Sunteți pe pagina 1din 9

Perei din zidrie: Armat, complex, mixta

Cuprins 1) Perei din zidrie mixt; 2) Perei din zidrie armat; 3) Perei din zidrie complex; 4) Msuri de TSM i PSI la lucrrile de zidrie.
MEMORIU EXPLICATIV Tema proiectului pentru dobandirea competentelor profesionale este Pereti din zidarie: mixta, armata, complexa. Proiectul este structurat in patru capitole. Primul capitol prezinta variantele de pereti din zidarie mixta: -zidarie mixta, la care materialele conlucreaza la preluarea incarcarilor; -zidarie cu structura mixta, la care unele din materiale preia incarcarile, celelalte imbunatatind rezistenta termica, comportarea la umiditate, aspectul. Sunt trecute de asemenea regulile ce trebuie respectate la executarea zidariei mixte. In capitolul doi sunt descrise zidariile armate, se prezinta pozitiia armaturilor, tipurile de bare din otel-beton precum si regulile tehnologice specifice. Capitolul trei descrie zidaria complexa. Zidarie complexa este zidaria intarita de sistemul de legaturi verticale (stalpisori) si orizontale (centuri), care ii sporesc capacitatea de rezistenta. Tot in acest capitol este descrisa tehnologia de executie a stalpisorilor si centurilor. In capitolul patru sunt enumerate masurile de tehnica a securitatii muncii si de paza si stingere a incendiilor.

Pereti din zidarie: Mixta, Armata, Complexa Pereti din zidarie mixta Zidariile mixte sunt realizate din mai multe materiale, in scopul imbunatatirii anumitor calitatii ale ansamblului, se pot realize in doua variante : -zidarii mixte, la care materialele conlucreaza la prelucrarea incarcaturilor; -zidarii cu structura mixta, la care unul din materiale preia incarcarile, celelalte imbunatatind rezistenta termica, comportarea la umiditate, aspectul, etc.

Zidariile mixte se utilizeaza la peretii de subsol si de fatada. Aceste zidarii se pot realize din : zidarie de caramida si beton turnat monolit, zidarie de piatra si beton monolit, zidarie de piatra si zidarie de caramida, zidarie de caramida obtinuta si beton cellular autoclavizat. La relizarea zidariei mixte se respecta urmatoarele reguli tehnologice: -la 4-6 asize se scot caramizi asezate transversal, pentru realizarea legaturii dintre cele doua materiale, sau se dispun agrafe metalice; -in cazul utilizarii betonului monolit, acesta se toarna in straturi successive avand inaltimea a trei sau patru randuri de caramida sau blocuri de piatra, tinandu-se seama de pauza tehnologica necesara intaririi

mortarului din zidarie; in caz contrar exista pericolul prabusirii zidariei, datorita impingerii date de beton; -la turnarea betonului trebuie realizata o buna compactare a acestuia cu mijloace manuale (vergele de beton-otel, sipci etc.); -cand peretele se realizeaza cu structura mixta alcatuita din doua tipuri de zidarii, legatura dintre acestea se asigura cu agrafe din otel-beton dispuse la 4-6 asize, iar la maximum 60 cm, in rosturile orixontale continue. Zidaria mixta folosita la realizarea peretilor exteriori ai subsolurilor este alcatuita la exterior dintr-un perete de beton, iar la interior din zidarie de caramida asezata in lung cu rosturile tesute la fiecare rand.

Zidariile cu structuri mixte se folosesc la peretii din blocuri mici de beton cu aggregate usoare sau de beton cellular autoclavizat, pentru a le mari rezistenta la intemperii si a le imbinatati comportarea higrotermica. La realizarea acestor tipuri de zidarii se parcurg urmatoarele etape : -se executa zidaria din blocuri mici de beton, respectand tehnologia respectiva; -se dispun agrafe din otel-beton inglobate in mortar de ciment la 6080 cm distanta, in rosturile zidariei din blocuri mici, cand stratul de protectie este fixat cu agrafe metalice; -se executa locasuri (cu dalta ascutita sau cu burghiul), in care se introduce dibluri de lemn fixate cu mortar, cand stratul de protectie se fixeaza cu suruburi; diblurile se dispun cu fibrele lemnului perpendicular pe lungimea surubului; -se realizeaza stratul de protectie din foi de azbociment ondulat, dispuse cu ondulele pe verticala si fixate cu suruburi prevazute cu capacele de protectie sau din zidarie de caramida plina, in care se inglobeaza, pe masura executiei, agrafele din beton-otel lasate din zidaria de blocuri mici. La executarea peretilor din zidarie mixta se vor respecta si regulile tehnologice privind realizarea zidariei simple, respectiv a celei armate. Pereti din zidarie armata Zidariile armate sunt acele zidarii in masa carora este inglobata o armature de otel care trebuie sa reziste impreuna cu zidaria la actiunea diferitelor solicitari; zidaria si armatura trebuie astfel legate intre ele, incat sa se asigure o conlucrarea lor la prelucrarea eforturilor.

Zidariile armate pot fi realizate cu armare transversala sau longitudinala. La zidariile cu armare transversala, armatura sub forma de bare sau de plase sudate se dispune in rosturile orizontale in urmatoarele pozotii : -la colturile, ramificatiile si intersectiile zidurilor exterioare si interioare, atunci cand nu sunt prevazuti stalpisori de beton armat; -sub ferestre, la doua assize dedesubtul golului; -la plinurile dintre ferestre, care nu sunt legate cu peretii perpendiculari de rigidizare si in care nu se dispun stalpisori de beton armat. Pentru armare se folosesc bare din otel-beton OB 37; in mod obisnuit cu diametrul de 2-6/60 cm. Lungimea pe orizontala a zonelor de armare se se limiteaza la 1,00 m de fiecare parte a coltului sau ramificatiei sau pana la marginea golului, cand acesta este situate mai aproape de 1,00 m de colt sau ramificatie. La realizarea zidariei armate se respecta urmatoarele reguli tehnologice specifice: -mortarul utilizat are marca minimum M50, in incaperi cu umiditatea relative a aerului scazuta, si minimum M100, in incaperi cu umiditatea relative a aerului ridicata; -zidaria armata se executa respectand aceleasi reguli ca si la zidaria simpla, de caramida, cu deosebire ca in rosturile zidariei, pe masura executarii acesteia, se monteaza armatura din otel-beton la intervale de inaltime de maximum cinci randuri de caramida, respectiv 40 cm; -armaturile se dispun in treimile exterioare ale grosimii zidului, cu o acoperire laterala de minimum 4 cm; -la intersectiile zidurilor armatura se monteaza prin alternare. Armatura sub forma de bare sau plase sudate se dispune in rosturile orizontale, la maximum cinci randuri de caramida. Grosimea randurilor in care se prevad armaturile transversale, in forma de gratar, va fie gala cu diametrele a doua bare care se incruciseaza plus 4 mm. Zidariile cu armare longitudinala, la care barele din otel-beton sunt dispuse in rostuile verticale si legate cu etrieri dispusi in rosturile orizontale, se folosesc relative rar, deoarece sistemul complica mult executarea zidariei, sporeste consumul de manopera si durata de executie; se poate totusi aplica cu caracter local, in special la stalpii din izdarie sau la plinurile de zidarie dintre doua goluri de usi sau ferestre vecine, unde aria sectiunii transversale a plinului rezulta de dimensiuni reduse. La executarea zidariei armate se acorda o atentie deosebita pozitionarii corecte a barelor de armature si realizarii grosimii necesare a mortarului de acoperire a armaturii in rosturile orizontale.

Pereti din zidarie complexa Zidaria complexa este zidaria intarita, la intervale determinate prin calcul sau consecutive, de sistemu le legaturi verticale si orizontale formate din stalpisori de beton armat si plansee prvazute cu centuri, care ii spoesc capacitatea de rezistenta. Stalpisorii se dispun in functie de gradul de seismicitate al zonei in care se realizeaza, in diferite puncte caracteristice ale cladirii, cum sunt: colturile tronsonului, intranduri la logii, capetele diafragmelor de zidarie puternic soilicitate, colturile, ramificatiile si incrucisarile de ziduri, marginile varticale ale golurilor de dimensiuni mari, plinurile inguste dintre goluri de usi si ferestre apropiate etc. Tehnologia de executie a stalpisorilor este urmatoarea: -se traseaza stalpi odata cu trasarea zidariei; -se executa zidaria lasandu-se nezidite spatiile in care vor fi turnati stalpisorii; -se monteaza bare de otel-beton in rosturile orizontale, pentru a se asigura legatura dintre stalpisori si zidarie, pe masura ce se ridica zidaria, inglobandu-le in mortar marca M50, obtinut cand este cazul prin imbogatiea locala a dozajului de ciment; -se lasa neumplute cu mortar pe o adancime de aproximativ 2 cm rosturile zidariei pe fetele commune cu stalpisorii, pentru a se asigura o legatura mai buna prin patrunderea betonului in rosturi; -se monteaza barele verticale de armature si etrierii cand armature stalpisorilor se realizeaza din carcase prefabricate, acestea se vor monta inainte de executarea zidariei, legandu-le de mustatile nivelului inferior; -se cofreaza stalpisorii cu panouri de inventar numai pe fetele libere, deoarece pe celelalte fete, drept cofraj serveste chiar zidaria; -se lasa ferestre de curatire ca la stalpii obisnuiti, la baza stalpisorilor, in cofraj; -se curata baza si se uda bine zidaria adiacenta si cofrajul, inainte de turnarea stalpisorilor; -se toarna betonul in straturi cu inaltime de aproximativ 1m si se indeasa cu vergele sau sipci, asigurandu-se umplerea completa a cofrajului. Se interzice folosirea vibratoarelor sau baterea cofrajelor cu ciocanul de lemn, intrucat socurile si vibratiile distrug aderenta dinte caramizi si mortar. Acolo unde grosimea peretilor permite, este necesar a se realiza izolarea termica a stalpisorilor din peretii de fatada, prin placarea lor spre exterior.

Centurile se realizeaza intotdeauna din beton armat monolit si sunt continue pe toti peretii portanti si de rigidizare, in dreptul planseului fiecarui nivel. Betonarea si armarea centurilor se executa cu deosebita grja, in special la cladirile cu plansee din elemente prefabricate de tipu fasiilor , intrucat aceste fasii nu pot forma singure un element orizontal rigid si rezistent, care sa asigure o buna comportare a cladirii la incarcarile orizontale produse de vant sau de cutremur sau la solicitarile produse de unele tasari inegale sau accidente ale terenului. Din punct de vedere tehnologic, centurile se pot realiza : -o data cu executia planseelor, in cazul celor monolite; -ulterior montarii planseelor, in cazul celor prefabricate. La cofrare, armare, betonare, vibrarea betonului, protectia betonului in timpul intaririi, si decofrarea centurilor planseelor monolite, se respecta reguli tehnologice ca si realizarea acestor tipuri de plansee. La realizarea centurilor planseelor prefabricate se parcurg urmatoarele etape: -se dispun armaturile orizontale din centuri si eventuali etrieri, dupa montarea planseelor, respectand datele din proiect si asigurand petrecerea minima a barelor in camp curent, la colturi, ramificatii si intersectii, precum si legatura acestora cu mstatile de armatura scoase din plansee; -se curate zona respectiva si se uda bine elementele adiacente , inainte de turnarea betonului; -se betoneaza centurile cu beton de clasa minima Bc 20, preparat cu aggregate marunte, avand invedere spatiul redus in care se toarna betonul; -se compacteaza cu atenti betonul , astfel incat sa patrunda bine printre barele de armature din centuri, care sunt intr-un numar relative mare; -se protejeaza betonul in timpul intaririi, respectand tehnologia obisnuita; In mod curent centurile planseelor prefabricate se realizeaza in grosimea acestora nu apar necesare cofraje. In zone cu grad mare de seismicitate, la planseele prefabricate, se realizeaza subcenturi, care se executa inainte de montarea elementelor prefabricate.

MASURI DE TEHNICA A SECURITATII MUNCII LA EXECUTAREA LUCRARILOR DE ZIDARIE

Masurile cu firul cu plumb si verificarea zidurilor trebuie executate fara ca muncitorul sa se aplece in afara, intrucat ar putea cadea peste zidul proaspat executat. Toate sculele si dispozitivele manuale trebuie sa fie in buna stare si sa corespunda modului si conditiilor de executiea ale lucrarii respective Sculele trebuie sa fie corect fixate in manere, iar suprafetele lor active sa fie netede si fara aschie. Nu trebuie folosite scule defecte sau deformate. La transportarea obiecelor si a sculelor ascutite, taiusul lor trebuie sa fie protejat cu invelitori sau teci corespunzatoare. In timpul lucrului este interzis a se tine in pozitia cu ascutisul spre sine, ele trebuie asezate astfel incat san nu poata cadea. Zidaria fiecarei portiuni verticale a peretilor se executa astfel incat nivelul ei dupa fiecare ridicare a schelei sa fie cu circa 15 cm mai sus decat podina de lucru. De asemenea, este necesar ca zidarii sa cunoasca regulile de tehnica a securitatii muncii pentru toate operatiile privind transportul materialelor, deservirea macaralelor care ridica materialele, legarea materialelelor si a containerelor la carligul macaralelor, intretinerea utilajelor etc.

Bibliografie
Utilajul si tehnologia lucrarilor de constructii

Manual pentru clasa a-IX-a si a-X-a, licee industriale cu profil de constructii Autori: -Ing. Ilie Davidescu -Ing. Constantin Rosoga Tehnologia lucrarilor de constructii si instalatii Manual pentru clasa a-IX-a, licee industriale cu profil de constructii Autori: -Ing. Ilie Davidescu -Ing. Constantin Rosoga Editura didactica si pedagogica Bucuresti, 1987 Utilajul si tehnologia structurilor de constructii Manual pentru clasa a-XII-a, licee industriale cu profil de constructii Autori: -Prof. Anatolie Mihul -Ing. Eugen Pamfil -Ing. Stefan Carlan Editura didactica si pedagogica Bucuresti, 1989

Colegiul Tehnic Ion Mincu

Proiect pentre dobandirea competentelor profesionale

ndrumtor: Prof. ing. Cornelia Drinceanu

Elev: Constantin Mateoiu Anul III A prof.

-2005-