P. 1
IDENTIFICAREA PERSOANEI FIZICE

IDENTIFICAREA PERSOANEI FIZICE

1.0

|Views: 1,821|Likes:
Published by chryss_ella

More info:

Published by: chryss_ella on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

IDENTIFICAREA PERSOANEI FIZICE

Definiție Prin identificarea persoanei fizice ințelegem individualizarea sa în raporturile juridice civile cu ajutorul unor mijloace de identificare numite și atribute de identificare. Necesitatea identificării persoanei fizice Identificarea omului în viața juridică este o necesitatea generala și permanentă. Generală pentru că individualizarea omului este posibilă în toate raporturile juridice la care participă, între care și cele civile. Permanentă, pentru că persoana fizică, atata vreme cât trăiește, participă la cele mai diferite raporturi juridice, printre care și cele civile. Identificarea persoanei fizice trebuie văzută atât din punct de vedere general, cât și sub aspect personal, idividual. Există un interes general, întrucât societatea însăși are interesul ca fiecare component al ei să poată fi individualizat atunci când intra în diverse raporturi. Această necesitate este și de interes personal individual, deoarece fiecare om, în calitatea sa de participant la multiple raporturi juridice, este direct interesat să se poată individualiza. Mijloacele de identificare a persoanei fizice În acțiuni de identificare a persoanei fizice, sunt necesare anumite mijloace, căi ori procedee. În dreptul civil român principalele mijloace de identificare sunt: numele, domiciliul și starea civilă. Principalele izvoare care reglementează atributele de identificare sunt: -pentru nume: Deretul nr. 31/1954, art.12; Codul familiei art. 27, 28, 40, 64, 78; O.G nr.41/2003 privind dobâmdirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice; Convenția privind drepturile copilului; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/1997 privind adopția; -pentru domiciliu: Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, cu modificările ulterioare; Codul familiei; Ordonanța de urgență nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate; -pentru starea civilă: Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; Codul familiei; Deretul nr. 31/1954 art. 22, 23, 24.

NUMELE
Potrivit art. 12 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, ,,Numele cuprinde numele de familie și prenumele,,. În doctrină, numele a fost definit drept ,, acel atribut de identificare a persoanei fizice care constă în dreptul omului de a fi individualizat, în familie și societate, prin cuvinte stabilite, în condițiile legii cu aceasta semnificație,,.

Numele de familie aparține de regula membrilor aceleiași familii. Modul de dobândire a
numelui de familie este filiația, ceea ce înseamnă că numele de familie al părinților va fi dobândit și de copil. Dacă părinții nu au nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. În acest caz, numele copilului se va stabili prin învoiala părinților și se va declara odată cu nașterea copilului, la serviciul de stare civilă.
1

Domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea își are locuința statornică sau principală. a luat numele de familie al celuilalt soț. atunci când: . .schimbări în filiația persoanei fizice. domiciliul servește la localizarea în spațiu a acesteia. .-obligativitate ( orice persoana fizică trebuie să aibă un domiciliu). iar declararea prenumelui este obligatorie cu ocazia înregistrării nașterii acestuia. în condițiile stabilite de art. nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție.plata se face la domiciliul debitorului.competența teritorială a instanțelor în materie civilă este legată de cele mai multe ori de domiciliul pârâtului. . 2 . .actele de procedură (citații. sunt considerate întemeiate cererile de schimbare administrativă a numelui. la încheierea căsătoriei.G nr.-stabilitate ( schimbarea domiciliului se realizează numai cu respectarea unor cerințe legale). somații. prevedere stailită de art. după ce va asculta părinții. 4 alin. . prenumele copilului.schimbări generate de instituția căsătoriei. (2) și (3) din ordonanță.schimbări determinate de instituția adopției.domiciliu de drept comun.-unicitate (persoana fizică are un singur domiciliu). Astfel. dacă părțile nu au convenit altfel. 2 alin. Conform legii . DOMICILIUL Ca atribut de identificare a persoanei. 62 din Codul familiei.. stabilirea prenumelui copilului este rezultatul înțelegerii dintre părinți. numele pe are dorește să-l obțină. Schimbările de stare civilă pot fi grupate în: . În funcție de modul de stabilire. . Prenumele persoanei fizice este acea parte a numelui care individualizează persoana fizică mai ales în familie. .persoana în cauză poartă un nume de proveniență străină și solicită să poarte un nume românesc.. prenumele alcătuiește o unitate. Importanța juridică a domiciliului decurge din faptul că legea leaga o serie de efecte de locul în are aesta este stabilit. pe baza declarației nașterii făcută de persoana care declară nașterea. domiciliul prezintă următoarele caractere juridice: . . Ca atribut de identificare a persoanei fizice. Împreună cu numele de familie a unei persoane. De regulă. va hotărî.persoanei i s-a încuviințat schimbare sexului prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă și solicită să poarte un prenume corespunzător. ridicole ori transformat prin traducere. În cazul în care părinții nu se ințeleg cu privire la prenumele pe care urmează să-l poarte copilul.persoana în cauză a folosit. . . domiciliul este de trei feluri: . în exercitarea profesiei. spre exemplu: . în registrele de stare civilă.unul dintre soți. 2 din O. . iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției.prenumele purtat este specific sexului opus. comunicări) se fac la domiciliul părții. Potrivit art.Când filiația unei persoane nu poate fi determinată numele de familie se stabilește pe cale administrativă.. autoritatea tutelară. Modificarea numelui de familie înseamnă înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei respective. Prenumele unei persoane se stabilește la data înregistrării nașterii. 41/2003.numele este format din expresii indecente.

sau din oficiu. de exemplu. având această semnificație. 3 . o persoană să capete o anumită stare civilă este necesar să intervină anumite împrejurări. cum sunt.domiciliu legal. Prin art. domiciliul ales (convențional). Ofițerul de stare civilă este obligat să verifice realitatea conținutului declarației și concordanța acestuia cu actele de indentitate. decesul. alin. interesând statutul juridic al persoanei. Înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă și înscrierea mențiunilor se fac la cerere. în condițiile prevăzute de lege. pe baza declarației persoanei obligate la aceasta. pentru soluționarea unui litigiu. nașterea. care prelucrează și centralizează datele nominale privind persoanele fizice. 2 din Legea nr. certficatele de stare civilă și cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant. în mod concret. Domiciliul legal este domiciliul stabilit de lege pentru anumite categorii de persoane fizice speciale. întocmit în temeiul declarației. de care legea leagă diferite efecte. ca fapte juridice sau acte juridice. Domiciliul ales este locul stabilit prin acordul de voință al părților. căsătoria. Aesta are ca scop asigurarea identificării persoanei în sistemele informatice. Actul de stare civilă. în care se consideră starea civilă ca fiind mijlocul juridic de individualizare a persoanei fizice pentru indicarea calităților personale. potrivit legii. se semnează de către ofițerul de stare civilă și de către declarant. cărora legea le stabilește domiciliul obligatoriu. - - STAREA CIVILĂ Din doctrină reținem definișia cea mai completă. după propria-i voință și în condițiile legii. locuința statornică sau principală. 5. Pentru ca. Domiciliul de drept comun este locul unde o persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină își stabilește.105/1996 privind evidența populției s-a reglementat un nou element de identificare a persoanei fizice: codul numeric personal. exeutarea actului juridic sau comunicarea actelor de procedură.

cultele religioase.reprezintă cu alte cuvinte obiectul de activitate și justifică rațiunea de a exista a persoanei juridice. 4) După natura scopului urmărit: Persoane juridice cu scop patrimonial. adică economic( regiile autonome. Persoanele juridice de drept privat sunt: agenții economici de stat( regiile autonome. Persoanele juridice de drept public sunt: statul. companiile și societățile naționale). regiile autonome. Persoane juridice mixte (regiile autonome). persoanele juridice pot fi: Persoane juridice de stat( statul. 3) Conform criteriului naționalității există: Persoane juridice române. cum sunt societățile comerciale cu capital privat. Parlamentul României. dar pot desfășura ativități pe terotoriul român).cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor cu conținut economic având ca titular persoana juridică. societăți comerciale). organismele puterii executive. organizațiile patronale. comerț etc) și desemnarea organelor de conducere. unitățile-administrativ teritoriale. organismele de stat). fundațiile). Clasificarea persoanelor juridice 1) În funcție de criteriul domeniului dreptului de care aparțin persoanele juridice sunt de drept public și de drept privat. partidele politice.. asociațiile și fundațiile. sindicatele. 5) Dupa modul lor de înființare. să fie determinat.se compune din 2 aspecte: organizare internă( structura persoanei juridice pe compartimente de producție. 2) Potrivit formei dreptului de proprietate. Ca element de validitate pentru existența persoanei. Persoane juridice private. 4 . pe dreptul de proprietate -scopul propriu in acord cu interesul general. un colectiv de oameni având o structură organizatorică bine determinată. instituțiile de stat. distingem: Persoane juridice constituite prin act de dispoziție al organului competent. -patrimoniul propriu. organismele puterii judecătorești. instituțiile bugetare. legal și moral. Perosoane juridice străine ( au sediul principal în străinătate. sindicatele. cum sunt organele puterii de stat. scopul trebuie să fie în acord cu interesul public. dispunând de independență patrimonială și care urmărește realizarea unui scop în acord cu interesele obștești. organizațiile corporatiste. asociațiile. Persoane juridice ce se întemeiază pe proprietatea privată internă și pe proprietatea străină ( societăți comerciale create prin participarea asociaților români și străini).. societățile comerciale cu capital privat. Persoane juridice care se înființează prin act juridic de asociere. organizațiile corporatiste. Patrimoniul persoanei juridice se fundamentează in principal.. partidele politice. Persoane juridice cu scop nepatrimonial ( statul.PERSOANA JURIDICĂ Definiție Persoana juridică este reprezentată de . Elemente constitutive -organizarea de sine stătătoare. ceretare.

dar mijloacele folosite pentru atingerea lui sunt ilicite și imorale. în condițiile legii. Marca. care constituie dreptul comun în materie.reprezintă ordinea din registrul comerțului. divizare sau dizolvare.concomitent cu înființarea. actul de înființare sau statut. Naționalitatea.în cazul societăților pe acțiuni. atunci când sopul a fost realizat sau nu mai poate fi realizat.este denumirea sub care persoanele juridice care au calitatea de comerciant își exercită comerțul și semnează.reducerea capitalului social sub plafonul minim stabilit de lege. Dizolvarea este de trei feluri: a) Dizolvarea voluntară. ca subiect de drept distinct. Principalul efect al dizolvării este trecerea la lichidarea persoanei juridice. Sediul.hotărârea Adunării Generale. Potrivit art.moartea juridică. când numărul acționarilor a scăzut sub 5. Persoana juridică încetează de a avea ființă prin comasare. b) Dizolvarea de deplin drept. .Identificarea persoanei juridice Prin identificarea persoanei juridice se înțelege individualizarea acesteia.este semnul sau denumirea cre deosebește o anumită persoană juridică de altele ce desfășoarăacelași fel de activitate. c) Dizolvarea silită are loc în următoarele cazuri: . . servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane de produsele sau serviciile ce aparțin altei persoane. 31/1954.. cum ar fi. stabilit cu această semnificație.când scopul este ilicit.este operațiunea prin care o persoană juridică își încetează existența. Atributele identificării persoanei juridice sunt: Denumirea. cu aceasta semnificație.. cele din domeniul societăților comerciale: . există și norme speciale care prevăd cauze speciale de dizolvare.când se urmărește alt scop decât cel declarat la înființare. întrucât ea indică sfârșitul existenței acesteia. Pe lângă aceste 3 cauze generale de dizolvare prevăzute de normele generale în domeniu. . 31/1954 .când scopul este ilicit și imoral.trecerea timpului stabilit pentru durata societății.se petrece în virtutea legii și intervine în următoarele situații: când s-a împlinit termenul pentru care persoana juridică a fost înființată.realizarea obiectului societății sau imposibilitatea realizării lui.indică un anumit loc.constă în cuvântul sau grupul de cuvinte stabilit. Emblema. 5 . Încetarea persoanei juridice Prin încetarea persoanei juridice se înțelege sfârșitul calității desubiect colectiv de drept civil. . dacă numărul membrilor a scăzut sub limita minimă prevăzută de lege.tibil de reprezentare grafică. . . Firma. dacă s-au scurs mai mult de 6 luni de la reducerea lui și numărul nu s-a completat. în cazurile prevăzute de lege..este semnul suscep. Sediul materiei se află în Decretul nr.. pentru desfășurarea activității persoanei juridice. . a altei persoane juridice. Transformarea persoanei juridice. Dizolvarea persoanei juridice înseamnă sfârșitul acesteia ca subiect de drept civil.reprezintă apartenența la un anumit stat. în raporturile juridice civile la care participă.se produce ca rezultatal deciziei membrilor persoanei juridice care au hotărât înființarea ei. . 40 din Decretul nr. a subiectului colectiv de drept. Numărul de înmatriculare. În doctrină se apreciază că încetarea persoanei juridice înseamnă . în locul ei.falimentul.

U. prin O. în societăți comerciale prin Legea nr. 6 . În practică.domeniul de aplicație este restrâns fiind limitat la cazurile special reglementate de lege.transformarea persoanei juridice are.31/1990.15/1990.transformarea întreprinderilor mici și asociaților cu scop lucrativ. transformarea persoanelor juridice s-a manifestat în domenii precum: . .Din definiția de mai sus rezultă următoarele trăsături: .transformarea unităților economice de stat în regii autonome ori societăți comerciale prin Legea nr.transformarea unor regii autonome în soietăți comerciale. persoane juridice. . 30/1997. obligatoriu un dublu efect juridic. .G nr.

2002 7 . 2003 . R. Introducere în dreptul civil. Dumitru. Editura Universul Juridic. 2009 . București.C. Drept civil pentru învățământul superior economic.Stănciulescu. București. Persoana fizică. Ștefănescu. Editura Lumina Lex.Bibliografie . Manual de drept civil. Drept civil. Editura Hamangiu. Trușcă.B. Persoana juridică.P.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->