Sunteți pe pagina 1din 5

Clasificarea persoanelor juridice Codul civil contine cateva criterii de clasificare : 1) In functie de domeniul de care apartine persoana juridica

Persoanele juridice sunt de drept public si de drept privat care, in raporturile civile, sunt situate pe pozitii de egalitate. La baza acestei clasificari se afla interesul urmarit. Daca promoveaza, protejeaza si realizeaza un scop general al intregii colecivitati ( al tuturor cetatenilor din tara sau al locuitorilor unei localitati) persoana juridica apartine domeniului public, iar daca promoveaza un interes particular, al fondatorilor ( asociatilor, membrilor sau al unei categorii de persoane determinate sau determinabile) persoana juridica apartine domeniului privat. Persoanele juridice de drept public sunt : - Statul (statul este persoana juridica de drept public, participa la raporturile reglementate de legislatia civil ape principiul legalitatii) ; - unitatile administrativ-teritoriale ( sate, orase, raioane, UTA Gagauzia) ; - organele de stat imputernicite prin lege sa exercite o parte din functiile Guvernului ( Banca Natioanala a Moldovei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Curtea de Conturi); - organele de stat imputernicite prin actele autoritatilor publice centrale sa exercite o parte din functiile Guvernului, daca aceasta posibilitate este prevazuta expres de lege ( Cemera Licentierii, Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei, Agentia de Stat pentru drepturile de Autor, Departamentul Institutiilor Penitenciar, Serviciul de Informare si Securitate a RM, Serviciul de Protectie si Paza de Stat). Persoanele juridice de drept privat urmaresc un scop particular al fondatorilor (membrilor, asociatilor) sau a altor persoane determinate sau determinabile prin actul de constituire. Sunt de drept privat persoanele juridice cu scop : lucrativ organizatii (comerciale) ; nelucrativ organizatii ( necomerciale). Deosebirea dintre aceste doua categorii consta in scopul urmarit de fondatorii (asociati) acestor persoane juridice. La constituirea societatii comerciale fondatorii urmaresc obtinerea si impartirea de beneficii, iar la constituirea societatilor necomerciale, asociatii urmaresc satisfacerea necesitatilor lor spirituale, culturale etc. Persoanele juridice cu scop lucrativ sunt : 1) societatea comerciala (societatea in nume colectiv, societatea in comanditaintreprinzator, societatea cu raspundere limitata si societatea pe actiuni) ; 2) cooperativa (de productie, de intreprinzator si de consum) ; 3) intreprinderea de stat ( fondatorul este statul, asa intreprindere se formeaza in baza Hot. Guv. sau a decizie Ministerului , ca ex : Registru ) 4) intreprinderea municipala ( fondatorul este unitatea administrativ-teritoriala, la cererea primarului prin decizia Consiliului local, ca ex : Casa de deservire sociala ) . Persoanele juridice cu scop nelucrativ ( organizatii necomerciale) sunt : 5) asociatia ( obsteasca, de partid politic, de sindicat-interes profesional, patronat, de locatori etc) ; 6) fundatia organizatie necomerciala, fara membri ex : Soros ; 7) institutia, care are 2 forme : publica ( teatru, circ, muzeu, biblioteca, scoala, liceu, colegiu, universitate, spital) si privata ( muzeu, liceu, scoala). Alte criterii de clasificare, art. 55(2) : persoana juridica dependenta sau independenta de un anumit numar de membri ;

persoana juridica este organizata in mod corporativ sau in functie de calitatea de membru ( cand nu are valoare aportul persoanei ca fondator, asociat, fiecaruia revenindu-i un vot, ex : societatea in nume colectiv, in comandita, cooperativele, asociatiile). Dupa nationalitate : autohtone si straine. Identificarea persoanei juridice Persoana juridica se deosebeste de alti participanti la circuitul civil prin elemente proprii de individualizare : - Denumirea, trebuie sa fie unica, scrisa in limba romana, cu caractere latine. Persoana juridica nu poate fi inregistrata daca denumirea ei coincide cu denumirea unei alte persoane juridice inregistrate deja. - Sediul, este locul in care persoana juridica este considerata intotdeauna prezenta. - Nationalitatea, (fara o legatura obligatorie cu numele) persoanele juridice au naionalitatea RM numai daca au fost inregistrate si isi au sediul pe teritoriul ei. - Domiciliul si cetatenia fondatorilor persoane fizice sau denumirea, sediul si nationalitatea dondatorilor persoane juridice. Pe langa aceste atribute, persoana juridica poate fi identificata prin emblema, marca, nr de identitate (IDNO), cod fiscal, posta electronica, casuta postala etc. - numarul de inregistrare, persoana juridica aoare ca atare numai daca organul competent a inscris-o in registrul de stat, atribuindu-i un numar special. - Cod fiscal (IDNO), persoanele juridice sunt obligate sa utilizeze numarul de identificare de stat unic (IDNO) in locul codului fiscal - Emblema este o imagine sau un semn care face o intreprindere sa se deosebeasca de alta de acelasi gen. Atributele de identificare a peroanei juridice sunt drepturi subiective personale nepatrimoniale. Infiintarea persoanei juridice Prin infiintarea persoanei juridice intelegem crearea unui subiect colectiv de drept civil, in conditiile legii. Sunt cunoscute urmatoarele modalitati de infiintare a persoanei juridice. a) Prin actul de dispozitie al organului competent. In asa fel se infiinteaza intreprinderile de stat, printr-o dispozitie a Guvernului, a Ministerului. b) Prin libera asociere cu autorizarea prealabila a organului competent. In acest caz initiativa de a infiinta o persoana juridica, le apartine fondatorilor, dar vointa lor trebuie sa fie autorizata de organele competente ale puterii de stat (Ministerul Justitiei, camera Inregistrarii de Stat a Departamentului Tehnologii Informationale). Unele categorii de organizatii necomerciale (ca asociatiile obstesti, fundatiile, institutiile, partidele politice, sindicatele etc.) se inregistreaza de catre Ministerul Justitiei. Camera Inregistrarii de Stat a Departamentului Tehnologii Informationale inregistreaza intreprinderile ( societatile comerciale, cooperative de productie-de intreprinzator, intreprinderi de stat si intreprinderi municipale) si organizatiile ( cooperative de consum, asociatii de locatori).

Pentru inregistrarea de stat, fondatorii intreprinderilor sunt obligati sa prezinte o cerere de inregistrare si toate documentel necesare (documentele de constituire, care depind de forma organizatorico-juridica a intreprinderii create). Pentru intreprinderile individuale este necesara decizia fondatorului cu privire la crearea intreprinderii. Pentru societatea in nume colectiv si in comandita este necesar contractul de constituire. Pentru SRL si S.A. este necesar contractul de constituire si de statut. Pentru cooperative de productie e necesar procesul-verbal al Adunarii fondatorilor si statut. Pentru intreprinderi de stat si municipale este nevoie de decizia organului de stat autorizat sa dispuna de proprietatea de stat cu privire la crearea intreprinderii si statut. In concluzie putem spune ca pentru toate persoanele juridice este obligatoriu prezentarea statutului. Statutul trebuie sa fie aprobat la Adunarea generala a fondatorilor, iar semnatura fondatorilor persoana juridica trebuie sa fie autentificata notarial. In cazul intreprinderilor de stat- prin ordin, hotararea organului superior, respectiv de conducere. Semnaturile reprezentantilor fondatorilor persoanei juridice, se autentifica prin simpla stampila a persoanei juridice respective. Pentru inregistrarea persoanei juridice sunt necesare anumite acte. Registratorii camerei, in decurs de 15 zile, decid asupra acceptarii sau respingerii cererii de inregistrare. Conform deciziei de inregistrare a cererii, persoana juridica se inscrie in Registrul de Stat, atribuindu-i-se un nurmar. Ca dovada a inregistrarii de stat, Camera elibereaza (direct adiministratorului) un certificat de inregistrare de un model stabilit, iar la solicitarea fondatorilor si extras din Registru. Pentru inregistrarea de stat a intreprinderilor, fondatorii sunt obligati sa plateasca taxa de stat stabilita de lege. Reorganizarea persoanei juridice ( art. 69-84) Prin reorganizare se intelege un proces de transmitere a drepturilor si obligatiilor prin succesiune de la persoana juridica existenta, la persoana juridica succesoare, care fie ca exista, fie ca ia nastere in urma reorganizarii. ( art. 69-72 CC aspecte generale) Persoana juridica se poate reorganiza in mod voluntar atunci cand decizia este adoptata de organul ei suprem (adunarea fondatorilor-asociatilor) ori in mod fortat daca reorganizarea se efectueaza in temeiul unei hotarari a instantei de judecata sau a unui organ administrativ competent. Persoana juridica poate fi reorganizata prin : -fuziune (art.73-78), care este o operatiune juridica prin care doua sau mai multe persoane isi unifica patrimoniul intr-o singura persoana juridica, in scopul unei activitati mai eficiente. Fuziunea are 2 forme : contopirea si absorbtia. Deosebirea dintre ele consta in efectele juridice pe care le produce fiecare. Fuziunea prin contopire este o operatiune juridica prin care doua sau mai multe persoane juridice se unifica pentru a constitui o noua persoana juridica. In urma contopirii, persoana juridica care participa la procesul de reorganizare se dizolva si sunt radiate din registrul de Stat. Patrimoniul lor trece prin succesiune la noua persoana juridica, care va continua raporturile juridice incepute de predecesori.

Fuziunea prin absorbtie este o operatiune juridica prin care o persoana juridica absoarbe una sau mai multe persoane juridice, care in consecinte se dizolva si sunt radiate din Registrul de stat. Patrimoniul persoanei juridice absorbate, trece la persoana juridica absorbanta, care dupa modificarea actelor de constituire, isi continua propria existenta, precum si toate raporturile juridice a persoanei juridice absorbate. -dezmembrare (art. 79-84), care este o operatiune juridica potrivit careia dintr-o persoana juridica apar doua sau mai multe persoane juridice. Dezmembrarea se face prin divizare si separare. Divizarea este operatiunea in care persoana juridica isi pierde calitatea de subiect de drept prin dizolvare si se imparte in doua sau mai multe peroane juridice. De la persoana juridica dizolvata la noile persoane juridice, trec prin succesiune parti din patrimoniu. Separarea este o operatiune juridica in care din componenta unei persoane juridice care nu se dizolva si nu-si pierde personalitatea juridica se desprind si iau fiinta una sau mai multe persoane juridice. Aceasta forma de reorganizare este utilizata frecvent pentu formarea pe baza filialelor a unor persoane juridice independente. -transformare (art. 85 CC), care este o operatiune juridica de modificare a formei persoanei juridice. Persoana juridica inregistrata poate sa-si continue existenta sub o alta forma, daca o astfel de hotarare este adoptata de organul suprem cu majoritatea indicata de lege si daca persoana juridica indeplineste toate conditiile legale prevazute pentru noua forma de organizare juridica. In acest caz, nu are loc trecerea drepturilor si obligatiilor de la o persoana la alta, fiindca persoana juridica nu dispare, ci isi continua existenta intr-o alta forma sau cu alte cuvinte imbraca o alta haina juridica ( ex : SRL se transforma in S.A., patrimoniul acestora nu se modifica). Dizolvarea si lichidarea persoanei juridice Incetarea activitatii unei persoane juridice impune parcurgerea a doua face : dizolvarea si lichidarea. Dizolvarea se reglementeaza de art. 86-89 CC si intervine la o anumita data de la care persoana juridica nu mai poate contracta prin activitate obisnuita, iar lichidarea este reglementata de art. 90-99 CC si este o procedura care se deschide imediat dupa dizolvare si pe parcursul careia si savarseste un sir de operatiuni juridice. Cel mai important in faza dizolvarii este faptul ca persoana juridica nu mai poate incheia contracte ce ar viza obiectul sau de activitate. Persoana juridica este indreptatita sa continue si sa finalizeze operatiunile incepute anterior. In art. 86 alin. (1) CC sunt evidentiate 2 moduri de dizolvare : a) dizolvarea voluntara ; Temeiurile dizolvarii voluntare (cazurile cand intervine) sunt : -expirarea termenului stabilit in actul de constituire ; -atingerea scopului propus ; -imposibilitatea atingerii scopului propus ; -adoptarea in acest sens a unei hotarari de catre organul competent al persoanei juridice. b) dizolvarea fortata. Aceasta intervine prin act judecatoresc, astfel instanta de judecata divolva persoana juridica daca :

-constituirea ei este viciata ; -actul de constituire nu corespunde prevederilor legii ; -activitatea ei contravine ordinii publice ; -nu se incadreaza in prevederile legale referitoare la forma ei juridica de organizare. Lichidarea unei persoane juridice este o procedura de durata. Persoana juridica exista atat timp cat figureaza in Registrul de Stat si isi incheie existenta cand este radiata din Registru.

S-ar putea să vă placă și