Sunteți pe pagina 1din 12

Inegalitati

In acest compartiment vor fi prezentate diverse metode de demonstrare a inegalitatilor,


utilizand metodele propuse vor fi demonstrate atat inegalitati clasice precum si inegalitati
propuse la diferite concursuri de matematica.
I. Monotonia functiilor
Se presupune ca cititorul este familiarizat cu notiunea de monotonie a functiilor si
proprietatile (criteriile) functiilor monotone.
Problema 1. Sa se compare numerele e
t
si t
e
.
Solutie. Se considera functia

Deoarece derivata functiei f,

obtine valori negative pentru orice x e (e;+.) si f este continua pe [e;+.) rezulta ca
functia f este strict descrescatoare pe [e;+.). Prin urmare, cum e < t se obtine

si deci e
t
> t
e
.
Problema 2. Sa se studieze marginirea sirului numeric

Solutie. Initial vom demonstra inegalitatea
ln(1 + x) s x (x > 0). (1)
In acest scop, consideram functia
f:[0;+.) R; f(x) = x - ln(1 + x).
Functia f este continue pe domeniul de definitie, si pentru orice x e (0;+.) are loc egalitatea

de unde conchidem ca f '(x) > 0 (x e (0;+.)). Prin urmare functia f este o functie strict
crescatoare pe domeniul de definitie D(f), si deci f(x) > f(0) (x > 0), de unde si rezulta
inegalitatea (1).
In inegalitatea (1) se considera x =
1
/
n
(n = 1,2,...) si se obtine

sau

(2)
Din inegalitatile (2) deducem

(3)
Se sumeaza parte cu parte a inegalitatile (3) si se obtine inegalitatea

Cum din ultima inegalitate rezulta ca sirul numeric x
n
= 1 +
1
/
2
+ ...
+
1
/
n
este nemarginit.
Consecinta: Seria este o serie divergenta.
Problema 3. (inegalitatea J.Bernoulli) Pentru orice x > -1; o > 1 are loc inegalitatea
(1 + x)
o
> 1 + ox. (4)
In plus, egalitatea are loc numai pentru x = 0.
Solutie. Consideram functia
f(x) = (1 + x)
o
- 1 - ox, (x e [-1;+.)),
unde o > 1 si o fixat in continuare.
Calculam derivata acestei functii:
f '(x) = o(1 + x)
o-1
- o = o((1 + x)
o-1
- 1) (x > -1).
Deoarece o > 1, rezulta ca f '(x) < 0 pentru x e (-1;0) si f '(x) > 0 pentru x e (0;+.) si prin
urmare functia f este descrescatoare pe [-1;0] si crescatoare pe [0;+.).
De aici, conchidem ca pentru orice x e [-1;+.)\{0} are loc inegalitatea f(x) > f(0), adica
(1 + x)
o
- 1 - ox > 1 - 1
sau
(1 + x)
o
> 1 + ox (x e [-1;0)(0;+.), o > 1).
Ramane de observat ca pentru x = 0 se obtine (1 + x)
o
= 1 + ox.
Nota. Similar se demonstreaza si inegalitatile
(1 + x)
o
s 1 + ox (x > -1; 0 < o < 1),
(1 + x)
o
> 1 + ox (x > -1; o < 0).
Problema 4. (inegalitatea W.Young) Daca p, q e R\{0,1} poseda proprietatea
1
/
p
+
1
/
q
=
1; a, bsunt numere pozitive, atunci sunt adevarate inegalitatile

(5)
si

(6)
Mai mult, egalitate se atinge daca si numai daca a
p
= b
q
.
Solutie. Consideram cazul p > 1. Fixam un numar pozitiv a (a > 0) si examinam functia

Derivata acestei functii este
f '(b) = b
q-1
- a,
si prin calcule elementare se determina ca punctul este un punct de minim local.
Astfel

(7)
Din inegalitatea (7) tinand seama ca
1
/
p
+
1
/
q
= 1 se obtine

si deci inegalitatea (5) este demonstrata. Mai mult, din (7) rezulta ca egalitatea are loc numai
in cazul in care adica daca a
p
= b
q
.
Inegalitatea (6) se demonstreaza in mod similar.
Problema 5. Sa se demonstreze inegalitatea
|sinx| s |x| (x e R). (8)
Solutie. Tinand seama ca functiile f(x) = |sinx| si g(x) = |x| sunt functii pare, este suficient de
demonstrat egalitatea (8) pentru x > 0. In plus, cum |sinx| s 1, este suficient de studiat cazul
0 s x s1.
In acest scop, consideram functia
f:[0;1] R, f(x) = x - sinx.
Derivata functiei f are forma
f '(x) = 1 - cosx (x e [0;1]).
In baza marginirii functiei cosinus (|cosx| s 1; x e R), deducem ca f '(x) > 0, care la randul
sau implica ca functia f este monoton crescatoare pe domeniul sau de definitie, si deci are loc
inegalitatea
f(x) > f(0) (x e [0;1]),
sau
x - sinx > 0, (x e [0;1])
de unde rezulta inegalitatea initiala.
Problema 6. Sa se arate ca
a
2
(b - c) + b
2
(c - a) + c
2
(a - b) > 0,
daca a > b > c.
Solutie. Examinam functia f:[0;+.)R de forma
f(t) = (b + t)
2
(b - c) + b
2
(c - (b + t)) + c
2
((b + t) - b),
unde a, b, c sunt parametri reali ce verifica inegalitatea a > b > c. Similar problemelor
precedente, se demonstreaza ca functia f este strict crescatoare pe [0;+.), si deci are loc
inegalitatea f(a - b) >f(0). Ultima inegalitate este echivalenta cu inegalitatea din enunt.
II. Convexitatea
Definitie: Functia f : IR (I un interval al axei reale) se numeste convexa pe I daca pentru
oricex
1
, x
2
e I si orice
1

2
cu proprietatea
1
> 0,
2
> 0, si
1
+
2
= 1, are loc inegalitatea
f(
1
x
1
+
2
x
2
) s
1
f(x
1
) +
2
f(x
2
). (9)
In cazul in care pentru orice x
1
x
2
,
1

2
0 semnul inegalitatii (9) este strict vom spune
ca functia f este strict convexa pe I.
Similar se defineste si notiunea de functie concava (strict concava), schimband semnul
inegalitatii in (9).
Inegalitatea J. Jensen. Fie functia f : IR convexa pe I. Atunci pentru orice x
j
e I (j =
1,...,n) si orice
j
> 0 (j = 1,...,n);
1
+ ... +
n
= 1 are loc
inegalitatea
Criteriu de convexitate
Fie f : IR, f continue pe I si poseda derivata de ordinul doi pe int(I), unde int(I) este
interiorul intervalului I, adica int(I) = {x e R | -c > 0 (x - c, x + c c I)}. Functia f este
convexa pe I daca si numai daca f ''(x) > 0 (x e int(I)). Mai mult daca f ''(x) >
0 (x e int(I)) atunci functia feste strict convexa pe I.
Nota. Afirmatiile similare cu inegalitatea Jensen si criteriul anterior sunt adevarate si pentru
functiile concave (convexe in jos).
Problema 7. (Inegalitatea Cauchy despre medii). Pentru orice numere nenegative x
1
, x
2
,
..., x
n
este adevarata inegalitatea

(10)
Altfel, media geometrica nu intrece media aritmetica.
Solutie. Daca unul dintre numerele a
j
este 0 (a
j
= 0 pentru un j e {1,...,n}), atunci
inegalitatea (10) este evidenta.
Fie a
j
> 0 (j = 1,...,n). Consideram functia f(x) = lnx (x > 0). Cum rezulta
ca functia f este concava pe multimea (0;+.). In baza inegalitatii Jensen deducem

care implica inegalitatea (10).
Problema 8. Fie x
1
, ..., x
n
numere nenegative. Sa se arate ca functia

este monoton crescatoare.
Solutie. Fie 0 < o < |. Consideram functia (x > 0).
Deoarece (x > 0), rezulta ca h este convexa pe [0;+.).
Conform inegalitatii Jensen conchidem

sau

de unde rezulta
f(o) s f(|).
Problema 9. Sa se arate ca
,
unde o, |, sunt unghiurile interioare a unui triunghi.
Solutie. Consideram functia f : [0;t]R; f(x) = sinx. Cum f ''(x) = -sinx si f ''(x) < 0
pentru xe (0;t), rezulta ca f este o functie concava pe [0;t]. In baza inegalitatii Jensen se
obtine

sau

adica
.
Problema 10. Sa se arate ca pentru orice numere pozitive a
j
, b
j
(j = 1,...,n) are loc
inegalitatea

Solutie. Consideram functia f : [0;+.)R, f(x) = lnx. Aceasta functie este concava (a se
vedea Problema 7) si in baza inegalitatii Jensen

sau

si deci

Problema 11. (Inegalitatea Gughens) Sa se demonstreze ca este adevarata inegalitatea

unde a
j
> 0 (j = 1,...,n).
Solutie. Fie f : RR, f(x) = ln(1 + e
x
). Sa cercetam convexitatea acestei functii. In acest
scop, calculam a doua derivata a functiei f: (x e R). Cum f ''(x) > 0
pentru oricex e R, aplicand inegalitatea Jensen, obtinem

III. Ordonarea
Afirmatia 1. Fie date doua cortegii de cate n numere, astfel incat
a
1
> a
2
> ... > a
n
,
b
1
> b
2
> ... > b
n
.
Desemnam prin o o suma de forma
o = a
1
b
i1
+ ... + a
n
b
in
,
unde (i
1
,...,i
n
) este o permutare a numerelor 1,2,...,n. Atunci
S = max o = a
1
b
1
+ ... + a
n
b
n
,
s = min o = a
1
b
n
+ ... + a
n
b
1
.
Problema 12. Sa se arate ca

daca a, b, c sunt numere pozitive.
Solutie. Deoarece inegalitatea este simetrica, fara restrictia generalitatii vom presupune
ca a > b > c. Atunci

Prin urmare

si

Sumand parte cu parte ultimele doua inegalitati se obtine

Problema 13. Sa se arate ca pentru orice numere pozitive a, b, c, cu proprietatea a b c = 1
are loc inegalitatea

Solutie. Similar Problemei 12 vom presupune a > b > c. Atunci,


Prin urmare

si cum ab > ac > bc, in baza Afirmatiei 1 se obtine

sau

Sumand parte cu parte ultimele doua inegalitati deducem

(11)
Conform inegalitatii Cauchy despre medii (a se vedea Problema 7) avem

(12)
Astfel, din (11) si (12) tinand seama ca a b c = 1, rezulta inegalitatea

Problema 14. Fie a, b, c numere pozitive. Sa se demonstreze ca
(a
a
b
b
c
c
)
2
> a
b+c
b
c+a
c
a+b
.
Solutie. Fara restrictia generalitatii presupunem ca a > b > c. Atunci lna > lnb > lnc. Prin
urmare, conform Afirmatiei 1,
alna + blnb + clnc > blna + clnb + alnc
si
alna + blnb + clnc > clna + alnb + blnc.
Sumam parte cu parte, inegalitatile si obtinem
2(alna + blnb + clnc) > (b + c)lna + (c + a)lna + (c + a)lnb + (a + b)lnc
sau, echivalent,
ln(a
a
b
b
c
c
)
2
> ln(a
b+c
b
c+a
c
a+b
),
de unde rezulta
(a
a
b
b
c
c
)
2
> a
b+c
b
c+a
c
a+b
.
Problema 15. Sa se arate ca pentru orice numere pozitive a, b, c este adevarata inegalitatea
a
3
b + b
3
c + c
3
a > a
2
bc + b
2
ca + c
2
ab.
Solutie. Fie a > b > c. Atunci
a
2
> b
2
> c
2
si
in baza Afirmatiei 1 conchidem,

Ultima inegalitate este echivalenta cu cea din enunt.
Problema 16. Fie {a
1
, a
2
, ..., a
n
} c N. Sa se arate ca pentru orice n e N are loc inegalitatea

Solutie. Fie a
i1
< a
i2
< ... < a
in
, unde (i
1
,i
2
,...,i
n
) este o permutare a numerelor 1,2,...,n. Cum

rezulta

IV. Inegalitati clasice si aplicatii
Problema 17. (Inegalitatea Hlder) Sa se arate ca pentru orice numere pozitive p, q cu
proprietatea
1
/
p
+
1
/
q
= 1 si orice numere reale a
j
, b
j
(j = 1,...,n) are loc inegalitatea

(13)
Solutie. Presupunem ca si (in caz contrar inegalitatea (13) este
evidenta). Din inegalitatea Young (a se vedea Problema 5), se obtine


de unde nemijlocit rezulta inegalitatea (13).
Problema 18. Sa se arate ca sirul

este crescator.
Solutie. Conform inegalitatii Cauchy despre medii (a se vedea Problema 7) au loc
inegalitatile

de unde rezulta

adica x
n
s x
n+1
.
Problema 19. Sa se demonstreze ca

(14)
pentru orice x
k
e R; x
k
> 0 (k = 1,...,n).
Solutie. Inegalitatea (14) rezulta imediat din inegalitatea Cauchy:

Problema 20. Sa se arate ca pentru orice numere pozitive a
1
, a
2
, ..., a
n
are loc inegalitatea

Solutie. Conform inegalitatii Cauchy-Buneacovski (cazul particular al inegalitatii
Hlder, p = q = 2) obtinem


Problema 21. Sa se arate ca

unde a
k
> 0 (k = 1,2,...,n).
Solutie. Conform inegalitatii Cauchy-Buneacovski (inegalitatea Hlder in cazul p = q = 2)
deducem

Problema 22. Sa se arate ca pentru orice numere pozitive a
j
, b
j
(j = 1,...,n) are loc
inegalitatea

Solutie. In baza inegalitatii Gughens obtinem

sau

de unde rezulta ca

Exercitii pentru autoevaluare
1. Sa se demonstreze inegalitatea

2. Sa se compare numerele

3. Sa se arate ca pentru x > 0 are loc inegalitatea
1 + 2lnx s x
2
.
4. Fie x
1
, x
2
, ..., x
n
numere pozitive. Sa se demonstreze ca functia f : RR,

este monoton crescatoare. Mai mult, functia f este strict crescatoare daca si numai
daca x
1
=x
2
= ... = x
n
.
5. Sa se demonstreze inegalitatea

unde o, |, sunt unghiurile interioare ale unui triunghi.
6. Fie a
1
, a
2
, ..., a
n
numere reale cu proprietatile a
k
e (0;
1
/
2
) (k = 1,...,n) si a
1
+ ... + a
n
=
1. Sa se arate ca

7. Sa se demonstreze inegalitatile

unde a, b, c sunt numere pozitive.
8. (Inegalitatea Cebasev) Daca a
1
> a
2
> ... > a
n
; b
1
> b
2
> ... > b
n
, atunci
(a
1
+ a
2
+ ... + a
n
)(b
1
+ b
2
+ ... + b
n
) s n(a
1
b
1
+ a
2
b
2
+ ... + a
n
b
n
).
9. Daca 1 < a s b s c, atunci

10. Sa se arate ca

11. Sa se arate ca pentru orice numere nenegative a, b, c are loc inegalitatea
(a + b)(b + c)(c + a) > 8abc.
12. Sa se arate ca pentru orice numere reale x
1
, ..., x
n
are loc inegalitatea

13. Sa se demonstreze ca sirul

este monoton descrescator.
14. Sa se arate ca

15. Sa se demonstreze ca pentru orice numere pozitive a
1
, a
2
, ..., a
n
are loc inegalitatea