P. 1
Referat Despre Germania

Referat Despre Germania

|Views: 762|Likes:
Published by Accesorii Giuly

More info:

Published by: Accesorii Giuly on Jul 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

Cuprins

Capitolul I “ Introducere despre Uniunea Europeana……………………………………..….1 1.1. Ce este Uniunea Europeana?..................................................................................................1 1.2. Instituţii……………………………………………………………………………………..1 1.3. Sistemul politic………………………………………………………………………………2 1.4. Scurtă istorie…………………………………………………………………..……………..2 1.5. Structura Uniunii Europene……………………………………………….…………………3 1.6. Membrii Uniunii Europene………………………………………………………………….4 Capitolul II “Germania-ţară fondatoare a Uniunii Europene”……………………………….5 2.1. Date despre Germania…………………………………………………….………………...5 2.2. Istoria Germaniei…………………………………………………….………………………8 2.3. Guvernul şi politica de stat…………………………………………………………………12 2.4. Organizarea politico-administrativă………………………………………….…………...15 2.4.1. Oraşele Germaniei………………………………………………..…………………..15 2.5. Economia Germaniei……………………………………………………………………….19 2.5.1. În 2010, Germania a înregistrat cea mai mare creştere economică de la reunificarea ţării……………………………………………………………………………………….…………21 2.5.2 Importurile de provenienţă est-europeană ale Germaniei determină creşteri economice pentru statele din regiune………………………………………………..…………...21 2.5.3. Agricultura şi transporturile……………………………………………………………22 2.6. Cultura şi ştiinţa…………………………………………………………………………….22 Concluzii…………………………………………………………………………………………..23 Bibliografie

1

Capitolul I Introducere despre Uniunea Europeană

1.1. Ce este Uniunea Europeană
Uniunea Europeană (UE) este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 state. Este considerată a fi o construcţie sui generis, fiind o confederaţie. Începând cu 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană are personalitate juridică internaţională.

Însemnele Uniunii Europene
Simbolurile Uniunii Europene se referă la drapelul, imnul, deviza şi moneda acesteia, conform Tratatului de la Lisabona :
 

Drapelul Uniunii Europene este un cerc format din douasprezece stele, pe fond albastru, Imnul Uniunii Europene este extras din Simfonia a 9-a, Odă Bucuriei de Ludwig van Beethoven, Deviza este Uniţi în diversitate (deviza Uniunii până în decembrie 2009 era Unitate în diversitate), iar Moneda acesteia este euro.

1.2. Instituţii
Sub prevederile Tratatului de la Lisabona, principalele instituţii comunitare sunt: -Parlamentul European, care este ales direct de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene pentru a le reprezenta interesele. -Consiliul European, care reprezintă guvernele statelor membre. Stabileşte politicile principale ale UE. -Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştrii), este alcătuit din 27 de miniştrii ai guvernelor reprezentând fiecare stat membru. Are atribuţii legislative şi bugetare împreună cu Parlamentul European.1

1

http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83

Acest sentiment a dus. Aceasta din urmă s-a transformat în Comunitatea 2 http://ro. Franţa. Europa era dominată de celţi. a fost creată prin Tratatul de la Roma. în 1957. în aprilie 1951. iar mai târziu a fost cucerită şi condusă de Imperiul Roman. Sistemul politic Sistemul politic al Uniunii Europene este definit într-o serie de tratate. Una dintre primele propuneri pentru o unificare paşnică prin cooperare şi egalitatea statutului de membru a fost făcută de Victor Hugo în 1851.2 -Comisia Europeană. Uniunea vamală a lui Napoleon şi mai recentele cuceriri ale Germaniei naziste din anii 1940 au avut doar o existenţă tranzitorie. la formarea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului de către Germania (de vest). Prima uniune vamală totală.org/wiki/Uniunea_European%C4%83 . ocupaţia militară a naţiunilor. Acum trei mii de ani. -Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. au durat mii de ani şi au fost însoţite de progrese economice şi tehnologice. din cauza voinţei de a reconstrui Europa şi de a elimina posibilitatea unui nou război. a Tratatului de la Paris. în cele din urmă.4 Scurtă istorie2 Tentative de unificare a naţiunilor europene au existat încă dinaintea apariţiei statelor naţionale moderne. Acest lucru a fost posibil prin semnarea. aceste încercări au implicat. Imperiul Franc al lui Carol cel Mare şi Sfântul Imperiu Roman au unit zone întinse sub o singură administraţie pentru sute de ani. care verifică finanţarea activităţilor UE. În urma catastrofelor provocate de Primul şi Al Doilea Război Mondial. coordonează politica nonetară europeană. Sistemul politic rezultat din aceste acte reflectă prin structura sa principiul democratic al separării puterilor în stat în puterea legislativă. de obicei. 1. Ultimul dintre aceste tratate este Tratatul de la Lisabona.wikipedia. care a intrat în vigoare în iulie 1952. -Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă şi securitate al Uniunii Europene. care reprezintă în mod independent interesele Uniunii în ansamblu. -Curtea Europeană de Conturi. aşa cum s-a întâmplat cu Imperiul Roman în timpul aşa-numitei Pax Romana. 1. centrat în Mediterană. Aceste uniuni timpurii au fost create cu forţa. care se îngrijeşte de respectarea legilor europene. însă. Italia şi ţările din Benelux. Tratatul actual şi viitoare stabilesc pentru politica Uniunii Europene o serie de instituţii. unele încercări. conducând la instabilitate. denumită iniţial drept Comunitatea Economică Europeană (informal chiar şi Piaţa Comună). şi implementată la 1 ianuarie 1958.3. -Banca Centrală Europeană. care coordonează politica externă şi de securitate comună. Dată fiind diversitatea lingvistică şi culturală a Europei. necesitatea formării unei (ce a devenit mai târziu) Uniuni Europene a crescut. executivă şi juridică. iar în ce priveşte procesul legislativ urmăreşte principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

wikipedia. 1. "primul pilon" al Uniunii Europene.3 Europeană. pe 7 februarie 1993. în prezent. coruptibilitate şi înşelăciune Politica de securitate:     Politica europeană de securitate şi apărare Dezarmarea Aspectele economice ale dezarmării Sistemul european de securitate 3 http://ro. Definitivarea Uniunii Europene s-a făcut prin ratificarea de către ansamblul ţărilor membre ale Comunităţii Europene a Tratatului de la Maastricht (Olanda).5.org/wiki/Uniunea_European%C4%83 . Subvenţii de stat Politică structurală Politică comercială Uniunea Economică şi Monetară Cetăţenia europeană Educaţie şi Cultură Cercetare şi Mediul înconjurător Reţele transeuropene Sănătate Protecţia consumatorului Politică socială Politica comună de imigraţie Politica în domeniul azilului Protecţia frontierelor    Cooperare Menţinerea păcii Observatorii electorali şi Trupele comune de intervenţie Drepturile omului Democraţie Asistenţa acordată statelor terţe Trafic de droguri şi Trafic de arme Trafic de carne vie Terorismul Infracţiuni împotriva minorilor Crimă organizată Corupţie. Structura UE3 Uniunea Europeană Primul pilon (supranaţional-federaţie) Comunităţile Europene (CE)    Al doilea pilon (interguvernamentalconfederaţie) Politica externă şi de securitate comună (PESC) Politica externă:    Al treilea pilon (interguvernamentalconfederaţie) Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală (JAI)                    Politica agricolă comună Uniune vamală şi Piaţa internă Politica în domeniul conncurenţei . UE a evoluat dintr-un organ comercial într-un parteneriat economic şi politic. care este.

4 1. Uniunea are 27 membri.6. Membrii Uniunii Europene4 În prezent. dintre care şase membri fondatori din 1958:       Belgia Franţa Germania Italia Luxemburg Olanda Alte 21 state au aderat succesiv:  1973: o o o Danemarca Irlanda Regatul Unit Grecia Portugalia Spania Austria Finlanda Suedia Cipru Estonia Letonia Lituania Malta Polonia Cehia Slovacia Slovenia Ungaria Bulgaria România   1981: o 1986: o o  1995: o o o  2004: o o o o o o o o o o  2007: o o 4 http://ro.org/wiki/Uniunea_European%C4%83 .wikipedia.

între 47016’-55003’ latitudine nordică şi 5056’-15002’ longitudine estică. organism format din 69 de reprezentanţi ai celor 16 state (Bundesländer). Dunărea şi Elba. în 1989. Austria. Polonia. Luxemburg. echipamente electronice şi de comunicaţii. Pozitia geografica : Germania este situată în Europa Central.Nordică. produse chimice şi farmaceutice şi multe altele.com/doc/2536846/www-referat-roGermania237b049f . Puterea legislativă este deţinută de Bundestag. Germania produce autovehicule.1. Germania a fost reunificată. A treia putere economică a lumii.htm http://www. Germania a fost divizată în două părţi: vestul democratic şi estul comunist (Republica Democrată Germană).5 Capitolul II “ Germania-ţară fondatoare a Uniunii Europene” 2. Germana este limba maternă cea mai vorbită în spaţiul Uniunii Europene. Marea Baltică. Cehia. După cel de-al doilea război mondial. Companiile 5 6 http://europa. Statutul : Germania este republică federală. La un an după căderea acestuia. echipamente de înaltă precizie. Elveţia. Danermaca. Date despre Germania   Anul aderării la UE: membru fondator Sistem politic: republică federală  Capitala: Berlin  Suprafaţa totală: 356 854 km²  Populaţia: 82 milioane  Moneda: euro Limba oficială a UE vorbită în această ţară: germană 5  Deviză : “Unitate şi dreptate şi libertate” Imn naţional : a treia strofă din Das Lied der Deutschen   Germania este ţara cu cea mai numeroasă populaţie din Uniunea Europeană. Belgia. Zidul Berlinului a devenit un simbol al acestei diviziuni.6 Este traversat de câteva dintre cele mai mari fluvii europene.scribd. precum Rinul. Franţa.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_ro. Olanda. organism ai cărui membri sunt aleşi o dată la patru ani prin vot popular şi de Bundesrat. Limite : Marea Nordică.

Precipitaţiile medii anuale însumează 585 mm. Munţii Pădurea Thurungiei. Grosser Beerberg-982 m). Relieful : Pe teritoriul Germaniei se succed. Câmpia Germaniei de Nord. bizamul. stejar. Masivele hercinice se află în zona centrală a Germaniei. etc. constituiţi din lanţuri orientate de la vest la est. dar spre vest verile sunt mai călduroase şi iernile mai reci. în mare parte calcaroase. Feldberg. ciocănitoarea neagră. alt. Reţeaua hidrografică : Reţeaua hidrografică se dirijează spre nord. în sud-vest se află un masiv vechi erodat. privighetoarea.7 Clima: Clima este temperat oceanică şi de tranziţie în nord de-a lungul ţărmului Mării Baltice. ultimii culminând la 1214 m în vârful Fichtelberg. cu aspect de platou cu altitudini de 300-900 m (cu alt. de la nord la sud. În sudul Germaniei se desfăşoară Alpii Bavariei (cei mai înalţi munţi de pe teritoriul ţării 2963 m în vârful Zugspitze). doar în unele locuri fiind mai înalt şi abrupt-de exemplu lângă oraşul Sassnitz. cu aspect de podiş în nord şi mai înalt fragmentat în sud. 7 http://europa. de 300-900 m). erodat. fag. caracterizaţi prin culmi netede cu aspect de podişuri. către Marea Baltică principalele râuri fiind Elba şi Order.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_ro. Munţii Metalici. bufniţa pitică. fiind navigabilă în întregime şi este legată prin canale cu alte sisteme hidrografice ale Europei Centrale şi Occidentale.Treptat această câmpie trece într-o zonă muntoasă de înălţime medie. Pădurea Boemiei. cât şi estice şi sud-estice: căprioara. maximă din ţară) şi Alpii Berchtesgaden (Watzman 2700 m) Vegetatia : Vegetaţia naturală este cea de lande cu păduri de conifere (peste Ľ din suprafaţă este acoperită de păduri de pin. Munţii Pădurea Neagră care ating care ating 1493 m în vf. Hochvogel). Elba izvorăştedin Munţii Sudeţi (1165 km lungime totală). mai cunoscute fiind : Masivul Şistos Rhenan (podiş vălurit cu alt. Pe coastă iernile sunt mai blânde (-10C în ianuarie) şi verile relativ răcoroase (220C în iulie). jderul. mai mult sau mai puţin paralele. în Masivul Harz predomină pădurea de foioase în timp ce în Pădurea Thuringieişi în Munţii Metalici cea de conifere). sector al Marii Câmpii Nord-Europene. hârciogul. Principalul său afluent este râul Saale. Ţărmul Mării Baltice este cea mai mare parte jos. Fauna este destul de variată şi cuprinde elemente caracteristice atât Europei nordice. Zugspitze. sturzul. între Lech şi Ill (2963 m în vf. Lemberg). La poalele acestora se întinde platoul Dunării.htm . la vest de Lech (care culminează la 2589 m în vf. maximă de 1142 m în vârful Broken). pisica sălbatică. fiind mai scăzute (cca 500 mm/an) în câmpie ţi mai ridicate în zona montană unde depăşesc 1000 mm/an. Astfel în vest se află Masivul Harz. Prealpii Bavariei. Aceste masive sunt erodate cu aspect de podişuri şi despărţite de depresiuni largi. de 500-700 m şi tăiat de văi adâncite în chei). iar în sud Munţii Pădurea Thuringiei (altitudine maximă în vf. masivele hercinice ale Germaniei de mijloc şi Alpii Bavariei cu platourile care îi preced.6 germane au făcut investiţii importante în ţările central şi est-europene care au aderat la Uniune în 2004. este netedă la vest de Berlin şi străbătută de două şiruri de dealuri morenaice. Alpii Bavariei sunt formaţi din trei masive: Allgau. Harz (podiş cu alt. trei mari unităţi naturale: Câmpia Germaniei de Nord. Munţii Vogtaland şi Munţii Metalici. Jura Franconiană. Jura Suabă (care culminează la 1015 m în vf.

austrieci. şi Alpii Bavariei în sud. Populatia nu este repartizata uniform. argiluvisolurile (se formează la latitudini temperate) şi cernoziomurile (se găsesc în zonele de stepă cu climă temperat-continentală) fac parte din solurile Germaniei. izvorând din Munţii Pădurea Neagră şi străbătând teritoriul Germanieipe o distanţă de 650 km (navigabilă pe 387 km). Stuttgart 580 000 9. fiind mai numeroasa de-a lungul fluviilor si a estuarelor. italieni. Culte: protestantism 40 %. Frankfurt am Main 650 000 6. catolicism 35 %. Cel mai lung canal este Order-Havel. ortodoxism. greci. Hamburg 1 700 000 3. în nord. Munchen 1 200 000 4. Reţeaua hidrografică a Germaniei mai este alcătuită şi din alte două bazine: Marea Nordului (Elba.8 8 http://www. spanioli). Ems. Rhein) şi Marea Neagră (Dunărea). Moselle) partea de vest şi centrală.e-referate. Weserul (805 km lungime) şi Emsul (387 km) câmpia nordică iar Dunărea partea de sud. islamism. Weser. Necktar. fiind legat prin canale cu Vistua şi Elba. 7 %. Populaţia şi oraşele : Germania are o populatie numeroasa:82 milioane locuitori. care izvorăşte din zona de contact a munţilor Sudeţi şi Carpaţi şi se varsă în Marea Baltică (Golful Szczecin). iugoslavi. polonezi. Natalitatea este de 11. Elba. populaţia urbană 84 % din locuitori. 84% din total reprezinta populatia urbana. Dezvolatarea rapida a industriei a avut ca rezultat migrarea poulatiei rurale la orase.7 În est curge Oderul (848 km lungime totală). situandu-se pe locul II in Europa. capitala. Zone mai puţin populate sunt câmpia. în deosebi în Ruhr (car se prefigurează drept un megalopolis) unde densitatea depăşeşte 5 500 loc. Oraşele principale (locuitori): 1.html . Koln 950 000 5. Solurile : Podzolurile (apar sub pădurile de conifere sau de amestec de conifere cu foioase). 25 %: culte neprotestante.2 %. Rinul (este una dintre principalele artere fluviale. astfel incat azi.ro/referate/Germania2006-09-15. Toate aceste fluvii şi râuri sunt legate între ele printr-un vast sistem de canale ce însumează 2414 km. În sud Germania împarte cu Austria şi Elveţia lacul glacial Boden See cu o suprafaţă de 537 km2 şi o adâncime maximă de 252 m. Cel mai mare oras este Berlin. mortalitatea de 11. Duisburg 540 000 Germanii sunt în proporţie de 93 % iar străini (turci.Cele mai mari concentrări de populaţii se află de-a lungul văii Rhinului şi zona înconjurătoare. navigabil pe 700 km) drenează împreună cu afluenţii săi (Main.5 %. Dortmund 600 000 8./km2 în jurul marilor oraşe şi în regiunile Saxono-Thuringiană. Essen 630 000 7. Ruhr. dupa Rusia. Berlin 3 282 000 2.

ocupând mare parte din aria Germaniei moderne. germanul Arminius a înfrânt trei legiuni romane conduse de Varus. care avea să fie divizat în 843. Pe timpul dinastiei începute de Otto I.Hr. precum şi cu triburi iraniene. sau cel mai târziu pe durata Epocii de fier Pre-Romane. şi chiar mai la est (ceea ce s-a numit Ostsiedlung). Oraşele din nordul Germaniei au înflorit. cercetări etimologice şi descoperiri arheologice. Pe timpul domniei lui Cezar August. Istoria Germaniei Triburi germanice Se consideră că etnogeneza triburilor germanice a avut loc pe durata Epocii Nordice a Bronzului. s-au consolidat ducatele Lorenei.. În anul 9 d. Sfântul Imperiu Roman (962-1806) La 25 decembrie 800. baltice şi slave. Spre 100 d. Franconiei. Carol cel Mare a fondat Imperiul Carolingian. în cadrul bătăliei de la Pădurea Teutoburg. Imperiul medieval a rezultat din partea estică a acestei diviziuni. Numit deseori Sfântul Imperiu Roman (sau Vechiul Imperiu).. mai restrâns pe atunci. şi a continuat să existe. chatii. Teritoriul său se întindea de la râul Eider la nord. până la coasta mediteraneană la sud. a fost denumit oficial Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ (Sfântul Imperiu Roman al Naţiunii Germane) începând cu 1448. sicambrii şi turingii. Pornind din sudul Scandinaviei şi nordul Germaniei. între anii 919 şi 1024. triburile şi-au extins teritoriul spre sud.Hr. Nu se cunosc prea multe despre începuturile istoriei germanicilor. în Europa de Est. menţinându-şi însă apartenenţa tribală.Hr. ajungând în teritorii controlate pe atunci de romani. est şi vest în secolul I î. generalul roman Publius Quinctilius Varus a început invazia Germaniei (Germania era numele dat de romani teritoriilor de dicolo (la est) de Rin până la munţii Ural). pe când Tacitus scria lucrarea sa Germania. Turingiei şi Bavariei. ajungând în contact cu triburile celtice din Galia. făcând parte din Liga . Pe timpul împăraţilor Hohenstaufen (1138-1254).2. triburile germanice s-au stabilit de-a lungul Rinului şi Dunării (Limes Germanicus). prinţii germani şi-au extins influenţa spre sud şi est. anume partea de la est de Rin şi la nord de Dunăre. În secolul III s-au afirmat mai multe triburi vest germanice: alamanii. Sfântul Imperiu Roman a cucerit nordul Italiei şi Burgundia. a rămas astfel în afara Imperiului Roman. Saxoniei. avem la dispoziţie doar scrieri ale autorilor romani. Pe timpul domniei împăraţilor salici (1024-1125). saxonii. din anul 962 până în 1806. În această perioadă triburile germanice au început să se familiarizeze cu tacticile de război romane.8 2. sub diverse forme. francii. În jurul anului 260 popoarele germanice au trecut de limes şi de frontiera pe Dunăre. O mare parte din Germania de astăzi. frizonii. dar împăraţii şi-au pierdut din putere în urma unei controverse privind investitura. înainte ca germanii să trimită colonişti în aceste pământuri.. Şvabiei. ajungând să controleze teritorii locuite de slavi. iar regele german a fost numit Împărat Roman al acestor regiuni în 962. pentru ca titulatura să corespundă cu teritoriul ocupat.

însă. Aceste cereri. Începând cu secolul al XV-lea. Edictul Bulei de Aur din 1356 a conferit imperiului o Constituţie a căror principii de bază aveau să dureze până la destrămarea imperiului. mulţi germani erau influenţaţi de principiile Revoluţiei Franceze. a devenit religie oficială în mai multe teritorii germane.9 Hanseatică. şi Morţii Negre din 1348-50. Dezacordul cu ideile politice ale restauraţiei au dus la întărirea mişcărilor liberale. aceste culori devenind mai târziu culorile drapelului german. care cereau unitate şi libertate. O religie distinctă. intelectualii şi oamenii de rând au adus revoluţia de la 1848 şi în pământuri germane. în urma Marii Foamete din 1315. care era din ce în ce mai influenţat de ideile liberale. ceea ce pe atunci a fost un pas înapoi pentru mişcare. care înainte era cel mai puternic stat german. în primă instanţă. şi a fost fondată Confederaţia Germană (Deutscher Bund). Din 1740. care controlau unele din cele mai puternice principate şi arhiepiscopii. acesta a refuzat coroana şi a respins constituţia propusă. monarhia austriacă de Habsburg şi Regatul Prusiei au dominat istoria germanilor. dar imperiul a fost împărţit de facto în numeroase principate independente. iar naţionalismul era o forţă în creştere. cererile revoluţionarilor. împăraţii au fost aleşi aproape fără excepţie din cadrul dinastiei austriece de Habsburg. Cu toate acestea. ieşind victorios. Pacea Westfalică din 1648 a pus capăt războaielor religioase dintre statele germane. În 1806. Imperiul a fost dizolvat ca urmare a Războaielor Napoleoniene. Bismarck a purtat un război împotriva Danemarcei în 1864. dar trebuia să renunţe la o parte din puterea politică. culorile negru-roşu-galben au fost alese pentru a reprezenta mişcarea. populaţia fiind redusă cu 30%. au fost urmate de noi măsuri de represiune din partea omului de stat austriac Metternich. o uniune tarifară. în special printre tinerii intelectuali. Restauraþie ºi revoluþie (1814-1871) În urma căderii lui Napoleon Bonaparte. a izbucnit pe fondul discuţiilor privind reformele militare din 1862. prin care ataca unele practici ale Bisericii Catolice. Regelui Frederic Wilhelm al IV-lea al Prusiei i s-a oferit titlul de împărat. să se mai amestece în politica celorlalte state germane. În această perioadă. care au avut ca rezultat înfiinţarea republicii în Franţa. În contextul unei serii de mişcări revoluţionare în Europa. iar regele l-a numit pe Otto von Bismarck nou prim-ministru al Prusiei. după 1530. Victoria prusacă în cadrul războiului austro-prusac din 1866 i-a permis să creeze o Federaţie Nord-Germană (Norddeutscher Bund) şi să împiedice Austria. Al Treilea Reich (1933–1945) La data de 27 februarie. Conflictul dintre regele Wilhelm I al Prusiei şi Parlament. începând astfel Reforma Protestantă. Monarhii au acceptat. a fost organizat Congresul de la Viena în 1814. Aceasta codifica alegerea împăratului de către şapte prinţi-electori. care a devastat ţinuturile germane. a contribuit la unificarea economică a statelor germane. clãdirea Reichstag a fost incendiatã având ca ºi consecinþã decretul . populaţia Germaniei a scăzut considerabil. luterană. o ligă formată din 39 de state. Pentru prima dată. Conflictul religios a dus la Războiul de treizeci de ani (1618-1648). Călugărul Martin Luther şi-a publicat cele 95 de Teze în 1517. Zollverein.

În 1938 şi 1939 Austria şi Cehoslovacia au fost aduse sub controlul Germaniei şi a fost pregătită invazia Poloniei (Pactul Hitler-Stalin. amândouă fiind pierdute în urma Tratatului de la Versailles. homosexuali şi membri ai opoziţiei politice. armata germaniei a lansat războiul fulger (blitzkrieg)asupra Poloniei. Italia s-a predat. incluzând 6 milioane de evrei şi un număr important de ţigani. Primul Reich — cunoscut timp de multe 11 . Operaţiunea Himmler). iar în 1936 controlul militar al ţinutului Rhine. bolnavii mintali.Aproximativ 17 milioane de oameni au fost ucişi în timpul Holocaustului. Conducând către al Doilea Război Mondial şi susţinând în paralel campania agresivă de producţii de armament.A urmat foarte curând capitularea Germaniei. polonezi şi alţi slavi incluzând prizonierii de război sovietic. înglobînd partea de nord a Germaniei actuale . Acesta a fost cel de al doilea Reich german. Bătălia de la Stalingrad a marcat punctul de turnură al acestui război. forţele armatei germane s-au predat după ce Armata Roşie au ocupat Berlinu. sub conducerea cancelarului Otto von Bismarck s-a format Imperiul German.Industria a fost revitalizată punându-se accent pe producţia de armament.Operaţiunea Neptuna marcat un alt punct de turnură în acest război deschizând frontul Vestic.Forţele aliate au debarcat pe Coasta Normandiei şi s-au îndreptat spre teritoriu German. a atacat baza americană de la Pearl Harbor şi Germania a declarat război Statelor Unite. apoi Bavaria (în germană: Bayern) precum şi diferite alte regiuni. Germania a încălcat Pactul Hitler-Stalin şi a invadat Uniunea Sovietică. însă ca stat Germania a apărut abia în 1871. excluzând însă părţile vorbitoare de germană din Austria. iar forţele armatei germane au fost forţate să apere un alt front în Italia.În 1935. aliata Germaniei.Procesele criminalilor de război de la Nuremberg s-au desfăşurat după al Doilea Rozboi Mondial.Numai Partidul Democrat Social a votat împotriva lui.Aproximativ 7 milioane de cetăţeni şi soldaţi germani. tradus de obicei ca „imperiu”.Marea Britanie şi Franţa au declarat război Germaniei marcând începutul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. ca şi consecinţă a alinaţei sale cu Japonia.Cu cât războiul s-a extins Germania şi aliaţii săi au căpătat controlul unei părţi din Europa Continentală. incluzând şi etnici germani din Europa de Est au murit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. când. politica externă a Germaniei a devenit mai agresivă şi expansionistă. Germania a redobândit controlul asupra ţinutului SAAR. Japonia.Regimul celui de-al Treilea Reich a aplicat politici guvernamentale împotriva minorităţilor şi multor dizidenţi. Ceea ce mai târziu a fost cunoscut sub denumirea de Holocaust.Folosindu-şi puterea de a distruge orice rezistenţă actuală sau potenţială.În Septembrie 1943.Confederaţia Germană de Nord (dominată de Prusia. în germană: Preußen).În consecinţă. Pe 1 Septembrie 1939. Hitler a pus bazele unui Stat Centralizat Totalitarist în câteva luni.În acelaşi an. armata germană a început să se retragă de pe frontul Estic.Cel de-al Doilea Război Mondial şi genocidul nazist au fost responsabili pentru mai mult de 40 de milioane de morţi în Europa.Deşi armata germană a avansat în Uniunea Sovietică destul de rapid.10 de urgenţă ce abroga drepturile cetăţeneşti de bază. Istoria modernã Comunitatea şi limba germană au apărut cu mii de ani în urmă.O hotărâre ce a fost votată în Parlament i-a dat lui Hitler putere legislativă nerestricţionată. Pe 22 iunie 1941. care a fost rapid ocupată de trupele Germaniei şi de Armata Roşie Sovietică. în timp ce membrii comunişti ai Parlamentului au fost încarceraţi.Pe data de 8 Mai 1945.

URSS. Regatul Unit şi Statele Unite. Scindarea a culminat prin constituirea în 1949 pe teritoriul Germaniei de azi a două state germane: partea de apus s-a numit Republica Federală Germania. URSS şi Cehoslovacia. după căderea comunismului în Europa. Tratatul care a definit această reunificare se numeşte Tratatul doi plus patru (a fost încheiat de către cele două state germane şi cele patru puteri care deţineau suveranitatea asupra întregii Germanii: SUA. Prin aceste acte RDG-ul a încetat să mai existe. devenită una dintre marile puteri europene. La 8 mai 1945 Germania a capitulat necondiţionat. În 1990. În jur de 2 milioane dintre aceştia şi-au pierdut viaţa în război şi în cadrul procesului de expulzare („Vertreibung”). din 1933 până în 1945. La finele lunii aprilie 1945 Hitler şi-a recunoscut eşecul total şi s-a sinucis. iar partea de răsărit. oraşul hanseatic Danzig (astăzi Gdansk în Polonia). de exterminare în masă a milioane de evrei şi alte naţionalităţi. În Tratatul de la Versailles. provinciile germane de până atunci situate la est de râurile Odra (Oder) şi Neisse (Neiße) — Pomerania. şi. s-a implicat în Primul Război Mondial prin aliatul ei Austro-Ungaria (1914). Prusia Răsăriteană. aproximativ 12 milioane înainte de război. Războiul s-a încheiat în 1918. controlate de puterile aliate Franţa. de după război. RFG sau Germania de Vest (germană: Bundesrepublik Deutschland). Franţa şi URSS). adoptând şi constituţia RFG-ului numită Grundgesetz. În prima parte a războiului Germania a avut succese militare. Berlinul a fost de asemeni divizat în patru sectoare controlate de aceste puteri. s-a numit Republica Democrată Germană. Statul german reunit este acum una dintre cele mai importante ţări din Uniunea Europeană şi din lume. teritoriul Germaniei de azi a fost împărţit în patru „zone de ocupaţie”. Regatul Unit. Germania. bazată pe argumente şi pretexte rasiste. unei mari părţi a URSS şi nordului Africii. împăratul Germaniei a fost forţat să abdice. ca una din urmări. Germania de Est sau de Răsărit (germană: Deutsche Demokratische Republik sau DDR). printre care URSS. Germania a invadat de câteva ori Franţa. RDG.11 secole sub denumirea Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană — provenea din divizarea Imperiului Franc în 843. Cel de-al Treilea Reich (şi ultimul) a fost cel al naziştilor. În 1941 naziştii au pus în aplicare Holocaustul ca politică de stat. Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. au fost expulzaţi spre vest sau şi spre Siberia. existând sub diverse forme până în anul 1806. cele două state germane s-au reunificat. în condiţii brutale. prin aceea că în fosta RDG au fost înfiinţate landuri (aşa cum existau deja în RFG). Între 1942-1943 balanţa în război s-a schimbat. În urma cererilor făcute de Stalin la conferinţele de la Ialta şi Potsdam. landuri care ceva mai târziu au aderat oficial la RFG. Silezia. Germania de Vest şi-a recuperat rapid nivelul de dinaintea războiului. În urma războiului. . cei mai mulţi locuitori germani ai acestor regiuni. el a durat doar 12 ani. Prusia Apuseană şi Ţara Sudeţilor (Sudetenland) — au fost alipite la Polonia. Începând cu ofensiva Armatei Roşii de la 12 ianuarie 1945 şi până în 1948. câştigând controlul asupra principalelor teritorii din Europa. devenind o putere economică importantă a Europei. Germania a fost considerată responsabilă pentru război. succesele trecând de partea Aliaţilor împotriva Germaniei. orientată spre URSS.

Un candidat ales direct capătă în orice caz un loc în parlament (mandat). în ierarhia protocolară el se află abia pe locul 3. A contribuit la declanşarea Marei Schisme din 1054. Această situaţie a avut loc la fiecare alegere federală din 1949 încoace. Forma de guvernământ este parlamentară. deoarece aşa se poate încălca reprezentarea proporţională democratică necesară. partidul dorit in parlament.12 Papi germani În total au existat opt papi germani:   Grigore al V-lea (996-999) (numele laic: Bruno von Kärnten).3.  Ştefan al IX-lea (1057-1058) (Friedrich Herzog von Lothringen).  Adrian al VI-lea (1522-1523) (Adriaan Florisz Boeyens).  2. prin care formulează în linii mari sarcinile fiecărui ministru din cabinet (guvern). numit bundestag. Este îngropat în Domul din Bamberg. 2009 parlamentul încă nu abordase această temă. Deşi cancelarul deţine cele mai puternice competenţe politice. membrii parlamentului sunt aleşi de către cetăţeni la fiecare patru ani printr-un vot proporţional personalizat. şi confirmat de către preşedintele statului. şi i-a impus legislativului să corecteze legile alegerilor până cel târziu în 2011. Cu primul vot se hotărăşte după un sistem majoritar care anume candidat să reprezinte circumscripţia electorală respectivă în parlament (candidat ales direct). după preşedintele statului şi preşedintele bundestagului. el are dreptul de a numi şi elibera din funcţie pe miniştri. 9 http://ro. Însă până în sept. De aceea alegerile care au avut loc în septembrie 2009 se abat. La acest sistem de vot alegătorii dispun de 2 voturi.  Victor al II-lea (1055-1057) (Gebhard Graf von Dollnstein-Hirschberg).  Damasus al II-lea (1048) (Poppo von Brixen). precum şi dreptul numit "competenţa liniilor directoare" (Richtlinienkompetenz). La rândul lor. din acest punct de vedere. Situaţia se numeşte Überhangmandat (mandat suplimentar). Clement al II-lea (1046-1047) (Suidger.org/wiki/Germania . de la constituţie (!). tribunalul constituţional federal suprem. Bundesverfassungsgericht. a decis că acest procedeu contravine constituţiei federale (Grundgesetz). după un sistem proporţional. în care şeful guvernului = cancelarul este ales de către parlament. Această situaţie paradoxă va putea eventual periclita stabilitatea noului guvern. Totuşi. în 2008. 9  Benedict al XVI-lea (2005-) (Joseph Alois Ratzinger).wikipedia. Leon al IX-lea (1049-1054) (Bruno Graf von Egisheim-Dagsburg). care pot fi date şi la partide diferite. Cancelarul este ales cu majoritate absolută de către parlament (bundestag) pe o perioada de 4 ani. cu al doilea vot se alege. acest fapt poate duce la depăşirea numărului de locuri care s-ar cuveni unui partid conform numai votului al doilea. Graf von Morsleben und Hornburg). Guvernul şi politica de stat Din punct de vedere constituţional Germania este o democraţie republicană federală reprezentativă.

coaliţie supranumită "negru-roşu".la 30 iunie 2010. din cauză că social-democraţii (SPD = "roşii") au întrunit prea puţine voturi. supranumită "negru-galben". Drept rezultat. la 18 septembrie 2005 au avut loc alegeri federale anticipate. ca urmare a votului de neîncredere pe care l-a primit cancelarul de atunci Gerhard Schröder (SPD) la 1 iulie în parlament. La 21 iulie 2005 preşedintele statului de la acea dată Horst Köhler a dizolvat parlamentul. format din 16 persoane (de la CDU. Preşedintele statului este ales pentru 5 ani de către Bundesversammlung. La 31 mai 2010 Preşedintele Germaniei Horst Köhler şi-a dat demisia din funcţia de Preşedinte al Germaniei. alegerile federale din 2009. prescurtat B'90/Grüne sau Grüne=Verzii). Guido Westerwelle. Apoi bundestagul a ales-o pe fosta cancelară Angela Merkel drept noua cancelară = prim-ministru. în mod surprinzător şi cu valabilitate imediată. şi anume între fracţiunile parlamentare CDU/CSU şi liberali (FDP). Al 17-lea bundestag al Germaniei s-a constituit la 28 octombrie 2009. preşedintele Senatului . adică între Social-Democraţi (SPD) şi Verzi (Bündnis 90 / Die Grünen. Puterea judiciară are ca organ superior curtea constituţională federală supremă (Bundesverfassungsgericht). la nivelul Germaniei. Pentru perioada interimară Köhler a predat funcţiile sale de Preşedinte al statului actualului Preşedinte al bundesratului (Consiliul Federal al landurilor). este format din reprezentanţii celor 16 landuri (ţări constituente ale federaţiei). care poate să dea ultima decizie peste toate actele legislative sau de administraţie. Adunarea Federală. Pe baza rezultatelor alegerilor s-a putut însă crea o nouă coaliţie guvernamentală. Cele mai recente alegeri federale pentru parlament şi cancelar. Norbert Lammert a fost reales preşedinte al parlamentuluil. Ca urmare. în urma cărora a venit la putere coaliţia guvernamentală "mare" între fracţiunile parlamentare CDU/CSU (aşa-numita "Uniune Creştină") şi SPD. Ea este constituită din toţi membrii bundestagului. Jens Böhrnsen. o coaliţie parlamentară aşanumită Roşu-Verde. plus un număr egal de membri aleşi şi trimişi de landuri. coaliţia "mare" "negru-roşu" de până atunci a căzut. Din 1998 şi până în iulie 2005 a fost la putere. au avut loc la 27 septembrie 2009. Noul vicecancelar şi în acelaşi timp nou ministru de externe este preşedintele FDP-ului. CSU şi FDP). Câţiva miniştri din vechiul guvern continuă să fie miniştri şi în cel nou. SPD. condusă de către Angela Merkel (CDU) drept cancelară. Conform constituţiei urmaşul a fost ales în decurs de maximum 30 de zile . Angela Merkel şi-a numit apoi cabinetul (consiliul de miniştri). Singurul scop al Adunării Federale este alegerea Preşedintelui statului.13 Un alt organ constituţional german important (legislativ) se numeşte "bundesrat" (consiliul federal). La 23 mai 2009 preşedintele Horst Köhler a fost reales preşedinte pentru o perioadă de încă 5 ani.

Germania spera sa initieze o noua "foaie de parcurs" si pentru Europa. Viitorul Uniunii Europene si constitutia europeana au fost prioritatile mandatului german. intarirea legaturilor cu state din flancul vestic al Rusiei si cu cele din Asia Centrala si reluarea procesului de pace in Orientul Apropiat. pastorul Joachim Gauck (nu e membru de partid). precum şi Frank Rennicke.14 andului Brema şi în acelaşi timp primar al oraşului Brema. La alegerile prezidenţiale de la 30 iunie 2010 au candidat: Christian Wulff (CDU). 11 10 http://ro. care ar urma sa dea statelor membre primele indicii cu privire la cum ar trebui sa arate regulile de luare a deciziilor in Uniunea Europeana dupa respingerea proiectului de Constitutie europeana de catre Franta si Olanda in 2005. imbunatatirea relatiilor tot mai proaste ale Europei cu Rusia. Obiectivele pe care Germania si-a propus sa le atinga in timpul presedintiei nu au fost deloc simple: baze pentru securitate energetica. Adunarea Federală (Bundesversammlung) a ales în al 3-lea scrutin drept nou Preşedinte al Germaniei pe Christian Wulff. Germania a preluat presedintia Uniunii Europene de la Finlanda. pentru o perioadă de 5 ani. Mai mult. Germania a organizat si a prezidat toate reuniunile si summiturile Consiliului European. El a fost investit în funcţie la 2 iulie 2010.9am.org/wiki/Germania http://www. Lukrezia Jochimsen (cunoscută şi drept jurnalista Luc Jochimsen) din partea partidului Die Linke.ro/stiri-revista-presei/International/51470/Germania-a-preluat-presedintia-UniuniiEuropene.wikipedia. până atunci prim-ministru al landului Saxonia Inferioară (Niedersachsenn).10 De la 1 ianuarie 2007. Presedintia s-a consultat cu fiecare stat membru in parte si a prezentat un raport legat de procesul de reforma institutionala a uniunii.. Pe perioada mandatului de sase luni. organismul de conducere al Uniunii.html 11 . din partea partidului NPD.

Are o populaţie de aproximativ 650. Oraşele Germaniei Frankfurt Frankfurt am Main este cel mai mare oraş din landul Hessa şi al cincelea oraş ca mărime din Germania. Frankfurt 12 http://ro.15 2.org/wiki/Germania .4. Organizarea politico-administrativă În constituţia germană numită Grundgesetz (lege fundamentală) Germania (Deutschland) este definită ca fiind o republică federală (Bundesrepublik) formată din următoarele landuri (ţări ale federaţiei):12 2. Frankfurt este denumit "Mainhattan" (derivat de la râul local Main.wikipedia. Este unul dintre cele trei oraşe europeene care au un număr important de zgârie-nori.4. făcând aluzie la Manhattan datorită panoramei cu zgârie-nori). Cu 9 clădiri înalte de peste 150 de metri în 2004.1.000 de locuitori.

Frankfurt a fost unul dintre cele mai importante oraşe. fiind cel mai mare oraş al ţării cu aproximativ 3. 13 http://www.html . Este traversat de râurile Spree şi Havel. Berlinul este un oraş-land aidoma unei insule. A fost una dintre cele mai mari opere din Germania până la distrugerea ei aproape totală în timpul celui de Al Doilea Război Mondial Berlin Oraşul Berlin este capitala Germaniei. Din 1356 împăraţii Sfântului Imperiu Roman au fost aleşi în această biserică. dar înaintea Londrei În Frankfurt se află cea mai înaltă clădire din Europa. Este cea mai mare biserică din oraş. Casa din mijloc este primăria. Obiective de vizitat Domul din Frankfurt Catedrala Sfântul Bartolomeu este o construcţie gotică.ro/referate/Germania2006-09-15. Berlinul a fost capitala Germaniei între 1871 şi 1945. În Sfântul Imperiu Roman. Römer Sfântul Paul Numele primăriei înseamnă "cetăţean al Romei. În Germania există zgârie-nori în număr mare doar în Frankfurt şi Berlin. La ultimul etaj se află "Sala împăratului" (Kaisersaal). pe fundaţia unei biserici mai vechi din vremurile merovingiene. Turnul Commerzbank.este cel mai reprezentativ simbol al Berlinului. roman". cu o istorie bogata si fascinanta.13 Obiective de vizitat Poarta Brandenburg Poarta Brandenburg . Opera Faimoasa "Operă veche" din Frankfurt (Alte Oper) a fost construită în 1880 de către arhitectul Richard Lucae. şi nu unui rege sau unui nobil local. Din 855 regii şi împăraţii germani sunt aleşi în Frankfurt (Lothar al II-lea fiind primul din ei) şi încoronaţi la Aachen.5 milioane de locuitori şi acoperind o suprafaţă de aproximativ 889 km2. dar şi încoronaţi la Frankfurt (începând cu Maximilian al II-lea În 1372 Frankfurt a devenit un Reichsstadt (oraş imperial).e-referate. care a fost ridicată în secolele XIVXV. care a fost mai târziu legată de clădirile înconjurătoare. Este formată de fapt din trei case care au fost cumpărate de consiliul local în 1405 de la o familie bogată de negustori. unde aveau loc bancheturile nou-încoronaţilor împăraţi.Brandenburger Tor . Din 1562 regii şi împăraţii sunt nu numai aleşi. aflată în interiorul regiunii Brandenburg. şi a redevenit capitala acestei ţări în 1990.16 este al doilea după . iar din 1562 până în 1792 au fost încoronaţi tot aici. adică un oraş subordonat direct împăratului roman.

Muzeul se afla vis-a-vis de Berggruen Sammlung si Schloß Charlottenburg.Brandenburger Tor a luat ca model Acropola din Atena. Muzeul Pergamon este impartit in colectia de antichitati. Muzeul adaposteste cladiri monumentale in marime naturala. aproximativ 850. dar si pentru celelalte portrete din piatra. rococo. Pretutindeni se dezvolta odata cu trecerea timpului si 14 15 http://www.turistik. la concerte si la piesele de teatru. Muzeul Pergamon Muzeul Pergamon face parte din complexul Insula de Muzee din Berlin si a fost construit de Alfred Messel si Ludwig Hoffmann intre 1910 si 1930.15 Regiunea Ruhr a devenit Capitala culturala europeana datorita faptului ca industria a fost inlocuita in mare parte de cultura. muzeul Orientul Mijlociu si muzeul de arta islamica. Informatiile in limba engleza sunt minime. in special al lui Ahkenaten si al rudelor sale nobile.ro/germania/berlin/obiective-turistice-berlin http://www. Regina Sophie Charlotte. creata de sculptorul Gottfried Schadow. precum Altarul Pergamon.14 Essen – una dintre capitalele europene ale UE în 2010 Essen se află în regiunea Ruhr.17 Construita in 1791. Muzeul Egiptean si Colectia de Papirusuri Muzeul Egiptean si Colectia de Papirusuri este faimos pentru bustul lui Nefertiti vechi de 3000 de ani. Duisburg. ce contine o impresionanta colectie de ceramica. este o reprezentare a Victoriei. Aceasta constructie este singura supravietuitoare a celor 14 porti ale orasului. Anual. În regiune sunt peste 50 de oraşe. Dortmund.000 de persoane viziteaza acest muzeu. sculpturi. iar astfel sunt atrasi sute de mii sau chiar milioane de turisti din toate colturile lumii. fostă zonă industrială importantă a Germaniei. printre care Dortmund. majoritatea aflate însă acum întro gravă situaţie financiară. toate constand in parti transportate din zonele de excavatie. cu exceptia catalogului si a tururilor oferite de ghizi particulari. etc. Statuia Quadriga din varf. Bochum. Pavilionul Schinkel. in care se afla mormintele Reginei Louise. picturi. Poarta Pietei din Milet si Poarta Ishtar. zeita pacii. Acestia iau parte cu placere la diferitele festivaluri ce se organizeaza in orasele din aceasta regiune ( Essen. Palatul Chalottenburg Charlottenburg este un frumos palat in stil baroc. ale Imparatului Wilhelm I si Imparatesei Augusta. intr-un car de lupta tras de patru cai. se mai afla cateva cladiri: Belvedere. care adaposteste desene. la spectacolele de opera. Poarta Brandenburg . Bochum şi Duisburg.). piese de mobilier si portelan de Friedrich Schinkel si Mausoleul neoclasic. Regelui Friedrich Wilhelm III. Ascuns in gradinile regale luxuriante.ro/essen_capitala_culturala_europeana_in_anul_2010-8333 . in stil ornat. construit in 1695 de Regele Friedrich Wilhem I ca resedinta de vara pentru iubita sa sotie.romania-actualitati.

Se află pe râul Isar. dar şi de statuia Mariensäule. care nu fac parte din asa numita inalta cultura. Obiective de vizitat Marienplatz şi Primăria Cea mai cunoscută piaţă din oraş. Pinacoteca veche: o galerie grandioasă cu picturi europene. Pinacoteca nouă: pictură şi sculptură europeană din secolele XVIII şi XIX. după Berlin şi Hamburg. Catedrala Essener Munster Catedrala din secolul XIV. care a costituit o adevarata dinastie detinand majoritatea actiunilor concernului Friedrich Krupp.18 altfel de spectacole. din Evul Mediu şi până în secolul al 18-lea. Mina de carbune Zeche Zollverein Considerata cea mai frumoasa mina din lume. de asemeni muzeu.html http://www.17 München München este capitala landului (Bundesland-ului) Bavaria (Bayern) din Germania şi al treilea oraş ca mărime din Germania. Astfel sunt organizate scene de cabaret. spectacole in aer liber la care participa tinerii studenti inscrisi la marile universitati ce se regasec in acesta zona. este si obiectiv protejat UNESCO.26 milioane locuitori (2001). Un alt punct de maxima atractie il reprezinta Villa Hugel . Obiective de vizitat Muzeul Folkwang Cunoscut datorita exponatelor care acopera istoria fotografiei si picturilor din diferite epoci.ro/germania/essen/obiective-turistice-essen . unde se prelucrau arme din otel si care au fost vandute marilor puteri in timpul celor doua razboaie16. 1. Districtul Istoric Kettwig Cladiri si strazi din secolul XVII si XVIII.ro/Essen-si-regiunea-Ruhr-24007-1-n. dominată de vechea şi noua primărie.turistik. Ambele turnuri ale besericii oferă o privelişte superbă asupra întregului oraş şi a Alpilor. Pinacotecile Locuri impunătoare ale oraşului München cu expoziţii de artă eropeană. Domul Frauenkirche Domul din München şi un cunoscut simbol al oraşului. 16 17 http://www. cu o populaţie de cca.artline.resedinta importantei familii de industriasi Krupp. Astazi mina adaposteste diverse expozitii culturale si cateva muzee.

cu cea mai mare participare (peste 1/2 ) la productia totala a tarii. cum ar fi Hanovra. sectorul industrie cu 29. Deutsche Telekom. Audi. Grădina Engleză Inima verde a oraşului München este unul dintre cele mai mari spaţii verzi urbane din lume. Alte bazine din care se exploateaza carbuni inferiori. chiar mai mare decât Central Park din New York. BMW.1%. şi BASF. Neustadt. grafică. sudul tarii (Karlsruhe. alaturi de alti factori – intre care si minereurile de navigatie – dezvoltarea uneia dintre cele mai complexe si importante regiuni industriala din lume. situat mai spre sud de Rhur. Deutsche Bank (a doua companie ca rentabilitate). Volkswagen.5.19 Pinacoteca modernismului: 4 muzee pentru artă. SAP. Mannheim) si nordul tariii. Un alt bazin huilifer este Saar. conform datelor din 2008. mai ales porturile Hamburg si 18 http://ro. Saxonia Inferioara. şi Edeka. Frankfurt şi Berlin. exportând bunuri în valoare de 1. Deutsche Post. şi generează un surplus comercial de 165 de miliarde. Adidas. Germania a fost un lider. si Lauchhammer. în special automobile. Volkswagen şi Nivea. 18 2. instalaţii mecanice.com/hoteluri/munchen/k-k-hotel-am-harras/locuri-interesante-in-munchen/ .Zacamintele de carbune inferior sunt concentrate indeosebi in partea estica.dar cea mai mare parte a acesteia este obtinuta din partea asiatica. Printre companiile cu cei mai mulţi angajaţi se numără Deutsche Post.ON. Economia Germaniei Germania are cea mai mare economie naţională din Europa. este adevarat ca CSI o depaseste ca productie. Gelsenkirchen. Koln.. În topul celor mai mari 500 de companii listate la bursă. arhitectură şi design. Siemens. cele mai mari dintre acestea erau Daimler. top organizat în funcţie de veniturile companiilor. Grădina Engleză este cadrul perfect de relaxare şi odihnă pentru orice turist. a patra din lume ca PIB nominal. Bavaria. Dinslaken).Constituie cel mai mare complex carbonifer din Europa Occidentala si unul dintre cele mai mari din lume. Majoritatea produselor sunt din domeniul ingineriei. metalurgie şi bunuri chimicale. aceasta din urma avand rezerve mai importante.kkhotels.9%. Porsche. Branduri renumite la scară mondială sunt Mercedes Benz. In ceea ce priveste industria de rafinare Geramania concentreaza pe teritoriul sau uramtoarele grupari : Rhenano-Wetfaliana ( Koln. in apropiere de granita cu Franta. atat lignit ct si carbune brun. Ingolsadt. Metro. Allianz (compania cea mai profitabilă). in bazinele Saxono – thuringian (sau al Elbei). Germania este cel mai mare producător de turbine de vânt şi tehnologia puterii solare din lume. De la începuturile erei industriale. şi sectorul agricultură cu 0.133 trilioane de dolari în 2006 (incluzând ţările din zona Euro). Robert Bosch GmbH. In ceea ce priveste carbunii superiori se reamrca bazinul Rhur. inovator şi beneficiar al unei economii din ce în ce mai globalizate. şi a cincea din lume în funcţie de paritatea puterii de cumpărare. E. există 37 de companii cu sediul în Germania. Wesseling. Sectorul servicii contribuie cu aproximativ 70% la PIBul total. Este cel mai mare producator european de carbune . se afla in partea vestica : Aachen. Germania este lider mondial în exporturi. el favorizand. Cele mai mari târguri şi congrese internaţionale de comerţ din fiecare an au loc în oraşe germane. În 2007.

Chiar şi după reunificarea Germaniei. şi se prevede că acesta va dura până în 2019.7 miliarde de dolari în 2009.20 *21 Evoluţia Produsului Intern Brut în dolari SUA actuali 19 20 21 http://www. 7. la 12.20 Wilhelmshaven.google.5%. investiţiile străine directe în Germania au fost de 36 miliarde dolari. 19 Germania este o susţinătoare a integrării economice şi politice europene. În anul 2009. Acest procentaj variază de la 6.wikipedia. Totodată.7% în fosta Germanie de Est. al cancelarului Gerhard Schröder.php http://ro.referatele. şi a redus numărul de locuri de muncă din sectorul public. ajungând la cea mai scăzută cotă din ultimii 15 ani. Fostul guvern. în timp ce actualul guvern a adoptat o politică fiscală restrictivă. Germania a adoptat moneda unică euro. În intervalul 1990 – 2009. a iniţiat o serie de reforme privind piaţa de muncă şi instituţiile legate de bunăstarea publică. nivelul de trai şi veniturile anuale au rămas sensibil mai mari în fosta Germanie de Vest. cu sediul la Frankfurt.2% în fosta Germanie de Vest. Germania a generat ISD pentru alte state în valoare de 62. transferurile anuale de la vest la est fiind de aproximativ 80 de miliarde de dolari.com/referate/geografie/online3/Germania-referatele-com.org/wiki/Germania http://www.com/publicdata?ds=wbwdi&met=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:DEU&dl=ro&hl=ro&q=pib+germania . iar politicile ei comerciale sunt din ce în ce mai mult determinate de acordurile dintre membrii Uniunii Europene şi de legislaţia europeană privind piaţa comună. în iunie 2008 . Germania a primit Investiţii străine directe (ISD) de 700 de miliarde de dolari. iar politica ei monetară este stabilită de Banca Centrală Europeană. Modernizarea şi integrarea economiei din estul Germaniei continuă să fie un proces de lungă durată. Rata şomajului a scăzut începând cu 2005. din 1990.

cel mai puternic ritm de creştere înregistrat de la reunificarea ţării.21 2. Considerat „motorul creşterii economice" din Uniunea Europeană.2 Importurile de provenienţă est-europeană ale Germaniei determină creşteri economice pentru statele din regiune Avansul economic semnificativ al Germaniei a dus la majorarea importurilor provenite din statele estice.5% din PIB. Potrivit acestor cifre oficiale. Slovacia şi Cehia sunt doar câteva dintre ţările care beneficiază de pe urma prosperităţii statului german. Deficitul public al Germaniei a crescut până la 3.22 2.html . prima economie europeană. Germania. pe fondul unei situaţii favorabile pe piaţa şomajului.3% în 2009.5%. a înregistrat în 2010 un ritm de creştere record de 3. relansarea primei economii europene ar urma să continue şi în 2011. Germania a înregistrat cea mai mare creºtere economicã de la reunificarea þãrii Economia germană.6%.1%). În 2009.1. astfel că anul trecut exporturile sale au înregistrat o creştere de 14. deficitul public al Germaniei a atins 3% din PIB.money. prima economie europeană terminând anul cu un necesar de finanţare de 88. statul german trage în sus 22 http://www. limita de deficit de 3% din PIB impusă ţărilor din zona euro de pactul european de stabilitate şi creştere. Recent. Germania a depăşit.5. stimulată de exporturile solide şi relansarea consumului intern. după un declin de 14. a profitat de apetitul statelor în curs de dezvoltare pentru automobilele.5. primul exportator european şi numărul doi mondial după China. autorităţile de la Berlin au lansat un vast plan de austeritate care ar urma să genereze economii în valoare de 80 de miliarde de euro până în 2014. În 2010. chiar dacă într-un ritm mai modest. după ce în 2008 a înregistrat un uşor excedent (0. germanii au regăsit drumul spre magazine iar consumul gospodăriilor a înregistrat o creştere de 0.ro/germania-a-inregistrat-cea-mai-mare-crestere-economica-de-la-reunificareatarii_820291. antrenându-le şi pe acestea în creştere. potrivit Oficiului federal de satistică (Destatis). Potrivit economiştilor.2%. În plus.57 miliarde de euro. Ungaria. pentru prima dată în ultimii cinci ani. produsele chimice sau echipamentele industriale produse în Germania.

referatele. pere.5. varză. îndeosebi creşterea porcinelor (locul IV pe glob) şi bovinelor. Germania a fost locul de naştere al unor renumiţi compozitori precum Ludwig van Beethoven.Emden. cartofi . seminţe de in . de asemenea. oameni de ştiinţă de calibrul lui Albert Einstein sau Max Planck.html 24 25 http://www. mere. Johannes Brahms şi Richard Wagner.2 miliarde călători (în anul1980).com/referate/geografie/online3/Germania-referatele-com. Bremen.Germania având 19 516 987 de autovehicule (în 1980).org/wiki/Germania .Cele mai importante aeroporturi sunt: Frankfurt am Main. mazăre.3 Agricultura şi transporturile AGRICULTURA: În cadrul agriculturii predomină zootehnia (70% din producţia totală). • Transportul aerian 10. fasole. Johann Sebastian Bach.ro/financiar/Germania_trage_in_sus_statele_din_Europa_de_Est_0_372563334. • Transportul feroviar: căi ferate-37088 km • Transportul rutier constă în 2139717 km de şosea.23 2. filosofi ca Immanuel Kant.php http://ro. tomate . Hannover.adevarul. Lubeck. orz. poeţi precum Johann Wolfgang von Goethe şi Friedrich Schiller. Producţia vegetală. Germania are o reţea de transporturi care constă în : • Transport fluvial şi maritim. fibre de in .6. se bazează pe cereale (cca ½ din suprafaţa cultivată) : grâu secară. Dusseldorf. Hamburg. 24 2. Georg Hegel. prune şi cireşe. Cultura şi ştiinţa Contribuţiile germane la cultura mondială sunt numeroase. ceapă .25 23 http://www. Nordeham. ovăz. Ţările care desfăşoară activităţi comerciale cu Germania au 22 beneficiat de pe urma majorării importurilor acestui stat. sfeclă de zahăr. cele mai importante porturi pentru mărfuri sunt: Hamburg . limitată de condiţiile. Pescuitul: în anul 1972 au fost prinşi 323 281 tone peşti. naturale nefavorabile.wikipedia. Karl Marx sau Friedrich Nietzsche.şi economiile est-europene.

Germania este una dintre ţările cele mai industrializate din lume. Cele mai importante oraşe din Germania sunt : Berlin. dealuri. Germania dispune de o vastă diversitate geografică. Face parte din organizaţii internaţionale importante precum Consiliul Europei (1951). Germania este o susţinătoare a integrării economice şi politice europene. lacuri. Uniunea Vest-Europeană (1954). Germania înfruntă grave probleme de contaminare atmosferică şi acvatică. Majoritatea produselor sunt din domeniul ingineriei. Uniunea Europeană (1957). coline. De la începuturile erei industriale. Fiind una dintre cele mai industrializate ţări ale lumii.23 Concluzii Germania este un stat în Europa Centrală. inovator şi beneficiar al unei economii din ce în ce mai globalizate. cu o temperatură medie anuală de 9 °C. . transformîndu-se într-o ţară cu o industrie puternică ce exportă în întreaga lume. Germania a fost un lider. OCDE. datorită faptului că industria a fost înlocuită în mare parte de cultură. coaste maritime şi insule formează o ţară mare care are graniţe cu nouă ţări europene. Extinzându-se de la Alpi până la mările Baltică şi Nordului. iar în anul 2010. fiind ţara cu cea mai numeroasă populaţie din Uniunea Europeană. Essen a fost ales una din capitalele culturale europene ale Uniunii Europene. Este cel mai mare producator european de carbine. Germania a trecut peste perioada de maximă sărăcie. Germania are o climă temperată. NATO (1955).9%. Sectorul servicii contribuie cu aproximativ 70% la PIBul total. Stuttgart. în special automobile. Germania este lider mondial în exporturi. iar politicile ei comerciale sunt din ce în ce mai mult determinate de acordurile dintre membrii Uniunii Europene şi de legislaţia europeană privind piaţa comună Un pas important pentru Germania a fost preluarea preşedinţiei Uniunii Europene de la Finlanda. cu o calitate comparabilă cu cea japoneză ţara transformându-se în a treia putere economică mondială (după Statele Unite şi Japonia) şi prima putere din Europa. metalurgie şi bunuri chimicale. Astfel. OSCE şi din zona euro. râuri. Germania este considerată a fi „motorul creşterii economice" din Uniunea Europeană. şi sectorul agricultură cu 0. instalaţii mecanice.1%. Munţi. Germania este cel mai mare producător de turbine de vânt şi tehnologia puterii solare din lume. Frankfurt am Main. ONU (1973). sectorul industrie cu 29. câmpii. podişuri. După o istorie zbuciumată şi două războaie mondiale. München. Cu o infrastuctură dezvoltată şi cu un nivel de viaţă bun.

htm http://www.org/wiki/Uniunea_European%C4%83 http://europa.BIBLIOGRAFIE http://ro.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_ro.ro/referate/Germania2006-09-15.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_ro.e-referate.com/doc/2536846/www-referat-roGermania237b049f http://europa.htm http://www.html .wikipedia.scribd.

artline.turistik.referatele.html http://www.wikipedia.org/wiki/Germania http://www.ro/germania/essen/obiective-turistice-essen http://ro.com/hoteluri/munchen/k-k-hotel-am-harras/locuri-interesante-in-munchen/ http://www.ro/essen_capitala_culturala_europeana_in_anul_2010-8333 http://www.kkhotels.money.http://ro.turistik.html http://www.ro/germania/berlin/obiective-turistice-berlin http://www.html .html http://www.com/referate/geografie/online3/Germania-referatele-com.google.adevarul.romania-actualitati.ro/stiri-revista-presei/International/51470/Germania-a-preluat-presedintia-UniuniiEuropene.ro/germania-a-inregistrat-cea-mai-mare-crestere-economica-de-la-reunificareatarii_820291.9am.ro/Essen-si-regiunea-Ruhr-24007-1-n.com/publicdata?ds=wbwdi&met=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:DEU&dl=ro&hl=ro&q=pib+germania http://www.php http://www.ro/financiar/Germania_trage_in_sus_statele_din_Europa_de_Est_0_372563334.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->