Sunteți pe pagina 1din 2

FORME FARMACEUTICE SOLIDE PULBERI SI PILULE

Competente:25.1. Defineste si aplica tehnicile de preparare a formelor farmaceutice - pulberi 25.2. Identifica formele farmaceutice sub forma de capsule si granulate dupa FR X 25.3. Defineste si aplica tehnicile de preparare a formelor farmaceutice pilule _________________________________________________________________________ Competenta 25.1.: Defineste si aplica tehnicile de preparare a pulberilor ________________________________________________________________________ Criterii de performanta: a) clasificarea pulberilor dupa anumite criterii; b) descrierea tehnicilor de preparare; c) specificarea modului de administrare, conservare a pulberilor; d) prepararea pulberilor oficinale si magistrale. _________________________________________________________ Conditii de aplicabilitate: Criterii: 1. dupa compozitie; 2. dupa modul de adminstrare; 3. dupa modul de formulare; 4. dupa natura prescriptiei; 5. dupa gradul de finite. Tehnici de preparare: 1. uscarea materialului de pulverizat; 2. pulverizarea; 3. cernerea; 4. amestecarea si divizarea. Modul de administrare, conservare a pulberilor: 1. omogenitatea; 2. gradul de finite; 3. uniformitatea masei; 4. dozarea; 5. conservarea conform normelor din FR X. Pulberi oficinale si magistrale: 1. pulbere alcalina; 2. pulbere cu amestec eutectic; 3. pulberi cu densitati diferite. _________________________________________________________ Competenta 25.2.: Identifica si descrie formele farmaceutice sub forma de capsule si granulate coform FR X. _________________________________________________________ Criterii de performanta: a) definirea si clasificarea capsulelor farmaceutice conform FR X; b) enumerarea tipurilor de capsule medicamentoase; c) definirea si descrierea granulatele conform FR X. _________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate: Clasificarea capsulelor: 1. capsule de hirtie; 2. capsule medicamentoase. Tipuri de capsule medicamentoase:

1. capsule amilacee; 2. capsule gelatinoase; 3. capsule operculate; 4. capsule moi.

Tehnica granularii conform FR X:

1. granularea pe cale uscata; 2. granularea pe cale uscata. ______________________________________________________ Competenta 25.3.: Defineste si aplica tehnicile de preparare a pilulelor ______________________________________________________ Criterii de performanta: a) enumerarea metodelor de preparare a pilulelor; b) descrierea componentelor pilulelor si a pilularului; c) enumerarea fazelor prepararii pilulelor; d) prepararea pilulelor magistrale. _________________________________________________________ Conditii de aplicabilitate: Metode de preparare a pilulelor: 1. prin modelare manuala; 2. prin picurare; 3. prin turnare in tipare. Componentele pilulelor: 1. substantele active; 2. excipientii pilulari; 3. pilularul. Fazele prepararii: 1. obtinerea masei pilulare; 2. transformarea masei pilulare in magdaleon; 3. divizare magdaleonului in pilule; 4. rotunjirea si conservarea pilulelor.

Pilule magistrale: 1. pilule cu rezime. _________________________________________________________ Probe de evaluare Probe orale/scrise, prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa descrie metodele de preparare a pilulelor conform criteriilor de performanta a), b), c) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate si probe practice, prin care elevul este capabil sa prepare aceste forme farmaceutice conform criteriului de performanta d) si in concordanta cu conditiile de aplicabilitate.