P. 1
Azil de Batrani

Azil de Batrani

|Views: 3,787|Likes:
Published by Andreea Braga

More info:

Published by: Andreea Braga on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2015

pdf

text

original

PROIECT I.Titlul. “Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”,capacitate 30 de camere.

Durata proiectului-33 de luni, 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013 Program Operaţional-POR- finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele
locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private).

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale - vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.
Domeniul de intervenţie-3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea ṣi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Instituţie responsabilă AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

II.Localizare.Judeţul Bacău, oraṣul Oneṣti, regiunea Moldova NE III.Costul Proiectului (7116.610,3€) IV.Suma contractată de la Autoritatea Contractantă(456.663€) V.Obiective a)Obiectiv general. Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. b)Obiective specifice. Reprezintă paṣii de urmat în atingerea obiectivului general dar ṣi efectele ṣi beneficiile preconizate ale proiectului:  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare;  asigurarea unor servicii sociale specializate:  cazare de lungă durată,  cadru adecvat de găzduire ṣi îngrijire: -servicii -masă -îngrijire personală ṣi medicală -asistenţă socială specializată

-activităţi de terapie ocupaţională ṣi de petrecere a timpului liber  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie; VI.Jusificare. Motivele care au condus la alegerea acestei teme sunt problemele de ordin social cu care se confruntă persoanele vârstnice din municipiul Oneṣti, care conform analizelor ṣi statisticilor derivă din fondul problemelor sociale înregistrate la nivel national; scopul principal prin oferirea acestor servicii fiind acela de a le îmbunătăţi calitatea vieţii ṣi de a preveni instituţionalizarea lor:     -sărăcia, datorată veniturilor lunare foarte mici (pensii sub nivelul limitei de subsistenţă); -condiţii de locuire improprii ṣi în spaţii deteriorate; -lipsa unui sprijin constant sau periodic acordat persoanelor vârstnice cu grad mare de risc; -nivel scăzut de informare ṣi cunoaṣtere cu privire la căile de soluţionare a problemelor sociale; VII.Grupul ţintă Grupul-ţintă, este reprezentat de persoanele vârstnice dependente care se află în situaţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare, respectiv: a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) nu au locuinţă ṣi nici posibilitatea de a-ṣi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-ṣi asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice. Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în camine sunt:  a) b) c)  a) b) c)  a) b) servicii sociale, care constau în: ajutor pentru menaj; consiliere juridică ṣi administrativă; modalitati de prevenire a marginalizării sociale ṣi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă; servicii sociomedicale, care constau în: ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie; sprijin pentru realizarea igienei corporale; servicii medicale, care constau în: consultaţii ṣi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei,dacă aceasta este imobilizată; servicii de îngrijire-infirmerie;

Planificarea activităţilor Activitatea 1: Lansarea proiectului Având în vedere importanţa subiectului şi necesitatea asigurării unei vizibilităţi adecvate a proiectului. miercuri. vinerea jurnaliṣtii sunt deja implicaţi în pregătirea numerelor de final de săptămână . punerea în pagină. Luând în calcul toţi aceṣti facori. această activitate vizează diseminarea obiectivelor proiectului. Ȋn ceea ce priveṣte ziua. intervalul din mijlocul săptămânii (marţi. selectarea de imagini ṣi sunete. factorul principal. Fixarea orei de desfăṣurare trebuie să ţină seama de momentul de închidere a ediţiilor. Locul ales este Aula din cadrul Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti-Oneṣti” deoarece :  se poate identifica uṣor ṣi găsi repede de către ziariṣti  este accesibilă atât pentru cei care vin cu maŢinile proprii cât ṣi pentru cei care folosesc transportul în comun  este situată aproape de centrul oraṣului  biblioteca este construită la parametri internaţionali . oferind deci un nivel de confort maxim  de asemenea aula.). de cultură. de sport. intervalul cel mai potrivit.c) asigurarea medicamentelor. precum ṣi anunţurilor publicitare. montajul etc. oferă toate condiţiile necesare unei conferinţe optime:(este dotată cu scaune ṣi mese. atât la nivelul beneficiarilor finali şi al grupurilor ţintă. în mod general recomandat de lucrările de specialitate. rescrierea articolelor. În acest scop se prevede realizarea următoarelor sub-activităţi: 1. căruia i se va solicita parerea în legătură cu perioada pe care o consideră cea mai potrivită (când nu sunt prevazute alte evenimente). deoarece jurnalistii sunt ocupaţi fie cu aprofundarea evenimentelor ce au avut loc la sfârṣitul săptămânii precedente. Stabilirea locului de desfăṣurare. respectiv eleborarea comentariului. joi) oferă cele mai convenabile momente. fie cu noile evenimente pe care. inevitabil. precum ṣi de timpul necesar prelucrării informaţiei (scrierea. în plus ziarele ṣi emisiunile din audiovizualul de sâmbătă alocă ce amai mare parte a spaţiului ṣi a timpului materialelor de divertisment. le aduce sfârṣitul săptămânii . e) consultatii ṣi îngrijiri stomatologice.1Organizarea unei conferinţe pentru anunţarea deschiderii oficiale a proiectului Ȋn cadrul acestei activităţi vor fi parcurṣi următorii paṣi: Alegerea momentului va fi contactat un ziarist cu care Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Oneṣti a colaborat întotdeauna foarte bine ṣi cu care are relaţii mai apropiate. Ziua de luni nu este indicată. VIII. d) asigurarea cu dispozitive medicale. . este mare ṣi dispune de o staţie de amplificare cu mai multe microfoane). cât şi la nivel de mass media. este cel între orele 10 ṣi 12.

2. "Studiul de prefezabilitate" se va aproba de către investitor.grafice. În cazul existenţei mai multor terenuri de amplasare se poate iniţia un studiu de amplasament. Lansarea unui comunicat de presă 1. La această fază se stabilesc toate caracteristicile funcţionale şi spaţiale ale investiţiei precum şi volumul cheltuielilor pentru realizarea obiectivului (proiectare.oneṣti. cumpărare. Redactarea ṣi trimiterea invitaţiilor. se stabilesc.F.embleme. economic şi de utilizare al terenului şi avizele necesare din partea autorităţilor responsabile. etc). O planṣă cu un logo bine ales în raport cu evenimentul prezentat va scoate în evidenţă aspectele cele mai importante ale mesajului pe care organizaţia doreste să-l transmită ṣi îi va ajuta pe jurnaliṣti să sesizeze semnificaţia profundă a poziţiei. a iniţiativei. obţinându­se certificate de urbanism pentru fiecare din terenuri. " Studiul de prefezabilitate" se întocmeşte conform conţinutului cadru precizat în Ordinul Comun M. Coordonatele proiectului vor fi publicate pe site-ul Primariei Oneṣti (www. care determină pe baza temei­cadru şi a condiţiilor de amplasare. astfel încât să distragă atentia jurnalistilor de la discursul reprezentantului organizaţiei. transfer. pe lângă regimul juridic. prin grija investitorului.1.planṣe. 2.1.3. document emis de autoritatea administraţiei publice locale.execuţie.Membrul biroului de presă care se ocupă de realizarea materialelor ajutătoare va avea grijă ca ele să fie adecvate tematicii conferinţei ṣi să nu fie prea numeroase ori prea excentrice. expropiere. Prin " Certificatul de urbanism ". . echipare).Pentru amplasarea noii investiţii se va obţine "Certificatul de urbanism". machete etc.ro) la secţia “Proiecte 2007-2013” cât ṣi pe site-ul propriu al proiectului. tema de proiectare propriu­zisă.2. Pregatirea materialelor ajutătoare Discursul reprezentantului organizaţiei va însoţit de elemente vizuale: filme.Indicele folosit pentru determinarea suprafeţei de teren necesar este exprimat în mp/pat sau mp/ loc de cazare ṣi se va folosi în special în faza elaborării PUG sau PUZ. 1743/69/N/ 1996. Publicarea pe web-site a coordonatelor proiectului. Pentru terenurile neincluse în PUG şi PUZ se vor întocmi la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD prin care se vor stabili toate caracteristicile amplasamentului similar PUG şi PUZ. Activitatea 2. Activitatea 3. statutului terenului 2. a acţiunii sau a strategiei care conferinta le prezintă..Stabilirea listei invitaţiilor. dotare. înainte de stabilirea dalelor concrete ale temei cadru.Concomitent se întreprind demersurile necesare stabilirii de amplasament (concesiune. şi MLPAT nr.Dimensionarea ṣi forma terenului 3.Iniţierea investiţiei se va face pe baza "Studiului de prefezabilitate". 2. de către unitatea achizitoare în colaborare cu o unitate de consultanţă ṣi/sau proiectare în domeniu.Iniţierea investiţiei 2. Valoarea indicelui de suprafaţa de teren va fi: .3. Pregătirea discursului Pregătirea reprezentanţilor care participă la conferinţă Pregătiri ṣi verificări de ultimă oră 1.4.

G. 273/1994 şi constituie certificarea realizării lor în conformitate cu documentaţia de execuţie.4.2. Ȋn cazul depăşirii acestor valori se vor lua măsuri de atenuare.Lucrările de execuţie se vor adjudeca pe baza de licitaţie publică în condiţiile Ordonanţelor de Guvern nr. conform Ordin Comun MF şi MLPAT nr.120 . Fără un studiu de fezabilitate aprobat este interzisă elaborarea următoarelor faze de proiectare.G. Ȋn amplasarea căminului se vor evita terenurile impermeabile. vibraţii sau mirosuri dezagreabile. 15/1993 şi H. principalele echipamente şi dotări.se estimează costul investiţiei.al Min.18/1995. neomogene sau umpluturi. Activitatea 5. Apelor."Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii" la terminarea acestora în condiţiile H. Proiectul tehnic şi anexele sale sunt parte componentă a documentaţiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei. Pădurilor ṣi Protecţiei Mediului.organele Inspecţiei de Stat în construcţii.Proiectarea căminului Pe baza temei de proiectare şi a Studiului de prefezabilitate aprobate şi a recomandărilor din certificatul de urbanism.  executant prin personalul propriu tehnic pe toată durata execuţiei. 592/1993.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări efectuează de:  investitor prin agenţi de consultanţă şi diriginţi atestaţi conf.3.3. Proiectul tehnic se elaborează de întocmitorul "studiului de fezabilitate”. 4. 925/1995). Proiectul tehnic se supune verificării privitor la cerinţele de calitate conform Legii nr. 5.„Studiul de fezabilitate” se va aproba de guvern sau ordonatorul de credit conform Legii Finanţelor Publice nr. liste de materiale si utilaje". H.Căminul se va amplasa într-o zonă nepoluată. cu risc de avalanşe.(75.3 Proiectul tehnic verificat şi însoţit de avizele solicitate prin certificatul de urbanism constituie documentaţia necesara eliberării "Autorizaţiei de construire" fără de care nu se poate începe executarea obiectivului. soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţii şi instalaţii.1. nr.2. 3.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5. verificareafacându-se numai de verificatori atestaţi conform H.72/1996 şi Ordonanţei Guvernului nr. 925/1995.1. de zgomote. cu degajări de gaze poluante. 5. nr. ferită de curenţi puternici de aer. "liste cu cantităţi de lucrări".G.0000 €) 4. nr. 4.Ȋn concordantă cu Proiectul tehnic executant "Detaliile de execuţie” se întocmesc de către proiectant sau 5.G.10/1995. Nivelurile de zgomot exterior se vor înscrie în prevederile normativului P 116.150 mp/pat sau loc de cazare 3. Concentraţiile maxime admise de substanţe poluante se vor înscrie în prevederile STAS 12574 ṣi Ordin 462 . proiectantul întocmeşte "Studiul de fezabilitate" in cadrul căruia se va definitiva concepţia spaţiala. planul de organizare a incintei. Activitatea 4.. . Ȋn baza studiului de fezabilitate aprobat se elaborează "Proiectul tehnic" împreună cu "caietele de sarcini".  proiectant prin specialiştii săi în baza programului de execuţie şi la solicitarea expresă a beneficiarului sau constructorului.2. cu pericol de alunecare sau inundare. 1743/69/N/1996. . 12/1993. funcţională şi plastic­ arhitecturală.

Intervenţiile la construcţii pe durata lor de exploatare se vor face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial sau pe baza unei expertize tehnice întocmită de expertul tehnic autorizat (conform H. gaze naturale.Avizul autorităţii locale privind protecţia mediului.Avizul Ministerului Muncii ṣi Ocrotirii Sociale. B . Ministerul Sănătăţii. . AVIZE ṢI ACORDURI A . expertizari.energic electrica. 6.în faza PIP (Plan urbanistic de detaliu). etc).Organizarea funcţională ṣi generală 8.G. 6.Urmărirea în exploatare a construcţiilor se va efectua pe toată durata lor de existenţă. modificări.  alte avize solicitate de autoritatea care aproba PUD. de a efectua la timp lucrările de întreţinere ṣi exploatare.1. remedieri.Cartea tehnică a construcţiei va fi păstrată de utilizator pe toată durata de existenţă a acesteia. menţinerea părţilor de construcţii ṣi instalaţii în condiţiile de performanţă impuse iniţial. 10/1995 privind postutilizarea construcţiilor.G.  -avizul Inspecţiei Teritoriale de prevenire a incendiilor Activitatea 8.4. handicapate diferenţierea se poate face privind .Exploatarea construcţiilor 6. telefonie. ele.  avize de principiu din partea administraţiei domeniului public. reţele de transport publice (după caz).Activitatea 6. 6.Certificatul de urbanism. . reparaţii. .1. proprietarul având obligaţia de a o completa cu toate elementele ṣi documentaţiile tehnice referitoare la defecţiuni. Principalele categorii de utilizatori sunt a) ­ persoane în vârstă b) -persoane handicapate (pentru persoanele după tipul de handicap ṣi după vârstă).Avizele pentru asigurarea cu utilităţi (dacă nu a fost elaborat un PUD). La dezafectarea.2.50/1991 (Autorizaţia de desfiinţare). Activitatea 7. C . drumuri. Demolarea construcţiilor se autorizează de către administraţia publică locală conform Legii nr. 925/1995).Avizul Inspectoratului de Politie Sanitară (IPSMP). canalizare. Proiectantul va stabili prin documentaţia elaborată (caiete de sarcini.3. instrucţiuni de exploatare ṣi comportare în timp a construcţiilor ṣi instalaţiilor) 6. 531/1992 amenajarea de adăposturi subterane).  avize de principiu din partea administratorilor de reţele publice pentru utilităţi (apa. demontarea sau demolarea construcţiilor se vor respecta prevederile Legii nr. Utilizatorul construcţiei are obligaţia de a respecta programul de exploatare a construcţiei.în faza "Studiu de prefezabilitate" ṣi "fezabilitate"       . tipul de activitate desfăşurată cât ṣi conceptul general de soluţionare a funcţiunilor ṣi circuitelor pentru toţi utilizatorii. . nr.Organizarea funcţională se va face în funcţie de categoriile de utilizatori.în faza "Proiect tehnic"  -avizul autorităţii locale de apărare civilă (H. energie termica.5. -Alte avize solicitate prin certificatul de urbanism.

8.c) . electroterapie. personal. Baza de tratament va conţine toate tipurile de proceduri (hidroterapie.Sectorul de asistenţă medicală . inhaloterapie. C. internare. . împachetări). ­ activităţi de conducere ṣi administrare.1. în apropierea sau în legătură cu spatiile pentru conducere­administraţie ṣi se compune din:     acces general ṣi aşteptare (0. valize (20 .00 mp) ­ cameră gardă medic cu grup sanitar (18.00 mp) ­ cameră tratamente (18.cabinet consultaţii (16. Spatiile ataṣate acestui sector cu funcţiuni ergoterapeutice ṣi social-culturale sunt:  ­ bibliotecă cu depozit de cărti (20 . kinetoterapie.internare.5 mp/pers.00 mp) 9. B.Sectorul cazare ṣi/sau spitalizare .Organizarea funcţională ṣi tehnologică 9.Serviciul primire.Servicii gospodăreşti . ansamblate fie monobloc.  .2.salon infirmerie cu 2 paturi ṣi grup sanitar propriu (18. Sectoarele ṣi compartimentele funcţionale ale căminului vor fi: A. indiferent de capacitate sau profil. 9.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale.Serviciul de asistenţă medicală.Servicii tehnico-edilitare Activitatea 9. E.Spaţiile vor fi următoarele sunt:     .Se va amplasa în zona accesului principal.personal medical ṣi de îngrijire d) -personal tehnic . vizitatori . ­ activităţi de exploatare ṣi întreţinere a instalaţiilor ṣi echipamentelor. tentacular sau pavilionar. F.Sectorul ergoterapie ṣi/sau activităţi social culturale . grup sanitar. externare.Structurarea spaţiilor va fi realizată pe compartimente.3. Această structurare corespunde în principiu tuturor căminelor de bătrâni. externare .4.30 mp).30locuri. grupate în unităţi de locuit cu 20 . sectoare sau module funcţionale.Serviciul-primire.2.administrativ e) -vizitatori Principalele tipuri de activităţi sunt: a) b) c) d) e) ­ activităţi medicale ṣi cu caracter recuperatoriu. birou relaţii ṣi întocmire forme (12 . boxă depozitare temporară haine.00 mp) .Spaţii administraţie.16 mp) depozit temporar efecte. ­ activităţi de îngrijire a persoanelor internate.30 mp) filtru igienizare pacienţi prevăzut cu duṣ (baie). G. 9. . ­ activităţi gospodăreşti.Cazare tip hotelier în camere cu 1-3 locuri.club sau sală polivalentă (60 . cu grup sanitar propriu. Au). masoterapie.100 mp).Sectorul cazare. D.

într-o încăpere distinctă. (radacinoase. .spaţii de preparare finală se prevăd pentru tratamentul termic al hranei ca sipreparările reci..18 mp).lapte. a­spaţii pentru conducere ṣi administraţie compuse din birou director.5.depozit materiale diverse (16 . preparare ṣi expediţie hrană la oficiile alimentare. conserve. lăcăatuṣerie. cărti. bucătăria rece).­ recepţie ṣi depozitare alimente ṣi produse neprelucrate. Blocul alimentar se soluţionează în circuit închis cu acces din exterior pentru primire materii prime alimentare.00mp/pers. vizitatori. personal. băi . artizanat (20 .spălătorie Blocul alimentar. ­ sală de mese comună. 9. este spaţiul în care se face porţionarea pe sectoare a hranei ṣi expedierea spre oficiile de sector sau zonă de cazare. Ȋn cadrul blocului alimentar se diferenţiază următoarele sectoare: a.6. aurolul de a asigura facilitaţi ṣi servicii auxiliare pentru personal. coafură ­ garderobă vizitatori .Sunt reprezentate de: blocul alimentar. b­spaţii pentru personalul medical mediu.Spaţii pentru administraţie.Prepararea alimentelor se face centralizat pentru persoanele internate ṣi personalul ce ia masa în cadrul căminului. Produsele de cofetărie­patiserie se prepară separat.  .birouri personal administrativ (4. preparare peste. internaţi ṣi vizitatori. peṣte. legume-fructe. zahăr. durata de păstrare ṣi frecvenţa aprovizionării. ­ videotecă filme (4-6 mp).spaţii pentru prelucrări primare: vor fi trei: preparare legume. timbre.) b . tâmplarie.aceste spatii sunt: . Anexat bucătăriei se amplasează camera pentru spălarea vaselor pentru gătit. de îngrijire ṣi ajutător compuse vestiare separate pe sexe (organizate centralizat. spatii frigorifice pentru carne. Ȋn cadrul activităţilor ergoterapeutice ṣi de petrecere a timpului liber vor fi ṣi cele de legumicultură ṣi grădinărit ce se desfăşoară pe teren special amenajat în vecinătatea construcţiei. (bucătăria calda.         .bufet ṣi/sau puncte de vânzare produse alimentare. Spaţiile pentru depozitare alimente ṣi produse neprelucrate se dimensionează în funcţie de stocul necesar pentru fiecare categorie de produs. c . internaţi ṣi vizitatori ṣi se amplasează de regulă în zona accesului principal.spaţii aşteptare .casierie. preparare carne (pasări).Servicii gospodăreşti.frizerie. depozitare.serviciu de informaţii ṣi relaţii .ateliere ergoterapie  croitorie.Au). ziare. Spatiile de depozitare de durată sau de zi vor fi diferenţiate ṣi pe produse compatibile igienic.oficiul de distribuţie a hranei. paine. organizate într­o zonă comună cu separări pe compartimente. depozite pentru paste făinoase.arhi vaṣi evidenţa.director economie. Spatiile de preparare vor fi legate prin circuit orizontal sau vertical (cu ascensor) de bucătăria caldă. d. secretariat.cabine telefonice ­ capelă 9. pe corpuri de clădire sau pe secţii ṣi servicii) din c -spaţii comune pentru personal.25 mp/atelier). etc. sunt diversificate ca funcţiuni.

WC.e.sala de mese personal in apropierea oficiului. separat pe sexe. 60 C.se va prevedea recircularea apei calde atât pe distribuţiile orizontale cât ṣi pe coloane.  depozitarea ṣi expediţia rufelor curate se face într­o încăpere distinctă în care se procedează ṣi la ambalarea în saci curaţi de transport.Instalaţii de apă rece. alimentare se vor monta în ghene închise cu posibilitate de intervenţie în -conductele principale de distribuţie si conductele de legătura se vor executa din tevi de otel zincat sau alte materiale agrementate in România. .  pentru personalul spălătoriei se prevăd următoarele anexe: vestiar personal (separat pe sexe) cu grup sanitar ṣi dus.este reprezentat biroul dieteticianului (bucătar şef) amplasat în apropierea bucătăriei calde ṣi a oficiului.vestiare eu dus.  . Recircularea apei din coloanele de incendiu se asigură prin legarea lor la un obiect sanitar curent.­ spaţiu pentru stabilirea meniului ṣi a dietelor.colectarea deşeurilor menajere din blocul alimentar. La dimensionarea prevederile STAS 1478.  -conductele de apă caldă menajeră ṣi de recirculare se montează paralel cu apa rece. Instalaţii de stingerea incendiilor. birou responsabil cu boxa depozitare detergenţi ṣi substanţe dezinfecţie. -coloanele de caz de avarie.10 m). Activitatea 10.1. astfel:     primirea ṣi trierea rufelor murdare: înmuiere ṣi dezinfecţie spălare mecanică cu program: uscarea ṣi călcarea rufelor se face mecanizat într­o încăpere distinctă. f. distribuţia fiind comună dar cu coloane separate. Amplasarea încăperilor spălătoriei va fi în flux continuu.2. 10. se face în recipiente închise ṣi transportate la platforma de deşeuri din incintă.Echiparea cu instalaţii 10.Colectarea rufelor murdare se va realiza în saci etanşi iar după spălare distribuirea rufelor curate se va face din depozitul spălătoriei prin depozitele sau boxele de rufe curate pe sectoare sau secţii.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare  ­ temperatura de furnizarea a apei calde menajere va fi de max.2. 10.conductele de distribuţie se vor monta în subsoluri tehnice circulabile (h min. lavoar.Instalaţiile vor fi astfel alcătuite încât să nu permită stagnarea apei.. cu calităţi egale sau superioare celor din otel. instalaţiilor de stingere a incendiilor se vor respecta .anexele pentru personal vor fi:  . Spălătoria. în ghene închise.Proiectarea ṣi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se va face conform Normativului I9.Vor asigura alimentarea tuturor punctelor de consum menajer ṣi incendiu ale clădirii.3. separată de partea de spălare ṣi stoarcere  repararea rufelor se asigură într­o cameră separată în apropierea depozitului de rufe curate..  . de g.

oficiile alimentare de secţie sau sector se vor echipa cu aragaz (resou). La spălătorii:  -dotările ṣi utilajele principale sunt: căzi de înmuiat. peşte. frigider.oficiul de distribuţie va fi echipat cu masă caldă.5. inoxidabile. spălător.toate încăperile cu activităţi medicale se vor echipa cu un lavoar cu apă caldă ṣi rece. ouă. Pentru alte tipuri de încăperi se vor respecta ca nivele minime de iluminare valor ile prevăzute in normativul PE 136. dulap veselă.Iluminatul de siguranţă  iluminatul de evacuare se prevede pe coridoarele de circulaţie. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii La bucătării:  -zona de depozitare frigorifică se va echipa cu camere ṣi dulapuri frigorifice distincte pentru legume si fructe.  ­ băile de secţie sau sector de cazare se vor echipa cu căzi mari (l= 1.spălătoare  . 10.x.Dotarea cu obiecte sanitare. lapte). din materiale rezistente ṣi igienice (inox). prevede un iluminat general si un Iluminatul in cabinetele de consultaţie si tratament:se asigura un iluminat general (200 Ix) combinat cu iluminat local (300 Ix) cu un indice de redare a culorilor de 90-100. 10. roboţi de prelucrare. grătare fripturi. cu baterii amestecătoare 10.baterii de cazane (pentru ciorbe. mese de prelucrare.  .  ­ spălătorul de vase se va echipa cu evier. lapte. supe.  -alegerea tipului de utilaj se va face în funcţie de energia disponibilă (abur. ceai. masă caldă (după caz).patiseria se va echipa cu cuptor de patiserie. cu WC ṣi lavoar. săli de lucru:se combina iluminatul general (200 Ix) cu iluminatul local (400 Ix). maşini de spălat.mese.lavoare. mese de lucru. roboti universali.4.70 m).9. duṣuri.  ­ armăturile vor fi de construcţie sigură. spălător-degresor. etc. Iluminatul in ateliere. carne ṣi preparate din carne.  . frigider. centrifuge de stors. spălător  veselă. hrana preparată. maşini de cusut. marmite.  -camerele de preparare primară vor fi echipate cu spălătoare simple sau duble.pe scări de evacuare ṣi la accese. cuptoare.  -bucătăria caldă se va echipa cu: maşini de gătit. masă de lucru.  .6.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10. cărucioare transport. capacitatea utilajului. mese. calandre ṣi prese de călcat.echiparea grupurilor sanitare obişnuite se va face cu obiecte sanitare curente (closete.7. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10. uscătoare. armături ṣi accesorii  .  -la alegerea tipului de utilaj se vor avea în vedere: agentul disponibil. energic electrică) ṣi de randament. băi. piṣoare). dulap pentru tăvi. libere pe trei părţi.10. Iluminatul coridoarelor ṣi scărilor:se asigură atât ziua cât si noaptea cu diferenţe minime de luminanţă la un nivel de 50-75l.8. rasteluri de vase. robot de patiserie.Instalaţii electrice pentru iluminat ṣi prize Iluminatul in camerele de cazare se iluminat local la masa de lectura si la pat. .

Pentru semnalizarea incendiilor în faza incipientă se prevăd instalaţii de semnalizare cu butoane ṣi detectori racordate la centrala de semnalizare incendiu plasată într­un spaţiu cus upraveghere permanentă (camera gardă.Protecţia împotriva tensiunilor accidentale: se realizează prin legarea aparatelor electrice la nulul de protecţie conf. Protecţia impotriva trăsnetului: paratrăsnet conform normativului I-20.18Instalaţii frigorifice Activitatea11. 10.  Dupa o lună de zile personalul va fi familiarizat cu proiectul(regulament de ordine inetrioară).Instalaţie de recepţie colectivă RTv 10. despre stilul lor de lucru ṣi despre rezultatele cu care s-au remarcat. 1 Formator 1 Practician Programare Neuro Lingvistică.Instalaţii de gaze naturale 10.13. portar). la nivelul pardoselii (2 Ix) pentru orientare 10.16.14. Cu excepţia campaniilor de publicitate specială Advice Human Resources suportă toate costurile implicate. 8275.Instalaţii de telefonie 10.10. Le prezentăm o ofertă pe măsura aṣteptărilor lor ṣi îi Ȋncadrăm în lista finală. Coaching şi Hipnoză Eriksoniană . iluminatul de siguranţă trebuie să fie alimentat independent faţâ de orice alt sistem de iluminat. despre munca lor. în interiorul clădirii.15.Instalaţii de ventilare 10.11. fie cu centura de împământare exterioară cu priză artificială conform normativului I-20.Instalaţii de protecţie. 2604/4. Echipa de personal dorită este urmatoarea: 1 Medic specialist Medicină de familie 1 Medic specialist Psihiatrie (colaborare) 1 Medic specialist Geriatrie (colaborare).12. 12608.Alimentarea cu energie electrică 10. Anunţurile din presa scrisă vor fi utilizate în mod adaptat în cazurile în care sursele interne de recrutare nu au potenţialul suficient.  Personalului îi va fi alocată o săptămână de cunoaṣtere între ei. 2605/5. redactare a anunţurilor de publicitate specială sunt oferite gratuit clienţilor noṣtri  Se va derula pe o perioadă de 4 sau5 luni. 10.Instalaţii de semnalizare a incendiilor.17.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea directă. Pentru alarmarea utilizatorilor se va asigura un sistem de semnalizare optică ṣi acustică. 1­7.după care vor putea începe activitatea.  iluminatul de veghe se prevede în camerele de cazare. design.Instalaţii termice 10. STAS 2612. conform prevederilor I18. Obtinem informaţii despre ei. Serviciile noastre de creere. se realizează prin instalaţii speciale de Priza de pământ: se realizează fie priza naturală prin legarea armăturilor metalice ale fundaţiilor la centura de împământare interioară.Cercetăm piaţa ṣi creăm o sferă de căutare ³n care ne direcţionam atenţia spre cei mai valorosi candidaţi.

1 Preot ortodox (colaborare). Salarii 1. experienţă 3-5 ani. IX.Ȋnchiderea proiectului. Managerul Financiar – o persoană responsabilă cu managementul financiar-contabil al proiectului.Resurse umane 1. VIII. implicate în implementarea proiectului. coordonarea şi supervizarea echipei de proiect.Selecţia candidaţilor  Testare profesională-interviu. experienţă 5 ani. Echipa propusă pentru implementarea proiectului Manager de Proiect – o persoană responsabilă cu organizarea. asigură desfăşurarea procesului de instruire. Manager Resurse Umane( se ocupă cu recrutarea de personal ṣi selecţia candidaţilor) Manager Medical (consultaţie în ceea ce priveṣte organizarea personalului medical sau alcătuirea setului de servicii medicale oferite. de asemenea responsabilă cu activităţile de coordonarea echipei de experţi şi formatori şi răspunde pentru legătura dintre aceştia şi grupul ţintă. de angajare ṣi de colaborare. 2 Infirmiere. respectiv personalul administrativ al . 8 Cadre medicale medii (asistenţi). una pentru managerul de proiect şi una pentru managerul formare. astfel încât va putea aprecia cat mai obiectiv dacă există compatibilitate între acesta ṣi potenţiala companie angajatoare. Personal Tehnic 1. mai ales.1 Psihoterapeut experienţă 5 ani. asigură buna desfăşurare a proiectului din punct de vedere financiar-contabil. conducerea şi coordonarea întregului proiect şi persoana de legătură cu Autoritatea Contractantă. experienţă 3 ani.oferă informaţii necesare nu în mod strict pentru selecţia candidaţilor dar. responsabil cu activităţile care sunt destinate să asigure vizibilitatea proiectului. implicate în monitorizarea şi evaluarea performanţelor formatorilor şi a persoanelor din grupul ţintă. 1 Asistent social. implicată în activitatea de raportare. Activitatea13.examen  Testare psihologică.1. Activitatea12. Ȋnchiderea proiectului.  Fiecărui candidat propus îi va fi prezentată descrierea completă a postului.2 Personal administrativ auxiliar = echipa de proiect.etc) Manager de achizitie (consultaţie cu privire la alegerea produselor achiziţionate) Consilier Juridic (se ocupă cu avizele ṣi acordurile cu privire la acreditarea clădirii) Diriginte de ṣantier (persoana care se ocupă cu construcţia clădirii) Reprezentant Birou de Presă (persoana care se ocupă de promovare) Echipa de proiect este alcătuită din 11 persoane. necesare unei abordări obiective ṣi adaptate în relaţiile de intervievare. Manager de formare-training personal Asistenţi Manager – 2 persoane de ajutor. responsabil cu asigurarea logisticii şi a resurselor materiale necesare proiectului.

Iniţierea investiţiei 2. Transport 2.Structurarea spaţiilor pe compartimente. servicii 3.Publicarea pe web-site a proiectului 2.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări 5. Organizarea funcţională ṣi tehnologică 22 .2.Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 6.Costuri administrative = s-a prevăzut suma de 3368 € pentru costurile administrative. anunţuri 4.1. adică 465.Costuri legate de obţinerea autorizărilor legale 4. 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013. pentru afişe.solicitantului principal care va susţine proiectul din punct de vedere managerial 2.Obţinerea "Certificatul de urbanism" 3.Detaliile de execuţie 5.2.2.Autorizaţia de construcţie 5.2.1. iar suma maximă solicitata este de:30 de paturi sau beneficiari x 1.4. broşuri.Ȋntocmirea la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD 2.Durata proiectului.1.Organizarea funcţională ṣi generală 8.Lansarea unui comunicat de presă 1.Proiectarea căminului 4.Proiectul tehnic 4.Costuri pentru conferinţe 3.Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.1.Lansarea proiectului 1.2.411 lei/luna/beneficiar x 33 de luni.Alte costuri. sumăcare reprezintă o valoare mai mică de 7% din total costurilor directe eligibile proiect 5.3.3.Altele 4.663€ LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 ACTIVITATEA 1. Transport local = reprezintă deplasările echipei de proiect şi ale formatorilor în timpul implementării proiectului 3.1Organizarea conferinţei pentru deschiderea oficială a proiectului 1.1. agende.2. AVIZE ṢI ACORDURI 8.Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament 2.2.2. tipul de activitate desfăşurată 8. sectoare sau module funcţionale.3.Licitaţia publică 5.Exploatarea construcţiilor 7. comunicate de presă.1.3.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5. 9.Dimensionarea ṣi forma terenului 4.Studiul de prefezabilitate 2.Studiul de fezabilitate 4.Activităţi de promovare / Acţiuni pentru promovarea vizibilităţii proiectului = s-a prevăzut organizarea a 3 evenimente cu un buget de 100 €/eveniment. pliante.33 de luni.4.

9.Spaţii pentru administraţie.6.Serviciul-primire.14. vizitatori.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor.Instalaţii de recepţie colectivă RTv 10.Rezultate preconizate.Instalaţii de semnalizare a incendiilor 10. astfel standardele caminului conduc la următoarele rezultate.Instalaţii de ventilare 10. XI.8.  beneficierea de aportul unui personal calificat.16. Ȋn prezent. externare 9.Recrutarea de personal 12. armături ṣi accesorii 10. personal.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale.4.Instalaţii electrice pentru iluminat si prize 10.15.Instalaţii termice 10.1.9. 9. Instalaţii de stingerea incendiilor 10.7.Instalaţii de telefonie 10.4.  asigurararea unor servicii sociale de calitate.5.17.Dotarea cu obiecte sanitare.3.Seleţia candidaţilor 13.Instalaţii de protecţie 10.internare.1.Instalaţii de apă rece.Riscuri potenţiale. Climatice  fenomene naturale ce pot împiedica bunadesfăṣurare a construcţiilor .5. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 25 26 27 28 10.2.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare 10.13.12.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu.6.Echiparea cu instalaţii 10.Sectorul cazare 9. 10.Serviciul de asistenţă medicală 9.2.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10.11.Iluminatul de siguranţă 10.10. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10. o serie de unităţi sanitare cu paturi aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale nu mai îndeplinesc indicatorii de performanţă care să permită menţinerea lor în sistem.23 24 9.3.Servicii gospodăreşti 10.Instalaţii de gaze naturale 10.Ȋnchiderea proiectului X.Alimentarea cu energie electrică 10.18Instalaţii frigorifice 29 30 31 32 33 11.

analize.  asigurarea unor servicii sociale specializate:  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie. Chestionare adresate clienţilor . Lipsa de interes/cooperare a persoanelor din grupul-ţintă privind necesitatea dezvoltării abilităţilor manageriale ṣi antreprenoriale Rezultate aṣteptate  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu. evidenţa departamentelor de resurse umane Obiective specifice  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.evidenţe statistice.Umane  părăsirea echipei de proiect de unii dintre membrii cheie  greve  lipsa de flexibilitate a beneficiarului pentru introducerea ṣi utilizarea unei noi tehnologii Economice  instabilitatea preturilor pe piaţă Politice  modificări ale politicilor guvernamentale în domeniul proiectului MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI Logica intervenţiei Indicatori de realizare verificabili în mod obiectiv Surse ṣi mijloace de verificare Ipoteze Obiective generale Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. Documente de evidenţă financiară.

Cheltuieli pentru vizibilitatea proiectului.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor. 1743/69/N/ 1996 PUG .Iniţierea investiţiei Studiu de prefezabilitate Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament Ȋntocmirea Planului Ordinul Comun M. Cheltuieli pentru conferinţă 2. beneficierea de aportul unui personal calificat. şi MLPAT nr.Lansarea proiectului Membrii echipei de proiect.F. Consumabile ṣi rechizite de birou.  asigurararea unor servicii sociale de calitate. Activităţi Care sunt principalele activităţi de aplicat ṣi în Care sunt mijloacele ce succesiune pentru a produce rezultatele necesare pentru vizate? implementarea acestor activităţi? Care sunt sursele de informaţii cu privire la progresul proiectului? Ce condiţii externe controlului direct al Beneficiarului trebuie să fie îndeplinite pentru implementarea activităţilor planificate? 1.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.

urbanistic în detaliu 3. AVIZE ṢI ACORDURI 8. de protecţie.frigorifice etc Dotarea cu obiecte sanitare. de telefonie.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii Licitaţia publică Detaliile de execuţie 6.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea .Dimensionarea ṣi forma terenului Determinarea suprafeţei de teren Studiu de fezabilitate Proiectul Tehnic Autorizaţia de construcţie 4.de iluminat. armături ṣi accesorii 10. de ventilare.Exploatarea construcţiilor Obligaţia de respecta programul de exploatare a construcţiilor Menţinerea părţilor de construcţie ṣi instalaţii în condiţiile impuse iniţial 7. 9. Organizarea funcţională ṣi tehnologică Repartizarea pe sectoare ṣi servicii Instalaţii de apă rece ṣi caldă menajeră.Organizarea funcţională ṣi generală Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.Echiparea cu instalaţii Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 11. de stingere a incediilor. termice. sectoare sau module funcţionale.Proiectarea căminului 5. tipul de activitate desfăşurată Structurarea spaţiilor pe compartimente.

Seleţia candidaţilor Testare profesională (interviu.Ȋnchiderea proiectului BUGETUL PROIECTULUI Cheltuieli 1.1 Tehnic Formatori/Trainer 1.1.Salarii(cost total.Echipamente ṣi bunuri 3.teste) Testare psihologică 13.examene.1Transport local Subtotal Transport 3.Ȋnchirieri de vehicule Subtotal Echipamente bunuri 4.Transport 2.Resurse umane 1.2Administrativ/ personal auxiliar Manager de proiect Asistent Manager de proiect Asistent Manager formare/training Manager financiar Manager formare/training Manager Resurse Umane Manager Medical Manager de achizţii Consilier Juridic Reprezentant Birou de Presă Diriginte de Ṣantier Subtotal Resurse Umane 2.Chirie birou 4.1.directă Anunţuri în presa scrisă 12. personal local) 1.1.1.1.Birou local 4.Consumabilerechizite de birou ṣi Unitate TOŢI ANII Numarul de unităţi Cost unitar Euro) (în Costuri în (Euro) pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună 20 3 33 33 33 3 5 5 3 3 3 5 20 1000 4000 580 400 400 500 500 400 400 400 500 400 500 20000 12000 0 19140 13200 13200 1500 1500 2000 2000 2000 1500 2000 10000 100040 1000 1000 4x7=68 € 68x33 luni=2244 22444 pe lună 25 40 pe vehicul 4 17 pe lună pe lună 33 33 400 300 13200 9900 .2.

total costuri 3368 directe proiect 9.Total costuri eligibile pe bucată 8 200 1600 1600 149969 149969 149969x7% 104978.4.Abonament electricitate 4.Costuri administrative (maximum 7% din linia 9.3.1Costuri legate de obţinerea autorizaţiilor legale Subtotal Altele 7.3 254947.1.Total costuri directe eligibile proiect 8.Subtotal costuri directe proiect 8.Alte Servicii 5.4Abonament telefon/fax Subtotal Birou Local 5.1.Costuri vizibilitatea proiectului Subtotal Servicii 6.3 .Altele pentru pe lună pe lună 33 33 25 20 825 660 24585 pe lună 3 100 300 300 Alte 6.

Afaceri Internaţionale PROIECT-“Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”.UNIVERSITATEA ROMANO –AMERICANᾸ BUCUREṢTI Facultatea de Relaţii Comerciale ṣi Financiar –Bancare Interne ṣi Internaţionale Program de masterat.grupa 5 GURᾸMULTᾸ OANA-grupa 3 BRAGA ANDREEA-grupa 3 BUZICA ANDRA-grupa 3 Bucureṣti 2012 . Echpă de proiect: ṢTEFAN EMILIA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->