Sunteți pe pagina 1din 520

PAUL FVAL - FIUL FIUL LUI DARTAGNAN

Paul Fval-Fils Le Fils de DArtagnan S !it d"diti ns Littraires et Artisti#ues$ %llend r&' Paris$ ()(* PAUL FVAL - &iul

FIUL LUI DARTAGNAN


Tradu!ere de "' GR%+"A

"ditura ,artea R -.neas!/

,u0rins

,ART"A 1NT2I'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3 1N,4I"RAR"A''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3 %5UL 5AS,AT'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(* %5UL 5AS,AT

CARTEA NTI

NCIERAREA
Ist risirea n astr/ 67i a&l/ 6n!e0utul 6ntr- vre-e !.nd -inistrul L uv is 6ntre8inea leg/turi ne6ntreru0te eu guvernul s0ani l$ !are 6l 9 rea 0e regele Fran8ei s/ se-ne9e rev !area edi!tului din Nantes' S0re -area de9n/de:de a -aiest/8ii sale !at li!e ,ar l al II-lea$ -aiestatea sa 0rea!re7tin/ nu se l/s/ 6ndu0le!at/' ;a !<iar se 8inu tare 0.n/ 6n (=>?$ !/!i a@ia la 33 !t -@rie al a!elui an de neuitat$ Lud vi! al AIV-lea 67i de0use regeas!a se-n/tur/ 6n : sul a!tului !are ni-i!ea v in8a eB0ri-at/ de str/- 7ul s/u' Cenri! al IV-lea' % alt/ n a0te a Si-8ului ;art l -eu 0/rea s/ se vesteas!/' Iat/ 6ns/ !/$ din &eri!ire$ nu se 6nt.-0l/ ni-i!' Dar !.te ne6n8elegeri 6n 0arla-ent$ !.te tul@ur/ri 6n r.ndurile n r dului 6n anii !e au 0re-ers < t/r.rea Regelui S are''' Ne&eri!i8ii <ug<en i erau su0u7i$ 6n &ie!e 9i$ un r n i as0ri-i' S-a -ers 0.n/ a! l $ 6n!.t nu li s-a -ai 6ng/duit s/-7i 0/stre9e 6n @iseri!i ni!i @/n!i$ ni!i !<iar s!/unele' 5ul8i-ea 6i !/ra 9iua n/-ia9a -are$ 6n 0lin/ strad/' S/tul/ de 6n!/ier/rile !u !ei vii$ gl ti-ea a!easta &u str/@/tut/ de un g.nd &i r sD s/ se r/&uias!/ !u - r8ii' E1ntr- n a0te !iti- 6n Parisul de-a lungul veacurilor !eat/ de a-eni 67i 0use 6n g.nd s/ &a!/ s!ru- !i-itirul <ug<en il r din su@ur@ia Saint-Ger-ain' P r8ile &useser/ unse !u un li!<id u7 r in&la-a@il 7i t !-ai se 0reg/teau s/-i dea & !$ !.nd un ! r0 de gard/$ !artiruit 6ntr- !as/ 6nve!inat/$ d/du alar-aF t/r/@ iul st.rnit de -ul8i-ea 6nar-at/ !u t r8e 6i atrase 0e s lda8i$ !are alergar/ 6ntra! l risi0indu-i 0e in!endiat ri'G H

Vin va8ii ni!i -/!ar nu au -ai & st !/uta8i' La !e @un$ de vre-e !e !u!erni!il r 7i 6n& !a8il r !at li!i le era 6ng/duit ri!eI 1ntr-una din 9ilele lunii a0rilie a anului (=J> vre sut/ de 9/@/u!i au n/v/lit 9@ier.nd dins0re P nt-5arie$ 6nes.nd !<eiul An: u !<iar la !a0ul str/9ii !e 0urta un nu-e !u t.l!D La 5 tte-auBPa0elards(' Du0/ ne&eri!ita 0r/@u7ire a d u/ din ar!adele ve!<iului 0 d$ 0r/@u7ire !are avusese l ! !u d u/9e!i de ani 6n ur-/$ al@ia &luviului &usese !ur/8at/$ iar 6n l !ul a!ela se ridi!ase un viadu!t din le-nF dar !re7tere a a0el r &luviului s-ulsese 0asarela a!eea !u s!urt/ via8/$ ast&el !/ alte d ua ar!ade n i de 0iatr/ deasu0ra !/r ra nu -ai tre@uiau !l/dite !ase au 7i & st 6n/l8ate 6n 0relungirea ve!<iului 0 !i' 1n ti-0ul lu!r/ril r$ un anu-e Grard$ luntra7 din 1le-auBVa!<es$ - singurati! 7i t/!ut$ d @.ndise$ 0rin -agistra8ii -uni!i0ali$ ! n!esiunea tre!eriiF a0 i$ n r !ul a!esta s&.r7indu-se dat/ !u lu!r/rile$ se 6nt rsese la -eseria lui de t !ilar a-@ulant' ,ele d u/ !ase 0aralele$ al!/tuind intrarea str/9ii 5 tte-auBPa0elards$ se de se@eau -ult 0rin 6n&/8i7are' ,ea din drea0ta$ a7e9at/ 6n dire!8ia dins0re 0 d 7i de!i 0/trun9.nd 6n insula Saint-L uis$ era : as/ 7i avea d ar un !atF era l !uit/ de un <angiu$ a !/rui &ir-/$ aninat/ de vergea de &ier ruginit$ !are s!.n!ea lugu@ru ri de !.te ri v.ntul -/tura strada$ 6i 6n7tiin8a 0e tre!/t ri !/D LA ,"I PATRU 5UK,C"TARI Plan!<et G/9duie7te dru-e8i 7i !/l/re8i %are &ir-a sau -ai degra@/ vinul <angiului atr/gea -u7!<etariiI Prea @ine nu s-a 7tiut ni!i dat/' %ri!u-$ destule !/tane$ lu!r/t ri 7i agea-ii de 0rin di&erite$ -a<alale 67i d/deau ades 6nt.lnire 6n a!est El ! al 0l/!eril rG$ !u- 6l 0 re!lise 0 etul Saint-A-and$ stra7ni! @/ut r si 6nver7unat 6nsu&le8it r al a!elui ! l8 de lu-e$ !u t ate !/ ni-eni nu-i v/9use vre dat/ !ul area @anil r' D.ndu-i aere s ld/8e7ti$ :u0.n Plan!<et se &/l 7ea adesea 6n &a8a -u7!<etaril r s/i$ !are 6l as!ultau !u -ult/ luare-a-inte$ -ai ales
( 5 vila &/8arni!il r'

!.nd se a0u!a s/ 0rea-/reas!/ &a0tele !el r su@ a !/r r egid/ se 0l 7iseD E,ei 0atru -u7!<etariG' ,ealalt/ !as/$ a&lat/ !<iar 0este dru- de !.r!iu-/$ &usese 0 re!lit/ E!asa 6nsingurat/G$ din 0ri!ina -isterului !are 6nv/luia' "ra al!/tuit/ d ar din 0arter' Intrarea !l/dea de-a dre0tul 6n strad/' Pu8in -ai la sting/ u7ii$ 6n/l8at/ 0e !.teva tre0te 7i & r-.nd un ung<i$ se g/sea &ereastr/$ ale !/rei @l ane erau a0r a0e 6nt tdeauna 9/v rite' ,a ri!e lu!ru !are st.rne7te !uri 9itate 7i a !/rui tain/ n- 0 8i 0/trunde$ E!asa 6nsingurat/G tre!ea 6n !artier dre0t ! nstru!8ie 6n stare s/ vitregeas!/ @una re0uta8ie a str/9ii$ de7i nu avea$ ni!i 0e de0arte$ 6n&/8i7are su-@r/' Vre-e 6ndelungat/ r/-/sese nel !uit/$ dar !ui i-ar &i 0/sat 0e atun!i de a7a !evaI De !.teva luni 6ns/$ &e-eie & arte t.n/r/ du0/ t ate a0aren8ele$ str/in/ venise s/ se instale9e a! l 6n t v/r/7ia unei slu:ni!e de ras/ neagr/ 7i a unei &eti8e$ ! 0il 6n &a7/ 6n!/LG Dealt&el$ ni-eni nu 7tia da!/ 0run!ul era &eti8/$ !/!i' slu:ni!a !ea neagr/$ del ! v r@/rea8/$ ie7ea singur/ din !as/ 6n &ie!e di-inea8/$ s0re a -erge la !u-0/r/turiF !u-etrele de!retaser/ 6ns/ ast&el$ a7a !/$ din li0s/ de alte a-/nunte$ -ai 0u8in 6nd ielni!e$ erai nev it$ &ire7te$ s/ le dai !re9are' A!elea7i !u-etre lua8i sea-a la vi!lenia s0 r v/ielil r r/ut/!i ase 0uneau -.na 6n & ! !u- !/ d a-na din E!asa 6nsingurat/G avea 0ri!ini te-eini!e s/ nu v ias!/ a-7i !un a7te ve!inii$ dat/ &iind 0urtarea ei s!andal as/$ !/!i !/su8a$ at.t de a0rig 9/v rit/ 6n t t ti-0ul 9ilei$ se des!<idea a0r a0e 6n &ie!are sear/$ 0entru a 0ri-i 0e !ine 7tie !e iu@it' 1n seara a!eea$ ! n&li!tul !are st.rnise a7a-9isa r/9-eri8/ de !are a- v r@it -ai sus se dat ra arest/rii a d i a-/r.8i$ a!u9a8i s/r-anii de ere9ie$ 7i 0e !are ni7te ar!a7i ai -ili8iei ! -unale$ va:ni! a:uta8i de -ul8i-e$ 6i -.nau !/tre tri@unal' Un &l/!/ia7 @/lai$ !u !<i0 aure lat de un 0/r !a aurul 0e !are 7i-( s!utura !a 0e ! a-/$ 7i !/ruia nu-i d/deai -ai -ult de 0ais0re9e!e ani$ atr/gea luarea-a-inte$ 6n -i:l !ul a!elei -ul8i-i 6n&ier@.ntate$ 0rin setea !u !are !/ra g<i nti ni!ide!u- 0ri9 nieril r$ !i 6ns 8it ril r a!est ra' Sunt !at li!$ nu !alvinist$ urla el' %ri!u- 6ns/$ nu 0 t su&eri !ru9i-ea 9adarni!/''' ,u- a7a$ ave8i ini-a a!eea s/ du!e8i !u H

v i 7i s/ !<inui8i d i a-eni !are nu v/ 0 t 8ine 0ie0tI''' Asta nu-i trea@/ !instit/L " !urat/ la7itateL Ar!a7ii se n/0ustir/ asu0ra !elui !e 9@iera' Dar 67i g/sir/ na7ul' 1nar-at !u @.t/$ n/9dr/vanul ! 0il l vea$ &/r/ s/ -ai aleag/$ 6n -ilitari 7i 6n !et/8eni$ !a- aiurea 7i &/r/ n i-/' 5ai -ult aiurea' P rnirile !ura: ase au 0rile:uit t tdeauna 6n!.ntare 0ari9ienil r' ,et/8enii !ei -ai 0u8in !i -/gi8i$ ri 0 ate !ei -ai 6n8ele08i$ a:unser/ s/-i dea dre0tate !ute9/t rului @/ie8andru$ @a !<iar g/sir/ <a9liu s/-i 8in/ <angul' Si-8indu-se s0ri:ini8i$ !ei d i ereti!i 0user/ atun!i re9isten8/ 6nd.r:it/$ 6ntr-at.t de 6nd.r:it/$ 6n!.t 0.n/ la ur-/ se is!/ 6n!/ierare !u adev/rat ur.t/' 1n 0rag$ <angiul Plan!<et$ -art r al a!elui s0e!ta! l$ 0rivea !u ui-ire 6n !are se stre!ura 7i un dra- de 0l/!ere 0e er ul 6n!/ier/rii 7i-i d rea 6n g.nd s/ s!a0e tea&/r de s!/r-/neala !are-( a7te0ta$ da!/ din ne&eri!ire ar &i & st 6n</8at' Ia te uit/ la g lanul /staL -ur-ur/ el$ !/9ut 6n ui-ireF !e 0utere 6n 0u-nL''' !e 6ndr/9neal/L''' A<$ de a7 -ai &i t.n/rL''' De dat/$ 0a7ni!ul <angiu 67i &re!/ -.inile !<iar a7a !.nd v/9u s/v.r7indu-se &a0t/ !are 6l u-0lu de e ne-/surat/ @u!urie' 1ndr/!itul t.n/r l vi 9drav/n !u @.ta 6n @ra8ul sergentului a!el r ar!a7i$ &/!.ndu-l s/-7i s!a0e s0ada 7i$ iute !a g.ndul$ 6n7&a!/ ar-a !/9ut/ la 0i!i arele lui' A0 i se r ti de !.teva ri at.t de a-e8it r$ 6n!.t l/rgi !er!ul !are 6l 6-0resurase 7i 0utu s/-7i !r ias!/ ie7ire du0/ !e r/nise 0e !.8iva' Ast&el de9/g/9uit$ &l/!/ul n stru a0u!/ dre0t 6nainte$ !/ut.nd$ ne6nd i s$ -i:l !ul de a s!/0a de ar!a7i !are$ d ar !li0/ des!u-0/ni8i$ 6i 7i 0 rniser/ 0e ur-e' ,u at.t -ai -ult !u !.t$ du0/ 0ri-ul - -ent de uluire$ ru7inat !/ se l/sase de9ar-at de un adversar a7a t.n/r 7i d.nd uit/rii 0e !ei d i <ug<en 8i 0ri!in/ dint.i a ne0l/!utei ist rii$ !are & l sir/ 0rile:ul s0re a se &a!e nev/9u8i sergentul rd nase a-enil r legii s/ 0un/ -.na 0e -ult 0rea !ute9/t rul t.n/r' Dar -ai lesne era s/ ! -an9i de!.t s/ tre!i la &a0te$ !/!i @/ie8andrul luase !u -ult 6naintea ar!a7il r' T !-ai ur-a s/ trea!/ 0rin &a8a lui Plan!<et$ !.nd a!esta$ as!ult.nd de 0 rnire l/untri!/$ se &eri 0u8in 6n l/turi 7i 6i strig/D Intr/L 3

;/iatul nu -ai a7te0t/ s/ &ie 0 &tit a d ua ar/' Se n/0usti 6nl/untrul <anului$ a !/rui u7/ &u re0ede tr.ntit/ 6n ur-a lui' Fran!e9ul este 0rin eB!elen8/ nestat rni! 7i ni-eni !a el nu 0 ate &i -ai u7 r 6nt rs din !ale$ da!/ 7tii s/-i ar/8i alta$ -ai 0 trivit/ !u &irea sa$ t t dat/ ne6n!re9/t are 7i vesel/$ !ura: as/ 7i ne0/s/t are' La 0ari9ian$ 6nsu7irile ri !usururile a!estea r/-.ne s/ alege8i ies 7i -ai @ine la iveal/ de!.t aiureaF dar 0entru a le vedea de9v/luindu-se 6n t at/ 0lin/tatea l r$ tre@uie s/ 0 8i asista la unele de- nstra8ii ale -ul8i-ii 7i la !iudatele ei s!<i-@/ri de 0inie' i 5/!ar !/ nu nu-ai unul dintre a!ei gur/-!as!/$ lu!r/t ri$ t.rg ve8i ri 0r/v/lia7i 6ngr/-/di8i la ! l8ul dintre !<eiul An: u 7i strada La 5 tte-auB-Pa0elards$ ar &i avut a se 0l.nge de -.ng.ierile @rutale ale t.n/rului a0/r/t r al !alvini7til r$ !u t 8ii se entu9ias-ar/ dintr- dat/ de ulti-a lui 6ndr/9neal/$ ast&el !/ tre!ur/ de 0artea <angiului 7i a !r titului s/u 7i se 6nt arser/ 6-0 triva ar!a7il r$ 0 trivni!ii l r @i7nui8i$ lu.ndu-i la g an/' Peste !in!i -inute lini7tea se 6nst/0.ni iar/7i 6n a!east/$ 0arte a insulei Saint-L uis$ 7i ni-eni nu ar &i 0utut @/nuit !/ de !ur.nd avusese l ! a! l a0r a0e @/t/lie 6n t at/ legea' As!uns 6ntr- !a-er/ d sni!/ a <anului$ ! 0ilandrul !el @/lai -ul8u-ea !/ldur s lui Plan!<et 0entru i9@/vit rul s/u a:ut r' ,e -ai 6n! l 7i 6n! a!e$ s0unea el$ 0 trivindu-7i 8 alele a:unse 6ntr- stare !a- de 0l.ns 6n ti-0ul r/&uielii de n-ai &i & st du-neata$ st/0.ne$ ni-ar &i &/!ut$ &/r/ d ar 7i 0 ate$ ar7i!e' Te !redL se -ul8u-i s/ r/s0und/ Plan!<et$ !are a-/nun8ea a!u-$ !u -ult/ luare-a-inte$ tr/s/turile !<i0ului a!elui &l/!/ia7' Du0/ un r/sti-0 6l 6ntre@/D ,ine te-a 6-0ins s/ s/v.r7e7ti ase-enea &a0t/ ne!ugetat/I ,ineL''' "i$ D a-neL Nu @/nuie7tiI ,ru9i-ea ar!a7il r 7i li0sa de !ura: a !el r din :urul n stru' T ate astea 6nsea-n/ !avaleris-F dar nu-i -ai 0u8in adev/rat !/ eu --a- ! -0r -is' P ate 68i 0are r/uI 6ntre@/ n ul-venit$ !u u-@r/ de dis0re8 6n glas' Ktiu 7i eu''' Dar du-neata !ine e7tiI Un @/r@at' 3

Prin v in8/ 7i 0utereD -/ 6nv ies! !u drag/ ini-/$ de vre-e !e ai d vedit- !<iar adineauriL''' Nu !u-va e7ti din ParisI P ate''' Nu 7tiuL ,u- a7aI Ca@ar n-a- unde --a- n/s!utL T t !e 0 t s/-8i s0un este !/ a- !res!ut 6n -i!ul t.rg ;lessa! din Gas! gne' Se 6n8elegeL -ur-ur/ :u0.n Plan!<et r.9.nd' " !u-va -ustrareI Da de unde$ nutres! !ea -ai !ald/ si-0atie 0entru l !uit rii a!estei 0r vin!ii' ,e dra!u$ tinere$ nu &i at.t de @/nuit r !u un - !are 68i d re7te @inele''' N-ai vrea s/--i 0 veste7ti -ai de0arteI ,e 8i-a7 -ai 0utea s0une$ 6n a&ar/ de &a0tul !/ -/ a&lu la Paris de trei 9ile''' &/r/ 0ara !<i ar/''' !u s0ad/ dre0t avere$ !u-0/rat/ !u @ani 0u8ini$ du0/ !e --a- li0sit 6ns/ de -ulte$ de la un negu8/t r de &iare ve!<i din 8inutul -eu' T !-ai a- & st dat a&ar/ din <anul unde tr/sese-$ !/!i -i-au li0sit !.8iva @/nu8i !u !are s/--i 0l/tes! !<eltuielile' 5ai -ult de!.t at.t$ 0r 0rietarul -i-a 0rit s0ada dre0t 9/l g''' Din &eri!ire -i-a- &/!ut i-ediat r st de alta' ,ine te-a 6nv/8at s/ -.nuie7ti ar-a asta de !are 7tii s/ te serve7ti at.t de @ineI Te-ai -ira$ da!/ 8i-a7 s0une !/ ni-eniI Ni-eniI re0et/ Plan!<et ne6n!re9/t r' A0 i ad/ug/ !u su@6nelesD Un ni-eni 0ri!e0ut$ 0 ateI F/r/ glu-/$ /sta-i adev/rulF sau a0r a0e' Ve9i$ du-neata$ e !eva 6n s.nge$ din na7tereL Ki a0 i uite$ da!a vrei !<iar s/-8i s0un t tul 0.n/ la !a0/t$ @/tr.nul 5ani& u este !el !are -i-a ar/tat r sturile ei$ !u el a- tras 0ri-ele l vituri de sa@ie' Glasul @/ie8andrului 6n!e0use s/ tre-ure$ iar lui :u0.n Plan!<et !are 6l 0rivea !u luare-a-inte i se 0/ru !/ 9/re7te d u/ la!ri-i r st g lindu-se de su@ genele lungi' Vre rud/ de-a du-italeI''' 1l is! di el' Un 0rietenL''' Un @/tr.n de trea@/ !are --a !res!ut !u a:ut rul unei &e-ei !uvi ase$ var/ a tat/lui -eu''' !/9ut$ sunt !in!i ani de atun!i$ la asediul de la 5aMstri!<t' Nu-ele a!esta din ur-/ 0/ru s/ tul@ure 0e <angiu !are$ vr.nd a-.ne 0e -ai t.r9iu alt/ 6ntre@are$ 7 v/i 6nainte de a v i s/ a&leD (

Ki''' a -urit''' @/tr.nul !el de is0rav/ !are te-a !res!utI Da' Dar &e-eia !ea @un/I Ki ea' T.n/rul se 7terse la !<i !u d sul -.iniiF a0 i$ 6n/l8.nd !a0ulD A<$ 6n &ine$ 9ise el l vind 6n -as/$ s/ nu -ai v r@ides0re ei''' 5/ d are 0rea -ult''' s/ v r@i- des0re -ine''' 7i des0re du-neata$ da!/ nu 8i-e !u su0/rare' Fie$ dragul -eu' Ki''' !u- s0uneaiI S0unea- !/ a&l.ndu--/ singur 7i &/r/ de ni!i un r st 6n 8inutul -eu$ a- venit la Paris s/--i 6n!er! n r !ul' Gr 9av/ ideeL -ur-ur/ -ul' ,u 0u-nul /sta de &ier 7i !u 6ndr/9neala !are nu 0are a-8i li0si$ nu va &i 0rea greu''' Dar$ ia s0une--i''' 0e tat/l du-itale''' l-ai !un s!utI Pun.nd 6ntre@area$ <angiul v ia s/ a:ung/ 0e nesi-8ite s/ a&le 0ri!ina 0entru !are t.n/rul a8.8/t r 6i tre9ise at.ta interes$ de !u- 6i v/9use -ai @ine !<i0ul$ interes !are s0 rise 7i -ai -ult din !li0a 6n !are 6i s0usese !/ tat/l lui !/9use l vit de - arte su@ 9idurile 5aMstri!<tului' La !e a7 -ai r/s! li a-intiri at.t de tristeI se !/ina !el 6ntre@at' Pentru !/''' As!ult/L''' Nu te 0 t l/-uri 6nainte de a 7ti @ine''' R/s0unde--i$ te r gD !ine 8i-a & st tat/I N-a- avut 0arte s/-( 0rea v/d''' d ar !.nd 7i !.nd' Servi!iul regelui 6l silea s/ stea de0arte de -ine''' de0arte de n iL Dar -a-aI Nu i-a- 7tiut !<i0ul' 1ntre ei ! @ r6 t/!erea$ ti-0 6n !are t.n/rul @/g/ de sea-/ !u ui-ire !/ nelini7te !iudat/ 0usese st/0.nire 0e !el !u !are v r@ea$ !/ nelini7tea a!easta !re7tea &/r/ vre 0ri!in/ v/dit/' Dar da!/ te-a7 6ntre@a !are 8i-e nu-eleI eB!la-/ de dat/ <angiul$ de 0ar!/ 6ntre@area a!easta$ at.t de 6ndelung 9/g/9uit/$ 6i 8.7nise de 0e @u9e &/r/ v ie' Ni-( v i s0une''' :u0.neF du-itale 7i lu-ii 6ntregi$ !/!i$ ve9i du-neata$ sunt -.ndru de elL Sunt &iul unui @/r@at !are a st.rnit v.lv/ -are''' 1-0reun/ !u nedes0/r8i8ii lui 0rieteniD At< s$ P rt< s 7i Ara-isL A s/v.r7it nease-uite &a0te de vite:ie$ de !are ne v - -ai a-inti -ult/ vre-e' (

Dar$ nu !u-va$ se ar/t/ -irat -ul n stru$ nu !u-va !el des0re !are v r@e7ti este !avalerul DArtagnanI L-ai !un s!utI Da!/ l-a- !un s!utL''' Au9i !e -/ 6ntrea@/$ da!/ l-a!un s!utL P/i n-ai v/9ut !/ <anul -eu este a7e9at su@ egida !el r Patru 5u7!<etariL ;iruit rul ar!a7il r -uni!i0alit/8ii 67i r ti 0rivirile 6n :ur 7i a@ia atun!i @/g/ de sea-/ !/ ad/0 stul 6n !are se g/sea era 6n!/0ere de <an$ @i7nuit/' Da!/ l-a- !un s!ut 0e !avalerul DArtagnanI ! ntinu/ <angiul a0rin9.ndu-seF &ire7te$ @/iete$ adi!/ tinere d -n$ a- avut !instea 7i t t dat/ &eri!irea s/-( slu:es! d u/9e!i de ani 7i -ai @ineL Plan!<etL se -inun/ t.n/rul$ &/r/ a !/uta s/-7i as!und/ -ul8u-irea' Ni-a''' Ni-a v r@it !u-va des0re -ineI @.igui$ r/v/7it de @u!urie -ult 0rea 0uterni!/$ & stul slu:it r al er ului gas!On' Nu dat/L A''' a''' Ia te uit/''' Asta -/''' -/''' Un i!net de 0l.ns tul@ur/ glasul a!elui <angiu de is0rav/' Ia ve9i''' Ia ve9i''' Cai$ vin -8i 6n &ireL Da''' Da''' % s/--i trea!/L''' Iar du-neata$ du-neata e7ti &iul lui 0e !are a9i 6l reg/ses!L %$ D a-ne$ 6-i dat ra !erul a!east/ @u!urie 7i da!/ nu r 7e7ti v/9.ndu-te str.ns la 0ie0tul unui - !instit$ vin 6n @ra8ele -ele$ de-n ur-a7 al 0rea!institului 7i alesului -eu st/0.n' ;/iatul i se arun!/ 6n @ra8e' Cangiul 6l str.nse la 0ie0t !u drag ste -i7!/t are$ ne-ai! ntenind !u s/rut/rile' Sl/vit &ie D -nul$ strig/ -i!ul DArtagnan$ des0rin9.ndu-se din 6-@r/8i7are' Pr vinden8a a vrut s/-8i ies 6n !ale$ :u0.n Plan!<etL A0 i$ 0rins de nea7te0tat/ sl/@i!iune$ se 0r/@u7i 0e un s!/unel' ,e 8i s-a 6nt.-0latI 6ntre@/$ s0eriat$ -ul' Uite''' si-t''' si-t le7uial/''' 0entru si-0lul - tiv !/ -i-e & a-eL F a-eI r/!ni Plan!<et' Ni-era & a-e 7i nu s0uneai ni-i!I (

Atun!i$ ridi!.nd 6ntruna @ra8ele$ de 0ar!/ ar &i vrut s/ d :eneas!/ !erul$ @.igui !u glas g.tuitD 1i este & a-eL''' 1i este''' 1i este''' A<$ asta le 6ntre!e 0e t ate' S/-i &ie & a-e unui DArtagnan 7i s/ nu s0un/L R/! rit are!u- du0/ at.ta 6n!iudare$ 67i l/s/ @ra8ele s/ !ad/ de-a lungul tru0ului$ 6n ti-0 !e 6n!<eia !u !eva -ai -ult/ 6n8ele0!iuneD Stai 0u8in$ tinere d -n$ 0une- n i r.nduial/ 7i 6n trea@a asta''' Ki 6n!/ re0edeL ,<iar & arte re0edeL''' Dar 6nainte de t ate nu -ai sta ai!i$ vin !u -ine''' A- sus !a-er/ !ur/8i!/ tare$ 6n !are s/ te instale9 7i !are s/ &ie a du-itale !.t/ vre-e vei v i s/--i &a!i !instea de a l !ui' Du0/ !e r sti a!estea$ :u0.n Plan!<et nu -ai a7te0t/ r/s0unsul 7i se duse s/ des!<id/ u7/ !e d/dea s0re s!ar/ 6n & r-/ de +' A0 i$ 6nt r!.ndu-se s0re t.n/r$ 6l lu/ de su@su ar/$ silindu-( s/ se ridi!e de 0e s!aun 7i 6l 6ndru-/ s0re s!ar/ 0e !are suir/ 6-0reun/ s0ri:inindu-se de 0ere8ii & arte a0r 0ia8i 7i de &r.ng<ia !are slu:ea dre0t @alustrad/' A:un7i la 0ri-ul !at$ intrar/ 6ntr- 6n!/0ere !u- nu se 0 ate -ai - dest/$ dar din !are nu li0seau !ele tre@uit areD 0at$ -as/ 7i s!aune' Singura ei &ereastr/ se a&la !<iar deasu0ra u7ii de intrare 6n <an$ 6n ung<iul 0e !are strada 5 tte-auB-Pa0elards 6l &/!ea !u !<eiul An: u$ adi!/ de-a dre0tul 6n &a8a &erestrei ve7ni! &ere!ate a E!asei 6nsingurateG' De !u- se 6n!/l9ea vre-ea$ &ereastra d/ii 6n !are intrase DArtagnan se aure la !u vi8/ ale !/rei lu:ere @/tr.ne de a0r a0e :u-/tate de vea! se !//rau 0e un s0alier a! 0erind ast&el 9idul !u verdele t r ruginiu' Stai : sL 6l 6nde-n/ Plan!<et$ tr/g.nd un s!aun -ai a0r a0e de -as/F -/ du! s/-8i adu! !.te !eva de-ale gurii' Ki ! @ r6 9 rit' 5i!ul DArtagnan$ a- -ai s0us- $ era un @/ie8andru de !el -ult 0ais0re9e!e ani' Fru- s !l/dit$ -al degra@/ su@8irati!$ se 8inea dre0t$ 7i-7i 0urta !a0ul !u se-e8ie' Un 0/r @ gat$ auriu 6i lu-ina !<i0ul !u tr/s/turi regulateF !<ii -ari$ negri$ adu-@ri8i de s0r.n!enele trase 0ar!/ !u 0enelul$ d/deau &e8ei eB0resie @l.nd/ 7i t t dat/ energi!/' ;u9e !/rn ase$ de !ul area ! ralului$ 6i ! nturau gura a0r a0e &e-inin/ 7i de9veleau$ !.nd v r@ea$ din8i -/run8i$ -inunat r.ndui8i 7i de un al@ str/lu!it r' "ra$ la ur-a ur-ei$ un @/iat tare !<i0e7' Prea 3

t.n/r 6n!/ s0re a se l/sa 0rad/ vis/rii$ avea &ire vesel/$ de7i !u-0/nit/F ne-!un s!.nd &ri!a$ era d/ruit din 0lin !u a!ea energie !avalereas!/ 7i @/r@/teas!/ !e 6ndea-n/ la a0/rarea !elui sla@ 6-0 triva !elui 0uterni!$ a @iditului 6-0 triva asu0rit rului' A- 7i v/9ut dealt&el !u !.t/ 6nsu&le8ire 6-0linea r lul a!esta de el 6nsu7i ales' Se s0ri:ini !u ! atele de -as/ 7i 6n!e0u s/-( a7te0te 0e @unul Plan!<et$ !are nu 9/@ vi 0rea -ult' Nu-8i 0ierde r/@darea$ s0use el des!<i9.nd u7a$ iat/-/ !u t t !e tre@uie !a s/-8i 0 t le7ti & a-ea' Ki$ t t s0 r v/ind a7a$ 0use dinaintea t.n/rului &ri0tur/ re!e de 0as/re$ !a:u-/tate de g/in/$ !.teva &elii de sala-$ 0line 0r as0/t/ 7i !an/ !u vin stra7ni! de ; urg gne' A0 i$ ad/ug/ !u v ie @un/D Nu-i !<iar !a la su0eurile de gal/ de la C tel de Ville$ -ai ales 6n 9ilele 6n !are -aiestatea sa$ @unul n stru Lud vi!$ al 0atrus0re9e!elea !u nu-ele /sta$ @inev ie7te s/ ia 0arte$ dar este <r/nit r 7i d/ruit din t at/ ini-a' A7a !/ a!u-$ 6n!<eie el$ -/n.n!/$ @ea 7i d r-i @ine' Ai al nai@ii nev ie de t ate du0/ 6n!/ierarea de adineauri$ tinere d -n''' Ge rgesL 6i r/s0unse sur.9.nd @/ie8andrul 7i-i 6ntinse -.naF <angiul i- str.nse !u !/ldur/$ a0 i se &/!u nev/9ut$ &/r/ s/ -ai s! at/ v r@/' R/-as singur$ Ge rges DArtagnan se gr/@i s/ ur-e9e 0 va8a lui Plan!<et' 1l !<inuia a!ea & a-e 0e !are 8i- d/ ! n7tiin8/ !urat/ 7i un st -a! 0rea 6ndelung/ vre-e li0sit de !ele tre@uit areF @u!atele se &/!ur/ nev/9ute$ nu-i v r@/$ 6ntr- !li0it/' Du0/ !e !ana de vin &u g lit/ s.rguin!i s$ 6nt.-0l/t rul a0/r/t r al !alvini7til r se ridi!/ de 0e s!aun$ dar 6n l ! s/ se 6ndre0te !/tre 0at$ des!<ise &ereastra 7i se s0ri:ini de @ara ei' A&ar/$ n a0tea era de !erneal/F lu-inile ra7ului se stinseser/ t ate$ iar 9u-9etul <arni!ei !et/8i a-u8ise$ ast&el !/ de la 0 stul s/u de @serva8ie t.n/rul n stru nu avea !e au9i$ 0 ate d ar @/t/ile ini-ii sale$ ni!i !a vedea 6n a&ar/ de valurile negre ale &luviului !are : s$ la 0i!i arele lui$ 67i r st g lea t/!ut undele' A- -ai s0us !/ nu era un vis/t rL T tu7i$ 6n ti-0 !e 67i si-8ea &runtea r/! rit/ de adierile n 08ii$ nu se 0utea st/0.ni s/ nu !ugete la !iud/8enia 6nt.-0l/ril r din a!ea 9i' Di-inea8/$ dat 0e u7/ a&ar/$ &/r/ le8!aie 7i &/r/ s0ad/$ r/t/!ise 0rin !artierele -/rgina7e$ s-ulg.ndu3

7i @.t/ dintr-un gard viu$ !a s/-7i 0/stre9e 6ntr-un &el !u-0/tul' Du0/-a-ia9/$ tre!.nd 0e la P nt-5arie$ adev/rat su&let r/t/!it r$ se 0 -enise$ ni!i el nu 7tie !u-$ 6n -i:l !ul unei gl ate de &ri! 7i 7i a unui 0u< i de ar!a7i !are$ 0r &it.nd de &a0tul !/ erau 0u9derie$ !/rau de -a-a & !ului d i <ug<en 8i ne0ri-e:di 7i' Priveli7tea a!eea 6i r/nise &irea gener as/$ ast&el !/ se 6-0 trivise &/8i7 ar!a7il r 7i n r dului$ d.nd a0rig/ & l sin8/ @/8ului 0e !are a@ia 7i-( -e7terise' Dar iat/ !/ 6n!/ierarea 6i adusese trei @u!uriiD eli@erarea 0rin7il r$ d @.ndirea unei n i s0ade 7i 6nt.lnirea !u Plan!<et$ !u a!est Plan!<et$ & stul servit r al tat/lui s/u$ - dev tat a-intirii lui$ singurul 6n -/sur/ s/-i vrea !u adev/rat @inele' ,iudat lu!ru 7i 6nt.-0lareaL ,easurile se s!urgeau unul du0/ altulF lui Ge rges 6ns/ ni!i nu-i tre!ea 0rin -inte s/ 6n!<id/ &ereastra'

OMUL MASCAT
,r indu-7i dru- 0rintre n rii !are 0.n/ alunei as!unseser/$ luna se ar/t/ de dat/ str/lu!it are$ 6-@/ind !<eiul 7i rev/rs.ndu-7i ra9ele d ar 0este 0arte a str/9ii la 5 tte-auB-Pa0elards' %r l giul ,elestinil r @/tu de 9e!e ri' "! ul ulti-ei @/t/i -ai vi@ra 6n t/rii$ !.nd trei @/r@a8i se ivir/ de-a lungul 0ara0etului$ lune!.nd sau -ai degra@/ t.r.ndu-se$ 0entru !a a0 i s/ se des0rind/ t/!u8i din l !ul a!ela 7i s/ ia s0re E!asa 6nsingurat/GF se a0r 0iar/ de ea$ 0.n/ !e-i atinser/ a0r a0e u7a 7i @l nul &erestrei' Unul dintre ei era -as!at sau$ -ai @ine 9is$ 67i as!undea d ar 0artea de sus a &e8ei$ du0/ - da vre-ii$ !u -as!/ de !ati&ea neagr/' Ninuta-i ! re!t/ 7i 0urt/rile-i nest.n:enite erau 6ntr-un !iudat ! ntrast &a8/ !u !ele ale 6ns 8it ril r s/i' Nu tre@uia s/-( ve9i dea0r a0e$ !a s/-8i dai sea-a !/ era 0ers an/ de @.r7ie 6nalt/' ,eilal8i erau$ ne6nd i s$ d i s0adasini de : as/ s0e8/$ !u- ades 0uteai 6nt.lni 6n ti-0ul a!ela$ un s i de !/tane 9dren8/r ase$ !are 67i du!eau via8a de a9i 0e -.ine$ gata s/ slu:eas!/ !au9/ ri alta$ &ie @un/ &ie rea$ !u ! ndi8ia !a !ei !e-i t !-eau s/ 0l/teas!/ gras' 3

Ve7-intele l r$ -ai -ult de!.t r/0/n ase$ Ie d/deau 6n&/8i7are de adev/ra8i @andi8iD ni7te -antale lungi$ g/urite 7i 0eti!ite le !/deau de 0e u-eri 0.n/ la 6n/l8i-ea !i9-el r !u !ar.-@i$ singurele -ai a!/t/rii$ da!/ ar &i & st 7i !urate$ &ire7te' Unul dintre ei era uluit r de 6nalt$ dar sl/@i!iunea lui l/sa t tu7i s/ se @/nuias!/$ su@ 6nveli7ul a!ela des!/rnat$ -u7!<i atleti!i' ,el/lalt$ s!und 0e !.t de 6nalt 6i era a-i!ul$ 67i 6ng/duia luBul s/ !.7tige 6n dia-etru !eea !e 0ierduse 6n 6n/l8i-e' La 0ri-a vedere$ !ele d u/ 0ers na:e ast&el al/turate$ ins0irau 0 &ta s/ le iei 6n r.s 7i te 0urtau !u g.ndul !/tre er ii lui ,ervantes' ;/r@atul -as!at$ !are se 8inuse are!u- de 0arte$ se a0r 0ie de !el -ai 6nalt dintre !arag<i 7ii a!eia$ !e sta s0ri:init de u7/ 7i 6l 6ntre@/ !u glas s!/9utD Au9i !u-va vreun 9g - tI Ni!i unul$ lua---ar nai@a$ r/s0unse !el 6ntre@at' Darar dra!u 6n @urta -eaL Ki t tu7i ea se a&l/ 6n !as/' A7 0utea !<iar s/ :ur$ nu alt!eva$ 0e !/0/8.na r 7! van/ a tart ri8ei iaduluiL Nu 6n:ura$ $ nu 6n:uraL 6ng.n/ t.nguit r 7i !u glas su@8irel 6ns 8it rul ar8/g sului' " at.t de ur.t s/ 6n:uriL As!ulta8iL le !ur-/ v r@a -ul -as!at$ 6n! rd.ndu-7i au9ul 6n dire!8ia !<eiului' S/ as!ult/-L Pe via8a -eaL re0et/ vl/:ganul !u un glas 6n stare s/ s0arg/ gea-urile' ,el !are 0/rea s/ 0 run!eas!/ !el r d i &an&ar ni se 6nt arse s0re !el ne6ntre!ut 6n ale 6n:ur/turil r$ s0re a-i s0une 6n!iudatD ,.nd ai s/ ta!i$ gur/--are !e e7tiIL Sunt -ut !a un 0e7te$ ri de nu striveas!/--/ !erulL i6nt arse !el/lalt a !/rui li-@/ nu -ai avea ast.-0/r' ,u t t res0e!tul 0e !are vi-( 0 rt$ - nseni re$ !/!i un gentil - ales !a du-neav astr/ tre@uie s/ &ie$ 0e 0u8in$ du!e ri -ar!<i9''' ,u t t res0e!tul$ 0e !ru!ea -eaL +g - tul !are v/ nelini7te7te este al un r v.sle !e s0inte!/ a0a' F/r/ 6nd ial/$ e -ul 0e !are 6l a7te0ta8i' Nu-i a7a$ 5alvenuI Adev/rat$ ilustre a-i! r/s0unse insul !el -i! de stat' "l este$ nu -ai 6n!a0e v r@/''' De nu &i !u-va vreun alt t.r.ie@r.u' 3

Atun!i$ la 0 sturile n astreL 0 run!i -ul -as!at' Ki &/r/ s/ da8i !u-va 6na0 iL ,e a- < t/r.t dat/$ e @un < t/r.t$ !e nai@aL 1nt/ri 0ri-ul netre@ni!''' R/-.ne < t/r.tL ad/uga al d ilea' Ki u-@ra 6i 6ng<i8i 0e t 8i trei' 1n a!eea7i !li0/$ un al 0atrulea 0ers na:$ de ase-enea 6n&/7urat 6ntr- -antie 7i 0urt.nd 0/l/rie -are !u @ ruri largi !e-i as!undeau t at/ 0artea de sus a &e8ei$ a0/ru la !a0/tul s!/rii 0ietruite !e du!ea s0re !<ei' F/!u !.8iva 0a7i$ a0 i r/9g.ndindu-se$ se 6nt arse la 0ara0et 7i$ a0le!.ndu-se s0re g lul !e i se !/s!a 6n &a8/ strig/D A7tea0t/--/' GrardL 5/ 6nt r! t t !u @ar!a ta' De : s 6i r/s0unse v !e gr as/D A- 6n8eles$ n @ilul -eu d -n' ,el ast&el nu-it era desigur un @i7nuit al !artierului$ de vre-e !e-i s0unea 0e nu-e @ar!agiului din 1le-auB-Va!<es' Se 6ndre0t/ de -i:l ! era 9velt arun!/ 0rivire &ugar/ 6n :uru-iF a0 i$ adun.ndu-7i 0e Ung/ tru0 0 alele -antalei 0e !are v.ntul se 0reg/tea s/ le u-&le$ se 6ndre0t/ !u 0as < t/r.t s0re E!asa 6nsingurat/G' A:unsese t !-ai 6n &a8a ei$ !.nd u-@r/ 6i t/ie !alea' ,ine-i a! l I &/!u -ul$ d.ndu-se un 0as 6nd/r/t' 5i7!area a!easta de retragere 6i era 0 run!it/ de !ea -ai si-0l/ 0ruden8/$ !/!i 6n vre-ea a!eea @ine!uv.ntat/$ 6n a&ar/ de !.8iva 6ndr/g sti8i &/r/ &ri!/$ de !u- se suna stingerea$ ni-eni nu -ai !ute9a s/ s! at/ !a0ul a&ar/' Parisul devenea 0rad/ unei 6ntregi ar-ate de ne-erni!i$ !are 6l trans& r-au 6ntr-un vast !.-0 de a!8iune$ 6n !iuda 0 li8iei !elei n i a d -nului l ! tenent general La RePnie' De !ele -ai -ulte ri$ Ia !easul a!ela din n a0te$ 6nt.lnirile se d vedeau$ du0/ !u- @ine se vede$ tareD ne0l/!ute' D ar v r@uli8/$ n @ile d -nL gl/sui u-@ra$ &/!.nd 6n!/ un 0as' ,e vrei de la -ineI 6ntre@/ 0ers na:ul !u 0/l/ria de &etru$ &/r/ s/-7i dea 6n!/ sea-a !u !ine are de-a &a!e' Ni-a- s0us$ vreau s/-8i v r@es!L Nu te !un s!L''' Ve9i-8i de dru-L (

Nu 6nainte de a--i &i dat as!ultare$ ! nte dA@lin! urtL Ktii dar !ine suntI eB!la-/ n ul-venit' Ki$ !u -i7!are & arte iute$ 67i duse -.na la 7 ld' Nu-8i -ai &r/-.nta at.t tea!a s0adei$ ur-/ !el ee v r@ise 0ri-ul 7i !are nu era altul de!.t @/r@atul -as!atF ar &i de 0ris s' Dar !u !ine v r@es!I''' Des! 0er/-8i &a8a$ da!/ r- vrei s/-8i s0ui nu-eleL Nu-i nev ie ni!i s/--i 7tii nu-ele$ ni!i s/--i ve9i !<i0ul' A:ung/-8i s/ 7tii !/ sunt$ !a 7i du-neata$ un gentil - si$ -ai -ult de!.t at.t$ !/ 68i sunt rivalL RivalI''' Da$ rivalL -.r.i !el -as!at' A$ te 0re&a!i !/ Q 0ri!e0iL "i @ine$ s/ 7tii$ d -nule ! nte dA@lin! urt$ !/ a- iu@it$ !/ -ai iu@es! 6n!/ 0e &ru- asa Ins de Sand val$ de7i ai &/!ut- de ru7ine r/0ind- din !asa 0/rintelui ei' 5i9era@ileL Ta!iL % v r@/$ un gest 7i e7ti - rt$ r.n:i re!e 0 trivni!ul$ ar/t.nd s0re !ele d u/ & ste !/tane$ s0re s!andalagiii !are$ dat/ !u ulti-a eB!la-a8ie$ 8.7nir/ din u-@r/$ gata s/ se re0ead/ la ! nte' % !urs/L &/!u a!esta !u ad.n! dis0re8' Nu$ d ar r/&uial/ su@ !lar de lun/' Se ter-in/ re0edeL La &a0teL Tre!i la &a0teL De @un/ sea-/' ,ur.nd se v r 6-0lini d i ani de la !/l/t ria -ea 6n S0ania' 1n ti-0ul 7ederii -ele la 5adrid a- avut 0rile:ul s/ 9/res! 0e 6n!.nt/t area Ines' %$ nu-8i 0ierde r/@dareaL V i &i s!urt$ s0re a-8i !ru8a - destia de ales 6ndr/git''' Ki iat/ !/ -a- 6ndr/g stit de ea !a un ne@un' Is0r/ve7teL''' Is0r/ve7te$ !.nd 68i s0unL r/!ni ! ntele' Nine-8i &irea$ d -nuleL''' Su&erin8a du-itale$ !rede-/$ va &i -ai 0u8in lung/ de!.t a -ea''' !.teva !uvinte 6n!/ 7i vei 7ti t tul' Des0re !e su&erin8/ 6-i v r@e7tiI s/ri dA@lin! urt$ du!.ndu-i -.na la &runte$ de 0ar!/ 7i-ar &i a-intit !eva' Gentil &/r/ n are 7i ne-erni! &/r/ de su&let$ n-ai de!.t s/-8i 8ii -as!a 0e &a8/$ dar !un s! 0e !ineva !are te 7tieD e -ar!<i9ul de ,astel de Ri sL (

,ei d i s ld/8 i nu 0utur/ deslu7i nu-ele r stit$ !/!i 6n !<iar !li0a a!eea glasul ! ntelui &usese a! 0erit de 6n:ur/tur/ a !elui -as!at$ !are ur-/D Prea 0u8in 6-i 0as/ !/ 7tii !ine suitL I-0 rtant este s/-i as!ul8i 0 vestea 0.n/ ia !a0/t' Prin ur-areD 5/ du!ea- t !-ai s/ -/ 0re9int du!elui de Cernan de Sand val P Pal -as$ tat/ al a!elei &ru-use8i de neuitat$ -/ 0reg/tea- s/-i 6-0/rt/7es! g.ndurile -ele de !/s/t rie$ g.nduri 0e !are a!est grande de S0ania -i le-ar &i 6n!uviin8at a- a&lat lu!rul a!esta -ai t.r9iu !.nd !ea 0e !are -i- 0utea- a0r a0e s ! ti l g dni!/ &u r/0it/ de ! ntele dA@lin! urtL %$ a- :urat 6n 9iua a!eea !/ -/ v i r/9@unaL''' Ar/s! lit 7i !er 7i 0/-.nt$ s/ te g/ses!' Ai venit la ParisF 8i-a- !/l!at 0e ur-eL''' "i da$ stra7ni! de @ine 68i -ai as!undeai ! - araL Dar -ul8u-it/ ne @ sitel r -ele !/ut/ri$ a- i9@utit 0.n/ 6n !ele din ur-/$ du0/ !u- ve9i$ s/-8i di@uies! vi9uina' Ki a!u-I &/!u dA@lin! urt !u glasul 6ne!at de -.nie 7i ad.n!/ rev lt/' Ki a!u-$ d -nule$ te-a7 0utea aresta !/!i e7ti un 0r s!ris te-a7 0utea aresta eu 6nsu-i$ la nev ieF 0uterea 0e !are a- 6-i d/ dre0tul 7i s/ te 0redau d -nului de L uv is !/ruia$ Ia r.ndul lui$ i-ar &a!e -are 0l/!ere s/ te vad/' s0re a te tri-ite Ia Parla-ent' 1n &a8a -arelui !an!elar' F/!.nd a!easta$ --a7 r/9@una 0e du-neata$ e adev/rat''' dar nu-ele -eu r stit 6n t at/ tevatura a!easta ar a:unge 0.n/ la &ru- asa Ines' ,inste7te- !u titlul 0e !are 6l are$ d -nuleD InRs de Sand val 7i$ de -ult/ vre-e$ ! ntes/ dA@lin! urt' Fie$ i- 6nt arse insul -as!at' Nu-ele -eu ar a:unge a7adar 0.n/ la &ru- asa ! ntes/' Ki t/!u un r/sti-0$ 0entru a ad/uga 0lin de ur.te su@6nelesuriD Nu a7 vrea$ de!i$ s/ se 6nt.-0le ast&el$ !/!i 8in s/ r/s!u-0/r dis0re8ul divinei !reaturi$ !a un gentil -''' !are 7tie s/ tr/ias!/' Netre@ni!uleL Netre@ni!uleL A<$ a<$ a7adar ai 6n8elesI De !.teva !li0e ! ntele nu se -ai 0utea st/0.ni de!.t !u -are greu$ dar !.nd au9i 7i a!east/ ulti-/ insult/$ -.nia 6i i9@u!ni ne9/g/9uit/'

A0/r/-teL url/ el !a s! s din -in8i' A0/r/-te$ @anditule$ !/!i de nu$ 0e via8a -ea !/-8i v i str/0unge tru0ul !u s0ada' Pe l !$ !u -i7!/ri &ulger/t are$ 67i arun!ase 0/l/ria 7i 67i des!<eiase -antia' "ra 6-@r/!at 6ntr-un ! stu- de !ul are 6n!<is/ !e nu 0utea atrage aten8ia' ,u n @il/ !ute9an8/$ 67i s! ase s0ada din tea!/ 7i$ a0rig !a tr/snetul$ se n/0usti asu0ra : sni!ului de&/i-/t r al s 8iei sale' Luat 0e nevestite$ a!esta 0ar/ instin!tiv$ !u st.ngaF l vitura' Dar 0e dat/ 67i retrase -.na !are 6n!e0use a s.ngera' R/nit$ ge-u el$ 6n&r.n.ndu-7i un strig/t de durere' 5ai r/nit$ ! nte @leste-atL %$ !e s!urt 8i se str/vede triu-&ulL Ulti-ul s.nge v/rsat t t al t/u va &iL A0 i$ dintr- s/ritur/$ ie7ind din ra9a s0adei !are 6l a-enin8a$ lans/ a0elulD La -ine$ v i !ei de ! l L De7i 0l/ti8i 0entru a-( a:uta 0e !el !/ruia slugarni! Ii s0uneau E- nseni reG$ !ei d i s0adasini 0riviser/ &/r/ s/ se 6n&ier@.nte 0rea tare la t at/ s!enaF 7i ni!i nu au9iser/ !e se s0usese' Pe via8a 6ndr/!itului de &iu al r/0 satului tataL 6ng/i-ase 9dra< nul s0ur!at la gur/$ de !u- v/9use 0ri-a l vitur/ dat/ de ! nte' Iat/ un gentil - de is0rav/ 7i s0ad/ !are 7tie !r i stra7ni!e @ut niereL Ne-ai0 -eniteL ad/ugase !el/lalt' Ne-a !<e-at !el !are ne-a 0l/tit$ dar-ar !iu-a 0este -ineL''' ,e 9i!i$ 5alvenu$ -erge-I S/ -erge-$ F lavril$ 0rea!instite 0rieten''' dar &/r/ l vituri''' "i' &ir-ar s/ &ie$ d ar a- &/g/duit''' A &/g/dui 7i a-8i 8ine &/g/duiala sunt d u/ lu!ruri di&erite$ 6l l/-uri -u!alit @ nd !ul !e r/s0undea la nu-ele de 5alvenu' D -nul va 8ine sea-a !/ a- ur-at glasul ! n7tiin8ei n astre''' ,rede--/$ &/r/ l vituri$ ni!i !u v.r&ui s0adei$ ni!i !u t/i7ul$ ne v - 0re&a!e d ar$ 6ntru n area situa8iei n astre' Veni8i$ veni8iL striga 6ntruna adversarul ! ntelui s0re l !ul unde se 0itiser/ !ei d i s0adasini t !-i8i de el' F lavril 7i 5alvenu 6n8eleser/ !/ nu -ai 0uteau$ 9/@ vi 0rea -ult 7i se arun!ar/ 6n &a8a lui dA@lin! urt' (

D i asasini 7i un la7 6-0 triva unui - !institL strig/ a!esta' Drea0t/ 0artid/L S0adele se 6n!ru!i7ar/ !u iu8eal/ at.t de -are$ 6n!.t s!/0/rar/ s!.ntei' %-ul -as!at ur-/rea 0eri0e8iile lu0tei$ !/ut.nd s/ &rea!/ -ereu 6n s0atele !elui 6n! l8it' Dar a!esta$ @/nuind -i7!area 67i 0unea 6n : ! t at/ 0ri!e0erea$ nu nu-ai 0entru a se a0/ra$ !i 7i 0entru a &a!e &a8/ !el r trei ata!at ri' Fire7te$ s0ada -.nuia !u is!usin8/' T tu7i$ 6n &a8a < t/r.tului 7i ne-il sului asalt al !el r d i s0adasini$ -ae7tri 6n arta a!easta$ 0/rea !/-7i -ai 0ierde 0u8in din s.ngele s/u re!e' Da!/ F lavril 7i 5alvenu 6l !ru8au 0e ! nte$ s0re a 0une 6n a0li!are ulti-a l r < t/r.re$ tre@uie s/ -/rturisit/$ !/$ @i9uindu-se 0e !un a7terea ad.n!/ a 7tiin8ei ar-el r$ &/!eau trea@a asta 6ntr-un !<i0 at.t de de se@it 6n!.t !el ata!at$ &/r/ s/ -ai 0 at/ g.ndi la &ensiv/$ a@ia reu7ea s/ 0are9e la ti-0 l viturile !e 0/reau a-6 &i tri-ise !u !ea -ai -are &urie' Ne@/nuind : !ul$ insul -as!at se &eli!ita !/ 7tiuse s/ aleag/ d i ti!/l 7i at.t de &/r/ &ri!/' Pier9.nd ri!e n/de:de 6n @iruin8/$ si-8ind !/ 0uterile i se s&.r7es! 7i v/9.ndu-se la !<ere-ul a trei ne-erni!i$ ! ntele arun!/ Ia 6nt.-0lare !<e-area !are$ 6n lini7tea n 08ii$ avu e! ul unui dang/t &une@ruD A:ut rL A:ut rL Pe Du-ne9eu$ n @ilul -eu d -nL r/s0unse 0e dat/ un glas li-0ede 7i s n r' Nine-te @ine$ a- s sitL Dins0re !asa <angiului Plan!<et se au9i de dat/ 9g - tF de le-n s&/r.-at$ a0 i u-@r/ !are !el r trei ata!at ri le 0/ru a &i de -/ri-ea unei -ai-u8e uria7e se r st g li de-a lungul s0alierului 6-@r/!at 6n vi8/-de-vie' 1n !li0a ur-/t are ! ntele dA@lin! urt nu -ai era singurD -ai-u8/ ri diav l$ avea a!u- al/turi de el un -ule8 !are stra7ni! -ai 7tia s/ se @at/' De unde a -ai ie7it 7i /staI r/!ni -.ni s @/r@atul -as!at' De unde a- ie7itI i- 6nt arse n ul-venit' Din <anul de 0este dru-$ de unde a- & st -art rul nelegiuirii du-italeL Vrei s/ 7tii !ine suntI Fiul !/0itanului DArtagnan E de nu 8i-e !u su0/rare' L/udat &ie D -nul''' Da8i-i dru-ul$ !analiil rL (

,ele !.teva !uvinte &ur/ r stite 6n 9/ng/nit de ar-e'$ Fiul lui DArtagnanI - r-/i 6ntre din8i !/0etenia @andi8il r' Da!/ este !avalerul Ge rges$ 0 trivni!ul -eu din ;lessa!$ tre@uie !a @leste-atul /sta -i! 7i !arag<i s s/--i 0l/teas!/ 0e l ! dat riaL Lu0ta ! ntinua !u 6nver7unare t t -ai -are$ !/!i t !-i8ii se te-eau s/ nu-7i vad/ -/rini-ia 6nt r!.ndu-se 6-0 triva l r' 18i -ul8u-es!$ 0rieteneL s0use ! ntele$ 6n ti-0 !e 0ara de -inune ata!ul' De -/ v r -ai l/sa !u-va 6n via8/ -i9era@ilii /7tia$ te 0 8i @i9ui 0e t at/ re!un 7tin8a -ea'' 5ai 6nt.i a0/r/-te$ dragul -eu gentil -L De -ul8u-it 6-i vei -ul8u-i du0/ a!eea' Ata!a8i vigur s$ F lavril 7i 5alvenu 6n!e0ur/ s/ @at/ 6n retragere$ tre!.nd la ta!ti!/ n u/' Ur-.nd 0ilda gener sului s/u a0/r/t r$ ! ntele l/s/ la 0arte ri!e 0re!au8ie 7i eBe!ut/ 7ar:/ & arte ad.n!/' Dar -anevra a!easta 6l 0ierdu' Printr- 6nt ar!ere ra0id/$ la7ul rival al ! ntelui 6i tre!u 6n s0ate$ ast&el !/ 6n !li0a 6n !are a!esta era gatagata s/ str/0ung/ s.n9a 0rea-il stivului 5alvenu$ el 6i 6n&i0se 6ntre u-eri la-a unui 0u-nal' AsasinuleL strig/ r/nitul$ l/s.ndu-se 6ntr-un genun!<i' A0 i$ !u glas stins$ ad/ug/D S 8ia -eaL''' ! 0ilul -euL''' DArtagnanL''' Adi L Ki se r st g li &/r/ de si-8ire' % 0rivire iute 6i &u de-a:uns t.n/rului s0re a !.nt/ri t tul' 5ai -ult 6nt/r.tat de!.t &uri s$ &/!u un salt 6na0 i$ s0re a !.7tiga distan8/$ 7i se arun!/ din n u asu0ra asaltat ril r' ;andi8il rL r/!ni el' A<$ unul t t u!id euL Ki$ 6nne@unit$ r@it de &urie$ se n/0usti asu0ra lui F lavril !are &/r/ d ar 7i 0 ate !/ ar &i & st str/0uns de l vitura de s0ad/$ da!/ 0i!i rul @/iatului nu ar &i lune!at 0e !eva u-ed' 5i!ul DArtagnan nu-7i -ai 0utu 8ine e!<ili@rul 7i !/9u la r.ndul s/u 6n s.ngele !are se s!urgea din rana ne&eri!itului ! nte' Si-8ind 0e -.ini li!<idul a!ela v.s! s 7i !/ldu8$ s! ase un strig/t de gr a9/ 7i$ <i0n ti9at 0ar!/$ r/-ase 0e l !$ ne-i7!at' U!iga7ului 6n!e0ea s/-i &ie 0e 0la! gr a9ni!a trea@/ 0e !are s/v.r7eaF ridi!.nd @ra8ul asu0ra ! 0ilului de9ar-at$ era !.t 0e !e s/-( 3

l veas!/ &/r/ -il/$ !.nd ni7te degete de &ier 6l 0rinser/ de 6n!<eietura -.inii 7i 6i s-ulser/ 0u-nalul 6ns.ngerat' Pe 0a0u!ul 0a0eiL r sti re!e F lavril$ unul a:unge$ - nseni reL Pe /sta n- s/-( - riL''' Nu-8i dau v ieL V/ rug/- res0e!tu s$ stre!ur/ 7i 5alvenu$ 0un.ndu-7i 0i!i rul 0e s0ada !are s!/0ase din -.inile t.n/rului Ge rges' A0 i$ 6n ti-0 !e a! litul s/u 6l 6n&runta 0e -ul -as!at 7i 6l 8inea la res0e!t$ se a0le!/ la ure!<ea a0/r/t rului lui dA@lin! urt 0entru a-( 6nde-naD Kterge- $ -i!u8uleL , 0ilul se ridi!/$ !u 0u-nii str.n7iF a0 i$ s/rind !a un :aguar r/nit$ se n/0usti s0re u7a E!asei 6nsingurateG$ 6n !are @/tu tare !u !i !/nelul din le-n de ste:ar$ strig.ndD A:ut rL''' U!iga7ulL % sa@ieL''' sa@ieL''' Ne6nd i s &/!.nd ast&el se d vedea un nes ! tit' ,/rui si-8/-.nt i se su0unea el areI''' Ni!i el nu ar &i 0utut- s0une' Neg<i @il rL r.n:i u!iga7ul ! ntelui dA@lin! urt$ da!/-i da8i v ie s!andalagiului /stuia 6n!/0/8.nat$ 0uiului /sta de is! ad/ s/ &ug/$ nu &a!e8i de!.t s/ 6-0leti8i 6-0reun/ &unia de !.ne0/ !are 6ntr- @un/ 9i v/ va du!e la s0.n9ur/t are''' Caide$ &a!e8i-i de 0etre!anie !a 7i ,eluilaltL''' Kterge- L re0et/ 5alvenu$ &/r/ s/-i 0ese de a-enin8are' Kterge- $ -i!u8ule$ ri nu -ai r/s0und de via8a taL Nu 0ute- 7ti !e anu-e s-a 0etre!ut atun!i 6n -intea @/iatului$ dar e li-0ede !/$ v/9.ndu-7i ne0utin8a 7i s! s din &ire de &a0tul !/ nu 0utea &i de ni!i un & l s !elui 0e !are l-ar &i 0utut salva$ nu se 6ndur/ s/ 0/r/seas!/ l !ul 6nainte de a-7i -ai &i d vedit dat/ v ini!ia' Pentru a ru0e !er!ul 6n !are se vedea 6n!<is$ se !iun!<i la 0/-.nt$ ase-enea :ivinel r gata s/ sar/ 7i$ n/0ustindu-se !u & r8a ne9/g/9uit/ a 0ra&ului de 0u7!/ asu0ra lui F lavril 7i a lui 5alvenu !are$ !u naivitate 6i t/iau dru-ul$ 6i i9@i 0e a-.nd i de 0ara0et 7i alerg/ s0re !a0ul str/9ii IVt tte-auB-Pa0elards' A! l se 6nt arse 7i$ ridi!.nd 6n sus -.na-i &/r/ ar-/$ ar/t/ 6n dire!8ia !elui !e 0reg/tise !ursa$ strig.ndu-iD %ri!ine ai &i$ u!iga7ule$ -as!a 0e !are 0 r8i n- s/-8i s!a0e 0ieleaL 68i !un s! glasulL "7ti la7ul 0e !are l-a- -ai 6nv/8at dat/ -inte la ;lessa!' % s/ te g/@uiese eu iar/7iL A-inte7te-8i de DArtagnanL Tat/l -eu te-ar li u!is ai!iF iar da!/ &iul a-.n/ 3

r/9@unarea$ ea se va d vedi$ la !easul !uvenit$ 7i -ai !u-0lit/L''' In !e v/ 0rive7te 0e v i$ ti!/l 7i v.ndu8i @leste-atului$ -ai ad/ug/ el 6ndre0t.ndu-7i 0rivirile s0re !ei d i s0adasini !are se ridi!au de : s' !u -are t/r/@ i$ d ri8i-v/ s/ nu--i ie7i8i ni!i dat/ 6n !ale$ !/!i 0e legea -ea de DArtagnan v-a7 ni-i!i$ a7a !u- se !ere a &i ni-i!it/ ri!e unealt/ a !ri-eiL''' Caide8i$ <aide8i$ 0une8i -.na 0e diav lul /staL r/!ni -ul -as!at$ v/9.ndu-6 !u- dis0are 0e du0/ ! l8ul str/9ii' Dar !ei d i a! li8i nu se !lintir/$ 0/reau !u0rin7i de vra:/' A<$ netre@ni!ul$ !e -.n/ de &ier$ se 0l.nse F lavril &re!.ndu-7i genun!<ii v/t/-a8iF !e -ai$ -i-a se!erat 0i!i arele$ nu alt!evaL 5ie -i-a tras un 0u-n 6n st -a!$ de -i (-a li0it de 7ir/$ se vait/ 7i 5alvenu$ sug<i8.nd' " dr/gu8 & !$ 0e !instea -eaL Dragul de el''' l vi---ar tr/snetulL 5ititelulL Stra7ni!a l r 6-@r/8i7are !u 0/-.ntul 6i 6n&l/!/rase intr-at.t$ 6n!.t 0u8in Ie-a tre@uit a!est r ne-ai0 -eni8i !arag<i 7i s/ nu-7i &ere servi!iile !elui !e le 0rile:uise !/derea' 1n/l8.nd a dis0re8 din u-eri 7i as!un9.ndu-7i 0r st !iuda de a nu &i 0utut s/v.r7i a d ua nelegiuire$ @/r@atul -as!at se 0reg/tea s/ dea dis0 9i8ii 0rivind vi!ti-a !a0!anei$ !.nd u7a E!asei 6nsingurateG$ u7a la !are !u 0u8in 6nainte DArtagnan @/tuse at.t de tare$ se des!<ise !u are!are 6n!etineal/' 1n a!eea7i !li0/ ti:a de !are sta 0rins/ &ir-a <anului La !ei 0atru -u7!<etari ge-u :alni! 6n @/taia v.ntului !e -/tura de 0e !er ! < rte de n ri 0a!i$ des! 0erind dis!ul lunii ale !/rei al@e ra9e s! aser/ la lu-in/ !<i0ul 0alid al ! ntelui' Un strig/t as!u8it$ 6n&i r/t r$ !are u-0lu de gr a9/ 0e !ei d i s0adasini$ r/s0unse ase-enea unui e! u !u-0litei !/in/ri a &ir-ei' U!iga7ul r/-ase !a de g<ea8/F dar au9ind 8i0/tul$ se 6nt arse 7i r sti 0rintre din8iD Ines A0 i se d/du la 0arte$ s0re a 6ng/dui tre!erea unei &e-ei 6-@r/!ate 6n al@ !are$ !u 0/rul des0letit$ tre-ur/t are 7i 6nne@unit/$ !/9u -ai -ult de!.t 6ngenun!<e 6n &a8a tru0ului ne-i7!at' Ines de Sand val$ s 8ia ! ntelui dA@lin! urt$ 7ti- a!u- !/ ea era ridi!/ u7 r !a0ul @/r@atului$ 6l 0riviF a0 i$ !u glasul 6ne!at 3

de un < < t de 0l.ns$ 6ntre@/ t.nguit r$ !u- nu-ai -a-ele 67i 6ntrea@/ ! 0ilul @ lnavD RenL''' Dragul -eu RenL V r@e7te--i''' R/s0unde-i''' s0une--i !/ -/ au9iL''' Ki leg/na 0e @ra8e !a0ul &/r/ via8/$ 6l leg/na dr/g/st s re0et.nd de9-ierd/t rD R/s0unde--i$ Ren''' dragul -eu RenL''' Priveli7tea era at.t de s&.7iet are$ 6n!.t &runtea lui F lavril se a! 0erise !u @r @ ane de sud are$ iar 5alvenu si-8ea &i ri re!i 9@.rlindu-i 0ielea' A0 i$ !li0/ de t/!ere 6ns0/i-.nt/t are' De dat/$ &e-eia 8i0/D 5 rtL Ren e - rtL''' Du0/ !e s!/0/ din -.ini !a0ul !are !/9u 0e !aldar.- !u un 9g - t surd$ &e-eia se ridi!/$ 6-0ins/ !a de un res rt' %!<ii ei g i 0rivir/ 0e r.nd la !ei trei @/r@a8i !e nu !ute9au s/ s! at/ v r@/' Il !/uta 0e vin vat' De l-ar &i g<i!it si de s-ar &i g/sit 6n &a8a lui 6n !<iar !li0a a!eea t !are t at/ 0uterea ei se aduna 6ntr-unui 7i a!ela7i inn r/9@unarea$ !u- l-ar -ai &i s&.7iat !u ung<iile$ !u din8ii$ !u- l-ar &i &/!ut @u!/8ele$ !u- l-ar &i u!is 6 Dar 0uterea a!easta$ !are nu s-ar &i 0utut aduna de!.t 6n &a8a u!iga7ului$ 0ieri dintr- dat/ 0entru a &a!e l ! sl/@i!iunii' Genun!<ii i se 6nd ir/$ 0ie0tul ei sl @ 9i un gea-/t U7 r$ ast&el !/ se 0r/@u7i 6n @ra8ele ti!/l sului !are &/!use gre7eala s/ se re0ead/ s0re a 0ri-i 6n @ra8e' 1n s&.r7it$ e a -eaL -ur-ur/ el' A0 i$ !ul!/ 6n!eti7 r 0e @an!/ a&lat/ !<iar l.ng/ E!asa 6nsingurat/G' Re0edeL &/!u el !/tre !ei d i t !-i8i$ lua8i !adavrul 7i a9v.rli8i-( 6n Sena' Vl/:ganul !el 0us 0e <ar8/ 67i !er!et/ din 0rivire t var/7ul$ 0/r.nd a se ! di' Sunte8i 0l/ti8iL 6i as-u8i ti!/l sul' 1nde0lini8i--i 0 run!aL ,ei d i se a0r 0iar/ de tru0ul &/r/ via8/$ 6n&i ra8i' Du0/ &elul !u- i-a- v/9ut s&/tuindu-se 6nainte de a-( ata!a 0e ! nte$ du0/ !u-0/tul d vedit 6n ti-0ul ata!ului$ 0re!u- 7i du0/ 3

n @ila l r 0urtare &a8/ de t.n/rul DArtagnan$ 7ti- a!u- !/ s ld/8 ii a!e7tia s!andalagii erau 6n stare s/ se lase 6nsu&le8i8i de si-8/-inte -ult -ai vredni!e de!.t ne-ar &i 0utut 6ng/dui 6n&/8i7area l r s/-i :ude!/-' "ste li-0ede !/$ 6n !li0a a!eea$ 0 run!a nu le era 0e 0la!' ;a -ai -ult !<iar$ 0urtau 0i!/ -ului a!eluia 0entru &a0ta lui 7i se -ustrau !/ nu i se 6-0 triviser/ &/8i7' La vre-ea a!eea$ duelul era lu!ru @i7nuitF 0entru un !uv.nt$ 0entru ni-i!a t at/$ 0uneai lesne -.na 0e s0ad/$ 6n !iuda de!retel r devenite liter/ - art/ 0entru !ei -ai -ul8i s0adasini' Dar un asasinatL''' ,ei d i s ld/8 i a:unseser/ s/-7i 6ntre@e ! n7tiin8a' Se 6nv iau s/ u!id/$ dar nu-ai 0rivindu-7i 6n &a8/ 0 trivni!ul 7i !u ris!ul de a &i ei 6n7i7i l vi8i' Prin ur-are se 0reg/teau s/ se su0un/ !u 6n!etineal/ 7i s!.r@/ 0 run!ii !e li se d/duse' De7i nu s-ar &i 9is$ 5alvenu era !a0ul li-0ede al @andei' C-L &/!u el &il 9 &i!$ du0/ !e se -ai a0le!ase dat/ !a s/ 0i0/ie 0ie0tul ! ntelui$ 0/rerile de r/u sunt 9adarni!e a!u-$ 0rea vredni!e 0rietene$ 7i de vre-e !e ini-a a!estui gentil - nu -ai @ate$ nu va avea ni-i! 6-0 triv/ da!/ se va s!u&unda 6n a0/' "i$ dra!e$ dar !e t t &a!i a! l I 6ntre@/ F lavril$ v/9.nd !/ !el/lalt 0i0/ie 6ntruna <aina !elui u!is' C.rtiileL 6i r/s0unse a!esta !u glas -ai s!/9ut' D -nul dA@lin! urt tre@uia s/ le 6n!redin8e9e !<iar 6n seara a!easta ! ntesei$ s 8iei lui' - Pe !instea -ea de 0unga7$ e7ti sigurI Da$ da$ &/r/ d ar 7i 0 ateL ,.nd ne-erni!ul - nseni r de ! l ne-a tri-is s/-i s0i n/-$ l-a- au9it !<iar 0e ! nte s0un.nd asta' Iat/ in& r-a8ie 0re8i as/$ 9i! euF de nu$ ar9/---ar t t & !ul iaduluiL''' Pre8i as/$ de 7ti- s/ trage- & l ase de 0e ur-a ei''' A7tea0t/ 0u8inL' Pe 0a0u!ul 0a0ei$ a- 0ri!e0ut !e tre@uie s/ &a!L 1nt r!.nd a0 i !a0ul$ F lavril se su-e8i s0re @/r@atul -as!atD Pe via8a -ea$ vreau s/ !red !/ s/ ne da8i 0artea diav luluiF - nseni re$ nu-i a7aI''' Partea diav lului''' ,e 6n8elege8i 0rin astaI 3

Dre0tul de a s! t !i 0rin @u9unare$ l/-uri 5alvenu' ;ine$ dar da8i-i 9 rL r/s0unse -as!atul' 1ngri:indu-se a0 i iar de ! ntes/$ 0rivi !u ne-/surat/ d rin8/$ ur-/rind nelini7tit$ 0e &ru- sul ei !<i0 &/r/ de !ul are$ se-nele le7inului' S ld/8 iul !el iu@it r de sudal-e 67i a:uta 0rietenul dar -.nai tre-ur/t are ar/ta !/ nu se 0rea 0ri!e0e 6n ale &urti7agului s/ des!<id/ <aina ! ntelui 7i s/ s! at/ un tean! de <.rtii 0e !are 6l v.r6 6n @u9unarul 0antal nului s/u @u&ant' S-a &/!ut$ < t/r6 el' A&urisit/ trea@/$ de s-ar ter-ina dat/L ,u- se !ra0/ de 9iu/$ - r-/i 5alvenu$ -/ du! la 0 0a din 0ar <ia -ea$ s/-( 0un s/ !.nte un De Pr &undis' A0 i se ridi!ar/ 0urt.nd tru0ul$ unul de !a0$ altul de 0i!i are 7i se 6ndre0tar/ s0re 0ara0et' A:un7i a! l $ 6n/l8ar/ lugu@ra 0 var/$ leg/nar/ 6n g l de !.teva ri 7i-i d/dur/ dru-ul 6n Sena' Un strig/t de gr a9/$ venit dins0re talu9$ 6ns 8i !li0 !itul s n r 0e !are 6l sl @ 9ise &luviul 6n ti-0 !e-7i 0ri-ise 0radaF 0.n/ 7i @/r@atul -as!at 6l au9i' Se 6ndre0t/ dintr-un salt$ 6ntre@.ndD ,ine-i a! l I ,red !/-i Grard$ luntra7ul din 1le-auB-Va!<es$ s/ -/ @at/ Du-ne9eu$ r/s0unse F lavril' Prietene$ 0rietene$ s/ 7tii !/ s/ te @at/$ /sta-i lu!ru sigur$ da!/ s/-( -ai st.rne7ti ast&el %-ul -as!at 0/rea ad.n!it 6n g.nduri' Grard''' -ur-ur/ el' Dar alt/ sur0ri9/ 6l a7te0taF a@ia r stise nu-ele a!esta$ !/ & r-/ nedeslu7it/ 6i tre!u 0rin &a8/ !u iu8eala &ulgeruluiF u-@ra a!easta s/ri 0este 0ara0et$ &/r/ a-7i 6n&r.na av.ntul$ iar de data a!easta &luviul sl @ 9i un n u 9g - t$ -ult -ai sla@$ ase-/n/t r !elui is!at de s!u&und/t rul !e se vira !u -i7!/ri 0relinse 6ntr- a0/ ad r-it/' %are !e se -ai 6nt.-0l/I 6ntre@/$ uluit$ u!iga7ul' 1ng<i8i---ar Satana$ s/ -/ 6ng<it/$ de n- &i t t dr/g/la7ul /la de DArtagnan$ !are s-a 6nt rs s/ vad/ de ale sale$ r/s0unse$ !u anu-e -ul8u-ire$ s ld/8elul !el v ini!' La ur-a ur-ei$ de !e s/--i 0eseI T t n- r s/-( salve9e$ g.ndi @/r@atul -as!at' (

A0 i$ adres.ndu-se ! ntesei 6n!/ le7inate$ ad/ug/ !u 9.-@et r/ut/!i sD , ntele dA@lin! urt este - rtL''' A7a !/$ &ru- as $ s/ tre@uias!/ s/ &ii a -ea' 5ai ales a!u- !.nd e7ti singur/ 7i !.nd &ii!a ta va de0inde de -ineL Fii!a eiL &/!u r t &eiul 5alvenu tres/rind' "i nu$ -/!ar 0e asta nu tre@uie s/ -ai !<inuie' Stai ai!i$ 0rea!instite a-i!e$ a- eu gri:/ s/ as!und 0e -i!u8a nevin vat/' Pitul.ndu-se$ &uri.ndu-se$ t.r.ndu-se de-a lungul 9idului$ !el -ai s!und dintre !ei d i s0adasini a:unse la u7a r/-as/ des!<is/ 7i intr/ 6n !asa -isteri as/ !are d/duse at.ta s/-.n8/ de v r@/ -a<alalei' A@ia dis0/ruse$ !/ un 9g - t de 0a7i r/sun/ 0e !aldar.-' FatalitateL r/!ni -ul -as!at$ 0un r/-/7ag !/ e 0atrul/''' %are nu -ai ave- ni!i !li0/ de lini7teI Se a7e9/ 6n &a8a ! ntesei 7i a7te0t/$ gata de ri!e' %sta7i din garda reginei$ ! -anda8i de un &i8er 7i 0re!eda8i de 0urt/t ri de t r8e$ a0/rur/ la ! l8ul str/9ii La 5 tte-auB Pa0elards' In -i:l !ul gru0ului 0/7eau d i la!<ei 0urt.nd le!ti!/' ;/nuind !e anu-e avea s/ se 0etrea!/$ insul -as!at s!<i8/ un gest de &urie 0e !are 7i-( 6n&r.n/ 6ns/ a0r a0e i-ediat' Du0/ !e rd n/ s lda8il r s/i s/ se 0reas!/$ &i8erul se 6ndre0t/ s0re u7a E!asei 6nsingurateG' ,.nd &u a0r a0e$ 6l 9/ri 0e @/r@atul -as!at$ din 0lin lu-inat de &/!lii' ,ine e7ti du-neataI 6ntre@/ el$ &/!.nd !.8iva 0a7i' Ki !e v.nt te adu!e ai!i la ra astaI ,e-8i 0as/I i- 6nt arse !el/lalt !u tru&ie' R/s0unde$ d -nuleL Nu sunt dat r s- &a!''' ,e v r@e7tiIL ur-/ &i8erul' , -an9i$ 0are--i-seI A0 i$ 9/rind- 0e ! ntes/$ eB!la-/D % &e-eieL % &e-eie 6n nesi-8ireL 5 art/$ 0 ateI''' ,/0itane$ 9ise un sergent$ salut.ndu-7i 7e&ul$ u7a !asei e larg des!<is/' U7a e des!<is/L''' Atun!i nu -ai 6n!a0e ni!i 6nd ial/L''' D -nule$ 0ers ana de 0e @an!/ este !u-va d a-na ! ntes/ dA@lin! urtI "a 6ns/7i' 3

Atun!i te s -e9 s/ 0/r/se7ti l !ul 7i s/ -/ la7i s/ iau de ai!i 0e d a-na ! ntes/' "i @ine$ &/!u -ul -as!at$ r.n:ind$ da!/ asta 68i este -isiunea$ !/0itane$ vei 0le!a de ai!i &/r/ s/ 8i- 0 8i 6nde0lini' Ki !ine -/ va 6-0iedi!a$ r gu-te s/--i s0uiI "u$ !/0itane$ !u asta$ 9ise netre@ni!ul d.nd la iveal/ un 0erga-ent$ " un rdin al e-inen8ei sale -inistrul de r/9@ i' %&i8erul ni!i nu se steni s/-7i arun!e !<ii asu0ra <.rtiei$ !/!i &lutur.nd 6n -.n/ alta ase-/n/t are$ i- 6nt arse 0e l !D %rdin de la -aiestatea saL A0 i$ r/su!indu-se 0e !/l!.ie$ &/r/ s/-i 0ese de strig/tul de &urie !e-i s!/0ase interl !ut rului s/u ne!un s!ut$ !/0itanul &/!u un se-nF sta7ii din gard/ se a0r 0iar/$ d.nd !u @rutalitate la 0arte 0e !el !e le t/ia !alea 6n !<iar !li0a a!eea$ !u iu8eal/ 0e !are gr si-ea tru0ului 7i s!urti-ea 0i!i arel r &/!eau de-a dre0tul !arag<i as/$ 5alvenu 8.7ni din !as/$ !u a!eea7i @/gare de sea-/ !a 6n !li0a 6n !are intrase$ 7i d/du &uga l.ng/ t var/7ul s/u' 7 0tindu-iD La dru-$ @/iete$ s- 7terge-L''' 1ngerul negru$ divina d -ni7 ar/ de !ul are$ se a&l/ 0e ur-ele n astreI Fir-ar s/ &ieL eB!la-/ F lavril$ a0u!.nd @ra8ul st.ng al lui 5alvenu 7i tr/g.ndu-( du0/ el' P/strea9/-8i &ireaD Dul!ineea ta$ !are 67i d/ !u !re-/ de g<ete$ e tare 7ireat/FFF/ ne &a!e- nev/9u8iL A0 i$ @/t.ndu-se !u 0al-a 0este @u9unarul 0antal nului$ 6n !are &useser/ v.r.te a!tele ! ntelui$ ad/ug/ a 6-@/r@/tareD S/ at.rn 6n 7treang$ de nu ne-a- 0ri! 0sit 6 Ki !u 0aternitatea !u- r/-.neI 6l lu/ 0este 0i!i r !el -i! de stat$ ar/t.ndu-i 0e su@ -antie un ! 0il$ dr/g/la7/ &eti8/ ad r-it/$ 0e !are 0urta !u -are gri:/ 0e @ra8u-i v.n: s' A0 i se -istuir/ 6n u-@ra n 08ii$ &/r/ a &i & st v/9u8iF 0ri-ul !/l!.nd !u 0a7i -ari 7i a0/sa8i$ !ei de-al d ilea alerg.nd a0r a0e$ s0re a nu r/-.ne 6n ur-/' %-ul -as!at se tr/sese de 0arteF -/!inat de ur/$ el asista la r/0irea ! ntesei' Du0/ !e 0 run!i s/ &ie 6n!<is/ u7a E!asei 6nsingurateG$ din !are t !-ai ie7ise$ ge-.nd 6nne@unit/$ slu:ni!a de !ul are$ &i8erul !are nu 6n8elegea -are lu!ru ti 6n v r@ele &/r/ 7ir ale @ietei &e-ei$ a7e9/ (

Ung/ d a-na dA@lin! urt$ st/0.na ei$ 0e 0ernele le!ti!ei 7i rd n/ 0 rnirea' 5i!a tru0/ a g/r9il r reginei &/!u atun!i !ale-6nt ars/$ 6ndre0t.ndu-se 6n!et s0re Luvru$ 6n ti-0 !e r l giul din turnul ,elestinil r vestea t !-ai -ie9ul n 08ii'

,ASA LUNTRAKULUI Din r/s0unsul vl/:ganului$ a- 0utut a&la de!i !/ !el !are se arun!ase 0ri-ul 6n a0/$ 6n !<iar !li0a 6n !are el 7i !u a! litul s/u a9v.rliser/ 0e Ene&eri!itul ! nte$ nu era altul de!.t -i!ul DArtagnan' 1n a!ela7i ti-0$ Grard$ luntra7ul$ du0/ !e sl @ 9ise un strig/t de s0ai-/$ tre!use 6n s0atele @/r!ii 7i$ 0reu-@l.ndu-7i 0rivirile asu0ra a0ei$ 6n!er!a s/ deslu7eas!/ !eva 6n @e9na 6n! n:ur/t are' "l a7te0t/ 6n 0 9i8ia a!easta$ !/!i de 6n tat nu 7tia s/ 6n ate' Ne0ri!e0erea a!elui luntra7 de is0rav/ nu avea &ie-ne iertat !/ s0une- ni-i! !iudatF 6ntr-adev/r$ ri!.t de ne @i7nuit ar 0/rea 6n 9ilele n astre$ !a 7i 6n vre-ea de !are 0 -eni-$ 0u8ine sunt -eseriile 6n !are 8i-e dat a 6nt.lni un -ai -i! nu-/r de 6n t/t ri !a 0rintre -arinari$ 0entru !are a0a 6nsea-n/ da!/ nu singurul$ !el 0u8in ve7ni!ul du7-an' ,.t a a7te0tat are Grard ast&elI''' Ni-eni nu ar &i 0utut s0uneF dar lui i se 0/ru un vea!' 5.<nit 0este -/sur/$ ne0ri!e0.nd ni-i! din !ele !e se 0etre!eau$ se 0reg/tea t !-ai s/ 0un/ -.na 0e v.sle 7i s/ ias/ 6n larg !.nd$ de dat/$ i se 0/ru !/ aude 6n :urul lui un !li0 !it -ai 0uterni!' Instin!tiv$ 6ntinse @ra8ul' % -.n/ nerv as/ i- a0u!/ 0e a lui$ 6n ti-0 !e un glas ie7it 0ar!/ din ad.n!i-i de </u 6i s0unea lini7titD D/--i -.n/ de a:ut r$ 0entru Du-ne9euL''' " greu s/r-anul gentil -L ,u @ra8ul !e-i r/-/sese li@er$ Grard se s0ri:ini de @ rda: 7i$ tr/g.nd de -.na !e se 0rinsese de a Iui$ i9@uti !u -are greu$ de7i se 6n! rdase din r/s0uteri$ s/ trag/ 0u8in la su0ra&a8/ 0e !el !e t !-ai 6i v r@ise' 3

,e-i dre0t$ e dre0t$ &/!u el uluit$ s-6nte8i greu$ nu glu-/L F/r/ -ult/ v r@/$ i- rete9/ !el/lalt$ 8in.ndu-se tare$ 7i ia 6n 0ri-ire - rtul$ te r g''' 5 rtulL re0et/ luntra7ul$ 6n&i rat' Dar$ Ia ur-a urinei$ are !ine-i v r@eaI ,ine 67i 0usese via8a 6n 0ri-e:die$ 0entru a 0es!ui un !adavruI Ki de unde 0utea 7ti !/ !el !are i se 6n&/8i7a 6ntr-un !<i0 at.t de !iudat 7i 0e !are ni!i nu-( vedea 6n!/ @ine Ia &a8/$ a0/r.ndu-i d ar !a -as/ in& r-/$ era un - de trea@/I Putea &i 7i unul dintre u!iga7i$ < t/r.t s/ s!a0e de ulti-ul -art r al !ri-ei' Ase-enea g.nduri$ unele -ai 6nv/l-/7ite de!.t altele$ s/getau a7adar -intea vredni!ului luntra7F t tu7i$ !instit 7i -il s 6nainte de t ate$ nu se 0ri asu0ra !elui -ai 6n&ri! 7/t r dintre ele$ !are l-ar &i' 0utut 0une 0e &ug/' Te 8ii @ineI 6ntre@/ el' Da$ 6i r/s0unse -ul' 5.na !are nu-( sl/@ise din str.ns are se des0rinse 7i$ ! U -i7!are @rus!/$ se ag/8/ de @ rda:' Grard se a0le!/$ a0u!/ de <aine !adavrul 0e !are 6n t/t rul 6l 8inea la su0ra&a8a a0ei 7i 6l trase !/tre el' Dar a@ia 67i 6n!<eiase sinistra-i trea@/$ !/ @ar!a se !l/tin/$ gata s/ se s!u&unde' Nu avu vre-e de!.t s/ se arun!e s0re !el/lalt !a0/t al ei$ 0entru a resta@ili e!<ili@rul' Du0/ !e @ar!a se !u-0/ni$ luntra7ul se 6nt arse 7i v/9u l.ng/ el un - sau$ -ai @ine-9is$ 0e !ineva 6ngenun!<eat ling/-tru0ul !elui 0es!uit$ !u ure!<ea li0it/ de 0ie0tul Iui' N ul-venit r/-ase ast&el @un/ @u!at/ de vre-e$ ti-0 6n !are Grard nu !ute9/ s/ 0un/ ni!i 6ntre@are' L !uie7ti de0arte$ -uleI Nu$ d -nule$ 6n 1le-auB-Va!<es' S/ ie7i- 6n larg$ de!i$ 7i s/ 0 rni-' Luntra7ul se su0use' Din !.teva l vituri de v.sl/ 67i s! ase @ar!a din 9idul de u-@r/ al -alului$ ast&el !/$ de dat/$ ea &u s!/ldat/ de ra9ele lunii$ %-ul -as!at 0/r/sise t !-ai teatrul -.r7avei sale &a0te E Du0/ !e travers/ P nt-5arie$ @ -@/nind 6ntruna 6-0 triva nen r !ului s/u$ 6-0 triva s lda8il r din garda reginei$ 6-0 triva !arag<i 7il r !are 6l slu:iser/ at.t de 0r st 7i a t.n/rului i-0rudent (

!are$ du0/ !e 6l a0/rase 0e ! nte$ se arun!ase 6n a0/ s0re a-i s! ate tru0ul$ 0/7ea 0e 8/r-ul ,elestinil r$ ur9ind un alt' 0lan -enit s/-i 6-0lineas!/ r/9@unarea 7i t t dat/ 0ati-a$ !.nd aten8ia 6i &u atras/ de 0lesnetul v.slel r' Se 0ri$ se uit/ 6n :ur 7i nu-i &u greu s/ 6n8eleag/ !ine era -ul de l.ng/ luntra7' Un @leste- 6i 8.7ni 0rintre din8i' 17i 6n/l8/ 0u-nul str.ns 7i r sti d ar d u/ !uvinte !are adunau 6ns/ 6n ele t at/ &/g/duin8a 0lin/ de ur/ a -.niei sale ne st iteD Pe !ur.nd' A0 i 67i iu8i 0asul$ 0 rnind s0re ra7' 1ntre ti-0$ -ul ast&el a-enin8at$ !are nu era altul de!.t Ge rges DArtagnan !itit rii n 7tri l-au 7i re!un s!ut$ desigur 67i s! ase !u -i7!/ri re0e9i <aina$ 7i- s-ulse -ai @ine-9is 7i$ a0u!.nd !u din8ii una din -.ne!ile !/-/7ii$ ru0se din ea &.7ie' A:ut/--/$ s0use el luntra7ului$ a & st l vit 0e Ia s0ateL %-ul 6n8elese 7i d/du dru-ul v.slel r$ EA-.nd i !ul!ar/ !adavrul u7urel$ eu &a8a s0re &undul @/r!ii' Ai vreun !u8itI 6ntre@/ Ge rges' Grard tres/ri' Tre@uie s/ ai unul$ d/--i-( re0edeL Dintr-un t ! de 0iele !e-i at.rna de @r.u$ Grard s! ase la iveal/ un !u8it !u la-/ lung/ 7i lat/F i-( d/du &/r/ s/ -ai s! at/ un !uv.nt' T/!ut - era Grard' C ltei$ 6nv/8at s/ tr/ias!/ singur niai t at/ via8a$ se de9 @i7nuise s/ v r@eas!/ 7i d ar e- 8iile 0uterni!e aveau darul s/-i de9lege li-@a' Din d u/ -i7!/ri$ una 6n drea0t/$ alta 6n st.nga$ DArtagnan s&.7ie <aina vi!ti-ei$ de9g lind ran/ larg !/s!at/$ !are s.ngera 7i -ai tare du0/ s!u&undarea 6n a0/' L vitur/ de -aestruL g.ndi t.n/rul' 1n s&.r7it$ s/ 6n!er!/- t tul' A7 da !u drag :u-/tate !a din s.ngele -eu$ 0entru a-i red/rui a!estui gentil - via8a''' 5art r -i-e Du-ne9euL Nu sunt &ire sla@/''' T tu7i$ v/9.nd- 0e s/r-ana &e-eie 0l.ng.nd 0este tru0ul a!esta 7i 9i!.nd 6ntruna Edragul -eu RenL''' dragul -eu Ren$ r/s0unde--iLG si-8ea- !u- -/ 0 dides! la!ri-ile' A7adar$ dintr-un l ! -ai &erit$ de de0arte$ ei asistase la a-arni!a i9@u!nire de durere a ! ntesei InRs' ,u t ate !/ 6n8elegea li0sa de n i-/ a 6ngri:iril r sale$ el &/!u din &.7ia de 0.n9/ ru0t/ un ta-0 n 3

0e !are 6l v.r6 6ntre -arginile r/nii' S.ngele se 0ri' DArtagnan se a7e9/ 7i-i s0use iui Grard' S/-l 6nt ar!e- a!u- !u &a8a 6n sus 7i s0ri:in/-i !a0ul 0e genun!<ii -ei' Grard se su0use' Din !li0a a!eea$ se a7ternu din n u t/!ereaF t/!ere de - arte !e 0/rea s/ 0luteas!/ 0este a0ele &luviului$ netul@urat/ de!.t de 9g - tul surd 7i !aden8at al v.slel r 0e !are @ar!agiul le -.nuia a!u- din n u' Luna 67i &ulguia ra9ele-i al@/strii 0este s!ena a!eea &une@r/' S-ar &i 9is !/ tre!e @ar!a &ant -/ din legend/$ lune!.nd d - l 0e a0ele negre ale StPB-ului' Dru-ul 8inu !a- :u-/tate de r/' 1n s&.r7it a:unser/ Ia !a0/tul l !ului denu-it 1le-auB-Va!<es' Insula Saint-L uis$ 0e !are un u- rist a denu-it- nu &/r/ te-ei Eun ra7 de 0r vin!ie 6n ParisG$ nu eBista$ !a s/ s0une- a7a$ 6nainte de -i:l !ul vea!ului al VII-lea' 1n l !ul ei se a&lau d u/ insule de -/ri-e di&erit/D Insula N tre-Da-e 7i 1le-auB-Va!<es$ des0/r8ite de un @ra8 al Senei !e tre!ea !a- 0e l !ul unde se a&l/ ast/9i @iseri!a' "le &/!eau 0arte din d -eniul ,<a0itre-ului' !are se 6-0 trivise !u t at/ 0uterea ! nt 0irii !el r d u/ insule 7i ! nstru!8iil r !e ur-au a &i ridi!ate' 1n vre-ea des0re !are 0 -eni-$ ! nt 0irea a!easta era t tu7i lu!ru &/0tuit$ dar 0artea r/s/ritean/ 67i 0/strase nu-ele de 1le-auBVa!<es 7i' r/-/sese nel !uit/' ,ei d i @/r@a8i s! aser/ din @ar!/ lugu@ra 0 var/$ du!.nd- 6ntr! li@/ 8/r/neas!/$ a&lat/ nu de0arte da -al$ 6n s0atele unui 7ir de 0l 0i 6nal8i$ ale !/r r v.r&uri unduiau - l! -$ 6nt.-0in.ndu-i 0ar!/ 0e !ei s si8i !u un ir ni! @un-venit' Intrar/ 6ntr- 6n!/0ere : as/' Luntra7ul a0rinse 6n vatr/ ni7te r/7in/$ a0 i$ a:utat -ai de0arte de Ge rges nu-ele !el -i! al lui dAr tagnan$ du0/ !u- @ine 7ti-$ !ul!/ tru0ul 0e un 0at s/r/!/!i s$ 6n &undul d/ii' A@ia atun!i 6l v/9u @ine 0e !el !are 6l 6ns 8ea' Un ! 0ilL g.ndi el ui-it' Un ! 0il da$ dar un ! 0il al !/rui !<i0 glindea at.t de ne-/surat/ d.r9ie 6n!.t$ de7i avea !ugetul !urat$ 6i 6ndur/ anev ie as!u8i7ul 0riviril r' T.n/rul DArtagnan !int/ri din !<i 6n!/0erea 6n !are se a&la' "ra g al/' Un 0at$ d u/ s!/unele 7i -as/ -Bn-!at/ de !ari 3

al!/tuiau t t - @ilierul' Aliniate de 9id$ 6n :urul unei !ru!i gr s lan !i 0lite$ !.teva n/v ade$ ni7te l 0e8i 7i !ange 6n!<i0uiau un s i de 0an 0lie' ED ar 6n r.ndul a-enil r s/r-ani 6nt.lne7tl ini-ile !ele -ai dui ase$ su&letele !ele -ai d/ruite -ileiG$ 67i s0use t.n/rul eu a-/r/!iune' A0 i ad/ug/ !u glas tareD Da!/ ai avea !u !e &a!e un & ! @un' 8i-a7 &i 6ndat rat$ !/!i a- a- r8it de &rig 6n <ainele astea ude' F/r/ s/ s! at/ un !uv.nt$ t/!utul @ar!agiu ie7i 7i se 6nt arse !ur.nd 6n!/r!at !u un @ra8 de le-ne us!ate$ ast&el !/ & !ul nu 6nt.r9ie s/ tr sneas!/ 6n vatr/' Du0/ !e se -ai 6n!/l9i 0u8in$ t.n/rul se a0r 0ie de 0at 7i 0rivi 6ndelung !<i0ul - rtului' 1l !un 7ti !u-va 0e gentil -ul a!estaI 6l 6ntre@/ el 0e @ar!agiu$ r/-as 6n ne!lintire 7i 0ar!/ 6-0ietrit' ,el 6ntre@at d/du din !a0 a 6n!uviin8are' ,ine esteI Ki$ &iind!/ nu 0ri-ea ni!i un r/s0uns$ 6neleg.nd 0rin a!easta !/ -ai 0utea &i 0us/ la 6nd ial/ adev/rata 0ri!in/ !are 6i 6-0insese s0re &a0ta-i dev tat/$ t.n/rul ur-/D %$ nu te te-e$ nu eu v i &i !el !are v i de9v/lui vre dat/ taina lui$ de are vreuna' Un ! nte$ 6ng/i-/ 6ntru s&.r7it Grard ' 5ai -ult de!.t at.t nu 7tiu' Un ! nte$ 67i s0use DArtagnan' , ntele RenS Ren''' 7i -ai !u-I A0 i$ !/tre luntra7D Nu-i !un 7ti ni!i -/!ar nu-eleI Ni!i -/!ar''' Atun!i -i-( va s0une !<iar el$ strig/ t.n/rul$ tres/rind$ !/!i D -nul a s/v.r7it -inuneL % -inuneI @.igui Grard a0r a0e 6ngr 9it' Da$ -inuneL''' Gentil -ul a!esta nu e - rt$ 7i !u a:ut rul !erului$ 6l v - salvaL''' % sla@/ @/taie a 0le a0el r 6i atr/sese luarea-a-inte' D/--i @/utur/ 6nt/rit areL''' D/--i !evaL''' %ri!eL ur-/ el !u 6nsu&le8ire' Caide$ -ule$ g.nde7te-te !/ la -i:l ! e via8a unui !re7tin' 3

Grard se gr/@i s/-i dea as!ultare$ trase iute la 0arte 0erdea gr as/ !e as!undea s! @itur/ &/!ut/ 6n 9id 7i s! ase din s iul a!ela de dula0 un ul!i r u-0lut 0e :u-/tate !u ra!<iu' T.n/rul 6n7&a!/ 7i$ des&/!.nd !u la-a !u8itului din8ii 6n!le7ta8i ai ! ntelui$ 6i 0relinse 0rintre @u9e !.teva 0i!/turi' Peste 0u8ine !li0e un a@ur tranda&iriu se r/s0.ndi &ie @ra:ii -uri@undului' % u7 ar/ ridi!are a 0ie0tului 7i un sus0in sla@$ 0e !are a@ia 6l au9ir/$ -.ng.ie !<i0urile !el r d i @/r@a8i$ !u 6ngri: rare a0le!a8i asu0ra Iui' De dat/$ se ridi!ar/ 7i se 0rivir/' ,ineva @/tuse tare la u7/' Privirile 0e !are !ei d i 7i le arun!ar/ unul altuia -/rturiseau g.nduri -ult di&erite' ,ele ale 6ndr/9ne8ului t.n/r d ar !uri 9itate$ 0/r.nd a s0uneD E%are !ine ar 0utea veni$ la ase-enea r/ t.r9ie$ 6n l !uri at.t de 0ustiiI % &i are at.t de !iudat -ul a!esta del ! v r@/re8$ 6n!.t s/-7i 0ri-eas!/ 0rietenii 6n 0uterea n 08iiIG ,ele ale luntra7ului$ di-0 triv/$ g rulau des0re nelini7tea-i @/nuit are 7i ar &i 0utut &i t/l-/!ite !a- a7aD ES/ &ie ! 0ilul a!esta un tr/d/t r$ !u- a- !re9ut -ai 6nt.i$ iar !el de a&ar/ s/-i &ie 0/rta7ii la &a0t/IG Asta le tre!ea 0rin -inte$ !.nd glasul unui - 6nne@unit se au9i strig.nd 0rin u7/D Des!<ide$ GrardL Des!<ide$ 0entru nu-ele lui Du-ne9eu$ ri s-a 9is !u -ineL Luntra7ul d/du &uga s/ des!<id/$ dar 6n a!eea7i !li0/ Ge rges 6l 0ri !a s/ 6ntre@eD ,ine-i a! l I LandrP$ servit rul ! nteluiL r/s0unse s!urt -ul$ tr/g.nd 9/v rul' Un @/r@at$ !u ve7-intele 6n ne r.nduial/$ n/v/li 6n 6n!/0ere strig.ndD P/9i8i-v/L VinL Ni!i nu is0r/vise @ine v r@a$ !/ 0atru u-@re se ar/tar/ 6ntre 7irul de 0l 0i 6nal8i ale !/r r v.r&uri ! ntinuau s/ unduias!/-elan! li!' Un li!/r s&.7ie 6ntuneri!ul$ a0 i r/sun/ detun/tur/$ iar Grard 67i &eri !a0ul su@ 7uierul unui gl nte !are ri! 7a 6n 9id$ &/!.nd 8/nd/ri !ru!ea din le-n !i 0lit/ gr s lan' NelegiuireL @.igui Grard$ &/!.ndu-7i se-nul !ru!ii' 1n a!eea7i !li0/ se 6n/l8/ 6n @e9n/ un glas -u7!/t r' DArtagnanL strig/ glasul a!ela' 5i-ai s0usD % s/ te reg/ses!L A!u- eu sunt !el !are vin s/ te !aut$ &iu de @anditL 3

S-ulg.nd din - desta 0an 0lie a luntra7ului !angea !ea -are$ Ge rges 8.7ni din ! li@/$ ris!.nd r@e7te s/ !ad/ 6ntr- !a0!an/ 7i se tre9i 6n !<iar -i:l !ul asaltat ril r' %- r.8i-lL %- r.8i-(L 0 run!i -ul -as!at$ !/!i el eraF des! 0erise ad/0 stul vi!ti-ei sale 7i venea s/-7i 0res!<i-@e 6n &a0t/ a-enin8area' N/0ustindu-se el 6nsu7i$ !u s0ada dre0t 6nainte$ &u !.t 0e !e s/-( l veas!/ 0e ne6n&ri!atul ! 0ii$ !.nd a!esta$ g<e-uindu-se iute$ 6l i9@i$ !u ar-a-i i-0r vi9at/$ 0este 0i!i are' U!iga7ul ! ntelui se r st g li la 0/-.nt' 1n!re9/t r 6n 0uterile sale 7i ne-ai6nd indu-se !/$ de ar &i i9@utit s/-( 0rind/ 0e @/ie8andru$ i-ar &i venit de <a!$ -ul -as!at 6n!er!a t !-ai s/ se ridi!e$ !.nd un &ulger 6l r@i$ 6n ti-0 !e durere as!u8it/ 6i s/geta 8easta' Na$ @leste-atuleL gr/i &iul lui DArtagnan' Iat/ l vitur/ !are s/-8i slu:eas!/ dre0t se-n de li@er/ tre!ere 6n iadL ,ura: sul ! 0il 6l l vise !u !/l!.iul 6n @ra9$ 9drelindu-i !arnea de 0e &runte 0e 0 r8iune -ai -are de!.t un s!ud de 7ase livre' Durerea 6l sili 0e insul -as!at s/ !ad/ iar/7i 6n genun!<i 7i s/ !<e-e 6ntr-a:ut r' Strig/tului s/u 6i r/s0unse un altul$ de ag nie' Grard a0u!ase v.sl/ 7i tre!use la &a0te$ &/r/ -ult/ v r@/$ 9dr @ind 8easta unuia dintre su0ravie8uit ri' ,el -ai uluit de 6nt.-0lare &u$ desigur$ !<iar @ar!agiul !el de is0rav/$ !are nu-7i !un 7tea adev/ratele 0uteri$ nu 7tia !/ are 6n el st &/ de r/9@ ini!' ENu 0rea avea !a0 9drav/n @/iatulG$ 67i 9ise el !a 0entru a-7i s!u9a &a0ta' Du0/ a!east/ s!urt/ 0 -enire$ se duse s/ dea -.n/ de a:ut r lui LandrP$ 0rins 6ntr- a0rig/ lu0t/ !u !eilal8i d i vr/:-a7i' Nevr.nd s/ 6-0art/ s arta ne&eri!itului l r t var/7$ ei 67i luar/ t/l0/7i8a$ du0/ !e se 6-0 triviri$ destul de sla@' ,.nd Grard 7i LandrP 67i 6nt arser/ 0rivirile$ 6i v/9ur/ 0e Ge rges 7i 0e -ul -as!at$ 6nl/n8ui8i$ r st g lindu-se 0e 0/-.nt$ 6ntr- !runt/ lu0t/ ! r0 la ! r0F !/!i u!iga7ul i9@utise s/ 0un/ iar/7i -.na 0e @/iat' Ki !a s/ se 6n!aiere 0re!u- ani-alele s/l@ati!e$ !a s/ se striveas!/ unul 0e altul$ 0ie0t la 0ie0t$ 0ri-ul se des! t r sise de !ange$ iar al d ilea de s0ad/' Peri0e8iile lu0tei 6i t.r.ser/ s0re &luviuF iar 6n 0un!tul 6n !are a:unseser/$ terenul era at.t de 0 v.rnit$ 6n!.t !u' greu te 0uteai 8ine 3

dre0tD !u at.t -ai -ult$ d u/ tru0uri str.ns 6nl/n8uite$ !are se r st g leau 0e 0ant/$ ea 7i !u- !ineva le-ar &i 6-0ins 6ntr-a! l ' S0eria8i$ Grard 7i LandrP ar &i vrut s/ intervin/$ dar era 0rea t.r9iu s/ -ai 0 at/ 0ri ! @ r.7ul a!ela a-e8it r' Str.ns 6nl/n8ui8i unul de altul 7i al!/tuind un singur tru0$ !ei d i lu0t/t ri se r st g leau$ se s/ltau$ lune!au' 1n -ai 0u8in de se!und/$ 6ntr-at.t 6i r@ea ura 7i -.nia$ a:unser/ la -arginea &luviului' "ra li-0ede !/ ni!i unui$ ni!i !el/lalt nu avea s/ se dea @/tut' Is!at de 6nt.-0lare$ duelul a!esta$ duel !iudat$ s/l@ati!$ gr a9ni!$ duel t/!ut 7i &/r/ de ie7ire$ avea s/ se s&.r7eas!/$ negre7it$ 0rintr- - arte' Ni!i un strig/t$ ni!i un !uv.ntL Nu se au9ea ni-i!$ ni-i! 6n a&ar/ de res0ira8ia 7uier/t are sl @ 9it/ din 0ie0turile a0/sate ale !el r d i 0 trivni!i$ deslu7it/ 0rintre !li0 !itul - l! - al a0ei 7i :alni!ul !.nte! al @ri9ei 6n &run9i7ul 0l 0il r' S-ar &i 9is !/ s arta le era 0e!etluit/$ !/ aveau s/ sar/ 6-0reun/ 0este talu9$ -istuindu-se 6n 0r/0astie$ !.nd se ivi un r/ga9' % r/d/!in/$ trun!<iul unui ar@ re a@ia luat de a0ele !res!ute$ le st/vili r st g lirea' I9@itura &u at.t de 0uterni!/$ 6n!.t des0/r8i !ele d u/ tru0uri' Unul dintre !ei d i @/r@a8i se ag/8/ de un !i t 6nt.lnit su@ nuna sa 7i$ !u 0i!i arele$ 6l 6-0unse 0e adversarul a&lat !<iar su@ el' 1nvinsul 67i agit/ dis0erat @ra8ele$ 6n!er!.nd s/ se 0rind/ din n u de !el !e-i s!/0a$ dar 0ri-ise &atalul i-0uls' Un 9g - t surd''' a0a se @ul@u!i$ !li0 !ind !li0/ sinistru$ a0 i lini7tea se 6nst/0.ni din n u'

,%NT"L" DA;LIN,%URT , @ r.t r dintr- n @il/ &a-ilie din P it u$ -ai @ gat 6n n are de!.t 6n @ani$ Ren dA@lin! urt 67i 0etre!use tinere8ea 6n str/ve!<iul ! na! al str/- 7il r s/i$ nu de0arte de 5au0ertuis$ unde tat/l s/u se retr/sese$ 7i unde se 7i !/s/t rise la 0u8in/ vre-e du0/ 6n&r.ngerea Tise ret Fr nde' Ren nu-7i !un s!use -a-a$ !are se stinsese Ia na7terea Iui$ ast&el !/ &usese li0sit de a!east/ ne0re8uit/ drag ste' "du!a8ia Iui avusese -ult de su&erit$ !/!i @/tr.nul ! nte$ -are vin/ t r dar !u suit/ - dest/$ nu se 0utuse < t/r6 s/ se des0art/ de &iul s/u ni!i 3

-/!ar singur/ 9iF din 0ri!ina a!easta$ t.n/rul &u li0sit de instruirea !e ar &i 0utut- 0ri-i$ 6nv/8.nd d ar s/-7i su0un/ -u7!<ii la t t s iul de eBer!i8ii' 1n9estrat 6ns/ !u inteligen8/ dintre !ele -ai vii$ Ren avusese gri:/ s/ trag/ su-/ de 6nv/8/-inte din t ate !ele au9ite 6n drea0ta 7i 6n st.nga' 17i &/!use ast&el un -i! @aga: de !un 7tin8e$ !are$ -ai t.r9iu$ 6n ! nta!t !u lu-ea avea s/ !reas!/$ -ul8u-it/ u7urin8ei !u !are -intea sa le t.l!uia 0e t ate' Du0/ - artea tat/lui$ t.n/rul nu -ai vr ise s/ l !uias!/ 6n !/su8a de 8ar/ !are-i adu!ea -ereu 6n &a8/ durer ase a-intiriF v.ndu de!i 0u8inul !e-i r/-/sese 6n st/0.nire 7i se instala la Paris$ di-0reun/ !u un slu:it r$ 0e nu-e LandrP !are$ 6ntru!<i0are vie a dev ta-entului$ nu-( 0/r/sise de !.nd se n/s!use' Titlul de ! nte 7i 6n&/8i7area-i ar/t as/ 6l &/!ur/ s/ &ie 0ri-it Ia ,urte$ unde !iud/8enie ie7it/ din ! -un atrase asu0ra-i luareaa-inte' ,a -ul8i dintre !ei !res!u8i de @/r@a8i$ Ren$ ne @i7nuit !u !<i0ul &e-eii !/!i de la - artea 0rea ti-0urie a ! ntesei$ @/tr.nul 0arti9an al Fr ndei nu -ai v ise s/ ai@/ a &a!e !u ni!i una se si-8ise -ai 6nt.i ru7inat 6n &a8a d a-nel rF a0 i$ du0/ Tnu-e ti-0 de studiere a a!el r &/0turi$ i se 0/ru !/ des! 0er/ 6n &ie!are dintre ele 0rea -ult/ u7ur/tate 7i vi!lenie$ ast&el !/$ instin!tiv$ se de0/rtase de t ate !u un s i de ne0l/!ere' 1n vre-ile a!elea @ine!uv.ntate$ 6n !are -i!u8ele din lu-ea t.rg ve8i-ii vedeau 6n n are d ar tra-@ulin/$ iar d a-nele din lu-ea -are 67i 6ng/duiau luBul s/ 0l 7eas!/ &il&i9 ni$ ase-enea !iud/8enie avea darul s/ st.rneas!/ !uri 9itatea tutur r &ii!el r "vei$ !are al!/tuiau !ea -ai de 0re8 0 d a@/ a ,ur8ii Fran8ei$ !u at.t -ai -ult !u !.t t.n/rul Ren dA@lin! urt era un !avaler' ,u- 0artidul !at li! 6n&l rea din 9i 6n 9i$ -inistrul !re9u de dat ria sa @a !<iar de dre0tul s/u s/ se de!lare 7e&ul a!estuia$ dar -ai degra@/ 0e as!unsF 9i!e- 0e as!uns$ 0entru !/ Lud vi! al AIV-lea$ !are ar &i d rit 6-0/!area 6ntre !at li!i 7i 0r testan8i$ -ai 0/strase 6n!/ -/sur/ 6n -i:l !ul nedre0t/8ii 6nse7i' ,reierul lui L uv is era 6n!/ !el !are diriguia t tul 7i ni!ide!u- al s/u$ iar 0r testan8ii si-8ir/ 0e 0ielea l r' 1nvestit nu-ai !u 0 rt & liul de r/9@ i !u t ate !/ nu e d vedit &a0tul !/ la vre-ea a!eea -ini7trii ar &i avut 0 rt & lii L uv is avea t tu7i -are 6nr.urire 6n t ate !elelalte tre@uri ale guvernului' Prestigiul a!esta i9v ra din leg/tura sa !u guvernanta H

! 0iil r nelegiti-i ai regelui$ a!eea !are !ur.nd avea s/ &ie a0r a0e regin/' De ne6nl !uit !a 7i su!!es rul lui 5a9arin$ du!ea de r.0/$ a0r a0e$ &inan8ele statului$ dat rit/ un r r/9@ aie nes&.r7ite' 1n ti-0 !e , l@ert 6n!er!a s/ le !u-0/neas!/ 0rin &el 7i &el de ! -@ina8ii' Au r/-as @ine!un s!ute !uvintele arun!ate de el 6ntr- 9i$ du0/ dis!u8ie a0rins/ !u Lud vi! al AIV-leaD ESini 0ierdut de nu-i dau de lu!ru a!estui -' Nu-ai un r/9@ i ar &i 6n stare s/-( 6-0iedi!e s/ se li0seas!/ de -ineLG D rea 6nde @7te r/9@ iul$ 6l d rea !u-0lit$ ne!ru8/t r' T tu7i$ da!/ interesele sale erau altele$ se ar/ta 6-0 triv/' %r$ 6n vre-ea de !are v r@i-'$ rela8iile dintre guvernul &ran!e9 7i !el s0ani l erau !u- nu se 0 ate -ai 6n! rdate' Ki !u t ate !/ era st/0.n 0e situa8ie$ Lud vi! al AIV-lea le su0 rta$ 0entru !/ L uv is 6l &/!use s/ 6ntrevad/ 0ri-e:dia unei ru0turi i-ediate' ,.nd d -nul dA@lin! urt$ anun8at de un u7ier al !asei de L uv is$ 67i &/!u intrarea 6n !a@inetul -inistrului$ a!esta se a&la a7e9at la -asa !ea -are 7i !itea un ra0 rt' Dintr-un se-n !u -.na 6i ar/t/ vi9itat rului !/ 0 ate lu/ l ! 6ntrun & t liu a&lat nu de0arte de al s/u 7i 6l 6ntre@/ &/r/ 6n! n:urD , nte dA@lin! urt$ e7ti un !re7tin 6n& !atI Fire7te$ eB!elen8/L r/s0unse a!esta$ a7e9.ndu-se 0e s!aunul !e-i &usese ar/tat' ;ine 9isL''' A7a st.nd tre@urile$ 8i-ar dis0la!e s/ te de!lari des!<is de 0artea -aiest/8ii sale !at li!e ,ar l al II-Iea al S0aniei 7i s/ 0ri-e7ti -isiune & arte deli!at/$ 0e !are -/ g.ndes! s/ 8i- 6n!redin8e9I T.n/rul gentil - din P it u s!<i8/ -i7!are @rus!/ 7i r/s0unse -ult 0rea des!<isD 5 nseni re$ nu nu-ai !/ nu -i-ar &i 0e 0la!$ dar !<iar -i-ar &a!e sil/' D -nuleL''' i9@u!ni -ar!<i9ul de L uv is$ 6n ti-0 !e !<i0ul 6i glindea &urie nea7te0tat/' 5 nseni re$ relu/ ! ntele$ v/ r g s/ nu -i- lua8i 6n nu-e de r/u da!/ 6ndr/9nes! s/ v/ v r@es! des!<is''' Sunt 0entru lini7te 7i -ai ales 0entru li@ertatea de ! n7tiin8/$ 6n !iuda re9isten8ei regelui$ se d re7te rev !area edi!tului din Nantes !are 6i !r te7te 0e <ug<en 8i$ & arte sla@$ !e-i dre0t$ destui 6ns/ 0entru a le a! rda dre0tul de a tr/i' Se !aut/ din n u @idirea 7i t rturarea l r 7i asta nu-ai 0entru !/$ &a8/ de du-neav astr/$ ei s/v.r7es! -area gre7eal/ *

de a nu g.ndi la &el !a n i' "i @ine$ eB!elen8/$ s/ v/ s0un des!<is$ da!/ ave8i nev ie de a:ut r 0entru ase-enea trea@/$ !/uta8i 0e alt!ineva''' nu sunt -ul !are v/ tre@uieL Du0/ !e r sti ulti-ele !uvinte$ t.n/rul ! nte se ridi!/ s/ 0le!e' 5inistrul &/!use la &elD dar 0e !.t era 0ri-ul de !al- 7i de-n$ 0e at.t al d ilea 0/lise 7i 0/rea s/ se st/0.neas!/ & arte anev ie' % s/-8i 0ar/ r/u de !uvintele astea$ d -nule$ Ttre!ur/ -inistrul 0rintre din8ii-i 6n!le7ta8i$ !eea !e &/!u 0a glasul s/u s/ se-ene !u 7uierul unei t.r.t are' , ntele &/!u 0le!/!iune' Dealt&el$ ur-/ L uv is$ i9@utind s/ se -ai 6n&r.ne9e 0u8in$ !e te &a!e s/ !re9i !/ -isiunea 0e !are v ia- s/ 8i6n!redin8e9 avea dre0t s! 0 s/ &ie 0 trivni!/ ideile regeluiI Ar &i tre@uit s/ &i8i -ai !lar$ - nseni re' S/ &iu -ai !larI re0et/ -inistrul$ uluit' "u nu sunt -ai !lar$ d -nule$ eu rd nL 1nainte de a r/s0unde$ ! ntele 67i r ti 0rivirea grav/ 0rin 6n!/0ereD Nu v/d ni!i un valet 0e ai!i''' Iar eB!elen8a du-neav astr/ va 6n8elege !/ un ! nte dA@lin! urt nu este &/!ut s/ 0ri-eas!/ rdine din 0artea ni-/nui' Ni!i !<iar din 0artea regeluiI D ar din 0artea lui' 1n !a9ul a!esta$ d -nule$ 0reg/te7te-te s/-( eBe!u8i 0e !el 0e !are -aiestatea sa nu va 6nt.r9ia s/ 8i-( tri-it/' Ki !are va &i rdinul a!eiaI De a 0le!a' 1n S0ania$ 0r @a@ilI P ate s/ ai 0 si@ilitatea s/ alegi$ ri!ana -inistrul$ a7e9.ndu-se' Surg<iunI &/!u ! ntele' Sau ;astiliaL''' Da$ d -nule' %$ - nseni re$ dar !e-i ve8i s0une regeluiI Du0/ !u- v/d$ 6-i 0ui 6ntre@/riI A- t t dre0tul$ i- 6nt arse gentil -ul$ !.t/ vre-e 6n!er!a8i s/--i 7tir@i8i li@ertateaL Nu ridi!a glasul$ ! nte' "7ti 0rietenul 0rin8ului ,<arles du!e de L rena !are$ de -ult 0rea -ult/ vre-e se 6-0 trive7te ar-atel r n astre' 3

Nu-i adev/ratL i9@u!ni ! ntele$ s! s din &ire' "ste insinuare nede-n/L 5inistrul 7tia 0rea @ineF dar avea nev ie de un' 0reteBt$ 7i Du-ne9eu 6i era -art r !/ se 0ri!e0ea s/ n/s! !eas!/ ri!e' V i adu!e d ve9i 0entru t t !eea !e s0un$ -ai ad/ug/ el re!e$ !a 6ntr- d ar/' 5 nseni re$ a8i &i 6n stare''' Fire7te$ d -nuleL 6i t/ie v r@a L uv is$ lu.nd 0an/ 7i des!<i9.nd unul din a!ele registre stivuite 0e -asa de lu!ru' Nu te -ai re8in$ te 0 8i retrage' , ntele 6n8elese !/ nu avea r st s/ st/ruie' Arun!/ 0rivire de dis0re8 -ului !are :u!a r lul des0 tului 7i ie7i din 6n!/0ere &/r/ s/ -ai salute' De !u- 6l v/9u 0le!at$ -ar!<i9ul de L uv is se ridi!/ -ur-ur.ndD ,ine nu-i !u -ine e 6-0 triva -eaL''' A!est ! nte are!are nu-i !u-va un - tareI Peste !in!i -inute ur!a 6n !alea7!a$ lu.nd dru-ul Luvrului' 1n 0 &ida re9isten8ei sale st i!e 7i a 8inutei sale de-ne 6n Fa8a -inistrului$ dA@lin! urt 6n8elese li-0ede !/ era 0ierdut' Ura unuia !a L uv is 6nse-na 0 var/ -ult 0rea grea' %ri!u-$ tre@uia s/-7i 0le!e !a0ul' 1n seara a!easta$ 67i 9ise el$ 0este r/ 0 ate$ va &i 0rea t.r9iu' De n-a7 avea a -/ te-e de!.t de surg<iun$ a7 a7te0ta' Dar ;astilia ri turnul Vin!ennes''' 1nte-ni8area''' - artea dinainte a7te0tat/$ nuL''' Tre@uie s/ -/ &a! nev/9utL Ki !.t -ai re0edeL Se 6nt arse la l !uin8a sa$ adun/ 6n gra@/ t t !e avea -ai de 0re8$ alese d i dintre !ei -ai @uni !ai$ ie7i din Paris 6ns 8it de LandrP 7i 0 rni la dru- 6ntins s0re S0ania' A d ua 9i$ ! ntele dA@lin! urt$ de!larat vin vat de tr/dare$ s0re -area de9n/de:de a d a-nel r de la ,urte 7i 0entru 0ri!in/ 0e !are Lud vi! al AIV-lea se &eri s/ !er!ete9e$ era de&erit 0arla-entului !are$ la 0u8in/ vre-e du0/ a!eea' 1l ! nda-na 6n ! ntu-a!ie la surg<iun 7i ! n&is!area @unuril r'

DRAG%ST"A (

La 5adrid$ unde din &eri!ire ! ntele 0utu s/ a&le ad/0 st$ n @le8ea s0ani l/ se ar/t/ 6n !iuda legendarei sale tru&ii 0ri-it are !u 0r s!risul' De &a0t$ t tul ITFI de 0artea luiD tinere8ea$ a-/r/!iunile$ @.r7ia-i n @il/$ 7i -ai !u sea-/ 0restigiul 7ederii sale la 0ri-a ,urte u "ur 0ei' F/r/ a re!urge la vi len8/$ 7tiu s/-7i !u0e l !ul 7i s/ &a!/ 6n a7a &el 6n!.t s/ i se des!<id/ sal anele !el r -ai se-e8i <idalg s' A:uns la 5adrid$ Ren se l/s/ !/l/u9it de 0rea!institul LandrP !are 6n!<iriase 0entru st/0.nul s/u d u/ !a-ere !u t ate !ele tre@uin!i ase$ 6ntr- !as/ !u 6n&/8i7are si-0l/$ nu de0arte de 0 arta T led ' De la &erestrele a!est r !a-ere se vedea &ru- asa &a8ad/ a unui s i de 0alat$ !are nu era alt!eva de!.t 0alatul T rre de L s Lu:anes$ l !uit !.ndva de Fran!is! I$ !.nd &usese 0ri9 nier' 1n 0ri-ele 9ile$ t.n/rul ! nte nu lu/ 6n sea-/ ve!in/tatea a!easta 7i ni!i nu se ar/t/ d rni! s/ 7tie !ui a0ar8inea !asa$ al !/rei tre!ut ist ri! nu-( !un 7tea' ;unul LandrP 67i s&/tui st/0.nul$ 0entru a-i -ai -uta g.ndurile !/!i$ de7i nu' l/sa s/ se vad/ ni-i!$ eBilatul 6n!e0use a &r/-.nta 6n -intea sa un g.nd de r/9@unare s/ &a!/ 0li-@are 0rin ra7' Pe atun!i !a0itala S0aniei ar/ta a0r a0e !a 6n 9ilele n astre' T tu7i$ !asele$ 6n l ! s/ &ie t ate v/ruite$ erau a! 0erite 6n !ul ri dintre !ele -ai nea7te0tate$ !a verde-!anar$ tranda&iriu-al@/strui 7i 0.nte! de !/0ri ar/' Pe str/9ile s!/ldate 6n lu-in/ 0/7eau$ leg/n.ndu-7i 7 ldurile$ &ru- asele -anOlas a! 0erite !u v/luri lungi 7i nedes0/r8ite de a!el evantai larg !.t u-@rel/ de s are$ l !uit ri din Valen!ia$ 0e :u-/tate g i$ !u 6n&/8i7are de @eduini$ 0re!u- 7i !er7et ri ne6n!<i0uit de 9dren8/r 7i 7i l vi8i de !ele -ai' !u-0lite @ete7uguri de 0e lu-e' De0arte de a - l! -i triste8ea t.n/rului$ 0li-@area a!easta 0rin 5adrid nu &/!u' de!.t s/ i- 6nte8eas!/' D rul de 0atrie 7i -.nia de a &i & st vi!ti-a unei : sni!e 7i nedre0te denun8/ri 6i v/t/-ar/ 0.n/ 6ntr-at.t &irea @la:in/$ 6n!.t nu -ai tr/ia de!.t 0entru r/9@unare' D ar 6-0ins de g.ndul a!esta 0ri-ise$ dealt&el$ s/ se arate 0rin sal ane$ 67i &/!u leg/turi' Di0l -a8ii$ -ai !u sea-/$ deveniser/ 8inta aten8iei sale' Ast&el leg/ iute 0rietenie inti-/ !u un t.n/r se!retar de stat$ -ar!<i9ul ,astel de Ri s$ !<iar !el !are$ -ult -ai t.r9iu$ avea s/ &ie tri-is !a a-@asad r la Lud vi! al AIV-lea$ s0re a-i &a!e !un s!ut a!estuia dis0 9i8iile testa-entare ale & stului rege ,ar l al II-lea$ 3

dis0 9i8ii !are dese-nau dre0t ur-a7 la tr nul S0aniei 0e du!ele de An: u' 5ul8u-it/ a!est r n i reia8ii 7i !/ut/ril r sale ne @ site$ ! ntele dA@lin! urt d @.ndi !ur.nd siguran8a !/$ a:utat de Pr nie$ va 0utea strivi Ia r.ndu-i 0e du7-an$ 6ntre9/rea des! 0erirea un r d ve9i$ 0e !are nu le 0utea 6n!/ @8ine$ dar 0e !are n/d/:duia s/ se &a!/ st/0.n la !li0a 0 trivit/' 1nar-at !u d !u-ente$ 0iese 0uterni! ! nving/t are$ avea s/-i vin/ de <a! lui L uv is$ de9v/luindu-le regelui' D !u-entele a!estea$ a !/r r realitate @/nuia$ 7i !are eBistau !u adev/rat$ &av ri9au 0 liti!a lui ,ar l al II-lea 7i$ !a atare$ nu erau del ! 6n ar- nie !u ideile -aiest/8ii sale Lud vi! ai AIVlea' 1ntr-adev/r$ 6n ti-0 !e regele Fran8ei d rea$ da!/ nu s/ !r teas!/ 0e ade08ii Re& r-ei$ !el 0u8in s/ le dea 0a!e$ l/s.ndu-i s/ se @u!ure de !.teva 0rer gative !u !are erau investi8i$ -inistrul L uv is 0r 0 v/duia$ !a s/ 9i!e- a7a$ r/9@ iul religi s$ r/9@ i !are -ai a0 i avea s/ se nu-eas!/ r/9@ iul de ESu!!esiune a S0anieiG 7i tri-itea$ 6n sensul a!esta$ de0e7e guvernului de la "s!urial' Dat/ &iind &irea se-ea8/$ integr/ a lui Lud vi! al AIV-lea$ se 0uteau g/si 6n t ate a!estea de ar &i ie7it d ve9ile la iveal/ 0ri!ini -enite a 0une un - su@ stare de a!u9are$ &ie el 7i -inistru at t0uterni!' Ren dA@lin! urt 67i ur-a a7adar 6n tain/ !er!etarea 7i n/d/:duia s/ vad/ !ur.nd 6-0linit/$ !.nd iat/ !/ 0ati-/ -ult -ai ginga7/ 0use st/0.nire 0e ini-a lui$ 6nturn.ndu-( 0u8in de la 8elul ur-/rit' St/0.nul !asei 6n !are ! ntele 6n!<iriase !ele d u/ !a-ere$ gur/ @ gat/ !a t 8i !eilal8i de tea0a sa$ 67i &/!use dat rie din a-( in& r-a 0e LandrP asu0ra tutur r ve!inil r$ iar LandrP 6i 0 vestise ! ntelui t ate !levetirileF ast&el el a&l/ !/ &alni!ul 0alat T rre de L s Lu:anes$ din &a8a &erestrel r sale$ era l !uit de d u/ 0ers ane sus0useD du!ele CernUn de San-d val P Pal -as 7i &ii!a sa$ seV rita Ins' P ate !/ lui Ren i-ar &i dat 0rin g.nd s/ se 0re9inte du!elui$ !u singurul s! 0 de a -ai avea !un 7tin8/ 6n 0lus$ de n-ar &i & st 7i seV rita InsF 6i !un 7tea- 6ns/ instin!tiva de0/rtare de &e-ei' T tu7i$ du0/ d u/ luni' !iudat/ !uri 9itate 6l 6-0inse s/-i 0un/ 6ntre@/ri 0rietenului s/u ,astel de Ri s 0rivit are la &ii!a du!elui' S -@reL i9@u!ni la 6n!e0ut s0ani lul' A d ri s/ ve9i de a0r a0e 0e s n ritW InRs$ 6nsea-n/ a v i s/ te : !i !u & !ul$ dragul H

-eu ! nteL''' InRs de Sand val nu a 6-0linit 6n!/ 7a0tes0re9e!e ani$ dar este at.t de des/v.r7it/ !a &ru-use8e 7i ging/7ie$ 6n!.t andalu9ii din Sevilla$ unde este n/s!ut/$ au su0ranu-it- E0erla SevilleiG$ 7i se 7tie d ar !.t de 6n!.nt/t are sunt andalu9eleL''' %ri!u-$ te 0 t 0re9enta du!elui$ a7a !/ vei 0utea :ude!a 7i singur' , ntele 0ri-iF 0utere 6n a&ara v in8ei lui 6l 6-0ingea s0re t.n/ra a!eea 0e !are ni!i nu !un 7tea$ dar al !/rei 0r &il i se 0/ruse a-( 9/ri 0rintre :alu9elele unui E-irad rG' Cer-an de Sand val P Pal -as$ !.t era el de grande de S0ania 7i de Eri!<e-du!G 0rin avu8ia-i uria7/$ des!<ise gentil -ului 0r s!ris 0 r8ile' 1ndu0le!at de rug/-in8ile -ar!<i9ului de Ri s' Sen rita InRs @ine-erita -/gulit rul su0ranu-e d/ruit de ! -0atri 8i' Nu 0rea 6nalt/$ avea un -i:l ! -l/diu$ 0ie0tul &ru- s 6-0linii$ @ra8e 7i u-eri a !/r r linie des/v.r7it/ 0utea su&eri ase-uire !u s!ul0tura anti!/' P/rul negru$ -/t/s s 7i @ gat 6i 6n!adra !<i0ul 0ur 7i al@ de !arnee' Dar t ate a!estea nu 6nse-nau ni-i! 0e l.ng/ !<ii !are 0/reau a &i &urat 0u8in din a9uriii !eruluiL ,.nd v/9u$ Ren dA@lin! urt &u !a uluit 7i$ uit.ndu-7i 0e dat/ aversiunea 0e !are i- st.rneau &e-eile$ tul@urat 0este -/sur/$ 6nainta !.8iva 0a7i s0re !ea !are i se &/!use$ 0entru t tdeauna$ stu0in/ 0e ini-/' La r.ndul ei t.n/ra sen rita 0/ru s/ dea la 0arte @i7nui ta-i r/!eala$ !.nd 6l 0ri-i 0e ! nte$ s0re nes0usa sur0ri9/ a tutur r? ad rat ril r ei' 0e !are 7tiuse s/-i 8in/ ne6n!etat de0arte de ea' Ginga7ul 0r &il 9/rit 6n &ie!e 9i de Ren din! l de :alu9elele -irad rului din 0alatul du!elui era 6ntr-adev/r al &ru- asei InRs de Sand val' P.n/ atun!i ea nu 6nt.lnise 6ns/ !<i0ul ideal$ &/urit 6n visele sale$ 6n visele a!elea !are au @.ntuit 7i v r @.ntui ve7ni! !ugetul &ii!el r "vei la !easul 6n !are ad les!en8a tre9e7te$ 6n ad.n!urile &iin8ei l r$ tul@ur/t are 7i nel/-urite g.nduri' ,u- de 6l luase 6n sea-/ 0e Ren dA@lin! urtI D ar 6nt.-0larea &usese de vin/' A d ua 9i du0/ s sirea sa la 5adrid$ du-ini!/ &iind$ t.n/rul gentil - &ran!e9 !redin!i s 6ndat riril r sale !re7tine7ti se dusese Ia @iseri!a In!arnati n$ !ea -ai a0r 0iat/ de l !uin8a sa' A! l $ 6n &a8a -arelui ag<eas-atar din 0 r&ir$ se 6nt.lnise !u d u/ &e-ei a! 0erite de v/luri$ ale !/r r !<i0uri nu le 0utuse deslu7i$ dar !/r ra$ !u un gest de ne!ugetat/ !urteni e$ le &erise !u v.r&ul degetel r sale a0a s&in8it/' 3

De @i!ei$ din! l de Pirinei$ 0urt/rile !urtenit are nu-7i 0rea a&l/ l !ul 6n @iseri!i$ unde !u t ate a!estea nu 0u8ine la nu-/r sunt 6nt.lnirile dr/g/st aseF iat/ t tu7i !/ una dintre !ele d u/ d a-ne 0ri-i gestul de 0 lite8e$ a0 i !ealalt/ &/!u 6nt !-ai$ du0/ !are tre!ur/ a-.nd u/ -ai de0arte' Da!/ Ren nu 0/strase a-intirea a!estei @anale 6nt.lniri$ lu!rurile nu se 0etre!ur/ la &el 7i !u InRs de Sand val$ 0ri-a dintre !ele d u/' &e-ei$ a !/rei &iin8/ tres/rise t at/ la atingerea degetel r ! ntelui' Du0/ !e se 6nt rsese de la @iseri!/$ ea 6ns/r!ina 0e 6ns 8it area ei t.n/r/ negres/ de a!eea7i v.rst/$ nu-it/ ,aritW s/ !uleag/ !u dis!re8ie 7tiri des0re !urtenit rul gentil - ale !/rui tr/s/turi n @ile le 0utuse deslu7i @ine$ 6n !iuda v/lului u&s !e-i a! 0erea &a8a' 5enirea ,aritei$ tre@uie s/ s0une-$ nu se d vedi 0rea grea$ !/!i ga9da ! ntelui 6i d/du$ 6n r/sti-0ul unei singure ta!lale$ !<iar -ai -ulte date 0rivind situa8ia 7i n @le8ea as0etelui s/u de!.t i-ar &i 0utut &eri el 6nsu7i' ,a- din vre-ea a!eea i se 0/ruse (ui$ LandrP !/ vede 9ilni! 6n!.nt/t are u-@r/ de &e-eie st.nd de stra:/ 6nd/r/tul :alu9elel r' V - 6n8elege dar/$ !/ tr/ind ase-enea st/ri 0re-erg/t are$ &ru- asa sen rita nu 0utea de!.t s/ nete9eas!/ dru-ul 6ndr/g stitului 6n!e0/t r$ dru- 0res/rat$ &/r/ 6nd ial/$ !u a-aruri' Ast&el$ de 0e 9i 0e alta$ vi9itele gentil -ului &ran!e9 Ia 0alatul De la T rre de L s Lu:anes se 6ndesir/' D ar ; gatul-Du!e ar &i 0utut deveni @/nuit r 6n &a8a at.t r St/ruin8eF 6n 0arte 6ns/ ei nu le 0rea !un 7tea$ !/!i du0/ unele !uvinte &/r/ 6nse-n/tate$ !are !ur.nd devenir/ -ai 0line de -ie9$ anu-e 6n8elegere taini!/ se stat rni!ise 6ntre !ei d i tineri' S0re a se vedea 6ntr-as!uns$ ei !<e-ar/ 6n a:ut r t at/ 0uterea 6n!<i0uirii l r' Drag stea$ drag ste n/valni!/$ se &/!use 6ntr-at.t de re0ede st/0.n/ 0e !ele d u/ ini-i$ 6n!.t ni-i! nu ar -ai &i 0utut- u!ide' La 6n!e0ut$ ,arita se a&la t tdeauna de &a8/ la 6nt.lnirile l rF a0 i$ 6n ur-a st/ruin8el r ! ntelui$ !are se s ! tea 6ndestul de st/0.n 0e sine$ seV rita Ins se < t/r6 s/ 6nde0/rte9e 0e !redin!i asa negresa ri de !.te ri venea 0r s!risul' %ri!ine !utea9/ a ! @ r6 0 v.rni7ul a!esta lune!/ negre7it' S/r-anii ! 0ii nu se 0utur/ 0ri ia ti-0''' Iar !easuril r des&/t/t are$ 0etre!ute 6n 6-0 triviri 7i :ur/-inte de iu@ire$ le ur-ea9/$ vai$ de @i!ei$ altele de !u-0lit/ de9n/de:de' H

SeV rita Ins 0l.nse$ 7tiind 0rea @ine !/ du!ele CernUn$ tat/l ei$ nu avea s/ se 6nv ias!/ ni!i dat/ la !/s/t rie 0e !are$ ne6nd i s$ ar &i nu-it- -e9alian8/F era aie !u 0utin8/ !a un n @il s0ani l$ un grande ! @ r6 t r din vestitul e0is! 0 de TuP$ -ai n @il 7i -ai @ gat el singur de!.t 0r vin!ie 6ntreag/$ s/-7i dea &ii!a du0/ un ! nte 0r s!ris$ 7i 6n!/ 0r s!ris de -arele -inistru L uv is$ at t0uterni! nu nu-ai 6n Fran8a$ !i 7i 6n S0aniaI , ntele dA@lin! urt nu era 6ns/ -ul s/ se t.rguias!/ !u dat ria 7i !u t ate !/-7i d/dea 0rea @ine sea-a de t ate 6-0 trivirile !e i-ar &i 0utut 9/g/9ui !alea$ iu@ea -ult 0rea -ult 0e Ins 0entru a nu 6n&runta ri!e' "l se 6n&/8i7/ a7adar du!elui 7i-i !eru -.na &ii!ei sale' 1ntrevederea s-a d vedit teri@il/F :ignit 0este -/sur/$ n @ilul s0ani l strivi !u dis0re8ul s/u 0e @ietul gentil -' De-ersul a!esta d/du !u t tul alte r ade de!.t !ele a7te0tate' Du!ele CernUn 6l 0ri 0e eBilat s/ -ai 0/7eas!/ vre dat/ 0este 0ragul 0alatului s/u 7i avu !<iar !ru9i-ea s/ s0 reas!/ vi len8a a!estei 0 run!i v r@ind 6n &a8a a nu-er 7i slu:it ri' Din 9iua a!eea$ 0erla Sevilliei r/-ase &ere!at/ 6n str/&undurile a0arta-entului ei$ nev ind s/ -ai ias/ 6n lu-e' Du!ele nu s ! ti !/ ar &i nev ie s/ sileas!/ la a!easta$ iar t.n/ra &at/ 6n!e0u din n u s/7i trea!/ via8a ui s0atele :alu9elel r -irad rului$ s0re a-7i -ai 6nvi ra !.t de !.t g.ndurile' Nu su&erea l.ng/ ea de!.t 0e ,arita$ dul!e 7i dev tat/ &/0tur/ 0e !are du!esa adusese !u ea de 0este -/ri 7i 8/ri' 1n &a8a a!estei ! n&idente$ singura -art r/ a su&erin8el r 7i a s!urtei sale &eri!iri$ InRs 0l.ngea 6n v ie' T.n/ra negres/ !/ut/ 6n &el 7i !<i0 s/-i adu!/ alinare' Dar nu i9@uti 7i atun!i ea 6n8elese !/ tre@uia s/-7i reia ve!<iul r l de 7ta&et/$ adu!.nd ve7ti din 0artea ! ntelui al !/rui nu-e revenea ne6n!etat 0e @u9ele de9n/d/:duitei' F/r/ s/ s0un/ un !uv.nt sen ritei$ & l sinduse de li@ertatea ei de a intra 7i ie7i du0/ v ie$ ,aritei 6i veni 6n g.nd s/ se du!/ la l !uin8a ! ntelui$ unde nu -ai &usese de !.nd st/tuse de v r@/ !u ga9da a!estuia' Venirea ei 6nse-n/ ra9/ de s are 0e !erul 6ntune!at al 0r s!risuluiF iar !.nd se 6nt arse la st/0.na ei$ 0urta asu0ra-i un r/va7 0e!etluit !u ar-ele !asei dA@lin! urtF i-( d/du 6n t/!ere' ;iata ini-/ a Inesei @/tea s/ se &r.ng/' "a g<i!i$ 6n8elese 7i$ !u0rins/ de un elan de ne-/rginit/ re!un 7tin8/$ s/ri de g.tul tinerei 0aria$ 0entru a 6-@r/8i7a !u 6n& !are' La!ri-i grele se r st g lir/ 0e @ra:ii ,aritei$ !are nu 0utu 6ng/i-a de!.t at.tD *

%$ st/0.na -ea$ @una -ea st/0.n/L''' Vre-e de d u/ luni$ t.n/ra negres/$ al !/rei dev ta-ent inventa t t s iul de 7iretli!uri$ slu:i de -i:l !it are 6ntre !ei d i 6ndr/g sti8i$ !are nu-7i 7tiau s!rie de!.t !u-v.ntul a iu@i ! n:ugat 0e t ate t nurile' Dar -ult/ vre-e nu 8inu ni!i asta' 1ntr- 9i ! ntele 0ri-i s!ris are 6n !are$ 0rintre 7irurile &/r/ de 6n8eles$ el g<i!i -ai degra@/ de!.t !iti n ua nen r !ire !e st/tea s/ se a@at/ asu0ra !a0ului l r' InRs avea s/ &ie -a-/' 1i -/rturisea sau -ai !ur.nd 6i d/dea n 6n8elege a!easta$ iar 0etele !e -.n:eau <.rtia$ ur-e ale la!ri-il r ei$ gr/iau 6ndestul des0re t at/ su&erin8a 0rin %are tre!use 6n ti-0 !e-7i de9v/luise !ruda tain/' , ntele lu/ 0e dat/ < t/r.re energi!/' 5intea 6i &usese &ulgerat/ de un g.nd$ s-intit &ire7te$ dar singurul tnenit s/ le adu!/ 6ntr-un &el s!/0are' (-( 6-0/rt/7i Inesei' Din t t !eea !e 6i &eeriaF un singur !uv.nt se deslu7ea$ !uv.ntul !are le &/!ea 0e t ate !elelalte s/ 0/leas!/$ 5ndu-se -ereu 7i -ereu$ la &ie!e r.nd$ la &ie!e 0agin/' ,uv.ntul a!esta eraD ES/ 0le!/-LG Du0/ !e !iti s!ris area$ InRs !/9u 6ntr- ad.n!/ visare' Pr 0unerea ! ntelui$ s ! tit/ -ai 6nt.i !u ne0utin8/ de 6n&/0tuit$ 0rinse &iin8/ 6n !ugetul ei 7i !res!u 6ntr-at.t$ 6n!.t st/0.ni !u t tul' S/ 0le!e''' De !e nuI %are 6i ar/tase tat/l ei a!ea drag ste$ a!ea drag ste 0e !are 7i !ei -ai ne&eri!i8i d/ruie ! 0iil r l rI NuL ,/!i 0rea @ine gr/ia se-ea8/ devi9/D Ningun &uera -iL XIn a&ar/ de -ine$ ni-eniLY' "ra ! @ r.t r dintre a!ei 6nving/t ri ai -auril r 7i nu tr/ia de!.t 0entru rg liul nu-elui s/u' Iar de la - artea -a-ei sale' du!esa de Sand val$ InRs nu-( vedea$ sau -ai degra@/ nu-( 9/rea de!.t 6n ar/ri r/sti-0uri' A0r a0e 0/r/siseL F/r/ 6nd ial/ !/ a7a era$ de vre-e !e -ul a!esta$ singurul ei a0/r/t r$ ni!i nu se 6ngri:ise s/ a0ere ! 0ila de 0ati-a n/s!.nd/ !e-i ! tr 0ise tre0tat ini-a' Iar 6n a&ar/ de tat/$ !ine s-ar &i !uvenit s/ a0ereI Ni-eniL Prad/ sie7i$ avea s/ &ie 6nvins/$ &/r/ d ar 7i 0 ate' Asu0ra !ui tre@uia s/ !ad/ are r/s0underea 6n&r.ngerii saleI Asu0ra !elui !are$ 6ns/r!inat !u veg<erea ei$ se a@/tuse de la 6ndat rirea saL ,a- a!estea erau g.ndurile !are se 6nv/l-/7eau 6n -intea s/r-anei ! 0ile' Lu0ta 6-0 triva l r$ dar ele i se 6nt r!eau ne! ntenit 6n -inte$ 0entru a-i d vedi de0lina ne0utin8/ de a -ai r/-.ne su@ a! 0eri7ul !asei 0/rinte7ti' % &ug/ de a!as/ ar &i 6nse-nat st.rnirea unui s!andai gr a9ni!F dar$ 0e de alt/ 0arte$ !u- s/ 6n&runte -.nia (

; gatului-Du!e$ -/rturisindu-i gre7ealaI''' Iar gre7eala$ dat/ !un s!ut/ de t 8i !eea !e &/r/ 6nd ial/ avea s/ se 6nt.-0le nu ar is!a are un s!andal 7i -ai -areI Se -ai s!urse s/0t/-.n/$ 6n !are InRs se 6nt/ri 6n < t/r.rea 0e !are si-8ea !/i tre@uie s/ ia' Ast&el$ 0rin -i:l !irea %aritei 6l vesti 0e Pene de < t/r.rea luat/' Fu s r !it/ 7i seara 6n !are aveau s/ &ug/$ dar sen rita InRs 0use ! ndi8ieD Vreau s/-8i devin s 8ie 6n &a8a D -nului$ s!rise ea ! ntelui' Nu -/ v i 6nv i s/ te ur-e9 de!.t du0/ !e Un 0re t va' &i @ine!uv.ntat unirea n astr/' Pr 0unerea entu9ias-a 0e ! ntele dA@lin! urt$ !are nu ar &i !ute9at s/ &a!/ el !el din8ii$ du0/ -ult 0rea as0ra le!8ie dat/ de du!ele Cernan' P rni dar/ s/ !aute &a8/ @iseri!eas!/ t tdeauna -ulte la nu-/r 6n S0ania !are 0ri-i s/ se 6ngri:eas!/ de !ere- nia religi as/' Nu-i &u greu s/ g/seas!/ un !/lug/r$ st/0.n 0este @iseri!u8/ 6n !are &i!ia$ gata s/ !ele@re9e !/s/t ria' Iar 0entru !a a!tul !e ur-a s/ ia$ &iin8/ s/ 0 at/ !/0/ta anu-e val are 6n !<ii s !iet/8ii$ d i -art ri tre@uiau s/-7i 0un/ nea0/rat se-n/tura al/turi de !ea a !/lug/rului' 5ar!<i9ul de ,astel de R6 s 7i' un 0rieten de-al s/u 0ri-ir/ s/ 6nde0lineas!/ & r-alitateaF ei :urar/ s/ 0/stre9e taina$ !it/ vre-e ! ntele avea S/ le !ear/ a!est lu!ru' 1n n a0tea -enit/ &ugii$ InRs de Sand val ie7i$ a0r a0e s0ri:init/ de ,ari ta$ !are nu vru s/ 0/r/seas!/' La !.8iva 0a7i de !asa De la T rre de L s Lu:anesF tr/sur/$ un s i de !alea7!a du0/ gustul vre-ii$ al !/rei$ vi9itiu nu era altul de!.t LandrP$ a7te0ta$ as!uns/ 6n u-@r/' P rtiera se des!<ise$ iar sen rita 7i t.n/ra-i slu:ni!/ luar/ I ! l.ng/ ! nteF ve<i!ulul lu/ 6n dire!8ia @iseri!u8ei San ;enit $ a&lat/ la -arginea unei -a<alale'i' 5adridului' 5art rii ! ntelui 7i !/lug/rul 6i a7te0tau 0e !ei d i$ l g dni!i' Du0/ 6n!<eierea !ere- niei 7i se-narea a!tului$ ! ntele$ !/ruia i se 6n-.n/ un eBtras din' registru$ str.nse !el r d i gentil -i -.na$ 0ri-i$ ulti-/ @ine!uv.ntare din 0artea 0rea @unului !/lug/r 7i 0le!/ !u a!eea !are avea s/ se nu-eas!/ de-a !i 6nainte ! ntesa dA@lin! urtF ,arita 6i 6ns 8ea' ,/s/t ria !el r d i tineri 67i avea t t te-eiul$ 6ntru!.t la vre-ea a!eea nu se @i7nuia de!.t !ere- nia religi as/' 3

%5UL D%5NULUI D" L%UV%IH ,.nd se a&l/ de dis0ari8ia a!easta$ s ! tit/ dre0t r/0ire$ s!andalul i9@u!nit la 5adrid se d vedi uria7$ a7a du0/ !u- @ine 0resi-8ise Ines' ,<iar 7i la !urtea S0aniei se 7u7 ti -ult des0re ist ria a!easta' Furi s$ du!ele Cernan nu 0utu de!.t s/-7i 6ng<it/ ru7inea' Nu era 0rea lesne$ 0e vre-ea a!eea$ s/ te iei du0/ ni7te &ugari' A7adar &u nev it s/ se -ul8u-eas!/ !u d ar !.teva 6n!er!/ri !are$ &ire7te$ au r/-as &/r/ de r adeF 0 li8ia s0ani l/ nu se 0utea ni!i 0e de0arte -/sura !u !ea &ran!e9/ !are$ Ia i.ndu-i$ se a&la la 0ri-ii ei 0a7i$ 6n!/ 7 v/ielni!i' F arte !/tr/nit de t at/ 6nt.-0larea se ar/t/ a &i un anu-e @ar n de S uvr$ - @leste-at din !li!a lui L uv is 7i$ !a atare$ @/t.nd -ult dru-urile S0aniei$ a0r a0e !.t 7i 0e !ele ale Fran8ei' ,a 0ers an/ 0 liti!/$ se 6n8elege$ @ar nul de S uvr 0ri-e:di s 6n 0 &ida 6n&/8i7/rii sale @la:ine slu:ea de -inune ur9elil r -isteri ase 7i vi!lene ale -inistrului' Ki el intrase adese ri 6n 0alatul du!elui de Sand val P Pal -as$ 7i el se 6ndr/g stise$ 0/ti-a7 a0r a0e$ de &ru- asa E0erl/ a SevilleiG' 1n !<iar 9iua 6n !are a!easta se &/!use nev/9ut/$ @ar nul de S uvr v ise s/ !ear/ 6n !/s/t rie Prea-; -gatului-Du!e 7i nu -ai 6n!/0ea 6nd ial/ !/ ar &i d @.ndit ! nsi-8/-.ntul a!estuia$ s0ri:init &iind de 0utere !are 6nse-na & arte -ult 0entru ri!e s0ani l' 1n ti-0ul unei 6ntrevederi dintre tat/l &ugarei 7i @ar nul de S uvr$ el a&l/ nu-ele r/0it rului$ !/!i du!ele Cernan nu se -ai 6nd iaD !ine altul da!/ nu ! ntele dA@lin! urt 6i r/0ise &ii!a' Dealt&el$ 6n aleasa lu-e a 5adridului$ ni-eni nu se s&ia s/-i r steas!/ !u glas tare nu-ele' La 6n!e0ut &useser/ d ar @/nuieliF a0 i$ 0resu0usurile$ 0rin9.nd 0ar!/ &iin8/$ &/!user/ 0.n/ 6ntr-at.t l ! ! nvingerii$ 6n!.t 6n !li0a 6n !are @ar nul de S uvr 67i -u7!a 0u-nii$ 0rad/ unei -.nii de nedes!ris$ lu-ea t at/ d/dea un nu-e &eri!itului rival' Fire 0i9-a7/ 0este -/$ 6nge-/n.nd gel 9ia !u ura si-8it/ de 0e a!u- 0entru dA@lin! urt$ @ar nul :ur/ s/ devin/ geniul r/u nu nu-ai al ! ntelui$ !i 7i al Inesei$ de7i a!easta nu-i &/g/duise ni!i dat/ ni-i!$ ni!i nu-i d/duse vre s0eran8/' %-ul a!esta !are nu vedea de!.t r/ul$ s ! tindu-se @at: ! rit 7i de unul 7i de !el/lalt$ lu/ < t/r.rea s/-i 3

!aute 0e &ugari$ s/-i a:ung/ din ur-/ 7i s/-i &a!/ s/ 0l/teas!/ s!u-0 uria7a avere 0e !are din 0ri!ina l r 0ierdea' ,/!i$ !<iar ne0l/!ut de-ar &i$ tre@uie s/ -/rturisi- !/ @ar nul de S uvr$ ri!.t de 6ndr/g stit de &ru- asa Ines$ 0unea -are 0re8$ 6n !ererea de !/s/t rie$ 0e uria7a ei estre$ 0e - 7tenirea-i &astu as/' Gentil -ul a!esta$ !are nu avea -ai -ult de d u/9e!i 7i !in!i de ani$ 67i 7i 0/tase @la9 nul !u destule &a0te -.r7ave' S0iritul s/u vi!lean (( 6-0ingea s/ s/v.r7eas!/ r/ul de dragul r/ului 7i se d vedise a &i !u at.t -ai 0ri-e:di s$ !u !.t nu era li0sit de -inte ager/' L uv is 7tia -ir si ase-enea a-eni' Ki( a0r 0iase a7adar 0e de S uvr$ si-8ind 0rea @ine !/ dat/ 0ati-ile a!estuia intrate 6n : ! nu avea s/ se dea 6n l/turi de la ni!i in&a-ie 0entru a 7i le 0 t li' % alt/ 0ri!in/ 6l -ai 6-0insese 0e -inistru s/-i g/seas!/ slu:@/ 0e gustul iuiD s 8ia sa$ -ar!<i9a de L uv is$ 1l a n/s!ut/ de S uvr 7i g/sea 0l/!ut s/-i &a!/ un r st lui li a!ul de S uvr$ Ea0r a0e rud/G$ 9i!ea el @at: ! rit r' ;ar nul @/tu 0r vin!ie !u 0r vin!ie$ ra7 !u ra7$ @ig !u t.rg$ !/u&.nd$ 6ntre@.nd$ &/r/ s/ dea de vre ur-/ l ! ntelui sau a !elei r/0ite' 1ntr- 9i$ du0/ !e tre!u Pirineii$ 6ns 8it de d i s!utier i !are-i al!/tuiau es! rta$ se 6na0 iase 6n Fran8a 7i$ uns 6n Gas! nia$ se 0ri la intrarea 6ntr-un sat !u Urnele ;lessa!' Ai!i$ se v/9u dintr- dat/ singur$ !/!i$ din vre t an/ 0ese-ne$ g nise -ai tare$ distan8.ndu-se -ult de suita sa' +/rind un <an$ singurul dealt&el 0rin 0artea l !ului$ l strig/ 0e &l/!/ul a7e9at 6n @/taia s arelui 7i 6n al !/rui 0ir astrul$ 6n dru- s0re a0us$ 0unea re&leBe s.ngerii' Cei$ g lane$ strig/ el$ &/-te 6n! a!eL ,el !/ruia i se adresau a!este !uvinte nu r/s0unse' Tn!runt.ndu-se$ @ar nul de S uvr ridi!/ 7i -ai tare glasulD N-ai au9it$ -ar8a& iuleIL''' F/-te 6n! a!eL Fl/!/ul$ ale !/rui <aine 7i 6n&/8i7are 0/reau s/ de9v/luie ! ndi8ie s !ial/ !e nu a-intea de !ea a 8/ranil r$ 0rivi 6n :uru-i 7i nev/9.nd 0e ni-eni altul nu se -ai 6nd i !/ a!ele !uvinte i se adresaser/' Se ridi!/ 6n!et$ 67i s!utur/ !.rli n8ii aurii !e-i 6n!adrau !<i0ul$ se a0r 0ie de ne @r/9atul !are t !-ai 6l a0 str &ase 7i$ a0r a0e 9.-@ind$ tl 6ntre@/D ,red !/ nu -ie 6-i v r@i8i$ nu-i a7a$ d -nuleI H

;a da' A$ 7i--i 9i!e8i''' !u-I 5ar8a& iuleL''' , lanuleL r/s0unse @ar nul$ 0rea &eri!it !/ 0 ate irn0r '7!a !u !/ri un - de r.nd' Dar &ii s!urt 7i r/s0unde-iL %<''' %<''' %<$ &/!u @/iatul de trei ri$ !u glas t t -ai 0i8ig/iat' 1nainte de asta$ nu v-ar &a!e 0l/!ere$ d -nule$ s/ @inev i8i a des!/le!aI Ki 0entru !e$ -/ r gI ,a s/ v/ v.r 0e g.t ne-erni!ele !uvinte !u !are --a8i a! 0erit 0e degea@a$ i- 6nt arse &l/!/ul !el @/lai$ t t -ai 6n&ier@.ntat$ du0/ !u- @ine ar/tau 7i @ra:ii 6n !are n/v/lise t t singele' ,u- adi!/I se su-e8i d -nul de S uvr' Caide$ iuteL , @ ar/ 7i''' -ai re0edeL ! ntinu/ -ule8ul$ 0un.nd -.na 0e una din !i9-ele !/l/re8ului' A!esta 8inea 6n -.n/ nuia 0e !are ridi!/ asu0ra 6ndr/9ne8ului' Dar 6nainte !a ea s/-7i &i atins 8inta$ tras 0e nea7te0tate din 7a$ se r st g li de 0e !al 7i se lungi 6n dru-ul 0r/& s' ;ar nul sl @ 9i 6n:ur/tur/ ne-ai0 -enit/ 7i se ridi!/ du!.ndu-7i -.na la s0ad/' S!li0/tul la-ei nu 0rea 0/ru s/-( &a!/ 0e @/iat a-7i 0ierde &irea$ !/!i se -ul8u-i s/ se dea !u !.8iva 0a7i 6na0 i 7i s/ strigeD Tat/ 5ani& u$ d/--i sa@ia !ea lung/L U7a <anului se des!<ise$ iar 6n !adra ei a0/ru !<i0ul !instit al unui @/trin de trea@/$ !are 6ntre@/D ,e s-a 6nt.-0lat$ !avalereI Re0ede$ s0adaL re0et/ &l/!/iandrul$ de nu$ v i &i -/!el/rit' 1n - -entul a!ela$ !a s! s din -in8i$ @ar nul se n/0usti asu0ra ! 0ilului' % &rintur/ de !li0/ de-ar -ai &i tre!ut$ 7i @/laiul @/ie8andru ar &i 7i & st str/0uns$ !.nd de dat/$ s0ada ne @r/9atului gentil 9@ur/ @u!/8ele su@ l vitura @.tei de !are !u 0u8in -ai 6nainte se s0ri:inise @/tr.nul' R/@dare$ d -nule$ r sti 6n a!ela7i ti-0 -ul$ a7e9.ndu-se 6ntre 0 trivni!ul t.n/rului 7i @u!/8ile s0adei sale' R/@dareL ,.nd ! 0ilul va avea 0e a sa$ vi se va da 7i du-neav astr/ alta$ a7a !/ nu ve8i &i 0ierdut ni-i! a7te0t.nd$ ei dr/!ieL (

V r@ind ast&el$ st/tea !u @ra8ele 6n!ru!i7ate 6n &a8a gentil -ului &uri s 7i( a8intea !u 0rivire re!e' 1na0 iL url/ @ar nul' , 0ilandrul !el @/lai$ !are d/duse &uga 6n !as/$ se 6nt r!ea !u d u/ s0ade ve!<i$ gr s lane$ un s i de !are ni!i ulti-ii -er!enari nar &i vrut s/ se & l seas!/' Pe una arun!/ la 0i!i arele d -nului de S uvr' ;/tr.nul se d/du la 0arte' Ridi!a8i s0ada a!easta$ 9ise el$ 7i da8i-i dru-ulL''' "<e<ei''' ,e -ai EdansG de !are <a@ar n-a8i avut 0.n/ a!u- s/ v/ 6nve8e !avalerul Ge rgesL ;ar nul 6n7&a!/ ar-a 7i$ 6n ti-0 !e @/tr.nul 7i ! 0ilul !redeau !/ se va 0une 6n gard/$ 6l au9ir/ de dat/ !/ strig/D A:ut rL S/ri8i 0e der@edeii /7tiaL ,ei d i s!utieri s sir/ 6n -are g an/ la l !ul 6nt.-0l/rii' ,el nu-it de tata 5ani& u E!avalerul Ge rgesG se n/0usti 6naintea n il r veni8i$ !are 67i s! seser/ s/@iile din tea!/$ ast&el !/ ele 7i 6n!e0user/ a se 6n!ru!i7a !.nd l !uit rii ;lessa!-ului$ st.rnii de 9g - t$ d/dur/ n/vala 6ntr-a! l ' ,/!i$ de dre0t$ era ata!at unul dintre ai l r$ iar un !<e&liu !are le v/9use 0e t ate$ -ai de de0arte$ avusese vre-e s/ le 0 vesteas!/ !ele 6nt.-0late' P &ta de 6ntre!ere r/9@ ini!/ 6i !u0rinse 0e s/teni' "i se n/0ustir/ asu0ra !el r trei agres ri$ 6n&runt.ndu-le s0adele !u &ur!i$ l 0e8i 7i @i!e' L/sa8i--i-i -ieL L/sa8i--i-i -ieL urla @/ie8andrul$ 9v.r! lindu-se !a un diav l' Vreau s/-( 0ede0ses! a7a !u- se !uvine 0e neru7inatul /sta 7i s/ le ar/t vale8il r s/i un 0as de dans' Dar 6n &a8a lui se ridi!ase un 9id viu$ silindu-i s/ a@and ne9e 0artida' Nu -ai este nev ie s/ s0une- !/ 7i &e-eile 7i ! 0iii$ 6nt/r.ta8i de 0ilda !el r din :ur$ 0 rniser/ !u a!eea7i r.vn/ la trea@a a!easta del ! @i7nuit/' +v.rleau !u 0ietre$ de 0ar!/ ar &i !/9ut grindina$ ast&el !/ !ei d i s!utieri nu avur/ de!.t ti-0ul s/ 7tearg/ &ru-u7el$ !r indu-7i !u -are greu dru- 0rin -ul8i-ea de9l/n8uit/ 6-0 triva l r' ;ar nul de S uvr$ -ai !u sea-/$ se ar/t/ ui-it r de iute 6n a s/ri 0e !al 7i a lua la s/n/t asa$ l/s.nd 0e !.-0ul de @/taie nu nu-ai s0ad/ &r.nt/$ !i 7i ve!<ea sa@ie !e-i &usese &erit/$ !u t at/ l ialitatea$ s0re a-7i 6n!<eia r/&uiala' I9@utise s/ ru0/ !er!ul 8/ranil r 3

7i$ ur-at de s!utierii s/i$ 0 rni 6n gal 0 0e dru-ul !e i se des&/7ura 6nainte$ !.nd tata 5ani& u$ ne-ul8u-it !/ nu 0utuse asista la le!8ia de EdansG$ de el anun8at/$ 6i a9v.rli$ !a su0re-/ s&idare$ !uvinteleD L-ai :ignit 0e !avaler !a un l/ud/r s$ iar a!u- &ugi !a un ie0ureL''' A-inte7te-8i$ ne-erni!ule$ !/ 8i-a venit de <a! &iul lui DArtagnan 6 Ki' &iind!/ t !-ai atun!i @ar nul$ !u !<ii r 7ii de -.nie$G se 6nt r!ea 6n 7a$ s0re a-7i -ai vedea ulti-/ ar/ 6nving/t rul$ Ge rges DArtagnan strig/ la r.ndul s/uD 1n !e te 0rive7te$ nu-i nev ie s/ ne -ai s0ui !u- te !<ea-/L Te !un s!L Nu-ele t/u este La7ulL ,ei trei @/r@a8i se -istuir/ 6ntr-un v.rte: de ! l@$ iar 0este un s&ert de r/ satul ;lessa! intr/ iar/7i 6n ti<na-i de t ate 9ilele' G6ndul de a 0/r/si r/7elul 6n !are &usese !res!ut 7i a -erge la Paris s/-7i 6n!er!e n r !ul 6n! l8i 6n -intea -i!ului DArtagnan !<iar 6n ur-a a!estei 6nt.-0l/ri' ParisL''' %ra7ul !el -areL''' Ninta de t 8i visat/L ,u !.t/ ner/@dare a7te0ta el 6-0linirea a!estui visL Dar 0utea el are 0le!a 0/r/sind 0e !ea !are 6i slu:ea de -a-/$ 0e 0rea @unul 7i @/tr.nul 5ani& u$ !are nu 6n!etase !li0/ s/ veg<e9e asu0ra lui !u gri:a unui adev/rat 0/rinteI NuL Asta ar &i 6nse-nat nere!un 7tin8a$ ri DArtagnan nu era dintre !ei !e uit/ u7 r' Fere!/ a7adar 6n ad.n!ul &iin8ei sale visele de inde0enden8/ 7i -ai gust/ vre-e din via8a lini7tit/ 7i 0lin/ de ti<n/ !are 6l 6nl/n8uise de 8inutul a!ela' 1n !e-( 0rive7te 0e @ar n$ se 6na0 ie la Paris$ re!<e-at de d -nul de L uv is' ,eea !e 6l 6n&ri! 7a -ai !u sea-/ 0e -inistru$ 6n - -entul a!ela$ era un &el de lig/ !are se rgani9ase 6-0 triva lui 7i al !/rei l ! de na7tere era ne6nd i s Luvrul nu 0artea !u a0arta-entele regelui$ !i a!eea !u ale reginei !are$ se 7tie 0rea @ine$ nu-I iu@ea 0e L uv is -ai -ult !a 0e , l@ert' 1ntr-adev/r$ 0e dre0t ri nu$ regina 6l 6nvin v/8ea 0e !el de ai d ilea de a !r ti 0/ti-a7a iu@ire nutrit/ de reges!ul ei s 8 0entru d a-na de 5 ntes0an$ 6n ti-0 !e 6n 0ri-ul vedea &/0tur/ 6n stare s/ ni-i!eas!/ -enirea t at/ &/r/ ur-/ de re-u7!are$ nu-ai de dragul gl riei de !are se ar/ta 6nsetat' 5aria Tere9a nu &/!ea 0 liti!/F st/tea de 0arte$ st/tea !<iar 0rea -ult de 0arteF de a!eea$ &av rita 7tiu s/ trag/ & l ase de 0e ur-a - destiei reginei$ u9ur0.nd &/r/ ru7ine$ 7i une ri !u ne @r/9are$ 3

dre0turile s 8iei legiti-e' Dar !<iar de e7ti regin/$ nu e7ti -ai 0u8in &e-eie 7i !<iar da!/ &e-eie se d/ la 0arte$ 6n a7a &el 6n!.t s/ nu st.n:eneas!/ dru-urile s 8ului ri!e ar &i el$ rege 0uterni! sau !el din ur-/ g lan ea s-a d vedit t tdeauna st/-0.n/ at.t 0e si-0atiile$ !.t 7i 0e anti0atiile sale' %r$ a-.nd i -ini7trii s!.r@eau' Dealt&el$ ni!i nu le as!undea lu!rul a!esta$ !eea !e 6l l/sa destul de re!e 0e , l@ert$ a !/rui 0urtare ri!u- se d vedea ! re!t/$ dar 6l a-/ra tare 0e L uv is$ nu din 0un!tul de vedere al a- rului 0r 0riu$ !i din !el al interesel r sale 0e !are se te-ea s/ nu le vad/ 0ri-e:duite din !<iar a!east/ 0ri!in/' Gri:a ulti-ului era$ a7adar$ s/ 8in/ 0ie0tF 6ntr-un !uv.nt$ s/ se 0/stre9e 6n de&ensiv/' 1ntre ti-0$ Lud vi! al AIV-lea devenise st/0.nul 6ntregii Fiundre' ,a-0ania a!easta avea un -erit de se@itD 8elul ei era 0a!ea' ,a ! ndi8ie sever/$ 6nving/t rul !erea a &i 6na0 iate Suediei$ aliata sa$ t ate !u!eririle s/v.r-7ite asu0ra ei -ai !u sea-/ de !/tre Ger-ania 7i Austria' S0ania$ !are nu intrase 6n a!east/ ne6n8elegere$ !ed/ 0ri-a$ s0re -area ne0l/!ere a d -nului de L uv is$ !are vedea s&.r7indu-se stilit/8ile 6nainte !<iar de a &i 6n!e0ut' Ki -ai tru&a7 de!.t st/0.nul s/u$ ar &i d rit s/ !u!ereas!/ t tul 0rin & r8a ar-el r' ,ine 7tie !la!/ nu !u-va 7i el se <r/nea !u a!eea7i ut 0ie !are 0este sut/ de ani avea s/ !<inuie !reierul lui Na0 le nD unitatea "ur 0eiL Din &eri!ire$ Lud vi! al AIV-lea$ !are nu 6n8elegea ast&el lu!rurile$ 0r v !/ adunarea statel r @eligerante' 1-0/ratul Austriei$ du!ele de ;runsQi!Z$ e0is! 0ul de 5unster$ ele!t rul din ;randen@urg 7i regele Dane-ar!ei 6i a!-!e0tar/ 0r 0unerile 7i se 6nv ir/ s/ de0un/ ar-ele' Pa!ea a!easta general/ avea s/ 0 arte nu-ele de 0a!ea de la N6--egue$ ra7ul 6n !are &usese 6n!<eiat/' "a aduse lui Lud vi! al AIV-lea nu-ele de E!el 5areG$ titlu 0e !are ra7ul Paris i-( de!ern/ s le-n 7i 0e !are el 6l 0ri-i$ dealt&el$ !u !ea -ai -are 0l/!ere din lu-e' L uv is regreta -ult !/ se lansase 6n t ate a!este intrigi 0 liti!e$ de are!e 0a!ea nu-i 0utea de!.t d/una' ,/!i$ 6ntr-adev/r$ dat rit/ unei in! nse!ven8e & arte !iudate din 0artea unui - at.t de -/surat$ el se-nase 6n !a- -ulte l !uri r/va7e ! -0r -i8/t are 7i <.rtii ! n&iden8iale''' Dar vai$ 9adarni!L''' Iar s!ris rile a!estea$ ar-e !u d u/ t/i7uri$ se 0uteau 6nt ar!e 6-0 triva lui' da!/ vre 6-0re:urare nen r !it/ le-ar &i &/!ut s/ !ad/ 6n -.inile du7-anil r s/i''' Pe la 6n!e0utul anului (=J>$ -inistrul$ !are nu se -ai 0utea lini7ti$ &r/-.ntat de g.ndul la ur-/rile !e le-ar 0utea adu!e 3

des! 0erirea un r ase-enea <ris ave$ < t/r6 s/ 7i le ia 6na0 i$ !u ri!e 0re8' "l tri-ise a7adar du0/ @ar nul de S uvr$ 6n a !/rui 7iretenie avea are!are 6n!redere$ 7i-i 0 run!i s/ 0le!e$ s/ !utreiere t ate a-@asadele s0re a 0une -ina$ !.t -ai -/iestrit !u 0utin8/$ &ire7te$ 0e t ate a!ele <ris ave ri s!ris ri !e veneau din 0artea !asei de L uv is' V6n/t area a!easta de <.rtii' 0utea 8ine & arte -ult$ !/!i trea@a nu era u7 ar/$ iar l !urile 6-0ri!inate -ult de0/rtate unele de altele' De a!eea$ @ar nul se ar/t/ !a- ne-ul8u-itF t tu7i$ nu 0utu de!.t s/ se su0un/ v in8ei st/-0inului 0e !are 7i( alesese 7i !are l-ar &i distrus$ !a 0e un 0a<ar$ la !ea -ai -i!/ r/9vr/tire' ,u t ate a!estea$ el !eru un r/ga9' I se &/g/dui s/0t/-.n/$ ti-0 0e !are se < t/r6 s/-i & l seas!/ @ine de t t' De la re6nt ar!erea sa la Paris$ nu l/sase s/ trea!/ '9i &/r/ s/ nu se interese9e de !ei !e veneau ri 0le!au$ 0e de0lin 6n!redin8at !/ 0r s!risul ! nte avea s/ vin/ s/-7i as!und/ 0e undeva !easurile de drag ste !u &ru- asa InRs de Sand val' Ki iat/ !/$ 6n a!eea7i 9i !<iar$ a&l/$ 0rin 0 li8ia-i 0ers nal/$ !/ t.n/r/ de !ul are &usese v/9ut/ 6n insula Saint-L uis$ 0e l.ng/ P ntlVlarieF 7i !u- la vre-ea a!eea negrii$ de riunde ar &i venit$ nu 0rea -i7unau 0rin !a0ital/$ ni!i !<iar 0rin regat$ se ar/t/ interesat de a!east/ in& r-a8ie$ a-intindu-7i 0rea @ine !/ &ata 6n !as/ a se-n ritei Ines$ ,arita$ &ugise di-0reun/ !u st/0.na ei' Vr.nd s/ 7tie @ine de t t !ine era t.n/ra a!eea$ < t/r6 s/ &ie ur-/rit/$ n/d/:duind s/ a:ung/ 0rin ea$ da!/ nu !u-va era v r@a de si-0l/ ! in!iden8/$ 0.n/ la a!eea 0e !are d rea 7i 0e !are se :urase !/ va du!e la 0ier9anie' 56nat de ase-enea g.nduri$ 67i 0use !/tre 6nserat -as!/ de !ati&ea neagr/$ 7i se 6ndre0t/ s0re P nt-Neu&$ a !/rui trist/ re0uta8ie se ase-/na -ult 0rea tare !u a!eea a 0rea &ru- sului !<ei de la Ferraille'

VII PR%S,P[S UL H

1n a!eea7i sear/$ !a- 0e la !easul ales de @ar nul de S uvr 0entru a se du!e la P nt-Neu&$ d i @/r@a8i 67i d/duser/ 6nt.lnire 6ntr!a-er/ de la singurul !at al unei !ase !u 6n&/8i7are - dest/$ a&lat/ 6n strada Le-Re-grattier din insula Saint-L uis' ,el -ai t.n/r$ al !/rui !<i0 0alid !u tr/s/turi r/v/7ite de9v/luiau triste8e ad.n!/$ sta a7e9at l.ng/ &ereastr/$ 0rin ale !/rei gea-uri 67i l/sa 0rivirile s/-i r/t/!eas!/ 6n g l' ,el/lalt$ 6n!/ 6n 0utere$ de7i -ult -ai v.rstni!$ se 8inea l.ng/ u7/$ li0it de 0erete 7i !u @ra8ele 6n!ru!i7ate la 0ie0t' ,el de al d ilea 0ers na:$ a !/rui @.r7ie s/r-an/ se tr/da de la 0ri-a vedere$ 6l ! nte-0la 0e vis/t r !u 6ndui 7area !.inelui !are 67i veg<ea9/ st/0.nul' LandrP$ slu:it rul ! ntelui dA@lin! urt$ era 6ntradev/r iu@it r 7i !redin!i s 0re!u- s iul a!esta de ani-ale' T/!erea se 0relungea de @un/ @u!at/ de vre-e$ !.nd LandrP g/si de !uviin8/ s/ !ur-e' D -nule ! nteL 7 0ti el' ,el 6ntre@at nu r/s0unse' D -nule ! nteL v r@i -ai tare LandrP$ 0rin9.nd !ura:' De !lata a!easta &usese au9it$ !/!i s-ulg.ndu-se @rus! din visare$ ! ntele Ren 6ntre@/D ,e vreiI Ierta8i--/ !/ v/ s-ulg g.nduril r !e v/ &r/-.nt/$ dar se las/ n a0tea 7i$ da!/ ave8i d rin8a s/ ie7i8i !u-va 6n seara asta''' "i da$ 7iI Ar &i ti-0ul s/ lua8i !ina' , ntele ridi!/ u7 r din u-eri' Prea dragul -eu st/0.n$ nu v/ 0ierde8i &irea' %$ s-a 9is de -ult !u t ate$ !rede--/ ( r/s0unse d -nul dA@lin! urt$ ! 0le7it de a-/r/!iune' Ki$' 1n&l/!/r.ndu-se t t -ai -ult$ ad/ug/ 6ntr- r/su&lareD De !e via8/ !<inuit/ a- 0arteL''' Ki !.t a- lu0tatL''' ,.t a- su&erit''' "u$ !are -i-a7 eia 7i via8a 0entru !ele d u/ &iin8e$ singurele dragi -ie$ iat/--/ ! nda-nat s/ nu le v/d de!.t 6ntras!uns''' s/ le eB0un$ a0r a0e$ a 6-0/r8i s arta !e -i-ar &i </r/9it/$ da!/ 0ri-ului &i8er de 0 li8ie ie7it 6n !ale i-ar veni ideea s/ -/ areste9eL''' Ki a7a va &i -ereu''' 5ereu''' 1n8elegiI ,/!i a- &/!ut gre7eala de a 0/r/si S0ania' 1nainte de a &i st/0.n 0e singurele ar-e *

6n stare s/--i l veas!/ du7-anulF nu 6ntre9/res! ni!i ie7ire din a!east/ via8/ de iad' A0 i iar/7i se l/s/ ! 0le7it de @id/' Ki din n u lini7te' % 6ntre@are st/tea 0e @u9ele lui LandrP' Ne-ai0ut.nd s/ ra@de$ se < t/r6 s/ i- 0un/D Dar -ar!<i9ul de ,astel de Ri sI &/!u el s&i s' De Ri sI Adev/ratL''' Ki el --a 0/r/sitL ,u t ata astea -/ @i9uia- 0e el$ !a 0e -ine 6nsu-i' Ki d ar 6l 6ns/r!inase- s/ ! ntinue !u !er!et/rile 6n 0rivin8a''' a!el r <.rtiiL Dar ni!i nu -i-a r/s0uns la ulti-a s!ris are tri-is/ 6n -are tain/''' 5/ 0/r/se7teL''' Nu-i &a! 6ns/ vin/$ s/ 7tiiL''' ,ine -i-ar -ai 0utea 0urta de gri:/ de a!i 6nainteI %$ !.t sunte8i de nedre0tL -ur-ur/ LandrP$ !u glas tre-urat$ a@urit de la!ri-i' , ntele se ridi!/' LandrPL''' %$ @unul -eu LandrPL &/!u el$ iart/--/D Durerea 7i de9n/de:dea -/ &a! s/--i 0ierd !a0ulL 6n t at/ nen r !irea asta a -ea$ nu a- dre0tul s/ neg iu@irea 7i 0rietenia$ de vre-e !e v/ -ai a- 0e v i$ 0e &ru- asa -ea InRs 7i 0e tine' Ki str.nse -.na !redin!i sului slu:it r' E$ ,ura:$ @unul -eu st/0.nL Da$ v i aveaL'''' V i -ai avea Li Ni- &/g/duies!L''I 68i -ul8u-es!$ 8ie !are -/ &a!i s/--i 0/stre9 !ura:ulL''' 18i -ul8u-es! !/ nu -/ la7i s/ ur/s! t at/ -enirea a!easta :alni!/L 1n ti-0 !e v r@eau$ LandrP 0use 0e -as/ de-ale -.n-i !arii 7i sti!l/ !u vin' Prea @unul -eu st/0.nL -ai s0use el$ a0r 0iind un :il8' Ki$ !a s/ nu -ai 6ntind/ v r@aF d -nul dA@lin! urt se < t/r6 s/ se a7e9eF dar t !-ai atun!i au9ir/ 9g - t de 0a7i 0e su@ &ereastr/' As!ult/$ &/!u el$ 0rindu-seF A-.nd i 67i as!u8ir/ au9ul' +g - tul 6n!et/ dintr- dat/' ,ineva s-a 0rit !<iar a!u-$ 7 0ti ! ntele' %are !ine ar 0utea &iI se 6ntre@/ LandrP$ tres/rind &/r/ v ie'

R/-aser/ ne-i7!a8i$ 8intui8i 0ar!/ de 0 dea$ !u0rin7iG de 6ngri: rare' Nu 0utea &i v r@a de ni!i vi9it/ 0rielni!/ 0entru !el !are 6n!/l!ase < t/r.rea Parla-entului$ 6nt re6ndu-se 6n Fran8a' Un &el de s!.r8.it se au9i' Ne6nd i s$ !ineva 6n!er!a s/ des!<id/ u7a$ dar$ !iudat/ trea@/$ se 0/rea !/ !el !are vr ia s/ &a!/ asta$ !/uta s/ nu st.rneas!/ ni!i un 9g - t' ENu -ai 6n!a0e ni!i 6nd ial/$ !ineva vrea s/ intre la n iG$ g.ndi ! ntele' S0re a &i -ai sigur$ 67i duse -.na la s0ad/D Dar$ s ! tindu-7i 9adarni!/ str/dania$ !el !are$ du0/ !u- 0rea @ine se si-8ea$ 67i 0ierduse : s r/@darea$ @/tu u7 r 6n u7/ de trei ri' De !.nd se as!undea 6n !asa a!eea$ nu 6 se -ai 6n\-' [6-0.ase ! ntelui ase-enea lu!ru' , ntele 7i LandrP se 6ntre@ar/ din 0riviri' i ,e &a!e-I 7 0ti slu:it rul' Nu r/s0unde-L Peste 0u8in au9ir/ 6n s0atele !anatului @.:@.itul unei -.ini' "ra lesne de g<i!it !/ !el !are se a&la a! l !/uta un l ! g l$ gaura unei @r a7te$ vre 6ntreru0ere 6n le-n/rie$ &ie ea !.t de -i!/' De7i -ai sla@$ 9g - tul a:ungea deslu7it 0.n/ la ure!<ile 0ers na:el r n astre$ de are!e ! ntele 6ntredes!<isese u7a !a-erei !e d/dea s0re s!ar/ al!/tuit/ d ar din !.teva tre0te !u ie7ire la 0 arta de a&ar/' De dat/$ se &/!u au9it un glas surd' 5adridL''' San ;enit L''' 9i!ea glasul a!ela' A<L i9@u!ni ! ntele' Ki$ dintr-un salt$ ! ntele -ai -ult s/ri 0este tre0te de!.t le ! @ r6 r/su!i !<eia 6n @r as!/$ d/du drugul de &ier la 0arte 7i des!<ise re0ede' Du-neataL Du-neataL se -inun/ el' D u/ -.ini se 6ntinser/ s0re a i le str.nge 0e ale luiF 6n a!ela7i ti-0$ !el !are &/!ea de- nstra8ia a!easta s0uneaD V t . Di sL dragul -eu ! nte$ nu-i del ! u7 r de a:uns la du-neataL ,.t de &eri!it sunt !/ te rev/d S Ur!/L''' Ur!/L''' 1l 6-@ie dA@lin! urt' A-.nd i ur!ar/ s!ara 7i intrar/ 6n !a-er/' D -nul -ar!<i9L !/9u 6n -inunare @/tr.nul servit r r/-as 6n 0rag' 3

"u 6nsu-i$ LandrPL 1n!<ide u7a 7i a0rinde &/!lieL 0 run!i ! nteleF v D u/L''' D u/ &/!liiL r/s0unse LandrP$ 6ntru !insti-F rea unei ase-enea stra7ni!e vi9iteL Ki &/!u 0re!u- s0use' ,.nd e v r@a s/ &ie !<i0e7i$ s0ani lii nu se 6n!ur!/L 5ar!<i9ul de ,astel de Ri s$ a0r a0e de sea-/ !u ! ntele$ era un ins des/v.r7it$ !a 6n&/8i7are 7i !a &ire' De !u- &ur/ a0rinse &/!liile$ 67i 0li-@/ 0rivirile 6n :ur 7i 6ntre@/D Ai!i l !uie7tiI Ai!i -/ as!undL t/l-/!i ! ntele' Dar d a-na ! ntes/I Su&er/''' de0arte de -ine''' La nai@aL T tul tre@uie s/ se s!<i-@eL , ntele 67i a8inti asu0ra as0etelui 0rivire ne6n!re9/t are' Te -ir/ !eea !e s0unI -ur-ur/ ,astel de Ri s' Trea@a -i se 0are at.t de !u ne0utin8/L 6n!.t nu-8i vine a !rede''' 5/ 6nd ies!L i- 6nt arse 0r s!risul$ 0e un t n de ad.n!/ -.<nire' 5ar!<i9ul se si-8i 0uterni! atins$ !/!i tare vi& r 7i -ai sunt n @ilii <idalg sL Nu de -ine$ vreau s/ !red$ nu-i a7aI strig/ el' Nu avrut s/-8i s!riu$ &iind!/ i-0 rtant era s/ vin eu 6nsu-i' A0 i$ @/t.ndu-se !u 0al-a 0este <ain/ ad/ug/D %- &/r/ de !redin8/$ aadus !ele tre@uin!i ase r/9@un/rii tale' D !u-enteleL , res0 nden8a se!ret/ a d -nului -ar!<i9 de L uv is' 1n s&.r7itL i9@u!ni ! ntele$ str.ng.nd la 0ie0t tean!ul de <.rtii 0e !are n @ilul s0ani l i le 6n!redin8ase' Ki a!u-$ !e-ai de g.nd s/ &a!iI 6ntre@/ a!esta' Ai s0us- !<iar tuD s/ -/ r/9@un' Ki''' da!/ reu7e7ti s/-8i de-a7ti du7-anulI Regele 6-i va &i re!un s!/t r''' 5ai 7tiiI ,e vrei s/ s0uiI V t / Di sL dragul -eu ! nte' Vreau s/ s0un !/ -ai @ine ar &i s/ a:ungi 0e !/i ! lite la 8inta 0e !are vrei s/ atingi' S/-i (

vii de <a! d -nului de L uv is !u t ate !/ -ul a!esta este & arte & l sit r 8/rii tale nu-ai din satis&a!8ie 0ers nal/ 3''' S/ &ie asta t t !e-8i d re7ti :din ad.n!ul &iin8eiI Fire7te !/ nuL &/!u dA@lin! urtD Atun!i$ relu/ -ar!<i9ul$ tre@uie s/ -ergi la sigurF Nu te 6n8eleg' 1n l ! s/ r/s0und/ s0ani lul !er!et/ dintr- 0rivire &aasa 7i 6ntre@/ 0e un t n veselD 5i se 0are !/ t !-ai v/ 0reg/tea8i s/ lua8i -asaI %$ nu &a!e ni-i!$ r/s0unse 6n trea!/t ! ntele' "i @ine$ s/ v/ 8in de ur.t' A0 i$ !/tre LandrP : Serve7te-neL A<$ d -nule -ar!<i9L''D A<$G dragul -eu st/0.nL -ur-ur/ 0rea!redin!i sul servit r$ !are de !.nd venise t.n/rul s0ani l si-8ea !/-7i -ai vine 6n &ire' ,e r/u 6-i 0are !/ nu a0reg/tit alt!eva 0entru !in/' Dar !u-L &/!u -ar!<i9ul$ a-/nun8ind t t !eea !e se g/sea 0e -as/' Ni-i! de a!i nu-i de dis0re8uit$ 0are--i-se''' un 0ateu''' De v/tuiL 6nt/ri LandrP'G Fileuri de 7un!/ 7i un 0ila& de vi8el -arinatL''' La 0ai@a$ @ravul -eu$ t ate astea 6-i 0la! la ne@unieL LandrP nu-7i -ai 6n!/0ea 6n 0iele de &eri!ire$ !/!i 0rietenul st/0.nului s/u 6i s0usese E@ravul -euG La -as/L < t/r6 -ar!<i9ul$ a !/rui @un/ dis0 9i8ie - li0sit are 6n!e0use s/ r/s0.ndeas!/ anu-e veselie' , ntele$ 0e ale !/rui @u9e &lutura un 9.-@et 0alid$ se 07e9/ 6n &a8a ! -eseanului s/u' ,.nd a!esta$ st/0.nit 0are-se de uria7/ 0 &t/ de -.n-!are$ se 6n&ru0t/ 9drav/n din 0ateul de v/tui$ ! ntele$ ner/@d/t r$ 6i 0use 6ntre@/ri asu0ra !el r !e avea de g.nd s/ a!/' ,e a- de g.nd s/ &a!I r/s0unse -ar!<i9ul' VreauF 0ur 7i si-0lu$ s/ -/ & l ses! de un -i:l ! 0e !are 6l g/ses! -inunat' Pute- v r@i &/r/ tea-/I ad/ug/ el ! @ r.nd glasul' Sunt singur !u LandrP 6n t at/ !asa astaFFD 6n!e0u dA@lin! urt' ,ara-@aL Deli!i s 0ateuL 6l 6ntreru0se !u 6n!.ntare -ar!<i9ul' 3

A0 i$ du0/ !e s r@i !u 6ng<i8ituri -i!i un 0a<ar de ; rdeauB din !el -ai li-0ede 7i des!<is la !ul are$ ur-/D Da!/ 6n !as/ nu -ai eBist/ alt/ 0ers an/$ !u at.t -ai @ine''' Iat/ !e v ia- s/-8i s0unD a- !erut 7i a- d -@.ndit audien8/ la regina--a-/' La regina--a-/I Fire7te''' Nu 6n8elegiI Del !L Dragul -eu ! nte$ vinul du-itale este eB!elent$ dar singur/tatea nu-8i 0rea 0rie7te''' La 5adrid ai &i 6n8eles de la 0ri-a v r@/''' Vreau s/ &a! 0e -aiestatea sa s/ sa interese9e de du-neata' Ne@unieL s/r-anul -eu 0rietenL ,re9iI''' "i @ine$ d/--i v ie s/ nu-8i 6-0/rt/7es! 0/rerea' Regina nu are ni!i 0utereL se a-/r6 ! ntele'G V t / Di s " &e-eie 7i$ 0e deasu0ra$ s0ani l/ [ i6nt arse -ar!<i9ul 6n&ier@.nt.ndu-se' Regele nu iu@e7te''' Ki !e da!/I % res0e!t/L''' Ki asta 6nsea-n/ -ai -ult de!.t da!/ ar iu@i- ' ;ine$ @ine' Ki !e s0eriI T tul 7i ni-i!L Ve9iI ! nstat/ 0r s!risul 6n al !/rui su&let s0eran8a a@ia -i:it/ se 7i s0ul@era' Santa 5/riaL r/!ni s0ani lul$ -.<nit !/ vede din n u !<i0ul 0rietenului 6ntunee6ndu-se' Prea te 6ngri: re9i re0edeL ,ura:$ !e nai@aL ,ura:L Dar are -i-a li0sit vre dat/I Iart/--/$ dragul -eu ! nte$ a- gre7it v r@indu-8i ast&el' Ki$ d - lindu-se 0e !.t de iute se 6n&ier@.nta$ -ar!<i9ul 6ntinse d -nului dA@lin! urt -.na 0e !are a!esta i- str.nse !u !/ldur/' %ri!u-$ ur-/ el$ ni-eni nu--i 0 ate s! ate din !a0 !/ di0l -a8ia -ea tre@uie s/ dea r ade'$ ,e &el de r adeI Nu--i 0 t da 6n!/ sea-a'F' T tu7i$ da!/ --ai l/sa s/ tre! la &a0te''' Dar s0une--i -/!ar !eva'ii 3

,e anu-eI De vre-e !e ni!i eu nu 7tiu -ai -ulte de!.t du-neata$ 7i !al! 6n g l''' Nu a- dre0t !/l/u9/ de!.t a7!<ie de lu-in/ 0e !are v/d str/lu!ind 6n de0/rtare''' la & arte -are de0/rtare 7i !are s-ar 0utea a0r 0ia da!/''' Da!/I Da!/ -i-ai 6ng/dui s/ de9v/lui reginei''' ,e s/-i de9v/luiI % 0/rti!i!/ din taina durnitaleL Ai &a!e asta$ -ar!<i9eI Da!/ a7 &a!e- ''' P r Di $ dar nu-ai ia asta 6-i st/ -intea din 9iua 6n !are a- tre!ut Pirineii s0re a te !/uta' '$ ,red !/ asta ar &i 0ieirea n astr/L ,instit v r@ind$ dragul -eu ! nte$ eB!la-/ s0ani lul devenind -ai seri s 7i 6-0ing.ndu-7i de 0arte &ar&uria$ !re9i !/ --a7 du!e s/ dau t tul de @un/ v ie 6n vileagI''' Nu$ nu-i a7aI''' Nu v i de9v/lui de!.t !eea !e--i tre@uie anu-e$ 6ntru !au9a 0e !are d res! s/ !.7tig' Iar da!/ regina 0ri-e7te s/ te @l/duias!/ di-0reun/ !u !ei dragi ai durnitale a- eu te-eiurile -ele s/ !red te-ai da !u-va la 0arteI Ni!i dat/L ,ei d i 0rieteni se 6nt arser/ ului8i !/!i nu Ren dA@lin! urt r stise a!ea v r@/ < t/r.t/ 7i-( v/9ur/ 0e LandrP$ -.<nit 0este -/sur/ !/-7i si @ 9ise !u' glas tare l/untri!ul g.nd' ;unul slu:it r 0/rea at.t de ru7inat$ avea 6n&/8i7are at.t de :alni!/$ 6n!.t -ar!<i9ul nu-7i 0utu st/0.ni un 9g - t s < < t de r.sF 0.n/ 7i ! ntele$ des!re8indu-7i &runtea$ se v/9u nev it s/-7i -u7te @u9ele 0entru a nu &a!e la &el' Ierta8i--/$ @.iguia LandrP r/su!ind la nes&.r7it 6n -.ini &ar&urie$ s0re a-7i -ai reg/si !u-0/tul' Te iert$ &/!u st/0.nul s/u$ 6n!er!in!l s/ 0ar/ iar/7i sever$ dar s/ nu se -ai 6nt.-0le''' C -@reL 6l 0ri as0etele$ 6nveselit de !ele 6nt.-0late$ <u-( !erta 0rea tareL Nu a s0us de!.t v r@uli8/F dar una !are 0re8uie7te -ai -ult de!.t !ele -ai &ru- ase 0enegiri!e ale lui l an Gur/ de AurL A0 i$ turn.ndu-7i vin 6n 0a<ar$ ad/ug/ v i sD ;eau 0entru tine$ LandrPL (

5are !inste 6-i &a!e8i$ d -nule -ar!<i9L r/s0unse @unul slu:it r''' T tu7i$ s/ !ute9 a v/ 0une 6ntre@are ( ,utea9/ 7i 0une- ' V-a7 !ere s/ @e8i 7i 6ntru 6-0linirea g.ndului du-neav astr/ 0e !are 6l s ! t -inunat' "i @ine$ s!u-0a -ea ga9d/$ !e s0ui de astaI 6ntre@/G s0ani lul 0un.ndu-7i 0a<arul 0e -as/' Iat/$ 0are--i-se$ 6n!uviin8are' R gu-te$ -ar!<i9e$ s/-( ier8i 0e LandrPF interveni ! ntele$ are!u- st.n:enit de 6nt rs/tura dis!u8iei$ dev ta-entul s/u &a8/ de -ine 6l &a!e une ri de nesu&erit' %<$ se 6-0 trivi !u glas s!/9ut servit rul$ !are$ 6n lini7te$ se a0u!/ s/-7i vad/ de tre@uri 0rin 6n!/0ere' Nu a- 0entru !e-( ierta$ !/!i g.nde7te !a -ine] r/s0unse ,astel de Ri s' A!estea &iind 9ise$ ! nte !e < t/r/7tiI "i da$ eB!la-/ 0r s!risul$ !u- de nu ve9i$ de nu @/nuie7ti t at/ re!un 7tin8a !e--i u-0le ini-aI''' A- 6n!redere 6n l ialitatea 7i 6n8ele0!iunea durnitale''' A -/ 6nd i de du-neata a!u-$ du0/ !ele !e ai &/!ut 0entru -ine$ ar 6nse-na s/ &iu un ingrat''' F/ !u- !re9i !/ e -ai @ine''' I8i 6n!redin8e9 !au9a -eaL I8i -ul8u-es!$ s0use -ar!<i9ul ridi!.ndu-se' V i i9@utiL Ni- :urL A-inL -ur-ur/ LandrP 6-0reun.ndu-7i -.inile'G ,.nd ur-ea9/ s/ -ergi la regin/I 6ntre@/ ! nteleI d.nd la r.ndul s/u s!aunul de 0arte' 56ine' Ki !.nd s/ te rev/dI 1n a!eea7i sear/' Ai!iI Ai!iL Un r l giu 67i 0i!ur/ 6n de0/rtare @/t/ile ,.t este !easulI 6ntre@/ -ar!<i9ul' N u/ 7i :u-/tate$ r/s0unse LandrP 5ul8u-es!$ @/iete' A0 i$ !/tre ! ntele !are 67i 6n!ingea s0ada 7i 67i lua 0/l/ria 7i -antiaD 5/ 6ns 8e7tiI Nu-ai 0.n/ la ! l8ul str/9ii P ulletier' Tre! 0e Ia 0 darul Grard !are -/ du!e 6n &ie!are sear/$ eu luntrea lui$ 0.n/ la s!ara !<eiului An: u' (

Pe a! l l !uies! !ei 0e !are 6i iu@e7tiI Da' A7adar$ <aide$ d -nule ! nte' Iar da!/ 0este !.teva 9ile dru-ul nu-8i va &i & st s!<i-@at$ s/ nu -/ -ai nu-es! -ar!<i9ul de ,astel de Ri s' ,ei d i 0rieteni ! @ r.r/ lu.nd- 6n t/!ere de-a lungul !el r !.teva !ase !are -/rgineau strada Le-Regratti#r' 1n !li0a 6n !are ur-a s/ se des0art/ de 0r s!ris$ 6nainte de a tre!e 0e 0 dul !e lega insula Saint-L uis de insula ,et/8ii$ -ar!<i9ul se 0ri 0e nea7te0tate 7i$ @/t.ndu-se 0este &runte$ r sti ni!i 0rea tare$ ni!i 0rea 6n!etD ,ara-<aL Ktia- eu !/ uita- un lu!ru i-0 rtant LD 5ai !un 7ti vreun alt du7-an de!.t 0e !el 6-0 triva !/ruia vrei s/ lu08iI Nu$ -ur-ur/ ! ntele destul de -irat' Atun!i ar &i @ine s/ te 0un 6n gard/ 6n !eea !e 0rive7te un t.n/r gentil - &ran!e9$ !are nu-8i este 0rieten''' ,red !/ te 6n7eli$ -ar!<i9eF !e 0ri!in/ ar avea a!el t.n/r gentil - s/--i 0 arte 0i!/I Una lesne de 6n8eles''' Ai luat 9estrea -ult r.vnit/' +estreaI L g dni!a$ da!/ ast&el 68i 0la!e -ai -ult' Dar$ se -ir/ ! ntele$ InRs a 0/r/sit !asa de la T rre de L s Lu:anes &/r/ s/ ia !u sine ni!i 0araL ,<iar a7aL T tu7i$ !<iar da!/ nu ai tras ni!i un & l s de 0e ur-a averii du!elui Cernan$ !el des0re !are 68i v r@es! nu are a se -ai @i9ui 0e ve!<ile-i s0eran8e$ 6n !e-( 0rive7te$ de vre-e !e-i este !u ne0utin8/ de-a!i 6nainte d ar da!/ s/v.r7e7te !ri-/ s/ devin/ ginerele ; gatului-Du!e''' %-ul a!esta 6-i 0are a &i 6n stare de ri!e' ,rede--/$ drag/ ! nte$ &ere7te-te @ineL 5ul8u-es! de s&at$ -ar!<i9eF dar te-erile du-itale sunt 0 ate eBagerate' Iat/ !/ se 6-0lines! !ur.nd 7ais0re9e!e luni de !.nd InRs de Sand val este s 8ia -ea$ iar rivalul 0 -enit n-a dat se-ne de via8/' %ri!u-$ &ere7te-teL''' P ate !/ nu v-a des! 0erit 0.n/ a!u- as!un9i7ul' 5ai -ult !a ri!.nd$ &ii !u @/gare de sea-/L 1n ur-a a!estui s&at$ !ei d i 0rieteni se des0/r8ir/' Se 7i a&lau la -are de0/rtare unul de !el/lalt$ !.nd -ar!<i9ul se 6nt arse s/ strigeD (

V t . Di sL ,e 9/nate! suntL''' Nu-ele du7-anului du-itale este S uvr''' @ar nul Ra ul de S uvrL , ntele dA@lin! urt d/duse t !-ai ! l8ul str/9ii''' Prin ur-are nu au9ise'

P%LITI,A 54RI"I T"R"+A D" AUSTRIA A d ua 9i$ regina Fran8ei 0ri-ea 6n audien8/ 0arti!ular/ 0e -ar!<i9ul de ,astel de Ri s$ 0e !are 6l 6ndr/gea -ult$ at.t 0entru -intea-i ager/$ !.t 7i 0entru !/-i era ! -0atri t' De d u/ ri veri7 ar/ a lui Lud vi! al AIV-lea$G 0rin -a-a sa "lisa@eta 7i 0rin -/tu7a sa Ana de Austria$ 5/ria Tere9a devenise 7ti- !u- 0rin -i:l !irea vi!leanului 5a9arin 7i 6ntru @una 6n!<eiere a tratatului de la Pirinei$ s 8ia Regelui S are' ,ere- nialul eti!<etei 6i 6n&ri! 7ase -ult 0ud area !.nd s sise la !urtea Fran8ei$ ast&el !/ ea !eru lui Lud vi! al AIV-lea s/ &ie s!utit/ de &e-eile !are 6-@r/!au 7i de !r it rul 6ns/r!inat s/-i str.ng/ ! rsetulF dar$ 0reteBt.nd !/ t ate a!estea &useser/ 0l/tite$ Lud vi! 6i res0insese rug/-intea$ ast&el !/ 0rin8esa &u nev it/ s/ se su0un/ @i!eiuril r 6-0/-.ntenite' Ist ri!ii s-au 6nver7unat s/-i de9v/luie$ !u @ g/8ie de a-/nunte$ !alit/8ile EnegativeG' 1n realitate$ ne&eri!ita regin/ avea$ &/r/ d ar 7i 0 ate$ nu-er ase 0ri!ini de 6ntristare 7i$ 0entru a nu -ai 0 -eni de r lul ei 7ters nu nu-ai 6n 0 liti!/$ !i !<iar 7i 6n intrigile de la !urte indi&eren8a regelui 7i aventurile-i galante ar &i 0utut 6n/!riP !u v.r& 7i 6ndesat$ &ire !<iar -ai @la:in/ de!.t a ei' "a se arun!/ ast&el 6n @ra8ele religiei 7i deveni at.t de !u!erni!/$ 6n!.t d ar d a-na de 5ainten n -ai 0utea 6ntre!e' In !<iar ini-a !elei -ai str/lu!it are !ur8i din lu-e$ ea s-a ar/tat t at/ via8a a0/sat/ de s&aturile du< vni!ului ei 7i de su&erin8ele 0e !are ne!redin8ele 7i uitarea reges!ului ei s 8 i le 0ri!inuiau' La - artea ei$ !are avea s/ ai@/ l ! du0/ !in!i aniF Lud vi! al AIV-lea r sti ur-/t area &ra9/ ist ri!/D Iat/ 0ri-a 6ntristare 0e !are -i-a 0ri!inuit- ' ,<iar da!/ 5/ria Tere9a de Austria &usese &e-eie li0sit/ de energie$ (

de-nitatea i-a & st 0e nedre0t t/g/duit/' %ri!u-$ 7i de i-ar &i li0sit alte virtu8i$ ini-a avea aleas/' Intrase 0e atun!i 6n !el de al 0atru9e!ilea an de via8/ 7i 6n a&ar/ de u7 ar/ 6-0linire a tru0ului$ -ai 0/stra$ 6n t at/ &l area$ a!el &ar-e! 7i a!ea &ru-use8e at.t de -ult sl/vit/ de 0 e8i 7i !urteni' Du0/ @i7nuita s/rutare a -.inii$ -ult si-0li&i!at/ 0rin a!eea !/ regina se li0sea !u u7urin8/ de eti!<et/$ ri de !.te ri avea de-a &a!e !u 0rieteni$ 5/ria Tere9a$ !/ruia 6i 0l/!ea -ult s/ v r@eas!/ des0re 0atria-i de0/rtat/F s0use du!esei de Ri!<elieu$ 0ri-a ei d a-n/ de n are$ s/ 0le!e 7i$ r/-as/ singur/ !u -ar!<i9ul$ 6l 6ntre@/' ,e ve7ti de 0e a! l I ,uvintele Ede 0e a! l G 6n!<ideau$ !.nd r/s/reau 0e @u9ele reginei$ un 6ntreg 0 e- de durer as/ rese-nare' 5aiestatea v astr/ &a!e !u-va alu9ie la 0 liti!/I r/s0unse -ar!<i9ul' %$ nu$ eB!la-/ 5/ria Tere9a$ !u0rins/ 0ar!/ de s0ai-/' Ki s/ nu--i -ai v r@e7ti ni!i dat/ de lu!rul a!esta ur.tL Fii$ 0entru !.te va !li0e$ ga9eta vie a &ru- asei n astre 8/ri''' Unde se a&l/ !urteaD la Aran:ue9I''' la Gran:aI''' la "s!urialI''' Caide$ re0ede$ re0edeL Vreau ve7tiL 5ar!<i9ul se re!ulese vre-e de !.teva se!unde$ a0 i$ !a 7i !u- ar &i 0rins 6n s&.r7it un !a0/t de v r@/D 5aiestatea v astr/ a au9it are v r@indu-se de un -are s!andalI 6ntre@/ el' Nu$ ni!ide!u-L 6i r/s0unse 5aria Tere9a$ !u!erita 0e I ! de !uv.ntul Es!andalG' ,eva ase-/n/t r !u a&a!erea de la ;rinvilliersI %$ nu !<iar''' T tu7i a &/!ut destul/ 9arv/' +arva asta n-a tre!ut 0ese-ne din! a!e de PirineiF !/!i 0e ai!i nu s-a au9it ni-i!''' Des0re !e anu-e e v r@aI Des0re sen rita Ins de Sand val$ &ii!a du!elui Cernan' "i$ nu -ai s0uneL ,ea su0ranu-it/ E0erla SevilleiGF da!/--i adu! @ine a-inte''' 5a-a ei$ du!esa$ era una dintre !redin!i asele n astre 0rietene''' Dar !e i s-a 6n- t.-0lat a!elei ! 0ileI A & st r/0it/' 1-0 triva v in8ei eiI 3

5ar!<i9ul s!<i8/ un 9.-@et 0e !are regina 6l 6n8elese' A$ 0rea @ineL ad/ug/ ea' Vre 0 veste de drag steI 5aiestatea v astr/ a g<i!it 6nt !-ai$ dar 0 vestea e trist/ & arte' % 7tiiI A- & st 7i -ai sunt 6n!/ 0rietenul !elui !e a r/0it- F Feli!it/rile -ele$ -ar!<i9e -ur-ur/ regina as!un9.ndu-7i 0rivirea -ali8i as/ 6nd/r/tul unui evantai de &ilde7 g/l@ui 68i alegi @ine 0rietenii' A7 ruga- 0e -aiestatea sa s/ nu :ude!e du0/ a0aren8e$ 6n!e0u ,astel de Ri s$ r 7ind &/r/ v ie' Nu ave- a ne a-este!a 6n ase-enea tre@uri$ 6l 0ri 5aria Tere9a' Ki !ine-i r/0it rul a!ela$ de-n de t at/ !instireaI , ntele Ren dA@lin! urt' , ntele dA@lin! urtL eB!la-/ &ii!a lui Fili0 al IVlea$ adi!/ !el !e a & st s.ndit la surg<iun 6n ur-a unui ra0 rt de-al -inistrului L uv is' 5aiestatea v astr/ a 6n8eles 0rea @ine' C t/r.rea Parla-entului ne-a -.<nit -ult$ ur-/ 5aria Tere9a$ str.ng.nd evantaiul$ 0entru a-7i 6ntinde &ru- su-i @ra8 0e @r deria 7er0uit/ a unei 0erne de s0ri:in' D a-nele din suita -ea au ar/tat triste8e destul de !iudat/$ !/!i ! ntele 7tiuse s/ tre9eas!/ 6n su&letul l r -ai -ult de!.t d ar 0rietenie''' 1n !e ne 0rive7te$ nu a- 0us ni!i dat/ te-ei 0e 6nvinuirea adus/ lui de !/tre d -nul de L uv is' 5ul8u-es! -aiest/8ii v astre 0entru @una 0/rere 0e !are are des0re d -nul dA@lin! urt' "ste$ 6ntr-adev/r$ un gentil - vredni! 7i de @un/-!redin8/' Asta nu (-a 6-0iedi!at$ t tu7i$ s/ 0/te9e n area !asei du!elui de Sand val P Pal -as$ i- 6nt arse regina' , ntele dA@lin! urt$ ! ntinu/ -ar!<i9ul$ !eruse du!elui de Cernan -.na sen ritei Ines''' 5/ria Tere9a de Austria a! rd/ ad.n!/ aten8ie ist risirii ! -0atri tului s/u$ ist risire !are se 0res!<i-@ase 6ntr- 0led arieF t tu7i$ ea 6l 6ntreru0se 0entru a treia 0ar/ 7i 6ntre@/D ,.8i ani avea ! 0ilaI A0r a0e 7a0tes0re9e!e' Prea t.n/r/L 3

Pe atun!i ni!i ! ntele nu 6-0linise 6n!/ d u/9e!i' Prea t.n/rL re0et/ !u as0ri-e regina$ Nu a!easta a & st 0ri!ina 6-0 trivirii Prea-; gatuluiDu!e$ de vre-e !e se 0reg/tea s/-7i dea altuia &ii!a$G -ai 0u8in de-n$ &/r/ 6nd ial/$ adi!/ @ar nului de S uvr' S uvrL''' Nu-i vre !reatur/ de a d -nului de L uv isI Nu 7tiuS De &a0t asta n-are i-0 rtan8/F s ! t !/ 0rea!institul du-itale r/0it r tre@uia s/ se 0 t leas!/' ;ine$ dar tinerii se iu@eau$ d a-n/L eB!la-/ -ar!<i9ul$ 0ier9.ndu-7i 6ntr-at.t !u-0/tul 6n!.t ridi!ase t nul' A<$ se iu@eauL re0et/ 5/ria Tere9a$ -ai @l.nd/ dintrdat/' Da$ -aiestateL Iu@ireL &t/ 6n!eti7 r 7i 6ndui 7at/ @una 0rin8es/$ r/s0un9.nd 0ar!/ unui taini! g.nd' A0 i$ ridi!.nd !a0ulD , ntinu/$ -ar!<i9e$ a7 vrea s/ !un s! ur-/rile aventurii' ,astel de Ri s 7 v/i !li0/$ a0 i$ lu.ndu-7i ini-a 6n din8i$ ad/ug/D ,e-a7 -ai 0utea s0une -aiest/8ii v astre de!.t !/ a ur-at''' un ! 0il' Un ! 0ilL eB!la-/ regina$ des!<i9.ndu-7i !u 9g - t evantaiul' Da$ -aiestate' Iar du!ele de Cernan a re&u9at 6-0/!area 0e !are , ntele i- &ereaI ,e-i dre0t$ s0re a nu -in8i 0e -aiestatea saF Prea; gatul-Du!e nu 7tia$ !.nd ! ntele dA@lin! urt a !erut -.na &ii!ei sale$ !/ &usese s/v.r7it/ gre7eal/''' Ast&el !/I Ast&el !/ tinerii s-au !/s/t rit 6n tain/' "7ti & arte sigur$ -ar!<i9eI A- & st unul dintre !ei d i -art ri' A7adar$ D -nul este !u ei$ -ur-ur/ regina' Ki au 0le!atI Da$ -aiestate' (

1n t/!erea !are ! @ r.$ 5/ria Tere9a 0/ru s/ se lase &urat/ de g.nduri' S6nul ei dal@ 7i -ult de9velit$ 0 trivit eti!<etei de la !urte$ 0al0ita gr/@it$ d vad/ !/ !ei d i 0rig ni8i 6n!e0eau s/ interese9e' Se 7tie 6n !e I ! anu-e s-au re&ugiatI 6ntre@/ ea de dat/' 5ar!<i9ul 0/ru a se tul@ura 7i @.iguiD D a-n/$ -aiestatea sa -/ va ierta de nu-i v i 0utea r/s0unde Ia 6ntre@are' Regina 6l 0rivi$ 67i 6-0reun/ -.inile-i ginga7e 7i s0use sur.9.ndD V/d !/ e7ti un 0rieten sin!er al d -nului dA@lin! urt' 5ar!<i9ul &/!u 0le!/!iune' S/r-an ! nte$ s/r-an/ InesL ur-/ regina' T.n/rul s0ani l 67i r sti g.ndul eu glas tareD Sunt 6ntr-adev/r de 0l.ns$ a&la8i ast&el Ia !<ere-ul unui du7-an ne!ru8/t r' ,u-$ du!ele CernanI''' Nu ; gatul-Du!e (-a tri-is 6n surg<iun 0e d -nul dA@lin! urtL r sti 7 0tit 0rietenul ! ntelui' Iar 6n !li0a de &a8/ 0rig nit rul ar avea de !<inuit d u/ vi!ti-e$ nu una$ da!/ a!estea nu ar avea gri:/ s/ stea as!unse' Un li!/r de -.nie se a0rinse 6n 0rivirea 5ariei Tere9a' S/ te legi de un @/r@at$ -ai trea!/--earg/$ 9ise eaF dar de &e-eieL''' De s0ani l/$ stre!ur/ -ar!<i9ul' De ! -0atri at/$ da$ 6ntr-adev/r$ ur-/ regina$-al !/rei 0u-n -i! i9@i @ra8ul :il8ului' De ! -0atri at/ !are nu are ni!i un a-este! 6n !eea !e 0e dre0t ri nu a stat dre0t te-ei la -a9ilirea ! ntelui' Ni!i nu-( !un s!use !.nd &usese 0ede0sit$ su@linia ,astel de Ri s' ,e gr a9ni!L''' , ntesa nu tre@uie s/ de0ind/ de!.t de tat/l ei$ nu de str/ini !are$ 0entru a-7i <r/ni ne!ugetatele 0 rniri de ur/$ nu se dau 6n l/turi de la s/v.r7irea !el r -ai ru7in ase -.r7/vii' %$ d a-n/$ i9@u!ni av !atul ! ntelui$ 0r &it.nd !u is!usin8/ de at.t de 0riin!i as/ stare de s0irit' De i-ar sta 6n 0utin8/ -aiest/8ii sale s/ 0r teguias!/ 0e s/r-ana ! ntes/L 5/ria Tere9a 67i 6n/l8/ !a0ulD 3

Ki !ine 68i s0une$ d -nule$ !/ nu 0 tI Ierta8i--/$ de v-a- adus &ens/' A !r ti 0e !ei 0rig ni8i''' 0e !ei sla@i$ nu-i are un r l de-n de regin/ a Fran8eiI Un -are 7i n @il r l$ -aiestateL''' Dar''D Du-8i g.ndul 0.n/ la !a0/t$ -ar!<i9e' D -nul de L uv is'''' Regina 6l 0rivi' V/d eu !/-( ur/7ti$ &/!u ea' A7 -in8i$ de a7 s0une alt&el' Dar ! ntele dA@lin! urt 6l ur/7te 7i el$ nu-i a7aI Se 6n8elege''' Are 7i -ai 0uterni!e te-eiuri s/ nu-( iu@eas!/' 5/ria Tere9a 67i duse -.na la &runte$ !a 0entru a !ugeta$ 7i 6ntre@/ du0/ un r/sti-0D ,are-i 8inta !/l/t riei du-itale 6n Fran8a$ -ar!<i9eI ,astel de Ri s 0r &itase de &ugarele !li0e 6n !are 0rivirea suveranei nu 8inuse su@ st/0.nire 0e a sa$ 0entru a ad-ira a!east/ @un/ 7i @la:in/ 0rin8es/$ ale !/rei ne&eri!iri ! n:ugale erau$ din 0/!ate$ de n t rietate eur 0ean/$ dar al !/rei &ar-e! era 6n!/ &/!ut s/ 0la!/' D ar -aiest/8ii v astre$ d ar ei i-( v i s0une$ -/rturisi el 0rivind 6n alt/ 0arte' Te as!ult$ v r@e7te' 5-a- &erit$ su@ !uv.nt de !inste$ s/ 6n-.ne9 ! ntelui''' unele <.rtii''' de !are are nea0/rat/ nev ie' Ki !e s-a 6nt.-0lat !u <.rtiile a!eleaI I le-a- dat' "le 6l 0rives! 0e -inistru L uv is$ nu-i a7aI 6ntr-adev/r 0e eB!elen8a sa''' Prea @ine''' 1n8eleg' A0 i$ 0e un t n vesel$ 5/ria Tere9a ad/ug/D 5ar!<i9e$ da!/''' i9@ute7ti 7i -/ @i9ui 0e 9el asa du-itale 0rietenie s/ des! 0eri as!un9i7ul d a-nei dA@lin! urt$ 6n7tiin8ea9/--/' ,<iar ast/9i 6i v i ruga 0e rege s/ adu!/ 0e ! ntes/ 6n 0rea:-a n astr/' %$ -aiestateL eB!la-/ -ar!<i9ul$ !u !<i0ul str/lu-inat de &eri!ire' Iar da!/ ea 0ri-e7te s/ trea!/ su@ !r tirea n astr/$ r ag- din 0arte-ne s/ @inev ias!/ a ne 6n!redin8a a!ele <.rtii (

0re8i ase$ !are ar 0utea du!e la s.ndire un vin vat$ </r/9ind iertare unui slu:it r dev tat al -aiest/8ii sale' A0 i$ !a du0/ un g.nd$ 9.-@ind 6n!/ 7i du!.ndu-7i un deget la @u9eD A<$ dar s/ nu 0 -ene7ti ni-i! des0re asta d -nului de L uv is' %$ &/!u t.n/rul s0ani l su-e8indu-se' "i <ai$ v/d !/ vei &i !a 7i -ut$ ad/ug/ reginaD A0 i 6n!<eie$ s!<i8.nd !u -.na un gestD 1nt ar!e-te -.ine$ -ar!<i9e$ d a-na de Ri!<elieu Va &i 6n7tiin8at/ !/ 8i-a- a! rdat n u/ audien8/' D -nul ,astel de Ri s &/!u 0le!/!iune ad.n!/ 7i se retrase' Ie7i din Luvru$ &eri!it !/ dusese la @un s&.r7it !eea !e nu-ea el -i!a sa di0l -a8ie 7i$ de !u- se l/s/ n a0tea$ 0 rni gra@ni! la 6nt.lnirea !u ! ntele' A d ua 9i$ !.nd se a&l/ 6n &a8a 5ariei Tere9a$ nu 7 v/i s/-i &a!/ !un s!ut l !ul 6n !are se as!undea ! ntesa' Regina 6l !<e-/ 0e !/0itanul g/r9iiD D -nule de V uvraP$ 6i s0use ea 6ntin9.ndu-i un a!t$ iat/ un rdin al -aiest/8ii sale 0e !are va tre@ui s/-( eBe!u8i -.ine sear/''' la -ie9ul n 08ii' ,/0itanul lu/ rdinul'' ,ite7teL 0 run!i regina' D -nul de V uvraP des0/turi 0erga-entul 7i !itiD Noi, regele, dorim ca, de se nvoiete, contesa dAblincourt s fac parte din casa maiestii sale regina. Poruncim ca susnumita contes s fie adus din casa ce va fi desemnat. semnat! "udovic Ki 0entru !/ &i8erul 0rivea 6ntre@/t r 0e 5aria Tere9a$ a!easta 6i s0useD 56ine$ nu -ai devre-e$ 68i v - s0une unde se a&l/ l !uin8a' A0 i ad/ug/D Iar des0re t ate astea$ tain/$ !ea -ai ad.n!/ tain/D ,/0itanul salut/ 7i ie7i' ,.nd r/-aser/ singuri$ regina 6ntre@/ !u un &er-e!/t r sur.s !are d vedea !/ ea 6ns/7i 67i si-8ea ini-a 0lin/ de @u!urieD "7ti -ul8u-it$ -ar!<i9eI 5aiestate$ strig/ -ar!<i9ul$ &ii @ine!uv.ntat/ ( 3

S/ te aud/ Du-ne9euL r/s0unse 5/ria Tere9a$( 6ntin9.ndu-i -.na 0e !are el 67i a0/s/$ res0e!tu s$ @u9ele'

LA P1ND4 ,u d u/ 9ile 6nainte de seara 6n !are l-a- v/9ut 0a -ar!<i9 s sind at.t de 0e nea7te0tate 6n !asa din strada Le Regrattier$ !as/ !are servea de ad/0 st 0r s!risului 7ti- !/ @ar nul de S uvr$ 6-0ins de !ele -ai ur.te g.nduri 7i !u !<i0ul a! 0erit de -as!/ din !ati&ea neagr/ se 6ndre0tase !/tre P nt-Neu&' A:uns 6n dre0tul l !ului 0e !are se ridi!a atun!i !l/direa Sa-aritaine$ @ar nul se 0ri' In &a8a a!estui edi&i!iu ! nstruit su@ Cenri! al IV-lea$ de !/tre &la-andul [ean Lintlaer$ !u -enire de a a0r vi9i na Luvrul 7i Tuileriile !u a0/$ se adunau ne6n!etat a-eni$ !ei -ai -ul8i &/r/ de ni!i un r st$ s0adasini X@ravi$ !u- li se s0unea la vre-ea a!eeaY$ !are a7te0tau s/ &ie anga:a8i 0entru vre trea@/ are!are$ 6nde @7te de ne-/rturisit' In 9ilele n astre ase-enea l ! sar 0utea nu-i 0ia8/$ 0ia8a u!iga7il r' ;ar nul$ !are nu venise 0.n/ a! l de!.t !u g.ndul s/ 0un/ -.na 0e a-eni de ase-enea 0l/-ad/$ avu ne0l/!erea s/ ni-ereas!/ 6n g l$ !/!i 6n!e0use s/ 0l u/$ iar aventurierii 7terseser/ 6nainte de venirea lui' Ast&el !/ se 6nt arse 6n seara 9ilei ur-/t are 7i avu -ai -ult n r !$ i Alese d i @/r@a8i !are i se 0/rur/ vredni!i a-( slu:iD un vl/:gan$ de 6n/l8i-e uluit are$ dar 0e !.t de lung 0e at.t de us!at 7i un altul !u -ult -ai s!und$ dar a !/rui r tun:i-e 6i r/s!u-0/ra din 0lin -i!i-ea' Pri-ul r/s0undea la nu-ele de F lavril 7i$ 6nt !-ai !a 0rietenul s/u$ !e se nu-ea 5alvenu$ 67i s0unea !/0itan' "i v/9ur/ 0rivirile 0e !are @ar nul le arun!/ asu0ra l r$ 0/rur/ a se ! nsulta 7i$ &iind 6n8ele7i$ 6naintar/ s0re E!lientulG 0e !are s arta li( tri-etea' Pe legea -ea$ r sti 0ri-ul$ lunganul$ !u un glas strident 0e !are l-ai &i !re9ut sl @ 9it de g arn/$ nu !u-va - nseni rul are nev ie de d u/ s0ade 9draveneI Un alt glas$ -ai su@8irati!$ a0r a0e -ier s$ i se al/tur/D (

Vredni!ul -eu 0rieten 7i !u -ine a- &i @u!ur 7i s/ ni le 0une- 6n slu:@a - nseni rului' ,el !are s/rea 6n a:ut r era 5alvenu' Du0/ !e-i -/sur/ din !a0 0.n/ 6n 0i!i are$ @ar nul s0use d ar at.tD ELa Trei P 0i!eG$ 0este r/' Pe ! arnele -arelui 5enelau$ r/s0unse F lavrilF v &i de &a8/$ ri de nu s/ -/ 0er0eles! 0e ve!i 0e :arul iadului' De 0er0elit$ s/ te 0er0ele7ti tu a! l $ &/r/ d ar 7i 0 ate$ a-i!e drag/$ 7 0ti !a 0entru sine 5alvenu' Du0/ !are$ !u glasu-i dul!eag$ ad/ug/ !eva -ai tareD V - &i a! l unde tre@uie' A0 i$ s! 8.ndu-7i 0/l/riile largi$ a !/r r !ul are din8ii nu -ai 0utea &i g<i!it/$ dar !are erau 6-0 d @ite !u 0ene -ari a-intire a un r tre!ute r.nduieli salutar/ !u anu-e dega:are$ 7terg.nd 0/-.ntul !u ele' Peste r/$ !ei trei @/r@a8i$ aduna8i 6ntr- anu-e 6n!/0ere a <anului ELa Trei P 0i!eG$ 6n&iri0au ur-/t rul dial gD 5/ 0 t @i9ui 0e v iI 6ntre@/ de S uvr' S/ -/ @at/ Satana$ de nu sunte- gata s/ v/ 6nde0liniri!e 0 run!/$ s/ri F lavril !u r/s0unsul' Gr/i8i$ - nseni re$ ad/ug/ 7i 5alvenu' Iat/ des0re !e este v r@a$ r sti @ar nul$ du0/ !.teva !li0e de !<i@9uial/' 1n seara asta -erge8i la P nt-5arie 7i da8i t.r! ale l !uluiF 6n!er!a8i s/ a&la8i$ 0rin 6ntre@/ri -e7te7ugite$ da!/ t.n/r/ de !ul are''' % Enegres/GL s/ri F lavril' % Enegres/G$ da$ ri de nu$ us!a--i-ar setea g.tle:ulL % negres/$ 6ntr-adev/r''' 1n!er!a8i s/ a&la8i da!/ a!east/ &at/ l !uie7te 0rin 6-0re:uri-i' Du0/ !e as!ult/$ 5alvenu v r@i 7i elD 1-i va 6ng/dui seni ria v astr/ s/-i s0un$ !u t t res0e!tul !e 0are s/ i se !uvin/$ !/ -i-e !un s!ut/ 0ers ana 6n !<estiuneI % !un 7tiI D ar din vedere' Pe ;el9e@ut$ eB!la-/ a-i!ul s/u$ lunganul$ e !u-va as!un9/t areI Nu ai su&lat ni!i dat/ v r@/ des0re astaL (

Nu -/ s ! t silit a-8i s0une !<iar t ate$ 0rietene al su&letului -eu$ susur/ s!undul 5alvenu' A0 i !/tre @ar n$ !u a!ela7i glas dul!eagD 5i-a & st dat s- 6nt.lnes! 0e strada 5 tte-auBPa0elards' Ktii !u-va unde l !uie7te$ @/ieteI ,red !/ v i 0utea r/s0unde a&ir-ativ - nseni rului$ !/!i a- v/9ut- intr.nd 6n E!asa 6nsingurat/G' ,asa 6nsingurat/I''' ,e !as/ este astaI % ! !i a@/$ dar nu arat/ 0rea r/u' T at/ lu-ea 7tie' "ste a d -nului P ulletier$ & st ! -isar de r/9@ i$ &iu al unuia dintre ar<ite!8ii 0 dului P nt-5arie' A ! nstruit- 7i el a7a$ nu se 0rea 7tie de !e$ !/!i ni!i d i 0ist li 0e an nu-i adu!e venit' P/i -i-a8i s0us adineauri !/ este l !uit/$ @serv/ @ar nul' Pentru - -ent$ da$ - nseni re' De !/tre !ineI De !/tre t.n/ra negres/$ &/r/ ni!i 6nd ial/' Dar nu 7tiu da!/ -ai e !u !ineva' "i @ine$ t !-ai asta tre@uie s/ a&la8i' % s/ a&l/-L ,u !.t s/--i adu!e8i -ai -ulte ve7ti$ ad/ug/ @ar nul$ !u at.t v/ v i 0l/ti -ai @ine' S/--i 0lesneas!/ -a8ele$ de nu ve8i &i -ul8u-itF tun/ F lavril !u glasu-i !are ar &i &/!ut 7i 0e un surd s/ sar/ !a ars' ;ine$ atun!i 0este r/ v/ a7te0t ai!iL % r/ sau 0 ate !<iar d u/$ &/!u 5alvenu' Pe via8a -ea$ are dre0tate -i!u8ul' ,a s/ ias/ @ine trea@/$ e nev ie de ti-0$ !e nai@aL % s/ v-a7te0t$ de n- s/ veni8i la vre-e$ se 6n8elegeL ,ei d i aventurieri se retraser/$ nu &/r/ s/-7i &i !i !nit$ 6n tre!ere$ &ier/ria s0adel r de !.teva -ese' Pe str/- 7ii -ei$ -ititeluleL 9ise F lavril$ de !ua:unser/ 6n 0rag$ !red !/ a- 0us -.na 0e !eva gras' 5arele -eu 0rieten$ i- t/ie s!undul 5alvenu$ nu--i -ai t t 9i!e E-ititeluleG$ !.nd sunte- 6ntre a-eni' Nu se &a!e 6ntre gentil -i''' "i @ine$ !a 7i tine$ !red !/ 0unga E- nseni ruluiG s/ de7arte @ani &ru-u7ei 6n @u9unarele n astre' (

Ki$ lu.ndu-se de @ra8$ unul 8 0/ind -/runt$ !el/lalt &/!.nd 0a7i -ari$ se 6ndre0tar/ !/tre l !ul < t/r.t' T t -erg.nd a7a$ F lavril - r-/ia nedu-eritD Pe tur@anul -arelui eunu!$ are !e 0 ate s/ 6nse-ne E-as!/ at.t de neagr/GI F/!ea alu9ie la -as!a @ar nului' Ca@ar n-a-L Te 0 -ene7ti !/ &i vreun ti!/l sL Atun!i e unul !are se 0ri!e0e la lu-ea aleas/$ i6nt arse r t &eiul' C-L tu7i F lavril$ !are si-8ise t/i7ul v r@ei' 5ai degra@/ a7 9i!e !/-i vreun 6ndr/g stitL ur-/ 5alvenu' De negres/I Nu$ de st/0.na ei''' !/!i negresa &i 6n slu:@a vreunei -ari d a-ne' "i da$ 0e @urta -eaL Nu 9i!''' Nu 9i!i !eI''' ,e nu 9i!iL se r/sti 6ndesatul 5alvenuF v/dit ne-ul8u-it de ase-enea 0/rere' Fire7ti sunt t ate gusturile' Gusturile''' Gusturile''' &/!u F lavril' Pe @r.ul t anei Venus$ a-ante gusturi''' Au9i$ s/ te 6na- re9i de un !<i0 de &uningineL " &er-e!/t areL susur/ 0ierdut s0adasinul !el s!und$ leg/n.ndu-7i !a0ul' Pe dra!uL 1n!.nt/t areL Fir-ar s/ &ieL'''G Ad ra@il/L''' Ideal/L'''G La nai@a''' Nu 8i-e @ine !u-vaI se ar/t/ F lavril uluit$ 6ntr-at.t eB!la-a8iile 0rietenului s/u 6l l/saser/ !u gura !/s!at/' 1n!/ nu$ r/s0unse 6ndesatul$ !are ad/ug/ & arte seri sD dar !red !/ !l !es! @ al/''' Neagr/L adaug/ lunganul t.r.ie-s0ad/$ &eri!it !/ g/sise !uv.ntul 0 trivit' Pe [uda$ tre@uie s/ 8i- 7tergi din -inte$ !e nai@aL Di-0 triv/L Vrei !u-va s/ te &a!i ! 7arI ,e i-0 rtan8/ are !ul areaI Vreau s/ iu@es!L F lavril &u !.t 0e !e s/-7i 0iard/ !u-0/tul' De data 3

a!easta un 7ir de sudal-e$ unele -ai a0rige de!.t altele$ 6i 8.7nir/ 0e @u9eD 5a8e !r/0ateL''' ,u- 0 8i iu@i a7aL''' S.nge 7i &iereL''' % 0/0u7/ de a@an s''' Iad 7i @leste-''' ,are se s0al/ !u s- al/L''' Ki se 0ri$ su& !.ndu-se 6n valid de 6n:ur/turi' %$ !.t e7ti de &ru- s$ 0reavredni!ul -eu 0rieten$( r/s0unse 5alvenu$ r/9@un.ndu-se d ar !u @at: !ura' Iar tu$ nu se 0 ate -ai 0r stL url/ !el/lalt !a s! s din -in8i' Ktiu$ dar !u trea0t/ -ai : s de!.t tine' ,/0itane$ tun/ nest/0.nitul uria7$ du!.ndu-7i -.na la s0ad/' ,/0itaneL i- 6nt arse !al- -ult si-8it rul 5alvenu$ i-it.nd gestul' De @i!ei$ !.nd !ei d i 0rieteni luau 0e t nul a!esta 7i se 6-0r 7!au seri s !u titlurile l r de aventur/$ 6nse-na !/ un anu-e 0un!t de n are intrase 6n : !' T tu7i$ !earta l r nu -ergea ni!i dat/ 0rea de0arte' De data a!easta se 0rivir/$ iar -ai-u8/reala l r 6i &/!u s/ i9@u!neas!/ 6n < < te de r.s' Du0/ !e 67i r/su!i !u 6n&rigurare 9@urlita 6n!.l!itur/ !are-i 8inea l ! de -usta8/$ d vad/ a unei -ari 6n! rd/ri a !ugetului$ F lavril relu/ -ai 0u8in ursu9D Des0re asta s/ -ai st/- n i de v r@/$ 0l/-ad/ de @leste-at !e e7tiL ,u tine nu$ r/s0unse 5alvenu' ,u ea$ da$ de va v i vre dat/' ,el/lalt 6n/l8/ dis0re8uit r din u-eri 7i nu -ai r/s0unse' ,ei d i !arag<i 7i -ai -erser/ un ti-0$ a0 i ie7ir/ 6n strada nu-it/ 5 tte-auB-Pa0elards' F lavril ru0se 0ri-ul t/!erea !are ur-ase <a9liului l r s!<i-@ de 0/reri' Iat/-ne s si8i$ 9ise el' Tre@uie s/ !/s!/- @ine !<iiF de nu$ 0/!atele 6-i r/-.n nei9@/vite' A-.nd iL se su-e8i 5alvenu' Ki &/r/ 0alavre$ nu-i a7aI S/ ne d/rui- d ar tre@uril r seri ase' 3

1n !<i0 & arte &ires!$ ei d/dur/ ! l E!asei 6nsingurateGF !er!etar/ dintr- 0rivire &a8ada <anului lui Plan!<et$ se 6nt arser/ 0e ur-a 0a7il r l r$ se s0ri:inir/ de 0ara0et 7i$ t t 0rivind la !urgerea a0ei$ nu 0ierdur/ ni!i -/!ar !li0it/ din vedere l !ul !u 0ri!ina$ i Vre-e de 9e!e -inute nu s! aser/ v r@/' Pe Du-ne9eul str/- 7il r -eiL &/!u dintr- dat/ !el !e 6n:ura 6ntruna$ 0are--i-se$ !u-etre$ !/ ne !a- 0ierde- vre-ea' ,/ 0ierde-$ e li-0ede$ r/s0unse !u -elan! lie 5alvenu' Dar !e alt!eva 0ute- &a!eI Pe ;a!<us$ d ar nu ne 0ute- 6n&/8i7a la u7a a!estei !/su8eL ;a da$ 0ute-' ,re9iI se -ir/ !u nevin v/8ie !el de7irat$ a !/rui 6n!redere 6n iste8i-ea a! litului s/u era &/r/ -/sura' Sunt sigurL Nu-ai !/''' nu v - &i 0ri-i8i$ 6i r/s0unse a!esta$ -ul8u-it !/ :u!ase 0rea vredni!ului s/u 0rieten un reng<i' Ki atun!iI Atun!i$ n-ave- !e &a!e 6n ast/-sear/L S/ ne 6nt ar!eELa Trei P 0i!eG' T !-ai se 0reg/teau s/-7i du!/ la 6nde0linire < t/r.rea$ !.nd F lavril !iuli ure!<ea 6n dire!8ia &luviului' Nu -i7!aL &/!u el de dat/' ,e s-a 6nt.-0latI 5ii de @ -@e$ ri 6-i 8iuie ure!<ile$ ri tre!e @ar!/' "i$ 7i !e 8i se 0are a7a de ne-ai0 -enitI Gur/ @ gat/L % @ar!/ la ra asta$ nu' 0rea e &ires!' Ia s/ vede-L S/ vede-L 6l 6ng.n/ !a un e! u netul@uratul 5alvenu' A0 i$ as!un9.ndu-se a-.nd i 6n u-@r/$ se 0itir/ la 0i!i rul 0ara0etului' ;ar!a era 6ntr-adev/r v r@a de @ar!/ a! stase t !-ai 0e talu9' Din ea s/ri un @/r@at !are 6n!e0u a ur!a tre0tele de 0iatr/' A:uns 0e !<ei$ se asigur/ 6nt.i !a ni-eni nu-( ia 6n sea-/ 7i se 6ndre0t/ s0re E!asa 6nsingurat/G$ nu !/tre u7/$ !i 6ns0re 0artea &erestrei$ su@ !are s/ nu uit/- a!easta se a&la @an!/' ,e &a!eI 7 0ti F lavril' Tre@uie s/ a&l/-L su&l/ 5alvenu' S/ ne a0r 0ie-F dar nu 0rea de-a dre0tul' 3

A- 6n8eles$ -i!u8ule' Ki se t.r.r/ de-a lungul 0ara0etului$ 6nde0/rt.ndu-se de !asa ! -isarului P ulletier' ,.nd s ! tir/ !/ se a&lau la de0/rtare destul de -are 0entru a 0utea tre!e dru-ul$ &/r/ a &i v/9u8i$ t/iar/ de-a dre0tul$ traversar/ !u @/gare de sea-/$ revenir/ 0e ur-ele 0a7il r l r 7i$ a:un7i 6n s0atele -isteri asei !l/diri se 6n!rustar/$ !a s/ 9i!e- a7a$ 6n 0eretele ei' De a! l 0uteau$ da!/ nu s/ aud/ t tul$ !el 0u8in s/ 0rind/ !.teva !uvinte din ! nversa8ia !are avea s/ se 6n&iri0e 6ntre ne!un s!ut 7i &e-eie !are$ au9ind !ele trei !i !/nituri dis!rete 6n @l nul -ereu &ere!at$ 6l 6ntredes!<isese !<iar atun!i' ,<eiul 7i strada erau 0ustiiF 6ntuneri!ul !r tea a7adar 0e ! ntele 7i ! ntesa dA@lin! urt !itit rii n 7tri i-au re!un s!ut !are$ dintr- ne-/surat/ 0revedere$ v r@eau t tu7i !u glas s!/9ut' D -nul &ie l/udat$ Ren$ s0use ! ntesa$ a0le!.ndu-se 0entru a-7i d/rui &runtea unui s/rut' InsL Fru- asa -ea InsL r/s0unse ! ntele$ !areF ur!at 0e @an!/ se 6-@/ta de -ireas-a 0/rului 0reaiu@itei' Du0/ !.teva !uvinte$ !e nu 0utur/ &i deslu7ite de !ei d i 0.ndit ri v r@e de drag ste$ &/r/ 6nd ial/ d a-na dA@lin! urt ! ntinu/ !u glas -.ng.iet rD 6n!e0use- s/--i 0ierd lini7tea' De !e nu ai intratI 5-a- &erit de 0rivirile ned rite' A-8i tre!e 0ragul 6n ti-0 !e ra9ele lunii 6l lu-inea9/ !a 9iua$ ar &i 6nse-nat nes/@uin8/' Ai!i$ 6n u-@r/$ -/ si-t -ai 6n ti<n/' ;ietul -L g.ndi 5alvenu$ s!<i8.nd un 9.-@et' Da!/ ar &i t t at.t de @ine &/!ut !a -ine$ n-ar !/uta @e9na 0entru a v r@i iu@itei sale' Ki a0 i$ ad/ug/ ! ntele$ 6n seara asta nu-8i 0 t d/rui de!.t & arte 0u8in ti-0$ su&letul -eu' Dar !e s-a 6nt.-0latI ,e veste 6-i -ai adu!iI Ni-i! !are s/ te 6ns0/i-.nte$ di-0 triv/L Di-0 triv/$ s0uiI Da' V r@e7te$ v r@e7te re0edeL Glasul ! ntelui 6n!e0u s/ tre-ure de e- 8ie 6n ti-0 !e s0uneaD 1n s&.r7it$ Ins$ a- <.rtiile 0e !are le a7te0ta- !u at.ta ner/@dare 7i !are 6l v r u-0le de ru7ine 0e du7-anul -eu$ readu!.ndu--i t t dat/ &av narile ,ur8ii' %$ Ren$ s0ui adev/rulI (

Ktii 0rea @ine$ iu@irea -ea$ !/ ni!i dat/ -in!iuna nu -i-a tre!ut @u9ele' Dar !ine 8i-a adus <.rtiile a!eleaI 5ar!<i9ulF a 0/r/sit anu-e 5adridul !a s/ -i le adu!/' Ni7te <.rtiiL 9ise 5alvenu$ dar at.t de 6n!et$ 6n!.t F lavril !are sta li0it de el nu au9i ni-i!' Dealt&el$ F lavril 6n!e0use s/ - 8/ie' Sla@/ is! ad/ ar &i ie7it din ase-enea s0adasinL %$ @ravul gentil -L eB!la-/ Ins' Un 0rieten adev/rat de !are$ 8i- -/rturises!$ --a6nd it !.ndva 7i a- gre7it' 1n s&.r7it$ vei 0utea tr!e la &a0teL DaL''' %$ de !.te ri a- & st 0e 0un!tul de a--i 0/r/si g.ndul de r/9@unareL "7ti 0rea as0ru !u tine 6nsu8i$ Ren' S0un adev/rul$ vaiL Iar da!/ g.ndul -/ st/0.ne7te iar/7i$ a!esta se dat rea9/ nu-ai 8ie$ !are -i-ai 6nt/rit !ura:ul' Ren''' F/r/ tine$ &/r/ tine$ -ult iu@ita -ea s 8ie$ ! ntinu/ ! ntele ridi!.nd &/r/ s/ vrea glasul$ nu a7 &i 0utut i9@uti 6n a!east/ a!8iune 6ndr/9nea8/$ !ute9/t are' "u$ ! ntele dA@lin! urt$ 0r s!risul$ !/utat !a tr/d/t r 7i ! ns0irat r$ s/ lu0t 6-0 triva a!estui du7-an at.t de !rud$ a a!estui -inistru de nesu&erit' ,e s0uneI 6ntre@/ F lavril 0e :u-/tate ad r-it' T var/7ul s/u nu-i r/s0unse$ dar g.ndiD P liti!/L P ate !/ s/ &ie !eva de ales din t ate astea''' 5ai 6nt.i s/ n t/- !/ 6ndr/g stitul$ un ! nte dA@lin! urt$ da!/ d ri8i$ nu-i de!.t un s 8$ iar d a-na este nevasta lui' %-ule8ul era slu:it de -e- rie eB!elent/ 7i de -inte is!usit/' Ki a!u-$ Ren$ !e ur-ea9/ s/ &a!iI ,e tre@uie s/ &a!e-I 6ntre@/ Ins' Nu 7tiu 6n!/ ni-i!$ 6n !e -/ 0rive7teF tu 6ns/F iu@irea -ea$ va tre@ui s/ 0/r/se7ti l !uin8a a!easta' S/--i 0/r/ses! ad/0 stulI As!uit/--/$ Ines''' 5ar!<i9ul ,astel de Ri s a @8inut audien8/ la -aiestatea sa regina 7i ne-a 0ledat !au9a''' a ta !u de se@ire$ iar regeas!a ta ! -0atri at/$ @un/ 7i -il stiv/$ s-a 6ndui 7at de s arta ta' (

Nu 6n8eleg' Ni!i eu$ g.ndi 5alvenu 6n ! l8i7 rul s/u' A dra!ului de 6n!.l!it/ -ai e t at/ ist ria astaL 5/ria Tere9a de Austria$ d rind s/ te ai@/ 6n 0rea:-/$ i-a !erut regelui 6ng/duin8a a!easta$ iar regele i-a a! rdat- $ l/-uri ! ntele' "u 6n 0rea:-a regineiL Ai avea !eva 6-0 triv/I %$ nuL Ni!ide!u-L V i avea -/!ar 0r te!t are 7i v i i-0l ra 0entru &ii!a -ea 7i 0entru tine' ,u0rins/ de gr a9/ nea7te0tat/$ d a-na din E!asa 6nsingurat/G strig/D Dar !u LiliasI ,u ! 0ila -ea !u- r/-.neI Te va ur-a''' Nu te vei des0/r8i de ea' D a-na dA@lin! urt s! ase un &tat de u7urareF a0 i din n u 6n!e0u s/ tre-ureD Dar tuI TuI''' Nu te te-e$ Ines' Du0/ !u- -i-a dat de 6n8eles -ar!<i9ul$ regina 67i va 6ntinde ari0a-i !r tit are 7i asu0ra -ea$ de 6ndat/ !e va !un a7te d ve9ile 0e !are le a- 7i 0e !are tu tre@uie s/ i le 6n-.ne9i' "uI Da$ 8i le adu! -.ine' ,e de 0ri-e:dii -ai 0rev/d$ s0use ! ntesa$ r/s0un9.nd 0ar!/ un r triste 0resi-8iri' Nu$ iu@irea -ea$ lini7ti ! ntele$ nu''' Ne a0r 0iede !a0/tul su&erin8el rL S/ te aud/ !erul' Ki !.nd v i 0le!aI ,a s/ de: a!e @/nuielile -inistrului$ !are va 6n!er!a !u siguran8/ s/ 0un/ 0iedi!i 0r ie!tului -eu$ regina a < t/r.t s/ tri-it/ du0/ tine -.ine-sear/$ la -ie9ul n 08ii' La -ie9ul n 08iiI 1ntre ti-0 5alvenu 67i s0uneaD Vai de !a0ai -euL Te 0 8i 9/0/!i de-a @inelea 6n t at/ 6n!.l!eala asta' Regele$ regina$ -inistru''' Ia te uit/ !e de 0ers na:eL %are !e s/ -ai s0un/ a!u-I +adarni! se 9@u!iu-a$ !/!i nu -ai au9i ni-i!F 0entru a r/s0unde$ ! ntele v r@ea !u glas 7i -ai s!/9utD (

Da$ te va lua le!ti!/ es! rtat/ de garda -aiest/8ii sale$ !are te va du!e la Luvru$ 0e tine 7i 0e dr/gu8a n astr/ Lilias' Caide$ !ura:$ s 8ia -ea iu@it/''' Dealt&el$ v i &i 7i eu ai!i as!uns 6n u-@r/$ v i asista la 0le!area taF v/ v i ur-a !u su&letul$ &iin8e dragi$ 0.n/ !e v - &i din n u !u t 8ii la un l !$ 0entru t tdeauna''' Dar ti-0ul tre!e$ tre@uie s/ ne des0/r8i-' Iar/7i$ sus0in/ ! ntesa' Tre@uieL''$ ,ur.nd nu v - -ai 7ti !e-i des0/r8irea' ,ur.ndL re0et/$ dus/ 0e g.nduri$ @iata &e-eie' T nul !u !are r sti a!este !uvinte t/inuia durere$ durere !are 6l &/!u 0e ! nte s/ tresar/' 1n&r.ng.ndu-7i e- 8ia 7i nev ind s/-i v r@eas!/ des0re ulti-a des! 0erire a -ar!<i9ului !u 0rivire la rivalul ne!un s!ut$ ur-/ a! 0erindu-i -.inile !u s/rut/riD 1nt ar!e-te l.ng/ s!u-0a n astr/ Lilias''' l.ng/ s!u-0a n astr/ ! 0il/$ 0e !are !u ner/@dare a7te0t s/ 6-@r/8i7e9$ s/ str.ng la 0ie0tL "u -/ 6nt r! 6n trista--i taini8/' P.n/ !e 0lanurile tale ar i9@.ndi$ a- &i 0utut &i t tu7i &eri!i8i$ -ur-ur/ 6n!eti7 r ! ntesa' Nu$ nuL Nu$ Ins' Ar &i & st -ult 0rea 0ri-e:di sL %-ul ur-/rit de ura -inistrului L uv is tre@uie s/ se des0rind/ de t t !eea !e are drag''' A -/ 0r/@u7i 6nainte de a--i &i atins 8elul$ ar 6nse-na s/ nu &iu de!.t vi!ti-/ !are 0/7e7te !/tre su0li!iu'L''' Tr/ind l.ng/ tine$ te-a7 t.r6 &/r/ d ar 7i 0 ate 6n &a8a e7a& duluiL Un strig/t de gr a9/ 8.7ni de 0e @u9ele ! ntesei' Ren$ RenL geniu ea 6n&i rat/' Dar el !/ut/ s/ lini7teas!/D ,ura:L''' ,ura:$ iu@ita -eaL 0este !.teva 9ile t ate te-erile se v r &i s0ul@erat' Pentru ulti-a ar/ 67i -ai unir/ @u9ele ar9.nde' Pe !ur.nd$ RenL Pe -.ine$ iu@irea -eaL A0 i$ ! ntele s/ri de 0e @an!/ 7i 6-0inse el 6nsu7i @l anele' Deie--i D -nul 0utere s/ 0 t veg<ea ne! ntenit asu0ra ta 7i a s!u-0ei n astre Lilias$ 7 0ti el 6nv/luind E!asa 6nsingurat/G 6ntr- 0rivire 6-0/ien:enit/ de la!ri-i' Se 6n&/7ur/ 6n -antie 7i ie7i din u-@r/'

5alvenu 7i F lavril !are t !-ai se tre9ea din a8i0eal/F li0i8i de 9id$ 67i 8ineau r/su&larea$ s0re a nu-7i tr/da 0re9en8a' Dar nu avur/ -ult de a7te0tat' Du0/ !e se 6nar-a !u a!elea7i -/suri de 0revedere !a la s sire$ ! ntele ! @ r6 s!ara !e ! ndu!ea la talu9' ;ar!agiul 6l a7te0ta$ a7e9at 0e @ rn/F se ridi!/$ 6l a:ut/ s/ ur!e$ iar @ar!a 0 rni s/ lune!e 0e a0ele negre ale &luviului' A0le!a8i 0este 0ara0et$ !ei d i s0adasini ur-/reau !u 0rivirea u-@ra !e dis0/rea 6n!etul !u 6n!etul 6n !erneala n 08ii' ,ine-i @ar!agiulI 6ntre@/ F lavril de9- r8indu-7i -/dularele 6n8e0enite' "ste @ar!agiul din 1le-auB-Va!<es$ 6i r/s0unse 5alvenu' F/!.nd !ale 6nt ars/$ s0adasinii luar/ din n u 0e dru-ul <anului ELa Trei P 0i!eG'

,"I D%I ,AVAL"RI AI AV"NTURII T t -erg.nd a7a$ !ei d i @/r@a8i 6n!e0ur/ din n u s/ t/i&/suias!/' Nu-ai !/ !eea !e v r@eau nu avea ni-i! a &a!e !u 0ati-a Eneagr/G a @ nd !ului 5alvenu$ !i !u s!ena$ 0e !are t !-ai v/9user/ 7i !u dest/inuirea 0e !are d ar el$ r t &eiul$ &usese 6n stare s/ 6n8eleag/$ 6n 0arte' F lavril$ al nai@ii de guraliv 7i nevr.nd s/ trea!/ dre0t -ai 0u8in iste8 de!.t !u-/trul s/u$ 0unea la @/taie t ate 6n:ur/turile din -ult 0rea @ gatul s/u re0ert riu 7i le arun!a 6n n a0te 6ntr-un &el at.t de r/sun/t r$ 6n!.t ai &i 0utut !rede !/ 8.7nes! dintr-un ! rn de v.n/t areL Prin 0redi!a-i @las&e-at are$ el 6n!er!a s/-7i arate 0/rerea de r/u !/ nu au9ise !ele v r@ite de ! nte 7i ! ntes/' 5ai !ugetat$ 5alvenu 0/stra 0entru el !r.-0eiele 0e !are le 0rinsese 7i !are$ 0resi-8ea el$ aveau s/-i &ie de & l s' Nu !/ n-ar &i avut 6n!redere 6n t var/7ul s/u$ ni!i 0e de0arte' ,ei d i$ lega8i 0rintr- str.ns/ 0rietenieF nu se 0uteau sus0e!ta' A!este d u/ &iri !u t tul di&erite !iudat/ 6ngr/-/dire de instin!te rele$ d -inate !el -ai ades de si-8/-inte @une s&.r7eau t tdeauna 0rin a se 6n8elege' 1n 6-0ere!<erea a!easta @i9ar/$ F lavril v r@/re8$ l/ud/r s 7i @rutal 3

6nde0linea r lul de @/r@at$ 6n ti-0 !e 5alvenu$ @l.nd$ 7iret 7i susur.ndu-7i !uvinteleF 0/rea s/-7i &i luat un st/0.nF t tu7i$ du0/ !u0rea ades$ se 6nt.-0l/ 6n adev/ratele !/sni!ii$ da!/ 0ri-ul 0 run!ea !u glas tare$ !el de al d ilea 0 v/8uia 0e un t n de rug/!iune$ ast&el !/ t tdeauna !el din ur-/ era !el as!ultat' La nai@a !u 6ndr/g sti8iiL se !/ina F lavril' %are !e-7i t t s0uneauI''' Tu$ -i!u8ule$ ai deslu7it !evaI C-L C-L &/!u a!esta' Pe !ununa lui SaturnL eB!la-/ lunganul$ -.ni s i !e$ /sta-i r/s0unsI Nu te -ai 6n&uria''' 1n!e0u 5alvenu' Las/ !/-8i !un s! eu re&renul''' de nu -/ 6n&urii$ s/ -/ si-t -ai @ine$ nu-i a7aI "i @ine$ 0e ! arnele tutur r @/r@a8il r 6n7ela8i !/ -ulte tre@uie s/ -ai &ieL da!/ eu sunt re0e9it$ tu e7ti 0rea d - l' i A-i!e F lavril$ !al-ul este da!/ nu virtute$G !alitate 6n ri!e !a9' Re0e9eala este 7i ea una$ -ii de tuneteL Du0/ !.te 7tiu$ nu' Pe via8a -ea''' Las/-8i via8a 6n 0a!e 7i a7tea0t/ !u r/@dare - artea: 8 !are ri!u- va s si 0rea devre-e 0entru tineF ;ine$ @ine$ dar 0e s- litul de Satana$ t t tre@uie &s/ne 6n8elege-L Asu0ra !/rui lu!ruI Asu0ra !el r !e s/-i s0une- lui Fa8/-Neagr/I % s/-i s0une- !e a- v/9ut' N-a- v/9'' ni-i!$ lua- n-ar dra!uL 5alvenu ridi!/ dis0re8uit r din u-eriD 1-i st.rne7ti -ila' "ra a!easta insult/ !u ne0utin8/ de r/@dat' Pe t t & !ul iadului$ url/ F lavril$ retrage-8i !uvintele$ !/0itaneL Ki$ 0rindu-se$ 67i duse -.na la -inerul s0adei' Car8a avea s/ ! ntinue$ de n-ar &i & st -intea s/n/t as/ a @ nd !ului !are r/s0unse del ! des!u-0/nitD 3

%n ra@ile 0rieten 7i &er-e!/t r t var/7$ adineauri tena- s ! tit 0r stF a!u- s0un sus 7i tare !/ e7ti un neg<i @L''' Deslu7e7te nuan8a' Din &eri!ire$ &/!u Fal vril$ !/!i &/r/ nuan8a asta'TT A0 i$ !u un gest n @il$ 67i 6-0inse la l ! sa@ia 0e !are tr/sese din tea!/ d ar 0e :u-/tate' Ki ad/ug/ 0rintre din8iD ,u ani-alul /sta nu-i !<i0 s/ te su0eri' Ki a!u- !/ 8i-ai -ai venit 0u8in 6n &ire$ lu!ru 0entru !are te &eli!it$ relu/ 5alvenu$ s/ :ude!/-''' sauF -ai degra@/$ as!ult/--/' +i-iL % s/ ne 6nt.lni- !u -ul n stru'''G ,u -as!a lui adi!/' % s/ ne 0un/ 6ntre@/ri$ iar n i s/-i r/s0unde-''D ,eI 5alvenu 0/ru ad.n!it 6n g.nduriF a0 i$ 6n/68.nd !a0ulF s0useD Du0/ ins0ira8ie' % s/ as!ult/- de ea''' nu v/d ni!i 0iedi!/ 6n asta$ ri de nu s/-i &ie dat g.tle:ului -eu s/ nu -ai 7tie !e-i @/uturaL r/s0unse F lavril$ !/ruia ins0ira8ia 6i venea t tdeauna lesne$ -ul8u-it/ t var/7ului s/u' Da du0/ aiaI Du0/ aia s/ a7te0t/- !a Fa8/-Neagr/ !u- @ine lai 0 re!lit s/ @inev ias!/ a da l/-uriri' Linia asta de ! nduit/ nu--i dis0la!e' S0une--i$ 5alvenu$ !re9i !/ a&a!erea s/ &ie ur-at/ de a d ua$ 0entru n i$ @ine6n8elesI Nu !red''' ;leste- 6 , ad/ de dra!L A7a -ai 9i! 7i eu' ,red 6ns/ !/ de data a!easta s/ &ie r st de 6n!/ierare' Pe t ate !u-etrele de 0e -alurile StPBului$ eB!la-/ F lavril$ -ai degra@/ 6-i 0la!e asta de!.t -eseria de is! ad/' Ki -ie$ 6n!<eie 5alvenu' A0 i @/g.nd de sea-/ !/ se a0r 0iau de <anul ELa Trei P 0i!eG$ ad/ug/D Ni!i un !uv.nt$ &ii !u-0/nit$ a- a:uns'

Peste !.teva !li0e$ !ei d i !/0itani ai aventurii intrau 6n sala <anului$ unde se duser/ s/ se a7e9e$ !ere- ni s$ la -asa @ar nului$ singurul ! nsu-at r la ra a!eea' "i$ ia s0une8iI 6ntre@/ el !u a0rindere$ de !u- 6i v/9u' 5alvenu v r@i 0ri-ul' 5 nseni rul este ner/@d/t rI 6ntre@/ el' DaL''' ,e-a8i a&latI % gr a9/ de lu!ruri !are$ !red$ 6l v r interesa 0e - nseni r' Atun!i !e -ai a7te0ta8i !a s/ v r@i8iI Nu te 0ri0i$ a-i!e$ se v.r6 6n v r@/ F lavril$ 0e un t n su0eri r' ,e nai@a$ ne 9/0/!i- da!/ v r@i- 0rea re0edeL A$ -.r.i @ar nul$ v/ @ate8i : ! de -ineI 5ii de tunete$ !.t de @ine !un s! eu 6n&l/!/rarea astaL 9ise iar/7i @ r&a7ul !el !.t 0r/:ina'G 5 nseni re$ 6l 6ntreru0se 5alvenu$ 7ti- -ai 6nt.i !/ d a-n/ t.n/r/$ din lu-ea @un/$ &/r/ 6nd ial/''' Ki de !ul are''' se @/g/ uria7ul' ,u-$ de !ul areI strig/ @ar nul ridie6ndu-se' Ni!ide!u-$ 9ise 5alvenu s/get.ndu-7i a-i!ul !u 0rivire &uri as/' Fe-eia neagr/$ nu ne -ai 6nd i-$ este slu:ni!a tinerei d a-ne !are l !uie7te 6n !asa des0re !are a- 7i v r@it seni riei v astre' "i$ 7i -ai de0arteI 6ntre@/ @ar nul a7e9.ndu-se din n u' 5ai de0arte$ se gr/@i s/ r/s0und/ F lavril$ un @/r@at''' 0are a &i un gentil -$ du0/''' du0/''' Dar la ur-a-ur-ei$ 0rin !e areI Alege-s-ar 0ra&ul de asele -ele$ se 6ntreru0se el$ 0rivindu-( 0e E-i!u8G' Prin silueta-i distins/$ 6l a:ut/ a!esta' ,<iar a7a$ 9/u$ 0e t 8i 7er0ii din lu-eL Prin ur-are$G un gentil -$ da!/ ar &i s/ :ude!/- du0/ 6n&/8i7area-i de se@it/$ ia l !$ sear/ de sear/$ 6n @ar!a luntra7ului din 1le-auB-Va!<es 7i vine s/ vad/ 0e d a-na''' %@ sit de lunga-i tirad/$ 6n !are nu stre!urase de!.t singur/ 6n:ur/tur/ tare nevin vat/$ trase !u & ! aer 6n 0ie0t 7i se 6nt arse s0re a! litul s/uD Adev/rat este$ !/0itane 5alvenuI 3

" !<iar tul@ur/t r de adev/rat$ !/0itane F lavril' ,u- a8i a&lat astaI 6ntre@/ @ar nul' F arte si-0lu$ r/s0unse @ nd !ul$ gr/@indu-se s/ v r@eas!/ el$ s0re a evita vre alt/ neg<i @ie de-a t var/7ului s/u' ,u 0u8in 6nainte !<iar >'3(( aS istat la 6nt.lnire a gentil -ului !u d a-na' ,e-7i s0uneauI A$ 0e legea -ea$ ne !ere8i !a- -ult Ne0ri!e0u8il rL Pe t t vinul din viile Sl/vituluiL tun/ F lavrilF 0entru !e d -nul Fa8/-Neagr/ nu-7i &a!e singur trea@aI Ki 0e ur-/I relu/ @ar nul$ ne@inev ind s/ r/s0und/ a!estei re&le!8ii 7i 0re&/!.ndu-se a nu &i au9it &a-iliara 0 re!l/' Ki 0e ur-/$ - nseni re$ ! ntinu/ 5alvenu$ 7ti8i unde se a&l/ d a-na''' 1n !e 0rive7te rivalul''' !/!i ani @/nuit !/ este un rival''' Trea@a asta nu v-a- dat- L Dre0t este$ dar a- un -ir s !are nu -/-n7al/ ni!i dat/L 6n !e 0rive7te rivalul$ 9i!$ se va 6nt ar!e negre7it -.ine sear/ la E!asa 6nsingurat/G$ iar n i a7te0t/-$ !u !el -ai u-il res0e!t$ n i instru!8iuni' ;ine$ &/!u @ar nul$ sunt -ul8u-it de v i' De n-a8i &i$ &/!u re-ar!a F lavril 6nseninat$ ar 6nse-na !/ sunte8i tare !usurgiu' A7adar$ netre@ni!ii -ei''D ,u-I s/rir/ 6ntr-un glas !ei d i 6n!er!a8i s0adasiniF su-e8indu-se !a unul singur' Iar F lavril ad/ug/ !u <a9 as/ tru&ieD Sunte- gentil -i$ 0e t 8i dra!ii din in&ernL N @ili !u s0ad/L 6nt/ri 5alvenu$ venind 6n a:ut r''D 1n &a8a du-neav astr/$ a!i$ ur-/ !el !e 6n:ura 6ntruna salut.ndu-7i !u un gest t var/7ul$ se a&l/ !/0itanul 5alvenu$ !r it r de @ut niere 6n 0iele de -' 1n &a8a du-neav astr/$ a!i$ re0et/ !el din ur-/$( 6nt r!.ndu-i salutul$ se a&l/ !/0itanul de F lavril$ n @ilul -eu 0rieten$ -aestru al s0adei !u d u/ t/i7uri 7i -are 6-0/r8it r de - arteL A0 i$ a-.nd i 6n ! rD (

Ki$ ri!.t ar &i ei de netre@ni!i$ 7tiu s/ 0ede0seas!/ 0e neru7ina8ii !are le- s0un 6n &a8/' +i!.nd a!estea$ 67i s! aser/ dat/ sa@ia din tea!/ 7i l vir/ de trei ri 0/-.ntul' Ia te uit/L se ar/t/ @ar nul uluit$ v-a8i ridi!at !a- sus nasul$ 0are--i-se' Dar s/ !ur-/- v r@/ria 7i da8i 0a!e s/@iil r v astre' ,ei d i !/0itani ai aventurii se 0rivir/' S/ &ie a!estea ni7te s!u9eI 6ntre@/ lunganul' ,a- a7a s-ar 9i!e$ r/s0unse !el s!und' 1n !a9ul /sta$ s/ ne v.r.- s/@iile 6n tea!/' S/ ni le v.r.-' Ki a!u-$ :u0.nil r$ 9ise d -nul de S uvr$ s0ri:inindu-7i ! atele de -as/$ s/ @inev i8i a--i da 6n s&.r7it as!ultareI Seni ria v astr/ 0 ate s/-7i dea steneala s/ ne v r@eas!/$ !e -ai 6n! l 7i 6n! a!eL ,u !ine !rede8i !/ ave8i de-a &a!e 6n !li0a astaI ,erule$ dar e & arte si-0lu$ !u un gentil - 6ndr/g stit ne@une7te' %$ drag stea$ @.igui 5alvenu !/9ut 6n visare' ,are gentil -$ ur-/ F lavril$ ne r ag/ s/-i veni1n a:ut r' Gre7eal/$ :u0.nil rL "u nu r g$ !i ! -andL''' Nu ! -and$ !i rd nL Pe-ale str/- 7il r -ei 0/!ateL''D DestulL le- t/ie 0e nea7te0tate @ar nul' Gata !ir 0/l/vr/gealaL Nu uita8i !/ su0un.ndu-v/ -ie$ v/ su0une8i eB!elen8ei sale -inistrului -ar!<i9ul de L uv is' " 6ntr-adev/r !inevaL @serv/ F lavril' Ar 0utea &i 6ns/ 7i -ai @ine$ ad/ug/ 5alvenu 0a' a!ela7i t n' Adi!/I 5ai eBist/ 7i regina i 5ai eBist/ 7i regeleL La dra!u$ eB!la-/ @ar nul$ l vind &uri s !u 0u-nul 6n -as/$ destul !u s0 r v/ial/L A-l slu:i 0e d -nul de L uv is (

6nsea-n/ a-i slu:i 0e rege 7i regin/' A0 i !/tre F lavrilD Tu$ lunganule$ e7ti !u adev/rat - de s0ad/I Pe virtutea &e-eii lui Puti&ar$ !e 6ntre@are e 7i asiaI R/s0un9iI "i$ &ir-ar s/ &ieL ,lar de lun/ 0 ate r/s0unde 6n l !ul -eu' ,lar de lun/I Da$ da$ e 0 re!la de iu@ire 0e !are a- dat- s/@iei -ele$ !/!i nu 0rea d ar-e n a0tea a!as/ 7i -ai ades glinde7te ea ra9ele lunii de!.t 0e !ele ale s arelui' ,<estie de gust$ -ur-ur/ @ar nul sur.9.nd' Dar'D tu' -i!u8uleI 5alvenu r/s0unseD "u$ - nseni re$ nu-es! 0e a -ea Drag ste tre!/t are$ !/!i 8inte7te de-a dre0tul ini-a''' Vre8i s/ &a!e8i 1n!er!areI De 0ris s''' Ki sunte8i a-@i8i 7i$ nu-i a7aI ,ine nu esteI A-@i8ia este singurul senti-ent !are ne de se@e7te de !elelalte vie8uit areL 5are dre0tate are$ 0e &ulgerele !eruluiL se ar/ta ui-it F lavril' Ki a0 i$ - nseni re$ !<i@9ui8i !<iar du-neav astr/' P trivit @i!eiului n stru$ ne a&la- la !/derea serii 6n &a8/ la ESa-aritaineG$ a7te0t.nd !ine 7tie !e @un 0rile: de a s! ate la aer 0e Drag ste tre!/t are 7i 0e ,lar de lun/$ !.nd a8i venit s/ ne 0 run!i8i s/ veni0este r/$ la <anul ELa Trei P 0i!eG' Pe s.ngele a0 st lil r$ -are l vitur/L ,/!i -ir sise- n i''' 9e!e 0ist li' ,in!is0re9e!e$ 0rea distinsul -eu a-i!L Pe 0u8in''' De !/!iul/$ stre!ur/ 5alvenu' Iar F lavril ! ntinu/$ s0re a nu ar/ta$ 0e &a8/ ad-ira8ia !e i- st.rnea t var/7ul s/uD Ne-a- 8inut v r@aL''' Ne-a- v/9ut a! l ''' ,.nd s0un !/ ne-a- v/9ut''' e un &el de a v r@i$ !/ v/ as!unde8i -ereu &a8a$ 0res!<i-@a--i-s-ar s.ngele 6n veninL %ri!u-$ s/ tre!e- 0este a-/nuntul /sta ne6nse-nat !are nu v/ 0rive7te de!.t 0e du-neav astr/''' Ne-a8i dat instru!8iuni !are aveau dre0t 8int/ s/ ne 0re&a!/ 0e n i$ a-eni ai s0adei$ 0e s.ngele !e--i !urge 6n vine$ 6n : sni!e is! adeL''' Dar Ia -i:l ! era''' 3

Un !.7tig de d u/9e!i 0ist li$ &t/ 5alvenu' Pe 0u8in''' De !/!iul/L A!u- !un a7te8i$ 6n!<eie F lavril$ 0r &esiunea n astr/ de !redin8/ 6n !e 0rive7te @aniiL''' S/ &ie asta a-@i8ieI P si@ilL r/s0unse @ar nul !are as!ultase &/r/ s/ s! at/ v r@/' Dar 0 ate !/ a-@i8ia v astr/ nu v/ 6-0inge 0.n/ la te-eritateI Pe via8a -ea$ &a!e- !e 0ute-$ dragul -eu gentil -L Titlul de !/0itan nu adu!e -are lu!ru$ !a s/ nu s0un ni-i!' Ki a0 i$ ! ntinu/ 5alvenu$ su@ 0reaiu@itul n stru rege Lud vi!$ du0/ nu-e al 0atrus0re9e!elea''' Xa-.nd i se des! 0erir/ 7i &/!ur/ 0le!/!iuneY nu 0rea se !.7tig/$ e trist !/ tre@uie s/ s0une-$ !u !e s/-8i 8ii rangul''' "i @ine$ le- t/ie @ar nul$ vreau s/ v/ dau un 0rile: & arte @unL De a &a!e avereI s/rir/ 6n a!ela7i ti-0 !ei d i as !ia8i' Da' S0une8i$ s0une8i re0ede' Pe Satana 7i 0e ! arnele luiL Dar &/r/ @u!urie a-/git are$ v/ r g' +e!e -inute de trea@/ d u/ -ii de s!u9i' Pe 0u8inI g.ndi !u glas tare F lavril$ tre-ur.nd de tul@urare' De !/!iul/I 6ntre@/$ -ai 0ra!ti!$ 5alvenu' ;ar nul 9.-@i' Pare-se !/ astea-s v r@ele v astre &av riteL "i @ine$ nuL Vai$ &ta !el !u sudal-a 0e @u9e$ 6-i s0unea- !<iar !/$ la nai@a$ 0rea ar &i &ru- sL Ki !e tre@uie s/ &a!e- !a s/ 6n t/- 6n i9v rul /sta de @el7ugI S/ da8i l vitur/ 9drav/n/ de sa@ie' At.t' F lavril se su-e8i' 1n !<i0 l ialI Fire7te$ l ialL S/ &ie 6ntr-un !eas @unL Alt-interi --a7 6-0 trivi' Ne-a- 6-0 trivi$ ad/ug/ 7i @ nd !ul' ,it/ ging/7ieL g.ndi d -nul de S uvr$ d.nd din u-eri' (

F lavril 67i @/tu s0ada !u 0al-a 7i s0useD ,lar de lun/ v/ asigur/ i9@.nda' Iar Drag ste tre!/t are nu a7tea0t/ ra 6nt.lnirii$ ad/ug/ 5alvenu s!<i8.nd a!ela7i gest' ;ine$ s0use rivalul ! ntelui$ v/d !/ --a8i 6n8eles' A0 i$ &/!.ndu-le se-n s/-7i a0r 0ie !a0etele de al s/u$ ! ntinu/ !u glas s!/9utD Gentil -ul 6n !<estiune va veni -.ine sear/$ nu-i a7aI Da' A avut gri:/ s/ ne- s0un/' ,u-I N i as!ulta-''' s0re a-( servi 0e - nseni rul' EAdev/rat$ g.ndi @ar nul' ,arag<i 7ii /7tia n-ar !ute9a s/ -/ tr/de9e'G''' Du0/ a!eea$ !u glas tareD Prin ur-are$ -.ine$ t 8i trei as!un7i 6n u-@r/$ v a7te0ta !li0a 6n !are$ singur$ se va 6nt ar!e a!as/' Ki atun!i''' % 0r v !areL &/!u F lavril' A0 i l vitura de sa@ie' 5/ 0ri!e0 la asta$ de nu$ s/ !ra0 a!i 0e l !I Ne-a- 6n8elesI Seni ria v astr/ are !uv.ntul n struF 56ine sear/$ ai!i$ la n u/' V - &i' ;ar nul se 0reg/tea s/-i lase$ dar !ei d i nu se -ul8u-ir/ !u at.t' Du0/ !e se ! nsultar/ gra@ni!$ alergar/ du0/ el 0.n/ la u7/' Iertare$ se au9i un glas tun/t r$ !e 0/rea ! @ ri t din !er' i ;ar nul de S uvr se 6nt arse 7i se g/si 6n &a8a lui F lavril !are 6l d -ina !u statura-i 6nalt/$ de7i 67i 6n! v iase u7 r s0inarea' ,e s-a 6nt.-0latI 6ntre@/ el' Nu 0rea -are lu!ru$ 0e t ate !ru!ile 7i 7treangurile$ nar 0utea !u-va - nseni rul s/ ne dea''' ;aniiI ad/ug/ un alt glas$ ie7it 0ar!/ din 0/-.nt$ un glas dul!e 7i su@8ire a0ar8in.nd nu altuia de!.t s!urtului 5alvenu' 1nainte de a &i &/!ut trea@aI se -ir/ gentil -ul$ luluit de at.ta 6ndr/9neal/' Asta s/ ne dea !ura:$ r/s0unser/ !ele d u/ glasuri$ !el din !er 7i !el de 0e 0/-.nt' ;ar nul !/9u 0ar!/ 0e g.nduri' 3

Fie$ 9ise el' Dar -/ @i9ui 0e v i !/--i ve8i a0/ra interesele !a 0e ale v astre 0r 0riiL P &ti-L Ki le d/du 0ung/ ale !/rei r tun:i-i d vedeau !/ 6n ea se a&la !ea -ai -are 0arte din !ele d u/ -ii de s!u9i &/g/dui8i' Pe -.ineL Pe -.ineL re0etar/ !ei d i !/0itani ai aventurii$ -/tur.nd 0 deaua !u 0/l/riile l r :eg ase' S!ena des!ris/ la 6n!e0utul ist risirii n astre ne arat/ !are &ur/ r adele a!estui ! -0l t' T"R"SINA ,"A N";UNA Pe Ge rges DArtagnan l-a- l/sat 6n!/ier.ndu-se !u -ul -as!at$ !are nu era altul de!.t @ar nul de S uvr$ 6n !<iar !li0a 6n !are unul dintre !ei d i$ 6-0ins !u 0utere de !/tre 0 trivni!ul s/u$ se r st g lea -istuindu-se 6n </u' 5art rii s!enei a!esteia$ Grard 7i LandrP$ 6n!re-eni8i$ nu !ute9au s/ &a!/ -i7!are' %are !ine &usese 6ng<i8it de negrele a0e$ al !/r r !li0 !it sinistru 6i &/!ea s/ se 6n&i are$ 6-0 triva v in8ei l r$ !u t ate !/ erau @i7nui8i !u ase-enea 9g - tI S/ &i & st @/ie8andrul a!ela ini- s$ 0e !are a@ia da!/-( 9/riser/''' -ai !u sea-/ LandrP$ s sit ulti-ul 7i !are nu avusese de!.t ti-0ul s/ dea alar-a$ 6nainte de a se av.nta 6n 6n!/ierareI S/ &i & st !el/laltI''' ,el !are 0e @un/ dre0-tate era s ! tit de ei un u!iga7I Priveau$ !u !<ii larg des!<i7i$ gata s/-( r/9@une 0e @/iat' Singura l r gri:/ 6n !li0a a!eea era s/ se n/0usteas!/ asu0ra la7ului 0r v !at r 7i s/-( </!uias!/' 1n!/ 0u8in 7i aveau s/ 7tie !e s/ &a!/' Su0ravie8uit rul a!elei s/l@ati!e lu0te 67i trase Su&letul$ 6n!e0u s/ dea se-ne de via8/' 1l 9/reau sau$ !el 0u8in$ deslu7eau vag -as/ !are le a0/ru in& r-/$ t.r.ndu-se$ ag/8.ndu-se de as0ri-ile terenului$ s0re a ur!a 0anta' Du-neata e7ti$ tinereI 6ntre@/ Grard$ -ai tul@urat de!.t v ia s/ 0ar/' Da$ r/s0unse un glas g.&.it$ 0e !are nu-i &u greu s/-( re!un as!/' i (

%$ 5ai!/ Pre!ist/$ &ii @ine!uv6ntalaL eB!la-/ vredni!ul -' Ki$ 6ntin9.ndu-i v.sla !/reia nu-i d/duse dru-ul din -in/$ ad/ug/D Nine-te 9drav/n de astaF s/ te s! ate- la -al' Ai reu7itI Da$ slav/ D -nuluiL ,ei d i @/r@a8i 67i 6n! rdar/ 0uterile$ ast&el !/-( traser/ 0e &l/!/u 0.n/ la ei' U ,L &/!u Ge rges ridi!.ndu-se' A0 i$ du0/ !e se 0i0/i$ ad/ug/ a0r a0e veselD Nu s-a ru0t ni-i!' T tul e 6n rdine' V/ -ul8u-es!$ @ravii -eiL 5ai degra@/ n i ar tre@ui s/-8i -ul8u-i- 0entru gener asa du-itale 0urtare$ -ur-ur/ @ar!agiul$ !/!i de nu --ai &i 6ns 8it$ a- &i & st$ lua8i a7a 0e nea7te0tate$ s&.rte!a8i nu glu-/L P ate !/ ni!i!.nd 6n via8a lui @ar!agiul nu v r@ise atit de -ult' "u$ trea!/--earg/$ ad/ug/ &il 9 &i! LandrP$ dar st/0.nul -eu''' D -nul ! nte''' ,/ @ine 9i!iL s/ri !a ars t.n/rul$ -/ readu!e8i la realitateL''' N-ave- dre0tul s/ ne 6ndui 7/- de 0r 0riile n astre 0ers ane$ de vre-e !e sunt te&ere' Caide8i re0ede$ s/ d/- &uga l.ng/ !el !are are nev ie de 6ngri:irea n astr/' ,u t 8ii a:unser/ 6n !.8iva 0a7i 0.n/ la ! !i a@/ 7i intrar/ 6n daie' La li!/rul 0.l0.it r al 0ai8ului !are arun!a lu-in/ lugu@r/ 6n !/s!i ara a!eea$ le &u dat s/ vad/ un s0e!ta! l !iudat !are-i 8intui l !ului$ &/r/ s/ -ai 0 at/ &a!e -i7!are$ ni!i 6nainte$ ni!i 6na0 i' % &e-eie sta a0le!at/ asu0ra tru0ului 6n!/ ne!lintit al vi!ti-ei !a0!anei 7i 0rivea !u ard are 6n !<ii a!eia 0e :u-/tate 6n!<i7i' Nu se 6nt arse la 9g - tul &/!ut de n ii-veni8i' ,e 6nsea-n/ astaI &/!u LandrP' Revenindu-7i din uluire$ Grard s0use d ar at.tD " Teresina ne@una' Pir nit 0ar!/ de 0 dea$ Ge rges 0rivea$ !u e- 8ie de !are nu se 0utea des!/tu7a$ &iin8a a!eea$ ea 6ns/7i ne-i7!at/ 7i d/ruit/ t at/ ! nte-0l/rii sale -ute' De dat/ ea se ridi!/$ &/r/ s/-7i des0rind/ 6ns/ 0rivirile de la -uri@und' (

Din l !ul 6n !are'se a&la 7i din !are nu-i -ai venea s/ 0le!e$ t.n/rul se uita la &e-eia !e nu 0/rea s/-l&i luat 6n sea-/' "ra !eea !e se 0 ate nu-i nen r !it/F a! 0erit/ a0r a0e nu-ai de 9dren8e$ !u 0/rui r/v/7it$ sur d ar 0e la t.-0.e$ alt&el negru !a s- ala' La 0ri-a vedere 0/rea s/ &ie @ine tre!ut/ de !in!i9e!i de ani$ de7i 6n realitate ni!i nu atinsese 0atru9e!i' Tre@uie s/ &i & st tare &ru- as/ !.ndvaL ,<i0ul ei$ 0e !are se 0utea !iti durer as/ rese-nare$ avea un aer !iudat$ !are !.nd 7i !.nd te &/!ea s/ te !utre-uri' %!<ii$ -ult ad.tt!i8i 6n g/vanele l r$ arun!au &ulgereF erau !.nd @l.n9i$ !.nd 0lini de as0r/ lu-in/F dar ri!are ar &i & st si-8/-.ntul 0e !are 6l eB0ri-au$ ei se 0/strau ad.n! s&redelit ri' % !ul are de nede&init$ -ai degra@/ de un @run 6n!<is de!.t 0alid/$ ii 6ntune!a @ra9ul 6n!re8it de !.teva !ute ti-0urii' Gura-i era -i!/$ !u @u9e -inunat ! nturate !are$ !.nd se 6ntredes!<ideau$ de9veleau din8i de un al@ str/lu!it r$ rivnit nu de 0u8ine &ete' Sla@/$ s as/$ !u 0 -e8ii @ra:il r -ult ie7i8i 6n a&ar/$ de 0ar!/ ar &i & st adu7i de altundeva 0e !<i0ul a!esta ve7te:it''' "ra 6nalt/ lu!ru 0e !are t.n/rul 6l @/g/ de sea-/ !.nd ea se ridi!/' F r-ele tru0ului$ !u ne0utin8/ de g<i!it$ se 0ierdeau su@ 9dren8e' D ar @ra8ele$ sl/@ite 0.n/ 6ntr-at.t 6n!.t ar &i 0utut &i luate dre0t 0iese anat -i!e$ ie7eau dintre &.7iile de st &/ &/r/ !ul are !are a! 0ereau' 1n t at/ 6n&/8i7area ei$ &e-eia a!easta avea !eva &atal' Ni-i! res0ing/t r$ t tu7iD di-0 triv/$ !eva !are te atr/gea' Fe-eia &/!u un se-n' Grard 7i LandrP se a0r 0iara de ea' Atun!i$ !u glas !avern s$ ase-enea unui e! u venit de din! l de - r-.nt$ ea s0use 6ntin9.nd @ra8ul des!/rnat s0re :alni!ul 0at 0e !are se a&la !ul!at ! nteleD Va tr/iL 5i!ul DArtagnan nu &/!use ni!i -i7!are$ 6n s&.r7it$ ea 6l 9/ri 7i$ 0/7ind s0re el$ 6l 0rivi !u luare a-inte' ,ine e7ti du-neataI 6l 6ntre@/ ea' Dar du-neataI i- 6nt arse t.n/rul -irat de 6ntre@are' Teresina$ r/s0unse ea si-0lu' TeresinaI Ne@unaL ur-/ ea$ !u 9.-@et silitD T t v r@ind ast&el$ ea nu 6n!eta s/ 6nainte9e 7i s/-( 0riveas!/' De dat/ t t tru0ul 6i &u 9guduit de un tre-urF &a8a-i su0t/ se 6n! rda$ vinele g.tului i se 6ntinser/$ -ai--ai s/ se ru0/ de 3

ne-/suratul e& rt 0e !are 6l &/!use 0entru a-7i 6n&r.na tul@urarea !are ! ^r 0ea' %$ $ &/!u ea$ a0/s.nd 0e &ie!are eB!la-a8ie' ,e aiI 6ntre@/ Ge rges$ uluit !/ 0utea st.rni at.ta &r/-.ntare 6n ne!un s!uta a!eea' "a nu r/s0unseF dar a0r 0iindu-se 7i -ai -ult$ 6i 0use a-.nd u/ -.inile 0e u-eri 7i-( s&redeli !u 0rivirea' Nu su0/ra$ 0entru Du-ne9eu 7 0ti 0 darul a0le!.ndu-se la ure!<ea t.n/rului$ !ei s/ra!i !u du<ul 7tiu &a!e 7i &ar-e!eL Dar DArtagnan ni!i nu avea de g.nd s/ se 6-0 triveas!/ 6n!<i0uiril r s/r-anei &e-ei$ &a8/ de !are si-8ea !/ i se na7te 6n su&let un interes de ne6nvins' Dealt&el$ a!easta 67i s!<i-@ase atitudinea dint.i 7i$ du0/ !e lu/ 6n!eti7 r -.na lui Ge rges$ eBa-ina !u 6n&rigurare' Ai &i 9is !/ este 0re9i!/t are din ve!<i-e eBer!it.ndu-7i sa!erd 8iul' Lini7tea din 6n!/0ere 7i se-i-6ntuneri!ul !e d -nea &/!eau !a 6ntreg ta@l ul s/ 0ar/ 7i -ai !utre-ur/t r' Du0/ !e 67i s0usese 0/rerea$ Grard 7i LandrP 0/reau a nu-i -ai lua 6n sea-/F se duseser/ l.ng/ r/nit$ a !/rui res0ira8ie de7i sla@/ se 6nvi ra t t -ai -ult' R/7ina din 0ai8 tr snea 6ntr-un !<i0 lugu@ru$ 9v.!nirile &l/!/rii sale al@astre is!a un s i de &ulgere 0alide$ !e v/rgau !.nd 7i !.nd -.na t.n/rului' Degetele s ase ale &e-eii a@ia le atingeau 0e ale lui Ge rges !are$ t tu7i$ se 6n&i ra la ! nta!tul l rF degetele a!elea erau !a de g<ea8/' Vre-e de !.teva se!unde ea 0/ru !u&undat/ 6n ! nte-0larea nu-er asel r linii !e se 6-0leteau 6n -.na 0e !are 8inea' %$ $ -ai s0use ea !u v !e !iudat/' Dar s0une--i !e ve9iI 6ntre@/ Ge rges' F/r/ s/-i r/s0und/$ 6ns/$ ea -ur-ur/D A!elea7i liniiL''' A!eia7i s r8iL''' 5/ !un 7ti !u-vaI Nu$ r/s0unse ea$ 0e un t n a0r a0e s/l@ati!' Atun!i de !e -/ 0rive7ti ast&el 7i de unde gr a9a de !are ai 0/rut st/0.nit/ 0e !.nd 6-i !iteai 6n 0al-/I Pentru !/-i se-eniL ,uiI LuiL''' LuiL 3

A0 i$ dintr- dat/$ sl @ 9i un r.s s!urt$ strident$ :alni!$G ase-enea un r < < te de 0lln-s i!nite$ 7i r sti !.teva !uvinte &/r/ 7irD "ra 6nalt''' &ru- s''' atun!i''' vitea9L''' Tere9ina (-a v/9ut''' N a0te ad.n!/''' gr a9ni!/''' A<$ du-te''' du-te''' A0 i t/!u$ as!un9.ndu-7i &a8a 6n 0al-e' Nu se -ai au9ea de!.t 7uierul res0ira8iei sale sa!adate !are-i ridi!a 0ie0tul 6n tres/riri gr/@ite' La r.ndul lui Ge rges se a0r 0ie de Teresina' "a 67i 6n/l8/ !a0ul 7i-( 0rivi &/r/ s/ &a!/ vre -i7!are'G Su&eriI 6ntre@/ el 6n!eti7 r' Ne6n!etatL r/s0unse ea$ !u 0rivirile r/t/!ite' A0 i$ 0ar!/ venindu-7i 6n &ireD Nu 7tiuL''' Nu -ai 7tiuL''' ,ine 6-i v r@e7teI''D Du-neataL''' Ki$ d.ndu-se 0e nea7te0tate !u un 0as 6na0 i$ ur-/ !u s/l@ate!/ -.nieD ,ine e7tiI''' ,e vrei de la -ineI''' I-ai &urat !<i0ulI''' Nu e7ti elL Nu e7ti elL''' Iar !<ii ei$ nea@uri8i de ni!i la!ri-/$ sti!lir/ !a li!uri!ii 6n n a0te' Ge rges tre!ea 0rintr- stare ne0l/!ut/ 0e !are nu 7i- 0utea l/-uri' Nu 7tia !e te-ei s/ dea si-0atiei !are$ &/r/ v ia lui$ 6l atr/gea s0re &e-eia a!easta s-intit/$ ne6nd i s dar al !/rei glas 6i tul@ura ini-a$ !a 7i 0rivirea dealt&el$ $ 0rivirea a!eeaL -ereu ne!lintit/ 7i 0/trun9/t areF si-0atia a!easta 6i tre9ea 6n su&let nelini7te 0e !are nu 7i- 0utea 6n&r.nge' Vrei s/ st/- de v r@/I 6ntre@/ el' S0r.n!enele ne&eri!itei se 6n!runtar/$ !ut/ 6i @ra9d/ &runtea' Nu$ strig/ ea$ din n u a0u!at/ de r.sul a!ela s&.7iet r' Teresina nu 0 ate s0une ni-i!L''' Ni-i!L''' "a a7tea0t/ 7i 0l.ngeL ,e a7te08iIL 5 arteaL A0 i$ .ntin9.nd @ra8ul s0re r/nit$ &e-eia ad/ug/D Veg<ea9/ asu0ra lui 7i''' asu0ra du-italeL TeresinaL strig/ &/r/ v ia lui t.n/rul' "a 6l 0rivi din n u' De data a!easta$ !<i0ul ei$ devenit trist 7i -elan! li!$ glindi -.<nire nes0us/' Tru0ul i se !l/tin/F @ra8ele !e-i at.rnau se ridi!ar/ 0.n/ la :u-/tate$ !a 0entru a se 6ntinde 3

6nainteF dar 67i reveni 0e dat/ 7i se 6ntune!/ iar/7i$ !a -ai 6nainte' ,u 0a7i -a7inali$ ea se 6ndre0t/ s0re u7/' A! l $ 6nt r!.ndu-se 6n!/ dat/$ r sti !u glas 0ar!/ din alt/ lu-eD De-nul s/ te ai@/ 6n 0a9/L Ki se -istui 6n n a0te' Du0/ !e 67i -ai veni 6n &ire din @ui-/!eala !e-( !u0rinsese$ t.n/rul se 6ntre@/ da!/ nu !u-va &usese 0rins 6n -re:ele vreunui vis' Nu -ai vedea$ nu -ai au9ea$ 6ntre ti-0 Grard 7i LandrP 67i &/!eau -ereu de lu!ru 0e l.ng/ ! nte$ d.ndu-i t ate 6ngri:irile' %$ dar vreau s/ -ai v/dL 67i s0use de dat/ DArtagnan' Ki$ &/r/ !a !eilal8i d i @/r@a8i s/ @age de sea-/$ ie7i 7i el' 1n &a8a lui$ la !.8iva 0a7i$ silueta &e-eii lune!a 6n!et$ 0re!u&ant -/ s0inte!.nd @e9na' "l se lu/ du0/ n/lu!a a!eea -i7!/t are$ !u ini-a str.ns/$ 6-0 v/rat/' ,e -i se 6nt.-0l/ areI ,e 6nr.urire 0 ate avea asu0r/--i &e-eia a!eastaI De &a0t$ el nu-7i d/dea sea-a de nelini7tea eare-i a0/sa ini-a' P/7ea$ str/in de sine$ su0us 0ar!/ unei v in8e din a&ara lui' Vru s/ a:ung/ din ur-/ 0e Teresina$ dar un si-8/-.nt nedeslu7it 6l 0ri' Instin!tiv$ de 0ar!/ ar &i & st silit s/ &a!/$ el 67i 0 trivi 0asul du0/ !el al ne@unei' De dat/$ un glas trist 7i - n t n se ridi!/ 6n n ante$ 0sal- diind un !.nte! de :ale' #e vei ntoarce oare l$ng mine cci te atept %, dulce iubit de care mi-e dor& #e vei ntoarce, tu cel pe care necontenit l atept "$ng cea care at$t de mult te iubea& Ge rges se 0ri l !ului 7i 67i duse -.na la ini-/$ &!a 0entru a-i - l! -i @/t/ile' ,.nte!ul a!esta$ !are a:ungea 0.n/ la el ase-enea unui vaer$ 6l -ai au9ise undeva' Unde areI''' ,.ndI''' Nu-7i 0utea a-inti''' dar !uvintele 0e !are el 6nsu7i le 6ng.na$ 6nainte !<iar !a ele s/ se &a!/ au9ite$ 6i d vedeau 6ndestul !/ -el 0eea a!easta nu-i era ne!un s!ut/' Si din n u 0 rni$ gr/@ind 0asul$ !/!i r/sti-0ul 6n !are st/tuse l !ului 6l 6nde0/rtase de TeresinaF glasul ei nu -ai alungea 0.n/ la el de!.t !a un susur a0r a0e nedeslu7it' ,a0ri!i asa 0li-@are a s/r-anei s-intite 6i dusese 0e -alul &luviului'

Din l ! 6n l !$ 6naint.nd 6n a0/$ Eindi!at areG lungi a&undate 6n n/- l$ 6nse-nau t t at.tea 0un!te de re0er 0entru nu-er 7ii 0es!ari !are 67i legau de ele @/r!ile' Ge rges$ ale !/rui 0riviri 6n!er!au s/ str/0ung/ 6ntuneri!ul$ se 0 ti!ni de dat/ de un @sta! l !are-i t/ia !alea' D.ndu-se 6na0 i !u un 0as$ 7i vr.nd s/ vad/ !e lu!ru anu-e 6l 0rise din dru-$ el se a0le!/ 7i r/-ase 6ngr 9it' Un tru0$ 0 ate un !adavru$ sta 6ntins 0e 0/-.nt' Revenindu-7i uit/ 0entru !.teva !li0e de ne@un/$ 0entru a se 6n!redin8a !/ !el sau !ea !are 9/!ea era !u adev/rat &/r/ de via8/' Se a0le!/ a7adar din n u asu0ra tru0ului 7i$ du0/ !e-7i a0/s/ 0al-a 0e 0ie0tul a!ela$ -ur-ur/D' Ini-a 6i @ate 6n!/' Dar nu is0r/vise @ine v r@a$ !/ un strig/t de &urieD 6i 8.7ni de 0e @u9e' 1nt r!.nd u7 r -asa a!easta inert/$ v/9u -as!/ de !ati&ea neagr/ !e-i a! 0erea !<i0ul' "lL r/!ni Ge rges' Iar/7i elL Ki$ s! 8.nd un :ung<er din tea!a a&lat/ la @r.ul @ar nului de S uvr$ ridi!/ @ra8ul' 1n a!eea7i !li0/ a0r a0e$ 6l l/s/ s/ !ad/$ - ale$ s0un.ndD NuL U!ide-(L 0 run!i un glas 6n/@u7it$ la !.8iva 0a7i de el' Se 6nt arse @rus! 7i @.iguiD TeresinaL U!ide-(L re0et/ ne@una' NuL &/!u el 6n!/ dat/$ ridi!.ndu-i !a0ul 6ntr-un gest n @il$ 0lin de se-e8ie' Ar &i la7itateL 1n !li0a a!eea ra9a lunii s!ald/ !<i0ul @/r@/tes! 7i -.ndru al @/ie8andrului$ 0e !are atitudinea luat/ 0/rea s/-( &a!/ -ai 6nalt' A&lat/ !<iar 6n &a8a lui$ Teresina sl @ 9i un s i de urlet 7i$ @/t.nd aerul !u lungile-i @ra8e des!/rnate$ strig/ g.tuitD DArtagnanL DArtagnanL A0 i$ su@ 0uterea gr a9ei$ 6-@ ldit/ de ne@unia !are !u0rindea din n u$ lu/ la &ug/$ de9n/d/:duit/$ s! 8.nd strig/te nearti!ulate$ se-/nate de e! u 0e t t !u0rinsul insulei' Vr.nd s/ lini7teas!/$ Ge rges 6n!er!/ s- !<e-eF dar 6i !l/n8/neau din8ii$ ast&el !/ nu 0utu s! ate ni!i !el -ai sla@ sunet' Se g.ndi s/ alerge du0/ eaF dar 0i!i arele 6i tre-urau$ gata s/-l lase' Atun!i$ 0 rni 6n!et$ anev ie$ 0e dru-ul !e du!ea la !asa 3

@ar!agiului$ !/!i ist vire &/r/ de -argini luase l !ul 0rea -ultei sale energii' ,.nd a:unse a! l $ t ate 0/reau nes!<i-@ate' , ntele nu &/!use 6n!/ ni!i -i7!are$ dar se vedea li-0ede !/' 0este 0u8in avea s/-7i re!a0ete !un 7tin8a' ,u glas t/i s$ sa!adat de 0ar!/ 6nt.lnirea !u Teresina ar &i &/!ut din el un de-ent t.n/rul DArtagnan 6l 6ntre@/ 0e GrardD Pe &e-eia a!eea ai -ai v/9ut- I Pe ne@un/I Da$ 0e ea' Nu s-a -ai 6nt rs ai!iI Nu$ &/!u Grard 0rivindu-(' Dar !e aiI Nu 7tiu' Nu--i 0une 6ntre@/ri' Tre@uie nea0/rat s/ rev/dL''' Nu te-ai dus du0/ eaI 6ntre@/ la r.ndu-i @ar!agiul !are$ &/r/ a l/sa s/ se vad/$ @servase !/ t.n/rul 0le!ase' Da$ dar -i-a s!/0atL''' Unde a7 0utea- reg/siI P ate 7tii du-neataI''' ,red !/ l !uie7te 6n insul/' ;ar!agiul 67i !l/tin/ !a0ul a 6n!uviin8are' Vrei s/ -/ du!i 0.n/ la eaI P.n/ la vi9uina ei$ 6l 6ndre0t/ Grard$ 6n!lin.nd iar !a0ul 0entru a ar/ta !/ se su0une' Du0/ !e 6l 0revenir/ 0e LandrP !/ v r li0si 0u8in$ !ei d i ie7ir/' ,ur.nd 9/rir/ un &el de g rgan$ al!/tuit din 0ietre 7i -u7!<i !are$ 6n @e9n/$ adu!ea !u gr/-ad/ de gun aie' ,.nd se a0r 0ie de el$ Ge rges 6n8elese !/ 0r tu@eranta a!eea a 0/-.ntului$ 0e din/untru s! @it/ 6n !<i0 de gr t/$ era 6n!<is/ 6ntr- 0arte de gr/-ad/ de s!.nduri ve!<i$ ne6-@inate$ al!/tuind !ea -ai -i9era@il/ dintre ! !i a@e' % u7/ da!/ lu!rul a!ela 0utea &i nu-it ast&el se a&la 6ntr- ve7ni!/ -i7!are$ s!.r8lind din @ala-alete-i ruginite$ gata s/ se des0rind/ din !adrul r s de !arii 6n !are &useser/ @/tute' ,ei d i @/r@a8i intrar/' Grard avusese dre0tate' "ra -ai degra@/ vi9uin/ de!.t 6n!/0ere de l !uit' Ni!i un @ie!t$ ni!i unealt/ de @u!/t/rie' Ni-i!L Un g l des/vir7itF 6ntr-un ung<er$ % gr/-ad/ de &run9e us!ate$ de ier@uri 7i de 9dren8e ar/ta !/ !ineva v ise s/-7i 6n!r 0eas!/ un !ul!u7 din t t tal-e7-@al-e7ul a!eia de r/-/7i8e' ,u un gest gr/it r$ Grard ar/t/ s0re !ul!u7ul g l'

5ul8u-es!$ 0rietene$ 9ise t.n/rul$ !are 6n!e0use s/ se @i7nuias!/ !u &irea t/!ut/ a luntra7uluiF 6nt ar!e-te la t var/7ul du-italeF eu -ai a7te0t ai!i' Grard nu st/rui' Str6nse -.na 0e !are i- 6ntinse Ge rges 7i se duse la !asa lui' 5i!ul DArtagnan a7te0t/ -ult/$ -ult/ vre-e$ !u @ra8ele 6n!ru!i7ate$ s0ri:init de u7a 0e !are$ ast&el$ 6-0iedi!a s/ -ai s!.r8.ie' ,e de g.nduri se 6nv/l-/7eau 6n -intea a!eea t.n/r/L ,e de g.nduri se 6n&/8i7ar/ !ugetului a!elui s/r-an @/iat$ !are a7te0ta ne!un s!ut/''' ne@un/L''' ,e s/-i s0un/''' !eI Ktia el areI Ki -ereu$ -ereu a!eea7i 6ntre@are$ 0e !are 7i- 0unea &/r/ de ist v 7i la !are nu a&la r/s0unsD ,ine este &e-eia a!eastaI Fire7te$ nu se 0rea 0utea l/uda !/ ar &i avut di<n/$ din a:un de !.nd se st.rniser/ t ate$ iar da!/ n r !ul 0e !are venise s/-( !aute la Paris nu i se 6n&/8i7ase !<iar de la s sire$ !el 0u8in 0utea &i -.ndru !/ v/9use 6nt.--0l/rile n/s!.ndu-i-se 0e su@ 0a7i$ de vre-e !e 6n -ai 0u8in de d u/9e!i 7i 0atru de re &usese destul de r/s&/8at 6n 0rivin8a a!eastaF 7i a0 i$ t tul l/sa s/ se 6ntrevad/ !/ 6n!/ nu se a&la la !a0/tul l r' Au9i din de0/rtare @/taia unui r l giu' " 0atru$ g.ndi el$ ie7ind$ din 6ng.ndurarea 6n !are se !u&undase' % 0.!l/ !enu7ie 67i 6ntinse 6n!et v/lurile$ alungind 6ntuneri!ul !e tivise 9area' %@ie!tele 6n!e0eau a se deslu7i$ dar nu 6n!/ & arte li-0ede' Se n/7teau 9 rile' Caide$ 67i s0use el$ &t.nd ad.n!$ e ti-0ul s/ 0le!' Nar &i 0rudent !a 9iua s/ -/ 0rind/ ai!i' A0 i$ arun!.nd ulti-/ 0rivire 6n :ur$ ad/ug/D N- s/ vin/$ n- s/ 7tiu ni-i!L Trist$ &r.nt de @ seal/ 7i -ai -ult 6n!/ din 0ri!ina e- 8iil r$ 6n!er!/ s/-7i dea sea-a unde anu-e se a&laD 6n &a8a lui$ 6ntinderi virane$ d ar !u !.8iva ar@ ri de di&erite s iuri$ i!i-! l F 6n s0atele l r$ Sena al !/rei -ur-ur - n t n -ai -ult 6l @/nuia de!.t 6l au9ea' Ur-.ndu-i &irul$ avea s/ a:ung/$ &/r/ d ar 7i 0 ate$ la P nt-5arie' T.r.ndu-se a0r a0e$ !/!i ist virea ! 0le7ea 6n s&.r7it &/0tura a!eea t.n/r/ 7i vigur as/$ el ur-/ dru-ul ales$ ast&el !/ 0este d u/9e!i de -inute s sea$ g.&.ind$ 6n &a8a <anului La !ei 0atru -u7!<etari' Travers/ !<eiul An: u 7i t !-ai se 0reg/tea s/ dea ! l (

E!asei 6nsingurateGF !.nd$ de dat/$ se trase 6na0 i' 1n !<iar -i:l !ul 7 selei$ % 0at/ -are$ @run/$ asu0ra !/reia 9 rile n/s!.nde 67i arun!au 0alida lu-in/$ 6i atrase luarea-a-inte' P/-.ntul su0sese s.nge de !/!i t.n/rul se a&la 0e l !ul asasinatului dar s.ngele a!esta 67i l/sase la su0ra&a8/ !ul area 6nvinuit are' L.ng/ 0at/$ Ge rges 67i 9/ri s0ada$ !eea !e d vedea !/ ni-eni nu tre!use 6n!/ 0e a! l ' Ridi!/ ar-a 7i$ du0/ !e-i 7terse v.r&ul de !i9-/$ 7i- ag/8/ de !entur/' Ki a!u- !e tre@uia s/ &a!/I S/-( de7te0te 0e Plan!<et$ ni!i v r@/''' !u at.t -ai -ult$ !u !.t nu v ia !u ni!i un 0re8 s/ dea l/-uriri 0rivind !ele 6nt.-0late' +iua se 6nst/0.nea' Un 9v n nedeslu7it$ ase-/n/t r 6nde0/rtatului vuiet al -/rii$ a:ungea 0.n/ la el' 5area !etate se de7te0ta' Privind 6n sus$ 9/ri &ereastra !a-erei 6n !are st/tuse at.t de 0u8inF r/-/sese des!<is/' S/ 6n!er!/-$ s0use el' A7adar$ adun.ndu-7i 0uterile$ se a0r 0ie de s0alier 7i 6n!e0u s/ se !a8ere' De trei ri se 0ri$ gata-gata s/ se dea @/tut' Dar !ura:ul 7i v in8a 6l sus8inur/' A:unse$ 6n s&.r7it$ la @ara de s0ri:in$ 6n!ale!/ 7i se 0 -eni 6n !a-era lui' "ra la !a0/tul 0uteril r' Avu t tu7i 0re9en8a de s0irit s/ 6n!<id/ &ereastra' A0 i$ 8in.ndu-se de 0ere8i$ de -as/$ de t t !e 6nt.lneau -.inile sale$ a:unse la 0atul 0e !are se 0r/@u7i$ !u&und.ndu-se 6ntr-un s -n !are nu -ai v ise s/-( ierte' PLAN,C"T AR" "5%NII ,.nd -i!ul DArtagnan des!<ise !<ii$ 6l 9/ri 0e Plan!<et !are$ 6n 0i!i are 6n &a8a 0aiului$ !u @ neta 6n -.ini$ 6l 0rivea !u ui-ire lesne de 6n8eles' ,u- a7a$ 0r te:atul s/u d r-ise &/r/ s/-7i &i des&/!ut -/!ar 0atul$ &/r/ s/ se &i de9@r/!atL Nu !u-va r/!iseI 1n!/ @ui-/!it de 9guduit area dra-/ 0etre!ut/ !u !.teva !easuri -ai devre-e$ Ge rges se &re!a la !<i 7i se uita 6n :ur$ 6ntre@.ndu-se da!/ era trea9 !u adev/rat' A<$ &/!u el 6n !ele din ur-/$ du-neata e7ti$ :u0.n Plan!<etI 3

Da$ r/s0unse <angiul' Pare--i-se !/ n-ai d r-it @ineI''' Pun r/-/7ag !/ ai visat$ t.n/rul -eu d -n' +i -ai degra@/ !/ a- avut un vis ur.tL r/s0unse Ge rges$ &/r/ a se des!re8i 6n &a8a @/nuielii ga9dei' Un vis gr a9ni!L I-a8i visat 0e ar!a7ii du-italeI De-ar &i & st nu-ai at.tL Atun!i !eI Ni-i!' Du0/ !e arun!ase r/s0unsu-i -ult 0rea s!urt$ 0entru a !ur-a alte 6ntre@/ri$ 6n!er!/ s/ se ridi!e$ dar -/duia-rele-i 6n!/ a- r8ite 6l &/!ur/ s/ se !latine' "i @ine$ 9ise el 8in.ndu-se de !a0ul 0atului$ d ar n- s/ -i se &a!/ r/u !a unei &eti8eI Plan!<et$ !are de la un ti-0 6n! a!e nu-( -ai sl/@ea din !<i$ strig/ de dat/D Dar !e 8i s-a 6nt.-0lat$ Du-ne9eule-D a-neL''' "7ti 0lin de s.ngeL Iar 0este s.ngele !e-8i -.n:e7te 8 alele$ v/d 7i 0ete de n r i''' ru0turi "i asta-iL''' Nu !u-va visul a!ela ur.t te-a s! s din !as/I Nu$ r/s0unse Ge rges - r !/n s' Plan!<et 67i s0useD EN- &i !u-va s -na-@ulIi_ A0 i !u glas tareD Nu 0 8i r/-.ne a7a$ t.n/rul -eu d -n' ,re9iI Sunt sigur !<iar' ;agi s0ai-a 6n a-eni$ nu alt!evaL "i$ !a- 6ntre!i -/sura''' Dar 0rive7te-teL Pentru a se 6n!redin8a de lu!rul a!esta$ t.n/rul nu avea ni!ide!unev ie s/ se !er!ete9e' Ktia 0rea @ina !/ Plan!<et avea dre0tateF !li0a !.nd alune!ase 6n s.n-gele ne&eri!itului ! nte 6i reveni 6n -inte$ !a 7i 6n&i r/t area lu0t/ !u u!iga7ul' A0 i$ a0 i Teresina''' vedea a-este!at/ 6n t ate 6nt.-0l/rile a!elea tragi!e$ 6n !are el &usese unul dintre er i' Teresina$ a !/rei 0rivire de & ! si-8ea asu0r/-i$ 6n s&.r7it Teresina !are 6l tul@urase 6ntr-at.t$ 6n!.t nu -ai 0utea uita' Re0ede$ re0edeL ur-/ <angiul$ r stind v r@a-i -ult 6ndr/git/$ tre@uie s/ 6ndre0t/- t ate astea' ,u-I La nai@aL D6ndu-8i alte <aine' (

Dar nu a- !u- s/ 8i le 0l/tes!S 18i s0un !/ asta e singura !ale de a te &a!e s/ ar/8i a de trea@/$ 6i t/ie v r@a 0rea @unul Plan!<et$ &eri!it !/ 0utea a:uta 0e &iul & stului s/u st/0.n' 1n 9e!e -inute vei avea t t !e-8i tre@uie' Se de0/rtase$ !.nd de dat/ se l vi 0este &runte 7i r/-ase l !ului$ 0entru a ad/ugaD A<$ tre@uie 6nl/turat/ 7i a-e8eala a!eea nea7te0tat/ 0e !are ai avut- ' ,red !<iar !/ asta e 7i -ai gra@ni!''' Ieri te </r8uise & a-eaF ast/9i tre@uie s/ &ie v r@a de alt!evaF de7i a!ela7i lea! 0 ate &i 7i a!u- de & l s' A7tea0t/' , @ r6 tre0tele !.te 0atru 7i se 6nt arse 0e dat/F 6ntr- -.n/ 8inea sti!l/ !u vin din a!ela din !are-i d/duse 6n a:un$ iar 6n !ealalt/ !.rna8i 7i un ! ltu! -are de 0.ine' Iat/$ 9ise el 0un.nd t ate 0e -as/$ 6n&ule!/ astea 0.n/ la 0r.n9' ,.t e7ti de @unL -ur-ur/$ 6ndui 7at$ t.n/rul' %are !u- v i 0utea s/-8i ar/t vre dat/ re!un 7tin8a -ea''' Re!un 7tin8/I 6l 6ntreru0se iar Plan!<et' "i asta-iL D ar eu sunt !el !are te-a- re!un s!utL''' Ki -/ si-t tare -.ndruL''' Caide''' Caide &/r/ - &turi din asteaL 5/n.n!/$ @ea 7i$ -ai ales$ nu te te-e !/--i e7ti 0 var/' %ri!e s-ar 6nt.-0la$ s0use Ge rges$ 0le! ast/9i' Ast/9iL Ki 6n! tr I A7a$ la v ia 6nt.-0l/rii' Asta ar 0utea s/ te du!/ de0arte$ g.ndi !u glas tare Plan!<et$ s!/r0in.ndu-se la !ea&/' 5ai tare -i-ar 0la!e 0entru du-neata alt/ 8int/''' Ia s/ vede-''' " li-0ede !/ nu 0 8i 6-@r/8i7a de!.t -eseria ar-el r$ nu-i a7aI Ge rges 67i ridi!/ 0rivirileD " !ea -ai n @il/' Da$ !.nd nu ai alta la 6nde-.n/''' a7a se 6nt.-0la 7i !u du-neata$ t.n/rul -eu d -n''' "i @ine$ de !e n-ai intra 6n servi!iul -aiest/8ii saleI Asta -i-era g.ndulL''' Nu-ai !/'' Nu-ai !/I A7 vrea s/ intru la -u7!<etari "i dra!eL se -inun/ <angiul' Ve9i 6ns/ !/ asta nu-i trea@/ 0rea u7 ar/' (

Asia 7tiu 7i euL &t/ Ge rges' Dar ni!i !u ne0utin8/ nu-i''' Ai vrea are du-neata''' S/ 6n!er!I''' Da$ &ire7te' F/r/ a-8i &/g/dui 6ns/ ni-i!' ,un s! !.teva 0ers ane sus0useS una -ai !u sea-/''' 1n s&.r7it$ ar a:ungeL''' Dar 0entru asta tre@uie s/ a7te08i 7i$ -ai ales$ s/ a7te08i !u r/@dare' 5i!ul DArtagnan s!<i8/ un 9.-@et 7i s0useD % s/ a7te0t' S/ &ie 6ntr-un !eas @unL''' Ki a!u- -/ du! s/-8i adu! s!<i-@uri' Plan!<et ! @ r.$ 0/r/si <anul$ du0/ !e-( l/s/ 6n 0a9a lui Tite- usse$ un @/iat s/r-an$ nea:ut rat la -inte$ 0e !are 6l luase din -il/$ 7i d/du &uga la unul dintre ve!inii s/i$ v.n9/t r de <aine ve!<i$ de la !are !u-0/r/ t t !e avea nev ie' ,u E! -0letG-ul a!esta de e0 !/ 6n @ra8e ur!/ 6n !a-era lui Ge rges$ des&/7ur.nd 0e dinaintea !<il r lui ului8i !u0rinsul unui 0a!<et v lu-in s' Peste un s&ert de r/$ trans& r-area se &/!use$G iar &l/!/ul$ !u 0uteri n u !.7tigate$ rea0/ru$ 0r as0/t 7i v i s$ de 0ar!/ ni-i! ne @i7nuit nu i s-ar &i 6nt.-0lat' A r/-.ne 6n!<is 6n !as/ nu era 6ns/ lu!ru 0e 0la!ul luiF de a!eea ! @ r.$ atras de glasurile !el r !e !/utau @/utur/ 7i al !/r r nu-/r 6n!e0ea s/ !reas!/F g.ndea s/ se a-este!e 0rintre ei$ s0re a a&la da!/ se v r@ea des0re lu!rurile a!elea !are 6l interesau at.t de -ult' 1ntr-adev/r$ se v r@ea' Nu se v r@ea de!.t des0re 0ata -are$ de un @run vine8iu 6n !are &ie!are re!un s!use s.nge l/8it/ 6n !<iar -i:l !ul str/9ii$ ast&el !/ s0 r v/ial/ 67i !r ia nesting<erit/ dru-ul' [u0.n Plan!<et se s!/r0ina 6n !a0 gest &a-iliar :ui 7i 67i 0unea 6n g.nd su-edenie de 6nt.-0l/ri$ ur-ate de !uget/ri inti-e$ -ai -ult sau -ai 0u8in 6ndre0t/8ite' %are dr/!u7 rul /sta @leste-at s/ &i &/!ut iar/7i una de-a luiI C-$ ni!i nu --ar -iraL 6n &a-ilia asta se a0rind re0ede !u t 8iiL''' Dar !e s- &i 0etre!ut ast/-n a0te$ su@ &ereastra !asei -eleI T !-ai a:unsese ai!i !u nedu-eririle$ !.nd intr/ un ve!in' "i$ !u-etre Plan!<etL ,e s-a 6nt.-0lat$ !u-etre 5etivierI Ni-ai v/9ut vi8aI Vi8aI "i daL Aia de su@ &ereastr/' (

Dar !e areI 6ntre@/ Plan!<et' D ar a 7i 6n&l rit' ,e s/ s0un$ ur-/ 5etivier$ !iudate &l riL R/-urelele sunt ru0te de-a lungul 0eretelui$ iar s0alierul &r.nt 6n -ai -ulte l !uriL Fir-ar s/ &ieL Tre@uie s/ v/dL s/ri vredni!ul <angiu' Ie7i re0ede 7i se 6nt arse 0este !.teva !li0e$ de data a!easta 0e de0lin 6n!redin8at !/ t.n/rul s/u 0r te:at nu era str/in de :a&ul a!ela' T !-ai se 0reg/tea s/-( 6ntre@e$ s0re a-7i 0 t li !uri 9itatea$ !.nd au9i 9g - t de 0a7i$ !a de tru0/$ de tru0/ destul de nu-er as/$ 0rinduse la u7a <anului' Ia te uit/L ,e -ai &i 7i astaI 67i s0use e< Dar nu avu ti-0 s/ g/seas!/ r/s0uns la 6ntre@areF u7a se des!<ise @rus! 7i un sergent ai ar!a7il r -uni!i0alit/8ii se ivi 6n 0rag' Cei$ <angiuleL strig/ el' "u sunt' A0r 0ie-teL Nu$ da!/ d ri8i$ intra8iL FieL r/s0unse sergentul' Ki &/!u !.8iva 0a7i 0rin daia !u -ese' A&ar/$ vre d is0re9e!e ar!a7i se 8ineau gata s/ 6nde0lineas!/ rdinele ! -andantului l r' De 6ndat/ !e sergentul se a&l/ 6n &a8a lui Plan!<et$ 6n!e0u s/-i v r@eas!/ t/i sD Ad/0 ste7ti un t.n/r$ <ai-ana 0e !are !/ut/-' Nu !un s! <ai-anale$ r/s0unse & stul slu:it r al er ului gas! n$ su-e8indu-se' ;/r@a8i$ asta-i alt!evaL Da!/ a7a !eva !/uta8i la -ine$ atun!i s0une8i--iL La dra!uL i- 6nt arse sergentul$ -i-ar &i !a- greu s/8i &a! 0e 0la!$ &iind!/ nu 7tiu !u- 6l !<ea-/$ Atun!i''' Atun!i s/ &a!e- alt&el' Ki$ 6nt re6ndu-se s0re u7/$ su@ &i8erul strig/D Langl is$ vin 6n! a!eL Un alt sergent intr/' Nu avea sa@ie' Ge rges 7i Plan!<et 6l re!un s!ur/ i-ediat' Ia te uit/$ se 6n!inge trea@aL Unde 8i-e < 8ul !are 8i-a luat s0adaI 6ntre@/ !el dint.i 0e !a-aradul s/u' F 3

Su@ &i8erul !el de9ar-at 67i 0li-@/ 0rivirea 0este !ei de &a8/$ 0rindu-7i- la Ge rges' Iat/-(L s0use$ ar/t.nd s0re t.n/rul DArtagnan' "7ti sigurI Pe t 8i dra!iiL Fire7te !/ sunt sigur' P art/ sa@ia -ea la 7 ld$ le0/d/tura' Le0/d/tur/ e7ti tu$ @rut/L strig/ t.n/rul 0ier9.ndu-7i !u-0/tul' 1n7&/!a8i-(L strigar/ 6ntr-un glas !ei d i sergen8i' Ar!a7ii intrar/' Veni8iL &/!u Ge rges tr/g.nd s0ada de la @r.u 7i s0ri:inindu-se de 0erete' Asta-i @un/L Sigur !/ veni-$ 9ise 0ri-ul sergent' S/ri8i 0e re@elL ! -and/ !el de-al d ilea' Ar!a7ii se 0reg/teau s/ se su0un/$ !.nd Plan!<et veni s/ se 0r 8/0eas!/ < t/r.t 6n &a8a l r' Nu ave8i dre0tul /staL r sti el !u glas 0uterni!' Nu -ai s0uneL r.n:ir/ su@ &i8erii' Ki !ine s-ar 0utea 6-0 trivi$ -/ r gI RegeleL Are dre0tateL -ur-urar/ !ei -ai -ul8i dintre !ei !e @eau 0e la -ese' Ia te uit/$ !e t t s0une8i a! l I eB!la-/ sergentul !el de9ar-at' S0un !e--i 0la!eL i- 6nt arse @ravul <angiu$ a0rin9.ndu-se' A0 i ad/ug/ !al-D 5aiestatea sa vrea 7i 6n8elege !a su0u7ii s/i s/ &ie res0e!ta8i !.nd se a&l/ 6n !asa l r' Da$ daL strigar/ t 8i !ei de &a8/F 6n a&ar/ de ar!a7i desigur$ !are erau de 0/rerea !el r d i ! -andan8i ai l r' %rat rul de dre0t nu-/r/ dintr- 0rivire !lien8ii 7i s lda8ii$ du0/ !are ur-/$ &eri!it de r adele iste8i-ii sale' A8i 0/truns la -ine !u & r8aL''' Vre8i s/ ! -ite8i un a@u9$ -/ 6-0 trives!L''' A&ar/L Caide$ -uleL relu/ !el de al d ilea su@ &i8er$ las/-ne s/ ne 6nde0lini- -isiunea' Au9i$ -ule$ url/ Plan!<et$ !a s! s din -in8i de &elul 6n !are a!ela i se adresase$ 7i !are i se 0/rea :ignit r$ v/ ar/t eu !e 6nsea-n/ un - !are 67i a0/r/ dre0turileL 3

A0 i$ lu/ de 0e 0la!a de deasu0ra !/-inului s0ad/ lung/$ -ult 6ngustat/ s0re v.r&' ,.nd s/ vre8iL''' &/!u el$ 6-0ing.nd -as/ 0e !are a7e9/ re0ede 6n &a8a lui 7i a t.n/rului' A$ va s/ 9i!/ a7a st/ trea@aL strig/ 0ri-ul sergent$ 0un.nd la r.ndu-i -.na 0e s0ad/' Du0/ a!eea$ adres.ndu-se a-enil r s/iD 1nainteL ! -and/ el$ 0une8i -.na 0e a0/r/t rul nelegiui8il r 7i !ur/8i8i--i !ui@ul /sta de ereti!i' Ar!a7ii -uni!i0alit/8ii se 0reg/teau s/ se su0un/$ dar 6n !li0a 6n !are vrur/ s/ se av.nte$ se si-8ir/ 6n!er!ui8i' Ge rges 7i Plan!<et le 8ineau 0ie0t din &a8/$ 6n ti-0 !e vre !in!is0re9e!e -u7terii$ 6nar-a8i !u !e g/siser/ la 6nde-.n/$ !u @/n!i$ s!/unele$ sta!ane din ! sit r$ le t/iau retragerea 6n s0ate 7i 6n!e0eau s/-i </r8uie$ nu glu-/' ,ei d i asedia8i$ 0r tegui8i de -asa !are al!/tuia un &el de @ari!ad/$ 6i res0ingeau v.rt s 0e asaltat ri' Sunt -ule$ daI nu -ai 6n!eta Plan!<et s/ strige$ 6-0/r8ind l vituri &uri ase !u s0ada$ l vituri !are$ la dre0t v r@ind$ !a- ni-ereau- 6n g l$ dar aveau darul s/-i 8in/ 0e ar!a7i la distan8/' V/l-/7agul 7i 9arva devenir/ !ur.nd de nedes!ris' A&ar/$ se adunaser/ gr a9/ de tre!/t ri$ g.tuind tre!erea 0e !<eiul An: u 7i intrarea 6n strada La 5 tte-auB-Pa0elards' ,ei -ai !uri 7i 67i i8eau !a0etele 0rin u7a 6ntredes!<is/ a <anului' Printre a!e7tia$ &e-eie 6n 9dren8e$ 0e !are ni-eni nu @/gase 6n sea-/ d.nd tare din ! ate$ a:unse 6n 0ri-ele r.nduri' Du0/ !e !<ii ei se <i7nuir/ !u lu-ina sla@/$ dinl/untru$ ea s! ase un 8i0/t s&.7iet rD 1n !li0a a!eea$ DArtagnan !are se @/tea ne6ntreru0t 9/ri' TeresinaL strig/ el' Atun!i$ &/r/ a-7i -ai da sea-a$ &/r/ a se sin!<isi de vre 0ri-e:die$ el s/ri 0este @sta! lul !are 6l des0/r8ea de 0 trivni!ii s/i 7i 6n!er!a s/ a:ung/ la u7/' Dar 0e dat/ &u 6n! n:urat de a-enii -ili8iei !are 0user/ -.na 0e el' L/sa8i--/L r/!ni el' L/sa8i--/L Ki ase-enea unui 0ui de leu 0rins 6n !a0!an/$ se s!utur/ 6n a7a &el 6n!.t ar!a7ii$ su@ 0uterni!ele l vituri 0e !are le d/ruia !el r din :ur$ tre@uir/ s/ dea 6na0 i' De7i nu 6n8elegea ni-i!D din n ua ta!ti!/ a &iului !elui !e-i &usese st/0.n$' Plan!<et 6l ur-ase' 3

Teresina se retr/sese din -ul8i-e 7i se re&ugiase la !a0ul 0 duluiF a! l $ s0ri:init/ de 0ara0et$ 67i &r.ngea -.inile 7i ge-ea$ s0re nes0usa uluire a -ul8i-ii de gur/-!as!/F @a unii !<iar 6n!e0user/ s/ &a!/ <a9 de -i7!/rile ei !<inuite' F/r/ s/ se sin!<iseas!/ de glu-ele 0r aste !e i se arun!au 6n @ra9$ ea se tinguia' re0et.ndD !a 6ntr- litanieD %r s/-( u!id/L''' U!id/''' U!id/''' ATC%S Prea de0arte 0entru a vedea !ele !e se 0etre!eau$ 6nl/untrul <anului$ !ei !e !/seau gura 67i tre!eau ti-0ul !u a!est inter-e99 nea7te0tat !.nd$ de dat/$ s si 0e 0 d$ 6n tr 0 tul unui !al v.n/t-r tat$ un !avaler 6ns 8it de suit/ nu-er as/' Purta ve7-inte de !/0itanl ! te-nent la 5u7!<etarii-,enu7ii' V/9.nd str.nsura a!eea de lu-e !are u-0luse strada$G gentil -ul strig/D Fa!e8i l !L 5ai lesne e de dat un ase-enea rdin de!.t de &/0tuit' ,avalerul n stru 6n8elese trea@a a!easta d.ndu-7i sea-a !.t de deas/$ !a 0eria$ era -ul8i-ea' T tu7i$ - l! nind 0asul !alului$ el re0et/D Fa!e8i l !L A0 i$ au9ind ge-etele s/l@ati!e sl @ 9ite de un glas de &e-eie$ se uit/ 6n :ur' 1n !<iar 0rea:-a lui$ ating.ndu-( a0r a0e$ Teresina se !/ina 6n!/D %r s/-( u!id/L %r 7/-( u!id/' DArtagnanL DArtagnanL ,avalerul tres/ri' Des!/le!a 6n gra@/$ 6nde0/rt.nd !u -.na 0e t 8i a!ei gur/-!as!/ 7i$ !u 0as < t/r.t$ se 6ndre0t/ s0re <an' ,u!erit/ de aerul -.ndru 7i de n @le8e 0e !are 0ers na:ul a!ela le r/s0.ndea$ -ul8i-ea se &erea 6n l/turi !u res0e!t' 1n <an t/r/@ iul atinsese !ul-ea' Iar 0entru !/ Ge rges &usese 6n</8at de ar!a7i$ !ei !e 8ineau !u t.n/rul$ a8.8a8i de Plan!<et$ 6n!er!au s/-( s!a0e' Pl ua !u g<i nti$ nu alta' P ate !/ ar &i 6n!e0ut s/ !urg/ 7i s.nge$ !.nd un glas r/sun/t r$ aut ritar$ se 6n/l8/ deasu0ra tu-ultuluiD 3

[ s ar-eleL ,a de la sine$ !a0etele se 6nt arser/ t ate' Atun!i$ @ravul <angiu s! ase un strig/t de @u!urie 7i se n/0usti s0re n ul-venit$ 9i!.ndD A0/ra8i-l$ - nseni reL Pe !ineI " &iul luiL eB!la-/ Plan!<et ar/t.nd s0re Ge rges' ,avalerul 67i ridi!/ 0rivirile asu0ra t.n/rului' ,<i0ul i se lu-in/$ iar !<ii s/i negri s!.nteiar/' Da8i 0a!e a!estui gentil -L &/!u el !/tre ar!a7i$ !are a7te0tau !uviin!i 7i' Dar$ - nseni re$ !ute9/ sergentul de9ar-at' ,/0itanul-l ! tenent 67i 6n!runt/ s0r.n!enele' Da8i-i 0a!e$ re0et/ ei$ de nu vre8i s/ ave8i de-a &a!e !u -u7!<etarii -ei''' t.n/rul a!esta &a!e 0arte din suita -ea' V/dit de9a-/gi8i$ ar!a7ii se su0user/ 7i &/!ur/ st.nga--0re:urF v/9.nd a!estea$ -ul8i-ea nu-7i 0re!u0e8i <uiduielile$ ur-.ndu-i de la are!are de0/rtare' Atun!i$ adre76ndu-se lui Plan!<et$ !avalerul s0use ar/-t.ndu-( 0e Ge rges !e sta ne-i7!at$ de-a dre0tul @ui-/!it' Adu-l la -ine 0este !6teva !li0e' Da$ - nseni reL %$ daL r/s0unse @unul <angiu a !/rui 0rivire se u-e9i de tul@urare' % !li0it/ -ai t.r9iu !avalerul s/ri 6n 7a 7i$ ur-at de es! rta sa$ ie7i anev ie din -i:l !ul -ul8i-ii !are v ia s.-( a!la-e' ,ine e seni rul a!estaI 0utut 6ntru s&.r7it s/ @.iguie Ge rges' , ntele de La Fere$ r/s0unse Plan!<et' , ntele de La FereI re0et/ @/ie8andrul' A0 i$ 0e nea7te0tate$ !<ii i se u-0lur/ de la!ri-i' A<$ eB!la-/ el' "ste At< sL''' At< sL''' 1n!/ -ai v r@ea$ !.nd e! ul unui !.nte! trist a:unse 0.n/ la el' Iar !.nte!ul a!ela gl/suia ast&elD Veni-vei la -ine$ !ea !are te a7te0t$ % dul!e iu@it 0e !are 6l 0l.ngI Veni-vei tu$ 0e !are -ereu 6l a7te0t Ling/ !ea !are te iu@eaI TeresinaL strig/ t.n/rul' (

Ki$ d.ndu-( la 0arte 0e Plan!<et !are$ &/r/ s/ vrea$ 6i st/tea 6n dru-$ s/ri 0e 0 d' Privirile sale s! r- nir/ 6-0re:uri-ile' Nu v/9u ni-i!L''' Ni-i!L Ne@una dis0/ruse' Dur/ - artea de-nului de Tr isville$ 0ild/ de !ura:$ de dre0tate 7i -.ndrie$ ! ntele de La Fere devenise !/0ian-l ! tenent al 5u7!<etaril r-,enu7iiF Lud vi!'AIV-Iea 0urta titlul de 0ri--!/0itan al a!estei ! -0anii de elit/ al!/tuit/ din trei sute de gentil -i' Nu-ele de -u7!<etar !enu7iu venea nu de la !ul area ve7-intel r$ !i de la !ul area !ail r & l si8i 6n a-@ele ! r0uri' Pri-ul ve!<e gard/ de n are a lui Lud vi! al AIII-lea nu avea de!.t !ai !enu7ii ri al@i$ 6n ti-0 !e al d ilea$ !.ndva su@ rdinele !ardinalil r Rie<elieu 7i 5a9arin$ nu de!.t !ai negri' Pri-a ! -0anie se a&la 6n strada du ;a!$ a d ua era !artiruit/ 6n -a<alaua Saint-Ant ine' T ate !/tanele a!estea n @ile 0urtau a!ela7i ! stu-D !a9a!/ 7i vest/ tras/ 0este ar-e$ din 0 stav al@astru gal nat/ !u aur$ av.nd 0atru !ru!i -ari$ al@e a7e9ate$ du0/ unitate$ 6n &a8/$ 6n s0ate 7i 0e 0/r8i' 1n a&ar/ de uni& r-a a!easta$ -u7!<etarii 0e dre0t !uv.nt & arte -.ndri de n r !ul 7i de &ai-a l r de @uni sta7i se &/l 7eau !u luBul !el -ai r@it r$ ast&el !/ 0urtau$ 6nde @7te$ <aine de 0 stav sta! :iu$ vest/ 7i 0 d a@e de a!eea7i !ul are$ !u nasturi 7i @ut niere aurii' , stu-ul a!esta s!li0it r le 7i adusese dealt&el 0 re!la de ,asa r 7ie a regelui' , ntele de La Fere$ !/0itan-l ! tenent al 0ri-ei dintre a!este ! -0anii alese se a&la 6n -are &av are la !urtea regelui Lud vi! al A1V-lea' Nu -ai avea$ ee-i dre0t$ 6n&l/!/rarea tinere8ii se a0r 0ia de !in!i9e!i de ani dar &a0tele sale !u-0/nite 7i t tdeauna 0/trunse de a!el 6nalt si-8 al dre0t/8ii$ !e nu-( 0/r/sise ni!i dat/$ &/!eau din el un &i8er su0eri r !u at.t -ai 0re8i s !u !.t 0unea 6n t t !e s/v.r7ea !ute9an8/ ni!i dat/ de9-in8it/' %$ !.t de de0arte era vre-ea 6n !are$ su@ nu-ele de At< s$ di-0reun/ !u P rt< s$ Ara-is 7i DArtagnan 8inuse 6n -.n/ regate 6ntregiL ,.te a-intiri''' Dar 7i !.te 0/reri de r/uL''' P rt< s$ & r8a -aterial/ a as !ia8iei l r$ du0/ !u- el$ At< s 6nse-nase & r8a ei intele!tual/$ se s/v.r7ise din via8/F Ara-is t t -ai des0rins de lu-e$ era 0ar!/ -ereu gata s/ r steas!/ leg/-inte$ iar 6n !e-( 0rive7te 0e DArtagnan 6l v/9use !/9.nd al/turi de el 6n &uri sul 3

ata! de la 5aMstri!<t$ la 3* iunie (=J? 7i-i !ulesese de 0e @u9e ulti-ele !uvinte' ,.t de @ine 67i a-intea de a!ea @/t/lie gl ri as/ 0entru ar-ata 8/rii$ dar at.t de ne&ast/ 0entru 0rietenul lui$ de 6n&runtarea a!eea din !are t 8i -u7!<etarii !are au su0ravie8uit s-au re6nt rs !u s/@iile 6ns.ngerate 0.n/ la -.ner 7i 6n! v iate de l viturile 0e !are le d/duser/' SingurL''' R/-/sese singur$ !/!i 0rieteniile 0ierdute 0uteau &i 6nl !uite' La !e @un avereaI La !e @un n rurile !u !are se vedea -ereu ! 0le7itI''' F/r/ 6nd ial/$ ar &i dat t ate a!estea !a s/ -ai ai@/ d u/9e!i de ani 7i 0e t var/7ii s/i de ar-eL''' Ar &i dat t tul nu-ai s/ retr/ias!/ tre!utul a!ela -ereu viu$ -ereu 0re9ent 6n a-intirea sa$ tre!ut 6n !are !<i0ul de 6nger al -iladP-ei `inter$ s 8ia-i nede-n/$ d liul su&letului s/u$ tre!ea d ar !a un n r 6ntune!atL Ki a!est -are seni r a !/rui -elan! lie se 0re&/!use 6ntr- ad.n!/ triste8e 7i 67i a7te0ta r/@d/t r !easul ales de D -nul 0entru a-( readu!e l.ng/ 0rietenii at.t de -ult 6ndr/gi8i' ,asa lui era situat/ 0e strada Li ns-Saint-Paul' S0re ea se 6ndre0ta !.nd$ tre!.nd 0rin &a8a <anului lui Plan!<et$ 6nt.-0larea &/!use s/-( 6nt.lneas!/ 0e &iul lui DArtagnan' % ad.n!/ tul@urare 6i !u0rinsese su&letul$ iar !.nd a:unse 6n sala !ea -are$ ta0isat/ !u s!ene de v.n/t are$ !e-i servea de !a@inet de lu!ru$ se l/s/ 0rad/ g.nduril r' 1n!/0erea a!easta at.t de -inunat de! rat/ 7i de s -0tu s - @ilat/ nu avea$ 0e 0ere8i$ de!.t 0atru ta@l uri dintre !are &ie!are re0re9enta un -u7!<etar 6n 0i!i are$ 6n -/ri-e natural/' Ki$ 6n &ie!are 0 rtret$ a!ela7i ! stu-$ a!eea7i 8inut/ -ar8ial/F d ar !<i0urile erau di&erite' Pri-ul$ se-nat de Ra&aelul &ran!e9 "ugene Lesueur era a-0lu ! n!e0ut 7i-( re0re9enta 0e a!tualul st/0.n al !asei$ 0e At< s$ n @le8e 6ntru!<i0at/$ 0rivire ad.n!/$ linii 0ure' ,el de al d ilea$ ale !/rui tr/s/turi -ai 0u8in regulate 6n&/8i7au ri!ual!/tuire & arte &ru- as/$ avea !eva 7iret 6n eB0resie$ dat rit/ @u9el r su@8iri 7i a !<il r$ !/r ra l renul ,laude Gelle era uni!a 0er/ de a!est &el a 0eisagistului artist @ine !un s!ut$ le i-0ri-ase t at/ vi i!iuneaD a!esta era Ara-is' ,el de al treilea$ 0entru !are Si- n V uet nu e! n -isise de&el 0asta de !ul are$ lu!r.nd- !u !u8itul$ de9v/luia &a8/ lat/$ : vial/ 6n !are t tul era -areD !<ii$ nasul$ gura 7i !<iai ure!<ile !are$ de ar &i & st -i!i$ ar &i d/unat a!estui !<i8 uria7 !e res0ira & r8/ &i9i!/' Dealt&el$ t tul era ar- ni s i un uria7$ du@lat de un Cer!uleF a!esta era P rt< s' Ir !e 0rive7te 0e !el de al 0atrulea$ !are nu 0utea &i de!.t DArtagnan$ 6n!<i0uia 6ntr-un val des/v.r7it H

&ine8ea$ !ura:ul 7i !instea' ,<arles Le-@run$ 0i!t r al regelui$ ne-urise el 6nsu7i 0e 0.n9/ tr/s/turile er ului' , ntele de La Fere &u s-uls din visare de intrarea lui Gri-aud$ & stul s/u valet !are$ !res!.nd 6n grad$ 6nde0linea a!u- &un!8ia de -a: rd -' D -nule ! nte$ s0use el$ tul@urat$ a venit Plan!<et 6ns 8it de un t.n/r !are sea-/n/ !u''' % 0rivire arun!at/ !elui de al 0atrulea 0 rtret 6i 6ntregi g.ndul' P &te7te-( 0e t.n/r$ 6n!uviin8/ st/0.nul' Gri-aud &/!u 0le!/!iune$ se retrase 7i-( intr duse 6ndat/ 0e Ge rges' , ntele se ridi!ase' Se duse 6n 6nt.-0inarea t.n/rului$ a-u8it 7i a0r a0e tre-ur.nd$ 6l 0rivi$ a0 i -ur-ur/D Da''' "l esteL''' ,<iar 0e el 6l rev/dL''' Pe @ravul -eu t var/7L''' Pe 0rietenul -euL''' D -nule ! nteL @.igui Ge rges' Iart/--/$ ! 0ile$ relu/ !/0itanul -u7!<etaril r$ !u -ult/ @l.nde8e iart/--/ da!/ tre9es! 6n du-neata a-intiri durer ase''' Ki !u t ate a!estea va tre@ui s/-8i v r@es! des0re elL Des0re tat/l -euI Des0re tat/l t/uL I-a- &/g/duit astaL I-a- :uratL " -ult de atun!iI ,in!i ani' La - artea lui$ de!iI &/!u -i!ul DArtagnan$ !u glasul g.tuit de e- 8ie' La - artea saL re0et/ 6n/@u7it ! ntele' "ra8i l.ng/ elI Ki-a dat su&letul 6n @ra8ele -ele' %''' Int na8ia din glasul lui Ge rges$ -i7!area tru0ului s/u !are devenea t t -ai v/dit/ de 0ar!/ 0rintr- & r8/ de ne6nvins ar &i & st atras !/tre !el !e-( str.nsese 6n @ra8e 0e -uri@undul s/u tat/$ t tul 6n el 0/rea s/ strigeD A<$ !u- a7 vrea s/ v/ 6-@r/8i7e9L Vin L 9ise ! ntele !are 6l 6n8elesese 7i 67i des!<isese @ra8ele'

T.n/rul se arun!/ la 0ie0tul l aialului gentil -' A0 iF ne-ai0ut.ndu-se st/0.ni i9@u!ni 6n 0l.ns 7i d/du &r.u li@er 0 t 0ului de la!ri-i' , ntele 6l 8inu vre-e 6ndelungat/ la 0ie0tul s/u' Du0/ !e 6l v/9u 0u8in -ai lini7tit$ 6i lu/ -.na 7i$ ar/t.ndu-i 0.n9a 0i!tat/ de Le@run$ s0useD Iat/-(' Venise ulti-ul 0rintre n i''' era !el -ai @unL Tat/l -euL eB!la-/ Ge rges$ ai !/rui !<i 0lini de la!ri-i se 6ndre0tar/ s0re 0 rtret' 1n!eti7 r$ !u!erni!$ de 0ar!/ s-ar &i a&lat 6n &a8a D -nului$ 6ngenun!<e 7i 67i 6-0reun/ -.inile' As!ult/--/$ !avalere$ ur-/ ! ntele$ !/!i de ai!i 6nainte titlul a!esta 68i a0ar8ine$ vei au9i a!u- t at/ ist ria vie8ii tale$ iar !el !e-8i va v r@i 0rin glasul -eu este el' T.n/rul se ridi!/$ se a7e9/ 6n &a8a 0 rtretului 7i s0useD V/ as!ult$ - nseni re' Du0/ !e se re!ulese vre-e de !.teva se!unde$ d -nul de La Fere 6n!e0u ur-/t area ist risire$ 0e !are ne s ! ti- dat ri s/ v6-0/rt/7i-'

DRAG%ST"A UNUI 5UK,C"TAR 1n (==($ 0rin ur-are 7a0tes0re9e!e ani 6nainte de eveni-entele 0e !are vi le-a- des!ris$ !avalerul DArtagnan se a&la la R -a$ 0e l.ng/ d -nul de ,&e#ui$ 0e atun!i a-@asad r al Fran8ei' 1ntr- sear/$ du0/ !e -ai 9/@ vise !u !.8iva 0rieteni 7i se 6nt r!ea singur la l !uin8a sa din ini-a R -ei$ 0e i6ng/ Pante n$ au9i nu 0rea de0arte un glas de &e-eie !are !<e-a !u de9n/de:de 6n a:ut r' "l alerg/ s0re l !ul de unde se au9eau 8i0etele 76 se g/si !ur.nd &a8/ 6n &a8/ !u 0atru <ai-anale$ un &el de s ld/8 i !are &/!eau 0arte din garda 0a0ei AleBandru al VIIlea$ a7a-nu-ita gard/ ! rsi!an/' A!e7ti 0atru nen r !i8i se lu0tau !u &e-eie t.n/r/ 0e !are v iau s/ ne!insteas!/' "a se 9@/tea$ a0/r.ndu-se er i! 6-0 triva ata!ului a!el r @rute 7i nu 6n!eta s/ strige e6t 8ineau 0uterile' 3

La7il r netre@ni!iL r/!ni DArtagnan$ av.nt.ndu-se !u s0ada 6n -.n/ 6ntre &e-eie 7i !ei !e se n/0ustiser/ asu0ra ei' Un &ran!e9L eB!la-ar/ d i dintre vaga@ n9i' 5are !<ili0irL ad/ugar/ !eilal8i' Un du7-an 7i- &at/ &ru- as/L''' Caide8i$ !a-ara9iL DArtagnan se 6n! rda 7i 6i ata!/ vite:e7te 0e !ei 0atru' Nu a 8inut -ult 6n!/ierareaF !.teva 0ase &ur/ de-a:uns 0entru a tr.nti la 0/-.nt 0e trei dintre eiF iar !el de al 0atrulea$ v/9.nd !ust/ trea@a$ lu/ la s/n/t asa' Fe-eia !/9use 6n nesi-8ire' DArtagnan ridi!/$ lu/ 6n @ra8e u7 r$ !u- ar &i &/!ut !u un ! 0il 7i$ 0entru !/ se g/sea d ar la !.8iva 0a7i de l !uin8/$ se 6ndre0t/ gra@ni! 6ntr-a! l ' A:uns 6n !a-era saF 67i !ul!/ u7 ara 0 var/ 0e un & t liu$ a0rinse la-0/ 7i r/-ase -ut de ad-ira8ie 6n &a8a tinerei &ete 0e !are salvase' 1n ti-0 !e &ata 67i venea 6n &ire$ el 0utu s/ 0riveas!/ 6n v ieD nu avea -ai -ult de d u/9e!i de aniF era a!<e7/$ !u !<i -ari$ !ati&ela8i dar adineiF !<i0ul 6n!adrat 6n a!el E-e99ar G al@ avea !eva re!e$ a-intind de -ad na din 0iatr/ a7e9at/ 6n !.te &irid/$ des 6nt.lnit/ atun!i 0e dru-uri' 1nalt/$ 9velt/$ !u & r-e -inunate$ t tul era 0ar!/ &/!ut 0entru a tre9i !l rin8i 6ntr-un @/r@at !a el$ 0e vre-ea a!eea 6n!/ 6n 0lin/tatea 0uteril rF Fata 6l 0rivi$ a0 i se ridi!/ 7i se 6ndre0t/ s0re el !u -.na 6ntins/$ s0un.ndu-i !u glas grav 7i at.t de dul!e$ 6n!.t ini-a -u7!<etarului tres/riD 5-a8i salvat$ sign r$ v/ -ul8u-es!L Nu a- &/!ut$ sign ra$ de!.t !eea !e ri!e - de ini-/ ar &i &/!ut 6n l !ul -eu$ r/s0unse DArtagnan' Nu -erit a7adar ni!i -ul8u-ireF di-0 triv/$ eu sunt a!ela !are -/ s ! t din 0lin r/s0l/tit$ dat rit/ 0l/!erii 0e !are a- de a v/ 0rivi 7i$ -ai ales$ de a v/ vedea &erit/ de 0ri-e:dii' F/r/ du-neata a7 &i & st 0ierdut/$ ur-/ t.n/ra &at/$ !/!i -ai degra@/ a7 &i -urit de!.t s/ -/ d/rui : sni!il r a!el raL Dar !u- s-a 6nt.-0lat !/ te-ai a&lat 0rintre eiI 6ntre@/ DArtagnan' Ar &i 0rea -ulte de 0 vestit$ r/s0unse ea !u glas 6ndurerat' Alt!eva nu ave- de &/!ut de!.t s/ st/- de v r@/$ relu/ -u7!<etarul al !/rui glas tre-ur/t r 7i tul@urat ar/ta li-0ede !/ (

se -in8ea 0e sine 6nsu7i' ,/!i nu !red !/ ai vrea s/ 6n!er!i 0ri-e:diile unei n i aventuri$ 0 rnind singur/$ la !easul a!esta$ 0rin !artierul 0ustiu din ,.-0ul lui 5arteI Dar nu 0 t 7i ni!i nu tre@uie s/ a@u9e9 de gener asa du-itale s0italitate$ sign r' Nu avea ni!i tea-/$ sign raF e7ti !u un - !institL Iar da!/ -/ s ! ti de-n a-8i as!ulta dest/inuirile$ v r@e7teL FieL 9ise ea$ a7!9.ndu-se din n u' Dealt&el nu -ai a!ui s0une !e a- 0e su&let' Ist risindu-v/ nen r !irile -ele$ 0 ate !/ -/ v i -ai lini7ti' DArtagnan lu/ la r.ndu-i un s!aun 7i 0 &ti s/ v r@eas!/' 1n ur-/ !u vreun anF 6n!e0u t.n/ra italian/$ l !uia6ntr-un !/tun din T rl nia$ a7e9at 6n -i:l !ul v/ii !are des0arte Al@an de r/7elul Ari!ia' "ra- singur/ !u tat/l -eu 7i -/ si-8ea&eri!it/' Tr/ia- de 0e ur-a r adel r 0/-.nturil r n astre$ dintre !are unele erau & arte de0/rtate' 1ntr- sear/ tat/l -eu 0le!/' V ia s/-7i 0etrea!/'n a0tea 0e una dintreF$ 0r 0riet/8ile sale$ s0re a se 0utea du!e s/ !er!ete9e 6n!/ din 9 ri' 5-a- ar/tat 6ngri: rat/$ &r/-.ntat/' Lini7te7te-te$ -i-a s0us el$ 6-@r/8i7.ndu--/ dr/g/st s' V i &i 6na0 i -.ine$ 6nainte !a s arele s/ &i a:uns la n/-ie9i' L-a- v/9ut de0/rt.ndu-se' Ini-a 6-i era grea$ iar la!ri-ile -/ 6ne!au' % 0resi-8ire 0e !are nu -i- 0utea- alunga din !uget -/ &/!ea s/--i &ie tea-/ 0entru via8a tat/lui -eu' "ra- !.t 0e !e s/-i strigD ER/-.iL Nu -/ 0/r/siLG dar glasul -i se stinse 0e @u9e$ 6ntrat.t -/ 6n!re-enise gr a9a !e -/ st/0.nea' %$ de !e nu --a- 0utut ag/8a de el$ de !e nu l-a- 0rit !u & r8a ri !el 0u8in s.-l &i 6ns 8it' A7 &i & st - art/ a!u-$ e adev/rat$ dar a0/r.ndu-( nu a7 -ai &i su&erit du0/ a!eea din 0ri!ina : sni!iei !/l/ului s/u' ,e s0uiI 6i !ur-/ v r@a DArtagnan''' tat/l du-italeI''' Tat/l -eu a -urit asasinatL s0use &ata$ a! 0erindu-7i &a8a !u 0al-ele' AsasinatI De !ineI De ;el-Diav l $ !/0etenia @andi8il r !are de !in!i ani r/s0.ndise gr a9a 0e t at/ !.-0ia' Du0/ un - -ent de t/!ere$ &ata ! ntinu/D +adarni! -i-a- a7te0tat a d ua 9i tat/l' +iua s-a s!urs &/r/ !a el s/ a0ar/' Si-8ea- !/ 6nne@unes!L''' T !-ai -/ 0reg/tea- s/ -/ du! 3

s/-( !aut$ !.nd a- au9it @/t/i 0uterni!e 6n u7/' A- dat &uga s/ des!<idF 7i a- s! s un strig/t$ d.ndu--/ 6na0 iD 6n &a8a -ea se a&la ;el-Diav l ' Du-neataL a- eB!la-at eu' Da''' euL -i-a r/s0uns'' Dar tat/l -eu "ste - rtL 5-a- !l/tinat' Ne-erni!ul --a s0ri:init' A0r 0ierea de -ul a!ela 0e !are 6l @/nuia- a &i u!iga7ul 6-i 6n9e!i 0uterile' 5-a- des0rins din @ra8ele sale 7i$ drea0t/ 6n &a8a lui$ l-a- 6ntre@atD Tu l-ai u!isI "u' N-a vrut s/ -i te dea' Ni!i nu 7i-a is0r/vit @ine v r@a !/ ung<iile -ele i-au 0/truns adin! 6n !arne' A s! s un strig/t s/l@ate! 7i --a 6-0ins' A- !/utat 6n :urul -eu ar-/''' ni-i!L''' Nu g/sea- ni-i! !are s/ -/ a:ute s/--i 6- lines! r/9@unarea 1-0 triva @anditului$ a !/rui 6n&/8i7are ar/t as/ devenise 0entru el 0ri!in/ de & /l 7enie$ adue6ndu-i 7i 0 re!la' Kterg.ndu-se de s.ngele !are-i 7ir ia 0e &a8/$ 6-i s0use !u r/!eal/D Vei &i a -eaL Vin de -/ iaL i-a- strigat$ n/0ustindu--/ 0entru a d ua ar/ s0re el' "ra !.t 0e !e s/-( ating$ !.nd un glas de a&ar/ strig/D Alar-/L ;el-Diav l se d/du re0ede 6na0 i 7i tr.ntind u7a 0este -ine strig/D Pe !ur.ndL L-a- au9it !u- se de0/rta' 5-a- re0e9it s0re u7/' A- vrut s/ des!<id$ dar -i-a & st !u ne0utin8/' % 6n!uiase 0e dina&ar/' Atun!i$ dis0erarea -i-a dat 0uteri' A- 8i0at$ a- !<e-at''' 1n s&.r7it a- & st au9it/L "ra 7i ti-0ul$ alt&el --a7 &i - r.t' A- 0 vestit !e -i-a s0us u!iga7ul' A- rugat s/--i &ie r/9@unat tat/l$ s0un.nd !/ v i -erge 6n &runtea !el r !e ar v i s/ 6-0lineas!/ ase-enea a!t de dre0tate' Dar s-au uitat unii la al8ii$ &/r/ s/ s! at/ v r@/' Gr a9a 0e !are r/s0.ndea t.l<arul era at.t de -are$ 6n!.t !<iar nu-ele lui &/!ea 0e ri!ine s/ tre-ure de s0ai-/' T 8i 8/ranii din T rl nia vrur/ s/--i adu!/ -.ng.ieriF dar i-a- res0ins$ s!.r@it/ de at.ta la7itate' I-a- alungat'F era- ner/@d/t are s/ r/-.n singur/$ 3

singur/ !u de9n/de:dea -ea$ dar 7i !u r/9@unarea 0e !are v ia- sdu! Ia @un s&.r7it' Du0/ !e au 0le!at !u t 8ii$ a- &/!ut un leg/-.nt s le-nD a:urat s/-( u!id 0e ;el-Diav l $ u!iga7ul tat/lui -eu' Tre@uiaL''' % v ia-L''' 5i se 0/rea !/ Du-ne9eu 6nsu7i -i- 0 run!ea' S-a l/sat n a0tea' A- ie7it din !as/' 1n l ! de ar-/ a- luat !u -ine un stilet 0e !are l-a- as!uns 6n s.n' A- -ers$ -ult/ vre-e' ,u- de n-a- -urit 0e dru-ul a!ela nes&.r7itI Nu 7tiuL 5/ 6nt/rea 0utere su0ra -eneas!/$ 6n! tr 0le!ase-I A7a$ la 6nt.-0lareI Ni!ide!u-L ,a t 8i !eilal8i l !uit ri ai !/tunului !un 7tea- vi9uina @andi8il r' "a se a&la 6ntr- vir ag/ 6ngust/$ la 0i!i rul unei st.n!i 6nalte$ a! 0erite de -/r/!ini7$ a0r a0e de - r-intele anti!e !u !are ne sunt se-/nate !.rn0iile' A- a:uns la -arginea @.rl gului' 5-a- as!uns 6n ier@uriF 6n -/r/!ini$ 6n s0atele @l !uril r de granit' A- a7te0tat' De a! l 9/rea- siluetele !e se 0r &ilau !.nd 7i !.nd 6n lu-ina 0alid/ a lunii' Ini-a @/tea s/--i s0arg/ 0ie0tul''' nu !/ -i-ar &i & st &ri!/L''' De nelini7te @/tea' EDar da!/ s/--i s!a0e$ 6-i s0unea-' %$ !<iar de ar &i s/ -/ arun! 6n -i:l !ul a!estei <aite de asasini$ t t a7 avea ti-0ul s/-( l ves! 6nainte de a &i 0rins/' T !-ai -/ 0re-g/tea- s/--i du! 0lanul la 6nde0linire$ !in!i u-@r/ se des0rinse de l.ng/ st.n!/ uria7/ 0e l.ng/ !are se intra 6n gr t/' U-@ra venea s0re -ine$ ast&el !/ se deslu7ea t t -ai li-0edeF a- re!un s!ut- ' D -nul 8inea !u -ine$ era !<iar ;el-Diav l L 5i-a- 6n! rdat 0uterile$ s0re a 6n/@u7i 6n -ine strig/tul !e v ia s/--i 8.7neas!/ de 0e @u9e 7i$ !u -.na 0e stilet$ -/ 0reg/tea- s/ -/ re0ed asu0ra ne-erni!ului' "l 0/7ea singur$ 6n!et$ &urat 0ar!/ de g.nduri$ sau 0 ate !<inuit de re-u7!/riF dar nu$ in&a-ul nu 0utea 6n!er!a a7a !evaL ,.nd s-a a&lat la nu-ai d i 0a7i de -ine$ --a- ridi!at 7i$ iute !a g.ndul$ i-a- 6n&i0t !u8itul 6n ini-/' A !/9ut due6ndu-7i -.inile la 0ie0t' A vrut s/ v r@eas!/$ dar s.ngele 6l 6n/@u7ea' Ni!i un !uv.nt$ ni!i un sunet n-a 0utut tre!e de @u9ele-i @leste-ate' Atun!i$ a0le!.n!lu--/ asu0ra lui$ a- s0usD ;el-Diav l $ 6-i r/9@un tat/lL ;u9ele i s-au -i7!at !a 0entru a arun!a un @leste-F !<ii s/i 6n !are se !iteau s0ai-a 7i gr a9a --au a8intit !li0/$ a0 i !a0ul i-a !/9ut greu 0e s0ate' 5uriseL

1nne@unit/$ a- alergat 6na0 i s0re !as/' Ni!i v r@/ s/ -ai r/ni-ult a! l ' Prietenii lui ;el-Diav l n-aveau s/ 6nt.r9ie a-( r/9@una$ de asta era- sigur/$ 7i !ur.nd aveau s/ des! 0ere -.na !are-( l vise' A- adunat 6n gra@/ t t !e -ai avea- 0entru -ine$( !e-i dre0t$ -i!/ avere 7i a- &ugit$ l/s.ndu--/ !u t tul 6n gri:a 5ad nei' "a --a !r tit$ !/!i a- 0utut de:u!a ur9elile 8esute 6-0 triva -ea$ a- 0utut a:unge dar du0/ !.t/ @ seal/$ li0suri 7i 0ri-e:dii 0.n/ la 0 r8ile R -ei$ unde a- intrat &/r/ s/ &i & st </r8uit/' 5-a- as!uns 6ntr- l !uin8/ din !are n-a- ie7it ni!i dat/$ de!.t 0entru !ele tre@uit are traiului' A! l a- a&lat 0e ! lite !/ @andi8ii$ ne0ut.nd a:unge la 6n8elegere !u 0rivire la nu-irea unui n u 7e&$ se risi0iser/$ ru0.nd ast&el !.rd/7ia' ,.8iva dintre ne-erni!ii a!eia s-au 6nr lat 6n garda ! rsi!an/F al8ii ! ntinuau s/ :e&uias!/ 7i - are 0e ! nt 0r 0riu' 5i se 0/rea !/ nu -ai avea- de !e -/ te-eF dar iat/ !/ 6n ast/sear/$ due6ndu--/ la @iseri!a Santa-5aria-dAra-, eli$ s0re a -/ ruga Fe!i arei 0entru su&letul s/r-anului -eu tat/$ a- & st ata!at/ la 6nt ar!ere de 0atru dintre @andi8i a!eia' Pe !.nd -/ a0r 0ia- de l !uin8a -ea$ s-au n/0ustit asu0r/--i$ iar trei dintre ei se 0reg/teau s/ -/ l veas!/$ 6n !li0a 6n !are !el de-al 0atrulea a strigatD Sta8i$ !a-ara9i$ nu 6n!/L De vre-e !e n-a 0utut &i a 7e&ului$ s/ &ie a n astr/L % ase-enea r/9@unare ar gusta- $ sunt sigur$ su&letul$ lui ;el-Diav l L ,eilal8i 6i 6-0/rt/7ir/ 0/rerea$ ast&el !/ t 8i !ei 0atru 6n!er!au s/ -/ lege 7i s/ -/ ia !u ei$ !.nd ai a0/rut du-neata''' T.n/ra &at/ t/!uF s0usese t t !e avea de s0us' Ki a!u-I 6ntre@/ 6n!et DArtagnan' Un ti-0 nu r/s0unseF !a0ul i se l/s/ 6n!et 0e 0ie0t$ un < < t de 0l.ns 6ne!/' 5i-ai s0us !/ e7ti singur/ 0e lu-e''' Atun!i$ !ine te va !r tiI Du-ne9euL Fire7te$ e 0r te!8ie !e nu tre@uie dis0re8uit/''' dar a7 0re&era dat &iind !/ Du-ne9eu 6n!<eag/ greu leg/turi !u eB! -uni!a8ii ini-/ !ura: as/ 7i un @ra8 v.n: s$ 6nar-at !u s0ad/ @un/' ,uget/rii @ravului -u7!<etar 6i ur-/ din n u t/!erea$ !/!i v r@a lui rea-intea &etei 6ntr-un !<i0 !a- nes ! tit$ !/ -u!iderea s/v.r7it/ 3

&/!ea !a 0edea0sa -a: r/ a @iseri!ii s/-i at.rne greu deasu0ra !a0ului' 1ng/duie--i$ r gu-te$ s/-8i dau un s&atL ur-/ DArtagnan' "a 67i 0le!/ &runtea 6n se-n de 6n!uviin8are' ,red !/ e7ti s&.r7it/ de @ seal/' L !uin8a asta este al!/tuit/ din d u/ 6n!/0eriF u7/ le des0arteF ea se 1n!<ide din 0artea asta$ 0 &ti- !<eia''' A0 i ad/ug/$ ar/t.nd s0re 0atD di<ne7te-te$ eu v i &a!e la &el din! l ' "a ridi!/ asu0ra lui !<ii -ari 6nr ura8i de la!ri-iF dre0t r/s0uns$ 6i 6ntinse -.na' DArtagnan 6i d/du !<eia' "a nu 0ri-i' Nu$ 9ise ea' Ar 6nse-na s/ te :ignes!L Te !redL 5u7!<etarul lu/ -.na -i!/ 0e !are ea i- 6ntindea$ str6nse u7 r 7i ie7i$ nu &/r/ a &i &tat adine$ din !a-era 6n !are de 0e a!u- 67i l/sase 0/rti!i!/ din ini-/' A d ua 9i a7te0t/ 6nt.i !a ea s/ se de7te0te' ,.nd i se 0/ru !/-i aude 9g - tul 0a7il r$ @/tu dis!ret la u7/' Fata veni s/-i des!<id/' Dintr- 0rivire$ DArtagnan 6n8elese !/ ea ni!i nu se de9@r/!as!' 18i -ul8u-es!$ sign r !avaler$ 6n!e0u ea$ &/r/ s/-( lase s/ s0un/ un !uv.nt$ ai & st @un 7i gener s''' N- s/ uit ni!i dat/L Adi L Ki se 6ndre0t/ !/tre u7a de a&ar/' ,u- a7aL eB!la-/ DArtagnan$ de9a-/git$ 8ii de!i s/ te reg/se7ti 6ntr- @un/ 9i 6n &a8a a!el r ne-erni!i din garda ! rsi!an/I Fa!/i-se v ia D -nuluiL r/s0unse ea$ 0rin!lu-se l !ului' D -nulL''' Iar/7i D -nulL''' tun/ -u7!<etarul$ are!u- s.!.it' D -nul e -are$ &/r/ 6nd ial/$ dar nu t t el a s0usD Ea:ut/-te 7i !erul te va a:utaIG Dar !e 0 t &a!eI S/ r/-.iL La du-neataI De !e nuI

Ar 6nse-na s/ dau de alt/ 0ri-e:die$ -ur-ur/ t.n/ra italian!/$ 0lee6ndu-7i !a0ul' Ki atun!i te-a7 6ntre@a !e --ai 6ntre@at adineauriD ,ine -/ va !iniiI 1-0 triva !uiI 6ntre@/ el &/r/ s/ 0ri!ea0/ 0rea @ine' 1-0 triva -eaL r/s0unse ea 6n!et''' at.t de 6n!et''F 6n!.t DArtagnan -ai -ult g<i!i de!.t au9i' ,iad ea 67i 6n/l8/ !a0ul$ -u7!<etarul se a&la la 0i!i arele ei' 1i lu/ -.inile 6ntr-ale saleF ea nu 7i le retrase$ iar el 6i s0use !u glas grav$ s le-nD Da!/ ai 6n!redere 6n -ine$ sign ra$ 68i :ur !/$ du0/ !e 6-i v i &i 6n!<eiat -isiunea$ -/ vei ur-a 6n &ru- asa -ea 8ar/$ Fran8a$ 7i--i vei &i s 8ie' "a tres/ri$ 67i l/s/ !a0ul 6n 0ie0t 7i nu r/s0unse' R/-aser/ ast&el 6ndelung/ vre-e' ,e 7i-au -ai s0usI 5ulte 7i ni-i!$ !/!i d ar !<ii sunt v r@/re8i 6n 6nt.lnirile de 6n!e0ut$ iar @u9ele au ele alt/ trea@/L +iua se s!urse 6n i-aginarea a!el r re&Ren at.t de dragi !el r !e se iu@es!$ iar !.nd se l/s/ n a0tea$ u7a !are des0/r8ea !ele d u/ 6n!/0eri nu se -ai 6n!<ise' Au tr/it ast&el trei ani$ &eri!i8i 6n drag stea l r$ &eri!i8i !/ 7i0uteau s0une' Un ! 0il le 0e!etlui iu@ireaF ast&el$ leg/turile !e-i uneau se str.nser/ 7i -ai tare' Un ! 0ilL Un @/iatL ,e @u!urie 0entru -a-/L DArtagnan era 7i el &eri!itL Dar eaL 6l leg/na 0e -i!ul Ge rges 7i !<iar du0/ !e tre!use de d i ani$ t t 6l -ai ad r-ea !.nt.ndu-i un re&ren al vre-ii''' 1ntr- @un/ 9i$ t.n/ra &e-eie !/9u @ lnav/ la 0at' Avea &ier@in8eli -ari$ via8a ii era 0ri-e:duit/' DArtagnan lu0t/ 6-0 triva @ lii 7i$ du0/ 6ngri:iri$ i9@uti s/ alunge' 1n!e0ea s/ s0ere din n u$ !.nd un rdin 6l re!<e-/ 0e dat/ 6nFran8a' Vestea a!easta$ 0e !.t !e !u-0lit/ 0e at.t de nea7te0tat/$ 6i l vi !rud 0e a-.nd i' S/ ia !u elI %are ar &i & st !u 0utin8/I''' "ra 6n!/ su&erind/$ iar ne-il asa veste 6i 6nr/ut/8ise starea' %rdinul de 0le!are era 0re!isF nu 0utea &i dis!utat' 5u7!<etarul se 0ri atun!i la a treia !ale de ie7ire din i-0as' Avea 6n ra7ul s&.nt ! -0atri 8i 6n !are se 0utea 6n!rede' % l/s/ a7adar 0e !ea !are s ! tea !a 7i s 8ie su@ 0r te!8ia a d i gentil -i$ 6ntru t tul dev ta8i lui$ 7i < t/r6 s/-7i ia ! 0ilul !are nu 0utea de!.t (

d/una s/n/t/8ii -a-ei' Se 6n8eleser/ !/ de 6ndat/ !e ea avea s/ 0 at/ 6ndura @ seala dru-ului$ s/ 0le!e la r.ndul ei' Avea s/ se du!/ la ;lessa!$ 6n Gas! nia' A! l avea s/-7i reg/seas!/ &iul$ 0ri-ind t t dat/ ve7ti de la DArtagnan !are$ dealt&el$ avea s/ vin/ s/-i vad/ !.t -ai des' S si 7i 9iua des0/r8irii' % s!en/ s&.7iet are$ -enit/ !.t 0e !e s/ &ie 0l/tit/ !u via8a s/r-anei &e-ei' "a se 6nt/ri 6ns/ 6n durere 7i t/inui 0arte din ne-il asa-i su&erin8a !elui 0e !are 6l iu@ea at.t de -ult' Plea!/L 6i s0use ea !u glas 6ne!at de la!ri-i' ,ur.nd v - &i din n u 6-0reun/L Plea!/L Ki veg<ea9/ @ine asu0ra -i!u8ului n stru Ge rgesL DArtagnan a 0le!at 6ntr-adev/r !u ini-a grea$ 0rad/ un r sinistre 0resi-8iri !are$ vai$ aveau s/ se 7i 6-0lineas!/''' , ntele de La Fere se 0ri 7i 0rivi s0re t.n/rul s/u as!ult/t r' ,<i0ul a!estuia era s!/ldat 6n la!ri-i$ iar res0ira8ia-i g.&.it are s! tea un 7uier !e st.rnea -il/' ,ura:$ 6l 6-@/r@/ta @/tr.nul gentil -$ 0lin de 6n8elegere' 5a-a Li S/r-ana -ea -a-/L''' at.t 0utu s/ 6ng/i-e Ge rges' A0 i$ ! ntele ur-/D De !u- a s sit tat/l t/u la Paris$ a- alergat s/-l v/d' 56<nirea$ triste8ea lui ad.n!/ --au -i7!at' I-a- 0us 6ntre@/ri' Atun!i -i-a 0 vestit t ate !ele !e 8i-a- s0us 7i eu a!u-' 5a-a ta 6i tri-itea ve7ti' Se si-8ea -ai @ine$ 9i!ea ea' Iar el a7te0ta s/ se 6ns/n/t 7eas!/ de0lin$ s0re a vedea l.ng/ ei' Ades$ & arte ades$ el 0 rnea 6n gal 0 la ;lessa!$ te s/ruta 7i se 6nt r!ea la Paris$ &/r/ di<n/ 7i &/r/ s/ se 0reas!/ de!.t 0entru a s!<i-@a !alul' La vre-ea a!eea a i9@u!nit 7i r/9@ iul 6-0 triva %landei' 5ult/ lu-e 7i-a @/tut : !$ 7i nu &/r/ te-ei$ de 0ri!inile u7urati!e !are au st.rnit gl ri asa !a-0anie' Lud vi! al AIV-lea se ar/tase iritat de ata!urile 6ndre0tate 6-0 triva ,ur8ii sale de !/tre ga9etarii lande9i 7i$ -ai !u sea-/$ de ru7in asa -edalie @/tut/ la 0 run!a ! nsilierului -uni!i0al van ;enning$ -edalia 0urt.nd e&igia regelui Fran8ei !u ur-/t area legend/D In !!-s0e!tu -e stetit Xv/9.ndu--/$ s arele s-a 0rit 6n l !Y' 3

Tat/l t/u 7i !u -ine a- & st nev i8i s/ 0le!/- su@ rdinele -are7alului de Turenne$ !/!i d -nii de ;elle& nds$ dCu-ieres 7i de ,re#ui se retr/seser/' A- lu0tat 6ndelung/ vre-e$ !/!i a tre@uit s/ !u!eri- ,<arler i$ T urnai$ D uai$ Lille$ ;rugs a&late 6n N/rile de [ s !u0ate de s0ani li' A0 i ur-/ asedierea %landei$ asediul de la 5aMstri!<t''' 5Mestri!<tL -ur-ur/$!u durere Ge rges' Da$ ! 0ilul -eu$ iat/--/ a:uns la !ea -ai grea a-intire''' dar tre@uie s/ 7tii t tul' 1ntre ti-0 tat/l t/u a&l/ !/ !ea la !are se g.ndea ne! ntenit$ -a-a ta$ 0/r/sise R -a' Tre!use -ult/ vre-e$ &/r/ !a ea s/ a0ar/ t tu7i la ;lessa!' ,e i se 6nt.-0laseI Ne&eri!itul -eu t var/7 de ar-e$ 6nl/n8uit de dat rie 7i n are$ nu 0utea &a!e ni-i! 0entru a a&la !.t de !.t !eva' Se v/9u nev it$ !a 7i -ine !are 6n!er!a- s/-i -ai adu! alinare$ s/ a-ine t tul 0.n/ la s&.r7itul a!elei nen r !ite !a-0anii' Dar vai$ nu i-a & st dat s/ -ai revad/ Fran8aL La 3* iunie$ ! r0ul de ar-at/ al regelui &u luat !u asalt' "ra!in!i sute de -u7!<etari$ -ie d u/ sute de gentil -i din g/r9ile ! r0ului$ d u/ sute din !avaleria u7 ar/$ n u/ sute :andar-i$ regi-entul gardei elve8iene 7i !ei sut/ de elve8ieni' DArtagnan 7i !u -ine lu0ta- ! t la ! t$ !.nd va:ni!ul -eu 0rieten !/9u l vit de g<iulea' 5i s-a 0r/v/lit 6n @ra8e' Ki-a 6nt rs atun!i s0re -ine @ra8ele 7i -i-a s0usD S-a s&.r7it$ At< sL Nu s/-i -ai rev/dL''' Fiul -euL''' Fiul -eu''' Ni-( 6n!redin8e9L''' Tu ai s/-( ve9i''' 7i ai s/-i s0ui t tul''' t tul''' Glasul ! ntelui de La Fere se tul@ur/F 67i tre!u 0al-a 0este -ust/8ile sure 6n !are se r st g lise la!ri-/' "- 8ia a!easta nes0us/ avea 6n ea !eva -/re8 7i s&.7iet r$ !are 6l g.tuia 0e @/tr.nul gentil -$ 0rad/ a-intirii a!el r ulti-e !li0e ale t var/7ului s/u de tinere8e' Du0/ a!eea$ 0rintr-un e& rt$ 67i re!a0/t/ st/0.nirea de sine 7i ur-/D A- 6ntins -.na 7i a- r/s0uns tat/lui t/u ast&elD 18i :ur$ 0rieteneL 5ul8u-es!$ a -ai 0utut r sti' A0 i$ !u un ulti- sus0inD 3

"a''' "a''' At.t a -ai 0utut s0une' ,a0ul i s-a l/sat u7 r 0e u-/rul -eu 7i ast&el s-a s/v.r7it din via8/''' Tat/l -eu''' Tat/l -eu''' re0eta @/iatul$ 0l.ng.nd' Iar !<ii i se 6ndre0tau s0re 0 rtretul !are 0/rea !/-( 0rive7te !u un sur.s !e nu 0 ate &i t/l-/!it 6n !uvinte' , ntele ur-/D A@ia 6n (=J=$ sunt de atun!i d i ani$ a- 0utut 0/r/si ar-ata !are ! ntinua s/ lu0te 6n Flandra' Re6nt rs la Paris$ -i-a6n!e0ut de-ersurileF a- 0us la trea@/ -ul8i e-isari$ dar ni!i unul nu -i-a 0utut s0une !e se 6nt.-0lase !u -a-a ta' 5i-a- a-intit atun!i de !uvintele r stite de eL 6n !e te 0rive7te' A!u- lun/ a- tri-is du0/ ve7ti la ;6essa!' 5i s-a s0us !/ t !-ai 0le!ase7i$ du0/ !e ai 6n!<is !<ii @/tr.nului 5ani& u' D/-8i sea-a !.t era- de de9n/d/:duit' Nu 0utea- 6-0lini ni!i una dintre d rin8ele 0rietenului -eu$ ale &ratelui -eu de ar-eL Dar !e -are -i-a & st @u!uria !.nd$ 6n di-inea8a asta$ 6nt.-0larea -i te-a s! s 6n !ale' Iat/-teL''' "7ti l.ng/ -ine''' A0 i' 1nt r!.ndu-se s0re 0 rtret$ ad/ug/D %di<ne7te 6n 0a!e$ DArtagnanL''' At< s 68i :ur/ !/ te va 6nl !ui' % t/!ere ad.n!/ ur-/ a!estei ist risiri$ ne6ntreru0te de!.t de sug<i8urile de 0l.ns$ s&.7iet are' ale s/r-anului ! 0il' 1ntr-un t.r9iu 67i 6n/l8/ !a0ul 7i-( 0rivi 0e ! nte$ !are 6n8elese !/ avea de 0us !.teva 6ntre@/ri' S/ &i uitat are !evaI 6l 6ntre@/ el' DaL &/!u Ge rges' ,e anu-eI Nu-ele -a-ei -ele''' 5a-a ta se nu-ea TeresinaL Un 8i0/t s&.7iet r$ !are 6l 6ngr 9i 0e ! ntele de La Fere$ r/sun/ 6n 6n!/0ere 7i$ 0e dat/$ a&lat la !a0/tul 0uteril r$ Ge rges se 0r/v/li 0e ! v r' 1N AP4

Du0/ !e !/9use 6n Sena$ 6nvins de t.n/rul DArtagnan$ @ar nul de S uvr &u st/0.nit 6ndat/ de g.ndul &ires! de a ie7i din @u!lu! &/r/ s/ -ai 6n!er!e a se @ate' Si-8ea !/ du7-anul s/u e 0e -al$ la !.8iva 0a7i 7i$ !u- nu se 7tia !el -ai tare$ instin!tul de ! nservare 6l &/!u 0rudent' Ie7i la su0ra&a8/$ &/r/ s/ &a!/ 9g - t$ 67i u-0lu 0ie0tul !u aer$ a0 i dis0/ru din n u$ de data a!easta din 0r 0rie vrere$ 7i 6n t/ -ai de0arte$ !u 6nver7unareF !.nd 7i !.nd s! tea !a0ul a&ar/$ res0ira 7i iar/7i se &/!ea nev/9ut' ,in!i s ! ti$ !/ distan8a str/@/tut/ era destul de -are$ 0entru a 0utea ris!a t tul$ a@and n/ &elul a!esta de a 6n ta$ !are da!/ nu era 0ri-e:di s se d vedea & arte @ sit r 7i 6n t/ 6n !<i0 @i7nuit' Dar 0uterile 6l l/sau' Cainele 6l st.n:eneau & arte tare 7i 6i 6n!<ingau -i7!/rile' De7i stra7ni! 6n t/t r$ 6ntrevedea !li0a 6n !are avea s/ &ie 6ng<i8it de a0/ 0entru ve!ie' ,u at.t -ai -ult !u !.t$ nev ind s/ &a!/ 9g - t$ de tea-/ s/ nu atrag/ aten8ia 0rietenil r vi!ti-ei sale$ nu se 0utea & l si !<iar de t ate -i:l a!ele$ ast&el$ !/ se l/sa$ de v ie de nev ie$ t.r.t de !urent' Se 7i si-8ea tras la &und 6n!etul !u 6n!etulF !u t ate !/-7i 6n/l8a !a0ul$ a0a a-enin8a s/-6 a! 0ere din n u' Gata$ sunt 0ierdutL % !li0/ 6l &ulger/ g.ndul s/ strige du0/ a:ut r' 1n!er!/F dar a0a i se @ul@u!i 6n gur/F 6n!<ise i-ediat$ dar nu destul de iute !a s/ nu 6l !u0rind/ a-e8eala' Atun!i 67i 0ierdu !u t tul s.ngele re!eF ure!<ile 6n!e0ur/ s/-i v.:6ie$ @ra8ele se ridi!ar/ 7i se agitar/ !u dis0erare 0e -/sur/ !e tru0ul i se a&unda t t -ai' -ult' "ra !.t 0e !e s/ dis0ar/ 6n ad.n!uri$ !.nd -iinile$ 6ntinse 6nainte$ se 0rinser/$ !u 0uterea !e d/ de9n/de:dea$ de un @ie!t tare$ re9istent' S/ &ie a!easta salvareaI Da''' !el 0u8in$ de-ar &i 0utut s/ adune destule 0uteri 0entru$ a & l si !.t -ai @ine s0ri:inul ivit' Sen9a8ia 0e !are avu$ !.nd -iinile nu-i -ai @/tur/ 6n g l$ 6i d/du dintr- dat/ & r8e n i' F/!u un e& rt$ se 0intiF 0ie0tul$ av.ntat 6nainte$ se i9@i de @ie!tul 0e !are -.inile-i !ris0ate 6l str.ngeau$ 67i d/du sea-a !/ era un 8/ru7 !are ie7ea din a0/ 0.n/ la 6n/l8i-ea de a0r a0e un -etru' 17i 6n! l/!i 0i!i arele de el 7i$ !a 7i !u- ar &i & st v r@a s/ se !a8ere 0e un !atarg$ se 6n/l8/ din a0/ s0re a 0utea res0ira 6n v ie' "ra 7i ti-0ul' Ki- s0use singur$ 6n 0r 0riu-i !uget' Sleit de 0uteri$ a0r a0e 6n/@u7indu-se$ nen r !itul r/-ase ast&el ti-0 de !.teva -inute' 1nvi rat !a stare su&leteas!/$ &i9i!e7te era 3

6n!/ de0arte de a se si-8i 6n 0utere !/ut/ s/ trag/ & l s de 0e ur-a a!estui s0ri:in 0e !are i-( a9v.rlise 0r viden8a nelegiui8il r$ s0re a re!un a7te l !ul 6n !are se g/sea' 17i 0li-@/ 0rivirile 0este glinda a0ei$ !/tre -al 7i -ai -ult g<i!i de!.t deslu7i ni7te 8/ru7i 6ndestul de a0r 0ia8i unii de al8ii' Nu tre@uia de!.t s/ se arate 6nde-.nati!$ s0re a se 0rinde de ei 7i a a:unge ast&el 0e 0/-.nt us!at' Neav.nd de ales$ @ar nul < t/r6 s/ 6n!er!e' Ase-enea a!r @a8il r !are se arun!/ de la un tra0e9 la altul$ 67i &/!u v.nt 7i s/ri$ !u @ra8ele 6ntinse$ s0re 8/ru-a 7ui !el -ai a0r 0iat' Avu n r !ul s/ se 0 at/ ag/8a de el$ du0/ !e a@ia a atins a0a$ ase-enea unei 0ietri!ele !are ri! 7ea9/' Sl @ 9i un &tat' Pentru el$ a!easta 6nse-na salvarea$ !/!i a!unu se -ai 6nd ia de i9@.nd/' Du0/ !.teva !li0e de di<n/ relu/ a!el s i de E9@ rG a!vati! 7i din n u reu7i' Dar l/s.ndu-se s/ lune!e 6n : s de-a lungul 8/ru7ului de !are se 8inea$ 0entru a !un a7te ad.n!i-ea &luviului 6n a!el l !$ nu 0utu atinge &undul' 5alul era 6n!/$ 0rin ur-are$ destul de de0arteI Nu-7i 0utea d/dea sea-a$ 6ntr-at.t de ad.n!/ era @e9na' Dar$ la ur-a-ur-ei$ de !e s/-i 0ese de astaI Pri-e:dia i-ediat/ &usese 6nl/turat/$ 0utea a7te0ta !u r/@dare s/-i revin/ 0uterile 6nainte de a se av.nta 6ntr-un n u Esalt de !ra0G' Du0/ !e trase destul aer 6n 0ie0t$ lu/ de la 6n!e0ut$ a0 i iar/7i 7i iar/7i$ !u a!ela7i n r !' "Ber!i8iul a!esta 8inu a0r a0e r/ r/ga9urile dintre 0eri!ul asele ev lu8ii &iind !a- de 9e!e -inute' 1n s&.r7it si-8i de dat/ su@ 0i!i are 0/-.ntul''' adi!/ n/- lul 6n !are se a&unda u7 r' Dar !e -ai 0utea 6nse-na asta 0e l.ng/ 0ri-e:dia 0e !are 6n&runtaseI Pi!i arele i se s0ri:ineau de -as/ are!areF !/ era tare ri lune! as/$ -ai avea asta vre 6nse-n/tateI Singurul lu!ru ne!esar 0entru el era un 0un!t de s0ri:in -ai 0u8in - @il de!.t a0a' ,eea !e &usese -ai greu tre!use$ de7i$ la dre0t v r@ind$ !u !.t 6nainta$ !u at.t se si-8ea -ai sl/@it' % anu-e tea-/ 6l 6n!er!/ vre-e de !li0/' Nu !u-va avea s/ se 0r/@u7eas!/ 6nainte de a-7i &i atins 8intaI G6ndul a!esta 6l 6n!re-eni' 1n8eleg.nd dealt&el & arte @ine !/ nu -ai era ti-0 de 0ierdut$ vru s/ ias/ din @aia a!easta & r8at/ 7i -ult 0relungit/' A!u-$ a0a 6l 6n&ri! 7a' Da!/ s/ !ad$ 67i s0use$ !/!i sl/@i!iune era lesne de 0rev/9ut$ !el 0u8in s/ -i se 6nt.-0le 0e 0/-.nt tare' A0a asta neagr/ 3

-/ 6ng<ea8/ 7i -/ 6ns0/i-.nt/' La &ie!are unduire !are -/ atinge u7 r$ -i se 0are !/ si-t r/!eala unui !adavru$ !adavrul ! nteluiL Nin.ndu-se de ulti-ii 8/ru7i !e i se iveau 6n &a8/$ i9@uti s/ ating/$ 6ntr-un ulti- e& rt$ -alul al !/rui 0 v.r-ni7$ din &eri!ire 0entru el$ era -ai 0u8in a@ru0t 6n l !ul a!ela de!.t 6n alt/ 0arte' Se ag/8/ de s- !urile de iar@/$ de s0ini$ t.r.ndu-se !a re0til/$ tr/g.nd du0/ sine !ara0a!e de -.l 7i s&.r7i 0rin a a:unge 0e ! a-a talu9ului' A! l @ar nul de S uvr se 0ri' ,ul!at 0e @urt/$ vru s/ se ridi!e$ dar nu reu7iF !<ii i se 6n!<iser/F si-8urile 6i a- r8ir/ dintrdat/$ iar !a0ul 6i !/9u greu 6nainte$ !a 0iatr/F si-8urile 6i a- r8ir/' Le7inul 8inu -ult/ vre-eF 6n ti-0ul a!esta 6l g/sise 7i 6l !ru8ase Ge rges !are alerga$ !u- 7ti-$ du0/ Teresina' 1n!etul !u 6n!etul$ -ul8u-it/ adieril r r/! r ase ale n 08ii$ @ar nul 67i veni 6n &ire' 5ai 6nt.i nu-7i d/du @ine sea-a !e anu-e i se 6nt.-0lase' Vru s/-7i du!/ -.n/ la &runte$ dar @ra8u-i !a de 0lu-@ !/9u 6nd/r/t' ,ei astaI se 6ntre@/ el' Unde -/ a&luI Se ridi!/ anev ie 7i 67i 0li-@/ 6n :ur 0rivirile-i vagi$ ne< t/r.te' De dat/ se si-8i !u0rins de un tre-urF din8ii 6i !l/n8/neauF dar g.ndurile nedeslu7ite !are d/deau n/val/ 6n!e0ur/ a se li-0e9iF 67i a-inti' A0aL -ur-ur/ el !u un &el de gr a9/' Instin!tiv$ @ra8ele 6n!e0ur/ s/ s!<i8e9e -i7!/rile 6n t/t rului' ,reierul$ 6n!/ ne!u-0/nit$ 6l &/!ea s/ !read/ !/ tre@uia s/ ! ntinue lu0ta 6-0 triva ele-entului li!<id' Sunt salvat$ relu/ ei$ sl @ 9ind$ un ad.n! &tat de u7urare' A0 i ad/ug/D Dar nu 0 t r/-.ne ai!iL ,<e-.ndu-7i 6ntr-a:ut r t ate 0uterile$ i9@uti s/ se ridi!e' Pi!i arele-i tre-ur.nde nu-( 0uteau du!e' Vru s/ 0/7eas!/F si-8i !/ se !latin/$ ase-enea unui ins @eat' Atun!i$ !u0rins de gr a9/ ne@un/$ !re9.nd !/ va -uri a! l $ @ar nul strig/' Ni!i un r/s0uns nu r/s0l/ti !<e-area de9n/d/:duit/' P.n/ 7i e! ul r/-ase -ut' %$ @.igui el$ 6n ti-0 !e din8ii 6l !l/n8/neau 6ntruna$ nu vreau s/ - r ai!i' NuL NuL Nu vreauL G.&.ind$ !u &a8a s!/ldat/ 6n sud ri$ 6n 0 &ida &i ril r !are nu-( sl/@eau$ se t.r6 6n genun!<i$ a:ut.ndu-se !u -.inile 0e !are nu -ai avea 0utere s/ le ridi!e' R/-ase ast&el destul/ vre-e$ !u !a0ul 3

a0le!at s0re 0/-.nt$ !u 0i!i arele 0rinse 6n 8/r.na u-ed/$ !u degetele 6n!le7tate 6n tin/$ aid -a unei &iin8e s!.rnave' 1n ase-enea !li0e$ un ! 0il s-ar &i 0utut d vedi -ai 0uterni! de!.t el' Din g.tle:ul !are-i ardea !a & !ul se au9ea ie7ind un &el de < r!/it' %!<ii in:e!ta8i de s.nge nu -ai vedeau' 1n ure!<i 6i r/suna un dang/t &une@ru$ iar t.-0lele 6i @/teau !u &urie' ,a0ul i se l/s/ 7i -ai : s$ 0e nesi-8iteF @ra8ele$ 0rea sla@e$ 0entru a 6ndura -ai -ult/ vre-e greutatea tru0ului$ !edar/ 6nd induse$ iar &runtea$ 6n a0le!area-i @rus!/$ l vi un ! l8 de 0iatr/ a&lat a! l ' K6ngele 8.7ni$ dar el ni!i nu @/g/ de sea-/' % n u/ sin! 0/ se 0r duse$ ti-0 6n !are &a8a i se s!u&und/ 6n 0/-.ntul - !irl s' Nu-7i dat ra salvarea de!.t 0r 0riei sale sl/@i!iuni' F/r/ <e- ragia a!easta$ venit/ la ti-0$ !are 6nl/tura ! ngestia$ ruda -ar!<i9ei de L uv is nu s-ar -ai &i ridi!at de : s' ;ar nul redes!<ise !<ii$ 0entru a d ua ar/ 7i-7i s-ulse &a8a din @/lt a!a -urdar/ 6n !are !/9use' Se si-8ea !eva -ai @ine' Atun!i$ 0rintr-un e& rt de v in8/ !are 00ate !/ 6n ri!e alt/ !li0/ i-ar &i' li0sit$ se ridi!/$ &/!u !.8iva 0a7i' Se 0ri$ res0ir/ tare 7i 67i' re6nn i 6n!er!area$ 6n li!/rirea 9 ril r n/s!.nde$ !<ii s/i tul@uri 9/reau !a 6ntr-un -Vtb 0ri-ele !/su8e ale insulei' %ri!e s-ar &i 6nt.-0lat tre@uia s/ a:ung/ a! l ' ,/!i$ &/r/ 6nd ial/$ avea s/ a&le 7i a:ut r' ,eea !e v ia era s/ g/seas!/ a-eni !are s/-( a:ute s/ a:ung/ ia l !uin8a lui' A:unse 6n s&.r7it la 8inta -ult d rit/ 7i$ st rs de vlag/$ ne-aisi-8ind -ultele su&erin8e 0e !are le 6ndura$ !/9u l.ng/ 0ri-ul 0rag !e-i ie7i 6n !ale' +g - tul 0r dus de!/dere atrase !.teva 0ers ane !are 6l 6n! n:urar/' Du0/ 6ngri:iri date 6n gra@/ 7i !are 6l readuser/ la via8/$ @ar nul Ra ul de S uvr 0utu' 1n s&.r7it' s/ &ie ! ndus la !asa lui$ unde a:unse -ai -ult - rt !l !ii viu'

,%NVAL"S,"NNA KI D"+N4D"[D" La a!eea7i r/ 7i ur-.nd a0r a0e a!ela7i dru- !a 7i @ar nul Grard 7i LandrP$ 6nv/lui8i 6n !ele din ur-a u-@re ale n 08ii 6l trans0 rtau 0e @ran!ard/$ 6n:g<e@at/ 6n gra@/$ 0e d -nul dA@lin! urtD 6l du!eau s0re l !uin8a sa din strada Le-Regrattier' 3

,/!i vredni!ul servit r 7i LandrP s ! tiser/ !/ ar &i ne!<i@9uin8/ s/-( lase 0e r/nit 6n ! li@a din' 1le-auB-Va!<es$ unde t tul 6nse-na 0entru el 0ri-e:die' % re6nt ar!ere r/9@un/t are a -ului -as!at$ a a!elui du7-an 0e !are ni!i unul$ ni!i !el/lalt nu-( !un 7teau$ dar a !/rui 0utere @/nuiau$ era ri!.nd de a7te0tat' Fire7te$ eBistau -ari 7anse !a u!iga7ul s/ nu -ai &ie 0e lu-ea astaF dar t ate nu erau de!.t 0resu0uneriD li0sea !ertitudinea' Ki a0 i$ 6ngri:irile !e tre@uiau date ne&eri!itului ! nte !ereau s/ &ie dus gra@ni! 6ntr-un l ! -ai 0riin!i s de!.t !/su8a lui Grard$ 5ai era nev ie iar t !-ai asta 6i < t/r.se s/ nu -ai a-.ne trans0 rtarea lui !a t tul s/ se 0etrea!/ ci&t I&7a &el$ 6n!.t ni-i! s/ nu 0 at/ st.rni !uri 9itatea l !uit ril r din !artier' Lugu@rul ! rtegiu a:unse a7adar &/r/ de ne!a9uri la l !uin8a ! ntelui' LandrP des!<ise u7a 7i$ !u !ea -ai -are @/gare de sea-/$ !ei d i @/r@a8i 6l ur!ar/ 0e r/nit 6n !a-era lui$ unde 6l !ul!ar/ 0e 0at' A0 i$ 6ntru!.t nu -ai era nev ie de el$ luntra7ul se retrase' Nu st/ 6n g.ndul n stru s/ des!rie- a-/nun8it 0eri0e8iile @ lii 0r s!risului$ !/ruia aveau s/-i li0seas!/ 6ngri:irile 0rea lu-inate ale 7tiin8ei' ,u 0u8in du0/ 0le!area lui Grard$ 0le a0ele ! ntelui se 6ntredes!<lser/' iar !<ii s/i$ 6n!/ tul@uri$ se a8intir/ asu0ra !redin!i sului LandrP !are 6i veg<ea la !/0/t.i' ;u9ele i se -i7!ar/ a v r@ire$ dar 0ese-ne !/ nu-( a:utau 0uterile$ !/!i nu 0utu s! ate ni!i un sunet$ e/9.nd iar/7i 6n starea a!eea de 0ierdere !are avea s/ dure9e 9ile 6n 7ir' LandrP$ !are de at.tea ri 67i d vedise dev ta-entul$ 6l 6ngri:i !u -i7!/t are drag ste' Rana era ad.n!/$ dar din &eri!ire ni!i un rgan i-0 rtant nu &usese atins$ lu!ru de !are servit rul 67i d/du !ur.nd sea-a' Prin ur-are$ ti-0ul avea s/ adu!/ 7i de0lin/ vinde!are' Dar !.te !u-0lite g.nduri nu @.ntuiau 6n ti-0ul a!esta !reierul$ 7i a7a sl/@it$ al !elui !e tre@uia s-uls - r8ii' ,.te su&erin8e - raleL''' ,.te nelini7tiL''' 5ai ales a!estea tre@uiau 6nl/turate' ,redin!i sul servit r 67i d/dea @ine sea-a !/ st/0.nuL s/u$ ! tr 0it de a-intirea s 8iei 7i ! 0ilului s/u$ avea s/ &a!/ uria7e e& rturi$ s0re a 6n!er!a s/ g<i!eas!/ !e anu-e se 6nt.-0lase !u !ele d u/ &iin8e dragi' Iar da!/ ar &i & st 6ntre@at$ !e i-ar &i 0utut r/s0undeI ,/!i nu-i st/tea 6n 0utin8/ s/-( 0/r/seas!/ ni!i -/!ar !li0/ 0entru a !ulege 7tiri' Nu 7tia ni-i!$ de!.t at.t !/ st/0.nul s/u &usese r/nit$ asasinat' D ar 6nt.-0larea 6i 6ng/duise s/-i 9/reas!/ 0e u!iga7' Fire7te$ asta 6nse-na -ult 0rea 0u8in$ de vre-e !e nu-i !un 7tea H

identitatea 7i ni!i 6-0re:urarea 6n !are avusese l ! !i !nirea' P.n/ !<iar 7i Grard nu-i 0utuse da 7i 0e @un/ dre0tate vre l/-urire asu0ra 6n!/ier/rii$ al !/rei teatru &usese !<eiul An: u' 1ntru!.t el 6nsu7i se a&lase la 0i!i rul s!/rii$ l.ng/ @ar!/' P ate d ar t.n/rul !are se d vedise at.t de !ura: s 7i dev tat ar &i 0utut adu!e 0u8in/ lu-in/ 6n at.ta neagr/ ne7tiin8/F dar &l/!/ul a!ela se &/!use nev/9ut' ,.t 0rive7te 0e -ar!<i9ul de ,astel de Ri s$ nu se -ai 6nt rsese 7i t tul l/sa s/ !read/ !/ vreun rdin al guvernului s/u 6l re!<e-ase 6n -are gra@/' A7a se 7i 6nt.-0lase' Silit s/ 0le!e i-ediat$ -ar!<i9ul ni!i nu avusese r/ga9ul s/ str6nga -.na 0rietenului s/u' 1l duruse -ult !/ tre@uise s/-( 0/r/seas!/ 6n <alul a!elaF ri!u-$ 67i s0usese !/ 6ntr-adev/r ! ntele 7i ai s/i se a&lau a!u- la ad/0 st de di asele ur9eli 6ndre0tate 6-0 triva l r$ !/ nu -ai aveau a se te-e de-a!i 6nainte de ni-i!' %ri!u-$ !redin8a lui ad.n!/ era !/ 6nt.-0l/riie se des&/7urau a!u6ns0re @inele !r ti8il r s/i' ,.t 0rive7te 0e d a-na InRs dA@lin! urt$ se 7tie !/ t.n/rul -ar!<i9 nu se 6n7ela''' Dar 0utea el @/nui !/rei in&a-ii le !/9user/ vi!ti-e ! ntele Ren 7i &ii!a lui LillasI Ple!ase a7adar$ &/g/duindu-7i !/$ de 6ndat/ !e-i va sta 6n 0utin8/$ se va interesa de ei' Situa8ia ne&eri!itului 0r s!ris se ar/ta 6ns/ dintre !ele -ai de9n/d/:duite' ,u- avea s/ se des!ur!e ! ntele$ du0/ !e 67i va &i re!/0/tat s/n/tatea$ 6n &a8a unei st/ri de lu!ruri de ne!le9legatI A!easta 6l s0eria !el -ai tare 0e @ravul LandrPF de a!eea 6l 6ns/r!ina 0e Grard !are venea s/ se 6n!redin8e9e 9ilni! de @inele !e se &/!ea si-8it 6n starea r/nitului s/ !uleag/$ !u di@/!ie$ 7tiri 0rivit are la !ei !e l !uiau E!asa 6nsingurat/'G Du0/ !e i se 6n!redin8a -isiune de ase-enea 6n!redere$ luntra7ul nu -ai a0/ru ti-0 de trei 9ile la l !uin8a 6n !are n ul s/u 0rieten 67i veg<ea st/0.nul' ,.nd reveni$ 6l 6ntre@/D D -nul ! nte e salvatI Pri-e:dia sau n/de:dea de0ind de ve7tile 0e !are -i le adu!i du-neata$ r/s0unse LandrP' ,e &a!e d a-na ! ntes/I Nu se -ai a&l/ 6n E!asa 6nsingurat/G' ,erule (''' Dar Lilias 7i ,aritWI ,asa e g al/L *

Du-ne9euleL''' S/ li se &i 6nt.-0lat 7i l r vrea nen r !ireI Nu 7tiu$ r/s0unse @/tr.nul luntra7$ st/0.nindu-se !u greu' Ni-eni nu !un a7te taina a!estei 6ntreite dis0ari8ii$ ni!i !<iar :u0.n Plan!<et$ <angiul' S/r-ane$ s/r-ane st/0.n$ ge-u LandrP' 1ntr- sear/$ du0/ !.teva re de s -n ad.n! !are-i aduseser/ are!are lu-in/ 6n !uget$ ! ntele se ridi!/ anev ie 7i$ 6nt r!.ndu-7i &a8a 0alid/$ sl/@it/$ s0re servit r$ d/du a 6n8elege !/ ar vrea s/-( 6ntre@e !eva' ;unul -eu st/0.nL s/ri valetul$ vr.nd s/-( 6-0iedi!e s/ v r@eas!/' R/s0un!le--i$ 7 0ti !u greu dA@lin! urt$ &/r/ a lua 6n sea-/ strig/tul lui LandrP' A0 i !u !<ii 6n !<ii ne&eri!itului !are tre-ura din t ate 6n!<eieturile$ ad/ug/ nelini7titD , ntesaI LandrP 67i l/s/ !a0ul 6n' 0ie0t$ ne!ute9.n!l s/ r/s0und/' V r@e7teL relu/ ! ntele' Vreau s/ 7tiu t tul' Vai -ie$ 0rea iu@ite st/0.n$ !e 8i-a7 0utea s0une alt!eva de!.t !/ su&/r !.t 7i du-neav astr/ din 0ri!ina dis0ari8iei s!u-0ei -ele st/0.neL %!<ii r/nitului se 6nt arser/ !u dis0erare 7i ge-u l/s.nd !a0ul s/-i !ad/ 0e 0ern/D Dis0/rut/I %$ dar s- reg/si-$ v- :urL % t/!ere grea se l/s/ 6n daie' A0 i$ &/!.nd un e& rt uria7$ ! ntele 6ntre@/D ,e s-a 0etre!utI ' Nu 7tiu$ @.igui LandrP- Nelini7tit !/ li0sise 0 atit$ -a- dus 6n seara !are''' 1n seara &unest/''' la Grard ' A! l v-ag/sit$ a0r a0e - rt$ 6n !<iar !li0a 6n !are ni7te @andi8i nen r !i8i''' Nu--i v r@i des0re -ine$ i- t/ie st/0.nul$ v r@e7te-i des0re ele''' Des0re s 8ia$ des0re &ii!a -ea''' Un i!net de durere !ur-/ v r@a lui LandrP' Pl.ngiI 6ntre@/ ! ntele !u nelini7te$ ridi!.ndu-se 6ntrun ! t' 1nsea-n/$ a7adar$ !/ au -uritI Nu$ $ nuL S/ nu !rede8i asta$ dragul -eu st/0.nL''' Asta s/ nu !rede8iL (

Da!/ a7a stau lu!rurile$ atun!i s0une--i !e este' Din 0/!ate$ nu 7tiu ni-i!' Ni-i!L eB!la-/ ! nvales!entul$ a !/rui 0rivire r/t/!it/ !/0/t/ eB0resie de nede&init' Ni-i!L %$ atun!i s/ a&lu euL'$' , @ r6 din 0at$ !u0rins de !u-0lit/ stare de &r/--.ntare 7i 6n!er!/ s/ 0/7eas!/' LandrP avu d ar ti-0ul s/-( 0reas!/ 7i s/-( 6ntre@e !u glas < t.r.tD ,e vre8i s/ &a!e8iI S/ le reg/ses!''' S/ le salve9$ 0 ate'''G ,<iar de a8i avea 0uterea s/ u-@la8i !eea !e din ne&eri!ire 6n!/ nu v/ st/ 6n 0utin8/ 6n! tr ati a0u!at- $ dragul -eu st/0.nI ,ine 7tie''' Dar nu 0 t sta a7aL Tr.nd/via asta -/ u!ide' "nergia !<eltuit/ 6n !ele !.teva !li0e ale a!estei s!ene atrase du0/ sine rea!8ie !e ar &i 0utut &i &atal/ r/nitului' "l !/9u &/r/ de si-8ire 0e 0at 7i r/-ase ne-i7!at$ !a 7i - rt' Vredni!ul servit r se gr/@i s/-( !ul!e iar/7i$ 6n!redin8.ndu-se t t dat/ !/ 0ansa-entul nu i se -i7!ase din l !' Trei luni se s!urser/ ast&el 6n nesiguran8e de t t s iul$ De nu ar &i & st 6ntr-at.t de &r/-.ntat$ d -nul dA@lin! urt s-ar &i g/sit de -ult/ vre-e 6n stare de a-7i 6n!e0e !/ut/rile' ,/ut/rileL Nu-7i as!undea de&el &a0tul !/ ele ar &i 0utut r/-.ne &/r/ r ade' Dar de s0erat$ -ul s0er/ t tdeauna$ iar 6n starea 6n !are se a&la ! ntele s0eran8a era 0 ate singurul lea! 0entru su&erin8ele !u-0lite 0e !are le 6ndura' Ki-a0 i !ine l-ar &i 0utut a:utaI ,a 0r s!ris$ !ea -ai -i!/ nes ! tin8/ l-ar &i 0utut a9v.rli$ !u 0i!i arele 7i -.inile legate$ 6n 0lasa a0rigului 7i 0uterni!ului s/u du7-an$ -ar!<i9ul de L uv is' [ude!ind 0rin dedu!8ie$ a:unsese s/ se ! nving/ !/ s 8ia 7i ! 0ilul s/u se a&lau su@ 0uterea a!estui - nesu&erit$ rivalul ne!un s!ut !are 6l l vise 6ntr-un !<i0 at.t de : sni!' Dar da!/ in&a-ul a!ela era - rt du0/ !u- @/nuiau Grard 7i LandrPI Dar da!/ -urise du0/ !e 67i se!<estrase vi!ti-eleI %ri!e @/nuial/ era !u 0utin8/' ,ine l-ar &i 0utut s-ulge are tutur r a!est r gr a9ni!e nedu-eririI Ni-eni$ &ire7te' (

Pe de0lin 6n!redin8at de ne0utin8a de a reg/si &iin8ele -ult iu@ite$ se l/s/ 0rad/ de9n/de:dii 7i 6n!e0u s/ se g.ndeas!/ la singurul -i:l ! !e-i sta la 6nde-.n/ 0entru a 0une !a0/t unei ag nii at.t de !rude' Se 0reg/tea t !-ai s/ s&.r7eas!/ !u via8/ devenit/ 0rea grea 0entru el$ !.nd 6nt.-0lare s!<i-@/ dintr- dat/ &irul 6ntune!atel r sale g.nduri' 1ntr- du0/-a-ia9/$ Grard luntra7ul nu li0sise ni!i dat/ de la vi9ita-i @i7nuit/ 8.7ni 6n 6n!/0ere$ strig.nd 6nainte de a i se &i 0us vre 6ntre@areD D -nule ! nte$ a- a&lat nu-ele du7-anului du-neav astr/L KiI strig/ 0r s!risul &/!.nd s0re el !.8iva 0a7i' "ste @ar nul de S uvr' S uvrL re0et/ ! ntele' A0 i$ !u a0rindere$ 6-@ ldit de !uri 9itate 6ntru t tul &ireas!/D ,ine 8i-a s0usI T< uvenetL r/s0unse @ar!agiul' ,ine-i -ul a!estaI Un ins de 0e strada P ulletier' St/tea de v r@/ nu sunt ni!i d u/ re de atun!i !u !.8iva 0rieteni !/r ra le 0 vestea t/r/7enie !e i se 6nt.-0lase 6n ur-/ !u trei luni' A- as!ultat$ du0/ !u- @ine v/ 6n!<i0ui8i$ 7i iat/ !e a- au9itD E1n di-inea8a lui (H a0rilie$ 6n 9 ri ist risea T< uvenet !ineva -i-a @/tut la u7/F a- ! @ r.t 7i$ du0/ !e a- des!<is$ --a0 -enit 6n &a8a unui t.n/r$ 0e :u-/tate le7inat$ al !/rui !<i0 6ns.ngerat era a! 0erit !u -as!/ de !ati&ea neagr/ 7i ale !/rui <aine$ ude le ar!/$ ar/tau !/ se 0r/@u7ise 6n Sena ri !/ !ineva 6l 6-0insese a! l ' Venindu-7i 6n si-8iri$ -ul --a rugat 0e -ine 7i 0e P itel$ un t var/7 de al -eu$ s/-( a:ut/- s/ a:ung/ a!as/$ 6n strada Pas-de-la5ule' Ni s-a &/g/duit re! -0ens/$ !e ne-a 7i & st dat/ dealt&el$ !u -ult/ @un/v in8/$ du0/ !e ne-a- 6nde0linit -enirea'G Grard ur-/D Atun!i --a- a0r 0iat 7i a- 6ntre@at !ine anu-e &usese t.n/rul' E;ar nul de S uvrG$ -i-a r/s0uns T< uvenet' N-a- -ai 0ierdut vre-ea 7i --a- dus 6ndat/ la adresa a-intit/' Vin de a! l L Ki !e ai a&lat$ 0rieteneI 6ntre@/ !u nelini7te ! ntele' 3

A- a&lat !/ eBist/ 6ntr-adev/r 0e strada Pas-de-la5ule !as/ a @ar nului de S uvrF din ne&eri!ire$ este nel !uit/' Nel !uit/I DaL 6nt/ri Grard v r@ind re0ede 7i 7tergindu-7i &runtea$ de 0ar!/ v r@irea-i -ult/ ar &i 6nse-nat t tuna !u -un!/ uria7/' De la 6nt.-0larea 0e !are v-ara ist risit- $ sau -ai @ine 9is la !.teva 9ile du0/ a!eea$ @ar nul a 0le!at la dru- lung' Vr.nd s/ a&lu' 1n !e 0arte anu-e a luat- $ a- 6n!e0ut a 6ntre@a nu unul !i 9e!e in7i 7i$ 6n s&.r7it$ a- a&lat de la un valet de-al s/u !are nu v ise a-( ur-a$ !/ 0 rnise s0re P<ili0s@ urg$ !u -isiunea de a vi9ita Ger-ania$ Suedia$ Dane-ar!a' Li0sa lui 0utea s/ 8in/$ -i s-a s0us$ ani 7i ani' ,ine &i -ul /staI 6ntre@/ ! ntele' 5i s-a s0us !/ este rud/ -ai 6nde0/rtat/ de a -ar!<i9ei de L uv is' %$ a!u- 6n8eleg t tulL i9@u!ni 6nv l@urat gentil -ul' Intriga ur9it/ 6-0 triva -ea d/inuie 6n!/L''' "a se str.nge 7i 6n!ear!/ s/ 6ng<it/$ 6n li0sa tat/lui$ 0e -a-/ 7i ! 0il' A$ d -nul de L uv is se & l se7te de rudele s 8iei sale 0entru a -itui$ &ura 7i u!ideL''' "i @ine$ s/ se &ereas!/L''' Da!/ t.n/rul de&/i-at 7i &/r/ de ar-e 7i-a l/sat r/9@unarea s/ d r-ite9e$ nu a!ela7i lu!ru se va 6nt.-0la !u s 8ul$ !/ruia i s-a luat s 8ia$ !u tat/l !/ruia i s-a r/0it &ii!a' A<$ @u!ur/-te de 9ilele !e 8i-au r/-as$ -i9era@ile -ar!<i9$ v i 7ti s/ g/ses! alte d ve9i ale tr/d/rii tale$ iar de data a!easta regele le va !un a7te' Prad/ unei -ari agita8ii$ el < t/r6 s/ 0le!e a d ua 9i' Ple!/ 6ntr-adev/r$ &/r/ a se 6nd i !/ tre@uie s/-7i !aute de0arte s 8ia 7i ! 0ilul$ 6n vre-e !e a-.nd u/ r/-/seser/ la Paris$ una su@ 0r te!8ia 5ariei Tere9a$ !ealalt/ 6n -.inile !el r d i !/0itani ai aventurii' S/-( l/s/- 0e ! ntele dA@lin! urt s/ !aute ur-ele @ar nului de S uvr 7i s/ ne 6nt ar!e- la Ins' Du0/ !e s si la Luvru$ ! ntesa &u instalat/ 6ntr-un a0arta-ent anu-e 0reg/tit s/ 0ri-eas!/' ,redin!i asa ei t var/7/$ ,aritW$ nu 0/r/si' 5ult/ vre-e$ ne&eri!ita Ins se a&l/ 6ntre via8/ 7i - arte' ,u-0litele 6nt.-0l/ri !e se ur-aser/ !u re0e9i!iune uluit are 6i 9drun!inaser/ nu nu-ai s/n/tatea$ !i !<iar 7i -intea' Delirul 0use st/0.nire 0e ea' ll vedea 6ntruna 0e s 8ul ei 6ntins 0e !aldar.-$ 0lin de s.nge$ !u !<i0ul 0alid s!/ldat 6n lu-ina al@/ a lunii$ 6n strada a!eea 0ustie$ unde se des&/7urase dra-a' 17i !<e-a &ii!a$ &ii!a -ultiu@it/$ rug.ndu-se$ !etind s/-i &ie adus/' (

% d - leau !u -in!iuni !u!erni!eF i se d/dea a 6n8elege !/ se a&la 6ntr-un l ! sigur 7i !/ 0este 0u8in avea s/ revad/' 1n !li0ele de li-0e9ire a -in8ii$ 0l.ngea -ult$ 6n!redin8at/ !/ dragul ei Ren 67i a&lase - artea 6n n a0tea a!eea 6ngr 9it are' T tu7i$ Ins 67i re!a0/t/ s/n/tatea$ -ul8u-it/ 6ngri:iril r ,aritei$ !areF 6nse-na 0entru ea !eea !e Lan!irP 6nse-na 0entru ! nte$ adev/rat/ 0r viden8/F !.nd se si-8i -ai 6n 0utere$ i se aduse la !un 7tin8/ !u -ult/ gri:/ dis0ari8ia ! 0ilei sale' Atun!i se 0etre!u 6n ad.n!ul ei s!<i-@are nea7te0tat/' De a!i 6nainte via8a ei tre@uia s/ ai@/ un 8elD s/ reg/seas!/ &iin8a s!u-0/ !e-i &usese r/0it/' Pentru a!easta se si-8ea 6n stare de ri!e' Ren -urise$ nu se -ai 6nd ia$ din 0/!ateL Dar &/!u leg/-.nt s/-( r/9@une -ai devre-e ri -ai t.r9iu' Dar &eti8a ei$ LillasI %$ at.ta vre-e !.t nu i se va &i d vedit !/ a 6n!etat s/ tr/ias!/$ ea nu avea s/-7i 0iard/ n/de:dea' Va s! t !i !erul 7i 0/-.ntul$ 0entru a-7i atinge 8inta a!u- < t/r.t/' 17i 6n!e0u !/ut/rile' Dar &/r/ date 0re!ise$ !e 0utea n/d/:duiI Fie!are 9i 6i adu!ea n i de9a-/giri$ iar ne&eri!ita -a-/ 6n!e0ea s/ se 6nd ias!/ de t ate$ !<iar 7i de Du-ne9eu' 5.ng.iat/ de regin/$ ! -0atri ata ei$ !are 6ndr/gea -ult$ ea reg/si are!u- lini7te$ 6n!redin8.n!lu-7i via8a Ti-0ului$ a!est -are -i:l !it r$ nu 0entru a uita$ !i 0entru a-7i -ai - l! -i durerea' R lul ei 0e l.ng/ regin/ nu era &i!ial' Tr/ia retras/ di-0reun/ !u ,arita 7i se @u!ura de @l/duirea !e i- a! rda @l.nda 7i @inev it area 5aria Tere9a$ ea 6ns/7i 0/r/sit/ de u7urati!ul ei s 8' Su&letele a!estea d u/ se 6n8elegeau 7i$ &/r/ a &a!e ase-/n/ri 6ntre situa8iile l r$ at.t de di&erite 6n a0aren8/$ 6n realitate 6ns/ a0r a0e aid -a$ ele se 6n!ura:au una 0e alta$ sta@ilind ase-/n/ri !are le d vedeau !/ erau l vite de a!elea7i nen r !iri' A-.nd u/$ 6ntradev/r$ se 0uteau s ! ti !a 7i v/duveF iar la!ri-ile l r$ adesea ! nt 0ite$ al!/tuiau une ri$ din &e-eile a!estea$ singur/ ini-/$ un singur su&let$ singur/ &iin8/ !e su&erea de 0e ur-a a!el ra7i dureri$ 0l.ng.ndu-7i la lalt/ iu@irea 0e ve!i 0ierdut/' T4TI,UL 5ALV"NU KI 545I,A F%LAVRIL 1n ti-0 !e ! ntesa Ines$ &/r/ de si-8iri$ 6ns 8it/ de !redin!i asa-i negres/$ 6nne@unit/ 7i 0ier9.nd u-si !a0ul$ era dus/ la Luvru de !/tre sta7ii din garda 5ariei Te-re9a$ Lilias$ &eti8a r/0it/ salvat/ ar 3

tre@ui s/ s0une- de !/tre 5alvenu$ !are 6n 0rivin8a a!easta 0ri-ise de0lina 6n!uvnn8are a 0rietenului s/u F lavril$ se de0/rta de l !ul !ri-ei$ 0urtat/ 0e @ra8ele @ nd !ului 7i su@ !r tirea lunganului s/u 0rieten' Nu erau 6nst/ri8i nelegiui8ii' Ni!i v r@/' Tr/iau de 0e 9i 0e alta 7i !u greu 67i 8ineau via8a' ,e s/ &a!/ ei !u un ! 0ilI 1n &a8a a!estei 6ntre@/ri 0e !are 7i- 0uneau 6n g.nd$ r/-aser/ &/r/ !uv.nt 7i &/r/ de r/s0uns' A:unseser/ 6n strada ,<au-e$ 6n &a8a unei !ase a0r a0e d/r/0/nat/$ !are nu se -ai 8inea de!.t dat rit/ unui e!<ili@ru taini! 7i !el r d u/ !l/diri 6ntre !are era 0rins/' F lavril s! ase din @u9unar !<eie uria7/$ @/g/ 6n @r as!/ 7i des!<ise u7a -asiv/ !e d/dea 6ntr-un !ul ar 6ntune! s$ la !a0/tul !/ruia se a&la s!ar/ 7er0uit are ase-enea unui s&redel uria7' Ur!ar/ !u destul/ u7urin8/ s iul a!esta de 6nt rt !<etur/$ a:ung.nd 0e un 0alier de d i -etri 0/tra8i$ unde se a&la a d ua u7/$ s0art/ de ve!<e !e era 7i !are 6n 0artea de sus se s0ri:inea 0ur 7i si-0lu de !<enar$ !/!i de -ult/ vre-e rugina -.n!ase @ala-alele 7i @r as!a' ;ra8ele lungi 7i 6nde-.nati!e ale !/0itanului 6-0inser/ u7 r str/ve!<ea u7/' A0 i s!a0/r/ a-narul$ d/du & ! unei @u!/8i de ias!/$ su&l/ !u t at/ 0uterea 0l/-.nil r s/i 9draveni 7i tre!u &la!/ra 8.7nind/ unui @/8 negru 7i unsur sF 6-0 d @it 0 -0 s !u nu-ele de lu-.nare' S-a &/!ut$ 9ise el' Ki$ a0le!.ndu-se !ere- ni s 6n &a8a 0 verii 6n&/7urate 6n dantele din @ra8ele lui 5alvenu$ ad/ug/D ;inev ias!/ n @ila d -ni7 ar/ s/ trea!/ 0ragul str/ve!<iului n stru sal nL Fla!/ra 0.l0.ind/ arun!a lu-in/ 6nd ielni!/ 6n :alni!a 6n!/0ere 0e !are F lavril nu-ea$ &/r/ s/-7i @at/ de &el : !$ Esal n str/ve!<iG !u 0ere8ii ! 7! vi8i$ !u 0 deaua a! 0erit/ de sare ge-/ 6n !ul area sul&ului 7i !u 0la& nul 6ntre ale !/rui @.rne a&u-ate un 0 0 r 6ntreg de 0/ian:eni 8esuse 0.n9e dese r tun:it !a un 0.nte!e' Du0/ !e intrar/ 6n gaura a!easta$ unde -i9eria 7i ne!ur/8enia se r/s&/8au$ F lavril eB!la-/ 6n ti-0 !e 6n!<idea u7a E0 rtativ/GD Pe -/runtaiele lui Lu!i&er$ drag/ a-i!e$ iat/-ne garnisi8i' H

5/ si-t a!ela7i$ r/s0unse lini7tit nedes0/r8itul s/u 0rieten' Pe s.ngele Pr ser0ineiL''' Nu !u-va 68i @a8i : !I Del !$ 0reavredni!e 0rieten' Ki 9i!.nd a!estea$ 5alvenu !ul!/ ! 0ilul 0e un 0at s/r/!/!i s !are$ di-0reun/ !u d u/ s!/una7e 7!<i a0ei al!/tuia - @ilierul a!elui s/la7 nen r !it' Prive7te- $ ad/ug/ el 6n!eti7 r$ ar/t.nd s0re &iin8a nevin vat/ !are d r-ea adine' C-L tu7i F lavril' ,.t e de dr/gu8/''' ,.nd d ar-e ( ad/ug/ lunganul' A0 i ridi!.nd glasulD 1ng<i8i---ar Satana da!/''' StL i- !ur-/ glasul 0i8ig/iat al @ nd !ului' S/ ntre9e7tiL Fru- as/ trea@/L 6n!<eie !u glas -ai s!/9ut 6nr/itul 6n @leste-e' ,u-$ ne!u-$ e a n astr/ &ata''' R/-.ne !u n i' R/-.ne !u n iL''' ,u n iL''$ ,e nai@a$ v r@e7ti !u gura &/r/ tine''' Ki !u- s- !re7te-I A7a !u- se !res! t 8i ! 0iii -i!iL Pe via8a -eaL ,ine s/-i dea s/ sug/I TuI Nu$ r/s0unse 5alvenu$ n- s/-i dau s/ sug/ 0entru si-0lul - tiv !/''' Natura nu te-/ d/ruit$ !a 0e d -ni7 are$ !u r tunde @i@er ane$ 0ri!<indel$ @leste-atL 6n!<eie F lavril$ &eri!it !/ 7tiuse du!e 0.n/ la !a0/t ase-enea v r@e s& r/it are' Pentru si-0lul te-ei$ ur-/ 0a7ni!ul 5alvenu$ !/ -/ s ! t dre0t tat/l eiL Pe iadul iaduril r$ !u !a9nele lui !u t t$ !e vrei s/ s0uiI Vreau s/ s0un !/ a!u- !<iar s/ < t/r.- 6ndat ririle &ie!/ruia' ,e 6ndat ririI ,ele 0e !are Ie ave- de 6nde0linit &a8/ de 6ngera7ul /sta'L Da!/ eu 0ri!e0 vre i t/$ s/ n-a:ung 6n raiL De asta 0 8i &i sigur$ @unul -eu 0rietenL Raiul nu e des!<is !el r !e @leste-/ !a tineL''' As!ult/ ai!iL (

V r@e7te$ s0use us!/8ivul$ a7e9.ndu-se 0e unul dintre !ele d u/ s!/unele 7i lungindu-7i 0i!i arele' Prietenul s/u r sti arar !uvintele$ !a 0entru a se &a!e -ai lesne 6n8elesD Da!/ tre@uie s/ 8ine- ! 0ila asta 7i sunt 6n!redin8at !/ tre@uie s- 8ine- de a!i 6nainte -/ de!lar tat/l eiL ;ine' 7i euI "u !e s/ &iu atun!iI 5a-a eiL r/s0unse 5alvenu netul@urat' F lavril s/ri de 0e s!aun !a ars 7i &/!u un salt at.t de uluit r$ 6n!.t 0/l/ria-i :eg as/ se 7terse de -u!<ea unei @.rne$ ri!u- destul de 6nalt/' A0 i$ iar/7i sigur 0e sine' se 0r 8/0i 6n &ata s!unda!ului !are 6l 0rivea su-r.9.nd a -are &eri!ire !u -usta8a 9@.rlit/$ !u !<ii ie7i8i din !a0 7i url/D 5/ insul8i$ 0are--i-seI Se si-8ea$ 0ese-ne$ 0r &und atins 6n de-nitatea sa$ de vre-e !e nu7i 6ns 8ise 6ntre@area de 6n:ur/tur/ -ai -ult ri -ai 0u8in !u-0lit/' Ki !u !e te-a- insultat$ -/ r gI 6ntre@/ 5alvenu' ;uri! de 8a0$ 0/i --ai &/!ut &e-eieL Du0/ !are ad/ug/D Vreau s/ &iu 0entru ! 0il !eea !e vei &i 7i tuL''' Nu 0ri-es! 0 9i8ie de -.na a d ua' 1n !li0a a!eea se au9i un s!.neet sla@' A-.nd i' 17i 6nt arser/ 0rivirile$ sur0rin7i$ -i7!a8i' Ki -ur-ur/D Se tre9e7teL Ki$ l vindu-se de dat/ !u 0al-a 0este &runte$ de 0ar!/-i venise nea7te0tat/ ins0ira8ie$ @ nd !ul 6ntre@/D Vrei s/ &a!i 6n!er!areI Adi!/I Pri-ul 0e !are 6l va 0rivi$ !.nd va des!<ide !<ii$ va avea dre0t la titlul 0entru !are ne !ert/-' Fie$ -i!u8uleF 6-i ! nvine' 1-i 0la! situa8iile li-0e9i$ !e nai@aL A-ind i tre!ur/ 6n &a8a ! 0ilului' Feti8a s!<i8/ -i7!are u7 ar/$ !are &/!u s/ 6nt ar!/ s0atele$ ast&el !/i se a&la !<iar 6n &a8a !el r d i 6nt v/r/7i8i' Ple a0ele ei 0.l0.ir/ de !.teva ri$ !<ii 0e :u-/tate 6n!<i7i se des!<iser/ 6n!eti7 r$ iar 0rivirea i se 0ri intre !ei d i @/r@a8i' (

Nu-i l/-urit rL -ur-ur/ F lavril$ de9a-/git' NuL se 6nv i 7i 5alvenu' S- lu/- de la 6n!e0ut' Ki$ vr.nd 0ar!/ s/ 0un/ !a0/t unei dis!u8ii -enite s/ se lungeas!/ la nes&.r7it$ ! 0ila 67i agit/ @ra8ele$ 0le!.ndu-s! -ult 6nainte$ gata s/ !ad/ din 0at' F lavril 7i 5alvenu se n/0ustir/ 6n a!ela7i ti-0F dar iat/ !/ -i!ile @ra8e al@e-tranda&irii se 6n! l/!ir/ de g.tul !elui din ur-/' 5ii de tuneteL se 6n&urie lunganul' Ki ad/ug/ -ai 6n!etD ,e gust 0r st areL 5alvenu 7i 8inea 6n @ra8e$ a0/s.ndu-7i gura !/rn as/ 0e @r/: rii ei' Va s/ 9i!/ a7a$ - r-/i F lavril$ !u anu-e tul@urare !are &/!ea s/-i tre-ure glasul' Iar eu r/-.n !u''' ni-i!L 1-@r/8i7ea9- 7i tu$ 6ng/dui -ule8ul$ -il s$ tree6n-dui- F ! 0ila 6n!e0use s/ se6n!eas!/' 5usta8a deas/ a s l!l/8 iului -.ng.ie @ra9ul 0r as0/t$ a! 0erindu( a0r a0e 6n 6ntregi-e' 5a''' 5a''' @.igui &eti8a' % au9iI 6ntre@/ 5alvenu -i7!at$ 6n!ere6nd s/ ia din n u 6n @ra8e' DaL r/s0unse F lavril$ 6-0ing.ndu-( !.t ! l 0e !el/lalt' ,u -ine v r@e7teL A7e9.ndu-se a0 i 0e -arginea 0atului$ 8inu ! 0ila 0e genun!<i$ !u !a0ul li0it de 0ie0tu-i lung 7i us!at 7i$ !u un glas 0e !are se str/duia s/-( &a!/ dui s$ 6ng.n/ un re&ren$ din !ele !.ntate 0e atun!i de !/tre -a-e$ !.nd 67i leg/nau ! 0iiiD , lin$ , linette De d r-i$ &eti8a -ea ; -@ nele vei 0ri-i ,.nd te vei tre9i''' ,e &a!i a! l I 6l 6ntre@/$ ui-it$ !el/lalt' 1nde0lines! dat rie !e -i se !uvine' % ad r-$ din n u' Ki eu a7 0utea &a!e la &elL i- 6nt arse a!ru 7i su0/rat seun!la!ul' Asta nu-i trea@a tat/luiL 6n!<eie F lavril$ !u un !al@at: ! rit r' Furtuna - !nea su@ &run8ile !el r d i 0rieteni 0.n/ atun!i at.t de uni8i' Ad 0tarea a!elei ! 0ile le insu&la si-8ire 6n!/ ne!un s!ut/ (

l r$ !ea a 0aternit/8ii$ 6i -ai 6nv/8a$ 6n a!ela7i ti-0$ !/ drag stea na7te 7i &a!e s/ !reas!/ gel 9ia' , 0ila 6n!<isese !<ii' ,u -are gri:/ s ldatul !ul!/ din n u 0e 0atul -i9er' A0 i$ 67i s! ase -antaua 7i a7ternu u7 r 0este tru0ul -i!$ &irav$ s 5alvenu se 0reg/tea s/ &a!/ la &el' F lavril 6l 0ri' ,e$ vrei s- 6n/@u7iI Da de !e -antaua ta 7i nu a -eaI ur-/ el ar8/g sF Fiind!/ nu 7tia- !/ ta8ii 6n&a7/ ! 0iiiL "i$ dr/!ia dra!uluiL se 6n&urie 5alvenu$ 0ier9.nd -/sura' SstL -ur-ur/ 6n!eti7 r F lavril$ devenind 9e&le-it r de at.ta !al-' F/r/ 6n:ur/turi 6n &a8a &eti8ei -ele$ ,u- ai s0usI Nu le-a7 su0 rtaL 5alvenu 67i 0rivi$ de-a dre0tul @ui-/!it$ 0rietenul' A!esta 0/rea 6ntru t tul s!<i-@at' ,<i0ul lui$ de @i!ei as0ru$ glindea @un/tate' Sur.dea$ iar sur.sul lui ! ntrasta !iudat !u -utra !iud as/ a lui 5alvenu' Ia s0une--i$ !e &el de : ! :u!/-I 6ntre@/ a!esta'D ,el 0e !are tu -i l-ai 0r 0us$ i- 6nt arse F lavrilF Dealt&el &eti8a a s0us !e avea de s0us'$ a!u-$ s/ st/- de v r@/' A0 i$ 0e un t n glu-e8D Ia s0une$ t/ti!u8ule$ !e ai de g.nd s/ &a!i s0re a asigura traiul -a-ei 7i al ! 0iluluiI ,e''' a- de g.nd s/ &a!I @.igui 5alvenu$ !iu0ind duse !a s/ &ie sigur !/ nu visea9/' Da$ !/!i de a!u- 6nainte tre@uie s/ 0 r8i de gri:/ un r su&lete' Nu uita''' Peste !.teva re se &a!e 9iu/$ a7a !/ va tre@ui s/ ne g.ndi- !u- s/ a@ate- !uri 9itatea 0a7ni!il r a-eni din !artier de la ! 0ila 0e !are vre- s !re7te-F 7i$ lu!ru -ai greu 6n!/$ s/ vede!u- s/ &a!e- &a8/ !<eltuielil r de 6ngri:ire a &eti8ei n astreL''D 1ngri:irea''' te 0rive7te 0e tine$ s/ri s!unda!ul$ ar8/g s' Nu !<iar 6n t tul$ r/s0unse lunganul' Ki a0 i -ai este !<estiunea <ranei''' Asta-i adev/rat$ se 6nv i !el/lalt$ ne0utin!i s 6n &a8a unui ase-enea argu-ent' "i 7i atun!iI 3

S/ ne !u0/- de !eea !e este -ai urgentL''' Aveai !ei d u/ -ii de s!u9i 0ri-i8i de la -ul a!ela''' ,are i-a u!is tat/lL''' Nu--i tre@uie @anii /7tiaL T tu7iL''' Sunt @ani @leste-a8i' ;leste-a8i 0.n/ la un anu-it 0un!t' ,e vrei s/ s0uiI Vreau s/ s0un !/ @anii /7tia nu i-a- !.7tigat''' !/ -ai degra@/ i-a- s-uls''' !/!i$ 6n s&.r7it$ nu a- 6nde0linit ni!i una din ! ndi8iile !erute' C-$ &/!u F lavril$ /sta -i se 0are a &i un te-ei a-/git r' S/ nu 6ntre!e- -/sura 6n ging/7ie$ 0rea vredni!e 0rieten 7i s/ nu ne ar/t/- -ai !at li!i de!.t 0a0a' ,ei d u/ -ii de s!u9i da8i de un ti!/l s 0 t &i 0uri&i!a8iF s/-i 0uri&i!/-L ,u-I De9leg.ndu-( de 0/!ate 0e !el !are 6i are asu0ra lui' "u sunt a!ela$ 9ise lunganul t.r.ie-s0ad/$ ar/t.nd 0unga 0ri-it/ de la @ar nul de S uvr' Atun!i 0lea!/-8i !u u-ilin8/ !a0ul 7i r/s0und e--i' D/-i dru-ulL 5alvenu 6n!e0u$ de 6ndat/ !e 0rietenul s/u se a7e9/ 6n 0 9i8ia !erut/D "g te a@s lv a 0e!atis tuis' F lavril r/s0unseD 1n n -ine Patris et &ilii et s0iritus san!ti' A0 i 6ntr-un glasD A-en' "i$ a!u-$ de!lar/ @ nd !ul$ @anii sunt !ura8i !a 9/0adaL Pe dra!u$ eu 6i v/d gal@eni$ 9ise F lavril$ 0rivind g l ganii !e str/lu!eau 0rin !<iurile 0ungii' Fiind!/ g l ganii /7tia sunt de aurL Adev/rat gr/ie7tiL Te-erile s0ur!atului la gur/$ a!u- a0r a0e ! nvertit 0rin res0e!t 7i iu@ire$ se 6nn ir/ 6ns/' Ki !.nd @anii /7tia s- r ter-inaI 6ntre@/ el' % s/ &a!e- r st de al8iiL F lavril se su-e8iD Nu vreau s/ -/ -ai 6nt r! la Sa-aritaineL Ni!i eu' (

Atun!i !u- s/ &a!e-I Uit/-te' ,e sunt asteaI C6rtiiL ,ele :e&uite de la nen r !itul ! nteL V ia s/ le du!/ regelui$ insinua 5alvenu' "i 7iI "i 7i$ !a tat/ al ! 0ilului$ :ur s/ 6-0lines! a!east/ d rin8/' I le v i du!e''' ,uiI D -nului de L uv is !are este$ 9i!e-se$ un @ra8 al regelui' TuI strig/ F lavril$ @ui-/!it de at.ta 6ndr/9neal/' "uL r/s0unse 5alvenu' A0 i ad/ug/D 1nainte de a ne di<ni 0u8in 7i 6n a7te0tarea n r !ului !are &/r/ 6nd ial/ !/ s/ se iveas!/$ s/ :ur/- 6-0reun/D tu$ !a -a-/$ eu !a tat/$ !/ v - iu@i ! 0ilul a!esta$ !/-( v - !r ti 7i !re7te 0 trivit @.r7iei sale' ,ei d i aventurieri 6ntinser/ s le-n @ra8ul dre0t deasu0ra 0atului 6n !are d r-ea s/r-ana &iin8/ !e nu 7tia ni-i!F iar :ur/-.ntul ur!/ din ini-a l r s0re !er' A!estea &iind 6nde0linite$ se a7e9ar/ 0e 0 dea$ 6ntr- 0 9i8ie 0riin!i as/$ ast&el !/ 0este !.teva -inute un 9g - t-ult ase-/n/t r un r & aie de 0 t! v/rie se 6nge-/na !u @linda r/su&lare a 0run!ului' La !.teva 9ile du0/ s!ena -ai sus 0 vestit/$ strada Pl.triere 6n 0re9ent denu-it/ [ean-[a!#ues R usseau se a&la 6n -are &r/-.nt' D i seni ri se instalau 6ntr-un ve!<i 0alat al intendan-tului ; uill n$ a!lu!.nd - @ilier n u-n u8' 5 @ilierul a!esta$ 0e !are !uri 7ii r.ndui8i 7iruri-7iruri 6n &a8a u7ii 6l' a-/nun8eau @u!at/ !u @u!at/$ 6ntre!ea !u -ult unul @i7nuitF se trase ast&el 6n!<eierea !/ n ii l !atari ai ve!<ii l !uin8e tre@uie s/ &i & st a-eni de @.r7ie 6nalt/' Venirea l r 6ns/7i 0use 7i -al tare 6n ui-ire 0e t 8i a!ei gur/!as!/$ de are!e unul ar/ta !a un uria7 us!at$ !a s!ru-@ie s/rat/$ iar !el/lalt s!und 7i 0.nte! s' Ki unul 7i altul erau 6n9 r9 na8i !u satenuri$ !ati&ele 7i aur' Dar !levetirile nu -ai !un s!ur/ -argini !.nd s si 7i n r-and/ v ini!/$ !u' @ra9 0r as0/t$ eu sini r tun9i$ 0urt.nd 0e @ra8e &eti8/ ad r-it/' (

% d/da!/L 67i s0user/ !u t 8ii$ 6ntr-adev/r$ nu se 6n7elau' "ra d/da!/' Dar t ate 0resu0unerile se 0rir/ ai!i$ !/!i din 9iua a!eea ni-eni nu a -ai v/9ut ni!i &e-eia$ ni!i ! 0ilul' ,ine erau n ii veni8iI % v - a&la !ur.n!l$ !.nd v - 7ti !e li s-a -ai' 1nt.-0lat ! ntelui dA@lin! urt$ ! ntesei Ines$ s 8ia lui$ 7i !avalerului Ge rges DArtagnan$ a&lat a!u- su@ 6nalta @l/duire a lui Ai< s$ ! nte de La Fere' PLA," R%^AL" Kais0re9e!e ani s-au s!urs de la 6nt.-0l/r.le ai!i a-intite' Kais0re9e!e ani !u-0li8i 0entru unele dintre 0ers na:ele n astre$ 0l/!u8i 7i 0lini de 6n!.ntare 0entru altele'$ 6ntune!a8i 7i str/@/tu8i de &r/-.nt/ri 0entru er ul n stru Ge rges DArtagnan' 5ulte la nu-/r sunt &a0tele 0etre!ute 6n a!est lung r/sti-0' Du!ele Cernan de Sand val P Pal -as se s/v.r7ise din via8/' Prin ur-are 6ntreaga sa avere revenea &ii!ei sale' 1n !iuda nu-er asel r &a0te ur.te 0e !are ; gatul-Du!e le ur9ise$ 6n ulti-a !li0/$ s0re a de9- 7teni' Dar 6n vre-ea a!eea$ vre-e 6n !are !uv.ntul su!!esiune d/dea na7tere un r a0rige ! n&li!te 6ntre t ate guvernele 7i$ !u de se@ire$ 6ntre !ele ale Fran8ei 7i S0aniei'$ 0arla-entele$ al!/tuite 6n -are 0arte din :uris! nsul8iL ie &ran!e9i ri s0ani li$ se &ereau s/ se arate 0rea severi 6n -aterie de - 7tenire 7i erau -ai -ult de!.t @inev it ri ,U su0ravie8uit rii 0 ses ri ai unui titlu are!are' Prin ur-are ! ntesa Ins dA@line urt devenise$ 6n ur-a a!estui n u d liu$ nes0us de @ gat/' ,u 0u8in 6nainte de a 0ri-i nes0erata - 7tenire$ - artea 5ariei Tere9a &/!use 0e Ins s/ 0le!e de la ,urte$ unde dealt&el ni-eni nu v/9use ar/t.ndu-se' St/0.nit/ ne! ntenit de n/de:dea !/-7i va reg/si &ii!a$ ea nu v ise s/ 0/r/seas!/ Parisul$ !/!i instin!tul -atern 6i s0unea !/ a! l va revedea$ de avea s/-i &ie dat s- revad/ vre dat/' Se retrase 6n strada ; ur@ n a!u- strada Lille 6ntr!as/ 6n!.nt/t are$ !l/dit/ du0/ gustul ei' A! l $ vr.nd s/ !ur-e ri!e !levetire 7i s ! tind de 0ris s a da !uiva vre eB0li!a8ie 0rivit are la tre!utul ei$ ea < t/r6 s/ reia nu-ele tat/lui$ ast&el !/ deveni$ 0entru t at/ lu-ea$ du!esa de Sand val' (

,ei s/ra!i$ ne7tiindu-i titlul$ 6i s0uneau d ar @unaF$d a-n/ 6n negru$G !/!i !un 7teau su&letul -il stiv al InRsei$ !are$ din n a0tea &atal/ 6n !are ! ntele Ren &usese asasinat a0r a0e su@ !<ii ei$ nu-7i -ai 0/r/sise !ernitele <aine' ,aritW$ 0rea!redin!i asa slu:ni!/$ &u tri-is/ la 5adrid$ s0re a veg<ea asu0ra un r interese !/r ra d ar ea le 7tia da de !a0/t' 1n 9iua 0le!/rii a!esteia$ t !-ai !.nd se 0reg/tea s/ ia dru-ul S0aniei$ negresa 6nt.lni un gentil - s!und !are$ v/9.nd- $ 67i st/0.ni !u greu un strig/t de ui-ire' %0rindu-se 6n l !$ 67i duse -.na la ini-/$ -ur-ur.n!l !u un glas !are$ ne6nd i s$ ar &i st.rnit 0.n/ 7i 9.-@etul !el r -ai ne0/s/t riD "aL''' %$ su&lete al -euL''D 1n&r.n.ndu-7i tul@urarea !e-( !u0rinsese$ vru s/ 0 rneas!/ 0e ur-ele ,aritei$ dar r/sti-0ul 6n !are st/tuse !a 6n!re-enit &/!use !a neagra Venus s/ se 6nde0/rte9e at.t !.t s/ nu -ai 0 at/ a:unge din ur-/' Gentil -ul a!esta$ des0re !are !ur.nd va -ai veni v r@a$ de9n/d/:duit de nei9@.nd/$ 7i 0rad/ unei agita8ii !u-0lite !e l/sa ur-e 6n &irea-i sensi@il/ 7i iu@it are$ 67i ! ntinu/ dru-ul de la !are se a@/tuse$ @leste-.ndu-7i -ult 0rea s!urtele 0i!i are' D a-na dA@line urt$ 0e !are de-a!u- 6nainte v - nu-i du!es/ de Sand val$ r/-/sese a7adar singur/' Nu ie7ea de!.t rare ri$ 6n!<in.ndu-7i t ate g.ndurile ! 0ilei r/0ite$ ,.nd 7i !.nd 6i 0l/!ea s/ trea!/ 0rin Pla!e R Pale$ s/ 0riveas!/ la tinerele &ete de @.r7ie n @il/ !are$ la anu-ite !easuri ale 9ilei$ gr/@eau 6ntr-a! l ' Pla!e R Pale era 0e atun!i l !ul de 6nt.lnire al n @ili-ii' Fire7te$ a-enii din 0 0 r se -ai stre!urau 7i ei 0e a! l $ dar aveau gri:/ s/ se trag/ -ai de 0arte' [ur 6-0re:urul statuii e!vestre a regelui Lud vi! al AlII-lea$ ridi!at/ 0rin gri:a !ardinalului de Ri!<elieu$ gentil -i 7i d a-ne din lu-ea -are se 6-@ul9eau 0u9derie$ @a !<iar !u 7/g/lni!ie !are !al/sa de d ritF dar - ravurile ti-0ului nu vedeau ni-i! r/u 6n a!east/ 0r -is!uitate$ 6ndrituit/ are!u- de 6ngusti-ea l !ului 6n !are se gr/-/dea -ul8i-ea' ,/!i -ul8i-e 0utea &i nu-it/$ 6ntr-adev/r$ t at/ lu-ea a!eea adunat/ 6n -inunata 0ia8/$ a !/rei singur/ 0 d a@/ era statuia -ai sus-a-intit/$ !e se 6n/l8a .n !<iar -i:l !ul ei' A@ia la 3? a0rilie (J>H$ < t/r.re a ! nsiliului regal 0re!i9a !/ d u/ 7iruri de ar@ ri aveau s/ &ie 0lantate 6nd/r/tul grila:el r$ ar@ ri !e se -ai v/d 7i ast/9i$ s0re -area @u!urie a d i!el r 7i 3

su0raveg<et arel r de ! 0ii !are$ vara$ trag & l s de 0e ur-a u-@rei &run9i7ului' 1ntr- 9i$ 0e !.nd du!esa st/tea a7e9at/ la l !ul ei @i7nuit$ adi!/ l.ng/ le!ti!/$ 0rivind t/!ut/ 7i trist/ la a!el du-te-vin al a-enil r !e se 0li-@au$ aten8ia 6i &u !u!erit/ de &ru- as/ &at/ 6ns 8it/ de d i gentil -i de aleas/ n @le8e$ du0/ !u- l/sa s/ se g<i!eas!/ 8inuta l r 8ea0/n/$ ta!ti! as/' Ki$ lu!ru !iudat$ !ei d i seni ri a&la8i 6n 0uterea v.rstei$ dar & arte di&eri8i !a 6n&/8i7are$ -ani&estau &a8/ de t.n/ra &at/ a!eea7i gri:/$ a!elea7i aten8iiF a- 0utea s0une !<iar$ a!eea7i 0rivire dui as/$ 0/rinteas!/' %ri!u-$ aveau 6n&/8i7are tare ne @i7nuit/' Unul$ 0e !.t de 6nalt$ 0e at.t de v ini! 67i 0urta ! ! 8at/ 7i a0r a0e 0ierdut/ 6ntre u-erii largi &a8/ -i!/$ de sl/@i!iune :alni!/$ al!/tuit/ a0r a0e 6n 6ntregi-e din satura nasului ! r iat' Se vedea !/ r tun:i-ea tru0ului a!estui @/r@at &usese r dul unui eB!es de <ran/ aleas/ 7i al -ul8u-irii de a tr/i$ !/ ni!i e- 8ie$ &ie ea !.t de -/runt/$ nu-( tul@urase' ,el/lalt$ tare s!urt 6n 0i!i are$ 6n!.t ai &i 9is !/ -erge 6n genun!<i$ avea un tru0 -i! 7i sla@ de te 6n&ri! 7aF dar$ 0rintr- ne0 lriveal/ 0e !are !u greu a- 0utea- t/l-/!i$ &a8.-i lat/ 7i r t &eie 0/rea re9istent/ la ri!e si-8ire 6ntrist/t are !are$ 0 ate$ s-ar -ai &i 0utut na7te 6n stri-ta ei !ar!as/' ,ind 7i !.nd$ @u9ele lui gr ase se des!<ideau 7i sl @ 9eau un &el de -.r.it !are avea 0reten8ia de a tre!e dre0t sus0inF sus0in dr/g/st s$ &ire7te$ !/!i !<ii -ule8ului ardeau de 6n& !are 6n !are se !itea ne0 t lit/ 0ati-/$ gata ri!.nd s/ 8.7neas!/' Se &ilea din drag ste' ,el/lalt se 6ngra7/ de @un/stare 7i &eri!ire' ,.nd a:unser/ 6n dre0tul du!esei$ a!easta au9i ur-/t area ! nversa8ieD , nte$ 9i!ea !el -/runt !/tre lunganul$ !are du!ea de @ra8 0e t.n/ra -ai sus 0 -enit/' 5ar!<i9eI 6i r/s0undea a!esta' " ra treiL''' " r.n!lul -euL Trei &/r/ !in!i$ -ar!<i9eL +i!.nd a!estea$ &ie!are s! ase din @u9unar un !eas rni! -are' Pare--i-se !/ 8i-a r/-as 6n ur-/$ ! nte' ;a$ -ai degra@/ !red !/ !easul du-itale e 6nainte' Pe dra!u$ &/!u @ nd !ul$ l vind a !iud/ !u 0i!i rul 6n 0/in.nt' 3

Lunganul 6l 0rivi -.ni s 7i r sti gravD 5ar!<i9e$ &/r/ 6n:ur/turi 6n &a8a &ii!ei -eleL ;a-i a -eaL s/ri !a ars -ule8ul$ 9is -ar!<i9' A n astr/ 6 6l 6ndre0t/$ 6n8!le08e7te$ !el 6nalt$ d/ruit !u titlul de ! n te' Fata$ !are 0.n/ atun!i s!<i8ase un 9.-@et 6n!.nt/t r$ interveni lu.ndu-7i -.na de 0e @ra8ul ! nteluiD Lini7ti8i-v/L''' Lini7ti8i-P/L''' -ur-ur/ ea !u glas dui s$ !u unglas !are &/!u 0e du!es/ s/ se 6n&i are' A0 i$ 0rivindu-i 0e a-.nd i 7i 6n&l rindu-7i -ai tare sur.sulD %$ !e ta8i ur.!i 7iL Ve7ni! 67i su0/r/ &ataL 5arieL &/!ur/ 6ntr-un glas ! ntele 7i -ar!<i9ul' 1n !li0a a!eea r l giul @iseri!ii S&.ntului Paul @/tu de trei ri' Iat/ -u9i!/ -enit/ a v/ 0une de a! rdL relu/ 6n!.nt/t area ! 0il/' Ki ad/ug/$ lu.ndu-( de @ra8 0e s!un-da!D " ra trei$ t/ti!ul -ar!<i9 intr/ 6n dre0turile Iui' 1ng/duie--i$ &eti8a -ea$ 6ng/i-/ ! ntele' A -ea' 6l 6ntreru0se -ar!<i9ul' A n astr/$ &ieL 6n!<eie ! ntele' "ra d u/ 7i !in!i -inute !in!i a- ie7it din !as/' 1-i 0are r/u 0entru tine$ ! nstat/ -ar!<i9ul !el s!und$ dar -i-a venit r.ndul 7i 0r &it !a s/--i 0li-@ &ataL A -eaL A n astr/ ' Ki tre!ur/ -ai de0arte$ s0 r v/ind 6ntruna' F/r/ s/ 6n!er!e a-7i l/-uri 0ri!ina tul@ur/rii !e n/0/dise 0e nea7te0tate$ du!esa ur-/ri !u 0rivirea !ele trei 0ers na:e dar nu 0utea$ ri!.t ar &i vrut$ s/-7i des0rind/ !<ii de ia &er-e!/t area ! 0il/' ,ine sunt gentil -ii a!e7tia$ draga -ea ! ntes/I 6ntre@/ ea 0e d a-n/ 6n v.rst/$ una dintre 0rietenele a7e9ate l.ng/ ea' S!u-0/ du!es/$ r/s0unse d a-na$ !are nu era alta de!.t ! ntesa de ;ri nne$ nu 0rea 8i-a7 0utea s0une' 1i v/d 0entru 0ri-a ar/''' Fata este 6n!.nt/t areL Du!esa nu -ai r/s0unse$ dar g.ndiD A7a ar ar/ta a!u- -i!u8a -ea Lilias' A0 i$ dintr- dat/$ !/tre 0urt/t rii le!ti!iiD 3

S/ -erge- a!as/L Du!esa ur!/$ iar vale8ii 0 rnir/' Dar a@ia tre!ur/ de 0ia8/$ !/ un v/l-/7ag de a-eni 6i sili s/ se 0reas!/' ,u t 8ii alergau$ se 6-@ul9eau$ !are -ai de !are s/ a:ung/ 0ri-ul' Fire7te$ se 6nt.-0lase !eva ne @i7nuit' S! 8.ndu-7i !a0ul 0rin 0 rtier/$ du!esa 9/ri 6n @ra8ele unui t.n/r 7i !<i0e7 !avaler 0e &ata !e a@ia tre!use' Al/turi de t.n/rul gentil -$ &iindu-i gard/ 0ar!/$ -ar!<i9ul'7i ! ntele$ tre-ur/t ri 7i al@i !a varul$ !/utau din !<i un s!aun li@er 0e !are s/-7i 0 at/ a7e9a ! 0ila le7inat/' Du!esa ! @ r.$ 67i !r i dru- 0rin -ul8i-e$ &/r/ s/-i 0ese de @ -@/nelite -ai -ult sau -ai 0u8in !uviin!i ase St.rnite de gestul ei ne!ugetat 7i a:unse la l !ul 6nt.-0l/rii' A! l 6n8elese 7i -ai @ine des0re !e era v r@a' ,ei d i seni ri$ at.t de ne0 trivi8i unul l.ng/ !el/lalt$ se 6n!/ieraser/ !u ni7te tineri 9/nate!i$ !are 67i @/tuser/ : ! de &/l 7enia l r$ @lag sl vindu-i !u t t s iul de glu-e ne!uviin!i ase 7i !are nu v iser/ a se 0 t li ni!i 6n &a8a atitudinii r/9@ ini!e a !el r !are 67i 6ng/duiser/ s/-i ia 0este 0i!i r' Uria7ul !u &a8a tras/ 7i s!undul s/u 0rieten nu erau$ 6ntr-adev/r$ a-eni 6n stare s/ r/-.n/ ne0/s/t ri 6n &a8a un r ase-enea @r/9ni!ii' Tr/g.ndu-7i s0ada$ v iser/ s/-7i &a!/ dre0tate$ !eea !e 6ngr 9i ! 0ilaF ea s! sese un 8i0/t 7i ar &i !/9ut$ de n-ar &i 0rins- 6n @ra8e un t.n/r 7i &ru- s gentil -$ !are se a&la l.ng/ ea$ nu v s0une din 6nt.-0lare$ !i di-0 triv/' +/0/!i8ii &/0ta7i ai a!elui s!andal -/runt$ v/9.nd !/ lu!rurile 0uteau lua 6nt rs/tur/ 0r ast/$ 7i 0rea 0u8in d rni!i de a 8ine 0ie0t !el r d u/ s0ade 0e !are le @/nu-iser/ a &i de -are & r8/$ se &/!user/ nev/9u8i 6n drea0ta 7i 6n st.nga$ 0ier9.ndu-se 0rin -ul8i-e' Du!esa InRs @/nui -ai -ult de!.t au9i !ele 0etre!ute$ iar ini-a-i -il stiv/ 6nde-n/ s/ &ere 6ndat rit rului gentil - s!aunul ei 0entru &at/' ,u 0/rere de r/u 0ar!/$ t.n/rul a7e9/' Ne-aiav.nd 6n &a8/ de!.t a-eni !u t tul str/ini de ne!ugetata &a0t/ a a!el r tineri 7i g/l/gi 7i seni ri$ ! ntele 7i -ar!<i9ul 67i v.r.r/ s0adele 6n tea!/$ 0lini de de-nitateF a0 i$ 0le!.ndu-se 6n &a8a du!esei$ 6i -ul8u-ir/ 0rin !uvinte !alde$ 0entru !.t de 0revenit are se ar/tase' Nu -erit steneala de a--i -ul8u-i at.ta$ d -nil r$ -ur-ur/ ea' A- &/!ut !eea !e ri!are altul ar &i &/!ut 6n l !ul -eu' A0 i 7 v/ind 7i 6ntre@/t areD Unde tre@uie s/ ! ndu!/ vale8ii -ei 0e d -ni7 araI''' (

,ei d i 0/rin8i ai tinerei &ete 6n8eleser/ dis!reta 6ntre@are 7i r/s0unser/ 6ntr-un glasD D -ni7 ara dAvri& l''' 9ise uria7ul ! nte' De ;ellevenueL ad/ug/ s!undul -ar!<i9' A0 i$ ridi!.nd 0rivirea s0re a 7i- a8inti asu0ra du!esei$ a!esta -ai ad/ug/D Nu g/si- !uvinte s/ v/ -ul8u-i-$ d a-n/$ 7i$ de n-ar &i s/ 6ndr/9ni- 0rea -ult$ v-a- ruga s/ @inev i8i a -erge 0.n/ la !a0/t !u @un/v in8a 7i s/ 0 run!i8i 0urt/t ril r le!ti!ii s/ du!/ 0e &at/ 0.n/ la !asa n astr/''' 1n strada ;ret nvilliers$ 6n!<eie !el/lalt' Nu e ni!i 6ndr/9neal/$ d -nil r$ le r/s0unse du!esa 7i -/ si-t 0rea &eri!it/ de a v/ 0utea &a!e a!est -i! servi!iu''' Ar/ta8i-ne dru-ul$ d -nil r''' , ntele 7i -ar!<i9ul &/!ur/ 0le!/!iune' Se 0reg/teau t !-ai s/ -earg/ 6n &runtea alaiului$ !.nd 6l @/gar/ 6n sea-/ 0e gentil -ul !are 8inuse 6n @ra8e 0e ! 0il/' Ne-i7!at$ !u t tul ne0/s/t r la !ele !e se v r@eau 6n :urul lui$ s r@ea din !<i 0e t.n/ra &at/$ !are 6ntre ti-0 67i venise 6n &ire' Privirile li se 6nt.lnir/' A@urul unei s&ielni!e ru-eneli n/v/lise 6n @ra:ii &etei$ 6n ti-0 !e ini-a lui tresalt/ de dul!e si-8ire' D -nule$ 6n!e0u -ar!<i9ul$ v/ -ul8u-i- din ini-/ 0entru a:ut rul 0e !are ni l-a8i dat' F/r/ du-neata$ 6nt/ri ! ntele$ &ii!a n astr/ ar &i !/9utF ai 0rins- 6n @ra8ele du-italeF 68i -ul8u-i-L A0 i$ 0 rnir/ 7i ei$ -erg.nd al/turi de le!ti!a 6n !are du!esa se a7e9ase l.ng/ &at/' T.n/rul gentil - a@ia a0u!/ s/ r/s0und/ -ul8u-iril r !el r d i 0rieteni' % !li0/$ 0rivirea lui 6ns 8i -i!ul alai' A0 i$ s!utur.ndu-se de - le7ala !e 0usese st/0.nire 0e el$ se 6ntre@/D Unde i-a- -ai v/9ut are 0e !ei d iI Du0/ a!eea$ de0/rt.ndu-se g.ndit r 7i nu &/r/ a-7i r/su!i 6n !.teva r.nduri !a0ul du0/ !ei de !are se des0/r8ise 7i !are 0/7eau 6n!et$ ad/ug/ 0e un alt t nD Strada ;ret nvilliersL Du0/ !e ie7i din Pla!e R Pale$ travers/ strada Saint-Ant ine 7i$ a:uns 6n !ea denu-it/ Li ns-Saint-Paul$ intr/ 6n 0alatul ! ntelui de La Fere' 3

Gentil -ul a!esta !itit rii n 7tri au 7i g<i!it desigur nu era altul de!.t !avalerul Ge rges DArtagnan' De !.nd &usese ad 0tat de !/tre ! ntele de La Fere$ tre!use 0rin &elurite tre0te 0 trivite !u v.rstaF -ai t.r9iu 67i v/9use 6-0linit visul vie8iiD devenise -u7!<etar al regelui' 1n tre!erea l r anii &/!user/ din ad les!entul de dini ar/ un @/r@at gener s 7i vitea9$ 6nsu7iri !e nu-i &useser/ ni!i dat/ str/ine' A!u- era un t.n/r !<i0e7$ de d u/9e!i 7i 0t$ d u/9e!i 7i n u/ de ani$ !u tr/s/turi regulate 7i eB0resive$ 6n!adrate de un 0/r auriu$ lung 7i -/t/s sF -usta8/ de a!eea7i nuan8/$ r/su!it/ la ! l8urile @u9el r$ 6-0ru-uta gurii sale anu-e &ine8e$ 0us/ 6n lu-in/$ la r.ndul ei$ de din8i de un al@ str/lu!it r' Un 9.-@et trist$ !are adesea 0/reaF 6nti0/rit 0e @u9ele lui$ se ar- ni9a !u !<ii -ari$ al@a7tri$ : de ne6n!<i0uit/ @l.nde8e$ (T( ,RI re 0uteai t tu7i deslu7i i &la!/r/ vie$ gata s/ 8.7neas!/ la !el -ai u7 r i-@ ld' Lu0tase -ult$ se distinsese 0e di&erite !.-0uri de @/taie 7i$ 0rin a!easta 6ns/7i$ d @.ndise renu-e$ !are 6l a7e9ase !u -ult deasu0ra tineril r seni ri' , ntele de La Fere$ !are nutrea 0entru el drag ste vie 7i !areF din 0ri!ina v.rstei$ 0/r/sise &un!8ia de !/0itan-l ! tenent al 5u7!<etaril r ,enu7ii$ 6l &/!u 7i 0e Ge rges s/ ias/ din ar-at/$ du0/ !e d @.ndi titlul de gentil - al ,ur8ii' , ntele v ia !<iar -ai -ult de!.t at.tD neav.nd ur-a7i dire!8i 7i te-.ndu-se !a nu !u-va du0/ - arte averea s/-i &ie 6n</8at/ de str/ini !e s-ar &i de!larat 6ndre0t/8i8i s/ 7i- 6nsu7eas!/$ d rea !a !el 0e !are 6l s ! tea !a 7i &iul s/u s/ devin/ - 7tenit rul s/u 7i 6n!/ &/r/ ni!i 6ngr/dire' Fire7te$ Ge rges 67i d/dea sea-a de @ine&a!erile !u !are ! ntele v ia s/-( ! 0le7eas!/ 7i ni-i! nu ar &i 0utut 6ntune!a viit rul a!esta str/lu!it 0e !are 6l vedea r/s0.ndind lu-ini 6nainte-i$ da!/ a-intirea Teresinei$ a -a-ei sale$ nu l-ar &i !u&undat$ !li0/ de !li0/$ 6ntrad.n!/ triste8e' 5a-a saL %$ !.t de -ult !/utase$ !.t -ai !/uta 6n!/L Nu-ele$ averea$ !<iar via8a 7i le-ar &i dat nu-ai s/ -ai revad/$ s/ i se arun!e 6n @ra8e$ 0entru a 6-@r/8i7a 7i a-i strigaD E"u sunt &iul t/u''' Fiul t/u''' Pri-ve7te--/L''' Re!un a7te--/L'''G Dar !eea !e 6i s0 rea su&erin8a era g<idul !/ !ea !are 6i d/duse via8/ 67i 0ierduse -in8ileF are !u- se des!ur!ase ea 6n situa8ia a!eea 3

nen r !it/ 6n !are 6i &usese dat s- vad/I De nu -urise !eea !e 0entru ea ar &i & st 0 ate -ai @ine !e se alesese din via8a eiI F arte adesea$ du0/ !ele ist risite de !/tre At< s$ se 6nt rsese 6n a!ea 0arte din 1le-auB-Va!<es$ 0e !are str/@/tuse 6n n a0tea asasinatuluiF !<iar da!/ vi9uina &e-ei -ai eBista$ ea 0/r/sise desigur insula 6n a!eeai &unest/ n a0te$ 0entru a nu se -ai 6nt ar!e' Dar ni-i!L Ni!i ur-/ a &iin8ei iu@ite 0e !are$ 0r @a@il$ ne0/s/t rii l veau !u 0i!i rul$ du0/ !e 6i &/!user/'0 -an/ !u vreun ! ltu! de 0une' A!este 6n!<i0uiri i9v r.te din drag stea-i de &iu 6i l/!ri-au dese ri !<ii' 5ul8i al8ii 6n l !ul s/u s-ar &i -.ng.iat$ arune6ndu-se 6n @ra8ele !urte9anel r$ nu 0u8ine dealt&el' 5ai ales d a-nele de @.r7ie 6nalt/ 67i &/!eau un 0un!t de n are din a-i 6n7ela ri @/r@a8ii$ ri i@ vni!ii' Ge rges tre!use 0rin a!east/ - !irl/ aurit/$ &/r/ a se -.n:i !.tu7i de 0u8in' Nu !/ ar &i & st vreun ins de se@it$ dar 6i era sil/ s/ se d/ruie &/r/ !a ini-a s/-7i &i s0us !uvintul' "Bist/ !li0/ 6n !are !el -ai st/0.nit 6n ale iu@irii 5I'I5 l tu7i tres/rireF 0rivire$ un gest$ un !uv.nt$ a ilare a s0iritului 7i iat/ !/ t ate < t/r.rile luate 0entru a se 6-0 trivi a!estui si-8/-.nt divin se risi0es! 0rin &ar-e!$ l/s.nd dru- li@er 0ati-ii !are ! tr 0i I5 7i !u!ere7te &iin8a t at/' Ase-enea &r/-.ntare venise s/ se adauge !el rlalte dU&eiin8e 0e !are !avalerul le 6ndura din 0ri!ina -a-ei 0ierdute' Iu@eaL 1nt.-0larea 6i s! sese 6n !ale t.n/r/ &at/ !are 6l -i i!ase adine' Da!/ ea ar &i dis0/rut du0/ a!east/ 0ri-/ -t.lnire$ uitarea ar &i venit desigur' Dar 6n!ear!/ s/ 6n&run8i destinul$ 0r viden8a ri &atalitateaL A -ai 6n-tenit- ''' &/r/ v ieI Ni!ide!u- ( ,a 0 vestit ri de @un.rredin8/$ tre@uie s/ -/rturisi- !/ el 6nsu7i a 6n!er!at C&t revad/' "a 6i a0/ruse 6n &a8/$ t t 6n Pla!e R Pale$ 0t 9ile nai nte de 6nt.-0l/rile a-intite' Ni!i nu se g.ndea s/ se 6ntre@e !ine anu-e eraI 5ult 0rea retras 0entru a 6n!er!a s/ !uleag/ vre in& r-a8ie$ el se -ul8u-i s/ 0riveas!/$ s/ ! nte-0le$ s/ ad-ire 7i !u !.t 0rivirile lui se 6ndre0tau -ai -ult asu0ra tinerei &ete$ !u at.t ini-a 6i @/tea -ai ne@une7te' Iu@eaL ,e-a si-8it are !.nd !ea !/reia 6i 7i 6n!<inase at.t de ad.n!/ iu@ire 6i !/9use 0.l0.it are 6n @ra8eI N-ar &i 0utut s0une' S6ngele i se H

0rise$ n/v/lindu-i 6n ini-/' % !li0/ !re9u !/ 7i el avea s/ se 0r/@u7eas!/''' Dar ase-enea e- 8ii sunt$ din &eri!ire$ tre!/t are' Si-8indu-i tru0ul ginga7 7i 0l/0.nd$ el tres/ri' %@ra:ii 0ali9i se 6-0ur0urar/ de dat/F !<ii 6i s!.nteiar/ 0uterni!$ iar !.nd si-8i su&larea !ald/$ 6n-ires-at/ a &etei$ -.ng.indu-i &a8a$ se 6n&i ra 7i 6n!<ise !<ii$ 0entru a r/-.ne -ai -ult/ vre-e su@ vra:a !are-( 6n!er!a' Ne0/s/t r la !eea !e se s0unea 7i se 0etre!ea 6n :uru-i$ el a7e9ase$ !u -i7!/ri aut -ate$ 0re8i asa ! - ar/ 6n le!ti!/' 5ul8u-irile !e i se adu!eau le au9ise !a 0rin vis' Dar a!easta a 6nse-nat 7i s&.r7itul a!elei dul!i si-8iri !are-i ! v.r7ise &iin8a' Glasurile a!elea le -ai au9ise''' Dar undeI Un n r 6i tre!u 0rin &a8a !<il r$ iar !.nd a!esta se destra-/$ el se si-8i$ &/r/ s/-7i 0 at/ l/-uri 0ri!ina$ 0rad/ unei triste8i 7i -ai grele de!.t !ea 6n!er!at/ 6nainte de a-7i &i d/ruit ini-a' "ra !li0a 6n !are se 6ntre@aseD %are unde i-a- -ai v/9ut eu 0e a-enii a!e7tiaI Le!ti!a a:unse !ur.nd 6n strada ;ret nvilliers 7i intr/ 1ntr-un 0alat -i! !u 6n&/8i7are dintre !ele -ai vesele' Du!esa nu v i s/ 0/r/seas!/ &ata' ,/rui senti-ent i se su0unea ea intr.nd 6n sal nul unde$ 6n &a8a !el r d i ta8i ai ei$ 5arie 6i -ul8u-i din n uI F/r/ 6nd ial/ !/ n-ar &i 7tiut s0une' D a-n/ du!es/$ gr/i t.n/ra &at/$ v/ !er 6ng/duin8a de a veni s/ v/ v/d$ s0re a v/ 6n!redin8a 6n!/ dat/ de t at/ re!un 7tin8a -ea' S0re a -/ 6n!redin8a de re!un 7tin8a du-italeF ! 0il/ drag/$ r/s0unse du!esa sur.9.nd 6 ,e !uvinte -ariL S0une -ai degra@/ 0entru a--i 0rile:ui 0l/!erea de a te revedea 7i de a te !un a7te -ai @ineL %$ d a-n/''' Nu--i -ul8u-i$ 0ri du!esa$ !/!i eu sunt a!eea !are 68i v i &i$ din ini-/$ 6ndat rat/' Nu 6n8eleg$ d a-n/''' Nu 7tiu !e si-t !.nd te v/d$ !.nd 68i aud glasul dul!e' Ai darul de a alina ad.n!a su&erin8/ !e -/ @.ntuie de la 0ierderea &ii!ei -ele' A<L &/!u ! 0ila$ a8intind asu0ra du!esei !<i -ari$ ui-i8i' *

Ar &i a!u- de v.rsta du-itale$ relu/ du!esa' A0 i$ du0/ !.teva !li0e de t/!ere 6n !are 67i 6n/@u7i un < < t de 0l.ns' ,u- te nu-e7ti$ ! 0ila -eaI 5arie' Ne!linti8i$ ne7tiind !/rei 0ri!ini s/-i atri@uie tul@urarea !are-i !u0rinsese$ ! ntele 7i -ar!<i9ul as!ultau' St/0.nindu-se$ du!esa ur-/ 0e un t n a0r a0e glu-e8D Va s/ 9i!/ a7a$ d -ni7 ara 5arie'''I DAvri& l$ ad/ug/ ! ntele' De ;ellevenue$ s/ri !a -ai 6nainte -ar!<i9ul' D u/ nu-eI 6ntre@/ -area d a-n/ 9.-@ind' A-.nd u/ nu-ele nu &a! de!.t unul$ d a-n/$ r/s0unser/ 6ntr-un glas !ei d i 0rieteni' F arte @ine$ d -nil rF dar da!/ rela8iile n astre nu se 0res! ai!i$ du0/ !u- se 0are 7i du0/ !u- a7 d ri$ v-ar su0/ra are s/-i s0un d -ni7 arei d ar 5arieI Ni!ide!u-$ d a-n/' Pentru du-neata$ d -ni7 ar/ 5arie$ v i &i ri!.nd li@er/$ se gr/@i s/ s0un/ du!esaF 7i 0entru du-neav astr/$ d -nil r$ ad/ug/ ea adres.ndu-se !el r d i gentil -i !are$ 0u7i 0ar!/ 6n -i7!are de a!ela7i res rt$ &/!ur/ 0le!/!iune ad.n!/ 6ntre@.ndD D a-na'''I Du!es/ de Sand val$ !u l !uin8a 6n strada ; ur@ n' Nu v - uita$ d a-n/ du!es/$ s0use ! ntele' Ki v - avea n area s/ v/ &a!es!urt/ vi9it/$ ad/ug/ -ar!<i9ul' ,.teva vi9ite$ 6n!uviin8/ du!esa$ 9.-@ind' A0 i$ 6ntin9.nd tinerei &ete -.naD Pe !ur.nd$ d -ni7 ar/ 5arieL La atingerea a!elei -.ini -i!u8e !are se !ui@/rise 6ntr-a ei$ du!esa tres/ri 0e nea7te0tate' ,e ave8i$ d a-n/I 6ntre@/$ -irat/$ &ata' Ni-i!L''' Ni-i!$ ! 0ila -ea' Pe !ur.nd' Ki in&r.n.ndu-se s0re a-7i re!/0/ta !al-ul$ du!esa salut/ 6n!/ dat/$ ie7i din sal n$ intr/ 6n !urte$ 6ns 8it/ de st/0.nii !asei 7i ur!/ 6n le!ti!a !e 0 rni 0e dat/' (

,.nd ! ntele 7i -ar!<i9ul se re6nt arser/ 6n' sal n$ t.n/ra &at/ 0e !are de-a!u- 6nainte v - nu-i 5arie 6i 0riviF a0 i$ str/duindu-se s/-7i ia un aer sever 7i s/-7i 6ngr a7e glasul$ le s0useD D -nil r ta8i$ nu -/ &eres! a v/ s0une !/ 0urtarea v astr/ -erit/ !ele -ai a0rige -ustr/ri' ,ei d i @/r@a8i 67i 0le!ar/ !a0etele$ adu!.nd & arte tare !u ni7te ! 0ii !are 67i a7tea0t/ 0ede0asa' "i @ine$ v/ da8i 6n s0e!ta! l !.nd sunte8i !u &ata v astr/I 5arie$ @.iguir/ ! ntele 7i -ar!<i9ul' Vai$ !e ur.tL ur-/ ! 0ilul teri@il' 17i @/tea : ! de n i$ l/-uri 6n!eti7 r ! ntele' A0r a0e !/ ne insultau$ a0/s/ 7i -ar!<i9ul' Nu tre@uia s/ au9i8iL 6i !ert/ 5arie$ -u7!.ndu-7i @u9ele 0entru a nu 0u&ni 6n r.s' A0 i ad/ug/$ 0/str.ndu-se anev ie seri as/''' 5erita8i 0edea0s/ 7i s/ v- dau' , ntele 7i -ar!<i9ul 67i 8ineau 0rivirile 0le!ate 7i nu !ute9au s/ se uite la ea' "a se a0r 0ie 6n!et 7i se a7e9/ 6ntre eiD Caide$ d -nil r ta8i$ -/rturisi8i-v/ !ura: s gre7elileL 5ar!<i9ul !el s!und 67i 6n/l8/ 6n!et !a0ul$ 6n ti-0 !e lunganul ! nte 6n!er!a s/ 7i-( 0le!e$ s0re a se a0r 0ia !.t -ai tare de @ra9ul &etei' 5arie 6i 0rivea sur.9.nd !i !/nindu-7i u7urei @ra:ii 0r as0e8i !u !ele d u/ degete ar/t/t are' A$ strigar/ !i 6ntr-un glas' Ur-ar/ d u/ 0u0/turi 9g - t ase' 1n!/ dat/ ( -ai vrur/ ei$ 8uguindu-7i @u9ele' Dar 5arie se des0rinse u7 r$ 9i!.ndu-ieD Ki !u 0edea0sa v astr/ !u- r/-.neI''' NuL Nu 6 NuL''' P ate disear/$ da!/ sunte8i !u-in8i' A0 i$ 6nveselit/ de des!u-0/nirea !el r d i ta8i$ alerg/$ vi aie 7i u7 ar/$ s0re daia ei'

,U5 PUT"AI D"V"NI ,%NT" SAU 5AR,CI+ 1N ANUL D" GRANI" (=J> La nu-ai !.teva !li0e du0/ !e se 6n!<ise u7a$ lunganaL ! nte$ 6n!redin8at !/ t.n/ra &at/ nu-i 0utea vedea$ ni!i au9i$ se 6ndre0t/ s0re t var/7ul s/u$ r/!nind !u glas de tunetD [u0.n de 5alvenuL 5ar!<i9ul$ !are nu' era altul de!.t ve!<ea n astr/ !un 7tin8/$ -ult 0rea si-8it rul 6ndr/g stit de ,arita$ du0/ !u- t var/7ul s/u nu era altul de!.t iu@it rul de sudal-e$ r/s0unse !u ne0/sarea-i @i7nuit/D [u0.n de F lavrilL De !.nd devenise ! nte$ F lavril 67i -ai 9/g/9uise gura' 1n 0rivin8a i9@u!niril r ne!uviin!i ase' De i se -ai 6nt.-0la une ri s/ 6n:ure$ ni!i dat/ 6ns/ 6n &a8a 5ariei$ &/!ea !u anu-e de-nitate$ !it.ndu-7i 6nainta7ii$ t 0 regi de-ai Fran8ei ri de aiurea' Pe t ate evang<eliileL eB!la-/ el$ sau dra!e 6-0.eli8at$ !u- 9i!ea Cernie al 0atrulea$ -/ s! 8i din &ire$ :u0.neL De !eI De !eI De !eI''' Pe !instea -ea de gentil -L du0/ !u- se :ura Fran!is 6nt.iul$ &iind!/ ai s/rutat- 0e &ata' n astr/ 6naintea -ea' A0 i$ !u -i7!/ri nerv ase$ 6-tr-at.t de -are 6i era ne-ul8u-irea$ F lavril des!<ise un si0et ve!<i de ste:ar$ s! ase sti!l/ de di-ensiuni res0e!ta@ile 7i un 0a<ar de !el 0u8in :u-/tate de !a$ 0un.nd t tul 0e -/su8/ 6n &a8a !/reia se a7e9/' Ai &i 0utut s! ate d u/L @serv/ 5alvenu !u gias t.nguit r' U-erii uria7ului s!<i8ar/ -i7!are de dis0re8F !a t ate a!estea se ridi!/$ se duse din n u la si0et$'-ai S! ase un 0a<ar 7i s0useD Stai : sL T arn/L r/s0unse 5alvenu$ a7e9.ndu-se 6n &a8a t var/7ului s/u' ,.nd 0a<arele &ur/ 0line$ &ie!are lu/ !.te unul' Privirile li se 6nt.lnir/F atun!i$ 7i unuia 7i !eluilalt i se 0/ru & arte <a9 as/ -utra grav/ a &ie!/ruia$ ast&el !/ 0u&nir/ 6n r.s$ !u at.t -ai tare !u !.t 6n!er!au s/ se st/0.nease/' 3

5are n/t/r/u -ai e7tiL r sti tare F ia vrii' %ri!u-$ --ai 6ntre!utL i- 6nt arse !el s!und' De vre-e !e 68i !eri iertare$ -i-ar sta r/u s/-8i -ai 0 rt 0i!/' Dar nu-8i !er iertare$ -ii de -ili ane de''' Ta!iL 6i !ur-/ v r@a F lavr'il$ !.nt/re7te-8i v r@ele$ !/!i alt&el ai 0utea s/ 0ier9i 0re8uirea -ea$ adi!/ a unui - de lu-eL Dar 7i tu 6n:uri 9drav/n$ nu te-n!ur!iL Nu-i adev/rat$ nu &a! de!.t s/ re0et !uvinte r/-ase vestite$ de vre-e !e s-au 6nn @ilat$ r stite &iind de @u9e rege7ti''' S/ -/ ia dra!uL''' "i$ asta n-a -ai s0us- ni!i un rege''' Iertare$ -a:estatea sa Lud vi! al All-lea 6l 0 -enea adesea 0e 6-0ieli8atF dar de !a-dat/ nu de asta-i v r@aF ! ntele dAvri& l 67i a-inte7te de vre-ea 6n !are nu era de!.t !/0itanul F lavrilL Caide$ :u0.ne$ 8ine--i 0ie0tL Ki !i !nir/' Nu-i del ! r/u vinul /sta$ 67i d/du !u 0/rerea 5alvenu$ 0les!/ind' Ki unde -ai 0ui !/ -/ arde sete diav leas!/$ -i!u8ule' 5ai t arn/ unui' , nteL''' Un 0a<ar a:ungeL Ni!i g.nd$ a-i!e ( ,/0itanul F lavril uit/ adesea !/ ast/9i este ! nte dAvri& l' "i$ nu uit de&elL Sunt ! nte dAvri& l$ e-adev/ratL''D Sunt @ gat$ 7i asta e-adev/ratL Dar nu-s astea 0ri!ini !are s/ 0 at/ sili un - s/ - ar/ de 8.&n/L Fru- as/ 0ild/ 0entru &ii!a n astr/L &/!u 5alvenu' Flea!uri$ g.ndi !u glas tare F lavril devenit vis/t rF -ai trist/ 0entru @iata ! 0il/ este a0aren8a a!easta de 6nrudire !u d i 7na0ani de tea0a lui :u0.n 5alvenu 7i a !/0itanului F lavril$ 6-@ g/8i8i 6n ur-a unei -i!i -.r7/viiL ,/0itaneL S/ s0une: sni!ie$ 0astele iui Du-ne9euL !u6n:ura 7-e!<erul a!ela de !u-/tru Lud vi! al Al-lea$ 7i s/ nu -ai des0i!/- &irul 6n 0atruL FieL 0reavredni!ul -eu 0rieten' (

Ki''' ,ine a s/v.r7it a!east/ : sni!ieI 6ntre@/ F lavril r/s0i!at' "u$ !e-i dre0tL r/s0unse as !iatul s/u$ dar !u 6nv irea ta' Ki ad/ug/$ v r@ind -ai 6n!etD 5ul8u-it/ <.rtiil r g/site asu0ra''' Nu--i -ai a-inti de n a0tea a!eeaL Ni!i eu nu 8in s/ -i- a-intes!L r/s0unse 5alvenuD Du0/ un r/sti-0 ad/ug/D 1n s&.r7it$ dat rit/ a!el r <.rtii 6n-.nate de -ine -ar!<i9ului de L uv is$ !are 0/rea s/ 8in/ -ult la ele$ 0ese-ne 0entru a-( slu:i -ai @ine 0e rege$ a- a:uns iute la a!este n ruri 7i @un/stare$ de !are ast/9i e7ti at.t !te -.ndru$ ! nte' N @le8ea @lig/L &t/ F lavril' Fu r.ndul lui 5alvenu s/ ridi!e dis0re8uit r din u-eri' Fru- as/ n @le8eL &/!u el' ,u- s0uiI S0un !/ n-a7 &i a9i -ar!<i9$ du0/ !u- ni!i tu n-ai &i ! nte$ da!/ te9aurul reges! n-ar &i & st 6ngl dat 6n dat rii' La ur-a-ur-ei a- 0l/tit 0entru asta$ r/s0unse !u aer nevin vat F lavril' 3a de livre &ie!are''' Nu n i a- < t/r.t 0re8ul$ !i ad-inistrat rul general al d/ril r''' Iar edi!tul regelui 6nsea-n/ destul/ a! 0erire' %-ul s0unea adev/rul' "di!tul a!esta al lui Lud vi! al AIV-lea era reda!tat 6n &elul ur-/t rD E5aiestatea sa 6ng/duie 0rin v in8a sa tutur r !el r !are au 6nregistrat sau 67i v r 6nregistra titlurile l r de n @le8e$ s/ se @u!ure de ele &/r/ a &i !er!eta8i 0entru 0urtarea a7a-9isel r titluri$ ni!i 6n tre!ut$ ni!i 6n viit r 7i &/r/ s/ &ie tra7i la r/s0undere 6n ni!i un &el'G , n!esiunea a!easta 0/ru at.t de atr/g/t are$ 6n!.t -ul8i 7 v/ir/$ la 6n!e0ut$ s/ se du!/ la @ir ul de 6nregistrareF se te-eau s/ nu &ie v r@a de vre ne6n8elegereF dar n u/ < t/r.re s0ul@er/ ri!e s!ru0ule 7i$ !ur.nd t 8i s0i8erii$ t 8i <angiii$ t 8i !r it rii$ 0eru!<ierii 7i al8ii d/dur/ &uga$ 6n s!<i-@ul a 3a de livre$ su-/ < t/r.t/ de un anu-e Adrien Vainer$ t.rg ve8 din Paris 7i ad-inistrat r al d/ril r 0rivind n ua !arte a titluril r de n @le8e$ d/dur/ 9 r$ a- s0us$ s/-7i 6nregistre9e @la9 nul' (

Pers anele !are 6n a&ar/ de @la9 ane d reau s/ ai@/ titluri tre@uiau s/ 0l/teas!/ taB/ -ai -are' Atun!i au a0/rut nu nu-ai 6n Paris$ dar !<iar 7i 6n 0r vin!ie$ -ul8i-e de a-eni !are se &/leau !u e!us ane sau @la9 ane alese du0/ 0la!$ eB!e08ie &/!.nd$ t tu7i$ !ele i-0ri-ate !u ! r an/$ !are a0ar8ineau un r titluri ve!<i$ 0re!u- 7i !ele al!/tuite din &l ri de !rini !usu8i 0e !.-0uri a9u..i ale ,asei Fran8ei$ sau !ele a0ar8in.nd un ra !are @8inuser/ ! n!esiune s0e!ial/' 5/sura a!easta aduse te9aurului 7a0te -ili ane de &ran!i' Pe vre-ea a!eea statul re!urgea la ri!e -i:l a!e' Dar nu-i -ai 0u8in adev/rat$ relu/ 5alvenu$ !l/tin.nd din !a0$ !/ nu sunte- de!.t ni7te 0arveni8i de r.nd' Fir-ar s/ &ieL !u- 9i!ea ,ar l al VIII-lea$ i- 6nt arse re0ede F ia vrii$ a- r/s!u-0/rat 0e -ulte !.-0uri de @/taie -i!a n astr/ a@atere de la legile n arei' 1n 0rivin8a asta sunt de a!eea7i 0/rere !u tine 6 1n!uviin8/ -ar!<i9ul' Prietenul s/u nedes0/r8it ur-/D 1n ti-0 !e 6ngera7ul n stru se a&la la I ! sigur$ !res!ut de @una 7i -inunata sa d i!/ Gertrude$ n i a- luat < t/r.rea s/ s0/l/- tre!utul''' 18i a-inte7ti$ nu-i a7aI''' A- lu0tat !instit 0entru Fran8a$ 0entru rege$ ne-a- dat s.ngele''' AdeseaL F arte adeseaL 6nt/ri 5alvenu' Ki de &ie!are dat/ !.nd 6l vedea- !urg.n!l 0e al -eu$ 6-i s0unea-D !ura:$ F ia vriiL r/nile a!estea 6nsea-n/ t t at.tea !erti&i!ate de n @le8e 0entru -i!u8a ta 5arie l % dat/ 6ns/ a- !re9ut !/ -i-a venit s&.r7itul''' 18i -ai a-inte7ti !uvintele -ele de atun!iI Fire7te$ -i le a-intes!''' Ai !/9ut s.nger.nd al/turi de -ine 7i --ai &/!ut s/ :ur !/ v i !r ti 0.n/ la !a0/t 0e s!u-0a n astr/ &ii!/' Iar tu -i-ai :urat$ @ravul -eu 5alvenu' 5ai era nev ie s/ :urI 6ntre@/ si-0lu & stul aventurier$ devenit -ar!<i9$ 7terg.ndu-7i la!ri-/ !u d sul 0al-ei' NuL " adev/rat$ 9ise F lavril la &el de -i7!at' Ki$ 6ntin9.nd de dat/ -.na$ eB!la-/D T/ia---ar Du-ne9euL !u- 9i!e ,ar l al n u/leaF e &ii!a n astr/ a a-.ndur raL A a-.ndur raL 3

A7a st.nd lu!rurile$ ur-/ F lavril ridi!.nd 0a<arul$ s/ @e- 6n s/n/tatea eiL 1n s/n/tatea eiL r/s0unse 5alvenu$ asta vreau 7i eu'' Ki din n u !i !nir/ 0a<arele$ 0e !are le g lir/ dintr-a r/su&lare' ;inev ias!/ !itit rul a nu ne s ! ti li0si8i de -/sur/ 1n 0rivin8a @leste-el r rege7ti & l site de @/tr.nul sta7 1n &ie!e !li0/$ ar/t.nd t t dat/ 7i !ine le-a i9v dit 6n:ur/turile a!estea au r/-as ist ri!e' Pierre de ; urdeille$ seni r de ;rante-e$ a l/sat !<iar un !atren$ nu li0sit de sav are$ 9ugr/vind destul de @ine &irea a!el ra !are sunt 0 -eni8i 6n el 0rin -i:l !irea eB0resiei l r 6ndr/gite$ !atren !are a !ir!ulat -ult la vre-ea a!eea' "i$ relu/ F lavril -ul8u-it$ ti-0urile rele au r/-as de0arte''' Ki a0 i$ da!/ vrei s/ 7tii$ de -ul8i ani -/ leg/na- !u visul de ! nteL''' , nteL ,e &ru- s sun/L''' A- 7tiut s/ 0rind 0rile:ul''' S/( 6n7&a! de 0/r''' da!/ 0rile:ul nu e !u-va !<el''' Pe dra!u !el 6-0ieli8atL -i-a- ! n&e!8i nat un @la9 n vredni! a &i 0i9-uit de n @ili-ea !ea -ai ve!<e din Fran8a 7i Navara' 1l !un s!$ 6i !ur-/ v r@a 5alvenu$ 9.-@ind' D u/ s0ade 6n!ru!i7ate 0e d u/ sti!le @urt ase$ !ul!ate 0e un & nd vi7iniu str 0it !u aur' ,u devi9aD Estr/0ung @utel!/ !u @utel!/LG Ve9i de!i aleg riaD s0ada str/0unge$ @utel!a stinge seteaL''' Ki 0lin de se-e8ie$ F lavril de!la-/D Persu-$ desalteru-' A0 i 0e un t n a0r a0e ! -0/ti-it rD 1n s!<i-@$ nu--i 0rea 0la!e e!us nul t/u$ -i!u8ule' Din !au9a !/07 rului negruI &t/ 5alvenu' Da$ !a0ul a!ela de &e-eie 6n!ununat !u ieder/ -i 6nsea-n/ ni-i!''' De-ar &i & st -/!ar un !a0 de @/r@at$ s-ar &i 0utut !rede atun!i !/ str/- 7ii t/i au luat 0arte la !ru!iade' 1n !e -/ 0rive7te$ r/s0unse !u a0rindere -ar!<i9ul$ el 6nsea-n/D drag ste 0.n/ la ne@unieL Ki$ nevr.nd s/ r/-.n/ -ai 0re: s$ ad/ug/ !u glas !e eB0ri-a -inunareaD 2- ru-L Delira-L DaL Ki devi9a ta -/ r gI 6l 6ntre@/ F lavril ridi!.nd din u-eri' (

Devi9a -ea gr/ie7te li-0ede !e g.ndes!D EPier sau -/ legLG E5/ 0r/0/des!G ar &i tre@uit s/ s0ui''' 1n s&.r7it'''G 6nsea-n/ !/ te g.nde7ti -ereu la ea' 5ai -ult !a ri!.nd ( S/r-ane 5alvenuL ,e vreiI se r/sti !arag<i sul 6ndr/g stit$ uite ai!i e 6nr/d/!inat/L Ki se @/tu 0este 0ie0t$ de-( &/!u s/ r/sune !a t @/ din 8inutul @as!' Negresa ta 68i u-0le !a0ul de g.nduri negreL s0use F lavril$ 6nveselit de v r@a <a9lie 0e !are g/sise' ;ag/ de sea-/$ s/r-ane 0rieten$ asta 68i 0 ate :u!a un reng<iL 5i (-a 7i :u!at$ r/s0unse t.nguit r 5alvenu' Nu ve9i 6n !e :alni!/ stare -/ a&luI " li-0ede !/ tu$ !.nd va at.t de r t &ei$ ai a:uns d ar 0iele 7i ase' Vai$ -ieL &t/ ne&eri!itul' Pe @ar@a--i r 7! van/L !u- 9i!ea 6-0/ratul ger-an Frederi! 6nt.iul$ nu i9@ute7ti ni!i!u- s/ dai de eaI %steneal/ 9adarni!/''' Din 9iua @ine!uv.ntat/ sunt de atun!i 7ase luni 6n !are a- 6nt.lnit- $ lu!ru$ !e --a' &/!ut s/ r/-.n 0ir nit l !ului$ nu a- reu7it s/ -ai rev/d' S- &i 6nt rs 6n 8ara ei' Tare -/ te- 7i su&/r !u-0litL ,e &eri!it e7ti$ 0reavredni!ul -eu 0rieten$ !/ nu iu@e7ti''' Pe S&.ntul Saint-DenisL !u- eB!la-au !ei !e se 6nt r!eau din 8ara s&.nt/D nu sunt 6ndr/g stitF ve9i @ine !u- -/ 6ngra7L''' 1n !e -/ 0rive7te$ adev/rata &eri!ire st/ 6ntr- -as/ 6-@el7ugat/$ 6ntr-un vin stra7ni!$ -enit s/ 6ns 8eas!/ &elurile de -.n!are !e -/ des&at/ 7i$ -ai 0resus de t ate$ 6n &a0tul !/ a- 6n &a8a !<il r 0e &ii!a n astr/' Pe &ii!a n astr/$ @ine 9is' Asu0ra a!estui lu!ru vreau s/ !red !/ nu s/ ne -ai !i r v/i-''' Dar &iind!/ veni v r@a$ ai @/gat de sea-/ tul@urarea du!esei de Sand val 6n ti-0 !e sta de v r@/ !u 5arieI Da$ r/s0unse F lavril$ dintr- dat/ 0 s - r.t' Pun r/-/7ag !/ 7i 0e tine asta te-a 0us 0e g.nduri''' La 6n!e0ut$ daF dar a- alungat re0ede g.ndul !e -i-a venit' (

,e g.ndI A- !re9ut !li0/ !/ &ata se a&la 6n &a8a -a-ei sale' Ia te uit/$ !a 7i -ineL se -inun/ 5alvenu' ,a si tineI Da' ,iudatL''' "i$ 7i atun!i !e 8i-ai s0us$ !a s/ alungi 0re0usul /staI 5i-a- s0us !/ -a-a 5ariei se nu-ea ! ntesa dA@lin! urt$ iar !/ 0ers ana !are -/ nelini7tea 67i s0unea du!es/ de Sand valL ,eea !e nu e del ! a!ela7i lu!ru$ @/g/ de sea-/ F lavril' "i las/$ ri!u-$ ! 0ilul s/ r/-.n/ la n i' S/ te aud/ Du-ne9euL &t/ 5alvenu' ,ei d i @/r@a8i 67i g lir/ 6n t/!ere 0a<arele 7i r/-aser/ ad.n!i8i 6n g.ndurile !are$ ne6nd i s$ tre@uie s/ &i & st ase-/n/t are' A d ua 9i !<iar$ 6n!er!at/ de un si-8/-.nt 0e !are nu !/uta s/ 7i-( l/-ureas!/$ 5arie -ani&est/ d rin8a de a vi9ita 0e du!es/$ s0re a-i -ul8u-i' Ki &iind!/ Eta8iiG ei nu aveau a i se 6-0 trivi ni!i dat/$ 6n!uviin8ar/' Dealt&el !ererea li se 0/ru &ireas!/' S sir/ a7adar la d a-na du!es/$ !are le ar/t/ a!eea7i @un/v in8/ !a 6n a:un' ,.t de re!un s!/t are v/ sunt$ s0use ea !el r d i 0rieteni$ de a &i venit !u a!east/ ! 0il/ drag/' "a 6-i ins0ir/$ nu 7tiu de !e$ si-0atie !u t tul de se@it/' Si-0atie 0e de-a-ntregul 6-0/rt/7it/$ d a-n/ du!es/$ r/s0unse 5arie !u glasu-i dul!e$ !/!i eu 6nsu-i si-t !/ nutres! 0entru du-neav astr/ un senti-ent 0uterni! 0e !are nu -i-( 0 t l/-uri' "7ti @un/ 7i &ru- as/L''' P ate !/ !eea !e si-8i este d ar -il/' Nu 8i-a- s0us are !/--i adu!i a-inte de &ii!a -eaI De ar &i v r@a de -il/$ a7 &i trist/ ri de !.te ri v-a7 vedeaF dar eu sunt vesel/' Dr/gu8a -ea$ &/!u du!esa atr/g.nd- s0re ea 7i a0/s.ndu-7i @u9ele 0e &runtea &etei' %$ d a-n/$ -ur-ur/ 5arie$ v/ 7i iu@es! a7a !u- a7 &i iu@it- 0e -a-aL Pe -a-aI ,e vrei s/ s0uiI Vai$ d a-n/$ s0un !eea !e s0un 0 ate t ate !ele li0site de -.ng.ierile unei -a-eL (

Ini-a @ietei &e-ei &u a0rig tul@urat/F d ar 6n&r.n.ndu-7i e- 8ia !are ! tr 0ea se si-8i 6n stare s/ 6ntre@eD ,u-$ nu 8i-ai !un s!ut -a-aI Nu$ d a-n/$ r/s0unse 5arie 6ntr-un durer s < < t de 0l.ns' Du!esa 67i -ut/ 0rivirile asu0ra ! ntelui 7i a -ar!<i9ului$ !are$ 0u8in st.n:eni8i de 6nt rs/tura 0e !are lua ! nversa8ia$ tu7eau s0re a-7i 8ine !u-0/tul' Ierta8i--/$ relu/ ea$ v i &i indis!ret/$ &/r/ 6nd ial/$ dar !are dintre du-neav astr/ este tat/l 5arieiI "uL se gr/@i ! ntele' "uL &u 7i r/s0unsul -ar!<i9ului' A-.nd iI 6ntre@/$ uluit/$ du!esa' Da$ d a-n/$ a-.nd iL r/s0unser/ ei 6ntr-un glas' Nu 0rea 6n8eleg' " ist rie & arte si-0l/$ 6n!e0u ! ntele' %$ da$ dintre !ele -ai si-0le 7i nes0us de -i7!/t are$ 6i 6ntregi -ar!<i9ul s0usele' " vre tain/ la -i:l !I 6ntre@/ InRs !are$ se vedea li-0ede$ ardea de ner/@dare s/ a&le !.t -ai -ulte' ,ei d i 0rieteni se 6ntre@ar/ din 0riviri' F/r/ 6nd ial/F 6ntre@area a!easta nu-i lua 0e nea7te0tate$ !/!i de -ult se si-8eau 0reg/ti8i s/ dea eB0li!a8ie de-n/ a &i !re9ut/$ 0rivind !iudata 6nrudire !u !are at.t de -ult se -.ndreau' ,a 6n t ate 6-0re:ur/rile s0in ase 7i 0entru a-( s!uti 0e vredni!ul s/u 0rieten s/ &a!/ !ine 7tie !e de!lara8ie st.nga!e$ -ar!<i9ul &u !el !are v r@i 0ri-ul' Vre tain/I 6n!e0u el !u !el -ai dul!e glas$ ni!ide!u-$ d a-n/''' Uni8i 0rintr- str.ns/ 7i s&.nt/ 0rietenie$ ! ntele 7i eu nu ne-a- des0/r8it ni!i dat/''' Ni!i dat/L se !re9u dat r s/ 6nt/reas!/ !el 0 -enit' S ra -ea$ ur-/ -ar!<i9ul$ ! ntesa de ;ellevenueD din ve!<ea n @ili-e de Saint-Ange s-a !/s/t rit !u -e9inul ! ntelui$ a!i de &a8/$ !u vi! ntele dAvri& I' Ve!<e n @le8e din a!ela7i 8inutL se au9i glasul grav al ! ntelui' Ki se n/s!u 5arie$ ur-/ -ar!<i9ul$ !u 0re8ul vie8ii sur rii -ele''' 3

Fratele -eu !el -i! a -urit de ini-/ rea''' Iar n i a- ad 0tat- 0e r&an/''' Iat/$ d a-n/ du!es/$ !u- ne 6nrudi-$ 6n!<eiar/ 6ntrun glas !ei d i 0rieteni$ 0le!.ndu-7i a triste8e !a0etele' 5arie 0l.ngea !u &a8a 6n 0al-e' Fire7te$ !un 7tea 0 vestea$ n/s! !it/ 6n 6ntregi-e$ 7i-i d/duse 6ntru t tul !re9are' Du!esa 6i des0rinse -.inile de 0e &a8/ 7i s/rut/ lung 0e &runte$ 7 0tindu-i 6n!et$ & arte 6n!et la ure!<eD Te v i iu@i la &el !u- a7 &i iu@it- 0e eaL Din 9iua a!eea drag stea !e u-0lea ini-ile !el r d u/ &e-ei !res!u ne! ntenit$ 0.n/ 6ntr-at.t 6n!.t nu -ai 0utur/ tr/i una &/r/ !ealalt/' Strada de ;ret nvilliers$ situat/ s0re eBtre-itatea insulei SaintL uis strad/ 6n !are !ei d i 0rieteni veniser/ s/ se instale9e 6n ur-/ !u !.8iva ani$ s0re a &ugi de -urdara 6nv/l-/7ire -eneas!/ din strada Pl.tres nu era & arte de0arte de strada ; ur@ n$ !eea !e 6ng/duia tinerel &ete s/ se a&le ne! ntenit la -area ei 0rieten/$ s0re ne0l/!erea Eta8il rG ei !are 67i vedeau !asa$ 0.n/ atun!i 0lin/ de ti<n/$ r/v/7it/ din te-elii' Dar 5arie era at.t de &eri!it/$ 6n!.t ei 6n!er!au s/-7i aline -.<nirea$ !u g.ndul !/$ 6ntr-adev/r$ ! 0ila era &eri!it/ 6n t v/r/7ia !elei !e iu@ea &/r/ de -/sur/' 5ul8u-it/ a!estei 0ri-eniri su&lete7ti$ InRs a:unsese s/ nu se -ai g.ndeas!/ la &ii!a ei' N/de:dea de a -ai g/si$ n/de:de !u !are at.ta vre-e se <r/nise$ 0/lea 9i de 9i 7i$ !iudat$ &/r/ !a lu!rul a!esta s/-i 0ri!inuias!/ durere' 5arie 0e !are ad ra luase l !ul !elei 0ierdute' Fire7te !/ lu!rurile nu s-ar &i 0etre!ut ast&el da!/ !ea 0e !are iu@ea at.t ar &i & st str/in/' % iu@ea 0e 5arie$ &/r/ s/ 7tie !/ era !<iar &ii!a ei$ iar 6n drag stea a!easta 0e !are nu s ! tea ni!ide!une6ng/duit/$ ea a&la n i 0uteri !e s-ar &i v/9ut 6nd ite da!/ ar &i !un s!ut adev/rul' Dar$ a7a !u- se 6n&/8i7a$ via8a devenea 0entru ea -ai u7 r de 6ndurat$ iar as0ri-ea d liului ei se -ai 6ndul!ea' De 6n!er!a s/-7i l/-ureas!/ 0ri!ina a!estei nea7te0tate 0 rniri su&lete7ti$ g.ndurile 6i adu!eau 0e dat/ 6n &a8/ !<i0ul 5arieiF !ealalt/$ des0re !are nu-7i 0utea al!/tui ni!i i! an/$ se -istuia 6n ne!u0rinse neguri !enu7ii$ neguri !e 6-0resuraser/ vre-e de 7ais0re9e!e ani' De dragul 5ariei 0ri-ise s/ se arate -ai des 6n l !urile !u lu-e -ult/F 6ns/7i du!esa v ise ast&el' 1n!etul !u 6n!etul$ @iata &e-eie 6nde0/rtase <ainele !ernite$ s0re a nu &eri tinerei &ete i-aginea un r (

ne st ite dureri' 5ai -ult de!.t at.t$ s0un.ndu-7i !/ 5arie nu 0utea sta 6n!<is/ 6n !as/$ !/ avea nev ie de distra!8ii$ s&.r7ise din 0r 0rie vrere !u @i!eiurile de - 6nsingurat 7i se str/duia s/-i 6n-ul8eas!/ @u!uriile' Din 9iua 6n !are ser@are nauti!/ &usese dat/ 0e Sena$ 6n ti-0ul !/reia str/lu!it are & !uri de arti&i!ii &useser/ trase 6n !instea 0rin8ului - 7tenit r$ -arii seni ri 7i !<iar t.rg ve8ii !ei 6nst/ri8i nu -ai visau de!.t @/r!i de 0l/!ere !are 67i 6-0ru-utau & r-ele gra8i ase de la g nd lele vene8iene' EVre-e de -ai @ine de un an Sena &u @r/9dat/ de a-@ar!a8iuni dintre !are 0.n/ 7i !ele -ai si-0le erau 6-0 d @ite !u s!ul0turiF altele$ !ele -ai -ulte la nu-/r$ erau aurite de la un !a0/t la !el/laltG$ s0une 6nse-nare din a!el ti-0' ,u ase-enea s0 rt 67i u-0leau a7adar a-enii vre-ea' A-@ar!a8iunile rivali9au$ nu nu-ai 6n 0rivin8a vite9ei$ dar 7i a elegan8ei''' Pu8in a li0sit !a Sena s/ devin/ -i!/ 5are Adriati!a' Du!esa se nu-/r/ 0rintre 0ri-ii !are 0user/ s/ li se ! nstruias!/ 6n!.nt/t are g nd l/$ 6ntr-at.t de -e7te7ugit &/!ut/$ 6n!.t 0utea ad/0 sti 9e!e 0ers ane &/r/ a st.n:eni -i7!/rile v.sla7il r' LuBul ne-/surat al S0eran8ei nu-ele a!estei -i!i !a0 d 0ere -ariti-e st.rnea ui-i-rea tutur r' S-au ivit re0ede i-itat ri 0e a0ele - l! -e ale -arelui &luviu 0ari9ian$ &l til/ !are ar &i is!at 0.n/ 7i 0i9-a vene8ienil r$ & arte -.ndri dealt&el de 6nt.ietatea l r 6n -aterie' A!east/ dint.i ! n!esie &/!ut/ vie8ii - ndene avea s/ atrag/$ de la sine$ altele' Du!esa 67i des!<ise 6n!etul !u 6n!etul u7ile 0alatuluiF -ai 6nt.i !u s&ial/$ a0 i !u -ai -ult !ura:$ &/r/ !<iar s/-7i dea sea-a' Ki iat/ !u-$ la ni!i -/!ar lun/ du0/ a0ari8ia g nd lei S0eran8a 6ntreg Parisul de atun!i 0 rnise s/ adu!/ laude sal anel r du!esei de Sand val P Pal -asF 7i nu 0u8ine erau s& rile !e se tr/geau 0entru a d @.ndi 6ng/duin8a de a le &re!venta' 1n anii a!eia 0artea str/lu!it are a d -niei lui Lud vi! al AIVlea se !a- 6n!<eiase' Se!reta sa !/s/t rie !u d a-na de 5ainten n 7i 6nr.urirea a!estei &e-ei !u ini-/ as0r/ 7i re!e$ nes/8i as/ de 0utere 7i de !u!erni!ie su0ersti8i as/$ sileau s0iritele !ele -ai 0a7ni!e s/ se arate ne-ul8u-ite$ se-/n.nd !<iar un s.-@ure de r/9vr/tire 0rintre seni rii de la ,urte' F/r/ s/ @/nuias!/ ni-i! 7i$ ri!u-$ &/r/ s/ se &i &/!ut !eva 0entru a a0/rea 6nn it rul unui regat 0e !are t 8i 6l si-8eau 0e du!/$ dat/ 3

!u energia !elui !e se nu-ise regele S are$ Fili0 de %rlans$ viit rul regent$ s&/tuit 6ntru a!easta de !/tre a@atele Du@ is$ & stul s/u edu!at r$ -ai t.r9iu -inistru 7i !ardinal$ Fili0 de %rlans 6n!<ise a7adar !<ii la uneltirile un r gentil -i !are ur9iser/ gr tes!ul 0lan de a-( detr na 0e @/tr.nul - nar< Lud vi! al AIV-lea avea 0e atun!i !in!i9e!i 7i 7ase de aniD 6ntru & l sul t.n/rului l r t var/7 de de9-/8uri' % ! ns0ira8ie !are s/ ne gr/@i- a s0une nu avea s/ dea r ade$ se 8esea a7adar 6n taini!/ u-@r/' Situat 6n strada Saint-L uis-en-6ie$ 0alatul La-@ert$ al !/rui 0r 0rietar nu era altul de!.t 0re7edintele La-@ert de T< rignP$ unul dintre !ei -ai 6n& !a8i Ene-ul8u-i8iG ast&el 67i 9i!eau !<iar ! ns0irat rii servea dre0t l ! de 6nt.lnire a a-enil r a!est ra &/r/ ast.-0/r 7i de0lin 6n!redin8a8i !/ se a&l/ 0e 0un!tul de a 9drun!ina Fran8a din te-elii' 1n 0alatul a!esta se 0reg/tea ser@are 7i$ !u t ate !/ vara era 6n t i$ ea se vestea 6n!.nt/t are' Ser@area a!easta 6nse-na ! ntinuare a re!e08iil r din 0alatul de Sand -val$ 6n ale !/rui sal ane$ &/r/ !a du!esa s/ @/nuias!/ !eva$ -ul8i dintre ne0 trivi8ii 0rieteni ai t.n/rului Fi li0 de %rlans 67i !r iser/ dru-$ s0re a se agita !are -ai de !are 7i s0re a !.7tiga ade08i' "i v/9user/ !.t de -are era 6nr.urirea du!esei asu0ra gentil -il r de ri!e &el$ 0re9en8i la reuniunile ei' 1ntr-adev/r$ t.n/r/ 6n!/$ de &ru-use8e s!ul0tural/ 7i 6n9estrat/ !u un s0irit su0eri r$ nu ar &i avut a s0une de!.t un singur !uv.nt 0entru ai vedea la 0i!i arele ei 0e t 8i seni rii a!eia$ dintre !are !ei -ai -ul8i r.vneau la &av rul de a se !/s/t ri !u a!east/ @ gat/$ &er-e!/t are 7i -isteri as/ 0ers an/$ !are &usese v/9ut/ 6n <aine !ernite 7i !are 0l.ngea un s 8 de ni-eni !un s!ut' %r$ 0artidul Ene-ul8u-i8il rG$ !are nu-/ra de 0e a!u- -ul8i ade08i$ avea 7i nu-er 7i 7 v/it ri !e ar &i tre@uit lega8i 0rin vreun leg/-.nt s le-n' Prin ur-are$ &ru- asa du!es/ tre@uia nea0/rat !.7tigat/ 6n @inele !au9ei 7i 6n!/ & arte degra@/$ s0re a le &i de un te-eini! a:ut r' A!easta era$ !el 0u8in$ 0/rerea unui gentil - !are$ de !ur.nd 7i 6n !<i0 dis!ret$ rea0/ruse 6n lu-e' De ani -ul8i gentil -ul a!esta &usese nev it s/ 0/r/seas!/ Fran8a$ !/l/t rind din 0 run!/$ silit a -erge s/ vad/$ t t din 0 run!/$ ! l niile din San D -ing 7i 5adagas!ar$ de0enden8e de a!ea &ai- as/ , -0anie a Indiil r !reat/ 6n (X(=*$ 6ntr- vre-e 6n !are 67i a&lau 6n!e0utul$ su@ 6ndru-area aut rului l r Paul de Ri#uet$ H

lu!r/rile a!elui &ru- s !anal din sud !e va uni 5editerana ea %!eanul' Peste 0u8in v - a&la !ine anu-e era !/l/t rul 7i !la!/ 1nr.urirea lui avea s/ &ie @un/ ri rea' S4R5ANUL TATA 1n ti-0 !e 6n :urul du!esei InRs d/inuiau @u!uria 7i &eri!irea$ un @/r@at se 6nt r!ea la Paris$ a0r a0e as!un9.ndu-7i !<i0ul$ 6ntr-at.t se te-ea nu nu-ai !/ ar 0utea$ &i re!un s!ut$ dar 7i !/ ar 0utea st 6-i -ila 0rin ve7-intele-i r/0/n ase$ -ai -ult !<iar$ 0rin @ra9u-i ve7te:it$ r/v/7it de !ea -ai gr a9ni!/ de9n/de:de' 1-@r/!at !u vest/ s!urt/ a !/rei !ul are ar &i & st !u ne0utin8/ de @/nuit 6ntr-at.t se 0res!<i-@ase 6ntr- !.r0/$ !u un 0antal n s!urt 7i @u&ant$ gea-/n !u a7a-9is/ vest/ E 0re!u- 7i !u ni7te !is-e !are -ai degra@/ st.n:eneau de!.t a:utau la -ers$ -ul a!esta avea$ t tu7i$ un aer de n @le8e$ s0 rit 0 ate 7i de's0ada 0e !are 0urta 6a @r.u' ,u t ate !/ @ seala$ li0surile 7i a-/r/!iunile ar &i tre@uit s/ gr/@eas!/ 0entru el a!ul$ 0e !adranul ti-0ului$ nu 0/rea s/ &i 6-0linit ni!i 0atru9e!i de ani' Se t.ra$ ist vit de un dru- lung 7i greu' Du0/ !e intr/ 6n Paris 0rin 0 arta Saint-Antaine$ lu/ de-a lungul !<eiuril r$ tr/g.ndu-7i adine 0e !<i Ea 0/l/rie ve!<e' Se l/sase n a0tea$ una din a!ele &ru- ase n 08i de var/$ 6n !are !erul de a9ur de9v/luie nesting<erit d.ra l/0t as/ denu-it/ 6n - d @i7nuit !alea la!tee$ 7i at.t de -inunat ar- ni9at/ !u -iriadele de stele !e se6nteia9/ 6n$ t/rii' %-ul travers/ Sena 0e 0 dul T urnelles 7i se 6ndre0t/ s0re insula Saint-L uis$ "ra li-0ede !/ se a&la 6n !/utarea unui !ul!u7 0e !are 6l 7tia 7i 0/rea tare a-/r.t !/ nu-( re!un 7tea la 0ri-a vedere' 1n s&.r7it$ du0/ !e a:unse la !a0/tul$ insulei$ 6n a!ea 0arte !.ndva denu-it/ 1le-auB-Va!<es$ s! ase un u7 r strig/t de -irare 7i -ur-ur/D A- a:uns' T !-ai se 0reg/tea s/ se a0r 0ie de !/su8a 0e !are !<ii s/i 7i s r@eau din !<i$ !in!i de dat/$ 6n s0atele iui$ i se 0/ru !/ deslu7e7te *

!lin!<et de s0ad/ 7i 9g - t de 0a7i' Si-8urile sale !<inuite 6l &/!ur/ s/ !read/ !/ e ur-/rit' 17i duse 0e dat/ -.na la sa@ie$ 0reg/tit de ri!e$ &/!u un e& rt s0re a gr/@i 0asul 7i a:unse 6ndat/ la 6nsingurat/ !/su8/' F/r/ s/ -ai stea 6n !u-0/n/ 7i &/r/ s/ se -ai 6ntre@e !ine i-ar 0utea ie7i 6n !ale$ 6-0inse u7a !u 0utereD ea se des!<ise$ larg/$ 6n ti-0 !e el se s0ri:ini de 0erva9ul ei$ s! 8.nd s0ada din tea!/' ,ine-i a! l I au9i un glas' Tres/ri' Re!un s!use glasul !elui !e 6ntre@ase' Atun!i$ @.iguit r$ n/0/dit de tr/ire 0uterni!/$ r stiD GrardL GrardL Nu -/ re!un 7tiI ,el !/ruia 6i v r@ise$ un s i de uria7 !u 6n&/8i7are <er!ulean/$ r/-ase !.teva !li0e -ut 7i 6n!re-enit 6n &a8a &iin8ei ee-i a0/ruse 6nainte' Isuse ,<rist aseL 7 0ti el' 1n s&.r7itL Dar nu-i !u 0utin8/L Prin ur-are --a- s!<i-@at tare -ult 6n 7ais0re9e!e aniI ur-/ -ul$ !u 9.-@et trist' D -nul ! nte dA<lin! urtL 6l re!un s!u !el/lalt$ des! 0erindu-se 0lin de res0e!t 7i de9v/luindu-7i !<i0ul de - @un$ !<i0ul ve!<ii n astre !un 7tin8e$ Grard luntra7ul' 5ai 6n!et$ Grard$ -ai 6n!etL r sti 6ntr- 7 a0t/ 0r s!risul$ !/!i el era 6ntr-adev/r' Te-ar 0utea au9i !ineva' T t v/ -ai 0a7te 0ri-e:dia$ d -nule ! nteI 5i se 0are !/ sunt ur-/rit' De !ineI Nu 7tiu' %$ dar de data asta 6-i v i vinde s!u-0 0ielea' Dar eu de !e sunt ai!iI Nu s0re a 6-0iedi!a alt/ nelegiuireI''' A7te0ta8i 0u8inL Ki$ tre!.nd 0e l.ng/ ! nte$ Grard se duse s/ !er!ete9e 6-0re:urul !asei' Se 6nt arse 6-0/!at' V-a8i 6n7elat$ - nseni re' N-a- v/9ut 0e ni-eni' A0 i du0/ !e 6n!<ise u7a$ ad/ug/D V/ r gL lini7ti8i-v/' S/ -/ lini7tes!$ ur-/ ! ntele l/s.n!lu-se s/ !ad/ 0e un s!/unel' A7a ar tre@ui$ daL Dar de-ai 7ti !e via8/ a- avut din 9iua 6n !are$ -ul8u-it/ 6ngri:iril r tale$ -i-a & st !u 0utin8/ s/ 0le!L A!/l/t rit &/r/ di<n/ 7i &/r/ de r/ga9$ 6n !/utarea ve7ni!/ a -i9era@ilului a!eluia !are a7a !redea- !el 0u8in 6-i r/0ise s 8ia 7i ! 0ilul' A- :urat r/9@unareF dar vai$ Du-ne9eu nu 8inea !u 3

-ineL 5ergea- &/r/ s/ a- ni!i 7tire$ la 6nt.-0lare' 5-a- 6nt rs 6n S0ania$ !u n/de:dea !/-( v i reg/si 0e singurul -eu 0rieten' A & st !ea dint.i de9a-/gireD -ar!<i9ul de Ri s se a&la 6n -isiune 6n N/rile de [ s' Atun!i a- 6n!e0ut s/ !aut$ s/ 6ntre@$ dar !u @/gare de sea-/$ !/!i -/ 0utea- te-e de ri!e 6n 8ara a!eea 6n8esat/ de agen8ii s !rului Prea-; gatul-Du!e' A- str/@/tut ra7e 7i sateF a- t/iat 6n lung 7i 6n lat t ate 0r vin!iile$ &/r/ s/ 0 t des! 0eri ni!i ur-/ a !el r 0e !are 6i !/uta-' Nu -ai avea- -i:l a!e de trai 7i a venit vre-e$ !.nd @unul -eu LandrP a tre@uit s/ !er7eas!/ 0entru a--i asigura <rana' %L &/!u 0 darul' Da$ t t !e-8i s0un e gr a9ni!$ nu-i a7aI Ki t tu7i at.t de adev/ratL Ki''' 1l 6ntreru0se Grard 7 v/ind$ de 0ar!/ ar &i 0resi-8it r/s0unsul !e avea s/-( 0ri-eas!/''' LandrPI A -uritL ge-u ! ntele$ 0lee6ndu-7i !u triste8e !a0ul' A -uritI ,a 7teanL Un i!net de 0l.ns ur!/ 6n g.tle:ul luntra7ului$ !are 67i a-inti de 0rietenia nutrit/ &a8/ de servit rul ! ntelui' Da$ !a 7teanL re0et/ a!esta' De-a7 &i & st singur$ l-a7 &i ur-at &/r/ a -/ 0l.nge$ &/r/ vre 0/rere de r/u$ dar ele tr/iau''' "leL Ki v ia- s/ le rev/d''' !u- -ai vreau 6n!/ 7i ast/9i$ 0entru a le s-ulge !<inuril r$ 0 ate !<iar de9 n areiL ,u-L A8i @/nui !u-vaI Ne&eri!itul gentil - 67i l/s/ &runtea 6n 0al-ele &ier@in8i 7i ge-uD ,ine 7tieI''' Ve9i$ !.nd -/ &ulger/ g.ndul a!esta$ si-t !/ 6nne@unes!L D -nule ! nteL Da''' Da''' ai dre0tate (''' Vreau s/ -/ st/0.nes! As!ult/$ Grard$ tre@uie s/-8i s0un t tulL A0 i$ du0/ un r/sti-0$ ! ntinu/ &irul tristei sale diseiD 1-0in7i de nev i 7i ne-ai0ut.nd &a!e &a8/ !erin8el r vie8ii$ LandrP 7i !u -ine a- a:uns anev ie la T ul n$ 0 rtul unde 67i ! n!entra tru0ele a-iralul Du#uesne !are se 0reg/tea s/-i 0ede0seas!/ 0e 0ira8ii de 0e ! astele A&ri!ii de N rdF d.ndu-ne dre0t s lda8i !e &/!eau 0arte din ! -0aniile li@ere$ a- i9@utit s/ ne 6-@ar!/- la @ rdul unei gali te' 3

1n ti-0ul unei re!un a7teri$ vredni!ul 7i !redin!i sul -eu servit r a !/9ut l vit de un gl nte' A- alergat s/-( r/9@un' 1n&l/!/rarea -ea -/ &/!u s/ ni-eres! 6n !<iar ini-a unui gru0 du7-an' A- & st 0rins 7i$ 6n !iuda unei re9isten8e dis0erate$ &/!ut state!' Dus la Alger$ era !.t 0e !e s/ &iu -/!el/rit$ !.nd @eiul$ vr.nd s/ a&le de la -ine !e & r8e aveau s/-( ata!e$ --a !<e-at 6n &a8a lui' Nu 7tiu !/r r 6-0re:ur/ri le dat re9 via8a$ dar a- 0ri-it dre0t 0edea0s/ !a0tivitatea$ 7i de atun!i a- tr/it 6ntr-un !<i0 at.t de gr a9ni!$ 6n!.t ni!i unul dintre u!iga7ii !are u-0lu galerele regelui n-ar &i d rit s/--i ia l !ul' 1n s&.r7it - v- sunt de atun!i 7ase luni a- reu7it s/ evade9' ,u-I''' ni!i eu nu 7tiu' ,<iar da!/ a7 &i & st din n u &/!ut 0ri9 nier$ t t nu -i-ar &i 0/sat'''' De data a!easta -/ a7te0ta - artea' % d rea-$ iar da!/ D -nul nu -i-a tri-is- 6nsea-n/ !/--i 0reg/te7te alte su&erin8e' Fa!/-se v ia luiL Du0/ !e &t/ ad.n!$ ad/ug/ !u triste8eD 5ereu sus8inut de n/de:dea de a reg/si 6ntr- @un/ 9i singurele &iin8e !are -i-au st/0.nit ne! ntenit g.ndurile$ 0e s 8ia 7i &ii!a -ea$ a- -ers 6ntruna 7i a- a:uns ai!i$ Vai$ vai$ d -nule ! nte''' %are !e s- &i 6nt.-0lat !u eleI N-a tre!ut ni!i singur/ 9i$ Grard$ ni!i unaF &/r/ !a ini-a--i &r.nt/ de durere s/ nu verse la!ri-i$ !are se 6-0leteau !u !/ri$ une ri !<iar !u @leste-eF iar la!ri-ile a!estea r des! adesea un !uv.nt gr a9ni!''' !u-0lit 7i t t dat/ dul!eD r/9@unareL Un s0as- s!<i- n si @u9ele 0alide ale ne&eri!itului ! nte$ !are$ 6n!<i0uindu-7i !/ r.de$ l/-uri$ 6n ti-0 !e !<i0ul 6i !/0/tase eB0resie s/l@ati!/D Ve9i$ d ar r stes! !uv.ntul$ !/ 9.-@etul 6-i 7i 6n&l re7te 0e @u9e' A0 i$ &/r/ ni!i un &el de tre!ere$ !u aerul ! 0le7it de -ai 6nainteD Adesea$ & arte adesea nu -ai a- ni!i n/de:de 6n !e 0rive7te viit rul' +adarni! !aut 6n t at/ via8a -ea vre &a0t/ vredni!/ de <ul/$ vre &a0t/ !are s/ atrag/ -inia !ereas!/F nu g/ses!' Atun!i$ 6n ase-enea !li0e$ a7 -uri @u!ur s$ s0re a 0une !a0/t unei at.t de !<inuite vie8iF dar n/de:dea !/ -/ v i r/9@una 6-i 0 run!e7te de 6ndat/ s/ tr/ies!L 3

Dar !us- &a!e8iI g/si !u !ale luntra7ul s/-7i s0un/ te-erile' U!iga7ul du-neav astr/ 0urta -as!/' D ar nu-ele Iui v/ este !un s!utF !<iar da!/ l-a8i 6nt.lni$ el n-ar re!un a7te 7i atun!i''' Atun!i l-a7 u!ide$ tun/ 0r s!risul 6n ai !/rui !<i stin7i Grard v/9u s!li0/tul unui &ulger' T/!e8i 0u8in$ - nseni reL 0 run!i luntra7ul$ as!ult.nd !u aten8ie la -ur-urele !e se au9eau a&ar/' ,e se 6nt.-0l/I %ri -/ 6n7el & arte tare$ ri sunt ni7te gentil -i !are se du! Ia ser@area !e are l ! 6n n a0tea asta la 0alatul La-@ert' Desigur$ vin s/--i !ear/ s/-i tre! a0a' +i!.nd a!estea se duse la &ereastr/$ 6ntredes!<ise 7i se uit/' Da$ ad/ug/ el$ nu --a- 6n7elatL''' Alar-/$ - nseni reL Intra8i ai!i 7i nu v/ ar/ta8i de!.t du0/ !e v r &i 0le!at' ,u -.na 6i d/du un s&e7ni! ve!<i$ 6n !are sta 6n&i0t/ lu-inare$ iar !u !ealalt/ 6i ar/t/ u7/ !e d/dea 6n !ea de-a d ua 6n!/0ere' , ntele s!<i8/ -i7!areD !u un n u si-8/-.nt de rev lt/ 6-0 triva ursitei !are 6i n/0/stuia ia nes&.r7ire$ 6n ti-0 !e @u!uria r/suna din 0lin 6n risetele 0e !are ie au9ise$ !u !<ii 0lini de la!ri-i se t.r6 -ai -ult de!.t -erse s0re l !ul ar/tat de luntra7' ;iruit de @ seal/$ de e- 8ie 7i de li0surile 6ndurate$ nu avu de!.t ti-0ul$ s/' 0un/ s&e7ni!ul 0e -as/$ !/ se 7i 0r/@u7i$ !u&und.ndti-se 6ntr-un s i de a- r8ire' Gentil -ii de !are 0 -enise Grard intrar/ v i 7i' "rau !in!i la nu-/r' T tu7i$ unul nu-7i ! nt 0ea r.sul !u veselia !el rlal8i' "ra un t.n/r$ &ru- s 7i se-e8F el se a7e9/ 6ntr-un ! l8$ !er!et.nd !u luare-a-inte l !ul 6n !are se g/sea$ a7te0t.nd !a t var/7ii s/i s/ is0r/veas!/' ,.nd s0une- t var/7ii s/i$ ne 6n7el/-$ !/!i 0ers na:ul n stru se ar/ta 6ntru t tul ne0/s/t r la !ele !e se v r@eau 6n :urul lui 7i 0/rea s/ nu-i !un as!/ de&el 0e !eilal8i 0atru !are dis!utau -ai !u sea-/ d i dintre ei$ !ei -ai v.rstni!i !u anu-e 6nsu&le8ire' St/tea a7adar a! l $ de 0ar!/ ar &i & st singur' Intrase a0r a0e i-ediat du0/ seni rii !are rideau 6n < < te' R.de8i !.t 0 &ti8i$ gentil -ii -eiL r sti un glas 0uterni! i9v r.t dintr-un tru0 ne-/surat de 6nalt 7i @ine r tun:it !e (

u-0lu de ad-ira8ie 0e luntra7$ uluit 6n a!ela7i ti-0 de &a8a a!eea !a de 0as/re$ 6n !are !el -ai @ine deslu7eai nasul de & r-a unui !i !' R6de8i !.t 0 &ti8i$ eu r/-.n la 0/rerea -ea' "i <aide$ ! nte$'s/ v r@i- !a 6ntre n i$ r/s0unse un alt glas$ su@8irati!$ -ult di&erit de !el dinainte$ du0/ !u- -ult di&erit era 7i !el !/ruia 6i a0ar8inea un ins -i! 7i sla@$ !u !<i0 de lun/ 0lin/' Gre7e7ti !/ 8ii - r8i7 la !ele !e s0ui' "u nu gre7es! ni!i dat/$ d -nule -ar!<i9 de ;ellevenueL %<$ %<L 0are-se !/ 6n seara asta ! ntele dAvri& l nu e 0rea veselL 1n !iuda @unei ri 0r astei sale dis0 9i8ii$ ! ntele dAvri& l 68i -ai 0 ate d vedi !/ nu 7tii !e s0ui$ -ar!<i9eL Caide$ <aide$ &/r/ nevri!ale$ susur/ -i!u8ul -ar!<i9'' A-.nd i ave- dre0tate''' 0.n/ la 0r @a ! ntrar/' Ki 8i-a7 adu!e- !<iar & arte re0ede$ i- 6nt arse ! ntele$ de n-a7 8ine s/ a0ar 6ntr- 8inut/ 6ngri:it/ 6n i&a8a du!esei' Ai avea ti-0$ !/!i du!esa nu vine de!.t la !in/$ Iar eu r/-.n la 0/rerea -ea$ &ir-ar s/ &ieL ,u- s0unea !ineI 6ntre@/ 9e&le-it r -ar!<i9ul' ,u- s0unea ,ar l al IA-lea$ 6n!<eie ! ntele !u a0rindere$ &/r/ a deslu7i as!u8i7ul 6ntre@/rii' R/-.n la$ 0/rerea !/ du!esa tre@uie s/ 0/r/seas!/ 0alatul 6ns 8it/ de 5arie' Gre7eal/L''' F arte -are gre7eal/L''' "u nu gre7es! ni!i dat/ (''' D -nil r''' D -nil rL se !re9ur/ dat ri !eilal8i gentil -i s/ intervin/$ ne @i7nui8i !u n/ravurile !el r d i a-i!i 7i s ! tind !/ era v r@a de !eart/ adev/rat/''' ;ine$ -irii -ar!<i9ulF asta e trea@/ !e tre@uie des!ur!at/ 6ntre n i' ,u- vrei$ de!lar/ !ere- ni s !el/lalt' A0 i$ s!<i-@.nd t nul$ ur-/D Prin ur-are du!esa va ie7i din 0alat la ra n u/' G nd la tre@uie s/ a7te0te la P nt-5arie' La P nt-5arieL le !ur-/ v r@a un ins atun!i venit$ !are a0/ruse 6n !adra u7ii$ 6ns 8it de un valet' T.n/rul !are 0.n/ atun!i 7e9use de 0arte$ nevr.nd a se a-este!a 6n ! nversa8ie$ 67i ridi!/ re0ede !a0ul 0entru a-( a8inti !u 0rivire stranie 0e !el !are t !-ai sl @ 9ise eB!la-a8ia' 3

"i$ dar e @ar nul de S uvrL gr/ir/ 6ntr-un glas !ei d i gentil -i' "u 6nsu-i$ d -nil rL r/s0unse n ul venit$ un @/r@at de a0r a0e !in!i9e!i de ani' A0 i !/tre valetul s/u$D Laurent$ du-te 7i astea0t/--/ la 0alatul La-@ert' A- 6n8eles$ - nseni re$ r/s0unse servit rul$ &/e6nd 0le!/!iune a!l.n!/ 7i &/!.ndu-se 0e dat/ nev/9ut' T.n/rul t/!ut se ridi!ase 7i$ 6n!ru!i76ndu-7i @ra8ele$ 67i 0ir nea -ai de0arte 0rivirea-i ar9/t are asu0ra n ului venit' F/r/ s/-7i dea sea-a de tul@urarea !e-i &r/-.nta$ dAvri& l 7i de ;ellevenue$ alt&el s0us F lavril 7i 5alvenu$ st/teau -ai de 0arte 7i !/s!au gura la @ar n !are$ 6n -i:l !ul 6n!/0erii$ sur.dea !el rlal8i d i gentil -i 7i a7te0ta s/ i se 0un/ 6ntre@/ri' Unul dintre ei$ vi! ntele de RignP$ lu.nd !uv.ntul$ s0use @ar nuluiD 1n ur-/ !u d u/ 9ile a- avut t t dat/ n area 7i 0l/!erea s/ v/ &iu 0re9entat$ d -nule de S uvr$ dar nu 7tia- atun!i !/ a@ia de@ar!ase8i' % da$ d -nil rL Ki 6n!/ de a0r a0e s/0t/-.n/' A8i & st 6n surg<iunI 6l 6ntre@/ d -nul de P ntalRs$ !el de al d ilea gentil -' Nu !<iar$ dar a0r a0e$ r/s0unse @ar nul' De 7ais0re9e!e ani t t @at 6n lung 7i 6n lat S0ania$ %landa$ Ger-ania 7i -ai 7tiu eu !e alte 8/ri$ r/9@ indu--/ 6ntruna$ du!.nd ne! ntenit rdine 7i telegra-e ale "-inen8ei sale d -nului -inistru''' 1n s&.r7it$ v-a8i -ira 0 ate -ult da!/ v-a7 s0une !/ a- vi9itat t t dat/$ 6n 0arte$ Indiile 5ariL Indiile 5ariI se -inunar/ !ei d i gentil -i' Desigur''' San D -ing 7i 5adagas!ar nu -ai au taine 0entru -ine$ 6n!<eie el r.9.nd' Nu v-a8i 0ierdut vre-ea$ ! nstat/ de P ntalRs' Ast/9i$ relu/ @ar nul$ -/ 6nt r! 6n -i:l !ul v stru$ d -nil r''' Din 0 run!a regeluiI 6ntre@/ RignP' NuL A0 i$ !u glas -ai s!/9ut$ du!.ndu-i !u sine 0e nesi-8ite s0re !el/lalt !a0/t al 6n!/0eriiD A- ie7it de su@ &la-ura a!eastaL (

A<L &/!u P ntalRs 7i !are v/ sunt a!u- !ul rileI Fir de aurL Fir de aurL re0etar/ !ei d i$ &/r/ a 6n8elege' ;ar nul de S uvr i9@u!ni 6n r.s' D ar un 0 et 0utea g/si ase-enea ner 9ie$ 9ise el du0/ un r/sti-0' Un tinerel de 7a0tes0re9e!e ani$ un anu-e Lagrange-,<an!el$ !are a < t/r.t !/ Fir de aur ar 0utea al!/tui un -inunat di-inutiv de la Fili0 de %rlans 0e !are 6l ur-ea9/ t 8i Ene-ul8u-i8iiG' "i$ dra!e$ dar e 0ri-e:di sL Di-0 triv/$ e 0rudent' ,e vre8i s/ s0une8iI 1n!/ nu a s sit !li0a s/ -/ eB0li! des!<is' Peste 0u8in ve8i 7ti t tul' Ki 0ese-ne deviind anu-e &irul dis!u8iei$ @ar nul se 6nt arse 6n -i:l !ul 6n!/0erii$ s0un.nd !u glas are!u- s!<i-@atD Dar !e 9i!ea8i de P nt-5arieI %$ ni-i!$ r/s0unse P ntalesF un s!<i-@ de !uvinte intre d -nul ! nte dA&riv l 7i -ar!<i9ul de ;ellevenue' A@ia atun!i 0rivi @ar nul !u -ai -ult/ luare-a-inte la 0ers anele !e se a&lau de &a8/' Du0/ !e se 6n!lin/ 6n &a8a ! ntelui 7i a -ar!<i9ului !are$ 6n !<i0 -e!ani!$ 6i 6nt arser/ salutul$ @ar nul de S uvr 9/ri 0e t.n/rul !e sta t t ne!lintit 7i !u @ra8ele 6n!ru!i7ate$ 0ir nindu-7i asu0ra lui 0riviri a0r a0e @ra9ni!e' Un si-8/-.nt l/untri! 6l &/!u s/ @/nuie$ 6n insul a!ela @l nd$ ai !/rui !<i -ari al@a7tri arun!au &ulgere$ un du7-an' % t/!ere de !.teva se!unde$ t/!ere st.n:enit are 0entru s0e!tat rii a!estei s!ene$ ur-/ 6n&runt/rii l r din 0riviri' ,el !are ru0se t/!erea &u t.n/rul' 1naint.nd 6n!et s0re d -nul de S uvr$ el s0use$ 0ri-vindu-( -ereu dre0t 6n &a8/D ,red !/ resi-8i8i anu-e ne0l/!ere a&l.ndu-v/ 6n a!east/ 0arte a insulei Saint-L uis$ nu-i a7a$ d -nuleI ;ar nul tres/ri' ,e se 6nt.-0l/ areI 6ntre@/ F lavril Ia ure!<ea lui 5alvenu$ !/!i uria7ul nu era !u ni-i! -ai iste8 de!.t 6n vre-ea tinere8ii sale aventur ase' Ta!iL r/s0unse s!urt -ule8ul$ !are ! ntinua s/ r/-.n/$ &/r/ s/ 0retind/$ !.r-a inteligent/ a 6nt v/r/7irii l r' (

1n!ura:.ndu-se$ @ar nul r/s0unseD Ne0l/!ereI''' "uI''' Del !$ d -nule' S/ nu sus8ine8i !u-va ! ntrariul$ relu/ t.n/rul$ -l/!liindu-7i glasul a ir nie' V/d !/ nu v/ 0la!e s/ v r@i8i de''' P nt5arie' Gre7e7ti$ d -nuleL Gre7es!I Ni!ide!u-$ e adev/rul g l-g lu8L Iar da!/ sunte8i !u-va su0ersti8i s''' Ki !<iar da!/ ar &i a7a$ d -nuleI 6i !ur-/ v r@a @ar nul$ &r/-.ntat de un neast.-0/r 7i 6n/l8.nd !a0ul Privirile li se 6n!ru!i7ar/' A & st !a 0r v !are' De-ar &i ast&el$ i- 6nt arse !u r/!eal/ t.n/rul$ v-a7 6n8elege re0ulsia 7i !<iar gr a9a''' A0 i$ a0r a0e ating.ndu-l$ ad/ug/ !u glas 6n/@u7itD ;ar ane Ra ul de S uvr$ une ri - r8ii se 6nt r!L D -nuleL ,e anu-eI ur-/ t.n/rul &/!.nd- 0e -iratul$ dar t t re!e 7i st/0.n 0e sine 6n a0aren8/' 5-a8i 0utea 6-0iedi!a s/ !red 6n strig i$ 6n va-0iri$ 6n &ant -eI Uita8i$ a- nel/-urita 0/rere !/ 0 dul P nt-5arie$ -art r al at.t r dueluri 7i !ri-e$ - r-.nt al at.t r !ura: 7i 7i va:ni!i gentil -i$ 0 ate s! ate la iveal/$ !.nd 7i !.nd$ su&letul !.te uneia dintre vi!ti-ele sale u!ise''' 1n ur-/ !u 7ais0re9e!e aniL Kais0re9e!e aniL re0et/ @ar nul 0/lind 7i d.ndu-se 6na0 i !.8iva 0a7i$ st/0.nit de s0ai-/ 0e !are nu 7i- 0utea 6n&r.nge' Uluirea 0ir nea l !ului 0e t 8i !ei de &a8/' "i 6l v/9ur/ 0e t.n/r a0r 0iindu-se de !el !u !are v r@ea 7i !are d/dea 6na0 i$ 6l au9ir/ r stindD 5i9era@ile$ te-a- re!un s!utL''' A- :urat sunt de atun!i$ 7ais0re9e!e ani !/ -/ v i 6nt ar!e s/ te 0ede0ses!''' Iat/-/L Dar !ine e7ti du-neata$ se au9i glasul s!<i-@at al @ar nului' Sunt !avalerul DArtagnanL r/s0unse !u v !e tun/t are !el 6ntre@at' Iar du-neata e7ti u!iga7ul ! ntelui dA@lin! urt' 3

S/ri8i$ d -nil rL url/ @ar nul$ 6nne@unit de &urie$ s! 8.ndu-7i sa@ia$ 0entru a se n/0usti asu0ra 0 trivni!ului s/u' 1n s&.r7itL strig/ vesel DArtagnan a !/rui s0ad/ 8.7ni 0ar!/ singur/ din tea!/' "7ti a< -eu$ netre@ni!uleL Ar/ta -inunat !u 6n!rederea 6n 0uterile lui$ !u 6ndr/9neala lui 7i nu lua de!.t dis0re8uit r 6n sea-/ 0re9en8a d -nului de P ntales 7i a vi! ntelui de RignP !are$ la !<e-area @ar nului de S uvr$ veniser/ l.ng/ el' i- Fa0ta l r atrase du0/ sine alta$ nea7te0tat/' 1ntr-adev/r$ a@ia se r.nduiser/ l.ng/ @ar n d -nii a!eia$ !/ d u/ eB!la-a8ii$ una sl @ 9it/ de un g.tle: &irav$ alta !a de g arn/$ se &/!ur/ au9ite 6n a!ela7i ti-0' 1n a:ut r$ 0rea vredni!e 0rietenL Pentru DArtagnan' Pentru DArtagnan$ -i!u8ule$ ri de nu$ s/ -/ ia dra!uL''' !u- 9i!ea''' !u- tre@uie s/ &i 9is vreunul dintre str/- 7ii -eiL , ntele dA&riv l 7i -ar!<i9ul de ;ellevenue se av.ntaser/ !u s0ada 6nainte$ 6n&runt.ndu-i 0e de P ntalRs 7i 0e de RignP' Nu 6n8eleg !e vrei s/ s0ui$ d -nule$ r/s0undea 6ntre ti-0 @ar nul ulti-ei a0 str &/ri a t.n/rului !avaler' Dar --ai insultat 7i 68i vreau s.ngeleL A0/r/-teL ,ele 7ase s0ade se 6n!ru!i7ar/ 7i se !i !nir/ !u at.t de -are 6nver7unare$ 6n!.t 8.7nir/ s!.ntei' A0 i se 6n-!/ierar/ !u t 8ii$ ast&el !/ lu!rurile ar &i luat 6nt rs/tur/ tragi!a$ de nu ar &i & st 0rintre ei 7i F lavril$ !are !u @i7nuita-i vi i!iune 6-0/r8ea t t at.tea v r@e 7u!are !.te l vituri de s0ad/ 7i 6n:ura !.t !in!i9e!i de 0agini$ inv !.nd -e- ria tutur r regil r de&un!8i' Ne0ut.ndu-se a-este!a 6n v/l-/7agul a!ela$ Grard se stre!urase 6n!eti7 r$ s0re a &i -ai sigur$ 6n dre0tul u7ii 0rin !are se &/!use nev/9ut ! ntele dA@lin! urt' Nu avea de unde 7ti !/ 6ntre ti-0 ne&eri!itul 67i 0ierduse !un 7-tin8a' Tr/d/t ruleL r.n:i t.n/rul DArtagnan ata!.ndu-7i !u &urie 0 trivni!ul$ te a- la -.n/ 7i s/-8i vin de <a!$ !/!i de 0u-nal nu te 0 8i & l si ai!i' Ar &i &/!ut 6nt !-ai$ da!/ 6nt.-0lare ne0rev/9ut/ nu ar &i 0us dintr- dat/ !a0/t 6n&l/!/r/rii ! -@atan8il r' De de0arte$ de & arte de0arte a:ungea 0.n/ la 6nd.r:i8ii a!e7tia 0e !ale de a se u!ide unii 0e al8ii$ ase-enea unui e! u sla@$ un glas !urat (

!e s&r7ia lini7tea n 08ii$ netul@urat de!.t de 9g - tul s0adel r 7i de res0ira8iile g.&.it are' Glasul a!ela susura un dul!e !.ntD Noaptea, pe ap, 'eparte de lume, ($nd uier v$ntul )pre a *g*ui calea +ondolei mele, ,ri*a nebun (e te alint - poart-n visare. 5arieL strig/ ! ntele dAvri& l$ ! ntinu.nd s/ se r/9@ ias!/' Ki du!esaL 6ntregi -ar!<i9ul$ 6n&runt.ndu-( 0e d -nul de P ntalRs' [ s ar-ele$ d -nil rL strig/ vi! ntele de RignP' Nu ne 0ute- @ate 6n &a8a un r d a-neL Feri!it !/ i se &erea un ase-enea 0rile:$ !/!i 0rea 6n & r-/ nu' se si-8ea$ @ar nul 6n&i0se v.r&ul s0adei 6n 0 deaD N- s/ -/ -ai a0/r' Da!/ vre8i$ asasina8i--/L "7ti &ri! sI url/ DArtagnan$ des!ura:at' Ki$ !u0rins de ne-/surat/ sil/ 0entru$ a!est ne-erni!F 67i 9/g/9ui @ra8ul 0 rnit s/ l veas!/' Asta nu 6nsea-n/ !/ dau @ir !u &ugi8ii$ d -nuleL s0use$ @ra9ni!$ @ar nul' [ur 6n nu-ele !erului !/ ne v - revedeaL 5ai !ur.nd !<iar de!.t 68i 6n!<i0ui$ @andit la7 !e e7tiL strig/ !a s! s din -in8i t.n/rul' ,/!i a!u- v i 7ti s/ dau de tine 6 Caide8i$ d -nil rL &/!u @ar nul !/tre !ei d i gentil -i !e-i 8inuser/ 0arte' A!e7tia salutar/ !urtenit r 0e adversari$ 0 rnind du0/ de S uvr !are 0 run!ise lui Grard s/-i trea!/ Sena' Glasul$ !are$ du0/ !u- 0rea @ine s0usese ! ntele$ era al 5ariei$ se au9ea !.nd -ai tare$ !.nd -ai sla@' "ra lesne de 6n8eles !/$ 6n n a0tea a!eea &ru- as/$ g nd la se su0unea !a0ri!iil r a0ei !are 0urta' Se 0li-@/ 6nainte de a -erge la'ser@are$ s0use ! ntele' 3

Da$ r/s0unse !u -elan! lie -ar!<i9ul' Ge rges DArtagnan as!ulta' ,<i0ul s/u$ !are dintr- dat/ 67i re!/0/tase @i7nuita-i senin/tate$ era !a ilu-inat' Vr/:it$ &/r/ v ie$ de !.ntul a!ela a !/rui -el die -ai a:ungea 0.n/ la ure!<ile sale d ar !a un -ur-ur sla@$ el ie7i &/r/ s/-i' 0ese !.tu7i de 0u8in de !ei d i 0rieteni !are$ ului8i$ 6l 0riveau !u- se de0/rta'

54RTURISIR"A A0rigei s!ene !are$ !u 0u8in 6nainte$ se des&/7urase 6n !ea -ai -are dintre !ele d u/ 6n!/0eri ale ! li@ei luntra7ului Grard 6i ur-/ un r/sti-0 de grea t/!ere' R/-a7i singuri$ ! ntele 7i -ar!<i9ul se 0riveau$ nu !u- le era @i!eiul$ !a d i sa!erd 8i gata s/ 0u&neas!/ 6n r.s$ !i !u anu-e nelini7te 6n lu-inile !<il r' S&in8i A0 st liL 6n!e0u 0ri-ul$ !l/tin.nd 6n!et din !a0' ,u- s0unea !ineI 6l is! di -ule8ul$ -ai -ult din @i7nuin8/ de!.t din 0 &ta de a-( lua 6n der.dere' ,u- s0unea Lud vi! al IA-lea$ @ine!uv.ntat/ &ie-i a-intireaF !red !/ trea@a se !a- 6n!ur!/' Asta-i 7i 0/rerea -ea' Du0/ un alt r/sti-0$ F lavril -ur-ur/ g.ndit rD DArtagnanL "ste t.n/rul !are 6n' ur-/ !u !.teva luni ne-a !r tit &ata 6n Pla!e R Pale$ &/!u 5alvenu' Da$ dar 0re9en8a lui ai!i 6-i d/ de g.ndit$ !/!i nu-( 6nt.lni- de!.t 6n 6-0re:ur/ri seri ase$ iar 6n seara asta ne-a a0/rut !a 6n n a0tea a!eea de gr a9/ 6n !are$ de7i nu era de!.t un ! 0il$ a s/rit 6n a:ut rul ! ntelui$ din 0r 0rie v in8/' " un vitea9' Fire7te$ un vitea9$ re0et/ 7i F lavril !are ur-/ 6n&l/!/rin!lu-seD Ve9i tu$ -i!u8ule$ nu tre!e 9i &/r/ !a -intea--i tul@urat/ s/ nu se 6ndre0te !/tre seara a!eea de 0 -in/ de la P nt5ari!L''' 5.ndru - ! nteleL''' Ki stra7ni!/ s0ad/L''' A- avut ti-0ul s/ si-t''' %$ &/r/ &a0ta -.r7av/ a ne-erni!ului !are ne 0 run!ea$ nu 9i! !/ --ar &i u!is$ dar ni!i !/ a7 &i dus trea@a la @un s&.r7it' (

Nu se te-ea de ni-eniL Nu$ nu' Di-0 triv/$ tare !a st.n!a''' 1-i 0are !/-( v/d -ereu 6naintea -ea$ !u sa@ia 6n -in/$ !u 0rivirea 6n&l/!/rat/''' 1-i 0are !/''' a<L''' Nu-7i is0r/vi v r@a$ !/!i ulti-ul sunet 0e !are 6l s! ase &u un strig/t 6n/@u7it' "ra gata s/ !ad/ 6n le7in' ,e aiI 6l 6ntre@/ 5alvenu uluit$ &/r/ s/ 0ri!ea0/ !e anu-e 0ri!inuise a!ea nea7te0tat/ s!<i-@are 6n 0urtarea 0rietenului s/u' T.n/rul !avaler i-a !<e-at 6ntr-a:ut r 0e strig iL @.igui uria7ul ai !/rui din8i !l/n8/neau 7i ai !/rui !<i$ < l@a8i$ a8inteau un 0un!t din s0atele 0rietenului s/u' Prive7te a! l ''' A! l L''' Ki 67i 6ntinse @ra8ul 0e deasu0ra !a0ului !eluilalt' A!esta se 6nt arse 7i$ 6ngr 9it la r.ndu-i$ strig/D " elL "lL 1n &a8a l r$ 6n lu-ina !ernut/ a 6n!/0erii$ st/tea un @/r@at !are 0/rea & arte nedu-erit de a!east/ 6nt.lnire' , ntele dA@lin! urtL nu se 0utu 0ri s/ s0un/ F lavril' 1ntr-adev/r era ! ntele' Du0/ 0le!area gentil -il r 67i venise 6n &ireF 7i &iind!/ nu -ai au9ea ni!i un 9g - t 7i ni!i nu -ai 7tia unde se a&l/$ des!<isese u7a des0/r8it are dintre !ele d u/ !a-ere$ iar a! l $ v/9.ndu-i 0e !ei d i 0rieteni$ r/-/sese 0ir nit l !ului' Au9ind !/ i se r ste7te nu-ele$ ne&eri!itul se si-8i !utre-urat 0ar!/$ iar lu!rul a!esta 6l &/!u s/-7i re!a0ete 0uterile' S! te8i-v/ s0ada din tea!/L strig/ el' Ni-eni nu tre@uie s/ -/ !un as!/ ai!i' Prin ur-are tre@uie s/ v/ u!id sau s/ !ad su@ l viturile v astreL Instin!tiv$ !ei d i & 7ti s lda8i 67i duser/ -.na Ia garda s/@iei$ !/!i 6n 0r &ida n ii l r situa8ii$ din res0e!t 0entru tre!ut$ unul 0urta la 7 ld 0eD EDrag ste tre!/t areG$ iar !el/lalt 0e E,lar de lun/G' Dar 6n a!eea7i !li0/ a0r a0e F lavril 67i v.r6 sa@ia 6n tea!/$ s0un.nd !u glasul a!ela al lui$ E-el di sG 0.n/ la asur9ireD Nu$ 0e t 8i s&in8iiL NuL 6l i-it/ 5alvenu' De @/tut nu s/ ne @ate-L Ki 0entru !e$ -/ r gI 6i 6ntre@/ ! ntele &re-/t.nd' S0adele n astre nu se v r atinge de a du-itale$ 0entru !/ vre- s/ tr/ie7tiL r/s0unse F lavril' (

Vre8i s/ tr/ies!I ,e interes ave8iI Peste 6ntre@area ! ntelui ! @ r6 t/!erea' Lu0ta !e se d/dea 6n su&letul !el r d i era !u-0lit/F !eea !e si-8eau se glindea 0e &e8ele l r$ iar ! ntele ur-/rea$ nelini7tit$ &a9ele a!estei lu0te 0urtate !u 0r 0ria l r ! n7tiin8/' V r@i8iL relu/ gentil -ul' ,e vre8i s/ s0une8iI ,el !e se < t/r6 s/ r/s0und/ &u F lavrilD D -nul ! nte$ 9ise el !u glas tre-ur/t r$ 0 ate !/ nu ave8i 0rieteni -ai @uni de!.t n iL''' T tu7i''' Se 0ri' Pl.nsul 0e !are 0.n/ atun!i 7i-( 0utuse 6n&r.na 6l 6n/@u7i' Is0r/ve7te !e ai de s0usL se ar/t/ -irat ! ntele' %$ s/r-ana 5arieL 0utu 6n s&.r7it s/ 6ngai-e uria7ul$ i9@u!nind 6n 0l.ns' 5alvenu 0l.ngea 7i el 6n!eti7 r' L/-uri8i--/L''' Vreau s/--i da8i eB0li!a8iiL''' V/ rd n s/ &a!e8iL se r/sti dA@lin! urt 0 run!it r' V r@e7teL ge-u -ule8ul -ult 0rea tul@urat 0entru a 6n!e0e el lunga de9@atere' Da$ da''' &/!u F lavril' Tre@uieL''' A- s0us 0rea -ult$ !a s/ nu -erge- 0.n/ la !a0/t' A0 i !u 7i -ai -ult/ -.<nireD "i @ine$ 0rietene$ s0use el t var/7ului s/u$ -ai adineauri ne !erta- 0entru drag stea &ii!ei n astre' Dre0t r/s0uns se au9i un < < t de 0l.ns' D -nule ! nte$ relu/ lunganul$ i9@utind s/ se st/0.neas!/ 7i .n/l8.nd !a0ul$ ve8i 0utea vre dat/ s/ ne ierta8iI S/ v/ iertI re0et/ dA@lin! urt -ut.ndu-7i 0rivirea de la unul la altul' Ki$ v/9.nd !u-0lita durere !e-i ! tr 0ea$ glindindu-se 0e !<i0uri$ ad/ug/ !u glas -ai @l.ndD Nu v/ 6n8eleg''' ,/uta8i ni7te s!aune 7i s/ st/- de v r@/' A0 i 67i v.r6 sa@ia 6n tea!/$ se a7e9/ 0e un @utu! -are$ 8/r/nes!$ 7i a7te0t/ !a !ei !u !are st/tea de v r@/ s/ vin/ -ai a0r a0e' 5area de se@ire dintre 9dren8/r sul a!esta 7i !eilal8i d i @/r@a8i 6-@r/!a8i !u ve7-inte s!u-0e era !iudat/' A!e7tia 67i 0le!au !a0etele 6n &a8a !elui !e 0utea$ 0e @un/ dre0tate$ s/ trea!/ dre0t un !er7et r' (

Di-0 triv/$ ! ntele$ st/0.n 0e sine$ !u !a0ul sus$ 6l 8inea su@ 0rivirea sa ase-enea unui uria7 !are ar avea 6n &a8a lui d i 0ig-ei' "l a7te0t/$ iar !.nd$ ru7ina8i 7i$ Ire-ur/t ri$ ei 6naintar/ s0re trun!<iul de ! 0a! 0e !are sta a7e9at ! ntele$ a!esta 6ntre@/D De !.nd -/ !un a7te8iI T t F lavril &u !el !are d/du r/s0unsulD Din n a0tea a!eea gr a9ni!/ 6n !are$ 0e P nt-iVlarie$ un ne-erni! v-a l vit 6n !<i0 la7 !u 0u-nalul' ,u-I se ar/t/ uluit Ren dA@lin! urt' Nu-ele du-neav astr/$ d -nil rL Vreau s/ 7tiu !ine statetiL , ntele dA&riv lL r/s0unse s&i s F lavril' 5ar!<i9ul de ;ellevenueL ad/ug/ nu -ai 0u8in s&i s t var/7ul s/u' , ntele 6i 0riviF ui-irea sa !re7tea' "ra li-0ede !/ &usese de9a-/git$ !/ a7te0tase un !u t tul alt r/s0uns' %$ &/!u el' ,ine va &a!e are lu-in/ 6n @e9na asta de ne0/trunsI Ki dintr- dat/$ !u-0lit$ !u glas r/sun/t rD Dar 0e el$ 0e ne-erni!ul !are --a l vit$ 6l !un a7te8iI Da$ r/s0unse F lavril' Da$ re0et/ 5alvenu' D ar de !.teva -inute' 1l !un a7te8iL tun/ ! ntele' 1-i ve8i s0une atun!i unde tr/ie7te -ul a!esta$ unde se as!unde$ unde 0 ate &i g/sit' A0 i ad/ug/ !u glas 6ndui 7atD Vede8i$ d -nil r$ adineauri a-enin8a-$ a!u- atre!ut la rug/$ la i-0l rare' % s/ vi-( ar/t/- !ur.nd$ d -nule ! nte$ s0use F lavril' ,ur.ndL''' strig/ Fu- dA@lin! urt$ ridie6ndu-se 0entru a-i 0rivi -ai 6ndea0r a0e 0e !ei !u !are v r@ea' A8i s0usD !ur.ndL''' Ki !rede8i !/ ase-enea !uv.nt 6-i 0 ate st i uraI Ki !rede8i !/ d rul -eu de r/9@unare este 6ntr-at.t de 0 t lit$ 6n!.t s/ se 0 at/ -ul8u-i !u &/g/duial/I''' ,ur.ndI Asta 6nsea-n/ ve7ni!ieL ,ur.ndL 6n vine 6-i !urge & !''' trava -/ arde''' n/de:dea -/ u!ideL''D Nu$ ! ntinu/ Ren dA@lin! urt$ nu$ d -nil rL''' Da!/ 6l !un a7te8i 0e asasinul -eu 7i 6l !un a7te8i$ !/!i -i-a8i -/rturisit -i-( ve8i ar/ta 7i 6n!/ i-ediatL''' Vreau a!est lu!ruL''' Nu -ai 0le! de l.ng/ v iL''' V/ ur-e9 0retutindeni''' Nu -/ -ai de9ii0es! de v i' 3

P ate !/ s/ 0ierGF$ dar nu--i 0as/$ de vre-e !e -i se ias/ ti-0ui s/ vad un -inut$ se!und/ d ar 0e !el 0e !are 6l !aut de 7ais0re9e!e aniL''' %$ 6l v i vedea''' V i da !<ii !u ei''' " 0entru -ine &eri!ire 6n !are 6n!/ nu 0 t !redeL''' Da!/ v-arn s0us E!ur.ndG$ relu/ F lavril$ este 0entru !/ a- -ai avea s/ v/ dest/inui- unele lu!ruri''' !are v/ v r s!<i-@a$ 0 ate$ &elul de a vedea lu!rurile' , ntele se 6nt arse s0re el' Fire7te$ F lavril 7 v/ia' ,eea !e avea de s0us era 0entru el 7i -ai gr a9ni! de!.t !eea !e &/!use' 5alvenu 6l 6n8elese 7i 6ntr- 0 rnire 0e !are el s ! ti er i!/$ 6i s0use$ sau$ -ai degra@/$ 6i 7 0tiD S0une-i t t$ nu-i as!unde ni-i!$ 0rea vredni!e 0rieten' "i @ine$ &ieL se au9i glasul 0uterni! al uria7ului$ -ai 6nt/rit 6n !li0a 6n !are luase gra@ni!/ < t/r.re' Atun!i$ a7e9.ndu-7i drea0ta 0e !re7tetul Euria7uluiG a-i!$ !are 6i a:ungea 0u8in -ai sus de 7 ld$ v r@i ast&el gentil -uluiD D -nule ! nte$ ave8i 6naintea du-neav astr/ 03 !ei -ai -ari 7na0ani din lu-e' 1n &a8a unei -/rturisiri at.t de nea7te0tate' Ren dA@li! urt tres/ri' D u/ !analiiL ad/ug/ 5alvenu' ,u- a8i s0usI 6ntre@/ ! ntele$ !are !re9u$ !li0a$ !/ avea de-a &a!e !u ni7te s-inti8i' S0un$ 6nt/ri F lavril$ !/ sunte- !ei d i ne-erni!i !are a- slu:it de unealt/ la7ului seni r < t/rit s/ v/ u!id/' V iL eB!la-/ gentil -ul 0entru !are &ie!e r/s0uns 6nse-na alt/ sur0ri9/' N i$ daL -/rturisi 5alvenu$ 6n ti-0 !e F lavril &taD A!u- s-a s&.r7itL A0 i$ re0ede$ !a 0entru a se de9vin v/8i$ 0e el 7i 0e t var/7ul s/u' %$ dar n i n-a- l vitL Da$ asu0ra lui$ -ur-ur/ ! ntele 0e g.nduri$ d ar asu0ra lui tre@uie s/ se a@at/ ura -ea t at/L ,<iar de a8i &i & st 7i -ai vin va8i$ r/9@unarea -ea nu are a !/uta instru-entul !ri-eiF ea vrea @ra8ul !are a 0us- la !ale' A!u-$ d -nule ! nte$ v/ 0ute- &i de -are & l s' ,red 7i eu$ la nai@aL ,<iar de nu -i-a8i servi de!.t 0entru a -/ du!e 0.n/ 6n &a8a !elui !are -i-a distrus via8a' 3

5ai -ult de!.t at.tL &/!u -ule8ul$ < t/r.t 6n s&.r7it s/ v r@eas!/' ,e vre8i s/ s0une8iI 6l 6ntre@/ ! ntele$ 0resi-8ind 7i -ai 6nse-nat/ dest/inuire de!.t !ea &/!ut/ de F lavril' 1n n a0tea a!eea !u-0lit/ ne-a & st dat s/ v/ a&l/taina''' TainaI Da''' Iar ast/9i$ v/9.ndu-v/ singur$ sunte- 6ndre0t/8i8i s/ !rede- !/ t t -ai !/uta8i''' S0une -ai re0ede$ -ai re0ede$ r gu-teL 6l i-0l ra gentil -ul' S 8ia du-neav astr/' InesL'$' S/r-ana 7i &ru- asa -ea InesL''' Iu@irea -eaL % s/--i s0une8i a!u-''' % s/''' A<$ ad/ug/ ne&eri!itul !u un 8i0/t s&.7iet r''' % s/--i s0une8i$ 0 ate$ !/ a -uritL Nu$ nuL se gr/@i s/ r/s0und/ 5alvenu$ al !/rui glas tre-ura de e- 8ieF din ne&eri!ire 6ns/ nu v/ 0ute- 0une 0e ur-ele ei''' Nu 7ti-''' Nu ave- ase-enea !insteL 6nt/ri F lavril' Atun!i$ !e r st au v r@ele v astreI R/@dare$ d -nule ! nte$ ve8i a&la 6ndat/ t tul' FieL Dar -ai 6nt.i s0une8i-nii !e s-a 0etre!ut du0/ !e a- & st l vitI S 8ia du-neav astr/ a ie7it din- E!asa 6nsingurat/G' V/9.ndu-v/ 6ntins 0e : s 7i 0lin de s.nge$ a !/9ut 6n nesi-8ire' Asasinul a !u0rins- 6n @ra8e''' 5i9era@ilulL 9@ier/ ! ntele$ str.ng.nd 0u-nii a &urie' Ki 0e ur-/I Pe ur-/I 6ntre@/ el s!urt$ !u un glas i!nit !e st.rnea -ila' T var/7ul -eu 7i !u -ine$ &/!u F lavril ! @ r.nd glasul 0.n/ la -ur-ur$ v-a- arun!at 6n Sena' Nu de 0l/!ere$ !rede8i-neL 9ise 5alvenu si-8ind t at/ -.r7/via 0urt/rii l r 7i 6n!er!.nd s/-i -ai -i!7 re9e gravitatea' Da$ -ur-ur/ ! ntele$ retr/ind !u g.ndul 6n&i r/t area s!en/' Da$ Grard 7i LandrP --au 0es!uit''' "i --au 6ngri:it 7i --au salvat de la - arteL A0 i$ 6n/l8.nd !a0ulD Dar du0/ a!eeaI''' Du0/ a!eeaI''' 1ntre@/ ei !u a!ela7i glas$ 6n!/ 7i -ai nelini7tit' Vreau s/ 7tiu t tulL''$ Pri!e0e8iI''' T tulL''' (

+i-i tu$ -i!u8ule$ < t/r6 F lavril$ rug.ndu-7i 0rietenul' "u nu -ai 0 t' 5alvenu ur-/D 1n !li0a a!eea a a0/rut de 0e !<ei 0i!<etul de gard/ al reginei 5aria Tere9aF &i8erul !are 6l ! -anda a 9/rit- 0e s 8ia du-neav astr/ !are nu-7i venise 6n &ire 7i a s-uls- r/0it ruluiF a!esta v ise s/ ia !u sine$ din rdinul -inistrului' Ki''' !ine a i9@.nditI 6ntre@/ ! ntele a0/s.ndu-7i 0ie0tul !u arn.nd u/ -.inile$ 0entru a-7i -ai 0 t li @/t/ile ini-ii' ReginaL d -nule ! nte' %$ !erul &ie @ine!uv.ntatL Din 9iua a!eea$ 6n!<eie 5alvenu$ n-a- -ai au9it v r@indu-se de ! ntes/''' Dar''' Dar LiliasI''' 1ntre@/ !utre-urat dA@lin! urt' LiliasI re0etar/ 6ntr-un glas !ei d i 0rieteni$ &/r/ s/ 6n8eleag/' Da$ &ii!a -ea' Fii!a''' Fii!a du-neav astr/$ ge-u -ule8ul$ gata s/7i 0iard/ 0uterile' V/9.nd !/ 0rietenul s/u se 6-0leti!e7ie$ !/ este !.t 0e !e s/ le7ine$ F lavril &u !el !are lu/ iar/7i !uv.ntui$ s0re a @.igui !u glas stinsD "a''' tr/ie7teL Un strig/t ne -enes! se &/!u au9it' Str/lu-inat de &eri!ire$ !u !a0ul u7 r dat 0e s0ate$ !u !<ii str/lu!ind nu de ur/$ de &urie ri de ne0utin8/$ !i de @u!urie 7i &eri!ire$Ren dA@lin! urt 0usese 6n strig/tul a!esta t at/ re!un 7tin8a 0e !are ini-a$ su&letul$ &iin8a sa 6ntreaga d/ruiau Pr viden8ei' Tr/ie7teI 0utu r sti el 6ntr-un tlr9iu' Tr/ie7teI ,ei d i 0.rli8i 6n!uviin8ar/ 0rintr-un se-n'$ A<$ v r@i8iL''' S0une8i -ai -ulteL''' V/ i-0l rL'''G Uite$ ad/ug/ el$ st/0.nindu-se 0entru a-7i 6ng<i8i la!ri-ile !are 6i &rigeau 0le a0ele$ uite$ sunt !al-''' %ri!e -i-a8i s0une$ v/ as!ult !u rese-nare 7i !ura:' V r@i8i$ d -nil rL , ntele dA@lin! urt v/ d/ as!ultare' "i @ine$ se au9i !a 6ntr-un < < t de 0l.ns glasul uria7ului$ n i a- ad/0 stit- 0e &ii!a du-neav astr/' V iI N i$ re0etar/ !ei d i 6ntr-un glas' Iar 5alvenu ad/ug/D (

1n n a0tea lui d is0re9e!e a0rilie una -ie 7ase sute 7a0te9e!i 7i 0t' Ki se 0ri$ g.tuit 0ar!/' A- 6ngri:it- $ ur-/ d - l F lavril' A !res!ut su@ !<ii n 7tri''' 7i s-a @i7nuit s/ nu vad/ de!.t un singur tat/ 6n ! ntele dA&riv l 7i 6n -ar!<i9ul de ;ellevenue' V i''' V iL''' I s-ar &i !uvenit$ 0 ate$ s art/ -ai @un/$ &/!u 5alvenu !u un 6n!e0ut de rev lt/$ dar nu avea- a alege' Iar F lavril$ 6n/l8.nd !a0ul$ de!lar/ !u !<ii str/lu!ind a -6ndrieD Pe !instea -ea de gentil -$ d -nule ! nte$ &ii!a n astr/''' a du-neav astr/ vreau s/ s0un$ v/ &a!e n are''D Dar nu 0utu is0r/vi' ;iruit de e- 8ie$ !/9u 6n @ra8ele lui 5alvenu !are &/r/ 6nd ial/ !/ ar &i & st strivit su@ ase-enea greutate$ da!/ nu s-ar &i 0r 0tit @ine dinainte$ s0re a 0ri-i 6n @ra8e tru0ul a!ela vl/guit' Li0sit el 6nsu7i de 0uteri$ din 0ri!ina @u!uriei$ Ren dA@lin! urt &/!u un 0as s0re !ei d i' 1n8elesese' Drag stea 0/rinteas!/ a !el r d i @/r@a8i &a8/ de ! 0ila 0e !are de 7ais0re9e!e ani s ! teau !a 0e a l r &/!ea a!u- din ei ni7te -artiri' Su&ereau a!elea7i !a9ne ale su&letului 0e !aie 7i el le 6ndurase' A!elea7i sur0/ri 6n sine le tr/iau a!u- !ele d u/ &iin8e vin vate 0 ate$ ne&eri!ite 6n !<i0 ne6nd i s$ rea@ilitate 6ns/ 7i 0ri-enite su&lete7te de -/re8ul si-8/-.nt al 0aternit/8ii' ,ei !e au su&erit -ult 7tiu$ 6n !li0a 6n !are durerea l r 67i a&l/ - l! -ire$ s/-i 6n8eleag/ 0e !eilal8i' % nes0us/$ -il/ 6i n/0/di 0e ! nte' Nu v ia s/ se -ai g.ndeas!/ ba !e ar &i 0utut &i a-enii a!e7tia$ !i nu-ai la !eea !e &/!user/' 1l 6nl !uiser/' 1i !res!user/ ! 0ilul' "a era vredni!/ de el$ i- s0useser/' T.n/ra &at/ 6nse-na a7adar !el -ai viu a!t de !/in8/ al !el r d i & 7ti aventurieri' Ki$ 6ntr-un gest s0 ntan$ le 6ntinse -.inile' N/u!i8i$ F lavril 7i 5alvenu 6l 0riveau &/r/ s/ 0ri!ea0/'' , ntele le 9.-@i trist 7i le s0use !u glas dui sD Fi8i 0rietenii -eiL A@ia atun!i 6n8eleser/ ei !/ @u9ele a!elui ne&eri!it &at/ s. @ 9iser/ iertarea 7i$ !u @u!urie s/l@ate!/$ str.nser/ 7i s/rutar/ -.na 0e !are el le- 6ntindea' (

,u !.t/ n @le8e ne ierta8iL V/ -ul8u-i-$ d -nule ! nte$ 0utu r sti 6n s&.r7it uria7ul$ 6n ti-0 !e 0rietenul s/u !/uta 9adarni! s/ 6ngai-e v r@/ 0rintre sug<i8urile de 0l.ns' Prin ur-are$ eB!la-/ d -nul dA@lin! urt$ a- d i 0rieteni$ iar &eti8a -ea Lilias tr/ie7teL Ierte--/ D -nul !/ --a0utut 6nd i de el' Ave8i 7i un al treilea 0rieten$ !el -ai @un$ 6l ve8i vedea !ur.nd$ s0use F lavril' Un al treilea 0rietenI Asta-i adev/ratL''' " v r@a de Grard$ nu-i a7aI Nu$ de !avalerul DArtagnanL D ArtagnanL A & st ai!i !u !.teva !li0e 6nainte de a intra du-neav astr/' Dar$ de &a0t$ 6ntre@/ 5alvenu$ !u- se &a!e !/ n-a0 au9it t/r/@ iul !are a & st de ai!i$ 6n ur-/ !u a@ia :u-/tate de r/I 1-i 0ierduse- !un 7tin8a$ de @un/ @u!at/ de vre-e$ a7a !/ nu 7tiu des0re !e t/r/@ i v r@i8i''' 1n !.teva !uvinte 6i 0 vestir/ !ele 6nt.-0late$ , ntele se !utre-ur/ de -.nie !.nd a&l/ !/ !el 0e !are 6l !/uta de at.ta ti-0 nu &usese des0/r8it de el de!.t 0rintr-un @sta! l & arte ne6nse-nat$ u7/' Ki nu a- 0resi-8it asta$ nu a- @/nuit l strig/ el' Ni-i!$ ni-i! nu --a vestit$ 6n 0r stes!ul -eu le7in$ !/ruia --al/sat 0rad/ !a &e-eie$ !/ u!iga7ul -eu era at.t de a0r a0eL Veni8i-v/ 6n &ireL d -nule ! nte' P/i$ !e-i a-.nat nu e 7i 0ierdut$ se au9i glasul 0i8ig/iat al lui 5alvenu' Da$ ai dre0tateL A0 i$ alungind 0entru !li0/ ura !are 6i u-0lea ini-a$ ! ntele 6ntre@/$ nelini7titD Ki''' &ata''' &ata -eaI % s- revede8iL ,.ndI 1n n a0tea astaL 1n n a0tea astaI Da$ r/s0unser/ !ei d i 0rieteni' Nu v/ l/s/- n i s/ a7te0ta8i' Ki 6l ve8i 6nt.ini 7i 0e !el de !are v/ 0are r/u !/ nu l-a8i avut -ai adineauri 6n v.r&ul s0adei' Pe @ar nul de S uvrI (

Pe el 6nsu7iL % s/ vi-( ar/t/-L Iar a!u-$ relu/ F lavril$ sunte8i 0reg/tit s/ ne ur-a8i$ 0e d -nul de ;ellevenue 7i 0e -ineI S/ v/ ur-e9''' undeI Asta-i dre0t$ 67i d/du !u 0/rerea 5alvenu$ 0rea vredni!ul -eu a-i!$ d -nul dA&riv l a uitat s/ v/ s0un/ !/ 6n n a0tea a!easta 0re7edintele La-@ert de T< rignP d/ ser@are des0re !are se s0un -inuni' ,<iar la a!east/ ser@are a- vrea s/ v/ 6ns 8i-' Dar nu-i !u 0utin8/L g<idi !u glas tare 0r s!risul$ arune6nd 0rivire de9n/d/:duit/ asu0ra 9dren8el r !e-i a! 0ereau tru0ul' N-ave8i gri:/ de asta$ d -nule ! nte' Fa!e- n i 6n a7a &el 6n!.t s/ 0ute8i a0/rea !u- se !uvine' %$ sunte8i 0rea @uni$ d -nil r$ -ur-ur/ gentil -ul$ atins 6n -.ndria sa' ,.t s/ v/ dat re9I Nu s/ ne dat ra8i ni-i!$ 6l asigur/ 5alvenu$ !/ruia !redin!i asa -e- rie 6i a-intea !/ -ul8u-it/ a!estui ne&eri!it avuseser/ 0arte 7i de rang$ 7i de @un/stare' F lavril$ a !/rui -inte nu lu!ra at<Vde re0ede$ ur-.nd un alt &ir$ ad/ug/ !u triste8eD Dealt&el$ !red !/ nu s/ v/ l/s/- ti-0ul s/ ne 0l/ti8i' ,e vrei s/ s0uiI Ni-i! Ni-i!L''' A0 i s!<i-@.nd &/ga7ul dis!u8ieiD Sunte8i gata$ d -nule ! nteI A7te0ta8i$ r/s0unse a!esta 6ndre0t.ndu-se s0re 6n!/-a al/turat/' ,e ave8i de g.ndI Ren dA@lin! urt se 0ri l !ului' %ri!u-$ t t un 0r s!ris sunt$ 9ise el 6nt re6ndu-se$ 7i a- 6-0 triv/ un du7-an at.t de la7$ 6n!.t nu se va da 6n l/turi s/ se & l seas!/ de durer asa situa8ie 6n !are -/ a&lu$ da!/ va 0utea''' 1n duelul ne!ru8/t r 0e !are vreau s/-( 6ntre0rind$ dat &iind !/ !u0 l !ul !el -ai 0r st$ nu-i del ! greu s/ !ad 6nainte de a--i &i reg/sit s 8ia 7i s/rutat ! 0ilul' 1n !a9ul a!esta$ ve8i lua asu0ra v astr/ dat rin8a de a g/si 0e 0ri-a 7i de a s0une a-.ndur ra ulti-ul -eu g.ndI (

Da$ r/s0unser/ 6ntr-un glas F lavril 7i 5alvenu' RineL 6n!<eie ! ntele' % s/ g/ses! al/turi !ele tre@uit are s!risului' GLASUL INI5II De 6ndat/ !e u7a se 6n!<ise$ F lavril !are de la vre-e 9/rise$ 0e un !u&/r ve!<i$ 0l s!/$ 6n7&a!/ re0ede 7i duse la gur/' S&inte Du-ne9euleL 9ise el du0/ !e @/u 0e s/turate$ si-8ea- nev ia s/--i vin 6n &ire' D/--i- 7i -ie$ ge-u sla@ 5alvenu' P &ti-$ -i!u8uleL %-ule8ul lu/ 7i-i trase 7i el un g.t 9drav/n' A0 i$ uit.ndu-se unul la altul$ 5alvenu 6n!e0u s/ se t.nguie 6ntrun !<i0 :alni!D 5i!u8a 5arie''' s/ ne 0/r/seas!/''' iar n i''' tat/l ei nu-i v - -ai 0utea s/ruta dragul !/07 r @/lai''' t tul$ t tul s-a ter-inat''' ,u0rins 0ar!/ de ne@unie 7i ne0/76ndu-i !/ 67i va - t t li &ru- asele <aine E lunganul se 0r/@u7i 0e @utu!ul unde st/tuse dA@lin! urt$ 67i l/s/ !a0ul 6n -.ini 7i se 0 rni 0e 0lins !a un ! 0il' T var/7ul s/u' d/un/t r 0e 0iei arele-i &irave$ -erse 0.n/ la el$ s0ri:inindu-se de 0u8ina - @il/$ 0res/rat/ i!i$ ! l 0rin 6n!/0ere' ;lind$ 6i lu/ -.n/ 7i$ !u -l/diere a glasului !e nu 0 ate &i t/l-/!it/ 6n !uvinte$ 6ntr-at.t durerea 7i la!ri-ile 6i tul@urau glasul$ s0useD ,ura:$ 0rieteneL''' Ne su0une- unei 0 run!i !ere7tiL'' Tre@uieL''' S/ 7ti- a ne rese-na' Iar &iind!/ F lavril nu ! ntenea !u 0l.nsul$ ur-/D Uite$ ve9iI "u''' eu sunt !al-' Ki 67i r dea 0u-nul$ s0re a nu i9@u!ni 7i el 6n la!ri-i' Sunt tare 6n &a8a nen r !irii' "u''' eunu0l.ng$ ve9i''' "u''' "u''' Dar ne-ai0ut.n!lu-se st/0.ni !/9u la rindu-i 0e 0/-.n-tul @/t/t rit$ al/turi de 0rietenul s/u 7i a-.nd i 67i 6-0letir/ vaierul' De9n/de:dea l r era s&.7iet are' Ki$ 0ar!/ 0entru a adu!e 0u8in/ -.ng.iere a!elei dureri ne-/surate$ glasul 5ariei$ -ai a0r 0iat a!u-$ relu/ @ar!ar la ei -ult 6ndr/git/' (

,ei' d i @/r@a8i 67i ridi!ar/ 6n!eti7 r !a0elele 7i as!ultar/' G nd la du!eseiL''' 9ise F lavril' Iar glasul at.t de !urat !are a:unge 0.n/ la n i este !el al''' $ ursit/L''' Ursit/L''' ad/ug/ el 6nt r!.nd !a0ul s0re u7a 6nd/r/tul !/reia se a&la ! ntele al &ii!ei sale''' t at/ n/de:dea iui''' via8a lui''' &ii!a lui este ai!i''' la !.8.va 0a7i''' iar el nu 7tie' ,.ntul nu se stinsese' 1n s!<i-@$ a&ar/ se au9ir/ 0a7i' As!ult/L s/ri 5alvenu' Vine !ineva''' "ste ea''' "a''' %' Du-ne9eu e @un$ de vre-e !e ne 6ng/duie s/ ne -ai 6-@r/8i7/dat/ ! 0ilaL 1n !li0a a!eea se des!<ise u7a$ iar Ge rges$ 0/7ind 6naintea 5ariei 7i a lui Grard$ s0use$ 6n ti-0 !e un 9.-@et 6i 6n&l rea 0e @u9eD Iat/$ d -nil r ta8i$ 0e d -ni7 ara'' ,ei d i gentil -i de ! ntra@and/ se ridi!aser/F 67i 6ntinser/ de dat/ @ra8ele 7i strigar/ 6ntr-un glasD 5arieL Nelini7tit$ Grard d/du !u 0rivirea ! l 6n!/0erii 7i s! ase un &tat de u7urare ne9/rindu-( 0e ! nte' Se te-ea s/ nu !u-va s/ se &i tr/dat 7i tre-ura 0entru el' 5arie tre!u 6ntre !ei d i ta8i 7i 6ntre@/$ 0rivindu-i 7/galni!$ de 0ar!/ s-ar &i a&lat la -are 6n!ur!/tur/D ,u !ine s/ 6n!e0I ,u -ineL r/s0unser/ t t 6ntr-un glas F lavril 7i 5alvenu' Ast&el !/ a-.nd i 67i 6ntinser/ !a0etele s0re @u9ele &etei$ unul 6n/l8.ndu-se 0e v.r&uri$ !el/lalt a0lee6ndu-se' Ni!i !u unul$ ni!i !u' !el/laltL r/s0unse ea !u 6n!.nt/t are g<idu7ie' Nu vreau s/ st.rnes! gel 9ii$ 0rin ur-are a0r 0ia8i-v/ !a0etele 7i s/ruta8i--/ a-.nd i dat/' Ni!i nu-7i is0r/vise @ine v r@a$ !/ @u9ele !el r d i ne&eri!i8i atingeau !u 0/ti-a7/ drag ste @ra9ul al@$ 6n&l rit !u tranda&iri$ al &etei' %$ dar s/ -/ -.n!a8i$ strig/ 5arie r.9.nd !eva -ai tare 7i des0rin9.ndu-se u7 r din 6-@r/8i7are' S!u-0/ ! 0il/L !.ntar/ 6n ! r !ei d i s ld/8 i de alt/dat/' Ne-a- 6n8elesL''' Sunt ! 0ilul v stru !are v/ iu@e7te nes0us 7i 0e !are 6l 6ndr/gi8i 6n a!eea7i -/sur/L %$ daL 6n!uviin8/ F lavril' 3

%$ daL re0et/ 5alvenu' A!u-$ as!ulta8i--/L V r@e7te$ draga -ea' V r@e7te$ ! - ara -ea' Iat/' A&l.nd de la''' de la Grard 7i 9i!.nd a!estea &ata r 7i 0u8in$ !eea !e 6l &/!u 0e Ge rges s/ 9.-@eas!/ !/ sunte8i ai!i$ a- dat &uga$ s0re a v/ &eri din 0artea d a-nei du!ese !ite un l ! 6n g nd l/' 5ul8u-e7te d a-nei du!ese$ ! 0ila -ea$ r/s0unse F lavril$ n i -erge- !u @ar!a lui Grard' ,u-''' V/ 6-0 trivi8iI 6ntre@/ &ata -irat/$ &/!.nd -utri7 ar/ !are alt/dat/ i-ar &i 6nveselit' Nu$ la nai@aL 6n!e0u 5alvenu' 5ar!<i9eL i- t/ie F lavril' ,e esteI Par!--i-se !/ 6n:uri''' Dar tuI "u$ dragul -eu$ nu &a! ni!i dat/ 6n &a8a &etei n astreF 7i a0 i$ @u9e rege7ti$ r stind 6naintea -ea ase-enea !uvinte$ !e-i dre0t$ !a- r/sun/t are$ !e--i s!a0/ une ri$ le-au @ te9at 7i &/!ut nevin vate' " adev/rat' La ur-a ur-ei$ !e i-0 rtan8/ are astaL eB!la-/ 5arie r.9.nd' V/ iu@es! a7a !u- sunte8i' A0 i$ 0e alt t nD 1n s&.r7it$ !e < t/r.re a8i luatI A<$ s0use 5alvenu destul de sting<erit$ < t/r.!/ nu re&u9/-$ dar !/''' Nu 0ute- 0ri-i$ 6n!<eie F lavril$ !ur-.ndu-I v r@a$ ,eea !e este !u t tul di&erit$ ad/ug/ -ule8ul$ de data a!easta de-a dre0tul @ui-/!it' %$ -ur-ur/ 5arie v/dit de9a-/git/F $ !e tat/ ur.!i s$ !are nu vrea ni!i dat/ s/-7i 6ns 8eas!/ &ii!a' Tat/l eiL g.ndi F lavril streeur.nd 0rivire s0re u7a !e d/dea 6n 6n!/0erea 6nve!inat/' A0 i$ du0/ !e sl @ 9i un &tat ad.n!D 1nt ar!e-te la d a-na du!es/$ 5arie$ 7i s0une-i !/ 6n seara a!easta v - avea !instea s/-i 0re9ent/- -agiile n astre$ rug.nd- t t dat/ s/ ne ierte' (

Sunte8i !a 7i ierta8i$ d -nil rL se au9i dins0re u7a de la intrare un glas -el di s$ t t dat/ @l.nd 7i grav' F lavril 7i 5alvenu se 6nt arser/ @rus! 7i &/!ur/ 0le!/!iune ad.n!/ 6n &a8a unei &e-ei de &ru-use8e 0lin/ de -/re8ie$ 0e are ai &i 0ututlua dre0t s ra 5ariei$ 6ntr-at.t de -are era ase-/narea dintre ele' Nu ne a7te0ta- -ai 0u8in de la 0re8uirea !e near/ta8i$ d a-n/ du!es/ de Sand val$ 9ise F lavril$ de9-d indu-7i nes&.r7ita s0inare 6n &a8a !elei !e atun!i intraseF 0re8uire$ ad/ug/ el$ de !are ne- si-8i- vredni!i 7i 0e !are nu 0rea 7ti- de !e nedat ra8i' D -nil r$ &/!u du!esa sur.9.nd$ ierta8i--/ -ai 6n-t.i !/$ &/r/ v ie$ des!<i9.nd u7a a!easta !are nu era 6n!<is/$ a- 0rins ulti-ele !uvinte ale dis!u8iei du-neav astr/$ 6-0 trivirea ar/tat/ 6n 0rivin8a invita8iei -ele -/ 0ede0se7te dinainte' ,.t 0rive7te 0re8uirea 0e !are V-% 0 rt$ ad/ug/ du!esa$ ar/t.nd s0re 5arie$ 0rivi8i-v/ &a ia' d -nil r' %$ d a-n/ ( @.igui 6n!.nt/t area &at/' S!u-0a -eaL ,.t de &eri!it/ sunt !/ te 0 t 6-@r/8i7aL 5i se 0are !/''' ,e anu-e$ d a-n/I Ni-i! E''' Ni-i!L''' s0use re0ede du!esa' A0 i$ !/tre F lavril 7i 5alvenu$ !are nu se 0rea si-8eau la largul l r$ te-.ndu-se s/ nu-( vad/ 0e ! nte a0/r.nd dintr- !li0/ 6n altaD Ar 6nse-na are indis!re8ie din 0artea -ea da!/ v-a7 6ntre@a !e anu-e v/ 0re7teI Ni!ide!u-$ d a-n/ du!es/$ r/s0unse F lavril$ !u -ai -ult/ 0re9en8/ de s0irit de!.t t var/7ul s/u' N i''' A- dat 6nt.lnire unui 0rieten de al n stru 7i 6l a7te0t/-' Asta esteL 6nt/ri 5alvenu$ venindu-i 6ntr-a:ut r$ tare ne!/:it !/ nu se des!ur!ase -ai @ine' ;ine$ d -nil r$ v/ iert''' Dar nu ne l/sa8i s/ v/ a7te0t/- 0rea -ult' D a-n/ du!es/$ 0este r/ v - avea !instea de a v/ 0re9enta -agiile n astre' A!as/ la d -nul 0re7edinte de T< rignP$ 6n!<eie 5alvenu$ !are t tdeauna v ia s/ ai@/ ulti-ul !uv.nt' Peste r/$ d -nil rL ur-/ du!esa$ 6ndre0t.n-du-se s0re u7/' Vin $ dr/gu8a -ea' (

A0r 0iindu-se de ta8ii ei$ 5arie 6i 0rivi 6n!runt.nd din s0r.n!eneD U&$ ur.!i 7iiL A0 i lu-in.ndu-7i !<i0ul !u un 9.-@et &er-e!/t rD S/ruta8i--/ re0ede''' a7a$ dre0t 0edea0s/' ,ei d i 0rieteni nu se l/sar/ ruga8i' Iar du0/ !e 6-@r/8i7ar/ !a -ai 6nainte$ 6nde-nar/D Du-te$ &ata -eaL &/!u F lavril' Du-te$ draga -eaL &/!u 7i 5alvenu' A0 i$ 6-0reun/$ st/0.nindu-7i durerea 0e !are 7i- Si-8eau 6n glasD Du-te$ du-te$ ! 0ila -ea' Pe !ur.ndL 6i 6-@/r@/ta ! 0ila$ gr/@indu-se s/ a:ung/ din ur-/ 0e du!es/' ,avalerul Ge rges$ !are asistase de de0arte la dr/g/la7a s!en/$ se 0reg/tea la r.ndul s/u s/ 0le!e$ !.nd$ de dat/$ r/-ase 0ir nit l !ului' Un @/r@at :alni!/ &ant -/ a n @ilului gentil - asasinat su@ 0rivirile sale$ 0e P nt-5arie$ !u 7ais0re9e!e ani 6n ur-/ ie7ea din 6n!/0erea 6nve!inat/$ t.r.ndu-se$ s0ri:inindu-se de 0ere8i 7i 6ndre0t.nd u-se s0re u7a 0rin !are ie7iser/ du!esa 7i 5arie' Ar/ta 6n&ri! 7/t r de r/uD gal@en !a !eara$ !u !<i str/lu!ind a &ier@in8eli$ !u -ers 7 v/it r$ !u tru0ul !utre-urat de un &rea-/t nerv s !are 6i 6n!r.n!ena -/dularele$ el se s0ri:ini sau -ai degra@/ se ag/8/ de u7/ 7i$ !u !a0ul a&ir-at 6n g l' 1n!er!a s/ str/0ung/ @e9na !e se 6ngra7/ 6n &a8a lui' ,u0rin7i 6n!/ de vra:/$ F ia vrii 7i 5alvenu nu-( v/9user/ venind' Ve9i$ &/!u 6n!et F lavril$ du0/ !e a & st 0entru n i r/s0lat/$ ! 0ila este a!u- 0edea0s/' Da!/ s0ui asta$ !a s/ -/ alini$ 9ise 5alvenu' na ai !/9ut @ine' D a-neL''' D a-ne 6''' se !/ina ! ntele' ,ei d i 0rieteni se 6nt arser/ 6ndat/ 7i r/-aser/ 6ngr 9i8i' D -nule ! nte''' 1n!e0u uria7ul' ,e vi se 6nt.-0l/I ad/ug/ -ule8ul' Ki t t -ai v r@eau$ !.nd un glas de &at/ se &/!u au9itF un glas !urat$ li-0ede$ veselD Noaptea pe ape, 'eparte de lume. As!ulta8iL -ur-ur/ ! ntele 6-0reun.ndu-7i -.inile' 3

Iar glasul$ 0urtat de a0a &luviului$ se de0/rta tre0tat' ($nd uier v$ntul Pentru a-i *g*ui calea, %, gondola mea ,ri*a cea nebuna. (are te alint - poart n visare. Ini-a lui (-a &/!ut s/ 6n8eleag/$ 6i stre!ur/ la ure!<e aventurierul !el v.n: s$ dintr- dat/ vis/t r' "ste''' "ste &ii!a -ea$ nu-i a7aI 6ntre@a ! ntele venind$ !u greu$ s0re ei' Da$ 9ise F lavril' Da$ re0et/ 7i 5alvenu$ Ki a!eea''' de l.ng/ ea''' era -a-a eiL 5a-a eiL re0etar/ !ei d i$ ului8i' DaL ur-/ ! ntele' A-''' a- v/9ut- 0rin u7a 6ntredes!<is/''' I-ani au9it glasul''' ,uvintele ei a:ungeau 0.na la ini-a -ea ase-enea unei !.nt/ri !ere7ti' A- vrut s/ v r@es!''' dar a- r/-as ne-i7!at$ -utL''' Nu i-a- 0utut strigaD InRsL''' InRs$ ad rata -eaL Sunt eu''' RenL''' "u !are nu a- 6n!etat s/ te iu@es!L''' "u !are te Iu@es! -ai -ult de!it via8aL Veni 8i-v/ 6n &ire$ d -nule ! nte$ v/ r g din su&let' Da$ da lini7ti8i-v/L Atun!i$ 0rintr-un negr/it e& rt de v in8/$ 67i re!a0/t/ 6n&/8i7area se-ea8/ 7i r sti !u glas &re-/t/t rD 5i-a8i &/g/duit !/ 6n n a0tea a!easta -/ ve8i du!e 6n &a8a @ar nului de S uvr$ d -nil r''' ;ar nul de S uvrL se -ir/ Ge rges s/rind !a ars' Asta 6-i a0ar8ineL V/ a0ar8ineI re0et/ sur0rins ! ntele$ 6nt re6nd 0rivirile s0re t.n/rul 0e !are 0ina atun!i nu-( v/9use' ,ine e7ti du-neata$ d -nuleI ,avalerul Ge rges DArtagnanL DArtagnanL strig/ 0r s!risul ai !/rui @ra:i 0ali9i 0rinser/ via8/' A stenit are Du-ne9eu s/ -/ t t &a!/ s/ su&/r$ de-i d/ruie 6ntr- singur/ 9i 6ntreita @u!urie de a--i reg/si s 8ia$ &ii!a 7i singura ini-/ de 0re8 !e -i-a & st dat s/ 6nt.lnes!I A0 i$ des!<i9.nd @ra8ele$ ad/ug/D 3

1ng/duie--i s/ te 6-@r/8i7e9$ !avalereL Sunt !el 0e !are !u at.ta vite:ie l-ai a0/rat$ 6n ur-/ !u 7ais0re9e!e ani$ 0e !<eiul An: u' Sunt ! ntele dA@lin! urt' V/ re!un s!use-L r/s0unse t.n/rul$ arun!.ndu-se 6n @ra8ele !e i se des!<iseser/' Au r/-as 6-@r/8i7a8i ast&el -ult/ vre-e' %$ v/ v i r/9@unaL &/!u Ge rges des0rin9.ndu-se' Las/--i -ie @u!uria a!easta$ 6i !eru ! ntele' FieL S/ 0ur!ede- a7adar$ !/!i sunt ner/@d/t r s/-( v/d' 5 nseni re$ s/ v/ 0ierde8i via8aL stre!ur/ s&i s Grard$ !/ruia s!ena re6nt.lnirii !el r d i @/r@a8i 6i l/sase 0e !<i 0.n9/ de la!ri-i' Nu are a &a!e$ de vre-e !e -/ 0 t r/9@una$ de vre-e !e--i 0 t 6-@r/8i7a s 8ia 7i ! 0ilul' ;ar nul este un la7L -ai s0use @ietul luntra7F va va 0ir.' Fii 0e 0a!e$ :u0.n Grard$ 6i !ur-/ v r@a F lavriL 6ndre0t.ndu-se !.t era de lung' "u ri -i!u8ul s/-( u!ide- -ai 6nainte' A- t tdeauna !u -ine 0e s!u-0a -ea EDrag ste tre!/t areG$ &/!u 5alvenu -.ng.indu-7i 0rietene7te s0ada' ,u ea$ e7ti &erit de gri:i' Du-ne9eu s/ v/ ai@/ 6n 0a9/$ n @ilii -ei seni riL A-inL &/!u F lavriL T[r-ea9/-ne$ @ravul -euL S/ -erge-$ d -nil rL''' S/ -erge-L 0 run!i ! ntele$ ner/@d/t r' S/ -erge-$ -ur-ur/ trist GrardF 6n n a0tea asta$ !a 7i a!u- 7ais0re9e!e ani$ v i a7te0ta 6n @ar!a -ea 6na0 ierea ! ntelui Ren dA@lin! urt' A0 i$ 6n!<i9.nd u7a$ 6i ur-/ de la de0/rtare 0e !ei 0atru gentil -i' Glasul 5ariei nu se -ai au9ea de!.t !a un 0alid e! u$ ale !/rui ulti-e vi@ra8ii se stinser/ 6n lini7tea n 08ii' G"%RG"S KI 5ARI"

Palatul La-@ert de T< rignP era situat$ du0/ !u- ara s0us$ 6n strada Saint-L uis-en-6le' ,urtea de n are$ 6n !are se intra -ai 6nt.i$ era 6-0resurat/ de !l/diri !/r ra rna-enta8ia !u ! l ane 7i anta@la-ente d ri!e le d/dea 6n&/8i7are gre aie 7i i-0un/t are t t dat/' Per nul din &a8a u7ii du!ea s0re un 0alier -are de unde 0 rneau d u/ @alustrade de-a lungul !/r ra ur!ai s0re s -0tu asele a0arta-ente' 1n 0artea dins0re Sena se des!<idea teras/ larg/$ de unde 0uteai avea una din-I re !ele -ai 6n!.nt/t are 0riveli7ti' "ra 6-0 d @it/ !u trei statui 7i !u un gru0 din -ar-ur/' Pri-ele aveau nune val are 0rin ve!<i-ea l r$ iar ulti-ul$ & arte - de-$ 6i re0re9enta 0e PsP!<e 7i A- r$ st.rnind un de se@it interes 0rin !iudata 0 veste 0us/ 0e sea-a lui' Ast/9i -ai 0 ate &i ! nte-0lat/$ at.t dins0re strada Saint-L uis$ !.t 7i dins0re !<eiul ,elestinil r$ E,ar!asaG a- s0une a!estui -inunat 0alat$ ! nstruit de Leveau$ de! rat !u 0i!turi de Lesueur 7i Le ;run$ 0alat 0e !are$ 6n vea!ul n u/s0re9e!e$ ni-eni nu se s&ia s/( s ! teas!/ 0rin!iar' Ser@area 0e !are 0re7edintele de T< rignP !l/dea 6n seara a!eea$ 7i !are avea s/ &ie de se@it de &ru- as/$ st/0.nea !ugetele de @un/ @u!at/ de vre-e devenind su@ie!t de ! nversa8ie$ 6n t ate sal anele nu-er ase unde se adunau gentil -i$ seni ri 7i d a-ne de nea- -are' ,urtea regelui$ 0e atun!i 0li!ti! as/ tare$ 67i &/urea distra!8ii 7i l/sa !u 0l/!ere Versailles-ul 0e sea-a d a-nei de 5ainten n$ !are 6l su@:ugase de0lin 0e -arele - nar<' Ki !u- la vre-ea a!eea era la - d/ s/ ai un 0alat 6n Isle$ t at/ -area n @ili-e$ di-0reun/ !u 6naltele &inan8e se retr/seser/ 6n l !ul a!ela' Prin ur-are$ !a- 6n a!east/ 0arte a Parisului se des&/7urau !ele -ai str/lu!it are ser@/ri' Un du-te-vin ne @i7nuit se 7i is!ase nu nu-ai 0e !<ei ri 0e strada 6n !are se 6n/l8a &a8ada 0alatului$ !i 7i 0rin 6-0re:uri-i' ,ale7tile @r/9dau 0 durile 7i str/9ile 6nve!inate$ iar le!ti!ile 6n!<iriate !/!i se 0utea 1n!<iria 0e atun!i le!ti!/$ du0/ !uast/9i se 6n!<iria9/ tr/suri veneau unele du0/ altele$ al!/tuind un 7ir nes&.r7it' Ki t t !a 7i ast/9i$ !.nd se d/dea vre ser@are &astu as/$ !ara!teristi!/ -aril r &inan8e$ 0 r8ile 0alatului erau 7i atun!i n/0/dite de Egl ti-eG$ a-eni de trea@/$ veni8i !u ini-a des!<is/ s/i 3

0riveas!/ 0e al8ii distr.ndu-se$ s. se lase :igni8i de !/tre nu-er 7i intrigan8i 6-@ g/8i8i$ dintre !are -ul8i ni!i -/!ar nu ar &i & st de-ni s/ str.ng. -.na a!est r E@/d/raniG$ !u- 6i nu-eau ei' Inl/untru$ ar-at/ de vale8i se 0riveau !u dis0re8$ un s i de -ai-u8e$ !e-7i 0ar diau st/0.nii$ du0/ !u- 7i a!e7tia se 0ar diau 6ntre ei ! -edia u-an/F singura 6n stare s/ 0r du!/ arti7ti -ari$ ri!.nd gata s/ intre 6n s!en/ ar-at/ de vale8i$ s0unea-$ se du!ea 7i venea 6n t ate dire!8iile' Printre servit rii a!e7tia$ 6n&ireta8i de sus 0.n/ : s$ unul singur se de se@ea 0rin - destia sa virtute rar/ 6n a!ea vre-e 7i$ 0 ate$ !<iar 6ntr-a n astr/' Nu era !<i0e7 servit rul a!esta$ @a !<iar di-0 triv/F 0/rul de un r 7u -urdar 6-0 d @ea un !a0 r tund$ 6n !are natura s!ul0tase &a8/ s0.n/ !u !<i de un !enu7iu 6n!<is$ vii !e-i dre0t$ dar sa7ii 7i at.t de -i!i 6n!.t d/deau i-0resia !/ &useser/ &/!u8i !u @urg<iulF nasul era as!u8it$ u7 r 6n! v iat !a !i !ul unei 0/s/ri de 0rad/$ gura era -are$ !u @u9e su@8iri$ !are !.nd sta 6n!<is/ se-/na !u' !i!atri!e 0 rnind de Ia ure!<e la !ealalt/F a!estea adu!eau & arte tare !u ni7te 6n t/t are li0ite de 0arte 7i alta a !a0ului$ iar din8ii erau gal@eni$ neregula8i$ l vindu-se 6ntre ei 6nl/untrul a!elei des!<i9/turi !are 6i slu:ea de gur/' Un singur lu!ru$ ar &i 0utut 0leda 6n &av area sa 7i anu-e aerul inteligent !e lu-ina !<i0ul a!esta -ai degra@/ res0ing/t r de!.t 0l/!ut' De statur/ -i:l !ie$ 0/rea @ine !l/dit 7i$ !u t ate !/ era -ai -ult sla@ de!.t gras$ 0uteai @/nui$ su@ 6nveli7ul a!esta gr s lan$ -u7!<i de 8el' Se a&la a! l $ v.r.t 6n &irida unei &erestre$ ur-/rind distrat v.n9 leala ! n&ra8il r s/i$ !.nd de dat/ unul dintre ei$ tre!.ndu-i 0rin &a8/$ se 0ri 7i 6l 6ntre@/D Cei$ Laurent$ !e &a!i a! l I 1-i a7te0t st/0.nul' Vin la @u!/t/rie$ se @eaL Nu' De !eI Pentru !/ nu -i-e sete' Stra7ni! - tivL Stra7ni! ri nu$ asta eL ;un/ searaL H

Ki 0ierind din !adra &erestrei !are 6i slu:ea de re&ugiu$ -ul n stru 6nt arse ne0 &titului s0atele' Dealt&el$ a!esta nu 0use la ini-/ 0urtarea a!eluia 7i nu se @ si s/-( re8in/' Ti-0 de !.teva !li0e 6l v - ur-a 0e Laurent$ &ie 7i nu-ai 0entru a ne da sea-a de virtu8ile Et 0 gra&i!eG !e 0/reau 6nn/s!ute 6n insul a!esta' 1ntr-adev/r$ se 0rea 6n &a8a &ie!/rei u7i$ iar !.nd una dintre ele era 6n!<is/$ 6-0ingea u7 r$ s0re a vedea unde anu-e d/' Tre!.nd din sal n 6n sal n 7i &/!.ndu-se -i!$ s0re a tre!e !.t -ai ne @servat$ el !er!et/ ast&el t ate 6n!/0erile de la 0arter' Du0/ un s&ert de r/ ni!i ie7ire nu-i -ai era str/in/' ,/rui si-8/-.nt i se su0unea are &/!.nd ast&elI De ar &i tre@uit s- s0un/$ ar &i & st 0us 6n -are 6n!ur!/tur/' Instin!tul 6l 6-0ingea- s/ ! tr @/itGF era 6n &irea lui' P ate !/ si-8indu-se !u ! n7tiin8a nu 0rea !urat/' 6i 0l/!ea s/ se l/-ureas!/ 6n 0rivin8a intr/ril r 7i a ie7iril r a ie7iril r -ai !u sea-/ a!el r !ase !are aveau n r !ul s/-( ad/0 steas!/' "ra !eea !e a- 0utea nu-i un Es! t !it rG$ nu 6n &elul a!el ra !are !aut/ 6nde se@i s/ a&le t ateF un singur lu!ru 6l interesa$ a- -ai s0us- D t 0 gra&ia' D rise de -ult s/ vad/ ParisulF (-a 7i 6nv/8at$ dealt&el$ !a 0e a0/' Sena$ -ai !u sea-/$ 6l -e6ntase 6n !<i0 de se@itF 6i studiase -eandrele 7i !un 7tea nu nu-ai t ate str/9ile$ str/du8ele 7i r/s0.ntiile$ dar 7i t ate !asele$ -ag<erni8ele 7i d/r/0/n/turile de 0e -aluri' Ki nu erau 0u8ine la nu-/r ! !i a@ele a!elea in&e!te !ate 8.7neau din talu9uri 7i la !are nu te 0uteai uita &/r/ s/ nu te 6n&i ri' 5ulte dintre ele erau 0/r/site$ &ie 0entru !/ nu &ereau ni!i garan8ie !a re9isten8/$ &ie 0entru !/ nu avea !ine s/ le l !uias!/' , !i a@ele a!estea r/u -ir sit are$ !are in&e!tau Parisul 6n -arele vea!$ se g/seau !u de se@ire 6n 6-0re:uri-ile insulei Saint-L uis' 1n!etul !u 6n!etul$ 0e -/sur/ !e n i ! nstru!8ii se iveau$ ele dis0/reauD se &/!eau !<eiuri$ 0 duri$ !ase -ariF dar !ele 0r aste !are r/-.neau$ risi0ite i!i-! l $ se g/seau 6n !<i0 &ires! i9 late 7i$ !a s/ 9i!e- a7a' des0rinse de -area !etateF 6ntr-un !uv.nt erau l !uri 0ri-e:di ase$ unde 68i 0uteai 0ierde via8a' Laurerit nu se a&la 6n servi!iul @ar nului de S uvr de!.t de s/0t/-.n/' Valet de 0r &esie$ r/-/sese -ult/ vre-e &/r/ slu:@/' 1n&/8i7area sa &i9i!/ 6i d/una' A & st nev ie de un ins !a @ar nul !are s/-( s! at/ 0e netre@-ni!ul a!ela din -i9eria 6n !are !l !ea' 3

1nt.-0larea$ singur/$ &/!use t tulD 6ntr- 9i 6n !are Laurent !/s!a gura 6n strada Pas-de-la-5ule$ 6l v/9u 0e Ra ul de S uvr 6n !<iar !li0a s sirii lui' I s-a 0re9entat !u !ura:' Du0/ !e (-a eBa-inat$ @ar nul i-a s0usD "7ti al nai@ii de ur.t$ -ar8a& !iuleL Ktiu S r/s0unsese el$ 0rivind at.t de 0 n!i7$ 6n!.t ar &i @/gat 0e ri!ine 6n r/! ri' Seni ria v astr/ vede @ine' Pari 6ns/ de7te0t' S.ntL ,institI Du0/ 6-0re:urare' Dev tatI Da!/ se 0l/te7te' R/s0unsurile &useser/ 0e 0la!ul @ar nului$ !are 67i 7i s0useseD Iat/ un ne-erni! @un la t ate' Ki 0e dat/ 6l luase 6n servi!iul s/u' Du0/ !e 67i 6n!<eie ins0e!8ia$ -ul8u-it de sine$ Laurent ie7i din 0alat 7i se 0r 8/0i la 0i!i arele 0er nului' Invita8ii 6n!e0user/ s/ s seas!/' ,urtea se u-0lea de !/le7ti din !are ! @ rau d a-ne$ d -ni7 are$ d -ni' Aurul$ -/tasea 7i !ati&eaua nu se d vedeau del ! -ai 0re: s de!.t neste-atele !are s!.nteiau 6n lu-ina un r -inunate s&e7ni!e 8inute de 6ngri:it ri ale7i anu-e' Sal anele se u-0leau' Desi 6n!/ destul de & r& tind/$ -i7!area de a& ara s!/dea v/dit' Laurent 67i d/dea sea-a de lu!rul a!esta 7i anev ie 67i 0utea st/0.ni ner/@darea' S/-7i &i s!<i-@at !u-va g.ndulI''' S/ nu -ai vin/I''' 17i s0unea 6ntruna' ,/ nu i-ar &i venit st/0.nul$ iat/ un lu!ru !are nu-( ne!/:ea de&el$ da!/ n-ar &i 8inut nes0us de -ult s/ ia 0arte la ser@are' 1n s!alda lu-inil r r/s0.ndite de lustre$ v ia el -ai ales s/ se si-t/ &re-/t.nd$ la vederea a!el r @ra8e r tunde$ a !<i0uril r 0e !are aveau s/ se glindeas!/ @u!uria 7i 0l/!erea$ !<i0uri !are a!u- 6i tre!eau 0e dinainte$ 9 rindu-se s/ dis0ar/ 6n vesti@ulul !el -are' ,u !<ii str/lu!ind a d rin8i ne6-0linite$ 0rivea 0ie9i7 ia t 8i tinerii seni ri !are 6l @ru&tuluiau$ 0e el ne6nse-natul$ !a s/ le &a!/ l r l !' Ki s!r.7nea din din8i$ 7i 67i 6n&igea ung<iile 6n !arne$ s0un.ndu-7i !u &urieD Pentru !e n-a7 &i 7i eu ast&elI H

Unul dintre vi!iile sale !/!i le0/d/tura a!easta !ultiva !u 0ati-/ !ele 7a0te 0/!ate !a0itale unul singur 0re!u-0/nea asu0ra tutur r !el rlalteD 0i9-a' Pentru a-7i satis&a!e 0/!atul a!esta$ nu s-ar &i dat 6na0 i de la ni-i!' De dat/$ & a8a-i livid/ avu tres/rire u7 ar/F 67i 9/rise st/0.nul$ ur-at de vi! ntele de RignP 7i de d -nul de P ntales' Se 0l ! ni ad.n! 6n &a8a l r' ;ar nul ii a9v.rli -antia$ 7 0tind$ ast&el 6n!.t s/ nu 0 at/ &i au9it de!.t de valetD Stai 6n a7a &el$ 6n!.t s/ -/ 0 8i au9i' A7a v i &a!e$ - nseni re$ r/s0unse !u glas s!/9ut netre@ni!ul$ 6neev indu-se 6ntr-un salut 7i -ai ad.n! de!.t 0ri-a ar/' Ki$ 0/7ind 6n s0ate$ la anu-it/ distan8/$ 67i ur-/ st/0.nul !are !ur.nd se -istui 6n sal ane' Ser@area era 6n t i' 5enuetele 7i 0avanele$ ve!<i dansuri s0ani le$ se 6nl/n8uiau 0rintre &uri7atele str.ngeri de -.n/$ 0riviri 7/galni!e 7i v r@e dul!i' Dansul nu are alt/ ra8iune de a &i$ de!.t 6n ase-enea ! ndi8ii' De dat/$ anu-e & iala se &/!u si-8it/ 0rintre invita8i' Privirile tutur r se 6ndre0tar/ s0re u7a 0ri-ului sal n$ 0e un!ie 67i &/!use a0ari8ia d a-na du!es/ de San-d val$ 8in.nd de -.n/ 0e d -ni7 ara 5arie dA&riv l de ;elleve-ie$ !are 67i &/!ea ast&el intrarea 6n lu-ea -are' UluireL Un -ur-ur de 6n!.ntare str/@/tu adunarea$ !are se 6-@ul9ea s/ vad/$ s/ ad-ire' D ar !.teva tinere &ete 67i -u7!ar/ @u9ele$ g/sind !/ era !u t tul ne!uviin!i s s/ &ie 0/r/site de !ei !e d/duser/ &uga s/ vad/ 0ers ane al/turi de !are !el 0u8in ast&el g.ndeau ele 0uteau s/ stea &/r/ de tea-/' 5arie$ -ai !u sea-/$ le ins0ira ne6n!redere' F/r/ d ar 7i 0 ate$ era 6n!.nt/t are' G/tit/ !u - destie$ dar !u -ult gust$ ea r/s0.ndea un &ar-e! at.t de 0/trun9/t r$ !/ lesne ar &i 0utut &i luat/ dre0t divinitate' Du0/ 0re9ent/rile de rig are$ du!esa v i s/ lase are!are li@ertate 5arieiF dar ! 0ila$ ase-enea unei 0/s/rele ie7ite 0entru 0ri-a ar/ din !ui@$ 0/rea te-/t are 7i 0re&er/'s/ nu se de0/rte9e de 0r teguit area sa' 1ntreru0t d ar 0entru !li0/$ @alul ! ntinu/ a0 i !u 7i -ai -ult & !F nenu-/ra8i !avaleri$ tineri 7i &ru- 7i tre@uir/ s/ se adrese9e 3

alt r dansat are 0entru a al!/tui 0avan/ 6n !are ar &i & st tare in!.nta8i s/ vad/ 0e t.n/ra &at/ 7i 0e du!es/' , nversa8iile se 6nn dar/ iar/7i' Luat/ de 0arte de !/tre 0re7edintele de T< rignP$ du!esa 0/rea s/-( as!ulte !u -are luarea-inte' 1n !e- 0rivea$ 5arie ! nte-0la -ul8i-ea a!eea de dansat ri$ !are$ 6n!eti7 r 7i !ere- ni s$ 6n a! rdurile unei -el dii de Lulli$ ! -0 9it rul 0e atun!i la - d/$ 0/7eau$ se r teau 6n :urul l r$ ridie6nd @ra8ele 6n & r-/ de g<ir-lande 7i !are$ du0/ !e eBe!utau saluturi du0/ saluturi$ re6n!e0eau -i7!area a!eea de r tire 0.n/ !e vi rile a-u8eauF erau !eea !e se nu-ea 0avan/$ dans desigur nes0us de gra8i s$ dar de - n t nie 6nne@unit are' Pre7edintele de T< rignP$ un @/tr.n de statur/ -i!/$ 0urt.ndu-7i !u v i 7ie !ei 7ai9e!i de ani$ se a0r 0iase de du!es/ 7i 6n!e0use !u ea -i!/ dis!u8ie de </r8uial/$ vr.nd s/ !.7tige de 0artea ENe-ul8u-i8il rG' 1nainte de t ate$ 6l 6ntreru0se ea$ 6n!/ de la 0ri-ele !uvinte$ s0une8i--i$ dragul -eu 0re7edinte$ da!/ !eea !e se v r@e7te 6n tain/ des0re gru0ul de -ar-ur/ !e v/ 6-0 d @e7te terasa este adev/rat' %$ d a-n/$ dar !e a8i au9it des0re elI Du!esa 0/ru st.n:enit/F t tu7i r/s0unseD Nu-i &ru- s din 0artea du-neav astr/ s/ &a!e8i &e-eie s/ re0ete ase-enea lu!ruri$ dar !uri 9itatea -ea nu--i d/ 0a!e' A- au9it 0re!u- !/ gru0ul du-neav astr/ statuar A- r v-ar &i 6-0ru-utat tr/s/turile 7i$ !eea !e este 7i -ai ui-it r$ PsP!<e 0e !ele ale du!esei de La Valliere''' D a-n/$ r sti !u glas st/0.nit 0re7edintele La-@ert de T< rignP a !/rui &runte se a! 0eri de 0al are$ vi s-a s0us adev/rulL''' Dar ist ria e ve!<e & arte''' Ini-a -ea e - art/ de -ult/ vre-e$ !/!i nu a- iu@it de!.t singur/ &e-eie$ 0e d -ni7 ara de La ValliereL''' "ra negr/it de t.n/r/F eu de ase-eneaF ne l g dise-$ !.nd regele Lud vi! a &/!ut$ din ! 0ila a!eea &ru- as/ 7i !urat/$ -artir/L''' Unul dintre 0rietenii -ei$ !are nu -ai tr/ie7te$ ne !un 7tea iu@irea' S!ul0t r de ins0ira8ie -it l gi!/$ el a s/0at 0entru -ine' 1n -ar-ur/$ gru0ul a!esta a-intit r''' Ini-a -ea e - art/$ de atun!i$ va- s0us$ ast&el !/ Ve8i 6n8elege lesne de !e nu-( 0 t iu@i 0e regele Lud vi!' 3

As!ult.nd s!urta 0 vestire de drag ste$ du!esa &u !u0rins/ de un &rea-/t 7i$ 0urt.ndu-7i g.ndurile s0re Rene$ 67i si-8i !<ii u-0lin!lu-i-'se de la!ri-i' V.9.nd a0 i !/ -ar!<i9ul de ;ellevenue 7i ! ntele dA&riv l se 6ndre0tau s0re ea$ !/!i veniser/$ du0/ !u- le &usese &/g/duiala$ du!esa str.nse u7 r -.na 0re7edintelui 7i gr/i$ str/du-indu-se s/-7i readu!/ 9.-@etul 0e @u9eD Sunte8i 0un!tuali$ d -nil r$ v/ -ul8u-es!' Veni8i dar -ai a0r a0e$ 6i 0 &ti ea$ vr.nd s/ 0ar/ vesel/' D -nul 0re7edinte 6-i ist rise7te lu!ruri !u adev/rat de se@ite' %$ du!es/L i9@u!ni a!esta -ustr/t r' Nu v/ te-e8i$ dragul -eu 0re7edinte$ &/!u ea arun!.ndu-i 0rivire de 6-@/r@/tare$ nu a- ni!ide!u- inten8ia s/ dau 6n vileag tainele du-neav astr/''' Dar da!/ ave8i nev ie de 0r 9eli8i$ nu-i ve8i 0utea !.7tiga t/!.nd' Ave8i de0lin/ dre0tate$ du!es/$ se gr/@i s/ r/s0und/ de T< rignP$ 6ne6ntat de v r@a a!eea 0rin !are ea revenea la !ele d rite de el' Ast&el !/ ei v r@ir/ -ai de0arte 6ntr-un !<i0 a0r a0e -isteri sF trei dintre !ele 0atru 0ers ane$ adi!/ -ar!<i9ul$ ! ntele 7i du!esa as!ultau -ai degra@/ de!.t v r@eau' Du0/ un ti-0 6ns/$ 0uterni! nelini7ti8i$ ! ntele 7i -ar-!<i9ul se des0rinser/ din gru0 7i$ 6n !<i0ul !el -ai &ires!$ se duser/ 6n sal na7ul de di<n/ unde$ 6n a&ar/ de !avalerul DArtagnan 7i de ! ntele dA@lin! urt$ nu intrase 6n!/ ni-eni' A!esta din ur-/$ de nere!un s!ut 6n alesul ! stu- !are 6l 6nve7-.nta$ 67i as!undea anev ie ner/@darea' I se 0/rea !/ deslu7e7te$ 6n -ur-urul a!ela al -ul8i-ii$ glasurile -ult iu@itei sale s 8ii 7i &ii!e$ 6ntr-at.t de 0uterni!/ 6i era d rin8a de a le 6-@r/8i7a' Sunt a! l $ nu-i a7aI 6l 6ntre@/ 0e Ge rges' Da$ 6i r/s0unse a!esta' Dar 0entru Du-ne9eu$ ! nte$ 0u8in/ r/@dareL S/ nu stri!/- !eva''' "ste nev ie !a s 8ia 7i &ii!a du-neav astr/ s/ &ie 0revenite$ alt&el le-a- eB0une unei 0ri-e:dii ne6nd ielni!e' Ai dre0tate$ !avalere$ r/s0undea 6ntruna dA@lin-! urt' Vei avea r/@dare' De nu ar &i & st t var/7ul s/u$ ar &i &/!ut desigur vre i-0ruden8/$ 6n 0 &ida &/g/duin8ei sale' 3

Du0/ !.teva -inute$ !are i se 0/rur/ lungi !.t un vea!$ u7/ se des!<ise 6n!eti7 rF erau dA&riv l 7i de ;eilevenue' ,e se 6nt.-0l/I 6l 6ntre@/ el !u a0rindere' T tul -erge !a 0e r ate$ d -nule ! nte$ r/s0unse dA&riv l$ adi!/ F lavril' A0 i$ !/tre 0rietenul s/u !are d/duse la 0arte ta0iseria !e as!undea u7/ 0e !are 6ntredes!<isese' "7ti l/-urit$ -ar!<i9eI Da$ r/s0unse 5alvenu'$ iat/ 6ntr-adev/r sal nul des0re !are 0re7edintele i-a v r@it du!esei' V r tre!e 0e ai!i' Nu tre@uie s/ ne vad/''' Veni8i$ d -nule ! nte' Un!ie -/ du!e8iI 1n galeria !ea -are !are 6n! n:ur/ a0arta-entele 7i !are este 0ustie' Dar 0e elL''' Pe elL i9@u!ni 0r s!risul$ !u !<ii s!.n8eind a -.nie' ,.nd s/-( v/dI ,ur.nd$ r/s0unse uria7ul' Ave8i 6n!redere 6n -ar!<i9 7i 6n -ine' Da$ 6nt/ri 5alvenu !u glasu-i su@8ire' 1n!rede8i-v/ 6n n ii du-neav astr/$ 0rieteniL Ki 6l luar/ 0e ! nte$ du0/ !e -ai 6nt.i 6i &/!ur/ un se-n lui Ge rges' ,avalerul 6n8elese 7i$ la r.ndu-i$ se &/!u nev/9ut$ 0 rnind s0re sal anele 6n s/r@/t are' Intr.nd 6n sala @alului$ 0ri-a 0ers an/ 0e !are 9/ri &u @ar nul de S uvr$ 0rins 6ntr- 6n& !at/ dis!u8ie !u -ai -ul8i gentil -i' Se &eri s/ i se arate$ 6n!er!.nd t t dat/ s/ se a0r 0ie de 5arie'$ A str/@ate -ul8i-ea a!eea str/lu!it are nu era lu!ru lesne$ !u at.t -ai -ult !u !.t anu-ite d a-ne$ 0/r/site de !avalerii l r$ -ai degra@/ 0/ti-a7i ai : !ului de!.t !urtenit ri$ 67i &/!eau 0l/!ere din a 9/g/9ui !alea !<i0e7ului !avalerF dealt&el$ 7i t.n/ra &at/ era 6n! n:urat/ de un 6ntreit r.nd de ad-irat ri' ,u t ate a!estea Ge rges a:unse la 8int/' F/!.nd 0le!/!iune 6n &a8a &etei$ -ur-ur/ !u gra8ie des/v.r7it/D Ierta8i--/$ d -ni7 ar/$ de nu v-a- salutat 6n!/ de la intrareF -/ a&la- !u d -nii''' tat/l du-neav astr/' 5arie r 7i u7 r 7i r/s0unse 7/galni!D Nu v/ 0 rt ni!ide!u- 0i!/$ d -nule' 3

A0 i$ Ge rges se 6nt arse s0re du!esa de Sand val !are t t !u de T< rignP st/tea de v r@/' D a-n/ du!es/''' &/!u el' "a 6i 6ntinse rn.n/ al@/$ 0e !are t.n/rul se gr/@i s/-7i a0ese @u9ele' Sur0rins/$ du!esa 7i- retrase$ sl @ 9ind un strig/t s!urt' A0 i s0use !u un sur 6sD "ste de!i li-0ede$ !avalere 7i era- a0r a0e sigur/ !/ t.n/r$ &ru- s$ @rav 7i 0uterni! !u- e7ti tre@uie s/ ai 7i un -are !usur$ -enit s/ !u-0/neas!/ at.tea virtu8iF !usurul a!esta este !ute9an8aL''' "i <aide$ !urtenit rule !avaler$ 0 &te7te- 0e 5arie la dansL''' Nu--i 0la!e s/ v/d !erut/ d ar de ne!un s!u8i' Da!/ d -ni7 ara ar @inev i s/--i &a!/ at.t de ne-/surat/ !inste$ a7 &i tare &eri!it$ 9ise Ge rges$ streeu-r.nd rug/-inte 6n 0rivirea d/ruit/ 5ariei' Ki$ 6ntru!.t 6i tre!use tul@urarea$ t.n/ra &at/ r/s0unse 6n!eti7 rD ,u 0l/!ere$ d -nule' A0 i$ ridi!.ndu-se$ se s0ri:ini de @ra8ul !e i se &erea' T !-ai atun!i se & r-a un -enuet' Tinerii se 0rinser/ 6n el' F %are !e 67i s0uneau !u glas s!/9utI A!elea7i !uvinte 0e !are leau s!<i-@at dint tdeauna !ei ale !/r r ini-i se si-t 6nr @ite' A!eea7i ga-/ !.ntat/$ !u iu@ire$ 6n d i' "ra$ 6ntr-adev/r$ 0ri-a ar/ !/ 0uteau v r@i' Privirile l r gr/iser/$ !e-i dre0t$ -ulte 7i 0.n/ atun!i$ !/!i din !li0a 6n !are Ge rges 8inuse 6n @ra8ele sale$ 6n Pla!e R Pale$ nu tre!use 9i s/ nu se vad/$ &ie 6n ti-0ul 0li-@/ril r nauti!e$ -ult 0e gustul vre-ii$ &ie 6n di&erite sal ane$ -ai !u sea-/ 6n !el al du!esei$ unde ias/ nu se dansa 7i unde ! nversa8ia$ 0rin9.nd 6n &irul ei 0e t at/ lu-ea$ 6-0iedi!a dest/inuirile' 5enuetul era 0e s&.r7ite$ iar v i 7ia lui Ge rges 6n!e0ea s/ se 0res!<i-@e 6n triste8e$ !/!i nu 7tiuse s/ trag/ & l s din ase-enea situa8ie de se@it/$ ne6ng/duind @u9el r s/-i slu:eas!/ ini-a' % u7 ar/ str.ngere de -.n/ &/!u 0e &at/ s/ tresar/' 5arie$ 7 0ti el 6ntr-un sus0in' Avea- at.tea s/-8i s0un''' T nul !u !are r stise !uvintele -ir/' Ridi!/ asu0ra lui !<ii ei &ru- 7i 7i at.t de 6ndurerat/ se si-8i de -.<-nirea r/s0.ndit/ 0e 3

!<i0ul !avalerului$ 6n!.t$ &/r/ v ie 7i 0entru 6nt.ia ar/$ 6i r sti nu-ele$ !u un &el de d :anaDD Ge rgesL Lu-ina unei ne-/surate &eri!iri str/@/tu !a un &ulger 0rivirea t.n/rului' 1n ti-0 !e ! ndu!ea la l !ul ei$ du!esa 6i v/9u venind 7i le 9.rn@i !u 7iretenieD A8i & st &er-e!/t riL A0 i ad/ug/$ -ai -ult 0entru Ge rgesD % s/ -ai danse9iI Fire7te$ !la!/ d -ni7 ara nu se 6-0 trive7te' 5arie s!<i8/ un se-n$ a 6n!uviin8are' 1n !a9ul a!esta$ !avalere$ ur-/ du!esa$ 8i6n!redin8e9' Du0/ !e ve8i &i ter-inat 7irul de -enuete 7i 0avane$ da!/ nu --a- 6na0 iat 6n!/ din -i!a vi9it/ de eB0l rare 0rin sal ane 0e !are vreau s/ &a!$ ! ndu- 0e 5arie la d a-na ! ntes/ de ;ri nne$ !are ar d ri s/ stea de v r@/ !u ea !.teva !li0e' Ulti-ele !uvinte le r stise ridi!.nd 0u8in glasul 7i 6nt r!.ndu-se s0re d a-n/ -ai 6n v.rst/ a&lat/ nu de0arte de ei' ,u -are 0l/!ereL 6n!uviin8/ d a-na' Du!esa -ul8u-i 7i 0 rni 6n!et$ s0ri:inindu-se de @ra8ul d -nului de T< rignP' Nu at.t 0entru a vi9ita 6n!/0erile$ !.t 0entru a-76 ast.-0/ra !uri 9itatea is!at/ de !ele !.teva !uvinte ale 0re7edintelui se < t/r.se ea s/-7i 0/r/seas!/ l !ul' Vi rile 0r!ludiau' Ge rges 7i 5arie se ridi!ar/' Nii s/ danse9i -enuetul a!estaI 6ntre@/ el' ,.tu7i de 0u8inL r/s0unse 5arie$ & arte -irat/ de 6ntre@are' Dar da!/ nu dans/-$ !e &a!e-I St/- de v r@/L r/s0unse el grav' Iar !ele !e-8i v i s0une$ d -ni7 ar/$ s/-8i 0ri!inuias!/ t t dat/ -are @u!urie 7i ad.n!/ tul@urare' "a 6l 0rivi sur0rins/$ 6ntre@.ndu-se !e 0 ate 6nse-na a!el 0rea-@ul 7i -ur-ur/ nelini7tit/D ,e vrei s/ s0uiI 1-i vei &/g/dui''' 1-i vei :ura !/ vei &i tare$ 6n &a8a dest/inuirii 0e !are 8i- v i &a!eI 3

Du-ne9eule$ d -nule Ge rgesL 5/ &a!i s/ -/ !utre-ur''' %are !e lu!ruri at.t de grave 6-i 0 8i s0uneL''' 18i :ur !/ v i &i tare''' V r@e7teL F/r/ a-i -ai r/s0unde$ atrase 6n!eti7 r s0re !ana0ea a7e9at/ la !el/lalt !a0/t al sal nului' 5enuetul 6n!e0ea' T ate 0rivirile erau 6ndre0tate asu0ra dansat ril r' 1n &elul a!esta$ !ei d i tineri se g/seau a0r a0e i9 la8i 6n -ul8i-ea a!eea' D -ni7 ar/ 5arie$ 6n!e0u !avalerul$ -al tul@urat de!.t v ia s/ 0ar/$ nu te-ai 6ntre@at ni!i dat/ !ine 68i 0uteau &i 0/rin8iiI %$ sigur !/ daL''' F arte adesea !<iar''' r/s0unse ea$ si-8indu-7i ini-a a0/sat/' Ki nu 8i-ai s0us ni!i dat/ !/$ 0 ate$ 6ntr- @un/ 9i$ 6i vei reg/siI Fata 6n!e0ea s/ se si-t/ n/0/dit/ de e- 8ie''' 1l 0rivi$ ne0ut.nd s/ -ai v r@eas!/F dar !<ii ei 6ntre@au !u 6n&l/!/rare' Dar !la!/ i-ai reg/si dintr- dat/''' da!/ 8i-ai reg/si tat/l''' -a-aI''' ur-/ Ge rges' A<$ 9ise t.n/ra &at/$ du!.n!lu-7i -.inile la ini-/' Iertare$ d -ni7 ar/''' V r@e7teL 6l i-0l r/ ea$ &/!.nd un e& rt su0ra -enes!' ,un a7te8i 0e tat/l''' 0e -a-a -eaI''' 1i !un s!DL 5arie se !l/tin/' 5arie$ 7 0ti el 0rin9.nd- 6n @ra8e !a la 0ri-a l r -t.lnire$ 6n nu-ele !el r !are te iu@es!$ !ura:L ,.teva !.i0e$ @iata ! 0il/ r/-ase &/r/ !uv.nt$ V i avea$ @.igui ea 6ntr-un t.r9iu' ,ine este -a-aI V r@e7te--i de ea$ d -nule Ge rgesL 5a-a''' Pe -a-a !un 7ti''' "ste s&.nta 7i n @ila d a-n/ !are nu 6n!etea9/ a-8i ar/ta drag ste$ &/r/ a 7ti !e leg/tur/ sa!r/ v/ une7te''' Du!esaI S/ &ie are du!esaI DaL %$ Du-ne9eule''' 18i -ul8u-es!' EIat/ 0e a!eea 0e !are -i- visa- -a-/L A0 i$ ridi!.nd !<ii la !er$ ur-/D Iar -a-a''' du!esa''' nu 7tieI ,/ e7ti &ii!a eiI Nu$ d -ni7 ar/$ dar va a&la !ur.nd' Prin !ineI (

Prin tat/l du-italeL Tat/l -eu''' ,ine esteI "l 6nsu7i va s0une$ des!<i9.ndu-8i @ra8ele' "ste ai!iI D u/ 0ers ane !are se interesea9/ de &eri!irea du-itale 7i a lui l-au adus 6n n a0tea a!easta la 0alatul 0re7edintelui' Du--/ la el$ d -nule Ge rges' Ki$ 6-0ins/ 0ar!/ de un res rt$ t.n/ra se ridi!/$ drea0t/$ r/-.n.nd ne-i7!at/ 6n &a8a !avalerului !are ruga din 0riviri' Nu te te-e$ 9ise ea !u glasul a!ela &er-e!/t rF l vitura !ea grea a tre!utF v i 7ti s/ 6ndur &/r/ sl/@i!iune 6nd ita &eri!ire 0e !are -i-ai vestit- ' A7adar$ vin L 0ri-i Ge rges' D -nii dA&riv l 7i de ;el.evenue te a7tea0t/' A<$ &/!u t.n/ra &at/$ 0le!.ndu-7i !u triste8e !a0ul$ @ie8ii la8iL Se g.ndea la durerea 0e !are nea7te0tata revela8ie avea s/ le0ri!inuias!/' Ktiu t tul$ -ur-ur/ t.n/rul' S.nt ni7te a-eni de is0rav/ 7i !ura: 7i' "a ridi!/ 6n!et !a0ulF !<ii 6i erau s!/lda8i 6n la!ri-i' Atun!i$ lu.ndu-i -.na$ !avalerul Ge rges ! nduse .n!et s0re galeria 6n !are se g/seau F lavril$ 5alvenu 7i ! ntele dA@lin! urt'

"","UT%RUL EN"5ULNU5INIL%RG Du0/ !e au tre!ut 0rin sal na7ul de di<n/ des0re !are av r@it$ 0re7edintele de T< rignP 7i du!esa de Sand val intrar/ 6n !ealalt/ 6n!/0ere ar/tat/ de 5alvenu$ d.nd la 0arte ta0iseria !e-i as!undea intrarea' 1n!/0erea a!easta &/!ea -ai degra@/ 0arte din a0arta-entul d -nului de T< rignP de!.t din sal anele de re!e08ie' 5are 7i - @ilat/ ad-ira@il$ ea d/dea s0re anti!a-er/ !e ! -uni!a !u galeria 6n !are se g/seau ! ntele$ F lavril 7i 5alvenu' (

,e 6n&/8i7are &i9i!/ 7i - ral/ avea are 0re7edintele Laurent de T< rignPI Kti- 0.n/ a!u- !/ era un @/r@at de vre 7ai9e!i de aniF 7i de nu ar &i & st a!ea ! ard/ sensi@il/ 0e !are el &/!use s/ vi@re9e 6n ini-a ! ntesei de Sand val 0rin ist risirea ne&eri!itei sale iu@iri$ a!easta nu 7i-ar &i 0utut as!unde 0 ate 0 rnire de veselie$ !/!i era destul de a-u9ant s/ 8i( 6n!<i0ui 0e seBagenar 6n A- r$ iar 6n PsP!<e 0e !/lug/ri8a 5/ria a 5il steniei$ !are avea 0e atun!i$ D a-neDu-ne9eule$ !in!i9e!i de ani' L/s.nd v.rsta de 0arte$ La-@ert de T< rignP nu avea 6n&/8i7are de Ad nis$ 6n stare s/ !u!ereas!/ 9ilni! !.te ini-/' S!und$ r t &ei$ !u !<i0 9.-@it r 7i r 7u 6n u-erii @ra:il r$ avea gur/ 0rea -i!/$ !u @u9e gr ase !e 6n-&l reau su@ un nas destul de -are$ al !/rui v.r& !/0/tase nuan8/ vi la!ee !e se 0res!<i-@a une ri 6n !ea -ai a0rins/ !ul are de -a!' "ra a!<e7I "ra @l ndI S/-i &i & st 0/rul negru 6ns0i!at !u al@I Ni!i el nu ar &i 0utut s0une !u- 6i ar/ta 0/rul$ !u -are gri:/ a! 0erit de 0eru!/ uria7/' 1n !e 0rive7te sus-a-intita 0eru!/$ ale !/rei @u!le -ari se 0r/v/leau 0este un g.t gr s 7i s!urt$ nu ave- de !e ne &eri a s0une !/ era @l nd/$ !eea !e d/dea -asei a!eleia de !arne$ !e-i 6n!<i0uia !a0ul$ vag/ ase-/nare !u una dintre n sti-ele al!/tuiri din !au!iu! at.t de -ult 6ndr/gite de ! 0ii' 1n 0 &ida -arii sale avu8ii$ singur/ &e-eie$'d -ni7 ara de La ValliRre$ 6i 0urtase un si-8/-.nt sin!erF de a!eea 7i r/-/sese < ltei' Lesne de atras$ at.t din 0ri!ina singur/t/8ii sale$ !.t 7i din a!eea a dudei nutrite &a8/ de Lud vi! al AIV-lea$ 0 trivni!ul s/u 6n iu@ire$ se l/sase 0rins 6n 0lasa !.t rva gentil -i$ devenind 6n 0u8in ti-0 0r 0agat rul !ei -ai 9el s al !au9ei 0e !are @ar nul Ra ul de S uvr 0/rea s/ a0ere !u at.ta 6nver7unare' Pe ai!i$ s!u-0/ du!es/$ 6ndru-/ el intr.nd 6n ulti-a 6n!/0ere' V - 0utea sta de v r@/ -ai ti<nit' 1i &eri un :il8' Ins se a7e9/F a0 i$ du0/ !e arun!/ 0rivire distrat/ 6n :uru-i$ 6ntre@/D Kti8i$ dragul -eu 0re7edinte$ !uvintele 0e !are -i lea8i stre!urat la ure!<e -i-au st.rnit 6ntr-un !<i0 straniu T!uri 9itatea' De &a0t !e anu-e v lati s/--i s0une8iI V ia- s/ s0un$ du!es/$ !/ ser@area a!easta$ &/r/ s/ ai@/ vreun 8el li-0ede$ ar 0utea ra-ine vestit/ 6n analele ist riei' Adev/ratI ,u- adi!/I 3

1l !un a7te8i 0e @ar nul de S uvrI De nu-ele lui a- au9it$ dar !<i0ul 6-i este !u t tul ne!un s!ut' 1l ve8i vedea 0e @ar n !<iar 6n seara asta$ d a-n/L Pe !e t n s0une8i lu!rul a!esta$ se -ir/ du!es/ 9.-@ind' "ste are @ar nul a!esta un 5esiaI Ni!ide!u-L Dar 0 ate !/ e un 0re!urs r al a!estuia''' De S uvr$ 0e !are &ie!are 6l !rede a &i su&letul @leste-at al d a-nei de 5ainten n$ din 0ri!ina 6nrudirii sale !u de&un!tul -ar!<i9 de L uv is$ a0ar8ine 6n 6ntregi-e''' ,ui'''I Firului de aur' "i asta-i$ r.de8i de -ine' dragul -eu 0re7edinteI ,e 7arad/ 6-i 6ndruga8i a! l I Nu este 7arad/$ du!es/$ 6n!redin8a de T< rignP$ ! @ r.nd glasul$ de 0ar!/ s-ar &i te-ut s/ nu-( aud/ !inevaD este 0res!urtare a nu-elui 5 nseni rului Fili0 de %rlans''' vreau s/ s0un !/ @ar nul e de 0artea du!elui\ A< ( A<L 6n!e0 s/ 6n8elegD ! ns0ira8ie'''I ,e v r@/ -areL " un : ! tare 0ri-e:di sL''' Ki !u !e v/ 0 t &i det & l sI Pute8i t tul$ d a-n/ du!es/L &/!u @ar nul de S uvr$ a0/r.nd 0e nea7te0tate la u7a -i!ului sal n$ 6n al !/rui 0rag r/-ase 0lee6ndu-se !u res0e!t' Pre7edintele se ridi!ase$ 0entru a &a!e 0re9ent/rileD D -nul @ar n de S uvrL A!esta 6nainta nest.n:enit$ l/s.ndu-i d -nului de T< rignP gri:a de a 6n!<ide u7a 7i a trage 9/v rul' Du0/ !e salut/ din n u$ @ar nul ur-/ 0e un t n &ires!$ s0ri-:inindu-se !u -.na de s0/tarul :il8ului 0e !are st/tuse 0re7edintele' Da$ d a-n/ du!es/$ 0ute8i t tulF ri s/ ne 0ierde8i$ ri s/ ne a:uta8i !u 0uterea 0e !are ave8i 7i s/ ne &a!e8i s/ triu-&/-' F/r/ a-7i da 0rea @ine sea-a de i-0resia 0e !are i- &/!ea @/r@atul a!esta$ InRs se si-8ea 0rada unei st/ri 0r aste$ nel/-urite$ a unui s i de re0ulsie' Anii tre!user/ 0este @ar n &/r/ a-( 6-0 v/raF r/-/sese un @/r@at tare !<i0e7$ -ai 0i9-a7 !a ri!.nd$ dar 7i -ai is!usit 6n ale 0re&/!/t riei' (

' Adu!e8i 0rea -are !inste a!estei 0retinse 0uteri$ &/!u ea$ 6n!er!.nd 9adarni! s/ suriei /' Ni!ide!u-$ d a-n/ du!es/L''' % -are 0arte a n @ili-ii tinere v/ este dev tat/ 7i s-ar si-8i -ult 0rea &eli!it/ s/ vi se su0un/' S/ ad-ite- !/ a7 &i 6n9estrat/ !u 0uterea 0e !are vre8i s/ -i- atri@ui8i$ d -nule$ de unde 7ti8i !/ a7 &i dis0us/ s/--i tul@ur 0r 0ria lini7te$ ! ns0ir.nd 6-0 triva -aiest/8ii saleI S.nt sigur de astaL de!lar/ el !u neru7inare' "a .l 0rivi ui-it/' Siguran8a a!easta''' 1n!e0u ea' Dar el 6i !ur-/ v r@aD Ktiu$ iar siguran8a a!easta 67i a&l/ i9v rul 6n ura 0e !are nutri8i''' 0e !are tre@uie s/ nutri8i 6-0 triva regelui' "u$ d -nuleI i9@u!ni InRs uluit/ 7i -ut.ndu-7i 0rivirea$ !/!i !/ut/tura 6ndr/9nea8/ a @ar nului st.n:enea' Du-neav astr/$ d a-n/L ur-/ de S uvr$ -l/-diindu-7i a lingu7ire glasul' D -nul La-@ert de T< rignP 7i !u -ine v/ sunte!ei -ai sin!eri 0rieteni 7i$ !u t ate !/ a@ia --a8i !un s!ut$ ni-eni altul nu v/ este -ai dev tat !a -ine''' "i @ine$ 6n a!east/ 6n!/0ere i9 lat/$ unde nu se a&l/ ni!i ure!<e indis!ret/$ 0ute- v r@i des!<is''' &/r/ 0reli7ti''' &/r/ !uvinte !u su@.n8elesuri''' V/ asigur !/ regele a s/v.r7it 6-0 triva du-neav astr/ in&a-ie 0e !are Sand val P Pal -as nu 0 ate ierta' Au9indu-7i nu-ele r stit !u glas tare de @ar n$ Ins tres/ri' "ste li-0ede$ gr/i ea$ 6n!e0.nd a se ar/ta ne-ul8u-it/$ !/ v r@i8i 6n enig-e' De&el$ d a-n/$ !/uta8i @ine''' 1ntre@a8i-v/ a-intirile 7i vede8i da!/ !el !are a &/!ut- 0e 0rietena 7i ! -0atri ata du-neav astr/$ 0e regina 5aria Tere9a$ s/ se sting/ 6n!etul !u 6n!etul$ nu a gre7it 7i 6-0 triva du-neav astr/$ ast&el 6n!.t s/ d ri8i din adineul ini-ii a v/ r/9@unaI Dar''' nu v/d''' ;ar nul$ 0ir nea !u 0rivirile' 1n !li0a a!eea el 0le!/ de l.ng/ :il8ul de !are se s0ri:inise 7i &/!u !.8iva 0a7i s0re !ea !u !are v r@ea' F/r/ v ie$ Ins 6n!e0u s/ tre-ure' ,.nd a:unse !<iar l.ng/ ea$ Ra ul de S uvr se a0le!/ 0e nea7te0tate la ure!<ea ei 7i gr/i !u glas 0/trun9/t rD , ntes/ dA@lin! urt$ a8i uitat - artea ! ntelui RenI 3

Dar ni!i nu-7i is0r/vise @ine v r@a$ !/ s/r-ana &e-eie$ s! 8.nd un strig/t$ se ridi!/$ 0alid/ !a - art/$ !l/tin.n-du-se$ gata s/-7i 0iard/ !un 7tin8a' Nu-ele a!esta !el al s 8ului u!is a9v.rlit 0e nea7te0tate$ de7i !u glas s!/9ut$ 6n t iul ! nversa8iei$ 6ntr-un - -ent 6n !are ni!i nu-7i 0utea 6n!<i0ui !/ @ar nul i-ar !un a7te taina$ nu-ele a!esta re6nn ia' ne-/surata durere 6n!er!at/ ri de die ri$ 7i & arte adesea$ g-durile i se du!eau s0re !el 0e !are 6l iu@ise at.t de -ult 7i 0e !are 6l !redea 0entru t tdeauna 0ierdut' 1ntru!.t nu au9ise ni-i! 7i s ! tind !/ nu este v r@a de!.t de una dintre a!ele st/ri 0r aste$ 0rin !are tre! 6nde @7te &e-eile 0rea ! !<ete$ 0re7edintele se a0r 0iase 0e dat/$ s0re a s0ri:ini' NuL''' NuL''' se 6-0 trivi du!esa$ 6n!le7t.ndu-7i -.na de s0/tarul :il8ului''' 1-i tre!e''' % su&erin8/ tre!/t are''$ Ierta8i--/$ d -nule de T< rignP$ a7 avea !eva de s0us d -nului @ar n' Iar du0/ !e$ !u dis!re8ie$ 0re7edintele se retrase 6n !el/lalt !a0/t al 6n!/0erii$ de unde 6l vedea 0e de S uvr 8in.ndu-se a0le!at 7i av.nd aerul -.<nit al -ului !are a s/v.r7it st.ng/!ie$ du!esa 6ntre@/ 6n!eti7 rD A7adar''' Kti8iI''' Da$ d a-n/ du!es/$ 7tiu t tul$ @.igui el 0re&/!ut 7i 0e a!ela7i t n' ;a !<iar avu 6ndr/9neala s/ adaugeD , ntele -i-a & st 0rieten$ unul dintre !ei -ai @uni''' Da!/ a7 &i & st de &a8/$ nu ar &i !/9ut r/0us de l viturile a!el r asasini' 5ul8u-es!$ d -nuleL A7 vrea s/ v/ !redL -ur-ur/ Ins !u greutate' ,/!i 6ntr-adev/r$ 6n 0 &ida v in8ei sale$ un taini! instin!t 6nde-na s/ se 6nd ias!/ de -ul a!esta &a8/ de !are si-8ea un &el de re0ulsie' ;u9ele ne-erni!ului sl @ 9ir/ un sus0in de -ul8u-ire$ Du0/ t ate a0aren8ele$ 0artida 0e !are :u!a se a&la 0e dru- @unF nu avea !u- 7ti 7i g.ndurile du!eseiF 0rin ur-are$ tre@uia s/ &ie !u @/gare de sea-/ s/ nu n/ruie !eea !e !l/dise$ iar 0entru a!easta t ate -i:l a!ele erau @une$ !<iar 7i !ele -ai - nstru ase' Prea 0u8in 6i 0/sa Fili0 de %rlans avea s/-( detr ne9e 0e Lud vi! al AIV-lea sau da!/ a!esta avea s/ d -neas!/ -ai de0arte' Ni!i nu v ia s/ ai@/ <a@ar' ,eea !e v ia el 6ns/ era s/-7i r/s0l/teas!/ 0r 0ria a-@i8ie' 3

,eea !e d rea !u .n& !are era s/ 7i- !.7tige 0e du!es/$ -ai &ru- as/ !a ri!.nd' ,eea !e 0 &tea$ -ai ales$ era avu8ia ei uria7/' +/d/rni!it/ 0ati-/ a a!elui -i9era@il nu se stinsese de&elF ti-0ul 7i de0/rtarea s0 riser/$ ast&el !/$ din lun-gile-i !/l/t rii$ se 6na0 iase !u g.ndul nestr/-utat de a-7i 6-0lini gr a9ni!ul 0lan' F/r/ a -ai 0ierde ti-0$ &/!use 6n a7a &el$ 6n!.t s/ &ie 0re9entat la Versailles' A! l se ar/tase a &i i-ul dintre !ei -ai 6n& !a8i ad-irat ri ai d a-nei de 5ainten n$ a0r a0e-regina$ !u- i se s0unea 6ntr-as!unsF a0 i se a-este!ase 6n a!el 6n!e0ut de ! ns0ira8ie$ is!at/ 6n -in8ile un r des!reiera8i$ ! ns0ira8ie de !are luase !un 7tin8/ 6n anti!a-era regelui' [ !ul a!esta du@lu !ara!teri9a -ulD el 67i asigura retragerea$ 6n !a9 de in&rWngere' ,are 6i era are 8inta 6n 0rivin8a du!eseiI ,.t se 0 ate de si-0l/' V ia s/ ! -0r -it/ 6ndestul$ 0entru a avea la -.n/' Legat/ de !au9e 0e !are el 0retindea !/ ar slu:i- $ 7i !are dat/ 6n vileag avea s/ du!/ 6n !<i0 &ires! la 0ieirea ade08il r$ el 67i s0unea 0lanul s/u nu era li0sit de un s.-@ure ra8i nal !/ reali9area visului s/u se 6nge-/na !u !/derea n @ilei &e-ei$ de vre-e !e$ -ul8u-it/ leg/turil r sale din ta@/ra advers/$ i-ar &i 0utut 6ntinde 7i i-0une -.na sa i9@/vit are' Da$ a8i s0us adev/rulL i9@u!ni dintr- dat/ InRs$ al !/rei s.nge &ier@ea la g.ndul !/ - rul nu &usese 6n!/ r/9@unat De 7ais0re9e!e ani - !ne7te 6n ini-a -ea ura 6-0 triva !elui !e a 0 run!it u!iderea s 8ului -euI 1n !li0a a!eea se a0r 0ie de ei 0re7edinteleF nu -ai 0utea &i de 0ris s$ de vre-e !e se v r@ea !u glas tare' G.ndii-v/$ -ur-ur/ @ar nul 7 v/ind$ g.ndi8i-v/ !/ 6nainte de a 0une 6n -.na asasinil r 0u-nalul$ d -nul -ar!<i9 de L uv i7 0ri-ise rdine de la st/0.nul s/uL De la rege$ nu-i a7aI''' Prin ur-are el$ 6n !.rd/7ie !u a!el L uv is @leste-at$ a!el -inistru nesu&erit''' Nu tre@uieG s/ v/ -ai 6nd i8i$ d a-n/ du!es/' Dar -ar!<i9ul a -urit$ singur regele a r/-as r/s0un9/t r' De 7ais0re9e!e ani' ur-/ ea !a 0entru sine$ !er lui Du-ne9eu s/--i adu!/ 6n !ale un 0rile: de a-( r/9@una 0e RenL''' De a--i r/9@una &ii!a !e -i-a & st r/0it/ !u a!eea7i la7itate !u !are ia & st l vit tat/l''' ,e t t s0uneI''' se 6ntre@/ @ar nul' Fii!a eiI 3

%$ de-ar veni 9iua a!eeaL 6n!<eie InRs -ai tare$ 6n ti-0 !e 6n ad.n!urile !<il r ei negri - !nea &la!/r/' Vin/ 9iua a!eea$ iar &ii!a ; gatului-Du!e$ s0ani la r/9@un/t are !are s/l/7luie7te 6n' &iin8a -ea$ 67i va 0une 6n : ! t at/ 0uterea$ t t avutul$ !ura:ul 7i energia s0re a ni-i!i a!est du7-an 6nr/it' +iua a!eea a s sit$ du!es/ & vesti de S uvr !u glas 7 0tit' Fili0 de %rleans a str.ns 6n :urul s/u nu-er 7i 0arti9aniL''' Dar ave- nev ie de ! ndu!/t ri$ de gentil -i @ravi$ dev ta8i eaiB9eiL''' N @ili-ea a!easta$ gentil -ii 0e !are ne @i9ui-$ d ar du-neav astr/ 6i 0ute8i < t/r6 s/ -earg/ al/turi de n i' S.nt ai!i$ ad/ug/ el 6ntin9.nd @ra8ul 6n dire!8ia s/lii de @al' P t s/-i &a! s/ vin/ 6n a!east/ 6n!/0ere''' Ki atun!i$ un sur.s$ un singur !uv.nt sl @ 9it de @u9ele du-neav astr/ !/!i sunte8i is0itit are$ &er-e!/t are &/r/ de 0ere!<e 7i v r &i ai n 7tri$ !au9a va triu-&a$ ! ntele va &i r/9@unatL 1n ti-0 !e v r@ea$ s! sese din vest/ un 0erga-ent 0e !are i-( d/du du!esei$ !e r/-/sese 6n 0i!i are$ ,e este astaI 6ntre@/ ea' Un a!t de ade9iune' Da!/ 6n8eleg @ine$ este !<iar a!tul 0e !are ei tre@uie s/-( se-ne9eI A8i 6n8eles !u- nu se 0 ate -ai @ineF Da8i-( 6n! a!e$ d -nule' Du!esa lu/ <ris vulF a0 i$ du0/ !e 67i arun!/ 0rivirea asu0r/-i$ eB!la-/D Dar asta 6nsea-n/ s/ le !ere- !a0ulL 1nsea-n/ s/ le !ere- &eri!irea Fran8eiL r/s0unse 0ateti! @ar nul$ !/ruia 0re7edintele 6i arun!/ 0rivire a0r @at are' Nu v r v iL Nu$ da!/ ve8i 7ti s/-i ruga8iL " un lu!ru grav''' Pri-i8i$ d a-n/ du!es/I Nu v-a7 0utea r/s0unde 0e l !$ d -nule' Tre@uie s/ -/ -ai g.ndes!$ !red !/ -/ 6n8elege8i' Ki atun!i$ !.nd v i 0ri-i un r/s0unsI Peste r/' % r/I Da$ -erge8i d -nule$ v/ a7te0t ai!i' (

A st/rui ar &i 6nse-nat din 0arte-i gre7eal/' Ra ul de S uvr 6n8elese lu!rul a!esta 7i l/s/ 0e du!es/ !u 0re7edintele de T<!rignP' 1n ti-0ul a!esta$ 6n 6n!/0erea 6nve!inat/ Ge rg s sus8in.nd- 0e 5arie !ea ! 0le7it/ de tul@urare$ tre!ea 0rin galeria de !are a0 -enit' "ra galeria a!easta una dintre !ele -ai &ru- ase 7i -ai !iudate din Parisul de atun!iF u7a 0rin!i0al/$ 6n!<is/ 6n seara a!eea$ era de! rat/ 6n 0artea din/untru !u d u/ &ru- ase ! l ane ! rintiene$ daurite 6n 6ntregi-e' Pla& nul 6n!<i0uia -un!ile lui Cer!ule 7i &usese 0i!tat de Le ;run' Ta@l uri de Le Sueur$ de Pastel$ de Cer-ans$ de R -anelli 7i de al8i -ari arti7ti ai vre-ii rnau nenu-/ratele 0an uri' Se 0utea a:unge a! l 0rin -ai -ulte u7i$ !are d/deau 6n a0arta-ente' Ser@area nu se 6ntinsese 0.n/ 6n a!el ! l8i7 r al 0alatului' A7adar$ galeria era 0ustie$ de7i u7ile interi are se a&lau des!<ise' Ni7te s&e7ni!e a7e9ate 6n ! l8uri 67i arun!au lu-ina de-a lungul galeriei 6n !are$ 6ns 8it de !ei d i 0rieteni$ dA@lin! urt se 0li-@a ner/@d/t r' , ntele$ !u -are greu d - lit de F lavril 7i de 5alvenu$ nu 6n8elegea 0entru !e 0ri!in/ !ei !ar 6i d vedeau at.ta interes (( aduseser/ a! l $ 0/r.nd s/-( 0/9eas!/''' ,e !/uta el a! l I Ki la !e @un at.tea -/suri de 0revedere$ 0e !are le s ! tea de 0ris sI Du7-anul lui se a&la 0e a0r a0eF i se 0/rea de!i ne6n!<i0uit de si-0lu s/ -earg/ la el 7i s/-( 0r v a!e 6n &a8a tutur r' S 8ia 7i &ii!a lui asistau la ser@are''' 0entru !e (( 6-0iedi!au s/ le 6-@r/8i7e9eI Pri!ina ani-/rii i-0use &eri!irii sale nu-( interesa & arte tareF 6n ner/@darea-i !res!.nd/ se ivi !<iar !li0/ 6n !are vru s/ se s-ulg/ 6nd itei tutele' F lavril 7i 5alvenu a@ia de-( -ai 0utur/ 8ine' D -nule ! nte''' V/ rug/-''' s/ri 0ri-ul$ &/!.nd s0re el un 0as uria7 7i t/indu-i !alea' V/ i-0l r''' & rn/i 7i !el/lalt$ ag/8.ndu-se de <aina ! ntelui' L/sa8i--/L''' L/sa8i--/ dat/L''' striga ne&eri!itul$ 9@/t.ndu-se' Nu 6n8elege8i !/--i vre8i - arteaI 5ai degra@/ v/ g/si8i - artea da!/ ie7i8i de ai!iL 67i d/du !u 0/rerea F lavril' Nu uita8i !/ s.nie8i t t un 0r s!ris' "i @ine$ &ieL V i &i arestatL U!isL Dar nu vreau s/ -ai a7te0tL 3

Ki$ 6n !iuda str/daniil r !el r d i & 7ti s lda8i de a-( 0ri l !ului$ se 0reg/tea s/ se av.nte 6n !ul ar$ !.nd v/9u 6n &a8/$ la !el/lalt !a0/t$ un t.n/r de @ra8ul$ !/ruia se s0ri:inea ! 0il/ 6n!.nt/t are !are$ al@/ !a 7i v/lurile r !<iei$ 0/7ea !l/tin/t are$ 0/r.nd a-7i 0le!a ure!<ea un r dul!i !uvinte de 6-@/r@/tare' ,avalerulL s/ri F lavril' Ki 6ngera7ul n struL @.igui 0rietenul s/u' , ntele 6ns/ ni!i nu -ai 0utea v r@iF se 6n/@u7ea$ s.ngele 6i n/v/lea$ t t$ s0re ini-/$ iar !<ii 6i str/lu!eau de lu-in/ stranie$ intr-at.t de ne-/surat/ 6i era n/de:dea' Pere!<ea 6nainta 6n!et$ &/r/ de 9g - t$ de 0ar!/ ar &i lune!at 0e 0ard seala !eruit/' 1n s&.r7it$ dA@lin! urt 0utu s/ 6ngai-eD T.n/ra''' T.n/ra &at/I'$' " a du-neav astr/L r/s0unser/ 6ntr-un glas$ du0/ u7 ar/ 7 v/ial/$ !ei d i nedes0/r8i8i' Pi!i arele 0r s!risului 6n!e0ur/ s/ tre-ure' 1ntinse @ra8ele 7i vru s/ r steas!/ dul!ea 7i @i7nuita !<e-are 0/rinteas!/$ dar g.tuit de e- 8ie nu l/s/ s/-i s!a0e de!.t un sunet r/gu7it' F/r/ 6nd ial/ !/ s-ar &i 0r/@u7it$ de nu ar &i & st a:ut rul &iravil r u-eri ai lui 5alvenu$ !are t !-ai se a&la al/turi$ s0re a 6ng/dui degetel r a!eluia s/ se 0rind/' Fata 6n8elesese gestul ne!un s!utului 7i$ !un s!.nd adev/rul de la !avalerul ei$ s! ase un strig/t sla@' F lavril i se arun!/ 6nainte' 5arie$ r sti el !u un glas 0e !are 7i-( !redea < t/r.t$ &ii !ura: as/ !a s/-8i 0 8i 6ndura &eri!ireaL Da''' Da''' r/s0unse &ata$ r/t/!it/ 0ar!/' A0 i$ a8intindu-7i 0rivirile 6n!e8 7ate de la!ri-i asu0ra ! ntelui s0ri:init de 5alvenuD "ste''' "steI''' 1ntre@/ ea' , 0ila -ea$ ur-/ uria7ul 6n&r.n.ndu-7i tul@urarea$ este tat/l t/u uni!' Ki$ ! tr 0it de drag stea !e-( @iruia$ 6nl/!ri-at de !eea !e 0ierdea$ !u0rinse 6n @ra8ele sale v.n: ase$ str.nse !u 0ati-/ Ia 0ie0t$ &/r/ s/-i 0ese !/-i @ 8ea r !<ia 7i 0urt/ s0re @ra8ele ! ntelui' Vre-e de !.teva !li0e$ !ele d u/ &iin8e de a!ela7i s.nge se 6-@r/8i7ar/ 6n t/!ereF nu li se au9ea de!.t res0ira8ia tre!.nd &ier@inte 0este @u9ele l r arse' 3

Fata -eaL''' Tat/L''' D u/ strig/te$ du0/ !are !a0ul ! 0ilei se l/s/ u7 r 0e u-/rul gentil -uluiF 0rin 0.n9a la!ri-il r$ el 0rivea !u un 9.-@et !e nu 0 ate &i t/l-/!it 6n !uvinteG' % trase 0e @an!<eta de !ati&ea a&lat/ dea lungul 0eretelui galeriei$ se a7e9/ l.ng/ ea 7i-i !u0rinse -.inile 6n !/u7ul 0al-el r sale' TuL &/!u el' Tu$ s!u-0a -ea ! 0il/' %$ !.t te-a!/utatL ,.t de -ult te-a- 0l.nsL Te reg/ses!$ 6n s&.r7itL P t s/ te v/d$ s/ -/ -inune9 de &/0tura taL ,.t e7ti de &ru- as/L A0 i$ adres.ndu-se lui F lavril 7i 5alvenu$ !are su&ereau !u-0lit din 0ri!ina -.ng.ieril r d/ruite de ! nte !elei !are$ din 0/!ate$ nu avea s/ -ai &ie &ii!a l r ! -unii$ ad/ug/D V/ -ul8u-es!$ 0rietenil rF v/ -ul8u-es! v u/$ !are -i- 6na0 ia8iL C t/r.8i--i s arta' Via8a -ea v/ a0ar8ineL Pl.nge8iI se 6ntreru0se el$ v/9.nd la!ri-ile !e li se r st g leau 0e @ra:i' A$ 6n8eleg' Ki v i iu@i8i' %$ da$ iu@i-L Plin de 6ng/duin8/$ ! ntele se 0reg/tea t !-ai s/-i aline 6n durerea l r$ &/r/ a le &/g/dui t tu7i 6-0/r8ire$ !/!i ni!i un si-/-.nt de drag ste nu su&er/ 7tir@ire$ !.nd Ge rges !are de la vre-e 67i 6n! rdase au9ul 6i rug/ s/ &a!/ lini7te' ,e s-a 6nt.-0lat$ !avalereI 6ntre@/ dA@lin! urt nelini7tit$ ne-aiv ind s/ &ie 0rins a!u- !.nd avea de 0/9it ! - ar/' A7te0ta8iL Ge rges alerg/$ &/r/ s/ &a!/ 9g - t$ s0re !el/lalt !a0/t al galeriei' I se 0/ru !/ 9/re7te u-@r/ stre!ur.ndu-se &uri7at 0rintre ! l anele -ulte la nu-/r 7i -istuindu-se 6n s0atele unei ta0iserii !e as!undea u7/ -i!/' Din !.teva salturi$ t.n/rul se a&l/ 6n &a8a ei' ,re9u !li0/ !/ ta0iseria se -i7!/$ de 0ar!/ t !-ai atun!i ar &i & st ridi!at/$ !e-i dre0t !u @/gare de sea-/$ dar destul 0entru a-i i-0ri-a !l/tinare' Se a0le!/ 6n dre0tul u7ii 7i as!ult/' 5ei un 9g - t$ &ie !.t de sla@$ nu-i atrase luarea-a-inte' S/ -/ &i 6n7elatI g.ndi el$ 6nt r!.ndu-se ne-ul8u-it de nei9@.nda sa' (

D/ruit 6ntru t tul &eri!irii de a-7i 0utea 6-@r/8i7a ! 0ila$ ! ntele nu 0rea lu/ 6n sea-/ ni!i !ele 6nt.-0late$ ni!i tea-a !avalerului' %@ sit de e- 8ia 6n!er!at/$ nu v ia s/ se -ai g.ndeas!/ la alt/ 0ri-e:die$ ne!un s!ut/$ de vre-e !e nu era i-ediat/' 1n !e-i 0rive7te 0e !ei d i$ 0e F lavril 7i 5alvenu$ se si-8eau 7i ei -ult 0rea ! 0le7i8i de a-/r/!iune$ 0entru a se -ai g.ndi la alt!eva' D ar Ge rges era 6n!redin8at !/ !ineva se stre!urase 6n 0rea:-a l r$ iar lu!rul a!esta 6l &r/-.nta' Nu se 6n7ela' Un @/r@at 0/trunsese 6n galerie 7i$ & l sindu-se de u-@ra arun!at/ nu nu-ai de @an!<et/$ !i 7i de ! l ane$ se a0r 0iase destul de -ult$ 0entru a nu 0ierde ni-i! din !ele 0etre!ute 6ntre 0r s!ris 7i &ii!a sa' ,ele !.teva !uvinte 0e !are le 0rinsese 0/reau s/-( interese9e tare -ultF de a!eea nu se < t/r.se s/ 7tearg/ de!.t du0/ !e d @.ndise ! nvingerea !/ 0re9en8a sa &usese si-8it/' F l sindu-se de a!ela7i 7iretli! !are 6l a:utase s/ se stre! are 6n a0r 0iere de !ei 0e !are v ia s/-i is! deas!/$ &/!use a7adar !ale-6nt ars/ 7i a:unsese la ta0iseria !e as!undea u7i8a 0e unde venise' Dar ri!are ar &i & st -/surile luate 0entru a se as!unde$ nu i9@utise de0linF u-@ra sa 6i tr/dase 0re9en8a$ 0rivirea s&redelit are a !avalerului nu-( iertaseF &usese de!i 6n 0ragul de a da gre7' U&L r/su&l/ u7urat !iudata is! ad/$ du0/ !e se v/9u 6n siguran8/' A- s!/0at ie&tin' A0 i$ stre!ur.ndu-se 0rin !ul are$ se duse 6n sal ane 7i$ li0induse !.nd de u7/$ !.nd de alta' 1l !/ut/ din 0riviri 0e @ar nul de S uvr' %ASP"NII ,AS"I NU5IT4 A ,ARDINALULUI S/ ne 6nt ar!e- 0u8in 6n ur-/$ s0re a vedea !e se 0etre!ea 0e -alurile Senei' Du0/ !e de0/7eau v.r&ul eBtre- al insulei ,et/8ii li-@a a!easta de 0/-.nt !e se des&/7 ar/ ast/9i$ verde$ Le & r-/ de 0ar! -i!$ 6n s0atele statuii vredni!ului rege Cenrie al IV-lea$ 6n &a8a ! r/@iei Sa-aritaine !ele d u/ -aluri ale &luviului deveneau 3

destui de tristeF du0/ !e tre!eau 6ns/ de Luvru$ ele d @.ndeau 6n&/8i7are a0r a0e lugu@r/' I!i-! l d ar$ !.teva !ase''' 7i !e !aseL 5aidanele$ 0res/rate !u a!ele ! !i a@e des0re !are a- -ai v r@it$ se 6ntindeau 6n : s$ 0.n/ la ie7irea din ra7' Pe distan8/ destui de -are$ insuli8e din !ele !e se -ai v/d 7i ast/9i !in!i ! @ r.- Sena$ 6ns0re P int-du-[ ur se iveau din a0/' Unele dintre a!estea$ -/ri!ele$ sus8ineau da!/ nu !<iar !l/diri$ !el 0u8in ! li@e durate din trun!<iuri de ! 0a!i 7i din s!.nduri a-este!ate !u - l 9$ t tul 6n!<egat 6ntr-un &el de - rtar !are se -/!ina re0ede$ l/s.nd ast&el su-edenie de as0erit/8i 0e 0ere8ii a!eia 0ri-itivi' Insuli8ele a!estea d/deau ad/0 st -ult r &a-ilii de linge-@lide 7i de netre@ni!i$ ast&el !/$ s&.r7ind 0rin a 7tl<-:eni naviga8ia$ ele dis0/rur/ !u 6n!etul su@ <.rle8 7i drag/' D ar insula Ravageurs din Saint-%uen a r/-as dre0t a-intire a a!elei ve!<i 0l/gi' Nu de0arte de -area !etate$ 6ntr-un l ! 0ustiu$ !un s!ut d ar de -arinari$ se vedea 6n&i0t/$ !a s/ 9i!e- a7a$ 6ntr-un -un!el legat de -al ri de !i te ri a0a s!/dea !.tu7i de 0u8in 9idire ve!<e$ ne-ai0 -enit de ur.t/' %ri!ine 7i-ar &i 0utut 6n!<i0ui !/ era nel !uit/$ !/!i ni-eni nu era v/9ut 0e a! l vre dat/$ ni!i ie7ind$ ni!i intr.nd' Ruina a!easta ins0ira un s i de gr a9/' 17i avea$ dealt&el$ legenda ei' Unii 9i!eau !/$ su@ Lud vi! al AlII-lea$ &usese !u 6n&/8i7are destul de ar/t as/$ !l/dit/ din rdinul !ardinalului de Ri!<elieu 7i d/ruit/ t t de el vidan: ril r' Se -ai v r@ea !/ se s/v.r7iser/ a! l - ruri &/r/ de nu-/r 7i !/ 5a9arin$ ur-a7ul lui Ri!<elieu$ 0usese s/ &ie u!i7i a! l & arte -ul8i 0arti9ani ai Fr ndei$ a-eni &a8/' de !are nu 0rea nutrea si-0atie' ;a se 0 vestea !<iar ur-/t area 6nt.-0lareD 1ntr- n a0te$ s0uneau !ei -ai 7tiut ri$ 6nainte !a Lud vi! al AIV-lea s/-7i &i &/!ut intrarea 6n Parla-ent$ !u !i9-e 0intenate 7i @i!iu7!a 6n -.n/$ Italianul !are de8inea 0uterea adusese 0e reginarna-/ 6n -ai sus-0 nae-nita !as/' Dar -ai a0 i$ Ees!a0adaG &iind dat/ 6n vileag$ un ti0 gra& 0e nu-e ,laude 5ari se a0u!/ s/ ti0/reas!/ 0a-&letul intitulatD ET/@lia 0atului reginei !are s0une t tulG$ 6n !are erau luate 6n der.dere$ 6n !uvinte @i!iuit are$ leg/turile dintre Ana de Austria 7i 5a9arin' Drag stea dintre regin/ 7i -inistru era ist risit/ 6n v r@e 3

-urdare$ iar aut rul a-/nun8ea !a- 6n &elul ur-/t r su0li!iile 0e !are a!esta din ur-/ le-ar &i @ine-eritatD ) fie tras n eap de turci, s ndure cletele i focul/ ) moar de foame, de sete, de furie, tot ar fi prea puin. 0stignire torturi, ulei ncins, smoala 1ncetior picur$ndu-i, fierbinte, pe spate, Ptrun*$ndu-i p$n la mduva oaselor, %ri 2upuit de piele de viu, pe burt, pe ira spinrii. Fire7te$ e lesne de 6n!<i0uit !/ aut ritatea :udi!iar/ s-a 0us 6n -i7!are$ de!ret.nd arestarea aut rului a!estui 0a-&let' Prin ur-are$ ,laude 5ari &u 0rins 7i dus la ,<.teletF 6n a!eea7i 9i$ ,a-era de T urneile 6l s.ndi la 7treang' 1n ti-0 !e era ! ndus$ s0re a-7i 6ndura su0li!iul$ -ul8i-ea se @ulu!i 6n !alea sa$ 0e dru-ul dintre Palatul de [usti8ie 7i 0ia8a GrRveF gl ata a!easta se a0u!/ s/ strige$ a0 i s/ arun!e !u 0ietre 6n s lda8i' 1n 0u8in/ vre-e ea s0 ri$ iar s lda8ii &ur/ !i -/gi8i de-a @inelea' %!r tit de n r d$ s.nditul lu/ la s/n/t asaF dar &u ur-/rit 7i a:uns din ur-/ de Ena9ari7tiG$ !are 6l ur!ar/ 6ntr@ar!/$ s0re a-I du!e In !asa unde avusese l ! 0retinsa int.lnire a- r as/F !.nd se l/s/ n a0tea$ &u arun!at 6n Sena[ din !<iar 0 run!a e-inen8ei sale !ardinalul' Ist ria a!easta nu 0rea vredni!/ de !re9are 0rin a!eea !/$ st/0.n al unui 0alat s -0tu s$ 5a9arin nu ar &i avut ni!i!u- nev ie s/-7i 0l 7eas!/ a- rurile 6ntr- !as/ de 0e -alurile Senei$ ari!it ar &i & st ea de ! n& rta@il/ 7i de 0l/!ut a-ena:at/ a & st t tu7i s ! tit/ autenti!/$ iar 0 0 rul !el de trea@/$ 6n ura sa &a8/ de -inistru$ d/du a!elei 9idiri 0 re!la de E,asa ,ardinaluluiG' Pre&/!ut/ 6n ruin/$ ,asa ,ardinalului nu -ai era al!/tuit/ de!.t dinte- 6n!/0ere la 0arter$ a !/rei u7/ d/deaF 0rin 6ns/7i &a0tul !/ d/r.-/turile se gr/-/deau 0e insuli8/$ s0re &luviuF -ai avea un !at$ din !are de ase-enea nu -ai r/-/sese de!.t !a-er/' % u7/ dinl/untruL 6n!/0erii de : s se des!<idea s0re s!/ri8/$ drea0t/ 7i stri-t/$ vulgar denu-it/ Es!ara - raruluiG' Fie!are din a!este d u/ 6n!/0eri 0ri-ea lu-ina 9ilei de la &ereastr/ a&lat/ a0r a0e la nivelul 0 delei u9ate$ negeluite 7i -.n!at/ de !ari' De & arte -ult/ vre-e lu-ea se @i7nuise !u a!ea 9idire !are$ de !u- se 6ntune!a$ 0/rea a &i un @.rl g are!areF !<iar 7i -arinarii nu-i H

-ai d/deau ni!i aten8ie ri de !ile ri ! leau ri tre!eau 0e Ung/ insuli8/' ,ui a0ar8inea stiva a!eea de -ateriale$ 6ntre !are le-nul 0/rea s/ 0re!u-0/neas!/ EI ,ui a0ar8inea insuli8a 6ns/7iI Ni-eni nu ar &i 0utut s0une$ iar Statul Lud vi! al AIV-lea' de vre-e !e EStatul s.nt euLG s-ar &i v/9u8i 6n -are 6n!ur!/tur/$ de ar &i tre@uit s/ 6nt !-eas!/ vreun a!t de 0r 0rietate 6n a!est sens' %ri!u-$ ,asa ,ardinalului eBista 7i nu dis0/ru de!.t 6n (J(a$ 6ng<i8it/ de n/vala a0el r Senei$ !are a -ai luat 7i 0 dul de le-n !e lega insula N tre-Da-e de !ea a Palatului' ,u vre 7ase luni 6nainte de 6nt.-0l/rile ist risite 6n 0re!edentul !a0it l$ &e-eie !u -ers 7 v/it r$ !u !a0ul l/sat 6nd/r/tni! 6n 0/-.nt$ ur!a 0e -alul &luviului$ 6ndre0t.ndu-se$ &/r/ s/-7i dea 0ese-ne sea-a$ s0re Paris' Fe-eia a!easta$ !/reia nu i-ai &i 7tiut da v.rst.$ !u t ate !/ 0/rul al@it a0r a0e t t ar/ta !/ tre@uie s/ &i 0/7it 6n anii @/tr.ne8ii$ era sla@/$ us!at/' De nu ar &i & st !<ii a!eia 6n ad.n!urile !/r ra li!/rea lu-ini8/ !iudat/$ !<i0ul ei ar &i 0utut 0/rea 7ters$ 6ntr-at.t tr/s/turile ve7te:ite alungaser/ ri!e eB0resie' +dren8ele !e a! 0ereau$ adev/rate ru0turi s i ase arun!ate ri!u-$ &/r/ de alegere$ 0e tru0u-i nen r !it$ !u greu s-ar &i 0utut nu-i ve7-inte' Ist vit/ 0este -/sur/$ st ars/ de 0uteri 7i !l/tin/t are$ ea a:unse 6n &a8a ,asei ,ardinalului$ des!<is/ 0ri-ului venit' 17i 6nt arse !a0ul s0re silueta a!eea 6ntune!at/ 7i lugu@r/$ 0rivi !li0/$ a0 i !u un r.s se!$ &r.nt$ nerv s s0useD A! l L''' A! l L''' Du0/ a!eea ! @ r6 -alul 7i 0 rni 0e li-@/ de 0/-.nt - ale$ des&undat$ un &el de @an! -.l s r/-as des! 0erit du0/ retragerea a0el r$ !e 0utea slu:i !a l ! de tre!ere$ &le7!/it 7i lune! s$ s0re -i!a insul/' A&und.ndu-se 6n 0/-.ntul tre-ur/t r$ 0i!i arele ei ridi!au str 0i -ari !are 6i -.n:eau 0ul0ele' ,.nd 7i !.nd 67i 0ierdea e!<ili@rul$ su0ra&a8a lune! as/ 6i &ugea de su@ 0i!i are$ dar ea nu-7i des0rindea 0rivirea de la u7a a!eea$ ur-.ndu-7i ne! ntenit !alea 7i re0et.nd !a un re&ren' A! l L''' A! l L''' 1n s&.r7it a:unse la u7/$ 8inta d rin8ei sale 7i nu avu nev ie s/ 6-0ing/ de!.t u7 r$ !/!i se 7i des!<ise 6ndat/ 0e :u-/tate' Intr/$ a&l.ndu-se ast&el 6n 6n!/0erea de la 0arter$ 6nv/8a8i !u @e9na$ !<ii$ei 3

deslu7ir/ 6ntr-un ung<er gr/-ad/ de 0aie !e r/s0.ndea un &el de du< are' ,.nd v/9u 0aiele a!elea$ se @u!ur/ at.t de tare$ 6n!.t r.sul i se 6nte8iD A! l L A! l L Ki$ 0r/@u7indu-se 0e gr/-ada a!eea de gun i$ r/-ase ne-i7!at/$ !a 7i - art/' Tre!use @un/ @u!at/ de vre-e de !in!i sta ast&el !a 0r stit/$ !.nd u7a 0e !are ea 6n!<isese la l ! se des!<ise iar/7i$ 6-0ins/ de un @/r@at' % ra9/ de lun/ 67i arun!/ lu-ina 0este tru0ul !er7et arei$ &/r/ !a ea s/ se sin!<iseas!/' Cei$ tu de ! l L strig/ n ul venit' ,e s-a 6nt.-0latI Vi lare de d -i!iliuI A0 i$ !u v.r&ul 6n!/l8/rii 6ngr 7ate de gl d$ !/!i 7i el tre!use 0e a!eia7i$ 0e singurul dru- !e du!ea la ,asa ,ardinalului$ 6ng<i nti &e-eia' Se au9i un -.r.it !a de ani-al s/l@ati!$ a0 i tru0ul se -i7!/ 0u8in 7i se ridi!/' % &e-eieL eB!la-/ @/r@atul$ s0eriat a0r a0e de 0riveli7tea a!elui ta@l u 6n&i r/t r' A0 i 6ntre@/D ,ine e7tiI "a 6l 0rivi &/r/ s/-i dea vreun r/s0uns' "i$ asta-i a!u-L Au9i d ar !/-8i v r@es!$ ur-/ el$ De !e te a&li ai!iI +/rind ! ltu!ul de 0une din -.na !elui !e-i v r@ea$ @/tr.na se n/0usti !a s/l@ati!/ asu0ra lui$ srnulg.ndu-i-( 7i du!.ndu-( la gur/' Ia te uit/$ &/!u uluit -ul 7i$ de !e s/ nu s0une-$ !<iar 0u8in 6n!.ntat de ageri-ea !u !are &e-eia s/v.r7ise gestul' Ia te uit/$ 6-i ia <rana de sear/L A0 i$ 0/7ind s0re ea$ strig/ a-enin8/t rD D/--i 0.inea 6na0 iL 5i-e & a-eL -.r.i nen r !ita$ ale !/rei @u9e de9velir/ din8i !a de lu0' Dra!eL 9ise -ul$ s!/r0in.ndu-se la !ea&/' ,u- s/ -/ des!ur!I Du0/ !.teva !li0e de g.ndire$ ad/ug/D d/--i -/!ar @u!/8i!/''' NuL 3

Ia ve9i$ ia ve9i$ !/ a!u- 6nt r! & aiaL N-a- 0 &t/ s/ stau &l/-.nd' Ki 6ntinse -.na' Dar !<ii ad.n!i8i 6n g/vane ai s/r/nt a!ei 6l 0rivir/ !u at.ta dis0re8$ iar din8ii 0ar!/ i se lungir/$ 6n!.t @/r@atul se d/du 6na0 i$ a0r a0e &/r/ v ie' Nu-i 0rea u7 r$ - r-/i el' S- ia dra!u de 9drean8/ @leste-at/L "i$ @ine$ ad/ug/ el$ v r@indu-i 6n &a8/$ n-ai de!.tL''' Ni-a7 -ai &i dat !.te !eva de ale gurii$ dar a7a nu 0ri-e7ti ni-i!L A0 i$ !u 0i!i rul$ 6-0/r8i 0aiele a!elea -urdare 6n d u/$ se a7e9/$ s! ase din @u9unar @u!at/ s!.rnav/ de v.nat 0e !are 6n!e0u s/ !i 0.r8eas!/' Ai &i 9is !/ e un !.ine !are 67i r ade sul' Lini7tea !are ur-/ !el r !.teva !uvinte s!<i-@ate nu &u tul@urat/ de!.t de ser.7netul &/l!il r !el r d i 6n& -eta8i' 1n&i r/t r ta@l u$ -enit s/ 6n&ri! 7e9e !<iar 7i 0e !ei -ai 0u8in si-8it ri' %!<ii &e-eii$ str/lu!ind !a ni7te !/r@uni a0rin7i$ 0/reau s/ lu-ine9e l/untrul a!elei vi9uine' Nu 0rea lini7tit$ -ul a8intea !u 0rivirea$ gata s/ se a0ere da!/ s-ar &i a0r 0iat de el' Iar &/l!ile triturind 0ar!/ 6n a!ela7i ritali-entele -este!ate$ r/s0.ndeau un 9g - t - n t n' Du0/ !e s&.r7i de r s$ @/r@atul 6n!er!/ s/ s!<i-@e !u ea !.teva !uvinte' Ki a0r a0e !/ i9@uti' %are a!u- 0 t s/-8i v r@es!I 6ntre@/ el' ,ine--i v r@e7teI r/s0unse @/tr.na' ,ineI''' P/i$ euL ,ine''' "uI A$ vrei 0re9entare 6n t at/ legeaI La nai@a$ 0rin8es/$ !e - &turiL Atun!i se ridi!/$ salut/ tr/g.ndu-se de 7uvi8/ de 0/r 7i s0useD 5/ nu-es! LaurentL''' Dar du-neataI "uI La dra!u$ 0/i -ai e 7i alt!ineva ai!i 6n a&ar/ de n iI TeresinaL -ur-ur/ ea$ tre!.ndu-i ! !<et$ a 0ie0t/nare$ -.na-i des!/rnat/ 0rin 0/rul sur$ !iu&ulit' Fru- s nu-eL ur-/ -ul' L !uie7ti 6n ParisI 1n ParisI DaL''' 1n Paris''' un!ie ne a&l/- 6n !li0a asta''' Nu 7tiuL''' (

,iudat/ !u-/tr/$ g.ndi Laurent$'tr/g.ndu-se 6n ung<erul s/u$ s/ d ar-/' Pare al nai@ii de 7ireat/' Da!/ &a!e a7a 0e 0r asta$ !a s/ nu s0un/ ni-i!$ 6nsea-n/ !/ a s/v.r7it !ine 7tie !e nelegiuire' Dar Laurent se 6n7ela' 1ntr-adev/r$ s/r-ana &iin8/ s-ar 6i v/9ut la -are 6n!ur!/tur/ da!/ ar &i tre@uit s/-7i ist riseas!/ trista disee din !ei 7ais0re9e!e ani$ din' 9iua 6n !are$ at.rn.ndu-se a0r a0e de !alul lui At< s$ strigaseD DArtagnanL DArtagnanL''' Din 9iua a!eea 6n !are$ -ur-ur.ndu-7i !<itul drag$ se &/!use nev/9ut/ !a 0rin &ar-e!' V - s0une a!u-$ 6n !.teva !uvinte$ !e anu-e i s-a 6nt.-0lat' 1n ti-0 !e glasul ei a:ungea 0.n/ la Ge rges !ate$ ne a-inti-$ se a&la 6n <anul lui Plan!<et !e se nu-ea ELa !ei 0atru -u7!<etariG$ nen r !ita$ nevr.nd de&el s/ se as!und/$ dar 6-0ins/ de s-inteal/ 7i ne-aia-intindu-7i ni-i! din !ele !e tul@uraser/$ ! @ ra talu9ul$ s0re a a:unge la 0asarel/ !e du!ea s0re @ar!/ 6n!/r!at/ !u @.rne' +/rind s! @itur/ 6n stivuirea a!eea de le-ne$ ea 7 0ti$ &/r/ s/-7i -ai des0rind/ 0rivirea de la l !ul a!elaD' ;ine$ a! l L Ki$ !ul!.ndu-se 6n s iul a!ela de !/u7$ ad r-i @u7tean$ -.r.ind ase-enea unui dine -ul8u-it' ,in!i se de7te0t/$ n a0tea ! @ r.se de -ult' 1n&rigurat/$ se ridi!/ 7i ur!/$ &/r/ s/-i 0ese de 0ri-e:die$ 0e @ rdura vasului$ 6naint.nd 0.n/ la 0asarel/' Ai &i 9is !/ !<ii ei 7tiau vedea 6n @e9n/' ,u 0rea 0u8in/ @/gare de sea-/ 0entru l !urile unde 67i 0unea 0i!i rul$ de 0ar!/ ar &i !/l!at 0e 0/-.nt sigur$ ea a:unse 0e talu9 7i 67i ur-/ dru-ul la 6nt.-0lare$ &/r/ s/ 6n!er!e !ita7i de 0u8in s/ 7tie unde anu-e se a&l/' A -ers ast&el t at/ n a0tea' 1n 9 ri$ a:unsese de0arte de Paris$ 6n !.-0$ ur-.nd t ate !/r/rile !e i se des!<ideau 6n &a8/' S0re a-7i 0 t li & a-ea !are !<inuia$ intr/ 6ntr- ar/tur/ 7i s-ulse !.teva r/d/!ini 0e !are a0 i le r n8/i' A0a unui i9v ra7 !e 7er0uia 0e &undul unei r.0i 6i st i setea' ,ei !.8iva 8/rani 0e !are Ii 6nt.lni 0riveau$ unii !u !uri 9itate$ al8ii !u -il/' Pe !.nd traversa ,< isP-le-R i$ &e-eie 6i d/du @u!at/ de 0.ine neagr/F ni!i -/!ar nu-i -ul8u-i' 5ergea 6ntruna$ de 0ar!/ s arta i-ar &i 0 run!it s/ &a!/' S/0t/-.ni 6n 7ir a tr/it din -ila a-enil r 7i din &urti7agurile$ &/r/ de 6nse-n/tate$ s/v.r7ite 0rin g are ri live9i' 1ntr- di-inea8/ a:unse la 0 r8ile unui ra7 -are' Da!/ ar &i & st 6n t ate -in8ile$ i-ar ii 0utut a&la 7l nu-eleD era %rleans' (

A! l $ 0este -/sur/ de sl/@it/$ se 0r/@u7i' Lu-ea se 6-@ul9i 6n :urul &e-eii !u 6n&/8i7are !adaveri!/' ,<iar se al!/tuit/ gru0uri' " - art/L 67i d/deau unii !u 0/rerea' 1n!/ nu''' 5ai res0ir/L 9i!eau al8ii' Dre0tate aveau a!e7tia' ,.teva ini-i -il ase a:utar/ !u !ele de tre@uin8/' ,.nd 67i veni 6n si-8ire$ 0rivirile-i r/t/!ite$ !uvintele &/r/ 7ir i-au l/-urit li-0ede starea' " s-intit/L ! nstat/ @/tr.n/' % ne@un/L 6nt/rir/ !eilal8i 6n ! r' Ki iat/ !/ a-enii a!eia @uni la su&let$ -ul8u-i8i de -i!a distra!8ie i9v dit/ de nea7te0tata 6nt.lnire$ se gr/@ir/ s/ du!/ la :andar-erie$ unde 0ri-ul -agistrat al ra7ului du0/ !e !<e-/ un -edi! 7i du0/ !e se 6n!redin8a !/ nu avea asu0ra ei ni!i un a!t !are s/-i deslu7eas!/ identitatea intern/ 6ntr-un s0i!iu' A! l ea st/tu ani -ul8i$ 0ri-ind t t &elul de 6ngri:iri' R/sti-0ul a!ela a 6nse-nat$ de !.nd i se 6ntune!ase -intea$ una din !ele -ai @l.nde 0eri ade din a-arni!a ei via8/' 1n !reierul a!ela tul@urat se 6nst/0.ni un !al- are!are' T tu7i$ anu-e idee &iB/ 6n!e0u s/-i !u0rind/ t t -ai tare -intea @ lnav/' Ideea a!easta se t/l-/!ea 6n ur-/t arele !uvinte 0e !are le re0eta ne6n!etatD 5/ a7tea0t/L''' Vreau s/-l v/dL''' T tD au9indu-le$ !ei !are 6ngri:eau 6n!e0ur/ s/ se @i7nuias!/ !u ele' Ki 0entru !/ era tare @l.nd/$ ni!i su0raveg<erea ei nu se d vedea 0rea as0r/' Ple!a$ venea$ &/r/ s/ i se dea -ult/ aten8ie' Dar ne@unii sunt st/ruit ri 6n ideile l r 7i nu 8in s!a-a de altele -ai 6n8ele0te' Ki ast&el 6i veni 6ntr- 9i g.ndul s/ 0/r/seas!/ s0i!iul' Dar !u-I Din! l de < t/r.rea luat/$ -intea ei nu -ai 0utea lu!ra' ES/ ias/ 7i s/ u-@leG' Pentru ea t tul s/l/luia 6n a!este !.teva !uvinte' A0 i' de 0ar!/ ursita i-ar &i 6n!uviin8at g.ndurile$ ea g/si 0rile:ul s/-7i du!/ la 6nde0linire < t/r.rea' S-inti8ii nu !un s! 0iedi!i$ ri !el 0u8in nu le iau 6n sea-/' %s0i!iul 6n !are se g/sea nu se-/na ni!i 0e de0arte !u &ru- asele edi&i!ii de a!est s i din 9ilele n astre' "ra un 0alat ve!<i$ de 0e vre-ea lui ,ar D al VC-lea$ !are slu:ise de ad/0 st 0entru Dun is$ La Ci re 7i P t n de Aaintrailles$ !ei trei va:ni!i 0rieteni ai Fe!i arei' ,<iar 7i 0entru [eanne dAr!$ du0/ !e 6i alungase 0e engle9i$ 6n 0 &ida la7it/8ii Edr/gu8ului 0rin8 - 7tenit r' Palatul a!esta$ & arte -are' era al!/tuit din trei !aturiD 6n!/0erile !ele -ari 3

&useser/ 6n a7a &el 6-0/r8ite' 1n!.t s/ se 0res!<i-@e 6n nu-er ase !a-ere -i!i$ tre@uit are interna8il r' D ar !ei & arte grav @ lnavi erau su0raveg<ea8i' , nvales!en8ii sau !ei a !/r r stare nu !erea 6ngri:iri de se@ite l !uiau se0aratF &ie!are avea !a-era lui$ !u F &ereastr/ !e da 6ntr- strad/ 0ustie 0e unde$ du0/ stingere$ ni-eni nu !ute9a s/ -ai trea!/' ,a-era !u0at/ de Teresina se a&la Ia !atul 6nt.i' Pietre -ari$ ie7ite 6n a&ar/$ se 6n7iruiau 0e 0erete$ 0.n/ 6ns0re te-elie' 5ai -ult de!.t at.t$ un @urlan 0rin !are se s!urgea 0l aia tre!ea !<iar 0e l.ng/ &ereastra ei$ ast&el !/ 6l 0utea atinge !u -ina' S-intita le 7tia 0e t ate' 1ntr- sear/$ de !u- r/-ase singur/$ des!<ise u7urel &ereastra !a-erei sale 7i$ &/r/ s/-i 0ese de 0ri-e:die$ se a0u!/ !u -.n/ de @urlan 7i !u' !ealalt/ de @ara de s0ri:in 0este !are 6n!ale!/$ di@uind !u 0i!i rul 0ri-a$ 0iatr/ 0e !are si-8i 6ndat/ 7i !are sus8inuF atun!i$ !u 0re!i9ie 0e !are 7i &iin8a !ea -ai li-0ede la -inte ar &i 0i9-uit- $ 67i 6n!e0u 6n!et ! @ r.7ul' F/r/ a se 0ri$ &/r/ a-7i trage !.tu7i de 0u8in su&letul$ ea 0 rni 0e strada 0ustie$ a0 i 0e altele 7i se tre9i 6n 0lin !.-0' 5ergea !a 6n ur-/ !u 7ais0re9e!e ani$ str/@/t.nd 6n sens invers dru-ul &/!ut atun!i' A d ua 9i$ !.nd &uga ei &u @servat/$ &u vestit &i8erul de :andar-i' Dar a!esta se -ul8u-i s/ s0un/D Da!/ se va 6nt ar!e$ v - 0ri-i' "! n -ul s0i!iului 6n!uviin8/ ase-enea < t/r.re 6n8elea0t/' F ndurile !e-i erau 0use la dis0 9i8ie nu-i a:ungeau 6nt tdeauna$ ast&el !/ gur/ -ai 0u8in 6nse-na !eva 0entru slu:@a7ul a!esta' Iar s/r-ana ne@un/ -ergea 6ntruna$ re0et.nd 6n t iul r.sului a!eluia 9guduit r !are 6i s&.7ia 0ie0tulD 5/ a7tea0t/L''' % s/-( rev/dL''' La ,< isP$ t.n/r/ -a-/ -il as/ &ii!a !elei !are 6i 6ntinsese @u!at/ de 0.ine !u 7ais0re9e!e ani 6n ur-/ sili s/ -/n.n!e un @lid de &iertur/' Iat/ !u- a a:uns ea la Paris$ iat/ !u- ursita a dus- 0e -alul sting al Senei 7i !u- li-anul i-a & st ,asa ,ardinalului' De !u- se &/!u 9iu/$ Laurent$ !are !a 7i Teresina s&.r7ise 0rin a ad r-i$ se s!ul/$ se s!utur/ 7i ie7i s0un.ndu-7iD S/ n/d/:dui- !/ disear/ nu -ai g/ses! ai!i' Dar se 6n7ela' ,.nd se 6na0 ie 0e Ia -i:l !ul n 08ii ur-/t are$ ne@una: s0ri:init/ de 0erva9ul u7ii$ 0/rea s/-( a7te0te' 3

De data a!easta$ 6n a&ar/ de 0.ine de 0atru livre$ el adusese <.rtie !u gr/-ad/ de r/-/7i8e de 0as/re' Teresina se ridi!/ 7i$ 6ntin9.nd -.inile$ r sti !u glasul a!ela venit 0ar!/ de din! l de - r-.ntD 5i-e & a-eL P &ti-$ @/tr.ni! $ &/!u Laurent !u !iud/$ 0 &ti- ia-8i 0arteaL 1i arun!/ a7adar un ! dru de 0.ine 7i s0inare de g/in/$ ad/ug.nd 0e un t n 0e !are 0r asta sa dis0 9i8ie 6l &/!ea a0r a0e du7-/n sD Nu-ai !/ gre7e7ti da!/ vrei s/-8i &a!i din asta un @i!ei' Las!/-i 0un eu !a0/t' Ne@una t/!u$ se a7e9/ 7i 6n&ule!/ !e i se d/duse' Ia s0une--i$ ai de g.nd s/ stai -ult ai!iI ur-/ Laurent$ 6ntre d u/ 6-@u!/turi 9dravene' 1l a7te0tL r/s0unse Teresina$ re0et.nd !u at.ta t.l! !uvintele 6ndr/gite$ 6n!.t Laurent tres/ri' ,u- ai s0usI @ -@/ni el$ ! ntenind din -este!at % s/-( rev/dL s0use iar/7i ne@una' S/-( reve9iI Da' Pe !ineI Pe elL La nai@a !u tine$ &e-eie adu!/t are de ne!a9uri$ ai a7adar ne @r/9area s/ dai 6nt.lnire ai!i unui alt @/r@atI''$ "i$ nu'L Asta nuL % s/ 0le!/-L ! ntinu/ Teresina v r@ind 0ar!/ sie7i$ Nu -ai s0uneL$'' % s/ 0le!/- de0arte''' & arte de0arte''' a! l L Ki s/-( g/si-L ,u-$ 6n!/ unulL i9@u!ni Laurent$ a !/rui !uri 9itate se st.rnise de-a @inelea' Ai 0utea s/--i s0ui 0e !ine 6 Pe &iul -euI Astea-s tre@uri de &a-ilie !are nu -/ 0rives!$ ! nstat/ &il 9 &i! indis!retul' A0 i$ t l/nindu-se 0e - vila de 0aie 6-0u8ite$ 6n!<eie$ s0re a 0une !a0/t vreunei n i dest/inuiriD 3

Da!/ vrei s/--i dai as!ultare$ @/trini! $ a!u- ai s/ d r-iL''' 1n !e -/ 0rive7te$ nu te -ai as!ult''' ;un/ searaL 1n!<ise !<ii 7i$ !a 6n a:un$ nu 6nt.r9ie s/ guste din di<na !ugetului 7i a & a-ei 0 t lite' Lung/ vre-e$ & arte lung/ vre-e$ ne@una r/-ase g.ndit are$ !u 0rivirea-i &iB/ 0ierdut/ 6n @e9n/' 1n!etul !u 6n!etul 6ns/$ s -nul t t @irui$ ast&el !/ se 0r/v/li 6n -i9era@ilul ei !ul!u7$ -ur-ur.nd !.t se 0 ate de 6n!etD DArtagnanL''' Ge rgesL +ilele 7i n 08ile'se ur-ar/ n 08ile -ai !u sean8/ &/r/ s/ adu!/ vre s!<i-@are 6n traiul a!ela' Laurent$ !are @ -@/nise at.ta la 6n!e0ut$ 6n!e0use s/ se 6nve8e !u E@/tr.na &e-el/G$ !u- 6i 0l/!ea lui s/-i s0un/' Pe de alt/ 0arte$ 6ntru!.t el nu @ru&tuluia$ Teresina 6n!e0u s/ 0rind/ drag de el$ si-8/-.nt !are se tr/da 0rintr- su0unere a0r a0e ! 0il/reas!/' St/tea ne! ntenit 6n!<is/$ nu ie7ea ni!i dat/' Laurent 0le!a de !u 9 ri 7i nu se -ai 6na0 ia de!.t 6n 0uterea n 08ii' 5/surile de 0revedere se d vedeau tre@uin!i ase$ t !-ai 0entru a nu tre9i nis!aiva @/nuieli' Da!/ s-ar &i a&lat !/ 6n ,asa ,ardinalului l !uie7te !ineva$ 0 ate !/ !ine 7tie !e 0r 0rietar s-ar li tre9it s/ alunge din d/r/0/n/tura a!eea 7i @/r@atul 7i &e-eia$ ri s/ le !ear/ vre 0lat/' S/ 0l/teas!/I Dar !u !e ar &i 0utut 0l/ti nen r !i8iiI ,a s/-7i du!/ traiul de a9i 0e -ii ne !la!/ trai 0utea &i nu-it/ ase-enea via8/ g lanul eBer!ita 0r &esia denu-it/ 6n 9ilele n astre E0.ndit r 0e la @ariereG' ,el -ai adesea !er7eaD alte ri 7ter0elea &/r/ ru7ineF dar se 6nt r!ea t tdeauna la !ul!u7 &/r/ s/ ai@/$ !e-i dre0t$ vreun -erit 6n a!easta$ !/!i era alungat de riunde$ 6ntr-at.t 6i era de res0ing/t are -utra 7i de le&ter/ 0unga' 1ntr- sear/$ du0/ 7ase luni de ase-enea !u-0lit/ via8/$ nu 0entru Teresina$ !/!i ne@unii g/ses! 0are-se t ate @une 7i la l !ul l r$ !i 0entru t var/7ul ei !are 67i - !nea &uria$ a7te0t.nd !li0a i9@/vit are$ 6ntr- sear/$ de!i$ Laurent se 6na0 ie 0lin de @un/t/8i' Pe dat/$ 7i s0use TeresineiD ;/tr.ni! $ ne des0/r8i-' La 6n!e0ut$ Teresina nu 0ri!e0u' 1l 0riviF era &elul ei de a 0une 6ntre@/ri' (

+i!$ -ai s0use dat/ Laurent !/ 6n!e0.nd de -.ine nu s/ -/ -ai ve9iL De -.ineI Da' A<L Ki !a0ul @/tr.nei !/9u 6n!et 0e 0ie0t' Laurent d/du din u-eri' Nu 6n8elege$ 67i s0use el' Nu-i de!.t s/r-an/ &/r/ de -inte''' Iar eu -i-a- 6n!<i0uit atun!i$ 6n 0ri-a sear/$ !/ era a nai@ii de 7ireat/''' Unde 6-i era are !a0ulI Ki se trase 6n ! tl nul lui' De dat/ tres/ri 7i as!ult/' Au9ea un anu-e 9g - t !are$ &/r/ s/ 7tie ni!i el de !e$ 6l 6ndurera 7i 6l &/!u s/ ridi!e !a0ul' C < te de 0l.nsL -ur-ur/ el$ s!ul.ndu-se !a s/ se a0r 0ie de Teresina' Ne@una 0l.ngea' Caide$ <aide$ @/tr.ni! ' 9ise el -i7!at !/!i e & arte adev/rat !/ 0.n/ 7i !ei -ai -ari netre@ni!i 0 t nutri si-8/-inte @u<e &/r/ ! 0il/rii din astea''' A- g/sit slu:@/L''' 5/ 6n8elegiI Nu -ai 6ndr/9nea s/-i v r@eas!/ ur.t''' De !eI''' 17i !l/dea el are sea-aI''' Durerea a!elei nen r !ite 6l &/!ea s/ se 0 arte ast&el' A0 i ur-/D % slu:@/ @un/''' !are s/--i 6ng/duie s/ tr/ies! !instit''' sau a0r a0e' Dar asta nu 6nsea-n/ !/ s/ te 0/r/ses! !u des/v.rire' % s/ ve9i$ s/ a- gri:/ de du-neata 7i !u a:ut rul st/0.nului -eu !are are$ !red$ rela8ii str/lu!ite$ s/ &a! s/ &ii 0ri-it/ la s0italul Sal0etriereL''' ,e 9i!iI A! l s/ te si-8i @ineL''' Dar$ 0.n/ atun!i$ s/ adu! de ale guriiF -ai 6nt.i s/ te las 0u8in$ d ar 0entru !.teva 9ileF a0 i de !.te ri s/ vin$ s/ adu! !ele tre@uit areL''' 1ns/ nu vreau s/ -ai 0l.ngi''' Nu--i 0la!e astaL 1nr.urirea 0e !are avea asu0ra a!elei nen r !ite era at.t de -are$ 6n!.t ea 67i 6n/l8/ !a0ul 7i se str/dui s/ sur.d/' % s/ te 6nt r!iI F/g/duies! l Fe-eia 6l 0rivi 8int/ 6n !<i 7i -ur-ur/ !u a!ela7i glas !u !are$ 6n ur-/ !u !.teva luni$ v r@ise des0re &iin8a iu@it/' Te v i a7te0taL''' Te v i revedeaL Laurent se 8inu de !uv.nt' 1nainte de 0le!are$ el l/s/ ne@unei @ gat/ 0r vi9ie de 0.ine 7i alte !.te !eva de ale gurii E r/-/7i8e de la @ar nul de S uvr' (

Nu 0ute- sus8ine !/ nu s-ar &i a@/tut de la !ele 0l/nuiteF dar 6nt.-0l/rile aveau s/-( sileas!/ s/-7i 8in/ !uv.ntul 7i s/ se 6nt ar!/ la ,asa ,ardinalului' %ri!u-$ 6n !ele 0t 9ile de du0/ 0le!are$ el veni de 0atf$ !in!i ri$ 0e ti-0ul n 08ii$ s/ vad/ !e &a!e t var/7a iui de -i9erie 7i s/-i adu!/ unele 0r vi9ii' 1n du0/-a-ia9a 9ilei 6n !are ur-a s/ ai@/ l ! ser@area dat/ de 0re7edintele La-@ert de T< rignP$ @ar nul 6i s0use lui LaurentD Disear/ -/ 6ns 8e7ti' ;ine$ d -nule @ar nL r/s0unse !u glasul a!ela -ier s 0e !are 6l avea !u st/0.nul s/u' ,un 7ti !asa La-@ertI Dar 0e dina&ar/$ d -nule @ar nF A! l v - -erge' Sunt la rdinele d -nului @ar nL Se 0reg/tea t !-ai s/ se de0/rte9e$ !.nd de S uvr a re!<e-/$ s0re a-i s0une !u glas s!/9utD De !u- v - s si$ vei 6n!er!a s/ a&li$ !u dis!re8ie$ 0lanul a0arta-entel r' A7a v i &a!e$ d -nule @ar n' 5ai ales 6n !e 0rive7te u7ile''' 1nde se@i u7ile$ st/rui a!esta' Le v i di@ui 0e t ateL A0 i$ 0e alt t n$ valetul 6ntre@/ ! @ r.nd la r.ndu-I glasul$ 0.n/ la -ur-ur S/ iau 7i ar-eI ;ar nul 6n/l8/ !a0ul$ 0rivi$ !uget/ vre-e de !.teva -inute$ a0 i s!urtD Kiretule$ e7ti de ne0re8uitL''' Ia 7i ar-eL D -nul @ar n va &i as!ultat &/r/ de gre7' Du-teL Laurent se de0/rta$ 9i!.ndu-iD EIa te uit/L Ia te uit/L Pare--i-se !/ st/0.nul -eu' 0rea vredni! 7i 0rea !instit 0reg/te7te -i!/ nelegiuire' A0 i 9.-@indD asta s/--i adu!/ un !.7tig'G A- v/9ut !u- a 6nde0linit netre@ni!ul 0 run!ile 0ri-ite$ 6ntrat.t de @ine$ 6n!.t nu se -ul8u-ise d ar !u sal anele 6n !are se 6-@ul9eau invita8iiF v ise s/ !un as!/ 7i de0endin8ele l r$ nu 0entru 3

st/0.n$ !i 0entru el 6nsu7i' ,u -ir sul ve7ni! trea9$ si-8ea nev ia s/ ! tr @/ie' Instin!tul 6i s0unea !/ avea !e !ulege 6n lu-ea 6n !are 0/trunsese' Iat/ !u-$ din !ul ar 6n !ul ar$ din u7/ 6n u7/$ el a:unse 6n &a8a un r la-@riuri !e i se 0/rur/ !iudate' EIa!a$ ia!aL g.ndi el$ du0/ !e 0rivise 6ndelung ni7te !iu@u!e !are nu se 6nge-/nea9/ 0rea @ineF !<i r.7/ trea@/$ !a 7i -ine'G Pr 0ria-i glu-/ 6l &/!u s/ 9.-@eas!/' Tare se -ai uita 0 n!i7L ,er!et/ 0an urile$ !i !/nind s!urt !u degetul$ de d u/$ trei ri' % u7/L des! 0eri el' ;/nuia- euL % 6-0inse u7urel' Se des!<ise' La nai@a$ tre@uie s/ a&lu 7i unde se a:unge 0e ai!iL 7 0ti netre@ni!ul$ d.nd 6n!eti7 r la 0arte ta0iseria !are se a&la de !ealalt/ 0arte 7i v.r.ndu-7i !a0ul' "ra$ du0/ !u- 7ti-$ galeria' De9a-/git de at.t de 0r/0/dit/ des! 0erire$ Laurent se 0reg/tea s/ ia 6na0 i$ !.nd 9/ri$ la -i!/ de0/rtare$ u-@rele a trei @/r@a8i' 1n a!eea7i !li0/$ el deslu7i 9g - t de 0a7i venind din dire!8ia 0us/' 17i trase !a0ul 7i r/-ase 6n!re-enit' Peste !.teva se!unde$ a:unser/ la el ni7te glasuriF se < t/r6 s/ se uite din n uF' !uri 9itatea 6nvingea 0ruden8a de !are nu ar &i tre@uit s/ se lase$ ast&el !/ se stre!ur/$ t.r.ndu-se !a un 7ar0e 0rin l !urile .n !are st/0.nea u-@ra 7i 0utu 6nainta !.8iva 0a7i' T t !e v/9u$ t t !e au9i$ &/r/ s/ 0ri!ea0/ 6ns/ -are lu!ru$ 6i st.rni un viu interes' 1n8elese !/ asista la re6nt.lnire dintre !ele -ai -i7!/t are' Tat/l 7i ! 0ilul se arun!au unul 6n @ra8ele !eluilalt''' Nu r/-ase ne0/s/t rF @a !<iar 67i d/du sea-a !/ s!ena .l distrea9/F 9.-@i 7i -ur-ur/D 18i -ul8u-es!$ D a-neL''' " !a 6ntr- ! -edie de 5 liereL Dar !e nu-e 0urtau 0ers na:eleI Iat/ !e ar &i vrut s/ 7tie' Pin/ atun!i$ 0.n/ !e-i va &i dat s/ le a&le$ !la!/ 6i va &i dat$ 67i a8intise asu0ra l r 0rivirile$ ast&el 6n!.t s/-7i 6nti0/reas!/ @ine 6n -inte tr/s/turile !<i0ului l r' Dar v.r.ndu-7i 0rea -ult !a0ul$ s0re a vedea -ai @ine$ 0i!i rul l vi u7 r st.l0ul 6n s0atele !/ruia sta as!uns' Atun!i 6i &usese se-nalat/ 0re9en8a de !/tre Ge rges$ 7i ast&el &usese silit s/ dis0ar/$ 6n!<i9.nd du0/ el taini!a u7/' 1nainte de a 0 rni 6ns/ 6n !/utarea @ar nului de S uvr$ se 6nt arse s0re galerie 7i -ur-ur/D A&lu eu !ine sunte8iL 3

AAVI DIN N%U 15PR"UNA S/ ne 6nt ar!e- la du!es/ 7i la d -nul de T< rignP' A!esta se retr/sese$ !u dis!re8ie$ 6ntr-un ! l8F du0/ 0le!area @ar nului de S uvr$ el se a0r 0ie de du!es/' "i @ine$ dragul -eu 0re7edinte$ s0use InRs de Sand val$ silindu-se s/ sur.d/$ v-a8i 0/strat a0r a0e neutru 6n a!est asediu al 0ers anei -ele$ dar v/ iau !a ar@itru' ,a s/ &iu sin!er$ du!es/$ r/s0unse de T< rignP$ a8i gre7i da!/ nu a8i 0ri-iF t t !e v-a s0us @ar nul de S uvr este adev/rul adev/rat' ,re9i !/ v-a7 0utea &i de & l sI F/r/ 6nd ial/L A7adar$ nu tre@uie s/ lu0t 6-0 triva a!estei idei !are v-a !u!erit !ugetele$ 0e al du-itale 7i 0e !el al @ar nuluiL''' FieL''' V i &a!e !u drag/ ini-/ !eea !e 6-i ve8i !ereL N i nu v/ !ere-$ du!es/''' V/ rug/-L'''' Iar rug/-intea v astr/ va &i 6-0linit/' T tu7i$ ad/ug/ ea$ da8i--i nu s0re a -/ ! nvinge$ !i s0re 0r 0ria--i -ul8u-ire unele l/-uriri$ ,e d ri8i s/ 7ti8iI''' Pune8i 6ntre@/riL "a 6i &/!u un se-n s/ se a7e9e' Pre7edintele 67i trase un & t liu 7i lu/ l ! l.ng/ du!es/''' Va as!ultL Caide$ s0une8i--i !u -.na 0e ini-/$ !ine a se-/nat ideea a!estei ! ns0ira8iiI Vre8i s/ 7ti8i !ineI Fire7te' %$ du!es/' T tulL T t !e se 0etre!e$ t t !eea !e se &a!e' t ate a!tele !e se s/v.r7es! 6n nu-ele regeluiL''' Nu Lud vi! al AIVlea guvernea9/$ !i d a-na de 5ainten n$ 0e !are ur.- !u t 8iiL''' Statul a a:uns 6n -.inile ei 7i asta 6nsea-n/ de!/derea na8iuniiL ,re9iI T tul d vede7teL ! ntinu/ d -nul de T< rignP'' A0 i$ a7 vrea s/ nu -/ lua8i dre0t un s0irit in&luen8.nd' Nu-( iu@es! 0e rege$ nuL Pentru !eI V-a- s0us- 6n !<iar seara a!easta' T tu7i$ 3

6nainte !.e ulti-a-i ne@unie$ !ea -ai !u ne0utin8/ de dres$ ni-eni !a -ine nu-( s ! tea -ai 6n stare a 8ine sus de-nitatea tr nului Fran8ei$ !/!i !usururile Iui 0/leau$ de &a0t 0e l.ng/ rege7tile sale virtu8i' Ast/9i$ el nu -al 6nsea-n/ de!.t :u!/ri ar/ 6n -.inile unei 8i!nite @/tr.ne' E S/ ne 6nt ar!e- 6n ur-/ !u !.iva ani 7i v/ v i 0utea d vedi s0usele -ele' Ki 6ntru!.t du!esa 6n!uviin8/ din !a0$ de T< rignP ur-/D ,u!erit de s0iritul 7i -ai !u sea-/ de is!usin8a v/duvei S!arr n$ !u !are se !/s/t ri 6n tain/ lu!rul este d vedit regele se 0le!/ & arte re0ede v in8ei a!estei &e-ei !u ini-/ re!e$ as0r/$ 6nsetat/ de 0utere 7i$ 0e deasu0ra$ de !u!erni!ie su0ersti8i as/' ,.te nu a &/!ut$ a:utat/ &iind de 0/rintele La ,<aise$ ie9uitul a!esta !u d u/ &e8e$ s0re a-( ! nvinge 0e - nar< !/ gl ria 7i 0r 0/7irea ! r anei sale !ereau 6n a!eea7i -/sur/ ni-i!irea 0r testantis-ului$ !/ 6ns/7i 0r nia !ereas!/ 6i 6n!redin8ase ase-enea -enire' Da$ -ur-ur/$ g.ndit are Ines' Iar a!easta a 6nl/!ri-at nu-er ase &a-ilii !/r ra li s-au r/0it ! 0iii$ su@ - tivul ! nvertirii' Iar L uv is''' ur-/ de T< rignP' ,ur-.ndu-i 6ns/ 0e l ! v r@a$ du!esa i9@u!niD S/ nu--i v r@e7ti de -ul a!estaL''' S/ nu--i v r@e7ti ni!i dat/L''' F/r/ v ia ei$ glasul i se 6n/s0rise' ;a di-0 triv/$ du!es/$ s/ v r@i- ? D -nule de T< rignPL Da' s/ v r@i-L st/rui !u a0rindere 0re9identulF s0re a v/ d vedi !/ 7i n u/ ne-a &/!ut t t at.ta r/u !.t 7i du-neav astr/' Nu vei 0utea d vediL "ste !u ne0utin8/L %ri!u-$ v i 6n!er!aL %-ul a!esta$ ! ntinu/ el$ i-a ur-/rit 0e <ug<en 8i 0.n/ 6n ,eveni' ,ine a tri-is$ s0re a-i ! nstr.nge$ -isiunea a!eea 6n!i9-at/$ !un s!ut/ su@ nu-ele de Drag nadeI "IL''' ,ine a 0 run!it -asa!rarea$ ni-i!irea a!el r -ii de nevin va8iI''' "lL Nu-ai elL Iar regele a 6n!uviin8at t ate a!esteaL Iar regele nu a s0us ni-i!$ nu a &/!ut ni-i! 0entru a 0ri s.ngele !are !urgea 6n valuri' L uv is a -urit$ !e-i dre0t$ dar a r/-as Lud vi! al AIV-lea$ !are tre@uie s/ ia asu0ra-i gre7elile -inistrului s/uF !/rei 6n l ! s/ se 0 arte -ai @ine$ du0/ !e L uv is nu a -ai eBistat$ a !/9ut -ai -ult !a ri!.nd su@ in&luen8a d a-nei de 5ainten n$ &e-eia a!eea ne&ast/$ !u !are a ! nlu!rat la de!/derea Fran8ei' 3

Vre8i vre d vad/I "i @ine$ regele a!esta -are$ 6n &a8a !/ruia au 6ngenun!<eat t 8i suveranii$ a & st silit s/-7i 0le!e ia r.ndu-i &runtea 6n &a8a ;iseri!ii R -aneL Asta ne-a ! stat Avign n-ul 0e !are a tre@uit s/-( 6na0 ie9e dat/ !u venirea 0a0ei AleBandru al III-lea''' ,ine a 6n!/l!at tratatul de la Ni-egue$ 0entru a-( !r ti 0e Ia! @ al II-lea$ regele detr nat al AnglieiI ,ine$ 6n s&.r7it$ a adus Fran8a 6n starea de a!u-I ,ine a &/!u t- s/ se a&le la !<ere-ul tutur r 0uteril rI Lud vi! al AIV-lea$ L uv is 7i d a-na de 5ainten nL''' 1n ur-a tutur r a!est r &a0te$ 6n!<eiate de T< rignP$ s ! tindu-( nede-n a -ai guverna$ a- < t/r.t s/-i 0r !la-/- !/derea' Du!esa se ridi!ase' ,u !<i0ul !<inuit de tul@urare Puterni!/$ !u 0le a0ele 0e :u-/tate l/sate$ s0re a -ai t/inui 0u8in din &la!/ra !e-i - !nea 6n 0riviri$ du!esa r sti !u < t/r.reD ,e--i 0as/$ la ur-a ur-el r$ !e a &/!ut regeleI Nu -/ interesea9/ de!.t -ul$ nu vreau s/--i a-intes! de!.t de a!tul : sni! 0e !are (-a s/v.r7it 6ng/duind sau rd n.nd$ 0 ate$ asasinarea ! ntelui Ren$ s 8ul -euL''' D a-na de 5ainten nI Nu !un s! 7i ni!i nu vreau s/ !un s!L''' "ste str/in/ de ne!a9urile -ele' Dar 0e el$ 0e rege$ 6l ur/s!$ !u t at/ ura 0e !are a- nutrit- 6-0 triva -inistrului s/uF 6l 8in r/s0un9/t r de !u-0litele vini 0e !are i le adu!ea- !eluilat 7i de a!eea a!!e0t 0r 0unerea &/!ut/''' 5erge8i la @ar n$ s0une8i-i s/-i adune 0e !ei !.8iva gentil -i 6n!/ ne< t/r.8i 7i &i8i !u t 8ii ai!i 0este r/F v/ v i a7te0ta''' Da!/ in&luen8a 0e !are !rede8i !/ a7 0utea- avea este adev/rat/$ v i 6n&r.nge 7i ulti-ele 7 v/ieli''' %$ du!es/L Du!es/L se @u!ur/ T< rignP' Salva8i Fran8aL NuL r/s0unse ea !u glas -u7!/t r' S arta Fran8ei -/ 0rive7te -ai 0u8inL % iu@ea-$ 0entru !/ 6-i d/ruise 0e Ren 7i 0e Lilias''' 5i i-a luat 6na0 i''' ,u ei a 0le!at 7i ini-a -eaL %$ e !rud/ Fran8a !u s0ani lii''' Vreau s/ -/ r/9@un$ vreau s/ r/9@un 6n a!ela7i ti-0 0e 5aria Tere9a$ n @ila 7i ne&eri!ita -ea 0rieten/''' Ins se 0ri un r/sti-0$ 0entru a ur-a !u 7i -ai -are 6n& !areD 5erge8i$ dragul -eu 0re9ident$ -erge8iL D -nul de T< rignP s/rut/ res0e!tu s -.na al@/ !e i se 6ntindea 7i se 6nt arse 6n sal ane$ 6n!.ntat de -isiunea 0e !are avea de 6nde0linit' Du!esa se l/s/ s/ !ad/ 6ntr-un & t liu 7i 6n!e0u s/-7i adune g.ndurile' Tre!utul 0rinse iar/7i via8/$ u-0l.ndu-i a-intirile !u t t !eea !e avea -ai gr a9ni!$ du0/ &eri!ire -ult 0rea s!urt/' 1l 3

re v/9u 0e ! nte 6ntr-un la! de s.nge$ i se 0/ru !/-7i revede 7i &ii!a r/0it/ de @rutele !are !<inuiau 7i$ 0entru 0ri-a ar/ de !.nd 6nt.lnise 0e 5arie$ la!ri-ile 6i i9v r.r/ iar/7i din !<i i i se r st g lir/ 0e @ra:i' Fii!a eiL A-intirea a!easta' 1nde se@i$ &/!ea s/ su&ere !u-0litL Putuse uita are de ea 0.n/ 6ntr-at.t$ 6n!.t s/ 6n!ete9e$ a -ai !/utaI DaL Se !/ia 7i 67i s0unea 6n g.nd -a-/ rea E''' Se 6nvinuia !/ nu se -ai g.ndea de!.t 6n arare r/sti-0uri$ iar !.nd 6n!er!/ 0entru a -ia ar/ s/-7i rea-inteas!/ i! ana ! 0ilului 6n leag/n$ alta 6i a0/ruF !ea a 5arieiL 5arieL''' ,u- de avea at.ta 0utere asu0ra eiI +adarni! 6n!er!a s/ 6n8eleag/''' ,/ut/ s/-7i rea-inteas!/ tr/s/turile -i!u8ei Lilias$ ale ! 0ilului ei''' Dar ne! ntenit !<i0ul 5ariei era !el !are 6i r/s/rea 6n &a8/' Atun!i se rev lt/' Drag stea 0e !are nutrea 0entru str/in/ i se 0/ru di as/' % dat ra alteia$ &ii!ei saleL De !e d/ruia a!estei ne!un s!uteI Nea&l.nd r/s0uns Ia 6ntre@are$ g/si !/ vin va8i ar &i s arta$ Du-ne9eu 7i &u gata s/ @leste-e' Iar r/9@unarea$ d rin8a a!easta ne0 t lit/$ 6nv/l-/7ind u-se !u !elelalte si-8/-inte ale ei$ se ! nt 0eau 6n !ugetu-i sl/@it$ u!ig.ndu-i 0entru s!urt/ vre-e !elelalte 6nsu7iri' ,<in gr a9ni! 7i nes0us$ 6ndurat ri de !.te ri 67i 6ntre@a ! n7tiin8a' Ki$ !iudat &en -en$ !u ne0utin8/ s/ 7i-( l/-ureas!/$ de vre-e !e ! n7tiin8a ierta' U7a !e d/dea s0re anti!a-era din &a8a galeriei se des!<ise 6n!eti7 rF era Ge rges DArtagnan' Du!esa nu-( au9i$ nu-( v/9uF a@ia !.nd &u !<iar l.ng/ ea 7i salut/$ ea 6nt arse 6n!et !a0ul' Du-neataL &/!u ea$ &eri!it/ !/ !ineva s-ulgea a-arel r ei g.nduri' "u 6nsu-i$ d a-n/ du!es/$ r/s0unse t.n/rul' Ierta8i-/ !/ -/ 0re9int ast&el 6n &a8a du-neav astr/$ dar !eea !e vreau s/ v/ s0un este & arte gravL %$ & arte gravL re0et/ ea$ 6n!er!.nd s/ sur.d/' Nu !u-va ! ns0iri 7i du-neata$ !avalereI Ni!ide!u-$ d a-n/L S/ -/ &ereas!/ s&.ntulL A$ 7i 0entru !e -/ r gI Pentru !/ un gentil - !are a :urat !redin8/ regelui s/u nu ar! v ie s/-7i !al!e leg/-.ntulL Dar !la!/ regele se d vede7te nede-n de a 0ri-i leg/-intele !e i se &a!I "l nu are a da s ! teal/ de!.t D -nuluiL 3

,u alte !uvinte$ -ur-ur/ ea !u un 9.-@et s!<i- n sit$ e un se-i9eu !are 0 ate s/v.r7i ri!e nelegiuire$ &/r/ a &i 0ede0sit' "i @ine$ eu$ d -nule$ ad/ug/ ea ridi!.nd glasul$ nu --alegat !u ni!i un :ur/-.nt 6n &a8a a!estui -.rav - nar<'L R gu-v/$ d a-n/''' "a 6i !ur-/ v r@a' Dar !u- ai a&lat !/-i v r@a de ! ns0ira8ieI 1n seara a!easta$ 6n sal anele 0alatului 6n !are ne a&l/-$ -i-au & st 7 0tite la ure!<e !.teva v r@e' Ki nu vrei s/ te al/turi eiI A7a !u- ni!i du-neav astr/ nu a8i &a!e- $ d a-n/''' D -nuleL Du0/ !e 6-i ve8i &i dat as!ultareL ! ntinu/ Ge rges netul@urat' Adev/rat$ uitase-D !ele !e ai s/--i s0ui sunt lu!ruri & arte graveI F arteL A7adar$ v r@e7te$ d -nuleL T.n/rul &/!u !.8iva 0a7iF a0 i$ du0/ !e se 6n!lin/$G r sti !u glas < t/r.tD Pentru !.teva !li0e$ d a-n/ du!es/$ v - lisa$ !rede li--/$ 0 liti!a de 0arte' Fie$ !avalere''' Ki des0re !e v - v r@iI Des0re lu!ruri -ai a0r 0iate su&letuluiL 5ai a0r 0iate su&letuluiI Ki !are v/ v r 0rivi -ult -ai 6ndea0r a0e$ sunt sigur$ de!.t ri!e s i de ! ns0ira8ie' Adev/ratI Sunt 0e de0lin 6n!redin8at' Ktii !/ -i-ai st.rnit$ 0este -/sur/$ !uri 9itateaI Ge rges s!<i8/ 0le!/!iune' "i @ine$ l/-uri8i--/$ ur-a du!esa' Iar &iind!/ el t/!eaD ,e te 0re7teI''' Gravitatea lu!ruril rI P ateL 6i r/s0unse el$ -ult 0rea a@s r@it de !ele !e avea s/ s0un/ 0entru a 6n8elege !/ era luat 0este 0i!i r 6n 0rivin8a greut/8ii tainei sale' Nu te te-e$ ur-/ ea$ t t !u u-@r/ de ir nieF 0 8i v r@i &/r/ 0reli7teL''' Sunt !ura: as/ 7i a- devenit$ 6ntr-un anu-e &el$ destul de ne0/s/t are' (

"i @ine$ d a-n/$ !u at.t -ai @ine$ ur-/ < t/r.t Ge rgesF !/!i !ugetul du-neav astr/ va tre@ui s/-7i a-inteas!/ de 9i 6ngr 9it are$ -enit/ s/ v/ 0ri!inuias!/ ad.n!/ tul@urareL Ins 6ntre@/ atun!i !u un glas !are nu -ai 0/rea at.t de sigurD Des0re !are 9i v r@e7tiI S/ 0resu0une!li0/$ ! ntinu/ grav t.n/rul$ s/ 0resu0une- !/ ne a&l/- 6n n a0tea de d is0re9e!e a0rilie a anului (=J>''' 1n n a0tea de d is0re9e!e a0rilie (=J>I Atun!i du!esa s/ri de dat/ 6n 0i!i are$ de 0ar!/ tru0ul i-ar &i & st 0us 6n -i7!are de un ar!F 0rivirea 6i era r/t/!it/$ gura str.ns/$ eB0resia !<i0ului !u-0lit/$ a-enin8/t are' N a0tea de d is0re9e!e a0rilie (=J>L -ai re0et/ ea' Da' Ki -ai 0resu0une8i !/ 6n l ! s/ v/ a&la8i 6ntr-unui din sal anele 0alatului La-@ert de T< rignP$ ne-a- g/si''' Is0r/ve7teL i9@u!ni ea 6ntr-un &el de gea-/t' 1n &a8a !<eiului P nt-5arie$ la r/s0.ntia dintre !<eiul An: u7i strada La 5 tte-auB-Pa0elards' A<$ eB!la-/ du!esa$ du!.ndu-7i -.na la ini-/' Ki$ !u0rins/ de a-e8eal/$ se 0r/@u7i 6n :il8' %!<ii ei 0riveau 8int/ 6n g l' Tr/i !li0/ de ne@unie' Vru' s/ v r@eas!/$ dar nu i9@uti' R/-ase ast&el$ ne-i7!at/$ !u @ra8ele at.rn.nd$ !u @u9ele tre-ur.nd 6n ne7tire$ !u res0ira8ia 6ntret/iat/' Veni8i-v/ 6n &ire$ v/ r gL strig/ t.n/rul$ a0r 0iindu-se 6n gra@/ 7i !u at.t -ai des!u-0/nit de e&e!tul 0r dus$ !u !.t !re9use !<iar 6n ne0/sarea 0re&/!ut/ a du!esei' Veni8i-v/ 6n &ire$ d a-n/ 7i as!ulta8i--/$ v/ r g$ v/ r g din su&letL Du!esa &/!u un e& rt s/-7i re!a0ete !u-0/tul' A0 i$ !u glas 6ntret/iat$ !utre-urat de < < te de 0l.nsD A<$ d -nule$ !e a-intire -i-ai adus 6n &a8/ % a-intire !u-0lit/$ 7tiuL''' Dar tre@uieL''' Tre@uieI re0et/ ea$ 0ar!/ &/r/ s/ 7tie !e s0une' 1n n a0tea a!eea$ ur-/ Ge rges$ un gentil - a & st asasinat' RenL D -nul ! nte dA@lin! urt$ s 8ul du-neav astr/S ,u-$ 7tiiI se -ir/ ea' (

A0 i$ a7a du0/ !u- @ar nul de S uvr se -inunase 6nt.lnindu-( 0e Ge rges 6n ! li@a 0 darului$ ea ad/ug/ !a 0entru sineD "ste n a0tea sta&iil rL''' Du0/ 7ais0re9e!e ani$ d i a-eni -/ re!un s! 7i 6-i v r@es! de ! nte$ 6n -ai 0u8in de r/L Ktiu t t$ 9ise !avalerul$ r/s0un9.nd la 0ri-a &ra9/$ singura 0e !are au9ise' Dar !ine e7ti du-neata$ de--i 0 8i rea-inti t ate a!esteaI Un 0rieten$ d a-n/L Ki !el/lalt -i-a s0us a!ela7i lu!ru$ g.ndi ea' A0 i$ !u glas tareD Un 0rieten' %are -ai a- 0rieteniI Ave8i$ d a-n/ du!es/$ nu v/ 6nd i8i' Iar 0rietenii a!e7tia ne7tiu8i sunt 0 ate t t at.t de sin!eri 0e !.t de dev ta8i' Atun!i$ relu/ ea$ reg/sindu-7i 0arte din 0uteri$ 6n l ! s/ -/ 8in/ 0e l !' de !e nu -/ 6ndea-n/ la r/9@unareI 6-i !un 7ti taina 7i te 0rinde -irarea !/-( ur/s! 0e regeI Da!/ -i-ai &i !u adev/rat 0rieten$ te-ai al/tura urii -ele 7i 8i-ai d/rui @ra8ul 0entru a-( l vi' T.n/rul DArtagnan se si-8ea destul de sting<erit 6n &a8a a!elei 0 rniri r/9@ ini!e$ iar a0elul indire!t !e se &/!use la 0rietenia sa 6l 0unea 6n 7i -ai -are 6n!ur!/tur/''' T tu7i$ 0re9en8a sa de s0irit nu-l 0/r/si ni!i de ast/ dat/D "Bist/ alt!ineva -ult -ai d rni! a se r/9@unaS Alt!inevaL''' ,ine$ -/ r gI D -nul ! nte dA@lin! urtL "a 6l a8inti !u 0rivirea 7i$ 6ngr 9it/$ @.igui !u0rins/ din n u de un tre-urD RenL''' Nu te 6n8eleg''' V r@e7te li-0ede''' Ge rges !/ut/ t !-ai anu-e !uvinte de r/s0uns$ -enite s/ -ai 6ndul!eas!/$ 0e !.t !u 0utin8/$ e- 8ia 0uterni!/ 0e !are 0ri!inuise$ !.nd s/r-ana &e-eie 6ntre@/ 6ntr-un strig/tD RenL A<$ Du-ne9euleL''' Ai v r@it de RenI A0 i$ du0/ un r/sti-0 6n !are 67i aduse -.inile la &runte a0/s.ndu-7i- D , ntele dA@lin! urt se 0 ate r/9@una$ r/9@un.ndu-/ 0e -ineI Asta ai vrut s/ s0ui$ nu-i a7aI ,avalerul 6n!uviin8/ 0rintr-un se-n al !a0ului' Atun!i ea s! ase un strig/t gr a9ni!D 3

A<$ Du-ne9eule -are$ Du-ne9eule @unL Rene nu a -uritI Tr/ie7teL Fe-eia se !l/tin/' Ge rges s0ri:ini' Nu -/ a-/ge7ti$ nu-i a7aI 6ntre@/ ea du0/ !.teva !li0e' Prea ar &i !rud da!/ -i-ai da s0eran8/ !e nu 7i-ar 0utea a&la 6-0linireaL Ar &i un !<in de nes0us''' Du0/ !e a- su&erit at.t''' Nu$ d a-n/$ nuL r/s0unse t.n/rul' Nu v/ a-/ges!L , ntele tr/ie7te' V/ :urL Tr/ie7te$ re0et/ ea &eri!it/$ 6-0reun.ndu-7i -.inile !a 0entru a -ul8u-i 6n tain/ ,erului' 1n!redin8at !/ va 0ri!inui 6n!/ tul@urare$ 0uterni!/$ dar sigur 6nl/untrul su&letului s/u !/ vredni!a &e-eie va 7ti s/ 6ndure @u!uria -ult 0rea -are !e avea s/ i- adu!/$ Ge rges ! ntinu/$ s!urt.nd 6ntrun &el -isiunea !e-i &usese dat/D S 8ul du-neav astr/ tr/ie7te$ d a-n/'''' 7i &ii!a du-neav astr/''' Fii!a -eaI 6ntre@/ ea uluit/' A & st salvat/''' De data a!easta l vitura d @ r6 tru0ul a!ela -ult 0rea &irav 7i at.t de 9drun!inat' S0ri:init/ de !avaler$ du!esa se l/s/ u7 r 0e s0ate 7i r/-ase ne!lintit/$ !u !<ii 0e :u-/tate 6n!<i7i' 1n !<iar !li0a a!eea 6ns/ u7a dintre !ele d u/ 6n!/0eri se des!<iseD era ! ntele dA@lin! urt$ !are 8inea 6-@r/8i7at/ 0e 5arie' Se a0r 0iar/ 6n!eti7 r$ ur-a8i de F lavril 7i de 5alvenu !are$ !.nd 7i !.nd$ 67i st/vileau !u 0u-nii n/vala la!ri-il r' Ge rges le &/!u l !' InesL Iu@irea -eaL i9@u!ni ! ntele$ !/9.nd 6n genun!<i la 0i!i arele ei' 5a-/$ -ur-ur/ &ata$ 6ngenun!<ind 7i ea' Du-ne9euleL strig/ de dat/ dA@lin! urt$ ridi!.nduse 0e :u-/tate' Dar se 0ierdeL Nu$ d -nule ! nte$ sug<i8/ F lavril$ Ase-enea e- 8ii nu u!id''' Di-0 triv/$ ele dau via8/L Ki uita8i$ ad/ug/ 5alvenu nu -ai 0u8in tul@uratF des!<ide !<iiL V/ 0rive7te''' Pl.nge''' 1ntr-adev/r$ venindu-7i !u 6n!etul 6n &ire$ &ii!a ; gatului-Du!e 67i 6ndre0ta 0rivirile 6n!e8 7ate s0re !<i0ul-0alid al ne&eri!itului ! nte' (

RenL s0use ea !a 6ntr- 7 a0t/' Ins''' Ins''' 1n s&.r7it$ te reg/ses! L Atun!i$ lu.nd -.inile dragei sale le duse 0/ti-a7 Ia @u9e' L.ng/ ei &ata 0l.ngea !u &a8a 6n -.ini' LiliasL i9@u!ni d a-na dA@iin! urt$ 6-@/tat/ de &eri!ire' Ki d rind s/ vad/ ne6nt.r9iat !<i0ul iu@itei sale ! 0ile$ li ridi!/ 6n!eti7 r !a0ulF dar nu-7i 6n!<eie @ine -i7!area$ !/ s! ase un gea-/t a-ar -ustr/t rD 5arieI''' Fii!a -eaI''' Iar 0rivirile i se 0reau asu0ra &ie!/ruia dintre !ei !e 6n! n:urau$ 0/r.nd a !ere de9legarea tainei' F lavril 7i 5alvenu$ 6n/@u7ind 6n su&letele l r de9n/de:dea !are 6i ! tr 0ea$ &/!ur/ un 0as 7i r stir/ s le-nD [ur/-$L Au9ind !ele d u/ glasuri r/sun.nd !a unul singur$ Ge rges DArtagnan tres/ri' "i dr/!ieL 67i s0use' %are s/ -/ lase -e- riaI Dar$ e -ult de atun!i$ i-a- -ai 6nt.lnit 0e gentil -ii a!e7tia''' Dar undeI %ri!u-$ s/-i 6ntre@''' A0 i$ !a 7i !.nd v/lul !e-i a! 0erea tre!utul s-ar &i s&.7iat$ du!esa sl @ 9i un strig/t de @u!urie 7i &eri!ire' Strig/tul -a-ei !are 67i reg/se7te ! 0ilul iu@it 7i s ! tit 0ierdut 0entru t tdeaunaF !u0rin9.nd- 6n @ra8e$ a! 0eri de s/rut/ri$ de alinturi$ re0et.nd dr/g/st asele nu-e 0e !are i le d/duse 6n 0run!ie' LiliasL''' -i!u8a -ea drag/L 6ngerul -euL''' , - ara -eaL''' "7ti tu$ tu !u adev/ratL s0unea ea 6ntruna$ 0rintre la!ri-i' Ki ai tr/it 6n 0rea:-a -ea$ &/r/ s/ 0 t des! 0eri adev/rulL Fii!a -ea' se a&la l.ng/ -ine$ 7i eu nu 7tia-L''' 18i s0unea- 5arie 7i nu vedea- 6n tine de!.t str/in/L Dar te iu@ea-L''$ %$ da$ te iu@ea- -ult$ de vre-e !e 0re9en8a ta 6-i devenise ne!esar/$ de vre-e !e nu -ai 0utea- tr/i &/r/ tineL''' %$ ad/ug/ ea$ 6nt r!.ndu-se s0re F lavril 7i 5alvenu$ &i8i @ine!uv.nta8i$ 0entru !/ -i-a8i adus- 6na0 i' A0 i 6i 6ntinse s 8ului ei -.na r/-as/ li@er/$ s0un.ndD 1n s&.r7it$ iat/-ne din n u 6-0reun/L 1-0reun/L %$ de data a!easta ni-eni nu va -ai 0utea s/ v/ s-ulg/ din @ra8ele -ele' InRsL -ur-ura ! ntele' Lilias 6 !.t de -ult v/ iu@es!' (

Ini-ile !el r str.ns 6-@r/8i7a8i nu al!/tuiau$ !a s/ 9i!e- a7a$ de!.t una singur/F statur/ ast&el vre-e 6ndelungat/' Du0/ 0ri-ele !li0e de d - lire a si-8/-intel r de9l/n8uite$ d a-na dA@lin! urt$ in.ndui a0r a0e &iin8ele dragi$ le 0unea 6ntruna 6ntre@/ri$ !/!i adres.ndu-se !.nd unuia !.nd altuia$ ni!i -/!ar$ nu a7te0ta r/s0unsurile' Ren$ se -ira Ins$ 0rin !e -inune ai s!/0at de - arteI Iar 0e tine$ ! 0il/ 0rea-iu@it/$ !ine te-a &/!ut s/ a:ungi 6n @ra8ele gener 7il r t/i 0r te!t riI''' ,.t de -ult tre@uie s/ &i su&erit$ dragul -eu RenL Ki !e 0alid te-a- v/9ut 6n n a0tea a!eea 6ngr 9it areL''' Dar tu$ draga -ea$ te g.ndeai une ri la -arna ta 7i d reai s/ !un 7tiI 1n @u!uria ei$ nu avea !<i de!.t 0entru ai s/i 7i$ uit.nd de str/inii a&la8i de &a8/$ 67i des!<idea &/r/ s&ial/ ini-aF !/!i 6nainte !a vreunul dintre !el d i 6ntre@a8i s/ &i 0utut da r/s0uns 6ntre@/ril r ei$ Ie &ere!a gura !u !.te s/rutare$ &eri!it/ de nes0erata @u!urie !u !are d/ruise !erul' Dar iat/ !/ Ge rges DArtagnan$ t t -ai nelini7tit 7i v/dit ner/@d/t r 6n &a8a s!enei !e se 0relungea$ interveniD Nu vi se 0are !/ ar &i nes ! tin8/ s/ -ai 9/@ viai!iI NuL 6i r/s0unse Ines$ 0u8in 6n!iudat/ !/!i da!/ @u!uria este de &elul ei n/valni!/$ nu-i 0la!e s/ &ie st/vilit/ 6n sal nul a!esta$ 6n :urul !/ruia veg<ea9/ d -nul de T< rignP$ ne a&l/- 6n siguran8/F dealt&el ni!i nu 0 t 0le!a de ai!i$ 6ntru!.t a< t/r.t s/-( a7te0t 0e unul dintre !ei -ai @uni 0rieteni ai t/i$ RenL Un 0rietenI 6ntre@/ Ren$ !u0rins de 6nd ial/' Da$ @ar nul Ra ul de S uvr''' S uvrL r/!ni gentil -ul 0r s!ris$ !u at.ta -.nie 6n glas$ 6n!.t s/r-ana &e-eie 7i t.n/ra &at/ 6l 0rivir/ 6n&i rate' S uvr$ re0et/ el 6ntr-un r.n:et' A<$ 67i 9i!e 0rietenul -euI Dar el este !el !e a vrut s/--i ia via8a$ InsL F/0ta7ul tutur r su&erin8el r n astreL "lL i9@u!ni du!esa$ 6ngr 9it/' A0 i$ re0ede$ de 0ar!/ ar &i vrut s/ 7tie 0e l ! !u-0lita tain/ 0e !are 6ntre9/riseD V r@e7te$ Ren$ !/!i nu -ai 6n8elegF @ar nul de S uvr 6-i s0unea ai!i !<iar$ 6n ur-/ !u !.teva !li0e$ !/ ni-eni altul !a el nu-8i 0utea &i -ai !redin!i s' 3

Ne-erni!ulL r/s0unse ! ntele' "l este a!ela$ Ins$ -/ au9iI "l este !el !are --a l vit !u 0u-nalul' A<L i9@u!ni s0ani la$ v.ntur.ndu-7i -.inile 6n g l$ !a 0entru a-( a0u!a de g.t 0e -i9era@il 7i a i-( su!i' A$ ar &i 7i &/!utdesigur$ da!/ a!ela ar &i & st de &a8/' Nu i-ar &i dat dru-ul de!.t du0/ !e l-ar &i v/9ut < r!/ind$ d.ndu-7i via8a' "l$ el$ elL re0eta ea$ iar glasul at.t de -el di s alt&el$ devenise 7uier/t r$ de nere!un s!ut' Dar iat/ !/ !easul r/9@un/rii a sunat$ ur-/ ! ntele$ 6l v i u!ide !<iar 6n n a0tea astaL A- :uratL NuL s/ri Ins' Privirile tutur r se 6nt arser/ s0re ea' NuL r sti ea 7i -ai a0/sat' Nu vreau s/-8i 0ui via8a 6n 0ri-e:die' InsL Nu vreauL A0 i$ 0e un alt t nD Vrei s/ te @a8i !u -ul /staI Da$ !/!i eu nu u!id 0e la s0ateL "i @ine$ nu-8i 6ng/duiL , ntele se 0reg/tea s/ r/s0und/$ dar Ins nu-i d/du ti-0ul' Nu-8i 6ng/duiL st/rui ea 7i -ai energi!' ,u' un ase-enea ne-erni! nu se @ate ni-eni' A7adar -/ s&/tuie7ti s/ dau uit/rii r/9@unareaI 6ntre@/ dA@lin! urt' "u s/-8i dau ase-enea s&atI strig/ Ins !u !<ii str/lu!ind de ur/' %$ dar 0rive7te--/ @ineL''' Nu sunt Sand valI Nu ve9i !/ sunt 7i -ai 6nsetat/ de!.t tine de s.ngele a!estui -I Nu ve9i !/-i d res! - artea$ -ai a0rig !<iar de!.t tineI R/9@unareL ur-/ ea' %$ da' De !in!i -/ g.ndes! la ea$ 0un.nd 0e sea-a alt ra !ri-a gr a9ni!/ !e -.n:ise$ de &a0t$ -.inile a!estui - nstruL''' 1l 6nvinuia- 0e -ar!<i9ul de L uv is$ 0ri-ul t/u du7-anL g( 6nvinuia- 0e rege' Ki era- !.t 0e !e$ din 0ri!ina un r a0aren8e -in!in ase$ s/ serves! dre0t unealt/ unei ! ns0ira8ii 0r ste7ti$ ur9it/ !<iar de !/tre !el !e 8i-a & st u!iga7L %$ @ine!uv.ntat &ie D -nulL 6l v i l vi 0e vin vat !u 0r 0riile lui ar-eL ,/!i va -uriL Va -uriL ,u !a0ul sus$ !u 0rivirea nu-ai &la!/r/$ !u !<i0ul !<inuit$ !u res0ira8ia g.&.it are era 6n a!ela7i ti-0 6n&ri! 7/t are 7i -inunat/L InRsL''' InRsL''' strig/ dA@lin! urt' (

5/ !re9i ne@un/I r/s0unse !a' %are ne@unia 0utea r di 6n -intea -ea g.ndul !e -i-a venitI A0 i$ v/9.nd !/ Ren vrea s/ s0un/ !evaD Nu-rni 0une 6ntre@/riL Las/--/ s/ tre! la &a0teL Dar !e vre8i s/ &a!e8i$ 6ntre@/ Ge rges$ v r@ind 0ar!/ &/r/ v ia lui' ,e vreau s/ &a!I As!ulta8iL Vreau 0entru el - arte ru7in as/''' Vreau s/-( dau 0e -.na !/l/uluiL T 8i !ei de &a8/ se 6n&i rar/' "i @ine$ nu sunte8i de 0/rere !u -ineI InRs$ -ur-ur/ ! ntele$ -/ te- s/ nu te a-/ge7tiL''' ;ar nul de S uvr este 0uterni!' Dar du!esa se su-e8i$ tru&a7/$ 0lin/ de -.ndrie' Da!/ e 0uterni! & l sind uneltirea$ eu sunt 0rin avu8ie$ &ru-use8e$ 0re8uireF 7i &iind!/ ne&eri!irea -i-a 6ntreit 0uterea$ 6l v i 6n&r.ngeL 5ai @ine i-a- veni n i de <a!$ 67i d/du !u 0/rerea Ge rges$ eu 0al-a 6n!le7tat/ 0e -inerul s0adei' Nu$ d -nii -ei$ 6-i a0ar8ineL "u v i 6n!<eia t ate s ! telile$ &/r/ a:ut rul ni-/nuiL 6n !<iar l !ul 7i n a0tea a!estaL Dar da!/ ne-a8i l/sa 0e n i$ 0e -ar!<i9ul de ;ellevenue 7i 0e -ine$ se 6n!u-et/$ s&i s$ F lavril' A- is0r/vi re0edeL Fire7teL 6nt/ri 5alvenu 0e a!ela7i t n' N @ilul -eu a-i! 7i !u -ine l-a- da gata dintr- 6ng<i8itur/' NuL NuL r/s0unse InRs' ,eea !e a- < t/r.t se va 6-0liniL "u 6l vreau''' V/ r gL A0 i$ tre!.ndu-i !.te un @ra8 0e du0/ -i:l !ul 5ariei 7i al s 8ului ei$ ad/ug/D Veni8iL Ave8i 6n!redere 6n -ineL V - &i @ine r/9@una8iL P/7ind 6naintea l r$ Ge rges des!<ise u7a' T 8i 0atru 0/trunser/ 6n anti!a-er/$ de unde tre!ur/ 0rin nes&.r7ita galerie$ 0.n/ !e dis0/rur/' R/-a7i singuri$ F lavril 7i 5alvenu$ 0rad/ durerii 0e !are nu 7i-ai 0uteau as!unde$ se l/sar/ s/ !ad/ 0e s!aune$ unul 6n &a8a !eluilalt' (

D%UA 5ARI DUR"RI Din de0/rtare$ s&.7iind !.nd 7i !.nd t/!erea grea !e se l/sase a!u- 6n a!ea 6n!/0ere$ 9v nul vi ril r a:ungea 0.n/ la ure!<ile !el r d i & 7ti aventurieri$ ase-enea un r vaiere$ a un r ge-ete' Su&ereau ne&eri!i8iiF ini-a le era at.t de 6nd liat/$ 6n!.t ar &i dat ri!e s/ se des! t r seas!/ de @ g/8iile !e le aveau 6n st/0.nire$ s0re a 0utea &i din n u v i 7i !a dini ar/' S/ v r@eas!/I Le era !u ne0utin8/L S/ 0l.ng/I Se !<inuiau s/-7i as!und/ unul altuia a!east/ sl/@i!iuneF !u t ate a!estea$ 6n !iuda v in8ei 0use 6n : !$ la!ri-ile 6nd/r/tni!e le 8.7neau de su@ 0le a0e$ !r indu-7i$ t/!ute$ dru- de-a lungul @ra:il r$ s0re a se 0ierde 6n as0rele -ust/8i' Pentru ei$ l vitura era !u at.t -ai -are$ !u !.t era$ !a s/ s0unedre0t$ 6ntru t tul ne0rev/9ut/' Nu se 0reg/tiser/ de&el' Ni!i dat/ nu le tre!use$ !u adev/rat$ 0rin -inte !/ va veni 9iua 6n !are aveau s/ &ie nev i8i s/ se des0art/ de -i!u8a l r 5arie' Ki iat/ !/$ dintr- dat/$ &eri!irea a!easta -are$ !u !are se @i7nuiser/F via8a a!easta !al-/$ lini7tit/$ al!/tuit/ 6n -are 0arte din drag stea unei tinere &ete$ t tul se s0ul@era$ l/s.nd 6n :ur un g l uria7$ de !are se s0eriau$ v/duvi8i de ri!e ur-/ de n/de:de' 5arie nu -ai 0utea &i a l rL Nu -ai 0uteau s/ 6-@r/8i7e9eL''' Nu -ai aveau !u- s/-i 6nde0lineas!/ -i!ile 0l/!eri$ lu!ru !are le adu!ea nes0us/ @u!urie$ nu aveau s/ -ai veg<e9e asu0ra ei$ s/ iu@eas!/''' Nu avea s/ -ai &ie$ de!i$ ! 0ilul l r$ &ii!a l r''' , ntele dA@lin! urt 7i s 8ia sa$ ! ntesa$ !un s!ut/ 0.n/ atun!i !a du!es/ de Sand val 6i 0useser/ 6n &a8a adev/ruluiL 67i si-8eau via8a distrus/ 0e ve!i' Si-8eau$ 6n8elegeau' Nu se 6nd iau de drag stea ! 0ilei' Avea s/-i iu@eas!/ 7i de ai!i 6nainte$ dar drag stea a!easta nu avea s/ le -ai &ie d/ruit/ d ar l r' ,.ndva$ 67i adu!eau ei a-inte$ avuseser/ de lu0tat 6-0 triva gel 9iei dintre ei$ si-8/-.nt 0e !are l-au @iruit -ul8u-it/ 0rieteniei l r ve!<i 7i &/r/ de !usur' 17i iertaser/ -ulte unul altuia$ iar du0/ a!eea$ ad/ug.ndu-se 7i @i7nuin8a$ 6nd ita 0aternitate li se 0/ru u7 r de 6ndurat$ ast&el !/ 0ri-ir/ des!<is$ &/r/ g.nduri as!unse' Dar a!u-$ lu!rurile aveau s/ se s!<i-@eD 5arie avea un tat/$ unul adev/rat$ 7i -a-/L 3

Iar eiI "i !e 6nse-nauI Ni7te str/iniL''' P ate ni7te 0rieteni''' !/r ra ! 0ila avea s/ le sur.d/ -ai de0arte$ a0le!.ndu-i din @i7nuin8/ &runtea$ 0entru !a ei s/ i- s/rute &ugar' Nu la asta visaser/$ nu asta n/d/:duiser/L At.t de sigur/ li se 0/rea destr/-area &eri!irii l r$ 6n!.t ni!i -/!ar nu se g.ndir/ la un -i:l ! de a 7i0/stra 6n 0arte' ,e aveau s/ &a!/ de ai!i 6nainteI Durerea !are 6i ! tr 0ea nu le l/sa 0utin8a de a -ai g.ndi' Pr stirea l r 8inu !.teva -inute$ du0/ !are F lavril 6n/l8/ !el dint.i !a0ulD 5alvenu$ s0use el !u < t/r.re$ 6n nu-ele lui Du-ne9eu$ a7 avea idee' ,el a0 str &at 6l 0rivi' Ki eu a7 avea$ F lavrilL r/s0unse el' 5i!u8ule$ -i!u8uleL Caide$ s0uneL NuL''' Tu -ai 6nt.i$ -arele -eu 0rieten' Fie''' ,.nd s0un EideeG$ 0 ate !/ nu e !<iar !uv.ntul !el -ai 0 trivit' Nu te 6n8eleg' A7tea0t/L % s/ te l/-ures!''' Ki$ ridi!.ndu-se$ F lavril se a0r 0ie 6n!et de t var/7ul s/u$ se a0le!/ la ure!<ea lui 7i-i -ur-ur/ !u glas !u-0/nit$ t tu7i 6n!/ -ult 0rea tareD Te-a7 ruga s/--i &a!i un servi!iu' Ki euL i6nt arse 5alvenu' Ia s/ vede- !e anu-e !eri tu 0rieteniei -ele$ -i!u8ule' Nu 6naintea ta$ de-nul -eu 0rieten' Ni!i nu -/ g.ndes!L "u 7i -ai 0u8inL La nai@aL A7a nu s/ -ai s&.ri- ni!i dat/' Din vre-urile 6n !are 67i eBer!itaser/ li@era l r 0r &esie$ 0/straser/ vredni!ul de laud/ @i!ei de a &i t tdeauna @ine 6nar-a8i' Ast&el !/$ dintr- singur/ -i7!are < t/r.t/$ 67i v.r.r/ -.na drea0t/ su@ surtu!$ 7i s! aser/ &ie!are !.te un 0ist letF a0 i$ !u -.na 6ntins/ 7i 6n!<i9.nd !<ii$ s0re a nu -ai vedea ni-i!$ r stir/ 6ntr-un glasD Servi!iul 0e !are 6l a7te0t de la tine$ 0rietene$ este s/-i 9@ ri !reieriiL H

Ki !u- ni!i unul ni!i !el/lalt nu se a7te0ta la ase-enea rug/-inte din 0artea t var/7ului s/u$ &/!ur/ un salt 6na0 i' ,u-I i9@u!ni F lavril$ uluit' ,u-I &/!u la &el 5alvenu' Se 0rivir/F ar-a u!iga7/ 8inut/ de -.na 0rieten/ S 6ndui 7a' Vrei s/ - riI relu/ 0ri-ul' Vrei s/-8i iei via8aI 6ntre@/ !el de al d ilea' 5/ 0rive7teL r/s0unse F lavril su0/rat' Sunt st/0.n 0e via8a -ea$ !e dra!uL Pare--i-se !/ 7i a -ea 6-i a0ar8ineL &/!u -i!u8ul !u !el -ai dul!e glas al s/u$ 6n/l8.ndu-7i !u -.ndrie !a0ul'' ;ineL''' dar$ la ur-a ur-ei''' 0entru !e vrei s/ - riI Fiind!/''' Fiind!/''' Dar tuI %$ eu$ r/s0unse uria7ul$ 0entru un - tiv & arteS & arte$ 0ers nal' 5alvenu 6i lu/ -.na 6n!eti7 r' Las/ !/ te-a- 6n8elesL Ki eu$ 0ri!<indeluleL A-.nd i -ur-urar/$ ! 0le7i8i de a-/r/!iuneD 5arieL''' 5i!u8/ 5arieL Ve9i$ g.nde7ti !a 7i -ineL @unul -eu 0rieten$ s0use 5alvenu du0/ un r/sti-0 de t/!ere' "i @ine$ da$ r/sun/ glasul !a de tunet al nedes0/r8itului s/u t var/7' Nu -/ &eres! a s0uneL 5i se 0are a!u- !/ nu a7 -ai 0utea tr/iL''' 5art r -i-e D -nulL''' 5-a7 !<inui !li0/ de !li0/$ -inut !u -inut$ se!und/ !u se!und/L La &el 6-i s0un 7i euL F lavril ! ntinu/D Ki$ da!/ stau s/ -/ g.ndes!''' "i @ine''' "i @ine''' -iar &a!e 0l/!ere s/ !/l/t res! 6n lu-ea !u8itel r$ 6ns 8it de dragul -eu 5alvenu' Ni-i! nu -i-ar &i -ai 0e 0la!$ 6n!uviin8/ a!esta$ de!.t s/ s/v.r7es! ase-enea !/l/t rie de agre-ent 6n t v/r/7ia @ravului -eu F lavril' S0ui dre0t$ -i!u8uleI Dre0t$ 0rea vredni!e 0rietenL "i @ineL S-a &/!utL S&in8i a0 st li$ s-a 9is 7i r/s9isL''' V - -uriL''' V - -uri 6-0reun/''' -.n/ 6n -in/$ lega8i 7i du0/ - arte$ a7a !u- a- & st 6n via8/L''' V - al!/tui un singur tru0''' un 3

singur su&let''' singur/ &iin8/L''' Nu-ai !/ ve9i$ ad/ug/ & sta !/tan/$ vl/:ganul$ du0/ !.teva !li0e de g.ndire$ -i-ar &i sil/ s/ u-0lu de s.nge l !uin8a a!easta -ult 0ri-it are$ iar vi rile sunt de 0ris s 6n ! ntradansul 0l/nuit' Atun!i$ s/ 0le!/- de ai!i''' FieL Dar 6n! tr s- a0u!/-I ,.teva !li0e 5alvenu !/9u 0e g.nduri$ a0 i r/s0unseD S/ -erge- la P nt-5arie''' A! l ne-a a0/rut ea 0entru 6nt.ia ar/$ a! l 6i v - r sti nu-ele 6ntr-un ulti- sus0in' S-a &/!utL S/ -erge-L Dar 5alvenu nu se !lintiF 0/rea st.n:enit' ,e &a!iI 6l 6ntre@/ 0rietenul s/u' ;ine$ s/ 0le!/-L 9ise -ule8ul$ dar s/ 0le!/- a7a''' &/r/ s/ -ai vede-I F/r/ s/-( -ai vede- 0e ! nte''' Pe d a-na ! ntes/$ du!esaI La !e @unI 6ntre@/ !el/lalt' De !e s/ -ai su&eri-I S/ a:unge-$ 0 ate$ s/-i ur.- 0e !ei 0e !are 6i iu@i-I''' NuL''' NuL''' S/ ne &a!e- nev/9u8i$ &/r/ s/ -ai s0une- ni-i!$ !a ni7te a-eni !are su&er/ !u adev/ratL ,a ni7te -artiri I S/ nu tul@ur/- @u!uria alt raL''' Vin L S/ -erge-L s0use dis0erat 5alvenu' Ki se 6ndre0tar/ s0re u7a din &a8a galeriei' De dat/$ -ar!<i9ul !are 0/7ea 0ri-ul 67i 6n/@u7i un strig/t 7i r/-ase 8intuit l !ului' ,e 8i s-a 6nt.-0latI 6ntre@/ F lavril$ 0rindu-se Ia r.ndul s/u' Prive7teL %$ 0rive7teL Uria7ul 0rivi 6n dire!8ia ar/tat/ 7i nu 0utu s/ nu strigeF Uite- 0e Venus !ea neagr/L Da$ ri de nu &i a7a$ &r.nge--i-s-ar aseleL ,a0ul ,aritei se 7i ivise 6n !r/0/tura u7iiF un !a0 -are 7i @run$ !are is! dea !u 0rivirea sal nul' ,arita nu -ai era t.n/ra 7i &ru- asa &at/ de !ul are de alt/dat/' Anii !e se s!urseser/ l/saser/ ur-e 7i 6-0liniser/$ nu glu-/' Greu ai -ai &i 0utut- lua dre0t t.n/r/F !u t ate a!estea ni-i! nu de9v/luia 6n!/ a!ea 6-@/tr.nire ti-0urie de !are sunt atin7i$ 6nde @7te$ ! 0iii de la latitudinile 6nalteF !li-a n astr/ te-0erat/ 6ndul!ise$ 6n !e 0rivea$ e&e!tele ti-0ului$ 3

" d ar 6n!<i0uireL -ur-ur/ 5alvenu$ tre-ur.nd t t 7i 6-0reun.ndu-7i -.inile' ,arita 6nainta$ leg/n.ndu-se !a ani-alele !e !al!/ 0e t at/ la@a 0i!i rului$ !a a-enii st.n:eni8i$ 6n -i7!/ri$ de 0rea -ulta l r 6-0linire tru0eas!/' Pe via8a -eaL -ur-ur/ F lavril' ,a- 0rea durdulie 0entru 6n!<i0uireL Ierta8i--/$ d -nii -ei &/!u ea de9velindu-si din8ii de un al@ iv riu' Nu !u-va a8i 9/rit- 0e d a-na du!es/ de Sand valI V r@e7teL susur/ 5alvenu !/9ut 6n -inunare' Ki !e v r@ire 6n!.nt/t areL F lavril r/s0unseD D a-na du!es/ a & st 6ntr-adev/r 0e ai!i$ sunt d ar !.teva !li0e''' s-a 6nt rs 0ese-ne 6n sal ane' Nu a- g/sit- a! l $ g.ndi !u glas tare ,arita' 5/ -ai du! dat/' V/ -ul8u-es!$ d -nii -ei' Ki$ &/r/ ni!i alt/ v r@/$ lu/ 6n!et s0re u7/$ ast&el !/ dis0/ru din &a8a ne&eri!itului 5alvenu$ !are se v/9u nev it$ 6ntr-at.t de -are 6i &usese ui-irea$ s/ se s0ri:ine de s0/tarul unui :il8' Caide$ <aide$ 6l 6-@/r@/ta F lavril a0r 0iindu-se de el' ,ura:L 5i-a & st de!i dat s/ re6nt.lnes!L''' A! l L''' A! l L''' - r-/ia -ule8ul' Iar !<ii nu i se -ai de9li0eau de l !ul 6n !are 6i a0/ruse &ru-use8ea neagr/' Iat/ -.ng.iere 0e !are s&in8ii din rai s-au g.ndit s/ 8i- tri-it/$ se !re9u dat r s/ s0un/$ &/r/ a se ar/ta 0rea ! nvins$ iu@it rul de sudal-e$ a0r a0e 0 !/it' Da''' Da''' Ai dre0tate''' vredni!ul$ n @ilul -eu a-i!''' V i -uri !u nu-ele 5ariei 0e @u9e 7i !u i! ana dragei -ele 6n su&let''' Ai @/gat de sea-/ !e r tun:i-i v lu0t aseL''' Dar -i-e t tunaL''' sug<i8/ el$ !/9.nd 6n @ra8ele 0rietenului s/u$ a- su&erit 0rea -ultL F lavril 6l sus8inu$ 7 0tindu-i la ure!<eD 1n !ur.nd$ 0rietene$ t tul se va s&.r7i' Dar venindu-7i dintr- dat/ 6n &ire$ 5alvenu 6ntre@/D 5 artea este singurul lea! 0entru su&erin8ele -ele$ nui a7aI (

Nu v/d altulL r/s0unse & stul s0adasin$ 0lin de @un/!redin8/' Atun!i$ s0use iar/7i s/r-anul de9n/d/:duit$ -erge-I S/ -erge- !.t -ai re0edeL S/ nu -ai a7te0t/-$ !/!i a7 &i 6n stare s/ 6nne@unes!L Caide dar/$ -i!u8uleL A0 i$ 6nt r!.ndu-7i 0rivirile s0re galerieD Adi $ 5arie$ &/!u elL Adi $ &ata n astr/L &/!u 7i 5alvenu' Du0/ a!eea !u glas -ai s!/9ut$ 0ar!/ 0entru sineD Adi $ visul -eu &ru- sL 1n!eti7 r$ !u !a0etele 0le!ate$ !u 0rivirea r/t/!it/$ !u 0as 7 v/it r$ ei ie7ir/ din sal n 0rin a!eea7i u7/ 0rin !are$ !u !.teva !li0e -ai 6nainte$ dis0/ruse ,arita' Dar nu &/!ur/ de!.t !.8iva 0a7i$ !/ se 7i !i !nir/ de 0re7edintele de T< rignP$ !are se 6nt r!ea v i s$ !u !<i0ul str/lu-inat de @u!urie' Ple!a8i$ d -nil rI 6i 6ntre@/ el' A-.nd i ar@ rar/ un aer 9.-@it rD Nu$ nu$ de!lar/ F lavril' 5erge- s/ &a!e0li-@are''' -ai lung/L %$ daL''' F arte lung/$ ad/ug/ 5alvenu' 5erge8i$ d -nil r$ -erge8iL''' Ki la revedereL &/!u 0re7edintele$ -ult 0rea a@s r@it de i-0 rtanta -isiune 0e !are avea de &/0tuit$ 0entru a -ai deslu7i vreun t.l! are!are 6n !iudatul r/s0uns al !el r !u !are se 6nt.lnise' A!e7tia &/!ur/ 0le!/!iune 7i tre!ur/ -ai de0arte' D -nul de T< rignP intr/ 6n 6n!/0erea 0e !are & 7tii s0adasini 0/r/siser/ !<iar atun!i' 5ai 6nt.i !/ut/ din !<i 0e du!es/$ dar$ nev/9.nd- $ -ur-ur/D E,e s/ 6nse-ne are astaI D a-na de Sand val tre@uia s/ ne a7te0te ai!iL''' S/ se &i r/9g.nditID S0un.nd a!estea$ s! ase din @u9unar 6n!.nt/t are !utiu8/ de aur$ ad-ira@il !i9elat/$ lu/ !u -i7!/ri ginga7e @ -@ an/ 7i$ l/s.ndu-se s/ !ad/ 0e !ana0ea larg/$ 6n!e0u s/ !ugete$ t t &/!.ndu-7i v.nt !u @atista-i &ru- s @r dat/' Ser@area era 6n t i' D i gentil -i se 0li-@au 6n!et 0rin -ul8i-ea !are u-0lea sal anele' Unul dintre ei !u!erea luarea-a-inte$ 0lin/ de 6n!.ntare$ a &e-eil r' "ra @ine!un s!utul !avaler Ge rges DArtagnan' ,el/lalt$ di-0 triv/$ devenise 0ri!ina !uri 9it/8ii generale' Ni!i unul dintre (

as0e8ii d -nului de T< rignP nu ar &i 7tiut s/ dea un nu-e a!elui !<i0 -.ndru$ 6n !are gri:ile 7i su&erin8a s/0aser/ &ine riduri' Lu-ea 7i-( ar/ta dis!ret !u degetul 7i 7u7 tea' T tulF 6n 0ers na:ul a!esta$ era &/!ut !a s/ atrag/ aten8iaD 6nalt$ @ine legat$ avea un -ers 8an8 7 7i 67i 0urta !a0ul !u se-e8ie' Valurile de lu-in/ ale sal anel r su@liniau 7i -ai tare al@ul s/u !<i0 6n!ununat de un 0/r negru 6n !are r/s/riser/ !.teva &ire argintiiF !<ii$ -ult ad.n!ii 6n r@ite$ arun!au$ !.nd 7i !.nd$ &ulgere$ iar gura s!<i8a une ri -i7!/ri !are i-0ri-au 6ntregii &e8e eB0resia s/l@ate!/' ,u t 8ii i se &ereau din !ale' D a-nele 7 0teau !u glas s!/9utD " n/lu!/' Avea$ 6ntr-adev/r$ 6n&/8i7area unei n/lu!i' P/rea !/ 0rive7te &/r/ s/ vad/' 5i7!/rile 6i erau aut -ate$ &/r/ s/ &ie !u ni-i! di9gra8i ase$ avea -ai degra@/ !eva su0ranatural$ as0e!tul unei &/0turi venite de din! l de - r-/it' ,r indu-7i dru- 0rin -ul8i-e$ Ge rges 7i -isteri sul s/u 0rieten se g/sir/ !ur.nd 6n &a8a unui gru0 de tineri seni ri$ 6n -i:l !ul !/r ra v r@ea !u 6n&l/!/rare @ar nul Ra ul de S uvr' Se 0rir/' A0le!.ndu-se la ure!<ea 0alidului gentil -$ Ge rges s0useD Privi8iL Ki 6i ar/t/ din !<i 0e v/rul d a-nei de L uv is' 1n !<iar !li0a a!eea$ 6n/l8.nd !a0ul$ @ar nul de S uvr 9/ri 6ntune!atul !<i0 a !/rui 0rivire se a8intise asu0ra lui' Tres/ri &/r/ s/ vrea' ,ine este gentil -ul a!estaI 6ntre@/ el' ,u t 8ii 6nt arser/ !a0etele' Uita8i-v/$ a! l L''' A! l L''' s0use @ar nul$ al@ !a varul de gr a9/$ ar/t.nd s0re ne!un s!utul !are$ 8in.ndu-( 0e Ge rges de @ra8$ 6nainta 0rin -ul8i-e' Ni-eni nu 7tiu s/-i dea un r/s0uns' ,iudatL -ur-ur/ el' ,e 0rivire -i-a arun!atL A0 i$ tre!.nd la alt/ 6ntre@areD Dar !el !are 6l 6ns 8e7teI ,avalerul /la @leste-at''' %$ dar 0e el 6l !un s! 7i s/-( 0un s/-7i 0l/teas!/ dat rie de s.nge' C-$ !avalerul Ge rges este$ 9i!e-se$ s0ad/ stra7ni!/L 6i stre!ur/ la ure!<e vi! ntele de RignP' Fi8i !u @/gare de sea-/L 6l 0 v/8ui 7i P ntales' Str/duindu-se s/ alunge din -inte ne0l/!uta i-agine$ 0re!u- 7i 3

ne&astele 0revi9iuni$ @ar nul 67i ! ntinu/ dis!u8ia !u tinerii a!eia !are 0/reau s/-( as!ulte !u -are luare-a-inte' De dat/$ nu de0arte de gru0$ se des!<ise u7/$ iar un valet vestiD D -nul ! nte de la FereL''' D -nul !avaler de Cer@laPL ,avalerul de Cer@laPL Nu este !u-va un ve!<i E-u7!<etar !enu7iuG$ !are a &/!ut 0arte din vestita trei-eD At< s$ P rt< s 7i Ara-isI se -ir/ vi! ntele de RignP$ 6ntre@.nd 0e !ei !e se a&lau l.ng/ el' 1ntr-adev/r$ este Ara-is$ r/s0unse d -nul de P ntales' "l 6nsu7i$ !u 0rietenul s/u At< s' 5ai li0se7te al treilea' P rt< sI Da$ a!ela a -uritL Ge rges 7i gentil -ul !u !<i0 0alid ie7iser/ 6ntru 6nt.-0inarea n il r s si8i' Prietene$ iat/-l 0e &iul lui DArtagnanL s0use !avalerului de Cer@laP ! ntele de la Fere$ 0re9ent.ndu-i-( 0e Ge rges' ,el !e se &/!use vestit su@ nu-ele de Ara-is 6l 0rivi 0e t.n/r !u 6ndui 7are' Da$ 6i re!un s! tr/s/turileL A0 i$ 6ntin9.nd s0re &iul 0rietenului s/u -.na-i al@/ 7i &in/$ r sti !u un glas u7 r tul@uratD Fii @rav !a 7i tat/l t/u$ dragul -euL "ste$ esteL 6nt/ri$ si-0lu$ ! ntele de la Fere' ;ineL''' F arte @ineL''' 6n!uviin8/ !avalerul' A0 i$ !/tre 0rietenul lui Ge rges$ !are se tr/sese$ dis!ret$ de 0arte' Du-neataL -ur-ur/ el 7 0tit$ 6n&r.n.ndu-7i un gest de s0ai-/' Du-neata$ ! nteL I-0rudentuleL Ai s/ te 0ier9iL Nu--i -ai 0as/L s0use r/s0i!at gentil -ul !u !<i0 al@' P t s/ - r$ le-a- rev/9ut' Pe !ineI Pe ! ntes/I Da$ 0e s!u-0a--i Ines$ s 8ia -ea 7i 0e Lilias$ &ii!a' Ki -ai v r@e7ti de - arteI stre!ur/ ir ni! !avalerul' Ne@un !e e7tiL''' Tre@uie s/ &ii de a! rd !u -ine !/ ai l gi!/ !iudat/''' , ntele se 0reg/tea s/ r/s0und/' 3

Vin L Vin L 6i 0 run!i eu a0rindere vi! ntele de Cer@laP$ lu.ndu-( de @ra8' Ki t 8i 0atru se 0ierdur/ 6n -ul8i-e$ !u aerul !el -ai &ires!' Ra ul de S uvr nu-i v/9use de0/rt.ndu-se' T !-ai atun!i s0unea audit ril r s/iD Da$ d -nil r$ &ru- asa$ divina du!es/ de Sand val ar &i @u!ur as/ s/ v/ 6-0/rt/7eas!/ si-8/-intele 0rivit are la anu-it/ !<estiune 0e !are !un a7te8i 7i de !are v/ interesa8i' A7adar$ du!esa ne va 0ri-iI 6ntre@/ unul dintre ei' Fire7te$ !e nai@aL Ki 6n!/ 6n n a0tea asta$ 0este !.teva -inute' ,u-$ ai!i$ la 0re7edinteI D -nul de T< rignP va asista la re!e08ie$ eB0li!/ de S uvr' Pre7edintele este are de a! rd !u ! nvingerile &ru- asei du!eseI' Nu nu-ai !/ le 6n!uviin8ea9/$ dar !<iar le 6-0/rt/7e7te' ,a 7i -ine' Un -ur-ur de 6n!uviin8are a 0lanuril r @ar nului str/@/tu gru0ul tineril r n @ili' Ki unde ne v - 0utea vedea !u d a-na du!es/I 6ntre@/ vi! ntele de RignP !are$ ur-at de P ntales$ se a0r 0iase de re!rut rul ENe-ul8u-i8il rG' 1ntr-un sal n re9ervat$ r/s0unse @ar nul$ unde ure!<ea ni-/nui nu va 0utea sur0rinde !uvintele !e v r &i r stite' Sunte- gataL gr/ir/ -ul8i dintre !ei de &a8/$ !u t 8ii tineri 9v.nturate!i$ !are 67i &/!eau din drag ste 0rin!i0alul -i:l ! de a-7i 0ierde vre-ea 7i !are$ intr.nd 6n ! ns0ira8ia a!eea$ nu se g.ndeau de!.t la !alea de a !u!eri ini-a &ru- asei 7i @ gatei du!ese Ines' A7adar$ ur-a8i--/$ d -nil rL relu/ de S uvrF dar$ ad/ug/ el$ !.t -ai u7urel$ a7a 6n!.t s/ nu atrage- aten8ia' ;ar nul ie7i din gru0 7i$ 6n!et$ 9.-@it r$ 6-0/r8ind v r@e &ru- ase 6n drea0ta 7i 6n st.nga$ a:unse la u7a !e d/dea s0re !ul ar' A! l &u a:uns din ur-/ de tinerii 0e !are 6i ! nduse 6n 6n!/0erea !e 0re!eda sal nulF du0/ !e Ie re! -and/ s/ a7te0te 7i s/ &ie 0reg/ti8i a se ar/ta la !<e-area du!esei$ des!<ise u7a 7i se g/si 6n &a8a d -nului de T< rignP$ 6n!/ dus 0e g.nduri 7i s ! tind !/ vre-ea se dea0/n/ greu' (

1n galerie$ unde ! ntele 7i Ge rges se re&ugiaser/ 0entru a d ua ar/$ 6ns 8i8i de du!es/ 7i' de 5arie !itit rii 67i a-intes! !/ F lavril 7i 5alvenu nu-i 6nt v/r/7iser/F 6n galeria a!easta$ s!ena 6ndui 7/t are dintre !ele trei &iin8e !e se reg/siser/ se ur-a nesting<erit/' Ge rges nu avea 0uterea s/ !ur-e dul!ile rev/rs/ri de si-8/-inte' T tu7i$ tre@ui s/ intervin/$ are!u- &/r/ v ia luiD D -nule ! nte$ !red !/ a8i &a!e @ine s/ a0/re8i 0rin sal ane' 1n &a8a a!estei 0r 0uneri nea7te0tate$ ! ntele dA@lin! urt avu tres/rire' ,re9iI i9@u!ni el' Dar sunt un 0r s!ris$ un ! nda-natL Adi!/ un ins la !<ere-ul 0ri-ului venitL Da$ r/s0unse Ge rges' T tu7i$ !ei 7ais0re9e!e ani de !.nd a8i 0/r/sit Fran8a$ la !are se !uvine s/ ad/ug/- su&erin8ele 7i !<inurile 6ndurate au &/!ut din du-neav astr/ un alt -F nu !red !/ !ineva ar 0utea da un nu-e ! 0ilului du-neav astr/L Dar este are nev ie''' S/ &i8i v/9utI''' NuL Di-0 triv/ este nev ie !a du-neav astr/ s/ vede8i' , ntele 6l 6ntre@/ din 0riviri' Nu v-a- &/g/duit !/ vi-( v i ar/ta 0e u!iga7I ur-/ Ge rges' A<$ s!r.7ni 0r s!risul$ str.ng.nd din u-eri' Ai dre0tate$ !avalereL Ren$ -ur-ur/ s 8ia lui$ &ii 0rudentL Nu te te-e$ InsL Iar 0e 5arie$ !are !u -.inile 6-0reunate 0/rea s/ s0un/F ER/-.i l.ng/ n i$ tat/G$ ! ntele lini7ti ast&elD Nu avea tea-/$ ! 0ila$ &ii!a -eaL''' V i tre!e dealt&el su@ 0a9a !avalerului DArtagnanL 5ergi dar/$ dragul -eu RenL &/!u ! ntesa !u glas 7 v/ielni!' Dar nu uita !e -i-ai &/g/duitD ni!i un !uv.nt$ ni!i un gest''' 18i :ur$ s!u-0a -ea' 5ul8u-es!' A0 i$ 6ntin9.ndu-i -ina$ ea -ai s0useD 1nt ar!e-te degra@/$ !/!i !easul r/9@un/rii e a0r a0eL 3

Ge rges 7i ! ntele se de0/rtar/' A- v/9ut !e i-0resie &/!ea a!esta din ur-/' Dar !<iar da!/ t 8i i-au v/9ut 0al area$ ni-eni nu i-a 9/rit u!ig/t rul &ulger 8.7nit din 0riviri 6n !li0a 6n !are Ge rges$ ar/t.ndui-l 0e @ar nul de S uvr$ 6i 7 0tise la ure!<eD Privi8iL 5ult/ v in8/ i-a tre@uit 6n !li0a a!eea s/ nu se arun!e asu0ra ne-erni!ului' De ar &i & st singur$ s-ar &i n/0ustit asu0ra lui$ l-ar &i 0/l-uit 7i 0r v !at 6n &a8a tutur r$ !u ris!ul de a-7i 0ierde via8a' Din &eri!ire$ Ge rges veg<ea$ iar du0/ !e se 6n!redin8a !/ tr/s/turile @ar nului se 6nti0/riser/ @ine 6n -intea ! ntelui$ 6l trase 0e a!esta du0/ sine' A & st !li0a 6n !are au intrat 6n sal/ At< s 7i Ara-is' Ara-is$ sau -ai degra@/ !avalerul de Cer@laP !/!i de -ult/ vre-e$ ase-enea ! ntelui de la Fere$ 67i 0/r/sise gl ri sul 0seud ni- !are l !uia 6n S0ania !a ata7at la a-@asada Fran8ei$ s sise 6n !<iar 9iua a!eea de la 5adrid$ 6ns/r!inat !u -isiune eBtra rdinar/ 0e l.ng/ !a@inetul din Versailles' Ki 0entru !/ 0ri-a sa vi9it/ &/!use ! ntelui de la Fere$ singurul$ adev/ratul s/u 0rieten$ a!esta 6i ist risise$ du0/ !u- 7i &ires! era$ t t !eea !e 7tia des0re Ge rges' ,u-I se -inunase !avalerul$ &iul lui DArtagnanI "7ti sigurI Fire7te' Ki l-ai luat la du-neata$ l-ai ad 0tatI Nu g/se7ti !/ a- &/!ut @ineI %$ 0rieteneL Ai &i &/!ut !a -ine$ nu-i a7aI 5/ -ai 6ntre@iI r/s0unse -i7!at & stul -u7!<etar devenit 6ntre ti-0 di0l -at' A0 i$ 6ntru!.t !avalerul 67i ar/tase d rin8a de a !un a7te ne6nt.r9iat via8a t.n/rului a!eluia 0e !are 6l 7i iu@ea$ &/r/ s/-( &i v/9ut vre dat/$ ! ntele de la Fere nu se l/s/ rugat 7i 6i 0 vesti t t !eea !e 7tia des0re Ge rges' ,.nd a:unse la Teresina 7i-i r sti nu-ele$ !avalerul de Cer@laP$ 0.n/ atun!i g.ndit r$ ridi!/ dintr- dat/ !a0ul 8i 6ntre@/D TeresinaI Da$ Teresina$ re0et/ ! ntele 0rivindu-7i 0rietenul' Ai !un s!ut- !u-va$ Ara-isI 3

,.nd se a&lau singuri$ 6n inti-itate$ !ei d i er i 67i -ai d/deau une ri nu-ele l r ve!<i de r/9@ i 7i tinere8e' NuL''' NuL At< s''' -i se 0are t tu7i !/''' ,e anu-eI 5i se 0are$ s0use !avalerul du!.ndu-7i -.n/ la &runte$ !a 0entru a-7i a-inti !eva$ !/ nu-ele a!esta a -ai & st r stit 6n &a8a -ea' A$ l-ai -ai au9itL ,u -are nelini7te r stise ! ntele !uvintele a!estea$ !/!i nes0us de -ult 6l 0rivea t t !e se lega de !r titul s/u' DaL''' DaL''' A7tea0t/ 0u8in''' " -ult de atun!i 6n anii 6n !are 0rin8ul de %rania !/uta s/ se alie9e !u t ate 0uterile$ s0re a lu0ta 6-0 triva n astr/ 0are--i-se !/ 0rin (=J3 sau JH' Da$ !<iar a7aF tre!use- Pirineii 7i -/ 6nt r!ea- la Paris 6n gal 0 6ntins$ !.nd de dat/$ 0e dru-ul de 6nt ar!ere$ la "-@run$ unde -/ 0rise!li0/$ a- 9/rit lu-e -ult/ adunat/ 6n :urul unei &e-ei !/9ute 6n nesi-8ire' ,.nd 7i-a venit 6n &ire$ i-a- 6ntre@ai des0re ea 0e !ei din :ur 7i -i-au s0us !/ se nu-ea Teresina$ !/ s ! teau ne@un/' ;a9in$ !are -/ 6ns 8ea !a t tdeauna$ dealt&el$ 6-i s0use 7i el !/ &e-eia 6ndruga !uvinte &/r/ de 7ir 7i !/ 0rintre a!estea unul -ai de sea-/ revenea -ereu 0e @u9ele ei' ,e nu-eI 6ntre@/ ner/@d/t r ! ntele$ Ge rgesL %$ era !<iar ea$ de asta s/ nu te -ai 6nd ie7tiL''' "ra Teresina$ -a-a lui Ge rges DArtagnan' A- 0le!at$ ur-/ !avalerul$ &/r/ s/ iau 0rea -ult 6n sea-/ 6nt.-0lareaF a@ia a!u-$ !.nd te-a- au9it v r@ind des0re ne@unia a!estei ne&eri!ite 7i !.nd i-ai r stii nu-ele -i-a- a-intit' Nu-i s0une ni-i! lui Ge rgesL -ur-ur/ ! ntele !u triste8eF e un @/iat !u ini-/ @un/$ ar su&eri 0rea -ult' Te 6n8eleg$ 0rietene' Dragul de el''' A7te0t !u ner/@dare s/-( v/d' 1ns 8e7te--/ disear/ la 0alatul La-@ert de T< rignP 7i 8i-( v i 0re9enta' ,u -are 0l/!ereL r/s0unse !avalerul' La ra !uvenit/ se a&lau a-.nd i la ser@area dat/ de 0re7edintele de T< rignP' 3

Du0/ !e 6l re!un s!u 0e ! ntele dA@lin! urt$ 0e !are 6l v/9use dini ar/ la 5adrid 7i a !/rui trist/ 0 veste !un 7tea 6n 0arte$ !avalerul de Cer@laP 7i ! ntele de la Fere$ ! ndu7i -ai -ult de Ge rges de!.t de ! nte$ 0/r/sir/ sal anele$ 6ndre0t.ndu-se s0re galeria 6n !are InRs 7i Lilias !ea !un s!ut/ de n i su@ nu-ele de 5arie a7te0tau 6-@r/8i7ate'

R4+;UNAR" D" F"5"I" A<$ 6n s&.r7it$ iat/-teL eB!la-/ d -nul de T< rignP$ v/9.ndu-( 0e @ar nul de S uvr' ,redea- !/ nu -ai vii''' Ai &i gre7it$ dragul -eu 0re7edinte$ r/s0unse a!esta str/duindu-se s/ 9.-@eas!/' Dar nu v/d 0e d a-na du!es/L ad/ug/ el !u nelini7te$ 0rivind 6n :ur' La dre0t v r@ind$ nu--i 0rea eB0li! dis0ari8ia ei$ @ar ane''' dar s/ vin/$ de asta s/ nu ne 6nd i-L''' % t an/ de &e-eie de lu-e$ !are vrea s/ se lase a7te0tat/''' Te-a v/9ut 0le!.ndI Nu 7tiu''' Nu a- 9/rit- ' Ne-ai0 -enitL &/!u 0re7edintele' %ra$ t tu7i$ a tre!ut''' Nu 6n!/L P t le7te-8i ner/@darea' A<$ asta &iind!/ nu 7tii''' ,e anu-eI Ni-i!''' Ni-i!$ r/s0unse @ar nul$ -/sur.nd nerv s 7i !u 0a7i -ari sal nul' %are d rin8ei de a-( servi 0e Fili0 de %rleans i se adaug/ !u-va 7i un - tiv 0ers nal legat de 0ers ana du!esei de San!l valI 6ntre@/ !u su@6neles de T< rignP' ;rus!$ Ra ul de S uvr se 0ri' P ate$ s0use el 0rivindu-7i interl !ut rul$ s0re a-i da sea-a 6n !e -/sur/ i se !un 7tea taina' "i$ ei$ ei''' a- 6n8eles''' Du!esa este 6n!/ tare &ru- as/L Da''' tare &ru- as/L re0et/ de S uvr$ &eri!it !/ nu tre@uia s/ de9v/luie de!.t at.t' "7ti 0/trun9/t r$ drag/ 0re7edinte$ ni-i! nu 68i 0 ate &i as!uns' 3

Ia sea-a$ @ar ane' 1n -aterie de 0 liti!/$ drag stea este un 0r st s&/tuit r' ,el/lalt 9.-@i a dis0re8D 5ul8u-es! de s&at' A0 i$ 0e un alt t n$ 6n ti-0 !e se 6ndre0ta s0re !/-inul din 6n!/0ereD ,e-i !u 0endula astaI S-a 0ritI Iart/--/''' dar -ergeL ;ar nul se a0r 0ie de ea$ s0re a se 6n!redin8a -ai @ine' Da$ -ur-ur/ el$ du0/ !e 67i li0i ure!<ea de !adran' A0 i$ vr.nd 0ar!/ s/ 0 run!eas!/ ti-0ului$ ad/ug/$ l vind &uri s !u 0i!i rul 0 deauaD Da8i-i 9 r$ a!e @leste-ateL R/@dare$ @ar aneL R/@dare$ 6l s&/tui 0re7edintele 9.-@ind' ,e 6ndr/g stit 6n& !at 0 8i &i$ la nai@aL Dar da!/ du!esa se r/9g.nde7te !u-vaI Un glas 0/trun9/t r$ 6n !are !ineva -ai atent ar &i deslu7it un tre-ur sla@$ se &/!u au9it dintr- dat/D Du!esa de Sand val nu-7i !al!/ ni!i dat/ !uv.ntul [ ;ar nul 7i de T< rignP se 6nt arser/' Ierta8i--/$ d a-n/ du!es/$ @.igui de S uvr$ 0le!.ndu-se 6n &a8a Inesei$ !are se 8inea -.ndr/ 7i tru&a7/ 6n 0rag' FieL s0use ea' Dar s/ nu te 6nd ie7ti ni!i dat/ de -ine$ @ar ane' Dealt&el$ vei avea 0este 0u8in d vada !/ sunt ne!lintit/ 6n < t/r.rile -ele' Nu a- nev ie de d ve9i s0re a -/ ! nvinge$ d a-n/' Ave- 6n du-neav astr/ de0lin/ 7i ne-/rginit/$ 6n!redere$ se !re9u dat r s/ adauge @linda i8/ a Iui Panurge$ a!el de T< rignP' De vre-e !e ne-a8i s0usF 0ri-es!''' Sta8i 0u8inL le !ur-/ v r@a du!esa$ !u glas -u7!/t r' N/u!it$ de T< rignP r/-ase !u gura !/s!at/ 6ntr-un !<i0 at.t de !arag<i s$ 6n!.t 6n ri!e alt - -ent i-ar &i &/!ut 0e !ei de &a8/ s/ i9@u!neas!/ 6n < < te de r.s' Pri-es!$ 6ntr-adev/r''' ur-/ InRs 0e un t n -ai !al-' Pre7edintele sl @ 9i un sus0in de u7urare' ,u t ate a!estea$ dat rin8a 0e !are -i- i-0un este$ da!/ nu i-0 si@il/$ ri!u- & arte anev i as/' %$ du!es/L (

Da8i--i v ie s/--i 6ntreges! g.ndul' V i 7ti$ !red$ s/ g/ses! !uvinte -enite s/ ! nving/ 0e tinerii n @ili' 5/ @u!ur de 6n!redere 6n r.ndurile gentil -il r''' ai s0us- !<iar du-neataF -/ v i & l si de a!easta$ v/ asigur$ dar''' 5ai este un darI 6ntre@/ !u nelini7te @ar nul' Da$ !/!i s-ar 0utea !a$ 6n 0 &ida tutur r str/daniil r -ele$ s/ nu i9@utes!' %$ nu tre@uie s/ v/ g.ndiii la un e7e!' " !u ne0utin8/L 6nt/ri 7i de T< rignP' T tul tre@uie 0rev/9ut$ de!lar/ !u < t/r.re Ines' Prev/d$ !<iar$ 0iedi!/' ,e 0iedi!/I i9@u!nir/ 6ntr-un glas !ei d i ! ns0irat ri' Du!esa s! ase din s.n <ris vul 0e !are i-l 6n-.nase re!rut rul ENe-ul8u-i8il rG' A!tul a!esta nu 0 art/ 6n!/ ni!i se-n/tur/' Ni!i una$ e adev/ratL ! nstat/ de S uvr' %r$ ur-/ Ines$ gentil -ii ar 0utea 7 v/i''' NuL S/ nu l/s/- ni-i! la v ia 6nt.-0l/riiL''' Tre@uie s/ i9@uti-$ nu-i a7aI Da' 1n !e -/ 0rive7te$ 8in -ult$ ad/ug/ ea$ l/s.nd s/-i &luture 0e !<i0 un aer !iudat$ ne@/gat 6n sea-/ de !ei !u !are v r@ea' A0 i ur-/D S/ &i- l gi!i' Unul singur dintre ei s/ 6n!ea0/ 7i r/s0und de restul''' ,ine va v i s/ dea t nulI "uL s/ri @ar nul' A7adar$ du-neata se-ne9i 0ri-ulI Ki un &ulger de @u!urie str/@/tu 0rivirea ! ntesei' Dre0t r/s0uns$ Ra ul de S uvr lu/ a!tul din -.na s0ani lei 7i se a0r 0ie gr/@it de -asa 0e !are se a&lau !erneal/$ <.rtie 7i 0eni8e' Se-ne9L Ki$ !u s!ris a0/sat$ is!/li 6n : sul a!tului' ;rav $ @ar ane''' ;rav L 67i -l/die 6n !<i0 !iudat InRs glasul$ 6n ti-0 !e lua 6na0 i <ris vul' 5isiunea 6-i va &i u7 ar/ dea!i 6nainte' (

A0 i$ !a 7i !.nd ar &i & st 6n9estrat/ !u darul de a g<i!i$ ea alerg/ s0re u7/$ des!<ise larg 7i strig/ !u un glas !utre-ur/t r$ 0e !are nu i-i -ai au9ise ni!i @ar nul$ ni!i 0re7edintele' Veni8iL''' Intra8i !u t 8ii$ d -nii -eiL Gentil -ii aduna8i din! l de u7/$ !<iar a!eia 0e !are re!rut rul ENe-ul8u-iril rG v ia s/-i 0res!<i-@e 6n ! ns0irat ri$ tre!ur/ 0ragul 7 v/ind' ,e &a!eI -ur-ur/ de S uvr n/u!it$ 6n!er!at de nelini7te' Starea de 6n&l/!/rare 6n !are se a&la de dat/ !ea 0e !are !un 7teau su@ nu-ele de du!esa de Sand val 0r duse i-0resie at.t de 0uterni!/ asu0ra tineril r$ 6n!.t a!e7tia se 0rivir/ 7 v/it ri$ ne!ute9.nd s/ -ai v r@eas!/' Dealt&el$ InRs ni!i nu le l/s/ ti-0 s/ -ai g.ndeas!/' A0r 0ia8i-v/$ d -nil rL A0r 0ia8i-v/L s0use ea$ s!<i8.nd !u @ra8ul un gest &er-e!/t r$ !are d/dea a 6n8elege !/ sunt 0 &ti8i s/ &a!/ !er! 6n :urul ei' %are !e se 6nt.-0l/$ du!es/I 6ntre@/ d -nul de RignP$ lu.nd !el dint.i !uv.ntul' Vei a&la$ vi! nte$ r/s0unse Ines' Ki du-neav astr/$ d -nil rL Se a0r 0iar/ !u t 8ii' D -nul @ar n de S uvr v/ 0reg/tea sur0ri9/' % sur0ri9/I re0et/ de P ntales' T nul !u !are du!esa r stise !uvintele$ t n !e 0revestea un eveni-ent tragi!$ 6i &/!u 0e t 8i s/ 0riveas!/ !u -irare' Iar du!esa 67i 6nt/ri s0useleD Da$ d -nil r$ sur0ri9/L este v r@a de tr/dare ia !are$ 0are-se$ tre@uia s/ lua8i !u t 8ii 0arteL Ra ul de S uvr s!<i8/ -i7!are 7i vru s/ v r@eas!/' Dar ea 6i i-0use t/!ere !u un gest se-e8 7i ! ntinu/ !u a!ela7i glas r/sun/t r !u !are 6i 0 &tise 0e gentil -iD Parti!i0area du-neav astr/ la a!tul a!esta 0e !are$ da!/ @inev i8i$ 6l v - s ! ti 0 liti!$ nu !/ va du!e 0rea de0arte$ !i 0ur si si-0lu''' UndeI 3

La e7a& d$ vi! nte de RignP''' la e7a& dul 0e !are au ur!at ,in#-5ars$ 5 nt- ren!P 7i R <aii' Un &i r str/@/tu adunarea' D a-n/L''' %$ d a-n/$ rug/ de S uvr al !/rui !<i0 0/lise de - arte' T/!ere$ d -nule @ar nL 6l 6ntreru0se !u as0ri-e Ins' Sunt -i:l !it rul du-italeL''' T t dat/$ 6ns/$ tre@uie s/-i l/-ures! 0e a!e7ti tineri$ 6nainte de a le 6n&/8i7a a!tul 0e !are -i l-ai 6n!redin8atL''' A7adar$ d -nil r$ as!ulta8iL As!ulta8iL Ki$ 6n lini7tea a!eea ad.n!/$ du!esa !itiD EN i$ gentil -i$ dev ta8i alte8ei sale regale - nseni rului Fili0 de %rlans$ :ur/-$ 0e ve7ni!a n astr/ -.ntuire$ !/-( v - da : s 0e Lud vi! al AIV-lea 7i !/ v - a7e9a 0e tr nul Fran8ei 0e ! ndu!/t rul !au9ei de n i 6-@r/8i7ate 7i 6n slu:@a !/reia ne v 0une t tdeauna s0ada 7i avutulG' T/!erea era 0ar!/ 7i -ai ad.n!/F devenise !utre-ur/t are' ,ea !are ru0se &u Ines' ,u 0rivirea-i se-ea8/$ !al-/' P/rea s/-7i d -ine as!ult/t rii' A0 i r sti rarD "i @ine$ d -nil r$ !ine dintre du-neav astr/ d re7te s/ se-ne9e a!tulI Ni-eni nu s! ase un !uv.nt' Nu r/s0unde8iI ,ine dintre du-neav astr/ va !ute9a s/-7i 0un/ se-n/tura al/turi de !ea a d -nului @ar n de S uvrI ,ine dintre du-neav astr/ se va 6n&/8i7a 0ri-ul s/--i ia din -.n/ a!est <ris vI "uL se au9i un glas tun/t r' Ki$ 6nge-/n.nd !uv.ntul !u &a0ta$ un gentil -$ !are t !-ai intrase !<iar a!ela al !/rui !<i0 0alid st.rnise !uri 9itatea &e-eil r 6n sal anele de dans lu/ a!tul din -.inile du!esei' ;u9ele @ar nului sl @ 9ir/ un strig/t de &urie' A!ela era$ ne6nd i s$ un du7-an''' Du7-anulL ;ar nul &/!u !.8iva 0a7i$ 0reg/tit 0entru ri!e a!t nest/0.nitF dar$ de dat/$ se d/du 6na0 i$ 6n&ri! 7at' A<L -.r.i el$ str.ng.nd din din8i' ;ine 0re9isese diav lul a!ela de DArtagnan'' - r8ii 6nvie$ de vre-e !e iat/-( ai!i 0e ! ntele dA@lin! urt' P/7ind !a 6ntr- lune!are$ ne6ndu0le!at/ !a s.nda 6ns/7i$ InRs de Sand val se a0r 0ie 6n!et de @ar n 7i$ !<i 6n !<i' !u un sur.s de triu-& 6nge-/nat !u ne!ru8/t are ur/$ r sti 0/trun9/t rD (

;ar ane de S uvr$ gentil - nede-n$ la7 7i tr/d/t r$ 6n s&.r7it -/ r/9@unL Ne-erni!ul 67i 6n/l8/ !u 6ndr/9neal/ !a0ulD Tr/dareL strig/ el$ due6ndu-7i -.na la s0ad/' ,.8iva tineri seni ri !are$ de @un/ !redin8/ t tu7i$ se !redeau tr/da8i$ tre!ur/ 6n &a8a ! ntelui' Printre ei se nu-/r/ 7i 0re7edintele de T< rignP''' ;ietul de el era n/u!it$ 67i 0ierdea !a0ul' S/ri8i 0e tr/d/t rL strig/ de S uvr' S/-( salv/-$ d -nil r$ 0e - nseni rul Fili0 de %rleansL S/ri8i asu0ra u!iga7uluiL r/s0unse ! ntele$ ridi!.nd s0ada 6n &a8a du7-anului s/u' La strig/tul a!esta$ u7a se des!<ise iar/7iF era DArtagnan$ !are veni s/ se al/ture ! ntelui' +e!e ! ntra d iL &/!u el$ v i s !a ri de !.te ri vedea s0ade' Dar nu are a &a!eL 6n gard/$ d -nil rL Du-ne9eu &ie de 0artea dre0t/8iiL Te 6n7eli$ !avalereL i9@u!ni dintr- dat/ vi! ntele de RignP$ du0/ un s!urt s!<i-@ de !uvinte !u 0rietenul s/u P ntales' +e!e ! ntra 0atruL''' Nu 0ute- &a!e de d ua ri a!ela7i : !$ 6n a!eea7i n a0teL V/ -ul8u-es!$ d -nil rL 1n!/ierarea se 0 rni' InRs tre-ura$ 0ierit/$ !/indu-se !/ era 0ri!ina duelului' Pe de alt/ 0arte$ 6n! l8it de ! nte$ de S uvr nu se 0rea si-8ea 6n stare s/-i 8in/ 0ie0t' S0ada adversarului 6l a-enin8a t t -ai v.rt sF 0e deasu0ra$ 67i -ai a-inti$ 6n as0ra !li0/$ de lu0ta inegal/ 6n !are dA@lin! urt 6l 6n&runtase !u d.r9enie la P nt-5arie' Se si-8i 0ierdut' 1n !li0a a!eea u7a din &a8a galeriei se des!<ise 6n!et 7i un glas se &/!u au9it$ a:ung.nd 0.n/ la el' Glasul a!ela gr/ia ast&elD Da8i-v/ 6na0 i$ d -nule @ar n$ sunt ai!iL ;ar nul 6n8elese 7i eBe!ut/ -anevra' F/!u un salt s0re s0ateF ! ntele &anda$ dar s0ada lui ni-eri 6n g l' ;ar nul dis0/ruse$ s-uls de -.n/ 0uterni!/ 7i dus din! l de u7a !are$ 0e dat/$ se 7i 6n!<ise' , ntele dA@lin! urt s! ase un strig/t de &urie$ re0et.ndD La7uleL La7uleL La7uleL Fuga @ar nului de S uvr 0use !a0/t duelului !are 8inuse at.t de 0u8in$ !/ nu &/!use vi!ti-e' ,u t 8ii 6n&ierar/ 0urtarea !elui 0e !are 6l s ! tiser/ !/0etenie 7i 67i v.r.r/ s/@iile 6n tea!/' Unul dintre gentil -i se a0r 0ie de ! nte$ 6l salut/ 7i 6i s0useD (

1n nu-ele -eu 7i al a!est r d -ni$ v/ r g$ d -nule s/ @inev i8i a 0ri-i s!u9ele n astre' 1l !un 7tea8i -ai @ine de!.t n i 0e !el 0e !are l-a8i nu-it Ela7G' V/ -ul8u-es!$ d -nil r$ r/s0unse ! ntele$ 6ntristat de !ea din8.i nei9@.nd/ a sa' A-/gi8i de a0aren8e$ a8i &i devenit a0/r/t rii unei !au9e -.r7ave' Sunt &eri!it !/ d a-na v-a des!<is !<ii' ,ei de &a8/ se 6n!linar/ !u t 8ii$ iar gentil -ul 0urt/t r de !uv.nt relu/D ,u !ine ave- n areaI D -nil r$ 6i l/-uri Ge rges$ -/ !un a7te8i 7i nu !red s/ v/ &i gre7it !u !eva''' V/ dau$ a7adar$ !uv.ntr -eu de n are !/ d -nul 7i ar/t/ s0re ! nte este un vredni! 7i !instit gentil -$ a !/rui 0rietenie i- vei !/uta !ur.nd !u t 8ii' Nu-ele s/uI Prietenul -eu va r ag/ s/ -ai ave8i r/@dare !.teva 9ile' Vi-( va s0une 7i ve8i vedea atun!i !/ a- avut dre0tate s/ r/s0und de !instea sa A:unge$ !avalere$ r/s0unser/ -are 0arte din8ii !ei de &a8/' Nu -ai st/rui-' Dar$ interveni 0re7edintele$ !are nu 0rea se si-te la largul s/u$ du0/ !ele 6nt.-0late 7i v ia s/-7i arate &er-itatea$ d -nul se a&l/ 6n !asa -ea 7i a- dre0tul s/ 7tiu''' Ines 6l lu/ de @ra8 7i$ 6n!er!.nd s/ sur.d/$ 6i s0useD Dragul -eu 0re7edinte$ 0rea te ar/8i !uri sL Ia sea-a$ asta ar 0utea s/-8i adu!/ ne!a9uriL Du0/ !e r sti !uvintele a!estea$ 6l trase de 0arte' D a-n/$ ! nstat/ de T< rignP$ 0e un t n are!ua!ru$ ne-a8i :u!at un reng<i' V-a- salvatL ,el 0u8in 0e du-neata$ s/r-ane 0rietenL SalvatI Pe -ineI ,u- a7a$ -/ r gI De7i aveai un te-ei seri s s/ nu-( iu@e7ti 0e rege$ re!un s!$ &ru- sul du-itale 0lan de a-( detr na era tare 7u@red$ iar da!/ eu nu a7 &i 0us 0u8in/ r.nduial/ 6n t ate a!estea$ ai &i luat$ 0 ate !<iar la n a0te$ dru-ul ;astiliei' T t !e se 0 ate$ 6n!uviin8/ de T< rignP$ dintr- dat/ nai !al-' Dar !ine este gentil -ul a!esta$ d a-n/I "u l-a- rugat s/ intervin/' Du-neata$ du!es/I Da' (

1n !e !alitate$ -/ r gI Ins 67i - l! -i glasul$ s0re a -/rturisiD "ste s 8ul -eu' Pre7edintele tres/ri de ui-ire' Ki$ &iind!/ nu 7tia ni-i!$ 6ntre@/D Ia te uit/L Ki eu !are te !redea- v/duv/''' "ste a7adar du!ele de Sand valI Nu$ este ! ntele Ren dA@lin! urt' % !li0/$ 0re7edintele &/!u 0iruet/ at.t de @rus!/$ 6n!.t -ai--ai s/7i 0iard/ e!<ili@rul' A<$ a<$ a<L re0eta el n/u!it' , nteleI''' S 8ul du-italeI''' "7ti a7adar ! ntesa dA''' T/!ereL''' Te r gL V i &i -ut$ ! ntes/''' nu$ du!es/''' nu''' !e -ai$ s/ &iu -ut$ d a-n/$ @i9uie-te 0e dis!re8ia -ea' 18i -ul8u-es!$ s0use Ins d/ruindu-i un 9.-@et de net/l-/!it 6n !uvinte$ !are nu-( l/s/ ne0/s/t r 0e & stul 6ndr/g stit al d -ni7 arei de la ValliRre' 1ntre ti-0$ tinerii$ du0/ !e -ai statur/ de v r@/ !u Ge rges$ 6n!e0ur/ s/ 0le!e$ lu.ndu-7i r/-as @un de la 0re7edinte' 1i -ai salutar/ dat/ 0e du!es/ 7i 0e ! nte i se 6na0 iar/ 6n sal ane$ 6ns 8i8i de d -nul de T< rignP' Du0/ !e r/-aser/ singuri$ 0r s!risul 7i n @ila sa s 8ie -ul8u-ir/ !/ldur s lui Ge rgesF a0 i$ t 8i trei se 6ndre0tar/ s0re galeria 6n !are$ tre-ur.nd t at/$ 6i a7te0ta 5arie' S!<i-@ar/ !.teva !uvinte$ 0reg/tindu-se s/ 0le!e$ nu destul de re0ede 6ns/' % 9/@av/ de 6n!/ :u-/tate !eas se d vedi a &i 6n & l sul neiert/t rului l r du7-an' ,ele dis!utate 6n r/ga9ul a!ela avuseser/ dre0t s! 0 s/ vad/ !e anu-e ar 0utea &a!e !u d !u-entul se-nat de @ar n' Ins ar &i vrut s/ se du!/ la Versailles$ a d ua 9i !<iar$ s0re a i-( 6n!redin8a d a-nei de 5ainten n' Ren dA@lin! urt era de 0/rere !/ ar &i tre@uit 6n-.nat -inistrului' Dar ideea lui Ge rges se d vedi -ai 6nte-eiat/' A!tul tre@uia s/ a:ung/ la rege$ !eea !e ar &i ar/tat !/ ni!i dat/ ! ntele nu 6n!etase a-i &i unul dintre !ei -ai !redin!i 7i slu:it ri' Ki$ -.ndru de 0/rerea sa$ t.n/rul -ai ad/ug/D 1n &a8a unei ase-enea d ve9i de dev ta-ent 0rivindui 0ers ana$ regele nu va 0utea &a!e alt!eva de!.t s/ a! rde iertare de0lin/' (

C t/r.ndu-se 0rin ur-are 6n a!est sens$ se 6ndre0tar/ s0re vesti@ul' A! l $ ,aritW$ !are 67i !/utase 9adarni! st/0.na$ 6i 6nt.-0in/ !u un strig/t de @u!urie' ,aritW$ !ert/ Ins$ 0entru !e ai 0le!at de a!as/I ,a s/ v/ adu! un r/va7 & arte gra@ni!$ st/0.n/' Un r/va7I Iat/-(' ,ine 8i (-a datI 6ntre@/ ! ntele dA@lin! urt lu.nd s!ris area din -.inile negresei' D -nul -ar!<i9 de Ri sL r/s0unse ea$ a8intind u-( 0e ! nte !u 0rivire !e nu 7i- -ai 0utea -uta de la e< 5ar!<i9ul de Ri sL''' "ste la ParisI Da$ st/0.n/L''' A@ia ast/9i a s sit$ di-0reun/ !u d -nul !avaler de Cer@laP$ a-@asad r al Fran8ei' ,ite7teL''' ,ite7te re0ede$ Ins$ rug/ 0r s!risul' Au9indu-i glasul$ ,aritW 6n!e0u s/ si-t/ &i ri' 1ntre ti-0 Ins se a0r 0ie de un s&e7ni!$ des0/turiF -esa:ul 7i !iti ur-/t arele !.teva !uvinteD ED a-n/ du!es/$ v i avea n area s/ v/ v/d -<ne$ 6n !asa du-neav astr/$ 0entru a v/ da vest/ @un/ 6ri 0rivin8a ! ntelui Ren dA@lin! urt !are tr/ie7teF sunt sigur$ a- d ve9i'G "i da$ tr/ie7te$ D a-neL -ur-ur/ ea 6-0/turind <.rtia' Nu -i!/ 6i va &i -irarea !.nd 6l va vedea al/turi de -ineL ;rav 0rieten$ 9ise ! ntele la r.ndul s/u' Nu --a uitatL ,u ini-/ at.t de -are ni!i nu 0 8i avea -e- rie s!urt/' ,arita$ ur-/ s0ani la$ s-ulg.nd- 0e slu:ni!/ din -inunarea 6n !are !/9use$ 6nt ar!e-te degra@/ a!as/ 7i 0reg/te7te t tul$ s0re a-( 0ri-i a7a !u- se !uvine 0e st/0.nul t/u$ 0e d -nul Ren' Veni- 7i n i 0este !.teva !li0e' A<L i9@u!ni ,arita !ea r t &eie$ 9guduit/ de ase-enea veste$ nu --a- 6n7elat' Du-neav astr/''' Sunte8i !<iar du-neav astr/$ st/0.neL Ki$ din !.8iva 0a7i$ !.t 0utea ea de re0ede$ 6i lu/ -.inile$ le duse la @u9e 7i le a! 0eri de s/rut/ri' Cai$ du-te$ ! 0ila -eaL 6nde-n/ Ren$ -i7!at de at.ta drag ste$ d rni! 6ns/ s/ 0un/ !a0/t un r ase-enea 0 rniri de re!un 7tin8/ !are ar &i 0utut atrage luarea-a-inte a vale8il r a&la8i 6n tre!ere 0e a! l ' ,arita se su0use 7i$ !u ini-a tres/lt.nd de @u!urie$ ie7i -ur-ur.ndD 3

S-a 6nt rs st/0.nulL V - avea iar/7i 9ile senine 6

AAIA ,U5 " TUR,UL KI PIST%LUL ,in!i -inute -ai t.r9iu$ d u/ 0ere!<i 0/r/seau 6ntr-as!uns 0alatul La-@ert de T< rignP$ 6ndre0t.ndu-se s0re g nd la du!esei de Sand valD 0ri-a$ era al!/tuit/ din Ge rges DArtagnan 7i 5arie$ !ea de a d ua din ! ntele 7i ! ntesa dA@lin! urt' Ki$ 6ntru!.t @e9na era ad.n!/$ du!esa nu v/9u ni-i! de se@it$ ast&el !/ &/r/ a-7i -ai 0rivi v.sla7ii$ 0 run!i ie7irea 6n larg' %a-enii a!e7tia 6ns/ nu a0ar8ineau Inesei' "rau$ &/r/ 6nd ial/$ d i der@edei de 0e -alurile Senei$ a-eni &/r/ !/0/t.i$ 6n stare$ 0entru @ani$ de !ele -ai -.r7ave &a0te' ,el !e-i t !-ise 7i a7e9ase a! l $ era Laurent$ du0/ !e a!esta 67i 0usese la ad/0 st st/0.nul$ &erindu-( de l viturile de sa@ie ale ! ntelui Ren dA@lin! urt' ,/!i 6ntr-adev/r$ valetul &usese !el !are 6l salvase' Din !li0a a!eea un singur g.nd 6l st/0.nise 0e @ar nD s/ disar/ !.t -ai re0ede' 18i -ul8u-es!$ LaurentL s0usese el' Ai s sit la an!' A7a !red 7i eu$ r/s0unse g lanul' F/r/ -ine$ seni ria ta s-ar a&la a!u- 6ntr- stare :alni!/' Dar s/ nu -ai 0ierde- ti-0ul 7i s/ ie7i- !.t -ai gra@ni! din vies0arul$ /sta' S/ ie7i-I @.igui @ar nul ! 0le7it de a-/r/!iune' La !e @unI ,a s/ !/de- 6n la8 de !u- se va &a!e 9iu/I ,ine 7tie''' susur/ Laurent' ,e vrei s/ s0uiI S0un !/ -i-a venit 0ar!/ idee' Dar !a s/ -i- 0 t du!e la 6nde0linire$ tre@uie s/--i l/sa8i -.n/ li@er/' 18i dau v ie s/ &a!i 0re!u- !re9i' 1n !a9ul a!esta$ @inev ias!/ d -nul @ar n s/ -earg/ s/ -/ a7te0te la !in!i9e!i de 0ai de ai!i$ lu.nd- 0e &irul a0ei' (

FieL A- 0le!at' A<$ ! ntinu/ 6ns/ 7iretul valet$ du0/ !li0/ de g.ndire$ nu ave8i !u-va ni7te g l gani''' F/r/ ei nu 0 t &a!e ni-i!' Ra ul de S uvr 6i stre!ur/ 6n 0al-/ vre 9e!e - ne9i$ de aur$ 9i!.nd d ar at.tD Nine' ;rav L eB!la-/ Laurent 6n7&/!.nd 0re8i sul -etal' Ni-i! nu-i 0 ate 8ine 0ie0tL''' Iar a!u-$ 0ruden8/L'''' Nu tre@uie s/ &i- v/9u8i' Peste !.teva -inute v i &i l.ng/ du-neav astr/ 7i$ 6n -ai 0u8in de r/$ ve8i avea d !u-entul 0e !are seni ria v astr/ a avut i-0rudena s/-7i 0un/ se-n/tura' ,u-$ 7tiiI''' N-a- 0ierdut ni!i una din -i7!/rile 0e !are le-a8i &/!ut' A0 i$ s!<i-@.nd @rus! t nul$ ad/ug/D ,rede8i--/$ 0rea vredni!e st/0.n$ s/ nu -ai ir siti-0ulL Plea!/L 6l 6nde-n/ de S uvr$ are!u- uluit de &a-iliaritatea a!eastaF s ! ti 6ns/ !/ nu era - -entul s/ ia -/suri' Plea!/$ te v i a7te0ta' Ki ie7i din 0alat$ &uri.ndu-se 0e l.ng/ 9iduri$ ast&el 6n!.t s/ se 0 at/ &eri de 0rivirile indis!rete' Laurent &/!u la &el$ dar lu/ alt/ dire!8ie' S0usese !/ are idee$ idee - nstru as/$ 0e !are avea s/ 6n!ea0/ a 0res!<i-@a 6n &a0t/' Ur!/ strada 0.n/ la !<ei$ ! lind ast&el 0alatul La-@ert 7i g ni de-a dre0tul 0.n/ la Sena' Nu-i &u greu s/ re!un as!/$ 0rintre @/r!ile de t t &elul !e se leg/nau 0e undele - l! -e ale &luviului$ g nd la du!esei' ,ei d i v.sla7i$ a7e9a8i unul 6n &a8/$ !el/lalt 6n s0ate$ !/9user/ 6ntr-un s i de a- r8ire 7i a0r a0e !/ - 8/iau' CeiL strig/ Laurent$ a0r 0iindu-se de ei' V.slaii 67i 6n/l8ar/ !a0etele' ,ine-i a! l I 6ntre@/ unul dintre ei' "u$ r/s0unse Laurent$ 0ri-ul valet al d -nului 0re7edinte de T< rignP' V/ adu! un rdin al d a-nei du!ese de Sand val' V r@e7te$ &/!u dis0re8uit r !el de al d ilea v.sla7$ !/!i g nd lierii se s ! teau -ult deasu0ra vale8il r' (

An! ra8i @ine g nd la 7i -erge8i la !asa st/0.nei v astreF d a-na du!es/ va 0le!a !u !alea7!a de-a d -nului 0re7edinte' Atun!i de !e s/ nu ne 6nt ar!e- 6n g nd l/I @serv/ !u 6n8ele0!iune v.sla7ul de la 0u0a' Pentru !/ a!esta este rdinul d a-nei du!ese$ r/s0unse netul@urat Laurent' Dre0t este' Nu ave- de!.t s/ ne su0une-' Din !.teva -i7!/ri$ t tul &u 0us 6n rdine$ iar g nd lierii s/rir/ : s 7i se de0/rtar/$ &eri!i8i de ase-enea 0 run!/ -enit/ s/-i tri-it/ la di<n/' Valetul @ar nului 6i ur-/ri -ulta vre-e !u 0rivirea-i !ru!i7/F !.nd se 6n!redin8a !/ a:unseser/ de0arte 7i !/ nu aveau ni!i un g.nd de 6nt ar!ere$ 67i &re!/ -.inile -ur-ur.ndD S/ -/ !u0 a!u- de !eilal8iL''' 1ndr/!it/ trea@/F de nu g/ses! d i t var/7i dis0u7i s/--i &a!/ 0e 0la!' Laurent -erse de-a lungul -alului$ s! r- nind !u 0rivirea as!un9i7urile de t t &elul$ ! l8urile @ rnel r$ trun!<iurile ar@ ril r$ 6ntr-un !uv.nt t ate l !urile 6n stare s/ ad/0 steas!/ a!ea dr :die a 0 0ula8iei 0ari9iene !are 7i atun!i$ !a 7i a!u-$ -i7una 0e !<eiuri 7i 0r -enada T !-ai se 0reg/tea s/ trea!/ 0e l.ng/ stiv/ de le-ne !.nd d i in7i 6i r/s/rir/ 6n &a8/' PungaL se r/sti unul' Sau via8aL 6ntregi !el/lalt' Ast&el 67i s -au 0e atun!i d -nii t.l<ari vi!ti-ele' ,uvintele$ devenite 6ntre ti-0 !lasi!e$ nu -ai sunt 0 gustul ni-/nui$ !/!i s!riit rii le-au & l sit -ult 0rea -ult' Ia te uit/L Ia te uit/L &/!u Laurent 0e un t i 9e&le-it r' Pare-se$ :u0.n Arg ul t$ 7i tu$ :u0.n Pla-@ert !/ a8i a:uns s/ v/ u!ide8i 0rieteniiL Laurent sa7iulL i9@u!nir/ 6ntr-un glas !ei d i @andi8i' SstL 5ai 6n!etL Ki da8i--i as!ultare ur-/ a!esta$ a0r a0e 0 run!ind$ &/r/ a se ar/ta 6ns/ ne-ul8u-it de 0 re!la !u !are 6l &iritiseau' ;andi8ii se a0r 0iar/ de el' Laurent le v r@i !u gla: s!/9ut' Iar !eea !e le s0use 0/ru s/-i u-0le de @u!urie !/!i nu 7 v/ir/ ni!i !li0/ 6nainte de a r/s0undeD (

Gata a-i!e$ a- 6n!<eiat t.rgulL Ki 6ntinser/ 0al-ele 6n !are Laurent l/s/ s/ !ad/ !.teva - ne9i de aur' A0 i$ ar/t.ndu-le dru-ul$ 6i duse 0.n/ la g nd l/ 6i instala 6n ea$ 6-0/r8indu-le -ai 6nt.i ulti-ele instru!iuni' Du0/ a!eea$ se retrase la !.8iva 0ai$ se as!unse 6nd/r/tul unui ! 0a! 7i a7te0t/' Se s!urser/ !.teva se!unde' +g - t de 0ai' Laurent 67i ! n!entra t at/ luarea-a-inte asu0ra u-@rel r !are a0/rur/$ a0r 0iindu-se de &luviu' 17i 6n/@u7i un strig/t de @u!urieD "i sunt$ -ur-ur/ el' Ki nu-7i 0/r/si l !ul de!.t du0/ !e se 6n!redin8a 0e de0lin !/ du!esa$ ! ntele 7i 5arie se a7e9aser/ 6n g nd la' A@ia atun!i se 6ndre0t/ s0re l !ul 6n !are 6l a7te0ta st/0.nul s/uF a:uns a! l $ 6l g/si 7i 0 rnir/ a-.nd i$ !u 0as iute$ s0re P nt-5arie' Du0/ !u- a- -ai s0us$ 6ntuneri!ul era de !erneal/' T tu7i$ !a 7i 6n sinistra n a0te !u !are 6n!e0e ist risirea n astr/$ luna$ s!/0at/ din !<inga n ril r$ a0/rea !.nd 6n !.nd$ 6-@/ind 0/-.ntul !u ra9ele-i 0alide' ;ar nul 7i Laurent alergau de-a lungul &luviului$ ast&el 6n!.t s/ !.7tige vite9/ asu0ra g nd lei !are lune!a 6n!eti7 r$ 6-0ins/ de !ei d i v.sla7i$ &ire7te nu 0rea di@a!i' Dar ni!i Ines$ ni!i 5arie nu-i luar/ 6n sea-/$ !u&undate u gl durile l r' ,ei d i ne-erni!i a:unser/$ t t &ugind ast&el$ su@ 0ri-a ar!ad/ a 0 dului' Ne 0ri- ai!i$ &/!u Laurent$ st.nd l !ului 0e nea7te0tate' Av.ntul 6l -.n/ 0e @ar n !.8iva 0a7i -ai de0arte' Pe !.nd se 6nt r!ea$ 0rivi 6n :ur$ tres/ri 7i 6ntre@/ !u glas 6n/@u7itD Unde sunte-I Unde nai@a s/ &i-L La P nt-5arieL r/s0unse valetul' La P nt-5arieL re0et/ de S uvr !ris0.ndu-se' Pentru !e -/ adu!i ai!iI Laurent 6l 0rivi nedu-erit' % ra9/ de lun/ 0 lei 6n !li0a a!eea !<i0ul @ar nului' "ra 0/-.ntiu' Dar 0rea vredni!e st/0.n''' @.igui 0ers na:ul n stru !u 0rivire 0 n!i7/' ;leste-L 6-i r/s0un9iI''' Pentru !eI "i dra!e$ nu -ai 6n8eleg ni-i!L - r-/i Laurent$ &/r/ s/ 0 at/ as!unde !.t era de s.!.it' Vre8i s/ v/ salve9 i nu v/ 0la! (

!/ile 0e !are le-a- ales''' P ate !/''' ad/ug/ e( la 6nt.-0lare$ a8i l/sat 0e ai!i vreun !adavruI Pal-a @ar nului se li0i @rus! de @u9ele valetului 7i at.t de n/0rasni!$ 6n!.t a!esta &u nev it s/ se 9@at/$ !a s/ 0 at/ res0ira din n u' 18i 8ii gura sau nuI 7uier/ Ra ul de S uvr' 1ndr/9ne7ti s/ v r@e7ti ast&el st/0.nului t/uI EIa te uit/$ g.ndi vi!leanul servit r$ 0are-se !/ a- -ers la 8int/$ &/r/ s/ a- -/!ar 7tiin8/ de !eva'G A0 i !u glas tare 7i !u un aer de-n !are 6n alte 6-0re:ur/ri ar &i 0utut 0/rea !arag<i sD Pri-i8i s!u9ele -ele$ d -nule @ar n' Da!/ seni ria v astr/ !rede !/ se 0 ate des!ur!a singur/$ nu -ai a- !e !/uta ai!i''' -/ retrag' 18i 0 run!es! s/ r/-.iL strig/ @ar nul$ v/9.nd !/ sluga avea de g.nd s/ 0le!e' 5/ su0un$ r/s0unse !u su@8ire @at: !ur/ valetul$ 0rindu-se l !uluiF a7te0t instru!8iunile - nseni rului' A$ 7tii & arte @ine !/ nu a- a-8i da$ !el 0u8in 0entru !li0a de &a8/$ de vre-e !e <a@ar nu a- !e ai de g.ndL Laurent &/!u !.8iva 0a7i$ se 0r 8/0i 6n &a8a st/0.nului s/u 7i r sti a0/satD Vreau s/-( u!id 0e du7-anul du-neav astr/L C-$ !u- ai s0usI''' 1ng/i-/ ne!institul gentil -F !are 6nv/8ase a!u- !.t de traini!/ se d vedise a &i via8a ! ntelui' Da!/ 8ine8i s/-( salva8i$ 0le!a8iL 5ai este ti-0L Vrei s/-(''' - riI D ar da!/ nu vre8i !u-va s/ v/ - are el$ ri s/ 0un/ 0e !ineva s/ v/ - are$ 6n!redin8.nd -aiest/8ii sale Lud vi! al AIVlea d !u-entul 0e !are l-a8i se-natL NuL''' NuL''' Tre!i la &a0teL Ni-i! -ai u7 r$ se -ul8u-i s/ r/s0und/ le0/d/tura' Dar !el 0u8in$ ur-/ de S uvr !u glas r/gu7it$ ai lu!rat t ate -/surileI T ate' Ia s/ vede-' G nd la va tre!e 0e ai!i$ eB0li!/ Laurent$ arau !u @ra8ul 6n dire!8ia &luviului' Prin -i:l !ul SeneiI 3

Ni!ide!u-L''D La d i 0a7i de n iLD ,e te &a!e s/ !re9i astaI ,.nd Laurent are idee' e 6ntreag/$ nu :u-/tate$ i6nt arse netre@ni!ul' A- tri-is a!as/ 0e g nd lierii d a-nei$ 9i!.ndu-le !/ a!easta era$ &/r/ d ar 7i 0 ate$ d rin8a st/0.nei 7i i-a6nl !uit !u d i ti!/l 7i dintre !ei -ai ti!/l 7i' 5i-au &/g/duit dev ta-ent ne-/surat da!/''' li se 0l/te7te' Se 6n8elege' A7a !/ a-enii -ei v r &a!e !a g nd la s/ trea!/ at.t de a0r a0e de -ine$ 6n!.t s/ 0 t trage$ la nev ie$ !<iar !u !<ii 6n!<i7i' Te s&/tuies! s/-i des!<i9iL Nu ave8i tea-/L Dar e7ti sigur !/ dA@lin! urt are asu0ra-i a!tul !u se-n/tura -eaI Da$ a- v/9ut !.nd (-a v.r.t 6n vest/' Asta 6nsea-n/ !/ 0e el tre@uie s/-( !<e7ti' Nu-ai 0e elI''' Dar !avalerul DArtagnanI DArtagnanL i9@u!ni @ar nul' ;leste-atul /la de !avaler este !u eiI "i da$ esteL Atun!i t tul e 0ierdutL Laurent 67i 0rivi !u -il/ st/0.nul' " ui-it r !.t de re0ede v/ 0ierde8i !u &irea$ d -nule @ar n$ -ur-ur/ el' KiI Un - -ai -ult sau -ai 0u8in''' Are asta vre 6nse-n/tateI Dar s/ ! @ are din g nd l/ 7i s/ ne 0r v a!eL "i @ine$ s/-( l/s/- s- &a!/$ iar 6ntre ti-0$ v.sla7ii -ei v r a:unge 6n larg$ v r s! t !i 6n <ainele ! ntelui !/!i ! ntele va &i - rt$ nu v/ -ai 6nd i8i 7i-i v r lua 0re8i sul <ris v' Dar du!esaI %$ &e-eile le7in/ i-ediat$ e 6n &irea l rL Fe-eile$ ai s0usI La nai@a$ 0/i 6n a&ar/ de du!es/ -ai este &at/''' A< da$ g.ndi !u glas tare de S uvr$ du!.ndu-7i -.na la &runteF &ii!a a!el r !ari!aturi !are 67i 9i! dAvri& l 7i de ;ellevenue 7i 0e !are a- @/nuiala !/ i-a7 !un a7te su@ alte nu-e' Fii!a l rI''' Nu este a l r' ;ine$ dar atun!i a !uiI (

"ste &ii!a du!esei de Sand val 7i a ! ntelui dA@lin! urt' "7ti sigur de astaI ,u- nu se 0 ate -ai sigurL''' A- ure!<i 7i 7tiu s/ -/ & l ses! de eleL''' A- as!ultat 0e la u7i 7i a- & st de &a8/ la re6nt.lnirea a trei 0ers na:eF era -i7!/t r 0e !uv.ntul -eu de !insteL''' Tat/l 0l.ngeaL''' 5a-a v/rsa la!ri-i''' &ata se s-i r!/ia''' % rev/rsare de a0e$ gata-gata s/ se 0res!<i-@e 6n 0 t 0' Fii!a l rL re0et/ Ra ul de S uvr dus 0e g.nduri' Ia s0une8i''' trea@a asta e 6n -/sur/ s/ adu!/ unele s!<i-@/ri 6n 0r gra-I Nu$ nuL Planul t/u este @ine ti!luit 7i 6l 6n!uviin8e9' 5 nseni rul este 0rea @unL &/!u 9e&le-it r valetul$ s!<i8.nd 0le!/!iune' Iar a!u-$ ad/ug/ ei$ s/ tre!e- la l !urile n astre' Te-a- s&/tuit s/ te 6nar-e9i$ -ai s0use @ar nul' Ai luat$ !el 0u8in$ ar-e !u tineI Ar-eI Nu''' A- d ar un 0ist let' A:ungeL Atun!i eu !u !e s/ te 0 t a:utaI Ve8i &i d ar de &a8/$ r/s0unse valetul sur.9.nd' De vre-e !e 0l/ti8i$ este dre0t !a$ &/r/ s/ v/ steni8i$ s/ 0rivi8i$ !.t -ai ! - d$ s0e!ta! lul' Unde ne a7e9/-I A! l L''' su@ ar!ada a!eea$ 0rea vredni!e st/0.n' Luna$ !are de !.teva !li0e @inev ie7te s/ se arate$ 6-i va lu-ina 6ndestul 8inta !are nu va &i alta de!.t 0ie0tul ! ntelui' Atun!i vin L ,ei d i @/r@a8i ! @ r.r/ 6n t/!ere tala9ul 7i$ intr.nd su@ 0 d$ se a7e9ar/$ !u &a8a s0re a0/$ 6nt r!.nd de!i -alului$ a@ia 0/r/sit$ s0atele'

RIP%ST4 D" ;ANDIT Ie7ind din 0alatul de T< rignP$ F lavril 7i 5alvenu luar/ 0e : s s0re !as/' 5erg.nd 6n!et$ dar !aden8at de 0ar!/ s-ar &i a&lat su@ (

ar-e$ nu s! teau v r@/' ,.nd 7i !.nd$ un 9g - t ase-/n/t r !u !el is!at de ni7te & aie de &ier/rie$ s&.7ia lini7tea' "ra sus0inul sl @ 9it de 0ie0tul v.n: s al lui F lavrilF un altul 6i ur-a a0r a0e i-ediat$ dar at.t de sla@$ 6n!.t nu 0/rea a &i de!.t e! ul !elui din8ii' "ra durerea lui 5alvenu$ 0res!<i-@at/ 6ntr-un vaier' Ast&el a:unser/ 6n &a8a 0 r8ii !asei l r' Intr/$ -i!u8ule$ &/!u F lavril du0/ !e des!uie' Nu$ 6nt.i tu$ -arele -eu 0rietenL r/s0unse 5alvenu' Ni-e tea-/ s/ nu te 0/r/ses!I Nu -i-e tea-/ de ni-i!' Dar nu vreau s/ te s!a0 din !<i ni!i -/!ar !li0/' Ni!i euL Atun!i$ s/ intr/- dat/' S/ intr/-L Ki$ 0/7ind al/turi$ si-8indu-7i ! atele la 6n/l8i-i di&erite$ 0/trunser/ 6n !urte' 1nainte de a a:unge la a0arta-ente$ tre!ur/ 0rin &a8a !a-erei 5ariei' A-.nd i se 0rir/ 6n &a8a u7ii' 17i @/nuiau si-8/-intele' VreiI 6ntre@/ si-0lu F lavril$ !/!i 6nde @7te nu aveau nev ie s/ s0un/ -ulte !uvinte s0re a se 6n8elege' Da$ 6i r/s0unse !u glas sla@ 5alvenu' 1-0inser/ a7adar u7a 6n!eti7 r 7i se 0rivir/ sau -ai degra@/ 6n!er!ar/ a se 0rivi$ de are!e la!ri-ile le 6-0/ien:eneau v/9ul' Ni!i nu ar &i 0utut'&i alt&el$ !/!i res0irau aerul ! 0ilului l r' Ar &i 0utut ei are s/-7i 0/stre9e !u-0/tul Ia vederea -iil r de &lea!uri !are le rea-inteau &/0tura -ult iu@it/I Iar ea nu se -ai a&la a! l L "ra 0entru 0ri-a ar/ de la n a0tea a!eea de0/rtat/$ 6n !are nevin vatul 0run! &/!use !a ini-ile l r s/ @at/ alt &el !/ a!el ! 0il !e le adusese 6ndre0tarea nu d r-ea su@ a! 0er/-.ntul l r' ,ei d i ! nverti8i 0l.n-ser/ 6ndelung 0este 0erna 0ar&u-at/ 0e !are di<nise !/07 rul !elei !e avea s/-i 0/r/seas!/ 0e t tdeauna' Unde era a!ut.n/ra &at/ 0entru !are aveau s/ - ar/I UndeI''' 1n @ra8ele unui tat/$ ale unei -a-e$ 0e !are 6i reg/sise 6nt.-0l/t r 7i !are r/0eau drag stei l r' %$ da$ a!eia le erau de!i !ei -ai -ari du7-aniL Un &el de rev lt/ 6-0 triva destinului 6i ! 0le7i$ s/l@ate!/' % !li0/$ le &u dat s/ tr/ias!/ si-8/--tul urii' %!<ii li se -/rir/$ gura li se 6n!re8i 6ntr- str.-@/tur/$ s!<i8ar/ !<iar un gest de -.nie' ,u t ate a!estea se st/0.nir/' 1n8eleser/ !/ nu 0uteau 0urta 0i!/ a!el ra !are su&eriser/ a!elea7i !<inuri 0e !are le 6ndurau ei a!u-$ !<inuri de ne6ndurat 0rea -ult/ vre-e' De &a0t$ ! ntele 7i ! ntesa dA@lin! urt 3

aveau t t dre0tul s/-7i re!a0ete @unulD era &ii!a l r' ,e 6nse-na ea 0entru ei$ ni7te 0r/0/di8i gentil -i de 0ri0asI ,ri-a s/v.r7it/ 0rin r/0irea nevin vatei ! 0ile 6n!/ din leag/n le reveni 6n -inte' Se &/!user/ vin va8i de r/0ire$ de un &urtL A!u- su&ereau din 0ri!ina a!eastaL''' Ki aveau s/ - ar/L''' Iat/ de!i is0/7irea''' S/ ie7i-''' s/ ie7i-L ge-u 5alvenu' Nu -ai 0 tL DaL''' DaL''' Ai dre0tateL''' S/ 0le!/- de ai!iL Ki se retraser/''' dar &ur/ nev i8i s/ trea!/ -ai 6nt.i 0rintr-un 6n!.nt/t r @ud ar' A! l $ 0rivirile li se 0rir/ asu0ra unui 0 rtret al 5ariei 6n 0i!i are' 1l ! nte-0lar/ 6ndelung$ si-8ind !/ se 0ierd !u &irea' Prive7te- $ draga de eaL &/!u F lavril$ -u7!.ndu-7i -.inile$ !a s/-7i 6n/@u7e < < tele de 0l.ns' Ne 9.-@e7teL -ur-ur/ 5alvenu$ a0/s.ndu-7i 0este gur/ @atist/ 0e !are 9dren8uia de 9 r' Adi $ 5arieL''' Adi L Adi L &/!ur/ 6ntr-un glas 7i at.t de s&.7iet r$ 6n!.t s-ar &i 0utut !rede !/ se a&l/ dinaintea ra!lei unui ! 0il iu@it''' Ne&eri!irea l r era 6ns/ t t at.t de -are$ !/!i 0urtau d liul unei &eri!iri a0use''' Se 6nde0/rtar/ 7i$ 6nt r!.nd 0entru ulti-a ar/ !a0ul$ tri-iser/ s/rutare i! anei l r' A:un7i a0 i 6n &a8a a0ar-ta-entelui &ie!/ruia$ se des0/r8ir/ !u de-a sila$ s0re a intra &ie!are 6n !a-era lui' D ar F lavril arun!/ 0rivire 6ndui 7at/ 0este lu!rurile 6n! n:ur/t areF a0 i$ de-s!<i9.nd !utie !u -uni8ii$ g li 7i re6n!/r!/ !u -igal/ 0ist letul$ !are ase-enea s0adei$ nu-( 0/r/sea ni!i dat/' 5alvenu &/!u 7i el a!ela7i lu!ru$ dar !u -ai -ult/ gra@/F 0use s&e7ni!ul 0e -as/$ lu/ 0an/ 7i s!rise re0ede !.teva !uvinte' Du0/ a!eea v.r6 <.rtia 6n surtu!' Dar a@ia is0r/vise$ !/ F lavril se 6nt r!ea 9i!.ndD "7ti gata$ -i!u8uleI lat/--/-s$ 0rea vredni!e 0rieten' , @ r.r/ 6-0reun/ 7i$ 0este 0u8in$ se a&lar/ 6n strad/' ,a 7i la venire$ nu -ai s! aser/ v r@/' Ur!au G lg ta !are 6i l/sa s/ 6ntre9/reas!/ i9@/virea' Ast&el a:unser/ la P nt-5arie$ l ! ales de !/tre 5al-'venu s0re a7i du!e la 6nde0linire sinistrul 0lan' A:un7i 0e -al$ se 0rir/' 1n a!eea7i !li0/$ @ar nul 7i Laurent se 0itulau su@ ar!ad/$ 0rivind ner/@d/t ri 0este 0.n9a a0ei !e li se des&/7ura dinaintea !<il r' 3

5alvenu 0use -.na 0e @ra8ul lui F lavril 7i s0use !u glas 7 0titD Ia g.nde7te-te$ 0rietene$ a- &i 0utut g/si are l ! -ai 0 trivit !a /staI''' , l $ 9ise el 6ntin9.nd @ra8ul$ -arele ra7$ !u&undat 6ntr-un s -n adine$ 0are s/-7i 0reling/ u-@rele &antasti!e 0este &luviul !u re&leBe al@/strii$ !are !urge lini7tit$ -istuindu-se 0e su@ ar!adele 0 dului P nt-5arieL''' P nt-5arie el ne a-inte7te t t dat/ !ea -ai !rud/ -.r7/vie a n astr/$ dar 7i !eea !e ne este -ai drag''' el singur va &i -art rul - r8ii n astreL Ki t tul 6ntrsingur/tate !a astaL 68i s0un eu$ ni!i !/ 0utea- alege -ai @ineL Da$ r/s0unse F lavril 0e a!ela7i t n' L !ul nu--i dis0la!e''' e lini7titL La !easul a!ela din ur-/$ s/r-anul uria7 67i 0ierduse li-@u8ia 7i nu -ai sl @ 9ea sudal-e' "B0ri-ase$ 6ntr-un singur !uv.nt$ a!ela7i si-8/-.nt 0e !are -ule8ul$ devenit 0 et$ 6l t/l-/!ise 6n -ult -ai -ulte' Dar$ 0e nea7te0tate$ s-uls din visare$ F lavril 6ntre@/D 5ar!<i9e$ nu-i l/s/- ni-i! 5arieiI ,e vrei s/ s0uiI 6l 6ntre@/ 5alvenu$ !/!i nu 0ri!e0use' Un @ile8el$ ur-/ uria7ul s0adasin$ un !uvin8el de adi L Tu ar tre@ui s/-( ti!luie7ti$ tu 7tii s/ te eB0ri-i -ai @ine 6n s!ris' 5-a- g.ndit eu$ 6l lini7ti 0rietenul s/u$ s! 8.nd din surtu! <.rtia 0e !are 6n7irase !.teva !uvinte' As!ult/' Ki !itiD ENie$ s!u-0/ 5arie$ ulti-ul n stru g.ndL''' Nu -ai ai nev ie de n i''' 0le!/-' Da!/ 0u8inul @ine s/v.r7it de n i 0e 0/-.nt 6ntre!e &a0tele n astre rele$ &ii sigur/ !/ @/tr.nii s lda8i v r ruga 0e At ateiert/t rul s/ te @ine-!uv.nte !u 6nalta sa !r tire' Ta8ii t/i''' ! ntele dAvriv l$ -ar!<i9ul de ;ellevenue'G T/!erea se a7ternu grea du0/ le!tura a!easta &/!ut/ a0r a0e 6n 7 a0t/' ,.nd F lavril se si-8i 6n stare s/-7i @iruie e- 8ia !are 6l g.tuia$ -ur-ur/D Ia te uit/$ e7ti !<iar -ai @un de!.t -ine$ dragul -euL Dre0t r/s0uns$ !el/lalt 6i str.nse -.na' V r g/si r/va7ul l.ng/ n i$ 9ise uria7ul$ u7urat de g.ndul a!esta' Ki ast&el$ r/s0unse 5alvenu$ ni-eni nu va &i 6nvinuit de - artea n astr/L Sunte- gata$ -arele -eu 0rietenI ur-/ el$ dreg.ndu-7i glasul' ,.nd 68i va &i v ia$ -i!u8uleL''' Dar d/--i -ai 6nt.i 3

-.naL Iat- ' Nu tre-ur/ del !$ &/!u 5alvenu' "i dra!e$ sigur !/ nuL R/-aser/ ast&el !.teva !li0e' 1-@r/8i7ea9/--/$ -ai 9ise F lavril' Ki$ tr/g.ndu-( s0re el$ 6l ridi!/ de la 0/-.nt 7i 6l str.nse !u 0utere' Des0rin9.ndu-se din @ra8ele 0rietenului s/u$ 5alvenu se v/9u iar/7i 0e 0i!i arele sale 7i se 6ndre0t/$ 8in.nd 6n -.n/ 0ist lul' F/!.nd la &el$ F lavril a0/s/ 8eava ar-ei 0e 0ie0t' Uite a7a$ !a -ine$ dre0t 0e ini-/L Nu era un duelF $ nu$ !i du@l/ sinu!idere 0rin 6-0uterni!ire 7i 0rin re!i0r !itateD 8evile !el r d u/ ar-e se a&lau d ar la un deget distan8/ de &ie!are 0ie0t !e ur-a s/ &ie str/0uns de gl nte' ;ra8ele st/teau 6ntinse$ 0ist alele 6n linieF 6n!/ se!und/ 7i aveau s/ !ad/ &ulgera8i' De dat/ F lavril tres/ri 7i s0useD A7tea0t/L 5alvenu 67i ! @ r6 @ra8ul$ 6ntre@.nd -ustr/t rD ,e te-a a0u!atI A- &i & st gata''' Prive7teL Ki$ !u @ra8ul ridi!at$ F lavril 6i ar/t/ 6n -i:l !ul &luviului un li!/r ru@iniu !e 6nainta s0re ei' "ste ea$ 6ng/i-/ -ule8ul' "a esteL A0 i$ !u s&.'7iet are durere 6n glasD A- 6n8eles' Vrei s/ -ai 9/ri- ulti-/ ar/$ B--i a7aI Da$ -i!u8ule$ dar &/r/ s/ ne ar/t/Ki iat/-i ! lind 0u8in ar!ada$ s0re a se 0iti 6n u-@r/' De dat/$ deslu7ir/ un glas' ,ineva s0useseD Iat/-iLF Nedes0/r8i8ii 0rieteni r/-aser/ 0ir ni8i l !ului$ 8i-n.ndu-7i r/su&larea' Ai au9itI 6ntre@/ uria7ul$ a0le!.ndu-se -ult$ a0r a0e li0indu-7i @u9ele de ure!<ea 0rietenului' S/ as!ult/-L Da$ !ineva a v r@it''' 0e ai!i$ 0e a0r a0e' A-.nd i 67i 6ntinser/ g.turile a luare-a-inte' A!ela7i glas se &/!u din n u au9it' Fii atent$ LaurentL Iar Laurent r/s0unseD S/ &ie lini7tit/ seni ria v astr/$ s/ trag de & arte 3

a0r a0e' X Ni7te u!iga7iL -ur-ur/ 5alvenu' Da$ r/s0unse 5alvenu$ t t 7 0tit' ,ine 7tie !e !analie de gentil - este v.r.t/ 7i ai!i$ !a 6n trea@a a!eea de dini ar/L A0 i$ 0e a!ela7i t n$ dar 0u8in -ai 6n&riguratD li v/dL Sunt 6n a-@us!ad/$ su@ 0ri-a ar!ad/ a 0 dului' Ki eu 6i v/d' Pe !are 8i-( alegi$ -i!u8uleI Tu ve9i de !ei !e-i -ai a0r a0e de a0/$ !/ de !el/lalt a- eu gri:/' ;ine' Se tr.ntir/ a7adar 0e @u!l/ 7i 6n!e0ur/ a se t.r.$ &/r/ 9g - t$ 6n dire!8ia !el r d i t.l<ari' Glasul !are se &/!u au9it !el di-ii 7i !are nu era altul de!.t !el al @ar nului relu/D Se a0r 0ieL Da$ da$ ne a0r 0ie-L r.n:i 5alvenu 6n &elul s/u 9e&le-it r' C ra s/ ai@/ -ai -ul8i 0rivit ri de!.t !rede8i v i$ dr/g/la7ii -eiL Laurent r/s0unse avertis-entului datD li a7te0tL 1n !li0a a!eea$ 6ndre0tat/ s0re tal u9$ se ivi g nd la s!/ldat/ de ra9ele lunii' 1l ve9i 0e ! nteI 6ntre@/ @ar nul' Da$ 0ie0tul lui a0are !<iar 6n v.r&ul 0ist lului -eu' %!<e7te @ineL N i t t a7aL strig/ F lavril$ ridi!.ndu-se !.t era de lung' A0 i 0e un t n de ! -and/D F !L D u/ detun/turi$ di-0reun/ !u un strig/t s&.7iet r$ s0inte!ar/ v/9du<ul' L vit$ &/r/ ni!i 6nd ial/$ Laurent se r st g lise 6n a0/' ,u el a- 6n!<eiat s ! telile$ 9ise 5alvenu' Pe t 8i dra!ii din lu-e$ i9@u!ni &uri s F lavril$ deslu7ind u-@r/ !e se stre!ura 6n : sul talu9ului$ 0e al -eu l-as!/0atL Ursit/ @leste-at/L''' ,lar de lun/ a lu!rat -ai @ine de!.t 0r asta asta de gur/ de & !L G nd la a! stase' 3

Dintr- s/ritur/$ Ge rges 7i ! ntele se 7i g/sir/ 0e -al$ ur-a8i 6ndat/ de Ins' ,e este$ !e se 6nt.-0l/I 6ntre@/ Ren dA@lin-! urt' A0 i 9/rindu-i 0e F lavril 7i 0e 5alvenuD Du-neav astr/L''' Du-neav astr/$ d -nil rI La nai@a$ ! nte$ tre@uie s/ re!un a7te- !/ P nt-5arie v/ este ne&ast$ ri de nu$ ni-i!eas!/--/ tr/snetulL tun/ uria7ul 0e !are l !ul 7i ra 6l a:utau s/-7i reg/seas!/ uitatele sudal-e' F/r/ n i$ ad/ug/ 5alvenu$ 0 ate !/ a!u- v-a8i a&la a! l unde a- tri-is 0e unul dintre ne-erni!ii !e v/ 0.ndeau' ,e se 6nt.-0l/$ -a-/I 1ntre@/$ !u glasu-i dul!e$ 5arie' Ni-i!$ ! 0ila -eaL''' Ni-i!L r/s0unse !u 6n&rigurare Ins' S/ nu ie7i din g nd l/L''' Veni- 7i n i 6ndat/L Iar 6n g.nd 67i s0useD ES/ nu s0erie-G' Iar vre !a0!an/ a a!elui ti!/l s de S uvrI 6ntre@/ t.n/rul !avaler' 5/ te- !/ da$ d/du r/s0uns F lavril' A<$ tun/ ! ntele$ va &i ulti-a' [ urL 1n!/ -ai v r@ea$ !.nd un strig/t al 5ariei 6i &/!u s/ se 6nt ar!/ s0re g nd l/' ,u u-/rul 6ns.ngerat$ Laurent 8.7nise din a0/$ se ag/8ase de @ rdur/ 7i se 0r/@u7ise 6nl/untrul g nd lei' ,u t 8ii d/dur/ &uga 6ntr-a! l ' Iar Ra ul de S uvr$ !are$ de 0e -al$ eBe!utase a!eea7i -anevr/ !a 7i servit rul s/u$ s/rise 6n 0artea din s0ate a g nd lei$ strig.nd !u glas 0uterni!D 1n larg$ @/ie8iL D u/ 9dravene l vituri de v.sl/ 6nde0/rtar/ g nd la !u vre 9e!e -etri' A0 i$ se &/!u au9it glasul 9e&le-it r al @ar nuluiD Te 6n7eli$ ! nteL''' De S uvr g/se7te t tdeauna !ale$ !.nd e v r@a de r/9@unare ri de via8a iui' Trage8i 6n ne-erni!L r/!ni Ren$ !a s! s din -in8i' F lavril 7i 5alvenu 67i 6ntinser/ @ra8ul' Dar$ iute !a g.ndul$ @ar nul se ridi!ase$ luase 6n @ra8e &ata 0e :u-/tate 0ierdut/ 7i 8inea str.ns la 0ie0t'

Ia sea-a$ ! nteL -ai strig/ el$ r.n:ind !a un @leste-atF &ii!a ta se a&l/ 6ntre -ine 7i gl an8ele taleL''' 5/ iu@e7te ! 0ila asta''' 5/ !r te7te''' Nu trage8iL''' Nu trage8iL''' strigar/ ! ntele 7i Ge rges 6ntr-un glas' De9n/d/:dui8i de ne0utin8a l r$ F lavril 7i 5alvenu ni!i nu a7te0taser/ s/ li se s0un/$ !/!i se st/0.niser/ singuri' V.slii 9drav/n$ @/ie8ii -ei$ se au9ea glasul t t -ai de0/rtat al lui de S uvr' Feti8a -eaL''' Feti8a -eaL''' se !/ina Ins$ &r.ng.ndu-7i -.inile de de9n/de:de' Ren''' " 0ierdut/L''' R/0it/''' %$ d -nil r$ salva8i--i &ii!aL ,e-i de &/!ut$ D a-ne$ !e-i de &/!utI ge-ea s/r-anul ! nte$ 6n!re-enit de iu8eala !u !are 6l n/0/stuise a!east/ n u/ nen r !ire' Caide$ F lavrilL strig/ de dat/ 5alvenu' S/ 0 rni6n tL "i da$ 0e via8a -eaL S/ s-ulge- din g<earele netre@ni!ului$ ri s/ -uri-L V/ ur-e9$ 9ise Ge rges$ !are 67i 7i s! sese vesta' T 8i trei erau gata s/ se arun!e 6n valuri' Lini7teL 0 run!i un glas venit din u-@r/' Se 0rir/' GrardL vesti F lavril$ re!un s!.nd glasul luntra7ului' ;ar!a a!estuia$ 8.7nind 0e nea7te0tate de su@ 0 d$ a0/ru tre!.nd de-a lungul -alului' ,e n/de:de tragi$ GrardI 6ntre@/ ! ntele$ are!u6nvi rat de a0ari8ia a!easta$ !/!i @ar!agiul 6i ins0ira un s i de 6n!redere su0ersti8i as/' S/ salve9 ! 0ilul$ a7a !u- a- salvat 0e tat/$ r/s0unse 0 darul !el de is0rav/' Dar !u-I -ai 6ntre@/ Ren' S0un.ndu-v/ unde anu-e s- du!/''' iau !<iar a!u- 0e ur-ele l rL Ki @ar!a se &/!u nev/9ut/ 0e dru-ul luat de g nd l/' Pe t 8i diav lii din iadL url/ F lavril' S/ ne s0un/ 7i salv/-L Iar du0/ a!eea EDrag ste tre!/t areG 7i E,lar de lun/G 6l v r 0ede0si 0e netre@ni!' ,.t de de0arte alungaser/ g.ndul de a-7i !ur-a via8aL (

,ART"A A D%UA ," S" P%AT" 1NV4NA 1NTR-UN [%, D"-A ;A;A-% AR;A De 6ndat/ !e Lud vi! al AIV-lea tre!u su@ @l/duirea s0iritual/ a d a-nei de 5ainten n$ el 6n!e0u s/-7i su0raveg<e9e 0ers ana !u -ai -ult/ luare-a-inteF !eilal8i v ir/ a &a!e la &el$ ast&el !/ u7ur/tatea !/0/ta$ 6n !a0ri!iile ei$ a0aren8/ de -/sur/ 7i austeritate' Dar !eea !e nu se s!<i-@/ de&el &u <rana''' <rana !el r din lu-ea -are$ &ire7te$ !/!i !ei -i!i$ !<iar 7i @urg<e9ii se v/9ur/ sili8i$ 6n anul de gra8ie (=)*$ s/ -ai str.ng/ !ureaua$ !u- a- s0une 6n 9ilele n astre' Iarna a!elui an &u at.t de !u-0lit/ 7i s/r/!ia at.t de -are$ 6n!.t -ii de a-eni 8i0ar/ a & a-e$ !.t 8inur/ !ele d u/s0re9e!e luni !e-i ur-ar/' D a-na de 5ainten n se !ade are s/ -ai s0une-I se ar/t/ !ea dint.i tul@urat/ de situa8ia !are$ 6nr/ut/8indu-se$ 0utea du!e la r/9vr/tireF nu !/ i s-ar &i &/!ut !u-va -il/ d a-nei de s/r-anii 6n& -eta8i$ !are se stingeau slei8i de 0uteri$ !i din tea-a de a nu vedea 0r/@u7indu-se edi&i!iul ridi!at de ea !u at.ta s.rdie 7i vi!lenie' Si-8ea -ult 0rea li-0ede !/$ 6nainte de a a:unge !<iar la rege$ rev lta s-ar 6nt ar!e 6-0 triva ei' Nu era !u!erni!/ din &ire$ 6n 0 &ida rug/!iunil r 0e !are @u9ele ei us!ate le 7 0 teau 9ilni! 7i 6n!/ !u at.t de &/8i7/ d rin8/ de a &i au9ite$ 6n!.t ni!i !ei -ai 0u8in !larv/9/t ri nu s-ar &i 0utut l/sa 6n7ela8i' Prin ur-are$ 6n situa8ia a!eea de -are -i9erie$ ea 6l !<e-/ 0e 0/rintele La ,<aise 7i$ 6n t v/r/7ia a!estei 6nalte &e8e @iseri!e7ti$ !/ut/ -i:l a!ele de a 6nl/tura r/ul' Singurul lu!ru 0e !are dis!i0 lul a!esta al lui L P la 6l 0r 0use &u rgani9area unei 0r !esiuni a 6ntregii -ul8i-i$ !are s/ r age 0e s&.nta Gen veva s/ vin/ 6ntra:ut rul 0ari9ienil r 6n& -eta8i' Ki$ 6ntru!.t ase-enea 0r 0unere nu adu!ea ni!i v/t/-are &inan8el r$ ea &u 0ri-it/ !u !/ldur/ ast&el !/$ 0rintr- < t/r.re$ Parla-entul rd n/ !a ea s/ &ie 0us/ 6n a0li!are !<iar 0este d u/ 9ile' %dat/ !li0a venit/$ ra!la s&intei &u ! @ r.t/ 7i 0urtat/ !u t at/ s le-nitatea d rit/' H

S/ra!ii de 0rin a9iluri$ 0re!u- 7i !ei din t ate 0ar <iile Parisului 0/7eau 6n r.nduri de !.te 0atru$ av.nd 6n -.ini -/t/nii$ ! ndu7i de 0/st rii l r$ ur-a8i de &e-ei de la S0italul s0i!iil r$ 6n a!eea7i r.nduial/$ de !lerul !u !ru!ea sa$ de ! -isarii s/ra!il r$ de ad-inistrat rii s0italului' Se 6n8elege de la sine !/ alaiul era 6ns 8it de a-eni de va9/$ de seni ri$ negust ri 7i gur/-!as!/' At.t d a-na de 5ainten n$ !.t 7i @l.ndul 0r - t r al a!elei 0r !esiuni se &erir/ s/ se arate' In ti-0 !e :u-/tate din Paris era a0r a0e dis0us/ s/ 6ng<it/ 0e !ealalt/$ Versailles &/!ea eB!e08ie$ se a&la 6n s/r@/t are$ 6n -are 9aia&et a- 9i!e n i' 5aiestatea sa$ !are$ ne6nd i s$ se 0li!tisea 6n 9iua a!eea 7i !/uta s/ se distre9e$ !<e-ase 0arte a ,ur8ii$ 0rintre !are se a&lau 0rin8ul - 7tenit r$ 5 nsieur$ 5ada-e$ du!ele Fili0 de %rleans$ du!ele 7i du!esa de ,<artres$ -ul8i de-nitari 6nal8i 7i d a-ne din lu-ea -are 7i &eri un de:un a7a !u- nu-ai el$ iu@it r de -.n!/ruri alese$ 7tia s/ !ear/' 5esele a!estea grandi ase erau -ai !u sea-/ tare 6-@el7ugate 7i 0ute- 6n!<eia s0un.nd !/ -esenii$ ur-.nd 6nt tdeauna 0ilda regelui$ d vedeau stra7ni!/ 0 &t/ de -.n!are' ''Dar iat/ !/ 6n ti-0ul a!elei aga0e rege7ti$ date 6ntru 6nl/turarea & a-etei$ 0r !esiunea !e 0 rnise de Ia N tre-Da-e' 1nainta$ 6nainta 6ntr-una 6n dire!8ia @iseri!ii Sainte Genevieve$ 0un!tul de s sire' De7i !urgerea anil r adusese -ari 0r grese$ r/-/7i8/ de &eudalis- 6n!<inga 6n!/ vredni!ul 0 0 r 6n stare s/ -ai strige 6n ti-0 !e tre-urau de &rig 7i & a-eD EN elGL ETr/ias!/ @el7ugul !el r -ariLG Pr !esiunea 0are-se !/ &u 0e 0la!ul Pr niei !/!i$ la s!urt/ vre-e du0/ a!eea$ @anii nu au -ai & st at.t de 0u8ini$ !ele tre@uin!i ase <ranei nu at.t de s!u-0e$ ast&el !/ are!are @un/stare ur-/ a!elei & a-ete$ dat rate nu nu-ai unei ierni as0re$ dar 7i uria7el r !<eltuieli !erute de 0atru ri de !in!i ani de r/9@ i se!/tuit ri ai visteriei' Pentru rege ri!ine ar &i & st 6ns/ 6n stare s/ se :ert&eas!/L S/ - ar/ de & a-e 0entru elL S/ strige EN elGL Du0/ 6n!<eierea de:unului -ai sus a-intit$ -aiestatea sa 67i l/s/ li@eri invita8ii$ iar ei se r/s0.ndir/ 0rin -inunatele gr/diniF unii luar/ s0re 0a:i7ti$ al8ii aleser/ 6nsinguratele alei' Printre a!e7tia se nu-/r/ 7i t.-n/rul Fili0 de %rlans$ !are 0/7ise 6n !el de al d u/9e!ilea an de via8/$ 0re!u- 7i un r i de &e-ei tinere 7i &ru- ase$ !are 6l 6ns 8eau 0retutindeni' ,.nd a:unser/ 0e su@ ! 0a!ii !ei -ari$ *

!u &run9i7 d/t/t r de u-@r/ 7i r/! are$ du!ele$ 0rindu-se din s0 r v/iala-i adesea -ai -ult de!.t u7urate!/$ strig/ dintr- dat/D ,e : ! alege-$ &ru- asele -eleI [ !ul !are va &i 0e 0la!ul alte8ei v astre$ va &i 7i 0e al n stru 6n !<i0 ne-/suratL r/s0unse d a-na de LaurentP$ t.n/r/ 7i tare &ru- as/ &e-eie$ de !ur.nd -/ritat/ !u @ar nul 0urt.nd a!est nu-e 7i !are 6n ti-0 !e se 0etre!eau t ate a!estea ur-/rea !u -are luare-a-inte !a0ri!i asa -i7unare a 0e7til r !e se 9@enguiau 6n @a9inul !el -are' A7adar$ &ru- asa -ea @runet/$ ur-/ galant du!ele$ lu.nd- dr/g/st s 0e du0/ -i:l !$ a7 9i!e s/ ne :u!/- de-a @a@aar@a' T at/ lu-ea @/tu din 0al-e' [ !ul de-a @a@a- ar@a$ -ult 0e gustul vre-ii$ avea 0re8i sul avanta: !/ 6ng/duia !elui sau !elei !u !<ii lega8i s/-7i 0 arte -.inile !a-''' la v ia 6nt.-0l/rii' Fili0 de %rlans era$ 0are-se$ un stra7ni! :u!/t r al : !ului a!estuia' Du@ isL !<e-/ el' Un ins 0e :u-/tate 6-@r/!at !u sutan/$ ins !e ar &i 0utut lesne &i luat dre0t un 0ers na: de 0er/ gata s/ intre 6n s!en/$ se des0rinse din str.ns area !el r d u/ d a-ne !/r ra ni!i 0e de0arte nu le 8inea vreun !urs de - ral/ 7i se 6n&/8i7/$ !u @ra:ii 6nv/0/ia8i$ !u !<ii s!.nteiet riD ,e d re7te - nseni rulI Leag/--/ la !<iL 6i !eru du!ele' %-ul se su0use$ iar : !ul 6n!e0u' ,.nd 7i !.nd se au9eau 8i0ete s!urte$ a0 i 9g - tul unui s/rut$ 0rivilegiu 0e !are du!ele 7i-( a! rda ri de !.te ri 0unea -.na 0e !.te una dintre a!ele d a-ne !are nu !/utau$ dealt&el$ de!.t s/ se lase 0rinse' "7ti a -ea$ &ru- as L &/!u el la un - -ent dat$ 0rin9.nd- dinadins 0e d a-na de LaurentP$ !/!i$ se !uvine s/ s0une- !<iar a!u-$ 6n 0 &ida leg/turii de la !<i$ 0e<livanul de du!e vedea t t a7a de @ine !a 7i !u- ni-i! nu i-ar &i 6-0iedi!at v/9ul' Iat/--/ 0rins/L r/s0unse -i!u8a -ar!<i9/$ &re-/t.nd t at/ de 0l/!ere'

Ki 6i 6ntinse @ra9ul' Du!ele 67i a0/s/ @u9ele 0e @ra9ul a!ela$ &/!.ndu-le s/ lune!e a0 i$ !u di@/!ie$ s0re !ele ale u7urate!ei !are$ dealt&el$ 6l a:ut/ -ult 6n trea@a asta' Asta 0entru 6n!e0ut$ l/-uri du!ele' Nu uita !e--i dat re9i' % dis!re8ieL 6l 6ntreru0se @runeta' A0 i$ !u glas -ai s!/9ut$ ad/ug/D Da!/ alte8a v astr/ s-ar 6nv i$ a7 0re&era dest/inuireL ,u- 8i-e v ia$ &ru- asa -eaL r/s0unse Fili0 r.9.nd' De9v/luie--i starea 6n !are 8i se a&l/ ini-a' Ni!ide!u-$ - nseni reL''' Asta v i &a!e -ai t.r9iu''' ,eea !e vreau s/ v/ s0un v/ 0rive7te 6ntr-un !u t tul alt !<i0' N-a7 9i!eL se 6-0 trivi du!ele' Pute8i :ude!a singur$ alte8/' Ki -ar!<i9a 6n!e0uD Fratele -eu' d -nul de P ntales$ -i-a 0 vestit !ele 0etre!ute 6n n a0tea a!easta la ser@area dat/ de 0re7edintele La-@ert de T< rignP' Ki$ & arte 9 rit$ !/!i !elelalte d a-ne !are se 9@enguiau !u a@atele Du@ is s-ar &i 0utut a0r 0ia de ei$ t.n/ra -ar!<i9/ ist risi du!elui la r.ndul ei$ t t !eea !e !itit rii n 7tri au a&lat -ai 6nainte' ,.nd a:unse la ! ns0ira8ie$ Fili0 de %rleans$ ri!.t de ne0/s/t r ar &i & st el$ 0/li u7 r 7i -ur-ur/D ,u- a7aL S/ se serveas!/ de nu-ele -eu$ &/r/ s/--i !ear/ 6n!uviin8areaL "ste de-a dre0tul in&a-ieL D a-na de LaurentP ur-/D Intru!.t t at/ ist ria asta a &/!ut -ult t/r/@ i$ ea va a:unge &/r/ 6nd ial/ la ure!<ile regelui 7i 0 ate !/ ve8i &i ! -0r -is' Ulti-ele !uvinte &useser/ r stite !u at.t de durer as/ 6ndui 7are$ 6n!.t t.n/ra alte8/ !are$ !a @un dis!i0 l al a@atelui Du@ is$ 6n/l8a s!e0ti!is-ul 0e trea0ta 0rin!i0iului$ se si-8i ad.n! tul@urat/' Lini7te7te-te$ dr/gu8a -ea$ &/!u el lu.ndu-i -.n/ 6n !/u7ul 0al-el r sale$ de vre-e !e nu a- 0entru !e -/ -ustra$ nu ani!i de !e -/ te-e' Ki$ & l sindu-se de un r/ga9 6n !are d a-nele &/!eau <a9 de !ine 7tie !e glu-/ gr s lan/ de-a a@atelui$ el atrase s0re sine 0e -i!u8a -ar!<i9/$ s0re a !ulege s/rutare de 0e @u9ele-i de ! ral' 18i -ul8u-es!$ 6i 7 0ti t t dat/$ la ure!<e' A0 i 6nt re6ndu-se s0re & stul s/u 6nv/8/t rD 3

Ia as!ult/$ Du@ is$ !e t t 6ndrugi d a-nel rI Nis!aiva 0 ve7ti de7u!<eateI Nu !<iar & arte de7u!<eate$ - nseni re$ r/s0unse uri!i sul 0ers na: des0re !are v - v r@i !.t -ai 0u8in !u 0utin8/$ 6ntru!.t 0ilda a!easta de ur.8enie - ral/ a e0 !ii este -ult 0rea @ine !un s!ut/' D a-nele r.d !u -are 0 &t/ 7i -/ r ag/ s/ le -ai s0un dintr-ale -ele' %$ -in!in sulL s/rir/ 6ntr-un glas &ru- asele 0/!/t ase' Ur-ar/ glu-e -ai -ult sau -ai 0u8in <a9 ase$ r stite de @u9ele a!elea 6ne6nt/t are' ''S/ 0/r/si- r.sui 7i : !ul le v - reg/si !ur.ndF da!/ nu n i$ du!ele ri!u-$ 7i s/ ne 6nt ar!e- la rege !are$ du0/ 0r.n9$ se retr/sese 6n a0arta-entele sale$ !u g.ndul de a se l/sa 6n v ia rege7tii sale digestii' Dar iat/ !/ &u 6-0iedi!at de d -nul P<elP0eauB de P nt!<artrain$ -inistrul -arinei$ !are veni s/-i vesteas!/ s sirea !avalerului de Cer@laP$ a-@asad rul Fran8ei la 5adrid$ 6ns 8it de -ar!<i9ul de ,astel de Ri s$ a!reditat 0e l.ng/ !urtea din Versailles de !/tre guvernul de la "s!urial' Regele @inev i s/-7i a-inteas!/ de &a0tul !/ 6ntr-adev/r$ 6i !<e-ase 0e !ei d i di0l -a8i' Ki 6i 0ri-i' La ur-a ur-ei$ se a&lau la -i:l ! ni7te interese ale statului' "ra v r@a de ,ar l al II-lea al S0aniei$ !are se t 0ea de alean' Su!!esiunea lui$ de9@/tut/ lung/ vre-e 6n t ate !a@inetele$ devenise 0r @le-/ a "ur 0ei' "ra i-0 rtant de 7tiut !/r r -.ini avea s/ le &ie 6n!redin8ate !.r-ui-rea S0aniei$ a regatului !el r d u/ Si!ilii$ a 5ilanului$ a unei 0/r8i din N/rile de [ s 7i a lu-ii n i' Iar da!/ -area - nar<ie tre@uia s/ a0ar8in/ unui singur -$ !ine avea s/ &ie -ul a!elaI ,u- s/ se < t/ras!/ 6-0/r8irea ei$ de ar &i & st nev ieI Ki ni-eni nu se 6nd ia$ la vre-ea a!eea$ !/ regele ,ar l al II-lea avea s/-7i -ai t.ras!/ ti-0 6ndelungat -i9era@ila-i eBisten8/' "l nu-7i d/du du<ul de!.t 6n anul (JaaF dar 0.n/ atun!i i se n/d/:duise - artea$ iar el 7tia$ ne&eri!itul$ 7i !<iar era 0ri-ul !are lua -/suri 6n vederea s&.r7itului s/u' Vre-e de 9e!e ani 7i -ai @ine$ su!!esiunea a!easta 6n&ier@.nt/ t ate 0uterile$ des!<i-9.nd !ale tutur r 0 &tel r' S0ania 67i d rea unitatea$ adi!/ 0/strarea d -ina8iei asu0ra 8/ril r su0use 0uterii saleF dar nu a!ela7i lu!ru 6l d reau 7i !elelalte na8iuni' (

"ra a7adar de dat ria guvernel r s/ 0revin/ 0rintr-un a! rd$ 0rivind a!est 0un!t i-0 rtant$ ne r.nduielile 0e !are - artea lui ,ar l avea s/ le adu!/ 6n situa8ia "ur 0ei' %ri!u-$ nu erau !u 0utin8/ de!.t d u/ ! -@ina8iiD su!!esiune ! -0let/ ri 6-0/r8ire' Sunte- dat ri$ al/turi de t 8i ist ri!ii$ s/ d/- dre0tate lui Lud vi! al AIV-leaD se !u0a & arte -ult de 0 liti!a eBtern/ 7i da!/ a & st 6n stare s/ adu!/ aur/ d -niei sale$ a!easta s-a dat rat &a0tului !/ a 7tiut s/ a0ere t tdeauna de-nitatea Fran8ei$ d vedind 6nalt/ ! n7tiin!i 9itate 6n t ate !<estiunile su0use 6naltei sale a0re!ieri' Dar &iind!/ nu ave- de g.nd s/ &a!e- ai!i un !urs de ist rie$ nu v - v r@i -ai -ult des0re a!east/ 0 liti!/ eur 0ean/ !are$ din &eri!ire$ nu a is!at ! n&li!te seri ase 6ntre 0uteri' Prin ur-are$ 6ntru!.t !ele s0use de rege !avalerului de Cer@laP 7i -ar!<i9ului de ,astel de Ri s se a&l/ 6n a&ara su@ie!tului n stru$ nu ne v - -ai 0re !u0a de a!easta$ -ul8u-indu-ne !u ! nstatarea !/ audien8a 0arti!ular/$ !are 8inu !ar/$ 0/ru s/-i st.rneas!/ lui Lud vi! al AIV-lea & arte @un/ dis0 9i8ie' Ve7tile erau @une$ desigur$ 7i t at/ lu-ea se @u!ura' Du0/ !e ie7ir/ de la rege$ !avalerul 7i -ar!<i9ul ! @ r.r/ 6n gr/dini 7i se 6ndre0tar/ s0re grila:ul !el -are' T !-ai s seau a! l $ !.nd 6i 9/rir/$ ! @ r.nd dintr- !alea7!a$ 0e ! ntele de la Fere 7i 0e !avalerul DArtagnan' A!esta$ 0alid$ agitat$ 0/rea 0rada unei a0rige 6nv l@ur/ri su&lete7ti' , ntele$ di-0 triv/$ se ar/ta !al- !el 0u8in 6n a0aren8/$ a0r a0e re!e$ de7i !<i0ul s/u glindea ad.n!/ triste8e' ,avalerul de Cer@laP 6i alerg/ 6ntru 6nt.-0inare' Du-neata ai!iI ,e s-a 6nt.-0latI 6ntre@/ el !u are!are nelini7te' A@ia atun!i 8.7ni din 0rivirea ! ntelui un &ulger de -.nie' A0 i$ 6n/l8.nd !a0ul 7i su-e8-du-se$ s0use lu.nd 6ntr-ale sale -.na !avaleruluiD Ara-is$ in&a-ie a & st s/v.r7it/ 7i$ !a 6n vre-ea !el r Patru$ a- :urat s/ &a! gra@ni! dre0tateL''' Vrei s/ -/ a:u8iI A0u!.nd$ !u -.na !e-i r/-/sese li@er/$ 0e !ea a lui Ge rges$ !avalerul r/s0unse 6n !<i0ul !el -ai &ires!D At< s$ iat/-( 0e DArtagnanF Ara-is este -ereu al/turi de v i' Sunte- treiL A0 i !u un sus0inD 3

De !e nu e7ti !u n i$ P rt< sL A- salva lu-ea$ !a a!u- d u/9e!i de aniL 5ar!<i9ul de Ri s$ !are au9ise t tul$ &/!u un 0as 6nainteD %are nu l-a7 0utea 6nl !uiI 6ntre@/ el s&i s' Du-neata$ d -nuleI -ur-ur/ ! ntele$ a-/nun8ind !u 0rivirea !<i0ul des!<is al s0ani lului' 1-i 0un s0ada 6n slu:@a du-neav astr/$ d -nil r' C t/r.8i !e tre@uie s/ &a!L 18i -ul8u-i-L 6i r/s0unser/ 6ntr-un glas ! ntele$ di0l -atul 7i Ge rges' 5.inile se 6ntinser/$ se unir/ 7i se str.nser/ !u !/ldur/$ 6ntr- singur/ !li0/$ !ei 0atru @ravi re6nviaser/ 0e er ii de dini ar/' Ki a!u-I 6ntre@/ !avalerul de Cer@laP$ adres.ndu-se ! ntelui' Des0re !e anu-e este v r@aI Des0re !ri-/ 6n&i r/t areL r/s0unse a!esta' Fii!a unui ! nte$ a ! ntelui dA@lin! urt$ a & st r/0it/L Fii!a lui Ren dA@lin! urtL i9@u!nir/ 6ntr-un glas -ar!<i9ul 7i !avalerul' DaL Din n u 6-0reun/ 6n n a0tea a!easta$ du!esa de Sand val$ s 8ia sa 7i &ii!a reg/sit/ 6ntr-un !<i0 -ira!ul s$ ! ntele 7i du!esa au & st sili8i s/ asiste$ ne0utin!i 7i$ la r/0irea di as/ a ! 0ilei$ s/v.r7it/ de @ar nul Ra ul de S uvr' ;ar nul de S uvrL strig/ -ar!<i9ul de Ri s' %$ ne-erni!ulL Ki ad/ug/D Iar eu$ !are tre@uia s/ -/ 6n&/8i7e9 ast/9i du!esei$ s0re a-i v r@i des0re ! nte$ !/!i -i se 0/ruse a-i &i g/sit ur-ele''' 1n !li0a a!easta ! ntele 0l.nge$ al/turi de s 8ie$ dis0ari8ia ri 0 ate - artea ! 0ilului s/uL Dar !e vre8i s/ &a!e8i Ia VersaillesI -ai 6ntre@/ !avalerul de Cer@laP' S/-( v/d 0e regeL S/-i !er s/ &a!/ dre0tateL Trud/ 9adarni!/L Regele nu 0ri-e7te ast/9i' Atun!i$ !e-i de &/!utI S/ tre!e- la &a0te''' Dar !u -ult/ @/gare de sea-/L r/s0unse !avalerul' S/ nu -ai 0ierde- ti-0L 6i r/s0unse ! ntele' Dar 0rivi8i-( 0e el$ 0e &iul -euL Ki ar/t/ s0re Ge rges a !/rui su&erin8/ st.rnea de-a dre0tul -ila' (

Da$ 6n8elegL g.ndi !u glas tare d -nul de Cer@laP' Vrea s/ salve9e 0e draga luiI Sau s/ - r 0entru ea$ 6ntregi$ !u t/rie$ Ge rges' 1n!/ 6ntre@are$ relu/ !avalerul$ a !/rui -inte vie 6n!er!a s/ 6nsaile un 0lan$ !ine v-a s0us !/''' "uL 6l l/-uri Ge rges$ !ur-.ndu-i v r@a' "u$ !are a& st de &a8/ la s/v.r7irea !ri-eiL Ki$ 6n s!urt$ ist risi t tul' S/ 0 rni-$ d -nil rL < t/r6 !avalerul ale !/rui @u9e su@8iri &re-/tar/ u7 r' 1n! tr I La ParisL Ki &/r/ s/ -ai 0ierde- vre-ea$ 6l v - !/uta 0e : sni!ul a!ela de @ar nL %$ i9@u!ni Ge rges$ &a!/ !erul s/ d/- de elL Nu s/ se 0 at/ as!unde el at.t de @ine$ 6n!.t s/ nu-( di@ui-L Caide8iL T !-ai se 0reg/teau s/ 0le!e$ !.nd iat/ !/ se -ai 0rir/ !li0/$ s0re a se des! 0eri 7i saluta !u 0le!/!iune &e-eie 6nalt/$ !u aer i-0un/t r !are$ 6-@r/!at/ 6ntr- t alet/ de !urte 0e de-a-ntregul !ernit/$ 7i 6ns 8it/ de un 0re t !u 0rivirea re!e 7i lune! as/$ 67i &/!use a0ari8ia la ! titura unei alei' "ra Franh ise dAu@ign$ -ar!<i9a de 5ainten n$ !ea a0r a0e-regin/ 6ns 8it/ de 0/rintele La ,<aise$ du< vni!ul ei' De7i se a0r 0ia de 7ai9e!i de ani$ d a-na de 5ainten n se -ai 0/stra &ru- as/$ -ul8u-it/ 6n&r.n/rii 0e !are 7tiuse s/ 0 run!eas!/ ini-ii ei de &e-eie a-@i8i as/' ,e s-a 6nt.-0lat$ d -nil rI 6ntre@/ ea 0e nea7te0tate$ 0rindu-se 6n &a8a !el r 0atru @/r@a8i' V-a- au9it r stind un nu-e$ dar Du-ne9eu -i-e -art r !/ ni!i 0rea s&in8ia sa$ ni!i eu nu a- &/!ut ni-i! s0re a sur0rinde !ele !e v r@ea8i' Ki 0entru$ !/ t 8i t/!eau$ ea st/rui$ -irat/D Nu v r@ea8i des0re @ar nul de S uvrI ;a da$ d a-n/$ r/s0unse ! ntele de la FRre' Ki s0unea-''' % -i7!are a0r a0e nesi-8it/ a !avalerului de Cer@iaP$ !are 6i atinse u7 r ! tul$ 6i &/!u s/ se 0reas!/ s!urt' ,e s0unea8iI re0et/ d a-na de 5ainten n$ !/reia nu-i s!/0ase gestul di0l -atuluiF ni!i ie9uitului$ dealt&el' (

St/0inindu-se$ ! ntele 6n!<eie !.t -ai &ires! !u 0utin8/F ,/ a- &i & arte &eri!i8i s/-( 6nt.lni-' A<$ &/!u -ar!<i9a$ s&redelindu-i !u 0rivirea' Un glas d git$ dar !u -l/dieri dul!ege$ !el al 0/rintelui La ,<aise$ r sti 6n a!ela7i ti-0D A- 0/rerea !/ d -nil r a!est ra le arde de glu-/$ !/!i nu se nu-/r/ 0rintre 0rietenii lui 6 1n &a8a &arisei!ei insinu/ri a ins0irat rului drag nadel r !ei 0atru gentil -i se 6n&i rar/' 5ult -ai st/0.n 0e sine 7i & arte la largul s/u dealt&el$ ri de !.te ri era v r@a s/ se 6ntrea!/ 6n v r@e !u t.l!$ !avalerul de Cer@laP 6ntre@/ !u su@8ire @at: !ur/$ 0re&/!.ndu-se a v r@i -ier s$ !a 7i !an ni!ulD Are !u-va 7i 0rieteniI Da$ d -nule' 1n 0ri-ul r.nd 0e -ineL r/s0unse t/i s a0r a0e-regina' ,avalerul s!<i8/ u7 ar/ 0le!/!iune' ;ar nul ! ntinu/ d a-na de 5ainten n este un @rav 7i l ial gentil -' Dev tat regelui s/uL 6nt/ri ie9uitul' Ne-ai0ut.ndu-se 6n&r.na$ ! ntele i9@u!niD ;ar nul de S uvr este un la7 7i un tr/d/t r$ !are !<iar 6n n a0tea a!easta ! ns0ira 6-0 triva -aiest/8ii saleL Au9ind glasul a!esta r/9vr/tit$ -ar!<i9a 67i 6n/l8/ @rus! !a0ulD Ai s0us 0rea -ulte$ s0re a nu -erge -ai de0arte$ ! nte de la Fere$ r sti ea' Fii -ai l/-uritL D a-n/''' V r@e7teL 68i 0 run!es!L ' Nu te 0res!<i-@a 6ntr-un 0.r.t r$ ! nte' Las/--/ 0e -ine s/ r/s0und 6n l !ul du-italeL se au9i glasul v i s 7i < t/r.t al unui n u venit' ,u t 8ii 67i 6nt arser/ !a0etele s0re 0artea a!eea$ iar 0/rintele La ,<aise &/!u -utr/ dis0re8uit are de 6ndat/ !e 6l re!un s!u 0e du!ele Fili0 de %rlans$ -inat 0.n/ 6n l !ul a!ela de : !ul !e-( 6nveselea' ,e vrei s/ s0ui$ d -nule du!eI 6ntre@/$ !uri as/ & arte$ d a-na de 5ainten n' 3

Iat/ !e anu-e vreau s/ s0un$ su@linie t.n/rul 0rin8' Anu-e !/$ &/r/ 7tirea -ea$ @ar nul de S uvr !/uta s/ gru0e9e n @ili-ea 6n :urul nu-elui -eu s0re a-rni &eri$ la - -entul 0 trivit$ tr nul Fran8ei' Lu!rul a!esta l-a- a&lat !<iar a!u-''' Fire7te$ ad/ug/ el$ 0u8in -i-ar &i 0/sat de ase-enea neg<i a@e g.nduri 7i nu a7 &i 0 -enit nu-ele gentil -ului$ da!/ ne@uniei a!esteia nu i-ar &i ur-at un a!t de la7itate$ !are -/ de9leag/ de ri!e s!ru0ul' ;ar nul de S uvr a dat @ir !u &ugi8ii$ re&u9.nd s/ se @at/ 6n duel !u !avalerul DArtagnan$ a!i de &a8/$ !u !.8iva dintre 0rietenii lui !are i-au !erut a!easta' Pentru ase-enea &a0t/ 6l !/uta8i 0e tr/d/t rul gentil -$ d -nii -eiI 6ntre@/ d a-na de 5ainten n$ &re-/t.nd t at/' Da$ d a-n/L 6ng/i-/ ! ntele$ !/ruia 6i 0/rea r/u !/ nu 0utea de9v/lui adev/rul 6ntreg' Ierta8i--/ !/ v-a- :ude!at gre7it$ d -nil r' A0 i$ 0e un t n ! n&iden8ial$ adres.ndu-se du!elui H Regele 7tieI Nu 6n!/$ d a-n/L Dar va 7ti$ vreau s/ !redL 1n seara a!easta !<iarL 6nt/ri se-ea8/ -ar!<i9/$ du0/ @aletul :u!at de d -nii 7i d -ni7 arele de la 0er/' Iar !el r 0atru gentil -i le 0 run!iD Nu 0/r/si8i Versailles-ul$ d -nil rL''' 1l !/uta8i 0e @ar nul de S uvrF 6l ve8i vedea 6n seara a!eastaL''' Dar 0/stra8i tain/ de0lin/L D ar la n a0te ve8i avea v ie s/ v r@i8iL ,u t 8ii &/!ur/ 0le!/!iune' Iar d a-na de 5ainten n 67i ur-/ 0li-@area 6n t v/r/7ia 0/rintelui ie9uit$ are!u- ne-ul8u-it de < t/r.rea 0e !are ea luase &/r/ s/-( &i 6ntre@at' ,.nd ea se de0/rta 6ntru!.tva$ du!ele se 6nt arse s0re !ei 0atru gentil -i 7i 6i 6ntre@/D ,e 0 t &a!e 0entru du-neav astr/$ d -nil r ( De !a-dat/$ ni-i!$ alte8/L r/s0unse ! ntele de la Fere' Dar 6ntru!.t @inev i8i s/ ne &eri8i !instea !r tirii du-neav astr/$ ne v - a-inti de eaL %ri!.nd ve8i v i$ d -nil rL A0 i$ salut/ !u gra8ia !are 6i era @i7nuit/ 7i !<e-/D Du@ isL

5 nseni reI r/s0unse 6ndat/ -ul 6n sutan/$ ar/t.ndu-7i !<i0ul de - 7iret 0este !are -ete<ne de t t s iul l/saser/ ur-e 0reti-0urii' Leg/tura de !<i$ !/lug/r nen r !itL Sunt ner/@d/t r s/--i a0/s @u9ele 0e vre gur/ &ru- as/ sau$ !el 0u8in$ s/ de9-ierd un @r/: r dr/g/la7' D"+N4D4[DUINII Du0/ strig/tul sl @ 9it de F lavril 0e -alul de la P nt-5arie$ 6n ti-0 !e @ar!a lui Grard se -istuia 6n @e9na n 08ii$ -.nie ne0utin!i as/ ur-/ 0ri-ei l r uluiri$ u-0l.nd su&letul !el r !e asistaser/ ne0utin!i 7i la r/0irea 5ariei''' a 5ariei$ !ea -ai s!u-0/ &iin8/ de 0e lu-e$ 0entru &ie!are dintre ei' InRs !/9use 6n @ra8ele lui Ren$ !are 6n!er!a s/ lini7teas!/$ s/-i adu!/ alinare' Pe de alt/ 0arte$ Ge rges$ 6ntune!at$ -.ni s$ !u !<ii a8inti8i asu0ra a0ei$ 6n!er!a s/ str/0ung/ !erneala n 08ii !are 6nv/luia a!u&luviul$ negru 7i el$ 6n&ri! 7/t r la vedere''' Iar F lavril 7i 5alvenu$ s!<i-@.ndu-7i @rus! 0 rnirile$ nu se -ai g.ndeau s/ - ar/$ 7ti-' Alte tre@uri aveau de 6-0linit a!u-$ nu s/7i g/ureas!/ 0ielea !u gl an8e' Aveau de salvat ! 0ila 0entru !are$ !u d ar !.leva !li0e -ai 6nainte$ erau gata s/ s/v.r7eas!/$ 0 trivit eB0resiei l r 0it re7ti$ !/l/t ria !ea -are' Reg/sindu-7i 6ndr/gitele sudal-e$ F lavril 0r 0usese -ai 6nt.i nedes0/r8itului s/u 0rieten s/ se arun!e 6n a0/$ s0re a-( a:unge din ur-/ 0e !el !e r/0ise ! 0ila' Dar$ g.ndind !/ ni!i unul dintre ei nu se 7tia 8ine la su0ra&a8a a0ei$ F lavril tre!use la alte 0lanuriD 5ii 7i -ili ane de dra!iL A- &i !ei din ur-/ &ri! 7i$ @/tr.ne 5alvenu$ de n-a- 7ti s/ s-ulge- 0e 5arie din -.inile a!elui netre@ni!L''' % s/ traverse9 0 dul$ ad/ugase el$ s/ alerg 0e -alul !el/lalt 6n ti-0 !e tu vei &a!e la &el 0e -alul /sta' ,e ave8i de g.ndI 6ntre@/ ! ntele$ str/in de sine 0ar!/$ 6ntr-at.t de !u-0lit 6l ! tr 0ea durerea' S/-i ur-/ri- 0e r/0it ri$ da!/ este !u 0utin8/$ 0e via8a -eaL Ki s/ le !/de- 6n s0inare$ de !u- v r trage la -al' (

Ni!i nu is0r/vise @ine v r@a$ !/ 7i luase la &ug/' Iar 5alvenu 6i ur-/ 0ilda' Din 0/!ate$ distan8a !e tre@uia str/@/tut/ era destul de -are' In !iuda 0i!i arel r sale ne-/surat de lungi$ F lavril nu 0utu a:unge de !ealalt/ 0arte a 0 dului de!.t du0/ !in!i-7ase -inute' ,.t 0rive7te 0e 5alvenu$ de7i &/!ea ni7te 0a7i 0e !are 6n ri!e alt 0rile: i-ar &i s ! tit urie-7e7ti$ nu i9@uti s/ des! 0ere !<iar ni-i!' T tu7i$ !ei d i @ravi$ a-eni de is0rav/ a!u-$ alergau 6ntruna$ &/r/ s/ le 0ese de @ seala !are 6i 6n!er!a$ 0e de0lin 6n!redin8a8i !/ str/dania l r avea s/ le &ie r/s0l/tit/' Prad/ delirului !e !u0rinsese$ InRs 6ng/i-a !uvinte &/r/ 7ir$ dintre !are unul singur !el al &ii!ei sale Lilias$ nu-e !are$ r d al 0 rniril r ini-ii$ 0 ate$ 6i redevenise dintr- dat/ &a-iliar 8.7nea li-0ede$ vi@rant$ din &iin8a ei t at/ nu-ai &la!/r/' De dat/$ !a0ul i se !l/tin/ u7 r$ !<ii i se 6n!<iser/$ @u9ele 6i a-u8ir/$ iar @ra8ele$ !are 0.n/ atun!i 0ar!/ i-0l rau 6ndurarea !erului$ !/9ur/ - i de-a lungul tru0ului''' , ntele s! ase un strig/tF a@ia avu ti-0 s/ 0rind/ 6n @ra8e' Ge rges 6i veni 6n a:ut r$ 7i a-.nd i se gr/@ir/ s/ du!/ la !asa de Sand val' % ase-enea trea@/ l-ar &i s&.r7it 0e ! nte da!/ ar &i & st singur$ ist vit !u- era de at.tea ne6ntreru0te 7i 0uterni!e e- 8ii' De7i -ult 6n!er!at 7i el$ Ge rges i se d vedi de un -are a:ut r' "ra !ura: s 7i 0uterni!$ ast&el !/ se des!ur!/ !u- nu se 0 ate -ai @ine' F/r/ de si-8ire 0/rea !a 7i - art/ Ins nu 0utea u7ura !u ni-i! str/dania t.n/rului' A!esta$ 0urt.nd- 0e @ra8e$ &/!ea !.te d u/9e!i de 0a7i$ a0 i se 0rea s/-7i trag/ su&letulF 7i t t ast&el$ 0.n/ !e a:unser/ 6n strada ; ur@ n' Intrar/' "ra 7i ti-0ul' Ge rges a:unsese la !a0/tul 0uteril r' 1nne@unit/$ ,aritW alerg/ 6ntr-un su&let 7i$ !u -are greu !/!i a:ut rul ei se d vedea -ai degra@/ st.n:enit r a:unser/ la !atul 6nt.i$ unde se a&la iata!ul du!eseiF 6ntinser/ 0e 0at' "a 0ri-i de 6ndat/ 6ngri:irile !redin!i asei negrese 7i ale alt r d u/ !a-eriste anu-e tre9ite din s -n' Destul de -ult/ vre-e se s!urse 0.n/ s/-7i vin/ 6n si-8iri' Intru s&.r7it$ un sus0in i se 0relinse 0e @u9e$ iar !<ii i se des!<iser/ u7 r' Ne6n8eleg.nd -ai 6nt.i ni-i! din !ele !e se 0etre!eau 6n :urul ei$ Ins 67i 0li-@/ 0rivirile-i 6ntre@/t are asu0ra !el r !e 6n! n:urau' +/rindu-( 0e ! nte$ 67i a-inti dintr- dat/ t tulF la!ri-i 0e !are nu 7i le 0utea st/0.ni 7ir ir/ atun!i 0e !<i0ul ei 0alid$ &ru- s' LiliasL !<e-/ ea 6ntre d u/ < < te de 0l.ns' 3

% ve8i revedea$ v/ :urL de!lar/ !u < t/r.re t.n/rul !avaler' DesigurL 6nt/ri 7i ! nteleF alt&el ar 6nse-na s/ ne 6nd i- !<iar de D -nul' D -nul 0are s/ ne 0/r/seas!/L &t/ s/r-ana &e-eie' 5ai @ine --ar 0ede0si 0e -ine de!.t 0e nevin vata n astr/ ! 0il/$ !are 0l.nge 6n !li0a a!easta$ 7i su&er/$ 7i ne !<ea-/L''' %$ g.ndul a!esta -/ s! ate din -in8iL ,ura:$ s!u-0a -eaL ,ura:L relu/ ea !u triste8e$ tu ai !ura:$ RenI NuL''' Te v/d ! 0le7it de durere$ 9dr @it de nen r !irea !are ne-a l vitL''' ,u t ate a!estea$ ad/ug/ ea$ reg/sind un dra- de energie$ nu avedre0tul s/ st/- !u @ra8ele 6n!ru!i7ate''' Tre@uie s/ tre!e- la &a0teL''' Nu ne 0ute- l/sa &ii!a 6n -.inile a!elui -i9era@il' Uite$ nu -/ 0 t @i9ui 0e alt!ineva de!.t 0e tine' Ren''' 1i e7ti tat/L''F Ki 0e du-neata$ Ge rges$ !are 6i e7ti l g dni!' Un a@ur de r 7ea8/ n/v/li 6n @ra:ii t.n/rului$ !are s!<i8/ un gest$ gata s/ r/s0und/' Ktiu$ ! ntinu/ Ins$ 8i-a- @/nuit si-8/-inteleL''' % iu@e7ti 0e &ii!a n astr/''' "a tre@uie s/-8i &ie s 8ie''' Salvea9- L %$ v i &a!e t t !eea !e -ene7te va &i !u 0utin8/$ d a-n/L Atun!i !e -ai a7te08iI Ge rges 0rivi' Iertare$ &/!u ea$ 6n8eleg.nd t/!uta-i d :ana' A0 i$ 6-0reun.ndu-7i -.inileD ,.t de lung/ 6-i 0are n a0tea astaL Ki !.t !<in 0.n/ !e un se-n$ &ie 7i -ai 0u8in 0re8i s$ 6-i va 0utea adu!e u-@r/ de n/de:deL''' ,aritW nu 6n8elegea 0rea @ine !ele !e se 0etre!eau 6n :uru-i' "a se a0r 0ie de st/0.n/$ 6n!er!.nd s/ -alg<e 7i alint.nd- !u !ele -ai dr/g/st ase nu-e' Pl.n-gea 7i ea$ s/r-ana &at/' Pl.ngea din instin!t a0r a0e$ &iind!/ 6i vedea 0e !eilal8i !/ 0l.ng$ a7a !u- &a! ! 0iii$ &/r/ s/ @/nuie !/ 5arie de !are ni!i nu 7tia !/ este draga ei Lilias &usese r/0it/$ se a&la 6n -are 0ri-e:die' De dat/ se au9i 9g - t de 0a7i' Ins 67i 6n/l8/ !a0ul 7i s/ri de 0e 0atul 0e !are sta -ai -ult a7e9at/ de!.t 6ntins/' Vine !inevaL Iar !<ii ei$ 6n !are s!li0i li!/rul unei n/de:di$ a8intir/ u7a' (

,aritW d/du &uga s/ des!<id/' ,ei !e intrar/ erau F lavril 7i 5alvenu$ &r.n8i$ s&.r7i8i$ ru08i de @ seal/$ !u sud area 7ir indu-le 0e &runte$ !u ve7-intele 6n ne r.nduial/$ !eea !e d vedea !/ & 7tii aventurieri alergaser/ -ult 7i din greu' Trei 6ntre@/ri se ! nt 0ir/ 6ntr-una singur/D "i @ineI Ni-i!L r/s0unse$ des!ura:at$ F lavril' Ni-i!L se au9i$ !a un e! u sla@$ glasul lui 5alvenu' F/r/ s/ -ai s! at/ un strig/t$ Ins se l/s/ - ale 6ntr-un :il8' Du0/ un r/sti-0$ uria7ul sus0in/ a !/inareF A- !er!etat unul dintre -alurile Senei$ 6n ti-0 !e -ar!<i9ul &/!ea a!ela7i lu!ru 0e !el/lalt''' A- alergat''' Pe legea -eaL A- 9@urat$ ar tre@ui s/ s0une-''' Dar nu a- v/9ut ni-i!$ 6n!<eie s!unda!ul$ 7terg.ndu7i &runtea de sud are' Ni!i -/!ar @ar!a luntra7ului''' F lavril 6n/l8/ u7 r din u-eri 7i -ur-ur/D GrardI ,e 0 ate el s/ &a!/I Ni-i!$ &ire7te$ trase 5alvenu 6n!<eierea' N a0tea e 0rea neagr/$ ur-/ !el dint.i$ iar g nd la luase !u -ult 0rea -ult 6naintea lui$ !a s/-i -ai &i 0utut 0rinde ur-a' S/ nu ne @i9ui- de!i 0e r.vna vredni!ului -' Alege-s-ar 0ra&ul de asele -ele$ se vede trea@a !/ va tre@ui s/ 6ndur/- 6n!/ de9a-/gire' Dar da!/ t tu7i s/ i9@uteas!/I interveni Ge rges' F lavril d/du din !a0 a ne6n!redereD Tinere8ea 67i &a!e vise''' Nu$ nu este !u 0utin8/L Nu este !u 0utin8/L r/sun/ e! ul s/u' Un!ie a- dat n i gre7$ @ravul -eu 0rieten de ;ellevenue 7i !u -ine$ a! l ni-eni nu 0 ate i9@.ndi' Ki a0 i$ ! ntinu/ a-i!ul s/u$ s/ 9i!e- !/ ar &i i9@utit lu!ru greu de !re9ut s/-i vad/ de de0arte$ 0e ne-erni!i ! @ r.nd$ !/!i de a0r 0iat nu se 0utea a0r 0ia$ s0re a nu tre9i @/nuieli$ ei nu ar &i 9/@ vit ni!i!u- 0e -alF e li-0ede 0entru -ine !/ au luat !u ei''' ! 0ila' Iar &iind!/ 0rietenul s/u sl @ 9i un sus0in 9g - t s$ !a de taur$ el 67i !ur-/ v r@a$ 0entru a-i -ai da !ura:D 3

R/@dare$ n @ile 0rieten$ !eva 6-i s0une !/ sg/si-' A0 i$ ur-.ndu-7i -ai de0arte g.ndulD Sunt !a 7i sigur !/ au &/!ut !ale 6nt ars/ 7i !/ au luat$ 9 ri8i$ 0e una dintre nu-er asele str/du8e ale !et/8ii' DaL g.ndi 7i Ge rges$ 6n ti-0 !e F lavril 6n!uviin8a din !a0' 1n !e-i 0rive7te$ ni!i ! ntele$ ni!i InRs nu-7i 0uteau s0une 0/rereaF erau -ult 0rea s&.7ia8i de durere' P/i atun!i$ 6n!<eie s!undul -ar!<i9$ -.ndru de dedu!8ia sa$ !u- ar &i 0utut Grard s/-i ur-/reas!/I Are dre0tate -i!u8ulL 6nt/ri 7i F lavril' Luntra7ul a 6-@/tr.nit$ ni!i v r@/ s/ -ai &ie s0rinten''' Fire7teL re0et/ el$ !l/tin.nd din !a0 0entru a d ua ar/' S/ nu ne -.ng.ie- !u n/de:dea asta' Atun!i !e-i de &/!utI ,e-i de &/!utI ge-u ! ntele$ str.ng.ndu-7i !a0ul 6ntre -.ini' La nai@a$ s/ nu ne 0ierde- &ireaL S/ !/ut/-$ s/ !/ut/- -ereuL F/r/ s/ !r.!ni-$ &/r/ s/ !.rti-$ &/r/ s/ @ si-L Iar da!/ ne-a- 6nt rs$ 0e legea -ea de gentil - 7i 0e ! arnele lui Satana$ a- &/!ut- 0entru !/$ ne-aig/sindu-v/ la l !ul 6n !are v/ l/sase-$ ne-a- te-ut de vre n u/ nen r !ire''' Dar nuL Nu vede- ai!i de!.t ni7te de9n/d/:dui8i$ !are nu au dre0tul s/ stea &ere!a8i 6n a-arul l r' 1n !e ne 0rive7te$ 6n!<eie st/0.nul s0adei ,lar de lun/$ a0/s.ndu-7i 0al-a lat/ de u-/rul 0rietenului s/u -ai s!urt$ 0 rni- iar/7i 6n !er!etare' Asta-i 7i 0/rerea ta$ -ar!<i9e$ nu-i a7aI Ar &i tre@uit s/ &i 7i 0 rnit$ !/!i ai!i si-t !/ iau & !L 6i r/s0unse a!esta$ 6n ti-0 !e 0rivirile 6i r/-/seser/ 0ir nite asu0ra !a0ului negru al ,aritei' ;ineL ;ineL 6n!uviin8/ Ge rges$ s-ulg.ndu-se din su&erin8/' ,/uta8i$ s! t !i8i$ 6ntre@a8iL 6n !e -/ 0rive7te$ de !u- se va lu-ina$ v i tre!e la &a0te$ 6ntr-alt &el$ &ire7te$ dar si-t !/ -i:l a!ele 0e !are le v i & l si nu v r &i 9adarni!e' ,e ai de g.nd s/ &a!i$ !avalereI 6l 6ntre@/ Ren dA@lin! urt' S/ a0r 0ii de n i un a:ut r 0uterni!' Pe !ineI Pe ! ntele de la Fere' (

Dar !e va 0utea &a!e el -ai -ult de!.t n iI -ur-ur/ ne&eri!itul tat/' 1l va 0utea vedea 0e rege$ 6i va 0utea !ere a:ut r 7i !r tire' FieL Salva8i--i ! 0ila$ !<iar !u 0re8ul vie8ii -eleL Caide$ -i!u8ule$ eB!la-/ F lavril$ uit.nd s/-i s0un/ 0e nu-ele s/u de 6-0ru-ut' Pentru 5arieL Pentru ! 0il/L F/r/ a -ai saluta$ !ei d i ie7ir/ 6n gra@/ din d r-it rul du!esei$ ! @ r.r/ 6n g an/ s!/rile$ ie7ir/ din 0alat 7i d/dur/ @u9na 6n strad/$ unde$ !u nasul 6n v.nt$ 0re!u- ni7te ! 0 i 0e ur-ele v.natului$ !er!etar/ 9/rile' Dar se vede trea@a !/ se 6n8eleser/ 0e t/!ute$ !/!i 0e l ! a0r a0e 0 rnir/ 6n dire!8ia Senei 7i @/tur/ din n u !alea 0e !are -ai @/tuser/' Du0/ 0le!area l r$ Ins$ !u&undat/ 6ntr- a- r8ire !e-i d/dea un aer de s-intit/$ se ridi!/ 7i$ !u 0as de aut -at$ se 6ndre0t/ !/tre u7a dins0re !a-era ei de rug/!iuni' Ins$ -ur-ur/ ! ntele$ nelini7tit' Unde te du!iI "a se 0ri 7i 6l 0rivi !u triste8e$ r stind d ar at.tD S/ -/ r g' A0 i$ !u a!ela7i 0as$ !e 0/rea al unei &iin8e de din! l d-e - r-.nt$ se &/!u nev/9ut/ su@ 0rivirile s0eriate ale !el r d i gentil -i' Trist/$ ,aritW se retr/sese$ &/g/duindu-7i s/ veg<e9e @ine asu0ra st/0.nei sale' Ge rges$ !are 67i -ai re!/0/tase din energie$ se a0r 0ie de ! nte' Su&erin8a a!estui @/r@at$ a !/rui via8/ de tat/ 7i de s 8 era str/@/tut/ de 6n!er!/ri at.t de !rude$ 6l 6ndurera' , nteL 7 0ti el$ s0re a-( s-ulge din a-arele-i g.nduri' Ren ridi!/ 6n!et !a0ul' %!<ii 6i erau s!/lda8i 6n la!ri-i' Va -uri$ s0use el' Du-ne9eu va &a!e -inuneL r/s0unse Ge rges' " !u ne0utin8/ s/ nu se -il stiveas!/ 6n &a8a unei ase-enea dureri' 1n a7te0tarea a!elei -inuni$ !e se va 6nt.-0la vre dat/$ ! 0ila -ea$ &ii!a -ea este$ 0 ate$ !<inuit/L Pl.ngeL Su&er/L ,<ea-/ 6n a:ut r$ iar eu nu 0 t &a!e ni-i!' Se ridi!ase$ !<ii 6i erau r/t/!i8i$ gura 6n!re8it/ de durere$ @ra:ii 6-0ur0ura8i de -.nia !e-i u-0lea ini-a' %$ da!/ 6n !li0a a!eea l-ar &i avut 6n &a8/ 0e r/0it r$ !.t de 0u8in i-ar &i !.nt/rit 6n -.ini' L-ar &i @iruit 7i &/r/ de ar-e$ 6ntr(

at.t &uria !e-( n/0/dea 6i 6n9e!ea 0uterile$ 0uteri vre-elni!e &/r/ 6nd ial/$ dar !are ar &i d/inuit -/!ar at.t !.t s/-7i 6-0lineas!/ r/9@unarea' Lini7ti8i-v/$ 6l 6nde-n/ Ge rges$ !are @/nuia !e se 0etre!e 6n su&letul a!ela' Din ne&eri!ire nu a s sit 6n!/ !li0a de a tre!e la &a0te' Atun!i !e -/ s&/tuie7ti$ !avalereI 1n situa8ia du-neav astr/ ri!e de-ers &/8i7 v/ este ne6ng/duit' Ave8i 0rieteni$ l/sa8i t tul 0e sea-a l r' Dar !e vrei s/ &a!I i9@u!ni ! ntele$ u7 r -.niat' ,u-$ s/ stau !u -.inile 6n sin$ 6n ti-0 !e via8a ! 0ilei -ele este 6n 0ri-e:dieI''' "ste are !u 0utin8/I Tre@uieL ,avalereL Tre@uieL re0et/ r/s0i!at t.n/rul' S/ ne &eri- !a alt/ nen r !ire s/ se a@at/ 0este !ea 0entru !are 0l.nge- a!u-' Du0/ !ele 0etre!ute 6n n a0tea asta$ nu a8i 0utea ie7i 6n lu-e ni!i 9e!e -inute$ &/r/ s/ &i8i re!un s!ut$ arestat' ;ine$ dar nu-i v r@a de -ineL Ave8i dre0tateL r sti sever t.n/rul DArtagnan' "ste v r@a de !ele 0e !are le 6ndr/gi8i 7i 0entru !are$ de 7ais0re9e!e ani$ a8i 6ndurat t ate a-arurile$ t ate su&erin8eleL''' Ave8i dre0tateL Nu de du-neav astr/ este v r@a$ !i de !el !are v-a r/0it &ii!a$ du0/ !e va r.vnit s 8ia$ du0/ !e v-a l vit !a un la7L "ste v r@a de @ar nL Feri!it !/ nu-i -ai sta8i 6n !ale$ el 7i-ar ur-a -.r7ava lu!rare$ ar triu-&a$ sar &a!e st/0.n 0e -a-/ 7i &ii!/$ d ar da!/ a!estea lu!ru sigur dealt&el nu 7i-ar !/uta i9@/virea 0rin - arte' , ntele se 6n&i ra 7i s0use$ l/s.ndu-7i !a0ul 0e 0ie0tD A<$ e7ti !rudL''' Nu eu sunt ast&el$ se a0/r/ Ge rges$ !i s arta$ &atalitatea da!/ vre8i''' dar v - lu0ta 6-0 triva ei 7i v - @irui$ sunt 0e de0lin 6n!redin8at''' A7adar$ !rede8i--/$ d/rui8i-v/ gri:a 7i -.ng.ierile d a-nei s 8iei du-neav astr/' A!easta v/ este$ de !a-dat/$ -enirea' Nu v/ ar/ta8i ni!/ieriF la nev ie as!unde8i-v/ !<iar' 1ntr-un !u v.nt$ &eri8i-v/ s/ &eri8i n i ar-e la7ului 7i ne!ru8/t rului du-neav astr/ du7-an' ;ine$ -ur-ur/ ! ntele' ;ine''' 3

Dar !.t de tare si-8ea !/ se 6n&r.nea9/$ r stind ase-enea !uv.nt !e-i ardea @u9ele' Dar du-neataI 6ntre@/ el du0/ un s!urt r/sti-0' "uI r/s0unse Ge rges 6n/l8.nd !a0ul' %$ !red !/ v/ 6n!<i0ui8i$ nu-i a7a$ !/ v i r/s! li 7i !erul 7i 0/-.ntul$ s0re a-i s-ulge ne-erni!ului vi!ti-a' V-a- s0us d ar' , ntele de La Fere va 0utea -ai lesne de!.t -ine s/-( vad/ 0e rege' 1n &a8a unei r/0iri at.t de di ase$ a unei !ri-e$ -aiestatea sa va 0 run!i &/r/ 6nd ial/ s/ se &a!/ !er!et/riF de nu$ s-adus dre0tatea din lu-e' Dre0tatea' Dre0tateaLL re0et/ ! ntele$ 0e un t n de @at: !ur/ su@8ire' 1n ti-0ul lungii -ele !a0tivit/8i$ a nes&.r7itel r -ele !/l/t rii a- au9it t ate 0 0 arele inv !.nd a!east/ &/8arni!/ divinitate$ &/r/ !a ele s/ se @u!ure de ea''' Nu$ ve9i du-neata$ Dre0tatea 6nsea-n/ d ar un nu-e 6-0ru-utat de ! !<et/ @/tr.n/ !a s/ !utreiere lu-ea 7i s/ -int/ 0e !.t -ai -ul8iL Dar$ se 6ntreru0se el$ r/sturn.nd dintr- dat/ 0rin!i0iul 0e !are t !-ai 6l enun8ase$ 7i adu!.nd d vad/ 6n s0ri:inul a!estui de al d ilea 0rin!i0iuD E,<iar !.nd ai 0ierdut ri!e n/d/:de$ t t -ai s0eriLG$ da!/ eu 6nsu-i v i &i 0iedi!/ 6n dre0tatea regeluiI Nu-i de&el nev ie s/ intra8i 6n a!8iune' T tu7i''' D -ni7 ara 5arie DA&riv l de ;ellevenue' 0r te:ata d a-nei du!ese de Sand val P Pal -as$ a & st r/0it/' ,ri-a a & st s/v.r7it/ 6n !<iar ini-a Parisului' Iat/ !e tre@uie s/ se ! nstate' Iat/$ d ar$ !e tre@uie s/ 7tie regele' A7adar$ nu 0 t &a!e ni-i!''' ni-i! 0entru &ii!a -eaI Ni-i!L Nu v/ este 6ng/duit s/ salva8i' A0 i$ a0r 0iindu-se de el 7i ating.ndu-i u7 r u-/rul$ Ge rges ad/ug/ la ure!<ea luiD Dar ve8i 0utea r/9@una' %$ &ire7teL i9@u!ni 0r s!risul' S/ nu 6n!er!e ni-eni s/-i ia a!east/ @u!urie su0re-/$ nu l-a7 l/saL % lu-in/ sla@/$ !enu7ie$ 6n!e0ea s/ ia l !ul 6ntuneri!ului !e se 0relingea 0rin !<iurile &erestrei' T.n/rul !avaler @/g/ 0ri-ul de sea-/ a!est lu!ru' 1n s&.r7it$ &/!u el$ se lu-inea9/ de 9iu/L A@ia$ a@ia''' ,e are a &a!eI V i a7te0ta !u -ai -ult/ r/@dare' 3

Ki$ lu.ndu-7i 0/l/ria$ 6ntinse ! ntelui -.naD Pe !ur.ndL Fi8i tare 7i n/d/:dui8iL A9i$ !.nd 7ti8i !/ ave8i 0rieteni !redin!i 7i$ nu tre@uie s/ v/ ar/ta8i -ai 0u8in !ura: s de!.t !.nd$ singur 7i 6nvins de !ei 7ais0re9e!e ani de 9adarni!e !/ut/ri$ 6n!/ v/ -ai 9@/tea8i' Ren dA@lin! urt str.nse !u drag ste -.na l ial/ a er ului n stru !are ie7i adres.ndu-i un ulti- salut' , ntele au9i !u- 9g - tul 0a7il r i se stingea tre0tat' Atun!i se 6nt arse 7i$ v/9.ndu-se singur$ sus0in/' Res0ira8ia$ devenit/ gre aie$ 6l st.n:enea' 17i des!<eie vesta 7i tres/ri si-8ind de dat/ su@ a0/sarea degetel r un d !u-ent$ 6l des0/turi 7i 6l 8inu !.teva !li0e 6n &a8a !<il r' ,u !.t 6l !er!eta -ai -ult$ !u at.t !<i0ul s/u !/0/ta un aer -ai !iudat' C.rtia a!eea 6l &as!ina 7i$ 6n ti-0 !e i se d/ruia !u t tul$ -intea sa$ 0rad/ unei 6n&ier@.nt/ri de ne!re9ut$ 6i stre!ura un g.ndD s/ se serveas!/ de ea$ s0re a-7i 6-0lini -ai sigur r/9@unarea' Ia te uit/L''' Ia te uit/L''' -ur-ur/ !a 0entru sine' 5 artea$ ri de nu -/!ar surg<iunul' Pentru !.t a- su&erit 6n !ei 7ais0re9e!e ani$ 0entru !.t -ai su&/r 6n!/L Ki t/!u$ &/r/ s/-7i des0rind/ !<ii de 0e <.rtie' A0 i$ de dat/D De !e nuI "ste !el -ai sigur -i:l ! de a-( < t/r6 0e rege s/ 0un/ -.na 0e elL''' Atun!i''' va v r@iL Va &i silit s/ v r@eas!/L''' Nu-i v i u!ide$ !e-i dre0tL Dar 0 ate !/--i v i &i salvat &ii!aL''' Da$ da$ ur-/ el$ du0/ !.teva !li0e de !ugetare a!tul a!esta 6n-.nat -aiest/8ii sale 6nsea-n/ reintrarea -ea 6n &av rurile sale$ rea@ilitarea -ea$ 6nsea-n/ via8a s 8iei 7i a ! 0ilului -euL Privi 6n :ur' Pe -/su8/ elegant/ se a&lau t ate !ele tre@uit are 0entru s!ris' Se a7e9/$ lu/ & aie -are de <.rtie 7i -e7teri un s i de 0li! 6n !are v.r6 0re8i sul d !u-ent' Du0/ a!eea 6l 0e!etlui !u !ear/ 7i s!rise !u -.n/ netre-ur/t areD 'omnului cavaler 'Artagnan, cu rugmintea de a trimite plicul acesta maiestii sale regelui "udovic al 345-lea. Va 6n8elege$ ur-/ el$ 7i va 6n!uviin8a' ,u- de nu -a- g.ndit Ia asta -ai devre-eI Dar din n u se si-8i des!u-0/nitD !ui s/-i 6n!redin8e9e -esa:ulI D ar d i erau a-enii !are 0uteau s/ 6nde0lineas!/ ase-enea ginga7/ -isiuneD ! ntele dA&riv I$ ri -ar!<i9ul de ;ellevenue' A-.nd i erau 6ns/ 0le!a8i$ 6n !/utarea -ult iu@itei sale ! 0ile'

E%are !.nd r s/ se 6nt ar!/IG se 6ntre@a ne&eri!itul ! nte' Ki 6n!e0u s/ a7te0te$ ner/@d/t r$ st/0.nit de singurul g.nd !e-i n/v/lise &iin8a' A&ar/ se lu-ina de-a @inelea' + rii 67i 6ntindeau lu-ina 6n -area 6n!/0ere unde & tul se 6-@r/!a 6n !ul ri r 7ieti!e' Lu-ina a!easta$ 6nge-/nat/ !u !ea a lu-in/ril r 6n!/ a0rinse$ avea !eva lugu@ru' Ren dA@lin! urt se ridi!/ 7i$ &/r/ 9g - t$ se 6ndre0t/ s0re !a-era de rug/!iuni$ 6-0ing.nd u7 r u7a' "ste ai!i$ 6ngenun!<eat/$ -ur-ur/ el' A0 i se 6nt arse 6n!et s0re 7e-ineu$ stinse lu-in/rile 7i se l/s/ - ale 6ntr-un :il8 ad.n!' A! l $ !u -.inile 6-0reunate$ !u !<ii 0e :u-/tate 6n!<i7i$ ne&eri!itul tat/ i-0l r/ Pr nia 6ntru a:ut rul s 8iei 7i al ! 0ilului s/u'

DIN N%U LA ,ASA ,ARDINALULUI 1n larg$ @ravii -eiL 0 run!i @ar nul Ra ul de S uvr' Pluteas!/ luntri7 araL Ki$ 6ntr-adev/r$ su@ i-0ulsul vigur s i-0ri-at de !ei d i g lani$ 0res!<i-@a8i 6n v.sla7i$ g nd la se g/si i9 lat/ 7i la ad/0 st de ri!e l vitur/' Dealt&el$ !ei !are se l/sau 0urta8i de ea nu se te-eau de vre ur-/rire' ,el -ult se g.ndeau !u tea-/ !a nu !u-va 0 trivni!ii l r s/ nu se &i a0u!at !/ !utreiere 6n !ea -ai -are gra@/ vreunul dintre -aluri$ ri !<iar 0e a-.nd u/' Dar 0rea 0u8in 6i 0/sa !/0eteniei a!est r @andi8iL Pluteau a!u- 0e -i:l !ul Senei$ iar distan8a !are 6i des0/r8ea de l !ul unde &usese s/v.r7it/ r/0irea se -/rise at.t de -ult$ 6n!.t erau 0e de0lin lini7ti8i' 5arie a- -ai s0us- !/9use$ &/r/ de si-8ire$ 6n @ra8ele @ar nului$ !are str.ngea !u 6n&rigurare la 0ie0t' T t s.ngele 6i n/v/lise 6n ini-/' ,/uta s/ vad/ !<i0ul ! 0ilei$ a !/rei res0ira8ie 0.l0.it are 6i -.ng.ia @ra9ul' % !li0/$ se 0ierdu !u &irea' ,u!erit de sen9a8iile 0e !are le 6n!er!a$ i9v r.te din atingerea a!elui tru0 t.n/r$ tresalt/ de @u!urie 7i &u 6n!redin8at !/ &/!use &a0t/ !u!erni!/' A-/girea 6i &u s!urt/ 6ns/' Venindu-7i 6n si-8ire' 5arie 6n8elese 6ndat/ t at/ 8es/tura uneltirii$ 6n8elese 6n !e !a0!an/ !/9use' 3

1n! rd.ndu-se dintr- dat/$ ea se des&/!u din 6-@r/8i7area lui' 5i7!area 6i &u at.t de @rus!/ 7i de nea7te0tat/$ 6n!.t g nd la se !l/tin/$ gata s/ se r/st arne' Cei$ &ru- as L strig/ @ar nul tre9it la realitate' Te r/9vr/te7ti !u-vaI Ki vru s- 0rind/ iar/7i 6n @ra8e' Dar &ata se &eri$ d.ndu-se iute 0e s0ate 7i$ 6ntin9.nd instin!tiv @ra8ele$ 6i atinse @ar nului @ra9ulF @a !<iar 67i 6n&i0se ung<iile-i tranda&irii 6n 0ielea netre@ni!ului' Ner ad L url/ el$ --ai r/nit$ dar -/ v i r/9@unaL Ki t !-ai se 0reg/tea s/ se n/0usteas!/ asu0ra ei' !<iar !u ris!ul de a 0ri-e:dui via8a tutur r$ !.nd Laurent !are 0.n/ atun!i se -ul8u-ise s/ as!ulte$ interveni 0entru a s0une !u glasu-i 9e&le-it r$ !r tind 6ntr-un &el &ataD S/ ai@/ gri:/ seni ria sa s/ nu se lase dus/ de -.nie' !/!i 7i ea se va 0urta atun!i !u at.t -ai @ine''' ,e vrei$ !arag<i suleI Servit rul nu 0/ru 0rea -.<nit de e0itetul !u !are &usese d/ruit 7i i6nt arse @ar nului 0e a!ela7i t nD ,.t de nere!un s!/t r este d -nul @ar nL F/r/ a!el E!arag<i sG 7i a0/s/ anu-e 0e !uv.nt !/ruia 6i &a!e n area de a-i v r@i$ nu s-ar vedea$ 6n !li0a de &a8/$ @iruit rul du7-anil r s/i' "i$ la dra!uL ,al-' - nseni re$ !al-L ! ntinu/ t t -ai t/i s : sni!a slug/' Ve8i avea t t ti-0ul s/ v/ 6n!<eia8i r/&uiala$ de 6ndat/ !e ne v - a&la iar/7i 0e 0/-.nt' ;ar nul s!<i8/ un 9.-@et r/ut/!i sD La nai@a$ 7tii !/ ai dre0tateI Sunt -.ndru 7i &eri!it !/--i 6n!uviin8a8i s0usele$ 6n ti-0ul a!elui s!urt s!<i-@ de v r@e$ 5arie 67i r tise 0rivirile 6n :ur' Pretutindeni d ar </ul 7i - arteaL Se 6n&i ra nu de tea-/ !i de @u!urie''' da$ de @u!urie' 1ntre9/rise !alea de a s!/0a !/l/il r' Da!/ nu ar &i & st v r@a de!.t de via8a ei$ 7i-ar &i a0/rat- !u d.r9enieF dar si-8ea !/ a7tea0t/ de9 n area 7i v ia s/ s!a0e !u ri!e !<i0' 5 artea$ a7adar$ nu 6n&ri! 7aF di-0 triv/ ea 6i a0/rea !a i9@/vire' Ridi!.ndu-7i !<ii &ru- 7i s0re !er$ -ur-ur/D Tat/''' 5a-/''' adi L Ki se 0reg/ti s/ lune!e 6n a0/' 3

F/r/ ! 0il/riiL s/ri 0e dat/ Laurent$ !are 6i g<i!ise g.ndul 7i !are$ !u -i7!are iute$ 6-0insese !u 0utere 0e &undul g nd lei' La7il rL le strig/ &ata' Un r.n:et &u r/s0unsul' L/sa8i--/$ vreau s/ - rL Nu se - are la v.rsta du-italeL i- !ur-/ -.r7avul gentil -' ,el -ult din drag ste$ dar des0re ea 7tii 6n!/ 0rea 0u8ine''' A:ut rL A:ut rL strig/ @iata ! 0il/' Un sunet$ -ult ase-/n/t r !u un strig/t de0/rtat$ re0etat de e! u$ a:unse 0.n/ la 0ers na:ele a!estei s!ene' % -i7!are de s0ai-/' Dar 5arie ! ntinua s/ strigeD A:ut rL Salva8i--/L Leag- la gur/L 0 run!i de S uvr' Dar Laurent ni!i nu a7te0tase ase-enea rdin$ !/!i 7i s! sese din @u9unar 9drean8/ ur.t/ !u !are 6ndr/9ni s/ 0.ng/reas!/ @u9ele ne0ri</nitei ! 0ile' A leuL strig/ el du0/ !e 67i is0r/vi trea@a' ,e aiI 6l 6ntre@/ st/0.nul s/u' La nai@aL A- !/ sunt r/nit' R/uI Nu' % 9g.rietur/ la u-/r$ dar -/ d are' Las/ !/ te t/-/duies! eu' ,u 0ri7ni8e de aurL g.ndi Laurent' Ki$ !u t ate !/ era E9g.riatG$ !a s/ ne & l si- de eB0resia lui$ 8inea str.ns 0e 5arie$ !are &/!ea e& rturi dis0erate s0re a se des0rinde din str.ns are 7i a-7i du!e -.inile la gur/' A!u- t/!erea nu -ai era s&.7iat/ de!.t de 9g - tul !aden8at al v.slel r s0inte!.nd a0a' ;ar nul 0/rea ad.n!it 6n g.nduri' De dat/$ adres.ndu-se lui Laurent$ s0useD Ai au9it$ nu-i a7a$ 9g - tul a!ela de adineauriI Da$ 0e legea -eaL Adu!ea tare -ult !u un strig/tS Ktiu 7i eu''' P ate sunte- ur-/ri8iI De !ineI Ia te uit/ !e 6ntre@areL (

Servit rul 0/ru s/ !ad/ 7i el 0e g.nduri' A0 i$ du0/ !.teva !li0eD De asta ne 0ute- 6n!redin8a & arte lesne' ,u-I F/r/ s/ -ai r/s0und/$ Laurent 7 0ti Eg nd lieril rGD Da8i dru-ul v.slel rL Arg ul t 7i Plai-@ert &/!ur/ 6nt !-ai' Ne-aias!ult.nd de!.t de ulti-ul i-0uls$ g nd la -ai lune!/ 6n a!ela7i rit- !.teva se!unde$ dar du0/ a!eea$ luat/ de !urent$ 0luti 6n v ia valuril r' ,e &a!iI 6ntre@/ de S uvr'F A7te0t' Dar da!/ sunte- ur-/ri8i !u adev/ratLI "i @ine$ s/ vede-L''' Dealt&el$ ad/ug/ g lanul$ 0entru !e ne-a- te-eI Nu ave- - tiv' Sunte- st/0.nii unei 0ave9e de !are ri!e 6n!er!are s-ar i9@i 9adarni!' Ki$ dintr-un se-n al !a0ului$ ar/t/ s0re 5arie$ ale !/rei 0uteri s!/deau ne6ntreru0t$ !a ur-are a st/ril r 0rin !are tre!ea' T tu7i$ Ra ul de S uvr nu se 0rea si-8ea lini7tit$ !eea !e 6l &/!u 0e :u0.n Laurent s/ ridi!e din u-eri' Statur/ ast&el vre-e$ s! r- nind 6ntuneri!ul !u 0rivirea 7i 1n! rd.ndu-7i au9ul$ s0re a deslu7i 0.n/ 7i 9g - tul !el -ai sla@' Dar nu se au9ea ni-i!' Vi se 0are li-0ede 0r @aI 6ntre@/ 6n !ele din ur-/ Laurent' DaL S/ ne ur-/- dru-ulL % !li0/L A!u-$ a-@ar!a8iunea 6-i a0ar8ine$ eu s.n$t !el !e ! -and/ -anevraL A0 i !/tre !ei d i$ !are v.sleau din n uD Trage8i la -al 7i ar/t/ s0re -alul st.ng !a- la d u/9e!i$ trei9e!i de -etri de ai!i' 6n &'I Dar de S uvr nu se -ai 0utu st/0.ni 7i-i strig/$ !a s! s din -in8iD Vrei s/ dai t tul de r.0/L Ni!ide!u-$ st/0.neL 5t 6nt arse vi!leanul @andit$ ai !/rui !<i 0 n!i7i s&redeleau -alul s!u&undat 6n @e9n/' Atun!i &ii -ai l/-uritL % s/ &iu !.t de !ur.nd 7i s/-! i 6-0/rt/7i8i 0/rerea$ sunt sigurL G nd la a:unsese la -al' 3

Cei$ v i !ei de ! l $ 0 run!i Laurent !el r d i ti!/l 7i$ a!u- da8i-v/ : s 7i lua8i-v/ t/l0/7i8aL Ki 0entru !/ Arg ul t 7i Plai-@ert 6i 0riveau de 0ar!/ nu ar &i 6n8eles 0rea @ine$ ad/ug/D A8i & st 0l/ti8i'L Caide$ <aide$ la dru-$ @/ie8ii -ei 7i$ !rede8i--/$ !/!i e s0re @inele v stru$ 6n!<i0ui8i-v/ !/ a8i visat' ,ei d i g lani @/l-/:ir/ !.teva !uvinte$ din !are @ar nul 6n8elesese 0ar!/ !eva !e se-/na !u Ene-a tras 0e s& ar/ 9@ang<iulGF ri!u-$ ! @ r.r/ 7i se &/!ur/ nev/9u8i Sn n a0te' Nine8i- @ine 0e &ru- as/L &/!u Laurent$ v r@ind st/0.nului' ;ar nul se su0use' Dealt&el$ a&lat/ Ia !a0/tul 0uteril r$ 5arie nu se -ai 6-0 trivea' Atun!i$ 6n7&/!.nd l 0ata din s0ate$ !u t ate !/ rana ide la u-/r 6l s.!.ia$ Laurent 6-0inse g nd la 6n larg 7i v.sli v.rt s' Nu 6n8eleg de !e ai dat dru-ul a-enil rL 6l 6ntre@/ @ar nul 0este !6teva !li0e' Fiind!/ ar &i de 0ris s !a unii de tea0a l r s/ v/ !un as!/ taina$ 6i r/s0unse !iudatul servit r' Sunt !u-va de te-utI T ate ! n7tiin8ele 0 t &i !u-0/rateL Nu !un s! ni!i tina 6n stare s/ re9iste - -elii @anului' Nu -/ lini7te7ti del !L 9ise de S uvr' Dar da!/ v r v r@iI N-au de!.tL r.n:i valetul' Nu-i !red 6n stare s/ 0 at/ s0une unde ne va &i as!un9i7ul' Dar unde ne du!iI 1ntr-un l ! 6n !are ni!i diav lul nu ne 0 ate sting<eriL A:/tela ;ine$ dar undeI''' Ave8i 6n!redere 6n -ine' ,a 7i r/0 satul -inistru de &inan8e F u#uet$ a- 7i eu !astelul -eu de VauB' Nu-ai !/ 0e al -eu -aiestatea sa Lud vi! al AIV-lea nu -i-( va 0i9-ui ni!i dat/' Dar ia uita8i-v/$ 67i !ur-/ v r@a ti!/l sul$ ar/t.nd s0re 5arie$ !are se l/sa - ale 0e @an!a unde sta a7e9at/F uita8i-v/ la d -ni7 ara''' le7in/L "i dr/!ieL eB!la-/ de S uvr' Dar da!/ d/ rtul 0 0iiI'''' (

Ar 6nse-na 0/!/leal/ 6n : !ul du-neav astr/$ 0rea vredni!e st/0.n$ r/s0unse &il 9 &i! valetul' S0ri:ini8i- $ ri de nu ad/ug/ el re0ede s/ se l veas!/ !u !a0ul de @ rd' ;ar nul se gr/@i s/ sus8in/$ !/!i 6ntr-adev/r &ata !/9use 0entru a d ua ar/ 6n nesi-8ire' 1ntre ti-0 Laurent v.slea 6nd.r:it$ !u & r8/ !e-i 6ntre!ea !<iar 0uterile' ,.nd 7i !.nd s! tea un strig/t de durere' Su&erea ti!/l sul 7i da!/ ar &i 0us 6n slu:@a unei !au9e @une t t !ura:ul des&/7urat 6n !li0a a!eea$ ar &i 0utut &i nu-it !u adev/rat un er u' % &a0t/ @un/ l-ar &i 6n: sit 6ns/ 6n 0r 0riii s/i !<i' Li@er s/ &a!/ !e 0 &te7te$ @ar nul !ul!ase !a0ul ! 0ilei 0e 0ie0tul s/u$ iar 0rivirile-i de & !$ a8intite asu0ra !<i0ului 0alid$ 6n!er!au s/-i !iteas!/ tr/s/turile' +adarni!/ str/danieF n a0tea era at.t de neagr/$ !/ nu se 0utea 9/ri ni-i!' A@ia de 0utea deslu7i !6teva @u!le -/t/s ase dintr-un 0/r -inunat$ @u!le !are 6n adierea v.ntului 6i -.ng.iau !.nd 7i !.nd @ra9ul' ,.t era de &ru- as/ 6n n a0tea asta$ 6n str/lu!irea lu-inil r !e 6nv/luiauL 67i s0use el' ,.t de -ul8i d reauL Aud 7i a!u- -ur-urele de ad-ira8ie 6nt.-0in.nd- ' Iar a!u- este ai!i$ l.ng/ -ine$ 6n @ra8ele -eleL P t &a!e !u ea !e vreau' 1-i a0ar8ine''' ,ine -i-ar 0utea- s-ulgeI ,a0ul s/u de satir se 7i a0le!a$ iar gura-i @leste-at/ se 0reg/tea s/ 0.ng/reas!/ &/0tura a!eea !urat/$ !.nd glasul lui Laurent st/vili la ti-0 -.r7/via' A- a:uns$ - nseni reL$ % i9@itur/$ 0ri!inuit/ de !i !nirea g nd lei de ni7te st.l0i 6n&i08i 0e &undul a0ei$ 6l &/!u 0e - nstru s/ se !latine$ ast&el !/ @u9ele lui nu 0utur/ atinge @u9ele &/r/ de !ul are ale s/r-anei 5arie' De7i 6n ad.n!ul &iin8ei sale @ar nul se si-8ea &eri!it !/ a:unsese la !a0/tul sinistrei !/l/t rii$ el nu-7i 0utu 6n-&r.na -i7!are de !iud/' % 6n:ur/tur/ 9drav/n/ 6i t/l-/!i ne-ul8u-irea$ dar &iind!/ era nev it s/ &a!/ <a9 de ne!a9$ se rese-na 7i 6ntre@/$ du0/ !e 0rivi 6n :urF ,e-i astaI E,asa ,ardinaluluiG$ 6i r/s0unse Laurent' ,iudat nu-e 7i 6n&i r/t are ! !i a@/$ g.ndi @ar nul' Valetul a! stase nu 6n 0artea talu9ului$ !i 0u8in 0ie9i7' Nivelul a0ei era & arte ridi!at 6n !li0a a!eea 7i ar &i & st !u ne0utin8/ s/ a:ungi 0e insuli8/ &/r/ a:ut rul unei @/r!i' Du0/ !e a! st/ @ine g nd la du!esei$ Laurent se 6nt arse la st/0.nul s/u 7i a-.nd i s! aser/ 0e 5arie' (

U-@rele a!elea -i!.ndu-se 6n n a0te 0/reau ! @ r.te din lu-ea &antas-el rF valetul 8inea vi!ti-a de 0i!i are'$ iar st/0.nul de u-eri' Ast&el 0urtat$ tru0ul se ar !ula$ iar r !<ia al@/ se t.ra 0rin n r i' Alune!.nd$ 0 ti!nindu-se 0e 0/-.ntul v.s! s$ ne-erni!ii se 6ndre0tau s0re d/r/0/n/tura a!eea$ !in!i u7a se des!<ise 0ar!/ de Ia sine$ iar &e-eie$ -ai degra@/ un s0e!tru$ i se ivi 6n 0rag' ,u t ate !/ @e9na era ad.n!/$ a- -ai s0us- $ 9/rind silueta a!eea$ @ar nul nu-7i 0utu st/0.ni -i7!are de s0ai-/' Nu v/ te-e8i$ 6i 6-@/r@/ta Laurent$ este Teresina' TeresinaI Da' % @iat/ ne@un/' 1-i este tare !redin!i as/' A<$ - r-/i @ar nul' lai 0rivirile i se 0rir/ asu0ra &e-eii !u -intea r/t/!it/' A7a !u- sta 6n !adra u7ii$ Teresina 0/rea s/ a0ere intrarea' "i$ @/tr.ni! $ eu suntL vesti Laurent$ A@ia atun!i se d/du Ia 0arte$ de9v/luind l/untrul ! !i a@ei' Vede8iI se &/l 7i Laurent !/tre st/0.nul s/u$ e @l.nde8ea 6ntru!<i0at/' ,ei d i @/r@a8i intrar/ 6n !as/$ 0urt.nd 0e @ra8e &ata le7inat/' Ai!i s/ steaI 6ntre@/ Ra ul de S uvr$ !u0rins 0ar!/ de sil/' Ai!i''' Nu t !-ai$ 6i r/s0unse valetul$ s- du!e- sus' A0 i !/tre Teresina !are$ !u !<i str/lu!it ri$ 0rivea sinistrul gru0D Cei$ @/tr.ni! $ &e7til/L Dar ne@una nu se !linti' Ai asur9it de !.nd a- & st ulti-a ar/I % &e7til/$ -au9iI A!eea7i t/!ere$ a!eea7i ne!lintire' La dra!u$ -ai degra@/ -/ des!ur! singur' +i!.nd a!estea$ s0ri:ini 0i!i arele 5ariei de gr/-ada de i gun aie !e slu:ea de a7ternut ne@unei 7i s!a0/r/ a-narul' R/7ina 6n!e0u s/ tr sneas!/ -/runt$ s/ se 6nv.lv re9e$ s/ de9v/luie 6n&i r/t area vi9uin/ din !are Teresina$ a!u- 6ntins/ 0e : s$ 0rivea 8int/ la t.n/ra &at/ 0e !are @ar nul ! ntinua s/ s0ri:ine' Cei$ -uierea lui Satan$ !e &a!i a! l I Ia te uit/$ &e-eieL se au9i glasul 6ngr 7at al de-entei' Da$ &e-eie''' % &at/L ,e -ai vreiI 3

Tare-i &ru- as/L ur-/ Teresina$ v r@ind 0ar!/ 0entru sine' A0 i$ ridi!.ndu-se 0e nea7te0tateD " - art/L 1n !li0a a!eea r/sun/ r.sul a!ela 0 ti!nit$ s!urt$ at.t de al ei' ;ine''' ;ineL''' -ai -ur-ur/ ea' " - art/L''I ;ineL''' ;ineL''' Laurent d/du din u-eri 7i$ 0un.ndu-i 6n -.n/ &e7tila &u-eg.nd/$ 0 run!iD Lu-inea9/-ne dru-ulL Ne@una lu/ 6naintea ne-erni!il r$ r.9.nd 6ntruna 7i r stind !.nd 7i !.nd sinistrele !uvinteD " - art/L''' ;ineL''' ;ineL''' Ast&el a:unser/ la !atul 6nt.i singurul$ du0/ !u- @ine 7ti-' A -ai ar/ta !u- se 6n&/8i7a interi rul a!ela ar 6nse-na s/ re0et/- !ele s0use !u 0rivire la 6n!/0erea de : s' A!eea7i s/r/!ie$ a!eea7i i-agine$ d ar !/ 0 deaua era -ai 0u8in 6ng/lat/' % &ereastr/ -are$ !e da s0re -i:l !ul &luviului$ 6-0ru-uta !a-erei$ dat rit/ @l nului gr s 7i @ine 9/v rit$ un aer de te-ni8/' Ia!a a7aL &/!u Laurent$ du0/ !e !ul!/ &ata 0e 0 dea' Se va si-8i !a -i!/ 0rin8es/' R.sul ne@unei se 6nte8i' 5ai ta!i$ 0r st/na! L ad/ug/ el a0r a0e -.ni s' ;ar nul 0rivea 6n t ate 0/r8ile' ,e !aut/ - nseni rulI 6ntre@/ Laurent' ,ele nea0/rat tre@uit are' A7''' se 0 ate 7i &/r/L Ni!ide!u-L''' Du-te 7i adu un s!aun din g nd l/' Adu 7i t ate 0/turile 0e !are ai s/ le g/se7ti a! l ' 1n sinea lui$ Laurent !ir!iF t tu7i$ se su0use' ,.nd se 6nt arse$ Teresina se n/0usti asu0ra lui$ viind s/-d s-ulg/ din -.n/ lu!rurile' NuL''' NuL''' striga ea' " - art/L''' - art/L''' Las/-le TeresineiL D/--i 0a!e$ @/tr.ni! $ &/!u as0ru Laurent$ &/!.ndu-i @r.n!i 7i 0rivind- 8int/' (

Nen r !ita t/!uF tre-ura t at/' P ate !/ -ai si-8ise alt!.ndva 0uterea @ra8ului lui' , @ ar/L 6i 0 run!i @estia' Fe-eia se su0use$ nu &/r/ s/ &i arun!at &etei 0rivire 6n!/r!at/ de ur/' Su@ greutatea tru0ului ei tre0tele s!/rii -.n!ate de vre-e tr snir/' Du0/ !e lini7tea se 6nst/0.ni iar/7i$ Laurent s0use !u !iud/$ ar/t.nd s0re 5arieD Asta-i @un/L Da !e$ s/ stea a7a t t ti-0ul$ 6n nesi-8ireI P ate !/ ar tre@ui s/-i veni- 6n a:ut r' Ki s/ a7e9/- 0e un 0iedestalL r/s0unse @ra9ni! ti!/l sul' Nu$ st/0.ne$ s- l/s/- 7i s/ ne vede-$ !rede8i--/$ de tre@uri -ai seri ase' ,e -ai esteI ,ine 68i d/ @/taie de !a0I "i$ la nai@a$ g nd laL KiI G nd la asta -/ nelini7te7te' Da!/ l/s/- 6n &a8a ! !i a@ei$ 6nsea-n/ s/ d/- lesne a 6n8elegeD E&ata este ai!iLT''' Fir-ar s/ &ie' Asta-i dre0tL Ki atun!iI''' Atun!i tre@uie s/ &a!e- nev/9ut/' A7tea0t/L Ave8i vre ideeI Da' Pe @u9ele lui Laurent &lutur/ un 9.-@et su@8ire' T tul este !u 0utin8/$ -ur-ur/ el' A0 i !u glas tareD ,e idee are - nseni rulI Iat/' 1n8elegi$ !red$ !/ nu 0 t r/-.ne ai!i$ nuI De !e areI Ne-a- 0utea si-8i & arte @ine' A:unge !u glu-a$ !arag<i suleL "i$ da!/ e !eva seri s''' A7te0t !a seni ria v astr/ s/ @inev ias!/ a da l/-uriri$ Ra ul de S uvr s! ase din vest/ un !eas -are !u s nerie$ s!u-0 0l/tit$ 0ese-ne$ 6l &/!u s/ sune s/ -ur-ur/D %ra d u/L A0 i$ ridi!.ndu-7i @rus! !a0ulD As!ult/ 7i @ag/ @ine la !a0 !e-8i s0un' 3

Sunt gata s/--i 6nti0/res! 6n -inte t ate !uvintele - nseni rului' 5/ 6nt r! a!as/''' Dar 0entru asta tre@uie s/ traverse9 SenaF s/ iau a7adar g nd la' Asta se 0 ate''' Pe ur-/I$' %dat/ a:uns 0e -al''' Pe !areI Pe !el dre0t''' Las g nd la 6n v ia !uren8il r !are se d vedes! & arte 0uterni!i la ra asta' 5ai s.nt d u/ !easuri de n a0te ad.n!/' Ti-0 destul 0entru !a g nd la s/ str/@at/ @un/ @u!at/ de dru-' Nu-i r/u !e s0une8i' Dar du-neav astr/I "u$ v i 6nainta 0aralel !u -alul$ v i 0/trunde !.t -ai ad.n! 6n 8arini$ v i lua s0re Paris$ ast&el !/ v i a:unge a!as/ 6nainte de a se lu-ina' Ia te uit/$ ia te uit/L Ki eu !are !redea-''' 5.ravul valet avu 0rivire s&id/t are$ !are 6i 6n!<eie g.ndulF ea nu !instea de&el de7te0t/!iunea st/0.nului$ dar ar/ta li-0ede !/ ne-erni!ul deslu7ise se-nele drag stei @estiale 0e !are ! 0ila iins0irase -ar!<i9ului' ;ar nul 0rivi s0re 5arie' Da$ s0use !a 0entru sine$ e tare &ru- as/L Ki atun!iI % s/ a7te0tL %$ de vre-e !e v/ 0ute8i 6n&r.na$ 0ati-a'V' &a!e8i !uvre8i' Ki a!u- !e ave8i de g.nd s/ &a!e8iI S/ 0res!<i-@ 6n &a0t/ un g.nd !e t !-ai -i-a venit$ C-$ r.n:i Laurent' D u/ g.nduri stra7ni!e 6ntr- $ singur/ n a0te$ nu-i 0u8inL ,e vrei s/ s0ui$ se!/tur/I %$ s/ ave- iertare$ d -nule @ar n r/s0unse !u aer de-n valetulF dar 6ntre n i nu tre@uie s/ se -ai stre! are eB0resii de s iul a!esta$ este 0rea @analL''' S/ &i- 7i s/ r/-.ne- 0rieteni$ !us0une ,<ina$ un 0ers na: de-al lui , rneille' A0 i$ !u -i7!are a -.inii$ 6l 0 &ti 0e Ra ul de S uvr$ !e r/-/sese uluit$ s/ ! @ are' ,.nd a:unser/ : s$ Teresina$ a!iuit/ 6n ! l8ul ei$ 6i 6nv/lui !u 0rivirea-i de & !' (

De S uvr era gata de 0le!areF dar$ a-intindu-7i 0e l ! de !eva$ s0use !u glas s!/9ut valetului$ stre!ur.ndu-i 6n -.n/ un 0u-nalD Da!/ -.ine la ra 0r.n9ului nu --ai v/9ut$ u!ide &ataL''' U!ide- $&/r/ -il/L %$ $ 6l 6n&runt/ Laurent$ ur.t/ trea@/L ,e$ 8i-e tea-/I " lu!ru seri sL Ki-a0 i$ 7ti8i$ nu--i 0rea st/ 6n &ire s/ u!id &e-eieL Ni!i nu s&.r7ise @ine$ !/ Teresina 6i 7i s-ulgea !u8itul$ r stind !u glasu-i se0ul!ralD "u$ eu s- - r''' % s/ - r - arta (''' Uite !u- le 0 8i 6-0/!a 0e t ate$ &/!u Laurent tre!.ndu-7i -.ne!a <ainei 0este &runtea 6-@r @ nat/ de sud are re!e' Fe-eia astaL i9@u!ni de S uvr d.ndu-se 6na0 i !u un 0as' Fe-eia asta ur/7te 0e !ea de susL De !eI %are 7tie ea 0entru !e anu-eI Nu !red''' Un g.nd de ne@un/L Dar &i8i 6n!redin8at !/ va &a!e !eea !e a s0us' ;ineL''' la 0r.n9''' Nu -ai 6nainte 6''' Veg<ea9/ s/ nu-i !al!e 0 run!a' % s/ veg<e9$ r/s0unse Laurent' A0 i ad/ug/D Atun!i -/ l/sa8i ai!iI Da$ 6ns/ nu 0entru -ult/ vre-e' S/ v/ aud/ SatanaL Ki des!<ise u7a' ;ar nul ie7i$ ur!/ 6n g nd l/ 7i$ !u gri:/ s/ nu &a!/ 9g - t$ travers/ Sena v.slind !u l 0ata din s0ate$ a7a !u- 6l v/9use 0e valet -ai 6nainte' A:uns 0e -al$ 6-0inse tare !u 0i!i rul 0l/0.nda @ar!/ !e se l/s/ dus/ de valuri' Laurent 6l ur-/rise !u 0rivirea$ 0.n/ !e nu-( -ai 9/ri a0r a0e del !F a0 i intr/ 6n ! !i a@/ 7i 6n!<ise u7a' La lu-ina 0.l0.it are a &e7tilei v/9u 0e ne@un/ :u!.ndu-se !u 0u-nalul 7i r.9.nd$ a7a !ud ar ea 7tia$ dr/!e7te' UR54RIT%RII 3

Din n u 0e -al' F lavril 7i 5alvenu 6n!er!ar/ s/ se Xdu-ireas!/ 6n! tr s/ a0u!e' Fire7te$ tre@uiau s/ -earg/ iar/7i de-a lungul &luviului$ -art rul &a0tel r l r de dini ar/$ s0e!tat rul ne0/s/t r al at.t r tre!ute 7i 0re9enta &/r/delegi' Ast&el se 7i < t/r.r/ s/ &a!/$ dar &/r/ !a de data a!easta s/ se -ai des0art/' 1n! tr 0 rneauI Ni!i ei nu ar &i 7tiut s0une' Dar 67i 0useser/ 6n g.nd s/ -earg/ sau -ai degra@/ s/ alerge$ 6n!redin8a8i !/ se a&lau 0e ur-ele !ele @une' Ki 6ntr-adev/r$ se a&lau$ !u- lesne se 0 ate g<i!i' %are nu 6n 0artea a!eea dis0/ruse g nd la du!.nd !u sine 0e ! 0ila 0entru !are v iser/ s/ - ar/ 7i 0entru !are 7i a!u- ar li & st 6n stare s/-7i verse ulti-a 0i!/tur/ de s.ngeI ,eea 5 6i de9n/d/:duia 6ns/ era &a0tul !/ dru-ul a!esta 6l -ai str/@/tuser/ dat/' 1n!redin8a8i$ du0/ !u- l/-urise 5alvenu$ !/ r/0it rii &/!user/ !ale 6nt ars/ 0entru a veni 6n ra7$ 67i -ai d - lir/ -ersul$ 0re!uindienii !are !ites! 0e 0 te!i urnele !el r ur-/ri8i$ 6n!er!.nd s/ a&le 0a7i 6n 0/-.ntul -uiat de 0l ile a@ia !/9ute' 5u s! seser/ 6n!/ ni!i un !uv.nt' Nev ia de a v r@i se &/!ea 6ns/ 0uterni! si-8it/$ -ai ales 6n !e 6l 0rivea 0e F lavril$ 6ntr-adev/r$ !itit rii n 7tri 7tiu$ uria7ul 6ntru!<i0a li-@u8ia 6ns/7i' Ast&el !/ t t el ru0se t/!erea$ s0un.nd un &lea!$ a7a !u- &a! t 8i v r@/re8ii 6ntrn a0te ad.n!/D Ve9i !evaI 67i 6ntre@/ el 0rietenul' Ni-i!$ !<iar ni-i!L -ur-ur/ a!esta' Pe [u0iter 7i 0e t ate tr/snetele lui$ -/ a7te0ta- la r/s0unsul /sta al t/u nes/rat$ -i!u8uleL %ri!u-$ si-8ea- nev ia s/-8i aud dul!ele glas' 5are s! &al/' Pentru tine$ !a 7i 0entru -ine''' Pentru tine nu 7tiu da!/ e vre s! &al/ ( Dar -ie$ &/r/ glu-/' 1-i adu!e anu-e lini7tire' Singur/tatea 7i @e9na a!easta 6-i s&.rte!/ ini-a' 5i se 0/rea !/ sunt - rtL 5ai @ine ar &i$ 0 ate$ s/ 7i &i- a7aL''' sus0in/ -ule8ul' A- su&eri -ai 0u8in$ sunt de a!eea7i 0/rere !u tineL Ve9i 6ns/ !/ nu a- a:uta- !u ni-i! 0e ! 0ila n astr/' ,/ 7i a7a$ de -ar! a:ut r 6i sunte-''' 5ii de dra!iL V/i!/relile tale -/ &a! s/--i ies din 0e0eni''' ,e vrei s/ &a!e- -ai -ult de!.t at.tI S- g/si-L 3

Ase-enea l gi!/ 6i de9ar-a 0e F lavril' Ki$ la r.ndu-i$ strig/ 6n/l8.nd s0re !er @ra8ele-i lungi a !/r r 6n&/8i7are l-ar &i a:utat ne6nd i s 0e ,<a00e$ un vea! -ai t.r9iu$ s/ n/s! !eas!/ telegra&ul s/u aerian' A7a esteL Ar tre@ui''' Dar !e s/ &a!e- 0entru astaI Da!/ a7 7ti$ nu te-a7 -ai 6ntre@a' ,el/lalt se 0reg/tea s/ r/s0und/$ !<iar des!<isese gura$ s0re a sl @ 9i 6n:ur/tur/ !u-0lit/$ !.nd un strig/t$ venind dins0re -i:l !ul Senei$ dar de la de0/rtare destul de -are$ a:unse 0.n/ la ure!<ile l r' ;u9ele lunganului$ 0 !/ite d ar 6n 0arte$ se 6n!<iser/ &/r/ s/ -ai s! at/ un sunet' A0u!.ndu-( de @ra8$ 5alvenu 6i su&l/ la ure!<eD Ai au9itI Pe ! arnele lui ;el9e@ut<$ sigur !/ a- au9itL ,/ d ar n- i &i surdL Un strig/t -enes!''' Da!/ nu-i al unui @/r@at$ dar-ar dra!u s/ !ra0 de & a-eL %are !e s/ 6nse-ne astaI F lavril nu-i d/du ti-0 de g.ndire' Alar-/$ -i!u8uleL ,red !/ 6n 0artea aia se 0etre!e !evaL A-.nd i luar/ din n u la &ug/$ !u- &/!eau de @i!ei$ !.nd -ergeau al/turi unul$ 6-0letind$ !u 0i!i arele-i s!urte$ 0a7i 6n&rigura8i$ !el/lalt de0/ri6tadu-7i -ai d - l lungile !atalige' Strig/tul 0e !are 6l deslu7iser/ era$ &/r/ 6nd ial/$ !el au9it de r/0it ri 6n ti-0 !e vi!ti-a l r 8i0ase du0/ a:ut r' Prad/ unei nelini7ti !u-0lite$ F lavril 7i 5alvenu -ai alergar/ 0re8 de !.teva -inute' Privirile l r str/0ungeau 6ntuneri!ul$ s! r- neau &a8a a0ei' Dar nu des! 0erir/ ni-i!' T tul redevenise !al- 7i t/!ut' 5ai aud 7i a!u- strig/tulL''' 1l -ai audL''' g.&.ia F lavril' 1l a- 6n ure!<iL'''' 5ii de @leste-eL 6n strig/tul /sta se si-8ea &uriaL Furie ne0utin!i as/' ,a a!eea 0a !are 6n!er!/- n i' Dar-da!/ &i & st !u-va GrardI GrardI ,e idee neg<i a@/L Pentru !e 7i-ar tr/da 0re9en8aI Ai dre0tate 6 Atun!i nu 7tiu !e s/ -ai 9i!' Ta!iL &/!u de dat/ -ule8ul' 3

,e s-a 6nt.-0latI ,ul!/-te la 0/-.ntL Ve9i !evaI NuL AudL ,eI +g - t de 0a7i' F lavril 67i as!u8i au9ul' Da$ -ur-ur/ 7i el !.t 0utu de 6n!et' Ki 0e l ! se trr.ntir/ la 0/-.nt' D i @/r@a8i$ 0/7ind ne0/s/t ri$ !a ni7te a-eni !are nu au a se te-e de ni-i!$ !/!i nu au !e 0ierde$ ie7ir/ din @e9n/ dre0t 6n &a8a !el r d i !avaleri ai aventurii' "rau t !-ai gata s/ trea!/ de ei$ !.nd a!e7tia se ridi!ar/ @rus!' Lua8i 0e nevestite$ !ei d i &/!ur/ un 0as 6nd/r/t' ,ine-i a! l I 6ntre@/ unul dintre ei' 1n l ! s/ 6ntre@a8i$ 0 run!i glasul gr s al lui F lavril$ -ai @ine a8i r/s0unde$ ,ine sunte8iI Pe t 8i !er@erii iadului$ 8ine8i lan8 0are-i-seL Dar !e v/ 0rive7teI ;a ne 0rive7te !<iar & arte tareL Da!/ nu vre8i s/ r/s0unde8i$ da8i-ne v ie s/ tre!e-L ,el !e r stise !uvintele a!estea a@ia 6n!<eiase$ !/ 7i si-8i -.na de &ier a uria7ului 0rin9.ndu-( de g.t' A:ut r$ 0rieteneL < reai el 6n/@u7it' Dar 0rietenul$ 8inut la res0e!t de s0ada lui 5alvenu$ !are nu era slu:it de -u7!<i t t at.t de 9draveni !a !ei ai a-i!ului s/u$ dar se d vedea -/iestru 6n -.nuirea ar-ei al@e$ se -ul8u-i s/ r/s0und/ v/i!/rinduse 6ntr-un !<i0 :alni!D Sunte- ni7te 0.rli8i ne0ri-e:di 7iL De unde veni8iI Din : sul a0ei$ unde a- 6ntins ni7te 0laseS Unde -erge8iI 1n Insul/ !/!i ne gr/@i- s/ a:unge- a!as/' Prea 0u8in r/ut/!i s 0entru -eseria de ! 0 i 0e !are &/!ea$ 6i d/du -ului dru-ul 7i-i s0useD ;ine' Vede8i dar !/ nu e v r@a de r/&uial/' 5ai !u 0i!i arele 0e 0/-.nt 7i -ai 0u8in 6n!re9/t r$ 5alvenu 6ntre@/ la r.ndul s/uD (

A8i -ers 6ntruna 0e -alI 6ntruna$ r/s0unse &/r/ s/ se g.ndeas!/ 0rea -ult !el de al d ilea u-@l/t r 0rin n a0te' 1nsea-n/ !/ s/ ne 0ute8i l/-uri' Da!/ ne este !u 0utin8/$ !u !ea -ai -are 0l/!ere' Nu a8i v/9ut$ 6n ti-0 !e ! @ r.8i de-a lungul a0ei @ar!/$ un &el de g nd l/ !u -ai -ul8i in7iI ,ei d i se 0rivir/ 7i avur/ tres/rire' insula ,et/8ii' ,u- s/ nuL r/s0unse 0ri-ul$ !el -ai @ra9ni!$ 7i !<iar ne-a tre9it -ult !uri 9itatea' A<$ &/!ur/ 6ntr-un glas F lavril 7i 5alvenu' De -ultI 6ntre@/ a!esta din ur-/' De 9e!e -inute$ !el -ult' ;ar!a a ! ntinuat s/ ! @ areI P ate !/$ &urat de 6ntre!ere$ 0 trivni!ul lui 5alvenu ar &i r/s0uns$ da!/ !el/lalt$ !el su0raveg<eat de F lavril$ nu ar &i s/rit iuteD %$ nu' 1nsea-n/ !/ s-a 0ritI Da' da' Unde anu-eI A! l ''' 1n &a8/''' Ki$ !u @ra8ul 6ntins$ ar/t/ !/tre !el/lalt -al' Uria7ul 67i 6ng<i8i 6n:ur/tur/' I-a- 7i v/9ut de de0arte !u- ! @ rau din g nd l/'' Tare tre@uie s/ -ai &i & st tul@ura8i F lavril 7i 5alvenu$ de vre-e !e se l/sau &ura8i de ase-enea s! rneli$ dat &iind !/ 0e n a0te de !erneal/ !a a!eea era !u ne0utin8/ s/ deslu7e7ti !eva 0e -alul !el/lalt' T tu7i$ 6n starea de s0irit 6n !are se a&lau$ ni!i nu se g.ndir/ s/ ! -@at/ ase-enea versiune gr s lan/' Ki 0e ur-/I 6i is! di F lavril' Pe ur-/$ r/s0unse !el 0e !are 6l luase de 0arte$ ni s-a 0/rut !/ !ei !e 0useser/ 0i!i rul 0e 0/-.nt au &/!ut !ale 6nt ars/$ !/ au luat- s0re Paris' Ki ia -ai s0une8i--i$ &/!u 5alvenu s!/r0in.ndu-se 6n !a0$ nu a8i au9it un strig/tI Un strig/tI (

Da' P/rea s/ se &i ridi!at de la -i:l !ul a0ei$ a!uvreun s&ert de r/' Nu a- au9it a7a !eva$ r/s0unse !el 0e !are nu-( s!/0a din !<i 7i !are i9@utise 6ntr-un s&.r7it s/ stre! are 7i el v r@/' Ni!i eu$ 6nt/ri !el/lalt' ,iudat$ g.ndi -ule8ul' La &el de su0/rat$ F lavril 67i r/su!ea 6ntruna -usta8a-i stu& as/' Nu ne -in8i8i !u-vaI 6ntre@/ el de dat/ !u glas tun/t r' %$ eB!la-/ su0/rat !el -ai' t/!ut dintre !ei d i vaga@ n9i n !turni' De !e a- &a!e La dre0t v r@ind$ au dre0tateL 9ise F lavril' Tu !e 0/rere ai$ -ar!<i9eI C- ( - r-/i a!esta' Te 6nd ie7tiI Pu8in' "ine$ 7i atun!iI D ar nu 0ute- s/-i d/- gata a7aF aiurea$ 0e indivi9ii /7tia$' Nu$ ar 6nse-na s/ 6-0inge- 0rea de0arte lu!rurile Ki atun!iI S/ 0le!eL Sunte8i li@eriL 6i 0 &ti$ 0 liti! s$ F lavril' Du!e8i-v/ Ia dra!uL ,erul s/ v/ ai@/ 6n 0a9/$ d -nii -ei$ -ul8u-ir/ 6ntrun glas !ei d i g lani' Ki$ du0/ !e sl @ 9ir/ un ad.n! &tat de u7urare$ se de0/rtar/ 6n -are gra@/$ &/!.ndu-se 0e dat/ nev/9u8i' De !u- se g/sir/ 6n a&ara 0ri-e:diei de a -ai 0utea &i au9i8i$ unul dintre ei r.n:i 6n!eti7 r$ s0un.nd !u glas s!/9ut 0rietenului s/uD Da!/ Laurent nu se va ar/ta -ul8u-it de n i$ 6nsea-n/ !/ e al dra!ului de !usurgiu$ nu-i a7a$ Plai-@ertI S/ 7terge-$ !u-etre Arg ul tL r/s0unse !el/lalt E !/!i seni rii /7tia sunt &/r/ 6nd ial/''' Te !redL''' Un -ar!<i9''' Seni rii /7tia$ 9i! eu$ nu 0ar 0rea @i6n9i' Al t/u are -.n/ de &ier$ al -eu s0ad/ vi aie$ a7a !/ de s-ar r/9-g.ndi !u-va''' (

A7L A- 7terge- -ai iute de!.t eiL ri!u-$ ai dre0tateL S/ gr/@i- 0asulL Arg ul t 7i Plai-@ert$ !ei d i ne-erni!i t !-i8i de Laurent !a v.sla7i$ luar/ la g an/''' Du0/ !e r/-aser/ singuri$ F lavrii se !/inaD Tre@uie s/ tre!e- nea0/rat Sena' Tre!e- $ da!/ vreiL i- 6nt arse ar8/g s 5alvenu''D Nu -erg -ai de0arteL''' 5ir s v.natulL Pe 0.nte!ele nes/tul al -uierii Iui Puti&ar$ se 6n!/0/8.na F lavrii' De vre-e !e a-enii /ia ne-au s0us''D Nu dau d i @ani 0e s0usele l r$ se 6nd/r/tni!i s!unda!ul 5alvenu' "u -ai -ir s 7i tr/dareaL FieL Dealt&el$ da!/ -ai &i ti-0 s/ le t/ie- 7na0anil r /l ra retragerea$ s/ a:ung -ai re0ede de!.t tineL'$'' Dar$ !e 9i!i$ &/!u F lavrii du0/ !li0/ de !ugetare$ nu-i a7a !/ se 0 ate au9i de Ia un -al la !el/laltI Da!/-8i 0ui g.tle:ul la trea@/$ &ire7teL Si da!/ s/ -/ au9i strig.ndI T t a7 alerga$ de ar &i s/ tre! a0a 6n t$ r/s0unsa @u!/8i!a de -$ Nu -s- 6nd it ni!i dat/ de tineL A0 i$ !u < t/r.reD La v.n/t are$ a-i!eL Ki$ &/r/ s/ -ai a7te0te r/s0unsul$ se r/su!i 0e !/l!.ie &i lu/ la 0i!i r$ !u 0a7i de uria7' 5alvenu 67i v/9u de dru-' ,/9use 0e g.nduri -ule8ul n stru$ iar ele nu-i adu!eau ni!i 0e de0arte lini7tea de !are avea at.ta nev ie' Di-0 triv/$ 6l 6n&ier@.ntau 7i 6i r/0eau din 0uterea de a @serva' 5ergea la 6nt.-0lare$ r tindu-7i !a0ul !.nd Ia drea0ta$ !.nd la st.nga 7i at.ta t t' Ast&el a:unse 6n &a8a insuli8ei 0e !are se g/sea E,asa ,ardinaluluiG' F/r/ v ie se 0ri$ 0rivi 6ndelung 7i a0r a0e 6-0 triva v in8ei sale sinistra 9idire' Se si-8i !u0rins$ 0e nesi-8ite$ de stare 0r ast/F ini-a 6n!e0u s/-i @at/ ne@une7te' ,e -i sa 6nt.-0l/ areI se 6ntre@/ el nedu-erit' Du0/ !e trase ad.n! aer 6n 0ie0t$ in!er!/ s/-7i dea sie7i l/-urire' Vru s/-7i ur-e9e !aleaD dar 0i!i arele i se -uiar/$ 6nr0 trivindu-se g.ndului s/u' ,e -ai 6i 7i astaI S/ &i 6n8e0enitI ,u greu$ &/!u !.8iva 0a7i 0e dru-ul de 6nt ar!ere' (

Lu!ru !iudat$ straniu$ !/ruia nu-i a! rd/ ni!i i-0 rtan8/$ !/!i alt&el ar &i 0utut g/si 0 ate !<eia unui ase-enea -ister$ 0i!i arele i se 6n9dr/venir/ !a 0rin &ar-e!$ de !u- se a&l/ 6n &a8a !asei @leste-ate' 5erge -ai @ine$ se -ul8u-i el s/ sus0ine' Ki 6nt arse !a0ul$ s0re a -ai !er!eta 6n!/ dat/ &a8aa0ei' De dat/ i se 0/ru 6ns/ !/ 9/re7te 0at/ neagr/ 0lutind 6n dire!8ia !urentuluiF u-@ra a!easta era -ai a0r a0e de -alul dre0t de!.t de !el st.ng 0e !are se a&la el' % @ar!/L F/r/ 6nd ial/ nu 0 ate &i de!.t @ar!/L &/!u el' Re!/0/t.ndu-7i atun!i t at/ 0uterea$ 0 rni -ai de0arte' Ur-/ri -ult/ vre-e & r-a a!eea !u vagi ! ntururi$ !are$ :u!/rie a !uren8il r$ s&.r7i 0rin a se a0r 0ia de el' ,.nd nu-( -ai des0/r8eau de ea de!.t e68iva -etri$ 5alvenu s! ase un strig/t' G nd laL i9@u!ni el' G nd la d a-nei du!eseL 1n 6n&rigurarea !e-( !u0rinsese$ !re9.nd !/ v r@ise !u glas tare$ !.nd 6n realitate d ar @u9ele i se -i7!aser/$ 67i d/du l vitur/ 9drav/n/ de 0u-n$ dre0t 0edea0s/ 0entru &a0ta-i ne!ugetat/' Ki$ 6n!redin8at !/ r/0it rii aveau s/ trag/ la -al$ se a0r 0ie t.r.7$ !.t 0utu -ai -ult' G nd la !/!i 6ntr-adev/r ea era 6nainta 6n!eti7 r$ 6-0ins/ de ! ntra!urentF era li-0ede !/ avea s/ a! ste9e' ,.teva se!unde 6n!/ 7i 0artea ei din &a8/ s! @i ad.n!itur/ -i!/ 6n 0/-.ntul n r i s' 5alvenu s/ri !u s0ada 6n -in/' Dar -are 6i &u -irarea !.nd 6n8elese !/ 6n ea nu se a&la ni-eni' %!<ii i se u-0lur/ de la!ri-i' Ne-erni!iiL -ur-ur/ el' Du0/ un r/sti-0 6n !are 67i v.r6 s0ada 6n tea!/$ el ur-/D Ia te uit/$ a-enii !are ne-au s0us !/ a7a st/ trea@a au avut dre0tate$ iar eu a- & st un 0r st !/ a- g.ndit alt&el' Da$ este li-0edeL ,.nd a- 9/rit g nd la$ se a&la 0e -alul !el/lalt' A! l au l/sat- ' Dar atun!i$ eB!la-/ el$ 6n/l8.nd @rus! !a0ul$ F ia vrii avea dre0tate' "l se a&l/ 0e 0ista !ea @un/$ 0e !ea adev/rat/L''' Ki 0 ate !/ s/-( r/0un/ u!iga7ii &iind -ai -ul8iL Caide$ <aide$ s/ &iu 7i eu a! l L Ki$ arun!.ndu-se 6n g nd l/$ a0u!/$ 0re!u- un - !are se 0ri!e0e la asta$ v.sla de la 0u0a 7i 0 rni 6-0 triva !urentului' ,.nd tre!u din 3

n u 0e l.ng/ E,asa ,ardinaluluiG$ se si-8i 6n!er!at de a!eea7i stare nel/-urit/$ !a -ai 6nainte' ,ura:$ 5alvenuL 67i s0use el 6n! rd.ndu-7i -u7!<ii' % &a!i 0entru &eti8a ta$ 0entru 0rietenul t/uL Ki tre!u -ai de0arte''' Du0/ !e traversase iar/7i 0 dul$ F ia vrii se reg/si 0e -alul 0e !are 6l -ai !er!etase 7i$ 6nt !-ai !a 0rietenul s/u !redin!i s$ !/ut/$ s! t !i$ 6ntre@/ !erul 7i 0/-.ntul' 5ul8i s&in8i ai 0aradisului 6l a:utar/ s/-7i 6ndure ne-ul8u-irea' Tre!u 6n revist/ a0r a0e t ate -/ri-ile !ere7ti$ & l sind re0ert riul s/u !el -ai alesF dar -ai lesne de !re9ut ar &i !/ 6n n a0tea a!eea s&in8ii a0 st li nu 0rea erau al/turi de el$ !/!i ni!i unul nu-( a:ut/ s/ g/seas!/ !eea !e !/uta !u at.ta s.rdieD adi!/ ur-/$ un se-n sau$ 7i -ai @ine$ &iin8/ -eneas!/ 6n stare s/-i s0un/ !eva' Du0/ @un/ @u!at/ de vre-e 0etre!ut/ !u ase-enea eBer!i8ii$ se 0ri de dat/$ s0re a &a!e ur-/t area :ude!at/D F lavril$ 0rietene$ e7ti un -are 0r st' Da!/ 5alvenu ar &i de &a8/$ 8i-ar 9i!e- de la @ra9''' ,u-$ 8i s-a s0us d ar !/ ti!/l 7ii &/!user/ !ale 6nt ars/ 7i te a0u!i s/-i !au8i 0e -al$ !.nd este -ai -ult !a sigur !/ au 0/truns ad.n! 6n 8ariniI''' Caida-de$ nu 0rea ai -ir s$ dar-ar tr/snetul 6n tineL Ki$ 0e l !$ se 6nt arse s!urt s0re drea0ta$ 0 rnind a0 i 6nainte' In ti-0 !e -/r7/luia !u 0a7i -ari$ ! ntinua$ s/ v r@eas!/ singurD Pri!<indelul /sta de 5alvenu''' nu$ 6n ri!e alt/ situa8ie a7 &i r.s din t at/ ini-a$ 0e legea -ea' Se !rede at.t de 0uterni!L''' ,aut/$ st.r0itur/$ !aut/L P/rerea -ea este 6ns/ !/ -ai @ine --ai &i 6ns 8it$ !/!i da!/ v i 6nt.lni nis!aiva nelegiui8i$ du0/ !u- !red$ de0arte !u- sunt de Sena$ nu s/--i -ai au9i tu glasulF 7i atun!i s/ tre@uias!/ s/ -/ des!ur! singurL''' "i @ine$ s/ -/ des!ur!''' 7i 6n!/ &ru-u7el''' Pe s&.ntul Petru$ 0/9it rul l !ului -eu 6n raiL S/ se arate nu-ai$ !/-i s0inte! 0e t 8iL 6i 0res!<i-@ 6n 0ul@ereL 6i 9dr @es!L Din ne&eri!ire$ 6n&l/!/rarea sa r/9@ ini!/ nu g/si !.-0 de des&/7urare' Ki -ergea$ -ergea 6ntruna' 1ntuneri!ul se destr/-a 6n!etul !u 6n!etul$ de7i era 6n!/ n a0teF 0uteai deslu7i !<iar de la distan8/ lu!rurile 6n! n:ur/t are' % !li0/$ F lavril avu 0/rerea$ !/ va 0utea 0une 6ntre@/ri &iin8ei 0e !are at.t de -ult d rea s/ vad/' De0arte$ 3

& arte de0arte de ei$ 9/ri$ 6n 0alida lu-in/ a 9 ril r$ silueta unui /r@at' Pe lan!ea aurit/ a ar<ang<eluluiL i9@u!ni e6' Iat/ unul !are 0 ate !/ s/ -/ l/-ureas!/L Ki 0 rni eu s0ada 6nainte$ 6n dire!8ia n/lu!ii$ s/rind lesne 0este tu&i7uri 7i gr 0i' %-ul 0/rea s/ ai@/ ari0i$ 6ntr-at.t de iute 6i era -ersul' "i$ g.ndi F lavril$ e gr/@it @/iatulL De dat/ 6ns/$ sl @ 9i un strig/t ne-ai0 -enit$ Fir-ar s/ &ie$ dar e !<iar un gentil -L Deslu7ise 6ntr-adev/r 0/l/ria -are$ 6-0 d @it/ !u 0an/$ !e a! 0erea !a0ul insului' 5ai -ult !<iar$ la &ie!are !al!atura a a!estuia$ se vedea li-0ede u-@ra !l/tin/t are a s0adei 6ndre0tat/ !u v.r&ul s0re s0ate' %$ $ 67i s0use uria7ul n stru' Ki iu8i 0asul' Peste !.teva se!unde$ -ul !u 0ri!ina 67i 6nte8i 7i ei -ersul$ ast&el !/$ d @.ndind avans asu0ra lui F lavril$ 0e !are @ seala 6l d.!tuse gata$ se &/!u 0e dat/ nev/9ut a:ung.nd la 0ri-ele !ase de la' -arginea ra7ului' De-a dre0tul uluit$ F lavril d/du dru-ul unei 6n:ur/turi r/sun/t are 7i$ u7urat 6ntru!.tva$ 6n!er!/ s.-7i dea sea-a 6n li0s/ de alt!eva -ai @un de l !ul 6n !are se g/sea' Nu-i tre@ui 0rea -ult s0re a sta@ili 0lanul t 0 gra&i!' Se a&la la !a0/tul str/9ii Saint-Ant ine$ & arte a0r a0e de 0 arta ;audet' La st6nga sa$ 0/-.nturi g la7e$ !ele 0e !are a@ia Ie !er!etaseF la drea0ta$ 6n!e0utul str/9ii ;arres$ 0e unde se &/!use nev/9ut -ul ur-/rit de el' % lu/ 0e ai!i 7i$ du0/ !e -erse !.tva ti-0$ ie7i nu de0arte de ;astila' Fai- asa te-ni8/ de stat se 6n&/8i7a !a 9idire ar/t as/$ al !/rei 0lan ar &i 0utut 0/rea !r it 6n 0aralel gra- da!/ !ele d u/ turle de la -i:l ! nu ar &i al!/tuit un &el de ie7ind' ;astilia$ a !/rei 0iatr/ &unda-ental/ a & st a7e9at/ Ia 33 a0rilie (HJa de !/tre Cugues Au@ri t$ -agistrat 6n Paris$ tre!ea dre0t unul dintre !ele -ai de sea-/ & rt/re8e din "ur 0a' +idurile ei aveau d u/9e!i 7i 0atru -etri 6n/l8i-e' ,ele 0t turnuri 0urtau &ie!are !.te un nu-e' ,ele dins0re ra7F turnul Pu8ului$ turnul Li@ert/8ii gr a9ni!/ luare 6n @at: !ur/L turnul ;ertaudiRre 7i turnul ;assiniRreF !ele dins0re 0eri&erieD turnul , l8ului$ turnul ,a0elei$ turnul , - rii 7i turnul , -itatului' Intrarea 0rin!i0al/ d/dea 6n strada Saint-Ant ine$ &a8/ 6n &a8/ !u strada T urnelles' 3

1n l !ul a!esta se 0 -eni dintr- dat/ F lavril' A@ia -i:ea de 9iu/$ !.8iva lu!r/t ri se 7i a&lau 0e dru-$ s0re -un!a l r' Aventur sul n stru !/0itan 6ntre@/ 0e unul dintre ei da!/ nu !u-va 6nt.lnise un gentil - -erg.nd & arte re0ede' I se r/s0unse !/ nu' F lavril 67i ur-/ dru-ul la 6nt.-0lare$ nes0us de s.!.it !/ &usese tras 0e s& ar/$ !/!i a!u- nu se -ai 6nd iaD -ul a!ela nu 6n!e0use s/ alerge de!.t du0/ !e se 6n!redin8ase !/ &usese 9/rit' Lu.nd- 0e strada T urnelles$ &/!u !ale 6nt ars/ 0rin 0 arta Saint-Ant ine$ tre9indu-se ast&el de !ealalt/ 0arte a ;astiliei$ 0e strada Re-0art' Da!/ ar ii intrat 6n strada Pas-de-la-5ule$ l-ar &i 9/rit 0 ate 0e gentil -ul ur-/rit !/!i nu se 6n7elase$ era 6ntr-adev/r un gentil - intr.nd < 8e7te 6ntr-un 0alat -i!$ a !/rui u7/ se 6n!<ise &/r/ 9g - t 6n ur-a lui' Ple 7tit$ !u -utr/ tare de9a-/git/$ s/r-anul F lavril lu/ dea lungul str/9ii Saint-Pau.$ a:unse la Sena 7i se 6ndre0t/ 6n!et-6n!et s0re insula Saint-L uis' Dar !u Grard$ are !e se 6nt.-0lase 6ntre ti-0I Fusese are -ai n r ! s de!.t F lavril 7i 5alvenuI %ri!u-$ a!esta din ur-/ adu!ea g nd laF g al/$ !e-i dre0t$ 6ns/ nu se 6nt r!ea !<iar !u @u9a u-&lat/' Luntra7ul$ ai !/rui !<i 6nv/8a8i !u 6ntuneri!ul 7tiau vedea 0.n/ & arte de0arte$ v.slise v.rt s du0/ !e &/!use ! ntelui dA@lin! urt &/g/duiala de !are a- 0 -enit' Pentru a nu &i 0rins !u-va$ 0lutea !.nd Ia drea0ta$ !.nd la st.nga$ !/ut.nd 6nde @7te l !urile !ele -ai 6ntune!ate' 5ai 0u8in 6n!/r!at/ de!.t g nd la$ @ar!a lui !.7tigase 6n vite9/' Une ri &usese silit s/ lase v.slele' Du0/ !e ! lise insuli8/$ gata t !-ai s/-i de0/7eas!/ v.r&ul$ el au9ise glasul g.tuit al 5ariei !<e-.nd 6ntr-a:ut r' F/r/ s/ vrea$ ne0ut.ndu-se st/0.ni$ el r/s0unsese 0rintr-un strig/t 0/trun9/t r$ !el au9it de r/0it ri$ dar !are$ t t dat/$ 6ng<e8ase de s0ai-/ 0e F lavril 7i 0e 5alvenu' 1neleg.ndu-i 0e dat/ gre7ealaF el v.sli 6na0 i 7i se a!iui 6ntr- -i!/ ad.n!itur/ a unei insuli8e$ unde a7te0t/ -ai -ult - rt de!.t viu' ,.nd 6ndr/9ni s/ ias/ de a! l 7i s/ ia 6nainte$ nu -ai 0utu deslu7i ni-i!' G nd la dis0/ruse'

1N ,AR" 5ALV"NU$ DUP4 ," A P%ST G%ND%LI"R$ D"VIN" A5;ASAD%R "ra 6n!/ n a0te$ !.nd 0rietenul lui F lavril a:unse la esta!ada ! nstruit/ de du!es/ s0re a-7i ad/0 sti a-@ar!a8iunea vene8ian/' %-ule8ul avusese nev ie de -ai 0u8in ti-0 0entru a ur!a de-a lungul Senei de!.t t var/7ul s/u 0entru a ur-/ri$ 0rin ar/tur/$ 0e gentil -ul !e se &/!use nev/9ut' ,<i0ul lui 5alvenu glindea -are nelini7te' 1n lungul s/u dru-$ de7i 67i as!u8ise ne! ntenit ure!<ea$ @a !<iar 0e a-.nd u/$ nu au9ise !<e-area a! litului S/u' Trea@a a!easta 6l &/!ea s/ su&ere !u-0lit 7i$ 6ntru!.t ri!e 6i 0utea tre!e 0rin -inte$ a:unsese s/ 7i( 6n!<i0uie 0e F lavril < r!/ind$ -uri@und$ str/0uns$ s0inte!at de u!iga7ii !are 0ese-ne !/ 0useser/ -.na 0e el' Da$ da$ 67i s0unea el$ a & st ata!at 0e nevestite' Ne-erni!ii s- r &i n/0ustit asu0ra lui$ &/r/ s/-i -ai lase ti-0ul s/ s! at/ -/!ar un strig/t''' strig/tul a!ela de de9n/de:de$ la au9ul !/ruia a7 &i alergat 6ntr-un su&let' Singur 0e lu-eL ad/ug/ el !u triste8e' A<$ s/r-anul -eu F lavril$ !la!/ !u-va nu -ai tr/ie7ti$ s/ vin 7i eu degra@/ du0/ tineL T tu7i$ n/de:de 6i -ai d/dea 0uteri$ sla@/ !e-i dre0t Edar de !are se ag/8a !u !er@i!ie' ,ine 7tie$ 0 ate !/$ & l -sindu-se de vreun 7iretli!$ des! 0erise vre ur-/ 7i se 6nt rsese la !asa du!esei' La ur-a ur-ei$ de !e nuI 6n : ! era via8a 5ariei$ iar el s ! tise !/ nu tre@uie s/ se eB0un/ de!.t !u & l sF 7i a0 i$ 0 ate !/ se dusese du0/ a:ut are''' T ate g.ndurile a!estea se 6nv.rteau 6n -intea s/r-anului 5alvenu$ 6i 6-0u8inau 0uterea @ra8el r 7i a 0i-D u arel rF a @ra8el r -ai !u sea-/$ 6ntr-at.t de greu 6n!er!ate la v.sl/' Du0/ !e trase Ia -al g nd la$ lu/ s0re !asa de San-F d valF dar iat/ !/ un g.nd 6l &ulger/$ un g.nd !are 6l &/!u s/-7i s!<i-@e @rus! !alea' Dar da!/ F lavril$ g.ndind !/ -/ 6nt.lne7te$ s-a 6nt rs la @.rl gul n struI Ki$ &/r/ a -ai 0ierde ti-0ul$ d/du &uga a!as/' Dar a! l $ de9a-/gire''' 0rietenul nu a0/ruse' Atun!i$ 6-0le-ti!indu-se ase-enea unui - @eat$ ie7i din n u 7i s si g.&.ind 6n strada ; ur@ n' ,.nd ridi!/ !i !anul !el greu at.rnat la u7a -asiv/ a H

0alatului de Sand val$ 6l 8inu ast&el$ 0re8 de !.teva se!unde$ 6nainte de a-i da dru-ul' ,/!i 67i 9i!eaD %are !e v i &a!eI ,u- s/ -/ 0 rt &a8/ de !ei !e--i !er s/ Ie adu! &ataI Nu se 0utea 6-0/!a de &el !u g.ndul !a al8ii 6n a&ar/ de F lavril$ @ine6n8eles s/ r steas!/ a!est dul!e nu-e' NuL 67i -ai 9ise el' Nu intruL T !-ai se 0reg/tea s/ dea dru-ul !i !anului$ dar !u gri:/ s0re a nu &a!e 9g - t$ !.nd se r/9g.ndiD !u- s/ nu se 6ngri:eas!/ de 0rietenul s/u$ a0r a0e &ratele s/u$ !el !are 6i !un 7tea t ate ne!a9urile$ t ate a-arurile$ gea-/nul s/u de su&let''' Ini-a Iui F lavril 7i !u a sa nu &/!eau ele la un l ! d ar una singur/I % singur/ ini-/F 6ndurind a!elea7i su&erin8e$ lu-in.ndu-se de a!elea7i s0eran8e$ de a!elea7i @u!uriiL Iar da!/ !u-va !el 0e !are at.t de tare se te-ea s/-( 0iard/ se a&la t tu7i a! l $ 0utea el are s/ nu se du!/ la elI NuL Caide &/!u el' A0r a0e tre-ur.nd$ l/s/ greutatea de &ier s/ !ad/ 0e uria7ul @ul n' +g - tul se! !e se &/!u au9it 6n 0uterea a!elei lini7ti 6l &/!u s/ tresar/' A7te0t/$ li0it de 0eretele$ de !are se s0ri:ini$ s0re a nu se 0ierde !u t tul' ,ur.nd u7a !ea -i!/ se des!<ise -isteri s$ l/s.nd s/ se vad/ !a0ul negru al ,aritei' De nu i-ar &i au9it glasul$ 5alvenu sar &i !re9ut 0rada vreunei 6n!<i0uiri$ 6ntr-at.t de 0u8in se a7te0ta s/ ai@/ 6n &a8/ &/0tura !e-i @u!ura viseleF se tul@ur/ ad.n!' ,ine eI 6ntre@/ ,arita' Instin!tiv$ el 67i duse -.na la ini-/ 7i -ur-ur/D "uL Nu 0 t s/--i dau sea-a a7a''' s0une8i--i nu-ele (F 5ar!<i9ul de ;ellevenue' ,u t ate !/ venise din S0ania unde$ du0/ !u- 7ti-F veg<ease la unele tre@uin8e ale st/0.nei sale$ ,arita 7tia 0rea @ine$ &/r/ a !un a7te 0e !ei d i gentil -i$ !/ -ar!<i9ul de ;ellevenue 7i ! ntele dAvri& l se nu-/rau 0rintre 0rietenii !asei' Intra8i$ d -nule -ar!<i9$ r sti ea !u a!el glas su@8irel$ adesea 0r 0riu 0ers anel r -ult 0rea tru0e7e' 3

Ure!<ea lui 5alvenu &u dul e -.ng.iat/ drag stea nu este nu-ai ar@/$ !i 7i surd/''' Ki ast&el tre!u 0ragul$ iar du0/ !e u7a se 6n!<ise$ ea 6l 6ntre@/D Adu!e8i ve7ti @une !u-vaI Vai$ nuL -ur-ur/ el' Anu-e sunete$ 0e !are 67i d/du sea-a !/ le -ai au9ise adesea 6n ulti-ele !easuri$ 6i a:unser/ la ure!<e' Pl.ngiI 6ntre@/ el' Da$ r/s0unse &ata !ea de is0rav/' Pl.ng$ 0entru !/ st/0.nul 7i @una -ea st/0.n/ v r su&eri iar/7iL''' Ki eu''' %$ !e n-a7 da s/ 0 t revedea 0e draga -ea Lilias' 5alvenu 6n8elese !/ v r@ea de 5arie 7i de!lar/ !u vite:ieD % s- reve9iL S0une8i asta d ar !a s/--i adu!e8i alinare$ 6ntr-adev/r$ !/!i nu era del ! sigur de !e s0unea nen r !itul' ,elui !e i-ar &i v r@it 6n a!ela7i &el$ i-ar &i r/s0uns 7i el$ a7a !u- &/!use ,arita' ,/!i nu-ai ea des!<idea$ &iind s ! tit/ dea !asei' Ki t t ea 6i s0usese !/ F lavril nu a0/ruse 6n!/' Din !e 6n !e -ai 6ndurerat$ 5alvenu ur!/ 6n t/!ere s!/rile 7i$ 0entru a d ua ar/' 1n -ai 0u8in de !.teva re$ intr/ 6n d r-it rul Inesei unde ! ntele$ 9dr @it$ a7te0ta 6ntr--i & t liu' De !u- se des!<ise u7a$ se ridi!/$ &/r/ a &i 6ns/ 6n stare s/ &a!/ -/!ar un 0as$ 7i 6ntre@/D Du-neata''' "i$ @ineI 5alvenu 67i 0le!/ &runtea' A<$ i9@u!ni Rene' %ri!e n/de:de 0are a7adar 0ierdut/I Nu$ nuL Nu v/ 6n!<i0ui8i asta$ d -nule ! nteL r/s0unse !u a0rindere 5alvenu$ -ai degra@/ 0entru a-7i &a!e dat ria de!.t 0entru a-I lini7ti' ,e ai des! 0eritI Nu 0rea -are lu!ru$ a0r a0e ni-i!$ vaiL %$ ad/ug/ !u &urie 5alvenu$ da!/ a- &i a0u!at- 0e -alul !el/lalt 7i da!/ a- &i a:uns !u nu-ai 9e!e -inute -ai devre-e''' "i @ineI''' "i @ine$ nu 9i! !/ a- &i reu7it 0e de-a-ntregu.$ F lavril 7i !u -ineF dar &/r/ 6nd ial/ !/ a- &i a&lat -ult -ai -ulte' F lavrilI 6ntre@/ ! ntele Rene$ 6n!er!.nd s/ se du-ireas!/' 3

S!unda!ul n stru' 17i -u7!/ li-@a 7i ad/ug/ verde$ s0re a nu se v.r6 6n !ine 7tie !e eB0li!a8ie 0ri-e:di as/D V r@es! de ! ntele dA&riv l' ,e s-a 6nt.-0lat !u elI Nu 7tiuL ;a !<iar sunt & arte 6ngri: rat' Ne 6n8eleseseasu0ra unui se-nal$ un strig/t de a:ut r$ 0e !are el ur-a s/-( deaF dar strig/tul nu s-a &/!ut au9it' Pese-ne !/ Enu a des! 0erit ni-i!$ !a 7i du-neata' Sau !/ a & st asasinat 6nainte !<iar de a se &i 0utut a0/ra' A@ia atun!i 0 vesti 5alvenu !e anu-e i se 6nt.-0lase' Ren dA@lin! urt 6l as!ulta 6ntune!at 7i t/!ut' ,.nd 0 vestit rul a-inti de strig/tul 0e !are e6 7i 0rietenul s/u 6l au9iser/$ ! ntele se ridi!/ str.ng.nd 0u-nii' Tre@uie s/ &i & st strig/tul de -.nie al !uiva !are &usese -art rul di asei ra0ili$ a7 0utea :uraL P ate$ r/s0unse 5alv!nu$ dar ni-i! nu d vede7te$ Ki ! ntinu/ s/ ist riseas!/ n 0tati!a-i disee' Au9ind !/ g nd la 6n !are se a&lase &ii!a lui &usese g/sit/ g al/$ 6n -i:l !ul Senei$ ! ntele tres/ri' Un g.nd gr a9ni! 6l ! 0le7iseF 67i str6nse &runtea 6n 0al-e 7i ge-uD %$ Du-ne9euleL NuL 6n!er!/ s/-( aline 5alvenu$ !are 6i g<i!ise g.ndul' Ne-erni!ul nu a -ers 0.n/ 6ntr-a! l 6n!.t s/ s/v.r7eas!/ alt/ !ri-/L P ate$ -ur-ur/ ! ntele 6ntru!.tva -ai lini7tit' Nu$ ! 0ila tr/ie7teL De asta sunt sigurL ;ine$ dar atun!i$ da!/ &ii!a -ea tr/ie7te$ eB!la-/ Ren$ 0e !are !redin8a a!easta 6l readu!ea la via8/$ tre@uie s/--i &ie 6na0 iat/L Nu -ai a- dre0tul s/ 7 v/iL''F As!ult/--/L V r@i8i$ d -nule ! nte$ -ur-ur/ 5alvenu$ ne6n8eleg.nd ni-i! din s!<i-@area asta' 5i-ai s0us$ 7i vreau s/ te !red''' da$ te !red$ !/--i e7ti !redin!i s$ !a 7i 0rietenul du-itale''' 1n !e -/ 0rive7te$ sunt gata s- d vedes! 6''' Iar 0entru dA&riv l -/ 0un !<e9a7L''' Vie8ile n astre v/ a0ar8in$ &a!e8i !u ele !e vre8iL 3

18i -ul8u-es!$ d -nule$ a- de0lin/ 6n!redere 6n !uv.ntul du-itale' Iat/ !e a- < t/r.t' Ren dA@lin! urt lu/ 0li!ul 0r as0/t 0e!etluit$ !are se -ai a&la 0e -as/'$ ,e esteI Un d !u-ent 6n : sul !/ruia se a&l/ se-n/tura @ar nului de S uvrL''' "ste d vada tr/d/rii sale &a8/ de regeL D vada tr/d/riiI 1nt !-ai' Nu !un 7ti !ele 0etre!ute 6n n a0tea a!easta la 0alatul La-@ert de T< rignP''' 1n !.teva !uvinte$ ! ntele 6i ist risi lui 5alvenu t tul' ,.nd is0r/vi$ -ule8ul i9@u!ni$ 6n/l8.nd !a0ulD Dar asta e ar-/L % ar-/ !u-0lit/L De !are tre@uie s/ ne slu:i-L Pe dat/L Pe dat/I re0et/ 5alvenu$ -irat de gra@a ! ntelui' Da$ 6nt/ri Rene$ Tre@uie !a a!tul a!esta s/ &ie 6n-.nat !.t -ai gra@ni! regeluiL Dra!eL "Bist/ un -i:l ! de a ne atinge 8inta 7i --a- @i9uit 0e a:ut rul du-itale''' ,un 7ti$ !red$ strada Li ns-Saint-Paul V Ki !u !<ii 6n!<i7i a7 g/si- 6 Dar 0alatul ! ntelui de La FereI F stul !/0itan l ! tenent al -u7!<etaril r !enu7iiI P ate &i g/sit' A0 iI A! l l !uie7te !avalerul DArtagnan' ;ine' Dar nu 6n8eleg''' Plea!/ i-ediatL ,ere s/ 8i se des!<id/ u7a 0alatului 7i s0une !/ vrei s/ v r@e7ti !u !avalerul$ Asta nu-i greu' De !u- te vei a&la 6n &a8a luiF s0une-i !/ de vre-e !e tre@uie s/ 0le!e la Versailles$ 6l r g$ 6l i-0l r s/ &a!/ 6n a7a &el !a <.rtia a!easta s/ a:ung/ 6n -.inile -aiest/8ii sale' At.ta t tL At.ta t tL Da8i 6n! a!e$ d -nule ! nteS (

P &ti-$ &/!u a!esta$ 6n-.n.ndu-i 0re8i sul a!t' Du!i !u du-neata dre0tatea 6 Ki ad/ug/D A7adar$ :uriS ,/ 0li!ul a!esta nu--i va ie7i din -.ini de!.t 0entru a tre!e 6n !ele ale !avaleruluiL Da$ :urL' Du-te$ du-te$ 0rieteneL EPrietenul s/u$ g.ndi -ule8ul' 5i-a 9is 0rietenul s/uL''' Ki s/ nu--i dau via8a 0entru elI''' Pe t 8i s&in8ii raiului$ !u- ar 9i!e F lavril$ s/ nu -/ -ai !<e-e 5alvenuLG Ki$ v.r.nd !u gri:/ 0li!ul 6n vest/$ 67i lu/ 0/l/riaF 67i 0 trivi s0ada 7i ie7i 6n gra@/' La 0i!i rul s!/rii 6nt.lni 0e ,arita' D a-ne Du-ne9euleL A0r a0e !/ str/lu!i8i de &eri!ire$ d -nule -ar!<i9L ,e vi s-a 6nt.-0latI i 5/ 6nsu&le8e7te s0eran8aL r/s0unse 5alvenu lu.ndu-i -.n/ 0e !are$ &/r/ v ie$ str.nse a0r a0e dr/g/st s' S&.nt/ Fe!i ar/L ,u- -i- s0une8iL Fi8i -ai li-0edeL Nu 0 tL Negresa 0/ru de9a-/git/' ,aritaL Fru- as/ ,aritaL ur-/ 5alvenu$ 7tii !e-i a!eea un a-@asad rI Da$ r/s0unse !u nevin v/8ie &ata !ea durdulie' Un -are seni rL Du@lat de un di0l -at$ 6n!<eie s!unda!ul$ su-e8indu7i talia s!urt/' %r$ !u- st/0.nul du-itale$ ! ntele dA@lin! urt$ --a investit !<iar a!u- !u titlul de a-@asad r$ di0l -a8ia nu--i 6ng/duie s/-8i 6-0/rt/7es! ni!i &/r.-/ din -isiunea !e -i-a & st 6n!redin8at/' ,ele !.teva !uvinte &ur/ r stite 6n ti-0 !e str/@/teau$ !urtea !ea -are' Ki ast&el a:unser/ la 0 arta 0e !are ,arita des!<ise 6n!eti7 r' 5alvenu tre!u 6n strad/ 7i$ 6nt r!.ndu-se 6n !li0a 6n !are negresa se 0reg/tea s/ 0le!eD Da!/ v i reu7i''' 6n!e0u el' 1-i ve8i &i tare dragL 6n!<eie$ &/r/ !ea -ai 0alida ur-/ de @at: !ur/$ @una &e-eie' Ki 6-0inse 0 arta !u @l.nde8e' A<$ i9@u!ni 5alvenu$ 0 rnind 6ntins la dru-$ iat/ ra9/' de s are 0e !erul -eu 6ntune!at 7i ur.!i sL (

Du0/ 0le!area lui 5alvenu$ re!/0/t.nd 0u8in/ 0utere$ ! ntele dA@lin! urt se a0u!/ s/ -/s are !u 0a7i -ari$ 6n&rigi:rat$ 6n!/0erea' Fire7te$ g.ndurile lui nu se s!<i-@aser/ ni!i!u-' Su&erea t t at.t de -ult$ dar 6n!re9/t r 6n a!tul !e-( s/v.r7ise$ se &eli!ita 6n ad.n!ul su&letului !/-7i 0res!<i-@ase 0lanul 6n &a0t/' Da$ da$ -ur-ur/ el$ -/ r/9@un 7i 6-i r/s!u-0/r dre0tul$ de a tr/iL A0 i$ de dat/$ de 0ar!/ un glas l/untri! l-ar &i -ustrat !/ se g.nde7te nu-ai la el$ se 0ri 0entru a ur-a ast&elD S/ tr/ies!L S/ tr/ies! &/r/ ! 0ila -ea' Nu$ au d Anev ie de ! 0ila -eaL Ki ge-u 6n/@u7it$ !u ini-a 0lin/ de @id/$ !u @u9ele 0reg/tite a r sti @leste-eD %are !e gr a9ni!/ ursit/ -/ n/0/stuie7teI$'' Nu s-au s!urs de!.t !.teva !easuri de !.nd -ai !redea- 6n &eri!ire$ 6n via8/L S 8ia$ &ii!a -i se a&lau al/turi''' R.dea-' Da$ era- 6-@/tat de @u!urie' Se 0/rea !/ !ei 7ais0re9e!e ani de su&erin8/$ de 6n&i r/t are !<inuri se 7terseser/ !u t tulL''' Via8a 6-i sur.deaL Viit rul -i se vestea lu-in sL Dar vaiL &eri!irea a!easta nu a 8inut ni!i -/!ar !.t un visD a-/git r -ira:$ !are s-a -istuit de 6ndat/ !e a- 6ntins @ra8eleL %$ D a-ne$ e 0rea -ult''' 0rea -ultL Ni-i! nu -ai eBist/$ sunt sigur ea t tdeauna$ d ar durerea a r/-asL''' Lilias$ &eti8a -eaL Dar$ s-ulg.ndu-se din durerea-i ! 0le7it are$ &re-/t.nd t t$ 67i s0use de dat/$ !u !<i0ul ! tr 0it de un g.nd H 5i9era@ilul s- !<inuieL P ate !/ s- 7i - areL''' Ki nu 0 t salva din -.inile saleL''' Ni!i veste de a&ar/L Ni!i !ea -ai -i!/ ur-/L''' Ni-i!L Ni-i!L S/ &ii t t un g<e- de -.nie 7i s/ nu &ii 6n stare s/ &a!i ni-i!L %$ Du-ne9eule [ 6n!<eie el$ ridi!.nd 0u-nul str.ns$ nu e7ti dre0tL Nu <uli$ RenL 5ai' @ine r ag/-te$ r sti 6n!eti7 r glasul dul!e al InRsei !are$ al@/ !a !eara$ a0/ru iu !adra u7ii' Ne&eri!itul -ur-ur/D ,.t de -ult su&/rL Dar euL &/!u ne&eri!ita -a-/' Sunt are -ai 0u8in 6n!er!at/I Iart/--/$ Ines$ iart/--/L rag/ Ren !u glas &r.nt' Ar tre@ui s/-8i adu! alinare$ s/ te a:ut !a n/de:dea s/-8i r/sar/ 6n su&let''' Dar nu 0 tL''' A- 6n &a8/ realitatea$ -ai 0uterni!/' Ne-a & st r/0it/ 3

! 0ila 7i iat/ !/ nu--i este 6ng/duit/ ni!i !ea -ai -i!/ str/danie -enit/ s/ 8i- adu!/ iar/7i 6n @ra8e' N @ila &e-eie 6i r/s0l/ti 0e @/r@at !u 0rivire de laud/' Nu 0 8i ni-i!$ s0uiI -ur-ur/ Ins' Dar !e ai &/!ut ai!i$ !<iar a!u-I KtiiI A- au9it t tulL''' F/r/ 0/rere de r/u$ &/r/ 7 v/ial/ teai 0redat du7-anil r t/iL Fa!/ !erul$ Ren$ !a :ert&a a!easta s/ nu &ie 9adarni!/L A7adar 6-i 6n!uviin8e9i &a0taI Desigur' 18i -ul8u-es!$ InRs' Si-8ea- nev ia s/-8i aud @l.ndul glas' ,i !/nelul de la intrare se &/!u iar/7i au9it$ !ur-.ndu-i v r@a' Vine !inevaL s/ri ! ntesa$ alerg.nd la &ereastra !e da s0re !urte' %are !e s/ &ieI 6ntre@/ Ren$ !u ini-a @/t.nd s/-i s0arg/ 0ie0tul' " ! ntele dA&riv l' P ate !/ a&l/- !eva''' Pare tare trist$ tare a@/tut''' Alt/ de9a-/gireL -ur-ur/ Ren dA@lin! urt' Ni!i nu-7i 6n!<eiase @ine v r@a$ !/ a0/ru ,aritW !are 1l intr duse 0e F lavril' ,a -ai 6nainte$ ! ntele 6l 6nt.-0in/ !u 6ntre@areaD "i @ineI Ni-i!L r/s0unse F lavril v/dit des!ura:at' Ni!i veste de la Grard I se au9i glasul 6ntre@/t r al InRsei$ 6ntr-at.t de sla@$ 6n!.t a@ia se 0utea deslu7i' Ni!i unaL Pe !.nd !ei d i s 8i se 0riveau !u triste8e$ F lavril ad/ug/$ de 0ar!/ 7i-ar &i v r@it sie7iD 1n !e-( 0rive7te 0e -ititelul -eu$ s/ &iu tras de viu 0e r at/$ da!/ 6-i 0 t 6n!<i0ui 0e unde &iL''' ;ine nu !red !/-i este' A0 i !/tre du!es/$ v/9.nd- at.t de a@/tut/D !ura:$ d a-n/L Ren se ar/t/ din n u gri:uliu !u !ea 0e !are n i !un a7tesu@ nu-ele de ! ntesa dA@lin! urt$ dar 0e !are v - -ai nu-i du!es/ de Sand val$ 6ntru!.t$ 0entru t at/ lu-ea$ in! gnit -ul ei nu 3

tre@uia s/ ia s&.r7it de!.t dat/ !u reintrarea s 8ului$ ei 6n &av rurile regelui' S/r-ana -a-/ r/s0unse !u triste8eD ,ura:''' Si-t !/ a7 avea nev ie de !ura:''' 7i sunt ia !a0/tul 0uteril rL A- a:uns 6ntr- stare 6n !are nu -ai 7tiu !e s0un$ !e aud''' Puterea -ea de g.ndire 0are !/ ar vrea s/ se a&unde 6n t ate a!este dureri' Pe t 8i 6-0ieli8a8ii iaduluiL tun/ F lavril$ nu e 0 trivit/ !li0a s/ ne 0ierde- !a0ul' Dar ea$ &/r/ s/-i dea r/s0uns$ se ridi!ase anev ie 7i se 6ndre0ta iar/7i s0re daia de rug/!iune$ InRsL i-0l r/ ! ntele' Nu -/ 0ri$ Ren 5/ du! s/ !er 6n!/ dat/ !erului t/ria 7i rese-narea !are 0ar s/ -/ &i 0/r/sit' Din 0rag$ 6l -ai d/rui !u un 9.-@et trist$ a0 i 6n!<ise u7a' R/-a7i singuri$ ! ntele 6l 6ntre@/ 0e F lavril H A7adar$ nu ai ni-i! a--i s0uneI Ni-i!$ din 0/!ateL T tul se ridi!/ 6-0 triva n astr/L 1ntr-adev/r$ 68i vine s/-8i s-ulgi 0/rul din !a0$ 6nt/ri 7i & sta !/tan/' A0 i$ st/0.nit de un g.ndD Dar !u Grard 7i !u 5alvenu !e -ai &iI''' Pe t ate ve!erniile din lu-e$ !u- ar &i s0us 0rea @unul rege Cenri!$ ri li s-a 6nt.-0lat vre nen r !ire$ ri eu nu -ai 6n8eleg @ a@/ din t t !e se 0etre!e''' , ntele 6l 0rivi' Iar F lavril ur-/$ -/sur.nd !a-era !u 0a7i de uria7D 1n !e-( 0rive7te 0e Grard$ -ai trea!/--earg/L'' Nu-i !un s! @arurile''' Dar 5alvenu''' 5alvenu''' Are un nasL''' Da !e nas''' Nu !red s/ eBiste 6n <aita de !.ini a regelui !eva -ai gr 9av''' De a!eea sunt 6ngri: rat !/ nu l-a- g/sit ai!iL''' S/ &i dat de ur-a v.natuluiI S/ 9i!e- !/ da' Dar atun!i$ i-a venit !u-va de <a! v.natulI A<$'-i!ul -eu 5alvenu$ unde e7tiI ,u !a0ul$ l/sat 6n 0ie0t$ !u -.inile ann date la s0ate$ se t t 0li-@a 6n sus 7i 6n : s' ,ine este a!est 5alvenu de !are v r@e7tiI 6l 6ntre@/ @l.nd ! ntele' F lavril se 0ri l !ului$ s!/r0in.ndu-se la !ea&/$ st.n:enitD 3

Adev/rat$ r/s0unse el 6ntr-un s&.r7it' Nu-( !un a7te8i su@ nu-ele a!esta''' "ste -ar!<i9ul de ;ellevenue' Prietenul du-italeI Da' Adineauri a & st 0e ai!i' Pe ai!iI A<$ iat/ !/--i -ai vin 6n &ireL l-a- dat -isiune' %ri!are ar &i a!east/ -isiune$ a8i &/!ut @ine$ d -nule ! nte' 5i!ul -ar!<i9 este iste8$ 0e legea -eaL Iar da!/ trea@a este ginga7/''' 18i dai sea-a''' &/!u dA@lin! urt !are$ -ult 0rea a&undat 6n g.ndurile sale$ nu luase 6n sea-/ ni!i nu-ele de 5alvenu$ arun!at de F lavril$ ni!i 0e !el de F lavril$ r stit de 5alvenu' Dealt&el$ nu-ele a!estea nu-i a-inteau ni-i!F de a!eea ist risi lunganului$ a7a !u&/!use 7i !u s!unda!ul$ t at/ 0 vestea d !u-entului' Du0/ !e as!ult/ !u luare-a-inte$ F lavril !l/tin/ din !a0D ,e -isiune anu-e i-a8i 6n!redin8at -ar!<i9uluiI Ca@ar n-a-L Dar &i8i 6n!redin8at !/ s/ se des!ur!e de -inuneL %$ da$ 0e t ate s0.n9ur/t rile din lu-e$ e un stra7ni! di0l -atL A0 i$ !uri sD Dar el$ el n-a des! 0erit ni-i!I Ni-i!L Asta -/ -ir/L''' S/ -ai a7te0t/-L Alt!eva t t nu ave- de &/!ut' S/ a7te0t/-L se -.nie dA@lin! urt' ,u - artea 6n ini-/' Ki LiliasI ;iata -ea LiliasI LiliasI , 0ila -eaL Feti8a -eaL 5arie$ vre8i s/ s0une8i''' Da$ 5arie' A7a a8i nu-it- v i' La nai@a$ d ar tre@uia s/-i d/- un nu-e''' Nu aveade unde 7ti !/ se nu-ea''' a7a !u- a8i s0us a!u-''' 1n8elege8iI''' Un 0run! 6n s!ute!e''' Nu s0une !u- (( !<ea-/L''' Din 0ri!ina l !ului unde s-au 0etre!ut &a0tele$ a- nu-it- 5arie''' !a 0 dulL''' Dar /sta e 7i nu-ele Fe!i arei 7i ar &i tre@uit s/-i 0 arte n r !' Da' Din ne&eri!ire$ 6ns/$ s arta a vrut alt&el' F lavril 6n!e0u din n u s/ u-@le 0rin !a-er/' "ste li-0ede !/ un g.nd -are !/uta s/-7i &a!/ l ! 6n !reierul a!ela 6ngust' ,/!i d/dea (

din -.irii$ se 0rea$ 0 rnea iar/7iF 7i t ate astea le &/!ea r stind !uvinte &/r/ 7ir$ din !are$ &ire7te$ nu 6n8elegea ni-i!' De dat/$ & stul aventurier se 0ri @rus! 7i r sti 9 ritF D -nule ! nte$ vre8i s/ v/ v r@es! des!<is''' De la ini-/ la ini-/I V r@e7te$ 0rietene' "i @ine$ da!/ a7 &i 6n l !ul du-neav astr/$ a7 ris!/ t tul 0e !arteL Ren 6l 0rivi nedu-erit' ,e ai &a!e$ adi!/I ,e a7 &a!eI Pe s!e0trul lui [u0iterL''' Nu 7tiuL Dar -i se 0are !/ a7 g/si !evaL''' 5ai 6nt.i l-a7 u!ide 0e -i7elul @ar n de S uvrL''' Pe t 8i dra!iiL I-a7 s-ulge ini-a 7i a7 arun!a- !.inil r vaga@ n9i din ra7' Nu$ r/s0unse ! ntele' Nu asta ar &i de &/!utF nu a!u!el 0u8in''' Ar tre@ui s/ a&l/- !e anu-e ur-/re7te -i9era@ilul' Ca@ar nu a-I S/ !/ut/-''' Tre@uie s/ ai@/ el vreun s! 0F s/ i-( a&l/-L %are d ar din r/9@unare le &a!e 0e t ateI Da' Dar s-ar 0rea 0utea !a r/9@unarea s/ as!und/ 7lD un interes 0ers nal' Pede0si---ar Lu!i&er 7i t at/ tur-a lui de dra!i$''F 6-i lu-ina8i -intea !ea sla@/L tun/ F lavril$ d.ndu-7i un 0u-n 6n &runte' A0 i ad/ug/ !u & !D ;ar nul /sta nen r !it 8ine 6n -.ini via8a ! 0ilei du-neav astr/$ a7a !u- la r.ndu-v/ 8ine8i 0e a lui' Ar vrea s/ ia 6na0 i se-n/tura 0e !are a avut sl/@i!iunea s/ dea 6n n a0tea asta la 0re7edintele de T< rignP' ,re9iI 6ntre@/ ! ntele$ !u 0rivirile r/t/!ite$ !a ie7it din -in8i' ,e nai@aL " la -intea ri!ui 7: -/ -ir !/ 0rietenul -eu nu v-a s0us astaL %$ nu$ nuL ar &i gr a9ni!L''' Dar @ar nul nu a !erul ni-i!' Nu a s0us ni-i!' Va s0une$ nu v/ 6nd i8iL Nu$ nu vreau s/ !redL re0et/$ s&.r7it de 0uteri$ ! ntele dA@lin! urt' Ki uite$ vre-ea tre!e''' Ni-i! nu vina 6n s0ri:inul @/nuielil r du-itale' ,u un glas 6n !are str/@/tea !ea -ai ad.n!/ !redin8/i & stul aventurier r/s0unseD 3

%ri eu nu ani & st ni!i dat/ !/0itanul F lavril$ ri @ar nul va veni ai!i 6nainte de ra unu' ;ine$ dar atun!i$ &ii!a -ea este 0ierdut/L : Pierdut/I Pentru !eI Pentru !/ ai!i''' !<iar adineauri''' la rug/-intea -ea: -ar!<i9ul de ;ellevenue a luat d !u-entul s0re a i-( da !avalerului DArtagnan$ !are$ la r.ndul lui$ tre@uie s/-( 6n-.ne9e regeluiL Pe s.ngele str/- 7il r -eiL ,e s/ &a!$ D a-neL ,e s/ &a!I P run!i8iL r/s0unse !u a0rindere F lavril$ !/ruia -intea i se lu-in/ !a 0rin -inune' P ate !/ -ai este ti-0L S/ 6n!er! s/-( 0rind din ur-/ 0e -ar!<i9L''' S/ 0le!I''' DaF da & eB!la-/ ! ntele' %$ 0rietene$ nu 0ierde ni!i !li0/D strada Li ns-Saint-PauL la !asa ! ntelui de la Fere' Plea!/$ 0lea!/ a!u- !<iar' D ar e v r@a de 5arieL 6n!<eie uria7ul' V i r/s! li 7i !erul 7i 0/-.ntul s/-I g/ses! 0e -i!u8ul -euL Pe !ur.nd$ d -nule ! nte$ 0e !ur.ndL Tre!.nd 0ragul$ ! @ r6 tre0tele !.te 0atru 7i ie7i din !as/F a0 i$ !a 7i 5alvenu !u d ar !.teva !li0e -ai 6nainte$ lu/ re0ede s0re strada Li ns-Saint-Paul'

IN ,AR" UN G"NTIL%5 KI UN CANGIU 1KI STRING 5INA Gentil -ul 0e !are F lavril 6l 9/rise 7i ur-/rise !u at.ta 6n& !are nu &usese altul !itit rii n 7tri au g<i!it de!.t @ar nul de S uvr' 17i dusese la 6nde0linire 0lanul$ iar !.nd se reg/si singur 6n !asa lui din strada Pas-de-la5ule$ un singur !uv.nt 6i 8.7ni de 0e @u9eD In s&.r7itL Ki s! ase un ad.n! sus0in de u7urare' A0 i se l/s/ s/ !ad/ 0e !ana0ea elegant/ 7i 6n!e0u s/-7i &r/-.nte -intea' La nai@aL g.ndi el !u glas tare$ nu -/ 0 t a-/gi' Situa8ia -ea nu este dintre !ele -ai str/lu!iteL''' T tu7i a7 0utea ie7i @as-a !urat/' Dar 0entru asta tre@uie di@/!ie 7i 6ndr/9neal/' (

Du0/ un ti-0 6n !are 0rivirile sale se 6ndre0tar/ s0re tavan$ !/ut.nd 0ar!/ a! l i9v r de ins0ira8ie$ ur-/D S/ & r8e9 lu!rurileI''' Da$ 0e t 8i dra!iiL Nu a- ni!i !li0/ de 0ierdut$ !.t/ vre-e nu v i 0une -.na 0e @leste-atul a!eliae 0erga-entL Ki se 6ntreru0se 0entru a relua 6ndat/$ tre!.nd la alte g.nduriD Dar eaL''' "a''' Fata a!eeaL''' " tare &ru- as/L''' "ste a -eaL " a -ea &ii!a a!elui ! nte 0e !are 6l ur/s!L ,e r/9@unare 7i !e 0l/!ere rai-ar &a!e s/--i 0 t les! ast&el setea de r/9@unareL Ki !<iar drag stea -ea$ !/!i 0rea lung/ vre-e a- d rit- 0e -a-/$ s0re a nu 0r &ita de &at/' A<$ @leste-atul a!ela de Laurent avea- dre0tate''' ar &i tre@uit''' Dar nu$ la dra!u$ !al-$ @ar aneL''' Pu8in s.nge re!e$ r gu-teL Nu uita !/ 6n : ! e !<iar 0re8i asa-8i via8/' Ki se ridi!/ @rus!' 5i- v i a0/ra- L r/!ni' ,<iar de ar &i s/ -/ u-0lu 0entru asta de s.nge din !a0 0.n/ 6n 0i!i areL ,.teva -inute u-@l/ 0rin 6n!/0ere$ a0 i$ 6n ti-0 !e-7i s!<i-@a 6-@r/!/-intea$ !/!i avea -are nev ie de a7a !eva$ 6n!e0u s/-7i v r@eas!/ singurD "ste li-0ede !/ dA@lin! urt nu va !ute9a s/ se 0l.ng/' "ste 0r s!ris$ ! nda-nare !u-0lit/ 6l a0as/' Iar !la!/ i-ar veni !u-va 0 &ta s/ -/ a!u9e$ ar &i 0rins 0e dat/ 7i a9v.rlit 6n te-ni8a ;asti6iei' Pe de alt/ 0arte$ 6l 6-0iedi!/ tea-a de a-7i vedea &ii!a -urind''' +/l gul -euI 6ntr-adev/r sunt st/0.nul unui 9/l gL Ki nu--i va s!/0a din -.ini de!.t du0/ !e t ate d rin8ele -ele 67i v r &i a&lat 6-0linirea''' du0/ !e 0 &tele 6-i v r &i & st 0 t liteL''' Ia s/ vede- a!u- 0u8in$ !e r/u -i-ar 0utea &a!e a!el DArtagnan' ale !/rui 9ile$ a7a 0resi-t eu$ sunt nu-/rateF d ar -.nie$ &urieL D/du din u-eri 7i r.n:i' T at/ a!east/ &/l as/ -.nie de gas! n se va s&/r.-a de @sta! lul de ne6n&r.nt !e se va ridi!a 6n &a8a 0uiului de leuD l g dni!a luiL''' ,/!i iu@e7te$ e li-0edeL Nu ar &i el !u0rins de at.ta r/9@ ini!ie$ du0/ 7ais0re9e!e ani$ da!/ nu ar &i 6-0ins de a!el si-8/-.nt 0r stes! nu-it iu@ire' A<$ i9@u!ni el$ l vind !u 0i!i rul 6n 0 dea$ de a7 ie7i !u @ine din t at/ ist ria astaL ,u !e @u!urie --a7 r/9@una$ dintr- dat/$ 0e t 8i du7-anii -ei !are$ da!/ ar 0une vre dat/ -.na 0e -ine$ nu --ar !ru8a' T/!u un r/sti-0' A0 i$ 3

ridi!.nd 6n!et !a0ul$ l/s/ s/-i &luture 0e @u9e un 9i-@et$ r stind enig-ati!D !ine 7tieI Tre!.ndu-i 6n revist/ 0e t 8i !ei !are l-ar &i 0utut 6-0iedi!a$ a:unse 6n !<i0 &ires! la ! ntele dA&riv l 7i la -ar!<i9ul de ;ellevenue' Ni!i nu -ai 6n!a0e 6nd ial/$ -ur-ur/ el$ /7tia d i s.nt aventurierii !are --au tr/dat dini ar/' 1ntr-adev/r$ e greu s/ 6nt.lne7ti de d u/ ri 0ere!<e -ai !arag<i as/$ al!/tuit/ dintrst.r0itur/ <id as/ 7i dintr-un uria7 nu -ai 0u8in slut' Dar are 6n ur-a !/rei 6-0letiri de 6-0re:ur/ri au a:uns ei la 6nalta situa8ie 0e !are !u0/ ast/9iI ,e taini!/ a&initate eBist/ 6ntre neis0r/vi8ii /7tia 7i du!es/I De unde 7i 0.n/ unde s.nt 7i 0rietenii ! ntelui$ du0/ !e -ai 6nt.i au vrut s/-( u!id/I Ki a0 i$ !u- de !arag<i sul a!ela de t.n/r$ a0u!atul a!ela de DArtagnan 0e !are au avut ne0ri!e0erea$ da!/ nu la7itatea$ s/-( lase s/ tr/ias!/ i-a iertatI Iat/ !u- -/ r/t/!es! 6n t ate asteaL 6n!<eie el' La ur-a ur-ei$ 0u8in 6-i 0as/' Nu ai!i e !<eia' Dar sunt ei are de te-utI Iat/ -ie9ul 6ntre@/ril r' De te-ut !red !/ suntL Dar dev ta8i !u t 8ii$ din t t su&letul$ ! ntelui 7i du!esei' %r$ !<iar dev ta-entul a!esta 6-i este 0av/9/' 1n !e 0rive7te 0e &ru- asa Ines$ este &e-eie$ de!i nu a- a -/ te-e' Du0/ !e 67i des/v.r7i 8inuta$ @ar nul de S uvr arun!/ % 0rivire !eas rni!ului de -are &ru-use8e !e 6-0 d @ea !/-inul' " n u/' La trea@/L A0 i ie7i din !as/$ -un-rr.nd di!t nul latines! !e-i veni atun!i 6n -inteD Auda!es & rtuna :uval ,u aerul ne0/s/t r al unui gentil - !are 67i &a!e 0li-@area de di-inea8/$ & stul re!rut r al ENe-ul8u-i8il rG !/!i ! ns0ira8ia d/duse gre7 6ntr-un !<i0 vredni! de 0l.ns 0/7ea 6n!et$'8in.ndu-7i -.ndru 0al-a de -inerul s0adei !e ridi!a$ gra8i s$ 0ul0ana unei <aine elegante 0e !are 7i- arun!ase 0e u-eri' Du0/ !e travers/ &luviul de-a lungul !/ruia -ersese se g/si 6n 0rea:-a !asei de Sand val F 0rivirile i se 0rir/$ &/r/ v ie$ asu0ra -alului' De dat/ st/tu 0ir nit$ l !ului' Un &i r 6i str/@/tu tru0ul' ,eea !e vadea$ !eea !e a8intea !u 6nd/r/tni!ie are nu-( l/sa s/-7i -ute 0rivirile 6n alt/ 0arte$ era un lu!ru tare ne6nse-nat dealt&el$ dar !are$ t tu7i$ is!a 6n el a0rig/ s0ai-/' G nd laL -ur-ur/ el' ;leste-L A 7i a:uns ai!iI A0 i$ !a 7i$ !u- t ate 0eri0e8iile 0rin !are' tre!use 6n 3

n a0tea a!eea i s-ar &i 0erindat 0e dinainte$ se 0 -eni tre-ur.nd !a varga' De de0arte$ 0itit 0e &undul unei @/r!i de r.nd$ !are nu 0utea atrage 0rivirile 0re!u- &ru- asa g nd l/$ un @/r@at al !/rui !a0 a@ia se i8ea deasu0ra @ rdului$ nu-( 0ierdea din !<i' 1n&r.ng.ndu-7i !eea !e el' nu-ea sl/@i!iune$ @ar nul &/!u un e& rt s0re a-7i des0rinde 0rivirile de la lu!rul a!ela !are 6l !<e-a !a vra:/ 7i 67i ur-/ dru-ul' Atun!i$ @/r@atul !are 0.ndea se ridi!/$ s/ri s0rinten 0e -al 7i se lu/ du0/ @ar n$ &uri76ndu-se 0e l.ng/ 9iduri 7i as!un9.ndu-se !.t -ai -ult !u 0utin8/$ ,u 0re8i sul <ris v asu0ra sa$ 6n!redin8at lui de ! ntele dA@lin! urt$ 5alvenu alerg/ 6ntr-un su&let 0.n/ 6n strada Li nsSaint-Paul' Ai!i 6ntre@/ de !asa ! ntelui$ de La Fere$ !are 6i &u i-ediat ar/tat/' S0re -area sa -inunare$ g/si 0 arta des!<is/' Intr/ 7i adres.ndu-se unui valet !are 6l lu/ dre0t un adev/rat gentil -$ 6ntre@/D D -nul !avaler DArtagnanI D -nul !avaler nu este a!as/$ i se r/s0unse' Nu este a!as/I Nu$ d -nul !avaler a ie7it adineauri 6n t v/r/7ia d -nului ! nte' A-.nd i au 0 rnit !/lare$ 6n gal 0' % ad.n!/ de9a-/gire se glindi 0e !<i0ul Iui 5alvenuS De-a7 7ti -/!ar 6n! tr s-au dus''' Nu a- idee$ d -nule$ r/s0unse valetul' A0 i$ 6nt r!.nd !a0ul la 9g - tul un r 0a7i$ ad/ug/D Iat/-( 0e d -nul Gri-aud !are 0 ate !/ v/ va in& r-a -ai @ine de!.t -ine' ,e s-a 6nt.-0latI 6ntre@/ 0ers na:ul anun8at$ a0r 0iindu-se !u un aer -aiestu s' Ni-i!$ r/s0unse 5alvenu$ su-e8indu-7i talia s!urt/ 7i d.nd un @ @.rna! v.rt s 0/l/riei$ !a 0entru a 7i- 0 trivi -ai @ine' Du0/ !are &/!u st.nga 6-0re:ur 7i ie7i gr/@it$ lu.nd- s0re !<ei' [u0.n Gri-aud 0/ru :ignit 7i 67i v/rs/ & !ul 0e @ietul servit r$ !are nu -ai avu !e 9i!eD 1n!<ide 0 artaL 6i 0 run!i el !u se-e8ie' Ki s/ nu te -ai 0rind !/ 0ri-e7ti ase-enea -it !aniL Dar$ d -nule Gri-aud$ este un gentil -$ @.igui @unul slu:it r$ de nea- elve8ian' 3

,u- a7aI " !u ne0utin8/L ri0 st/ -a: rd -ul ! ntelui' Nu --a salutat' A0 i 0e a!ela7i t nD A- s0usL ;ag/ @ine la !a0L A0 i travers/ !urtea 7i se duse la &i!iu$ unde &u servit !u un 0/</rel de vin de S0ania' Pri-ul g.nd al lui 5alvenu &u s/ 0 rneas!/ du0/ !ei d i !/l/re8iS ,.t sunt de 0r st$ 67i s0use elF au9i$ s/ 6ntre@ unde au 0le!atL La dra!uL La Versailles$ unde s/ 0le!eL Ki$ de 0ar!/ ar &i & st v r@a s/ trea!/ d ar strada$ se 0 rni s/ alerge$ 0.n/ !e 6l l/sar/ 0uterile' F/r/ d ar 7i 0 ate$ nu era 6n t ate -in8ileF 67i reveni 6ns/ 0e 6n!etul$ 6n @un/ 0arte$ !.nd 6n8elese ne0utin8a de a alerga 0e ur-ele un r !ai a&la8i 6n 0lin gal 0$ ast&el !/ 0/r/si ase-enea g.nd' 1n !li0a a!eea se g/sea la intrarea 6n strada 5 tte-suB-Pa0elards' 17i si-8ea g.tle:ul us!at 7i 0ar!/ 6n &l/!/riF res0ira8ia-i 7uier/t are 6i u7ura d ar anev ie 0ie0tul$ !u t ate !/ des!<isese gura -ult de t t' 1l !u0rinse a-e8eal/ 7i &u nev it s/ se 0reas!/$ s/ se s0ri:ine de 9idul !<eiului' T tul i se r tea 6n :ur$ ure!<ile 6i v.:.iau$ de 0ar!/ 6n ele sar &i a!iuat t ate !l 0 tele !atedralei N tre-Da-eF ti-0lele 6i 9v.!neau 0uterni!$ iar sud area 6i 7ir i. 0e &runte' Pe nea7te0tate !<ii i se 6n!<iser/ 7i se !l/tin/' % -.n/ vigur as/ 6l 0ri 6ns/$ 6n ti-0 !e un glas s0unea !a- a7aD "i$ ei$ d -nul -eu$ !e s-a 6nt.-0latI''' % stare de sl/@i!iuneI''' F/ un -i! e& rtL''' Vin la -ine$ s/ te serves! !u t t !e-8i tre@uie' Ne6nstare ni!i -/!ar s/ se su0un/ a!elei @inev it are 0 run!i$ s/r-anul -ule8 se l/s/ t.r.t de !el !e-i v r@ise' ,.nd 67i veni 6n si-8ire !/!i le7inase de-a @inelea v/9u un - !u -utri7 ar/ 0l/!ut/ !are 6l 0rivea sur.9.nd' " -ai @ine$ nuI Caide$ -ai @ea 6ng<i8itur/ din ra!<iul /sta gr 9avL V/ -ul8u-es!L &/!u 5alvenu$ as!ult/t r !a un ! 0il' 5ai tre@uie s0us !/ lea!ul nu-i era de&el ne0l/!ut' Gata ( ur-/ -ul' S-a &/!utL La dra!u$ a- a:uns t !-ai la ti-0L ,ine e7ti du-neata$ d -nuleI @.igui !el 6nviat din - r8i' (

5/ !<ea-/ Plan!<et$ r/s0unse !el 6ntre@at$ 7i sunt st/0.nul a!estui <an' A@ia atun!i 67i d/du sea-a 0rietenul lui F lavril 6n !e l ! se g/sea' Se a&la 6n sala -are a <anului nu-it ,ei 0atru -u7!<etari$ 6n !are s-a des&/7urat 0ri-a s!en/ a' ist risirii de &a8/' Ni-i! nu se s!<i-@ase' D ar <angiul 6-@/tr.nise 0u8in de7i se -ai 8inea dre0t 7i 0/rea s/n/t s' P/rul sur s0 rea aerul a!ela de !u-se!/denie al !<i0ului s/u li0sit de 9@.r!ituri' Du0/ !e -ai turn/ un 0/</rel 0lin !<i din !eea !e nu-ea el E-inunatul s/u ra!<iuG$ ur-/D St/tea- 6n 0rag ve!<i @i!ei a7te0t.ndu--i -u7teriiiF -ai !urat 9is v/ 0rivea-F v-a- v/9ut !l/tin.ndu-v/ 0e 0i!i are 7i a- dat &uga''' ,e vi s-a 6nt.-0latF d -nule$ de nu sunt !u-va 0rea is! dit rI Ni!ide!u-$ 0rietene$ r/s0unse 5alvenu$ 6nt/rit de li! are' A- t t u-@lat de di-inea8/$ a7a !/ @ seala'DI 1n8elegL''' "i$ la nai@a$ !e s/ &a!e-I Nu 0 8i s/ &ii 7i 6n a!ela7i ti-0 s/ &i & st' ,a 7i -ine$ da!/ ar tre@ui s/ &a! a!u- !e &/!ea- 6n ur-/$ !u d u/9e!i de ani$ !.nd -/ 8inea- de !avalerul DArtagnan$ 0rea !institul 7i r/0 satul -eu st/0.n''' DArtagnan ai s0usI s/ri !a ars 5alvenu' A8i au9it !u- nu se 0 ate -ai @ine$ gentil -ul -eu$ a- s0us !avalerul DArtagnanL''' L-a8i !un s!ut !u-vaI Nu$ r/s0unse 6ntru!.tva -ai !al- s lul ! ntelui' Dar 6i !un s! &iulL Pe !avalerul Ge rgesL DaL Plan!<et 67i 6n!runt/ s0r.n!enele$ a0 i 0rivindu-( 8int/D V/ nu-/ra8i 0rintre 0rietenii luiI Da!/ -/ nu-/r 0rintre 0rietenii luiI strig/ -ule8ul !are$ 6n !li0a a!eea$ 0/ru de talie -i:l !ie' A7 &i 6n stare s/ -/ las t !at -/runt$ 0re!u- !arnea de 0ateu$ 0entru el' T nul !u !are &useser/ r stite ase-enea !uvinte s& r/it are ! nvinse 6ntru t tul 0e Plan!<et' ,u at.t -ai @ineL &/!u el$ &t.nd 9g - t s' ,el 0u8in n- s/--i 0ar/ r/u de !eea !e a- &/!ut 0entru du-neav astr/' Dar da!/ 8i-a7 s0une !/ 0ri!ina$ nev it/ &ire7te$'0entru !are a- !/9ut 6n nesi-8ire este !<iar d.nsul$ 0rietenul n stru ! -un' (

V-a7 !rede$ 6i r/s0unse -ul$ a7e9.ndu-se$ 7i v-a7 !rede !<iar &/r/ s/ v/ 6n8elegL La nai@aL % 7tiu 0rea @ine$ de vre-e !e nu !un 7ti !e -i s-a 6nt.-0lat 0.n/ a!u-' Nu ave8i de!.t s/--i 0 vesti8i''' Vin !<iar de la elL De la !avalerul Ge rgesI Da' 1n !alitate de a-@asad r$ ad/ug/ 5alvenu 0e 6n t n -/re8' 1n !alitate de a-@asad rL re0et/ Plan!<et ridi!.ndu-se &/r/ s/ vrea' %-ule8ul s!<i8/ un gest 0r te!t r 7i s0useD A7ea9/-te$ 0rietene$ nu sunt un 6ng.-&at' Cangiul se su0use' %as0etele s/u ! ntinu/ s! 8.nd din vest/ 0li!ul 0e !are i-( d/duse ! ntele dA@lin! urt' A- & st 6ns/r!inat s/-i in-.ne9 a!est -esa:' Uite' Da$ da$ &/!u Plan!<et$ du0/ !e se 0le!/$ s0re a-7i arun!a !<ii asu0ra nu-elui !elui !/reia 6i era adresat$ este 6ntradev/r !avalerul DArtagnan''' Ki l-a- s!/0atL tun/ 5alvenu' Ar &i tre@uit s/ s ses! !el 0u8in !u un !eas -ai devre-e' %$ ni!i -/!ar !u un !easL 6nt/ri <angiul$ !/!i nu sunt -ai -ult de d u/9e!i de -inute de !.nd a tre!ut 0rin &a8a u7ii -ele' 1n t v/r/7ia ! ntelui de La FereI ,<iar a7a' ,/l/ri a-.nd iI Da$ a-.nd i' Alege-s-ar 0ra&ul de asele -eleL !u- ar sudui @unul -eu 0rietenF -i-au s0us ei -ie$ !.nd a- tre!ut 0e la !asa lui$ dar nu @/nuia- !/ se s!ursese !<iar at.t de 0u8in/ vre-e' Dar vede8i$ nu 7tiu unde se du!eau$ relu/ Plan!<et' Asta 7tiu euL eB!la-/ 5alvenu' Se du! la Versailles' Ur-/ un r/sti-0 de t/!ere' ,ei d i @/r@a8i 0/reau s/ !ugete ad.n!' Atun!i$ 6ntre@/ s&i s Plan!<et$ v r@ind el 0ri-ul 7i arun!.nd 0rivire 0li!ului$ e urgent -esa:ulI Da!/ e urgentI r/s0unse 5alvenu''' da!/ e''' Uite$ 6n el se a&l/ ni!i -ai -ult$ ni!i -ai 0u8in$ de!.t &eri!irea ri ne&eri!irea !avalerului$ via8a lui' (

Cangiul deveni -ai atent$ 0rad/ unei -ari &r/-.nt/riD ,e s0une8iI Adev/rul' Prin ur-are nu-i de glu-/' " at.t de seri s$ !/''' !/ -ai -ult nu-8i 0 t s0une' Cangiul se s!ar0in/ la !ea&/ 7i 6ntre@/$ du0/ !.teva !li0eD A8i 0utea s/--i s0une8i nu-ele du-neav astr/$ d -nul -euI %$ !u 0l/!ere$ 0rietene$ de7i nu-ele a!esta nu-8i va v r@i 0rea -ultD sunt -ar!<i9ul de ;ellevenue' Da!/ v-a7 !ere 0li!ul$ -i l-a8i daI Fire7te !/ nuL Dar !la!/ t.n/rul DArtagnan s-ar 6nt ar!e !<iar ast/9i 7i i-ar a&la !u0rinsulI Ar &i are 0rea t.r9iuI Nu a7 0utea s0uneF t tu7i$ 6ntru!.t v r@a a!eea E-ai @ine -ai t.r9iu de!.t ni!i dat/G$ eu 9i! !/ nu ar &i r/u' ;ineL 6n!uviin8/ Plan!<et' A0 i !<e-/ !u glas r/sun/t r D Tite- usseL Un @/r@at !are 0utea s/ t t ai@/ trei9e!i de ani$ dar !are 0/rea s/ nu 0 arte de!.t d u/9e!i$ 6ntr-at.t era de &irav 7i de nea:ut rat tru0e7te$ se ivi 0e dat/$ ie7ind dintr- 6n!/0ere 6nve!inat/' ,e s-a 6nt.-0lat$ 0atr aneI 6ntre@/ el$ leg/n.ndu-se 0e lungi le-i 0i!i are$ -ult 0rea su@8iri 0entru greutatea tru0ului' Re0ede$ @/iete$ 6i 0 run!i <angiul$ d/ &uga al/turi$ la ;ernard$ s0une-i s/--i 6n7eue9e i-ediat !el -ai @un dintre !aii s/i 7i adu--i-( S!<ilavul Tite- usse era 0ese-ne 7i 0u8in n/t.ng$ !/!i r/-/sese !u gura !/s!at/$ leg/n.ndu-se 6ntruna$ ase-enea trestiei -.ng.iate de adierile @ri9ei' "i @ine$ nu --ai au9itI strig/ Plan!<et' ;a da$ 0atr ane' Ki n-ai 0le!at 6n!/I Alerg$ 0atr ane$ alerg' r/s0unse s/r-anul @/iat !are$ du0/ !e 6i adres/ lui 5alvenu str.-@/tur/$ 67i lu/ t/l0/7i8a 7i tre!u 0ragul 6ntr-un 0i!i r' De !u- se 6n!<ise u7a$ -ar!<i9ul$ 0rea de7te0t 0entru a se sin!<isi de -utri7 ara lui Tite- usse$ 67i 6ntre@/ ga9daD 3

,e ai de g.nd s/ &a!iI Nu a8i g<i!it I A0r a0e''' Dar$ 6n s&.r7it''' Ple! la Versailles' 1n gal 0I ,e-are a &a!e$ i- 6nt arse Plan!<et$ a@ia a- 6-0linit !in!i9e!i de ani$ a7a !/-ini -ai 0 t 6ng/dui lea!/ de gal 0$ &ug/ d ar''' Dar nu-i nu-ai &ug/''' G6nde7te-te$ dru-ul e lungL F stul servit r al er ului gas! n 67i 0rivi as0etele dre0t 6n !<iD "ste ri nu nev ie !a t.n/rul !avaler s/ ia !<iar ast/9i !un 7tin8/ de s!ris areI F/r/ 6nd ial/' Atun!i$ nu -ai 6n!er!a8i$ d -nul -eu$ s/ -/ 0ri8i 6n l !L Ki a0 i$ nu--i du!e8i -ie gri:a$ a- tre!ut eu 0rin altele 7i -ai 7i''' % s/--i adu! a-inte de tinere8eL De tinere8ea du-itale''' tinere8ea du-itale$ @ -@/ni 5alvenu''' T t !e se 0 ateL''' Dar$ 6n s&.r7it$ Versailles-ul este -areL De a!eea ni!i nu s/ -/ a0u! s/-( vi9ite9L r/s0unse Plan!<et 9.-@ind' 5/ v i du!e de-a dre0tul la !astelL N- s/ 0 8i intra' Al8ii v r &a!e 0entru -ine 7i 6-i v r 6-0lini d rin8a' Ki t t v r@ind$ @ravul <angiu se 0reg/tea de dru-D A<$ &/!u el de dat/$ du0/ anu-e !<i@9uire$ !avalerul Ge rges 7tie un!ie s/ v/ g/seas!/I S0une-i$ da!/ ai n r !ul s/-( ve9i E !/ este a7te0tat la !asa de Sand val$ ;ine' A0 i$ lu.nd @ 0an/$ & stul valet 0i!arde9 s!rise 0e & aie de <.rtieD E5ar!<i9ul de ;ellevenue''' !asa de Sand valG' Ia!a a7a$ -ur-ur/ el$ 6-0/turind <.rtia 7i v.r.nd- 6n 0unga de la @r.u' N- s/ uit' Du0/ a!eea$ 6nt re6ndu-se 7i v/9.nd -utra !iudat/ a lui 5alvenu$ !are sta !u !a0ul 0le!at$ 6l 6ntre@/D ,e este$ d -nul -euI P/re8i 6ngri: rat''' "i$ r/s0unse 0rietenul lui F lavril' "ste''' este !/ a7 &i 0utut &a!e eu !/l/t ria 6n !are 0 rne7ti du-neata t 1n starea du-neav astr/ de sl/@i!iune''' (

La nai@aL :u0.n Plan!<et' Nu v/ &a!e8i s.<ge r/u$ d -nul -euL Ki a0 i''' nu tre@uie s/ v/ 6na0 ia8i e6t -ai re0ede$ s/ da8i s ! teal/ de !ele ee-a8i &/!utI Dre0t este$ 6n!uviin8/ -ule8ul n stru$ 6ntin9.ndu-i -.na' "7ti un vitea9L Nu-i v r@a de ni!i vite:ie$ !i d ar de d rin8a de a-i &i de & l s !avalerului Ge rges' Nin.nd de !/0/stru un !al tru0e7$ Tite- usse 6ntredes!<ise u7a 7i$ :u!.nd -ereu 0e un 0i!i r$ se 0reg/tea s/ intre !u el 6n sala -are' S-a &/!ut$ 0atr ane' Ia!a 7i !/lu8ul''' Stai a7aL 0 run!i viit rul !/l/re8$ lu.ndu-7i 0/l/ria din !ui' A0 i$ !u ad.n!/ 0le!/!iune 6n &a8a lui 5alvenuD A- n area s/-( salut 0e d -nul a-@asad rL Ki$ !u s0rinteneal/ de !are nu l-ai &i 0utut !rede 6n stare$ ie7i 6n strad/$ se 0rinse de ! a-a !alului$ 0use 0i!i rul 6n s!ar/$ s/ri 6n 7a 7i 0 rni 6n gal 0 -/runt$ 6n ti-0 !e$ 0lin de 6n!.ntare$ Tite- usse @/tea din 0al-e$ &/!ea tu-@/ 7i ging/vea @u!ur sD Iat/--/ !/ eu''' is a!u-''' st/0.nui ' E' 1n !<iar !li0a a!eea$ 6na0 indu-se de la !asa ! ntelui Se La Fere$ F lavril intra 0e strada ; ur@ n' Nu' &usese del ! @ine 0ri-it de 0 rtarul elve8ian$ 6n!/ turtit de d :ana lui Gri-aud$ 7i 0u8in li0sise s/ nu st.rneas!/ a! l $ la 0 arta -arelui seni r$ un t/r/@ i dr/!es!$ !u a-enin8area de a-i ru0e slu:it rului asele' 1n !ele din ur-/$ se 6nt r!ea &/r/ s/ &i 0utut da de 5alvenu' De a!eea 6n:ura de -a-a & !ului$ !<inuindu-7i 6n &el 7i !<i0 -usta8aD Pe t 8i dra!ii din iadL Da!/ -i!u8ul -eu (-a 6nt.lnit 0e !avaler 7i da!/ i-a dat <ris vul$ t tul este 0ierdutL PierdutI ur-/ t t el$ su-e8indu-7i 0e nea7te0tate !a0ul' Ni!ide!u-L Sunt ai!iL Ki 5alvenu de ase-eneaL Iar da!/ tre@uie g/urit/ 0ielea a!elui @leste-at de @ar n$ ei @ine s/ i- g/uri-$ &ie 7i !u ! arnele SataneiL A0 i$ iu8indu-7i 0asul$ 67i ur-/ !alea' LUNTRAKUL G"RARD ,R"KT" 1N %,C1l N%KTRI ,U % SUTA D" ,%NI (

Se !uvine s/ ne 6nt ar!e- a!u- Ia !asa de Sand val 7i s/ 0/trunde-$ 6n!/ dat/$ 6n !a-era InRsei$ unde l-a- l/sat 0e ! ntele dDA@li'n! urt$ a7te0t.nd !u nelini7te ve7ti de a&ar/' Ve7tiL''' T at/ n/de:dea 6i r/-/sese 6n GrardF r$ a!esta nu d/dea ni!i un se-n de via8/' 5ai n r ! s$ 0 ate$ de!.t ! ntele dA&riv l 7i -ar!<i9ul de ;ellevenue$ i9@utise are vredni!ul luntra7 s/ str/0ung/ 6n&i r/t area tain/I Iar !la!/ da$ de !e nu veneaI Da!/ nu$ !e se 6nt.-0lase !u elI Pierise !u-vaI Pierise$ vi!ti-/ a dev ta-entului$ s/uI %ri!e se 0utea 6nt.-0la$ 7tiut &iind &irea s.nger as/ 7i 0rea 0u8in s!ru0ul as/ a adversarului' Ki an!/$ de ar &. & st v r@a$ -/!ar$ de lu0t/ 0e &a8/L Dar ur-/ririle a!estea 6n u-@r/$ gri:a -are 0 run!it/ de 0ruden8/ 7i$ -ai -ult$ te-erile 6n!er!ate de ! nte 7i 0rietenii s/i 6n 0rivin8a 5ariei$ t tul era &/!ut s0re a i9v di !ele -ai !u-0lite s0ai-e' Ase-enea triste g.nduri 7i altele 6n!/ str/@/teau -intea lui Ren$ !.nd se des!<ise @rus! u7a !a-erei de rug/!iuni' "ra t t InRs' 1nne@unit/ de durere$ ea se 0r/@u7i 6naintea lui Ren$ s0un.ndu-i !u glas g.tuitD Ren$ l-a- 9/rit !<iar a!u-S Dar ! ntele nu l/s/ s/ 6n!<eie$ i9@u!nind 0ar!/ lu-inat 7i s/rind de la l !ul luiD "lL Da$ elL ,u un aer !u-0lit$ trans&igurat$ !u !<ii nu-ai &l/!/ri$ Ren dA@lin! urt 67i a0u!/ s0ada$ s! 8.nd- din tea!/'F ,e vrei s/ &a!iI se 6ns0/i-.nt/ InRs' 5/ -ai 6ntre@iI Fii !al-$ Ren' Te r g$ &ii !al-L InRs''' InRs''' Las/--/ singur/ !u -ul a!estaL De data a!easta$ ! ntele !re9u !/ s 8ia sa 67i 0ierduse !u adev/rat -in8ile' Singur/ !u elL re0et/ el uluit' Singur/ !u el''' tuI Vreau lu!rul a!esta$ < t/r6 s0ani la$ !u at.ta energie$ 6n!.t ! ntele se si-8i d -inat' Ins$ te r gL 3

1n nu-ele &ii!ei n astre$ tre@uieL Dar !e vrei s/ &a!iI 1n!/ nu 7tiu$ !erul 6-i va ar/ta !alea' Dar tu tre@uie s/-i :uri 0e Du-ne9eu !/ nu te vei atinge de via8a @ar nuluiL S/-8i :ur a7a !eva''' "uI 1n!/ dat/' tre@uieL''' Vreau 7i !er astaL A<$ ur-/ ea !u a0rindere$ -inunat/ 6n durerea 7i de9n/de:dea ei$ a- t t dre0tul s/ !er !eva$ !.nd este v r@a de via8a !el r !e--i sunt dragiL [ur/L [ur/L FieL -ur-ur/ ! ntele$ 6n&r.n.ndu-se' 18i :urF s!u-0a -ea' 18i -ul8u-es!$ Ren' A0 i$ ar/t.ndu-i u7a 0rin !are venise$ 6l rug/D Intr/ a! l L Ki tu$ InsI TuI "u v i &a!e ulti-ul e& rt 0entru a--i s-ulge &ii!a din -iinile ti!/l sului' De-ai 0utea i9@.ndiL Du-ne9eu nu -/ va 0/r/si' Da!/ vrei nea0/rat$ da!/ !eri asta' s0use ! nte6e$ iat/$ -/ su0un' 1n g.nd ad/ug/D Dar v i veg<eaL De !u- r/-ase singur/$ Ins alerg/ la u7a !ealalt/ si !<e-/D ,aritWL Negresa veni 6ntr-un su&let' As!ult/--/ 7i 8ine @ine -inte !e-8i s0un' ,arila &/!u un se-n de 6n!uviin8are$ iar Ins ur-/ v r@ind re0edeF % vei intr du!e 0e 0ers ana !are se va 0re9enta 0este !.teva -inute 7i !are 68i va s0une !/ se nu-e7te @ar nul de S uvr' Pe ur-/ vei ! @ r.$ vei l/sa 0 arta 6ntredes!<is/ 7i vei sta la 0.nd/' Da!/ vin al8i vi9itat ri$ ri!ine ar &i ei$ 6i vei ! ndu!e$ &/r/ 9g - t$ 6n daia de rug/!iuni$ 0rin sal n' Du-te' 1n ti-0 !e ,arita se de0/rta 6n gra@/$ se au9i a&ar/ 9g - tul surd al !i !/nelului de la 0 art/' "l esteL &/!u Ines' S/ 6n!er! s/ -/ st/0.nes!' 17i duse -.na la 0ie0t$ s0re a -ai 0 t li @/t/ile ini-ii$ 7i a7te0t/' Un 9g - t de 0a7i se &/!u au9it 0e s!/ri' % !li0/$ s/r-ana &e-eie !re9u !/ se s&.r7e7te' Printr-un e& rt nes0us$ !<e-.nd 6ntr(

a:ut r 7i 0u8inul s.nge re!e 0e !are 6l -ai 0utea avea' 1ntr-un - -ent at.t de !rud$ ea se 8inu drea0t/$ ne!lintit/$ gata s/ 6n&runte du7-anul' Pa7ii se a0r 0iau t t -ai -ult' ,.teva se!unde 6n!/ 7i 0artida avea s/ 6n!ea0/' "a 67i ridi!/ s0re !er &ru- 7ii s/i !<i$ !er.nd 6ndurare' U7a se des!<ise 6n!et' ,.nd du!esa 67i ! @ r6 0rivirile$ @ar nul se a&la l.ng/ ea' , ntele este ai!i$ g.ndi de S uvr$ du0/ !e arun!/ 0rivire &ugar/ 6n :ur' A0 i$ salut.nd destul de nesting<eritD D a-n/''' V/ a7te0ta-$ d -nule$ s0use !u r/!eal/ Ines' Ki 6i ar/t/$ 0rintr- -i7!are a -.inii$ un s!aun' 1nainte de a -/ a7e9a$ d a-n/$ r/s0unse Ra ul de S uvr$ 6nainte !<iar de a ne s0une !e ave- de s0us$ tre@uie s/ adu! lu-in/ 6ntr- anu-e !<estiune i-0 rtant/$ ,areI ;ar nul r/s0unse$ ridi!.nd v it glasulD "ste 6n interesul du-neav astr/$ d a-n/$ s/ 0 t ie7i de ai!i$ a7a !u- a- intrat''' li@er''' &/r/ a &i st.n:enit de !evaL''' De asta at.rn/ via8a unei tinere &ete' Ki a0/s/ anu-e 0e ulti-ele !uvinte' Da' 1n8elegL 6l d - li Ines$ 6n&i r.ndu-se t at/' A<$ Sunte8i -ul !are 7tie s/-7i &ereas!/ 0ieleaL Gre7es! !u-va$ d a-n/I 1nes 6l 0rivi !u dis0re8' Ki a!u-$ s/ st/- de v r@/''' des0re a&a!eri' 1ng/dui8i$ du!es/I 1nes 6i ar/t/ un s!aun' ;ar nul se a7e9/$ du0/ !e -ai 6nt.i lu/ l ! ea' Atun!i$ &/r/ alte v r@e de 6n!e0ut$ 7tiind 0rea @ine !/ nu 0utea & l si terti0uri !u ase-enea -$ s0ani la r sti 6n!et$ uit.rtdu-i-se 6n !<iD ,e vrei s/--i 0r 0ui$ d -nuleI''' 5ergi dre0t la 8int/$ te r g' "ste 6n!.ntare s/ stea r-'il de v r@/ eu$ du-neav astr/$ d a-n/$ intra8i de-a dre0tul la su@ie!t$ i- 6nt arse @ar nul .n!lin.ndu-se !u ir nie' "i$ D a-ne$ a- venit s/ v/ 0r 0un un lu!ru & arte si-0lu 7i &ires!$ ad/ug/ el$ de 0ar!/ ar &i & st v r@a de !ine 7tie !e &lea!' A7te0tL ' 3

Iat/$ d a-n/ du!es/' Ki$ !eva -ai grav$ ! ntinu/' D u/ vie8i se a&l/ 6n 0ri-e:dieF 0ute- ri s/ le tri-ite- la - arte$ ri s/ le s-ulge- a!esteia' D u/ vie8iI 6ntre@/ Ines' ,redea- !/ d ar !ea a &ii!ei -ele' Ki a -ea$ d a-n/L Din 0/!ate$ 8in la via8a -ea 7i$ 6ntru!.tva$ 0re8uies!' S0une !e vreiL -ur-ur/ s/r-ana &e-eie$ 0rad/ un r !<inuri !u-0lite' "a 6i 0rivea$ 6n ti-0 !e el ur-/ !u a!eea7i neru7inareD 1na0 ia8i--i d !u-entul$ 6n : sul !/ruia se a&l/ se-n/tura -ea$ ! nda-narea -ea la - arte la dis!re8ia regelui$ 7i v/ v i 6na0 ia &ii!a' A7adar''' un t.rgI %$ !e v r@/ ur.t/ 0entru ni7te a-eni de lu-e ea n iL''' Dar$ la ur-a ur-ei$ d a-n/$ nu v-a- s0us !/$ venea- s/ dis!ut a&a!eriI T nul 9e&le-it r al @ar nului s! ase din &ire 0e s0ani la al !/rei !a0 -.ndru se 6n/l8/$ 6n ti-0 !e @u9ele l/sau s/ !ad/ !uvinteleD Ki da!/ v-a7 r/s0unde$ nuI Da!/ 6-i r/s0unde8i EnuG$ &ii!a du-neav astr/ va -uriL de!lar/ el !u r/!eal/' Dar 7i du-neataL a-enin8/ ea$ ridi!6ndu-se' P ateL r/s0unse de S uvr$ gr/@indu-se s/ &a!/ la &el' A0 i$ 0e un t n u7 rD ;inev i8i$ d a-n/ du!es/$ a da as!ultare ur-/t are :ude!/8i 0e !are 7i eu -i-a- &/ !u t- D 0 trivit < t/r.du-neav astr/$ 0le! sau r/-.n la Paris' Da!/ v - !/dea la 6nv ial/$ lu!ru des0re !are ni!i nu -/ 6nd ies!$ 6nsea-n/ !/ v i r/-.ne 7i !/ nu v i avea de !e -/ te-e' S/ 0resu0une- !/''' 1nt.-0larea din n a0tea a!easta a:unge 0.n/ la ure!<ile -aiest/8ii sale''' Li0ses! d ve9ile' Iar da!/ 6nd iala 7i-ar !r i !u-va l ! 6n -intea regelui$ a7 7ti s/-( 6n!redin8e9 !/-i s.n8 !el -ai &idel servit r' A7adar$ t ate se ter-in/ !u @ine$ iar , 0ila v/ va &i 6na0 iat/' Alt&elI Alt&el$ d a-n/ -i-ar 0/rea tare r/u$ !/!i iu@es! Fran8a alt&el -/ v i eB0atriaL V i tre!e su@ 0r te!8ia 0rin8ului de %rania' Regele nu va -ai avea$ 6n situa8ia a!easta$ ni!i 0utere (

asu0r/--iL Nu ave8i de!.t s/ &a!e8i !e v i8i$ atun!i$ !u se-n/tura -ea' P ate !/ asta l-ar &a!e 0e ! ntele dA@lin! urt s/ reintre 6n gra8iile -aiest/8ii saleF i- d res!' Dar 0e &ii!a du-neav astr/ ve8i 0ierde 0entru t tdeaunaL ,e in&a-ieL nu se 0utu st/0.ni ne&eri!ita &e-eie ,.teva !li0e$ Ra ul de S uvr 67i :u!/ degetele 0e :a@ u 7i s0use$ 6ns 8indu-7i v r@ele de un sur.s tul@ureD %$ d a-n/$ nu--i v r@i8i de in&a-ieL''' 5-a7 0utea 0l.nge' Du-neataI Da$ eu' Nu s.nt 6n dre0t de a v/ -ustra 0entru 0urtarea 0e !are ave8i &a8/ de -ineI Purtarea -eaI re0et/ ea$ &/r/ s/ 6n8eleag/' 5-a8i 6n7elat$ d a-n/' A$ des0re asta vrei s/ v r@e7ti' "ste adev/rat$ a!<e-at 6ntr-a:ut r vi!le7ugul$ 6nde-nat/ 6ns/ de -.nie dintre !ele -ai 6ndre0t/8iteL ,re9i are !/ eu 7i ! ntele dA@lin! urt nu d ri- s/ ne r/9@un/- 0e du-neata I S/ v/ r/9@una8i''' 0e -ineI 6ntre@/$ i0 !rit$ @ar nul' Da$ 0e du-neataL r/s0unse s0ani la$ ridie6ndu-se 7i & ulger.ndu-( !u 0rivirea' 1ntr-adev/r$ d a-n/$ -ur-ur/ -i7elul$ &u!ind- 0e ui-itul li0sit de ri!e 0utere' Ura a!easta su@it/ -/ !a- -ir/ 7i -/ si-t !u- nu se 0 ate -ai ne&eri!it !/$ &/r/ v ie$ -i-a- atras du7-/nia du-neav astr/' A$ te 0re&a!i a nu -/ 6n8elegeL Ni!ide!u-$ v/ asigur$ 7i v-a7 &i tare 6ndat rat da!ii -a8i l/-uri' FieL 0ri-i InRs$ des!u-0/nit/ 7i t t dat/ s! as/ din &ire de st/0.nirea de sine a ti!/l sului' A0 i$ 0rivindu-i 6n !<iD ;ar ane de S uvr$ a-inte7te--i de n a0tea de (3 a0rilie (=J>L Ne-erni!ul 6i 6n&runt/ 0rivirea 7i 67i duse -.na Ia &runte$ de 0ar!/ ar &i vrut s/-7i s! t !eas!/ a-intirile' 5e- ria--i 6nd/r/tni!/$ i- 6nt arse el 0este !.teva !li0e$ a0r a0e 9.-@it r$ 6-i !a- : a!/ &este' V r@i8i de lu!ruri de0/rtateD !e s-a 6nt.-0lat are 6n n a0tea a!eeaI 3

,it/ neru7inareL i9@u!ni InRs !are$ 6n starea de -.nie 6n !are se a&la$ l vi !u 0i!i rul 6n 0 dea' D a-n/' Atun!i$ d -nule$ 68i v i a:uta -e- ria$ s0un.ndu-i !e anu-e s-a 0etre!ut 6n &atala n a0teD un gentil -$ ! ntele dA@lin! urt$ a & st l vit -i7ele7te' Dintr- -i7!are a !a0ului$ @ar nul 0/ru s/ 6n!uviin8e9e' Ktiu$ 9ise el$ !ri-a a 0rile:uit !el r !e &re!ventea9/ anti!a-era regelui s/-.n8/ de v r@/ 0entru un !eas 6n!<eiat$ dar !r ni!ile vii ale l !ului nu au 7tiut s/ s0un/ !ine anu-e a dat l vitura' Du-neata -/ 6ntre@iI F/r/ 6nd ial/L Du-neata e7ti a!elaL Da$ du-neata$ u!iga7ui!L strig/ InRs$ ne-ai0utind s/-7i in&r.ne9e -inia' ,al- su@ @i!iul in:uriei$ de S uvr i- 6nt arse !u @r/9ni!ieD "u$ s0une8iI ,e ner ad/ n/s! !ireL Ki !ine 0 ate d vedi ase-enea !al -nie$ d a-n/I "u$ 0e ! arnele lui SatanaL tun/ un glas$ la &el de vuit r !a un ! rn de v.n/t are' "u$ !la!/ nu v/ e !u su0/rare$ @ar ane @leste-atL 1n a!eea7i !li0/ se des!<ise @rus! u7a 6n !<enarul !/reia a0/ru F lavril a !/rui -usta8/ se 9@.rlise 6ntr-un !<i0 6n&ri! 7/t r' Luat 0e nea7te0tate$ 0ri-a -i7!are a lui Ra ul de S uvr &u s/ se dea 6na0 iF dar$ re!/0/t.ndu-7i 0e dat/ !al-ul de ne9drun!inat$ el -ur-ur/ 0e un t n ir ni!D , -0li-entele -ele$ d a-n/F se !a- as!ult/ 0e la u7i la du-neav astr/''' Ki @ine a- &/!ut !/ a- as!ultat$ 6nainte de a tre!e 6n !a-era 6n !are tre@uia s/ a:ung$ i- 6nt arse glasul s0art al & stului s0adasin' Alt&el$ 0e n @ilii -ei str/- 7i$ nu --a'7 0utea a&la ai!i s0re a v/ ni-i!i' A:unge !u v r@/ria$ i- !ur-/$ dis0re8uit r 7i s.!.it$ de S uvr' S/ is0r/vi- !u t at/ ! -edia astaL A<$ da$ s/ is0r/vi-L r/!ni F lavril a !/rui 0/l/rie a9v.rlit/ !u 0utere s&/r.-/ 0ast ral/ din 0 r8elan de SaBa' Iar E,lar-de-lun/G 8.7ni din tea!/$ !u 9g - t !u-0lit de &ier/rie' Vai$ strig/ InesL % s/-( u!id/L (

De7i de-as!at$ @ar nul 67i 0/str/ !u-0/tulD ' Ierta8i--/$ se interes/ el$ &/r/ a ridi!a glasul$ sunte8i @un s/-t-i s0une8i !ine sunte8i$ d -nuleI Nu - ri a-enii$ a7a''' !e nai@aL ,ine suntL url/ !el 6ntre@at$ t/ind aerul !u s0ada'G Pe legea -ea$ 68i ar/t eu 6ndat/L''' A!u- sunt ! ntele dA&riv lL Dar 6n n a0tea de (3 a0rilie (=J> nu era- de!.t !/0itanul F lavril' DA&riv l''' F lavril$ re0et/ de S uvr$ de 0ar!/ t t 7iar -ai &i 6ntre@at adu!erile a-inte' Nu--i a-intes! s/ te &i v/9ut vre dat/' -' ;a daL''' Dar nu !u-va 7uvi8a de 0/r l/sat/ 0e &runte as!unde se-nul l/sat de DArtagnanI ,i!atri!ea r/nii 0ri!inuite de i9@itur/ de !/l!.i$ a0rig/ 7i v.rt as/$ !u !are 8i-a 6nse-nat &runtea$ 6n ti-0 !e 6n!er!ai s/-( a9v.rli 6n SenaI % i9@itur/ de !/l!.iI re0et/ de S uvr$ a !/rui -.na se ridi!/ &/r/ v ie Ia &runte' Dar$ !u dunga s0adei$ F lavril 6i 7i d/duse 7uvi8a Ha 0arte' N-are r st s/ as!un9i !i!atri!ea$ ! ntinu/ el' Se vede''' ai!i' 1-i a0are$ livid/$ 6nse-n.ndu-te !u 0e!etea in&a-ieiL Asta-i 0rea -ultL i9@u!ni @ar nul' Da$ 0e SatanaL " 0rea -ult$ iar dat/ t t tre@uie s/ se s0arg/ @u@aL ;ar ane de S uvr$ gentil - la7$ asasin al ! ntelui dA@lin! urt$ a0/r/-te$ ri te strives! !a 0e un ani-al s!.rnavL , nte''' interveni Ines' ,/0itanul F lavrilL 6ntreru0se el' Gentil -ul nu are ni-i! a &a!e !u !ri-inalul a!i de &a8/$ d a-n/''' 1n !e-( 0rive7te 0e !/0itanul F lavril$ are el de 6n!<eiat !u-0lit/ s ! teal/ !u -i9era@ilul !are 7i-a ad/0 stit in&a-ia 6n s0atele a!estei !instite s0adeL E,lar-de-[un/G s&.7i! !u v ini!ie aerul' Caide$ a0/r/-teL Un 9g - t$ !are 6i &/!u 0e t 8i s/ se 6nt ar!/$ se au9i dins0re 7e-ineuF era de!lan7area -etali!/ 7i s n r/ !e 0re6nt.-0in/ @/taia anu-it r rni!e' As!ulta8i r l giul a!esta !are va s/ @at/$ &/!u de S uvr !u a!ela7i s.nge re!e' As!ulta8i-($ d a-n/$ ad/ug/ el adres.ndu-se Inesei' F/r/ terti0uri$ url/ s0adasinul de alt/dat/' De nu''' 3

% !li0/$ d -nule$ !li0/L Nu &i a7a de gr/@itF 0este !.teva !li0e s/ ne s0inte!/-''' Sunetul li-0ede al @/t/ii r l giului 6ns 8i ulti-ul !u-v.nt al @ar nului' F lavril 67i 6n/@u7i 6n:ur/tur/ 7i as!ult/ !u luare a-inte$ nu-/r.nd una !ite una !ele 9e!e @/t/i ale rni!ului' ,.nd se stinse lu-ina$ de S uvr se 6nt arse s0re s/r-ana -a-/ 7i 6ntre@/D %r l giul a @/tut a!u- ra 9e!e$ nu-i a7a$ d a-n/I Da$ ra 9e!e' "i @ine$ da!/ la ra d u/s0re9e!e nu dau eu 6nsu-i ! ntra0 run!/ un r servit ri de ai -ei este v r@a de d i dintre ei atun!i$ la d u/s0re9e!e 7i un -inut$ v/ ve8i 0utea ruga 0entru su&letul &ii!ei du-neav astr/L Ines 8i0/ s&.iet r' Du!.ndu-7i a0 i el 6nsu7i -.na la s0ad/$ dar &/r/ ni!i gra@/$ @ar nul de S uvr se adres/ lui F lavril$ du0/ !e -ai 6nt.i 6i &/!u reveren8/F Ki a!u-$ d -nule$ sunt al du-italeL''' Nu-ai !/$ nu uita$ 8ii 6n v.r& ul s0adei d u/ vie8iL A0 i$ si-ul.nd a0/rarea$ ad/ug/ !u re!e ir nieD Caide$ d -nule$ a7te0tL Ne&eri!itul F lavril$ des!u-0/nit de-a @inelea de !ele s0use d a-nei dA@lin urt$ tre-ura !a varga$ de a@ia se -ai 0utea 8ine 0e 0i!i are' ;ra8ul 6i !/9u - ale$ de la sine$ s0ada !/9u 7i ea$ iar el se 0r/@u7i 0e un :il8$ 6n sug<i8uri de 0l.ns' 5arieL''' %$ -i!u8/ 5arieL Ra ul de S uvr avu un 9.-@et dr/!es! 7i$ la &el de -u7!/t r !a 06n/ atun!i$ a@u9.nd de triu-&ul s/u$ 6l lu/ !a- ast&el 0este 0i!i r$ 6n ti-0 !e 67i v.ra sa@ia 6n tea!/D 1n8elegi dar$ 0 run!a de a nu v/rsa s.ngele a0r a0elui t/uF a7a tre@uie s/ se 0 arte un @un !re7tin$ d -nuleF sunt 6n!.ntat !/ te v/d 6nsu&le8it de ase-enea si-8/-inteL A0 i$ !/tre Ines$ ne-i7!at/ 7i 6-0ietrit/ de gr a9/D Venise-$ d a-n/$ s0re a au9i v r@e de 0a!e 7i avea- te-ei s/ !red !/ s/--i 6n8elege8i g.ndulF 6-i res0inge8i 0r 0unerea$ &ieL 6-i de!lara8i a7adar r/9@ i'I''' Pri-es!''' Dar !u- via8a 6-i este 6n 0ri-e:die$ -/ gr/@es! s/ s&.r7es! !u t at/ ist ria asta' 56ine di-inea8/ !<iar$ v-a- s0us$ v i 0le!a 7i ve8i avea a v/ &a!e -ustr/ri de !uget 0entru - artea (

&ii!ei du-neav astr/L''' P.n/ atun!i$ v/ -ai 0ute8i g.ndiL''' Da!/ vre8i s/ -/ 6n7tiin8a8i asu0ra vreunei alte < t/r.ri a du-neav astr/$ 0ute8i &a!e la !asa -ea$ din strada Pas-de-la-5uleL''' Adi $ d a-n/L NuL NuL strig/ InRs 0ierdut/$ Nu vei 0le!a I A7adar$ 0ri-i8iI F/r/ s/-i dea un r/s0uns des!<is$ ea 67i 6-0reun/ -.inile$ i-0l r.ndD Nu vei &a!e astaL %$ nu vei &a!eL ;a v i &a!e$ d a-n/L InRs 67i &r.ngea -.inile$ ge-.nd' NuL %$ nuL''' 5i-ai s0us d ar''' P 8i 6nde0/rta -.nia regelui''' P 8i 0le!a$ te 0 8i 0une la ad/0 st de ri!e 0ri-e:dieL''' G6nde7te-te$ d -nule$ te r ag/ -a-/$ 0entru ! 0ilul eiL 1n &a8a unei at.t de adinei dureri$ & stul e-isar al -ar!<i9ului de L uv is 0/rea s/ si-t/ @u!urie' Unde este d !u-entul 0e !are -i l-a8i sustrasI 6ntre@/ el !u r/!eal/' A<$ Du-ne9eule$ Du-ne9euleL Nu -ai 7tiu$ 0l.n-gea 6n < < te ne&eri!ita &e-eie$ ru0.n!lu-7i 0/rul !u a-.nd u/ ini-ile' D ''' d !u-entulI Da$ !e a8i &/!ut !u elI Lu-ina unui g.nd 0/ru s/ str/@at/ -intea &e-eii' Dar !la!/ nu--i -ai st/ 6n 0utin8/ s/ 8i-( 6na0 ie9I &/!u ea 0e nea7te0tate' ,e s0une8iI 6ntre@/ !u a0rindere de S uvr$ s!<i- n sindu-7i !<i0ul 6ntr- str.-@/tur/ nerv as/' Adev/rul este''' !/ nu-( -ai a-' %ri!u-$ atun!i tre@uie s/ &ie 6n -u-ie d -nului dA@lin! urtI Nu''' 1-0in7i de d rin8a de a ne r/9@una''' 1ne6nta8i de n/de:dea unei rea@ilit/ri !are 0utea s/ ne 6na0 ie9e t t !eea !e a0ierdut$ a- tri-is regelui a!tul a!ela' Ki -ai !ute9a8i sil -/ i-0l ra8iI url/ de S uvr$ s0u-eg.nd de &urie' DaL''' DaL''' Te i-0l rL''' Te r gL''' 5ult de t tL''D Uite$ -/ t.r/se la 0i!i arele du-itale''' Ki$ l/s.ndu-se s/ !ad/ 0e 0 dea$ -.ndra s0ani l/ se ag/8/ de !/l/ul ei$ strig.ndD 1ndurare 0entru &ii!a -eaL 6ndurareL 6ndurareL 3

NuL''' NuL''' r/!ni ne-erni!ul$ 6-0ing.nd- @rutal' Dar ea se t.r6 !lu0/ el$ 6n genun!<i$ & l sind t at/ 0uterea ei s0re a-( 8ine 6n l !' %$ dar nu vei 0le!aL ge-ea Ines' 5/ 0rind de du-neataL''' Nu te 0/r/ses!L Te v i ur-a !u !er@i!ia de9n/de:dei$ strig.ndu-8i 6n ur-/D d/--i &ii!aL d/--i &ii!aL Las/--/L Las/--/ dat/$ &e-eie @leste-at/L nu se -ai st/0.ni ti!/l sul' Ktii 0rea @ine$ e7ti singura 0ri!in/ a t ateF !/!i &/r/ iu@irea !e -i-ai tre9it !.ndva 6n su&let'''G "i @ineL r/s0unse nen r !ita' Da!/ ai nev ie de vi!ti-/$ u!ide--/L Ia--/L Dar !r te7te--i ! 0ila''' Nu 8i-a &/!ut ni-i!''' Ni!i nu 7tiu !u- s/-8i v r@es!' PI6ng 7i i8i !er 6ndurareL Ve9i d ar'la!ri-ile$ durerea$ de9n/de:dea -eaL Iertare$ 6ndurare 0entru &ii!a -eaL Pe :il8ul s/u$ F lavril 67i 6n&igea ung<iile 6n !arne 7i &/!ea negr/ite e& rturi s/ nu se n/0usteas!/ asu0ra ti!/l sului s0re a-( stringe de g.tF a0r a0e !/ nu se -ai reg/sea s/r-anul n stru uria7F 6i era ru7ine de el 6nsu7i 7i su&erea at.t !.t tre@uie s/ su&eri !.nd stai ne0utin!i s 6n &a8a unui ase-enea !/l/u s/l@ate!' I9@utind 6ntru s&.r7it s/ se des0rind/$ @ar nul alerg/ s0re u7/$ strig.ndD Adi $ d a-n/$ 7i r ag/-te 0entru &ii!a du-itale' Ins se ridi!/ des0letit/$ a-enin8/t are' T aleta de @al !u !are 6n!/ -ai era 6-@r/!at/ se a&la 6n !ea -ai :alni!/ stare' %!<ii 6i arun!au s!.ntei' "ra &ru- as/ ast&elL Fru- as/ 7i !u-0lit/L ;ra8ul ei al@ 7i g l se 6ntinse s0re &ugar 7i$ !u glas < t/r.t$ neiert/t r$ r sti !uvinteleD U!ide8i-(L Un strig/t s/l@ate!$ a0r a0e ne -enes! 6n !are se 6-0leteau -.nia$ &uria 7i$ lu!ru !iudat$ @u!uria 8.7ni d- g.tle:ul -ult 0rea -ult/ vre-e 6n&r.nt al uria7ului !are$ dintr- s/ritur/$ &u 6n 0i!i are 7i 67i ridi!/ s0ada' S-a &/!ut$ d a-n/L tun/ el' Iute !a &ulgerul$ se 7i n/0ustise asu0ra @ar nului 7i l-ar &i 8intuit de u7/$ ase-enea sinistrel r 0/s/ri de n a0te 0e !are 8/ranii din anu-ite sate le 0ir nes! de !adra u7il r$ de n-ar &i & st glasul lui Ren dA@lin! urt$ !are strigaseD %0re7teL (

F lavril se d/du 6ntr- 0arte$ s0re a se su0une 0 run!iL$F iar s0ada lui$ 0 rnil/ dintr- r tire a @ra8ului$ str/0unse$ eu 0uterea gl n8ului$ s0/tarul unui :il8' Inutila is0rav/ &u ur-at/ de !.teva !li0e de t/!ere' ;ar nul 0/liseF nu 6n!er!a s/ &ug/ 6ns/ 7i ni-eni nu se g.ndea s/ 6n!<id/ u7a$ 0e !are 6ntredes!<isese !<iar el' , ntele dA@lin! urt se 6ndre0t/ 6n!et s0re du7-anul s/u' D ar un !uvint$ d -nuleL s0use$ !.nd 6i &u al/turi' Ia te uit/$ -i!u8ulL < < ti F lavril 9/rindu-( de dat/ 0e 5alvenu s0ri:init de u7a !e da s0re !a-era de rug/!iuni' Ki$' 1-0reun.ndu-7i -.inile$ g.ndi uluit 6 EPe ! a-ele iui Satan I S/ &ie u-@ra iuiI S/ &ie el 6nsu7iIG V r@e7te$ d -nuleL &/!u dis0re8uit r Ra ul de S uvr$ a!lres.ndu-se ! ntelui 1-i &/g/duie7ti$ ur-/ ! ntele$ 6-i :uri !/ nu -/ vei denun8a de 6ndat/ !e t.rgul 0e !are ni-( 0r 0ui va &i & st 6n!<eiatI 18i &/g/duies!L [ur/$ te r gL [ur 6 ;ineL ,.nd s/--i rev/d &ii!aI La r/ du0/ !e v i &i 0ri-it a!tul''' At.t !.t tre-$ @uie !a s/ &ie adusL''' UndeI Pe @u9ele @ar nului se is!/ un 9.-@et' ,a0!ana este gr s lan/L -ur-ur/ eli 5/ !re9i at.t de naiv$ 6n!.t s/ -/ las 0rinsI Dre0t esteL r/s0unse Ren' ,<iar da!/ a7 :ura$ nu --ai !rede 0e !uv.ntI V/d !/ te 6nd ie7ti de al -euL i- 6nt arse de S uvr' Caida-de$ &/r/ alita v r@/rieF d/--i a!tul 7i &ii!a du-itale va &i ai!i 6ntr- r/' D u/ glasuri !ur-ar/ r/s0unsul 0e !are se 0reg/tea s/-( dea Ren dA@lin! urt' RenL''' D -nule ! nte H Ne&eri!itul tat/ 6i 0rivi 0e r.nd$ 7i 0e Ins$ 7i 0e F lavril$ !/!i ei v r@iser/$ 7i r sti !u triste8eD 5ai 0 t 7 v/iI 3

NuL r/s0unse !u a0rindere F lavril' Nu 6 Da!/ ave8i <ris vul /la @leste-atL Dar''' Iat/-(L s0use Ren$ s! 8.ndu-( din vest/' Ki$ 0entru !a nu !u-va d -nul s/ !read/ !/ a & st -in8it$ iat/-( 0e -ar!<i9ul de ;ellevenue !are avusese -enirea s/-( 6n!redin8e9e !avalerului DArtagnan' Da!/$ 6n l ! s/ se a&le la Versailles$ !avalerul ar &i r/-as 6n Paris$ interveni 5alvenu$ a!u- ati &i & st un - - rt$ d -nule @ar n de S uvr' EPe t 8i eat.rii 0a0il r de alt/dat/$ de a!u- 7i din viit ri-eL g.ndi 6n sinea lui F lavril$ !eea !e-i a-.nat nu-i 7i 0ierdutL De vre-e !e -i!u8ul -ai e 0e lu-ea asta$ 0e legea -ea$ -ai 0ute- s0era 6ntrr/9@unareG' 1nt-9.nd -.na 6n!et$ ! ntele dA@lin! urt 6i d/du @ar nului a!tul$ s0un.ndu-iD Ia-(L 1n s&.rsitL eB!la-/ de S uvr' A7adar 6-i a0ar8ineL 1n!/ nuL se au9i un glas grav$ 6n ti-0 !e -.n/$ alta de!.t !ea a nede-nului gentil -$ s-ulsese re0ede 0erga-entul' GrardL se -inunar/ 6ntr-un glas ! ntele$ F lavril 7i 5alvenu' Dar !e &a!e -ul a!estaI 6ntre@/$ 6n!re-enit$ @aT nul 6n!er!.nd s/ 0un/ -.na 0e d !u-ent' Vede8i 0rea @ine$ i- 6nt arse lini7tit luntra7ul$ de0/rt.ndu-( u7urel' 5/ &a! st/0.n 0e a!est a!t 0re8i s'G Interven8ia luntra7ului &usese at.t de &ulger/t are$ 6n!.t t 8i a!t rii s!enei de &a8/ r/-aser/ !li0/ &/r/ de grai' Grard$ s0use ! ntele venindu-7i 6n &ire$ d/--i 0erga-entulD NuL GrardL re0et/ el$ gata s/ se -.nie' Atun!i$ u!ide8i--/L r/s0unse luntra7ul !u glasu-i ad.n! 7i 0/trun9/t r$ !/!i at.ta vre-e !.t v i &i viu nu -i-( ve8i 0utea s-ulgeL %-ul /sta e ne@unL tun/ de S uvr$ din n u !al- 6n &a8a st/rii de s0irit a vi!ti-el r sale' Du-neav astr/ tre@uie s/-( d - li8iL Pentru trea@a a!easta ave8i 6n &a8/ 9iua 0.n/ la s& 6r7itul ei 7i @un/ 0arte din n a0te' ,/!i -i9era@ilul 67i s0uneaD EV r veni ei' %ri!u- 6ns/$ 0re&er s/ &ie -ai t.r9iQ: nu a!u-G' (

Adi $ d -nule ! nteL Adi $ d a-n/ du!es/L Ki ie7i$ &/r/ !a !el r de &a8/ s/ le trea!/ 0rin -inte s/-( -ai 0reas!/' Du0/ 0le!area @ar nului$ Ren se a0r 0ie de luntra7 7i-i s0use s!urtD Grard$ tre@uie s/--i dai l/-uriri' Dar nu 6n8elege8i !/ vreau s/ v/ salve9 0e a-.nd iI r/s0unse luntra7ul !el de trea@/' S/ ne salve9iI ,u-I Ktiu unde a 6n!<is- 0e &ii!a du-neav astr/' Patru strig/te se &/!ur/ au9ite de dat/ 7i tre@uie sa -/rturisi- !/$ 0rintre ele$ se nu-/r/ 7i !u-0lit/ 6n:ur/tur/ de triu-& sl @ 9it/ de F lavril' KtiiI @.igui ! ntele' Fire7te' Dar nu 0utea- s0une de &a8/ !u el' Grard''' Nu -/ 6n7eliI S/ v/ 6n7elL''' "uI''' Ki !<ii i se a@urir/' Nu$ nu$ @ravul -eu Grard$ iart/--/$ sunt ne@un 6 Te !red$ da$ te !redL''' Dar unde este ! 0ilaI Unde esteI La de0/rtare de r/$ 6ntr- d/r/0/n/tur/ ve!<e$ s!/ldat/ de Sena 7i denu-it/ E,asa ,ardinaluluiG' A<$ s/ -erge-L S/ -erge-L strig/ InRs str/lu!it are de n/de:de' s ,u t 8ii se 0reg/teau s/ ias/$ Nu a!u-$ &/!u Grard$ 0rindu-i !u un gest' Tre@uie s/ a7te0t/- n a0teaL S/ a7te0t/-L Pentru !eI se -irar/ 6ntr-un glas ! ntele$ ! ntesa 7i !ei d i & 7ti aventurieri' As!ulta8i--/ dar$ ur-/ d - l luntra7ul$ 7i ve8i 6n8elege de !e este !u ne0utin8/ s/ tre!e- !<iar a!u- la &a0te' Nu 0ute- a:unge a! l de!.t !u @ar!/''' !u a -ea''' V/ v i ! ndu!eL A7a$ 6n 0lin/ 9i$ @ar nul 7i !u a-enii lui ne-ar vedea venind' Situa8ia ar &i a!eea7iD v/9.ndu-se 0ierdu8i$ ar u!ide- 0e &at/L''' Nu$ v/ 9i!$ tre@uie s/ s si- 0e nevestite$ s0re a-i 6-0iedi!a 0e ti!/l 7i s/ s/v.r7eas!/ 7i a!east/ ulti-/ !ri-/' Argu-entul era 0re!u-0/nit r'$ - Ast&el !/ se rese-nar/ !u t 8ii s/ a7te0te n a0tea 7i$ !<iar 6n !li0a a!eea$ &/!ur/ un &el de s&at$ s0re a (

< t/r6 un 0lan de ata!' 0 V - vedea !ur.nd !u- au &/!ut !a s/ a:ung/ la E,asa ,ardinaluluiG' % N%U4 ISPRAV4 D"-A LUI PLAN,C"T 1n ti-0 !e se 0etre!eau t ate a!estea$ Plan!<et$ !redin!i s !uv.ntului s/u$ gal 0a 0e dru-ul Versailles-ului' Stra7ni! !/l/re8$ !.ndva dealt&el @un la t ate &usese d/ruit$ 7i -ai era 6n!/$ 6n !iuda li0sei de !arte$ !u inteligen8/ ui-it are' 17i adu!ea a-inte$ adesea$ de str/lu!itele !aval!ade de dini ar/ tind$ str/@/t.nd v/i'7i -un8i$ 6i 6ns 8ea 0e !ei 0atru -u7!<etari$ 0entru a lua 0arte la is0r/vile l r' Tre@uie t tu7i s/ s0une- !/ neeBersarea 9ilni!/ 7i$ -ai -ult 6n!/$ v.rsta !are-i 6n8e0enise -/dularele$ adu!.nd 7i are!are r tun:ire tru0ului$ -ai !u sea-/ 0.nte!elui !are se areuise 6na&ar/ 7i 6n!/ -ai !re7tea$ lu.nd 0r 0 r8ii 6ngri: r/t are$ !/ t ate a!estea de!i$ adunate la un l !$ &/!eau a!u- din el un !/l/re8 !u 6n&/8i7are destul de :alni!/' T t nu-ai a0/ &/r/ s/ dea 6ns/ 6na0 i 0entru at.ta lu!ru vredni!ul <angiu 67i 0urta g.ndurile !u d u/9e!i de ani 6n ur-/ 7i 6i 0l/!ea s/-7i 6n!<i0uie !/ vede$ dre0t 8int/$ regin/ a Fran8ei$ sau din ri!e alt/ 8ar/$ a&lat/ 6n -are 0ri-e:die$ 6n 0ri-e:die de - arte !<iar$ 0e !are tre@uia s/ salve9e' N/lu!irile a!estea !are 6i n/0/deau -intea se risi0ir/ 6ns/ du0/ ur!u7ul de la Sevres 7i 6n!e0u s/ !ugete$ 6n ti-0 !e eBe!uta salturi ne-ai0 -enite !u 9gl @iul s/u ani-al' %are !ine s/ &ie -ar!<i9ul a!esta de ;ellevenueF !are a avut darul s/ -/ 0un/ 6n -i7!areI %are nu a- tre!ut la &a0te !u 0rea -ult/ u7urin8/I Plan!<et drag/$ 0 ate !/ nu e7ti de!.t un 0r st/na!$ de !are !ineva 7i-a @/tut : !L Dar nuL 67i -ai s0unea el$ du0/ alte !.teva !li0e de g.ndire' Are &a8/ de -' !u-se!ade -ititelul /sta de gentil -' ,<iar de nu-i 0rea !<i0e7$ Eres0ir/ !insteG' [u0.n Plan!<et se & l sea une ri de anu-ite !uvinte !e-i t/l-/!eau de -inune g.ndurile' ,/!i$ :ude!ind ast&el 0e ve!<ea n astr/ !un 7tin8/$ 0rea vredni!ul <angiu nu se 6n7ela de &el' Kti- 0rea @ine$ 6ntr-adev/r$ !/$ de a- -ul8i$ 5alvenu 67i is0/7ise gre7elile 7i !/ nu -ai l/sa ni!i!u- de d rit 6n 0rivin8a !instei' ,eea 3

!e 6l 0unea & arte tare 0e g.nduri 0e &astul servit r ai vestitului gas! n era s!ris area a!eea a !/rei se-n/tur/ v/9use 7i !are nu 0/rea a &i del ! 0reg/tit/ 0entru a slu:i dre0t 0/!/leal/' S!ris area era adresat/ !u adev/rat &iului & stului s/u st/0.n 7i$ ne6nd i s$ !u0rindea !ine 7tie !e grav/ revela8ie' 17i -.na de!i 6n gal 0 6ntins !alul$ 6ntru 6-0linirea unei !au9e dre0te$ &/r/ de !usurI DaL S&.r7i !<iar 0rin a se 6n!redin8a 0e de0lin de a!easta$ ast&el !/ 67i s0 ri 7i -ai -ult r.vna' St/0.nit de ase-enea stare de s0irit a:unse 6n !etatea regeas!/' VersaillesL Nu-ele a!esta tre9e7te$ el singur$ a-intirea s0lend ri-l r tre!utului' Nu 0entru !/$ la vre-ea a!eea$ ra7ul ar &i & st !u-va -ai ar/t s de!.t 6n 9ilele n astre$ dar via8a !e se des&/7ura 6n !u0rinsul lui era 6ntr-at.t de n/valni!/$ 6n!.t ar/ta -ereu 6n s/r@/t are' Pe t ate str/9ile 7i aleile$ !/le7ti$ !ai$ le!ti!i$ iar 6n -i:l !ul a!elui du-te-vin $ al a!elei 6nv/i-/7iri$ a- s0une n i$ 0uteai vedea$ & ind 0rintre str/lu!it arele ! stu-e ale gentil -il r$ uni& r-e de -u7!<etari$ de sta7i din garda &ran!e9/$ din !avaleria u7 ar/$ elve8ieni 7i !.8i 7i -ai !.8i al8ii''' S!utierii se du!eau 7i veneauF servit rii se v.n9 leau 6n -ul8i-ea a!eea 0estri8/$ du0/ - da ti-0ului$ iar tineri !.nt/re8i din &luier$ !e veneau s/ s!<i-@e anu-ite g/r9i ale 0alatului$ sl @ 9eau n te as!u8ite 6n !<iar -i:l !ul a!elei & r& te de nedes!ris' T ate a!estea nu 6nse-nau de &a0t ni-i! &a8/ de 0alatul 6nsu7i' A! l $ alt de! rF a0r a0e lini7te$ a0r a0e re!ulegere' Dar !e !adruL %$ 0alatul a!estaL''' Ki -lnunatele-i gr/diniL''' Ai!i$ l.nt.ni 7i @a9ine ne6n!<i0uit de &ru- ase$ &/urite du0/ 0lanurile lui 5ansart$ Le@run 7i Le N tre' Alei al!/tuies! la@irinturiF a0 i$ @ l8i 6n&run9ite$ sus8inute de ! l ane de -ar-ur/$ de aur 7i @r n9' Da$ de aurL Nu v - da s0re 0ild/ de!.t &.ntina Vi!t riei 7i !ea a Gl rieiF unde 0utea &i ad-irat -inunatul gru0 statuarD Fran8a$ din @r n9 aurit$ u-ilind na8iunile vr/:-a7e$ 6ntru!<i0ate 0rin &iguri aleg ri!e' ,.nd 7i !.nd$ r.sul 0erlat al un r &e-ei 8.7nea din !.te un tu&i7$ dar r.sul a!esta a-u8ea re0ede$ dat/ &iind at- s&era s le-n/ a l !ului' D a-nei de 5ainten n nu-i 0l/!ea !a lu-ea s/ se veseleas!/ 6n gr/dinile Versailles-uluiF 7i$ !u- era at t0uterni!/$ ni-eni nu !ute9a s/-i !al!e 0 run!ile$ 6ntr-un !uv.nt$ !.nd regele nu era 6n & arte @un/ 3

dis0 9i8ie$ Palatul se - dela 6n 0 &ida 6n&/8i7/rii sale -/re8e du0/ !<i0ul as0ru al st/0.nului 7i 0/reae 0le7itde triste8e$ nu 0entru !/ ar &i & st !u-va 0ustiu$ @a !<iar di-0 triv/F dar t 8i !ei !are 6i 6nsu&le8eau - < r.ta s0lend are$ t 8i gentil -ii 7i d a-nele a!elea !are se l veau unii de al8ii se-/nau tare -ult !u ni7te u-@re 0/7ind t/!ute$ &/r/ a 6ndr/9ni s/ st.rneas!/ ni!i !<iar s!.r8.itul nisi0ului de 0e alei' 1n 9iua a!eea Lud vi! al AIV-lea d/duse se-nalul @u!uriei' De a!eea t tul era nu-ai veselie$ iar a-enii se gr/@eau s/ se @u!ure de un n r ! devenit din !e 6n !e -ai rar' D a-na de 5ainten n !a6n!runtase din s0r.n!eneF t tu7i$ -aiestatea sa s0useseD EVre- s/ na 6nveseli-LG' "a se 6n!linase$ dar$ 6n se-n de 0r test$ d @.ndise 6ng/duin8a s/ se retrag/ 6n !a-era ei de rug/!iuni$ 6ns 8it/ de 0/rintele La ,<aise' Atun!i 6l 6nt.lnise 0e ! ntele de La Fere 7i 0e 0rietenii lui l.ng/ &.nt.na Drag nuluiF atun!i a avut ea s!<i-@ul a!ela de 0/reri$ 0 vestit -ai 6nainte$ la !are regentul Fili0 de %rleans luase 0arte 6ntr-/sur/ at.t de -are' R/-a7i singuri$ !ei 0atru gentil -i se s&/tuir/' Pri-iser/ t !-ai 0 run!a s/ nu 0/r/seas!/ 0alatul' ,u- ar &i 0utut s/ se 6-0 triveas!/ unei ase-enea 0 run!iI Fire7te$ ea nu era dat/ de aut ritate &i!ial/' T tu7i$ da!/ ar 0le!a$ !e ar &a!eI 6n8elegeau 0rea @ine !/ se 0reg/tea &urtun/ 7i !/ ea avea s/ i9@u!neas!/ 6n a!eea7i sear/ !<iar$ la 6n!<eierea s0e!ta! lului de @alet &erit de tru0a u0erei' Dar 0.n/ atun!i 0uteau ei r/-.ne !u -.inile 6n s.n$ 7tiind 0rin !e !<inuri tre!eau ! ntele dA@lin! urt 7i s 8ia saI Nu' 17i &/g/duiser/ !/ v r a!8i naF 0ria ur-are$ ri!u-$ tre@uiau s/ &a!/' Ge rges$ -ai ales$ era !ei -ai 6n&ier@.ntatF nu-7i -ai g/sea l !ul' Ple!L se < t/r6 el dintr- dat/' Nu -ai a- r/@darea s/ a7te0t 0.n/ disear/L Ki a0 i' !e a7 -ai a7te0ta ai!iI R/9@unareaI''' 5ai 6nt.i tre@uie s/ v/d !u- s- salve9 0e 5arieF este 6n 0ri-e:die 7i nu st.nd ai!i i-a7 0utea veni 6n a:ut r' [ude!ata a!easta$ & arte drea0t/ dealt&el$ 0/!/tuia 6ns/ 0rin !<iar te-eiul ei' ,eea !e 6i 7i ar/t/ ! ntele$ 6ntre@.ndu-( !u lini7tea a!eea a a-enil r -eni8i s/ 0 run!eas!/ alt ra$ &iind ei 6n7i7i & arte st/0.ni 0e sineD Unde vrei s/ te du!i$ &iuleI H

La Paris' Ki dat/ a:uns a! l I Nu 7tiu$ -/rturisi Ge rges$ a0/s.ndu-7i &runtea !u a-.nd u/ 0al-ele' 5i se 0are !/ a&l.ndu--/ -ai a0r a0e de ea$ a7 avea -ai -ul8i s r8i de i9@.nd/ s/ des! 0/r unde anu-e au as!unsti!/l 7ii' Gre7eal/L 6i !ur-/ v r@a !avalerul de Cer@laPF 0.n/ atun!i t/!ut' Di-0 triv/$ !red !/ 0ute- g/si !<iar ai!i de9legarea !iudatei !<estiuni' , 0ila va -ai avea de 6ndurat$ &ire7te$ lungi !easuri de su&erin8/F t tu7i$ da!/ va tre@ui s/ des! 0eri l !ul 6n !are este 8inut/$ s/-( !un a7te- disear/$ !<iar din gura ne-erni!ului !are a 6n!<is- a! l ' Dar da!/ nu vineI st/rui t.n/rul' Va veni$ 0e !uv.ntul lui Ara-isL Ge rges avea de g.nd s/ -ai st/ruie$ ne6n8eleg.nd 0e !e anu-e se 6nte-eia at.ta siguran8/$ dar di0l -atul i- lu/ 6nainte$ s0unindD , 0ile$ nu !un 7ti a-enii' Pe !ei @uni$ 0 ateF dar 0e !ei r/i nu i-ai studiat ni!i dat/D @ar nul de S uvr$ 0e !are 6l s ! t un' -.r7av ti!/l s$ va avea gri:/ s/ nu li0seas!/ de la re!e08ia din seara a!easta' 17i va 0re9enta -agiile regelui 7i d a-nei de 5ainten n$ a!esteia din ur-/ -ai !u sea-/ !re9.nd !/ se 0 ate @i9ui lini7tit 0e s0ri:inul ei' Ne6nd i s$ el @/nuie !/ ne&eri!ita ! ns0ira8ie$ !are a dat gre7' 7i al !/rei 0r - t r era intr- are!are -/sur/$ a 7i & st dat/ 6n vileag' D ar 6ndr/9neala 6l -ai 0 ate salva !el 0u8in a7a !rede el 7i -ai !rede !/$ ar/t.ndu-se$ 0 ale 6nl/tura @/nuielile !e ar 0lana deasu0r/-i' A7adar va veniF de asta s/ nu v/ 6nd i8iL Dar da!/$ 6n !iuda tutur r 0revi9iunil r n astre: ar reu7i s/ se de9vin v/8eas!/I Atun!i$ r/s0unse !avalerul de Cer@laP$ 6n/l8.nd !a0ul$ At< s 7i Ara-is nu ar -ai 6ntre@a 0e ni-eni$ de!.t 0e ei 6n7i7i$ a7a !u- &/!eau dini ar/$ 7i$ su@stituindu-se regelui$ i-ar da ti!/l sului le!8ie' %$ desigurL 6nt/ri ! ntele de La Fere' Desigur 6 Kl$ instin!tiv$ 67i duse -.na la s0ad/' 1n !li0a a!eea un t.n/r din garda &ran!e9/ a0/ru 6a &a8a l r 7i se 0ri salut.nd -ilit/re7teD D -nul !avaler DArtagnanI 6ntre@/ el' D "u suntL r/s0unse Ge rges' (

Iat/ !e a- & st rugat s/ v/ 6n-.ne9$ d -nuleF S ldatul 6i' d/du @u!at/ de <.rtie gr s lan/$ 0r st 1-0/turit/$ 0e !are se 6n7irau$ !u litere -ari$ ur-/t arele !uvinteD ED -nului !avaler Ge rges DArtagnan'G Tre@uie r/s0unsI Sunt 6ns/r!inat s/ v/ ! ndu! la 0ers ana !are v-a s!ris' A<L T.n/rul des0/turi re0ede <.rtia 7i !itiD 'omnule cavaler, ntruc$t toate treburile stau n loc, binevoii a v napoia la Paris/ suntei ateptat la palatul de )andoval. Planc6et Plan!<etL eB!la-/ Ge rges$ tre!.nd s!ris area ! ntelui de La Fere' A0 i !/tre s ldatD ,ine 8i-a dat r/va7ulI ,<iar d -nul Plan!<et' A7adar 6l !un 7tiI T.n/rul sta7 9.-@i !u anu-e triste8e 7i -ur-ur/D Tat/l -eu i-a & st 0rietenF -i-a v r@it adesea des0re el$ ,u- te nu-e7tiI 5 us#uet nL Fiul servit rului lui P rt< sL se -inun/ !avalerul Cer@laP' "u 6nsu-i$ d -nule Ara-isL Vede8i$ 0rin ur-are$ !/ tre@uie s/ 0le!L i9@u!ni Ge rges$ v r@ind ! ntelui de La Fere' 5ergi$ ! 0ile$ de vre-e !e este nev ie de tine$ 6i r/s0unse a!esta' Plan!<et (-a slu:it 0e tat/l t/u !u !redin8/ ani 6ndelunga8iF nu-8i 0 ate v i de!.t @inele''' !.t des0re n i$ v - veg<ea ai!i' 1ng/!lui8i--i s/ v/ 6ns 8es!$ d -nule !avaler$ &/!u -ar!<i9ul de ,astel de Ri s' Ki eu sunt a7te0tat la !asa de Sand val' Caide$ d -nule$ vin L s0use Ge rges tr/g.ndu-6 du0/ sine 0e s ldat !are salut/$ lu.nd- a0 i 6naintea l r$ 0entru a le ar/ta dru-ul' (

,u- de 6nt.lnise Plan!<et 0e &iul ve!<iului s/u 0rieten 5 us#uet nI 1n9 r9 nat$ du0/ !u- 6i era @i!eiul$ 0entru a-7i servi -u7teriii 7i nu 0rea ! n& rta@il ! ! 8at 0e !/lu8ul s/u 6nalt$ -ul n stru !ast.rnea <a9ul 7i glu-a$ 0e !.nd 67i &/!ea intrarea la Versailles$ ra7ul a-enil r su@8iri' Ginta s ld/8eas!/$ 0re!u- 7i servit ri-ea -ai !u sea-/ a!easta se distrau du0/ 0 &ta ini-ii' Ia uita8i-v/$ !e !avaler !<i0e7L ,alul e -ai n @il de!.t elL Ia sea-a$ -ule$ s/ !a9iL Nine-te @ine 6n 7aL Iar < < tele de r.s$ 0 rnite 6n !as!ad/$ i9@u!neau 6n :urul ne&eri!itului Plan!<et$ !are se su& !a de -.nie' Dar nu s0unea ni-i!$ 6n8eleg.nd !/ nu era - -entul s/ dea r/s0uns' % !i r v/ial/ ar &i 0utut da na7tere$ 6ntr-adev/r$ unui ! n&li!t$ lu!ru grav$ 6n 0lin/ lu-e$ 0e strad/ din Versailles' Ktiind a!easta$ Plan!<et &/!ea e& rturi su0ra -ene7ti 0entru a r/-.ne !al-' Dar !e &urtun/ 6i !l ! tea 6n su&letL La nai@aL - r-/i el$ nu-7i 0ierd ti-0ul de 0 -an/ a0u!a8ii /7tiaL''' ,iudat !.t de 0r st e al!/tuit/ ast/9i ar-ata' Pe vre-ea -ea$ lu-ea era -ai !uviin!i as/''' Ki d/dea de 9 r 0inteni !alului$ <urdu!/indu-se$ s/i-Undu-se$ r st g lindu-se !.nd 0e drea0ta$ !.nd 0e sting/$ C -enea unei @ !!ele nu 0rea @ine a7e9ate' La ! titur/ 9/ri un <an' P arta 0entru !/ru8e 6i sta [arg des!<is/ 6n &a8/' P/trunse 6n ! l$ unde$ du0/ e !alul se 0ri$ 0use 0i!i rul : s' S! rnit rii de glu-e 0r aste se luaser/ du0/ el$ iar a!u&/!eau r at/ 6n : urul lui$ r.9.nd 0e s/turate' R 7u !a 0ara & !ului$ de ai &i !re9ut !/ s.ngele avea s/-i 8.7neas!/ 0rin 0iele$ !u !<ii @ul@u!a8i$ !u res0ira8ia 7uier/t are$ a:uns la !a0/tul r/@d/rii$ -ul a0u!/ gre@l/ !e sta 0r 0tit/ de 0erete 7i eBe!ut/ r tire !e < t/r6 9g - t asa <ait/ s/ se &ereas!/$ dindu-se @rus! 6na0 i' A<$ v i$ viit ri -u7terii ai s0.n9ur/t riiL 0utu urla 6ntru s&.r7it Plan!<et$ nu sunte8i Vite:i de!.t !.nd nu vi se 0 ate r/s0undeL''' Caide8i$ !arag<i 7il r$ !ine !utea9/ s/ se a0r 0ieI

Arun!/ &ur!a$ -ule$ r/s0unse un vl/:gan din !avaleria u7 ar/$ r.9.nd a @at: !ur/' Ia s0ad/ 7i$ de 7tii s/ te & l se7ti de ea$ &/--i un se-n' % s0ad/L % s0ad/L strig/ !u glas tun/t r <angiul$ arun!.nd de0arte &ur!a 0e !are -.nuia !u at.ta u7urin8/' Ni-eni nu r/s0unse$ dar r.setele t t nu ! ntenir/' Ii s ! teau 0e @ nd ! dre0t un eu-/lru de <a9$ ne6nstare a &i luat 6n seri s' Da8i--i s0ad/L ur-/ el' Vreau s/-i dau le!8ie a!estei se!/turiL Ki$ 0e legea -ea de Plan!<et$ !/!i /sta 6-i e nu-ele$ s/ -/ 8in/ -inteL Plan!<etL eB!la-/ un t.n/r s ldat din gard/$ -art r la !ele !e se 0etre!eau 7i ad.n! ne-ul8u-it de !e vedea' %$ la nai@a$ :u0.ne$ da!/ e7ti !el 0e !are 6l @/nuies!$ s0ada -ea se va a&la 6n -.ini @uneL P &ti-L Ki$ des0rin9.ndu-7i- de la 7 ld$ i- d/du <angiului' A!esta lu/F a0 i$ adres.ndu-se sta7ului din !avaleria u7 ar/D D/-i dru-ul$ @/d/raneL &/!u el$ 0r 8/0indu-se !u se-e8ie 6n &a8a a8.8/t rului s/u$ ai !/rui u-eri se a&lau !u a0r a0e un 0i!i r -ai sus de!.t !a0ul lui' Caide$ te a7te0t 6 C t/r.t lu!ru$ ve!<itura asta are nev ie de le!8i ar/$ g.ndi !u glas tare$ 7i t t r.9.nd$ !el !u 0ri!ina' "i @ine$ s/ id/ruies! 6n d i ti-0i 7i trei -i7!/riL A0 i$ tre!.n!l a le<a-ite 6n gard/$ v r@i 0entru !ei din :ur !are !/s!au guraD Su0le8e$ r gu-te$ nerv 7i gra8ieL$'' A!u-$ !u- 8i-e v ia$ -ule$ 7i -ai suge-8i 0u8in @urta$ !la!/ 0 8iF ar ii 8int/ 0rea lesni!i as/''' Dar ni!i nu-7i 6n!<eiase @ine v r@a$ !/ s0ada lui Plan!<et intr/ 6n lu0t/ !u ageri-e uluit are' I9@u!nirea de veselie st.rnit/ de ulti-a glu-/ gr s lan/ a lunganului !avaler se stinse @rus!$ iar lu-ea 6n!e0u s/ 0riveas!/ !u -ai -ult/ luare a-inte' %$ $ &/!u s ldatul$ 0r 0tindu-se -ai v.rt s 6n 0i!i are' Ktii s/ -.nuie7ti a!ul$ - 7uli!/I Ki ad/ug/ @at: ! rit r$ s0re a d vedi s0e!tat ril r !/ nu-7i 0ierdea !.tu7i de 0u8in s.ngele re!e$ e7ti !u-va !r it rI

Da$ url/ Plan!<et$ !r it r 6n 0iele de 0u7la-a !a tine$ neis0r/vituleL''' Ia ve9i$ trage un 0i! !u !<iul la @ut niera astaF &i @ine !r it/$ 6nv/8/!eluleLI ,u v.r&ul s0adei 67i atinse adversarul la u-/r$ u7 rF !e-i dre0t$ destul 6ns/ 0entru !a !ei de &a8/ s/ intervin/' Plan!<et$ ne-ul8u-it de 0ri-a 0i!/tur/ de s.nge$ ar &i vrut s/ s0inte!e t t !e-i sta 6nainte$ dar &u 0rit' Fiind!/ nu -ai a- v.rsta v astr/$ !eat/ de &il&i9 ni !e sunte8i$ v/ 6n!<i0ui8i !/ ave8i de-a &a!e !u un ne0utin!i sL Caide$ !ine -ai vreaI P t s/ -ai dauL Al !ui e r.ndul$ n/0.rst !il rL Sunt ri!.nd 6n -/sur/ a da le!8ii din !ele de !are ti!/l 7ia v astr/ are nev ieL''' DestulL &/!u s ldatul din gard/' D/--i s0ada 6na0 i' Te-ai 0urtat !a un @rav$ d -nule$ 7i nu !red !/ -ai are !ineva 0 &t/ s/-7i r.d/ de du-neata' Te !redL se gr/@i s/-7i s0un/ 0/rerea lunganul din !avaleria u7 ar/$ 0rea vesel din &ire$ s0re a &i !iud s din 0ri!ina 6n&r.ngerii sale' 1-i 0are !<iar r/u de glu-a 0r ast/ 0e !are a&/!ut- 7i a7 &i &eri!it s/-8i str.ng -.na$ d -nule' Plan!<et d/du din u-eri$ 67i l/s/ -.na 6n !ea !are i se 6ntindea 7i s0use d ar at.tD S/ 7tii !/ nu-8i 0 rt 0i!/' A0 i$ 6nt r!.ndu-se s!urt$ 67i lu/ !alul 0e !are un @ltet de la <an i-( 8inuse -ai la 0arte 7i 6l @/g/ 6n gra:d' Gl ata se risi0i' ,ur.nd nu -ai r/-ase 6n !urte de!.t s ldatul din gard/$ !are 0/rea s/ a7te0te' Du0/ !e v/9u !/ s-a dat <ran/ !alului$ du0/ !e r.ndui !a a!esta s/ &ie 8es/lat 7i a! 0erit !u 0/tur/$ Plan!<et ie7i din gra:d' Ia te uit/$ 9ise el 9/rindu-( 0e sta7ul din gard/' Ai r/-asI 68i -ul8u-es! 0entru servi!iile aduse$ @/ieteL I8i este @un/ s0ada 7i stra7ni! se -ai li0e7te de 0al-/L 5ai !u sea-/ de a du-itale$ i- 6nt arse vesel t.n/rul' Da$ uite !/ -ai 7ti- s/ ne slu:i- de sa@ie de duel''' t tul e s/-8i a-inte7tiL Ai d vedit- !<iar a!u-' Dar$ iart/--/$ a7 &i are ne!uviin!i s da!/ 8i-a7 0une !.teva 6ntre@/riI

Ni!ide!u-$ !a-aradeL r/s0unse <angiul' 18i v i r/s0unde$ !/!i nu a- ni-i! de as!uns$ neav.nd ni!i a -/ -ustra 0entru !eva' 1ntrea@/--/$ dar d/-i 9 r$ sunt gr/@itL Ai s0us !/ te nu-e7ti Plan!<etI "i da$ /sta-i nu-ele 0e !are -i (-a dat tat/l -eu' Atun!i$ nu !u-va e7ti du-neata a!ela7i Plan!<et$ !are di-0reun/ !u 5 us#uet n 7i !u Gri-aud 6i slu:ea8i 0e At< s 7i 0e Ara-isI Ki 0e DArtagnan$ daL ad/ug/ 0i!ardul$ nel/s.ndu-( s/ 6n!<eie' ;ine$ @ine$ dar !e aiI 6ntre@/ el 0e un !u t tul alt t n$ 0ari -i7!atI Nu --ai 6ntre@a asta$ da!/ -i-ai !un a7te nu-eleF i Nu-eleI Ki !u- 68i 9i!eI 5/ nu-es! !a unul dintre !ei d i 0rieteni des0re !are t !-ai a- 0 -enit' 1n ri!e !a9$ nu Gri-audL 6l v/d 6n &ie!are 9i 7i 6i !un s! via8a de-a &ir a 0/rul' Nu Gri-audL Atun!i e7ti !u-va''' e7ti''' 5 us#uet nL Fiul lui''' a<L 5ii de dra!iL ,e t t 6ndrugi a! l I eB!la-/ <angiul !el @ nd !$ 6-@r/i.nd !u & ! t.n/ra !/tan/' ,.te la!ri-/ 6i str/lu!i 0e la ! l8urile !<il r$ 0reling.ndu-se 0e @ra:i' Ki le 7terse !u d sul 0al-ei$ -ur--ur.nd$ !u !a0ul 0le!atD S/r-ane 5 us#uet nL A0 i !/tre t.n/rD Si te-ai &/!ut s ldatI''' ;un/ trea@/$ @/ieteL''' Vin s/ -/ ve9i$ !.nd vii la Paris$ s/ st/- de v r@/ des0re''' el$ des0re tine' 1i d/du adresa 7i se 0reg/ti s/ 0le!e' "i dra!e$ &/!u el de dat/ !a 0entru sine$ nu 0rea 7tiu 6n! tr s/ iau''' Ni-a7 0utea &i de & l s$ d -nuleI Desigur$ @/iete' ,un 7ti 0alatulI F/r/ 6nd ial/' Vrei s/ -/ 6ns 8e7ti 0.n/ a! l I ,u 0l/!ere$ d -nule Plan!<etF ri!u-$ 6ns/$ s/ nu n/d/:duie7ti !/ vei 0utea 0/trunde' A<$ !re9i !/I''' (

Va &i !u ne0utin8/L Dar tre@uieL Nu vei i9@utiL''' Stai 0u8in$ 0 ate !/ eBist/ un -i:l ! de a ie7i din 6n!ur!/tur/' Da!/ du-neata nu 0 8i' tre!e 0e s/lile 0alatului$ nu a!ela7i lu!ru se 6nt.-0l/ 7i !u -ine' A7L A- intr/rile -ele -ari 7i -i!iL &/!u r.9.nd t.n/rul 5 us#uet n' Din 0ri!ina uni& r-eiI ,<iar a7a''' "i @ine$ @/iete$ atun!i 6-i 0 8i &a!e un -are servi!iu' S0une$ d -nule Plan!<et' 1l !un 7ti 0e ! ntele de La FereI Pe At< s$ & stul !/0itan-l ! tenent al -u7!<etaril r !enu7iiI %$ desigurL Se a&l/ la 0alat$ 6n t v/r/7ia !avalerului Ge rges DArtagnan''' P 8i s/ &a!i 6n a7a &el 6n!.t s/ te ve9i !u a!esta din ur-/I Nu 0 t &/g/dui de!.t !/ v i &a!e 0entru a!easta t t !e-i va sta 6n 0utin8/' ;ine$ !aut/-( 0e ! ntele de La Fere$ iar 0rin el vei a&la unde este !avalerul' Ki da!/ 6l 6nt.lnes!I 1i vei s0une''' Sau -ai @ine nu' 1i dai s!ris area 0e !are s/ s!riu eu a!u-''' Vin !u -ineL Intrar/ a-.nd i 6n sala -are a <anuluiF a! l $ Plan!<et !eru !a de ;eaugen!P 7i <.rtie$ !erneal/$ 0an/ de s!ris' Du0/ !e 67i g li !u s.rdie 0a<arul$ s!rise !ele !.teva !uvinte 0e !are !itit rii n 7tri le !un s!F a0 i$( d.nd r/va7ul t.n/rului 5 us#uet n$ 6l rug/ s/ &a!/ t t !e-i sta 6n 0utere s0re a i-( adu!e 0e !avalerul Ge rges$ Unde te g/ses!I 6ntre@/ 5 us#uet n' 1n 0rea:-a 0alatuluiF -erg !u tine$ vin L A-.nd i 0le!ar/ de la <an 7i luar/ 6ndat/ s0re 0a-r latul regal' A- v/9ut !u- 7i-a 6-0linit -isiunea 5 us#uet n' [u0.n Plan!<et a7te0ta$ tr 0/ind de ner/@dare$ !.nd$ de dat/ s! ase un strig/t de @u!urie' (

1i 9/rise 0e !avalerul Ge rges 7i 0e -ar!<i9ul de Ri s$ !/l/u9i8i de s ldatul din gard/' Alerg/ 0e dat/ 6n 6nt.-0inarea &iului & stului s/u st/0.n$ !/ruia 6i s0use$ des! 0erindu-se res0e!tu sD D -nule !avaler$ a- venit de la Paris la Versailles 6n gal 0 6ntins$ 0entru a v/ 6nt.lniL ,e se 6nt.-0l/$ dragul -euI Nu 7tiu$ 6ntru!.t nu sunt la !urent !u a&a!erea 0entru !are sunte8i !<e-at$ dar un gentil -$ -ar!<i9ul de ;ellevenue$ !are se 6nt r!ea de a!as/ de la du-neav astr/$ de9a-/git !/ nu v-a g/sit$ --a rugat sau -ai @ine 9is eu --a- &erit s/ vin s/ v/ !aut ai!i' Ki !e 8i-a -ai s0us -ar!<i9ulI Ni-i! 6n a&ar/ de !eea !e v-a- s!ris' Dar avea asu0ra d -niei sale s!ris are de -are 6nse-n/tate 0entru du-neav astr/' A7a 8i-a s0usI ,/ sunt a7te0tatI Da$ la 0alatul de Sand valL 18i -ul8u-es!$ @ravul -eu Plan!<etL P ate !/ 6-i vei &i &/!ut$ 6n!/ dat/$ un uria7 servi!iuL %$ d -nule !avalerL Vin $ d -nule -ar!<i9$ vin L s0use Ge rges !/tre t var/7ul s/u' A-.nd i luar/ 9 ri8i s0re <anul la !are 67i l/saser/ !aii' Du0/ !e se de0/rtar/$ 5 us#uet n se a0r 0ie de <angiu 7i 6i s0useD Iar du-neata$ d -nule Plan!<etI "uI Da' Nu 0le!iI Nu$ @/iete$ nu 0le! de!.t -.ine Caide sa e-ani' Ki$ lu.ndu-se de @ra8$ se 6ndre0tar/ s0re <an'

,CINURIL" S4R5AN"I 5ARI" A- l/sat- 0e -i!u8a 5arie !u- 6i 9i!ea F lavril 6n <id asa d/r/0/n/tur/ unde &ere!aser/ 0 trivni!ii ei' ;iata ! 0il/ r/-ase -ult ti-0 &/r/ de si-8ire' ,.nd 67i veni 6n &ire$ @e9na !are 6n! n:ura &/!u s/ se 6n&i are' 1ntr-adev/r$ 6ntre 3

9idurile a!elea re!i 7i -.n!ate de vre-e$ 0e !are u-e9eala ve7ni!/ 0unea &l ri de -u!egai$ de !are -.inile ei d/deau 7i 6n drea0ta 7i 6n st.nga$ ar &i 0utut !rede !/ se a&l/ vre 0ivni8/$ 6n vreun - r-.nt' ,e se 6nt.-0lase areI De7i 6ntre@area se 6n&/8i7a nelini7tit are !ugetului ei tul@urat$ ea nu 7i- 0utea 6n!/ 0une' 1n!etul !u 6n!etul$ -e- ria 6i reveni' Ki 6n!e0u s/ tre-ure t at/' Du-ne9euleL ge-u &ata' ,e -/ &a!I Se ridi!/ anev ie$ iar &iind!/ !<ii i se -ai @i7nuiser/ !u @e9na$ 5arie 0utu s/ !.nt/reas!/$ 6ntru!.tva d ar$ !a- !u- ar/ta 7i !.t de -are 6i era te-ni8a' 1n!e0u s/ !ugete' Avea ini-/ vitea9/ ! 0ilaL ,<iar da!/ durerile su&letului ! v.r7eau$ 0uterile nu 0/r/siser/ 6n!/' Dealt&el$ 0ri-e:dia de !are se vedea a-enin8at/ i le 6nsuteaF n/0/dit/ de nes/@uit/ s0eran8/$ se < t/r6 s/ ias/ !u ri!e 0re8 din 6n!<is area 6n !are &usese t.r.t/ &/r/ 7tirea ei' St/0.n/ 0e g<idul a!esta$ &ata 6n!e0u s/ !er!ete9e sinistra 6n!/0ere' 1ntin9.nd -.inile$ d/du 0entru a d ua ar/ de u-e9eala v.s! as/ a 0ere8il r' Atingerea 6i tre9i sen9a8ia ne0l/!ut/ 0e !are ar &i avut- Ia ! nta!tul !u 0ielea unei re0tile' Se ridi!/ 7i se duse la &ereastr/$ !/l/u9it/ de &irava ra9/ a lunii$ al !/rei r tund se des!/tu7ase t !-ai din str.ns area n ril r 0a!i' Dar ai!i de9n/de:dea 6i &u 7i -ai -are' Fereastra era 6n!<is/ 0e dina&ar/' 1n!er!/ s/-i dea la 0arte @l aneleF dar vai$ 67i 6ns.ngera degetele 7i 67i d/du !u durere sea-a !.t de 9adarni!e 6i erau str/daniile$ !/!i t.-0l/ria de le-n gr s lan se 1-0 trivea &iravel r ei 6n!er!/ri' 1nne@unit/$ 0ier9.nd ri!e n/de:de$ ea se 6ndre0t/$( 0e @.:@.ite$ s0re u7/' Dar 7i a! l &useser/ luate a!elea7i -/suri' Dealt&el t tul 6i s0unea !/ dru-ul a!esta$ !<iar de i-ar &i red/ruit li@ertatea$ 6i era 7i el ne6ng/duit' ,/l/ii 0.ndeau$ ne6nd i s$ din u-@r/F ar &i 0rins- sau 0 ate !<iar ar &i u!is- ' 5 artea''' Nu-i -ai 0/sa de eaL Nu &antas-a ei 6ns0/i-.nta !el -ai tare' Alt/ -i7elie$ -ult -ai !u-0lit/$ 0revedea @iata 5arie$ iar gradul a!esta 6ng<e8a de s0ai-/' T/ria$ !are -ai sus8inuse !li0/$ se destra-/ @rus!' Se si-8ea 0ierdut/L Iar g<idul ne!l/tinat !/ tre@uia s/ lu0te 0entru a-7i 0/stra !instea nu -ai 0/r/si' De-ar &i 0utut$ -/!ar$ s/ nu lase - nstrului 6ntre9/rit 6n u-@r/ de!.t un le7L 3

Din 0/!ate nu avea asu0r/-i ni!i ar-/F ni-i! nu 0utea i9@/viL Atun!i$ la!ri-i grele 67i des&ere!ar/ i9v rul$ iar tre!uta via8/ i se 0erind/ 0e dinainteD Se rev/9u ! 0il/$ r/s&/8at/$ -ult iu@it/ de !ei d i @ravi gentil -i 0e !are 6i nu-ea ta8i' 17i a-inti de 0ri-a 6nt.lnire !u du!esa de Sand val$ -a-a ei$ at.t de -ira!ul s reg/sit/''' 7i 0ierdut/L A0 i$ ! ntele dA@lin! urt$ @ietul -artir$ !are d ar !u !.teva re -ai 6nainte 8inuse 6-@r/8i7at/ 7i$ ! nt 0indu-7i la!ri-ile !u ale ei$ 6i s0usese E&ii!a -eaGL A0 i$ alt/ i! an/ i se -ai 6n&/8i7/D !<i0ul lui Ge rgesL''' 1n !li0a a!eea 67i 6n8elese de0lin si-8/-inteleD 6l iu@ea S Du-ne9euleL -ur-ur/ ea$ !.t de -ult tre@uie s/ su&ere a!u- t ate &iin8ele a!estea 0reaiu@iteL +dr @it/$ ! 0le7it/ de durere$ ea !/9u 6n genun!<i 7i$ 6-0reun.ndu-7i -.inile$ 6n/l8/ !erului rug/ &ier@inte$ St/0.nii de la 0arter$ Teresina 7i Laurent$ nu d r-eau ni!i ei' 5ai ales ne@una' Laurent - 8/ia 0u8inF !e-i dre0t$ destul de u7 r$ !/!i deslu7i !el dint.i 9g - tul 0e !are s/r-ana ! 0il/ 6l &/!use 6n!er!.nd s/ se salve9e' %-< L %-< $ d n7 ara 0une !eva la !aleL As!u8indu-7i au9ul 7i s!<i8.nd un sur.s <id s$ el ad/ug/$ de 0ar!/ s-ar &i a&lat l.ng/ ea 7i i-ar &i v/9ut nev lni!ele 6n!er!/riD ,aut/$ &ru- as L ,er!etea9/-8i !a0!ana$ &ata -eaL De vei a&la -i:l !ul s/ ne : !i vre &est/$ -/ du! s/-i s0un 7i 0a0eiL A0 i$ 6nt r!.ndu-se s0re Teresina$ !are se & ia 0e gr/-ada ei de gun aie$ relu/ -iratD Ia te uit/$ 7i @/tr.ni!a e trea9/L La !e s- &i g.ndindI Nu -ai !/ut/ r/s0uns 6ntre@/rii$ dinainte sigur !/ ni!i nu va g/si vreunul' 1ntr-adev/r$ g.ndurile ne&eri!itei erau 6n a7a -/sur/ de9l.nate$ 6n!.t ni!i ea 6ns/7i nu 7i-ar &i 0utut deslu7i si-8/-intele 0e !are le 6n!er!a' 1n !<ii ei$ -ai str/lu!it ri !a ni!i dat/$ se a0rinsese ura' Ur/ &a8/ de t.n/ra a!eea a@ia 6ntre9/rit/$ dar 0e !are si-8ea a0r a0e' " t.n/r/$ 67i s0unea ea 6ntruna$ ea -i-a &urat tinere8eaL " &ru- as/L''' 5i-a &urat din &ru-use8ea -eaL''' dintr-a -eaL''' DaL''' DaL''' A &urat de la -ine &ata astaL''' A &uratL A &uratL Iar !<i0ul ei !/0/ta 6n&/8i7are s/l@ati!/$ 6n stare s/-i 6ns0/i-.nte 7i 0e !ei -ai ne6n&ri!a8i' 3

% s- - rL -ai s0unea ea' Atun!i''' v i &i iar/7i !a alt/dat/''' iar !.nd se va 6nt ar!e''' el''' -/ va iu@iL ,e -ai era 7i astaL F/r/ 6nd ial/ n i !uvinte st.rnite de s-inteala !are a0/sa' A!ela7i lu!ru l-ar &i s0us$ ne6nd i s$ 7i des0re alta' Nu 0utea &i v r@a$ 0rin ur-are$ de ni!i un &el de intui8ie' D ar de-en8a &/!ea s/ g.ndeas!/ ast&el' 1i &usese de-a:uns s/ vad/ &at/F 6n&/8i7area ei &/!use s/ se rea0rind/ 6n ad.n!urile &iin8ei sale :arul unei gel 9ii a0rige 7i rn !nindeF de vin/ era !reierul !i @ lnav' "a se ridi!/$ ase-enea unei &antas-e$ 7i lu/ !/tre 0i!i rul s!/rii' Dar ai!i se si-8i 6n</8at/ de -.n/ 0uterni!/' 1n! tr ai 0 rnit$ 8/!/nit I 6ntre@/ Laurent !are$ 0rin9.ndu-i g.ndul$ i- luase 6nainte' 5/ du! s- u!idL r/s0unse$ ne7 v/it are$ Teresina' Caida-de$ lini7te7te-teL 6n!/ nu a s sit !li0a sad r-i- 0e 0u7t ai!/L''' 5ai trage-i r -an8/L Valetul @ar nului 6-@r.n!i !u r/utate' Vreau s- u!idL url/ nen r !ita' ,uvintele a:unser/ 0.n/ la ! 0il/$ !are se ridi!/ 7i -ur-ur/ !u !<ii ridi!a8i la !erD %!r te7te--/$ D a-neL ,<e-.nd 6n a:ut r !erul$ -i!u8a 5arie se d vedea 6ns/ s!<i-@/t are !u ea 6ns/7i$ de vre-e !e !u !.teva !li0e -ai 6nainte !/utase ar-/ !are s/-i !ur-e via8a 7i s/ s!a0e de ne!inste' G<e-uit/ 6n !el -ai 6ntune!at ! tl n al te-ni8ei sale$ ea a7te0t/$ ne!lintit/$ 8in.ndu-7i r/su&larea' A0 i$ lu!ru gr a9ni!$ 6n&i r/t r$ ea &u -art r/ la des&/7urarea unei s!ene - nstru ase$ ale !/rei - -ente -ai -ult le g<i!i de!.t le ur-/ri$ &/r/ v ie$ de 0ar!/ s-ar &i a&lat al/turi de 0 trivni!ii 6n !au9/' Laurent se n/0ustise asu0ra s-intitei 7i l vise' Dar$ 6-0ins/ de 0utere$ 0e !are &uria 7i ne!un a7terea 0ri-e:diei i- 6nsuteau$ Teresina 6l a0u!/ de g.t !u degetele-i us!ate 7i 6l str.nse !a 6ntr-eng<in/' AaaaL < r!/i Laurent$ 0r/@u7indu-se' Genun!<iul lui se l/s/ 6n 0ie0tul Teresinei$ ea s! ase un strig/t$ sl/@indu-7i str.ns area degetel r' U&$ &/!u ti!/l sul$ ridi!.ndu-se' "ra !.t 0e !e''' %$ ad/ug/ el$ 6n !ul-ea &uriei$ ai vrut s/ -/ str.ngi de g.t$ ! t r an8/L''' P &ti-L''' Ki !/l!a 6n 0i!i are' (

S0u-eg.nd$ !u !<ii ie7i8i din !a0$ ea se ridi!/ s/ sar/ asu0ra lui !a le ai!/' 1n!/ lu0t/$ ! r0 la ! r0$ se 6n!inse 6ntre !ei d i a0u!a8i' Strig/te de durere$ 8i0ete s&.7iau t/!erea n 08ii' "l 6n:ura !a un @leste-at$ 6n ti-0 !e ea s! tea urlete r/gu7ite$ &/r/ n i-/$ sinistre' Ag/8at/ de 0 trivni!ul ei$ s-intita 6l -u7!a$ 6i 6n&igea ung<iile 6n !arne' Dar ni!i Laurent nu-7i dr/-uia l viturile' 1n!/ierarea 8inu !.teva -inute$ du0/ !are$ de dat/$ se au9i @u&nitur/' S&.r7it/ de 0uteri$ Teresina se 0r/@u7ise' Te-ai s/turatI s!r.7ni Laurent' 5ai vreiI -uierea dra!uluiL Fe-eia nu r/s0unse' Da!/ e7ti -ul8u-it/$ ad/ug/ @estia$ ai 6n!asat- 0e -eritL %ri!u-$ &ii !u-inteL 5ai st/- n i de v r@a !.nd s- lu-ina de 9iu/''' A0 i se duse s/ se a7e9e 6n ! l8ul s/u$ gata s/ res0ing/ ri!e alt/ 0 rnire s/l@ati!/' Ase-enea tutur r &iin8el r !u -intea a- r8it/$ 0este !are durerile tru0e7ti lune!/ u7 r$ Teresina su&eri & arte 0u8in de 0e ur-a 9e!il r de l vituri 0ri-ite' St/0.nit/ 6n 6ntregi-e de g.ndul ei$ -ur-ur/ din n uD Vreau s- u!idL Din &eri!ire 0entru s/r-ana siatee/$ v r@ele a!estea riu 6nse-nau de!.t un re&ren' S&.r7it/ de 0uterile 0e !are 7i le e<eltuise$ ne@una se r st g li 6n !ul!u7u-i de9gust/t r 7i ad r-i 0e l !' 5arie a7te0ta -ereu$ 6ngr 9it/$ 6n!redin8at/ !/ va &i 9dr @it/ de unul dintre - n7tri' Dar$ 6ntru!.t du0/ t t t/r/@ iul se l/sase lini7tea$ 6n8elese !/ i se -ai d/dea un r/ga9' T tu7i$ de0arte de a se @u!ura$ 6ni r!indu-se la 0ri-ul ei g.n!l$ 6n!e0u s/-i 0ar/ r/u !/ 6nt.-0lare ne7tiut/ 6i a-.na eli@erarea' 5 art/$ nu ar -ai &i si-8it ni!i un !<in''' Ki !.t de -ult su&ereaL N a0tea se 6n!<eie 6n s&.r7it$ @.ntuit/ de !ele -ai !u-0lite s0ai-e' De !u- 6n!e0u s/ se lu-ine9e$ de !u- 9/ri stre!ur.ndu-se 0rin s0/rturile 9iduril r d.re l/0t ase de lu-in/$ s0eran8a 6i -i:i din n u 6n su&let' Ne!un s!.nd l !ul 6n !are se a&la$ 67i s0unea !/ nu se 0utea !a slri--g/tele ei de9n/d/:duite s/ nu &i a&lat e! u''' Iar ia' 0lin/ 9i$ &ire7te !/ tre@uiau s/ trea!/ 0e a! l a-eni' Avea s/ strige''' Iar !ineva avea s/ aud/ negre7it 7i s/-i vin/ 6n a:ut r'

,ur.nd 6ns/ tr/i 7i de9a-/girea a!estei ulti-e n/de:diFL A0r 0iindu-se 7i 0rivind 0rintr-una din nu-er asele s0/rturi ale &erestrei$ se d/du 6na0 i$ -ur-ur.nd !u dis0erareD A0/L A0 i se 6nt arse 6n a!ela7i l !$ s0re a -ai 0rivi dat/D Ni!i @ar!/''' ni!i &iin8/ -eneas!/L'''' S-a s&.r7it !u t ate$ ad/ug/ ea$ 0r/@u7indu-se a0r a0e 6n nesi-8ire' Nu v i -ai ie7i din <ru@a asta' ,.nd Laurent se de7te0t/$ !/!i 7i el s&.r7ise 0rin a se l/sa 0rad/ s -nului$ v/9u 0e Teresina 0rivindu-( 8int/F sta 6ntr-un ! l8$ g<e-uit/ !a s/l@/ti!iune' Cei$ !.rti8/ @/tr.n/L Iar te a0u!/$ &/!u el$ s/rind 6n 0i!i are' Ki &iind!/ nu 0ri-ea ni!i un r/s0uns$ ad/ug/D "i da$ tu de ! l $ nu s! 8i ni!i un !uv.ntI''' Pentru !e te < l@e9i a7a la -ineI S-intita ! ntinua s/ ta!/$ &/r/ s/ 6n!ete9e a-( 0ir ni !u 0rivirea$ 6ns/ 6ntr-un !<i0 -ai 0u8in du7-/n s' Nu -ai e7ti a7a 8e0 as/$ ur-/ g lanul' Le!8ia de a9in a0te te-a -ai 0us ni8el !u @ tul 0e la@e' Ki &iind!/ &elul de a se 0urta al t var/7ei sale 6l !a- s.!.ia$ ! ntinu/ 0e un t n -ai r/ut/!i sD "i$ asta-i a!u-L S0une--i$ !e vrei de la -ineI R/s0unsul ei &u li-0edeD Las/--i- L Pe !ineI Pe &ata''' de susL''' % vreauL "i dr/!ieL''' r.n:i Laurent' Da 7tiu !/ eti 6n!/0/.nat/''' ,e 8i-a &/!ut g.s!uli8a aiaI 5-a &uratL Nu -ai s0uneL Ki !e 8i-a &uratI A0 i d.nd din u-eri$ Laurent -ur-ur/D Pare -ai s-intit/ !a ni!i dat/' " ui-it r !u- -inte atins/ te 0 ate 6nde-na s/ 6ndrugi 0r stii' Las/--i- L re0et/ Teresina !u un glas venit 0ar!/ A de din! l de - r-.nt' As!ult/$ vr/:it are L i- rete9/ ne-erni!ul' Da!/ la ra d u/s0re9e!e st/0.nul nu s-a 6nt rs''' 3

St/0.nulI Da''' !el/lalt''' 1n s&.r7it$ !e i-0 rtan8/ are da!/ 0ri!e0i ri nu''' Da!/ la d u/s0re9e!e nu s-a 6nt rs''' &a!i !e vrei' A<L eB!la-/ Teresina$ 6n! rd.ndu-7i &iravul tru0' La d u/s0re9e!eL''' La d u/s0re9e!eL''' Da i r/s0unse @anditul !are 67i s0useD la ur-a ur-ei s/ -/ s!uteas!/ de trea@/ ne0l/!ut/' La d u/s0re9e!eL''' La d u/s0re9e!eL''' nu 6n!eta s/ 6ng.ne s-intita' Ki lu.nd un !u8it$ !are 6i slu:ea s/ r.!.ie !i lanele$ <rana ei$ 6n!e0u s/ se : a!e !u el' 1nde0/rtatul r l giu 67i 0un!ta rele una du0/ alta$ iar e! ul l r suna lugu@ru' %ri de !.te ri se &/!eau au9ite$ Teresina str.ngea !u 0ati-/ !u8itul 6n 0al-/$ re0et.nd a-enin8/t rD La ra d u/s0re9e!eL''' La ra d u/s0re9e!eL''' A@ia de -ai 0utea 8ine Laurent' Fe-eia 67i 6n!<i0uia !/ s sise !li0a 7i v ia nea0/rat s/ ur!e' 1n!/ nuL striga el' 5ai ai 0u8in/ r/@dareL Dar rni!ul a-u8ea$ 7i ne@una 67i relua atitudinea a-enin8/t are' Tre@uie s/ ar/t/- nu s0re lauda lui Laurent$ !/!i nu avea de !e &i l/udat$ ni!i v r@/ de a7a !eva !/ ti!/l sul d rea din t t su&letul !a @ar nul s/ se 6nt ar!/' %- rul a!esta$ 0e !are 6l 7i 6ntre9/rea$ 6i st.rnea sil/' Dar &/g/duiseL De a!eea vedea !u !iud/ !u- se s!urg rele' Ktiu !/ 6n starea de &urie 6n !are se a&l/ Teresina$ !/uta el s/-7i - l! -eas!/ g.ndurile$ trea@a s/ &ie re0ede is0r/vit/''' ri!u-$ a7 &i 0re&erat alt/ de9legare a ist riei /steia' 1n s&.r7it s si 7i ra &atal/$ -ult d rit/ de Teresina 7i te-ut/ de Laurent' Ne@una se ridi!/ 6n 0i!i are$ !u !<i s!.nteiet ri' "a a7te0t/ !a ulti-a @/taie a r l giului s/ se sting/$ a0 i 67i 0rivi t var/7ul !u !<i in:e!ta8i$ alerg/ s0re s!ar/ E7i' v.ntur.nd 6n aer !u8itul a&lat la !a0/tul @ra8ului ei des!/rnat$ strig/ !u glas r/gu7itD 5/ du! s- u!idL Laurent se lu/ du0/ ea' TeresinaL !<e-/ el' Dar &e-eia nu-( -ai au9i' "a ur!/ !ele !.teva tre0te 7i$ tr/g.nd 9/v rul$ des!<ise @rus! u7a$ r/s/rind <id as/$ 6ns0/i-.nt/t are$ 6n &a8a s/r-anei ! 0ile' (

Un strig/t s&.7iet r r/sun/ 6n ti-0 !e$ !/9.nd 6n genun!<i$ 5arie i-0l ra$ !u -.inile 6-0reunate a rug/D %$ d a-n/$ nu -/ &a!e8i s/ su&/rL " t.n/r/L''' " &ru- as/L''' url/ Teresina' Pentru t t !e -i-a &urat 6i vreau s.ngele' Ki$ ridi!.nd @ra8ul$ s-intita 67i a8inti 0rivirile de & ! 6ntr-ale vi!ti-ei' S-ar &i 9is !/ e &iar/ !are 67i &as!inea9/ 0rada' 5a-/L Tat/L Ge rgesL Adi L -ur-ur/ &ata !u glas stins' 1ntr-adev/r$ @ra8ul ne@unei 6n!e0use s/ ! @ are !.nd$ de dat/$ s/ri 6ntr- 0arte$ &r.ng.nd de 0erete la-a !u8itului' Ge rgesL re0et/ in! n7tienta !u !<ii 6n eBta9' Ge rgesL Privirile i se 0ir nir/ !.teva !li0e asu0ra &eteiF eB0resia !<i0ului i se s!<i-@/ @rus!F !<ii i se 6n!<iser/ a0r a0e$ iar 0al-a des!<i9.ndu-ise$ d/du !u8itului dru-ul' L ve7te$ ne@un $ !e -ai staiL url/ Laurent$ !are a:unsese 0rea t.r9iu 6n !a-era 6nalt/$ 0entru a -ai &i de &a8/ la 6nt.-0larea !are &r.nsese 6n d u/ instru-entul -enit &/r/delegii' NuL &/!u ea' Ge rgesL''' Ge rgesL''' A7adar eu tre@uie s/ &a! trea@a$ < t/r6 ti!/l sul !are$ v/9.nd &r.nturile a!elea de !u8it$ 67i duse -.na la @r.u$ s0re a lua :ung<erul 0e !are i-( 6n!redin8ase @ar nul' %$ dar ni!i nu avu r/ga9ul s/-i -.ng.ie -/!ar -.nerul$ !/!i ager/ !a g.ndul Teresina se arun!ase asu0ra lui$ 6l 6-@r.n!ise !u 0utere 7i-i lu/ :ung<erul$ agit.ndu-( !u s/l@ati!/ @u!urie' Prea 0u8in sigur 0e sine$ Laurent d/du 6na0 i' Da!/ atingi$ 68i str/0ung ini-aL &/!u ea !ura: as/' La nai@aL T ate astea au 8inut destulL r/!ni ne-erni!ul s! s din &ire 7i !/ut.nd din !e<i un s!/unel !a s/-( arun!e du0/ ne@un/' 1n !li0a a!eea r/sunar/ 0a7i 0e s!ar/' Laurent$ a0le!at 0este un !i t 0e !are 6l 9/rise 6ntr-un ! l8 7i de !are g.ndea s/ se slu:eas!/ !a de -/!iu!/$ 6nt arse !a0ul 6n dire!8ia 9g - tului' 1n u7/ a0/ruse un @/r@at$ un s i de -un!it r !u 9iuaD %$ strig/ 5arie' A:ut r$ salva8i--/L N ul venit se 0rise l !ului' 3

,ine e7ti du-neata 7i !e d re7tiI 6ntre@/ r/stit Laurent$ 0un.nd -.na 0e @u!ata de le-n' Vreau s/ nu te atingi de a!east/ &at/L r/s0unse 6n!et !el 6ntre@at' Glasul /staL''D @.igui$ !u ui-ire$ : sni!a slug/' 5-ai re!un s!ut$ &/!u @/r@atul' ;ineL Atun!i ! @ ar/L Ki ne@unaI S/ ne ur-e9eL NuL r/s0unse Teresina' ,e 6nsea-n/ astaI ! ntinu/ !iudatul -un!it r$ !are nu era altul de!.t @ar nul de S uvr travestit' Teresina 6l !u0rinse 6ntr- 0rivire ad.n!/ 7i r sti r/s0i!atD Vreau s/ veg<e9 asu0ra eiL ,a s- l ve7tiL NuL ,a s- a:u8i s/ &ug/$ 0 ateI NuL Alunei de !eI ,a s- reg/se7ti''' !.nd s/ vrei' "i$ @.igui Ra ul de S uvr$ are!u- des!u-0/nit 7i 6n8eleg.nd !/ ne@una nu avusese nev ie s/-( 0riveas!/ de d u/ ri s0re a-( re!un a7te su@ ve7-intele a!elea de -un!it r' A0 i$ du0/ !.teva !li0e de g.ndireD Fie i r/s0unse el &e-eii !u -intea tul@urat/' T tu7i @ag/ de sea-/$ da!/ 6-i !al!i 0 run!ile$ va &i vai 7i a-ar de tineL Teresina nu 0/ru s/ 6n8eleag/ 0rea @ine a-enin8areaF R.sul ei s!urt 7i nerv s$ al ei nu-ai$ 8.7ni dintre @u9ele-i us!ate 7i r/sun/ !a @/taie de !l 0 t' ;ar nul se a0r 0iase de u7/ !.nd 5arie se n/0usti asu0ra lui$ t/indu-i !alea' ,u din8ii 6n!le7ta8i$ !u !<ii nu-ai &ulgere$ ea 6l 0rivi dre0t 6n !<i 7i 6l 6ntre@/ !u glas 0/trun9/t rD ,e g.nduri ai !u -ineI''' ,ui !re9i !/-i v r@e7tiI 6ntre@/ el se-e8$ uit.ndu-7i de r lul 6n !are intrase' ,elui -ai : sni! dintre a-eniL r/s0unse &ata' 5i9era@ilului$ !are nu s-a dat 6n l/turi de la &a0t/ -.r7av/L''' %$ travestirea nu-8i 0 ate as!unde adev/rata &a8/L''' "7ti @ar nul de S uvrL Ki !<iar de-ar &i a7aI (

Fiind!/ este a7a$ 68i 0 run!es! s/ -/ la7i s/ ies de ai!iL ;ar nul 6n/l8/ u7 r din u-eri' Disear/$ 9ise el$ -ai st/- de v r@/L$ La7uleL''' 1i strig/ 5arie' Iar el$ sur.9.ndD 5.nia 68i st/ de -inune$ d -ni7 ar/' Pe legea -eaF e7ti 6n!.nt/t are ast&el (''' Caide$ Laurent' ,ei d i @/r@a8i ! @ r.r/$ du0/ !e -ai 6nt.i 9/v rir/ u7a' %$ Du-ne9eule$ Du-ne9eule$ < < ti &ata$ a0/s.ndu-7i 0e &runtea ar9.nd -.inile !ris0ate' Nu -ai avea ni!i n/de:de 7i$ s ! tindu-se singur/F d/dea li@er 5u durerii' De dat/$ 6n/l8/ !a0ul' Un glas dul!e''' at.t de dul!e$ 6n!.t 5arie se 6ntre@a de unde 0utea i9v r6$ -ur-uraD Ge rgesL''' Ge rgesL''' 5arie se 6nt arse' 1ngenun!<eat/ 6n &a8a ei$ ne@una 0rivea !u -.inile 6-0reunate$ 6n ti-0 !e la!ri-i -ari 6 se r st g leau 0e @ra9ul !a de 0erga-ent' S/r-an/ &e-eie$ !e aiI 6ntre@/ 5arie$ a !/rei -i-/ -il stiv/ se 7i 6ndui 7a' Ta!iL &/!u Teresina$ ridi!.nd 6n!et un @ra8 s!<ilav 7i du!.ndu-i degetul la @u9eD ta!iL A0 i$ !u 9.-@et trist 7i dul!e t t dat/$ re0et/D Ge rgesL''' Ge rgesL''' FRU5%ASA ,L%TILD" ,<iar da!/ @ar nul de S uvr nu era 6n! n:urat de!.t de du7-ani lu!ru lesne de 6n8eles el avea t tu7i 0rieten/' Pe vre-ea a!eea !.nd de9-/8ul se d vedea 0e gustul tutur r$ !.nd 0e &e-ei nu le 6n&ri! 7a ni!i!u- 0rea -area neru7inare a @/r@a8il r$ ri!ine ar &i & st ei$ nu-ai s/ X0 arte un nu-e !un s!ut la !urte$ &ie!are t.n/r 0utea s0era 6ntr-un n r !$ @a !<iar 6n -ai -ulte$ da!/ se 0 ate s0une ast&el' Pr as0/t venit$ @ar nul de S uvr atr/sese aten8ia un r d a-ne din lu-ea -are t ate -/ritate$ !eea !e le s0 rea res0e!tul !e li se dat ra !are 7i-( dis0utau &/r/ de ru7ine' (

Una dintre ele 0/rea s/ &i re8inut luarea a-inte a a!estui des&r.nat' A7adar s0re -ai 0l/!uta 0etre!ere a ti-0ului$ !u- se s0unea 0e atun!i la Versailles 7i !<iar la Paris$ unde se ! n!entrau eB0resiile !ele -ai alese @ar nul se de!lar/ 0e dat/ ad-irat rul 0rea va0 r asei ! ntese de 5arville' A!easta lu/ lu!rurile 6n seri s$ ast&el !/ leg/tura dintre !ei d i$ stra7ni! &/!u8i unul 0entru !el/lalt$ a:unsese re0ede s/ dea !el r de la !urte 0rile: s/ r.d/ 0e su@ -usta8/' Iar &iritiselile$ 6-@r/!.nd <aina glu-ei$ se 0 rnir/ s/ !ad/$ dese !a grindina$ asu0ra er il r n ului r -an' D a-na 0/rea 6n!.ntat/' +/d/r.t de laude$ a- rul ei 0r 0riu se si-8ea 6ntr-at.t de -/gulit$ 6n!.t$ adesea$ 0ier9.nd ri!e -/sur/$ se tr/da -ult 0rea tare' "ra 6ntr-adev/r &ru- as/ d a-na de 5arville' %a!<e7/$ !u !<i0 vi i$ si-8eai 6n ea v in8/ de &ier' ,u!erit/ 6ntru t tul de n ua 0ati-/ !are ! tr 0ea$ &e-eia a!easta 6l iu@ea !u 6n& !are 0e !el !/ruia i se d/ruise' , ntele de 5arville$ un @/tr.n$ 6i l/sa de0lin/ li@ertate' St/0.n/ 0e !as/ -are la Paris 7i 0e una la Versailles$ st/0.n/ 0e !/le7ti$ !ai$ la!<ei$ ! ntesa du!ea via8/ de 0rin8es/' Ki$ 6ntru!.t 67i 0utea 6-0lini t ate d rin8ele$ s-ar &i 0utut s ! ti !ea -ai &eri!it/ &e-eie$ !/!i rg liul$ un rg liu !u-0/nit 7i re!e$ u-0lea !a0ul a!ela !u 0/relni!/ 6n&/8i7are de u7urati!/F dar alt/ ! ard/ sensi@il/ vi@ra 6n ad.n!urile &iin8ei sale$ iar ini-a$ a0r a0e ne6ntinat/$ @/tuse !u 0utere 6n 0ere8ii &ru- asei sale te-ni8e$ d.nd a 6n8elege !/-7i !erea dre0turile la @u!urie' Ki vru s/ iu@eas!/' Ki iu@i !u at.ta 0ati-/$ 6n!.t 6ntreaga-i &/0tur/ se d/rui !elui ales' Iu@irea a!easta !are avea s/-i &ie &atal/$ !u- @ine 0resi-8ea$ nui da ni!i r/ga9$ ni!i di<n/' ;ar nul$ 6n s!<i-@$ 6nv/8at !u galantele vi!t rii$ se sin!<isea 0rea 0u8in de n ua-i !u!erire' Fr/-.ntat de sinistrele 0lanuri 0e !are le t t 6nv.rtea 0rin !a0$ 0re!u- 7i de 0ati-a interesat/ 0e !are 6n!/ -ai nutrea 0entru Ins$ nu a! rda de!.t 0alid/ aten8ie ar9/t arel r -ustr/ri de iu@ire ale &ru- asei ,l tilde de 5arville' Da!/ ar &i 7tiut$ 0 ate$ !/ are un 0 trivni! un rival$ !e-i dre0t 0lat ni! d ar !are 6n!er!a s/-i 8in/ 0ieti:C 0 ate !/$ 9i!e- n i$ ar &i 0/r/sit 0urtarea a!eea de !al!ulat/ r/!eal/ sie7i i-0us/' Dar nu a:unsese 6n!/ s/ su0raveg<e9e 0urt/rile tinerei &e-ei' Iat/ 6ns/ !/ 6n : !ul de-a @a@a- ar@a$ i-0r vi9at de Fili0 de %rlans 7i de suita-i &e-inin/$ 0artid/- 6n ti-0ul !/reia -ar!<i9a de LaurentP g/sise 0rile:ul de'a-i &a!e du!elui grav/ ! n&iden8/$ 3

&ru- asa ,l tilde$ !uri as/ !a -ai t ate suratele &e-ei$ se a&l/ t !-ai 6n 0rea:-a gentil -il r !u !are sta de v r@/ d a-na de 5ainten n' Prin ur-are$ trase !u ure!<ea$ s/ vad/- !e anu-e se v r@ea' Pitit/ !u- era 0e du0/ un ! 0a! -are$ nu-ele @ar nului de S uvr a:unse 0.n/ la ea' 5ai -ult nu 0utu deslu7i' Dar !<i0ul as0ru al Es 8iei regelui'G 6ng<e8/ de s0ai-/' Des0re ! ns0ira8ie a&lase !.te !eva de la 0rea naivul I ei iu@itF 0resi-8ea a7adar nen r !ireF a&le !e 0ri-e:die l-ar &i 0utut 0.ndi' De a!eea se 7i ar/t/ & arte ursu9/ eu a@atele Du@ is rivalul !u 0ri!ina !.nd a!esta$ 6n/l8.ndu-i -i:l !ul$ vru s/-i &ure s/rutare' ,e s-a 6nt.-0lat$ 6n!.nt/t area -ea ! ntes/I 6ntre@/ -ul !u sutan/$ uluit de at.t de nea7te0tata 6-0 trivire' ,e 8i-a venitI tii 0rea @ineL "ttI Da$ du-neataL Ai se!rete &a8/ de -ine$ a7a !/ nu v i 0le!a ni!i dat/ ure!<ea la v r@ele dul!i ale unui @/r@at !are nu--i s0une des!<is t t !e g.nde7te' Ki iat/ !/ s0 r v/ind ast&el$ 6l atrase 6ntr-un l ! singurate!$ unde dis!u8ia is!at/ de ea 7i 0e !are d rea s/ ! ntinue nu 0utea &i au9it/ de ni-eni$ Nu te 6n8eleg$ s!u-0/ ! ntes/$ r/s0unse a@atele' Fii -ai l/-urit/' "a i se uit/ 6n lu-inile !<il rF 6n !li0a a!eea$ 0rivirea ei eB0ri-a drag ste ne9/g/9uit/' 1n!<i0uie7te-8i !/ de dragul du-itale a7 &i !<iar In stare s/ ru0 leg/tura !u''' 1i 9ise$ !u glas 6nv/luit r$ jvtesa' ,e s0uiI 6i !ur-/ v r@a Du@ is str/lu!ind de &eri!ire' A7tea0t/L''' A7tea0t/ s/ &iu dis0us/ a--i 0le!a ure!<ea la dr/g/l/7iile du-itale$ s/ le r/s0und !u @un/v in8/' ;ine$ ! ntes/$ 0ri-es!L Pri-es!L ,e s-ar 6nt.-0la atun!iI S-ar 6nt.-0la !/ ne-a- iu@i 7i !/$ &/!.nd din du-neata !ea -ai &eri!it/ dintre &e-ei$ ai &a!e din -ine !el -ai &eri!it dintre @/r@a8iL eB!la-/ a@atele' Ki !.t ar 8ine asta % ve7ni!ieL P.n/ 6n 9iua 6n !are regele te-ar tri-ite la ;astiliaL A@atele !/s!/ !<i -ari' H

La ;astiliaI ,<iar a7a$ &ru- as/ -as!/$ &iind!/$ 0are--i-se$I ! ns0iriI "uI''' La nai@a da!/ 7tiu !e vrei s/ s0ui' P 8i t/g/dui !/ nu &a!i 0arte din''' a&a!erea @ar nului de S uvrI P t t/g/duiL Ki !/ a!esta este !.t se 0 ate de ! -0r -isI A@ia a!u- a&lu''' A<L Dar$ ur-/ a@atele$ nu a- ni!i un a-este! 6n t ate ItteaL A7a s0ui du-neata''' dar nu--i 0rea vine a !rede' Ki$ s0ri:inindu-7i u7 r r tundul @ra8 de u-/rul viit rului !ardinal$ ea ! ntinu/ !u glas 6nv/luit rD Dar da!/ 8i s-ar 6nt.-0la vre nen r !ireI % nen r !ireI ,<iar 6n seara asta' de 0ild/I Din !e 0ri!in/$ &ru- as/ d a-n/I i9@u!ni uri!i sul 0ers na:$ a !/rui neru7inare 6i 6ntre!ea !u -ult !ura:ul' Din 0ri!ina''' @ar nului' "l singur este a-este!at$ iar 6n seara asta 6l 0.nde7te 6ntr-adev/r 0ri-e:dia''' A@atele Du@ is 67i !ur-/ v r@aD E%$ L g.ndi el$ !a vul0 i 7iret !e era' N- &i !u-va v r@a de vre !a0!an/ 6ntins/ de a!east/ 0ri!e0ut/ siren/IE S0une -ai de0arte$ 6l 6nde-n/ ,l tilde' "l 6ns/$ 6n l ! s/-i r/s0und/$ 0rivi 8int/$ 6ntre@.ndD 1l iu@e7ti -ai -ult !a ni!i dat/I %$ &erit-a s&.ntulL At.ta 6n&l/!/rare 0usese 6n !uvintele de 6-0 trivire r stite$ 6n!.t Du@ is &u !.t 0e !e s/ le dea !re9are' "i <aide$ ! ntes/$ ur-/ el$ 6n!er!.nd s/-i t/l-/!eas!/ g.ndurile$ &ii sin!er/L Unde vrei s/ a:ungiI ,.teva !li0e &e-eia 0/ru &urat/ de g.nduri' A0 i$ ridi!.nd !a0ulD 1-i !eri s/ &iu sin!er/I -ur-ur/ ea' "i @ine$ as!ult/-/D !re9i !/ 0 ate eBista &e-eie$ 6n situa8ia -ea$ se 6n8elege$ !are s/ nu 6n!er!e ri!e s0re a s!/0a de @at: !ur/I A@atele as!ulta &/r/ s/ 0ri!ea0/' (

%r$ ve9i du-neata$ ! ntinu/ is0itit area &e-eie$ sunt 0e !ale s/ devin @at: !ura 6ntregii !ur8iL Du-neata$ ! ntes/I T at/ lu-ea a @/gat de sea-/ 6n&l/!/rarea @ar nului''' S-a -ers !<iar 0.n/ a! l $ 6n!.t s-a s0us !/-nu este iu@it' ,e-i dre0t$ se -ai s0une 6n!/' Pr teste9L "i 7iL Nu-i adev/ratL a&ir-/ ,l tilde$ :u!.nd de -inune r lul su0/ratei' Da!/ 68i 0le!i ure!<ea Ia ase-enea s! rneli$ 6nsea-n/ !/ -/ :igne7ti 0e degea@a' ,<i0ul a@atelui se 6n!runt/ de ne6n!redere r/ut/!i as/' C-L Asta vreau 7i eu$ s/-8i dau !re9are' Nu-i -ai 0u8in adev/rat 6ns/$ ! ntinu/ 7ireata ! ntes/$ !/ 7i de a7 tr.-@i8a sus 7i tare adev/rul a!esta$ t t nu --ar !rede ni-eni' T t !e se 0 ate' A7adar$ de0ind & arte tare de -ul 0 -enit' De0in9iI 5 rali!e7te''' "i @ine$ !a s/ se 0un/ !a0/t tutur r r/ut/8il r$ tutur r v r@el r ne!uviin!i ase$ @ar nul tre@uie s/ ias/ nea0/rat @iruit r din 6nvinuirea !e-( a0as/' Du@ is 67i tre!u 0al-a 0este @/r@ie' "ra &elul s/u de a-7i de9v/lui 6n! rdarea !ugetului' Ki !e tre@uie &/!utI''' Pentru a!easta -/ 7i adrese9 du-itale$ !/!i ai -are 0utere asu0ra - nseni rului de %rleans' Stra7ni!/ 0utere$ 6ntr-adev/rL Du!ele s/ -/ tri-it/ ia 0li-@are$ du0/ !u- 6i este @i!eiul ri de !.te ri nu--i v/d de tre@uri' ;a te va as!ulta$ da!/ vei 7ti s/-( &a!i s/ 6n8eleag/ unde-i este$ !u adev/rat$ interesul$ iar interesul a!esta nu st/ 6n a-( 6nvinui 0e @ar n' ,u- a7aI Cai$ 0resu0une$ r gu-te$ arestare a @ar nului' ;ine$ 0resu0unL Ast/9i sunt 6n!linat s/ 0resu0un ri!e' ,e s! va 6nt.-0la atun!iI (

Ni-i! nu -i se 0are a!i 6nd ielni!F @ar nul va -erge 6n l !ul de !are ai 0 -enit adineauri' La ;astiliaI Da' Nu-ai da!/ nu !u-va s-ar du!e s/ dea un -i! ! l 0ie8ei Greve$ 6n !are !a9 i-ar &i !u ne0utin8/$ -ateriali!e7te$ s/ -ai &ie 6n!<is la ;astilia' Dar da!/ 6nainte de a a:unge a! l $ i s-ar 0une 6ntre@/riI T t !e se 0 ate' Ki !la!/ ar v r@iI Pentru Du-ne9eu$ ! ntes/$ s0une dat/ !e ai de s0usL''' Da!/ ar v r@i$ !e ar 0utea s0uneI Ktiu 7i euI''' De 0ild/ !/ du!ele 7tia de ! -0l t' Ar &i un :alni! -i:l ! de a se a0/ra' ,u- adi!/I Nu ar 0utea- d vediL De unde 7tiiI %$ $ &/!u Du@ is$ -/ &a!i 6ntr-adev/r !uri s' Ast&el st.nd lu!rurile$ ! ntinu/ ,l tilde$ du!ele ar &i 7i el ! -0r -is 7i''' 0ia8a GrRve''' sau ;astilia''' "ste un 0rin8 de s.ngeL FieL Dar s-ar vedea eBilatL''' Iar du-neataI ad/ug/ ea$ !u glasul -l/diat a dui 7ie' L-a7 ur-aL r/s0unse a@atele !u un gest de <a9lie de-nitate' Dar euI Du@ is 0rivi' ,l tildeL 6ng/i-/ el' Dar !e tre@uie s/ &a!/ !ineva !a s/-8i d vedeas!/ !/ te iu@e7teI i9@u!ni ! ntesa' Du@ is 67i 6n/l8/ !a0ul$ a! 0erindu-7i$ !u genele-i 0e :u-/tate ! @ r.te$ !/ut/tura s! r- nit are a !<il r s/i -i!i 7i vi!leni' 5ai 6nt.i$ nu tre@uie s/ &iu 6n7elatL r/s0unse el' Un &ulger str/@/tu 0rivirea ,l tildei' ,<iar a!u- --ai tr/datL ur-/ a@atele$ !/ruia s!li0/tul a!ela nu-i s!/0ase' Vrei 0ur 7i si-0lu s/ te slu:e7ti de -ine$ s0re a-I salva 0e @ar n' Fe-eia vru s/ se 6-0 triveas!/' Dar el 0ri !u un gest' (

Las/--/ s/-8i v r@es! -ai de0arte$ ! ntes/' 1-i 0 -eneai de @at: !ura !e s-ar 0utea a@ate asu0ra du-italeI''' Dre0t esteL''' Va tre@ui s/ te su0ui$ ri!e s-ar 6nt.-0la$ a!estei u7 are is0/7iri' A-anta unui @/r@at 6nvins$ !/9ut''' Se 0 ate &a!e <a9 de asta 7i se va &a!e$ &ii sigur/' Iar 9v nul a!estui <a9 ne@un$ !res!.nd din !e 6n !e$ va a:unge 0 ate la ure!<ile ! ntelui de 5andile$ s 8ul du-itale''' A!est @iet ! nteL Tre@uie s/-( s!ute7ti de ase-enea ne0l/!ere' A7a !/$ du0/ a -ea 0/rere$ nu se a&l/ de!.t singur/ !ale''' una singur/''' % s/ 8i- ar/t 7i vei 0utea & l si$ de-8i va &i 0e 0la!D !a d -nul Ra ul de S uvr s/ nu -ai 0un/ 0i!i rul 6n 0alat$ s/ 0le!eL''' S/ 0le!e !.t -ai re0edeL''' Da!/ vei i9@uti$ ! ntes/$ vei 0utea 6n/@u7i t at/ ist ria a!eea$ !are te-ar 0utea atinge 7i 0e du-neataL''' In !e -/ 0rive7te''' nu 7tiu ni-i!L''' Nu 8i-a- s0us ni-i! 7i sunt gata s/ de0un -/rturie$ 0.n/ 7i 6n &a8a -arelui !an!elar al Parla-entului !/ a-.nd i a- v r@it des0re !u t tul alt!eva de!.t des0re ! ns0ira8ie' A!estea &iind s0use$ drag/ ! ntes/$ s/ ne 6nt ar!e- la : !ul n stru de-a @a@a- ar@a' Prea 6ndelungata-ne a@sen8/ ar 0utea &i luat/ 6n sea-/$ devenind i9v r de !levetiri''' !eea !e nu -i-ar &i del ! 0e 0la!$ ad/ug/ el 9e&le-it r' Si-8ind !/ i se !itise 6n su&let$ ! ntesa 67i 0le!/ &runtea 7i nu !ute9/ s/ se -ai 6-0 triveas!/' 1-i 0 r8i 0i!/I 6ntre@/ Du@ is du0/ un s!urt r/sti-0' Pentru !eI i- 6nt arse ,l tilde$ ti!luindu-7i !el -ai &er-e!/t r sur.s' "7ti un - de s0iritF 0rietenia un r a-eni !a du-neata se !uvine a &i !ultivat/' A0 i$ au9ind !<i! telile 0rietenil r eiD Prinde--/L ad/ug/ ea$ sl @ 9ind un r/sun/t r < < t de r.s$ 0lin de veselie' Ki lu/ la &ug/$ ur-at/ 6ndea0r a0e de a@ate' La ! titura unei alei se 0r/@u7i 6n @ra8ele du!elui !are se distra din t at/ ini-a' ,e 68i t t 6ndruga Du@ isI 6ntre@/ el !u un sur.s su@8ire' Ver9i 7i us!ateL''' ,a 6nt tdeauna$ - nseni re' Te iu@e7teI Ki eu 0e elL r/s0unse ,l tilde r.9.nd' A7a de re0edeI &/!u du!ele'

Alte8a v astr/ este 6ndr/9nea8/L 6i arun!/ t.n/ra ! ntes/' A0 i$ s0rinten/ !a ga9el/$ dis0/ru$ ur-at/ de r.setele 6nveselitei <aite' Unde a 0le!atI 6ntre@/ du!ele' S/-7i lini7teas!/ s 8ul i a&ir-/ Du@ is !u aerul !e -ai seri s din lu-e' ,arag<i suleL 6l a-enin8/ Fili0 !u degetul' Iar &ru- asa ,l tilde alerg/$ alerg/ 0.n/ la grila:ul !el -are al 0ar!ului$ 0este !are tre!u &/r/ ne!a9uri' De !u- a:unse 6n ra7$ 67i 6n!etini 0asul' ,ele -ai n/stru7ni!e g.nduri i se 6nv/l-/7eau 6n -inte' ,e avea s/ &a!/I F/r/ 6nd ial/$ s&/tuit rul 7i 0r &es rul t.n/rului du!e avea dre0tate' ;ar nul tre@uia 6-0iedi!at s/ -ai vin/ la 0alat 7i$ -ai ales$ tre@uia ! nvins s/ 0le!e' S/ 0le!eL ,uv.ntul a!esta 6i !<ir!i ini-a' S/ 0le!eI''' Ki atun!i ea !e s-ar &a!eI Putea-va are s/ se 6-0a!e !u des0/r8ire at.t de nea7te0tat/I Putea-va are s/ tr/ias!/$ de ai!i 6nainte$ de0arte de id lul 0e !are 7i-( &/uriseI NuL Atun!i$ !e tre@uia s/ &a!/I Ni!i ea nu 7tia' Un singur g.nd le st/0.nea 0e t ate !elelalteD salvarea !elui !e-i !u!erise ini-a' 5ai 6nt.i s/-( s!a0eF du0/ a!eea va vedea' S/-i s!a0eL''' Dar !u-I %$ !.t de -ult 6l iu@eaL Ar &i & st 6n stare s/-i :ert&eas!/ t tul' Pu8in 6i 0/sa de @at: !ura -ai 6nainte 0 -enit/' Va 7ti ea s/ i se s-ulg/L EDa!/ vine la 0alat$ 67i s0unea ea$ este 0ierdutL D a-na de 5ainten n 6l va da 0e -.na regelui$ iar a!esta$ ne!ru8/t r$ 6l va aresta i-ediat' Nu vreau s/ se 6nt.-0.e una !a astaLG G0rindu-se @rus! din !urgerea g.nduril r$ !/!i idee 8.7nise din viit area !!-i tul@ura !ugetul$ ea !<e-/ le!ti!/ 7i 0 run!i s/ &ie dus/ a!as/' De !u- a:unse$ s!rise 6n gra@/ !.teva !uvinte ne!ite8e 0e <.rtie 0ar&u-at/ 7i nu-er tat/$ 6-0/turi$ 0e!etlui !u gri:/$ a0 i sun/ s/ vin/ !a-erista' A!easta a0/ru 6ndat/' ,<arl tteL 6i 0 run!i ! ntesa$ s0une-i lui Fr - nt s/ ur!e' A- 6n8eles$ d a-n/ ! ntes/L''' Dar !.t sunte8i da tul@urat/L nu se 0utu st/0.ni su@reta s/ @age de sea-/' % veste 0r ast/' ,u 0rivire la d -nul''' La d -nul @ar n$ daL (

%$ D a-neL eB!la-/ ,<arl tte !are$ se 6n8elege$ !un 7tea t ate aventurile st/0.nei' Re0edeL < t/r6 a!easta din ur-/' S/ vin/ Fr - ntL %$ desigur$ d a-n/ ! ntes/L Vi-( tri-it' Ki$ 6n -are gra@/$ su@reta ie7i s0re a-i 6nde0lini 0 run!a' EFr - nt este di@a!iL g.ndi ,l tilde' Iar 0e deasu0ra 6-i este dev tatL''' Ki a0 i$ da!/ 6l 0l/tes! gras''' Da$ da' Se va a!<ita & arte @ine de -isiuneL Dar !e -ult 6nt.r9ieLG 1n !li0a a!eea se au9i la u7/ un 9g - t u7 r' Intr/L s0use ,l tilde$ str/duindu-se s/-7i as!und/ tul@urarea' 1n 0rag a0/ru Fr - nt' "ra un vl/:gan !u -utri7 ar/ istea8/' F/!u 0le!/!iune ad.n! !uviin!i as/' Intr/ 7i 6n!<ide u7aL 6i 0 run!i ! ntesa' %-ul se su0use 7i 6nainta !.8iva 0a7i' Fr - nt$ 6n!e0u ,l tilde de 5arville$ 68i v i da -isiune de -are 6n!redere' Sunt la rdinele d a-nei ! ntese' 1l !un 7ti 0e @ar nul de S uvrI Valetul 67i st/0.ni un 9.-@et 7i r/s0unseD Desigur$ d a-n/ ! ntes/L ;ine' Iat/ des0re !e este v r@aD alege !el -ai stra7ni! !al dintre !ei 0e !are 6i ave-$ ia- 0e 7 seaua !ea -are !are str/@ate Sevres 7i du!e la Paris' Nu l/sa s/ trea!/ 0e l.ng/ tine ni!i un - la !are s/ nu te ui8i !u -are luare a-inte' F/r/ 6nd ial/$ 6l vei 6nt.lni 0e d -nul @ar n' Dar da!/$ a:uns la @arier/$ nu l-ai v/9ut 6n!/$ a7te08i a! l 7i$ de !u- se va ar/ta !/!i va veni negre7it 6i vei da r/va7ul a!esta' Ki 6i 6ntinse 0li!ul 0e!etluit !u0rin9.nd !ele !.teva !uvinte -.9g/lite -ai 6nainte' D a-na ! ntes/ va &i servit/$ s0use valetul' P/strea9/ !ea -ai -are tain/$ Fr - ntL D a-na ! ntes/ se 0 ate @i9ui 0e -ineL P &ti-L Ki 6i 6ntinse 0ung/ r tun: ar/' Valetul lu/$ v.r6 6n @u9unar 7i se retrase !u 0le!/!iuni ad.n!i' "ste salvatL g.ndi ,l tilde$ de 6ndat/ !e u7a se 6n!<ise' (

A0 i$ !u un aer s/l@ati!$ ad/ug/ ridi!.nd se-ea8/ !a0ulD Vai de du7-anii s/iF ri!ine ar &i ei$ 6i v i ni-i!iL Ki$ 6n gra@a !ea -ai -are$ d a-na de 5arville se 6na0 ie la 0alat' N%APT"A D" DRAG%ST" A ;AR%NULUI P/r/sind !asa de Sand val$ unde 6n!er!area sa d/duse gre7 6ntrun !<i0 at.t de :alni!$ du0/ !u- @ine 7ti-$ -ul8u-it/ interven8iei 0rea vredni!ului luntra7$ 6n !<iar !li0a 6n !are se s ! tea 6nving/t r$ @ar nul de S uvr$ te-.ndu-se de !a0!an/ 7i @/nuind !/ ar 0utea &i ur-/rit$ lu/ 9 rit s0re strada Pas-de-la 5uie' De !u- a:unse a!as/$ ur!/ 0.n/ la !a-era l !uit/ de valetul s/u$ de a!el &a!t tu-$ ! -0li!ele s/u$ 6n s&.r7it$ de LaurentF 7i$ du0/ !e alese ni7te @ulendre$ ! @ r.$ intr/ 6n a0arta-entul s/u 7i se 9/v r.' A! l ! -0use un travesti$ !are nu -ai adu!ea de&el !u 6n&/8i7area unui gentil -' F/r/ ni!i ur-/ de sil/$ se 6-@r/!/ !u 8 alele aduse de sus$ str/duindu-se s/-7i 0 triveas!/ 6-@r/!/-inte de -un!it r' Du0/ !e 67i trase 0e &runte 0/l/rie ve!<e 7i du0/ !e 67i -.n:i &a8a$ ! @ ri din n u 7i$ !u -are @/gare de sea-/$ se 6ndre0t/ s0re -aidanele de 0e -alul Senei' De7i se gr/@ise & arte tare$ nu 0utuse s si la ra &iBat/ lui Laurent 0entru 6nt.lnire' De a!eea 0u8in li0sise !a vi!ti-a$ ! nda-nat/ de el 6n !a9ul 6n !are ar &i li0sit$ s/ nu !ad/ su@ !u8itul u!iga7ului' F/r/ n u/ 0 rnire de &urie din 0artea Teresinei s/ &i & st !u adev/rat ne@unie de data a!eastaI s-ar &i s&.r7it !u via8a s/r-anei 5arie' A- v/9ut !u- a s!/0at ne&eri!ita ! 0il/ de - arte gr a9ni!/' ,.nd Ra ul de S uvr 7i Laurent r/-aser/ singuri 6n sala de : s$ @ar nul 67i eB0use !u glas s!/9ut 0lanul s/u de viit r$ ur-/rit !u luare a-inte de !el !are de-a!i 6nainte avea s/-i 7tie t ate tainele' As!ult/L 9ise el$ se a0r 0ie !li0a < t/r.t are' 1n seara a!easta$ t.n/ra !are -/ 6n&runt/ 6-i va a0ar8ineL A7a a- < t/r.t$ a7a se va 6nt.-0laL S/ &ie 6ntr-un !eas @unL 6n!uviin8/ 0ers na:ul !el sa7iu$ <li9indu-se' Asta da$ trea@/ de gentil -L Ki !red !/ s/--i 6ng/dui8i s/ -/ uit 0rin !r/0/turile U7ii$ s0re a avea 7i eu 0artea -ea de @u!urie''' Dar 0in/ atun!i !e ave- de &/!utI 3

P.n/ atun!i$ veg<ea9/L r/s0unse st/0.nul$ !are nu se 0utu 6-0iedi!a s/ nu se str.-@e la g.ndul !/ va &i 0.ndit de servit rul s/u' 1n !e -/ 0rive7te$ -/ du! a!as/$ 6-i s! t 9dren8ele astea 7i &iind!/ a- t t interesul s/ -/ ar/t ia !urte$ 0le! 6ndat/ Ia Versailles' S/ &ie !u -are @/gare de sea-/ seni ria v astr/L Te-a7 ruga s/ nu -ai & l se7ti !uvinte din astea -ari !.nd sunte- nu-ai n i d i''' ,<iar tu ai s0us !/ 6ntre -ine 7i tine a-enin8/rile 7i laudele sunt de 0ris s''' De !e tre@uie s/ -/ &eres!I Dar da!/ nu s/ -ai ie7i8i din 0alatul regal de!.t 6ns 8it de un 0i!<et de n areI ;a8i !.-0iiL Vai$ vaiL i- 6nt arse valetul$ !a- 6ndr/9nea8/ trea@/ 6n!er!a8iL Tre@uieL ur-/ @ar nul' Dealt&el nu v i sta -ult/ vre-e la 0aiat$ d ar !.t s/ &a! a!t de 0re9en8/$ s/ !er!ete9 !<i0urile$ s/ !uleg 9v nurile 0rivind ulti-a n a0te 7i ast&el$ are!u- lini7tit$ s/ 0 t 0le!a ne6nt.r9iat' V i tre!e 0e la -ine' Iar da!/ nu v i &i 0ri-it ni-i! de la !asa de Sand val$ ni-eni 0e lu-ea asta nu -/ va 0utea 6-0iedi!a s/--i du! la @un s&.r7it r/9@unarea' Dar 6n !a9 ! ntrarI 6ntre@/ LaurentF da!/ ve8i 0ri-i$ adi!/$ !eea !e a7te0ta8iI Asta nu--i va s!<i-@a !u ni-i! < t/r.reaL r.n:i @ar nul' ,e dar 0re8i s s0era8i s/ 0ri-i8i de la 0rietenii v 7triI -ai 6ntre@/ valetul' A!tul ! ns0ir/rii 0e !are a- &/!ut gre7eala s/-( Se-ne9' "ste ar-/ 6-0 triva du-neav astr/L''' Nu-( v r s!/0aL P ateL A- & st 0e 0un!tul de a-( red @.ndiL A0r a0e !/ l-a- atins !u -.naL Prin ur-are a8i & st la eiI se -inun/ @anditulF uluit de 6ndr/9neala st/0.nului' A- & st' Ki nu v-a8i te-utS Avea- 6n -.n/ via8a &ii!ei l rL Dre0t este$ g.ndi !u glas tare LaurentF 9/l gul a!esta 6i silea s/ &ie la !<ere-ul du-neav astr/' (

A0 i$ !uri s & arteD Prin ur-are v/ @i9ui8i 0e &a0tul !/''' Pe &a0tul !/-i v i de9ar-a 7i !/ -/ v i r/9@unaL Iar du0/ a!eeaI Du0/ a!eea v - vedeaL 1n!/ v r@uli8/$ 0rea !instite st/0.nIL D/-i dru-ulL Nu 9/@ vi8i 0rea -ult 0e l.ng/ &ru- asa ! ntes/ de 5arville$ 0 ate !/ nu ar &i 0rea s/n/t s' Du0/ !u- se vede$ netre@ni!ul !un 7tea 0.n/ 7i aventurile a- r ase ale st/0.nului s/u' 1n seara asta$ r/s0unse de S uvr$ nu ai tea-/L A- trea@/ ai!iL F Ple!a8i$ a7adar$ d -nule @ar n$ iar 6n n a0tea astaS 1n n a0tea asta$ a7tea0t/--/L Ra ul de S uvr se 6ndre0t/ s0re u7/' Veg<ea9/ @ine asu0ra &e-eii a!eleia''' asu0ra ne@unei''' -ai 9ise el' 5/ !a- 6ngri: rea9/L N-ave8i ni!i tea-/L S-a lini7tit' A l/sat- ne@unia &uri as/' ,.nd va veni ti-0ul$ v - &a!e !u ea !e va tre@ui' C-L 5/ !a- 6nd ies! !/ ne-ar 0utea &i de vreun & l s' %ri!u-$ nu 0ierde ni!i !li0/ din !<i' 1ne<eindu-7i s0usele$ @ar nul des!<ise u7a$ ie7i$ !er!et/ dintr0rivire 6-0re:uri-ile$ str/@/tu -la7tina$ s0re a 0utea a:unge 0e 0/-.nt us!at 7i a0u!/ 0e dru-ul de:a str/@/tut$ 0/7ind gre i$ 0re!u- -un!it rii al !/r r ve7--.nt 6l 0urta' Fr rn nt$ servit rul ! ntelui 5arville$ !/l/rea$ du0/ !u- 6i 0 run!ise &ru- asa ,l tilde$ dar &/r/ -ult/ gra@/$ 0e dru-ul !e du!e la Sevres' Ur-.nd 6ntru t tul 0 ve8ele 0ri-ite$ ei s!ruta !<i0urile tutur r !el r !e-i veneau din &a8/ 7i !are se du!eau la !etatea regeas!/' Str/@/tuse !a- d u/ trei-i din dru-$ !.nd gal 0ul a d i !ai 6l &/!u s/ se 6nt ar!/' Nu avu de!.t ti-0ul s/ sar/ iute 6n drea0taF d i !/l/re8i$ d i gentil -i tre!ur/ !a &ulgerul 0e l.ng/ el''' "i &ir-ar s/ &ieL 67i 9ise Fr - nt$ iat/ ni7te seni ri tare 9 ri8iL %r &i nis!aiva !urieri de-ai 0alatului !are au de dus vre 0 run!/ d -nului de la RePnie''' ,iudate lu!ruri se -ai 0etre! 6n vre-urile n astreL 3

,ei 0e !are Fr - nt 6i luase dre0t !urieri erau$ de &a0t$ !avalerul Ge rges 7i -ar!<i9ul de Ri s' Iar !.nd g.ndise !/ tare !iudate -ai sunt unele lu!ruri$ &/!use &iind!/ era 6n!redin8at !/ avea s/ &ie de &a8/ la !i !nire dintre !ele -ai a0rige$ !/ avea !<iar s/-7i ai@/ 0artea lui' 1ntr-adev/r$ la !.teva sute de 0a7i$ un v.rte: de ! l@ vestea s sirea unui alt !/l/re8$ !e 0/rea la &el de gr/@it !a 7i !ei d i 0rieteni ai n 7tri' Nu-ai !/ a!esta din ur-/ 0 rnise 6n sens ! ntrar$ de-a dre0tul s0re Ver-sailies' ,.nd 67i 6n!ru!i7ar/ dru-urile$ Ge rges 67i ridi!a 0rivirile 7i$ -.ni s$ s0use d ar at.tD "l esteL Ridi!.nd -.na$ DArtagnan st/vili anev ie av.ntul !alului de su@ el 7i t/ie !alea @ar nului de S uvr' A!esta$ !a@r.ndu-7i !alul$ strig/ !u glas r/sun/t rD L !L A0/r/-te$ ne-erni!uleL r/s0unse Ge rges$ du!.ndu-7i -.na la s0ad/' V/9.ndu-se a-enin8at$ @ar nul nu 0utu de!.t s/ i-ite gestul !elui !are 6l 0r v !a' Ast&el !/ 67i s! ase 0e dat/ sa@ia din tea!/' De Ri s ur-/rea 0eri0e8iile !u-0litului duel$ gata s/ ia l !ul !avalerului$ da!/ ursita i-ar &i & st !u-va vitreg/' Nu !un 7tea$ desigur$ -/iestria 6n ale ar-el r a t.n/rului DArtagnan' L viturile date ia 6nt.-0lare$ din 0ri!ina salturil r nea7te0tate ale !ail r$ du0/ !e a!e7tia se !i !niser/ -ai 6nt.i 0ie0t la 0ie0t$ nu se d vedeau 6ns/ !u ni-i! -ai 0u8in v.rt ase$ at.t dintr- 0arte !.t 7i din !ealalt/' Se vedea li-0ede !/ @ar nul$ 7tiindu-se ne6nstare s/ se 6-0 triveas!/ lung/ vre-e !avalerului$ 6n!er!a s/-i de0/7eas!/ 0e Ge rges$ s0re a lua a0 i la un gal 0 vredni! d ar de !ura:ul s/u' Fr - nt 6i veni 6n a:ut r' 1i re!un s!use 7i$ g<i!indu-i ta!ti!a$ !re9u de dat ria lui s/-i 0rile:uias!/ s!/0area -ult d rit/' D6nd 0inteni !alului$ se n/0usti 0rintre !eilal8i$ ase-enea unui 9/0/!it$ 8i0.nd de s0ai-/$ < l@.nd !<i s0eria8i 7i 0/r.nd a &a!e e& rturi 0este 0uterile -ene7ti s0re a-7i d - li !alulF istea8/ -anevr/$ !are 6ng/dui @ar nului s/ eBe!ute &ulger/t are 6nt ar!ere$ s/ dea 0inteni 7i s/-7i ia t/l0/7i8a' Ge rges vru s/ alerge 0e ur-ele lui' Dar$ &ie din 6nt.-0lare$ &ie din 0ri!ina vreunei alte - :i!ii de a lui Fr - nt$ se 0 -eni 6-0iedi!at de a!esta !are 6i ie7ise 6n &a8/' 3

D/-te la 0arteL strig/ Ge rges' % !erule$ !.t de tare a7 vrea 7i eu lu!rul /sta$ d -- nul -eu$ r/s0unse servit rul lui 5arv.lle$ 0re&/!.ndu-se s0eriat & arte$ dar nu--i -ai 0 t st/0.ni !alul' 1ntr-adev/r$ -e7ter 6n ale !/l/ri ei !u- era$ 67i &/!ea !alul s/ sar/ 6n t ate &elurile$ de l-ar &i !re9ut !u adev/rat tur@at' 1n ti-0ul a!esta$ @ar nul se de0/rtase de-a @inelea' 1n8eleg.nd 9/d/rni!ia str/daniil r sale 7i d.ndu-7i sea-a$ dealt&el$ !/ 7i de ar &i avut !ale li@er/$t t nu l-ar &i 0utut a:unge din ur-/ 0e !el !/ruia &ri!a 0/rea s/-I &i 6nari0at$ Ge rges se 6n&r.n/ 7i s&.r7i 0rin a se lini7ti' Tare 0r st ai -ai 0i!at$ @/ieteL &/!u el !u r/-/7i8/ de -.nie 6n glas' Ierta8i--/$ d -nul -eu$ r/s0unse !u 0re&/!/t rie Fr - nt' V/ :ur !/ a & st &/r/ v ia -eaL 1n s&.r7it$ -ur-ur/ Ge rges$ trea@a nu-i de!.t ani-at/' Ki$ str.ng.nd </8urile$ 67i relu/$ 6ns 8it de 0rietenul s/u$ gal 0ul n/valni!' U&L &t/ u7urat vi!leanul Fr - nt' "ra 7i ti-0ul s/ -/ v.r$ 6ntru @inele @ar nului' Iar a!u- s/-( 0rind din ur-/$ s0re a--i du!e la 6nde0linire -isiunea' De !u- se v/9u 6n a&ara 0ri-e:diei$ 0rea de-nul st/0.n al lui Laurent s! ase un sus0in de u7urare 7i 6n!etini 0asul !alului$ !are se su0use !u 0l/!erevrerii st/0.nului$ 6ntr-at.t era de ist vit' R/ga9ul a!esta$ r/ga9 silit$ 6ng/dui lui Fr - nt s/-( a:ung/ din ur-/' Ki @ar nul 6l re!un s!use$ 0re8uindu-i -ult -anevra' V/9.ndu-( !/ se 6ndrea0t/ s0re el$ se 0ri 7i 6l a7te0t/' ,e s/ -ai 9i!e-$ d -nule @ar n$ i se adres/ valetul se 8.ndu-7i 0/l/ria$ la ti-0 a- a:uns' 18i -ul8u-es! -ult$ Fr - ntL Dar ia s0une--i* 0rin !e 6nt.-0lare te-ai ni-erit 6n !alea -eaI Nu 6nt.-0larea --a -.nat 6n! a!e$ d -nule @ar nF !i st/0.na -ea$ ! ntesa de 5arville' ,l tildeI eB!la-/ @ar nul' Servit rul 0/ru s/ nu aud/$ !/!i era @ine dresat' Ki 0entru !eI 6l -ai 6ntre@/ de S uvr' ,<iar 0entru du-neav astr/$ d -nule @ar n' (

Pentru -ineI DaL A0 i$ s! 8.nd din surtu! r/va7ul !e-i &usese 6n!redin8at i-( d/du lui de S uvr' ;ar nul 6l lu/$ ru0se 0e!etea 7i !itiD Nu veni la 5ersailles i fugi, fugi c$t poi de repede/ m$ine urmea* s fii arestat . ;leste-L - r-/i el 6ntre din8i' Ki-au 0us 0lanul 6n a0li!areL Vreun !urier -i-a luat- 6nainte 7i a du7 regelui d !u-entul''' ,l tilde are dre0tate$ tre@uie s/ &ugL''' %ri!u- 6ns/$ nu v i &a!e 6nainte de a -/ r/9@unaL A0 i$ !u glas tare$ ad/ug/D i As!ult/$ Fr - ntD s/-8i ur-e9i dru-ul s0re Paris' Te vei du!e de-a dre0tul a!as/ la -ine 7i vei s0une''' Sau nu$ -ai degra@/$ se r/9g.ndi el$ vei da asta lui ;ineauF r.nda7ul -eu''' Uite$ 8ine !alul'' Fr - nt 0rinse !/0/strul 7i 8inu !alul @ar nului 0.n/ !e a!esta -.9g/li !.teva !uvinteD 5ino disear, la ora *ece, dincolo de poarta )aint-7onore, cu doi cai neuai i pregtete-te s m urme*i. Adu-mi totodat sipetul cel mic din lemn de abanos aflat n scrinul din dormitor, a crui c6eie i va fi dat de purttorul acestui rva . Se-n/ 7i-i d/du lui Fr - nt <.rtia$ 0re!u- 7i d u/ !<ei 0e !are le s! sese din @u9unarul 0antal nului' Re0edeL &/!u el' Ki nu 0ierde ti-0ulL Du t ate r.nda7ului -euL Cai$ re0edeL Valetul salut/ 7i 0 rni 6n gal 0' R/-as singur$ @ar nul s/tu !li0/ 0e g.nduri' 56ine$ -ur-ur/ el 6ntr-un s&.r7it$ -.ine v i &i de0arteL Au !re9ut ei !/--i v r veni de <a!L''' "i @ine$ v r su&eriL Da$ v r su&eri 6n !eea !e au -ai s!u-0L A -ea va &i &ru- asa &at/$ !<iar 7i - art/''' A -ea vei &iL Nu a- 0utut- avea 0e -a-a ta$ 0e &ru- asa InesL Dar 0e tine te v i u!ide str.ng.ndu-te 6n @ra8e$ te v i 6n/@u7i !u s/rut/rile -eleL Vei -uri$ daL Dar vei -uri 0.ng/rit/$ de9 n rat/L Te-.ndu-se !a nu !u-va !avalerul DArtagnan s/ se 6nt ar!/ din dru-$ 0rea : sni!ul gentil -$ : sni! 7i la7 t t dat/$ lu/ 0e !/rare de 0/dure 7i 0 rni$ la r.ndu-i$ s0re Paris' Tea-a 6l n/0/dea' T t din tea-/ 6l tri-isese 7i 0e Fr - nt a!as/$ 6n l ! s/ se du!/ s/ (

dea el 6nsu7i 0 run!ile d rite' Pretutindeni 6n :ur nu vedea de!.t &i8eri de 0 li8ie' De a!eea !.nd a:unse 6n dre0tul !el r dint.i !ase din su@ur@ia Parisului$ di@ui un <an$ intr/$ tri-ise !alul la gra:d 7i !eru !a-er/$F se stre!ur/ vi!lene7te$ !eru s/ i se adu!/ !ina 7i nu ie7i$ 0e : s$ de!.t du0/ !/derea n 08ii' Du0/ 6n&i r/t area s!en/ 6n !are v/9use - artea de a0r a0e$ -i!u8a 5arie se tr/sese 6ntr-un ung<er 7i nu-si -ai des0rindea !<ii de la Teresina$ !are 6ng<e8a de gr a9/' T tu7i$ !<i0ul a!esteia nu -ai era a!ela7i' Din s/l@ate!F din &er !e !u- &usese 6nainte$ el devenise a!u- de ne-/rginit/ @un/tate' Ki ea 0rivea ! 0ila' G<e-uit/ 6n &a8a a!esteia$ a0r a0e 6n genun!<i$ ea l/sa s/-i s!a0e$ !.nd 7i !.nd$ -ereu a!ela7i nu-eD Ge rgesL''' Ge rgesL''' 1n&r.n.ndu-7i gr a9a 0e !are &iin8a a!easta$ ne6nd i s s-intit/$ iins0ira$ 5arie 67i lu/ ini-a 6n din8i 7i 6ntre@/D De !e --ai salvat$ du0/ !e -ai 6nt.i ai vrut s/ -/ u!i9iI Teresina nu r/s0unse de la @un 6n!e0ut$' Nu vrei s/ v r@e7tiI st/rui &ata' "ra li-0ede !/ &e-eia !u -in8ile r/t/!ite !/uta un r/s0unsF 67i aduse -.inile s0re &runtea 0e !are str.nse !u 6n&rigurare$ iar glasul$ t t -ai dul!e$ 6ng.naF Ge rgesL''' Ge rgesL''' 1l !un 7ti$ d a-n/I DaL''' DaL''' r/s0unse Teresina' Ne&eri!ita nu-7i d/dea sea-a !/ nu-ele a!esta 0utea &i al at.t ra' Pentru ea$ Ge rges era el''' ! 0ilul ei 0e !are 6l revedea d ar 0rin a@urul un r a-intiri' 1l iu@e7tiI ur-/ 5arie' %$ i9@u!ni Teresina$ ridi!.ndu-se 6n 0i!i are$ sigur !/( iu@es!'''L Dar du-neataI 5arie 67i 0le!/ &runtea' Ki eu$ -ur-ur/ ea' ,.nd tr/ie7ti 6n 0rea:-a s-inti8il r$ 68i 0ier9i adesea 7i tu -intea' %are 6n!e0use ! 0ila s/ trea!/ su@ 6nrurirea ei$ de vre-e !e r/s0undea la r.ndu-i de 0ar!/ nu-ele !avalerului ar &i & st singurul de a!est &el 0e lu-eI De dat/ tres/ri' 3

1n! v indu-7i tru0ul de7irat 7i s!<ilav$ ne@una 6i luase -.na 7i 7i- dusese la @u9e' Nu te te-eL gr/i ea !u glas 6n/@u7it$ !/9.ndu-i iar/7i la 0i!i are' Teresina veg<ea9/L Ai &i 9is !/ 6n !li0a a!easta un s!li0/t de lu-in/ str/@/tea -intea ne&eri!itei' V r@e7te--i des0re elL se t.ngui ea du0/ !.teva !li0e de t/!ere' Ki$ &/r/ a -ai a7te0ta r/s0unsD "l se g.nde7te la ea$ nu-i a7aI 5arie 0rivea &/r/ s/ 6n8eleag/' Teresina ! ntinu/D La -a-a lui''' A0 i$ !u glas t/r/g/nat$ 0lin de ne-/surat/ triste8eD "u sunt''' -a-a luiL''' "u''' TeresinaL 5arie 67i 6n/l8/ !<ii s0re !erF 6n !<ii a!eia tre-urau la!ri-i' 1n8eleg.nd !/ nu avea de tras vre n/de:de din 0artea s-intitei$ !are$ &/r/ 6nd ial/$ era 7i ea 6nte-ni8at/$ se a&und/ 6n t/!ere' ;/tr.na s! tea 6ns/ din !.nd 6n d.nd !.te un !uv.nt$ -ai -ult &r.nturi''' Iar v r@irea ei$ nu-ai 0entru sine 0ar!/$ avea 6n ea !eva durer s$ :alni!$ !eva !are 6n!r.n!ena ini-a ! 0ilei' N a0tea se l/sa 6n!et' 1n s/la7ul !el -i9er$ @e9na se ad.n!ea' Du-ne9eule$ -ur-ur/ 5arie$ a:uns/ la !a0/tul 0uteril r 7i al rese-n/rii' F/ s/ nu -ai a-' a tr/i n a0te !a !ea de ieri''' %$ nu$ -ai @ine l ve7te--/ !u - arteaL S/ - riL 6ng.n/ Teresina$ 0e !are a!u- s/r-ana ! 0il/ ni!i nu -ai 9/rea' Nu$ nu''' Tre@uie s/ tr/ie7ti$ s/ tr/ie7ti 0entru Ge rgesL''' Ge rgesL''' A@ia se stinsese glasul ei$ !/ de : s se au9i 9g - t de 0a7i' 5arie se s0ri:ini de 0erete$ !l/tin/t are$ 0ierdut/ a0r a0e' Teresina se ridi!/ 6ns/ !u 0riviri s!.nteiet are' Ki$ de 0ar!/ ar &i & st 6n9estrat/ !u un al d ilea v/9$ -ur-ur/D "ste elL Se 6nt ar!eL Degetele ei 0 !nir/ se!$ 6n ti-0 !e 67i &ringea -.inile ad/ugindD Vreau s/-( sugru-L Peste 0u8in$ tre0tele de le-n ale s!/rii tr snir/' Ini-a 5ariei @/tea s/-i s0arg/ 0ie0tul' U7a se des!<ise' % su@8irati!/ &.7ie de lu-in/$ i9v dit/ de lanterna 0e !are 8inea Laurent$ lu-in/ sla@ 6n!/0erea' ;ar nul venea 7i el' 3

Tu ie7i a&ar/L 0 run!i el dintr- dat/ @/tr.nei' Ne@una nu se !linti 6ns/' Ai au9itI DaL Atun!i 0lea!/L NuL - La dra!uL''' T/!e8iL 6i 7 0ti Laurent la ure!<e' A0 i$ du0/ !e 0use : s lanternaD v/ des! t r ses! eu de &e-eia asta' Atun!i$ 9.-@it r$ !u glas -ier s$ a8intindu-7i 0rivirile asu0ra Teresinei$ r sti de d u/ ri nu-ele lui Ge rgesD 6n a!ela7i ti-0 -ergea de-a-ndaratelea s0re u7/' %!<ii s-intitei 6i !/utar/ 0e ai lui' Uite-( a! l $ ! ntinu/ valetul$ v/9.nd !/ 7iretli!ul se d vedea @un' "ste ! l ''' : sL Ki$ t t d.ndu-se 6na0 i$ ! ntinua s/ strigeI Ge rgesL''' Ge rgesL La 6n!e0ut$ ne@una 6nainta 0u8in' Iar Laurent$ r stind -ai de0arte nu-ele a!ela -agi! !are$ du0/ !u- @ine @/gase el de sea-/$ avea at.t de -are 6nr.urire asu0ra nen r !itei$ ! ntinua s/ se dea 6na0 i' Teresina 6l ur-a$ &/r/ s/-7i dea sea-a$ &er-e!at/$ vr/:it/ 6-0 triva vrerii sale$ de nu-ele a!esta !e-i i9@ea au9ul' La &ie!are 0as de-al lui Laurent$ ea &/!ea unul 6nainte' De !u- tre!u 0ragul$ @ar nul 6n!<ise u7a @rus! 7i !u at.ta 0utere$ 6n!.t le-nul ei 0utreg/it se 6nd i a0r a0e$ r/s0.ndind n ri de 0ra&F 0e dat/ se &/!u au9it 7i 9g - tul 9/v rului tras 0e dina&ar/' Vi!ti-a 7i !/l/ul se a&lau &a8/ 6n &a8/' % t/!ere de !.teva -inute$ ti-0 6n !are tre0tele ge-ur/ su@ greutatea tru0uril r lui Laurent 7i al TeresineiF iar glasul lui Laurent se stingea tre0tat$ &/r/ s/ 6n!ete9e 6ntrunaD Ge rgesL''' Ge rgesL G<e-uit/ 6n ! l8ul ei$ 5arie tre-ura !a varga' Nu te te-e$ ! 0ila -eaL r sti de S uvr$ -l/diii du-7i glasul 7i 6naint.nd s0re &at/' Ne-erni!ul se g.ndise s/ & l seas!/ -ai 6nt.i @l.nde8ea EP ate !/$ 67i s0usese el 6ntr- 0 rnire de tru&ie$ v i d @.ndi !u v r@a dul!e !eea !e vr ia- s/ a- 0rin & r8/' Dar au9indu-i glasul$ 5arie !.7tigase n i 0uteri' (

A8i venit 0entru a--i 6na0 ia li@ertatea$ 0/rin8iiI 6ntre@/ ea' Din 0/!ate$ ! 0ila -ea$ asta nu de0inde de -ineL Dar 6n a7te0tarea 6-0linir< a!estei d rin8i$ s/ st/- 0u8ia de v r@/' Fata 6l 0rivi dis0re8uit rD 5ai -ult nu a- !e-8i s0une$ d -nuleL Du-neata se 0rea 0 ate$ dar eu''' Ki @/r@atul -ai &/!u un 0as' Lune!.nd 0e l.ng/ 0erete$ ! 0ila se de0/rta strig.ndD Nu te a0r a0ia de -ine' De S uvr r/-ase ne!lintit$ 0ir nit l !ului' %are !e -/ 0re7teI g.ndi el$ -irat de 0rea 0u8ina-, d.r9ie' Ki$ 0entru !/ t !-ai luase < t/r.re$ 67i s0useD A7$ la ur-a ur-ei nu-i de!.t &e-eieL A0 i$ in$ilX6nd !a0ul$ ur-/ !u glas tareD As!ult/$ 5arie''' ,<i0ul 0alid al &etei se 6-0ur0ura 0e l !' Sunt &ii!a d -nului ! nte dA@lin! urtL i- 6nt arse !a !u se-e8ie' Ki te r g$ 68i 0 run!es! s/ ai &a8/ de -ine !uviin8a 0e !are sunt 6n dre0t s/ 8i- !er' Ia te uit/$ ia te uit/L &/!u de S uvr$ 0r!g/tindu-7i t nul 9e&le-it r' R/9vr/tireI Nu$ d -nule$ @.igui s/r-ana &at/$ 6-0reun.ndu-7& -.inile' Nu$ te 6n7eli da!/ 68i 6n!<i0ui !/ v r@ele -ele !u0rind r/9vr/tireL''' Nu -/ ridi! 6-0 triva ni-/nuiL''' Ni!i -/!ar nu -/ 0l.ngL''' ,i r gL''' I-0l rL''' Sunt d ar ! 0il/L' Nu te-a- :ignit !u ni-i!''' Gre7es! &iin-du--i tea-/L Nu tre@uie s/--i &a!i ni!i un &el de r/u$ nu-i a7aI Uite$ ve9i$ 6-i 0are tare r/u !/ --a- 6nd it de du-neata 7i 68i !er iertare' Dar r gu-te -ult$ du--/ 6na0 i l.ng/ !ei !e--i sunt dragi' Ni-a- s0us$ d -ni7 ar/$ !/ nu--i st/ 6n 0utin8/ 6l Nu-8i st/ 6n 0utin8/''' du-italeI Nu 0e -ine tre@uie s/ -/ 6nvinuie7tiL Nu 0e du-neataI Atun!i 0e !ineI Pe tat/l du-italeL Pe tataI Te 0/r/se7teL (

Dar$ !/0/t.nd !ura:$ ! 0ila 6i r/s0unseD 6l insul8i 0e ! ntele dA@lin! urt$ d -nule$ 7i s0ui -in!iuniL Insult 0e !ine 6-i 0la!eD @ -@/ni el$ 0ier9.ndu-7i r/@darea' Caide$ a:unge !u at.ta v r@/rie g al/' "7ti 6n -.inile -eleL 6-i a0ar8iiL 18i a0ar8inI Atun!i$ ad/ug/ ea !u nevin v/8ie$ -/ vei u!ideI S/ te u!idI Ni!ide!u-L r/s0unse netre@ni!ul' %are !ine ar u!ide &at/ &ru- as/ !a du-neataL Nu 6n8eleg''' " r.ndul -eu s/-8i !er iertare$ d -ni7 ar/$ 0entru 0 rnirea de -anie avut/ -ai 6nainte''' A- gre7itL''' V r@e7ti de - arte''' du-neataL''' La v.rsta 0e !are aiI''' Cai!.a-de$ ! 0il/$ alung/ ase-enea ur.te g.nduriL Di-0 triv/ vei tr/iL Vei tr/iL Din n u 5arie 6n!e0u s/ n/d/:duias!/''' % !li0/$ v r@ele a!elui - : sni! a-/giser/' %$ 7tia- eu !/ la!ri-ile -ele te v r 6ndui 7a$ r sti ea' Vrei d ar s/ -/ s0erii$ nu-i a7aI Desigur$ ! 0ila -ea$ desigur' Vin -ai a0r a0eL 5ai a0r a0eI Pentru !eI Ni-e tea-/ !u-vaI = nu$ &/!u ea !u glas !urat$ 0le!.nd de l.ng/ 0erete 7i a0r 0iindu-se' S/ &ie 6ntr-un !eas @unL strig/ @ar nul$ n/0ustindu-se asu0ra &etei' ,u0rin9.nd- de -i:l !$ 6i !/uta @u9ele$ s0re a i le 0.ng/ri !u s/rut/rile sale' Dar$ des0rin9.ndu-se @rus! din 6-@r/8i7are$ 5arie s! ase un 8i0/t !u-0lit' Ni0/tul avu un &el de e! u du@luD unul venind dind/r/tul u7ii$ -ult ase-/n/t r r.sului lui Laurent !are$ du0/ !e 9/v rise 0e @/tr.n/$ ur!ase la 0 stul s/u de @serva8ieF al d ilea 8.7nise de : s 7i nu era alt!eva de!.t un r/!net al Teresinei' ,e te-a a0u!atI &/!u uluit @ar nul$ 7 v/ind 6nainte de a re6n!e0e' "7ti un ti!/l sL strig/ 5arie al !/rei tru0 !a lu:erul 0/rea s/ se &i 6n/l8at' 3

La nai@aL Ia te uit/ la ner ada astaL''' Dar ea 6i !ur-/ v r@aD D ar tat/lui 6i este 6ng/duit s/-7i 6-@r/8i7e9e ! 0ilulL Iar du-neata nu e7ti tat/l -eu' Nu$ nu e7ti$ -ul8u-es! !eruluiL ;ag/ de sea-/L latr/ de S uvr$ ne-ai0ut.ndu-se st/0.ni' Ni-a- s0us d ar !/ nu--i -ai este tea-/L ur-/ Vlarie$ !u !a0ul sus$ !u 0rivirea lini7tit/' Prive7te--/L''' Tre-ur areI''' 1-i :ert&es! via8a$ dar nu-ai 0e a -eaL''' %$ s0une--i$ te-ai a7te0tat are la at.ta 6-0 trivire din 0artea unei &eteI''' Fe!i ara nu -ai eBist/L''' , 0ila a &/!ut l ! &e-eiiL % !li0/ d ar a & st de a:uns$ 0entru !a P -inunea s/ se s/v.r7eas!/' Iar &e-eia este -ai 0uterni!/ de!.t @/r@atul$ !.nd @/r@atul a!esta este un la7L Prin ur-are$ d/-te la 0arte$ s/ 0 t tre!eL "ra -inunat/ 6n !ute9an8a ei' Ki de -ie de ri -ai &ru- as/ !a 6nainteL De S uvr 67i 6n!ru!i7a @ra8ele$ -u7!.ndu-7i @u9ele 0.n/ la s.nge$ 7i @ l@ r siD 18i !a- 0ier9i !a0ul$ 0e !instea -eaL La 0arteL''' La 0arte !.nd 68i s0unL 6i 0 run!i ea !u glas 0/trun9/t r$ n/0ustindu-se asu0ra lui 7i s-ulg.ndu-i de la @r.u :ung<erul' A0 i$ ridi!.nd @ra8ulD F/--i l !F de nu$ te - rL Nu te :u!a !u a7a !eva$ &ru- as L &/!u de S uvr$ 6-@ ldit de tea-/ 7i !<inuindu-i degetele s0re a-i s-ulge ar-a 0e !are arun!/ : s''' " 0ri-e:di s' De vre-e !e nu a- destul/ 0utere s/ -/ a0/rI ge-u ! 0ila ai !/rei !<i se a@uriser/ de ne0utin!i asa-i -.nie$ v i strigaL Strig/L lu/ 0este 0i!i r @ar nul' T t degea@aL Nu 8i se va r/s0undeL''' Dealt&el$ ai!i nu intr/ ni-eni''' A- avut eu gri:/''' Caide$ &ru- asa -ea$ a- 0ierdut 0rea -ult/ vre-e !u v r@e g ale 7i !u 9adarni!e 6-0 triviriL Du-ne9euleL se !/ina 5arie' D ar 6n tine -ai an/de:de''' 5/ vei l/sa 6n g<earele a!estui -I ,a- -ult/ vre-e ir sit/ 6n rugiL 9 ri ne-erni!ul' Ki a0 i$ !el 0e !are 6l i-0l ri nu are$ la r.ndu-i$ !<eie' Ki t t &/ !.nd <a9 de s!.r@avni!a-i glu-/$ @ar nul & l si !li0a de de9n/de:de a vi!ti-ei$ 0entru a se t.r6 0.n/ la ea 7i a a0u!a de (

0 ala r !<iei sale al@e$ de @al' Pe dat/ 6ns/$ degetele i se des!le7tar/F se d/du 6na0 i s0eriat 7i 67i 6n! rda au9ul$ 6n ti-0 !e 5arie s! ase un al d ilea strig/t$ la &el de s&.7iet r' 1n 6n!/0erea de : s se 0 rnise un t/r/@ i 6n&i r/t r' Ai &i 9is !/ !ineva 0/trunsese !u de-a sila$ !/ u7a s/rise 8/nd/ri' ,u vre r/ 6nainte !a !ele de -ai sus s/ se 0etrea!/$ @ar!/ lune!a 6n : sul Senei' Ple!at/ de la 0 dul ;/r@ier$ nu-it -ai t.r9iu P nt-R Pal$ a-@ar!a8iunea a!easta$ un s i de luntri7 ar/$ ad/0 stea 7a0te in7i$ 0rintre !are se nu-/ra si !el !e v.slea$ 0rietenul n stru Grard ' 5ai este are nev ie s/-i nu-i- 7i 0e !eilal8i !are 6l 6ns 8eauI A- 7i @/nuit 6n ei 0e ! ntele dA@lin! urt$ 0e s 8ia sa InRs$ 0e !avalerul Ge rges$ 0e -ar!<i9ul ,astei de Ri s 7i 0e !ei d i nedes0/r8i8i$ !ei d i a7a-9i7i ta8i ai 5ariei$ F lavril$ ! nte de A&riv l$ 7i 5alvenu$ -ar!<i9 de ;ellevenue' InRs 8inuse !u t t dinadinsul s/ &a!/ 0arte din eB0edi8ie$ !/!i 6ntradev/r t tul avea aerul unei eB0edi8ii''F ,erul era negru$ sinistru$ 6n&ri! 7/t r' V.slele$ s0inte!.nd a0a$ st.rneau un 9g - t 6n stare s/-i 6ns0/i-.nte 0.n/ 7i 0e !ei -ai va:ni!i' Ni-eni nu r stea ni!i un !uv.nt$ !/!i &ie!are era st/0.nit de unul 7i a!ela7i g.ndD s/ salve9e &at/$ ! 0il/ 6n!/L 1n anu-ite 6-0re:ur/ri$ 6n !are t/!erea 6ns/7i 0are s n r/ 0entru au9ul ne6nv/8at !u lar-a$ 0.n/ 7i !el -ai sla@ sunet se asea-/n/ !u n t/ dis! rdant/' Ki 6ntru!.t' !u t 8ii se a&lau 6ntr- stare de s0irit a0r a0e aid -a !u !ea des!ris/ -ai sus$ 7i unii 7i al8ii &ur/ @rus! s-ul7i din g.nduri$ si-8ind !u- un &i r le str/@ate &iin8a$ !.nd ur-/t arele 0u8ine !uvinte$ r stite dealt&el !u glas s!/9ut$ &ur/ sl @ 9ite de @u9ele lui GrardD Ne a0r 0ie-L 1ntr-adev/r$ du0/ 6n!/ d ar !.teva l vituri de v.sl/$ luntrea 6nainta de-a lungul insuli8ei$ ie7ind dre0t 6n &a8a a!elei 0/r8i a E,asei ,ardinaluluiG$ !are avea &ereastr/ s0re a0/' 1n !<iar !li0a a!eea$ lar-a un r glasuri 6i &/!u s/-7i 6nal8e !a0etele' 5arie se a&l/ a! l L 9ise Ge rges$ ar/t.nd s0re &ereastra de sus' Ki$ 6nainte !a !ineva s/-( &i 0utut 0ri$ s/ri 0.n/ la 0i!i rul 9idului' ,e vrei s/ &a!iI 6ntre@/ ! ntele Ren !u glas st/0.nit' 3

Ge rges r/s0unse 0e a!ela7i t nD S/ 0/trund 6n sala de : s$ !/!i se 0rea 0 ate !a ne-erni!ii s/ se &i 6n!uiatF 6n!er! s/ a:ung 0.n/ la s!u-0a n astr/ 5arie' Lua---ar nai@a$ are dre0tate !avalerulL < t/r. F lavril' Desigur$ 6n!uviin8ar/ la r.ndul l r 5alvenu 7i -ar!<i9ul de Ri s$ Gr/@i8i-v/$ din su&let v/ r gL 6i i-0l ra InRs' %! le7te insuli8a 7i stre! ar/-te !.t -ai a0r a0e de u7/$ 0 run!i dA@lin! urt$ v r@ind lui Grard' %-ul se su0use' ,.nd a:unser/$ ! @ r.r/ !u t 8ii$ 6n a&ar/ de Grard$ r/-as s/ 0/9eas!/ luntrea' A0 i$ instin!tiv$ !a 7i !u- a!ela7i glas l/untri! le-ar &i dat 0 run!/$ se n/0ustir/ s0re u7/F ad.n! -/!inat/ de ti-0 7i u-e9eal/$ u7a a!eea ni!i nu ar &i avut nev ie de i9@itur/ at.t de 0uterni!/ s0re a ie7i din 8.8.ni 7i a se &/r.-a 6n @u!/8ele' La r.ndul iui$ Ge rges$ a:utat de as0erit/8ile 9idului 6n des! -0unere 7i el$ de g lurile 7i !r/0/turile 0eretelui$ de @.rnele ie7ite 6na&ar/$ se !a8/r/ !u iu8eala unei 7 0.rleb -ai 6n!et 0 ate$ dar la &el de sigur' Iar da!/ F lavril 7i 5alvenu l-ar &i 0utut vedea$ una 7i a!eea7i a-intire le-ar- &i venit 6n -inte$ 6n&/8i76ndu-le 0e t.n/rul !avaler t t 6ntr- n a0te 6ntune!at/ !a a!easta$ ! @ r.nd 0e 9idul a! 0erit !u vi8/ al <anului lui Plan!<et$ s0re a veni 6n a:ut rul ! ntelui dA@lin! urt 0e !ale de a &i u!is' 1n !a-era de sus a E,asei ,ardinaluluiG$ 9g - tul u7ii d @ r.te 6l 0rise 0e Ra ul de S uvr 6n ti-0 !e t !-ai se 0reg/tea s/ trag/ s0re sine 0e 5arie s&.r7it/ de 0uteri$ 0entru a ne!insti' ,e se 6nt.-0l/ areI @.igui el$ al@ la &a8/ !a varul' Pa7i -ul8i ur!au s!ara$ 7i 6n a!eea7i !li0/$ din! l de u7/$ un strig/t de - 6ns0/i-.ntat 0/rea s/ dea r/s0uns 6ntre@/rii 0e !are 7i- 0unea de S uvr' A:ut rL 8i0/$ !u glas a0r a0e sugru-at$ Laurent' "i s.ntL r/!ni$ s0u-eg.nd de -.nie$ @ar nul' Ridi!.nd 0u-nalul !/9ut$ el se n/0usti asu0ra 5ariei$ < t/r.t s/-i str/0ung/ ini-a' Din &eri!ire$ era 0rea t.r9iu' Ki !ea de a d ua u7/ &u 3

@iruit/F a@ia de avu ti-0 ti!/l sul s/-7i vad/ servit rul lungit de-a !ur-e9i7ul ulti-el r tre0te$ !u !<i0ul v.n/t$ !u li-@a s0in9ur.nd/' Luat 0e la s0ate 6n ti-0 !e sta la 0.nd/$ Laurent &usese sugru-at de ne@un/' ;ra8ul 6nar-at al @ar nului de S uvr &u 0e dat/ str.ns 6n -eng<inea -.inii st.ngi a Teresinei !are$ !u drea0ta$ 67i 6n&igea degetele s ase 6n g.tle:ul ne-erni!ului gentil -' Vreau s/ te str.ng de g.t$ s/ te str.ng de g.tL re0eta ea !u glasul ei gutural' Ra ul de S uvr era v.n: s$ iar tea-a 6i 6n9e!ea 0uterile' Se lu0ta din r/s0uteri !u nen r !ita$ asu0ra !/reia durerea 0/rea s/ nu ai@/ 0utere 7i !are r.dea - !nit' F/!.nd un salt uria7 6na0 i$ salt !are l/s/ &.7ii de 0iele s.nger.nd/ at.rnate de ung<iile ne@unei$ @ar nul i9@uti s/-i s!a0e din str.ns are 7i s/ se n/0usteas!/ din n u asu0ra 5ariei' S/r-ana ! 0il/ se trase 6n ! l8ul ei$ strig.nd !a 6ntrsu0re-/ rug/ nu-ele lui Ge rges' Fereastra se des!<ise @rus!F 6n !<enarul ei a0/ru !avalerul$ !u s0ada 6n -.n/' Iat/--/L s0use el$ s/rind 6n 6n!/0ere' DArtagnanL s!r.7ni de S uvr$ i0/-.ntia de gr a9/' Ktia !/ nu are a n/d/:dui iertare din 0artea te-utului t.n/r' Dar ni!i nu-7i 6n!<eiase @ine v r@a$ !/ un strig/t a0r a0e ne -enes! 9gudui d/r/0/n/tura' Strig/tul era 6ns 8it$ 0entru a d ua ar/$ de nu-ele lui DArtagnan$ r stit de !/tre Teresina !are 67i 6n&i0se iar/7i degetele 6n g.tul @ar nului' Ne-erni!ul se r/su!ise$ ast&el !/ a!u- se s0ri:inea de &ereastr/' C r!/ind$ !u r/su&larea 6ntret/iat/$ s-ulse de la @r.u 0ist letul 7i trase 6n 0ie0tul ne@unei' G6tle:ul Teresinei sl @ 9i un vaier nedeslu7it$ !u t ate !/ degetele i se -ai str.ngeau da!/ a7a !eva -ai era !u 0utin8/ 6n :urul g.tului 6nvine8it al u!iga7ului' Atun!i$ 6-@r.n!ind- !u 0utere ne-ai0 -enit/$ ea 6l &/!u s/-7i 0iard/ e!<ili@rul 7i s/ se 0r/@u7eas!/ 6n g l' A0 i$ !l/tin/t are$ se 0 ti!ni' Ge rges - 0ri-i 6n @ra8ele sale' La lu-ina 0.l0.it are a &elinarului re!un s!u' 5a-/L ge-u el' T tul se 0etre!use a0r a0e 6n a!ela7i ti-0 7i 6ntr-at.t de re0ede$ !/ d ar !.teva !li0e &useser/ de-a:uns' A0 i$ ! ntele$ F ia vrii$ 3

5alvenu$ -ar!<i9ul 7i InRs n/v/lir/ 6n !a-er/$ tre!.nd 0este tru0ul lui Laurent' 5arie 67i 0ierduse !un 7tin8a' Palid/$ des0letit/$ Ins se 9@u!iu-a 6n 0rea:-a ei' De dat/ ea se ridi!/$ !u !<i0ul str/lu-inat de &eri!ire 7i$ arun!.ndu-se 6n @ra8ele ! ntelui$ s/r-ana -a-/ strig/D - De-nul &ie @ine!uv.ntat$ RenL Tr/ie7teL''' Tr/ie7teL

;AL"T LA R"G" Pe ! ntele de La Fere 7i 0e !avalerul de Cer@laP i-a- l/sat la Versailles' Du0/ 0le!area t.n/r ului DArtagnan$ 9iua ii se s!urse 6n nelini7ti de - arte$ nu at.t 0entru !avaler$ a !/rui &ire 0/stra 6n ri!e 6-0re:urare un anu-e s&.nit eg is-$ !.t -ai ales 0entru ! nte$ @.ntuit de &uneste 0resi-8iri' Nu se te-ea d ar'0entru Ge rges$ &iul ad 0tiv$ vie a-intire a 0rieteniei sale !elei -ai -ari$ !i 7i 0entru a!ea &ru- as/ 7i ne0ri</nit/ &at/ 0e are 7i 6ndr/gea de 0ar!/ ar &i & st ! 0ila lui' De ri!e s-ar &i 0utut te-e 6n - -entele a!elea de gr a9/ 6n !are un ti!/l s se &/!use st/0.n 0e at.tea vie8i dragi' Iar el$ At< s$ nu 0utea &a!e ni-i!''' Ni-i!L Unde r/-/seser/ ti-0urile 6n !are$ nes&/tuindu-se de!.t !u 0rietenii s/i$ -ai t tdeauna de a!eea7i 0/rere !u el$ s ! tindu-l a &i 6n8ele0!iunea 6ns/7i$ 0res!<i-@a 6n &a0t/ !ele -ai ne6nse-nate g.nduri$ &/r/ s/-i 0ese de !e s/ se 6nt.-0le -al de0arteI Dar 0e vre-ea a!eea$ vai$ era t.n/r 7i 0uterni! -u7!<etarul a!esta !ura: s 7i ni!i 0utere din lu-e nu l-ar &i 0utut 0ri ri de !.te ri$ 6nar-at !u nete-/t area-i @ravur/$ !u ad.n!u-i dis0re8$ &a8/ de - arte$ se av.n:ta 6ntr/ a0/rarea !ine 7tie !/rei !au9e !e i se 0/rea drea0t/ Ki vredni!/ a &i luat/ 6n sea-/' Ast/9i nu -ai era 6ns/ a!ela7i -' P vara anil r 6i 6-0u8inase 0uterea !are dini ar/ &/!use din el !/0etenia unei &r/8ii ne6n&ri!ate 7i de !are 6n!/ ne -ai a-inti-' Fire7te$ era 7i a!u- un s0irit re!e 7i -/suratF @ravura$ !ura:ul$ 6nn/s!ute$ nu-i sl/@iser/F dar -i:l a!ele de a a!8i na nu -ai erau a!elea7i$ sl/@ite 1ntru!.tva' Nu -ai 0utea &i st/0.n 0e a!el av.nt tineres!$ 0ilduit r 6n ale @/r@/8iei 7i !are$ !.ndva$ ar &i 0utut r/sturna 6-0/r/8ii' Atun!i tr/ia singurF @a -ai -ult$ iu@irea 0e !are nutrise 0entru !reatur/ <id as/ 6i 0res!<i-@ase ini-a 6ntr-un 0u-n de !enu7/$ &/!.nd din el a0r a0e 3

un -i9antr 0$ s!.r@it de s !ietatea seBului &ru- s$ -ai a0le!at s0re @/utur/ 6n !are !/uta uitarea 7i 0un.ndu-7i ri!.nd$ 7i au tru&a7 dis0re8$ via8a 6n : !' A!u- lu!rurile se -ai s!<i-@aser/F se legase -ult de Ge rges$ 6l s ! tea !a 0e un &iu al s/u$ avea 0rin ur-are 0re8i ase dat rin8e' Ara-is$ si-8ind la r.ndu-i !u- 6i rena7te 6n su&let r/9@ ini!a 6nvi& rare$ s!r.7nea de &urie' Fiind!/ nu 0utea 6n!/ tre!e la &a0te$ era ea s! s din -in8i' ,iudat -ai &usese &irul vie8ii a!estui !u!erni! 0urt/t r de s0ad/D intrarea sa la -.n/stirea din Nan!P nu &usese ur-at/ de <ir t nisire i-ediat/$ !/!i DArtagnan 6i !eruse s0ri:in 6ntr- !<estiune ginga7/ 7i 0ri-e:di as/F ast&el !/ din n u 0usese -.na 0e s0ad/' Ki a0 i$ de !.te ri se re0etase are ist riaI Nu a- 7ti s0uneF sigur este 6ns/ !/$ 6n 0 &ida 0/rului sur !are 6i 6-0 d @ea &runtea$ 6n 0 &ida <ainei !e 0urta$ se si-8ea 6-@iat$ -ai -ult !a ni!i dat/ 0 ate$ de !<e-area din tinere8e' 5/rturisea a nu &i & st Edi0l -at 7i -u7!<etar de!.t a7a$ 0e ne0us/ -as/' Ki el$ 7i ! ntele de La Fere r/t/!eau$ su&lete -.<nite$( 0rin 6ntinsele 7i -inunatele gr/dini ale !astelului regal$ a7te0t.nd !u nelini7te !easul < t/r.t de d a-na de 5ain-ten n' 5ult/ vre-e tre!use de !.nd @u9ele l r nu -ai r stiser/ ni!i un !uv.nt' ,avalerul de Cer@laP ru0se de dat/ durer asa t/!ere nlenindu-7i u-@letul d - l 7i - n t n$ 6l 0rivi 0e ! nte 7i s0useD A & st vre-e$ At< s$ 6n !are nu a- &i 6ndurat !<inurile 0rin !are tre!e- de !.teva !easuri 6n! a!eL''' Ni!i regele$ ni!i t ate !urte9anele lui nu ne-ar &i 0utut tine ai!iL'D ,e vrei s/ s0ui$ !a vaiereI "i$ la nai@a$ 0rietene drag/$ s-a 9is !u !avalerul din -ineL''' A r/-as 6n l !ul Iui -u7!<etarul$ da!/ e v r@a s/ veni- 6n a:ut rul un r n/0/stui8iL''' At< s$ ad/ug/ el !u energie 6ndr/!it/$ a- i-0resia !/ sunt iar de d u/9e!i de ani$ ierte--/ D -nul' +i--i Ara-is 7i :!<ea-/-i-/ s/ te ur-e9L UndeI "i asta-iL La ParisL De vre-e !e d ar a! l 0re9en8a n astr/ 0 ate &i de vreun & l sL A- &/g/duit !/ v - a7te0taL se 6-0 trivi - ale At< s$ del ! -ai v r@/re8 !a dini ar/' Se vedea li-0ede !a 7i lui$ !a 7i 0rietenului s/u 6i era !a- sil/ !/ tre@uie s/ as!ulte de &e-eie' H

S/ a7te0t/-L''' S/ a7te0t/-L''' se ar/t/ Ara-is 6n!iudat' Ki !e se 6nt.-0l/ 6ntre ti-0 !u !ei 0e !are ne-a- :urat !/-i v - !r ti$ a0/raI %are !e ani 0utea &a!e$ !<iar de ne-a- < t/r6 s/ 0le!/-I S/ 6n!er!/-$ l/s-du-ne 6n v ia n r !ului !are nu dat/ ne-a 6ntins -.na$ s/ 0/trunde- 6n&i r/t area tain/' Ki a- 0ierde atun!i 0u8ina 6n!redere de !are ne @u!ur/- la !urteL Nu$ nu asta ave- de &/!ut$ !el 0u8in 6n !li0a de &a8/$ !rede--/$ Ara-is' S/-( !.7tig/- 6nt.i 0e rege$ 0e ur-/ v tre!e 7i la &a0teL''' 5ai este 6ns/ !eva are -/ 6n&r.nea9/$ -/ &a!e s/ stau 0e l !''' S/ 7tii !/ t t -ai a7te0t venirea a!elui$ti!/l s''' %$ !e @u!urie s/ 0 t r/9@una 0e t 8i !ei 0e !are !u at.ta !ru9i-e i-a &/!ut s/ ;u&ereL Nu va veni$ 9ise Ara-is' P ate !/ t tu7i''' n/d/:dui At< s' Ki din n u 6n!e0ur/ s/ se 0li-@e 6n t/!ere' %dat/ !u l/sarea n 08ii te-erile !ei r d i 0rieteni s0 rir/' %are !e avea s/ se -ai 6nt.-0leI ,e avea s/ < t/ras!/ regeleI Dar d a-na de 5ainten nI "rau t ate a!estea 6ntre@/ri 0e !are 7i le 0uneau 6n g.nd$ dar da !are !u a&lau r/s0uns' Gr/dinile se u-0lur/ de lu-ini !a 0rin &ar-e!' Via8a$( !li0/ d ar 0rit/ 6n s -0tu sul 0alat$ se 0 rnea 7i -ai vi:eli as/' ,ur.nd se al!/tui 0r !esiune lung/ de seni riD 7i de d a-ne din lu-ea -areF 6nve7-.nta8i !u t 8ii 6n <aine str/lu!it are ri de !ere- nie$ se du!eau la @aletul !e se re0re9enta la 0alat' 1nainte de 6n!e0erea s0e!ta! lului$ !urtea se 6-0/r8i 0arte 0e ! v arele de iar@/$ 0arte 0rin @ s!<ete$ 0arte 6n &ru- asele g nd le !e @r/9dau 6n sus 7i 6n : s !analul !el -are din 0ar!$ ale !/rui a0e - l! -e glindeau at.t @ g/8ia de lu-ini$ !.t 7i &er-e!/t arele t alete ale d a-nel r' Ki 0retutindeni -u9i!/F era 6ntr-adev/r un t/r.- /l 6n!.nt/rii' La ra n u/$ t at/ lu-ea tre!u 6n galeria -are$ ! n!e0ut/ du0/ idee a -arelui Le ;run' La vre-ea a!eea$ de7i de! ra8iile din s!ul0tur/ 7i 0i!tur/ nu erau 6n!/ gata$ galeria a!easta 6nse-na 0entru rege unul din l !urile sale !ele -ai 6ndr/gite' Lung/ de 33a de 0i!i are 7i larg/ de H3$ se 0utea 0ri-i 6n ea du0/ !u- 7i ast/9i ar -ai &i u 0utin8/ lu-e & arte -ult/' Ka0tes0re9e!e &erestre @ ltite$ !e d/deau s0re gr/din/$ lu-inau 6n!/0erea' "le ! res0undeau (

a!eluia7i nu-/r de ar!ade$ 0line 0e atun!i de glin9i' Ar<ite!tura ei este de ase-enea 0era lui Le ;runF 0.n/ 7i - tivele le-n/riei 7i ale 6n!<i9/t ril r a0ar8in -arelui artist' ,ei 0atru9e!i 7i 0t de 0ila7tri de -ar-ur/$ dis0u7i 6n s0a8iile dintre ar!ade$ sunt de al!/tuire -iai <eter !lit/F 6n !a0itelurile l r 67i g/ses! l !ui ! ! 7i$ dis!uri s lare$ !riniF at.t !a0itelurile$ !.t 7i @a9a l r sunt aurite' 1n a!east/ galerie$ trans& r-at/ 6n' sal/ de s0e!ta! l$ aveau l ! distra!8iile de t t s iul &erite regelui' 5ul8i-ea se n/0usti 6n vasta sal/$ al !/rei 0ar!<et 0ri-i de9-ierdarea -/t/sii a trei sute de r !<ii' T at/ lu-ea se a7e9/F regele'avea la st6nga sa$ !u trea0t/ -ai : s 6ns/$ 0e d a-na de 5ainten n' Pre9en8a ei &u s ! tit/ dre0t 6nt.-0lare ne @i7nuit/' 1ntr-adev/r$ -ar!<i9a v/dea un dis0re8 ad.n! &a8/ de t ate 0l/!erile - ndene' S0re a nu se a@ate de la @i!eiurile sale 7i 6n 0 &ida' aerului de -are severitate'0e !are 0re9en8a un!<iului s/u d/dea l !ului$ alte8a sa regal/ Pili0 de %rleans 67i &/!u intrarea$ 6n! n:urat de un r i de tinere 7i is0itit are &e-ei$ 0rintre !are se nu-/ra'7i &ru- asa ,l tilde de 5arvilleF !u atr/gea luarea a-inte nu nu-ai 0rin str/lu!it area ei 6-@r/!/-inte$ !i 7i 0rintr- !iudat/ 0al are !e i se r/s0.n-dise 0e !<i0ul 6nde @7te tranda&iriu' 1n ti-0 !e 0/trundea 6n galerie 7i &/r/ vre 0ri!in/ anu-e$ un tre-ur u7 r 0/ru s/ tul@ure va0 r asa &/0tur/' ,u -are anev in8/$ &/!.nd e& rturi uria7e$ ea a:unse la :il8ul !uvenit ei$ 0e !are -ai degra@/ !/9u de!.t se a7e9/' Du0/ !e 6l salut/ 0e rege$ du!ele Fili0 i se a7e9/ la drea0ta$ 6n! n:urat de nu-er 7i 0rin8i 7i 0rin8ese !are al!/tuiau alaiul -arelui - nar<' ,.nd s0e!ta! lul de @alet se 6n!<eie$ Lud vi! al AIV-lea se ridi!/ 7i 67i &eri -.na d a-nei de 5ainten nF 0rin8ii$ 0rin8esele$ seni rii 7i n @ilele d a-ne 6l i-itar/$ 7i t 8i a-enii a!e7tia se a0u!ar/ s/ danse9e$ ase-enea un r @urg<e9i de r.nd' Ist ria a 6ns!ris$ dealt&el$ 6n' &ilele ei$ 0u8in @i7nuita de0rindere a regelui-s are !are$ 0.n/ la a0r a0e !in!i9e!i de ani$ s-a 0/strat unul dintre !ei -ai !<i0e7i dansat ri dintre suveranii "ur 0ei' Du0/ 0le!area @aletului$ regele 7i d a-na de 5ainten n 67i reluar/ l !urile$ s0re a 0ri-i salutul !urtenil r' ,u t 8ii$ du0/ rang$ tre!ur/ 0rin &a8a -aiest/8il r l r !/!i d a-na de 5ainten n era !u adev/rat regin/ 7i 67i &/!ur/ !uvenita 0le!/!iune' 3

,ei din ur-/ &ur/ ! ntele de La Fere 7i !avalerul de Iler@laP' Du0/ !e salutar/$ ! ntele r sti$ !u glas g.tuit$ !uvinteleD Sire$ dre0tateL Dre0tateI &/!u$ uluit$ Lud vi! al AIV-lea' , ntele se 0reg/tea s/ r/s0und/F dar d a-na de 5ainten n nu-i l/s/ ti-0ul' 1-0 triva unui ins$ 9ise'ea$ !are ar tre@ui s/ &ie de &a8/ 7i a !/rui li0s/ arat/ !/ este 6ntr-adev/r vin vat' ,e 6nsea-n/ t ate asteaI 6ntre@/ regele t t -ai -irat' Des0re !e vin vat 6-i v r@e7ti$ d a-n/I Des0re @ar nul de S uvr' sire' La !uvintele a!estea$ lini7te de g<ea8/ se l/s/ 0este adunare$ 0este t 8i !ei !are 0.n/ atun!i r.seser/$ s0 r v/iser/ 0e du0/ evantaie ri 6n u-@ra 0/l/riil r' A0r a0e t 8i a&laser/ !ele 0etre!ute la !asa 0re7edintelui La-@ert de T< rignP' Regele 67i r ti 0rivirile 6n :ur' V/9u !<i0urile a!elea triste$ a0r a0e des!u-0/nite' Ia te uit/$ ia te uit/L r sti el ni!i tare$ ni!i 6n!et' Trea@a se !uvine a &i l/-urit/' A0 i$ !/tre -ar!<i9/D V r@e7te$ d a-n/' ,e se 6nt.-0l/I Sire$ r/s0unse d a-na de 5ainten n$ s! r- nind 6n!/ dat/ !u 0rivirea 0rin -ul8i-e''' % 6nt.-0lare dintre !ele -ai durer ase era !.t 0e !e s/ 0ri-e:duias!/ se!uritatea tr nuluiF de nu ar &i & st !ura:ul 7i 0re9en8a de s0irit a unuia dintre !ei -ai dev ta8i gentil -i ai -/riei tale$ 0e !are 6-i 0are r/u !/ nu-( v/d ai!i$ s-ar &i atentat la regeas!a-8i 0ers an/' Iar du0/ du-neata$ d a-n/$ @ar nul de S uvr ar &i !el vin vatI Da$ sireL Regele 0/ru s/ !ugete$ a0 i 6ntre@/D Nu-i v r@a de un gentil - 0e !are !<iar du-neata -i l-ai 0re9entatI ;a da$ sireL''' Dar 0e atun!i 6l !redea- 6ntru t tul !redin!i s -aiest/8ii v astre' 5da$ Iat/ !eva & arte !iudat' Du0/ a!eea$ !u glas tare$ Lud vi! 67i lu/ r/-as @un de la !ei de &a8/$ r stind !uvinteleD H

D -nil r$ ser@area s-a s&.r7itL''L Sunte8i li@eriL''D D -nul s/ v/ ai@/ 6n 0a9/L Ki$ &/r/ s/-i -ai 0ese de lu-ea !are se s!urgea 6n!et$ se ridi!/' , @ r6 de 0e estrada 0e !are se a&la :il8ul s/u si s0use ! ntelui de La Fere$ a !/rui !<e-are la dre0tate tul@urase at.t de -ult s&.r7itul ser@/riiD Fii @un 7i ur-ea9/--/$ d -nule ! nte''' Ki du-neata$ d -nule a-@asad r$ -ai s0use el adres.ndu-se !avalerului de Cer@laP' Atun!i$ !u un gest 6ntr-adev/r reges!$ &erindu-i -ar!<i9ei -.na$ ad/ug/ !urtenit rD D 1nt v/r/7e7te-ne$ d a-n/L Iar de-a!i 6nainte$ &ii @ine!uv.ntat/ 0entru gri:a !e -i- 0 r8i' Fili0 de %rleans se -ai a&la de &a8/F el &/!u un 0as 6naintea regelui' Nu 8i-a- s0us s/' vii$ d -nule''' 1i rete9/ regele av.ntul' Sire$ se gr/@i s/ r/s0und/ du!ele$ &/!.nd 0le!/!iune res0e!tu as/$ a&l.ndu--/ 6-0ri!inat de-a dre0tul 6n ist ria !are v/ su0/r/ a!u-$ a7 0utea$ de 6n!uviin8ea9/ -aiestatea sa$ s/ adu! !.teva l/-uriri' Nu v r &i li0site de te-ei 7i -/ v r de9vin v/8i$ s0er' Va s/ 9i!/ a7aL &/!u regele 6n!runt.ndu-se' Ki du-neata e7ti v.r.t 6n asta''' .ndire!tI Atun!i$ vin !u n i$ d -nule' Ki tre!u 6n a0arta-entele sale$ d.nd -.na d a-nei de 5ainten n' N @ilul 7i str/lu!it rul alai se s!urgea 6n!et$ ! -ent.nd 6n 7 a0t/ 6nt.-0larea' %!<ii tutur r se 6ndre0tau$ &/r/ v ie$ asu0ra -ar!<i9ei de 5arvil.e' A!easta$ -ai' al@/ de!.t - art/$ se s0ri:inea de unul dintre 0ila7trii galeriei' ;/ir.nul -ar!<i9$ s 8ul ei$ 66 veni al/turi' ,e 8i se 6nt.-0l/$ d a-n/I 6ntre@/ el' Ni-i!L r/s0unse ea 0e un t n are!u- re0e9it' Vrei s/ -sTge- a!as/I S/ te 6ns 8es!I Nu-i nev ieL 5/ du! singur/' 5ar!<i9ul se su0use 7i se gr/@i s/ dea ni7te 0 run!i a-enil r iui$ s0re a i se adu!e !alea7!a 6n &a8a s!/ril r din !urtea de n are' (

,urtenit r @/r@at @/tr.nul a!esta' ,a s 8 d vedea ans/ !larvedere tare 6-0u8inat/' De 6ndat/ !e -ar!<i9ul se de0/rta$ gura &ru- asei' ,l tilde se str.nse 6ntr- str.-@/tur/ <id as/$ 6n ti-0 !e 67i -ur-uraD Air$ este 0ierdutL Le ar/t eu l rL Tre!.ndu-7i @ra8ul$ &/r/ a-7i da' !<iar del ! sea-a$ 0e su@ !el al unui gentil -$ ui-it & arteD tare E 0ese-ne$ de ase-enea luare 6n st/0.nire$ -ar!<i9a se 6ndre0t/ s0re !alea7!a' ,.nd regele a:unse 6n !a@inetul s/u$ 6ntre@/ a!ruD ,e l/-uriri -i se 0 t adu!e la t ate asteaI D a-na de 5ainten n se < t/r6 s/ r/s0und/ eaD Sire$ a & st des! 0erit/ ! ns0ira8ie$ din &eri!ire 9/d/rni!it/ de !/tre unul dintre su0u7ii !ei -ai !redin!i 7i' % ! ns0ira8ieI Da$ sireL 6nt/ri du!ele de %rleans' F/r/ 7tirea -ea$ un gentil - tr/d/t r$ slu:indu-se de nu-ele -eu$ !/uta s/ atrag/ n @ili-ea 7i s/ 6ntr-ar-e9e 6-0 triva -aiest/8ii v astre' 1-0 triva -eaI 6ntre@/ Lud vi!$ &r/-.nt.nd 6n!iudat -/!iulia de aur a see0trului' 1ntr-adev/r$ ast&el stau lu!rurile$ sireL r stir/ 6ntr-un glas ! ntele 7i !avalerul' Ki !e-i !u @ar nul de S uvr des0re !are -i-a8i 0 -enit -ai adineauriI "l este tr/d/t rul' ,ine a 9/d/rni!it ! -0l tulI ,avalerul DArtagnanL DArtagnanI re0et/ regele' A0 i$ du0/ !li0/ de g.ndire$ adres.ndu-se ! nteluiD Nu !u-va este &iul unuia dintre ve!<ii n 7tri -u7!<etari 7i nu ne este !u-va 6nruditI F/r/ v ie$ ! ntele de La Fere 6n/l8/ !a0ul 7i r/s0unse 6ntru!.tva -i7!atD Adev/rat gr/i8i$ sireF este &iul !elui -ai @un t var/7 al -eu de ar-e$ - rt 6n servi!iul -aiest/8ii v astre' Ki t t !u 6n!uviin8area v astr/$ -aiestate$ l-a- 6n&iat' Da$ daL 6-i a-intes!''' Iar ! ns0ira8ia avea dre0t 8int/I 3

De a -/ a7e9a$ 6-0 triva v in8ei -ele$ 0e tr nul Fran8eiL r/s0unse la r.ndul s/u du!ele de %rleans' Lud vi! al AIV-lea 67i 0rivi ne0 tul$ a0/s.nd 0e !uvinteleD 1-0 triva v in8ei taleI Sire$ nu a- a&lat de a!east/ :alni!/ uneltire de!.t ast/9i' [ur 0e Du-ne9eu 7i 0e !uv.ntul -eu de gentil -L Regele 0rivi 0e d a-na de 5ainten n' Alte8a sa gr/ie7te adev/rul$ sire$ 6nt/ri -ar!<i9a$ r/s0un9.nd 6ntre@/rii -ute din 0rivirea reges!ului ei s 8' Nu 0une- la 6nd ial/ !uv.ntul du-itale$ dude$ ur-/ - nar<ul$ -ut.ndu-7i 0rivirile asu0ra t.n/ru<u 0rin8 de s.nge$ &a8/ de !instea !/ruia ulti-a 6ntre@are 0/ruse a eB0ri-a 6nd ial/' Ki te s ! tes! 7i -ai de0arte dre0t unul dintre 0rea dev ta8ii -ei su0u7i' A0 i$ du0/ !.teva !li0e de t/!ere 7i adres.ndu-se !u 0re!/dere ! ntelui$ 6ntre@/D ,e a &/!ut !avalerul DArtagnanI 1n &a8a tutur r$ r/s0unse ! ntele de La Fere$ !/!i a!easta s-a 0etre!ut 6n 0lin/ ser@are$ el a 0r v !at 7i nu-it tr/d/t r 0e !el !e se &erea !a un la7 de !insti ta-i s0ad/L Un gentil -L se -ir/ regele' ,u- 0 ate un gentil s/ dea ast&el 6na0 iI "ste nede-nL ,u t ate !/$ su@linie el$ de!retele n astre inter9i! duelul''' dar eBist/ situa8ii !a a!estea$ 6n !are a le !/l!a nu 6nsea-n/ a gre7iL''' Ai 0utea s/ ne s0ui$ d -nule$ unde se d/dea ser@area a!eea de !are ai 0 -enitI La !asa 0re7edintelui La-@ert de T< rignP' Unul dintre ! n:ura8i$ 0ese-neI Nu$ sireL''' "l nu este vin vat' Gener sul r/s0uns era !u adev/rat de-n de @unul 4t< s' ,u at.t -ai @ineL g.ndi !u glas tare regele' Ne-ar &i & st greu s/-( 0ede0si- !u as0ri-e$ !u t ate !/ de -ult/ vre-e se arat/ !a- su0/rat 0e n i$ &/r/ s/ 7ti- -/!ar din !e 0ri!in/''' Iar @ar nulI Vai$ sireL Du0/ : sni!a-i &a0t/$ el a -ai s/v.r7it una 7i -ai -urdar/$ !are -/ a&und/ 6n !ea -ai !u-0lit/ de9n/de:de' Lud vi! al AIV-lea 6n/l8/ !a0ul' Vreau s/ 7tiu t tul$ d -nule$ s0use el !u glas 0/trun9/t r' Iar de va v i D -nul$ se va &a!e dre0tateL V r@e7teL (

Sire$ ur-/ ! ntele$ -ul a!esta$ ti!/l sul$ la7ul a!esta$ nu s-a dat 6n l/turi$ s0re a-7i re!/0/ta d vada tr/d/rii !e-i &usese s-uls/$ s/ 0un/ u!iga7i 6n !alea !elui !are se &/!use st/0.n 0e ea' 1n !alea !avalerului DArtagnanI Nu$ sire' ,u-$ a unui alt gentil -I A altuiaL'Ki 6n!/ tare ne&eri!it' % di9gra8ie ne-eritat/ (-a 8inut de0arte de Fran8a vre-e de ani -ul8i' 5 nar<ul 67i 6n!runt/ s0r.n!enele li-0ieneD 6n !e (( 0rivea$F nu 0utea eBista di9gra8ie ne-eritat/' Des0re !ine v r@e7ti$ d -nuleI 6ntre@/ el !u tru&ie' Des0re ! ntele dA@lin! urt$ sire' Regele se su-e8i' Alt tr/d/t rL &/!u el' Tr/d/t rL %$ nu$ -aiestate$ nu v/ &ie !u su0/rare' "ste vi!ti-/L D -nuleL % vi!ti-/ re0et/ & stul -u7!<etar$ &/r/ !a glasul s/-i tre-ure !.tu7i de 0u8in' L uis 67i 6-0l.nt/ 0rivirile 6n ale saleF a0 i$ -ai @l.ndD La ur-a ur-ei$ -ur-ur/ el !a 0entru sine$ s-ar 0rea 0uteaF nu a- avut ni!i dat/ d vada tr/d/rii sale$ iar d -nul -ar!<i9 de L uv is nu ne s0unea t tul' , ntele dA@lin! urt a & st 6nt tdeauna !redin!i s regelui s/uL 5/ &a! !<e9a7 0entru elL Nu a tr/dat ni!i dat/L ur-/ At< s' Dar @ine$ d -nule$ !u- de 0r s!risul se a&l/ a-este!at 6n t at/ ist ria a!easta 0e !are 0rea @ine nu ne- 0uteeB0li!aI 5aiestatea sa va 6n8elege''' , ntele dA@lin! urt$ re6nt rs 6n tain/ la Paris$ a & st ! ndus de !ineva$ n a0tea tre!ut/$ la ser@area 0re7edintelui de T< rignP' ,e !/uta a! l I S/--i s&ide9e aut ritateaI Vr ia 0ur 7i si-0lu s/ se r/9@uneL S/ se r/9@uneI 6-0 triva !uiI A @ar nului de S uvrL , ntinu/$ d -nuleL Iat/ ! ns0ira8ie -ai 6n!.l!ita de!.t r -anele d a-nei de S!uderP' (

At< s ur-/D Prile:ul era !.t se 0 ate de ni-eritL D -nul d dA@lin! urt 67i 0utea a&la 0ieirea$ !e-i dre0t$ dar 6l avea 6n -.n/ 0e ti!/l sul !are 6l l vise ea un la7 !u 0u-nalul 7i !are &/!use t tul 0entru a-i silui s 8ia 7i a-i !<inui ! 0ila' % &e-eieI Un ! 0ilI''' , ntele dA@lin! urt este s 8ul du!esei de Sand val' A<L s0use -aiestatea sa$ a !/rei &runte se 6n!re8i 6n str/dania de a se des!ur!a 6n t t 0/ien:eni7ul a!ela' Revin la !ele s0use -ai 6nainte$ ! nte' D -nul dA@lin! urt este a7adar 0 ses rul''' A!tului de ! ns0ira8ie !e 0 art/ se-n/tura @ar nului de S uvr$ da$ sireL Unde se a&l/ 6n !li0a de &a8/ gentil -ul 0r s!risI La ParisL S/ vin/''' ,<iar -.ineL''' Vreau s/-( v/d''' Dar s/ adu!/ d vada tr/d/rii @ar nului''' ,uv.ntul -eu va &i 0entru el i9@/vit r' , ntele de La Fere se 6n!lin/ 7i s0useD 56ine$ sire$ ! ntele dA@lin! urt se va a&la la rdinele -aiest/8ii sale' A- t at/ 6n!redereaL s0use regele' A0 i 6l !<e-/ 0e !/0itanul de gard/$ d -nul de ,av is' De !u- se 6n&/8i7/$ 6i 6n!redin8a un de!ret 0e !are 67i 0usese regeas!a se-n/tur/$ su@ !ele d u/ r.nduri s!rise de d a-na de 5ainten nD 'omnul de (avois are porunc s-8 areste*e, oriunde s-ar afla, pe baronul 0aoul de )ouvr9, vinovat de nalt trdare . D -nule$ < t/r6 regele$ 0lea!/ 6n -are gra@/ la Paris$ 6ns 8it de es! rt/ destul de -are 7i eBe!ut/ rdinul a!esta' ,/0itanul &/!u 0le!/!iune 7i ie7i' Lud vi! al AIV-lea nu se -ul8u-i !u at.tF el v i s/ !un as!/ 0 vestea ! ntelui dA@lin! urt 7i a du!esei de Sand val' Du0/ !e as!ult/ trista ist rie 0e !are !itit rii n 7tri au a&lat- $ se -.nie !u-0lit 1-0 triva @ar nului$ a a!elui ti!/l s$ 6n stare s/ s/v.r7eas!/ at.tea nelegiuiri' Va -uriL < t/r6 - nar<ul' 3

Sire$ interveni d a-na de 5ainten n$ li0sa a!estui de la ser@area 0e !are a8i dat- 6-i d vede7te !/ se te-e de -.nia v astr/ !ea drea0t/' ,red !/ a 7i &ugit' Ar &i tare 0/!at$ d a-n/$ !/!i ase-enea nelegiui8i nu ar tre@ui s/ a&le -il/' 5erge8i$ a7adar$ d -nil r$ ad/ug/ regele$ 7i$ 0rintr-un se-n al -.inii$ ar/t/ du!elui 7i !el r d i gentil -i !/ 0 t 0le!a' A!e7tia &/!ur/ 0le!/!iune ad.n!/ 7i se retraser/' Du0/ !e 0/r/sir/ a0arta-entele regelui$ Fili0 de %rleans v r@i 0ri-ul 6ntre@.ndu-iD P t s/ v/ &iu de & l s$ d -nil rI V/ -ul8u-i-$ - nseni reL r/s0unse ! nteleF dar nu 7ti- 6n!/ !e < t/r.re s/ lu/-''' ,e a- 0utea !ere alte8ei v astreI A:ut rul 0e !are ri!e vredni! gentil - 6l 0 ate adu!e unei !au9e dre0te' Ple!/-L s0use Ara-is' 1n n a0tea astaI A!u- !<iar' ,avalerul DArtagnan 0 ate avea nev ie de s0adele n astreF iar ele 6l v r slu:i &/r/ gre7' 5erge8i$ d -nil r$ 7i a-inti8i-v/ de !uvintele -ele' ,ei d i 0rieteni -ul8u-ir/ du!elui 7i$ du0/ !e 6l salutar/$ 0le!ar/ gr/@i8i' A7adar$ 6n!e0u At< s$ de !u- &ur/ singuri$ ne 6nt ar!e- la ParisI ,e a- -ai &a!e ai!iI se ar/t/ su0/rat di0l -atul' %rdinul de arestare a @ar nului a & st dat de -aiestatea sa 7i !red !/ ai @servat !/ d a-na de 5ainten n (-a s!ris ea 6ns/7i' Puterea 7i dre0tatea sunt de!i !u n i$ dar s/ nu d/- uit/rii vi!le7ugurile ne-erni!ului 7i s/-i veni- 6n a:ut r$ da!/ va &i !u 0utin8/$ !/0itanului g/r9ii$ A<$ g.ndi !u glas tare ! ntele' Tare -i-a -ai & st tea-/ !/ interven8ia n astr/ ar &i 0utut &i 9adarni!/' A0r a0e-regina este 6ns/ !larv/9/t are$ iar la !easul a!esta ti!/l sul se a&l/$ !red$ de0arte' S-ar 0utea' Da!/ a7a stau lu!rurile$ 0resi-t !ele -ai -ari nen r !iriL Ara-is 6l 0rivi' F stul !/0itan-l ! tenent al -u7!<etaril r !enu7ii ur-/ din !e 6n !e -ai a0rinsD (

Da!/$ 6nainte de a-7i lua t/l0/7i8a$ -ul a!esta 7i-a dus la @un s& 6r7it 6ngr 9it rul 0lanI %$ &/!u Ara-is$ tres/rind &/r/ v ie' Ai dre0tate$ !avalereL 6n!<eie ! ntele 6n al !/rui glas se si-8ea un tre-ur' S/ 0le!/-$ s/ alerg/- !.t 0ute- de re0ede$ !/!i vreau s/ 7tiu !.t -ai -ulte' Iar da!/ a s/v.r7it 7i a!east/ ulti-/ &/r/delege$ vai luiL Ki t t v r@ind ast&el ie7iser/ din 0alat 7i a:unseser/ Ia <anul la !are tr/seser/' ,u -are greu tre9ir/ 0e slu:it ri$ !/!i la ra a!eea t 8i d r-eau du7i' I9@utir/ t tu7i s/ &a!/ s/ li se des!<id/ 7i 0 run!ir/ s/ li se 6n7eue9e !aii' 1n a7te0tare 7i ne-aiav.nd r/@dare$ 6ntr-at.t de ne-/surat le era neast.-0/rul$ ie7ir/ 7i se 0li-@ar/ 6n sus 7i 6n : s 0e strada 0ustie' %are !e lu!ru i-0 rtant s- &i 0etre!ut la de Sand Pal$ de au tri-is du0/ Ge rgesI g.ndi !u glas tare At< s$ ru0.rid !el din8ii t/!erea' % s/ a&l/- 6ndat/L r/s0unse Ara-is' ,ine 7tie !e lu!ru ne0l/!ut s- &i 6nt.-0latL V ias!/ !erul s/ nu a:unge- 0rea t.r9iuL S/ n/d/:dui-$ dragul -eu At< s$ 7i$ !a 6n ur-/ !u d u/9e!i de ani$ s/ ave- 6n!redere 6n steaua n astr/' ,a- a!estea le erau g.ndurile$ !.nd$ la ! l8ul str/9ii$ la !.8iva 0a7i d ar$ v/9ur/ d i a-eni 8.7nind din u-@r/' Str.ns li0i8i unul de altul$ !/!i 67i d/deau @ra8ul$ n ii veni8i desenau 6n -i:l !ul str/9ii ara@es!uri asu0ra !/r ra ra !u ne0utin8/ s/ te 6n7eli' Ne6nd i s$ !ei d i @/r@a8i @/user/ 0este -/sur/' V r@eau & arte tare$ !a @e8ivii$ @/l/@/nind u-se 6n! a!e 7i 6n! l ' ''' ;/tu---ar s&.ntulL i9@u!ni ! ntele$ uluit' " !<iar :u0.n Plan!<etL Ki strig/ !u glas @u@uit rD Cei$ @e8ivule @leste-atL Au9ind glasul a!ela$ Plan!<et !/!i el era @ra8 la @ra8 !u n ul s/u 0rieten$ &iul lui 5 us#uet n$ se 0ri l !ului' D -nule ! nte''' @.igui el ru7inat & arte' Vin 6n! a!eL 0 run!i 0rietenul r/0 satului s/u St/0.n' Plan!<et se su0use 7i se a0r 0ie 0 !/it' (

,e &a!i la ra asta 0e str/9ile Versailles-ului 7i 6n!/ 6ntr- ase-enea stareI Ierta8i--/$ d -nule ! nte$ se @.l@.i <angiul a !/rui li-@/ 6ngr 7at/ 6i u-0lea gura' De @u!urie''' de 0l/!ere !/ a- reg/sit 0e &iul s/r-anului -eu 0rieten 5 us#uet n$ !are --a''' DestulL i- rete9/ ! ntele' Ai &/!ut r/u$ Plan!<et' Nis-a 6n!redin8at -isiune 0entru !are ar &i tre@uit s/-8i 0/stre9i & t s.ngele re!e' Da!/ !el !are nii-a & st !el -ai @un 0rieten s-ar -ai a&la 0rintre vii$ si-t sigur !/ te-ar &i @lag sl vit !<iar ai!i !u una din a!ele ne-ai0 -enite le!8ii de !are !red !/ 68i -ai a-inte7ti' Dar$ d -nule ! nte$ r/s0unse iute -ul n stru$ &/r/ s/ se ru7ine9e 7i &/r/ s/ inv !e dre0turile n ii sale 0 9i8ii de - li@er$ -i-arn 6nde0linit -isiunea I ;a !<iar !u -ult/ 0ri!e0ere$ !ute9 ss0un' 5isiunea a!eea era taini!/ 7i de !ea -ai -are 6nse-n/tate$ d -nule''' La &el de 6nse-nat/ !a a!eea !are 8i-a & st 6n!redin8at/ !.ndva 0entru l rdul de `inter$ 0e !.nd ne a&la- Ia asediul !et/8ii La R !<elleL Pe atun!i erai !u -ai -ult/ @/gare de sea-/L Nu te 6-@/tai a7a !u una !u d u/' 1n ti-0 !e ast/9i$ da!/ !ineva te-ar &i ur-/rit 7i te-ar &i &/!ut s/ v r@e7ti$ ai &i 0utut tr/da 0e !ei !are 67i 0useser/ 6n du-neata t at/ 6n!redereaL Plan!<et se !l/tin/ 7i &u nev it s/ se s0ri:ine de 5 us#uet n' %$ Du-ne9eule$ $ D a-neL ge-u el$ da!/ i &i avut !u-va li-@a 0rea lung/L A0 i$ !/tre t var/7ul s/u$ a0r a0e 0l.ng.ndD 5 us#uet n$ lini7te7te--/''' red/-i 0rietenului tat/lui du-itale lini7teaL''' 18i a-inte7ti !e !uvinte i-a- s0us r.nda7uluiI Da$ r/s0unse !el 6ntre@at$ -ult -ai 6n stare s/-7i adu!/ !eva a-inte$ &ie !/ @/use -ai 0u8in$ &ie !/$ -ai t.n/r$ @/utura 6l a-e8ea -ai greu' At< s 7i Ar/-ia devenir/ -ai aten8i$ 6n8eleg.nd 0e dat/ !/ gre7eala de !are se te-eau &usese !<iar s/v.r7it/' Un r.nda7I 6ntre@/ a!esta din ur-/' ,e r.nda7I ,ei 0e !are l-a- 6nt.lnit la <an' A- :u!at''' A0ierdutL ,.t$ 5 us#uet nI Trei gal@eniL r/s0unse a!esta' Trei$ ai dre0tate' Dar nu gal@enii sunt t tulL''' ,e av r@it$ 5 us#uet nL ,e a- 0/l/vr/git'I (

Ni-i!' "l a v r@it' Plan!<et &t/ adine$ a u7urare' Dar el !e a s0usI 6ntre@/ !a 6ntr- d ar/ At< s' 1-i adu! & arte @ine a-inte$ r/s0unse t.n/rul s ldat din gard/' ,.nd a 6n7&/!at @anii !.7tiga8i$ a strigatD EC t/r.t lu!ru$ @ar nul de S uvr -i-a 0urtat n r !LG ;ar nul de S uvrI eB!la-ar/ 6ntr-un glas !ei d i gentil -i' Da' ,<iar a!esta e nu-ele 0e !are (-a r stitL l r/s0unse 5 us#uet n' Ki unde e -ul a!elaI 6ntre@/ !u a0rindere At< s' S-a 6nt rs la !asa st/0.nului s/u' ,ine 6i este st/0.n$ 7tii !u-vaI A7te0ta8i$ d -nule ! nteL &/!u de dat/ Plan!<et' A!u- 6-i a-intes!''' era 6nainte de a @ea''' nu-ele era''' S0uneL''' S0une re0edeL 5ar!<i9ul de 5arvilleL 5ar!<i9ul de 5arvilleI Nu 0rea !un 7tea ! ntele de La Fere !levetirile de la !urte$ ast&el !/ nu avea !u- s/ &i a&lat de rela8iile dintre -ar!<i9/ 7i @ar n' De a!eea nu-ele a!esta nu-i s0use !<iar ni-i!' Di-0 triv/$ &u are!udes!u-0/nit$ 6ntru!.t @/tr.nul -ar!<i9 tre!ea dre0t !instea 6ntru!<i0at/' Iar Ara-is$ s sit a@ia 6n a:un$ 7tia 7i -ai 0u8ine' D -nul ! nte ar d ri !u-va s/ 7tie -ai -ulteI 6ntre@/ Plan!<et 6n!eti7 r' Da$ r/s0unse At< s' Ki !.t -ai re0edeL 56ine sear/ d -nul ! nte va &i -ul8u-it' 1n !li0a a!eea un slu:it r al <anului veni adu!.nd !ei d i !ai' 1n 7a$ dragul -eu At< sL strig/ !avalerul$ &/!.nd a!ela7i lu!ru' Prietenul 6i ur-/ 0ilda$ ast&el !/ a-.nd i 0 rnir/ 6n gal 0 6ntins' 5 us#uet nL &/!u Plan!<et s!/r0in.ndu-se la !ea&/$ se-n de -are nelini7te' Da$ d -nule Plan!<etL r/s0unse t.n/rul$ !u anu-e !urtenie &a8/ de 0rietenul tat/lui s/u' , 0ile$ vin -.ine la <anul de la !are a- 0le!at a!u-''' eu te 0 &tes!''' V i veni negre7it' (

;ine$ !/!i ave- de 0l/tit !uivaL ur-/ Plan!<et$ a !/rui -inte de 0i!ard 7iret$ dintr- dat/ li-0e9it/$ ti!luia n/stru7ni!e ! -@ina8ii' ,uiI d -nule Plan!<et' R6nda7ul ne-a 6-@/tat 6n seara asta$ n i s/-( 6-@/t/- -.ine' A0 i !ei d i 67i ur-ar/ dru-ul$ &/r/ s/ se -ai !latine$ 6ntr-at.t 6nt.lnirea !u ! ntele de La Fere 7i !u !avalerul de Cer@laP 6i tre9ise de-a @inelea'

[UP1N PLAN,C"T S" R4+;UNA S/ ne 6nt ar!e- !u !.teva !easuri 6n ur-/$ s0re a vedea !u- s-a des&/7urat 6nt.lnirea dintre r.nda7ul lui 5arville 7i Plan!<et' Du0/ !e 67i 6nde0lini !u s.rg -isiunea 6n!redin8at/ de @ar nul de S uvr$ Fr - nt lu/ agale 0e dru-ul Versailles-ului$ nevr.nd s/-7i 0etrea!/ n a0tea la Paris' ;/tea ra d u/ din n a0te$ !.nd se 0 -eni 6n &a8a u7ii unui <an$ unde !lin!<etul 0a<arel r 6l 6-@ia s/ &a!/ un 0 0as' ,u t ate !/ nu era v ie s/ se -ai v.nd/ @/utur/ du0/ stingere$ <anul !l @.ndise 0rivilegiul de a r/-.ne des!<is n a0tea$ s0re a-i g/9dui 0e !/l/t rii 6nt.r9ia8i' In!redin8.ndu-7i !alul @/iatului de la gra:d$ Fr - nt 6ntr/ 6n sal/ 7i se a7e9/ la -as/ nu 0rea de0/rtat/ de !ea a lui Plan!<et 7i 5 us#uet n' A!e7tia !inaser/ din @el7ug' Se a&lau la !ea de a d ua !a de ;eaugen!P 7i s0 r v/iau$ @ine!uv.nt.nd 6ntruna &eri!ita 6nt.-0lare 'ii' 6i &/!use s/ se g/seas!/' Su@ie!tul a!esta$ de ei ales$ IL'se 0/rea 6ndui 7/t r la !ul-eF glasurile lui -uiate 7i 6n nu-/ratele str.ngeri de -.n/$ du0/ &ie!are 0a<ar g lit$ -/rturiseau des0re -area l r @u!urie de a se a&la 1-0reun/' Va s/ 9i!/ s/r-anul ; ni&a!e$ tai!/-tu X!itit rii n 7tri 7tiu !/ 5 us#uet n era d ar un nu-e de 6-0ru-ut dat rat i-agina8iei lui P rt< sY$ te-a 0 v/8uit$ 6nainte de - arte$ s/ te &a!i s ldatI 6ntre@/ Plan!<et' (

Da$ r/s0unse t.n/rul din gard/' Ki -i-a -ai 0 run!it s/--i 0/stre9 nu-ele de 5 us#uet n' Pe !are el (-a !instit de0linL &/!u Plan!<et$ str.ng.nd$ &/r/ s/ 7tie 0rea @ine de !e$ -.na t var/7ului s/u !are ur-/D De !u- a- r/-as singur$ iat/ !e a- &/!ut''' S0une--i$ @/iete$ !/!i <a@ar n-a-' A- tre!ut 0este P nt-Neu&$ a- luat- 0e !<eiul Ferailles 7i a- 6n!e0ut a -/ 0li-@a' A<$ tinere8eaL -ur-ur/ Plan!<et !a 0r stit' Ne@unate!/ 6ndeletni!ire' Un sergent din garda &ran!e9/ -/ v/9u$ 6-i v r@i 7i -/ 0 &ti s/ !i !ni- un 0/</rel' "ra !/tan/ tare de is0rav/$ 6n!uviin8/ <angiul$ !i !nind la r.ndu-i$ 0 ate 0entru a 8ine l !ul sergentului a!eluia' Iar du0/ :u-/tate de r/ era-$ ni!i -ai -ult$ ni!i -ai 0u8in$ s ldat al regelui 6 1n s/n/tatea luiL &/!u -ul n stru leg/n.ndu-7i !a0ul' 1n s/n/tatea luiL re0et/ 5 us#uet n' 17i dusese 0a<arul la 6n/l8i-ea gurii !.nd$ a0r 0iindu-se de ei$ Fr - ntDle s0use !u 9.-@etul 0e @u9eD 1ng/dui8i--i s/ stau la -asa v astr/$ dragi !a-ara9iF asta$ 0entru d u/ - tiveD 6nt.i$ &iind!/ nu--i 0la!e s/ @eau singur$ al d ilea$ &iind!/ 7i eu vreau s/ 6n!<in 6n !instea regelui n stru gl ri s' 5ai 6ntre@iI i- 6nt arse Plan!<et$ ridi!.ndu-se anev ie de 0e s!/unelul s/u' Ase-enea lu!ruri nu se re&u9/ ni!i dat/' Ar &i ne!uviin8/L 6nt/ri 7i 5 us#uet n' 1n !a9ul a!esta$ 9ise Fr - nt ridi!.nd 0a<arul$ 0entru -aiestatea sa Lud vi! al AIV-leaL Pentru -aiestatea sa Lud vi! al AIV-leaL re0etar/ 7i !eilal8i' Ki !ei trei @/r@a8i g lir/ 0a<arul dintr- r/su&lare$ 0.n/ la ulti-a 0i!/tur/' 1ntre @/ut ri 0rieteniile se leag/ re0ede' 1n l ! s/ se du!/ a0 i la l !ul s/u$ Fr - nt se a7e9/ de-a @inelea la -asa l r$ iar s0 r v/ial/ se 6nte8i' Au tr/n!/nit des0re !.te 7i -ai !.teD des0re 0l aie$ des0re vre-ea &ru- as/$ des0re virtu8ile vinului$ des0re Versailles''' (

L !uie7ti ai!iI 6l 6ntre@/ de dat/ Plan!<et 0e n ul venit' Fire7teL r/s0unse a!esta$ sunt r.nda7ul d -nului -ar!<i9 de 5arville' Al -ar!<i9ului de 5arvilleI La nai@aL Tre@uie s/ &ie !as/ @un/$ nu-i a7aI F arte @un/L Pentru -ine -ai ales' Sunt legat 6nde se@i de -ar!<i9/' Dar$ @/g/ de dat/ de sea-/ <angiul n stru$ -/sur.ndu-( 0e Fr - nt din !a0 0.n/ 6n 0i!i are$ !u- se &a!e !/ iat/-te la ra asta$ !u !i9-e$ !u 0inteni 7i gata s/ te sui 6n 7aI Gata de suit$ nu$ r/s0unse 7iretul$ !/!i a@ia a!u- a! @ r.t''' vin de la Paris' De la ParisI Sigur !/ da$ nu glu-es!' Ki !u- du0/ -i!a--i rait/ si-8ea- nev ia s/--i sting setea$ rn-a- 0rit ai!i$ a- tri-is !alul la gra:d 7i a- !erut !a de vin' Stra7ni!/ idee$ vitea9ule' Gr 9av/$ !e -aiL 5i- : ! 0entru una de-a v astr/L ur-/ s!utierul @/g.nd de sea-/ !/ 0artenerii lui nu 0rea -ai erau !u -intea trea9/' ,e$ ideeaI Nu$ !auaL S! 8.nd din @u9unar un ! rnet 7i ni7te 9aruri$ Fr - nt 0use t tul 0e -as/' [ !ul 6n!e0u$ 6ntreru0t d ar de u-0lerea 7i g lirea 0a<arel r' Fie din 6nt.-0lare$ &ie 0entru !/ v/9ul H ui Plan!<et se !atul@urase$ Fr - nt se d vedi a &i !el 6n !.7tig$ !/!i du0/ !e !.7tig/ -ulte !ale$ -ai st arse 7i trei gal@eni -ult 0rea 6n!re9/t rului s/u adversar' C t/r.t lu!ru$ strig/ el$ du0/ l vitur/ stra7ni!/$ !e ar &i & st tare 0e gustul !el rlal8i d i$ 6n !u t tul alte 6-0re:ur/ri 6ns/$ < t/r.t lu!ru @ar nul de S uvr -i-a 0urtat n r !L Ki$ lu.nd 0a<arul$ ad/ug/D 1n !instea lui$ da!/ @inev i8iL De !e nuL r/s0unse Plan!<et 6ndui 7at$ nev/9.nd 6n invita8ia a!easta de!.t un n u 0rile: de a -ai !i !ni' T ate au 6ns/ un s&.r7it$ !<iar 7i : !ul !u 9aruri$ -ai !u sea-/ ,.nd !ei !e 6l : a!/ nu -ai sunt 6n stare s/ 8in/ 6n -.n/ ! rnetul$ lu!ru !e se 6nt.-0la a!u- <angiului' (

5ai li-0ede la -inte$ Fr - nt r.dea 0e 6n&undate 7i se distra & arte tare de starea 6n !are 67i adusese 0artenerii' "i dar a!u- a:ungeL de!lar/ dintr- dat/ Plan!<et 6ntrstr/&ulgerare de lu-inare a -in8ii 7i &/!.nd e& rturi dis0erate s/ se ridi!e 6n 0i!i are' " t.r9iu''' s/ -erge- la !ul!u7urile n astre' R6nda7ul lui 5arville nu se 6-0 trivi$ 6n8eZg.nd !/ alt!eva nu -ai 0utea s! ate de la el' Se ridi!/ de!i$ 6l a:ut/ 0e 5 us#uet n$ -ai 0u8in a-e8it$ s/-( 0 rneas!/ 0e Plan!<et 7i E du0/ !e 6l !<e-/ 0e @/iatul de la !ir!iu-/$ 0 rni s0re gra:d' ,ei d i 0rieteni ie7ir/$ nu &/r/ a r/sturna -ai 6nt.i !.teva s!aune' Aerul de a&ar/ le &/!u -ult @ine' R/-aser/ destul/ vre-e 6n &a8a u7ii$ 6ndrug.nd ver9i 7i us!ate$ 0r 0tindu-se -ai ales 6ntr- singur/ &ra9/ 0e' !are nu i9@uteau s/ du!/ 0.n/ la !a0/t' ,iudat lu!ru 6ns/$ s-ar &i 9is !/ se 6n8eleg de -inune' A!esta 0are s/ &ie$ 9i!e-se$ n r !ul !el r !e 6l i-it/ 0e Silen$ Du0/ t at/ 0/l/vr/geala$ !are vre-e de un s&ert$ de r/ @/tuse 0asul 0e l !$ dar !are t tu7i Ii se 0/ruse tare interesant/$ Plan!<et 6l lu/ de @ra8 0e sta7$ se atirn/ de el 7i a-.nd i 6n!er!ar/ un s i de 0as ase-/n/t r !u dansul 0avanei$ 6ntr-at.t ! li7urile 0e !are le &/!eau 6i &&i6nau !.nd la drea0ta !.nd la st6nga' Se 0reau$ gesti!ulau$ a0 i iar/7i 0 rneau 7i iar/7i se 0reau' Ast&el a:unseser/ la <anul 6n &a8a !/ruia se 0li-@au At< s 7i Ara-is' 1nt.lnirea !u ! ntele 6i n/u!i at.t de tare 0e !ei d i @e8ivi 6nt.-0l/t ri$ 6n!.t t t vinul de ;eaugen!P 0e !are 6l @/user/ li se 0res!<i-@/ 6n ti-0 6n a0/ !urat/ !a ! ntra--inune a !elei 6nt.-0late la nunta din ,ana Galileii' A s0une !/ 0entru <angiul n stru restul n 08ii s-a s!urs 6n vise tranda&irii$ ar 6nse-na s/ ne a@ate- de la adev/r' ,<iar da!/ a@urii vinului se risi0iser/$ 6nt.lnirea !u ! -ele 7i !u !avalerul 6l adusese 6ntr- ase-enea stare de nelini7te 6n!.t$ ri!e ar &i &/!ut$ nu 0utea da gean/ 6n gean/' Se -u