P. 1
IDENTIFICAREA PERSOANEI FIZICE

IDENTIFICAREA PERSOANEI FIZICE

1.0

|Views: 1,725|Likes:
Published by chryss_ella

More info:

Published by: chryss_ella on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

IDENTIFICAREA PERSOANEI FIZICE

Definiție Prin identificarea persoanei fizice ințelegem individualizarea sa în raporturile juridice civile cu ajutorul unor mijloace de identificare numite și atribute de identificare. Necesitatea identificării persoanei fizice Identificarea omului în viața juridică este o necesitatea generala și permanentă. Generală pentru că individualizarea omului este posibilă în toate raporturile juridice la care participă, între care și cele civile. Permanentă, pentru că persoana fizică, atata vreme cât trăiește, participă la cele mai diferite raporturi juridice, printre care și cele civile. Identificarea persoanei fizice trebuie văzută atât din punct de vedere general, cât și sub aspect personal, idividual. Există un interes general, întrucât societatea însăși are interesul ca fiecare component al ei să poată fi individualizat atunci când intra în diverse raporturi. Această necesitate este și de interes personal individual, deoarece fiecare om, în calitatea sa de participant la multiple raporturi juridice, este direct interesat să se poată individualiza. Mijloacele de identificare a persoanei fizice În acțiuni de identificare a persoanei fizice, sunt necesare anumite mijloace, căi ori procedee. În dreptul civil român principalele mijloace de identificare sunt: numele, domiciliul și starea civilă. Principalele izvoare care reglementează atributele de identificare sunt: -pentru nume: Deretul nr. 31/1954, art.12; Codul familiei art. 27, 28, 40, 64, 78; O.G nr.41/2003 privind dobâmdirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice; Convenția privind drepturile copilului; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 privind adopția; -pentru domiciliu: Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, cu modificările ulterioare; Codul familiei; Ordonanța de urgență nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate; -pentru starea civilă: Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; Codul familiei; Deretul nr. 31/1954 art. 22, 23, 24.

NUMELE
Potrivit art. 12 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, ,,Numele cuprinde numele de familie și prenumele,,. În doctrină, numele a fost definit drept ,, acel atribut de identificare a persoanei fizice care constă în dreptul omului de a fi individualizat, în familie și societate, prin cuvinte stabilite, în condițiile legii cu aceasta semnificație,,.

Numele de familie aparține de regula membrilor aceleiași familii. Modul de dobândire a
numelui de familie este filiația, ceea ce înseamnă că numele de familie al părinților va fi dobândit și de copil. Dacă părinții nu au nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. În acest caz, numele copilului se va stabili prin învoiala părinților și se va declara odată cu nașterea copilului, la serviciul de stare civilă.
1

4 alin. .-unicitate (persoana fizică are un singur domiciliu). la încheierea căsătoriei.plata se face la domiciliul debitorului.-obligativitate ( orice persoana fizică trebuie să aibă un domiciliu). . . De regulă.. . Importanța juridică a domiciliului decurge din faptul că legea leaga o serie de efecte de locul în are aesta este stabilit. Astfel. în registrele de stare civilă. stabilirea prenumelui copilului este rezultatul înțelegerii dintre părinți. (2) și (3) din ordonanță.Domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea își are locuința statornică sau principală. domiciliul prezintă următoarele caractere juridice: .. 2 alin. În funcție de modul de stabilire.unul dintre soți.-stabilitate ( schimbarea domiciliului se realizează numai cu respectarea unor cerințe legale). Potrivit art. pe baza declarației nașterii făcută de persoana care declară nașterea. Schimbările de stare civilă pot fi grupate în: . 2 din O. domiciliul servește la localizarea în spațiu a acesteia.schimbări în filiația persoanei fizice. .domiciliu de drept comun. prenumele alcătuiește o unitate. va hotărî. comunicări) se fac la domiciliul părții.persoanei i s-a încuviințat schimbare sexului prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă și solicită să poarte un prenume corespunzător. în condițiile stabilite de art. . atunci când: .numele este format din expresii indecente. Împreună cu numele de familie a unei persoane. prevedere stailită de art.competența teritorială a instanțelor în materie civilă este legată de cele mai multe ori de domiciliul pârâtului. . numele pe are dorește să-l obțină. somații.persoana în cauză poartă un nume de proveniență străină și solicită să poarte un nume românesc. autoritatea tutelară. sunt considerate întemeiate cererile de schimbare administrativă a numelui. . Modificarea numelui de familie înseamnă înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei respective.Când filiația unei persoane nu poate fi determinată numele de familie se stabilește pe cale administrativă. dacă părțile nu au convenit altfel.schimbări generate de instituția căsătoriei. 41/2003. Prenumele persoanei fizice este acea parte a numelui care individualizează persoana fizică mai ales în familie. domiciliul este de trei feluri: . în exercitarea profesiei. . spre exemplu: . 62 din Codul familiei. DOMICILIUL Ca atribut de identificare a persoanei. 2 . iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției. după ce va asculta părinții. În cazul în care părinții nu se ințeleg cu privire la prenumele pe care urmează să-l poarte copilul. a luat numele de familie al celuilalt soț. Prenumele unei persoane se stabilește la data înregistrării nașterii.. nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție. prenumele copilului. . .schimbări determinate de instituția adopției. Ca atribut de identificare a persoanei fizice.prenumele purtat este specific sexului opus. ridicole ori transformat prin traducere.actele de procedură (citații. Conform legii . iar declararea prenumelui este obligatorie cu ocazia înregistrării nașterii acestuia.persoana în cauză a folosit.G nr.

Domiciliul ales este locul stabilit prin acordul de voință al părților. decesul. având această semnificație. potrivit legii. după propria-i voință și în condițiile legii. în care se consideră starea civilă ca fiind mijlocul juridic de individualizare a persoanei fizice pentru indicarea calităților personale. Prin art. Domiciliul legal este domiciliul stabilit de lege pentru anumite categorii de persoane fizice speciale. 3 . Actul de stare civilă. nașterea. pe baza declarației persoanei obligate la aceasta. de exemplu. de care legea leagă diferite efecte. sau din oficiu. interesând statutul juridic al persoanei. 2 din Legea nr. Pentru ca. întocmit în temeiul declarației. Aesta are ca scop asigurarea identificării persoanei în sistemele informatice. locuința statornică sau principală.105/1996 privind evidența populției s-a reglementat un nou element de identificare a persoanei fizice: codul numeric personal. o persoană să capete o anumită stare civilă este necesar să intervină anumite împrejurări. care prelucrează și centralizează datele nominale privind persoanele fizice. pentru soluționarea unui litigiu. exeutarea actului juridic sau comunicarea actelor de procedură. 5. se semnează de către ofițerul de stare civilă și de către declarant. - - STAREA CIVILĂ Din doctrină reținem definișia cea mai completă. Înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă și înscrierea mențiunilor se fac la cerere. Ofițerul de stare civilă este obligat să verifice realitatea conținutului declarației și concordanța acestuia cu actele de indentitate. cărora legea le stabilește domiciliul obligatoriu. căsătoria. ca fapte juridice sau acte juridice.domiciliu legal. domiciliul ales (convențional). cum sunt. Domiciliul de drept comun este locul unde o persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină își stabilește. alin. certficatele de stare civilă și cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant. în condițiile prevăzute de lege. în mod concret.

4) După natura scopului urmărit: Persoane juridice cu scop patrimonial. Clasificarea persoanelor juridice 1) În funcție de criteriul domeniului dreptului de care aparțin persoanele juridice sunt de drept public și de drept privat. partidele politice.. cum sunt organele puterii de stat. -patrimoniul propriu. instituțiile de stat. pe dreptul de proprietate -scopul propriu in acord cu interesul general. organizațiile corporatiste. 5) Dupa modul lor de înființare. asociațiile. Patrimoniul persoanei juridice se fundamentează in principal. persoanele juridice pot fi: Persoane juridice de stat( statul. adică economic( regiile autonome. dar pot desfășura ativități pe terotoriul român). distingem: Persoane juridice constituite prin act de dispoziție al organului competent. partidele politice. legal și moral.PERSOANA JURIDICĂ Definiție Persoana juridică este reprezentată de . cum sunt societățile comerciale cu capital privat. cultele religioase. Persoanele juridice de drept privat sunt: agenții economici de stat( regiile autonome. comerț etc) și desemnarea organelor de conducere. dispunând de independență patrimonială și care urmărește realizarea unui scop în acord cu interesele obștești. Persoanele juridice de drept public sunt: statul. fundațiile). ceretare. Persoane juridice mixte (regiile autonome). Persoane juridice care se înființează prin act juridic de asociere. Persoane juridice private. Ca element de validitate pentru existența persoanei.cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor cu conținut economic având ca titular persoana juridică. societățile comerciale cu capital privat. sindicatele. asociațiile și fundațiile.. instituțiile bugetare. un colectiv de oameni având o structură organizatorică bine determinată. Parlamentul României. 3) Conform criteriului naționalității există: Persoane juridice române. să fie determinat. organismele puterii judecătorești. unitățile-administrativ teritoriale. organismele de stat). regiile autonome. Perosoane juridice străine ( au sediul principal în străinătate.. Elemente constitutive -organizarea de sine stătătoare. companiile și societățile naționale). societăți comerciale). organizațiile patronale. 4 . organizațiile corporatiste. sindicatele. Persoane juridice ce se întemeiază pe proprietatea privată internă și pe proprietatea străină ( societăți comerciale create prin participarea asociaților români și străini).se compune din 2 aspecte: organizare internă( structura persoanei juridice pe compartimente de producție. 2) Potrivit formei dreptului de proprietate.reprezintă cu alte cuvinte obiectul de activitate și justifică rațiunea de a exista a persoanei juridice. Persoane juridice cu scop nepatrimonial ( statul. scopul trebuie să fie în acord cu interesul public. organismele puterii executive.

Transformarea persoanei juridice. 40 din Decretul nr. . .tibil de reprezentare grafică. dar mijloacele folosite pentru atingerea lui sunt ilicite și imorale. în cazurile prevăzute de lege. Numărul de înmatriculare. .când se urmărește alt scop decât cel declarat la înființare. dacă s-au scurs mai mult de 6 luni de la reducerea lui și numărul nu s-a completat.reprezintă apartenența la un anumit stat..când scopul este ilicit.concomitent cu înființarea. divizare sau dizolvare. stabilit cu această semnificație. întrucât ea indică sfârșitul existenței acesteia. cu aceasta semnificație.reprezintă ordinea din registrul comerțului.este denumirea sub care persoanele juridice care au calitatea de comerciant își exercită comerțul și semnează.. Firma. servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane de produsele sau serviciile ce aparțin altei persoane. în condițiile legii. Dizolvarea persoanei juridice înseamnă sfârșitul acesteia ca subiect de drept civil. cele din domeniul societăților comerciale: . 31/1954 .reducerea capitalului social sub plafonul minim stabilit de lege. Marca.se produce ca rezultatal deciziei membrilor persoanei juridice care au hotărât înființarea ei.trecerea timpului stabilit pentru durata societății.când scopul este ilicit și imoral. care constituie dreptul comun în materie. .falimentul. Dizolvarea este de trei feluri: a) Dizolvarea voluntară. când numărul acționarilor a scăzut sub 5. Sediul. Naționalitatea. .este semnul suscep. a altei persoane juridice. Persoana juridică încetează de a avea ființă prin comasare. ca subiect de drept distinct.indică un anumit loc. Atributele identificării persoanei juridice sunt: Denumirea.în cazul societăților pe acțiuni.este operațiunea prin care o persoană juridică își încetează existența. 31/1954. în locul ei. Pe lângă aceste 3 cauze generale de dizolvare prevăzute de normele generale în domeniu. a subiectului colectiv de drept. cum ar fi. în raporturile juridice civile la care participă. . Emblema.Identificarea persoanei juridice Prin identificarea persoanei juridice se înțelege individualizarea acesteia. atunci când sopul a fost realizat sau nu mai poate fi realizat.se petrece în virtutea legii și intervine în următoarele situații: când s-a împlinit termenul pentru care persoana juridică a fost înființată.moartea juridică. Principalul efect al dizolvării este trecerea la lichidarea persoanei juridice. b) Dizolvarea de deplin drept..este semnul sau denumirea cre deosebește o anumită persoană juridică de altele ce desfășoarăacelași fel de activitate. În doctrină se apreciază că încetarea persoanei juridice înseamnă . .. Încetarea persoanei juridice Prin încetarea persoanei juridice se înțelege sfârșitul calității desubiect colectiv de drept civil.constă în cuvântul sau grupul de cuvinte stabilit. . 5 . actul de înființare sau statut. pentru desfășurarea activității persoanei juridice. Potrivit art. c) Dizolvarea silită are loc în următoarele cazuri: . există și norme speciale care prevăd cauze speciale de dizolvare.hotărârea Adunării Generale. dacă numărul membrilor a scăzut sub limita minimă prevăzută de lege.realizarea obiectului societății sau imposibilitatea realizării lui. Sediul materiei se află în Decretul nr.

U. obligatoriu un dublu efect juridic. în societăți comerciale prin Legea nr. . persoane juridice. 6 . 30/1997.domeniul de aplicație este restrâns fiind limitat la cazurile special reglementate de lege.31/1990. .transformarea persoanei juridice are. prin O.G nr.transformarea unităților economice de stat în regii autonome ori societăți comerciale prin Legea nr. În practică.transformarea unor regii autonome în soietăți comerciale.transformarea întreprinderilor mici și asociaților cu scop lucrativ.15/1990. . transformarea persoanelor juridice s-a manifestat în domenii precum: .Din definiția de mai sus rezultă următoarele trăsături: .

Manual de drept civil. Ștefănescu. 2002 7 .C. Drept civil pentru învățământul superior economic. Dumitru. R. Editura Lumina Lex. București. Drept civil. Persoana juridică. 2003 . Trușcă. Editura Hamangiu. Introducere în dreptul civil.Stănciulescu.B.Bibliografie . București.P. Editura Universul Juridic. Persoana fizică. 2009 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->