Sunteți pe pagina 1din 3

Compania

Activitatile principale reprezinta prestarile de servicii pentru: captarea, tratarea si distributia apei potabile , (Cod CAEN :3600) preluarea si epurarea apelor uzate, ( Cod CAEN: 3700) La nivelul operatorului S.C. APA SERVICE S.A. GIURGIU , a fost implementat Sistemul integrat de management calitate mediu conform prevederii standardelor SR EN ISO 9001 : 2008 , SR EN ISO 14001 : 2005 . De asemenea, Laboratorul Propriu de Metrologie este este autorizat conform SR EN ISO 17025 : 2005 . S.C. APA SERVICE S.A. GIURGIU furnizeaza apa potabila la parametrii de calitate prevazuti de lege , conform monitorizarii de audit si control. Astfel, consumatorii din Giurgiu si Slobozia , in numar de aproximativ 20, proveniti din puncte reprezentative ale retelei de distributie sunt monitorizati atat fizico chimic cat si bacteriologic ( Liceul nr. 2, Vama Veche , Scoala nr. 6, Scoala nr. 10, Scoala nr. 8, Scoala nr. 7, Scoala nr. 5,Scoala nr. 1,Fabrica de Zahar, Str. Caramidari, Str. Parului, Piata Centrala, str. Clopotari , str. Grivitei, Scoala Slobozia, Primaria Slobozia etc.) Sursa apei SC APA SERVICE exploateaza In giurgiu 5 fronuturi de captare care insumeaza 48 de foraje de mica adancime si 13 foraje de mare adancime, in Bolintin Vale 2 foraje de medie adancime, IN mihailesti 3 foraje de medie adancime. Prelucrarea apei Intrucat SC APA SERVICE foloseste surse de apa de adancime, conforma din punct de vedere calitativ cu legislatia in vigoare, tratarea apei se face prin clorinare. Destinatia apei SC APA Service livreaza apa catre consumatorii casnici, agentii economici si institutiile publice idn Giurgiu, Slobozia,Bol Vale si Miahilest.. Refolosirea Apei Apa rezultata din procesul de epurare din Giurgiu este evacuata in Dunare, din Mihailesti in Neajlov, din Bolintin Vale in Arges LEGE Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare Legea 458/2007 privind calitatea apei potabile

Compania / ASG in cifre


- deserveste 98% din populatia din Giurgiu si Slobozia (71.043 locuitori), 18,77 % din populatia orasului Bolintin Vale si 10,27 % din populatia orasului Mihailesti - 5 fronturi de captare cu un numar de 49 foraje de mica adancime ( 20- 30 m) si 15 foraje de mare adancime( 300 600 m). - 5 puturi de mare adancime si 36 de puturi de mica adancime in conservare - 34 040 m conducte de aductiune - 19 000 mc capacitate inmagazinare - 412 064 m retele de distributie - 16 905 bransamente existente - 78% bransamente contorizate - 27 109 m canale colectoare -113 906 m retele canalizare menajer - 68 561 m retele canalizare pluvial - 8 statii de pompare, putere instalata 1356 kw, Qp = 150 808 mc/ora - statia de epurare a apelor uzate are o capacitate instalata de 1540,8 mc/h (428 l/sec) si o capacitate in exploatare 270 mc/h (75l/sec)

Informatii despre structura consumatorilor


S.C. APA SERVICE S.A. este preocupata de imbunatatirea relatiei cu clientii sai.

Principalele categorii de clienti ai operatorului sunt . Asociatii de Proprietari : 330 ; Institutii Publice : 78 ; Agenti economici : 826 ; Gospodarii Individuale : 8849 . Acestia pot primi informatii sau pot transmite sesizari prin cele 2 Birouri de relatii cu clientii din Piata Centrala si de la sediul operatorului ( B-dul 1907 ) , de unde conform procedurilor , acestea sunt evaluate si transmise spre rezolvare . Sesizarile telefonice sunt preluate de catre Dispecerat, cu program non stop , care in mod operativ , le directioneaza, conform competentei , spre solutionare PROIECTE POS MEDIU POS Mediu (Programul Operaional Sectorial Mediu este documentul care stabilete strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, n Romnia, n perioada 20072013. )continu programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naional care au fost iniiate n cadrul asistenei de pre-aderare, n particular Phare i ISPA. n plus fa de dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Mediu se urmrete stabilirea structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al proteciei mediului. Obiectivul global al POS Mediu l constituie protecia i mbuntirea calitii mediului i a standardelor de via n Romnia, urmrindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Axa prioritar 1, Sector ap / ap uzat


Acest sector va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene alocate POS Mediu (60%). Investiiile au n vedere extinderea/modernizarea reelelor de ap i canalizare, construirea / modernizarea staiilor de tratare a apei potabile i a staiilor de epurare, precum i creterea calitii serviciilor publice de ap i canalizare, n condiiile unor tarife acceptabile pentru populaie. Proiect: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud Giurgiu Surse de finantare Valoarea eligibila a proiectului 266.350.166 lei ( fara TVA), din care: a) valoare eligibila a proiectului conform POS Mediu finantare nerambursabila Fondul de Coeziune 215.131.064 lei ( fara TVA) finantare nerambursabila Buget de Stat 32.902.396 lei (fara TVA) contributie Buget Local 5.061.907 lei ( fara TVA)

b) valoare proiect alta decat cea eligibila conform POS Mediu 13.254.907 lei ( fara TVA) reprezinta contributia Operatorului Regional : -Reabilitare fronturi de captare subterana Giurgiu-Slobozia. Inlocuire pompe -Reabilitare conducte de distributie a apei pentru Giurgiu-Slobozia -Reabilitare rezervoare de apa in Giurgiu-Slobozia -Reabilitare statii de clorinare in Giurgiu-Slobozia -Reabilitare statii de pompare in Giurgiu-Slobozia -Reabilitare statii cu hidrofor in Giurgiu-Slobozia -Reabilitare statie de epurare a apei uzate in Giurgiu-Slobozia

Principalii consumatori de ap sunt SC Apa Nova SA Bucureti SC Ap Canal SA Giurgiu de la 1 septembrie 2007 a fost preluat de SCService SA Giurgiu; ANIF - Sucursala Olt Arge; Apa de suprafata Judeul Giurgiu este nzestrat cu toate tipurile de resurse de ap dulce (ruri, lacurinaturale i artificiale, fluviul Dunrea i apele subterane). Cea mai important resurs dea p d u l c e o constituie fluviul Dunrea i rurile interioare. Lacurile naturale, d e i numeroase, nu au o contribuie important la volumul de ap dulce 4.2.3. Mecanismul economic n domeniul apelor Apa constituie o resurs natural cu valoare economic n toate formele sale deutilizare/exploatare. Conservarea, refolosirea i economisirea apei sunt ncurajate prinaplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei care manifest o preocupare constant n protejarea cantitii i calitii apei, precum i prin aplicarea de penaliti celor carerisipesc sau polueaz resursele de ap. Utilizatorii resurselor de ap pltesc utilizareaa c e s t e i a A d m i n i s t r a i e i N a i o n a l e " A p e l e R o m n e " , n c a l i t a t e d e o p e r a t o r u n i c a l resurselor de ap.Mecanismul economic specific domeniului gospodririi cantitative i calitative aresurselor de ap include sistemul de contribuii, pli, bonificaii, tarife i penaliti, cap a r t e a m o d u l u i d e f i n a n a r e a d e z v o l t r i i d o m e n i u l u i i d e a s i g u r a r e a f u n c i o n r i i Administraiei Naionale "Apele Romne".Sistemul de contribuii, pli, bonificaii, tarife i penaliti, conform prevederilor Legii n r. 1 0 7 / 1 9 9 6 , c u m o d i f i c r i l e i c o m p l e t r i l e u l t e r i o a r e , s e b a z e a z p e p r i n c i p i i l e recuperrii costurilor pentru cunoaterea i gestionarea resurselor de ap "utilizatorulpltete" i "poluatorul pltete".Administraia Naional "Apele Romne", n relaiile cu utilizatorii, acord bonificaiii aplic penaliti, dup caz.Utilizatorilor de ap care demonstreaz constant o grij deosebit pentru folosirear a i o n a l i p e n t r u p r o t e c i a c a l i t i i a p e l o r, e v a c u n d o d a t c u a p e l e u z a t e e p u r a t e substane impurificatoare n concentraii mai mici dect cele nscrise n autorizaia degospodrire a apelor, li se acord, potrivit legii, bonificaii n municipiul Giurgiu reeaua de canalizare a apelor menajere are o lungime de114,930 km, n Mihileti 3,2 km, iar Bolintin Vale apele menajere sunt colectate printr-oreea de canalizare avnd lungimea de 3 km Canalizarea n municipiul Giurgiu este conceput n sistem divizor In 2010 a implinit 100 de ani, fiind construita in 1910