Sunteți pe pagina 1din 8

PERSOANA JURIDICA

Noiunea de persoan juridic Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitdinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii. C.Stanescu arata ca: Persoana juridica- subiect colectiv de drept care participa de sine statator la raporturile juridice,avand o raspundere civila proprie- este un colectiv de oameni avand o structura organizatorica bine-determinata, dispunand de independenta patrimoniala si care urmareste realizarea unui scop in acord cu interesele obstesti. 1 Un alt autor arata ca persoana juridic este subiect colectiv de drept, adic un colectiv de oameni care, ntrunind condiiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective i de obligaii civile. 2 Elementele constitutive ale persoanei juridice: a) Organizarea proprie- presupune compartimentarea colectivului pe activitati de desfasurat si precizarea persoanei sau persoanelor care vor reprezenta persoana in raporturile cu tertii. b) Patrimoniul propriu- este constituit din latura activa (drepturile patrimoniale) si latura pozitiva (obligatiile patrimoniale). c) Scopul propriu, potrivit Decretului nr.31/1954 indica ratiunea de a fi a acestui subiect de drept. Pentru a fi considerat valabil scopul persoanei juridice trebuie sa indeplineasca doua conditii: (1)- sa fie determinat si (2)- in concordanta cu interesul obstesc general. Scopul persoanei juridice trebuie sa fie licit. Acesta poate sa fie unul economic (care sa urmareasca obtinerea unui profit) sau poate sa fie un scop nepatrimonial (prin care se urmareste satisfacerea unor interese fara carcter economic). De semenea, scopul persoanei juridice trebuie sa fie in concordanta cu interesul public, persoana neputand decide sa aiba un scop pentru care sa incalce interesul public. Caracteristicile elementelor constitutive ale persoanei juridice: - generalitatea (elementele sunt aplicabile tuturor categoriilor de persoane juridice); - legalitatea (elementele sunt instituite prin lege);

1
2

C.Stanescu, Drept Civil. Persoana fizica. Persoana juridica, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1970, p.365 Gh.Beleiu, Drept civil roman, 1995, p.347

- cumulativitatea (pentru existenta calitatii de persoana juridica, un colectiv trebuie sa indeplineasca toate elementele); - exclusivitatea (aceste elemente nu sunt numai necesare, ci si suficiente); - diversitatea (aceste elemenete au un continut care comporta particularitati de la o persoana juridia la alta). Persoana juridica ia fiinta: 3 a) prin actul de dispozitiune al organului competent al puterii sau administratiei de stat ; b) prin actul de infiintare al celor care o constituie, recunoscut de organul puterii sau administratiei de stat, competent a verifica numai daca sunt intrunite cerintele legii pentru ca acea persoana juridica sa poata lua fiinta ; c) prin actul de infiintare al celor care o constituie, cu prealabila autorizare a organului puterii sau administratiei de stat, competent a apre-cia oportunitatea infiintarii ei ; d) printr-un alt mod reglementat de lege. Clasificarea i categoriile persoanelor juridice: a) Dupa domeniul dreptului de care apartin: - Persoane juridice de drept public: statul roman, organele puterii legislative, executive, judecatoresti, institutiile de stat, agentii economici de stat. - Persoane juridice de drept privat: partidele politice, sindicatele, cultele reigioase, organizatiile cooperatiste, asociatiile si fundatiile, societatile comerciale. b) Dupa nationalitatea lor, persoanele juridice se mpart n doua categorii: - persoane juridice romne- constituite dupa cerintele legii romane; - persoane juridice straine- constituite in conditiile legii locului unde au fost infiintate, dar care in conditiile legii romane pot desfasura activitati pe teritoriul Romaniei. c) Dupa natura scopului lor, persoanele juridice se mpart n: persoane juridice cu scop patrimonial: regiile autonome, societatii comerciale, organizatii cooperatiste; persoane juridice cu scop nepatrimonial: institutiile de stat, partidele politice, sindicate, culte religioase, asociatii, fundatii. d) Dupa forma dreptului de proprietate care este sursa formarii patrimoniului, distingem urmatoarele categorii de persoane juridice: persoane juridice de stat: statul, organele de stat ale celor trei puteri (legislativa, executiva si judecatoreasca), institutiile de stat, unitatile administrativ-teritoriale, regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral de stat; persoane juridice private sau particulare( din aceasta categorie fac parte toate persoanele juridice, cu exceptia celor de stat, cooperatiste si mixte, precum: societatile comerciale, cele agricole, cultele religioase, asociatiile de locatari);

Art 28, Decretul nr.31/1954

persoane juridice mixte: societatile mixte (cele nfiintate prin participarea de asociati romni si straini). e)Dupa sediul lor, distingem doua categorii de persoane juridice: cele cu sediul n Romnia; cele cu sediul n strainatate. Sunt, in conditiile legii, persoane juridice : a) organele locale ale puterii de stat, organele centrale locale ale administratiei de stat si celelalte institutii de stat, daca au un plan de cheltuieli propriu si dreptul sa dispuna independent de creditele bugetare acordate ; b) intreprinderile si organizatiile economice de stat si celelalte organizatii socialiste de stat cu gospodarire socialista deplina ; c) gospodariile agricole colective, celelalte organizatii cooperatiste si orice organizatii obstesti, ca si societatile de colaborare economica,daca potrivit legii ori actului administrativ care le infiinteaza sau potrivit prevederilor actului de infiintare ori statului, au un patrimoniu distinct ; d) institutiile anexe, daca au un plan de cheltuieli propriu si dreptul sa dispuna independent de creditele acordate, precum si intreprinderile anexe, daca au gospodarire socialista deplina; e) orice alta organizatie socialista care are o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu afectat realizarii unui anume scop in acord cu interesul obstesc. Dobandirea capacitii de folosin: Capacitatea de folosin a persoanelor juridice se deosebete de cea a persoanelor fizice prin faptul c nu este general i egal pentru persoanele juridice, ci este special fiecreia. Capacitatea de folosin a persoanei juridice depinde de scopul persoanei (obiectul de activitate). Codul Civil, dispune: "Persoana juridic cu scop lucrativ poate desfura orice activitate neinterzis de lege, chiar dac nu este prevzut n actul de constituire". 4 Aadar, capacitatea de folosin este special doar n cazul persoanei juridice cu scop nelucrativ. Capacitatea de folosin a persoanei juridice ncepe, n principiu, n momentul nfiinrii ei i dureaz pn la ncetarea existenei sale. Persoanele juridice nesupuse inregistrarii dobandesc capacitatea de folosinta in functie de specificul modului de infiintare, care este, dupa caz: a) data actului de dispozitie care le infiinteaza; b) data recunoasterii actului de infiintare; c) data autorizarii infiintarii ; d) data indeplinirii vreunei alte cerinte a legii. ncetarea capacitii de folosin:

Persoana juridica inceteaza de a avea fiinta prin comasare, divizare sau dizolvare. Comasarea se face prin absorbirea unei persoane juridice de catre o alta persoana juridica sau prin fuziunea mai multor persoane juridice pentru a alcatui o persoana juridica noua. -----------------------------------

Codul Civil, Ed.Lumina Lex, Bucuresti,2005,Art.60

Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice intre mai multe persoane juridice care exista sau care iau, astfel, fiinta. n cazul dizolvrii, persoana juridic intr n lichidare, in vederea realizarii activului si a platii pasivului. Dizolvarea poate avea loc: prin voina persoanelor care au constituit-o; de drept: - la mplinirea termenului pentru care a fost nfiinat; - n funcie de realizarea sau de imposibilitatea realizrii scopului propus; - n cazul scderii numrului membrilor organizaiei sub limita stabilit de lege sau statut. In cazul in care persoana juridica este dizolvata pentru ca scopul ei sau mijloacele intrebuintate pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii ori potrivnice regulilor de convietuire sociala, bunurile ramase dupa lichidare trec la stat. Sfarsitul capacitatii de folosinta a persoanei juridice trebuie privit sub doua aspecte: inceterea capacitatii de folosinta anticipata sau restransa; incetarea capacitatii de folosinta deplina;

Capacitatea restransa inceteaza odata cu dobandirea capacitatii de folosinta (deplina) de catre subictul de drept respectiv, moment care coincide cu dobandirea personalitatii juridice. Capacitatea de folosinta deplina a persoanei juridice is sfarsit odata cu incetarea acestui subiect de drept. Calitatea de subiect de drept a persoanei juridice este organic legat de prezena capacitii de folosin i, invers, fr capacitate de folosin deplin nu poate exista persoana juridic. Sanciunea nerespectrii regulilor privind capacitatea de folosin

Nerespectarea normelor legale privitoare la capacitatea de folosin a persoanei juridice poate avea loc n dou forme, astfel: - ncheierea actului juridic n lipsa capacitii de folosin. Se tie c una din condiiile de valabilitate a actului juridic civil este capacitatea de a ncheia actul. ncheierea unui act juridic civil de ctre un element component al structurii organizatorice a persoanei juridice sau de ctre o unitate care se gsete n faza dobndirii personalitii sau a lichidrii, va atrage nulitatea absolut a actului juridic civil respective.

- ncheierea actului juridic civil cu nclcarea principiului specialitii capacitii de folosin a persoanei juridice se sancioneaz, de asemenea cu nulitatea absolut. Capacitatea de exerciiu

Presupune aptitudinea unei persoane de a-i exercita drepturile i de a-i asuma obligaii svarind acte juridice. Persoana juridic i exercit, de la data constituirii, drepturile i i execut obligaiile prin administrator. n privina persoanelor juridice urmeaz a se avea n vedere c drepturile i obligaiile lor se exercit prin intermediul organelor persoanei juridice, ale cror acte i fapte juridice sunt actele i faptele personei (juridice) nsi (art. 35 din Decretul nr. 31/1954). Atata timp cat nu au fost constituite nc aceste organe, persoana juridic poate exista, avand deci capacitate de folosin, ns ea nu va avea deocamdat capacitatea de exerciiu. Voina organelor de conducere este voina persoanei juridice, astfel c actele ntocmite n numele su o oblig. O persoan juridic rspunde de paguba provocat prin neexecutarea culpabil a obligaiilor asumate sau prin fapta sa ilicit i culpabil cu bunurile din patrimoniul su. O persoan juridic nu rspunde de obligaiile personale ale asociailor ce o compun, acetia rspunznd n nume propriu.

BIBLIOGRAFIE:
1. E.Lupan, Drept civil : persoana juridica, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000. 2. P.Trusca, Drept civil. Introducere in dreptul civil. Persoana fizica. Persoana Juridica, Ed.Universul juridic, Bucuresti, 2005. 3. F.Costiniu, Persoana fizica. Persoana Juridica, Bucuresti, 2005. 4. Sergiu BAIE, Nicolae ROCA, DREPT CIVIL, P a r te a ge n e ra l . P e rs o a n a fiz ic . Persoana juridic , V o lum u l I, Ediia I, Editura Codex, Bucuresti, 2004. 5. C.Stanescu, Drept Civil. Persoana fizica. Persoana juridica. Drepturile reale, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1970. 6. Codul Civil, Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 2005.

PERSOANA JURIDICA

Noiunea de persoan juridic Elementele constitutive ale persoanei juridice Caracteristicile elementelor constitutive ale persoanei juridice Persoana juridica ia fiinta Clasificarea i categoriile persoanelor juridice Sunt, in conditiile legii, persoane juridice Dobandirea capacitii de folosin ncetarea capacitii de folosin Sanciunea nerespectrii regulilor privind capacitatea de folosin Capacitatea de exerciiu

STUDENTA: Palaghiu Loredana Ioana FACULTATEA: Stiinte Juridice si Administrative(Administratie publica)

ANUL: I,zi