Sunteți pe pagina 1din 10

3.

Maina asincron

69

CAPITOLUL 3. MAINA ASINCRON


3.1. Generalit`\i Mainile electrice sunt echipamente electrice care realizeaz` conversia dintre energia mecanic` ]i energia electric` ]i invers. Mainile electrice care convertesc energia mecanic` [n energie electric` se numesc generatoare electrice iar cele care convertesc energia electric` [n energie mecanic` se numesc motoare electrice. Mainile electrice care absorb energie electric` pe la borne ]i energie mecanic` pe la ax ]i le convertesc [n c`ldur`, func\ioneaz` [n regim de fr@n` electromagnetic`. Maina asincron` (MAS) numit` ]i ma]in` de induc\ie este maina electric` cu cea mai mare utilizare datorita performan\elor ]i avantajelor pe care le are. MAS este ieftin`, robust` ]i prezint` cost de intre\inere sc`zut, randament ridicat, siguran\` [n exploatare ]i punere [n func\ionare simpl`. MAS se folosete mai ales ca motor electric, regim care se va examina cu precdere n acest capitol ]i mai rar [n regim de fr@n`. Funcionarea MAS se bazeaz pe folosirea cmpului magnetic nvrtitor creat cu ajutorul curenilor alternativi. Uzual MAS se realizeaz ca ma]in` trifazat, cu statorul inductor ]i rotorul indus. La puteri mici ea se realizeaz i ca ma]in` monofazat iar n unele sisteme de automatizare se folosesc servomotoare asincrone bifazate. {n figura 3.1 este prezentat un motor asincron cu rotorul [n scurtcircuit.

Fig. 3.1

70

Elemente constructive de baz ale mainii asincrone 3.2. Elemente constructive de baz ale mainii asincrone

{n figura 3.2 este prezentat` sec\iunea longitudinal` a unui motor asincron (cu rotorul in scurtcircuit). Maina asincron` realizat pentru frecvena industrial se compune din dou pri constructive de baz: statorul i rotorul.

Fig. 3.2. Motor asincron trifazat cu rotorul bobinat Statorul este partea imobil a mainii i cuprinde: miezul feromagnetic statoric (1), nfurarea statoric (2), carcasa (3) i scuturile portlagr (4). Unul din scuturile portlag`r poart` portperiile (5) ]i periile colectoare (6). n scuturile frontale (4) se monteaz lagrele pe care se sprijin axul rotorului. Rotorul este partea mobil a mainii i curpinde: arborele ma]inii (7) care poart` miezul feromagnetic rotoric (8), nfurarea rotoric (9), ventilatorul (10) i inelele colectoare (11). Miezul feromagnetic statoric (1) are o form cilindric i se execut din tole stanate din tabl silicioas normal aliat de 0,5 mm grosime, izolate ntre ele cu un strat de lac izolant sau de oxizi. Pe partea interioar` a miezului sunt ]tan\ate crest`turi uniform repartizate, orientate axial n care sunt aezate nfurrile statorice. nfurarea statorului (2) la mainile asincrone este repartizat i se conecteaz la reeaua electric de curent alternativ de la care maina prime]te puterea electric`. La puteri mijlocii i mari nfurrile statorului sunt uzual trifazate conectate n stea sau n triunghi. La puteri mici se folosesc i nfurri monofazate sau bifazate.

3. Maina asincron

71

nfurarea este realizat` cu conductor de cupru izolat cu email, \es`tur` de sticl` impregnat` cu lacuri electroizolante, micanit` sau alt material electriozolant. Carcasa mainii (3) se execut prin turnare din aluminiu sau font, sau prin sudare din tabl de oel. Carcasa poart tlpile de fixare ale mainii (12), inelul de ridicare (13), cutia de borne (14) i plcua indicatoare (15). Miezul feromagnetic al rotorului (8) are o form cilindric i se execut din tole stanate din tabl silicioas normal aliat de 0,5 mm grosime la fel ca ]i statorul care nu se izoleaz`. Pe partea exterioar` a miezului sunt ]tan\ate crest`turi uniform repartizate, orientate axial n care sunt aezate nfurrile rotorice. nfurarea rotorului (9) la mainile asincrone de construc\ie normal` este realizat` cu acela]i num`r de poli ca ]i [nf`]urarea statoric`. nfurarea se realizeaz` [n dou` variante constructive: bobinat` ]i [n scurtcircuit sau [n colivie. La ma]ina cu rotorul bobinat [nf`]urarea este executat` din conductor de cupru sau aluminiu, izolat, iar bobinele [nf`]ur`rii sunt a]ezate [n crest`turile rotorului. La ma]ina cu rotorul [n scurtcircuit colivia este realizat` din bare de cupru sau aluminiu neizolate introduse [n crest`turi ]i scurtcircuitate [n partea frontal` cu inele de scurtcircuitare. Colivia din aluminiu se realizeaz` prin turnare. {nf`]ur`rile [n colivie sunt polifazate. {nf`]ur`rile bobinate se realizeaz` ca [nf`]ur`ri trifazate, se conecteaz` [n stea sau [n triunghi iar capetele bobinelor sunt conectate la inelele colectoare (11). {ntrefierul este spa\iul liber dintre miezul feromagnetic al statorului ]i rotorului. L`rgimea [ntrefierului la ma]ina asincron` este constant` (neglij@nd deschiderea crest`turilor) ]i are o valoare foarte mic` Fe (0,1 2) mm pentru a rezulta un curent de magnetizare c@t mai sc`zut respectiv un factor de putere ridicat. 3.3. Datele nominale Regimul nominal al MAS este caracterizat de m`rimile nominale, care sunt [nscrise pe eticheta indicatoare. Pentru regimul de motor aceste m`rimi sunt: - Pn - puterea nominal`, respectiv puterea mecanic` util` la arbore, [n [W ] sau multipli [kW ] ]i [MW ] ; - U 1n - tensiunea nominal` de linie [n [V ] ; - I 1n - curentul nominal de linie [n [ A] ; - Schema de conexiuni a primarului: stea sau triunghi; - n - randamentul nominal; - cos n - factorul de putere nominal; - f - frecven\a nominal` a tensiunii de alimentare [n [Hz ] ; - n n - tura\ia nominal` [n [rot / min] ; -Serviciul nominal ]i gradul de protec\ie. Pentru MAS cu rotorul bobinat ]i inele colectoare se mai [nscriu: - I 2 n - curentul nominal de linie al rotorului [n [ A] ; - U 2 n - tensiunea nominal` de linie a rotorului imobil deschis [n [V ] . {n cazul [n care capetele [nf`]ur`rilor sunt scoase la cutia de borne pentru a permite pornirea ste-triunghi, pe pl`cu\a indicatoare se [nscriu tensiunile nominale ]i curen\ii nominali ce corespund conexiunilor stea, respectiv triunghi. Pe eticheta indicatoare se mai pot afla ]i alte date care se refer` la identificare cum sunt fabricantul, tipul ma]inii, num`rul de fabrica\ie, anul fabricrii, precum ]i date necesare transportului ]i montajului cum sunt masa ]i gradul de protec\ie.

72

3.4. Principiul de funcionare al motorului asincron 3.4. Principiul de funcionare al motorului asincron

Se consider o main asincron la care nfurarea statoric este alimentat cu un sistem trifazat simetric de tensiuni cu frcven\a f 1 . nfurarea fiind nchis, prin fazele ei trece un sistem de cureni trifazai simetric care genereaz n ntrefier un cmp magnetic nvrtitor cu viteza unghiular sincronism 1 dat` de rela\ia: f (3.1) 1 = 1 = 2 1 = 2 n1 p p unde n1 = f1 p este turaia cmpului magnetic de sincronism, p num`rul de perechi de poli ai nfur`rii iar pulsa\ia 1 = 2 f 1 . Cmpul magnetic variabil n timp din ntrefier induce n nfurarea rotoric un sistem de tensiuni trifazat simetric. nfurarea rotoric fiind nchis , prin nfurare trece un sistem de cureni trifazat simetric care produce n ntrefierul mainii un cmp magnetic nvrtitor de aceeai vitez unghiular 1 ca i cel produs de nfurarea statoric i de acelai sens. Rezultanta celor 2 cmpuri acioneaz asupra nfurrilor statorice i rotorice parcurse de cureni determinnd asupra lor un cuplu de fore de sens contrar. Viteza unghiular a rotorului dat` de rela\ia: = 2 n (3.2) unde n este turaia rotorului. Viteza relativ dintre viteza unghiular i viteza unghiular a rotorului este 2 . 2 = 1 (3.3) Se definete mrimea alunecare s ca fiind raportul dintre viteza unghiular relativ i viteza unghiular a cmpului magnetic 1 : s= 2 = 1 (3.4) 1 1 sau [n func\ie de turaia cmpului magnetic de sincronism ]i este turaia rotorului: n n s= 1 (3.5) n1 Frecvena curen\ilor secundari, respectiv rotorici, poate fi exprimat` [n funcie de alunecare ]i frcven\a tensiunii de alimentare prin rela\ia: f 2 = s f1 (3.6) 3.5. Ecuaiile MAS, diagrama de fazori i schema echivalent Fie o ma]in` asincron` trifazat` simetric`, alimentat` [n primar (stator) cu un sistem trifazat simetric de tensiuni cu frecven\a f1 . {n figura 3.3 este prezentat circuitul electric pentru un motor electric asincron. Nota\iile din figur` au urm`toarele semnifica\ii: - u1 tensiunea la bornele unei faze din primar (stator):
u1 = U 1 2 sin 1t (3.7) - i1 i i2 sunt curen\ii prin [nf`]ur`ri; - R1 ]i R2 sunt rezistenele pe faz n curent alternativ ale circuitelor din primar, respectiv secundar la frecvenele curenilor prin aceste circuite; rezisten\a R2 include rezisten\a

3. Maina asincron pe faz` a reostatului de pornire; - L 1 ]i L 2 sunt inductivit`\ile de dispersie, presupuse constante, la frecven\a f1 .

73

Fig. 3.3.

Reactan\ele de dispersie (sc`p`ri) ale circuitelor din primar ]i secundar la frecven\a din primar f1 : X 1 = 1 L 1 (3.8) X 2 = 1 L 2 (3.9) {n figura 3.4 este prezentat circuitul electric echivalent pentru o singur` faz` pentru un motor electric asincron. {n cazul regimului de func\ionare simetric ecua\iile de func\ionare pot fi deduse numai pentru faza de referin\`. Sensul tensiunilor ]i curen\ilor sunt asociate dup` regula de la receptoare pentru primar ]i dup` regula de la generatoare pentru secundar. Fig.3.4. S-au f`cut urm`toarele nota\ii: - e1 ]i e 2 sunt tensiunile electromotoare induse de c@mpul magnetic principal [n [nf`]ur`rile din primar ]i secundar date de rela\iile: d e1 = 1 (3.10) dt d e2 = 2 (3.11) dt - e 1 ]i e 2 sunt tensiunile electromotoare induse de fluxurile de dispersie [n [nf`]ur`rile din primar ]i secundar date de rela\iile:
e 1 = L 1 di1 dt di e 2 = L 2 2 dt

(3.12) (3.13)

74

3.5. Ecuaiile MAS, diagrama de fazori i schema echivalent

Cu aceste nota\ii ecua\iile date de teorema a doua a lui Kirchhoff sunt:


u1 = R1i1 e 1 e1

(3.14) (3.15) (3.16) (3.17)


1 2 1 2

0 = R2 i 2 + e 2 e 2

Explicit@nd rezult` ecua\iile:


u1 = R1i1 + L 1
0 = R2i2 L 2

di1 d1 + dt dt di2 d2
dt + dt

Ecua\iilr n complex:
U = R1 I 1 + j1L 1 I 1 + j1 1 1
0 = R2 I 2 j 2 L 2 I 2 + j 2
2

(3.18) (3.19) (3.20) (3.21) (3.22)

Unde U 1 este fazorul tensiunii la bornele unei nfurri de faz din primar, iar 2 = s 1 = w1k w1
1 u

= w2 k w 2
2

Unde

- este fazorul fluxului fascicular util; u


E1 = j 1 w1 k w1 1
u

Din (3.10, 3.11, 3.21, 3.22) rezult` [n complex fazorii tensiunilor electromotoare induse de fluxul util n nfurrile de faz din primar, respectiv din secundar;
2 1

(3.23) (3.24)

E 2 = j 1 w2 k w2 u

respectiv:

w1 k w1 E2 w2 k w 2 Rezult` ecua\iile tensiunilor [n complex: E1 =


U = R1 I + jX 1 I + j1w1 k w1
1 1 1

(3.25)
1
u

(3.26)
1

0 = R2 I 2 jsX 2 I 2 + js1w2 k w2

(3.27)

Prelucrnd a doua ecuaie rezult, adic amplificnd cu

w1 k w1 rezult: w2 k w 2
(3.28)

0 = R2 (

w1 k w1 2 w k wk w k 1 w1 k w1 ) I 2 2 w2 jsX 2 ( 1 w1 ) 2 I 2 2 w2 js1w2 k w2u w2 k w2 w1 k w1 w2 k w2 w1 k w1 2 w2 k w2

{n continuare se noteaz`: - pentru tensiuni ]i curen\i:

U 2 =U 2
'

w1 k w1 wk ' ; I 2 = I 2 2 w2 w2 k w 2 w1 k w1

(3.29)

3. Maina asincron

75

respectiv pentru rezisten\e ]i impedan\e: w k w k ' ' R2 = R2 ( 1 w1 ) 2 ; X 2 = X 2 ( 1 w1 ) 2 (3.30) w2 k w 2 w2 k w 2 Acest procedeu se nume]te rapotarea [nf`]ur`rii secundare la [nf`]urarea primar` ]i are aceea]i semnifica\ie ca [n cazul transformatoarelor fiind descris [n acel capitol. Raportnd nfurrile cu scopul de a se putea compara ntre ele mrimile electrice primare cu cele secundare, se menin neschimbate pierderile i solenaia de magnetizare. Prin nlocuire rezult sistemul de ecuaii: U 1 = R1 I 1 + jX 1 I 1 E 1 (3.31)
0=
' R2 ' ' I jX 2 I '2 E 1 s 2

(3.32) (3.33) (3.34)

E1 = j
u =

1 w1k w1
2

L 11 I 1r w1 k w1
'

(3.35) n cazul n care se iau n considerare i pierderile n miezul magnetic, schema circuitului electric echivalent se completeaz prin conectarea n paralel cu reactana X m , a unei rezistene echivalente RFe , corespunz`toare pirderilor active in miez, parcurs de curentul I 1a . Astfel ecua\ia (3.35) devine:

I 1r = I 1 I 2

I10 = I1 I 2
'

(3.36)

iar curentul de mers [n gol I 10 este dat de rela\ia: (3.37) Rezistena echivalent RFe , aproximativ constant, avnd la borne tensiunea E 1 , rezult` din expresia: U2 Pm = m1 e1 , (3.38) RFe {n rela\iile (3.31-3.37) nota\iile au urm`toarele semnifica\ii: ' - I 1 i I 2 - sunt fazorii curenilor n nfurrile de faz din primar, respectiv curentul secundar raportat; ' - R1 i R2 - sunt rezistena pe faz n curent alternativ al circuitului din primar, respectiv rezistena pe faz secundar` raportat`; ' - X 1 i X 2 - sunt reactanele de dipersie pe faz ale circuitelor din primar, respectiv secundar considerate la frecvena f1 a curentului din circuitul primar; - s - este alunecarea corespunztoare turaiei n a rotorului i turaiei n1 a cmpului nvrtitor, dat de relaia (3.5); - I 1r - este componenta reactiv` a fazorul curentului de magnetizare; - I 10a este componenta activ` a fazorul curentului de magnetizare; - L11 - este inductivitatea ciclic proprie dat de relaia din [9]:
L11 = 0 m1 2 2p
2

I10 = I1a + I1r

(w1k w1 )2 l
''

(3.39)

76

3.5. Ecuaiile MAS, diagrama de fazori i schema echivalent n ecuaiile (3.31-3.37), intervin necunoscutele I 1 , I 2 , I 1r , I 10 a , E1 ,
'

i s ;

considernd alunecarea s drept parametru, sistemul format din cele 6 ecuaii determin cele 6 mrimi necunoscute. Pe baza ecuaiilor (3.31-3.37), se poate construi schema echivalent a mainii asincrone raportate la primar, reprezentat n figura 3.5. Deoarece tensiunea electromotoare indus n primar este egal cu tensiunea electromotoare indus n secundarul mainii raportate, cele dou circuite ale mainii, circuitul primar i circuitul secundar, au fost conectate galvanic la bornele a-b, cu tensiunea E1. Fig. 3.5. Pe baza rel. (3.31-3.37) se poate construi diagrama de fazori a mainii asincrone cu pierderi n miezul feromagnetic apare o component a curentului I 1 , notat cu I 10a care reprezint curentul prin rezistena echivalent RFe . Diagrama de fazori a mainii asincrone cu pierderi n miezul feromagnetic este reprezentat n fig. 3.6. Schema echivalent a mainii asincrone raportate la primar, reprezentat n fig. 3.5., completat cu rezistena echivalent RFe corespunztoare pierderilor n miezul feromagnetic, este denumit i schema n T este reprezentat simplificat n fig. 3.7. Impedanele din fig. 3.7. sunt date de relaiile: Z 1 = R1 + jX 1 , Z2 =
'

(3.40) (3.41) (3.42)

Zm
Fig. 3.6.

R ' + jX 2 , s RFe X m = j . RFe + jX m

' 2

3. Maina asincron Curentul se calculeaz direct din aceast schem: U1 I1 = . ' Z2 Zm Z1 + ' Z2 + Zm

77

(3.43)

Fig. 3.7. Schema echivalent` a MAS [n T Expresia (3.43) se mai poate scrie [9]: '' I 1 = I 10 + I 2 , n care:

Fig. 3.8. Schema echivalent` a MAS [n

(3.44) (3.45)

I 10 =
i
I2 =
''

U1 , Z1 + Z m
U1

c1 Z 1 + c1 Z 2
2 '

(3.46)

unde s-a notat cu: - I 10 - curentul prin circuitul primar al MAS la func\ionarea [n regimul de gol ideal; acest regim care corespunde alunec`rii s = 0 poate fi stabilit antren@nd din exterior rotorul MAS la tura\ia de sincronism; - c1 - factor complex dat de rela\ia: Z c1 = 1 + 1 , (3.47) Zm modulul factorului complex c1 poate fi scris aproximativ:

X 1 , (3.48) Xm Factorul c1 reprezint coeficientul total de dispersie i are valoari uzuale n intervalul c1 (1,04 1,08) . Pe baza rel. (3.44)... (3.48) se poate construi schema echivalent n cu circuitul de magnetizare scos la bornele primare, prezentat n fig. 3.8. Din schema echivalent n , i ' innd cont de rel. (3.47) rezult curentul I 2 prin circuitul secundar al mainii asincrone: c1 1 +
I2 =
'

U1 Z 1 + c1 Z 2
'

(3.49)

78 Din rel. (3.45) i rel. (3.49) rezult:

3.6. Caracteristicile motorului asincron

I2 I2
''

'

= c1 ,

(3.50)

' deci i ntre modulele curenilor exist relaia I 2 = c1 I 2'' , i n consecin transfigurarea schemei electrice echivalente de mai sus, menine neschimbate pierderile n circuitul secundar: '' 2 ' ' ' m1 I 2 c1 R2 = m1 I 2 R2 , (3.51) Pentru simplificare, impedanele din latura derivaie a schemei echivalente n s-au notat: ' 2 ' z1 = c1 Z 1 , z2 = c1 Z 2 , (3.52) i corespunztor cazului n care factorul complex c1 este aproximat prin modulul su c1 rezult:

2 ' ' r1 = c1 R1 , r2' = c12 R2 , x 1 = c1 X 1 , x 2 = c1 X 2 i x = x 1 + x 2 , (3.53) Schema electric` [n este utilizat` pentru rezolvarea problemelor de func\ionare ale MAS. '

'

3. 6. Caracteristicile motorului asincron Caracteristicile de func\ionare ale MAS reprezinta dependen\a dintre principalele m`rimi ale ma]inii. La motorul asincron se studiaz de obicei urmtoarele caracteristici de func\ionare: a) caracteristica randamentului = f ( P2 ) ; b) caracteristica factorului de putere cos 1 = f ( P2 ) ; c) caracteristica curentului I 1 / I n = f ( P2 ) ; d) caracteristica cuplului M 1 / M n = f ( P2 ) ; e) caracteristica tura\iei n / n n = f ( P2 ) . Alura acestor caracteristici, pentru un caz particular, este prezentat` [n figura 3.10. O alt` caracteristic` important` a motorului asincron este caracteristica mecanic. {n continuare sunt prezentate caracteristica randamentului, caracteristica factorului de putere, caracteristica curentului ]i caracteristica mecanic a MAS. 3.6.1. Diagrama energetic i caracteristica randamentului motorului asincron Diagrama energetic` a ma]inii asincrone(de induc\ie) se determin` consider@nd circula\ia puterilor active ]i reactive ]i \in@nd cont de puterea electric` transformat` [n putere
' mecanic` [n rezisten\a R2

1 s din ma]ina electric` echivalent`. Pentru a determina bilan\ul s

puterilor, se pleac` de la ecua\iile tensiunilor corespunz`toare schemei echivalente (3.31-3.32), se consider` conjugatele complexe ale tensiunilor marcate cu stea apoi se amplific` prima ' ecua\ie cu m1 I 1 ]i a doua cu m1 I 2 ]i se ob\ine:

m 1 U 1 I 1 = m 1 R 1 I 1 I 1 jm 1 X 1 I 1 I 1 m 1 E 1 I 1
* * * *

(3.54) (3.55)

0 = m1
* *
*

' R2 '* ' '* ' * ' ' I 2 I 2 + j m1 X 2 I 2 I 2 m1 E 1 I 2 s

'* ' unde U 1 , I 1 , E 1 ]i I 2 sunt conjugatele complexe ale fazorilor U 1 , I 1 , E 1 ]i I 2 .

S-ar putea să vă placă și