Sunteți pe pagina 1din 149

BENEFICIAR : PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCANI


PRIMA VERSIUNE

PROIECTANT GENERAL

SC PROTELCO S.A.
PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC ALTRIX ARHITECTURA

S.R.L.

P.U.G.
FOCANI
EXEMPLAR PRIMARIE

MEMORIU GENERAL AL
PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI FOCANI JUDE UL VRANCEA

- VOLUMUL 1 -

str. Branduselor,Nr.62, Etaj 5, Ap.16, Sector 3, Bucureti; Nr. Reg. Com. J40/3364/2001, Cod fiscal Ro 13802090, www.altrix.ro

Tel 021-3201301 Fax 021-3201303

PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI

MEMORIU GENERAL

BENEFICIAR:

PRIMRIA MUNICIPIULUI FOCANI

PROIECTANT GENERAL: SC PROTELCO SA

PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC ALTRIX ARHITECTURA SRL

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

COLECTIV DE ELABORARE:
Reambulare topografic: Zonare geotehnic: Organizarea circula iei: Precoordonare re ele edilitare Re ele ap i canalizare Re ele energie electric i telecomunica ii: Re ele gaze naturale: Probleme economice: Popula ie i demografie: Regim juridic Reglementri zone protejate Redactare computerizat: SC PROTELCO SA Ing. Mariana MURRESCU Drd.Arh. Marius ALBIOR Ing. Cristian CI Ing. Drago TUTUNEA Ing. Daniela OIMAN Ing. Raluca SOARE Ing. Valentin CRE U Ing. Drago TUTUNEA Drd. Arh. Marius ALBIOR Drd. Urb. Mariana UGLEA Drd. Urb. Mariana UGLEA Dr. arh. Andrei MUL ESCU Dr. arh. Andrei MUL ESCU Urb. Andreea Mirela CHIN Urb. Ana-Maria MARE Urb. Cristiana PRVU Teh. Daniela DALTIN

Coordonator proiect: Urbanism:

Drd.Urb. Mariana UGLEA Drd. Arh. Marius ALBIOR Drd.Urb. Mariana UGLEA Urb. Andreia Mirela CHIN Urb. Ana-Maria MARE

Echipare tehnic:

Ing. Drago TUTUNEA

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

CUPRINS: 1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoatere a PUG 1.2. Obiectul lucrrii 1.3. Surse de documentare 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTRII 2.1. ncadrare n teritoriul administrativ al oraului i teritoriul jude ean 2.2. Elemente ale cadrului natural 2.3. Monumente istorice i ale naturii 2.4. Activit i economice 2.5. Popula ia. Elemente demografice i sociale 2.6. Circula ia 2.7. Intravilan existent. Zonificare func ional 2.8. Zone cu riscuri naturale 2.9. Echipare edilitar 2.10. Probleme de mediu 2.11. Disfunctionalit i la nivelul localit ii 2.12. Necesita i i op iuni ale popula iei 3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTIC 3.1. Evolu ie posibil, priorit i 3.2. Optimizarea rela iilor n teritoriu 3.3. Dezvoltarea activit ilor economice 3.4. Evolu ia popula iei 3.5. Organizarea circula iei 3.6. Intravilan propus. Zonificare func ional. Bilan teritorial 3.7. Zonificare func ional 3.8. Msuri n zonele cu riscuri naturale 3.9. Dezvoltarea echiprii edilitare 3.10. Protec ia mediului 3.11. Reglementri urbanistice 3.12. Obiective de utilitate publica 4.CONCLUZII MSURI N CONTINUARE p. 3 p. 3 p. 3 p. 4 p. 5 p. 5 p. 18 p. 27 p. 33 p. 45 p. 58 p. 63 p. 65 p. 65 p. 91 p. 101 p. 103 p. 105 p. 105 p. 106 p. 106 p. 107 p. 110 p. 111 p. 116 p. 117 p. 117 p. 135 p. 136 p. 138 p. 141

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

1.

INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOATERE A PUG


Denumirea lucrrii: Beneficiar: Proiectant: Plan Urbanistic General municipiul Focani Primria municipiului Focani Asocia ia: SC PROTELCO SA & SC ALTRIX ARHITECTURA S.R.L. Coordonator de proiect: Perioada elaborrii: drd. urb. Mariana Uglea aprilie 2009 - august 2010

1.2. OBIECTUL LUCRRII


Lucrarea de fa se refer la PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCANI i stabilete obiectivele, ac iunile i msurile de dezvoltare ale municipiului pentru urmtorii 10 ani. n con inutul documenta iei se va regsi tratarea urmtoarelor categorii de probleme: probleme principale rezultate din analiza situa iei existente, disfunc ionalitti i priorit i de interven ie att n teritoriu, ct i n cadrul oraului; zonificarea func ional a teritoriului din localitate i stabilirea regimului juridic al acesteia printr-un sistem de reglementri i servitu i adecvate; volumul i structura poten ialului uman, resurse de munc; poten ialul economic al localit ii; organizarea circula iilor i a transporturilor; echiparea tehnico-edilitar; reabilitarea, protec ia i conservarea mediului; reabilitarea, protec ia i conservarea patrimoniului construit; condi ii i posibilit i de realizare a obiectivelor de utilitate public n urma studiului i a propunerilor de solu ionare a acestei categorii de probleme men ionate mai sus, materialul ofer instrumente de lucru necesare elaborrii, aprobrii ct i 3

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

urmririi aplicrii Planului Urbanistic General n urmtoarele domenii: proiectare, administra ie central i local, agen i economici, colectivit i sau persoane particulare beneficiare.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE


n scopul ntocmirii prezentei lucrri au fost cercetate o serie de surse documentare, referitoare la stadiul actual de dezvoltare a municipiul Focani i propuneri de perspectiv: Planul de Amenajare a Teritoriului Na ional (P.A.T.N.): Sec iunea I - Ci de comunica ie (aprobat prin Legea nr. 71/1996); Sec iunea II - Ap, aprobat (aprobat prin Legea nr. 171/1997); Sec iunea III - Zone naturale i construite protejate (aprobat prin Legea nr. 5/2000); Sec iunea IV - Re eaua de localit i (aprobat prin Legea nr. 351/2001); Sec iunea V - Zone de risc natural (aprobat prin Legea nr. 575/2001). Sec iunea VI - Zone cu resurse turistice (proiect de Lege n dezbatere public ).

PATJ jude ul Vrancea, reactualizare 2009 Date statistice anexate, de la Centrul Na ional de Statistic; Suportul topografic al lucrrii, scara 1:5000, reactualizat n anul 2009 de S.C. PROTELCO SA Date privind limita intravilanului, ob inute din proiectele elaborate anterior de URBINO PROIECT SA, respectiv din proiectul nr. 23/1998 PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI, aprobat de ctre Consiliul Local n anul 2000;

MASTER PLAN JUDE UL VRANCEA elaborat de TAHAL Consulting Engineers LTD, pentru perioada 2007-2037

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI FOCANI 2007-2013 PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBAN, Primria municipiului Focani Date de analiz i op iuni de la Consiliul Local al municipiul Focani. Studii de fundamentare: - Studiu Istoric - Studiu Socio-Urban - Studiu Economic - Studiu de Circula ie - Studiu de Mediu

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTRII

2.1.

NCADRARE N TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAULUI I TERITORIUL JUDE EAN


Conform datelor din Planul de Amenajare a Teritoriului Na ional (P.A.T.N.), din Planul de

Amenajare a Teritoriului Jude ean Vrancea - se pot desprinde, comparativ cu celelalte unit i administrativ-teritoriale ale jude ului Vrancea, urmtoarele aspecte: a) Sub aspectul cilor majore rutiere, jude ul Vrancea va beneficia, n perspectiv, de acces direct la autostrada Ploieti Focani Albi a. b) n privin a re elei feroviare na ionale, dispune de traseul magistralei 500 de cale ferat
Ploieti-Buzu-Focani -Bacu-Roman-Pacani-Suceava care traverseaza oraul de la sud la nord.

c) La nivelul teritoriului na ional i al jude ului Vrancea, municipiul Focani prezint importante legturi rutiere, avnd caracteristicile unui important nod rutier: E85 (DN2) spre Rmnicu Srat i Adjud, DN2D spre Trgu Secuiesc, DN 23 spre Brila, DN23A spre Ciorti, DN2M spre Odobeti, DJ204E spre Petreti, DJ204D spre Suraia, DJ205P spre Jorti, DJ205S spre Cmpineanca, DC147 spre Coteti, DC143 spre Vntori, DC142 spre Faraoanele. e) Sub aspectul calit ii, fondul de locuin e poate fi caracterizat ca fiind variat, cu un indice de locuibilitate (suprafa a locuibil raportat la numrul de locuitori) cu valori superioare fa de media pe ar 13,10 mp/locuitor (fa de 14,20 mp/locuitor). f) Municipiul reedinta de jude Focani se ncadreaz din anul 2008, dup numrul de locuitori, n categoria oraelor mijlocii, cu 99.274 locuitori. g) Sub aspectul elementelor poten iale de dezvoltare, municipiul Focani se va putea sprijini n continuare pe dezvoltarea serviciilor ter iare, dar i de produc ie, avnd ca principal baz pozi ionarea geografic favorabil n raport cu principalele ci de circula ie. h) Zonificarea func ional-spa ial, ncadreaz municipiul Focani n partea central sudic a jude ului Vrancea.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

i) Ca ncadrare n re eaua de localit i a jude ului, municipiul Focani este reedin de jude , constituind principalul centru economic i social, cu importante func iuni ter iare (administrative, politice, culturale etc.) dar i industriale. j) Din punct de vedere a calit ii mediului nconjurtor, municipiul Focani nu are surse de poluare care s creeze probleme majore i nici zone cu suprafe e afectate de procese naturale distructive. 2.1.1. CARACTERISTICI LOCALIT ILOR Municipiul Focani este situat n Regiunea de Dezvoltare nord-est, n partea central-sudic a jude ului Vrancea i are urmtorii vecini: la nord: - comuna Garoafa la est : - comuna Vntori la sud-est: - comuna Rstoaca la sud: - comunele Slobozia Ciorti i Milcovul la sud-vest: - comuna Goleti la vest: - comuna Coteti i Cmpineanca la nord-vest: - ora Odobeti SEMNIFICATIVE ALE TERITORIULUI

Municipiul Focani are o suprafa a de 4815 ha, ceea ce reprezint 1% din suprafa a jude ului Vrancea, fiind o localitate de dimensiune medie. 2.1.2. SCURT ISTORIC - date privind evolu ia n timp a unit ii teritorial-administrative ce face obiectul PUG1 Prima men iune documentar a oraului dateaz din 25 ianuarie 1575, cnd Alexandru II Mircea rspltea vitejia marelui clucer Albu czut la Jiliste n btlia din ianuarie 1574, cnd m-a lovit pe Domnia mea Ion Voevod cu Moldovenii cu nelciune pe satul Focani... Numele Focanilor este legat de diverse nara iuni cu aer de legend, dintre care men ionm urmtoarele: exist o men iune a unui cltor strin care relateaz despre luptele dintre Matei Basarab i Vasile Lupu, oraul fiind rezultatul mpcrii celor dou pr i; relatarea pare fantezist, dar pune n lumin situa ia regiunii, n care exist urme ale pcii dintre cei doi domnitori i anume mnstirea Maxineni, situat pe drumul spre Brila; de asemenea, varianta

Studiu istoric ora Buteni, 2009

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

surprinde un posibil act de planificare i voin a politic de a crea un ora cu o func ie precis ora de grani . o alt variant povestete despre expedi ia lui tefan cel Mare n ara Romneasc; aceasta opinie a fost preluat din lucrarea "Arhondologia Moldovei", publicat de paharnicul Constantin Sion, la 1850, fost staroste de Putna, n care consemneaz: La statornicirea hotarului rii pe grla ce au tras-o prin Focani la ntlnirea domnului tefan cel Mare acolo, au facut mas mare i la sfritul mesei au ales doi oteni, unul muntean i unul moldovean i i-au pus s se lupte cu paharele i a biruit moldoveanul i pentru lauda lui au dat numele trgului ce atunce au hotrt a se nfiin a la hotar - Focani - ca oteanul se numea Foca"; din respectiva povestire se poate re ine c exist memoria rzboiului lui tefan cel Mare cu muntenii i arderea Brilei, dar i propriu-zis c oraul nu era mpr it de Milcov, care curge i azi la sud de ora, ci de un bra al rului un posibil canal al morilor. Cel mai probabil oraul a fost numit dup proprietarii moiei pe care a fost edificat familia Foca. Pn n secolul al XVII-lea, Focanii nu deveniser nc o aezare urban. Mrturii din anii 1615-1620 men ioneaz existen a unui trg care se inea joia, dezvoltarea zonei fiind consecin a fireasc a existen ei drumurilor comerciale ntre cele dou provincii romneti. Apar astfel dou localit i de frontier: Focanii Moldoveni i Focanii Munteni, care devin importante centre comerciale de grani . Paul de Alep scria n 1654 c este un ora mare. Un alt cltor, Evlia Celebi, consemneaz c aici era locul de ntlnire al negustorilor din diferite zone cu ocazia blciurilor care aveau loc o dat pe an vara n Focanii Munteni i toamna n Focanii Moldoveni: peste o sut de mii de oameni cu cciuli negre i de postav de diferite culori, veni i cu mrfuri din cele patru unghiuri ridic la marginea oraului mii i mii de dughene din nuiele, din corturi i din covoare. Erau dou orae - centre comerciale. ntre ele legturile se stabileau natural. Pia a muntean se afla n jurul mnstirii Sf. Ion Botezatorul, ctitoria domnului Grigore Ghica din 1661 n prima sa domnie. Un rol important trebuie s fi jucat clugrii din aceast mnstire situat la grani a cu Moldova. Prosperitatea ei pn n sec. al XIX-lea poate fi pus i pe seama activit ilor comerciale mai mult sau mai pu in legale (contrabanda). Cel de-al doilea centru comercial era n Pia a Moldovei avnd ca centru ctitoria Doamnei Dafina - so ia domnului moldovean Eustratie Dabija biserica Cuvioas Paraschiva-Domneasc, construit la 1665, demolat dup cutremurul din 1977. Grla tras din Milcov ca s despart cele dou orae i ri, reperat arheologic n zona strzilor

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Tbcari-tefan cel Mare, zona magazinului Milcovul de astzi, era traversat de numeroase pode e din lemn. Dezvoltarea urbanistic a oraului, relativ haotic, rspundea unei nevoi utilitare. Strzile se rspndeau spre marginile oraului, unind locuin e, prvlii i grdini. Istoria nu l-a cru at. n 1711, n vreme ce ttarii prdau Moldova, devine refugiu pentru locuitorii fugi i din calea prpdului. Nu ar fi scpat nici el, dar apele mari au mpiedicat barbarii s ajunga i n trgul de pe Milcov. Nu va scpa ns de prpd n 1716, cnd sub domnia lui Mihail Racovi este jefuit de ttari. Dup doar doi ani, n 1718, ara i Focanii sunt lovite de cium. n 1758, att Focanii Munteni, ct i Focanii Moldoveni sunt ari din temelii de o nou invazie ttar, dup ce n 1734 multe locuin e erau nruite de un cutremur. Reconstruite, eteritii lui Ipsilanti incediaz din nou cele dou nuclee ale vechiului Focani n 1821. i pentru c nu era de ajuns, n 1829 apare o nou epidemie de cium. A venit vremea ca al i stpni s incendieze aezarea n 1854. nc un prjol, de aceasta dat pornit de ocupa ia ruseasc, a afectat de aceast dat i mnstirea Sfntului Ioan. Zidurile mnstirii nu au mai fost refcute, doar biserica... Denumit n multe scrieri "Oraul de pe Milcov", municipiul Focani, reedin a jude ului Vrancea de astzi, a intrat n contiin a romnilor drept Oraul Unirii". Considerat neoficial drept prima capital a Principatelor Unite Moldova i ara Romneasc, localitatea va rmne de-a pururi n istorie sub aceasta emblematic aureol, aici func ionnd, dup 24 ianuarie 1859, primele institu ii ale noului stat, pe a cror temelie avea s ia natere statul na ional unitar romn n urma Marii Uniri din 1918. Cei mai mul i consider, ns, c toponimul i are obria n numele familiei Foca, argumentnd c n Evul Mediu denumirea unor localit i se lua de la numele moiei pe care se ntemeiau, aceasta purtnd, la rndul ei, numele celui care o stpnea. Legenda ntemeierii localit ii pare sa con in un smbure de adevr, ea fiind aezat n apropierea unor mari podgorii. Adevrate controverse apar ns atunci cnd se discut despre data atestrii documentare a Focanilor. O parte dintre istorici i cercettori sus in anul 1546, cnd n registrul vamal de la Braov este men ionat, n sptmna 24-31 octombrie a acestui an, numele unui oarecare Hartan de Fotschein, negustor sau cru, probabil armean.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

n numeroase mrturii, ncepnd cu anul 1615, se men iona c la Focani se inea sptmnal trgul de joia. Din prima jumatate a secolului al XVIII-lea, aezarea de pe Milcov devine cea mai nsemnat localitate dintre Trotu i Rmnicu-Sarat i una dintre cele mai importante din Moldova de Jos, pe aici trecnd aproape toate drumurile care legau Principatele Romne cu rile din vestul i estul Europei, precum i solii sau domnii care se urcau n scaunul Moldovei. Consemnrile cltorilor strini care i abat drumul i poposesc aici completeaz documentele noastre interne privind evolu ia localit ii. La 1632, Paulo Bonici scria ca "de la Adjud o iei spre Focani, care are un pod peste Milcov cu dou por i, cci o jumatate de ora este a Moldovei i cealalta jumtate este a rii Romnesti", iar la 1641, Bartolomeo Locadello arta, ntr-o descriere a rii Romneti, c printre cele mai mari orae ale acesteia se afl i Focanii. Pe la 1653-1654, arhidiaconul Paul de Alep este obligat sa stea 31 de zile n Focani, despre care spune ca era un ora mare, nu att ca popula ie probabil, dar ca ntindere. O descriere elogioas o face mai trziu, la 1659, Evlia Celebi, aflat n trecere prin Focani, despre care spune c "avea peste o sut de mii de oameni cu cciuli negre i de postav de diferite culori, veni i cu mrfuri din cele patru unghiuri ale celor apte zone, chiar i din Merilak (America), din vilaietul Turan (Asia Centrala), din China, din vilaietul Mahan (India), care ridicaser la marginea oraului, pe lnga dughenele de piatr, mii i mii de dughene din nuiele, din corturi i din covoare. Negustorii mari vnd aici stofe de mtase alb esute cu fire de aur, atlasuri i pnzeturi. Timp de 40 de zile i de nop i, ei strng mrfurile lor seara i le desfac diminea a spre a fi expuse vnzarii... n aceste prvlii se gsesc foarte multe mrfuri lucrate cu fire de aur. Din cele 40 de zile, trei zile i trei nopti se lumineaz trgul cu mii i mii de candele, felinare, fclii, tor e i lumnari de cear. n fiecare col , cntre ii i muzican ii din diferite ri cnt din gur i din instrumentele lor, iar lutarii din trompete".

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

La sfritul secolului al XVII-lea i n cel urmtor, nf iarea Focanilor era asemntoare cu a celorlalte orae muntene i moldovene, specificul localit ii fiind determinat de mpr irea ei n dou. Un rol important n istoria dezvoltrii sale l-a jucat i mutarea vmii i a starostiei de la Putna n partea moldoveneasc a Focanilor, la nceputul secolului al XVII-lea i cpitania de margine n partea munteneasc, n acelai timp. Dintre personalit ile culturale ale vremii care au ndeplinit func ia de staroste de Putna amintim cronicarii Miron Costin i Ion Neculce. Ca particularitate a apartenen ei Focanilor la cele dou amintim i existen a a ri romneti dou centre

economice, care s-au perpetuat pn n secolul al XIX-lea: unul n Pia a Munteniei, n jurul bisericii Sf. Ioan (Piata Unirii de azi), construit ca mnstire de voievodul rii Romneti Grigore Ghica ntre 1661 i 1663, iar altul n partea Moldovei, n jurul fostei biserici Domneasc", ctitorie a doamnei Dafina, so ia putneanului Dabija-Vod, nceput n 1665, ultimul an de domnie al acestuia. ntre aceste dou biserici existau o mul ime de dughene pe aa-zisa Strad-Mare a Focanilor", principalul nucleu comercial al oraului. Printre proprietarii dughenelor vechi, amplasate n fa la Strada-Mare, n a doua jumtate a secolului al XVII-lea sunt men iona i numeroi localnici, dar i turci, evrei i armeni. Numrul evreilor a crescut spre sfritul secolului al XVII-lea destul de mult, din moment ce n octombrie 1698 aveau deja o coal a lor, aezat de la Vama Veche ceva mai sus pe Milcov. Prima men iune privind existen a unei coli n Focani dateaz nc de la 15 mai 1634, cnd este atestat prima coal cu limbile de predare slavon i greac, la care a func ionat, n 1676, i cronicarul Simion Dasclu. coli apar i n partea muntean a Focanilor, pentru ca, n 1735, Mnstirea Sf. Ioan se ndatora a da cte 50 de lei unui nv tor, iar n 1780, unul dintre cei 5 dascali ai eparhiei Buzului era la Focani. n 1803, vistieria Moldovei avea n seama ei, printre alte coli, i pe cea greco-romn de la Focani. La nceputul secolului al XIX-lea se fac progrese nsemnate i n domeniul ocrotirii snt ii. n 1803, Focanii Munteni beneficiau de un medic, iar n anul 1814 i voievodul Moldovei, Scarlat Calimachi, hotrte ca epitropii oraului s aduc un medic pentru urbe. Acesta trebuia sa fie "doftor cu tiint, s mul umeasc toat obtea trgului, s mearg oriunde va fi chemat i n orice vreme ar fi i s caute cu toat silin a i srguin a spre bolnavi, pn i pe cei mai sraci din trgove i sau din strini i drume i ce s-ar ntmpla a se mbolnvi n trecere." 10

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Activitatea medicului era ns dificil, pentru c n ora nu se gsea nici o farmacie de unde locuitorii s poata lua doftorii bune, curate i ndestule". Din aceste motive, la struin ele repetate ale locuitorilor oraului, voievodul amintit d carte domneasc n 1816 pentru nfiin area unei spi erii i aducerea unui spi er cu bun tiin i cu vrednicie spitreasc". Dezvoltarea oraului n secolul al XVIII-lea i nceputul celui de-al XIX-lea nu mai poate fi pus la ndoial, o dovad a prosperit ii de atunci constituind-o i construirea unui numr nsemnat de biserici, unele ridicate de breslele de meseriai. Dup primele aduc iuni de ap potabil, n Focanii Munteni sub Constantin Brncoveanu, iar n Focanii Moldovei sub Antioh Cantemir, n 1793, Alexandru Moruzi, voievodul rii Romneti, recunoate dreptul oraului Focani de a folosi o subven ie de 200 taleri din Casa Epitropiei obteti pentru repararea i ntre inerea cimelelor din Focanii Munteni, iar n 1806, Constantin Ipsilanti, domn al Moldovei, aduce ap pe olane n Odobeti (dou cimele) i Focani (nou cimele) de la Pitulusa, localitate din dreapta Milcovului, nu numai pentru trgove ii Focanilor de ambele pr i, ci i pentru strinii i trectorii pmnteni din cele dou ri surori. Se remarc, de asemenea, preocuparile pentru dezvoltarea urbanistic, unele strzi, cum ar fi Strada Mare, fiind pavate cu trunchiuri de copaci, iar peste grla tras din Milcov construindu-se multe poduri. Pentru depozitarea produselor agroalimentare, n special a vinurilor, se construiesc numeroase beciuri. Astfel, n fa a fostei biserici "Domneasc", aflat pe locul Farmaciei nr. 23 de astzi, au fost descoperite 6 beciuri, fiecare cu lungimea de 12 m, l imea de 8 m i nl imea de 2,80 m. Acestea comunicau ntre ele i cu exteriorul printr-un gang. Tot aici, pe sub dughenele care nconjurau biserica, exista un tunel boltit ce ieea ntr-un gang asemntor ce mergea pn la biserica Sf. Dumitru, iar de acolo, dup cum spune tradi ia, pe sub grla de hotar, pna la mnstirea Sf. Ioan din Muntenia. Potrivit unei statistici otomane fcute de Ahmed Pesni Efendi, care a cunoscut foarte bine rile romne, Focanii devansau Ploietii, Buzul i Trgovitea, att ca numr de locuitori, ct i n privin a construc iilor sociale. El avea cteva mii de case (pe ambele pr i), 150 de dughene, o baie i numeroase bresle. Creterea numrului meseriailor a fcut ca produselor locale tradi ionale destinate vnzarii, ntre care cele mai cutate erau vinul, cheresteaua, brnza, vitele de tot felul, s li se adauge noi produse meteugareti, cum ar fi de pild postavurile. Secolul al XVIII-lea a fost ns pentru Focani i o perioada de grele ncercri, asupra oraului abtndu-se ciuma din 1718, ttarii n 1735 i 1758, armatele turceti, austriece i ruseti n timpul rzboaielor din anii 1768-1774 i 1787-1792, unii locuitori ai Focanilor se alturau armatelor ruseti, n speran a eliberrii rilor romne de sub domina ia otoman. n urma acestui 11

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

fapt, la 30 iulie 1788, Nicolae Mavrogheni, domnitorul fanariot al rii Romneti, a deposedat de averile lor numeroi boieri i negustori din Focanii Munteni, pentru c au participat alturi de armatele ruseti la lupta mpotriva turcilor. Oraul trece apoi prin momente grele i la nceputul secolului al XIX-lea, cnd eteritii condui de Vasile Caravia l pustiesc i i dau foc, pentru ca, la numai cteva luni, 300 de zavergii, n frunte cu cneazul Gheorghe Cantacuzino Deleanu, refugiindu-se la Focani dup lupta de la Trgovite, s l incendieze din nou. Dup evenimentele din anul 1821, Focanii cunosc din nou ravagiile ciumei n 1828. Fiind inut de margine a dou ri surori, Focanii au men inut permanent legturile dintre acestea, pe aici trecnd dintr-o parte n alta negustori cu mrfuri sau cltori n timp de pace, iar n vremuri de rzboi, armate prietene sau dumane. Din aceste motive, oraul a dobndit aptitudinea de a percepe nemijlocit evenimentele economico-sociale i politice care aveau loc n cele dou provincii istorice. Niciuna din pr ile oraului n-a putut rmne insensibil la ceea ce se petrecea ntr-o parte sau alta a hotarului. Aa s-a ntmplat i la 1848, cnd masele din ambele pr i ale oraului, conduse de revolu ionari ca Scarlat Trnavitu i Nicu Sontu, crescu i n spiritul ideilor nnoitoare de la mijlocul secolului trecut, au sprijinit intens revolu ia. Iordache Pruncu, starostele de Putna, fidel domnitorului Mihail Sturdza, organizeaz ns ac iuni represive mpotriva elementelor revolu ionare din partea moldoveana a oraului, reuind sa mpiedice izbucnirea revolu iei. n Focanii Munteni ns for ele revolu ionare sunt mult mai puternice, revolu ia triumfnd. n aceasta perioad vine n Focanii Munteni, din partea Guvernului Provizoriu, pentru a ndruma noile autorit i, Nicolae Blcescu. Dup nfrngerea revolu iei sunt reprima i i focnenii de aici care au sprijinit-o. Un moment deosebit n istoria Focanilor l constituie perioada Unirii de la 1859, oraul legndu-i numele de acest mre act na ional pentru totdeauna. Alegerile pentru Divanul ad-hoc au fost ntmpinate la Focani, destinul i istoria l-au propulsat pe Ion Roat din Cmpuri, n 1857, pe nalta scen a vie ii politice. Faptele, n elepciunea i spiritul de dreptate, n elegerea momentului istoric la care participa l-au aezat pentru totdeauna ntre marile personalit i ale vremii. Depunndu-i candidatura n Adunarea Electiv a Moldovei la Focani, Mihail Koglniceanu a fcut-o pentru c a crezut cu trie n sentimentul unionist al oamenilor locului : Dumnezeu ne-a fcut un singur i acelai popor. Acum a sosit timpul ca s i lucrm ca unul i acelai popor. La Focani, la Focani dar! i acolo, mpreun cu binecuvntarea Dumnezeului prin ilor notri, s serbm nvierea Romniei! - avea s declare el ntr-una din edin ele Adunrii Elective.

12

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn i la Bucureti, la 24 ianuarie 1859, a strnit la Focani un entuziasm de nedescris, poporul din ora fcnd o zi de srbtoare din acea zi fericit". Cu acelai entuziasm a fost primit domnitorul la 5 februarie 1859, cnd a vizitat Oraul Unirii. Prin aezarea sa, Focanii determinnd nfiin area aici a unei Comisii Centrale, nsrcinat cu elaborarea legilor comune celor dou Principate, precum i a unei Cur i de Casa ie. Comisia Central, care i-a desfurat lucrrile ntre 10 mai 1859 i 14 februarie 1862, era alctuit din opt reprezentan i moldoveni, printre care i Mihail Koglniceanu, i opt reprezentan i munteni. n cadrul acestei comisii s-au elaborat legi i acte normative care au pus bazele Romniei moderne. Aici s-a redactat primul proiect de Constitu ie a Romniei i tot aici au lucrat poetul Grigore Alexandrescu i confratele su ntru condei Dumitru Dsclescu, un nflcrat sprijinitor focnean al Unirii. nsui domnitorul Al. I. Cuza a pre uit oraul Focani, pe care l-a i unit printr-un decret, la 10 iulie 1862 - Ambele pr i ale oraului, de dincolo i de dincoace de Milcov, vor forma n viitor un singur ora, care va fi reedin a jude ului Putna" - se spunea n decret, i-a ncurajat dezvoltarea pe tot parcursul domniei sale, l-a vizitat de mai multe ori. Aezarea oraului n centrul rii unite i activitatea desfurat de Comisia Central explic propunerea de stabilire a capitalei rii la Focani, proiect care nu s-a realizat datorit, printre altele, i opozi iei Turciei. Oricum, Focanii au rmas n contiin a poporului romn ca Ora al Unirii, lega i organic de ntreaga perioada de formare a Romniei moderne din timpul domniei lui Cuza. Perioada dintre Unire i cucerirea independen ei de stat este pentru Focani, n mai mare msur dect pentru alte orae, deosebit de semnificativ pe linia crerii unor structuri administrative, economico-sociale i culturale. Dup unificarea oficial a administra iei celor dou orae, aici se nfiin eaz trei coli primare, un Gimnaziu (1866), care va deveni Colegiul Na ional Unirea de azi i coala Normal

13

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

de Bie i (1869). Tot acum ncep i primele construc ii edilitare moderne, se traseaz actualul bulevard Dimitrie Cantemir i se nfiin eaz grdina public a oraului. Enumerarea poate ns continua: n 1864 se nfiin eaz Camera de Comer i Industrie, n 1867 se pun bazele Spitalului Jude ean i Comunal, iar n 1873 se organizeaz primul teatru din Focani, sub conducerea lui Ion Lupescu. n timpul Rzboiului de Independen , Regimentul 10 Doroban i din Focani s-a eviden iat prin eroismul su, n luptele din 30 august 1877 pentru cucerirea redutei Grivi a. n asalturile asupra acestei puternice fortificatii otomane au czut maiorul Gh. on u, cpitanul L. Cracalia, locotenentul Chivu Stnescu, sergen i i ostai. Dup cucerirea Independen ei de Stat a Romniei i pn la primul rzboi mondial, ritmul dezvoltrii generale a oraului se intensific, se ridic numeroase edificii publice i apar primele lucrri de art monemental. Astfel, n 1879 se pun bazele bibliotecii publice, n 1891 se amenajeaz Pia a Alimentar, n 1899, la 1 octombrie, s-a pus piatra de temelie a Teatrului, care va fi dat n folosin la 22 noiembrie 1913, prin strduin a i sacrificiile maiorului Gheorghe Pastia, din al crui Testament citm: Subsemnatul maior Gh. Pastia, domiciliat n Focani, n dorin a de a contribui ntr-o msur ct de mic la luminarea i educa ia Neamului Romnesc i care m-am devotat cu tot sufletul prin munc cinstit, mai nti n rndurile otirii pe care am condus-o ca bun patriot, luptnd chiar dup ce am fost rnit n Rzboiul Independen ei, fapt ce mi s-a recunoscut prin acordarea mai multor decora iuni, ntre care i Virtutea Militar" de aur, pus pe piept de nsui Mria Sa Regele Carol pe cmpul de lupt n Bulgaria, iar dup ce am ieit din rndurile armatei, m-am ocupat cu agricultura, unde muncind din greu, cu ncordare i priva iuni zi cu zi mai bine de 40 de ani, vznd necesitatea pentru oraul Focani de a avea un Templu al Artei, am gsit cu cale, ca din economiile agonisite i dup struin a concet enilor mei, s construiesc n anul 1908 un teatru aezat n centrul oraului Focani, oraul meu de natere, pentru a servi ca loca de Cultur i Educa ie Na ional. ntruct aceast institu ie are nevoie de venituri mari, ct i pentru a fi ferit s nu fie supus tuturor umilin elor, m-am hotrt s mai construiesc n oraul Focani nc o oper de cultur numit Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia, ce lam donat primriei Focani, a crui venituri vor servi pentru mrirea i ntre inerea Teatrului Maior Gh. 14

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Pastia, fr ca s i se poata schimba vreodat destina ia...". Trecnd la alte edificii, la 2 aprilie 1912 s-a inaugurat Palatul de Justi ie, n 1916 au fost dezvelite bustul lui Petre Liciu, un virtuoz al scenei romneti i Monumentul Eroilor Vrnceni, oper a sculptorului Oscar Spathe. Tot n aceast perioad apar o seam de publica ii, dintre care amintim "Putna" (1880), Viitorul Putnei" (1884) i Milcovul" (1904). n 1899 a luat fiin coala Secundar de Fete, actualul Colegiu Na ional Al. I. Cuza", iar n 1913 se pun bazele Palatului Administrativ al fostei Prefecturi, dup planurile arhitectului Daniel Renard. Un fapt important este i inaugurarea liniei ferate Buzu-Mreti, n 1881, cu prilejul banchetului de la Focani lansndu-se deviza dezvoltrii prin noi nine". n aceasta perioad se afirm c un puternic focar de cultur Liceul Unirea", ai crui intelectuali de elit desfoar o bogat activitate. Dintre profesorii liceului se remarc istoricul Constantin Giurescu, criticul literar Bogdan Duica, scriitorul I. A. Bassarabescu i al ii. De pe bncile liceului s-au ridicat mari personalit i ale culturii i vie ii publice romneti, cum sunt scriitorul Duiliu Zamfirescu, geograful Simion Mehedin i, istoricul G. G. Giurescu, chimistul Gh. Longinescu, etc. Societ ile culturale contribuie i ele la dinamizarea vie ii cultural-tiin ifice a oraului, un rol important avnd sec ia focneana a Ligii Culturale, nfiin at n 1891, Societatea Filarmonica, nfiin at n 1907, mai nti sub denumirea Doina Vrancei", Societatea Literara Gr. Alexandrescu" din cadrul Liceului Unirea i altele. n timpul primului rzboi mondial, teritoriul din jurul Focanilor a devenit teatru de opera iuni militare, unde urma s se decid nu numai soarta frontului, ci i a rii. La 25 decembrie 1916, oraul intr sub ocupa ie german, de care avea s se elibereze abia la 10 noiembrie 1918. Victoria strlucit a armatelor romne de la Mreti din 6 august 1917 a reaprins n inimile focnenilor flacra speran ei eliberrii patriei. La 8 decembrie 1917, Focanii au cunoscut greaua ncercare a armisti iului semnat n casele Apostoleanu ntre reprezentan ii Armatei Romne i cei ai Puterilor Centrale. Un an mai trziu, cnd la 18 decembrie 1918 Regimentul 50 Infanterie, al crui steag era decorat cu ordinul Mihai Viteazul, se rentorcea n oraul eliberat, zilele negre ale ocupa iei germane erau deja date uitrii. Focnenii nu i-au uitat ns pe eroii care, prin jertfa lor suprem au fcut posibil victoria final. La 21 octombrie, la Liceul Unirea a fost pus o plac comemorativ cu numele fotilor elevi mor i n rzboi. La 5 iunie 1921 a fost omagiat memoria Ecaterinei Teodoroiu, czut n apropiere de Muncelu, cnd osemintele eroinei de la Jiu au trecut prin Focani spre oraul ei natal, iar la 15 mai 1923 focnenii s-au nchinat n fa a osemintelor Eroului Necunoscut. n 1926, n Mausoleul Eroilor ridicat n actualul cartier Focani-Sud au fost depuse osemintele celor care i-au jertfit via a pe meleagurile focnene pentru aprarea pmntului strmoesc. 15

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

n perioada dintre cele dou razboaie mondiale, evolu ia Focanilor cunoate o oarecare stagnare. Se efectueaz doar cteva lucrri edilitare, care nu reuesc s schimbe nf iarea general a oraului: pavarea unor strzi, mbunt irea re elei de alimentare cu ap, construirea unei uzine electrice n 1936, etc. n 1927 se edific totui din banii maiorului Gh. Pastia, Ateneul Popular care i poart numele, de ctre arhitectul Frederich Mandel, cldirea Bncii Na ionale i Palatul Telefoanelor. Ia fiin o coal superioar de comer , n 1931 se pun bazele Muzeului din Focani, iar un an mai trziu se inaugureaz coala de Arte i Meserii. Un plus de nviorare se constat doar n domeniul cultural, diferite societ i, n frunte cu Liga Cultural, ncercnd s atrag publicul la conferin e i spectacole. Apar mai multe publica ii, dintre care se remarc Milcovia, o prestigioas revist de studii regionale, care a aprut ntre 1930 i 1933, iar ntre 1941 i 1942, revista de grai, studiu i crea ie romneasc" Ethnos, condus de folcloristul i filologul Ion Diaconu, profesor la liceul Unirea. Dac n prima jumtate a secolului al XX-lea economia Focanilor era axat pe mica produc ie manufacturier (cteva tbcrii, o fabric de teracot, una de lumnri i cteva ateliere profilate pe diferite meteuguri), comer i activit i bancare, dup 1950 s-a trecut la o puternic industrializare. Trecerea la industrializarea socialist de stat de tip centralizat a nceput cu o unitate de exploatare forestier, dotat, la nivelul anilor 1950, cu utilaje moderne, i a continuat n 1963 cu un combinat de prelucrare a lemnului. Mobila de diferite tipuri produs aici a ctigat repede i pia a extern, att pe rela ia Est, ct i pe rela ia Vest. La fel s-a ntmplat cu ntreprinderea de confec ii nfiin at n 1965, produsele ob inute aici, ieftine i de calitate, fiind foarte cutate pe pia a occidental. Au urmat apoi o ntreprindere de elemente hidraulice i scule achietoare, o ntreprindere de laminate finite pline, alta de aparataj electric de joas tensiune, aprnd apoi i agen ii economici care realizau vase emailate, produse din mase plastice, tricotaje, 16

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

fire bumbac i tip bumbac, fire de ln i tip ln, etc. S-au mai nfiin at de asemenea ntreprinderi de panifica ie, de prelucrare a crnii, a laptelui sau a vinului. Aa s-a creat cu timpul o platform industrial de prelucrare Focani-Sud i ntreprinderi de industrie alimentar n partea estic a oraului. ntreprinderi de stat care prelucrau materia prim din jude , n special strugurii, lemnul i lna, s-au nfiin at desigur i n alte zone. Ponderea cea mai mare o de inea industria alimentar, urmat de industria metalurgic, industria textil i cea de prelucrare a lemnului. Acest lucru a determinat o mare migra iune a popula iei de la sat la ora. Pentru calificarea for ei de munc, pe lng liceele cunoscute, cum ar fi Liceul Unirea, Liceul Al. I. Cuza i Liceul Economic, s-au mai nfiin at licee industriale de electrotehnic, industrie uoar, construc ii, auto, agricol, pe lng acestea func ionnd i scoli profesionale cuprinznd aproape toat gama de meserii. Popula ia oraului crescnd astfel n permanen , a luat un mare avnt construc ia de locuin e. Dup cutremurul din 1977, care, la Focani, a produs pagube nsemnate, autorit ile centrale au aprobat un plan vast de urbanizare i reconstruc ie a localit ii, trasndu-se astfel bulevarde largi, cum ar fi cel al Unirii, Independen ei sau Bucureti, pe laturile crora s-au nl at blocuri cu opt i zece etaje. n afara blocurilor din centrul oraului s-au ridicat cartiere n toata regula, cum ar fi Focani-Sud, Gara, Bahne, Obor. Focanii s-au dezvoltat ca ntindere ncepnd cu sfritul secolului al XVIII-lea n dauna satelor i suprafe elor din jur, ca urmare a prosperit ii economice, dar i a creterii demografice. Printre primele informa ii privitoare la numrul locuitorilor urbei sunt considerate cele din secolul al XVII-lea, provenind de la Paul din Alep i Evlia Celebi. Date ceva mai sigure le gsim ns n Cartografia de la 1774, unde se arat ca partea moldoveneasc a trgului numra 170 de familii, ocupa iile locuitorilor fiind de tbcari, lumnrari, morari, olari, cldrari, lemnari, negustori, hangii, cafegii, crciumari. n anul 1816, conform Condicii Vistieriei Moldovei, Focanii apar innd acestui principat aveau 480 de familii i este presupus ca i partea munteana a oraului s fi avut cam acelai numr de familii, organizate administrativ pe mahalale i uli i. n statisticile din 1832, primul recensmnt cu caracter demografic biologizat, Focanii sunt men iona i cu 4795 de locuitori, iar n 1859, Ion Ionescu de la Brad consemna 9752 de locuitori, dintre care 5252 brba i i 4502 femei. Dup unificarea celor dou pr i ale oraului din 1862, popula ia acestuia a crescut de la 23.601 locuitori n anul 1899 la 27.960 n 1948. n anul 1968, cnd "oraul de pe Milcov" devine reedin de jude , numrul locuitorilor se ridic la 36.644, n 1987 ajungnd la 90.437, n care sunt cuprinsi i locuitorii din Cmpineanca, Goleti i Mndreti. La recensmntul din 1992, municipiul Focani numra 101.335 locuitori cu domiciliul stabil, din care 49.329 barba i i 52.006 femei. Pe na ionalit i - 100.359 erau romni, 768 romi, 63 maghiari,

17

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

31 germani i 114 - alte na ionalit i. Dup cinci ani, popula ia a sczut uor sub 100.000 de locuitori, stabilizndu-se n jurul acestei cifre.

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL


2.2.1. CARACTERISTICILE RELIEFULUI Teritoriul administrativ Focani este situat n zona de curbur a Carpa ilor Orientali, n partea cea mai de nord a Cmpiei Romne i anume Cmpia Siretului i cuprinde municipiul Focani i localit ile Mndreti Moldova i Mndreti Munteni. Din punct de vedere geomorfologic, ntreaga zon are aspect de cmpie, cu altitudini de 50 58 m deasupra nivelului mrii i panta de cca. 5% de la nord-vest ctre sud-est. Municipiul s-a dezvoltat pe vechiul curs al rului Milcov, la 45041` latitudine nordic i 27012` longitudine estic. 2.2.2. RE EAUA HIDROGRAFIC2 Municipiul Focani este flancat de rul Putna spre est la o distan de 7 km i de rul Milcov spre sud la o distan de 2 km. Teritoriul municipiului este traversat i de cursul de ap Cacaina Veche, n mare parte regularizat (canale indiguite). Sporadic se produc inunda ii i n lungul canalelor (mai cu seam partea nord-nord estic a oraului). Pe teritoriul municipiului Focani, n zona Mndreti este situat Balta Mndreti pe care se practic n general pescuitul.

2.2.3. CLIMA3 Perimetrul care face obiectul acestui studiu se ncadreaz ntr-o zon cu clim temperat continental de cmpie, caracterizat prin urmtoarele valori (dup Monografia Geografic a Romniei zona Focani):

Regimul temperaturilor : - temperatura medie anual: - temperaturile medii multianuale n luna ianuarie: - temperaturile medii multianuale n luna iulie:
2

+9,00 C -3,00 C +22,00 C

Conform STUDIU GEOTEHNIC PENTRU PUG mun. FOCANI, jud. VRANCEA, ntocmit de SC HIDROGEO TEHNIC PROIECT SRL

Idem

18

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

- temperatura maxim absolut: - temperatura minima absolut: Adncimea maxima de nghe : - numrul mediu al zilelor fr nghe : - numrul mediu al zilelor cu nghe (00 C): Regimul precipita iilor:

+42,30 C -33,70 C 0,90 - 1,00 m 148 zile/an 155,8 zile/an

Volumul precipita iilor depete 400 mm, lunile cele mai ploioase fiind mai iunie, iar cele mai secetoase decembrie februarie. Precipita iile atmosferice prezint varia ii importante de la un loc la altul, att datorit altitudinii ct i a circula iei diferite a maselor de aer. Cantitatea total de precipita ii, n 2008, la Focani a fost de 495.5 l/mp. - precipita iile medii multianuale: - luna cea mai ploioas: - luna cea mai secetoas: 400 - 550 mm mai iunie decembrie - februarie

ncrcri date de zpad : - ncrcarea din zpada pe sol, pentru o perioad de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp ncrcri date de vnt: - presiunea de referin a vntului, mediat pe 10 min. la 10 m i 50 ani interval mediu de recuren : 0,5 kPa Regimul vnturilor: Vnturile dominante sunt cele de NV SE, canalizate pe culoarul Siretului i sunt vnturi uscate generatoare de temperaturi extreme. La nceputul verii, mase de aer cald se deplaseaz dinspre Africa spre nord, determinnd o vreme cald i cu precipita ii reduse. Dinspre nord vest i nord vnturile aduc o vreme rece i umed. Efectul de fohn 4este prezent n toate anotimpurile, dar cu frecven mai mare iarna. Vnturile calde, mai rare, bat dinspre sud, sud-est.

Conform www.geografie.uvt.ro Efectul de fohn se produce atunci cnd, din diferite cauze, pe doi versan i ai unui munte avem diferen de presiune (pe unul maxim i pe altul minim), aerul mai dens urc pe munte i coboar pe partea cealalt a acestuia. Aerul antrenat pe panta ascendent se rceste dup adiabata uscat (se rceste cu 1C/100m), pn la satura ie, cnd, prin condensare, eliberndu-se cldura latent, se va rci dup adiabata umed (0,5oC/100m). Pe creast norul se precipit sau si urmeaz calea pe orizontal, iar un fileu de aer uscat coboar cu panta. La coborre, prin comprimare aerul se nclzeste i fiind uscat, se va nclzi dup adiabata uscat (1C/100m). Vntul cald i uscat care coboar pe panta unui munte reprezint efectul de fohn.

19

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

2.2.4. CARACTERISTICILE GEOTEHNICE5


2.2.4.1. DATE GEOLOGICE I GEOMORFOLOGICE GENERALE6

Din punct de vedere geologic, subteranul municipiului Focani poate fi structurat astfel : Holocen superior bine dezvoltat, constituit din pietriuri i nisipuri de teras i lunc la partea inferioar i argile loessoide la partea superioar. Pleistocen mediu i inferior de asemenea bine dezvoltat, a constituit de pietriuri i nisipuri cu intercala ii argiloase Levantin Cuaternar inferior constituit predominant din pietriuri cu bolovni i nisip, cu grosimi ce depesc local 800 m (Mgura Odobeti). n adncime sunt prezente forma iuni Meotian, Pontian, Dacian cu nclinri de 10 150, ce se afund sub sedimentele mai recente.
2.2.4.2. CONSIDERA II HIDROGRAFICE I HIDROGEOLOGICE7

Municipiul Focani s-a dezvoltat pe fostul curs al rului Milcov, pe zona rezultat din reunirea conurilor de dejec ie a rurilor Milcov i Putna. Cursurile de ap au pant redus i prezint o serie de meandre, bra e vechi i albii minore foarte largi, n mare parte colmatate n prezent. Rul Milcov are caracter toren ial nepermanent, putnd s sece n perioadele secetoase. Milcovul este afluent dreapta al rului Putna. Ambele ruri inund zone din intravilan la debite mari, toren iale. Teritoriul municipiului este traversat i de Valea Cacaina, n mare parte regularizat (canale indiguite). Sporadic se produc inunda ii i n lungul canalelor (mai cu seam partea nordnord estic a municipiului). Hidrogeologia zonei este legat de apele de suprafa i de aportul important al apelor meteorice. Cercetrile din zon arat prezen a a dou complexe acvifere distincte i anume complexul acvifer de suprafa (cca. 20 60 m adncime) i complexul acvifer de adncime (100 200 m adncime).

5
6

Conform STUDIU GEOTEHNIC PENTRU PUG mun. FOCANI, jud. VRANCEA, ntocmit de SC HIDROGEO TEHNIC PROIECT SRL

Idem 7 Idem

20

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Stratele acvifere sunt cantonate n pietriuri i nisipuri holocene (acviferul freatic) i bolovniuri n masa nisipoas (stratele de Cndeti). Aceste dou complexuri acvifere sunt separate de un strat argilos impermeabil, de min. 20 m grosime. Direc ia general de curgere a curentului acvifer este de la nord-vest ctre sud-est, cu panta medie de 0,8 1,00 %0. Debitele pot ajunge uor la 30 l/sec i permeabilit i de 17 39 m/zi (cu o medie de 27 m/zi). Nivelul apei subterane variaz ntre 10,00 13,00 m adncime n zona estic i peste 18,00 m n zona vestic. n zona sudic apele pot aprea la 2,00 4,00 m adncime, ns se consider c aceste ape reprezint pierderi din re ele. Exist o serie de foraje adnci, ce exploateaz apele n vederea alimentrii cu ap a locuitorilor, cu adncimi de 175 200 m (front captare Focani Sud, foraje pe bulevardul Unirii, front captare Focani Suraia i foraje la diferite unit i industriale). Buletinele de analiz ale apelor exploatate arat c apele se ncadreaz n limitele de potabilitate admise.
2.2.4.3. DATE SEISMICE8

Teritoriul jude ului Vrancea corespunde celei mai active zone seismice din ara noastr. Rspndirea focarelor de cutremure pune n evidenta existen a a dou zone: Zona 1: trunchiul Vrncioaia-Tulnici-Soveja, unde se produc cutremure la adncimi ntre 80-160 km, legat de curbura arcului carpatic. Zona 2: n regiunea de cmpie ntre Rmnicul Sarat, Mreti i Tecuci cu cutremure mai pu in adnci. Seismele cu epicentru n Vrancea au origine tectonic, fiind provocate de deplasrile blocurilor scoar ei sau alte pr i superioare ale nveliului, n lungul unor falii formate anterior sau n lungul unora foarte adnci. Cutremure devastatoare, cu magnitudinea cuprins ntre 7 i 8 grade pe scara Richter, s-au nregistrat n 8 octombrie 1620, 9 august 1679, 12 iunie 1701, 13 mai 1738, 6 aprilie 1790, 26 octombrie 1802, 1829, 28 ianuarie 1838. n secolul al XX-lea, cele mai semnificative evenimente au avut loc la 25 mai 1925, 10 noiembrie 1940 care, a distrus aproape n ntregime oraul Panciu avnd magnitudinea de 7,4 grade, 4 martie 1977 cu magnitudinea de 7,2

Conform STUDIU GEOTEHNIC PENTRU PUG mun. FOCANI, jud. VRANCEA, ntocmit de SC HIDROGEO TEHNIC PROIECT SRL

21

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

grade, 30 august 1986 cu magnitudinea de 7 grade, 30 i 31 mai 1990 cu magnitudinea de 6,9 respectiv 6,4 grade. Analiza factorilor de risc la nivelul municipiului Focani trebuie s in cont n mod prioritar de faptul c cea mai important zon seismic din Romnia se afl n zona Vrancea. Conform normativului P100-1/2006, perimetrul municipiului Focani este caracterizat prin urmtoarele valori : valoarea de vrf a accelera iei terenului pentru cutremure avnd IMR=100 ani : ag = 0,32 g

2.2.4.4. DATE GEOTEHNICE9

Cercetarea s-a efectuat prin observa ii directe asupra terenului (deschideri naturale) i prin analiza informa iei geotehnice cunoscut n zon din cercetri anterioare (foraje geotehnice). n subteranul zonei sunt prezente forma iuni cuaternare, cu o structur ncruciat (specific conurilor de dejec ie), reprezentate prin depozite fine (argile, argile prfoase, nisipuri prfoase) cu caracter loessoid, local cu contractilitate medie i intercala ii grosiere (pietriuri, nisipuri). De asemenea, exist aproape pe ntreaga suprafa a oraului un strat vegetal fosil ngropat (lut negru). Pe baza acestor foraje au fost diferen iate patru tipuri majore de teren de fundare (ntreg teritoriul a fost structurat n 4 zone, de la sud ctre nord): Zona A reprezint partea de sud a municipiului (locuin e i zona industrial) i se caracterizeaz prin prezen a unor pmnturi nisipoase - prfoase afnate sau mediu ndesate, depuse peste argile prfoase macroporice, cu concre ii de calcar, plastic consistente, saturate cu ap. Urmeaz un strat de sol, urmat de alternan e de pmnturi argiloase prfoase sau nisipoase. Freaticul apare la adncimi de 2,00 2,50 m (dei forajele vechi indic cote de 7,00 8,00 m de prezen ale freaticului). Se presupune c nivel apei subterane a crescut din cauza pierderilor de ap din re elele de alimentare cu ap i canalizare. Pmnturile sunt afnate sau mediu afnate i dau tasri considerabile sub sarcin, sunt saturate cu ap i deci dificile pentru fundare. n aceast zon adncimea de fundare recomandat (funda ii directe) este de 1,00 1,50 m, fr subsoluri sau alte spa ii subterane utilizabile. Apele subterane pot fi agresive (agresivitate slab sulfatic sau slab carbonic), deci vor fi necesare re ete de betoane rezistente la ac iunea agresiv a apei subterane.
9

Conform STUDIU GEOTEHNIC PENTRU PUG mun. FOCANI, jud. VRANCEA, ntocmit de SC HIDROGEO TEHNIC PROIECT SRL

22

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Zona B - se continu ctre nord, n continuarea zonei A i cuprinde cartierul Longinescu i zona strzilor Unirii, Brailei, Pia a Victoriei etc. n aceast zon sunt prezente argile i argile prfoase cu concre ii de calcar, plastic vrtoase sau tari, sensibile la umezire (loessoide grupa A). Urmeaz acel orizont de sol vegetal fosil, dispus peste argil i nisipuri. Zona a mai fost construit, n subteran fiind prezente accidente de tipul beciuri, hrube etc. umplute cu pmnt sau balast compactat. Nivelul apei subterane a fost interceptat sub 10,00 m adncime. Din aceste motive i n aceast zon condi iile de fundare sunt medii sau dificile. Se accept fundarea direct la adncimi condi ionate de regimul de nl ime al viitoarelor cldiri (apa subteran nu influen eaz adncimea de fundare) i de prezen a accidentelor subterane. Se vor respecta prevederile P7/2000 privind fundarea pe pmnturi loessoide. Zona C reprezinta o fie de 200 250 m l ime, care traverseaz municipiul de la vest ctre est i care urmrete fostul curs al rului Milcov, n prezent colmatat. n subteran sunt prezente sedimente fine (prafuri, prafuri nisipoase, argile prfoase, maluri etc.) cu intercala ii de pietri i bolovni n masa de nisip (sub 4,00 m adancime). Nisipurile sunt mediu ndesate, iar frac iunea fin, argiloas-prfoas este sensibil la umezire (dei pmnturile n ansamblu nu sunt loessoide). Apa subteran este situat sub 13,00 m adncime i nu va influen a execu ia funda iilor sau a spa iilor subterane utilizabile. Problema este prezen a unor pmnturi mloase sau a unor umpluturi la cotele de fundare, care impun local fundarea pe perne de balast (dup ndeprtarea malurilor sau a umpluturilor). Adncimea i modul de fundare (direct sau indirect) sunt deci condi ionate de grosimea umpluturilor i prezen a orizonturilor mloase. n general se impune construirea unor subsoluri, pentru valorificarea excava iilor necesare ndeprtrii malurilor sau umpluturilor. Zona D - reprezint partea de nord a municipiului, ncepnd cu zona grii, Pia a Independen ei, zona teatru etc. n subteran sunt prezente argile cu intercala ii prfoase, plastic vrtoase i mediu contractile, depuse peste nisipuri cu ndesare medie i argile macroporice (sensibile la umezire). Local apar intercala ii grosiere (nisip cu pietri) lentiliforme. Apa este prezent sub 12,00 13,00 m adncime i nu va influen a proiectarea i executarea construc iilor. Caracterul contractil al pmnturilor din suprafa impune fundarea sub 2,00 m adncime (conform NE 0001/1996 Normativ privind fundarea pe pmnturi cu umflri i contrac ii mari). 23

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Din punct de vedere al construibilittii, se pot separa urmtoarele zone : a. Zone fr restric ii (bune) pentru construit cuprind n mare parte intravilanul administrativ Focani i reprezint terenuri fr probleme. n aceste zone pot fi amplasate orice fel de construc ii, respectndu-se ns capacitatea portant a pmnturilor de fundare. b. Zone construibile, ns cu amenajri reprezint zonele care necesit msuri constructive sau amenajri i anume: zonele n prezent inundabile, dar unde vor fi necesare lucrri de regularizare (continuarea celor existente), zonele de protec ie cimitire, monumente istorice i arhitecturale etc. Autorizarea construc iilor se va face pe baza unor studii geotehnice, care s recomande msurile constructive suplimentare specifice amplasamentului examinat. c. Zone cu restric ie de construire sunt zonele de protec ie a surselor de ap (pu uri forate izolate, fronturi de captare, sta ii de pompe, rezervoare etc.) i a cursurilor de ap (impuse de Apele Romne), a re elelor electrice de medie i nalt tensiune, zona de protec ie a sta iei meteorologice i a cii ferate. n aceste zone nu se mai poate construi. n categoria terenurilor construibile cu amenajri sau cu restric ie de construire sunt incluse terenuri care nu au probleme geotehnice, dar unde sunt impuse restric ii de alt ordin: perimetre de protec ie surse de ap, cimitire, re ele electrice, monumente istorice i arhitecturale sau rezerva ii naturale etc. Aceste perimetre nu apar n totalitate pe planurile ataate. Monumentele i re elele electrice sunt foarte numeroase, iar perimetrele de protec ie se suprapun i nu au mai fost materializate pe raionare.
2.2.4.4.1. CATEGORIA GEOTEHNIC A AMPLASAMENTULUI10

Riscul geotehnic pe cuprinsul intravilanului municipiului Focani poate fi considerat n general moderat - categoria geotehnic 2.

10

Conform STUDIU GEOTEHNIC PENTRU PUG mun. FOCANI, jud. VRANCEA, ntocmit de SC HIDROGEO TEHNIC PROIECT SRL

24

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

La proiectarea unor viitoare construc ii vor fi necesare studii geotehnice detaliate, pe baz de foraje geotehnice (cu analize specifice de laborator i care s recomande eventuale msuri constructive speciale).
2.2.4.5.DISFUNC IONALITA I11

Perimetrul municipiul Focani prezint o serie de restric ii din punct de vedere al construibilit ii, enumerate anterior (zone inundabile la ape mari, zone de protec ie surse de ap, cursuri de ap, ci ferate, monumente, cimitire, re ele electrice, platforma meteo etc.). Vor fi necesare lucrri de regularizare a canalelor sau a cursurilor de ap sau, daca este cazul, repara ii ale lucrrilor deteriorate, pentru a mpiedica inundarea n continuare a zonelor nvecinate. n acest sens vor fi ntocmite hr ile de risc natural la inunda ii (n faza detaliat) conform HGR 447/2003. Nu se va construi n perimetrele de protec ie ale re elelor de nalt tensiune sau ale surselor de ap, zona de protec ie a cii ferate sau a sta iei meteo. Pe planurile de situa ie anexate au fost eviden iate zonele cu probleme, fiind mpr ite n categorii cu grad diferit de restric ionare din punct de vedere al construibilit ii. S-a pus accent pe zonele situate n intravilan. Un alt aspect l reprezint poluarea dat de unele unit i industriale. Este poluat atat solul ct i apele subterane n zona industrial sudic (unde freaticul este ridicat, n mare parte datorita aportului din pierderile din re elele de ap i canalizare).
2.2.4.6. CONCLUZII I RECOMANDRI 12

Terenul n amplasamentul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilit ii generale (nu este afectat de eroziuni i alunecri de teren active). Singura problem este inundarea unor terenuri din zona de nord a municipiului, la ape mari. Exista lucrari de regularizare ale canalelor (Cacaina n special), dar acestea vor trebui continuate sau refacute (acolo unde sunt degradate). Teritoriul municipiului este traversat de re ele electrice supraterane de medie i nalt tensiune, care necesit perimetre de protec ie lateral.

11 12

Idem Conform Studiului Geotehnic anexat, elaborat de S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.

25

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Pe teritoriul municipiului sunt prezente obiective poluante n zona sudic, industrial. n jurul lacurilor din localitatea Mndreti se impune de ctre Apele Romne o zon de protec ie, unde nu sunt admise construc ii. Tot n aceast localitate se inten ioneaz amplasarea unor construc iii pe nite loturi dispuse ntr-o zon secat n prezent, dar unde au existat lacuri. n aceasta zona vor fi necesare lucrri speciale, ce se vor executa pe baza unor studii detaliate (n adncime fiind prezente cu siguran pmnturi mloase). Aceste terenuri vor fi ncadrate n categoria celor cu restric ii i amenajri. Zone unde este interzis construirea sunt perimetrele de protec ie ale surselor de ap, ale cii ferate i ale platformei meteorologice (restric ii prevzute i n PUG-ul anterior). Pmnturile prezente n subteranul imediat al zonei sunt n general "medii sau dificile pentru fundare", fiind reprezentate prin pmnturi loessoide sau contractile, uneori saturate cu ap (zona sudic). Se accept ns n cele mai multe cazuri fundarea direct a construc iilor (respectnd nu numai STAS 3300/2-85, ci i prevederile P7/2000 i NE 0001/1996), adncimea de fundare fiind ns condi ionat de grosimea umpluturilor i nivelul freaticului. Presiunile conven ionale de baz pentru aceste pmnturi variaz ntre 150 300 kPa pentru pmnturile fine. Local se impune fundarea pe perne de balast sau pilo i, n cazul unor umpluturi sau maluri cu grosimi considerabile i construc ii cu regim ridicat de nl ime. Apa subteran este prezent n teren n general, ca mediu acvifer freatic discontinu, la adncimi ce variaz ntre 2,00 2,50 m adncime n zona sudic i peste 10,00 13,00 m adncime n rest. Cotele de prezen ale apei subterane condi ioneaz executarea unor spa ii utilizabile n subteran. La proiectarea unor viitoare construc ii se va ine seama de ncadrarea terenului n func ie de construibilitatea acestuia i anume : terenuri cu restric ie pentru construit unde nu se recomand amplasarea unor construc ii i anume n interiorul unor perimetre de protec ie (ale surselor de ap, re ele electrice de nalt i medie tensiune, ci ferate, sta ie meteo etc.). n aceste zone nu se recomand amplasarea unor construc ii. De asemenea, se restric ioneaza desfurarea unor anumite activit i (conform legisla iei n vigoare).

26

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

terenuri construibile, ns cu amenajari specifice parte din intravilanul municipiului (unde exist deja construc ii) i unde restric iile sunt impuse de prezen a unor monumente, cimitire etc. O alt restric ie este impus de executarea unor lucrri noi de regularizare ale canalelor pentru a elimina riscul inundabilit ii. De asemenea vor fi prevzute restric ii i n zona loturilor din Mndresti, pozi ionate pe o fost balt. Se vor putea amplasa construc ii numai pe baza unor studii geotehnice pe baz de foraje, care pot s recomande msuri de fundare sau constructive speciale.

- terenuri construibile, fr restric ii o parte a intravilanului, respectiv zone deja construite, stabile i fr inunda ii sau orice fel de restric ii. Aici se pot executa construc ii noi, extinderi sau reamenajari ale construc iilor existente, fr msuri constructive speciale.

2.3. MONUMENTE ALE NATURII I ISTORICE


2.3.1. MONUMENTE ISTORICE 13 LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 municipiul Focani cf. Ordinului nr. 2314/8 iulie 2004 al Ministrului Culturii i Cultelor i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, an 172 (XVI), Nr. 646 bis din 16 iulie 2004. 1 VN-I-s-B-06339 - municipiul Focani, zona de sud a municipiului, la 500 m de calea ferat, n pct. Bariera Coteti Aezarea de la Focani, punct "Bariera Coteti" 146 VN-II-m-B-06400 - Cas, municipiul Focani, str. Avntului 11, 1928 147 VN-II-m-B-06401 - Cas, municipiul Focani, str. Blcescu Nicolae 22, sf. sec. XIX 148 VN-II-m-A-06402 - Biserica Naterea Maicii Domnului, municipiul Focani, str. Brnu iu Simion, nr. 3, Spunaru 1783 149 VN-II-m-B-06403 - Casa Zaharia, municipiul Focani, str. Brnu iu Simion 9-11, sec. XIX 150 VN-II-m-B-06404 - Liceul Unirea - corp A, municipiul Focani, str. Bolliac Cezar, 15 mijl. sec. XIX 151 VN-II-m-B-06405 - Cas de rugciune, municipiul Focani, str. Borzeti 1, sec. XIX 152 VN-II-m-B-06406 - Casa Sclavone, municipiul Focani, str. Cernei 12bis, sec. XIX 153 VN-II-m-B-06407 - Casa colonel Albu municipiul Focani str. Cernei 22 1894 154 VN-II-m-B-06408 - Cas, municipiul Focani, str. Cernei 27-29, nc. sec. XX 155 VN-II-m-B-06409 - Cas, municipiul Focani, str. Cernei 35, nc. sec. XX
13

Conf. Studiu Istoric General de Fundamentare a PUG municipiul Focani, ntocmit de SC FORUM ART SRL.

27

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

156 VN-II-m-B-06410 - Casa Huianu, municipiul Focani, str. Comisia Central 11, 1914 157 VN-II-m-A-06411 - Biserica Sf. Nicolae - Vechi, municipiul Focani,str. Coteti 1, 1713 1716 158 VN-II-m-B-06412 - coala comercial, municipiul Focani, str. Coteti 17, nc. sec. XX 159 VN-II-m-B-06413 - Biserica armeneasc Sf. Gheorghe, municipiul Focani, str. Coteti 22, 1789 160 VN-II-m-B-06414 - Casa Gr. Giurgea, municipiul Focani, str. Coteti 25, 1904 161 VN-II-m-B-06415 - Casa Macridescu, municipiul Focani, str. Cuza Vod 4, 1892 162 VN-II-m-A-06416 - Casa Macridescu, municipiul Focani, str. Cuza Vod 6, sf. sec. XIX 163 VN-II-m-A-06417 - Tribunalul jude ean, municipiul Focani, str. Cuza Vod 8, 1909 164 VN-II-m-B-06418 - Casa Gorciu, municipiul Focani, str. Cuza Vod 18, sf. sec. XIX 165 VN-II-m-A-06419 - Pichetul de Grani nr. 45 i Vama Veche, municipiul Focani, str. Cuza Vod 21, sec. XVIII 166 VN-II-m-B-06420 - Casa Tatovici, municipiul Focani,str. Cuza Vod 35, sf. sec. XIX 167 VN-II-m-B-06421 - Casa Leon Cracalia, municipiul Focani, str. Cuza Vod 41, sec. XIX 168 VN-II-m-B-06422 - Casa Stnescu, municipiul Focani, str. Cuza Vod 43, 1893 169 VN-II-m-B-06423 - coala Rarincescu, municipiul Focani, str. Cuza Vod 46, 1843 - 1845 170 VN-II-m-B-06424 - Liceul Alexandru Ioan Cuza corp A, municipiul Focani, str. Cuza Vod 47, 1930 - 1931 171 VN-II-m-B-06425 - Cas, municipiul Focani, str. Cuza Vod 49, nc. sec. XX 172 VN-II-m-B-06426 - Casa Apostoleanu, municipiul Focani, str. Cuza Vod 50-52, 1873 173 VN-II-m-B-06427 - Biserica Sf. Dumitru ,municipiul Focani, str. Eroilor 3, 1696 - 1700 174 VN-II-m-B-06428 - Biserica Intrarea Maicii Domnului n Biseric, municipiul Focani str. Fgra 3, Ovidenia 1789 - 1798, rep.1898 - 1899 175 VN-II-m-B-06429 - Biserica Sf. Voievozi, municipiul Focani, str. Garofi ei 7, 1744 - 1746 176 VN-II-m-B-06430 - Casa Alaci (fost pension), municipiul Focani, Bd. Grii 1, sec. XIX 177 VN-II-m-B-06431 - Casa tefnescu, municipiul Focani, Bd. Grii 5, sf. sec. XIX 178 VN-II-m-B-06432 - Casa Ibrileanu, municipiul Focani, Bd. Grii 6, sec. XIX 179 VN-II-m-B-06433 - Casa Damian, municipiul Focani, Bd. Grii 8, 1904 180 VN-II-m-B-06434 - Casa Longinescu, municipiul Focani, Bd. Grii 10 ,sf. sec. XVIII 181 VN-II-m-B-06435 - Casa Cristoff Garabet (Tnsescu), municipiul Focani, Bd. Grii 12, 1880 182 VN-II-m-B-06436 - Casa Cristache Solomon, municipiul Focani, Bd. Grii 22, nc. sec. XX

28

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

183 VN-II-m-B-06437 - Biserica Sf. Nicolae, municipiul Focani, str. Ghioceilor 9, sf. sec. XVIII 184 VN-II-m-B-06438 - Cas, municipiul Focani, str. Greva de la Grivi a 24, nc. sec. XX 185 VN-II-a-B-06439 - Ansamblul bisericii Sf. Gheorghe - Nord, municipiul Focani, Bd. Independen ei 20, sec. XIX, ref. 1919 186 VN-II-m-B-06439.01 - Biserica Sf. Gheorghe - Nord, municipiul Focani, Bd. Independen ei 20, 1919 187 VN-II-m-B-06439.02 - Clopotni , municipiul Focani, Bd. Independen ei 20, 1839 188 VN-II-m-B-06440 - Biserica Sf. Apostoli" de la Ocol, municipiul Focani, Bd. Independen ei 46, 1850 189 VN-II-m-B-06442 - Casa Gheorghe Botez, municipiul Focani, str. Iptescu Ana 12, sec. XIX 190 VN-II-m-A-06443 - Banca Na ional municipiul Focani str. Koglniceanu Mihail 1 1926 191 VN-II-m-B-06444 - Casa Blum, municipiul Focani, str. Koglniceanu Mihail 7, sec. XIX 192 VN-II-m-B-06445 - Fosta Camer de Comer , municipiul Focani, str. Koglniceanu Mihail, 12 sec. XIX 193 VN-II-m-B-06446 - Casa dr. Blum, municipiul Focani, str. Koglniceanu Mihail 13, sf. sec. XIX 194 VN-II-a-A-06447 - Ansamblul bisericii Proorocul Samuil, fosta municipiul Focani, str. Mare a Unirii 6, mnstire "Roman" 1756 - 1789 195 VN-II-m-A-06447.01 - Biserica Proorocul Samuil municipiul Focani , str. Mare a Unirii 6 1756 196 VN-II-m-A-06447.02 - Zid de incint municipiul Focani, str. Mare a Unirii 6, 1789 197 VN-II-m-B-06448 - municipiul Focani, str. Mreti 74 n Cimitirul Nordic, Cavoul Apostolescu, sec. XIX 198 VN-II-a-B-06449 - Ansamblul bisericii Sf. Voievozi - Stamatineti, municipiul Focani, str. Moldova 5, sec. XVIII 199 VN-II-m-B-06449.01 - Biserica Sf. Voievozi - Stamatineti, municipiul Focani, str. Moldova 5, 1789 - 1798 200 VN-II-m-B-06449.02 - Zid de incint, municipiul Focani, str. Moldova 5, sec. XVIII 201 VN-II-m-B-06450 - Cas, municipiul Focani, str. Muntenescu, aviator 38, sf. sec. XIX 202 VN-II-m-B-06451 - Casa I. Brtil, municipiul Focani, str. Oituz 62, 1901 203 VN-II-m-B-06452 - Biserica Intrarea Maicii Domnului n Biseric, municipiul Focani, str. Ovidenia 9, 1789 - 1798 204 VN-II-m-B-06453 - Biserica Adormirea Maicii Domnului - Donie, municipiul Focani, str. Pastia Gheorghe Maior 12, nc. sec. XVIII 205 VN-II-m-A-06454 - Biserica Sf. Nicolae Nou, municipiul Focani, str. Popa apc 3, Cartier Tbcari, 1732 29

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

206 VN-II-m-B-06455 - Casa baron Capri, municipiul Focani, Bd. Republicii 8, sf. sec. XIX 207 VN-II-m-B-06456 - colile Armeneti, municipiul Focani, str. Republicii 3A-3B, sf. sec. XVIII 208 VN-II-m-B-06457 - Casa Ferhat, municipiul Focani, str. Republicii 9, sec. XIX 209 VN-II-m-B-06458 - Casa Honig Moritz - Georgescu, municipiul Focani, str. Republicii 12, 1895 210 VN-II-m-B-06459 - Cas, municipiul Focani, str. Republicii 14, sec. XIX 211 VN-II-m-B-06460 - Cas, municipiul Focani, str. Republicii 16, nc. sec. XX 212 VN-II-m-A-06461 - Cldirea Prefecturii, municipiul Focani, str. Republicii 71, 1926 213 VN-II-m-A-06462 - Teatru Maior Gh. Pastia, municipiul Focani, str. Republicii 77, 1909 1913 214 VN-II-m-B-06463 - Casa dr. Boiu, municipiul Focani, str. Republicii 97, sf. sec. XIX 215 VN-II-m-B-06464 - Biserica Adormirea Maicii Domnului, municipiul Focani, str. Rodnei 3, Cartier Tbcari 1760 - 1770, transf. 1898 216 VN-II-m-B-06465 - Tbcria Tchi Nistor, municipiul Focani, str. Rodnei 12, Cartier Tbcari, 1896 217 VN-II-m-B-06466 - Cas. municipiul Focani, str. Sava Gh., maior 4, sec. XIX 218 VN-II-m-B-06467 - Casa Ggiulescu, municipiul Focani, str. Sava Gh., maior 10, 1889 219 VN-II-m-B-06468 - Casa colonel Patriciu, municipiul Focani, str. Sava Gh., maior 17, sf. sec. XIX 220 VN-II-m-B-06469 - Casa Puc, municipiul Focani, str. on u Maior 4 221 VN-II-m-B-06470 - Casa Tomescu (Schmoll), municipiul Focani, str. tefan cel Mare 18, sec. XIX 222 VN-II-m-B-06471 - Casa Brileanu, municipiul Focani, str. tefan cel Mare 21, 1889 223 VN-II-m-B-06472 - Casa Chiri escu, municipiul Focani, str. tefan cel Mare, 25-27, sec. XIX 224 VN-II-m-B-06473 - Casa Eliade Holban, municipiul Focani, str. tefan cel Mare 35, 1928 225 VN-II-m-B-06474 - Cas, municipiul Focani, str. tefan cel Mare 37, nc. sec. XX 226 VN-II-m-B-06476 - Casa Nistor, municipiul Focani, str. Tbcari, sec. XIX 227 VN-II-m-B-06477 - Casa Giurgea, municipiul Focani, str. Tbcari 3, nc. sec. XX 228 VN-II-m-B-06478 - Cas, municipiul Focani, str. Tbcari 9, sec. XIX 229 VN-II-m-B-06479 - Biserica Sf. Spiridon ,municipiul Focani,str. Tbcari 41, Cartier Tbcari, 1820 - 1826 230 VN-II-m-B-06480 - Cas, municipiul Focani, str. Ttulescu 15, nc. sec. XX 231 VN-II-m-B-06481 - Cas, municipiul Focani, str. Timi 4, sec. XIX 30

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

232 VN-II-m-B-06482 - Casa dr. Saideman, municipiul Focani, str. Titulescu Nicolae 1, sec. XIX 233 VN-II-m-B-06483 - Cas, municipiul Focani, str. Titulescu Nicolae 6, nc. sec. XX 234 VN-II-m-B-06484 - Cas, municipiul Focani str. Titulescu Nicolae 12, sf. sec. XIX 235 VN-II-a-A-06485 - Ansamblul bisericii Sf. mpra i Constantin i Elena, municipiul Focani Bd. Unirii 22-24, sec. XVIII, ref. 1815 236 VN-II-m-A-06485.01 - Biserica Sf. mpra i Constantin i Elena municipiul Focani Bd. Unirii 22-24, 1815 237 VN-II-m-A-06485.02 - Zid de incint, municipiul Focani, Bd. Unirii 22-24, sec. XVIII 238VN-II-m-B-06486 - Biserica Adormirea Maicii Domnului - Precista, municipiul Focani, Bd. Unirii 38 1709 - 1716, ref. 1924 239 VN-II-a-B-06487 - Ansamblul "Pia a Unirii", municipiul Focani, Pia a Unirii 240 VN-II-m-B-06488 - Ateneul Popular, municipiul Focani, Pia a Unirii 1, 1927 241 VN-II-m-A-06489 - Biserica "Naterea Maicii Domnului", municipiul Focani, Pia a Unirii 10 1660 - 1664, rep. 1899 242 VN-II-m-B-06490 - Biserica Sf. Gheorghe - Sud, municipiul Focani, str. Vlcele 3, sec. XVIII, ref. 1887 243 VN-II-m-B-06491 - Biserica Sf. Nicolae - Stroe, municipiul Focani, str. Zamfirescu Duiliu 1, 1839 244 VN-II-m-B-06492 - Vila Cicinetta, municipiul Focani, str. Zamfirescu Duiliu 6, nc. sec. XX 339 VN-III-m-B-06572 - Plac comemorativ Societatea Studen ilor, municipiul Focani, str. Bolliac Cezar 15, Putneni 1921 340 VN-III-m-B-06573 - Monumentul Eroilor Regimentului 10 Doroban i, municipiul Focani, Bd. Bucureti, n fa a UM 01270, 1914 341 VN-III-m-B-06574 - Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie, municipiul Focani, Bd. Bucureti, 1927 342 VN-III-m-B-06577 - Statuia Independen ei, municipiul Focani, Bd. Cantemir Dimitrie 15, 1916 343 VN-III-m-B-06575 - Bustul lui Nicolae Filipescu, municipiul Focani, str. Cuza Vod 35, 1928 344 VN-III-m-B-06576 - Bustul lui Gh.Rarincescu, municipiul Focani, str. Cuza Vod 46, 1911 345 VN-III-m-B-06578 - Bustul lui Petre Liciu, municipiul Focani,str. Oituz 77, Parcul Teatrului. 1913 346 VN-III-m-B-06579 - Monumentul Unirii, municipiul Focani, Pia a Unirii, 1974 356 VN-IV-s-B-06589 - Cimitir evreiesc, municipiul Focani, DJ Focani-Petreti, sec. XIX 357 VN-IV-s-B-06590 - Cimitir evreiesc, municipiul Focani, str. Blcescu Nicolae 18, sec. XIX

31

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

358 VN-IV-m-B-06591 - Casa lui Anghel Saligny, municipiul Focani, str. Brnu iu Simion 7-9, sf. sec. XIX 359 VN-IV-m-B-06592 - Mausoleul Eroilor (1916 - 1919), municipiul Focani, Bd. Bucureti 7, 1926 360 VN-IV-m-B-06594 - Born de hotar, municipiul Focani, str. Cuza Vod 21, 1931 361 VN-IV-m-B-06595 - Basorelief, municipiul Focani, str. Mreti 74, Cimitirul Nordic, 1939 362 VN-IV-m-B-06596 -Basorelief Gh. C. Longinescu, municipiul Focani, str. Mreti 74, Cimitirul Nordic, 1934 363 VN-IV-m-B-06597 - Basorelief Zamfir I. Gheorghiu, municipiul Focani str. Mreti 74 Cimitirul Nordic 1900 364 VN-IV-m-B-06598 - Basorelief maior Lazr Nicolescu - Voitineanu, municipiul Focani, str. Mreti 74, Cimitirul Nordic, 1905 365 VN-IV-m-B-06599 - Basorelief Elena Carda, municipiul Focani, str. Mreti 74, Cimitirul Nordic, 1903 366 VN-IV-m-B-06600 - Bustul lui D. Nicolaidi, municipiul Focani, str. Mreti 74, Cimitirul Nordic, 1909 367 VN-IV-m-B-06602 - Bustul inspectorului de artilerie Mihai Pastia, municipiul Focani, str. Mreti 74, Cimitirul Nordic, sf. sec. XIX 368 VN-IV-m-B-06603 - Basorelief Zoe i Dumitru Bengescu, municipiul Focani, str. Mreti 74,Cimitirul Nordic, 1915 369 VN-IV-m-B-06604 - Basorelief generalul Racu, municipiul Focani, str. Mreti 74, Cimitirul Nordic, nc. sec. XX 370 VN-IV-s-B-06605 - Cimitirul Eroilor romni (1916 - 1919), municipiul Focani, str. Mreti 74, Cimitirul Nordic, sec. XX 371 VN-IV-s-B-06606 - Cimitirul ostailor romni, rui, germani, austrieci i unguri (1916 1919), municipiul Focani, str. Rsritului 37, 1931 - 1932 372 VN-IV-m-B-06607 - Bustul dr. N. Eliean, municipiul Focani, str. Vlcele 3, Cimitirul Sudic, 1918 373 VN-IV-m-B-06608 - Bustul Mariei Georgescu, municipiul Focani, str. Vlcele 3, Cimitirul Sudic, 1921 374 VN-IV-m-B-06609 - Cavoul Perie eanu, municipiul Focani, str. Vlcele 3, Cimitirul Sudic, sec. XIX 375 VN-IV-m-B-06610 - Cavoul S. Rmniceanu, municipiul Focani, str. Vlcele 3, Cimitirul Sudic, 1899

32

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

MODIFICARI 1. VN-II-m-B-06416 (fost VN-II-m-A- 06416) - Casa Macridescu, municipiul Focani, str. Cuza Vod 6, sf. sec. XIX - modific pozi ia nr. 162 2. VN-II-m-A-06489 - Biserica "Naterea Sf. Ioan", municipiul Focani, Pia a Unirii 10, 16601664, rep. 1899 - modific pozi ia nr. 241 3. VN-II-s-B-06405 - Cas de rugciune, municipiul Focani, str. Arge 42, sec. XIX, modific pozi ia nr. 151 4. VN-II-s-B-06414 - Cas, municipiul Focani, str. Borzeti 1, 1904, modific pozi ia nr. 160

2.3.2.MONUMENTE ALE NATURII Patrimoniul natural reprezint ansamblul componentelor i structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice i biocenotice ale mediului natural a cror importan i valoare ecologic, economic, tiin ific, biogen, sanogen, peisagistic i recreativ au o semnifica ie relevant sub aspectul conservarii diversit ii biologice floristice i faunistice, al integrit ii func ionale a ecosistemelor, conservrii patrimoniului genetic, vegetal i animal, precum i pentru satisfacerea cerin elor de via , bunstare, cultur i civiliza ie ale genera iilor prezente i viitoare. Pe teritoriul administrativ al municipiului Focani nu sunt semnalate obiective de patrimoniu natural.

2.4. ACTIVIT I ECONOMICE14


n municipiul Focani activeaz peste 3500 de societ i comerciale care acoper cea mai mare parte a domeniilor de activitate mpr ite pe urmtoarele sectoare: 2.4.1. PRIMAR AGRICULTUR, SILVICULTUR Agricultura, ramur necaracteristic localit ilor urbane, este slab reprezentat pe raza municipiului Focani, cu toate c localitatea dispune de o suprafa agricol de aprox. 3000 ha care reprezint 62 % din suprafa a administrativ teritorial total. Aceasta este concretizat prin creterea animalelor i a culturilor mici, n cartierul Mndreti, cultura pomilor fructiferi aprox. 500 ha i cultura vi ei de vie pe o suprafa de aprox 80 ha.
14

Conf. Studiu Economic de Fundamentare a PUG municipiul Focani, elaborat de SC ALTRIX ARHITECTURA SRL

33

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Conform eviden elor OCPI pdurile ocupa o suprafa de 4,21 ha nesemnificativ din punct de vedere silvic. Dac n anul 1992 persoane active n agricultur i silvicultur erau 2284, n anul 2007 /2008 erau active n aceast ramur un numr de 758/756 persoane, peste 50% fiind angaja i ai Avicola Focani SA. n sectorul creterii animalelor pe teritoriul municipiului Focani se afl sediul : - AVICOLA FOCANI SA cu un nr. de 462 angaja i i o cifr de afaceri net de peste 98 mil. RON la 31.12.2008. 2.4.2. SECUNDAR 2.4.2.1. INDUSTRIA Evolu ia popula iei municipiului de la 27.960 n 1948 la 101.296 n 1992 a fost determinat de creterea, ante 1989, a numrului mare de ntreprinderi n ramurile metalurgie, chimie, electrotehnic, prelucrarea lemnului, industrie uoar. Dup 1989 numrul ntreprinderilor scade constant, factor ce a influen at i scderea constant a popula iei stabile. Pe tot parcursul anului 2009, cauzat direct de efectele crizei economice, numrul locurilor de munc a sczut semnificativ n acest domeniu ceea ce a influen at i scderea popula iei de la 100.644 n 2007 (an de cretere economic), la 98.467 locuitori la 01.01.2009. Marile ntreprinderi industriale au fost privatizate i divizate, unele chiar radiate din registrul comer ului. Astfel, activele Laminorul SA societate care n 1992 de inea 21.7% din produc ia realizat n municipiu a fost radiat n 2002, activele fiind preluate de Laminate SA Bucureti. n prezent grupul SAF-FRO inten ioneaz s construiasc pe o parte din vechiul amplasament al Laminorului SA un laminor electric, parcurgnd n prezent etapa de evaluare de mediu. Datorit extinderii n ultimii 20 ani a zonelor rezidentiale s-a ajuns n prezent la o alturare nefireasc din punct de vedere func ional-urban. Astfel, prin alturarea unei o elrii cu o zon de locuin e exist premizele unei poluri semnificative a mediului ambiant. O ramur industrial dezvoltat apar ine industriei uoare care s-a constituit pe for a de munc disponibilizat de ntreprinderile Efectofil SA i Milcofil SA. Astfel, industria confec iilor este reprezentat att de grupul SORSTE prin societ ile: - SORSTE SA cu un nr. de peste 200 angaja i i o cifr de afaceri net de 32 mil. RON la 31.12.2008;

34

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

- ARTIFEX SRL cu un nr. de 1500 angaja i i o cifr de afaceri net de peste 52 mil.RON la 31.12.2008; ct i alte societ i cum ar fi de exemplu INCOM VRANCO SA cu cu un nr de 700 angaja i i o cifr de afaceri net de 33,6 mil.RON la 31.12.2008. - CERTIMPEX SRL cu un nr. de 155 angaja i i o cifr de afaceri net de 21,2 mil.RON la 31.12.2008 - VESTI-RO SA- cu un nr. de 539 angaja i i o cifr de afaceri net de 42,6 mil.RON la 31.12.2008 De asemenea, un loc important n economia municipiului l ocup i industria alimentar din rndul cruia trebuie amintite: - VINEXPORT SA cu un nr de 227 angaja i i o cifr de afaceri neta de peste 51 mil.RON la 31.12.2008; - COMCEREAL SA cu un nr de 238 angaja i i o cifr de afaceri neta de 47,7 mil.RON la 31.12.2008. - VRANLACT SA cu un nr de 71 angaja i i o cifr de afaceri neta de 11,5 mil.RON la 31.12.2008 Printre alte ntreprinderi importante apar innd industriei uoare putem aminti: - VEF SA (fabrica vase emailate) cu un nr. de 315 de angaja i i o cifr de afaceri neta de 19,2 mil. RON la 31.12.2008; - UNIPLAST-R SRL (fabrica ambalaje din mase plastice) cu un nr. de peste 80 de angaja i i o cifr de afaceri neta de 9,2 mil.RON la 31.12.2008; - ROMSEH TOOLS SRL (fabrica de scule i dispozitive) cu un nr. de peste 180 angaja i i o cifr de afaceri net de 7,7 mil.RON la 31.12.2008; 2.4.2.2. CONSTRUC II Construc iile sunt bine reprezentate n municipiul Focani, unde func ioneaz un numr mare de agen i economici diversifica i ca mrime, sectorul fiind n continu dezvoltare. Pe termen mediu i scurt, investi iile n aceast ramur pot fi profitabile, att pentru pia a intern, ct i pentru export. Avnd n vedere integrarea Romniei n NATO i Uniunea European, precum i necesit ile stringente privind mbunt irea i dezvoltarea infrastructurii, cererea pentru

35

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

construc ii va crete n viitor, viznd att construc iile industriale, de locuin e, dar i realizarea de: drumuri, re ele de ap i canalizare, instala ii electrice, de gaz etc. Activitatea de construc ii se afl n continu dezvoltare i diversificare, att n sfera industriei ct i a construc iilor civile i edilitare, asigurnd resursele tehnice i umane necesare actualului stadiu al investi iilor n domeniu. Cu un mediu natural favorabil, acest domeniu are posibilitatea de a contribui substan ial la realizrile comunit ii locale. Jude ul Vrancea ofer resursele necesare dezvoltrii acestui domeniu. Conform datelor nregistrate la Oficiul Registrului Comer ului Vrancea, n municipiul Focani i au sediul 14 de societ i cu activitatea principal de construc ii montaj. Acestea sunt:
GENERAL CONSTRUCT SA - Vrancea, Focani
str. A.SALIGNY 10 FOCANI

ALINVEST 2002 CONSTRUCT SRL - Vrancea, Focani


str. Grigorescu, Pictor, Nr. 4, Bl. 4, Intr. 2, Apt. 24

ALMA CONSULTING SRL - Vrancea, Focani


str. Poienita, Nr. 4, Apt. 1

HARIONS PROD SRL - Vrancea, Focani


str. Magura, Nr. 59a

ALPHA CONSTRUCT - Vrancea, Focani


str. Antrepozitelor, Nr. 1

DIANOR IMPEX SRL - Vrancea, Focani


str. Golescu Dinicu, Nr. 3, Bl. 3, Apt. 1

LEFTER CONSTRUCT SRL - Vrancea, Focani


str. Mare A Unirii, Nr. 39

CONBETA SRL - Vrancea, Focani


Bd. Brailei, Nr. 47a

ROM CONSIL GRUP SRL - Vrancea, Focani


str. Racovita Emil. Nr. 5/30

DIVERS CONSTRUCT SRL - Vrancea, Focani


str. Tardea Toader, Nr. 30a

HIDRO CONSTRUCT SRL - Vrancea, Focani


str. Sontu Gheorghe, Mr., Nr. 8

STAR CONSTRUCT INVEST SRL - Vrancea, Focani

36

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

str. Viilor. Nr. 2

ASCON SA - Vrancea, Focani


Al. 1 Iunie, Nr. 8

MEDIAN IMPEX SRL - Vrancea, Focani


str. Golescu Alexandru, Nr. 84

2.4.2.3. TER IAR SERVICII, COMER , TURISM INFRASTRUCTURA FINANCIAR - BANCARA BANCI, ASIGURARI, IMOBILIARE La nivelul municipiului sunt prezente toate institu iile bancare importante precum: Banca Romna pentru Dezvoltare Banca Comerciala Romna Banca Transilvania Banc Post Raiffeisen Bank CEC Bank Unicredit Tiriac Bank Banca Romneasca Credit Europe Bank Banca Carpatica OTP Bank Roumanien Bank ING Bank Alpha Bank MKB Romextera Bank Marfin Bank Garanti Bank Piraeus Bank ATE Bank INFRASTRUCTURA TURISTIC DOTRI I ECHIPAMENTE TURISTICE, TIPOLOGII DE TURISM, NUMR TURITI Un alt sector de activitate analizat prin prezentul studiu l reprezint analiza fenomenului turistic n municipiul Focani, prin clarificarea no iunii de turism urban slab reprezentat n prezent,

37

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

dar cu poten ial, aceasta fiind realizat n contextul n elegerii statutului i a func iilor oraului. Acest demers presupune abordarea intercorelat att a no iunii de ora cu semnifica iile sale, ct i a conceptului de turism n spa iul urban. n prezent, literatura de specialitate nu nregistreaz o defini ie unanim acceptat pentru turismul urban, punctele de vedere diferite avnd totui unele elemente comune referitoare la cuprinderea no iunii de turist i excursionist, pe de o parte ct i la delimitarea spa iului urban, pe de alt parte. Astfel, se precizeaz c turismul urban se refer att la circula ia turitilor n orae, n afara reedin ei principale, cu condi ia rmnerii pentru cel pu in o noapte la locul de destina ie, ct i la deplasarea excursionitilor pentru mai pu in de 24 de ore n spa iul urban. Potrivit opiniei specialitilor15, turismul urban se desfoar n localit i cu cel pu in 20000 de locuitori, avnd drept caracteristic principal sejururile de scurt durat, prin acestea n elegndu-se, potrivit defini iei OMT, deplsrile de 1-3 nnoptri n afara reedin ei. O alt abordare16 se refer i la respectarea condi iilor privind durata i motivul cltoriei, n sfera turismului urban fiind acceptate i deplasrile de o zi, avnd n vedere distan a de deplasare care, potrivit opiniei unor autori, ar trebui s fie de cel pu in 100 km. Totodat, turismul urban este prezentat drept cmp de interferen pentru mai multe tipuri majore de turism17. De-a lungul timpului, evolu ia turismului urban a fost influen at de o serie de factori economici, sociali, demografici, juridici i tehnologici. Dintre acetia, un rol deosebit n creterea sejururilor de scurt durat l-au avut evolu ia timpului liber pe baza diminurii timpului de munc, urbanizrii, creterii duratei medii de via , diversificrii produselor turistice, creterii mobilit ii persoanelor, dezvoltrii tehnologiilor, a informa iilor i a transporturilor, sporirea atractivit ii spa iilor urbane, creterea interesului pentru obiective culturale, dezvoltarea rela iilor sociale interne i interna ionale, a turismului de afaceri18. Aceti factori au contribuit la creterea importan ei sejururilor de scurt durat n spa iul urban, amploare manifestat ca urmare a unor caracteristici definitorii pentru deplasrile ntr-o alt localitate. Dintre acestea, pot fi enun ate: lipsa sezonalit ii, imprevizibilitatea, deplasrile de scurt durat pe cont propriu i asociate unor evenimente: expozi ii de pictur, festivaluri, concerte, seri distractive, trguri profesionale, etc. n privin a motiva iilor de cltorie, ponderea cea mai mare o de ine turismul cultural i agrementul urban, urmat de ntlniri cu familia i prietenii, afaceri i motive profesionale la care se mai adaug vizitele gastronomice, cumprturile, participarea la evenimente, etc. Avnd n vedere aceste motiva ii, o analiz a comportamentului vizitatorilor n orae conduce la identificarea unor particularit i ale cererii i, pe aceast baz, la conturarea unor forme ale turismului urban, astfel19: turismul cultural

15 16 18

Cazes, F. Potier, Le tourisme urbain, Que sais-je, Presses Universitaires de France, 1996, pag.10 Minciu Rodica, Economia turismului, Editura Uranus, Bucureti, 2000, pag.83 17 Gheorghilas A., Turism urban i turism cultural, Editura Credis, Bucureti, 2004, p. 12
19

http://geotourweb.com/index.htm G. Cazes, F. Potier, op.cit., pag.39

38

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

(reprezentnd acele cltorii care se refer la20: vizitarea obiectivelor patrimoniului istoric, vizitarea muzeelor, participarea la evenimente culturale, turism industrial i tehnic). n prezent exist nenumrate preocupri la scar european care demonstreaz interesul manifestat fa de fenomenul cultural la nivel na ional, regional i mondial n direc ia elaborrii unor noi politici culturale care s aib n vedere lrgirea accesului la cultur, participarea activ a cet enilor, o mai bun recunoatere a diversit ii culturale i lingvistice, ncurajarea creativit ii, gsirea unor solu ii de finan are pe baz de parteneriat ntre sectorul public, privat i societatea civil, etc. Infrastructura de cazare a Municipiului Focani cuprinde urmtoarele hoteluri: - Hotelul Fashion Center ***, Focani, bd. Bucureti nr. 12, jude ul Vrancea - Hotel Solar **, Focani, str. Cuza Voda, jude ul Vrancea - Hotelul Unirea **, str. Pia a Unirii, Nr. 3-5, jude ul Vrancea - Hotelul Vrancea **, Focani, str Dimitrie Cantemir 25, jude ul Vrancea

- Motel Orion, Focani, str. Mitropolit Varlam nr.3, sc.2, jude ul Vrancea
i pensiuni : - Pensiunea Dana, Focani, str. Cotesti nr. 15, jude ul Vrancea - Pensiunea Madalina, Focani, bd. Bucureti nr. 12, jude ul Vrancea

INFRASTRUCTURA DE ALIMENTATIE PUBLICA RESTAURANTE, CAFENELE, BARURI cuprinde n principal urmtoarele localuri:
Restaurant Intim, Strada Nicolae Balcescu, Nr. 2, Focani - (n Parcul Blcescu) Restaurant Europa, Strada Dimitrie Cantemir 25, Focani Restaurant M&D, Strada Republicii 16, Bl.22, Focani Restaurant Aida, Strada Mgura 13, Focani Restaurant Ambasador, Strada Bucegi 10, Focani Restaurant Arcada, Bulevardul Republicii 15, Focani Restaurant Autogara Focani, Pia a Victoriei 12, Focani Restaurant Casa Romaneasc, Strada Pene Curcanul 5 A, Focani Restaurant Central, Bulevardul Unirii 63, Focani

20

Minciu Rodica, op. cit., pag. 85

39

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Restaurant Cupidon Focani, Bulevardul Independen ei 4-6, Focani Restaurant Enigma Focani, Strada Mgura 68, Focani Restaurant Fabiola Club Focani, Strada Petru Maior 4, Focani, jude ul Vrancea Restaurant Golden Focani, Strada Republicii 11, Focani, jude ul Vrancea Restaurant La Vasilica Focani, Strada Cotesti 100, Focani, jude ul Vrancea Restaurant Made n Europe Focani, Bulevardul Brailei 36, Focani, jude ul Vrancea Restaurant Nisprod Focani, DN 2, E 85, jude ul Vrancea Restaurant Rapid Focani, Strada Greva de la Grivita 3 bis, Focani, jude ul Vrancea Restaurant Unirea Focani, Pia a Unirii 3-5, Focani, jude ul Vrancea Restaurant Romantic Focani, Strada Moldova 8, Focani, jude ul Vrancea

INFRASTRUCTURA COMERCIAL UNIT I COMERCIALE


Infrastructura comercial, aspect analizat n cadrul procesului de evolu ie i dezvoltare al municipiului Focani, prin prisma urbanismului comercial, concept care desemneaz ansamblul eforturilor i mijloacelor puse n lucru de ctre arhitec i, urbaniti i economiti pentru a adapta comer ul noilor condi ii de locuit, noilor concentrri de populatie.21 Urbanismul comercial apare ca un ansamblu de rela ii, care au drept scop asigurarea coeren ei organice ntre dotrile i echiprile care asigura func ia comercial, pe de o parte, i celelalte elemente de echilibru ale structurilor urbane (locuin e, circula ia stradal, proiec ia peisagistic, caracterul atractiv al oraului), pe de alt parte. Prin rolul su deosebit de important att n raport cu productorii ct i cu utilizatorii, comer ul ndeplineste o serie de func ii22: cumprarea mrfurilor de la productori i transferarea acestora n depozite, stocarea mrfurilor n scopul asigurrii unui echilibru ntre produc ie i consum, frac ionarea cantit ilor mari de mrfuri pe care le livreaz produc ia i formarea sortimentelor comerciale n vederea punerii acestora la dispozi ia consumatorilor, transferul mrfurilor ctre zone ndeprtate sau izolate, crearea condi iilor de realizare efectiv a actului de vnzare-cumprare prin re ele de unit i care s pun la dispozi ia publicului mrfurile necesare, asigurarea promovrii produselor printr-un ansamblu de tehnici care s stimuleze dorin a de cumprare a publicului consumator, cercetarea preferin elor consumatorilor. ntelegerea complexit ii activit ii comerciale presupune cunoaterea posibilit ilor de organizare a activit ii comerciale, a exigen elor i restrictiilor referitoare la realizarea structurilor organiza ionale, a principiilor care stau la baza organizrii comer ului, ntre acestea numrndu-se23: legalitatea, pluralismul formelor de proprietate, specializarea comer ului,

21
22

Patriche D., Ristea Ana Lucia, Patriche I., Urbanism comercial, Editura Uranus, Bucureti, 2002 Patriche D., Tratat de economia comertului, Editura Eficient, Bucureti, 1998 23 Patriche D., I. Stanescu, M. Grigorescu, M. Felea, Bazele comertului, Editura Economica, Bucureti, 1999

40

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

pluralismul formelor organizatorice i al continutului activit ii comerciale. La acestea se adaug asigurarea consumului i protec ia consumatorilor avnd rolul de subordonare a ntregii activit i comerciale cerin elor pie ei i de a proteja consumatorii mpotriva practicilor abuzive ce ar aprea n rela iile vnztor-cumprtor, refacerea i men inerea echilibrului ecologic prin msuri legislative de natur s determine agen ii economici s contribuie la diminuarea efectelor nocive ale diferitelor procese de produc ie, la ocrotirea mediului nconjurtor i ob inerea de profit, creterea profitabilit ii capitalului investit de natur s genereze transferuri de capital ctre alte ramuri sau sectoare de activitate. n acest context, no iunea de urbanism comercial trebuie nteleas i prin raport cu necesitatea solu ionrii multitudinii de probleme ce apar n legtur cu dezvoltarea continu a construc iilor, crearea de noi cartiere de locuit, extinderea oraelor i dezvoltarea periferiilor, realizarea marilor ansambluri reziden iale, pe de o parte, i asigurarea aprovizionrii locuitorilor, pe de alt parte, contribuind la solu ionarea unei game extrem de diversificate de probleme legate de: mbunt irea sistemului de distribu ie pentru a face fa cerin elor n continu cretere manifestate de consumatori, reglarea structurilor geografice ale distribu iei i asigurarea unei amplasri corespunztoare a unit ilor sau centrelor comerciale, stabilirea raporturilor dintre libert ile i restric iile referitoare la ini iativa ntreprinztorilor particulari, stabilirea reglementrilor urbanistice referitoare la amplasarea i construc ia obiectivelor comerciale, conturarea cadrului de finantare a construc iilor i remodelrilor comerciale. Alturi de acestea, n ultimul deceniu, o amploare deosebit au cptat centrele comerciale independente24. Cu ocazia Congresului Asocia iei Interna ionale a Distribu iei (AIDA) care a avut loc n 1996, la Viena, acestea au fost definite drept ansambluri de comercian i i de prestri servicii, concepute, realizate i promovate ca unit i ale cror magazine, prin natura, importan a, localizarea i condi iile lor concuren iale, corespund nevoilor i resurselor bneti ale popula iei interesate, totul fiind proiectat astfel nct s asigure rentabilitatea exploatrilor comerciale, n condi iile introducerii tehnologiilor comerciale evoluate. n condi iile progresului economic, social i cultural al societ ii, influen ele dezvoltrii industriale sau diminuat i se vor mai diminua, iar comer ul, alturi de celelalte ramuri ale sectorului ter iar va genera continu noi func ii urbane. Astfel, pe teritoriul Municipiului Focani exist sau sunt n curs de construire urmtoarele CENTRE COMERCIALE: Praktiker Dedeman Brikostore Carrefour (Hypermarket) Media Galaxy G'market
24

Villani A., Distributia comerciala n cadrul oraului i n teritoriu, Editura Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1995

41

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Interex Kaufland Lidl Penny Market (3 magazine) Billa Plus Profi Paco ( retea locala ) Staer Cinema City Mega Mall ( deschidere 2010 ) Focani Plaza ( deschidere 2010 ) Milcovul Mall Mobilia Mall Zanfir (5 magazine) ( retea locala ) TRANSPORTURILE n domeniul transporturilor n municipiul Focani activeaz peste 20 de societ i private

de transport i case de expedi ii. Acestea activeaz att n domeniul transportului rutier de cltori interurban ct i n domeniul transportului rutier de mrfuri. Printre aceste societ i putem enumera:
Ecoservices SRL Focani, Strada Cmpului 16, Ap.8, jude ul Vrancea. Emicom Trans SRL Focani, Strada Nicolae Titulescu 2, Focani, jude ul Vrancea. GPR Transcontinental SRL Focani, Strada Bucegi 32, Focani, jude ul Vrancea. Intereast Romania SRL Focani, Strada Alexandru Vlahuta 17, Ap.1, jude ul Vrancea. Lupinocom International SRL Focani, Strada Odobeti 53, Focani, jude ul Vrancea. Marprim SRL Focani, Strada Penes Curcanul 2, Focani, jude ul Vrancea. MV Travel Agency Focani, Bulevardul Unirii 6, Bl.A3, jude ul Vrancea. Narsor SRL Focani, Strada Viilor 2, Focani, jude ul Vrancea. Orizont Transport SRL Focani, Bulevardul Unirii 20, Ap.69, jude ul Vrancea. Perla Trans SRL Focani, Bulevardul Bucureti 5, parter, jude ul Vrancea. R Distributie SRL Focani, Bulevardul Bucureti 4, Focani, jude ul Vrancea. Romtrans SA Focani, Strada Cuza Vod 56, Focani, jude ul Vrancea.

42

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Serv Trans Car SA Focani, Strada Comisia Central 28 B, Focani, jude ul Vrancea. Sorceti International Transport SRL Focani, Strada Mare a Unirii 10, Focani, jude ul Vrancea. Trans Company SA Focani, Pia a Victoriei 1, Focani, jude ul Vrancea. Transmedian SRL Focani, Bulevardul Bucureti 5, Ap.28, jude ul Vrancea. Transport Auto Dumbrava SA Focani, Strada Republicii 9, Focani, jude ul Vrancea. Transport Public SA Focani, Strada Mresti 72, Focani, jude ul Vrancea. Valtrans SRL Focani, Strada Dobrogeanu Gerea 25, Focani, jude ul Vrancea.

SERVICIILE PUBLICE Principalele companii cu sediul n Focani care furnizeaz servicii ctre popula ie sunt: - ENET SA- furnizor de agent termic -cu un nr. de 445 angaja i i o cifr de afaceri net de 50,2 mil.RON la 31.12.2008; - Compania de Utilit i Publice SA servicii exploatare re ea ap i canalizare, salubritate cu un nr. de 702 angaja i i o cifr de afaceri net de 24,8 mil. RON la 31.12.2008. IMOBILIARE n domeniul activit ilor imobiliare (intermediere i inchirieri) n municipiu sunt active n acest domeniu relativ putine societ i. Printre acestea se remarc din punct de vedere al personalului angajat societatea : - ONASIS SA cu un nr. de 35 angaja i i o cifr de afaceri net de 3,5 31.12.2008. Impozitul pe cldiri pentru persoane fizice este de 0.1% din valoarea impozabil a cldirii asupra cruia se aplic un coeficient de corec ie de la 2,1 pana la 2,4 , diferen iat n func ie de zona n care se afl cldirea, municipiul Focani fiind mpr it n 4 zone fiscale. Persoanele juridice pltesc un impozit pe cldire de minim 1,5 % din valoarea de inventar, iar pentru ncurajarea parteneriatelor, persoanele juridice care sunt asociate cu municipiul Focani pltesc un impozit anual de 0,5 % din valoarea de inventar al imobilului. Impozitele pe teren sunt stabilite n func ie de categoria de folosin a i situarea n intravilan sau extravilan. Impozitul pentru terenurile cu construc ii n intravilan variaz de la 6.508 lei/ha n zona A pana la 1.519 n zona D. mil.RON la

43

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Terenurile extravilane sunt mpr ite pe dou zone fiscale A i B, iar impozitul acestora variaz de la 4 lei/ha pentru terenurile acoperite cu ap pn la 48 lei/ha vie i livada pe rod. Cele peste 3500 de societ i comerciale de pe raza municipiului Focani asigur aprox 68% din veniturile municipalit ii din impozite i taxe pe cldiri i terenuri i peste 13% din totalul veniturilor fiscale ale municipalit ii. Astfel, analiznd execu ia bugetar pe anul 2008 al crui extras n ceea ce privete impozitele pe imobile l prezentm mai jos: Tabel nr. 1
Indicatori Buget initial 2008 VENITURI TOTAL din care: VENITURI FISCALE TOTALE Impozit i taxa pe cladiri persoane fizice Impozit i taxa pe cladiri persoane juridice Impozit i taxa pe terenuri persoane fizice Impozit i taxa pe terenuri persoane juridice Impozit teren extravilan 152.539,00 75.414,00 3.400,00 8.100,00 800 1.900,00 100 Buget definitiv 2008 162.288,30 76.659,00 3.500,00 8.585,00 800 1.900,00 100 150.619,08 66.354,46 3.329,79 7.582,55 664,89 1,00% 1.340,22 177,44 2,02% 0,27% 5,02% 11,43% Realizri 2008 % din venituri fiscal Realizate

VENITURI FISCALE TOTALE


Impozit i taxa pe cladiri persoane fizice Impozit i taxa pe cladiri persoane juridice Impozit i taxa pe terenuri persoane fizice Impozit i taxa pe terenuri persoane juridice Impozit teren extravilan

Putem concluziona c este imperativ necesar ncurajarea activit ilor economice, ncurajarea crerii unor parcuri industriale amplasate n exteriorul municipiului actual i implicit mrirea suprafe elor intravilane n detrimentul extravilanului impropriu i neeficient pentru o localitate urban. 44

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

2.5. POPULA IA. ELEMENTE DEMOGRAFICE I SOCIALE

2.5.1. NUMRUL, DENSITATEA I STRUCTURA PE SEXE I VRSTE A POPULA IEI Potrivit datelor Institutului Na ional de Statistic, popula ia stabil a municipiului Focani la 1 ianuarie 2010 era de 98146 locuitori, n scdere fa de anii preceden i. Conform datelor furnizate Institutului Na ional de Statistic popula ia municipiului Focani a avut, n perioada 1998 2010, urmtoarea evolu ie: Tabelul nr. 2 Evolu ia popula iei municipiului Focani n perioada 1988-2010
Anul Numrul de locuitori 1998 99527 2000 98119 2002 103264 2004 101891 2006 101170 2008 99274 2010 98146

Sursa: *** Institutul Na ional de Statistic

Evolu ia popula iei municipiului Focani n perioada 1988-2010

104000 103000 102000 101000 100000 99000 98000 97000 96000 95000 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 99527 98119 103264 101891 101170 99274 98146

Fa de anul 2002 cnd popula ia municipiului Focani a nregistrat cel mai mare numr de locuitori, n 2010 popula ia a sczut cu circa 5 %, scdere nregistrat n limitele generale de descretere a popula iei la nivel na ional.

45

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

2.5.2. DENSITATEA POPULA IEI Valoarea densit ii popula iei la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Focani este de numai 2082 loc./km2, calculat la o suprafa de 47,12 km2, n timp ce valoarea densit ii la nivelul intravilanului municipiului este de 5331 loc./km2 calculat la o suprafa de 18,41 km2 2.5.3. STRUCTURA PE SEXE Distribu ia pe sexe a popula iei reflect un relativ echilibru ntre ponderea popula iei feminine (52,43%) i a celei masculine (47,57%). Din totalul popula iei de 98146 locuitori, 51454 sunt femei, iar 4845 locuitori sunt barba i. Raportul de masculinitate (numr de brba i la 100 femei) are, la nivelul municipiului studiat, valoarea de 90,74. Evolu ia popula iei pe sexe-municipiul Focani n perioada 1998 2010
56000 54000 52000 50000 48000 46000 44000 42000 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 barbati femei

2.5.4. STRUCTURA POPULA IEI PE GRUPE DE VRST La data recensmntului din anul 2002, structura popula iei pe grupe de vrst a municipiului Focani este prezentat sub forma tabelelor urmtoare: Tabel nr. 3 Structura popula iei pe grupe de vrst
GRUPE DE VRST 0-4 5-9 10-14 NUMR POPULATIE 3882 4449 7304 PONDERE 3,96 4,53 7,44

46

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 TOTAL

9056 10210 8414 9374 6511 8557 9417 9515 3384 2673 2202 1705 1075 391 98119

9,23 10,41 8,58 9,55 6,64 8,72 9,60 9,70 3,45 2,72 2,24 1,74 1,10 0,40 100 %

Conform acestor date structura popula iei pe grupe de vrst n municipiul Focani este bine definit de grupul popula iei active (14-64 ani), care reprezint cca 78,59% din totalul popula iei nregistrate n 2000. Popula ia minor are o pondere de circa 16 %, n timp ce popula ia n vrst are o pondere 5,48 %. Raportul de dependen ntre popula ia activ i popula ia inctiv n municipiul Focani are o valoare pozitiv este de 3,67, practic o persoan inactiv este sus inut de aproape patru persoane active. POPULA IA COLAR PE NIVELURI DE EDUCA IE n anul 2008 structura popula iei colare pe niveluri de educa ie se prezenta astfel: Copii inscrii n grdini e 2184 Elevi nscrii n nv mntul preuniversitar 17155 Studen i nscrii 164 Tabel nr. 4: Evolu ia popula iei colare pe niveluri de educa ie n perioada 1998-2008 NIVEL DE INSTRUIRE / ANUL Copii nscrii n grdini e Elevi nscrii n nv mntul primar Elevi nscrii n nv mntul gimnazial 1998 2643
6163 7630

2000 2438 22035


4449 7227

2002 2188 20522


3383 5797

2004 2358 18811


3187 4343

2006 2473 17410


3025 3540

2008 2184 17155


2982 3320

Elevi nscrii n nv mntul preuniversitar 24835

47

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Elevi nscrii n nv mntul liceal de ucenici Elevi nscrii n nv mntul postliceal Studen i nscrii n nv mnt public
Sursa: Institutul na ional de statistic

7047

7045 2252

7806 2796

7850 2585

8123 1969

8345 1354

Elevi nscrii n nv mntul profesional i 2012


1961 99

1062 290

740 253

796 150

733 133

1154 164

Evolu ia popula iei colare n municipiul Focani n perioada 2000 2008

2008

2004

2000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Studenti inscrisi -invatamant public Elevi nscrii n nvmntul profesional i de ucenici Elevi nscrii n nvmntul gimnazial Copii inscrii n grdinie

Elevi nscrii n nvmntul postliceal Elevi nscrii n nvmntul liceal Elevi nscrii n nvmntul primar

2.5.5. MICAREA NATURAL I MIGRATORIE Natalitatea, ca fenomen demografic, este msurat prin rata natalit ii, care reprezint numrul de copii nscu i vii la 1000 de locuitori ntr-o perioad determinat (un an calendaristic). 48

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

n anul 2009, conform datelor ob inute la recensmnt, n municipiul Focani rata natalit ii avea valoarea de 8,350/00, dar trebuie men ionat c a nregistrat o cretere semnificativ fa de valoarea de 7,310/00 corespunztoare anului 2000. Tabel nr. 5: Nscu i vii n perioada 2000-2009 Anul Nscu i
Sursa: Institutul na ional de statistic

2000
718

2003
744

2006
988

2009
823

Evolu ia natalit ii n municipiul Focani n perioada 2000 2009

1200 1000 800 600 400 200 0

988 718 744 823

2000

2003

2006

2009

Mortalitatea se msoar tot cu ajutorul unei rate care reprezint numrul celor deceda i la 1000 de locuitori ntr-o perioad determinat (un an calendaristic), iar importan a acestui fenomen demografic deriv din faptul c el este i un indicator al calit ii vie ii, fiind direct influen at de factori socio-economici precum accesul la serviciile de sntate i nivelul de educa ie, dar i de factori ecologici. n anul 2009 rata mortalit ii avea valoarea de 6,90/00, fiind n scdere fa de anul 2000 cnd nregistra valoarea de 6,61/00 Tabel nr. 6: Deceda i n perioada 1991-2007 Anul Deceda i
Sursa: Institutul na ional de statistic

2000
649

2003
671

2006
570

2009
680

49

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Evolu ia numrului de deceda i n municipiul Focani n perioada 2000 2009

700 650 600 550 500 2000 2003 2006 570 649 671

680

2009

Sporul natural este un indicator care reflect echilibrul existent ntre cele dou fenomene: natalitate i mortalitate. El eviden iaz creterea natural a unei popula ii i se calculeaz ca diferen ntre numrul de nateri i cel de decese care au avut loc ntr-un an, raportat la volumul popula iei. Un spor natural pozitiv poate fi compensat de un spor migratoriu negativ, ceea ce face ca volumul popula iei s rmn constant, dei se nregistreaz o cretere natural a acesteia. La nivelul municipiului Focani sporul natural este pozitiv. Pentru anul 2009, s-a nregistrat un spor natural pozitiv cu valoarea de 143, ceea ce reprezint o evolu ie pozitiv fa de anul 2000, cnd valoarea sporului natural a fost de 69, dar una negativ fa de valoarea sporului natural din anul 2006. Tabel nr. 7: Sporul natural n perioada 2000-2009 Anul Sporul natural
Sursa: Institutul na ional de statistic

2000
69

2003
73

2006
418

2009
143

Evolu ia sporului natural n municipiul Focani n perioada 2000 2009


500 400 300 200 100 0

418

143 69 2000 73 2003 2006 2009

Evolu ia volumului popula iei este influen at nu doar de micarea natural a acesteia, ci i de micarea migratorie. Migra ia reprezint totalitatea stabilirilor i plecrilor cu domiciliu 50

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

nregistrate la nivelul unei unit i administrativ-teritoriale. Dac nainte de declinul sectorului industrial al municipiului acesta a atras muncitori, odat cu destructurarea acestui sector, o mare parte a popula iei active a fost nevoit s migreze. Migra ia popula iei poate fi permanent, aspect cuantificat prin soldul schimbrilor de domiciliu, precum i temporar, aspect cuantificat prin soldul schimbrilor de reedin . Tabel nr. 8: Soldul schimbrilor de domiciliu n municipiul Focani La 1000 de locuitori Schimbri Anul Stabiliri de domiciliu cu domiciliul Soldul schimbrilor de domiciliu venite plecate Sold

2000 2009

629 1357

1763 1940

-1134 -583

6,380/00

17,90 0/00

-11,52 0/00 -5,920/00

13,780/00 19,700/00

n municipiul Focani, soldul stabilirilor de domiciliu este negativ, dar cu tendin de diminuare a diferen ei ntre numrul stabilirilor de domiciliu i numrul plecrilor cu domiciliul. Tabel nr. 9: Soldul schimbrilor de reedin n municipiul Focani La 1000 de locuitori Schimbri Anul Stabiliri de reedin de reedin Soldul schimbrilor de domiciliu venite plecate Sold

2000 2009

1299 634

1874 1534

-575 -900

13,19 0/00 6,43 0/00

19,030/00 15,57 0/00

-5,840/00 -9,140/00

Soldul schimbrilor de reedin n municipiul Focani este negativ, cu tendin e de accentuare a schimbrilor de domiciliu, fenomen generat de evolu ia negativ a sectorului industrial, principal ofertant de locuri de munc n municipiul Focani.

51

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

2.5.6. RESURSELE DE MUNC - FOR A DE MUNC Conform informa iei prezentate n Strategia de dezvoltare a municipiului Focani 20072013, restructurarea economic, care s-a desfurat dup 1990, are consecin e importante asupra structurii pie ei de munc din cadrul municipiului Focani. Privatizarea sectorului industrial, mai ales n anii 90, a dus la concedieri masive, n sectoare industriei locale. Lipsa angajrilor n industrie a fost acompaniat de o considerabil cretere a gradului de angajare n agricultur. ncepnd cu anul 2000, aceast tendin a suferit o micare invers i gradul de angajare n agricultur a sczut de la 42,8% n 2000 la 31,6% n 2004. n mod contrar, partea de servicii n privin a ocuprii for ei de munc a crescut de la 26,2% n 2000 la 31,2% n 2004. Per total, rata angajrii n Romnia (57,9%) este mai mic comparativ cu media UE (62,9% n 2003) i cu planurile UE pentru 2010 (70%). n urma unui interes deosebit manifestat de Guvern asupra msurilor active de ocupare a for ei de munc, tendin a creterii omajului a suferit un proces revers n 2001 2003, rata omajului fiind stabilit la 7 8% (rata total de omaj a popula iei active). n ciuda descreterii nivelelor generale de omaj, omajul pe termen-lung i omajul n rndul tinerilor rmn un fenomen ngrijortor. Rata omajului n jude ul Vrancea a fost de 4,4% n februarie 2006, iar n Focani de 4%, conform Agen iei Jude ene de Ocupare a For ei de Munc Vrancea. n acelai timp, n Focani existau 973 de omeri, din totalul de 6.572 omeri din jude ul Vrancea. Datorit sistemului na ional romn de cuantificare a omerilor, aceast categorie include doar persoanele care beneficiaz de un anumit tip de ajutor social n primele luni de omaj. Dup aceast perioad, ei devin persoane fr loc de munc i nu mai apar n aceste statistici. De asemenea, mun. Focani are un numr mare de persoane care lucreaz n ri precum Italia, Spania, Germania etc. cu sau fr contract legal. Numrul lor este estimat de oficialii Primriei ca reprezentnd 20% din popula ia activ. 2.5.8. FONDUL DE LOCUIN E Numrul total de locuin e n municipiul Focani era de 34307 (n anul 2008). Suprafa a locuibil total era la nivelul anului 2008 de 1300905 mp, din care numai 4% sunt este n proprietate public. Pentru grupa de indicatori privind spa ialitatea locuin elor, n municipiul Focani, se nregistreaz valori inferioare mediei pe ar.

52

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Tabel nr. 10: Spa ialitatea locuin elor

Municipiul Focani 13,10 mp loc./pers.

Romnia 14,20 mp loc./pers.

Pentru mbunt irea acestui aspect, la nivelul strategiei de dezvoltare a muncipiului Focani este absolut necesar s se prevad politici, programe, proiecte de ameliorare a calit ii locuirii prin creterea suprafe ei locuibile.

2.5.9. DOTRI PUBLICE 2.5.9.1. INFRASTRUCTURA ADMINISTRATIV Administra ia n municipiul Focani, centru jude ean, i au sediul: - Consiliul Jude ean Vrancea - Primria Focani - Consiliul Local Focani Justi ie Tribunalul Vrancea cu sediul n Focani face parte din circumscrip ia Cur ii de Apel Gala i, cu sediul n Gala i. Judectoria Focani cu sediul n Focani face parte din circumscrip ia Tribunalului Vrancea. Aadar, n municipiul Focani se gsesc: - Tribunalul Vrancea - Judectoria Focani

omaj n municipiul Focani i are sediul


MUNC (OFICIUL DE OMAJ) VRANCEA. AGEN IA JUDE EAN PENTRU OCUPAREA FOR EI DE

2.5.9.2. INFRASTRUCTURA DE EDUCA IE Distribu ia infrastructurii de educa ie la nivelul teritoriului Focani este echilibrat, fiind acoperite principalele cartiere reziden iale.

53

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Conform datelor afiate pe site-ul Inspectoratului colar Jude ean Vrancea, municipiul Focani de ine urmtoarele unit i de nv mnt: Tabel nr. 11: RE EAUA UNIT ILOR DE NV MNT PREUNIVERSITAR DE STAT, CU PERSONALITATE JURIDIC, CARE FUNC IONEAZ N ANUL COLAR 2009-2010 NV MNT DE MAS

Nr Crt

Unitate de nv mnt cu personalitate juridic Grdini cu program prelungit Nr.1 Focani Grdini cu program prelungit Nr.2 Focani

Nr. precolari /elevi 237 187

Unitate de nv mnt fr personalitate juridic (arondat)

Nr. precolari /elevi

Nr. Total precolari /elevi 237

Adres

GRDINI
1 str. Aleea 1 Iunie nr.1 str. Alecu Sihleanu nr.6

2 Grdini cu program normal Nr.3 Focani 3 4 5 6 7 8 Grdini cu program normal Nr.4 Focani Grdini cu program prelungit Nr.7 Focani Grdini cu program prelungit Nr.8 Focani Grdini cu program normal Nr.10 Focani Grdini cu program prelungit Nr.13 Focani Grdini cu program normal Nr.21 Focani Grdini cu program normal Nr.6 Focani Grdini cu program prelungi Nr.15 Focani Grdini cu program prelungi Nr.16 Focani Grdini cu program prelungi Nr.17 Focani 12 241 159 93 136 225 96 Grdini cu program normal Nr.5 Focani 91 Grdini cu program normal Nr.14 Focani 165 278 150 Grdini cu program normal Nr.19 Focani Grdini cu program prelungi Nr.11 Focani 13 14 Grdini cu program prelungi Nr.18 Focani Grdini cu program prelungi Nr.23 Focani 269 202 91 75 82

269

241 159 101 136 225 136 40 182 91 165 278

str. Al. Sihaia nr.6 str. Tinere ii nr.7 str. Aurora nr.7 str. Aleea Echit ii nr.33 str. Aleea Echit ii nr.1 str. Dornei nr.1 str. Cernei nr.10

9 10 11

316

269 202

str. Brsei nr.8 str. Aleea Cminului nr.1 Bd. Unirii nr.2A Bd. Unirii nr.2A str. Simion Brnu iu nr.9 str. Popa apc nr.4 str. Cuza Vod nr.56

TOTAL

2916 54

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

NV MNT PREUNIVERSITAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Liceul pedagogic Spiru Haret Focani nv mnt primar, gimna ial, liceal Colegiul Na ional Unirea Focani - nv mnt primar, gimna ial, liceal Colegiul Na ional Al. I. Cuza Focani - nv mnt primar, gimna ial, liceal Liceul de Art Gheorghe Tatarescu Focani - nv mnt gimna ial, liceal Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focani - nv mnt liceal, profesional Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Focani - nv mnt liceal, profesional, postliceal Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea Focani - nv mnt liceal, profesional, postliceal Grupul colar G. G. Longinescu Focani nv mnt liceal, profesional, Colegiul Tehnic Ion Mincu Focani - nv mnt liceal, profesional, postliceal, matri Grupul colar Transporturi Auto Focani - nv mnt liceal, profesional,postliceal Colegiul Economic Mihail Koglniceanu Focani nv mnt liceal, profesional Liceul cu Program Sportiv Focani - nv mnt gimnazial, liceal coala cu clasele I-VIII Alexandu Vlahu Focani nv mnt primar, gimnazial coala cu clasele I-VIII Anghel Saligny Focani - nv mnt primar, gimnazial coala cu clasele I-VIII Duiliu Zamfirescu Focani - nv mnt primar, gimnazial coala cu clasele I-VIII Ion Basgan Focani - nv mnt primar, gimnazial 858 851 824 344 1243 1034 1865 353 812 817 855 436 446 494 1013 817 coala cu clasele I-IV Mndreti Grdini cu program normal Mndreti coala cu clasele I-VIII Nicolae Iorga Focani - nv mnt primar, gimnazial coala cu clasele I-VIII tefan cel Mare Focani - nv mnt primar, gimnazial coala cu clasele I-VIII nr.3 Focani - nv mnt primar, gimnazial coala cu clasele I-VIII nr.7 Focani - nv mnt primar, gimnazial 560 1130 552 303 16 15 560 1130 552 303 str. Aleea 1 iunie nr.6 str. tefan cel Mare nr.12 str. Dornei str. Aleea colii nr.47 15/833 Mndreti 858 851 824 344 1243 1034 1865 353 812 817 855 436 446 494 1013 str. Tinere ii nr.2 str. Mare a Unirii, nr.64 str. Timotei Cipariu nr.6 str. Cezar Boliac nr.15 str. Cuza Vod nr.47 str. Alecu Sihleanu nr.40 str. 1 Decembrie 1918 Nr.10 str. Moldova nr.9 str. Cuza Vod nr.46 str. Mreti nr. 50 str. 1 Decembrie 1918 Nr.32 str. Coteti nr.52 B-dul Grii nr.25 str. 1 Decembrie 1918 Nr.33 str. Aleea 1 Iunie nr.6

16

17 18 19 20

TOTAL

15623 55

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Tabel nr. 12: RE EAUA unit ilor de nv mnt preuniversitar de stat, cu personalitate juridic, care func ioneaz n anul colar 2009-2010 nv mnt special
Nr Crt 1 Unitate de nv mnt cu personalitate juridic Centrul colar pentru Educa ie Incluziv Elena Doamna Focani nv mnt precolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal Nr. precolari /elevi 22/234 Unitate de nv mnt fr personalitate juridic (arondat) Nr. precolari /elevi Nr. Total precolari /elevi 22/234 Adres str. Cuza Vod nr.25

Tabel nr. 13: RE EAUA unit ilor conexe cu personalitate juridic care func ioneaz n anul colar 2009-2010
Nr Crt 1 2 3 Unitate de nv mnt cu personalitate juridic Inspectoratul colar Jude ean Vrancea Clubul Sportiv colar Focani Clubul Sportiv de Gimnastic Focani Nr. precolari /elevi Unitate de nv mnt fr personalitate juridic (arondat) Nr. precolari /elevi Nr. Total precolari /elevi Adres str. Dornei nr.5

Tabel nr. 14: RE EAUA unit ilor de nv mnt preuniversitar, cu personalitate juridic, care func ioneaz n anul colar 2009-2010 nv mnt particular
Nr Crt 1 2 3 4 5 Unitate de nv mnt cu personalitate juridic coala Postliceal Sanitar Cristiana Focani nv mnt postliceal coala Postliceal Sanitar Carol Davila Focani nv mnt postliceal coala Sanitar Postliceal Vasile Alexandri Focani nv mnt postliceal Grdini a Armonia nv mnt porecolar Centrul Educativ de zi i Asisten Social Maria Ajutorul Copiilor - nv mnt porecolar Nr. precolari /elevi Unitate de nv mnt fr personalitate juridic (arondat) Nr. precolari /elevi Nr. Total precolari /elevi 51 263 285 15 22 15 22 Adres str. Moldova nr.9 str. Cuza Vod nr.46 str. Gloriei nr. 9 str. Dimitrie Caian nr.24 str. Predeal nr.20

n anul colar 2009-2010, pe teritoriul municipiului Focani erau nscrii la grdini un numr de circa 2946 copii i n nv mntul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal, profesioanl, postliceal) un numr de 15623 elevi. 2.5.9.2. INFRASTRUCTURA DE SNTATE Municipiul Focani concentreaz cea mai mare parte a dotrilor pentru sntate i asistent social ale jude ului (peste 50%), oferind servicii diversificate. 56

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Mun. Focani dispune de un Spital Jude ean Sf. Pantelimon, 5 complexe medicale din care 3 private. De asemenea n sistemul medical mai exist: Sta ie de dializa, Centrul de diabet jude ean, Centrul de diagnostic i tratament al persoanelor n vrst, Sta ia de hemodializ, Clinica de zi pentru copii infesta i cu HIV, Centru de Transfuzie Sanguin. Conform informa iilor oferite de Institutul Na ional de Statistic, n municipiul Focani n anul 2008, i desfurau activitatea un numr de 496 de medici, dintre care 164 medici de familie. De asemenea i desfurau activitatea 135 de farmaciti, 144 stomatologi i un numr de 2058 personal sanitar mediu. n 2008 n cele 2 spitale din municipiul Focani existau un numr de 1002 paturi. Structura re elei sanitare la nivelul anului 2008 conform Institutului Na ional de Statistic se prezint astfel: Tabel nr. 15:
Ani Categorii de unitati sanitare Forme de proprietate Judee Localit Anul 2008 UM: Numar Numar 2 1 19 Cabinete stomatologice Laboratoare medicale Crese Farmacii Puncte farmaceutice Centre de sanatate Laboratoare de tehnica dentara Depozite farmaceutice Centre medicale de specialitate Cabinete medicale de medicina generala Cabinete medicale de familie Ambulatorii de spital Proprietate publica Proprietate privata Proprietate publica Proprietate privata Proprietate publica Proprietate publica Proprietate privata Proprietate publica Proprietate publica Proprietate privata Proprietate privata Proprietate publica Proprietate privata Proprietate privata Proprietate publica Proprietate privata Proprietate publica Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI 6 MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI 2 MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI 7 MUNICIPIUL FOCANI 34 MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI 9 3 3 2 12 61 9 1 2 4 28 1 1

Spitale Dispensare medicale Cabinete medicale scolare

Proprietate publica Proprietate publica Proprietate publica

Vrancea Vrancea Vrancea

MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI

57

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Cabinete medicale de specialitate Centre de transfuzie Alte tipuri de cabinete medicale

Proprietate publica Proprietate privata Proprietate publica Proprietate publica

Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea

MUNICIPIUL FOCANI 6 MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI MUNICIPIUL FOCANI 5 83 1

2.6 CIRCULA IA 25
Circula ia rutier Spre municipiul Focani converg un numr mare de drumuri europene, na ionale i comunale, ceea ce face din Focani un nod rutier important n partea de sud-est a rii. Accesul n municipiu se face prin ase por i de intrare: dinspre sud pe E85 (DN2)) din direc ia Bucureti - Buzu prin Bariera Bucureti; dinspre est, pe DJ 204 din direc ia Brila - Gala i prin Bariera Brilei i Gala i; dinspre est, pe DJ 204D din direc ia Suraia prin Bariera Gala i Suraia; dinspre nord, pe E85 din direc ia Suceava Bacu - Mreti sau Iai - Vaslui Tecuci prin Bariera Mreti i pe DJ 204E i DJ 209 din direc ia Petreti i Vntori; dinspre vest, pe DN 2D prin Bariera Drumul Vrancei - Odobeti din direc ia Trgul Secuiesc Vidra Boloteti Drumul Vrancei sau pe DJ 205C din direc ia Vidra- Boloteti Odobeti Focani; dinspre sud, pe DC 141 prin Bariera Coteti din direc ia comunei Cmpineanca

Realizarea, n perioada urmtoare, a autostrzii Ploieti Albi a constituie un important element de dezvoltare economic legat de transporturi, construc ii, turism, servicii, etc. Zonele generatoare i polarizatoare de trafic La nivel periurban, principala surs generatoare de trafic este drumul european E85(DN2), component al culoarului de comunica ii trans-european IX. O a doua surs generatoare de trafic o reprezint oraul Odobeti, aflat la 13 km distan de Focani. Datorit acestei distan e mici, rela iile economice ntre cele dou orae sunt complementare, genernd o circula ie intens de servicii, mrfuri i for de munc, circula ie ce
25

Conform Studiu de Circula ie mun. Focani, elaborate de SC ALTIX ARHITECTURA SRL

58

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

se manifest printr-un trafic ridicat pe drumul de legtur DN2M i pe calea ferat. La nivelul municipiului, zonele generatoare de trafic sunt zona garii (important nod intermodal n jude ), zona central i varianta de ocolire a municipiului. n scurt timp centura de ocolire a oraului nu va mai func iona ca o variant de ocolire, deoarece tendinta actual de dezvoltare a oraului este extinderea n parte estic (aceast zon dispune de resurse importante de teren liber de construc ii). Centura actual este un mare generator de trafic i ncarc re eaua de strzi n cartierul de nord al Focaniului deoarece n momentul de fa legtura oraului Odobeti cu E85 de face pe str. Mreti Caracteristicile traficului existent Circula ia auto major este n prezent asigurat de 16 strzi de cat. II i de cat.III : str. Anghel Saligny, B-dul Bucureti, Calea Munteniei, B-dul Unirii, str. Bucegi, str. Brilei, str. Republicii, B-dul Grii, str. Longinescu, str. Cuza Vod, str. Mare A Unirii, B-dul Independentei, str. Mreti, str. Vlcele, str. 1 Decembrie. Re eaua de strzi principale este atipic pentru un ora de cmpie cum este mun. Focani. Dac n periurban principalele ci de acces n ora au o dispunere radial, n ora re eaua major n marea ei parte (aprox. 70%) are o dispunere asemntoare cu oraele de deal i de munte, cu o dispunere linear, orientat sud-nord. Aceasta orientare poate fi pus pe seama zonei industriale din sud estul oraului, al liniei de cale ferate ce nu permite multe traversri pe direc ia est vest i a proximitatii oraului de regiunea deluroas. Aceste strzi sunt intens solicitate n special n momentele de vrf ale traficului din ora. Structura re elei principale de strzi Re eaua stradal a municipiului Focani este una atipic pentru oraele de cmpie cu o tram stradal de tip radial, dar cu cile majore (strzi de cat.II i strzi cu circula ie intens) orientate n propor ie de 70% pe direc ia N-S. Trama stradal este compus din strzi de categoria II, III i IV. Artera principal de tranzit a oraului este Calea Muntenia (E85) n care debuteaz din vest patru strzi principale din Focani: Bdul. Bucureti, str. Brilei, str. Mgura i str. Cuza Voda. Reteaua de ci de comunica ii i transport prezint urmtoarele particularit i i aspecte critice: rela iile rutiere ale municipiului cu teritoriul nvecinat sunt realizate prin re eaua de drumuri europene na ionale, jude ene i comunale de tip radial ce diverg dinspre Focani nspre toate localit le din jude i din ar; capacitatea portant a drumului european E85 este aproape de limita maxim n 59

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

unele perioade ale anului. capacitatea portant a Bdul. Unirii, str. Cuza Voda i str. Vlcele este aproape de limita maxim n unele perioade alea anului. datorit intersec iilor amenajate cu semafoare i nu numai, de pe Calea Munteniei, i a traficului intens, timpul de tranzit prin Focani crete semnificativ. exist strzi de categoria II unde, pe prima band, pe unele por iuni, sunt parcate autovehicule chiar dac nu sunt amenajate parcri. n aceste condi ii traficul este strangulat, iar timpul de traversare pe aceste artere crete. exist acces direct din zonele agricole spre drumurile principale, avnd consecin e negative n zonele urbane i pentru circula ia din periurban (vehicule cu trac iune animal i utilaje agricole); cele mai multe drumuri necesit reabilitri majore, remedii n vederea controlului accesului, pe re eaua major de strzi n ora i drumurile din periurban. starea fizic a re elei de strzi principale i n special a celei secundare este n stare proast i se nrut este dup fiecare iarn. existen a fundturilor cu lungimi mai mari de 100m fr a avea amenajat spa iu de ntoarcere a autovehiculelor (Fundtura Mgura, str.Tisa, str.Stieti etc.) Transport n comun - rutier Re eaua de transoprt n comun n periurbanul municipiul Focani satisface ntr-o bun msur nevoia de mobilitate a localnicilor din periurban nspre Focani i din Focani n comunele nvecinate. Exist 89 de trasee aprobate de CJ Vrancea prin hotrri de consiliu spre majoritatea localit ilor nvecinate. Firmele care ofer servicii de transport n comun sunt n numar de 12. Transportul public se realizeaz cu vehicule de mic capacitate (per vehicul), n general cu microbuze. La nivelul municipiului Focani, transportul n comun este deficitar ca traseu. Exista 9 linii de transport public pe care circul un numr total de 32 de autovehicole (minibuse, autobuze, microbuze). Transportul n comun este concentrat pe 3 bulevarde - Bdul. Unirii, Grii i str. Cuza Voda. Din acest motiv, exist zone mari care nu sunt deservite de transportul public: -zona 1 este cuprins ntre Bdul Unirii, Grii, str. Anghel Saligny i str. Longinescu; - zona 2 este cuprins ntre str. Cuza Voda, str. Brilei i Calea Moldovei. Este satisfcut doar rela ia nord-sud de mobilitate a popula iei. ase din totalul de nou trase (deci 70%) se desfoar pe aceeai rut - Bdul Grii, Unirii i Bdul. Bucureti. 60

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Pentru rela ia vest-est exist doar dou rute pe Bdul Garii - str. Republicii n centrul Focaniului i str. Mreti la nord. Transport n comun pe cai ferate Calea ferat din municipiul Focani face parte din re eaua principal a CFR. Magistrala 50, la nivelul teritoriului Romniei, face legtura ntre Ploieti Buzu -Focani - Bacu -Roman Pascani - Suceava, iar la nivel european face parte n coridorul paneuropean IX. Zilnic prin gara Focani trec 52 de trenuri de cltori din care 12 accelerate,11 intercity, 10 rapide i 19 personale. Municipiul Focani este strbtut de la sud la nord de drumul european E 85. Acesta ia numele de Calea Munteniei pe traseul ce strbate intravilanul localit ii. Amenajrile pentru circula ia pietonilor i a biciclitilor. Circula ia pietonal se desfoara n condi ii bune. Majoritatea strzilor din re eaua major i secundar au trotuare ori pe ambele pr i, ori pe o parte. Singura problem s-a identificat pe Calea Munteniei unde nu sunt trotuare n zona Cartier Sud. Nu exist amenajate piste de bicicliti pe teritoriul municipiului Focani, iar execu ia lor nu este justificat n momentul de fa , circula ia bicicletelor fiind foarte redus. Se poate totui lansa programe pilot pentru ncurajarea utilizrii bicicletelor ca mijloc de transport alternativ. Unul din aceste programe pilot poate fi crearea de centre de inchiriat biciclete gratuit n zona parcului Unirii i Blcescu. Disfunc iuni la nivel urban i periurban La nivel periurban, n urma analizei traficului existent, a transportului n comun i a re elei de ci de comunica ii s-au identificat urmtoarele disfunc iuni: nu exista o centur de ocolire a municipiului Focani. Calea Munteniei(DN2) nu mai poate fi considerat a fi o centur sau cel pu in n viitorul apropiat i va pierde func ia de centur datorit tendin ei actuale de dezvoltare urban a municipiului n partea estic, dup Calea Munteniei; nu exist legtur direct ntre principalele DN-uri din jude n afara oraului DN2 Buzau-Focani-Bacau, DN2D Brila-Focani-Tr.Secuiesc, DN23 Focani-Brila, DN23A Focani-Rm. Srat i DN2M Focani-Odobeti. Toate aceste drumuri converg nspre Focani. Efectul acestui layout al drumurilor din periurban aduce un trafic de tranzit semnificativ pe re eaua stradal din periferia municipiului i nu numai. Legtura ntre DN2 i DN2M, DN2D se face pe la nord n Focani intrnd 61

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

prin ora pe str.Mreti, iar la partea de vest ocolind pe DJ205B sau DJ205C. localit ile din vestul Focaniului aflate pe traseul DJ205B ntre Odobeti i Costeti nu sunt deservite de transport public. Sta ia C.F. H.Botirlanu de pe magistrala 600 Furani-Tecuci nu are legtura la transportul public rutier din periurban. n localitatea Goleti s-a nregistrat un numr de accidente mai mare cu 500%600% fa de celelalte localit i din periurbanul municipiului Focani pe perioada 2000-2009. Principalele cauze a accidentelor petrecute pe teritoriul de influen al municipiului Focani sunt: a) conducere imprudent b) neacordare de prioritate c) traversare neregulamentar. La nivel urban, n urma analizei traficului existent a transportului n comun i a re elei de ci de comunicatii, s-au identificat urmtoarele disfunc iuni: zone conflictuale ntre func iuni locuin e-transport (n zona liniei CFR). Distan ele mici ntre cele dou func iuni creaz disconfort prin poluare fonic i crete semnificativ pericolul producerii de accidente rutiere. Aceste zone sunt de-a lungul liniei de cale ferat Ploiesti-Focani-Suceava i la pasajul auto superior peste linia CF; trafic n flux discontinuu pe Calea Munteniei (DN2), artera destinat ocolirii municipiului Focani, datorit intersec iilor la distante relativ mici una fa de cealalt i a reglementari lor prin semafoare. cele trei pasaje cu linia de cale ferat sunt n stare de degradare; deficit de parcri, lipsa unor parcri de capacitate mare n zona central a oraului, centre economice i noduri intermodale (primrie, pia , gar) o parte a traficul de tranzit este obligat s intre n ora la partea de nord pe ruta Calea Munteniei(DN2)-str. Mreti-DN2D/DN2M strzi cu capacitate de preluare aproape de maxim sau depita. Prin simulrile fcuta n cadrul acestui studiu s-au identificat aceste strzi ca fiind: Calea Munteniei, Bdul.Unirii, str. Cuza Voda i str. Vlcelelor. este satisfcut ntr-o bun msur rela ia nord-sud de mobilitate a popula iei cu ajutorul transportului public. ase din totalul de nou trasee (deci 70%) se desfoara pe aceeai 62

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

rut: Bdul Garii, Unirii i Bdul Bucureti. Din acest motiv exist zone mari care nu sunt deservite de transportul public: zona 1 este cuprins ntre Bdul Unirii, Grii, str. Anghel Saligny i str. Longinescu, zona 2 este cuprins ntre str. Cuza Voda, str. Brilei i Calea Moldovei. din datele ob inute de la poli ia municipiului Focani accidentele rutiere petrecute n perioada 2000-2009 s-a observat ca pietonii sunt implica i ntr-o propor ie foarte mare: 40% din totalul accidentelor (traversare neregulamentara a pietonilor, neacordare prioritate pietoni).

2.7.

INTRAVILAN TERITORIAL26

EXISTENT.

ZONE

FUNC IONALE.

BILAN

Suprafa a total a intravilanului existent este de 1841,31 ha. Aceast suprafa cuprinde pe lng localitatea de baz i trupurile de intravilan dispersate n cadrul teritoriului administrativ. Pe zone func ionale, bilan ul teritorial al suprafe elor cuprinse n municipiul Focani se prezint astfel: Tabel nr.16 - Bilan ul teritorial al suprafe elor cuprinse n municipiul Focani ZONE FUNCTIONALE Locuinte i functiuni complementare Unitati industriale i depozite Institutii i servicii de interes public CAI DE COMUNICATII i TRANSPORT, din care: rutier i feroviar Spatii verzi, sport, agrement, protectie Gospodarie comunala, cimitire Destinatie speciala
26

EXISTENT INTRAVILAN PROCENT % PROCENT % SUPRAFATA (ha) DIN TOTAL DIN TOTAL INTRAVILAN UAT 332,32 200,84 179,9 275,24 100,43 35,42 78,26 18,05% 10,90% 9,77% 14,95% 5,45% 1,92% 4,25% 7,05% 4,26% 3,82% 5,84% 2,13% 0,75% 1,66%

Studiu de fundamentare mediu, 2009

63

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Terenuri agricole Terenuri libere de constructii Ape TOTAL INTRAVILAN TOTAL EXTRAVILAN TOTAL UAT

561,2 71 6,7 1841,31 2871.65 4712,96

30,48% 3,85% 0,36% 100,00%

11,91% 1,51% 0,14% 39,00% 61,00% 100,00%

Suprafa a majoritar a intravilanului muncipiului Focani este ocupat de terenuri cu categoria de folosin agricol, reprezentnd un procent de 30,48% din total intravilan. Urmtoarea pondere n intravilanul municipiului Focani este reprezentat de terenurile ocupate de locuin e i func iuni complementare ( cca 18%), urmat de zona terenurilor ocupate cu ci de comunica ii i transport rutier i feroviar (cca15%). Zona unit ilor industriale i de depozitare ocup locul patru n ierarhia zonificrii func ionale, reprezentnd un procent de aproximativ 11% din totalul intravilanului existent. n prezent, zonele destinate unit ilor industriale i de depozitare sunt destructurate, prezentndu-se ca nite teritorii urbane pentru care sunt necesare msuri de reabilitare i restructurare urban. Prin valoarea terenurilor pe care sunt amplasate zonele unit ilor industriale i par ial a construc iilor, activit ile economice pot fi relansate, att n domeniul productiv, ct i al serviciilor. Zona cu func iuni complexe, institu ii i servicii de interes public include construc iile pentru nv mnt, sntate, cultur, culte, administra ie, complexe comerciale etc. situate att n zona central a municipiul Focani, ct i n afara acesteia, ocupnd o suprafa de aproximativ 180 ha (aproximativ 9,77% din intravilan) Zona spa iilor verzi, sport, agrement, protec ie cu o suprafa 100,43 ha nsumate cu, reprezint o suprafa de spa iu verde pe cap de locuitor de aproximativ 10,23 mp, suprafa sub media prevzut pentru un ora cu un numr de locuitori situat ntre 50000 i 100000 de locuitori, unde normele prevd o suprafa de 14-20mp/cap de locuitor. Trebuie men ionat faptul c un procent de circa 4% din totalul terenului intravilan este reprezentat de terenuri libere.

64

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

2.8.

ZONE CU RISCURI NATURALE27


Perimetrul municipiului Focani nu prezint foarte multe restric ii din punct de vedere al

construibilit ii (nu este afectat de eroziuni i alunecri de teren active). Singura problema este inundarea unor terenuri din zona de nord a oraului, la ape mari. Exist lucrri de regularizare ale canalelor (Cacaina n special), dar acestea vor trebui continuate sau refcute (acolo unde sunt degradate). Nu se va construi n perimetrele de protec ie ale re elelor de nalt tensiune sau ale surselor de ap. Pe planurile de situa ie anexate au fost eviden iate zonele cu probleme, fiind mpr ite n categorii cu grad diferit de restric ionare din punct de vedere al construibilit ii. S-a pus accent pe zonele situate n intravilan.

2.9 . ECHIPARE EDILITAR


2.9.1. GOSPODRIREA APELOR I CANALIZARE Sursa de ap Sursa de ap Suraia (Frontul de captare Suraia) Frontul de captare Suraia este amplasat la aproximativ 800m de municipiul Focani, pe partea stng a DJ Focani-Suraia i se ntinde pe o lungime de 4km, avnd n componen 38 de pu uri forate, dintre care 21 sunt forate la 175m, iar 17 la 65m adncime. Aceste pu uri sunt executate n baterie. Pu urile de 175 i 65m sunt executate dou cte dou, la 6-10m distan unul de cellalt i exploateaz selectiv acviferele ntlnite, astfel: pu urile de 65m adncime capteaz acviferul conului de dejec ie al rului Putna, grosimea conului de dejec ie al rului Putna, grosimea medie a acestora fiind de cca 40cm. Nivelul piezometric se ridic pn la adncimi de 10-11m n pu urile din captul vestic al frontului, iar spre captul estic nivelul apei subterane se ridic la 6-6,5m. Grosimea depozitelor grosiere ale conului de dejec ie variaz ntre 23m i 47m, observndu-se o ngroare a acestor depozite n partea vestic a frontului spre captul estic. La majoritatea pu urilor sau ob inut debite de 36-40dmc/s la denivelri mici cuprinse ntre 1-2m. Coeficientul de filtra ie are valori cuprinse ntre 57 i 161m/zi.

27

Studiu de fundamentare mediu, 2009

65

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Pu urile de 175m adncime capteaz stratele acvifere de la adncimi mai mari de 67-70 m. Aceste orizonturi acvifere sunt cantonate n depozitele stratelor grosiere de Cndeti. Fa de depozitele conului de dejec ie, stratele de la Cndeti nu au o continuitate n sedimentare, existnd pe cei aproximativ 100m grosime lentile i strate impermeabile ce ajung la 10-20cm grosime. Grosimea cumulat a depozitelor stratelor de Cndeti variaz ntre 43 i 70 m. Nivelul piezometric este mai sus dect cel realizat de orizontul de medie adncime, avnd valori de 9,2-9,8m n partea vestica i de 3,5-4,0m n partea estic a frontului. Coeficientul de filtra ie are valori cuprinse ntre 13 i 39m/zi.

Tabel nr. 17: Echipare GRUNDFOS


PU nr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Debit capabil mc/h 1 90.00 72.00 118.80 81.00 81.00 90.00 102.60 102.60 118.80 90.00 144.00 90.00 90.00 109.80 129.60 124.92 129.60 90.00 111.96 129.60 115.20 135.00 104.40 140.40 109.80 133.20 100.00 160.20 144.72 156.60 160.20 99.72 180.00 152.00 Tip pomp 2 SP95/2 SP95/2 SP125/2-2 SP95/2 SP95/2 SP95/2 SP95/3 SP95/3(SP120) SP125/2-2 SP95/2 SP125/2-1 SP77/3 SP77/3 SP95/3 SP125/2-2 SP125/2-2 SP125/2-2 SP95/3 SP77/3 SP125/2-2 SP95/3 SP125/2-2 SP95/3 SP125/2-2 SP95/3 SP125/2-2 SP95/3 SP125/2-1 SP125/2-2 SP125/2-2 SP125/2-1 SP77/3 SP125/2-1 SP125/2-1 Putere consumat teoretic (kW) 3 6.46 6.71 10.3 6.6 6.77 6.78 10.3 10.15 10.54 6.82 13.19 8.72 8.7 10.45 10.56 10.54 10.55 10.29 8.79 10.67 10.66 10.56 10.7 10.65 10.79 10.64 10.66 13.17 10.56 10.62 13.17 8.95 12.56 12.82 Putere motor (kW) 4 9.2 9.2 15 9.2 9.2 9.2 15 15 15 9.2 18.5 11 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18.5 15 15 18.5 11 18.5 18.5 Debit de exploatare (mc/h) 5 88.2 79.92 109.44 82.8 77.04 76.32 97.56 99.72 101.52 71.76 116.64 85.32 84.24 96.48 103.68 99.36 99.36 98.64 78.12 97.92 90.36 100.44 89.64 95.76 85.68 89.28 89.64 113.04 93.8 86.76 106.2 73.9 89.28 100.08

66

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

35 36 37 38

144.00 145.00 160.00 164.00

SP125/2-1 SP125/2-1 SP125/2-1 SP125/2-1

13.15 12.51 13.1 13.15

18.5 18.5 18.5 18.5

112.32 90.72 109.8 106.2

Sursa de ap SURAIA: sta ie pompare SP1 ce cuprinde 2 pompe tip INGERSOLL Qmax=1620mc/h sta ie pompare SP2 ce cuprinde 4 pompe tip INGERSOLL Qmax=1620mc/h

Capacitatea de depozitare i tratare Suraia: 30.000mc 1 bazin de 10.000mc 4 bazine de 5.000mc Zonele de protec ie sanitar cu regim sever sunt mprejmuite i au ca limit amonte o dreapt paralel cu direc ia captrii situat la circa 140m NORD de axul oselei Focani-Suraia i ca limit aval o dreapt paralel cu direc ia captrii situate la circa 8m NORD de axul oselei. Limitele laterale sunt amplasate la circa 10m EST de ultimul foraj (F38) nspre Suraia i circa 120m VEST de forajul F1. Zona de protec ie sanitar cu regim de restric ie este bornat i se afl la circa 240m NORD de axul oselei Focani- Suraia, n amonte, i la circa 4m NORD de axul oselei n aval. Limitele laterale sunt amplasate la 14m EST de ultimul foraj (F38) i circa 280m VEST de forajul F1. Sursa de ap Babele Este situat pe partea dreapt a drumului na ional DN2D Focani-Brasov Km 27, pe raza comunei Vidra, Sat Burca, punct Cucuie i, jud. Vrancea. Din aceast surs se capteaz apa din infiltra ii de mal, prin dren ovoid din beton armat 500*300, fiind prevzut cu 31 cmine colectoare amplasate pe o lungime de Ldren=1600m; cminele sunt amplasate pe malul drept al rului Putna, debitul de captare fiind Qcaptare = 108 l/s. Sursa de ap Babele: -sta ie pompare: 2 pompe tip GRUNDFOS CR 90-3-2, Qmax=90mc/h. Zona de protec ie sanitar cu regim sever este mprejmuit cu garduri de protec ie.

67

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Sursa de ap Mndreti Aceast surs de ap este format din dou pu uri forate. Un pu este situat n cartierul Mndreti, str. Izvor. Sursa de ap brut este pu ul forat la o adncime de 160m existent n incinta sta iei. Apa este captat cu ajutorul unei pompe Lotru 100 cu Qp=100mc/h. Cellalt pu este situat n cartierul Mndreti, str. Lcrmioarei. Sursa de ap brut este pu ul forat la o adncime de 160m existent n incinta sta iei. Apa este captat cu ajutorul unei pompe Grunfos tip SP45-3 cu Qp=45mc/h, Hp=18m i N=3,7kW. Sursa de ap Mndreti: - sta ie pompare: 2 pompe tip LOTRU 80, Qmax=80mc/h. Zona de protec ie sanitar cu regim sever este mprejmuit cu garduri de protec ie. Sursa de ap intravilan Focani (6 pu uri forate) este format din 6 pu uri forate situate pe raza municipiului Focani i care nu sunt exploatate, fiind n stare de conservare. Cerin a actual de ap pentru Municipiul Focani: 4590 mii mc n func ie de consumul instantaneu, cu ajutorul datelor preluate de la punctele de msur n re eaua oraului i sta iilor de hidrofor i prelucrate automat, presiunea apei este constant la consumatorul final. Instala ii de aduc iune i nmagazinare Uzina de Ap Focani Este situat n partea de est a municipiului Focani, la aproximativ 800m de intersec ia dintre DN2 (E85) i DJ Focani Suraia, pe partea dreapt a drumului jude ean. Sursa de ap exploatat de Uzina de Apa Focani este Frontul de captare Suraia (38 de pu uri executate n baterie). Apa brut captat din frontul de captare este transportat la Uzina de Ap prin intermediul a trei aduc iuni cu urmtoarele caracteristici: Tabel nr. 18: Nr. crt. 1. 2. 3. Diametru nominal (mm) 500 600 600 Material azbociment Hobas Premo Lungime (m) 2100 3300 4500

68

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Inmagazinarea apei se face n 4 bazine circulare semingropate cu o capacitate de 5000 mc i 1 bazin dreptunghiular semingropat cu o capacitate de 10 000mc. Apa inmagazinat este supus procesului de tratare prin clorinare. Sta ia de clorinare cuprinde urmtoarele circuite tehnologice: circuitul de preparare i dozare a solu iei de clor; prepararea solu iei de neutralizare a scprilor accidentale de clor; recircularea prin pompare a solu iei neutralizante. Apa clorinat este distribuit n re ea prin intermediul a dou sta ii de pompare. Sta ia de pompare Vrancei Este situat la 6 km de municipiu, pe drumul na ional DN2D Focani Braov. Aceast sta ie de pompare exploateaz apa transportat gravita ional din Sursa Babele. Apa captat este transportat pe o distan de 28,5km printr-o aduc iune din beton B300 cu sec iune hexagonal i diametrul cercului circumscris de 300mm, fiind nmagazinat n incinta sta iei n 2 bazine ngropate cu o capacitate V=1200mc fiecare. Apa nmagazinat este supus procesului de clorinare. Sta ia de clorinare are urmtoarele capacit i: pentru 0,5 mg/l: Qmax = 400 mc/h pentru 0,2 mg/l: Qmax = 1000 mc/h Sta ia de clorinare este dotat cu o pomp dozatoare Siemens cu urmtoarele caracteristici: Q = 1,6 l/h; P=18,5kW; n=2940 rot/min. Sta iile de pompare Mndreti 1. 2. clorinare. Sta ii de pompare Uzina de Ap Focani
Aceasta cuprinde: Sta ia de pompare SP1 prevzut cu 2 pompe tip Ingersoll Dresser, cu Q=1620 mc/h, echipat cu motor cu P=315kW.

Este situat n cartierul Mndreti, str. Izvor. Apa captat este nmagazinat ntr-un Este situat n cartierul Mndreti, str. Lacramioarei. Apa brut este pompat direct

bazin din beton armat cu o capacitate de 500mc. Apa brut este supus tratamentului de clorinare. ntr-un bazin din beton armat cu o capacitate de 100 mc. Apa brut este supus tratamentului de

69

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Sta ia de pompare SP2 prevzut cu 4 pompe tip Ingersoll Dresser, cu Q=1620 mc/h, echipat cu motor cu P=315kW

Pompele func ioneaza n regim automat, comandate de presiunea din re eaua de distribu ie. Ambele sta ii sunt monitorizate i echipate cu traductori de presiune, senzori de temperatur pentru fiecare motor, alarmare n caz de inundare a baei, etc. Plecarea apei spre consumatori se face prin trei fire de 600mm diametru, echipate cu debitmetre cu ultrasunete, astfel nct s poat avea un control asupra cantit ilor de ap care intr i care ies din sta ie. Sta ia de pompare Vrancei Sta ia de pompare este dotat cu 2 pompe Grundfos, tip CR-90 3-2, avnd caracteristicile: Q=90 mc/h, H=52,6m i P=18,5kW. Apa este pompat n re eaua de distribu ie prin dou magistrale de transport cu diametrul 300mm. Sta iile de pompare Mndreti 1. Cartier Mndreti, str. Izvor. Sta ia este echipat cu 2+1 pompe Lotru 100 cu Qp = 100mc/h i P=18kW. 2. Cartier Mndreti, str. Lcrmioarei. Sta ia este echipat cu 1+1 pompe Lotru 65 cu Qp = 65mc/h i P=7,5kW. Distribu ia apei potabile se realizeaz ntr-un sistem inelar i ramificat, avnd dou componente: Distribu ia primar sistem inelar i ramificat care alimenteaz prima zon de presiune (imobilele cu cel mult P+2E), compus din sistemul de magistrale de transport i distribu ie a apei potabile, cu urmtoarea structur: Tabel nr. 19
Re ele stradale Dn > 200 mm Re ele transport Dn 250 300 Lungime 1833 18403,5 material PEHD Fc Azbo OL Fc Azbo Fd OL Fd Fd OL Fd OL Azbo Fd Din care Lungime 1194 277 362 1558 15058,5 467 1320 3489,5 4170 2151 1589 450 5546 5309 4374,5

325 350 400 450 500

3489,5 4170 3740 300 16819,5

70

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Dn200 Re ele distribu ie

200

5218,5

160 150 125 110 100 90 80 70 63 60 50 40 material Fc OL Azbo Fd PEHD PVC Premo Hobas

333 11350 120 9155

262 2078 284 272 249 1926 152

Premo Hobas Azbo Fc PEHD OL PEHD Azbo Fc OL PEHD PEHD PVC Azbo Fc OL PEHD Fc OL Fc PEHD Fc Fc Fc Lungime 34620,5 23602,3 19624,7 12465,5 11116 1740 1060 530

Total din care, n func ie de material:

1060 530 1077 1548 1520 1073,5 333 3360 3088 4902 120 7415 1740 9049,7 10593 4811,3 262 1445 633 284 272 249 1926 152 104759

Branamente Sta ii hidrofor


Dn 100 110 150 160 200 250 273 300 315 material OL Lungime 113 143 2461 314 2374 material OL PEHD OL PEHD OL PEHD PEHD OL Azbo PEHD din care lungime (m) 113 143 2461 314 1062 1312 673 340 335 87 6840 Lungime 3976

673 340 335 87 Total din care, n func ie de material:

71

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

PEHD Azbo

2529 335

Distribu ia secundar sistem ramificat care are drept scop asigurarea presiunii pentru a doua zon de presiune la imobilele de tip blocuri de min P+3E; acest lucru se realizeaz prin intermediul a 52 sta ii de repompare (sta ii hidrofor) i a unei re ele de distribu ie compus n majoritate din conducte din PEHD, PN10, Dn50 110 mm i cu o lungime total aproximativ de 62,2 km. Apa pentru stingerea incendiilor Re eaua pentru stingerea incendiilor se identific cu re eaua de distribu ie oreneasc pe care sunt monta i hidran i de incendiu stradali. Nu se constituie rezerva de incendiu i stoc intangibil, acestea fiind incluse n capacit ile de nmagazinare a surselor de captare. La sursele Suraia, Babele i Mndreti sunt prevzute pompe de rezerv n sta iile de pompare, acestea intrnd n func iune n caz de incendiu. Zone de protec ie Pentru sursele de ap s-au specificat la fiecare surs n parte; Pentru pu urile forate: zona de protec ie cu regim sever circular, cu centrul pe pozi ia forajului i raza de 10m; zona de protec ie sanitar cu regim sever coincide cu zona de protec ie sanitar cu regim de restric ie; Pentru sta ii de pompare: 10m de la zidurile exterioare ale cldirilor; Pentru instala ii de tratare: 20m de la zidurile exterioare ale instala iei; Pentru rezervoare ingropate: 20m de la zidurile exterioare ale cldirilor; Pentru aduc iuni: 10m de la generatoarele exterioare ale acestora; Pentru conducte din re elele de distribu ie: 3m.

Modul de folosire a apei Conform SR 1343/1-2006, gradul de asigurare a folosin ei este de 90%. n regim nominal: 31 649 mc/zi n regim minim: 22 844 mc/zi n regim de restric ie: 20 560 mc/zi Necesarul total de ap: Nzi med = 27 402 mc/zi Nzi max = 32 882 mc.zi Nzi min = 19 864 mc/zi 72

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Cerin a total de ap: Qzi med = 31 649 mc/zi Qzi max = 37 979 mc.zi Qh max = 1 582 mc/zi Qzi min = 22 844 mc/zi RE EA CANALIZARE
DE INTOR RE EA: S.C. COMPANIA DE UTILIT I PUBLICE S.A.

Tabel nr. 20 Nr. crt. 1. 2.

Re ele canalizare Re ele stradale (D<500mm) Re ele colectoare (D>500mm) Total

Lungime (km) 96,4 8,0 104,4

Re eaua de canalizare a municipiului Focani are o lungime total de 104,4 km, fiind mpr it astfel: Func ie de material: -tuburi beton pentru canalizare -tuburi Premo Func ie de diametru i destina ie: -cu diametrul mai mic de 500mm (re ele stradale) - cu diametrul mai mare de 500mm (colectoare) Sistemul de colectare este unitar. Gurile de deversare a apelor pluviale i uzate: Ape pluviale: 1 gura de deversare n rul Milcov, apele pluviale fiind transportate prin intermediul colectorului confec ionat din tuburi de beton Dn1000mm i cu o lungime de aproximativ 2,5 km; Ape uzate: 1 gura de deversare n rul Putna, apele uzate colectate sunt trecute prin sta ia de epurare a municipiului Focani i apoi deversate n rul Putna. Lungimea canalului deversor de la sta ia de epurare la emisar este de 3 km, fiind executat din tuburi premo cu Dn800mm. L<500 = 98,9 km L>500 = 5,5 km Lbeton = 95,3 km Lpremo = 9,1 km

73

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Sistemul de colectare este unitar. Volumul total de ap ce poate fi preluat de sta ia de epurare este: Qzi = 40 000 mc/zi Qmediu = 1667 mc/h (condi ii fr ploaie) Qvarf debit = 3960 mc/h (ctre aeratoare) Qdebit maxim = 7920 mc/h (ctre structura de admisie) n zona de sud a municipiului Focani exist un colector de ape meteorice cu o lungime de 2,5km care este confec ionat din tuburi din beton 1000mm i are drept emisar rul Milcov. EPURAREA APELOR UZATE Debite influent: Qmediu (fr ploaie)=1667mc/h Qmaxim =7920mc/h Deversarea apelor epurate se face n rul Putna. Sta ia de epurare municipal a fost reabilitat i modernizat pentru a corespunde cerin elor de epurare a unui debit maxim de 2200 l/s. Proiectarea fluxului tehnologic este n concordan cu standardele europene. Sta ia de epurare a apelor uzate dispune de dou linii de epurare ce func ioneaz paralel. Etapele de tratare sunt: Pretratarea structura cu grtare, constnd din grtare rare i grtare fine 2 bazine pentru ndeprtarea nisipului i grsimilor bazin de reten ie temporar a apelor pluviale

Decantarea primar 2 decantoare primare Tratarea biologic Proces de tratare cu nmol activ de mic incrcatur ce presupune nitrificare, denitrificare i ndeprtarea fosforului biologic, avnd n componen : - sta ii de pompare a apei netratate i de recirculare a nmolului - 2 bazine de aerare cu zone anaerobice, anoxice i aerate.

74

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Decantarea secundar 2 decantoare secundare

Tratarea nmolului: Pentru tratarea nmolului provenit de la decantoarele primare i a nmolului excedentar provenit de la aeratoare, ce include: - un concentrator gravita ional pentru ngroarea separat a nmolului primar i a celui excedentar - un metantanc-ptr. fermentare anaerobic a nmolului concentrat - zona de depozitare a nmolului fermentat - sta ie de deshidratare mecanic prin filtre pres cu band - sere pentru uscarea solar a nmolului deshidratat - depozitarea nmolului uscat n incinta sta iei. Debite i volume de ap evacuat n re eaua de canalizare: Qev max = 30 383,34 mc/zi Qev med = 25 319,45 mc/zi Qorar ev max = 2 769,3 mc/h Qev annual =9 242 mii mc/an Pentru re elele de alimentare cu ap i canalizare se vor respecta prevederile din avizul de principiu eliberat de S.C. Compania de Utilit i Publice S.A. DISFUNC IONALIT I RE ELE ALIMENTARE CU AP I CANALIZARE Din analiza situa iei existente prezentate se pot eviden ia principalele probleme pe care le ridic func ionarea sistemului de alimentare cu ap i canalizare, i anume: lacurile existente n intravilanul municipiului sunt poluate cu diverse reziduri ale oraului; starea tehnic necorespunztoare a sistemului centralizat de alimentare cu ap i canalizare pe anumite tronsoane; sta ia de epurare a oraului va necesita o mrire a capacit ii de epurare n cazul realizrii tuturor extinderilor preconizate, precum i o reabilitare n timp.

75

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

2.9.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC RE EA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC DE INTOR RE EA: ELECTRICA DISTRIBU IE MUNTENIA NORD S.A. S.D.E.E. FOCANI Energia electric necesar consumatorilor municipiului Focani este asigurat prin patru sta ii de transformare: Sta ia electric de transformare 400(220)/110/20kV VEST Sta ia electric de transformare 110/20/6kV CEIL Sta ia electric de transformare 110/20/6kV NORD Sta ia electric de transformare 110/20kV - MGURA Sta ia electric de transformare 220/110/20kV VEST ce apar ine BUTINAS+BARBOS. Sta ia electric de transformare 110/20/6kV CEIL este alimentat prin linie electric aerian, dublu circuit de 110kV: CEIL 1 i CEIL 2. Sta ia electric de transformare 110/20/6kV NORD este alimentat prin linii electrice aeriene de 110kV: LEA 110kV VEST 1,2 LEA 110kV Sta ia NORD Sta ia BUTINAS C.N.T.E.E

TRANSELECTRICA S.A., este alimentat prin linia electric aerian dublu circuit de 400kV

Sta ia electric de transformare 110/20kV - MGURA este alimentat prin linia electric aerian de 110kV, dublu circuit MAGURA 1,2. Din aceste sta ii, prin linii electrice de medie tensiune, aeriene i subterane, se alimenteaz posturi de transformare de tip re ea, de tip consumator i mixte. Consumatorii casnici i ter iari sunt alimenta i pe joas tensiune, de regul, n schem buclat, cu func ionare radial n regim normal. Lungimile re elelor electrice : Linii electrice aeriene MT(20kV) 85km Linii electrice aeriene JT(neizolate) 63km 76

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Linii electrice aeriene JT (izolate torsadate) 147km Linii electrice subterane MT(20kV) 160km Linii electrice subterane MT(6kV) 25km Linii electrice subterane JT 390km n cartierul Mndreti, re eaua public de distribu ie de joas tensiune este realizat aerian,

cu conductoare izolate torsadate. Posturile de transformare n aceast zon sunt de tip aerian. Re elele de iluminat public din zonele de locuin e ANL-Sud i ANL Brilei apar in ca gestiune Primriei Municipiului Focani. Celelalte re ele de iluminat din Municipiul Focani apar in S.D.E.E Focani (Sucursala de Distribu ie a Energiei Electrice-Focani). Zonele n care mai exist re ele electrice subterane de 6kV sunt: Din Sta ia 110/20/6kV Nord pe strada Odobeti pn la intersec ia cu str. Muncitori unde subtraverseaz i traseul se continu pe str. Slt. Gheorghe Ttulescu, str. Dobrogeanu Gherea, str, N. Titulescu pn la PTM2036 Tunel. Din Sta ia 110-20-6kV CEIL se alimenteaz n bucla posturei de transformare din zona de Sud . POSTURI DE TRANSFORMARE: Posturile de transformare de re ea sunt dimensionate pentru urmtoarele puteri plafon: 630kVA pentru posturile la sol, n cabin zidit i/sau compactizate 250kVA pentru posturile de transformare montate pe un stlp; 400kVA i 630kVA pentru posturi montate pe doi stlpi. Posturile de transformare, la sol, n cabin zidit i/sau compactizate sunt: PT 2850 20/0,4kV amplasat pe str. Vrancei n vecintatea S.C. Biznacom S.R.L PT 2628 20/0,4kV amplasat la intersec ia strzilor Pcii i Doroban i PT 2629 - 20/0,4kV amplasat n vecintatea Sta iei electrice de transformare NORD, n cldirea magazinului en-gros de produse alimentare str. Mreti. PTCZ 2630 20/0,4kV amplasat pe str. Mreti, n apropierea Direc iei de Dezvoltare Servicii Publice Tehnoforest. PTM 2713 20/0,4kV amplasat la limita incintei Cimitirului Nord pe str. Mreti. PTCZ 2625 20/0,4kV amplasat n apropierea Trgului auto str. Oborului de vite PTM 2627 20/0,4kV amplasat n vecintatea supermarketului Penny Market str. Mreti. 77

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

PT 2624 20/0,4kV amplasat n apropierea societ ii S.C. ROSCA COV S.A. la intersec ia strzilor Ion Neculce i Viilor PTCZ 2622 20/0,4kV amplasat n apropierea societ ii IATSA str. Cincinat Pavelescu PTCZ 2618 20/0,4kV amplasat n incinta Fermei Avicole DJ204E PTCZ 2621 20/0,4kV amplasat n apropierea Vamei De 149/2 PTCZ 2617 20/0,4kV amplasat la intersec ia De 133/1, De 138/3, De141 PTCZ 2620 20/0,4kV amplasat n vecintatea Spitalului de Boli Contagioase str. Comisia Central PTCZ 2616 20/0,4kV amplasat n vecintatea societ ii Comterra str. Comisia Central PTCZ 2614 20/0,4kV amplasat n apropierea sediului Ambulan ei str. Comisia Central PTCZ 2615 20/0,4kV amplasat n apropierea Comisariatului Jude ului Vrancea str. Comisia Central PTCZ 2613 20/0,4kV Confec ii Vranco - amplasat pe str. M. Eminescu PTCZ 2604 20/0,4kV amplasat n apropierea Sta iei de reglare gaze str. Cuza Vod PTCZ 2638 20/0,4kV amplasat pe str. Fraternit ii PTM 2623 20/0,4kV amplasat n apropierea societ ii Corola S.A. str. Mreti PTCZ 2631 20/0,4kV amplasat n apropierea Grupului colar G.G. Longinescu str. Mreti PTCZ 2602 20/0,4kV amplasat n incinta centralei termice str. Fulger PTCZ 2518 20/0,4kV amplasat pe str. Fulger PT 2603 20/0,4kV amplasat pe str. Marea Unirii PTCZ 2517 20/0,4kV amplasat n apropierea Bisericii Sf. Gheorghe str. Scarlat Tirnavitu PTCZ 2601 20/0,4kV amplasat pe str.Mreti PTCZ 2516 20/0,4kV amplasat pe str. Culturii PT 2515 20/0,4kV amplasat n incinta Centralei termice Bujor str. Bujor PTCZ 2605 20/0,4kV amplasat n incinta Centralei termice + str. Culturii PTCZ 2606 20/0,4kV amplasat n apropierea terenului de baschet al colii Generale Ing. Ion Bascan PTCZ 2607 20/0,4kV amplasat n incinta Centralei termice din apropierea Direc iei Silvice Focani PTCZ 2514 20/0,4kV amplasat pe str. Mure PTCZ 2513 20/0,4kV amplasat pe str. Pene Curcanul PTCZ 2512 20/0,4kV amplasat n Pia a Agro str. Greva de la Grivi a PT 2608 20/0,4kV amplasat pe str. Oituz PTCZ 2302 20/0,4kV amplasat pe str. Oituz PTCZ 2609 20/0,4kV amplasat n incinta Central termic - str. Ecoului PTCZ 2610 20/0,4kV amplasat n apropierea bustului N. Filipescu - str. N. Iorga PTCZ 2611 amplasat n incinta Centralei termice nr.28 str. Vama Veche PTM 2413 20/0,4kV amplasat n incinta Spitalului Militar de Urgen str. Cezar Boliac 78

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

PT 2414 20/0,4kV amplasat n apropierea sediului Poli iei - str. Cezar Boliac PT 415 20/0,4kV amplasat pe str. Al. Golescu PTCZ 2519 20/0,4kV amplasat la limita cimitirului Biserica Sf. Dumitru intersec ia strzilor Lupeni cu Legumelor PTCZ 2502 (Panduri) 20/0,4kV amplasat pe str. Bahne PTCZ 2501(Bahne) 20/0,4kV amplasat pe str. Bahne PTCZ 2217 20/0,4kV amplasat n apropierea supermarketului Paco Aleea Cminului PTCZ 2053 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic str. Aleea Cminului PTCZ 2213 20/0,4kV amplasat n apropierea Oficiului Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor str. Lupeni PTCZ 2214 20/0,4kV amplasat pe str. Cminului PTCZ 2216 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic n apropierea Grdini ei cu Program prelungit nr.16 str. Panduri PTCZ 2215 (Cresa) 20/0,4kV amplasat n apropierea Grdini ei cu Program prelungit nr.16 str. Pictor Grigorescu. PTCZ 2212 (Vlahuta) 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic nr.46 PTCZ 2412 (Cezar Boliac) 20/0,4kV amplasat n apropierea Palatului Copiilor PTCZ 2612 (Rarau) 20/0,4kV amplasat pe str. Alex. Vlahu PTCZ 2509 (Telemac) 20/0,4kV amplasat n apropierea Inspectoratului colar Jude ean PTCZ 2508 20/0,4kV amplasat pe str. Telemac PTCZ 2511 (Doi Stejari) 20/0,4kV amplasat pe str. Raru PTCZ 2044 (Putna) 20/0,4kV amplasat pe str. Simion Brnu iu PT 2303 (CTA2+subteran) 20/0,4kV amplasat n apropiere de Romtelecom str. Marea Unirii PTCZ 2304 (P-ta Moldovei) 20/0,4kV amplasat pe str. Tudor Vladimirescu PTCZ 2888 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Pene Curcanul cu B-dul Independen ei PT 2305 (CT-P-ta Moldovei) n incinta Centralei termice din apropierea Catedralei Ortodoxe Naterea Maicii Domnului PTCZ 2309 (Materna) 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Republicii cu B-dul Independen ei PTCZ 2308 (Mircov) 20/0,4kV amplasat la Supermarketul Mirkov PTCZ 2307 20/0,4kV amplasat n apropierea Supermarketului Mirkov i a Centralei termice. PTCZ 2306 (Bucegi) 20/0,4kV amplasat n apropierea cldirii Mobexpo str. Eroilor CTA-1 (subteran) 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Republicii cu Mihail Koglniceanu PTCZ 2510 (CT-Dornei) 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic nr.44 str. Raru PTCZ 2411 (Bucegi) 20/0,4kV amplasat n apropierea Direc iei de Munc i Protec ie Social-str. Brilei intersec ie cu str. Mareal Antonescu PTCZ 2210 (Parc) 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic nr.8 str. Cuza Vod

79

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

PTCZ 2211 (Fortuna) 20/0,4kV amplasat n apropierea Punctului termic nr.8 str. Cuza Vod PTCZ 2043(Casa de Cultur) 20/0,4kV amplasat n incinta Clubului Vox intersec ia str. Mihail Koglniceanu cu str. Dimitrie Cantemir PTCZ 2209 20/0,4kV amplasat n apropierea Casei Corpului Didactic Simion Mehedin i PTCZ 2409 (Favior) 20/0,4kV amplasat n apropierea Punctului termic nr.4 B-dul Unirii PTCZ 2410 (Brailei) 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Brilei cu Bucegi PTCZ 2208 20/0,4kV amplasat n apropierea monumentului istoric Biserica Sf. Impra i C-tin i Elena PTCZ 2207 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Plevnei cu str. Bucegi PTCZ 2206 20/0,4kV amplasat n apropierea supermarketului GMarket intersec ia str. Mitropolit Varlaam cu B-dul Unirii PT 2507 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic din apropierea Grdini ei Regatul Copiilor str. Bucegi intersec ie cu str. Brilei PTCZ 2205 (Sala Polivalent) 20/0,4kV amplasat la Centrala termic nr.3 str. Carpa i PTCZ 2202 (B1-B3) 20/0,4kV amplasat n apropierea Grdini ei nr.17 Prichindel PTS 2204 (Baia Public) 20/0,4kV amplasat pe str. Bucegi intersec ie cu str. Constitu iei PTCZ 2203 (Orhideelor) 20/0,4kV amplasat pe str. Bucegi PTCZ 2506 (Trotus) 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Constitu iei cu str. Trotu PTCZ 2505 20/0,4kV amplasat n incinta Centralei termice la intersec ia str. Mitropolit Varlaam cu str. Constitu iei PTCZ 2503 (Panduri) 20/0,4kV amplasat n apropierea Bisericii Sf. Andrei str.Panduri PTCZ 2504(8 Martie) 20/0,4kV amplasat n incinta Centralei termice -intersec ia str. Brilei cu str. 1 Decembrie PTCZ 2055(Panduri) 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic nr.68 intersec ia str. Panduri cu str. Prvan PTP 2010 20/0,4kV amplasat n apropierea SC Kaufland SRL pe str. Brilei PTP 2011 20/0,4kV amplasat n apropierea SC Kaufland SRL pe str. Brilei PTCZ 2444 20/0,4kV amplasat n apropierea SC Vranlact SA Calea Moldovei PTCZ 2117 20/0,4kV amplasat n incinta Uzinei de Ap pe DJ 204D Focani-Suraia PTCZ 2118 20/0,4kV amplasat n incinta Uzinei de Ap pe DJ 204D Focani-Suraia PT (f.n) 20/0,4kV amplasat n incinta Bricostore De 156/2 4xPT (f.n) 20/0,4kV amplasate n incinta Carrefour De 156/2 PTM Tunel 20/0,4kV amplasat n apropierea Bibliotecii pentru Copii i Tineret intersec ia str. L.Kalustian cu str. N. Titulescu PTCZ 2721 20/0,4kV amplasat n apropierea Companiei de Utilit i Publice str. N. Blcescu PT 2710 20/0,4kV amplasat n apropiere de SC Europa SA str. N. Blcescu PTS 2709 20/0,4kV amplasat n apropierea Muzeului de Istorie intersec ia str. Timi cu B-dul Grii 80

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

PTCZ 2720 (Odobesti) 20/0,4kV amplasat n apropierea Bazei auto Vincom intersec ia str. Odobeti cu str. Muncii PTCZ 2712(Tara Barsei) 20/0,4kV amplasat n apropierea sta iei Peco Lupinocom intersec ia str. Bicaz cu str. Brsei PTCZ 2717(Cresa) 20/0,4kV amplasat pe aleea CFR PTCZ 2719 20/0,4kV amplasat n incinta centralei termice din apropierea colii generale nr.7 PT 2722 (Brad) 20/0,4kV amplasat n apropierea colii generale nr.7- aleea Soarelui PTCZ 2715 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic nr.53 aleea Soarelui PTCZ 2718 (Gara) 20/0,4kV amplasat n apropierea Sta iei de gaze i a colii generale nr.7 PT 2724 (BB-H) 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Emil Racovi cu str.Brsei PTCZ 2714 20/0,4kV amplasat n incinta Centralei termice de pe B-dul Grii PT 2711 (subteran) 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Gr. Ionescu cu B-dul Grii PTCZ 2707 20/0,4kV amplasat n apropierea Liceului Economic - str. Lt. Tnsescu PTCZ 2706 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Lt. Tnsescu cu str. Rzboieni PTCZ 2705 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Longinescu cu str. An.Rev.1848 PTCZ 2704 20/0,4kV amplasat pe str. Gh. Asachi (lng CF) PTCZ 2703 20/0,4kV amplasat pe str. Longinescu, n apropierea CF PTCZ 2702 (Fratiei) 20/0,4kV amplasat pe str. Fr iei PTCZ 2701 20/0,4kV amplasat n incinta societ ii SC Opus Forest SRL str. Cetatea Crciuna PTCZ 2811 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Dinicu Golescu cu str. Coteti PTCZ 2808 20/0,4kV amplasat n incinta halei de produc ie de pe str. Anghel Saligny PTCZ 2708 20/0,4kV amplasat n apropierea Muzeului Vrancei str. Prof. Caian PTM 2322 20/0,4kV amplasat n apropierea Muzeului Vrancei aleea Florilor PTCZ 2034 (Frigorifer) 20/0,4kV amplasat n apropierea societ ii Palcom SA str. Tbcari PTCZ 2035 20/0,4kV amplasat n apropierea Bisericii Sf. Nicolae str. Crbu PTCZ 2333 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Horia, Cloca i Crian cu str. Unirea Principatelor PTCZ 2319 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic nr.54 intersec ia str. Dinicu Golescu cu str. Timotei Cipariu PTCZ 2401 20/0,4kV amplasat pe str. Cpt. Stoenescu PTCZ 2201 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Vrncioaia cu str. C-tin Stoenescu PTCZ 2403 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Diviziei cu str. Tinere ii PTCZ 2404 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Diviziei cu str. Tinere ii PTCZ 2405 20/0,4kV amplasat n apropierea colii Duiliu Zamfirescu - str. Tinere ii PTCZ 2406 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic str. Arh. Mincu PTCZ 2407 20/0,4kV amplasat pe str. Arh. Mincu PTCZ 2408 20/0,4kV amplasat pe str. Arh. Mincu PTCZ 2318 20/0,4kV amplasat pe str. Timotei Cipariu PTCZ 2317 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Unirea Principatelor cu str. Ghinea Dorinel 81

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

PTCZ 2320 20/0,4kV amplasat n apropierea Grdini ei nr.18 - str. Ghinea Dorinel PT 2316 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic nr.30 str. George Cobuc PTCZ 2315 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Popa apc cu str. George Cobuc PTCZ 2048 20/0,4kV amplasat pe str. Renaterii PTCZ 2314 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic nr.5 + fdt. Renaterii PTCZ 2311 20/0,4kV amplasat la intersec ia B-dului Unirii cu str. tefan cel Mare PTCZ 2313 20/0,4kV amplasat la intersec ia B-dului Unirii cu str. Republicii PTCZ 2312 20/0,4kV amplasat n apropierea colii tefan cel Mare str. tefan cel Mare PTCZ 2049 20/0,4kV amplasat n apropierea Bisericii Armeneti intersec ia str. Coteti cu str. Gh. Potop PTCZ 2809 20/0,4kV amplasat n apropierea CF, zona SC Opusforest SRL PTP 2812 20/0,4kV amplasat n apropierea Cuptorului de aur str. Coteti PTP 2810 20/0,4kV amplasat n apropierea unei sta ii de betoane i SC Ascon SA PTCZ 2700 20/0,4kV amplasat n apropierea SC Comcereal SA PTCM 2670 (Euroforest) 20/0,4kV amplasat n zona depou CFR PTCZ 2671 20/0,4kV amplasat n incinta Combinatului de Vinifica ie Focani str. Antrepozite PTCM 2672 20/0,4kV amplasat n apropierea SC CF Iai Group Colas SA PTCZ 2673 20/0,4kV amplasat n incinta Vinexport SA PTCZ 2806 20/0,4kV amplasat n apropierea SC Remat SA str. Antrepozite PTCZ 2804 20/0,4kV amplasat n apropierea SC Ciscom SRL PTCZ 2802 20/0,4kV amplasat n incinta SC Viromi Comat SRL PTCZ 2801 20/0,4kV amplasat n apropierea SC Remat SA i SC Viromi Comat SRL Zona de SUD PTCZ 2001 20/0,4kV amplasat n apropierea halelor SC Vincon Vrancea-sec ia Sud PTCZ 2777 20/0,4kV amplasat n apropierea Hotelului Fashion PTP 2910 20/0,4kV amplasat n incinta Romsen Tools str. Heim Milcov PT 2906 20/0,4kV amplasat n apropierea Migniv Cof B-dul Bucureti PT 2902 20/0,4kV amplasat n incinta Intreprinderii de Vase Emailate PT 2903 20/0,4kV amplasat n apropierea sediului Cargus PTCZ 2904 20/0,4kV amplasat n cartierul de locuin e ANL-Sud PTM 2262 20/0,4kV amplasat n apropiere de Softehnica intersec ia DN2A cu str. Brilei PTCZ 2018 20/0,4kV amplasat n apropierea IMPPF intersec ia str. Brilei cu str. Democra iei PTCZ 2012 20/0,4kV amplasat n apropierea SC Energoconstruct SA str. Gala i PTCZ 2011 20/0,4kV amplasat n apropierea Sta iei de Epurare PTCZ 2014 20/0,4kV amplasat n cartierul de locuin e ANL-Brilei PTP 2012 20/0,4kV amplasat n apropierea Praktiker str. Parcului PTCZ 2009 20/0,4kV amplasat n apropierea OMV str. Revolu iei PTCZ 2007 20/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic intersec ia str. Cpt. Cre u Florin cu Aleea Parc PTM 2006 20/0,4kV amplasat la intersec ia str. Revolu iei cu Aleea 1 Iunie 82

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

PTM 2005 20/0,4kV amplasat pe str. Constructorului PTCZ 2004 20/0,4kV amplasat n apropierea SC Vestiro SA str. Constructorului PTCZ 2905 20/0,4kV amplasat n cartierul de locuin e ANL-SUD Calea Moldovei PTCZ 2003 20/0,4kV amplasat n apropierea Sortem Magazin Mobila PTCZ 2002 20/0,4Kv - amplasat la intersec ia str. Heim Milcov cu Bd.-ul Bucureti PTCZ 2632 20/0,4kV amplasat pe str. Comisia Central PTM 2613 20/0,4kV amplasat n apropierea Poligonului pentru instruirea practic de conducere auto-tractoare i utilaje agricole PTCZ 2016 20/0,4kV amplasat n apropierea Sistemului de Gospodrire a ApelorDirec ia Apelor Siret PTCZ 2019 20/0,4kV amplasat n apropierea Locuin elor ANL pentru tineri

Posturi de transformare ce func ioneaz la tensiunea 6kV: PTM 2070(Stadion) 6/0,4kV amplasat n incinta Clubului Sportiv Unirea Aleea Stadionului - PTCZ 2104 6/0,4kV amplasat pe str. Aleea Stadionului - PTCZ 2103 6/0,4kV amplasat la intersec ia str. Constructorului cu Aleea 1 Iunie - PTCZ 2105 6/0,4kV amplasat n apropierea Bisericii nl area Domnului - PTCZ 2095 6/0,4kV amplasat n apropierea colii nr.8 intersec ia str. Al. Vlahu cu Aleea 1 Iunie - PTCZ 2094 6/0,4kV amplasat la intersec ia str. Revolu iei cu Aleea 1 Iunie - PT 2093 6/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic nr.9 Aleea 1 Iunie - PTCZ 2091 6/0,4kV amplasat pe Aleea 1 Iunie - PTCZ 2092 6/0,4kV amplasat n apropierea Punctului termic nr.14 Aleea Echit ii - PTCZ 2111 6/0,4kV amplasat la intersec ia strzii Aleea Egalit ii cu Aleea Echit ii - PTCZ 2101 6/0,4kV amplasat n Pia a Sud intersec ia str. Revolu iei cu Aleea Egalit ii - PTCZ 2100 6/0,4kV amplasat n incinta Punctului termic nr. 25 B-dul Bucureti - PTM 2102 6/0,4kV amplasat n apropierea Pensiunea Monte Carlo Posturi aeriene: PTA 20/0.4kV 2464 Consumator - amplasat n apropierea Calea Munteniei PTA 20/0.4kV 2465 Consumator amplasat n apropierea Peco Shell PTA 20/0.4kV 2466 Consumator amplasat n apropierea S.C Nisprod S.A PTA 20/0.4kV Instal Group-Consumator amplasat n apropierea Ag Group Instal PTA 20/0.4kV Ibmobil-Consumator amplasat n apropierea Show Room Citroen PTA 20/0.4kV 2468 Consumator amplasat apropierea S.C Diaplast Prod S.R.L Fabricare elemente din material plastic PTA 20/0.4kV 2459 Consumator amplasat n apropierea S.C Elco Plus S.A Comercializare produse petroliere PTA 20/0.4kV 2470 Consumator amplasat n apropiere Spltorie auto -

83

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

PTA 20/0.4kV 2471 Consumator amplasat n apropiere S.C Samiro S.R.L Magazin flori tiate i plante naturale PTCZ 20/0.4kV Ipromet-Consumator amplasat n apropierea S.C Ipromet S.R.L Prelucrri mecanice i confec ii metal&lemn PTCZ 20/0.4kV 2472 Consumator amplasat n apropiere S.C Autodiversis Atelier mecanic PTA 20/0.4kV 2475 Consumator amplasat n apropiere str. Aviatorilor PTA 20/0.4kV Dhl-Consumator amplasat n apropiere str. Focsa PTA 20/0.4kV 2473 Consumator PTA 20/0.4kV 2476 Consumator PTA 20/0.4kV 2477 Consumator PTA 20/0.4kV T&M Consumator PTA 20/0.4kV 2256 Consumator amplasat n apropierea B&A Total Invest PTA 20/0.4kV Catana Consumator PTA 20/0.4kV 2255 Consumator amplasat n apropierea WeltAuto Service PTA 20/0.4kV Zanfir Consumator amplasat n apropierea supermarket Zamfir PTA 20/0.4kV 2254 Consumator amplasat n apropierea D.N. 2A PTA 20/0.4kV 2253 Electrica amplasat n apropierea S.C Brandusescu S.R.L Depozit materiale de construc ii PTA 20/0.4kV 2251 Electrica deservesc numai CUP-ul(16buc) PTA 20/0.4kV 2650 Consumator amplasat n apropierea Sta ie Peco Lukoil PTA 20/0.4kV Magazin Saturn Consumator PTA 20/0.4kV 2651 Electrica amplasat n apropierea Calea Moldovei PTA 20/0.4kV Opel Consumator amplasat n apropierea Shoowroom Opel Chevrolet PTA 20/0.4kV 2652 Consumator PTA 20/0.4kV 2653 Consumator amplasat n apropierea Ferma Avicol PTA 20/0.4kV Ciobi Consumator PTA 20/0.4kV 2655 Consumator amplasat n apropierea Sta iunea de cercetare i produc ie pomicol Focani Vrancea PTA 20/0.4kV 2656 Consumator Electrica PTA 20/0.4kV 2449 Electrica PTA Mopaf Consumator(2buc) PTA 20/0.4kV 2769 Electrica alimentat n LES amplasat n apropierea str.Vlcele PTA 20/0.4kV 2753 Consumator amplasat n apropierea S.C Galvaplast S.R.L Colectare-reciclare deeuri plastice PTA 20/0.4kV 2754 Consumator PTA 20/0.4kV 2150 Electrica amplasat n apropierea S.C S.A.L.F S.A PTA 20/0.4kV 2152 Consumator PTA 20/0.4kV 2153 Electrica amplasat n apropierea str.Galati PTA 20/0.4kV 2155 Consumator amplasat n apropierea str. Luceafrul PTA 20/0.4kV 2154 Mndreti Electrica amplasat n apropierea str. Lcrmioarei PTA 20/0.4kV 2156 Consumator PTA 20/0.4kV 2157 Electrica amplasat n apropierea str. Izvor PTA 20/0.4kV 2551 (consumator-CUP) DJ 204D-Suraia 84

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

PTA 20/0.4kV 2552 (consumator-CUP) DJ 204D-Suraia PTA 20/0.4kV 2553 (consumator-CUP) DJ 204D-Suraia PTA 20/0.4kV 2554 (consumator-CUP) DJ 204D-Suraia PTA 20/0.4kV 2555 (consumator-CUP) DJ 204D-Suraia PTA 20/0.4kV 2556 (consumator-CUP) DJ 204D-Suraia PTA 20/0.4kV 2557 (consumator-CUP) DJ 204D-Suraia PTA 20/0.4kV 2558 (consumator-CUP) DJ 204D-Suraia DISFUNC IONALIT I

Exist re ele electrice subterane ce func ioneaz nc la tensiunea de 6kV. Conform normativelor n vigoare re elele de medie tensiune, de distribu ie public existente la tensiunile de 6kV, se vor trece etapizat la tensiunea de 20kV.

Existen a unor construc ii n zonele de protec ie i de siguran ale liniilor electrice aeriene de nalt i medie tensiune. Iluminatul public nu este aliniat, n totalitate, la prevederile Ordonan ei nr.42/2003, privind ac iunile de separare. Re elele electrice aeriene realizate cu conductoare neizolate se vor trece la re ele aeriene cu conductoare izolate torsadate.

2.9.3. TELECOMUNICA II n prezent, n municipiul Focani furnizeaz re ele i servicii de comunica ii electronice mai multe societ i comerciale. Cele mai importante dintre acestea sunt: Romtelecom S.A., Orange Romania S.A, Vodafone Romania S.A., Cosmote Romania S.A., UPC Romania S.A., RCS&RDS S.A., S.C. BP Office&Service SRL. Aceste societ i ofer re ele de comunica ii electronice i servicii de date, telefonie fix sau/si mobil (n diverse tehnologii digitale), cablu TV sau acces Internet pentru administra ia public, persoane juridice i popula ia municipiului. Re elele de comunica ii electronice publice, n general infrastructura asociat pentru re elele de comunica ii electronice amplasate n aria de competenta administrativa a autoritatilor locale ale municipiului Focani, sunt realizate, n cea mai mare masura, aerian pe diversi suporti de sustinere supraterani, cum ar fi pilonii sau stlpii aflati n proprietatea unor operatori din domenii de furnizare i transport energie electric (Electric S.A. Muntenia Nord-SDEE Focani). Re eaua de comunica ii electronice de inut de Romtelecom S.A. n Municipiul Focani este compus n principal din: centrale telefonice digitale situate n cldiri apar innd Romtelecom SA; 85

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

echipamente de telecomunica ii stradale, subterane situate n diferite puncte a municipiului Focani, pe teren nchiriat de la Consiliul Local; cabluri de telecomunica ii n canaliza ie; cabluri de telecomunica ii aeriene i cutii terminale situate pe stlpi apar innd Romtelecom S.A. sau Electrica S.A.; cabluri de telecomunica ii i cutii teminale situate pe fa ade de cldiri (in special pe fa adele blocurilor de locuin e) precum i n interiorul acestora; camere de tragere a cablurilor de telecomunica ii situate pe majoritatea strzilor din municipiul Focani.

Cosmote Romania S.A. are amplasate n municipiul Focani urmtoarele sta ii de telefonie mobil : Tabel nr. 21 CODE NUME ADRESA SITE BA032 FOCANI_RTC_DRTV str.Republicii, nr.96, Focani, jud.Vrancea BA245 BLOCURI_SUD Bdl. Bucuresti, Nr.12, Focani, Jud. Vrancea Bdl.Unirii, Nr.10, Bl. G1, Sc.2, Focani, BA496 FOCANI_CENTER Jud. Vrancea Bd.Unirii, nr.14, Bl.G2, sc.1, Focani, jud. BA033 UNIRII_VN Vrancea BA297 FOCANI_NE Str Mreti, Nr. 72, Focani, jud. Vrancea Loc. Mndreti, Sos.Focani -Galati, jud. BA432 MANDRESTI Vrancea BA034 AGROSEM_SILOZ Str. Cotesti, Nr. 79, Focani, jud.Vrancea Str. Lupeni, Nr. 2, Sc. 4, Focani, jud. BA495 FOCANI_CEC Vrancea BA559 BARSEI_VN Str. Dionysos, Nr.1, Focani, Jud. Vrancea Bdl. Unirii, Bl.43, Nr.17, Focani, BA560 VRANCEA jud.Vrancea Cosmote Romania S.A. nu are amplasate n municipiul Focani centrale telefonice i nici re ele de fibr optic. DISFUNCTIONALIT I prezen a, ndeosebi n zona central i n zonele cu densitate mare de locuitori ale municipiului a unor mari aglomerari de tronsoane de cabluri i rezerve de cabluri, inclusiv jonc iuni de cabluri;

86

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

o mare densitate de cabluri de comunica ii i infrastructura asociat pozate pe stlpii de iluminat public pe Bulevardul Bucureti, Bulevardul Unirii, Bulevardul Garii, Strada Republicii, Brilei, Independentei, Marea Unirii, Cuza Vod, 1 Decembrie 1918, Anghel Saligny precum i la intrrile din aceste artere ctre zonele de locuinte;

n intersec iile mari sunt prezente re elele aeriene tip pnza de pianjen, cu o dispunere dezordonat a cablurilor, fr etichetarea necesara pentru identificarea proprietarilor sau detinatorilor legali ai acestor categorii de infrastructuri destinate furnizrii de re ele i servicii de comunica ii electronice de interes public local;

vulnerabilitatea re elelor amplasate aerian la condi iile climaterice turbulente, intemperii sau diverse situa ii critice, inclusiv acte de distrugere, stari de fapt ce pot determina i produce daune si/sau avarii grave asupra re elelor n sine ct i bunurilor i/sau proprietatilor apar innd unor ter e persoane (fizice sau juridice).

aspect dezordonat, nengrijit i cu impact negativ asupra arhitecturii municipiului generat de pozarea re elelor de telecomunica ii pe supor i supraterani.

2.9.4. ALIMENTARE CU CLDUR DE INTOR RE EA: S.C. ENET S.A. Sistemul centralizat din municipiul Focani cuprinde: o surs de producere a energiei termice i energiei electrice, cu dou Instala ii Mari de Ardere (IMA) cu func ionare pe gaze naturale i pcur re ele de transport n lungime de 23,21km traseu 57 puncte termice re ele de distribu ie n lungime de 59,08km traseu

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termic operat de S.C. ENET S.A. Focani alimenteaz cu energie termic circa 38% din popula ia municipiului Focani i acoper 70% din pia a poten ial. Sursa de energie Centrala electric de termoficare (CET) din cadrul S.C. ENET S.A. Focani este n func iune din anul 1970. n prezent, profilul sursei CET ENET SA Focani este urmtorul: 3 cazane de abur cu debitul de abur de 20 t/h fiecare i care func ioneaz pe gaze naturale/pcur; 87

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

2 cazane de abur cu debitul de 50 t/h fiecare i care func ioneaz pe gaze naturale; 2 turbine cu abur, cu contrapresiune, de 4 MWe fiecare; 3 cazane de ap fierbinte cu sarcina termic de 25 Gcal/h fiecare i care func ioneaz pe gaze naturale/pcur; 1 cazan de ap fierbinte, cu sarcina termic de 50 Gcal/h i care func ioneaz pe gaze naturale/pcur.

n condi ii normale de func ionare, valorile limit de emisii depesc valorile limita conform HG 541/2003 cu aproximativ 24%. Emisiile aferente afecteaz popula ia municipiului Focani. Capacit ile instalate n surs au o durat de via mare, au fost exploatate corespunztor de-a lungul timpului, dar nivelul lor tehnologic este din perioada 1960-1970 i nu au beneficiat de lucrri majore de modernizare, din cauza lipsei de fonduri. Randamentele cazanelor de abur au valori mici: 73-85% pentru cazanele de abur pe gaze naturale, iar cazanele de ap fierbinte au randamente de circa 80%. Echipamentele principale instalate n surs au o vechime cuprins ntre 23 i 39 ani i prezint o eficien sczut comparativ cu situa ia de proiect, ceea ce conduce la un consum mai mare de combustibil i implicit la creterea nivelului de emisii poluante, inclusiv de CO2, cu efecte negative asupra mediului nconjurtor. Ca urmare, sunt necesare msuri de cretere a eficien ei energetice n surs. Sistemul de transport i distribu ie Re ele de transport a energiei termice Sistemul de transport al energiei termice este o re ea bitubular de tip arborescent, avnd o lungime de traseu de 23,21km, din care 18,83km (81%) amplasat subteran n canale nevizitabile i 4,39km (19%) amplasat suprateran. n prezent, pierderile de cldur n re elele termice (transport i distribu ie) sunt de circa 32%, fiind mai mari dect cele normale de 15%. Puncte termice n municipiul Focani sunt racordate la sistemul de transport energie termic un numr de 57 puncte termice aflate n exploatarea S.C. ENET S.A. Focani, n baza unui contract de concesiune. Punctele termice au o capacitate total instalat de 145,32 Gcal/h (169,01MW) pentru nclzire i 80,801 Gcal/h (93,972 MW) pentru apa cald de consum. Au fost reabilitate 22 de puncte termice ntre anii 2001-2008, acestea fiind automatizate i dotate cu echipamente de reglare a debitului pe circuitul primar, n scopul reglrii temperaturii 88

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

agentului termic pentru nclzire n func ie de temperatura exterioar i a temperaturii apei calde de consum la o valoare constant de 60oC. Punctele termice modernizate sunt dotate cu echipamentele i accesoriile necesare transmiterii informa iilor la distan n timp real i sunt integrate ntr-un sistem dispecer. Re ele de distribu ie a energiei termice Re elele de distribu ie au o lungime total de traseu de 59,08km, fiind alctuite din conducte de distribu ie a agentului termic de nclzire (bitubular) i conducte de distribu ie a apei calde de consum (monofilar). n prezent, pierderile de cldur n re elele de distribu ie sunt de circa 24%, fiind mai mari dect cele normale de 8%. Conductele de distribu ie au fost reabilitate n propor ie de 1,86% (3,25km), n sistem preizolat. n prezent, sunt n curs de reabilitare 3,21km re ele de distribu ie tot n sistem preizolat. Instala ii de consumatori n prezent, din numrul total de apartamente din municipiul Focani, sunt branate la sistemul centralizat de cldur circa 70%. Consumatorii finali beneficiari ai sistemului centralizat de cldur sunt: apartamente, locuin e individuale (case), institu ii i al i consumatori social-culturali (coli, grdini e, cmine, cree, biserici, unit i militare, spitale, policlinici, biblioteci), agen i economici. Re elele de termoficare prin care este distribuit agentul termic n ora sunt uzate fizic i moral, n propor ie de 80%: conducte transport 70%, izola ie termic 80%, parte de construc ie 30%. Starea tehnic actual prezentat mai sus se regsete att pe circuitul primar, pe traseul ENET PT-uri, ct i pe cel secundar PT-uri consumatori. DISFUNC IONALIT I duritatea apei este una din cauzele care a condus la degradarea n timp a re elei de distribu ie agent termic ntre PT-uri i consumatori (circuit a.c.c); pe circuitul secundar de ap cald de consum (a.c.c.) lipsete instala ia de recirculare, fapt care determin neasigurarea parametrilor corespunztori la consumatori, ceea ce a condus la debranri de la a.c.c i la alegerea unor solu ii nlocuitoare ale sistemului centralizat de nclzire.

89

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Prin prevederile prezentului PUG, se impune reglementarea zonei format din incinta fostei societ i MOPAF i cea a propriet ii S.C. ENET S.A., printr-un Plan Urbanistic Zonal cu men inerea cilor de acces care deservesc n prezent S.C. ENET S.A. Cile de acces din interiorul fostei societ i comerciale S.C. MOPAF S.A. care fac legtura cu S.C. ENET S.A. Focani trebuie men inute libere; att unele alei interioare, ct i cile ferate industriale prin intermediul crora se face aprovizionarea cu pcur i alte materiale strict necesare procesului de produc ie sunt vitale pentru func ionarea S.C. ENET S.A. 2.9.5. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE DE INTOR RE EA: DISTRIGAZ SUD RETELE Lungimea total a re elei de distribu ie din municipiul Focani este de 180 km i este mpr it n dou regimuri de presiune, astfel: Re ea medie presiune = 28km Re ea redusa presiune = 152 km

Re eaua de distribu ie gaze naturale are diametre cuprinse ntre 1 i 28. Trecerea de la regimul de presiune medie la cel de presiune redus se face prin intermediul a 13 sta ii de reglare sectoriale, avand capacit i cuprinse ntre 1000 i 5000 mc/h (2 SRS de 1000 mc/h, 2 SRS de 2400 mc/h, 2 SRS de 2500 mc/h, 7 SRS de 5000 mc/h). Clien ii industriali sunt deservi i de 24 de sta ii de reglare la consumatori cu capacitate cuprinse ntre 22000 i 300 mc/h. Se vor respecta prevederile NTPEE-2008 i Legea gazelor nr. 351/2004, cu privire la pstrarea zonelor de siguran i protec ie fa de conductele de gaze. Se vor respecta prevederile din avizul emis de de intorul re elei de distribu ie gaze naturale. DE INTOR RE EA: TRANSGAZ S.A. MEDIAS n vecintatea drumului DN2D, n intravilanul municipiului Focani, se afl amplasat SRM Focani. Aceasta sta ie de reglare msurare este racordat la conducta de transport gaze naturale Dn250mm Mreti-SRM Focani. Se vor respecta condi iile tehnice din Normele tehnice pentru proiectarea i execu ia conductelor de alimentare din amonte i de transport gaze naturale (norme tehnice aprobate prin 90

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Decizia preedin elui ANRGN nr. 1.220/2006). Distanta minim pe orizontal dintre axa conductei de gaze naturale sau incinta SRM-ului i diferite obiective este urmtoarea: Locuin e individuale/colective, construc ii industriale, sociale i administrative 20m. Dac predomina cldirile cu patru sau mai multe etaje, se impun cheltuieli n vederea creterii gradului de siguran al conductei; n caz contrar, aceste ultime construc ii pot fi ridicate la minim 200m fa de conduct; distan a minim dintre incinta SRM-ului Focani i construc ii este urmtoarea: 20m n cazul cldirilor cu pn la trei etaje inclusiv i 200m pentru cldirile de patru sau mai multe etaje; parcri auto - 6m; sta ii electrice i posturi de transformare a energiei electrice 20m; paralelism cu drumuri: drumuri comunale, publice 18m; drumuri private - 6m. depozite de gunoaie 50m. n cazul n care vor exista intersec ii ale diverselor categorii de drumuri cu conducta magistral, se vor respecta prevederile STAS 9312-87, iar execu ia se va realiza de firme autorizate ANRE. Se vor respecta preverile din avizul emis de de intorul re elei de transport gaze natural. DE INTOR RE EA: CONPET S.A. Ploieti S.C. Conpet S.A. Ploieti administreaz o conduct de transport i ei 20 ce traverseaz teritoriul administrativ al municipiului Focani. n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 196/2006 al ANMR zona de siguranta la conductele de transport titei este de 10 m de o parte si de alta a conductei, zona in care se interzice efectuarea oricaror lucrari de constructii si montaj, chiar cu caracter provizoriu. S.C. Conpet S.A. Ploieti este unic concesionar al sistemului na ional de transport i ei, gazolin, condensate i etan.

2.9. PROBLEME DE MEDIU


2.10.1. CALITATEA AERULUI Poluarea atmosferei reprezint unul dintre factorii majori care afecteaz sntatea i condi iile de via ale popula iei din aglomerrile urbane. Disconfortul produs de fum i mirosuri, 91

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

reducerea vizibilit ii, efectele negative asupra snt ii umane i a vegeta iei produse de pulberi i gaze nocive, daune asupra construc iilor datorate prafului i gazelor corozive, precipita iile acide, se nscriu printre problemele majore de mediu ale zonelor urbane. Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a polurii, noxele evacuate n aer afectnd direct i indirect, la mic i la mare distan , att elementul uman ct i toate celelalte componente ale mediului natural i artificial (construit). Principalele cauze care genereaz poluarea atmosferei sunt reprezentate de: traficul rutier din zonele de circula ie intens continu (arterele de circula ie pe care se desfoar traficul greu, inclusiv transportul n comun, peste care se suprapune traficul de tranzit, inclusiv traficul greu); gestionarea necorespunztoare a deeurilor menajere; diminuarea suprafe elor acoperite cu vegeta ie forestier; activit ile industriale (prelucrarea produselor petroliere) i prestri servicii (distribu ie gaze naturale i produse petroliere, spltorii, service auto i pentru aparatura electrocasnic); activit ile de demolri i construc ii; producerea agentului termic i a apei calde pentru locuin e, spa ii comerciale i institu ionale; prepararea hranei (prin mijloace proprii i unit i specializate); Aceste surse genereaz o gam de poluan i atmosferici comuni marii lor majorit i, care se constituie la rndul lor n categoria poluan ilor tipic urbani. Acetia sunt forma i dintr-un complex de substan e sub forma de aerosoli i gaze, cu efecte negative att prin ac iune singular, ct i sinergic. Majoritatea poluan ilor gazoi genera i de sursele urbane i anume: oxizii de sulf, oxizii de azot, oxizii de carbon, compuii organici volatili au natura acid, contribuind la acidifierea nu numai a atmosferei, ci i a tuturor celorlalte componente ale mediului natural i artificial. Mai mult, unii dintre aceti poluan i primari conduc, din cauza prezen ei apei n atmosfer i reac iilor fotochimice, la formarea unor poluan i secundari, dintre care n primul rnd oxidan ii fotochimici (ozon, peroxiacetilnitrat, apa oxigenat, acid formic etc.), acidul sulfuric i acidul azotic cu un grad de agresivitate ridicat. Agresivitatea poluan ilor urbani primari i secundari se manifest nu numai asupra snt ii umane, prin creterea morbidit ii i a mortalit ii, ci i asupra construc iilor civile i industriale. Astfel, aerosolii solizi i lichizi precum i gazele acide i puternic oxidante determin

92

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

creterea substan ial a ratei de coroziune i de degradare a materialelor: beton, metal, sticl, lemn, cauciuc, vopsele etc. Aceasta are drept consecin apari ia unor daune serioase asupra mediului urban construit: locuin e, institu ii, strzi, monumente arhitectonice, opere de art etc. Efectul acestor daune se rsfrnge desigur tot asupra factorului uman, nu numai n plan economic (cheltuieli de ntre inere, restaurare, conservare), ci i n plan psihic i moral, att la nivelul individului ct i cel al societ ii. Un factor asupra cruia se repercuteaz n mod direct poluarea atmosferei este vegeta ia. n marile aglomerri urbane nu se pune problema plantelor de cultur pentru ca daunele s fie privite din punct de vedere economic, ci este vorba de spa iile verzi, plantele ornamentale, parcurile att de necesare popula iei. Traficul auto Una dintre principalele surse de poluare a aerului n municipiul Focani este traficul auto din zonele intens circulate, de pe arterele pe care se desfoar traficul greu i de pe cele cu transport n comun. Poluarea provenit de la trafic se refer i la tronsonul de drum european E85 -Bucureti Buzau-Focani Bacau Suceava Siret care traverseaz localit i urbane i rurale ale jude ului Vrancea.

antiere de construc ie i betoniere


Ponderea activit ilor de construc ii a crescut foarte mult, antierele i betonierele rmnnd surse poten iale de poluare a aerului, n special cu pulberi.

Surse difuze de combustie


Numeroasele centrale termice pentru nclzirea spa iilor, locuin elor, din care multe func ioneaz pe combustibil lichid sau solid, constituie o surs de natura celei de la punctul precedent, lipsit ns, pe lng instala ii de epurare, i de avantajul relativ al dispersiei prin couri nalte; combustia este de cele mai multe ori incomplet datorit neautomatizrii arderii, randamentului redus i unei supravegheri precare i determin degajri de poluan i deloc neglijabile.

93

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

De asemenea, nclzirea locuin elor pe timp de iarn cu combustibil solid, combustia neautorizat, n aer liber, a unor deeuri de tip menajer, cauciucuri uzate, mase plastice, deeuri stradale, nentre inerea salubrit ii domeniului public, depozitarea inadecvat a reziduurilor industriale i a deeurilor menajere se constituie prin cumul ntr-o surs global de poluare permanent cu pulberi organice, gaze nocive, fum, funingine, mirosuri dezagreabile, aspecte sesizabile mai ales n condi ii meteorologice nefavorabile (cea , calm atmosferic, inversiune termic). Intreprinderile industriale -S.C. ENET S.A. Focani, SC VEF Focani, Freshtex Focani, Insta Electric Focani, SC Laminorul Focani, COMAT Focani, SC ENET SA FOCANI, SC LAMINATE SA BUCURETI SUCURSALA FOCANI, SC FRESHTEX TEXTILE FINISHING SRL Focani, SC MOPAF SA Focani - emit fr a depi, n general, limitele maxime admise conforme STAS 12574. 2.10.2. CALITATEA APEI

Starea apelor de suprafa


Zonele critice sub aspectul polurii apelor de suprafa se regsesc n zonele de deversare a apelor uzate evacuate n receptori naturali de ctre unit ile de gospodrire comunal ce de in sta ii de epurare cu o func ionare necorespunztoare, cu instala ii uzate fizic i moral. Obiectiv cu posibil risc de poluare a apelor de suprafa i subterane este sta ia de epurare oreneasc a municipiului Focani ce deverseaz ape uzate n receptorii naturali. Apele freatice au caracter nepotabil dup indicatorii amoniu, azota i i azoti i, substan e organice, duritatea total. Calitatea apelor freatice se nrut ete de la nord spre sud pe teritoriul jude ului. Apele subterane din zona de cmpie prezint agresivitate fa de betoane i coroziune fa de metale. Factori antropici de poluare: 1) surse de poluare industriale, agrozootehnice i social-edilitare 2) poluarea datorit apelor uzate deversate de marile platforme industriale i a crei influen se resimte puternic asupra freaticului. Dei din punct de vedere cantitativ resursele freatice sunt apreciate ca bogate, nu pot fi utilizate ca atare de ctre popula ie n scop potabil i menajer datorit polurii complexe inclusiv cu substan e toxico-nocive. Starea ecologic i chimic a cursului rului Milcov: cu o lungime de 79 km, n partea superioar a bazinului, acesta prezint o mineralizare natural.

94

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Tabel nr. 22- Indicatori de calitate msura i Indicator analizat Reghiu mg/l pH CCO-Mn RF SO42NO2NO38,1 3,55 1620,6 379,6 0,003 0,157 Cls. de calit. I V V I I rul Milcov Goleti mg/l 7,9 3,77 1189,7 275,0 0,019 0,862 Cls. de calit . I IV IV II I Rstoaca mg/l 7,8 5,18 1317,5 331,8 0,092 3,624 Cls. de calit . II V V IV III

Calitatea biologic a cursurilor de ap Pe baza rezultatelor oferite de analizele biologice se pot face unele aprecieri cu caracter general asupra situa iei calit ii apei rurilor din re eaua hidrografic a jude ului Vrancea, n anul 2009. Rul Milcov - Din punct de vedere biologic, n punctul martor Reghiu i Goleti, indicele saprobic corespunde clasei a II-a, stare ecologic bun cu valori ale elementelor biologice care prezint alterri mici i sporadice. - La ultimul punct de control, Rstoaca, poluarea organic persistent, redus substan ial n ultimii ani a permis schimbarea semnificativ a componen ei biocenotice, valoarea indicelui saprobic fiind corespunztoare clasei de calitate II, deci o stare ecologic bun, situa ie asemntoare anului precedent.

Starea lacurilor
Pe raza jude ului Vrancea singurul lac monitorizat din punct de vedere calitativ este lacul Climneti (pe rul Siret). In aceast situa ie, nu de inem informa ii privitoare la starea lacurilor de pe teritoriul municipiului Focani, respectiv Balta Mndreti.

Starea apelor subterane


Factorii care influen eaz calitatea apelor subterane sunt n mare parte identici cu cei ce influenteaz calitatea apelor de suprafa . Apele meteorice aduc aport de gaze dizolvate atmosferice (oxigen, azot, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat etc.) i minerale dizolvate (bicarbona i i sulfa i de calciu i magneziu dizolva i din roci; azota i i cloruri de sodiu, potasiu, calciu i magneziu dizolvate din sol i detrituuri organice; sruri de fier i mangan). 95

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Activit ile menajere fac ca aceste substan e s ajung n apa subteran, datorit exfiltra iilor din fosele septice, infiltra iilor din apele de suprafa , dizolvrii substan elor din re eaua de ap potabil (detergen i, azota i, sulfa i i al i produi de degradare a substan elor organice, sruri i ioni dizolva i). Agricultura genereaz aport de sruri din apa de iriga ie.

Zone critice sub aspectul polurii apelor de suprafa i a celor subterane


n cursul anului 2009 nu s-au nregistrat poluri ale apelor de suprafa i subterane.

Gradul de epurare al apelor uzate


Principala surs de poluare permanent o constituie apele uzate reintroduse n receptori, dup utilizarea apei n diverse domenii. La nivelul jude ului Vrancea principalele surse de poluare sunt reprezentate de agen ii economici ce deverseaz ap uzat direct n emisari. Agen i economici care apar in de municipiul Focani ce evacueaz ape uzate industriale sunt: S.C. Vedagro S.A. Focani, S.C. Merra S.A. Focani, S.C. Agroind S.A. Focani-ferma Doaga, S.C. Senator Prodimpex S.R.L. Focani au depiri la indicatorii de calitate, apele uzate fiind insuficient epurate. Apele uzate oreneti evacuate de la unit ile de gospodrire comunal depesc, n general, limitele la indicatorii de calitate din HG 352/2005. n anul 2006 au fost supraveghea i 15 agen i economici ce evacueaz ape uzate n receptori naturali. Din volumul total evacuat 67,56% este suficient epurat, iar 32,44% din volum este insuficient epurat. 2.10.3. CALITATEA SOLULUI Solul este un mediu complex care influen eaz i este influen at de procesele i condi iile din mediul nconjurtor. Astfel solul va fi afectat de calitatea aerului n zona, de deversrile accidentale de fluide poluante, sau de depozitrile necontrolate de deeuri. Din momentul polurii lui cu diveri compui, solul afectat de prezen a acestor poluan i devine o surs de poluare att pentru apele freatice sau de suprafa (apele pluviale constituind vehicolul), ct i pentru atmosfer (volatilizarea acelor compui). Solul reprezint factorul de mediu care integreaz toate consecin ele polurii constnd n creterea concentra iei ionilor de hidrogen (pH), modificarea compozi iei, eliberarea ionilor metalici cu efecte negative asupra vegeta iei, asupra apei subterane i chiar a omului, direct sau indirect prin alimenta ie i ap. 96

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Calitatea solului n intravilanul municipiului Focani este afectata n principal de: gestiunea necorespunzatoare a deeurilor menajere i din construc ii; traficul auto indirect prin noxele degajate n aer.

Monitorizarea calit ii solurilor la nivel local


Procedurile de monitorizare, n mod constant, colecteaz informa ii, iar ca o consecin , aceste informa ii sunt evaluate. Monitorizarea calit ii solului se face n conformitate cu prevederile Legii nr. 444/2002 privind finan area studiilor pedologice i agrochimice i finan area sistemului na ional de monitorizare sol-teren pentru agricultur i al Ordinului 222/2002 privind aprobarea Metodologiei ntocmirii studiilor pedologice i agronomice. Pentru monitorizarea solului trebuie s se executa studii pedologice i agrochimice n vederea ini ierii unor lucrri de ameliorare i eliminare a fenomenelor de degradare a solului. Monitorizarea are n vedere degradrii solurilor prin recomandarea i stabilirea lucrrilor de ameliorare pentru eliminarea excesului de umiditate, stabilizarea alunecrilor de teren, reducerea proceselor de degradare. APM Vrancea prin laboratorul propriu, n anul 2009 a efectuat analize fizico-chimice i bacteriologice n 10 sec iuni de control la adncime de 20 i 40 cm . Indicatorii fzico - chimici monitoriza i au fost : pH, conductivitate, con inut total de sruri, crom, cupru, plumb, fier. Conform Ordinului nr.756/03.11.1997 Reglementarea privind evaluarea polurii mediului, solul n sec iunile de control se ncadreaz la sol normal. Datele analizelor bacteriologice (nr.germeni/gr.sol) i (nr. coliformi totali/gr.sol) efectuate pe eantioane de sol recoltate au fost raportate la valorile date n literatura de specialitate (Microbiologia sanitar de S. Mnescu ) tabel XXIII Indicatori biologici de poluare a solului(sol curat < 10000 ; sol slab poluat 10000 100000; sol poluat 100000 1000000; sol foarte poluat > 1000000). Eantioanele de sol recoltate din zona de cmpie i colinar se raporteaz ca valori ale analizei bacteriologice la eantioanele de sol recoltate din zona de munte(zonele cele mai curate).

Inventarul siturilor contaminate


n cursul anului 2008 au fost realizate ac iuni n scopul identificrii preliminare a siturilor contaminate. n acest scop, potrivit prevederilor articolului 9, alineatul 1 al hotrrii de guvern mai sus numite, precum i la solicitarea ANPM, Agen ia pentru Protec ia Mediului Vrancea a transmis chestionarele men ionate agentilor economici si primariilor. Chestionarele completate au fost 97

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

verificate i completate de APM Vrancea i au fost transmise Agen iei Regionale pentru Protec ia Mediului. Tabel nr. 22 - Lista siturilor contaminate Numele proprietarului/administratorului/de intorului sitului contaminat SC PETROM SA BUCURESTI Focani

Nr. crt. 2

Jude

Tipul activit ii poluatoare Ind. Petroliera Depozitare

Suprafa a contaminat (mp) 19382

Vrancea

2.10.4. BIODIVERSITATEA

Efectele polurii asupra plantelor


Bioxidul de sulf Efectele fitotoxice ale SO2 sunt influen ate de abilitatea esuturilor plantelor de a converti SO2 n forme relativ netoxice. Sulfitul (SO32-) i acidul sulfitic (HSO3-) sunt principalii compui forma i prin dizolvarea SO2 n solu ii apoase. Efectele fitotoxice sunt micorate prin convertirea lor prin mecanisme enzimatice i neenzimatice n sulfat, care este mult mai pu in toxic dect sulfitul. n func ie de cantitatea de SO2 pe unitatea de timp la care este expus planta, apar efecte biochimice i fiziologice cum sunt: degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, creterea ratei respiratorii, schimbri n metabolismul proteinelor, n bilan ul lipidelor i al apei i n activitatea enzimatic. Aceste efecte se traduc prin necroze, reducerea creterii plantelor, creterea sensibilit ii la agen i patogeni i la condi ii climatice excesive. n cadrul vegeta iei apar astfel schimbri ale echilibrului interspecific reducerea variet ilor sensibile determin alterarea structurii i func iilor ntregii comunit i. Oxizii de azot Pn la anumite concentra ii, oxizii de azot au efect benefic asupra plantelor, contribuind la creterea acestora. n aceste cazuri s-a observat totui o cretere a sensibilit ii la atacul insectelor i la condi iile de mediu (de exemplu la geruri). Peste pragurile toxice, oxizii de azot au ac iune fitotoxic foarte clar. 98

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Mrimea daunelor suferite de plante este func ie de concentra ia poluantului, timpul de expunere, vrsta plantei, factorii edafici, lumina i umezeala. Simptomele se clasific n "vizibile" i "invizibile". Cele invizibile constau n reducerea fotosintezei i a transpira iei. Cele vizibile apar numai la concentra ii mari i constau n cloroze i necroze. Oxizii de azot n combina ie cu al i poluan i Studiile de specialitate au pus n eviden efectul sinergic al bioxidului de azot i al bioxidului de sulf, precum i al acestor dou gaze cu ozonul.

Efectele polurii asupra animalelor


Oxizii de azot Expunerile pe medie durat (circa 12 sptmni) a animalelor la concentra ii de NOx de 2 ppm (3160 g/m3) conduc la apari ia edemelor pulmonare, la creterea metabolismului antioxidant i a enzimelor pulmonare, asociate cu afectarea celulelor. Expunerile pe termen lung conduc la emfizeme pulmonare, cu modificri ale membranei alveolare, pierderea epiteliului ciliat i formarea de colagen atipic. Aceste modificri ireversibile s-au observat chiar la concentra ii coborte (0,1 ppm = 190 g/m3). S-a observat c deteriorrile pulmonare induse prin expunerea la aceste concentra ii continu i dup ncetarea expunerii. S-a remarcat, de asemenea, ca NOx determin creterea susceptibilit ii la infec iile pulmonare de natur viral i care pot conduce, chiar n cazul expunerii la concentra ii relativ sczute (0,5 ppm), la creterea mortalit ii. Expunerea pe termen scurt (ore) la niveluri coborate de NOx conduce rar la efecte cuantificabile. Totui, expunerea pe durate de ordinul sptmnilor la concentra ii mici poate determina o serie de efecte ca: alterarea metabolismului, alterarea structurii i func iei plmnilor, efecte extrapulmonare.

Monoxidul de carbon Efectele CO asupra organismelor animale sunt similare celor eviden iate n cazul organismelor umane, prezentate mai jos. Studiile epidemiologice au pus n eviden patru tipuri de efecte asupra snt ii umane, asociate cu expunerile la monoxid de carbon (n special cele care produc niveluri ale carboxihemoglobinei COHb sub 10%): efecte cardiovasculare 99

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

esuturilor.

efecte neurocomportamentale efecte asupra fibrinolizei efecte perinatale.

Hipoxia cauzat de CO determin deficien e n func iile organelor senzoriale i a Nivelurile ridicate ale COHb determin i efecte secundare, ca de exemplu schimbri n pH-ul sngelui i n fibrinoliz, reducerea greut ii ftului la natere i dezvoltarea postnatal ntrziat. Bioxidul de sulf i particulele n suspensie Rezultatele studiilor de specialitate eviden iaz c expunerea timp de 24 de ore la concentra ii de SO2 i particule n suspensie de 500 g/m3 determin creterea semnificativ a ratei zilnice a mortalit ii, fa de normal. n cazul expunerii pe termen scurt i mediu, la concentra ii de particule de 11272 g/m3si de SO2 de 0281 g/m3 se remarc o scdere important a capacittii vitale. n cazul expunerii pe termen lung, la concentra ii coborte (30100 g/m3) s-a constatat: afectarea func iei pulmonare, stri de disconfort, pierderea memoriei.

2.10.5. STAREA PDURILOR Extinderea culturilor agricole a fcut ca pe mari por iuni vechile pduri de silvostep si pajitile tipice de silvostep s dispar cu totul sau s se mai pstreze doar ca mici plcuri degradate i adesea puternic poienite, astfel c peisajul actual din acele arii nu se deosebete vizibil de cel de step. 2.10.6. ZGOMOTUL Caracteristicile fizice sau obiective ale zgomotului privesc tria sau intensitatea, care se msoar n decibeli sau foni i frecven a, exprimat n hertzi. Ele constituie nsuiri care confer zgomotului poten e nocive, indiferent de preferin e i de starea psihic a individului. Aprecierea general a triei i repetrii zgomotelor n timp i spa iu a determinat urmatoarea ordine descrescnd ca importan , a surselor de zgomot: circulatia rutiera (transportul); produc ia (industria, mestesugurile); 100

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

construc iile i montajele; comer ul; jocurile i sporturile.

Regimul fonic se exprim prin urmtorii indicatori: Depiri ale normelor nivelului de zgomot nregistrate prin msurtori (depiri n decibeli); Durata i frecven a depirii nivelului admisibil (n valori absolute, perioade etc); Valoarea relativ a zgomotului; Determinarea valorilor zgomotului produs de tranzitul transportului greu prin localitate; Precizarea pozi iei localit ii n raport cu re eaua drumurilor interurbane.

2.10.7. PRIORIT I - restructurarea, reabilitarea fostelor zone industriale - devierea traficului de tranzit din ora - modernizarea strzilor necorespunztoare ca profil transversal i mbrcmin i; - stabilirea unor reguli pentru transpunerea re elelor de furnizorilor de utilit i de telecomunica ii n subteran, n special n zona central i cea protejat; - amenajarea de spa ii verzi i de agrement n noile extinderi de intravilan i n zonele cu poten ial de restructurare urban; - reabilitarea fa adelor construc iilor existente; - reglementarea acceselor pentru parcelele cu acces la Drumurile Na ionale ce traverseaz intravilanul - creterea confortului i calit ii locuirii prin mrirea suprafe ei locuibile pe cap de locuitor - stabilirea zonelor cu interdic ii sau restric ii de construire n vederea asigurrii calit ii locuirii - dezvoltarea resurselor de munc din ora;

2.11. DISFUNC IONALIT I LA NIVELUL LOCALIT II


Din analiza situa iei existente, rezult, n unele dintre domeniile planului urbanistic general, o serie de disfunctionalit i n dezvoltarea economico-social a municipiului Focani, care necesit msuri pentru atenuarea sau eliminarea punctelor nevralgice. Multe aspecte ale disfunc ionalit ilor deriv din transformrile ce au loc n sectorul economic al municipiului n concordan cu situa ia general a rii, ca urmare a reaezrii produc iei economice pe principiile economiei de pia . Orientarea economiei ctre creterea 101

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

rentabilit ii, ctre privatizare, conduce la amplificare problemelor sociale i la necesitatea reorientarii for ei de munc disponibilizate. n acest sens se men ioneaz: Reducerea locurilor de munc n diferite sectoare de activitate a generat creterea numrului de omeri i migrarea for ei de munc Reducerea veniturilor popula iei a avut i are un impact negativ asupra volumului desfacerilor de mrfuri i a utilizrii unor dotri publice (activit i de agrement) Resursele financiare reduse n cadrul administra iei locale i a altor organisme accentueaz degradarea i insuficien a echiprii tehnico-edilitare, a dotrilor publice locale, a spa iilor necesare unor activit i ter iare (bancare, financiare, de asigurare etc); Agravarea problemelor de calitate a mediului din cauza insuficien ei resurselor financiare i a preocuprilor pentru retehnologizarea capacit ilor de produc ie care folosesc tehnologii poluante, nvechite sau nu utilizeaz la capacitate instala iile de filtrare i epurare existente. Degradarea unor factori demografici, respectiv creterea ratei mortalit ii, la fel i sporul migratoriu; Insuficien a spa iilor de locuit, ndeosebi pentru familiile tinere. n afara de aceste difunc ionalit i, generate sau amplificate de perioade de tranzitie, a cror remediere se nscrie ntr-un program amplu, la nivelul ntregii ri, pentru municipiul Focani se eviden iaz n continuare disfunc ionalit ile specifice, pe categorii de domenii de activitate. n cadrul municipiului nu exist un mobilier urban uniform (couri de gunoi, bnci, garduri, cabine telefonice, etc.) de asemenea lipsesc zonele verzi i terenurile sportive, de exemplu terenuri de mini-fotbal, tenis, volei i / sau handbal (cu suprafe e artificiale i naturale). De asemenea nu sunt organizate zonele de trafic marcate pentru bicicliti i este aproape imposibil s gseti locuri libere pentru plimbare, cu excep ia strzii Unirii, care este nchis traficului cu ocazia festivit ilor publice, sau a zonei din pia a Unirii, poate singura zon de parc urbanizat din municipiu. Toate acestea indic lipsa actual a proiectrii adecvate a unor zone de agrement care pot fi ulterior transformate intr-un adevrat centru al oraului. Un tur al oraului, n cutarea acelor locuri frumoase care sar n eviden , denot imediat lipsa unui front stradal unitar, pur i simplu din cauza faptului c blocurile sunt plasate ca nite din i rari, deteriora i de eroziune, iar spa iile libere sunt invadate de unit i comerciale nu foarte estetice, care i ndeplinesc n totalitate scopul, dar nu au valoare estetic. De asemenea, fa adele cldirilor au un aspect srccios n acest moment, ca un decor dezolant.

102

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Cele dou stadioane de fotbal actuale nu sunt folosite corespunztor i nu sunt ntre inute regulat, n timp ce zonele din jur au fost abandonate de ani de zile. Referitor la sustenabilitate i mobilitate, oraul se confrunt cu probleme semnificative i n ceea ce privete mediul i transportul, de ex. gestionarea deficitar a deeurilor, infrastructura deficitar a drumurilor, a pavajului, lipsa unor semne vizibile i bine amplasate, zone de parcare, treceri de pietoni marcate corespunztor, lipsa accesului n institu iile publice pentru persoanele cu handicap, slabe legturi de transport cu zonele nconjurtoare i cu satele din jur, etc. Din cauza lipsei unui concept urban strategic, problemele submineaz calitatea vie ii i coeziunea comunit ii n ceea ce privete accesibilitatea, msurile de protec ie pe strzi i drumuri, iluminatul stradal, problemele de aprovizionare cu ap i cur enie a strzilor i gospodriilor, problemele generate de managementul deeurilor, de ineficien i consumul ridicat de energie, poluare stradal, cini comunitari, etc. n plus, lipsa unui concept urban strategic creeaz dezordine, o imagine necontrolat i inestetic a infrastructurii municipiului, lipsa unor spa ii verzi curate, prezen a unor spa ii de parcare neorganizate, lipsa unor zone de plimbare i ciclism, a spa iilor de joac pentru copii, a terenurile de sport deschise, lipsa unui mobilier uniform al oraului, prezen a semnelor stradale i indicatoarelor neclare. Acestea sunt o parte a problemelor care afecteaz direct calitatea vie ii cet enilor. O alt problem const n gradul de atrac ie al municipiului Focani n ceea ce privete actuala ofert cultural, istoric, de petrecere a timpului liber, sportiv i / sau turistic, dintre care majoritatea sunt inexistente astzi. De asemenea se nregistreaz lipsa ofertei de condi ii de calitate n privin a cazrii turitilor, cu excep ia pu inelor hoteluri i pensiuni private, majoritatea oferind servicii sub standardele UE. n zonele mrginae ale oraului nu exist indicatoare clare, nici centre de popas, mall-uri, restaurante, parcuri de distrac ie sau tematice, toate aceste aspecte fcnd ca oraul s nu fie o destina ie atractiv n care s te opreti, s te relaxezi, s faci cumprturi sau chiar s rmi peste noapte datorit unor activit i culturale sau festivit i de alt natur.

2.12. NECESIT I I OP IUNI ALE POPULA IEI


Conform Strategiei de Dezvoltare a municipiului Focani 2007-2013, acestea sunt cele mai cunoscute probleme ale municipiului, despre care vorbete toat lumea i a cror rezolvare e dorit de toat lumea, i care au un serios impact negativ asupra calit ii vie ii: Canalul colector ape nc nefinalizat;

103

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Proiectul grii, n desfurare, nu face referire la amenajarea zonei din spatele grii, ceea ce duce din pcate la separarea municipiului n dou zone. Iluminatul municipiului este de proast calitate, neeficient din punct de vedere al costurilor i inexistent n afara zonei centrale. De asemenea, nu este clar stabilit proprietatea iluminatului public, ntre Primrie i Electrica, ceea ce duce la o proast ntre inere sau ne-ntre inere a acestuia, n consecin mare parte a municipiului nu beneficiaz de iluminat public. Cablurile exterioare fixate pe stlpi sunt excesive i ncarc n mod agresiv imaginea stradal n ntreg oraul. Lipsa semnificativ a spa iilor de parcare, artere pentru bicicliti, trotuare, etc. Cimitirele, cel ortodox din sud i cel din nord, sunt bine ntre inute. Celelalte, mai vechi, apar innd comunit ilor evreieti i armene, sunt ntr-o continu stare de degradare, necesitnd numeroase investi ii pe care cele dou comunit i nu i le pot permite. oseaua de centur existent a rmas ntr-o pozi ie inferioar pe lista de priorit i. Nu s-a luat nici o msur de siguran privind procesul de extindere a municipiului dincolo de oseaua de centur i transformarea acesteia ntr-un drum intern.

104

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

3.
3.1.

PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTIC


EVOLU IE POSIBIL, PRIORIT I

Conform Strategiei de Dezvoltare a municipiului Focani 2007-2013, elaborarea unei viziuni strategice pentru dezvoltarea sus inut a planificrii i modernizrii urbane a municipiului Focani presupune, ca de altfel pentru oricare alt ora, gsirea unui unghi de vedere care va reprezenta un punct de plecare privind mbunt irea i accentuarea substan ei de baz, pe baza pozi iei geografice, socio-economic, condi iilor de mediu i poten ialului municipiului. Aceeai surs, precizeaz c localizarea geografic a municipiului Focani n inima Regiunii de Sud Est, pozi ia lui administrativ i institu ional ca i ora reedin al jude ului Vrancea (jude bogat n resurse naturale), mpreun cu activit ile economice i dezvoltarea strategic proiectat, sunt premisele care formeaz provocarea creia trebuie s-i rspund municipiul Focani: de a deveni un centru comercial inter-regional, cu caracter de zon metropolitan. Aceast provocare, n multe privin e necesit o ntreag transformare a municipiului Focani, prin procese sus inute de schi are i construc ie spa ial i urban, care vor asigura interven ii atractive, utile, durabile i adaptabile care merg mai departe de considera iile estetice. Printre altele, conform Strategiei de Dezvoltare a municipiului Focani 2007-2013 mai necesit: Dezvoltarea oraului cu caracter de zon metropolitan privind caracterul n peisajul oraului i n general, rspunznd la consolidarea modelelor locale distincte de dezvoltare, peisaj urban i cultur; Continuitate i Delimitare privind continuitatea strzilor, fa adele locuin elor situate la periferie i delimitarea spa iului de dezvoltare, care definete clar domeniu privat de cel public; Calitatea domeniului public privind dezvoltarea spa iilor i rutelor publice care vor fi atractive, sigure, cu caracter func ional, eficient pentru to i cei din societate, inclusiv persoanele cu handicap i persoanele vrstnice; Libertate de micare privind accesibilitatea i permeabilitatea local, prin construirea de spa ii conectate ntre ele, n care te po i mica cu uurin i care acord prioritate oamenilor n fa a traficului, care au integrat utilizarea judicioas a terenului i transportul; Legibilitatea privind dezvoltarea care asigur rute recunoscute, intersec ii i borne de hotar pentru a-i ajuta pe oameni s se orienteze; Adaptabilitatea privind dezvoltarea care poate rspunde la schimbarea condi iilor sociale, tehnologice i economice; Diversitatea privind dezvoltarea prin intermediul unei combina ii de construc ii compatibile care func ioneaz mpreun pentru crearea unor spa ii viabile, care s rspund nevoilor locale.

105

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

3.2.

OPTIMIZAREA RELA IILOR N TERITORIU


Pornind de la statutul de capital a jude ului Vrancea i poten ial pentru asimilarea

titulaturii de capital a vinului, strategia de dezvoltare teritorial i spa ial a municipiului Focani, ar trebui s vizeze ac iuni i msuri n primul rind pentru asigurarea facilitarii accesibilit ii ctre municipiul Focani. Una din oportunit ile existente ce vin n ntmpinarea acestui deziderat este prezen a ini iativei pentru proiectarea i realizarea autostrzii ce va lega zona capitalei rii de zona Moldovei. Aspectul optimizrii rela iilor n teritoriu pentru municipiul Focani va fi tratat n paralel pe dou paliere rela iile cu zona periurban i metropolitan / rela iile la nivel regional, na ional, interna ional. La nivel periurban, metropolitan: mbunt irea infrastructurii i sistemului de transport public prin asigurarea unei re ele construit pe principiul nodurilor intermodale interconectarea re elei de cale ferat cu cea rutier. La nivel regional, na ional, interna ional: Realizarea traseului autostrzii Ploieti-Focani-Albi a

3.3.

DEZVOLTAREA ACTIVIT ILOR ECONOMICE

Dezvoltarea urbanistic, social, economic, a muncipiului Focani n perspectiv se preconizeaz a respecta n general tendin ele actuale: De activarea sectorului industriei uoare i dezvoltarea sectorului de servicii Strategia municipiului Focani 2007 2013, i-a propus n viziunea ei s dezvolte Focaniul ntr-un principal centru comercial inter-regional n regiunea de Sud Est, n care comer ul i serviciile s fie ntr-o cretere continu, transformnd-ul ntr-o societate dinamic i bogat. Caracterul de metropol al municipiului Focani ar trebui s joace un rol esen ial n acest proces. Viziunea, de asemenea, stipuleaz clar c n urmtorii ani se va pune accentul pe ntrirea caracterului comercial al municipiului Focani, prin sprijinirea afacerilor deja existente (for ele care conduc azi economia oraului) i ncurajarea nfiin rii de noi ntreprinderi n sectoarele de comer , logistic i de servicii, precum i a ramurilor industriale capabile s foloseasc poten ialul crescut al resurselor naturale i umane existente n municipiul Focani i n mprejurimile sale.

106

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Strategia de dezvoltare a sectorului activit ilor economice n municipiului Focani va viza o tendin de abordare multisectorial interdependent, integrand sectoarele de activitate cu poten ial de dezvoltare din Focani : sector primar sector secundar sector ter iar (de exemplu cultivarea vi ei de vie prelucrarea strugurilor producnd sus sau vin comercializarea produc ie sau serviciilor prin vanzarea produsului finit sau crearea unor produse turistice). Un produs turistic ar putea fi Programarea unui Drum al Vinului n jurul Zonei Metropolitane Focani i a mprejurimilor. Acest lucru presupune crearea unui puternic parteneriat ntre organiza iile publice i private, inclusiv organiza iile de rela ii publice i comunica ii, organiza iile locale i interna ionale de promovare a turismului, depunerea de eforturi comune pentru crearea drumului Vinului n jurul Capitalei Vinului din Europa de Sud Est, legnd produc ia vinului de Muzeul Vinului (att n Focani ct i n alte orae), centrele de testare a vinului noi i existente, noua Pia Na ional a Vinului, i o serie de al i mici productori de vin, care s creeze astfel o atrac ie turistic cu elemente educa ionale i tiin ifice, la scar larg, atractiv att pentru turitii locali ct i pentru cei interna ionali, dar i pentru organiza iile de cercetare, exper i n vin, i centre educa ionale i voca ionale specializate n produc ia de vinuri de origine geografic, amestecat cu vinuri i ampanii. Planul Regional de Dezvoltare: Dezvoltarea Regiunii de Sud Est 2004 2006 sus ine n mod clar ca i scop al dezvoltrii regionale pe termen lung:
Creterea cifrei de afaceri legat de activit ile turistice i dobndirea unui target poten ial realizabil de 60% din produsul na ional de turism, prin construirea unei identit i de marketing ca fiind regiunea romneasc ce asigur oportunit i unice i infrastructur la nivel na ional i interna ional.

Municipiul Focani i zonele nvecinate au un foarte mare poten ial n realizarea acestui efort, prin atragerea de turiti i creterea venitului local prin turism na ional i interna ional. Strategia municipiului 2007 2013 stabilete direc ii pentru dezvoltarea industriei turistice a noii zone metropolitane Focani, n cadrul unui context regional mai larg.

3.4.

EVOLU IA POPULA IEI


Proiectrile demografice reprezint determinri prin calcule ale numrului popula iei (sau al

unei subpopula ii) plecnd de la structura pe sexe i vrste la un moment dat i emi nd ipoteze asupra evolu iei probabile a celor trei componente care modific n timp numrul i structura popula iei: mortalitate, fertilitate i migra ie. Prognoza demografic este acea variant a proiectrilor demografice care are probabilitatea cea mai mare de a se realiza.

107

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Distingem dou mari tipuri de abordare a evolu iei probabile: 1. Abordarea tenden ial - pornete de la ipoteza c factorii care au determinat evolu iile trecute i actuale vor ac iona i n viitor n acelai sens. 2. Abordarea normativ - pleac de la ipoteza c evolu iile componentelor n ri mai pu in dezvoltate din punct de vedere socio-economic i cultural vor urma, cu un decalaj n timp i cu unele particularit i, evolu iile pe care le-au avut la acelai stadiu de dezvoltare popula iile din rile avansate. n estimarea evolu iei popula iei municipiului Focanui s-au avut n vedere trei scenarii, unul tenden ial i dou scenarii normative. Formularea ipotezelor privind evolu ia principalelor fenomene demografice a avut n vedere caracteristicile specifice popula iei Romniei, stabilite de evalurile statistice ale ONU: o fertilitate sczut i accentuarea mbtrnirii demografice. Prognoza a fost realizat lund n considerare trei scenarii: optimist, pesimist i medie. Modelul de cretere tenden ial, const n proiectarea pentru perioada urmtoare a ratei sporului mediu anual (sporul natural i sporul migratoriu), nregistrat n ultimii 10-20 de ani pe baza formulei:

= popula ia prognozat = popula ia actual = rata sau sporul mediu anual de cretere

=
n baza sporului mediu anual de cretere , rezult c popula ia municipiului Focani n 2020 ar putea s scad cu 18% fa de numrul actual al popula iei ( VARIANTA PESIMIST)

Varianta pesimist a prognozei demografice, pornete de la ipoteza c cele dou componente ale micrii naturale a popula iei vor avea valori constante n perioada prognozat, egale cu valorile nregistrate n perioada 1990-2010, n timp ce soldul migra iei va crete, rmnnd ns negativ pe ntreaga perioad. 108

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Varianta medie pornete de la ipoteza unei creteri moderate a valorilor celor trei componente ale micrii popula iei. Varianta optimist a prognozei se diferen iaz de varianta echilibru(medie) prin ipoteza unei creteri substan iale a ratei fertilit ii, care ar ajunge n 2020 la un nivel ce ar depi simpla nlocuire a genera iilor. n condi iile n care n perioada 2001-2020, valorile RTF (rata total de fertilitate) i ale speran ei de via ar rmne constante la valoarea din 2001, popula ia municipiului Focani ar cunoate o uoar cretere nso it ns de accentuarea procesului de mbtrnire demografic. Astfel, popula ia total ar crete n urmtorii 10 ani cu cca. 2 %. Ponderea popula iei tinere ar crete de la 16,6% la 16,8% n timp ce segmentul de popula ie vrstnic ar crete de la 14,4% la 14,7%, pe fondul unei men ineri a ratei natalit ii i o cretere accentuat a mortalit ii.

n condi iile n care n perioada 2001-2020, valorile RTF ar crete de la 1,53 la 1,65 n 2020, speran a de via ar cunoate o cretere cu 8 luni att pentru femei ct i pentru brba i, iar soldul migra iei ar rmne pozitiv, popula ia municipiului Focani ar cunoate o cretere de 3% nso it att de creterea ponderii popula iei tinere de la 16,6% la 17,2%, ct i de cea a ponderii popula iei vrstnice de la 14,4% la 14,8%. Rata brut a natalit ii ar cunoate o scdere, iar mortalitatea ar avea n aceast perioad o evolu ie ascendent.

Aceste valori sunt estimative, prin urmare pentru a prognoza necesarului capacit ilor re elelor edilitare se va utilize ca baz de calcul popula ia nregistrat la 1 ianuarie 2010 98146 locuitori, fiind cifra care se ncadreaz n media cifrelor prognozate. Pentru a ameliora procesul de descretere a popula iei municipiului Focani sunt necesare o serie de msuri care s conduc la reducerea fenomenului migratoriu, la creterea natalit ii, n special n zonele cel mai puternic afectate de mbtrnire demografic: - flexibilizarea oportunit ilor pe care le au femeile tinere de a se dezvolta profesional concomitent cu procesele de ntemeiere a unei familii i de natere i cretere a copiilor; - crearea de facilit i de planificare familial; - suport economic pentru familiile cu copii;

109

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

- reducerea procesului de emigrare a tinerilor prin oferirea oportunit ilor de dezvoltare i afirmare profesional

3.5.

ORGANIZAREA CIRCULA IEI28


Re eaua stradal se va dezvolta n func ie de o serie de factori determinan i, rela ii de

intercondi ionare i condi ii locale de tipul: evolu ia fondului construit, creterea economic a oraului, programe de dezvoltare a turismului local, relief etc.. Actualmente, posibilit i de dezvoltare a tramei majore n intravilanul oraului sunt n directa rela ie cu dezvoltarea fondului construit din anii preceden i.Tendin a de dezvoltare din anii preceden i a municipiului este n lungul Cii Moldovei la est de acesta. Pe viitor construirea autostrzii Ploieti-Focani-Albi a va men ine tendin a actual de dezvoltar in estul municipiului. Re eaua stradal se va extinde n principal n zonele de extindere a intravilanului. La nivel urban re eaua stradal major a municipiului Focani este una de tip radial compus din strzi de categoria II, III, IV i n urma prognozei se constat c majoritatea strzilor din re eaua major vor fi depite din punct de vedere al capacit ii. Din msurtorile efectuate reiese necesitatea lrgirii cu nc o banda pe sens a unor strzi cum ar fi DN2(Calea Munteniei), Bdul. Unirii, Str.Cuza Voda si Str. Valcelelor, Str.Independentei etc. Aceasta solutie este insa costisitoare in primul rand i n al doilea rnd nu toate artelele ce reies din calcul c trebuie s fie lrgite pot fi amenajate cu nc o band de circula ie datorit alinierii caselor. O solu ie pentru contracararea fenomenului densificrii traficului este ncurajarea folosirii transportului n comun, desfiin area n unele zone a parcrilor de pe prima band i crearea unui centru de control i gestionare al traficului, un centru de comand care s permita cu ajutorul infrastructurii specifice acestuia (semafoare inteligente, camere video, senzori pentru masurarea traficului in timp real etc.) fluidizarea circula iei prin redirec ionarea autovehiculelor de pe arterele aglomerate pe rute alternative, segregarea traficului pe categorii de vehicule pe trasee func ionale. Pentru rezolvarea problemelor generate de fenomenul de tranzit de pe teritoriul intravilanului municipiului Focani,ar putea fi rezolvate prin realizarea unui inel rutier in jurul
Municipiului Focani. De asemenea autoritatile locale urmeaza sa rezolve problema traficului de tranzit pe directia DN2-Orobesti/Targul Secuiesc prin realizarea centurii de nord ce face legatura ntre DN2 i DN2D.

Inelul propus are urmatoarea componen :

28

Conf. Studiu de Circula ie afferent PUG mun. Ploieti, elaborate de SC Altrix Arhitectura SRL

110

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

- la est autostrada Ploieti-Focani-Albi a cu legatur la centura de nord aflat n stadiul de proiect i n sud legatura cu Dj205R-DN2 - la vest se propune o strad de categoria a III cu rezerv de lrgire la categoria II legat de autostrada prin intersectie DN2 cu Dj205R i mai departe DJ205R pn la autostrad, la sud, cu pod peste DN2D i linia C.F.R.-Focani-Odobeti la vest i la nord se leaga de centura de nord (faza de proiect) mai departe spre autostrada. n condi iile traversrii de ctre viitoarea autostrad a teritoriului municipiului Focani i divizrii teritoriilor intravilane propuse, prin PUG se propun realizarea unor supratraversri a viitoarei autostrzi la intersec ia cu DN23A, DJ204D, DJ 204E. De asemenea se propune amenajarea a dou noduri de acces pe autostrad n partea de SUD n zona intersec iei cu DN 23A i la nord un nod de legtur cu viitoarea centur. Strazile componente ale tramei majore vor ramane strzi de categoria a II-a si a III-a. Strzile noi propuse vor fi minim de categoria a III-a conform profilelor anexate excep ie strzile de servitute i fundaturile cu lungime mai mica de 150m ce nu au perspective de a se prelungi pe viitor - intersectnd o alt strad.

3.6.

INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNC IONAL. BILAN TERITORIAL

Ca urmare a necesit ilor de dezvoltare, precum i pe baza concluziilor studiilor efectuate, zonele func ionale au suferit modificri n structura i mrimea lor. Astfel, limita intravilanului localit ilor s-a modificat incluznd toate suprafe ele de teren ocupate de construc ii i amenajri, precum i suprafe e necesare dezvoltrii n urmtoarea perioad de 10 ani. Principiile care au stat la stabilirea direc iilor de dezvoltare territorial- spa ial a municipiul Focani, au urmrit direc iile strategice prevzute n Strategia de dezvoltare a municipiului Focani 2007-2013 i anume: Ini ierea dezvoltrii policentrice a structurii func ionale n teritoriu intravilan Dezvoltarea prin expansiune i nu prin densificare n vederea asigurarii premizelor necesare pentru mbunt irea calit ii vie ii

111

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Asigurarea premiselor necesare pentru ncurajarea restructurarii i dezvoltarii sectorului de activit i, ca baz pentru creterea atractivit ii municipiului pe plan regional i interna ional Propunerile privind noul intravilan i rela ia cu intravilanul existent sunt justificate

de urmtoarele necesit i: n vederea asigurrii creterii suprafe ei locuibile pe cap de locuitor, se propune extinderea intravilanului existent pentru asigurarea terenului necesar construirii de noi locuin e, n principiu locuin e individuale cu regim mic de nl ime (maxim P+2). De asemenea prin noile extinderi de intravilan se vor asigura terenurile necesare pentru dezvoltarea mixit ii func ionale locuire, zone de activit i generatoare de locuri de munc etc. Pentru creterea atractivit ii acestor zone n perspectiva dezvoltrii municipiului Focani, la nivel de PUG teritoriile noi introduse n intravilan sunt reglementate cu reguli de construire flexibile, tocmai pentru a extinde gama poten ialilor investitori. De asemenea prin PUG se ncearc trasarea unor direc ii cu caracter director n ceea ce privete rela ia ntre trama stradal existent noile zone introduce n intravilan, prin propunerea unor posibile ci de comunica ie cu caracter public. Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Focani a vizat i corectarea limitei intravilanului existent, georeferen iat, care n prezent este trasat aleator, fr a ine cont de limitele de proprietate. Corectarea intravilanului a urmrit extinderea intravilanului acolo unde o parcel era deja n intravilan n propor ie de peste 50% , fapt ce a dus la creterea suprafe ei de intravilan. Aceasta msur va ajuta la identificarea fizic mai facil a limitei intravilanului n teren. Teritoriul intravilan propus n cadrul P.U.G.-ului are n vedere realizarea celor mai bune condi ii de dezvoltare a oraului cu pstrarea i integrarea cadrului natural existent care s satisfac cerin ele conceptului dezvoltrii durabile. Zonele func ionale au fost structurate i delimitate potrivit func iunilor necesare dezvoltrii locale i sunt ilustrate n bilan ul teritorial dup cum urmeaz: Tabel nr. 23: Trupuri de intravilan n municipiul Focani SUPRAFATA (ha)
2004,85

DENUMIRE TRUP

T1

112

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 TOTAL INTRAVILAN Suprafa a intravilanului propus este de 2449,89 ha.

56,39 157,93 184,80 23,14 10,57 11,11 1,10

2449,89

Principalele zone func ionale la nivelul municipiului Focani se men in pe aceleai amplasamente. n determinarea zonificrii func ionale se men ine, n general, configura ia existent a pr ilor ce compun intravilanul propus . Bilan ul teritorial al zonelor cuprinse n intravilanul propus are la baz bilan ul teritorial al intravilanului existent, corectat cu muta iile de suprafe e n func ie de planul parcelar. Tabel nr. 24 Distribu ia categoriilor de folosin propuse la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Focani se prezint astfel:
Suprafa a total ha 4712,96 100,00% Agricol ha 1718,08 36,45% Pduri ha 4,16 0,09% Ape ha 114,21 2,42% Drumuri ha 860,52 15,90% Cur i construc ii ha 2127,14 45,13% Neproductiv ha -

Tabel nr. 25 Distribu ia categoriilor de folosin propuse la nivelul intravilanului municipiului Focani se prezint astfel:
Suprafa a total ha 2449,89 100,00% Agricol ha Pduri ha Ape Ha 2,90 0,11% Drumuri ha 431,00 13,07% Cur i construc ii ha 2127,14 86,82% ha Neproductiv

113

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Suprafa a terenului intravilan propus n P.U.G. cuprinde 8 zone func ionale definite de poten ialul existent determinat pe baza studiilor de fundamentare, stabilindu-se prin Regulamentul de Urbanism delimitarea func iunilor dominante, permisiuni i condi ii de conformare i amplasare a construc iilor, indicatori maximi admii POT i CUT, condi ionri i restric ii. Tabel nr. 26 BILAN TERITORIAL AL ZONELOR FUNC IONALE CUPRINSE N INTRAVILAN EXISTENT PROPUS PROCENT % PROCENT % SUPRAFATA DIN TOTAL SUPRAFATA DIN TOTAL (ha) (ha) INTRAVILAN INTRAVILAN 332,32 200,84 179,9 18,05% 10,90% 9,77% 978,58 180,68 641,49 39,94% 7,37% 26,18%

ZONE FUNCTIONALE Locuinte i functiuni complementare Unitati industriale i depozite Institutii i servicii de interes public CAI DE COMUNICATII i TRANSPORT, din care: rutier i feroviar

254,04 Spatii verzi, sport, agrement, protectie Gospodarie comunala, cimitire Destinatie speciala Terenuri agricole Terenuri libere de constructii Ape TOTAL INTRAVILAN 100,43 35,42 78,26 561,20 71,00 5,00 1818,41

14,95% 5,45% 1,92% 4,25% 30,48% 3,85% 0,36% 100,00%

439,84 196,29 36,32 93,77 0,00 0,00 2,90 2449,89

17,95% 8,01% 1,48% 3,83% 0,00% 0,00% 0,12% 100,00%

Pe total suprafa UAT creterea suprafe ei intravilanului este de 631,48 ha, cretere de circa 35%.

114

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Prin noile zonificri func ionale reglementate pentru noul intravilan s-a realizat: Majorarea zonei de institu ii i servicii de interes public de circa trei ori fa de situa ia existent, i cuprinderea n aceasta a tuturor dotrilor de interes general ale centrului de municipu ct i cele situate n afara perimetrului central. Zona destinat institu iilor i serviciilor de interes public se propune prin noile Reglementri Urbanistice a se extinde pe suprafa a fostelor zone de activit i industriale, n prezent destructurate, precum i pe noi extinderi de intravilan n vederea asigurrii dezvoltrii policentrice a municipiului Focani. Asigurarea unor amplasamente pentru dezvoltarea sectorului ter iar sau a unor activit i productive mici nepoluante. Asigurarea terenului necesar pentru dezvoltarea unor noi cartiere, n vederea asigurrii creterii confortului de locuire, cartiere ce se vor amenaja n baza unor viitoare Planuri Urbanistice Zonale aprobate conform legisla iei n vigoare, prin care se vor prevedea n mod obligatoriu spa ii verzi amenajate cu caracter public. S-au delimitat zonele de protec ie ale cimitirelor i altor zone func ionale ce cuprind activit i economice industriale, fa de zonele de locuit. S-a stabilit structura i configura ia cilor de comunica ie, definindu-se categoria i profilul strzilor cu amenajrile acestora, retragerile i planeit ile de aliniament care s asigure att fluen a ct i siguran a circula iei, iar prin retrageri, condi ii de protec ie a locuin elor ct i legtura ntre zonele func ionale i cu localit ile nvecinate. Prin Regulamentul Local de Urbanism sunt stabilite i reguli cu caracter normativ privind necesarul de locuri de parcare raportat la zone func ionale diferite. S-au marcat i reglementat distinct zone definite ca fiind protejate stabilite prin Studiul Istoric General al municipiului Focani, reglementri prevzute n Regulamentul de Interven ie n Zone Protejate. De asemenea, pornind de la principiul necesit ii unui grad de detaliere specific unor zone destructurate, prin Reglementrile Urbanistice propuse se marcheaz zonele pentru care autoriza ia de construire se va emite n baza unui P.U.Z. aprobat, deci este necesar elaborarea unor planuri urbanistice zonale.

115

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Trebuie men ionat c la actualizarea Planului Urbanistic General aferent municipiului Focani, au fost preluate toate prevederile documenta iilor de urbanism aprobate puse la dispozi ia proiectantului de ctre autorit ile municipiului Focani.

3.7.

ZONIFICARE FUNC IONAL


Actualele zone func ionale se men in n gruparea i rela iile existente, cu amplificrile teritoriale ale unora n special zona de institu ii i servicii i locuin e i func iuni complementare.

Zona de locuin e va ocupa o suprafa predominant n cadrul intravilanului propus, dezvoltndu-se firesc, pe amplasamente n continuarea zonei de locuit existente. Locuin ele individuale parter i P+1 (chiar i P+2) vor predomina i n perspectiv. n zona de locuin e colective situate n general n lungul principalelor ci de acces din muncipiul Focani, se propune dezvoltarea mixit ii func ionale, n ideea conversiei locuin elor de la parterul blocurilor acolo unde este cazul n spa ii destinate comer ului i serviciilor specifice zonelor de locuin e.

Zona unit ilor mixte n care sunt admise mici activit i industriale, servicii i depozitare va cunoate o cretere semnificativ la nivelul municipiului Focani de la 9,77% din total intravilan existent la 26,18% din total intravilan propus. Aceste zone se vor dezvolta teritoriul fostelor zone i8ndustriale, n vecintatea acestora prin extinderea intravilanului sau dup cum am men ionat mai sus n continuarea zonei centrale n lungul principalelor ci de comunica ie.

Zona cu func iuni complexe de interes public va cunoate o cretere, unele institu ii necesitnd reamenajri, dar i dezvoltri.

n prezent, suprafa a cimitirelor este suficient raportat la tendin ele evolu iei demografice actuale, de aceea nu au fost fcute propuneri de a se rezerva teren pentru noi amplasamente de cimitire.

Se propun lucrri de amenajare a zonelor verzi pentru protec ia cursului de ap, a zonelor cu riscuri sanitare etc. n lungul canalelor zonele verzi vor avea o l ime de minim 5,0m , iar n jurul Bl ii Mndreti aceasta va avea o l ime de minim 15,0m.

116

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Suprafa a spa iilor verzi, agrement i perdele de protec ie va cunoate o cretere nsemnat datorit amenajrii unor noi zone de agrement (individuale i colective). Suprafa a total de spa iu verde la nivelul intravilanului va fi de circa 196,29 ha (aproximativ 8% din total intravilan propus). Pe cap de locuitor n municipiul Focani rezult o suprafa de aproximativ 20 mp de spa iu verde. n conformitate cu Legea nr. 5/2000, privind zonele protejate, i Ordonan a Guvernului nr. 43/2000, privind protec ia patrimoniului arheologic i declararea unor situri arheologice ca zone de interes na ional, n documenta ia ntocmit cu ocazia elaborrii P.U.G. municipiul Focani se propun reglementri i prescrip ii n legtur cu siturile arheologice i monumentele situate n cadrul localit ii.

Se fac prescrip ii cu caracter de reglementare i pentru zonele de siguran i protec ie sanitar propuse.

3.8.

MSURI N ZONELE CU RISCURI NATURALE


Terenurile situate n zonele unor perimetre de protec ie sunt reglementate ca Terenuri cu

restric ie pentru construire. Pe teritoriul municipiului Focani mai sunt identificate n zona de protec ie a cimitirelor sau monumentelor, terenuri cuonstruibile, ns cu amenajri specifice.

3.9.

DEZVOLTAREA ECHIPRII EDILITARE

3.9.1. GOSPODRIREA APELOR n prezent pe teritoriul municipiului Focani, este necesar s se continue lucrrile de regularizare a canalului Cacaina Veche, n vederea combaterii inunda iilor posibile. 3.9.2. ALIMENTARE CU AP I CANALIZARE Se vor executa re elele noi necesare pentru a asigura alimentarea cu ap i canalizarea zonelor nou introduse, precum i alimentarea cu gaze naturale. Se vor asigura distan ele necesare pentru execu ia, exploatarea i protec ia sanitar a conductelor. Se vor monta vanele necesare pentru a asigura alimentarea cu ap continu a consumatorilor brana i la o re ea inelar. 117

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Se vor prevedea hidran i de incendiu necesari pentru a asigura stingerea unui posibil incendiu. Se vor monta apometre pentru nregistrarea debitelor de la consumatori. Se vor asigura, prin sistematizarea pe vertical i gurile de scurgere amplasate pe strzi, scurgerea apelor de ploaie n canalizarea existent sau nou propus. Se va face o atent coordonare a tuturor re elelor edilitare din zon, n primul rnd pentru a pstra calitatea apei potabile i pentru a asigura o interven ie rapid n cazul unei defec iuni. Toate lucrrile propuse se vor executa numai n baza proiectelor de specialitate i avnd la baz toate avizele necesare de la forurile competente. RE ELE ALIMENTARE CU AP Alimentarea cu ap potabil a consumatorilor din zonele propuse se va asigura printr-un

sistem centralizat de alimentare care se va moderniza i extinde n viitor. Distribu ia apei potabile se va realiza printr-o re ea care va acoperi toat trama stradal. Aceasta va fi echipat cu vane de aerisire i de golire, precum i cu hidran i pentru incendiu exterior. Re elele de distribu ie vor asigura apa necesar utilizatorilor n cantitatea, calitatea i la presiunea cerut, conform normativelor n vigoare. Pentru sectorizarea re elei, se vor prevedea cmine de vane. Pentru combaterea eventualelor incendii, pe re eaua de ap se vor prevedea hidran i exteriori. Amplasarea re elelor de ap se va face urmrind trama stradal (att drumurile existente ct i cele propuse prin PUG), pe domeniul public. Conducta de distribu ie ap se va ngropa cu respectarea adncimii minime de nghe de 90 cm peste generatoarea superioar, ct i cu respectarea distan elor minime fa de re elele subterane existente (gaze, cabluri electrice, telefonice, etc.). Pe zonele de strzi situate la cote superioare presiunii de serviciu din conducta de ap se vor prevedea la o viitoare extindere a re elei secundare de distribu ie ap sta ii de pompare, cu cuve prefabricate din polietilen D= 1,0 m, echipate cu (1+1) electropompe submersibile, automatizate func ie de nivelele de ap din cuv. n zonele n care re eaua de alimentare cu ap propus subtraverseaz drumurile/autostrada se propune protec ia acesteia n eav metalic, cu respectarea prevederilor standardelor i normativelor n vigoare.

118

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Dup executarea tronsoanelor de ap propuse se vor asigura lucrri de refacere a zonei carosabile, sau necarosabile, cu respectarea structurii zonei existente afectate. RE ELE CANALIZARE Re elele de canalizare menajer vor fi situate ntre marginea carosabilului i limita propriet ilor, cu respectarea distan elor impuse fa de re elele subterane i aeriene existente, conform SR EN 8591/1-97. n zonele n care re eaua de canalizare propus subtraverseaz drumurile/autostrada se propune protec ia acesteia n eav metalic, cu respectarea prevederilor standardelor i normativelor n vigoare. Dup executarea tronsoanelor de canalizare propuse se vor asigura lucrri de refacere a zonei carosabile, sau necarosabile, cu respectarea structurii zonei existente afectate. Re elele proiectate de alimentare cu ap i canalizare respect standardele i normativele n vigoare, i anume: SR 1343-1/2006 Alimentare cu ap. Determinarea cantit ilor de ap potabil pentru localit i urbane i rurale; STAS 1478/1990 Alimentri cu ap la construc ii civile i industriale; SR 1846-1/2006 Canalizri exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare; SR 1846-2/2006 Canalizri exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice; STAS 9470/73 - Ploi maxime. Frecven e, durate, intensit i; STAS 4165/88 Rezervoare de beton armat i beton precomprimat; SR 8591/97 Re ele edilitare subterane. Condi ii de amplasare; HG 930/2005 Hotrre pentru aprobarea Normelor specifice privind caracterul i mrimea zonelor de protec ie sanitar i hidrogeologic; OMS 536/1997 Normative de igien i recomandrile privind modul de via al popula iei; NTPA-001/2002 - Normativul privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluan i a apelor uzate industriale i oreneti la evacuarea n receptorii naturaliBREVIAR DE CALCUL Determinarea necesarului de ap Necesarul de ap se determin cu rela ia: N = Ngp + Np + Ns + Nc + Nim + Ninc unde: Ngp necesarul de ap pentru nevoi publice i gospodreti (mc/zi) Ns necesarul de ap pentru splat i stropit strzi i spa ii verzi (mc/zi) Nc necesarul de ap pentru ntre inerea re elei de canalizare (mc/zi) Nim necesarul de ap pentru industria mica (mc/zi) Ninc necesarul de ap pentru refacerea rezervei de incendiu (mc/zi) 119

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Determinarea necesarului de ap potabil pentru nevoi gospodreti Total locuitori aronda i sistemului: Tabel nr. 27: Nr. crt. 1. 2. 3. Zone ale centrului populat diferen iate n func ie de gradul de dotare al cldirilor N1-zone n care ap se distribuie prin cimele amplasate pe strzi N2-zone n care apa se distribuie prin cimele amplasate n curte N3-zone cu cldiri avnd instala ii de ap interioare i canalizare cu preparare local a apei calde TOTAL Locuitori lua i n calcul Ni 0 6534 59070 65604

n conformitate cu SR 1343/1-95, tabelul 1, debitele specifice de ap pentru nevoi gospodreti qo(i) i coeficientul Ko(i) valoarea maxim a abaterii coeficientului orar sunt urmtoarele: Tabel nr. 28: Nr. crt. 1. 2. 3. Zone ale centrului populat diferen iate n func ie de gradul de dotare al cldirilor N1-zone n care apa se distribuie prin cimele amplasate pe strzi N2-zone n care apa se distribuie prin cimele amplasate n curte N3-zone cu cldiri avnd instala ii de ap interioare i canalizare cu preparare local a apei calde qo(i) l/om*zi 4 0 8 0 2 10 qp(i) Kzi(i) l/om*zi 2 1,3/1,45 5 3 1,2/1,35 0 8 1,15/1,3 5

Determinarea necesarului de ap potabil conform SR 1343/1-1995 Necesarul mediu de ap Nmediu = U*n n care: U numrul de unit i din mrimea sau capacitatea caracteristic a folosin ei n necesarul de ap corespunztor unit ilor Popula ie case Mndreti: NCM = 390 * 6,15 mc/luna = 2 398,5 mc/lun Popula ie case Focani: NCF = 4019 * 7,7 mc/luna = 30 946,3 mc/lun

120

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Popula ie apartamente+asocia ii de proprietari: NAP = 28000 * 17,05 mc/luna = 477 400 mc/lun Total popula ie: Np = NCM + NCF + NAP = 2398,5 + 30946,3 + 477400 = 510 744,8 mc/lun Necesar agen i economici: Nagen i = 171 642 mc/lun Necesar institu ii publice (coli, spitale, grdini e, etc): Nip = 59 233 mc/lun Necesarul mediu de ap potabil: Nmediu = 510 744,8 / 30zile + 717 642 / 22zile + 59 233 / 23 zile = 27 402 mc/zi Necesarul maxim de ap potabil: Nmaxim = Kzi * Nmediu = 1,2 * 27 402 = 32 882,4 mc/zi Necesarul minim de ap potabil: Nminim = 0,35 * Nmediu = 0,35 * 27 402 = 9590,7 mc/zi Necesarul orar maxim de ap potabil: Qomax = Ko*Nmaxim Din tabelul 2, pentru un numr de locuitori cuprins ntre 50000-10000, ob inem pentru 63841 utilizatori, Ko = 1,236, deci Qomax = 1/24 * 1,236 * 32882,4 = 1693,4 mc/h Determinarea cerin ei de ap potabil conform SR 1343/1-1995 Cerin a de ap se determin cu formula:

Qs =

Ks Kp N D

n care Ks = 1,05 coeficient care ine seama de nevoile tehnologice ale instala iilor de tratare i epurare a sistemului de alimentare cu ap i canalizare Kp = 1,10 coeficient care ine seama de pierderile de ap n re eaua de aduc iune i distribu ie Cerin a medie
Qsmediu = Ks Kp Nmediu D

Qs mediu = 1,10 * 1,05 * 27 402 = 31 649,31 mc/zi

121

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Cerin a maxim
Qs max im = Ks Kp N max im D

Qs maxim = 1,10 * 1,05 * 32 882,4 = 37 979,172 mc/zi Cerin a minim


Qs min im = Ks Kp N min im D

Qs minim = 1,10 * 1,05 * 9590,7 = 11 077,2585 mc/zi Necesarul de ap: Nmediu = 27402 mc/zi Nmaxim = 32882,4 mc/zi Nminim = 9590,7 mc/zi Cerin a de ap: Qsmediu = 31649,31mc/zi Qsmaxim = 37979,17mc/zi Qsminim = 11077,26mc/zi

Determinarea necesarului de ap pentru refacerea rezervei de incendiu Re eaua pentru stingerea incendiilor se identific cu re eaua de distribu ie oreneasc pe care sunt monta i hidran i de incendiu stradali. Nu se constituie rezerv de incendiu i stoc intangibil, acestea fiind incluse n capacit ile de nmagazinare ale surselor de captare. La sursele Suraia, Babele i Mndreti sunt prevzute pompe de rezerv n sta iile de pompare, acestea intrnd n func iune n caz de incendiu. Debite evacuate n emisar Din debitele de ap cuprinse n necesarul de ap se consider c 80% ajunge n re eaua de canalizare: Quz mediu = 31649,31 x 0,8 = 25 319,45 mc/zi (168,8 l/s) Quz maxim = 30383,34 mc/zi (351,66 l/s) Quz minim = 8861,81 mc/zi (128,21 l/s) Quz or maxim = 1,75 * Quz max/24 = 2769,3 mc/h Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor ncadra n limitele prevzute de HG 352/2005 i HG 351/2005.

122

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

3.9.3. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC Principalele lucrri de investi ii n domeniul alimentrii cu energie electric urmresc n special o cretere a siguran ei n exploatare prin modernizri i retehnologizri ale instala iilor energetice. Sunt prevzute, de asemenea, o serie de lucrri n scopul amplificrii re elelor electrice pentru deservirea noilor zone ale municipiului propuse pentru dezvoltarea urbanistic. Principalele direc ii de strategie de dezvoltare sunt: reabilitarea i modernizarea re elelor de distribu ie de 110 KV, medie i joas tensiune; restructurarea i automatizarea re elelor de distribu ie.

n urmtorii ani municipiul Focani va cunoate o dezvoltare urbanistic important. Este avut n vedere n primul rnd o cretere a spa iului locativ precum i a cererii unor unit i economice sau de interes social. Alimentarea cu energie electric a noilor zone reziden iale sau de alt interes se va face prin extinderea re elelor de medie i de joas tensiune. Acestea vor urmri trama stradal existent sau care se propune prin actualul Plan Urbanistic General. Posturile de transformare noi vor fi amplasate n centrele de greutate ale zonelor pe care le vor deservi. La proiectarea tramei stradale se va ine cont de suprafa a necesar amplasrii posturilor de transformare pe domeniul public. Re elele de medie i joas tensiune se vor realiza etapizat, cu nscriere ntr-o schem final stabilit pentru o perioad de minimum 20-25 ani. Se vor adopta solu ii autostructurate care vor permite preluarea sporului necesar de energie, fr a fi necesare modificarea elementelor esen iale (i implicit a caracteristicilor tehnico-constructive principale) ale re elelor existente. Solu iile propuse de alimentare cu energie electric a consumatorilor au fost stabilite lund n considerare urmtoarele: -categoriile de utilizare ale terenurilor, pe zone si subzone; -procentul de ocupare al terenului; -indicatorii de fiabilitate; -suprafe e i volume construite minime; -asigurarea de condi ii optime pentru exploatare; -evolu ia consumului n urmtorii 10 ani; -zonele de protec ie i siguran . Astfel, pentru zonele n care este posibil a fi amplasa i consumatori casnici, solu ia de alimentare cu energie electrica propus, este prin re ele de distribu ie de medie i joas tensiune subterane i posturi de transformare n cabin. Pentru zonele n care ponderea consumatorilor de tip industrial este mare, s-a propus extinderea re elei de medie tensiune, de tip aerian, astfel nct s fie posibil racordarea consumatorilor etapizat. n func ie de tipul consumatorului si de consumul acestuia, furnizorul va stabili punctul de racordare la re ea. Toate arterele de circula ie, propuse n actualul PUG, vor fi prevzute cu instala ii de iluminat public, utilizndu-se corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau sodiu. Breviar de calcul al necesarului de putere pentru alimentarea consumatorilor pe zone Puterea maxim simultan absorbit de totalul consumatorilor casnici la nivelul unui post de transformare : 123

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Pmsa c= Nx KsxKs1xPa unde : N - numrul de consumatori Ks-coeficientul de simultaneitate pentru linia electric care alimenteaz consumatorii Ks1-coeficient de simultaneitate pentru liniile alimentate de postul de transformare care alimenteaz mai multe linii electrice; Puterea aparent Sn c necesar a fi livrat de posturile de transformare pentru alimentarea consumatorilor: 1,1xPmsa c Sn c = -------------cos Amplificarea definitiv a noilor obiective energetice i stabilirea solu iei de racordare a re elelor propuse la re elele existente se va stabili de ctre proiectan i de specialitate cu aprobarea Furnizorului de energie electric. ZONE DE PROTEC IE DE SIGURAN : L imea zonei de protec ie i de siguran pentru LEA de nalt tensiune (IT) este: LEA 110kV - 37m; LEA 400kV 75m.

Pentru a se putea construi este necesar s se respecte distan a minim de siguran de 4m ntre conductorul extrem al liniei, la devia ia maxim i cea mai apropiat parte a cldirii fr s constituie traversare. Se interzice amenajarea de parcaje auto pe platforme n aer liber traversate de LEA 20kV si LEA 110kV. Se interzice traversarea de ctre LEA 20kV si LEA 110kV a conductelor supraterane de transport gaze. Zona de protec ie, pentru o sta ie de transformare, este delimitat de mprejmuirea instala iilor, echipamentelor i a anexelor tehnologice ale acestora. Zona de siguran a unei sta ii electrice, innd seama de tensiunea cea mai nalt a acesteia, se stabilete astfel: a) Pentru o sta ie electric cu tensiunea cea mai nalt de 110kV: Sta ie de tip exterior-zona extins n spa iu delimitate la distan a de 20m de mprejmuirea sta iei.

124

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

b) Pentru o sta ie electric cu tensiunea cea mai nalt de 220kV/400kV: zona extins n spa iu delimitat la distan a de 35m de mprejmuirea sta iei, pe fiecare latur a acesteia. Pentru posturile de transformare aeriene zona de protec ie i de siguran a este delimitat de conturul funda iei stlpilor i de proiec ia pe sol a platformei suspendate. Pentru LEA MT zona de protec ie i zona de siguran a coincid cu culoarul de trecere al liniei i sunt simetrice fa de axul liniei 24m. Distan a minim de siguran a a LEA 20kV fa de construc ii este 3m ntre conductorul extrem al LEA 20kV i cea mai apropiat parte a construc iei fr s constituie traversare. LEA 20kV se construiesc la marginea drumurilor, n culoare amplasate n zonele de protec ie ale drumurilor publice, la limita zonei de siguran a acestora. Pentru LEA J.T. zona de protec ie si de siguran se delimiteaz la 0,1m n exteriorul conductoarelor extreme ale liniei. Se interzice amplasarea instala iilor ce genereaz n jurul lor zona exploziv, la o distan a mai mic de 1,5 ori H deasupra solului a celui mai nalt stlp fa de limita zonei explozive. n cazul instalrii n pmnt a cablurilor de medie/joasa tensiune zona de protec ie coincide cu zona de siguran , este simetric fa de axul traseului i are l imea de 0,8m. La realizarea de obiective noi, se va ob ine n mod obligatoriu avizul de amplasare de la Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice. NTE 003/04/00-Normativ pentru construc ia liniilor aeriene de energie electric cu tensiuni peste 1000V NTE007/08/00-Normativ pentru proiectarea i executarea re elelor de cabluri electrice. ANRE 4.1.207.0.01.09/03/07 Norma tehnic privind delimitarea zonelor de protec ie i de siguran aferente capacit ilor energetice. PE132/2003- Normativ pentru proiectarea re elelor electrice de distribu ie public. PE 106/2003- Normativ pentru proiectarea liniilor electrice aeriene de joas tensiune. STAS 2612/1987: Protec ia mpotriva electrocutrilor. Limite admise. STAS 12217/1988: Protec ia mpotriva electrocutrilor la utilaje i echipamente electrice mobile STAS 297/1/1988: Culori i indicatoare de securitate. Condi ii tehnice generale. STAS 297/2/1992: Culori i indicatoare de securitate. SR 2970/2005: Stlpi prefabrica i din beton armat i beton precomprimat pentru linii aeriene. Condi ii tehnice generale de calitate. SR EN 12843/2006 : Produse prefabricate din beton. Stlpi SR EN 13369:2004 Regului comune pentru produse prefabricate de beton. PE 009/93: Norme de prevenire i dotare mpotriva incendiilor pentru producerea, transportul energiei electrice i termice. 125

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

NTE 401/03/00: Metodologie privind determinarea sec iunii economice a conductoarelor n instala ii electrice de distribu ie de 1-110KV. 1-RE-Ip 30/2004: ndreptar de proiectare i execu ie a instala iilor de legare la pmnt. NTE 001/03/00: Normativ privind alegerea izola iei, coordonarea izola iei i protec ia instala iilor electroenergetice mpotriva supratensiunilor. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul i distribu ia energiei electrice aprobate.

3.9.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMIC Conform datelor primite de la Primria municipiului Focani, nu exist consumatori noi care s fie racorda i n urmtorii ani (pn n 2012) la sistemul de termoficare. Conform planurilor de dezvoltare ale municipalit ii, toate cldirile i ansamblurile de cldiri ce se vor construi n ora vor fi dotate cu surs proprie de alimentare cu cldur. Investi ia prioritar cuprinde doar o parte din investi ia total necesar pentru reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul Focani: Pentru surs: montarea echipamentelor noi n surs; Pentru sistemul de transport i distribu ie: reabilitarea doar a unei pr i din re elele de transport i distribu ie Msurile propuse a fi cofinan ate din fonduri UE sunt urmtoarele: 1. Implementarea unei surse noi o Motoare termice 2x6 MWe i cu cazane recuperatoare 2x5 MWt o Cazan de ap fierbinte 1x50 Gcal/h cu func ionare pe gaze naturale o Cazan de abur de 10 t/h 2. Reabilitarea re elei termice (transport i distribu ie) Pentru viitor, se recomand beneficiarului s ia msuri de promovare a cogenerrii i msuri de propunere a utilizrii sistemului centralizat de alimentare cu energie termic n ora. n municipiul Focani sunt racordate la sistemul de transport energie termic un numr de 57 puncte termice. Din acestea, 22 de puncte termice au fost reabilitate n perioada 2001-2008. Reabilitarea punctelor termice din punct de vedere constructiv const n lucrri de recompartimentare a spa iilor existente, amenajri i repara ii n grupurile sanitare, desfaceri/refaceri ale finisajelor interioare i exterioare, demontarea i inlocuirea tmplriei, desfacerea/refacerea nvelitorilor deteriorate, nlocuirea sistemelor de scurgerea apelor. Re elele termice proiectate vor respecta legisla ia n vigoare: I13-2002. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor de nclzire NP 029 /2009 Normativ de proiectare,execu ie i exploatare pentru re ele termice cu conducte preizolate.

126

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

GP 111-04 - Ghid de proiectare privind protec ia mpotriva coroziunii a construc iilor din o el", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 193/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 441 din 25 mai 2005; GE 053-04 - Ghid de execu ie privind protec ia mpotriva coroziunii a construc iilor din o el", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 194/2005 STAS 6054-1977 -Teren de fundare. Adncimi maxime de nghe . Zonarea teritoriului Romniei. STAS 7335/3-1986 -Protec ia mpotriva coroziunii a construc iilor metalice ngropate. Izolarea exterioar cu bitum a conductelor. SR 8591-1997 - Re ele edilitare subterane. Condi ii de amplasare. STAS 9824/5-1975 -Msurtori terestre. Trasarea pe teren a re elelor de conducte, canale i cabluri. Legea 10/1995 - Lege privind calitatea n construc ii. NGPM 1996 -Norme generale de protec ie a muncii. Regulamentul privind protec ia i igiena muncii n construc ii. P 118-1999 -Normativ de siguran la foc a construc iilor. OMI 775/ 1998 -Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor.

3.9.5. TELECOMUNICA II Pentru asigurarea de servicii de telecomunica ii n zonele de extindere a intravilanului se propune extinderea re elelor de comunica ii electronice subterane, n lungul drumurilor existente sau propuse. Avnd n vedere disfunctionalit ile semnalate n situa ia existent i Studiul de solu ie privind reglementarea traseelor de comunica ii electronice pentru municipiul Focani, este propus realizarea unei canaliza ii metropolitane subterane pentru preluarea re elelor de comunica ii, avnd ca efect: rezolvarea problemelor generate de amplasarea aerian a cablurilor de comunica ii electronice; ridicarea standardului de servicii de telefonie, transmisii de date, CATV; asigurarea accesului egal al tuturor locuitorilor i persoanelor juridice la servicii de comunica ii de o calitate mbunat it i a posibilit ii de a alege pe oricare din furnizorii de servicii de telecomunica ii care opereaz n municipiul Focani. 3.9.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Re eaua de distribu ie gaze naturale va deservi to i poten ialii consumatori ai comunei, va urmri trama stradal (att drumurile existente ct i cele propuse prin PUG), va avea o configura ie telescopic, se va pozi iona ngropat i va fi prevzut cu robine i de sectorizare. 127

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

La proiectarea i execu ia re elei de distribu ie gaze naturale se vor respecta att prevederile normativului I6/98, ct i SR 8951/1-97 privind distan ele minim admise fa de cldiri i de alte re ele aeriene sau subterane. Sistemul de alimentare cu gaze naturale se va executa n conformitate cu proiectele de specialitate ce se vor ntocmi ulterior. Alimentarea cu gaze naturale a terenurilor nou introduse n intravilan se va face treptat, innd cont de necesit ile fiecrui trup n parte, de posibilit ile financiare ale beneficiarilor i de solu iile optime de introducere a gazelor naturale n zonele respective. n cazul n care utilizatorii doresc alimentarea cu gaze la sobe, se recomand montarea de arztoare automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic cu debite de 0,68 i 0,82 m3N/h, aprobate ISCIR CERT care respect Norma european 90/396/EEC. Aceste arztoare utilizeaz plci ceramice radiante care asigur ardere complet n sistem turbojet, dezvoltnd temperaturi de cca. 1000C. Aceast ardere reduce nivelul noxelor la cel mai redus nivel posibil, n compara ie cu arztoarele utilizate n prezent. Sistemul complet de automatizare asigur ntreruperea gazului atunci cnd se detecteaz lipsa de oxigen, lipsa tirajului la co sau cnd scade presiunea din re eaua de gaze; se asigur, de asemenea, protec ia la aprinderi accidentale, func ionarea la presiune constant, aprinderea piezoelectric fr conectare la priza electric i posibilitatea reglrii temperaturii ambiante. n calcule curente, pentru nclzirea unei gospodrii individuale (mediul rural) se are n vedere un debit instalat de 2,47 Nmc/h, debit ce reprezint: 0,67 Nmc/h pentru prepararea hranei i trei sobe de teracot cu un debit de 0,6 Nmc/h fiecare sau o central termic cu 1,8 Nmc/h, debit minim care poate fi majorat astfel nct s fie asigurat sarcina termic necesar pentru nclzirea fiecrei locuin e. Conductele re elei de distribu ie vor fi din eav de polietilen de nalt densitate n conformitate cu proiectele de specialitate ce se vor ntocmi ulterior. Acestea se vor poza la o adncime de 0,9 m msurat de la generatoarea superioar a conductei la suprafa a solului i vor fi amplasate n lungul strzilor numai pe teritoriul domeniului public n urmtoarea ordine de preferin : n zone verzi, sub trotuare, sub alei pietonale, sub zona carosabil. n conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 58/4.02.2004, diametrele minime admise pentru conducte subterane sunt: Conducte de distribu ie, minim 2 pentru conducte de o el, respectiv Dn 40 mm pentru conducte de polietilen,

128

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Branamente i instala ii de utilizare, minim 1 pentru conducte de o el, respectiv Dn 32 mm pentru conducte de polietilen.

Pe por iunile de drum care traverseaz canale de desecare, viroage, conductele de gaze naturale se vor monta suprateran i vor fi realizate din o el. La amplasarea conductelor de gaze se vor respecta Normele tehnice 58/4.02.2004, cu privire la distan ele minime ntre conductele de gaze i alte instala ii, construc ii, obstacole. Pe strzile cu carosabil modernizat vor fi prevzute dou conducte, cte una pe fiecare parte a strzii, aceast solu ie prezentnd avantajele: se va reduce spargerea carosabilului att pentru execu ia conductelor de distribu ie, ct mai ales pentru execu ia branamentelor; elasticitate mai mare n exploatare, deoarece n caz de necesitate se poate separa (scoate din func iune) numai jumtate din strada respectiv; realizarea de branamente scurte i fr a stnjeni circula ia rutier din zona de lucru, ceea ce conduce la o exploatare mai sigur i costuri minime pentru abonat. n vederea asigurrii unei bune exploatri a sistemului de distribu ie se prevede ca acesta s aib o configura ie inelar ramificat, care va acoperi cu conducte toate strzile localit ii. Eventualele traversri de drumuri se vor realiza prin foraje orizontale, conductele se vor monta n tuburi de protec ie, iar eventualele traversri de ape se vor executa n solu ie suprateran. Conductele de distribu ie a gazelor vor fi coordonate cu celelalte re ele tehnico-edilitare existente sau propuse, pe aceleai trasee, direct n sol sau n galerii tehnice. Detalierea re elelor de gaze, dimensionarea i amplasarea exact a conductelor vor face obiectul proiectelor de specialitate elaborate de specialitii agrea i. Att n faza de proiectare ct i la realizarea i exploatarea re elelor de gaze naturale se vor respecta distan ele minime de protec ie dintre acestea i alte instala ii sau construc ii, zone n care se interzic orice fel de lucrri. Distan ele minime dintre conductele subterane de gaze naturale i diferite instala ii, construc ii sau obstacole Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 58/4.02.2004 aprute n MO 173 bis din 27.02.2004 Tabel nr. 29: Nr. crt. 1 Instala ia, construc ia sau obstacolul Cldiri cu subsoluri sau Distan a minim n [m] de la conducta de gaze din PE de: P.J. P.R. P.M. 1 1 2 Distan a minim n [m] de la conducta de gaze din OL de: P.J. P.R. P.M. 2 2 3 129

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

2 3 4 5

7 8 9 10

aliniamente de terenuri susceptibile a fi construite Cldiri fr subsoluri Canale pentru re ele termice, canale pentru instala ii telefonice Conducte de canalizare Conducte de ap, cabluri de for , cabluri telefonice montate direct n sol, sau cminele acestor instala ii Cmine pentru re ele termice, telefonice i canalizare, sta ii sau cmine subterane n construc ii independente Linii de tramvai pn la ina cea mai apropiat Copaci Stlpi Linii de cale ferat, exclusiv cele din sta ii, triaje i incinte industriale - n rambleu - n debleu, la nivelul terenului

0,5 0,5 1 0,5

0,5 0,5 1 0,5

1 1,0 1,5 0,5

1,5 1,5 1 0,6

1,5 1,5 1 0,6

2 2 1,5 0,6

0,5 0,5 0,5 0,5 1,5* 3**

0,5 0,5 0,5 0,5 1,5* 3**

1,0 0,5 0,5 0,5 1,5* 3**

1,0 1,2 1,5 0,5 2* 5,5**

1,0 1,2 1,5 0,5 2* 5,5**

1,0 1,2 1,5 0,5 2* 5,5**

Not: Distan ele exprimate n metri se msoar n proiec ie orizontal ntre limitele exterioare ale conductelor sau construc iilor. *) De la piciorul taluzului Se va solicita i acordul SNCFR. Distan ele de siguran pentru sta iile de reglare msurare Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 58/4.02.2004 aprute n MO 173 bis din 27.02.2004 Tabel nr. 30: Distan ele de siguran [m], pentru sta ii de capacitate: Nr. crt. Destina ia construc iilor nvecinate <2 1. Cldiri industriale i depozite de materiale 130 26 pn la 6.000 [m3/h] 6.000 30.000 [m3/h] Presiunea la intrare [bar] >6 <2 26 >6 <6 >6 Peste 30.000 [m3/h] **) Din axul liniei de cale ferat

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

combustibile - grad I-II rezisten la foc, categoria A, B pericol de incendiu - grad III-V rezisten la foc - categoria C, D, E pericol 2. aer liber - categoria A, B, C, D, E, pericol de incendiu 3. Cldiri civile (inclusiv cele administrative de pe teritoriul unit ilor industriale) - grad I-II rezisten la foc - grad III-V rezisten la foc 4. Linii de cale ferat - curent - de garaj 5. 6. Marginea drumurilor carosabile Linii electrice de nalt tensiune 20 20 4 20 20 5 20 20 8 20 20 4 20 20 6 20 20 10 25 20 6 30 25 10 7* 7 10 12 12 15 10 12 12 15 15 20 20 25 25 30 7 10 13 11 13 18 18 27 de incendiu Instala ii industriale n 7 10 15 12 15 20 25 30 7 10 12 11 13 18 22 27

7*

10

12

10

12

15

20

25

20

20

20

20

20

20

20

40

*) Sta ii de capacitate pn la 1.000 m3 (i presiune de intrare < 2 bar) se pot alipi de un perete al cldirii nvecinate cu condi ia ca peretele cldirii s fie rezistent la explozie, s nu aib goluri (ferestre, ui pe o lungime care depete cu 5 m limitele sta iei n ambele direc ii i pe o nl ime de 3 m deasupra sta iei).

131

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Este recomandabil ca majoritatea cldirilor de interes public i mai ales cele cu aglomerri de persoane (grdini e, coli, dispensar, cmin cultural, primrie etc.) s fie echipate cu nclzire central i cu centrale termice proprii, realizndu-se astfel o cretere a confortului i siguran ei n exploatare, o micorare a numrului de puncte de foc i, deci, a pericolului de incendiu i accidente. De asemenea, exist astfel posibilitatea de a se prepara i ap cald de consum menajer. Centralele termice vor fi realizate cu respectarea normelor PSI, ISCIR i cele de siguran n domeniul utilizrii gazelor naturale. Aceste centrale vor fi corelate cu o alimentare corect cu ap pentru umplerea instala iei i pentru prepararea apei calde menajere, precum i cu o canalizare capabil s preia debitele sporite de ap uzat. Centralele termice vor fi alimentate de preferin cu gaze naturale, pentru consumatorii importan i fiind recomandat i realizarea de gospodrii de combustibil lichid (pstrarea acestor gospodrii acolo unde exist) pentru perioadele de vrf de consum a gazelor, cnd presiunea scade n re ele. Centralele termice vor fi echipate cu cazane cu randament de peste 90% dotate cu arztoare automate, cu grad redus de poluare. Exist, de asemenea, posibilitatea de a alimenta centralele termice, precum i mainile de gtit cu gaz petrolier lichefiat (GPL) stocat n recipiente mic-vrac tip BUTAN GAS ROMANIA sau SHELL GAS. Instala iile de utilizare a gazelor naturale se vor racorda la re elele de distribu ie printr-un branament la captul cruia se monteaz postul de reglare echipat cu regulator de debit, mbinare electroizolant i armturile respective, toate protejate ntr-o firid (metalic sau din zidrie) amplasat la limita propriet ii. n scopul micorrii numrului de racorduri la conducte i de traversri ale strzilor se recomand s se execute un branament pentru doi consumatori altura i, numrul de posturi de reglare urmnd a se stabili de la caz la caz. n instala iile de utilizare vor fi admise numai aparate de utilizare i arztoare standardizate, omologate sau cu agrement tehnic, n conformitate cu prevederile legisla iei n vigoare. Reglementri

Aparatele de utilizare a gazelor naturale vor fi standardizate, omologate sau cu agrement tehnic, n conformitate cu prevederile legisla iei n vigoare. Pere ii noilor cldiri trebuie s fie executa i din zidrie de crmid de 35 cm grosime, sau similar, cu strat exterior de termoizola ie pentru a se realiza un coeficient global de transmisie

132

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

a cldurii corespunztor, ob inndu-se un consum sczut de combustibil, precum i reducerea polurii datorit arderii combustibililor. Randamentul cazanelor utilizate pentru nclzirea central (pentru o cldire sau un grup de cldiri) trebuie s fie peste 90%, urmnd a se acorda o aten ie deosebit realizrii unui ansamblu corect calculat i executat arztor-cazan-co. Coul va fi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere al prevenirii incendiilor. Pentru evitarea polurii solului i apelor de suprafa i subterane, n cazul alimentrii cu combustibil lichid, rezervoarele metalice de depozitare se vor amplasa n cuve de beton armat sau vor fi realizate cu pere i dubli. n cazul folosirii gazului petrolier lichefiat (GPL) nmagazinat n recipiente pentru alimentarea instala iilor de nclzire central i pentru prepararea hranei, att la instala iile deja existente, ct i la cele care pot aprea n viitor, se vor respecta prescrip iile tehnice ale ISCIR nr. C81997 pentru proiectarea, execu ia, instalarea, exploatarea, i verificarea recipientelor stabile de stocare i alimentare n instala ii de gaze petroliere lichefiate, cu capacitatea pn la 5000 litri. n conformitate cu aceste prescrip ii tehnice, distan ele minime obligatorii n metri pentru instalarea recipientelor sunt: Tabel nr. 31: Distan e n metri, capacit i n litri Nr. crt. Obiective 1. Autocistern 2. Cldiri de locuit i anexe, spa ii de produc ie, ateliere, depozite (altele dect cele cu regim special) 3. Cldiri publice: sli de spectacole, hoteluri, coli, spitale, biserici, birouri, cldiri administrative, inclusiv prizele de aer ale acestora, canalizri, alte obiective cu destina ie similar Linii electrice de joas i medie tensiune (msurarea se face de la proiec ia n plan a acestora), cale ferat. Linii electrice de nalt tensiune (msurarea se face de la proiec ia n plan a acestora) Limita de proprietate 3000 3 5 30015000 3 7,5

15 15

15 20 20 5

4. 5. 6.

20 3

La ntocmirea PUZ i PUD se va ine seama de aceste distan e pentru a se asigura instalarea corect a recipientelor. Intersec iile dintre conducte i drumuri sau ci ferate se vor proiecta conform STAS 931287 i aviza de ctre forurile competente.

133

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Se vor respecta n principal urmtoarele reglementri: Legea fondului funciar nr. 18 / 1991 cu completrile ulterioare; Legea petrolului nr. 134 / 1995, ale crei prevederi se aplic i gazelor naturale; Legea privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia nr. 213 / 1998; Normativul departamental nr. ND 3915 94 pentru proiectarea i construirea conductelor colectoare i de transport gaze naturale; Normativ departamental PSI n industria extractiv de petrol i gaze 1986 (n curs de revizuire); STAS 8591 97 Amplasarea n localit i a re elelor edilitare subterane executate n sptur; STAS 9312 - 87 proiectare; Ordinul 462 93 al Ministerului Apelor, Pdurilor i Protec iei Mediului anexa 2 Norme de limitare a emisiilor de poluan i pentru instala iile de ardere; Normativul I 6 98 pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; Normativul experimental I 6 PE/2000 pentru proiectarea i executarea sistemelor de distribu ie a gazelor naturale cu conducte din polietilen; Normativul I 31 99 pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL); HG 538 / 1999 privind condi iile de emitere a acordului de utilizare i consum al gazelor naturale; Normativul P 118 99 de siguran la foc a construc iilor HG 678 / 1998 privind stabilirea i sanc ionarea contraven iilor la normele de prevenire i stingere a incendiilor. Normele tehnice privind proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 58/4.02.2004 aprute n MO 173 bis din 27.02.2004 n cazul utilizrii pentru nclzire i prepararea hranei a gazelor petroliere lichefiate (GPL) n sistem mic-vrac se vor respecta prevederile Normativului I 31-99 pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate. n tabelul de mai sus sunt indicate distan ele minime de siguran dintre depozitele de GPL cu recipiente fixe i obiectivele nvecinate. Pentru eliberarea autoriza iilor de construire n zona conductelor de transport gaze naturale Subtraversri de ci ferate i drumuri cu conducte - Prescrip ii de

sau alte fluide combustibile se va solicita n mod obligatoriu avizul tehnic din partea de intorului. 134

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

n avizul emis, societ ile respective vor specifica condi iile de amplasare a construc iilor i condi iile de lucru n zona conductelor.

3.10. PROTEC IA MEDIULUI


Cile de limitare i/sau eliminare a polurii i degradrii factorilor de mediu:
-

Management corespunztor pentru asigurarea apei i probleme de canalizare i epurare a apelor uzate extinderea re elei de ap i canalizare pe teritoriul municipiului Focani,

reducerea polurii mediului acvatic i a apelor subterane cauzate de substan e periculoase, necesitatea reabilitarii sistemului de aduc iune i alimentare cu ap
Necesitatea dezvoltrii i ameliorrii sistemului de spa ii verzi prin:

- reamenjarea parcurilor existente - amenajarea de noi spa ii verzi n special n zona Mndreti i noile extinderi de intravilan cu poten ial de dezvoltare a func iunii de locuire ( pentru noile extinderi de intravilan unde se solicit elaborarea unor documenta ii de urbanism suplimentare, se vor prevedea i rezerva terenurile necesare amenajrii de noi scuaruri parcuri etc.) - instalarea re elelor de hidran i n spa iile verzi - conservarea tuturor suprafe elor spa iilor verzi i ntre inerea corespunztoare a acestora; - extinderea plantrilor de garduri vii, arbusti, flori i gazon; - toaletarea i tierea arborilor usca i; - extinderea re elei de hidran i pentru udat; - asigurarea unei stri fitosanitare normale a tuturor zonelor verzi.
- Rezervarea terenului necesar pentru bordarea viitoarei autostrzi cu fii plantate cu o

l ime minim de 50m, n vederea ameliorrii climatuluI municipiului Focani


- Valorificarea peisagistic a Bl ii Mndreti - Reabilitarea fondului construit valoros i stabilirea unor reguli clare de construire n

zonele cu arhitectur valoroas specific zonei, pentru pstrarea caracterului peisajului construit existent caracterul peisajului reziden ial, peisajului turistic.
- Identificarea i rezervarea terenului pentru amenajarea unei mici grdini zoologice sau/i

grdini dendrologice;
135

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

- Identificarea traseelor pietonale i pentru bicicliti incluznd-ule n re eaua bandourilor

verzi;
- Identificarea i rezervarea terenurilor pentru dezvoltarea sistemului de spa ii verzi; - Necesitatea implementrii a unui sistem integrat de gestiune a deeurilor, care s aib la baz promovarea urmtoarelor principii: prevenirea apari iei deeurilor;

minimizarea cantit ii de deeuri produse; promovarea reciclrii i reutilizrii; optimizarea metodelor de eliminare final pentru deeurile ce nu pot fi altfel valorificate.
Diminuarea efectelor fenomenelor naturale prin refacerea terenurilor afectate de fenomenele respective, dar este necesar i aplicarea msurilor preventive ce se pot realiza prin aplicarea unui management silvic i agricol ct mai bun.

3.11. REGLEMENTRI URBANISTICE


Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General se face pe baza reglementrilor - partea grafic (plana U3 i caietul anex la RLU), precum i a Regulamentului Local de Urbanism (volumul 2) aferent PUG municipiul Focani. Prevederile din piesele desenate, ct i cele ale Regulamentului, se aplic att la teritoriul intravilan al oraului, ct i la cel extravilan, n limitele teritoriului administrativ. Pentru zonele func ionale, prevederile Regulamentului se grupeaz n 3 sec iuni, cuprinznd reglementri specifice:

SEC IUNEA I: UTILIZARE FUNC IONAL Articolul 1. utilizri admise Articolul 2 - utilizri admise cu condi ionri Articolul 3 - utilizri interzise

SEC IUNEA II - CONDI II DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR Articolul 4 caracteristici ale parcelelor (suprafe e,forme, dimensiuni) Articolul 5 - amplasarea cldirilor fa de aliniament Articolul 6 - amplasarea cldirilor fa de limitele laterale i posterioare ale parcelelor 136

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Articolul 7 - amplasarea cldirilor unele fa de altele pe aceeai parcel Articolul 8 - circula ii i accese Articolul 9 - sta ionarea autovehiculelor Articolul 10 - nl imea maxim admisibil a cldirilor Articolul 11 - aspectul exterior al cldirilor Articolul 12 - condi ii de echipare edilitar ArticoluL 13 spa ii plantate Articolul 14 mprejmuiri

SECTIUNEA III: POSIBILIT I MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI. Articolul 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT) Articolul 16 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Utilizri permise cu condi ii s-au stabilit pentru zonele n care este necesar ob inerea unor acorduri sau avize pentru zonele de protec ie ale captrilor de ap sau cursurilor de ap. Interdic iile temporare de utilizare s-au stabilit atunci cnd n zona respectiv este necesar elaborarea unor planuri urbanistice zonale. n noile parcelri sau n extinderile de intravilan unde sunt marcate strzi noi prin prezentul PUG nainte de autorizarea construc iilor este obligatorie ntocmirea unui PUZ de parcelare care s fie redactat pe o ridicare topo actualizat, PUZ care va reglementa pozi ia exact a strzilor, racordarea la re elele edilitare, forma parcelelor (raportul laturilor). Este interzis prin aceste PUZuri modificarea indicatorilor principali de urbanism prevzu i prin prezentul PUG, precum Hmax, CUT, dimensiunile minime ale parcelelor sau a deschiderii la strad. Se vor ntocmi planuri urbanistice zonale pentru toate zonele destructurate respectnd ns prevederile ce vizeaz indicatorii urbanistici propui prin RLU inundabile, terenuri instabile (alunecri), amplasamente situate n apropierea unor unit i protejate sever (pu uri de captare ap, de exemplu) sau care pot incomoda func ional (sta ii de epurare, etc.), zonele de protec ie a echipamenetelor tehnico-edilitare. Zonele protejate i limitele acestora: n cadrul reglementarilor stabilite pentru teritoriul administrativ al municipiului Focani au fost stabilite: - zone protejate cu valoare istoric zone de protec ie pe baza normelor sanitare Zonele func ionale sunt diferen iate dup situarea lor n zone protejate sau nu. 137

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Pentru autorizarea interven iilor n zonele de protec ie a monumentelor de arhitectur cu valoare istoric s-a reglementat eliberarea Autoriza iei de construire/desfiin are doar n baza i n conformitate cu avizul Direc iei Jude ene pentru Cultur, Culte i Patrimoniul Cultural Na ional Vrancea i cu celelalte avize, potrivit dispozi iilor legale n vigoare. Autorizarea lucrrilor de construire n interiorul zonelor protejate pe baza normelor sanitare se face numai pe baza i n conformitate cu avizul Direc iei de Sntate Public. Zonele cu interdic ie definitiv de construire coincid cu zonele de protec ie strict a echipamentelor tehnico-edilitare.

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC


Terenurile amplasate n intravilanul sau extravilanul oraului pot fi dobndite i nstrinate prin oricare din modurile stabilite de lege. Dobndirea unui teren se poate face prin motenire, dona ii, cumprare, concesionare, prin acte autentificate. Cel mai important lucru pentru dezvoltarea unei localit i este realizarea obiectivelor care s serveasc tuturor locuitorilor comunit ii respective. Pentru asigurarea condi iilor de realizare a obiectivelor de utilitate public propuse, sunt necesare urmtoarele elemente de baz: - rezervarea terenurilor pentru obiective; - identificarea tipurilor de proprietate asupra terenurilor; - stabilirea circula iei terenurilor, n func ie de necesit ile de realizare a obiectivelor. Obiectivele de utilitate public cuprind urmtoarele domenii: institu ii publice i servicii, gospodrie comunal, ci de comunica ie, protejarea monumentelor, ansamblurilor i siturilor istorice, protejarea monumentelor naturale

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC 1. 2. 3. 4. 5. Complex sportiv Grdini a nr. 10 Grdini a nr. 1 Scoala nr. 1 Scoala nr. 8 138

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

6. Colegiul Tehnic Edmond Nicolau 7. Colegiul Tehnic Ion Mincu 8. Cimitirul Sudic 9. I.S.U. 10. Scoala Duiliu Zamfirescu 11. Prefectura Vrancea 12. Consiliul Local Focani 13. Casa Sindicatelor 14. Scoala nr. 3 15. Sala Polivalent 16. Grdini a nr. 16 17. Cimitirul Armenesc 18. Gara 19. Liceul econimic Mihail Koglniceanu 20. Muzeul Vrancei 21. Muzeul de Istorie 22. Colegiul economic 23. Scoala de Arte i Meserii 24. Biblioteca Duiliu Zamfirescu 25. Muzeul de Istorie 26. Jandarmeria 27. Grdini a nr. 14 28. Scoala tefan cel Mare 29. Universitatea Petre Andrei 30. Catedrala Ortodox 31. Magazin Milcovul 32. Curtea de Conturi 33. Teatrul Nat ional 34. Biblioteca Jude ean Duiliu Zamfirescu 35. Arhivele Na ionale 36. Grdini a cu program prelungit 37. Prefectura Veche 38. Muzeul Unirii 39. Camera de Comer 40. Baroul Vrancea 41. Tribunalul Vrancea 42. Spitalul Militar 43. Colegiul Na ional Unirea 44. Poli ia 45. Cercul Militar 46. Garnizoana Focani 47. Cimitirul Eroilor 48. Cimitirul Sf. Dumitru 49. Uzina de Ap 50. Comisariatul Militar 51. Grupul Scolar Industrial 52. Scoala Anghel Saligny 53. Pia a Unirii 54. Ateneul Popular 55. Pia a Moldovei 56. Cinema Balada 139

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

57. Grdina Public 58. Parcul Blcescu 59. Parcul Schumann 60. Grdinit 61. Scoala Sanitar 62. Scoala nr. 7 63. Grdini a nr. 23 64. Cimitirul evreiesc 65. Grdini a nr. 5 66. A.N.A.F. 67. Scoala Ion Baican 68. Spitalul de Neurologie 69. Procuratura 70. Grupul Scolar Sportiv 71. Liceu 72. Scoala 73. Colegiul Tehnic Valeriu Cotea 74. Liceul de Muzic 75. Spitalul jude ean de Urgen 76. Institutul Medico-legal 77. Spitalul de Psihiatrie 78. Ambulan 79. Centrul De Transfuzie 80. Spitalul de Boli Contagioase 81. Cimitirul Nordic 82. Oborul 83. Grupul Scolar Longinescu 84. Stadionul Municipal 85. Centrul Scolar Elena Doamna 86. Vama Focani 87. Cimitirul evreiesc exterior 88. Sta ia de epurare 89. Penitenciarul Mndreti 90. Scoala Mndreti

140

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

4. CONCLUZII MSURI N CONTINUARE


Sistemul de msuri propuse pentru municipiul Focani a fost alctuit n conformitate cu studiile de fundamentare elaborate n sprijinul P.U.G. municipiul Focani 2010 i coroborate cu prevederile Strategiei de dezvoltare a municipiului Focani, 2007 - 2013. Pentru dezvoltarea municipiului Focani se propun urmtoarele DIREC II STRATEGICE:

Conectarea municipiului Focani la magistralele europene prin intermediul autostrzii Ploieti-Focani-Albi a, ce va lega sudul de nordul i de nord-vestul rii, va facilita transportul de mrfuri i de cltori, va atrage investitori i va duce, astfel, la dezvoltarea economic a municipiului Focani; Modernizarea infrastructurii de circula ie i transport presupune: o Realizarea autostrzii Ploieti-Focani-Albi a, ca re ea de transport de mare capacitate i vitez. o o o o Varianta de ocolire a municipiului prin inelul periurban Bariera fonic pe linia C.F. Trase noi de transport n comun n periurban i urban Amenajarea i sistematizarea intersec iilor i arterelor identificate cu risc mare de producere a accidentelor rutiere, prin mijloace specifice de calmare a traficului. o Program de informare i educare a popula iei pentru reducerea numrului de accidente cu pietoni. o Realizarea de noi parcaje n zona central, zonele comerciale i n zona nodurilor intermodale. Au fost identificate nou posibile amplasamente cu un total de 2030 locuri de parcare. o Realizarea unui centru de comand pentru controlul fluen ei traficului din prezent i viitor. o Programe pilot pentru ncurajarea utilizrii bicicletelor ca mijloc de transport alternativ. o Amenajarea corespunztoare a intersec iilor cu benzi de viraj, canalizare fluxuri de trafic, spa ii de stocaj i ateptare, intersec ii giratorii.

Finalizarea modernizrii re elei de utilit i publice, ceea ce implic: o reabilitarea i extinderea re elelor de ap i canalizare;

141

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

o iluminare nocturn adecvat a monumentelor arhitectonice i altor cldiri valoroase ca aspect; o instalarea unor stlpi de iluminat a cror form s corespund aspectului zonei. - Fondul de locuin e - reabilitarea fondului de locuin e prin parteneriate public - privat. - Un sistem de management integrat al deeurilor: desemnarea sau nfiin area unei companii speciale
pentru managementul deeurilor solide integrate

PROPUNERI SPECIFICE: Drept urmare a analizei S.W.O.T., rezult urmtoarele propuneri pentru mbunt irea aspectelor legate de dezvoltarea urban: I. Crearea i modernizarea infrastructurii fizice de baz Desemnarea sau nfiin area unor companii speciale pentru managementul deeurilor solide integrate, sistemelor de ap, sistemelor de canalizare nlocuirea par ial, n zonele n care este necesar, a conductelor de distribu ie a apei i cele de canalizare Extinderea sistemului de canalizare pentru a include zonele nou dezvoltate apar innd municipiului Focani. Modernizarea strzilor de pe raza oraului; Continuarea asfaltrii strzilor periferice neasfaltate; Continuarea procesului de modernizare i pavare a trotuarelor din cartiere; Continuarea reabilitrii trotuarelor cu pavele, care permit interven ii rapide la infrastructura de sub trotuare i care, prin refacere nu afecteaz calitatea trotuarelor; Fluidizarea i eficientizarea traficului prin: Amenajarea corespunztoare a re elei de stzi, att din punct de vedere fizic, ct i din punct de vedere func ional; Crearea de parcaje n puncte cheie ale municipiului; ncurajarea transportului n comun, promovarea formelor nepoluante de transport; Dezvoltarea sistemului de transport n comun existent i crearea de trase noi n periurban i urban 142

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Cresterea atractivit ii oraului pentru investitori, din punct de vedere al dotrilor urbane, al dezvoltrii economice i al for ei de munc existente;

II.

Recuperarea terenurilor degradate Pentru prentmpinarea avansrii degradrilor din zonele inundabile n zonele n care

sistematizarea existent este depit din punct de vedere fizic, sunt necesare msuri de consolidare prin lucrri specifice de regularizare a cursurilor de ap, consolidri i aprri de maluri, taluzuri etc. Recuperarea terenurilor afectate de alunecri de teren i inunda ii se va face prin lucrri de reconstruc ie ecologic. III. Organizarea sistemelor de spa ii verzi i agrement

Spa iile verzi sunt insuficiente n raport cu numrul de locuitori i natura construc iilor, suprafa a de spa iu verde pe cap de locuitor (10,23 mp / loc ) fiind n afara valorii normate pentru orae cu popula ie ntre 50.000 i 100.000 locuitori (20 mp / loc). Principalele obiective i msuri privind necesitatea dezvoltrii i ameliorrii sistemului de spa ii verzi se refera la: reamenjarea parcurilor existente; amenajarea de noi spa ii verzi n special n zona Mndreti i noile extinderi de intravilan cu poten ial de dezvoltare a func iunii de locuire ( pentru noile extinderi de intravilan unde se solicit elaborarea unor documenta ii de urbanism suplimentare, se vor prevedea i rezerva terenurile necesare amenajrii de noi scuaruri parcuri etc.); instalarea re elelor de hidran i n spa iile verzi; conservarea tuturor suprafe elor spa iilor verzi i ntre inerea corespunztoare a acestora; extinderea plantrilor de garduri vii, arbusti, flori i gazon; toaletarea i tierea arborilor usca i; extinderea re elei de hidran i pentru udat; asigurarea unei stri fitosanitare normale a tuturor zonelor verzi; Rezervarea terenului necesar pentru bordarea viitoarei autostrzi cu fii plantate cu o l ime minim de 50m, n vederea ameliorrii climatului municipiului Focani Valorificarea peisagistic a Bl ii Mndreti Reabilitarea fondului construit valoros i stabilirea unor reguli clare de construire n zonele cu arhitectur valoroas specific zonei, pentru pstrarea caracterului peisajului construit existent caracterul peisajului reziden ial, peisajului turistic. Identificarea i rezervarea terenului pentru amenajarea unei mici grdini zoologice sau/i grdini dendrologice; Identificarea traseelor pietonale i pentru bicicliti incluznd-ule n re eaua bandourilor verzi; Identificarea i rezervarea terenurilor pentru dezvoltarea sistemului de spa ii verzi; 143

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Extinderea sistemului de spa ii verzi prin obligarea noilor investi ii, considerate conven ional poluatoare.

IV.

Delimitarea zonelor protejate i a zonelor de protec ie 1. Zona protejat cuprinde monumente istorice de arhitectur. Zonele protejate pe o raz de

100 m n jurul monumentelor istorice situate n intravilan au restric ie de construire condi ionat de ob inerea avizului favorabil al Direc iei Jude ene pentru Cultur i Patrimoniu Na ional Prahova i cu celelalte avize, potrivit dispozi iilor legale n vigoare. 2. n conformitate cu normele de igien privind mediul de via al popula iei aprobate de Ministerul Santa ii cu ordinul 536/1997, zonele protejate, specifice localit ii urbane studiate sunt zonele de locuit pentru care prin P.U.G. s-au prevzut fa de alte func iuni cu risc sanitar sau disconfort, urmtoarele distan e: 50 m n jurul cimitirelor; 30 m fa de dispensar veterinar; 300 m fa de sta ii de epurare ape uzate;

Obiectivele i activit ile economice se vor putea amplasa fa de zonele de locuit la distan e stabilite prin studii de specialitate i studiul de impact. Din punct de vedere sanitar, n cazul municipiului Focani priorit ile n interven ie sunt: - Crearea unei zone de protec ie pentru groapa de gunoi existent i nchiderea acesteia. Amenajarea unei noi gropi de gunoi, conform standardelor europene de func ionare pentru asemenea obiective.

V.

Zone propuse pentru refacerea peisagistic i reabilitarea urban Pe teritoriul municipiului Focani, zone care trebuie supuse unor ample programe de

reabilitare i restructurare urban sunt fostele zone de activit i industriale nglobate i asimilate de localitatea urban.

VI. Crearea i dezvoltarea serviciilor publice de baz Renovarea cldirilor publice (ex. primrie, poli ie, etc. i amenajri de parcuri, pie e, spa ii pentru organizarea de trguri etc); Investi ii n sisteme de producere i furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect integrat (n situa ia n care este vorba de un proiect de renovare a unei cldiri publice); 144

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Achizi ionarea de utilaje i echipamente pentru serviciile publice (de dezpezire, ntretinere spa ii verzi etc.), dac fac parte din investi ia ini ial pentru nfiin area serviciului); VII. Protejarea patrimoniului cultural de interes local i natural Restaurarea, consolidarea i conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural i natural ; Dezvoltarea infrastructurii turistice, avnd la baz caracteristicile locale (este posibil exploatarea turismului tiin ific pe baza specificit ii seismice a zonei; de asemenea, poate fi exploatat i promovat prezen a unei culturi de specialitate a vinului); Studii privind patrimoniul cultural (material i imaterial) din spa iul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora i punerea lor la dispozi ia comunit ii; Achizi ionarea de echipamente pentru expunerea i protec ia patrimoniului cultural.

PRIORIT I 1. Categoria riscurilor naturale - Respectarea normelor i msurilor antiseismice. - nlturarea riscului construirii, fr a avea la baz studii geotehnice care s fundamenteze solu iile de fundare i amenajare a terenului. - Instituirea, delimitarea i respectarea zonelor de protec ie desemnate. - Consolidarea malurilor rului Cacaina, acolo unde prezint eroziuni. 2. Controlul dezvoltrii urbane Asigurarea resurselor de ap i energie; Ci de circula ie i transport; Confortul locuin elor; Amenajarea spa iilor verzi; Epurarea apelor uzate deversate; Respectarea zonificrii func ionale la amplasarea investi iilor; Asigurarea serviciilor publice (administra ie, calitatea nv mntului, asisten ei sanitare, cultur etc.); Protejarea sanitar a zonei de locuit; Materializarea n teren a zonelor protejate; Respectarea zonelor construite protejate (monumente) i punerea lor n valoare; Controlul emisiilor nocive. 145

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Promovarea folosirii surselor de energie alternativ i facilitarea investi iilor n acest sens.

3. Controlul surselor de poluare Agen i economici; Agen i tehnologici; Regim de construire; Respectarea normelor sanitare; Managementul deeurilor.

4. Controlul evolu iei urbane - Echilibrul proceselor - Conservarea modului de locuire - Echilibrul spa iilor i func iunilor - Integritatea peisajului natural i cultural. Pentru trecerea la aplicarea prevederilor cuprinse n Planul Urbanistic General sunt necesare, n continuare, urmatoarele msuri: avizarea i aprobarea Planului Urbanistic General n conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificrile i completrile ulterioare; elaborarea de studii de specialitate i proiecte de execu ie pentru obiectivele de utilitate public propuse a se executa n aceasta perioad; asigurarea fondurilor materiale necesare realizrii obiectivelor de utilitate public propuse n documenta ie; obiectivele de utilitate public se vor executa n func ie de necesit ile i op iunile popula iei; n raport cu materializarea acestor obiective vor crete i ansele de relansare economicosociale a localit ii, n corelare cu programul propriu de dezvoltare.

146

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL FOCANI / JUDE

UL VRANCEA / IUNIE 2010

Aceasta este prima versiune revizuit (V1R4 ) a Planului Urbanistic General al municipiului Focani, versiune ce poate suporta modificri datorate solicitrilor din avizele institu iilor avizatoare sau la cererea opiniei publice n urma dezbaterilor. august 2010

147