P. 1
Azil de Batrani

Azil de Batrani

|Views: 3,969|Likes:
Published by Andreea Braga

More info:

Published by: Andreea Braga on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2015

pdf

text

original

PROIECT I.Titlul. “Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”,capacitate 30 de camere.

Durata proiectului-33 de luni, 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013 Program Operaţional-POR- finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele
locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private).

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale - vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.
Domeniul de intervenţie-3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea ṣi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Instituţie responsabilă AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

II.Localizare.Judeţul Bacău, oraṣul Oneṣti, regiunea Moldova NE III.Costul Proiectului (7116.610,3€) IV.Suma contractată de la Autoritatea Contractantă(456.663€) V.Obiective a)Obiectiv general. Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. b)Obiective specifice. Reprezintă paṣii de urmat în atingerea obiectivului general dar ṣi efectele ṣi beneficiile preconizate ale proiectului:  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare;  asigurarea unor servicii sociale specializate:  cazare de lungă durată,  cadru adecvat de găzduire ṣi îngrijire: -servicii -masă -îngrijire personală ṣi medicală -asistenţă socială specializată

-activităţi de terapie ocupaţională ṣi de petrecere a timpului liber  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie; VI.Jusificare. Motivele care au condus la alegerea acestei teme sunt problemele de ordin social cu care se confruntă persoanele vârstnice din municipiul Oneṣti, care conform analizelor ṣi statisticilor derivă din fondul problemelor sociale înregistrate la nivel national; scopul principal prin oferirea acestor servicii fiind acela de a le îmbunătăţi calitatea vieţii ṣi de a preveni instituţionalizarea lor:     -sărăcia, datorată veniturilor lunare foarte mici (pensii sub nivelul limitei de subsistenţă); -condiţii de locuire improprii ṣi în spaţii deteriorate; -lipsa unui sprijin constant sau periodic acordat persoanelor vârstnice cu grad mare de risc; -nivel scăzut de informare ṣi cunoaṣtere cu privire la căile de soluţionare a problemelor sociale; VII.Grupul ţintă Grupul-ţintă, este reprezentat de persoanele vârstnice dependente care se află în situaţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare, respectiv: a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) nu au locuinţă ṣi nici posibilitatea de a-ṣi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-ṣi asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice. Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în camine sunt:  a) b) c)  a) b) c)  a) b) servicii sociale, care constau în: ajutor pentru menaj; consiliere juridică ṣi administrativă; modalitati de prevenire a marginalizării sociale ṣi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă; servicii sociomedicale, care constau în: ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie; sprijin pentru realizarea igienei corporale; servicii medicale, care constau în: consultaţii ṣi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei,dacă aceasta este imobilizată; servicii de îngrijire-infirmerie;

d) asigurarea cu dispozitive medicale. Stabilirea locului de desfăṣurare. intervalul cel mai potrivit. intervalul din mijlocul săptămânii (marţi. fie cu noile evenimente pe care. Fixarea orei de desfăṣurare trebuie să ţină seama de momentul de închidere a ediţiilor. de sport. atât la nivelul beneficiarilor finali şi al grupurilor ţintă. joi) oferă cele mai convenabile momente. punerea în pagină. este mare ṣi dispune de o staţie de amplificare cu mai multe microfoane). rescrierea articolelor. Luând în calcul toţi aceṣti facori. oferind deci un nivel de confort maxim  de asemenea aula. le aduce sfârṣitul săptămânii . respectiv eleborarea comentariului. vinerea jurnaliṣtii sunt deja implicaţi în pregătirea numerelor de final de săptămână . factorul principal. deoarece jurnalistii sunt ocupaţi fie cu aprofundarea evenimentelor ce au avut loc la sfârṣitul săptămânii precedente. cât şi la nivel de mass media. selectarea de imagini ṣi sunete.c) asigurarea medicamentelor. căruia i se va solicita parerea în legătură cu perioada pe care o consideră cea mai potrivită (când nu sunt prevazute alte evenimente). oferă toate condiţiile necesare unei conferinţe optime:(este dotată cu scaune ṣi mese. Locul ales este Aula din cadrul Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti-Oneṣti” deoarece :  se poate identifica uṣor ṣi găsi repede de către ziariṣti  este accesibilă atât pentru cei care vin cu maŢinile proprii cât ṣi pentru cei care folosesc transportul în comun  este situată aproape de centrul oraṣului  biblioteca este construită la parametri internaţionali .Planificarea activităţilor Activitatea 1: Lansarea proiectului Având în vedere importanţa subiectului şi necesitatea asigurării unei vizibilităţi adecvate a proiectului. e) consultatii ṣi îngrijiri stomatologice. Ziua de luni nu este indicată.). În acest scop se prevede realizarea următoarelor sub-activităţi: 1. această activitate vizează diseminarea obiectivelor proiectului. este cel între orele 10 ṣi 12. în plus ziarele ṣi emisiunile din audiovizualul de sâmbătă alocă ce amai mare parte a spaţiului ṣi a timpului materialelor de divertisment. . în mod general recomandat de lucrările de specialitate. VIII. de cultură. inevitabil.1Organizarea unei conferinţe pentru anunţarea deschiderii oficiale a proiectului Ȋn cadrul acestei activităţi vor fi parcurṣi următorii paṣi: Alegerea momentului va fi contactat un ziarist cu care Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Oneṣti a colaborat întotdeauna foarte bine ṣi cu care are relaţii mai apropiate. montajul etc. precum ṣi de timpul necesar prelucrării informaţiei (scrierea. Ȋn ceea ce priveṣte ziua. precum ṣi anunţurilor publicitare. miercuri.

Membrul biroului de presă care se ocupă de realizarea materialelor ajutătoare va avea grijă ca ele să fie adecvate tematicii conferinţei ṣi să nu fie prea numeroase ori prea excentrice.Indicele folosit pentru determinarea suprafeţei de teren necesar este exprimat în mp/pat sau mp/ loc de cazare ṣi se va folosi în special în faza elaborării PUG sau PUZ.. a acţiunii sau a strategiei care conferinta le prezintă.2. 2.Iniţierea investiţiei se va face pe baza "Studiului de prefezabilitate".Pentru amplasarea noii investiţii se va obţine "Certificatul de urbanism". Publicarea pe web-site a coordonatelor proiectului. dotare. cumpărare. şi MLPAT nr. O planṣă cu un logo bine ales în raport cu evenimentul prezentat va scoate în evidenţă aspectele cele mai importante ale mesajului pe care organizaţia doreste să-l transmită ṣi îi va ajuta pe jurnaliṣti să sesizeze semnificaţia profundă a poziţiei. Pentru terenurile neincluse în PUG şi PUZ se vor întocmi la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD prin care se vor stabili toate caracteristicile amplasamentului similar PUG şi PUZ. . astfel încât să distragă atentia jurnalistilor de la discursul reprezentantului organizaţiei.F.Stabilirea listei invitaţiilor.1. prin grija investitorului. de către unitatea achizitoare în colaborare cu o unitate de consultanţă ṣi/sau proiectare în domeniu. document emis de autoritatea administraţiei publice locale. care determină pe baza temei­cadru şi a condiţiilor de amplasare. obţinându­se certificate de urbanism pentru fiecare din terenuri. transfer.2.3. economic şi de utilizare al terenului şi avizele necesare din partea autorităţilor responsabile.Concomitent se întreprind demersurile necesare stabilirii de amplasament (concesiune.grafice.execuţie. tema de proiectare propriu­zisă. Valoarea indicelui de suprafaţa de teren va fi: .oneṣti. La această fază se stabilesc toate caracteristicile funcţionale şi spaţiale ale investiţiei precum şi volumul cheltuielilor pentru realizarea obiectivului (proiectare. Activitatea 3.Dimensionarea ṣi forma terenului 3. Pregatirea materialelor ajutătoare Discursul reprezentantului organizaţiei va însoţit de elemente vizuale: filme. 2.ro) la secţia “Proiecte 2007-2013” cât ṣi pe site-ul propriu al proiectului. Redactarea ṣi trimiterea invitaţiilor. echipare). Pregătirea discursului Pregătirea reprezentanţilor care participă la conferinţă Pregătiri ṣi verificări de ultimă oră 1.planṣe. " Studiul de prefezabilitate" se întocmeşte conform conţinutului cadru precizat în Ordinul Comun M.embleme. expropiere. a iniţiativei. etc). Prin " Certificatul de urbanism ".3. înainte de stabilirea dalelor concrete ale temei cadru.Iniţierea investiţiei 2.4. În cazul existenţei mai multor terenuri de amplasare se poate iniţia un studiu de amplasament. Activitatea 2. pe lângă regimul juridic. machete etc. 1743/69/N/ 1996. Coordonatele proiectului vor fi publicate pe site-ul Primariei Oneṣti (www. "Studiul de prefezabilitate" se va aproba de către investitor. statutului terenului 2.1. Lansarea unui comunicat de presă 1. se stabilesc.

principalele echipamente şi dotări. Ȋn amplasarea căminului se vor evita terenurile impermeabile.0000 €) 4. 592/1993.18/1995. H.  proiectant prin specialiştii săi în baza programului de execuţie şi la solicitarea expresă a beneficiarului sau constructorului. cu degajări de gaze poluante. 925/1995). funcţională şi plastic­ arhitecturală. 1743/69/N/1996. 5.se estimează costul investiţiei. Fără un studiu de fezabilitate aprobat este interzisă elaborarea următoarelor faze de proiectare. 4. Nivelurile de zgomot exterior se vor înscrie în prevederile normativului P 116.2.G. Ȋn baza studiului de fezabilitate aprobat se elaborează "Proiectul tehnic" împreună cu "caietele de sarcini". proiectantul întocmeşte "Studiul de fezabilitate" in cadrul căruia se va definitiva concepţia spaţiala. Concentraţiile maxime admise de substanţe poluante se vor înscrie în prevederile STAS 12574 ṣi Ordin 462 . 12/1993.120 .3 Proiectul tehnic verificat şi însoţit de avizele solicitate prin certificatul de urbanism constituie documentaţia necesara eliberării "Autorizaţiei de construire" fără de care nu se poate începe executarea obiectivului.„Studiul de fezabilitate” se va aproba de guvern sau ordonatorul de credit conform Legii Finanţelor Publice nr. nr. . Apelor.  executant prin personalul propriu tehnic pe toată durata execuţiei. Proiectul tehnic şi anexele sale sunt parte componentă a documentaţiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei. ferită de curenţi puternici de aer.Lucrările de execuţie se vor adjudeca pe baza de licitaţie publică în condiţiile Ordonanţelor de Guvern nr.2. nr.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări efectuează de:  investitor prin agenţi de consultanţă şi diriginţi atestaţi conf. neomogene sau umpluturi.4. Proiectul tehnic se elaborează de întocmitorul "studiului de fezabilitate”. nr. 15/1993 şi H.(75.Ȋn concordantă cu Proiectul tehnic executant "Detaliile de execuţie” se întocmesc de către proiectant sau 5. liste de materiale si utilaje".1.2. cu risc de avalanşe. Pădurilor ṣi Protecţiei Mediului.Proiectarea căminului Pe baza temei de proiectare şi a Studiului de prefezabilitate aprobate şi a recomandărilor din certificatul de urbanism. 5.organele Inspecţiei de Stat în construcţii.al Min. cu pericol de alunecare sau inundare. soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţii şi instalaţii.Căminul se va amplasa într-o zonă nepoluată. 273/1994 şi constituie certificarea realizării lor în conformitate cu documentaţia de execuţie. .72/1996 şi Ordonanţei Guvernului nr. 3.10/1995. "liste cu cantităţi de lucrări".Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5."Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii" la terminarea acestora în condiţiile H.150 mp/pat sau loc de cazare 3. 4.3.3. Activitatea 5.1. 925/1995.G. de zgomote. conform Ordin Comun MF şi MLPAT nr. verificareafacându-se numai de verificatori atestaţi conform H. Ȋn cazul depăşirii acestor valori se vor lua măsuri de atenuare. planul de organizare a incintei.. Proiectul tehnic se supune verificării privitor la cerinţele de calitate conform Legii nr.G. Activitatea 4. vibraţii sau mirosuri dezagreabile.G.

de a efectua la timp lucrările de întreţinere ṣi exploatare. Utilizatorul construcţiei are obligaţia de a respecta programul de exploatare a construcţiei.1. energie termica. Proiectantul va stabili prin documentaţia elaborată (caiete de sarcini. telefonie.3.Avizele pentru asigurarea cu utilităţi (dacă nu a fost elaborat un PUD).  avize de principiu din partea administratorilor de reţele publice pentru utilităţi (apa. remedieri. Activitatea 7.Avizul autorităţii locale privind protecţia mediului.energic electrica. 6. .Activitatea 6. expertizari.50/1991 (Autorizaţia de desfiinţare).în faza "Studiu de prefezabilitate" ṣi "fezabilitate"       . C .Avizul Ministerului Muncii ṣi Ocrotirii Sociale. gaze naturale. Demolarea construcţiilor se autorizează de către administraţia publică locală conform Legii nr. . Principalele categorii de utilizatori sunt a) ­ persoane în vârstă b) -persoane handicapate (pentru persoanele după tipul de handicap ṣi după vârstă). AVIZE ṢI ACORDURI A .  avize de principiu din partea administraţiei domeniului public.Cartea tehnică a construcţiei va fi păstrată de utilizator pe toată durata de existenţă a acesteia. 6. modificări.în faza "Proiect tehnic"  -avizul autorităţii locale de apărare civilă (H. .Organizarea funcţională ṣi generală 8. 10/1995 privind postutilizarea construcţiilor.G. -Alte avize solicitate prin certificatul de urbanism. tipul de activitate desfăşurată cât ṣi conceptul general de soluţionare a funcţiunilor ṣi circuitelor pentru toţi utilizatorii. canalizare.Avizul Inspectoratului de Politie Sanitară (IPSMP). B . instrucţiuni de exploatare ṣi comportare în timp a construcţiilor ṣi instalaţiilor) 6.G. handicapate diferenţierea se poate face privind . 925/1995). 531/1992 amenajarea de adăposturi subterane). reţele de transport publice (după caz). ele.Certificatul de urbanism. Ministerul Sănătăţii. menţinerea părţilor de construcţii ṣi instalaţii în condiţiile de performanţă impuse iniţial.în faza PIP (Plan urbanistic de detaliu). .Intervenţiile la construcţii pe durata lor de exploatare se vor face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial sau pe baza unei expertize tehnice întocmită de expertul tehnic autorizat (conform H.4. drumuri.Urmărirea în exploatare a construcţiilor se va efectua pe toată durata lor de existenţă. etc).  alte avize solicitate de autoritatea care aproba PUD. reparaţii.Exploatarea construcţiilor 6.Organizarea funcţională se va face în funcţie de categoriile de utilizatori.  -avizul Inspecţiei Teritoriale de prevenire a incendiilor Activitatea 8. 6. demontarea sau demolarea construcţiilor se vor respecta prevederile Legii nr.5. proprietarul având obligaţia de a o completa cu toate elementele ṣi documentaţiile tehnice referitoare la defecţiuni. La dezafectarea.1. nr.2.

F.Spaţii administraţie.2. masoterapie. B.cabinet consultaţii (16. Spatiile ataṣate acestui sector cu funcţiuni ergoterapeutice ṣi social-culturale sunt:  ­ bibliotecă cu depozit de cărti (20 . împachetări). ­ activităţi de conducere ṣi administrare.00 mp) 9.30locuri.Structurarea spaţiilor va fi realizată pe compartimente.16 mp) depozit temporar efecte.00 mp) . grup sanitar.4.Servicii tehnico-edilitare Activitatea 9.salon infirmerie cu 2 paturi ṣi grup sanitar propriu (18.100 mp). .Spaţiile vor fi următoarele sunt:     .Se va amplasa în zona accesului principal. valize (20 . E.3. 8. indiferent de capacitate sau profil. ­ activităţi de exploatare ṣi întreţinere a instalaţiilor ṣi echipamentelor. birou relaţii ṣi întocmire forme (12 .personal medical ṣi de îngrijire d) -personal tehnic . Această structurare corespunde în principiu tuturor căminelor de bătrâni.00 mp) ­ cameră tratamente (18. Sectoarele ṣi compartimentele funcţionale ale căminului vor fi: A.internare.administrativ e) -vizitatori Principalele tipuri de activităţi sunt: a) b) c) d) e) ­ activităţi medicale ṣi cu caracter recuperatoriu.Servicii gospodăreşti . internare.Serviciul de asistenţă medicală. boxă depozitare temporară haine.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale.1. cu grup sanitar propriu. D. vizitatori . Au).00 mp) ­ cameră gardă medic cu grup sanitar (18.  . sectoare sau module funcţionale. 9. în apropierea sau în legătură cu spatiile pentru conducere­administraţie ṣi se compune din:     acces general ṣi aşteptare (0. G.Sectorul ergoterapie ṣi/sau activităţi social culturale .Sectorul de asistenţă medicală . ­ activităţi de îngrijire a persoanelor internate.2.30 mp). externare .Sectorul cazare. . externare. ­ activităţi gospodăreşti.5 mp/pers.club sau sală polivalentă (60 . ansamblate fie monobloc. tentacular sau pavilionar.Organizarea funcţională ṣi tehnologică 9. C. electroterapie.Serviciul-primire.Serviciul primire. kinetoterapie. grupate în unităţi de locuit cu 20 .c) . Baza de tratament va conţine toate tipurile de proceduri (hidroterapie.30 mp) filtru igienizare pacienţi prevăzut cu duṣ (baie).Cazare tip hotelier în camere cu 1-3 locuri. inhaloterapie. personal.Sectorul cazare ṣi/sau spitalizare . 9.

bufet ṣi/sau puncte de vânzare produse alimentare. paine. personal. Anexat bucătăriei se amplasează camera pentru spălarea vaselor pentru gătit. 9. spatii frigorifice pentru carne. organizate într­o zonă comună cu separări pe compartimente. Spatiile de depozitare de durată sau de zi vor fi diferenţiate ṣi pe produse compatibile igienic.6. . durata de păstrare ṣi frecvenţa aprovizionării.Au). ziare. Spatiile de preparare vor fi legate prin circuit orizontal sau vertical (cu ascensor) de bucătăria caldă. internaţi ṣi vizitatori.arhi vaṣi evidenţa. bucătăria rece). Produsele de cofetărie­patiserie se prepară separat. depozitare.) b .­ recepţie ṣi depozitare alimente ṣi produse neprelucrate. Blocul alimentar se soluţionează în circuit închis cu acces din exterior pentru primire materii prime alimentare. etc. băi .cabine telefonice ­ capelă 9.spaţii aşteptare . pe corpuri de clădire sau pe secţii ṣi servicii) din c -spaţii comune pentru personal.5.depozit materiale diverse (16 .frizerie.  . Spaţiile pentru depozitare alimente ṣi produse neprelucrate se dimensionează în funcţie de stocul necesar pentru fiecare categorie de produs.00mp/pers.25 mp/atelier). depozite pentru paste făinoase. de îngrijire ṣi ajutător compuse vestiare separate pe sexe (organizate centralizat. conserve.. aurolul de a asigura facilitaţi ṣi servicii auxiliare pentru personal.18 mp). preparare carne (pasări). Ȋn cadrul blocului alimentar se diferenţiază următoarele sectoare: a. preparare ṣi expediţie hrană la oficiile alimentare. b­spaţii pentru personalul medical mediu. lăcăatuṣerie. (bucătăria calda. ­ videotecă filme (4-6 mp). sunt diversificate ca funcţiuni. coafură ­ garderobă vizitatori . vizitatori. c . Ȋn cadrul activităţilor ergoterapeutice ṣi de petrecere a timpului liber vor fi ṣi cele de legumicultură ṣi grădinărit ce se desfăşoară pe teren special amenajat în vecinătatea construcţiei.Sunt reprezentate de: blocul alimentar. artizanat (20 . legume-fructe. tâmplarie. internaţi ṣi vizitatori ṣi se amplasează de regulă în zona accesului principal. ­ sală de mese comună.spaţii de preparare finală se prevăd pentru tratamentul termic al hranei ca sipreparările reci.         . timbre. secretariat.Prepararea alimentelor se face centralizat pentru persoanele internate ṣi personalul ce ia masa în cadrul căminului. peṣte.spălătorie Blocul alimentar. zahăr.aceste spatii sunt: .serviciu de informaţii ṣi relaţii . d.director economie. cărti.spaţii pentru prelucrări primare: vor fi trei: preparare legume.birouri personal administrativ (4. într-o încăpere distinctă.ateliere ergoterapie  croitorie.casierie. preparare peste.Servicii gospodăreşti. a­spaţii pentru conducere ṣi administraţie compuse din birou director.oficiul de distribuţie a hranei.Spaţii pentru administraţie. este spaţiul în care se face porţionarea pe sectoare a hranei ṣi expedierea spre oficiile de sector sau zonă de cazare. (radacinoase.lapte.

conductele de distribuţie se vor monta în subsoluri tehnice circulabile (h min.  . .Colectarea rufelor murdare se va realiza în saci etanşi iar după spălare distribuirea rufelor curate se va face din depozitul spălătoriei prin depozitele sau boxele de rufe curate pe sectoare sau secţii. în ghene închise. Amplasarea încăperilor spălătoriei va fi în flux continuu. Spălătoria. se face în recipiente închise ṣi transportate la platforma de deşeuri din incintă.3.  . distribuţia fiind comună dar cu coloane separate. 10.anexele pentru personal vor fi:  . 60 C. astfel:     primirea ṣi trierea rufelor murdare: înmuiere ṣi dezinfecţie spălare mecanică cu program: uscarea ṣi călcarea rufelor se face mecanizat într­o încăpere distinctă.2.Vor asigura alimentarea tuturor punctelor de consum menajer ṣi incendiu ale clădirii. Activitatea 10.este reprezentat biroul dieteticianului (bucătar şef) amplasat în apropierea bucătăriei calde ṣi a oficiului.sala de mese personal in apropierea oficiului.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare  ­ temperatura de furnizarea a apei calde menajere va fi de max. cu calităţi egale sau superioare celor din otel.  pentru personalul spălătoriei se prevăd următoarele anexe: vestiar personal (separat pe sexe) cu grup sanitar ṣi dus. birou responsabil cu boxa depozitare detergenţi ṣi substanţe dezinfecţie.Echiparea cu instalaţii 10.2. separat pe sexe.Instalaţiile vor fi astfel alcătuite încât să nu permită stagnarea apei. lavoar.colectarea deşeurilor menajere din blocul alimentar.vestiare eu dus...se va prevedea recircularea apei calde atât pe distribuţiile orizontale cât ṣi pe coloane.  -conductele de apă caldă menajeră ṣi de recirculare se montează paralel cu apa rece.Instalaţii de apă rece.  depozitarea ṣi expediţia rufelor curate se face într­o încăpere distinctă în care se procedează ṣi la ambalarea în saci curaţi de transport.­ spaţiu pentru stabilirea meniului ṣi a dietelor. de g.1. Recircularea apei din coloanele de incendiu se asigură prin legarea lor la un obiect sanitar curent. -coloanele de caz de avarie. WC. separată de partea de spălare ṣi stoarcere  repararea rufelor se asigură într­o cameră separată în apropierea depozitului de rufe curate.e. alimentare se vor monta în ghene închise cu posibilitate de intervenţie în -conductele principale de distribuţie si conductele de legătura se vor executa din tevi de otel zincat sau alte materiale agrementate in România. instalaţiilor de stingere a incendiilor se vor respecta .10 m). 10.Proiectarea ṣi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se va face conform Normativului I9. La dimensionarea prevederile STAS 1478. Instalaţii de stingerea incendiilor. f.

cu WC ṣi lavoar.  .baterii de cazane (pentru ciorbe.spălătoare  .5. mese de lucru. marmite. libere pe trei părţi. cărucioare transport. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10.  . ceai. Iluminatul coridoarelor ṣi scărilor:se asigură atât ziua cât si noaptea cu diferenţe minime de luminanţă la un nivel de 50-75l. calandre ṣi prese de călcat.  ­ spălătorul de vase se va echipa cu evier. mese de prelucrare.  -la alegerea tipului de utilaj se vor avea în vedere: agentul disponibil. La spălătorii:  -dotările ṣi utilajele principale sunt: căzi de înmuiat. armături ṣi accesorii  . Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii La bucătării:  -zona de depozitare frigorifică se va echipa cu camere ṣi dulapuri frigorifice distincte pentru legume si fructe.  . spălător-degresor. piṣoare). frigider. inoxidabile. centrifuge de stors.  -alegerea tipului de utilaj se va face în funcţie de energia disponibilă (abur. 10. supe. etc. carne ṣi preparate din carne.  -bucătăria caldă se va echipa cu: maşini de gătit. duṣuri.10.70 m).4.  ­ băile de secţie sau sector de cazare se vor echipa cu căzi mari (l= 1. 10.toate încăperile cu activităţi medicale se vor echipa cu un lavoar cu apă caldă ṣi rece. maşini de spălat. cuptoare.mese. uscătoare.oficiile alimentare de secţie sau sector se vor echipa cu aragaz (resou). robot de patiserie. din materiale rezistente ṣi igienice (inox). masă caldă (după caz).lavoare.8. energic electrică) ṣi de randament.6. Iluminatul in ateliere. masă de lucru.x. săli de lucru:se combina iluminatul general (200 Ix) cu iluminatul local (400 Ix).  ­ armăturile vor fi de construcţie sigură. roboti universali. dulap pentru tăvi. maşini de cusut.  -camerele de preparare primară vor fi echipate cu spălătoare simple sau duble. lapte. cu baterii amestecătoare 10. hrana preparată. . ouă.Instalaţii electrice pentru iluminat ṣi prize Iluminatul in camerele de cazare se iluminat local la masa de lectura si la pat.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10. frigider. băi. spălător  veselă. spălător. grătare fripturi. lapte).7. dulap veselă. Pentru alte tipuri de încăperi se vor respecta ca nivele minime de iluminare valor ile prevăzute in normativul PE 136. capacitatea utilajului. prevede un iluminat general si un Iluminatul in cabinetele de consultaţie si tratament:se asigura un iluminat general (200 Ix) combinat cu iluminat local (300 Ix) cu un indice de redare a culorilor de 90-100. rasteluri de vase.9. peşte.oficiul de distribuţie va fi echipat cu masă caldă.Dotarea cu obiecte sanitare.pe scări de evacuare ṣi la accese. mese.Iluminatul de siguranţă  iluminatul de evacuare se prevede pe coridoarele de circulaţie. roboţi de prelucrare.echiparea grupurilor sanitare obişnuite se va face cu obiecte sanitare curente (closete.patiseria se va echipa cu cuptor de patiserie.

design.  Dupa o lună de zile personalul va fi familiarizat cu proiectul(regulament de ordine inetrioară). Obtinem informaţii despre ei. redactare a anunţurilor de publicitate specială sunt oferite gratuit clienţilor noṣtri  Se va derula pe o perioadă de 4 sau5 luni. se realizează prin instalaţii speciale de Priza de pământ: se realizează fie priza naturală prin legarea armăturilor metalice ale fundaţiilor la centura de împământare interioară.18Instalaţii frigorifice Activitatea11. iluminatul de siguranţă trebuie să fie alimentat independent faţâ de orice alt sistem de iluminat. 8275.Cercetăm piaţa ṣi creăm o sferă de căutare ³n care ne direcţionam atenţia spre cei mai valorosi candidaţi.Pentru semnalizarea incendiilor în faza incipientă se prevăd instalaţii de semnalizare cu butoane ṣi detectori racordate la centrala de semnalizare incendiu plasată într­un spaţiu cus upraveghere permanentă (camera gardă.  iluminatul de veghe se prevede în camerele de cazare. Le prezentăm o ofertă pe măsura aṣteptărilor lor ṣi îi Ȋncadrăm în lista finală.Instalaţii de semnalizare a incendiilor.după care vor putea începe activitatea.Instalaţie de recepţie colectivă RTv 10. portar). Coaching şi Hipnoză Eriksoniană .Instalaţii de ventilare 10. Pentru alarmarea utilizatorilor se va asigura un sistem de semnalizare optică ṣi acustică. 1 Formator 1 Practician Programare Neuro Lingvistică. STAS 2612. Protecţia impotriva trăsnetului: paratrăsnet conform normativului I-20.  Personalului îi va fi alocată o săptămână de cunoaṣtere între ei.17. conform prevederilor I18. fie cu centura de împământare exterioară cu priză artificială conform normativului I-20. la nivelul pardoselii (2 Ix) pentru orientare 10. 12608.Protecţia împotriva tensiunilor accidentale: se realizează prin legarea aparatelor electrice la nulul de protecţie conf. Echipa de personal dorită este urmatoarea: 1 Medic specialist Medicină de familie 1 Medic specialist Psihiatrie (colaborare) 1 Medic specialist Geriatrie (colaborare).12. despre munca lor. 1­7.Instalaţii de gaze naturale 10.10. Serviciile noastre de creere.Instalaţii de protecţie. 2605/5.Instalaţii de telefonie 10.11. Cu excepţia campaniilor de publicitate specială Advice Human Resources suportă toate costurile implicate. despre stilul lor de lucru ṣi despre rezultatele cu care s-au remarcat. 10.13.14. Anunţurile din presa scrisă vor fi utilizate în mod adaptat în cazurile în care sursele interne de recrutare nu au potenţialul suficient.16.Alimentarea cu energie electrică 10. 10.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea directă.Instalaţii termice 10. 2604/4. în interiorul clădirii.15.

Echipa propusă pentru implementarea proiectului Manager de Proiect – o persoană responsabilă cu organizarea.1 Psihoterapeut experienţă 5 ani. 2 Infirmiere. Salarii 1. responsabil cu activităţile care sunt destinate să asigure vizibilitatea proiectului. Personal Tehnic 1. necesare unei abordări obiective ṣi adaptate în relaţiile de intervievare. experienţă 3-5 ani. IX. respectiv personalul administrativ al . 8 Cadre medicale medii (asistenţi).Resurse umane 1. VIII.examen  Testare psihologică. Activitatea13. implicate în monitorizarea şi evaluarea performanţelor formatorilor şi a persoanelor din grupul ţintă. implicată în activitatea de raportare. responsabil cu asigurarea logisticii şi a resurselor materiale necesare proiectului. Manager Resurse Umane( se ocupă cu recrutarea de personal ṣi selecţia candidaţilor) Manager Medical (consultaţie în ceea ce priveṣte organizarea personalului medical sau alcătuirea setului de servicii medicale oferite.1. una pentru managerul de proiect şi una pentru managerul formare. Managerul Financiar – o persoană responsabilă cu managementul financiar-contabil al proiectului.oferă informaţii necesare nu în mod strict pentru selecţia candidaţilor dar.2 Personal administrativ auxiliar = echipa de proiect. 1 Asistent social.etc) Manager de achizitie (consultaţie cu privire la alegerea produselor achiziţionate) Consilier Juridic (se ocupă cu avizele ṣi acordurile cu privire la acreditarea clădirii) Diriginte de ṣantier (persoana care se ocupă cu construcţia clădirii) Reprezentant Birou de Presă (persoana care se ocupă de promovare) Echipa de proiect este alcătuită din 11 persoane. experienţă 3 ani. Manager de formare-training personal Asistenţi Manager – 2 persoane de ajutor. de asemenea responsabilă cu activităţile de coordonarea echipei de experţi şi formatori şi răspunde pentru legătura dintre aceştia şi grupul ţintă. astfel încât va putea aprecia cat mai obiectiv dacă există compatibilitate între acesta ṣi potenţiala companie angajatoare.Selecţia candidaţilor  Testare profesională-interviu. Activitatea12.Ȋnchiderea proiectului. experienţă 5 ani. asigură desfăşurarea procesului de instruire. coordonarea şi supervizarea echipei de proiect. Ȋnchiderea proiectului. implicate în implementarea proiectului. conducerea şi coordonarea întregului proiect şi persoana de legătură cu Autoritatea Contractantă. de angajare ṣi de colaborare.  Fiecărui candidat propus îi va fi prezentată descrierea completă a postului. asigură buna desfăşurare a proiectului din punct de vedere financiar-contabil. 1 Preot ortodox (colaborare). mai ales.

sumăcare reprezintă o valoare mai mică de 7% din total costurilor directe eligibile proiect 5.4.Costuri pentru conferinţe 3.2.Durata proiectului.2.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5.3.Structurarea spaţiilor pe compartimente.Licitaţia publică 5. tipul de activitate desfăşurată 8.Lansarea proiectului 1. iar suma maximă solicitata este de:30 de paturi sau beneficiari x 1.Ȋntocmirea la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD 2. 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013.33 de luni.3.2. Organizarea funcţională ṣi tehnologică 22 .1Organizarea conferinţei pentru deschiderea oficială a proiectului 1.Iniţierea investiţiei 2.Organizarea funcţională ṣi generală 8. agende. AVIZE ṢI ACORDURI 8.3.Dimensionarea ṣi forma terenului 4.663€ LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 ACTIVITATEA 1.Detaliile de execuţie 5.Proiectarea căminului 4. pliante.Costuri legate de obţinerea autorizărilor legale 4.2.Proiectul tehnic 4.2.Obţinerea "Certificatul de urbanism" 3.1.Activităţi de promovare / Acţiuni pentru promovarea vizibilităţii proiectului = s-a prevăzut organizarea a 3 evenimente cu un buget de 100 €/eveniment.Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.2.1.3.solicitantului principal care va susţine proiectul din punct de vedere managerial 2.Exploatarea construcţiilor 7.Studiul de prefezabilitate 2.Costuri administrative = s-a prevăzut suma de 3368 € pentru costurile administrative. adică 465. servicii 3.1.Altele 4. sectoare sau module funcţionale.1.4.Publicarea pe web-site a proiectului 2. broşuri.Studiul de fezabilitate 4. Transport local = reprezintă deplasările echipei de proiect şi ale formatorilor în timpul implementării proiectului 3.Autorizaţia de construcţie 5.Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament 2. Transport 2.2. 9.2.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări 5.Alte costuri. pentru afişe.Lansarea unui comunicat de presă 1. comunicate de presă.1.Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 6.1. anunţuri 4.411 lei/luna/beneficiar x 33 de luni.

10.Spaţii pentru administraţie.internare.23 24 9.6. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10.Serviciul-primire. Climatice  fenomene naturale ce pot împiedica bunadesfăṣurare a construcţiilor . Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 25 26 27 28 10.4.18Instalaţii frigorifice 29 30 31 32 33 11.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare 10.12.3.Serviciul de asistenţă medicală 9.  asigurararea unor servicii sociale de calitate.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare. astfel standardele caminului conduc la următoarele rezultate.Riscuri potenţiale.10.Instalaţii de apă rece. personal.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor. o serie de unităţi sanitare cu paturi aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale nu mai îndeplinesc indicatorii de performanţă care să permită menţinerea lor în sistem.Iluminatul de siguranţă 10. 9.5.Dotarea cu obiecte sanitare.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10.13.Rezultate preconizate.Instalaţii de semnalizare a incendiilor 10.1.9. armături ṣi accesorii 10.Instalaţii de protecţie 10.Servicii gospodăreşti 10.Alimentarea cu energie electrică 10.17.7.Ȋnchiderea proiectului X.2.Instalaţii de ventilare 10.  beneficierea de aportul unui personal calificat.15.8.1. vizitatori.3. Ȋn prezent.  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu. externare 9.11.2. 9. Instalaţii de stingerea incendiilor 10. XI.Sectorul cazare 9.6.Instalaţii de telefonie 10.Instalaţii de gaze naturale 10.5.Instalaţii termice 10.Instalaţii de recepţie colectivă RTv 10.Instalaţii electrice pentru iluminat si prize 10.Seleţia candidaţilor 13.Recrutarea de personal 12.16.Echiparea cu instalaţii 10.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale.4.14.

 asigurarea unor servicii sociale specializate:  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie. Lipsa de interes/cooperare a persoanelor din grupul-ţintă privind necesitatea dezvoltării abilităţilor manageriale ṣi antreprenoriale Rezultate aṣteptate  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu. evidenţa departamentelor de resurse umane Obiective specifice  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare. analize.evidenţe statistice. Chestionare adresate clienţilor . Documente de evidenţă financiară.Umane  părăsirea echipei de proiect de unii dintre membrii cheie  greve  lipsa de flexibilitate a beneficiarului pentru introducerea ṣi utilizarea unei noi tehnologii Economice  instabilitatea preturilor pe piaţă Politice  modificări ale politicilor guvernamentale în domeniul proiectului MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI Logica intervenţiei Indicatori de realizare verificabili în mod obiectiv Surse ṣi mijloace de verificare Ipoteze Obiective generale Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare.

şi MLPAT nr.Lansarea proiectului Membrii echipei de proiect. Activităţi Care sunt principalele activităţi de aplicat ṣi în Care sunt mijloacele ce succesiune pentru a produce rezultatele necesare pentru vizate? implementarea acestor activităţi? Care sunt sursele de informaţii cu privire la progresul proiectului? Ce condiţii externe controlului direct al Beneficiarului trebuie să fie îndeplinite pentru implementarea activităţilor planificate? 1. Consumabile ṣi rechizite de birou.  asigurararea unor servicii sociale de calitate. Cheltuieli pentru conferinţă 2. beneficierea de aportul unui personal calificat.Iniţierea investiţiei Studiu de prefezabilitate Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament Ȋntocmirea Planului Ordinul Comun M. 1743/69/N/ 1996 PUG .  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor. Cheltuieli pentru vizibilitatea proiectului.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.F.

Dimensionarea ṣi forma terenului Determinarea suprafeţei de teren Studiu de fezabilitate Proiectul Tehnic Autorizaţia de construcţie 4. de ventilare.de iluminat.urbanistic în detaliu 3.Echiparea cu instalaţii Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 11. sectoare sau module funcţionale. armături ṣi accesorii 10.frigorifice etc Dotarea cu obiecte sanitare. de telefonie. de protecţie.Exploatarea construcţiilor Obligaţia de respecta programul de exploatare a construcţiilor Menţinerea părţilor de construcţie ṣi instalaţii în condiţiile impuse iniţial 7. Organizarea funcţională ṣi tehnologică Repartizarea pe sectoare ṣi servicii Instalaţii de apă rece ṣi caldă menajeră. 9.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea . de stingere a incediilor.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii Licitaţia publică Detaliile de execuţie 6.Proiectarea căminului 5. termice. AVIZE ṢI ACORDURI 8.Organizarea funcţională ṣi generală Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori. tipul de activitate desfăşurată Structurarea spaţiilor pe compartimente.

2.1.Seleţia candidaţilor Testare profesională (interviu. personal local) 1.1 Tehnic Formatori/Trainer 1.Resurse umane 1.1.examene.2Administrativ/ personal auxiliar Manager de proiect Asistent Manager de proiect Asistent Manager formare/training Manager financiar Manager formare/training Manager Resurse Umane Manager Medical Manager de achizţii Consilier Juridic Reprezentant Birou de Presă Diriginte de Ṣantier Subtotal Resurse Umane 2.Consumabilerechizite de birou ṣi Unitate TOŢI ANII Numarul de unităţi Cost unitar Euro) (în Costuri în (Euro) pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună 20 3 33 33 33 3 5 5 3 3 3 5 20 1000 4000 580 400 400 500 500 400 400 400 500 400 500 20000 12000 0 19140 13200 13200 1500 1500 2000 2000 2000 1500 2000 10000 100040 1000 1000 4x7=68 € 68x33 luni=2244 22444 pe lună 25 40 pe vehicul 4 17 pe lună pe lună 33 33 400 300 13200 9900 .Transport 2.1.Ȋnchirieri de vehicule Subtotal Echipamente bunuri 4.teste) Testare psihologică 13.Echipamente ṣi bunuri 3.Salarii(cost total.1.1.1Transport local Subtotal Transport 3.Chirie birou 4.Ȋnchiderea proiectului BUGETUL PROIECTULUI Cheltuieli 1.Birou local 4.directă Anunţuri în presa scrisă 12.

total costuri 3368 directe proiect 9.Total costuri directe eligibile proiect 8.1.3 254947.Subtotal costuri directe proiect 8.4.Altele pentru pe lună pe lună 33 33 25 20 825 660 24585 pe lună 3 100 300 300 Alte 6.1.3.Alte Servicii 5.3 .Costuri vizibilitatea proiectului Subtotal Servicii 6.Total costuri eligibile pe bucată 8 200 1600 1600 149969 149969 149969x7% 104978.4Abonament telefon/fax Subtotal Birou Local 5.1Costuri legate de obţinerea autorizaţiilor legale Subtotal Altele 7.Costuri administrative (maximum 7% din linia 9.Abonament electricitate 4.

UNIVERSITATEA ROMANO –AMERICANᾸ BUCUREṢTI Facultatea de Relaţii Comerciale ṣi Financiar –Bancare Interne ṣi Internaţionale Program de masterat.grupa 5 GURᾸMULTᾸ OANA-grupa 3 BRAGA ANDREEA-grupa 3 BUZICA ANDRA-grupa 3 Bucureṣti 2012 .Afaceri Internaţionale PROIECT-“Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”. Echpă de proiect: ṢTEFAN EMILIA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->