Sunteți pe pagina 1din 297

ELEMENTE DE CALCUL DIFERENTIAL¸

˘

PE

DREAPTA REAL A

Paul GEORGESCU

March 20, 2012

Cuprins

1 NOTIUNI¸

GENERALE

 

6

1.1 Teoria mul¸timilor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

1.2 Construc¸tia axiomatica˘ a mul¸timii numerelor reale

 

9

1.2.1 Minoran¸ti, majoran¸ti

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

1.2.2 Mul¸timi marginite˘

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

1.3 Mul¸timea R

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

1.3.1 Intervale în R si¸ R

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

1.3.2 Vecinat˘ a¸˘ti în R .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

1.4 Inegalita¸˘ti între numere reale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

1.5 Func¸tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

2 SIRURI¸

DE NUMERE REALE

 

31

2.1 Proprieta¸˘ti generale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

2.1.1

Moduri de definire a unui sir¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

2.1.2

Sub¸siruri ale unui sir¸

dat

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

34

2.1.3

Siruri¸ marginite˘

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

2.1.4

Siruri¸

monotone .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

2.2 cu limita˘

Siruri¸

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

2.2.1

Siruri¸

convergente

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

2.2.2

Proprieta¸˘ti ale sirurilor¸

cu limita˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

48

2.2.3

Rela¸tii intre convergen¸ta,˘ monotonie si¸ marginire˘

.

.

.

.

.

.

49

2.2.4

Opera¸tii cu siruri¸

convergente .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

2.2.5

Opera¸tii cu siruri¸

cu limita˘ infinita˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

56

2.2.6

Calculul unor limite fundamentale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

2.2.7

Puncte limita˘ ale unui sir¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

2.2.8

Siruri¸

fundamentale (Cauchy)

 

66

2

2.2.9 Criterii de convergen¸ta˘ utilizând raportul x n+1

x

n

2.2.10 Teoremele Stolz-Césaro .

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.2.11 Siruri¸

cu limita numarul˘

 

e

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 SERII NUMERICE

3.1 Serii cu termeni pozitivi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.1.1 Criteriul de condensare .

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.1.2 Criterii de compara¸tie

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.1.3 Criterii ale radicalului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.1.4 Criterii ale raportului

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.1.5 Criteriul Raabe-Duhamel

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.2 Serii cu termeni oarecare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.2.1 Criteriul lui Dirichlet

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.2.2 Criteriul lui Abel

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.2.3 Serii alternante. Criteriul Leibniz

 

.

.

.

.

.

.

.

.

3.2.4 Serii absolut convergente .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.2.5 Produsul dupa˘ Cauchy a doua˘ serii

.

.

.

.

.

.

3.3 Estimarea restului de ordin p

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

˘

˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 PROPRIET A¸TI TOPOLOGICE SI¸

DE NUM ARARE ALE LUI R

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.1 Proprieta¸˘ti topologice ale lui R

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.1.1 Puncte de acumulare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.1.2 Puncte aderente

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.1.3 Puncte interioare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.1.4 Puncte de frontiera˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.1.5 Mul¸timi deschise, mul¸timi închise, mul¸timi compacte

4.2 Proprieta¸˘ti de numarare˘

ale lui R

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

4.2.1 Numere cardinale .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.2.2 Mul¸timi numarabile˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.2.3 Mul¸timi de puterea continuului

 

5 LIMITE DE FUNCTII¸

 

5.1

Limita unei func¸tii într-un punct

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.1.1 Caracterizari˘

analitice

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.1.2 Teorema de caracterizare cu siruri¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

69

.

.

.

.

72

.

.

.

.

74

 

86

.

.

.

.

99

.

.

.

.

101

.

.

.

.

103

.

.

.

.

110

.

.

.

.

113

.

.

.

.

117

.

.

.

.

121

.

.

.

.

122

.

.

.

.

124

.

.

.

.

125

.

.

.

.

127

.

.

.

.

129

.

.

.

.

131

 

139

.

.

.

.

139

.

.

.

.

139

.

.

.

.

142

.

.

.

.

144

.

.

.

.

146

 

147

.

.

.

.

154

.

.

.

.

154

.

.

.

.

154

 

158

161

.

.

.

.

161

.

.

.

.

162

.

.

.

.

163

5.1.3 Limite laterale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

165

5.1.4 Criterii de existen¸ta˘ a limitei unei func¸tii într-un punct

.

.

.

167

5.1.5 Proprieta¸˘ti ale func¸tiilor cu limita˘

 

170

5.2

Proprieta¸˘ti de calcul ale limitelor de func¸tii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

175

5.2.1

Opera¸tii cu limite de func¸tii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

175

5.2.2

Limitele func¸tiilor elementare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

177

5.2.3

Limite fundamentale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

186

6 CONTINUE

FUNCTII¸

 

198

6.1 Continuitatea unei func¸tii într-un punct

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

198

6.1.1 Continuitate laterala˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

200

6.1.2 Func¸tii continue pe o mul¸time

 

201

6.1.3 Puncte de discontinuitate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

201

6.1.4 Prelungirea prin continuitate a unei func¸tii într-un punct

 

204

6.1.5 Caracterizarea cu siruri¸

   

a continuita¸˘tii unei func¸tii într-un .

6.1.6 Caracterizarea cu ε δ a continuita¸˘tii unei func¸tii într-un

.

punct

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

204

punct

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

205

6.1.7 Opera¸tii cu func¸tii continue

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

205

6.1.8 Proprieta¸˘ti locale ale func¸tiilor continue

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

207

6.2 Proprieta¸˘ti ale func¸tiilor continue pe o mul¸time

 

207

6.2.1 Proprietatea lui Darboux .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

207

6.2.2 Func¸tii uniform continue

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

211

6.2.3 Func¸tii Lipschitz. Contrac¸tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

211

6.2.4 Func¸tii continue definite pe intervale închise si¸ marginite˘

.

.

213

7 DERIVATE. DIFERENTIALE¸

 

219

7.1

Func¸tii derivabile. Func¸tii diferen¸tiabile

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

220

7.1.1 Opera¸tii cu func¸tii derivabile

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

224

7.1.2 Derivatele func¸tiilor elementare

 

225

7.1.3 Derivata func¸tiei compuse

 

228

7.1.4 ( f g )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

230

7.1.5 Derivata unui determinant func¸tional

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

230

7.1.6 Derivata func¸tiei inverse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

231

7.1.7 Diferen¸tiala unei func¸tii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

233

7.1.8 Opera¸tii cu func¸tii diferen¸tiabile

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

235

7.1.9 Diferen¸tiala func¸tiei compuse

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

236

7.2 Derivate si¸ diferen¸tiale de ordin superior

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

237

7.2.1 Derivate de ordin superior .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

237

7.2.2 Formula lui Leibniz

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

239

7.2.3 Diferen¸tiale de ordin superior

 

241

7.3 Teoremele fundamentale ale calculului diferen¸tial

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

242

7.3.1 Teorema lui Fermat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

244

7.3.2 Teorema lui Rolle

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

245

7.3.3 Teorema lui Lagrange

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

248

7.3.4 Teorema lui Cauchy .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

253

7.3.5 Regulile lui L’Hôpital .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

254

7.3.6 Formula lui Taylor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

264

7.3.7 Puncte de extrem ale unei func¸tii. Condi¸tii necesare si¸ sufi-

 

ciente

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

271

7.4 Aspecte grafice în studiul varia¸tiei func¸tiilor

 

273

7.4.1 Asimptote

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.