P. 1
Exercitii Si Probleme de Dinamica Si Vibratii

Exercitii Si Probleme de Dinamica Si Vibratii

|Views: 93|Likes:
Published by Dragos Bengu

More info:

Published by: Dragos Bengu on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

PREFAŢĂ
Lucrarea de faţă se adresează în primul rând studenţilor din învăţământul superior tehnic cu profilul mecanic, dar poate fi folosită şi de studenţii de la alte profiluri, care au în planurile de învăţământ discipline ca: fundamente de inginerie mecanică, mecanică, cinematica şi dinamica roboţilor industriali, dinamica maşinilor, vibraţii mecanice, calculul dinamic al structurilor etc. Deoarece la toate facultăţile şi colegiile universitare din învăţământul superior tehnic se predă cel puţin una din aceste discipline, în general se caută ca, în limita orelor de curs şi aplicative disponibile, să se prezinte studenţilor cât mai multe noţiuni şi metode de studiu ale fenomenelor mecanice ce apar în diverse domenii tehnice. Această tendinţă a cadrelor didactice poate să conducă la formarea unor specialişti bine pregătiţi şi cu un orizont larg în diverse domenii ale tehnicii şi producţiei, cu condiţia ca noţiunile, legile mecanicii şi metodele de studiu prezentate la curs să fie foarte bine înţelese de studenţi. Se poate aprecia că lucrarea de faţă vine în sprijinul cadrelor didactice şi studenţilor tocmai pentru realizarea acestui deziderat. Prezenta culegere de probleme a fost structurată pe programele analitice ale disciplinelor de mecanică şi de vibraţii mecanice, predate studenţilor de la Facultatea de Mecanică, la specializările cu profil mecanic. Încadrarea pe capitole a problemelor din această culegere urmăreşte fixarea cunoştinţelor din capitolele corespunzătoare ale cursurilor predate, precum şi din capitolele precedente. În fiecare capitol sunt prezentate câteva probleme rezolvate, alese astfel încât să ajute al aprofundarea principalelor noţiuni şi cunoştinţe din capitolul corespunzător predat la curs, iar apoi sunt date enunţurile unor probleme nerezolvate, într-o succesiune logică, de la simplu la conex, la care se dau răspunsurile la întrebările din enunţ. La unele probleme rezolvate se dau mai multe metode de rezolvare, pentru a se justifica recomandarea de folosire a uneia dintre metodele prezentate, în funcţie de anumite condiţii. Se poate aprecia că toate problemele cuprinse în prezenta culegere sunt sugestive pentru aprofundarea cunoştinţelor de mecanică şi, în cea mai mare parte, au fost elaborate de autori în vederea realizării acestui deziderat.

Autorii

CUPRINS
PREFAŢĂ................................................................................................................ 1. Statica............................................................................................................. 3 3 25 36 47 60 85 85 105 116 137 151 159 172 191 199 221 233 249

1.1 Reducerea sistemelor de forţe......................................................................... 1.2 Centre de greutate........................................................................................... 1.3 Echilibrul punctului material.......................................................................... 1.4 Echilibrul corpului rigid................................................................................. 1.5 Echilibrul sistemelor materiale....................................................................... 2. Cinematica.....................................................................................................

2.1 Cinematica punctului material........................................................................ 2.2 Cinematica vibratiilor..................................................................................... 2.3 Cinematica corpului rigid............................................................................... 2.4 Cinematica mecanismelor plane..................................................................... 2.5 Mişcarea relativă a punctului material............................................................ 2.6 Compuneri de mişcări ale corpului rigid........................................................ 3. Dinamica........................................................................................................

3.1 Dinamica punctului material........................................................................... 172 3.2 Momente de inertie......................................................................................... 3.3 Dinamica sistemelor materiale....................................................................... 3.4 Ciocniri şi percuţii.......................................................................................... 3.5 Mecanică analitică.......................................................................................... 4. Vibraţii mecanice..........................................................................................

4.1 Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un grad de libertate.............................................................................. 249 4.2 Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate................................................................ 277 4.3 Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor.............................................. 303 BIBLIOGRAFIE....................................................................................................... 330

1.1. Reducerea sistemelor de forţe
1.1.1. Să se reducă sistemul de 5 forţe concurente, dat mai jos prin expresiile analitice ale forţelor faţă de sistemul de referinţă cartezian triortogonal drept Oxyz.

r r r r r r r r r r r r F1 = 3 i + 4 j + 5k , F2 = 3 i + 4 j − 5k , F3 = 3 i − 4 j + 5k , r r r r r r r r F4 = −3 i + 4 j + 5k , F5 = −6 i − 8 j + 5k [ N] .

Rezolvare
r Metoda I. Se pot determina valorile absolute Fi ale forţelor Fi , precum şi r r unghiurile α ij dintre forţele Fi , Fj ale sistemului considerat ( i , j = 1 , ... , 5 ; i < j ), pe
baza relaţiilor cunoscute:

Fi = X 2 + Yi2 + Z i2 , i
astfel încât rezultă:

α ij = arccos

X i X j + Yi Yj + Z i Z j Fi Fj

,

F1 = F2 = F3 = F4 = 5 2 = 7,07 N ,
α 12 = π , 2 α 13 = arccos 9 , 25 α 14 = arccos

F5 = 5 5 = 1118 N , ,
16 , 25
⎛ 10 ⎞ α 15 = arccos⎜ − ⎟ , ⎝ 10 ⎠ ⎛ 3 10 ⎞ α 25 = arccos⎜ − ⎟ , ⎝ 10 ⎠

⎛ 16 ⎞ α 23 = arccos⎜ − ⎟ , ⎝ 25⎠ α 34 = π , 2

⎛ 9⎞ α 24 = arccos⎜ − ⎟ , ⎝ 25⎠
39 10 , 250
5

α 35 = arccos

α 45 = arccos

11 10 . 250

Cu acestea, se calculează valoarea absolută a rezultantei:

R=

∑ Fi2 + 2 ∑ Fi Fj cos α ij = 15 N ,
i =1 i , j=1 i< j

5

r precum şi unghiurile α i dintre rezultantă şi forţele Fi , pe baza relaţiei:

4 Statica - 1

α i = arccos
din care rezultă:

∑ F cos α
j j=1

5

ij

R

,

α1 = α 3 = α 4 =

π , 4

α2 =

3π , 4

α 5 = arccos

5 . 5

Metoda II. Proiecţiile rezultantei pe axele de coordonate ale sistemului de referinţă Oxyz sunt:

X = ∑ Xi = 0 ,
i =1

5

Y = ∑ Yi = 0 ,
i =1

5

Z = ∑ Z i = 15 N ,
i =1

5

astfel încât rezultă:

r r R = 15k

[ N] ,

R = 15 N ,

α=β=

π , 2

γ =0 ,

unde α, β, ( sunt unghiurile făcute de rezultantă cu axele de coordonate. Se observă că, pentru reducerea unui sistem de n forţe concurente, este mai avantajoasă această metodă dacă n > 3 , deoarece comportă un volum de calcul mai redus faţă de prima metodă, pentru determinarea valorii absolute şi a direcţiei rezultantei.

(Δ 2 ) , (Δ 3 ) date prin vectorii unitari:
2 r r r e1 = i+ j , 2

r r r r 1.1.2. Să se descompună forţa F = 15 i + 12 j + 9 k [ N ] după direcţiile ( Δ 1 ) ,

(

)

2 r r r e2 = i− j , 2

(

)

2 r r r e3 = j+k . 2

(

)

Rezolvare
Metoda I. Din condiţia: r

r r r F = F1e1 + F2 e2 + F3 e3 ,

prin proiectare pe axele de coordonate se obţin ecuaţiile:

2 ( F1 + F2 ) = 15 , 2
din care rezultă:

2 ( F1 − F2 + F3 ) = 12 , 2 F2 = 6 2 N ,

2 F3 = 9 , 2

F1 = 9 2 N ,

F3 = 9 2 N .

1.1 - Reducerea sistemelor de forţe 5 r Expresiile analitice ale celor 3 componente ale forţei F , dirijate după direcţiile necoplanare date, devin:

r r r F1 = 9 i + j ,

(

)

r r r F2 = 6 i − j ,

(

)

r r r F3 = 9 j + k

(

)

[ N] .

Metoda II. Din datele problemei se pot determina uşor unghiurile α ij dintre direcţiile date:

α 12 =

r precum şi unghiurile α i dintre forţa F şi direcţiile exprimate analitic prin vectorii r unitari ei :

π , 2

α 23 =

2π , 3

α 13 =

π , 3

r unde F = 15 2 N este valoarea absolută a forţei F . Pe baza relaţiei:

r r r r F ⋅ e1 F ⋅ e2 9 1 = arccos = arccos α 1 = arccos , α 2 = arccos , F 10 r F 10 r F ⋅ e3 7 = arccos α 1 = arccos , F 10

∑ F cos α
j j=1

3

ij

= Fi cos α i ,

dând lui i valorile 1, 2, 3, se obţin ecuaţiile:

F1 +

r din care rezultă aceleaşi valori Fi ale componentelor forţei F , dirijate după direcţiile date. r Deoarece, pentru a aprecia direcţia forţei F faţă de cele 3 componente ale sale după direcţiile necoplanare date, este necesar ca şi la prima metodă să se calculeze
unghiurile α i , se observă că cele două metode prezintă aproximativ acelaşi grad de dificultate.

F3 27 2 = , 2 2

F2 −

F3 3 2 = , 2 2

F1 F2 21 2 − + F3 = , 2 2 2

1.1.3. Placa semicirculară cu centrul O şi de rază OA = OB = OD = R este rotită cu unghiul α ca în fig. 1.1.3 în jurul diametrului său AB, situat pe axa Ox. În punctul P de pe periferia plăcii, determinat prin unghiul β faţă de raza OD din planul r Oyz, acţionează forţa F perpendicular pe planul plăcii. Să se determine momentul forţei în raport cu punctul O.

3 r r r r M = − FR cosβ i − FR cos α sin β j + FR sin α sin βk . z = PP′ sin α = R sin α cos β .6 Statica .3. Se observă că momentele forţei faţă de axele de coordonate sunt chiar proiecţiile pe aceste axe ale momentului forţei în raport cu originea axelor. F′′ = F cos α. M x = −FR cos β. Deoarece coordonatele punctului P de aplicaţie a forţei sunt: M z = FR sin α sin β. r Metoda II. astfel încât se poate descompune uşor după direcţiile celorlalte două axe de coordonate: r Astfel. 1. se obţine expresia sa analitică: Fig. Metoda III. M x = −F ⋅ PP′. y = − PP′ cos α = − R cos α cos β. perpendicular pe raza OP şi având valoarea M = FR . Descompunând mai întâi acest vector după direcţiile razelor OB şi OD perpendiculare între ele.1. unde P ′ este proiecţia punctului P pe axa Ox.1 Rezolvare Pe baza definiţiei Metoda I. r rezultă imediat că momentul forţei F în raport r cu punctul O este vectorul M reprezentat în fig. 1. M y = − F′′ ⋅ OP′. momentului unei forţe în raport cu un punct. F′ = F sin α . momentele forţei F în raport cu axele de coordonate rezultă: r r r F = F′ j + F′′k . din definiţia momentului unei forţe în raport cu un punct se obţine: .1. M y = −FR cos α sin β. situat în planul plăcii. x = OP′ = R sin β. Forţa F este perpendiculară pe axa Ox. M z = F′ ⋅ OP′.

În general. b) Să se arate că sistemul de forţe dat se reduce la o rezultantă unică şi să se determine axa centrală. cât şi pentru calculul momentului rezultant al unui sistem de forţe. Faţă de sistemul de referinţă Oxyz.1. 1. r r r F5 = λCA . obţinut prin adăugarea la sistemul de forţe iniţial a forţei r F8 = 2λ AB 2 în punctul O? Care vor fi ecuaţiile axei centrale în acest caz ? Rezolvare a) Se observă că triunghiurile isoscele VAC şi VBD sunt dreptunghice în V.1. iar λ = 160 N m . F3 = λ VB . În această problemă este mai uşor de aplicat prima metodă. 1. F7 = λ OV .4 un sistem de 7 forţe. 1. reprezentat în fig.r r r r r r i j k i j k r M = x y z = R sin β − R cos α cosβ R sin α cosβ = 0 F′ F ′′ 0 F sin α F cos α r r r = FR cosβ − cos2 α − sin 2 α i − FR cos α sin β j + FR sin α sin βk = r r r = − FR cos β i − FR cos α sin β j + FR sin α sin βk . F6 = λBD . unde O este centrul bazei. atât pentru calculul momentului unei singure forţe în raport cu un punct. F4 = λ VC .1. F2 = λ DV . 1. 1.4 . se recomandă aplicarea celei de-a doua metode. având ca bază pătratul ABCD.1 . acţionează ca în fig.4. dacă braţul forţei se determină mai greu. Asupra unei piramide regulate. a) Să se determine elementele torsorului de reducere în O. expresiile analitice ale forţelor sunt: Fig.25m . r deoarece forţa este perpendiculară pe vectorul de poziţie r = OP . prin urmare OV = 2 l 2 . exprimate prin: r r r r F1 = λAV .1. vârful V şi toate muchiile de lungime l = 0.Reducerea sistemelor de forţe 7 ( ) Observaţie.4. c) La ce se reduce un nou sistem de forţe aplicat piramidei.

2 r r r Metoda II. ⎟ ⎜ 2 ⎝ ⎠ Pentru a determina mai simplu elementele torsorului de reducere în O ale sistemului de forţe dat. deci elementele torsorului de reducere în O sunt: r r r r R = R 1 + R 2 = 20 2k [N ]. 2 ⎟ ⎥ ⎠ ⎝2 ⎠ ⎝ ⎢ ⎠ ⎦ ⎣⎝ 2 r r r ⎡⎛ l l ⎞ r ⎛ l l ⎞ r ⎤ F5 = λ ⎢⎜ + ⎟ i + ⎜ − − ⎟ j ⎥ = 40 i − j . iar celelalte 3 în O. astfel încât sistemul de forţe dat se poate descompune în două subsisteme de forţe concurente. deoarece rezultantele lor sunt: . ⎣⎝ 2 2 ⎠ ⎝ 2 2 ⎠ ⎦ ( ) ( ) ( ) r r ⎞r ⎛ 2 F7 = λ⎜ l − 0 ⎟k = 20 2k [N] .8 Statica . 2 ⎟ ⎥ ⎠ ⎝2 ⎠ ⎜ ⎢⎝ 2 ⎝ ⎠ ⎦ ⎣ ( ) r r r ⎡⎛ l r 2 ⎞r ⎤ ⎞r ⎛ l ⎞r ⎛ ⎜ F4 = λ ⎢⎜ − − 0 ⎟ i + ⎜ − 0 ⎟ j + ⎜ 0 − l ⎟k ⎥ = 20 − i + j − 2 k . r r r r r r R 2 = F5 + F6 + F7 = −80 j + 20 2 k [ N ] . ⎣⎝ 2 2 ⎠ ⎝ 2 2 ⎠ ⎦ r r r ⎡⎛ l l ⎞ r ⎛ l l ⎞ r ⎤ F6 = λ ⎢⎜ − − ⎟ i + ⎜ − − ⎟ j ⎥ = 40 − i − j . Se observă că primele 4 forţe sunt concurente în V. ⎟ 2⎠ ⎝ 2⎠ ⎜ 2 ⎢⎝ ⎝ ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ( ) r r r ⎡⎛ l r 2 ⎞r⎤ ⎞r ⎛ ⎞r ⎛ l F3 = λ ⎢⎜ − 0 ⎟ i + ⎜ − 0 ⎟ j + ⎜ 0 − l ⎟k ⎥ = 20 i + j − 2k . r r r respectiv F2 . F4 şi F5 .1 r r r ⎡⎛ r ⎞r⎤ l ⎞r ⎛ l ⎞r ⎛ 2 ⎜ ⎟ F1 = λ ⎢⎜ 0 − ⎟ i + ⎜ 0 + ⎟ j + ⎜ l − 0 ⎟k ⎥ = 20 − i + j + 2k . se reduc la câte un cuplu de forţe. se dau în continuare două metode de calcul. Metoda I. care se reduc la câte o rezultantă: r r r r r r R 1 = F1 + F2 + F3 + F4 = 80 j . Momentul rezultant faţă de O al sistemului de forţe dat va fi egal cu momentul r rezultantei R 1 . F3 şi F6 . aplicată în V. 2⎠ ⎝ 2⎠ ⎝ 2 ⎢⎝ ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ( ) r r r ⎡⎛ r ⎞r⎤ l ⎞r ⎛ l ⎞r ⎛ 2 F2 = λ ⎢⎜ 0 + ⎟ i + ⎜ 0 + ⎟ j + ⎜ l − 0 ⎟k ⎥ = 20 i + j + 2k . Se observă că subsistemele formate din forţele F1 . bazate pe împărţirea acestuia în subsisteme de forţe. r r r 2 r M O = OV × R 1 = −R 1 l i = −10 2 i [Nm].

2 astfel încât elementele torsorului de reducere în O ale noului sistem de forţe devin: r r r r r R ′ = R + F8 = 20 2 j + k [ N ] . b) Deoarece produsul scalar dintre rezultantă şi momentul rezultant este nul. ⎨ ⎪−20 2 x = 0 ⎩ ⎧x = 0 ⎨ ⎩z = y + 0. ( ) r r r r F2 + F3 + F6 = λ DV + VB + BD = 0 . din care rezultă: r c) Expresia analitică a forţei F8 . 1. . r sistemul de forţe dat se reduce la rezultanta unică R pe axa centrală.25 2 −1 −1 0 ( ) ( ) [ Nm] .1 . obţinându-se astfel aceleaşi elemente ale torsorului de reducere ca şi prin metoda precedentă. O ( ) Se observă că şi în acest caz produsul scalar dintre rezultantă şi momentul r rezultant este nul. care se poate determina tot cu ajutorul teoremei lui Varignon: ⎧20 2 ( y − z) = −10 2 ⎪ . deci şi noul sistem de forţe se reduce la rezultanta unică R ′ . ⎨ ⎩−20 2 x = 0 ⎧x = 0 . este: ⎧20 2 y = −10 2 . pe noua axă centrală. adăugată în O la sistemul de forţe iniţial. M 1 = VO × F5 = 40 ⋅ 0. r Rezultanta sistemului de forţe dat va fi egală cu F7 .5 [ m] .Reducerea sistemelor de forţe 9 ( ) Pentru a calcula momentele acestor cupluri de forţe. care sunt vectori liberi.5 m r r 2 r F8 = λl j = 20 2 j [N ] . ⎨ ⎩y = −0.25 2 1 −1 0 r r r i j k r r r r 2 0 0 −1 = 5 2 − i + j M 2 = VO × F6 = 40 ⋅ 0.r r r r F1 + F4 + F5 = λ AV + VC + CA = 0 . iar momentul rezultant faţă de O este egal cu suma vectorială a momentelor celor două cupluri. astfel încât rezultă: r r r i j k r r r r 2 0 0 −1 = 5 2 − i − j . r r r M ′ = M O = −10 2 i [ Nm] . Pentru determinarea axei centrale se poate folosi teorema lui Varignon. pentru fiecare subsistem se calculează momentul unei forţe în raport cu punctul de intersecţie al celorlalte două.

1. r M E = λ 3 OA . 2 2 λ 2l . din condiţia ca cele 3 momente Fig. M C = −λ 2l i .10 Statica . b) Pentru λ 1 = λ 2 = λ 3 = F să se determine torsorul de reducere în O. AC 2 ( ) apoi se impun condiţiile: r r r r 2 M E ⋅ e1 = λ 3l = M A ⋅ e1 = 2 r r r r 2 M A ⋅ e2 = λ1l = M C ⋅ e2 = 2 2 λ1l .5.5 rezultante să verifice proprietăţile variaţiei torsorului de reducere cu punctul de reducere. = EA 2 ( ) AC 2 r r r e2 = = −i + j . care trebuie să verifice proprietăţile variaţiei torsorului de reducere cu punctul de reducere pentru un sistem de forţe aplicat unui corp rigid. se poate verifica numai proprietatea conform căreia proiecţiile ( ) momentelor rezultante în raport cu două puncte de reducere pe dreapta ce uneşte cele două puncte sunt egale. λ 2 şi λ 3 sunt constante pozitive (vezi fig. a) Să se determine relaţiile dintre λ 1 .5. torsorul minimal şi axa centrală pentru un nou sistem de forţe.1 1. se calculează versorii direcţiilor EA şi AC : EA 2 r r r e1 = i −k . Asupra unui cub cu muchiile de lungime l acţionează un sistem de forţe. unde λ 1 . M E = λ 3l i . deci mai trebuie să fie impusă pentru celelalte două perechi. 1. C şi E sunt: r r M A = λ 1 EC .1. 1. c) Să se determine torsorul de reducere în O. pentru care momentele rezultante în raport cu vârfurile sale A. 2 . expresiile analitice ale celor 3 momente rezultante sunt: r r r r r r r M A = λ1l j − k . λ 2 şi λ 3 . Deoarece rezultanta încă nu se cunoaşte. torsorul minimal şi axa centrală. Rezolvare a) În raport cu sistemul de referinţă Oxyz din fig. aplicată în vârful B al cubului. M C = λ 2 BC .1.1.1. Pentru aceasta.5). obţinut prin adăugarea la sistemul de forţe iniţial a forţei r FB = F BA l . Această proprietate este verificată pentru perechea de puncte de reducere C şi E.

1. ( ) astfel încât se poate calcula şi momentul rezultant în raport cu originea axelor de coordonate: r r r r 2 r r M O = M C − CO × R = −Fl i + 2F li =0 . aşa cum s-a reprezentat în fig. . rezultă că ele reprezintă chiar elementele torsorului minimal. care trece prin punctele O şi D.1. având sistemul de referinţă Oxyz şi dimensiunile geometrice reprezentate în fig. uniform distribuite pe suprafaţa OAHG. − lX = 0 . lZ + lY = 2Fl .6. 1. 1. după cum urmează: 1) forţele paralele cu a doua bisectoare a planului Oyz.Reducerea sistemelor de forţe 11 din care rezultă: λ1 = λ 2 = λ 3 . −r X = 0 . 2 Rezultă că sistemul de forţe ce acţionează asupra cubului se reduce la r rezultanta unică R pe axa centrală ( Δ ) . r r r R= F j+k .6. ⎨r ⎪M E = M C − CE × R ⎩ r r r ⎧M A − M C = AC × R ⎪ r r . De aici se determină: X=0 . acţionează 4 subsisteme de forţe paralele şi distribuite. iar noua axă centrală este Oz.1. Y= Z= F . ⎨r ⎪M E − M C = EC × R ⎩ b) Pe baza formulei de variaţie a momentului rezultant în raport cu două puncte de reducere se pot scrie relaţiile: din care rezultă ecuaţiile: lZ = Fl . − lY − lX = −Fl . c) Pentru noul sistem de forţe. r r r r r r r R ′ = R + FB = F j + k − F j = F k . l având ca necunoscute proiecţiile X.1 .5. Y. lZ = Fl . r r r ⎧M A = M C − CA × R ⎪ r r . de intensitate p1 = 2 F 6l 2 . Asupra unui paralelipiped dreptunghic. O ( ) 1.1. Z ale rezultantei R pe axele de coordonate. r r r r M′ = M O + OB × FB = − Fl k . având direcţia axei Oz. elementele torsorului de reducere în O devin: Deoarece se observă că cele două elemente ale torsorului de reducere în O sunt coliniare.

F1 = F1 e1 = 2 2F 2 ( ) ( ) 2) Al doilea subsistem de forţe paralele şi distribuite se va reduce la r r rezultanta F2 = F2 k în centrul C 2 (x 2 .3l. Ca urmare. 4) forţele paralele cu axa Oy.0. de intensitate maximă p 4 = π F 3l la mijlocul muchiei. se alege ca element de suprafaţă o fâşie paralelă cu axa Oy. distribuite pe suprafaţa OABC. r c) Ce forţă F5 trebuie aplicată în vârful I al paralelipipedului. 3) forţele paralele cu prima bisectoare a planului Oyz. torsorul minimal şi axa centrală pentru sistemul de forţe ce acţionează asupra paralelipipedului. 1. r r r r 2 r r j − k = 2F j − k . linear distribuite pe muchia GD. pentru care rezultă: F1 = p s1 ∫ dA = p1 ⋅ 4l ⋅ 3l = 2 2F . a) Să se efectueze reducerea celor 4 subsisteme de forţe paralele şi distribuite. Pentru determinarea valorii F2 a acestei rezultante şi a coordonatei x 2 a centrului forţelor paralele. de intensitate maximă p 2 = F 4l 2 pe muchia AB.6 să se reducă la un cuplu unic? Care va fi momentul cuplului rezultant în acest caz? Rezolvare a) 1) r Primul subsistem de forţe paralele şi uniform distribuite se reduce la rezultanta F1 în centrul lor C1 (2l.0 ) . astfel încât pe fâşiile paralele cu axa Ox sunt linear distribuite.3l 2 ) . de intensitate maximă p3 = 2 2 F 3l în punctele G şi D.12 Statica . se b) Să determine torsorul de reducere în O. pe care forţele paralele sunt uniform distribuite. se obţine: .1. distribuite după o semisinusoidă pe muchia CD. iar pe fâşiile paralele cu axa Oy sunt uniform distribuite. astfel încât noul sistem de forţe ce acţionează asupra lui Fig.1 2) forţele paralele cu axa Oz.

y3 . 4l ∫ 0 .1 . Ca urmare. rezultă: 3 p p l 3 (y ) = 3 (3l − y ) . r r r r r r r r M O = OC1 × F1 + OC 2 × F2 + M 3 + OC4 × F4 = 5Fl i − 4Fl j + 4Fl k . 6l − y3 . rezultă că sistemul de forţe considerat se reduce la un torsor minimal complet. r r r r M R = M O ⋅ k = 4Fl k . M 3 = C′ C3 × F3 = −F3 ⋅ 3 2 4) Pentru al patrulea subsistem se obţine: ( ) ( ) p l 4 (z ) = p 4 sin F4 = p 4 ∫ sin 3l πz dz = 2F . 3l 2F ∫ 0 3l 3l y3 = ∫ yp (y )dy l3 0 3l 0 ∫ p (y )dy l3 = r r r r 2 r r F3 = F3 e3 = 2F ⋅ j+k =F j+k . πz . 4l F2 = ∫ ps 2 (x )dA = s2 2 4l 0 x2 = ∫ xp (x )dA = p 6l x dx = 8l ∫ 3 ∫ p (x )dA 4l 3F 2 s2 p2 x ⋅ 6ldx = 3F . 4l 3) Al treilea subsistem de forţe paralele şi distribuite se reduce la un cuplu de r r forţe. iar pe segmentul de dreaptă ED se obţine rezultanta − F3 în centrul C′ (0. b) Elementele torsorului de reducere în O sunt: r r r r r r r r r R = F1 + F2 + F4 = 2F j − k + 3F k − 2F j = F k . 3l 3l p F3 = 3 ∫ (3l − y )dy = 2F . 3l 0 p3 1 y(3l − y )dy = l . 3l ) . 3l ( ) r r Deoarece R ⋅ M O = 4F2l ≠ 0 . deoarece pe segmentul de dreaptă GE se obţine rezultanta F3 = F3 e 3 în centrul r C3 (0 . 3l ) .1. având elementele: r r R = Fk . 6l . 2 r r r r 2 ⋅ 4l i = −4Fl i .Reducerea sistemelor de forţe 13 p s 2 (x ) = p2 x . 3l 0 r r deci acesta se reduce la rezultanta F4 = −2F j în centrul forţelor paralele C 4 (0 . ( ) . 3l 2 ) .

Axa centrală ( Δ ) a sistemului iniţial de forţe se află în planul suprafeţei ABIH. trebuie aplicată suplimentar punctului material. ⎝ 15 ⎠ 15 = 39° . folosind ambele 2 600 -600 600 metode analitice pentru reducerea forţelor 3 400 400 -400 concurente. Asupra unui punct material acţionează un sistem de 3 forţe. aceasta şi rezultanta de pe ( Δ ) formează un cuplu de moment M1 = − Fl i . care are ca suport muchia IB. r r 1. .1. 15 .14 Statica .1 În acest caz. Prin adăugarea r forţei F5 în I. ale căror proiecţii pe axele sistemului de referinţă Oxyz sunt date în tabelul de mai jos. se obţine: r r r F5 = − R = −F k . α 2 = arccos ⎛ 15 ⎞ α 1 = arccos⎜ − ⎟ = 105° . r b) Ce forţă F4 . paralelă cu planul Oxy. fiind paralelă cu muchia IB la distanţa l de acesta. astfel încât noua rezultantă să formeze cu cele 3 forţe date iniţial unghiurile r ′ α1 = α′2 = α′ = arccos (1 3) ? Ce unghiuri formează noua rezultantă cu forţa F4 şi cu 3 axele de coordonate? Răspunsuri a) R = 400 5 = 894 N . ⎨ ⎨ ⎨ M y + xZ = 0 ⎩− 4Fl + Fx = 0 ⎩ y = 5l ⎩ c) Din condiţia ca noul sistem de forţe să se reducă la un cuplu. deci momentul cuplului rezultant devine: r r r r r M = M O + OI × F5 = − Fl i + 4Fl k . Observaţie. prin urmare momentul cuplului rezultant pentru noul sistem de forţe se poate calcula mai uşor ca suma vectorială dintre acest moment şi momentul minimal. astfel încât ecuaţiile axei centrale rezultă din condiţiile: ⎧M x − yZ = 0 ⎧5Fl − Fy = 0 ⎧x = 4l . 5 α 3 = arccos 15 = 75° . proiecţiile pe axele Ox şi Oy ale rezultantei sunt nule. . a) Să se determine valoarea rezultantei i Xi [N] Yi [N] Zi [N] sistemului de forţe şi unghiurile formate de aceasta 1 -200 200 200 cu cele 3 forţe ale sistemului.7.

raportat la sistemul de referinţă Oxyz. 0) . P3 ( −1m .1 . 23m . ( ) r 3r 4 r e= i− j . r r r r F5 = 200 −3 i + 4 j = −1000e . 1. 2 m . r r r F4 = 1200 3 i − 4 j [ N ] .Reducerea sistemelor de forţe 15 b) r r r F4 = 400 − i + j . ( ) α′ = 4 π . F3 = 400 −3 i + 4 j . Asupra unui corp rigid.1. 3 1. ( ) r r r r r r F2 = 800 − 3 i + 4 j . 2 α ′ = β ′ = γ ′ = arccos 3 = 55° . 0) .1. 5 5 4 x + 3y = 157 [ m] .9 Fig. − 1m . 0) . z = 0 . acţionează un sistem de 4 forţe. 1.1.1. P2 (0 . 0 . 0) . astfel încât noul sistem de forţe ce acţionează asupra corpului să fie în echilibru? Răspunsuri a) b) c) r r r r R = 200 3 i − 4 j = 1000e ( ) [ N] . C( 22 m . Fig.10 . ( ( ) ) ( ) a) Să se arate că cele 4 forţe sunt paralele între ele şi să se calculeze rezultanta lor. aplicate în punctele P1 (2 m . P4 (3m . r c) Ce forţă F5 trebuie aplicată suplimentar într-un punct Q al axei centrale. b) Să se determine coordonatele centrului forţelor paralele şi ecuaţiile axei centrale. având expresiile analitice: r r r F1 = 200 3 i − 4 j . 0) . − 3m .8.

În acest caz să se determine elementele torsorului de reducere în O. OB = 8a şi OC = 6a perpendiculare între ele.1.10. r r r r r Răspunsuri a) b) r r r r M = 6a 2 λ 2 i + 3 j + 4 k . având ca baze hexagoanele regulate cu centrele O şi O′. F4 = λ DE . b) r r r r M 2 = BE × F5 . F2 = λ A ′D . M O = 24a 2 λk . F9 = λ H ′C .1 1. iar λ este o constantă pozitivă. respectiv BC.1.9. z = 0 . ( ) z=0 . F3 = λ AD . a) Să se arate că sistemul de forţe considerat se reduce la un cuplu de forţe şi să se calculeze momentul cuplului rezultant. având momentele: M 1 = DA × F1 . vectorială este nulă. F10 = λ HE . b) Să se determine elementele torsorului de reducere în O. Asupra prismei acţionează un sistem de 11 forţe. M = 3a 2 λ 5 i + 3 j . F2 = λ CA . care se exprimă prin: F1 = λ OC . b) La ce se reduce un nou sistem de forţe aplicat tetraedrului. astfel încât noul sistem de forţe să se reducă la un cuplu unic? Care va fi momentul cuplului rezultant în acest caz? Răspunsuri a) Primele 9 forţe din sistemul considerat se reduc la 3 cupluri de forţe.16 Statica . 2 x + 3y = 24a .1. 1. F5 = λ EO .1. 1.10. r r M 3 = H ′C × F7 . F3 = λ DA . F11 = λ BD . F5 = λ EE ′ .9 un sistem de 5 forţe. r r r r r r F12 = 3aλi − 5aλ j . . 1. care se exprimă prin relaţiile: r r r r r r F1 = λ AA ′ . M O = 0 . acţionează ca în fig. iar J se află pe OB la distanţa OJ = 2a . a căror sumă r r r r r R = − 3aλ i + 5aλ j . obţinut prin r adăugarea la vechiul sistem a forţei F6 = λ IJ în C ? Punctul I se află pe muchia OA la distanţa OI = 3a .10. aplicate în vârfuri ale prismei ca în fig. torsorul minimal şi axa centrală. având muchiile OA = 4a . F4 = λ BE . unde D şi E sunt mijloacele muchiilor AB. torsorul minimal şi axa centrală pentru sistemul de forţe ce acţionează asupra prismei. r r r r r F7 = λ CC ′ .1. unde λ este o constantă pozitivă. Asupra tetraedrului OABC. pentru care se cunosc lungimile muchiilor AB = 2a şi AA ′ = 3a . r r r r r R = −3aλ i + 2aλ j . ( ) 5x + 3y = 0 . Se consideră prisma dreaptă din fig. F8 = λ C ′H ′ . r c) Ce forţă F12 trebuie aplicată suplimentar în punctul O′. 1. F6 = λ E ′B . a) Să se arate că primele 9 forţe ale sistemului sunt în echilibru.

precum şi dintr-un cuplu de forţe.Reducerea sistemelor de forţe 17 1. λ fiind un parametru întreg pozitiv. b) Dacă la sistemul de forţe considerat se adaugă un cuplu de forţe. toate forţele având aceeaşi valoare F. Asupra unui cub. având muchiile de lungime l .11. 1. ce forţă F5 trebuie adăugată în E la sistemul de forţe considerat. astfel încât noul sistem de forţe să se reducă la o rezultantă unică? Care va fi axa centrală în acest caz? Răspunsuri r r M O = 2Fl i − 2Fl j + Flk . b) Pentru ce valoare a parametrului λ sistemul de forţe se reduce la o rezultantă unică? Care va fi axa centrală? r c) Dacă λ = 5 .1. acţionează un sistem de forţe. momentul minimal şi axa centrală.1.1 . r r 1.11. acţionează sistemul de 6 forţe din fig.12 F2 = 2 F . 1. momentul minimal şi axa centrală pentru sistemul de forţe dat. F4 = λF . a) Pentru λ = 2 să se determine elementele torsorului de reducere în O.12. Asupra unui cub. F3 = 3F . 2 Fig. x = y = .1. având forţele sale situate în planul feţei OABC a cubului.1.12.1. r r l M R = Flk . x = y = . 2 r r l b) M = − Flk . având forţele sale situate în planul feţei OABC a cubului şi r momentul M . format din 4 forţe aplicate în vârfuri ale cubului ca în fig. Fig. astfel încât noul sistem de forţe să se reducă la un cuplu unic? Care va fi momentul acestui cuplu? . a) Să se determine elementele torsorului de reducere în O.1. 1. Se cunosc: F1 = 4 3F . ce valoare şi ce sens trebuie să aibă r momentul M al acestui cuplu. având muchiile de lungime l .1. 1.11 a) r r R = 4 Fk . M = Fl .

M O = −5Fl i + 3Flk . având elementele R 1 = F i şi M 1 = Fd i . Un alt sistem de r forţe (S 2 ) se reduce la rezultanta unică R 2 de valoare F pe axa centrală ( Δ 2 ) . trece prin O şi formează unghiul α cu axa Ox. Un sistem de forţe (S1 ) . de valoare 3Fd şi formând unghiurile π 2 cu ( Δ 1 ) . torsorul minimal şi axa centrală.1 Răspunsuri a) r r r r r r R = 4F j − 3Fk . care trece prin originea sistemului de referinţă Oxyz. O 1. se r r r r reduce la un torsor minimal complet. x = 12 25 λ=5 . r r r r r r R = 4 Fj − 3Fk . Dacă asupra corpului rigid acţionează simultan cele trei sisteme de forţe. 3y + 4z = 5l . paralel cu planul Oxy. pe axa centrală ( Δ 1 ) . se obţine un nou sistem de forţe (S) . 2 π) axa centrală a sistemului de forţe (S) trece . respectiv π 2 + α cu ( Δ 2 ) .1. Un al treilea r sistem de forţe (S 3 ) se reduce la un cuplu unic de moment M 3 . 2 π) se reduce sistemul de forţe (S) la forma cea mai simplă? În acest caz să se determine elementele torsorului de reducere în O. M O = −5Fl i + 3Flk . care acţionează asupra unui corp rigid. 2 π ) noul sistem de forţe se reduce la un cuplu unic? Care va fi momentul cuplului rezultant în acest caz? c) Pentru ce valoare α 3 ∈ (0. z=5 l 4 . care este situată în planul Oxy. . prin O? La ce se reduce sistemul de forţe (S) în acest caz? a) Pentru ce valoare α 1 ∈ (0. l . b) l 4 .18 Statica . c) r r F5 = −4 Fj r r r r M ′ = M O + OE × F5 = M O .13. x =3 M R = −9F l 5 . b) Pentru ce valoare α 2 ∈ (0.

0 . M′R = 2Fd . . y = −2 x . z=− d . z=0 . Un al treilea sistem de forţe (S 3 ) r r r r se reduce la un cuplu unic de moment M 3 = Fd i + λj + 2 k . ( ) r ⎛ r 1 r⎞ M O = Fd ⎜ i + j⎟ . z= d .1 . torsorul minimal şi axa centrală. unde λ este un parametru 1. 3 3 r r α2 = π . (S) Răspunsuri a) λ1 = 1 . torsorul minimal şi axa centrală.Reducerea sistemelor de forţe 19 Răspunsuri a) b) c) r r r 3F r r π 3F r i+ j . R= 2 2 3 3 2 3 y= x .1.1. b) Pentru ce valoare λ 2 a parametrului λ axa centrală a sistemului de forţe tece prin O? Să se determine şi în acest caz elementele torsorului de reducere în O. r r r 4π Fr 3F r α3 = . 2d . α1 = ( ) axa centrală ( Δ 2 ) ce trece prin punctul A 2 (0 . ⎝ 2 ⎠ MR = 0 . R′ = i − j . M R = 0 . M ′ = M O . se formează un nou sistem (S) . acţionează un sistem de forţe (S1 ) . M = MO . a) Pentru ce valoare λ 1 a parametrului λ noul sistem de forţe se reduce la forma cea mai simplă? În acest caz să se determine elementele torsorului de reducere în O. M O = Fd i − 3 j . 2 . care se reduce la un torsor minimal complet cu r r r r elementele R 1 = F i şi M 1 = −2 Fdi pe axa centrală ( Δ 1 ) ce trece prin punctul r r A 1 (0 . Asupra unui corp rigid. raportat la sistemul de referinţă Oxyz. Dacă asupra corpului rigid acţionează simultan cele trei sisteme de forţe. d ) .14. 2 r r r R = F i −2j . Un alt sistem de forţe (S 2 ) se reduce la rezultanta unică R 2 = −2 F j pe ( ) raţional. y = − 3x O 3 2 2 . 0) .

1. Să se calculeze coordonatele punctului Q din planul Oxy prin care trece axa centrală.20 Statica . r c) Ce forţă FQ trebuie adăugată Fig. ( ) MR = − 3 Fl . momentul rezultant în raport cu O. unde λ 1 .0 ⎟ .1. r r r M ′ = Fd i − 2 j . r M D = λ 2 CD . . se obţin momentele rezultante: r M B = λ 1 BC . 3 r r r r FQ = F − i − j + k . 1. ( ) r r r M O = Fl − 2 i + j .15). λ 2 şi λ 3 din condiţia ca cele 3 momente rezultante să verifice proprietăţile variaţiei torsorului de reducere cu punctul de reducere. 1. momentul minimal şi axa centrală.1 b) λ 2 = −2 . Reducând acest sistem de forţe în vârfurile sale B. ( ) ⎛ 4l 5l ⎞ Q⎜ . D şi E. r r R′ = R . O ( ) M′R = 5Fd .15. λ 3 sunt constante pozitive (vezi fig. b) Pentru λ 1 = λ 2 = λ 3 = F să se determine rezultanta sistemului de forţe. astfel încât noul sistem de forţe să se reducă la un cuplu unic? Care va fi momentul cuplului rezultant? Răspunsuri a) b) λ1 = λ 2 = λ 3 . y = −2 x . r M E = λ 3 HE . r r r r R= F i + j−k .1. M = MR = − 3 ( ) . ⎜ 3 3 ⎟ ⎝ ⎠ r r Fl r r r i + j−k . z=0 . a) Să se stabilească relaţiile dintre λ 1 .15 sistemului iniţial de forţe în punctul Q. Asupra unui cub cu muchiile de lungime l acţionează un sistem de forţe. λ 2 . 1. 3 z= c) 5l − y = −5x + 4 y .

M O = Fl − 2 i + 2 j + k .0 ) rezultă un r moment rezultant M B ce formează cu axa Ox unghiul α 2 = arccos( −0. Răspunsuri a) r r r r 2 R= F 3 i + 4 j + 3k . unde λ 1 . Momentele rezultante ale acestui sistem de forţe în raport cu vârfurile A. r r r r r r r r M A = 2Fl − i + j + 2k . . Dacă se efectuează reducerea în punctul A (l. Se consideră piramida regulată VABCD. respectiv AB . Asupra unui corp rigid. B şi C ale piramidei se exprimă prin relaţiile: r M A = λ 1 AV .0. a) Să se determine parametrii λ 1 . acţionează un sistem de forţe.1.17. Dacă se reduce acest sistem de forţe în O.1.123F . care formează cu axa Ox unghiul α 1 = π 4 . b) Pentru sistemul de forţe considerat. λ 2 şi λ 3 sunt constante pozitive. λ 2 . 2 ( ) R = 17 F = 4.8) . raportat la sistemul de referinţă Oxyz. M R = − 2Fl i .1 . asupra căreia acţionează un sistem de forţe.1. Făcând reducerea sistemului de forţe în punctul B(3l. r r r r r r r r R = −2 Fi . 2 1. să se determine elementele torsorului de reducere în O. c) ecuaţiile axei centrale. având ca bază pătratul ABCD. r M C = 2 FAC . momentul minimal şi axa centrală. se obţine r momentul rezultant M A de valoare M A = 4Fl . având axele Ox şi Oy paralele şi de acelaşi sens cu vectorii DA . M B = M C = 2Fl − i + j . λ 3 şi să se exprime analitic cele 3 momente rezultante în raport cu sistemul de referinţă Oxyz cu originea în centrul bazei. Răspunsuri a) b) λ 1 = 2λ 2 = 2λ 3 = 2 2 F . vârful V şi toate muchiile de lungime l .4l.Reducerea sistemelor de forţe 21 1. z= 2l . se obţine o rezultantă unică. r r b) expresiile analitice ale momentelor rezultante M A şi M B . Să se determine: a) rezultanta sistemului de forţe şi valoarea ei. r M B = λ 2 AB + λ 3 AD . ( ( ) ) ( ) y= l 2 .l ) .16.

4 (y − l ) − 2 x . se construieşte un baraj din beton armat. datorită greutăţilor volumelor . densitatea medie a betonului armat ρ b = 7.25 m . lăţimea b = 6.0. ( ) r r r M O = 2Fl i + 5k .2l ) . astfel încât noul sistem să se reducă la o rezultantă unică paralelă cu Oz şi trecând prin punctul D(0. cu secţiunea transversală de formă trapezoidală şi cu dimensiunile geometrice din fig. ( ) r r r 3 2 MB = F −4 i + 3 j .18. r c) forţa suplimentară FE şi punctul ei de aplicaţie E de pe axa Ox. Pentru amenajarea hidroenergetică a unui râu de munte. acţionează un sistem de forţe. 4 1. în aval h = 1.22 Statica .5 m . M C = Fl 8 i + 5 j + 8k . 2 ( ) z=x= 3 y. b) momentul minimal şi axa centrală. ( ) r M R = 6Fl . Se cunosc: lungimea barajului l = 30 m . 5 5 x=0 .1. r r r r C(l. z = 10l − 4 x − y = x E = 5l .19. Să se determine: a) elementele torsorului de reducere în O. M A = Fl − 2 i + 4 j + 4k .25 m . M B = Fl 4 i + 4 j + 7k . având forma unei prisme drepte.2l. r r r r B(l. r r R ′ = 2 Fk . 1. adâncimea apei în amonte H = 15 m . pentru care se dau momentele rezultante în raport cu punctele A. 1. y=l . acceleraţia gravitaţională g = 10 m s 2 şi presiunea atmosferică p 0 = 105 N m 2 . densitatea apei ρ a = 103 kg m3 . şi anume forţele distribuite volumetric.0) .0 ) .1.l. B şi C după cum urmează: r r r r A (2l. c) r r r FE = F i − 2 Fj . În acest caz să se determine noua rezultantă şi noua axă centrală. înălţimea a = 17. a) Să se reducă cele 3 sisteme de forţe paralele distribuite ce acţionează asupra barajului. Asupra unui corp rigid.4 ⋅ 10 3 kg m 3 . raportat la sistemul de referinţă Oxyz.19. adăugată sistemului iniţial de forţe. ( ( ( ) ) ) Răspunsuri a) b) r r r r R = F − i + 2 j + 2k .1 b) c) r r r M A = 2 2Fl i − k .3l ) .l.1.

25 m . momentul rezultant faţă de centrul O al bazei barajului. I fiind punctul de intersecţie dintre axa centrală şi planul bazei. iar forţele uniform distribuite pe segmentul de dreaptă DE sunt paralele cu axa Oz′. z 2 = 6. r r r r r R ′ = − 110.1.778 m . M O = −6. precum şi forţa concentrată F6 .22 ⋅ 106 N .5 j 10 6 Nm . acţionează 5 sisteme de r forţe distribuite. r r r r r R = − 74. c) Pentru cazul cel mai defavorabil de solicitare a barajului. Asupra unui cadru spaţial de greutate neglijabilă.77 i + 365.64 k 106 N .389 m .018 m << b .031 m .64 k 10 6 N .957 m < b . care este a doua bisectoare a planului Oyz.20. datorită presiunii apei din amonte şi aval. z C = 7. paralelă cu axa Ox de valoare 5F 2 . OI = 0. x1 = −6.64 x + 74. 6 F2 = 78.Reducerea sistemelor de forţe 23 elementare din compoziţia barajului.1. precum şi forţele distribuite pe suprafeţele plane laterale ale barajului.19 din nou stabilitatea barajului.1 . 1. în care în amonte apa urcă până la înălţimea barajului. F1 = 4.86 i + 365. x 2 = 6.429 m . a) Să se reducă cele 5 sisteme de forţe distribuite.22 ⋅106 N . 1. aplicată în A. precum şi axa centrală. Să se verifice stabilitatea barajului. b) Pentru întregul sistem de forţe ce acţionează asupra barajului.5 [ m] . 1. z1 = 0. raportat la sistemul de referinţă Oxyz.1. O ( )[ ] [ ] ( )[ ] [ ] OJ = 0. Forţele uniform distribuite pe arcul de cerc IJ sunt concurente în O.20. M ′ = −350 j 106 Nm . determinând distanţa OI şi comparând-o cu b.77 z = 6.1. b) x C = 1. având forma şi dimensiunile din fig. să se verifice Fig. să se determine rezultanta. . determinând rezultantele lor şi coordonatele punctelor lor de aplicaţie faţă de sistemul de referinţă considerat.75 ⋅ 10 N . Răspunsuri a) G = 364. determinând distanţa până la O a punctului J de intersecţie dintre noua axă centrală şi planul bazei barajului. c) −365.613 m .

24 Statica . 1. a . . 2a . − a ) . C 5 ( 2a . r⎞ r r ⎛ 5 r r⎞ ⎛ r 15 r R = − F⎜ i + j⎟ . ⎠ ⎝ 3 2 2 ⎠ ⎝ r r r 1 ⎞ ⎛ C 3 ⎜ 0 . C 4 ( a . Fig.1 b) Pentru întregul sistem de forţe ce acţionează asupra cadrului. momentul minimal şi axa centrală. ⎝ 9 ⎠ ( ) MR = 0 . F4 = 2 F − j + k .1. F2 = −2 Fk . − a ) . ( ) b) r r F3 = −3Fj . − a. M O = Fa ⎜ 3 i − j − 2 k⎟ .20 Răspunsuri a) r r r F1 = 4 F j − k . ⎝2 ⎠ ⎝ ⎠ 2 2 x − 5y = 4a . a⎟ . z = 3a . 2a . r r F5 = 4 Fk . C 2 ⎜ 0 . − a⎟ . a⎟ . r r ⎛ 2 2 ⎞ ⎞ ⎛ 4 C1 ⎜ 0 . a . să se determine elementele torsorului de reducere în O.

a) ale centrului de greutate pentru un sfert de spiră dintr-o elice cilindrică. În fig. θ ∈[0 .2.2. .1.1 Metoda I. 1. Deoarece lungimea elementară a arcului este: ds = (dx) 2 + (dy) 2 + (dz) 2 π2 = R dθ . care are ecuaţiile parametrice: x = R cosθ .1.a este reprezentat arcul de elice cilindrică AD corespunzător unui sfert de spiră. Rezolvare Fig. y = R sin θ . π 2] .2. Centre de greutate 1. unde R este raza cilindrului de înfăşurare. confecţionat din sârmă. iar α este unghiul de pantă al elicei cilindrice. cosα πR se calculează uşor cu ajutorul integralelor atât lungimea arcului corespunzător unui sfert de spiră: L= ∫ ds = 0 R cos α π2 ∫ dθ = 2 cos α 0 .2.1. 1.1. precum şi cilindrul de înfăşurare al elicei cilindrice.1. Să se determine coordonatele faţă de sistemul de referinţă Oxyz din fig.2. z = Rθtgα .

1.1. Deoarece în această desfăşurare segmentul de dreaptă AB are lungimea arcului de cerc corespunzător. care mai reprezintă şi centrul de greutate al arcului de cerc AB din fig.1. 2 4 1. c) coordonatele centrului de greutate al plăcii. 4 π Cota z C a lui C coincide cu cea a proiecţiei sale C″ pe ax Oz. care este un sfert de cerc de rază R. Ca urmare rezultă: π2 π2 OC ′ = R sin π 4 2 2 R = . care este şi proiecţia pe Oz a centrului de greutate al segmentului de dreaptă AD din fig. raportată la sistemul de referinţă Oxyz.26 Statica . se obţine: BD = ABtgα = πR tgα . Se consideră o placă spaţială omogenă de forma şi dimensiunile din fig. 2 1 πR z C = BD = tgα . b) volumele V1 şi V2 ale corpurilor de rotaţie obţinute prin rotirea completă a suprafeţei din planul Oxy a plăcii în jurul axelor Ox.1. π4 π π 2R x C = y C = OC ′ cos = .1.2. πR cos α 0 L 0 π2 π2 πR 1 2 cos α R 2 tgα z C = ∫ zds = ∫ θdθ = 4 tgα . reprezentând desfăşurarea plană a arcului corespunzător de elice cilindrică.2.1 cât şi coordonatele centrului său de greutate: 1 2 cos α R 2 2R x C = ∫ xds = ∫ cos θdθ = π . . respectiv Oy.2.a). πR cos α 0 L 0 π2 π2 1 2 cos α R 2 2R y C = ∫ yds = ∫ sin θdθ = π .2. πR cos α 0 L 0 Metoda II. Abscisa x C şi ordonata y C ale centrului de greutate C al arcului de elice cilindrică AD coincid cu cele ale proiecţiei sale C′ pe planul Oxy. Să se determine: a) coordonatele x 1 şi y 1 ale centrului de greutate al suprafeţei din planul Oxy a plăcii.b.2.2.

suprafaţa sfertului de cerc cu centrul în O. 3 ⎝ 4a ⎠ 0 4a ⎛ x2 ⎞ 1 10 x1 = x⎜ − 2 x + 5a⎟ dx = a .Centre de greutate 27 Rezolvare a) Luând ca element de suprafaţă o fâşie paralelă cu axa Oy.2 c) Pentru a folosi formulele de calcul ale coordonatelor centrului de greutate în funcţie de cele ale centrelor de greutate parţiale. este necesar să se descompună suprafaţa plăcii în 6 părţi.2. de rază 2a . 3 Fig. suprafaţa dreptunghiului OBDE . de rază 2a . suprafaţa sfertului de cerc cu centrul în O. 15 80π 3 V2 = 2πx 1A 1 = a . suprafaţa triunghiului OAE . de grosime infinitezimală dx. Pentru efectuarea cu acurateţe a calculelor.2 . ∫ ⎝ 4a 7 A1 0 ⎠ 4a ⎞ 1 ⎛ x2 103 y1 = ∫ ⎜ 4a − 2x + 5a⎟ dx = 70 a .1. 2A 1 0 ⎝ ⎠ 2 b) Pe baza celei de-a doua teoreme a lui Guldin. rezultă: V1 = 2πy1A 1 = 412π 3 a . de rază a . care se numerotează după cum urmează: 123456- suprafaţa din planul Oxy . este recomandabil să se completeze tabelul urmator. . suprafaţa semicercului cu centrul în H. se obţine: 4a ⎛ x2 ⎞ 28 A 1 = ∫ ⎜ − 2 x + 5a⎟ dx = a 2 . 1.

Să se determine: a) înălţimea h a cilindrului gol. reprezentat în fig.1 Nr. asupra corpului mai acţionează ca în figură 4 forţe concentrate.28 Statica . având greutatea G . F4 = λG .3 în semisecţiune mediană cu planul vertical Oyz.03a . A i =1 448 − 39π 1 6 4a 916 − 90π yC = ∑ A i yi = = 1.2. Se consideră corpul omogen de rotaţie. . Pe lângă greutatea sa. F3 = G . 1.3. b) distanţa d de la centrul de greutate al suprafeţei haşurate la axa Oz. crt. 12 i =1 1 6 284a xC = ∑ A i xi = = 0.56a .123a 2 .87a . Volumul său se obţine prin rotirea completă a suprafeţei plane haşurate în jurul axei Oz. 1 2 3 4 Ai 28 2 a 3 xi 10 a 7 0 4 a 3 yi 103 a 70 5 a 2 0 zi 0 2a 4 a 3 12 π − 8 a 3π Aixi 40 3 a 3 0 32 3 a 3 Aiyi 206 3 a 15 Aizi 0 20a 2 50a 3 0 −6πa 3 40a 3 32 3 a 3 16 ⎞ 3 ⎛ ⎜ −8π + ⎟ a ⎝ 3⎠ 8a 2 −2 πa 2 0 0 4 a 3π - 3a 8 a 3π 0 - 0 0 1 − a3 3 71 3 a 3 5 6 −πa 2 − π 2 a 4 8 a 3π 4 a 3π - 8 − a3 3 0 916 − 90π 3 a 15 8 − a3 3 1 − a3 3 ∑ 448 − 39π 2 a 12 (53 − 8π) a 3 Din tabel rezultă imediat: A = ∑ Ai = 448 − 39π 2 a = 27. A i =1 448 − 39π 6 r 1. astfel încât centrul său de greutate să coincidă cu centrul de greutate al corpului. având valorile: F1 = F2 = 10 G 2 . A i =1 5 448 − 39π 12a(53 − 8π) 1 6 zC = ∑ A i zi = = 1.2. c) valoarea parametrului λ pentru ca axa centrală a sistemului de forţe ce acţionează asupra corpului să treacă prin O. având semisecţiunea mediană OBDE.

2. având forma şi dimensiunile dintr-una din fig.4.Centre de greutate 29 Răspunsuri a) b) c) h = 1.1.2. d= 91r = 0.2.2.4 – 12.3 Fig. Pentru fiecare placă plană omogenă. să se determine coordonatele centrului de greutate faţă de sistemul de referinţă Oxy din figură. Fig. Răspunsuri 1. 1. 3(5π + 24) λ=2 .27a .2.4 – 12. 9 8+2 3− π ( ) . 9 8+2 3− π yC = − 2a 56 − 9 π − 3 = 1.2 r .764 r .2 . 1. 1. xC = − 2a 29 − 6π = −0.156a .4 1.

225a . 1. 3 20 − 2π . y = 8( 3 π + 1)a = 0.7 Fig.5 Fig.6a .2. xC = − a 127 a 31 = −0.2. 1.2. 1.2.46a . 1.2. y C = − = −0.1 Fig.8 1. 18 9 + 2 π 9 9 + 2π (9π + 4)a = 0.30 Statica .2. xC = C 48 + 12 3 − 5π 48 + 12 3 − 5π 1.7. 1.6 Fig.29a .5. yC = − 2a 3π − 2 = −0.6.137a 9( 20 − π) .12a .2. xC = ( 27π − 64)a = 0.

2 . 5 28 − 3π yC = 16a = 0.10 1.9 Fig. xC = a 43 − 6π = 0.Centre de greutate 31 Fig.11.2.1. 3 46 − π yC = − yC = 2a 15π − 28 = 0.297a . 3 19 − 2 π Fig. 28 − 3π . 3 46 − π 1.86a . 1.11 Fig.2. xC = − xC = 2a 13 − 3π = −0.2.2. 3 19 − 2π yC = − 2a 31 − 9π = −0. 1. 9(12 + π) 4a = −0.12 1.2.143a . xC = 2a 128 − 15π = 1.088a .633a .2.2a . 28a = 0.10. 1.8. 1.056a .2.9.2. 3(12 + π ) 1.74a .

8 4 2 + 2 5 + ln 2 + 5 ( ( ) ) .14. 3 2 5 + ln 2 + 5 ( ) yC = a 18 5 − ln 2 + 5 = 0. având ecuaţia y = x 2 2a . 8 2 5 + ln 2 + 5 2 b) A 1 = 2 πLy C = πa 2 18 5 − ln 2 + 5 ( 8 11 5 − 2 A 2 = 2πLx C = πa 2 = 23.1 1. 1.27a .32 Statica . xC = 44a = 1. confecţionată din sârmă.2.66a 2 .2. b) Să se calculeze aria corpului de rotaţie obţinut prin rotirea completă a liniei în jurul axei Ox.82a .13.97a . raportat la sistemul de referinţă plan Oxy. pentru 0 ≤ x ≤ 2a . raportată la sistemul de referinţă Oxy.7a . O linie plană omogenă.886a . 1 + 6 ln 2 1. este constituită din arcul de parabolă de ecuaţie y 2 = 2ax pentru 0 ≤ x ≤ 2a şi din segmentul de dreaptă de ecuaţie x + y = 4a pentru 2a ≤ x ≤ 4a . a) Să se determine coordonatele centrului său de greutate. Răspunsuri a) xC = a 11 5 − 2 = 1. Răspunsuri a) xC = a 96 2 + 18 5 − ln 2 + 5 = 1. 3 ) = 15. 5(1 + 6 ln 2) yC = 5a = 0. Se consideră un arc de parabolă omogen.12. respectiv Oy.2.24a ( ( ) ) . a) Să se determine coordonatele centrului său de greutate. b) Să se calculeze ariile laterale ale corpurilor de rotaţie obţinute prin rotirea completă a arcului de parabolă considerat în jurul axelor Ox.

2π 3 5π 3 V1 = a . 3 1. O placă plană omogenă. raportată la sistemul de referinţă Oxy. 3 3 xC = . 3 4 2 + 2 5 + ln 2 + 5 ( ) A = 2 πLy C = πa 2 12 2 + 11 5 − 2 = 41. b) Să se calculeze volumele V1 şi V2 ale corpurilor de rotaţie obţinute prin rotirea completă a suprafeţei sale în jurul axelor Ox.2a . are suprafaţa sa cuprinsă între parabolele de ecuaţii y = x 2 a − 3x + 2a şi y = − x 2 a − 7 x − 10a . are suprafaţa sa cuprinsă între axele de coordonate şi arcul din primul cadran al elipsei de ecuaţie x 2 a 2 + y 2 b 2 = 1 . a) Să se determine coordonatele centrului său de greutate.1. a) Să se determine coordonatele centrului său de greutate. Răspunsuri a) b) x C = 2.Centre de greutate 33 yC = b) a 12 2 + 11 5 − 2 = 1. 15 3 1.5a . V2 = . Răspunsuri a) b) 4b 4a .16. b) Să se calculeze volumele V1 şi V2 ale corpurilor de rotaţie obţinute prin rotirea completă a suprafeţei sale în jurul axelor Ox. V2 = a . y C = 0. raportată la sistemul de referinţă Oxy.15.2 .2. O placă plană omogenă.2.14a . respectiv Oy. yC = .435a 2 . respectiv Oy. corespunzătoare unui sfert de elipsă. 3π 3π 2 πa 2 b 2 πab 2 V1 = .

2.34 Statica . constituit dintr-o bară omogenă îndoită ca în figură. 1. pe lângă greutatea proprie de valoare G = λF . acţionează. să se determine: a) coordonatele centrului de greutate C al cadrului.18. precum şi r forţa concentrată F3 de valoare 3F. aplicată în E după direcţia dreptei EB. c) elementele torsorului de reducere în O. Asupra cadrului spaţial din fig. Să se determine aria totală şi volumul unui tor semicircular.1 1.755r 3 .38 . Răspunsuri a) b) xC = 4a a 2a = 0. λ = (10 + π) 3 = 4. două subsisteme de forţe uniform distribuite pe lungimile arcului de cerc AB şi a segmentului de dreaptă DE. y C = = 0.18. raportat la sistemul de referinţă Oxyz cu axa Oz verticală.38F j + k . 3 1.18 λ 1 = 6.228a . Cunoscând Fig. a.2.17. Răspunsuri A = 4( 3π + 4) r 2 . 2 2 ⎠ ⎝ ( ) . obţinut prin rotirea completă a unui semicerc de rază r în jurul unei axe din planul său. z C = = 0.2.456a . C 1 ⎜ 0.9a . b) rezultantele celor două subsisteme de forţe distribuite şi coordonatele punctelor lor de aplicaţie. momentul minimal şi axa centrală pentru întregul sistem de forţe ce acţionează asupra cadrului. a⎟ . λ λ λ r r r ⎛ 2 2 ⎞ F1 = 6. V= 16π 3 r = 16.38 şi λ 2 = 3. 1. care este paralelă cu diametrul său la distanţa a = 4 r π .69 .2.

38a .2. Se consideră placa plană omogenă din fig.2. xC = l .2 . F1 = F2 = F3 = G . 1. ( ) r r M R = 4.19.178Glk .19. yC = ( ) x + y = 1. r r r r M O = Fa 4. z = −2a . Suprafaţa plăcii este delimitată de arcele de cerc OA şi AB. 0. a ) . cu greutatea de valoare G. precum şi de segmentul de dreaptă OB. Cunoscând OA = OB = AB = 2l . M O = −1. Pe lângă greutatea proprie. asupra plăcii mai acţionează 3 forţe concentrate în planul său.678l .38 i + 4 j −12. să se determine: a) coordonatele centrului de greutate C al plăcii. Q şi în centrul de greutate C al plăcii. y = −6. c) 1. respectiv în O. b) elementele torsorului de reducere în O şi ecuaţia axei centrale pentru sistemul de forţe aplicat plăcii. 4π − 3 3 r r r r r R = G i − j . PQ = l . 1. Fig.38Fai . .r r F2 = −7.178l .2. având centrele în B.Centre de greutate 35 C 2 ( 2a . raportată la sistemul de referinţă Oxy cu axa Oy verticală.76k .19 Răspunsuri a) b) 5l = 0. r r R = −2 Fi . aplicate ca în figură în punctele P.38Fj . 1.

μ2a 0≤ z≤ . Ty . Din datele problemei rezultă: y2 z− =0 . 2 b) Notând cu Tx . y . pe baza condiţiei de echilibru: X ∂f ∂f ∂f +Y +Z ∂x ∂y ∂z 2 2 2 ⎛ ∂ f ⎞ ⎛ ∂ f ⎞ ⎛ ∂f ⎞ X2 + Y2 + Z2 ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ ⎝ ∂ x ⎠ ⎝ ∂ y ⎠ ⎝ ∂z ⎠ precum şi a ecuaţiei legăturii. a) Faţă de sistemul de referinţă considerat se exprimă uşor analitic atât ecuaţia legăturii sub forma f ( x . se obţine: ≥ 1 1+ μ2 . Dacă se cunoaşte coeficientul de frecare μ dintre punctul material şi legătură . z) = 0 . astfel încât. orientată în sens ascendent. Rezolvare Metoda I. având ecuaţia z = y 2 2a faţă de sistemul de referinţă Oxyz cu axa Oz verticală. Ga G y2 + a2 ≥ 1 1+ μ2 .1. se obţin condiţiile de echilibru la limită: . care este greutatea punctului material.1. să se determine: a) poziţiile de echilibru ale punctului material pe legătură. Echilibrul punctului material 1. 2a r r R d = − Gk . Un punct material de greutate G se află pe suprafaţa unui cilindru parabolic cu generatoarea orizontală. Tz proiecţiile pe axele de coordonate ale forţei de frecare.3.3. cât şi rezultanta forţelor direct aplicate. care sunt necunoscute. b) reacţiunile legăturii asupra punctului material în poziţiile sale de echilibru la limită.

a y ≤ μa . y2 + a 2 1 + μ 2 N= G 1+ μ 2 μG Gay =± . Tx2 + Ty2 + Tz2 = μλ 2 y + a2 . Se observă că proiecţiile pe axa Ox ale forţelor ce acţionează asupra punctului material sunt nule.3 . . Fig. a Tz + λ − G = 0 . = cos θ 1 + tg 2θ 1 + μ2 tgθ = μ . 2 y +a 1+ μ2 2 ∂f μG ∂f G Ny = λ =m . λ= 2 . cos θ = . 1 1+ μ 2 μ 2a 0≤ z≤ . rezultă: y = μa . a din care.1 y2 dz y tgθ = . Ff = μG 1 + μ2 . = . z) pe legătură se vor exprima la fel ca şi în cazul când x = 0 . a y − Ty + Tz = 0 . N= ( ) Ff = μG 1 + μ2 Se observă că această metodă conduce mai rapid la aceleaşi rezultate. astfel încât rezultă: a) b) y Ff = N tgθ = N . Metoda II. ∂x μ 2a Ga 2 G = . 2 G G . Nx = λ Ty = ∂f =0 .1. devin: − N sin θ + Ff cos θ = 0 . ţinând seama şi de ecuaţia legăturii. 2 ∂y 1+ μ ∂z 1 + μ 2 z= Tz = μ 2G Gy 2 = . .Echilibrul punctului material 37 Tx = 0 . 1. y .1. Nz = λ = . ţinând seama de fig. 1. Condiţiile de echilibru ale punctului material în planul Oyz. z= 2a dy a Ff ≤ μN . astfel încât se poate studia echilibrul său numai în planul vertical Oyz. 2 2 y +a 1+ μ2 . Condiţiile de echilibru ale punctului material aflat în orice poziţie P( x . Ty − λ y =0 .3. N cosθ + Ff sin θ − G = 0 .3.

Din condiţiile de echilibru la limită pentru acest caz se va determina valoarea maximă a unghiului θ. să se determine: a) valorile unghiului θ dintre verticală şi dreapta ce uneşte centrul O al cercului cu mijlocul D al firului întins.2 ecuaţiile de proiecţii ale forţelor ce acţionează asupra fiecărui inel pe tangentele la cerc şi pe normalele corespunzătoare sunt: G sin(α + θ) − N 1 tgϕ − S cos α = 0 .Ţinând seama de fig. b) reacţiunile circumferinţei asupra inelelor şi efortul din fir în cazul echilibrului la limită al inelelor. cos(α − ϕ) cos(α + ϕ) N 2 = S sin α + G cos(α − θ) = 0 . tgθ max = sin 2ϕ .3. astfel încât pentru echilibrul inelelor este necesar ca θ să ia valori cuprinse între θ max şi θ min . Rezolvare a) În fig. 1. 1. N 1 = S sin α + G cos(α + θ) = 0 .3. se află două inele A şi B.2 s-au reprezentat forţele ce acţionează asupra inelelor în poziţia lor de echilibru la limită. fiecare de greutate G.3. când tendinţa de mişcare a sistemului format de ele este în sensul de coborâre al inelului A pe cerc. dar proiecţiile forţelor de frecare pe . N 1 − S sin α − G cos(α + θ) = 0 . Cunoscând unghiul la centru 2α corespunzător firului întins şi coeficientul de frecare μ = tgϕ dintre inele şi circumferinţă. 1.2.2. din care se determină: S=G sin(α − ϕ + θ) sin(α + ϕ − θ) =G . cos 2α + cos 2ϕ Pentru tendinţa de mişcare în sens contrar a sistemului format de cele două inele se obţin aceleaşi ecuaţii de echilibru la limită. pentru echilibrul inelelor pe circumferinţă. Pe o circumferinţă din sârmă.3. dacă α = π 4 şi 0 < ϕ < π 4 . legate între ele printr-un fir inextensibil de greutate neglijabilă. N 2 − S sin α − G cos(α − θ) = 0 . iar valoarea sa minimă rezultă luând în considerare tendinţa de mişcare în sens contrar.38 Statica . Fig. S cos α − N 2 tgϕ − G sin(α − θ) = 0 .1 1. situată într-un plan vertical.

y. y= . 2 G(1 + cos 2ϕ + sin 2ϕ ) . factorul de proporţionalitate fiind λ > 0 . având originea în unul din vârfurile paralelipipedului şi axele de coordonate orientate după muchiile corespunzătoare. ⎟ . c) Să se studieze echilibrul punctului material în cazul în care forţele ce acţionează asupra lui din partea vârfurilor paralelipipedului nu mai sunt de atracţie. un punct material este atras de vârfurile unui paralelipiped dreptunghic. b) Să se afle poziţia de echilibru a punctului material.3 . S=G . 1.3. cu forţe proporţionale cu distanţele de la punctul material la aceste vârfuri. De aici rezultă imediat θ min = −θ max . S = G . respectiv μN 2 . z) .Echilibrul punctului material 39 tangentele corespunzătoare vor avea semne contrare faţă de cazul precedent.1. N1 = 2 2 G(1 + cos 2ϕ − sin 2ϕ ) . având muchiile de lungimi a. N 2 = G(1 + cos 2ϕ + sin 2ϕ ) . z= .3. b) Pentru α = π 4 se obţin următoarele rezultate: θ max = 2ϕ . 2 N1 = iar forţele de frecare au valorile maxime μN 1 . b şi c. ⎝ 2 2 2⎠ a b c x= . P( x. b) c) . 2 N2 = 2 G(1 + cos 2ϕ − sin 2ϕ ) . 2 2 2 r R ′ = −8λ PM . ci de respingere. În absenţa câmpului gravitaţional. . a) Să se determine rezultanta sistemului de forţe ce acţionează asupra punctului material în funcţie de coordonatele sale faţă de sistemul de referinţă Oxyz. Răspunsuri a) r ⎛c ⎞r ⎞r ⎛b ⎞r ⎛a R = 8λ ⎜ − x⎟ i + 8λ ⎜ − y⎟ j + 8λ ⎜ − z⎟ k = 8λ PM . ⎝2 ⎠ ⎠ ⎝2 ⎠ ⎝2 ⎛ a b c⎞ M⎜ . 2 2 θ min = −2ϕ .

4 printr-un fir ideal de punctul cel mai de sus A al planului înclinat şi printr-un alt fir ideal de un corp de greutate Q. acesta este menţinut în echilibru pe plan şi în cazul în care firele sunt tăiate? Răspunsuri a) b) N = G cos α . legat ca în fig.1 1. 1. care formează unghiurile β şi γ cu linia de cea mai mare pantă a planului.4 Fig. 1.4. Un corp de greutate G se află în echilibru pe un plan înclinat cu unghiul α faţă de orizontală.3.3. corpul B se desprinde de planul înclinat? Răspunsuri a) b) N = P cosα − Qsin α . T = P sin α + Q cos α . Pe un plan înclinat cu unghiul α faţă de orizontală se află un corp B de greutate P. b) Pentru ce valori ale greutăţii Q. μ ≥ tgα . a) Să se determine reacţiunea planului înclinat asupra corpului şi eforturile din fire.3. sin(β + γ ) . Q > Pctgα .5 prin două fire ideale.3. Fig. TA = G sin α sin γ . fiind ţinut în poziţia din fig. sin(β + γ ) TB = G sin α sin β . paralele cu planul înclinat.5.3. a) Să se determine reacţiunea planului înclinat asupra corpului B şi efortul din firul AB.5 1. b) Pentru ce valori ale coeficientului de frecare μ dintre planul înclinat şi corp. 1. porţiunea până la scripetele mic din figură a acestui fir fiind orizontală.40 Statica .3. 1.

7). Q θ 2 = ±2 arcsin . O bilă mică de greutate P se sprijină fără frecare pe o suprafaţă semisferică. relaţia dintre P şi Q pentru existenţa echilibrului. N 2 = G . Să se determine poziţia de echilibru a bilei. este orizontal.7.3. care este trecut peste un scripete mic situat în punctul A cel mai de sus al cercului şi are legat la celălalt capăt un corp de greutate Q (vezi fig. 8P ( ) .3. De inel este legat un fir inextensibil şi de greutate neglijabilă. 1. Pentru ce valori ale greutăţii Q există aceste poziţii de echilibru ale inelului? Răspunsuri Fig.3.3. precum şi reacţiunea legăturii asupra bilei în poziţia sa de echilibru.6). care trece peste un scripete mic fixat în A şi are la celălalt capăt un corp de greutate Q (vezi fig. Q 2 + 8P 2 − Q 8P 2 − 2Q Q + Q 2 + 8P 2 . Q < 2G .3. 1.3 .7 Răspunsuri θ = 2 arccos N= Q + Q 2 + 8P 2 .3. Q ≥ 0. 4P P≥Q . 2G 1. 1. la care planul diametral.6. Fig. ce conţine şi diametrul AB. N 1 = Q − G . Să se determine poziţiile de echilibru ale inelului şi reacţiunea legăturii asupra sa pentru fiecare din poziţiile de echilibru determinate.1. De bilă este legat un fir ideal. 1.6 θ1 = ± π .Echilibrul punctului material 41 1. Un inel de greutate G se poate mişca fără frecare pe un cerc din sârmă situat într-un plan vertical.

este fixat ca în fig. care formează unghiul α ≤ π 3 cu orizontala.8.9. 1. având greutăţile G 1 .9 . respectiv G 2 > G 1 .3. să se determine poziţiile de echilibru ale inelului şi reacţiunea legăturii asupra sa în aceste poziţii. NA = NB = 2 2 R 2 (G1 + G 2 ) − 4l 2G1G 2 R 2 (G1 + G 2 ) − 4l 2G1G 2 Caz particular: θ = β = π . Un semicerc din sârmă. Răspunsuri ⎛ G − G1 ⎞ ⎛ π⎞ 2lG1G 2 l ⎟ ∈ ⎜ 0. legate între ele printr-o tijă rigidă de greutate neglijabilă şi de lungime 2 l .3. Caz particular: G 2 = 2G 1 şi R = 2l 3 .3. 1. Două bile mici A şi B. ⎜G +G ⎟ 2 R 2 − l2 ⎠ ⎝ 4 ⎠ 1 2 R 2 (G1 + G 2 ) − 4l 2G1G 2 ⎝ RG1 (G1 + G 2 ) RG 2 (G1 + G 2 ) .1 1. Pe semicerc se află un inel de greutate G. 6 1.3.42 Statica . 1. reacţiunile suprafeţei asupra bilelor. de care este legat un fir ideal ce trece peste un scripete mic fixat în B şi are la celălalt capăt un corp de greutate P. N B = 2 3G1 . aşa cum este reprezentat în fig. a) Dacă frecarea dintre inel şi semicerc este neglijabilă şi P = G .8 θ dintre tijă şi orizontală la echilibru. Fig. situat într-un plan vertical. se află în echilibru fără frecare în interiorul unei semisfere de rază R > l . N A = 3G1 . unde diametrul DE este orizontal.8 în secţiunea cu planul vertical median. Să se determine valoarea unghiului Fig.3. precum şi efortul din tijă în poziţia de echilibru. 1. T= θ = arctg⎜ 2 .9 de un perete la capătul A al diametrului său AB. ⎟ . T = 2G1 .3.

3 α . să se determine valorile greutăţii P pentru care inelul rămâne în echilibru pe semicerc în poziţia sa în care θ = 2α . T = N1 = N 2 = 2 3 G . sin(α + ϕ ) 2α . P ≤ −G N1 = 0 . îndoită în unghi drept în A şi B într-un plan vertical.10 1.3.3. 3 ϕ≥ ) π − 3α . legate între ele printr-un fir inextensibil de lungime l = 2AB = 2a . 1. ( cos( 3α + ϕ ) . 1. respectiv într-un plan orizontal. Pe bara fixă OABD din fig. Răspunsuri 0 ≤ d ≤ 3a . având latura OA verticală.Echilibrul punctului material 43 b) Dacă frecarea dintre inel şi semicerc este caracterizată de unghiul de frecare ϕ dat. Cunoscând coeficientul de frecare μ = 3 2 dintre bară şi culisoare.10. să se determine valorile posibile ale distanţei d = P1 B pentru echilibrul culisoarelor pe bară. 2 Fig. se află culisoarele P1 şi P2 de aceeaşi greutate G. să se afle poziţiile de echilibru ale inelului pe semicerc. θ2 = π − 2arctg 2 + 3 ≤ θ ≤ π . Răspunsuri a) b) c) θ1 = π − 2α .3 . 3 Ff 1 = Ff 2 = G . ϕ = π 8 şi P = G .1. Pentru ce valori ale unghiurilor α şi ϕ această poziţie de echilibru este posibilă? c) Pentru α = 0 . precum şi reacţiunile legăturilor la care sunt supuse cele două culisoare în cazul echilibrului lor la limită.10. 3 α≤ N 2 = −2G sin π . .3.

a ⎢3 3 ⎥ ⎢ 3 3⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ x ⎡ π π⎤ ∈ − . 1.11.3. x ∈( −∞ . N = G .3. având ecuaţia: 1. .3. 0 ≤ x ≤ 3a a 2 y = x 2 .15. să se determine poziţiile de echilibru ale inelului pe legătură. 0 ≤ x ≤ 2πa a x π π y = a cos .12.14. 1. 1.3.3.13.3. 1. − a ≤ x ≤ a 2 2 a 2 x y= − 3x .1 1. x . a ] ⎝ ⎠ y = a sin x2 y2 + = 1 . 5 N= 2 5 G . 5 Ff = 5 G . ⎥ . 1.3.5 dintre inel şi curbă. .13. Un inel de greutate G este supus la legătura pe un arc de curbă plană aspră.3. 5 5 a ⎣ 8 8⎦ 2 5 x 5 G . 1. 5 5 G . −3a ≤ x ≤ 4a 3a 2a faţă de planul vertical Oxy cu axa Oy verticală. 5 5 G .11 – 17.3.11. −a ≤ x ≤ a a x ⎛ ⎞ y = a ⎜ 1 − e a ⎟ . 1.15. .17. Ff = 5 5 a . confecţionat din sârmă. x ⎡ π 2π ⎤ ⎡ 4π 5π ⎤ U ∈ . . ≤ − ln 2 .3. precum şi reacţiunile legăturii asupra sa în poziţiile sale de echilibru la limită. Cunoscând coeficientul de frecare la alunecare μ = 0. 1. orientată în sensul pozitiv ascendent. a ⎢ 6 6⎥ ⎣ ⎦ x ⎡5 7⎤ ∈ .44 Statica .3. Ff = G .12.3. a ⎢4 4⎥ ⎣ ⎦ N= N= 2 5 G . −2 a ≤ x ≤ 2a 4a 2 a 2 x3 x2 y= 2 − − 2 x . 1. N = G . 5 Ff = Ff = 2 5 G .14.16. Răspunsuri 1. 1. 5 x ⎡ 1 1⎤ 2 5 5 ∈ ⎢− .3.

să se determine: a) poziţiile de echilibru ale punctului material pe legătură şi reacţiunile suprafeţei asupra sa în poziţiile sale de echilibru la limită.3.3 . − . Ştiind că în poziţia de echilibru a corpului figura geometrică PABC este un tetraedru regulat. ∈ ⎢− ⎥ . care formează un triunghi echilateral cu laturile de lungime a. Să se arate că în aceste poziţii punctul material se află în echilibru. 1⎥ sau ∈⎢ ∈ ⎢ −1 . Celelalte capete ale arcurilor sunt legate de un corp punctiform P de greutate G.19.3. c) reacţiunile suprafeţei asupra punctului material în poziţiile sale în care z = a 2 . 1. N = Ff = ∈ ⎢ −1 . . 2⎤ ⎡ 2 ⎤ 2 5 5 y ⎡ ∈ ⎢ −1 . 7 7 2 1.18. 5 5 1. 5 ⎦ a ⎣ 5 a ⎣ ⎦ 2 7 21 3 N= G . b) poziţiile de echilibru în cazul în care legătura punctului material pe suprafaţa elipsoidului este unilaterală. 1⎥ . Răspunsuri a) b) c) 2 5⎤ ⎡ 5 ⎤ z ⎡ . − ⎥ . având axa Oz verticală. − . Cunoscând unghiul de frecare ϕ = π 4 dintre punctul material şi legătură. să se determine lungimea arcurilor în stare nedeformată.Echilibrul punctului material 45 1.1.3. 1⎥ . − G .17. având constanta elastică k fiecare. Ff = G . sunt legate 3 arcuri elicoidale identice. ⎥U⎢ 2 2 ⎦ 2 ⎦ ⎣ 2 a ⎣ 2 5 5 N= G .3. ⎥U⎢ 2 5 ⎦ ⎣ 5 a ⎣ ⎦ 5⎤ z ⎡ 5 ⎤ z ⎡ . ⎥U⎢ 5 5 a ⎣ 2 ⎦ ⎣ 2 ⎦ 7 − 1⎤ ⎡ 7 + 1 11 + 1⎤ x ⎡ 11 − 1 . Ff = G . α = arctg <ϕ . Un punct material de greutate G este supus la legătura bilaterală pe suprafaţa unui elipsoid cu ecuaţia: x2 y 2 z2 + + =1 4a 2 4a 2 a 2 faţă de sistemul de referinţă Oxyz.16. Ff = G . N = G . B şi C ale unui tavan orizontal. În punctele A.

să se determine Fig. Pe catetele OA şi OB ale unui triunghi dreptunghic. în poziţia lor de echilibru. confecţionat din sârmă. în poziţia de echilibru a inelelor. G 1 tg α . c) Pentru cazul particular în care G 1 = G 2 = G .46 Statica . Care trebuie să fie raportul G 2 G 1 pentru ca. 1. firul să fie orizontal? Care este valoarea unghiului θ pentru G 1 = G 2 ? b) Dacă frecarea dintre inele şi legături este caracterizată de unghiul de frecare ϕ < α . 1. situat într-un plan vertical. având ipotenuza AB orizontală şi unghiul α ≤ π 4 dat. 2 N 2 = ( G 1 + G 2 ) cosα . acelaşi pentru ambele inele.3.20). G2 1 = 2 ≥1 . α ≤ π 4 şi ϕ = π 12 . să se afle valorile unghiului θ pentru echilibrul lor.20 valoarea unghiului θ dintre fir şi orizontală. a) Dacă frecarea dintre inele şi legături este neglijabilă. θ= π − 2α ≥ 0 . G 2 sin α 2 T = G 1 cos2 α + G 2 sin 2 α .1 Răspuns l0 = a − 6 G ⋅ . respectiv G 2 . precum şi reacţiunile legăturilor asupra inelelor. să se determine poziţiile de echilibru ale inelelor şi valoarea efortului din fir în poziţiile lor de echilibru la limită.3. legate între ele printr-un fir inextensibil de greutate neglijabilă (vezi fig. 2 N 1 = ( G 1 + G 2 ) sin α . de greutăţi G 1 . 6 k 1. Răspunsuri a) θ = arctg G 1 cos α −α .3.20. se află inelele P1 şi P2 .

Ecuaţiile de proiecţii ale forţelor ce acţionează asupra barei faţă de sistemul de referinţă plan Oxy sunt: N O − G − N B cos α + N D cos α = 0 .b) c) arctg G cos(α − ϕ ) G 1 cos(α + ϕ ) . B şi D ca în fig. În locul sistemului de referinţă Oxy se va considera Ox′y′. în poziţia în care unghiul format cu planul orizontal este α.4.4. a Metoda II. NO = G . din care rezultă: Metoda I.4. 2 1. fiind simplu rezemată în punctele sale O. 6 6 T= 1 G. Echilibrul corpului rigid 1. Cunoscând distanţa BD = a < l . − (α + ϕ ) ≤ θ ≤ ϕ − α + arctg 1 G 2 sin(α − ϕ ) G 2 sin(α + ϕ ) 1.1. 1.1. 1. cu axa Ox′ dirijată după axa barei.4 .Echilibrul corpului rigid 47 − π π ≤θ≤ . N B = N D = G cos α . NB = ND .4.1 N B sin α − N D sinα = 0 . să se determine reacţiunile reazemelor. faţă de care ecuaţiile de proiecţii ale forţelor devin: l . Se observă că forţele ce acţionează asupra barei formează două cupluri de forţe. O bară omogenă de greutate G şi lungime 2 l se află în echilibru într-un plan vertical. astfel încât ecuaţia de momente pentru echilibrul barei se poate exprima în raport cu orice punct. Rezolvare Fig. Din această condiţie de echilibru se determină valoarea comună a reacţiunilor N B şi N D : N Ba − Gl cos α = 0 .

4. dar.5 kN . care sunt perpendiculare pe bară. N O cos α − N B + N D − G cos α = 0 .2 forţă concentrată de valoare F2 . Pe lângă greutatea proprie. 2a 0 2a 1 x′ = C F1 2a ∫ 2a x′dx′ = 0 px ′ 4a . p = 600 N m . G = 200 N . o Fig.2. în general. 1. Date numerice: a = 0. fiind încastrată în O în poziţia în care latura sa OB este orizontală. Bara omogenă OA. un subsistem de forţe paralele şi linear distribuite pe latura BA. se află în echilibru într-un plan vertical.4. îndoită la mijlocul său B sub unghiul π − α dintre cele două laturi ale sale.6 m .48 Statica . dirijată după latura BA a barei. se recomandă alegerea sistemului de referinţă Ox′y′. precum şi un cuplu de forţe de moment M. se obţine: px ′ F1 = ∫ dx ′ = pa . α = π 3 . care sunt perpendiculare pe această latură şi au intensitatea maximă p în A. 1. 3 . 1. asupra barei mai acţionează ca în fig. Rezolvare a) În raport cu axa Bx′. M = 44 Nm . aplicată la mijlocul laturii OB sub unghiul α faţă de ea. în planul său.2. deoarece în ecuaţia de proiecţii pe axa Ox′ dispar 2 necunoscute. b) reacţiunile încastrării. Se constată că cele două metode prezintă acelaşi grad de dificultate. F2 = 1. de lungime 4a şi greutate 2G.1 N O sin α − G sin α = 0 .4. din care se obţin aceleaşi rezultate. adică reacţiunile N B şi N D . Să se determine: a) rezultanta F1 a subsistemului de forţe distribuite şi poziţia C pe latura AB a punctului său de aplicaţie.

aşezat pe un plan înclinat cu unghiul α faţă de planul orizontal.4. Condiţiile de echilibru ale barei faţă de sistemul de referinţă Oxy devin: − X O + F1 sin α + F2 cos α = 0 . aplicată la capătul unui fir ideal. asupra căruia acţionează ca în fig. din care rezultă: X O = pa sin α + F2 cos α . ale căror puncte de aplicaţie se determină mai uşor. ⎝ 3⎠ M O = 100 Nm . Pentru datele numerice din enunţ se obţine: X O = 1012 N . 1.3 s-au reprezentat sensurile pentru forţa de frecare de alunecare Ff şi pentru momentul de rostogolire M r corespunzătoare tendinţei de mişcare cu alunecare şi rostogolire a troliului în sus pe planul înclinat.4.4. 1.Echilibrul corpului rigid 49 b) În fig. F( R + r ) − GR sin α − M r = 0 . YO = −720 N .4 .3. 1. în planul vertical de echilibru al troliului. N − G cos α = 0 . înfăşurat pe tamburul de rază r al troliului.2 s-au reprezentat reacţiunile încastrării şi forţele direct aplicate ce acţionează asupra barei.3 o forţă F paralelă cu linia de cea mai mare pantă a planului înclinat. Se alege sistemul de referinţă Oxy din figură.3 Rezolvare În fig. s-au considerat greutăţile parţiale ale laturilor sale.4. faţă de care ecuaţiile de echilibru sunt: Ff + G sinα − F = 0 . în locul greutăţii barei aplicată în centrul său de greutate.1. având razele tamburilor r şi R. M O + M − Ga − G( 2a + a cos α ) − F1 ( 2a cos α + x ′ ) + F2 a sinα = 0 . Să se studieze echilibrul unui troliu omogen de greutate G. C YO = pa cos α + 2G − F2 sin α . 4⎞ ⎛ M O = Ga( 3 + cos α ) + pa 2 ⎜ 2 cos α + ⎟ − F2 a sin α − M . Fig. YO − F1 cos α + F2 sin α − 2G = 0 . cu originea în punctul său de contact cu planul înclinat.4. unde . Din aceste ecuaţii se determină reacţiunile: . 1. Se cunosc coeficienţii de frecare de alunecare μ şi de rostogolire s dintre troliu şi planul înclinat. 1.

Ff = F − G sin α . forţa F trebuie să ia valori cuprinse între cel corespunzătoare echilibrului la limită.4. întâlnit frecvent în aplicaţii.1 N = G cos α . bara omogenă AB. de lungime 4a şi greutate G. 1.50 Statica . La capătul A al stâlpului este legată. M r = F( R + r ) − GR sin α . printr-o articulaţie sferică fără frecare.4 înclinat şi dreapta OB pentru echilibrul barei. 1. Notând cu ϕ a = arctgμ unghiul de frecare de alunecare şi cu ϕ r = arctg s R un unghi de frecare echivalent. ≤ F≤ R + r cos ϕ r R + r cos ϕ r Deoarece. b) poziţiile de echilibru ale barei şi reacţiunile legăturilor asupra sa în poziţiile sale de echilibru la limită. Pentru acest caz. ≤ ≤ F≤ ≤G R + r cos ϕ r R + r cos ϕ r cos ϕ a cos ϕ a pe baza cărora se pot analiza posibilităţile de mişcare ale troliului pe planul înclinat. astfel încât. condiţiile de echilibru se pot exprima sub forma: sin(α − ϕ a ) sin(α + ϕ a ) . Pe un plan înclinat cu unghiul α ≤ π 4 faţă de orizontală este fixat rigid un stâlp OA de lungime a. Cunoscând coeficientul de frecare μ dintre bară şi planul înclinat. care se sprijină cu capătul B pe planul înclinat.4. luând în considerare numai cele două tendinţe opuse de rostogolire ale troliului. perpendicular pe planul înclinat. pentru echilibrul troliului pe planul înclinat.644 şi α = π 4 . s este foarte mic. ≤ F≤G cos ϕ a cos ϕ a G sin(α − ϕ a ) GR sin(α − ϕ r ) sin(α + ϕ a ) GR sin(α + ϕ r ) . corespunzător rezistenţei la rostogolire. ( ) . raportul s/R va fi mult mai mic decât μ.4. care trebuie să verifice condiţiile de echilibru cu frecare: F − G sin α ≤ μG cos α . din aceste condiţii rezultă: G GR sin(α − ϕ r ) GR sin(α + ϕ r ) . în general. dacă valoarea coeficientului de frecare este μ = 10 + 5 19 = 0. să se determine: a) valorile unghiului θ dintre linia de cea mai mare pantă a planului Fig. F( R + r ) − GR sin α ≤ sG cos α .

este util să se calculeze braţele acestor forţe: BB′ = 15a sinθ . x C = OC ′ = 0 15 a cosθ . De asemenea. 2 1 15 Xa − 15Na cos θ + Ga sin α + Ga cos α cos θ = 0 . deoarece se opune tendinţei de alunecare pe planul înclinat a capătului B al barei. 1.4.Echilibrul corpului rigid 51 Rezolvare a) În fig.4 . având axa Ox după linia de cea mai mare pantă a planului înclinat şi axa Oz perpendiculară pe acesta. N = ⎜ cos α − 2⎝ 15 ⎠ astfel încât. 2 z C = CC ′ = a .1. Z + N − G cosα = 0 . ecuaţiile de momente faţă de axele de coordonate. 2 yC = C′ C′ = 0 15 a sinθ . rezultă: . în care s-a ţinut seama că forţa de frecare Ff este perpendiculară pe dreapta OB în planul înclinat. ecuaţiile de proiecţii ale forţelor pe axele de coordonate sunt: X − Ff sin θ + G sin α = 0 .4 s-au reprezentat forţa direct aplicată G şi forţele de legătură ce acţionează asupra barei într-o poziţie de echilibru. 2 G sin α sin 2 θ − G sin α . pentru calculul momentelor greutăţii G faţă de axele de coordonate. pe baza condiţiei de echilibru cu frecare de alunecare. este util să se descompună această forţă după axele planului vertical Oxz şi să se determine coordonatele centrului de greutate C al barei: OB = 16a 2 − a 2 = 15a . Faţă de sistemul de referinţă Oxyz din figură. 2 Ca urmare. 2 ⎞ 15 G⎛ sin α cos θ⎟ . pentru echilibrul barei. 15Ff a − 2 15Na sin θ − Ya − Din aceste ecuaţii şi din primele 2 ecuaţii de proiecţii ale forţelor se determină: Ff = Y=− G sin α sin θ . devin: 15 Ga cos α sin θ = 0 . Y + Ff cosθ = 0 . 2 2 15 Ga sin α sin θ = 0 . 2 X= G sin α sin θ cos θ . OB′ = 15a cosθ . Pentru a putea calcula uşor momentele reacţiunii normale N şi al forţei de frecare faţă de axele de coordonate.

fiind articulată în O şi legată în A cu un fir trecut peste un scripete mic B. de lungime 2 l şi greutate G. se află în echilibru într-un plan vertical. ca în fig. 2G 0≤Q≤ Q≥0 .52 Statica .62G . 2 . Răspunsuri Q + Q 2 + 2G 2 θ1 = 2 arccos .27G .4. G .5. Neglijând frecările în articulaţii. Y = ± G = ±0.4. reacţiunea articulaţiei în poziţiile sale de echilibru şi să se precizeze valorile greutăţii Q pentru care există aceste poziţii de echilibru. 1. firul având atârnat la celălalt capăt un corp de greutate Q. θ min = −θ max . 15 b) Pentru valorile date pentru μ şi α se obţin rezultatele: − π π ≤θ≤ .15G . Bara omogenă OA. 8 7 2 6 G = −0.1 ⎞ G G⎛ 15 sin α sin θ ≤ μ ⎜ cos α − sin α cos θ⎟ . 2G Q − Q 2 + 2G 2 θ 2 = 2 arccos . 4 40 ⎠ ⎝ 1. Ff = 2 G = 0.6G . să se determine valorile unghiului θ Fig. 1.5. 6 6 X=− N= 2 10 − 5 40 ( ) G = 0.5 dintre bară şi orizontală pentru echilibrul barei. θ max = arcsin 15μctgα 15 + μ 2 − arctg μ . 16 16 ⎛2 3− 2 10 ⎞ Z=⎜ + ⎟ G = 0.4. 2 2⎝ 15 ⎠ θ min ≤ θ ≤ θ max . Scripetele B şi articulaţia O se află pe aceeaşi orizontală la distanţa OB = 2l .177G .

2⎜ l ⎟ ⎠ ⎝ l⎛ ⎜ 0≤x≤l .2 ⎟ . se află în echilibru în planul vertical Oxy. b) reacţiunile reazemelor în funcţie de θ şi în funcţie de abscisa x a punctului B pentru Răspunsuri a) x2 ⎞ y = 1.x 2 NB = G G 4 + tg 2θ = 2 2 4l 2 . 1.4.x 2 Fig. având greutatea G şi dimensiunile geometrice din figură.7 1. egală cu raza cercului diametral al semisferei şi cu raza cercului de la baza conului. 1. printr-un fir inextensibil de lungime r.4. centrul cercului bazei conului.4.1.6. astfel încât centrul de greutate al corpului să fie în punctul O. este simplu rezemat în B pe un perete vertical şi legat în A de punctul fix D. 2G HO = 2Q G 2 − Q 2 m Q Q 2 + 2G 2 .Echilibrul corpului rigid 53 2G 2 − Q 2 m Q Q 2 + 2G 2 VO = . .6 curba ( Γ ) determinată.4 . ca în fig.7. b) NA = G G tgθ = 2 2 x l2 . l2 . 1. . Să se determine: a) valoarea înălţimii h a conului.6.4. 2G 1. aparţinând aceluiaşi perete vertical. Fig. de lungime l şi greutate G. astfel încât bara să se afle în echilibru în orice poziţie determinată de unghiul θ ∈[ 0 . 1.4. Să se determine: a) ecuaţia curbei ( Γ ) faţă de sistemul de referinţă Oxy.7. π 2) dintre ea şi verticală. care formează corpul considerat. Bara omogenă AB.4. fiind rezemată fără frecare la extremităţile sale pe axa verticală Oy şi pe o curbă plană ( Γ ) din acest plan.3x 2 .1. exprimată în funcţie de r. Corpul omogen de rotaţie din fig. comun cu cel diametral al semisferei.

3 T= 2 3 G .54 Statica . c) reacţiunea reazemului şi efortul din fir în poziţia de echilibru a corpului. Răspunsuri a) b) c) h = 3r .4. 4l ( ) R ≤l<R . având densitatea proporţională cu distanţa de la un punct curent al barei la extremitatea sa A.8 pe un perete vertical şi pe suprafaţa interioară a unui cilindru circular de rază R > l cu generatoarea orizontală.8 1. Să se determine: a) poziţia centrului de greutate C al barei. 3 R 2 − l2 2 R 2 − l2 .4.4. 2 3 R − l2 . se află în echilibru într-un plan vertical. 3 θ = arccos G 9l 2 − R 2 NA = .1 b) valorile unghiurilor ϕ şi α la echilibrul corpului. 6 3 N= G. b) valoarea unghiului θ dintre bară şi verticală pentru echilibrul barei şi valorile lungimii l pentru existenţa acestei poziţii de echilibru. de lungime l şi greutate G. 1. 1. c) reacţiunile reazemelor în poziţia de echilibru a barei. 3 NB = 2R 2G . Răspunsuri a) b) c) AC = 2l . Bara neomogenă AB.8. 3 Fig. fiind simplu rezemată ca în fig. π ϕ=α= .

se află în echilibru într-un plan vertical cu latura sa OA orizontală. fiind articulată în O şi legată în A de punctul fix B printr-un arc elicoidal vertical de constantă elastică k.Echilibrul corpului rigid 55 1. H O = 0 . 1. yC = − 1. c) reacţiunea articulaţiei în poziţia de echilibru a plăcii.4 . Să se determine: a) coordonatele centrului de greutate al plăcii faţă de sistemul de referinţă Oxy cu axa Ox după latura sa OA şi axa Oy verticală. având forma şi dimensiunile din fig. O placă plană omogenă de greutate G. Patrulaterul OABD este un trapez dreptunghic.1.4.4. Fig.927a . O placă plană omogenă de greutate G.4.10.4. π 2) pentru ca placa să poată fi în echilibru în poziţia considerată. 6+π x G G Δl = C = 0.10.9.875a . fiind articulată în O şi legată în B de punctul fix E printr-un fir inextensibil. b) valorile unghiului α ∈[ 0 .5854 . Să se determine: a) coordonatele centrului de greutate al plăcii faţă de sistemul de referinţă Oxy. 1. respectiv OD.9 Răspunsuri a) xC = 52 + 9π a = 2.4. 1. 5a k k VO = 0. b) deformaţia arcului până în poziţia de echilibru a plăcii. .4146G . care formează unghiul α cu verticala. se află în echilibru într-un plan vertical cu latura sa OA orizontală. având axele dirijate după dreptele OA. având forma şi dimensiunile din fig. c) reacţiunea articulaţiei şi efortul din fir. iar tangenta în B la arcul de cerc care delimitează placa este verticală. 3( 6 + π) b) c) 8a = −0. orientată în sens pozitiv ascendent.9.

1. 1. Z A = Q + G − TE sin β1 − TF sin β 2 .516l . Răspunsuri TE = TF = (2Q + G) sin α 2 cos β 2 sin α 1 sin β 2 cos β1 + sin α 2 sin β1 cos β 2 . ⎛π ⎞ sin⎜ − α⎟ ⎝6 ⎠ l 13 − 2 3π VO = G − 0. ⎛π ⎞ cos α − 3 sin α sin⎜ − α⎟ ⎝6 ⎠ HO = 0. Ştiind că dreptele CE şi BF sunt verticale. legate între mijlocul D al barei şi punctele fixe E.11. aparţinând peretelui vertical. = 0.4.11.10 2 3 3−π π 0≤α< .553G T= . respectiv F.4.553 sin α G .106 cos α + 3 sin α G=− G . . ⎛π ⎞ sin⎜ − α⎟ ⎝6 ⎠ 1. α 2 . YA = TF sin α 2 cosβ 2 − TE sin α 1 cosβ1 . să se determine eforturile din fire şi reacţiunea articulaţiei.553 cos α 0. β 1 şi β 2 din fig.4. . B şi C se află pe aceeaşi orizontală şi cunoscând unghiurile α 1 . b) c) Fig.1 Răspunsuri a) xC = yC = l 2π − 3 2 3 3−π = 1. (2Q + G) sin α 1 cos β1 sin α 1 sin β 2 cos β1 + sin α 2 sin β1 cos β 2 X A = TE cos α 1 cosβ 1 + TF cos α 2 cosβ 2 . Bara omogenă AL. că punctele A. 6 0.106l .56 Statica . având atârnată greutatea Q la capătul său L. de greutate G şi lungime 2 l . este articulată în A de un perete vertical şi ţinută în echilibru în poziţia perpendiculară pe peretele vertical prin firele inextensibile DE şi DF.

12. 3 YA = 2G .4. se află în echilibru într-un plan vertical în poziţia în care formează unghiul α cu orizontala.13.4. care leagă placa de punctele fixe D şi E din acelaşi perete vertical. 1.4. Pentru ce valori ale greutăţii Q placa rămâne în echilibru în poziţia dată? Fig. BE şi HE. având atârnată greutatea Q la capătul său B. să se determine eforturile din fire şi reacţiunea articulaţiei A. este articulată în A de un perete vertical şi ţinută în poziţia de echilibru orizontală prin firele inextensibile BD.12.12 1. Bara omogenă AB.Echilibrul corpului rigid 57 1. G 2G .4.4.4 . Placa omogenă ABH din fig. 3 3 (3Q − G ) .1.11 Răspunsuri 2 (2G − 3Q ) . fiind sprijinită ca în fig. de lungime 2 l şi greutate G.13 pe două reazeme . Ştiind că patrulaterele ABHF şi ADEF sunt pătrate. 3 3Q − G XA = . de forma unui triunghi dreptunghic isoscel şi de greutate G. În prelungirea laturii HB a plăcii este legat un alt fir. ≤Q≤ 3 3 TBD = Fig. Z A = −2 G . 1. TBE = 3 2 THE = G.4. care este trecut peste un scripete mic fixat în K şi are atârnată greutatea Q la celălalt capăt. 1. 1.

Cunoscând distanţa dintre reazeme a < l . Între aceste valori. unde coeficientul de frecare este μ. dacă reazemul E se află la capătul său A. . μ( 4λ − 1) − tgα 1. având atârnată greutatea Q la celălalt capăt al său. fiind rezemată fără frecare în D pe suprafaţa unui semicilindru circular de rază R < l 2 şi cu frecare în A pe un plan orizontal. trebuie să fie îndeplinite condiţiile: μ ≤ tgα ( 4λ − 1) bara nu poate fi în echilibru în poziţia l a = λ > 1. Să se determine: a) valorile raportului Q G pentru echilibrul barei în poziţia sa în care unghiul format cu orizontala este α dat.4. 1.4. Dacă tgα tgα <μ< . Centrul O al Fig. Bara omogenă AB. se află în echilibru într-un plan vertical Oxy. Răspunsuri Se Fig. în care este legat un fir orizontal. pentru echilibrul barei în poziţia considerată. 1.13 notează considerată.14 peste un scripete mic S. de lungime l şi greutate G. Dacă μ ≥ tgα ( 2λ − 1) .4. 4λ − 1 2λ − 1 Q≥G tgα − μ( 2λ − 1) >0 .4.1 aspre D şi E.14 semicercului de intersecţie a suprafeţei cilindrice cu planul vertical de echilibru se află pe aceeaşi orizontală cu capătul A al barei.14. 1. bara va fi în echilibru pentru orice valoare a greutăţii Q.58 Statica . trecut ca în fig. precum şi cele ale greutăţii Q. să se determine valorile coeficientului de frecare μ dintre bară şi reazeme.

Echilibrul corpului rigid 59 b) reacţiunile reazemelor pentru condiţiile de echilibru la limită al barei în poziţia considerată.4. legat între centul O al troliului şi punctul fix B din acelaşi perete vertical.15 porţiunea înclinată a celui de al doilea fir şi verticală. sin 2α ⎛ λ ⎞ N A = G⎜ 1 − sin 2α⎟ . b) N D = Gλ sin α . în care unghiurile dintre primul fir şi orizontală. 1. Un troliu omogen de greutate G. 4 2 . având razele tamburilor R şi r. să se determine: a) valorile greutăţii Q şi ale unghiului α pentru echilibrul troliului. r (sin α − μ cos α ) − μR cos 2α π π ≤α< .1.4.15. 1. este ţinut în echilibru pe un perete vertical aspru cu ajutorul unui fir inextensibil. au aceiaşi valoare α dată. Pe tamburul de rază r al troliului este înfăşurat un alt fir. care trece peste un scripete mic S şi are legat la celălalt capăt un corp de greutate Q.4.15 sa reprezentat troliul împreună cu legăturile sale în poziţia sa de echilibru. G l < 2 . şi anume în planul vertical perpendicular pe peretele vertical de sprijin. ⎝ 2 ⎠ Ff = μN A . b) reacţiunile reazemului din A şi efortul din firul OB în cazul echilibrului la limită al troliului. 1. Răspunsuri a) 0≤Q≤ GμR cos α . Răspunsuri a) λ sin 2 α − μ(1 − λ sin α cos α ) ≤ 1< λ = 2R Q ≤ λ sin 2 α + μ(1 − λ sin α cos α ) . respectiv dintre Fig. Cunoscând coeficientul de frecare μ < 1 dintre troliu şi peretele vertical de spijin. În fig.4 .

evidente. Firul legat în I de corpul cilindric este orizontal. cos θ N E sin θ − N B + Q 3 − Ff = 0 . dacă problema este static determinată. Q 2 . iar toate celelalte fire sunt verticale. deoarece reacţiunile legăturilor la care sunt supuse aceste corpuri au valori ce rezultă în mod evident în poziţiile lor de echilibru. Q1 = 9G . Se consideră sistemul de corpuri omogene din fig. 1. r ( sin α − μ cos α ) − μR cos 2α 1. pentru R = 2 r şi μ = 0. sunt neglijabile.5. Metoda cea mai generală pentru studiul echilibrului unui sistem de corpuri este metoda separării corpurilor. ecuaţiile de echilibru sunt: N B − N E sinθ = 0 . r (sin α − μ cos α ) − μR cos 2α Ff = μN . axa de simetrie a corpului cilindric. G 2 = 16G . respectiv a reacţiunilor legăturilor. G 1 = 7G . reprezentat în secţiunea cu planul său vertical de echilibru Oxy. G 4 = 40G . 1. centrul de greutate C al platformei dreptunghiulare. cei doi scripeţi. b) valoarea maximă a razei R şi valoarea minimă a coeficientului de frecare μ. cu ajutorul căreia se determină atât poziţiile de echilibru ale sistemului. încastrată în O în poziţie orizontală. NE 8r − l(G1 + 2Q1 )cos θ = 0 . N E cos θ − G 1 − Q1 = 0 . Q 3 = 8G . Q 2 = 84G . G 3 = 4G . pentru echilibrul la limită al corpului cilindric pe platformă. cât şi reacţiunile legăturilor exterioare şi interioare în poziţiile sale de echilibru.1. Cunoscând a = l = 10 r . Echilibrul sistemelor materiale 1. Pentru celelalte 4 corpuri ale sistemului.5. care sunt greutăţile proprii. Pentru aplicarea acestei metode. Rezolvare Metoda I. în această problemă nu mai este necesar să fie separate corpurile de greutăţi Q1 .1.2) – 5) sub acţiunea forţelor direct aplicate. Q 3 şi scripetele fix de greutatea G. care sunt.b) T= G (r + μR sin α ) . reprezentate separat în fig.5. . de asemenea. Frecările dintre bara BD şi corpul cilindric. precum şi toate firele de legătură dintre corpuri. în care se găsesc: bara BD.1).1. să se determine: a) unghiul θ dintre bară şi orizontală la echilibru. precum şi cele din articulaţiile scripeţilor.5 . Pentru fiecare corp sunt indicate pe figură greutatea sa şi dimensiunile sale geometrice. c) reacţiunile încastrării.5. N= Gr cos α .

Echilibrul sistemelor materiale 61 N − N E cosθ − G 2 = 0 .1 Se observă că toate reacţiunile legăturilor rezultă ca funcţii de greutăţile corpurilor sistemului şi de parametrii de poziţie θ şi λ.5 .5. Ff = Q 3 . VA = G 3 + Q 3 . VO = G1 + G 2 + G 3 + G 4 + Q1 + Q3 − Q 2 . H A − Q 3 = 0 .N B (h − 8r tgθ) + λG 2 − RQ3 − hN E sin θ − (4r − λ )N E cos θ = 0 . . cosθ N B = ( G 1 + Q1 ) tgθ . VA − G 3 − Q 3 = 0 . Ff − H O − H A = 0 . NE = G 1 + Q1 . G1 + G 2 + Q1 H A = Q 3 . Fig. RQ3 + 4r (G1 + Q1 ) 1 + 2 tg 2θ . λ= cos3 θ = N = G 1 + G 2 + Q1 . 1. H O = Q 3 − Q 3 = 0 . din care se determină: 1. Răspunsurile la întrebările din enunţ se obţin prin particularizare pentru valorile date ale acestor greutăţi şi ale dimensiunilor geometrice ale corpurilor. M O + 3aQ 2 − ( a + λ ) N − 2aG 4 − 4aVA = 0 . care se exprimă în funcţie de datele problemei. 8r (G1 + Q1 ) . VO − N + Q 2 − VA − G 4 = 0 . l(G1 + 2Q1 ) ( ) M O = 2aG 4 + 4a( G 3 + Q 3 ) + ( a + λ )( G 1 + G 2 + Q1 ) − 3aQ 2 .

este necesar să se impună condiţiile: 0 < λ ≤ 5r . 4 Valorile extreme pentru R şi μ.2). VO şi M O . în poziţia considerată a sistemului. cos3 θ = 8r ( 7G + 9G) 64 = . astfel încât rezultă: λ= 19r . Ff = μN . N − G 1 − G 2 − Q1 = 0 . constituit din bara BD şi corpul cilindric. având legăturile interioare rigidizate şi solidarizate de corpurile subsistemului considerat pentru rezolvarea fiecărui punct al problemei.5.6) s-a reprezentat al doilea subsistem de corpuri. este suficient să se scrie ecuaţia de proiecţii ale forţelor pe axa By′ şi ecuaţia de momente faţă de B. din care se determină: Ff = 8G . N = 32G . prin urmare volumul de calcul va fi mult mai mic dacă se aplică metoda separării parţiale.1. corespunzătoare echilibrului la limită. deoarece H O = 0 . prin care se separă subsisteme de corpuri din sistemul dat. 32G 4 c) Deoarece valorile date pentru R şi μ îndeplinesc condiţiile de echilibru ale corpului cilindric pe platformă. 4 VO = 0 . pentru θ determinat şi valorile greutăţilor din enunţ. 1. din care. În această problemă nu se cer reacţiunile legăturilor interioare.1. care este în echilibru în panul vertical Bx′y′ sub acţiunea forţelor din fig. 5 b) Pentru echilibrul corpului cilindric pe platformă. M O = Gr(800 + 480 + 472 − 2520) = −768Gr .1 a) Pentru l = 10r .5. R ≤ 3r . 10r ( 7G + 18G) 125 G 1 = 7G şi Q1 = 9G se obţine: 4 θ = arccos ≅ 37o .25 . după eliminarea reacţiunii N E . din care. a) Primul subsistem trebuie să fie constituit numai din bara BD. 4 Ff = 8G ≤ 32μG . Condiţiile de echilibru la limită devin: Q 3 − Ff = 0 . μ≥ 1 = 0. rezultă θ = arccos4 5 . 5rG 2 + rG 1 − 7 rQ1 − RQ 3 = 0 . deoarece BE = 8r cos θ = 10r = l . c) Pentru R = 2 r . Deoarece nu se cer reacţiunile reazemelor din B şi E. se obţin luând egalitatea în ultimele 2 relaţii de mai sus. Metoda II. 8G μ min = 8G 1 = . Acest rezultat ne arată că centrul de greutate al barei se află chiar în punctul E în poziţia sa de echilibru. aflat la limita răsturnării în jurul punctului K şi la limita alunecării imprimate de forţa orizontală Q 3 . sistemul de corpuri se va afla în echilibru în poziţia sa . b) În fig. 1. R max = Gr (80 + 7 − 63) = 3r . a = 10r şi valorile greutăţilor din enunţ se determină λ.62 Statica . 0 < Ff ≤ μN . rezultă: λ= R + 17 r ≤ 5r .

Echilibrul sistemelor materiale 63 în care unghiul θ are valoarea determinată. în care sunt indicate dimensiunile geometrice ale corpurilor. se află în echilibru în planul vertical Oxy.5. b) valoarea minimă a forţei F pentru echilibrul sistemului. care este articulată Fig. ecuaţiile de echilibru devin: H O = 0 . aplicată sub unghiul α la capătul E al pârghiei DE. Sistemul de corpuri omogene din fig.2. unde se află mijlocul barei BD în poziţia sa de echilibru. de asemenea de greutate neglijabilă. . a greutăţii Q a sarcinii. M O = Gr(160 + 98 + 198 + 800 + 160 + 336 − 2520) = −768Gr . din care rezultă VO = H O = 0 . VO − G 1 − G 2 − G 3 − G 4 − Q 1 + Q 2 − Q 3 = 0 . în care trebuie să se ţină seama de faptul că greutatea G 1 este aplicată chiar în punctul E. G = 200 N . al treilea subsistem de corpuri va fi constituit din toate corpurile sistemului rămase după tăierea firului vertical legat în J de platformă. Subsistemul considerat trebuie să fie în echilibru sub acţiunea reacţiunilor încastrării.5.5. Date numerice: α = arctg3 .2 în D şi se găseşte în poziţie orizontală atunci când firul inextensibil înfăşurat pe tamburul de rază 2r al troliului este întins.8 kN . 1. 1. distribuite ca în figură pe bara verticală BD de greutate neglijabilă. articulat la capătul A al grinzii orizontale OA de greutate neglijabilă. Neglijând frecările din articulaţii şi cunoscând coeficientul de frecare μ = ln 7 π dintre tamburul de rază 2r al troliului şi firul înfăşurat pe el. aşa cum este reprezentat în fig.2. a forţelor paralele orizontale de intensitate maximă p.1. sub acţiunea greutăţii G a troliului.1). p = 2 kN m . iar momentul încastrării va fi: 1. r = 5 cm . Prin urmare. Pentru determinarea reacţiunilor încastrării. Q = 2. M O + 3aQ 2 − aG 2 − ( a + 4 r )G 1 − ( a + 12 r )Q1 − 2aG 4 − 4aG 3 − ( 4a + R)Q 3 = 0 . a greutăţilor corpurilor sale şi a efortului Q 2 din firul tăiat. c) reacţiunile încastrării din O a grinzii pentru F = 2 Fmin . 1. precum şi a forţei F.5. să se determine: a) rezultanta F1 şi centrul C pentru forţele paralele distribuite.1.5 .

pentru F = 2 Fmin şi cu valorile Fmin . ⎠ ⎝ 7 7 7 HO = . în afara reacţiunilor din articulaţii. din care. din care. VO − G − Q + F sin α = 0 . 1. deoarece nu se cer reacţiunile legăturilor interioare. 3r 2 2 0 3r 3r 5r yC = y′ = C 3r 5r ⎞ 22 r 1 ⎛ py ′ 2 3pr 2 + 8pr 2 = y ′dy ′ + ∫ py ′dy ′⎟ = .2. dirijată după bara BD. 12 T2 = 7Q . corespunzătoare echilibrului la limită al troliului. 7 sin α c) Pentru determinarea reacţiunilor încastrării se impune aplicarea metodei rigidizării sistemului în poziţia sa de echilibru. se obţin următoarele ecuaţii: − H O + F1 + F cos α = 0 . T2 = T1e μπ .1 Rezolvare a) În raport cu axa verticală By′ din fig. astfel încât este suficient să se considere tăiate porţiunile verticale ale acestui fir şi să se scrie ecuaţiile de momente faţă de articulaţii ale celorlalte forţe ce acţionează asupra acestor corpuri.2. 12 Fmin = 3Q . datorită frecării firului înfăşurat pe tamburul său de rază 2r sub unghiul la centru de 180°. condiţiile de echilibru la limită ale acestor corpuri devin: 7 rFsin α − rT1 − 5rT2 = 0 . aşa cum sunt reprezentate în fig. 1.64 Statica .5. Prin aplicarea acestei metode. F1 . între care se numără şi eforturile T1 şi T2 din fir. În această problemă nu se cer reacţiunile din articulaţiile A şi D ale corpurilor amintite. rezultă: 7 6 pr + Qctgα . y C determinate anterior. ⎜∫ 7 F1 ⎝ 0 3r ⎠ 7 pr 3r ( ) b) Pentru determinarea valorii minime a forţei F. 2 rT2 − 2 rT1 − rQ = 0 . ar trebui să fie separate corpurile între care este legat acest fir. 2 7 6 Q VO = G + Q − Q = G + . Prin urmare. M O − F1 y C − 6rG − 7 rQ − 5rF cosα + 10rF sin α = 0 . rezultă: 3 p 7 F1 = ∫ y ′dy ′ + ∫ pdy ′ = pr + 2 pr = pr . 7 7 30ctgα − 11 ⎞ 30 60 ⎛ M O = 11pr 2 + 6Gr + 7Qr + Qrctgα − Qr = r ⎜ 11pr + 6G + Q⎟ . se determină: T1 = Q .5. pentru valoarea lui μ dată în enunţ. adică troliul şi pârghia DE.

1. Un fir omogen de greutate specifică lineară γ se află în echilibru în planul vertical Oxy ca în fig. să se determine: a) lungimea b a porţiunii DE a firului. porţiunea sa BD fiind sprijinită fără frecare pe periferia unui disc circular fix.5. c) abscisa x C a centrului de greutate C al întregului fir.15 kN . α = 5π 12 .1). situat în planul de echilibru al firului.5 .5. Fig. un capăt al său fiind legat în punctul fix A. VO = 600 N . b) lungimea totală a firului. M O = 95 Nm .3 . P0 fiind punctul cel mai de jos al porţiunii AB al firului. Cunoscând ordonatele punctelor O1 şi P0 din figură.3. iar ultima sa porţiune DE atârnă pe verticală. 1. 1. aflat în poziţia sa de echilibru. 1.Echilibrul sistemelor materiale 65 Pentru datele numerice din enunţ se obţin următoarele valori ale reacţiunilor încastrării: H O = 1.3. β = 5π 6 şi efortul T0 = γR în fir în punctul P0 . având centrul O1 şi raza R.5.

pentru echilibrul său este mai uşor să se scrie ecuaţia de momente ale forţelor ce acţionează asupra lui în raport cu O1 . Ca urmare. unde TD = γb reprezintă greutatea G 3 a porţiunii DE. În fig. efortul în fir la capătul B al porţiunii sale AB trebuie să fie: ⎛ 3R ⎞ TB = γy B = γ ⎜ + R sin( π − β)⎟ = 2 γR . care este parametrul de poziţie al elementului de fir considerat. deci a = R . Deoarece aici nu se cere variaţia reacţiunii normale N a legăturii cu unghiul θ. ⎝ 2⎠ 0 5π 6 În urma comparării acestui rezultat cu valoarea determinată anterior pentru TB . l 3 = b = 3R 2 şi l 2 = Rβ = 5πR 6 . precum şi eforturile din fir la capetele elementului considerat. pentru care se prezintă în continuare 2 metode. b) Lungimea totală a firului se compune din lungimea din lungimea determinat l2 a arcului de cerc BD cu unghiul la centru β şi din lungimea l1 a porţiunii sale AB. y) este T = γy . Deoarece l 1 . Asupra unui element de fir de lungime ds = Rdθ acţionează greutatea sa dG = γds . porţiunii sale DE. se poate determina l 1 efectuând integrala din ds pe această curbă între punctele B şi A. dirijate după tangentele corespunzătoare la curba de echilibru a firului. având axa Ox orizontală la distanţa a de punctul P0 cel mai de jos al firului şi axa Oy verticală ce trece prin P0 este y = a ch( x a ) . R⎞ ⎛ TB = TD + γR ∫ cos θdθ = γ ⎜ b + ⎟ .2) s-a separat această porţiune de fir în poziţia sa de echilibru pe legătură. astfel încât se obţine: . astfel încât rezultă: TR + γR 2 cos θdθ − R( T + dT) = 0 . Ecuaţia curbei de echilibru a porţiunii AB a firului fiind cunoscută. De aici rezultă imediat T0 = γa = γR . 1. se obţine b = 3R 2 .5. reacţiunea normală dN a legăturii.1 Rezolvare a) Se ştie că ecuaţia curbei plane de echilibru a unui fir omogen greu faţă de sistemul de referinţă Oxy. care este supusă la legătura fără frecare pe o suprafaţă cilindrică. ⎝ 2 ⎠ Pe de altă parte. iar efortul în fir în punctul său curent P( x . aceeaşi valoare a efortului TB trebuie să rezulte din studiul echilibrului porţiunii de fir DB. l3 a mai rămâne de Metoda I.3. situat în planul său vertical de echilibru.66 Statica .

626R. R x B = R arg ch2 = − R ln 2 + 3 .1) s-au reprezentat aceste forţe. 1.Echilibrul sistemelor materiale 67 l1 = xA xB ∫ 2 xA ⎞ ⎛ y2 x x ⎞ y2 ⎛ dy ⎞ ⎛ x B 1 + ⎜ ⎟ dx = ∫ ch dx = a ⎜ sh A − sh B ⎟ = R ⎜ A − 1 + −1⎟ = ⎟ ⎜ R2 a a a ⎠ R2 ⎝ dx ⎠ ⎝ xB ⎠ ⎝ 2 ⎛ ⎞ = R ⎜ 2 3 + 1 − 1 + 3 ⎟ = 2R 3 + 1 . Din această figură rezultă: γ y A cos α − 2 γR sin (π − β) = 0 .1.582R . În fig. x A = R arg ch ( ) ( ) se obţine: x1 = (2 + 3 )ln(2 + 2 + 3 + 6 − 3 ln 2 + 3 − 2 3 +1 ( ) ) ( ) ( 6 + 2 −2 ) R = 0. după determinarea absciselor x A şi x B : yA = R ln 2 + 2 + 3 + 6 . γ y A sin α + 2 γR cos(π − β) − γl 1 = 0 . din care. ) l 1 = 2( 3 + 1)R .3. yA = TA R = = 2 γ cos α ( 3 +1 R . care sunt eforturile din fir la capetele sale şi greutatea G 1 . în cazul în care firul este secţionat în B şi porţiunea sa AB este rigidizată în poziţia sa de echilibru. . Deoarece greutatea porţiunii de fir AB este G1 = γ l 1 .5. yA = 2 Lungimea ( 3 +1 R . se poate determina mai uşor lungimea sa din ecuaţiile de proiecţii pe orizontală şi pe verticală ale forţelor ce acţionează asupra sa în poziţia sa de echilibru. 6 ⎠ ( ) c) Ecuaţia de momente ale forţelor ce acţionează asupra porţiunii de fir AB în raport cu proiecţia B′ a punctului B pe axa Oy este: γ y A x A sin α + 2 γRx B cos(π − β) − γR (y A − 2R ) − γl 1x1 = 0 . ) Metoda II.5 . ⎝ ⎠ ( ) ( ) unde ordonata punctului A s-a determinat din condiţiile: TA cosα = T0 = γR . l a întregului fir va avea valoarea: l = R⎛ + ⎜ 3 ⎝2 5π ⎞ + 2 3 + 1 ⎟ = 9.

θ = θ1. Răspunsuri a) b) θ1 = 0 .772R 9. 4Q Q> G .4. Ştiind că articulaţiile O şi C se află pe aceeaşi verticală la distanţa OC = l şi neglijând frecările.183 R = −0. ∀Q ≥ 0 . 2 4 VO = G . care este articulată la mijlocul său C şi are atârnată greutatea Q la celălalt capăt.4 1. Bara omogenă OA. este articulată în O şi se sprijină pe capătul B al barei identice BD.582 ( ) Fig. x1l 1 + x 2l 2 + x 3l 3 l = 2 3 + 1 ⋅ 0. b) reacţiunile legăturilor în poziţiile de echilibru determinate.31R . G HO = HC = 16Q 2 − G 2 .5.5. 2 : θ2 = π .5 ⋅ 3. θ 3 = arccos θ = θ3 : HO = HC = NB = 0 .183R . VC = G + Q .1 Abscisa x 2 a centrului de greutate al arcului de cerc BD şi abscisa x 3 a celui al porţiunii verticale a firului vor fi: x 2 = x B − R cos( π − β) − 2R 2 β β sin cos = 3 β 2 2 ⎛ 3 2⎞ = − R⎜ ln 2 + 3 + + ⎟ = −2. 1.626 − (5π 6) ⋅ 2.31 − 1. 2 5π ⎠ ⎝ ( ) ⎛ 3 ⎞ + 1⎟ = −3.68 Statica . . x 3 = x B − R cos( π − β) − R = − R⎜ ln 2 + 3 + 2 ⎝ ⎠ ( ) astfel încât rezultă: xC = . 8Q G . 1 NB = 16Q 2 − G 2 . de lungime 2 l şi greutate G. să se determine: a) valorile unghiului θ dintre bara OA şi verticală în poziţiile de echilibru ale sistemului şi valorile greutăţii Q pentru existenţa acestor poziţii de echilibru.

5 1. 8Q Fig. b) barei BC. Y1 = . 2 G2 . 8Q VC = G + 3Q − G2 .5. respectiv C. B şi C pot fi considerate ca vârfuri ale unui cub. YB = ZB = − G G1 + G 2 . XB = 0 . 2 2 .5 . Ştiind că punctele O. se află în echilibru ca în fig. 1. 1. dacă reazemul din B este aplicat: a) barei AB. Z1 = − Z 2 = − 2 . 2 G ZA = G 1 + 2 .1. ZC = G2 . A. ZB = − 2 .5. 2 NB = a) b) c) X A = X C = YC = 0 . unde articulaţiile A şi C sunt situate în planul orizontal Oxy. de greutăţi G 1 . 2 YA = − G1 + G 2 . Răspunsuri G1 + G 2 .5. Barele omogene AB şi BC. c) fusului articulaţiei comune pentru cele două bare. să se determine reacţiunile tuturor legăturilor.5.Echilibrul sistemelor materiale 69 VO = G − 2Q + G2 . articulate între ele în B şi la celelalte capete în punctele fixe A. 2 X B = YB = 0 .5. 2 2 G1 + G 2 G X 1 = X 2 = Y2 = 0 . iar articulaţia B se sprijină pe peretele vertical Oxz în punctul corespunzător de pe axa Oz. respectiv G 2 .

NE = G .6. 1. ) VA = − 4R lF . h (2R − h ) RG . oricât de mare ar fi valoarea forţei F ? c) Pentru α = π 6 şi h = R 2 să se Fig. Să se determine: a) reacţiunile legăturilor exterioare.5. NC = ND = 2R HA = F 4R ( 3l − 4R . se află în echilibru într-un plan vertical sub acţiunea greutăţii Q a unui corp atârnat în A. care. Grinda cu zăbrele din fig. . având dimensiunile geometrice din figură.7. lF . 2 2l sin α (R − h )sin 2α − h (2R − h ) cos 2α h < R(1 − cos 2α ) b) c) h ≥ R(1 − cos 2α ) . la care laturile paralele ale trapezului isoscel ABCD sunt orizontale. a) Să se determine valorile forţei F şi ale înălţimii h pentru care sistemul de corpuri se află în echilibru în poziţia dată.6 determine reacţiunile tuturor legăturilor.5. este rezemat în punctul E pe acelaşi plan orizontal şi în punctul D pe muchia unui prag de înălţime h < R .1.5.5.5. 1. la rândul lui. c) eforturile din barele 4.1 1. aplicată la capătul B al barei. b) Pentru ce valori ale înălţimii h a pragului. Sistemul astfel format se află în echilibru într-un plan vertical ca în fig.7. b) eforturile din bare cu metoda separării nodurilor. Răspunsuri a) 0<F≤ . Bara AB de lungime l şi greutate neglijabilă este articulată în punctul fix A dintr-un plan orizontal şi se sprijină pe un disc circular omogen de rază R şi greutate G. sub acţiunea unei forţe orizontale F.70 Statica . în care unghiul 2α < π 2 dintre bară şi orizontală este cunoscut. 1. sistemul se află în echilibru.6. 5 şi 6 cu metoda secţiunilor.

Pentru grinda cu zăbrele din fig.5. să se determine: a) reacţiunile legăturilor exterioare din O şi A. T7 = − Q . 2 3 2 3 T1 = Q . 4 2 4 H1 = −H 2 = T4 = T8 = 5 Q.5.1. folosind metoda secţiunilor. T3 = Q . . V2 = − Q . 9 şi 10.Echilibrul sistemelor materiale 71 Răspunsuri a) b) Q . V1 = 2Q .8. 1.8 Fig 1 5 7 1. 1.5. b) eforturile din barele 4. aflată în echilibru într-un plan vertical sub acţiunea forţelor exterioare orizontale sau verticale din figură. 2 4 2 3 5 1 13 T5 = − Q .8. 5 şi 6. respectiv 8. T6 = Q . T2 = Q .5 . 2 Fig. având toate barele de aceeaşi lungime.

pe care este apăsat datorită unei forţe orizontale F. dacă forţa F are valoarea minimă corespunzătoare echilibrului sistemului în poziţia dată.1 Răspunsuri a) b) H O = −F . C şi A. al cărei efect de apăsare se transmite prin altă bară OC. pe care este apăsat datorită unei forţe verticale F.5. iar unghiul α dintre bare şi orizontală este dat. al cărei efect de apăsare se transmite prin altă . HA = 0 . Răspunsuri a) b) Fig. 3 T6 = 2 3 F .5.5. 1.9. 1. articulată la capete între mijlocul C al barei AB şi centrul de greutate al corpului. Sistemul astfel format se află în echilibru într-un plan vertical în poziţia din fig.9. 3 1. AB = 2 OC . 3 3− 3 F . 3 T9 = − T8 = − T10 = 3 F . în care articulaţiile O şi A se află pe aceeaşi orizontală. tgα + μ 1. Neglijând frecările în articulaţii şi greutăţile barelor şi cunoscând coeficientul de frecare μ dintre corp şi peretele vertical.72 Statica . T4 = VO = 2 F . b) reacţiunile articulaţiilor O. să se determine: a) valorile forţei F pentru echilibrul sistemului de corpuri în poziţia considerată. ≤ F≤ tgα + μ tgα − μ G HO = HC = N = . μ < tgα .10. aplicată la capătul B al barei AB articulată în A. tgα + μ μG Ff = . 2 3 F . Un corp de greutate G se sprijină pe un perete vertical aspru. precum şi ale peretelui vertical asupra corpului. T5 = − NA = F . Un disc circular omogen de rază R şi greutate G se sprijină pe un perete vertical aspru.9 G G . aplicată la capătul B al barei AB articulată în A.5. tgα + μ Gtgα VO = VC = VA = .

b) reacţiunile tuturor legăturilor pentru valoarea minimă a forţei F. M r = sN D . 1. iar unghiul α dintre bare şi orizontală este dat. articulate între ele în centrul discului şi la capătul B al barei. 1. HO = HC = HA = ND = VO = VC = Ff = RGtgα . iar frecările din reazemul A al barei pe un perete vertical şi din articulaţia B sunt neglijabile. 1. în care articulaţiile O şi A sunt situate pe aceeaşi orizontală. iar greutăţile barelor şi frecările din articulaţii fiind neglijabile.10 c) sG < μN D . format din bara AB de lungime l şi greutate G şi dintr-un disc circular de rază R şi greutate 9G. Răspunsuri a) RGtgα RGtgα .11. c) reacţiunile legăturilor pentru F = G . Fig.Echilibrul sistemelor materiale 73 bară OC. Rtgα + s H O = H C = H A = N D = Gctgα .1. Cunoscând coeficientul de frecare de alunecare μ şi cel de rostogolire s < μR dintre disc şi peretele vertical. VA = Ff = M r = 0 . ≤ F≤ Rtgα + s Rtgα − s s < Rtgα .5.5. 1. să se determine: a) valorile forţei F pentru echilibrul sistemului de corpuri în poziţia considerată. articulată la capete între mijlocul C al barei AB şi centrul discului. AB = 2 OC .10.5. astfel încât unghiul dintre bară şi orizontală are valoarea α = arccos (R l ) .11. corespunzătoare echilibrului la limită al sistemului în poziţia dată. Discul se sprijină pe un plan orizontal aspru. Rtgα + s RG .5 . se află în echilibru într-un plan vertical. Sistemul ră de corpuri astfel format se află în echilibru într-un plan vertical în poziţia din fig. astfel încât sistemul să se găsească în echilibru în poziţia dată? . Rtgα + s b) VA = 0 . VO = VC = G . μ < tgα . Sistemul de corpuri omogene din fig. a) Ce valori trebuie să fie asigurate pentru coeficienţii de frecare de alunecare μ şi de rostogolire s dintre disc şi planul orizontal.5.

respectiv rezemat în B pe un plan orizontal. 2 l2 − R 2 Fig. se află în echilibru într-un plan vertical.5. GR 2 l 2 − R 2 . 20(l 2 − R 2 ) GR l 2 − R 2 . N C = 10G . articulate între ele la câte un capăt şi având celălalt capăt articulat în punctul fix O. astfel încât unghiurile dintre bare şi orizontală au valorile α şi β date. 2 l2 − R 2 b) N A = H B = Ff = Mr = VB = G . 1.1 b) Să se determine reacţiunile tuturor legăturilor pentru echilibrul la limită al sistemului în poziţia considerată.12.74 Statica .11 Fig.5.5. 20(l 2 − R 2 ) R 2 l2 − R 2 .12. pentru care tgα > 3tgβ . . Sistemul de 2 bare omogene din fig. Răspunsuri a) μ≥ s≥ R l2 − R 2 . 1.12 1.5. de lungime l şi greutate G fiecare. 1.

Două corpuri paralelipipedice de greutăţi G 1 .Echilibrul sistemelor materiale 75 a) Neglijând frecările. a) Dacă frecările dintre corpuri şi planele înclinate sunt neglijabile. pentru ce valori ale coeficientului de frecare μ dintre bara AB şi planul orizontal va rămâne sistemul în echilibru în poziţia considerată? c) Pentru α = 5π 12 . să se determine valoarea forţei orizontale F. b) În absenţa forţei F. respectiv G 2 . precum şi reacţiunile legăturilor interioare şi exterioare sistemului.13. β = π 12 şi μ = ( 3 + 1 4 să se verifice dacă sistemul ) se află în echilibru. NB = Ff = H A = H O = G 3− 3 . iar în caz afirmativ să se determine reacţiunile legăturilor în această poziţie de echilibru.5. pentru care sunt date α ≤ π 4 şi β = π 2 − α . sunt legate prin articulaţii cilindrice fără frecare în centrele lor de greutate la capetele tijei omogene AB. 1. Sistemul de corpuri astfel format se află în echilibru într-un plan vertical ca în fig.5. şi se sprijină pe două plane înclinate cu unghiurile α. astfel încât sistemul să fie în echilibru în poziţia în care tija este orizontală? Care este valoarea unghiului θ în poziţia de echilibru a sistemului pentru G1 = G 2 = G ? Fig.1. respectiv β. tgα − tgβ 2 μ≥ . 3 ( ) VO = G 3+ 3 .13. aplicată la capătul B al barei AB. să se determine valoarea unghiului θ dintre tijă şi orizontală în poziţia de echilibru a sistemului. pentru echilibrul sistemului în poziţia dată. tgα − 3tgβ F= μ = μ min . Ce relaţie trebuie să fie verificată între greutăţile celor 3 corpuri. Răspunsuri a) b) c) G . 6 VA = ) 3 G . 3 1. faţă de orizontală. 1.5 .5.13 . de greutate 2G. 3 ( 3 G .

G + G2 = tg 2 α . N 2 = ( 2G + G 1 + G 2 ) sinα . să se determine: . Ff 2 = 2 VA = 2G .14. Ff 1 = 2 2G N2 = 3 + 1 . Sistemul de 3 corpuri omogene din fig. 2 ) ( ) ( ) ( ) 1. 1. are valoarea α dată. H = H = 2G + G + G sin α cos α . 2G 3− 3 . Răspunsuri a) θ = arctg (G + G 2 ) cos α − α . N 1 = ( 2G + G 1 + G 2 ) cosα .5. Ff 2 = 2G 3− 3 . 6 ( 3 +1 . N2 = 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) θ min = − π . articulată la capete în punctul fix O şi în centrul de greutate al corpului 2. ( ) (G + G 1 ) sin(α + ϕ) (G + G 1 ) sin(α − ϕ) . coeficientul de frecare μ 1 dintre corpul 3 şi planul orizontal pe care se reazemă. coeficientul de frecare μ 2 dintre corpurile 2 şi 3 şi neglijând frecările din articulaţii. 2 2G 3 −1 . G + G1 θ= π − 2α . H A = H B = 3G 6 2G N1 = 3 + 3 . c) Pentru cazul particular în care G 1 = G 2 = G . în poziţia sa în care unghiul format cu orizontala de bara OA. Ff 1 = 3 − 1 . α = π 4 şi ϕ = π 12 să se determine valorile unghiului θ şi reacţiunile legăturilor în poziţiile de echilibru la limită ale sistemului. 2 2G H A = H B = 3G . VB = 0 . ( A B 1 2) (G + G 1 ) sin α VA = ( 2G + G 1 + G 2 ) cos2 α − G 1 . c) θ max = π .1 b) Dacă frecările dintre corpuri şi planele înclinate sunt caracterizate de unghiul de frecare ϕ < α . VB = 2G .76 Statica . G 3 ale celor 3 corpuri. VB = ( 2G + G 1 + G 2 ) sin 2 α − G 2 . să se afle valorile unghiului θ pentru echilibrul sistemului. acelaşi pentru ambele reazeme. G 2 .5. N 1 = 2 2G 2G 3+ 3 . 2 b) arctg ( G + G 2 ) cos(α + ϕ) − α + ϕ ≤ θ ≤ arctg ( G + G 2 ) cos(α − ϕ) + ϕ − α .14 se află în echilibru întrun plan vertical. Cunoscând greutăţile G 1 .

pentru echilibrul sistemului în poziţia dată. Răspunsuri a) 0≤ F≤ . dacă: G 1 = 2G . 2 + tgα F= 1. 2 + tgα 2G HA = HO = . 2 + tgα G( 2 − tgα ) VA = . în care bara OA de greutate G. 2 + tgα G( 2 + 3tgα ) VO = .1. 1. b) valoarea forţei F şi reacţiunile articulaţiilor pentru echilibrul la limită al sistemului în poziţia considerată.15. frecarea dintre acest fir şi tambur fiind caracterizată de coeficientul de frecare μ = ln 7 π .5.Echilibrul sistemelor materiale 77 a) valorile forţei orizontale F. 1.5.14 2G( 4 + tgα ) .15 . aflat în echilibru întrun plan vertical în poziţia din figură.15. care este trecut peste 3 scripeţi de greutate Fig. articulată în O. 1. G 2 = G . μ 1 = μ 2 = 0. Se consideră sistemul de corpuri omogene din fig. Pe tamburul de rază 2r al troliului este înfăşurat un alt fir ideal.5. aplicată ca în figură asupra corpului 3. este ţinută în poziţie orizontală printr-un fir ideal.5 . legat la capete în punctele sale A şi C şi înfăşurat sub unghiul la centru de 180° pe tamburul de rază r al unui troliu cu axă fixă orizontală. G 1 + 2G 2 μ 1 + μ 2 + μ 1G 3 2 1 + μ 2 tgα b) Fig.5 . G 3 = 4G .5.

1 neglijabilă ca în figură şi are atârnat la celălalt capăt un corp de greutate Q.16. H O = 2G . Ştiind că porţiunile rectilinii ale firelor sunt orizontale sau verticale. 1. este încastrată în O în poziţie orizontală şi de ea sunt legate ca în fig.5. Fig. prin articulaţiile cilindrice B şi D cu fusele orizontale.16. mai multe corpuri omogene de greutăţi şi dimensiuni geometrice indicate pe figură. 1. sau prin fire perfect flexibile şi inextensibile. de lungime 12r şi greutate 12G. Grinda omogenă OA. să se determine valorile greutăţii Q pentru echilibrul sistemului în poziţia dată. .16 Răspunsuri 0 ≤ Q ≤ 85G . cunoscând dimensiunile geometrice din figură şi neglijând frecările din articulaţii. 3 1. 5 HO = 2 G . M O = 682Gr . cu excepţia frecării dintre tamburul de rază 2r al troliului şi firul înfăşurat pe el sub unghiul la centru de 180°. VO = 120G . precum şi reacţiunile articulaţiei O în cazul echilibrului la limită al sistemului.78 Statica . Considerând frecările neglijabile. 5 VO = G . Răspunsuri 2 0≤ Q≤ G . să se determine valorile greutăţii Q pentru echilibrul sistemului în planul vertical din figură.5. precum şi reacţiunile încastrării în cazul echilibrului la limită al sistemului. caracterizată de coeficientul de frecare μ = ln 2 π .5.

5. să se determine: a) momentul maxim al frecării de pivotare în funcţie de P. valoarea greutăţii G 2 şi reacţiunile articulaţiilor Fig. R 1 . a VO1 = 3 2 aG + ( a + b)G 1 R 1 − r13 G 2 = H O 2 = VO2 = μ . având razele .17.17. în care pârghia O1A de greutate neglijabilă este orizontală şi axa pivotului tronconic de greutate G este verticală.18.5. 1.17 O1 şi O 2 pentru echilibrul la limită al sistemului considerat.5 .Echilibrul sistemelor materiale 79 1. b) valoarea forţei de apăsare P în funcţie de G. Răspunsuri a) b) M max = 3 2μP R 1 − r13 .5. iar pentru imprimarea tendinţei de pivotare a pivotului se atârnă greutatea G2 la un capăt al unui fir perfect flexibil şi inextensibil. 2 aR sin α R 1 − r12 3 H O1 = 0 . respectiv troliul omogen de greutate G 2 = 25G .5. 2 3 sin α R 1 − r12 P=G+ a+b G1 . r1 . a 1. Se consideră sistemul de corpuri omogene din fig. pârghia BD de greutate neglijabilă. Cunoscând distanţa OO 1 = a . 1.1. aflat în echilibru în poziţia din figură. care trece peste un scripete ideal şi este înfăşura pe alt scripete solidar cu axa pivotului. b G1 . unghiul α şi coeficientul de frecare de alunecare μ dintre pivot şi lagăr. Pentru modificarea forţei de apăsare P a pivotului pe lagărul de pivotare corespunzător se aşează greutatea G1 pe pârghie la distanţa b de O. G 1 . Grinda omogenă OA de greutate G1 = 20G este încastrată în O în poziţie orizontală şi de ea sunt legate. a şi b. prin articulaţii cilindrice fără frecare. razele R .

19 Răspunsuri a) b) λ= r π − 6 + ( π − 2)( π + 6) = 0. astfel încât centrul său de greutate să se afle pe suprafaţa sa de contact cu tamburul. de care este atârnată o sarcină de greutate Q = 121G . M O = 2126Gr .18 Fig. b) valoarea forţei F şi reacţiunile încastrării în cazul echilibrului la limită al sistemului în poziţia considerată. datorită frecării dintre sabotul de frână şi tamburul de rază 2r al troliului. 1. ( ) 1. 1.185r .5.5.5.5.80 Statica . VO = 242G . greutatea G şi unghiul la centru al arcului de cerc corespunzător 2α = π 3 . 1. solidarizat ca în figură . caracterizată de coeficientul de frecare μ = 3 3 . având grosimea λ. 2 F = 50 3G . să se determine: a) grosimea λ a sabotului de frână.5. Sistemul de corpuri astfel format se află în echilibru întrun plan vertical sub acţiunea unei forţe F.1 tamburilor r şi 2r. 1. aplicată perpendicular pe pârghie la capătul său D. Fig. Pe tamburul de rază r al troliului este înfăşurat un fir.19. solidarizat de pârghie printr-o bară de greutate neglijabilă. Discul circular cu centrul O din fig. iar pe tamburul său de rază 2r se sprijină cu frecare un sabot de frână de forma din fig. Cunoscând dimensiunile geometrice din figură. H O = 25 3G .18.19 este acţionat de un cuplu de moment M şi este frânat datorită frecării cu un sabot de frână.

de asemenea de greutate neglijabilă.Echilibrul sistemelor materiale 81 de o părghie orizontală. Neglijând greutăţile pârghiei. a scripetelui mobil. ştiind că toţi scripeţii de greutate neglijabilă au aceeaşi cifră λ. care imprimă sabotului forţa de apăsare pe disc prin intermediul unui palan diferenţial.20. dacă se cunosc greutatea Q şi cifra λ a fiecăruia din cei trei scripeţi de greutate neglijabilă. μR 1 a + b 2 R M M HO = . a discului. rigiditatea firelor şi cunoscând coeficientul de frecare μ dintre sabot şi disc. precum şi dimensiunile geometrice din figură. să se determine valoarea forţei P şi reacţiunile articulaţiei O pentru echilibrul la limită al sistemului în planul vertical din figură. μR 1 R1 P= 1.21.5.5.5 . este menţinută în poziţie orizontală cu ajutorul unor ghidaje verticale fără frecare. Răspuns Fig. frecările din articulaţii. care nu au mai fost reprezentate. 1. dacă bara AB.5. 1. acţionat de forţa activă P.20. a sabotului.5. 1.5. VO = . 1.20 Q λ + λ(1 + λ ) 2 ≤P≤ λ3Q λ2 + (1 + λ ) 2 .21. cunoscând greutatea Q şi coeficientul de frecare μ dintre aceasta şi reazemul său orizontal. . Să se determine valorile greutăţii P pentru echilibrul sistemului din fig. iar corpul de greutate Q este menţinut în poziţia din figură cu ajutorul unor ghidaje verticale fără frecare. Să se determine valorile forţei active P pentru echilibrul sistemului din fig. Răspunsuri M a − μc R − r . care nu au mai fost reprezentate.1.

22. 1. Cunoscând cifra troliului λ şi neglijând frecările din ghidajele verticale ale blocului cubic.5. Fig.5. iar pe tamburul său de rază R este înfăşurat alt fir.5. λR − r R − λr R > λr . având celălalt capăt legat de un tavan. astfel încât centrele de greutate ale celor două corpuri să coincidă.82 Statica . 1.1 Răspuns P ≤ λμQ λ4 − 1 .21 Fig.5. Un troliu omogen de greutate P este montat. .22. prin intermediul unor articulaţii cilindrice cu frecare. 1. să se determine valorile greutăţii Q pentru echilibrul sistemului de corpuri în poziţia sa din fig. având legat la celălalt capăt un corp de greutate Q. λ −1 1. în interiorul unui bloc cubic de greutate G.22 Răspuns λr ( P + G ) r( P + G ) ≤Q≤ . Pe tamburul de rază r al troliului este înfăşurat un fir.

greutatea Q a sarcinii şi se neglijează greutăţile celorlalte corpuri din sistem. Pentru sistemul de corpuri din fig.5. 1.5 . se cunosc dimensiunile geometrice din figură. la care culisorul solidar cu bara orizontală de lungime l se poate mişca fără frecare pe tija verticală O1O 2 . Să se determine valoarea forţei verticale F de acţionare a frânei şi reacţiunile legăturilor din O. VO = . HO = . Pentru mecanismul de ridicat din fig. ştiind că firele de legătură dintre troliu şi scripeţi formează cu verticala unghiuri foarte mici. Să se determine valorile forţei active P pentru echilibrul sistemului şi înălţimea h a culisorului pentru ca suma reacţiunilor tijei asupra sa să nu depăşească valoarea nQ. NC = .1. C şi D pentru echilibrul la limită al sistemului. 1. greutatea Q şi se neglijează greutăţile celorlalte corpuri din sistem.24.5. cifra λ a troliului şi a scripeţilor. A. Ff = H A = H D = . prevăzut cu o frână cu sabot. 1.5. cifra λ a scripeţilor şi a troliului.5.Echilibrul sistemelor materiale 83 1. se cunosc razele troliului. Fig.5. 1. unghiul α. coeficientul de frecare μ dintre sabotul de frână şi troliu.23 Răspunsuri Fmin = Qr( a − μc) Qr Qr . 2 2 2 μRλ (1 + λ )( a + b) Rλ (1 + λ ) μRλ (1 + λ ) VA = VD = Qr( b + μc) Q( λR cos α − r ) Q(μλR sin α − r ) .24.23.23. 2 2 μRλ (1 + λ )( a + b) Rλ (1 + λ ) μRλ2 (1 + λ ) M D = hH D . .

T0 = μG . să se determine distanţa d dintre ele. este legat la capete de două inele mici de greutate neglijabilă. n Fig. efortul minim T0 şi eforturile la capete ale firului.25. 2⎠ ⎝ h= l(1 − sin ϕ) 2 cos ϕ . 1.5.25 1. 3 λ( λ + 1) R h≥ 2l . săgeata maximă h a firului.5. perfect flexibil şi inextensibil. Pentru echilibrul la limită al inelelor pe tijă. 1. 1. coeficientul de frecare fiind μ = tgϕ .24 Fig. 2 TA = TB = G . 2 cosϕ . care se sprijină ca în fig.84 Statica .25 pe o tijă orizontală aspră. Răspunsuri ϕ⎞ ⎛ d = lμ ln⎜ ctg ⎟ .5. având greutatea G şi lungimea l .5.1 Răspunsuri Q R − λ3 r λ( λ + 1) R ( ) ≤ P ≤ Q(λ R − r) . Un fir omogen greu.

1. 4 r . se obţin ecuaţiile analitice ale traiectoriei sale: 3y + 4 z = 24 r . vitezele areolare faţă de originea axelor de coordonate şi faţă de punctul C(0 . v z = z = −6trλ cos λt 2 .2. 0) . Cinematica punctului material 2. extremităţile acestui diametru având coordonatele A(0 . v y = y = 8trλ cos λt 2 . Pentru determinarea vitezei punctului material la un moment t al mişcării sale. respectiv B(0 . Rezolvare Prin eliminarea timpului din legea de mişcare a punctului material. y = 4 r 1 + sin λt 2 . ce intersectează planul Oyz după diametrul său AB. 2 2 care este cercul cu centrul în C şi de rază R = 5r . Legea de mişcare a unui punct material în coordonate carteziene este dată prin: x = 5r cosλt 2 . acceleraţia. ( ) unde r şi λ sunt constante pozitive. 3r ) în mişcarea dată a punctului material. situat într-un plan paralel cu axa Ox. 0 . ( ) z = 3r 1 − sin λt 2 . 8r . viteza. 6r ) . se calculează proiecţiile vitezei pe axele de coordonate: & & & v x = x = −10trλ sin λt 2 .1. dar în mişcarea circulară a unui punct material este mai importantă raportarea lor la sistemul de . de unde se obţine valoarea absolută a vitezei: v = v 2 + v 2 + v 2 = 2 trλ 25 sin 2 λt 2 + 16 cos2 λt 2 + 9 cos2 λt 2 = 10trλ . Să se determine traiectoria. precum şi raza de curbură a traiectoriei sale. calculând cosinuşii directori ai direcţiei sale faţă de axele de coordonate. x y z Direcţia şi sensul vitezei punctului material se pot determina uşor.1. x 2 + ( y − 4 r ) + ( z − 3r ) = 25r 2 .

din care nu se determină uşor direcţia şi sensul acceleraţiei în poziţia curentă a punctului material pe traiectorie. se obţin expresii complicate. r r ω = ωb . De aici rezultă că este mai util să se determine direcţia şi sensul acceleraţiei r r punctului material faţă de raza curentă ρ şi faţă de viteza sa v . de unde se obţine valoarea absolută a acceleraţiei: a = a 2 + a 2 + a 2 = 10rλ 1 + 4 t 4 λ2 . r r r r ρ = 5r cos λt 2 i + 4 r sin λt 2 j − 3r sin λt 2 k . se prezintă în continuare două metode.2 referinţă intrinsec al traiectoriei sale. se pot exprima relaţiile: . r r r r ρ = CP = r − rC = − Rn . 5 5 r r r 3 r 4 r 1 r r b = τ × n = cos2 λt 2 + sin 2 λt 2 j + sin 2 λt 2 + cos2 λt 2 k = 3 j + 4 k . z) . x y z Dacă se calculează cosinuşii directori ai direcţiei acceleraţiei faţă de axele acestui sistem de referinţă. & a y = v y = 8rλ cos λt 2 − 16t 2 rλ2 sin λt 2 .86 Cinematica . 5 5 5 v = 2 λt . & a z = v z = −6rλ cos λt 2 + 12 t 2 rλ2 sin λt 2 . normalei principale şi binormalei. are direcţia normalei la planul traiectoriei sale. respectiv cu tangenta la traiectorie în poziţia sa curentă. Notând cu φ unghiul dintre acceleraţie şi normala principală. astfel încât rezultă: r r r r v = ω × ρ = Rωτ . Pentru determinarea acceleraţiei punctului material. R ( ) ( ) ( ) Se observă că vectorul unitar al binormalei. Metoda I. b sunt versorii tangentei. 5 5 r 4 r 3 r r n = − cos λt 2 i − sin λt 2 j + sin λt 2 k . după care este dirijat vectorul viteză unghiulară în mişcarea circulară a punctului material. deci în raport cu normala principală. utilizând sistemul de referinţă Oxyz: & a x = v x = −10rλ sin λt 2 − 20t 2 rλ2 cos λt 2 . cu originea în poziţia sa curentă P( x . ω= r 4 r 3 r r τ = − sin λt 2 i + cos λt 2 j − cos λt 2 k . măsurat în planul traiectoriei. y . Faţă de acest sistem de referinţă se poate scrie: r r r unde τ . n . Se calculează proiecţiile pe axele de coordonate ale acceleraţiei.

ε 1 tgϕ = 2 = 2 . Pentru determinarea vitezelor areolare cerute în enunţ. aR 1 + 4 t 4 λ2 r r a⋅v 1 ⎞ ⎛π = cos⎜ − ϕ⎟ = sin ϕ = .r r a ⋅ρ 2t 2 λ cos( π − ϕ ) = − cos ϕ = =− . este evident că raza de curbură a traiectoriei sale este constantă şi egală cu raza R = 5r a cercului. se obţine succesiv: & a τ = v = 10rλ . ( ) ( ) Ştiind că mişcarea punctului material este circulară. având r r acceleraţia unghiulară constantă ε = 2λb . Metoda II. an 20t 2 rλ2 . În coordonate intrinseci rezultă imediat: r r ε = εb . a n = a 2 − a 2 = 20t 2 rλ2 . a τ = εR = 10rλ . & ε = ω = 2λ . 2t λ ω deci mişcarea circulară a punctului material este uniform accelerată. cu aceste valori cunoscute. ⎠ ⎝2 av 1 + 4 t 4 λ2 astfel încât se obţine: 2.1 . a n = ω 2 R = 20t 2 rλ2 . τ R= v 2 100t 2 r 2 λ2 = = 5r . Dacă nu se observă că mişcarea sa este circulară. se calculează în primul rând viteza areolară faţă de C: r r r r 1r r 1 Ω C = ρ × v = R 2 ωb = 5tr 2 λ 3 j + 4 k .Cinematica punctului material 87 tgϕ = 1 . Într-adevăr. 2t 2 λ ϕ = arctg 1 . se poate determina raza de curbură a traiectoriei sale cunoscând valorile absolute ale vitezei şi acceleraţiei. 2 2 ( ) după care se obţine uşor viteza areolară faţă de O: r r r 1r r 1r r r Ω O = r × v = rC × v + Ω C = −12 tr 2 λ cos λt 2 i + 15tr 2 λ 1 − sin λt 2 j + 2 2 r + 20tr 2 λ 1 + sin λt 2 k . calculate în urma studiului mişcării în coordonate carteziene. 2t 2 λ de unde se determină mai uşor direcţia şi sensul acceleraţiei punctului material în orice moment al mişcării sale. a = R ε 2 + ω 4 = 10rλ 1 + 4 t 4 λ2 .

a x = −2 rλ2 cos λt . se calculează proiecţiile acestora pe axele de coordonate: v x = −2 rλ sin λt . Rezolvare a) Pe baza relaţiei cunoscute: cos 3α = 4 cos3 α − 3cos α . se poate elimina uşor timpul din legea mişcării.1. precum şi raza de curbură a traiectoriei sale.2 2. Pentru determinarea vitezei şi acceleraţiei punctului material. viteza şi acceleraţia punctului material. t 4 = π λ . astfel încât rezultă: y= ⎞ x ⎛ x2 ⎜ 2 − 3⎟ . 2⎝ r ⎠ −2 r ≤ x ≤ 2 r . . Cum se explică poziţiile acestor acceleraţii faţă de traiectorie? c) Să se arate că mişcarea punctului material este periodică şi apoi să se r r determine poziţiile Pi pe traiectorie. t 1 = π 3λ . b) Să se calculeze valorile extreme ale vitezei punctului material şi apoi să se determine poziţiile şi acceleraţiile sale la momentele în care viteza sa are valori extreme. t 2 = π 2λ . t 3 = 2 π 3λ . v y = −3rλ sin 3λt . 2. Se dă legea de mişcare în mişcarea plană a unui punct material prin coordonatele carteziene: x = 2 r cosλt . unde r şi λ sunt constante pozitive. pentru care t 0 = 0 .1. 2. vitezele v i şi acceleraţiile a i la momentele t i corespunzătoare unei perioade a mişcării. y = r cos3λt exprimate ca funcţii de timp. aşa cum este reprezentată în fig.88 Cinematica . de unde rezultă: a y = −9 rλ2 cos 3λt .2.1. v = rλ 4 sin 2 λt + 9 sin 2 3λt . traiectoria punctului material este un arc de parabolă cubică. situat în interiorul Fig.2. exprimată în funcţie de timp şi apoi în funcţie de abscisa adimensională ξ = x r . a = rλ2 4 cos2 λt + 81cos2 3λt . a) Să se determine traiectoria.2 dreptunghiului determinat de dreptele de ecuaţii x = ±2 r şi y = ± r . Prin urmare. t i+ 4 = t i + π λ . deoarece cosλt ≤ 1 .

2. acesta se află în poziţia P4 cu viteza nulă şi cu acceleraţia maximă tangentă la traiectorie.1 . 2 4 sin 2 λt + 9 sin 2 3λt 4 + 9 4 cos2 λt − 1 Rc = v an 2 & aτ = v = rλ2 ( 4 sin λt cos λt + 27 sin 3λt cos 3λt ) .Cinematica punctului material 89 Cunoscând valorile absolute ale vitezei şi acceleraţiei puntului material. pentru care avem: 4 + 27 4 cos2 λt − 1 4 cos2 λt − 3 = 0 .1. Se mai pot determina nişte valori de extrem & intermediar pentru viteza punctului din condiţia v = 0 . În poziţiile P0 şi P4 . & b) Din condiţia de extrem a vitezei. deoarece variaţia în timp a vitezei sale va fi nenulă. Pentru k = 4 n + 1 . sin 2λt = 0 . Pentru k = 4 n + 2 . v = 0 . 2λ k ∈Ν . 2λt k = kπ . r ( 4 + 9( 4 cos λt − 1) ) = 2 2 32 48 cos λt = r 24 ( (4 + 9(ξ 2 −1 )) ) 2 32 ξ . n ∈ N . 54 jπ 1 ⎛ 31⎞ arccos⎜ − ⎟ . în aceste poziţii punctul .2. Pentru k = 4 n . pentru raza de curbură a traiectoriei se obţine succesiv: 4 sin 2 λt + 9 sin 2 3λt 12 rλ2 (1 − cos 2λt ) sin 2λt 48rλ2 sin 2 λt cos λt 2 2 = an = a − aτ = . În poziţiile corespunzătoare acestor momente. tk = kπ . punctul material se va găsi în poziţia P2 . tj = ± ⎝ 54 ⎠ 2λ 4λ cos4λt = − ( )( ) din care rezultă: j ∈N . exprimate ca funcţii de timp.2 cu viteza minimă nulă şi are acceleraţia tangentă la traiectorie. punctul material se află în poziţia P0 din fig. având viteza tangentă la traiectorie de valoare maximă v 2 = 13rλ şi acceleraţia minimă nulă. iar pentru k = 4 n + 3 el ajunge din nou în P2 cu şi acceleraţia nulă şi viteza maximă tangentă la traiectorie. deoarece acceleraţia sa tangenţială a τ = v este nulă. 31 . deoarece în aceste poziţii viteza sa are valoarea minimă nulă. iar acceleraţia sa tangenţială este diferită de zero. acceleraţia sa normală este nulă. rezultă succesiv: sin λt cos λt = 0 . acceleraţia punctului material va fi & normală la traiectorie. dar având sensul contrar r faţă de viteza v 2 din figură. de valoare maximă a 0 = 85rλ2 .

. a n ( P2 ) = 0 . a y ( t 7 ) = 9 rλ2 . a x ( t 5 ) = rλ2 . Într-adevăr. pentru care se observă că sin 3λt i = 0 . valorile v i şi a i ale vitezei şi acceleraţiei sale la momentele t i corespunzătoare indicelui i par. iar valorile corespunzătoare ale acceleraţiei sale se pot calcula după cum urmează: π 3λ 2π t3 = 3λ 4π t5 = 3λ 5π t7 = 3λ t1 = . aceeaşi cu perioada de variaţie a abscisei x şi a proiecţiilor pe axa Ox ale vitezei şi acceleraţiei sale. se poate determina uşor orientarea vectorilor corespunzători ai acceleraţiei. respectiv a proiecţiilor pe această axă ale vitezei şi acceleraţiei sale. La momentele în care punctul material trece prin P2 . a x ( t 1 ) = − rλ2 . a τ ( P2 ) = 0 . efectuată la punctul precedent. a x ( t 7 ) = − rλ2 . a x ( t 3 ) = rλ2 . . Având calculate proiecţiile pe axele de coordonate ale acceleraţiei punctului material în poziţiile sale P1 ≡ P7 şi P3 ≡ P5 . − r ) sau P3 ( − r .2 material schimbându-şi sensul de mişcare pe traiectorie. deoarece: & v 2 = v max . precum şi poziţiile acestor vectori faţă de traiectorie. adică ambele componente ale acceleraţiei sale în coordonate intrinseci sunt nule. v 2 = 0 . atât faţă de sistemul de referinţă Oxy. rezultă că mişcarea sa este periodică cu perioada T = 2π λ . R c ( P2 ) → ∞ . Ca urmare. la punctul precedent s-au determinat poziţiile sale Pi pe traiectorie. a y ( t 5 ) = −9 rλ2 . acceleraţia sa este nulă. De asemenea. . r ) cu viteza paralelă cu axa Ox de valoare v1 = v 3 = v5 = v 7 = 3rλ .90 Cinematica . . c) Din analiza variaţiei vitezei punctului material. care este de 3 ori mai mare decât perioada 2 π 3λ de variaţie a ordonatei y. deci cos3λt i = ±1 . a 1 = a 3 = a 5 = a 7 = 82 rλ2 . Mai rămâne să se determine aceste elemente ale mişcării punctului material la momentele t i pentru indicele i impar. cât şi faţă de traiectorie. a y ( t 1 ) = 9 rλ2 . la aceste momente punctul material se va găsi în poziţia P1 ( r . de exemplu în P0 se obţine: a 0 = lim v( t + Δt ) − v( t ) Δt t→0 Δt → 0 = lim t→0 rλ2 cos λt 4 + 27 4 cos 2 λt − 1 4 cos2 λt − 3 4 + 9 4 cos 2 λt − 1 ( ( )( ( ) 2 )) = 85rλ2 . a y ( t 3 ) = −9 rλ2 .

Ştiind că unghiul θ este măsurat între direcţia negativă a axei Oy şi manivelă.3. în primul rând se exprimă în funcţie de timp cos ϕ . format din manivela AB de lungime R şi bara BD de lungime 4R. 6 6 Pentru eliminarea timpului din această lege de mişcare. articulate între ele în B. după care se poate determina sinλt ca funcţie de ϕ .1.3. precum şi valorile absolute ale vitezei şi acceleraţiei punctului D la momentele t k = kπ 6λ . 2 − sin θ OB = R 5 − 4 sinθ . π π − ≤ϕ≤ . k ∈ N . OB cos ϕ + R sin θ = 2R . iar bara trece printrun manşon articulat în O la Fig. ⎪ϕ = arctg 2 − sin λt ⎩ ( ) R ≤ r ≤ 3R . unde λ este o constantă pozitivă dată. corespunzătoare unei rotaţii complete a manivelei.Cinematica punctului material 91 2.2. din care rezultă: cos θ .3 distanţa AO = 2 R . tgϕ = astfel încât legea mişcării punctului D în coordonate polare va fi: ⎧ ⎪r = R 4 − 5 − 4 sin λt . se pot scrie relaţiile: OB sin ϕ = R cos θ . b) componentele radiale şi transversale.1. Mecanismul din fig. să se determine: a) legea mişcării capătului D al barei şi ecuaţia traiectoriei sale în coordonate polare.1 .1. care este strict pozitiv. măsurată pe axa Ox. Prin urmare. se mişcă în planul Oxy astfel încât manivela se roteşte în jurul articulaţiei fixe A după legea θ = λt . Rezolvare a) Coordonatele polare ale punctului D vor fi raza vectoare r = OD şi unghiul polar ν dintre bară şi axa Ox. ecuaţia traiectoriei punctului D în coordonate polare se obţine din următoarele calcule succesive: . 2. ⎨ cos λt . Pentru exprimarea lor ca funcţii de timp. 2.

2 cos ϕ = 1 1 + tg 2 ϕ = 2 − sin λt . care sunt: 2 Rλ cos λt . este necesar ca.49 Se observă că punctul considerat se mişcă în acelaşi sens pe traiectoria sa.55 0.0 0.30 1.23 0.1.43 0. mişcarea sa va fi periodică.09 -0. de asemenea.27 -1.92 Cinematica .35 0.9 0.35 0.96 0.0 1.0 1.0 0. r & & v ϕ = rϕ . 5 − 4 sin λt sin 2 λt − 4 sin 2 ϕ sin λt + 4 sin 2 ϕ − cos2 ϕ = 0 .7 0.0 0. r 2 a = a2 + aϕ .3 1.35 -0. && a ϕ = 2 &ϕ + rϕ .00 4 2.5 4. să se calculeze prima şi a doua derivată în raport cu timpul pentru coordonatele polare r şi ν . care este o curbă plană închisă.43 -0. sin λt = 2 sin 2 ϕ ± cos ϕ 1 − 4 sin 2 ϕ .35 0. ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ unde toate expresiile de sub radicali sunt pozitive pentru ν cuprins între − π 6 şi π 6 .54 -1. k r/R vr/Rλ vφ/Rλ v/Rλ ar/Rλ2 aφ/Rλ2 a/Rλ2 0 1.76 -0.55 10 1.53 3 3. r = R⎛ 4 − 8 cos2 ϕ − 3 m 4 cos ϕ 4 cos2 ϕ − 3 ⎞ .49 0.0 0.54 -1.00 0.9 0. r& 2 v = v2 + vϕ .76 0. că viteza punctului D nu se .30 2 2. sunt calculate în tabelul de mai jos.28 -0.0 3. În fig.0 1.28 0.52 0.3 4.2 0.76 0.52 -0.76 0. & vr = r . r Valorile acestor elemente ale mişcării punctului D la momentele date în enunţ.00 0.7 0.2 0.35 0.5 -4.3 0.96 0.00 -5. ϕ= 5 − 4 sin λt &= r după care rezultă: && = r 2 Rλ2 ( 2 − sin λt )(1 − 2 sin λt ) (5 − 4 sin λt ) 3 2 cos λt . având perioada T = 2π λ egală cu intervalul de timp necesar unei rotaţii complete a manivelei.07 0.3 0.4 0.3 1.27 1. pentru o rotaţie completă a manivelei. care este exprimată de ultima relaţie din cele de mai sus.09 0.0 -1.55 11 1. && ϕ = −6λ2 (5 − 4 sin λt ) 2 .33 0. b) Pentru determinarea elementelor mişcării cerute în enunţ.35 0.0 0.53 5 2.33 0.3 s-a reprezentat şi această traiectorie pe baza ecuaţiei sale în coordonate polare. a r = && − rϕ 2 .49 0.0 5. în primul rând.8 -1.18 0.8 -1. 5 − 4 sin λt λ(1 − 2 sin λt ) & . Ca urmare.4 0. 2.76 -0. Se observă. simetrică faţă de axa Ox.30 6 1.3 1.30 7 1.49 8 1.27 4.30 1 2.00 0.0 -3.55 9 1.1 0.76 0.00 0.

valorile unghiului θ şi momentele la care viteza sa atinge aceste valori extreme.1.1) Rezolvare a) Se notează cu B′ proiecţia punctului B pe axa Ox şi cu ϕ unghiul dintre bielă şi aceeaşi axă. rmin = R . 2. se mişcă pe axa Ox. 2. format din manivela AB de lungime R şi biela BC de lungime 2R. Mecanismul bielămanivelă excentric din fig. Pe baza fig. iar culisorul C. R ) după legea θ = 2λt .1) se pot exprima relaţiile geometrice şi trigonometrice: OB = 2 R sin θ θ BB′ = OB sin = 2 R sin 2 = 2 R sin ϕ . 2 2 1 cos ϕ = ± 1 − sin 2 ϕ = ± 2(1 + cos θ) + sin 2 θ . c) Să se determine valorile extreme ale vitezei culisorului.4. 2 astfel încât legea mişcării rectilinii a culisorului se determină din condiţia: . se mişcă în planul Oxy astfel încât manivela se roteşte în jurul articulaţiei fixe A(0. având valori extreme în poziţiile sale în care raza vectoare r are valori extreme şi ϕ = 0 .2.4. Fig. a) Să se determine legea de mişcare şi legea de variaţie a vitezei culisorului. v min = Rλ .4.1.1 . reprezentând grafic abscisa sa adimensională x R şi viteza sa adimensională v λR ca funcţii de unghiul θ dintre manivelă şi direcţia negativă a axei Oy care este dat proporţional cu timpul. articulat la celălalt capăt al bielei. b) Să se traseze diagramele legii de mişcare şi vitezei culisorului.Cinematica punctului material 93 anulează. 2 2 θ 1 sin ϕ = sin 2 = (1 − cos θ) . 2 θ . 2. articulate între ele în B. v max = 3Rλ .1. adică: rmax = 3R .1). 3 2.4.1. unde λ este o constantă pozitivă dată.

unde θ 1 = π şi θ 3 = 3π . după care se repetă atât variaţia abscisei x a culisorului. corespunzând la două rotaţii complete ale manivelei. cât şi cea a vitezei sale. t ∈ kT . ⎩ unde k ∈ N . ( k + 1)T ⎪2λR⎜ cos 2λt + 2 2λt ⎟ ⎜ 2(1 + cos 2λt ) + sin ⎪ ⎝ ⎠ x=⎨ ⎛ ⎞ ⎪ sin 2λt(1 − cos 2λt ) ⎜ ⎟ ⎪2λR⎜ cos 2λt − ⎟ . t 3 = 3π 2λ . t + kT U t + kT .1. t 3 + kT . De asemenea.4.2) b) Diagramele cerute în enunţ sunt reprezentate în fig.1. ( k + 1)T [ 1 ] 3 ⎪ x=⎨ 2 ⎪R sin 2λt + 2(1 + cos 2λt ) + sin 2λt . 2. Prin derivarea acestei expresii în raport cu timpul. t 3 + kT] .4.94 Cinematica . iar T = 2 π λ este perioada mişcării sale. iar la momentele . deoarece elongaţia x creşte în intervalele de timp în care viteza este pozitivă. ⎜ ⎟ ⎪ 2(1 + cos 2λt ) + sin 2 2λt ⎠ ⎝ ⎩ [ [ ] [ ] ] Fig. se observă că aceste diagrame verifică proprietăţile diagramelor mişcărilor rectilinii ale punctului material. se obţine legea de variaţie a vitezei culisorului: ( ( ) ) [ ] ⎧ ⎛ ⎞ sin 2λt(1 − cos 2λt ) ⎜ ⎟ ⎪ ⎟ . aceste diagrame s-au reprezentat numai pentru o perioadă a mişcării. din care rezultă: ⎧R sin 2λt − 2(1 + cos 2λt ) + sin 2 2λt . la care le corespund unghiurile de rotaţie ale manivelei θ1 + 4 kπ . 2. t1 + kT U t 3 + kT .2 x = AB sin θ − BC cos ϕ = R sin θ − 2 R cos ϕ . t ∈ t1 + kT . Mişcarea sa fiind periodică. scade în intervalele de timp în care aceasta devine negativă. respectiv θ 3 + 4 kπ . t ∈[ t 1 + kT . t ∈ kT .2) pe baza expresiilor determinate la punctul precedent pentru legea de mişcare şi legea de variaţie a vitezei culisorului. Se observă că aceste diagrame sunt continue la momentele t 1 + kT şi t 3 + kT . t 1 = π 2λ .

5. Aceleaşi puncte de extrem din diagrama vitezei se pot determina pe baza legii de variaţie în timp a acceleraţiei culisorului.2.1 . θ = ( 4 k + 1)π .83λR . b) în coordonate cilindrice. v ei = 2 ( 2 − 1 λR = 0. care sunt: θ ′ = 2 π + arccos 1 . respectiv θ ′′ + 4kπ . să se determine legea mişcării. v min = −2 ( ) 2 + 1 λR = −4. Un punct material se mişcă uniform cu viteza v 0 dată pe elicea cilindrică de ecuaţii parametrice: x = R cosθ . θ ∈ ( 4 k + 1) π . z = Rθtgα .83λR .Cinematica punctului material 95 t ′ + kT şi t ′′ + kT . care are expresia în funcţie de θ = 2λt dată de: ⎧ ⎛ ⎜ ⎪ 2 ⎪−4λ R sin θ⎜ 1 − ⎜ ⎪ ⎝ a=⎨ ⎛ ⎪ ⎜ 2 ⎪−4λ R sin θ⎜ 1 + ⎜ ⎪ ⎝ ⎩ ⎞ ⎟ . studiind mişcarea sa: a) în coordonate carteziene. (1 + cos θ)( 3 − cos θ) 3 ⎟ ⎠ sin θ( 4 − cos θ) [ ] [ ] [ ] 2. y = R sin θ . ( 4 k + 1) π U ( 4 k + 3) π . unde v ei reprezintă valoarea de extrem intermediar a vitezei. t= θ = 2kπ . c) Din diagrama vitezei culisorului se obţine imediat: v max = 2λR . 3 x max = x(θ ′) = 2 2 R . exprimate în coordonate carteziene. 4( k + 3) π . precum şi raza de curbură a traiectoriei sale. . x min = x(θ ′′) = −2 2 R . la care le corespund unghiurile θ ′ + 4kπ . 4( k + 1) π 3⎟ (1 + cos θ)( 3 − cos θ) ⎟ ⎠ ⎞ sin θ( 4 − cos θ) ⎟ ⎟ . θ ∈ 4 kπ . când viteza se anulează. λ t = t 1 + kT . viteza 0 areolară şi acceleraţia punctului material la un moment t al mişcării sale. 3 1 θ ′′ = 4 π − arccos . t = t 3 + kT . ) kπ . Ştiind că la momentul & iniţial t = 0 al mişcării θ = 0 şi θ > 0 .1. unde raza R a cilindrului de înfăşurare al elicei cilindrice şi unghiul său de pantă α < π 4 sunt cunoscute. se ating valorile extreme ale elongaţiei. θ = ( 4 k + 3)π .

R Rc = R . să se determine valorile vitezei şi acceleraţiei sale la momentul tf . a) Să se determine poziţia punctului material pe traiectorie la momentul t f = 15 s şi să se calculeze lungimea drumului parcurs de el de la momentul iniţial t 0 = 0 până la momentul tf .1 m . v2 v2 = cos2 α = 7. k = 0 . Rc R b) v = π = 3. z = v 0 t sinα . t k +1 = ( −1) + 6k .96 Cinematica . an = a = . b) Dacă traiectoria punctului material este elicea cilindrică de rază 2 R = π 10 m şi unghi de pantă α = π 6 . l = s1 − s 0 + s 2 − s1 + s3 − s 2 + s f − s3 = 59.1.14 m s . ⎝ R ⎠ ρ=R . Ω= Rv 0 ⎛v t ⎞ 1 + ⎜ 0 sin 2α⎟ ⎝ 2R ⎠ 2 . Răspunsuri a) s f = s( t f ) = 15π = 47. ⎞ ⎛v t y = R sin⎜ 0 cos α⎟ .6. unde timpul t se exprimă în secunde. ⎝ R ⎠ v t θ = 0 cos α . 1. R 2 z = v 0 t sin α .5 m s2 . cos2 α 2.78m s k +1 = s( t k +1 ) .2 Răspunsuri a) b) ⎞ ⎛v t x = R cos⎜ 0 cos α⎟ . k . a= v2 0 cos2 α . Mişcarea unui punct material pe traiectoria sa cunoscută este dată prin legea orară: s( t ) = πt + 12 cos πt 6 [ m] . aτ = 0 . 2 .

v min = 0 . viteza. 2.1. acceleraţia şi raza de curbură a traiectoriei în funcţie de timp şi în funcţie de abscisa x.7. 0) . c) a 1 = a 3 = a τ = 2 2λ2 r . tk = a 0 = a n = 2λ2 r . v max = 2λr .8. 0) . b) La ce momente şi în care poziţii pe traiectorie. Un inel se mişcă pe parabola din sârmă de ecuaţie y 2 = 2 px faţă de sistemul de referinţă plan Oxy. 0 ≤ y ≤ r . să se determine legea de mişcare. Cum se explică aceste rezultate? Răspunsuri a) x2 y=r− . astfel încât acceleraţia sa este paralelă cu axa Ox tot timpul mişcării sale. v = 2λr cos λt 1 + sin 2 λt 4r r r . . a = 2λ2 r sin 2 λt + cos2 2λt . Ω = − λr 2 cos λt 1 + sin 2 λt k . c) Să se determine acceleraţia punctului material şi direcţia acceleraţiei faţă de traiectorie în poziţiile în care viteza sa are valori extreme. P0 ( 0.2. în care r şi λ sunt constante pozitive. 2λ P3 ( −2 r . r ) . −2 r ≤ x ≤ 2 r . k ∈ N . y = r cos2 λt .1. în mişcarea considerată a punctului material. viteza areolară. b) kπ . P1 ( 2 r .Cinematica punctului material 97 2. ( ) R C = 2 r 1 + sin λt 2 ( ) 32 ⎛ x2 ⎞ = 2r⎜1 + 2 ⎟ ⎝ 4r ⎠ 32 . Se dă legea mişcării plane a unui punct material în coordonate carteziene prin funcţiile de timp: x = 2 r sin λt . viteza şi acceleraţia inelului şi să se exprime raza de curbură a traiectoriei sale în funcţie de timp şi de coordonatele sale carteziene.1 . viteza punctului material are valori extreme? Să se calculeze aceste valori extreme ale vitezei sale. Ştiind că la momentul iniţial t 0 = 0 al mişcării sunt date y = 0 & şi y = v 0 > 0 . a) Să se determine traiectoria.

0 p 32 a= 32 v2 0 . 2p y = v0t . să se determine legea de mişcare. d d d x = v0t . Ştiind că la momentul iniţial t 0 = 0 al mişcării sunt date & x = 0 şi x = v 0 > 0 .98 Cinematica . viteza şi viteza areolară a inelului şi să se exprime raza de curbură a traiectoriei sale în funcţie de timp şi în funcţie de coordonatele sale.2 Răspunsuri x= v2 t2 0 .11.1. r pa 0 k . Răspunsuri x= a0t 2 . 32 v = a0 p + a0t 2 .10.1. ⎛ a t2 ⎞ R c = p⎜ 1 + 0 ⎟ p ⎠ ⎝ ⎛ 2x ⎞ = p⎜ 1 + ⎟ ⎝ p⎠ ⎛ y2 ⎞ = p⎜ 1 + 2 ⎟ ⎝ p ⎠ 32 2. Răspunsuri v t v0 t .1. Un inel se mişcă pe lănţişorul din sârmă de ecuaţie y = d ch( x d ) faţă de sistemul de referinţă plan Oxy. y = d ch a= v2 v0t 0 ch . d d 2. Un inel se mişcă pe lănţişorul din sârmă de ecuaţie y = d ch( x d ) faţă de sistemul de referinţă plan Oxy. 32 v= v0 p2 + v2 t2 . viteza şi acceleraţia inelului şi să se exprime raza de curbură a traiectoriei sale în funcţie de timp şi în funcţie de coordonatele sale carteziene. d d 2 v t x y R c = d ch 2 0 = d ch 2 = . astfel încât acceleraţia sa este paralelă cu axa Oy tot timpul mişcării sale. astfel încât acceleraţia sa este paralelă cu axa Oz şi valoarea acceleraţiei sale este proporţională cu ordonata sa y în orice moment . să se determine legea mişcării în coordonate carteziene. v = v 0 ch 0 . astfel încât acceleraţia sa are valoarea constantă a 0 şi este paralelă cu axa Ox tot timpul mişcării sale. Un inel se mişcă pe parabola din sârmă de ecuaţie y 2 = 2 px faţă de sistemul de referinţă plan Oxy. p ⎛ v2 t2 ⎞ R C = p⎜ 1 + 0 2 ⎟ p ⎠ ⎝ ⎛ 2x ⎞ = p⎜ 1 + ⎟ ⎝ p⎠ ⎛ y2 ⎞ = p⎜ 1 + 2 ⎟ ⎝ p ⎠ . 2 y = t pa 0 . 32 ( ) r a t2 Ω=− 0 4 . Ştiind că la momentul iniţial & t 0 = 0 al mişcării sale sunt date y = 0 şi y > 0 . 2.9.

format din manivela OA de lungime 2 l şi biela AB de aceeaşi lungime. se mişcă în planul Oxy astfel încât manivela se roteşte în jurul articulaţiei fixe O după legea θ = λt . b) La ce momente şi în care poziţii pe traiectorie.12. articulate între ele în A. r λd 2 r Ω= (λt shλt − chλt )k . v = λd chλt .12 bielei să se determine legea de mişcare în coordonate carteziene. 3 Ω = λl 2 . y = l sin λt . 2 a = λ2 d chλt . Răspunsuri x = λdt . viteza areolară şi raza de curbură a traiectoriei. viteza.1. factorul de proporţionalitate fiind λ2 . iar culisorul B.12. 9l 2 l 2 v = λl 1 + 8 sin 2 λt . . 2 32 Rc = l (1 + 8 sin λt ) 3 .2. a) Pentru mijlocul M al Fig.1. = d d 2. să se determine legea mişcării în coordonate carteziene. viteza punctului M are valori extreme? Să se calculeze aceste valori extreme ale vitezei sale. unde λ este o constantă pozitivă dată.1 . a = λ2l 1 + 8 cos 2 λt . Mecanismul bielămanivelă din fig. c) Să se determine acceleraţia punctului M şi direcţia acesteia faţă de traiectorie în poziţiile în care viteza sa are valori extreme. y = d chλt . viteza areolară şi acceleraţia inelului şi să se exprime raza de curbură a traiectoriei sale în funcţie de timp şi în funcţie de coordonatele sale. 2.Cinematica punctului material 99 al mişcării sale. traiectoria.1. se mişcă pe axa Ox. R c = d ch 2 λt = d ch 2 x y2 . 2. acceleraţia. articulat la celălalt capăt al bielei. Cum se explică aceste rezultate? Răspunsuri a) x = 3l cos λt . 2 x 2 y2 + =1 . viteza. Ştiind că la momentul iniţial & t 0 = 0 al mişcării sale sunt date x = 0 şi x > 0 .

a1 = a 3 = a n = a min = λ2l .2 b) c) a 0 = a 2 = a n = a max = 3λ2l . astfel încât se rostogoleşte fără alunecare pe axa Ox. a) Pentru punctul P de pe periferia discului. R c = 4 R sin λt . 2. 2. AB = b şi FC = l + b . ED = l . iar centrul său se mişcă pe dreapta y = R după legea x C = λRt . care este o cicloidă. 2λ v 0 = v 2 = v min = λl . 2. unde patrulaterul EFBD reprezintă un romb de latură l < b . tk = M 0 (3l. Răspunsuri a) x = R( λt − sin λt ) .14 .1. M 2 (− 3l. acceleraţia şi raza de curbură a traiectoriei. M 3 (0. 2 b) Deoarece θ = λt . calculând vectorii IP şi CP ca funcţii de θ . format din barele de lungimi OF = l + b . r & a = −θ 2 CP . Legea de mişcare a punctului P reprezintă şi ecuaţiile parametrice ale traiectoriei sale. unde λ este o constantă pozitivă dată. R c = 2IP .13.1.14. să se verifice relaţiile: r r & v = −θk × IP . 2 a = λ2 R . traiectoria.0 ) . se pot verifica imediat relaţiile din enunţ. 2.1. b) Notând cu I punctul de contact al discului cu axa Ox şi cu θ unghiul dintre razele sale CI şi CP. kπ . v = 2λR sin λt .14. & aτ = v = 0 . Un disc circular cu centrul C şi de rază R se mişcă în planul Oxy. articulate între ele ca în figură.− l ) .100 Cinematica . se mişcă în planul Oxy astfel încât manivela OF are o Fig. v1 = v 3 = v max = 3λl . să se determine legea de mişcare în coordonate carteziene. viteza. Mecanismul din fig.0 ) . M1 (0. y = R(1 − cosλt ) .1. care la momentul iniţial t 0 = 0 se află în O. k ∈N .l ) .

viteza. . . 2 32 ) . 2 2 (b + l ) (b − l ) a = λ2 b 2 + l 2 + 2bl cos 2λt . În mişcarea plană a unui punct material. se dă legea sa de mişcare în coordonate polare: r = v0t .Cinematica punctului material 101 mişcare de rotaţie uniformă în jurul articulaţiei fixe O după legea θ = λt . Răspunsuri Traiectoria de ecuaţie r = v 0θ ω 0 este o spirală a lui Arhimede. y = b sin λt . v = v0 1 + ω 2 t 2 . θ = ω 0t .1 . . Să se determine traiectoria.1. respectiv FC. Pentru B: x = (b + 2l )cos λt . unde v 0 şi ω 0 sunt constante pozitive. traiectoriile. Răspunsuri x2 y2 + =1 . y = (b − l )sin λt .15. vitezele şi acceleraţiile punctelor B şi D.2. iar culisoarele A şi C. 2 x2 y2 + = 1 . acceleraţia şi viteza areolară a punctului material şi să se exprime raza de curbură a traiectoriei sale în funcţie de timp şi în funcţie de unghiul polar θ. v = λ b 2 + l 2 − 2bl cos 2λt . articulate la celelalte capete ale barelor AB. 2. 0 32 Ω= ( 2 ω0 2 + ω0t2 ( ) ) = v0 1 + θ2 ( ω 0 2 + θ2 ( ) 1 2 v 0ω 0 t 2 . se mişcă pe axa Ox. Să se determine legile de mişcare. (b + 2l )2 b 2 v=λ (b + 2l )2 sin 2 λt + b 2 cos 2 λt Pentru D: x = (b + l )cos λt a = λ2 (b + 2l ) cos 2 λt + b 2 sin 2 λt . 0 Rc = 2 v0 1 + ω 0 t 2 a = v 0ω 0 4 + ω 2 t 2 .

acceleraţia şi viteza areolară a punctului material şi să se exprime raza de curbură a traiectoriei sale în funcţie de timp şi în funcţie de raza vectoare r. se dă legea sa de mişcare în coordonate polare: r = r0 e λt . să se determine legea sa de mişcare în coordonate polare. se mişcă în planul Oxy astfel încât celelalte extremităţi ale barelor se mişcă pe axa Ox după legile: x A = lf ( t ) . în orice moment al mişcării sale viteza şi viteza areolară faţă de un punct O din planul mişcării verifică relaţiile: v= 2λr02 .17.16. v= 2λr0 . xB = kl .1. viteza. Ω = r02 λ e 2 λt 2 . R c = 2r0 e λt = 2r .1. Ştiind că în mişcarea plană a unui punct material P. măsurând unghiul polar de la raza vectoare iniţială. Răspunsuri Traiectoria de ecuaţie r = r0 eθ este o spirală logaritmică. 1 + 2λt (1 + 2λt) 3 2 2λ2 r0 R c = r0 2(1 + 2λt ) = 2 r .1. unde r0 şi λ sunt constante pozitive. viteza.102 Cinematica . Răspunsuri r = r0 1 + 2λt . ecuaţia traiectoriei. 2. f ( t) . .2 2.18. r0 = OP0 este raza vectoare iniţială la momentul t 0 = 0 . r Ω= λr02 . 2 unde r = OP . 2. θ = λt . r = r0 e θ . acceleraţia şi raza de curbură a traiectoriei sale. a= θ = ln 1 + 2λt . iar λ este o constantă pozitivă dată. Sistemul format din două bare AM şi MB de aceeaşi lungime l . Să se determine traiectoria. articulate între ele în M. În mişcarea plană a unui punct material. a = 2 r0 λ2 e λt . v = 2 r0 λe λt .

respectiv în punctul D de pe axa Ox.1. 2. să se afle expresia funcţiei f(t). b) Pentru k = 3 .19 Rc = 2d 2 2(1 + cosλt) = 2 rd .1 . astfel încât puntul M să se mişte uniform cu viteza 2λl pe un arc al traiectoriei determinate. Răspunsuri a) b) r = R = l 1+ k .19. unde λ este o constantă pozitivă dată. 2 a = λ2 d 5 + 4 cos λt . v = 2λd cos λt . π⎞ π⎞ ⎛ ⎛ f ( t ) = 2 cos⎜ λt − ⎟ ± 4 cos2 ⎜ λt − ⎟ − 1 ⎝ ⎝ 3⎠ 3⎠ . θ = arccos k ⎞ ⎟. Cunoscând OD = CB = d . Răspunsuri r = d(1 + cosθ) reprezintă ecuaţia unei cardioide în coordonate polare. precum şi valorile absolute ale vitezei şi acceleraţiei sale la un moment t al mişcării. ⎜ f (t ) + ⎜ f (t ) ⎟ 2R ⎝ ⎠ l ⎛ x2 + y2 = R2 . De asemenea. 2. Cadrul plan din fig. r = d(1 + cosλt ) . 3 3 .Cinematica punctului material 103 unde funcţia adimensională de timp f(t) şi constanta pozitivă k se consideră cunoscute.19.2. 3 3 a = 2λ2l . se mişcă în planul Oxy astfel încât cele două bare trec prin manşoanele articulate în O.1. a) Să se determine legea de mişcare a punctului M în coordonate polare şi ecuaţia traiectoriei sale în coordonate carteziene.1. să se precizeze arcul de traiectorie pe care se mişcă punctul considerat şi să se calculeze valoarea acceleraţiei sale. să se exprime raza de curbură a traiectoriei sale în funcţie de timp şi de raza vectoare. θ = λt . În acest caz. Fig. ecuaţia traiectoriei sale. − π π ≤θ≤ . constituit din barele drepte AB şi CE solidarizate în C şi perpendiculare între ele. iar unghiul dintre bara AB şi axa Ox variază în timp după legea θ = λt . 2. să se determine legea de mişcare a punctului B în coordonate polare. 0≤ t ≤ 2π 3λ .

2. Mecanismul din fig.2 2. De asemenea. ecuaţia traiectoriei sale şi valorile absolute ale vitezei şi acceleraţiei acestui punct la un moment t al mişcării sale.1.20 în funcţie de timp şi în funcţie de unghiul polar θ din figură.1. 2. Răspunsuri r = b + 2l cos λt . a = λ2 16l 2 + b 2 + 8lb cos λt . să se determine legea de mişcare a punctului B în coordonate polare. Cunoscând OC = l şi BD = b ≤ l .1. θ = λt .104 Cinematica . format din bara AB ce trece printr-un manşon articulat în O şi manivela CD de lungime l . (5 + 4 cos λt )3 2 = l (5 + 4 cos θ)3 2 Rc = l 3(3 + 2 cos λt ) 3 3 + 2 cos θ v = λ 4l 2 + b 2 + 4lb cos λt .20. . r = b + 2l cos θ reprezintă ecuaţia unui melc al lui Pascal în coordonate polare. se mişcă în planul Oxy astfel încât manivela se roteşte în jurul punctului fix C de pe axa Ox după legea ϕ = 2λt . articulate între ele în D. .20. unde λ este o constantă pozitivă dată. pentru b = l să se exprime raza de curbură a traiectoriei sale Fig.

precum şi defazajul ψ faţă de mişcarea primului mobil.1 amplitudinea x 0ω n .1 s-au reprezentat cei 3 vectori rotitori în planul Oxy în jurul originii axelor. cât şi cea prin numere complexe a mărimilor armonice. a) Pentru k = 0 .2.2 . b) Să se determine valoarea constantei k pentru ca mişcările celor două mobile să fie în fază şi în acest caz să se scrie legea mişcării rezultante a celui de-al doilea mobil. Ca urmare.1.2. folosind atât reprezentarea vectorială. 2. 2. Rezolvare a) Legea mişcării rectilinii a primului mobil se mai poate exprima sub forma: x1 = πt 1 1 ⎛ π πt ⎞ sin⎜ − ⎟ = 2 cos [ m] . derivata de ordinul n în raport cu timpul a acestei legi de mişcare va fi o mărime armonică cu aceeaşi pulsaţie.Cinematica vibraţiilor 105 2.2. 1. 2 ⎝2 2⎠ π π 2 deci vibraţia sa armonică are amplitudinea x 0 = 1 π 2 [ m] . 2 .2. unde timpul se măsoară în secunde. Un mobil are o mişcare rectilinie dată de legea: x1 = − π( t − 1) 1 sin 2 π 2 [ m] . defazată înaintea mişcării cu unghiul nπ 2 şi având Fig. Pentru k = 0 şi n = 0 . care corespund . Legea mişcării rectilinii a unui alt mobil se poate pul exprima în funcţie de cea a primului mobil prin: x2 = && x 3π π2 & &&& x1 + x1 + 1 + kx1 10 10 5 [ m] . să se determine amplitudinea A a mişcării rezultante a celui de-al doilea mobil. Cinematica vibraţiilor 2. în fig.2. pulsaţia ω = π 2 s −1 [ ] şi faza iniţială ϕ = 0 .

2.05 cos 20 2 2 [ m] . unde F0 şi ω sunt constante pozitive date. Din figură rezultă imediat: ⎛ 3⎞ ⎛ 1 1 ⎞ 2 A = ⎜ ⎟ + ⎜ − ⎟ = 0. b) În fig. 2 n =1 . să se dezvolte în serie Fourier. 5π x2 = 1 πt πt cos = 0.2.2. ψ= π .1 m .2. rezultă: 3 kπ . 3 Dacă se foloseşte reprezentarea prin numere complexe a mărimilor armonice. care se poate exprima analitic prin: F( t ) = F0 sign( sin ωt ) . = ⋅ 10 π 2 10 de unde se obţin aceleaşi valori pentru A şi ψ. 2 ⎜ π ⎝ 2 2⎠ π Numărul complex ce reprezintă vibraţia armonică a celui de-al doilea mobil rezultă succesiv: 3π 1 3π 2 3⎞ π2 π2 π2 π2 ⎛ 1 & z2 = z1 + z1 + &&1 = z z1 + i z1 − z1 = z1 ⎜ + i ⎟= 10 10 5 10 20 20 10 ⎝ 2 2 ⎠ π 2 1 iπt 2 iπ 3 1 i ( πt 2+ π 3) e ⋅e = e . 2. dacă constanta k este diferită de zero şi pozitivă. O forţă perturbatoare ce acţionează într-un sistem vibrant are variaţia în timp din fig.2 celor trei componente armonice de aceeaşi pulsaţie ale mişcării rezultante a celui de-al doilea mobil. 2. corespunzător celei de-a patra componente armonice a mişcării mobilului al doilea.2. Rezolvare Dezvoltarea în serie Fourier a forţei perturbatoare date este: F( t ) = a0 ∞ + ∑ ( a n cos nωt + b n sin nωt ) . Din condiţia ca vibraţia sa armonică să fie în fază cu cea a primului mobil.2. = 20 8 k= 2 3 . ⎝ 20 ⎠ ⎝ 10 20⎠ 2 tgψ = 3 .106 Cinematica .1 s-a reprezentat cu linie întreruptă şi cel de-al patrulea vector. legea de mişcare a primului mobil va fi reprezentată de numărul complex: z1 = πt πt ⎞ 1 1 ⎛ cos + i sin ⎟ = 2 e iπt 2 . Această forţă fiind periodică cu perioada T = 2π ω .

0785 m s .05 m şi viteza v1 = −0. Ştiind că la momentele t1 şi t2 din prima perioadă a mişcării. ωF 1 ⎪ πω 2π ω bn = 0 − cos nωt 0 + cos nωt π ω = ⎨ 4 F0 . t ∈⎜ . Ca urmare. 2.2 . 0 an = ω π 2π ω ∫ F( t) cos nωtdt .2. măsurând elongaţia în metri şi timpul în secunde. dezvoltarea în serie Fourier a forţei date va fi: F( t ) = 4 F0 ⎛ ∞ sin( 2 k − 1)ωt ⎞ 4 F0 ⎛ 1 1 ⎞ ⎜∑ ⎟= ⎜ sin ωt + sin 3ωt + sin 5ωt +. t ∈⎜ 0 . elongaţia şi viteza punctului sunt x 1 şi v1 . k ∈ N ∗ . aceasta se poate exprima sub forma: ⎧ ⎛ π⎞ ⎪F0 .2. Un punct execută o vibraţie armonică pe axa Ox după legea x = A cos(ωt + ϕ ) .. . Un punct execută o vibraţie armonică pe axa Ox după legea x = A sinωt . 2. iar pentru b n se obţine: ⎧0 .3. Deoarece în prima perioadă de variaţie a forţei. respectiv x 2 şi v 2 .⎟ . coeficienţii a 0 şi a n rezultă nuli. ⎠ 2k − 1 ⎠ 3 5 π ⎝ k =1 π ⎝ 2. t = 0 .. π nω ⎪ nπ ⎩ ( ) n = 2k . Răspuns x= 2 ⎛ πt 3π ⎞ cos⎜ − ⎟ ⎝2 20 4⎠ [ m] . să se exprime numeric legea sa de mişcare.2. . n = 2k − 1 . ω ⎟ ⎝ ⎠ ⎪ π 2π ⎪ F( t ) = ⎨0 . .2 .4. ⎟ ⎝ω ω ⎠ ⎪ ⎩ Fig. să se determine: . 0 bn = ω π 2π ω ∫ F( t) sin nωtdt 0 . Ştiind că perioada mişcării este T = 4 s şi că la momentul t 1 = 6 s punctul are elongaţia x1 = 0.2. ω ω ⎪ ⎛ π 2π ⎞ ⎪− F0 .Cinematica vibraţiilor 107 pentru care coeficienţii se calculează cu formulele cunoscute: a0 = ω π 2π ω ∫ F( t)dt .

3 t1 = 2.2. v1 = − v 2 = 0.2 a) amplitudinea A.108 Cinematica . a) Dacă la momentul iniţial t 0 = 0 al mişcării punctului sunt date elongaţia & x = 0 şi viteza x = −0.1 m s . b) legea mişcării şi momentele t 1 .125 3 [ m s] .047 s . dintre care prima componentă este x1 = 5 cos 25t [ mm] . t 2 pentru datele numerice: x1 = x 2 = 3 20 = 0. t 2 = arctg 2 . Vibraţia armonică a unui punct este descrisă de legea: x = x 0 cos( 25t + ψ ) [ mm] .0866 m . π ψ= . b) Ştiind că mişcarea determinată este rezultanta compunerii a două vibraţii armonice coliniare de aceeaşi pulsaţie. Răspunsuri a) b) x 0 = 5 3 = 8. Răspunsuri a) A= 2 2 v 2 x1 − v1 x 2 2 2 . . să se determine amplitudinea x 0 şi faza iniţială ψ. în care timpul se exprimă în secunde.66 mm . să se afle cea de-a doua componentă. 2 2 v 2 − v1 ω= 2 v 2 − v1 2 . pulsaţia Τ şi cele două momente. v2 ω v1 ω x = 0.5. 2 2π ⎞ ⎛ x 2 = 10 cos⎜ 25t + ⎟ ⎝ 3⎠ [ mm] . 2 x1 − x 2 2 b) ωx ωx 1 1 arctg 1 .1sin 2 t [ m] . π t 2 = 2 t 1 = = 1.

folosind atât reprezentarea vectorială. Un mobil are o vibraţie rectilinie armonică dată de legea x1 = x 0 cosωt .2. cât şi cea prin numere complexe a mărimilor armonice.2. folosind atât reprezentarea vectorială. ⎝ 3⎠ 2. Un mobil are o vibraţie rectilinie armonică dată de legea x1 = x 0 cosωt .2.Cinematica vibraţiilor 109 2. Legea mişcării rectilinii a unui alt mobil se poate exprima în funcţie de cea a primului mobil prin: x 2 = x1 + 2 3 2 3 & x1 + 2 && 1 + 3 &&&1 .6. Răspuns 2π ⎞ ⎛ x 2 = 2 x 0 cos⎜ ωt + ⎟ . Ştiind că legea mişcării rectilinii a unui alt mobil se poate exprima în funcţie de cea a primului mobil prin: .2 .8.2. unde timpul se măsoară în secunde. x ω ω Să se determine legea mişcării rezultante a celui de-al doilea mobil. x x ω ω ω Să se determine legea mişcării rezultante a celui de-al doilea mobil. Legea mişcării rectilinii a unui mobil este: π⎞ ⎛ x 1 = −3sin⎜ 2 t − ⎟ ⎝ 3⎠ [cm] . Legea mişcării rectilinii a unui alt mobil se poate exprima în funcţie de cea a primului mobil prin: x 2 = 2ω ∫ x1dt + 2 x1 + 0 t 1 1 & x1 + 2 && 1 . Răspuns π⎞ ⎛ x 2 = 2 x 0 cos⎜ ωt − ⎟ . ⎝ 4⎠ 2.7. cât şi cea prin numere complexe a mărimilor armonice.

2. Răspunsuri ⎛ t 5π ⎞ x 2 = 3 2 cos⎜ + ⎟ ⎝ 2 12 ⎠ [cm] . momentele la care sunt atinse. perioada de variaţie a amplitudinii şi perioada mişcării rezultante.9.2. 4 2. Un punct material are o mişcare rectilinie compusă din două vibraţii armonice coliniare. x x să se determine această lege de mişcare şi defazajul acesteia faţă de mişcarea primului mobil.2 x 2 = 4 ∫ x1dt + 2 x1 + 0 t 1 1 & x1 + && 1 . Ştiind că legea mişcării rectilinii a unui alt mobil se poate exprima în funcţie de cea a primului mobil prin: & x 2 = x1 + x1 − 2&& 1 − 8&&&1 . unde timpul se măsoară în secunde. 4 2. unde x 0 şi ω sunt constante pozitive cunoscute. ale cărei componente sunt: x1 = 3x 0 sin 2ωt . .110 Cinematica .10. Să se determine valorile extreme ale amplitudinii mişcării rezultante. Răspunsuri π⎞ ⎛ x 2 = 3 2 cos⎜ 2 t − ⎟ ⎝ 12 ⎠ [cm] . ΔΦ = π . x 2 4 să se determine această lege de mişcare şi defazajul mişcării primului mobil faţă de aceasta. Legea mişcării rectilinii a unui mobil este: ⎛ t π⎞ x1 = −2 sin⎜ − ⎟ ⎝ 2 3⎠ [cm] . x 2 = 2 x 0 sin 3ωt . folosind cele două reprezentări cunoscute ale mărimilor armonice. ΔΦ = π . folosind cele două reprezentări cunoscute ale mărimilor armonice.

t k = (2k − 1) . b) valorile extreme ale vitezei punctului material şi poziţiile sale la momentele în care sunt atinse. k ∈ N* . Un punct material are o mişcare rectilinie compusă din două vibraţii armonice coliniare. 2 v min = 0 . A min = 3x 0 . momentele la care sunt atinse. A min = x 0 .2 . t k = 2π π 2 kπ . unde x0 şi ω sunt constante pozitive cunoscute. 2.2. T′ = T = . Un mobil are o mişcare rectilinie compusă din două vibraţii armonice coliniare cu pulsaţiile de valori apropiate.12. k ∈ N* .013 cos⎜ 0. t k = 2π π 2 kπ . t k = (2k −1) . .053πt − ⎟ ⎝ 6⎠ [ m] .2. T′ = T = . Să se determine valorile extreme ale amplitudinii mişcării rezultante. x( v max ) = x 0 .007 sin⎜ 0. x 2 = x 0 cos 2ωt .2.Cinematica vibraţiilor 111 Răspunsuri A max = 5x 0 . perioada de variaţie a amplitudinii şi perioada mişcării rezultante. Să se determine: a) valorile extreme ale amplitudinii mişcării rezultante. momentele la care sunt atinse. perioada bătăilor şi perioada mişcării rezultante. ⎝ 3⎠ π⎞ ⎛ x 2 = 0.11. Răspunsuri a) b) A max = 5x 0 . ω ω ω 3 v max = 3 3x 0ω . unde timpul se măsoară în secunde. x( v min ) = −3x 0 . ale cărei componente sunt: x1 = 4 x 0 cos ωt . ale cărei componente sunt: π⎞ ⎛ x1 = 0.051πt + ⎟ . ω ω ω 2.

028 m . T′ = 103 s . ⎝ 6⎠ π⎞ ⎛ x 2 = 0. 2. perioada bătăilor şi perioada mişcării rezultante.2 Răspunsuri A max = 0. .15 cos⎜ πt + ⎟ ⎝ 4⎠ [ m] . ale cărei componente sunt: 2 2k 2k − 1 .2 m . Un mobil are o mişcare rectilinie compusă din două vibraţii armonice coliniare cu pulsaţiile de valori apropiate.064 sin⎜ 169 πt + ⎟ . A min = 0. unde timpul se măsoară în secunde.112 Cinematica . Să se determine valorile extreme ale amplitudinii mişcării rezultante. k ∈ N ∗ .13.2. Să se determine valorile extreme ale amplitudinii mişcării rezultante. tk = (8k − 3)π . π⎞ ⎛ x 2 = 0. k ∈ N ∗ .2. 2. 4(π − 3) A min = 0. t k = 1000k . momentele la care sunt atinse. ale cărei componente sunt: π⎞ ⎛ x1 = 0. T′ = T = 13 13 13 [s] x1 = 0. Răspunsuri A max = 0.1 m . T = 2 ⋅ 103 s . perioada bătăilor şi să se arate că mişcarea rezultantă nu este periodică. 2π [s] .02 m .1 m . T′ = tk = (8k + 1)π . unde timpul se măsoară în secunde.05 cos 3t . 4(π − 3) k ∈ N∗ . Mişcarea rezultantă nu este periodică pentru că raportul T2 = ω1 = 2 T1 ω2 π π−3 este iraţional. t k = .14. t k = .036 cos⎜ 182πt − ⎟ ⎝ 3⎠ [ m] . momentele la care sunt atinse. t k = 500(2k − 1) .006 m . Răspunsuri A max = 0. A min = 0. Un mobil are o mişcare rectilinie compusă din două vibraţii armonice coliniare cu pulsaţiile de valori apropiate.

timpul fiind măsurat în secunde.025e −0 . valori de asemenea cunoscute. decrementul logaritmic δ = 0.15. ε= x 1 ln 1 .04 t [ m] .028 dm .t1 ) .4 πt . t 2 − t1 t1 T = 2(t 2 . Ştiind că la momentele t 1 şi t 2 > t 1 date. să se determine: a) valorile pentru constantele pozitive A. în diagrama mişcării punctului se ating primul maxim de valoare x 1 > 0 .16. ε şi Τ.2 . e x1. Să se determine legea mişcării punctului şi ecuaţiile curbelor pe care sunt situate punctele de extrem din diagrama mişcării sale. Un punct execută o vibraţie amortizată pe axa Ox după legea x = Ae −εt sin ωt . Pentru vibraţia rectilinie amortizată a unui punct se cunosc: pseudoperioada T = 5 s . b) legea mişcării punctului pentru datele numerice: t 1 = 2.5 s .024e −0 .645 dm . poziţia iniţială x 0 = 0.5 s .Cinematica vibraţiilor 113 2. x1 = 2 e π 4 = 0. care verifică relaţia: sin π t1 πt 2 = − sin = t 2 − t1 t 2 − t1 π x π + ln 1 x2 2 2 .025 m şi viteza iniţială v 0 = −10−3 m s . x2 π ⎝ x2 ⎠ πt x = 2e − πt 10 sin [dm] .2 = ±0. Răspunsuri x = 0.2. Răspunsuri a) ω= π .2.04 t cos 0. t 2 = 12. x 2 = − 2 e5π 4 = −0. dacă timpul se exprimă în secunde.2.2 . t 2 − t1 x 2 b) x ⎛ x ⎞ t 2 − t1 x A= 1⎜ 1 ⎟ π 2 + ln 2 1 . respectiv primul minim de valoare x2 < 0 . 2. 10 .

2.4 .1) este reprezentat un mecanism cu camă.2) diagrama din fig. 2. să se dezvolte în serie Fourier. eδ v2 = v1 <0 .067 m .1 + în secunde. elongaţia x 2 şi viteza v 2 la momentul t 2 = t 1 + T . 2. Cunoscând pseudoperioada T şi decrementul logaritmic δ şi ştiind că la un moment t 1 < T 4 al mişcării punctului sunt date elongaţia x 1 > 0 şi viteza sa v1 < 0 .18.18. 05 = 0. cu viteza unghiulară ω. eδ x = 0. Deoarece mişcarea tachetului este periodică cu perioada T = 2 π ω .2. 2 e x1. la care cama are o mişcare de rotaţie uniformă în jurul articulaţiei O1 . timpul fiind măsurat 2⎠ Răspunsuri a) b) t1 = ⎛ v T δ⎞ T arctg⎜ 1 − ⎟ . În fig.114 Cinematica . 2. −εt b) legea mişcării punctului şi ecuaţiile curbelor pe care sunt situate punctele de extrem din diagrama mişcării sale pentru datele numerice: T = 4 s . Profilul camei este astfel realizat.2.2 2.17. ⎛ ⎝ π⎞ ⎟ x1 = −0. x = x 0 e cos pt .2. Un punct execută o vibraţie amortizată pe axa Ox după legea .1e −0. 2. h şi Τ fiind cunoscute.17.2 = ±0. 2π ⎝ 2 πx 1 2 π ⎠ x2 = x1 . să se determine: a) momentul t 1 .2. δ = 0. încât tachetul mecanismului are o mişcare rectilinie după legea dată prin Fig.18.112m s . . x1 = 0. v1 = −⎜ 0.2).18.05 2 e 0.18.2.1t cos πt .1t . 2.099e −0.1) Fig.

încât tachetul său are o mişcare rectilinie după legea dată prin diagrama din fig.Cinematica vibraţiilor 115 Răspuns x( t ) = h 4h − 2 3π 2 ⎛ 2 ∑ ⎜ (4k − 3) 2 ( cos(4k − 3)ωt + sin(4k − 3)ωt) + ⎜ k =1 ⎝ ⎞ 1 2 cos( 4 k − 2)ωt + cos( 4 k − 1)ωt − sin( 4 k − 1)ωt )⎟ . ⎟= ⎜1 − ∑ 2 ⎠ π ⎝ k =1 4 k − 1 ⎠ π ⎝ 3 ∞ . care se exprimă analitic sub forma: ⎧ ( 2n + 1)π 2 nπ ≤t≤ . Pentru mecanismul cu camă din fig.2.2.2. reprezentat cu linie discontinuă.2.2. + 2 2 ( ⎟ (2 k − 1) (4 k − 1) ⎠ ∞ 2.19.⎟ .19. profilul camei. Răspuns x( t ) = sin 2ωt ⎞ h h ⎛ sin nωt ⎞ h h ⎛ +. 2.2.2 .18.20. să se dezvolte în serie Fourier. ⎪ ω ω M=⎨ (2 n + 1)π ≤ t ≤ 2( n + 1)π . unde h şi Τ sunt cunoscute. Acest moment având o variaţie periodică cu perioada T = 2π ω . ⎪0 . ⎪M 0 sin ωt . Mişcarea tachetului fiind periodică cu perioada T = 2 π ω . este astfel realizat.. 2.1).20. Răspuns M( t ) = M0 ⎛ 2 cos 2 kωt ⎞ M 0 ⎛ 2 ⎞ ⎜ 1 − cos 2ωt −. − ⎜∑ ⎟ = − ⎜ sin ωt + ⎠ ⎝ 2 π ⎝ n =1 n ⎠ 2 π 2 ∞ Fig 2 2 19 Fig 2 2 20 2. iar M 0 şi Τ sunt constante pozitive cunoscute.. 2...⎟ . să se dezvolte în serie Fourier. Momentul cuplului transmis de cilindrul unei pompe cu piston cu simplu efect arborelui principal al pompei variază în timp după legea din fig. ⎪ ω ω ⎩ unde n ∈ N .

v B = λR − i + 2 j + k sin λt . R ) şi C(0 . 2 2 2 r r r r v A ⋅ e2 = 2λR sin λt = v C ⋅ e2 = λR(1 + 1) sin λt . În mişcarea unui corp rigid. R . R . 0) . vitezele punctelor sale A( R .3. AB 2 ( ) r 2 r r AC e2 = = −i + j . se poate verifica numai proprietatea conform căreia proiecţiile vitezelor a două puncte din rigid pe dreapta care le uneşte sunt egale. a) Să se arate că vitezele acestor puncte verifică proprietăţile generale ale distribuţiei de viteze ale unui corp rigid. b) Să se studieze distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale rigidului la un moment t al mişcării sale. determinând parametrii cinematici. 2 . Rezolvare a) Deoarece viteza unghiulară a rigidului nu este cunoscută. Pentru aceasta. ( ) ( ) ( ) unde λ este o constantă pozitivă dată. B şi C: 2 r r r AB e1 = = j+k . precum şi axele instantanee pentru distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale rigidului. 0 .2. BC 2 ( ) cu ajutorul cărora se verifică această proprietate după cum urmează: 2 r r r r 3 2 v A ⋅ e1 = λR( 2 + 1) sin λt = v B ⋅ e1 = λR sin λt . 2 AC ( ) r CB 2 r r e3 = = i +k . viteza şi acceleraţia de alunecare.1. se cunosc. în orice moment al mişcării. având sistemul de referinţă legat de el Oxyz. se calculează versorii celor trei drepte determinate de câte două din punctele A. B( R . exprimate prin: r r r r r r r v A = λR 2 j + k sin λt .3. 0) . Cinematica corpului rigid 2. 2 2 r r r r v B ⋅ e3 = λR( −1 + 1) sin λt = v C ⋅ e3 = 0 . r r r r v C = λR − i + j + k sin λt .

λR sin λt + xλ sin λt = 0 . y=0 . distribuţia de viteze a rigidului va fi de rototranslaţie.3 . Pentru aceasta. din care rezultă: 2λR sin λt = λR sin λt + R(ω z − ω x ) . ω⎠ ω ⎝ cu ajutorul căreia se analizează cazurile posibile de distribuţie a vitezelor rigidului la un moment t al mişcării sale. Proiectând aceste relaţii pe axele sistemului de referinţă legat de rigid. se obţin ecuaţiile: 0 = − λR sin λt + Rω z . Vectorul viteză unghiulară al rigidului fiind astfel determinat. adică: r r r r v O + ω × rQ = u . La orice moment t ≠ t k . Pentru a determina axa instantanee de rototranslaţie Δ′. trebuie determinaţi mai r întâi parametrii cinematici corespunzători. 0 = ωx + ωy . B şi C. 0 = Rω y . deci la aceste momente rigidul va avea o distribuţie de viteze de repaus. 2λR sin λt = λR sin λt + Rω z . k ∈ N . adică vectorul acceleraţie unghiulară ε al r rigidului şi acceleraţia a O a originii sistemului de referinţă legat de el. alegând ca nou punct de referinţă punctul C. adică vectorul viteză unghiulară r r ω al rigidului şi viteza v O a originii sistemului de referinţă legat de el. se poate calcula viteza originii sistemului de referinţă legat de el: r r r r r v O = v C + ω × CO = λR j + k sin λt . r r ω = λ sin λt k . ( ) precum şi viteza de alunecare: r r r r ⎛r ω⎞ ω u = ⎜ v O o ⎟ = λR sin λt k . Expresiile analitice ale acestor vectori devin: . se aplică formula generală de distribuţie a vitezelor punctelor A. adică: r r r v A = v C + ω × CA . ωx = ωy = 0 . de unde rezultă: − yλ sin λt = 0 . se impune condiţia ca viteza unui punct curent Q de pe ea să fie egală cu viteza de alunecare. ω z = λ sin λt . Pentru studiul distribuţiei de acceleraţii a rigidului.Cinematica corpului rigid 117 b) Pentru studiul distribuţiei de viteze a rigidului. x = −R . r r r v B = v C + ω × CB . deoarece viteza unghiulară şi viteza de alunecare sunt coliniare şi diferite de zero. ale căror viteze sunt date. corespunzătoare distribuţiei de viteze a rigidului la momentele t ≠ t k . cunoscând parametrii cinematici pentru distribuţia vitezelor. în primul rând este necesar să se determine parametrii cinematici corespunzători. Se observă că la momentele t k = kπ λ . 0 = − Rω y . atât viteza unghiulară cât şi viteza de alunecare sunt nule.2.

la momentul iniţial t 0 = 0 al mişcării. punctul său O mişcându-se pe elicea cilindrică de ecuaţii parametrice: Se observă că axele instantanee Δ’ şi Δ″ coincid. z) în raport cu sistemul de referinţă legat de el. ( ) ( ) Se observă că vectorii viteză şi acceleraţie unghiulară sunt coliniari şi nu se anulează simultan. În ambele cazuri. măsurat într-un plan perpendicular pe axa de rototranslaţie O1 z1 . axa instantanee de rotaţie sau rototranslaţie Δ″ va fi aceeaşi. y1O = R sin θ . y=0 . adică: r r r r r r r a O + ε × rP + ω × (ω × rP ) = w . rezultă că rigidul are o mişcare de şurub. deci la aceste momente rigidul va avea o distribuţie de acceleraţii de rotaţie în jurul unei axe. variază în timp după legea: . acceleraţia de alunecare se anulează. care este: La momentele t n = ( 2 n + 1)π 2λ . se mişcă punctele sale de coordonate ( −R .118 Cinematica . alegând sistemul de referinţă fix astfel încât. ⎝ ε⎠ ε ω⎠ ω ⎝ λ2 R cos λt + xλ2 cos λt − yλ2 sin 2 λt = 0 . în care unghiul θ dintre axele O1x 1 şi Ox. z1O = Rθ .2 r r r r dω ∂ω ε= = = λ2 cos λt k . astfel încât cazurile de distribuţie a acceleraţilor rigidului la un moment t al mişcării sale se analizează în funcţie de acceleraţia de alunecare. acceleraţia de alunecare este nenulă şi distribuţia de acceleraţii a rigidului va fi de rototranslaţie. punctul O să se afle pe axa O1x 1 la distanţa R de O1 . deoarece viteza unghiulară este diferită de zero. La orice moment t ≠ t n . x = −R . n ∈ N . r r r r r r ⎛ r ω⎞ ω ⎛ r ε⎞ ε w = ⎜ a O ⋅ ⎟ = ⎜ a O ⋅ ⎟ = λ2 R cos λtk . de unde rezultă: − λ2 R sin 2 λt − yλ2 cos λt − xλ2 sin 2 λt = 0 . deoarece ecuaţiile ei se obţin din condiţia ca acceleraţia unui punct curent P de pe ea să fie egală cu acceleraţia de alunecare. Mai mult. pe care x1O = R cos θ . ∂t dt r r r r r ∂v O r r + ω × v O = λ2 R j + k cos λt − λ2 R sin 2 λt i = aO = ∂t r r r 2 = λ R − sin 2 λt i + cos λt j + cos λt k . 0 . deci mişcarea absolută a rigidului va fi o mişcare de rototranslaţie faţă de axa fixă O1 z1 paralelă cu Oz.

ω 0 şi λ sunt constante pozitive cunoscute. ψ = ω 0 t .2. b) Să se determine axoidele mişcării rigidului. ⎪ ⎪ ⎪− Rω ⎪ 0 0⎭ ⎩ ⎭ ⎩ T cât şi prin proiecţii pe axele sistemului de referinţă fix: {v } (1) O ⎧− Rω 0 sin ω 0 t ⎫ ⎪ ⎪ = ⎨ Rω 0 cos ω 0 t ⎬ . Legea de mişcare a unui corp rigid este dată prin legea de mişcare a originii sistemului de referinţă Oxyz legat de el faţă de sistemul de referinţă fix O1 x 1 y 1 z1 şi prin exprimarea unghiurilor lui Euler ca funcţii de timp.Cinematica corpului rigid 119 θ = ∫ ωdt = λ ∫ sin λtdt = 1 − cos λt 0 0 t t [ Rad] .3 . sub forma: x1O = R cos ω 0 t . să se calculeze viteza şi acceleraţia punctului P1 de pe direcţia pozitivă a axei Ox. a) Să se studieze distribuţia de viteze a rigidului la un moment t al mişcării sale. unde R. determinând parametrii cinematici corespunzători şi polul acceleraţiilor. ⎪ ⎪ 0 ⎩ ⎭ {ω( )} 1 ⎧ λω0 sin ω0 t ⎫ ⎪ ⎪ = [A ]{ω} = ⎨− λω0 cos ω0 t ⎬ . determinând parametrii cinematici corespunzători. d) În condiţia de la punctul c). ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ sin λω 0 t cos λω 0 t 0 ⎣ ⎦ ⎧ ω 0 sin λω 0 t ⎫ {ω} = ⎪ω 0 cos λω 0 t ⎪ . 2. y1O = R sinω 0 t . z1O = 0 . k ∈ N . la momentele t k = ( 2 k + 1)π ω 0 .2. viteza de alunecare şi ecuaţiile axei instantanee de rototranslaţie faţă de sistemul de referinţă fix şi faţă de cel legat de rigid. ϕ = λω 0 t . Rezolvare a) Matricea de transfer a rigidului este: [A] = [A ψ ][ A θ ][A ϕ ] ⎡cos ω 0 t cos λω 0 t − cos ω 0 t sin λω 0 t sin ω 0 t ⎤ = ⎢ sin ω 0 t cos λω 0 t − sin ω 0 t sin λω 0 t − cos ω 0 t ⎥ . ⎪ ⎪ ω0 ⎩ ⎭ . c) Pentru λ = 1 să se studieze distribuţia de acceleraţii a rigidului. θ = π 2 .3. situat la distanţa R de O. ⎨ ⎬ ⎪ λω ⎪ 0 ⎩ ⎭ astfel încât parametrii cinematici pentru studiul distribuţiei de viteze se pot exprima atât prin proiecţii pe axele sistemului de referinţă legat de rigid: ⎧− Rω 0 sin ω 0 t ⎫ ⎧ 0 ⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ {v O } = [A] ⎨ Rω 0 cos ω 0 t ⎬ = ⎨ 0 ⎬ .

⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 0 0 ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ . 1+ λ2 x sin λω 0 t + y cos λω 0 t − z =0 . axoida fixă (AF) având centrul O1 şi axa de simetrie O1 z1 . se obţin ecuaţiile corespunzătoare ale axei (Δ): x cos λω 0 t − y sin λω 0 t + R =0 . prin eliminarea timpului. c) Distribuţia de acceleraţii a rigidului la un moment t al mişcării sale se va studia iniţial faţă de sistemul de referinţă mobil legat de el. după care. (2) b) Ecuaţia axoidei fixe se obţine prin eliminarea timpului între ecuaţiile (2) ale axei instantanee de rototranslaţie faţă de sistemul de referinţă fix. Ca urmare.120 Cinematica . ecuaţiile axoidelor rezultă: (AF) 2 2 2 x 1 + y 1 = λ2 z1 + (1 + λ ) ) 2 λ4 R 2 2 2 . parametrii cinematici necesari pentru studiul distribuţiei de acceleraţii devin: ⎧− Rω 2 cos ω 0 t ⎫ ⎧− Rω 2 cos ω 0 t ⎫ 0 0 ⎪ ⎪ T⎪ 2 2 {a O } = [A] ⎨ − Rω 0 sin ω 0 t ⎬ = ⎨ Rω 0 sin ω 0 t ⎪ . se înlocuieşte în r r r ecuaţia sa vectorială: rΔ = r1Δ − r10 . prin proiectarea ei pe axele fixe. (AM) x2 + y2 = z2 R2 + λ2 1 + λ2 ( . iar axoida mobilă (AM) are centrul O şi axa de simetrie Oz. Se observă că ambele axoide sunt hiperboloizi de rotaţie cu o pânză. De asemenea.2 De aici rezultă imediat valoarea algebrică a vitezei de alunecare: r λRω 0 r ω u = vO ⋅ = − ≠0 . ω Proiectând această ecuaţie pe axele sistemului de referinţă mobil legat de rigid. rezultă: x1 cos ω 0 t + y1 sin ω 0 t − λ2 R =0 . ω 1 + λ2 deci la orice moment al mişcări rigidului distribuţia sa de viteze va fi de rototranslaţie faţă de axa instantanee (Δ). ale cărei ecuaţii se determină din condiţia: r r r ω r v O + ω × rΔ = u . λ (1) Pentru a determina ecuaţiile axei (Δ) faţă de sistemul de referinţă fix. Pentru λ = 1 . 1 + λ2 x1 sin ω 0 t − y1 cos ω 0 t − λz1 = 0 . ecuaţia axoidei mobile se determină din ecuaţiile (1).

⎩ J ( ) ( ) xJ = − R cosω 0 t . este mai uşor să se aplice formulele generale: ( R . în orice moment al mişcării rigidului. d) Pentru determinarea vitezei şi acceleraţiei punctului P1 de coordonate faţă de sistemul de referinţă legat de rigid. { 0 ⎪ ⎪ 0 ⎩ ⎭ Deoarece produsul vectorial: r r r r r ω × ε = ω3 (sin ω0 t i + cos ω0 t j .2. ( ) care se vor proiecta pe axele acestui sistem de referinţă. rezultă că. 0 .Cinematica corpului rigid 121 ⎧ ω 0 sin ω 0 t ⎫ {ω} = ⎪ω 0 cos ω 0 t ⎪ . distribuţia sa de acceleraţii va fi de rotaţie în jurul unui pol J. Coordonatele polului acceleraţiilor faţă de sistemul de referinţă fix se pot determina pe baza relaţiei matriceale cunoscute: {r } = {r } (1) (1) 1J 1O ⎧cos ω 0 t ⎫ ⎧− cos ω 0 t ⎫ ⎧R cos ω 0 t ⎫ ⎪ ⎪ R⎪ ⎪ ⎪ R⎪ + [A ]{rJ } = ⎨ R sin ω 0 t ⎬ + ⎨ − sin ω 0 t ⎬ = ⎨ sin ω 0 t ⎬ .3 . r r r r 2 2 2 a1 = Rω0 (1 + cos ω0 t + cos 2 ω0 t ) i + Rω0 (1 + cos ω0 t )sin ω0 t j + 2Rω0 sin ω0 t k . .k ) 0 nu se poate anula. r r r r r r r a 1 = a O + ε × rP1 + ω × ω × rP1 . a cărui poziţie se determină din condiţia: r r r r r r r a O + ε × rJ + ω × (ω × rJ ) = 0 . 2 zJ = 0 . ⎪ 2 ⎨− x J sin ω 0 t cos ω 0 t + y J 1 + sin ω 0 t = R sin ω 0 t . 0) r r r r v1 = v O + ω × rP1 . 2 yJ = R sin ω 0 t . ⎪ 2⎪ 0 ⎪ ⎪ ⎪ 2⎪ 0 0 ⎩ ⎩ ⎭ ⎭ ⎩ ⎭ deci polul acceleraţiilor se va găsi la mijlocul segmentului de dreaptă O1O la orice moment al mişcării rigidului. se obţine sistemul linear şi neomogen de 3 ecuaţii algebrice: r r2 care are determinantul − ω × ε ≠ 0 . Proiectând această ecuaţie pe axele sistemului de referinţă legat de rigid. deci rezultă soluţia unică: ⎧− x J 1 + cos2 ω 0 t + y J sin ω 0 t cos ω 0 t = R cos ω 0 t . deci pentru λ = 1 . ⎨ ⎬ ⎪ ω ⎪ 0 ⎩ ⎭ ⎧ ω 2 cos ω 0 t ⎫ 0 ⎪ ⎪ ε} = ⎨−ω 2 sin ω 0 t ⎬ . ⎪2 x sin ω 0 t + 2 y J cos ω 0 t − z J = 0 . rezultă: r r r v 1 = Rω 0 j − Rω 0 (1 + cos ω 0 t ) k . În condiţia de la punctul c).

122 Cinematica - 2

v 1 = Rω 0 1 + (1 + cos ω 0 t ) ,
2 2 a 1 = Rω 0 10 − ( 2 − cos ω 0 t ) , 2

astfel încât, la momentele t k , viteza şi acceleraţia punctului P1 devin:

r r v 1 ( t k ) = Rω 0 j ,

r r a 1 ( t k ) = − Rω 2 i , 0

având valori minime.

2.3.3. La un moment al mişcării tetraedrului regulat VABC cu muchiile de lungime l , viteza vârfului său A are valoarea v A = 2λl , direcţia AV şi sensul spre V, viteza vârfului B este orientată după muchia AB cu sensul de la A spre B, iar viteza vârfului C este situată în planul feţei ABC. a) Să se determine valorile vitezelor punctelor B şi C, precum şi unghiul α dintre viteza punctului C şi latura BC în planul feţei ABC. b) Să se studieze distribuţia de viteze a tetraedrului la momentul considerat, determinând parametrii cinematici corespunzători, viteza de alunecare şi ecuaţiile axei instantanee faţă de sistemul de referinţă Oxyz legat de el, având originea în centrul bazei ABC, axa Ox după OC şi Oz după OV.

Răspunsuri
a) b)

21 5 3 = 1,24 rad = 71o . λl , α = arctg 3 3 r r r r r r r r λl λ − 3 3 i + 21 j + 4 6 k ; ω = − 2 6 i + 2 2 j + 3 k ; vO = 3 18 r r r r 2λ l u= 4 3 i +4 j+ 6 k ; 35 ⎧ 2 6 83 z= l , ⎪y − ⎧ y − 1,63 z = 1,2l , ⎪ 3 70 sau ⎨ ⎨ ⎩x − 2,83 z = 1,6l . ⎪x − 2 2z = 197 3 l , ⎪ 210 ⎩
v B = λl ,

vC =

(

)

(

)

(

)

2.3.4. Piramida dreaptă VABCD, aflată în mişcare, are ca bază pătratul ABCD şi toate muchiile de lungime l . La un moment al mişcării sale, vârful său A are viteza

2.3 - Cinematica corpului rigid 123 de valoare v A = 2λl orientată după muchia AV cu sensul spre V, viteza vârfului B este dirijată după muchia AB, iar viteza vârfului C este situată în planul bazei sale.
a) Să se exprime analitic vitezele punctelor B şi C faţă de sistemul de referinţă Oxyz legat de piramidă, având originea în centrul bazei sale şi axele de coordonate Ox || DA , Oy || AB , Oz || OV . b) Să se studieze distribuţia de viteze a piramidei la momentul considerat, determinând parametrii cinematici corespunzători, viteza de alunecare şi ecuaţiile axei instantanee faţă de sistemul de referinţă legat de piramidă.

Răspunsuri
a) b)

r r r r v B = λl j , v C = 2λl j . r r r r r λl r r ω = -λ 2 i + k ; v O = - i +3j + 2 k ; 2 l 3l . y = , x − 2z = 2 2

(

)

(

)

u=0 ;

2.3.5.

La momentul

t 1 = π 2 [s]

al

pe axa Oy, variază în timp după legea v1 = 2( sin t + cos t ) [ m s] , să se determine r acceleraţia a 1 a punctului A 1 la momentul t 1 .

mişcării unui cub de muchie l = 0,5m se ştie că r r r vitezele v1 , v 2 , v 3 ale vârfurilor sale A 1 , A 2 , respectiv A 3 sunt orientate după unele muchii ale sale, aşa cum sunt reprezentate în fig. 2.3.5. a) Să se determine relaţiile între valorile vitezelor considerate, din condiţia ca acestea să verifice proprietăţile generale ale distribuţiei de viteze a unui corp rigid. b) Pentru v 1 = v 2 = v 3 = 2 m s , să se studieze distribuţia de viteze a cubului la momentul t 1 , determinând parametrii cinematici Fig. 2.3.5 corespunzători, viteza de alunecare şi ecuaţiile axei instantanee faţă de sistemul de referinţă Oxyz legat de cub, reprezentat în figură. c) Ştiind că în tot timpul mişcării cubului, viteza vârfului său A 1 este dirijată după muchia A 1 B şi că valoarea algebrică a acestei viteze, exprimată prin proiecţia ei

124 Cinematica - 2 d) Dacă tot timpul mişcării cubului, vectorii viteză şi acceleraţie unghiulară sunt coliniari, să se studieze distribuţia de acceleraţii a cubului la momentul t1, determinând parametrii cinematici corespunzători, acceleraţia de alunecare şi ecuaţiile axei instantanee faţă de sistemul de referinţă legat de cub. Care trebuie să fie mişcarea absolută a cubului în acest caz?

Răspunsuri
a) b) c) d)

v1 = v 2 = v 3 . r r v O = 2 j [ m s] ; u = 0; y = 0 , r r r a 1 = −2 j + 8 k m r r r a O = −2 j + 8k m

[ [

] s ] ;
2

r r ω = 4 i [ Rad s] ; z=l .

s2 .

r r ε = −4 i Rad s2 ;

[

]

w=0 ;

y=0 , z=l .

Mişcarea absolută a cubului trebuie să fie de rotaţie în jurul muchiei fixe CD cu r r viteza unghiulară ω = 4( sin t + cos t ) i [ Rad s] şi acceleraţia unghiulară r r ε = 4( cos t − sin t ) i Rad s2 , timpul fiind măsurat în secunde.

[

]

2.3.6. – 11. În mişcarea unui corp rigid, se cunosc variaţiile în timp ale vitezelor punctelor sale P1 , P2 şi P3 , exprimate prin proiecţii faţă de sistemul de referinţă Oxyz legat de rigid, după cum urmează: 2.3.6.

P1 (0,l,0) ,

2.3.7.

( ) r r r P (l,0,0) , v = λl(cos λt i + k ) ; P (0,l,0 ) , r r r r r r r v = λl(− cos λt j + k ) ; P (0,0,l ) , v = λl(cos λt i − cos λt j + k ) ;
P3 (l,0,0 ) ,
1 1 2

r r v1 = λl sin λt k ; P2 (l,l,l ) , r r r r v 3 = λl i + j + sin λt k ;

r r r v 2 = λl j + sin λt k ;

(

)

2

3

3

2.3.8.

P1 (l,0,0) ,

2.3.9.

r πt r ⎞ ⎛r v1 = λl⎜ j + 2 sin k ⎟ ; P2 (l,l,l ) , 2 ⎠ ⎝ r r πt r ⎞ πt r ⎞ ⎛ r r ⎛ r v 2 = λl⎜ − i + j + 2 sin k ⎟ ; P3 (0,l,0 ) , v3 = λl⎜ − i + 2 sin k ⎟ ; 2 ⎠ 2 ⎠ ⎝ ⎝ r r r πt P1 (l,0,0) , v1 = −λl i + k cos ; P2 (− l,0,0 ) , 3 r r r r πt πt r ; P3 (0,l,0 ) , v 3 = −λl cos i ; v 2 = λl − i + k cos 3 3

(

)

(

)

2.3 - Cinematica corpului rigid 125 2.3.10.

r r P1 (l,0,0) , v1 = −λl ln(2 + sin λt ) k ; P2 (0,l,0 ) , r r r r r v 2 = λl ln(2 + sin λt ) k ; P3 (0,0,l ) , v3 = λl i − j ln (2 + sin λt ) ;

(

)

2.3.11.

r r P1 (l,0,0) , v1 = λl ln(2 + cos λt )i ; P2 (0,l,0 ) , r r r r r v 2 = −λl ln(2 + cos λt ) j ; P3 (0,0,l ) , v3 = λl i − j ln (2 + cos λt ) ;

(

)

unde timpul se măsoară în secunde şi λ este o constantă pozitivă dată. Să se studieze distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale rigidului la un moment t al mişcării sale, determinând parametrii cinematici corespunzători, viteza şi acceleraţia de alunecare, precum şi ecuaţiile axelor instantanee pentru distribuţiile de viteze şi de acceleraţii în raport cu sistemul de referinţă legat de rigid.

Răspunsuri
2.3.6.

r r r r r r r r r r ω = λk ; ε = 0 ; v O = λl i + sin λt k ; a O = λ2l j + cos λt k ; r r r r u = λl sin λt k ; w = λ2l cos λt k ; x = 0 , y = l .

(

)

(

)

2.3.7.

r r r r r r r r ω = λ cos λt k ; ε = −λ2 sin λt k ; v O = λl cos λt i − cos λt j + k ; r r r r r a O = λ2l(cos 2 λt − sin λt ) i + λ2l(cos 2 λt + sin λt ) j ; u = λl k ; w = 0 ; x = y = −l . r r ω = λk ;
x=y=0 .

(

)

2.3.8.

r r ε=0 ;

r r πt r v O = u = 2λl sin k ; 2

r r πt r a O = w = πλl cos k ; 2

2.3.9.

r r r πt r πλ πt r πt r ω = λ cos j ; ε = − sin j ; v O = −λl cos i ; 3 3 3 3 r 2 r r πt πλl πt aO = sin i + λ l cos 2 k ; u = w = 0 ; x = 0 , z = l . 3 3 3
r r r ω = λ i + j ln( 2 + sin λt ) ;

2.3.10.

(

)

u=w=0 ;

x=y ,

r r 2 r λ i + j cos λt ε= ; 2 + sin λt z=0 .

(

)

r r vO = a O = 0 ;

126 Cinematica - 2 2.3.11.

r r r λ2 sin λt r ω = λ ln( 2 + cos λt ) k ; ε = − k ; 2 + cos λt r r r v O = λl i − j ln (2 + cos λt ) ;

(

)

r sin λt ⎛ ⎞r ⎛ sin λt ⎞r + ln 2 (2 + cos λt )⎟ i + λ2l⎜ + ln 2 (2 + cos λt )⎟ j ; a O = λ2l⎜ − ⎠ ⎝ 2 + cos λt ⎠ ⎝ 2 + cos λt u=w=0 ; x=y=l .
2.3.12. Un corp rigid are o mişcare de rototranslaţie în raport cu axa fixă O1z1 , fiind pus în mişcare de un şurub legat de rigid, care se mişcă într-o piuliţă fixă. Se cunosc raza medie R a filetului şurubului, unghiul său de pantă α = π 6 şi valoarea,
constantă în timp, a vitezei unui punct A al filetului şurubului v A = 2 3λR 3 . Considerând sistemul de referinţă Oxyz legat de rigid cu axa Oz, legată de axa şurubului, aflată în mişcare pe O1 z1 şi cu axa Ox trecând prin A, să se determine: a) ecuaţia locului geometric al punctelor rigidului, care au unghiul dintre vitezele lor şi planul perpendicular pe axa şurubului de valoare π 3 ; b) ecuaţia locului geometric al punctelor rigidului, care au vitezele perpendiculare pe viteza punctului A; c) ecuaţia locului geometric al punctelor rigidului, ale căror acceleraţii formează unghiul α cu acceleraţia punctului A.

Răspunsuri
a) b) c)

⎛ R⎞ x +y =⎜ ⎟ ; ⎝ 3⎠ R x=− ; 3 x = ± 3y .
2 2

2

2.3.13. Un corp rigid cu punctul fix O are o mişcare de precesie regulată, în care unghiurile lui Euler au expresiile:

ψ = λt ,
λ fiind o constantă pozitivă cunoscută.

θ=

π , 2

ϕ = 2 λt ,

2.3 - Cinematica corpului rigid 127
a) Să se determine vectorii viteză şi acceleraţie unghiulară ai rigidului la un moment t al mişcării sale. b) Să se calculeze vitezele şi acceleraţiile punctelor P1 (l,0,0 ) şi P2 (0,l,0) din rigid la un moment t al mişcării sale. c) Să se determine ecuaţiile axoidelor mişcării rigidului, precum şi ecuaţiile centroidelor generate de punctul Q al axei instantanee, situat la distanţa OQ = 5l de O.

Răspunsuri
a) b)

r r r r ω = λ sin 2λt i + cos 2λt j + 2 k ;

(

)

r r r ε = 2λ2 cos 2λt i − sin 2λt j .

(

)

r r r r r r v1 = λl 2 j − cos 2λt k ; v 2 = λl − 2 i + sin 2λt k ; r r r r a1 = λ2l − 4 + cos 2 2λt i + sin 2λt cos 2λt j + 4 sin 2λt k ; r r r r a 2 = λ2l sin 2λt cos 2λt i − (4 + sin 2 2λt ) j + 4 sin 2λt k .

( (( (
2

)

)

(

)

)

)

c)

⎛ z⎞ (AM) x + y = ⎜ ⎟ ; ⎝ 2⎠
2

2

2 2 (AF) x1 + y1 = ( 2 z1 ) ; 2 2 2 (CF) x1 + y1 = (2l ) , z1 = ± l . 2

(CM) x 2 + y 2 = l 2 ,

z = ±2l ;

2.3.14. a) Să se determine vectorii viteză şi acceleraţie unghiulară ai unui corp rigid, ştiind că, la un moment t al mişcării sale, viteza şi acceleraţia originii sistemului de referinţă Oxyz legat de rigid se exprimă prin:

r r r v O = λR − sin λt i + cos λt j ,

(

)

r r r a O = −λ2 R cos λt i + sin λt j ,

(

)

de mişcare, traiectoria, viteza şi acceleraţia unui punct P( x , y , z) din rigid.

unde λ şi R sunt constante pozitive cunoscute. b) Alegând sistemul de referinţă fix O1x 1 y 1z1 astfel încât, la momentul iniţial t 0 = 0 , coordonatele punctului O să fie x 1O = R , y 1O = z1O = 0 , să se determine legea

Răspunsuri
a)

r r r ω=ε=0 .

128 Cinematica - 2 b) x 1 = x + R cosλt ,
2

( x 1 − x ) + ( y 1 − y)
v = v O = λR ;

y1 = y + R sin λt ,
2

z1 = z ;

= R2 ,

z1 = z ;

a = a O = λ2 R .

2.3.15. Ştiind că originea sistemului de referinţă Oxyz, legat de un rigid aflat în mişcare, se mişcă uniform pe prima bisectoare a planului fix O1 y 1 z1 cu viteza de
valoare v O =

2λl şi că, în acelaşi timp, rigidul se roteşte uniform în jurul axei Oz,

paralelă cu O1 z1 , cu viteza unghiulară de valoare ω = λ , să se studieze distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale rigidului, determinând parametrii cinematici corespunzători, viteza şi acceleraţia de alunecare, precum şi axele instantanee pentru distribuţia de viteze (Δ′), respectiv pentru cea de acceleraţii (Δ′′).

Răspunsuri
r r r r r r ω = λk = λk 1 ; v O = λl j1 + k1 ; (Δ′) x1 = −l , y 1 = z1 ; (Δ′′) x 1 = 0 , y 1 = z1 .

(

)

r r u = λl k1 ;

r r r r ε = aO = w = 0 ;

2.3.16. La orice moment t al mişcării unui corp rigid, proiecţiile pe axele sistemului de referinţă Oxyz legat de rigid ale vitezei originii sale şi unghiurile lui Euler au expresiile: v Ox = λR sin 4λt , v Oy = λR cos 4λt , v Oz = 0 ;

ψ = 3λt ,

θ=

π , 2

ϕ = 4 λt ,

în care R şi λ sunt constante pozitive cunoscute. a) Să se studieze distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale rigidului, determinând parametrii cinematici corespunzători, viteza de alunecare, ecuaţiile axei instantanee de rototranslaţie pentru distribuţia de viteze faţă de sistemul de referinţă Oxyz, precum şi polul acceleraţiilor. b) Care trebuie să fie mişcarea absolută a punctului O? c) Să se calculeze viteza şi acceleraţia punctului A( R , 0 , 0) din rigid la un moment t şi la momentul t 1 = π 8λ .

2.3 - Cinematica corpului rigid 129

Răspunsuri
a)

b) c)

r r r r r r r ω = 3λ sin 4λt i + cos 4λt j + 4λ k ; ε = 12λ2 cos 4λt i − sin 4λt j ; r r r r 3λR r aO = 0 ; u = 3 sin 4λt i + 3 cos 4λt j + 4 k ; 25 100 x − 75z sin 4λt + 16R cos 4λt = 0 , 25x cos 4λt − 25y sin 4λt + 4R = 0 ; J≡0 . v O = λR , aO = 0 . r r r r r r r v A (t ) = λR sin 4λt i + (4 + cos 4λt ) j − 3 cos 4λt k , v A ( t 1 ) = λR i + 4 j ;

(

(

)

(

)

)

(

)

(

)

r aA

r 9 r r⎞ r ⎛ a A = λ2 R ⎜ − 16 + 9 cos2 4λt i + sin 8λt j + 24 sin 4λt k ⎟ 2 ⎠ ⎝

( r r (t ) = 8λ R (− 2 i + 3 k ) .
2 1

)

,

2.3.17. Bara OA, de lungime 3R, se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 , astfel încât capătul său O are o mişcare circulară uniformă ca în fig. 2.3.17, raza traiectoriei O1O = R şi valoarea v O a vitezei sale fiind cunoscute, iar tot timpul mişcării sale bara trece prin manşonul articulat în B( R , 0) . a) Să se studieze distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale barei la un moment t al mişcării sale, când unghiul dintre axa Ox legată de ea şi axa O1 x 1 are valoarea θ( t ) , determinând parametrii cinematici corespunzători, centrul instantaneu de Fig. 2.3.17 rotaţie şi polul acceleraţiilor. b) Să se determine baza şi rulanta în mişcarea plană a barei. c) Să se calculeze valorile vitezelor şi acceleraţiilor punctelor D1 , D 2 şi D 3 ≡ A de pe bară ( OD1 = D1D 2 = D 2 D 3 ) la momentul în care unghiul θ are valoarea π 6 .

130 Cinematica - 2

Răspunsuri
a)

ω=

b)

vO ; ε=0 ; 2R OI = 2O1I = 2 R ; OJ = 4 R , 2 2 x1 + y1 = R 2 ;
2

O1J = 3R .

c)

x 2 + y 2 = (2 R) . v v1 = O 5 − 3 = 0,9 v O , v 2 = v O 2 − 3 = 0,52 v O , 2 vO 13 − 6 3 = 0,81v O ; v3 = 2 2 2 2 2 vO vO vO vO 17 − 4 3 = 0,915 5 − 2 3 = 0,62 a1 = , a2 = , 4R 2R R R v2 v2 a 3 = O 25 − 12 3 = 0,513 O . 4R R

2.3.18. Bara OA se mişcă în planul fix O1x 1 y 1 ca în fig. 2.3.18, astfel încât capătul său O are o mişcare rectilinie şi uniformă pe axa O1 x 1 cu viteza de valoare v O cunoscută şi tot timpul mişcării se sprijină pe muchia B a unui prag de înălţime O1B = h dată. a) Să se studieze distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale barei la un moment t al mişcării sale, când unghiul dintre axa Oy legată de ea şi axa O1y 1 are valoarea θ( t ) , determinând parametrii cinematici corespunzători, centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor. b) Să se determine baza şi rulanta în Fig. 2.3.18 mişcarea plană a barei. c) Să se calculeze valorile vitezei şi acceleraţiei punctului D de pe bară ( OD = h ) la momentul în care θ are valoarea π 3 .

2.3 - Cinematica corpului rigid 131

Răspunsuri
a)

ω=

vO cos2 θ ; h

ε=−

v2 O sin θ cos3 θ ; h2 J≡0 .

x1I = htgθ ,
b) c)
2 y1 x1 = 2 +1 ; h h

y1I =

h ; cos2 θ
y2 −1 , h2 aD =

x=y

y>h .
2 v2 1 vO = 0,125 O . 8 h h

vD =

13 v O = 0,9 v O ; 4

2.3.19. Bara OA se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 ca în fig. 2.3.19, astfel încât capătul său O are o mişcare rectilinie şi uniformă pe axa O1x 1 cu viteza de valoare v O cunoscută şi tot timpul mişcării se sprijină pe periferia unui disc semicircular de rază R, cu centrul în O1 şi cu diametrul după axa O1 x 1 . se studieze a) Să distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale barei la un moment t al mişcării sale, când unghiul dintre axa Oy legată de ea şi axa O1 y 1 are

θ( t ) , determinând valoarea parametrii cinematici corespunzători, centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor. b) Să se determine ecuaţiile centroidelor în mişcarea Fig. 2.3.19 plană a barei. c) Să se calculeze valorile vitezelor şi acceleraţiilor punctelor D1 şi D 2 de pe bară ( OD1 = D1 D 2 = R ) la momentul în care unghiul θ are valoarea π 4.

Răspunsuri
a)

v cos2 θ ω= O ; R sin θ

2 3 v 2 1 + sin θ cos θ O ε=− 2 , sin 3 θ R

(

)

132 Cinematica - 2

x 1I =
b) c)

R , cosθ

y 1I =

R sinθ ; cos2 θ

J≡0 . x y2 . = R R2

y1 = x1 v1 =

2 x1 −1 , R2

x1 > R ;

6− 2 2 12 − 4 2 v O = 0,89 v O , v 2 = v O = 1,26v O ; 2 2 v2 v2 v2 10 v 2 O = 1,58 O , a 2 = 10 O = 3,16 O . a1 = R R 2 R R

2.3.20. Un disc circular cu centrul O şi de rază R se rostogoleşte fără alunecare în planul fix O1x 1 y 1 pe cercul cu centrul în O1 şi de rază 3R, în exteriorul acestuia, astfel încât unghiul dintre dreapta O1O şi axa O1 x 1 variază în timp după legea θ1 = λt , λ fiind o constantă pozitivă cunoscută. a) Să se studieze distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale discului la un moment t al mişcării sale, determinând parametrii cinematici corespunzători, centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor. b) Să se determine baza şi rulanta în mişcarea plană a discului. c) Să se calculeze valorile vitezelor şi acceleraţiilor punctelor A 1 , A 2 , A 3 şi A 4 de pe periferia discului, pentru care diametrele A 1A 3 şi A 2 A 4 sunt perpendiculare între ele, A 1 fiind punctul de tangenţă dintre disc şi cerc la un moment t al mişcării.

Răspunsuri
a) b) c)

ω = 4λ ,

ε=0 ;
2

IO1 = 3IO = 3R ;
x2 + y2 = R 2 .

JO1 =

2 2 x1 + y1 = ( 3R) ;

15R , 4

JO =

R . 4

v1 = 0 ,
2

v 2 = v 4 = 4 2λR ,

v 3 = 8λR ;
2

a 1 = 12λ R ,

a 2 = a 4 = 4 17λ R = 16,5λ2 R ,

a 3 = 20λ2 R .

2.3.21. Un disc circular cu centrul O şi de rază R se rostogoleşte fără alunecare în planul fix O1 x 1y 1 pe cercul cu centrul în O1 şi de rază 3R, în interiorul

A 1 fiind punctul de tangenţă dintre disc şi cerc la un moment t al mişcării discului.Cinematica corpului rigid 133 acestuia. astfel încât unghiul dintre dreapta O1O şi axa O1 x 1 variază în timp după legea θ1 = λt . capătul A al firului are viteza şi acceleraţia de valori v A = 1. A 2 . 2. respectiv 2R. orientate ca în fig. 2. Fig. determinând parametrii cinematici corespunzători. c) Să se calculeze valorile vitezelor şi acceleraţiilor punctelor A 1 . Pentru R = 0. 2 v 2 = v 4 = 2 2λR .22. a 2 = a 4 = 2 5λ R = 4.5λ2 R .2 m şi ştiind că. Răspunsuri a) ω = 2λ . a 1 = 6λ R .5 m s . 2 v1 = 0 . JO = . b) Să se determine baza şi rulanta în mişcarea plană a discului. respectiv a A = 3. A 3 şi A 4 de pe periferia discului.3. se rostogoleşte fără alunecare în planul fix O1 x 1 y 1 pe axa O1 x 1 .2. centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor. 2.3 . centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor. a) Să se studieze distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale discului la un moment t al mişcării sale. al cărui capăt A se mişcă pe o dreaptă paralelă cu axa O1x 1 . a 3 = 2λ2 R .22 .22. R 3R .3. să se determine: a) parametrii cinematici pentru studiul distribuţiilor de viteze şi de acceleraţii ale troliului la momentul considerat. JO1 = v 3 = 4λR . 2 2 x2 + y2 = R 2 . pentru care diametrele A 1A 3 şi A 2 A 4 sunt perpendiculare între ele.75 m s 2 . ε=0 . λ fiind o constantă pozitivă cunoscută.3. 2 IO1 = 3IO = 3R . Un troliu cu centrul O şi cu razele tamburilor R. la un moment dat al mişcării troliului. b) c) 2 2 x1 + y1 = ( 3R) . fiind pus în mişcare printr-un fir înfăşurat pe tamburul de rază R al troliului.

c) Să se calculeze valorile vitezelor şi acceleraţiilor punctelor O şi B ale barei la momentul în care θ = π 6 . A 2 . a I = 2.3. a 3 = a 4 = 1. OJ = R i1 − j1 . determinând viteza unghiulară.5 5 = 1.5 m s . astfel încât punctul A are o mişcare rectilinie şi uniformă pe axa O1 y 1 ca în fig. îndoită în unghi drept la mijlocul său O. b) Să se determine baza şi rulanta în mişcarea plană a barei.23 are valoarea θ( t ) .5 m s .23.3. Bara AOB de lungime 2 l . v 2 = v 4 = 0.5 i1 − j1 [ m s] . a 1 = a 2 = 1. c) viteza polului acceleraţiilor şi acceleraţia centrului instantaneu de rotaţie. 2. . 2. când unghiul dintre axa Ox legată de latura OB a barei şi axa O1x 1 Fig. se mişcă în planul fix O1 x 1y 1 .134 Cinematica . Răspunsuri a) r r ω = −2. a O = 2.75 m s2 . r r ε = −6.5 j1 m s 2 .2 b) valorile vitezelor şi acceleraţiilor punctelor A 1 .23.5 m s2 . diametrul A 1A 3 este paralel cu axa O1 y 1 . la momentul considerat. v O = 1 m s . centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor.25 10 = 3. r r r OI = −2R j1 . acceleraţia unghiulară.25 2 = 1.5 k1 [Rad s] . [ ( ] ) b) c) v1 = 1.3. exprimate prin proiecţii faţă de sistemul de referinţă fix.12 m s . 2 v 3 = 0. iar latura OB trece prin manşonul articulat în punctul B de pe axa O1x 1 . A 3 şi A 4 de pe periferia tamburului de rază R al troliului. a) Să se studieze distribuţiile de viteze şi de acceleraţii ale barei la un moment t al mişcării sale. iar diametrul A 2 A 4 este paralel cu axa O1 x 1 .95 m s . ( ) [ ] 2. r r r r r v J = 0. pentru care. pentru care O1D = l .25 k1 Rad s 2 . valoarea v A a vitezei sale fiind cunoscută.

. cos α r λ2 sin α r ε= i′ . l x 2 + l 2 = 2ly vB = aB = ε= v2 A 2 (1 + sin θ) cos θ . P3 şi P4 de pe circumferinţa bazei conului. 2. Un con circular drept cu raza bazei de lungime R şi unghiul la vârf 2α se rostogoleşte fără alunecare pe planul fix Ox 1 y 1 . 2 v2 3 3 v2 A = 2.3.675 A .32 v A . astfel încât centrul A al bazei sale are viteza de valoare constantă v A = λR . În raport cu sistemul de referinţă Ox′y′z′. IA = ID = 1 + sin θ l .Cinematica corpului rigid 135 Răspunsuri a) ω= b) c) l 2 y1 + l 2 = 2l x1 vA (1 + sin θ) . 2 3 6 v2 v2 A = 3. .3.2. orientată ca în fig.24 a) viteza şi acceleraţia unghiulară a conului. J≡A .3 . având axele Oz ′ ≡ Oz1 şi Oy′ după dreapta OP1 .6 A . Răspunsuri a) r λ r ω=− j′ . P1 fiind punctul de contact al bazei conului cu planul Ox 1y 1 . 2 l l 2.24. cos3 α . vO = aO = 7 v A = 1. 2. P2 . pentru care diametrele P1 P2 şi P3 P4 sunt perpendiculare între ele. 2 l l 16 − 6 3 v A = 1. să se determine: Fig.185v A . b) vitezele şi acceleraţiile punctelor P1 .3.24.

h ⎝ ⎠ r Rr r ⎞ r ⎛ v 4 = −λR ⎜ i′ + j′ + k′ ⎟ . r r r λR v4 = − − cos α i ′ + k′ cosα r r r λ2 R a2 = − sin 2α j′ + k′ cos3 α r r λ2 R r a4 = i ′ − sin α j′ . ω = − λ j′ + h h r r r r r ⎛ r Rr r ⎞ v1 = 0 . b) vitezele şi acceleraţiile punctelor P1 . cos α r λ2 R r . pentru care diametrele P1 P2 şi P3 P4 sunt perpendiculare între ele.25. cos 2 α ( ) ( ) 2. 2. P3 şi P4 de pe periferia discului. cos3 α r r λ2 R r . a3 = − i ′ + sin α j′ . P2 . Un corp rigid cu punctul fix O. în poziţia în care bara este perpendiculară pe planul discului. este realizat prin sudarea barei OA de lungime h în centrul A al unui disc circular de rază R.25 rigidului.3. r r v 2 = −2λR i ′ . 2.2 b) r r v1 = 0 . să se determine: a) viteza şi acceleraţia unghiulară a Fig. a1 = k′ . Discul se rostogoleşte fără alunecare pe planul fix O1 x 1 y 1 astfel încât viteza punctului A are valoarea constantă v A = λR şi este orientată ca în fig.3.3. cos 2 α ( ) ( ) ( ) r r r λR v3 = − cos α i ′ + k′ . v 2 = −2λR i ′ . În raport cu sistemul de referinţă Ox′y′z′. Răspunsuri a) b) r λR r r λ2 R r r k′ . situat pe axa fixă O1 z1 la distanţa OO1 = R .136 Cinematica . având axele Oz ′ ≡ O1 z1 şi Oy′ după axa barei. h ⎝ ⎠ . v3 = λR ⎜ − i′ + j′ + k′ ⎟ . ε = i′ .25. P1 fiind punctul de contact al discului cu planul fix pe care se rostogoleşte.

La un moment t 1 al mişcării mecanismului. ε = ω = λ2 > 0.1) şi din enunţ rezultă imediat: r r r r v O = ω × IO = −2Rω i1 = 2λR i1 . b) viteza şi acceleraţia punctului A.4.1.4. acceleraţia centrului instantaneu de rotaţie şi viteza polului acceleraţiilor pentru disc. ⎠ ⎝h 2 2 r ⎛h +R r a 3 = − λ2 R⎜ i′ + ⎝ h2 r ⎛ 3R r r ⎞ a 2 = − λ2 R⎜ j′ + k ′⎟ .1. ω = −λ < 0.4 . 2. a O = −2λ2 Ri1 . în care se cunosc: unde λ este o constantă pozitivă dată. ⎝ h ⎠ 2 2 r Rr⎞ Rr⎞ r 2 ⎛h + R i ′ − j′⎟ . iar celălalt capăt se mişcă pe axa O1 x 1 .4. r r r r v O = 2λRi1 . Fig.2. j′⎟ . 2. este articulat un capăt al barei AB de lungime 5R.1) r OA = R j1 . a 4 = λ R⎜ h ⎠ h ⎠ ⎝ h2 2. c) viteza unghiulară şi acceleraţia unghiulară a barei. În punctul A al discului. r r r r dv & & a O = O = −2Rω i1 = −2λ2 R i1 . să se determine: a) viteza unghiulară şi acceleraţia unghiulară a discului. Discul circular cu centrul O şi de rază 2R se rostogoleşte fără alunecare în planul fix O1 x 1 y 1 pe axa O1x 1 .1. a) Din fig. Rezolvare Metoda I.4. Cinematica mecanismelor plane 2. situat la distanţa R de O.Cinematica mecanismelor plane 137 r ⎛Rr r ⎞ a 1 = λ2 R⎜ j′ + k ′⎟ . dt . d) viteza şi acceleraţia punctului B.

( ) c) Punctul B având o mişcare rectilinie după axa O1 x 1 . aşa cum se arată în fig. 4 d) Deoarece ω 1 = 0 . care are centrul în A′.1. 2λ2 de unde rezultă imediat poziţia punctului J. deoarece perpendicularele pe aceste viteze în punctele respective sunt. viteza unghiulară ω 1 a barei trebuie să fie nulă. astfel încât. ω λ precum şi distanţa de la O la polul acceleraţiilor: ϕ= π . se pot determina viteza şi acceleraţia punctului A şi acceleraţia centrului instantaneu de rotaţie pe baza formulelor generale: r r r r r v A = v O + ω × OA = ω × IA = 3λR i1 . ( ) ( ) λ2 ε1 = − .4. se calculează acceleraţia punctului B în funcţie de acceleraţia cunoscută a punctului A şi se pune condiţia ca aceasta să fie dirijată după axa O1x 1 . astfel încât rezultă: r r r r r 2 a B = a A + ε1 × AB − ω1 AB = 3R ε1 − λ2 i1 − R 4ε1 + λ2 j1 . În această figură s-a reprezentat cu linie întreruptă şi cercul inflexiunilor pentru disc. paralele între ele şi nu se pot intersecta. astfel încât se obţin elementele cerute în enunţ: . în primul rând. să se afle poziţia acestuia la momentul considerat. se calculează unghiul ϕ dintre acceleraţia oricărui punct al discului şi dreapta ce uneşte acel punct cu polul acceleraţiilor: ε λ2 tgϕ = 2 = 2 = 1 . la mijlocul diametrului său OI. ( ) Pentru determinarea vitezei polului acceleraţiilor este necesar. 2. iar după determinarea acceleraţiei unghiulare ε 1 se pot determina acceleraţiile tuturor punctelor de pe bară. r r r r a I = a O + ε × OI − ω2 OI = 2λ2 R j1 . la momentul considerat. Pentru determinarea acceleraţiei unghiulare ε 1 a barei. vitezele tuturor punctelor de pe bară sunt egale ca vectori.1).138 Cinematica . de asemenea. Ca urmare. viteza sa va fi paralelă cu viteza celuilalt capăt A al barei la momentul t 1 . 4 OJ = aO ε2 + ω4 = 2λ2 R = 2R . r r r r r a A = a O + ε × OA − ω2 OA = −λ2 R 3 i1 + j1 .2 b) Cunoscând parametrii cinematici pentru studiul distribuţiilor de viteze şi de acceleraţii ale discului la momentul t 1 al mişcării mecanismului. Acum se poate calcula şi viteza polului acceleraţiilor la momentul considerat: r r r r v J = ω × IJ = λR i1 + j1 .

După determinarea vitezei unghiulare ω 1 a barei. Considerând ca parametru de poziţie al mecanismului unghiul β dintre axa Ox legată de disc ce trece prin A şi direcţia pozitivă a axei O1y 1 .1).4. aşa cum este indicat în fig. de unde rezultă: a B = 3λ2 R + λ2 R 3 15 2 = λR. dacă se calculează acceleraţia relativă a lui B faţă de A: r r r r r 2 a AB = a B − a A = ε1 × AB − ω1 AB = ε1 × AB . se poate studia mişcarea mecanismului după momentul t 1 în funcţie de un parametru de poziţie ales convenabil. direcţia ei fiind cunoscută. deci poziţia lui J 1 se poate determina grafic. Deoarece ω 1 = 0 . ⎜ 5 ⎝ 4 5 5 5⎠ 4 Metoda II. care la momentul t 1 Fig. . 2.4.2). care se proiectează pe direcţia AB şi pe direcţia perpendiculară: a B cos α − 3λ2 R cos α − λ2 R sin α = 0 . se mai pot determina acceleraţia unghiulară ε 1 şi valoarea a B a acceleraţiei punctului B la momentul t 1 . a B sin α − 3λ2 R sin α + λ2 R cos α = −5Rε 1 . Pentru determinarea vitezelor unghiulare şi a acceleraţiilor unghiulare ale celor două corpuri la momentul t 1 .1. ca intersecţia dreptelor ( Δ 1 ) perpendiculară pe acceleraţia lui A şi ( Δ 2 ) perpendiculară pe O1x 1 . calculul vitezelor şi acceleraţiilor oricăror puncte ale sale se face la fel ca prin metoda precedentă. pentru care se pot exprima uşor parametrii de poziţie în funcţie de β.Cinematica mecanismelor plane 139 r r r v A = v B = 3λRi1 . r r r r 15 a B = a A + ε1 × AB = − λ2 R i1 . 4 Dacă s-ar cere studiul distribuţiei de acceleraţii a barei al momentul t 1 .2) este nul.2. 4 4 ε1 = − λ2 ⎛ 15 3 9 4 ⎞ λ2 − + ⎟=− .1. După determinarea acestor elemente ale mişcării mecanismului.4 . ar fi necesar să se determine poziţia polului acceleraţiilor J 1 şi unghiul ϕ 1 dintre acceleraţia oricărui punct al barei şi dreapta ce uneşte acel punct cu J 1 . 2.4. rezultă ϕ 1 = ± π 2 . se pot alege sistemele de referinţă Oxy legat de disc şi Bx′y′ legat de bară ca în fig.1. după care se particularizează pentru valoarea acestui parametru la momentul t 1 . 2. ceruta la punctele a) şi c).

. 4 θ ′( t 1 ) = α = arcsin 3 .4. articulată în punctul A de pe axa O1 y 1 la distanţa O1A = 2 R . din fig. când manivela O1O este dirijată după axa O1 x 1 . & && β( t ) = λ > 0 . ε1(t1 ) = − λ2 . pentru momentul considerat să se determine: a) vitezele unghiulare şi acceleraţiile unghiulare pentru bielă şi cealaltă manivelă. 5 & ω 1 ( t) = θ ′ = − & β( t ) sin β 25 − ( 2 + cos β) 2 .4. b) poziţia polului acceleraţiilor al bielei şi acceleraţia mijlocului său C.1. care se mişcă în planul fix O1x 1 y 1 . λ fiind o constantă pozitivă cunoscută.2) rezultă imediat: θ( t ) = π & && − β( t ) . ε( t ) = −β( t ) . 1 ε( t 1 ) = λ2 > 0 .2) se poate scrie relaţia: AA ′′ = 2 R + R cosβ = 5R sin θ ′ .2. 1 c) Notând cu A′′ proiecţia punctului A pe axa O1x 1 .4.140 Cinematica . este format din manivelele O1O de lungime 2R. articulată în O1 . viteza unghiulară şi acceleraţia unghiulară ale manivelei AB au valorile algebrice ω 2 = 2λ şi ε 2 = − λ2 . ω( t ) = −β( t ) . 2. respectiv AB de lungime R. a O ( t ) = 2 Rβ( t ) i1 . Ştiind că la un moment dat al mişcării mecanismului. & && Particularizând pentru β( t 1 ) = 0 . Un mecanism plan. rezultă succesiv: θ ′ = arcsin 2 + cosβ( t ) . ω( t 1 ) = − λ < 0 . β( t 1 ) = λ şi β( t 1 ) = − λ2 . 2. 2 r r r r & && v O ( t ) = 2 Rβ( t ) i1 . 5 2.2 a) Deoarece la orice moment t al mişcării mecanismului. pe baza fig. β( t ) = − λ2 < 0 . poziţia centrului instantaneu de rotaţie I al discului este cunoscută.1. & ε1 ( t) = ω 1 = − && β( t ) sin β 25 − ( 2 + cosβ) 2 & − β 2 ( t) 25 cosβ − ( 2 + cos β)(1 + 2 cosβ) (25 − (2 + cosβ) ) 2 32 . se obţin parametrii cinematici ceruţi în enunţ: ω 1(t1 ) = 0 . la orice moment al mişcării mecanismului. la celelalte capete ale acestora fiind articulată biela OB de lungime 5R . din care.

4 2 5 2 2.4. 2. 2 sau formula de distribuţie de rotaţie faţă de polul acceleraţiilor: 37 2 5 5 2 +4 = λR .2.04λ2 R . ω 1 = λ . care se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 .4. ε 1 = 0 . a C = λ2 R 4 + aC = 37 2 λ R = 6.λ2 R j1 = r r 2 = 2R .2 din care se determină parametrii cinematici ceruţi: ω = 0 . cu cele două manivele paralele între ele şi perpendiculare pe axa O1 y 1 .Rω2 . bara AB de lungime 4R. Mecanismul din fig. 2.4. poziţia sa fiind reprezentată în fig. Cunoscând . dintre care două se mişcă pe axa O1 x 1 şi unul pe O1 y 1 .3.3.4 .4. la momentul considerat. b) Pentru acceleraţia punctului O acum se pot exprima relaţiile: r r r r r a O = −2λ2 R i1 = ε × JO = λ2 y1J i1 + λ2 (2R − x1J ) j1 . 2 r r r r v O = v B + ω × BO = 2ω1R j1 . astfel încât se pot scrie relaţiile: r r r v B = ω2 × AB = 2λR j1 . ( ) ( ( ) ) ( ) Fig. y1J = −2 R .2. Pentru determinarea acceleraţiei punctului C se poate folosi sau formula generală de distribuţie a acceleraţiilor: r r r ⎛ r 1r ⎞ a C = a O + ε × OC − ω2 OC = −λ2 R ⎜ 3 i1 + j1 ⎟ .Cinematica mecanismelor plane 141 Rezolvare a) Din enunţ rezultă că.4λ2 R i1 + Rε + 2Rω2 . 2 ⎠ ⎝ r r r a C = ε × JC − ω2 JC = ε × JC . 2. este format din manivela O1D de lungime R. mecanismul se află în poziţia din fig.ω1 i1 + ε1 j1 . r r r r a B = ε2 × AB − ω2 AB = −λ2 R 4 i1 + j1 .ω2 BO = r r = 2Rε . r r r a O = a B + ε × BO . 2.2. bara BC de lungime 2R şi 3 culisoare.4. ε = λ2 . de unde rezultă coordonatele polului acceleraţiilor faţă de sistemul de referinţă fix: x1J = 2 R .

2. 2 ( x ′ + R) 2 + ( y′) 2 = (3R) 2 c) v 1 = λR 1 + 8cos2 λt .4. y1I1 = −6R cosλt . c) valorile vitezelor şi acceleraţiilor punctelor P1 de pe bara AB şi P2 de pe bara BC.2 OD = DA = R şi variaţia în timp a unghiului dintre manivelă şi axa O1 x 1 dată de θ1 = π 2 − λt . . să se determine aceleaşi elemente ale mişcării sale la momentul considerat. acceleraţiile unghiulare.142 Cinematica .4.2. Dacă pentru mecanismul din fig. la momentul în care ocupă poziţia din figură. pentru care BP1 = BP2 = R . . x 1I1 = 6R sin λt . b) ecuaţiile bazelor şi rulantelor pentru cele două bare faţă de sistemele de referinţă din figură. ε = ε1 = 0 . ω BC = ω 1 = − λ . a 1 = λ2 R 1 + 8 sin 2 λt . centrele instantanee de rotaţie şi polii acceleraţiilor pentru barele AB şi BC.4. 2.3 2 2 x1 + y1 = ( 2 R ) . să se determine: a) vitezele unghiulare. având sensurile contrare celor din figură. b) x 2 + ( y − R) = R 2 . 2. unde λ este o constantă pozitivă. v 2 = λR 1 + 24 cos2 λt . J ≡ J 1 ≡ O1 . se cunosc ω 2 = −2λ şi ε 2 = 3λ2 . a 2 = λ2 R 1 + 24 sin 2 λt . 2 ω AB = ω = λ . 2 2 2 x1 + y1 = ( 6R ) . Răspunsuri a) Fig.4. O1I = 2 DI = 2 R .

4. centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor pentru scripetele mobil. diametrul A 1A 2 este orizontal şi A 3A 4 vertical.4 . v 3 = v 4 = λR = 1. v 1 = 2λR . A 2 . Răspunsuri a) b) ω=− λ .6λ2 R . v 2 = λR . 2.4. 2 2. acceleraţia unghiulară. 2.2. 4 . ε = 0 .5. pentru care. ω 1 = −λ . a1 = a 2 = a 3 = a 4 = .8λR . 2 2 λ2 R a Q = 0 . se mişcă într-un plan vertical astfel încât cei doi scripeţi cu axă fixă orizontală se rotesc după legile θ1 = 2λt şi θ 2 = λt .Cinematica mecanismelor plane 143 Răspunsuri a) b) ω = 0 . x 1J = y 1J = −2 R . 2 10 3 v Q = λR . Mecanismul de ridicat cu dublă acţionare din fig. IA1 = 2 IA 2 = 4R .4. J ≡ O . format din 3 scripeţi de aceeaşi rază R şi din sarcina Q. ⎝ 2 ⎠ aC = 85 2 λ R = 4. ε 1 = 2λ2 .5. λ fiind o constantă pozitivă cunoscută şi cele două unghiuri de rotaţie având sensurile din figură. la un moment dat al mişcării mecanismului. r ⎛ r 7r⎞ a C = λ2 R⎜ −3 i1 + j1 ⎟ . A 4 de pe periferia scripetelui mobil. b) Să se calculeze valorile vitezelor Fig. a) Să se determine viteza unghiulară. A 3 . ε = λ2 .5 şi acceleraţiilor sarcinii şi ale punctelor A 1 .

2.2 2. 2. x1A = 2l cos λt . IO = v 3 = v 4 = 2λR 1 + λ2 t 2 . ε1 = ε 2 = 0 . ω OB = ω 2 = − λ . a 1 = a 2 = a 3 = a 4 = 2λ2 R 1 + 4λ4 t 4 . Răspunsuri a) ω OA = ω 1 = λ .144 Cinematica . se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 astfel încât celelalte capete ale lor se mişcă pe axa O1 x 1 după legile: unde λ este o constantă pozitivă cunoscută (vezi fig. λ fiind o constantă pozitivă cunoscută. 2. λt v1 = 2λR(1 + λt) . Dacă pentru mecanismul de ridicat din fig. v 2 = 2λR 1 − λt . J≡O . Barele OA şi OB de lungime 2 l fiecare. centrele instantanee de rotaţie şi polii acceleraţiilor pentru cele două bare. să se determine aceleaşi elemente ale mişcării sale la un moment dat t .5.7). b) Să se scrie ecuaţiile centroidelor Fig. articulate între el în O. x1B = 6l cos λt . 2. alegând sistemele de referinţă legate de bare astfel încât axa Ax′ să fie dirijată după AO. iar By′′ după BO. v Q = 2λR . . unghiurile de rotaţie considerate variază în timp după legile θ1 = 2λt + λ2 t 2 şi θ 2 = 2λt − λ2 t 2 .4.4.4. R .7 celor două bare şi ecuaţia traiectoriei punctului O.4.4. acceleraţiile unghiulare.6. ε = −2λ2 . c) Să se calculeze valorile vitezelor şi acceleraţiilor mijloacelor C şi D ale barelor la un moment t al mişcării.7. aQ = 0 . a) Să se determine vitezele unghiulare. Răspunsuri a) b) ω = −2λ2 t .

să se determine aceleaşi elemente ale mişcării sale. λ fiind o constantă pozitivă cunoscută.Cinematica mecanismelor plane 145 J 1 ≡ J 2 ≡ O1 . ε1 = ε 2 = 0 . a D = λ2l 1 + 24 cos 2 λt . x +y =l . 2⎠ ⎝2⎠ 2 2 ⎛ x1 ⎞ ⎛ y1 ⎞ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ =1 . biela OA de lungime 4R şi . 2 2 (x′′)2 + ⎛ y′′ − 5l ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎛ 5l ⎞ =⎜ ⎟ . 2. este format din discul circular de rază R cu centrul în O. x1B = 5l sin λt . Dacă pentru mecanismul din fig. ⎛ x1 ⎞ ⎛ y1 ⎞ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ =1 .4 . 2 (x′ + l )2 + (y′)2 = l 2 . 2 y1I1 = −l cos λt .4. x1I 2 = 5l sin λt .9. y1I 2 = 6l sin λt .4. ω2 = λ . b) x1I1 = 2l cos λt . a D = λ2l 1 + 15 sin 2 λt . legile de mişcare rectilinie ale capetelor A şi B ale barelor sunt: x1A = l sin λt . 2. 2 x1I1 = l sin λt .8. 2.9. ca în problema precedentă. ⎝ 4l ⎠ ⎝ 2l ⎠ c) 2 2 v C = λl 1 + 8 sin 2 λt . 2. b) y1I2 = 5l cos λt . 2 1 2 1 2 ⎛ ′ l⎞ ⎛l⎞ 2 ⎜ x + ⎟ + (y′) = ⎜ ⎟ . a C = λ2l 1 + 8 cos 2 λt . v D = λl 1 + 15 cos 2 λt . v D = λl 1 + 24 sin 2 λt . a C = λ2l 1 + 3 sin 2 λt .4. care se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 . J 1 ≡ J 2 ≡ O1 . 2 2 x1 + y1 = (2l ) . 2 x1I2 = 6l cos λt . Răspunsuri a) ω 1 = −λ . (x′′)2 + (y′′ − 3l )2 = (3l )2 .7. Mecanismul din fig.4. y1I1 = −2l sin λt . ⎝ 3l ⎠ ⎝ 2l ⎠ c) v C = λl 1 + 3 cos 2 λt . 2 2 x1 + y1 = (6l ) . 2⎠ ⎝ ⎝2⎠ 2 2 2 x1 + y1 = (5l ) .2.

2. centrele instantanee de rotaţie şi polii acceleraţiilor pentru bielă şi disc. sin 3 θ1 O1I = 2AI = 8R . 2.146 Cinematica . M 3 de pe periferia discului şi M 4 de la mijlocul bielei la momentul în care unghiul θ1 dintre manivelă şi axa O1x 1 are valoarea π 4 . 2. unde λ este o constantă . x 1I1 = 8R cosθ1 .4. x 2 + ( y − 4 R) = ( 4 R) . c) valorile vitezelor şi acceleraţiilor punctelor M 1 . M 2 . b) 2 2 x1 + y1 = (8R) . λ2 cos θ1 ε= .10. Ştiind că discul se rostogoleşte fără alunecare pe dreapta (Δ) paralelă cu axa O1x 1 . sin θ1 ω d = ω 1 = −8λ . cele ivela 3 corpuri ale sale fiind articulate între ele ca în figură.9 se dă legea de mişcare rectilinie pe axa O1 x 1 a centrului discului sub forma x 1O = 8R sin λt . 2 v 4 = 2 10λR . ε1 = 0 . J ≡ J1 ≡ O .4. a 1 = a 2 = a 3 = 64λ R . Răspunsuri a) ω OA = ω = λ . a) vitezele acceleraţiile unghiulare. 2 2 c) v1 = v 3 = 8 2λR . dacă sistemul de referinţă legat de ea se alege cu axa Oy dirijată Fig.4. a 4 = 4 2λ R . 2 v 2 = 16λR .2 manivela O1A de aceeaşi lungime.9 după OA. astfel încât centrul său O are o mişcare rectilinie şi uniformă pe O1 x 1 cu viteza de valoare v O = 8λR cunoscută. b) ecuaţiile bazei şi rulantei pentru bielă. 2 y 1I1 = − R . Dacă pentru mecanismul din fig. să se determine: unghiulare.

a 3 = 8λ2 R 17 + 4 2 = 38. J ≡ O1 . c) v 4 = 2 5λR . 33 ϕ 1 = arctg 2 = 10° . acceleraţia unghiulară. să se determine elementele mişcării sale cerute la punctele a) şi c) din problema precedentă.4.94λ2 R . a 4 = 2 5λ2 R . a 2 = 24 2λ2 R . unde λ este o constantă pozitivă. 2. se mişcă în planul fix O1x 1y 1 astfel încât culisorul D are o mişcare rectilinie pe o axă paralelă cu O1 y 1 la distanţa 3 l de aceasta.11 . x1I1 = 8R sin λt . v 2 = 8 2λR . 8 v1 = v 3 = 8λR . Cunoscând lungimile barelor O1A = O 2 B = CD = 2l .174 R .Cinematica mecanismelor plane 147 pozitivă cunoscută. Răspunsuri a) ω=λ .4 . b) ecuaţiile bazei şi rulantei.11. centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor. Mecanismul din fig. alegând sistemul de referinţă legat de bară cu axa Cy O1O 2 = AB = 2l şi variaţia în timp θ1 = λt Fig. AC = 3l . O1I = 2AI = 8R . ε 1 = 8λ2 sin λt . pentru bara CD să se determine: a) viteza unghiulară. R OJ 1 = = 0.4.2.08λ2 R .4. 2. 2. a 1 = 8λ2 R 17 − 4 2 = 26. poziţia polului acceleraţiilor al discului trebuind precizată la momentul în care θ1 = π 4 . format din 4 bare articulate între el ca în figură.11. ω 1 = −8λ cos λt . y 1I1 = − R . distanţa a unghiului dintre O1A şi axa O1 x 1 . ε = 0 .

.2 dirijată după ea.12. λ fiind o constantă pozitivă. y 1J = 0 . să se determine: a) vitezele unghiulare.12. x1I = 3l + 4l cos λt . b) ecuaţiile bazelor şi rulantelor pentru aceleaşi bare. AB = 2l şi variaţia în timp a unghiului dintre O1A şi axa O1x 1 dată de θ1 = λt . 2. c) valorile vitezei şi acceleraţiei mijlocului său M la momentul în care unghiul θ1 are valoarea π 3 . (x1 − 3l )2 + y12 = (4l )2 v M = 3λl .4. 2 x1J = 3l . culisorul C fiind articulat la mijlocul barei AB. acceleraţiile unghiulare. ε = 0 .4. este format din 3 bare articulate între el ca în figură şi din 2 culisoare având mişcări rectilinii pe axa O1 x 1 . c) valorile vitezei şi acceleraţiei mijlocului M al barei BD la momentul în care θ1 = π 3 .4. a M = 7λ2l . 2. care se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 . . centrele Fig.148 Cinematica . 2. considerând sistemele de referinţă legate de ele cu axa Cy după CA. Mecanismul din fig.12 instantanee de rotaţie şi polii acceleraţiilor pentru barele AB şi BD. Răspunsuri a) b) c) ω = −λ . y1I = 4l sin λt . Cunoscând lungimile barelor O1A = BD = l . x 2 + y 2 = (2l ) . respectiv cu axa Bx′ după BD.

paralelă cu O1 x 1 .2. O1I = 2AI = 2l . 2. A 3 şi A 4 de pe periferia discului. ε = ε 1 = 0 . aM = 13 2 λ l = 1. 2 2 x1 + y1 = (2l ) . 2. c) expresiile analitice faţă de sistemul de referinţă fix ale vitezelor şi acceleraţiilor punctelor A. este format din discul circular de rază R cu centrul în D. A 2 . să se determine: a) vitezele unghiulare. centrele instantanee de rotaţie şi polii acceleraţiilor pentru cele 3 corpuri ale mecanismului în funcţie de unghiul θ dintre bara AB şi axa O1 y 1 . B şi C în funcţie de unghiul θ. x1I1 = 4l cos λt . 2 x 2 + (y − l ) = l 2 .13.4. acceleraţiile unghiulare.4 . 2 c) vM = 37 λl = 3.4. cele 3 corpuri ale sale fiind articulate între ele ca în figură. astfel încât Fig. J ≡ J 1 ≡ O1 . 2 2.13.04λl . bara BD de lungime l şi bara AB de lungime 2 l .4. ω BD = ω 1 = λ . 2 (x′ + l )2 + (y′)2 = (2l )2 . 2 y1I1 = −4l sin λt . b) 2 2 x1 + y1 = (4l ) .8λ2l .13 centrul său are o mişcare rectilinie şi uniformă pe O1x 1 cu viteza de valoare v D cunoscută şi orientată ca în figură. Ştiind că punctul A se mişcă pe axa O1 y 1 . b) valorile vitezelor şi acceleraţiilor punctelor A 1 . pentru care diametrul A 1A 2 este paralel cu axa O1y 1 . Mecanismul din fig. care se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 .Cinematica mecanismelor plane 149 Răspunsuri a) ω AB = ω = − λ . . iar A 3 şi A 4 se află pe axa O1 x 1 la momentul considerat. că mijlocul C al barei AB are o mişcare rectilinie pe axa O1x 1 şi că discul se rostogoleşte fără alunecare pe dreapta (Δ) .

v 3 = v 4 = 2v D . BD şi OA. y1I = CI = l cos θ . λ = 0. este format din 4 bare de lungimi O1D = 2l . v B = − D 2 i1 + tgθ j1 . articulate între ele ca în figură.5 s −1 .4. 3 9l cos θ ( ) Fig. care se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 . 3 3 r r v2 r r r D a C = 0 . 2.4. b) valorile vitezelor şi acceleraţiilor punctelor O. a B = −a A = j1 . .14.2m . ε = −ε 2 = D2 9l cos3 θ I 1 ≡ A 1 . R vD r r vC = − i1 . b) c) v 2 = 2v D . v1 = 0 . J1 ≡ J 2 ≡ D . acceleraţiile unghiulare.14.4. 3 J≡C . OC = BD = l şi OA = 3l . ε1 = 0 . v 2 sin θ . articulaţia O mişcându-se O1 x 1 . Ştiind că pe axa O1C = CD = OB = BE = EA şi că unghiul dintre bara O1D şi axa O1 x 1 variază în timp după legea θ1 = λt .2 Răspunsuri a) ω d = ω1 = ω AB vD vD . r r r v v r r v A = D tgθ j1 . v2 a1 = a 2 = a 3 = a 4 = D . B. să se determine: a) vitezele unghiulare.150 Cinematica . 2. E şi A la momentul în care θ1 = π 3 pentru datele numerice: l = 0. centrele instantanee de rotaţie şi polii acceleraţiilor pentru barele OC. λ fiind o constantă pozitivă cunoscută. elipsograf din fig. y1I 2 = −DI 2 = −3l cos θ .14 Mecanismul 2. ωBD = ω2 = . 3l cos θ R & = ω = θ = −ω 2 .

λ fiind o constantă pozitivă cunoscută. Pe bara DE se mişcă un culisor P după legea CP = s( t ) = 2 R sinλt .5 . Fig. se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 astfel încât unghiul dintre manivela O1O şi axa O1 x 1 variază în timp după legea θ1 = λt . O1I 2 = 2DI 2 = 4l .5. J 1 ≡ J 2 ≡ J ≡ O1 .5.374 m s . 2. ω OA = ω = λ . de lungimi O1O = O 2 A = OA = OB = R şi DE = 2 2 R . a E = 0. 2.173 m s .5.265 m s .1.2. pentru care DB = BC = CA = AE şi O1O 2 = R . a A = 0. a B = 0. b) v O = 0.5. v B = 0.187 m s2 . 2. v E = 0. Mişcarea relativă a punctului material 2. format din 5 bare articulate între ele ca în figură. viteza şi acceleraţia în mişcarea absolută a culisorului. I 1 ≡ D . Mecanismul din fig. Să se determine traiectoria. y1I = −2l sin λt .458 m s . v A = 0.1. a O = 0.132 m s2 .Mişcarea relativă a punctului material 151 Răspunsuri a) ω OC = ω 1 = ω BD = ω 2 = − λ .1 .087 m s2 . ε1 = ε 2 = ε = 0 .05m s 2 . x1I = 2l cos λt .

2 y1 = R R . & v r = s = 2λR cos λt .2 Rezolvare Din fig. a c = 0 . având laturile OA şi EB perpendiculare între ele. Ca urmare. se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 astfel încât punctul său E are o mişcare circulară pe cercul cu centrul în punctul O de pe axa O1y 1 . este dreptunghic în O şi isoscel. ⎛π ⎞ a a = λ2 R 1 + 2 sin 2 λt + 2 2 sin λt cos⎜ + λt⎟ = λ2 R sin λt + cos λt .1 şi din enunţ se observă imediat că triunghiul OAB de bare articulate. Se observă că se obţin aceleaşi valori absolute pentru v a şi a a prin derivarea în raport cu timpul a abscisei x 1 a culisorului.5. Rezultă că bara DE are o mişcare de translaţie circulară cu viteza şi acceleraţia punctului O. Bara OAB din fig.2. .5. 2. astfel încât axele sistemului de referinţă Oxy legat de el rămân paralele cu axele fixe tot timpul mişcării. se exprimă ca funcţii de timp coordonatele sale faţă de sistemul de referinţă fix: x1 = R + R sin λt + R cos λt . 2. unde λ este o constantă pozitivă cunoscută. de rază OE = OO1 = R . care se mişcă pe axa O1 x 1 . iar latura sa EB trece printr-un manşon articulat de culisorul C. care sunt elemente ale mişcării de transport a culisorului în mişcarea sa absolută.152 Cinematica . ⎛π π ⎞ v a = λR 1 + 2 cos2 λt − 2 2 cos λt cos⎜ − + λt⎟ = λR cos λt − sin λt ⎝4 2 ⎠ r r r r & a a = a r + a t + a c . ⎝4 ⎠ Pentru determinarea traiectoriei absolute a culisorului. viteza absolută şi acceleraţia absolută pentru culisor se determină după cum urmează: r r r va = vr + vt . a t = λ2 R . Bara CD este solidarizată de culisor în poziţia sa în care este perpendiculară pe axa culisorului şi punctul său de intersecţie cu latura OA a primei bare este materializat printr-un inel P. să se determine elementele mişcărilor relative faţă de cele două bare ale inelului şi elementele mişcării sale absolute. v t = λR .2. a r = v r = − 2λ2 R sin λt . Ştiind că legea mişcării rectilinii a culisorului este exprimată prin O1C = x1C = R(1 + 2λt ) . care formează un sistem rigid. − R sin λt + R sin λt = 2 2 de unde rezultă că mişcarea absolută a culisorului este rectilinie pe o dreaptă paralelă cu axa O1 x 1 la distanţa R 2 de aceasta. 2.5.

5 . r r r v t1 = v t1 − sin θ1 i1 + cos θ1 j1 . = 2 1 − sin θ1 (1 − sin θ1 ) 1 − sin θ1 r r r r r r v r 1 = v r 1 cos θ1 i1 + sin θ1 j1 . = ⎝4 ⎠ 1 − tgθ 1 − sin θ1 R EC OP = R + ECtgθ1 = = CP = . a r1 = a r 2 = = 4λ2 R . & ε = ω = −4λ cos θ1 (1 − sin θ1 ) . t .5. 1 − sin θ1 & cos θ & Rθ 1 2λR cos θ1 2λRθ1 1 v r1 = v r 2 = . Vitezele şi acceleraţiile de transport ale inelului faţă de cele două bare vor fi: v t1 = ωOP = 2λR . ω = θ 1 = 2λ(1 − sin θ 1 ) . t1 a n1 = ω 2 OP = 4λ2 R(1 − sin θ1 ) . ( ) ( ) unde ω reprezintă viteza unghiulară a primei bare.2 se observă că unghiurile formate de latura comună OC a triunghiurilor dreptunghice congruente OCE şi cu catetele OCO1 corespunzătoare au valorile: Fig.2 π 1⎛ π ⎞ π θ ϕ= ⎜ − θ 1 ⎟ = − 1 = − θ ⎠ 4 2 4 2⎝2 . 2. Notând θ = θ1 2 . a r 1 = a r 1 cos θ1 i1 + sin θ1 j1 .Mişcarea relativă a punctului material 153 Rezolvare Ca parametru de poziţie pentru mecanismul format de cele două bare se poate alege unghiul θ 1 dintre latura OA a primei bare şi direcţia pozitivă a axei O1 x 1 . 2. 1 − sin θ1 cos θ1 & Rθ1 & & v C = x1C = 2λR = . 2 ( ) a τ = ε OP = 4λ2 R cos θ1 .2. din fig.5. astfel încât rezultă: 1+ tgθ R cos θ1 ⎛π ⎞ O1C = EC = Rctg⎜ − θ⎟ = R .

t t r r r v t 2 = v C = 2λRi1 . unghiul θ dintre razele OB şi OA având sensul din figură. v a = 1 − sin θ1 ⎠ ⎝ 1 − sin θ1 r r r r r r a a = a r 1 + a t1 + a c1 = a r 2 = 4λ2 Rj1 . Să se determine elementele mişcărilor relativă.3 se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 .2 r r r r r a t1 = − a τ1 − sin θ1 i1 + cos θ1 j1 − a n1 cos θ1 i1 + sin θ1 j1 . Răspunsuri v r = λR . Circumferinţa din sârmă cu centrul O şi de rază R din fig.5. se exprimă coordonatele sale faţă de sistemul de referinţă fix ca funcţii de timp prin intermediul parametrului de poziţie θ1 : x 1 = x1C = de unde se obţine ecuaţia sa: R cos θ1 . v a = v r 1 + v t1 = v r 2 + v t 2 = 2λR⎜ i1 + j1 ⎟ . 2 2R care reprezintă o parabolă cu axa de simetrie paralelă cu O1y 1 . 2. 1 − sin θ1 y1 = CP = R . fiind antrenată de manivelele O1B şi O 2 D articulate la capetele diametrului său BD. a c = 0 . pentru care se cunosc: O1B = O 2 D = O1O 2 = 2 R . a a = a t − a r = λ2 R . de transport şi absolută ale inelului.5. .154 Cinematica . 1 2. dacă se derivează în raport cu timpul coordonatele sale x 1 şi y 1 şi se ţine seama de valoarea & determinată a vitezei unghiulare ω = θ . ( ) ( ) iar acceleraţiile sale complementare devin: r r r r r a c1 = 2ω × v r 1 = 4λ2 R − sin 2θ 1 i1 + 2 cos2 θ1 j1 . v t = 2λR .3. a t 2 = a C = 0 . v a = v t − v r = λR . 1− sinθ1 2 R x1 y1 = + . θ1 = λt . ( ) a c2 = 0 . λ fiind o constantă pozitivă dată. Pentru determinarea traiectoriei absolute a inelului. astfel încât rezultă: ⎛r cos θ1 r ⎞ 2 2 λR r r r r r . a t = 2λ2 R . Pe circumferinţă se mişcă inelul A după legea θ = λt . a r = λ2 R . Se observă că se obţin aceleaşi expresii pentru viteza absolută şi acceleraţia absolută ale inelului.

3 Fig. Cunoscând raza medie a meridianului pe care se mişcă avionul R = 6400 km .2. 2.Mişcarea relativă a punctului material 155 (Γa ) ( x1 − R)2 + y12 = R 2 .5.5. a r = a c = 4 Rω 2 . Răspunsuri ω = 7.4.4 se roteşte în planul său cu viteza unghiulară ω constantă în jurul punctului său fix O1 . când unghiul dintre raza O1O şi dreapta fixă are valoarea θ cunoscută. Să se determine vitezele şi acceleraţiile relative. Răspunsuri v t = 2 Rω cos θ . să se determine valorile vitezei şi acceleraţiei absolute ale sale la momentul în care ajunge la latitudinea λ = 30 ° . care este situat pe o dreaptă fixă din planul mişcării sale. 2.5. 2. v a = 2 Rω sin θ . a a = a t = 2 Rω 2 cos θ . . pentru care să se calculeze viteza unghiulară.5 .4 2.5. ţinând seama de mişcarea de rotaţie a Pământului în jurul axei sale. a a = 37. Fig. v a = 450 m s . Circumferinţa din sârmă cu centrul O şi de rază R din fig.5 ⋅ 10 −3 m s2 . Al doilea punct de intersecţie dintre dreapta fixă şi circumferinţă este materializat printr-un inel M. Un avion zboară uniform spre nord după un meridian al Pământului cu viteza relativă v 0 = 720 km h .27 ⋅ 10 −5 s−1 . de transport şi absolute ale inelului la un moment dat al mişcării.5. a t = 2 Rω 2 cos θ .5. 2. v r = 2 Rω .

5. în acelaşi timp. Răspunsuri v a = u 1 + ε 2 t 4 sin 2 α .2 2.5. cu acceleraţia unghiulară ε în jurul axei sale de simetrie. ţinând seama de mişcarea de rotaţie a Pământului în jurul axei sale.8. de transport şi absolute. 2 aa = w 4 + ω 2 t 2 12 + ω 2 t 2 sin 2 α .2 ⋅ 10 −3 m s2 . Un punct material porneşte din vârful unui con circular cu unghiul la vârf 2α şi se mişcă uniform cu viteza relativă u pe o generatoare a conului. R cosλ a c = 2ωv 0 = 29. Ştiind că. 2. să se determine valorile vitezei şi acceleraţiei absolute ale punctului material la un moment t de la începutul mişcării. Răspunsuri v r = v 0 = 200 m s . fără viteză unghiulară iniţială. Ştiind că avionul zboară la o înălţime pentru care distanţa medie până la centrul Pământului este R = 6400 km . să se calculeze valorile vitezelor şi acceleraţiilor sale relative.5. conul se roteşte uniform accelerat.6. Răspunsuri va = wt 4 + ω 2 t 2 sin 2 α . v = 7. a t = ω 2 R cos λ = 29 ⋅ 10 −3 m s2 . ar = 2 0 v t = Rω cos λ = 403 m s . a a = 65. să se determine valorile vitezei şi acceleraţiei absolute ale punctului material la un moment t de la începutul mişcării. Un punct material porneşte din vârful unui con circular cu unghiul la vârf 2α şi se mişcă uniform accelerat.7.156 Cinematica .1⋅ 10 −3 m s2 . cu acceleraţia relativă w pe o generatoare a conului.3 ⋅ 10 −3 m s2 . 2. fără viteză iniţială. v a = 603 m s . Ştiind că. în acelaşi timp. a a = ε u t sin α 9 + ε 2 t 4 . Un avion zboară uniform de la vest spre est după o paralelă a Pământului. cu viteza relativă v 0 = 720 km h . care are latitudinea nordică λ = 30 ° . 2 ( ) . conul se roteşte uniform cu viteza unghiulară ω în jurul axei sale de simetrie.

se mişcă în planul fix O1x 1 y 1 astfel încât capetele diametrului său BD se mişcă pe axele de coordonate şi unghiul dintre axa Oy trecând prin B şi axa O1y 1 variază în timp după legea θ1 = λt . .9. a r = 4λ2 R . v r = v a = 2λR . Semicercul din sârmă din fig.5. 2. se mişcă în planul fix O1 x 1 y 1 astfel încât capetele sale A şi B se mişcă pe axele de coordonate. Bara ABD sub formă de T din fig.5 .10. Fig. Să se determine elementele mişcărilor relativă şi absolută ale inelului. având laturile AB şi OD perpendiculare între ele şi AO = OB .2.Mişcarea relativă a punctului material 157 2.5.25 m să se calculeze valorile vitezei şi acceleraţiei absolute ale culisorului la momentul t 1 = 1 s şi să se exprime ecuaţiile parametrice ale traiectoriei sale absolute în funcţie de θ .9. a a = a t = 2λ2 R . 2. având centrul O şi raza R. Să se verifice că valorile Fig. iar unghiul dintre latura sa AB de lungime 2R şi axa O1 y 1 variază în timp după legea θ = πt 6 . unde λ este o constantă pozitivă cunoscută. 2.5. 2.10 vitezei şi acceleraţiei absolute ale culisorului la momentul t 1 se pot obţine şi prin derivarea în raport cu timpul a coordonatelor sale faţă de sistemul de referinţă fix. 2.9 Răspunsuri (Γr ) x2 + y2 = R 2 .5. Pe semicerc se mişcă un inel A astfel încât unghiul dintre razele OA şi OB variază în timp după legea θ = 2λt .5. (Γa ) 2 2 x1 + y1 = 4 R 2 .5. Pentru R = 0. Pe latura sa OD se mişcă un culisor C după legea: OC = x( t ) = 2 R(1 − cos πt 3) .10.

r r v r1 = −2 Rλ sin λti . a a = 4 Rλ2 .158 Cinematica . y=0 . punctul său O mişcându-se pe axa O1 x 1 . Dacă punctul de intersecţie dintre cele două bare este materializat prin inelul M. v a = 2 Rλ . x ′ = 0 . .11.5. 2. π2R aa = 58 − 7 3 = 0. (Γa ) ( x1 − R) 2 + y12 = R 2 . r r a r1 = −2 Rλ2 cos λti .47 m s2 .11 O1A şi Oy′ după OB.5. r r r r v r 2 = 2 Rλ cos 2λtj′ . 36 y1 = R cos θ + 4 R sin 3 θ . Barele O1A şi BD se mişcă în planul fix O1x 1y 1 astfel încât O1A se roteşte uniform în jurul articulaţiei O1 după legea θ1 = λt şi BD are o mişcare de translaţie rectilinie după legea O 1O = x1O = 2 R cos 2 λt în poziţia în care rămâne paralelă cu axa O1y 1 . 2. y ′ = OM = R sin 2λt .2 Răspunsuri πR va = 14 + 3 = 0.52 m s . să se determine elementele mişcării absolute ale inelului şi elementele mişcărilor sale relative faţă de cele 2 bare. Răspunsuri x = O1M = 2 R cosλt . 6 x1 = R sin θ + 4 R sin 2 θ cos θ . a r 2 = −4 Rλ2 sin 2λtj′ . alegând sistemele de referinţă legate de bare cu axele O1 x după Fig.

2.6 - Compuneri de mişcări ale corpului rigid 159

2.6. Compuneri de mişcări ale corpului rigid
2.6.1. Bara AB de lungime 4R se mişcă în planul fix O 2 x 2 y 2 astfel încât capetele sale se mişcă pe axele de coordonate şi unghiul dintre axa Oy 1 legată de ea şi O 2 y 2 variază în timp după legea θ 1 = λt , λ fiind o constantă pozitivă cunoscută. La mijlocul său O este articulat un capăt al barei OD de lungime 5R, iar celălalt capăt D al acesteia este legat printr-un inel de o circumferinţă din sârmă de rază 2R şi cu centrul în C pe axa O 2 z 2 , care este situată într-un plan paralel cu O 2 x 2 y 2 la distanţa O 2 C = 3R . a) Să se determine parametrii cinematici pentru bara OD, în mişcările sale relativă faţă de AB, de transport şi absolută. b) Să se calculeze valorile vitezelor şi acceleraţiilor relative şi absolute ale punctelor P1 , P2 şi P3 de pe bara OD, pentru care OP1 = P1P2 = P2 P3 = P3 D .

Rezolvare
a) În fig. 2.6.1.a) sau reprezentat mecanismul format de cele două bare şi sistemele de referinţă legate de ele Ox 1 y 1z1 , respectiv Oxyz. Se observă că distanţa O 2 O = 2 R rămâne constantă tot timpul mişcării mecanismului, astfel încât proiecţia D′ a punctului D pe planul O 2 x 2 y 2 este diametral opusă punctului O pe traiectoria sa, care este tot o circumferinţă de rază 2R, având centrul în O 2 .

Fig. 2.6.1.a)

160 Cinematica - 2 Deoarece OD 2 = D ′D 2 + D ′O 2 , rezultă că dreptunghiul DD′OD′′ legat de bara OD are o mişcare relativă faţă de AB de rotaţie în jurul laturii OD′′ paralelă cu O 2 z 2 , după care s-au orientat axele Oz1 legată de AB şi Oz legată de OD. Ca urmare, parametrii cinematici în mişcarea relativă a barei OD faţă de AB vor fi:

π π θ = − 2θ1 = − 2λt , 2 2 r r r & k = −2 λ k , ω 10 = θ r r ε 10 = 0 .

Fig. 2.6.1.b)

Parametrii cinematici în mişcarea de transport a barei OD sunt parametrii cinematici corespunzători mişcării absolute a barei AB, care, evident, este o mişcare plană în planul O2 x2 y 2 . Se observă imediat că unghiul dintre axa Ox′ paralelă cu O 2 x 2 2 şi axa Ox 1 legată de AB este θ1 , astfel încât

rezultă:

r r r & ω 21 = θ1 k = λk ,

r r ε 21 = 0 ,

O 2 I 1 = 2OI 1 = 4 R ,

J1 ≡ O2 ,

unde cu I 1 şi J 1 s-au notat centrul instantaneu de rotaţie, respectiv polul acceleraţiilor pentru bara AB. În urma determinării parametrilor cinematici pentru cele două mişcări componente ale barei OD, se observă că mişcarea sa absolută este compunerea a două mişcări de rotaţie faţă de axe paralele între ele, care poate fi o mişcare plană sau mai particulară. Ca urmare, parametrii cinematici în mişcarea sa absolută vor fi:

r r r r r r r ω = ω 20 = ω 10 + ω 21 = − λk , ε = 0 , O 2 I = ω 10 O 2 O + ω 21O 2 I 1 = −2λ ⋅ 2 R + λ ⋅ 4 R = 0 , I ≡ J ≡ O 2 ,

deci mişcarea sa absolută este de rotaţie în jurul axei fixe O 2 z 2 cu viteza unghiulară r ω constantă. b) Elementele cerute în enunţ ale mişcărilor relative şi absolute ale punctelor P1 , P2 şi P3 vor fi aceleaşi cu cele ale proiecţiilor lor pe planul O 2 x 2 y 2 , care împart segmentul de dreaptă mobil OD′ de lungime 4R în 4 părţi egale. Ca urmare, rezultă: v 1r = ω 10 R = 2λR , v 2 r = 4λR , v 3r = 6λR ;

2.6 - Compuneri de mişcări ale corpului rigid 161

v1a = v 3a = ω R = λR ,
2 10 2 2

v 2a = 0 ;

a 1r = ω R = 4λ R , a 2 r = 8λ R , a 3r = 12λ2 R ; a 1a = a 3a = ω 2 R = λ2 R , a 2 a = 0 .
Se observă că punctul P2 de pe bara OD are viteza absolută ca şi acceleraţia absolută nule, deci se poate obţine aceeaşi mişcare a mecanismului dacă se fixează acest punct printr-o articulaţie pe axa O 2 z 2 la distanţa O 2 P2 = 3R 2 .

Fig. 2.6.2

2.6.2. Să se studieze mişcarea mecanismului din fig. 2.4.12, considerând mişcarea absolută a barei BD ca fiind compusă din 3 rotaţii în jurul unor axe instantanee paralele între ele, şi anume rotaţia barei BD faţă de AB, a barei AB faţă de O1A şi a manivelei O1A faţă de sistemul de referinţă fix. Pentru aceasta, cunoscând variaţia în timp a unghiului θ1 dată în problema 2.4.12, să se exprime ca funcţii de timp unghiurile de rotaţie corespunzătoare celor 3 rotaţii componente ale mişcării absolute a barei BD şi să se determine:

162 Cinematica - 2 a) vitezele unghiulare şi acceleraţiile unghiulare în mişcările relative şi absolute ale celor 3 bare; b) centrele instantanee relative şi absolute ale barelor; c) polii acceleraţiilor în mişcările relative şi absolute ale barelor; d) vitezele şi acceleraţiile relative şi absolute ale mijlocului M al barei BD la momentul t 1 = π 3λ .

Rezolvare
Pentru a se utiliza notaţiile consacrate în cazul compunerii mai multor mişcări ale unui corp rigid, sistemul de referinţă fix la care se raportează mişcarea mecanismului din fig. 2.4.12 trebuie să fie notat cu O 3 x 3 z 3 , iar unghiul θ 1 devine θ 3 . Alegând sistemele de referinţă legate de bare ca în fig. 2.6.2, unde axa Ax′ este 1 paralelă cu Bx1 , variaţia în timp a unghiurilor de rotaţie corespunzătoare celor 3 rotaţii componente ale mişcării absolute a barei BD rezultă:

π ⎞ ⎛π θ1 = −⎜ − 2θ3 ⎟ = 2λt − , 2 ⎠ ⎝2 π θ2 = − 2λt , 2 θ3 = λ t .
a) Cu notaţiile cunoscute, vitezele şi acceleraţiile unghiulare ale barelor în mişcările lor relative şi absolute devin: & & & ω 10 = θ1 = 2λ , ω 21 = θ 2 = −2λ , ω 2 = ω 32 = θ 3 = λ , ω 20 = ω 10 + ω 21 = 0 , ω = ω 30 = ω 20 + ω 32 = λ , ω 1 = ω 21 + ω 32 = − λ ; ε 10 = ε 21 = ε 20 = 0 , ε = ε 1 = ε 2 = 0 , unde elementele mişcărilor absolute ale barelor s-au notat cu un singur indice, iar pentru mişcarea absolută a barei BD, de care este legat sistemul de referinţă Bxy, indicele “0” a fost suprimat. b) Deoarece mişcarea absolută a barei BD este compusă din 3 rotaţii în jurul axelor paralele Bz , Az′ şi O 3 z 2 , rezultă că centrele instantanee relative I 01 şi I 12 1 coincid cu articulaţiile dintre barele respective, adică I 01 ≡ B şi I12 ≡ A , iar mişcarea relativă a barei BD faţă de O 3A este de translaţie circulară, datorită faptului că

ω 20 = ε 20 = 0 şi AB = 2l = const. Se observă că teorema colinearităţii a 3 centre instantanee relative este verificată, deoarece centrul instantaneu relativ I 20 , care ar

2.6 - Compuneri de mişcări ale corpului rigid 163 trebui să se găsească la intersecţia dreptelor AB şi I 2 I , este aruncat la infinit, cele două drepte fiind paralele între ele. Cunoscând poziţia centrului instantaneu absolut I 2 ≡ O 3 pentru bara O 3A şi cele două centre instantanee relative aflate în poziţiile momentane ale articulaţiilor A şi B, se pot determina poziţiile centrelor instantanee absolute I 1 şi I pentru celelalte 2 bare prin construcţia grafică din fig. 2.6.2, de unde rezultă: I1I 01 ω I 2 I 12 ω 1 = = 1 , O3A = AI1 = l ; = = 1 , I1B = BI = 3l . I I 01 ω1 I 1I 12 ω 2 c) Polii acceleraţiilor J 01 , J 12 şi J 20 în mişcările relative ale barelor coincid cu centrele instantanee corespunzătoare, deoarece primele 2 mişcări relative sunt de rotaţie în jurul unor axe, iar a treia este de translaţie. Cunoscând vitezele şi acceleraţiile unghiulare ale barelor în mişcările lor absolute, se observă imediat că polii acceleraţiilor în aceste mişcări coincid cu O 3 pentru toate barele mecanismului. d) Viteza şi acceleraţia relativă a punctului M faţă de bara AB la orice moment vor fi:

= 2λ2l , 2 2 iar elementele corespunzătoare ale mişcării sale relative faţă de O 3A vor fi exprimate de viteza şi acceleraţia relativă a punctului B în mişcarea barei AB faţă de O 3A : v r1 = 2λ a r1 = 4λ2

r r v r1 = ω10 × BM ,

l

= λl ,

r 2 a r1 = −ω10 BM ,

l

r r v r 2 = ω21 × AB ,

Pentru determinarea elementelor cerute în enunţ ale mişcării absolute a punctului M, se pot calcula elementele mişcărilor de transport ale barelor AB şi O 3A , precum şi acceleraţiile complementare, după care se aplică formulele de compunere a vitezelor şi acceleraţiilor în mişcarea relativă a unui punct material. Deoarece s-au determinat parametrii cinematici în mişcarea absolută a barei BD, este mai uşor să se calculeze viteza şi acceleraţia absolută a punctului M pe baza distribuţiilor de viteze şi acceleraţii în mişcarea plană a acestei bare, astfel încât, la momentul t 1 , rezultă:

v r 2 = 2λ ⋅ 2l = 4λl ,

r a r 2 = −ω2 AB , a r 2 = 4λ2 ⋅ 2l = 8λ2l . 21

r r v a = ω × IM , r a a = −ω2 JM ,

va =
aa =

37 λl ; 2
13 2 λl . 2

Observaţie. Se pot păstra parţial notaţiile din fig. 2.4.12 pentru sistemul de referinţă fix O0 x 0 y 0 în loc de O1x 1y 1 şi pentru unghiul θ1 dacă se face o numerotare inversă a barelor mecanismului şi a unghiurilor de rotaţie corespunzătoare. În acest caz, manivela O 0 A devine primul corp al mecanismului şi de ea se leagă sistemul de

164 Cinematica - 2 referinţă O 0 x1 y1 , al doilea corp va fi bara AB cu sistemul de referinţă legat de ea Bx 2 y 2 , iar cel de-al treilea corp este bara BD, de care se leagă sistemul Bx 3 y3 în loc de Bxy. De exemplu, vitezele unghiulare relative şi absolute ale barelor se vor nota astfel: ω23 , ω12 , ω13 ; ω1 = ω01 , ω2 = ω02 , ω3 = ω = ω03 . 2.6.3. Cubul OABCDEHI cu muchiile de lungime l are o mişcare compusă din 5 mişcări instantanee de rototranslaţie cu axele dirijate după diagonala sa OI, respectiv după diagonalele BO, DO, HO şi IE ale feţelor sale corespunzătoare, după care s-au ales versorii direcţiilor acestor axe ca în fig. 2.6.3. Cunoscând valorile algebrice momentane ale parametrilor cinematici pentru distribuţiile de viteze în cele 5 mişcări componente ale cubului, exprimate prin:

ω 1 = 2 3λ sin λt , ω2 = ω3 = ω4 = ω 5 = − 2λ ,
unde λ este o constantă pozitivă dată, să se determine: a) parametrii cinematici pentru distribuţiile de viteze şi acceleraţii în mişcarea absolută a cubului; b) vitezele şi acceleraţiile absolute ale vârfurilor cubului la un moment t al mişcării sale.

u1 = 2 3λl cos λt ,

2λ sin λt ,

u 2 = u 3 = u 4 = u 5 = 2λl cos λt ,

Rezolvare
a) Din enunţ rezultă că mişcarea absolută a cubului, de care s-a legat sistemul de referinţă Oxyz ca în fig. 2.6.3, este compusă din mişcarea sa relativă de rototranslaţie faţă de un sistem mobil r O1x 1y 1z1 cu axa dirijată după e1 , din mişcarea acestuia, de asemenea de rototranslaţie, faţă de alt sistem mobil r O 2 x 2 y 2 z 2 cu axa dirijată după e 2 , ş.a.m.d., ultima sa mişcare componentă fiind tot de rototranslaţie faţă de sistemul de referinţă fix r O 5 x 5 y 5 z5 cu axa dirijată după e5 . Cu notaţiile folosite la compunerea mai multor

Fig. 2.6.3

2.6 . iar la momentele în care se anulează acceleraţia de alunecare. Ca urmare.i + ωi +1.i = ω 54 = λ i + j . r r r r r r ∂ω r r ∂vO r r ε= = 0 .Compuneri de mişcări ale corpului rigid 165 mişcări ale unui corp rigid. r r r r r r r ω 54 = λ i + j . ( ) Evident. în mişcarea sa absolută. u10 = u1e1 = 2λl i + j + k cos λt . r r r r r r ω 32 = − λ j + k sin λt . parametrii cinematici pentru distribuţiile de viteze şi acceleraţii vor fi: 4 r r r r r r ω = ω 50 = ∑ ω i+1.i × ri 0 ) = u 54 + ω54 × IO = r r r = λl − (1 + cos λt )i + (1 − cos λt ) j = v O . ( ) r r r u = −λl i + j cos λt . ( ) r r ε=0 . distribuţia sa de acceleraţii va fi de rotaţie în jurul aceleiaşi axe. ( ( ) ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ) ( ) astfel încât. componente ale mişcării absolute ale cubului. distribuţia de viteze a cubului în mişcarea sa absolută va fi de rotaţie în jurul axei (Δ). i= 0 ( ) 4 r r r r r r v50 = ∑ (u i +1. ( ( ) ) . au axele concurente în O şi sumele vectoriale ale parametrilor cinematici pentru distribuţiile de viteze ale acestora sunt nule. r r r w = λ2l i + j sin λt . ∂t ∂t ( i =0 ) ( ) deoarece se observă că primele 4 mişcări instantanee de rototranslaţie. u 21 = u 54 = −λl i + j cos λt . u 43 = −λl i + k cos λt . u 32 = −λl j + k cos λt . mişcarea absolută a cubului va fi de rototranslaţie faţă de axa fixă (Δ) trecând prin punctele sale I şi E cu parametrii cinematici pentru distribuţiile de viteze şi acceleraţii exprimaţi prin: r r r ω=λ i+ j . r r r r r r r r r r ω 21 = ω 2 e2 = λ − i − j sin λt = − λ i + j sin λt . r r r r r r ω 43 = − λ i + k sin λt . u 54 = −λl i + j cos λt = u 21 . r r r r v A = λl − (1 + cos λt )i + (1 − cos λt ) j − k . b) Vitezele absolute ale vârfurilor cubului vor fi: r r r r v O = v B = λl − (1 + cos λt )i + (1 − cos λt ) j . parametrii cinematici pentru distribuţiile de viteze în mişcările componente ale cubului devin: r r r r r r r r r r ω 10 = ω 1e1 = 2λ i + j + k sin λt . aO = + ω × v O = λ2l sin λt i + sin λt j + 2k . la momentele în care se anulează viteza de alunecare.

4. 2. ( ( ) ) (( (( ) ) ) ) r r r r r r r r r a O = a B = λ2l i + j sin λt + 2k . având ecuaţia curbei ce o delimitează faţă de planul de referinţă O1 x 1 y 1 legat de ea exprimată prin y1 = f ( x1 ) . a A = λ2l (− 1 + sin λt )i + (1 + sin λt ) j + 2k . r r r a D = λ2l (1 + sin λt )i + (− 1 + sin λt ) j . are o mişcare de translaţie rectilinie pe Ox după legea OO1 = l(1− λt ) . l l2 − f 2 .2 iar acceleraţiile lor absolute rezultă: r r r r r r r r v C = λl − (1 + cos λt )i + (1 − cos λt ) j + k . 2. r r r r r r r r v E = v I = −λl i + j cos λt . a H = λ2l (− 1 + sin λt )i + (1 + sin λt ) j . Un disc circular de rază R se rostogoleşte fără alunecare în planul O1 x ′ z ′ pe axa O1 x ′ . b) Să se determine funcţia f astfel încât viteza unghiulară a manivelei să fie constantă. a) Să se determine viteza unghiulară a Fig. x1 = l(λt − 1) + l2 − f 2 . v D = λl − i + j cos λt + k .5.166 Cinematica . în planul fix Oxy. O placă plană.6.4 manivelei în funcţie de abscisa x 1 a punctului A şi să se exprime x 1 ca funcţie de timp şi de f. dacă O1 se află pe curba y1 = f ( x1 ) . astfel încât centrul său O porneşte de pe axa O1 z ′ şi se mişcă . r r r r a C = λ2l (1 + sin λt )i + (− 1 + sin λt ) j + 2k . Manivela OA de lungime l este articulată în O şi se sprijină cu celălalt capăt pe curba ce delimitează placa plană considerată. λ fiind o constantă pozitivă cunoscută. (( ) ( ) ( ( ) ( ( ) ) ) ) 2.6. r r r r r r r a E = a I = λ2l i + j sin λt .6. v H = −λl i + j cos λt + k . de valoare λ . astfel încât axa O1x 1 se mişcă Răspunsuri a) ω= b) −f f x1 + l = l arcsin + f f′+ λlf ′ l 2 2 .

5. planul mişcării discului are o mişcare de rotaţie uniformă în jurul axei fixe O1 z1 ≡ O1z ′ după legea θ1 = λt . r r r r r ω a = λ j′ + k ′ . ε a = − λ2 i ′ . v 2 = λR 4 + λ 2 t 2 . A 3 şi A 4 . v 3 = λR 2 + ( λt − 1) 2 v1 = λ2 Rt . v 4 = λR 2 + ( λt + 1) . 2. unde λ este o constantă pozitivă cunoscută.Compuneri de mişcări ale corpului rigid 167 uniform pe o dreaptă paralelă cu O1 x ′ cu viteza de valoare v O = λR . Bara AB de lungime 4R. ε r = 0 . La un moment t al mişcării discului. La mijlocul O al barei este montat printr-un rulment cu bile un disc circular de rază R. A 2 . a) Să se determine viteza unghiulară. c) valorile vitezelor şi acceleraţiilor absolute ale punctelor sale A 1 . unghiul θ 1 fiind măsurat în planul fix O1x 1y 1 între axele O1 x 1 şi O1 x ′ ca în fig. a 3 = λ2 R 4 + ( λt − 2) . 2.5 considerat pe periferia sa la capetele diametrelor A 1A 2 || O1z′ şi A 3A 4 || O1 x ′ . 2 . b) viteza unghiulară şi acceleraţia unghiulară în mişcarea sa absolută.6 . 2. Răspunsuri a) b) c) r r r r ω r = λ j′ . 2 a 1 = λ2 R 1+ λ2 t 2 . se mişcă în planul fix O1x 1 y 1 astfel încât capetele sale se mişcă pe axele de coordonate şi unghiul dintre axele Oy′ şi O1 y 1 variază în timp după legea θ1 = λt . I r ≡ A 1 . ( ) Jr ≡ O . de care s-a legat sistemul de referinţă Ox′y′z′ ca în fig. să se determine: a) viteza unghiulară. 2 a 4 = λ2 R 4 + ( λt + 2) .6. . centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor în mişcarea sa relativă. În acelaşi timp. acceleraţia unghiulară. situate la momentul Fig.6. acceleraţia unghiulară.2.6.6. 2.6. orientată ca în figură.6. centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor în mişcarea de transport a discului. a 2 = λ2 R 17 + λ2 t 2 . care are o mişcare de rotaţie uniformă faţă de bară cu viteza unghiulară ω r = 2λ .

Ştiind că parametrii cinematici pentru distribuţiile de viteze în mişcările componente ale cubului au valorile: u = 3λl . v 1 = v 2 = 2 2λR .6. 2. unde λ este o constantă pozitivă cunoscută. 2. v 4 = 5λR .6. când A 1 şi A 2 se găsesc pe axa Oz′. 2.2 b) Să se exprime viteza unghiulară şi acceleraţia unghiulară în mişcarea absolută a discului prin proiecţii pe axele sistemului de referinţă legat de bară.168 Cinematica . să se determine parametrii cinematici pentru distribuţiile de viteze şi de acceleraţii în mişcarea sa absolută. Un cub cu muchiile de lungime l are o mişcare compusă din 5 rotaţii în jurul unor axe dirijate după muchii ale sale ca în fig. A 2 . r r ε a = −2λ2 i′ . a 4 = 7λ2 R . iar A 3 şi A 4 pe Ox′. ω1 = ω 2 = ω 4 = ω5 = λ . a 1 = a 2 = 6λ2 R . O1I t = 2OI t = 4 R . ω 6 = 3λ . 2. ω 3 = 3λ . .6 Fig. J t ≡ O1 . r r r ω a = 2λ j′ + λk ′ . v 3 = 13λR . Fig.7 şi dintr-o mişcare instantanee de rototranslaţie în raport cu axa dirijată după diagonala sa DA.6. ε t = 0 .7 Răspunsuri a) b) c) r r r r ω t = λk ′ .6. c) Să se calculeze valorile vitezelor şi acceleraţiilor absolute ale punctelor sale A 1 . a 3 = 3λ2 R . A 3 şi A 4 de pe periferia discului la momentul t 1 = π 4λ .7.

( Δ ′) . r r r r u = λlk .6 . x=y= ( r r ε=0 .9. θ 3 = −2 λ t . format din 3 bare identice de lungime 2l fiecare. 2. 2.8 el. b) viteza absolută şi acceleraţia absolută de alunecare a cubului. r r aO = 0 . Ştiind că vitezele unghiulare în mişcările componente ale cubului au aceeaşi valoare constantă λ dată.8. exprimaţi prin proiecţii pe axele sistemului de referinţă Oxyz legat de cub.8. se mişcă în planul fix O1x1y1 astfel încât unghiurile din figură variază în timp după legile: θ 1 = θ 2 = λ t . 2. Răspunsuri a) b) r r ω = 4λk .2. .6. să se determine: a) parametrii cinematici pentru distribuţiile de viteze şi de acceleraţii în mişcarea sa absolută. 2.6. ( ) v O = 3λl . Un cub cu muchiile de lungime l are o mişcare compusă din 6 rotaţii în jurul unor axe dirijate după muchii ale sale ca în fig. Mecanismul din fig.9.6.6. unde λ este o constantă pozitivă cunoscută. w = 0 . r r r r v O = − λl 2 i − j + 2k . ) r r r a O = 8λ2l i + j . precum şi ecuaţiile axelor instantanee de rototranslaţie sau de rotaţie faţă de sistemul de referinţă legat de Fig.Compuneri de mişcări ale corpului rigid 169 Răspunsuri r r r ω=ε=0 . 2. r având axa Ox dirijată după ω 1 şi celelalte axe după celelalte 2 muchii concurente în O.6. ( Δ ′′) r r r r v O = λl 2 i − 2 j + k . ( ) l 2 .

3 (BC) şi 4 (CD) în mişcările lor relative una faţă de alta.10.6. b) Să se arate că mişcarea absolută a barei BD este de translaţie şi să se calculeze viteza absolută şi acceleraţia absolută a unui punct M de pe ea la un moment t al mişcării. ε2 = 0 .6. se mişcă în planul fix O1x1y1 astfel încât unghiurile din figură variază în timp după legile: θ 1 = θ 2 = θ 4 = θ 5 = λt . acceleraţia unghiulară. 2.10.170 Cinematica . a M = 2λ2l 17 + 8 cos λt . Mecanismul din fig. Răspunsuri a) ω 2 = ω 12 + ω 23 = 2λ .2 a) Să se determine viteza unghiulară. Să se determine: a) vitezele unghiulare relative şi absolute ale barelor.10 . 2.6. 2 O1J 2 = 3J 2 A = b) ω3 = ε3 = 0 . format din 5 bare identice de lungime 4 l fiecare.9 2. centrul instantaneu de rotaţie şi polul acceleraţiilor în mişcarea absolută a barei AB.6. 3l . b) centrele instantanee de rotaţie şi polii acceleraţiilor pentru barele 2 (AB). O1I 2 = I 2 A = l . θ 3 = −4 λt . 2. unde λ este o constantă pozitivă cunoscută. Fig. v M = 2λl 5 + 4 cos λt . Fig. precum şi în mişcările lor absolute.

ω 24 = ω 35 = −3λ .8l sin λt + 16l sin 2λt ) .6 . J 4 (− 24l cos 2λt . ω 5 = 0 . c) I 4 (8l cos λt + 8l cos 2λt . ω 4 = − λ . I 23 ≡ J 23 ≡ B . ω 46 = 2λ . ω 26 = − λ .0 ) .2. ω 25 = ω 36 = −2λ . ω 3 = −2 λ . BI 24 = O1I 2 = AI2 = 2l . 2 J3 ≡ J2 . . B ∈ CI 24 . 4l . J 2 ∈ O 1A . v M = 8λl(sin λt + 2 sin 2λt ) . Răspunsuri a) ω 23 = ω 45 = ω 56 = λ . 2 AJ 2 = l . I 34 ≡ J 34 ≡ C .Compuneri de mişcări ale corpului rigid 171 c) valorile vitezei şi acceleraţiei absolute ale unui punct M de pe bara 5 (DE) la un moment t al mişcării. 3 b) I 24 ≡ J 24 . ω 2 = 2 λ . a M = 8λ2l(cos λt + 4 cos 2λt ) . ω 34 = −4λ . ω 1 = λ . BI 2 = BI3 = 2l (cos λt + 2 cos 2λt ) + (sin λt + 2 sin 2λt ) .

p= c2 . care se notează cu 1 p .3.1. rezultă imediat din legea ariilor. privind mişcarea planetelor în jurul Soarelui. ⎜ ⎟ + = −⎜ − 2 ⎟ ⎝ dθ 2 ⎝ r ⎠ r r ⎠ mc 2 unde k este constanta atracţiei universale. aflat în mişcare sub acţiunea unei forţe de atracţie newtoniană. b) Raza vectoare a unei planete descrie arii egale în intervale de timp egale.1. valabilă în mişcarea unui punct material sub acţiunea oricărei forţe centrale. având viteza areolară constantă de valoare c 2 . ecuaţia lui Binet devine: 2 d 2 ⎛ 1⎞ 1 ⎛ kMm ⎞ r . astfel încât. mişcarea unui punct material sub acţiunea unei forţe centrale este plană. pe baza studiului mişcării unui punct material sub acţiunea unei forţe centrale de atracţie newtoniană. Pentru determinarea traiectoriei punctului material. având Soarele într-unul din focarele sale. se consideră ca poziţie iniţială a planetei o poziţie în care . Conform acestei legi. se aplică ecuaţia lui Binet. În cazul mişcării unei planete în jurul Soarelui. Se observă că în membrul drept al acestei ecuaţii se obţine o constantă pozitivă. M este masa Soarelui. Natura conicii depinde de excentricitatea sa. c) Raportul dintre pătratul timpului de revoluţie şi cubul semiaxei mari a traiectoriei este acelaşi pentru toate planetele. Rezolvare Cea de-a doua lege a lui Kepler. având focarul în centrul atractiv O. Dinamica punctului material 3. care exprimă ecuaţia diferenţială a traiectoriei în coordonate polare. enunţate mai jos. a) Traiectoria oricărei planete este o elipsă. astfel încât rezultă: 1 1 ε = + cos(θ − θ 0 ) . r p p r= p 1 + ε cos(θ − θ 0 ) (1) . pentru determinarea ei. iar m este masa planetei.1. care este o constantă de integrare. enunţată la b). Relaţia (1) reprezintă ecuaţia unei conice în coordonate polare. excentricitatea ε şi parametrul p. Să se demonstreze legile lui Kepler. kM unde ε şi θ 0 sunt constante de integrare.

care este cea mai apropiată de Soare. − pentru v 0 ≥ 2 kM r0 rezultă ε ≥ 1 . Traiectoriile planetelor din sistemul solar nu pot avea ramuri tinzând spre infinit. kM (2) . Într-adevăr. este necesar să se calculeze lungimea a a semiaxei mari a traiectoriei unei planete şi timpul său T de revoluţie. enunţată la c). p p= r02 v 2 sin 2 α 0 . deci traiectoria sa este foarte apropiată de un cerc. unde b este lungimea semiaxei mici. kM − r0 v 2 sin 2 α 0 ε = 1+ r02 v 2 sin 2 α ⎛ 2 kM ⎞ 0 ⎜ v0 − 2 ⎟ 2 2 k M r0 ⎠ ⎝ Pe baza relaţiei (2) se poate determina natura conicii: − pentru v 0 = kM r0 şi α = ± π 2 se obţine ε = 0 . Pentru a demonstra cea de-a treia lege a lui Kepler. r0 ε sin θ 0 = − p ctgα . respectiv a unei hiperbole. − pentru kM r0 < v 0 < 2 kM r0 (3) se obţine 0 < ε < 1 . pentru cos(θ − θ 0 ) = ±1 . 1+ ε cos θ 0 v 0 cos α = − cε sin θ 0 . deci traiectoria planetei este un cerc. Pe baza relaţiei (1). În cazul planetei Mercur.1 . Perioada de revoluţie a planetei se determină din legea ariilor: . deci traiectoria planetei va fi o elipsă. Deoarece viteza radială a planetei se poate exprima prin: vr = & = r dr dθ r 2 c cε = ε sin(θ − θ 0 ) 2 = sin(θ − θ 0 ) . 1− ε2 b = a 1− ε2 = p 1− ε2 = ap . se pot determina valorile extreme ale razei vectoare. viteza v 0 şi unghiul α dintre ele sunt presupuse cunoscute. 1+ ε 1− ε 1− ε2 a= p . r0 r0 v 2 sin α cos α 0 . se obţine o valoare foarte mică a excentricităţii. ε cos θ 0 = tgθ 0 = p −1 . astfel încât aceste traiectorii pot fi numai elipse. deci un punct material care atinge sau depăşeşte această viteză în sistemul solar va părăsi acest sistem pe o ramură tinzând spre infinit a unei parabole. dθ dt p r p condiţiile iniţiale considerate conduc la ecuaţiile: r0 = din care rezultă: p . pe baza observaţiilor şi măsurătorilor astronomice s-a constatat că în orice poziţie a unei planete pe traiectoria sa sunt verificate relaţiile (3). astfel încât rezultă: 2a = p p 2p + = .Dinamica punctului material 173 unghiul polar θ este luat nul şi raza vectoare r0 .3.

dt T= 2π 2 2 πab 2 πa a r ∫ c dθ = c = c 0 2π 3 2 c2 = a .1. este dirijată după tangenta la traiectorie în poziţia curentă P a corpului în sensul r opus vitezei sale v şi are valoarea Fig.1. 3. Într-o poziţie oarecare a corpului pe planul înclinat. Un corp punctiform paralelipipedic de masă m este aruncat cu viteza iniţială de valoare v 0 pe un plan înclinat cu unghiul α faţă de planul orizontal. asupra sa acţionează greutatea r proprie mg .3 r2 dθ =c . precum şi coeficientul de frecare μ dintre corp şi planul înclinat. 2 tgα ] . Rezolvare a) În fig. a) Să se stabilească proprietăţile mişcării corpului pe planul înclinat în funcţie de β ∈(0 . 3. prin ridicare la pătrat şi împărţire cu a 3 .1. cu originea în poziţia iniţială a corpului şi cu axa Oy dirijată după linia de cea mai mare pantă a planului înclinat în sens ascendent. π 2] şi μ ∈(0 .2 s-a reprezentat sistemul de referinţă fix Oxyz legat de planul înclinat.2 . b) Pentru β = π 2 şi μ = tgα să se determine legea de mişcare a corpului pe planul înclinat. kM kM de unde. se obţine relaţia care demonstrează această lege.174 Dinamica . β = π 3 şi μ = 3 3 să se arate că traiectoria corpului admite o asimptotă paralelă cu linia de cea mai mare pantă a planului înclinat şi să se determine ecuaţia asimptotei şi viteza corpului pe ramura asimptotică a traiectoriei sale. 3. c) Pentru α = π 6 . reacţiunea normală r N a planului înclinat şi forţa de r frecare Ff .2. care este situată în planul Oxy. Se cunosc unghiul β dintre viteza iniţială şi orizontala corespunzătoare a planului înclinat.

pe baza ecuaţiilor (1). se obţin ecuaţiile: v unde λ = μctgα este o constantă adimensională ce ia valori în intervalul (0 . aplicând legea fundamentală a dinamicii. Pentru aceasta. Pentru a se putea integra aceste ecuaţii diferenţiale. (2) şi (3). Rc = = − dδ dθ dt dθ 2 Înlocuind în (2) valoarea determinată pentru R c şi apoi eliminând timpul prin împărţirea membru cu membru a ecuaţiei (1) la cea care rezultă. (2) . . notând cu δ unghiul dintre normala principală PP′′ a traiectoriei şi axa Ox. greu de integrat. unde cu R c s-a notat raza de curbură a traiectoriei. Aceste ecuaţii rezultă: & mv = − mg sin α sin θ − μN .3. Ecuaţia (4) are variabilele separabile. v ale cărei proiecţii pe axele sistemului de referinţă considerat sunt ecuaţii diferenţiale nelineare. măsurat în planul Oxy. δ = − θ .1.1 . ecuaţia diferenţială vectorială a mişcării corpului pe planul înclinat devine: r v r r r ma = mg + N − μN . Rc N − mg cosα = 0 . pentru care se consideră ca parametru de poziţie unghiul θ dintre tangenta la traiectorie şi axa Ox. din fig. dar chiar fără integrarea ei se pot stabili proprietăţile mişcării corpului pe planul înclinat în funcţie de β şi λ în loc de μ. Ca urmare. 3. Se obţin ecuaţii diferenţiale mai uşor de integrat dacă se studiază mişcarea corpului pe planul înclinat în coordonate intrinseci faţă de traiectoria sa plană necunoscută. 2] când μ are valorile din enunţ. deci se poate integra uşor.2 rezultă: π ds ds dt dt = −v .Dinamica punctului material 175 μN. mv 2 = mg sin α cos θ . în primul rând este necesar să se exprime R c în funcţie de θ. ele devin: dv = − g( sin α sin θ + μ cos α ) dt v2 = g sin α cos θ Rc (1) . iar după înlocuirea valorii N din ultima ecuaţie în prima. (4) . dθ = − g sin α cos θ dt dv λ = tgθ + vdθ cos θ (3) .

3 Pentru β = π 2 se observă că mişcarea corpului este rectilinie pe axa Oy. de la valoarea iniţială β la − π 2 . decât în cazul în care β = π 2 . deoarece forţa de frecare nu poate determina schimbarea sensului de mişcare pe traiectorie. până când se anulează membrul drept al ecuaţiei (1). ceea ce arată că θ scade. când θ scade de la β la 0. viteza scade de la valoarea iniţială v 0 la o valoare ce se poate determina în urma integrării ecuaţiei (4) de la θ = β la θ = 0 . Într-adevăr. egalitatea fiind îndeplinită numai dacă R c → ∞ . pe ramura ascendentă a traiectoriei. − π 2) . Pe ramura descendentă a traiectoriei corpului. în mişcarea descendentă a corpului se schimbă sensul în loc de μ. adică pentru sin θ ∗ = − λ .176 Dinamica . după care aceasta creşte de la valoarea minimă la o valoare tinzând spre infinit pe ramura asimptotică a traiectoriei sale. β (7) . t u ] . Pentru λ ∈(0 . pentru care viteza corpului este minimă. unde timpul de urcare t u se determină din (5) pentru v = 0 . care trebuie să verifice ecuaţiile (1). 1) se obţine θ ∗ ∈ (0 . Pentru β ∈ (0 . traiectoria corpului în mişcarea sa pe planul înclinat va fi o curbă plană. π 2) . pentru t ∈[ 0. Dacă λ ∈[1. în timpul mişcării corpului. deci traiectoria sa va fi o curbă plană cu o asimptotă paralelă cu axa Oy. din (3) se obţine dθ ≤ 0 . Legea mişcării (6) este valabilă în timpul mişcării ascendente a corpului. Ca urmare. 2] . tgα ) . (1 + sin θ )λ λ +1 π θ → − (cos θ ) 2 lim = lim θ→− π 2 λ(1 + sin θ ) cos θ λ = λ − (λ + 1)(cos θ ) sin θ λ + 1 λ −1 ⎛ cos θ ⎞ lim ⎜ ⎟ π θ → − ⎝ 1 + sin θ ⎠ 2 1− λ = . 1) . Din (1) rezultă că. viteza sa continuă să forţei de frecare şi acceleraţia corespunzătoare se obţine din (1) pentru θ = π 2 şi −μ scadă. Din (2) rezultă cos θ ≥ 0 . Dacă λ ∈ (0 . deci μ ∈ (0 . deci θ = π 2 şi din (1) rezultă: v = v 0 − gt( sin α + μ cos α ) y = v0t − gt 2 ( sin α + μ cos α) 2 (5) . corpul se opreşte la momentul t u şi nu va mai avea mişcare descendentă. (6) . (2) şi (3). astfel încât viteza nu se poate anula. în urma integrării ecuaţiei (4): (1 + sin θ ) v θ⎛ λ ⎞ = ∫ ⎜ tgθ + ln ⎟dθ = ln v0 β ⎝ cos θ ⎠ (cos θ )λ +1 ⎛ 1 + sin θ ⎞ ⎛ cosβ ⎞ v = v0 ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ 1 + sin β ⎠ ⎝ cos θ ⎠ se obţine: λ λ +1 λ θ .

astfel încât. Dacă λ ∈(1. b) În condiţiile din enunţ. până când. 2g sinα y max = y( t u ) = v2 0 . din care rezultă: dx = v cos θdt = − v cos θ 7 − 2 3 v2 vdθ dθ 0 =− .067 v 0 . t u ] . Pentru λ = 1 . viteza sa devine nulă şi corpul se opreşte pe planul înclinat într-o poziţie care se poate determina. 3 3 v 4− 3 v = 0. viteza corpului scade tot timpul mişcării sale.3. g sin α cos θ 2 g (1 − sin θ) 2 2 2 θ tg = u . care va avea ecuaţia x = x a . deci corpul se opreşte în poziţia: t ∈[0. pe ramura descendentă a traiectoriei sale. 4g sin α c) Pentru datele din enunţ se obţine λ = 1 şi din analiza efectuată la punctul a) rezultă că traiectoria corpului admite o asimptotă paralelă cu axa Oy. tu = v0 . dar limita de mai sus este nulă. din (5) şi (6) rezultă că legea mişcării corpului pe axa Oy va fi: y = v 0 t − gt 2 sinα . se observă că membrul drept al ecuaţiei (1) nu se poate anula. 4 . 2] .Dinamica punctului material 177 θ ⎛ ⎞ 1 − tg 2 ⎜ ⎟ λ 2 ⎟ = lim ⎜ λ + 1 θ → − π ⎜ 1 + tg 2 θ + 2tg θ ⎟ ⎟ 2⎜ 2 2⎠ ⎝ 1− λ θ⎞ ⎛ ⎜ 1 − tg ⎟ λ 2⎟ = lim ⎜ λ + 1 θ → − π ⎜ 1 + tg θ ⎟ ⎟ 2⎜ 2⎠ ⎝ 1− λ .378 . 6 g g v a = lim v = π θ→− 2 2− 3 v 0 = 0. deci mişcarea corpului pe ramura asimptotică a traiectoriei sale va fi uniformă. Pentru a determina abscisa x a a asimptotei şi viteza v a a corpului pe ramura asimptotică a traiectoriei sale se folosesc ecuaţiile (3) şi (7). deoarece 1 − λ < 0 . în acest caz.1 . 2 u 7 − 2 3 v2 0 x=− 2 g x a = lim x = u→−1 π3 ∫ (1 − sin θ) 2 0 θ dθ 7 − 2 3 v 2 2 3(1 − u) − 3(1 − u) + 2 0 =− ⋅ 2 g 3 (1 − u) 3 2 0 . rezultă θ∗ = − π 2 şi limita de mai sus are valoarea finită 1 2 . Se observă că proprietăţile mişcării corpului punctiform considerat pe un plan înclinat aspru sunt similare celor ale mişcării unui punct material greu în aer numai dacă λ = 1 .

dacă mişcarea plăcii pe planul înclinat are loc în sensul: a) ascendent.178 Dinamica . în care se poate mişca fără frecare o bilă de masă m. reacţiunea canalului asupra sa în poziţia sa de repaus relativ. rezultă: . precum şi perioada micilor oscilaţii în jurul poziţiei sale de repaus relativ.3. 3. g fiind acceleraţia gravitaţională. pe linia de cea mai mare pantă a unui plan înclinat cu unghiul α = π 6 faţă de planul orizontal. pentru poziţia de repaus relativ a bilei şi datele din enunţ. din care. Ştiind că acceleraţia plăcii are valoarea a = g . b) descendent.3 s-au reprezentat forţele ce acţionează asupra bilei în timpul unei mişcări relative faţă de placă. de grosime cunoscută. 2 unde forţa inerţială de transport are valoarea ma. O placă pătrată. legea fundamentală a dinamicii mişcării relative a unui punct material se exprimă prin: r r r r ma r = mg + N + FtI . În acest caz. Pe placă este practicat un canal circular de rază R cu centrul în centrul său O. să se determine poziţia de repaus relativ a bilei. în cazul în care placa se mişcă pe planul înclinat în sensul ascendent. Rezolvare a) În fig.3 3. 3.1.1. Fig. 2 2 ϕr = π . cos ϕ r − 3 1 sin ϕ r + cos ϕ r = 0 .3 && mRϕ = ma cos ϕ − mg sin(ϕ − α ) . 3 N(ϕ r ) = 3mg . Ca parametru de poziţie al bilei în timpul mişcării sale relative s-a considerat unghiul ϕ dintre raza curentă OP şi normala la planul înclinat. Proiecţiile acestei ecuaţii vectoriale pe tangenta şi pe normala principală la traiectoria relativă conduc la ecuaţiile: (1) & mRϕ = N − ma sin ϕ − mg cos(ϕ − α ) .1. are o mişcare de translaţie rectilinie şi uniform accelerată într-un plan vertical.

2 2 2 ⎝2 ⎠ sinθ = θ . ⎝ 6⎠ (2) π⎞ ⎛ & mRϕ 2 = N + mg sin ϕ − mg cos⎜ ϕ − ⎟ . care va fi un vector constant şi în poziţia de repaus relativ trebuie să fie echilibrată de reacţiunea normală a canalului asupra bilei. ecuaţiile diferenţiale ale mişcării relative a bilei devin: π⎞ ⎛ && Rϕ = − g cos ϕ − g sin⎜ ϕ − ⎟ . && g θ + sin θ = 0 . R ω′ = g . 2 2 2 ⎠ ⎝ 2 sin θ = θ . Se mai poate determina şi perioada micilor oscilaţii ale bilei în jurul poziţiei sale de repaus relativ.3. În acest caz. în cazul a). care trebuie să fie egală cu perioada micilor oscilaţii ale unui pendul matematic de lungime R într- . se mai poate determina cu ajutorul construcţiei geometrice a rezultantei dintre greutatea bilei şi forţa inerţială de transport. 3. ⎝ 6⎠ din care se determină: − cos ϕ ′ − r 3 1 sin ϕ ′ + cos ϕ ′ = 0 .1. astfel încât rezultă: ⎞ 3 3 1 && ⎛ 1 Rθ = g⎜ cos θ − sin θ − sin θ − cos θ⎟ . g Observaţie. Astfel. unde θ este un nou parametru de poziţie. 3 g g && θ+ 3 θ= 0 . aceasta având sensul contrar celui din fig. r iar pentru această poziţie de repaus relativ din (2) rezultă: ϕ =θ− π . în fiecare din cele două cazuri de mişcare a plăcii pe planul înclinat. R && g θ+ θ= 0 . numai sensul forţei inerţiale de transport se schimbă. 6 ⎛ 3 ⎞ 1 1 3 && Rθ = − g⎜ cos θ + sin θ + sin θ − cos θ⎟ . R b) Dacă placa se mişcă pe planul înclinat în sensul descendent.1 . g && θ + 3 sin θ = 0 . Poziţia de repaus relativ a bilei. 6 N(ϕ ′ ) = mg . R T ′ = 2π R .3. forţele ce acţionează asupra bilei în timpul mişcării sale relative vor fi aceleaşi. R ω= 3 g . în ecuaţia (1) se înlocuieşte ϕ = ϕ r + θ . această rezultantă are valoarea 3mg şi formează unghiul π 3 cu normala la planul înclinat. R T = 2π 3R . r r 2 2 ϕ′ = − r π .Dinamica punctului material 179 Pentru determinarea perioadei micilor oscilaţii ale bilei în jurul poziţiei sale de repaus relativ.

factorul de proporţionalitate fiind k 2 . deoarece în & aceste poziţii a τ = v = 0 . Ştiind că.. A 5 ⎜ . un punct material se mişcă în planul Oxy sub acţiunea unor forţe de atracţie din partea axelor de coordonate. Ce direcţie faţă de traiectorie şi ce valoare are acceleraţia sa în aceste poziţii? Răspunsuri a) x = v0t . . la momentul iniţial al . 3. ⎝ k ⎝ k ⎠ ⎠ ⎛ πv ⎞ ⎛ 3π v0 ⎞ ⎛ 5π v 0 ⎞ 2 . v max = v 0 + k 2 h 2 în poziţiile A1 ⎜ 0 .4. factorul de proporţionalitate fiind k 2 ...180 Dinamica . v0 ⎛ 2π v 0 ⎞ ⎛ πv ⎞ v min = v 0 în poziţiile A 0 (0. Pentru cazul b). acceleraţia sa are valoare maximă a max = k 2 h şi este dirijată după normala la traiectorie. A 2 ⎜ 0 . y = h cos kt . . .0 ⎟ . un punct material se mişcă în planul Oxy sub acţiunea unei forţe de atracţie din partea axei Ox. aceste elemente ale mişcării relative a bilei se pot determina în mod analog. la momentul iniţial al mişcării. .h ⎟ . A 4 ⎜ . h) .. să se determine: a) legea mişcării punctului material şi ecuaţia traiectoriei sale. punctul material se găseşte în poziţia A 0 (0. care este proporţională cu masa m a punctului şi cu distanţa la axa Ox.h ⎟ . h) şi are viteza iniţială de valoare v 0 paralelă cu axa Ox.0 ⎟ .3 un câmp gravitaţional uniform cu acceleraţia 3g . Ştiind că. b) valorile extreme ale vitezei punctului material şi poziţiile sale corespunzătoare pe traiectorie. care sunt proporţionale cu masa m a punctului şi cu distanţele corespunzătoare la axele de coordonate.1.1. deoarece în aceste poziţii şi acceleraţia sa normală an = v2 este nulă ( R C → ∞ ). În absenţa câmpului gravitaţional. RC 3.− h ⎟ . În absenţa câmpului gravitaţional. A 3 ⎜ ⎝ 2k ⎠ ⎝ 2k ⎠ ⎝ k ⎠ b) În poziţia în care viteza punctului material este minimă. În poziţiile în care viteza punctului este maximă acceleraţia sa are valoarea minimă a min = 0 .5. kx y = h cos .

0) şi A 2 (− h. exprimată prin F = − kOP . să se determine: a) legea mişcării punctului material şi ecuaţia traiectoriei sale. Ce direcţie faţă de traiectorie şi ce valoare are acceleraţia sa în aceste poziţii? Răspunsuri a) x = h cos kt . 0) şi are viteza iniţială de valoare v 0 = 2 kh paralelă cu axa Oy.3. ω0 t AB π = .1 . b) valorile extreme ale vitezei punctului material şi poziţiile sale corespunzătoare pe traiectorie. la momentul iniţial al mişcării. Un punct material P de masă m se mişcă în planul vertical Oxy.0 ) . sub acţiunea greutăţii sale şi a unei forţe de r natură elastică. d ) . ω0 ω0 = k .Dinamica punctului material 181 mişcării.1. 3. punctul material se află în repaus în poziţia A(0. deci acceleraţia sa va fi dirijată după normala principală la traiectoria sa eliptică şi va avea una din cele două valori extreme: a min = k 2 h . b) v max = v O = 2kh în poziţiile A 0 ( h . 4 g 2 + d 2ω 0 . g ⎠ ⎝ b) aB = 0 . v min = kh în poziţiile A1 (0. cu axa Ox verticală orientată în sens descendent. Ştiind că. în care traiectoria intersectează axa Ox.− 2h ) . valorile vitezei şi acceleraţiei sale în poziţia B. punctul material se află în poziţia A 0 ( h .6. respectiv a max = 2k 2 h . Răspunsuri a) g x = 2 (1 − cos ω 0 t ) .2h ) şi A 3 (0. x 2 y2 + =1 . avem acceleraţia tangenţială a punctului a τ = v = 0 . m ⎛ ω2 ⎞ y = d ⎜ 1 − 0 x⎟ . 2ω 0 vB = y = d cosω 0 t . & În aceste poziţii. . să se determine: a) legea mişcării punctului material şi ecuaţia traiectoriei sale. h 2 4h 2 y = 2h sin kt . b) intervalul de timp al mişcării sale din poziţia iniţială până în poziţia B.

4ω 0 2 −1 .8. orientată în sens ascendent.7. v x = v 0 cos α e − t k . mobilul întâmpină rezistenţa aerului proporţională cu masa şi cu viteza sa. ( ) y min = − g ω2 0 ( 2 +1 . 3. Un mobil este aruncat de la suprafaţa Pământului cu viteza iniţială de valoare v 0 . cu axa Oy verticală orientată în sens ascendent. exprimate prin F1 = − kAP şi F2 = − kBP . a max = 2 g . la momentul iniţial al mişcării.1. t →∞ ( ) y = k( kg + v 0 sinα ) 1 − e − t k − kgt . ω0 = 2k .3 3. ω2 0 n ∈N .1. de valoare v 0 = g m ( 2 k ) . a) Să se determine legea de mişcare a mobilului şi legea de variaţie a vitezei sale. Răspunsuri a) x = kv 0 cosα 1 − e − t k . b) Să se verifice proprietăţile generale ale mişcării unui punct material greu în aer. b) momentele la care viteza sa se anulează şi poziţiile sale pe traiectorie la aceste momente. În timpul mişcării sale. Ştiind că. t →∞ ( ) v y = (kg + v 0 sin α )e − t k − kg . m b) t n = ( 4 n + 1) y max = g ω2 0 π .182 Dinamica . Un punct material P de masă m se mişcă în planul vertical Oxy. − c = lim v y = −kg . factorul de proporţionalitate fiind 1 k . punctul material se află în O cu viteza iniţială verticală. care formează unghiul α cu planul orizontal. ) a min = − 2 g . x a = lim x = kv0 cos α . y= g (sin ω 0 t + cos ω 0 t − 1) . sub acţiunea greutăţii sale şi a două forţe de r r natură elastică. punctele A şi B fiind situate pe axa Ox la aceeaşi distanţă d de O. b) . să se determine: a) legea mişcării punctului material şi ecuaţia traiectoriei sale. Ce valori are acceleraţia punctului material în aceste poziţii? Răspunsuri a) x=0 .

luând axa Ox după r0 . 3.9. Un punct material de masă m se mişcă sub acţiunea unei forţe centrale. factorul de proporţionalitate fiind k 2 . că viteza areolară a punctului material este constantă. factorul de proporţionalitate fiind 0. în ambele cazuri. la momentul iniţial al mişcării. să se determine legea sa de mişcare şi valoarea vitezei sale la momentul în care ajunge la suprafaţa Pământului.11. Un mobil este lăsat liber de la o înălţime h = 160 m faţă de suprafaţa Pământului.3.64 m s . Răspunsuri x = 10 ln(cos t + 4 sin t ) [m ] . Să se verifice. . care este proporţională cu masa sa şi cu raza vectoare faţă de centrul O. Se va considera acceleraţia gravitaţională g = 10 m s 2 . dacă forţa centrală este: a) de atracţie. Ştiind că. mobilul întâmpină rezistenţa aerului proporţională cu masa şi cu pătratul vitezei sale.1 . mobilul întâmpină rezistenţa aerului proporţională cu masa şi cu pătratul vitezei sale.Dinamica punctului material 183 3. factorul de proporţionalitate fiind 0. 3. în timpul mişcării sale.1 m −1 . traiectoria şi legea de variaţie a vitezei sale în coordonate carteziene. Răspunsuri ⎛ t⎞ x = 160 ln⎜ ch ⎟ [m ] . b) de respingere.166 m . să se determine legea de mişcare. Ştiind că.1.00625 m −1 . Ştiind că.10. Un mobil este aruncat de la suprafaţa Pământului pe verticală în sus cu viteza iniţială v 0 = 40 m s .1. să se determine legea mişcării sale ascendente şi înălţimea maximă până la care ajunge. h max = 14. ⎝ 4⎠ v f = 37. în timpul mişcării sale.1. Se va considera acceleraţia gravitaţională g = 10 m s 2 . viteza sa iniţială de valoare v 0 este perpendiculară pe raza vectoare r0 .

Ştiind că.1. v x = kr0sh kt . b) v0 x2 k 2 y2 + 2 =1 .1. punctul material se află în poziţia A 0 diametral opusă faţă de O şi are viteza iniţială de valoare v 0 . b) Pentru μ = 0 să se determine legea de mişcare a punctului material.1.13. Un punct material de masă m este aruncat pe un plan înclinat cu unghiul α faţă de planul orizontal cu viteza iniţială orizontală de valoare v 0 .1. 5 r v= 4v 0R 2 .3 Răspunsuri a) x = r0 cos kt . k v y = v 0 ch kt . ecuaţia traiectoriei şi legea de variaţie a vitezei sale în coordonate carteziene.12. y= v x = − kr0 sin kt . 3. ţinând seama de frecarea de alunecare dintre el şi legătură. Răspunsuri F= 32 mv 2 R 4 0 . y= v0 sh kt .184 Dinamica . caracterizată prin coeficientul de frecare μ cunoscut. 2 3. sin kt . Fig.13 . să se exprime valorile forţei centrale şi vitezei sale în funcţie de raza vectoare faţă de O. r2 3. x2 k 2 y2 − 2 =1 . r02 v0 k v y = v 0 cos kt . faţă de sistemul de referinţă din fig. r02 v0 x = r0 ch kt .13. Ω= 1 r0 v 0 . Traiectoria unui punct material de masă m . a) Să se scrie ecuaţiile diferenţiale ale mişcării punctului material pe planul înclinat în coordonate carteziene. este un cerc de rază R ce trece prin centrul atractiv O. 3. la momentul iniţial al mişcării. aflat în mişcare sub acţiunea unei forţe centrale de atracţie.

să se calculeze valoarea vitezei finale a punctului material.1. se consideră neglijabile. gt 2 sinα . a) Să se determine valoarea v0 astfel încât punctul material să părăsească legătura într-o poziţie B pe sferă.14. 3g sin α vx = v0 . 2v 2 0 2v 2 0 . Fig. în momentul în care ajunge pe planul orizontal.1. unde grosimea suportului în punctul cel mai de jos al sferei este neglijabilă. aşezată pe un plan orizontal ca în fig. Un punct material de masă m este lansat cu viteza iniţială orizontală de valoare v 0 din poziţia A corespunzătoare punctului cel mai înalt al suprafeţei exterioare a unei sfere fixe cu centrul O şi de rază R. 2 && + y & y & & x2 + y2 μg cos α = g sin α . y= y= gx 2 sinα . Frecarea de alunecare dintre punctul material şi sferă. 2 v y = gt sin α . 3.14.15 . măsurat în planul vertical al mişcării.3. va = v0 .Dinamica punctului material 185 c) Pentru μ = tgα să se arate că traiectoria punctului material admite o asimptotă paralelă cu linia de cea mai mare pantă a planului înclinat şi să se determine ecuaţia asimptotei şi viteza punctului material pe ramura asimptotică a traiectoriei sale. 3.1. Răspunsuri a) b) && + x & x & & x2 + y2 μg cos α = 0 . b) Pentru valoarea v 0 determinată.1 .14 Fig. dată prin unghiul la centru α faţă de verticală. c) xa = 3. precum şi rezistenţa aerului.1. x = v0t . 3.

1.186 Dinamica . r a) Să se arate că forţa F este conservativă şi să se calculeze lucrul mecanic efectuat de forţele ce acţionează asupra inelului în deplasarea sa pe parabolă din O în poziţia A(0 . p . 3.16. 2 p . să se determine v 0 şi m astfel încât acesta să ajungă în A cu viteza şi acceleraţia nule. Răspunsuri a) L OA = 8kp 2 − 2 mgp .3 Răspunsuri a) b) v 0 = gR( 3cosα − 2) . 0) pe suprafaţa unui cilindru parabolic cu generatoarea orizontală. având sensul pozitiv ascendent.1. Un punct material de masă m este lăsat liber din poziţia A 0 (2 p . v f = gR( 3 cosα + 2) . 2 p .15. c) În condiţiile de la punctul b). 2 p) . 3. . 0) . Pe lângă greutatea proprie. Un inel de masă m se poate mişca fără frecare pe parabola din sârmă de ecuaţii x = 0 şi y 2 = 2 pz faţă de sistemul de referinţă Oxyz cu axa Oz verticală.1. ⎝ p⎠ ⎛ xz ⎞ Y = 2k⎜ y + ⎟ . când acesta ajunge în poziţia A. b) Dacă inelul este lansat din O cu viteza iniţială de valoare v 0 .15. 3. ⎝ p⎠ unde k este o constantă pozitivă cunoscută. să se determine poziţia B în care acesta părăseşte legătura. ⎝ p⎠ ⎛ xy ⎞ Z = 2k⎜ z + ⎟ . Neglijând frecarea de alunecare a punctului material pe legătură. asupra inelului mai r acţionează o forţă F . ale cărei proiecţii pe axele de coordonate sunt: ⎛ yz ⎞ X = 2k⎜ x + ⎟ . Răspuns B( p 2 . care are ecuaţia y 2 = 2 px faţă de sistemul de referinţă Oxyz cu axa Oy verticală orientată în sens pozitiv ascendent ca în fig. să se determine reacţiunea parabolei asupra inelului.

m = . R Fig. b) Dacă inelul este lansat din A cu viteza iniţială de valoare v 0 .1. Un inel de masă m se poate mişca fără frecare pe elipsa din sârmă de ecuaţie x 2 a 2 + y 2 b 2 = 1 faţă de planul vertical Oxy cu axa Oy verticală.1 .3. în timpul mişcării sale din A în B.18 Fig. v0 = ( ) 3. având sensul pozitiv ascendent. a) Să se determine lucrul mecanic al greutăţii inelului în deplasarea sa din poziţia A(a . să se determine v 0 şi m astfel încât acesta să ajungă în B cu viteza nulă. 3.17.1. Răspunsuri a) b) c) L AB = − mgb . g 3 r r r r N A = 2 kp −4 i − 2 j + k . v 0 = 2gb .Dinamica punctului material 187 b) c) 6kp 2 3gp .1. c) În condiţiile de la punctul b) şi pentru a = b = R . 0) în poziţia B(0. b) . să se exprime valoarea reacţiunii legăturii asupra inelului în funcţie de ordonata sa y. mg N= (3y − 2 b) .19 . 3.

ca în fig.20.1. faţă de care latura sa OA formează unghiul α dat. în care se mişcă fără frecare culisorul A de masă m. t AB = 6 R .20.18. care are ecuaţia x 2 3 + y 2 3 = R 2 3 faţă de planul vertical Oxy din figură.1.1. 3.19. din care este lansat cu viteza iniţială relativă v 0 spre A. La distanţa h de O1 este practicat un canal rectiliniu. în care axa Oy este verticală. Neglijând frecarea de alunecare dintre inel şi legătură. Un inel de masă m este lăsat liber din poziţia A pe astroida din sârmă reprezentată în fig. să se determine: a) viteza cu care ajunge în B.3 3. legat de marginile canalului prin arcuri elicoidale de constantă elastică echivalentă k. 2 2 ω sin α ω sin α mg + mωv 0 cos αsh (ωt sin α ) . Discul circular cu centrul O1 şi de rază R se roteşte uniform în planul său orizontal în jurul articulaţiei din O1 cu viteza unghiulară ω .1. 3.1.18. 3. 2g 3. care are o mişcare de rotaţie uniformă cu viteza unghiulară ω în jurul unei axe fixe verticale. sin α N z = 2mω v 0 sin α ch (ωt sin α ) . Pe această latură se mişcă fără frecare inelul M de masă m. La momentul iniţial al mişcării relative. culisorul se află la mijlocul O . Să se determine legea mişcării relative a inelului şi reacţiunea legăturii asupra sa în timpul mişcării sale relative. care se află iniţial în poziţia sa de repaus relativ. Răspunsuri x = OM = Ny = g cos α v0 + sh (ωt sin α ) . 3.19 este reprezentat un corp rigid executat din sârmă de oţel. b) intervalul de timp al mişcării sale din A în B. În fig. Răspunsuri a) b) v B = 2 gR .188 Dinamica .1.

1 .21.Dinamica punctului material 189 al canalului. care va fi poziţia de repaus relativ a culisorului? Dar dacă ω ≠ ω 0 ? b) Pentru ω < ω 0 să se determine legea mişcării relative a culisorului şi componentele reacţiunii canalului asupra sa în timpul mişcării sale relative. Pe circumferinţă se poate . Fig. ω ≠ ω0 . v0 sin t ω 2 − ω 2 x= 0 2 2 ω0 − ω v0 b) x = sin t ω 2 − ω 2 .1.1. unde i se imprimă viteza iniţială relativă v 0 . x r = 0 . 3.3.21 3.1. R 2 − h 2 ) . x r = ∀ x ∈ (− R 2 − h 2 . în poziţia în care arcurile sunt nedeformate.20 Fig. Circumferinţa din sârmă cu centrul O şi de rază R se roteşte în jurul diametrului său vertical cu viteza unghiulară ω constantă. a) Dacă ω = ω 0 = k m . 3. 0 2 2 ω0 − ω ( ) ( ) N y = 2 mωv 0 cos t ω 2 − ω 2 − mω 2 h . 0 ( ) N z = mg . Răspunsuri a) ω = ω0 .

4 = mRω 2 . care este lansat din vârful O al parabolei cu viteza iniţială relativă v 0 . 0 0 0 0 ( ) ( ) .190 Dinamica .21. dacă ω ≠ ω 0 . 3.22 se roteşte în jurul axei sale de simetrie verticale Oy cu viteza unghiulară ω constantă. Să se determine: a) poziţia de repaus relativ şi reacţiunea legăturii asupra inelului în poziţia sa de repaus relativ. c) expresia vitezei relative a inelului în funcţie de poziţia sa pe parabolă în timpul mişcării sale relative. Parabola din sârmă de ecuaţie y = x 2 2 p faţă de sistemul de referinţă din fig. 3. Pe parabolă se mişcă fără frecare inelul A de masă m. N1 = x + p2 . v r = v2 + ω 2 − ω 2 x2 = v 2 + 2p ω 2 − ω 2 y .1. a) Să se determine toate poziţiile de repaus relativ ale inelului pe circumferinţă şi valorile corespunzătoare ale reacţiunii legăturii asupra sa. 2p p x = y = 0 . y = . 3. Fig.1. Rω2 N 1. y ∈ R . dacă ω ≠ ω 0 .2 = mg . exprimând legea de mişcare a inelului în cazul micilor oscilaţii în jurul acestor poziţii de repaus relativ.22. Răspunsuri a) θ1 = 0 . N 3. N 2 = mg . 3. 4 = ± arccos g .22 Răspunsuri a) b) c) mg 2 x2 ∀ x.1. aşa cum este reprezentat în fig. pentru care se consideră ca parametru de poziţie al mişcării sale relative unghiul θ dintre raza mobilă OM şi raza verticală OA. dacă ω = ω 0 = g p . b) Să se studieze stabilitatea poziţiilor de repaus relativ determinate. b) poziţia de repaus relativ şi reacţiunea legăturii asupra inelului în poziţia sa de repaus relativ.3 mişca fără frecare un inel M de masă m. θ3. θ 2 = π .1.

polare şi centrifugale pentru corpurile omogene de masă m.Momente de inerţie 191 3.2. Corpul din fig. unde cu C s-a notat centrul de greutate al corpului şi cu indicele zero sunt notate axele principale de inerţie corespunzătoare originii sistemului de referinţă considerat.2. Calculul momentelor de inerţie axiale şi centrifugale în raport cu sistemul de referinţă Oxyz se poate face pe baza descompunerii corpului considerat în corpuri la care se cunosc formule de calcul ale momentelor de inerţie în raport cu axe paralele. Deoarece densitatea acestui corp este: ρ= se obţine: m1 m2 m3 m m1 m2 m3 m = = = = 3= 3= 3= .11. Rezolvare În cele ce urmează se prezintă două metode pentru rezolvarea completă a problemei 3.3. precum şi în cubul cu centrul O. 5 m2 = m . 3. considerat ca cea de-a treia parte a corpului dat iniţial.2. cu originea în centrul de greutate al fiecărui corp parţial rezultat în urma descompunerii.1 – 11. Să se determine momentele de inerţie axiale.2.2.11 se poate descompune în două paralelipipede dreptunghice cu centrele de greutate C1 şi C 2 . În fig. pentru a nu se complica figura. V1 V2 V3 V 8a 4a 8a 20a 3 m1 = m3 = 2m . iar suprafaţa de secţiune a corpului cu planul 0 0 0 său de simetrie Oyz a fost haşurată. Metoda I. 5 astfel încât momentele de inerţie axiale ale celor 3 părţi faţă de sistemele de referinţă din figură rezultă: . 3.11 nu s-au mai reprezentat sistemele de referinţă Ox 0 y 0 z 0 şi Cx ′ y ′ z ′ . la celelalte probleme dându-se numai răspunsurile la întrebările din enunţ. având forma şi dimensiunile geometrice din fig. Momente de inerţie 3. 3.2.2 . în raport cu sistemele de referinţă din fiecare figură.1 – 11.

2. 3. 3.8 .2.2.1 Fig.5 Fig. 3.3 Fig. 3.2.4 Fig.2.2 Fig. 3.3 Fig.7 Fig.2. 3.6 Fig.192 Dinamica .2. 3.2. 3.

9 Fig.11 . 3.2. 3.2 .10 Fig.2.2.Momente de inerţie 193 Fig. 3.3.

47 ma 2 . variabilă în acest plan. J (z2 ) = 2 4a 2 + a 2 = . faţă de care momentul de inerţie al corpului va fi: J Δ = J y cos2 θ + J z sin 2 θ − 2J yz sin θ cos θ = 2 ma 2 (23 − 12 cos 2θ + 6 sin 2θ) . pentru întregul corp rezultă: J x = J x1 (1) ⎛ 2 a 2 ⎞ (2) ⎛ 2 a 2 ⎞ ( 3) 82 2 + m1 ⎜ 9a + ⎟ + J x2 + m2 ⎜ 4a + ⎟ + J x = ma . ⎝ 2⎠ 15 14 ⎛ a⎞ J z = J z1 + m1 ( 3a ) + J z2 + m2 ⎜ ⎟ + J (z3) = ma 2 . ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ 5 Pentru determinarea axelor principale şi a momentelor principale de inerţie în raport cu punctul O este necesar să se caute axele respective din planul Oyz. axele de coordonate fiind axe de simetrie pentru fiecare corp parţial.194 Dinamica . 4⎠ 4⎠ 15 ⎝ ⎝ 2 22 2 ⎛ a⎞ J y = J (y11) + m1 ⎜ ⎟ + J (y22) + m2 ( 2a ) + J (y3) = ma 2 . J (x22) = 2 a 2 + 4a 2 = . 1 12 3 12 12 m m 2 ma 2 J (y22) = 2 4a 2 + 4a 2 = ma 2 . se consideră axa (Δ) ce trece prin O. 16a 2 + a 2 = ma 2 . 12 6 12 30 m m 2 ma 2 J (z1) = 1 4a 2 + 16a 2 = ma 2 . .855ma 2 .3 J (x11) = m1 m 17 ma 2 J (y11) = 1 4a 2 + a 2 = . θ 2 = θ1 + 90°= 76°43′ . deoarece se observă că axa Ox este principală de inerţie. Pentru aceasta. 12 15 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iar toate momentele de inerţie centrifugale sunt nule. 15 Din condiţia de extrem a acestui moment de inerţie rezultă: tg2θ = − 1 . Cu ajutorul formulelor lui Steiner. ⎝ 2⎠ 3 1 29 2 JO = Jx + Jy + Jz = ma . de unde se obţin momentele principale de inerţie în raport cu punctul O: J 1 = J x = 5. 2 12 15 12 12 m 4 J (x3) = J (y3) = J (z3) = 3 4a 2 + 4a 2 = ma 2 . (1) 2 ( 2) 2 ( ) 4 ⎛ a⎞ ⎛ a⎞ J yz = m1 ( 3a)⎜ − ⎟ + m2 ( 2a)⎜ − ⎟ = − ma 2 .278ma 2 . J 3 = J Δ (θ 2 ) = 4. 5 2 J xy = J zx = 0 . 2 2 J 2 = J Δ (θ1 ) = 1. 2 1 1 θ1 = − arctg = −13°17 ′ .

′ 2 203 J 1′ = J x′ = 4. 3. deoarece nu întotdeauna se poate efectua o descompunere convenabilă a corpului în părţi. Pentru corpul din fig. 3. θ1 = −22.11. pe baza valorilor calculate mai sus şi cu notaţiile din fig. ⎝ 5⎠ 75 1037 ⎛ 11a ⎞ J z′ = J z − m⎜ ma 2 .72 ma 2 . deoarece integralele de volum corespunzătoare se pot efectua relativ uşor.2 . 50 Axele şi momentele principale centrale de inerţie ale corpului se determină în mod analog.2.16ma 2 .5° . θ ′ = 67.Momente de inerţie 195 Centrul de greutate al corpului se va găsi în planul său de simetrie Oyz.11. 5 Pe baza formulelor lui Steiner rezultă: ⎛ 121 2 a 2 ⎞ 253 2 J x′ = J x − m⎜ a + ⎟= ma . ⎟ = ⎝ 10 ⎠ 300 ⎛ 121 2 a 2 ⎞ 1 91 2 J C = J O − m⎜ a + ⎟ = J x′ + J y ′ + J z′ = ma .2.217 ma 2 . Metoda cea mai generală pentru calculul momentelor de inerţie axiale şi centrifugale ale unui corp în raport cu un sistem de referinţă Oxyz este cu ajutorul integralelor de volum pe domeniul volumetric ocupat de corp. deci coordonatele sale vor fi: xC = 0 . rezultă: J Δ ′ = J y′ cos2 θ ′ + J z′ sin 2 θ ′ − 2J y′z′ sin θ ′ cos θ ′ = ma 2 = (1465 − 609 cos 2θ ′ + 612 sin 2θ ′) . astfel încât pentru fiecare parte să se poată determina uşor momentele de inerţie în raport cu axele paralele ce trec prin centrul de greutate al părţii respective. astfel încât. 5⎠ 2 20 ⎝ 100 2 2 ( ) J x ′ y ′ = J z′ x ′ = 0 . 25⎠ 60 ⎝ 100 107 ⎛ a⎞ J y′ = J y − m⎜ ⎟ = ma 2 . yC = m1y C1 + m2 y C2 m = 11 a. J 2′ = J Δ ′ (θ1 ) = 1.5° . 10 zC = m1 z C1 + m 2 z C2 m = a . ′ J 3′ = J Δ ′ (θ ′ ) = 3. 600 204 tg2θ ′ = − ≅ −1 . după cum urmează: . J y′z′ = J yz − my C z C = − 51 2 ma . 2 Metoda II.3. gradul de dificultate pentru efectuarea acestor calcule prin această metodă generală este acelaşi ca şi prin metoda precedentă.

196 Dinamica . 2⎠ 5 ⎝ 2 −a a 0 −a J zx = ρ∫∫∫ xzdxdydz = ρ∫∫ zdydz ∫ xdx = 0 . J z = J O = J x + J y = J 1 + sin 3 α + cos3 α . a ] . 3 3 3⎠ ⎠ 3 ⎝ 3 −a −a ( 2 2 ) J xy = ρ∫∫∫ xydxdydz = ρ∫∫ ydydz ∫ xdx = 0 . Se observă că se obţin aceleaşi rezultate. ) . ( J y = J cos2 α(1 + cos α ) . Răspunsuri 3. calculele pentru determinarea celorlalte momente de inerţie cerute în enunţ se efectuează la fel ca în prima metodă.1. J x = J sin 2 α(1 + sin α ) . 0] . iar. −a unde s-au efectuat mai întâi integralele în raport cu x şi apoi cele în raport cu y. ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎠ 15 −a −a ( ) 3a ⎛ 2a 3 m ⎛ 2a 3 2⎞ J z = ρ∫∫∫ x + y dxdydz = ρ∫∫ ⎜ + 2ay ⎟ dydz = dz + ⎜∫ 10a 2 ⎝ − a 3 ⎝ 3 ⎠ a 0 ⎛ a2 2a 3 125a 3 a 3 ⎞ ⎞ 14 +∫ dz + ∫ ⎜ 4a + − ⎟ dz⎟ = ma 2 . mai departe.2. [ 0. respectiv [ a . −a a 3a a 2 m ⎛ ⎛ a2 ⎞ a − ⎟ zdz + ∫ zdz + ⎜ ∫⎜ 2 10a ⎝ − a⎝ 2 ⎠ 2 −a a J yz = ρ∫∫∫ yzdxdydz = ρ∫∫ yzdydz ∫ dx = ⎛ 25a 2 a 2 ⎞ 4 + ∫⎜ − ⎟ zdz = − ma 2 .3 J x = ρ∫∫∫ y 2 + z 2 dxdydz = ρ∫∫ y 2 + z 2 dydz ∫ dx = 3a ⎞ m ⎛ ⎛ a3 ⎜ ∫ ⎜ + az 2 ⎟ dz + 2 10a ⎝ − a⎝ 3 ⎠ −a 0 a 3 3 3 ⎛a ⎞ ⎛ 125a ⎞ ⎞ 82 a + ∫ ⎜ + az 2 ⎟ dz + ∫ ⎜ − + 4az 2 ⎟ dz⎟ = ma 2 . 5a ] . 3 ⎝ 3 ⎠ ⎝ 3 ⎠ ⎠ 15 −a −a ( ) ( ) a 3a ⎛ 2a 3 ⎞ ⎞ m ⎛ ⎛ a2 J y = ρ∫∫∫ x 2 + z 2 dxdydz = ρ∫∫ ⎜ + 2az 2 ⎟ dydz = ⎜ ∫ ⎜ + z 2 ⎟ adz + 2 10a ⎝ − a⎝ 3 ⎝ 3 ⎠ ⎠ 0 a 2 2 ⎞ 22 ⎛a ⎞ ⎛a ⎞ + ∫ ⎜ + z 2 ⎟ adz + ∫ ⎜ + z 2 ⎟ 4adz⎟ = ma 2 . care sau descompus pe intervalele [ −a .

J yz = J zx = 0 . J 2 = 1. mR 2 .6ma 2 . J y ′z ′ = J z′ x ′ = 0 . 9 6 18 11ma 2 J xy = .4. 6 6 6 mab . J= ma 2 . 4 2 J xy = J x′y′ = 0 . Jy = . 4 2 5mR 2 3mR 2 J y′ = . 2 J yz = J zx = 0 . J z′ = J C = a + b2 .2.3. mb 2 m 2 ma 2 . 2 3.3. 36 mR 2 mR 2 J x = J y = J x′ = . ⎛ H2 R2 ⎞ J x = J y = J 1 = J 2 = m⎜ + ⎟ . J 3 = J z .2. 2 = ⎜ J z m 2⎝ 3. ⎠ 12 ⎝ Jx = ( ) ( ) J x′ = 3. 10ma 2 5ma 2 35ma 2 Jx = . 2 ⎠ ⎝ 3 mR 2 J z = J 3 = J z′ = J 3′ = . J x = J y = J x′ = J y′ = J xy = J x′y′ = 0 . Jy = . 18 18 18 mab J x ′ y′ = − . Jz = JO = a + b2 . 3(1 + sin α + cos α ) 1⎛ J 1.2.2.2 . xy ⎠ J3 = Jz . J z′ = J O = . mb 2 ma 2 m 2 .5. J z = J O = J x + J y = J x′ + J y′ = mR 2 .2 = ⎜ a 2 + b 2 m a 2 − b 2 + a 2 b 2 ⎟ . 2 J yz = J zx = 0 . 3. 4 ⎠ ⎝ 3 ⎛ H2 R2 ⎞ J O = m⎜ + ⎟ . ( ) 3.944 ma 2 . (J y − Jx ) 2 ⎞ + 4J 2 ⎟ .345ma 2 .2. . Jz = JC = .6. 18 J 1 = 0.Momente de inerţie 197 J xy = 1 J sin α cos α . Jz = JO = .2. J 3 = J z = 1. J y′ = . J xy = 12 2 m⎛ ⎞ J 1.

2. 10 ⎝ 2 ⎠ 10 m 2 JO = H + 3R 2 .198 Dinamica . 3.8. 1600 483 JC = mR 2 . J z = J 3 = J z′ = J 3′ = .9. 1280 827 JC = mR 2 . 5 3. ⎜ 4⎝ 3 ⎠ ⎞ m ⎛ H2 + R2 ⎟ . J y = J 2 = J y′ = J 2′ = mR 2 . ⎞ m ⎛ H2 + R2 ⎟ . 40 20 13 JO = mR 2 . 25 50 64 JO = mR 2 .7. ⎜ 2⎝ 6 ⎠ 2 mR 2 .2. 80 19 7 J x = J y = J1 = J 2 = mR 2 . 1280 11 117 J x = J z = J1 = J 3 = mR 2 . 20 603 J x′ = J y′ = J 1′ = J 2′ = mR 2 . J z = J 3 = J z′ = J 3′ = mR 2 . 80 3m 2 JC = H + 8R 2 .3 J x′ = J y′ = J 1′ = J 2′ = JC = 3. 320 ( ) ( ) ( ) . m ⎛ 2 3 2⎞ 3mR 2 J x = J y = J 1 = J 2 = ⎜ H + R ⎟ . 5 J x = J y = J z = J1 = J 2 = J 3 = JO = 3mR 2 . 10 3m 2 J x′ = J y′ = J 1′ = J 2′ = H + 4R 2 . 25 2063 J x ′ = J z ′ = J1′ = J 3′ = mR 2 .10.2.2. 3.

astfel încât se obţine: θ1 = & v 2 = ωIA = 2lθ cos θ .3.3.1.1. 3. deci sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea teoremei conservării energiei mecanice pentru sisteme materiale. din bara 4 de lungime 2l şi masă m 4 = 6m . articulată la mijlocul său C de capătul corespunzător al manivelei. având sensul pozitiv ascendent. rezultă imediat: & ω=θ . Sistemul de patru corpuri omogene din fig.3. Ştiind că sistemul este lăsat liber din poziţia sa iniţială în care unghiul θ dintre bară şi axa O1 y 1 are valoarea θ 0 mică.3. 3.3. 2 & & v3 = ωIB = 2lθ sin θ . Dinamica sistemelor materiale 3. . este necesar să se exprime vitezele unghiulare ale corpurilor 1 şi 4 şi vitezele culisoarelor la momentul t în funcţie de parametrul de poziţie θ al sistemului. π & & − θ . precum şi din culisoarele 2 şi 3 de mase m 2 = m3 = m . Din fig.3 . este format din manivela 1 de lungime l şi masă m1 = 3m .1 poziţie θ al sistemului considerat. Pentru calculul energiei cinetice E cII a sistemului la un moment oarecare t al mişcării sale. ω 1 = θ 1 = −θ .3. care se mişcă pe axele de coordonate şi sunt articulate la capetele A şi B ale barei. Rezolvare Deoarece frecările sunt neglijabile. 3. să se exprime viteza unghiulară şi acceleraţia unghiulară a barei în funcţie de parametrul de Fig. care sunt forţe conservative.1. în care s-a notat cu I centrul instantaneu al barei şi cu ω viteza sa unghiulară. care se mişcă fără frecare în planul vertical O1x 1 y 1 cu axa O1y 1 verticală.Dinamica sistemelor materiale 199 3. v C = ωIC = lθ . toate legăturile sunt ideale şi asupra sistemului acţionează numai greutăţile corpurilor sale ca forţe direct aplicate.

pentru care energia potenţială este nulă. ω=θ= 13l & 19g 19g θ sin θ ε = && = θ = sin θ . Deoarece culisorul 2 se mişcă pe axa orizontală O1 x 1 . Pe latura sa OA se poate mişca fără frecare un culisor P de greutate G. 3.3 E cII = 1 1 1 1 1 2 2 2 J1ω1 + m 2 v 2 + m 3 v3 + m 4 v C + J 4ω2 = 2 2 2 2 2 2 2 1 3ml & 2 m 2 & 2 m 1 1 6m ⋅ 4l 2 & 2 & & = θ + 4l θ cos 2 θ + 4l 2θ2 sin 2 θ + 6ml 2θ2 + θ = 2 3 2 2 2 2 12 13 & = ml 2θ2 . astfel încât se obţine: 19 l E pII = m1g cos θ + m 3g ⋅ 2l cos θ + m 4gl cos θ = mgl cos θ . care este fixată în această poziţie prin intermediul lagărelor din B şi D. se imprimă sistemului viteza unghiulară ω 0 şi se taie firul. La momentul iniţial al mişcării. 13l 2 cos θ0 − cos θ 26l care se exprimă în funcţie de parametrul de poziţie θ. se determină viteza unghiulară a barei: după care. deci θ1 = 0 . 2 Aplicând teorema conservării energiei mecanice: E cII + E pII = E cI + E pI . se obţine şi acceleraţia sa unghiulară: 19g & (cos θ0 − cos θ) . Bara omogenă AOB de greutate 6G şi lungime 2l . 2 Pentru calculul energiei potenţiale E pII a sistemului în poziţia sa de la momentul t.3. se poate roti fără frecare în jurul laturii sale verticale OB. ca în fig. 2 2 & Pentru momentul iniţial t 0 = 0 . poziţia în care θ are valoarea π 2 . rezultă: E cI = 0 . prin derivare în raport cu timpul. 3. când θ are valoarea θ 0 dată şi θ1 = 0 . E pI = 19 mgl cos θ0 .3.2.200 Dinamica .2. îndoită în unghi drept la mijlocul său O. 3 şi 4. se consideră poziţia sa de referinţă. determinată de unghiul θ . aşa cum se cere în enunţ. . energia potenţială a sistemului va fi dată numai de greutăţile corpurilor 1. când culisorul este legat printr-un fir scurt la o distanţă foarte mică de O. a) Să se exprime viteza unghiulară şi acceleraţia unghiulară a barei ca funcţii de poziţia culisorului pe latura OA şi de viteza sa relativă.

3. b) Proiecţia pe axa Ox a ecuaţiei diferenţiale a mişcării relative a culisorului conduce la ecuaţiile: (l & 2l 2ω0 xx 2 + x2 ) 2 .2 s-au reprezentat forţele exterioare direct aplicate ce acţionează asupra sistemului. după separarea variabilelor.3 . Se observă că nici aceste forţe şi nici reacţiunile din lagăre nu dau momente faţă de această axă fixă verticală. care are o mişcare de rotaţie în jurul axei fixe Oz1 . x g g && = x Din ultima ecuaţie se poate determina o integrală primă pe baza substituţiei: 2 l 4ω0 x (l2 + x 2 )2 . astfel încât viteza sa unghiulară să fie menţinută constantă în timpul mişcării relative a culisorului. rezultă: . G G && = ω 2 x .3.3.Dinamica sistemelor materiale 201 b) Să se determine viteza şi acceleraţia absolută a culisorului la momentul în care ajunge la capătul A al barei. c) Să se afle variaţia în funcţie de poziţia culisorului pe latura OA a momentului unui cuplu exterior de forţe. iar x reprezintă viteza sa relativă.2 ⎞ 3G l 2 ⎛G 3G l 2 ω + x ⎜ ωx ⎟ = ⎟ g 3 ω0 .3. ⎜g g 3 ⎠ ⎝ de unde rezultă: ω= l ω0 l2 + x 2 2 . && = x & & & dx dx dx d ⎛ x 2 ⎞ = = ⎜ ⎟ . precum şi sistemul de referinţă Oxyz legat de bară. care sunt greutăţile corpurilor sale. care trebuie aplicat barei. dt dx dt dx ⎝ 2 ⎠ astfel încât. Rezolvare a) În fig. 3. astfel încât se poate aplica teorema de conservare parţială a momentului cinetic total al sistemului în raport cu o axă fixă: Fig. & ε=ω=− & în care x este parametrul de poziţie al mişcării relative a culisorului.

pentru a se menţine constantă viteza unghiulară a barei în timpul mişcării relative a culisorului. Ca urmare.202 Dinamica . g 3 g g ( ) ( ) iar derivata sa în raport cu timpul devine: r r G G 2 r & & K O = 2 ω0 x x k = 2 ω0 x 2 k . g g Pe baza teoremei momentului cinetic total pentru sisteme rezultă că. ⎜ 2 ⎟ ⎝ ⎠ & x = ω 0x . ε = − 0 ω0 k . 2 r r r r r r lω lω v t = ω × OA = 0 j . din ecuaţia diferenţială a mişcării sale relative se obţine: && = ω x . este necesar să se aplice barei un cuplu de forţe de moment dirijat după axa fixă Oz1 şi cu variaţia în funcţie de x dată de: M( x ) = 2 G 2 2 ω0x . g . 4 r vr = r 2 lω0 i . 4 r r r r 2 2 a c = 2ω × v r = lω0 j . r ω r ω= 0k . v a = 0 2 i + j . 2 r 2 2r aa = lω0 j . 2 ( ) ( ) c) Dacă viteza unghiulară a barei este menţinută la valoarea constantă ω 0 în timpul mişcării relative a culisorului. momentul cinetic total al sistemului faţă de punctul fix O va avea expresia: r r r r 3G l 2 r G G & KO = ω0 k + OP × x i + ω0 k × OP = l 2 + x 2 ω0 k . x 2 0 ⎛ x2 ⎞ & 2 d⎜ ⎟ = ω0 x dx . 2l 2 4 4 r r r lω2 r a t = ε × OA − ω2 OA = − 0 i + 2 j . 2 2 2 r r r lω ω 2lω0 r 2 2r k=− ar = 0 i .3 2 2 & l 4ω0 l 2ω0 x2 =− + . 2 2 l2 + x 2 2 ( ) & x= Pentru x = l se obţine: lω0 x l2 + x 2 .

Fig. c) valorile minime ale coeficienţilor de frecare de alunecare μ 1 şi μ 2 dintre corpurile 1. Pentru simplificarea desenelor nu s-au mai reprezentat separat corpurile 2 . Sistemul de trei corpuri omogene din fig.3. asociată cu aplicarea principiului lui d′Alembert pentru fiecare corp separat. Rezolvare a) Metoda I.3.3 s-au reprezentat forţele şi momentele exterioare şi interioare ce acţionează asupra corpurilor sistemului. se mişcă într-un plan vertical. exterioare şi interioare. în care sunt date greutăţile corpurilor şi razele tamburilor troliului. iar bara 3 de lungime 2 10R . se neglijează frecările de rostogolire şi frecarea din articulaţie şi se dau valorile pentru momentul cuplului aplicat troliului M = 1. precum şi rezultantele şi momentele rezultante ale forţelor de inerţie pentru fiecare corp în parte. 3. articulată la un capăt în centrul C 2 la discului. respectiv 2. alunecă cu celălalt capăt A pe acelaşi plan orizontal.125 . pornind din repaus. şi planul orizontal. respectiv a discului circular 2.Dinamica sistemelor materiale 203 3.5GR . b) reacţiunile tuturor legăturilor. În fig.3. 3.3. Metoda cea mai generală pentru rezolvarea problemelor de dinamică a sistemelor materiale este metoda separării corpurilor. 3.3 Să se determine: a) legea de mişcare a centrului C1 al troliului. respectiv pentru coeficientul de frecare de alunecare dintre capătul A al barei şi planul orizontal μ 3 = 0.3.3. Se consideră că cei doi tamburi ai troliului au aceeaşi grosime.3 . astfel încât să fie îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a acestora. astfel încât corpurile 1 şi 2 se rostogolesc fără alunecare pe un plan orizontal.3.

3. 4⎝ 3g ⎠ G ⎛ 194 ⎞ && 1 ⎟ . 8⎝ 3g ⎠ Y= T= G⎛ 8 ⎞ x ⎜ 13 + && 1 ⎟ . legea de mişcare a centrului de greutate al troliului va fi: .3. 4⎝ 3g ⎠ ⎛ 2 ⎞ N 3 = G⎜ 3 − && 1 ⎟ . x 2 θ1 = θ 2 = 1 . Pe baza acestor relaţii cinematice se pot calcula rezultantele şi momentele rezultante în raport cu centrele de greutate ale forţelor de inerţie pentru fiecare corp din sistem şi prin aplicarea principiului lui d′Alembert se obţin ecuaţiile: N 1 − 10G = 0 .3 rezultă imediat: & & & x 1 = θ1I 1C1 = 3Rθ1 .204 Dinamica . în primul rând este necesar să se stabilească relaţiile cinematice între parametrii de poziţie ai corpurilor. X − 3 − 8 4 g 3 4 8 unde s-a ţinut seama că forţa de frecare Ff 3 are valoarea maximă μ 3 N 3 = N 3 8 . x g x 3 GR 2 && 1 GR − RT − 3RFf 1 − 41 = 0. x ⎜3+ 16 ⎝ 3g ⎠ 3 3 97 G 9 337 G 41 G && 1 − G − && 1 − && 1 = 0 . măsurată de la începutul mişcării sistemului. x ⎜3+ 16 ⎝ 3g ⎠ 8 ⎞ G⎛ x ⎜ 29 + && 1 ⎟ . x 2 = x 3 = x1 . alegând ca parametru de poziţie independent deplasarea x 1 pe orizontală a centrului C1 al troliului. N3 + Y − Ff 1 − T − 10 G &&1 = 0 . x ⎜3+ 16 ⎝ 3g ⎠ Ff 1 = N 1 = 10G . 2 g 3R 2 RT + 2 RFf 2 − 8 x GR 2 && 1 = 0. asupra discului ele vor acţiona în sensuri contrare. x g 3 N N 25 G 2 25 && 1 = 0 . Sistemul având un singur grad de libertate.125 2 . & & & & & & 4Rθ1 = 4 Rθ 2 . 3 3R unde s-a considerat că toţi parametrii de poziţie se măsoară de la începutul mişcării sistemului. 3RN 3 + R 3 + RX − 3RY = 0 . G⎛ 674 ⎞ && 1 ⎟ . N 2 − 4G − Y = 0 . Rezolvarea acestui sistem de ecuaţii se face mai uşor începând cu ultimele 3 ecuaţii. x 2 = x 3 = θ 2 I 2 C 2 = 2 Rθ 2 . x G = 0.3 şi 3. x ⎝ 3g ⎠ Ff 2 = − G ⎛ 130 ⎞ && 1 ⎟ . reacţiunile X şi Y din figură ale articulaţiei se consideră că sunt aplicate asupra barei. G− G− x x x 24 g 16 8 g 2 16 3 g g m 9g && 1 = x ≅ ≅ 0. Cu notaţiile din fig. s 718 80 Ca urmare. astfel încât rezultă: X= N2 = G⎛ 98 ⎞ x ⎜ 3 + &&1 ⎟ . g 3R T − X − Ff 2 − 4G 2 && 1 = 0 .

Având în vedere faptul că legăturile interioare sunt ideale. 8⎝ 3g ⎠ 3 dx 1 3R = 1 2 Gdx 1 . x 4 4 g 3 ⎛ 2 ⎞ N 3 = G⎜ 3 − &&1 ⎟ . rezultă: dLl = − μ 3 N 3dx 3 = − dLd = Mdθ 1 = 3 2 GR Ec = 2 1 10G 2 1 ⎛ G R 2 9G 9 R 2 ⎞ x1 ⎟ & + 1 4G 4 x 1 + & &2 x1 + ⎜ + ⎜g 2 ⎟ 2 2 g 9 2 g 2⎝ g 2 ⎠ 9R &2 G 2 1 4G 4 R 2 x1 1 25 G 4 2 & & x1 = 10 x1 . Deoarece sistemul de corpuri considerat are un singur grad de libertate. care se obţine uşor din ecuaţia de momente faţă de C 2 pentru bară: 2 Rμ 3 N 3 + 6RN 3 + R 25 25 G 2 && 1 − 3R G = 0 . legea sa de mişcare se mai poate determina şi pe baza teoremei energiei cinetice pentru sisteme materiale.3 .3. 2 Metoda II. astfel încât numai Ff 3 va efectua lucru mecanic. se observă că forţele de frecare Ff 1 şi Ff 2 sunt aplicate în centrele instantanee de rotaţie I 1 . deci nu dau lucru mecanic. Pentru calculul acestui lucru mecanic elementar este necesar să se determine reacţiunea normală N 3 . Pentru calculul lucrului mecanic elementar dLl al reacţiunilor legăturilor exterioare. respectiv I 2 . aplicată sub forma sa diferenţială: dE c = dLd + dLl + dLi .125 [ m] . 718 2 t2 x = 0. K1 = K 2 = 0 . Ca urmare. se obţine dLi = 0 . ⎜ 2 4 18g ⎟ g ⎝ ⎠ .Dinamica sistemelor materiale 205 x1 = 9g t 2 + K1 t + K 2 . + + 2 2 4 g9 g 2 g 2 9R dE c = 20 G & & x 1dx 1 . x ⎝ 3g ⎠ 2 ⎞2 G⎛ x ⎜ 3 − &&1 ⎟ dx 1 . g 20 ⎛ 1 1 && ⎞ G x & & x1dx1 = G⎜ − + 1 ⎟dx1 .

de asemenea.03044 . 60 GR && 1 ≥ x 9g . astfel încât rezultă: μ1 ≥ Ff 1 = 0.26 G . b) Reacţiunile legăturilor se determină prin înlocuirea în relaţiile corespunzătoare obţinute prin prima metodă a valorii constante a acceleraţiei centrului troliului. se obţine aceeaşi acceleraţie dt deci se obţine aceeaşi lege de mişcare ca şi prin metoda precedentă.221G . Valoarea corespunzătoare a momentului M aplicat troliului se obţine uşor cu ajutorul teoremei energiei cinetice. N2 Observaţie. 1436 718 N 3 ≅ 3G .375 G . x dx1 > 0 . 1436 c) Pentru a fi îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a corpurilor 1 şi 2 pe planul orizontal. Ff 3 = 0. . este necesar ca forţele de frecare Ff 1 şi Ff 2 să nu depăşească valoarea lor maximă μ 1 N 1 . Ff 1 = T= 171 G = 0.426 G . 718 10423 159 N2 = G = 7. se observă că reacţiunea normală N 3 devine nulă.238 G .206 Dinamica . respectiv μ 2 N 2 . împărţind cu dt şi simplificând cu x1 = &&1 ca şi prin metoda precedentă. 718 153 X= G = 0. N1 = 10 G .03635 . 359 Y= 4679 G = N 2 − 4G = 3. 3R g &&1 = x Mg . N1 μ2 ≥ Ff 2 = 0. Dacă acceleraţia centrului de greutate C1 al troliului atinge sau depăşeşte valoarea 9g 2 . deoarece în acest caz forţa de frecare Ff 3 va fi şi ea nulă şi rezultă. Pentru a se realiza mişcarea sistemului cu o acceleraţie atât de mare. se obţine: 20 G M & & x 1dx 1 = dx 1 .3635 G . deci rezultă: 261 G = 0. dLl = 0 .26 G . Ca urmare. Ff 2 = − G = −0. din condiţia de rostogolire fără alunecare a corpurilor 1 şi 2 pe planul orizontal. 2 M ≥ 270 GR .3 & de unde. valorile minime ale coeficienţilor de frecare μ 1 şi μ 2 vor rezulta mult mai mari. deci capătul A al barei nu se mai sprijină pe planul orizontal.

4 vor fi: θ= astfel încât rezultă: q .3. Ştiind că frecările din articulaţii şi greutăţile scripeţilor sunt neglijabile.3 .3. 2r .4. Sistemul de corpuri omogene din fig. pentru care porţiunea de fir dintre scripeţii S1 şi S 2 este orizontală şi paralelă cu axa Ox legată de placa dreptunghiulară antrenată în mişcare de rotaţie în jurul axei fixe verticale O1 z1 . c) reacţiunile din lagărele O1 şi O 2 la momentul în care placa a Fig. porneşte din repaus din poziţia din figură. 2r & & q . ω=θ= 2r v = ωx = & qx .3. să se determine: a) expresiile vitezei şi acceleraţiei corpului de greutate 4G în funcţie de deplasarea sa q pe verticală. unghiul θ de rotaţie a plăcii. Considerând ca parametru de poziţie al sistemului deplasarea q a corpului de greutate 4G. în care sunt date dimensiunile geometrice şi greutăţile corpurilor.3. 3. că firul este perfect flexibil şi inextensibil şi că placa se mişcă într-un mediu rezistent ce respectă legea lui Newton privind rezistenţa mediului 2 ( dF = kv dA ). 3. 3.3.Dinamica sistemelor materiale 207 3. b) viteza limită a corpului de greutate 4G şi viteza unghiulară limită a plăcii după un timp foarte mare de la începutul mişcării.4.4 efectuat un număr întreg N de rotaţii complete. viteza sa unghiulară ω şi viteza v a unui punct al elementului de arie dA din fig. la un moment oarecare al mişcării sistemului. măsurată de la începutul mişcării. Rezolvare Înainte de a trece efectiv la rezolvarea problemei. este necesar să se efectueze reducerea forţelor rezistente paralele între ele şi distribuite după legea lui Newton privind rezistenţa mediului pe suprafaţa plăcii.

g 3 din care rezultă: 4G && q = 4G − T . −F unde s-a ţinut seama de faptul că rezultanta F a forţelor rezistente este orientată în sensul negativ al axei Oy şi poate fi aplicată în centrul C al acestor forţe paralele. b) Pentru un timp foarte mare de mişcare al sistemului se poate considera că q tinde la infinit. având valoarea comună notată cu T în fig. Ec = θ + 2g 3 2 g 3g 16 G & & dE c = qdq . Deoarece scripetele fix S 2 este ideal şi are masa neglijabilă.208 Dinamica .3. 3k . a) Metoda I. Viteza unghiulară limită a plăcii rezultă imediat: ω 0 = lim ω = q →∞ c 1 1 & lim q = = 2 2 r q→∞ 2r 4r G . ⎝ c ⎠ d din care se obţine aceeaşi ecuaţie diferenţială a mişcării sale. eforturile dinamice din cele două porţiuni ale firului trecut peste acest scripete vor fi egale. 2 r 3k & q = c 1 − e − λq . d 1 G 16r 2 & 2 1 4G 2 8 G 2 & & q = q . 0 4r & M = − ∫ x dF = −96 kr 3q 2 . 2c G 4 ( ) Metoda II. Sistemul considerat având un singur grad de libertate. 3 g ⎛ q2 ⎞ & dL = 4Gdq + Mdθ = 4G⎜ 1 − 2 ⎟ dq .4. ⎝ c ⎠ 2 3g kg 3g − λq λ = 2 = 18r 2 . 2 4r 2r 4r & F = ∫ dF = 32 kr 2q 2 . 3. Aplicând ecuaţia de mişcare a unui corp cu axă fixă pentru placă şi legea fundamentală a dinamicii pentru corpul de greutate 4G. q g && = q & 3g ⎛ q 2 ⎞ ⎜1 − 2 ⎟ . 0 xC = M = 3r . 4 ⎝ c ⎠ & & dq dq dq 1 d 2 & q . deci viteza limită a corpului de greutate 4G va fi egală cu constanta c. pentru studiul mişcării sale se poate aplica teorema energiei cinetice sub forma diferenţială: dE c = dL . T = 4G − && q= 4G && . se obţin ecuaţiile: G 16r 2 && & θ = 2 rT − 96kr 3q 2 . && = q e .3 dF = k & q2x 2 3k 2 2 & 6r dx = q x dx . = = dt dq dt 2 dq ⎛ q 2 ⎞ 3g & − c 2 ln⎜ 1 − 2 ⎟ = q . g c= 1 G .

3. T = G( 4 − 3γ ) . de asemenea. mai puţin ecuaţia de momente faţă de axa fixă Oz. ⎜ gr 8⎝ ⎠ din care se determină reacţiunile din lagăre: X1 = 8 F = G(1 − γ ) . 5rT + 4 rX 2 − 4 rX1 + 2 rG = 0 .3. în poziţia din fig.5.3. Deoarece la momentul considerat placa va fi. reprezentat schematic în fig. 3.4. ⎞ G⎛ 2c 2 3( 2 − γ ) − (1 − γ )⎟ . se obţin ecuaţiile: X1 + X 2 + T + G &2 G 2 rθ = 0 . să se determine parametrul de poziţie λ = OD al manşonului pe tijă în funcţie de viteza unghiulară ω 0 constantă a regulatorului considerat.3 .5 Din datele problemei rezultă că patrulaterul OB1 DB2 este un romb cu . ca şi la momentul iniţial al mişcării. Rezolvare Fig. care este menţinut într-o anumită poziţie pe tijă prin intermediul a două fire inextensibile de aceeaşi lungime 2 l .5. având valoarea mai mică decât 1. aplicând principiul lui d′Alembert pentru placă şi exprimând proiecţiile pe axele sistemului de referinţă Oxyz legat de placă. Y1 + Y2 − F − 2 r&& = 0 . θ= 2r && 3g θ= γ . legate în punctele B1 şi B2 de bare. Neglijând frecările. ⎜ gr 8⎝ ⎠ X2 = − ⎞ G⎛ 2c 2 38 − 27γ + (1 − γ )⎟ . 3. fiecare de greutate G şi lungime 3l .Dinamica sistemelor materiale 209 c) Pentru un număr N de rotaţii complete ale plăcii rezultă: θ = 2 πN .3. unde γ este o constantă adimensională pozitivă cunoscută. Z1 − G = 0 . & c 1− γ . 8r γ = e −4 πrNλ . q = 4πrN . pentru care OB1 = OB2 = 2l .3.3. 24 Z1 = G . Regulatorul centrifugal de construcţie cât mai simplă. precum şi manşonul D de greutate Q. θ g g 4 rY1 − 4 rY2 = 0 . 3. 3 Y1 = Y2 = G ( 32 − 23γ ) . pe care sunt articulate două bare omogene identice. are următoarele elemente componente: tija sa verticală.

3.3. datorită simetriei faţă de axa fixă Oz1 . T= Q . & ωz = ϕ . Pentru ridicarea la o înălţime h a sarcinii de greutate Q = 47 G în 3 etape. Se consideră mecanismul de ridicat din fig. mai este necesar să se determine eforturile dinamice din fire. pentru care sunt date greutăţile şi razele scripeţilor.2m s în intervalul de timp t1 = 1. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile. ale cărui axe trebuie să fie principale de inerţie. care nu sunt cerute în enunţ. 3.în prima etapă M1. se aplică scripetelui fix un cuplu de moment M cu următoarele valori constante în fiecare etapă a mişcării: . λ = 4l cos ϕ = 2(3G + 4Q ) g . g r r r r dK O ∂K O r r G 2 & && = + ω × K O = 3 l 2 2ω0ϕ cos ϕ j + ϕ − ω0 sin ϕ cos ϕ k . g ( ( )) Prin aplicarea teoremei momentului cinetic se obţin ecuaţiile: & ϕ=0 . după înlocuirea valorii determinate a efortului T. Din condiţia de repaus relativ al manşonului pe tijă se obţine: 2Tcos ϕ − Q = 0 . iar frecările se consideră neglijabile. Jy = Jz = 3 r r r r r r G & K O = J x ωx i + J y ωy j + J z ωz k = 3 l 2 ω0 sin ϕ j + ϕ k . Faţă de acest sistem de referinţă rezultă: ω x = −ω 0 cos ϕ .3.210 Dinamica . pentru care unghiul ϕ din fig.3 lungimea laturilor 2 l . rezultă: cos ϕ = (3G + 4Q)g 6Glω 2 0 . astfel încât în ecuaţiile corespunzătoare să nu apară reacţiunile articulaţiei O. Jx = 0 . 2 cos ϕ Pe baza simetriei menţionate se observă că este suficient să se aplice teorema momentului cinetic numai pentru una din cele două bare şi în fig. 2 g ( ) din care.3. dt g ∂t ( ) G 2 l . 3.6. 2 3G ω0 3.3. În primul rând. 3.5s . 3 3l G 2 2 && l ϕ − ω0 sin ϕ cos ϕ = − G sin ϕ − 2lT sin 2ϕ . 3. Pentru calculul momentului cinetic al barei considerate în raport cu punctul său fix O. în fig.5 s-a ales bara OA 1 . Pentru a determina această dependenţă. când se realizează echilibrul relativ al barelor faţă de tija regulatorului. care. ω y = ω 0 sin ϕ .6. vor avea aceeaşi valoare T. este necesar să se aplice teorema momentului cinetic faţă de punctul fix O pentru bare. . pentru care sarcina atinge viteza v 0 = 1.5 va depinde de viteza unghiulară ω 0 constantă a regulatorului.5 s-a reprezentat şi sistemul de referinţă Oxyz legat de ea.

θ3 = .3.3. pentru mişcarea uniformă a sarcinii cu durata t 2 = 13s .06G . exprimând parametrii de poziţie din fig. 25 GR . 4 θ2 = T1 = 43.49G . b) valorile momentului M în cele 3 etape şi înălţimea h. 3. T2 = 22. pentru care sarcina se opreşte la înălţimea h în intervalul de timp t 3 = 1. c) eforturile dinamice din fire în etapa a treia a mişcării. h = 17.în etapa a treia M3.3. să se determine: a) relaţiile cinematice.3. 3.6 în funcţie de deplasarea x a sarcinii pe verticală.24G .41G . 2 55 GR . M1 = θ1 = x .7 .10G . R R 45 M3 = GR . 4 2x 4x . .3 . Răspunsuri a) b) c) x1 = x .Dinamica sistemelor materiale 211 . Considerând acceleraţia gravitaţională g = 10 m s2 .5s . R M2 = x 2 = 2x .6 Fig. T3 = 22. 3.4m . T5 = 11. Fig.în a doua etapă M2. T4 = 11.

T6 = 0.3. T3 = 9.3. Ştiind că mecanismul porneşte din repaus sub acţiunea unui cuplu motor de moment M = 30GR aplicat troliului. b) eforturile dinamice din fire. 3.8 5 2 gt .8. 3 T5 = G = 0.86 G . 56 132 T1 = G = 18. greutatea şi raza scripetelui mobil. Se consideră mecanismul de ridicat din fig.3.9 G .3 G .6 G . 5 3.3. să se determine: a) legea de mişcare a corpului de greutate Q = 3G .5 G . Răspunsuri a) b) 1 x = gt 2 . b) eforturile dinamice din fire. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile.212 Dinamica . 5 21 T1 = G = 4. iar frecările sunt neglijabile.7.7 G .14 G . 7 85 T3 = G = 12. 3. pentru care se dau greutăţile şi razele tamburilor troliului cu axă fixă orizontală. să se determine: a) legea de mişcare a sarcinii.8. T2 = 4.3 3.4 G . 5 T4 = 1. iar frecările se consideră neglijabile.7. pentru care sunt date greutăţile corpurilor şi razele scripeţilor. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile. Ştiind că mecanismul porneşte din repaus sub acţiunea unui cuplu motor de moment M = 16GR aplicat scripetelui fix. Se consideră mecanismul de ridicat din fig. 3. Răspunsuri a) b) Fig.3. precum şi greutatea sarcinii Q.2 G . 7 x= . 7 80 T2 = G = 11.

c) valoarea minimă a coeficientului de frecare de alunecare μ 1 dintre scripetele 1 şi planul orizontal pentru a fi îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a acestuia.3. 3.3.9.9 scripetelui 1.Dinamica sistemelor materiale 213 3.43 G . să se determine: a) legea de mişcare a corpului de greutate Q = 12G . 13 35 μ1 ≥ = 1. printr-un fir vertical perfect flexibil şi .3 . sunt neglijabile.10.3. Un troliu omogen cu 3 tamburi este suspendat între două ghidaje verticale.3. 26 x= T3 = 180 G = 13. T2 = G = 11.346 . b) eforturile dinamice din fire. Firele se consideră perfect flexibile şi inextensibile.85 G . care se rostogoleşte fără alunecare.9. 3. iar frecările din articulaţii şi frecarea de rostogolire pe planul orizontal a scripetelui 1.46 G . Ştiind că sistemul porneşte din repaus sub acţiunea unui cuplu motor de moment M = 18GR aplicat Fig. 13 162 154 T1 = G = 12.3. 13 3. între care se poate mişca fără frecare. pentru care sunt date greutăţile corpurilor şi razele scripeţilor. Răspunsuri a) b) c) 1 2 gt . Se consideră sistemul de corpuri omogene din fig. 13 13 146 T4 = T5 = G = 11.85 G .

856 m s2 .3 inextensibil înfăşurat pe tamburul său de rază 2R. 3.3.54 G . 3.11.68 G . 3.3. care are legat la celălalt capăt un corp de greutate Q = 13G (vezi fig. 11 7g a Q = −a O = = 1.636 G . 11 Fig. neglijând frecările şi rigiditatea firelor să se determine: .3.92 m s2 .09 G .46 m s2 . a) Să se determine acceleraţia a Q a corpului de greutate Q. Pe tamburul său de rază R este înfăşurat un alt fir ideal.11. acceleraţia a O a centrului O al troliului şi eforturile dinamice din fire. iar celălalt fir pe tamburul de rază 2R.214 Dinamica .10 Fig. 3. T2 = G = 17.3. 37 390 654 T1 = G = 10. a O = g = 8. b) Să se determine aceleaşi elemente. Răspunsuri a) b) 5g 10 = 4.11 3. Dacă se ridică o sarcină de greutate mică Q = G cu ajutorul mecanismului de ridicat din fig.10). acţionat de un cuplu motor de moment M = 4GR .3. 37 37 aQ = T1 = 78 G = 7. dacă firul de suspendare al troliului este înfăşurat pe tamburul său de rază R. 11 11 84 T2 = G = 7.

T2 = G .1 2 gt = 3.2 T1 = G = 0. Răspunsuri a) b) c) 35. 3. b) eforturile dinamice din fire.3 176.178 . 101 72. 101 202 101 108. Se consideră sistemul de corpuri omogene din fig. T2 = G = 0.41 t 2 [m] .876 G .12 a) legea de mişcare a corpului de greutate Q = 4G .12. să se determine: Fig.9 123.3.3. rostogolire a troliului 1 şi rigiditatea firelor.3 .3. Răspunsuri a) b) 4 g = 13.Dinamica sistemelor materiale 215 a) acceleraţia sarcinii. 3.12. pentru care se cunoaşte μ 2 = 0. T3 = G = 1. 3 7 8 T1 = G .22 G . c) valoarea minimă a coeficientului de frecare μ1 pentru a fi îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a troliului 1. Dacă sistemul porneşte din repaus şi se neglijează frecarea din articulaţia frecarea de O1 .1 μ1 ≥ = 0.08 m s2 .3. 606 x= . 3 3 aQ = T3 = 2G . b) eforturile dinamice din fire. 3.716 G .6 şi se ştie că troliul 1 se rostogoleşte fără alunecare pe un plan orizontal.

13 Fig. 5 10 3 − sin α . 3. Neglijând frecarea din articulaţia O1 şi frecarea de rostogolire a discului. În centrul O al discului este legat un fir ideal. iar la celălalt capăt al firului este legat un corp de greutate Q = 3G (vezi fig. 5 G 3G T1 = (2 + sinα) .3. trecut peste un scripete fix identic cu discul. T2 = (9 + 7 sinα) .13.14. astfel ca porţiunea sa corespunzătoare să fie paralelă cu linia de cea mai mare pantă a planului înclinat. Un disc circular omogen de greutate G şi rază R se rostogoleşte fără alunecare pe linia de cea mai mare pantă a unui plan înclinat cu unghiul α faţă de planul orizontal.3 3.14. 3. Se consideră sistemul de corpuri omogene din fig.14 3. pentru care datele sunt notate pe figură. b) eforturile dinamice din fire. 3.3.3. μ≥ 10 cos α aQ = Fig.3. Răspunsuri a) b) c) g ( 3 − sinα) . să se determine: a) acceleraţia corpului de greutate Q.13).3.3. c) valoarea minimă a coeficientului de frecare μ pentru a fi îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a discului. Ştiind că discul circular cu centrul O se rostogoleşte fără . 3.216 Dinamica .

sin α + μ cos α < 1 .15. 7 G G T1 = ( 4 + 3 sin α + 3μ cos α ) . 7 7 G 3G T3 = (6 + sin α + μ cos α) . R( P + 2Q + 3G ) Q PR + G (3R + 2s ) . 3. Răspunsuri a) b) 4g (1 − sin α − μ cos α) . T2 = (5 + 2 sin α + 2μ cos α ) . R P + 2Q + 3G G 3RQ + s(P + 2Q ) . acţionat de un cuplu motor de moment M = 6GR aplicat scripetelui fix cu centrul O1 . pentru care datele sunt notate pe figură. 7 7 a= . b) eforturile dinamice din fire. frecările din articulaţii şi rigiditatea firelor. să se determine: a) acceleraţia corpului de greutate Q. R( P + 2Q + 3G ) 3. T4 = (19 + 2 sin α + 2μ cos α) .3. Răspunsuri a) b) aQ = T1 = T2 = 2g( RQ − sG ) .3 .15.3. b) eforturile dinamice din fire.Dinamica sistemelor materiale 217 alunecare pe un plan orizontal aspru şi neglijând frecarea din articulaţia O1 şi rigiditatea firelor. Se consideră sistemul de corpuri omogene din fig. c) valoarea minimă a coeficientului de alunecare μ pentru a fi îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a discului. să se determine: a) acceleraţia corpului care urcă pe planul înclinat.3. R P + 2Q + 3G c) μ≥ RQ + s( P + 2Q + 2G ) . Neglijând masa scripetelui mic S.

caracterizată prin coeficientul de frecare μ de valoare mică. cu excepţia frecării de alunecare dintre cele două corpuri paralelipipedice suprapuse.16 3. 133 133 248 240 T3 = G = 1.3.865 G .15 Fig. Să se determine: a) acceleraţia corpului de greutate Q = 3G şi eforturile dinamice din fire la începutul mişcării sistemului.48 m s2 .218 Dinamica . precum şi noua acceleraţie a corpului de greutate Q după ce acest corp paralelipipedic cade pe planul orizontal.3.3 Fig.8 G . 3.06 .895 G . 133 133 8 8g a′ = = 1.16 se neglijează rigiditatea firelor şi toate frecările.3. T4 = G = 1. Q 133 53 aQ = T2 = 252 G = 1. μ < = 0. Pentru sistemul de corpuri omogene din fig.82 G . b) valoarea maximă a coeficientului de frecare μ pentru ca să alunece corpul paralelipipedic superior peste celălalt. aşezate pe un plan orizontal luciu. 3.59 m s2 . T1 = G = 2.3. Răspunsuri a) b) 8g 375 = 0. 133 .16. 3.

3.3. Cunoscând coeficientul de rezistenţă a mediului: k= 17λG . c) valoarea minimă a coeficientului de frecare μ pentru a fi îndeplinită condiţia din enunţ. dacă la momentul iniţial al mişcării i se imprimă viteza unghiulară ω 0 . exprimând unghiul său de rotaţie θ ca funcţie de timp. 51 70 T2 = G = 1.3. b) eforturile dinamice din fire.3. frecarea din articulaţia O şi frecarea de alunecare dintre corpul paralelipipedic de greutate 3G şi planul orizontal. 3. b) legea de mişcare a paletei.18). 51 8 μ≥ = 0.17.3. de greutate G şi rază R.05 . Braţul paletei de lungime R şi masă neglijabilă este solidarizat la mijlocul O al axei verticale O1O 2 de lungime 2R în poziţie perpendiculară pe axă. O paletă sub forma unui disc circular cu centrul B. 51 104 T1 = G = 2.08 m s 2 .3 . v fiind viteza elementului de arie dA din fig. pentru care datele sunt notate pe figură şi se neglijează rigiditatea firelor. 3. se mişcă într-un mediu rezistent ce respectă legea lui Newton privind rezistenţa mediului ( dF = kv 2 dA . distribuite pe suprafaţa paletei.18. în funcţie de viteza unghiulară momentană ω a paletei. 3. 38πgR 3 unde λ este o constantă adimensională dată. .3. 170 aQ = 3.Dinamica sistemelor materiale 219 3.04 G .17.18. care este montată la capetele sale în două lagăre cu frecările neglijabile ca în fig. 3.17 c) 16g = 3.37 G . Se consideră sistemul de corpuri omogene din fig. să se determine: a) acceleraţia corpului de greutate Q = 2G .3. Răspunsuri a) b) Fig. Pentru valori mari ale coeficientului de frecare μ dintre cele două corpuri paralelipipedice. să se determine: a) rezultanta F şi centrul C al forţelor paralele de rezistenţă a mediului. pentru care nu are loc alunecarea lor relativă.

18 Răspunsuri a) b) F= 289 G λRω 2 . d) numărul N de rotaţii executat de paletă până când viteza sa unghiulară scade la jumătate din cea iniţială. 2πλ 15λγG . λ X 2 = − G(1 + γ ) . Fig. 152 g x C = OC = 38 R . 17 θ= 1 ln(1 + λω 0 t ) .220 Dinamica . d) N= .3 c) reacţiunile dinamice din lagăre la un moment t al mişcării paletei. c) X1 = G(1 − γ ) . 304 Z1 = G .3. γ= g(1 + λω 0 t ) Rω 2 0 2 . 3. Y1 = Y2 = − ln 2 .

a) Să se exprime ω în funcţie de ϕ. Un disc circular omogen de masă m şi rază r se rostogoleşte fără r alunecare pe un plan orizontal astfel încât viteza v O a centrului său O este constantă ca vector.Ciocniri şi percuţii 221 3.4. Ştiind că ciocnirea este perfect plastică şi neglijând frecările. Ciocniri şi percuţii 3.4. este articulată în O printr-o articulaţie cilindrică fără frecare de o axă fixă verticală ca în fig.19.19. Fig. 7l sin 2ϕ 0 < ϕ < arctg4 . îndoită în unghi drept în O astfel încât OB = 2 AO . 2 V = 3G . r c) valoarea minimă a vitezei v O pentru ca discul să poată sări peste prag în urma ciocnirii.3. b) percuţia aplicată discului în timpul ciocnirii.3.4 . La un moment dat. În poziţia în care unghiul dintre latura AO a barei şi axa fixă are valoarea ϕ dată. b) Să se calculeze valorile componentelor V şi H ale reacţiunii articulaţiei O pentru valoarea determinată a vitezei unghiulare ω. dacă frecările din lagăre sunt neglijabile. 3. .19 Răspunsuri a) b) ω= 3g 4 cos ϕ − sin ϕ . 14 sin 2ϕ 3. 3. discul se ciocneşte ca în fig. Bara omogenă AOB de lungime 3l şi greutate 3G.1 de un prag de înălţime h < r 2 .1.3. se imprimă sistemului o viteză unghiulară ω.4.3. să se determine: a) viteza unghiulară a discului şi viteza centrului său O la sfârşitul ciocnirii. astfel încât aceasta să rămână constantă în timpul mişcării sale ulterioare. 3. 3G ( 4 cos ϕ − sin ϕ ) H= .

precum şi viteza sa unghiulară corespunzătoare ω′. r v ′ = w ′ = v O sinα = O r−h vO .4. m( w ′ − v O sin α ) = 0 . Proiectând legile ciocnirilor pentru disc pe axele sistemului de referinţă considerat. Prin urmare. astfel încât viteza sa unghiulară se menţine constantă. se poate neglija şi efectul percutant al forţei de frecare din A. după care s-a orientat axa Ox a sistemului de referinţă Oxyz legat de disc. după ciocnire discul va avea o mişcare plană în planul vertical perpendicular pe muchia pragului. ţinând seama de faptul că.222 Dinamica .1 ale vitezei centrului O al discului la sfârşitul ciocnirii. Pentru a sări peste prag. din care rezultă u ′ = 0 . tot timpul ciocnirii.3 Rezolvare a) Mişcarea dată în enunţ a discului înainte de ciocnire se realizează numai dacă asupra discului acţionează doar greutatea proprie şi reacţiunea normală a planului orizontal. pentru h<r 2. aplicată în A după direcţia normalei comune. la care trebuie adăugată condiţia ca ciocnirea să fie perfect plastică. cunoscând parametrii cinematici v 0 şi ω = v 0 r la începutul ciocnirii. Ca urmare. se obţin ecuaţiile: m( u ′ + v O cosα ) = P .1 mică. r b) Din prima dintre ecuaţiile de mai sus rezultă: P = mv O cosα = h( 2 r − h) r mv O . aceste forţe au valoare medie neglijabilă faţă de valoarea medie a reacţiunii normale a muchiei pragului asupra sa. 3. c) Dacă se neglijează frecarea din A şi rezistenţa aerului. pe baza legilor ciocnirilor este necesar să se determine componentele u′ şi w′ din fig. În timpul ciocnirii sale de prag. 3. iar centrul său se va mişca la fel ca în mişcarea fără frecare a unui inel pe un arc de cerc cu viteza iniţială w′. distribuţia de viteze a discului va fi de mişcare plană. Deoarece. este necesar ca centrul discului să ajungă cu viteza nulă sau mai mare ca zero într-o astfel de poziţie pe traiectoria sa. parametrii cinematici ai discului ceruţi în enunţ vor fi: ω′ = ω = vO .4. De asemenea. J z (ω ′ − ω ) = 0 . în timpul ciocnirii. asupra discului acţionează numai percuţia P. încât să urce pe verticală cu o înălţime . valoarea componentei tangenţiale a vitezei punctului de contact A al discului cu pragul la începutul ciocnirii este Fig.

după ciocnire. m( w ′ − v O sin α ) = Pt . această mişcare a discului va fi de rostogolire cu alunecare.4. discul va avea o mişcare de rotaţie în jurul axei fixe Az′ paralelă cu Oz.2.4 .3. 3r 2 h . 3. O 2 2 2 2 r 2gh r−h 2 v ′′ = ( v ′ ) − 2gh ≥ 0 . În acest caz.2. 3r − 2 h În continuare.4. Dacă valoarea coeficientului de frecare de alunecare este foarte mică. 3r 2 vO ≥ 2 r 3gh . 3r h( 2 r − h) r ω′ = vO . se află în echilibru într-un plan vertical. format din bara OA de lungime 2 l şi greutate G şi din placa ABD de greutate 3G sub formă de triunghi echilateral cu lungimea laturilor 2 l . v O ≥ 2 gh . la care se adaugă condiţiile: astfel încât rezultă: u′ = 0 . corpurile fiind articulate între ele în A şi bara în punctul fix O prin articulaţii cilindrice fără . Sistemul de două corpuri omogene din fig. până când centrul său ajunge pe aceeaşi verticală cu A. Aplicând teorema energiei cinetice pentru disc. 3r − 2 h . Dacă frecarea din A nu poate fi neglijată. forţa de frecare corespunzătoare va avea o valoare medie mare în timpul ciocnirii şi va produce o percuţie tangenţială Pt . 3r Pt = mv O Deoarece. J z (ω ′ − ω ) = − rPt . de la sfârşitul ciocnirii până la momentul în care centrul său se ridică pe verticală cu înălţimea h. în condiţiile considerate se obţine: 1 1 m m ( v ′′ ) 2 + J zω 2 − ( v ′O ) 2 − J zω 2 = − mgh . care are ca efect anularea şi a componentei tangenţiale a vitezei punctului de contact A în timpul ciocnirii. v O ≥ O O r−h r Observaţie. v′ = w′ = vO O P = mv O 3r − 2 h .Ciocniri şi percuţii 223 egală cu h. w ′ − rω ′ = 0 . mişcarea discului va fi o mişcare plană de rostogolire fără alunecare pe planul orizontal superior al pragului cu viteza unghiulară ω′′ constantă. aplicată în A după direcţia şi sensul axei Oy. 2 2 ω ′′ = (ω ′ ) 2 − 4gh . prin aplicarea teoremei energiei cinetice se obţine: 1 1 2 2 J z′ (ω ′′) − J z′ (ω ′) = − mgh . având parametrii cinematici determinaţi anterior. pe baza legilor ciocnirilor se obţin ecuaţiile: m( u ′ + v O cos α ) = P . 3. .

2 . g J z′ = 4G 2 l . 3. Rezolvare a) În fig.2 verticale şi orizontale ale percuţiilor de legătură din articulaţii. J z ′ω1 = 2lPA . 3 astfel încât rezultă: ′ ω1 = o PA = 3 3 Pg . deoarece aceasta are o distribuţie de viteze de mişcare plană cu parametrii cinematici variabili în timpul ciocnirii. v′ 1 = PA − PO . a) Să se determine vitezele unghiulare ale corpurilor la sfârşitul ciocnirii şi percuţiile de legătură din articulaţii în timpul ciocnirii. respectiv o. G = 5 N . C ω′2 = ′ v′ 2 = 2lω1 + C 1 Pg . 56 1 P . C 2 g 2 3 v v G o o o ′ 0 = PA − PO . 28 3 P. unde originea celui de-al doilea sistem de referinţă s-a luat în centrul de greutate C 2 al plăcii.1m . 14 Gl v v PA = PO = 2 3 lω′2 . pentru articulaţia interioară din A fiind folosită linia continuă pentru componentele aplicate plăcii şi linia întreruptă pentru cele acţionând asupra barei. De asemenea. 3g ′ v′ 1 = lω1 .4. fără a se efectua separarea corpurilor. legate de cele două corpuri. v′ 2 = P − PA . 56 Gl o PO = − 3 P. la mijlocul laturii AB a plăcii se aplică o percuţie dată P ca în figură.3 frecare. Aplicând legile ciocnirilor pentru fiecare corp în parte. La un moment dat. notate cu indicele superior v. J z ω′2 = lPA .224 Dinamica . perpendiculară în planul plăcii pe latura sa AB. se obţin ecuaţiile: P 3G 3 2 3 o v o − PA . respectiv C 2 xyz . s-au reprezentat componentele Fig.2 s-au reprezentat sistemele de referinţă Ox′y′z′. b) Să se calculeze aceleaşi elemente ale ciocnirii pentru datele numerice: l = 0.4. P = 14 kgm s . C g 0= în care se pot calcula imediat: Jz = G 2 l . 3.

4. 2ω 0 t n = ( 2 n − 1) .866 kgm s .4. Corpul astfel format este articulat în O printr-o articulaţie cilindrică fără frecare.4 . Un corp rigid cu centrul de simetrie O este realizat prin solidarizarea ca în fig. 3.4.433 kgm s . ω ′ = 19.62 s−1 . pentru care DB = R 2 . iar între fusul articulaţiei şi corp este montat un arc spiral de constantă elastică la torsiune K. 2n ω0 = 1 R Kg .3 a unei bare AB de greutate 3G şi lungime 4R de un disc circular de rază R şi greutate 2G. 3. iar la momentele în care bara ajunge din nou în poziţie orizontală au loc ciocniri repetate cu un opritor fix în punctul D al barei.5 s−1 . Răspunsuri a) b) c) ωn = − P= θ 0ω 0 . c) durata mişcării corpului până la sfârşitul celei de-a n-a ciocnire. b) percuţia aplicată barei de opritor în timpul celei de-a n-a ciocnire. Fig.81 m s 2 se obţin următoarele valori ale elementelor ciocnirii: ω 1 = 25.5 . care este nedeformat în poziţia orizontală a barei. Cunoscând coeficientul de restituire la ciocnire de valoare 0. 3.Ciocniri şi percuţii 225 b) Pentru datele numerice din enunţ şi g = 9. ′ o PA = 0.3 să se determine: a) vitezele unghiulare ale corpului la începutul şi sfârşitul celei de-a n-a ciocnire. 5G θ0 2 n−1 5KG . acelaşi pentru toate ciocnirile.3. 2 v v PA = PO = 7 kgm s . o PO = −0. g π . Se roteşte corpul în jurul articulaţiei cu un unghi θ 0 faţă de orizontală şi se lasă liber.3. 2 n−1 ω′ = n θ 0ω 0 .

după ciocnire. 3 3. Ştiind că. bara se ciocneşte cu un opritor fix în punctul său D pentru care OD = d . bara se ridică până la un unghi θ maxim de valoare α 2 < α 1 . este lăsată liber din poziţia în care formează unghiul α 1 cu orizontala.5. Bara omogenă OA de lungime l şi greutate G. este lăsată liber din poziţia în care unghiul θ format cu verticala are valoarea α 1 .226 Dinamica .4. La momentul în care ajunge în poziţia verticală. c) distanţa d pentru ca percuţia de legătură din articulaţie să fie nulă (D să fie centru de percuţie). . d 3g ⎝ 2 2 ⎠ 2l .4.5. b) percuţia aplicată barei de opritor în timpul ciocnirii.4 Răspunsuri α2 2 . să se determine: a) coeficientul de restituire la ciocnire. să se determine: a) coeficientul de restituire la ciocnire. R= α sin 1 2 sin a) b) c) P= d= Gl 2l ⎛ α1 α ⎞ ⎜ sin + sin 2 ⎟ .4. Bara omogenă OA de lungime l şi greutate G. Fig. La momentul în care ajunge în poziţie orizontală. Ştiind că. 3.4. bara se ciocneşte cu un opritor fix în punctul său D pentru care OD = d .3 3. articulată în punctul fix O printr-o articulaţie cilindrică fără frecare. aşa cum este reprezentat în fig. bara se ridică până la un unghi maxim α 2 < α 1 faţă de orizontală. aşa cum este reprezentat în fig. articulată în punctul fix O printr-o articulaţie cilindrică fără frecare.4. 3.4. după ciocnire. 3.4.

4. La un moment dat al acestei mişcări de translaţie rectilinie. 7l 4G P= v0 .Ciocniri şi percuţii 227 b) percuţia aplicată barei de opritor în timpul ciocnirii. Răspunsuri a) b) 3 v0 . ) 3.3.4. b) percuţia aplicată barei de Fig. aceasta se ciocneşte ca în fig.6 opritor în timpul ciocnirii.4. Bara omogenă AB de greutate G şi lungime l cade pe verticală. sin α 1 Gl l d 3g 2l d= .6 de un opritor fix în punctul său D pentru care BD = l 4 . 3 P= ( sin α1 + sin α 2 . Ştiind că ciocnirea este perfect plastică.5 R= sin α 2 . c) distanţa d pentru ca percuţia de legătură din articulaţie să fie nulă (D să fie centru de percuţie). 3. Răspunsuri a) b) c) Fig.4 . când viteza de translaţie a barei are valoarea v 0 .6. 3. 3. 7 12 ω′ = v0 . rămânând în poziţie orizontală. 7g v′ = C . să se determine: a) viteza centrului de greutate C al barei şi viteza sa unghiulară la sfârşitul ciocnirii.4.

. l = 3 − 2 = 0.318m . μ= ( 3 + 2 5 = 0. b) relaţiile între datele problemei pentru ca ciocnirea să se producă în condiţiile considerate. iar corpul parcurge distanţa d pe planul orizontal până la oprire. Ştiind că. − sin 2 ≥ 2 2 3l a) R= b) sin 1 3μd α1 α . aflat în repaus pe un plan orizontal aspru. după ciocnire.4.7. bara se roteşte în sens contrar până la un unghi Fig.52 kgm s . 3.7). Răspunsuri μd α + sin 2 2 .4. P = 1.228 Dinamica . + sin 2 = 2 2 2 l c) R =1 . articulată în punctul fix O printr-o articulaţie cilindrică fără frecare.4. frecarea de alunecare dintre corp şi plan fiind caracterizată de coeficientul de frecare μ (vezi fig. α 2 = 2 arcsin 3 10 = 20° .7 maxim α 2 < α 1 faţă de verticală. 3l α1 sin 2 sin α1 α μd . 3. să se determine: a) coeficientul de restituire la ciocnire. distanţa d şi percuţia aplicată corpului de bară în timpul ciocnirii pentru datele numerice: G = 10 N .3 3. La momentul în care ajunge în poziţie verticală.629 . d = 0. c) coeficientul de restituire la ciocnire. bara se ciocneşte în capătul său A cu un corp paralelipipedic de greutate G 2 .72 m . este lăsată liber din poziţia în care formează unghiul α 1 cu verticala. ) α 1 = 120° . Bara omogenă OA de lungime l şi greutate G.

20 g Fig. b) percuţiile de legătură din articulaţii în timpul ciocnirii. este lăsată liber din poziţia sa în care formează unghiul α = 30° faţă de orizontală. articulată la mijlocul său în punctul fix O 2 prin altă articulaţie cilindrică fără frecare şi aflată în repaus în poziţie orizontală. Cunoscând coeficientul de restituire la ciocnire R = 0.9.8).9. b) deviaţia maximă β faţă de verticală a barei după ciocnire. 3. 10 2l β = 2 arcsin PA = 3 = 10° . Cunoscând coeficientul de restituire la ciocnire R = 2 / 3 .Ciocniri şi percuţii 229 3.4.4.4. 10 ω′ = 3 g .3. bara se ciocneşte în capătul său A cu o bilă de greutate G 2 . Bara omogenă O1A de lungime l şi greutate G. este lăsată liber din poziţia sa verticală reprezentată cu linie întreruptă în fig. Bara omogenă OA de lungime l şi greutate G. La momentul în care bara O1A ajunge în poziţie orizontală.5 . c) percuţia din A şi percuţia de legătură din articulaţie în timpul ciocnirii. .8 3.8. Răspunsuri a) b) c) v′ = 9 2gl . aflată în repaus pe un plan orizontal (vezi fig.4 . să se determine: a) vitezele unghiulare ale barelor la sfârşitul ciocnirii. să se determine: a) viteza bilei şi viteza unghiulară a barei la sfârşitul ciocnirii. 3. capătul său A se ciocneşte cu capătul B al unei alte bare omogene BC de lungime 2 l şi greutate 2G. 20 PO = 9G 2l . articulată în punctul fix O1 printr-o articulaţie cilindrică fără frecare. 40 g 9G 2l . La momentul în care ajunge în poziţie verticală. 3.4. articulată în punctul fix O printr-o articulaţie cilindrică fără frecare.4.

9 l ω′2 = 5 3g .3 Fig. La un moment dat. 3. 14 l ω′2 = 9 v0 . la mijlocul C al barei AB se ciocneşte o bilă de greutate G 2 . se află în echilibru ca în figură.10 ′ ω1 = 9 v0 . b) coeficientul de restituire la ciocnire. Răspunsuri a) Fig. Să se determine: a) vitezele unghiulare ale barelor la sfârşitul ciocnirii. 9 3g 3. iar la sfârşitul ciocnirii viteza sa are aceeaşi direcţie. 9 3g P2 = 10G l . 3.4. c) percuţiile de legătură din articulaţii în timpul ciocnirii. fiind articulate între ele în A şi bara OA în punctul fix O prin articulaţii cilindrice fără frecare.4.4.9 Răspunsuri a) b) ′ ω1 = 1 3g .230 Dinamica . 7 l . 3. Sistemul de două bare omogene din fig. 9 l P1 = 5G l .10. care are la începutul ciocnirii viteza orizontală de valoare 5v 0 . sensul contrar şi valoarea v 0 .4. având greutatea G şi lungimea 2 l fiecare.10.

La un moment dat. Ştiind că. 7 3G 3 G PA = v 0 . la mijlocul C al barei AB se aplică percuţia dată P orizontală.4. Sistemul de două bare omogene din fig. 7 ml P PA = . PO = v0 .4. lăţimea l şi greutatea 6G. 7 6 P . b) percuţiile de legătură din articulaţii în timpul ciocnirii. 7g 14 g R= 3. b) percuţiile de legătură din articulaţii în timpul ciocnirii. plăcile fiind articulate între ele în A şi cea dreptunghiulară în O prin articulaţii cilindrice fără frecare.4.12 .4. 3.11. fiind articulate între ele în A şi bara OA în punctul fix O prin articulaţii cilindrice fără frecare. se află în echilibru întrun plan vertical. PO = 14 ω′2 = 3.3.Ciocniri şi percuţii 231 b) c) 5 = 0.714 .4 . Răspunsuri a) b) Fig. se aplică primei plăci percuţia dată P ca în figură.4.12. Sistemul de două plăci plane omogene din fig. 3. având lungimea l şi masa m fiecare. la un moment dat. să se determine: a) vitezele unghiulare ale plăcilor la sfârşitul ciocnirii. se află în echilibru ca în figură.4.11 ′ ω1 = 3 P . 3.12. 3. 7 ml P .11. Fig. Să se determine: a) vitezele unghiulare ale barelor la sfârşitul ciocnirii. iar cea sub formă de triunghi echilateral ABD are lungimea laturilor 2 l şi greutatea 3G. unde placa dreptunghiulară are lungimea OA = 2l .

232 Dinamica . 4 12 3G v0 . P= 2g .13 ω1 = ′ b) c) 1 Pg 1 Pg .3 Răspunsuri a) ′ ω1 = 10 Pg . c) valoarea percuţiei P. 3.13. la un moment dat. 109 Gl b) PA = PO = 37 P. format din discul circular de rază a şi greutate 2G şi din bara AB de lungime 2a şi greutate 3G. 3.13. 109 3. Ştiind că. Răspunsuri a) Fig.4. ω′ = − . PO = . 109 Gl 12 P. dacă aceasta apare în timpul ciocnirii discului cu o bilă de greutate G.4.4. corpurile fiind articulate între ele în A şi discul în punctul fix O prin articulaţii cilindrice fără frecare. având viteza la începutul ciocnirii de valoare v 0 şi coeficientul de restituire la ciocnire fiind R = 3 4 . 2 6 Ga 4 Ga P 5P PA = . se află în echilibru într-un plan vertical. să se determine: a) vitezele unghiulare ale corpurilor la sfârşitul ciocnirii. 109 ω′2 = − 8 3 Pg . se aplică discului percuţia dată P ca în figură. b) percuţiile de legătură din articulaţii în timpul ciocnirii. Sistemul de două corpuri omogene din fig.

Mecanică analitică 233 3. respectiv 6. la un moment dat. 3.5. b) eforturile dinamice din fire. 2.14. iar rigiditatea firelor.4. se aplică discului o percuţie P ca în figură.4. corpurile fiind articulate între ele în A şi bara în punctul fix O prin articulaţii cilindrice fără frecare. Ştiind că. pentru care se cunosc greutăţile corpurilor şi razele scripeţilor sau ale tamburilor troliului 1 notate pe figură. Se consideră sistemul de 7 corpuri omogene din fig.5. să se determine: a) acceleraţiile centrelor de greutate C1 . să se determine: a) vitezele unghiulare ale corpurilor la sfârşitul ciocnirii. se află în echilibru într-un plan vertical.5. 7 v v PA = PO = P sinα . respectiv 2. greutatea sa 3G şi momentul M = 75 GR 4 al cuplului motor aplicat troliului. precum şi lungimea 3R a barei C 2 A . C 2 şi C 6 ale corpurilor 1. 3.14 Pg cos α . frecările din articulaţii. 28Ga 1 o o PA = 2 PO = P cosα .1. Mecanică analitică 3. 3. frecările de rostogolire şi frecarea de alunecare a capătului A al barei sunt neglijabile. b) componentele verticale şi orizontale ale percuţiilor de legătură din articulaţii în timpul ciocnirii. 3. format din bara OA de lungime 4a şi greutate 3G şi dintr-un disc circular de rază 2a şi greutate 4G. pentru a fi îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a corpurilor 1.5 .14. Sistemul de două corpuri omogene din fig.3. c) valorile minime ale coeficienţilor de frecare μ 1 şi μ 2 . Răspunsuri a) b) ω1 = ω ′ = ′ 2 Fig.1. . sub un unghi α dat faţă de orizontală. Ştiind că troliul 1 şi discul circular 2 se rostogolesc fără alunecare pe planele orizontale din figură.4.

Înainte de a trece efectiv la rezolvarea problemei. este necesar să se stabilească relaţiile cinematice.5. care se aleg în mod avantajos ca fiind deplasările pe orizontală x 1 şi x 2 ale centrelor de greutate ale corpurilor 1. 3. respectiv 2.5. prin care se exprimă parametrii de poziţie ai corpurilor în funcţie de cei doi parametri de poziţie independenţi.1 sunt măsuraţi de la începutul mişcării sistemului. rezultă: . 3. Dacă toţi parametrii de poziţie din fig.234 Dinamica .1 Rezolvare Se observă că sistemul considerat are două grade de libertate.3 Fig.

R 2R 2R R x − 4x 2 x + 4x 2 x5 = x 6 = 1 . Ca urmare. ecuaţiile lui Lagrange devin: G ⎛ 35 1 ⎞ 69 x x G . se obţine: ⎛ 69 ⎞ δLd = M δθ1 − G δx 5 − 2G δx 6 = G⎜ δx1 + 3 δx 2 ⎟ . Pentru stabilirea lor. care va fi: Ec = &2 &2 1 6G 2 1 ⎛ 2G R 2 4G 4 R 2 ⎞ x1 1 2G 2 1 2G R 2 x 2 & & + + x1 + ⎜ + x2 + ⎟ 2 2 g 2⎝ g 2 2 g 2 g 2 R2 g 2 ⎠ 4R & & & & &2 &2 1 2G R 2 4 x 2 1 G ( x 1 − 4 x 2 ) 1 2G ( x1 − 4 x 2 ) 1 2G R 2 x 1 + + + + + 2 2 16 2 g 2 4R 2 g 2 R 2g 16 2 g 2 2 & & 1 2G R 2 ( x 1 + 4 x 2 ) 1 3G 2 G ⎛ 35 2 1 & & &2 & & ⎞ x 2 = ⎜ x1 + 7 x 2 − x1 x 2 ⎟ . + + 2 ⎠ 2 g 2 16R 2 g g⎝ 8 2 2 din care se determină: ∂E c G ⎛ 35 1 ⎞ & & = ⎜ x1 − x 2 ⎟ . 4 Cu aceste elemente calculate. ⎠ g⎝ 2 && 6 = x && 1 − 4&& 2 x x =0 .Mecanică analitică 235 x1 x 2x 2 x . în cadrul mecanicii analitice se folosesc ecuaţiile lui Lagrange de speţa a doua. ⎝ 4 & 2 ⎠ ∂x 1 g ∂E c G ⎛ 1 & & ⎞ = ⎜ − x1 + 14 x 2 ⎟ . θ4 = . aşa cum este şi sistemul considerat. ⎜ && 1 − && 2 ⎟ = g⎝ 4 2 ⎠ 8 din care rezultă: &&1 = g . respectiv I 2 .5 . x && 2 = x g . trebuie să se calculeze lucrul mecanic elementar virtual al forţelor şi momentelor direct aplicate sistemului. fiind aplicate în centrele instantanee de rotaţie I 1 . G⎛ 1 ⎞ x x ⎜ − && 1 + 14&& 2 ⎟ = 3G . x7 = x2 . având în vedere faptul că forţele de frecare Ff 1 şi Ff 2 nu efectuează lucru mecanic. în primul rând trebuie să se calculeze energia cinetică a sistemului la un moment oarecare al mişcării sale. ⎝ 2 ⎠ & ∂x 2 g În continuare. 4R 4 θ1 = a) Pentru studiul mişcării sistemelor mecanice supuse la legături olonome. ⎝ 8 ⎠ din care se determină forţele generalizate: Q1 = 69 G . θ6 = 1 . θ3 = 1 . 8 Q 2 = 3G . θ2 = 2 .3. 4 .

luând în considerare şi lucrul mecanic elementar virtual al rezultantei forţelor de inerţie şi al momentului lor rezultant pentru fiecare corp în parte. Prin aplicarea în mod analog a principiului deplasărilor virtuale. x g G 3 T2 = T4 − 2 && 2 = G . se poate determina dând o deplasare virtuală de translaţie rectilinie cu δx 2 după direcţia orizontală subsistemului format de corpurile 2 şi 7. pentru fiecare corp dându-se o singură deplasare virtuală după cum urmează: de rotaţie cu δθ 3 . din care se determină: (F f1 I − T1 − R 1 δx 1 = 0 . pentru care se dau. 5. astfel încât rezultă: μ1 ≥ Ff 1 11 = = 1. de rotaţie cu δθ 6 . în cadrul mecanicii analitice se aplică principiul deplasărilor virtuale pentru corpuri sau subsisteme de corpuri separate din sistem. cum ar fi practicarea unor zimţi pe periferia tamburului său de rază 2R. au fost deja determinate. deplasarea virtuală δy 1 de translaţie rectilinie pe verticală în sus.3 b) Pentru determinarea reacţiunilor legăturilor exterioare şi interioare ale unui sistem mecanic. Forţa de frecare Ff 2 . respectiv de rotaţie cu δθ 4 . Aplicând principiul deplasărilor virtuale. x x 4g 4 T3 = G && 5 = G . x g 4 T5 = G + c) Forţa de frecare Ff 1 şi reacţiunea normală N 1 . 6 şi 4. care împiedică alunecarea discului 2 pe planul orizontal pe care este rezemat. ) ( M + RT − 2RF 1 f1 I − M 1 δθ1 = 0 .236 Dinamica . N1 8 Se observă că valoarea minimă a acestui coeficient de frecare este mare şi vor fi necesare măsuri speciale pentru mărirea frecării de alunecare dintre troliu şi reazemul său. pentru care se obţine: .375 . deplasarea virtuală δx1 de translaţie rectilinie pe orizontală şi deplasarea virtuală δθ1 de rotaţie în jurul centrului de greutate C1 . pentru determinarea eforturilor dinamice din fire. Ff 1 = 75 21 G 33 &&1 = G . se poate începe cu separarea primului corp. G− x 4 2 g 4 T1 = 75 33 G 9 && 1 = G . de translaţie rectilinie pe verticală cu δx 5 . care acţionează asupra troliului datorită legăturii sale pe planul orizontal în condiţiile considerate. ) N 1 = 6G . În cazul sistemului considerat. G− x 4 2 g 4 În continuare. se separă corpurile 3. se obţin celelalte eforturi dinamice din fire: 75 7 G x G − 17 && 1 = G . 4 4 g 5 G T4 = T3 − ( &&1 + 4&& 2 ) = G . se obţin ecuaţiile: N 1δy 1 − 6Gδy 1 = 0 . pe rând. în această ordine.

2 au valori nule. Pentru aceasta. Aplicarea principiului deplasărilor virtuale pentru determinarea reacţiunilor dinamice. 3. se consideră deplasarea virtuală de rotaţie a barei cu δθ 7 în sens trigonometric în jurul articulaţiei C 2 . pentru care se obţine ecuaţia: I N 7 ⋅ 2 2 Rδθ 7 + R 7 ⋅ R δθ 7 − 3G ⋅ 2 Rδθ 7 = 0 .3. să se determine legile de mişcare ale celor două Fig. precum şi dintr-un corp paralelipipedic de greutate Q. 3. Se consideră sistemul format dintr-o pană triunghiulară de greutate G. are valoarea Y = 3G − N 7 .2.5. 3.5. Ff 2 = T2 − 5G G && 2 = − .63G . care alunecă fără frecare pe ipotenuza penei.5. .1 ca acţionând asupra barei. 3. x + 2 8 g 2 32 F μ 2 ≥ f 2 = 0.5. care alunecă fără frecare pe un plan orizontal cu una din catetele sale. N 2 = − G = 3.138 . aşa cum s-a arătat mai sus. reprezentată în fig. se observă că este necesar să se afle mai întâi valoarea reacţiunii normale N 7 a planului orizontal asupra capătului A al barei. unde componenta verticală Y a reacţiunii articulaţiei interioare C 2 . unghiul α dintre ipotenuză şi cateta orizontală fiind cunoscut. 2 din care rezultă: N7 = 3G 3 2 G 7G 3 2 && 2 > 0 .2 corpuri.Mecanică analitică 237 I I T2 δx 2 − Ff 2 δx 2 − R 2 δx 2 − R 7 δx 2 = 0 .5 . Ştiind că sistemul porneşte din repaus din poziţia sa în care parametrii de poziţie din fig. x g 2 Pentru a determina reacţiunea normală N 2 = 2G + Y . este echivalentă cu aplicarea principiului lui d′Alembert pentru corpuri sau subsisteme de corpuri separate din sistemul mecanic dat. N2 Observaţie.

5. Răspunsuri &&1 = x m1 + 2 m2 g .5. având aceeaşi rază R. 2 4 G + Q sin α x2 = ( ) ( G + Q)g sin α 2 G + Q sin α 2 ( ) t2 .3 Răspunsuri x1 = Qg sin 2α t2 . sunt legate între ele ca în fig.3). Două discuri circulare omogene cu centrele O1 şi O 2 . Pe periferia discului este înfăşurat un fir perfect flexibil şi inextensibil. Să se determine acceleraţia centrului O al discului. Un disc circular omogen de masă m1 şi rază r este articulat printr-o articulaţie cilindrică fără frecare în centrul său O de un culisor de masă neglijabilă.5.4 printr-un fir perfect flexibil şi inextensibil trecut peste un scripete mic ideal.4. să se determine: a) acceleraţiile centrelor discurilor. care este trecut peste un scripete mic ideal şi legat la celălalt capăt de un corp paralelipipedic de masă m2 aşezat pe un plan orizontal luciu (vezi fig. 3. 3. m1 + 3m2 && 2 = x m1g . m1 + 3m2 T= 3. 3. frecarea de rostogolire fiind neglijabilă.3 pipedic şi efortul dinamic din fir.3. Ştiind că primul disc se rostogoleşte fără alunecare pe un plan orizontal. m1 + 3m2 m1m2 g .5. care se mişcă fără frecare pe o axă verticală. 3.238 Dinamica . dar masele diferite m1 . iar centrul O 2 al celui de-al doilea disc se mişcă fără frecare pe o axă fixă verticală. acceleraţia corpului paraleliFig. respectiv m2 .5. .

3. 9 m1 + 8m2 m2 .5 .5. b) c) Fig. 3. reprezentând greutăţile corpurilor. Fig. pentru care se cunosc datele notate pe figură.3. coeficienţii de frecare de alunecare μ şi de rostogolire s cunoscuţi.5. 9 m1 + 8m2 . 9 m1 + 8m2 3.5. Neglijând frecările din articulaţii şi rigiditatea firelor. 3.5. precum şi momentul M al cuplului motor aplicat troliului.5. Răspunsuri a) && 1 = x 4m 2 g 9 m1 + 8m 2 6m1 + 8m2 && 2 = x g .4 T= μ≥ 3m1m2 g . razele scripeţilor sau ale tamburilor troliului 1.Mecanică analitică 239 b) efortul dinamic din fir. Se consideră sistemul de 7 corpuri omogene din fig. c) valoarea minimă a coeficientului de frecare μ pentru a fi îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a primului disc.5.5 . ştiind că troliul 1 şi discul circular 5 se rostogolesc fără alunecare pe două plane orizontale aspre şi că sistemul porneşte din repaus.

67g . T5 = 60G . T6 = 37G . respectiv ale tamburilor troliului. acceleraţia corpului 2 pe planul orizontal corespunzător şi legea de mişcare a corpului 7 pe verticală în sus. c) 3. μ 2 şi de rostogolire s.6. care porneşte din repaus şi pentru care se cunosc datele notate pe figură.27 . coeficienţii de frecare de alunecare μ 1 .34G . μ 5 ≥ 6. Răspunsuri a) &&1 = 4. b) eforturile dinamice din fire. x x 7 = 0. μ 1 ≥ 5. T2 = 19.6. T3 = 22.7G .092g .5.625 .240 Dinamica .8G . reprezentând greutăţile corpurilor sau ale tamburilor troliului 3.5. T4 = 63. Neglijând . Se consideră sistemul de 7 corpuri omogene din fig. 3. c) valorile minime ale coeficienţilor de frecare μ 1 şi μ 5 pentru a fi îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a corpurilor 1 şi 5.3 să se determine: a) acceleraţia centrului de greutate C1 al troliului. && 2 = 1. x b) T1 = 28.25G .529gt 2 . razele scripeţilor.

c) 3.885G . având o porţiune verticală şi cealaltă porţiune înfăşurată pe periferia unui disc circular omogen de greutate Q şi rază 2R.2035 .5 .7. c) legile de mişcare ale centrelor O1 şi O 2 şi eforturile dinamice din fire pentru Q = 19G .5.465G .825G . T6 = 3. x 7 = 0.Mecanică analitică 241 frecările din articulaţii şi rigiditatea firelor şi ştiind că troliul se rostogoleşte fără alunecare pe un plan orizontal aspru. T5 = 2.45G . iar pe tamburul său de rază 2R este înfăşurat un alt fir ideal.375G . 63G + 2Q . b) eforturile dinamice din fire. && 2 = 0. să se determine: a) acceleraţiile centrelor de greutate O1 şi O 2 .45g . Răspunsuri Fig.2175gt 2 . 3. Ştiind că sistemul porneşte din repaus. x T2 = 2. x T1 = 2. Pe tamburul de rază R al troliului este înfăşurat un fir perfect flexibil şi inextensibil cu celălalt capăt fixat ca în figură.5.3.5. b) valorile greutăţii Q pentru care centrul de greutate O1 al blocului paralelipipedic urcă pe verticală. T3 = 2. μ ≥ 0. T4 = 2. Răspunsuri a) b) && 1 = 0. Un troliu omogen. având razele şi greutăţile celor doi tamburi indicate în fig.7 a) &&1 = x 2g(18G − Q) . 63G + 2Q && 2 = x 2g(15G + Q) . care se poate mişca fără frecare între două ghidaje verticale. c) valoarea minimă a coeficientului de frecare μ pentru a fi îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a troliului. să se determine: a) acceleraţiile corpurilor 1 şi 2 pe planele orizontale corespunzătoare şi legea de mişcare a corpului 7 pe verticală în jos.7.4G .14g . este articulat printr-o articulaţie cilindrică fără frecare după axa sa de simetrie în centrul de greutate O1 al unui bloc paralelipipedic de greutate 3G. 3. al cărui centru O 2 se poate mişca fără frecare pe o axă fixă verticală.

45gt 2 .8. Răspunsuri a) b) x1 = 0.3 b) Q > 18G . Fig.242 Dinamica . 3.2 G 101 3.35gt 2 . să se determine: a) legile de mişcare ale centrelor O1 şi O 2 . 1245 G = 12.7 G .5. x2 = . b) eforturile dinamice din fire.5. având razele şi greutăţile indicate în fig. 3.1G .327 G .9 . T1 = 0. astfel încât centrele lor O1 şi O 2 se mişcă fără frecare pe două axe fixe verticale. discurile fiind legate între ele şi discul cu centrul O1 de un punct fix prin două fire verticale perfect flexibile şi inextensibile. x 2 = 0.8.8 Fig. Două discuri circulare omogene. se mişcă într-un plan vertical.5. Ştiind că sistemul porneşte din repaus. c) gt 2 34gt 2 x1 = − . 3. T2 = 0.5. 101 101 T1 = . 101 T2 = 627 G = 6 .

care este încastrat la celălalt capăt O în poziţie verticală. && = g( 3GR − M) .9. T1 = 2G . firele verticale de legătură dintre corpuri fiind perfect flexibile şi inextensibile. în care se dau masele corpurilor şi raza R a celor doi scripeţi.3. 3. b) valorile momentului M pentru care centrul O 3 se mişcă pe axa verticală în sus. θ3 = . Ştiind că sistemul porneşte din repaus şi neglijând frecările din articulaţii.5 . Asupra primului scripete fix cu centrul O1 acţionează un cuplu motor de moment constant M.5. cel de-al doilea scripete fix este articulat în centrul său O 2 la un capăt al unui stâlp de greutate 8G. R( 3m1 + 2 m2 + 6m3 ) . iar centrul O 3 al celui de-al treilea scripete se mişcă fără frecare pe o axă fixă verticală. R VO = 12G . Răspunsuri a) && θ1 = 2g( 3m3 − m2 ) .5.5. să se determine: a) acceleraţia unghiulară a primului scripete şi acceleraţia centrului celui deal treilea scripete pe verticală în jos. Răspunsuri a) b) c) && g( 3M − GR ) .9 prin fire verticale perfect flexibile şi inextensibile. Se consideră sistemul de corpuri omogene din fig. sunt legaţi între ei ca în fig. 3. H O = M O = 0 . θ1 = x3 4GR 2 4GR M > 3GR .Mecanică analitică 243 3.10. să se determine: a) acceleraţia unghiulară a scripetelui fix şi acceleraţia centrului O 2 al scripetelui mobil pe verticală în jos.10. gt 2 x3 = 0 .5. T2 = G . b) legile de mişcare ale scripeţilor şi eforturile dinamice din fire pentru m1 = m2 = 3m3 = 3m . Trei scripeţi omogeni identici. 3. c) legile de mişcare ale celui de-al treilea scripete. eforturile dinamice din fire şi reacţiunile dinamice ale încastrării O pentru M = 3GR . Ştiind că sistemul porneşte din repaus şi neglijând frecările. având raza R şi greutatea G fiecare.

5. 3R θ1 = 0 . Centrul O 2 al scripetelui mobil se mişcă fără frecare pe o axă fixă verticală. Ştiind că sistemul porneşte din repaus.5. iar la periferia scripetelui fix.5. 3.244 Dinamica . Fig. 3 gt 2 θ2 = − .11. 3.11. c) valorile forţei F pentru care scripetele fix se roteşte în sens trigonometric. .5. d) valorile forţei F pentru care centrul scripetelui mobil urcă pe verticală. e) legile de mişcare ale scripeţilor şi efortul dinamic din fir pentru F = 2G .3 && 2 = x b) 2g( m1 + m 2 + m3 ) . să se determine: a) acceleraţiile unghiulare ale scripeţilor. iar centrul scripetelui mobil coboară pe verticală. ca în fig. articulat în centrul său O1 printr-o articulaţie cilindrică fără frecare. R( 3m1 + 2 m2 + 6m 3 ) gt 2 x2 = .11 3. Doi scripeţi omogeni de aceeaşi greutate G şi aceeaşi rază R sunt legaţi între ei printr-un fir vertical perfect flexibil şi inextensibil.10 Fig. b) valorile forţei F pentru care scripetele fix se roteşte în sens orar. acţionează o forţă verticală de valoare constantă F. T1 = T2 = mg . 3.

θ1 = − θ 2 = gt 2 . 3. al cărui centru O1 se mişcă fără frecare pe o axă fixă verticală. să se determine: a) legile de mişcare ale centrelor de greutate O1 şi O 2 ale celor două corpuri. θ1 = 5GR G 0≤ F< . R x2 = 0 . care se rostogoleşte fără alunecare pe un plan orizontal. Ştiind că sistemul porneşte din repaus şi neglijând frecarea de rostogolire a troliului. Sistemul de două corpuri omogene din fig. precum şi dintr-un disc circular cu greutatea şi raza notate. de asemenea. 3.5. 3 F > 2G . pe figură. .12 3.12.12 este format dintr-un troliu cu greutăţile şi razele tamburilor notate pe figură. θ2 = − 5GR G < F < 2G .5 . c) valoarea minimă a coeficientului de frecare μ dintre troliu şi planul orizontal pentru a fi îndeplinită condiţia de mişcare impusă în enunţ a acestuia. Fig.3. T=G .Mecanică analitică 245 Răspunsuri a) b) c) d) e) && 2g( 3F − G ) . b) efortul dinamic din fir. 3 2g( 2 F + G ) && . cele două corpuri fiind legate între ele ca în figură printr-un fir perfect flexibil şi inextensibil trecut peste un scripete mic ideal.5.5.

39 1 μ≥ .5.246 Dinamica . în acest caz să se precizeze valorile coeficientului de frecare μ 1 pentru care corpul de masă m1 alunecă pe planul orizontal. efortul dinamic din fir şi valoarea minimă a coeficientului de frecare μ 2 pentru care cele două corpuri paralelipipedice nu alunecă unul faţă de celălalt.3 Răspunsuri a) b) c) 14 2 gt . precum şi raza r a discului circular de masă m3 .13 se cunosc masele corpurilor notate pe figură.5.13 corpurilor.13. Pentru sistemul de 3 corpuri omogene din fig. al cărui centru O se mişcă fără frecare pe o axă fixă verticală. b) acceleraţiile celor două corpuri paralelipipedice şi a centrului discului dacă μ1 = μ 2 = 0 . 3. 2 m3 + 3(m1 + m 2 ) x3 = 1 m 3 + (2 − μ1 )(m1 + m 2 ) 2 gt .5. 117 x1 = x2 = 2 2 gt . 3. 39 3. Ştiind că sistemul porneşte din repaus. coeficienţii de frecare de alunecare μ1 dintre corpul de masă m1 şi planul orizontal şi μ 2 dintre cele două corpuri paralelipipedice suprapuse. Corpul de masă m1 şi discul sunt legate între ele ca în figură printr-un fir perfect flexibil şi inextensibil trecut peste un scripete mic ideal. să se determine: a) legile de mişcare ale Fig. 2 m3 + 3(m1 + m 2 ) . Răspunsuri a) x1 = x 2 = 1 m3 − 3μ1 (m1 + m 2 ) 2 gt . 39 11 T= G.

d) acceleraţia corpului de masă m1 şi efortul dinamic din fir după ce discul cade pe planul orizontal. .14 repaus şi neglijând frecarea de rostogolire a discului. 3.5. 3( m1 + m2 ) m3 − 3μ 1 ( m1 + m2 ) . 3. Ştiind că sistemul porneşte din Fig.5 . x 0 ≤ μ1 < && 3 = x &&1 = x g( 2 m1 + m3 ) .14 se cunosc masele corpurilor notate pe figură. m 3 + 3( m1 + m2 ) m3 . 3m1 + m3 3. r m3 + 3(m1 + m 2 ) T= m3g(1 + μ 1 )( m1 + m2 ) . m3 + 3( m1 + m2 ) m3g . b) efortul dinamic din fir. coeficientul de frecare de alunecare μ 1 dintre corpul de masă m1 şi planul orizontal. să se determine: a) legile mişcărilor absolute ale corpurilor şi valorile coeficientului de frecare μ1 pentru care are loc mişcarea sistemului în condiţiile considerate. care se rostogoleşte fără alunecare pe corpul de masă m1 în planul vertical al mişcării sistemului. Corpurile de mase m1 şi m3 sunt legate între ele printr-un fir perfect flexibil şi inextensibil trecut peste un scripete mic ideal.3. c) valoarea minimă a coeficientului de frecare μ 2 pentru a fi îndeplinită condiţia de rostogolire fără alunecare a discului.Mecanică analitică 247 θ3 = − μ2 ≥ b) 1 (1 + μ1 )(m1 + m 2 ) 2 gt . 3m1 + m3 && 2 = 0 . precum şi raza r a discului circular de masă m2 .5. Pentru sistemul de 3 corpuri omogene din fig.14.5.

2 m 2 + 3(m1 + m3 ) x2 = 1 m3 − μ1 (m1 + m 2 ) 2 gt . 2 m 2 + 3(m1 + m3 ) θ2 = b) 1 m3 − μ1 (m1 + m 2 ) 2 gt . r m 2 + 3(m1 + m3 ) 0 ≤ μ1 < m3 .248 Dinamica . m 2 + 3(m1 + m3 ) m3 − μ 1 ( m1 + m 2 ) . m1 + m3 T= m1m3g(1 + μ 1 ) . m1 + m3 c) μ2 ≥ &&1 = x d) . m1 + m 2 T= 3m1 + m 2 + 3μ1 (m1 + m 2 ) m 3g . m2 + 3( m1 + m3 ) g( m3 − μ 1m1 ) .3 Răspunsuri a) x1 = x 3 = 3 m3 − μ1 (m1 + m 2 ) 2 gt .

Se consideră sistemul mecanic de corpuri omogene din fig. pentru care datele sunt notate alăturat. 4. dacă firul nu alunecă pe . T2 şi T3 au aceeaşi valoare statică T0 = 20G .575 grade. 2π respectiv 3π . b) eforturile dinamice din porţiunile firului specificate în figură. în care cele două bare se află în poziţie orizontală.01rad .1.1 . Frecările din articulaţii sunt neglijabile. Din figură se observă că. ştiind că în poziţia de echilibru static a sistemului eforturile T1 .4. Să se determine: a) legea de mişcare θ = θ( t ) . π . iar parametrul de poziţie θ se măsoară din poziţia de echilibru static a sistemului.1 nu alunece pe periferia scripeţilor. Un fir perfect flexibil şi inextensibil este legat la capătul A 1 al barei O1A 1 . Rezolvare a) Deoarece unghiul θ 0 este foarte mic.1.1. π .1.1. rezultă că sistemul considerat va avea mici oscilaţii libere şi neamortizate în jurul poziţiei sale de echilibru static. Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 4. având aproximativ valoarea 0. apoi este înfăşurat pe periferiile celor 4 scripeţi sub unghiurile la centru 2 π 3 . 4.1. după care sistemul este lăsat liber.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 249 4. ştiind că la momentul iniţial se roteşte bara O 2 A 2 în jurul O2 articulaţiei cilindrice cu unghiul θ 0 = 0. c) valoarea minimă a coeficientului de frecare μ dintre fir şi scripeţi pentru ca acesta să Fig. iar la celălalt capăt al firului este atârnat corpul de greutate 20G.

∂θ R Ecuaţia diferenţială a mişcării se obţine succesiv: ΔL = R . g 2 g G & = 144 R 2 θ 2 . cei doi scripeţi articulaţi în centrele C1 şi C 2 ale barelor nu se rotesc faţă de bare şi. parametrul de poziţie fiind unghiul θ de rotaţie a corpurilor în jurul articulaţiilor fixe. la care se adaugă corpul de greutate 20G. Prima condiţie este îndeplinită pentru orice ΔL. g J2 = de unde se observă că energia cinetică a sistemului. R && θ + 25ω 2 θ = 0 . 0 . 18 288 G 2 && R θ + 7200GRθ = 0 . astfel încât pentru stabilirea ecuaţiei diferenţiale a mişcării se poate folosi ecuaţia lui Lagrange de speţa a doua sub forma: d ⎛ ∂E c ⎞ ∂E c ∂E p + =0 . nu depinde de coordonata generalizată θ. Cu datele notate pe figură se obţine: J1 = 6G 16R 2 4G R 2 4G G + + ( 2 R ) 2 = 50 R 2 . R R ∂E p ∂θ să fie nule în poziţia de echilibru static a sistemului. formează corp comun cu acestea. în consecinţă. aflat în mişcare de translaţie rectilinie pe verticală. în cazul micilor sale oscilaţii. Ca urmare. sistemul dat are un singur grad de libertate.4 periferia scripeţilor.250 Vibraţii mecanice . energia sa potenţială devine: Ep = Deformaţia statică ΔL a arcului se determină din condiţiile ca atât E p (θ) cât şi 1 1 2 2 k( 4 Rθ + ΔL) − 20G ⋅ 3Rθ − 2 ⋅ 10G ⋅ 2 Rθ − k( ΔL) = 2 2 G G 2 2 = 225 ( 4 Rθ + ΔL) − 100GRθ − 225 ( ΔL) . Notând cu ΔL deformaţia arcului elicoidal până în poziţia de echilibru static a sistemului. iar din a doua rezultă: ∂E p G = 450 ⋅ 4R (4Rθ + ΔL ) − 100GR = 7200GRθ . deci pentru θ = 0 . ⎜ & ⎟− dt ⎝ ∂θ ⎠ ∂θ ∂θ Pentru calcului energiei cinetice a sistemului se ţine seama de faptul că acesta efectuează mici oscilaţii în jurul poziţiei sale de echilibru şi că se poate considera ca fiind format din corpuri cu axă fixă. g 2 g g g 3 1 &2 1 & 1 20G & E c = 2 ⋅ J 1θ1 + 2 ⋅ J 2 θ 2 + 3Rθ 2 2 2 2 g ( ) 2 8G R 2 G = 4 R2 .

g din care se determină: T5 = 20G − 60 T3 = T1 − 4 T2 = T1 − 8 T4 = T1 + 7200Gθ + 230 G && G Rθ + 20G = T1 − 58 R&& + 20G . g g T1 = 20G − 42 G && Rθ . De asemenea. b) Pentru a determina eforturile dinamice din porţiunile de fir specificate în figură prin secţionare. în acest caz se poate considera că raportul dintre eforturile dinamice T4 şi T2 rămâne tot timpul mişcării cel de la echilibrul static al sistemului. θ g g Se observă că ultima din relaţiile de mai sus conduce la aceeaşi ecuaţie diferenţială a mişcării sistemului. se pot scrie următoarele ecuaţii de echilibru dinamic: 450 G⎛ R⎞ && ⎜ 4 Rθ + ⎟ ⋅ 4 R + T1 ⋅ R − T4 ⋅ R − T5 ⋅ 3R − 10G ⋅ 2 R + J 1θ = 0 . soluţia ultimei 0 ecuaţii diferenţiale rezultă: θ = 0. R⎝ 18⎠ G && T5 − 20G + 20 ⋅ 3R&& = 0 .Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 251 unde s-a notat ω 2 = g R . θ g && = 0 .25 cos 5ω 0 t . se separă cele 5 corpuri care rezultă şi pentru fiecare corp în parte se aplică principiul lui d’Alembert. nu se separă cei doi scripeţi mobili articulaţi la mijlocul barelor. g g θ Înlocuind în relaţiile găsite && = −25ω 2 θ 0 cos 5ω 0 t = −0. g G && Rθ .01cos5ω 0 t [ rad ] . Cu toate acestea.4. && T2 ⋅ R − T3 ⋅ R + J 2 θ 4 2 1 G && Rθ . T1 ⋅ R − T3 ⋅ R − J 2 θ = 0 . iar pentru cele 4 corpuri cu axă fixă se scriu numai ecuaţiile de momente faţă de articulaţiile fixe. se determină 0 R cele 5 eforturi dinamice cerute: . care este 2. Deoarece nu se cer reacţiunile articulaţiilor. deoarece atât corpurile cât şi toate legăturile sunt considerate nedeformabile. din care se poate determina pe o altă cale legea sa de mişcare. g G && Rθ . T ⋅ R − T ⋅ R − 10G ⋅ 2 R + J θ = 0 . Ca urmare.1 . Din această condiţie rezultă: T1 − 58 G && G && Rθ + 20G = 2T1 − 16 Rθ . se observă că efortul dinamic T1 nu se poate determina cu ajutorul legilor mecanicii clasice. Ţinând seama de condiţiile iniţiale date.

3π ln 3 μ≥ = 0. sau pin cea înfăşurată sub unghiul 3π pe scripetele articulat în C1 pe bara O1A 1 . care poate să alunece. 2π Pentru cealaltă porţiune de fir.1. T40 = 2T0 = 40G .5G cos 5ω 0 t . Ştiind că. Deoarece. iar frecările sunt neglijabile. la momentul iniţial al mişcării sistemului. c) Firul ar putea să alunece pe periferia scripeţilor numai prin porţiunea sa înfăşurată sub unghiul la centru 2π pe toată periferia scripetelui articulat în C 2 pe bara O 2 A 2 .2.2. conform ipotezei considerate. 3π ln Ca urmare. Firele se consideră perfect flexibile şi inextensibile.066 . .5G cos5ω 0 t . Se consideră sistemul mecanic de corpuri omogene din fig.12 .11 . T3 = 20G + 11. T5 = 20G + 15G cos5ω 0 t .252 Vibraţii mecanice .4 T1 = 20G + 10. să se determine: a) legea de mişcare a corpului de greutate G. pentru care datele sunt notate alăturat.12 . iar valorile eforturilor statice din aceste porţiuni sunt cele care rezultă din enunţ: T10 = T20 = T30 = T50 = T0 = 20G . 4. T2 μ≥ ln 2 = 0. 4. raportul T4 T2 rămâne constant tot timpul mişcării sistemului. condiţia ca prima din cele două porţiuni ale firului să nu alunece este dată de relaţia lui Euler pentru frecarea firelor. T4 = 40G + 25G cos5ω 0 t . se imprimă corpului de greutate G viteza iniţială v 0 vertical în jos în poziţia sa de echilibru static.1. valoarea minimă a coeficientului de frecare dintre fir şi scripeţi pentru ca firul să nu alunece pe periferia lor este μ min = 0.5G cos5ω 0 t . Se observă că toate porţiunile de fir sunt întinse tot timpul mişcării sistemului. astfel încât avem: T4 = 2 ≤ e 2 πμ . rezultă: T4 max 65G 13 3πμ = = ≤e . T5 max 35G 7 T4 min 15G = = 3 ≤ e 3πμ . 5G T5 min 13 μ ≥ 7 = 0. T2 = 20G + 12.

deoarece firele sunt perfect flexibile şi inextensibile.1 .1. deoarece se cere legea de mişcare a acestui corp. iar ca parametru de poziţie se ia deplasarea x pe verticală a corpului de greutate G. la o deplasare cu x. De aici rezultă că. care este perpendiculară în I pe planul vertical în care are loc mişcarea sistemului. J2 = + + g g 2 g 2 g astfel încât rezultă: G 4G 4 R 2 = 8 R2 . iar celelalte două au mişcări de rotaţie în jurul unei axe fixe sau instantanee.4. iar centrul de greutate C al troliului are o deplasare pe verticală egală cu x 4 . Cu datele notate pe figură. c) valoarea maximă a vitezei iniţiale v 0 pentru ca toate firele să fie întinse tot timpul mişcării sistemului. Întradevăr. Rezolvare a) Din figură se observă că. respectiv O. J3 = g 2 g .2 unghiurile θ 2 = θ 3 = x 4 R . din care unul are o mişcare de translaţie rectilinie. ⎜ ⎟− & ∂x dt ⎝ ∂x ⎠ ∂x Deoarece sistemul considerat este compus din 3 corpuri. dacă în B se desfăşoară pe tamburul de rază 3R al troliului o lungime x de fir. a corpului de greutate G.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 253 b) eforturile dinamice din fire. pentru calculul energiei cinetice a sistemului este necesar să se calculeze momentele de inerţie J2 şi J3 ale acestor două corpuri faţă de axele lor de rotaţie. Pentru stabilirea ecuaţiei diferenţiale a mişcării sistemului se poate folosi ecuaţia lui Lagrange de speţa a doua sub forma: d ⎛ ∂E c ⎞ ∂E c ∂E p + =0 . Ca urmare. sistemul considerat are un singur grad de libertate. acestea devin: G 2G R 2 6G 9 R 2 8G 2 R = 36 R 2 . pe verticală. numai în această condiţie se înfăşoară în D şi se desfăşoară în A aceeaşi lungime x/2 de fir. măsurată din poziţia de echilibru static a sistemului. troliul mobil are o mişcare de rotaţie instantanee în jurul unei axe orizontale. troliul şi scripetele fix se rotesc în acest plan vertical în jurul punctelor I. cu Fig. 4.

iar pentru fiecare corp separat se aplică principiul lui d’Alembert. Notând cu Δθ deformaţia unghiulară a arcului spiral până în poziţia de echilibru static a sistemului. Ţinând seama de condiţiile iniţiale date.2 rad = 11. momentul rezultant al forţelor de inerţie pentru acest corp trebuie calculat faţă de centrul său de greutate C. 5 Ca urmare.4 Ec = = 1 G 2 1 &2 1 &2 & x + J 2 θ 2 + J 3θ 3 = 2 g 2 2 & & G x2 G x2 1G 2 15 G 2 & & x + 18 R 2 + 4 R2 = x . se separă corpul de greutate G şi troliul prin secţionarea firelor. = 60GR⎜ + Δθ⎟ − 3G = ⎝ 4R ⎠ 4R ∂x 4 R Δθ = 1 = 0. x 0 unde ω 0 este pulsaţia proprie a sistemului. soluţia ultimei ecuaţii diferenţiale rezultă: x= v0 sin ω 0 t . R && + ω 2 x = 0 .254 Vibraţii mecanice . ⎝ 4R ⎠ Deformaţia unghiulară statică Δθ a arcului spiral se poate determina din condiţia ∂E p ∂x = 0 pentru x = 0 . ecuaţia diferenţială a mişcării se poate scrie succesiv: 15 G 15 G && + x x=0 . deci se obţine: ∂E p 15 G ⎛ x ⎞ 1 x . ω0 b) Pentru determinarea eforturilor dinamice din fire. 4 g 4 g ω0 = g . 2 2 2 g g 16R g 16R 8 g Se observă că energia cinetică a sistemului nu depinde de x. deci avem nevoie de momentul de inerţie J2 faţă de axa paralelă cu axa . Deoarece troliul are mişcare plan-paralelă. energia potenţială devine: Ep = 1 x 1 2 2 K (θ3 + Δθ) − Gx − 8G − K (Δθ) = 2 4 2 2 ⎛ x ⎞ 2 = 30GR ⎜ + Δθ ⎟ − 3Gx − 30GR (Δθ) .5o .

g g 4 && T2 ⋅ 3R − T3 ⋅ R + T1 ⋅ 3R − J ′ θ 2 = 0 . Acest moment de inerţie se poate calcula direct sau cu formula lui Steiner pentru momente de inerţie axiale: J′ = 2 2G R 2 6G 9 R 2 8G 2 G + = J2 − R = 28 R 2 . se observă că se poate obţine aceeaşi ecuaţie diferenţială a mişcării sistemului.1 . v0 ≤ 6 Rω 0 . 2 4 g 2 4 Rω0 Dacă se scrie şi ecuaţia de momente faţă de articulaţia fixă O din principiul lui d’Alembert aplicat scripetelui fix. 3 . ⎜ Rω0 ⎟ 4 ⎝ ⎠ ⎛ v ⎞G T3 min = ⎜ 30 − 19 0 ⎟ . g 2 g 2 g g Astfel se obţin următoarele 3 ecuaţii: T1 + G 8G && x && − G = 0 .Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 255 instantanee de rotaţie ce trece prin C. rezultă: v 0 ≤ Rω 0 . T2 + T3 − T1 − 8G + x =0 . valoarea maximă a vitezei iniţiale pentru ca toate firele să fie întinse tot timpul mişcării este: . 7 v0 ≤ 30 Rω 0 . 2 din care se determină: T1 = G − T2 = T3 = v G && = G + 0 G sin ω0 t . j = 1. c) Valorile minime ale eforturilor dinamice din fire sunt: ⎛ v ⎞ T1 min = ⎜1 − 0 ⎟G . care este separat prin secţionarea firelor. x Rω0 g 7 v0 3 7G 3 && = G − G sin ω0 t . ⎜ Rω ⎟ 0 ⎠ ⎝ ⎛ v ⎞G T2 min = ⎜ 6 − 7 0 ⎟ . ⎜ Rω0 ⎟ 4 ⎝ ⎠ astfel încât din condiţiile Tjmin ≥ 0 . 19 Ca urmare. 2 .4. x G+ 4 Rω0 2 4g 2 15 19 G 15 19 v 0 && = G + G− x G sin ω0 t .

7 4. 4. deformaţia lor Δ l până în poziţia de echilibru static şi unghiul α format de ele cu verticala în poziţia de echilibru static.1. notată cu O. b) Să se reprezinte grafic caracteristica elastică a sistemului de arcuri şi să se afle constanta elastică echivalentă k e în cazul micilor oscilaţii în jurul poziţiei de echilibru static.857 Rg . distanţa CC0 se poate determina din datele problemei: CC0 = l 2 − d 2 = b 169 − 144 = 5b .5b din poziţia de echilibru static. astfel încât rezultă: CO = 5b + b = 6b . dacă la momentul iniţial al mişcării acesta se deplasează pe verticală în jos cu distanţa mică x 0 = 0. unghiul α format de arcuri cu verticala şi deformaţia lor Δ l la echilibru static devin: . a) Să se determine constanta elastică k a arcurilor. care au fiecare lungimea l în stare nedeformată. Rezolvare a) Notând cu C0 poziţia centrului de greutate al corpului în care arcurile sunt nedeformate.1. l = 13b şi se ştie că. sub acţiunea greutăţii sale. corpul se deplasează pe verticală cu distanţa b din poziţia în care arcurile sunt nedeformate până Fig.256 Vibraţii mecanice . Între centrul de greutate al corpului şi punctele fixe A şi B sunt montate două arcuri elicoidale identice. Un corp paralelipipedic de greutate G se poate mişca fără frecare între două ghidaje verticale ca în fig. după care este lăsat liber.3. Ca urmare.a.3.1.3. Se cunosc d = 12 b . 4. c) Să se determine legea de mişcare a corpului.4 v 0 max = 6 Rω 0 = 0.a în poziţia sa de echilibru static.

a este echivalent cu un arc nelinear.37 = 32.22(1 + ξ) 2 ⎟ ⎜ G 4 + (1 + ξ) ⎠ ⎝ ceea ce reprezintă caracteristica elastică a arcului nelinear.a şi notând cu ΔL = DE deformaţia suplimentară corespunzătoare a arcurilor. pentru care trebuie să fie unificate condiţiile: −0.1 . 4.6b .1.22G ⎜1 − ⎟. aceeaşi cu a sistemului de arcuri. 4.3. se poate scrie: . CO Δl = d 2 + CO 2 − l = 6 5 − 13 b = 0. 4. 4. deoarece din fig.1. Ţinând seama de fig. în funcţie de deplasarea sa x din poziţia de echilibru static. Din această figură se observă că arcul nelinear se poate considera ca fiind linear numai în cazul micilor oscilaţii în jurul poziţiei de echilibru static.22 G (BD − BO) 6b + x BD 6b 6b + x ⎛ BO ⎞ = 32.3. este necesar să se exprime forţa elastică Fe .1 ≤ ξ ≤ 0.1. În acest caz. 4. aplicată corpului din partea sistemului de arcuri.b.a se observă că β ≅ α şi ΔL ≅ x cosα .3. ⎜1 − = 32. care va avea constanta elastică echivalentă k e numai în cazul micilor oscilaţii ale corpului în jurul poziţiei sale de echilibru static.1.4. unde este necesar să se determine caracteristica elastică a arcului nelinear. 4.1. se poate scrie: ⎛ ⎞ Fe 5 ⎟ . dirijată după axa Ox.1. 5 G G G G k= = = 5.c. Ca urmare. ( ) Constanta elastică k se determină succesiv din condiţia de echilibru static: 2kΔl cos α = G . 2Δl cos α 2 6 5 − 13 b 12b 2b ( ) Fig. 6b ⎝ BD ⎠ Folosind mărimile adimensionale Fe G şi ξ = x 6b .6b ≤ x ≤ 0.4164b .3. se poate folosi modelul mecanic din fig.b b) Sistemul de arcuri din fig.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 257 α = arctg d = arctg2 . Pentru aceasta. această forţă elastică (luată cu semn opus) devine: c) Fe = 2kΔL cos β = 32. reprezentată grafic în fig.3.3.1 sau −0.22 .

c Observaţia 1. x g b && + 1.1. ecuaţia diferenţială a mişcării se poate scrie succesiv: G && + k e x = 0 .4 Fe = 2 kx cos2 α . rezultă legea mişcării: x = x 0 cos ωn t = 0. deoarece prezintă 3 avantaje importante faţă de alte soluţii constructive.074 x = 0 . b de unde. Ca urmare.036 ω0 t ) .5b cos(1. ceea ce conduce la evitarea pericolului rezonanţei în cazul vibraţiilor forţate. x g G G && + 1.074 .3. 4. ţinând seama şi de condiţiile iniţiale date. chiar şi pentru o amortizare vâscoasă neglijabilă. Sistemul de arcuri din această problemă reprezintă o soluţie constructivă frecvent folosită pentru izolarea vibraţiilor. d) Deoarece x0 < 0.074ω 2 x = 0 . deci constanta elastică echivalentă a arcului nelinear la mici oscilaţii este: k e = 2 k cos2 α = 32. 30b b Acelaşi rezultat se obţine dacă se dezvoltă caracteristica elastică nelineară Fe ( x) în serie de puteri şi se păstrează numai termenul linear k e x în cazul micilor oscilaţii.258 Vibraţii mecanice .22G G = 1. x 0 ω0 = g .6b . În primul rând. Fig. acest sistem de arcuri are o caracteristică elastică nelineară. este îndeplinită condiţia ca să avem mici oscilaţii ale corpului în jurul poziţiei sale de echilibru static. În al doilea .

Acelaşi rezultat se obţine dacă se aplică teorema de conservare a energiei mecanice. care este valabilă în cazul vibraţiilor libere şi neamortizate pentru & & orice sistem mecanic. o integrală primă se poate obţine folosind substituţia: & & & ⎛ &2 ⎞ && = dξ = dξ dξ = ξ dξ = d ⎜ ξ ⎟ .1 . deci ωn trebuie să fie cât mai mic.37ω 2 ⎜ 0⎜ ⎟ 2 ⎝ 2 ⎠ ⎛ (1 + ξ 0 ) 2 ⎞ 2 = 5. De aici se poate exprima viteza x = 6bξ ca funcţie de ξ sub forma: .4.22 ( 6b + x)⎜ 1 − x 2 ⎟ ⎜ 2 g 6b 144 b + ( 6b + x) ⎠ ⎝ care se poate exprima în funcţie de variabila adimensională ξ sub forma: ⎛ ⎞ 5 ⎟ =0 . Totuşi. Observaţia 2. Acest ultim avantaj este foarte important pentru izolarea vibraţiilor.37ω 2 (1 + ξ)⎜ 1 − ξ 0 2 ⎟ ⎜ 4 + (1 + ξ) ⎠ ⎝ Se observă că această ecuaţie diferenţială este nelineară şi nu se poate integra complet prin funcţii analitice decât în cazul micilor oscilaţii în jurul poziţiei de echilibru static. Al treilea avantaj constă în faptul că se poate micşora foarte uşor constanta elastică echivalentă k e a sistemului de arcuri la mici oscilaţii prin mărirea distanţei d. && + 5. pentru o bună izolare a vibraţiilor în regimul normal de funcţionare cu pulsaţia ω a forţei perturbatoare este necesar ca raportul ω ω n să fie cât mai mare faţă de este: 2 .37ω ⎜ − 5 4 + (1 + ξ 0 ) ⎟ . tehnologia de realizare a acestui sistem de arcuri este mult mai simplă decât cea pentru fabricarea altor elemente elastice cu caracteristică nelineară. && + 32. prin care creşte unghiul α şi scade cosα. & ξ dt dξ dt dξ dξ ⎝ 2 ⎠ cu ajutorul căreia rezultă: & ⎛ (1 + ξ) 2 ⎞ ξ2 2 − 5 4 + (1 + ξ) ⎟ = + 5.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 259 rând. Ecuaţia diferenţială a mişcării corpului pentru oscilaţii mari ⎛ ⎞ G G 6 5b ⎟ =0 . deoarece aşa cum se ştie. ⎜ ⎟ 2 ⎝ ⎠ 2 0 unde ξ 0 = x 0 6b .

b) legea vibraţiei forţate a corpului. acesta se află în repaus în poziţia sa de echilibru static.a. Rezolvare a) Pentru stabilirea ecuaţiei diferenţiale a mişcării în cazul vibraţiilor libere şi neamortizate ale sistemului considerat se poate aplica ecuaţia lui Fig. unde ω = 3k m .b Lagrange de speţa a doua sub forma sa cea mai simplă. dacă. la începutul vibraţiei suportului după legea dată anterior. 4. trebuie să fie îndeplinită condiţia ξ ≤ ξ 0 .260 Vibraţii mecanice . având o valoare apropiată de masa corpului atârnat la capătul său liber.37( 2 + ξ 0 + ξ)( ξ 0 − ξ) 2 2 ⎟ ⎜ 4 + (1 + ξ 0 ) + 4 + (1 + ξ) ⎠ ⎝ de unde rezultă că. 5. ştiind că la momentul iniţial al mişcării se imprimă corpului viteza iniţială v 0 ca în fig. 4. Pentru calculul energiei cinetice a sistemului ţinând seama şi de masa arcului. 4. Elementul elastic al sistemului vibrant din fig. în orice moment al mişcării.1.1. dacă suportul arcului vibrează pe verticală după legea f = r sin ωt . deci x ≤ x 0 .4.a 4.37( 2 + ξ 0 + ξ)( ξ 0 − ξ) − 2 5⎛ 4 + (1 + ξ 0 ) − 4 + (1 + ξ) ⎞ = ⎝ ⎠ = 6bω 0 ⎛ ⎞ 2 5 ⎜1 − ⎟ .1.4. c) legea completă de mişcare a corpului. Fig.4.4.a este constituit dintr-un arc elicoidal linear de constantă elastică k.4.1. corespunzătoare sistemelor mecanice lineare şi conservative cu un singur grad de libertate. Ţinând seama de masa arcului şi ştiind că parametrul de poziţie x se măsoară din poziţia de echilibru static a sistemului.4 2 2 ⎜ ⎟ & x = 6bω 0 5. în primul rând trebuie calculată .1. dar a cărui masă m nu se poate neglija. să se determine: a) legea de mişcare x = x( t ) . 4.

energia sa potenţială să fie minimă. ca în fig. centrul său de greutate se deplasează pe verticală cu distanţa ΔL 2 . = 4 4 m Impunând condiţiile iniţiale date pentru soluţia generală: x = C1 cos ω n t + C 2 sin ω n t .4.1 . energia sa potenţială devine: Ep = 1 x 1 2 2 k (x + Δl ) − mg − 5mgx − k (Δl ) . va avea viteza ( x L)y . sau x = C1 cos ω0 ω t + C 2 sin 0 t .Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 261 energia cinetică E a a acestuia. Dacă. 6 iar energia cinetică a sistemului devine: 1 1⎛ m 8 ⎞ & & & E c = E a + 5mx 2 = ⎜ + 5m⎟ x 2 = mx 2 . se ţine seama de faptul că la o deformaţie ΔL a arcului. 3 sau && + ω 2 x = 0 . notând cu Δ l deformaţia arcului până în poziţia de echilibru static a sistemului. la un moment dat al mişcării sistemului. 2 2 2 Deformaţia statică Δ l a arcului se determină din condiţia ca. când c & viteza corpului este x . un element de arc de lungime dy. Ca urmare.4.b. x n unde ωn = ω 0 1 3k . atunci vitezele spirelor arcului se distribuie linear pe lungimea sa. c ⎠ 2 2⎝ 3 3 Pentru calcului energiei potenţiale a sistemului în poziţia sa în care corpul are o deplasare x pe verticală din poziţia de echilibru static. situat la distanţa y de capătul O fixat al arcului. de masă & dm = ( m L)dy . 4. 4 4 . 2 k Având calculate energia cinetică şi cea potenţială a sistemului. astfel încât rezultă: ∂E p 11 = k (x + Δl ) − mg = kx . Ca urmare. lungimea arcului deformat este L.1. Astfel se obţine: Ea = c & & 1 L x2 2 1 mx 2 y dm = ∫0 L2 2 2 L3 ∫ L 0 y 2dy = 1 & mx 2 . în poziţia de echilibru static a sistemului. ∂x 2 Δl = 11 mg . deci lucrul mecanic al greutăţii sale mg va avea valoarea mgΔL 2 . cu ajutorul ecuaţiei lui Lagrange de speţa a doua se obţine ecuaţia diferenţială a mişcării: 16 && mx + kx = 0 .

4 se determină legea de mişcare cerută: x= v0 sin ω n t . constantele de integrare A şi B din soluţia generală: . ω0 4 b) Aşa cum s-a arătat la rezolvarea primului punct al problemei. ci numai calcului deformaţiei statice Δl. unde x p este soluţia particulară (2) a ecuaţiei diferenţiale (1). 3 care. Dacă şi capătul O al arcului se deplasează. rezultă: ⎛ ω2 ω2 2⎞ 0 − ω 0 ⎟ x0 = 0 r . se mai poate exprima sub forma: && + x ω2 rω 2 0 x = 0 sin ω 0 t 16 16 (1) . pe verticală în jos cu distanţa f. iar x O este componenta tranzitorie a mişcării. Faptul că greutatea arcului este distribuită pe lungimea sa nu influenţează calcului energiei potenţiale a sistemului. 3 sau 16 && mx + kx = kr sinωt . în acest caz se obţine o nouă ecuaţie diferenţială a mişcării: 16 && mx + k( x − f ) = 0 . Ca urmare. dar energia sa potenţială devine: E p = k( x − f ) 2 2 . la o deplasare cu x în acelaşi sens din poziţia de echilibru static a celuilalt capăt al arcului. atunci. exprimată de soluţia generală a ecuaţiei omogene. ⎜ 16 ⎝ 16 ⎠ x0 = − r . Cu aceste mărimi calculate. impunând condiţia ca x p = x 0 sin ωo t să fie o soluţie particulară a ecuaţiei (1). 15 xp = r sin (ω0 t + π) 15 (2) . care. & energia cinetică a sistemului rămâne cea calculată la punctul precedent.262 Vibraţii mecanice . faptul că se ţine seama de masa arcului influenţează numai calcului energiei cinetice a sistemului. aşa cum se ştie. Ca urmare. deoarece x este viteza absolută a corpului. împreună cu suportul său. observând că ω = ω 0 . deformaţia sa va fi x − f . pentru care la masa corpului trebuie adăugată o treime din masa arcului. care se mai poate exprima sub forma E p = kx 2 2 cu x măsurat din poziţia de echilibru static. trebuie să fie de forma membrului drept. Ca urmare. Legea vibraţiei forţate a corpului este o soluţie particulară a ecuaţiei diferenţiale (1). c) Legea completă de mişcare a corpului este x = x p + x O . ωn sau x=4 v0 ω sin 0 t .

11G ⎛ vω ⎞ T1 = 2G⎜ 1 + 0 n sin ω n t⎟ .1. Se consideră sistemul vibrant din fig. Pentru aceasta se calculează viteza: & x=− astfel încât rezultă: ω ω ω ω ω0 A sin 0 t + 0 B cos 0 t − 0 r cos ω 0 t . ⎝2 4 g ⎠ ⎛ 3 5 v 0ω n ⎞ T2 = G ⎜ + sin ω n t⎟ .5. se imprimă corpului de greutate Q viteza iniţială v 0 pe verticală în jos în poziţia de echilibru static a sistemului. 4. b) eforturile dinamice din fire. la momentul iniţial al mişcării. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile.5. ω r ⎛ ⎞ ⎜ 4 sin 0 t − sin ω 0 t⎟ .Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 263 x = A cos ω0 ω r t + B sin 0 t − sin ω 0 t 4 4 15 trebuie determinate din noile condiţii iniţiale. 4 15 B= 4 r . care sunt. 4 4 4 4 15 ω0 ω B− 0 r = 0 . pentru care datele sunt notate alăturat. Răspunsuri Fig.1 . 15 A=0 . să se determine: a) legea de mişcare a corpului de greutate Q. deci legea completă de mişcare a corpului este: x= unde ω 0 = ω = 3k m . 4.4. ⎝ g ⎠ ⎛ 3 7 v 0ω n ⎞ T3 = G⎜ + sin ω n t⎟ .1. condiţii iniţiale nule. ⎠ 15 ⎝ 4 4. ωn ωn = 2 2 kg . ⎝2 4 g ⎠ . conform enunţului.1.5 a) b) x= v0 sin ω n t . c) valoarea maximă a vitezei iniţiale v 0 pentru ca firele să fie întinse tot timpul mişcării. Ştiind că.

4. ωn ⎛ ⎞ vω T1 = 2G⎜ 1 − 0 n sin ω n t⎟ . Fig. la momentul iniţial al mişcării. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile. 4. 7 ω n 7 2k 4.6 Răspunsuri ωn = 2 2 kg . ⎝ 4 g ⎠ a) b) x= v0 sin ω n t . 23G ⎛ 5 v 0ω n ⎞ T2 = 2G ⎜ 1 − sin ω n t⎟ . să se determine: a) legea de mişcare a corpului de greutate Q. pentru care datele sunt notate alăturat. alunecarea sa fiind împiedicată de un fir ce se înfăşoară sau se desfăşoară pe tamburul său de rază 2R. Se consideră sistemul vibrant din fig. să se determine: . c) valoarea maximă a vitezei iniţiale v 0 pentru ca firele să fie întinse tot timpul mişcării. b) eforturile dinamice din fire. Neglijând frecările şi ştiind că.7 cu T0 . Troliul mobil se rostogoleşte fără alunecare pe planul orizontal.1. sistemul este lăsat liber după ce se deplasează corpul de greutate Q pe verticală în jos cu x 0 din poziţia de echilibru static a sistemului.7.1.1.4 c) ( v 0 ) max = 6 g 3 11Gg = .1. 4. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile. 4.1. 2k 21 ω n 21 4.6. Se consideră sistemul vibrant din fig. se imprimă corpului de greutate Q viteza iniţială v 0 pe verticală în sus în poziţia de echilibru static a sistemului.264 Vibraţii mecanice . la momentul iniţial al mişcării. pentru care datele sunt notate alăturat. Ştiind că. T3 = 2G⎜ 1 − ⎝ 16 g ⎠ c) ( v 0 ) max = Gg 16 g 8 46 = .7.1.6. ⎝ g ⎠ ⎛ 21 v 0 ω n ⎞ sin ω n t⎟ . în care arcul vertical este pretensionat Fig.

37 G c) 20 39 kx 0 cosω n t .8. 4.1.1 . Răspunsuri a) x= v0 sin ω n t . Troliul mobil se rostogoleşte fără alunecare cu tamburul său de rază R pe o platformă orizontală. 37 3 45 (T0 ) min = 3⎛ kx 0 − G⎞ . caracterizată de coeficientul de frecare μ. b) eforturile dinamice din fire. pentru care datele sunt notate alăturat. ⎟ ⎜ ⎠ ⎝ 74 4. c) valoarea maximă a vitezei iniţiale v 0 pentru ca firele să fie întinse tot timpul mişcării şi valoarea minimă a coeficientului de frecare μ pentru ca troliul să aibă o mişcare de rostogolire fără alunecare. Se consideră sistemul vibrant din fig. Răspunsuri a) b) x = x 0 cosω n t .8. la momentul iniţial al mişcării. ωn ωn = kg . T1 = T0 + 3G + ωn = 19 kg .Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 265 a) legea de mişcare a corpului de greutate Q. Neglijând celelalte frecări şi ştiind că. se imprimă corpului de greutate Q viteza iniţială v 0 pe verticală în jos în poziţia de echilibru static a sistemului.1. 37 37 45 2 T3 = ( T0 + 3G ) + kx 0 cosω n t . c) valoarea minimă a efortului T0 de pretensionare a arcului vertical pentru ca firele să fie întinse tot timpul mişcării. b) eforturile dinamice din fire.4. alunecarea sa fiind împiedicată de existenţa frecării de alunecare. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile. 10G . T2 = T0 + 3G + kx 0 cosω n t . să se determine: a) legea de mişcare a corpului de greutate Q.

4. pentru care datele sunt notate alăturat. b) eforturile dinamice din fire. la momentul iniţial al mişcării.266 Vibraţii mecanice . T2 = 4G + kx 0 cos ω n t . Se consideră sistemul vibrant din fig. 4. c) valoarea maximă a deplasării iniţiale x 0 pentru ca firele să fie întinse tot timpul mişcării.8 Fig. ωn = kg . Răspunsuri a) b) x = x 0 cosω n t . =8 10k 5ω n 4 19 v 0ω n = + >1 . ⎠ ⎝ g ⎛ ⎞ 5 v 0ω n sin ω n t⎟ .1. 2G 1 T1 = 6G + kx 0 cos ω n t .1. 8 g ⎝ ⎠ ( v 0 ) max = μ min Gg 4g . să se determine: a) legea de mişcare a corpului de greutate Q. 4. T2 = 2G ⎜ 1 + ⎠ ⎝ 4 g ⎛ 19 v 0ω n ⎞ Ff = 4G⎜ 1 + sin ω n t⎟ .9.4 b) c) ⎛ vω ⎞ T1 = 2G ⎜ 1 + 0 n sin ω n t⎟ . în care arcul elicoidal este pretensionat cu T0 = 3G . sistemul este lăsat liber după ce se deplasează corpul de greutate Q pe verticală în jos cu x 0 din poziţia de echilibru static a sistemului.9. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile. 3 6 g Fig.1. 2 1 T3 = 4G + kx 0 cosω n t .1. Neglijând frecările şi ştiind că. 2 .9 4.

astfel încât firele să fie întinse tot timpul mişcării. c) valoarea maximă pentru ω 0 . 11 3 T3 = 4G − kx 0 cosω n t . sistemul este lăsat liber după ce se deplasează corpul de greutate Q pe verticală în jos cu x 0 din poziţia de echilibru static a sistemului. să se determine: a) legea de mişcare a corpului de greutate Q. Se consideră sistemul vibrant din fig. 4.10 Răspunsuri a) b) x = x 0 cos ω n t . la momentul iniţial al mişcării. Neglijând frecările şi ştiind că. b) eforturile dinamice din fire. 22 44G . în care arcul elicoidal este nedeformat. Neglijând frecările şi ştiind că.10. 4.1 . k 4.11. Se consideră sistemul vibrant din fig.4.1.1. 4. în care arcul elicoidal este nedeformat.10. Fig. c) valoarea maximă a deplasării iniţiale x 0 pentru ca firele să fie întinse tot timpul mişcării. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile. 22G c) 9 kx 0 cosω n t . la momentul iniţial al mişcării.11. pentru care datele sunt notate alăturat. 2 4. ( x 0 ) max = 9k T2 = 4G − 1 kx 0 cosω n t .1. b) eforturile dinamice din fire.1. se imprimă scripetelui fix viteza unghiulară iniţială ω 0 ca în figură în poziţia de echilibru static a sistemului. pentru care datele sunt notate alăturat. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile. să se determine: a) legea mişcării centrului C al scripetelui mobil. .Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 267 c) ( x 0 ) max = 4G .1. T1 = 4G − ωn = kg .

1. b) eforturile dinamice din fire. format din 4 corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile.268 Vibraţii mecanice . Neglijând frecările şi ştiind că.12. 4. 21 ω n 71 ω n x=R c) (ω 0 ) max = 142G 1. Se consideră sistemul vibrant din fig. 11G ωn ω 1 19 T1 = G + kR 0 sin ω n t . 71 ω n 71 ω n ω 1 25 ω T3 = 4G − kR 0 sin ω n t .15. 71G ωn ω ω 78 15 T1 = 4G + kR 0 sin ω n t . T2 = 4G + kR 0 sin ω n t . T4 = 4G − kR 0 sin ω n t . se imprimă troliului viteza unghiulară iniţială ω 0 ca în figură în poziţia de echilibru static a sistemului. (ω 0 ) max = 19 kR x=R 4. ωn 2 22 11 Gω n . 4.4 Răspunsuri a) b) c) Fig.12 – 15. 39 kR R k . Răspunsuri 4.11 ω0 6kg sin ω n t .1.1. astfel încât firele să fie întinse tot timpul mişcării. să se determine: a) legea de mişcare a corpului de greutate Q. ω n = 2 . c) valoarea maximă pentru ω 0 .12 . ω n = . la momentul iniţial al mişcării. pentru care datele sunt notate alăturat.222 Gg ωn = .1. ωn 2 22 ω 1 13 T2 = G + kR 0 sin ω n t . în care arcul elicoidal este nedeformat. a) b) ω0 2 kg sin ω n t .

1. a) b) 3 ω0 kg R .14 Fig. sin ω n t . 4. 9 kR R k Fig. T2 = G − kR 0 sin ω n t . 4.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 269 Fig.15 . ωn 2 4 ωn ω ω 5 5 9 5 T3 = G − kR 0 sin ω n t .4.1.786 Gg ωn = .1. 2 4 ωn 2 4 ωn x= c) (ω 0 ) max = 10G 0. 4. 4. ω n = 2G 2 ωn ω ω 3 5 T1 = 3G − kR 0 sin ω n t . T4 = G − kR 0 sin ω n t .1 .1.13.12 Fig.1.13 4.

270 Vibraţii mecanice - 4 4.1.14. a) b)

3 ω0 kg R ; sin ω n t , ω n = 2 ωn 3G ω ω 9 5 T1 = 5G − kR 0 sin ω n t , T2 = G − kR 0 sin ω n t , ωn 2 3 ωn ω ω 9 4 9 5 T3 = G − kR 0 sin ω n t , T4 = G − kR 0 sin ω n t ; 2 3 ωn 2 3 ωn x=

c)

(ω 0 ) max =
4.1.15.

2,7G 1,56 Gg ωn = . kR R k

a)

x=

R ω0 sin ω n t , 2 ωn

ωn =

1 kg ; 2 2G

b)

ω 3 ω 1 T1 = 2G + kR 0 sin ω n t , T2 = 3G , T3 = 3G + kR 0 sin ω n t , 8 ωn 8 ωn ω 7 7 1 T4 = G , T5 = G − kR 0 sin ω n t ; 2 2 ωn 2

c)

(ω 0 ) max =

16G 1,886 Gg . ωn = k 3kR R

4.1.16. O placă plană omogenă de masă m este articulată în punctul fix O printr-o articulaţie cilindrică fără frecare, având fusul orizontal. Momentul de inerţie masic al plăcii faţă de axa de rotaţie este J, iar distanţa de la centrul său de greutate C la axa de rotaţie este d. Între fusul articulaţiei şi placă este montat un arc spiral cu constanta elastică la torsiune K, astfel încât, în poziţia de echilibru static a plăcii, unghiul dintre dreapta OC şi verticală este α (fig. 4.1.16). Ştiind că, la momentul iniţial al mişcării, se roteşte placa cu un unghi θ 0 foarte mic din poziţia sa de echilibru static, după care aceasta este lăsată liber, să se determine:

4.1 - Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 271 a) ecuaţia diferenţială a micilor oscilaţii ale plăcii în jurul poziţiei sale de echilibru static şi deformaţia statică unghiulară θ st a arcului spiral; b) pulsaţia proprie şi legea de mişcare a plăcii; c) pulsaţia proprie în cazurile particulare α = 0 şi α = π 2 .

Răspunsuri
a)

b)

J&& + (K + mgd cos α ) ⋅ θ = 0 θ mgd sin α θ st = − ; K K + mgd cos α ωn = J θ = θ 0 cos ω n t ;

,

,

c)

α = 0 , ωn = α= π , 2
ωn =

K + mgd ; J K . J

Fig. 4.1.16

4.1.17. Se consideră sistemul vibrant din fig. 4.1.17, format din două corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile, pentru care datele sunt notate alăturat. Se neglijează frecarea în articulaţia cilindrică O (AO = OC = R ) şi se consideră că sistemul efectuează mici oscilaţii în jurul poziţiei sale de echilibru static, în care bara este orizontală şi arcurile elicoidale sunt nedeformate. Ştiind că, la momentul iniţial al mişcării, în poziţia de echilibru static a sistemului se imprimă barei viteza unghiulară iniţială foarte mică ω 0 ca în figură, să se determine: a) ecuaţia diferenţială a micilor oscilaţii ale sistemului şi deformaţia statică unghiulară θ st a arcului spiral; b) legea de mişcare θ = θ( t ) şi valorile vitezei
Fig. 4.1.17

unghiulare iniţiale ω 0 pentru care sistemul are oscilaţii foarte

272 Vibraţii mecanice - 4 mici (amplitudinea θ 0 ≤ θ st 2 ); c) eforturile dinamice din fire şi să se verifice că acestea sunt întinse tot timpul mişcării.

Răspunsuri
a) b) c)

16

G 2 && R θ + 1600GRθ = 0 , g

θ st = −
g , R

7GR = −0,012 rad = −0,7° ; 600GR
ω 0 ≤ 0,006ω n = 0,06 g ; R

θ=

ω0 sin ω n t , ωn

ω n = 10

⎞ ⎛ ω T1 = G⎜ 1 − 50 0 sin ω n t⎟ , ωn ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ω T2 = G ⎜ 1 − 150 0 sin ω n t⎟ , ωn ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ω T2 min = G ⎜1 − 150 0 max ⎟ = (1 − 0,9)G = 0,1G > 0 . ⎜ ωn ⎟ ⎝ ⎠
4.1.18. Se consideră sistemul vibrant din fig. 4.1.18.a, format din 3 corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile, pentru care datele sunt notate alăturat. Se neglijează frecarea din articulaţia scripetelui fix şi cea de rostogolire a troliului, dar frecarea de alunecare a tamburului de rază 2R al troliului pe

Fig. 4.1.18.a)

Fig. 4.1.18.b)

planul orizontal nu este neglijabilă. Ştiind că, la momentul iniţial al mişcării, sistemul este lăsat liber după ce se deplasează corpul de greutate 12G pe verticală în jos cu x 0 = 0,3R din poziţia de echilibru static, în care arcul spiral este nedeformat, să se determine:

4.1 - Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 273 a) ecuaţia diferenţială a mişcării sistemului, pulsaţia sa proprie pentru vibraţiile sale fără amortizare, deformaţia statică Δ l a arcului elicoidal până la echilibrul static şi deplasarea corespunzătoare y st a corpului de greutate 12G; b) diagrama mişcării corpului de greutate 12G şi numărul n de semioscilaţii până la oprire; c) eforturile dinamice din fire şi să se verifice că acestea sunt întinse tot timpul mişcării.

Răspunsuri
a) b) c)

&& + ω 2 x = − x n

R 2 & ω n signx , 40

ωn =

g , R

Δl = R ,

y st =

R ; 3

diagrama mişcării este reprezentată în fig. 4.1.18.b;

n=6 ;

T1 = 12G + 12

G G j x 0 j cosω n t , T2 = 12G + 0,1G( −1) + 9 x 0 j cosω n t , R R G j T3 = 8G + 1,41G( −1) + 7 x 0 j cosω n t , j = 1 , ... , 6 ; R

se observă că toate eforturile sunt pozitive, chiar şi în prima semioscilaţie, în care x 01 = 0,275R .

4.1.19. Se consideră sistemul vibrant din fig.4.1.19, format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile, pentru care datele sunt notate alăturat. Se neglijează frecările şi se ştie că în poziţia de echilibru static a sistemului toate eforturile din fire au aceeaşi valoare statică T0 = 6G. La un moment dat suportul inferior al arcului elicoidal începe să vibreze pe verticală după legea f = r sin ω0 t , unde

Fig. 4.1.19

ω0 = g / R . Să se determine: a) ecuaţia diferenţială a mişcării sistemului, pulsaţia sa proprie şi deformaţiile statice Δx şi Δθ ale celor 2 arcuri; b) legea de mişcare x = x(t) corespunzătoare vibraţiei forţate a centrului C al scripetelui mobil;

274 Vibraţii mecanice - 4 c) eforturile dinamice din fire şi valoarea maximă a amplitudinii r pentru ca acestea să fie întinse tot timpul mişcării.

Răspunsuri
a)

b) c)

G G r g && + 60 x = 12G sin ω0 t , ωn = 2 x = 2ω0 , g R R R R 1 Δx = , Δθ = - rad = −9,55o ; 6 6 4r x = sin ω0 t ; 15 r 2 22 r G sin ω0 t , T1 = 6G + G sin ω0 t , T2 = 6G + 45 R 45 R 15

T3 = 6G +

14 r 135 G sin ω0 t ; rmax = R ≅ 12R . 45 R 11

4.1.20. Se consideră sistemul vibrant din fig.4.1.20, format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile, pentru care datele sunt notate alăturat. Se neglijează frecările şi se ştie că, în poziţia de echilibru static a sistemului, în care bara OD este fixată în poziţie orizontală şi bara AB articulată în acelaşi punct fix O (AO = OC = R), se află în poziţie verticală, eforturile din fire au aceeaşi valoare statică T0 = 2G. Între cele două bare este montat un arc spiral de constantă elastică la torsiune K. La un moment dat bara OD începe să vibreze după legea ϕ = ϕ0 sin 2ω0 t , unde

Fig. 4.1.20

ω0 = g / R . Să se determine: a) ecuaţia diferenţială a micilor oscilaţii forţate ale sistemului, pulsaţia sa proprie şi deformaţiile statice θst şi xst ale celor două arcuri; b) legile de mişcare θ = θ(t) şi x = x(t) corespunzătoare vibraţiei forţate a barei AB, respectiv a centrului C1 al

4.1 - Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu un singur grad de libertate 275 scripetelui mobil, precum şi valoarea amplitudinii φ0 pentru ca bara AB să efectueze mici oscilaţii de rotaţie cu amplitudinea θ0 = π / 72 ; c) eforturile dinamice din fire şi să se verifice dacă ele sunt întinse tot timpul mişcării.

Răspunsuri
a)

G 2&& R θ + 25GRθ = 21GRϕ0 sin 2ω0 t , ωn = g 4 θst = − rad = 11o , x st = 2R . 21 25

g = ω0 , R

b)

7 7R ϕ0 sin (2ω0 t + π ) , ϕ0 sin (2ω0 t + π) , x = 25 25 25π ϕ0 = = 0,156 rad = 9o ; 504 θ=
T1 = G (2 − 3,5ϕ0 sin 2ω0 t ) , T2 = G (2 + 5,46ϕ0 sin 2ω0 t ) , T3 = G (2 + 2,1ϕ0 sin 2ω0 t ) , T4 = G (2 − 0,14ϕ0 sin 2ω0 t ) , T1 min = 1,454 G > 0 , T2 min = 1,15 G > 0 , T3 min = 1,67 G > 0 , T4 min = 1,978 G > 0 .
4.1.21. Sistemul vibrant din fig.4.1.21, pentru care datele sunt notate alăturat, este format din 2 bare omogene identice, fiecare de greutate 3G şi lungime 4ℓ, articulate la mijloacele lor în punctele fixe O1 şi O2 prin articulaţii cilindrice fără frecare. Se cunosc

c)

Fig. 4.1.21

poziţia de echilibru static a sistemului, în care barele sunt orizontale, arcul elicoidal cu

A1D1 = A 2 D 2 = E1B1 = = E 2 B 2 = l şi se ştie că în

ωn = l θ1 + g 2g l ω ε = 0 . Răspunsuri a) 5 G 2&& 5 G g & = ω0 . ω0l 2θ1 + 5Glθ1 = 2Gr sin 2ω0 t . Să se determine: a) ecuaţia diferenţială a micilor oscilaţii ale sistemului în jurul poziţiei sale de echilibru static. θ1 st = 2 rad . 36 ⎝ 3 ⎠ c) T = 4G + . pulsaţia sa proprie fără amortizare. factorul de amortizare la torsiune şi deformaţiile statice unghiulare ale arcurilor spirale . 4 b) θ1 = 10 r 10 r sin (2ω0 t − ψ ) . θ2 = sin (2ω0 t − ψ ) . r = l = 0. La un moment dat suportul arcului elicoidal începe să vibreze pe verticală după legea f = r sin 2ω0 t . c) efortul dinamic din fir.4 suportul fixat este nedeformat şi efortul din firul inextensibil are valoarea statică T0 = 4G.7l . b) legile mişcărilor corespunzătoare vibraţiilor forţate ale barelor şi valoarea amplitudinii r a vibraţiei suportului pentru ca amplitudinea vibraţiei forţate a barei A1B1 să fie θ0 = π / 36 . 3 2 72 ⎝ 3⎠ πG ⎛ 5 ⎞ ⎜ cos(2ω0 t − ψ ) + 3 sin (2ω0 t − ψ )⎟ . unde ω0 = g / l .276 Vibraţii mecanice . 25 l 50 l 1 π 5 10π ⎛ 1⎞ ψ = arctg⎜ − ⎟ = π − arctg > . θ2 st = −2 rad .

Se neglijează frecările în articulaţii. Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 4. Ştiind că. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile.2. 2R R x A x 2 x1 x1 − x 2 . Se consideră sistemul vibrant din fig. 4.1 se observă imediat relaţiile cinematice: θ1 = x x1 . vectorii proprii normaţi şi matricea modală normată.4.2. Fig.2. x2 fiind deplasarea pe verticală a centrului de greutate C al scripetelui mobil. pentru care datele sunt notate alăturat.1. b) pulsaţiile proprii. să se v0 = R m determine: a) energia cinetică a sistemului.2.2 .2. energia sa potenţială şi ecuaţiile diferenţiale ale mişcării sub formă matriceală.4.4. în poziţia de echilibru static a sistemului se imprimă corpului de masă m viteza iniţială k pe verticală în jos. θ2 = = = = IA IC IB R din care rezultă: .Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 277 4. x 2 = x 2 ( t ) şi forma lor matriceală. iar partametrii de poziţie x1 şi x2 se măsoară din poziţia de echilibru static a sistemului.1. θ3 = 2θ1 = 1 . la momentul iniţial al mişcării.1 Rezolvare a) Din fig. c) legile de mişcare x1 = x1 ( t ) .

se pot exprima sub forma matriceală: m x ⎡ 6 − 1⎤ ⎧ &&1 ⎫ 2 ⎢− 1 3 ⎥ ⎨&& ⎬ + ω0 x2 ⎭ ⎣ ⎦⎩ ⎡ 27 . x1 − x 2 x1 − x 2 Cu ajutorul acestor relaţii se pot calcula energia cinetică a sistemului şi energia sa potenţială: Ec = & & 2 5 1 2mR 2 (x1 − x 2 ) 1 &2 &2 & & 2 + = mx1 + mx 2 + m(x1 − x 2 ) . se obţin ecuaţiile diferenţiale ale mişcării: 6m&&1 − m&& 2 + 27kx1 − 12kx 2 = 0 .m&&1 + 3m&& 2 − 12kx1 + 18kx 2 = 0 . ⎣ ⎦ ⎩ 2⎭ ⎩ ⎭ b) Ştiind că această ecuaţie diferenţială matriceală are soluţii armonice de forma {x} = {μ}cos(pt + ϕ) . unde {μ} este un vector propriu normat. x A = 2 x 2 − x1 . se ajunge la ecuaţia matriceală: 2 ⎡ 27ω0 − 6p 2 ⎢ ⎢ 2 2 ⎢− 12ω0 − p ⎣ ( ) 2 − 12ω0 − p 2 ⎤ ⎧ μ1 ⎫ ⎧0⎫ ⎥⎪ ⎪=⎪ ⎪ . x x . x x care. ⎥⎨ ⎬ ⎨ ⎬ 2 18ω0 − 3p 2 ⎥ ⎪μ 2 ⎪ ⎪0⎪ ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ( ) .278 Vibraţii mecanice .12 18 ⎥ ⎨x ⎬ = ⎨0⎬ .12⎤ ⎧ x1 ⎫ ⎧0⎫ ⎢. 2 2 2 R 2 2 &2 &2 1 1 ⎛ 4mR 2 20mR 2 ⎞ x1 1 2mR 2 x1 1 &2 &2 ⎟ 2+ mx1 + ⎜ + + 2mx 2 + 2 ⎜ 2 ⎟ 4R 2 2⎝ 2 ⎠ 2 2 R 2 Ep = 1 2 1 1 1 2 kx1 + 4k (Rθ1 − x A )2 + 2kx 2 + 17kR 2θ3 = 2 2 2 2 2 1 2 = 9kx1 + kx 2 + k (3x1 − 4x 2 )2 2 2 Folosind ecuaţiile lui Lagrange de speţa a doua pentru sisteme lineare şi conservative. cu notaţia ω0 = k .4 IC = Rx 2 2x − x1 .R = R 2 . IA = IC .

5⎪ ⎩ ⎭ [μ] = ⎢ ⎡1 ⎢ ⎣1 1 ⎤ ⎥ . ⎥ − 2. 2 2 2 12 ω0 − p r 18 ω0 − 3p 2 r Se obţin μ1r = 1 şi μ2r = -5/2 .732 ω0 . sau sub forma matriceală: ⎧ x1 ⎫ ⎡1 ⎪ ⎪ ⎢ ⎨ ⎬= ⎪ ⎪ ⎢ ⎩x 2 ⎭ ⎣1 1 ⎤ ⎧ A1 cos p1t + B1 sin p1t ⎫ ⎪ ⎥⎪ ⎨ ⎬. ⎥⎪ − 2. se consideră μ1r = 1 pentru r = 1 şi r = 2. deci cei doi vectori proprii normaţi şi matricea modală normată corespunzătoare devin: {μ}1 = ⎪ ⎪ .5⎦ ⎩A 2 cos p 2 t + B2 sin p 2 t ⎪ ⎭ ⎧Rω0 ⎫ & {x 0 } = ⎪ ⎪ . iar vectorii proprii trebuie să fie normaţi. ⎪− 2. pentru fiecare din cele două pulsaţii proprii. iar μ2r rezultă din relaţiile: μ2r = 2 2 27 ω0 − 6 p 2 12 ω0 − p 2 r r = . 17 Deoarece.5⎦ c) Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale matriceale se poate exprima sub forma {x} = [μ] {ξ} în funcţie de coordonatele normale. ⎪0⎪ ⎩ ⎭ Se obţin valorile: . astfel încât se obţine ecuaţia caracteristică: 2 4 17 p 4 − 165ω0 p 2 + 342ω0 = 0 . ⎨ ⎬ ⎪ 0 ⎪ ⎩ ⎭ în care constantele de integrare se determină din condiţiile iniţiale: ⎧0⎫ ⎪ ⎪ t = 0 . din care se determină cele două pulsaţii proprii: p1 = 3 ω0 = 1. {μ}2 = ⎪ ⎨ ⎨⎬ ⎪1⎪ ⎩⎭ ⎧1⎫ ⎧ 1 ⎫ ⎪ ⎬.59 ω0 . cele două ecuaţii algebrice sunt linear dependente. p 2 = 114 ω0 = 2. determinantul acestui sistem de 2 ecuaţii lineare şi omogene trebuie să fie nul. {x 0 } = ⎨ ⎬ .Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 279 Pentru a avea soluţii diferite de soluţia banală.4.2 .

b) energia cinetică. 1.11R sin 2. iar între fusul articulaţiei şi un perete fix este montat un arc elicoidal paralel cu planul înclinat de constantă elastică k = 9 mg/2R. x 2 = 0. La momentul iniţial al mişcării.59ω0 t .4 R sin 1. ⎥ ⎪0. măsuraţi din poziţia de echilibru static.275 sin 2.5⎦ ⎩ 0 ⎭ Observaţie: Aici nu se mai pune problema de a verifica dacă firele sunt întinse tot timpul mişcării. bara fiind menţinută în poziţie verticală. din poziţia de echilibrul static a sistemului. Pe un plan înclinat cu unghiul α = π / 6 faţă de orizontală se rostogoleşte fără alunecare un disc circular omogen de rază R şi masă 6m. B1 = Rω0 Rω0 = 0.4 R sin 1. B2 = = 0. Să se determine: a) energia cinetică.2.59 ω t ⎪ − 2. ⎧ x1 ⎫ ⎡1 ⎪ ⎪ ⎢ ⎨ ⎬= ⎪ ⎪ ⎢ ⎩x 2 ⎭ ⎣1 1 ⎤ ⎧0.4 R sin 1. În centrul O al discului este articulată o bară omogenă OA de masă 3m şi lungime 4R printr-o articulaţie fără frecare. după care sistemul este lăsat liber. Fig. se deplasează centrul discului cu x0 paralel cu planul înclinat în jos.2 energia potenţială.4R .2.4p1 3.5p 2 cu care se pot scrie legile de mişcare cerute şi forma lor matriceală: x1 = 0. în funcţie de parametrii de poziţie x1 şi x2 = 2Rθ.59ω0 t . ecuaţiile .11 R sin 2. energia potenţială şi ecuaţiile diferenţiale ale mişcării sistemului pentru oscilaţii mari. 4.732 ω0 t ⎫ ⎪ ⎥⎪ ⎨ ⎬. deoarece ele pot fi pretensionate cu ajutorul arcurilor elicoidale de constante elastice k şi 2k.2.732ω0 t + 0.11R .280 Vibraţii mecanice .732 ω0 t − 0. 4.4 A1 = A 2 = 0 .

4. pulsaţiile proprii şi vectorii proprii pentru sistem. 2 2 12 4R ⎝ 2R 6 ⎠ Notând cu xst deformaţia arcului până în poziţia de echilibru static a sistemului. în cazul micilor oscilaţii în jurul poziţiei sale de echilibru static.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 281 diferenţiale ale mişcării.2. deci rezultă: ∂E p 9 9mg x1 . iar viteza centrului său de greutate C se poate determina pe baza formulei generale de distribuţie a vitezelor unui corp rigid.2 . deoarece. pentru care x1 = x2 = 0. energia sa potenţială devine: Ep = 1 π x ⎞ 1 2 ⎛ k (x1 + x st )2 − 9mgx1 sin + 3mg ⋅ 2R ⎜1 − cos 2 ⎟ − kx st .2. Vc = x1 + x 2 + 2x1x 2 cos⎜ 2 + ⎟ . forma lor matriceală şi valorile deplasării iniţiale x0 pentru ca sistemul să efectueze mici oscilaţii θ0 ≤ 5o . Pentru disc se cunoaşte poziţia centrului instantaneu de rotaţie I. acesta se rostogoleşte fără să alunece pe planul & & înclinat. Pentru bară nu este necesar să se determine poziţia & & centrului instantaneu de rotaţie. = k (x1 + x st ) − mg = 2 2R ∂x1 ∂E p ∂x 2 = 3mg sin x2 2R . astfel încât rezultă: r r r π⎞ ⎛x &2 &2 & & Vc = V0 + ω2 x OC . c) legile de mişcare. x st = R . energia sa potenţială să fie minimă. ( ) Rezolvare a) Se observă că cele 2 corpuri ale sistemului au fiecare câte o mişcare plană în planul vertical din fig. ⎝ 2R 6 ⎠ Cu aceste relaţii cinematice se poate calcula energia cinetică a sistemului: Ec = + &2 π ⎞⎞ 1 1 6mR 2 x1 1 ⎛ 2 ⎛x &2 &2 & & + 3m⎜ x1 + x 2 + 2x1x 2 cos ⎜ 2 + ⎟ ⎟ + 6mx1 + 2 ⎜& ⎟ 2 2 2 R 2 ⎝ ⎝ 2R 6 ⎠ ⎠ &2 1 3m ⋅ 16R 2 x 2 π⎞ ⎛x &2 &2 & & = 6mx1 + 2mx 2 + 3mx1x 2 cos ⎜ 2 + ⎟ . 2 6 2R ⎠ 2 ⎝ Deformaţia statică xst se determină din condiţia ca în poziţia de echilibru static a sistemului. deci se obţine θ1 = x1 / R . deoarece viteza sa unghiulară este θ = x 2 / 2R .4. conform enunţului.

x2 . 2 6 1 9mg 2 ⎛ x ⎞ 9mg 2 3mg 2 Ep = x1 + 6mgR ⋅ 2⎜ 2 ⎟ = x1 + x2 2 2R 4R 4R ⎝ 4R ⎠ Ca urmare. j = 1.282 Vibraţii mecanice . ecuaţiile diferenţiale ale mişcării devin: 12m&&1 + x 3 3 9mg m&& 2 + x x1 = 0 . deci rezultă: &2 &2 & & E c = 6mx1 + 2mx 2 + 3mx1x 2 cos 2 3 3 π &2 &2 & & = 6mx1 + 2mx 2 + mx1x 2 .4 Pentru stabilirea ecuaţiilor diferenţiale ale mişcării. O integrală primă a acestor ecuaţii diferenţiale se poate obţine aplicând teorema conservării energiei mecanice. ecuaţiile diferenţiale ale mişcării sale sunt profund neliniare. 2 2R 3 3 3mg m&&1 + 4m&& 2 + x x x2 = 0 . se pot exprima sub forma matriceală: R care. x 2 . 2 & ⎠ dt ⎜ ∂x j ⎟ ∂x j ∂x j ⎝ cu ajutorul cărora rezultă: π ⎞ 3m 2 ⎛ x 2 π ⎞ 9mg ⎛x & 12m&&1 + 3m&& 2 cos⎜ 2 + ⎟ − x x x 2 sin ⎜ x1 = 0 . energia sa cinetică şi cea potenţială se exprimă ca forme pătratice şi omogene de & & vitezele generalizate x1 . folosind notaţia ω0 = . se folosesc ecuaţiile lui Lagrange de speţa a doua sub formă: d ⎛ ∂E c ⎞ ∂E c ∂E p ⎜ ⎟− + = 0 . respectiv de coordonatele generalizate x1 . b) În cazul micilor oscilaţii în jurul poziţiei de echilibru static a sistemului. + ⎟+ ⎝ 2R 6 ⎠ 2R ⎝ 2R 6 ⎠ 2R x π⎞ ⎛x 3m&&1 cos⎜ 2 + ⎟ + 4m&& 2 + 3mg sin 2 = 0 x x 2R ⎝ 2R 6 ⎠ Se observă că. în cazul oscilaţiilor mari ale sistemului. dar aceasta nu prezintă interes pentru sisteme cu mai multe grade de libertate. 2 2R g .

⎨ ⎬ ⎪ ⎭ ⎩ 3⎪ {μ}2 ⎧ 1 ⎫ ⎪ ⎪ =⎨ ⎬. stabilite în cazul oscilaţiilor mari ale sistemului.775ω0 5 Cei doi vectori proprii. 3⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩x 2 ⎭ ⎩0⎭ 2⎦ Acelaşi rezultat se obţine dacă se linearizează direct ecuaţiile diferenţiale nelineare ale mişcării.2 . ⎥ − 3⎦ c) Soluţia generală a ecuaţiilor diferenţiale ale mişcării în cazul micilor oscilaţii se poate exprima sub forma matriceală: . r = 1. Ca urmare. ⎪− 3 ⎭ ⎪ ⎩ ⎡1 [μ] = ⎢ ⎢ ⎣ 3 1 ⎤ ⎥ . 11 p0 = 3 ω0 = 0.. 2. 165 p1 = 3 ω0 = 0.. vectorii proprii normaţi şi matricea metodă normată corespunzătoare devin: ⎧1⎫ {μ}1 = ⎪ ⎪ . = 4 4 3 2 ω0 − 4p 2 2 − 8m3 . se determină din ecuaţia matriceală: ⎡9 2 2 ⎢ ω0 − 12p r 2 ⎢ ⎢ − 3 3 p2 r ⎢ 2 ⎣ 3 3 2 ⎤ 1 p r ⎥ ⎧ ⎫ ⎧0⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 2 ⎥ ⎨ ⎬ = ⎨ ⎬ . Pulsaţiile proprii ale sistemului se determină din ecuaţia caracteristică: 9 2 ω0 − 12p 2 2 3 3 2 p − 2 din care rezultă: 2 2 p1.522ω0 . 2 = 9ω0 3 3 2 p 165 4 27 4 2 2 p − 36ω0 p 2 + ω0 = 0 . care trebuie să fie normaţi. 3 2 ω0 − 4p 2 ⎥ ⎪μ 2r ⎪ ⎪0⎪ ⎭ ⎩ ⎭ r⎥⎩ 2 ⎦ − din care rezultă μ 21 = 3 şi μ 22 = − 3 .Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 283 ⎡ ⎢ 12 ⎢ ⎢3 3 ⎢ 2 ⎣ ⎡9 3 3 ⎤ && ⎥ ⎧ x1 ⎫ 2 ⎥ ⎪ ⎪ + ω2 ⎢ 2 ⎨ ⎬ 0⎢ ⎥ ⎪&& 2 ⎪ ⎢0 x ⎭ 4 ⎩ ⎥ ⎣ ⎦ ⎤ 0 ⎥ ⎧ x1 ⎫ ⎧0⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎥⎨ ⎬=⎨ ⎬ ..4. .

284 Vibraţii mecanice . ⎥ ⎪A cos p t B sin p t ⎪ − 3⎦ ⎩ 2 2 + 2 2 ⎭ în care constantele de integrare se determină din condiţiile iniţiale: t = 0. precum şi forma lor matriceală: x1 = x0 3 x 3 cos ω0 t + 0 cos ω0 t . Pentru aceasta se calculează: . {x}0 = ⎪ ⎨ ⎧x 0 ⎫ ⎪ ⎬. ⎪0⎪ ⎩ ⎭ Se obţin valorile: A1 = A 2 = x0 . B1 = B2 = 0 . ⎪0⎪ ⎩ ⎭ & {x}0 = ⎪ ⎨ ⎧0⎫ ⎪ ⎬ . 2 11 2 5 ⎧x 1 ⎤ ⎪ 0 cos ⎥⎪ 2 ⎥⎨ ⎥⎪x − 3 ⎦ ⎪ 0 cos ⎩ 2 ⎫ 3 ω0 t ⎪ 11 ⎪ ⎬. este necesar să se exprime în funcţie de x0 amplitudinea θ0 a oscilaţiilor mici de rotaţie ale barei.4 {x} = [μ]{ξ} = ⎢ ⎡1 ⎢ ⎣ 3 1 ⎤ ⎧ A1 cos p1t + B1 sin p1t ⎫ ⎪ ⎥⎪ ⎨ ⎬ . 2 cu ajutorul cărora se pot exprima legile de mişcare cerute. ⎪ 3 ω0 t ⎪ 5 ⎭ x2 = ⎧ x1 ⎫ ⎡ 1 ⎪ ⎪ ⎢ ⎨ ⎬=⎢ ⎪ ⎪ ⎢ ⎩x 2 ⎭ ⎣ 3 Pentru a determina valorile cerute în enunţ ale deplasării iniţiale x0 > 0. 2 11 2 5 3 3 3 3 x 0 cos ω0 t − x 0 cos ω0 t .

2R 36 54 Observaţie: Alunecarea discului pe planul înclinat poate fi împiedicată numai de forţa de frecare de alunecare corespunzătoare.4. dacă. În fig.3 sistemului. c = 0. Să se determine: a) pulsaţiile proprii. constantele elastice şi coeficienţii de amortizare vâscoasă.1 mk . x0 ≤ R = 0. 4.2. c) legile de mişcare forţată şi forma lor matriceală pentru vibraţiile forţate cu amortizare vâscoasă ale sistemului. în care suportul din dreapta este fixat şi arcurile elicoidale sunt pretensionate cu acelaşi efort static. dacă. este reprezentat modelul de translaţie al unui sistem vibrant cu 3 grade de libertate.4. Rezolvare . − − 2 + 2 cos⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜⎜ ⎟ 4R 11 ⎠ 11 ⎠ ⎝ 5 ⎝⎝ 5 ⎠ unde s-a folosit formula de calcul a amplitudinii mişcării rezultante la compunerea a două vibraţii armonice de pulsaţii diferite. pentru care există relaţiile: ω0 = k . 4. care se poate determina aplicând principiul lui d’Alembert pentru întregul sistem. pentru care se dau masele. m Parametrii de poziţie din figură se măsoară din poziţia de echilibru static a Fig. la un moment dat. b) legile de mişcare şi forma lor martriceală pentru vibraţiile libere cu amortizaree vâscoasă ale sistemului.2.2. vectorii proprii şi matricea modală normată pentru sistemul fără amortizare.3. suportul din dreapta începe să vibreze pe orizontală după legea f = r sin ω0 t .1 R . astfel încât rezultă: θ0 = 3x 0 π 3π ≤ . în poziţia de echilibru static se imprimă corpului de masă 2m viteza iniţială v0 pe orizontală spre dreapta.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 285 θ= = x2 3x 0 ⎛ 3 3 ⎞ ⎜ cos = ω0 t − cos ω0 t ⎟ = ⎜ 2R 4R ⎝ 11 5 ⎟ ⎠ ⎛⎛ 3 ⎞ ⎛ 3 3x 0 3⎞ 3 ⎞ ⎟ω0 t cos⎜ ⎜ ⎟ω0 t + ψ ⎟ .3. la momentul iniţial al mişcării.2 .

p3 = determină din ecuaţia matriceală: ( )( ) 6ω0 . ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎭ 5k − mp 2 ⎩μ3r ⎭ ⎪0⎪ r 0 astfel încât aceştia şi matricea modală normată devin: . [k ] = ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎥ ⎢ 0 −2 5 ⎦ ⎥ ⎢ 0 − 2 k 5k ⎦ ⎣ ⎣ Pulsaţiile proprii ale sistemului se determină din ecuaţia caracteristică: [k ] − p [m] 2 5k − mp 2 = − 2k 0 − 2k 4k − 2mp − 2k 2 0 − 2k 5k − mp 2 = = 2 5k − mp 2 m 2 p 4 − 7 mkp 2 + 6k 2 = 0 din care rezultă: p1 = ω0 . r = 1.286 Vibraţii mecanice . p 2 = 5ω0 .4 a) Folosind notaţiile matriceale cunoscute. unde matricele de inerţie şi de rigiditate sunt: x ⎡m ⎢ [m] = ⎢ 0 ⎢ ⎢ ⎣0 0 2m 0 0⎤ ⎡1 ⎢ ⎥ 0 ⎥ = m ⎢0 ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ m⎦ ⎣0 0 2 0 0⎤ ⎥ 0⎥ . 2. 3. ecuaţiile diferenţiale ale vibraţiilor libere şi neamortizate ale sistemului se exprimă prin forma matriceală: [m]{&&}+ [k ]{x} = {0}. Vectorii proprii normaţi se 5k − mp 2 r − 2k 0 − 2k 4k − 2mp 2 r − 2k ⎧ 1 ⎫ ⎧0⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ − 2k = ⎨μ 2 r ⎬ = ⎨0⎬ . ⎥ ⎥ 1⎦ 0 ⎤ ⎡ 5 −2 0 ⎤ ⎡ 5k − 2 k ⎢ − 2k 4k − 2k ⎥ = k ⎢ − 2 4 − 2⎥ .

respectiv de rigiditate.1 1 ⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎣ b) Ecuaţiile diferenţiale ale vibraţiilor libere cu amortizare vâscoasă ale sistemului se exprimă sub forma lor matriceală: ⎡m ⎢ ⎢0 ⎢ ⎢0 ⎣ 0 2m 0 0 ⎤ ⎧ &&1 ⎫ ⎡ 5c x ⎥⎪ ⎪ ⎢ ⎪ ⎪ 0 ⎥ ⎨&& 2 ⎬ + ⎢− 2c x ⎥⎪ ⎪ ⎢ m ⎥ ⎪&&3 ⎪ ⎢ 0 ⎦ ⎩x ⎭ ⎣ − 2k 4k − 2k − 2c 4c − 2c & 0 ⎤ ⎧ x1 ⎫ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ & − 2c⎥ ⎨x 2 ⎬ + ⎥⎪ ⎪ 5c ⎥ ⎪ x 3 ⎪ ⎦ ⎩& ⎭ ⎡ 5k ⎢ + ⎢ − 2k ⎢ ⎢ 0 ⎣ 0 ⎤ ⎧ x1 ⎫ ⎧0⎫ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ − 2k ⎥ ⎨x 2 ⎬ = ⎨0⎬ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 5k ⎥ ⎪ x 3 ⎪ ⎪0⎪ ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎭ de unde se observă că sistemul are amortizare proporţională.1 1 ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎡10 0 0 ⎤ = m⎢ 0 2 0 ⎥ . ⎥ ⎢ ⎢ 0 0 2. {μ}2 = ⎨ 0 ⎬ .5⎥ ⎣ ⎦ T . deoarece elementele matricei de amortizare [c] sunt proporţionale cu cele ale matricei de rigiditate [k]. astfel încât ecuaţiile diferenţiale în coordonate normale se decuplează. {μ}1 = ⎨2⎬ . dacă. Ca urmare.1mω0 şi 2 k = mω0 .5⎥ = [M] = [μ] [m][μ] = ⎢ 0 − 1⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢1 − 0. Într-adevăr. după efectuarea transformării de coordonate.4. care rezultă toate diagonale. se ajunge la matricele modale de inerţie. se înmulţeşte la stânga ecuaţia matriceală cu [μ]T şi se înlocuiesc c = 0. trecând la coordonatele normale {ξ} cu transformarea de coordonate {x} = [μ]{ξ} .0.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 287 1 ⎤ ⎧1⎫ ⎧1⎫ ⎧ 1 ⎫ ⎡1 1 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎢2 0 .2 .0.5⎬ . [μ]1= ⎢ ⎥ ⎪1⎪ ⎪− 1⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎥ ⎢1 . unde [μ] este matricea modală normată pentru sistemul fără amortizare.5 1 ⎥ ⎢ 0 0 m ⎥ ⎢1 . {μ}3 = ⎨− 0. atunci se obţin matricele modale: 2 1 ⎤ ⎡ m 0 0 ⎤ ⎡1 1 1 ⎤ ⎡1 ⎢1 ⎥ ⎢ 0 2m 0 ⎥ ⎢2 0 . de amortizare.5⎥ .

0. 2 2 2 2 2 2 h1 = p1 − σ1 = 0.288 Vibraţii mecanice . h 2 = p 2 − σ 2 = 2. σ 2 = 0.2c 4c .1 1 ⎥ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎡1 0 0 ⎤ = mω0 ⎢0 1 0 ⎥ .σ 3 t (A 3 cos h 3 t + B3 sin h 3 t ) ⎪ ⎩ 3⎭ ⎣ ⎦⎩ ⎭ în care factorii de amortizare şi pseudopulsaţiile vibraţiilor amortizate rezultă: σ1 = 0. 2 0 2 0 2 2 & 2.2c 0 ⎤ ⎡1 1 1 ⎤ ⎡1 ⎢1 ⎥ ⎢.5⎥ ⎣ ⎦ T 2 1 ⎤ ⎡ 5k ⎡1 ⎢1 − 1⎥ ⎢. h 3 = p3 − σ3 = 2. ⎢ ⎥ ⎢ 0 0 15 ⎥ ⎣ ⎦ T .2k 0 ⎤ ⎡1 1 1 ⎤ ⎥ ⎢ 2 0 . σ3 = 0.999 ω0 .5 1 ⎥ ⎢ 0 .5 1 ⎥ ⎢ 0 ⎣ ⎦⎣ ⎡10 0 0 ⎤ 2 = mω0 ⎢ 0 10 0 ⎥ .2k 4k .3 ω0 .2k ⎥ ⎢ ⎥ 5k ⎥ ⎢1 . ⎢ ⎥ ⎢0 0 1.5&&3 + 1.5 ⎥ = .0.431ω0 .σ1 t (A1 cos h1t + B1 sin h1t ) ⎫ ⎧ x1 ⎫ ⎡1 1 ⎪ ⎪ ⎪ ⎢ ⎥ ⎪ -σ t ⎨x 2 ⎬ = ⎢2 0 − 0.25 ω0 .222 ω0 .5ω0ξ3 + 15ω0 ξ3 = 0 .4 2 1 ⎤ ⎡ 5c . & ξ 2&& + ω ξ + 10ω2ξ = 0 .2c⎥ ⎢2 0 .05 ω0 .1 1 ⎥ ⎦⎣ ⎦ Ecuaţiile diferenţiale în coordonate normale devin: 2 & ξ 10&&1 + ω0ξ1 + 10ω0 ξ1 = 0 .2k [K ] = [μ ] [k ][μ ] = ⎢ 0 ⎥⎢ ⎢1 − 0.2c 5c ⎥ ⎢1 .5⎥ = [C] = [μ] [c][μ] = ⎢ 0 − 1⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎣1 − 0.5⎥ ⎨e 2 (A 2 cos h 2 t + B2 sin h 2 t )⎬ ⎪ x ⎪ ⎢1 − 1 1 ⎥ ⎪ e. . ξ astfel încât soluţia generală pentru vibraţiile libere cu amortizare vâscoasă ale sistemului se poate exprima sub forma matriceală: 1 ⎤ ⎧ e.

B1 = 2v 0 0.16v 0e − 0.2 .4.16v 0e −0.3ω0 t sin 2. ⎪ ⎪ ⎪0⎪ ⎩ ⎭ din care se obţin: & {x 0 }0 ⎧0⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ = ⎨v 0 ⎬ . {x 0 } = ⎨0⎬ . B3 = − = 0.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 289 Constantele de integrare se determină din condiţiile iniţiale: ⎧0⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ t = 0 . ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 5k ⎦ ⎩ x 3 ⎭ ⎩F( t )⎭ .5⎥ ⎨ ⎬.43ω0 t .43 ω0 . x 2 = 0.05ω0 t sin ω0 t − 0.4v 0 .05ω0 t sin ω0 t + 0. 5h1 h3 Legile de mişcare cerute şi forma lor matriceală devin: x1 = 0.05ω0 t sin 2. ⎪ ⎪ ⎪0⎪ ⎩ ⎭ A1 = A 2 = A 3 = B2 = 0 .43ω0 t . ⎧ x1 ⎫ ⎡1 ⎪ ⎪ ⎢ ⎪ ⎪ ⎨x 2 ⎬ = ⎢2 ⎪ ⎪ ⎢ ⎪ ⎪ ⎢ ⎩ x 3 ⎭ ⎣1 1 0 −1 1 ⎤ ⎧ 0.3ω0 t sin 2. ⎥⎪ ⎪ ⎥ 1 ⎦ ⎪.4v 0e − 0.43ω0 t ⎫ ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎪ 0 − 0.16v 0 .0.05ω0 t sin ω0 t − 0.4v 0e −0.05ω0 t sin 2.16v 0e − 0.3ω0 t sin 2.43ω0 t ⎪ ⎩ ⎭ unde s-au aproximat h1 = ω0 şi h3 =2.43ω0 t .08v 0e − 0. x 3 = 0.4v 0e −0.4v 0 = 0.8v 0e − 0. c) Ecuaţiile diferenţiale ale vibraţiilor forţate cu amortizare vâscoasă ale sistemului se exprimă sub forma matriceală: ⎡m ⎢ ⎢0 ⎢ ⎢0 ⎣ 0 2m 0 0 ⎤ ⎧ &&1 ⎫ ⎡ 5c x ⎥⎪ ⎪ ⎢ ⎪ ⎪ 0 ⎥ ⎨&& 2 ⎬ + ⎢− 2c x ⎥⎪ ⎪ ⎢ m ⎥ ⎪&&3 ⎪ ⎢ 0 ⎦ ⎩x ⎭ ⎣ − 2k 4k − 2k − 2c 4c − 2c & 0 ⎤ ⎧ x1 ⎫ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ & − 2c⎥ ⎨x 2 ⎬ + ⎥⎪ ⎪ 5c ⎥ ⎪ x 3 ⎪ ⎦ ⎩& ⎭ ⎡ 5k ⎢ + ⎢ − 2k ⎢ ⎢ ⎣ 0 0 ⎤ ⎧ x1 ⎫ ⎧ 0 ⎫ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ − 2k ⎥ ⎨ x 2 ⎬ = ⎨ 0 ⎬ .

iar din condiţia ca acestea să verifice ecuaţiile diferenţiale. ψ1 = π 3 65 . ϕ = arctg 0. ψ 3 = arctg0.290 Vibraţii mecanice . ⎨ ⎬ ⎥ ⎢ ⎪F(t )⎪ ⎪1⎪ ⎥ ⎢ ⎣1 − 0. ξ 2 p = ξ02 sin (ω0 t + ϕ + ψ 2 ) .4 unde forţa perturbatoare transmisă prin arc şi amortizor. ξ & 2&& + ω ξ + 10ω2ξ = −3ω2 r sin (ω t + ϕ) . trecând la coordonate normale cu transformarea de coordonate {x} = [μ ] {ξ}.238 r . ξ 2 2 & ξ 2. F0 = 3mω0 r . ξ03 = . datorită vibraţiei suportului lor comun. 2 0 2 0 2 0 0 Soluţiile particulare ale acestor ecuaţii diferenţiale vor fi de forma: ξ1p = ξ01 sin (ω0 t + ϕ − ψ1 ) .5ω0ξ3 + 15ω0 ξ3 = 3ω0 r sin (ω0 t + ϕ) . 2 63 3 634 r = 0.3mω0 r cos ω0 t = 2 = F0 sin (ω0 t + ϕ) .12 . ξ3p = ξ03 sin (ω0 t + ϕ − ψ 3 ) .384 r .1 . este 2 2 & F( t ) = 3kf + 3cf = 3mω0 r sin ω0 t + 0. Forţele perturbatoare modale se obţin sub forma matriceală: 2 1 ⎤⎧ 0 ⎫ ⎡1 ⎧1⎫ ⎪ ⎪ 2 {P(t )} = [μ] {F(t )} = ⎢1 0 − 1⎥ ⎨ 0 ⎬ = 3mω0 r ⎪. se pot determina mai uşor atât vibraţiile sale libere.1⎪ sin (ω0 t + ϕ) .5 1 ⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ T astfel încât ecuaţiile diferenţiale în coordonate normale devin: 2 2 & 10&&1 + ω0ξ1 + 10ω0 ξ1 = 3ω0 r sin (ω0 t + ϕ) . ξ02 = − r = −0.5&&3 + 1. 317 ψ 2 = arctg0. cât şi cele forţate. Sistemul având amortizare proporţională. rezultă: ξ01 = 3r .125 .

2. Se consideră sistemul vibrant cu două grade de libertate din fig. deoarece pulsaţia ω0 a forţei perturbatoare este egală cu pulsaţia fundamentală p1 a sistemului fără amortizare. – 4.5⎥ ⎪− 0. iar factorii de amortizare sunt mult mai mici decât pulsaţiile proprii corespunzătoare.4. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile. pentru care se cunosc datele notate alăturat şi ω 0 = k / m . Fig. legile de mişcare forţată se pot exprima uşor sub forma lor matriceală: {x}p 1 ⎤⎧ . 4.5 Fig. – 4.4 Fig.4. Neglijând frecările şi ştiind că parametrii de poziţie independenţi din figură se măsoară din poziţia de echilibru static a sistemului.2.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 291 Ca urmare. = [μ ] {ξ}p = ⎢ 0 2 ⎬ ⎥⎨ ⎪ 0. b) pulsaţiile proprii şi vectorii proprii .3rcos(ω0 t + ϕ) ⎫ ⎡1 1 ⎢2 0 − 0.238r sin (ω t + ϕ + ψ ) ⎪ ⎢1 − 1 1 ⎥⎩ 0 3 ⎭ ⎣ ⎦ de unde rezultă imediat legile de mişcare pentru fiecare corp al modelului de translaţie considerat.2.2. c) soluţia generală a ecuaţiilor diferenţiale ale mişcării sub formă matriceală.2 . energia sa potenţială şi ecuaţiile diferenţiale ale mişcării sub formă matriceală . 4. 4.2.6 .2.14. Observaţie: Amplitudinea cea mai mare a vibraţiilor forţate ale sistemului se obţine pentru primul mod natural de vibraţie ξ1 . 4.384r sin (ω t + ϕ + ψ )⎪ .14.4. să se determine: a) energia cinetică a sistemului.2.4.

4 Fig.8 Fig.2.10 Fig. 4.9 Fig. 4.2.2. 4.2.2.292 Vibraţii mecanice .2.7 Fig. 4. 4.11 Fig.12 . 4.

2.2. 4. . 4.4.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 293 Fig.14 Rezultatele sunt date în tabelul următor.2 . la punctul a) fiind dată numai forma matriceală a ecuaţiilor diferenţiale ale mişcării sistemului.13 Fig.

4 .294 Vibraţii mecanice .

2 .4.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 295 .

4 .296 Vibraţii mecanice .

Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 297 .2 .4.

298 Vibraţii mecanice .2.2. 4.2.16 Fig.18 . energia sa potenţială şi ecuaţiile diferenţiale ale mişcării în cazul oscilaţiilor mari în jurul poziţiei sale de echilibru static .25.2. 4.2.25. 4. în cazul micilor oscilaţii. pentru care se cunosc datele notate alăturat.2. – 4. Fig.17 Fig. să se determine: a) energia cinetică a sistemului. format din corpuri omogene legate între ele prin legături ideale. Ştiind că parametrii de poziţie independenţi din figură se măsoară din poziţia de echilibru static a sistemului.2.15. între aceste date existând relaţiile notate pe figură.15 Fig.4 4. 4. Se consideră sistemul vibrant cu două grade de libertate din fig.2.4.15 – 4. b) ecuaţiile diferenţiale ale mişcării sub formă matriceală în cazul micilor oscilaţii ale sistemului în jurul poziţiei sale de echilibru static. c)pulsaţiile proprii ale sistemului. vectorii proprii şi matricea modală normată.

20 Fig. 4. .25 Rezultatele sunt date în tabelul următor.2. care se regăsesc în matricea modală normată pe coloane.2.2.2.2. 4.4. 4.24 Fig.19 Fig.2 .23 Fig.2. La punctul a) nu sunt date ecuaţiile diferenţiale ale mişcării care se obţin uşor aplicând ecuaţiile lui Lagrange de speţa a doua pentru sisteme conservative. 4.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 299 Fig. iar la punctul c) nu sunt explicitaţi vectorii proprii. 4.22 Fig. 4.2.21 Fig. 4.

300 Vibraţii mecanice .4 .

2 .4.Vibraţii lineare ale sistemelor mecanice cu mai multe grade de libertate 301 .

4 .302 Vibraţii mecanice .

3.3. folosind metoda iteraţiei matriceale cu matricea dinamică şi cu inversa ei. iar parametrii de poziţie x1. Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 4. care se află într-o mişcare plană. se pot calcula uşor energia cinetică şi cea potenţială pentru întregul sistem: & 1 1 1 1 x2 2 & & 1 + mR 2θ2 + 2mx 3 + mR 2 32 + &2 E c = 5mx 2 2 2 2 R 1 5 1 9 &2 &2 &2 &2 + 6mx 3 = mx1 + mx 2 + mx 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 E p = kx1 + 4k (x1 − x 2 ) + 2k (x 2 − 2 x 3 ) + kx 3 2 2 2 2 Din aceste expresii se pot scrie direct matricea de inerţie [m] şi cea de rigiditate [k].4.3. Se neglijează frecările şi forţele de amortizare.3. care rezultă aplicând ecuaţiile lui Lagrange de speţa a doua: . 4. Fig.1. format din corpuri omogene legate între ele prin fire perfect flexibile şi inextensibile şi prin arcuri elicoidale de masă neglijabilă. are centrul instantaneu de rotaţie în I. precum şi relaţiile de ortogonalitate ale vectorilor proprii cu matricea de inerţie.1. în planul vertical al mişcării sistemului. pentru care datele sunt notate alăturat. Să se determine pulsaţiile proprii şi vectorii proprii normaţi cu 3 zecimale exacte pentru sistemul considerat. x2 = Rθ şi x3 din figură se măsoară din poziţia de echilibru static a sistemului. Se consideră sistemul vibrant din fig.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 303 4.1 Rezolvare Deoarece scripetele mobil.4.3 .

792 ⎪ = ⎪555.816⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎥ ⎢ ⎣ 80 20 126⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ . ⎥ ⎢ ⎢ 0 −4 9 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡1. ⎥ 1⎥ ⎦ ⎡38 ⎢ [k ]−1 = 1 ⎢36 46k ⎢ ⎢16 ⎣ 36 45 20 16 ⎤ ⎥ 20⎥ . 2 54 − 36⎥ ⎥ 9 ⎥ −4 ⎦ unde s-a notat ω0 = k / m .58 ⎫ ⎢180 45 180⎥ ⎪ 1. ⎡190 36 144⎤ ⎧1⎫ ⎧370 ⎫ ⎧1. ⎥ 14 ⎥ ⎦ Matricea dinamică [D] şi inversa ei rezultă: ⎡190 1 ⎢ [D] = [k ] [m] = 2 ⎢180 46ω0 ⎢ 80 ⎣ ⎡ 9 2 ω0 ⎢ −1 -1 [D] = [m] [k ] = ⎢− 36 9 ⎢ 0 ⎣ −1 36 144⎤ 45 180⎥ .792 ⎪ . Pentru a determina pulsaţia proprie fundamentală p1 şi primul vector propriu {µ}1 se efectuează iteraţii cu matricea dinamică.6372⎫ ⎢180 45 180⎥ ⎪1⎪ = ⎪405⎪ = 226⎪ 1. ⎥ 20 126⎥ ⎦ 0 ⎤ − 7.8965⎪ .6372⎫ ⎧ 519.336 ⎪ = 292⎪1.304 Vibraţii mecanice . ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎥⎨ ⎬ ⎨ ⎪1⎪ ⎪226⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎢ ⎥ ⎣ 80 20 126⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎧1.8 ⎢ [m]−1 = 1 ⎢ 0 9m ⎢ ⎢0 ⎣ 0 9 0 0⎤ ⎥ 0⎥ .7744⎫ ⎡190 36 144⎤ ⎧1. începând cu vectorul iniţial {μ } = {1 (0) T 1 1} . ⎥ ⎢ ⎢0 0 9 ⎥ ⎣ ⎦ iar inversele lor devin: ⎡ 5 −4 0 ⎤ [k ] = k ⎢− 4 6 − 4⎥ . ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎥⎨ ⎢ ⎪ 1 ⎪ ⎪292.4 ⎡5 0 0 ⎤ [m] = m ⎢0 1 0⎥ .

⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎥⎨ ⎢ ⎪ 1 ⎪ ⎪305.286 ⎪ ⎣ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ 1 După 7 iteraţii se obţine {μ}1 = { .284⎪1.232⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎥ ⎢ ⎣ 80 20 126⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎧ 1.284 ⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎢ 80 20 126⎥ ⎩ ⎣ ⎦ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎧ 1.11 ⎫ ⎢180 45 180⎥ ⎪ 1.41 ⎫ ⎢180 45 180⎥ ⎪1. pornind de la vectorul iniţial μ ( 0 ) { } = {1 T − 1 1} .882⎪ 1.735⎪ = 305.286 1 = 2 .9142⎪ = ⎪ 590.9143⎪ .8 ⎫ ⎡190 36 144⎤ ⎧ 1.3 .Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 305 ⎧1. astfel încât rezultă: 2 p1 308. .022⎪ = 308.4.8965⎪ = ⎪584.8 ⎫ ⎧554.386 ω0 .9148⎫ ⎢180 45 180⎥ ⎪1. astfel încât eroarea absolută la determinarea coeficientului de distribuţie μ21 este mai mică decât 10-4.7744⎫ ⎧ 569. T Pulsaţia proprie fundamentală se determină din condiţia λ1 = 1 .1435 ⎪ = 308.936⎪ 1.914 ⎪ .7962⎫ ⎡190 36 144⎤ ⎧1.9142⎪ . ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎥⎨ ⎢ ⎪ 1 ⎪ ⎪ 308.139 ⎪ = 308.936⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎥ ⎢ 80 20 126⎦ ⎩ ⎣ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎧ 1.882 ⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎥ ⎢ ⎣ 80 20 126⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎧1.79 ⎫ ⎢180 45 180⎥ ⎪ 1.286⎪1. p1 = 0.7994⎫ ⎡190 36 144⎤ ⎧1.8 ⎫ ⎧554.9112⎫ ⎢180 45 180⎥ ⎪1.7962⎫ ⎧ 554.9143 1} cu 3 zecimale exacte pentru μ21 .9143⎪ = ⎪590.912 ⎪ = ⎪589.8 1.9143⎪ .914 ⎪ = ⎪590. ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎥⎨ ⎢ ⎪ 1 ⎪ ⎪308. iar pentru a se asigura această precizie s-a lucrat cu 4 zecimale. 2 46ω0 p1 Pentru a determina cea mai mare pulsaţie proprie p3 şi vectorul propriu corespunzător {μ}3 se fac iteraţii cu inversa matricei dinamice. ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎥⎨ ⎢ ⎪ 1 ⎪ ⎥⎪ ⎢ 80 20 126⎦ ⎩ 1 ⎪ ⎪ 308.232⎪1.7994⎫ ⎧ 554.8 ⎫ ⎡190 36 144⎤ ⎧ 1.912 ⎪ . ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎥⎨ ⎢ ⎪ 1 ⎪ ⎪307.8 ⎫ ⎡190 36 144⎤ ⎧1.356⎪ = 307.

888 ⎫ ⎡ 9 ⎧ 1.8508ω0 = p3 . 2 0 ⎤ ⎧ 1 ⎫ ⎧ 16.6 ⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎢ 0 9 ⎥⎩ −4 ⎣ ⎦ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ − 7. 2 0 ⎤ ⎧ 1. iar pentru pulsaţia proprie p3 rezultă: T λ3 = 61.652⎪− 13.602⎪ = 61.616⎪− 13. tot după 7 iteraţii.2 0 ⎤ ⎧ 1.8 ⎫ ⎧110.983 ⎫ ⎡ 9 ⎧ 1. 2 ⎡ 9 ⎧ 1.8 ⎫ ⎢− 36 54 − 36⎥ ⎪− 13.6174 ω0 .670⎪ = 61.2 ⎫ ⎡ 9 ⎧1.0558 ⎫ − 7.7843 ⎫ ⎧ 110.7 ⎪ = ⎪− 604.6572⎪− 13. ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎥⎨ ⎪ ⎪ ⎢ 0 ⎥ ⎪ 1 ⎪ ⎪ 61.6⎪− 13. 9 . ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎥⎨ ⎬ ⎨ ⎪ 1 ⎪ ⎪ 13 ⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎢ 0 −4 9 ⎥⎩ ⎭ ⎩ ⎣ ⎦ ⎭ ⎩ ⎭ 0 ⎤ ⎧1.9736 ⎫ ⎡ 9 ⎧ 1.1643 1} cu 3 zecimale exacte pentru μ23 .344 ⎫ − 7.163⎪ = ⎪− 811.1643⎪ .7977 ⎫ ⎧ 110.09⎪ .163⎪ .8⎪− 12. ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎥⎨ ⎪ 1 ⎪ ⎪ 61. ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎥⎨ ⎪ 1 ⎪ ⎪ 61.7977 ⎫ ⎢− 36 54 − 36⎥ ⎪− 13.2462⎫ ⎧ 81.696 ⎫ ⎧ 106.1643⎪ .8 ⎫ ⎧ 110.2462⎫ ⎢− 36 54 − 36⎥ ⎪.65⎪ = ⎪− 780.7 ⎪ . 2 0 ⎤ ⎧ 1. ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎥⎨ ⎪ 1 ⎪ ⎪ 47.6572 ⎪ ⎪ ⎪ ⎢ 0 −4 9 ⎥⎩ 1 ⎣ ⎦ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ 1 Se obţine {μ}3 = { .306 Vibraţii mecanice .36 ⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎢ 0 −4 9 ⎥⎩ ⎣ ⎦ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ − 7. ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎥⎨ ⎪ 1 ⎪ ⎪ 61.66⎪ = 47. 2 ⎡ 9 ⎧ 1.154⎪ = ⎪− 811.652 ⎪ −4 9 ⎦⎩ 1 ⎣ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ − 7.163⎪ = ⎪− 811.8 ⎫ ⎢− 36 54 − 36⎥ ⎪− 13.154⎪ . ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎥⎨ ⎪ 1 ⎪ ⎪ 59.3 ⎫ ⎡ 9 ⎧ 1.1⎪ = 61.033⎪ = 61.156⎪ = 59.36⎪− 13.616 ⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎢ 0 −4 9 ⎥⎩ ⎣ ⎦ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ − 7.7843 ⎫ ⎢− 36 54 − 36⎥ ⎪− 12.8 − 13.1⎪ = ⎪− 126⎪ = 13⎪ − 9.6572 2 2 2 ω0 = 6.8 ⎪ ⎪ 1 ⎪ ⎢ 0 9 ⎥⎩ −4 ⎣ ⎦ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ 0 ⎤ ⎧ 1.8 ⎫ ⎢− 36 54 − 36⎥ ⎪− 13.696 ⎫ ⎢− 36 54 − 36⎥ ⎪ − 9.09⎪ = ⎪− 807. 2 0 ⎤ ⎧ 1. p 3 = 2.65⎪ .4 − 7.

f3 sunt deplasările pe verticală ale corpurilor din poziţia în care celelalte arcuri sunt nedeformate până în poziţia de echilibru static a sistemului. pornind de la vectorul iniţial Fig. se foloseşte raportul lui Rayleigh: p2 = 2 {μ}T [k ]{μ}2 2 T {μ}2 [m]{μ}2 = 14k 2 = ω0 .2 1 b) Să se verifice că {μ}2 = { 0 − 1} reprezintă transpusa celui de al doilea vector propriu şi să se afla valoarea exactă a pulsaţiei proprii corespunzătoare p2.3 .3.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 307 Pentru a determina vectorul propriu {μ}2 se folosesc relaţiile de ortogonalitate ale acestuia cu ceilalţi doi vectori proprii determinaţi.1643μ 22 + 9 = 0 . 9μ12 − 13. În fig.2. x3 se măsoară din poziţia de echilibru static a sistemului. . c) Să se determine cel de al treilea vector propriu T {μ } = {1 (0) T 1.3. 2 2 Considerând {μ}2 = {μ12 T μ 22 1}.9143μ 22 + 9 = 0 . care.2 este reprezentat modelul de translaţie al unui sistem vibrant linear cu 3 grade de libertate.4. 14m 4. pentru care se cunosc masele corpurilor aflate în mişcare de translaţie rectilinie pe verticală şi constantele elastice ale arcurilor elicoidale. precum şi ω0 = k .14 1 / 3}. cu eroare absolută mai mică decât 10-4 pentru μ21 . din care rezultă μ12 = -1 şi μ22 = 0. se obţin ecuaţiile: 9μ12 + 1. a) Să se determine pulsaţia proprie fundamentală p1 şi vectorul propriu corespunzător {μ}1 cu metoda iteraţiei matriceale. se exprimă prin: {μ}T [m]{μ}1 = 0 .4. pentru verificarea exactităţii calculelor. Parametrii m de poziţie independenţi x1. iar f1. p 2 = ω0 . în care arcul de constantă elastică 59k este nedeformat. {μ}T [m]{μ}3 = 0 .3. dar aici. Pulsaţia proprie p2 se poate determina cel mai uşor după o singură iteraţie cu matricea dinamică sau cu inversa ei. x2. 4. pentru matricea de inerţie [m]. f2.

şi ale pulsaţiilor proprii corespunzătoare cu ajutorul matricelor de eliminare.4 {μ}3 pe baza relaţiilor de ortogonalitate cu vectorii proprii cunoscuţi şi apoi să se calculeze pulsaţia proprie corespunzătoare p3 cu raportul lui Rayleigh. : 2 2 0 ⎤ ⎡ 25 − 16 ⎢− 16 32 − 16⎥ .44 12 1 ⎢ [D] = [k ] [m] = 4 ⎥ ⎢0 2 0 ⎥ = ⎢ 12 18. ⎢ 12 ⎥ 344 ω0 ⎢ 2. Rezolvare a) Din fig.ecuaţiei lui Rayleigh .raportului lui Rayleigh .75 ⎥⎢ ⎥ 344 ω0 ⎢ 2.68 ⎤ 1 ⎢ = 37. respectiv energiei potenţiale E p = 1 {x}T [k ]{x}. tinând cont de forma matriceală a expresiilor pătratice corespunzătoare energiei cinetice E c = 1 T & & {x} [m]{x}.44⎥ ⎢0 0 3⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎡21.Dunkerley cu mărirea preciziei rezultatului.Stodola . e) Să se determine valori aproximative ale pulsaţiilor proprii p1 şi p2 cu ajutorul unei funcţii spectrale. . .32⎥ ⎣ ⎦ −1 . d) Să se determine valorile vectorilor proprii {μ}2 şi {μ}3 . .2 se pot scrie direct matricele de inerţie [m] şi de rigiditate [k].56 8 16.56⎤ ⎡1 0 0⎤ ⎡21.4.5 12 ⎥ . [k ] = k ⎢ ⎥ ⎢ 0 − 16 75 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡1 0 0⎤ [m] = m ⎢0 2 0⎥ . .44 24 7.308 Vibraţii mecanice .56 4 5. f) Să se determine valori aproximative ale pulsaţiei proprii fundamentale p1 cu ajutorul metodei: . ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣0 0 3 ⎦ cu ajutorul cărora se calculează matricea dinamică: 2.Dunkerley .3.

56 ⎥ ⎩ 1/3 ⎭ ⎩17.5 12 ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎪ 1/3 ⎪ ⎪17.14⎪ = ⎪58.1448 1 / 3}.68 ⎤ ⎧ 1 ⎫ ⎧51. 37. 2.456⎪1. 3.12 ⎪ ⎪ 1/3 ⎪ ⎢ 2.144⎪ = ⎪ 58.1447 ⎪ = ⎪58.44 24 7.32⎥ ⎩ ⎣ ⎦ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ Se observă că după numai 4 iteraţii este asigurată precizia cerută în enunţ pentru determinarea coeficientului de distribuţie μ21 .56 8 16.4728⎪1. pornind de la vectorul iniţial dat în enunţ: ⎡21.75⎪ = 51.456⎫ ⎧ 1 ⎫ ⎢ 12 ⎥ ⎪1.32⎥ ⎩ ⎣ ⎦ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎡21. λ1 = 51. λ r = 1 . 37.32⎦ ⎣ ⎩ ⎭ ⎡21. 37.3 .56 8 16.56 8 16.5 12 ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎪ 1/3 ⎪ ⎪17. Ca urmare. rezultă: { } {μ}1T = {1 1.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 309 Se efectuează iteraţii cu matricea dinamică.44 24 7.1448⎪ .44 24 7. ceilalţi având valori exacte date în μ ( 0 ) .5 12 ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 1/3 ⎪ ⎢ 2.68 ⎤ ⎧ 1 ⎫ ⎧51.5851 ω0 .44 24 7.9263⎪ = 51.32⎥ ⎩ ⎣ ⎦ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎡21.1576 ⎪ ⎪ 1/3 ⎪ ⎢ 2.36⎫ ⎧ 1 ⎫ ⎢ 12 ⎥ ⎪1.4752⎪1.68 ⎤ ⎧ 1 ⎫ ⎧51.152 ⎭ 8 16.1447 ⎪ . 2 344ω0 p1 b) Dacă {μ}r este un vector propriu al sistemului.5 12 ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎪ 1/3 ⎪ ⎪17. p1 = 2.1448⎪ . 37. ∀r = 1.144⎪ .1584 ⎪ ⎪ 1/3 ⎪ ⎢ 2.1448⎪ = ⎪ 58.93 ⎪ = 51.4728⎫ ⎧ 1 ⎫ ⎢ 12 ⎥ ⎪1.4752 1 = 2 .68 ⎤ ⎧ 1 ⎫ ⎧51.9 ⎪ = 51.4752⎫ ⎧ 1 ⎫ ⎢ 12 ⎥ ⎪1.36⎪1. p2 r Pentru {μ}2 dat în enunţ se obţine: .4. atunci este satisfăcută relaţia matriceală: [D]{μ}r = λ r {μ}r .

μ33 = 1 . Astfel.32⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎣ 2.5824 .858 ω0 > p2.13.50287 .76⎪ 0 ⎪ . care se normează cu condiţia: {μ {μ′}1T [m]{μ′}1 = 1 . 37. din care rezultă α1 = devine: 0.310 Vibraţii mecanice . noul vector propriu normat pentru primul mod m . 3 Raportul lui Rayleigh pentru cel de al treilea mod de vibraţie este: 2 p3 = T {μ}3 [k ]{μ}3 = 69. {μ}T [m]{μ}3 = 0 2 se obţin ecuaţiile algebrice: 1 + 2.4 ⎡21. în locul primului vector propriu normat {μ}1 se consideră ′}1 = α1{μ}1 . 1 .44 24 7. = 2 2 344ω0 25ω0 T 1 c) Considerând {μ}3 = { μ 23 μ 33 } şi folosind relaţiile de ortogonalitate: .76 ⎫ ⎧1⎫ ⎢ 12 ⎥ ⎪ 0 ⎪ = ⎪ 0 ⎪ = 13.5 12 ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎢ ⎪.3 μ33 = 0 .76⎪ ⎪ ⎪ ⎢ ⎥ 8 16. p 2 = 5ω0 .0285k = 34.68 ⎤ ⎧ 1 ⎫ ⎧ 13. {μ}1T [m]{μ}3 = 0 .2896μ 23 + μ33 = 0 . d) Pentru eliminarea primului mod natural de vibraţie din matericea dinamică [D].0115m . din care rezultă: μ 23 = −0.317 ω2 0 T {μ}3 [m]{μ}3 2.1⎭ astfel încât rezultă valoarea exactă: λ2 = 13. din care rezultă p3 = 5.76 1 .56 ⎭ ⎩.1⎪ ⎪.

804 − 5. la punctul a) s-a dat în enunţ acest vector iniţial foarte apropiat de {μ}1 . pentru mărirea preciziei calculelor. 2 ⎥ 344ω0 ⎢ ⎢ − 1. ceea ce face să se asigure precizia cerută după numai 4 iteraţii.. pornind de la un vector iniţial μ ( 0 ) .3 .902⎥ . Revenind la matricea de eliminare D(1) . deci pot fi necesare foarte multe iteraţii pentru a se asigura precizia dorită a calculelor . astfel încât se efectuează iteraţii cu matricea [A].575686 0. r = 1. Convergenţa procesului iterativ depinde în mare măsură de modul în care se alege vectorul iniţial μ ( 0 ) . în care s-au considerat toate cifrele semnificative după virgulă.381 − 2.902 3. care se exprimă întotdeauna ca o combinaţie lineară a vectorilor proprii: { } {μ }= ∑ α {μ} (0) n r =1 r r . se pot determina în principiu cei n vectori proprii {μ}r din ecuaţiile matriceale: [A]{μ}r = λ r {μ}r .935 11. Matricea de eliminare a primului mod rezultă: [D ] (1) ⎡ 8.981 ⎥ ⎣ ⎦ T 1 Aşa cum se ştie. dar acest proces poate fi lent convergent. Se ştie că procesul iterativ este convergent către modul natural de vibraţie pentru care valoarea proprie λ este cea mai mare.337 ⎤ 1 ⎢ = [D] − λ1{μ′}1 {μ′} [m] = − 2.. care trebuie să fie cât mai apropiat de vectorul propriu normat corespunzător modului cu valoarea proprie cea mai mare.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 311 {μ′}1T = {0. oricare ar fi matricea pătrată [A] de ordinul n.779 − 1.4. aşa cum se consideră vectorul iniţial pentru modul al doilea de .423 − 5.167234}.50287 0. n (1) dacă se pot determina cele n valori proprii λr din ecuaţia caracteristică: λ[I n ] − [A ] = Pn (λ ) = 0 (2) Pentru n ≥ 3 nu se pot determina uşor şi cu precizie ridicată cele n rădăcini ale ecuaţiei caracteristice.. Dacă se începe procesul iterativ cu { } [ ] {μ } = {1 (0) T 1 − 1} .. după eliminarea primului mod rămâne λ2 valoarea proprie cea mai mare. Astfel.

902⎥ ⎪ 0 ⎪ = ⎪ 0 ⎪ = 13.661 ⎥ ⎪ 1/3 ⎪ ⎪ 3.902⎥ ⎪. pentru care se impune condiţia de normare: [D ] .935 1. atunci sunt necesare peste 20 de iteraţii pentru a obţine valorile exacte {μ}2 şi λ2 = 1 .5 .983 ⎤ ⎧ 1 ⎫ ⎧10. 2 ⎢ ⎥ 344ω0 ⎢ − 1.5.76⎪ 0 ⎪ .804 − 5. p 2 = 5ω0 .381 − 2.1⎭ ⎩.981 ⎦ ⎩.312 Vibraţii mecanice .779 − 1.5824⎪ ⎬ ⎨ ⎬ ⎬ ⎨ ⎢ ⎥⎨ ⎪ 1/3 ⎪ ⎢ 1.34142 ⎪ ⎣ ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ λ3 = 10.858ω0 .902 3. ⎨ ⎬ ⎬ ⎥⎨ ⎬ ⎨ ⎢ ⎪ ⎪ ⎪ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎢ − 1.13. astfel încât rezultă: [ ] ⎧1⎫ ⎡ 8.0.902 3.661 − 1.02426 1 = 2 . se .935 11.76 1 = 2 . Deoarece {μ}2 dat în enunţ este vector propriu pentru matricea dinamică. 2 344βω 2 p 2 {μ′}2 = α 2 {μ}2 Pentru eliminarea şi a modului al doilea din .935 1.02426⎫ ⎢− 2. folosind metoda iteraţiei matriceale cu matricea dinamică şi cu matricele de eliminare succesive ale modurilor precedente. el p2 2 trebuie să fie vector propriu şi pentru matricea de eliminare D(1) .381 − 2. 2 din care rezultă α 2 = devine: 0.4 vibraţie.902 3.337 ⎤ ⎧ 1 ⎫ ⎧ 13.983 − 5.8384 ⎪ = 10.804 4.76⎭ ⎣ ⎩.983⎤ 1 ⎢ − λ 2 {μ′}2 {μ′} [m] = − 2.902⎥ .0. p 3 = 5. Matricea de eliminare a celui de al doilea mod din D(1) m [ ] [D ] = [D ] ( 2) (1) ⎡ 4.423 − 5.983 − 5. în principiu.804 − 4.76 ⎫ ⎢− 2.381 − 2.661 − 1.1⎭ λ2 = 13. (1) se consideră {μ′}T [m]{μ′}2 = 1 .661 ⎥ ⎣ ⎦ T 2 astfel încât rezultă: ⎧ 1 ⎫ ⎡ 4.02426⎪.5824⎪ = ⎪ . 2 344ω0 p3 Se observă că.

unde {f} este .9633 < λ1 . 2 care sunt în concordanţă cu teoria dezvoltată de S. conduce la ecuaţia polinomială: λ3 − 75. În acest caz se obţin valorile aproximative: λa1 = 44.3696ω0 < p 2 . se obţine din (3) luând în considerare numai primii 3 termeni. respectiv pentru primele 2 pulsaţii proprii.766ω0 > p1 . O funcţie spectrală din care se determină valori aproximative pentru primele 2 valori. corespunzător ordinei crescătoare a pulsaţiilor proprii 0 < p1 < p 2 < p3 . doarece în locul matricei dinamice s-a considerat [D′] . Cele 3 rădăcini ale ecuaţiei caracteristice (3) se aşează în ordine p descrescătoare λ1 > λ 2 > λ 3 > 0 . λa2 = 30.26λ2 + 1362. ceea ce impune implementarea unui algoritm de calcul pentru un program pe calculator.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 313 pot determina toţi vectorii proprii şi toate pulsaţiile proprii pentru orice sistem vibrant linear.24λ − 7100.16 = 0 .A. pentru a se asigura o anumită precizie de calcul este necesar să se lucreze cu cât mai multe zecimale şi să se efectueze foarte multe iteraţii. p a = 3. m1f12 + m 2f 22 + m3f 32 Pentru a determina deplasările corpurilor pe verticală până în poziţia de echilibru static a sistemului sub acţiunea greutăţilor proprii.2967 > λ 2 .Bernstein. (3) 2 ω0 în care λ = 344 2 . care se pot exprima sub forma matriceală: [k ]{f } = {m}g . se impun condiţiile de echilibru.4. oricât de mare ar fi numărul său n de grade de libertate. Este necesar să se 2 observe că valorile proprii exacte care rezultă din (3) sunt de 344ω0 ori mai mari decât cele determinate la punctele precedente. a p1 = 2. e) Ecuaţia caracteristică de forma (2). pentru n = 3 şi 2 [A] = [D′] = 344ω0 [D] . Deoarece erorile de calcul se cumulează de la o matrice de eliminare la următoarea.3 . f) Formula lui Stodola pentru determinarea unei valori aproximative a pulsaţiei fundamentale p1 în cazul unui sistem cu 3 grade de libertate este: a p1 = g(m1f1 + m 2f 2 + m 3f 3 ) .

se consideră că o valoare aproximativă a primului vector propriu normat este: ⎧ 1 ⎫ ⎧ 1 ⎫ {μ} = ⎪f 2 / f1 ⎪ = ⎪1. se poate scrie succesiv: & {x} = C{f }cos(p1t + ϕ1 ) . Cu această consideraţie.0356ω0 .44 12 ⎧ 0. până în poziţia de echilibru static a sistemului. aceeaşi valoare aproximativă ca şi cea determinată cu metoda lui Stodola.15775⎪ .448878 m a de unde rezultă p1 = 2.17878 ⎪ . dacă se cunosc amplitudinile vibraţiilor libere şi neamortizate ale sistemului. În cazul primului mod natural de vibraţie. sub acţiunea greutăţilor proprii.44⎥ ⎩ ⎭ ⎣ ⎦ ⎩ ⎭ a Cu formula lui Stodola se obţine p1 = 2. Metoda ecuaţiei lui Rayleigh (Ec)max = (Ep)max se poate aplica pentru determinarea oricărei pulsaţii proprii. 4. care este o valoare aproximativă mai apropiată de p1 decât cea determinată anterior cu metoda funcţiei spectrale. iar {m} este matricea coloană a maselor corpurilor.506 ⎪ ⎩ 3 1⎭ ⎩ ⎭ a 1 Cu această valoare aproximativă. De aici rezultă: ⎧ f1 ⎫ g ⎪ ⎪ −1 ⎨f 2 ⎬ = [k ] {m}g = 2 344ω0 ⎪f ⎪ ⎩ 3⎭ 2.6525 ω0 > p1 .6525ω0 .4 matricea coloană a acestor deplasări. 2 2 .300734 k 2 = 7. {x} = −p1C{f }sin (p1t + ϕ1 ) . Ec = 1 T & & {x} [m]{x} = 1 p12C2 {f }T [m]{f }sin 2 (p1t + ϕ1 ) . ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎪f / f ⎪ ⎪ 0.75 ⎥ ⎪2⎪ = g ⎪ 0.07814⎪ ⎢ 2. 4 ⎥⎨ ⎬ ⎬ 2 ⎨ ⎢ ⎪3⎪ ω0 ⎪0. Pentru a aplica metoda raportului lui Rayleigh pentru primul mod natural de vibraţie.15442 ⎫ ⎢ 12 18. care diferă de {μ}1 determinat la punctul a) se obţine: p a 1 ({μ} ) [k ]{μ} = ({μ} ) [m]{μ} a T 1 a T 1 a 1 a 1 = 31. în cazul în care acesta vibrează după modul corespunzător de vibraţie.314 Vibraţii mecanice .56⎤ ⎧1 ⎫ ⎡21.56 4 5. se consideră că aceste amplitudini sunt proporţionale cu deplasările pe verticală ale corpurilor.

2 2 2 Se observă că. Cu această metodă. dar valoarea aproximativă pentru λ1 .26 (4) Pentru mărirea preciziei rezultatului. rezultă mai apropiată de cea reală decât valoarea 75. .26 a coeficientului lui λ2 din (3) este suma d11 + d 22 + d 33 a elementelor de pe diagonala principală a matricei [D′] ... deci rezultă aceeaşi valoare aproximativă pentru p1. deci rezultă: a λa1 = 75. Dunkerley a observat că valoarea 75.766ω0 . care se obţine luând în considerare numai primii doi termeni din ecuaţia caracteristică (3). se poate stabili numai un interval în care se află pulsaţia proprie fundamentală sau valoarea proprie λ1: 2. Metoda lui Dunkerley se bazează pe metoda funcţiei spectrale. aplicând ecuaţia lui Rayleigh şi simplificând cu f1 . această nouă 22 valoare aproximativă şi suma rădăcinilor noii ecuaţii caracteristice devin: (λ ) a 1 1 (j j (j (j j (j = j d11) + d (22) + d 33) > λ1 . Deoarece ecuaţia caracteristică (3) se obţine din condiţia ca toţi determinanţii ecuaţiilor matriceale de forma (1).Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 315 Ep = 1 T {x} [k ]{x} = 1 C2 {f }T [k ]{f }cos2 (p1t + ϕ1 ) . deci pentru restrângerea intervalelor (4). să fie nuli.. d ( j) .9633 < λ1 < 75. De asemenea. se poate scrie: λ1 + λ 2 + λ 3 = d11 + d 22 + d 33 . p1 = 2. ţinând seama şi de valoarea aproximativă obţinută la punctul e). Notând j (j (j cu d11) .138ω0 < p1 .4. 44. pe baza relaţiilor dintre răcini şi coeficienţi într-o ecuaţie polinomială. λj1 + λj2 + λj3 = d11) + d (22) + d 33) . [D′]j{μ} = λj−1[D′]{μ} = λj{μ} . determinată cu metoda lui Dunkerley din noua ecuaţie caracteristică.. se mai poate exprima relaţia matriceală: [D′]{μ} = λ{μ} (5) Înmulţind ecuaţia (5) la stânga cu [D′] şi ţinând seama de aceeaşi ecuaţie. d 33) elementele de pe diagonala principală a matricei [D′] . pentru [A ] = [D′] şi un vector arbitrar {μ} în locul vectorilor proprii.26 din (4). se ajunge la acelaşi raport al lui Rayleigh pentru primul mod natural de vibraţie.26 > λ1 .138ω0 < p1 < 2.3 . Ultima ecuaţie conduce la o ecuaţie caracteristică tot de forma (3). se poate scrie succesiv: [D′]2 {μ} = λ[D′]{μ} = λ2 {μ}.

Intervalele de valori pentru p1 şi λ1 . ridicând încă odată la pătrat matricea [D′] . λ2j + λ22j + λ23j = d11 j) + d (22 j) + d 33 j) 1 Se mai poate determina o valoare aproximativă prin adaus pentru λ1 .2 > λ1 dar (λ ) a 1 1 < 75. . (j j (j d11) + d (22) + d 33) Ca urmare. pe baza raportului: (2 λ2 j + λ22j + λ23j 1 + (λ 2 / λ1 ) + (λ 3 / λ1 ) d ( 2 j) + d ( 2 j) + d 33 j) 1 .26 .56 8 16. date de aceste relaţii. Pătratul matricei [D′] devine: ⎡21. se obţin valorile: . (λ ) a 1 1 = 54.4 În mod asemănător se obţine: (λ ) > (λ ) a 1 1 a 1 2 (2 2 (2 (2 2 (2 = 2 j d11 j) + d (22 j) + d 33 j) > λ1 .68 ⎤ ⎡21.0032⎥ ⎣ ⎦ 2 de unde rezultă: (2 2 (2 d11 ) = 767. λa1 3 < λ1 < λa1 a λ1 3 ( ) ( ) 2 .25 738 ⎥ ⎥ ⎢192.0032 . dacă se ia j suficient de mare.44 24 7.68 ⎤ [D′] = ⎢ 12 37.3344 1476 ⎢ 738 =⎢ 1790.6656 492 382.5 12 ⎥ = ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ 2. Pentru sistemul considerat se va lua numai j = 2. pentru restrângerea intervalelor (4). d 33) = 382. se pot folosi relaţiile: ( ) 344 ω0 < p1 < λa1 2 ( ) 344 ω0 . care nu se poate efectua cu precizie ridicată decât prin programe de calculator. d (22) = 1790. = λj1 = 11( j) 22j) j j (j λj1 + λj2 + λj3 d11 + d (22 + d 33) 1 + (λ 2 / λ1 ) + (λ 3 / λ1 ) 2j 2j Deoarece λ 2 / λ1 < 1 şi λ 3 / λ1 < 1 . pot fi făcute oricât de mici.56 8 16.9968⎤ ⎡767. deoarece pentru valori mai mari creşte foarte mult volumul de calcul. astfel încât rezultă: (λ ) = a 1 3 j (2 2 (2 d11 j) + d (22 j) + d 33 j) < λ1 .44 24 7.5 12 ⎥ ⎢ 12 37.32⎥ ⎢ 2.25 .316 Vibraţii mecanice . 2 În mod asemănător. se observă că numărătorul factorului lui j λ1 este mai mic decât numitorul.32⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦ 577.3344 .

49. pornind de la vectorul iniţial μ ( 0 ) .56 . dat în tabelul 4. 4. În fig. λa1 3 = 49. precum şi ω0 = k / m . chiar şi pentru această valoare mică a lui j se obţin intervale de valori suficient de restrânse pentru p1 şi λ1 : 2.1-b.3 .3 – 4.3.3.6487ω0 . 317 (λ ) a 1 2 = 51. a) Să se determine pulsaţia proprie fundamentală p1 şi vectorul propriu corespunzător {μ}1 cu metoda iteraţiei matriceale.1-b este un vector propriu al sistemului şi să se afle pulsaţia proprie corespunzătoare p2.4.3 – 4.3. pulsaţiile proprii pr (r = 1.55 .3. observându-se că valorile cele mai apropiate de valorile exacte sunt cea inferioară pentru p1 şi cea superioară pentru λ1. { } Fig.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor (4 4 (4 d11 ) = 1789450.56.56.3.56 > λ1 .032 < λ1 ( ) Ca urmare.3.4. pentru care se cunosc masele corpurilor aflate în mişcare de translaţie rectilinie pe verticală şi constantele elastice ale arcurilor elicoidale.2 . d (22) = 4657379. 2. c) Să se determine celălalt vector propriu {μ}3 pe baza relaţiilor de ortogonalitate cu vectorii proprii cunoscuţi şi apoi să se calculeze pulsaţia proprie corespunzătoare p3 cu raportul lui Rayleigh.3 este reprezentat modelul de translaţie cel mai general pentru un sistem vibrant linear cu 3 grade de libertate. b) Să se verifice că {μ}2 dat în tabelul 4.3 .583ω0 < p1 < 2. sunt date în tabelul 4.3. 4.2. şi anume: matricea dinamică [D].1-a. 3) şi matricea modală normată [µ].3. date în tabelul 4. Răspunsurile la problemele 4. d 33) = 620382.3.3.032 < λ1 < 51.1 .

3.5 4.3.3.3.3.13 4.1-a Nr.3.3.318 Vibraţii mecanice .15 4.3 4.3.12 4.8 4.14 4.4 Tabelul 4.10 4.6 4.7 4. probl.16 4.3. 4.17 4.9 4.3.3.3.3.19 5k 4k 60k k 3k 30k 28k 90k 27k 27k 63k 117k 16k 64k 400k 2k 3k 60k 3k 2k 15 k 2 7k 10k 3k 12k 28k 52k 9k 36k 225k 2k 3k 80k 3k 2k 15 k 2 7k 10k 3k 12k 28k 52k 9k 36k 225k 5k 4k 100k k 3k 30k 28k 90k 27k 27k 63k 117k 16k 64k 400k 2k 3k 20k 3k k 15 k 2 7k 10k 3k 12k 28k 52k 9k 36k 225k 6k 4k 80k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11m m 3m m m 25m 25m 75m 25m 13 m 5 13 m 3 169 m 3 25 m 7 25 m 7 1075m 2m m 5 m 2 2m 6m 6m 12m 4m 8 m 13 40 m 39 40 m 3 18 m 25 18 m 25 5418 m 25 .18 4.3.4 k1 2k k k2 k k k3 k k k4 2k k k5 k k k6 2k k m1 3m 2m m2 19 m 18 23 m 120 9 m 5 m3 3m 2m 11m m 2m m m 25m 25m 75m 25m 13 m 5 13 m 3 169 m 3 25 m 7 25 m 7 1075m 4.3.11 4.3.3.3.

3 .34 4.31 4.38 688k 400k 1600k 100k 60k 15k 300k 40k 14k 400k 693k 525k 27k 180k 44k 19600k 150k 3k 2k 387k 225k 900k 100k 120k 30k 600k 60k 21k 600k 924k 700k 36k 225k 55k 24500k 480k 2k 1 k 2 387k 225k 900k 100k 120k 30k 600k 60k 21k 600k 924k 700k 36k 225k 55k 24500k 320k 2k 1 k 2 688k 400k 1600k 100k 60k 15k 300k 40k 14k 400k 693k 525k 27k 180k 44k 19600k 160k 3k 2k 387k 225k 900k 100k 60k 15k 300k 20k 7k 200k 231k 175k 9k 45k 11k 4900k 120k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625m 625m 25m 40m 9m 3m 18m 25m 100m 5m 49m 7m 14m 81 m 70 81m 18m 6 m 5 m 25m 126m 126m 126 m 25 42m 10m 10 m 3 20m 24m 96m 24 m 5 44m 44 m 7 88 m 7 m 70m 140 m 9 5 m 2 2m 6m 319 625m 625m 25m 40m 9m 3m 18m 25m 100m 5m 49m 7m 14m 81 m 70 81m 18m 3 m 2 m 25m .3.33 4.3.3.20 4.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 4.3.3.3.30 4.23 4.3.4.3.37 4.25 4.3.32 4.3.3.35 4.3.22 4.3.36 4.3.24 4.3.27 4.3.28 4.26 4.3.29 4.3.21 4.3.

40 4.3.45 4.3.49 4.3.48 4.41 4.3.52 4.3.3.47 4.53 4.3.56 4k 3k 9k 9k 39k k 4k 8k k 1600k 3k 7k 60k k 24k k 9 k 5 72k k 1 k 3 k 4k 52 k 3 4 k 9 2k 2k 4k 1100k k 5k 10k 2k 10k 2k 2k 72k k 1 k 3 k 4k 52 k 3 4 k 9 4k 2k 4k 900k k 3k 5k 2k 10k k 3 k 2 6k 4k 3k 9k 9k 39k k 10k 8k k 1300k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5m 10m 25 m 2 13m 169m 13 m 15 10m m 19m 3 m 5 4m 7 m 6 10m 5m 10m 6 m 5 38 m 27 9m 6 m 5 8 m 5 2m 40 m 13 40m 8 m 39 3m 12 m 25 96m 4 m 5 2m m 5m 2m 10m 3m 5 m 4 3m 5m 10m 25 m 2 13m 169m 13 m 15 10m m 19m 2 m 5 m m 2m m 10m 2m m m .3.3.39 4.3.46 4.3.320 Vibraţii mecanice .3.54 4.3.50 4.55 4.51 4.3.3.3.3.43 4.44 4.42 4.3.4 4.

1.8 {μ } (0) T { μ }T 2 1} 1} 1} {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 0.3 .5 0.72 .3.13 4. 4.1-b Nr.3.5 1 {1 {1 {1 {1 {1 ⎧ ⎨1 ⎩ ⎧ ⎨1 ⎩ 0 0 0 −1} −1} −1} 1} .12 4.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 321 Tabelul 4.3.4 4.3.16 4.3.3.3.17 4.7 4.75 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} ⎫ 1⎬ ⎭ ⎫ 1⎬ ⎭ −1} −1} −1} −1} −1} −1} −1} −1} −1} −1} {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 .3.18 4.6 4.5 4.3 4.3.3.62 } 1} 0.3.3. probl.10 4.2.11 4.3.3.3.3.4.15 4.14 4.6 0.19 1.4 } 1} − 0.3.3.9 4.13 − − 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 4.4 1 0.

3.3.38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3.23 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 1 1 1 1 1} 1} 1} 1} {1 {1 {1 ⎧ ⎨1 ⎩ 0 0 0 −1} −1} −1} − 4 3 ⎫ −1 ⎬ ⎭ −1} −1} −1} −1} −1} −1} −1} −1} −1} −1} −1} −1} −3} −1} −1} 4.3.3.28 4.25 4.3.37 4.32 4.36 4.3.21 4.20 4.06 0 0 .34 4.24 4.3.3.3.322 Vibraţii mecanice .4 4.3.3.27 4.30 4.26 4.3.3.31 4.35 4.3.29 4.3.3.75 1 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} 1} {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3.22 4.3.33 4.

4273 {1 1 .48 4.4.2835 {1 {1 1 0.3 .3.40 4.9 } 4} 3} 9} 1} 4} 1.55 4.3.774 } −1} −1} −5} −2} − 1.3.3.5 } 2} 4} {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 0 0 0 0 0 0 −2 0 0 −1} −1} −1} −1} −1} −1} −2} −1} −1} − 0.3 } 1} 1} 0.3.3.3.211 {1 {1 {1 {1 {1 0 1 3 −1 1.3.44 4.1495 } − 1.3.56 323 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 {1 1 2 2 1 1 1 0.3.46 4.3.53 4.52 4.41 4.51 4.45 4.5 2 2 5 1 3 1 1.3.3.3.3.5 1 1} 1} 1} 1} 1} 1} 0.49 4.47 4.54 4.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 4.7 2 1 1.3.43 4.3.0815 } −3} − 0.50 4.5 } − 1.39 4.42 4.3.

7 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎢0.449ω0 p 3 = 10ω0 = 3.9 4.76ω0 p 2 = 9. [D] ⎡162 19 54 ⎤ 1 ⎢ 54 57 54 ⎥ 2 ⎥ 180ω0 ⎢ ⎢ 54 19 162⎥ ⎣ ⎦ pr p1 = p2 = 15 ω0 = 0.1 13.685ω0 p 2 = 3.3.9 6. probl.745ω0 3 p 2 = ω0 p1 = p3 = 62 ω0 = 2.6 ⎡7 6 3 ⎤ 1 ⎢ ⎥ 4 14 3⎥ 2 52ω0 ⎢ ⎢3 6 7 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡28.888ω0 19 [μ] 1 1⎤ ⎡ 1 ⎢0.8 4.9 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1⎤ ⎡1 ⎥ ⎢ ⎢1.2.3.9 3.3.374ω 0 11 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎢4 / 9 0 − 27.3.732ω0 4.414ω0 p 3 = 4ω0 4.3 5 ω0 = 1.31ω0 p 3 = 16ω0 p1 = 0.5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎦ ⎣ 1 1⎤ ⎡ 1 ⎢1.6 ⎤ 1 ⎢10.4 4.10 .3.026ω0 p 3 = 13ω0 = 3.5 ⎡430 18 120 ⎤ 1 ⎢ 110 63 110 ⎥ 2 ⎥ 310ω0 ⎢ ⎢120 18 430⎥ ⎣ ⎦ 5 ω 0 = 0.62 2.606ω0 p1 = 5.46 − 2.632 0 − 9⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 1 ⎢ ⎢0.696 ⎢ ⎢ 1 ⎣ 1 0 −1 1 ⎤ ⎥ − 30⎥ ⎥ 1 ⎥ ⎦ 4.518 − 1.72 0 ⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 1 −1⎥ ⎣ ⎦ 4.3.2 − 2 / 3 0 ⎥ ⎥ ⎢ ⎢1 1 − 1⎥ ⎣ ⎦ 1 1⎤ ⎡1 ⎢2 − 0.5 0 ⎥ ⎥ ⎢ ⎢1 1 − 1⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 1 1 1⎤ ⎥ ⎢ ⎢5 / 3 0 − 5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 4.8ω0 23 4.2 6.646ω0 p1 = ω0 p 2 = 1. Nr.632ω0 p 2 = 6ω0 = 2.3.2 ⎥ 2 ⎥ 1066ω0 ⎢ ⎢ 6.4 ⎡480 23 240⎤ 1 ⎢ 240 46 240⎥ 2 ⎢ ⎥ 480ω0 ⎢240 23 480⎥ ⎣ ⎦ p 2 = 2ω0 = 1.387 − 0.449ω0 p 3 = 7 ω0 = 2.3.2 3.3.162ω0 p1 = ω0 p 2 = 6ω0 = 2.6⎥ ⎣ ⎦ ⎡33 75 27 ⎤ 1 ⎢ 30 100 30 ⎥ 2 ⎥ 60ω0 ⎢ ⎢27 75 33⎥ ⎣ ⎦ ⎡10 14 4 ⎤ 1 ⎢ 7 35 7 ⎥ 2 ⎢ ⎥ 42ω0 ⎢ 4 14 10⎥ ⎣ ⎦ ⎡275 42 75 ⎤ 1 ⎢ ⎥ 175 210 175 ⎥ 2 420ω0 ⎢ ⎢ 75 42 275⎥ ⎣ ⎦ p1 = 1.324 Vibraţii mecanice .449ω0 p 3 = 3ω0 = 1.13 − 11⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 0.4 Tabelul 4.291ω0 3 p 3 = 2ω0 p1 = 15 ω0 = 0.

937ω0 p1 = 1.3 0 − 6.5 ⎢ ⎢1 ⎣ 1 .6 ⎤ 1 ⎢118.75 ⎤ 1 ⎢268.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 4.3.265ω0 p 3 = 2ω0 = 1.57ω0 p 2 = ω0 p3 = 1.75 54.3 91 118.342ω0 p 2 = 2.3.2ω0 p3 = 3ω0 p1 = 2ω0 p 2 = 3.75⎥ ⎣ ⎦ ⎡368.3⎥ 2 ⎥ 491.75 150.3⎥ ⎥ 2457ω0 ⎢ ⎢ 67.3.3⎥ 2 ⎥ 3439.11 325 ⎡275 42 75 ⎤ 1 ⎢ 175 210 175 ⎥ ⎥ 392ω0 ⎢ ⎢ 75 42 275⎥ ⎣ ⎦ ⎡175 16 25 ⎤ 1 ⎢ 100 160 100⎥ 2 ⎢ ⎥ 240ω0 ⎢ 25 16 175⎥ ⎣ ⎦ ⎡175 16 25 ⎤ 1 ⎢ 100 160 100⎥ 2 ⎥ 216ω0 ⎢ ⎢ 25 16 175⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 169 28 67.18 4.414ω0 p1 = 0.6 ⎤ 1 ⎢118.75 54.16 4.3 0 − 6.13 4.4ω0 ⎢ ⎢ 67.4ω0 p 3 = 1.75 54.3.75 ⎤ 1 ⎢268.966ω0 p 2 = 1.3 0 − 6.3.75⎥ 2 ⎥ 9632ω0 ⎢ ⎢168.5 268.18 368.3 91 118.17 4.29ω0 p1 = 4ω0 p 2 = 6.3.2ω0 p 3 = 1.18 168.58ω0 p1 = 0.8ω0 ⎢ ⎢ 67.47ω0 p 3 = 2 7 ω0 = 5.12 4.3 91 118.6 28 169 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 169 28 67.5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 ⎤ ⎡1 1 ⎥ ⎢ ⎢1.949ω0 p 2 = 1.55ω0 p 2 = 5.75⎥ 2 ⎢ ⎥ 200ω0 ⎢168.75 54.75 150.824ω0 p 3 = 3 7 ω0 = 7.75 ⎤ 1 ⎢ 268.3.18 368.6 28 169 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡368.922ω0 p 3 = 3 5ω0 = 6.5 268.94ω0 p 3 = 4 7 ω0 = 10.19 1⎤ ⎥ 0 − 5⎥ ⎥ −1 1 ⎥ ⎦ 1 1⎤ ⎥ 0 − 5⎥ ⎥ −1 1 ⎥ ⎦ ⎡1 1 1⎤ ⎥ ⎢ ⎢2.525ω0 4.18 368.75⎥ ⎣ ⎦ p1 = 0.14 4.18 168.708ω0 p1 = 3.673ω0 p1 = ω0 p 2 = 1.5 268.4.5 0 − 5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 1 ⎤ ⎡ ⎥ ⎢ ⎢1.75 54.75⎥ ⎣ ⎦ ⎡368.6 28 169 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 169 28 67.18 168.5⎥ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 1 −1 1 ⎦ ⎣ 1 ⎤ ⎡1 1 ⎥ ⎢ ⎢1.75 150.342ω0 p1 = 3ω0 p 2 = 4.75 54.3.75⎥ 2 ⎢ ⎥ 2408ω0 ⎢168.15 4.6 ⎤ 1 ⎢118.3 .3.5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎥ ⎢ ⎢25 / 21 0 − 25 / 3⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎥ ⎢ ⎢25 / 21 0 − 25 / 3⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 1 ⎤ ⎡ ⎥ ⎢ ⎢25 / 21 0 − 25 / 3⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 1 ⎢ ⎢5 / 3 ⎢ ⎢ 1 ⎣ ⎡1 ⎢ ⎢2.

68ω0 ⎢168.3.6 5 5.5 268.72ω0 4.25 0 − 5 / 3⎥ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎣ 1 −1 1 ⎦ 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎥ ⎢ ⎢1.18 168.18 368.56ω0 p 2 = 13.75 54.21 ⎡368.2 ⎢ ⎢1 ⎣ 1⎤ ⎥ − 4/3 0 ⎥ ⎥ − 1 − 1⎥ ⎦ 1 1 ⎤ ⎥ 0 − 1.18 168.3.4⎥ ⎣ ⎦ ⎡5.26 4.27 4.162ω0 p1 = 2ω0 p 2 = 5.4 5 3.75⎥ ⎣ ⎦ p = 2.732ω0 p 2 = 5ω0 p 3 = 5.22 34400ω0 ⎢ ⎢168.5 4.75 ⎤ 1 ⎢268.2 0 − 1.75⎥ ⎦ ⎣ ⎡25 21 15 ⎤ 1 ⎢ 20 42 20⎥ 2 ⎥ 100ω0 ⎢ ⎢15 21 25⎥ ⎣ ⎦ ⎡5.623ω 3 0 ⎡368.18 168.18 368.3115ω0 p 3 = 2ω0 p1 = 7.162ω0 p 2 = 9.4⎥ ⎣ ⎦ ⎡5.75⎥ ⎣ ⎦ p1 = 0.5⎥ ⎥ −1 1 ⎥ ⎦ 1 1 ⎤ ⎥ 0 − 1.75 54.3.5 7.75 150.23 4.75 54.837ω0 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎥ ⎢ ⎢25 / 21 0 − 25 / 3⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎥ ⎢ ⎢25 / 21 0 − 25 / 3⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎥ ⎢ ⎢25 / 21 0 − 25 / 3⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 1 ⎢ ⎢10 / 7 ⎢ ⎢ 1 ⎣ ⎡1 ⎢ ⎢1.296ω0 p 2 = 0.75 ⎤ 1 ⎢268.3.75 54.6⎤ 1 ⎢ 4.4 5 3.4 5 3.325ω0 p1 = 3ω0 = 1.13ω0 p 3 = 10ω0 p1 = ω0 p 2 = 2.887ω0 p 3 = 10ω0 = 3.75 54.326 Vibraţii mecanice .77ω0 p 3 = 6.5⎥ 2 60ω0 ⎢ ⎢3.6 5 5.75 54.828ω0 p1 = 0.3.6⎤ 1 ⎢ 4.5⎥ 2 ⎥ 150ω0 ⎢ ⎢3.366ω0 p 3 = 2 2ω0 = 2.20 591.25 0 − 5 / 3⎥ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎣ 1 −1 1 ⎦ 1 4.5 4.477ω0 p1 = 10ω0 = 3.2 ⎢ ⎢1 ⎣ ⎡1 ⎢ ⎢1.75⎥ p1 = 0.75 ⎤ 1 ⎢ 268.5 4.196ω0 p 2 = 2.18 368.75 150.5 268.75⎥ 2 ⎢ ⎥ 344ω0 ⎢168.3.5⎥ ⎥ −1 1 ⎥ ⎦ 1 ⎤ ⎡1 1 ⎥ ⎢ ⎢1.25 4.3.28 .5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎥ ⎢ ⎢1.6 5 5.756ω0 p 2 = 1.6⎤ 1 ⎢ ⎥ 4.75 150.75⎥ 2 ⎥ 4.3.11ω0 p 3 = 20ω0 p1 = 1.5 7.4⎥ ⎣ ⎦ ⎡225 168 125 ⎤ 1 ⎢ 175 280 175 ⎥ 2 ⎥ 560ω0 ⎢ ⎢125 168 225⎥ ⎣ ⎦ ⎡225 168 125 ⎤ 1 ⎢ 175 280 175 ⎥ 2 ⎢ ⎥ 49ω0 ⎢125 168 225⎥ ⎣ ⎦ 4.3.5 268.24 4.4 ⎡368.99ω0 2 ⎢ ⎥ p 2 = 1.5⎥ 2 ⎢ ⎥ 45ω0 ⎢3.5 7.7ω0 p 3 = 0.

3 .15⎥ ⎣ ⎦ ⎡12.34 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎢ ⎥ ⎢9 / 7 0 − 1.236ω0 p 3 = 6ω0 = 2.91 ⎥ 2 ⎥ 19404ω0 ⎢ ⎢ 5.3.12 816 374.4.415⎥ ⎥ − 3 0.35 ⎡12.91 13.86 8.222ω0 9 p 3 = 1.06 − 0.733ω0 p 3 = 20ω0 p1 = 3ω0 p 2 = 6.7 12.3.514ω0 p 3 = 8.683ω0 p 3 = 26.563ω0 p2 = p1 = 26.75⎥ ⎥ 1 ⎥ ⎦ 1 ⎤ ⎥ − 1.86 8.75⎥ ⎥ 1 ⎥ ⎦ 1 ⎤ ⎥ − 1.67 7.33 1 ⎤ ⎥ − 5 / 3⎥ ⎥ ⎥ 1 ⎦ 1 ⎤ ⎥ − 1.15⎥ ⎣ ⎦ p1 = 7.022 ⎥ ⎦ 1 1 ⎤ ⎥ 0 − 0.36ω0 p 2 = 22.3ω0 p 3 = 28ω0 p1 = ω0 p 2 = 5ω0 = 2.3.458ω0 4.67 7.91 13.8⎥ ⎥ 1 ⎥ ⎦ p1 = 0.4⎥ ⎣ ⎦ ⎡8 10 2⎤ 1 ⎢ 5 25 5⎥ 2 ⎢ ⎥ 30ω0 ⎢2 10 8⎥ ⎣ ⎦ 4.4⎤ 1 ⎢ 391.8⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 1 ⎢ ⎢ 1.59ω0 11 ω0 = 1.72ω0 p 3 = 70ω0 p1 = 7.071ω0 p 2 = 16.7 12.3.29 327 ⎡225 168 125 ⎤ 1 ⎢175 280 175 ⎥ 2 ⎥ 28000ω0 ⎢ ⎢125 168 225⎥ ⎣ ⎦ ⎡588 396 294⎤ ⎢ 441 693 441⎥ 2 ⎢ ⎥ 12474ω0 ⎢294 396 588⎥ ⎣ ⎦ 1 ⎡588 396 294⎤ 1 ⎢ 441 693 441⎥ 2 ⎥ 66150ω0 ⎢ ⎢294 396 588⎥ ⎣ ⎦ ⎡588 396 294⎤ 1 ⎢ 441 693 441⎥ 2 ⎢ ⎥ 1701ω0 ⎢294 396 588⎥ ⎣ ⎦ ⎡12.9ω0 p 2 = 15ω0 p3 = 18.67 ⎤ 1 ⎢ 8.67 7.8⎥ ⎢ ⎥ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎢ ⎥ ⎢9 / 7 0 − 1.68 1089 446.15 7.67 ⎤ 1 ⎢ 8.67 ⎤ 1 ⎢ 8.36 4.31 4.3.3.108ω0 p 2 = 2.37 .91 ⎥ 2 ⎥ 2772ω0 ⎢ ⎢ 5.25 ⎢ ⎢ ⎣ 1 ⎡ 1 ⎢ ⎢14 / 11 ⎢ ⎢ 1 ⎣ ⎡ 1 ⎢ ⎢14 / 11 ⎢ ⎢ 1 ⎣ ⎡ 1 ⎢ ⎢14 / 11 ⎢ ⎢ 1 ⎣ ⎡ 1 ⎢ ⎢9 / 7 ⎢ ⎢ 1 ⎣ 1 0 −1 1 0 −1 1 0 −1 1 0 −1 1 0 −1 4.7 12.68ω0 ⎢ 5.405ω0 p 3 = 3ω0 p1 = 10ω0 p 2 = 20.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 4.46ω0 p 2 = 54.186 ⎢ ⎢0.91 13.7 5.32 4.7 5.5⎥ ⎥ −1 1 ⎥ ⎦ 1 1 4.15 7.4⎥ 2 ⎢ ⎥ 96576ω0 ⎢299.3.124ω0 p1 = 6.86 8.30 ⎡ 1 ⎢ ⎢1.3.7ω0 p1 = 1.91 ⎥ 2 ⎢ ⎥ 9.15⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 453.963 ⎣ ⎡1 ⎢ ⎢2 ⎢ ⎢1 ⎣ ⎤ ⎥ 1.3.75⎥ ⎥ 1 ⎥ ⎦ 1 ⎤ ⎥ − 1.449ω0 4.15 7.7 5.52 744 554.

577ω0 p 3 = ω0 p1 = ω0 p 2 = 1.3.3.39 4.775ω0 p 2 = 0.447ω0 p 2 = 0.3 0 − 6.38 ⎡45 6 5 ⎤ 1 ⎢ 25 30 25⎥ 2 ⎢ ⎥ 4ω 0 ⎢ 5 6 45⎥ ⎣ ⎦ ⎡45 6 5 ⎤ 1 ⎢ 25 30 25⎥ 2 ⎢ ⎥ 40ω0 ⎢ 5 6 45⎥ ⎣ ⎦ ⎡95 8 5 ⎤ 1 ⎢ 50 80 50⎥ 2 ⎥ 30ω0 ⎢ ⎢ 5 8 95⎥ ⎣ ⎦ ⎡95 8 5 ⎤ 1 ⎢ 50 80 50⎥ 2 ⎢ ⎥ 72ω0 ⎢ 5 8 95⎥ ⎣ ⎦ ⎡286 40 52 ⎤ 1 ⎢ 169 130 169 ⎥ 2 ⎥ 234ω0 ⎢ ⎢ 52 40 286⎥ ⎣ ⎦ ⎡286 40 52 ⎤ 1 ⎢ 169 130 169 ⎥ 2 ⎥ 78ω0 ⎢ ⎢ 52 40 286⎥ ⎣ ⎦ ⎡286 40 52 ⎤ 1 ⎢ 169 130 169 ⎥ 2 ⎢ ⎥ 390ω0 ⎢ 52 40 286⎥ ⎣ ⎦ ⎡170 21 20⎤ 1 ⎢ 70 63 60⎥ 2 ⎢ ⎥ 88ω0 ⎢ 20 18 80 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡45 12 5 ⎤ 1 ⎢ 25 60 25⎥ 2 ⎥ 400ω0 ⎢ ⎢ 5 12 45⎥ ⎣ ⎦ p1 = 0.3.41 4.5 0 − 5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 1⎤ ⎡ ⎥ ⎢ ⎢2.5 0 − 5 / 3⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ .688 − 2 − 9.3.6ω0 p1 = 5ω0 = 2.816ω0 p 2 = ω0 p 3 = 2ω0 = 1.291ω0 p 3 = 2.095ω0 p1 = 0.41 ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 1 ⎢ ⎢5 / 3 ⎢ ⎢ 1 ⎣ ⎡ 1 ⎢ ⎢5 / 3 ⎢ ⎢ 1 ⎣ 1 4.5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎢0.236ω0 p 2 = 10ω0 = 3.43 4.3.7 ⎥ ⎥ ⎢ ⎢0.447ω0 p1 = 0.46 1 ⎤ ⎡1 1 ⎥ ⎢ ⎢2.44 4.258ω0 p 2 = 0.294 − 2 3.5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 ⎤ ⎡1 1 ⎥ ⎢ ⎢1.65ω0 4.40 4.316ω0 p 3 = 0.577ω0 p 3 = 0.414ω0 p1 = 0.5ω0 p 2 = 0.3 0 − 6.4 4.3.894ω0 p 3 = 1.732ω0 p1 = 0.236ω0 p1 = 0.45 1⎤ ⎥ 0 − 5⎥ ⎥ −1 1 ⎥ ⎦ 1 1⎤ ⎥ 0 − 5⎥ ⎥ −1 1 ⎥ ⎦ ⎡1 1 1⎤ ⎥ ⎢ ⎢2.3.5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 ⎤ ⎡1 1 ⎥ ⎢ ⎢1.775ω0 p 2 = ω0 p 3 = 3ω0 = 1.42 4.5 0 − 5⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 1 −1 1 ⎥ ⎣ ⎦ 1 ⎤ ⎡1 1 ⎥ ⎢ ⎢1.707ω0 p1 = 0.3 0 − 6.162ω0 p 3 = 3.68ω0 p 2 = ω0 p 3 = 1.3.328 Vibraţii mecanice .3.

50 ⎡35 30 30 ⎤ 1 ⎢ 35 72 72 ⎥ 2 ⎢ ⎥ 210ω0 ⎢35 72 142⎥ ⎣ ⎦ ⎡10 5 2 ⎤ 1 ⎢ 10 35 14 ⎥ 2 ⎢ ⎥ 60ω0 ⎢10 35 38⎥ ⎣ ⎦ ⎡10 4 2⎤ 1 ⎢ 10 6 3⎥ 2 ⎢ ⎥ 2ω0 ⎢10 6 4⎥ ⎣ ⎦ 4.3346 ⎥ − 1.675 ⎢2.3.68 1 ⎢ 7.913ω0 p 3 = 1.0815 1 ⎤ − 1.4466ω0 p 3 = 2.713 ⎥ ⎣ ⎦ 4.519 ⎥ ⎣ ⎦ 4.211 − 1.065⎥ ⎢0.3283⎥ 0.98 ⎤ 4.458ω0 p 2 = ω0 p 3 = 1.32 − 1 0.5 − 3 0. 4273 − 1.77 9.6453 ⎥ ⎦ 4.53 ⎡5 5 5 ⎤ 1 ⎢ 5 17 17 ⎥ 2 ⎥ 12ω0 ⎢ ⎢5 17 29⎥ ⎣ ⎦ ⎡12 30 20⎤ 1 ⎢ 12 45 30⎥ 2 ⎢ ⎥ 10ω0 ⎢12 45 50⎥ ⎣ ⎦ ⎡1520 1350 1080 ⎤ 1 ⎢1520 2565 2052⎥ 2 ⎢ ⎥ 1944ω0 ⎢1520 2565 3348⎥ ⎦ ⎣ ⎡9 3 1 ⎤ 1 ⎢ 9 6 2⎥ 2 ⎥ 72ω0 ⎢ ⎢9 6 14⎥ ⎣ ⎦ ⎡ 1 ⎢ ⎢ 3.56542ω0 p 2 = 1.287 − 2 9.0654 ⎥ ⎦ 4.3 . 2 ⎥ ⎦ 1 4.4.72 ⎣ ⎡4 1 ⎢ 4 2 3ω0 ⎢ ⎢4 ⎣ 1. 6 ⎥ 0.3.774 2.3.1165 ⎢4.5ω0 p 2 = 5ω0 = 2.517ω0 p1 = 34ω0 p 2 = 69.52 4.236ω0 p 3 = 2.3.76 2 ⎢ 35155ω0 ⎢ 2.1287 ⎣ 1 0.229ω0 p 3 = 3.944 − 0.3495 ⎣ 1 1.213 − 1 − 7.142ω0 p1 = 2ω0 p 2 = 2.33ω0 p 2 = 0.Metode aproximative pentru studiul vibraţiilor 4.867ω0 p1 = 0.339ω0 p 2 = ω0 p 3 = 1.3.82 − 0.027ω0 p 2 = 6ω0 = 2.26 23.38 ⎥ ⎦ 2 1⎤ 8 4⎥ ⎥ 8 7⎥ ⎦ p1 = 0.5 0.56 1 ⎤ ⎡1 1 ⎥ ⎢ ⎢1.92⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 3.5⎥ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎣10 − 5 0.162⎥ ⎥ ⎢ ⎢ 4 −1 4 ⎥ ⎣ ⎦ 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎢2.49 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎢3.3.47 329 ⎡114 480 76 ⎤ 1 ⎢ 95 600 95 ⎥ 2 ⎢ ⎥ 190ω0 ⎢ 76 480 114⎥ ⎣ ⎦ ⎡10.3.5 1 − 2.5⎥ ⎥ ⎢ ⎢4.54 ⎡ 1 ⎢1.455ω0 p 3 = 2ω0 p1 = 0.97 9.338ω0 p1 = 1.162 0 − 3.8346 ⎣ 1 1 ⎤ 1 − 0.213⎥ ⎥ ⎢ ⎢1.9ω0 p 3 = 80.828ω0 p 3 = 6ω0 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎥ ⎢ ⎢19 / 16 0 − 1/ 3⎥ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ −1 1 ⎦ ⎣ 1 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎢ 1.3.5 ⎥ ⎣ ⎦ .55 ⎡ 1 ⎢ 1.3.48 4.1495 ⎤ ⎥ − 0. 2835 − 1.246 ⎥ ⎣ ⎦ 1 ⎤ ⎡1 1 ⎥ ⎢ ⎢ 6 3 − 0.74ω0 p1 = 0.3.25 ⎦ 1 1 ⎤ ⎡ 1 ⎥ ⎢ ⎢1.86⎥ ⎥ 8.748ω0 p1 = 0. 4346 ⎢1.53ω0 p 2 = 1.51 4.76ω0 p1 = ω0 p 2 = 2ω0 p 3 = 2.32ω0 p1 = 0.154 1 − 0.

Vuia” Timişoara. 1964 10. Teorie şi probleme. Theory and problems of mechanical vibrations. Shaum Publishing. Mecanică şi Vibraţii. 1967 11.. Editura Politehnica. Bereteu L. Probleme de mecanică. 1992 3. Hegedus A. 1989 14. Theory of vibration.. Bereteu L. Editura Tehnică Bucureşti. Editura Academiei. Silaş Gh. Hegedus A.. Bereteu L. Unwin Hyman Ltd. Dinamică. Fetcu L. Brîndeu L. Probleme de mecanică.T.BIBLIOGRAFIE 1.... T. Timişoara. Thomson W. 1979 7.. Buzdugan Gh... Drăgulescu D.. 1993 8. Sythoff – Noordhoff. Smicală I. Vibraţii. John Wiley and Sons. New York. Ellis Horwood Ltd.. Computational methods in structural dynamics.. Drăgulescu D.. The Netherlands. Smicală I. Timişoara. şi alţii. Litografia Institutului Politehnic „ Tr.... Statică şi cinematică. Smicală I. 1979 4.. Editura Mirton Timişoara... Soto W. Walshaw A. Litografia U. Tocarciuc A. C. Editura Mirton Timişoara. 1991 12. Hegedus A. Structural Dynamics. 2006 2. Vibraţiile sistemelor mecanice. Culegere de probleme de vibraţii mecanice.... Radeş M. Vibraţii mecanice. R. Bereteu L.. Mecanică – Dinamică şi aplicaţii. Mechanical vibrations with applications. 1995 13. Editura Facla Timişoara. 1984 .. 1980 9.. London. Editura Helicon Timişoara. Brîndeu L. Smicală I. Craig R. 1975 5. 1981 6. Probleme de mecanică.... Meirovitch L.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->