Sunteți pe pagina 1din 56

UNIVERSIDAD TRANSILVANIA DE BRASOV

LENGUA ESPAÑOLA PARA ESTUDIANTES DE 1er CURSO

PROFESORA. RALUCA ALEXE

ÍNDICE = CUPRINS

SPANIOLA IN LUME

2

HARTA SPANIEI

4

EL ALFABETO ESPAÑOL

6

LECCIÓN 1

DATOS PERSONALES

10

LECCIÓN 2

EL HORARIO

16

LECCIÓN 3

EL ASPECTO FÍSICO

23

LECCIÓN 4

LA CASA

29

LECCIÓN 5

LOS ALIMENTOS

37

REPASO LECCIONES 1-5

43

LECCIÓN 6

EL OCIO

46

LECCIÓN 7

LA CIUDAD

51

LECCIÓN 8

LA SALUD

56

LECCIÓN 9

ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES

61

REPASO LECCIONES 6 – 9

66

LECCIÓN 10

LA ENSEÑANZA

67

LECCIÓN 11

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

74

LECCIÓN 12

FIESTAS POPULARES DE ESPAÑA

79

REPASO GENERAL

89

LECTURAS

114

SPANIOLA IN LUME

Limba spaniolă (español) sau castiliană (castellano) este o limbă romanică vorbită de mai mult de 350 milioane de persoane în Spania, Mexic, şi Statele Unite ale Americii, în cea mai mare parte din ţările din America Centrală şi de Sud (cu excepţia Braziliei unde se vorbeşte portugheza), în Guineea Ecuatorială, Sahara Occidentala, Filipine, Andorra şi în Gibraltar.

Limba spaniolă este una din cele 6 limbi oficiale ale ONU. Este a treia limba după chineză si engleza ca număr de vorbitori nativi cu 440 de milioane de persoane care o utilizează ca limbă principală sau secundară, dar sunt surse care ridică acest număr la 500 de milioane. Este a doua limbă studiată în lume după engleză, cu cel puţin 14 milioane de persoane care o învaţă din 90 de ţări.

Spaniola este una dintre limbile oficiale a Organizaţiei Statelor Americane, a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a Comunităţii Naţiunilor Sud-Americane şi a Uniunii Europene.

Mexicul are cea mai mare populaţie vorbitoare de limbă spaniolă din lume. Următoarele trei state în care populaţia vorbeşte spaniolă sunt Spania, Columbia şi Argentina.

Spaniola este limba oficială în 19 state din America Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, şi Venezuela.

In Statele Unite ale Americii 42.7 milioane persoane vorbesc limba spaniolă. Conform recensământului din anul 2005, 12 % din populaţia SUA, vorbeşte spaniola acasă. SUA are a cincea comunitate de vorbitori de limbă spaniolă din lume, iar spaniola este a doua limba utilizată, dupa limba engleză.

În alte ţări europene în afară de Spania, spaniola este vorbită de către comunităţile în care trăiesc imigranţii vorbitori de spaniolă, în special în Andora (unde este vorbită de o mare parte a populaţiei, chiar dacă nu este limbă oficială), în Olanda, Italia, Franţa, Germania şi Regatul Unit, în Londra existand o mare comunitate hispanofonă. În ultimii ani, populaţia vorbitoare de spaniolă a crescut în Regatul Unit. Este vorbită şi în Gibraltar, chiar dacă numai limba engleză are statut de limbă oficială.

În Filipine, limba spaniolă a intrat în declin din punctual de vedere al unei limbi oficiale. Chiar dacă a fost limbă oficială în această ţară timp de secole, a scăzut ca importanţă începând cu prima jumătate a secolului al XX-lea, ca urmare a ocupaţiei acestei ţări de către SUA. Introducerea limbii engleze ca limbă oficială în sistemul guvernamental filipinez, a însemnat sfârşitul spaniolei ca limbă oficială. A încetat să mai fie limbă oficială in anul 1987.

VORBITORI DE SPANIOLA IN LUME

TARA

NR. VORBITORI DE SPANIOLA

1.

ESPAÑA

39.500.000

2.

ESTADOS UNIDOS

22.500.000

3.

GUINEA ECUATORIAL

300.000

4.

FILIPINAS

2.900.000

5.

GUATEMALA

9.200.000

6.

EL SALVADOR

5.200.000

7.

HONDURAS

4.500.000

8.

NICARAGUA

3.100.000

9.

COSTA RICA

3.100.000

10.

ECUADOR

10.000.000

11.

PERÚ

22.000.000

12.

MÉXICO

80.000.000

13.

CUBA

10.800.000

14.

REPUBLICA DOMINICANA

7.300.000

15.

PUERTO RICO

3.500.000

16.

PANAMÁ

2.100.000

17.

VENEZUELA

18.000.000

18.

COLOMBIA

33.600.000

19.

BOLIVIA

6.900.000

20.

PARAGUAY

4.500.000

21.

ARGENTINA

32.500.000

22.

CHILE

13.600.000

23.

URUGUAY

3.150.000

ESPAÑA

ESPAÑA 5

España

España Area=suprafata 504,750 km 2 Población=populatie 39.5 millones Lenguas oficiales =limbi oficiale

Area=suprafata

504,750 km 2

Población=populatie

39.5 millones

Lenguas oficiales =limbi oficiale

Castellano (español) Catalán, Gallego, Vasco

Religión=religie

99% Católica

Capital=capitala

Madrid

Forma de Gobierno=forma de guvernare

Monarquía

Constitucional

Cabeza del Estado=seful statului

Presidente=presedinte

Bandera= steag

Día nacional= ziua nationala

Rey Juan Carlos I

José Luis Rodriguez Zapatero

12 de octubre

12 de octubre

EL ALFABETO ESPAÑOL = Alfabetul spaniol

 

a

j

jota

r

ere

b

be

k

ka

rr

ere doble

c

ce

l

ele

s

ese

ch

che

ll

elle

t

te

 

d de

m

eme

u

u

e e

 

n

ene

v

uve

 

f efe

ñ

eñe

w

uve doble

 

g ge

o

o

x

equis

 

h hache

p

pe

y

i griega

i i

 

q

cu

z

zeta

Vocalele spaniole, atât cele deschise (abiertas sau fuertes): a, e, o cât şi cele închise (cerradas sau débiles): i, u se pronunţă, în general, ca vocalele româneşti:a,e,i,o,u. Ex: casa (casă), banco (bancă), mesa (masă)

În pronunţarea consoanelor, între spaniolă şi română apar o serie de diferenţe mai profunde. Pronunţarea corectă sau incorectă a unora dintre consoane poate afecta sensul cuvântului, de aceea vom insista mai ales asupra acestor sunete.

Literele B şi V reprezintă grafic acelaşi sunet, care, în funcţie de contextul fonic (de poziţia literei în cadrul cuvântului) se pronunţă în două feluri. Astfel, b, v la începutul cuvintelor sau după consoanele m şi n se pronunţă ca b românesc. Ex: bueno (bun), verano (vară), vapor (vapor), también (de asemenea). În celelalte cazuri se pronunţă mai slab, cu buzele foarte apropiate, fără însă să se atingă:

abril (aprilie), avispa (viespe).

C + a, o, u sau urmat de o consoană se pronunţă ca în română. C + e, i se pronunţă s, rostit cu vârful limbii între dinţi, asemănător sunetului englezesc din cuvântul think. Ex: ceniza(cenuşă),cero(zero), cereza (cireaşă), ciruela (prună).

Grupul CH se pronunţă apropiat de sunetele româneşti c + e, c + i din cuvintele ceapă,

cer,

coche (masina).

cinste.

Ex:

muchacho

(băiat),

Observaţie: La despărţirea în silabe, grupul ch este considerat o singură literă şi deci nu e poate despărţi: mu-cha-cho.

G

+ a, o, u se pronunţă ca în limba română;

G

+ e, i se pronunţă ca un h românesc, ceva mai tare, aproximativ la fel ca sunetul din

cuvintele româneşti: han, hrean. Ex: gemelo (geamăn), género (gen), gigante (gigant).

GUE, GUI se pronunţă ca în româneşte: ghe, ghi. Ex: guerra (război), guinda (vişină). Când vocala u are însă tremă (trema sau diéresis) (ü) pronunţarea este gue: vergüenza (ruşine), cigüena (barză), lingüista (lingvist).

H în limba spaniolă, deşi apare în scris, nu se pronunţă: Ex: haber (a avea), hijo (fiu).

J înaintea oricărei vocale (a, e, i, o, u) se pronunţă ca sunetul românesc h, ceva mai tare, întocmai ca g + e, i. Ex: jamón (şuncă), jefe (şef), jinete (călăreţ).

LL se pronunţă întocmai ca sunetul italienesc din cuvintele figlio, giuglio, adică asemenea unui l muiat urmat de un i foarte scurt, aşa încât să nu se audă sunetul li. La pronunţarea acestui sunet, vârful limbii se sprijină în partea din spate a incisivilor inferiori; restul limbii se lipeşte de cerul gurii, în aşa fel încât aerul respirat să iasă prin părţile laterale rămase libere.Actualmente este foarte raspandit fenomenul numit yeísmo (pronuntia lui LL ca Y) Ex: caballo (cal), gallo (cocoş), gallina (găină). Observaţie: La despărţirea cuvintelor în silabe grupul ll e considerat o singură litera: ga- lli-na.

Ñ se pronunţă ca sunetul din cuvintele franţuzeşti cognac, vigne sau italieneşti: giugno,

bagno, asemenea unui n urmat de un i scurt astfel încât să nu se audă sunetul ni ci un n muiat. La pronunţarea acestui sunet, poziţia limbii este la fel ca la pronunţarea lui ll, dar

aerul nu iese pe canalele laterale, ci prin orificiul nazal (glota e deschisă). Ex: niño (copil), mañana (mâine), señal (semnal).

Q se întâlneşte numai în grupurile qui, que şi se pronunţă ca sunetul din grupurile

româneşti che, chi. Ex: queja (plângere), queso (brânză), quien (cine).

R în interiorul cuvântului, se pronunţă ca în română. La început de cuvânt sau precedat de

consoanele l, n, s se pronunţă cu mai multe vibraţii. La fel se pronunţă când e dublu (-rr-), în poziţie intervocalică. Ex: radio (radio), rico (bogat), rocío (rouă), alrededor (împrejur), un río (un râu), carro (car), perro (câine). Observaţie: La despărţirea cuvintelor în silabe, r dublu e considerat o singură literă: fe- rro-ca-rril.

X se pronunţă cs în poziţie intervocalică şi ca un s când e urmat de o consoană. Ex:

examen (examen), exacto (exact), texto (text), textil (textil),explicar (a explica).

Y se pronunţă ca un i propriu-zis numai când este conjuncţie: y (şi). În poziţie finală, se

pronunţă ca în cuvintele româneşti: doi, noi, cimpoi. Ex: ley (lege), voy (merg).

În poziţie iniţială, intervocalică sau după consoanele l, n se pronunţă ca un i consonantic, asemănător cu un i muiat, ca în cuvintele româneşti iată, iar. Ex: ya (deja), mayo (mai). Acest sunet se redă uneori în scris şi prin grupul hi- numai în diftongul hie: hierro (fier), hierba (iarbă), hiena (hienă).

Z, în orice poziţie, se pronunţă ca un s rostit cu vârful limbii, între dinţi, întocmai ca c + e, i. Ex: izquierda (stânga), zorra (vulpe), zumo (zeamă), capaz (capabil).

Observaţie: Noi am insistat asupra diferenţelor de pronunţare între română şi spaniolă care nu afectează semnificaţia cuvântului în spaniolă. Astfel, în general, consoanele d, f, k, l, m, n, p se pronunţă la fel sau aproape la fel în spaniolă şi în română. Cu toate acestea, litera D în poziţie intervocalică sau în contact cu consoane (cu excepţia consoanelor n, l când o preced) se pronunţă mai slab; în rostirea acestui sunet, vârful limbii atinge uşor incisivii superiori. În poziţie finală de cuvânt, se pronunţă şi mai slab, iar în vorbirea curentă nu se mai pronunţă. Ex: tarde (târziu), salud (sănătate), Madrid.

Tot la fel, litera G în poziţie intervocalică sau în contact cu consoane (cu excepţia consoanei n când o precede) se articulează mai slab; la pronunţarea acestui sunet, partea posterioară a limbii se ridică spre partea din spate a cerului gurii (vălul palatin), uneori atingându-l chiar. Ex: lago (lac), digo (spun), lágrima (lacrimă), algo (ceva).

În cursul vorbirii, se produc o serie de fenomene fonetice la fel ca în limba română.

Cele

mai

importante

sunt

fenomenele

de

asimilare.

Astfel:

S se sonorizează, adică se pronunţă ca un z înaintea consoanelor sonore b, d, g, m, n, ñ, l,

dezrădăcina.

ll,

r,

v,

y:

riesgo

(risc),

ca

în

română:

N se labializează, adică se pronunţă m, înaintea consoanelor f, v: enviar (a trimite).

Asimilarea lui S de către un R următor, în cadrul aceluiaşi cuvânt sau a unui S final de cuvânt de către un R iniţial de cuvânt. În urma acestui fenomen, articularea lui s se slăbeşte până la dispariţia totală, iar r se pronunţă cu mai multe vibraţii: israelita (israelian), los ríos (râurile), las repúblicas (republicile).

Important! Insemnarile facute anterior corespund spaniolei peninsulare, adica cea vorbita in Spania; exista, in orice caz, doua mari asa-numite variante ale spaniolei (variantes del espanol), una peninsulara si alta specifica spatiului american, care, la randul lor, inregistreaza subvariante. Diferentele spaniolei vorbite in America Latina se manifesta atat la nivel fonologic (cea mai importanta ar fi, in acest sens, pronuntarea lui Z si a lui C+E/I ca simplu S, fenomen denumit “seseo”), cat si la nivelul lexicului, sau morfo-sintactic. La unele din aceste diferente vom incerca sa ne referim pe parcursul acestui material.

SALUDAR EN ESPAÑOL = Cum salutam in spaniola

Hola = buna

Buenos días = buna dimineata (buna ziua)

Buenas tardes = buna ziua (dupa pranz)

Buenas noches = buna seara (noapte buna)

Hasta luego/ adiós = la revedere

Hasta mañana = pe maine

Hasta la próxima semana = pe saptamana viitoare

Hasta el próximo mes = pe luna viitoare

Hasta el próximo año = ne vedem la anul

Hasta pronto = pe curand

LECCIÓN 1

DATOS PERSONALES = Date personale

¿Cúal es tu nombre? = Care este numele tau?

Mi nombre es

= Numele meu este

¿Cómo te llamas? = Cum te cheama?

Me llamo

= Ma cheama

In spaniola contextele interogative si exclamative se marcheaza prin notarea semnului de interogatie si, respectiv, de exclamatie, intors, la inceputul frazei / propozitiei (pentru a avertiza vorbitorul asupra schimbarii intonatiei) si in pozitie normala la final.

Apellido = nume de familie Nombre = prenume

Mi apellido es Mi nombre es

= Numele meu de familie este = Prenumele meu este

In marea majoritate a spatiul vorbitor de spaniola (exceptie face Argentina) toata lumea poarta doua nume de familie atasate prenumelui, primul preluat de la tata si al doilea de la mama (luand in calcul ca sotii isi pastreaza numele de familie dupa casatorie).

¿Quién eres? = Cine esti?

Soy

= Sunt

SER = A fI

Yo soy = eu sunt Tú eres = tu esti Él, ella, usted (Ud.) es = el, ea, dvs este (sunteti) Nosotros/as somos = noi suntem Vosotros/as sois = voi sunteti Ellos, ellas, ustedes (Uds.) son = ei, ele, dvs. sunt (sunteti)

In spaniola pronumele de politete (usted si ustedes) face acordul la persoana a 3-a.

In America Latina persoana a 2-a plural “vosotros” nu este folosita; ea este inlocuita de “ustedes”.

¿Qué nacionalidad tienes? = Ce nationalitate ai? Soy rumano/a = Sunt roman/ca

¿Qué edad tienes? = Ce varsta ai? ¿Cuántos años tienes? = Cati ani ai?

Tengo

años = Am

ani

¿Cúal es la fecha de tu nacimiento? = Care este data nasterii tale? Mi fecha de nacimiento es el 3 de mayo de 1982 = Data nasterii mele este

Articolul hotarat: m.sg. EL

m.pl. LOS

f.sg. LA

f.pl. LAS

el chico = baiatul la chica = fata

los chicos = baietii las chicas = fetele

Articolul nehotarat: m.sg. UN

m.pl. UNOS

f.sg. UNA

f.pl. UNAS

un chico = un baiat una chica = o fata

unos chicos = niste baieti unas chicas = niste fete

 

sg.

pl.

Formarea pluralului in spaniola:

calle

calles

país

países

pez

peces

Obs. Substantivele terminate in -s, -x, la care silaba tonica este penultima sau antepenultima, raman invariabile :ej. La tesis – las tesis. Substantivele terminate in -y adauga –es pentru formarea pluralului (ej. ley – leyes) cu exceptia: jersey/ jerséis.

Los días de la semana = zilele saptamanii Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo

Los meses del año = lunile anului Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre

Las estaciones del año = anotimpurile anului

Primavera = primavara Verano= vara

otoño = toamna invierno = iarna

¿Cuál es la fecha de hoy? = Care este data de astazi? ¿Qué día es hoy? = Ce zi este astazi? Hoy es el 12 de octubre = Azi este 12 octombrie

EL NUMERAL CARDINAL

EL NUMERAL ORDINAL

1 Uno

primero/a

1º /1ª

2 Dos

segundo/a

2º /2ª

3 Tres

tercero/a

3º /3ª

4 Cuatro

cuarto/a

5 Cinco

quinto/a

6 Seis

sexto/a

7 Siete

séptimo/a

8

Ocho

octavo/a

9 Nueve

noveno/a

10 Diez

décimo/a

11 Once

undécimo

12 Doce

duodécimo

13 Trece

décimotercero/a

14 Catorce

décimocuarto/a

15 Quince

décimoquinto/a

16 Dieciséis

décimosexto/a

17 Diecisiete

décimoseptimo/a

18 Dieciocho

décimooctavo/a

19 Diecinueve

décimonoveno/a

20 Veinte

vigésimo/a

21 Veintiuno

vigésimo primero/a

22 veintidós

30

treinta

trigésimo/a

31

treinta y uno

40

cuarenta

cuadragésimo

41

cuarenta y uno

50

cincuenta

quincuagésimo

51

cincuenta y uno

60

sesenta

sexagésimo

61

sesenta y uno

70

setenta

septuagésimo

71

setenta y uno

80

ochenta

octogésimo

81

ochenta y uno

90

noventa

nonagésimo

91

noventa y uno

100

cien

centésimo

101

ciento uno

123

ciento veititres

200

doscientos/as

duocentésimo

300

trescientos/as

400

cuatrocientos/as

500

quinientos/as

600

seiscientos/as

700

setecientos/as

800

ochocientos/as

900

novecientos/as

1000 mil

2000 dos mil 1247 mil doscientos cuarenta y siete 1 000 000 un millón

In spaniola se folosesc curent doar primele douasprezece numerale ordinale, restul fiind inlocuite de numeralele cardinale.

EJERCICIOS:

Scrie in litere urmatoarele sume:

1.452……………………………………………………………………………………

529………………………………………………………………………………………

12.125………………………………………………………………………………………

687…………………………………………………………………………………………

3.915……………………………………………………………………………………….

872…………………………………………………………………………………………

¿De dónde eres? = De unde esti? Soy de Rumanía = Sunt din Romania

¿Dónde vives? = Unde locuiesti? Vivo en Brasov = Locuiesc in Brasov

Adverbe si pronume relativ-interogative:

QUE=ce

QUIEN/ES=cine

CUAL/ES=care

CUANDO=cand

CUANTO/A/OS/AS=cat/a/i/e ¿Cuántos anos tienes?

ej. ¿Qué tal?

ej. ¿Quién es el?

¿Quiénes son ellos?

ej. ¿Cuál es tu nombre?

¿Cuáles son tus apellidos?

ej. ¿Cuándo es tu cumpleanos?

DONDE=unde

ej. ¿Dónde vives?

COMO=cum

ej. ¿Cómo te llamas?

El país = tara La ciudad = orasul

La

calle = strada

(se prescurteaza: C/)

La

avenida = bulevardul

La

plaza = piata

El pueblo = comuna,satul

El edificio = cladirea, blocul El piso = etajul

La puerta = usa (apartamentului)

¿Cuál es tu dirección? = Care este adresa ta?

Mi dirección es C/ Murcia, nr. 10, 5º (el piso) , B (la puerta), 28304 (código postal),

Madrid

LA FAMILIA

Pariente/familiar = ruda El padre = tatal

La madre = mama

Los padres = parintii

El hijo = fiul

La hija = fiica

Los hijos = fiii Hermano/a = fratele/sora Abuelo/a = bunicul/a Bisabuelo/a = strabunic/a

nieto/a = nepot de bunici tío/a = unchi/matusa sobrino/a = nepot de unchi primo/a = var/verisoara suegro/a = socru/soacra cuñado/a = cumnat/a esposo/a = sot/sotie marido/mujer = sot/sotie padrastro = tata vitreg madrastra = mama vitrega

Genul substantivelor in spaniola

Majoritatea substantivelor spaniole terminate in –a sunt feminine, iar cele terminate in –o, masculine. Exista, bineinteles, exceptii: la mano (=mana), el mapa (=harta), el día (=ziua)

Pentru multe substantive, diferenta de gen se face cu ajutorul unor terminatii:

o / a (chico/chica); e/a (jefe/jefa = sef/sefa); -/a (señor/ señora)

Alte terminatii pentru feminin sunt: -esa (alcalde/alcaldesa = primar/primarita); -ina (rey/reina = rege/regina); -triz (actor/ actriz)

Exista si substantivele care se deosebesc dupa sex prin radicale diferite (heteronime): padre/madre (=tata/ mama); hombre/mujer (=barbat/femeie)

Pentru unele substantive spaniole, diferenta de gen se face cu ajutorul articolului (sau a altor determinanti): el/la turista (= turistul/turista), el/ la estudiante

(=studentul/studenta), el/la artista (=artistul/artista), el/la cantante (=cantaretul/cantareata).

TENER = a avea

tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

Tengo una familia grande/pequeña = Am o familie mare/mica Tengo muchos/pocos primos = Am multi/putini veri. Mi familia es numerosa = Familia mea este numeroasa.

Adjectivele posesive

Mi(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul meu/casa mea Tu(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul tau/casa ta Su(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul sau/casa sa Nuestro(s) piso(s) /nuestra(s) casa(s)= apartamentul nostru/casa noastra Vuestro(s) piso(s)/ vuestra(s) casa(s)= apartamentul vostru/casa voastra Su(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul lor/casa lor

Pronumele posesive

El piso es mío/ la casa es mía= apartamentul e al meu/casa e a mea

El piso es tuyo/ la casa es tuya=

al

tau/a ta

El piso es suyo/ la casa es suya=

al

sau/a sa

El piso es nuestro/ la casa es nuestra=

al

nostru/a noastra

El piso es vuestro/ la casa es vuestra=

al

vostru/a voastra

El piso es suyo/ la casa es suya=

al sau/a sa

Pl. Los pisos son míos/ las casas son mías, etc.= apartamentele sunt ale mele/ casele sunt ale mele

VAMOS A PRACTICAR:

Folosind vocabularul acestei unitati, incearca sa te prezinti (nume, varsta, data nasterii, adresa, familie):

LECCIÓN 2

EL HORARIO = Programul zilnic

Despertarse = a se trezi ¿A qué hora te despiertas? = la ce ora te trezesti Me despierto a las 7 = ma trezesc la 7

Temprano = devreme Tarde = tarziu

Madrugar = a se trezi cu noaptea in cap Levantarse = a seridica (din pat) Lavarse = a se spala Vestirse = a se imbraca Desayunar = a lua micul dejun Antes de desayunar me visto = inainte de a lua micul dejun ma imbrac

Ir = a merge

Después de desayunar voy a la universidad / al trabajo = dupa ce iau micul dejun plec la facultate/ la serviciu

¿En qué vas a la universidad? = cu ce (mijloc de transport) mergi la facultate ? Voy en autobús/coche/andando = merg cu autobuzul/masina/pe jos

Comenzar/empezar = a incepe ¿A qué hora empiezas las clases? = la ce ora incepi cursurile? Tengo 5 clases al día = am 5 cursuri pe zi

LA HORA = ora

¿Qué hora es? = cat e ceasul? Son las 3 = e ora 3 Es la una = (exc) e ora unu Menos = fara

Y = si

Cuarto = sfert Media = jumatate En punto = fix Sobre = aproximativ

Reloj = ceas Despertador = ceas desteptator Estoy en la oficina desde las 2 hasta las 4 = Sunt la birou de la 2 la 4 Estoy en la oficina de 2 a 4

Ej. Son las 5 menos cuarto Ej. Son las 3 y media Ej. Son las 10 en punto

Ej. Me despierto sobre las 7

¿Qué estudias? = ce (specializare) studiezi? Estudio /idiomas/económicas = studiez/ limbi straine/ economia ¿En qué curso estás? = in ce an esti? Estoy en el 1º = sunt in anul intai ¿ A qué te dedicas? = Cu ce te ocupi? Soy ingeniero/ médico/ economista = Sunt inginer/medic/economist. Trabajo en una empresa = Lucrez intr-o firma.

Terminar = a termina Volver = a se intoarce Después de las clases vuelvo a casa = dupa ore ma intorc acasa

Merendar = a lua o gustare Almorzar = a lua pranzul Cenar = a cina

Leer = a citi Ver la tele = a se uita la tv Escuchar la radio = a asculta radioul Dar un paseo = a face o plimbare Ir de compras = a merge la cumparaturi Salir con los amigos = a iesi cu prietenii Los fines de semana salimos de juerga = la sfarsit de saptamana iesim sa ne distram

Acostarse = a se culca

Quedarse en casa = a ramane in casa

Descansar = a se odihni

uneori imi place sa raman in casa si sa ma odihnesc

Ej. Algunas veces me gusta quedarme en casa y descansar =

Exprimarea frecventei

Siempre = intotdeauna Cada día/semana = in fiecare zi/saptamana A menudo = adesea Una vez a la semana = o data pe saptamana De vez en cuando = din cand in cand Algunas veces = uneori Casi nunca = aproape niciodata Jamás = nicicand

CONTENIDO GRAMATICAL

PRESENTE DE INDICATIVO = Indicativ prezent

Conjugaciones = conjugari

(se procedeaza la inlaturarea terminatiei infinitivului, dupa care se ataseaza terminatiile specifice fiecarei persoane)

1ª –AR

Desayunar

desayuno, desayunas, desayuna, desayunamos, desayunáis, desayunan

2ª –ER

comer como, comes, come, comemos, coméis, comen

3ª –IR

partir

parto, partes, parte, partimos, partís, parten

Irregularidades = neregularitati

a)

vocálicas = vocalice 1) diptongación = diftongare: E-IE; O,U-UE 2) alternancia = alternanta: E/I

1)

DESPERTARSE = a se trezi

Me despierto = ma trezesc Te despiertas = te trezesti Se despierta = se trezeste Nos despertamos = ne trezim Os despertáis = va treziti Se despiertan = se trezesc

ALMORZAR = a lua pranzul

Alte exemple: comenzar, empezar (a incepe), entender(a intelege), pensar (a gandi) sentarse(a se aseza),querer (a dori) sentirse(a se simti), cerrar (a inchide) mentir(a minti),divertirse (a se distra) merendar (a lua o gustare)

Almuerzo

Alte exemple: volver, poder(a putea),contar (a numara)

Almuerzas

jugar(a se juca), acordarse( a-si aminti)

Almuerza

dormir(a dormi), encontrarse (a se intalni)

Almorzamos

acostarse (a se culca), rogar (a ruga)

Almorzáis

soler (a obisnui), mover ( a misca), oler ( a

Almuerzan

mirosi : huelo, hueles, huele

)

2) VESTIRSE = a se imbraca

Me visto

Alte exemple: pedir(a cere), seguir (a urma, urmari)

Te vistes

corregir(a corecta),servir (a servi)

Se viste

elegir (a alege), repetir (a repeta)

Nos vestimos

medir( a masura), reirse (a rade)

Os vestís

Se visten

Atentie! Verbele terminate in –gir ca elegir, corregir , coger (=a lua) prezinta o particularitate ortografica la persoana I sg.: elijo, corrijo, cojo (in loc de eligo, corrigo, cogo).Se schimba consoana “g” cu “j” pentru a asigura astfel pastrarea pronuntiei corecte) O particularitate ortografica similara prezinta si verbele terminate in –cer ca vencer= a invinge venzo, vences b) consonánticas = consonantice (afectan a la 1ª persona del sg. = afecteaza doar persoana 1 sg.)

C

G

HACER (a face): hago, haces…

C ZC

CONOCER (a cunoaste): conozco, conoces, conoce AGRADECER ( a multumi): agradezco, agradeces PARECER (a parea): parezco, pareces CRECER (a creste) crezco, creces OFRECER (a oferi): ofrezco, ofreces MERECER (a merita): merezco, mereces TRADUCIR (a traduce): traduzco, traduces CONDUCIR (a conduce): conduzco, conduces

+G

PONER (a pune): pongo, pones

VALER (a valora): valgo, vales

SALIR (a iesi/pleca): salgo, sales

VENIR (a veni): vengo,vienes, viene, venimos, venís, vienen

TENER ( a avea): tengo, tienes, tiene,tenemos, tenéis, tienen

+IG

TRAER (a aduce): traigo, traes

DECIR (a zice): digo, dices, dice, decimos, decis, dicen

OIR (a auzi): oigo, oyes, oye, oimos, oís, oyen

Atentie! Aceeasi transformare din “i” in “y” (inaintea vocalelor –a, -e, -o) este caracteristica verbelor terminate in –uir: huir = a fugi huyo, huyes, huye, huimos, huis, huyen; Alte exemple: construir= a construi, incluir= a include, contribuir= a contribui

CAER (a cadea): caigo, caes

Alte neregularitati

CABER (a incapea): quepo, cabes

SER (a fi): soy, eres, es, somos, sois, son

ESTAR ( a fi): estoy, estás, está, estamos, estáis, están

IR (a merge): voy, vas, va, vamos, vais, van

SABER (a sti): , sabes

VER (a vedea): veo, ves

DAR (a da): doy, das

HABER: hay = este, se afla, sunt (invariabil; se poate folosi atat pentru singular, cat si pentru plural) ej. Hay un problema/ varios problemas.

VAMOS A PRACTICAR:

Folosind vocabularul si notiunile de gramatica din aceasta unitate, prezinta programul tau zilnic:

LECTURA

Lee este texto y contesta a las preguntas:

LOS ESPAÑOLES

Como ocurre en todas partes no existe un estereotipo del español. Los hay alegres y tristes: rubios y morenos; tacaños y generosos: trabajadores y perezosos. Pero sí existen algunas costumbres que sorprenden al extranjero que nos visita, La primera es el horario: todo sucede más tarde. No hay una hora establecida para el desayuno; eso depende de cuando entra cada cual a trabajar. De todos modos no es costumbre desayunar en casa; como mucho, un café bebido. Por eso son tan importantes el café y el bocadillo de media mañana, en una pausa en el trabajo. Los españoles almuerzan entre las 13 h. 30 y las 14 h. El que puede, echa la tan reparadora siesta. La merienda tiene lugar entre las 17 h. 30 y las 18 h. 30. Es obligatoria en los niños y motivo de reunión en los cafes para los que tienen la tarde libre. La familia cena entre las 21 h. 30 y las 22 h. 30, pero en los restaurantes el horario se amplia hasta las 23 h. 30 o las 00 h. 30. Los que nos visitan piensan que los españoles dormimos poco. Lo que queda claro es que una buena parte de la vida espanola transcurre en la calle. Según estudios, en 1993, la densidad de bares, cafeterías y restaurantes es de 6 por cada 1000 habitantes. EÍ comportamiento de los españoles en estos locales es también diferente. Sobre todo, a la hora de pagar. Si la cantidad es pequena, cada día paga uno, y si es mayor, se divide el total entre todos, sin pensar si uno ha comido más que otro; a eso se llama pagar a escote. Y algo singularmente español son las tapas (pequeño plato de comida que acompaña al vino o la cerveza). La costumbre de las tapas es muy antigua y proviene de una orden real. En efecto, el Rey Alfonso X el Sabio (siglo XIII) ordena a los mesoneros de la época servir una loncha de jamón o algo similar, tapando las jarras de vino, quizás también para tapar los efectos del alcohol. En España hay ciertos temas tabú. No se suele hablar de la muerte; no se debe preguntar la edad de la gente y esta muy mal visto hablar de dinero, sobre todo si se tiene. Nadie dice gano mucho o gano bastante, sino no puedo quejarme o voy tirando. Pero se habla mucho, eso sí, y en un tono de voz demasiado alto, segun muchos visitantes. No es necesario conocer a alguien para hablar con el durante horas, terminando la conversación sin saber siquiera el nombre del interlocutor. Esto conecta con el hecho de llamar amigo a una persona a la que simplemente hemos visto un par de veces. Así, cuando la amistad es verdadera, hay que emplear la expresión: un íntimo amigo, un verdadero amigo, un buen amigo

VOCABULARIO:

Ocurrir, suceder = a se intampla Tacaño = zgarcit Perezoso = lenes (la) costumbre = obicei Bocadillo = senvis Cafe bebido = cafea pe stomacul gol Como mucho = cel mult Echar la siesta = a-si face siesta Merienda = gustare Quedar = a ramane Segun = conform, potrivit Pagar = a plati Transcurrir = a se scurge ( despre timp) Sobre todo = mai ales Algo = ceva Plato de comida = fel de mancare Cerveza = bere (la) orden = ordinul Real = regal Mesonero = hangiu Loncha = felie Tapar = 1. a acoperi 2. a ascunde Cierto = anumit Deber = a trebui Preguntar = a intreba Voy tirando = ma descurc Siquiera = macar Un par de veces = de doua ori Emplear = a utiliza

EXPLOTACIÓN DEL TEXTO:

1. ¿Cómo son los españoles?

………………………………………………………………………………………………

.

2. ¿Qué costumbre sorprende al extranjero que visita España?

.

.

3.

¿Cuándo desayunan/almuerzan/cenan los españoles?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

……

.

4.

¿Cuál es la forma de pagar de los españoles en un local?

.

.

5.

¿Qué son la tapas?

.

.

.

6.

¿Cuál es la historia de las tapas?

.

.

.

.

7.

¿Qué temas tabú existen en España?

.

.

LECCIÓN 3

EL ASPECTO FÍSICO = Aspectul fizic

Partes del cuerpo = Partile corpului

La cabeza = capul El pelo = parul La frente = fruntea Las orejas = urechile Los ojos = ochii Las cejas = sprancenele Las pestañas = genele Los párpados = pleoapele La nariz = nasul Las mejillas = obrajii El cuello = gatul (exteriorul) La garganta = gatul (interiorul) La nuca = ceafa Los hombros = umerii

¿Cómo es? = Cum este/arata?

Altura = inaltime

alto/a = inalt/a

¿Cuánto mide? = Ce inaltime are?

bajo/a = scund/a

la espalda = spatele el pecho = pieptul el brazo = bratul el codo = cotul la mano = mana los dedos = degetele las uñas = unghile la cintura = mijlocul la barriga = burta las caderas = soldurile las piernas = picioarele el pie = laba piciorului la rodilla = genunchiul el tobillo = glezna

de altura mediana = potrivit Mide 1,70 = Are 1,70

Peso = greutate

gordo/a = gras/a

delgado/a = slab/a

de peso mediano = potrivit

¿Cuánto pesa? = Cate kilograme are?

Pesa unos 50 kilos = Are vreo 50 de kg.

Pelo = parul

largo = lung

liso = drept

moreno =brunet

tenido = vopsit

corto = scurt

rizado = ondulat

castaño =saten

claro = deschis

mediano = potrivit

rubio = blond

pelirrojo = roscat

oscuro = inchis

Tiene el pelo largo y rizado = Are parul lung si ondulat Es rubia/pelirroja = Este blonda/roscata Peinarse = a se pieptana Peinado = frizura Flequillo = breton Tener canas = a fi carunt Calvo = chel Lleva una coleta/trenza = Poarta coada/coada impletita Lleva el pelo suelto/recogido en un mono =Poarta parul desfacut/strans in coc

Verbul TENER se foloseste pentru a se referi la caracteristici intrinsece ale persoanei, in timp ce verbul LLEVAR (a purta) face referire la accesorii sau la caracteristici ce pot suferi schimbari

Ojos = ochii

negros = negrii verdes = verzi azules = albastri marrones = caprui

(la) Nariz = nasul

Ej. Tiene los ojos verdes = Are ochii verzi Ej. Mis ojos son azules = Ochii mei sunt albastri

chata = carn aguileña = acvilin puntiaguda = ascutit

Ej. Tiene la nariz chata = Are nasul carn

Ej.Su nariz es larga y puntiaguda = Nasul sau este lung si ascutit

pecas = pistrui bigote = mustata

Lleva bigote = Poarta mustata

Lleva gafas = Poarta ochelari

lunar = alunita barba = barba

guapo/a = frumos/oasa joven = tanar/a

feo/a = urat/a viejo/a = batran/a

hoyuelos = gropite gafas = ochelari

Parece más joven con este peinado = Pare mai tanar cu aceasta frizura Se parece a su madre = Seamana cu mama sa

ADJECTIVUL

Dupa terminatiile pe care le au, adjectivele spaniole sunt de doua tipuri:

cu doua terminatii (-/o pentru masculin, a pentru feminin): bajo/a, español/a

cu o terminatie (terminate in e, l, n, r, s, z, atat pentru masculin cat si pentru feminin): alegre, azul, común, cortés Ej. Un chico alegre/ una chica alegre.

Pluralul adjectivelor este similar cu cel al substantivelor, formandu-se prin adaugarea unui -s sau -es, in functie de terminatie.

Dupa semnificatie adjectivele sunt de mai multe tipuri cu mar fi: calificative (bueno, malo), determinative (este, anterior,etc), care desemneaza originea sau nationalitatea (“gentilicios”). Din aceasta ultima categorie vom enumera unele din cele mai uzuale. Cu ajutorul dictionarului, gasita adjectivele corespunzatoare din a doua coloana:

España español/a

Hungría

Italia italiano/a

Alemania

Francia francés/a

Grecia

Inglaterra inglés/a

Suecia

Rumanía rumano/a

Noruega

Rusia ruso/a

Holanda

Polonia polaco/a

Estados Unidos

Alemania alemán/a Suiza suizo/a China chino/a Japón japonés

MéxicoVenezuela CubaPuerto Rico

Gradele de comparatie ale adjectivului. Compararea adjectivelor in spaniola se face dupa cum urmeaza:

Más joven que = mai tanar decat (comparativ de superioritate) Menos joven que = mai putin tanar decat (comparativ de inferioritate) Tan joven como = la fel de tanar ca (comparativ de egalitate) El más joven = cel mai tanar (superlativ relativ) Muy joven/jovensísimo/a = foarte tanar (superlativ absolut)

Adjective spaniole cu forme neregulate pentru comparativ si superlativ (provenite direct din latina):

POZITIV

COMPARATIV

SUPERLATIV

Bueno(bun)

mejor

óptimo

Malo(rau)

peor

pésimo

Pequeño(mic)

menor

mínimo

Grande(mare)

mayor *

máximo

Bajo(scazut)

inferior

ínfimo

Alto(inalt)

superior

supremo

*Cand face referire la varsta, mayor se comporta ca pozitiv, astfel ca sunt corecte urmatoarele propozitii: El es tan mayor como yo = El este la fel de mare ca mine Ya es mas mayor, asi que puede venir =Acum este mai mare, asa ca poate veni

Apocoparea (la apocope) = accidental fonetic suferit de unele adjective prin caderea unui sunet/ grup de sunete de la sfarsitul cuvantului

BUENO / MALO BUEN / MAL + subst. masc. sg. ( ej. buen / mal hombre)

(bun)

SANTO SAN + prenume masc. (exc. cele care incep cu TO / DO –ej. San José,

(rau)

(sfant)

Santo Tomás )

GRANDE GRAN + subst. masc. si fem. sg. (ej. gran hombre / mujer) (mare) TANTO TAN + adj. si adv. ( ej. tan bonito/rápidamente) (atat) ALGUNO/NINGUNO ALGÚN/NINGÚN + subst. masc. sg. ( algún/ningún chico) (vreunul) (niciunul)

PRIMERO/TERCERO PRIMER/TERCER +subst. masc. sg.( primer/tercer piso)

(primal)

CUALQUIERA CUALQUIER + subst. ( cualquier chico/chica) (oricare)

(al treilea)

Substantivizarea adjectivelor se realizeaza cu ajutorul articolului neutru “lo”:

Ej. Lo bueno de la situación= Partea buna a situatiei/ Ceea ce este bun in aceasta situatie.

Pozitia adjectivului. In mod normal adjectivul sta dupa substantiv, dar in cazul unora, antepunerea sau postpunerea aduce cu sine schimbari de sens:

Un nuevo trabajo =un alt loc de munca Un pobre nino = un biet copil Un gran hombre= un om important Una simple mujer= o femeie simpla

Accesorios = accesorii

Reloj = ceas Pulsera = bratara

Ropa = Imbracaminte

anillo = inel pendientes = cercei

Llevar = a purta Llevarse = a se purta/a fi la moda Ponerse = a-si pune(o haina) Sentarle bien/mal = a-i sta bina/rau

un trabajo nuevo = o noua munca un nino pobre= un copil sarac un hombre grande= un om voinic una mujer simple= o femeie ignoranta

collar = colier gargantilla = lantisor

ropa de dormir = lenjerie de noapte camisón = camasa de noapte pijama = pijama bata = halat de casa

Quitarse = a-si scoate (o haina) Desnudarse = a se dezbraca Calzarse = a se incalta Prenda de vestir = imbracaminte Abrigo = haina,palton Chaqueta/americana = sacou Traje = costum Chaleco = vesta Esmoquín = smoking Chándal = trening Vestido = rochie

~ abierto = ~ cu slit

~ escotado = ~ decoltat

Blusa = bluza Jersey/sueter = jerseu,pulover Camisa = camasa manga = maneca Polo = camasa polo Camiseta = tricou Pantalón = pantaloni Vaqueros = blugi Falda = fusta Ropa interior = lenjerie de corp Pantis/medias = strampi Calcetines = sosete Calzoncillos = slip barbatesc Bragas = slip dama Camiseta = maiou Sujetador = sutien Bañador = costum de baie

Estampado = imprimat De listas = reiat De cuadros = in carouri

Algodón = bumbac Seda = matase Piel = blana De punto = tricotat

Los colores = culorile

blanco = alb negro = negru gris = gri verde = verde

albornoz = halat de baie calzado = incaltaminte descalzo = descult zapatos = pantofi zapatillas = papuci de casa de tacón alto/bajo=cu toc inalt/jos botas = ghete, cizme sandalias = sandale chanclas = slapi deportivas = adidasi sombrero = palarie boina = basca gorra = sapca gorro = boneta pañuelo = esarfa/batic/batista corbata = cravata pajarita = papion bufanda = fular guantes = manusi cinturón = curea tirantes = bretele botón = nasture cremallera = fermoar tejido = tesatura sastre/costurera = croitor/easa dobladillo = tiv percha = umeras ancho/a = larg/a ceñido/ajustado = cambrat bolso = geanta, poseta

liso = uni de lunares = cu picatele de rayas = in dungi

terciopelo = catifea cuero = piele lana = lana arrugado = sifonat

malva = mov rojo = rosu rosa = roz marrón = maro

azul = albastru amarillo = galben beige = bej

VAMOS A PRACTICAR:

granate = bordo naranja = portocaliu violeta = violet

1. Folosind vocabularul acestei unitati, fa o descriere fizica a propriei persoane sau a unei persoane din jurul tau.Descrie apoi si vestimentatia purtata de persoana in cauza.

2. Folosind datele despre compararea adjectivelor, compara din punct de vedere fizic doua persoane.

CONTENIDO GRAMATICAL

Pronombres personales

N.

Per.

Sujeto

Complemento sin preposicion Complemento con preposicion

Sin.

yo

me

mí, contigo

 

te

ti, contigo

él, ella,Ud.

lo, la, le, se

él, ella, si, Ud., consigo

nosotros

nos

nosotros/as

Plu.

vosotros

os

vosotros/as

3ª ellos,ellas,Uds.

los, las, les, se

ellos, ellas, si, Uds.

Complemento con preposicion (cu prepozitii: para = pentru, de = de la, despre, a)

ej. Esto es para ti (= Asta este pentru tine).

Hablamos de vosotros (= Vorbim despre voi)

A mí me interesa el arte. (=Pe mine ma intereseaza arta)

¿A ti te gusta eso? (=Tie iti place asta?)

Cand prepozitia este con (=cu) avem urmatoarele forme la singular:

Yo (mí) → conmigo =cu mine

Tú (ti) → contigo =cu tine

Él/ella (sí) → consigo =cu sine

PRONOMBRES PERSONALES EN FUNCIÓN DE OBJETO DIRECTO E INDIRECTO

PERSONA

DIRECTO

INDIRECTO

1ª sg.

me

me

2ª sg.

te

te

3ª sg.

lo, la

le (se)

1ª pl.

nos

nos

2ª pl.

os

os

3ª pl.

los, las

les (se)

Pozitia acestor pronumelor este urmatoarea: 1. CI 2. CD

Ej. Damos los libros a ti. Te los damos (= Ti le dam) Me dice la noticia. Me la dice (=Mi-o spune)

Daca formele lo/la/los/las apar alaturi de le/les, acestea din urma se transforma in se.

Ej. Le compro un collar a Maya – Se lo compro ( = I-l cumpar) Gresit: Le lo compro.

Cand CD sau CI se afla inaintea verbului, acesta trebuie reluat printr-o forma neaccentuata a pronumelui personal:

Ej. A tus amigos les perdonas todo. (=Prietenilor tai le ierti orice)

(CI)

A tu hermana la conozco muy bien.(=Pe sora ta o cunosc foarte bine)

(CD)

Atentie! Atat CI cat si CD poate fi precedat de prepozitia “a” (vezi exemplele de mai sus); in spaniola, CD de persoana este intotdeauna precedat de prepozitia “a”.

Daca CI este reprezentat prin sintagma “a + pronume forma accentuata”, este obligatorie reluarea acestuaia printr-o forma neaccentuata.

Ej. A mí me molesta el ruido (=Pe mine ma deranjeaza zgomotul) Eso no me gusta nada a mí . (=Asta nu-mi place mie deloc)

LO neutro = pronumele neutru LO poate face referire la o propozitie anterioara sau posterioara

Ej. Te lo digo simpre: tienes que prestar mas atención = Ti-o spun mereu:

trebuie sa fii mai atent Laura es muy guapa. Sí, lo es = Laura este foarte frumoasa. Da, asa este.

LEÍSMO, LAÍSMO, LOÍSMO

Leísmo : Fenomen manifestat si in randul vorbitorilor nativi, care consta in intrebuintarea incorecta a pronumelor le si les in loc de lo/la si los/las. Este frecvent in central Spaniei si in unele zone din Pais Vasco.

Ej. El libro le dejo en el escritorio. = Cartea o las pe birou. (corect: El libro lo dejo en el

CD

CD

escritorio)

A Maria le llaman por telefono = Pe Maria o cheama la telefon (corect: A María la

CD CD

llaman por teléfono)

Obs. RAE (Real Academia Española) accepta folosirea lui le/les in loc de lo/los doar referitor la persoane (la masculin), la singular.

Ej. A Juan le vi ayer./ A Juan lo vi ayer

Laísmo: Fenomen manifestat si in randul vorbitorilor nativi, care consta in intrebuintarea incorrecta a pronumelui la/las in loc de le/les. Este frecvent in unele zone din central Spaniei.

Ej. A Maria *la duele la cabeza = Pe Maria o doare capul (Corect: A Maria le duele )

CI

CI

Loísmo: Fenomen manifestat si in gandul vorbitorilor nativi, care consta in intrebuintarea gresita a pronumelor lo/los in loc de le/les.

Ej. A Pedro lo dan un premio = Lui Pedro ii dau un premiu. (Corect: A Pedro le dan…)

CI

CI

EJERCICIOS :

a) Completati cu forma corecta de pronume lo,la,los,las,le,les,se.

1.

he comprado a Pilar una planta para su cumpleaños.

 

2.

¿Conoces a Maribel y Manolo? No, no

conozco.

3.

¿Has visto que gorda esta María? Es verdad. Si que

esta.

4.

¿De qué color tiene los ojos Sara?

Todas las mañanas la abuela

Señora Hernández, ese moño

tiene negros.

5.

hace una trenza a Inés.

6.

queda bien.

7.

Éste es el señor Carro. Mucho gusto. Tenía ganas de conocer

.

8.

Hay que terminar los vestidos de la señora Peguero,

necesita para

 

mañana a primera hora.

 

9.

¿Crees que estos pantalones son de su talla? No sé, ¿por qué no ……

prueba?

10.

Esta mañana he ido a la peluquería. Ya

Mi novio me llama todos los días y cuando no

veo. Te

han dejado estupendo.

11.

hace, me enfado.

12.

La nariz

tiene un poco pequeña.

13.

Dile a tu hermana que estoy bien. Sí

lo digo.

 

14.

A ellos

gusta cenar en este restaurante.

15.

No puedo venir a la fiesta porque tengo que

siento mucho.

16.

b) Rescrieti propozitiile urmatoare folosind pronumele potrivite dupa modelul de mai jos:

1.Encarna cuenta una historia a sus nietos. Encarna se la cuenta.

CD

CI

CI CD

2. ¿Me compras una moto?

3. Rebeca ha pagado a Luis su sueldo

4. Mañana compraremos un regalo a Roberto :

5.

¿Compartimos la habitación?

6. La semana que viene nos darán las notas

7. ¿Sacamos el coche del garaje? :

8. Mañana por la mañana llamo a Carmen

9. He dicho a Luis que no venga :

10. Es mejor que digamos a Matilde la verdad

11. Mis padres te compran los discos viejos

12.Ayer los jueces sentenciaron a las acusadas :

13. Nos han dado una posibilidad

14. Mi padre ha pedido a su jefe dos días de vacaciones :

15. Me quedo los libros

16.Da las llaves a Luis 17.Pide información a los funcionarios 18.Pide información a los funcionarios

19.No le prestéis dinero a Raquel 20.Visitad a vuestra prima

c) Raspundeti la urmatoarele intrebari folosind pronume neaccentuate cu rol CD sau CI dupa modelul de mai jos:

1. ¿Te he dicho que María ha vuelto? No, no me lo has dicho.

2.¿Tienes el último disco de "Ketama"? Si,…. 3.¿Os dan la factura? Si,…

4. Escucha usted las noticias? No, no…

5. ¿Luis te ha pedido el teléfono de Marta? Si,…

6. Tus hermanos se compran un coche? No, no…

7. ¿Me prestas tus apuntes? Si,…

LECTURA

Lee el texto y contesta a las preguntas:

BESOS Y OTRAS COSAS

Es curioso lo mucho que nos besamos en España. Me refiero al beso social en las mejillas, y no a esos otros besos mas lentos y sabrosos que pertenecen al reino de lo privado. Al saludarnos, si es entre mujeres siempre nos besamos, y si es entre los hombres y mujeres casi siempre, con la sola excepción de las ocasiones muy formales u oficiales, tratos de negocios, personas muy mayores. Tampoco estos besos suelen ser unos besos auténticos, esto es, un restallar de labios en el moflete, sino que mas bien son un leve

refrote de carrillos, un soplar de tópicas palabras de saludo sobre las orejas del contrario. Pero, de todas formas, nos rozamos, nos aproximamos, nos tocamos mucho más los unos

a los otros que casi todos los pueblos que conozco. Los españoles somos muy “tocones”,

para bien y para mal. Los franceses también se besan al despedirse o encontrarse, pero me parece que es un gesto que reservan solo para los más amigos. En cuanto a los anglosajones, los alemanes

o los nórdicos, se limitan a darse la mano, y si te abalanzas hacia el cuello de un hombre al saludarlo, le dejas estupefacto y apuradísimo. Pues bien, conociendo que en el mundo casi nadie se besa de este modo amistoso y público que nosotros nos gastamos, ahora que tanto hablamos de la Europa unida y de cómo pueden coexistir culturas diferentes de una manera abierta y enriquecedora, este beso celtibérico, tan rapidamente adoptado por los visitantes de nuestro país, es un perfecto ejemplo de cómo los pueblos pueden intercambiarse tranquilamente sus distintas miradas sobre el mundo. Además de ser un roce de mofletes, es también un trasvase de costumbres.

VOCABULARIO

Beso= sarut Mejillas/carrillos/mofletes= obraji Sabroso= savuros, apetisant Reino= regat, domeniu Casi= aproape Trato de negocio=afaceri Tampoco= nici Esto es= adica Restallar= a plesni, a pocni Leve= usor Refrote= frecare Soplar= a sufla Tópico= comun, banal Rozarse= a se atinge usor Aproximarse= a se apropia Tocarse = a se atinge Despedirse= a-si lua ramas bun Abalanzarse= a se balansa Estupefacto= stupefiat Apurado= ingrijorat Pues bien= ei bine Gastarse= a (se) folosi Enriquecedor/a= bogat, care imbogateste

Rosa Montero El País, 22.11.1992 (adaptado)

Ademas= in plus Intercambiar= a faceschimb Trasvase= transfer

EXPLOTACIÓN DEL TEXTO:

1. ¿ Como se saludan los españoles? ¿En qué ocasiones no se besan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………

2.¿Cómo se comportan otras naciones la la hora de saludarse? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………

3.¿Crees que los diferentes gestos y saludos en cada país reflejan maneras distintas de pensar? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………

4.¿Cómo se saluda la gente en Rumanía? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………

LECCIÓN 4

LA CASA = Casa

Vivienda = locuinta Piso = etaj, apartament Hogar = camin, casa (des)habitado = (ne)locuit Céntrico = central Mudarse = a se muta Alquilar = a inchiria Alquiler = chirie Alojamiento = cazare Edificio = cladire Chalé = vila Rascacielos = zgarie-nori Planta = etaj (la cladiri mari) Desván = pod de casa Pasillo =hol Escalera = scara El cuarto/la habitación = incapere Dormitorio = dormitor Salón = camera de zi Comedor = sufragerie Cuarto de huéspedes = camera de oaspeti Despacho = birou Cocina = bucatarie Despensa = camara Sótano = subsol/pivnita Descansillo = palier de scara Ducha = dus Grifo = robinet Lavabo = chiuveta de baie Fregadero = chiuveta de bucatarie Nevera = frigider Horno = cuptor Lavadora = masina de spalat Cocina eléctrica = aragaz Microhondas = microunde Suelo de parque = parchet Felpudo = pres de intrare Timbre = sonerie Tocar el timbre = a suna la usa

ventana = fereastra contraventanas = obloane chimenea = cos/horn tejado = acoperis techo = tavan azotea = terasa pe acoperis ascensor = lift patio = curte interioara garaje = garaj valla = gard muebles = mobila amueblar = a mobila armario = dulap alacena = dulap in perete cama = pat (el) sofá = canapea colchón = saltea manta = cuvertura estante = raft escritorio = birou (mobilier) aparador = bufet de bucatarie mesa = masa mesilla = masuta, noptiera servicio = toaleta baño = baie bañera = cada de baie lámpara = veioza luz = lumina silla = scaun butaca = fotoliu tumbona = sezlong espejo = oglinda cortinas = perdele persianas = jaluzele alfombra = covor azulejos = gresie, faianta calefacción = incalzire (la) pared= peretele cerrojo = zavor, iala

HAY = este, se afla, se gaseste/se gasesc (invariabil). Se foloseste insotit de articolele nehotarate un/a, unos/as, numerale si adjective nehotarate (alguno, mucho, poco, etc)

Ej. Al lado de la ventana hay un escritorio.

En mi cuarto hay pocas muebles.

ESTÁ/ESTÁN= este, se afla, se gaseste/ se gasesc . Se foloseste insotit de articolele hotarate el/la, los/las si de adjectivele posesive.

Ej. Aquí están mis cosas. En la mesa está el ordenador.

INDICAR LA DIRECCIÓN = Cum indicam adresa

Perdona/e ¿dónde está la calle X? = ma scuzi/scuzati, unde este strada X? Mira/e, es por aquí, la primera a la derecha = uite/uitati, e prima la dreapta

Todo recto = drept inainte Girar a la derecha/izquierda = a o lua la dreapt/stanga Hacia delante/detrás = inainte/inapoi Al final de la calle = la capatul strazii Cruzar = a traversa Doblar la esquina = a lua coltul Al norte/sur/este/oeste = la nord/sud/est/vest Mas allá de = mai departe de

Ej. Para llegar al teatro hay que ir todo recto, luego girar a la derecha, cruzar la calle y allí está = Pentru a ajunge la teatru, trebuie sa mergeti drept inainte, apoi sa o luati la dreapta, sa traversati strada si acolo este.

Adverbe si prepozitii de loc

Dentro (de) = inauntrul En = in, pe Encima (de) = deasupra Sobre = pe Fuera (de) = in afara Delante (de) = inaintea Detrás (de) = in spatele Debajo (de) = dedesubt

enfrente (de) = in fata entre = intre al lado (de) = langa arriba = sus abajo = jos cerca (de) = aproape de lejos (de) = departe de en el medio = in mijloc

Pronume si adjective demonstrative

Aquí = aici

Ahí = acolo

Allí = acolo (mai departe)

(apropire fata de persoana care vorbeste)

Este = acesta Estos = acestia Esta = aceasta Estas = acestea Esto = acesta (neutru)

(apropiere fata de persoana careia i se vorbeste)

ese = acela esos = aceia esa = aceea esas = acelea eso = acela (neutru)

(departare atat de persoana care vorbeste cat si de cea careia i se vorbeste)

aquel = acela aquellos = aceia aquella = aceea aquellas = acelea aquello = acela (neutru)

Ej. ¿Qué es esto? No sé, parece un disco = Ce este asta? Nu stiu, pare sa fie un disc

¿Quiénes son estas personas? = Cine sunt aceste persoane?

Ésos son mis mejores amigos = Aceia sunt cei mai buni prieteni ai mei.

Atentie! La masculin si feminin, formele de demonstrative mentionate mai sus functioneaza atat ca adjective (sunt insotite de un substantiv) cat si ca pronume (in acest caz poarta accent). Formele de neutru, in schimb, functioneaza doar ca pronume.

VAMOS A PRACTICAR:

Folosind vocabularul acestei unitati, descrie casa in care locuiesti/ti-ar placea sa locuiesti, apoi descrie in amanunt (indicand pozitia pieselor de mobilier) camera ta.

LECTURA

Lee el texto y contesta a las preguntas:

LOS ESPAÑOLES. VIDA EN FAMILIA

Hablamos de las relaciones en la familia, las celebraciones familiares, en la mesa, la siesta, animales de compañía y las visitas. Los españoles somos amistosos y deseosos de demostrarlo. Una prueba de fuego es conocer a una familia española. El saludo implica una demostración añadida de afecto. Entre familiares de uno y otro sexo es habitual el abrazo, el beso o una buena ración de besos si quien te besa es tu abuela. Aunque tú eres un desconocido no te puedes salvar de un apretón de manos bien fuerte, quizá de algunos golpecitos en la espalda, brazo u hombro y las mujeres te van a dar dos besos en las

mejillas. Es mejor que te quede claro desde el principio que el contacto físico entre nosotros es una forma de comunicación antes que una intromisión en la privacidad de los demás. Al visitar una casa es conveniente no permanecer en silencio y expresar la agradable sensación que te produce. No importa que el papel pintado no combina con el resto del mobiliario o que es muy evidente que las flores son de plástico de primerísima calidad. Te van a contestar "¿De verdad?" o "¿Tú crees?" y a continuación van a insistir en mostrarte toda la casa. Lo mismo debes hacer si te muestran fotos familiares o el coche que está en el garaje. Si recibes una invitación para comer o cenar, es un acierto hacer un regalo a los anfitriones, una botella de vino o unos dulces es todo un detalle. El agasajado te va a decir "pero si no hacía falta", "para qué te has molestado". En tu visita, y si convives más prolongadamente con una familia española, vas a comprobar algunos aspectos que pueden ser desconcertantes para tí, pero que aquí se ven como normales; por ejemplo, llevar zapatos en casa es habitual. La televisión es uno de los centros de la vida familiar. Muchos españoles la conectan al llegar a casa, realizan diversas actividades en otras habitaciones mientras el aparato se mantiene encendido. Las llamadas telefónicas a los domicilios particulares a partir de las 22:00 ó 22:30 no son bien vistas por lo general, salvo si hay gran confianza o la llamada está motivada por razones de urgencia. Así mismo, por lo general, los hijos permanecn en el domicilio familiar hasta los treinta o más. Más que a la resistencia de cortar lazos familiares que naturalmente los une, parece que ello se debe a razones económicas.

VOCABULARIO

Amistoso= prietenos Deseoso= dornic Anadida= suplimentara Abrazo=imbratisare Aunque = desi Apretón= strangere Golpe= lovitura Ir a + inf.= perifraza verbala pentru exprimarea viitorului ej. Vas a verlo= Vei vedea. Desde el principio= de la bun inceput Intromisión= amestec Los demas= ceilalti, restul Mostrar= a arata Acierto= potrivit Anfitriones= gazde Agasajado = sarbatoritul Prolongadamente= indelung Desconcertante= perturbador, tulburator Mientras= in timp ce Encender (e ie)= a aprinde Salvo= cu exceptia Confianza= incredere, familiaritate

Lazo= legatura A pesar de= in ciuda

CONTENIDO GRAMATICAL

ACENTUACIÓN = Accentul

Cuvintele care in pronuntie au accentul pe ultima silaba se denumesc in spaniola agudas(ej. reloj). Dintre acestea, se accentueaza grafic doar cele terminate in vocala sau in consoanele nsi s”: mamá, camión, francés.

Cuvintele care in pronuntie au accentul pe penultima silaba se denumesc in spaniola “llanas” (ej. examen). Dintre acestea, se accentueaza grafic toate cu exceptia celor terminate in vocala sau consoanele “n” si “s”: azúcar, álbum, fértil.

Cuvintele care in pronuntie au accentul pe antepenultima silaba se denumesc in spaniola”esdrújulas” si toate se accentueaza grafic: séptimo, físico, régimen.

Atentie! Monosilabicele nu se accentueaza grafic. Exceptie fac cazurile prezentate mai jos.

TILDE DIACRÍTICA

a) Se foloseste pentru a deosebi cuvintele omonime:

sé – verb

se – pronume

Ej. Sé quien eres.

Ej. ¿Cómo se llama?

sí – adverb = da

si – conjunctie (daca)

Ej.Sí, es verdad

Ej.No sé si viene hoy.

mi

– adj. posesiv

Ej.Ésta es mi casa

– pronume

Ej. Esto es para mí

tú – pronume tu – adj. posesiv

Ej. Tú eres Juan, ¿verdad?

Ej. Esa es tu casa?

Él – pronume el – articol

Ej. Él es mi hermano Ej. El jefe no está

té – subst. (ceai) Ej. Voy a tomar un té.

te – pronume

Ej.¿Cómo te llamas?

dé – verb

de – prepozitie

Ej. Es imposible que me dé el préstamo

Ej. Es un curso de español

éste – pron. dem. Ej. Éste es mi piso

este – adj. dem.

Ej. Este piso es mío

más – adverb (mai)

mas – conjunctie (dar) Ej. Lo veo, mas no lo creo

Ej. Éste es más bonito

sólo – adverb (doar) solo – adjectiv (singur)

Ej. Sólo habla inglés Ej. Está solo

b) Se foloseste pentru a distinge pronumele, adjectivele si adverbele interogative/exclamative de cele relative (primele poarta accent grafic)

qué -

¿Qué quieres?

¡ Qué bonito!

que -

Entonces le voy a decir que te vas

cuál -

¿Cuál es tu color preferido?

cual -

Come cual un lobo = Mananca asemenea unui lup

dónde -

¿Dónde estás?

donde -

Sé donde están

cuándo - ¿ Cuándo volvemos?

cuando -

Cuando tengo tiempo vamos de compas

cómo - ¿Como te llamas? como - Lo hace como puede

´¡Cómo me encanta!

cuánto – ¿Cuánto cuesta el libro? cuanto – Sé cuanto te quieren

¡Cuánto me gusta!

quién -

¿Quién es ése?

quien -

Tú no eres quien para decirme todo esto

Interogativelor si exclamativelor indirecte este prezent accentul grafic

Ej. No sé quién es él. Explícame adónde vas.

ATENTIE! Hiatului in care elemental tonic este o vocala inchisa (i, u) se accentuaeaza grafic intotdeauna fara a tine seama de regulile generale de accentuare

EJERCICIOS:

Puneti accentul grafic pe cuvintele urmatoare acolo unde este cazul:

oido, seis, heroína, laismo, ahí, dia, guion, aereo, pais, dia, leon, viuda, huesped, cancion, nautico, creeis.

LECCIÓN 5

LOS ALIMENTOS = Alimentele

comida = mancare desayuno = mic dejun almuerzo = pranz cena = cina leche = lapte ~desnatada = ~ degresat mantequilla = unt nata = smantana yogur = iaurt queso = branza huevo = ou huevo cocido = ou fiert huevos fritos = ochiuri miel = miere pan = paine panecillo = chifla bollo = corn, placinta bocadillo = sandvis tostada = paine prajita galleta = biscuit pastas = fursecuri cereales = cereale trigo = grau centeno = secara salvado = tarate avena = ovaz harina = faina arroz = orez cebada = orz copos de cereales = fulgi de cereale maíz = porumb dulces = dulciuri

~ de cerdo = de porc lechón = purcel de lapte cordero = miel carnero = berbec fiambre = mezeluri jamón = jambon cecina = pastrama carne picada = carne tocata albondiga = perisoara aves = pasari pollo = pui pato = rata ganso = gasca pavo = curcan gallina = gaina faisán = fazan perdiz = potarniche venado = vanat liebre = iepure salchichón = salam chorizo = carnat morcilla = caltabos pescado = peste mariscos = fructe de mare merluza = batog bacalao = cod anchoa = ansoa salmón = somon trucha = pastrav atún = ton calamar = calamar pulpo = caracatita

bombones = bomboane chocolate = ciocolata churro = gogoasa pastel = prajitura tarta = tort carne = carne

~ de ternera = ~ de vitel

Especies = condimente Mahonesa = maioneza Aceite = ulei

~ de oliva = ~ de masline

Vinagre = otet Sal = sare Pimienta = piper Pimentón = boia de ardei Mostaza = mustar Ajo = usturoi Perejil = patrunjel Azafrán = sofran Tomillo = cimbru Romero = rozmarin Albahaca = busuioc Eneldo = marar Comino = chimion Laurel = dafin Clavo = cuisoare Verduras = zarzavaturi Legumbres = legume Judías = fasole Lentejas = linte Garbanzos = naut Guisantes = mazare Espárrago = sparanghel Alcachofa = anghinare Col = varza Coliflor = conopida Espinaca = spanac Setas = ciuperci Tomate = rosie Pepino = castravete Zanahoria = morcov Remolacha = sfecla rosie Apio = telina Puerro = praz Cebolla = ceapa

camarones = creveti gambas =crevete de apa dulce langostino = rac sopa/caldo = supa/ciorba guisado =supa de legume gazpacho = supa de rosii cocido = rasol

puré = piure tortilla = omleta fruta = fructe manzana = mar pera = para cereza = cireasa ciruela = pruna melocotón = piersica albaricoque = caisa uva = strugure fresas = fragi moras = mure frambuesa = zmeura arándanos = afine grosellas = coacaze pasas = stafide plátano = banana naranja = portocala pomelo =grapefruit limón = lamaie piña = ananas melón = pepene galben sandía = pepene rosu aguacate = avocado figo = smochina dátil = curmala aceituna = maslina nuez = nuca avellana = aluna cacahuete = arahida almendra = migdala pistacho = fistic bebidas = bauturi agua = apa sin/con gas = plata/gazoasa refresco = racoritoare zumo = suc café = cafea

Calabaza = dovleac Berenjena = vanata Pimiento = ardei Rabano = ridichie

Lechuga = salata verde Patatas = cartofi

~ fritas = ~ prajiti

~ cocidas = ~ fierti

Cocinar = a gati Pelar = a curati de coaja Colar = a strecura Remover = a amesteca Batir = a bate Rebanar = a felia Picar = a toca Moler = a macina Cocer = a coace Hervir = a fierbe Freir = a praji Asar = a frige Asado = friptura Al horno = la cuptor A la parrilla = la gratar Utensilios = ustensile(de bucatarie) (la) sartén =tigaie Cazuela = oala Cacerola = cratita Plato = farfurie Fuente = platou Bandeja = tava

CONTENIDO GRAMATICAL

~ cortado = cafea cu lapte ~ solo = cafea neagra té = ceai manzanilla = ceai de musetel tila = ceai de tei de 1º /2º (plato) = la felul 1/2 de postre = la desert menú = meniu taza = ceasca vaso = pahar cuchillo = cutit cuchara = lingura cucharilla = lingurita tenedor = furculita cubierto = tacam sacacorchos = tirbuson servilleta = servetel restaurante = restaurant cuenta = nota de plata camarero/a = chelnar/ita propina = bacsis de compras = la cumparaturi tienda = magazin panadería = brutarie carnicería = macelarie charcutería = mezelarie pescadería = pescarie marisquería = fructe de mar pastelería = cofetarie mercado =piata

LOS INDEFINIDOS = Pronume, adjective si adverbe nehotarate

Alguien = cineva Algo = ceva

Alguno/a/os/as = vreunul/vreuna

Algún (adj.) = vreun

Ej. ¿Hay alguno por aquí?

Ej. ¿Hay algún chico aquí?

Nadie = nimeni Nada = nimic Ninguno/a/os/as = niciunul/niciuna Ningún (adj.) = niciun Ej. Aquí no hay ningún chico

Poco/a/os/as = putin/putina Un poco (adv.) = putin

Unos cuantos/unas cuantas = cativa/cateva

Mucho/a/os/as = mult/multa

Mucho (adv.) = mult Ej. Me gusta mucho.

Ej. Tengo muchas amigas

Varios/as = mai multi/e, diversi/e Todo/a/os/as = tot/toata

Muy = foarte Bastante/s = destul/i

Bastante (adv.) = destul Ej. Ya tengo bastante con eso.

Ej. Tengo bastantes libros

Demasiado/a/os/as = prea

Demasiado (adv.) = pera mult ej. Habla demasiado.

ej. Es demasiado tarde para esto.

Menos = mai putin Más = mai mult

Tanto/a/os/as = atat/a, atatia/ea Ej. Tienen tantos problemas. Tanto/tan = atata Ej. Eso me gusta tanto. Eso es tan importante.

Cualquiera (pron.) = oricare Ej. ¿Cuál de los libros quieres? Cualquiera. Cualquier (adj.) = oricare Ej. Me puedes llamar por cualquier cosa.

Cada uno/a (pron.) = fiecare Ej. Cada uno de ellos conoce el tema. Cada (adj.) = fiecare Ej. Cada persona debe matricularse.

Otro/a/os/as = altul/a

Nu se combina niciodata cu UN/A

¿Me da otro cuaderno, por favor?

Los/las demás = restul, ceilalti/celelalte

Cierto/a/os/as = anumit/a, anumiti/e

EJERCICIOS:

¿Conoces las costumbres de los españoles a la hora de pagar en bares y en restaurantes? Intenta buscar la lógica del texto, completando con los indefinidos que siguen (algunas formas las necesitas varias veces):

Algo (2), los demás, unos cuantos, otro, varios, nadie, toda (2), cada uno (3), ningún, todo (4), cierta, otra, demasiado, cualquier, uno (2), otros (2), bastante, todos (2).

………… que ha consumido, pero ………………… extranjero que quiera relacionarse con

paga lo

En ………………. países, en los bares y restaurantes …………

españoles sin ……………… conflicto debe saber que, cuando un grupo de amigos, compañeros toma …………. en un bar, lo normal es que …………… pague lo de

………… supuesto, si se trata de comidas y no hay una invitación previa, …………… paga

…………… . Y que en sucesivas ocasiones, paguen ………….

. Por

…………… pero lo normal no es, como en ……………… países, que ………….

…………. pague lo que ha tomado, sino que se divida a partes iguales entre

………………… persona del grupo; no importa si …………… .

ha comido más que

……………

Cuando ………… …………. amigos salen para ir de copas o quizás cenar y luego

sitios, es bastante usual hacer un fondo: cada persona

cantidad de dinero y una lo guarda ………………… y se encarga lo que se consume. Si hay ………………. dinero y al final sobra,

Si no es …………… y falta, se

tomar …………. en …………

pone ……………… de pagar ……………

se reparte ………………. vez entre vuelve a poner dinero a partes iguales.

Estas tradiciones tienen algunas ventajas y algunos inconvenientes, como ……………….

costumbre, que nunca es buena ni mala del …………… largas cuentas para aclarar qué tiene que pagar ……………

: así que hay que evitar hacer

PRONOMBRES RELATIVOS

QUE (EL QUE, LA QUE, LOS QUE, LAS QUE) = care, ce (se construieste cu antecedent)

Ej. El chico que habla es mi hermano = Baiatul care vorbeste este fratele meu. Son pocas las cosas de las que me acuerdo. = Sunt putine lucrurile de care imi amintesc. El que puede echa la siesta = Cel care poate isi face siesta.

EL/LA CUAL, LOS/LAS CUALES = cel/cea/ce/cele care (se construieste cu antecedent; in multe cazuri este echivalent cu QUE)

Ej. Conozco a su hermano,el cual creo que es ahora estudiante = Il cunosc pe fratele lui, care cred ca este student acum Necesito un ejemlo sin el cual no puedo comprender. = Am nevoie de un exemplu fara de care nu pot intelege.

Atentie! QUE si EL CUAL nu sunt intotdeauna echivalente:

in subordonatele relative determinative cand relativul nu este precedat de prepozitie (se foloseste EL QUE) ej. Los libros que leo me gustan (gresit: …los cuales leo…) Aquí hay una ventana desde la cual se ve la ciudad

In pozitie initiala (se foloseste EL QUE) ej. El que busca, halla. (gresit: El cual…)

Cand subordonata relativa este intrerupta de o incidenta (se foloseste EL CUAL) Ej. Tenemos un profesor, el cual, aunque es muy simpático, no es competente. (Gresit: Tenemos un profesor, el que,…)

QUIEN/QUIENES = cine, care antecedent)

(echivalent cu EL QUE; ambele pot functiona fara

Ej. Trabajo con quien quiero = Lucrez cu cine vreu. Ellos son mis hijos a quienes tanto quiero = Ei sunt fiii mei pe care ii iubesc mult. (a los que) Quien lo dice se equivoca = Cel care spune asta greseste. (El que)

CUANTO/A/OS/AS = cat, cata, cati, cate;care, ce (poate avea ca antecedente pe TODO sau TANTO)

Ej. Me dice todo cuanto sabe = Imi spune tot ce/cat stie Puedes hacer tantas preguntas cuantas quieras = Poti sa pui cate intrebari vrei

CUYO/A/OS/AS = a/al/ai/ale carui,carei,caror, carora (are valoare posesiva si se acorda cu cuvantul careii urmeaza)

Ej. Esta es la madre cuyo hijo está aquí = Aceasta este mama al carei fiu este aici

(m, sg) (m,sg)

Compro las obras de este autor cuyas opiniones comparto = Cumpar operele acestui

EJERCICIOS:

(f, pl)

(f, pl)

autor ale carui opinii impartasesc.

Complete con el relativo apropiado:QUE, EL QUE, QUIEN, EL CUAL, CUYO:

1. A………… ganan se les concede una medalla

2. La película ….ponen en la tele, la conozco.

3. Los alumnos ……

4. Los alumnos, ……. estudian mucho, sacan buenas notas.

5. Siempre hago todo…

6. Es a el a …… quieren ver.

7. Estamos hablando de los chicos………. padres no acuden a la reunion.

estudian

mucho sacan buenas notas.

tu me dices.

8.

……… estan presentes, tienen que firmar.

9.

El escritor … libros me emocionan es Ernesto Sabato

10.

Este es el documento por………… pregunta el gjefe.

LECTURA

Lee el texto:

LA COCINA ESPAÑOLA

Podríamos hablar de “regiones” o de “rutas” en la cocina española:

En el norte destaca la cocina vasca (merluza del Cantábrico, bacalao a la vizcaina); la asturiana (fabada, sidra) y la gallega con sus magníficos mariscos. En los Pirineos, una gran cantidad de platos se prepara con la típica salsa chilindrones. La zona de Cataluña ofrece al turista su variedad de salsas, embutidos y el famoso pan con tomate. Si se quiere degustar la mundialmente conocida paella hay que poner rumbo a la zona del arroz: el Levante español. Y dirigirse al centro de España si se desea probar los exquisitos corderos asados en el horno de leña, los cochinillos o el tipico cocido madrileño.Para ser completo el festín hay que acompanar la comida con un buen vino, el excelente Ribera del Duero o el tinto de la Rioja. Al sur, Andalucía invita a degustar su exquisito jamón de Jabugo (Huelva), el gazpacho andaluz, las aceitunas verdes, el pescado frito, el ”fino” de Jerez y los langostinos de Huelva

VOCABULARIO:

España, ayer y hoy Itinerario de cultura y civilización SGEL 2001

Destacar = a evidentia Fabada = mancare de fasole (fabas = fasole, in Asturias) Salsa chilindrones = sos tipic zonei Aragon, Navarra, la Rioja, care se prepara din carne de miel sau pui, ardei, rosii, ceapa, usturoi Sidra = bautura din cidru Exquisito = rafinat, fin, select Vino tinto = vin rosu Fino = varietate de vin sec (15-17 grade)

EL BAR LA CASA DE TODOS

El templo de nuestras relaciones es el bar. En el cómputo vital de los españoles debería incluirse, junto con el tiempo que dedicamos a trabajar, comer o dormir, el que permanecemos en los bares. Son el centro de reunión con los amigos para jugar la partida de cartas o al dominó, para tomar unas tapas, para charlar un rato, para ver un partido de fútbol o simplemente para hacer un alto en nuestras obligaciones diarias. Son por así decirlo, epicentros de la socialización. En el bar nunca falta la "caja tonta" o televisión, con un volumen que suele superar con mucho los decibelios tolerables por el oído humano, que pugna por imponerse a la estridencia de la imprescindible máquina tragaperras (los españoles somos los europeos que más gastamos en loterías, quinielas, lotos y demás juegos de azar). En el bar el suelo debe estar cubierto de preferentemente de servilletas usadas aunque tampoco es descartable encontrar otros objetos como huesos de aceitunas, colillas o conchas. Todo bar que se precie debe incorporar este elemento a su decoración. Si no lo encontramos en un bar es una de dos, no es recomendable o no estamos en España.

VOCABULARIO

Computo= calcul Charlar= a sporovai Un rato= un timp Caja= cutie Oido= auz Hacer un alto= a face o pauza Maquinas tragaperras= masini de jocuri mecanice Juegos de azar= jocuri de noroc Suelo= podea Huesos= samburi Colillas= chistoace Conchas= coji

Con la ayuda del vocabulario traduce estas recetas de cocina española:

Tortilla de patatas – se cortan las patatas, se pica una cebolla y se frien en aceite de oliva. En una fuente se baten los huevos con un poco de sal y se añaden las patatas fritas. Se echan en la sartén para dorarse y, para terminar, se vuelve la tortilla.

Paella – Se prepara con arroz, azafrán que le da su color amarillo, pollo, cerdo, mariscos, judías, guisantes y pimientos.

Turrón (el dulce típico de la Navidad española) – Con la ayuda de la batidora se tritura muy bien un kilo de almendras tostadas. Se pone el agua a calentar, se vierte el azúcar(un kilo) poco a poco. Se añade canela y la ralladura de un limón. Se remueve todo muy bien.

A continuación, se pone la pasta resultante en un molde y se deja reposar de 5 a 7 horas. Se sirve con canela en polvo.

.

.

VAMOS A PRACTICAR:

1. Enumera cateva tipuri de mancaruri specifice romanesti si numeste ingredientele din care se prepara.

REPASO GRAMATICAL LECCIONES 1-5

Utiliza la forma correspondiente del presente de indicativo:

1.

La gente (aprovechar) ……………… el buen tiempo y (ir)

al parque para

pasear.

2. ¿Cómo te (sentir) …………………….? ¿(Estar,tú) ……………… mejor?

3. Siempre (salir, yo)……………………. de compras cuando (volver) …………… del trabajo.

4. El vestido (ser)………………… precioso pero no (caber, yo) ……………en él.

5. Cuando (empezar,ella) ………………… a hablar, todos la (escuchar) …….…… con atención.

6. No (ver, yo)………………

7. Primero se (vestir,ellos) ………………y, después (desayunar)………………….

8. No lo (conocer, yo)………………… bien y por eso no (confiar)……………… en él.

9. La profesora nos (dar)………………

por qué (querer,tú)……………… tanto hacer esto.

buenas notas si (saber, nosotros) ……

las respuestas correctas.

10. Siempre (pedir, Uds) ………………… paella cuando (tener, Usd.) …… hambre.

Completa con la forma comparativa/ superlativa adecuada:

1. Este producto es…………

malo ………… nadie lo compra.