Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din 0 !

dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor 'abilitat (n drept& )))))))))))))))))))Eu*enia +o,ocari

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din 0 ! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor 'abilitat (n drept& )))))))))))))))))))Eu*enia +o,ocari

Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/# #/ Noiunea dreptului pri.at ro"an/ 1.1. Descriei concepiile romanilor privind definirea deptului. 1.2. Comparai dreptul privat roman cu dreptul public roman. 1.3. Argumentai influena dreptului privat roman asupra dezvoltrii sistemelor de drept ale rilor uropei continentale prin recepionarea acestuia. / Noiunea i cla0i%icarea obli*aiilor/ 2.1. Caracterizai elementele obligaiei. 2.2. Comparai obligaiile civile !i cele naturale. 2.3. Argumentai specificul executrii obligaiilor solidare !i obligaiilor pe cote"pri.

Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/ #/ Si0te"ele de ba45 ale dreptului pri.at ro"an/ 1.1. Definii sistemele de drept$ ius civile, ius praetorium, ius gentium. 1.2. Comparai ius civile !i ius gentium. 1.3. Argumentai influena reciproc dintre ius civile, ius praetorium !i ius gentium prin prisma perioadelor istorice de dezvoltare ale dreptului privat roman. / Dreptul de po0e0ie/ 2.1. Definii elementele posesiei. 2.2. Comparai interdictele retinendae possessionis causa !i recuperandae possessionis causa. 2.3. Argumentai gradul diferit de rspundere a posesorilor de bun !i de rea credin %n cazul revendicrii bunului.

E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan ))))))))))) R/ Mandraburca ########### S/ +ebotari

E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan ))))))))))) R/ Mandraburca

########### S/ +ebotari UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din 0 ! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor 'abilitat (n drept& )))))))))))))))))))Eu*enia +o,ocari Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/6 #/ I4.oarele dreptului pri.at ro"an/ 1.1. numerai izvoarele formale ale dreptului privat roman. 1.2. Comparai obiceiul !i legea ca izvoare ale dreptului privat roman. 1.3. Argumentai rolul edictelor pretoriene %n dezvoltarea dreptului privat roman. / E1ecutarea i 0tin*erea obli*aiilor/ 2.1. Caracterizai condiiile executrii cuvenite a obligaiilor. 2.2. Comparai modurile voluntare cu cele involuntare de stingere a obligaiilor. 2.3. Argumentai specificul executrii obligaiilor prin moduri voluntare !i moduri involuntare. E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan ))))))))))) R/ Mandraburca ########### S/ +ebotari

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din 0 ! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor 'abilitat (n drept& )))))))))))))))))))Eu*enia +o,ocari Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/7 #/ 8uri0prudena 9 i4.or al dreptului pri.at ro"an/ 1.1. Descriei activitile &uristconsulilor romani. 1.2. Comparai concepiile &uridice ale reprezentanilor !colii sabiniene !i proculiene. 1.3. Argumentai specificul &urisprudenei %n dependen de perioada istoric de dezvoltare a dreptului privat roman. / Noiunea i cla0i%icarea bunurilor/ 2.1. xpunei esena clasificrii bunurilor %n$ 'bunuri principale( !i 'bunuri accesorii() 'bunuri generice( !i 'bunuri individual determinate() 'bunuri mobile( !i 'buniri imobile(. 2.2. Comparai res in commercium !i res extra commercium. 2.3. Argumentai soluia urmtoarei spee$ '*ariu se pregtea s primeasc ni!te oaspei !i a %mprumutat pentru aceasta de la *aviu cinci butoaie de vin+ dou lzi de portocale+ vesel de argint !i statuia ,enerei. Dup plecarea oaspeilor *ariu a %ntors lui *aviu ce a %mprumutat.
Care dintre bunurile enumerate sunt 'genera( !i care sunt 'species(.

/unt bunurile de gen !i de specie consumptibile sau neconsumptibile.( E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan ))))))))))) R/ Mandraburca

########### S/ +ebotari UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din 0 ! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor 'abilitat (n drept& )))))))))))))))))))Eu*enia +o,ocari Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/: #/ Noiunea de per0oan5 i capacitatea ,uridic5 a per0oanei/ 1.1. xpunei noiunea !i coninutul capacitii &uridice depline a persoanelor %n dreptul privat roman. 1.2. Comparai capacitatea &uridic deplin !i capacitatea &uridic limitat a persoanelor. 1.3. Argumentai influena v%rstei asupra capacitii de exerciiu a persoanelor %n dreptul privat roman. / Modurile de dob(ndire a dreptului de proprietate/ 2.1. Caracterizai ocupatio, usucapio !i in iure cessio - ca moduri primare de dob%ndire a dreptului de proprietate. 2.2. Comparai mancipaiunea !i tradiiunea ca moduri de dob%ndire a dreptului de proprietate. 2.3. Argumentai soluia urmtoarei spee$ '0n cetean roman a cumprat un bun. 1mpre&urrile %n care el a dob%ndit bunul dat+ ofereau posibilitatea de a bnui c acest bun este %nstrinat de un ne proprietar. l spera c va dob%ndi proprietatea asupra bunului prin %ndelungata folosin a lui+ %nainte de momentul stabilirii faptului+ c v%nztorul este de rea credin. - /unt %ntemeiate speranele cumprtorului.(. E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan ))))))))))) R/ Mandraburca

########### S/ +ebotari UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din 0 ! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor 'abilitat (n drept& )))))))))))))))))))Eu*enia +o,ocari Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/; #/ Statutul ,uridic al cet5enilor ro"ani/ 1.1. Caracterizai modurile de dob%ndire a ceteniei romane. 1.2. Comparai statutul &uridic al cetenilor romani cu cel al latinilor !i peregrinilor. 1.3. Argumentai soluia urmtoarei spee$ '0n cetean roman a v%ndut unui peregrin o partid de sclavi prin intermediul mancipaiunii - %n prezena a cinci martori !i a libripensului+ cu folosirea aramei !i a balanei. - 2 s fie oare tranzacia dat considerat valabil.(. 2. Noiunea i condiiile de .alabilitate ale contractelor/ 2.1. Caracterizai condiiile de valabilitate ale contractului. 2.2. Comparai viciile de consimm%nt la %nc3eierea contractelor. 2.3. Argumentai care din situaiile enumerate mai &os pot fi considerate viciu de voin ce afecteaz validitatea contractului$ a4 persoana a spus una+ dar a vrut s spun altceva+ b4 nu a spus cel mai important pentru contractul dat+ c4 a considerat c i se doneaz+ dar i se acorda %n %mpumut+ d4 a crezut c este posibil+ dar s"a dovedit a fi interzis de lege. E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan ))))))))))) R/ Mandraburca

########### S/ +ebotari UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din 0 ! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor 'abilitat (n drept& )))))))))))))))))))Eu*enia +o,ocari Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/< #/ +ondiia ,uridic5 a 0cla.ilor/ 1.1. Caracterizai izvoarele sclaviei. 1.2. Comparai statutul &uridic al sclavilor cu cel al dezrobiilor. 1.3. Argumentai evoluia condiiei &uridice a sclavilor %n istoria dreptului privat roman. / Super%icia i e"%iteo4a/ 2.1. Caracterizai superficia ca drept real asupra bunului altei persoane. 2.2. Determinai asemnrile !i deosebirile dintre superficie !i emfiteoz. 2.3. Argumentai soluia la urmtoarea spe$ '1n temeiul contractului de emfiteoz 5iberius obine titlul de emfiteot asupra terenului oferit de 6ulius. Peste trei ani de la %nc3eierea contractului+ 6ulius %nainteaz o aciune cu intenia de a"l priva pe 5iberius de teren motiv7ndu"!i preteniile prin urmtoarele$ a4 5iberius a testat urma!ilor si dreptul real) b4 5iberius %n decurs de trei ani nu a ac3itat canonul) c4 a v%ndut fr acordul lui Iulius 283 din pm%nt) d4 5iberius i"a transmis %n uzufruct lui *arcus 9 din pm%nt. 1n baza cror temeiuri poate fi satisfcut cererea lui 6ulius.(. E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan

))))))))))) R/ Mandraburca ########### S/ +ebotari UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din 0 ! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor 'abilitat (n drept& )))))))))))))))))))Eu*enia +o,ocari Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/= #/ >a"ilia ro"an5/ 1.1. xpunei trsturile caracteristice ale familiei romane. 1.2. Comparai rudenia agnat cu rudenia cognat. 1.3. Argumentai evoluia relaiilor dintre pater familias !i copiii si la diferite perioade istorice de dezvoltare a dreptului privat roman. / Ser.ituiile prediale i per0onale/ 2.1. Caracterizai servituiile prediale. 2.2. Comparai servituiile prediale !i cele personale. 2.3. Argumentai soluia urmtoarei spee$ '*o!ia lui Marcus era grevat cu servitutea iter !i pecoris ad aquam appulsus %n folosul mo!iei lui Iuniu. Marcus ulterior a v%ndut mo!ia sa lui Paul. Paul a arat drumurile de care se folosea Iuniu !i a semnat %n locul lor gr%u. Iuniu s"a adresat pretorului. - Cum va proceda magistratul.( E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan

))))))))))) R/ Mandraburca ########### S/ +ebotari UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din 0 ! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor 'abilitat (n drept& )))))))))))))))))))Eu*enia +o,ocari Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/? #/ +505toria (n dreptul pri.at ro"an/ 1.1. Caracterizai condiiile de fond ale %nc3eierii cstoriei. 1.2. Comparai relaiile nepatrimoniale %ntre soi %n cadrul castoriei cum manu !i sine manu. 1.3. Argumentai sc3imbarea regimului &uridic al dos :zestrei4 %n cstoria sine manu fa de cstoria cum manu. / Dreptul de proprietate/ 2.1. Definii dreptul de proprietate %n sens obiectiv !i subiectiv. 2.2. Comparai modurile de aprare a dreptului de proprietate. 2.3. Argumentai cauzele care au determinat apariia !i evoluia diferitor categorii de proprietate %n istoria dreptului privat roman. E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan ))))))))))) R/ Mandraburca ########### S/ +ebotari

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din 0 ! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor 'abilitat (n drept& )))))))))))))))))))Eu*enia +o,ocari Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/? #/ +505toria (n dreptul pri.at ro"an/ 1.1. Caracterizai condiiile de fond ale %nc3eierii cstoriei. 1.2. Comparai relaiile nepatrimoniale %ntre soi %n cadrul castoriei cum manu !i sine manu. 1.3. Argumentai sc3imbarea regimului &uridic al dos :zestrei4 %n cstoria sine manu fa de cstoria cum manu. / Dreptul de proprietate/ 2.1. Definii dreptul de proprietate %n sens obiectiv !i subiectiv. 2.2. Comparai modurile de aprare a dreptului de proprietate. 2.3. Argumentai cauzele care au determinat apariia !i evoluia diferitor categorii de proprietate %n istoria dreptului privat roman. E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan ))))))))))) R/ Mandraburca ########### S/ +ebotari

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din )))! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor (n drept& )))))))))))))))))))Nicolae Roca Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/#0 #/ -rocedura ci.il5 ro"an5/ 2.1. xpunei prile componente ale formulei %n procedura formular. 2.2. Comparai procedura legisacional cu procedura formular. 2.3. 6dentificai cauzele !i condiiile %nlocuirii procedurii legisacionale cu procedura formular. / Drepturile reale a0upra lucrului altuia/ 2.1. xpunei conceptul de drept real asupra lucrului altuia !i enumerai drepturile reale asupra lucrului altuia %n dreptul roman. 2.2. Comparai urmtoarele drepturi reale asupra lucrului altuia$ uzufructul+ uzul !i habitatio. 2.3. *arcus avea un drept de uzufrcut asupra unui teren. l a cules gr%ul semnat pe teren !i l"a depozitat %ntr"o %ncpere special amena&at pe acesta. ;ructele de pe arborii situai pe teren %nc nu erau culese. <oaptea un 3o a ptruns pe teren+ a sustras gr%ul din depozit !i a cules fructele de pe arbori. xplicai cum *arcus %!i poate apra drepturile. Poate *arcus revendica gr%ul sustras. Dar fructele de pe arbori. Argumentai. E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))))) R/ Mandraburca

########### S/ +ebotari ))))))))))))) A/ Tarlapan UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat la edina catedrei Dreptul Antreprenoriatului din )))! dece"brie 0## $e%ul catedrei& Doctor(n drept& )))))))))))))))))))Nicolae Roca Pentru examen la Dreptul -ri.at Ro"an TESTUL nr/## #/ Statutul ,uridic al de4robiilor/ 1.1. xpunei obligaiile dezrobitului fa de patron. 1.2. Determinai formele nesolemne de dezrobire. Comparai formele solemne de dezrobire cu cele nesolemne. 1.3. 0n colegiu de meseria!i a dezrobit un sclav ce"i aparinea. Dup acesta+ dezrobitul l"a acionat %n &udecat pe *arcus+ un membru al colegiului de meseria!i+ pentru o fapt cauzatoare de pre&udicii. A %nclcat sau nu dezrobitul obligaia de respect fa de patron. Poate fi dezrobitul %ntors %n sclavie pentru c l"a acionat pe *arcus %n &udecat. Argumentai. 6/ @a,ul 9 drept real a0upra lucrului altuia/ 3.1. xpunei noiunea dreptului de ga& !i enumerai formele istorice ale ga&ului %n dreptul roman. 3.2. Comparai pignus !i hypotheca ca forme ale ga&ului. 3.3. Argumentai modul %n care s"a atenuat situaia debitorului ga&ist %n cadrul diferitor forme ale ga&ului pe parcursul evoluiei istorice a ga&ului %n =oma Antic. E1a"inatori2 ))))))))))) V/ Volcin0c'i ))))))))))) D/ 3urcan

))))))))))) R/ Mandraburca ########### S/ +ebotari