Sunteți pe pagina 1din 10

Facultatea de marketing si afaceri economice internationale

Cod curs: P_MMAFB4


Denumire masterat: Managementul si marketingul activitatilor financiar – bancare
Denumire curs: Managementul si marketingul asigurarilor
Tipul cursului Obligatoriu
Durata cursului/Nr. de
1 Semestru / 8 credite
credite:
Perioada de accesare
1 oct 2008 –1 mart 2009
a cursului
Bibliografie 1. Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin – Dicţionar de
recomandata: asigurări, Editura Semne ’94 SRL, 1998;
2. Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin, Ana Maria
Ungureanu, Daniela Grădişteanu – Tratat de asigurări, Editura
Semne’94, Bucureşti, 1999;
3.Dan Anghel Constantinescu, Reglementarea şi supravegherea
asigurărilor în Uniunea Europeană, Editura Semne ’94, Bucureşti,
2004;
4.Dan Anghel Constantinescu, – Tratat de asigurări, Vol.I+II, Editura
Economică, Bucureşti, 2004;
5.Dan Anghel Constantinescu, Andreia Rotaru, Cristina Protopopescu,
Octavian Bratu, Adriana Manea – Management financiar în asigurări,
Editura Economică, Bucureşti, 2005;
6.Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin – Asigurarea şi
managementul riscului- Editura Tehnică, Bucureşti 1998;
7. Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin –Despagubiri iin
Asigurari - Editura Bren, Bucuresti, 1998
8. Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin, Paul Tanasescu –
Asigurari si reasigurari, culegere de probleme si studii de caz –
Editura Semne ’94 SRL, 1999
9. Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin – Auditul Intern,
Editura Semne’94 SRL, 1999
10. Dana Radu – Metode cantitative in studiul pietei asigurarilor,
Editura ASE, Bucuresti, 2003
11. Gheorghe D. Bistriceanu - Asigurari si reasigurari in Romania,
Editura Universitara, Bucuresti, 2006
12. Ion Galiceanu –Asigurarile in activitatea agentilor economici,
Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2004
13. Iulian Văcărel, Florian Bercea, Asigurări şi reasigurări, Editura
Expert, Bucureşti, 2007;
14. Irina Sferdian – Contractul de Asigurare de bunuri, Editura Lumina
Lex, Bucuresti, 2004
15. Maria Gaf-Deac, Managementul afacerilor, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2008;
16. Marian-Lucian Achim – Asigurarile de bunuri si persoane in
econimia cunoasterii, Editura Economica, Bucuresti, 2008
17. Marinică Dobrin, Managementul contabilităţii in asigurări, Editura
Tribuna Economică, Bucureşti, 2006;
18. Marinică Dobrin, Mihaela Galiceanu – Asigurări şi reasigurări,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003;
19. Marinică Dobrin, Asigurări şi reasigurări, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2000;
20. Marinică Dobrin, Comerţul electronic şi încrederea în industria
asigurărilor, Bucureşti, 2001 în volumul Analele Universităţii Spiru
Haret nr.1, Editura Fundaţiei România de Mâine, pg.199-208;
21. Marinică Dobrin, Paul Tănăsescu, Teoria şi practica asigurărilor,
ed.a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
22. M. Tudor, Aspecte teoretice şi practice privind frauda in asigurări,
Bucuresti, 2006
23 Rosa Nicole, Ronan Le Glouannec – Guide pratique des
assurances, Marabout, 2003
24. Stephen R. Covey, Managementul timpului, Editura ALLFA,
Bucuresti 2007;
25. Titel Negru – Asigurari, teorie si metodologie- Editura Fundatiei
Romania de Maine, Bucuresti, 2006
26. Titel Negru - Asigurari, Ghid practic, Editura C.H.Beck, Bucuresti,
2006
XXX Effect of the internet and financial markets. Workink Paper,
Septembrie 1998
XXX Online Salea of Insurance - Which business models make
sense and which don’t. Februarie 2000
XXX The inpact of e-business on the insurance industry: Pressure to
adapt - chance to reinvent. Swiss Re publishing, Zürich, 2000
XXX Comisia de supraveghere a asigurarilor. Raport privind activitatea
desfasurata si evolutia pietei de asigurari in anul 2007, Bucuresti,
2007.
XXX SEC- Corporate Guvernance and Compliance Hotline
Bankmarking Report, 2006, 2007.
XXX Asociatia internationala a supraveghetorilor pietei asigurarilor,
Metodologie pentru prevenirea, depistarea si remedierea fraudei in
asigurari, Octombrie 2006.
XXX KPMG - Profile of a Fraudster – Survey, 2007
XXX ACFE – Report to the nation on occupational fraud & abuse,
1996–2008

Legislaţie:

 Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România,


Monitorul Oficial nr.303 din 29 decembrie 1995;

 Legea nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea


asigurărilor, Monitorul Oficial nr.148 din 10 aprilie 2000;

 Legea nr. 113/2006 privind aplicarea OUG nr. 201/2005 pentru


modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de
asigurare si supravegherea asigurarilor;

 Ordonanţa de urgenţă nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi


completarea legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în
România;

Colecţii de reviste:
Rapoartele anuale ale CSA - 2003 – 2007;
Piaţa financiară, Finmedia SA, 2005-2008;
Tribuna Economică, Ed.Tribuna economică SA, 2005 – 2008;
Colecţia Capital, 2005 – 2008;
Finanţe, bănci, asigurări, Bucureşti, 2004 – 2008;
Finanţe, Credit şi Contabilitate, Bucureşti, 2006 – 2008;
Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, 2005 – 2008;
Revista Primm, Bucureşti, 2003 – 2008;
Best’s Review – Life / Health. A.M. Best Co. Inc., Oldwick, New
Jersey, 2003 - 2007

www.portaldeasigurari.ro ;
www.unsar.ro ;
www.1asig.ro ;
www.primm.ro ;
www.csa-ics.ro ;
www.bibnat.ro:
www.spiruharet.ro
www.biblioteca.ase.ro
www.mfinante.ro
www.theeuroplanlibrary.org .
Obiectivele principale - Formarea unor specialişti cu înaltă calificare, capabili să
ale cursului: implementeze şi să administreze noile tehnologii ale informaţiei şi
Managementul si comunicaţiilor în domeniul asigurărilor;
marketinful asigurarilor - Însuşirea conceptelor, metodelor şi instrumentelor care să asigure
previziunea, organizarea, coordonarea, controlul, evaluarea
proceselor organizaţionale şi operaţionalizarea metodologiei
manageriale în cadrul companiilor de asigurări;
- Sprijinirea utilizatorilor situaţiilor financiare în interpretarea
informaţiilor elaborate în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Contabilitate (IAS) si IFRS;
- Cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea problemelor economiei de
piaţă, dar şi locul pieţei de asigurări în economiile moderne;
- Aprofundarea şi formularea unor judecăţi de valoare calitative
şi/sau cantitative privind starea, dinamica, profitabilitatea şi
perspectivele unei entităţi de asigurări.

Titular de disciplină:
Prof.univ.dr. Marinica Dobrin
E-mail: dobrinmarinica@yahoo.com
Telefon: 0723398001
Consultatii: marti si joi intre orele 13:30 – 15:00.
Conţinutul tematic al
disciplinei
I. Concepte si categorii privind managementului si marketingul
asigurarilor
II. Piata asigurarilor
III. Piata reasigurarilor
IV. Asigurari generale
V. Asigurari de persoane
VI. Reasigurari
VII. Managementul si eficienta asigurarilor
VIII.Impactul internetului si a comertului electronic in asigurari
IX. Managementul vanzarilor in asigurari
X. Managementul riscului de frauda in asigurari si masuri de
prevenire a acestuia
XI. Imaginea produsului de asigurare
XII. Asigurarea managerului.
XIII. Profitul si politica de dividende a unei societati de asigurari
XIV. Auditul intern – norme minimale ale activitatii de asigurare.

Lista subiectelor 1) Considerente generale ale managemetului si marketingului


orientative in asigurari.
(exemplificative)pentru 2) Practici manageriale noi in entitatile de asigurari, in
pregătirea examenului contextul economiei bazate pe cunoastere.
(întocmirea referatelor- 3) Locul şi rolul asigurărilor în economie.
eseu).
4) Particularitati ale managementului in asigurari.
5) Caracteristici ale marketingului in domeniul asigurarilor.

6) Implicatiile crizei financiare asupra managementului


entitatilor de asigurari.

7) Elementele tehnice de bază ale asigurării :concepte,


clasificare si importanta.
8) Clasificarea asigurărilor conform
9) legii nr.32/2000.
10) Terminologia de baza a riscurilor

11) Clasificarea riscurilor in asigurari

12) Protectia impotriva riscului in economia cunoasterii.

13) Metode de diminuare a riscului

14) Metode de management al riscurilor


15) Evaluarea si analiza riscurilor
16) Contractul de asigurare: incheiere, intrepretare, efecte,
incetare.
17) Piata interna a asigurarilor: caracteristici si evolutie

18) Piata internationala a asigurarilor: prezent si viitor.

19) Concurenta pe piata asigurarilor, cadrul organizatoric al


activitatii de asigurare in Romania.
20) Evolutia pietei de asigurare in Romania pe ultimii ani.
21) Piata internationala a reasigurarilor.

22) Teoria si practica privind asigurările de bunuri


23) .

24) Evaluarea pagublor şi stabilirea despăgubirilor .


25) Studiu de caz : Asigurari de transport.
26) În ce constă asigurarea creditelor interne, de export,
27) de consum şi de investiţii ?
28) Care sunt caracteristicile de bază ale asigurărilor de
persoane şi cum se clasifică asigurările de persoane?
29) Care sunt tipurile de asigurări de persoane practicate pe
plan intern si internaţional ?

30) Asigurarea de viata. Tipurile de asigurari de viata.


31) Tarifele de prime si rezerva matematica la asigurarile de
viata
32) Asigurari de sanatate.

33) Asigurari de bunuri şi cladiri.


34) Asigurarea complexa a gospodariei.
35) Asigurarea de raspundere civila.

36) În ce constă asigurarea obligatorie de răspundere civila


auto? Studiu de caz la o societate de asigurari.
37) Asigurarea auto.
38) Asigurari de aviatie.
39) Asigurari maritime.
40) Asigurari de garantii.
41) Asigurari facultative de raspundere civila la nivel intern si
international.
42) Asigurari de riscuri financiare.
43) Studiu de caz: Asigurari de persoane.
44) Metode şi forme de reasigurare.
45) Cai si modalitati de reasigurare in Uniunea Europeana.
46) Care este rolul reasigurării şi ce forme de reasigurare există
pe piata interna ?
47) Caracteristicile principale ale reasigurarii obligatorii.
48) Reasigurarea mixta si poolurile de reasigurare.
49) Care sunt principalii cumpărători şi vânzători pe piaţa
internaţională a reasigurărilor?
50) Managementul societatilor de asigurari in economia
cunosterii.
51) În ce constă managementul, echilibrul şi eficienţa
52) asigurărilor ?
53) Managementul financiar al activitatii de asigurare.
54) Comunicarea organizationala in economia cunoasterii.
55) Etica si responsabilitatea sociala a firmelor de asigurari.
56) Impactul internetului si a comertului electronic in asigurari.
57) Avantajele si dezavantajele internetului in asigurari.
58) Analiza manageriala a unei companii de asigurari. Studiu de
caz.
59) Conjunctura pietei mondiale în asigurari in conditiile crizei
financiare.
60) Asigurarea riscurilor din mediul inconjurator.
61) Care sunt caracteristicile juridice ale contractului de
reasigurare.
62) Care sunt şi cum se calculează principalii indicatori utilizaţi
în aprecierea eficienţei în asigurări. Studiu de caz
63) Evaluarea performantelor unei societăţi de asigurari.
64) Ce se înţelege prin insolvabilitatea asigurărilor ?

65) Care este cadrul actual de reglementare a asigurărilor în


România ?

66) Mixul de marketing în domeniul asigurarilor.


67) Managemetul vanzarilor în asigurari.
68) Comunicarea în asigurari.
69) Managementul riscului de frauda in asigurari.
70) Negocierea în asigurari.
71) Prevenirea fraudei interne.
72) Managementul riscului de frauda la asiguratori.
73) Tehnici de identificare a fraudei.
74) Depistarea riscului de frauda a asiguratilor si frauda pe
daune.
75) Prevenirea si depistarea fraudei intermediarilor.
76) Masuri si proceduri de sprijinire a activitatii antifrauda.
77) Implicatii ale fraudelor in asigurari.
78) Exemple si cazuri de (suspiciuni de) frauda interna in
asigurari.
79) Imaginea produsului de asigurare.
80) Reclama si alte mijloace de publicitate in asigurari.
81) Asigurarea managerului.
82) Profitul si politica de dividend a unei societati de asigurari.
83) Auditul intern, norme minimale ale activitatii de asigurare.
84) Managementul auditului.
85) Managementul resurselor umane în asigurari.
86) Recrutarea, selectia, angajarea, promovarea şi
recompensarea personalului în asigurari.
87) Etica şi profesionalism în asigurari.
88) Sistemul informational în asigurari.
89) Particularitati ale managementului contabilitatii în asigurari.
90) Rezerve tehnice în asigurari.
91) Situatiile financiare în asigurari.
92) Indicatorii financiari specifici societatilor de asigurari
93) Modalitati de constituire ale rezervelor de daune.
94) Controlul daunelor.
95) Procesul de despagubire şi implicatiile sale.
96) Supravegherea solvabilitatii asigurarilor din România.
97) Profitul în asigurari.
98) Influente externe asupra ciclului profitului.
99) Implicarea bancilor în activitatea de asigurare.
100)Rolul statului în asigurari.
101)Statul ca asigurator şi reasigurator.
102)Cadrul legislativ actual al asigurarilor din România
103)Mediul financiar al societatilor de asigurari.
104)Abordari internationale ale regimului de solvabilitate.
105)Metodologia de calcul a marjei de solvabilitate. Studiu de
caz.
106)Gradul de solvabilitate al asiguratorilor romani.
107)Analiza fluxurilor de numerar. Studiu de caz la o companie
de asigurari.
108)Analiza cash-flow-urilor unei companii şi ale unui grup de
companii de asigurari.
109)Intocmirea tabloului fluxului de trezorerie pentru o societate
de asigurari. Studiu de caz.
110)Profitul şi politica de dividende a unei socieati de asigurari.
111)Strategia de investiţii în asigurari.
112)Prospecarea pietei asigurarilor.
113)Aspecte ale stabilirii preturilor în asigurare –reasigurare.
114)Riscuri acoperite prin reasigurare.
115)Proceduri de despagubire şi raportarea daunei.
116)Revendicarile solutionate de asigurator.
117)Conflicte intre asigurator şi reasigurattor
118)Rezervele de daune şi rezervele pentru solutionarea
daunelor.
119)Analiza financiara a asiguratorilor şi reasiguratorilor.
120)Responsabilitatile inspectorilor de daune.
121)Relatiile interumane în despagubiri.
122)Tipuri de comunicare în despagubiri.
123)Rea-credinta:verdicte ce depasesc limitele politelor.
124)Acuzatia de rea-credinta: practici incorecte.
125)Profesionalismul în despagubiri.
126)Conjunctura pietei mondiale a asigurarilor.
127)Asigurarea riscurilor din mediul inconjurator
128)Organizarea auditului intern la o entitate de asigurari
129)Managementul riscului de frauda in asigurari
130)Tendinte si perspective in economia asigurarilor
Este încurajată creativitatea şi originalitatea relatărilor din partea
Modul de întocmire a masteranzilor.
referatelor – eseu La disciplina „Managementul si marketingul asigurarilor”, fiecare
masterand trebuie să elaboreze un Referat - eseu, cu un titlu la liberă
alegere din domeniu. Lucrarea trebuie să aibă 5-10 pagini. Se va
folosi Bibliografie la liberă alegere, însă aceasta trebuie să fie în
principal cat mai recenta. Trebuie folosite cel puţin 3 lucrări din
literatura din străinătate. Referatul - eseu va avea cel puţin doua
pagini de relatări originale, proprii (păreri, aprecieri, comentarii,
concluzii, propuneri, recomandări ş.a.)
Acest Referat -eseu se notează, fiind contributiv la aprecierea finală.
Referatul- eseu se expediază prin e-mail la adresa
dobrinmarinica@yahoo.com, sau prin posta.

Activitatea de cercetare masterala

Activitatea generala de pregatire a masteranzilor la acest nivel de instruire


superioara se concretizeaza pe doua paliere:

a) Parcurgerea resurselor de studiu prin:


1. Intalniri directe ale masteranzilor cu cadrul didactic titular de disciplina,
dupa un orar stabilit si anuntat in timp util.
2. Manuale si diferite carti cu tematica aferenta disciplinei „Managementul si
marketingul asigurarilor”, tiparite la Editura Fundatiei Romania de Maine
aflate in Bibliotecile si/sau Librariile Universitatii Spiru Haret, la sediile
facultatilor si la sediile Centrelor Teritoriale ID si FR din fiecare municipiu
resedinta de judet. Masteranzii pot procura cartile tiparite la Editura
Fundatiei Romania de Maine cu o reducere de 30% a pretului fata de pretul
practicat in reteaua generala, nationala de librarii. In principal se are in
vedere bibiografia recomandata.
3. Resurse de studiu amplasate in Biblioteca Virtuala, respectiv in Biblioteca
BlackBoard la adresa www.spiruharet.ro, accesate cu ajutorul user name si
password individual, create prin intermediul Secretariatului Facultatii,
Departamentului Masterate si Doctorate si Departamentul IT din cadrul
Universitatii Spiru Haret.
4. Tele-Intalniri directe ale masteranzilor cu cadrul didactic titular de disciplina,
dupa caz, pe baza unui orar stabilit si anuntat in timp util folosind reteaua
Internet in regim de teleconferinta.
5. Tele-vizionarea emisiunilor postului de televiziune TVRM EDUCATIONAL,
post propriu national, universitar si cultural, apartinand Universitatii Spiru
Haret.
Se urmaresc emisiunile de consultatii si dezbateri in direct si/sau
inregistrate pentru temele din Programa Analitica a disciplinei, pe baza
programului TV de difuzare afisat on-line in presa centrala si publicatia
„Opinia Nationala”.
Emisiunile postului de televiziune TVRM EDUCATIONAL se regasesc
transmise live (in direct) 24 de ore din 24 pe reteaua generata de cablul TV
si pe pagina web a Universitatii Spiru Haret, la adresa www.spiruharet.ro.
6. Consultarea publicatiei OPINIA NATIONALA saptamanal al Fundatuiei
Romania de Maine si al Universitatii Spiru Haret, in care se regasesc
resurse specifice de studiu (recomandari didactice, metodice, sinteze
tematice, articole stiintifice, analize, dezbateri, intrebari si raspunsuri,
informatii si indicatii de studiu si evaluare, Programul TVRM
EDUCATIONAL s.a.). Publicatia se distribuie catre masteranzi, la sediile
facultatilor si la sediile Centrelor Teritoriale ID si FR din fiecare municipiu
resedinta de judet.
7. Legaturi electronice (links) necesare a fi accesate de catre masteranzi in
vederea documentarii suplimentare, pentru actualizarea cunostiintelor,
aprofundarea si sistematizarea actualizata a continutului disciplinei
„MANAGEMENTUL SI MARKETINGUL ASIGURARILOR” (folosirea
motoarelor de cautare in reteaua Internet, in limba romana si in alte limbi de
circulatie internationala).
8. Iteractionarea prin telecomunicare (e-mail, telefon, fax, consultatii s.a.) in
timp real cu cadrul didactic titular de disciplina, cu conducerea facultatii,
catedra si secretariatul tehnico-operativ.

b) Activitatea de cercetare masterala


Cecetarea masterala reprezinta cerinta esentiala de angajament didactic, stiintific
si academic din partea masteranzilor.
Aceasta are rolul de a contribui la propria pregatire a masteranzilor prin cautare,
inovare, creatie, astfel incat sa se obtina cunoasterea suplimentara, specifica
disciplinei de studiu si temelor ce necesita elucidare, respectiv actualizarea stiintifica,
in contextul general al formalizarii cu tot mai multa semnificatie a societatii si a
economiei bazate pe cunoastere.
Studentii masteranzi din acest an universitar sunt cuprinsi in totalitate in
Colectivul de cerecetare masterala.

Tema de cercetare are următorul titlu general, de ansamblu:


“ABORDARI MODERNE IN MANAGEMENTUL SI MARKETINGUL
ASIGURARILOR”

Fiecare masterand, în calitate de membru al colectivului de cercetare, trebuie


să întocmească un Referat-eseu, pentru a contribui semnificativ, cât mai personal şi
original la atingerea obiectivelor temei.
Referatul-eseu are următoarea structură:
1) Titlu; 2) Introducere; 3) Concepte-cheie tratate; 4) Tratarea subiectului; 5)
Aprecieri personale, originale, păreri, opinii şi idei proprii; 6) Concluzii, observaţii,
propuneri, aprecieri si contributii proprii; 7) Bibliografie (cat mai actuala, din ţară şi
minim 2-3 lucrări din străinătate).
Este apreciată cu întâietate contribuţia originală a masterandului (părerile,
observaţiile şi concluziile proprii) în tratarea subiectului.
Referatele-eseu tratate similar (având acelaşi conţinut-inspirare directă) se
resping.
Referatul-eseu reprezintă condiţia obligatorie, fundamentală, de bază la
promovarea examenului la disciplina „MANAGEMENTUL SI MARKETINGUL
ASIGURARILOR”.
Fiecare masterand expediaza Referatul-eseu prin e-mail, la adresa comunicata
in spatiul virtual din platforma Blackboard.
Termenul de primire a lucrarii este cel tarziu cu 5 zile inainte de data
programata a examenului din sesiunea anuntata.
In principal, pe baza continutului Referatului-eseu se obtine nota la examen.
Modul de stabilire a notei finale pentru masteranzi se refera la o pondere
semnificativa a aprecierilor privind continutul Referatului-eseu transmis pentru
evaluarea finala. Dupa caz, ponderea poate ajunge chiar la 100%.
Lucrarile primite fac obiectul continuarii activitatii de cercetare prin sistematizari,
prelucrari, obtinerea de concluzii cu grad semnificativ de noutate si originalitate, care
sa suscite interes pentru valorificare teoretica si practica.

Cerinţe şi recomandări privind activitatea de cercetare masterală


Fiecare masterand are posibilitatea să identifice definiţii, concepţii, enunţuri,
expresii, standarde referitoare la tema pe care o are in cercetare.
Este apreciat efortul fiecăruia pentru răspunsuri la cerinţele esenţiale ale
temei generale.
Se urmăreşte angajamentul fiecărui cercetător masterand în privinţa
abordării analitice şi sintetice a temei aflate în studiu.
Cu această ocazie, se demonstrează capacitatea de analiză şi sinteză, se
dezvoltă deprinderea de a cerceta pe baze ştiinţifice teme, subiecte, cerinţe ş.a.de
actualitate în plan teoretic şi practic.
Este importanta pentru tema tratată să se identifice şi să se formuleze
aspecte noi, originale, inovative în context ştiinţific contemporan.
După caz, se pot trimite on-line încercările de etapă ale cercetării, pentru
facilitarea demersului ştiinţific de elucidare a unor subiecte împreună cu cadrul
didactic titular de disciplină.
Este obligatorie citarea exactă a oricăror idei, aspecte ş.a. care aparţin
diferiţilor autori din literatura naţională şi internaţională (numele autorului, lucrarea,
editura, anul apariţiei, pagina ş.a.)
Cele mai originale/interesante lucrări transmise de către cercetătorii
masteranzi se vor afişa pe internet, spre a fi aduse la cunoştinţă colegilor, cu scopul
de întregire a bagajului de cunoştinţe.
Totodată, lucrările valoroase vor fi înregistrate pentru prezentare la Sesiunile de
comunicări stiintifice ale studenţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice, care se
desfasoară în lunile aprilie-mai ale anului universitar.
În egală măsură, unele lucrări valoroase se vor publica în paginile revistei
OPINIA NAŢIONALĂ şi în alte reviste de specialitate, difuzate pe plan naţional şi
internaţional.
Este un bun prilej ca Tema cercetată, prin extensie, să fie acceptată în
Programul de Lucrări de Disertaţie, la finalul studiilor masterale.
In final, Temele de cercetare elaborate de cercetătorii masteranzi se reunesc
într-un volum editat electronic, care se va afişa în Biblioteca Virtuală.
Concomitent, rezultatele cercetării se transmit beneficiarilor interesaţi
(elaboratori de strategii, creatori de programe de dezvoltare economico-socială,
organizaţiilor productive, economice, finanaciare, guvernamentale, instituţiilor de
cercetare-dezvoltare din ţară şi străinătate ş.a.).

Prof.univ.dr. Marinica Dobrin


E-mail: dobrinmarinica@yahoo.com
Telefon: 0723398001