Sunteți pe pagina 1din 108

,Matricea Energetica aplica principiile fizicii cuantice in domeniul sanatatii, fiind o abordare unica, dar extrem de eficienta.

Aceasta tehnica reprezinta esenta medicinii energetice." -C. Norman Shealy, preedinte a! Seminarului Absolventilor Universitapi Holos, preedinte fondator al Asociatiei Americane de Medicina Holistica i autor al carj;ii Viata dinco/o de uarsta de 100 de ani

' I
)

NERGETICA

MATRICEA

MATRICEA_ ENERGETICA
TIINTA I ARTA TRANSFORMARII

Richard Bartlett

Traducerea din limbo englez6:


Cristian HANU

ADEVAR

DIVIN

Braov, 201 0

Editura ADEV A R DIVIN Bra ov, Str. Zizinului, nr. 48, parter, ap. 7, cod 500414, O.P. 12 Mobil: 0722. 148.983 sau 072 7.275.877; Telefon I Fax: 0268.324.970 sau 0368.462.076 E-mail: contact@divin.ro sau contact@secretul.tv Pe site-ul editurii gasiti i alte carti pentru suflet :
www.divin.ro

Site: www.secretul.tv Yahoo! Group: adevardivin


Copyright 2009 Editura ADEVAR DIVIN. Originally published as "Matrix Energetics: The Science and Art of Transformation", by Richard Bartlett. Originally published in 2007 by Atria Books I Beyond Words, a Division of Simon & Schuster, Inc. Copyright 2007 by Richard Bartlett. Toate drepturile asupra prezentei editii In limba romana apartin In exclusivitate Editurii ADEV AR DIVIN.

Aceastii carte nu ar ji putut apiireaflirii sprijinul constant, iubirea Ji dedicafia plinii de riibdare a sofiei mele, Cynthia Bartlett. De aceea, fi dedic ei aceastii carte, cu toatii recunoJtinfa.

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei BARTLETT, RICHARD Matricea energetidi: tiinta i arta transformarii I Richard
Bartlett; ed.: Catalin Parfene; trad.: Cristian Hanu; cuvant lnainte: William A. Tiller. - Bra ov: Adevar Divin, 2010 ISBN 9 7 8-606-8080-2 7 - 7 I. Parfene, Catalin (ed.) II. Hanu, Cristian (trad.) Ill. Tiller, William A. (pref.) 133.5

Editor: Catalin PARFENE Tehnoredactare: Marius MIHUTOIU Copertii: Catalin DAVID Corecturii: Elena MALNAI

Tipar: S.C. Gridsolo Print Company S.R.L. Tel. I Fax: 0268.313.355 I www.gsprint.ro

I'

I))]

Gandirea Iibera a fost dintotdeauna principiul funda- mental care a stat Ia baza viziunii editoriale a editurii Beyond Words, inca de cand aceasta i-a inceput activi- tatea publicistica. Fara potentialul imprevizibil a! mintii noastre, putine ide m i odalitati de gandire originale s-ar putea na te din vechile paradigme. Metodelt eehnicile predate de dr. Richard Bartlett ill cartea Matricea Energetidi, sustinute de teoriile dr. William A. Tiller din prefata lucrarii, reprezinta o fuziune inspirata lntre gandirea Iibera, arta tiinta, sau altfel spus, lntre imaginatie legile concrete ale manifestarii. Iti multumim ca ai ales sa cite ti aceasta cartie ti dorim sate bucuri de Matrice!
- Cynthia Black, editor-ef

Cuvant lnainte Prefata Multumiri Partea I Na terea Matricei Energetice Orientarea catre problemele de sanatate
"22 Solutii , nu probleme
O;.t

IX XVII XXI

3 17 25 55 67

0 transformare tiintifica a realitatii Invata sa te focalizezi asupra solutiei, nu asupra problemei

Partea a II-a Cel e doua puncte pe i Arhetipurile Calatoria In timr p ealitatile paralele 91 129 141 159 Intrebari puse frecvent 177

Experiente din timpul seminarelor pe tema Matricei Energetice 153

''

ceasta cmte este uluitoare, remarcabilta ransformatoare. Personal, am citit-o cu cea mai mare placere. Cartea s-ar fi putut numi foarte bine: Calea Jamanului din zilele noastre, sau Alchimia structuralii a transformiirii oamenilor, filra a-i pierde cu nimic autenticitatea. Dr. Richard Ba1tlett este fara doap roate un facator de miracole. In cartea Matricea Energeticii, el descrie un principiu esential care opereaza in naturc aare ne pennite sa fim cocreatorii propriei noastre realitati , indiferent daca suntem sau nu con tienti de acest lucru. In dimensiunile superioare subtile ale realitatii, viata s-a straduit din rasputeri sa il ajute pe dr. Bartlett, pe care 1-a binecuvi'mtat cu daruri neobi nuite, ce nu apartin dimensiunii noastre. El a venit In dimensiunea noastra terestra, anume In aceasta epoca, tocmai pentru a materializa aceste daruri ale transf01marii umane, lnvatandu-ne astfel cn aoi putem face Ia fel. Dr. Bartlett incepe prin a ilustra dificultatile celor care merg de Ia un medic Ia altul in incercarea de a-i vindeca diferite afeqiuni incerte, pe care le-au diagnosticat singuri, baziindu-se pe propride lor presupuneri. Principiul psihofiziologic opereaza in toti pacientii, facandu-i sa amestece simptomele piina Ia crearea unei stari de confuzie din care cu greu mai pot ie i. Dr. Bartlett evita abordarea specifica multor medici, carei i trateaza pacientii pomind de Ia un cadru teoretic al problemelor care au solutii bine stabilite. Abordarea lui este diferita, fiind specifica mai degraba mecanicii cuantice. Astfel, el pome te de Ia premisa existentei unui set de solutii posibille asa pacientul sa li foloseasca imaginatis aa aleaga singur solutia dorita. Dr. Bartlett porne te de Ia premisa potrivit careia chiar daca problemele descrise nu sunt corecte, solutiile propusv eizualizate de pacient
IX

Ill
Matricea Ene1 geticii Cuviint inainte

pot genera reactii nea teptate, actionand pe un nivel al realitatii pe care nici pacientul, nici medicul nu 1-au anticipag t enerand o schimbare structurala in corpul fizic, care 'incepe (adeseori pentru prima oara) sa funqioneze corect. Conceptul de , Matrice Energetica" este preluat din cartile de medicina energetica ale lui James Oschman, care s-a inspirat el 'insui din lucrarile lui Alfred Pischinger, autorul cartii Matricea $i echilibrarea ei: .fundamentele unei teorii medicale holistice. In lucrarile lui Pischinge O r schman, conceptul este folosit insa doar cu referire Ia nivelul electric atomic I molecular al realitatii fizice. Premisa de Ia care pome te dr. Bartlett este mult mai profunda. El crede ca, 'in esenta, noi suntem alcatuiti din lumina din informatie, ceea ce 'inseamna ca ne putem transfonna cu ajutorul intentiei noastre focalizate. Din acest punct de vedere, Matricea Energetica reprezinta un arhetip, care le permite terapeutilor sa intre - prin puterea intentiei - 'intr-un raport energetic cu pacientii lor, pe care ii ajuta astfel sa patrunda 'in ceea ce culturileamanice numesc ,spatiul sacru", in care au libertatea de a manifesta un rezultat diferit al starii lor de sanatate fizica. Exista numeroase datetiintifice care sustin teoria Matricei Energetice, dar acestea nu trebuie neaparat sa fie cunoscute pentru a obtine rezultatele dorite, atat timp cat schimbareaa teptata este vizualizata !impede, printr-o vointa putemic'a intr-o stare emotionala focalizats austinuta. Pentru a trezm i ai mult interesul cititorului fata de acest domeniu al medicinii viitorului, adori sa 'imi prezint propria viziune referitoare Ia felul in care aqioneaza Matricea Energetica. Aa cum arata Figura 1, orice interaqiune umana se petrece pe cinci paliere distincte. Componentele principale in acest caz sunt ,Starea de Simetrie Electromagnetica" 'in care se petrece interaqiune, a Universul Invizibil". Toti pacientii care au lucrat direct cu dr. Bartlett tiu ca fortele invizibile se manifesta cu putere prin acesta in lumea noastra vizibila. Propriile mele cercetari 'in domeniul tiintei psihoenergetice (alaturi de cele ale colegilor mei) m-au condus Ia concluzia ca exista un al doilea nivel al realitatii fizice, care poate fi sau nu Ia unison cu nivelul obi nuit a! acestei realitati (dimensiunea
X

I
Figura I

Starea de Simetrie . _ Electromagnetlca

Noi putem influen(a toate fonnele biologice vii din jurul nostru prin emisiile biociimpului nostru prin informa(iile pe care le transporta acestea, indiferent daca suntem con tien(i sau nu de acest lucru.

electrica atomic I moleculara), pe care il cunoa tem cu totii pe nivelul nostru con tient. Nivelul magnetic a! realitatii fizice opereaza cu viteze superluminice in vidul existent intre particulele electrice fundamentale din care sunt alcatuiti atomii. Acest nivel nu este cunoscut in momentul de fata decat de subcon tientul nostru. Proprietatile materialelor fizice animate sau neanimate pot fi descrise cu aproximatie printro ecuatie matematica simpla: Q(t) = Q.(t) + a.e;/tJQ,/t) Unde Q(t) reprezinta marimea totala a proprietatii materiale considerate; Qc(t) reprezinta contributia nivelului electric atomic I molecular; Qm(t) reprezinta contributia nivelului magnetic informational ondulatoriu; iar O.eJI reprezinta coeficientul de cuplare efectiva intre cele doua nivele ale materiei. In s!ar it, t reprezinta timpul. Cercetarile noastre au aratat ca fizica traditionala a materialelor nu este valabila decat atunci cand a.e.u este neglijabil ,aa cum se intampla pe nivelul realitatii noastre obi nuite. In acest caz, eel de-al doilea termen al ecuatiei dispare, iar intentia umana nu poate influenta in mod semnificativ realitatea fizica, Ia baza
XI

Matricea Energeticii

Cuvant inainte

direia stau doar ecuatiile lui Maxwell referitoare Ia campul electromagnetic. Pe de alta parte, daca in spatiu este prezent un camp de con tiinta suficient de putemic, O.eff cre te, astfel !neat cele doua nivele ale realitatii se cupleaza, iar starea de simetrie electromagnetica a spatiului se amplifica. Avem astfel de-a face cu o energie Iibera termodinamica superioara per unitatea de volum, care poate opera asupra unui sistem cu o stare de simetrie electromagnetica inferioara (In care O.eff = 0). Altfel spus, inten{ia umana poate influenfa in mod semnificativ fizica in acest spafiu dublu. Cercetarile noastre au aratat de asemenea ca sistemul de meridiane I chakra-e specific acupuncturii exista In aceasta stare superioara de simetrie electromagnetica, ceea ce face ca intentia umana focalizata sustinuta , canalizata prin intermediul acestui sistem, sa poata genera transformari uimitoare, deopotriva In interioru in l exteriorul corpului. Unnatoarea imagine pe care doresc sa ti-o propun pentru a lntelege mai bine cum functioneaza Matricea Energetica reprezinta ipoteza mea de lucru referitoare la o fiinta umana in totalitatea ei. Imaginea apare in Figura 2i trebuie vizualizata ca o suita de sfere concentrice. Sfera exterioara este alcatuita din lnveli ul corporal fizic pe care ni-l asumam atunci cand ne na tem In aceasta dimensiune spatio-temporalc aare are doua straturi. Atunci cand murim, ie ind astfel din dimensiunea experientei fizice, noi renuntam Ia acest i'nveli. Eu numesc acest nivel: ,Sinele personalitatii". Aa cum spuneam, aceasta sfera este alcatuita din doua straturi: unul exterior, alcatuit din atomi molecule i'ncarcate electric u,nul interior, magnetic, ondulatorii u nformational. Sfera intermediara reprezinta ,Sinele sufletului nostru" este alcatuita dintr-o substanta emotionala o substanta mentala. In interiorul acesteia se ascunde substanta spirituala care reprezinta sufletul nostru, eel care evolueaza. Substanta care corespunde coeficientului O.eu din ecuatia de mai sus provine din sfera emotionala. Sfera centrala din Figura 2 este numita ,Sinele Superior", , Sinele Divin" sau ,Sinele Sursa". Aa cum stratul exterior al Sinelui Personalitatii este influentat eel putin de cele patru forte fundamentale acceptate (gravitatia,
XII

EMOTIOJY. r::;<t:<{:; .-

:?-P.. MEN(. ' .<! <.4


<:;

xv

x_\...t INF1? ""'


SINELE SUPERIOR (SPIRITUL)

,<. '

lo-?

SUFLElV\.- I\1 LUL PP.. \)

1\tiiiELUL iR'C.\

Figura 2
Viziunea mea metaforicii referitoare Ia fiinta umanii in totalitatea ei.

electromagnetismul, forta nucleara ,tare" forta nucleara ,slaba"), fiecare din celelalte straturi este guvernat probabil de tot atatea energii diferite, pe care tiinta actuala nu le-a descoperit inca. Jocul diferitelor energii este implicat astfel in functionarea tuturor sistemelor vii. Fiecare din aceste tipuri diferite de energie poate fi conceput ca un termen al unei matrice matematice mai ample. Din acest punct de vedere, conceptul de Matrice Energetica reprezinta o metafora extrem de utila pentru descrierea acestui sistem, tot ceea ce poate fi imaginat putand fi creat In ultima instanta In cadrul acestui simulator cu zece dimensiuni ilustrat in reprezentarea schematica din Figura 3 . Se considera ca intentia umana tine de domeniul spiritului (cea de-a 11-a dimensiune, cea creatoarea )pare in simulator ca un tipar informational specific de pe nivelul mental. Acest tipar informational este emis prin intermediul retelei nodale a mintii activeaza calitatea corespondenta din sfera emotionala, care
XIII

Matricea Energeticii

Cuv(mt inainte

amplificii aeg din ecuatia de mai sus, imprimand astfel un tipar infonnational corespondent In sfera ondulatorie magneticii (care corespunde sferei fizice din Figura 3). La randul lui, acesta modificii Qm,pe care ll pune de acord cu intentia de la care a pomit totul. In acest fel, simu latorul poate crea orice, materializand in sfera spatio-temporalii (spatiul fizic din Figura 3) intentia manifestatii initial In sfera mentaHi. Revenind Ia Figura 1, toate cele cinci contributii ondulatorii,
Figura 3
Spiritual 0 reprezentare a cadru lui Mental nostru de referinta, cu un spatiu dublu situat In centru. Daca pomim de I a premisa ca acest spatiu dub lu reprezinta un spatiu cu patru dimensiuni, lntreaga reprezentare multidimen sionalii devine un spatiu cu ap t dimensiuni. Pe de alta parte, daca pomim de Ia premisa ca spat iul dublu din centru reprezinta un membru unic al spat iului cu opt dimensiuni, cadrul de referinta devine un spatiu cu 11 dimensiuni. infonnationale

manipulare rationalii a energiiloi rnfonnatiilor, lntr-o manierii ordonatii care corespunde modelului siiu teoretic referitor Ia realitate. Ce-i drept, acest model depii e te cu mult actuala paradigmii acceptatii. Chiar dacii nu am tine cont de acest model teoretic, dr. Bartlett reprezintii un canal atat de bine acordat pentru manifestarea lumii invizibile In lumea noastrii vizibilii !neat genereazii, impreunii cu pacientii siii, campurile necesare de energie din diferitele dimensiuni ale realitiitii care permit restabilirea echilibrulu si tiirii de siiniitate a pacientului. Atat timp cat e p lacientii siii pot face acest lucru, cu siguranta iiltii il pot face. Specia umanii evolueazii de la con tiinta dimensiunii spatiotemporale ciitre cea a frecventelor (spatiul fizic conjugat). Pe acest nivel, distanta timpul nu ne mai pot limita perceptiile. Acest lucru este perfect ilustrat de Matricea Energetidi. De aceea, recomand cu ciildurii aceastii carte tuturor cititorilor interesati!
- William A. Tiller, Ph.D. Profesor emerit Ia Universitatea Stanford

magnetice reprezintii vectori, ceea ce face ca fiecare vector informational sii interaqioneze cu ceilalti, In perechi, generand rezultatul final reprezentat de ecuatie. Spre exemplu, gradul de acordare a terapeutului cu pacientul siiu poate modifica magnitudinea relatiei terapeut I pacient de la valoarea zero panii la o valoare maximalii pozitivii sau panii la o valoare minimalii negativii, prin simpla modificare a rezonantei dintre cei doi. Pentru a complicm a ai mult lucrurile, nu trebuie sii uitiim de acordajele dintre cele trei aspecte ale sinelui unei fiinte umane In totalitatea ei, ilustrate in Figura 2. In concluzie, ceea ce pare a fi miraculos in tratamentele vindeciitoare ale doctorului Bartlett nu reprezintii altceva decat o
XIV XV

'I

iecare noua generatie a comunitatii umane a fost inspirata detiinta epocii sale. Principiile pe care nu l e intelegem intotdeauna, dar pe care le recunoa tem intuitiv ca fiind adevarate, ne remodeleaza modul de a gandii,mplicit experienta noastra referitoare Ia lumea exterioara Ia ceea ce dorim sa facem in aceasta. In epoca lui Galilei, ideea ca centrul Universului nostru este Soarele n,u Pamantul, aproape ca 1-a costat viata pe savant. In cele d in urma, Galilei i-a pastrat viata, dar a fost redus Ia tacere i si lit saii petreaca restul vietii In anoni mat. Chiar aa, descoperi rile sale au schimbat modul de a gandi al umanitatii relatia noastra cu lumea exterioara. Astfel de descoperiri ne transforma pe toti, indiferent daca suntem specializati in domeniul tiintific sau nu. Mai mu lt, de mul te ori aceste descoperiri se dovedesc de-a dreptul dramatice. Marii reprezentanti aitiintei care ne influenteaza pe toti la ora actuala sunt Ia fel de revolutionari cum au fost pe vremea lui Galilei. Ei pot fi considerati chiar mai revolutionari decat acesta, intrucat ne modifica nu doar perspectiva asupra lumii exterioare, ci maniera in care operam in cadrul acesteia. Fizica modema se bazeaza pe idei care ne stimuleazn ae inspira imaginatia in cele mai uimitoare modalitati. Cei mai multi dintre oameni nu cunosc suficienta matematica superioara pentru a explica aceste ideia a cum ar face-o un fizician, dar acest lucru nu diminueaza cu nimic impactul pe care 11 arie inta asupra con tiintei noastre creatoare. Principalele concepte ale fizicii cuantice ne invata ca noi suntem una cu Universuc la suntem inextricabil conectati intre noi pri ntr-o energie misterioasa numita Campul de Energie al Punctulu i Zero. Acest camp energetic reprezinta un ocean de particu le virtuale ce exista pretutindeni in Univers. Daca am putea aduce aceste particule Ia o temperatura cat mai apropiata de zero
XVII

Matricea Ene1geticii

Preja{ii

absolut, conform postulatelor lui Newton, In punctul respectiv nu ar mai exista energie. Spre imensa surpriza a oamenilor de t chiar In acest a a-numit Punct Zero exista inca o cantitate enorma de energie. Unii savanti au mers chiar pana acolo !neat au numit aceasta energie: Mintea lui Dumnezeu. Din perspectiva mea, aceasta energie amintqte mult de ,Forta" mistica din filmele lu i George Lucas, Star Wars. Renumitul fizician John Wheeler a definit aceasta energie: ,Un software semnificativ, despre care nimeni nu tie unde este localizat." Astfel de ide d iescoperiri au modificat profund conceptia actuala referitoare !a umanitate Ia importanta noastra In cadrul mai larg al Universul ui. Fizica cuantica nu rn-a preocupat niciodata ill mod deosebit, dar Viata are modalitatile ei deane schimba cursu! aqiunii, zdruncinand cu aceasta ocazie toate preconceptiile care ni se pareau imuabile. Pe scmt, abia incepusem cursurile colii de masaj chiropractic cand sotia mea a dat na tere unui copil care de-a lungul anilor care au urmat s-a lmbolnavit de cele mai variate boli, devenind astfel simultan maestrul meu personal muza care rn-a inspirat in cautarile mele. Cu alte cuvinte, am cautat orice m-ar fi putut ajuta ca sa 11 vindec. Copilul s-a nascut cu un sistem imunitar extrem de deficitar. De pilda, in primii trei ani de viata a suferit de bron ita cronics a -a imbolnavit de pneumonie Ia fiecare ase saptamani. Vazand ca sistemul medical conventionam l etodele alternative de terapie nu pot face nimic pentru el, m-am decis sa rna implic personal in aceasta provocare. Teoria medicala pe care o cuno team nu mi-a oferit raspunsurile pe care le cautam, aa ca mi-am propus sa descopar o altfel de cunoa tere, de care institutiile medicate moderne nu pomenesc nimic. Mi-am stabilit sediul In biblioteca coliiam devorat literalmente intreaga literatura pe care am putut-o gasi referitoare la cele mai eclectice, ca sa nu spun ,ciudate" metode de vindecare. Aceasta cautare plina de ardoare a raspunsurilor care rna interesau mi-au creat bunul obicei de a pune intrebari neobi nuitd ee a rna lasa In voia informatiilor primite, oriunde m-ar fi condus acestea. Cand fiul meu a intrat In eel de-a l treilea an de viata, am aflat In sfar it ceva care mi-a permis sa 11 vindec In mod spontan. Am lnceput astfel o calatorie uimitoare, dar minunata, prin cele mai magice mai mistice lumi, un fel de coala Hogwarts a vrajitoriei vindecatoare. Pe scurt, am apucat-o
XVIII

pe un drum neumbl at de nimenid , e atunci nu am mai privit i odatan nici ln ta a ,poi. In an u l 1996, In timp ce unnam cursurilecolii de medicina naturista, u n al t eveniment radical mi-a modificat din nou cursu! existen tei, I a fel de dramatic. Vei afla ce s-a intamplat citind primul capitol,aa ca nu voi insista acum asupra acestui eveniment. De atunci , viata mea nu a mai fost niciodata aceeai . De altfel, pun ram a ag ca dupa ce vei citi aceasta carte, nici viata ta nu va mai fi acee i! a Schi mbarile care s-au petrecut atunci In mine au fost atat de radicale !neat chiaIr a ora actuala, multi ani mai tarziu, Inca mai resimt efectelr eamificatiile lor. Cand am lnceput sa le vorbesc oamenilo sr a tin seminare despre aceasta noua cunoa tere, am avut nevoie de un limbaj care sa traduca pe mtelesul lor senmificatia Matricei Energetice. Spre surpriza mea, cheia acestui limbaj mi-a fost oferita de lumea magicu aluitoare a mecanicii cuantice. Atunci cand am lnceput sa aplic principiile fizicii cuantice, toate piesele de puzzlei-au gasit locul lntr-o imagine de ansamblu coerenta. Am pornit de Ia premisa ca Ia temelia realitatii noastre fizice noi suntem alcatuiti din fotoni de lnalta energie, cele mai mici particule cunoscute de materie. In esenta noastra , noi suntem tipare alcatuite din lumina din informatii. Cine intelege acest conceptii descatu eaza astfel capacitatea de a interactiona cu Campul de Energie a] Punctului Zero, unde are acces Ia puterea , fortei". Aceasta perceptie ii modifica apoi toate aspectele existentei, pe cele mai profunde paliere. Noi nu suntem separati de celelalte nivele ale vietii, ci suntem interconectati cu ele cu Spiritul unic care le-a dat na tere. Personal, nu sunt matematician sau fizician. Cu toate acestea, am fost profund influentat de contributia fizicii cuantice. Cuno a terea pe care am dobandit-o cu privire Ia principiile sale poate fi descrisa ca fiind mai degraba ,poetica," imaginativa" decattiintifica, lucru cu care nu pot decat sa fiu de acord. La fel ca oamenii care au trait In epoca lui Galile c iare au fost nevoiti saii schimbe perspectiva referitoare Ia relatia lor cu corpurile cereti, eu studentii mei am trecut prin schimbari profunde In unna aplicarii principiilor fizicii cuantice.
XIX

Matricea En erget ica

De-a lungul anilor care au unnat, am predat Matricea Energetici'i mai multor mii de oameni din toate domeniile sociala em acumulat astfel nenumarate dovezi ca aceasta functioneaza. Ideile care stau Ia baza acestei noitiinte descatu eaza puterea ce rezida In interiorul tuturor oamenilo c rare !i poate ajuta pe ace tia sa ii transfonne viataaa cum doresc. Prin aceasta carte, poti aveta u acces Ia aceasta cunoa tere im , plicit Ia toate beneficiile ei. Ideile instrumentele pe care le voi oferi In continuare nu se adreseaza exclusiv vindecatorilor, ci tuturor celor care doresc sa !i transforme experienta de viata !ntr-o maniera unica cople itoare. Matricea Energetica reprezinta o paradigma complet noua, iar principiile ei te pot ajuta sa lti transformi !ntr-o maniera radicala felul!n care percep e ixperimentezi lumea exterioara. Nu trebuie sa ma crezi neaparat pe cuvant. lata o scurta relatare a uneia dintre studentele mele, care a urmat un singur seminar (ce a durat un weekend), dupa care i transformat intreaga viata. Cite te relatarea e tr i age propriile tale concluzii: Am citit in revista Science News despre metoda Bose-Einstein de condensar! enghetare a gazului prin bombardarea acestuia cu lasere pentru obtinerea simultana a unor particule caldre eci. Acest articol mi-a dat o idee. De ceva vreme aveam un fibrom uterin care putea fi simtit cu mana. De aceea, am aplicat una din tehnicile Matricei Energetice, plasandu-mi palmele pe doua puncte din zona uterului meu. Simultan, mi-am pus !ntrebarea: ,Ceasimti daca tumoarea mea ar fi un condensat, iar laserele ar vaporiza compozitia particulelor sa le astfel !neat acestea sa devina caldre eci In acelai timp?" In seara zilei respective mi-am palpat din nou tumoarea am constatat ca aceasta i-a redus dimensiunea la j umatate. Doua mei tarziu ea a disparut cu desavar ire. La ora actuala, cred cu toata convingerea In teoria Matricei Energetice, care a funqionat perfect In cazul meu. Una este sa vezi cum funqioneaza principiile ei In cazul altor persoanec ,u totul altceva sa le aplici pe tine !nsuts i a te convingi personal de rezultate. In cazul meu, succesul obtinut a fost fenomena l. Schimbarea care s-a produs cu aceasta ocazie In viata mea a fost fantastica. De aceea, doresc sa lti multumesc din noJ u ti urez tot ce poate fi mai bun In viata.
- Kathleen Martin, Santa Barbara
XX

oresc sa li multumesc doctorului Jacques L. Rowe, primul meu mentor, care rn-a invatat ca pot vedea dincolo de val medicina energetica este reale axtrem de eficienta. Doresc de asemenea sa !i multumesc din toata inima doctorului Victor Frank, creatorul sistemului de vindecare TBM, care mi-a permis sa !mi vindec fiul de bron ita, astm pneumonie. Dr. Frank mi-a fost ca un tata. li multumesc doctorului M.L. Rees, care rn-a lnvatat cum sa !mbin tehnologia cu magia. Dr. Rees a fost supranumit ,Vrajitorul Medicinii". Am resimtit cu durere trecerea lui In lumea celor drepti. Ii multumesc de asemenea profesorului meu, dr. Richard Bandler, creatorul tehnicii de programare neurolingvistica (NLP). Am citit lucrarile multor autori influentati de NLP, dar foarte putini!i mai amintesc de parintele acesteia, dr. Bandler. De aceea, doresc sa rectific aceasta omisiun se a li aduc doctorului Bandler omagiul meu. Ii multumesc prietenulu m i entorului meu dr. David Denton, care rn-a mvatat miracolul vindecarii prin manipularea craniului uman. Ii multumesc cu o recuno tinta profunda maestrei mele spirituale, Elizabeth Claire Prophet, de Ia care am lnvatat ca este in zi le regula ,sa nu tii", dair faptul ca spiritualitatea !nseamna !nainte de toate pragmatismc ,are rn-a iubit din toata inima, cu toate defectele mele. Ii multumesc prietenei mele Betsy Bergstom, care rn-a !nvatat sa practic starileamanice de con tiinta, confirmandu-mi astfel autenticitatep auterea acestora. La rubrica multumirilor datorate oamenilor detiinta, doresc sa !i multumesc prietenului meu, dr. Karl Pribram, creatorul conceptului ca sistemul nervos reprezinta un fenomen holografic u ,nui alt prieten foarte drag, dr. William Tiller, care rn-a lncuraja ctare
XXI

D ca

Matricea EneJgeticii

mi-a revolu!ionat modul de a gandi din perspectiva conceptelor tiin!ifice, ajutandu-ma sa inteleg cum pot fi aplicate acestea In domeniul dimensiunii magice a tuturor posibilita!ilor. Le multumesc editoare lor mele, Regi Shelley, Hal Zina Bennett Julie Knowles, carora le cer scuze pentru neajunsurile pe care li le-am provocat. li multumesc Cynthiei Black, proprietara editurii Beyond Words Publishing, care a sesizat imediat magia acestei lucrar a i insistat sao pub!ice Ia editura ei. Doresc sa le multumesc studen!ilor mei din lntreaga lume, lndeosebi primului meu student, Mark Filippi, mare maestru vrajitor un prieten foarte drag al meu, precum tuturor mae trilor mei, da crelor care m-au ajutat sa organizes z a !in aceste seminare. Le multumesc copiilor mei, Justice, Nathaniel, VictoD r ara, pentru ca m-au inspiram t -au ajutat sa ma vindec, precum carelei mele Xena, zei!a tuturor buclucurilor. In star it, doresc sa ii ofer multumiri din inima dragului meu prieten, dr. Mark Dunn, care a vazut ce pot face, i-a dorit sa faca el acelai lucrn uu s-a lasat pana cand nu i-a lndeplinit visul. In acest fel, el a pavat calea pentru toti cei care i-au urmat, tacand posibila raspandirea Matricei Energetice sub forma de seminare, dap rrin intermediul acestei caf!i. Mark este un prieten dedicat, uimitor, neobosm it inunat, pe care II voi pretui de-a pururi.

XXII

Na terea Matricei Energetice


etita avea trei ani. Ea a ajuns insotitadmama ei Ia cabinetul meu de chiropractica 1 Ia ora 6:00 seara. In acea zi condusesem patru ore ca sa ajung Ia cabinetul meu din Livingston, Montana. Cu o noapte inainte, rna oprisem sa dorm Ia un motel din Missoula, Montana, fiind prea epuizat pentru a conduce mai departe. Veneam din Seattle, unde eram inscris Ia Universitatea Naturista Bastyr, in cadrul careia participam Ia un curs de 31 de credite pe semestru, urmand ca in final sa imi iau diploma de terapeut naturist. Dei aveam un program academic foarte incarcat, eram nevoit sl a ucrez, pentru a-mi intretine familia. Nu imi diidusem inca examenul de atestare ca chiropractician in statul Washington, fapt care rna obliga sa tree de doua ori pe luna pe la cabinetul meu din Montana, unde aveam numeroi pacienti, in pofida programului meu part-time din ultima vreme. Pe langa statutul de ,chiropractician", aveam deja o anumita reputatie in aceasta comunitate micuta, unde eram considerat , u n tip ciudat, care practica o medicina neobi nuita." De aceea, eram obi nuit ca Iaua cabinetului meu sa vina tot felul de pacienti cu boli rare. In cazul de fata, mama fetitei mi-a spus ca micuta a fost diagnosticata de catre un neurolog cu o afeqiune numita ,ochi lene i." Medicul i-a spus ca nu exista un tratament cunoscut pentru aceasta afeqiune ca nu ii recomanda operatia chirurgicala. A
Chiropractica este o tehnica de manipulare a vertebrelor din regiun i le cervicala, dorsalla ombara. Ea poate fi utilizata incl usiv pentru leziunile de menisc sau ale gleznelor, pentru unele afeqiuni ale tendoanelor, dap rentru rupturil e musculare vechi. (n . tr.) 3
1

Matricea Ener geticii

Na$/erea Matricei Energetice

adaugat ci:i daca li va pune fetitei un pansament ocular, nu ar fi exclus ca boala sa dispara pana cand aceasta va ajunge Ia adolescenta. Mama rn-a privit In ochm i i-a spus raspicat: ,Ei bine, raspunsul acelui medic nu rn-a multumit. Ce parere aveti?" Am intrat atunci spontan intr-o stare de transa profunda, indusa tara doap r oate de noptile nedonnite de pana atuncii,-am raspuns femeii ceva despre un episod din serialul de televiziune Superman pe care l-am vazut prin anii 50, in care o fetita oarba a ca tigat un concurs de eseuri sponsorizat de Daily Planet. Premiul consta lntr-o calatorie In jurul lumii lmpreuna cu Superman. Cind Clark, LoiJ simmy se due In New York ca sa o cunoasca pe fetita, ei raman cu gura cascata sa constate ca aceasta era oarba. Cand Superman o intreaba: ,Micuto, de ce ti-ai dorit sa zbori In jurul lumii cu Superman?", fetita li raspunde cu curaj: ,Superman nu exista, dar mi-am dorit ca cei de Ia ziarul Daily Planet sa o trimita pe mama lntr-o calatorie in jurul lumii, pentru a-1 gasi pe tatal meu." In episodul respectiv, tatal fetitei, Dan, ie ise odata cu familia Ia o plimbare cu ma ina, dar a avut un accident, In incercarea de a evita un pieton. Ma ina s-a izbit de un stalp, iar parbrizul i s-a spart, lngropandu-i pe toti lntr-un mom1an de cioburi de sticla. Ce nu i-au dat seama parintii imediat dupa accident era faptul ca fetita lor, care Ia vremea respectiva era doar un bebelu , ramasese oarba. Cand au dus-o In sfftr it Ia un specia list, acesta le-a confirmat lngrozitorul adevar: fetita era complet oarba. Intrebat de parinti ce optiuni aveau, medicul le-a raspuns ca nu se putea face nimic. In lncercarea de a le alina suferinta, el le-a ex plicat ca uneori orbirea dispare de Ia sine, dar le-a recomandat totodata sa nu li faca sperante prea mari. Cei doi soti au racut efortul de a ramane lmpreuna In pofida stresului enorm a vinovatiei pe care o simtea tatal din cauza incidentului prin care fetita sa ramasese oarba. Dupa luni de zile In care s-a luptat cu acest sentiment, tatal nu a mai putut suporta. Ori de cate ori se uita in ochii sotiei sale, lui i se parea ca cite te In ei o acuzatie muta. Incapabil sa li mai priveasca fetita, el a parasit intr-o noapte domiciliul conjugal nu s-a mai intors niciodata. Mai tarziu, un prieten de familie i-a spus mamei ca 1-a auzit pe Dan spunand case va lnrola In Legiunea Straina.
4

Emotionat pana Ia lacrimi de aceasta poveste trista, Clark se decide sa faca ceva. La urma urmelor, ce rost avea sa dispuna de puterea magica a unui supererou daca era nevoit sa stea cu mainile In san lntr-un asemenea caz? El i-a dat seama ca pentru a pute face ceva in cazul de fata, trebuia mai intai de toate sa o convinga pe fetita ca el era lntr-adevar Superman. In acest scop, ia o ranga de fier din armatura zidului i-o aduce fetitei, punand-o sa o pipaie. Apoi lndoaie bara intr-un inel In jurul gatului fragil al fetitei. Uluita, aceasta exclama: ,Tu e ti fntr-adevar Superman! Nimeni altcineva nu ar fi putut faceaa ceva." Cu un zambet, Superman ii raspunde: ,Aa e, scumpo! Eu sunt!", dupa care lngenuncheazl a ndreapta bara de fier in forma ei originala. In timp ce sta lngenuncheat In fata fetitei, el observa cu privirea sa bazata pe raze X ca aceasta are un ciob micut de sticla In ochi, local izat chiar langa nervul optic. lnstantaneu,li da seama ca aceasta ar putea fi cauza orbirii ei. Mai tarziu, el a discutat cu un chirurg, care a fost de acord sa execute o operatie exploratorie, asistat de razele X ale lui Superman (In mod evident, povestea s-a petrecut lnainte de adoptarea legislatiei referitoare Ia malpraxis, care ar lmpiedica orice medic din zi l ele noastre sa se bage ina a ceva!), In lncercarea de a-i restabili vederea fetitei. Intr-adevar, fetita i-a redobandit vederea, dupa care a zburat I jurul lumii 'impreuna cu Supexman. Cand cei doi s-au lntors Ia apartamentul din New York al fetitei, Ia fereastra li a teptau amand oi parintii, care se tineau de mana ca doi lndragostiti. (Se pare ca Superman rezolvase din timp problema gasirii tatalui, pe care 11 adusese acasa In speranta ca se va lmpaca cu sotia sa cat timp fetita lipsea). Aa am petrecut o jumatate de ora, In fata acestei pove ti fanteziste cu final fericit. Dupa ce am terminat de povestit filmul (lntr-o stare de ceata mentala totala), m-am intors catre mama fetiteii-am spus: ,Nu tiu de ce v-am povestit aceasta istorie." In timp ce o priveam, a observat ca langa ea se afla nimeni altul decat George Reeves, actoru care 1-a jucat pe Superman! ,Probabil ca visez!", mi-am spus In sinea mea. Si totu i, Superman se afla acolo, lntr-o holograma tridimensionala perfecta, cu mantia sa ro$ie fluturand
5

Matricea Energeticii

Na!flerea Matricei Energetice

(dei in camera nu batea niciun pic de vant). Daca mi-afi intins mana, 1-afi putut atinge. Superman a examinat fetita intinsa pe masa mea de masaj, iar din ochi i-a ie it o raza de lumina. Asistat de Superman, mi-am folosit Ia randul meu vederea interioara am sesizat imediat un blocaj energetic manifestat printr-o pata lntunecata In acea zona a creierului de unde pome te nervu l optic. Eram obi nuit din practica mea sa mi se lntample tot felul de fenomene neobi nuite. De fapt, rna a tept intotdeauna sa mi se petreaca ceva ,magic" sau aparent miraculos, dar de data aceasta mi s-a parut prea mult! Stiu ca razele X nu pot fi vazute cu ochiul li ber, dar trebuia sa percep acea energie pentru a-mi da seama case lntampla ceva. In final, mi-am spus ca indiferent daca era o simpla halucinatie, un mesager din ceruri sau un alt fenomen de tip ,Dosarele X", ceea ce se lntampla era ceva important. De aceea, m-am decis sa urmaresc cu atentie viziunes aa fac ceea ce lmi inspira ea. Treptat, mi-am dat seama ca nu am acces la regiunea blocajului. Nu puteam ajunge direct la em l , a lndoiam ca mama fetitei mi-ar fi permis sa li fac o gaura in cap. M-am gandit imediat sa aplic o tehnicii intraorala, prin care iti bagi mana in gura pacientului fortezi placile laterale ale craniului sa se deplaseze in sus. Probabi l ca tehnica ar fi functionat in cazul unui alt pacient, dar aveam In fata o fetita de numai trei ani. Stiam din experientele cu fiul meu ca daca lncerci sa lti bagi mana In gura unui copil mic, acesta se poate speria, avand tendinta sa te mu te. De i m-am gandit la toate metodele practice pe care le cuno team, nu am gasit nicio altemativa. De aceea, am luat hotararea nebuneasca de a rna lasa pe mana uria ului lmbracat in albastrr uou. De regula, sunt un tip pragmatic,aa ca am pomit de Ia premisa ca dacii ti se intampla aa ceva, aceasta viziune trebuie sa aiba un motiv bine stabilit. De obicei ma las condus de instinct, iar in cazul de fata acesta imi spunea raspicat sa fiu foarte atent Ia ceea ce se intampls aa incerc ceva nou. De aceea, mi-am plasat palma dreapta pe regiunea care corespundea blocajului interiop re care Superman mi-o indica printr-o raza de lumina. Degetul aratator de la mana mea ajungea pana la nivelul sprancenei fetitei. Pe nea teptate, din
6

mana mi-a ie it o raza de energie care a patruns prin craniul micu tei mele paciente, pana ciind a ajuns in zona blocajului pe care l-am perceput intuitiv ceva mai devreme. Blocajul s-a dizolvat instantaneu! Puteam vedea cum aceasta energie scalda Iobii temporali ai fetitei , ajungand pana in regiunea occipitala a creierului acesteia. In final, ea a lnceput sa curga de-a lungul cailor neurologice specifice procesului de prelucrare a informatiilor vizuale. Dupa ce a parcurs lntregul traseu, aceasta misterioasa energie 1-a parcurs In sens invers, pana cand a ajuns sa se odihneascii in regiunea In care interaqioneaza caile neurologice ale ochilor. In acel moment, ochii fetitei au inceput sa liciireasca, iar aceasta a strigat: ,Sunteti doi!" Aqionand pe baza unei intuitii clinice, am executat un test vizual numit ,acomodare", care mi-a confirmat ceea ce banuiam deja: ca fetita vedea normal pentru prima data In viata ei. Toate simptomele specifice ,ochilor lene i" au disparut complet. Oricat de ciudata ar parea aceasta poveste, ea a marcat n te area unei practici noi, pe care am denumit-o mai tarziu: Matricea Energetica. Raspunsul Ia o rugaciune Chiar dacii energia pe care eu o numesc Matricea Energetica a dat peste mine, racandu-ma sa par ca eu am inventat-o, asta nu inseamna ca ea nu a existat in Univers cu mult timp inainte de experienta mea din anul 1997. Prin corpup lrin ciimpul nostru energetic tree in fiecare moment al vietii noastre nenumarate forte. Pe foarte multe dintre ele nu le simtim, lntruciit nu ne-am dezvoltat Inca acuitatea necesara pentru a le putea detecta cu ajutorul simturilor noastre fizice, dar asta nu inseamna ca ele nu exista. Oare cate frecvente tree in acest moment prin corpul nostru? Gand e te-te putin. Exista frecvente radio, de televiziune, conversatii pe telefoanele mobile care sunt transmise prin eter transmisii de microunde care ne inconjoara de pretutindeni, ca sa numim doar o mica parte din aceste frecvente. Pe scurt, informatia ne inunda din toate direqiile, sub forma unor vibratii ondulatorii. Pentru a ne conecta la aceste informatii, singurele lucruri de care
7

IIII
Matricea Energeticii Na terea Matricei Energetice

avem nevoie sunt un aparat de receptio e antenii. Exista dovezi care sugereaza ca mintea subcon tienta serve te drept aparat de receptie, iar campul nostru electromagnetic funqioneaza ca o antena. Dorintele sau nevoile noastre joaca rolul de forta de atraqie ne programeaza atentia sa caute un anumit gen de experiente sau de infonnatii . Dupa parerea mea, acesta este u nul din motivele pentru care am atras In viata mea experientele pe care mai tarziu le-arn incadrat sub denumirea generica de Matricea Energetica. La acea vreme aveam o nevoie disperato a dorinta arzatoare, care m-au racut sa invoc cu ardoare ajutorul cerului. Se pare ca cineva acolo sus rn-a auzit, iar raspunsul pe care l-am primit mi-a depa it toatea teptarile. ln acea perioada de timp din viata mea nu mai eram foarte atras sa practic masajul chiropractic. Ori de cate ori il practicam, mainile mele erau cuprinse in mod misterios de crampe, mergand pana acolo incat mi se parea ca unghiile lmi intra adanc In came. De aceea, imi era din ce in ce mai greu sa lucrez cu mainile mele pentru a ajusta coloana ve1tebrala a pacientilor mei. Aa ca m-am rugat intens lngerilor, care mi-au fost intotdeauna aproape, lndeosebi in perioadele grele. Cand mi-a parvenit raspunsul Ia rugaciunile mele, acesta a venit intr-o forma pe care nu mi-afi imaginat-o niciodata In mod con tient. De fapt, eu nu m-am rugat decat ca unghiile mele sa nu se mai rasuceasca, patrunzandu-mi In came, astfel !neat sa lmi pot continua practica terapeutica. Raspunsul pe care l-am primit mi-a explicat insa de ce au reaqionat mainile mele in acest fel. Se pare ca o energie noua incerca sa se manifeste prin mine, iar eu ii blocam fluxul in mod incon tient, impiedicandu-i astfel expresia plenara. Prin rugaciunea mea, eu am cerut ca durerea din maini sa inceteze. Raspunsul primit mi-a cerut insa sa ma deschid sa accept noua energie, care incerca sa se manifeste prin mine. lngerii pazitori ai Matricei Energetice Calatoria mea catre descoperirea Matricei Energetice a menirii mele in aceasta viata a inceput intr-o dupa-amiaza de octombrie, cand aveam doar zece ani. Abia trecuse de amiaza, iar
8

eu iis e em de Iacoala in acea zi de vineri. M-am dus imediat Ia un magazin pentru a-mi cumpara o revista cu benzi desenate. Dupa ce am ei t din magazin, ama teptat cu rabdare la trecerea de pietoni a intersectiei aglomerate,a teptand culoarea verde a semaforului. Cand am vazut ca semaforul i-a schimbat culoarea, am fiicut primi i pai pe strada. Intre timp, o ma ina a trecut pe ro u, indreptfmdu-se amenintator catre mine. Mi-am intors capul ciitre directia din care venea zgomotul motorului incins la maxim am incercat sa rna decid in ce parte sa alerg: catre fatii sau inapoi de unde am venit. Pana sa apuc sa iau o decizie, ma ina m-a lovit in plin in piept. Impactul m-a aruncat la cativa metri departare. Am zburat atunci prin aer, cu fata catre cec ru coloana vertebrata arcuita ca atunci cand te p la e spate. Timpul a parut sa se opreasca atunci complet. Eram perfect calm i nu mi-era teama deloc. Imi mai amintesc incacum de adierea vantului pe fata mea sau de celelalte detalii ale scenei, care imi treceau prin fata ca ni te fotografii succesive. Eram complet impacat, intrand intr-o stare psihica pe care astazi o pot defini ca o stare modificata de con tiinta. Cu doar cateva clipe inaintea impactului cu asfaltul dur am auzit o voce !impede in capul meu, pe care aveam sa o mai aud de multe ori in viito c rare mi-a spus: , Love te cu palma asfaltul!" Fara niciun gand con tient, mi-am apasat cu putere barbia de piept, mi -am indoit bratelc eoatele, iar in ultimul moment mi-am orientat pal mele catre sol, lovind cu ele asfaltul exact in maniera pe care aveam sa o in vat Ia judo, multi ani mai tarziu. Cum de mi-am dat insa seama in ace! moment de criza ce trebuie sa fac cum de am raspuns cu atata precizie Ia comanda acelei voci fem1e oarecu m familiare pe care am auzit-o in sinea mea care mi-a salvat practic viata? Poate cam-au ajutat ingerii mei pazitori ... Sau poate cam-am racordat la cunoa terea universala .. . Cativa ani mai tarziu , am trait un alt incident ciudat In care timpul s-a oprit in Joe. La fel ca primula ,cesta a avut un parfum care avea sa lmi aminteasca mai tarziu de aJtele martiale. Evenimentul s-a petrecut pe cand eram in clasa aaptea, inc rtea asfaltata a colii catolice Ia care eram inscris, consacrata Sfintei Fecioare a Ajutorului Perpetuu. Experienta meacolara nu a avut
9

Matricea Energeticii

Na terea Matricei Energetice

insa nimic de-a face cu vreun Ajutor Perpetuu , ci mai degraba cu o cuprins brusc de o incredere neobi nuita in sina em fiicut o serie Haf!uire Perpetua. Copiii pot fi uneori foarte rai, iar cei de li ceu nu de mi cari in legatura cu care nimic din experienta mea anterioara tolereaza de regula nicio sHibiciune aparenta Ia colegii lor. In clasa nu rn-a pregatit vreodata. mea, eu am devenit paratrasnetul tuturor acestor excese, lntrucat Aa cum spuneam, aveam tot timpul Ia dispozitie. De aceea, eram deopotriva inteligen ft oarte timid. Pe scurt... eram tocilarul mana mea s-a ridicat singura, tara vreo intentie con tienta din perfect pentru a fi hartuit. partea mea, interceptand pumnul adversarului meu, care se Tratamentul special de care m-am ,bucurat" in anii de liceu indrepta catre fata mea. Cu precizic eu gratie, i-am prins acestuia rn-a bantult multa vreme in perioada mea de adult. Privind retropu mnul in palma, lasandu-1 sa ii continue mi carea inainte datorita spectiv din perspectiva sigurantei mele actuate, imi dau astazi fortei inertiei. Am fiicut un scurt pas latera m l i-am coborftt putin seama ca vibratia pe care o emiteam Ia acea vreme echivala cu o umarul , astfelincfit sa nu fiu lovit de mi carea lui de avans. tinta pe care mi-am lipit-o singur de fatp ae care scria: ,Fiti rai In continuare, am pivotat u or din glezna. In timp ce bratul cu mine! Nu voi obiecta!" Se pare ca mi-am indus singur convinadversarului meu a trecut pe deasupra umarului meu lasat in jos, i-am gerea ca, de vreme ce eram inscris Ia ocoala religioasa, trebuia sa prins mijlocul, l-am ridicat in suls -am aruncat Ia sol, cu mi cari fiu bland umil, sa imi iubesc du manis ia intorcelalalt de expert. Adversarul meu a ramasocat, cu bratulintins inca prins obraz. Pe scurt, eram victima perfecta intr-o clasa formata preIn palma mea. Facand un scurt pas inainte, mi-am proptit genunponderent din baieti, care mai de care mai violent. Ei bine, situatia c hiul d e gatul lui. Dupa ce am terminat acest kata inedit (mi care avea sa se schimbe curand in , ca pentru totdeauna. de judo), timpul i-a reluat cursu! normal, iar eu m-am trezit in fata In momentul evenimentului pe care doresc sa 11 descriu, tortiofigurii uluite a atacatorului meu. narii mei jucau un meci de fotbal. Nici astazi nu tiu ce rn-a l-am intins mana cu gratie ca sa il ajut sa se ridice. Furios Ia determinat sa intru Ia randul meu in joe, oferindu-ma chiar culme de acest deznodamant nea teptat, mi-a tras o loviturs a-a voluntar. Nefiind un tip atletic, nu am participat niciodata pana ridicat singur, insotit de huiduielile spectatorilor. Momentul a atunci Ia activitati l e sportive de Iacoala. Mai mult, era cu totul marcat pierderea definitiva a popularitatii sale, iar pentru min e a nefiresc sa imi depa esc timiditatea obi nuits a a cer sa particip Ia lnsemnat deschiderea unui capitol nou in viata mea. ace! meci de fotbal. La fel de neobi nuit a fost faptul ca ceilalti Mai tarziu in aceeai zi, cateva fete din clasa mea au cotrobait colegi de clasa m-au acceptat in jocul lor. In mod evident, se punea prin dulapul meu au gasit acolo o carte de jiu jitsu scrisa de ceva la cale! popularul autor Bruce Tegner. Incepand din acel moment, nimeni Am inceputa adar sa joe primul meci important din intreaga nu a mai avut vreodata curajul sa se ia de mine. Foarte rapid, prin mea istorie coala s-a raspandit vestea ca studiam de foarte mult timp karate, capitanul echipei adverse. Acesta a ciizut in barbie i-a zgariat In secret. Ei bine, chiac rei mai umili dintre oameni au uneori fata de asfaltul dur pe care jucam. Stanjenit Ia culme de ru inosul momentele lor de glorie. Ma intreb ce ar fi spus colegii mei de momena trzand de furie, acesta a alergat catre mine cu pumnii clasa daca ar fi tiut ca nu cumparasem cartea decat cu doua zile stran i. M-am pregatit suflete te pentru un moment dureros. Intr-o inaintea incidentulu cia nu apucasem nici macar sa 0 frunzaresc! lncercare palida de a contracara cat de cat duritatea loviturii, mi-am ridicat palmelm e i-am acoperit fata. Atunci, s-a intamplat ceva magic complet nea teptat. 0 noua lectie Timpul s-a incetinit brusc, iar eu am privit cu incetinitorul Ciacum aceste doua episoade nu ar fi fost suficiente pentru a-mi mi carea pumnului adversarului meu, care vedea rou de furie. atrage atentia, in viata mea s-a produs un nou eveniment, extrem Vazand cum bratul acestuia se apropie l ent de mine, am fost
10 ll

Matricea ElleJgeticii

NaJ!erea Ma!Jicei Energelice

de ciudat, a carui forta m-a trezit definitiv. Era o dimineata rece de ianuarim e a aflam in Bozeman, Montana. Era ora 4:00 dimineata dei ma trezisem, nu doream sa ma dau jos din pat. Stiam ca trebuie sa merg cu ma$ina pana Ia Missoula, unde lmi aveam cabinetul, dar nu ma puteam decide. Am trecut rapid in revista argumentelc eontraargumentele: ,Sunt practic fa/it. Copiii mei mar de .foame. Am depa it termenul facturii de electricitate, iar fn Bozeman nu am suficienti pacienfi pentru a-mi susfine extravagantul meu mod de viafa. Ce mai, nu sunt un membru cu drepturi depline ale selectului club local a! comunitafii noastre. " Vantul batea cu putere, iar ninsoarea care lncepuse acoperea deja pamantul. Pe scurt, nu era tocmai vremea mea preferata pentru un drum cu ma ina de $ase ore pana in rustica, dar frumoasa localitate Missoula. Pe de alta parte, prietenii mei din zona mi-au rezervat un weekend plin de clienti, a$a ca puteam face mai multi bani in aceste doua zile decat in tot restul saptamanii anterioare. In ultima mea lntrupare am fost un muzician profesionist $i nu am ratat niciodata vreun angajament. De aceea, mi-am propus sa r.u incep tocmai acum. ,Spectacolul trebuie sa continue." Dupa ce am ajuns la aceasta concluzie, mi-am tras pe mine pantalonii $i puloverul, dupa care m-am dus sa lmi caut cizmele hainele groase de iama. La plecare, sotia mea mi-a spus: ,Ai grija la gheata neagra." Dei auzisem de aceasta legenda, nu vazusem niciodata pana atunci gheata neagra, a$a ca nu credeam in existenta ei. De aceea, am ignorat sfatul em i -am urcat In ma ina, ferm hotarat sa nu intarzii. Am apasat pe acceleratie, iar batranul motor a! ma inii mele a mar at imediat, ducandu-ma pe autostrada goala la acea ora. ,Slava cerului ca drumul este gal. Cel pufin, fn acest .fel voi putea recupera o parte din timp, mergiind cu o viteza mai mare." La ie irea din Butte m-am confruntat insa chiar cu fenomenul care o lngrijorase atat de tare pe sotia mea: legendara, alunecoasa invizibila gheata neagra. Nu numai ca i-am descoperit atunci existenta, dar bomele podului de Ia ie irea din Butte lmi poarta astazi numele inscris pe ele. Am ie it din oracu o viteza excesiva, de 140 de kilometri Ia ora, convins fiind ca voi ajunge in curand Ia Missoula. Chiar atunci, cauciucurile ma inii mele au derapat pe portiunea de gheata formata chiar Ia mijlocul podului. Disperat, am
12

simtit ca pierd controlul asupra ma inii. Cuprins de pamca, am ridicat piciorul de pe acceleratia em apasatu or pe pedala franei. Din pacate, viteza ma inii era deja prea mare! Am apasat cu mai multa putere pe friina, dar ma$ina mea derapase complet, lndreptandu-se rapid catre pilonii laterali ai podulu i. Cu ciiteva secunde lnaintea impactului, am privit acul vitezometrului: acesta indica viteza letala de 100 de kilometri Ia ora. Pe scurt, priveam moartea In fata, iar aceasta ranjea inapoi Ia mine! Acceptandu-mi soartr a enuntand Ia orice idee de control al ma inii , mi-am pus palmele pe fata $i am strigat cu toata puterea: ,Arhanghele Mihail, te rog, ajuta-ma!" Chiar atunci, m-am izbit de piloni i laterali ai podului. Tot ce am vazut a fost un flash orbitor de lumina electrica albastrui e, dupa care nu s-a mai lntamplat nimic. Am simtit ca plutesc, suspendat lntr-o sfera imensa de energie protectoare albastra, atilt de groasa !neat nimenn i imic nu putea patrunde prin ea pentru a-mi face rau. Arhanghelul Mihail este aparatorul celor credincio$i $i protectorul celor inocenti. Personal, cred In ideea de Gratie Divinas ,e pare ca pana Ia acea data nu imi folosisem inca drepturile terestre Ia cantitatea de gratie care mi-a fost rezervata pentru aceasta viata. Cert este ca m-am trezit continuand sa rulez pe podul de gheata, complet neafectat! Dupa cateva minute, mi-am revenit suficient pentru a evalua situatia In care ma aflam. Am oprit ma$ina $i am lncercat sa deschid portiera, dar am constatat ca aceasta era blocata,aa ca a trebuit sa deschid geamus l a ies prin el. Am ramas ocat sa constat ca bordulma inii era complet strivit, pana la parbriz. M-am trezit astfel pe un drum inzapezit, complet inghetat, In conditiile in care niciun altofer nu parea atat de nebun inciit sa iasa la drum. Mi-am d at seama ca daca nu reu$eam sa pomesc motoru sla plec mai departe,afi murit oricum de frig, intrucat vantul care batea cu putere coborase temperatura pana Ia minus 15 grade sub zero. Para sa vreau, m-am intrebat daca nu cumva viata mi-a fost crutata numai pentru a muri In conditii chiar mai groaznice, degerand lent. ,Foarte amuzant, Doamne! Si eu te iubesc!" Resemnat $i decis sa lmi accept soarta, oricare ar fi ea, m-am strecurat lnapoi in ma ina prin geamul deschis $i am trecut In
13

Matricea Energeticii

Na terea Matricei Energetice

spatele volanului. Am dat apoi in mar arier, tinandu-mi respiratia Psihologia anormalitatii." Am studiat astfel schizofrenia aintr-o stare de anticipare dublata de teama. Rotile ma inii au umitele stari de haluc{natie n ,i s-a spus ca auzirea unor voci in derapat putin, dar apoi s-au pus in mi care. Am reintrat pe banda cap este ceva rau, care trebuie evitat. Profesorul ne vorbea din de mers mi-am vazut de drum. Am ajuns astfel rara alte cartile oficiale pe care le studiase I, n timp ce ne spunea aceste incidente Ia Missoula, dupa care m-am dus la birom u -am ocupat Jucruri, ma privea cu o grimasa u oara intiparita pe fata. Ma de pacientii mei. cunotea atat de bine.. . L-am privit Ia randul mel u -am lntrebat Cand s-a racut vremea sa rna intorc acasa, m-am oprit la prima cu o in ocenta studiata: ,Domnule profesor, eu aud voci in cap. benzinarie ca sa imi umplu rezervorul. Era tot ce puteam face, Acestea mi-au spus sa mmez cursurile Universitatii Naturiste. lntrucat capota ma inii era atilt de deformata de impact incat nu Credeti ca sunt schizofrenic? Ar fi trebuit poate sa urmez alte putea fi deschisa pentru a verifica eventualele daune interioare. cursuri, despre medicamentele psihotrope?" Avand lncredere in Providenta divina care rn-a ajutat pana atunci, Profesorul mi-a zambim t i-a raspuns: ,Nu, pentru tinea a am pomit catre Bozeman, rugandu-ma ingerilor specializati In ceva este normal, daca acest cuvant poate fi aplicat in cazul tau!" mecanica auto sa rna ajute inca putin, pana cand voi ajunge acasa. Ce poate fi mai nonnal decat sa iti asculti vocea intelepciunii Chiar cand am ajuns pe aleea casei mele, motorul ma inii i-a datinterioare, indeosebi atunci cand viata ta depinde de ea? Experienta in mod natural ultima suflare s-a oprit pentru totdeauna. Mai rn-a lnvatat ca aceasta voce ne vorbe te adeseori. Ce s-ar fi tarziu, s-a dovedit ca ma ina era absolut irecuperabi la, aa ca a lntampl at cu Moise cand a auzit vocea lui Dumnezeu vorbindu-i trebuit sa o dau Ia fiare vechi. Ingerii mei pazitori i-au racut din din tu lfiarzator daca tribul israelitilor ar fi fost insotit de nou datoria, venindu-mi in ajutor, iar cuvantul ,recuno tinta" este psihiatri? Gande te-te putin. Daca un psihiatru ar fi aflat ca Moise prea palid pentru a descrie ceea ce am simtit atunci(i ceea ce a auzit di n nou voci in mintea sa, el i-ar fi prescris cu siguranta continui sa simt pentru ei). ni te plante cu proprietati de inhibare a experientelor halucinogene, eventual ni te mercur. Ma intreb daca tribul lui Israel ar mai fi ajuns in acest caz Ia tara ragaduita in care curgea laptm e iere! 0 stare existentiala Pentru a folosi Matricea Energetica, nu este necesar sa traie ti Cultura in care traim a filtrat toate experientele neobi nuite, astfel de experiente neobi nuite. Nu este necesar sa lti apara in fata precum cele de moarte iminenta sau cele mistice, izolandu-le intr-o Superman, nici sa fii un clarvazator sau sa traie ti o experienta in zona speciala de carantina, pentru a putea fi ignorate de con tiinta apropierea mortii. Tot ce trebuie sa faci este sa iti schimbi modul colectiva. De regula, atitudinea medicinii occidentale fata de cei de perceptie a realitatii din jurul tau. Practica Matricei Energetice care au viziuni consta In a le prescrie medicamente special create reprezinta o stare existentiala, nu o tehnica in sine. Desigur, poti pentru a inhiba starile de con tiinta modificata, astfel incat ace tia folosii diferite tehnici, cu scopul de a cuantifica ceea ce ti se sa se integreze in societatea in care traiesc. Aceasta atitudine difera intampla, dar elementul cheie al Matricei Energetice este racorfundamental de cea a culturilor traditiiloramanice, in care darea la aceastp aatrunderea in starea tuturor posibilitatilor. Suna oamenii sunt dispui sa ingereze substante sacre tocmai pentru a- i banal, nu? Crede-ma pe cuvant: este cat se poate de simplu! In induce astfel de stari de con tiinta modificata, cu scopul de a- i acest scop, trebuie sa lncepi lnsa prin a experimenta o posibilitate cunoa te menirea in viata. Intalnirea cu un inger intr-o astfel de noua, care sa contracareze anii de conditionare pe care i-ai trait stare de con tiinta este incurajata in aceste traditii, fiind pana acum in aceasta lume. considerata o experienta normala de viata. Pe cand invatam la Universitatea Bastyr, pregatindu-ma sa devin terapeut naturist licentiat, am urmat un curs intitulat
14

15

Orientarea ditre problemele de sanatate


tunci cand te duci Ia medic, primullucru pe care ti-l spune acesta este: ,Ce probleme ai?" lnstantaneu, creierul tau parcurge o lista cu toate problemele de sanatate pe care le-ai avut in trecut, dupa care selecteaza una sau mai multe, care i se par potri vite. Spre exemplu, daca te duci la un chiropractician, creierul tau selecteaza de regula numai acele probleme care i se par potrivite pentru a fi tratate de un astfel de terapeut. De pilda, ii poti spune terapeutul ui cii dimineata, dind te dai jos din pat, te doare spatele, uitfmd insa sa mentionezi alte simptome, cum ar fi crizele de epilepsie sau tumoarea cu o greutate de un kilogram care iti afecteaza piciorul. Ma rog, poate ca de tumoare ai pomeni, dat fiind cii terapeutul ar observa oricum fonna neobi nuita a piciorulu i tau ... Ce vreau sii spun este ca atunci cand ne ducem la medic, noi $tergem in mod intentionat anumite infonnatii din litania noastra de lamentari. Printre acestea se numarii, din pacate, descrierea momentelor cand ne-am simtit bine! Noi suntem incapabili sa ne specializam in arta de a ne simti bine, din cauza ca intregul nostru sistem medical este orientat exclusiv ciitre tratamentul bolilor, nu catre cultivarea starii de bunastare. Intreaga practica medicalii se rezuma la identificarea simptomelor, a afectiunilor a tratamentelor corespunziitoare. Pentru orice medic, pacientul reprezinta inainte de toate o persoana care are probleme de siinatate. Acest proces ii permite medicului sa ii puna pacientului o etichetii, inghesuindu-1 astfel In
17

Matricea Energetica

Orientarea cat re problemele de sanatate

spatiul striimt a! unui dosar. Ori de ciite ori prime ti un diagnostic nou (eventual diferit de celelalte) pentru simptomele tale, acesta nu face altceva deciit sa iti limiteze $i mai mult con tiinta posibilitatilor care iti stau Ia dispozitie. E$ti inghesuit astfel in dosare din ce in ce mai stramte, piina ciind ajungi Ia concluzia ca nu poti face aproape nimic pentru a-ti rezolva multitudinea de probleme cu care te confrunti. Pe scurt, ajungi sa te simti neputincios, limitat $i redus Ia zero. Este uimitor cat de reduse sunta teptarile noastre referitoare Ia Univers $i Ia viata pe care o traim. Din pacate, experientele noastre se adapteaza indeaproape convingerilor noastre legate de viata. in incercarea noastra de a face un progres cat de mic, noi sfiir$im adeseori intr-un cere vicios. Multe din tratamentele sau terapiile aplicate nu fac altceva decat sa intareasca $i mai mult aceasta orientare mentala catre problemele de sanatate, cu toate bunele intentii ale medici lor in ceea ce ne prive$te. Problema orientarii catre probleme Chiar ieri, o pacienta rn-a intrebat ce cred despre afeqiunea pe care i-a diagnosticat-o un alt medic. l-am raspuns: ,Nu $tiu cea putea sa cred. Tot ce ti-a spus medicul tau despre afeqiunea respectiva are Ia baza educatia pe care a primit-e oxperienta sa clinica." Femeia a insistat: ,Bine, dar ce crezi despre opinia medicului? La urma unnelot ru , e$ti tot medic." Afirmatia ei m-a racut sa reflectez ceva mai serios, pentru a-i da raspunsul eel mai potrivit, intruciit $tiam cat de puternica este mintea umana. Stiinta actuala accepta faptul ca observarea unei realitati influenteaza (eel putin la nivel subatomic) comportamentul proprietatile realitatii observate. Altfel spus, con$tiinta umana produce efecte directe observabile asupra structurii $i compozitiei materiei. Acest lucru a fast atestat de atat de multe experimente de fizica cuantica incat la ora actuala este considerat un principiu fundamental. La nivelul fotonilor, intentia focalizata in mod intentionat poate schimba comportamentul particulelor elementare ale materiei. Daca acest Jucru este adevarat in cazul fotonilor, nu putem decat sa
18

tragem concluzia di principiul funqioneaza inclusiv in cazul nostru. La urma urmelor, daca acceptam implicatiile acestui model, nu putem sa nu ne intrebam din ce suntem alcatuiti noi in$ine. Fotonii sunt cele mai mici unitati de materie cunoscute la ora actuala. in esenta, atunci cand vorbim despre fotoni, noi vorbim automat despre lumind aespre informatie. Din aceasta perspectiva, cred ca nu sunt greu de inteles temerile mele legate de utilitatea statutului profesional de ,medic" (care nu reprezinta altceva decat un model al realitatii din mintea noastra). Medicul este o persoana pliitita pentru a te considera o suma de simptome sau de probleme de sanatate, care, potrivit unui cod strict profesional de comportament, trebuie enumerate, descrise $i diagnosticate, pentru a aplica teste $i proceduri medicale asupra problemelor cele mai grave, care pot pune in pericol viata pacientului. Conceptu l oficial de diagnostic presupune automat ca medicul ,trebuie sa faca ceva." El trebuie sa conceapa un plan de aqiune, sa ii dea pacientului 0 reteta, sa ii recomande o anumita terapie sau chiar o operatie chirurgicala pentru a corecta astfel simptomele pe care medicul le-a definit intr-un mod atilt de precis prin diagnosticarea uneia sau mai multor afectiuni. Diagnosticul pus tine cont de dovezile puse Ia dispozitia industriei medicale de ciitre doctorul respectiv, in funqie de cunoa$terea medicala standard $i unanim acceptata , descrisa de manuale $i de revistele de specialitate. Pe scurt, descrierea parametrilor medicali acceptati, $i implicit a tratamentelor suportate de sistemul de asigurari, este guvernata eel putin partial de interesele marilor corporatii farmaceutice, una dintre cele mai mari afaceri de pe glob la ora actuala. Caruselul medicinii: ne invartim Ia infinit in acelai cere Daca cite$ti istoricul bolilor unui pacient studiindu-i fi a medicala, gase ti in aceasta o rubrica in care pacientul explica de ce a venit la consultatie la tine. Aceasta rubrica contine toate informatiile legate de c'eea ce eu numesc generic r , ientarea catre problemele de sanatate", privita din perspectiva individului in cauza. Din pacate, pentru a complica $i mai mult procesul,
19

M atricea Energetidi

Orientarea ciitre probleme/e de siiniitale

fiicilndu-1 extrem de vulnerabil in fata principiilor rezonantei cuantice, aceeai rubrica contine inclusiv infonnatii legate de diagnosticele precedente ale altor medici speciali ti. Se creeaza astfel un cere vicios. Sa luam de pilda cazul unei studente sarace la medicina (ii vom spune Donna) care consulta un terapeut naturist, pe dr. Dave, caruia i se plfmge de oboseala, probleme digestivc eu greutatea corporala. Printr-o coincidenta, dr. Dave a avut probleme similare in timpul facultatii, datorate probabil programului foarte incarcat de studiu. El a suferit atunci de oboseala, gaze abdominale tendinta de a nu-i digera complet mesele. La vremea lui , medicul doctorului Dave l-a pus pe acesta sa faca o serie de analize medicale, dar acestea nu au indicat niciun fel de probleme. De aceea, el i-a prescris ni te enzime digestive, banuind ca Dave sufera de o eventuala alergie alimentara. Conform protocolului medical pe care 1-a invatat in facultate, el i-a recomandat lui Dave o rotatie stricta a meselo erliminarea completa a graului, ciocolatei, cafeine a i altor substante extrem de gustoase, dar care sunt responsabile de alergii le alimentare. in unna experientei traite, dr. Dave ii prescrie studentei noastre (Donnei) exact acea l i tratament. Donna urmeaza cu strictete regimul indicat timp de trei luni. Ea experimenteaza o anumita schimbare Ia nivelul energiei sale corporale, dar continua sa prezinte simptome legate de balonare indigestie. Nesatisfiicuta de rezultatele modeste pe care le-a obtinut in unna tratamentului indicat de dr. Dave, Donna ia decizia sa consulte un alt medic specialist. Acesta ii prescrie o serie de analize medicale pentru tiroida. De i analizele nu indica o afeqiune patologica a acestei glande, medicul a urmat recent un seminar pe tema tulburarilor endocrine,aa ca ajunge Ia concluzia ca simptomele prezentate de Donna se datoreaza unei asemenea disfunqii. De aceea, el ii prescrie o reteta pe baza de plante cu scopul de a-i tonifica tiroida. In consecinta, nivelul energetic al Donnei devine mai bun , iar starea de oboseala de care suferea dispare intr-o oarecare masura. In schimb, tratamentul nu da rezultate in privinta reglarii greuHitii sale corporale. De aceea, Donna se intoarce Ia clinica
20

consulta un alt specialist naturist. Acesta ii face aceleai analize ale sangelu i ca primul medic, dar adauga ni te analize pentru testarea alimentelor reactive lgA (pentru stabilirea eventualelor alergii alimentare). Analizele arata dincolo de orice indoiala ca Donna sufera de anumite alergii semnificative ca trebuie sa elimine pe Joe alimentele responsabile din dieta ei. Dieta cea mai recomandabila pentru ea trebuie sa aiba Ia baza cat mai multe cruditats iucuri proaspete de legume. (lntamplarea a fiicut ca in seara precedenta, terapeutul sa nu fi avut somn,aa ca s-a uitat Ia o emisiune comerciala care recomanda beneficiile sucuri lor de legume. De altfel, s-a decis sa urmeze el insui acest regim, convin s fiind ca ii va face bine). Dupa cateva zile de I a adoptarea noului regim, nivelul energetic al Donnei se imbunatate te mai mult, dar ea observa o ampli- ficare a balonarii dupa ce mananca. Auzind numai lucruri bune despre un alt terapeut, dr. Tom, care obi nuie te sa practice testarea mu chilor pentru a descoperi substantele Ia care este alergic pacientul, ea se decide sa ll consultp ee acesta. Testul muscular realizat de dr. Tom ii confinna ca sufera de o sumedenie de alergii. ,Nicio problema", o lini te te dr. Tom: el detine remediul. Tot ce trebuie sa faca Donna este sa unneze o serie de 28 deedinte cu el (Ia un pret foarte piperat), cate doua pe saptamana. ,Trebuie sa intelegi, ii explica dr. Tom, ca aceste alergii nu dispar decat daca te supui unui protocol foarte strict, care funqioneaza insa impecabil , dacvei respecta tot ce iti voi spune." Ingrijorata de toate aceste opinii medicale care nu reu esc sa puna punctul pe i, Donna ii raspunde terapeutului ca va tine cont de sugestiile sale, dar ca deocamdata nu are banii necesari pentru a incepe edintele recomandate de el. ,Este decizia ta, ii raspunde dr. Tom, dar iti reamintesc ca daca vei amana inceperea tratamentului , lucrurile nu vor face decat sa se inrautateasca." Multumindu-i medicului, Donna pleaca din cabinetul 'acestuia int;-o stare de confuzie mai mare ca oricand, dar ferm hotarata sa mearga pana Ia capas ta descopere sursa problemelor ei de sanatate. Profund dezamagita de medicii naturi ti , ea se decide sa mearga Ia un doctor ,adevarats "a unneze un tratament medicamentos traditional.
21

Matricea Energeticii

Orientarea ciitre problemele de siiniitate

Medicul ii face aceleai analize ale sfmgelui, dupa care ii spune Donnei ca nu are nimic. Toti parametrii se inscriu in limitele normale. Ca .yi cum acest lucru ar ajuta-o cu ceva! Poate chiar este normal sa se simtii a.ya cum se simte! In cele din unna, medicul incepe sa ii ciocaneasca trupul Donnei in cateva locuri, dand atot tiutor din cap, ca cum banuielile sale ar fi confirmate. In final, el ii impfnia e te concluziile sale, spunandu-i ca lucrurile stau a a cum banuia. Analizele nu fac dedit sa ii confirme diagnosticul: Donna sufera de fibromialgie2 . Noul specialist ii explica faptul ca toate simptomele ei se incadreaza perfect in diagnosticul fibromialgiei. Acest ,diagnostic" include simptomele unor dureri generalizate Ia nivelul mu chiloo r aselor. Uneori, mu chii tresar, iar alteori manifestii o senzatie de arsura. Unii bolnavi afirma ca ii doare tot corpul, la fel ca In cazul gripei. Principalul simptom al bolii este considerat a fi durerea, o durere prelungita, profunda, uneori acuta ascutita... Atunci cand le descriu pacientilor aceastii durere, medicii se pierd in metafore care mai de care mai inspaimfmtiitoare, menite parcii sa ii infrico eze pe ace tia, nu sa le dea speranta. Oare de ce sunt necesare asemenea metafore violente? Printre acestea se numars aenzatia de durere intensa, ca de arsura. Asifel de descrieri nu sunt necesare. Ele nu ar fi o problema decat daca pacientul s-ar duce Ia un medium care i-ar spune ca fntr-o via fa anterioara a fast ars pe rug din cauza vrajitoriei! Un alt simptom extrem de comun al acestei boli este oboseala, care poate merge de Ia o stare de epuizare medie Ia o incapacitate totala. Unii bolnavi descriu chiar un fel de ceatii mentala care ii face sa se simta goliti de orice energie. In fata acestei avalane de infonnatii, Donna nu poate face altceva decat sa confirme din cap. Pune-te pentru o clipa in locul e ii ntreaba-te: tu ce ai simti daca ai primi un astfel de diagnostic? Din pacate, continua medicul, acest sindrom este insotid te alte afectiuni, printre care: durerile de cap, migrenele, sindromul colonului iritabil (un sindrom fn interiorul altui sindrom!), disfunqii ale articulatiei temporomandibulare, tulburari ale somnului, sindromul premenstrual, dureri in co ul pieptului, rigiditate
2

la trezirea din somn, tulburiiri ale memoriei, sindromu l vezJcn iritabile, uscarea ochilo a r gurii, ameteala, pierderea coordonarii mi carilor, la care se adauga o incapacitate profunda de a detecta nenumarate alte simptome clasice care atesta diferite afecfiuni, dar pe care pacientul nu le percepe ca atare. In sffir it, mai existifiactorii de agravare a bolii (in afara de medici!?), cum ar fi schimbarile meteorologica elergiile. Of, ne-am fntors iara.yi la fnceputul acestui cere vicios! Un mediu prea umed sau prea rece, diferite tulburari hormonale (cine .ytie, poate totu$i tiroida Donnei nu funcfioneaza cum trebuie), stresul, depresia, epuizarea excesiva anxietatea. De fapt, simp/a ascultare a acest i fn$iruiri de simptome este suficienta pentru a da gata pe oricine! In final, medicul conchide: ,Cred ca lucrurile sunt cat se poate de clare! Ai intrebari?" (Da! Pofi chema pe cineva sa ma duca pe targa pe un pat de spital? Dintr-odata, ma simtfoarte raul) Acum urmeaza partea buna a lucrurilor. Aa cum spuneam mai devreme, orice diagnostic trebuie urmat de o prescriptie sau de un tratament. Ei bine, tratamentul oficial pentruaa-numitul sindrom al fibromialgiei (SFM) include de regula un antidepresiv de genu! Prozacului sau o alta substantii farmaceutica cu efecte neurochimice similare. Personal, am considerat intotdeauna ca SMF poate fi tradus eel mai bine prin: ,Uita de Orice Sugestie Medicala3 ). Daca un om obi nuit este supus unei examinari medicata esculta intreaga !iota de simptome enumerate mai sus, imaginile mentale pe care le formeaza sunt suficiente pentru a-1 imbolnavi de-a binelea. Pe langa imaginile pe care le creeaza in mintea bietilor pacienti diagnosticati cu aceasta boala, fibromialgia este asociata adeseori cu o alta afeqiune, numita apnee funqionala a somnului, care inseamna ca atunci cand dormi, creierul tau este privat pe perioade scurte de timp de cantitatea de oxigen care ii este necesara. Aceste perioade se succed intermitent de mai multe ori in timpul noptii. Afectiunea poate fi diagnosticata prin supunerea Ia un , studiu al somnului" care este efectuat in clinicile specializate in tulburarile somnului. Dar vestea cu adevarat buna este ca asigurarea ta de sanatate acopera plata acestui test, care atestii aproape inevitabil (ce surpriza!)
3

Fibromialgie - boalii atipicii, studiata mai mult in Statele UnitC e anada deciit in Europa, manifestata prin dureri in tot corpul, obosealta ulburari ale somnului .

In li mba engleza, Forget Medical Suggestions, expresie care corespunde Jnt tialelor FMS- fibromyalgia syndrome. (n. tr.)

22

23

Marricea Energericii

di suferi de aceasta afeqiune. Odata diagnosticata problema, tratamentul presupune purtarea unui aparat scump, pe care trebuie sa II porti pe cap toata noaptea, dar care asigura cantitatea necesara de oxigen creierului tau. Desigur, atunci dind vorbeam de o veste buna, ma refeream inclusiv Ia faptul ca asigurarea ta de sanatate acopera plata acestui aparat. Sincer sa fiu, rna intreb cati oameni supui acestui test ar dovedi ca nu sufera de aceasta ,afectiune"... Gande te-te Ia lungul simptomele Donnei. Ti se pare familiar acest tablou? Totia a-zi ii ,speciali ti" au pomit de Ia premisa ca simptomele fetei reprezinta probleme de sanatate, fapt care nu face decat sa le amplifice lor puterea asupra ei. Daca vei studia Matricea Energetica, vei constata ca de multe ori, simpla schimbare a perspectivei de Ia orientarea catre probleme la cea a tuturor posibilitatilor sau Ia orientarea catre solutii este suficienta pentru a genera o transformare de durata a starii tale de sanatata e celorlalte aspecte din viata ta. Boala numita ,Fa ceva!" Ce este In neregula in ceea ce prive te modelul stimul I reactie in practicarea medicinii? Un singur lucru: faptul ca insai con tiinta care sta Ia baza acestui model se bazeaza pe cercul vicios al cauzee i fectului, care nu are niciodata srar ic t are se autoperpetueaza Ia infinit, Ia fel ca un Perpetuum mobile. Cine cade In capcana acestui cere vicios sufera de boala pe care dr. Robert S. Mendelsohn (autorul lucrarii Confesiunile unui medic eretic) o numea cu umor: ,Fa ceva!" Cati americani nu au o consoarta sau o alta persoana apropiata care ii mana de Ia spate sa intre in acest cere vicios, spunandu-le pe un ton imperios: ,Nu mai sta! Fa ceva!" in ceea ce ma prive te, ori de cate ori am cedat In mod reflex unor astfel de indemnuri, niciodata nu mi s-a intamplat ceva bun!

Solufii, nu probleme
erceptia ta iti controleaza realitatea. In capitolul 4 vom sublinia cateva din argumenteletiintifice care confirma aceasta afinnatie, dar cred ca pana acum ai inteles deja ca orientarea catre problemele de sanatate nu reprezinta 0 atitudine cu care sa te joci. Ingaduie-mi sa iti mai dau un exemplu, ca sa intelegi mai bine. Daca aincerca sa ridic un obiect greu tara sa-mi indoi genunchii ,aa cum am fost programati cu totii sa procedam, m-a putea rani, iar un medic mi-ar pune diagnosticul de tensiune musculara in zona spatelui. Sa spunem caadiscuta despre ceea ce mi s-a intamplat cu vecinul meu, peste gardul care ne separa curtile, iar acesta mi-ar spune: ,0, este o simpla deviatie de disc! Stiu totul despre aceasta afeqiune, intrudit mi s-a intamplat de nu tiu cate ori. Odata, m-am ranit atat de rau Ia spate !neat nu m-a putut da jos din pat timp de doua saptamani. Genu! acesta de afectiuni poate dura luni de zile pana sa se vindece. De altfel, unul din terapeutii Ia care am apelat mi-a spus odata ca ele nu se vindeca niciodata definitiv. Trebuie sa recunosc ca de cand am avut acele probleme cu spatele, viata mea nu a mai revenit niciod ata Ia nom1al!" Daca rn-aracorda in totalitate Ia realitatea subiectiva a vecinului meu,aurma tara doap r oate calea pe care a unnat-o el. De pilda,aincepe prin a zacea Ia pat timp de cateva zile. Pe scurt,aadopta un set de idei foarte limitate legate de afectiunea mea.

24

25

Matricea Energeticii

Solufii. nu probleme

Cauta toate solutiile Daca te consideri un vindecator, doresc sa lamuresc un aspect, astfel !neat lucrurile sa devina cat mai limpezi. Toate tehnici le terapeutice opereaza in cadrul unui model a! realitatii pentru care au fost construite. Dacae ti dispus sa cooperezi cu regulile pe care le-a adoptat creatorul tehnicii respective, tu vei obtine eel mai probabil rezultatele pe care le descrie acesta. Rezultatele se schimba insa daca privqti dincolo de filtrul parametri lor realitatii prefabricate de creatorul modelului respectiv. Personal, aplic o suita de tehnici foarte eclectice atunci cand vine vorba de propria mea sanatate. Spre exemplu, daca am o durere de cap, nu rareori mi se intampla sa iau o aspirina. Daca fac o viroza grava a-zisele tratamente naturiste nu au niciun efect, nu ezit nicio clipa sa accept o reteta medicala cu antibiotice. De i am doua diplome medicale, intrebarea care rna preocupa eel mai tare este: " Ciite grade de libertate fmi permite sa obfin metoda pe care o aplia c bordarea mentala care fi corespunde? " Ceea ce rna intereseaza este sa am intotdeauna de ales i ,nu sa rna trezesc intr-o inchisoare conceptuala pe care mi-am creat-o singur. In fiecare moment al vietii noastre, noi facem tot ce putem in momentul respectiv. Daca se intampla ca in momentul prezent sa nu dispun de prea multe resurse, personal nu am nicio problema In a examina toate altemativele care imi stau Ia dispozitii e n a-mi pastra deschise optiunile. La urma urmelor, nu toate operatiile chirurgicale reprezinta ceva rau. La randul lor, medicamentele se dovedesc utile necesare pentru anumite categorii de oameni. Simplul fapt ca Matricea Energetica curge prin mine timp de 24 de ore pe zi nu inseamna ca nu pot utiliza (sau eel putin privi cu respect) celelalte metode de vindecare care exista la ora actuala. Contientizeaza ce presupune solutia aleasa de tine Atunci cand tratezi anumite simptome sau afectiuni, tu optezi automat pentru a participa Ia o mentalitate de tip ,noi contra lor", care caracterizeaza intreaga practica medicalm a odul de a gandi a! tuturor medicilor. De altfel, aceasta decizie nu inseamna neaparat ceva rau in sine. Singurul lucru care conteaza este sa recuno ti
26

limitarile inerente acestui model, recunoscandu-i In acelai timp meritelie respectandu-1 pentru ceea ce face bine. De pilda, daca lti rupi piciorul, cu siguranta vei avea nevoie de o carja. Pe de alta parte, daca dore ti sa scapi de vechile tale obi nuinte mentale, va trebui sa renunti Ia diferitele carje ideologice. Practic, toate tratamentele medicale, inclusiv cele a a-zis naturiste sau alternative, reprezinta reaqii Ia anumite simptome sau afectiuni. Acest dualism de tip simptom I reaqie se traduce astfel: tu ai urmatoarele simptome (urmatoarea afeqiune), iar eu iti voi prescrie tratamentul care le poate vindeca. In esenta, avem de-a face cu un model behaviorist de tip stimul-raspuns, ext:rapolat ca unnare a studiilor fiicute in laborator pe cobai. Ma intreb insa cati cititori considera ca fiziologib aiochimia oarecilor sunt suficient de apropi ate de cele ale oamenilor pentru a justifica aceasta orientare a sistemului nostru de sanatate. Una din cele mai mari probleme pe care le-am observat atunci cand am tratat diferite simptome din perspectiva acestui model de tip stimul-raspuns a fost aceea ca orice ar face pacientul ca reactie Ia afeqiunea de care sufera nu face decat sa sporeasca energia ce sustine conditia nedorita de el. Daca abordezi o afeqiune prin tratarea ei, practic lti focalizezi atentia asupra existentei sale, validandu-i In acest fel realitatea. Procedand astfel, afeqiunea ta devine mai liniara, mai previzibila in ultima instanta mai con tienta de sine. Or, exact acest lucru nu ni-l dorim noi: ca afeqiunile noastre sa devina con tiente de sine! 0 alternativa Ia abordarea de tip ,noi contra lor" Spre deosebire de abordarea descrisa mai sus, pacientii cu care lucrez nu reu esc decat rareori sa precizeze ce anume am racut eu sau ce li s-a lntamplat. Initial, multi dintre ei nici macar nu cred ca li s-a intamplat ceva, cu exceptia faptului ca atunci cand lmi tree ainile prin apropierea corpului lor, ei se trezesc incon tienti p JOs. De multe ori, ei se trezesc ca se a eaza Ia sol in anumite posturi corporale care seamana uimitor de bine cu cele de yoga sau ?e qigong. Faptul ca astfel de lucruri se intampla automat, chiar 10 cazu!celor care nu au mai venit Ia mine Ia tratament, li face pe
27

Matricea Ene1getica

Solufii. Jill probleme

ace tia sa creada ca li s-a lntamplat ceva neobi nuit, dei niciunul dintre ei nu este foarte sigur In aceasta direqie. De altfel, scopul acestei metode este de a le oferi pacientilor o experienta pe care nu o pot cuantifica din perspectiva vechiului lor mod de a gandi, In speranta ca dupa ce o traiesc, ei nu vor mai reveni Ia obi nuintele lor de dinainte. Eu nu folosesc Matricea Energetica ca pe un instrument clinic pe care II scot din trusa mea medicala pentru a ma lupta cu cine t e ce boala. De altfel, el nici nu poate fi folosit cu eficienta daca pome ti de Ia premisa dihotomiei ,noi contra lor", lntrucat tot ceea ce percepo i bservi din perspectiva dualismului nu face decat sa amplifice rezistenta afeqiuni i cu care te lupti. De aceea, eu le explic oamenilor ca aceasta abordare bazata pe dualismul boala I sanatate nu face decat sa le ancoreze experienta In realitatea consensuala a particulelor solide. Personal, prefer o abordare complet diferita, considerand ca persoana pe care o am in fata se afla lntr-o stare de fluiditate, respectiv intr-o stare de con tiinta ondulatorie. Din perspectiva mea, corpul uman este alcatuit din fotoni. Aceasta abordare cuantica lmi permite accesul Ia mai multe parghii cu ajutorul carora lmi pot ajuta pacientii sa li schimbe viata. Daca vei adopta aceasta perspectiva, tu lti vei putea integra con tiinta lntr-un model al realitatii care iti va asigura o serie de avantaje particulare. Cel putin teoretic, tu vei putea intercepta o afectiune sau o trauma chiar In momentul declan arii sale (sau cu putin inaintea acestui moment), fapt care i!i va permite sa vizualizezi obtinerea unui rezultat diferit. In acest fel, vei putea avea acces Ia o lntreaga gama de rezultate posibile alternative, schimband astfel Ia modul potential manifestarea problemelor sau simptomelor tale. Cum se face ca orientarea catre probleme genereaza probleme atat de mari? Personal , am convingerea ca starea de con tiinta care da na tere oricarei afeqiuno i ricarui conceptii creeaza propriul sau ,camp morfic" (dupa cum 1-a numit biologul Rupert Sheldrake). Sheldrake afirma ca fiecarei specii li corespunde un camp energetic
28

colectiv crea stustinut de con tiinta de grup a membrilor sai. El a numit acest camp: camp morfogenetic. Privind lucrurile din perspecti va modelului con tiintei, atunci cand in ivi ii lncep sa adauge informatn not Ia baza de date a unm anurmt camp morfic, intr-un anumit punct al evolutiei speciei se acumuleaza o masa critica care face ca intreaga specie sa devina simultan con tienta de noile tipare informationale sau comportamentale. Acest sistem de feedback este cunoscut sub denumirea de rezonanta morfica, sau mai popul ar, de ,efectul celei de-a o suta maimute." Denumirea populara a acestui efect se refera Ia un studiu prin care cercetatorii au observat ca atunci cand maimutele care traiau pe o insula izolata au \'nvatat un comportament nou (In cazul de fata, spalarea cartofilor de nisip lnainte de a-i manca), dupa producerea masei critice (respectiv atunci cand un numar suficient de mare de maimu te care traiau pe insula au invatat sa faca acest l ucru), toate maimutele din aceeai specie au lnceput simultan sa ii spele cartofii, oriunde s-ar fi aflat ele. Dei raportul a fost considerat mai degraba speculativ n,u bazat pe suficiente observatii, el a fost publicat In revistele de special itate, iar efectul celei de-a o suta maimute a devenit un reper cultural larg raspandit, care s-a propagat In randul maselor lntr-o maniera intru totul comparabila cu conceptul pe care II descrie (eel al rezonantei morfice). Un studiu similar a fost efectuat pe o specie de cobai albi, care au fost pui de ciitre cercetatori sa invete sa treaca printr-un labirint inundat cu apa. Primul grup de cobai a lnvatat destul de greu comportamentul pe care doreau sa-l obtina de Ia el cercetatorii. Nu iu exact cat a durat In medie acest proces, dat fiind ca speranta de viata a unui cobai de laborator este destul de redusa. Cand cobaii au reu it sa lnvete noul tipar, cercetatorii i-au sacrificat pentru a vedea ce schimba ri s-au produs in circuitele lor neuronale. Daca tot vorbim de un comportament de tip motivatie I ucidere . . . Dupii ce prima generatie de cobai a invatat cum sa treaca prin labirintul inundat, cercet torii au observat' cii toate generatiile urmatoare de cobai s-au descurcat mult mai bine decat predece;orii lor, chiar daca nu au avut deloc timp sii invete sa lnoate. Acest lucru s-a lntamplat nu doar Ia laboratorul unde s-a tacut primul experiment, ci in toate laboratoarele din tara care foloseau cobai
29

Mat ricea Energeticii

Solu(ii, mt prob/eme

din aceeai specie. Spre surpriza cercetatorilor, se pare ca toti indiv i zii care s-au nascut In cadrul speciei dupa ce prima generatie a lnvatat n oul model de comportament erau lnzestrati cu capaci tatea inerenta de a se descurca prin Iabirintul inundat, chiar daca stramo ii lor direqi nu au fost niciodata antrenati intr-un laborator sa faca acest lucru. Personal, am racut un salt intuitiv, care nu are nimi c de-a face cu cercetarile efectuate prin tortura sistematica a coba i lor. Un ul din profesorii mei rn-a intrebat odata daca ceea ce ii povesteam In legatura cu un anumit subiect clinic erau propriile mele idei, sau era sustinut de cercetariletiintifice. l-am explicat ca ideile mel e imi apartineau in totalitatc ea preferam sa am idei la care nu s-a gandit nimeni pana atunci, decat sa rna raportez exclusiv Ia aceleai vechi idei, adeseori depa ite, sustinute de cercetareatiintifica. Cu alte cu vinte, in locul cercetarilor, eu preferam ,cautarea" individuala. De aceea, consider ca te-am avertizat: tot ceea ce urmeaza sunt propriile mele idei, iar eu sunt singurul responsabil pentru continutul lor. Partea buna a campurilor morfice Conceptul de rezonanta morfica postuleaza ca pentru fiecare specie care exista, ADN-ul actioneaza ca un fel de antena care prime te instructiuni referitoare Ia tipologia componentel e specifice ale entitatii biologice in cauza de Ia un camp energetic morfogenetic. Oamenii detiinta afitma ca orice organism biologic este inconjurat de un camp electromagnetic slab, fapt valabil inclusiv pentru componentele acestuia, respectiv pentru organe etc., mergand pana Ia cea mai mica structura atomica. in cadrul model u lu i morfogenetic, campul informeaza hardware-u l ADN-ului, caruia ii spune ce trebuie sa faca. Acest camp morfogenetic este tiparul general al speciei, dupa cum sugereaza Harold Saxton Burr in cartea sa, Cd mpurile viefii: punfile noastre de legatura cu universul. Rupert Sheldrake a descris acest fenomen intr-o serie fascinanta de arti cole publicate in revista Psychological Perspectives, numarul din primavara anului 1987. Unul din aceste articole era intitulat: , Minte, memorie, arhetip: rezonanta morfica i su bcon tientul colectiv."
30

Sheldrake afirma ca atunci cand te uiti Ia televizor, tu nu crezi ca micutele imagini formate pe ecran sunt generate efectiv de componen tele televizorului. Acesta are o antena care capteaza frecventa canalului pe care dore lti alegi programu l dorit. Daca televizorul se strica, el nu mai are ;apacitatea de a recepta tiparele informationale transmise de campul electromagnetic al semnalului emis de program. in conti nuare, Sheldrake explica faptul ca daca divizezi un magnet, ceea ce obtii sunt mai multi magneti mai mici, care emit propriile lor ciimpuri magnetice. Toate campuril e sunt asociate cu proprietatile vietii. Orice organ, orice tesut, orice celula orice structura vie are propriul sau camp electromagnetic asociat. Sheldrake considera ca acest camp este eel care detennina fonna organului (tesutului etc.), precum calitatilc earacteri sticile pe care le ma nifesta acesta. In opinia sa, caracteristicile genetice asemanarea noastra cu parintii nu se datoreaza ADN-ului nostru, care nu reprezi nta altceva decat hardware-ul, ci mai degrabi'i descarcarii (downloading) trasi'iturilor biologice generale din campul colectiv a! rasei umane. Caracteristicile individuale ale ansamblului nostru corp I minte sunt preluate intr-adevar de la parinti, dar nu pe cale genetica, ci din ciimpurile morfice ale acestora (eel putin partial). Tiparul care permite modelarea ,lutului" din care suntem alcatuiti nu este altul decat conceptul de om creat de Marele Arhitect. Sheldrake asociaza ideea de campuri morfice cu conceptul de arhetipuri introdus de Carl Jung. ,Daca existi'i un stejar, exista cu siguranti a un tipar arhetipal a! stejarului", noteaza el. Sheldrake afirrna ci'i subcon tientul colectiv al umanitatii reprezinta fundamentul intregii memorii colective a umanitatii. ,Eu sugerez ca acela principiu opereaza in intregul Univers, nu doar In fiinta umana." Potrivit lui Sheldrake, campurile morfice influenteaza tot ceea ce exista, de Ia cre terea plantelo p rani'i la traseele migratorii ale pasi'irilo ir la ,subcon tientul colectiv" de care vorbea Carl Jung. , Ceea ce caracterizeazi'i ideea de campuri morfice este faptul ci'i natura -aacum o cunoa tem noi - este adaptabilic 'iapabila de mutatii. Orice tipar nou, creat sau impus de un individ, poate avea un.ef ct cauzal asupra naturii, rara a viola astfel niciuna din legile fiztcu."
3l

Matricea Enetgeticd

Solu{ii. nu proble111 e

imi place foarte mult exemplul unuia din studiile universitare citate de Sheldrake. in cadrul acestui studiu, mai multi pui de gaina In varsta de o zi au fosta ezati \ntr-o camera lmpreuna cu un robot ce avea ata ata de el fotografia unei clo ti. Robotul era programat sa se deplaseze Ia intamplare. in mod curios, atunci cand puii de gaina au lnceput sa se uite Ia el, tiparele mi carii robotului au inceput sa devieze din ce in ce mai mult, devenind mai putin aleatori ifiind orientate tot mai insistent catre pui. Um1andu-i irul ideilor, Sheldrake insista asupra faptului ca ritualul social spiritual reprezinta cea mai buna cale pentru crearea sustinerea unui camp morfic colectiv. ,,n general , ritualurile au o natura extrem de conservatoarte rebuie executate corect, respectiv exactaa cum au fost executate in trecut. Actele rituale trebuie realizate cu respectarea mi carilor corecte, a gestu rilor, cuvintelo m r uzicii adecvate, indiferent In ce loc din Iume ar fi executate. Daca fenomenul de rezonanta morfica se producea a cum cred eu , acest conservatorism creeaza conditiile pentru ca fenomenul rezonantei mortice sa se produca lntre cei care rea l izeaza ritualulla ora actualc aei care !-au realizat in trecut." Sheldrake insista de asemenea asupra faptului ca sistemele de gandire genereaza Ia randul lor campuri mortice. EI afirma ca noi in ine numim profesiile noastre: ,domeniul4 " medicinii, ,domeniul" ingineriei etc. Personal, mi se pare foarte logic ceea ce spune el. De-a Iungul timpului, am descoperit ca daca nu tiu cum sa aplic o tehnica sau un sistem de care clientul meu ar putea beneficia, eu pot accesa direct informatiile din campul morfic, in Joe sa particip Ia un seminar sau sa citesc o ca ie pe subiectul respectiv. Spre exemplu, odata am echilibrat meridianele energetice ale unui pacient fmprumutand cunoa terea unui specialist chinez In acupunctura. De fapt, nici macar nu tiu sigur daca asta am racut. Cine ar putea verifica In mod obiectiv o astfel de afinnatie? Cert este ca atunci cand fac , ceva" de-a lungul acestor meridiane, eu obtin infonnatiile specifice relevante care lmi sunt necesare. La seminarele mele, obi nuiesc sa le spun participantilor ca \mi pot , imprumuta" oricand doresc capacitatea de a ma racorda Ia
4

in limba engl eza, tennenul fi eld inseamna deopotrivii , domeniu" i ,camp." (n. tr.) 32

Matricea Energeticia i asigur ca vor trai astfel o experienta foarte intensa. In ceea ce ma prive te, imi inchid adeseori ochi a iccesez intuitia extrem de putemica a prietenului meu Mark Dunn. Ori de cate 'ori fac acest lucru, pot , vedea" anumite lucruri prin clarviz iune, fapt care in mod nonnal nu imi este caracteristic. Toate aceste !ucruri sunt posibile, sau eel putin este foarteu or sa ni !e imaginam. $tiinta cuantica a demonstrat ca efectele din Iumea cua ntica au un caracter nelocal , ceea ce inseamna ca Ia ni velul fotonilor, informatiile se transmit prin rezonanta de Ia unii ]a ceilal ti. In telegerea acestui lucru deschide portile pentru anumite fenomene precum telepatia. Nu ai auzit niciodata proverbul: , Marile minti gandesc Ia fel"? Tot ce ai citit pana acum in legatura cu rezonan ta morfica iti poate pennite sa intelegi cum poti accesa ide cioncepte din sfera infinita a inteligentei cosmicc eum Ie poti aduce in sfera mintii tale con tiente. Daca lti vei el i bera gandirea de tiparele ei liniare obi nuite, tu poti incepe sa accesezs i a integrezi noi infonnatii direct din Campul Energetic al Punctului Zero, pe care unii fizicieni !-au numit , Mintea l ui Dumnezeu." Acesta este unul din principalele motive pentru care obi nuiesc sa afirm deseori cii pentru a practica tehnicile Matricei Energetice nu trebuie sa tii sau sa doar sa accesezi Totalitatea, care este continuta in Unitate. Eu cred ca sistemele de gandire, inclusiv tehnicile de vindecare, a u propriil e lor campuri mortice, de care se pot folosi toti oamenii. Cu cat o tehnica este folosita mai mult timc pu cat numarul celor care au practicat-o este mai mare, cu atat mai eficienta devine ea. Toate tehnicile incumba metodologi cionvingeri stilizate, care le sunt transmise adeptilor de catre guru-! sau de ciitre fondatorul respecti vulu i sistem. La coal a, mi s-a spus intotdeauna ca nu trebuie sa amestec diferitele sisteme, dar aceasta recomandare mi s-a parut tara noima. Natura mea este prin excelenta una incapatanati anterogatoare. Pe de alta parte, sunt intotdeauna dispus sa cred intr-un S i stem cu toata convingereta ara a pune prea multe intrebari daca ace ta da rezultate. Daca dore ti sa respecti status quo-ul , nu ai dc e t.. Personal, nu am fost niciodata dispus sa ma incadrez intr-o s:atJ sotJca. Oricat de mica ar fi probabilitatea de a reui, sunt dispus sa ma las dus de val.
33

Matricea Energeticii

Solufii, nu probleme

Sa luam ca exemplu sistemul terapeutic numit Reiki. Dupa parerea mea, o buna parte din puterea atribuita simbolurilor Reiki capacitatea practicantilor de a se racorda de a transmite aceasta putere sunt strict legate de conceptul de camp morfic. Nu este deloc exclus ca aceste campuri mortice sa nu fie active doar in sistemele biologice vii, ciin sistemele de gandird ee convingeri. Orice sistem de vindecare oricecoala de gandire are in centrul sau energetic un camp morfic care ii este caracteristic. Toti cei care rezoneaza cu con tiinta acestui nucleu central sau cu aceasta energie vor avea un acces deplin Ia informatiile Ia puterea sistemului respectiv. Practicarea Reiki sau a altor tehnici ori sisteme terapeutice nu difera prea mult de accesul pe care il avea Capitanul Kirk Ia imensa putere a navei Enterprise. Daca este adevarat ca orice tehnica sau sistem de gandire ii creeaza propriul sau camp morfic, inseamna ca daca porne ti de Ia premisa ca acestea reprezinta o realitate posibila, tu te poti racorda Ia ep aoti dispune de puterea pe care o incumba ea. Spre exemplu, dacae ti un practicant Reiki, tu poti avea acces Ia puterea sistemului Reiki. Probabil ca aa se explica de ce atatia mae tri insista asupra respectarii cu strictete a regulilor specifice sistemului pe care il predau. Orice adept care ii focalizeaza intreaga energie asupra unui ritual sau asupra unei tehnici specifice devine una cu arhetipu l care sta Ia baza ei, respectiv cu modelul unic al realitatii pe care 1-a observa pte care 1-a creat. Cunoa tereaexperientele tuturor celor care au practicat vreodata o disciplina sau otiinta le stau Ia dispozitie tuturor celor careii creeaza o punte de legatura cu realitatea consensuala corespondenta. Secretul consta in a intra intr-o rezonanta atat de deplina cu sistemul respectiv incat sa devii una cu el. Daca nu te implici decat pe jumatate in practicarea tehnicilor sistemului, acestea nu vor functiona. Este necesar sa te implici in totalitate, sa devii una cu ele! De indata ce ai devenit una cu ele, tu te racordezi Ia reteaua energetica a campului morfic care le corespundie ntri intr-o rezonanta deplina cu aceasta. Atunci se produce magia, vindecarea miraculoasa, lntrucat te-ai conectat la o baza de date imensa a energiei universale,aa ca orice se poate lntampla.
34

Un exemplu care ilustreaza perfect acest lucru s-a petrecut recent chiar in biroul meu. Am o clienta care a suferit ani de zile de un sindrom al articulatiei temporomandibulare foarte dureros. Dei a apelat la n umeroi denti ts ipeciali ti in ortodontie, nimeni nu a putut-o ajuta. Un specialist a insistat chiar ca ar trebui racuta 0 operatie chirurgicala de spargere a maxilarului in doua locuri, urmata de remodelarea acestuia. Clienta mea a fost asigurata ca aceasta procedura era traditionalu aniversal acceptata, fiind o metoda ciasica de tratare a problemei de care suferea. Din fericire, ea a pl ecat din cabinetu l medicului respectin vu s-a mai intors niciodata. Intr-o zi, pe cand se afla in biroul meu imi povestea toate aceste lucruri, m-am simtit subit inspirat de ghizii mei . Femeia imi povestea despre un nou specialist in chirurgia orala pe care 1-a consultat recent, cand am simtit o conexiune cu acesta. , Cred caa putea Iuera cu acest om. Este evident ca tie foarte multe lucruri!" m-am gandit in sinea mea. Ghizii mei mi-au spus sa creez un tipar al cunoaterii acestui specialis sta implementez tiparul in clienta mea. Fara sa rna intreb nicio clipa cumaputea sa realizez acest lucru, a m vizualizat crearea unei holograme mi-am ridicat mana dreapta sub fonna unui disc luminos. Cand imaginea a devenit perfecta, am implementat mental tiparul in campul energetic al clientei mele. Rezultatul a fost imedia u tluitor: femeia s-a culcat pe masa mea de masa aj intrat intr-o stare de transa profunda. Cani d -a revenit, ea avea intiparit pe fata un zambet Ia fel de stralucitor precum soarel e Ia amiaza. Mi candu-i maxilarul dintr-o parte in cealalta, a exclamat: ,Nu mai am nicio durere!" Mai tarziu in cursu! acelei saptamani, ea 1-a vizitat din nou pe specialistul ortodontic a carui cunoa tere am ,imprumutat-o", iar acestuia nu i-a venit sa crleada ochilor. Clienta mea mi-a povestit mai tarziu ca medicul i-a racut o radiografie, dupa care i-a examinat imediat radacinile dentare. ,Nu-mi vine sa cred! Cum este posibil?" Toti parametrii clinici pe care ii cuno tea disparusera rara urma. Fiind o persoana deschisa la minte, medicul a dorit sa afle ce tehnica i-am aplicat clientei mele. Spre deosebire de foarte multi oameni care refuza sa accepte dovezile care nu corespund prejudecatilor lor, el a acceptat pe loc realitatea din fata sa devenit curios. Clienta mea mi-a spus ca medicul intenti neaza sa imi mai trimita cat d e curiind cativa pacienti. '
35

Matricea Ener getica

Solu{ii ,

11!1

probleme

Un alt medic, de data aceasta un neurolog din localitate, a auzi t despre mine de Ia pacientii sai. lntrigat, el mi-a trimis o femeie care avea o sumedenie de simptome. Aceasta nu putea dormi bine noaptea, de multe or i nepunand geana pe geana pana dimineata. in plus, avea numeroase dureri musculare, inclusiv un caz rebel d e sindrom al articulatiei temporomandibulare. Problema cea mai dificila era insa un diabet care nu raspundea Ia tratamentul cu insulina. Dupa ce i-am aplicat de cateva ori principiile Matricei Energetice, starea pacientei s-a imbunatatit rapid. Din ce in ce mai intrigat, neurologul s-a decis sa lmi faca o vizita. Aa se face ca intr-o sambata dimineata m-am hezit in cabinet cu un tanar aratos, care mi-a strans cu putere mana. Ramas perpl ex u or ingrijorat de o eventuala gre eala de programare, l-am intrebat daca este un client nou. Ma temeam ca secretara mea sa nu fi programat doua persoane in acelai timp. Zambind, tanarul m-a informat ca el era medicul pe care IIa teptam. Am simtit o anumita u urare, dao r mare surpriza vazand natura relaxate axtrem de sociabila a medicului din fata mea. De aceea, i-am prins mana intre ambele palmle -am salutat cu multa caldura. A ezat pe un scaun simplu din cabinetul meu, medicul a asista t foarte concentrat Ia edinta de vindecare pe care i-am aplicat-o pacientei noastre comune. La un moment dat, el a inceput sa clatine din cap, incruntandu-i sprancenele. M-am gandit In sinea mea: ,Hm, se pregate te ceva!" Pe nea teptate, tanarul s-a ridica t in picioare, a venit in spatele meu, m-a prins de umaa r exclama t cu o expresie de entuziasm intiparita pe fata: ,Bine, dar tu man ipulezi campurile realitatii cuantice!" l-am zambit la randul meu : ,Da, exact asta cree du ca fac!" ,Super!", a fost raspunsullui. lar acum, doresc sa iti imparta esc o ultima poveste, pentru a-t i ilustra intreaga cunoa terp e utere pe care le poti accesa daca te racordezi la ciimpul tuturor posibilitatilor, uitand cu desavar ire de temerile de limitarile tale. Recent, am tinut un seminar cu o audienta numeroasa in San Diego. in timpul uneia dintreedintel e de practica, un barbat masiv cu o inima inca mai mare s-a apropiat de mine m-a lmbrati at cu caldura, dupa care mi-a relatat urmatoarea istorie, cu lacrimi In ochi: ,Sunt un chirurg ortopedic am cabinetul In Dubai, langa Arabia Saudita. Acum o luna, un prieten mi-a sugerat sa iti vizitez
36

site-ul. M-am uita t Ia filmul video de pe site am ramas foarte intrigat. fn fi l m fiiceai o demonstratie de corectare a scoliozei, adica a curbarii anormal e a coloanei vertebrale. Te-am vazut atingand coloana pacientei in doua locuri cu varfurile degetelor, dupa care femeia a parut sa e l ine s-a lasatu or Ia sol. Spre uimirea mea, cand s-a ridicat d in nou In picioare, coloana ei vertebrata era perfect dreapta! De aceea, m-am gandit ca daca tu poti face acest lucru e,u 1p -a utea face! fn biroul meu se afla o pacienta in varsta de 28 de ani care suferea de cifoscolioza (curbura anonnala a coloanei vertebrale in regiunea lombara). Am atins-o in doua puncte ale spatelui,aa cum am va zut ca ai procedat tu in filmul video, iar ea a parut sa le ine pentru o scurta perioada de timp. Ciiteva momente mai tarziu, cand i-a revenit, am ramas oca sa descopar ca ira spinarii sale era perfect dreapta! In mod normal, nici chiar operatia ch irurgicala nu ar fi putut corecta deciit cu mare dificultate aceasta conditie. Am rugat-o sa continue sa vina la biroul meu Inca trei saptaman i, convins ca afectiunea ei ar putea recidiva. Ei bine, nu s-a inta mplat acest lucru. In cea de-a patra saptamana, femeia m-a intrebat ce trebuie sa faca in continuare. N u am tiut ce sa-i raspund. De aceea, m-am uitat pe site-ul tau am vazut ca urmeaza sa tii un semi n ar in California, in acest weekend,aa ca m-am urcat in primul av ioi n iata-ma! Am venit sa lti multumesc." Mi-au dat lacrimile; Ia fellui. Ne-am 'imbrati at imediat, ca doi uri sau ca doi frati d emult pierduti care s-au regasit. Ulterior, le-a povestit tuturor participa ntilor la seminar experienta sa. M-am simtit cople it de recuno tinta pentru gratia care mi -a pennis sa lnva st a predau aceste concepte. Daca priv tie prin ochii sistemului de convingeri al unei persoane, pu poti vedea deciit ceea ce iti permite filtrul sau perceptiv. In filmu l What the Bleep Do We Know (Ce naiba $fim noi?) este relatata o poveste care s-a petrecut pe vremea lui Cnstofor Columb. Atunci cand acesta a ajuns in Lumea Noua, membrii triburilor nati v-americane ba tinae nu au putut vedea una ele nave a:ncorate In l argul marii, dei acestea se aflau chiar in fa sta n d mciun precedent pentru o asemenea expe.t a lor N eex1 nenta, mintea lor t a ers pus rimplu informatia vizuala care nu 37

IIIII

Matricea Energeticii

Solu(ii, nu probleme

area unor realitati multiple accesibilu e or de perceput de catre corespundea viziunii lor prestabilite asupra realitatii, respectiv lu t-me infeparadigmei acceptate de ei. Singurul care a perceput valurile 11 aman experimentat. Pen:ru no,i, o calatore in ioara nu poate fi comparata decat cu anum1te stan pe care le neobi nuite ale marii a fostamanul tribului, care a intrat intr-o :cceptam deja, cum ar fi imaginatia activa sau vizualizarea de care stare de transa, incercfmd sa vada cu alti ochi dedit cei ai mintii vorbe te Jung. Pentru u naman autentip centru cultura din care sale con tiente. El a fost primul care a vazut navele straine, face parte, lumea i nferioarc aea superioara reprezinta concepte invatandu-i apo p ie ceilalti membri ai tribului cum sa se uite Ia cheie, cele doua lumi fiind la fel de reale ca cea de mijloc, ele pentru a le vedea. respectiv realitatea pe care o recunosc occidentalii. in fascinanta ei carte, Dincolo de Bleep5, Alexandra Bruce afirma Nu este exclus ca intr-o alta cultura, un schizofrenic lncarcerat ca a ramas surprinsa de faptul ca povestea a fost prezentata in film. Ea nta ru a fi ferit de societate sau indopat cu medicamente psihosustine ca nimeni nu tie de unde a aparut aceasta legenda, dar capea circulat multa vreme in mediile urbane. Indiferent daca este adevarata acti ve care li i ndue , perspecti va corecta" asupra realitatii sa fie sau nu , aceasta poveste mi-a placut foarte mult, intruciit reprezinta u n considerat un om inzestrat cu anumite capacitati spirituale rare exemplu perfect pentru ceea ce eu numesc ,o fiqiune utila." Faptu l cii foarte pretuite. Nu vreau sa spun prin asta ca eu ii consider pe povestea ar putea sa nu fie adevarata nu ii diminueazii cu nimic amani schi zofrenicin , ici ca nu ar mai trebui sa le fie admivaloarea metaforica de stimulare a mintii pentru a ciiuta dovezi ale nistrate medicamente schizofrenicilor, lasiindu-i pe ace tia sa faca existentei unor lucruri pe care !i le dore ti, dar pe care nu le vezi. Dacii ce vo sr a perturbe societatea in care traiesc. Tot ce vreau sa spun povestea te poate ajuta sii l!i asamblezi vizual propria ,nava", nu mai este ca ceea ce din tr-o anumita perspectiva poate parea o nebunie, conteaza daca aceasta nava nu face altceva dedit sa pluteasca pe dintr-o alta perspectiva poate parea un punct de vedere perfect valurile oceanului imaginatiei. functional sau un talent esential, indeosebi in contextul potrivit In fiecare dimineata, cand rna trezesc, eu obi nuiesc sa caut daca aplici un alt set de reguli. acele imagini care nu pot fi vazute deciit atunci cand intri intr-o Capacitatea ta de a giind d ie a percepe realitatea iti define te inclusiv stare neconsensuala de perceptie a realitatii. In fiecare zi imi pun limi tele real izarilor pe care le poti obtine. Daca lnveti un intrebarea: ,Lace lucru nu rna gandesc ice aspecte nu realizez ,n in a u mit set de reguld i e convingeri care guvemeaza o anumita conditiile in care, dacaaputea percepe acest lucru sau aceasta tehnica sau un mod adoptat de a privi lucrurile, este cc aum ti-ai situatie, mi-aputea schimba perspectiva in beneficiul tuturor celor pune nite ochelari de cal. Altfel spus, tu inveti un set de reguli implicati?" Tony Robbins vorbe te frecvent despre puterea intrebiicare corespund intru totula teptarilor tale. Daca ai incerca sa iti rilor. El sugereaza chiar ca exista cinci intrebari de mare putere, pui intrebarii sa percepi lucrurile dintr-o perspectiva diferita, care iti pot schimba paradigma (perspectiva asupra vietii p )e care exista riscul de a-ti deranja singur propriile presupuneri asupra merita sa ti le pui in fiecare zi. Daca ii vei pune in fiecare zi realitatii, pe care le pretuie ti atat de tare. Fizicienii cunosc acest creierului tau o noua intrebare din aceasta categorie, incetul cu fenomen, care nu lnceteaza sa ii uimeasca inclusiv Ia ora actuala. lncetul vei incepe sa prime ti raspunsuri care W vor schimba viata. e ce se comporta electronul ca o particula atunci cand te uiti Ia el 1 ca o unda atunci cand nu te uiti Ia el sau atunci ciind il prive ti cu unga en deateptiiri? Acesta este faimosul Eject al ObservatoruFii pregatit sa innebunel?ti lu z dm fizica cuantica. Occidentalii moderni nu sunt capabili sa experimenteze sau sa l_?aae ti satisfiicut de rezultatele pe care le obtii in viata lnteleaga viziunea amanica asupra lumii, care include con tientid aca ai capacitatea sa manife ti realitatea pe care ti-o dore ti asupra careia te focalizezi atun ci vezi-ti de drum' frate!" dupa 5 Bleep - bip, semnal sonor care acopera un cuvant vulgar, n eacceptat In mod cum . . . ' , , ,.. ' ' spunea Jim!Hendnx intr-un cantec de-al sau. In schimb, daca nonna l Ia o emisiune de tel evizi une. (n. tr.)
38 39

Matricea Energeticii

Solu(ii. nu probleme

nu e ti satisracut de viata ta, incearca sa realizezi ca tu ai este necesar ca ea sa se produca pe foe. Cel putin, asta este parerea capacitatea uluitoare de a observa de a percepe altfel realitatea. '? mea. Tu ce crez1 . Pe de alta parte, lt i recomand sa nu duci aceasta afirmatie pana Ia Odata, tineam un seminar de Modificare Tota la a Corpului cele mai ridicole extreme. La fel caIn orice alta situatie, bunul si mt (MTC), cand un 1 edic tanar -a ridicat.in picioar este extrem de util In cazu l de fata. De pilda, dacii rna afl u in lntamplare din vJata lw. Dupa ce a partictpat Ia un alt semmar de-al 0 mijlocul unui trafic aglomerat, eu nu imi propun nicio clipa sa vad meu el s-a dus acasa a verificat reflexul prostatei tatalui sau, ce s-ar intampla daciiaapasa la maxim pe pedala acceleratiei. Ai care's-a dovedit a fi foarte slab, lucru deloc surprinzator, intrucat n tilfis c e ar auzit, desigur, despre diferite mari descoperiri t i a au ta ta a uc to ce ma i fusese diagnosticat cu cancer Ia prostata. Medicul fost racute accidental. Nu despre acest principiu vorbim insa aici. a aplicat atunci coreqia indicata pentru prostat a constatat ca Eu tiu ca metafizicienilor le place sa repete ca nu exista accidente, mu chiul indicator arata ca reflexul era acum , fixat." Daca pavesdar nici nu lmi propun sa provoc eu unul ! tea s-ar termina aici , ea ar parea interesanta, dar deloc zguduitoare. Inainte de a trage o concluzie, l!i recomand lnsa sa ascultriestul pove tii. Cand tatal s-a intors in cabinetul medicului care il trata, Puterea realiti:'ltii inventate toate analizele care i s-au racut au aratat ca simptomele cancerului Ceea ce doresc eu sa sugerez este ca daca iti propui sa pri ve ti au disparut in mod misterios, iar valorile sale PSA erau cat se poate cu alti ochi realitatea, merita sa incerci sa lti construie ti o rea li ta te de nonna l e, indicand o prostata sanatoasa. Ei bine, ce crezi acum? care sa le fie de folos oamenilor, elevand intreaga umanitate i Banuiesc ca ti-ai schimbat parerea! contribuind Ia o mai mare bunastare genera la. Spre exemplu , u nul Ca nd a aflat de MTC de alte astfel de tehnici ciudate, dar din marii mae tri cu care am avut onoarea sa colaborez, dr. Victor extrem de eficiente, partenerul cu care impart cabinetul meu Frank, a inventat un sistem reflex de testard e e tratare a oamemedical, dr. Mark Dwm, s-a gandit in sinea lui: ,Ce naiba mai e nil or pe care 1-a numit Modificarea Totala a Corpului . De-a lun gul asta? Aa ceva nu poate functiona." Ori de cate ori pariiseam ultimilor 30 de ani, acest sistem i-a dovedit din plin eficacitat ee an . tru o clipa cabinetul, el ii tragea deoparte pe pacientii melii p Practicantii sai pot vindeca marea majoritate a bolilor care afeclntreba: ,Mie poti sa imi spui adevarul! Ce se intampla de fapt?" teaza umanitatea. Dr. Frank a inventat o realitate noua, in care, Toti pacientii ii raspundeau: ,0,e ti atat de norocos ca studiezi cu dacii testezi reflexul ficatului (sa zicem), iar mu chiul indicator a l el. Pe mine m-a ajutat enonn. Nu tiu ce rn-afi fiicut tara el", pacientului slabe te, concluzia este ca pacientul are o problema In aa mai depa rte. Aceste raspunsuri il innebuneau literalmente pe dr. aceasta zona. Dunn, care obi nuia sa vina dimineata In cabinetul meu, spunandu-mi Dr. Frank nu s-a multumit insa cu simpl a intelegere a probl ein gluma: ,Salut! Ti-am spus astazi cat de mult te urasc?" De fapt, mei. El a continuat sali perfeqioneze sistemul, inventand un set de nu cred ca glumea decat pe jumatate, intrucat lucrurile pe care le coreqii practicate pe diferite segmente ale coloa nei. Fiecaru i invata de Ia mine li zdruncinau in totalitate sistemul sau de valori reflex al unui organ li corespunde un segment corector diferit. care ii permiteau sa se simta echilibrat intrand adeseori In conflict Daca testezi reflexul ficatului, aplici tehnica de corectare, iar apoi cu tot ce a invatat Ia facultatea de medi inii. testezi din nou reflexul ficatului, mu chiul indicator nu devin e cu Dr. Dunn m-a asistat timp de noua luni. La inceput, el statea In nimic mai putemic. Acest lucru nu 1-a deranjat deloc pe dr. Frank, cab metul meu, impreuna cu minc eu pacientii pe care ii tratam, care a pornit de Ia premisa ca In realitatea consensua la se produce pnvmd ce raceam . Neincrederea lui era atat de mare incat cred ca oricum un declic care va face ca boala ficatu lui sa se vindece Ia un detes,ta fiecare minut al acestei experien(e. La un moment dat, dupa moment dat. Important este ca aceasta vindecare sa se produca. Nu ce a mceput sa ii consulte propriii pacienti, el s-a decis sa incerce 40
41

Matricea Energeticii

Solu(ii, nu proh/eme

sa aplice la riindul lui MTC pe o pacienta care suferea de constipatie cronica. Mark s-a gandit: ,La urma urmelor, ce am de pierdut?" De aceea, el a tratat reflexele colonului, care i-au ie it foarte slabe la testul racut. Nu exista nici cea mai mica posibilitate ca ceea ce s-a intiimplat in continuare sa aibii vreo legiitura cu efectul placebo. Dr. Dunn era absolut convins cii nu se va intiimpla nimic n,u am nicio indoiala ca limbajul corpului sau i-a comunicat acest lucru inclusiv pacientei sale. Cu alte cuvinte, niciunul din cei doi nu credea ca tehnica va functiona. Impotrivaa teptarilor lor, pacienta a simtit pe nea teptate un giilgiiit i'n intestinele sals e -a repezit !a baie. Aa s-a i'ncheiat prima experien tii a amicului meu de a ajuta pe cineva folosind tehnici ciudate de ,medicinii voodoo"! Experienta 1 -a fiicut pe dr. Dunn sa conchidii cii MTC inseamnii de fapt: , Mi carile Totale ale Intestinelor6 ." Unnatorii pacienti pe care Mark a incercat sa aplice acee ia tehnicii nu au obtinut rezultate terapeutice notabile. El m-a intrebat ce se intampla, iar eu i-am raspuns ca sper cii s-a bucurat de luna de miere, intrucat de acum inainte incepe adevarata munca. l-am urat de asemenea bun venit in frustrantul univers al MTC-ulu iiam explicat ca uneori, viata este ca o panta abrupta pe care aluneci Ia vale. Atunci, Mark a fiicut ceva incontient, care mi s-a parut a fi o modalitate geniala de a testa realitatea eforturilor sale terapeutice. El a lucrat din greu s-a straduit atat de tare la fiecare vizita a pacientilor sai incat ace tia vomau inevitabil in timpul consultatiei. Vazand aceasta evolutie a lucrurilor, Mark -a dat seama cii telmicile pe care le aplica functioneaza, chiar daca nu exact cum dori el. Facandu-i toti pacientii sa vomeze, el a ales incon tient un rezultat palpabil, care sa il ajute sa ii poata folosi mintea rationala pentru a verifica faptul ca se petrece ceva. Dupa cateva luni, el a invatat sa controleze acest efect secundar nedorit, iar de atunci nu a fiicut deciit sa ii imbunatateasca in permanenta tehnica. Ceva mai devreme am atins in treacat un subiect pe care 11 consider foarte important pentru dezvoltarea Matricei Energetice. Este vorba de o atitudine care poate fi comparata cu cea a Departamentului de Stat In perioada lui Ronald Reagan atunci cand
6

1 era cu sovieticii Ia conventiile de deza rmare: ,A i incredere, dar nuu uita sa verifici!" Ori de cate ori aplici o anumita tehnica de vindecare, cauta intotdeauna un criteriu de verificare a eficacitatii ei: A generat aceasta tehnica efectele scontate de mine, sau nu? 0 pot"aplica Inontinuare?",Existu a_ns?ect subtil,asupra car ia adori sa insist: atunc1 cand crez1 a1 mcredere mtr-o anumitii tehnica, te poti intotdeauna baza pe ea. Mae trii mei spirituali m-au \'nvatat cii exista o formula a manifestarii alchimica e controlului spiritual. Partea cea mai surprinzatoare este cii atunci cand descoperi formula, tu nu mai ai practic nevoie de ea, inbuciit ai devenit una cu ea In procesul de ciiutare a ei. Daca acceptam limitarile curente impuse de legile postu late ale fizicii, realitatea este In mare masura ceea ce dore ti tu sa faci din ea. Altfel spus, realitatea definita de tine depinde de maniera in care te decizi sa interactionezi cu ea. De aceea, eel mai bine este sa lucrezi cu conceptia ta referitoare la realitate pentru a-i reconfigura semnificatia astfel incat sa obtii rezultatele scontate de tine ori de ciite ori incerci sa iti transformi circumstantele exterioare ale propriei vieti (sau cele ale vietii altor persoane). Partea buna este ca Ia fel ca in cazul tuturor lucrurilor, practica sustinuta te poate ajuta sa te perfectionezi continuu. Dupa parerea mea, cu cat i'ti focalizezi mai intens intentia asupra realitatii dorite, cu atat mai bine te racordezi Ia puterea universala a ciimpului morfic care contine tiparul sau matricea energetica a rezultatului pe care ti-l dore ti. Tot ce trebuie sa faci este sa continui sa freci lampa magica piina ciind apare duhul. Creeaza-ti propria mitologie a succesului Aa cum spuneam mai devreme, atunci cand aplicam Matricea Energetica, noi nu ne propunem sa lucram cu , conditiile" (bolile, afectiunile), intrucat in acest fel nu facem decat sa le dam acestora mai mult apa la moara. In anumite cazuri, rezonanta cu o anumita boala se poate doved i cople itoare,aa cum se intampla in cazu l cancerului. Daca te gande ti la cancer ca avand propriul lui camp morfic, iti poti da mai bine seama de magnitudinea problemei . Acest camp este alimentat de toti pacientii care au sufent vreodata de cancer, de toate textele medicale de toate
43

in limba englezii, initi a l ele corespund: TBM - Total Body Medicine, respect iv Total Bowels Movements. (n . tr.)

42

Matricea Energetica

Solutii,

m1

probleme

masun1 prejudecatile cu lturale ale epocii In care traie ti; sau poate articolele scrise vreodata pe aceasta tema, precum de toate dad! lti petreci prea mult timp studiind tiparele geometrice ale metodele de tratament aplicate, de toti medicii de toate instituti i le medicate In care aceasta boaIa a fost tratata vreodatii. La covorului !). toate acestea se mai adauga convingerile oamenilor legate de starea de sanatatr e espectiv de boala. Schimbarea realit<Wi intr-o maniera cuantica In mod evident, acest camp energetic este urianu cred ca Descoperirile fizicii cuantice au avut un efect In avalana exista cineva care i-ar dori sa se confrunte singur cu el. Aceasta asupra modului in care percepem noi realitate.a.. Sc i ?area confruntare nu ar putea fi ca tigata de nimeni. De aceea, daca dramatica a paradigmei refentoare Ia crearea propne1 real!tat1 este dore ti sa invingi cancerul, trebuie sa iei In afara regulilor ilustrata perfect de recentul film documentar What the Bleep Do prestabilite cu privire Ia realitate i sa lti redefine ti pozitia pe We Know (Ce naiba tim noi?). Modelul traditional al s!ructurii campul de batalie. La modul ideal , nu ar trebui sa intri niciod ata atomului era extrem de simplu foarteu or de inteles. In acest lntr-o confruntare cu o boala de magnitudinea acesteia. Faimosul model, atomul era reprezentat printr-un nucleu central alcatuit din specialist in medicina cu plante, dr. Jolm Christopher, obi nuia sa proton i idin neutron i, inconjurat de un invelide electroni care se afinne ca nu exista boli imposibil de tratat, ci doar indi vizi ]nva rt in jurul lui pe a n umite orbite eliptice clar determinate imposibil de tratat. previ zibile. Cand fizicienii cuantici au inceput insa sa examineze Dadi o problema cu care te confrunfi fi se pare insurmontabimai indeaproape acest model, ei au constatat ca electronii nu se la, schimba pur i simplu regulile jocului i fncearca ceva complet comporta delocaa cum s-a crezut pana atunci. diferit, la care poate ca nimeni altcineva nu s-a gandit pana La in loc sa respecte modelul matematic clasic al atomului , tine! Daca auzi voceaoptita a ghidului interior sau a cunoateri i electronii fac tot felul de lucruri interesante, de i greu de intuitive, iar mesajul ei ti se pare relevanitnaltator, da-i cu rs, conceptualizat. Potri v i t modelului cuantic, electronii se deplaseaza oricat de nea teptat ti s-ar parea acest mesaj. La unna urmelor, n u p i te orbite proba bil istice, neintrand pe orbitele previzibile se tie niciodata: poate ca te afli pe punctul de a descopee ri n o decat atunci cand sunt observati. In momentul in care con tiinta realitate sau o posibilitate noua. Poate ca vei descoperi un sistem noastra percepe calea pe care o parcurge un electron , acesta se nou, d evenind astfel un guru cu drepturi depline In acest nou materializeaza in fata ed i evine solid. Atras de interactiunea domeniu . Schimba regulile jocului inaa felincat sa obtii rezultate noastra cu el, electronul ,opteaza" pentru acea orbita probabilistica diferite de cele pe care l e-ai obtinut lntotdeauna pana acum. Ia care ne limitam noi procesul de observatie, alegand-o din Atunci cand inveti sa conduci ma ina, primul lucru pe care II totalitatea posibilita tilor infinite Ia care are acces. Altfel spus, el se afli este ca totioferii din lume au dizut de acord sa urmeze acea li transforma dintr-o unda cu un comportament imprevi zibil intr-o set de reguli, pentru a evita astfel haosul din trafic. De pilda, toata r t P i cu l a salida care poate fi vazuta. Aa se face ca noi nu putem lumea tie ce inseamna sa o iei Ia stanga sau Ia dreapta, de i n u f t a t ce electronul atu nci cand nu ne uitam la el. toata lumeali aminte te sa semnalizeze atunci cand face acest Intel egi acum cat de important este actul observatiei tale? lucru. In mod similar, exista anumite reguli pe care le respectam cu Atunci cand con tiinta intra in aceasta ecuatie ea mate;ializeaza totii atunci cand observam realitatea din jurul nostru, cc aum ne-a rn unda.( au mai pe ris, functia undei), dupa ' cum se exprima fi inteles sa facem acest lucru. Spre exemplu, daca te uiti In jos, fiztctenu cuantici. La n ivel subatomic s-a dovedit in nenumarate ciitre sol , tu porn tieautomat de Ia premisa ca acesta nu se va to pi ra nduri :a nu poti observa simultan vi;eza unei particulp eozitia niciodata sub picioarele tale (decat poate dacii ai crescut lntr-o e t. Daca fixezi una di n cele doua proprietati prin masurarea ei, cultura a drogurilor psihedelice, apucand sa iti inhibi in ma re
44 45

Matricea Energeticii

Solu(ii, nu probleme

pierzi inevitabil controlul asupra celeilalte proprietati, pe care n u o mai poti cuantifica. Intr-un experiment realizat acum cati va ani, oamenii detiinta au reclus viteza luminii lntr-un spatiu vid racit la maxim pana Ia 60 de kilometri pe ora. Atu nci cand au fiicut acest lucru, localizarea moleculelor pe care le observau in spatiul vid a disparut lnsa c01nplet! Aplicarea conceptelor din fizica cuantica in viata de zi cu zi Tinand cont de importanta efectului observatorului, iata ce obi nuiesc sa le spun eu tuturor celor carora doresc sa le prezint pentru prima oara principiile Matricei Energetice. Crezi cumva cae ti alcatuit dintr-un material fizic solid ca problemele cu care te confrunti sunt de natura fizica? Nici vorba! Daca ar fi sa te reducem Ia structura ta de baza cea mai elementara, am constata ca tue ti alcatuit dintr-o ierarhie ordonata de componente (Ia fel ca o combina muzicala). Dintr-un anumit punct de vedere, corpul tau fizic nici macar nu exista in maniera in care ai fost invatat sate gande ti Ia el. ingaduie-mi sa iti explic ce vreau sa spun cu asta. Corpul uman este alcatuit din structuri organice. La randul lor, acestea sunt alcatuite din sisteme, cum ar fi de pilda sistemu l respirator, eel digestiv, eel genito-urinar etc. Aceste sisteme sunt alcatuite din organe formate din tesuturi specializate. Tesuturile sunt alcatuite din celule diferite, clasificate in functie de morfologia de functiile lor. In sfilr it, celulele sunt alcatuite din molecule pe baza de carbon, iar acestea din atomi. Mergand mai departe, acest model liniar fizic incepe sa se clatine. Nucleul fiecarui atom este alcatuit din doua componente structurale numite protonn i eutroni. In jurul lui se deplaseaza electronii, pe orbite probabilistice,aa cum spuneam mai devreme. Atunci cand oamenii detiinta incearca sa masoare sau sa observe orbita ,propriu-zisa" a unui electron, ei materializeaza sau fixeaza aceasta orbita, pomind de la suma tuturor posibilitatilor care corespunde electronului privit ca unda. Noua orbita devine astfel o probabilitate masurabila, intrucat a fost materiali zata prin actul observatiei noastre, care a exclus toate celelalte rezultate posibi le.
46

Jntr-adevar, tot ceea ce exista la nivel subatomic depinde de efectul observatorului. Daca aplicam acest principiu celei mai mici unitati de materie cunoscuta pana la ora actuala, obtinem fotonul, ca re reprezinta particula elementara a Juminii. La fel ca toate celelalte particule elementare, fotonii pot exista in sta re de corpuscul sau de unda, in funqie de influenta observatorului asupra lor. Daca actu l observatiei modifica fonna de comportament a realitatii observate, conti inta trebuie inclusa ca element activ vital in aceasta descriere. Noi putem spune pe buna dreptate ca elementele fizi ce care alcatuiesc ceea ce noi numim lumea noastra materiala nu apar dedit atunci cand le observam . De aceea, acesta este fundamentul fiintei noastre fizice. In esenta, noi suntem a lcatui!i din lumind ain informatii, adica din con tiinta. Pentru a i lustra de ce sunt relevante aceste informatii, iti propun sa Juam un exempl u din viata de zi cu zi. Odata, Ia cabinetul meu a venit un canadian, pentru a vedea daca II pot ajuta sa l i deblocheze u n umar lntepenit. Aceasta afeqiune este extrem de dureroasr aestrictioneaza enonn libertatea de mi care a bratului implicat. Tratamentul clinic obi nuit este de durata extrem de neplacut. Uneori sunt aplicate proceduri chirurgicale, dar acestea da u rareori rezu ltat. Cei mai multi dintre medici prefera sai i trimita paci entii in clinici de management al durerii, pentru a invata cu m sa trai asca cu durerea l or. La vremea respectiva, propriile mele rezultate in astfel de cazuri nu erau dintre cele mai bune. In timpul consultatiei acestui barbat, am racut insa o descoperire uluitoare. Cand pacientul respectiv a venit Ia mine, el suferea de ase luni din cauza umarului intepenit, iar starea sa de sanatate nu s-a 'imbunatatit deloc in ac st interval de timp. Dupa ce mi-a spus ca nimeni nu 1-a putut ajuta vreodata, m-am gandit fiira sa vreau: ,Si tete apti ca eu sa reu esc acolo uncle nimeni altcineva nu a reu it?" -am straduit timp de 0 ora sa ii reduc durerea sau sa ii J mbunatatesc cat de cat gama de mi cari ale bratu l ui , pana cand am :ra spirat din cauza efortului. La vremea aceea nutiam, dar eram mea profund blocat in ceea ce astazi numesc , orientarea catre pro blemele de sanatate." Acest joe este cat se poate de simplu: tot ce trebuie sa faci este sa identifici problema, sa iti dai seama ca toti
47

Matricea Energeticii

Solu!ii, nu probleme

cei care au lncercat vreodata sa o rezolve au dat gre, sa Jti aduci aminte de toate momentele din viata ta dind ai dat tu lnsuti grq, sa ajustezi aceasta cifra cu inflatia, iar In final sa ajungi la concluzia ca nu poti face nimis ca 'iti ,asumi" aceasta concluzie. in acest fel, te-ai inarmat cu toate instrumentele de care ai nevoie ca sa schimbi situatia! Oare? in timp ce ma simteam ca un caine batut, eram pe punctul de a-mi recunoa te lnfrangerea, cand am auzit pe cale intuitiva un sunet, ca cum cineva radea. Dqi provenea incontestabil din propria mea minte, sursa acestui hohot de riis eteric parea sa fie situata in peretii incaperii. Din ace tia parea sa iasa o voce sarcastica ce spunea: ,Uitati-va Ia el, cat de mult se straduie te! Oare de ce crede ca trebuie sa faca atatea eforturi?" Din coltul opus al camerei, o alta voce i-a raspuns primeia: ,Din cauza ca nu are incredere in sine." ,Aa este, a spus prima voce to , tul se datoreaza felului in care a fost tratat in copilarie." ,lmagineaza-ti ca nu ar fi aici", a tunat cea de-a doua voce, izbucnind in ras. ,Ha?'' - am exclamat eu,ocat de ceea ce mi se 'intampla. lnstantaneu, am ie it din starea de con tiinta orientata catre problemele consensuala em constatat ca ,vad", nu doar privesc, exactaa cum explica in cartile sale Carlos Castaneda. in acelai timp, umaruL pacientului meu s-a deblocat. Peste patru ani, in cabinetul meu a intrat un alt pacient care m i s-a plans de un umar lncremenit. In acea dimineata intarziasem circa 20 de minute c,c aum mi-afi propus sa ll insul m t ai tare pe bietul bolnav, de parca nu i-ar fi ajuns suferinta lui, eram 'intr-o dispozitie veselja ucau a, racandu-i pe toti cei din birou sa rada, in timp ce ela tepta in anticamera, profund neferici atvand dureri evidente. in cele din urma, pacientul a fost condus in biroul in care imi raceam tratamentels e-aa ezat jos, cu o expresie de nemultumire profunda intiparita pe fata atunci ciind am intrat in camera. Studiindu-i fia medicala, i-am spus: ,Vad ca suferi de o rigiditate a umarului stang." Pacientul mi-a confirmat dand din cap. Ceea ce s-a intamplat in continuare avea sa ii schimbe pentru totdeauna, potrivit propriilor sale afiimatii, perceptia asupra realitatii. l-am zambit, i-am strans mana dreapti a n timp ce ll priveam in ochi, i-am spus ca umarul sau incremenit incepea sa cedeze ca
48

unnare a caldurii personalitatii mele. Fara sa-i dau timp sa se gandeasca sau sa imi raspunda, mi-am continuat afirmatia spuniind u-i ca tennenul de ,umar" nu este altceva decat o definitie a realitatii consensuale pentru un obiect care In clipa de fata nu mai exista. Imediat, i-am ridicat In sus bratul imobilizad t ureros, demonstrandu-i astfel ca afectiunea sa nu era deloc serioasa, ci exista doar in imaginatia sa. Barbatul a reactionat izbucnind in ras, putin ocat, ridicandu-i din nou din nou bratul. Cand i-a recapatat respiratia, el mi-a spus: ,Acum lnteleg de cee ti atilt de fericit. La urma urmelor, cine nui-ar dori o slujba ca a ta?'' In primul caz pe care l-am relatat mai sus, sistemul meu de con vingeri implica faptul ca viata reprezinta 0 luptc aa trebuia sa lucrez din greu pentru a-mi putea ajuta pacientul. Atat eu ca etl nea teptam in egala masura sa dau grq In incercarea mea de a-1 ajuta. In acea vreme, lntruchipam perfect convingerile colective ale semenilor mei, creandu-mi o imagine preconceputa in minte, investind-o cu energia mea emotionala transformand-o in final lntr-o realitate fizica. Aa se face ca tratamentul pe care i l-am aplicat pacientului s-a transformat in scurt timp i:ntr-o lupta, in care adversarul meu era boala lui. in eel de-al doilea caz eram deja convins de irealitatea absoluta a afectiunii pacientului,aa ca am putut intra imediat in lumea cuantica. In acea stare de con tiinta, am realizat ca afectiunea bolnavului nu era deciit una din configuratiile posibile ale atomilor, celulelor, electronilor, fotoniloc r elorlalte particule care alca- tuiesc ceea ce noi numim in realitatea noastra consensuala: un umar. Daca In ultima instanta umarul nu este altceva deciit un tipar alcatu it din fotoni de inalta energie, cu siguranta ace tia pot fi reconfigurati in functie de maniera In care optam sa ii observam. In acest fel, problema nu mai pare deloc dificila. Aa cum suntem convini de realitatea noastrd a e corectitudinea diagnosticelor noastre (o statistica efectuata Ia clinica Mayo a aratat ca aproape 50% din diagnosticele puse asupra unor paci enti care au decedac t are au fost supui autopsiei erau complet gre ite!), noi putem opta pentru o convingere Ia fel de deplina a inconsistentei problemei cu care ne confruntam sau pe care o tratam. Prin aceasta afirmatie, nu doresc sa imi bat joe de
49

Matricea Energeticii

Solufii. nu probleme

suferintele oamenilor, ci doar sa ilustrez faptul ca exista un alt D e i sunt fericitul posesor a doua diplome medicale, am nivel al realitatii, unde problems aolutia ei par dintr-odata cat se renuntat sa le mai afi ez in cabinetul in care realizez tratamente. poate deu oare! Atunci cand am urmat sfatul ,ciudat", dar intelept Dacii te gilndeti putin, un medic nu este altceva deciit o persoana a! ghizilor mei spirituali mi-am imaginat ca ,problema nu pe care o plate ti pentru a te considera un om cu probleme. De exista", ea a disparut. Imagineaza-ti ce diferenta poate aduce in fapt, sarcina lui este sa iti trateze afectiunile cele mai grave care iti viata ta schimbarea cadrului tau de referinta a convingerilor tale. pot pune in pericol viata, pornind de la totalitatea simptomelor pe Dupa ce am creat site-ul referitor la Matricea Energetici'i, foarte care le afi ezd ie la analizele medicale fiicute. Pe scurt, este o multi oameni mi-au trimis email-uri in care mi-au spus ca invatii sa slujba ingrozitoare, dar uneori utila. Medicul se vede nevoit prin aplice aceste principii doar citind despre ele punilndu-le in forta lucrurilor sa se ancoreze intr-o realitate in care trebuie sa fie practica. Un specialist in chiropractica a invatat sa aplice conceptul tot timpul vigilens ta anticipeze cele mai rele lucruri care li se ,Celor Doua Puncte" pe eel al ,Calatoriei in Timp" doar pot intilmpla pacientilor sai . Atunci cand pune un diagnostic, un privindu-ma cum aplic aceste tehnici in filmul video postat pe site. medic conventional se vede nevoit sa ii imagineze cele mai rele Medicul i-a descris apoi experienta in spatiul alocat mesajelor,scenarii. La facultatea de medicina ni s-a spus ca dacii in cabinet iti povestind cazul unui pacient care a venit la el cu un deget rupt la intra un barbat care sufera de dureri generalizate, de la nap silna un picior. El a aplicat pe Joe ceea ce a vazut in filmul video de pe la penis, primul lucru pe care trebuie sa il previi este un eventual Internet, calatorind inapoi in timp pilna Ia momentul in care atac de cord! degetul pacientului era perfect siinatos, in timp ce indica cu doua Nu vreau sa spun cu asta ca diagnosticele tratamentul degete catre acesta. Sub ochii lui, osul s-a deplasa st -a pus singur medical nu sunt necesare. Acestea definesc paradigma referitoare la loc. Doua minute mai tilrziu, pacientul a ie it din biroul sau fiira Ia ingrijirea sanatatii in aceasta taran , u pot decilt sa ma simt durer fiira sa mai chiopateze. recunoscator pentru catiinta medicala a ajuns la un nivel atilt de 0 alta femeie care a luat de buna metoda Calatoriei in Timp a inalt de precizid e e cunoa tere. Pe de alta parte, exista atilt de lasat un alt mesaj. in timp ce se juca cu aceasta tehnica, ea a multi medici buni incilt nu consider ca trebuie sa imi pierd timpul accesat cilmpul morfic al Matricei Energetica e trait urmatoarea energia pentru a face ceea ce ei fac deja foarte bine. experienta (pe care o voi cita integral): Personal, obi nuiesc sa privesc aceasta chestiune din persBuna. Dupa ce am citit pe acest site despre numaratoarea pectiva muzicii, prima mea dragoste. Nimeni nu se a teapta ca inversa (Calatoria in Timp), am incercat aceasta metoda am James Taylor sa cilnte sau sa sune ca Jimi Hendrix. Fiecare din cei reu it sa ajung lao perioada din viata mea in care aveam patru ani. doi i-a avut propria sa identitate unica, interpretilnd muzica in In acea perioadii, familia mea s-a mutat intr-un alt stat, departe de functie de ceea ce simtea in inima in con tiinta sa. Ce s-ar rudele care mii alintau care mii fiiceau sa mii simt iubita. De intilmpla daca ar exista un standard pentru toti muzicienii din lume, atunci, nu am mai reu it niciodata sa ma simt alintatii sau iubita. aa cum exista pentru medici, care i-ar obliga pe ace tia sa cante Pentru prima data dupa foarte mult timp, aseara am reu it sa imi aduc aminte ce inseamna sa fii tratat cu afeqiune. De atunci, exact la fel ca Jimi Hendrix (sau ca James Talyor), pentru simplul chakra inimii mele a inceput sa se deschida. Aceasta experientii a motiv ca acesta este standardul muzical acceptat de societate? fost posibila numai dupii ce am vizitat site-u d lupa ce l-am auzit Acesta este unul din motivele pentru care am optat sa imi iau pe Richard vorbind acum cilteva zile la Contact Talk Radio. diplome medicale in domeniul chiropractici m i edicinii naturiste, Astfel de mesaje sunt ca un elixir ceresc pentru mine, profesii care inca mai acceptii spiritul eclectic. Dei mi se pare un confirmilndu-mi o data in plus ca ma aflu pe ,calea cea dreapta", ucru minunat faptul catiinta medicala a ajuns la un nivel atilt de dupii cum spun budi tii. lllalt de maturizare, eu sunt de parere ca oamenii nu ar trebui sa
50 51

.........-
Matricea Energetica Solu(ii, nu prob/eme

uite de Arta terapeutica. Contrapartea necesara a cunoa terii mecanice exacta e procedurilor precise nu poate exista dedit In inima sau In sufletul vindecatorului. De aceea, ea nu poate fi predata In coli, Ia fel ca oricare alt curs. In cazul Matricei Energetice, noi vom opta pentru o alta cale decat cea specifica modelului de tip diagnosticare I tratament care caracterizeaza sistemul nostru de lngrijire medicala. Yom cultiva o anumita stare de con tiintv aom intra lntr-un raport energetic cu pacientii no tri, creand pentru ei ceea ce culturile amanice numesc ,spatiul sacru" In care sa aibii libertatea de a opta pentru un al t rezultat. Drama este ca majoritatii oamenilor nu li se spune (eel putin In mod serios) cii au aceasta posibilitate de a alege. In ultima instanta, tue ti eel care li construie te singur regulile pentru experimentarea acestei realitati. In cazul In care observi ca regulile pe care le-ai adoptat pentru realitatea ta nu funqioneaza aa cum ti-ai dori, nu ai decat sa lti exerciti liberul arbitru pentru a elimina o parte din convingerile conceptele tale negative limitatoare. Dacii nu lti convine o situatic eonstati ca lti sta In putere sa o schimbi, nu crezi ca merita sa lncerci acest lucru , astfel lndit realitatea pe care o traie ti sa se apropie de cea pe care ti-o dore ti? Acest lucru lmi aduce aminte de un lucru pe care mi 1-a spus odata unul din ghizii mei spirituali, care a lntors din condei faimoasa Rugaciune a Seninatatii, fiicand-o sa sune astfel: ,Doamne, ofera-mi gratia de a accepta lucruril e pe care nu le pot schimba. Si ofera-mi puterea de a schimba lucrurile pe care nu le pot accepta!" lti mai aduci aminte cum am procedat in exemplul descris mai devreme, respectiv In cazul barbatului care avea un umar incremenit? Am optat pentru a privi situatia in mod diferit, lntr-o maniera jucaua, deconstruind fiecare element al experientei sale al problemei pe care o cuno tea. Am lnceput prin a-i spune: ,Umarul tau nu este incremenit, ci lncepe sa se topeasca sub influenta caldurii personalitatii mele." In al doilea rand, i-am explicat ca umarul sau nu era ceea ce credea. In realitatea pentru care am optat, el nu era decat o particica a campului de con tiinta de particule virtuale din care era alcatuit. In sfftr it, intrand In rezonanta cu starea cuantica a tuturor posibilitatilor, mi-am
52

focalizat atentia asupra unei lumi In care umarul sau nu exista sub forma de problema. Am optat cu toata convi ngerea pentru o stare probabilistica in care sa devina manifest rezultatul optim dorit de mi ne, respectiv transformarea hologramei fizice a umarului sau. Personal, li suspectez pe fizicieni cii inventeaza foarte multe ]ucruri legate de particulele virtuale. Exista tot felul de ecuatii matematice superbe care descriu aceste pmticule, dar nimeni nu le-a putut vedea vreodata, lntrucat ele sunt extrem de mici. Savantii le-au masurat indirect prin modificarile produse asupra mediului exterior de catre prezenta lor. Dupa parerea mea, lucrurile se petrec Ia fel ca atunci cand racim. Noi nu vedem niciodata virusul. De altfel, nu raceala reprezinta cauza directa a simptomelor noastre. Acestea sunt generate de reactiile care se produc In mediul intern al organismului nostru atunci cand sistemul imunitar reaqioneaza in fata microorganismelor invadatoare. Ceea ce experimentam noi nu este raceala propriu-zisa, ci lncercarea organismului nostru de a ucide virusul, aceasta fiind principala sursa a simptomelor noastre. Poate ca particulele virtuale de care vorbesc fizicienii nu sunt altceva decat tn ei virusuri care ne invadeaza realitatea. Ceea ce observam noi in experienta noastra este reactia con tiintei noastre fata de acestea. Fizicienii afirma ca din cauza ca particulele virtuale sunt atat de micc ia nu exista dedit in perioade infinitezimale de timp, ele contin o energie practic nelimitata. Pentru a-ti face o idee legata de aceste experimente, aminte te-ti de puterea descatu ata de oamenii detiinta atunci cfmd au divizat atomul. Intr-o singura fractiune de secunda, un intreg univers apare, apoi dispare sau se dizolva. Neputand fi masurat, orice este posibil in interiorul lui, fiira a incalca vreuna din legile fizicii. De lndata ce percepem lnsa acest univers, noi trebuie sa respectam regulile sale. Tu detii In fiinta ta cheile unei puteri inestimabila ele unor posibilitati nelimitate, atat timp cat nu lncerci sa manife ti ceva. Ori de dite ori iti propui sa masori sau sa observi ceva din perspectiva con tiintei tale limitate, totul devine posibil Ia nivel teoretic, lntrudit tu e ti alcatuit din particule cuantice. Poate consideri ca aceste concluzii sunt gre ite, dar gande te-te putin la carabu. Oamenii de tiinta afirma ca din punct de vedere
53

Matricea Energeticii

aerodinamic acesta nu poate zbura. Din fericire, dirabu ul nu cunoa te aceasta ,realitate",aa ca nu se sfie te sa zboare. In mod similare ,u rna simt fericit sa cutreier prin lumile infinite ale con tiintei tuturor posibilitatilor, pentru simplul motiv ca sunt de parere ca pot face acest lucru!

<i

0 transformare tiintifidi a realitatii


u trebuie sa fii neaparat Einstein pentru a face acest lucru. De altfel, nu doresc sa conving niciun cititor ca pentru a face aceleai lucruri ca mine trebuie neaparat sa ma imite intocmai, ca ni te copii la indigo. ,Ei bine, Richard a spus ca ... , deci acest lucru trebuie sa fie adevarat." Iti reamintesc ca Richard nu tie nimic. Chiar daca poti face ceva in mod repetat consistent, asta nu inseamna ca intelegi ce se intampla. De pilda, eu ma urc zilnic in ma ina mer a na due la serviciu cu ea, dar nu am nicio idee cum funqioneaza mecanismul intern al pistoanelor sau orice alte componente tehnice. Acest lucru nu rna incomodeaza cu nimic sa imi conduc ma ina cu o oarecare maiestrie, intrucat nu ma gandesc deloc ]a el. Simplul fapt ca fizicienii cuantici au creat toate aceste ecuatii matematice superbe care descriu particulele virtuale mecanica ondulatorie nu garanteaza cu nimic faptul ca ei inteleg cu!ll funqioneaza din interior misteriosum l agicul nostru univers. In mod similar, nu trebuie sa iti imaginezi nicio clipa ca trebuie sa intelegi toate principiile pe care ti le voi impartai in paginile care vor urma pentru a le putea aplica. Cf aizicieniie ,u inventez foarte nmlte lucruri pe care nu le inteleg. Atat timp cat vom trai in aceeai realitate, aceste principii vor functiona pentru tine eel putin Ia fel de bine cum functioneaza pentru mine, poate chiar mai bine. La vremea lui Einstein a afirmat ca imaginatia este mai importanta decat cunoa t rea t; otu i, foarte multi oam ni !-au considerat eel mai in teligent om care a trait vreodata pe Pamant!
55

M at ricea Energeticii

0 tra nsfiJ rmaret iinfificii a realitii{ii

Ceea ce doresc sa lntelegi este urmatorul fapt: chiar daca ai mintea plina de idei legate de felul in care ar trebui sa functioneze realitatea, este foarte posibil ca aceasta sa functioneze cu totul altfel dedit crezi tu. De fapt, daca nu ai nimic In cap, aianse chiar mai mari sa intelegi ceea ce urmeaza sa Jti relatez in continuare. Ceea ce conteaza in cazul de fata este capacitatea ta de a te adapta Ia un nou mod de a gandi. Spiritul i tiinta Descartes a creat cateva din cele mai importante concepte care aveau sa stea mai tarziu Ia baza i:ntregii filozofii occidentale. Printre altele, ideile lui au influentat inclusiv domeniul medicinii. Descartes a pomit de Ia premisa ca forma fizica a omului poate fi comparata cu mecanismul unui ceas. Din acest punct de vedere, un om sanatos poate fi comparat cu un ceas care functioneaza perfect, iar un om bolnav cu un ceas stricat. Aceasta afirmatie descrie perfect lntregul fundament a!viziunii filozofice a medicinii moderne. In perioada Rena terii, religia dorea sa ii pastreze controlu l eel putin asupra notiunii de Spirit, opunfmdu-se din rasputeri i:ncercarilor oamenilor de tiinta de a rearanja cadrul conceptual al convingerilor sale. Acest lucru i-a fiicut probleme lndeosebi unuia din marii astronomi ai vremii, Galilei, care a identificat principalele atribute ale materiei, accentuand astfel diviziunea dintre tiintaspirit. Galilei a lncercat sa sustina ca Pamantul nu reprezinta centrul Universului, dar speculatiile saletiintifice au fost considerate erezii de catre autoritatile ecleziastice, care au fiicut presiuni asupra bietului savant, silindu-1 sali retraga afirmatiile tiintifice. Pentru a evita dizgratia (i chiar pentru a-i salva pielea), Galilei a definit principalele atribute ale materiei ca fiind ni te caracteristici observabilm e asurabile. Cu lntelepciune, el a evitat sa vorbeasca despre atributele secundare ale materiei, pe care le-a atribuit domeniului morailntelectual al religiea il regalitatii. Prin aceasta definire a materiei, Galilei spera sa evite controversele care i-ar fi putut crea necazuri prea mari, cauzandu-i - poate chiar moartea. Aa s-a produs diviziunea lntre ceea ce este considerat spiritual sau intangibl iu l mea materiala ,reala."
56

Aceasta vtztune asupra realitatii a condus la o anumita fragmentare a con tiintei umane, separand emotiilc eredinta de a a-numitele fapte tiintifice. De aceea, oamenii au inceput sa puna I a lndoiala tot ceea ce nu putea fi dovedit din punct de vedere tiintific, prin dovezi fizice indubitabile. Odata cu marginalizarea experientelor care nu pot fi demonstrate din punct de vedere ii ntific, oamenii au inceput sa moara lent din punct de vedere spiritual , respectiv in raport cu acea lume care reprezinta lnsa i esenta universuluiamanic. Modele ale realitatii in fizica clasica newtoniana Potrivit perspectivei newtoniene, lntr-un sistem lnchis nu pot exista decat un numar finit de forte. Daca aduni aceste fortd eaca intelegi legile care guvemeaza interactiunile dintre particule, tu poti prezica enaliza tot ceea ce exista in universul cunoscut. Din perspectiva fizicii clasice, noi traim lntr-o lume materiala. Tot ceea ce exista in natura este alciituit din suma partilor sale, respectiv din particule fizice. Nu exista o inteligenta sau o forta a vietii care an ima aceste particuls e ala luie te in ele. Din aceasta perspectiva, totul poate fi lnteles, pentru ca tot ceea ce exista poate fi divizat In partile sale componente toate lucrurile asculta de anumite legi bine stabilite, deopotriva pe pamanI tn restul cosmosului . Data fiind aceasta constructie a lumii, ea este stabila previzibila. Aceasta viziune tiintifica red uctionista este perfect ilustrata de serialul de televiziune referitor Ia cosmos In care Carl Sagan agita un cazan uriacu moleculs e e intreaba de ce nu produc acestea viata. tiinta inca mai incearca sa descopere ,adevarul"
'

Din cauza fragmentarii viziunii sale, tiinta trebuie 1 sa 1 revizuiasca lncontinuu teoriile, adaptandu-le Ia no n ioi variabile de care nu a tinut seama initial. Fiecare noua incercare de a descrie legi le existentei fizice presupune o noua formula matematica. Urmeaza inevitabil un experiment fiicut de un savant intreprinzator, iar rezultatele infirma din nou conceptele pe care oamenii de
57

Matricea Energeticii

0 t ransformare 0 tiin{ificii a realitii[ii

tiinta le credeau pfma atunci adevarate, fapt care conduce Ia aparitia unei noi premise. Cand noile rezultate experimentale sunt reproduse din nou din nou, infirmand de fiecare data vechiul ,adevar" tiintific prestabilit, oamenii detiinta se vad nevoiti sa creeze o noua teorie sau o noua ecuatie care sa explice din punct de vedere matematic, sau eel putin sa ofere un cadru teoretic care sa justifice cum se face ca noua descoperire ,contradictorie" este totui corecta. Daca noile ecuatii matematice asigura un cadru teoretic pentru datele obtinute in laborator, iar noua ipoteza de lucru este confirmata prin noi noi experimente, savantii ajung Ia concluzia ca teoria este corecta, eel putin in ceea ce prive te fenomenul descris. Simplul fapt ca ni te ecuatii matematice se potrivesc nu inseamna insa automat ca ele ofera o descriere corecta a felului in care funqioneaza lumea in care traim. Einstein reintroduce conceptul de imaginatie Din punctul meu de vedere, teoriile lui Einstein au fost destul de ciudate, dar credinta lui in imaginatie a adus un mare serviciu tiintei. Pentru a-i putea dezvolta ideile conceptel e legate de faimoasa sa teorie a relativitatii, Einstein a realizat o serie de ,experimente mentale", dupa cum le-a numit el. intr-unul din aceste experimente, el a vizualizat ce inseamna sa calare ti pe o raza de lumina, imaginandu-i ce ar simti daca ar trece pe langa un obiect stationar cu o asemenea viteza. Pare o nebunie, dar tocmai aceste experimente imaginare i-au permis mai tarziu sa creeze faimoasa serie de ecuatii matematice care aveau sa devina cunoscute sub numele de teoria relativitatii. Ceea ce merita sa semnalam este faptul ca Einstein a inceput prin a calatori (ca sa folosim un termenamanic) intr-o lume imaginara a ,bia apoi a creat sistemul de ecuatii care au explicat ce a descoperit in urma experientei sale interioare. Exemplul lui Einstein nu este deloc izolat. Multe descoperiri tiintifice importante au fost racute in urma unor experiente vizionare sau a unor flash-uri intuitive. Sa luam de pilda cazul marelui inventator savant Nikola Tesla. Tatal lui Tesla era
58

convins ca fiul sau ii va calca pe urme, preluand afacerea familiei, dar Universul avea un plan mai maret pentru tanarul Nikola. Intr-o zi, acesta s-a simtit foarte rau, racand febra mare. Medicii consultati nu i-au dat prea mari sperante de supravietuire. Nikola i-a spus tatalui sau ca daca va supravietui, nu va prelua afacerea familiei, ci va unna o facultate pentru a deveni inginer. El visa ca va veni o zi in care va putea zagazui imensa forta a cascadei Niagara, transformand-o in energie electrica. Intr-adevar, una din numeroasele sa le inventii in anii care au urmat a fosta a-numita bobina Tesla, care permite transformarea energiei apei care trece printr-o turbina in electricitate. Noua electricitate putea fi stocata pentru a fi folosita ulterior, atunci cand era nevoie de ea. Pe scurt, Tesla a supravietuit bolis i-a dus intr-adevar Ia o uni versitate tehnica, star ind prin a fi angajat de Edison. lntr-o seara, pe cand dadea de mancare la porumbei in pare, Tesla a avut viziunea unui Univers vast osci l ant, alcatuit din frecvente energetice. El a dezvoltat una din aceste frecvente pe care le-a experimentat in aceasta stare mistica, respectiv pe aceea care vibra cu 60 de cicluri pe secunda (poate ca aceasta cifra iti suna familiar). Aceasta este frecventa curentului electric a lternativ. De i electricitatea este asociata in general cu numele lui Edison al companiei sale, General Electric, eel care a ,inventat" curentul altemativ a fost in realitate Tesla. Un alt exemplu faimos care ilustreaza transfonnarea unei viziuni sau a unui vis intr-o descoperiretiintifica de rasunet este eel al chimistului german F.A. Kekule, care a descoperit formula benzenului. lata cum ii descrie singur propria experienta Kekule: Mi-am intors scaunul catreemineu am inceput sa motai. Ca de obicei, atomii Ia care am reflectat atata vreme au inceput sa imi joace prin fata ochilor. Vederea mea interioara, ascutita de atatea viziuni repetate de-a lungul timpului, a inceput sa distinga anumite structuri mai mari, cu forme diferite. Siruri lungi de atomi se formau in fata mea, incolacindu-se ca ni teerpi. Dintr-odata, am vazut. . . Ce-a fost asta? Unul dinerpi i-a prins coada cu gura, ia forma s-a invartit ironic prin fata ochilor mei. M-am trezit din motaiala cc aum m-ar fi lovit un trasnet. Spre deosebire de alte nopti similare, de aceasta data mi-am petrecut tot timpul lucrand pentru a descoperi consecintele noii mele ipoteze de lucru.
59

Matricea Energetica

0 tranformare J liinfi fica a realit a{ii

Cu alte cuvinte, savantul a intrat lntr-o stare de con tiinta modificata, a vizualizat aici raspunsulla intrebarea care 1-a preocupat atata vreme, dupa care s-a intors in lumea consensuala a realitatii de veghe i-a petrecut restul noptii lucrand Ia descrierea structurii chimice sau a ecuatiei pe care a descoperit-o in viziunea sa intuitiva. Practic, el a inventat totul! De altfel, multe din teoriile descoperirile cele mai importante ale gandiriitiintifice actuale au fost rezultatul unor vise, viziuni sau stari de con tiinta modificata ale unor genii care au reu it sa intre in contact cu emisfera lor dreapta sau cu mintea lor subcon tienta. Chiar marile genii sunt insa foarte sensibile Ia realitatea consensuala. Spre exemplu, oricat de senzationale ar fi fost incursiunile lui Einstein In lumea imaginatiei, savantul nu a renuntat la anumite concepte legate de rea\itate. De altfel, el nici macar nu era de acord cu directia In care se indreptau propriile sale teorii legate de relativitate $i de continuumul spatio-temporal. Dei a creat o serie de concepte revolutionare, el a opus rezistenta in fata ideii de a renunta la paradigma fizicii clasica e refuzat sa accepte deschis noua ramura a fizicii cunoscuta sub numele de mecanica cuantica. Paradigma fizicii clasice nu a fost modificata radical de catre teoria relativitatii , ci doar atat cat sa justifice observatiile savantului legate de deplasarea cadrelor de referinta. Odata cu ecuatiile lui Einstein s-a nascut ideea ca parametrii fizici ai electronului ar putea fi diferiti in funqie de metodologia aleasa pentru observarea lor. Ideea ca la baza Universului stau particulele solide nu era inca pusa In discutie. Fizica cuantica i ciudateniile realitatii Odata cu formularea teoriilor fizicii cuantice, realitatea avea sa fie redefinita In mare masura toate regulile aveau sa fie schimbate pentru obiectele de marimea electronilor sau mai mici decftt ace tia. La nivel cuantic, perceptia realitatii depinde lntru totul de observatorul care experimenteaza aceasta realitate. Pe acest nivel al energiei, realitatea depinde de ochiul privitorului. Teoria cuantica a creat o serie de modele matematice consistente care prezic experimental comportamentul particuleloa rl starilor de en ergie la nivelul particulelor virtuala el fotonilor.
60

Ma grabesc insa sa adaug ca de i aceste modele par sa anticipeze comportamentul particulelor subatomice, teoria fizicii cuantice nu poate explica deocamdata cateva paradoxuri elementare care i-au uirnit pe fizicieni Inca din epoca lui Newton. Spre exemplu, gravitatia nu se incadreaza in acest model. De aceea, a aparut Teoria Supercorzilor, care incearcii sa explics ea integreze toate fof!ele naturii intr-o singura teorie a cftmpului unificat, ce continua sa eludeze pana in zilele noastre orice explicatie. Aa cum spuneam, chiar daca modelele matematice par coerente In sine, descriind viata la nivelul cuantic al existentei, asta nu inseamna ca teoriile respective sunt automat corecte. Ele nu fac altceva decat sa exprime cele mai bune explicatii pe care le-au gasit oamenii de Ceea ce este remarcabil in acest domeniu este ca ,faptele" nu sunt biitute In cuie. Mai mult ca in orice alt domeniu a\tiintei, fizica cuanticii este caracterizata de viziuni, imaginatie, joacii inspiratie. Practic, realitatea de care vorbesc fizicienii este ,inventata" de ace tia. De altfel, cuvantul ,fapt" provine din latinesculfactum, care inseamnii ,a inventa." De aceea, atat timp ca ti tinta ne ofera o perspectiva utila asupra realitatii, este bine sa cred em in ea, dar in caz contrar, propunerea mea este sa iti recreezi propri a realitate cu ajutorul imaginatiea i inspiratiei tale. Dacii perspectiva ta personala iti este mai utila decat cea oficiala, nu tine cont de ultima, intrucat, aa cum spuneam, aceasta este oricum inventata de oamenii detiinta. Misticismul matematicii Matematica in formele ei superioare reprezinta un limbaj extrem de abstract, care descrie mai degraba lumea arti tilor sau a visiitorilor, decat lumea rece rigida a dovezilor tiintifice. Capacitatea de a visa sau de a patrunde in starile de con tiinta modificata $i de a recepta idei in aceste stiiri este absolut cruciala, foarte multi savant ii nventatori de geniu au dat dovadii de ea, manifestand-o adeseori in forme foarte avansate. Retine: dacii noi ne bazam prezumtiile exclusiv pe ceea ce au demonstrat alte persoane, devenind intre timp dogme universal acceptate, noi nu
61

Matricea Energelicii

0 transformare $1iin(i/icii a realitii(ii

facem altceva dedit sa dovedim ceea ce predecesorii no tri doari-au imaginat ca este posibil. Nu vom descoperi insa niciodata noi teritoriitiintifice. Noi trebuie sa facem ceea ce i-a recomandat regina lui Alice in povestea Alice In Tara Minunilor: trebuie ,sa credem in ase lucruri absolut imposibile inainte de a lua micul dejun." Daca ne vom face un obicei din aceasta practica, noi vom incepe sa traim experiente sa nutrim ganduri care nu vor mai sustine linia ortodoxa a realitatii consensuale. Yom ajunge sa traim astfel in lumea magics apectaculoasa a tuturor posibilitatilor. Aceasta este lumea in careii are origineia n care sala luie te Matricea Energetica. Ori de cate ori au viziuni transfonnatoare, oamenii detiinta se vad nevoiti sa le traduca in limbajul matematic. Alti savanti studiaza apoi teoriile lor ajung Ia concluzia ca acestea sunt viabile din punct de vederetiintific. Din pacate, in timpul acestui proces exista posibilitatea ca anumite adevaruri sa se piardii sau sa fie distorsionate din cauza traducerii. Oricat de geniale ar fi anumite viziuni sau vise, raman intotdeauna piese de puzzle care nu se incadreaza in tabloul de ansamblu. Ce se poate face cu aceste piese? Savantii creeaza un alt limbaj matematic, care se adreseaza circumstantelor sau fenomenelor speciale care nu se conformeaza interpretarii literate a teoriei in cauza, cum ar fi de pilda buclucaa forta a gravitatiei. La fel ca atatia alti savantiE , instein a cautat Sfantul Graal a! tiintei: Teoria Campului Unificat. El s-a vazut nevoit in aceasta directie sa inventeze teoria relativitatii generale pentru a rezolva problema gravitatiei, iar pana Ia srar itul vietii nu a fiicut altceva dedit sa caute o modalitate prin care sa puna toate piesele de puzzle in acelai tablou de ansamblu al unei teorii unificate. A a cum marturise te singur intr-unul din textele publicate, el nu a reu it in acest demers. Poate ca gravitatia nu este decat o inventie a savantilor, menita sa explice alte realitati pe care ace tia nu le inteleg. Ma intreb ce s-ar intampla daca toate teoriile noastre tiintifice ar avea erori fatale de care nu ne putem da seama. Ce s-ar intampla daca in expunerea legilor fizicii, savantii au dat gre? in Joe sa inteleaga adevarurile cele mai simple, poate cii ei au optat pentru explicatii complexe,
62

justificate din punct de vedere matematic, pe care toti ceilalti le-au acceptat ca fiind adevarate din cauza ca pareau justificate de cifre. Nu este exclus ca oamenii de tiinta sa fi fiicut gre eala de a con funda precizia matematict aeoriile impresionante cu descrierea propriu-zisa a proprietatilor fizice ale universului nostru. Ei au pomit de la premisa ca presupunerile lor nu pot fi gre ite, de vreme ce prezic cu atata precizie rezultatul fortelofrenomenelor fizice. Stiinta modema inca mai crede in modelul lui DescarteG s alilei. Dacii nu pot explica ceva, oamenii detiinta prefera sa nu vorbeasca deloc despre lucrul respectiv. Ei continua sa in venteze noi noi ecuatii matematice, ignorand cu gratie d etaliul care ii incomodeaza. Primul exemplu care imi vine in min te sunt fenomenele ESP (perceptiile extrasenzoriale). Aceste fenomene au fost studiate de mai bine de un secol, iar Ia un moment dat au fost integrate chiar intr-un program de spionaj mil itar (prin cultivarea vederii Ia distanta). Cu siguranta, militarii nu ar fi studiat niciodata aceste aspecte daca acestea nu ar fi produs informatii credibile prin precizic alaritatea lor. Daca le vorbe ti savantilor despre fenomenele ESP, ace tia te pri vesc cu un scepticism Ia limita orbirii. Tot ce nu exista in paradigma lor nu poate exista, nefiind altceva decat o iluzie sau o scam atorie. Randi a oferit un milion de dolari oriciirei persoane care poate dovedi existenta supranaturalului, adica a unui fenomen care depa e te sfera celor cinci simturi umane. Care sunt criteriile sale? Daca Randi nu accepta ca ai demonstrat ceva ce el nui i poate explica, inseamna ca lucrul respectiv nu exista deloc. Pana Ia ora actuala, nimeni nu a solicitat premiul pus in joe. Ne putem pune problema altfel: crezi cumva ca Randi este motivat sa descopere ceva care nu se incadreazii in parametrii convingerilor sale? Aparia cu o probabilitate de un milion la unu cii nu! Dupa parerea mea, savantii no tri inca mai opereaza intr-un cadru de referinta al ochelarilor de cal. Nimeni nu ii poate imagina o teorie care sa se opuna teoriilor conventional acceptate ale lu i Einstein Newton. Chiar dacii logica ecuatiile unui savant ar demonstra dincolo de orice posibilitate de tagada ca teoria relativitatii este partial sau total gre ita, foarte putini oameni ar fi dispui sa 11 asculte sau sa il creada. Presiunea semenilor
63

Matricea Energeticii

0 /ransformare $ fiin fljicii a realitii{ii

no tri ne dicteaza ceea ce suntem dispui sa acceptam ca fiind posibil. De aceea, nimic din ceea ce se lmpotrive te traditiei tiintifice logicii acceptate a Occidentului nu este recunoscut ca fiind posibil. Din punctul meu de vedere, daca un fenomen se petrece o data poate fi reprodus, nu pot dedit sa trag concluzia caIn spatele lu i se ascunde o lege. Nefiind obi nuiti sa nea teptam I a miracole sa le experimentam, mintea noastra con tienta filtreaza toate informatiilie ntreaga energie care ar putea sane aduca aminte de acest gen de experiente. Desigur, existo a alta modalitate de a manifesta lucrurile pe care ni le dorim in viata. Adeseori, cele mai bune explicatii sunt cele care la prima vedere par cele mai simple. Cu riscul de a-i ofensa pe cititorii mai sceptici, cu o orientare tiintifica J,ti voi impartai o ecuatie care sta la baza acestei stari de spirit. E ti pregatit? Perfect. lata care este ecuatia: ,Deta eaza-tl e asa-L pe Dumnezeu sa actioneze." Cand am lovit ace I pod cu viteza de 100 de kilometri Ia ora, eu nu am avut timp pentru o rugaciune elaboratc aomplicata. Tot ce am avut timp sa spun a fost: ,Mihail", adica numele Arhanghelului protector ,, Rahat!", adica acea aqiune pe care, dacaamai fi avut timp,afi realizat-o cu siguranta! Raspunsul primit a fost instantaneu miraculos. Un maestru spiritual foarte lntelept pe care am avut placerea sa II cunosc mi-a spus odata: ,Roaga-te ca cum totul ar depinde de lngeri sau de Dumnezeu. Aqioneaza ca cum totul ar depinde de tine!" In momentul impactului, eu nu mai puteam face nimic,aa ca am renuntat la orice altceva mi-am focalizat intreaga energie lntr-o ultima rugaciune extrem de intensa.Aa se face ca ma mai aflu Inca in aceasta lumc ea Jti pot lmpartai aceasta poveste. Ce vreau sa spun este urmatorul lucru: cultiva in imaginatie prin convingerile tale capacitatea de a cred ae a sustine stari mai putemice decat con tiinta ta limitata. Chiar daca aceste stari ti se par inventate, cultiva-te cu ardoare, astfel incat sa ai Ia dispozitie mai multe optiuni decat In mod obi nuit. Cel mai bine este sa iti stabile ti parametrii realitatii pe care dore ti sa o manife ti astfel !neat lucrurile sa se rezolve de la sine inca inainte de producerea unei eventuale crize.
64

Observarea particulelor de lumina din perspectiva cuantica Oamenii detiinta au descoperit ca lumina prezinta deopotriva calitatea de particuld ae unda. Intr-un experiment clasic efectuat d e fizicianul britanic Thomas Young pe Ia inceputul anilor 1800, o raza de electroni cu o latime de un singur electron a fost proiectata asupra unui ecran cu doua fante. Atunci cand una din cele doua fante era acoperita, electronii treceau prin fanta descoperita im primau o imagine pe o placa fotografica situata in spatele ecranului. Distributia acestor imagini a aratat ca electronii se comportau ca ni te particule. Daca ambele fante erau descoperite, electronul parea sa se di vida in doua, trecand simultan prin ele. Pe filmul fotografic a aparut astfel o structura de interferenta, sub fonna unor linii orizontale albn e egre. Structura era similara celei produse de o serie de unde. Uneori, structura rezultata dadea na tere unei imagini mai mari pe perete, iar alteori ,undele" de electroni pareau sa se anuleze reciproc, dand na tere unei structuri de interferenta mai mica sau mai putin densa decat suma tuturor imaginilor produse de unde. Cel mai ciudat era faptul ca atunci cand caile electronilor proiectati erau masurate sau observate, structura rezultata dadea na tere unei di stributii de imagini pe placa fotografica specifica particulelor. In schimb, atunci cand nimeni nu le observa sau nu le masura, ele dad eau na tere unei structuri specifice undelor. in concluzie, !a nivelul electronilor sau a! fotonilor, actul observarii caii electronului !l determina pe acesta sa se comporte diferit fa fa de situafia in care nimeni nu ,se uita " Ia el. De a ceea, se spune ca !a nivel .fizic, caracterulluminii depinde de observator. Tue ti aldituit din electroni, care se comporta diferit In funqie d e perspectiva sau dea teptarile observatorului. Stiind acest lucru , tu poti incepe sa intelegi cum se poate schimba o realitate sau un tipar fizic prin observarea sa focalizata din perspectiva cuantica, respectiv din ceea ce eu numesc ,con tiinta ondulatorie." In acest capitol, am discutat despre principiile cuantice cu un icul scop de ate ajuta sa accepti anumite concepte cheie care nu se lncadreaza in a teptarile vietii de zi cu zi. Daca toate aceste
65

Matricea Energeticii

lucruri ti se par ciudate, opinia ta nu difera cu nimic de giindurile teoriile unora dintre cei mai geniali savanti pe care i-a cunoscut aceasta lume. Una din studentele mele mi-a spus odata ca se cam temea sa ii spuna fiului ei, absolvent a! unei facultati de fizica, ce a i'nvatat Ia seminarele mele, intruciit acesta i-a manifestat i'ntotdeauna dispretul fata de toate subiectele ,ciudate." Dupa ce a rasfoit materialele primite Ia curs de mama sa, fiul i-a spus acesteia: ,Acesta este eel mai putin ciudat curs pe care 1-ai urmat vreodata. Tot ceea ce vi s-a spus acolo aparIe a cursurile mele de fizica. Aceste informatii au o bazia intifica, mama."

lnvata sa te focalizezi asupra solutiei, nu asupra problemei


ue ti ceea ce crezi cae ti . Tot ce ai crezut, ce ai acceptat, ce ai experimentac t e ai integrat vreodata creeaza o matrice energetica uriaa care i'ti define te semnatura energetica. Lucrurile pe care le-ai i'nvatat alcatuiesc un filtru perceptual pe care 11 folose ti Ia nivel subcon tient pentru a ceme informatiile care dau na tere perspectivei tale asupra lumii. Experientele celor cinci simturi creeaza ceea ce tu nume ti realitate. Pentru a schimba ceva In aceasta realitate perceputa, tu trebuie sa modifici mai intiii aranja-mentul giindurilor sentimentelor tale. lncercarea de a adapta noile cuno tinte Ia vechiul tau cadru de referinta mental nu reprezinta o idee prea buna, intruciit nu poate conduce Ia o schimbare a paradigmei tale. Personal, pomesc intotdeauna de la premisa ca nu, tiu" absolut nimic, fapt care rna obliga sa fiu atent Ia ceea ceaputea invata in clipa urmatoare. Schimbarea matricei realitatii prin folosirea intrebarilor In fiecare dimineata, obi nuiesc sa i'mi pun anumite 'intrebari, ca parte integranta a unui ritual care rna ajuta sa rna integrez 'intr-o anumita stare de spirit. ,La ce nu m-am giindit inca? Ce lucrua putea descoperi astazi, creiindu-mi astfel deopotriva o stare de confuzie, darde iluminare?" Daca dore ti sa i'ti modifici experientele de zi cu zi, i'ncepe-ti ziuaaa cume ti, dar tennin-o 67

Matricea Energeticii

fnvafii

sa te focalizezi

asupra solufiei, nu asupra problemei

intotdeauna invatand ceva nou. Intrebarile reprezinta una dintre cele mai elegante mai consistente modalitati de a face acest lucru. Atunci dind fncepi sa f{i pui fntrebari deschise despre Univers, acesta fncepe sa f{i raspunda, fnvapindu-te tot .felul de lucruri noi. Dacii iti vei schimba modalitatea de a observd a e a decripta realitatea in care traie ti, tu vei modifica structura con tiintei realitatii percepute. Vei deveni astfel un cocreator al noii realitati pe care tocmai o experimentezi . Prin renuntarea la vechiul tau mod de a percepe lucrurile, tu vei incepe sa vezs ia experimentezi efectiv noua realitate. Dacii vei proceda In acest fel intr-o maniera perseverenta, dublata de o convingere interioara ferma, experientele tale din lumeaa a-zis fizica vor incepe sa se modifics ea se largeasca, iar vechile tale prejudecati vor disparea de la sine. In anumite culturi, acest proces este numit Calea Samanului, a Razboinicului sau a Spiritului. Matricea Energetica este o modalitate prin care lti poti transforma experimentarea realitatii Einstein spunea ca nu poti face acelai lucru In aceeai maniera, a teptandu-te in acelai timp sa obtii un rezultat diferit. Daca dore ti sa obtii un rezultat diferit, trebuie mai intai sa iei In afara tiparelor liniare ale gandirii tale obi nuits ea emiti un gand nou, iar apoi sa aplici acest gand perceptiei tale asupra realitatii. Altfel spus, trebuie sa iei din inchisoarea ta perceptuala, in care te-ai zavorat singur. Pentru mine, Matricea Energetica nu a fost altceva decat incercarea de a da o semnificatie acelei zile In care In biroul meu a aparut Superman. in timp, aparitia lui mi-a transformat lntreaga viziune asupra realitatii. Dupa ce aceasta transformare s-a produs in fiinta mea, am lnceput sa imi pun tot felul de \'ntrebari inedits e a imi ordonez cu totul altfel perceptiilt eiparele mentale. in continuare, am fost nevoit sa descopar semnificatia noilor experiente pe care am inceput sa Je traiesc, creand pentru ele un cadru de referinta sau o filozofie care sa fie coerenta cu noua mea stare de con tiinta.
68

Fii atent Ia felul in care lti formulezi intrebarile in timp ce intrebarile bine puse iti deschid calea in fata noilor posibilitatiiti pot transfonna intreaga lume, cele care sunt puse gre it au efecte contrare. De-a lungul timpului, tu lti creezi retele energetice in mintea ta subcon tienta. Acestea devin automat tiparele In functie de care vei manifesta schimbarile evenimentele din lumea ta fizica. Daca vei investi o cantitate suficient de mare de energie mentale amotionala in manifestarea lucrurilor de care te temi, convingerila e teptarile tale negative vor sfar i prin a deveni manifeste in realitatea fizica. Acesta este unul din motivele pentru care Iov afirma in Biblie ca: ,Lucrul de care m-am temut a venit asupra mea." Una din primele noastre sarcini este de a scurtcircuita viziunea noastra clasica referitoare la problemele noastre de sanatate, Ia experientele prin care trecem chiar la realitatea lnsa i. Prin schimbarea filtrului prin care prive ti realitatea, tu creezi practic platforma necesara pentru a trai experiente no si tari de con tiinta modificata. Lucrurile nu sunt intotdeauna ceea ce par a fi Acest lucru imi reaminte te de un exemplu dramatic care ilustreaza cat de devastatoare poate fi 0 convingere limitata lntr-o situatie neobi nuita. intr-o seara, rna intorceam la birou impreuna cu Mark Dunn, de la un seminar de weekend. In timp ce discutam cu Mark, mi-a venit subit ideea de a face un test muscular. Cu entuziasmul meu obi nuit, am inventat pe loc un protocol de testare. L-am pus pe Mark saii ridice bratus la tina in mana unul din noile produse pe care doream sa le incorporam in trusa noastra de instrumente clinice. Am obtinut un raspuns muscular slab din partea lui Mark, ceea ce lnsemna ca organismul sau coopera cu intentia noastra. Aparate de ancorare Si pana atunci am aplicat frecvent acest gen de investigatii, folosind ceea ce in programarea neurolingvisticI an psihologia
69

Matricea Energeticii

fn va{ii sii tefoca k e:::i asupra solu{iei, nu a supra prob/emei

behaviorista se nume te ,ancora." Daca ai lnvatat un comportament nou, 11 poti integra astfel !neat reaqi dorita sa fie declan ata ori de cate ori activezi un stimul senzorial specific (numit ancora). Prin aplicarea acestei strategii con tiente, tu poti intra rapid in orice stare de spirit pe care ai avut-o in mod repetat. Daca. ai trecut de pragul stari i respective de spirit, filtrele tale perceptuale se modifica Ia randul lor. Exact acest lucru s-a lntamplat cu minc eu Mark atunci cand ne-am pus Ia unison cu cadrul de referinta a! experimentatorului. Pregatite pentru orice situatie, simturile perceptiile noastre au intrat intr-o stare de sensibilitate foarte acuta, Ia fel ca de atatea alte ori pana atunci. Un exemplu perfect care ilustreaza acest mecanism este starea de transa care rezulta In urma ascultarii repetate a unui CD sau a ascultarii directe a batailor de tobaamanice. Aceste batai repetate de toba distrag atentia mintii con tiente, detenninand emisfera cerebrala stanga sa renunte pentru un timp Ia crearea viziunii rationale asupra realitatii. Cine practica vreme indelungata acest proces ajunge sa i i activeze predominant emisfera dreapta, capatand astfel acces Ia procesul pe care Jung 11 numea ,imaginatia activa." Samanii numesc acest proces: ,Calatoria." In aceste calatorii poti ajunge in teritorii mentale cunoscute sau In teritorii complet noi, mergand pe carari batatorite de exploratorii con tiintei de-a lungul a mii de ani. Aceste realitati interioare pot fi comparate cu un joe video cosmic, cu nivele grade diferite de dificultate. Daca lti aloci timpue lnergia pentru a-ti dezvolta starile de transa necesare, tu iti poti crea porti virtuale prin care poti patrunde in aceste lumi. Personal, am convingerea ca orice om motivat poate invata sa patrunda in aceste lumi interioare neobi nuite, cu putina practica. Acelai principiu funqioneaza in cazul Matricei Energetice. Orice om poate lnvata tehnicile Matricei Energeticp eoate intra in acele stari specifice de con tiinta modificata in care fizica magia se intalnesic ncep sa coopereze. Ceea ce lti voi revela In continuare nu reprezinta decat o singura pagina din cartea pe care am ajuns sa o numesc: ,Aventurile nefericite ale lui Mark." Aa cum spuneam, tocmai 11 testasem Ia nivel muscular pentru produsul pe care 11 tinea In mana. 70

In continuare, am executat o activitate pe care am facut-o de mii de ori pana atunci impreuna cu el: i-am atinsu or cre tetul capului, intr-un anumit punct de acupunctura. lntentia mea era de a-i transmite creierului sau saa eze noua informatie Ia locul ei, proces care poate fi comparat cu proiectarea imaginii unei holograme tridimensionale in fata ta. In protocolul pe care l-am creat pentru aceasta procedura, atingereau oara a acestui punct de acupunctura ii transmite creierului sa sustina infonnatia dorita In fata con tiintei persoanei, astfel !neat aceasta sa 0 perceaps aa aqioneze tinand cont de ea. Ceea ce s-a intamplat in continuare a fost extrem de dramatic, dei nu chiar nea teptat, tinand cont de alte aventuri de acelai fel prin care a trecut colegul meu. Subit, ochii lui Mark s-au lnchis el a cazut pe spate, sprijinindu-se de zid. A inceput apoi sa alunece in jos pana s-a prabu it Ia pamant, unde a ramas lntr-o stare de incon tienta, ca un miel taiat pe altarul de sacrificiu In cadrul unui ritual de lmblanzire a unor zei manio i. Sunt oarecum obi nuit cu acest gen de comportament din partea lui,aa ca nu m-am alarmat foarte tare. Singurul lucru care m-a luat pe nea teptate a fost rapiditatea cu care s-a desfa urat acest episod particular din seria ,aventurilor nefericite ale lui Mark." Obi nuit cu starile de con tiinta modificata, am oftatu or,tiind ca va trebui sa urmaresc din nou vanatul acolo unde ogarii nu indraznesc sa se aventureze. Simtindu-ma lntrucatva responsabil pentru ceea ce s-a lntamplat, am intrat Ia randul meu lntr-o stare de con tiinta modificata, apliciind un exercitiu de meditatieamanica pe care II cuno team de mult timp. De indata ce mi-am lnchis ochii , m-am trezit pe o stanca suspendata deasupra unei plaje. Privind in jos, am vazut corpul unei persoane adusa de aps atrivit de stanci. Ai dreptul Ia trei lncercari ca sa ghice ti a! cui corp era! ,Hm, mi-am spus in sinea mea, asta nu poate fi ceva bun!" Privind in sus, am vazut ceva care semana cu coada unui zmeu uriacare plutea pe cer. Hotarat sa fac tot ce era necesar pentru a-1 readuce Ia viata pe prietenul meu, regasind esenta sufletului lui, m-am avantat pe cer, cautand orice obiect care sa imi atraga atentia. Dupa ce m-am ridicat suficient de mult in aer, am sesizat esenta sufletului sau am pus mana pe ea. ,Te-am prins!" Instantaneu,
71

Matricea EneJgeticii

fnva{ii sa te joca/izezi asupra solutiei, nu asupra problemei

[Jzicii cuantice) afirma ca atiit timp cat nu te uiti ce se afla in cutie, aceasta nu se afla nimic. Actul observatiei tale creeaza practic Jlersiunea realitatii pe care o observi. Acesta da exemplu de giindire Dupa ce mi-am deschis ochii, am racut ceea ce tiam ca v . d - ., fara preJU ecatL obi nuiesc sa faca prietenii meiamani in astfel de situatii: am fn urmatoarele zece minute am jucat impreuna cu Mark jocul plasat esenta sufletului lui Mark, pe care o tineam inca striins in nostru preferat: am abordat paralizia lui holografica pfma ciind am miiinile mele eterice, in pieptul acestuia. Ciiteva clipe mai tiirziu, gasit o stare posibila care nu corespundea acelui rezultat particular. Mark i deschis incet ochii, revenind In real itatea noastra Dupii o tresarireu oara, Mark s-a putut ridica din nou in picioare, consensuala reciproc lmparta ita. Mai ramiinea de rezolvat o dar corpul sau a continuat sa manifeste un limbaj corporal problema minora. Se pare ca organismul lui Mark ramasese in dezechili brat. El nu mai era paralizat, fapt imbucurator, dar parea continuare complet paralizat. Astfel de lntiimplari mai avusesera un adult care a suferit ciindva de o paralizie cerebralc aare s-a loc inainte, ori de ciite ori raceam impreuna experimente cu vindecat, dar nu in totalitate (anumite circuite neurologice nu ii con tiinta, dar de fiecare data Mark i-a revenit relativ rapid Ia mai functionau cum trebuie). Jocul cu scenariile alternative ale normal. De aceea, nu mi-am racut cine tie ce probleme nici de realitatii este destul de epuizant,aa ca ne-am hotariit sa miincam aceasta data, intruciit, vorba aceea: ,Am mai fost in acest loa cm ceva inainte de a continua. Ar fi meritat sa vezi fetele celor care se mai trecut prin aceasta experienta." uitau !a noi in timp ce ne indreptam pe jos catre restaurantul nostru In timp ce statea pe jos, evaluiindu- i starea funqiile preferat. Mark semana bini or cu versiunea dementa a lui Igor din corporale, Mark a spus ceva care mi-a dat fiori pe ira spinarii: mitologia hollywoodiana referitoare Ia Frankenstein . Bratul drept ii ,Ma simt bine, dar ce s-ar fi lntiimplat daca nuamai fi trecut atiirna rigid pe liinga corp, in timp ce antebratul ii era lipit la fel de niciodata prin aceasta experienta ma -trezi intr-o dimineata rigid de piept. De mers, mergea Ia fel ca o parodie a lui Boris stand In pat in aceasta stare? Probabil caacrede ca am suferit de Karloff din filmul Mormantul mumiei. Slava cerului ca nu era un atac cerebral rn-a i dentifica In totalitate cu aceasta prima data ciind i se lntiimpla acest lucru ca in experientele convingere. In acest fel,aramiine In aceasta stare de paralizie anterioare aceste efecte fusesera de scurta durata; in caz contrar,a pentru tot restul vietii mele." Chiar ca era un giind infrico ator! fi fost extrem de lngrijorat. Nu vreau sa spun cu asta ca atacuri l e cerebrale nu sunt altceva Ciind ne-ama ezat Ia masa,eful localului ne-a racut ziimbind deciit experiente a l e unor stari de con tiinta modificatc aa tot ce semn cu mana, cc aum scena ar fi fost ceva obi nuit pentru el. trebuie sa faci ill astfel de cazuri este sa te treze ti din vis sau din Dupa ce am miincat, ne-am indreptat lent catre biroul nostru, unde realitatea paralela in care te-ai proiectat. Fac aceasta precizare Mark a dat primele semne de agitatie. Imi repeta in mod insistent deoarece tara un cadru de referinta adecvat, unii cititori mi-ar ca gluma a fost amuzanta, dar ca trebuia sa mearga !a o petrecere Ia putea evalua l iteral afirmatiile. In cazul de fata, nu aceasta este care eraa teptat. l-am raspuns ca era nebun daca ii imagina ca ar intentia mea. Ceea ce vreau sa spun este ca ipoteza este interesanta fi putut conduce ma ina in starea in care se afla. ,De altfel, am ca ar merita sa fie studiata. Cine nu cultiva mental posibil itatea adaugat imediat, chiar daca ai reui sa ajungi in siguranta !a locul obtinerii unor rezultate diferite sau a gasirii unor explicatii diferite respectiv, ceilalti ar forma imediat 911 daca te-ar vedea in halul in va ramiine de-a pururi inchistat in giindirea sa obi nuita im , pl icit caree ti!" Fara prea mult chef, Mark s-a vazut nevoit sa imi dea In experientele sale de viata actuale. Fizicienii cuantici cunoscuti dreptate,aa ca l-am ajutat sa urce in rnaina mea am porn it catre sub numele de ,grupul de Ia Copenhaga" (i a caror viziune este casa, convins ca dupa un somn bun efectele secundare vor disparea i cunoscuta sub numele de ,interpretarea de !a Copenhaga" asupra soarele va aparea din nou pe ulita lui.
1 , 1

mi-am man ifestat intentia de a rna lntoarce lmpreuna cu sufletullui Mark in trupurile care ne a teptau incon tiente pe podea ua din biroul meu.

72

73

Matricea Energetica

fnva(ii sii tefocalizezi asupra so/u{iei. nu asupra problemei

Cand am ajuns acasa la mine, sotia mea i-a aruncat o privire fugara lui Mark, dupa care a comentat In treacat: ,Baieti, vad ca iarai v-ati jucat cu energiile!" Dupa care s-a lntors senina pe calcaie s-a indreptat catre dormitorul pentru oaspeti pentru a-i pregati patul lui Mark. Cu o expresie de resemnard ee epuizare pe fata, Mark s-a aruncat pe pa at adormit in scurt timp. A doua zi dimineata, cand am coborat pentru micul dejun, l-am gasita ezat Ia masa, complet recuperat. Cand m-a vazut, a ram s i-a spus: ,Haide sa nu mai repetam aceasta poveste!" Si astfel a trecut o alta zi obi nuitii de Ia biroul nostru! Dupa parerea mea, conceptelp eracticile din medicina noastra occidentala s-au scufundat In subcon tientul colectiv, unde au capatat o importanta egala cu cea a mitologiei. Valorile atat de perfect incastrate in con tiinta noastra devin automat parte integranta din realitatea noastra curenta. Pentru a schimba rezultatele a teptate legate de starea de sanatate sau de boala, ceea ce trebuie sa facem noi este sa ie im din cutia prefabricata generata de acest set dea teptari. Pentru a obtine un rezultat diferit, noi trebuie sa intram intr-o realitate neconsensuala, In care regulile jocului nu sunt Ia fel de rigid definite. fncearca sa joci jocul viefii tinand cant de un set diferit de reguli, sau schimba fn totalitate jocul. Un joe nou fti va permite sa te simfi suficient de fiber pentru a genera schimbari coerente $i obiective fn toate domeniile viefii tale. Daca iti vei asuma responsabilitatea deplina pentru realitatea pe care ti-o creezi, tu iti vei putea inventa propriile reguli, pe miisura ce vei evolua. Mintea orientata catre miracole La ora actuala, sunt absolut fascinat de celebrul vindecator cunoscut sub numele de loan al Domnului. Acest om, lipsit de orice educatie medicalii formalii, obi nuie te sa intre in stari de transa profunda, in care devine ,posedat" de spiritul unui chirurg demult decedat, care preia in totalitate controlul asupra con tiinJei sale. Personalitatea lui loan al Domnului se scufunda in subcon tientul acestuia, in timp ce entitatea subtila - care are in mod evident cuno tinte chirurgicale depline - preia controlul asupra lui 74

realizeaza operatii chirurgicale complicate, de multe ori folosindu-se de un simplu scalpel. Pacientii intra Ia randul lor In stare de transa, astfel !neat nu necesita anestezie sau medicamente impotriva durerilor. Povestea se petrece intr-un sat micut din Brazilia, care este invadat de bolnavi din intreaga lume veniti la tratament. loan realizeaza zilnic doua operatii la care poate asista toata lumea, astfel !neat oamenii sa ii poata da seama ce se poate intampla lntr-un mediu intr-o stare de con tiinta cultivata ani Ia randul prin meditatip i rin rugaciuni asidue. De fapt, In timpul operatiilor, da arl celorlalte activitati ale zilei, nu mai putin de 50 de mediumi raman lntr-o stare de meditatie profunda. Aceasta poveste se petrece de cand loan al Domnului a lmplinit varsta de 16 ani. Imagineaza-ti dedicatip aerseverenta acestui om sfant care i-a petrecut intreaga viata in slujba Domnului, cu unicul scop de a alina suferintele semenilor sai. lmagineaza-ti, macar pentru o clipa, realitatea vietii sale. El se treze te dimineata, face un du, mananca micul dejun, dupa care se duce in sala in care este a teptat de bolnavi, veniti uneori cu miile. Se duce apoi la capela, unde se alatura rugaciunilor celor credincio i. Aici, intra in stare de transa profunda, dupa care inspira brusc, iar trasaturile fetei i se schimba, in timp ce controlul asupra corpului lui este preluat de spiritul chirurgului. Fara nicio ezitare, noua inteligenta care opereaza prin el il detennina sa se spele pe maini , iar apoi sa ia instrumentul chirurgical pe care i-l prezinta un asistens ta se apuce pe loc de operarea pacientului care i1 a teapta, aflat Ia randul lui intr-o stare de transa profunda. Intr-un film video pe care l-am vazut, loan al Domnului a deschis abdomenul unei femef iiira nici eel mai mic semn de ezitare sau de agitatie, i introdus mainile goale adanc In interiorul acestuia. Cand a gasit tesutul pe care II cauta, el l-a extirpat, spre satisfactia vizibila a inteligentei care il controla. In final, chirurgul spiritual a cusut rana cu un acu atii, cu mi cari experte, care aratau ca fiicuse aceasta procedura de mii de or ciii ea ii era foa1ie familiara. In tot acest timp, pacienta a ramas intr-o stare profunda de transa, fiira sa se mi tf eiirii sa afi eze vreun semn vizibil de disconfmi. Nu cred cii mai este nevoie de alte d ovezi pentru a demonstra ce se poate intampla atunci cand intri ln tr-o stare profunda de con tiintii modificatii.
75

Matricea Energeticii

fnva{ii sii te focalizezi asupra solu{iei,

1111

asupra problemei

Personal, sunt ceva mai egoist dedit acest om nu pot aspira la un nivel si milar de dedicatie pe care il demonstreaza comportamentul lui. Imagineaza-ti ce ar insemna sa te treze ti dimineata, sa intri in transs aa iti pierzi in totalitate control ul con tient asupra mediului in care traie ti, dupa care sa te treze ti seara rara sa t nimic din ceea ce ai racut peste zi. Ce exemplu mai bun de sacrificiu de sine ar putea exista? Din fericire, Matricea Energetica poate fi practicata de pe un nivel de dedicatie mult mai redus; in caz contrar, nu euafi acela care sa iti vorbeasca acum despre ea. Sfantul Richard? Nici vorba! Mai exista insa un aspect important pe care doresc sa 11 subliniez pomind de la exemplul de mai sus. Dacaeti in totalitate incon tient de vindecarile pe care le-ai racut peste zi, inseamna ca mintea ta con tienta, respectiv acea parte a con tiintei tale care emite judecati critice legate de ceea ce este posibc ile nu, nu mai poate interfera cu accesul tau liben reingradit Ia acea stare de con tiinta, pe care personal o numesc frecvent: starea de gratie sau mintea orientata catre miracole. Atunci cand rna gandesc Ia fapte precum cele realizate de loan a! Domnului, ele nu au niciun inteles con tient pentru mine. Desigur, asta nu inseamna ca le exclud in mod deliberat din realitatea pe care o accept, intrucat nu doresc sa inchid singurua in fata miracolelo ar evenimentelor nea teptate din propria mea viata. Biblia insai afirma ca noi ne intalnim adeseori cu ingerii, chiar daca nu ne dam seama de acest lucru. Prin deschiderea mintii noastre in fata acestor realitati, noi desch idem Ia nivelul subcon tientului nostru acea poarta care permite manifestarea miracolelor in viata noastra. Una din cele mai bune modalitati de a realiza anumite lucruri sau de a atinge anumite obiective care depa esc capacitatea noastra de intelegere consta in a copia starea de spiri c tapacitatile unei persoane care poate realiza deja lucrurile catre care noi doar aspiram, dar pe care speram sa le putem controla candva, atingand maiestria asupra lor. Perceptiile noastre actuale referitoare la ceea ce estc ee nu este posibil in domeniul sanatati ai! bolii au fost manipulate cu neru inare de catre modelul in vigoare in civilizatiile occidentale. Dupa parerea mea, motivul pentru care oameni ca Ioan al Domnului nu apar niciodata in aceasta tara
76

(Statele Unite) este ca modelul nostru cultural acceptat ne influenteaza insai energic aon tiinta noastra, respectiv campul rnorfic in care traim. In consecinta, noi producem doar acele rezu ltate sau manifestari care corespund dictatelor convingerilor i lor noastre subcon tiente. te aptari Brazili a, la fel cF a ilipine, este o tara predominant catolica. Locuitorii acestor tari cred sea teapta la miracole I a interventii di vine, ca o expresie naturala a credintei lor. Daca dorim sa experimentam Ia randul nostru miracole in viata noastra de zi cu zi, noi ar trebui sa renuntam Ia actualul model al realitatii sa permitem manifestarea acestor miracole, nu sub forma de evenimente izolate, ci ca o expresie zilnica naturala a credintei noastre in puterea spiritului, adica in campul morfic a! energiei Punctului Zero, pe care unii fizicieni 1-au numit Mintea lui Dumnezeu . Daca am face acest lucru suficient de consistend te coerent, noi am construi astfel uzina electricam conecta cablurile energetice care ar permite convertirea energiei nelimitate in materiie nvers, Ia fel de natural cum respiram. Doresc sa iti relatez o alta poveste din practica mea terapeutica , nu pentru a te impresiona, ci doar pentru a-ti dovedi o data in plus puterea pragmatismul acestor idei. Dave era un barbat alb, de varsta mijlocie, fuma trei pachete de tigari pe z sie plangea de oboseala extrema. Desigur, nu acesta era motivul pentru care a venit sa 11 consu lt. Se pare ca un prieten care rna cuno tec aare obtinuse ni te rezultate uimitoare in vindecarea unor dureri de spate il trimisese Ia mine. De aceea, Dave a uitat sa lmi mentioneze o buna parte din problemele care il suparau, considerand ca nu 1-a putea ajuta sla e rezolve. Cred ca iti mai aduci aminte ce spuneam Ia inceputul cartii : oamenii sunt capabili sa uite de cele mai impotiante infonnatii daca nu le asociaza cu domeniul tau de specialitate. De aceea, ei primesc de Ia viata exact ceea ce sea teapta sa primeasca. Din pacate, foarte multe dina teptarile lor sunt negative,aa cum mi-a demonstrat in repetate randuri experienta personala. Nu vreau sa devin prea insistent, dar te asigur ca vei primi de Ia viata toate lucrurile Ia care te gande ti in mod consistenc toerent, inclusiv cele pe care ti-ai dori sale eviti (daca te focalizezi prea mult asupra
77

fnva{ii sii rejocalizezi a supra solufiei. nu asu pra problemei Marricea Energerica

lor). Nu ma refer aici Ia puterea gandirii pozitive. Oricat de mult ai repeta anumite afirmatio i ricat de des ai practica vizualizarea lucrurilor bune pe care ti le dore ti, experienta m-a invatat ca aceste tehnici nu sunt intotdeauna suficiente pentru a atrage aceste lucruri in viata ta. Este posibil ca un aspect extrem de profund al con tiintei tale sa continue sa se focalizeze asupra lucrurilor pe care nu ti le dore ti sau pe caree ti convins ca nu le poti avea, caz in care repetarea afi1matiiloa r vizualizarilor de catre mintea ta con tienta nu va da rezultatele scontate. Daca este adevarat ca tot ceea ce exista in natura, inclusiv gandurile sentimentele tale, este guvernat de fenomenul rezonantei morfice, inseamna ca trebuie sa iti alegi ni te exemple ie ite din comun de oameni care au obtinut deja lucrurile pe care ti le dore ti. Dezmembreaza-ti vechiul ego inlocuie te-i esenta cu valorilc eu calitatile persoanei pe care ti-ai ales-o drept model , astfel incat sa devii una cu ea. Nu po{i avea un lucru pe care ti-l doreti decaf atunci cand tii di fl meri{i, nu atunci cand doar crezi ca fl meri{i. Eu pot face ceea ce fac tocmai pentru ca tiu dinainte ca aceste lucruri se vor intampla. Nu sunt doar convins de acest lucru; o convingere poate fi temporare afemera. Eu, tiu" pu srimplu , chiar daca in fiinta mea mai exista parti care refuza sa creada. in cazul meu se aplica perfect cuvintele lui Yoda: ,Ori faci, ori nu faci ; nu exista sa incerci." Daca nu faci decat sa incerci ceva, este foarte posibil sa dai gre. In schimb, daca vei aqiona pu srimplu cu acea parte a fiintei tale care tie, vei reui . Chiar daca Ia prima vedere nu ai reu it, persevereazai.nca ceva: deta eaza-te de fructele actiunilor tale (nu te incrancena). Ghizii mei m-au invatat sa afi ez pe peretii cabinetului meu fotografiile tuturor oamenilor pe care ii admir pentru ceea ce fac pentru ceea ce sunt, astfel incat sa le pot vedea zilnic. De regula, mi se , spune" pe cine trebuie sa includ in galeria mae trilor surselor mele de inspiratie. Aceasta este o tehnica straveche foarte putemica. Ori de cate ori doresc sa cunosc pe cineva sau sa am acces Ia ceea ce face el, sunt directionat sa ii pun poza pe perete. La ora actuala, Ia Joe de cinste estea ezata fotografia lu i loan al Domnului.
78

Sa ne 'intoarcem insa Ia povestea lui Dave. Acesta avea o vertebra sacrala deplasata, caz in care obi nuiesc sa aplic o ajustare chiropractica. in cazul de fata exista insa o problema: Dave nu putea sta culcat pe spate. ,De ce?", l-am intrebat eu. Mi-a raspuns ca de circa zece ani, de cand avusese o infeqie a urechii, avea o problema c u echilibrul. Aceasta se agravase atat de mult !neat nu rnai putea donni pe spate sau pe partea dreapta :Iara sa vomite. Recent, incepuse sa doanna pe foarte multe peme, care ii asigurau o pozitie apropiata de ceaezand. Dei a consultat nenumarati speciali ti , nimeni nu 1-a putut ajuta. De fapt, nici nu ii mai putea conduce ma ina. Nu demult, a trebuit sa stea intr-o pozitie semiinclinata pe scaunul din spate al ma inii, cu ochii inchi i, pentru a fi adus Ia o consultatie medicala de catre altcineva. ,Ce o sa faci? Pe cine intentionezi sa invoci? Cum iti poti schimba paradigma?" Cam acestea erau gandurile care imi treceau prin cap. De altfel, astfel de intrebari sunt extrem de utile pentru a-ti schimba modul de a gand p ientru a descoperi o idee utila, uitand de vechile modele de gandire. Crezi cumva ca ma simteam plin de resurse sau ca eram convins ca il voi putea ajuta pe Dave in ace\ moment? Nici pe departe! ,Deci, ce aide gand sa faci, baiete?" In !ipsa altor idei, m-am uitat Ia galeria de pe pereta em privit fotografia lui loan al Domnului. ,EI tie ce este de racut", mi-a trecut prin minte. lntrand in rezonanta cu campul lui morfic, am inceput sa simt ca sunt una cu loan al Domnului. Fara nicio ezitare, mi-am prins pacientul de nais -am inserat in el (cu ochii mintii) instrumentul chirurgical al lui loan pana cand am ajuns la creier, exact aa cum am vazut in filmul video de pe Internet. Sa ne intelegem: nu vreau sa spun ca doar mi-am imaginat acest lucru. Aceasta afinnatie nu ar surprinde intreaga realitate. [nstantaneu, Dave a intrat intr-o stare de incon tienta, iar eu l-am sprijinl itam ajutat sa se intinda pe spate pe masa de masaj. Circa zece minute mai tarziu, Dave i-a revenit in simtirsi-a trezit ca prive te tavanul incaperii :Iara sa mai ameteasdi deloc. Starea de vertij disparuse! Dave mi-a multumit cu ochii in lacrimi. l-am raspuns sa ii multumeasca lui loan al Domnului, intrucat el a :Iacut miracolul, nu eu. Vechiul aforism : , Aqioneaza ca cum al fi u na cu el" poate fi extrem de uti! daca il pui in aplicare suta Ia suta
79

Matricea Energetica

fnvafa sa tefocalizezi asupra solufiei. nu asupra problemei

focalizat. Mai mult, simptomullui Dave nu a mai revenit niciodata. De fapt, a fost vorba de un miracol evident. Desigur, asta nu inseamna ca pot efectua oricand doresc vindecari miraculoase. Nici pe departe! Apropo de asta, imi vine in minte o afirmatie a lui lisus, care reprezinta pentru mine arhetipul perfect a! mintii orientate catre miracole: ,EU NU POT FACE NIMIC CU DE LA MINE PUTERE." La fe e lu, nu sunt decat un vas imperfect. Cel care vindeca este Dumnezeu! Experimentarea noilor realitati Una din modalitatile de a surprinde puterea unei idei noi consta in a trai o stare de con ti inta modificata care sa te scoata atat de mult din zona ta de confoti obi nuita !neat sa experimentezi o transformare a realitatii. Daca vei trai o astfel de experienta, tu nu vei mai percepe niciodata existenta din perspectiva acelora i a teptari de dinainte. Intr-un astfel de caz, tu ai optiunea de a le povesti celorlalti detaliile intalnirii tale cu acea lume ie ita din comun sau de a pastra pentru tine aceste detalii, con tient ca daca vei spune prea multe, oamenii te vor considera sarit de pe fix, adica nebun. Un exemplu perfect in aceasta direqie i1 reprezinta povestea doctorului Dunn. Aceasta poveste s-a petrecut in eel de-al treilea an de cand dr. Dunn se pregatea alaturi de mine t, rebuie sa recunosc ca ace ti ani nu au fost delocu ori pentru el. Desigur, a invatat foarte nmlte lucruri in tot acest timp, dar lucrul pe care i-1 dorea eel mai mult care il determinase sa ramana alaturi de mine era aceta de a face ,ceea ce raceam eu cu mainile." Altfel spus, el ii dorea sa invete sistemul pe care am ajuns sail numesc Matricea Energetica. La fel de frustrat ce al, am incercat tot ce mi-a stat in puteri pentru a-i transmite esenta acestui sistem, astfel !neat sa poata obtine Ia riindul lui rezultatelexperientele mele. Trebuie sa recunosc ca in tot acest timp mi-am pierdut adeseori rabdarea, nefiind intotdeauna foarte de amabil cu el. Mai devreme sau mai tiirziu, toate lucrurile bune se sfiir esc, existau semne ca Mark se apropia de ace! punct in care ar fi renuntat sa mai incerce. Cu cat incerca mai insistent sa obtina 80

acela e i rezultate ca mine in cazul putinilor pacienti pe care ii avea, cu atilt mai vexat devenea e clu atilt mai mult se straduia in continuare sa dariime zidul frustrarii care il despaqea de rezultatele dorite. l-am explicat de o mie de ori di trebuie sa transforme aceasta frustrare in fascinatie, stare de spirit infinit mai productivm a ai pozitiva, dar Ia vremea respectiva el nu avea urechi de auzit, iar sfaturile mele nu raceau deciit sa 11 umplm e ai tare de frustrare. Intr-o sambata dimineata s-a produm s omentul de cotitura. Mark m-a informat in acea zi ce simte: ,Timp de trei ani, am incercat tot ce mi-a stat in puteri sa fae cu ce faci tu cu mainile, dar nu mai rezist. Renunt! imi mai acord trei ore in aceasta dimi neata, iar daca nu voi reui, s-a terminat. Imi voi da demisia. Nu mai suport aceasta situatie. Am sa ies pe aceaun au o sa ma mai vezi niciodata!" Dei sincer intristat de aceasta turnura a evenimentelor, mi-am pastrat aparenta calmi a-am spus, privindu-mi ceasul de la mana: ,Foarte bine. Am sa vin sa vad cum te descurci peste doua orje umatate." Ciind intervalul de timp s-a scurs, m-am indreptat catre cabinetul doctorului Dunn. In timp ce ma apropiam de ua, am auzit ni te sunete aproape inumane de frustrare care ie eau din cabinet. In mod evident, sunetele proveneau de Ia asistentul meu, i trebuie sa recunosc ca nu pareau deloc de bun augur pentru relatia noastra. De fapt, exprimau perfect infrangerea descurajarea. Oftiindu or, am deschis ua cabinetului, pregatit sa imi joe ultimul rol in piesa de teatru care s-a jucat in biroul meu in ultimii ani. Mark s-a intors catre mine, cu fata ro ie de furie i de frustrare. Mana lui gesticula frenetic catre pacienta pe care o avea in fata, o femeie care venise Ia el pentru a-i trata o rana la umar. Dand glas frustrarilor acumulate in toti aceti ani, Mark mi-a spus: ,Uite! Avrea sa tie uu cum te-ai descurca in acest caz", dupa care a aratat catre umarul ranit a! pacientei sale. Gata oriciind sa ajut pe cineva, mi-am fluturat mana pe deasupra umarului femeii i i-am comandat: ,Mi ca-te!" Iar umarul s-a mi cat. Oasele s-au pus singure Ia loc, cu un trosnet putemic. Ace!sunet a marcat apogeul frustrarilor lui Mark. Incapabil sa i le mai refuleze, el i-a ridicat bratele catre cer i a tipat la mine: ,Gata! Paharul s-a umplut! Ai putea Ia fel de bine sa-mi tragi un
81

Maflicea Energeticii

lnvafii sa tefocalizezi asupra so/ufiei, nu a supra problemei

pumn In nas!" Date fiind lmprejurariletiind ca trebuie sa fac ceva pentru a-ida lui Mark satisfaqie, am ascultat cererea lui (care mi s-a parut rezonabilai) -am tras o lovitura bine tintita in piept. Cu o precizie plina de eleganta, picioarele asistentului meu au parasit solue ll a zburat prin aer pana Ia zidul din spatele lui, de care s-a izbit sec. Pacienta a asistat Ia aceasta scena cu ochii e i iti din orbitc eu un sentiment evident de teroare intiparit pe fata. Dei uluit de puterea impactului cu zidud l e cele intamplate, Mark i-a revenit rapid in simtirii mi-a spus plin de entuziasm: ,Asta este! Despre asta vorbeam. Mai trage-mi una!" in mod evident, se intampla ceva semnificativ. in minte mi s-a infiripat imediat un plan, in timp ce atmosfera din cabinet parea lnciircata de anticipard ee electricitate. Privindu-mi prietenul in ochi, i-am spus pe un ton emfatic: ,M-am saturat de tin d ee densitatea ta! Am sa [!i schimb chiar acum Punctul de Asamblare, fraiere!" Daca ai citit caqile lui Carlos Castaneda referitoare Ia don Juan, cu siguranta cuno ti acest concept. Pentru a declana o stare de con tiinta modificata in adeptul sau, don Juan 1-a lovit cu palma intr-un punct situat intre omoplati, pentru a-i schimba astfel un tipar energetic cunoscut sub numele de Punctul de Asamblare. Teoretic vorbind, schimbarea acestui tipar ii permite beneficiarului sa ii schimbe punctul focar al perceptiilor sale astfellncat sa poata intra in transaamanica pentru a cunoa te pentru a intelege realitatile subtile. Mark a citi e tl aceste carti,aa ca mi-am dat seama ca acesta era momentul pe care l-ama teptat amandoi. Cei trei ani prealabili de antrenament nu au facut deciit sa ne conduca inexorabil catre acest punct de cotiturc aatre acest moment. Era: acum ori niciodata. Fara nicio ezitare, mi-am focalizat intreaga energie ch in i treaga iubire de care dispuneam i-am tras o noua lovitura putemica in piept. M-am scufundat complet in acest moment, lntruciit simteam ca prin mine opereaza o fonna puternica de magie. La fel ca intr-o scena dintr-un film cu Bruce Lee, am privit cu lncetinitorul cum picioarele lui Mark parasesc soluc lum trupul lui zboara prin aer, ca cum nu ar fi fost deloc afectat de gravitatie, pana cand s-a izbit din nou de zidu l din spatele lui. De i nu a patit nimic din punct de vedere fizic, el a cazut la pamant, intrand intr-o stare de transa. M-am aplecat astfel !neat sa ajung sa
82

11 privesc in ochi, dupa care i-am prins palmele lntre ale meli e le-am adus in fata ochilor. l-am spus apoi pe un ton profetic: ,Privete striilucirea violet a palmelor talf et au ce fac eu!" Mark i-a privit ametit palmela e exclamat: ,Ha! Palmele mele au devenit violet!" ,Exact", i-am raspuns eu, dupa care m-am rasucit pe calcaia em parasit camera. Acesta a fost momentul de cotiturii allui Mark. De atunci, el a putut face tot ceea ce fac eu! Dupa ce ai citit povestea doctorului Dunn din capitolul 1 toate lucrurile care mi s-au intamplat personal, facandu-ma sa percep o noua viziune asupra realitatii, ai tot dreptul din lume sa crezi ca suntem amandoi nebuni de legat. Acest lucru nu m-ar deranja deloc. Ce m-ar deranja mai degraba ar fi sa ajungi Ia concluzia ca sunt un om special sau cu un ,har divin." Daca ai ajunge la aceasta concluzie, nu ai face deciit sa introduci ni te bariere artificiale intre tinm e ine, sa faci o distinctie nelalocul ei intre noi, fapt care te-ar impiedica sa inveti cum iti poti orienta mintea ciitre acea stare de spirit care pennite practicarea cu u urintii a Matricei Energetice. Experienta mea cu Superman mi-a deschis ochi m i i-a pennis sa vad, sa sim sta gandesc altfel, implicit sii experimentez viata din aceasta perspectiva diferitii. Ce mi-ar placea eel mai mult sii gande ti atunci ciind cite ti povestea mea ar fi ceva de genul: ,Uau, aceasta poveste este o reprezentare simbolica pe care mintea lui subcon tienta a dat-o unor forte arhetipale, care reprezinta tipare ale mitologiei ce 1-a influentat in copilaria sa. A a i reprezentat mintea sa subcon tientii infonnatiilexperientele pe care nu le cuno tea. Povestea este interesants apune multe despre natura interioarii a autorului. Ma intreb ceaexperimenta daca ceva similar mi s-ar petrece mie." Daca vei pomi de la aceasta interpretare, povestea mea va capiita o semnificatie specialii pentru tine, iar tu o vei putea folosi in mod util pentru a-ti contura propria lume interioarii. Ea te va orienta catre propria ta intalnire cu realitatea invizibila, iar aceasta intalnire va avea o semnificatie unica pentru tine (pe care nicio alta persoana nu ar putea-o lntelege). Daca vei proceda in acest fel tu nu iti vei limita singur gandirea nu mii vei transfora intr-unupererou care poate face astfel de lucruri, in timp ce tu nu le poti face.
83

Matricea Energeticii

fnvafa sa te focalizezi asupra solu{iei, nu asupra problemei

Ceea ce vezi nu este intotdeauna ceea ce obtii Atunci ciind fac demonstratii Ia diferite evenimente, ceea ce se intiimpla este atilt de consistent inciit multe din efecte pot fi observate cu u urinta de public, fapt care imi da lntotdeauna o anumita siguranta interioaro a anumita lejeritate in aqiune. Este bine sa ai ceva pe are sa te bazezi! Daca mergi cu ma ina pe un carosabil ingheta atcoperit cu zapada, lti dore ti intotdeauna sa te poti baza pe cauciucurile tale de iamp ae faptul ca acestea nu vor derapa. La fel, atunci ciind aduni doc iu doi, lti dore ti sa fii absolut sigur ca rezultatul va fi lntotdeauna patru, conform algoritmului aritmetic clasic. Daca rna vezi vreodata fiiciind demonstratii publice pentru a ilustra efectele care pot aparea atunci ciind aplici Matricea Energetica, lncearca sii intelegi cii ceea ce vezi nu reprezintii deciit viirful aisbergului. Simturile tale fizice nu lti permit sa sesizezi tot ceea ce se lntiimpla In aceste momente. Foarte multi oameni care au participat Ia demonstratiile mele au postat mesaje pe site-ul meu, spuniind: ,Nu a fiicut deciit sii se hlizeascii foarte mul sta atingii diferiti oameni, care au cazut la pamiint, dar nu am inteles nimic din ceea ce s-a petrecut de fapn t,ici ceaputea inviita de la el." Faptul ca ii ating pe oamena ice tia cad pe spate (unii intriind chiar lntr-o stare de incon tienta) nu insearnnii nimic in sine. Acesta este doar un fenomen interesant care se repetii de fiecare data; atiita tot. Pe de alta parte, in spatele lui se ascund ni te forte uluitoare. Depinde din ce unghi prive ti problema. Atribuirea semnificatiei unei experiente diferii de la om la om. Noi trebuie sii decidem singuri ce insearnna o anumitii experienta, in funqie de regulile de filtrele propriei noastre perceptii, care ne permit sa dam sens lucrurilor care se petrec in realitatea noastra subiectiva. De pildii, simptomul descris mai sus poate insemna totul pentru o persoanii care intra intr-o stare de con tiinta modificatii atunci ciind o ating, de multe ori liisiindu-se la sol intr-o stare de transa profunda. Ea areansa ie ita din comun de a atribui o sernnificatie nouii (la nivel subcon tient) experientei sale, care iese din cadrul de referintii obi nuit aa ! teptiirilor sale de zi cu zi. Spre exemplu, persoana poate lua decizia cii s-a vindecat de o anumita boala sau cii relatia ei cu partenerul de cuplu s-a imbunatatit dramatic.
84

De pilda, o astfel de participantii !a unul din seminarele mele rn-a abordat odata pe coridor lnainte de inceperea predarii. Ea mi-a cerut sa imi aplic , magia" pe ea, fiira a-mi cere insa rezolvarea unei probleme anume, situatie In care lucrurile se aranjeazii de cele mai multe ori de Ia sine. Atunci ciind traie ti o experienta In Matricea Energetica fiira sa pome ti de la o dorinta anume, orice se poate lntiimpla, lntruciit tu nu limitezi in niciun fel rezultatul final. Tiiniira a cazut Ia sol, dupa care a inceput sa radii inciintata. Mai tiirziu, ea mi-a povestit ca a avut intotdeauna o teama irationala de multime, fiind in acelai timp claustrofoba (ceea ce inseamna ca suferea de o teamii irationala de spatiile mici inchise). Ceva mai tiirziu in cursu! acestei prime zile de seminar, ea a luat liftul, dei in mod normal ar fi preferat sa urce sciirile. Alaturi de ea a urcat un cuplu de japonezi, care nu pareau sa tie exact !a ce etaj doresc sa urce. De aceea, ea i-a ajutat, urciind din etaj in etaj, piina ciind ace tia au gasit etajul !a care doreau sa coboare. Chia d rupa ce cei doi au coboriit din lift, ea a continuat sa se plimbe cu ascensorul, diindu-i seama ca - pentru prima data in viata - savura aceasta experienta intr-un spatiu striimt, de care se temuse intotdeauna. Alte ciiteva zile mai tiirziu, dorind sa se convinga ca fobia ei a disparut pentru totdeauna, ea a fiicut ceva care inainte i s-ar fi piirut de neconceput. In timpul unei calatorii in Maui cu familia, ea s-a inscris la o excursie de o ora cu submarinul, care a coboriit !a o adiincime de 60 de metri sub nivelul marii. Dei spatiul in interiorul submarinului era extrem de ingus e tra literalmente intesat de turi ti, tiiniira s-a simtit minunat, nediind nici eel mai mic sernn de claustrofobie. Iar acum, sii iti spun restul pove tii: tiinara in chestiune este propria mea fiica. Am insotit-o inclusiv in calatoria cu submarinul t, rebuie sa miirturisesc ca m-am simtit mai putin confortabil deciit ea! A!}teptarile te pot limita Atunci ciind rna vad nevoit sa raspunda teptiirilor oamenilor, obi nuiesc sii le spun ca o experienta in Matricea Energetica poate insernna totu!sau nimic. Dacii te uiti !a ceea ce faca teptiindu-te sa
85

Matricea Energeticii

lnvatii sit te focalizezi a supra solufiei, nu asupra problemei

se intil.mple ceva deosebit, prin puterea con tiintei tale tu limitezi experienta Ia rezultatul dorit de tine, in conditiile In care ea ar fi putut conduce Ia foarte multe alte rezultate posibild e ezirabile. Dupa cum afirma fizicienii cuantici, actul prin care faci o alegere reduce Ia zero toate celelalte optiuni posibile, materializil.nd rezultatul dorit de tine. De aceea, daca afirm ca interaqiunea dintre minu en anumit client se refera strict Ia un anumit aspect, eu nu fac altceva decil.t sa o limitez. Daca dore ti sa incluzi In experienta ta toate posibilitatile, trebuie sa tii cont inclusiv de cele care in mod normal ti se par imposibile, acceptil.ndu-le In mintea ta orientata catre solutii. Daca interpretam conceptele din fizica cuantica lntr-o maniera liberalp alina de imaginatie, noi putem lntelege ca fiecarui rezultat posibil li corespund numeroase alte realitati probabile, din care o parte ar fi considerate imposibile In contextul realitatii noastre consensuale reciproc lmparta ite. De aceea, atunci cil.nd interactionez cu oamenii Ia demonstratiile publice sau In cadrul seminarelor mele, foarte multe lucruri se pot intil.mpla, inclusiv unele Ia care eu nu particip In mod con tient. De pilda, nu rareori am primit scrisori sau emailuri de Ia oameni care mi-au spus ca s-au vindecat de o boala chiar rara sa vina pe scena, prin simpla pm1icipare Ia cil.mpul morfic generat de prezentarea racuta. De i astfel de intamplari sunt extrem de dezirabile, eu nu pot promite nimanui ca va trai aceeai experienta daca va participa Ia prezentarile mele. Pe de alta parte, nici nu pot garanta cuiva ca o astfel de experienta nu se va petrece. Slava cerului, astfel de lucruri nu depind de atentia sau de participarea mea con tienta! Ateapta-te Ia tot ce poate fi mai neateptat Oamenii ata eaza lntotdeauna anumite semnificatii experientelor traite de ei. De aceea, oriceaface eu, tu ma vei percepe intotdeauna prin propriul tau filtru mental vei interpreta inevitabil ceea ce vezi tinil.nd cont de experientele traite de tine pil.na acum. In functie de experientele lor de viata de semnificatiile pe care le atribuie acestor experiente, oamenii pot trai lucruri extrem de diferite atunci cil.nd se afla In prezenta mea (sau
86

atunci cil.nd aplica principiile Matricei Energetice). Semnificatiile atribuite realitatii inconjuratoare depind de fiecare om In parte. De aceea, sfatul meu este sa nu porne ti de Ia premisa ca Matricea Energetica nu este altceva decil.t o vindecare prin credinta (prin autosugestie) sau o atingere a unor oameni care cad pus rimplu Ia pamant. Mai mult, daca aplici Matricea Energeticp a ersoana pe care o tratezi nu cade pe spate, nu pomi de Ia premisa ca ai gre it undeva. Astfel de interpretari nu tin cont decil.t de experientele pe care le-ai acumulat pana In prezent. Tu vei vedea lntotdeauna ceea ce tea tepti sa vezid , e multe ori, nu vei lnvata decil.t in contextul lucrurilor pe care le cuno ti deja. Eti pregatit sa te trezeti in Matrice? Daca ai omasa in apropiere, atinge-i suprafata cu palma. Probabil ti se pare ca suprafata ei este durs aolida,aa cum se lntil.mpla in cazul tuturor obiectelor fizice solide. In realitate, masa este alcatuita lnsa dintr-o suma de sarcini electrostatice care intr ia es lncontinuu in din aceasta existenta. Daca ai invata sa prive ti masa din perspectiva cuantica, ai putea sa iti t:reci degetele prin ea, daca ai sustine suficient de fern1 aceasta intentie. Oricum, nu-ti recomand sa faci acest lucru daca pome ti de la premisa ca masa este un obiect solii d mpenetrabil. Cinetie? Ti-ai putea rupe mana! Intrarea in acea stare de con tiinta In care poti experimenta realitatile paraleli e nvizibile nu numai ca este posibila, ci poate deveni chiar o a doua natura, dar acest lucru necesita o practica perseverenta in sensu! Jargirii hotarelor convingerilor tale. Flexibilitatea acestei noi stari de con tiinta lti schimba apoi automat experientele legate de lumea exterioara. Personal, asta cred eu ca se intil.mpla cu cei care participa Ia seminarele pe tema Matricei Energetice. Eu nu fac decil.t sa asigur cadrul general pentru ca cei care participa Ia ele sa poata trai stari neobi nuite (dar util e i repetabile) de con tiinta, care ii pot ajuta sa transforme parametrii perceptiei lor intr-o stare cuantica de con tiinta. . Atunci cil.nd aceasta stare de con tiinta se schimba, Jar participantii traiesc (in cadrul seminarului) perceptii noi, lnsoti te de exp riente cuantificabile, ei incep sa capete incredere ca expe87

Matricea Energeticii

rientele lor nu sunt ,ciudate" sau ,exterioare", ci reprezinta pur simplu o noua modalitate de perceptie care poate genera transformari fizice in oamen in i mediul inconjurator. Atunci dmd mintea
umana se dilata i accepta realitatea unei experienfe noi, ea nu mai poate reveni niciodata pe deplin la vechiul sau cadru de referinta limitat. Ca sa revin la un exemplu pe care l-am citat

anterior in aceasta carte, dintr-odata incepi sa vezi navele din portul care inainte ti se parea gol. Diferite lucruri care existau inainte, dar tu nu le puteai percepe, iti devin dintr-odata evidente la fel de reale c ra estul obiectelor pe care le percepi in mediul tau exterior. Aceasta este prima zi a noii tale vieti! De aceea, Matricea Energetica insearnna mult mai mult dedit o simpla tehnica sau un simplu sistem terapeutic.

88

Cele doua puncte pe i


aci'i iti stabile ti ferm ce anume dore ti sa experimentezi daca porne ti de Ia premisa ca poti face orice face altcineva, tu pui prima caramida Ia temelia succesului tau. lti mai aminte ti ce spuneam mai devreme in aceasta carte? ,Actul de a decide cc eum intentionezi sa observi Ia nivel cuantic determinii obiectul atentiei tale sa se compotie sau sa se transfonne intr-o maniera predeterminatii." Acest fenomen nu poate fi explicat exclusiv prin principiul ,prevalentei mintii asupra materiei." In cazul de fata, mintea nu este situata deasupra materiei, ci devine una cu ea sub influenta atentiei tale focalizate asupra obiectului respectiv. Te voi inviita in continuare un exercitiu preliminar care te va aju ta sa ai succes atunci cil.nd vei aplica Tehnica celor Doua Pu ncte, care reprezintii principalul instrumental tuturor aplicatiilor din Matricea Energeticii. Radionica este o forma de vindecare la distantii in care diferite secvente numerice reprezintii tipare energetice subtile ce pot fi folosite pentru analizarec aorectarea anumitor dezechilibre energetice ale corpului. Ea a fost folositii din cele mai vechi timpuri pentru tratarea ciimpurilor impotriva dauniitorilop rentru cre terea recoltelor. Confonn paradigmei radionice, eel care dore te sa i icorecteze un anumit dezechilibru energetic trebuie sa fie mai intiii capabil sa analizeze ce are de fiicut. In acest scop, practicantii folosesc o suprafata salida pe deasupra careiaii tree degetele pentru a scana o intreagii listii de \ocatid i e probleme. Ei cautii astfel punctele in care degetele lor se opresc din mi care, pentru a
91

Matricea Ene1getica

Cele doua puncte pe i

localiza tiparele energetice care le pot corecta afeqiunea de care sufera. Procesul este foarteu or, cu putina practica. Deplaseaza-ti u or degetele de Ia mana dreapta pe suprafata unui geam de sticla sau a unei mese. Scopul este sa descoperi acele puncte ale suprafetei in care degetele tale se opresc in mod nonna l din mi care, devenind imobile. Daca ai gasit un astfel de punct, pastreaza contactul degetelor cu el. In continuare, deplaseaza-tiu or degetele de Ia mana stanga pe suprafata respectiva pana cand gase ti un alt punct in care acestea devin imobile. Daca ai gasit un astfel de punct, lipe te-ti palma de suprafata in direqia celuilalt punct (eel pe care 1-ai localizat cu degetele de Ia mana dreapta). Traseaza mental o linie care unete cele doua puncte. In acest fel, vei crea o conexiune care lti va permite sa realizezi 0 masuratoare. in limbaj radionic, se spune ca fotonii tai sunt ,in rezonantii'' sau aliniati. Practicii acest exercitiu pe mai multe suprafete diferite, pana cand ajunge sa ti se para foarte natural. In acest fel, te vei pregati perfect pentru lucrul cu Matricea Energeticii, fie cu tine insuti, fie cu o alta persoana. Prin atentia ta focalizata asupra celor doua puncte (pri n masuratoarea efectuata), tu fixezi practic aceasta infonnatie la nivel cuantic (nivelul luminia i ! infonnatiei), creand astfel o punte de legatura intre cele doua puncte. Punctele alese pot fi oricare. Nu exista puncte ,corecte" pe care trebuie sa le alegi sau sa le simti. Orice doua puncte alese vor funqiona perfect in cazul tau, atat timp cat vei simti conexiunea sau ,atractia" dintre ele.

Sa punem punctul pe i
Daca ai practicat exercitiul de mai sus, practice ti pregatit sa aplici Tehnica celor Doua Puncte, pe tine sau pe altcineva. Incepe prin a gasi o zona de interes in corpul tau (sau in corpul unei alte persoane) care ti se pare rigida sau dura (in care simti un blocaj). Fixeaza-ti mana pe punctul respectiv localizeaza cu cealalta mana un al doilea punct, care face ca primul punct sa ti se para incm a ai rigid mai du r. Personal, obi nuiesc sa compar aceasta senzatie cu campul de atractie creat intre doi magneti ai caror poli sunt opui atunci cand ii apropii unul de celalalt: intre ei se stabile te imediat o forta de atraqie reciproca. Punctele pot fi zone dureroase ale corpului sau orice alte zone catre care se simte atrasa con tiinta ta. Daca iti deplasezi palma
92

peste eel de-al doilea punct, mi carea ei 'intampina o anumita rezistenta, prin comparatie cu situatia in care nu 'iti deplasezi palma peste el. Daca ai nevoie de ajutor, prive te filmele video de pe Internet, care au fost realizate special pentru aceasta sectiune a cat1ii (www.matrixenergetics.com \ Atunci cand fixezi cele doua puncte, Urn1are te sa simti conexiunea dintre ele. Jmagineaza-ti ca lucrezi cu fotoni sau cu lumina. Nu ai in fata un corp sau un obiect solid. Aplica procedeul pe care 1-ai invatat atunci cand ti-ai plimbat degetele pe suprafata mesei sau a geamului de sticla. lmagineaza-ti cae ti conectat cu persoana din fata ta, ca te afli in rezonanta cu ea (sau cu zonele de pe propriul tau corp pe care ti-ai plasat mainile). Unii oameni invata mai u or Tehnica celor Doua Puncte daca aplica mai intai masuriitoarea. La seminarele mele, obi nuiesc sa aleg un punct de pe capul unei persoane, dupa care imi deplasez cealalta mana de-a lungul coloanei vertebrale pana cand gasesc eel de-al doilea punct. In tot acest timp, persoana se leagana u or inainti enapoi . Cand simt ca primul punct a devenit mai dur mai rigid, coloana vertebrala a persoanei devine dintr-odata nemi cata. Procesul este foarte u or de demonstrat, putand fi vizionat cu u urinta de catre ceilalti participanti. Daca dore ti sa vizualizezi o astfel de demonstratie, 'iti recomand sa vizitezi site-ul meu, www.matrixenergetics.com. iti reamintesc ca doua sau mainulte sisteme cuantice pot avea aceeai lungime de unda cuantica. In acest caz, se spune despre ele cii se afla in rezonanta sau cii sunt conectate. La nivel subatomic, noi suntem alcatuiti din fotoni de inalta energie, iar corpul nostru nu este altceva decat luminia nfonnatii care vibreaza pe anumite lungimi de unda ce alcatuiesc tipare sau structuri de interferenta. Atunci cand stabile ti conexiunea dintre cele doua puncte, tu le observi intr-un mod con tient rezonanta creata de propria ta imaginatie. Tot ceea ce iti imaginezi Ia nivelul fotonilor are o putere cople itoare de a modifica tiparele fotonilo ir nformatiilor. Simplul act de focalizare la acest nivel in care realitatea este alcatuita exclusiv din lumina din infonnatii detennina un comportament diferit al realitatii observate. Altfel spus, tu
7

Pentru cititorii care doresc sa vadii acest film video, site-ul solicita o parolii: primele trei cuvinte unite din paragraful al doilea de la pagina 93 a ciirtii in lim ba engleza. Aceastii parolii este: whilefinnlyholding. (n . tr.) 93

Matricea Energeticii

Cele douii puncte pe i

materializezi aranjamentul particulelor din lumea ta lntr-un anumit tipar sau in anumite structuri luminoase. Inceardi sa simti toate aceste lucruri. Imagineaza-ti ce ai simti daca nici tu, nici persoana pe care o tratezi nu ati avea corpuri fizice. Gande te-te ca spatiul care va separa aerul din jurul vostru nu sunt altceva deciit unde de lumini anformatii care interfereazf auzioneaza. Deta$eaza-te $i uita pentru o clipa de ideea de ,eu " care te separa de restul realitafii. Stiu ca suna putin ciudat, dar te asigur ca este destul de simplu sa faci acest lucru. Nu te mai gandi la tine sau la persoana din fafa ta $i nu mai fncerca sa faci ceva anume; limiteaza-te sa exi$ti pur $i simplu. Conexiunea pe care o simti lntre cele doua puncte este cat se poate de reala, dei tu e ti eel care a creat-o, prin focalizarea atentiei tale asupra acestui proces. In continuare, imagineaza-ti ca trupul persoanei din fata ta fuzioneaza cu trupul tau, devenind o realitate unica, imposibil de separat. Daca ai aruncat vreodata cu pietre in apa unui lac, gande te-te ce s-a intamplat atunci cand valurile s-au intersectat. lmagineaza-t iincearca sa simti ce s-ar intampla daca tiparele voastre luminoase s-ar intersecta. Aceasta activitate este atat de naturala !neat atunci cand te vei obi nui cu senzatiile pe care le genereaza, ea se va produce automat, fara sa trebuiasca sa te gande ti In mod con tient Ia ea, Ia fel cum nu te gande ti Ja procesul respiratiei, care se produce de Ia sine. La fel de naturald aeu oara devine experienta Matricei Energetice dupa ce te obi nuie ti cu ea. Observa ceea ce este diferit, nu ceea ce ramane Ia fel Cea mai buna modalitate de a te obi nui sa simti ce anume s-a schimbat consta in a te focaliza fenn asupra celor doua puncte. Dupa ce ai revenit Ia starea de con tiinta care 1!i pennite sa percepi realitatea obiectelor solide (i implicit a celor doua corpuri), simte din nou senzatiile pe care ti le ofera cele doua puncte. Observa in ce masura au devenit acestea mai moi sau in ce alt fel s-au modificat senzatiile tale. Verifica daca zona asupra careia ti-ai focalizat atentia a devenit mai mobila, eventual mai putin dureroasa (daca acesta a fast criteriul pe care 1-ai folosit atunci cand ai aplicat evaluarea initiala). 94

Una din modalitatile prin care te poti perfectiona in acest joe consta in a-ti mentine in continuare mana pe primul punct aleis n a-ti deplasa cea de-a doua mana catre o alta parte corporala. Cauta din nou senzatia de imobilitate, de blocaj sau de rigiditate pe care ai simtit-o Ia lnceput. Daca identifici un astfel de punct, repeta intreaga Tehnica a celor Doua Puncte. Reia pa ii de Ia inceput, iar in final verifica din nou ce s-a modificat. In limbajul nostru conceptual, noi numim acest pas al observarii schimbarilor: calibrare sau ,masuratoare." Atunci ciind capeti acces Ia starea dorita, tot ceea ce iti propui prin intentia ta devine automat realitate. Desigur, in anumite momente tehnica opereaza mai eficient decat in altele (rezultatele obtinute nu sunt intotdeauna acelea i). De altfel, atunci cand simti cu adevarat conexiunea dintre cele doua puncte, nu iti mai ramane practic nimic de facut! De aceea, noi am ajuns sa numim In gluma acest al doilea pas: ,Arta de a nu face nimic." Am i'mprumutat aceasta expresie din operele lui Carlos Castaneda. Esenta Matricei Energetice este urmatoarea: atunci cand patrun zi cu adevarat in Matrice, tu ,exi ti" pu srimpln uu mai poti ,face" nimic. In cazul meu, am obtinut cele mai bune rezultate din activitatea mea clinica atunci cand m-am dat complet Ia o parte, angrenandu-mi ,non-mintea" cu ,non-materias "cufundandu-ma in starea de con tiinta a tuturor posibilitatilor (fara sa ma a tept Ia un rezultat anume). Atunci ciind tehnica este aplicata in aceasta maniera (greu de lnteles cu mintea rationala a emisferei stangi), ,nimicul" opereaza Ia modul ideal. Metode de materializare a undei cuantice In ceea ce prive te materializarea undei cuantice de catre con tiinta8 ' doresc sa fiu sincer cu tine,aa ca 'iti declar ca nu exista nimic care sa fie matetializat. Aa cum spuneam mai devreme, noi nu ,facem" practic nimic. Tot ce facem este sa ne focalizam intentia in plan mental, iar aceasta intentie angreneaza o putere infinit superioara noua. Antrenarea mintii con tiente in procesul de vizualizare repre8

In literatura de specialitate, cuantice." (n. tr.)

conceptul

este denumit ,colapsul undei

95

Ce/e douii puncte pe i Matricea Energeticii

zinta o modalitate ideala pentru a o lndeparta de procesul cuantic propriu-zis, astfellncat ,non-actiunea" sa devina foarte eficienta. Expresia ,con tiinta materializeaza unda" li apartine eminentului matematician John von Neumann, care a folosit-o pentru a explica orice situatie In care un obiect fizic aparent solid se transfonna lntr-o structura ondulatorie (intr-o unda), iar apoi este reconfigurat lntr-un obiect solid diferit, cateva c\ipe mai tarziu. De aceea, aceasta expresie reprezinta metafora perfecta care descrie munca pe care o facem noi. Ea nu presupune cunoa terea sau lntelegerea procesului efectiv care se petrece, ci doar descrie un proces inexplicabil. Tehnica celor Doua Puncte reprezinta o noua paradigma a lucrurilor pe care le putem face sau accesa cu ajutorul simtului atingerii. Daca vei aplica aceasta tehnica suficient de frecvent, tu vei 'incepe sa sesizezi crampeie ale unei realitati ascunse dincolo de aparenta evenimentelor exterioare. Lucrurile nu se vor mai petrece pus r implu In viata ta, iar tu lti vei asuma responsabilitatea pentru destinatia creatoare pe care o dai energiei universale. Vei lncepe astfel sa lntelegi ce dorea sa spuna dr. William Tiller atunci cand a afinnat ca: ,Fiecare aplicatie a intentiei noastre reprezinta un act creator. in ultima instanta, acesta ne lnvata cum sa cream corec etficient, generand anumite evenimente precise In lumea noastra senzoriala." Fac precizarea ca dr. Tiller nu este un metafizician New Age, ci unul dintre cei mai renumiti fizicieni cuantici ai lumii. De aceea, cred ca lntelegi sernnificatia profunda a afirmatiei salte oate posibilitatile catre care face ea trimitere. Practic, afinnatia doctorului Tiller este sinonima cu faimoasa afinnatie New Age potrivit careia: ,Omul 'ii creeaza propria realitate", pe care o ex prima Insa lntr-o maniera tiintifica, extrem de eleganta ide precisa. Ori de cate ori ne focalizam imaginatia asupra acestui proces cu scopul de a observa de a da na tere unei schimbari fizice, noi cream practic un rezultat nou prin actul intentiei noastre. Odata cu practica perseverenta, procesul devine atat de lin !neat nu mai necesita niciun efon rticiun gand con tient. El se petrece pu sr implu, 'intr-o maniera cat se poate de naturala. De fapt, noi nu facem altceva decat sa impunem un act de creatie con tienta, silind realitatea sa se confonneze cu parametrii sau cu tiparul creat de noi. Daca limitam rezultatul final prin focalizarea 96

asupra schimbarii anumitor conditii fizice, noi putem obtine acest rezultat, dar acesta nu reprezinta neaparat rezultatul optim. Dadi nu pomim de Ia niciun rezultat anticipat In prealabil , noi lasam u a deschisa pentru ca principiul Gratiei sa actionezeaa cum dore te, lntr-o maniera pe care nu ne-o putem nici macar imagina. Atunci cand aplici Tehnica celor Doua Puncte asupra unei alte persoane, imagineaza-ti ca te afli In rezonanta cu un aspect cat se poate de real al fiintei tale. Experienta ta legata de persoana din fata ta nu este identica cu experienta ei legata de sine n,ici macar cu experienta ei legata de tine. Ceea ce simti reprezinta o stare de fuziune absolut unica, ce pennite o oportunitate Ia fel de unica de a genera o transfonnare Ia nivelul con tiintei. in acest fel, nu numai ca influentez ti ransfonni persoana din fata ta, dar te transformi tu insuti In decursul acestui proces. Daca nu lti propui sa faci nimic, respectiv sa vindeci ceva anume In timpul acestui proces, tu te angrenezi Ia randul tau In procesul de transfonnare. Dei unii oameni nu cred decat in ceea ce vad cu ochii, rezultatel e vorbesc de Ia sinn eu necesita un martor exterior pentru a fi verificate. Pe de alta parte, tu ai nevoie de o modalitate prin care sa sesizezi schimbarea exterioara, dar nu trebuie sa uiti ca ramificatiile invizibile ale acestei schimbari sunt infinit mai numeroase ating nivele infinit mai profunde decat tot ceea ce poti observa Ia nivel con tient. Tehnica celor Doua Puncte lti permite sa faci acest lucru. Daca ai descoperit cele doua puncte observi senzatiile diferite pe care ti le ofera ele lnaintd eupa aplicarea procesului (identificarea cu nivelul infonnationa alpoi revenirea Ia realitatea salid a), nu pot decat sa te felicit! lnseamna ca ai intrat In lumea magie ai inspiratiei. La seminarIe a celelalte evenimente publice ale mele, participan tii asista Ia demonstratii adeseori uluitoare, prin care structura fizics aimptomele exterioare ale oamenilor se modifica rapid in fata asistentei. Nu rareori se lntampla ca unele persoane sa intre in stari de con tiinta modificata, lasandu-se Ia sol. Dei demonstratiile de mare anvergura sunt tara doap roate amuzanti ei ajuta pe participanti sa vada cu ochii lo sr a creada In puterea tehnicilor pe care le aplicam noi, ele nu sunt neaparat necesare. De multe ori, cele mai bune rezultate pe care le-am obtinut In tratarea cuiva s-au produs tara simptome exterioare vizibile. Schimbarile au fost subtiln eu au putut fi percepute In lumea fizica t; otui , ele au
97

Matricea Energe1icii

Cele douii puncte pe i

transformat 'intreaga perceptie asupra realitatii a persoanelor implicate. Daca dore ti sa ma vezi ,in aqiune", 'iti recomand clipul video de pe site-ul meu, www.matrixenergetics.com. Nu 'incerca 'insa sa repeti ceea ce faIc n clip tara a participa mai 'intai la seminarul meu despre Nivelul Intai al practicii. Fenomenul prin care oamenii par sa le inp erimesc asistenta pe podea serve te 'inainte de toate unor scopuri demonstrative, dei trebuie sa recunosc ca mi se 'intampla fi:ecvent inclusiv In practica mea privata. Arta de a simti blocajele energetice Atunci cand practici Tehnica celor Doua Puncte, tu inveti practic o paradigma noua a lucrurilor pe care le poti face sau accesa cu ajutorul simtului atingerii. Daca vei practica zilnic acest proces, tu vei incepe sa sesizezi realitatea ascunsa dincolo de aparentele lumii fizice. Doresc sa insist asupra faptului ca acest proces nu este unul fizic nu are nimic de-a face cu conventiile asociate cu conceptul de ,lucru cu energia", pe care 'il folosesc foarte multi terapeuti specializati in bioenergie. Cel mai adesea, procesul se produce instantaneu, dei ramificatiile sa u efectele Tehnicii celor Doua Puncte ale celorlalte proceduri pe care Je folosim noi pot ,continua sa se desta oare" in timp. Daca te vei raporta la acest proces considerand ca se desra oara in timp sau ca lucrezi cu energia, tu nu vei face decat sa iti limitezi singur experienta legata de Matricea Energetica, reducand-o Ia ceea ce tea tepti sa se 'intample. Cautareg aasirea celor doua puncte are doua scopuri practice. Pe de o parte, ea iti pennite sa masori sau sa evaluezi o anumita realitate, astfel incat sa poti observa diferenta dupa ce transformarea s-a produs. Prin actul observarii sau al masurarii sch imbarii produse, tu poti 'invata sa iti calibrezi mai bine rezultatele, con tientizand ce insearnna sa ai succes In aplicarea acestei tehnici. Pe de alta parte, acest exercitiu de imaginatie 'iti permite sa fuzionezi cu persoana din fata ta, dar nu la nivel fizic. Tu interactionezi practic cu un tipar energetic complex sau cu o reprezentare holografica a energiei organizate de con tiinta. Prin focalizarea asupra celor doua puncte interconectate, imaginatia ta se identifica cu acest proce's iti permite sa iti focalizezi m;i bine intentia. in acest fel , vei putea 'invata sa intri oricand dore ti in starea de ,vid",
98

eliberandu-te astfel de limitarile mentalo ebtinand rezultate din ce In ce mai bune. Cine se id entificii cu starea de vid capiitii acces la Totalitate. Tehnica celor Doua Puncte- Sinteza 1. Localizeaza pe corpul tau sau al pacientului tau un punct pe care 11 simti rigid, impietrit sau dur. 2. Cauta apoi un al doilea punct, aflat in conexiune cu primul, care face ca senzatiile oferite de primul punct sa se amplifice, ca $i cum intre cele doua puncte ar exista o forta de atraqie. 3. Stabi lirea unei relatii relativ arbitrare 'intre cele doua puncte pennite efectuarea unei masuratori. Aminte$te-ti ca, potrivit teoriei cuantice, nu poti observa ceva tara a intra in rezonanta cu el. Simpla actiune a observarii conexiunii dintre cele doua puncte $i a angrenarii simturilor $i imaginatiei tale stabile$te o astfel de rezonanta, materializand unda materie I con tiinta pe care ai ales sa o observi $i sa interaqionezi cu ea. 4. Observa orice schimbare potenpala. De multe ori, zona dintre cele doua puncte se simte mai moale $i mai putin rigida. Sesizeaza schimbarile ritmului respiratoriu sau eventualele puseuri d e caldura. Nu este deloc neobi$nuit ca trupul sa 'inceapa sa se legene sau sa execute mi$cari care par sa unneze ritmul unei forte pri mordiale necunoscute. Ramai aproape de pacient, intrucat daca ai intrat intr-adevar in starea de con$tiinta pe care o descriu, acesta ar putea le$ina pe moment. Fii pregatit pentru orice reactie din partea lui, inclusiv pentru un ras necontrolat, pentru lacrimi sau pentru o alta forma de eliberare emotionala I fizica. Principalele aspecte care trebuie retinute 1. Pentru a face o masuratoare, trebuie sa stabile$ti eel putin doua puncte. 2. Daca dore$ti sa inveti ceva nou, trebuie sa observi schimbarile petrecute in organismul pacientului. 3. Sesizarea acestor schimbi'iri te va ajuta sa te eliberezi de judecatile criticv ea crea spatiul necesar pentru noii pa$i concreti care trebuie urmati. Altfel spus, vei invata astfel o noua activitate, care, odata cu practica, va tinde sa devina un talent nou.
99

Matricea Energeticii

Ce/e douii puncte pe i

transfonnat lntreaga perceptie asupra realitatii a persoanelor implicate. Daca dore ti sa ma vezi ,,n actiune", 'iti recomand clipul video de pe site-ul meu, www.matrixenergetics.com. Nu lncerca lnsa sa repeti ceea ce faIc n clip fara a participa mai intai la seminarul meu despre Nivelul Intai al practicii. Fenomenul prin care oamenii par sa le$inp erimesc asistenta pe podea serve te inainte de toate unor scopuri demonstrative, dei trebuie sa recunosc ca mi se lntampla frecvent inclusiv In practica mea privata. Arta de a simti blocajele energetice Atunci cand practici Tehnica celor Doua Puncte, tu inveti practic o paradigma noua a lucrurilor pe care le poti face sau accesa cu ajutorul simtu lui atingerii. Daca vei practica zil nic acest proces, tu vei lncepe sa sesizezi realitatea ascunsa dincolo de aparentele lumii fizice. Doresc sa insist asupra faptului ca acest proces nu este unul fizic nu are nimic de-a face cu conventiile asociate cu conceptul de ,lucru cu energia", pe care 11 folosesc foarte multi terapeuti specializati in bioenergie. Cel mai adesea, procesul se produce instantaneu, de$i ramificatiile sau efectele Tehnicii celor Doua Puncte $i ale celorlalte proceduri pe care Je folosim noi pot ,continua sa se desfa oare" in timp. Daca te vei raporta la acest proces considerand ca se desfa oara in timp sau ca lucrezi cu energia, tu nu vei face decat sa iti limitezi singur experienta legata de Matricea Energetica, reducand-o la ceea ce tea tepti sa se intample. Cautarea $i gasirea celor doua puncte are doua scopuri practice. Pe de o parte, ea iti permite sa masori sau sa evaluezi o anumita realitate, astfel incat sa poti observa diferenta dupa ce transformarea s-a produs. Prin actul observarii sau al masurarii schimbarii produse, tu poti invata sa iti calibrezi mai bine rezultatele, con$tientizand ce inseamna sa ai succes in aplicarea acestei tehnici. Pe de alta parte, acest exercitiu de imaginatie 'iti pennite sa fuzionezi cu persoana din fata ta, dar nu la nivel fizic. Tu interactionezi practic cu un tipar energetic complex sau cu o reprezentare holografica a energiei organizate de con tiinta. Prin focalizarea asupra celor doua puncte interconectate, imaginatia ta se identifica cu acest procels ti permite sa iti focalizezi m;i bine intentia. In acest fel, vei putea lnvata sa intri oricand dore ti In starea de ,vid",
98

eliberandu-te astfel de limitarile mentalo ebtinand rezultate din ce in ce mai bune. Cine se identificii cu starea de vid capiitii acces la Totalitate. Tehnica celor Doua Puncte- Sinteza 1. Localizeaza pe corpul tau sau al pacientului tau un punct pe care II simti rigid, impietrit sau dur. 2. Cauta apoi un al doilea punct, aflat in conexiune cu primul , care face ca senzatiile oferite de primul punct sa se amplifice, ca $i cum intre cele doua puncte ar exista o forta de atraqie. 3. Stabilirea unei relatii relativ arbitrare intre cele doua puncte pennite efectuarea unei masuratori . Aminte te-ti ca, potrivit teoriei cuantice, nu poti observa ceva fara a intra in rezonanta cu el. Simpla aqiune a observarii conexiunii dintre cele doua puncte $i a angrenarii simturilor imaginatiei tale stabile te o astfel de rezonanta, materializand unda materie I con tiinta pe care ai ales sa 0 observ sia interaqionezi cu ea. 4. Observa orice schimbare potentiala. De multe ori, zona dintre cele doua puncte se simte mai moale mai putin rigida. Sesi zeaza schimbarile ritmului respiratoriu sau eventualele puseuri de caldura. Nu este deloc neobi$l1Uit ca trupul sa inceapa sa se legene sau sa execute mi$cari care par sa urmeze ritmul unei forte primordiale necunoscute. Ramai aproape de pacient, intrucat daca ai intrat intr-adevar in starea de con tiinta pe care o descriu, acesta ar putea le ina pe moment. Fii pregatit pentru orice reactie din partea lui, inclusiv pentru un ras necontrolat, pentru lacrimi sau pentru o alta forma de eliberare emotionala I fizica. Principalele aspecte care trebuie retinute 1 . Pentru a face o masuratoare, trebuie sa stabile$ti eel putin doua puncte. 2. Daca dore ti sa inveti ceva nou, trebuie sa observi schimbarile petrecute in organismul pacientului. 3. Sesizarea acestor schimbari te va ajuta sa te el iberezi de judecatile criticv ea crea spatiul necesar pentru noii pai concreti care trebuie urmati. Altfel spus, vei invata astfel o noua activitate, care, odata cu practica, va tinde sa devina un talent nou.
99

M at ricea Energeticii
M

Cele douii puncte pe i

1C: Exemplu de aplicare a Tehnicii celor Douii Puncte lA: Exemplu de ap/icare a Tehnicii celor Douii Puncte
Exemplu clasic de alegere a celor doua puncte. Primul punct pe care l-am ales este situat In partea de sus a umarului stftn g, iar eel de-al doilea In centrul pi eptului paci entului . Incearcii sa simti energia, lntruci:it In toate acestc pozc efectuez un tratament. In acest exemplu, demonstrez cea face eu pentru a trata o problema la un genunch i . Primul punct ales este chiar genunchiu l bolnav, iar eel de-al doilea este cotul pacientului. Aceasta alegere demonstrea za flexibilitatea conceptuala a aplicarii Tehn i ci i celor Doua Puncte. Nu uita sa simti conexiunea dintre cele doua puncte. Incearca sa simti energia care iese din pieptul pacientului; aceasta este foar1e expansiva vesela.

1B: Exemplu de aplicare a Tehnicii celor Douii Puncte


Mana mea dreapta acopera In totalitate capul pacientului. Cel de-al doilea punct din acest exemplu este un punct de acupunctura. Am ales aceasta combinatie pentru tratarea unei dureri de cap. Ea este u or de aplicat pe tine lnsu(i.

1D: Exemplu de aplicare a Tehnicii celor Douii Puncte


Ficatul este situat In partea dreapta a corpulup ioate fi sim(it prin plasarea palmei chiar sub cutia toracica. Ce l de-al doilea punct pe care l-am ales In acest caz este situat In aer, Ina a-numita aura a pacientei. Zi:imbetel e fericite de pe fetele noastre se datoreaza conexiuni i energetice intense minunate pe care am stabilit-o lntre noi prin sustinerea con tienta a cel or doua puncte. 100 101

Matricea Energeticii

Cele douii puncte pe i

JE: Exemplu de aplicare a Tehnicii celor Doua Puncte Continui sa sus( in primul punct al pacientei , dar mi-am plasat mana opusa pe capul acesteia. Acupunctura chineza asociaza problemele chi-u lui ficatului cu depresic au anumite forme de migrena. in cazu l de fa(a, instinctul mi-a spus di trebuie sa ating capul paciente aim avut lncredere In el.

JG: Exemplu de aplicare a Telmicii celor Douii Puncte in cazul de fa(a, ma joe cu un genunchi a! pacientei, In timp ce accesez campul de energie cuantica. Dadi faci ceva de genu! acesta, urmare te sa sim(i conexiunea din interiorul fiin(ei tald ein mediul exterior. Re(ine: eu nu operez In cazul de fa(a cu bioenergia. Conexiunea care se stabile te este spontana instantanee. l(i recomand cu deosebire acest , joe" atunci ciind lucrezi cu tine lnsu(i.

1F: Exemplu de aplicare a Tehnicii eelor Doua Puncte Exemplu de lucru asupra articu la(i ci temporomandibulare. In cazul de fa(a, am ales primul punct pe articula(ia propriu-zisa mi-am plasat cealalta m a na pe un dinte. Nu trebuie lnsa sa crezi ca l(i ilustrez In acest fel cum trebuie sa procedezi intr-un caz similar. Lasa-te condus de intui(ie. Acestea sunt simple exemple personale, dar decizii le tale l(i apar(in lntru totul.

1H: Exemplu de aplicare a Telmicii eelor Douii Puncte Acelai contact cm a ai lnainte. Daca ai auzit de chakra-e, eel de-al doilea punct ales de mine In cazul de fa(a este chakra a doua a pacientei, care este asociata adeseori cu emo(iile. Eu pacienta mea suntem ferici(i In aceasta fotografie. lntr-adevar, conexiunea pe care am stabilit-o lntre noi ne face sa ne sim(im foarte bine.

102

103

Matricea Energeticii

Ce/e douii puncte pe i

1/: Exemplu de aplicare a Tehnicii celor Douli Puncte


Acest biirbat se simte extatic! Aceastii ilustratie lfi prezintii un alt exemplu de atingere a cre tetului capu lu i a articulatiei maxilarului. Ch i ar dacii ati ng douii puncte pe caput pacientului, intentia mea ar putea fi focalizatii asupra rezolviirii unor probleme financiare sau amoroase pe care le are acesta!

2B: 0 suitli de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douli Puncte
Urmiire te sii simfi energia cuanticii pe care o emanii aceastii fotografie. Nu lncerca sii conduci ma ina privind aceastii ilustratie! Atunci cand materializezi unda tiparului pe care dore ti sii II modifici, se produc instantaneu alte schimbiiri .

2A: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douli Puncte
In cazul de fatii, tin lntre palme caput pacientei, cu unicul scop de a-i controla reactiile. Atunci cand aplici Tehnica celor Douii Puncte, este posibil sii asi ti Ia reaqii fiziologice foarte profunde. Este posibil ca pacientul sii l i contracte puternic zona dintre omoplati sau sii simtii o stare nepliicutii I a nivelul stomacului. Nu conteazii ce puncte alegi pentru a face aceastii miisuriitoare. Zona cu ,probl eme" se va transforma chiar dacii nu lti plasezi mainile pe ea. Este suficient sii lti focalizezi mintea asupra ei . 104

3A: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Telmicii celor Douli Puncte
Exemplu de integrare a capulua i 111111111. Starea pe care o simte pacienta este de pace profunda. Contactul fizic nu este absolut necesar In acest caz, dar li pennite terapeutului sii sesizeze sau sii simtii scbimbiirile produse Ia nivel fizic lntr-un timp real. Acestea ar fi cele douii puncte pe care le-aalege dacii adori sii lucrez cu un incident din copiliiria pacientei prin aplicarea Tehnicii de Ciiliitorie In Timp, sa u dacii mi-a$ propune sii o armonizez pentru a contracara o alergie alimen tarii. In realitate lnsii, nu punctele de contact alese conteazii, ci intenti a terapeutului! 105

Matricea Energetica

Ce/e doua puncte pe i

3B: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte
In cazul de fa(ii, lncerc sa sesizez schimbiirile produse In campul de energie a! pacientei , cu care sunt conectat prin conceptul de rezonan(ii cuanticii. Aceasta interaqiune ne transformii pe amandoi . Privind aceasta fotografie, po(i simti energia care umple spa(iul dintre mine pacienta mea. Focalizeaza-te asupra e v iezi ce simti.

4B: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Te/micii eelor Douii Puncte
Genunchiul se deplaseaza fizic sub mana mea, In timp ce cu cea lalta miinii lucrez In ciimpul energetic a! pacientei. fncearcii lntotdeauna sa sesizezi conexiunea care se stabile te lntre cele douii puncte alese. Estc ca cum ai simti polii opui a doi magneti care sc atrag.

4A: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte
Chiar daca In aceasta fotografie par ca lucrez asupra genunchiului pacientei, nu este exclus ca In realitate sa rna focalizez asupra altor probleme de saniitate, cum ar fi durerile menstruale. fntr-un astfel de caz, genunchiul nu reprezintii decat un punct de intrare In campul cuantic pe care l-am ales. 106

4C: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii eelor Douii Puncte
In cazul de fa(ii, verific din nou ce s-a lntiimplat In urma ap licarii Tehnicii celor Douii Puncte. Miisurarea scbimbiirilor produse amplifica lntotdea una rezultatele ob(inute. In acest fel, poti deveni mai puternic mai eficient In aplicarea acestei tehnici. 107

Matricea Energeticii

Cele douii puncte pe i

6A: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Telmicii celor Douii Puucte
Aceasta ilustra(ie arata cat de dinamice pot fi cfectele apli cari i Tehnicii celor Doua Puncte. In cazu l de fata, am ales ca prim punct pieptul pacicntului, inccrcand sa simt reaqiile produse Ia acest nivel prin deplasarea celei de-a doua maini in campul energet ic al acestuia, deasupra inimii. Atunci ca nd a spus: ,Con tiin(a materializeazii unda", matematicianul von Neumann nu glumea deloc!

SA: 0 suitii de puncte a/ese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte
Aaaproceda eu daciiatrata o umflatura a gleznei. Dei pacienta este mai varstnica,aputea aplica Tehn ica de Calatorie In Timp pentru a vindeca o entorsa pe care a avut-o Ia varsta de patru ani. Cel de-al doilea punct, situat in zona genunchiului, face ca glezna sa se simta mai rigida, fapt care imi demonstreaza cii l-am ales bine.

7A: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Doua Puncte Campul energeti c care s-a stabilit lntre mine pacienta mea este foarte intens. Daca te-ai afla In spatiul dintre noi , 1-ai putea simti fi zic. Proiecteaza-te mental in acest spatiu lncearcii sa simti ce se intamplii. Ch i a m r oleculele aerului care ne separii par inciircate de energid ee vibratie!

5B: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii eelor Douii Puncte
Continui sa imi tin prima mana pe glezna pacientei, dar con tientizez cu cea de-a doua mana schimbiirile produse in campul energetic din zona pieptului sau a inimii acesteia, care s-a dilatat. Si ep uacienta mea simtim schimbarile energetice produse in urma aplicarii Tehnicii celor Douii Puncte.
108

109

Matricea Energetica

Cele doua puncte pe i

.,_.

78: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte Aceastii fotografie a fost racut un minut sau douii mai tarziu. lnteraqiunea dintre minp eacienta mea a fost atat de profunda incat ne-ar putea schimba amandurora viata!

88: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Telmicii celor Douii Puncte Demonstratie de aplicare a Tehnicii celor Doua Puncte.

II'

SA: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte Animalele nu au opinin iu cunosc scepticismul. De aceea, Matricea Energetica opereaza perfect asupra lor. La fe ilasupra obiectelor neanimate, cum ar fi spre exemplu ma ina pe care o conduci.

SC: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte La fel ca personajul lui Jack Nicholson din filmul Batman, care spune: ,Am ca tigat din nou!", acest caine se simte cat se poate de fericit.

110

111

Matricea Energeticii

Cele douii puncte pe i

8D: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte Uau!

9 B: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte Cel de-al doilea punct ales 11 face pe primul sa se simta mai rigid sau mai bine fixat. Urmare te sa simti conexiunea care se stabile te intre cele doua puncte, dar intre tine persoana, locul sau obiectul respectiv. Pacientul de fata a avut o curbare a coloanei vertebrale, care s-a coreetat in momentul in care l-am atins.

MA'

A J

9A: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte Incerc ca localizez primul punct pe spatele pacientului. Urmatoarele doua fotografii demonstreaza cat de u or este sa stabile ti conexiunea pentru scolioza sau pentru alte curburi ale coloanei vertebrate. Orice om poate face acest lucru (inclusiv celelalte tehnici pe care le predau). Aceste tehnici nu presupun niciun fel de cuno tinte anatomice sau l egate de vindecare.

1OA: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte in cazul de fata, aplic Tehnica celor Doua Puncte asupra unui umar dureros. Cel de-al doilea punct ales este situat pe !nch eietura mainii pacientei.

112

113

Matricea Ene1getica

Cele doua puncte pe i

11B: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte
Fotografia de fata prezinta unnatoarele doua puncte pe care le-am ales. Prima mana ramane fixata pe un punct situat in zona gleznei, In timp ce cealalta mana s-a deplasat pe un punct situat pe mu chiul gambei. Retine insa: atunci cand alegi al doilea punct, acesta poate fi situat oriunde pe corpul pacientu lui , sa u chiar pe masa de masaj. Singuru! 1ucru care conteaza este sa si mti conexiunea dintre cel e doua puncte.

I OB: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Telmicii eelor Douii Puncte
in continuare, aleg al doilea punct in sfera campu lui energet ic de deasupra pacientei. Cealalta mana cont inua sa ramana fixata as upra corp ului pacientei , fapt care imi permite sa s imt sch imbarile produse.

llA: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte
In cazul de fata, a l eg doua puncte pentru tratarea unui caz de dureri Ia nivelul talpilor i al gleznelor. Tu poti a l ege insa orice a lte doua puncte.

12A: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Telmicii celor Douii Puncte
Copiii adora Matricea Energetica. Aceasta fetita a pariicipat I a unul din semi narele mele recente. Participantii adulti au avut multe de invatat de Ia ea in ceea ce prive te puterea imaginatiei active.

114

115

Matricea Energeticii

Cele douii puncte pe i

14A: Tratarea tigri orului de plu


Fiica mea, Justice, face o demon straFe a gasirii celor doua puncte folosindu-se de un tigru de plu. Primul punct ales de ea este situat 'in zona sacrala, iar eel de-al doi l ea 'in zona capului. Folosirea unui obiectsurogat se recomanda 'in tratamentul Ia distanta. Conexiunea cu pacientul poate fi stabilita u or, prin simpla intentie con tienta.

13A: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte
Activitate desfii urata In interiorul retelei con tiintei.

13B: 0 suitii de puncte alese pentru aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte
Aceasta unda energetica a fost atiit de puternica, !neat ne-a silit pe amiindoi sa nea ezam!

14B: Aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte asupra propriei persoane


In cazul de fata, Justice face o demonstratie de aplicare a Tehnicii celor Doua Puncte pentru rezolvarea unor probleme emotionale personale. Primul punct ales de ea este situat In zona pieptului, iar eel de-al doilea 'in zona aurei energetice.

116

117

Matricea Energetica

Cele doua puncte pe i

Lasa lucrurile sa curga de Ia sine


In filozofia chineza, conceptul care sta Ia baza Matricei Energetice ar putea fi numit: Wei Wu Wei, tradus groso-modo prin: actiune I nonaqiune. Acest concept 'inseamna ca mintea se lini te te 'compleit astfel, apa lacului se purifica de malul care sea eaza la fund. Aceasta stare de con tiinta nu difera deloc de cea pe care ii propun sa 0 ati nga persoanele care mediteaza. Ori de cate ori mintea omului se lini te te, acesta intra automat 'in rezonanta cu marele ocean de energie universala numit de fizicieni Campul Punctului Zero. Asta nu inseamna ca nu poti ,a plica" Matricea Energetica decat daca meditezi. Dimpotriva! Daca aceasta premisa ar fi fast o cerinta absol uta cu siguranta Spiritul Divin nu m-ar fi ales pe mine ca 'sa demon;trez aceasta tehnica, 'intrucat mintea mea nu devine decat rareori liin ta i. 9 Candva mise spunea: ,Copilul din reclama pentru Ritalin "! Nu-ti face o obsesie din intrebarea daca. procedezi sau nu c01ect. Nu 'incerca din rasputeri sa 'intelegi cum functi oneaza mecanismul cuantic; lasa lucrurile sa curga de la sine. Nu-ti spune: ,Acum imi propun sa unesc aceste doua puncte printr-o lin ie. Vai, linia mea a ie it stramba! Mai bine sa o iau de la inceput. Ce-a r fi sa masor aceasta linie? Oare cum trebuie sa o masor, in centi metri sau in inch? Oare conteaza?" In acest fel, nu vei face decat sa cazi in capcana propriilor tale ganduri. Lasa-te in voia valului; atu nci se produce de regula schimbarea! Atunci cand iti opre ti procesul mental, tu devii una cu o biectul focalizarii tale. Altfel spus, tu intri 'intr-o rezonanta cuantica cu el , acesta fiind momentul in care se produce schimbarea. Urmarete sa remarci acest moment, dar tara sa te fortezi prea tare. Lasa-te surprins de el. Simte inci'mtarea momentului, Ia fel cum procedeaza copiii mici. Daca ai reu it, felicitari! Tocmai ai patruns 'i n sfera infinita a tuturor posibilitatilor! . . , 111 Adevarul este ca cele doua puncte nu 'inseamna n.nmc . af ra semnificatiei pe care le-o acorzi tu 'insuti. De aceea,magmeaza-tJ - ' d 1 - d'"' te care se mtersecteaza ca a1 de-a ace cu oua rea 1tat1 uen . . , c - d ' nunat "i subhm. Cultiva-ti transtonnan u-se rec1proc 111 ceva m1 ' , credintr a espectul fata de propria putere.
9

14C: Aplicarea Tehnicii celor Douii Puncte asupra propriei persoane


0 alta modalitate de a Iuera cu tine lnsuri consta In a- ri imagina o reprezentare holografica, tridimensiona la, In marime naturala, a propriei tale persoane, cautiind sustiniind cele doua puncte Ia nivelul acesteia.

14D: Aplicarea Telmicii celor Douii Puncte asupra propriei persoane


0 modalitate simpl ii de a trata o durere de cap sau o l ovitura Ia cap.

.. arati care su ferii de un Ritalin - medicament prescris copulor neastamp , ' ) . d . d fi . I .., (1. - d concentrare). (n . tr. sm rom mtmtt , e tctt a atenttet tpsa e 119

118

Matricea Energeticii

Cele douii puncte pe i

lata un exemplu preluat din propria mea practica ce ilustreaza perfect acest aspect. Intr-o zi, a venit Ia mine un barbat care dorea sa II tratez pentru intinderea unui tendon Ia nivelul cotulu pientru o intindere musculara Ia nivelul talpii. Barbatul avea dureri Ia nivelul cotulu a i! talpii. M-am gfmdit in sinea mea: ,Hm, inteleg ca dore ti sa iti tratez simptomele. Bine, voi intra in acest joe." In continuare, am lucrat circa doua minute cu cotul lua ilte cinci minute cu talpa. La srar it, pacientul mi-a spus ca nu mai simte niciun fel de dureri . M-am uitat Ia ceaa s m constatat ca mai aveam inca 30 de minute dinedinta de vindecare. De aceea, mi-am ridicat mana dreapta i-am stud iat campul energetic, la circa 30 de centimetri de piept, tara sa-m i focalizez atentia asupra vreunui aspect anume. Cateva clipe mai tarziu, barbatul a intrat intr-o stare de incon tienta. L-am a ezat cu blandete pe masa mea de masaj. Corpul lui a inceput sa tremure violent, ca cum ar fi avut un atac cerebral. Dei am asistat Ia viata mea Ia mai multe atacuri cerebrale, trebuia sa recunosc ca eel de fata nu semana deloc cu ele. Barbatul avea intiparita pe fata o expresie de fericire absoluta. De aceea, am continuat sa imi tin mana fixata in campuJ lui energetic, in timp Ce eJ nu tacea altceva decat sa zambeascs aa tremure. Fara sa imi fac probleme, am continuat sa aplic acest procedeu, simtind cum propria mea inima explodeaza intr-o iubire tara limite. Barbatul mi-a tacut o noua vizita cateva saptamani mai tarziu mi-a povestit ca simptomele pentru care a venit prima data Ia tratament au disparut in cea mai mare parte. A adaugat insa ca mai avea din cand in cand dureri u oare la nivelul cotului, aa ca puteam Iuera asupra lor, daca doream. In realitate insa, dorea sa imi vorbeasca despre un alt subiect. U or incruntat, dar cu o voce blanda, el a inceput sa imi povesteasca ce s-a intamplat dupa prima noastra edinta. Astfel, mi-a spus ca dupa ce a plecat din cabinetul meu, s-a simtit extrem de bine, nemaiavand aproape deloc dureri. In schimb, in dimineata zilei urmatoare, s-a trezit din somn cu o stare de tristete profunda, pe care nu o mai simtise pana atunci. Starea a durat toata ziua. In dimineata celei de-a doua zile, s-a trezit cu o stare complet diferita, de energid ee mare bucurie interioara, ca
120

i cum in inima i s-ar fi activat subit o baterie cosmica ce ii fumiza

o cantitate infinita de energie. A tacut apoi o scurta pauza, dupa care pe fata i-a inflorit un zambet uria. Mi-a spus: ,,n dimineata celei de-a treia zile m-am simtit ,iluminat', dei nici macar nu tiu ce inseamna acest lucru!" L-am intrebat atunci asupra carui aspect dorea sa rna focalizez in continuare. Barbatul s-a uitat catre co at recunoscut ca il mai doare ,putin", dupa care mi-a raspuns: ,Aputea sa rna mai bucur putin de acea energie incredibila?" Mi-am ridicat din nou mana dreapta in dreptul pieptului sau, iar barbatul s-a lasat din nou pe masa mea de masaj, intrand - la fel ca prima data -intr-o stare de tremur putemic, asemanatoare cu un atac cerebral, dar pe care eu o asociez mai degraba cu trezirea energiei primordiale kundalini. Pe fata i-a inflorit din nou zambetul acela fericit, care parea sa emane dintr-o stare foarte profunda de con tiinta. Chiar ca asistam la un proces de Transformare! Am simtit din nou o stare de satisfactie profunda pentru gratia care a coborat asupra mea, permitandu-mi sa asist Ia astfel de evenimente. Cum trebuie interpretate astfel de intamplari? Habar nu am! Dacaafi nevoit sa studiez motorul ma inii mele pentru a putea calatori cu ea, probabil ca acest lucru nu s-ar intampla prea curand. Din fericire, faptul ca nu inteleg mecanismul de funqionare al motorului ma inii mele nu inseamna ca nu o pot conduce perfect. Cele doua aspecte sunt complet diferite. Reinventeaza-te Urmatoarele relaHiri referitoare Ia aplicarea Matricei Energetice a Tehnicii celor Doua Puncte provin de Ia diferiti studenti de-ai mei din 'intreaga luml e e-arn primit prin email. Doresc sa ti le imparta esc cu unicul scop de a-ti demonstra cat de variate sunt modalitatile in care poate fi aplicata Matricea Energetica. inca de cand aveam noua ani am simtit un blocaj energetic la nivelul plexului solar. Ma simte;m ca un 'nod de energie negativa extrem de concentrata. Ori de cate ori incercam sa meditez sau sa imi cunosc mai bine sufletul, aceste simptome se inrautateau. Cand am participat Ia prima ta demonstratie, m-ai chemat pe scena. Cand
121

Matricea Energeticii

Cele douii puncte pe i

II

m -am intors Ia Iocul meu, rna simteam mult mai bine focalizata mult mai energizata. Energia acumulata Ia nivelul plexului meu a a proape insuportabila. De aceea, Ia solar era insa prea putemica sfiir itul demonstratiei ti-am cerut din nou ajutorul. Dupa ce ai aplicat una din tehnicile tale, m-am simtit in sfar it bine, de fapt, mai bine dedit m-am simtit vreodata in ultimii ani. Totu i, senzatiile din zona plexului solar nu au disparut cu totul. De aceea, m-am concentrat sa sesizez ce anume s-a schimbat. Trei zile mai tarziu, mi-am dat seama ca foarte multi ani Ia rand am abordat aceste simptome dintr-o perspectiva gre ita. Am considerat ca energia acumulata Ia nivelul plexului solar reprezenta un blocaj, aa ca am incercat tot timpul sa scap de ea. In aceasta stare de revelatie, m-am lntrebat, tara niciun efort con tient: ,Ce s-ar inHlmpla daca aceasta stare neplacuta ar disparea complet din aceasta realitate?" Instantaneu, starea a disparut tara UJma. De atunci, nus-a mai intors niciodata. Dei nu am participat Ia seminarele tale (ci doar la acea demonstratie publica), dupa acest eveniment nu a mai trebuit sa ma convinga nimeni de puterea tehnicilor pe care le aplici. Cred ca Ia momentul respectiv am aplicat incon tient tehnica ta, dupa ce ai pregi'itit tu insuti terenul. Jti multumesc,
- Samantha

Acum doua saptamani rna aflam Ia servicit u elefoanele sunau nonstop. Eu colegele mele ne simteam depa ite. De aceea, am aplicat Tehnica celor Doua Puncte asupra situatiei respective, iar apelurile telefonice s-au oprit instantaneu, fapt care ne-a permis sa ne ocupam de pacientii pe care ii aveam deja. Am avut chiar timp sa distribuim pliantele pentru evenimentul Rose Showm, pe care il organizam anual. In continuare, am racut ni te coperte personalizate pentru 0 colega noua, mi-am racut ordine in dosare etc. Directoarea executiva a intrat chiar atunci in biroul noStru, minunandu-se ca nu suna nimeni. Cateva minute mai tarziu a intrat directoarea centrului de tratament, care ne-a intrebat: ,Cum se face ca este atat de lini te Ia voi?" Dupa care s-a intors catre mine, m-a privit in ochm i i-a spus: ,Sara, vreau ca telefoanele sa inceapa sa sune chiar acum!" Am
!22

oftat. Am aplicat din nou Tehnica celor Doua Puncte, iar telefoanele au lnceput sa sune in circa doua minute. Colegele mele au oftat Ia randul lor. Toata lumea din biroul meu tie ca atunci cand ap Tehnica celor Doua Puncte, in jur incep sa se petreaca tot felul de lucruri. Oricum, pauza ne-a prins bine Ia toate. Dupa ace! moment, telefoanele au continuat sa sune tara oprire toata ziua. lar acum doresc sa iti povestesc ce s-a intamplat chiar astazi, cand am avut un nou prilej de a aplica Tehnica celor Doua Puncte: Ma indreptam cu ma ina impreuna cu doi prieteni catre grupul de studiu a!Matricei Energetice din Berkeley. Trebuia sa trecem de podul Bay Bridge, iar traficul devenea din ce in ce mai aglomerat. De-abia reu eam sa avansam. Bill a sunat Ia 511 pentru a afla cum este traficul in zona. Operatoarea i-a spus ca pe banda stanga a autostrazii se afla un trailer rastumat, in apropiere de Treasure Island, iar coada de ma ini se intindea pana dincolo de 7th Street! Intentia noastra initiala era sa ajungem Ia timp in Berkeley, astfel !neat sa ne putem bea cafeaua inainte de inceperea lntalnirii cu grupul de studiu. Le-am sugerat colegilor mei sa aplicam Tehnica celor Doua Puncte pentru situatia in care ne aflam. Cei doi au fost de acord .. . instantaneu, traficul a parut sa se deblocheze, nemaifiind deloc congestionat. Oricat de mult am avansat, nu am vazut niciun trailer rastumat. I-am intrebat pe ceilalti doi Clllll au procedat atunci cand au aplicat tehnica. Personal, am aplicat varianta simpla a Tehnicii celor Doua Puncta em vizualizat ca am ajuns in pmiea opusa a podului. Samantha a vizualizat o gaura de vierme 10 prin care am trecut in partea opusa a blocajului de trafic. Bill a aplicat Tehnica ce1or Doua Puncte cu intentia de a avea timp sa bem un capucino 'inainte de 'inceperea edintei de grup. In cele din urma, ne-am baut cafeaua to , t am ajuns prea devreme.
-Sara

Ieri, ma plimbam prin paduricea de Jiinga casa meia vorbeam cu rodiile inflorite, cand mi-a venit ideea sa aplic Tehnica ce1or Doua Puncte, 'intrucat in aer erau foarte mult,i t ' ant ,ari , iar ace$t i a
10 Expresie din fizica cuantidi, care se referii Ia o ie ire In a fara dimensi un ii fizice printr-un canal multidimension aIla reintrarea In dimen sJunea fiz J ca lntr-un alt Joe, proces care se lntamplii instantan eu. (n . tr.)

123

Mcaricea Energetica

Cele doua puncte pe i

erau de-a dreptul vorace. Initial, le-am spus tfmtari l or: ,Hei, ascultati-mii! Nu doresc sa vii ucid." Metoda nu a funqionat. De aceea, i-am transmis un mesaj Regelui Tantarilor, spunandu-i: ,Te rog, ia-ti supu ii de langii mine." Nici aa nu a funqionat. In sf.r it, am aplicat Tehnica celor Douii Puncte, fixand un spatiu cu o raza de 15 centimetri i'n jurul meu. De data aceasta, a funqi nat.ln urrnatoarele zece minute pe care le-am petrecut i'n padure nu m-a mai i'ntepat niciun tantar. La randul lui, Willie a lncercat sa aplice Matricea Energeticii pentru curatarea gazonului nostru de buruieni. Tehnica nu a funqionat insa: buruienile nu au dispiirut. Atunci, el a aplicat Tehnica celor Douii Puncte focalizandu-se asupra gazonului asupra persoanei pe care o platim pentru a-1 tunde. Atunci, buruienile au disparut (fiind taiate de persoana respectiva!). La prima vedere, poate piirea o poveste simplista, sau un fel de gluma, dar din punctul meu de vedere, ea ilustreazii perfect maniera in care oamenii i' i pot extinde optiunile cu ajutorul Matricei Energetice. Inainte sa aplice tehnica, lui Willie nici nu i-ar fi trecut prin minte sa ii ceara direct lngrijitorului sa se ocupe de gazon! Si o ultima aplicatie pe care doresc sa ti-o relatez: dupii ce am participat la primul meu seminar, mi-am dat seama ca doresc sa asisIta altele, chiar dacii ar trebui sa merg pe jos pana Ia sala unde se tin. De aceea, am aplicat Tehnica celor Douii Puncte intre mine sala de seminar, vizualizand un fir de energie aurie care face legatura intre minle nviitiitura predatii aici. La vremea aceea nu aveam deloc bani (acesta era motivul pentru care nu eram sigurii ca voi putea participa Ia alte seminare). Tehnica a funqionat de minune. Banii au apiirut pe nea teptate, iar eu am putut participa Ia alte patru seminare. Exemplele de mai sus sunt extrem de simple, dar ele ilustreaza faptul ca am reu it sa intram in Matricea Energeticii, chiar daca numai Ia suprafata acesteia. De aceea, am dorit sa lti scriu acest email, ca sa imi exprim iubirea recuno tinta profunda.
_Nancy

intruca.t foarte multe lucruri s-au vindecat In viata mea dupa ce a m participat Ia el. Una din pove tile pe care adori sa ti le impartii esc se referii Ia cainele nostru, JakJak. La scurt timp dupa ce am participat la seminar, acesta a lnceput sa urineze cu sange. Ne-am alannat,aa cii l-am dus Ia veterinarul nostru, un medic foarte competent, care i-a dat cu parerea spunand ca ar putea fi vorba de o afeqiune a unui rinichi, a prostatei sau a ficatulu i . Medicul i-a fiicut o serie de analize lui JakJaa k descoperit astfel cii are o boala destul de grava Ia ficat. Vestea ne-aocat, lntrucat cainele are numai trei ani, iar acum catiya ani am mai pierdut un caine din cauza unei boli a rinichilor. In timp ce JakJak era Ia spital , m-am decis sa aplic impreuna cu David tehnica de v indecare Ia distanta predatii Ia seminarul referitor Ia Matricea Energeticii, pornind de Ia premisa ca Ia fel ca rugaciunea (care nu este altceva decat o forma de energie!), aceasta ar putea funqiona mai bine daca este practicata In grup. Am practicat Inca din copiliirie diferite tehnici de vindecare Ia distanta,aa ca nu mi-a fost deloc greu sa aplic metodele specifice Matricei Energetice pentru restaurarea starii de sanatate a lui Jak. Dupii ce am aplicat tehnica, ama teptat cu nerabdare sosirea diminetii pentru a-1 suna pe medicul veterinar. Cand am reu it In sfar it sa 11 sun, acesta mi s-a parut putin ezitan m t i-a spus cii ar dori sa 11 mai tina o zi pe Jak, lntrucat s-a intamplat un lucru foarte ciudat. L-am rugat sa imi spunii ce s-a petrecut. Mi-a raspuns ca dei analizele au aratat dincolo de orice dubiu ca Jak eliminii foarte multa bilirubina prin urina, cand !-au scos in dimineata z ilei respective ca sa urineze, au observat ca urina lui era ca.t se poate de !i mpede, fiira niciun pic de sange. Medicul nu lntelegea ce se intampla,aa ca dorea sa ii facii noi analize cainelui,. pel tru a verifica daca s-a vindecat lntr-adevar. Cand am ven1t sa 1au animalul,tiind cu ce mii ocup, medicul mi-a spus cii orice tehnic am aplicat, sa continui sa 0 aplic, intrucat i-a fiicut foarte bme !UJ Jak. In final ne-a urat noroc. Vii multumesc tite uturor celor care ne impiirta iti din Iubired ain Lumina voastrii. -Robin . Cand ma trezesc dimineatl a mi simt spatele lntepen it (uneo ri ch1ar dureros), o aplicare fugitiva a Tehnicii celor Douii Puncte este
125

Te-am cunoscut Ia un seminar pe care 1-ai tinut in San Diego, lmpreunii cu sotul meu, David. Am fost nevoitii sa renunt la un client din San Rafael ca sa pot veni Ia seminar. A meritat insii,
124

Matricea Energetica

Ce /e doua puncte pe i

de regul a suficienta pentru a elimina acest simptom. De asemenea, ma ajuta foarte mult aplicarea Tehnicii celor Doua Puncte pentru capentru gat, astfel incat sa ma realiniez cu pozitia verticala cu gravitatia Pamantu l ui. Tehnica funqioneaza de minuna etunci cand sunt stresat. Tehnica celor Doua Puncte ia cu mana micil e dureri corporale datorate muncii excesive. Personal, am aplicat-o cu succes pentru a-mi spori flexibilitatea, fapt care m-a ajutat sa practic mult mai u or posturile de tai chd i e yoga (pe care obi nuiesc sa le fac in fiecare zi). In astfel de cazuri, eel mai bine functioneaza Tehnica de Calatorie in Timp dublata de fixarea zonei cu probleme. Multumesc. -Tom Ori de cate ori rna lovesc de o masa, ma tai la deget sau scap ceva pe picior, aplic imediat Tehnica celor Doua Puncte, rna raportez la momentul de dinainte de incident, iar durerea sau vanataia dispare instantaneu.
-Jill

Cu o saptamana inainte de seminarul pe care 1-ai tinut luna aceasta Ia Los Angeles, mi-am surprins cainele in bucatarie avand un fel de atac. La inceput am intrat in panica , intrucat animalul era in convulsii, nu mai respirarata groaznic. Eram convinsa ca va muri, dar m-am reculeis -am bagat mana in gura ca sa rna asigur ca nu i-a inghitit limba. In ace! moment, mi-am adus aminte de Tehnica celor Doua Puncte. l-am pus una din maini pe cap (dupa ce am SCOS-0 din gura caine]ui), iar cea]a]ta pe spate, imaginandu-mi ca alearga fericit prin casa,aa cum face de obicei . Dupa doua sau trei minute, cainele a inceput sa schelalaieu oa r incercat sa se ridice in cele patru !abe. A cazut de cateva ori pana sa reu easca, dar dupa numai zece minute i-a reluat comportamentul obi nuit, revenindu-i complet. Culmea este ca in starea in care se afla mai devreme, nu 1-afi putut duce in niciun caz la medicul veterinar. De aceea, singurullucru care imi mai ramanea de fiicut era sa apli c Tehnica celor Doua Puncte, care m-ajutat sa ies din starea de haoss a creez o realitate noua.
- Tigeress
126

Prima data cand am experimentat Tehnica celor Doua Puncte pe mine insami a fost Ia intoarcerea de la primul seminar la care am pat1icipat, in San Diego. Ma aflam Ia volanul ma ini cionduceam ciitre casa. Afara ploua, iar eu am observat ca tergatoarele ma inii nu funqioneaza prea bine (mai ales eel din fata mea). $tiam ca nu pot merge pana acasa in aceste conditii,aa ca m-am decis sa aplic Tehnica celor Doua Puncte. Initial am aplicat tehnica asupra vremii. Ploaia s-a oprite ,u am putut scoatetergatorul de pe parbriz. Apoi am aplicat tehnica pentru a gasi un magazin cu piese auto pe partea dreapta a autostrazii , la care sa am un acces foat1e u r care sa aibii in stoctergatoare de parbriz pentru modelu m a inii mele. Am adaugat ca daca nu voi gasi un astfel de magazin, doresc sa gasesctergatorul necesar la benzinaria unde urma sa imi fac plinul. In timp ce mi-am vazut de drum, mi-am imaginat ce se intampla prin Univers. Oare se ocupau elfii de construirea unui magazin de piese auto in fata mea? $i daca da, oare ii puteau vedea ceilalti $Oferi care treceau pe autostrada? Puteam crede oare ca o clipa mai inainte magazinul nu exista, iar acum aparuse subit? Ce se afla in acel spatiu inainte, nimic? Daca se afla un alt magazin, ce s-a intamplat cu oamenii care lucrau in el? Trebuie sa fi avut o zi foarte ciudata! Nu puteam decat sa sper case pricepeau la piesele auto. Dupa circa trei sferturi de ora, pe partea dreapta a drumului a aparut in sfar it un sernn indicator care indica faptul ca in apropiere se afla un magazin de piese auto. Magazinu l era localizat la nga o rampa ce permite accesul foarte U$Or, iar vanzatorii aveau in stoctergatoare pentru modelul meu de ma ina. Mai mult, cerul s-a luminat subit, iar eu am putut schimbatergatorul in conditii optime. M-am uitat la ceas: dupa numai patru minute de la schimbareatergatorului, a inceput din nou sa ploua! Culmea este ca ceva mai tarziu, cand am oprit Ia o benzinarie ca sa imi fac plinul, chiar langa aceasta se afla un magazin cu piese auto! Cu siguranta, elfii pe care i-am invocat au avut o zi foarte ocupata! La ora actuala, dupa ce am participat Ia alte doua seminare, imi dau seama ca ar fi fost mai u or sa aplic Tehnica celor Doua Puncte direct asupra $tergatorului. Oricum, am fost cat se poate de fericita de rezultatele obtinute. Fii binecuvantat!
-Sandy

127

Matricea Energeticii

Dupa ce am pm1icipat Ia primul meu seminar pe tema Matricei Energetice, in luna martie, am aplicat Tehnica celor Doua Puncte asupra pantecului fiicei mele, vizualizand un bebeluIn bratele ei. La ora actuala ea este lnsarcinata, dei a trecut foarte putin timp de cand am aplicat tehnica. Apropo, am vizualizat inclusiv un arhetip al Mamei Ga te racfmd un ou in pantecul ei. Cred ca nue ti prea obi nuit cu astfel de imagini atunci cand aplici tehnicile tale de medicina traditionala chineza!
-Gina

y
Arhetipurile
alta modalitate de a Iuera cu Matricea Energetica consta in a folosi simbolurile sau arhetipurile. Limbajul emisferei drepte a creierului nu opereaza cu cuvinte, ci cu simbolurc iu imagini. Tehnicile arhetipale pot fi incorporate in mai multe feluri in activitate terapeutica. 0 modalitate consta in a folosi fonne geometrice primordiale, cum ar fi cercul, sfera, triunghiul, dreptunghiu p latratul. Daca te simti intr-o dispozitie aventuroasa, poti opta chiar pentru figuri mai complexe, cum ar fi tetraedrul,

Sunt masor-terapeua tm o clienta cu care l ucrez de trei an i. Dupa un atac cerebral, aceasta a inceput sachiopateze. Am o prietena care cunoa te Matricea Energetica, aa ca mi-am trim is clienta Ia ea. 20 de minute mai tarziu, clienta mea s-a intors In cabinetul meu. Gbice te ce s-a lntamplat! Nu maichiopata deloc. Am intrebat-o ce i-a racut prietena mea. Clienta mi-a raspuns: ,A inceput sa imi numere anii, cand am cazut Ia pamant. Dupa ce m-am ridicat, am constatat ca durerea din genunchi a disparuc ta nu mai chiopatez." M-am decis atunci sa merg Ia San Francisco sa particip eu Ia un seminar in care se preda Matricea Energetica. Du pa prima zi, m-am gandit: ,Ace ti instructmi sunt nebuni!" Dupa a doua zi, m-am gandit: ,Sunt nebuni de legat!" Dupa cea de-a treia zi, m-am gandit: ,De fapt, eu sunt nebun ca particip Iaaa ceva!" In cea de-a patra zi mi-am dat seama cat de minunat este sa. fii nebun sa constati ca FUNCTIONEAZA! La ora actuala, atunci cand nu reu esc sa imi deschid portiera ma inii din cauza blocarii cheii, obi nuiesc sa aplic Tehnica celor Doua Puncte, regresandu-mi ma ina Ia momentul cand era noua. Cat de nebun trebuie sa fii ca sa faciaa ceva!?

octaedru d le fapt orice fonna. Daca nu ai excelat Ia geometrie cand erai lacoala, exista o alta modalitate de a face acelai lucru, chiar mai naturala decat prima. Lucreaza cu prima imagine care Jti vine in minte. Atunci cand iti focalizezi intentia de a te conecta Ia campul cuantic, este posibil ca in minte sa iti apara in mod natural anumite figuri mitologice, eroi din benzile desenate, precum Bugs Bunny, Superman etc., sa u orice alta imagine ori forma. Secretul consta In a sesiza orice lucru a a Iuera cu el. care iti atrage atentia in cm1ea sa Secretele vederii la distanfii, Joe McMoneagle afirma ca proc sul vederii !a distanta poate fi mul. facilitat de d 1 't. ' 111 "'ata mintu con"ttente atentta acor ata unagmt or care 1,1 apar t , : " : 1 , "' t1 'pare ar het tpale, da r "I ot l ut1 t za m acest s cop 1orme . " P ' - 'r ta tot ceea ce vez t s au repreze n vizu , . a care , . nta ,ale mat comple . xe. F 1n esen, <:te imagme t I a pare vtzualizezt este msa la fel de ut11. o ose"
129

128

Matricea Energetica

Arhetipuri/e

prima in fata ochilor mintii. Daca iti vei focaliza atentia asupra tiparelor mentale care lti apar in forme simbolice, tu vei lncepe sa l!i construie ti o punte de legatura intre cele doua emisfere cerebrale. Aceste imagini spontane pot fi folosite pentru annonizarea celor doua emisfere, fapt care creeazs austine o mai mare coerenta interioara - scopul tuturor tehnicilor meditative. Atunci dind !ncepi sa devii con tient de aceste imagi ni spontane(i adeseori jucau e), tu capeti acces Ia o baza de date infinit mai mare decftt cea care sta Ia dispozitia mintii tale con tiente. Mintea con tienta poate fi comparata cu un paznic a! portii care are rolul de a fi l trd ae aterge toate informatiile care nu corespund paradigmei tale, adica ,nevoii tale de a cunoa te." Daca anumite infonnatii i se par irelevante sau nu par sa corespunda a teptarilor sale legate de realitatea consensua l a, ele sunt depozitate in ,camera din spate" a subcon tientu lui. Acesta corespunde emisferei dreptp e oate prelucra nu mai putin de II milioane de informat i i pe secunda, prin comparatie cu emisfera dreapta rationala, care nu poate prelucra mai mult de apte informatii pe secunda (plus sau minus doua infonnatii). De aceea, urnu'ireJte sa fii atent la jlash-urile tale intuitive Ji Ia instinctele tale, care au fn spate mult mai multe informa{ii deceit cele de care dispui fn starea ta conJlientii obiJnuitii. Parca 'ii aud pe unii cititori gandind: ,Sunil bine, dar eu nu pot face aa ceva. Nu ma pricep Ia vizualizar n iu am avut niciodata calitati mediumice." Exact acest lucru mi l-a spus recent sotia unui chiropractician faimos. Am oprit-o 'inainte de a se ambala prea tarie -am pus o 'intrebare simpUi: ,,nchide ochis ipune-mi: iti poti imagina cum arata interiorul casei tale?" ,Desigur", mi-a raspuns ea. Am !ntrebat-o apoi daca ii poate imagina ruta pe care au venit es a otul ei pentru a participa Ia seminar. Mi -a confirmat din nou. Atunci, m-am aplecait-amoptit la ureche: ,Tocmai mi-ai dovedit ca dispui de o mare imaginatie. De pilda, gande te-te Ia toate lucrurile pe care ti-ai imaginat de-a lungul vietii ca nu le poti face, pentru a-ti da seama ca sunt cat se poate de u oare atunci cand le-ai incercat. Exact Ia fel se petrec lucrurile in cazu l de fata." Femeia i-a deschis ochi m i i-a adresat un zambet !ncurcat: ,Ai dreptate. Pana acum nu mi-am acordat pennisiunea de a ma
130

juca cu aceasta idee noua! De acum !nainte rna voi relaxm a a voi juca, vazfmd apoi ce se !ntampla." Dupa ce mi-a dat acest raspuns, s-a dus Ia masa. Cand am reluat lucrarile seminarului dupa masa de pranz, ea mi-a flicut cu mana. Parea foarte entuziasmata traia in mod evident o stare de mare bucurie interioara. De aceea, am rugat-o sa urce pe scens aa spuna asistentei ce anume o flicea sa fie atat de fericita. Nu s-a lasat rugata prea mult. A urcat pe scena a povestit a uditoriului conversatia pe care am avut-o ceva mai devreme cu ea, du pa care a continuat afirmand ca in timpul mesei a trait o experienta care i-a transformat lntreaga viata. A comandat o salata marv eerde, pe care barbatul ei obi nuia sa o numeasca In gluma ,hrana pentru iepuri." Cand sa ridice furculita ca sao bage In gura, ea a simtit o tresarire putemica In partea laterala a fetei. Curioasa, s-a lntors sa vada despre ce era vorba. Dintr-odata, i-a dat seama ca se transformase intr-un iepurc ea ceea ce tresarea in stanga ei era propria ei mustata! Dei imaginea pe care i-a creat-o mintea ei era amuzantc aam ci udata, femeia se simtea In al noualea cer, dandu-i seama ca experi enta nu era altceva decat un raspuns plin de candoare pe care i-1 oferea propriul ei subcon tient. Se pare ca avea fntr-adeviir o imaginatie extrem de bogata, care i-a permis sa traiasca o stare care nu avea niciun sens din perspectiva realitatii consensuale a emisferei stangi. Ea a inteles cu aceasta ocazie ca imaginatia ii putea oferi experiente foarte nostime. Intreaga asistenta a izbucnit in ras. M-am alatura etu ilaritatii genera l e, care a ridicat cu cateva grade bune temperatura atrnosferei Ia seminarul nostru. De pilda, i-am spus sotului ei ca nu trebuie saii faca griji decat daca nevasta sa va capata subit o predileqie pentru a asculta muzica hip-hop! Daca te uiti Ia cineva imaginatia te face sa vezi un pore, o pana roz sau orice alta imagine nastru nica, intreabii-te: ,c;e inseamna aceasta imagine pentru minc ee trebuie sa fac cu ea? In ce fel imi poate fi ea uti l a in momentul de fata?'' Astfel de !ntrebari su nt considerate de Tony Robbins '' lntrebari-forta, lntrucat punerea lor forteaza creierul sa caute un raspuns unic. In plus, ele te juta sa intri intr-o stare pozitiva renuntand Ia reciclarea continua a una-

' ' Anthony Robbi ns: fondator autor celebru p rogramarii neuro l ingvistice. (n. tr.)
11

specializat In domeniu l

131

Matricec1 Energetica

A rhetipurile

ginilor generate de mintea orientata catre probleme ale celeilalte persoane. Spre exemplu, daca cineva l!i spune ca sufera de un ,umar incremenie2 ", ar putea fi util sa lti imaginezi ce s-ar mtampla daca umarul persoanei respective ar fi lncastrat lntr-un bloc de gheata expus pe nea teptate caldurii soarelui Ia amiaza lntr-o zi fierbinte de vara. Personal, am aplicat aceasta imagine in mai multe ocazii de acest fel. Atunci cand lnveti sa desenezi oameni, lncepi lntotdeauna cu schitarea formelor principale: ovalul fetei, eventual un triunghi care sa defineasca zonele fetei sau maxilarul, un ovoid sau un dreptunghi pentru tora s a mai departe. Dupa ce ai delimita t principalele fonne,tergi anumite linii, adaugi anumite detalii etc., pana cand lntati area persoanei desenate lncepe sa se contureze di n ce In ce mai bine. Totul lncepe cu stabilirea perspectivei corecte, care este apoi nuantata din ce In ce mai precis, piina cand se contureaza o imagine ce nu exista la inceput decat In mintea ta. Tot ceea ce exista In natura poate fi descris In termeni geometrici. De Ia dansul atomilop riina Ia revolutia planetelor, toate tipurile de cre tere de mi care sunt guvemate de anumite legi precise. Acestea raspund inclusiv de simetria geometrica a formelor. Daci'i aplici aceste forme geometrice In Matricea Energetica, gande te-te ca forma primordiala a omoplatului este aceea a unui triunghi. Sacrumul (osul de Ia baza coloanei vertebrale) are de asemenea o forma triunghiulara. Orice om are insa doi omoplati, unul in partea dreapta celalalt in partea stanga. Sa spunem ca persoana cu care lucrezi are un umar mai ridicat dedit celalalt, eventual chiar prezinta un disconfort sau acuza dureri In regiunea respectiva. Unul din lucrurile cele mai simple pe care le poti face este sa modifici orientarea omoplatilor (a triunghiurilor care ii definesc). Daca ace tia ti se par deplasati sau inegali , rearanjeaza-i In imaginatia ta In pozitia corecta, iar oasele se vor deplasa in fata ochilor tai pentru a se confonna pozitiei imaginate de tine. Este uimitor sa vezi cum un procedeu atilt de simplu poate avea un efect atilt de profund eu or de masurat. d
12 ln limba engl ezii: frozen shoulder (textual: umiir lnghetat) - afeqiune a articulatiei umiirului care se manifestii prin dureri Ia acest nivep l rintr-un grad de mobilitate redusii a bratului. (n. tr.)

Folosete-ti imaginatia pentru a produce schimbarile dorite lata un scurt comentariu referitor Ia puterea imaginatiei, al doctorului Dunn: Am crescut lntr-o familie al carei principal mod de a gandi era eel rational. Aa funqiona mintea bunicului meu, care i-a transmis aceasta calitate tatalui meu, care mi-a transmis-o Ia randul lui mie. Aa se face ca am invapt de mic valoarea giindirii rationale. lmaginatia nu a jucat un rol foarte important In educatia mea. in acea epoca, majoritatea parintilorli lnvatau copiii sa vada lucrurile ,aa cum erau", tara nicio alta interpretare. in acea vreme, mi s-a spus adeseori ca imaginatia nu folose te deciit Ia crearea benzilor desenatc ea daca dore ti sa obtii ceva, trebuie sa munce ti din greu. lmaginatia lui Richard este extrem de vie, aproape magica, este dublata de intentia sa puternica. La lnceput, mi-a fost greu sa tin pasul cu el. Am fost nevoit sa lncep prin a-mi retrezi puterea imaginatiei. De aceea, atunci cand Richard imi spunea: ,lmagineaza-ti o balena care lnoata in fata ta", nu puteam face acest lucru. Pur simplu, nu vedeam nimic. Nu aceasta este lnsa realitatea cu care jongleaza Matricea Energetica. De aceea, daca ti-ai exilat imaginatia intr-un colti or indepartat al subcontientului, te invit sa o regase ts ia o aduci din nou Ia suprafata con tiintei. Regase te-ti imaginatip alaseaz-o chiar in fata ochilor tai, ca sa o poti vedea clar. Permite-i sa aqioneze liber, tara limitarile inerte ale mintii con tiente, astfellncat sa se fixeze In centrul fruntii tale,' inflorind acolo Ia fel ca un trandafir. In acest fel, ea va atrage in viata ta noi posibilitati, care mai de care mai magice! Daca pana acum nu ti-ai !acut timp pentru a-ti dezvo .tl imaginatia, incepe prin a citi reviste cu benzi desenatesu povestm science-fiction. Cultiva ide c ioncepte no! i,a lucrunPcare in mod nonnal nu le-ai face . lt,i reamintesc in aceasta dtrecte
133

132

M atricea Energeticii

Arhetipuri!e

ceea ce gande ti, ce siml c ie faci reprezinHi o sursa potentiala de infonnatii noi. Daca accepli modelul cuantic, rezulta ca intreaga realitate care te inconjoara este alcatuita din lumind ain infonnatii. Unul din primele exercitii pe care i le-arn dat pmtenerului meu, dr. Dunn, a fost sa ii imagineze anumite lucruri pe care mintea sa con tienta nu le putea incadra in modelul sau conceptual, anticipfmd astfel rezultatele finale. Dacae ti dispus sa practici Ia n1ndul tau acest exercitiu, imagineaza-li ca te afli impreuna cu mine in restaurantul meu mexican preferat, flamand gata sa inveli lucruri noi. Cel mai bine este sa practici acest exerciliu in mod fortuit (cand mintea ta con tienta se a teapta mai putin). Acestea sunt momentele ideale pentru a invala ceva nou. Intr-una din zile, dr. Dunn a incercat sa simta oasele craniului diferenlele dintre ele. Ca de obicei, el s-a umplut insa de frustrare. L-am invitat atunci sa ii inchida ochis i aii aminteasca de primul episod din seria Star Wars, in care Obi-Wan Kenobi i-a lnvalat tanarul ucenic cum sa simta Fo a. Banuiesc ca iti mai aminte ti aceasta scena in care androidul robot a inceput sa pluteasca prin aer, provocandu-1 Ia lupta pe Luke cu sabiile luminoase care semanau cu ni te lasere. Luke se simtea cople it de loviturile androidului. De aceea, Obi-Wan 1-a legat la ochi cu o e arta i-a cerut sali ascuta simturile cu ajutorul Fo ei, astfel !neat sa simta in ce loc il va ataca androidul chiar inainte de atacul propriu-zis. La lnceput, Luke i-a imaginat un deznodamant dramatic a! luptei, dar - treptat - mintea lui s-a lini ti etl a inceput sa simta conexiunea cu mi carile androidului. In scurt timp, el a ajuns sa anticipeze sa blocheze atacurile robotului, lasandu-se ghidat cu succes de Forta prin reaqiile sale intuitive. Scena a pregatit astfel momentul crucial in care Luke s-a confruntat cu Steaua Morlii. Unnand un impuls intuitiv, el a oprit computerul care asigura tragerea proiectilelor Ia tinta, bazandu-se exclusiv pe Forta pentru a-i ghida aqiunile. Cu mulli ani in urma, am practicat jiu-jitsu. In cursu! antrenamentului, a trebuit sa tree un test in timpul caruia am fost legat la och a im fosta ezat in genunchi pe o saltea, in timp ce senseiul meu se afla in spatele meu cu o sabie de lemn. Scopul testului era de a simti momentul precis In care sabia unna sa rna loveasca in
134

cap, printr-o lovitura potential mortala. in momentul atacului, trebuia sa rna rostogolesc inainte, astfel incat sa nu fiu lovit. Imagineaza-ti consecintele acestui test in epoca in care samuraii nu foloseau sabii din le1m1, ci sabii ascutite din metal! Dorinta cea mai arzatoare a doctorului Dunn era sa invete tehnicile predate de mine. Din pacate, el a transfonnat aceasta dorinta intr-o lupta. Dupa cum mi-a spus odata unul din mae trii intelepti pe care i-am avut: ,Simtul luptei conduce Ia lupta propriuzisa." In cazul de fata, secretul consta in ate detaa de tot ceea ce ti se pare ca tii , astfel !neat in mintea ta sa se nasca gandu sa te conduca spre rezultatul dorit de tine. Amintindu-mi de leqia pe care i-a predat-o Obi-Wan lui Luke, i-am spus lui Mark sa i i inchida ochis iaii imagineze ca bratele sale sunt desprinse de antebrate in regiunea coatelor. I-am cerut apoi sa ata eze aceste oase de craniu, chiar in spatele urechilor. Am continuat ceriindu-i sa ii imagineze ca ochii sai ies din orbite plutesc liber prin aer, tacand un cere de 360 de grade in jurul capului sau. Dupa ce mi-a indeplinit toate instructiunile, i-am spus sa ii imagineze o suta de cranii care plutesc intr-o succesiune rapida prin fata ochilor lui. Am adaugat ca avea Ia dispozitie o singura secunda pentru fiecare craniu pentru a recepta toate infonnatiile pe care i le transmitea acesta. Mark trebuia sa atinga craniile cu bratele ata ate de capul sau pentru a obtine informatiile dorite. Din fericire, Mark mi-a respectat toate instructiunile. De atunci, simtul atingerii i s-a rafmat enorm, pennitandu-i sa obtina informatii nepretuite de la pacientii sai prin palparea corpului acestora. Richard Bandler, unul din principalii fondatori ai Programarii Neurolingvistice (NLP), a aplicat un principiu similar in cazul unui client care dorea saii imbunatateasca jocul de tenis. Pentru a-1 ajuta sa ii perfeqioneze serviciul, Richard 1-a legat la och ai pus mai multi oameni sa arunce tara mila cu mingi de tenis in el. Dupa cum iti poti imagina, experienta s-a dovedit initial deopotriva dureroasa stanjenitoare pentru bi'irbatul in cauza. In cele din unna, el a reu it insa sa loveasca cu racheta una din mingi, apoi o alta a ,a mai departe. Cand i s-a pennis in sfiir it sa ii dea jos e arfa de la ochi, jocul sau de tenis se imbunatatise intr-o maniera exponentiala. De multe ori, el reu ea sa anticipeze serviciul adversarului chiar inainte ca acesta sa loveasca mingea de tenis.
135

Matricea Energeticii

Arhetipurile

II.

Ill
I

Realizand In sflir it ca metodele clasice nu functioneaza In cazul pacientei mele, am lncercat o abordare complet noua. Candva, am avut marea onoare de a rna antrena cu Lyn Buchanan, u na din persoanele care au lucrat Ia proiectul militar Stargate, fiind inzestrata cu simtul vederii Ia distanta. Felulln care am procedat in cazul de fata nu a fost Insa o tehnica de vedere !a distanta (care necesita de altfel un protocoltiintific extrem de rigid). Tot ce am racut a fost sa concep anumite coordonate numerice care sa o Vindecare versus transformare reprezinte simbolic pe pacienta mea. Conduce scufundarea In Matricea Energetica Ia vindecare? Cine M-am lasat apoi ghidat de intuitie pentru a desena cu mana poate ti? Personal, nu pretind ca sunt un vindecator. De fapt, nici d reapta un tipar pe hartie care sa reprezinte structura energetica a macar nu tiu cu precizie ce lnsearnna vindecarea. Corpul uman este femeii pe care lncercam sao ajut. In protocolultiintific referitor Ia aHit de complex meat umanitatea nu a ajuns nici macar sa zgarie !a vederea la distanta, aceasta etapa corespunde fazei intai, ce consta suprafata misterelor sale. Cumaputea eu, cu atentic au cunoa teIn generarea unei imagini care reprezinta informatii legate de tinta. rea mea limitata, sa vindec un astfel de corp? Ar fi imposibil. In cazul meu, am generat mai degraba un tipar energetic intuitiv, Asta nu lnsearnna lnsa ca vindecarea nu se produce adeseori lasandu-ma In lntregime ghidat de subcon tientul meu. atunci cand practic tehnicile Matricei Energetice. Dimpotriva, ea se Prima imagine pe care am desenat-o a fost atat de complexa produce foarte frecvent. Nu eu sunt lnsa eel care o produce, ci !neat nu am gasit nicio posibilitate de a o schimba. De aceea, m-am Durnnezeu, sau Inteligenta Universala. Tot ce fac eu este sa rna dau focali za t asupra unor fragmente mai mici din ea, pe care le-arn Ia o parte din calea acestei Inteligente, astfel incat sa nu o lncurc cu marit pe o noua foaie de hartie, folosindu-ma de aceleai coordobunele mele intentii. De aceea, atunci cand practici aceste tehnici, nate initiale. Este cc aum ai face o fotografie din satelit a unei lncearca sa nu le interpretez sia nu pome ti de [a premisa ca tii zone, selectand apoi un patrat mai mic din ea marindu-1 cu putin anumite lucruri. Pome te de Ia premisa ca nu tii nimic, sau eel ajutorul computerului, astfellncat tinta dorita sa devina din ce In ce ca nue ti sigur de ceea ce se va i'ntampla. In acest fel, vei face mai mai mars e a ofere din ce In ce mai multe detalii. Astfel , poti mult Joe Gratiei care lti poate transforma intreaga viata In bine. selecta mai lntai un cmtier, apoi doar cateva strazi, apoi o ma ina Odata, Ia cabinetul meu a venit o femeie care mi s-a plans de anume, iar In final poti mari imaginea suficient de mult pentru a mai multe probleme de sanatate. Printre altele, suferea de artrita vedea placuta de lnmatriculare a ma inii, identificand astfel proreumatoida, iar degetele de Ia ambele maini li erau deformate prietarul acesteia. (aveau forma unui gat de lebada). In trecut suferise de Sindromul In mod similar, am continuat sa desenez pe noi foi de hartie lui Lyme. La toate acestea se adaugau o constipatie extrema, dureri detalii marite din foile precedente, care au devenit astfel din ce In corporale intense, insomnid eepresie. Pe scurt, starea ei de sanace mai rafinate mai simple, pana cand am ajuns sa desenez tate era intr-un hal de nedescris. La primele trei consultatii, m-am intuitiv un tipar extrem de simplu , care reprezenta sinteza tuturor folosit de lntreaga mea cunoa tere clinica pentru a-i alina simptomele, pentru a-i vindeca alergiile pentru a-i detoxifica orgacelor anterioare. nismul. Mi-am folosit toate cuno tintele de homeopatie, i-am Plin de entuziasm , am extras mental tiparul vindecator de pe prescris remedii din plante, i-am dat sfaturi legate de nutritiie -am foaia de hartii e -am plasat esenta energetica in pieptul pacientei aplicat masaje. Din pacate, Ia sfar itul celor trei consultatii femeia mel e (In chakra inimii), folosindu-mi lntreaga imaginatie pentru a mi-a spus ca nu se simte cu nimic mai bine. realiza acest transfer. Instantaneu, femeia s-a lasat pe spate a
136 137

Adeseori, noi ne legam singuri fa ochi, refitzfmd sa percepem informafiile care ne fnconjoara de pretutindeni. Una din cele mai U$Oare modalitafi de a ne cultiva receptivitatea psihica sau intuitiva consta fn a ne Stabifi intenfia COn$lienta de a fnceta sa mai $lergem din obi$nuinfa informafiile pe care le receptam incon$tient $i pe care atenfia noastra con$tienta refuza sa le accepte.

Matricea Energetic[/

Arhetipurile

izbucnit intr-un hohot de ras isteric. , Hm, iata un simptom nou! Nu imi ramane decat sa sper ca este ceva de bine, m-am gandit in sinea mea. Pana acum nu a mai reaqionat astfel." Femeia a continuat sa radii din toata inima timp de zece minute, dupa care a intrat intr-o stare de transa profunda, in care a ramas complet lini tita timp de aproximativ o ora. Neputand sa o scot din aceasta stare de con tiinta modificata, am fost nevoit sa ma mut intr-un alt cabinet pentru a-mi continua practica terapeutica cu ceilalti clienti. Di n fericire, am mai multe cabinete, special in acest scop (intrucat n u pot La srar itul zilei, am reflectat !a cele intamplate. Mi-am adus aminte de un curs de medicina ayurvedica predat la Universitatea Bastyr. Spre finalul semestrului, profesorul care preda cursu! ne-a spus ca dacii ne-am putea cultiva compasiunea intr-o miisura atat de mare !neat pacientii no tri sa izbucneascii in lacrimi, putem considera ca suntem pe calea cea bunc aa vom deveni candva vindecatori autentici. Ei bine, pacienta din cursu! zilei a avut o reaqie inversii. Oare ce insemna acest lucru? Apoi mi-am adus aminte de o carte pe care am citit-o candvia n care se spunea ca rasul este eel mai bun remediu. , Yom vedea ce se va intampla in continuare", am murmurat in sinea mea. Am revazut-o pe aceastii femeie trei siiptiimani mai tarziu. In ziua cand trebuia sii vinii la consultatie, secretara mea i-a cautat peste tot fia medicalii, dar i-a fost imposibil sa o giiseasca. Cand pacienta s-a prezentat In srar it, i-am cerut scuza em rugat-o sa J:mi reaminteasca simptomele de care suferii. Mi-a raspuns cii nu ii mai aminte te de ce a venit prima data Ia mine, intrucat toate probl emele ei au disparu n tu s-a mai ga ndit deloc Ia ele. Cand a completat o nouiifia medicalii, la rubrica referitoare !a problemele de sanatate de care sufera a scris: , Niciuna. Nu doresc decat sa ma bucur din nou de energia pe care am simtit-o data trecuta." De aceea, ori de cate ori revine in cabinetul meu, nu fac altceva decat sii imi ridic mana in campul ei energetic, la nivelul pieptului, iar acest gest este suficient pentru ca ea sii se intinda pe spats ea inceapa sa rada in hohote. Momentul este a tat de contagios incat dacii altcineva ar asista Ia el, i-ar fi imposibil sa nu participe din toata inima la aceasta explozie de bucurie i de fericire necon1 38

trolata. Aceasta femeie rn-a invatat cat de contagios este spiritul rasului. Am ajuns la concluzia cii oamenii ar trebui sa cultive aceasta vibratie inca de mici , lasandu-se in totalitate prada efectelor sale benefice! lata un nou comentariu a! doctorului Dunn referitor Ia motivele pentru care noi preferam sa aplicam Tehnica celor Doua Puncte ori de cate ori este posibil, in locul tratarii clinice a simptomelor: ,Atunci cand este posibil, noi preferam sa nu ne punem Ia unison cu mintea orientata ciitre probleme. De aceea, preferiim sii aplicam Tehnica celor Doua Puncte, care poate rezolva toate problemele dintr-odata. In acest fel, noi nu ne direqioniim energia catre o batiilie cu simptomele pacientului sau cu convingerile sale legate de starea de sanatate de boala. Atunci cand aplicam Tehnica celor Douii Puncte sau cea a Arhetipurilor, noi nu ne luptam cu nimen ciu nimic." Tehnica celor Doua Puncte te invata un joe nou , in care principalul ingredient il reprezinta imaginatia activa. Scopul tau este sa creezi o realitate nouii, care sa funqioneze mai bine pentru tinp eentru pacientul tau.

139

CaHitoria in timpi realitatile paralele


cum spuneam In capitolul precedent, eel mai bine este . sa lncepi prin a aplica Tehnica celor Doua Puncte pentru o:1ce J:ti propui sa faci in Matricea Energetica. in acest fel, vei d spune de o baza de pornire simple aficienta, care l!i va permite sa masori lntotdeauna rezultatele obtinute. Focalizarea atentiei tale poate genera dezasamblarer a eorg nizarea structurilor de interfer nta alese In tipare noi. Altfel spus, pornind de la un model cuantic al con tiintei modificate, tu poti modifica manifestarea unui rezultat fizic prin simplul act al privirii sale con tiente. Tehnica celor Doua Puncte l!i permite sa masori realitatea pe care J:ti propui sa o schimbi. Daca ti-ai stabilit primul punct, ocalizeazi.'i-ti vointa creatoare asupra tiparului. Apoi relaxeaza-te mtra in starea alfa de con tiinta, uitfmd complet de problema pe care lncerci sa o rezolvi. Cand con tiinta ta interaqioneaza cu starea cuantica a materiei, simpla focalizare a intentiei tale este suficienta pentru a genera valuri amplo endulatii cu efecte cauza!e, capabile sa modifice deopotriva realitatea ta a pacientului tau. In acest fel , tu devii una cu obiectul intentiei tale. . Stiu ca, la prima vedere, acest pro es pare dificil sau chiar Il_lposibil , dar In realitate nu este. Orice om poate face acest lucru. 11 ! mai aminte ti de povestea mea in care i!i relatam momentul in are am lucrat asupra umarului lncremenit al unui pacient? La mceput nu am reu it sa obtin niciun rezultat, pana cand mi-am auzit ghizii spirituali spunandu-mi printre hohote de ras ca , umarul
141

,I

I I/

M atricea Energeticii

Ciiliitoria fn timp Ji realitiitile para / ele

nu exista." Uneori , solutia este extrem de simpli'i. Person al, nu a nici cea mai mica lndoiala ca orice om poate aplica cu uu 111 inta aceste tehnici. Ele nu numai ca sunt maiu oare dedit par Ia prima vedere, dar sunt chiar mai simple dedit fi-ai putea imagina. De multe ori, gandirea excesiva nu face decat sa stea In calea rezu ltatelor dorite. De aceea, eel mai bine este sa te ,joci" puir simp!u cu intentiile tale. Daca vei practica c u regularitate aceste idei, mintea ta subco ti n enta va lncepe sa d evina din ce In ce mai activa, jucandu-se cu toate posibilitatil e. Fara sa-ti dai seama, tu vei lncepe sa inventezi tot felul de aplicatii noi, care de care mai simpli a mai eleganta. Abordarea ta va fi unica, In functie de maniera in care iti funqioneaza minted ae lnzestrarile tale creatoare particulare. In acest fel, tu vei lmbogati procesul cu creativitatea ta unica. Daca dore ti sa obtii o confirmare In aceasta directie, viziteaza site-ul meu cite te relatarile postate de ceilalti oaspeti. Este m i nunat sa vezi cat de creatoare poate fi mintea omulu cie poate inventa ea. Tot ceea ce percepi prin puterea intenfiei tale creatoare poate deveni realitatea ta. Odata cu practica, tu iti vei pu tea cultiva lncrederea in sine vei putea lnvata sa controlezi elemen tele planului fizic. Lumea ta va deveni astfel lumea pe care ti -o creezi singu ir n care te decizi sa traie ti. Folosirea intrebarilor cu ajutorul Tehnicii celor Doua Puncte Intrebarile reprezinta una dintre cele mai bune modalitati care te pot ajuta sa define ti realitatea pe care o ai in fata. 0 lntrebare de genul: , Ce observ acum?" determina creierul sa devi na aten sta observe date senzoriale relevante pentru scopul pe care ti-l propui. Dacii intrebarile pe care ti le pui nu sunt utile sau reprezentati ve pentru realitatea pe care ti-o dore ti, pune alte lntrebari mai bune. De pilda, lncearca sa lti pui intrebari pragmatice, de genul: ,Cea simti dacaamaterializa unda cuantica chiar acum?", sau ,Cum ar arata tiparul de lumina de informatie care corespunde unei situatii perfecte?", sau chiar ,Ce ar trebui sa se lntample pentru ca aceasta situatie sa se schimbe In bine?'' Astfel de intrebari pot
142

conduce !a rezultate mult mai utile pentru tinp ecntru ceilalti . In eel rnai rau caz, !a-ti obiceiul de a-ti pune intrebiiri care pot atrage raspunsuri utile din partea Universului . Pome te intotdeauna de Ia prerni sa ca riispunsul se afla In fata ta chiar inainte de a apuca sa pui lntrebarea. Timpul nu exista 0 a l ta idee care ne limiteaza realitatea este aceea ca procesul de vindecare necesita timp. Chiar daca acest lucru poate fi adeva rat pentru realitatea consensuala a simturilor noastre fizice, personal cred cu toatii convingerea ca timpul nu reprezinta un factor importa nt in acest proces decat pentru cii noi ii atribuim aceasta putere. Legile fizicii newtoniene ar putea deveni mult mai flexibile in domeniul vindecart ir i ansformarii dacii nu am mai tine cont de prejudecatile semenilor no tri . Cel mai bine este sa ne abandonam in fata unei puteri mai presus de a noastra, pomind de Ia convin gerea ca 'in realitatea spirituala nu se aplica restriqiile specifice planului fizic. Ideea ca lucrurile se petrec in timp reprezinta o halucinatie generata de software-ul temporal al creierului nostru. Chia id r eea de transfer energetic in vederea vindecarii are Ia baza aceeai idee gre ita ca vindecarea se produce in timp. Gande te-te pufin la posibilita{ile care existii in realitatea cuantica, unde toate lucrurile se petrec instantaneu. Evenimentele pe care le observam noi se conformeaza ateptiiriloc ronvingerilor noastre individuale referitoare la ,realitate." De fapt, noi putem experimenta o transformare instantanee. Din cauza obi nuintei sale de a cuantifica totul din perspectiva temporalii, mintea noastra con tienta continua sa experimenteze evenimentele , 'in timp", adica intr-o des!a urare graduala. Teoria relativitatii afirma ca timpul reprezinta un parametru variabil, care depinde de perspectiva observatorului . Nu ti s-a lntamplat niciodatii sa fii nevoit sa lti petreci timpul in campania unei persoane pe care nu o agreezi in mod deosebit? In astfel de si tuatii, te uiti tot timpul Ia ceas, intrebandu-te cat va mai dura aceasta experientii. Acele ceasului par lnsii sa incremeneascii pe Joe. In schimb, atunci cand te afli In campania persoane i de care
143

Matricea Energeticii

Ciiliitoria in limp Ji realitii(ile parale /e

e ti indnigostit, 0 zi intreaga ti se pare ca trece in numai cateva minute. Perceptia cadrului de referinta interior referitor Ia trecerea timpului se modifica In astfel de cazuri. In cmiea Yoga diliitoriei fn timp, Fred Alan Wolf spune: ,Prin actiunea undei cuantice, un eveniment din viitor poate caliitori inapoi in timp, intersecHindu-se cu un eveniment din prezent sa u din trecut." Odatii, rna aflam in restaurantul meu preferat, savurandu-mi pauza de pranz binemeritatii, cand am trait 0 revelati e referitoare la acest subiect. Mi-am imaginat atunci cum se intalnesc fotonii care vin din viitor cu cei care se deplaseazii dinspre trecut catre viitor. Atunci cand cele douii unde fotonice se intalnesc, ele dau na tere momentului prezent. Coordonatele experientelor noastre personalizate care se petrec in timi p n spatiu iau na tere in punctul de intalnire a celor douii unde fotonice. Intr-o alta carte a sa, Ciiutarea vulturului, Fred Alan Wolf afirmii cii nimic din momentul prezent nu este determinat de trecut. Trecutuv l iitorul sunt conectate in egalii miisurii cu momentul prezent sub forma unor simple posibilitiiti. Daca vei aplica ceea ce eu numesc ,Tehnica de Caliitorie in Timp" in interiorul Matricei Energetice, vei descoperi cii aceasta afirmatie a doctorului Wolf este nu doar plauzibila, c eixtrem de probabilii,aa ca meritii sa o adopti. Dacii vei intelege in profunzime semnificatia ei, iti vei crea astfel un fundament solid, care iti va permite sa te ,deplasezi" in trecutul tas ua il reorganizezi. De pildii, te poti folosi de Tehnica celor Douii Puncte pentru a identifica perioada de timp in care s-a produs o ranii sau un alt eveniment din trecutul tau, accesand astfel unda cuanticii ce s-a produs atunci, inclusiv inciirciitura emotionalii fizicii a momentului. Trecutuv l iitorul nu sunt imuabile, ci simple rezultate posibile. De aceea, ele pot fi modificate intr-o oarecare miisurii. Daca surprinzi rezonanta dintre momentul prezen u tn anumit element din trecutul tau te focalizezi asupra unui rezultat diferit, tiparul unei traume din trecut se poate dizolva instantaneu. Efectele evenimentului recent configurat pot fi atat de profunde !neat pot genera inclusiv consecinte fizice observabile. In mod similar, te poti folosi de ideea lumilor paralele (de care rna voi ocupa mai detaliat ceva mai tarziu) pentru a-ti imagina un
144

rezultat diferit, pornind de la premisa ca evenimentul traumatic nu s-a petrecut niciodata aa cum ti-l aminte ti tu. Partea cea mai ciudata este ca dacii aplici aceastii metoda cu succes, tc uelelalte persoane implicate in trauma nu vii mai puteti aminti cu precizie ce s-a intamplat atunci. 0 alta posibilitate constii in a dilatori inapoi in timp, panii la un moment anterior evenimentului traumatic. Matematicianul Roger Penrose sugereazii chiar cii timpul nu poate fi localizat deloc. El scrie: , Este posibil ca noi sa gre im profund atunci cand apliciim regulile fizicii clasice intr-o situatie in care este implica ft actorul X (con tiinta)." Calatoria in Timp cu ajutorul Tehnicii celor Doua Puncte Exemplul urmiitor ilustreazii felul in care poate fi aplicata Tehnica de Ciilatorie in Timp in asociere cu Tehnica celor Doua Punctc eu cea a arhetipurilor. Odatii, pe cand fiiceam o demonstratie pe o participanta la unul din seminarele mele, mi-am fixat cele doua puncte, dupa care mi-am angrenat imaginatia activa, determinand-o sa ciilatoreasca in timp pana la un moment semnificativ din viata ei, asociat cu procesul in care eram implicati. Am inceput sa numar inapoi, iar cand am ajuns la varsta de trei ani, coloana vertebrala s-a transformat chiar sub degetele mele. Simultan, prin fata ochilor mi-au trecut intr-o succesiune rapida doua arhetipuri. Prima imagine era a unui ceainic vechi, de culoare neagra, in care apa fierbea. Considerand cii informatia este importanta, am solicitat informatii suplimentare de la intuitia mea, pentru a afla ce trebuie sa fac cu ea. Am primit imediat raspunsul cii trebuie sa sting flaciira aragazului, astfel incat apa din ceainic sa se raceasca. In continuare, am ,vazut" imaginea unui fel de carlig In care era prins un vierme. Carligul era prins de coloana femeii din fata mea, la nivelul regiunii lombare inferioare. Mi-am intrebat din nou intuitia ce trebuie sa fac cu aceasta imagine. Am primit raspunsul ca trebuie sa indrept carligu sla dau drumul viermelui din el. Am fiicut acest lucru (in imaginatia mea). Femeia din fata mea avusese dureri de spate de foarte multi ani, dar s-a simtit imediat mai bine de indata ce am rezolvat aceste imagina i m eliberat tiparele energetice corespondente din campul ei.
145

Matricea Energeticii

Ciiliitoria fn limp ,i realitii{ile paralele

Dupa ce i-am povestit ce am vazuc t um am procedat cu aceste imagini, ea a dat explicatii in fata celorlalti participanti Ia seminar, oferindu-ne unnatoarea relatare: ,Cand aveam trei ani, am suferit de un caz foarte grav de meningita spinalam fost dusa Ia spital cu o temperatura de 40 de grade." In sfiir it, imaginea ceainicului in care apa fierbea a capiitat sens. Femeia a continuat: ,in spital, medicii mi-au fiicut o punctie Ia nivelul coloanei, pentru a izola microbul care imi provoca febra." Si astfel, a capatat sens cea de-a doua imagine, cea referitoare Ia carligul prins de spatele femeii. Mentionez ca nutiam aceste amanunte inainte de a lncepe sa lucrez cu ea. Am reu it totui sa li rezolv problema aplicand simultan Tehnica de Calatorie in Timp, Tehnica celor Doua Puncte tehnica arhetipurilor. Paii Ciilc"itoriei in Timp cu ajutorul Matricei Energetice
1. Efectueaza o masuratoare, aa cum ai lnvatat In capitolul referitor Ia Tehnica celor Doua Puncte. 2. Intreabii-ti pacientul ce varsta are. In acest fel, vei avea un punct de plecare, sau un cadru de referinta temporal al Punctului Zero, dupa cum este numit acest punct de plecare in filmul Experimentul Philadelphia. 3. Incepe sa numeri lnapoi, din cinci in cinci ani, continuand sa sustii cele doua puncte. 4. Stabile te-ti intentia ca undele cuantice ale schimbarii sa se activeze atunci cand ,ajungi" Ia momentul temporal a! evenimentului cu care dore ti sa interaqionezi. Adevarul este ca nu trebuie sa cuno ti neaparat varsta corecta Ia care s-a produs evenimentul. De lndata ce te vei apropia de acest moment, cele doua puncte pe care le sustii vor lncepe sa devina mai mos i e vor relaxa sub mainile tale. 5. Fii pregatit pentru posibilitatea unei mari eliberari energetice la nivel fizic sau emotional atunci cand se intampla acest lucru. Daca lucrezi cu un pacient, iar acesta traie te un moment de catarsis, mangaie-1 cu blandete, dar nu incerca sa interferezi cu procesul de prelucrare a informatiilor receptate de el. 146

6. Dupa ce lucrurile se lini tesc, fii o noua verificare cu ajutorul Tehnicii celor Doua Puncte. Daca este necesar, repeta intregul proces, intrucat este posibil sa existe momente diferite pe care trebuie sa Je accesezi pentru a rezolva complet problema sau tiparul care II afecteaza pe pacient. La fel ca in cazul Tehnicii celor Doua Puncte, tiparul cu care lucreziii poate avea originea in mai multe momente temporale sau in mai multe evenimente. De aceea, repeta de mai multe ori Tehnica de Calatorie in Timp, mergand de fiecare data tot mai departe in timp, pana cand nu mai sesizezi nicio schim bare atunci cand aplici acest procedeu pentru problema respectiva. Un exemplu in aceasta direqie II poti gasi pe site-ul meu. Metoda nu este deloc dificil de practicat. De pilda, cunosc un medic ortoped care i-a corectat o scolioza severa unui pacient prin simpla imitare a videoclipului pe care l-a vazut pe site-ul meu. Tehnica este nu doar foarte simplu de aplicat, cu ina dintre cele mai utile instrumente din ,t rusa medicala" a Matricei Energetice. Personal, aplic tot timpul aceasta tehnica in practica mea pot sa-ti confirm ca ea este mai u or de aplicat decat de descris. Spre exemplu, dacii lucrezi cu genunchiul ranit a! unui pacient, calatore te inapoi in timp pana la momentul in care persoana respectiva s-a ranim t odifica tiparul energetic Ia ace! moment. in acest fel, nu numai ca li vei vindeca genunchiul, dar s-ar putea chiar sa ii transformi intreaga experienta de viata din perioada respectiva, intrucat cele doua aspecte sunt strict legate intre ele. De multe ori, noi calatorim inapoi in timp pana Ia momentul na terii unui pacient. Intr-adevar, multe tipare energetice care conduc Ia probleme de sanatate au legatura cu eveni mentele care s-au petrecut in momentul n te ariicu energiile declan ate atunci. Prin reconfigurarea hologramei con tiintei in momentul na terii, noi putem ajuta orice om saii inceapa viata de Ia inceput. In mod evident, daca putem calatori in timp pana in momentul n aterii unei persoane, noi ne putem continua aceasta calatorie chiar mai departe, In trecutul acesteia. Astfel, putem aplica procedeul de calibrare pana in momentul conceptiei fiituluii ,chiar mai departe.
147

Matricea Energeticii

Ciiliitoria in limp 'i realitiitile paralele

Sa spunem ca parintii tai s-au certat lntr-o zi foarte tare, pe cand mama ta era lnsarcinata In luna a patra cu tine. La ora actuala, de i au trecut foarte multi ani de atunci, iar tu ai - poate - varsta pe care a avut-o mama ta cand era insarcinata cu tine, tu incepi sa suferi subit de o anxietate acuta, fiira niciun motiv aparent. Am cunoscut destule cazuri in care astfel de probleme au putut fi rezolvate instantaneu prin Tehnica de Calatorie in Timp. Universurile paralele Un corolar al ideii de Calatorie In Timp este accesarea unor universuri paralele sau alternative. Timpul poate fi imaginat ca o holograma, iar trecutul nostru depinde de maniera In care ne aducem aminte de evenimentele pe care le-arn trait. Potrivit teoriei cuantice, in fiecare moment exista o multitudine de rezultate posibile. Daca renunti Ia certitudinea referitoare Ia felul In care s-au derulat evenimentele din trecutul tau, tu iti amplifici flexibilitatea con tiintei, slabind astfel tiparele evenimentelor din amintirea tp aermit3ndu-i mintii tale, cea mai perfecta ma ina de calatorie In timp, sa recodifice i sa retraiasca suita acelor evenimente fntr-o maniera diferita. Teoria Super-corzilor, cea mai recenta din gama teoriilor campului unificat, afirma ca unitatea cea mai elementara din care este alcatuit Universul este o coarda aflata in vibratie. Pentru ca ecuatiile matematice care justifica aceasta teorie sa fie coerente, fizicienii postuleaza ca Universul nostru trebuie sa aiba eel putin opt pana Ia doisprezece dimensiuni. Nu tiu dacii acest lucru este adevarat sau nu, dar el reprezinta o realitate conceptuala care ne poate fi foarte utila in Jucrul cu Matricea Energetica. ldeea de dimensiund i e vieti paralele reprezinta inclusiv o justificare tiintifica a conceptului de ,vieti anterioare." Personal, nu cunosc nici adevarul legat de reincamare, dar aceasta idee poate fi extrem de utila pentru rezolvarea anumitor tipare cronice care refuza sa fie vindecate prin alte mijloace. Pentru cei care nu accepta ideea de vieti anterioare, obi nuiesc sa rna refer Ia acestea prin conceptul de , expresie dimensionala paralela" (EDP). Teoria lumilor paralele afirma ca pentru fiecare activitate exista un numar infinit de posibilitati care deriva din ea. Partea cea mai
148

ciudata este ca savantii care au propus aceasta teorie afirma ca din calculele lor reiese ca fiecarei posibilitati manifestate din aceasta gama infinita ii corespunde implicit o lume paralela care include respectivele calitac tiaracteristici specifice acesteia. In acest context, ce-ar fi daca am putea sa trecem lateral intr-o lume paralela, intorcandu-ne din ea cu capacitatea de a manifesta in aceasta lume una din calitatile care ii sunt inerente celeilalte? Ideea pare excelenta reprezinta una dintre cele mai creative utilizari pe care o putem da imaginatiei noastre pentru rezolvarea problemelor pe care le tratam. In carta sa, Structura dimensionala a con tiinfei, autorul Samuel Avery speculeaza ca poate aa se explica maniera in care Iisus a multiplicat painilp ee tii cu care a hranit multimea! Imagineaza-ti ca Iisus avea acces Ia alte dimensiun cia putea procura din acestea numarul necesar de paind i e pe ti de care avea nevoie. Astfel de exercitii de imaginatie sunt extrem de utile pentru aplicarea Matricei Energetice. Repet: eu nu tiu daca aceste lucruri sunt reale sau nu, dar astfel de fictiuni ar putea juca un rol extrem de uti! in procesul de vindecare. Cum poate fi aplicata aceasta idee in procesul terapeutic? Cat se poate de simplu! Spre exemplu, sa spunem ca cineva sufera de dureri cronice Ia un genunchi. Dupa ce cautam gasim cele doua puncte de pe corpul sau care ni se par durle egate intre ele, noi putem aplica Tehnica de Calatorie in Timp, sesizand momentul de destinatie In functie de senzatiile pe care le percepem la nivelul celor doua puncte pe care le atingem cu mainile. Cand ajungem la momentul In care s-a produs rana, noi putem pune intrebar piutem incerca diferite abordari terapeutice, observand In ce masura produc acestea schimbari la nivelul perceptiilor din cele doua puncte. Una din abordarile terapeutice posibile este ideea de a ne deplasa lateral intr-o dimensiune paralela. Daca observam o inmuiere a tesuturilor pe care le atingem cu mainile, putem merge pe firul acestei idei. De pilda, intr-un astfel de caz, euanumara cu voce tare dimensiunile prin care tree: unul doi, trei, patru . .. Sa spunem ca pe a! patrulea nivel asimti o schimbare la nivelul palmelor. In acest caz,arenunta Ia gandurile mele con tiente, mi-a focaliza intentira n-arelaxa, lasandu-ma dus de unda cuantica a transformarii.
149

Matricea Energetica

Calatoria In limp $i realita{ile paralele

Dadi vei urma ace ti pa i, schimbarile generate de aceasta abordare s-ar putea dovedi uimitoare. Sper ca acest exemplu pragmatic te-a ajutat sa lnteleg sia organizezi mai bine materialul descris In capitolele anterioare. Sugestii de incheiere Dupa toate informatiile pe care le-ai acumulat prin citirea cartii de fata,adori sa lti fac cateva sugestii de lncheiere: 1. Participa la un seminar pe tema Matricei Energetice predat de mine, ca sa percepi mai bine energia care corespunde lnvataturii mele. 2. Recite te aceasta carts eubliniaza aspectele care ti-au ramas nelamurite, trezindu-ti diferite lntrebari. 3. Cite te diferite carti de popularizare a fizicii cuantice. 4. Practica pretutindeni aceste idei, tot timpup le toate fiintele sau obiectele care iti ies In cale. 5. Intra pe site-ul www.matrixenergetics.com cite te mesajele postate peel de catre alti vizitatori. 6. Prive te filmele video pe care le-arn postat special pentru cei care au cumparat aceasta carte. 7. Verifica din cand in cand site-ul meu pentru a afla informatiile de ultima ora, DVD-urile care au mai aparut intre timp sau alte materiale de studiu pentru acasa care te pot ajuta sa iti continui procesul de lnvatare. 8. Ai incredere in tine insutlinvata sa iti extinzi granitele imaginatiei. 9. Aa cum spunea Yoda: ,Ori actionezi, ori nu. Nu exista sa incerci." Angajeaza-te sa inveti aceste lucruri oricat de mult timp ti-ar lua oricate eforturi ar presupune ele. Te asigur ca beneficiile de care te vei bucura In final vor justifica orice investitie initiala. Niciuna din tehnicile specifice Matricei Energetice nu este greu de aplicat. Aceste tehnici pot fi practicate de orice om care dore te sa invete anumite lucruri noi, punandu-le apoi in practica. Toate
!50

proceselp erocedurile pe care le predam sunt atat de simpld ee naturale incat chiau r n copil le poate practica. De fapt, chiar cunosc un copilln varsta de opt ani care a participat la un seminar impreuna cu mama lu ciare poate face toate lucrurile despre care am vorbit in aceasta carte. Chiar daca parteatiintificii li se poate parea dificila cititorilor lipsiti de pregatire academica, in realitate conceptele suntu or de inteles. Cat despre oamenii detiinta care citesc aceste randuri, acestora doresc sa le transmit urmatorul mesaJ: Daca cite ti aceste randuri noaptea tarziu, este posibil ca explica{iile mele sa nu !i se para fntru totul corecte. De fapt, nici nu sunt. Le-arn scris fn mod intentional astfel. ,Nu conteaza notele pe care le cant, cuvintele pe care le rostesc sau dacii am parul aten. in fond, acesta nu este decal un cantec. " (Cu un omagiu pentru marele chitarist George Harrison dinforma{ia The Beatles). Matricea Energetica are o baza tiintifica, dar reprezinta o arta. Limbajul artei este eel al imaginatiei, in timp cetiinta nu face decat sa cristalizeze aceasta arta in legile practice ale manifestarii. Practicarea principiilor descrise in aceasta carte poate conduce Ia rezultate atat de solide de temeinice !neat oricine le poate considera fapteu or de observa dte verificat. Aceste instrumente lti stau acum la dispozitie. Te poti folosi de ele oricand dore ti. Nu pot dedit sa sper ca ele iti vor imbogati viata Ia fel de mult cum mi-au imbogatit-o mie. Voi atinge In continuare doua puncte care )ti vor transforma in profunzime viata. Acum l-am atins pe primul, iar acum pe al doilea. Cele doua puncte sunt incastrate In con tiinta mea chiar In timp ce scriu aceste randuri. Iar acum manifest schimbarea In lumea ta, cu permisiunea ta incon tienta. Accepta aceasta posibilitatie ntra chiar acum in noua stare pe care ti-o dore ti!

151

Experiente din timpul seminarelor pe tema Matricei Energetice


xperientele din timpul seminarelor creeaza un mediu unic, pe care nu il pot descrie altfel deciit prin cuvantul ,magic", in care totul devine posibin l care se petrec cele mai nea teptate lucruri. Participantii renunta la prejudecatile lolra conceptele care ii limiteaza, intrand intr-o realitate mentala noua, mult mai creatoare. Dupa ce emisfera rationala stanga realizeaza ca majoritatea informatiilor predate au un fundamentiintific, avand la baza conceptele fizicii cuantice, multi dintre adeptii ,vechii con tiinte" sunt dispui sa renunte la viziunea lor asupra realitatii, inlocuind-o cu o alta, mult mai temerar e axtrem de amuzanta. Participantii raman adeseori perpleci sa vada cat de multe dintre problemele lor se rezolva dupa ceii petrec un weekend scufundati in sarcina extrem de placuta a crearii unei noi realitati, respectiv a unor noi solutii pentru vechile lor moduri depa ite de a gand d ie a fi. Ei invata nu doar sa gandeasca in afara preconceptiilor unanim acceptate la ora actuala, das ra realizeze ca mintea umana nu are practic niciun fel de limita. Atunci ciind ajung sa perceapa vechea lor lume prin prisma noului filtru mental, participantii descoperi'i cuu urinta solutii noi pentru problemele lor de altadata. Acest lucru ti s-ar putea intamplta ie, daca ai veni sa participi la unul din seminarele noastre.
153

Matricea Ene1 geticii

Experien{e din limpul seminarelor pe lema Matricei Energetice

lntinderea realitiiJii
Matricea este cadrul pe care este lntinsa panza realita(ii, fapt care ne perrnite sa depa im conceptul de vindecare sa lucram cu eel de transfom1are. De fapt, ea reprezinta o modalitate prin care ne putem reconstrui integral realitatea. Lucrul cu Matricea confera o senza(ie uluitoare de libertate interioara permite accesul Ia foarte multe idei sublime. Practic, este o Scoala de Vrajitorie Hogwarts pentru adul(i!

Nejuciim
La acest seminar, ob(in reaqii profunde din partea participan(ilor In decurs de ciiteva secunde, nu de ciiteva ore. Ceea ce se lntamplii este de-a dreptul fabulos! Eu am lnva(at cum sa produc schimbari instantanee la nivel fizic emotional lntr-o maniera deopotriva jucau a amuzanta. Unele dintre schimbarile energetice pe care Je percep sunt extrem de intense. Le spun participan(ilor cii secretul succesului este distrac(ia, respectiv sim(UI jocului.

0 transformare instantanee
Personal, nu am citit car(ile din seria Hary Potter, dar din cate am ln(eles, se pare ca J .K. Rowling a pus bazele pentru ca noua genera(ie sa ln(eleaga mult mai u or lnva(iiturile pe care Je predam noi. Iata o demonstra(ie care atesta ca lumea In care traim poate fi schimbata fiira prea multa ,terapie." Minunat.

w
Teoria Ciimpului Unijicat

<I"

14>-i;
--

-- ""

Eu nu trebuie sa tiu ceva anume. Dimpotriva, a trebuit sa imi restructurez lntreaga educa(ie primita In trecut, astfel !neat sii pot da o destina(ie utila acestor experien(e. Dupa ce am ln(eles acest lucru, am lnva(at sa lmi creez lntreaga realitate prin intermediul inten(iei a! op(iunilor mele. Matricea Energeticii reprezinta pentru mine teoria campului unificat care lmi perrnite sa fac tot ceea ce fac. !54 155

Matricea Energelicii

Experienfe din timpul seminarelor pe lema Matricei Energetice

Ce ciiliitorie! Am o imaginatie extrem de bogata, pe care am extins-o mult dincolo de zona mea de confort. De-abia reu esc sa tin pasul cu ea. Stiu lnsa ca pot sa o ajung din unna, pentru simplul motiv ca lmi doresc rna simt capabil de acest lucru. Ce calatorie!

0 experien(ii uimitoare ,Stateam lntins Ia sol In fata a o suta de persoane, incapabil sa lmi mi c mainilp eicioarele. Practic, nu tiu ce s-a lntamplat cu mintec au corpul meu In aceasta jumatate de ora. De altfel , nu numai ca nu mi-a pasat nicio clipa, dar experienta pe care am trait-o a fost de departe cea mai minunata, cea mai neobi nuita, cea mai lnspaimantatoarc eea mai uluitoare pe care am trait-o vreodata. In acelai timp, a fos i tcea mai profunda. lti multumesc."

$ '1> & . fl.)


'q' ,'"
o;

'q,

f\1

$' .

I,...

.&

!'""",
CJ'l>

tfd

Deschiderea U!jii , ura limita a posibilitatilor este Seminarul a fost un miracol. Atunci cand vezi cu ochii tai ce este posibil In aceasta realitate, foarte multeui ti se deschid In viata.

!57

Matricea Energetica

Experien{e din limpul seminare/or pe lema Mallicei Energetice

Ce ciiliitorie!
Am o imaginatie extrem de bogata, pe care am extins-o mult dincolo de zona mea de confort. De-abia reu esc sa tin pasul cu ea. Stiu lnsa ca pot sa o ajung din urma, pentru simplul motiv ca lmi doresc ma simt capabi l de acest lucru. Ce calatorie!

0 experienfii uimitoare
,Stateam lntins Ia sol in fata a o s uta de persoane, incapabil sa imi mi c miiinilp e icioarele. Practic, nu tiu ce s-a lntiimplat cu mintea cu corpul meu In aceasta jumatate de ora. De altfel, nu numai ca nu mi-a pasat nicio clipa, dar experien(a pe care am trait-o a fost de departe cea mai minunata, cea mai neobi nuita, cea mai inspaimiintatoare cea mai uluitoare pe care am trait-o vreodata.in acelai timp, a fos c tea mai profunda. Iti multumesc."

Nu existii limite
Tot ceea ce lti imaginezi, este posibil. Singura limita a posibilitatilor este imaginatia ta!

Deschiderea U$ii
Seminarul a fost un miracol. Atunci ciind vezi cu ochii tai ce este posibil in aceasta realitate, foarte multeui ti se deschid In viata.

156

157

Povestiri din Matrice

ata in continuare cateva relatari autentice ale unor incursiuni vindecatoare in Matrice. Doresc sa ti le imparta esc pentru a-ti ilustra astfel cateva dintre miriadele de modalitati in care Matricea Energetica poate fi aplicata cu folos.
Un masaj sau un mesaj?

Sunt o terapeuta specializat in masaj. Am urmat seminarul pe tema Matricei Energetice in luna iunie, atingand nivelul 1 de practica. In luna septembrie am participat Ia un nou semina a rm obtinut nivelul 2. Recent, am avut o clienta care suferea de dureri de spatd ee gat. Femeia mi-a spus ca durerea pe care o simtea Ia nivelul vertebrei cervicale C7 era atilt de acuta incat nu putea suporta nicio atingere. Am inceput sa rna ,joe" cu ea, iar corpul femeii i-a lasat intreaga greutate pe partea stanga. Clienta mi-a spus in continuare ca atunci ciind era copil, i-a fracturat piciorul stang. De atunci, nu a mai reu it saii lase niciodata intreaga greutate a corpului pe acest picior. De aceea, era extrem de uimita de faptul ca acum i-a Hisat greutatea pe piciorul stang, dar nu simtea totui nicio durere. Sincera sa fiu, nu am avut intentia sa produc acest efect. Pu sr implu s-a intamplat! Am continuat sa rna joe cu Matricea Energeticii, iar capul femeii s-a lasat mult pe spate. Mi-a spus: , Acum imi simt cu adevarat vertebra C7." Instantaneu, in minte mi-a aparut imaginea
!59

Matricea Energetica

Povestiri din Mali"ice

ei pe vremea cand era copil. Era foarte speriata. l-am vorbit (mental) fetite aim lntrebat-o daca dore te sa renunte la frica. Era insa prea speriata . De aceea, i-am spus: ,Ce-ar fi sa renunti pentru inceput doar Ia o mica particica din ea, ca sa vezi cum te simti." De data aceasta rn-a ascultaa t, constatat ca se simte foarte bine. De aceea, am rugat-o sa renunte Ia o noua particica din teama ei . A fiicu dte aceasta data ce i-am spu s,-a simtit atat de bine !neat a renuntat pe loc Ia lntreaga cantitate de teama care i-a mai ramas. Chiar fn ace! moment, clienta mea mi-a spus cii i-a disparut complet durerea de spate! l-am povestit viziunea mea, iar ea mi-a spus ca intelege perfect semnificatia ei. Dupa care a plecat, complet vindecata!
-Darla

In cazul unui barbat care avea o rana recenta la brat, i-am aplicat Tehnica celor Doua Puncte fiira sa II ating, tinandu-mi mainile Ia o distanta de circa 60 de centimetri de corpul sau. Mi-am orientat unul din brate ciitre incheietura mainii luc ieHilalt brat catre tavan. Barbatul mi-a spus ca a simtit un vant rece prin brat, dupa care durerea i-a disparut cu desavar ire. Intreaga procedura a durat un minu ju t matate. Multumesc. -Tom

Minunea minunilor Acum cateva zile, l-am cunoscut prin intermediul unui prieten pe Richard Bartlett, fondatorul Matricei Energetice. Nu m-a surprins deloc ceea ce face. In schimb, m-a incantat Ia maxim faptul catiinta a inceput 'in s:ffir it sa corespundaa teptarilor de mii de ani ale umanitatii. De altfel, ceea ce se intampla depa e te cu mult domeniul fizicii cuantice. Sunt fericita ca rna pot transforma, devenind mai mult decat sunt la ora actuala. Am simtit puterea Matricei Energetice doar ascultandu-l pe Richard vorbind. Dupa o ora in care l-am asculta a tm asistat la demonstratiile sale, am simtit cum coloana mea vertebrala se indreapta. 0 infeqie pe care o aveam de mult timp Ia urechea dreapta s-a vindecat, iar durerea de Ia umarul drept a disparut, astfel incat mi-am putut ridica cu u urinta bratul. Incepand de a doua zi, corpul meu a 'inceput sa se detoxifice in mod natural. Peste toate, am constatat ca meditatiile pe care le fac sunt mult mai profunde decat inainte de prezentarea lui Richard. Multumesc.
- Mayumi

indreptarea unei coloane vertebrale curbate


Am tratat ani de zile o femeie care avea dureri de spate atat de intense, !neat era aproape handicapata. A urmat apoi o singura edinta, In urma ciireia durerile au disparut fiira urma! De atunci nu au mai aparut niciodata. Am folosit atunci o varietate de tehnici din gama Matricei Energetice. Simultan, i-am corectao t scolioza. Am perceput doua realitati alaturate, una in care scolioza exista cealalta in care scolioza nu exista. Mi-am focalizat apoi atentia asupra realitatii in care scolioza nu exista, iar tehnica a functionat! In cazul unui alt client, o durere de gat care dura de noua luni a disparut intr-un minut, spre marea lui uimire. l-am aplicat Tehnica de Calatorie in Timp. 0 prietena pe care am cunoscut-o in timpul seminarului mi s-a plans odata ca avea o problema foarte veche Ia unul din genunchi . Am aplicat Tehnica celor Doua Puncte de o parte de alta a genunchiului, iar prietena mea mi-a spus ca a simtit vindecarea acestuia chiar in timp ce rna aplecam asupra lui pentru a gasi cele doua puncte. Chiar inainte de a o atinge! In clipa in care i-am atins genunchiul, ea a simtit o caldura aproape insuportabila. Procesul a durat circa 30 de secunde. De atunci, nu a mai durut-o niciodata piciorul.
160

Arta de a nu face nimic Dupa ce am obtinut nivelele 2 I ca practicant al Matricei Energetice, m-am trezit in dimineata zilei de marti intrebandu-ma in ce m-am bagat. Imi simteam creierul atat de incarcat cu informatii !neat nu credeam ca am sa-mi mai amintesc vreodata
161

Matricea Energeticii

Povestiri din Mat rice

ceva din ce am invatat in ultimele trei zile. Primul meu gand a fost ca, de vreme ce nu imi amintesc nimic, nu am cum sa aplic cele invatate! Acest mod de a gandi rn-a pregatit pentru o leqie perfecta, care avea sa rna invete arta de a nu face nimic. Una din angajatele mele a venit dimineata Ia mine mi s-a plans ca a ajuns Ia capatul puterilor. Avea probleme cu fiica ei in varsta de trei ani care tocmai invatase sa se lamenteze de tot ce-i trecea prin minte, cu un sot care dorea sa ii calce cama ile (exact cand manca, desigur c )u doi clienti extrem de pretentioi , care 0 scoteau din minti. La un Joe, toate aceste motive aparent minore o raceau sa ii piarda orice pofta de viata. In timp ce ii ascultam povestea, prin minte mi-a trecut un gand: ,Oare ce s-ar intampla daca s-ar simti lmpacata cu tot ceea ce i se intampla in momentul de fata?'' Am inceput sa simt eu insami aceasta stare, in timp ce angajata mea a continuat sa peroreze. Cand a terminat, am intrebat-o daca este de acord sa ii aplic o tehnica pe care am invatat-o Ia seminar. A fost de acord. Cand mi-am intins bratul catre cre tetul capului ei, femeia a inceput sa se apiece in fata. Oat fiind ca ,nu raceam inca nimic", am redresat-oim-am deplasat in partea ei laterala. l-am pus 0 mana pe cap, iar cu cealalta i-am atins spatele, pregatindu-ma pentru Tehnica celor Doua Puncte. Nu am apucat insa sa o aplic, intrucat angajata mea s-a lasat Ia pamant,a ezandu-se In fund. Totul s-a petrecut atilt de rapid am ramas amandoua atilt de surprinse !neat nu am putut decat sa ne amuzam. Procesul a continuat insa, iar femeia a inceput sa planga. Dupa cateva minute, a devenit mult mai calma, mai fericitg aata sa j' j continue ziua. Aceasta experienta a fost exact lucrul de care aveam nevoie pentru a iei din etapa: , Oare pot sa facaa ceva?" In plus, a fost o leqie incredibila referitoare Ia arta de a nu face nimid ce a obtine rezultate fabuloase. De aceea, atunci cand am inceput sa aplic tehnicile Matricei Energetice asupra altor persoane, nu mi-am mai racut deloc griji legate de rezultate. Am pomit de Ia premisa ca scopul meu s-a lmplinit deja. Matricea Energetica este lntr-adevar minunata. Ma simt de parcaafi ajuns acasa.

Alte doua mistere Am aplicat Matricea Energetica asupra unei fetite in varsta de doi ani . Micuta era bolnava de ase luni, iar medicii nu i-au dat seama in ce consta problema pana acum doua saptamani, cand i-au descoperit o tumoare rar intalnita la splina. J-am aplicat Tehnica celor Doua Puncte, precum doua frecvente, un modua l lte cateva lucruri pe care mile-au recomandat ghizii mei . Am perceput imediat unda cuanticm a odificarile care se produceau. Cand s-a ridicat de pe masa mea de masaj, fetita mi-a spus ca se simte mult mai bine. Am lucrat cu ea intr-o zi de luni, iar vineri unna sa i se faca o noua radiografie MRI e,ventual o biopsie. Am rugat-o pe mama ei sa ma sune imediat dupa radiografis e a imi relateze ce a spus medicul. In ziua de vineri, mama m-a sunam t i-a spus plangand ca medicii nu au mai gasit nicio urma a tumorii. Aceasta a disparut cu desavar ire. Am lucrat de asemenea cu un barbat care li rupsese glezna in doua locuri. Medicii nu puteau sa 11 opereze pe moment, din cauza umflaturii. l-am aplicat Tehnica celor Doua Puncte, doua frecvente un modul, precum Tehnica de Calatorie In Timp. Am perceput unda cuantica am vazut cu ochii cum oasele incep sa i sea eze la loc. Cand barbatul a plecat din cabinetul meu, umflatura ii scazuse foarte mult. Doua zile mai tarziu, el avea programare Ia doctor. Acesta i-a :tacut o radiografie MRI a glezne ii -a spus ca aceasta lncepuse deja sa se vindece. A adaugat ca nu mai trebuie sa se opereze.
-Michelle

Teoria rudelor 13 Dupa seminar, am lucrat cu mai multi oameni, aplicand ce am invatat. Am lucrat indeosebi asupra unor probleme fizice de sanatate, iar rezultatele obtinute au fost uimitoare. Acum o saptamana, sora mea a cazut pe scara i ramas cu dureri foarte
Joe de cuvinte In original: In limba engleza, ruda se spune rel ative. Trimitere Ia Teoria relativita ii. (n. tr.)
13

162

163

Matricea Energeticii

Povestiri din Matrice

mari . Am lucrat cu ea timp de douii minute, dupii care mi-a spus cii se simte , cu 95% mai bine." A doua zi dimineata s-a trezit simtinduse ca nouii. Mama, ce privire mi-a aruncat cfmd i-a dat seama cii se simte intr-adeviir mai bine. Ha! Au trecut douii siiptiimani de Ia seminar, iar in viata mea s-au produs o serie de schimbiiri foarte clare n ,u din cele minore, ci absolut majore! Primul lucru pe care l-am observat a fost cii expresia fetei mele este mult mai pozitivii. In ultima perioadii lmi este foarte u or sii mii simt relaxas tenin. Dupii cum ar spune Richard Mark, mi-am schimbat atitudinea mentalii: nu mai sunt orientat ciitre probleme, ci ciitre solutii. Procesul este absolut natural, iar efectele sunt incantiitoare. Pentru mine, acest lucru reprezintii o schimbare radicalii. Am lucrat de asemenea cu o artritii a fostei mele sotii in timp ce vorbeam Ia telefon cu ea, iar tehnica a funqionat din nou. Ma simt ca un copi l care a primit o juciirie In ziua de Criiciun. Zambesc tot timpul. Imi creez astfel mai mult spatiu pentru toate lucrurile bune care mi s-ar putea lntampla, iar acestea se petrec chiar sub ochii mei. In viata mea au apiirut tot felul de sincronicitiiti, iar solutiile care mi se oferii sunt lntotdeauna minunate. Nu-mi vine sii cred cii mi se intampliiaa cevc aii joe eu insumi un rol in acest proces. Vii multumesc, Richard Mark. Ideile pe care ni le-ati prezentam t aniera In care ati racut-o mi-au schimbat practic viata. Vii doresc tot ce este mai bun.
-Grant

In ziua urmiitoare, bunica rn-a suna m t i-a spus cii biiiatul s-a plans de striilucirea luminii din camera. Intrigatii, i-a ariitat douii degete, iar copilul le-a putut vedea. Pe scurt, vederea sa s-a lmbuniitiitit radical! Bunica a adiiugat cii putea auzi tonul telefonului inclusiv cu urechea stangii, iar dacii li vorbeai direct langii ureche, putea auz c iuvintele. Era extrem de entuziasmatii de faptul cii auzise o motocicletii trecand pe langii ea In timp ce conducea! Matricea nu inceteazii sa mii uimeascii. Le multumesc tuturor practicantilor, precum doctorilor BartleD tt unn.
-Larry

Umarul incremenit al lui Florence


Florence a venit Ia mine plangandu-se de un umar lncremenit, adicii rigid. Mi-a spus cii terapeutul ei a lucrat luni Ia rand cu ea, dar degeaba. Cu un an jumiitate in urmii, ea s-a impiedicat In timp ce se griibea sa riispundii Iau ii i-a dislocat umiirul stang. A suferit o operatie chirurgicalii (cicatricea se vedeacum), iar de atunci nu i-a mai putut ridica bratun l u 1-a mai putut folosi aproape deloc. In plus, a devenit atat de dezorientatii incat familia ei i-a angajat o asistentii socialii. Am aplicat de trei ori Ia rand Tehnica celor Douii Puncte cateva frecvente. Dupii fiecareedintii, Florence i-a putut mi ca mai bine bratul, dar panii Ia srar itul saptiimanii acesta revenea la starea initialii. La cea de-a patra vizitii, am incercat Tehnica de Ciiliitorie in Timp sugeratii de Richard am constatat cu aceasta ocazie cii problemele ei cu umarul erau de fapt vechi de 73 de ani! La vremea ciind s-au declan at, Florence avea doi an ji umiitate. De aceea, am intrebat-o ce s-a intamplat in acea perioadii. S-a uitat uimitii Ia mine mi-a riispuns cii Ia acea varstii i-a prins inelarul Ia u ii i-a pierdut varful degetului. Piirintii i-au infii at foarte strans degetul timp de mai multe siiptiimani Ia rand, iar micuta Fannie obi nuia sii i-1 strangii Ia piept pentru a se proteja de durere. Degetul se aflii aceeai parte a corpului cu umiirul incremenit. Am ciiliitori m t ai mult inapoi In timp, lntr-o perioadii in care Fannie avea doi ania ,m solicitat un riispuns diferit, deopotrivii fizic emotional, fatii de rana ei. Dupii ce am materializat unda
165

Mici miracole
Un copil in varsta de ase ani i-a giiurit un ochi, intepandu-1 cu un cutit. Douii siiptiimani mai tarziu , dupii ce copilul a fost operat tratat in maniera clasicii, bunica lui 1-a adus Ia mine. Stiind ca scopul nostru este transformarea, nu doar simpla vindecare, i-am aplicat Tehnica de Ciiliitorie in Timp, Tehnica celor Douii Puncte, aa mai departe. Cu aceastii ocazie, am aflat cii bunica micutului pierdut auzul Ia urechea stangii in urma unui accident de ma inii. Am lucra ctu ea. Tratamentul a avut Joe lntr-o zi de sambiitii.
164

Matricea Energeticii

Povestiri din Matrice

cuantidd iupa ce am adaugat cateva frecvente de alinare, i-am testat din nou libertatea de mi care a bratului. De data aceasta, Florence ia putut mi ca rara probleme bratul, cu mult mai u or decat inedintele precedente. Merita sa ii vezi privirea ochilor ei caprui, absolut minunati! De atunci, nu a mai venit Ia consultatie. In schimb, am vazut-o prin ora, conducandu-i Cadillacul de culoare roz. Evitarea unei operatii chirurgicale iminente In luna iulie a anului 2004, Ia doua luni dupa ce am participat Ia primul seminar pe tema Matricei Energetice, m-am confruntat cu o problema. Timp de mai multe zile Ia rand, am avut durer sipasme intestinale care s-au intensificat continuu. Cand temperatura corpului mi-a urcat Ia 39 de grade, am fost intemata in spital. Medicii mi-au 14 racut o radiografie CAT mi-au diagnosticat o diverticulita o infectie grava. Dupa ase zile de antibiotice, febra a reaparut, iar tensiunea sanguina mi-a crescut brusc. Medicii mi-au racut o noua radiografie CAa Tu constatat ca boala nu cedase. Unul din medici ne-a spus (mil e ui Mike) ca de vreme ce boala nu raspundea Ia medicamente, mi-au programat o operatie chirurgicala pentru a-mi extirpa portiunea infectata a colonului. Inainte de operatie, in dimineata zilei urmatoare mai trebuia sa fac ni te analize, pentru a stabili astfel ce parte a colonului trebuie extirpata. Acest scenariu nu racea parte integranta din Realitatea mea. Auzi, sa rna tais ea rna coase Ia loc! Mi-am dat seama ca trebuie sa lncerc cu orice pret Matricea Energetica, dei nu aveam nicio idee cum trebuia sa procedez. Am rugat-o pe Karijo sa rna ajute. Aceasta mi-a spus ca ascult de vocea instinctului, in timp ce ea avea sa rna asiste de acasa. Dandu-mi seama caezutul nostru este nevoit sa suporte nu doar greutatea noastra corporala, c to i ate emotiile noastre, mi-am pus intrebarea: ,Cum ar arata intestinele mele daca ar fi reactionat diferit la stresurile de toate felurile, deopotriva fizice emotionale,
Diverticulita reprezintii o afectiune uneori dureroasii, care se dezvoltii atunci ciind diverticulul (asemiiniitor cu o pungii care se fonneazii In peretele colonului - o parte a intestinului gros) se inflameazii sau se infecteazii. (n. tr.) 166
14

pe care le-arn trait de cand m-am nascu p tana in prezent?" Am aplicat apoi Tehnica celor Doua Puncte, fixand un punct deasupra umarului drept, iar eel de-al doilea mai jos deoldul stang, astfel incat sa obtin un vector in diagonala. Uau! Am simtit atunci o vibratie care mi-a trecut prin intregul corp, parand sa imi zgaltaie inclusiv patul! A urmat o viziune a unei cruste dezgustatoare care se desprindea de intestinele mele, fiind spulberata de vant (sincera sa fiu, nu am mai vazut niciodata un astfel de arhetip!). Uau! De-abiaa teptam sa vad ce avea sa se intample dimineata. I-am sunat pe Mikp ee Karijo ca sale spun ce s-a intamplat. Dupa ce mi-au racut colonoscopia a doua zi dimineata, niciun medic nu s-a grabit sa imi spuna ceva. Am auzit insa o asistenta medicala intreband-o pe alta: ,E ti absolut sigura ca aceasta radiografie provine de Ia pacienta din salonul 314?" ,Da", a fost raspunsul. Radiografia nu mai arata niciun semn a! bolii pentru care trebuia sa fiu operata. Dimpotriva, fotografia scanata arata un tesut rozaliu, moale perfect sanatos. U or morocanos, medicul rn-a trimis acasa chiar in acea zi. Locul potrivit, momentul potrivit, actiunea potrivita Acum doua saptamani, m-am ridicat din paa tm dat sa rna dau jos din el, cu intentia de a merge la lucru. Subit, am luat decizia de a nu rna duce la serviciu in acea zi. Am sunat Ia locul de munca, mi-am informat secretara ca nu voi veni astazi, dupa care m-am pus inapoi in pa m t i-am vazut de sornn. 0 ora mai tarziu rn-a sunat o doarnna de origine germana care mi-a spus ca a vorbit cu mine acum doi an cia i-am promis ca 0 pot vindeca. l-am spus euaa ceva? Hm, ce aroganta din partea mea! Ma simteam chiar u or speriata, intrucat nu imi mai aduceam deloc aminte de conversatia cu doamna respectiva. Femeia a continuat sa imi explice ca mi-a notat numarul de telefon, dupa care 1-a pierdut. L-a cautat timp de doi ani, incercand sa il gaseasca cu orice pret. In cele din urma a renuntat, dar in acea dimineata, micutul petic de hartie i-a cazut dintr-o carte pe care o rasfoia. M-a sunat imediat.
167

M atricea Energeticii

Povestiri din Matrice

M-a \'ntrebat apoi din nou daca o pot vindeca. Ne;;tiind despre ce este vorba, i-am raspuns cu ceva mai multa smerenie ca voi \'ncerca. Am rugat-o sa imi pregateascii o cafea ;;i i-am spus ca o voi vizita Ia domiciliu. Cand am ajuns, am aflat ca medicii i-au operat partea superioara a labei piciorului ;;i i-au taiat terminatiile nervoase. Degetele de Ia picior s-au deplasat catre dreapta ;;i s-au curbat. Singur degetul mare s-a deplasat In directia opusa. l-am aplicat o tehnicii din gama Matricei Energetice ;;i i-am reconectat astfel terminatiile nervoase. Degetele de Ia picior s-au realiniat cu aceasta ocazie. Am regresat In timp ;;i am aflat ca atunci cand era mica, femeia a suferit tot felul de traume ;;i de rani, ;;i asta nu doar in aceasta viata, ci ;;i in mai multe vieti anterioare. Problema pe care o avea acum Ia picior era o manifestare a acestor rani. Am vazut mental un film pe care i l-am povestit. Mi-a raspuns cii a vazut in minte acelea;;i imagini. Am rugat-o sa l;;i vizualizeze tricicleta ro;;ie pe care a avut-o In copilarie ;;i sa a;;eze In co;;uletul din fata toate fricile ei. Mi-a raspuns ca tricicleta ei nu avea un co;;ulet. l-am spus sao vizualizeze acum cu co;;ulet cu tot. M-a intrebat daca i;;i poate pune ;;i ursuletul de plu;; In co;;ulet, impreuna cu ,temerile" ei. Pana Ia urma, a fiicut acest lucru. A pedalat apoi pana Ia podul din apropiere, ;;i-a aruncat , temerile" in apa ;;i a privit de pe margine cum acestea sunt duse de apa. In final, i-am reconectat terminatiile nervoase cu restul piciorului. Dupa aceasta ;;edinta, femeia rn-a invitat sa raman Ia masa. In timp ce se deplasa prin camera, s-a oprit brusc. Tocmai realizase ca nu o mai doare piciorul. Talpa, care inainte era curbata ;;i deformata, era acum perfect dreapta. Ochii i s-au umplut de lacrimi. De atunci, am mai vorbit de cateva ori cu ea Ia telefon ;;i mi-a spus ca imbunatatirile au continuat sa se produca In fiecare zi, iar Ia ora actuala poate sta cu tot corpul perfect drept, fiira niciun fel de durere. Evenimentul s-a produs Ia momentul potrivit, In locul potrivit ;;i In ordinea potrivita. Tot ce am fiicut eu a fost sa ascult.
-Jill
168

0 vindecare Ia distan a Cunosc o persoana care a suferit mai multe accidente de ma;;ina in ultimii doi ani. Durerile de care a suferit au fost atroce. Intr-o zi, am lucrat cu ea de Ia distanta, dupa care i-am trimis un email prin care i-am spus ce am fiicut. Mi-a povestit cii in ziua respectiva avusese dureri atat de mari incat nici macar nu a putut manca. Tocmai se intorcea acasa dintr-o excursie. Se afla Ia volanul ma;;inii , cand, dintr-odata, toate durerile i-au disparut. Fericita, ;;i-a sunat o prietena ;;i a invitat-o Ia restaurant. Pentru prima data dupa mai multe zile, s-a putut bucura In tihna de masa. Mi-a raspuns la email ;;i mi-a spus cii se simte mult mai bine de cand am fiicut ;;edinta de vindecare Ia distanta.
-Maureen

Arta echilibrarii Odata, vorbeam cu o prietena pe Internet. Aceasta mi-a spus ca avea un picior mai scurt decat celalalt, motiv pentru care avea dureri in regiunea ;;oldurilor. Am rugat-o sa mearga chiar atunci Ia oglinda ;;i sa imi spuna daca avea un ;;old mai ridicat decat celalalt. Intr-adevar, mi-a confirmat ea, avea ;;oldul drept mai ridicat. Atunci, m-am intrebat: ,Oare cum ar fi daca ar avea cele doua ;;olduri echilibrate?" Prietena mea mi-a spus imediat ca simte o senzatie ciudata in zona ;;oldurilor. Am invitat-o sa verifice din nou Ia oglinda ce s-a intamplat. Mi-a raspuns ca ;;oldurile ei s-au echilibrat. Cu aceasta ocazie, i-au disparut ;;i durerile pe care le simtea.
-Marie

Puterea vindecatoare a iubirii materne Am fost vindecata in urma unui proces de vindecare Ia distanta. M-am ranit Ia degetul mare de Ia mana, iar medicul care mi-a fiicut radiografia mi-a spus ca osul era fracturat ;;i tendonul rupt. Pe scurt, era necesara o operatie chirurgicala. Am sunat-o imediat pe
169

Matricea Energeticii

Povestiri din Mauice

mama (care este practicant a! Matricei Energetice a )m rugat-o sa ma ajute. Ea locuie te In Washington, iar eu in Colorado. M-am a ezat timp. Peste o ora, am constatat di bandajul de Ia deget ma incomodeaza,aa ca l-am scos. Am constatat ca nu mai am deloc durer cia degetul i-a recapatat integrallibertatea de mi care. M-am dus din nou Ia doctor, iar acesta mi-a fiicut o noua radiografie. Aceasta a confirmat ca degetul meu era In regula. Peste toate, procesul de vindecare m-a ajutat sa realizez ca am 0 dorinta excesiva de control, mi-a schimbat perspectiva asupra acestui aspecm t -a eliberat de foarte multa mfmie. M-a ajutat astfel sa adopt o atitudine mai pozitiva, fapt care a condus Ia efecte in cascada. Amin pentru Matricea Energetica. Reconectarea creierului
Am un prieten in Australia care m-a rugat sa aplic Matricea Energetica pentru membrii familiei sale care traiesc in Noua Zeelanda. In particular, m-a rugat sa insist asupra fratelui sau, care a suferit de dureri cronice de cap in ultimii trei ani. Am ,privit" in interiorul creierului acestuiam constatat ca avea doua circuite neurologice scurtcircuitate din cauza ca se intersectau. Am indreptat circuitele le-am reintrodus in capul sau. A doua zi, prietenul meu mi-a spus ca durerile de cap ale fratelui sau au disparut ca prin magie. De atunci a mai trecut o luna, iar durerile de cap nu au mai reaparut. Tatal prietenului meu a suferit o operatie chirurgicala, iar medicii nu i-au putut opri hemoragia. Prietenul meu m-a rugat sa intervin, cu permisiunea tatalui sau. Am aplicat Matricea Energetica din cre tetul capulup i ana la baza coloanei sale vertebrale. Hemoragia s-a oprit a doua zi . Nu tiu daca tehnica pe care am aplicat-o eu a fost motivul, dar prietenul meu este convins ca da.

Matricea Energetica i animalele In luna februarie a anului 2005 am participat Ia un seminar pe tema Matricei Energetice. Sunt proprietara unei ferme micute aveam nevoie de ni te instrumente care sa ma ajute sa fac fata
170

micilor evenimente de zi cu zi care se petrec Ia ferma mea. Era a doua oara cand participam la un astfel de seminar, lntrucat doream sa imi amplific increderea In sinI e n capacitatea mea de a aplica Matricea Energetica. Chiar a doua zi dupa seminar, trebuia sa ma due Ia slujba (am inclusiv o slujba regulata, iar de ferma rna ocup doar In timpul liber). Ca de obicei, m-am sculat dimineata devreme ca sa le dau de mancare Ia animale. Am auzit atunci un behait cumplit, care mi-a ridicat parul pe cap. Era sunetul unei vieti noi, dar exprima inclusiv o stare deo c de durere. Pe scurt, era un sunet pe care nu-l auzi de multe ori in viata. M-am repezit imediat in prcul caprelor. Am examinat prima pereche de capre, dar nu am vazut niciun ied nou-nascut. Pamantul era mocirlos, iar caprele pareau lini tite. M-am dus apoi Ia a doua pereche d ,e data aceasta am vazut pe jos o mogaldeata care nu mi ca deloc. Langa ea mai era un corp, care nici el nu se mi ca. Am luat iedul in brata em alergat in casa. Ma simteam speriata, iar gandul ca tineam In brate o noua forma de viata care nici macar nu a apucat sa traiasca ma racea sa ma simt neputincioasa. Stiam ca puteam folosi Matricea Energetica, dar eram paralizata de teama. De aceea, am dus iedul In camera de oaspeti, uncle se afla o prietena care participase Ia randul ei Ia seminar(i care dormea lini tita). Aceasta i-a aplicat animalului Tehnica celor Doua Puncte cateva frecvente, tinandu-1 in brate sub patura. Eu m-am intors in tare pentru a ma ocupa de mama. Dupa ce mi-am terminat treburile, m-am intors In casa. Iedul se simtea binera plin de viata. De atunci, nu a avut niciodata probleme de sanatate, nici macar pneumonie, o boala foarte comuna printre iezii care au astfel de probleme la na tere. Ca cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, o alta capra, bunica iedului, a intrat lntr-un proces dificil de na tere, trei ore mai tarziu . Intrucat ceva mai devreme ma mustrasem singura pentru ca m-am lasat paralizata de teama nu m-am ocupat personal de ied, am ajutat acum capra sa nasca aplicandu-i Tehnica celor Doua Punctie maginandu-mi ca totul va merge ca pe roate. Intr-adevar, capra a nascut fiira probleme trei iezi ! Toti trei erau perfect sanatoi.
171

Matricea Energeticii

Povestiri din Matrice

A doua zi m-am dus din nou in tare, unde o alta capra, mai tanara, se afla Ia prima ei na tere. Unul din iezi s-a nascut mort, iar celalalt nu putea nici macar sa behaie. L-am ridicat in brate, dar de-abia dadi i-am simtit pulsul. De data aceasta nu mai aveam la cine sa apelez,aa ca am fost nevoit sa ii aplic singura Matricea Energetica. Iedul i-a revenit, dar pentru a rna asigura ca este bine, l-am luat cu mine Ia muncii. L-am numit ,Soricelul", intrucat este foarte mic. Din fericire, a crescut frumos nu s-a imbolnavit niciodata. in mmatoarele patru zile, am avut parte de na teri in tarcul caprelor ill fiecare zi. Nu au mai existat insa complicatii. In decursul unei alte saptamani, am lucrat de doua ori cu un caine din rasa Sheltie, in varsta de trei ani, al carui proprietar se pregatea sa il ducii la medicul veterinar, intrucat avea o glezna fracturatu an nodul Ia unul din picioare. 0 saptamana mai tarziu, l-am revazut pe proprietar, care mi-a spus ca nu s-a mai dus la veterinar, intrucat fractura s-a vindecat de la sine, iar nodulul a disparut fiira urma. In plus, catelul era plin de energie alerga peste tot. Cand am lucrat cu cainele, am simtit ca acesta tie ce fac. in timpul ambelor tratamente a ramas complet nemi cat, dei Ia primul dintre ele i-a ridicat putin piciorul ranit. Am efectuat cele doua tratamente afara, in parcare. Am lucrat de asemenea cu un cal, caruia i-am fiicut oedinta de vindecare la distanta. Animalul suferea de colici, iar medicul veterinar nu mai tia ce sa ii faca, intrucat boala revenea mereu. I-am aplicat Tehnica celor Doua Puncte, Tehnica de Calatorie in Timp doua frecventea ,m con tientizat materializarea undei cuantice, vizualizand schimbarea dorita. Mai tarziu, proprietarul calului rn-a suna m t i-a spus ca boala a disparu ntu a mai revenit niciodata.
-Michele

uneltele din trusa aflata in portbagajul ma inii. Cand eram copil, cheile franceze erau lung girele, fiind confeqionate din otel, astfel !neat sa actioneze ca ni te parghii eficiente atunci cand trebuia sa desfaciuruburile mtepenite. Din pacate, in zilele noastre nu se mai fac astfel de chei. Cheia pe care a scos-o instructoarea din trusa era scurtu a oarii. Am incercat sa desfac un primurub, fortand cu toata puterea bratelor, dar nu am reu it. M-ama ezat pe ea cu toata greutatea corpului, dar nu s-a intamplat nimic. in cele din urma, am sarit de mai multe ori cu picioarele pe ea, dar tot nu am reu it sa clintesc urubul. Acesta era perfect intepenit. ,Lasa-ma sa aplic Tehnica celor Doua Puncte pentru aceastii situatie", mi-a spus instructoarea. Ne-am amuzat amandoi. in fmal, ea a aplicat Tehnica celor Doua Puncte. Am apasat apoi din nou pe cheia franceza, iar urubul s-a desfocut practic fora niciun efort! Era de necrezut. Am repetat apoi procedeu clu celelalte uruburi ale rotii. Fiind un mare sceptic de felul meu, am tras concluzia cii aceasta este una dintre cele mai solide ,dovezi" ale puterii care ne sta Ia dispozitie prin aplicarea Matricei Energetice, care raspunde nu doar Ia problemele noastre de sanatate, cl ia toate celelalte chestiuni practice ale vietii. in timpul seminarului am stat In spate nu am putut vedea foarte clar rezultatele pe care le-a obtinut dr. Bartlett atunci cil.nd Iuera cu pacientii. De aceea, am considerat cii desfacerea uruburilor cu ajutorul Matricei reprezinta cea mai buna dovada ca tehnica funqioneaza! Navigatie U!}oara Am un mic iaht. Anul acesta, a trebuit sa 11 scot pe uscat In timpul iemii pentru a-i usca lemnul pentru a-i face micile reparatii de lntretinere. Acestea au presupus desfacerea tuturor paf!ilor componente, inclusiv a tuturoruruburilor, care nu mai fusesera curatate de cinci ani. Nici eu, nici barca nu eram prea fericiti de acest proces, dar nu aveam ce face, iar lucrurile nu mergeau delocu or. Dupa multe eforturi, m-am decis sa aplic Matricea Energetica. Am aplicat Tehnica celor Doua Puncte, eel putin atat cat am inteles din ea. Ori de cate ori aveam de-a face cu unurub lntepenit, care
173

Puterea Matricei Energetice Dupa seminar, am mai ramas o vreme pe afara, iar una dintre instructoare rn-a mtrebat daca doresc sa 0 ajut sali schimbe un cauciuc dezumflat. Am fost imediat de acord, intrucat am schimbat foarte multe cauciucuri Ia viata mea,aa ca am inceput sa scoatem
172

Matricea Energeticii

Povestiri din M atrice

refuza cu incapatanare sa se desfaca, ii aplicam Tehnica celor Doua Puncte vizualizam ca este perfect uns, curaa t lunecos. De fiecare data, la prima fncercare dupa aplicarea tehnicii,urubul se desfiicea imediat, cc aum ar fi fost nod ueloc ruginit. Prietenul care rna ajuta a ramas cu gura cascata, ca sa nu spun mai mult. Uimirea lui a atins apogeul ciind am desfiicut unurub enorm pe care nici macar un mecanic nu ar fi reu$it sa il desfacii, orice cheie ar fi folosit $i cu oricat de multa putere.
-JKS

deveni Ia riindul lor posibile. Oricum ar fi , viata mi se pare infinit mai interesanta atunci cand se intampla astfel de lucruri!
-Mickey

Calatoria in timp Cand am participat Ia seminarul tau , am fiicut o calatorie in viito ir -am lasat un ape! de trezire prietenei mele Angela. Apelul trebuia sao trezeasca de ziua e sia ii cante , La multi ani." Mai tiirziu, Angela mi-a povestit ca de ziua ei s-a trezit din somn a auzit un cor alcatuit din tofi prietenii pe carie -a fiicut in aceasta viata cantandu-i ,La multi ani." Uau! Intentia mea a fost ca ea sa auda doar vocea mea, $i cand colo a auzit un cor alcatuit din mii de persoane! Angela mi-a spus ca le-a relatat evenime ntul inclusiv parintilor ei, intrucat era prima data in viata cand i se intampla aa ceva. Matricea Energetica face ca totul sa devina posibil! Doua aspecte Doresc sa mentionez doua aspecte, in speranta ca le-ar putea fi de foloa s ltora. Mai intai de toate, am simtit nevoia sa fac o distinqie Ia nivel intelectual intre fixarea celor doua puncte (in cadrul Tehnicii celor Doua Puncte), care presupune un proces de angrenare a mintii, a emotiilor, a imaginatiei etc, .d , eta$area" de ele, adica etapa non-aqiunii (cand nu mai faci nimic). Dupa parerea mea, Tehnica celor Doua Puncte are doua etape, cea de-a doua fiind ,non-aqiunea." Un al doilea aspect pe care doresc sa il mentionez este necesitatea increderii , dublata de o deta are totala. Prin deta are inteleg renuntarea Ia ideea ca aqionezi intr-un fel sau altul asupra persoanei pe care o ajuti, avand in acelai timp o incredere deplina in faptul ca ceea ce trebuie sa se intample se va intampla. Intenfia noastra face parte integranta din aceasta incredere. Ce s-a intamplat dupa ce am participat Ia seminar? Practica mea s-a transfonnat incontinuu de cand am inceput sa aplic Matricea
175

Materializarea undei cuantice Am cumparat ni te chei franceze de Ia Sears, intruciit erau Ia reducere. Ciind am ajuns acasa, le-arn scos din ambalaj $i le-arn introdus in trusa mea de unelte, ciind am observat ca cea mai mica dintre ele nu era de 10 mm, ci de 3/8 inch. Cheia de I 0 mm se folose te pentru ma$inile straine,aa ca m-am simtit dezamagit. Am dus trusa in casa ca sa-i arat lui Patti ce s-a intamplat, dar am scapat-o pe rama unei fotografii mari care eraa ezata cu fap in jos (nu ma intrebati de ce se afla aceasta acolo!). Am auzit amandoi zgomotul de sticla sparta. Am verificat imediat $i am constatat ca sticla care acoperea fotografia se crapase. Mi-am cerut scuze $i am incercat sa ii explic ce doream sa-i arat, dei nu cred ca mai era foarte interesata in ace!moment. Cand am ie it din camera, am constatat ca se pregatea sa ,materializeze unda cuantica" pentru repararea sticlei . Instantaneu , emisfera stanga a creierului meu s-a gandit: ,Da, vezi sa nu! Succes!" Peste numai cinci minute, Patti a venit Ia mine cu un riinjet ca al pisicii Cheshire intiparit pe fata $i mi-a aratat rama. Sticla acesteia era perfecta. Nu mai avea niciun fel de crapatura! Daca tot era timpul miracolelor, mi-afi dorit mai degrabii sa puna capat deficitului national. Se pare insa ca nu am de ales $i ca trebuie sa accept pentru inceput o serie de pai mai mici inainte de a asista Ia marile miracole. Probabil ca atunci cand vom accepta cu totii astfel de miracole ,minore", cele de mare anvergura vor
174

Matricea Energeticii

Energetica. Obtin rezultate din ce in ce mai bune, cu eforturi din ce in ce mai mici, iar pacientii mei se vindeca mult mai rapid. Si culmea este ca nu rna mai straduiesc atat de mult ca altadata. Cu cat rna abandonez mai mult, cu atat mai eficiente devin tratamentele mele.

intrebari puse frecvent


De ce ai ales numele de Matrice Energeticii?
Matricea Energetica se referii Ia reteaua de energie cristalina vie din care sunt alcatuite corpurile noastre. Am preluat termenul de Ia biologul James Oschman, Ph.D., care descrie in acest fel sistemele vii. Oasele, mu chii, tesuturile conjunctive chiar o parte a tesuturilor de sustinere ale creierului nostru sunt alcatuite dintr-o substanta lichida cristalina. Aceasta funqioneaza ca un cristal dintr-un aparat vechi de radio. Partea cea mai interesanta legata de structurile cristaline este di acestea permit cu cea mai mare u urinta petrecereaa a-numitelor fenomene cuantice. Se vorbe te chiar de construirea intr-un viitor apropiat a unui computer cuantic, care sa incorporeze o tehnologie organicd aiferite cristale. Am numit aceasta activitate Matricea Energetica deoarece am pomit de la premisa ca organismul nostru fizic nu reprezinta singura noastra realitate. in esenta, noi suntem alcatuiti din lumina din informatii, adica din tipare energetice. De altfel, exact asta au afirmat fizicienii din fruntea plutonului in ultimii 50 de ani. Simpla convingere nu este insa de ajuns. in schimb, daca inveti sa vindeci pe altcineva, sa ii transformi starea emotionala sau procesele mentale prin folosirea Matricei Energetice, in viata ta se deschid nenumarate posibilitati noi. Constati astfel ca poti vindeca tiparele energetice ale unor rani vechi de ani de zile printr-o simpla atingerp e rintr-un proces specific. La baza Matricei Energetice sta puterea intentiei focalizate. Ea poate fi invatatc aontrolata de orice om.
177

Matricea Energeticii

fntrebiiri pusefrecvent

in ce constii principalul scop al acestei activitii(i? Scopul pe care mi l-am propus eu este de a lnvata un numar cat mai mare de oameni sa aiba aceleai perceptii cm a ins ea facii ce fac eu, intrudit procesul este foarte u or de lnvatat. Astfel, mamele li vor putea lnvata copiii, iar familiile vor avea acces Ia un sistem de sanatate complet gratuit, care le sta in permanenta Ia dispozitie. Matricea Energetica este un instrument nou foarte eficient, pe care orice om II poate folosi pentru a-i vindeca pentru a-i transforma situatia In care se afla, mai mult sau mai putin instantaneu. Oricine poate face aceastii activitate? Matricea Energetica le sta tuturor la dispozitie. De fapt, oamenii care au cele mai mari dificultati In a o aplica sunt chiar cei cu diplome universitare, care au adoptat un punct de vedere materialist, care nu accepta ideea de miracol. Lucrurile se petrec Ia fel ca In Peter Pan, In scena In care ziina Tinker Bell moare: trebuie sa crezi In zane pentru a-i salva viata. De lndata ce lncepi sa crezi intr-o alta posibilitate decat cele pe care le-ai experimentat pana in prezent, acceptand faptul ca o idee noua poate fi posibila, tu patrunzi automat in lumea cuantica, In care totul devine posibil. Este greu ca oamenii sa intre in ,lumea cuantica"? Pentru cei mai multi dintre oameni, Matricea Energetica reprezinta mai degraba un joe amuzant. in prima zi a seminarului, participantii lncep sa se intrebe ce este rea cle nu. In a doua zi, ei lncep sa gandeasca altfel: ,Nu tiu ce este adevara cte nu, dar nici mt-mi pasa, 'intrucat pot face toate aceste lucruri pe care nu mi le-a fi imaginat niciodata. Este foarte distractiv,aa ca lmi propun sa fac alte asemenea lucruri." Matricea Energetica presupune sa devii Ia fel ca un copil mic, sa te joc sia l!i cultivi la maxim imaginatia. Exista o scena superba in filmul Hook, in care Robin Williams joaca rolul lui Peter Pan adult. Acesta sta in mijlocu l Copiilor Pierduti, care se joaca In jurul mesei, In timpul unui banchet. Din cauza ca a crescut, iar imaginatia i s-a atrofiat, Peter Pan se simte
178

flamand, lntrucat nu vede mcmn aliment pe masa. in timp ce ceilalti copii par sa se ,lnfrupte" din bunatatile de pe masa, el se simte din ce in ce mai frustrat. In cele din urma, el intra in joe, iar in acest moment masa se umple de bunatati. Exact la fel se petrec lucrurilc eu Matricea Energetica, dacii ii accepti conceptele. Viziunea ta asupra lumii se large te instantaneu, iar tu accepti inclusiv ideile care celorlalti oameni li se pot parea miraculoase. Cunosc mai multi fizicieni cuantici de renume internationa p lot sa iti confirm ca ace tia sunt ca ni te copii mici, a! caror joe preferat este sa ii imagineze o lume complet diferita de cea in care traim noi. Ei se folosesc de matematica pentru a- i confirma imaginatia i, n acest fel ii largesc sistemele de convingeri. In fmal, ei ajung sa afirme ca aa trebuie sa fie adevarata realitate, de vreme cetiinta matematica o confrrma! Inten(ia pare sa joace un rol decisiv in activitatea pe care 0 desfo:jori. Te rog sa define:jti in ce consta aceasta inten(ie f$i cum trebuie utilizatii ea in sistemul tau. Intentia este fundamentul energetic care permite manifestarea substantesitructurii convingerilor tale in realitatea observabila. Nicio casa nu se ridica de la sine, inainte ca cineva sa conceapa un plan. La baza acestui plan sta intentia umana. Atunci cand dore ti sa realizezi ceva, tu trebuie mai intai de toate sa iti imaginezi aceasta realitate. In continuare, trebuie sa o conceptualizezi, sa vezi cu ochii mintii cum se transforma lucrurile. Abia apoi urmeaza pa ii concreti prin care o materializezi. In cadrul Matricei Energetice, noi operam cu un concept numit ,Structura tiintei", pe care 11 predam astfel incat toata lumea sa il inteleaga. In plus, transformam totul intr-un joe distractiv. Atunci cand oamenii lncep sa inteleaga cateva din principiile de baza, ei realizeaza ca ideile pe care le cultiva fizica cuantica le permit sa patrunda intr-o lume a tuturor posibilitatilor, fapt care le permite sa vindece instantaneu, sa manifeste diferite lucruri in realitatea fizics aa ii transforme practic orice aspect al vietii. Dacii intelegi fundamentele Matricei Energetice, tu le poti aplica in acel laborator cuantic pe care noi 11 numim corpul uman,
179

Matricea Energetica

fntrebari puse fi"ecvent

poti observa cu ochii tih schimbarile petrecutp eoti stabili astfel singur daca acestea sunt reale sau nu. In final, ajungi sa treci de frontiera vechilor tale convingeri, intrand intr-o lume noua. Incepand din acest moment, tu nu mai ai practic nicio limitp aoti face orice. Desigur, asta nu inseamna ca trebuie sa te arunci de pe varful unei cladiri cu convingerea ca poti ateriza in siguranta la sol! Astfel de idei sunt periculoase, intrucat incalca anumite convingeri extrem de bine inradacinate in realitatea consensuala. Cel mai bine este sa incerci cu lucruri simple sigure, pe care pana recent nu credeai ca le poti face. In acest fel, te poti convinge singur de noile tale posibilitatp i oti incerca no n ioi variante, din ce in ce mai complexe. Tu cum percepi materia, sau realitateafizicii? Materia exista numai pentru ca noi credem in ep aentru ca foarte multi oameni persista in aceasta iluzie. Noi suntem cei care am creat realitatea fizica, prin puterea convingerilor noastre. Noi am luat energia cosmicam transformat-o cu ajutorul con tiintei noastre intr-o experienta pe care o numim realitate. Aceasta realitate este construita insa in mintea noastra. Wayne Dyer descrie perfect acest mecanism in ultima sa carte, Puterea intenfiei, in care combina elemente preluate din fizica cuantica cu idei preluate de la Carlos Castaneda, un faimos scriitor, filozof maestru care a prezentat in cartile sale concepteleamanului indian don Juan. Don Juan afirma ca noi trebuie sa invatam sa vedem, nu doar sa ne uitam la lucruri. El face o distinqie intre a te uita la ceva prin filtrul tau perceptual, vazandu-1 astfelaa cum ai fost invatata ,-1 vedeaaa cum este in realitate. Atunci cand vezi cu adevarat ceva, tu prive ti dincolo de val incepi sa devii con tient de tiparele energetice care stau la baza existentei sale. Asta nu inseamna ca pentru a aplica Matricea Energetica trebuie neaparat sa fii un clarvazator. Singurul lucru care conteaza este sa intelegi ca noi suntem alcatuiti din energie din particule cuantice, cu ajutorul carora ne putem cocrea realitatea obiectivaaa cum dorim.
180

Trebuie ca pacientul sii ,creadii" pentru ca Matricea Energeticii sii funcfioneze? Doresc sa relatez o poveste cu pisici pentru a raspunde Ia aceasta intrebare. Dupa parerea mea, pisicile nu au decat doua convingeri primordiale in viata: ca trebuie sa fie hranite ca trebuie sa fie stapane in casa. Intr-o zi, o pisica a intrat in cabinetul meu. Avea un picior fracturat care nu se lipise la Joe aa cum trebuia. Pana atunci, pisica nu rn-a cunoscut niciodata, nu a auzit niciodata vorbindu-se de Matricea Energeticn au avea niciun fel de a teptari. Am aplicat Telmica celor Doua Puncte asupra ei, deasuprd aedesubtul piciorului fracturat, atingand-ou or timp de aproximativ 30 de secunde. Am auzit apoi un trosnet. Osul s-a a ezat singur la loc, iar pisica a inceput sa toarca, fiind cat se poate de fericita. 0 jumatate de ora mai tarziu, cand am ie it din cabinet pentru a Iuera cu un alt client, pisica sarea pe mobilele mele :tara niciun fel de problema. Ea nu avea niciun fel de convingeri , nici macar incon tiente d ,eci nu credea in activitatea mea. Pe scurt, nu trebuie sa ai niciun fel de preconceptii legate de aceasta activitate. Trebuie doar sa observi ce se intampls aa validezi ceea ce s-a petrecut in experienta ta. De cele mai multe ori, schimbarile care se produc sunt absolut evidente, adeseori dramatice p ,ot fi observate de orice om. Ce infelegi prin Ciiliitoria in Timp? Multi oameni ar putea spune ca aceasta calatorie este inventata de noi. Unul din mentorii mei, dr. Richard Bandler, obi nuia sa spuna insa ca anumite fiqiuni pot fi extrem de utile. Exista convingeri care functioneaza de minune, chiar daca nu corespund realitatii obiective. Personal, cred cu toata convingerea in aceasta tehnica. Atunci cand ating corpul unui paciens timt o tensiune p ercep sau o durere, calatoresc la nivel conceptual inapoi in timp schimbarea care se produce la nivelul tesuturilor chiar sub degetele mele. Continui astfel pana cand ajung la momentul in care s-a produs efectiv rana (sau in care s-a declan at boala). Asta nu inseanma ca am convingerea ca pot vindeca orice boala, cum ar fi cancerul etc. De altfel, eu nu cred in vindecare, dupa cum nu cred
181

Matricea Energeticii

fntrebiiri pusefrec vent

nici in conceptul de boalii. Singurul lucru in care cred cu toata convingerea este conceptul de transformare. Vindecarea boala sunt cele douii fete ale aceleiai monede.

De ce preferi safoloSe$ti cuvfmtul ,transformare" in locul cuvantului "vindecare"?


Conceptul de vindecare mi se pare foarte nebulos. Nu toata lumea ii acordii aceeai semnificatie. in plus, este un concept foarte abstract, la fel cc aonceptul de boalii. Din perspectiva unui om detiinta sau a unui medic, conceptul de boala este definit printr-un set de simptome, semne, analize clinicd e e laborator, care il conduc la concluzia cii aceste simptome pot fi numite colectiv prin termenul care desemneaza o anumitii boala. Dupa parerea mea, acest termen nu define te insa in niciun caz situatia realii in care se aflii pacientul. De aceea, noi nu vorbim niciodata de boala pe care o are un anumit pacient, ci doar de pacientul in sine. Aa se explica de ce eu nu cred in boala. Sa luam exemplul fibromialgiei. Cum este definit acest termen? Printr-o colectie de simptome, cum ar fi durerile la nivelul mu chiloa rl tesuturilor conjunctive. Si ce dacii exista aceste simptome? Ele nu desemneaza o boala, ci doar descriu o realitate. Acelai lucru este valabil pentru tehnicile terapeutice. Acestea nu sunt deciit ni te instrumente concepute pentru a rezolva anumite disfunctii funqionale sau patologice. In ultima instantii, ele reprezinta ganduri sau convingeri concepute de cineva cu scopul de a transfonna anumite simptome, ,vindecand" astfel boala. Oamenii folosesc conceptul de vindecare pentru a rezolva o rea-litate pe care o denumesc boala. in acest scop, ei vorbesc despre tratament sau despre terapie, in timp ce eu prefer sa spun direct: ,Simptomele au disparut!" Asta nu inseamna cii sunt atat de arogant incat sa cred ca acest lucru se intamplii de fiecare data, dar eel putin imi face placere sa cred ca el este posibil. Consider ca este de preferat sa crezi ca te poti transforma instantaneu, decat sii consideri ca procesul de vindecare va dura un anumit interval de timp. Personal, nu cred cii , fiirii durere nu existii progres." 1 5
15

La nivel cuantic exista cantitati uriae de energie care se manifesta in intervale de timp infinitezimale. Aceastii energie nu poate fi observatii,aa cii nimeni nu tie ce este ea. Fizicianul Richard Feynman afirma ca Ia nivel subcuantic ar putea exista moralitate, compozitori sau girafe. Practic, orice este posibil Ia acest nivel, dar nimeni nu cunoa te adevarul. Personal, consider ca acesta este nivelul pe care se produc miracolele, atunci cand toate posibilitatile se unesc. Atunci cand aplici o convingere intr-o realitate neconsensuala miraculoasa unei stari fizice, intre cele doua se na te un conflict, din care nu poate avea de ca tigat decat realitatea consensuala.

Unde se produce transformarea?


Personal, cred ca ea se produce pe nivelul energetic, in punctul in care se intalnesc mintea materia, care sunt in esentii unul acelai lucru. La bazii, totul este alcatuit din fotoni (lumina) informatii a,ltceva nu mai exista. De aceea, eu cred ca procesul de transformare se produce pe nivelul submolecular, respectiv pe nivelul cuantic, acolo unde apar energii infinite ce se manifestii in intervale de timp infmitezimale. Richard Feynman afirma ca intr-un interval de timp infinitezimal, absolut orice se poate petrece.

Ce legatura exista intre fizica cuantica $i Matricea Energetica?


Fizica cuantica vorbe te de un principiu pe care 'il nume te: Principiul lncertitudinii, al lui Heisenberg. in esentii, acesta afirma ca nu poti observa un sistem fiirii a deveni una cu sistemul observat, modificandu-1. Din punct de vedere tiintifica,sta inseamna ca daca prive ti un obiect cuantii c ncerci sa ii miisori viteza de mi care, nu ai cum sa ii stabile ti pozitia (localizarea in spatiu). Invers, daca incerci sa ii stabile ti localizarea in spatiu, nu mai ai cum sa ii miisori viteza. Cei doi parametri nu pot fi masurati In acelai timp. Tot ce poate face observatorul este sa observe unul din parametr sia il modifice pe celalalt. Personal, am inteles ca ceea ce noi numim con tiinta functioneazii pe nivelul cuantin ce creeaza in permanenta realitatea. Realitatea noastra este cea pe care o acceptam sau pe care am fost invatati sa o acceptiim.
183

Dicton specific in culturile anglo-saxone: , Without pain th ere is no gain."


182

M atricea Energeticii

Dupa cum se tie, exista lnsra emisiuni spontane. Miracolele ies in afara granitelor fizicii liniare, in timp ce fizica cuantica chiar le prezice. La ora actuala exista fizicieni cuantici care numesc teoria campului unificat: Mintea lui Dumnezeu. Conceptul a fost analizat in profunzime de Gregg Braden. De vreme ce noi facem parte integranta din aceasta minte divina, inseamna ca putem avea acces !a toate funqiile ei. Lace te referi atunci ciind vorbe!jti despre filtre? A teptarile noastre con tiente referitoare Ia ceea ce estc ee nu este posibil depind de naturd ae extensia convingerilor noastre. Acestea functioneaza ca ni te filtre perceptuale care stabilesc ce anume putem observc au ce anume putem interactiona Ia nivelul realitatii noastre concrete, observabile. Noi numim aceasta reali- tate: consensuala. Spre exemplu, toata lumea este de acord ca daca cineva poarta o camaa ro ie, camaa sa este ro ie. Din perspectiva fizicii, camaa respectiva nu este insa ro ie. Dimpotriva, ea are toate celelalte culori, mai putin ro ul. Ro ul este singura culoare care lipse te, acesta fiind exact motivul pentru care este perceput de retina noastra. Acesta este un exemplu elementar care ilustreaza cat de mult ne amagesc perceptiile noastre. Exista perceptii complet inversate, dar pe care toata lumea le acceptii. Am viizut oameni care cad Ia piimiint atunci ciind lucrezi asupra lor. Acest fenomen se intiimplii de fiecare data atunci ciind lucrezi cu Matricea Energeticii? Atunci cand lucrezi asupra lor, oamenii experimenteaza schimbari foarte subtile in organismul lor. Adeseori, aceste schimbari includ aspecte cu ramificatii extrem de profunde. Un lucru este sigur: de fiecare data, in ei se produce o transformare. Aceasta este partea cea mai frumoasa a acestui sistem. Uneori, schimbarile petrecute sunt mai profunde decat in alte cazuri, caz in care pacientul se relaxeaza Ia maxim. El poate intra chiar intr-o stare de transa profunda, dupa care ii revine insa Ia normal, regenerat simtindu-se mult mai bine. Aceste pseudo-le inuri dramatice nu trebuie sa se produca insa de fiecare data pentru ca schimbi'irile sa se produc sa a genereze efecte.
1 84

,Matricea Energetic6 a pl ica principiile fizicii cuantice In dom. fiind o abordare unica , dar extrem de eficienta. Aceasta teh n eprezi esenta medicinii energetice." -C. Nonnan Shealy, pr dinte al Seminarului Absolventilor Universitapi preedinte fondator al Asociatiei Americane de Med icina i autor al cartii Viata dinco/o d e vtlrsta de 100 de

MATRICEA

ENERGETICA