Sunteți pe pagina 1din 15

Unitatea de nvare nr.

2 PERSOANA JURIDIC

Cuprins: 1. Noiune. Elemente constitutive. Identificare. 2. nfiinarea persoanelor juridice. 3. Capacitatea civil a persoanei juridice. 4. eor!ani"area persoanelor juridice. #. ncetarea persoanelor juridice. $. %est. &. 'i(lio!rafie specific.

O ie!tive"e unitii de nvare )up studiul acestei uniti de *nvare vei reu+i s, definii persoana juridic. anali"ai elementele constitutive +i identificarea persoanei juridice. anali"ai aspecte privitoare la capacitatea civil a persoanei juridice. pre"entai instituia reor!ani"rii persoanei juridice. anali"ai *ncetarea persoanelor juridice.

#$. NO%IUNE. E&E'EN(E CONS(I(U(I)E. IDEN(I*ICARE $.$. Re+"e,entare +enera": art. 1/& +i urm. NCC. $.2. N-iune. 0ersoan juridic este entitatea 1ansam(lul de elemente umane +i materiale2 care, ndeplinind condiiile prevzute de lege, este titular de drepturi i obligaii. 0entru a avea calitatea de persoan juridic 1persoan moral23 entitatea tre(uie s *ntruneasc cumulativ urmtoarele cerine 1art. 1/& NCC24 s ai( o or!ani"are de sine stttoare3 deci o or!ani"are proprie. aceast cerin se !se+te *ntr4o str5ns le!tur cu capacitatea de e6erciiu a persoanei juridice3 pun5nd *n eviden modul *n care se poate forma +i an!aja voina juridic a persoanei morale. 4 s ai( un patrimoniu propriu3 distinct de patrimoniile mem(rilor care o compun3 care *i permite s participe independent la raporturile juridice civile. s ai( un scop propriu licit +i moral +i *n acord cu interesul o(+tesc3 scop care d sens e6istenei persoanei juridice. 7unt persoane juridice entitile prev"ute de le!e3 precum +i orice alte or!ani"aii le!al *nfiinate care3 de+i nu sunt declarate de le!e persoane juridice3 *ndeplinesc toate cele 3 condiii prev"ute mai sus. Elementele constitutive ale persoanei juridice pre"int urmtoarele caractere4 sunt legale3 *n sensul c ele sunt instituite prin le!e +i numai un act normativ poate institui sau poate circumstania un asemenea element constitutiv. 4 sunt generale, adic sunt aplica(ile tuturor cate!oriilor de persoane juridice3 deci3 orice entitate3 pentru a do(5ndi personalitate juridic3 tre(uie s *ntruneasc cele trei elemente constitutive. 4 sunt cumulative3 deci entitatea tre(uie s *ntruneasc toate cele trei elemente pentru e6istena calitii de persoan juridic3 lipsa oricruia dintre acestea av5nd drept consecin ine6istena personalitii juridice.

4 sunt exclusive3 adic cele trei elemente menionate sunt nu numai necesare3 ci +i suficiente pentru ca entitatea s do(5ndeasc3 *n condiiile prev"ute de le!e3 personalitate juridic. n actele normative speciale3 aplica(ile anumitor cate!orii de persoane juridice3 e6ist adeseori dispo"iii care circumstania" un element constitutiv ori altul. Calitatea de su(iect de drept a persoanei juridice3 adic aptitudinea de a fi titular de drepturi +i o(li!aii3 re"ult din dispo"iiile art. 183 NCC potrivit crora persoana juridic particip *n nume propriu la circuitul civil +i rspunde pentru o(li!aiile asumate cu (unurile proprii3 afar de ca"ul *n care prin le!e s4ar dispune altfel. $... Identi/i!area pers-anei 0uridi!e. 0rin identificarea persoanei juridice se *nele!e individuali"area acesteia *n raporturile juridice la care particip3 ca su(iect de drept distinct. 0ersoana juridic are o(li!aia le!al de a se identifica cu suficien *n raporturile sale juridice. 0otrivit art. 231 NCC3 toate documentele3 indiferent de form3 care eman de la persoana juridic tre(uie s cuprind denumirea +i sediul3 precum +i alte atri(ute de identificare3 *n ca"urile prev"ute de le!e3 sub sanciunea plii de daune-interese persoanei prejudiciate. Atributele de identificare a persoanei juridice sunt urmtoarele4 denumirea3 prin care se *nele!e acel atri(ut de identificare a persoanei juridice ce const *n cuv5ntul sau !rupul de cuvinte sta(ilit3 cu aceast semnificaie3 *n condiiile le!ii 1atri(utul de identificare a persoanei juridice care corespunde numelui pentru persoana fi"ic2. este un atri(ut de identificare o(li!atoriu. 0otrivit art. 22$ NCC persoana juridic poart denumirea sta(ilit3 *n condiiile le!ii3 prin actul de constituire sau prin statut. 9dat cu *nre!istrarea persoanei juridice se vor trece *n re!istrul pu(lic denumirea ei +i celelalte atri(ute de identificare. )at fiind importana denumirii3 persoana juridic poate s *+i sc:im(e denumirea numai *n condiiile prev"ute de le!e. 4 sediul3 prin care se desemnea" atri(utul de identificare a persoanei juridice prin indicarea unui anumit loc3 sta(ilit cu aceast semnificaie3 *n condiiile le!ii 1atri(utul de identificare a persoanei juridice care corespunde domiciliului pentru persoana fi"ic2.

7ediul persoanei juridice se sta(ile+te potrivit actului de constituire sau statutului. n funcie de o(iectul de activitate3 persoana juridic poate avea mai multe sedii cu caracter secundar pentru sucursalele3 repre"entanele sale teritoriale +i punctele de lucru. n raporturile cu terii3 dovada denumirii +i a sediului persoanei juridice se face cu meniunile *nscrise *n re!istrele de pu(licitate sau de eviden prev"ute de le!e pentru persoana juridic respectiv. n lipsa acestor meniuni3 sta(ilirea sau sc:im(area denumirii +i a sediului nu va putea fi opus altor persoane. 4 naionalitatea3 adic apartenena la un anumit stat 1atri(utul de identificare a persoanei juridice ec:ivalent ceteniei pentru persoana fi"ic2. 7unt de naionalitate rom5n toate persoanele juridice al cror sediu3 potrivit actului de constituire sau statutului3 este sta(ilit *n om5nia. 4 contul bancar. 4 codul fiscal. 4 numrul de nmatriculare n registrul comerului sau3 dup ca"3 numrul de *nmatriculare n registrul bancar ori numrul de nscriere n registrul persoanelor juridice. 4 capitalul social. 4 firma 1denumirea su( care persoanele juridice care au calitatea de comerciant *+i e6ercit comerul +i semnea"3 cu preci"area c firma este un atri(ut de identificare a oricrui comerciant3 deci +i a comerciantului persoan fi"ic2. 4 emblema 1semnul sau denumirea care deose(e+te o anumit persoan juridic de altele ce desf+oar acela+i fel de activitate2. 4 marca 1semnul suscepti(il de repre"entare !rafic servind la deose(irea produselor sau a serviciilor unei persoane de produsele sau serviciile ce aparin altor persoane2. 4 telefon, fax, telex. #2. 1N*IIN%AREA PERSOANE&OR JURIDICE 0rin nfiinarea persoanei juridice se *nele!e crearea, n condiiile legii, a acestui subiect de drept. 2.$. '-da"itati de in/iintare. n unele situaii3 *nfiinarea unei persoane juridice presupune un sin!ur act juridic3 cruia le!ea *i recunoa+te acest efect creator. n alte situaii3

*nfiinarea unei persoane juridice presupune o serie de operaiuni juridice3 care3 numai luate *mpreun3 conduc la crearea persoanei juridice respective. )ac prin le!e nu se dispune altfel3 prin act de *nfiinare se *nele!e actul de constituire a persoanei juridice +i3 dup ca"3 statutul acesteia. ;e!ea re!lementea" mai multe moduri !enerale de *nfiinare a persoanelor juridicea2 prin actul de *nfiinare al or!anului competent3 *n ca"ul autoritilor +i al instituiilor pu(lice3 al unitilor administrativ4teritoriale3 precum +i al operatorilor economici care se constituie de ctre stat sau de ctre unitile administrativ4teritoriale. n toate ca"urile3 actul de *nfiinare tre(uie s prevad *n mod e6pres dac autoritatea pu(lic sau instituia pu(lic este persoan juridic. E.g. prin <otr5ri ale =uvernului au fost *nfiinate societi comerciale +i re!ii autonome3 potrivit ;e!ii nr. 1#>188?. (2 prin actul de *nfiinare al celor care o constituie3 autori"at3 *n condiiile le!ii. E.g. partidele politice do(5ndesc personalitate juridic ca urmare a autori"rii lor prin :otr5re judectoreasc3 potrivit ;e!ii nr. 14>2??3. asociaiile +i fundaiile *n temeiul 9= nr. 2$>2??? etc. n unele ca"uri *nfiinarea persoanei juridice presupune mai mult dec5t autori"are3 le!ea cer5nd +i o eventual *nre!istrare3 ca" *n care *nre!istrarea are caracter constitutiv. 0ersoanele juridice sunt supuse *nre!istrrii3 dac le!ile care le sunt aplica(ile prevd aceast *nre!istrare. 0rin *nre!istrare se *nele!e *nscrierea3 *nmatricularea sau3 dup ca"3 orice alt formalitate de pu(licitate prev"ut de le!e3 fcut *n scopul do(5ndirii personalitii juridice sau al lurii *n eviden a persoanelor juridice le!al *nfiinate3 dup ca". )ac *ns *nre!istrarea este cerut numai pentru opozabilitate fa de teri3 actele sau faptele juridice fcute *n numele sau *n contul persoanei juridice3 pentru care nu s4a efectuat pu(licitatea prev"ut *n acest scop de le!e3 nu pot fi opuse terilor3 *n afar de ca"ul *n care se face dovada c ace+tia cuno+teau c pu(licitatea nu a fost *ndeplinit. c2 *n orice alt mod prev"ut de le!e. 7pre e6. 7tatul om5n este declarat persoan juridic direct prin le!e 1art. 2# din )ecretul nr. 31>18#42.

2.2. Nu"itatea pers-anei 0uridi!e. NCC re!lementea" +i consecinele nerespectrii dispo"iiilor le!ale cu privire la *nfiinarea vala(il a persoanei juridice. @v5nd *n vedere importana instituiei cauzele de nulitate sunt enumerate e6pres3 dero!5ndu4se de la dreptul comun prin aceea c nu se pot adu!a alte cau"e de nulitate. Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatat sau3 dup ca"3 declarat de instana judectoreasc numai atunci c5nda2 lipse+te actul de *nfiinare sau nu a fost *nc:eiat *n forma autentic *n situaiile anume prev"ute de le!e. (2 toi fondatorii sau asociaii au fost3 potrivit le!ii3 incapa(ili3 la data *nfiinrii persoanei juridice. c2 o(iectul de activitate este ilicit3 contrar ordinii pu(lice ori (unelor moravuri. d2 lipse+te autori"aia administrativ necesar pentru *nfiinarea acesteia. e2 actul de *nfiinare nu prevede denumirea3 sediul sau o(iectul de activitate. f2 actul de *nfiinare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociailor ori capitalul social su(scris +i vrsat. !2 s4au *nclcat dispo"iiile le!ale privind patrimoniul iniial sau capitalul social minim3 su(scris +i vrsat. :2 nu s4a respectat numrul minim de fondatori sau asociai prev"ut de le!e. i2 au fost nesocotite alte dispo"iii le!ale imperative prev"ute su( sanciunea nulitii actului de *nfiinare a persoanei juridice. 0re"enta literei i2 diluea"a conclu"ia potrivit careia enumerarea a24i2 este limitativa prin aceea ca se face trimitere si alte cerinte le!ale ale actului constitutiv. Regimul nulitii. ;e!iuitorul dero! +i *n aceast materie de la dreptul comun3 atenu5nd trsturile nulitii. Nulitatea relativ a persoanei juridice poate fi invocat *n termen de un an 1+i nu 3 ani ca *n dreptul comun2 de la data *nre!istrrii sau *nfiinrii acesteia3 dup ca". Nulitatea a(solut sau relativ a persoanei juridice se acoper *n toate ca"urile 1de+i *n deptul comun nu este confirma(il23 dac3 p5n la *nc:iderea de"(aterilor *n faa primei instane de judecat3 cau"a de nulitate a fost *nlturat.

Efectele nulitii. )e la data la care :otr5rea judectoreasc de constatare sau declarare a nulitii a devenit definitiv3 persoana juridic *ncetea" fr efect retroactiv +i intr *n lic:idare. Aondatorii sau asociaii rspund3 *n condiiile le!ii3 pentru o(li!aiile persoanei juridice care s4au nscut *n sarcina acesteia de la data *nfiinrii ei +i p5n la data notrii *n re!istrele pu(lice a :otr5rii judectore+ti de declarare a nulitii. 0oate cea mai important atenuare in raport de dispo"itiile !enerale ale nulitatii este dat de re!imul actelor juridice *nc:eiate cu terii. Constatarea sau3 dup ca"3 declararea nulitii nu aduce atin!ere actelor *nc:eiate anterior *n numele persoanei juridice de ctre or!anele de administrare3 direct sau prin repre"entare3 dup ca". Nici persoana juridic +i nici fondatorii sau asociaii nu pot opune terilor nulitatea acesteia3 *n afar de ca"ul *n care se dovede+te c ace+tia cuno+teau cau"a de nulitate la momentul *nc:eierii actului. #.. CAPACI(A(EA CI)I& A PERSOANEI JURIDICE n lipsa unei definiii le!ale3 prin capacitatea civil a persoanei juridice vom desemna aptitudinea de a avea drepturi subiective civile i obligaii civile !capacitatea civil de folosin", precum i aptitudinea de a dob#ndi i exercita drepturi subiective civile i de a-i asuma i ndeplini obligaii civile, prin nc$eierea de acte juridice, de ctre organele sale de conducere !capacitatea civil de exerciiu". Capacitatea civil a persoanei juridice este numai o parte din capacitatea juridic 1numit +i capacitate de drept sau personalitate juridic2 a acesteia3 deci este o capacitate de ramur3 adic o capacitate de drept civil. ..$. Capa!itatea de /-"-sinta a pers-anei 0uridi!e. C5t prive+te nceputul capacitii de folosin a persoanei juridice3 le!ea distin!e *ntre persoanele juridice supuse *nre!istrrii +i celelalte persoane juridice 1adic persoanele juridice nesupuse *nre!istrrii2. @stfel3 persoanele juridice care sunt supuse *nre!istrrii au capacitatea de a avea drepturi +i o(li!aii de la data *nre!istrrii lor. Cu toate acestea3 aceste persoane juridice pot3 c:iar de la data actului de *nfiinare3 s do(5ndeasc drepturi +i s *+i asume o(li!aii3 *ns numai *n msura necesar pentru ca persoana juridic s ia fiin *n mod vala(il. n aceste

ca"uri persoanelor juridice li se recunoa+te o capacitate de folosin anticipat !numit i limitat sau restr#ns". Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi +i o(li!aii3 dup ca"3 potrivit art. 184 NCC3 de la data actului de *nfiinare3 de la data autori"rii constituirii lor sau de la data *ndeplinirii oricrei alte cerine prev"ute de le!e. Aondatorii3 asociaii3 repre"entanii +i orice alte persoane care au lucrat *n numele unei persoane juridice *n curs de constituire rspund nelimitat +i solidar fa de teri pentru actele juridice *nc:eiate *n contul acesteia cu *nclcarea le!ii3 *n afar de ca"ul *n care persoana juridic nou4 creat3 dup ce a do(5ndit personalitate juridic3 le4a preluat asupra sa. @ctele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice *nc de la data *nc:eierii lor +i produc efecte depline. @ceasta re!ula are drept scop protejarea tertilor care altfel ar fi e6pusi riscului ca persoana juridica sa nu ia fiinta. Coninutul capacitii de folosin. 0ersoana juridic poate avea orice drepturi +i o(li!aii civile3 afar de acelea care3 prin natura lor sau potrivit le!ii3 nu pot aparine dec5t persoanei fi"ice. 0ersoanele juridice fr scop lucrativ pot avea doar acele drepturi +i o(li!aii civile care sunt necesare pentru reali"area scopului sta(ilit prin le!e3 actul de constituire sau statut. 7e vor(e+te *n aceste ca"uri despre o speciali"are a capacitii de folosin. @ctul juridic *nc:eiat cu *nclcarea dispo"iiilor privind capacitatea de folosin a persoanei juridice este lovit de nulitate a(solut. Capacitatea de folosin a persoanei juridice se sfrete o dat cu *ncetarea fiinei 1desfiinarea2 acesteia. ncetarea persoanei juridice poate avea loc printr4unul din urmtoarele moduri- di"olvarea +i reor!ani"area su( forma comasrii3 transformarii ori a divi"rii totale. n ca"ul di"olvrii +i lic:idrii persoanei juridice3 pe perioada lic:idrii3 capacitatea de folosin se restr5n!e la actele necesare desf+urrii operaiunilor de lic:idare. ..2. Capa!itatea de e2er!itiu a pers-anei 0uridi!e. 0ersoana juridic tre(uie s participe la circuitul civil +i prin *nc:eierea de acte juridice civile3 acte a cror esen o repre"int manifestarea de voin. %ocmai de aceea3 le!iuitorul a adoptat soluia considerrii voinei unei persoane sau unor persoane din colectivul persoanei juridice ca fiind *ns+i voina persoanei juridice respective.

Capacitatea de e6erciiu a persoanei juridice se pune *n valoare prin or!anele sale de conducere. n acest sens3 art. 2?8 NCC prevede c persoana juridic *+i e6ercit drepturile +i *+i *ndepline+te o(li!aiile prin or!anele sale de administrare. @u calitatea de or!ane de administrare persoanele fi"ice sau persoanele juridice care3 prin le!e3 actul de constituire sau statut3 sunt desemnate s acione"e3 *n raporturile cu terii3 individual sau colectiv3 *n numele +i pe seama persoanei juridice. aporturile dintre persoana juridic +i cei care alctuiesc or!anele sale de administrare sunt supuse3 prin analo!ie3 re!ulilor mandatului3 dac nu s4a prev"ut altfel prin le!e3 actul de constituire sau statut. nceputul capacitii de exerciiu a persoanei juridice este dat de momentul *nfiinrii acesteia3 *ns3 reali"area efectiv a capacitii de e6erciiu astfel do(5ndit este condiionat3 *n practic3 de desemnarea or!anelor sale de conducere. 9r!anele de conducere +i modurile de constituire a acestora sunt re!lementate de o serie de acte normative ce privesc or!ani"area +i funcionarea diferitelor cate!orii de persoane juridice. @ceasta deoarece NCC acord prioritate normelor cuprinse *n diverse le!i speciale3 potrivit art. 182 NCC - %&ersoanele juridice legal nfiinate se supun dispoziiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum i celor cuprinse n prezentul cod, dac prin lege nu se prevede altfel.' Coninutul capacitii de e6erciiu a persoanei juridice este determinat de dou limite- capacitatea de folosin +i pluralitatea or!anelor de conducere ale persoanei juridice respective. Cu privire la re!ulile ce !uvernea" le!ala formare a voinei juridice a persoanei juridice3 NCC cuprinde o serie de dispo"iii ce privesc or!ani"area +i funcionarea persoanei juridice3 am(ele aflate *n str5ns le!tur cu capacitatea de e6erciiu. @stfel3 nu pot face parte din or!anele de administrare +i de control ale persoanei juridice incapa(ilii3 cei cu capacitate de e6erciiu restr5ns3 cei dec"ui din dreptul de a e6ercita o funcie *n cadrul acestor or!ane3 precum +i cei declarai prin le!e sau prin actul de constituire incompati(ili s ocupe o astfel de funcie. @ctele *nc:eiate cu *nclcarea acestor dispo"iii sunt anula(ile3 nulitatea put5nd fi cerut doar de ctre persoana juridic. @cestea nu pot fi anulate pentru simplul fapt c persoanele care fac parte din aceste or!ane sunt incapa(ile ori incompati(ile3 dup ca"3

sau pentru c acestea au fost numite cu *nclcarea dispo"iiilor le!ale ori statutare3 dac nu s4a produs o vtmare. Este anula(il actul juridic *nc:eiat *n frauda intereselor persoanei juridice de un mem(ru al or!anelor de administrare3 dac acesta din urm3 soul3 ascendenii sau descendenii lui3 rudele *n linie colateral sau afinii si3 p5n la !radul al patrulea inclusiv3 aveau vreun interes s se *nc:eie acel act +i dac partea cealalt a cunoscut sau tre(uia s cunoasc acest lucru. @tunci c5nd cel care face parte din or!anele de administrare ale persoanei juridice ori una dintre persoanele prev"ute mai sus are interes *ntr4o pro(lem supus :otr5rii acestor or!ane3 tre(uie s *n+tiine"e persoana juridic +i s nu ia parte la nicio deli(erare privitoare la aceasta. n ca" contrar3 el rspunde pentru daunele cau"ate persoanei juridice3 dac fr votul lui nu s4ar fi putut o(ine majoritatea cerut. n raporturile cu terii tre(uie distins ntre actele i faptele juridice sv5r+ite de or!anele de conducere. Actele juridice fcute de or!anele de administrare ale persoanei juridice3 *n limitele puterilor ce le4au fost conferite3 sunt actele persoanei juridice *nse+i. n raporturile cu terii3 persoana juridic este an!ajat prin actele or!anelor sale3 c:iar dac aceste acte dep+esc puterea de repre"entare conferit prin actul de constituire sau statut3 *n afar de ca"ul *n care ea dovede+te c terii o cuno+teau la data *nc:eierii actului. 0entru protecia intereselor terilor +i *ncurajarea celeritii raporturilor juridice le!ea dispune c simpla pu(licare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie dovada cunoa+terii acestui fapt. n acela+i scop le!ea dispune +i c clau"ele sau dispo"iiile actului de constituire ori ale statutului3 precum +i :otr5rile or!anelor statutare ale persoanei juridice3 care limitea" sau lr!esc puterile conferite e6clusiv de le!e acestor or!ane3 sunt considerate nescrise3 c:iar dac au fost pu(licate. atiunea este tot aceea ca terii nu tre(uie s verifice actele constitutive ale persoanei juridice pentru orice act juridic *nc:eiat3 un astfel de demers *n!reun5nd raporturile juridice. aptele licite sau ilicite sv5r+ite de or!anele persoanei juridice o(li! *ns+i persoana juridic3 *ns numai dac ele au le!tur cu atri(uiile sau cu scopul funciilor *ncredinate. Aaptele ilicite atra! +i rspunderea personal +i solidar a celor care le4au sv5r+it3 at5t fa de persoana juridic3 c5t +i fa de teri.

S/3r4itu" !apa!itii de e2er!iiu a persoanei juridice corespunde cu *ncetarea capacitii sale de folosin . #5. REOR6ANI7AREA PERSOANE&OR JURIDICE (eorganizarea este definit ca fiind operaiunea juridic *n care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice +i care are ca efecte *nfiinarea3 modificarea ori *ncetarea acestora. )in aceast definiie3 re"ult cu claritate cele dou elemente care sunt de esena reor!ani"rii4 reor!ani"area antrenea" cel puin dou persoane juridice. 4 reor!ani"area presupune efecte creatoare3 modificatoare sau e6tinctive3 care se produc toate ori *n parte3 *n funcie de formele reor!ani"rii. 7u(liniem *ns c3 uneori3 c:iar +i *n anumite acte normative3 cuv5ntul reor!ani"are a fost folosit +i cu un alt *neles3 desemn5nd fie o restructurare aplica(il unei sin!ure persoane juridice3 fie o reform economico4social 1vz. ;e!ea nr. 1#>188?2. Este sensul pe care NCC il da notiunii de transformare. eor!ani"area cunoa+te trei forme. eor!ani"area persoanei juridice se reali"ea" prin fuziune, prin divizare sau prin transformare. eor!ani"area se face *ntotdeauna cu respectarea condiiilor prev"ute pentru do(5ndirea personalitii juridice3 *n afar de ca"urile *n care prin le!e3 actul de constituire sau statut se dispune altfel. 5.$. *u8iunea se face prin a(sor(ia unei persoane juridice de ctre o alt persoan juridic sau prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a alctui o persoan juridic nou. n ca"ul a(sor(iei3 drepturile +i o(li!aiile persoanei juridice a(sor(ite se transfer *n patrimoniul persoanei juridice care o a(soar(e. n acest ca" persoana juridic a(sor(it *+i *ncetea" e6istena. n ca"ul contopirii persoanelor juridice3 drepturile +i o(li!aiile acestora se transfer *n patrimoniul persoanei juridice nou4*nfiinate. @ceast ultim form produce efecte e6tinctive pentru toate persoanele juridice care fu"ionea". 5.2. Divi8area presupune desprinderea din persoana juridic a unor pri din patrimoniu. Ea poate fi total sau parial.

)ivi"area total se face prin *mprirea *ntre!ului patrimoniu al unei persoane juridice *ntre dou sau mai multe persoane juridice care e6ist deja sau care se *nfiinea" prin divi"are. 0rin urmare3 persoana juridic supus divi"rii totale dispare ca su(iect de drept3 *ns3 apariia unui nou su(iect de drept nu este de esena divi"rii totale3 deoarece patrimoniul poate fi transmis ctre dou 1sau mai multe2 su(iecte de drept deja e6istente +i care nu vor suferi dec5t modificri cantitative. )ivi"area parial const *n desprinderea unei pri din patrimoniul unei persoane juridice3 care continu s e6iste3 +i *n transmiterea acestei pri ctre una sau mai multe persoane juridice care e6ist sau care se *nfiinea" *n acest mod. 0atrimoniul persoanei juridice care a *ncetat de a avea fiin prin divi"are se *mparte *n mod e!al *ntre persoanele juridice do(5nditoare3 dac prin actul ce a dispus divi"area nu s4a sta(ilit o alt proporie. n ca"ul divi"rii pariale3 c5nd o parte din patrimoniul unei persoane juridice se desprinde +i se transmite unei sin!ure persoane juridice deja e6istente sau care se *nfiinea" *n acest mod3 reducerea patrimoniului persoanei juridice divi"ate este proporional cu partea transmis. @+adar3 persoana juridic supus divi"rii pariale nu dispare ca su(iect de drept3 ci *+i continu e6istena3 *ns cu un patrimoniu diminuat. n ca"ul *n care partea desprins se transmite mai multor persoane juridice deja e6istente sau care se *nfiinea" *n acest mod3 *mprirea patrimoniului *ntre persoana juridic fa de care s4a fcut desprinderea +i persoanele juridice do(5nditoare se va face *n mod e!al *ntre persoanele juridice do(5nditoare3 dac prin actul ce a dispus divi"area nu s4a sta(ilit o alt proporie. n ca"ul divi"rii3 fiecare dintre persoanele juridice do(5nditoare va rspundea2 pentru o(li!aiile le!ate de (unurile care formea" o(iectul drepturilor do(5ndite sau pstrate inte!ral. (2 pentru celelalte o(li!aii ale persoanei juridice divi"ate3 proporional cu valoarea drepturilor do(5ndite sau pstrate3 socotit dup scderea o(li!aiilor prev"ute la lit. a2. 7e o(serv deci ca3 *n urma divi"rii3 succesorii cu titlu universal nu vor rspunde solidar ci divi"i(il fa de creditorii persoanei juridice divi"ate. )ac patrimoniul se transmite divi"at3 *n materie de contracte NCC prevede c3 *n ca" de divi"are3 contractele se vor reparti"a astfel *nc5t

e6ecutarea fiecruia dintre ele s se fac *n *ntre!ime de ctre o sin!ur persoan juridic do(5nditoare3 afar numai dac aceasta nu este cu putin. 0entru c divi"area este de natur a afecta interesele creditorilor NCC a re!lementat si o procedur prin care ace+tia se pot opune divi"rii B opo"iia. @ctele prin care s4a :otr5t reor!ani"area pot fi atacate3 dac prin le!e nu se dispune altfel3 prin opo"iie3 de ctre creditori +i orice alte persoane interesate3 *n termen de 3? de "ile de la data c5nd au luat cuno+tin de apro(area reor!ani"rii3 dar nu mai t5r"iu de un an de la data pu(licrii acesteia3 sau3 dup ca"3 de la data apro(rii acesteia de ctre or!anul competent3 potrivit le!ii. 4.3. (rans/-r,area pers-anei juridice intervine *n ca"urile prev"ute de le!e3 atunci c5nd o persoan juridic *+i *ncetea" e6istena3 concomitent cu *nfiinarea3 *n locul ei3 a unei alte persoane juridice. n ca"ul transformrii3 drepturile +i o(li!aiile persoanei juridice care +i4a *ncetat e6istena se transfer *n patrimoniul persoanei juridice nou4 *nfiinate3 cu e6cepia ca"ului *n care prin actul prin care s4a dispus transformarea se prevede altfel. %ransmisiunea patrimoniului este in acest ca" una universala. #9. 1NCE(AREA PERSOANE&OR JURIDICE 0ersoanele juridice supuse *nre!istrrii *ncetea" la data radierii din re!istrele *n care au fost *nscrise. Celelalte persoane juridice *ncetea" la data actului prin care s4a dispus *ncetarea sau3 dup ca"3 la data *ndeplinirii oricrei alte cerine prev"ute de le!e. ncetarea persoanei juridice poate avea loc printr4unul din urmtoarele moduri4 reorganizarea3 v"ut mai sus3 atunci c5nd ea produce efecte e6tinctive. )ac *ncetarea persoanei juridice are loc prin fu"iune3 transformare sau prin divi"are total3 nu se declan+ea" procedura lic:idrii. 4 dizolvarea. )i"olvarea este acel mod de *ncetare a persoanei juridice ce se aplic *n ca"urile prev"ute de le!e +i care presupune lic:idarea. NCC distin!e *ntre di"olvarea persoanelor juridice de drept pu(lic +i a celor de drept privat.

0ersoanele juridice de drept pu(lic se di"olv numai *n ca"urile +i *n condiiile anume prev"ute de le!e. 0ersoanele juridice de drept privat se di"olva2 dac termenul pentru care au fost constituite s4a *mplinit. (2 dac scopul a fost reali"at ori nu mai poate fi *ndeplinit. c2 dac scopul pe care *l urmresc sau mijloacele *ntre(uinate pentru reali"area acestuia au devenit contrare le!ii sau ordinii pu(lice ori dac ele urmresc un alt scop dec5t cel declarat. d2 prin :otr5rea or!anelor competente ale acestora. e2 prin orice alt mod prev"ut de le!e3 actul de constituire sau statut. 0rin efectul di"olvrii persoana juridic intr *n lic:idare *n vederea valorificrii activului +i a plii pasivului. )up di"olvare persoana juridic *+i pstrea" capacitatea civil3 *ntr4o form restr5ns3 pentru operaiunile necesare lic:idrii p5n la finali"area acesteia. )ac *ncetarea persoanei juridice are loc prin fu"iune3 transformare sau prin divi"are total3 nu se declan+ea" procedura lic:idrii. )ac *n urma lic:idrii rm5n (unuri *n patrimonial persoanei juridice3 acestea vor primi destinaia sta(ilit *n actul de constituire sau statut ori destinaia sta(ilit *n :otr5rea or!anului competent luat *nainte de di"olvare. n ca"ul *n care nu e6ist astfel de dispo"iii se vor asculta prevederile supletive ale art. 248 NCC.

#:. (est Exemple de subiecte de sintez 1. 2. 3. 4. Identificarea persoanei juridice. nfiinarea persoanelor juridice. Capacitatea de e6erciiu a persoanei juridice. Codurile prin care *ncetea" persoanele juridice.

Exemplu de test gril )ivi"areaa2 nu presupune *ntotdeauna efecte e6tinctive. (2 presupune lic:idarea persoanei juridice. c2 presupune c o persoan juridic *+i *ncetea" e6istena3 concomitent cu *nfiinarea3 *n locul ei3 a altei persoane juridice.

#;. <i "i-+ra/ie


4

9vidiu Dn!ureanu3 Cornelia Cunteanu3 )rept civil. &ersoanele n reglementarea noului *od civil3 ediia a III4a3 Editura <aman!iu3 'ucure+ti3 2?11. Carmen %amara Dn!ureanu 3 )rept civil rom#n. &artea general. &ersoanele3 ediia a IE4a3 Editura <aman!iu3 'ucure+ti3 2?12. Eu!en C:elaru3 )rept civil. &ersoanele - n reglementarea +**, Ed. a III B a3 Ed. C.<. 'ecF3 'ucure+ti3 2?12.

S-ar putea să vă placă și