Sunteți pe pagina 1din 97

DREPT CIVIL.

SUCCESIUNI
Prof. univ. dr. Liviu STNCIULESCU
Copyright 2012 Editura a!a"giu SRL Editur acreditat CNCS - Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice IS#N $%&'(0(')22'%1%'0 Cupri"* Capito+u+ I. ,o-t."ir.a ' r.gu+i g.".ra+. S./0iu".a I. D.1i"ir.2 t.r!i"o+ogi.2 r.g+.!."tar. S./0iu".a a II'a. 3.+uri+. !o-t."irii 1. Motenirea legal 2. Motenirea testamentar . Coe!istena motenirii legale cu cea testamentar S./0iu".a a III'a. D.*/hid.r.a !o-t."irii 1. "ata desc#iderii motenirii $. %ta&ilirea momentului desc#iderii motenirii '. (m)ortana datei desc#iderii motenirii 2. *ocul desc#iderii motenirii $. Noiunea de loc al desc#iderii motenirii '. (m)ortana )ractic a locului desc#iderii motenirii S./0iu".a a IV'a. Co"di0ii g.".ra+. a+. dr.ptu+ui d. !o-t."ir. 1. Ca)acitatea de a moteni $. Persoane care au ca)acitate succesoral '. Persoane care nu au ca)acitate succesoral 2. +ocaia ,c#emarea- la motenire . Nedemnitatea succesoral $. "efinire. caractere. natur /uridic '. 0elurile nedemnitii succesorale C. Efectele nedemnitii ". (nvocarea nedemnitii succesorale Capito+u+ II. ,o-t."ir.a +.ga+4 S./0iu".a I. Pri"/ipii+. !o-t."irii +.ga+. 1. Condiiile s)eciale ale motenirii legale $. +ocaia succesoral legal 2. Princi)iile generale ale devoluiunii legale $. Princi)iul c#emrii la motenire a rudelor 1n ordinea claselor de motenitori legali '. Princi)iul )ro!imitii gradului de rudenie 1ntre motenitorii din aceeai clas C. Princi)iul egalitii 1ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad c#emate la motenire S./0iu".a a III'a. R.pr.5."tar.a *u//.*ora+4 1

1. "efinire. natur /uridic i domeniu de a)licare 2. Condiiile re)re2entrii succesorale . Modul 1n care o)erea2 re)re2entarea 3. Efectele re)re2entrii succesorale $. Efectul general '. Efectul )articular al re)re2entrii succesorale C. Particulariti ale motenirii imo&ilelor )rin re)re2entare 1n condiiile *egii nr. 1451661 i *egii nr. 1752771 S./0iu".a a IV'a. R.gu+i ap+i/a6i+. /+a*.+or d. !o-t."itori +.ga+i 1. Clasa ( de motenitori legali ,descendenii defunctului$. "re)tul la motenire al descendenilor '. Caracterele /uridice ale dre)turilor descendenilor 2. Clasa a ((-a de motenitori legali ,ascendenii )rivilegiai i colateralii )rivilegiai$. $scendenii )rivilegiai '. Colateralii )rivilegiai . Clasa a (((-a de motenitori legali ,ascendenii ordinari 3. Clasa a (+-a de motenitori legali ,colateralii ordinariS./0iu".a a V'a. Dr.pturi+. *u//.*ora+. a+. *o0u+ui *upravi.0uitor 1. Condiiile s)eciale cerute soului su)ravieuitor )entru a )utea moteni 2. "re)turile soului su)ravieuitor 1n concurs cu oricare dintre clasele de motenitori legali . "re)tul s)ecial al soului su)ravieuitor asu)ra mo&ilierului i o&iectelor de u2 casnic 3. "re)tul de a&itaie al soului su)ravieuitor S./0iu".a a VI'a. ,o-t."ir.a va/a"t4 1. Noiunea de motenire vacant 2. Natura /uridic $. 0undamentul vocaiei succesorale a statului '. (m)ortana determinrii naturii /uridice. Conflictul de legi . Procedura atri&uirii motenirii vacante Capito+u+ III. ,o-t."ir.a t.*ta!."tar4 S./0iu".a I. T.*ta!."tu+ 1. "efinire. caractere. cu)rins $. Noiunea testamentului '. Caracterele testamentului C. Cu)rinsul testamentului 2. Condiiile validitii testamentului $. Condiii de fond '. Condiii de form C. 8eguli de form comune tuturor testamentelor ". %anciunea neres)ectrii formei testamentului . (nter)retarea i )ro&a testamentului $. Metoda inter)retrii su&iective a testamentului '. Pro&a testamentului incum& succesi&ilului S./0iu".a a II'a. 3or!.+. t.*ta!."t.+or 1. 9estamentele ordinare $. 9estamentul olograf '. 9estamentul autentic 2. 9estamentele )rivilegiate $. 9estamentele 1n ca2 de e)idemii. catastrofe. r2&oaie '. 9estamentele maritime i fluviale C. 9estamentele militarilor ". 9estamentele )ersoanelor internate 1ntr-o instituie sanitar E. 8eguli comune testamentelor )rivilegiate 2

. $lte forme testamentare $. "is)o2iii de ultim voin cu )rivire la de)unerile la &nci '. 9estamentul fcut 1n strintate 3. 9estamentul internaional S./0iu".a a III'a. L.gatu+ 1. "efinire i condiii 2. Clasificarea legatelor $. Clasificarea legatelor du) modalitile care afectea2 voina testatorului '. Clasificarea legatelor du) o&iectul lor C. 0orme ale legatului cu titlu )articular . Efectele legatelor 3. (neficacitatea legatelor $. 8evocarea legatelor '. 8evocarea /udectoreasc C. Caducitatea legatelor ". *egatul con/unctiv i dre)tul de acrescm:nt S./0iu".a a IV'a. E7h.r.dar.a 8d.5!o-t."ir.a9 $. 0elurile e!#eredrii '. Efectele e!#eredrii C. Nulitatea e!#eredrii S./0iu".a a V'a. E7./u0iu".a t.*ta!."tar4 1. "elimitarea e!ecuiunii testamentare 2. "re)turile i o&ligaiile ,)uterile- e!ecutorului testamentar . ;ncetarea e!ecuiunii testamentare S./0iu".a a VI'a. Li!it.+. dr.ptu+ui d. a di*pu". pri" a/t. :uridi/. d. 6u"uri+. *u//.*iu"ii 1. <)rirea actelor ,)actelor- asu)ra motenirii nedesc#ise 2. %u&stituia fideicomisar $. "efinire i elemente constitutive '. Condiiile su&stituiei fideicomisare C. Efectele su&stituiei fideicomisare ". *egatul rmiei ,li&eralitile re2idualeE. Noiunea de su&stituie ordinar ,vulgar . <)rirea li&eralitilor care 1ncalc re2erva succesoral $. Caracterele /uridice ale re2ervei succesorale '. 8e2erva succesoral a descendenilor C. 8e2erva succesoral a ascendenilor )rivilegiai ". 8e2erva succesoral a soului su)ravieuitor 3. Cotitatea dis)oni&il s)ecial a soului su)ravieuitor $. "omeniul de a)licare '. *i&eralitile care intr su& incidena art. 1767 C. civ. C. "eterminarea cuantumului cotitii dis)oni&ile s)eciale =. "eterminarea masei succesorale $. "eterminarea valorii &unurilor e!istente 1n )atrimoniul defunctului la data desc#iderii succesiunii ,activul &rut'. "eterminarea activul net al motenirii C. 8eunirea fictiv la activul net a donaiilor fcute de titularul motenirii >. 8educiunea li&eralitilor e!cesive $. Cile )rocedurale de e!ercitare a dre)tului la reduciune '. <rdinea reduciunii li&eralitilor e!cesive C. Efectele reduciunii Capito+u+ IV. Tra"*!i*iu".a !o-t."irii S./0iu".a I. Dr.ptu+ d. op0iu". *u//.*ora+4 3

1. %u&iectele dre)tului de o)iune succesoral $. %uccesi&ilii legali i testamentari '. Creditorii )ersonali ai succesi&ilului 2. $ctul /uridic de o)iune succesoral $. Caractere /uridice '. Condiii de validitate . Prescri)ia dre)tului de o)iune succesoral $. ;nce)utul )rescri)iei dre)tului de o)iune succesoral '. %us)endarea i re)unerea 1n termenul de )rescri)ie 3. $cce)tarea motenirii $. $cce)tarea voluntar i acce)tarea forat '. $cce)tarea e!)res i acce)tarea tacit C. Efectele acce)trii motenirii =. 8enunarea la motenire $. Condiii de fond i de form cerute )entru renunare '. Efectele renunrii la motenire C. 8evocarea ,retractarea- renunrii de ctre succesi&ili ". 8evocarea renunrii de ctre creditorii succesi&ililor S./0iu".a a II'a. Tra"*!i*iu".a patri!o"iu+ui *u//.*ora+ 1. <&iectul transmisiunii $. Cu)rinsul activului succesoral '. Cu)rinsul )asivului motenirii ,datoriile i sarcinile 2. 9ransmisiunea activului motenirii . 9ransmisiunea )asivului succesoral $. Categorii de motenitori care su)ort )asivul motenirii '. "ivi2area de dre)t a )asivului succesoral S./0iu".a a III'a. Do6;"dir.a po*.*iu"ii !o-t."irii 1. "o&:ndirea de dre)t a )osesiei motenirii ,se2ina$. Noiunea de se2in '. Motenitorii se2inari C. Efectele se2inei 2. 9rimiterea 1n )osesie a motenitorilor legali nese2inari . Predarea legatelor $. Predarea legatului universal '. Predarea legatului cu titlu universal C. Predarea legatului cu titlu )articular 3. Procedura succesoral notarial $. "esc#iderea )rocedurii succesorale '. "esfurarea )rocedurii succesorale C. %us)endarea )rocedurii succesorale ". Certificatul de motenitor =. Petiia de ereditate $. "elimitarea )etiiei de ereditate de alte aciuni '. Caractere /uridice C. Efectele )etiiei de ereditate Capito+u+ V. I"divi5iu".a -i <!p4r0.a+a !o-t."irii S./0iu".a I. I"divi5iu".a *u//.*ora+4 1. 8egimul /uridic a)lica&il indivi2iunii $. Princi)iile indivi2iunii succesorale '. Consecinele /uridice ale indivi2iunii succesorale C. (m)rescri)ti&ilitatea dre)tului de a cere ieirea din indivi2iune 4

S./0iu".a a II'a. Raportu+ do"a0ii+or -i a+ datorii+or 1. 8a)ortul donaiilor $. "efinire. avanta/e i delimitare '. Condiiile o&ligaiei legale de ra)ort C. Persoanele care )ot cere ra)ortul donaiilor ". "onaiile su)use ra)ortului. E!ce)ii E. Modurile de efectuare a ra)ortului 0. Evaluarea &unului ra)ortat ?. Cile de reali2are a ra)ortului donaiilor 2. Plata datoriilor $. "ivi2i&ilitatea de dre)t a )asivului succesoral '. Plata creditorilor C. 8a)ortul datoriilor S./0iu".a a III'a. Parta:u+ 8<!p4r0.a+a9 !o-t."irii 1. Parta/ul motenirii ,dre)tul comun$. Parta/ul de dre)t comun. succesoral i /udiciar '. Persoanele care )ot cere )arta/ul C. Ca)acitatea necesar )entru a cere )arta/ul ". <&iectul )arta/ului succesoral E. 0ormele )arta/ului succesoral 0. Efectul declarativ al )arta/ului succesoral ?. <&ligaia de garanie 1ntre comotenitori @. "esfiinarea )arta/ului (. "re)turile creditorilor. <)o2iia la )arta/ 2. Parta/ul de ascendent $. Noiune i caractere /uridice '. Condiiile )arta/ului de ascendent C. Efectele 1m)relii de ascendent ". (neficacitatea )arta/ului de ascendent T.*t. gri+4 = *u//.*iu"i R4*pu"*uri I"trodu/.r. Prin &ogia i com)le!itatea )ro&lematicii sale. materia dre)tului succesoral a fost dintotdeauna i continu s fie atrgtoare)entru /urist. ;n condiiile generale ale integrrii euro)ene i ale frecventelor modificri legislative. dre)tul succesoral este su)us i el unor am)le i inerente reconsiderri. ;n acest conte!t. a)reciem c recentele dis)o2iii ale noului Cod civil i celorlalte acte normative 1n materie sunt o)ortune i utile. *ucrarea urmrete. 1n s)ecial. noua configuraie a instituiilor devoluiunii succesorale. 1n &a2a doctrinei i a )racticii /udiciare re)re2entative 1n materie. Conce)ut s fac )arte din categoria cursurilor universitare. accentul se )une )e sistemati2area materiei cores)un2tor categoriei creia i se adresea2. dar materialul )oate constitui i un )unct de vedere )entru ulterioarele studii de dre)t succesoral. >utoru+

C>PIT?LUL I. ,?@TENIRE> ' REAULI AENER>LE "re)tul civil cu)rinde A1n reeaua deas a normelor sale 1ntreaga via omeneasc. El 1nce)e )rin a se )leca asu)ra leagnului co)ilului. )trun2:nd c#iar 1n tainele conce)iunii. se ocu) de logodn. organi2ea2 cstoria. )entru a termina cu moartea i urmrile asu)ra )atrimoniului. adic cu succesiunea. denumit i motenire sau ereditateB. 5

"re)tul )atrimonial al familiei se com)une din trei )riC regimul matrimonial ,ce reglementea2 ra)orturile )ecuniare dintre soi-. succesiunile ,care reglementea2 consecinele morii asu)ra )atrimoniului defunctului- i liberalitile ,actele )rin care. 1n general. )ersoana Adis)une cu titlu gratuit de &unurile sale-. S./0iu".a I. D.1i"ir.2 t.r!i"o+ogi.2 r.g+.!."tar. Potrivit art. ==D alin. 1 C. civ.. A"re)tul de )ro)rietate se )oate do&:ndi. 1n condiiile legii. )rin convenie. prin motenire legal sau testamentar ...B ,s.n.-. "in dis)o2iiile de mai sus. re2ult c termenul de AsuccesiuneB )oate fi 1neles 1n dou sensuri. n sens larg. succesiunea este un mod de do&:ndire a )ro)rietii inter vivos ,de e!em)lu. )rin contracte sau )rescri)ie ac#i2itiv-. n sens restrns ,sensul su )ro)riu- succesiunea Aeste transmiterea )atrimoniului unei )ersoane fi2ice decedate ctre una sau mai multe )ersoane 1n fiinB ,art. 6= C. civ.-. "in anali2a definiiei de mai sus re2ult cC a- motenirea este o transmisiune de )atrimoniuE &- o&iectul transmisiunii este un patrimoniu ,dre)turi i o&ligaii luate 1m)reun-E c- transmisiunea se face de la o persoan decedat. ctre una sau mai multe persoane ,fi2ice sau /uridice-E d- )ersoana de la care se transmite motenirea este numai o persoan fizic. regulile care guvernea2 motenirea neputndu-se aplica n cazul ncetrii existenei unei persoane juridice ,)entru care o)erea2 reguli s)ecifice-E e- )ersoanele care do&:ndesc motenirea tre&uie s fie n fiin ,s e!iste-. neav:nd relevan dac sunt )ersoane fi2ice. )ersonae /uridice sau statul. Noul Cod civil a ado)tat termenul de AmotenireB ,de e!em)lu. AMotenirea unei )ersoane se desc#ide 1n momentul decesului acesteiaB - art. 6=3 alin. 1 C. civ.-. dar nu a renunat nici la termenul de AsuccesiuneB1 ,de e!em)lu. motenirile vacante se constat )rin certificatul de Avacan succesoralB F art. == alin. 2 C. civ.-. Mai rar. 1n doctrin. 1n aceeai acce)iune se 1nt:lnete i termenul de AereditateB. Putem admite c. 1n )rinci)iu. 1n materia dre)tului de motenire. noiunile de AmotenireB i AsuccesiuneB sunt sinonime. folosirea lor difereniat )e )arcursul )re2entei lucrri fiind dictat e!clusive din considerente de form. Prin motenire. 1n sensul su restr:ns ,mortis causa- se )oate 1nelegeC at:t transmisiunea )atrimoniului )ersoanei decedate. dar i masa succesoral ,)atrimoniul succesoral-. ;n )rinci)al. )ersoanele care interesea2 dre)tul de motenire suntC )ersoana decedat ,defunctul. al crui )atrimoniu se transmite- i )ersoana ,)ersoanele- care do&:ndete ,do&:ndesc- )atrimonial lsat de defunct. Defunctul ,)ersoana des)re a crei motenire este vor&a- se mai numete i AautorB ,de e!em)lu. autorul comun al comotenitorilor-. dar i de cuius. a&reviere din formula dre)tului roman A is de cuius succesionis rebus! agiturB ,cel des)re a crui motenire5&unuri este vor&a-. "ersoanele care dobndesc patrimoniul defunctului se numesc. 1n general. motenitori sau succesori ,uneori urmai-. ;n ca2ul motenirii testamentare. cel care las motenirea se numete testator# iar do&:nditorul legatar ,universal. cu titlu universal sau cu titlu )articular-. Preci2m c dre)tul de motenire a consacrat. de-a lungul tim)ului. o serie de termeni Aa)arent ar#aiciB. )recumC AnevredniciaB succesoral. Atransmisiunea i 1m)realaB motenirii. Ae!#eredareaB motenirii etc.. )e care noul Cod civil. fie le-a eliminat. fie le-a Amoderni2atB. $)reciem c 1ncercarea de cosmeti2are ,inconsecvent. uneori- a unor instituii intrate de/a 1n lim&a/ul /uridic curent nu este de natur s aduc avanta/e ,&a. din contr-. Motenirea este garantat )rin dis)o2iiile art. 3> din Constituia 8om:niei. Cele mai im)ortante reglementri sunt cu)rinse 1n Codul civil. Cartea a (+-a. intitulat A"es)re motenire i li&eralitiB. 9itlul ( A"is)o2iii referitoare la motenire 1n generalB ,art. 6= -6>2-E 9itlul (( AMotenirea legalB ,art. 6> -64 -E 9itlul ((( A*i&eralitileB ,art. 643-1766- i 9itlul (+ A9ransmisiunea i )arta/ul moteniriiB ,art. 1177-11> -. Potrivit art. 61 din *egea nr. D152711. motenirile desc#ise 1nainte de intrarea 1n vigoare a noului Cod civil sunt su)use legii 1n vigoare la data desc#iderii motenirii ,Codul civil de la 14>3-. S./0iu".a a II'a. 3.+uri+. !o-t."irii Potrivit art. 6== alin. 1 C. civ.. )atrimoniul succesoral Ase transmite prin motenire legal. 1n msura 1n care cel care las motenirea nu a dis)us altfel prin testamentB ,s.n.-. ;n consecin. du) i2vorul vocaiei succesorale a celor care do&:ndesc )atrimoniul defunctului. motenirea este de dou feluriC legal i testamentar. B 1. ,o-t."ir.a +.ga+4 Motenirea este legal c:nd transmisiunea mortis causa a )atrimoniului succesoral are loc n temeiul legii. 6

Motenirea legal intervine. de regul. numai 1n ca2ul 1n care cel care las motenirea nu a dis)us 1n tim)ul vieii de averea sa )rin testament. Motenirea este legal i 1n ca2ul 1n care defunctul a lsat testament. 1ns acesta nu cu)rinde 1ntreaga mas succesoral ori cu)rinde alte dis)o2iii dec:t cele referitoare la transmiterea )atrimoniului succesoral ,de e!em)lu. 1nlturarea de la motenire a unei rude etc.-. ;n acest din urm ca2. dac cel 1nlturat este motenitor rezervatar. el va culege totui o )arte din motenire 1m)otriva voinei testatorului. 1n calitate de motenitor legal re2ervatar. $stfel. o )arte din )atrimoniul defunctului se )oate transmite )rin motenire testamentar. iar cealalt )arte )rin motenire legal ,art. 6== alin. 2 C. civ.-. 8e2ult c motenirea este legal atunci c:nd )atrimoniul succesoral se transmite persoanelor stabilite de lege ,1n ordinea i 1n cote strict determinate-. Motenitorii legali )ot fiC universali. cu titlu universal sau cu titlu )articular. ;n doctrin. motenirea legal mai este cunoscut ca motenire ab intestat ,c:nd defunctul nu a lsat testament-. "e menionat c termenul de motenire ab intestat nu mai )strea2 semnificaia i nici dimensiunea din dre)tul roman. care a consacrat-o ,1n sensul c. 1n dre)tul nostru. nu mai constituie o e!ce)ie-. B 2. ,o-t."ir.a t.*ta!."tar4 Motenirea este testamentar 1n ca2ul 1n care transmiterea )atrimoniului defunctului ,sau o )arte a acestuiaare loc 1n temeiul voinei testatorului. manifestat )rin testament. Persoanele desemnate de testator s culeag motenirea se numesc legatari. *egatarul )oate fi de asemeneaC universal ,cu vocaie la 1ntregul )atrimoniu lsat de defunct-. cu titlu universal ,cu vocaie la o fraciune din masa succesoral- i cu titlu particular ,cu vocaie la &unuri singulare. anume determinate-. B C. Co.7i*t."0a !o-t."irii +.ga+. /u /.a t.*ta!."tar4 Cele dou feluri de moteniri )rev2ute de art. 6== alin. 1 C. civ. nu se e!clud reci)roc. ci motenirea legal )oate coexista cu cea testamentar. "ac testatorul a fcut un legat ,sau mai multe- cu titlu universal. dar care nu e)ui2ea2 1ntregul )atrimoniu succesoral ,de e!em)lu. a lsat numai 152 sau 53 din )atrimoniu-. devoluiunea motenirii va fi testamentar 1n limitele legatului ,sau legatelor- i legal )entru restul neaco)erit. "e asemenea. dac defunctul a lsat )rin testament 1ntreaga motenire altor )ersoane dec:t motenitorii re2ervatari. acetia din urm vor )rimi ,1n temeiul motenirii legale- )artea din motenire cuvenit re2ervei 1m)otriva voinei li&erale a testatorului. astfel c devoluiunea motenirii va fi 1n )arte legal i 1n )arte testamentar ,)entru )artea care nu 1ncalc re2erva succesoral-. ;n consecin. motenirea testamentar 1nltur )e cea legal numai dacC a- testatorul a instituit unul sau mai muli legatari universali care 1m)reun au vocaie la ntreaga motenireE &- nu exist motenitori rezervatari. ;n conclu2ie. )rin dis)o2iiile art. 6== alin. 2 C. civ.. o )ersoan )oate s culeag o )arte din motenire 1n calitate de legatar i o alt )arte 1n calitate de motenitor legal ,deci. acelai motenitor )oate s cumuleze cele dou caliti-. S./0iu".a a III'a. D.*/hid.r.a !o-t."irii Potrivit art. 6=3 C. civ.. motenirea unei )ersoane se desc#ide )rin decesul acesteia. "er a contrario. o )ersoan 1n via nu )oate niciodat s transmit o motenire i evident c nici nu se )ot do&:ndi dre)turi succesorale de )e urma sa ,nulla viventis $ereditas-. Mai mult. 1nainte de desc#iderea motenirii. nici nu se )oate vor&i de motenitori ori mas succesoral. )atrimoniul succesoral i motenitorii urm:nd s fie determinai numai du) data desc#iderii motenirii. "esc#iderea motenirii tre&uie 1neleas ca fiind consecina /uridic a 1ncetrii din via a unei )ersoane fi2ice. Ea are ca effect transmiterea motenirii ctre succesorii acesteia. 0a)tul /uridic care determin naterea dre)tului de motenire 1l constituie moartea natural a unei persoane . constatat fi2ic )rin e!aminarea cadavrului sau care a fost declarat prin $otrre judectoreasc ,1n situaiile c:nd constatarea fi2ic a decesului nu este )osi&il-. "eclararea /udectoreasc a dis)ariiei unei )ersoane fi2ice nu are ca efect desc#iderea motenirii. )entru c Acel dis)rut este socotit a fi 1n via. dac nu a intervenit o #otr:re declarativ de moarte rmas definitivB ,art. = C. civ.-. "in )unct de vedere /uridic. desc#iderea motenirii )resu)une anali2area a dou as)ecteC data desc#iderii succesiunii i locul de2&aterii acesteia. B 1. Data d.*/hid.rii !o-t."irii 7

>. Sta6i+ir.a !o!."tu+ui d.*/hid.rii !o-t."irii. %omentul desc$iderii motenirii coincide cu momentul morii )ersoanei care las motenirea ,art. 6=3 alin. 1 C. civ.-. Persoana care )retinde motenirea sau anumite dre)turi asu)ra acesteia ,succesi&ilul- tre&uie s dovedeasc moartea. )recum i data ,uneori c#iar ora i minutul- morii celui )e care vrea s 1l moteneasc. 0iind o c#estiune de fa)t. dovada morii se )oate face )rin orice mi/loc de )ro&. "e regul. dovada morii. inclusiv data ei. se face cu certificatul de deces eli&erat ca urmare a morii fi2ic constatate de organele a&ilitate de lege. ;n ca2ul 1n care decesul nu )oate fi constatat 1n mod direct. )rin e!aminarea cadavrului uman. certificatul de deces se com)letea2 )e &a2a #otr:rii /udectoreti declarative de moarte. rmas definitiv. care cu)rinde i data sta&ilit de instan ca fiind aceea a morii ,art. 36 alin. 1 C. civ.-. $stfel. )ersoana dis)rut. des)re care Ae!ist indicii c a 1ncetat din via. )oate fi declarat moart )rin #otr:re /udectoreasc. dac au trecut cel puin & ani de la data )rimirii ultimelor informaii sau indicii din care re2ult c era 1n viaB ,s.n.-. Ca e!ce)ie. de la termenul de mai sus. )otrivit art. =7 C. civ.. dis)rutul A n mprejurri deosebite. cum sunt inundaiile. cutremurul. catastrofa de cale ferat ori aerian. naufragiul. 1n cursul unor fa)te de r2&oi sau 1ntr-o alt 1m)re/urare asemntoare. ce 1ndre)tete a se )resu)une decesul. poate fi declarat mort# dac au trecut cel puin ' luni de la data 1m)re/urrii 1n care a avut loc dis)ariiaB ,art. =7 C. civ.-. "e asemenea. atunci cnd este sigur c decesul s-a produs . dei cadavrul nu )oate fi gsit sau identificat. Amoartea )oate fi declarat )rin #otr:re /udectoreasc. fr a se atepta mplinirea vreunui termen de la dis)ariieB ,art. =7 alin. C. civ.-. Cel declarat mort este socotit c a 1ncetat din via la data )e care #otr:rea rmas definitiv a stabilit-o ca fiind aceea a morii( "ac #otr:rea nu arat i ora morii. se socotete c cel declarat mort a 1ncetat din via 1n ultima or a 2ilei sta&ilite ca fiind aceea a morii ,art. =2 alin. 1 C. civ.-. "ata decesului astfel sta&ilit nu tre&uie confundat cu data rm:nerii definitive a #otr:rii /udectoreti ,care. cel )uin )ractic. este )osterioar-. Moartea fiind un fa)t material. 1n am&ele ca2uri. dovada contrar se va )utea face prin orice mijloace de prob admise de lege. Persoanele interesate )ot )ro&a nu numai 2iua morii. ci. dac este ca2ul. c#iar Acli)a moriiB ,ora sau minutul. care au im)ortan )ractic numai 1n ca2ul 1n care dou sau mai multe )ersoane. cu vocaie succesoral reci)roc. au decedat la aceeai dat-. "e e!em)lu. ca2ul 1n care mai multe )ersoane decedea2 1n Aaceeai 1m)re/urareBC accident auto. aviatic. feroviar etc.. fr a se )utea sta&ili cli)a morii fiecruia. situaie 1n care se instituie )re2umia c au murit n aceeai clip. ;n ca2ul 1n care. du) declararea /udectoreasc a morii. se desco)er certificatul de deces al celui declarat mort. orice )ersoan interesat )oate cere anularea #otr:rii ,art. == C. civ.-. "esc#iderea motenirii ,momentul ei- nu tre&uie confundat cu desc#iderea )rocedurii succesorale notariale reglementate )rin *egea nr. >5166=. #. I!porta"0a dat.i d.*/hid.rii !o-t."irii. %ta&ilirea momentului e!act al desc#iderii motenirii )re2int im)ortan /uridic deose&it. astfelC a- 1n funcie de acest moment se determin sfera persoanelor c$emate la motenire . fie 1n temeiul legii. fie 1n &a2a unui testament. ca)acitatea lor succesoral i dre)turile ce li se cuvin asu)ra moteniriiE &- acest moment este cel ):n la care retroactiveaz acceptarea sau renunarea la motenire ,)rin curgerea termenului de un an de )rescri)ie a dre)tului de o)iune succesoral F art. 117 alin. 1 C. civ.-E c- 1n ca2ul 1n care sunt mai muli motenitori. acest moment marc#ea2 nceperea strii de indiviziune 1ntre ei i acela ):n la care retroactiveaz efectul declarativ al mprelii motenirii E d- din acest moment. actele ,)actele- asupra motenirii devin valabile ,tiut fiind c. 1n )rinci)iu. actele asu)ra unei moteniri nedesc#ise sunt nule a&solut F 6=> C. civ.-E e- este momentul compunerii i al stabilirii valorii masei succesorale E f- av:nd 1n vedere )rinci)iul neretroactivitii legii. este momentul 1n care se va stabili legea care va crmui devoluiunea motenirii. 1n ca2ul conflictului 1n tim) al unor legi succesorale succesive. "e )reci2at c actele juridice ntocmite ulterior desc#iderii motenirii sunt guvernate de legea 1n vigoare la data 1ntocmirii lor. 1n virtutea )rinci)iului aplicrii imediate a legii noi ,de e!em)lu. acce)tarea sau renunarea la motenire ori )arta/ul 1ntre motenitori etc.-. B 2. Lo/u+ d.*/hid.rii !o-t."irii >. No0iu".a d. +o/ a+ d.*/hid.rii !o-t."irii. *ocul desc#iderii motenirii este cel al ultimului domiciliu al 8

defunctului. indiferent dac acesta cores)unde sau nu cu locul decesului ,art. 6=3 alin. 2 C. civ.-. %ta&ilirea ca loc al desc#iderii motenirii a ultimului domiciliu al defunctului are la &a2 )re2umia c 1n acest loc se vor re2olva mai uor )ro&lemele )use de desc#iderea motenirii. 1ntruc:t aici )ot fi o&inute date cu )rivire la motenitori i )atrimoniul defunctului. Potrivit art. 4D. domiciliul )ersoane fi2ice Aeste acolo unde aceasta declar c are locuina principalB. "omiciliul nu se confund cu reedina. care este locuina secundar. C:nd domiciliul defunctului nu a fost cunoscut. reedina va fi considerat domiciliu ,art. 67 alin. 1 C. civ.-. Menionm c domiciliul convenional sau ales nu are a)licaie 1n materia locului desc#iderii motenirii. fiind instituit A1n vederea e!ercitrii dre)turilor sau e!ecutrii o&ligaiilor nscute din acel actB ,art. 6D C. civ.-. ;n situaia de mai sus. se afl i domiciliul profesional. $stfel. cel care e!)loatea2 o 1ntre)rindere are domiciliul i la locul acelei ntreprinderi. 1n tot ceea ce )rivete obligaiile patrimoniale ce s-au nscut sau urmea2 a se e!ecuta 1n acel loc ,art. 6> C. civ.-. "ac ultimul domiciliu ,i nici reedina- al defunctului nu este cunoscut ,de e!em)lu. defunctul a fost nomadsau nu se afl pe teritoriul )omniei# motenirea se desc#ide la locul din ar aflat n circumscripia notarului public cel dinti sesizat. cu condiia ca 1n aceast circumscri)ie s e!iste cel puin un bun imobil al celui care las motenirea. ;n ca2ul 1n care 1n )atrimoniul succesoral nu exist bunuri imobile. locul desc#iderii motenirii este n circumscripia notarului public cel dinti sesizat . cu condiia ca 1n aceast circumscri)ie s se afle bunuri mobile ale celui ce las motenirea ,art. 6=3 alin. C. civ.-. $tunci c:nd 1n )atrimoniul succesoral nu e!ist &unuri situate 1n 8om:nia. locul desc#iderii motenirii este 1n circumscri)ia notarului )u&lic cel dint:i sesi2at. "is)o2iiile de mai sus se a)lic cores)un2tor atunci c:nd )rimul organ sesi2at 1n vederea desfurrii )rocedurii succesorale este instana de /udecat ,art. 6=3 alin. 3 C. civ.-. Conform noului Cod civil. dovada ultimului domiciliu se )oate face 1n dou moduriC )rin certificatul de deces i )rin #otr:rea /udectoreasc declarativ de moarte ,art. 6=3 alin. 2 C. civ.-. #. I!porta"0a pra/ti/4 a +o/u+ui d.*/hid.rii !o-t."irii. %ta&ilirea locului desc#iderii succesiunii are im)ortan )entru determinarea organelor com)etente teritorial s re2olve diferitele )ro&leme /uridice legate de motenireC a- secretarul consiliului local al localitii 1n ra2a creia defunctul i-a avut ultimul domiciliu sau orice )ersoan interesat )oate cere desc#iderea )rocedurii succesorale notariale ,art. >6 din *egea nr. >5166= a notarilor )u&lici i a activitii notariale-E &- )rocedura succesoral necontencioas. reglementat de *egea nr. >5166=. este de com)etena notarului )u&lic din &iroul situat 1n circumscripia teritorial a judectoriei 1n care defunctul i-a avut ultimul domiciliu ,art. 17 lit. a din lege-E ca e!ce)ie. 1n ca2ul motenirilor succesive. motenitorii )ot alege com)etena oricruia dintre &irourile notariale din circumscri)ia teritorial a /udectoriei 1n care a avut domiciliu cel din urm autor ,art. 17 lit. & din *egea nr. >5166=-E c- instana /udectoreasc com)etent a /udeca aciunile )rivitoare la motenire se determin tot 1n funcie de locul desc#iderii motenirii ,c#iar dac 1n masa succesoral se gsesc imo&ile aflate 1n circumscri)ia altei instane-. (nstana /udectoreasc a ultimului domiciliu al defunctului este competent s judeceC a- cererile )rivitoare la validitatea sau executarea dis)o2iiilor testamentareE &- cererile )rivitoare la motenire. )recum i cele )rivitoare la )reteniile reci)roce ale motenitorilor ,)etiia de ereditate. aciunea 1n reduciune. aciunea de )arta/ succesoral etc.-E c- cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului mpotriva vreunuia dintre motenitori sau mpotriva executorului testamentarE d- cererile )rivitoare la anularea certificatului de motenitor eli&erat de notarul )u&lic sau de ridicare ori de modificare a msurilor de conservare a &unurilor succesorale ,art. 4= din *egea nr. >5166=-. Preci2m c aciunile reale imobiliare fr legtur cu problemele succesorale ,de e!em)lu. revendicarea unui &un care face o&iectul unui legat cu titlu )articular- sunt de com)etena instanei 1n circumscri)ia creia se afl imobilul ,art. 1 C. )roc. civ.-. C#iar dac motenirea este imo&iliar. 1n ceea ce )rivete mpreala motenirii. com)etena a)arine instanei celui din urm domiciliu al defunctului ,art. 13 C. )roc. civ.-. S./0iu".a a IV'a. Co"di0ii g.".ra+. a+. dr.ptu+ui d. !o-t."ir. 9

<ricare ar fi temeiul )rin care se transmite motenirea ,1n temeiul legii sau )rin dis)o2iiile testamentare-. )entru ca o )ersoan s )oat moteni. 1n general. tre&uie s 1nde)lineasc dou condiii pozitive# ca)acitatea de a moteni i vocaia la motenire. )recum i o condiie negativ. nedemnitatea succesoral ,art. 6=D-6>2 C. civ.-. B 1. Capa/itat.a d. a !o-t."i Potrivit art. 6=D C. civ.. Ao )ersoan )oate moteni dac e!ist la momentul desc#iderii moteniriiB. $stfel. orice persoan care exist la desc#iderea motenirii are capacitate succesoral. Ca)acitatea succesoral re)re2int aptitudinea unei )ersonae de a fi su&iect de dre)turi i o&ligaii )e care le )resu)une calitatea de motenitor. Ca)acitatea succesoral nu tre&uie confundat cu ca)acitatea de folosin i nici cu ca)acitatea de e!erciiu. ea definindu-se se)arate de acestea. Dovada *existenei+ 1n momentul desc#iderii motenirii incum& aceluia care )retinde dre)turi asu)ra motenirii ,i care )oate s fie motenitorul 1n cau2 sau succesorii si 1n dre)turi-. Motenitorul )oate face dovada 1n mod direct sau )rin succesorii si 1n dre)turi G1n aceast din urm i)ote2. do&:ndirea motenirii are loc )rin AretransmitereB ,moteniri succesive-. care nu tre&uie s fie confundat cu motenirea 1n Anume )ro)riuB sau )rin Are)re2entareBH. Menionm c dovada vi2ea2 at:t Ae!istenaB )ersoanei 1n momentul desc#iderii motenirii. c:t i AcorelaiaB ei cu momentul morii celui care las motenirea. ;n aceast ordine de idei. urmea2 s anali2m )ersoanele care au ca)acitate succesoral. )recum i )e cele care nu au ca)acitate succesoral. >. P.r*oa". /ar. au /apa/itat. *u//.*ora+4. a). Persoanele fizice n via la data deschiderii succesiunii. $cestea au ca)acitate succesoral fr deose&ire de ras. de naionalitate. de origine etnic. de lim&. de religie. de se!. de o)inie. de a)artenen )olitic. de avere sau de origine social ,art. 3 din Constituie-. "ovada se face cu actele de stare civil. iar. 1n ca2 de deces al motenitorului care a fost 1n via la data desc#iderii motenirii. cu certificatul de deces sau #otr:rea /udectoreasc definitiv declarativ de moarte. din care re2ult c moartea motenitorului a intervenit du) desc#iderea succesiunii. )ersoanele interesate )ut:nd dovedi contrariul )rin orice mi/loace de dovad admise de lege. "ac motenitorul moare imediat du) desc#iderea succesiunii. dre)turile sale succesorale ,inclusiv dre)tul de o)iune succesoral- vor trece la )ro)rii si motenitori. ca )arte com)onent a )atrimoniului succesoral lsat de el. "e )reci2at c legea nu condiioneaz capacitatea succesoral de durata vieii motenitorului du) data desc#iderii motenirii. b). Persoanele concepute, dar nenscute la data deschiderii succesiunii. Conform art. > C. civ.. e!istena )ersoanei fi2ice 1nce)e 1n 2iua naterii. iar co)ilul conce)ut se consider c e!ist. cu singura condiie de a se nate viu. "e )reci2at c este suficient ca acel copil conceput s se nasc viu ,i nu nea)rat via&il-. 0iind o c#estiune de fa)t. cel care )retinde motenirea 1n numele co)ilului tre&uie s dovedeasc. cu orice mi/loace de )ro& admise de lege. data conce)iei co)ilului. situarea acestei date 1nainte de momentul desc#iderii succesiunii i c el s-a nscut viu. ;ntruc:t sta&ilirea cu e!actitate a momentului conce)iei nu este )osi&il. art. 312 alin. 1 C. civ. )revede o )re2umie legal cu )rivire la )erioada conce)iei. ,impul legal al concepiunii re)re2int intervalul de tim) Acu)rins 1ntre a trei suta i a o sut o)t2ecea 2i dinaintea naterii co)iluluiB. "e e!em)lu. dac se va face dovada c un co)il s-a nscut viu 1nainte de a fi trecut trei sute una 2ile din momentul morii lui de cuius. )rin a)licarea )re2umiei tim)ului legal al conce)iunii. acesta do&:ndete ca)acitate succesoral ,c#iar dac. la momentul desc#iderii succesiunii. 1nc nu se nscuse-. "e )reci2at c )re2umia tim)ului legal al conce)iei are c$aracter relativ. 1n sensul c se )oate dovedi 1n /ustiie. )rin mi/loace de )ro& tiinifice. fa)tul conce)iei co)ilului c#iar 1n afara acestui interval sau 1ntr-o anumit )erioad din interval2. c). Persoanele disprute. Potrivit art. = C. civ.. Acel dis)rut este socotit a fi 1n via. dac nu a intervenit o #otr:re declarativ de moarte rmas definitivB. 8e2ult c )ersoanele dis)rute at:t cele astfel declarate /udectorete. c:t i cele nedeclarate. dar considerate a fi dis)rute au ca)acitate succesoral. fiind )re2umate de lege a fi 1n via. Ca)acitatea succesoral a dis)rutului este 1ns numai A provizorieB. av:nd dre)t finali2are fie rea)ariia )ersoanei. fie constatarea fi2ic a morii sau declararea )rin #otr:re /udectoreasc definitiv a morii acesteia. 10

;n sc#im&. ca)acitatea succesoral ,)rovi2orie- a dis)rutului se desfiineaz cu efect retroactiv dac se constat. fi2ic sau )rin #otr:re /udectoreasc definitiv declarativ de moarte. c acesta ,)ersoana dis)rutului- nu mai e!ista la data morii celui care las motenirea. fiind. 1n aceast situaie. )redecedat lui de cuius. ;n i)ote2a de mai sus. se a)recia2 c )ersoana dis)rut nu a avut ca)acitate succesoral i deci &unurile ce sau )rimit dre)t motenire 1n numele acesteia tre&uie restituite. adic aduse la masa succesoral ,s)orind cotele celorlali comotenitori. dac este ca2ul-. d). Persoanele juridice. Persoanele /uridice au ca)acitatea de a do&:ndi motenirea dac sunt 1n fiin la data desc#iderii acesteia. av:nd ca)acitate succesoral de la data 1nregistrrii ,dac sunt su)use 1nregistrrii- sau de la data actului de 1nfiinare ori de la data autori2rii constituirii lor ,art. 27= alin. 1 i 2 C. civ.-. ;n ca2ul fundaiilor testamentare. ca)acitatea succesoral se do&:ndete din momentul desc#iderii motenirii testatorului. c#iar i 1n ca2ul 1n care li&eralitile nu sunt necesare )entru ca )ersoana /uridic s ia fiin 1n mod legal ,art. 274 C. civ.-. Caracteristic )ersoanelor /uridice este fa)tul c )ot do&:ndi motenirea 1ns. exclusiv prin legat cuprins n testament ,deci e!clusive )rin motenire testamentar-. Ca i 1n ca2ul )ersoanelor fi2ice. legea recunoate i )ersoanelor /uridice o ca)acitate de folosin anticipat ,care include incontesta&il i ca)acitatea succesoral-. de la data actului de 1nfiinare. 1n msura 1n care &unurile succesorale sunt necesare )entru ca )ersoana /uridic s ia fiin 1n mod vala&il ,art. 27= alin. C. civ.-. Ca o condiie ad validitatem. dre)tul care formea2 o&iectul li&eralitii ,legatului- tre&uie s cores)und sco)ului )entru care a fost creat )ersoana /uridic. deci tre&uie res)ectat principiul specialitii capacitii de folosin ,art. 27> alin. 1 C. civ.-. *egatul care nu cores)unde sco)ului va fi nul sau caduc. du) cum inca)acitatea a e!istat 1n momentul 1ntocmirii testamentului sau a survenit ulterior. dar 1nainte de desc#iderea motenirii. #. P.r*oa". /ar. "u au /apa/itat. *u//.*ora+4. a). Predecedaii i persoanele juridice care au ncetat s mai aib fiin. Potrivit art. 6=D alin. 1 C. civ.. numai )ersoanele care Ae!istB la data desc#iderii succesiunii au ca)acitate succesoral. "er a contrario. re2ult c nu au capacitate succesoral )ersoanele fi2ice care nu mai sunt 1n via ,)redecedate-. )recum i )ersoanele /uridice care au 1ncetat s mai ai& fiin 1n momentul desc#iderii motenirii. "ei )redecedatul este e!clus de la motenire 1n cadrul motenirii legale. descendenii si vor )utea veni la succesiune 1n condiiile )rev2ute de lege )entru re)re2entarea succesoral. "e e!em)lu. co)iii unui )redecedat. la momentul morii &unicului lor ,tatl )redecedatului-. vor )utea totui veni la noua motenire desc#is. urc:nd 1n locul ascendentului lor. "ac descendenii nu 1nde)linesc condiiile im)use de lege )entru re)re2entarea succesoral. ei nu vor avea dre)turi asu)ra )rii din motenirea lui de cuius ,ce s-ar fi cuvenit )ersoanei )redecedate. dac ea ar fi e!istat la data desc#iderii motenirii-. iar )atrimonial succesoral va fi cules de motenitorii 1n via. Co)ilul conce)ut 1naintea desc#iderii motenirii. dar nscut mort du) aceasta. se consider c nu a e!istat ,i nu mai )re2int interes 1n materie-. b). Comorienii i codecedaii. Potrivit art. 6=D alin. 2 C. civ.. dac A1n ca2ul morii mai multor )ersoane. nu se )oate sta&ili c una a su)ravieuit alteia. acestea nu au ca)acitatea de a se moteni una )e altaB. $ceste )ersoane sunt cunoscute 1n doctrin su& numele de AcomorieniB i AcodecedaiB. -omorienii sunt )ersoane decedate n aceeai mprejurare i 1n condiii de natur a nu se )utea sta&ili dac una a su)ravieuit alteia. -odecedaii sunt )ersoane decedate n mprejurri diferite. de natur a nu se )utea sta&ili care a su)ravieuit celeilalte. $stfel. sfera mai larg a codecedailor cu)rinde i categoria ,mai restr:ns- a comorienilor. "in cele de mai sus re2ult c deose&irea dintre comorieni i codecedai este dictat de 1m)re/urrile ,locul- decesului. care )ot fi asemntoare sau diferite. $semnarea dintre codecedai sau comorieni const 1n imposibilitatea determinrii ordinii n care s-au produs decesele persoanelor res)ective i. deci. a determinrii vocaiei succesorale. "e reinut c )ro&lema codecedailor ,sau a comorienilor- )re2int im)ortan teoretic i )ractic numai 1n msura 1n care exist vocaie c$emare! succesoral reciproc 1( Preci2m c 1n dre)tul roman. )ro&lema comorienilor era re2olvat diferit. $stfel. se )re2uma c )ersoanele socotite mai )uternice du) se! i v:rst au 11

su)ravieuit i. deci. fiind 1n via la data desc#iderii motenirii. aveau ca)acitate succesoral. Ca e!ce)ie. dac 1ntre comorieni nu e!ista legtur de s:nge ,de rudenie-. se considera c ei au murit deodat. %oluia ado)tat de dre)tul nostru. care a consacrat prezumia morii concomitente. este indiscuta&il mai /ust. )re2umia su)ravieuirii 1n funcie de v:rst i se! fiind criticat c#iar i 1n literatura /uridic a rilor unde legislaia 1nc o mai )revede. Concret. s-a argumentat c. dac moartea se )roduce cu oca2ia unei catastrofe aeriene sau feroviare ori cu oca2ia )r&uirii unei construcii din cau2a cutremurului de )m:nt etc.. ce im)ortan mai )re2int re2istena fi2ic ,1n funcie de v:rst sau se!- a )ersoanelor 1n cau2I 8e2ult c )ersoanele care au decedat dar Anu se )oate sta&ili c una a su)ravieuit alteiaB ,indiferent c sunt AcodecedaiB sau AcomorieniiB- nu se vor putea moteni deoarece. nesu)ravieuind una alteia. niciuna nu do&:ndete ca)acitate succesoral ,c#iar dac au vocaie succesoral reci)roc- . %oluia de mai sus a fost consfinit )rin dis)o2iiile art. 6=D alin. 2 C. civ.. care nu face distincie. su& acest as)ect. 1ntre comorieni i codecedai. ;n conclu2ie. codecedaii ,comorienii- suntC F dou sau mai multe )ersoane cu vocaie succesoral reci)rocC F decedate 1n 1m)re/urri asemntoare ,comorieni- sau diferite,codecedai-E F 1n im)osi&ilitate de a se sta&ili ordinea deceselor. B 2. Vo/a0ia 8/h.!ar.a9 +a !o-t."ir. "re)tul la motenire nu se anali2ea2 1n sensul unei a)titudini generale a )ersoanei. ci 1n sensul dreptului concret asu)ra unei moteniri desc#ise. Pe l:ng ca)acitatea succesoral. vocaia ,c#emarea- la motenire este cea de-a doua condiie )o2itiv )e care tre&uie s o 1nde)lineasc o )ersoan fi2ic sau /uridic ori statul )entru a culege motenirea lsat de defunct. Cel care )retinde motenirea )oate do&:ndi vocaie succesoral fie n virtutea legii ,dac nu a fost lsat testament ori dac a fost fcut un testament. 1ns este ineficace-. fie n virtutea testamentului lsat de defunct ,art. 6>2 C. civ.-. *egea confer vocaie la motenire rudelor defunctului. soului su)ravieuitor al defunctului i statului. +ocaia succesoral testamentar )oate s a)arin. 1n )rinci)iu. oricrei )ersoane cu ca)acitate succesoral. testamentul lsat de defunct fiind recunoscut de lege. cu anumite limitri. ca temei al vocaiei la motenire. +ocaia la motenire are un 1neles du&luC F 1n sens general. desemnea2 vocaia )otenial ,eventual- a unor )ersoane de a culege motenirea lsat de o alt )ersoan ,1n acest sens. se vor&ete. de e!em)lu. des)re vocaia succesoral legal a rudelor 1n linie direct. fr limit 1n grad-E F 1n sens concret ,vocaie concret. util-. desemnea2 )rin devoluiunea succesoral F ca mi/loc de selecie F acele )ersonae care vor culege efectiv motenirea lsat de defunct. E!istena vocaiei succesorale concrete )resu)une dou condiiiC F una )o2itivC vocaia succesoral general i F una negativC )ersoana 1n cau2 s nu fie 1nlturat de la motenire de un alt succesi&il. "e menionat c nici vocaia succesoral general i nici cea concret nu se confund cu aptitudinea general a&stract a unei )ersoane de a se bucura. 1n coninutul ca)acitii sale de folosin. de dreptul de motenire garantat )rin art. 3> din Constituie. "re)tul de motenire. ca o a)titudine a&stract. Adevine potenial )rin intermediul vocaiei succesorale generale i efectiv )rin vocaia concret la motenireB ,s(n(-. B C. N.d.!"itat.a *u//.*ora+4 >. D.1i"ir.2 /ara/t.r.2 "atur4 :uridi/4. Pentru ca o )ersoan s )oat veni la motenire ,)e l:ng condiia vocaiei succesorale-. ea tre&uie s 1nde)lineasc i o condiie negativ. i anume s nu fie nedemn de a moteni ,art. 6=4-6>1 C. civ.-. .edemnitatea ,nevrednicia- succesoral re)re2int decderea motenitorului. care s-a fcut vinovat de o fa)t grav fa de defunct sau fa de memoria acestuia. din dre)tul de a-l moteni. *iteratura /uridic face distincie 1ntre nedemnitatea i inca)acitatea succesoral ,1ntre cele dou instituii ale dre)tului de motenire e!ist:nd. evident. asemnri. care 1ns nu le fac identice-. Nedemnitatea succesoral este sanciunea civil1 care se a)lic nedemnului vinovat de sv:rirea unei fa)te fa de cel care las motenirea sau fa de memoria acestuia. %ancionarea nedemnului cu e!cluderea de la motenire este opera legii sau a instanei de judecat ,i nu a voinei celui care las motenirea-. 12

;n conclu2ie. nedemnitatea succesoral se caracteri2ea2 )rin urmtoareleC a-. Nedemnitatea )rivete at:t motenirea legal. c:t i legatele cu care nedemnul a fost gratificat )rin testament. &-. Nedemnitatea opereaz de drept sau )oate fi judiciar ,declarat de instana /udectoreasc-. c-. Efectele nedemnitii de dre)t sau /udiciare pot fi nlturate expres prin testament sau prin act autentic notarial de ctre cel care las motenirea. d-. Nedemnitatea se aplic i produce efecte numai n privina autorului faptei . nu i fa de alte )ersoane c#emate la motenirea defunctului 1n nume )ro)riu sau )rin re)re2entare. e-. Domeniul de aplicare a sanciunii nu poate fi extins la alte moteniri . nedemnul fiind 1nlturat numai de la motenirea )ersoanei fa de care a sv:rit fa)tele ,su& acest as)ect nedemnitatea )roduc:nd efecte relative-. f-. %anciunea nedemnitii este )rev2ut numai pentru fapte svrite cu vinovie . astfel c motenitorul tre&uie s fi acionat cu discernm:nt. #. 3.+uri+. ".d.!"it40ii *u//.*ora+.. "u) sursa sa. distingem 1ntreC nedemnitatea de dre)t i nedemnitatea /udiciar. a). Nedemnitatea de drept. Potrivit art. 6=4 alin. 1 C. civ.. este de dre)t nedemn de a moteniC F )ersoana condamnat )enal )entru sv:rirea unei infraciuni cu intenia de a-l ucide pe cel care las motenireaE F )ersoana condamnat )enal )entru sv:rirea. 1nainte de desc#iderea motenirii. a unei infraciuni cu intenia de a-l ucide pe un alt succesibil care. dac motenirea ar fi fost desc#is la data sv:ririi fa)tei. ar fi 1nlturat sau ar fi restr:ns vocaia la motenire a f)tuitorului. ;n ca2ul 1n care condamnarea )entru fa)tele de mai sus este 1m)iedicat )rin decesul autorului fa)tei. )rin amnistie sau )rin )rescri)ia rs)underii )enale. nedemnitatea o)erea2 dac acele fa)te au fost constatate )rintr-o #otr:re /udectoreasc civil definitiv ,art. 6=4 alin. 2 C. civ.-. Nedemnitatea de dre)t )oate fi constatat oric:nd. la cererea oricrei )ersoane interesate sau din oficiu de ctre instana de /udecat ori de ctre notarul )u&lic. )e &a2a #otr:rii /udectoreti din care re2ult nedemnitatea. b). Nedemnitatea judiciar. Potrivit art. 6=6 alin. 1 C. civ.. A)oate fi declarat nedemn de a moteniBC F )ersoana condamnat )enal )entru sv:rirea. cu intenie. 1m)otriva celui care las motenirea a unor fa)te grave de violen. fi2ic sau moral. ori. du) ca2. a unor fa)te care au avut ca urmare moartea victimeiE F )ersoana care. cu rea-credin. a ascuns. a alterat. a distrus sau a falsificat testamentul defunctuluiE F )ersoana care. )rin dol sau violen. l-a 1m)iedicat )e cel care las motenirea s 1ntocmeasc. s modifice sau s revoce testamentul. %u& sanciunea decderii. orice succesi&il )oate cere instanei /udectoreti s declare nedemnitatea n termen de un an de la data desc$iderii motenirii. "ac #otr:rea de condamnare )entru fa)tele )rev2ute la alin. 1 lit. a- se )ronun ulterior datei desc#iderii motenirii. termenul de un an se calculea2 de la data rm:nerii definitive a #otr:rii de condamnare. $tunci c:nd condamnarea )entru fa)tele grave de violen ,ce au )rodus moartea victimei- este 1m)iedicat )rin decesul autorului fa)tei. )rin amnistie sau )rin )rescri)ia rs)underii )enale. nedemnitatea se )oate declara dac acele fa)te au fost constatate )rintr-o #otr:re /udectoreasc civil definitiv. ;n acest ca2. termenul de un an curge de la a)ariia cau2ei de 1m)iedicare a condamnrii. dac aceasta a intervenit du) desc#iderea motenirii. ;n celelalte ca2uri. termenul de un an curge de la data c:nd succesi&ilul a cunoscut motivul de nedemnitate. dac aceast dat este ulterioar desc#iderii motenirii ,art. 6=6 alin. = C. civ.-1. C. E1./t.+. ".d.!"it40ii. Princi)alul efect al nedemnitii const 1n fa)tul c. 1n )uterea legii. titlul de motenitor al nedemnului este desfiinat retroactiv. %e consider c. de dre)t. nedemnul nu a avut niciodat dre)tul la motenirea defunctului. ;n fa)t. nedemnul Aeste 1nlturat att de la motenirea legal# ct i de la cea testamentarB ,art. 6>7 alin. 1 C. civ.-. Efectele nedemnitii )re2int )articulariti. du) cum se )roduc fa de nedemn. fa de urmaii si sau fa de teri. a). fectele nedemnitii fa de nedemn. Nedemnul nu va putea reclama partea sa de motenire ,nici mcar re2erva-. 1ntruc:t titlul su de motenitor este desfiinat de la data desc$iderii succesiunii( Partea de motenire la care ar fi avut dre)tul nedemnul se va cuveni. 1n temeiul legii. celor cu care ar fi venit 1m)reun sau )e care )re2ena sa i-ar fi 1nlturat de la motenire. 8e2ult c 1nlturarea de la motenire a nedemnului va fi )rofita&il )entru comotenitorii legali sau )entru motenitorii legali su&secveni. "e aceast situaie )ot )rofita i legatarii sau donatarii. 1n ca2ul 1n care nedemnul era un motenitor re2ervatar ,a crui re2erv )utea determina reduciunea unor li&eraliti e!cesive-. 13

"ac nedemnul a intrat 1n )osesia &unurilor motenirii 1nainte de constatarea nedemnitii. va fi o&ligat s le restituie )ersoanelor 1ndre)tite. 8estituirea se face. 1n )rinci)iu. n natur ,iar dac aceasta nu mai este )osi&il. 1ntruc:t &unul a )ierit F din diferite motive F. nedemnul va fi o&ligat s )lteasc des)gu&iri-. Posesia e!ercitat de nedemn asu)ra &unurilor motenirii este considerat posesie de rea-credin. $stfel. nedemnul va fi o&ligat s restituie i fructele naturale. industriale sau civile ,iar dac restituirea 1n natur nu este )osi&il. va restitui valoarea lor-. Nedemnul are dre)tul s i se 1na)oie2e sumele )ltite )entru ac$itarea datoriilor motenirii. )recum i c$eltuielile necesare i utile. "re)turile i o&ligaiile nedemnului fa de motenire. care se stinseser )rin confu2iune. vor renate 1n urma e!cluderii nedemnului de la succesiune. b). fectele nedemnitii fa de descendenii nedemnului. "escendenii nedemnului )ot veni la motenire 1n nume )ro)riu. dar i )entru a culege )artea din motenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia ,ascendentului lor. s.n.-. )rin re)re2entarea succesoral. ;n condiiile noului Cod civil. Anedemnul. c#iar aflat 1n via la data desc#iderii moteniriiB )oate fi re)re2entat ,art. 6>D alin. 1 C. civ.-2. Cu alte cuvinte. fiii i fiicele nedemnului )ot veni la motenirea defunctului i prin reprezentarea tatlui lor nedemn. $stfel. sanciunea nedemnitii nu )roduce efecte i fa de ei ,nefiind vinovai de fa)ta )rintelui lor-. "e e!em)lu. dac unicul fiu al defunctului este nedemn. co)ilul su va )utea culege 1n nume )ro)riu motenirea lsat de &unic. 1ntruc:t. 1n li)s de motenitori de un grad mai a)ro)iat. el este c#emat la motenire fr a/utorul re)re2entrii i cu 1nlturarea de la motenire a altor rude ale defunctului ,din clase de motenitori inferioare-. $stfel. 1n general. nedemnitatea tatlui nu )roduce efecte asu)ra co)iilor lui. "ac defunctul a avut doi co)ii. dintre care numai unul este nedemn. copiii nedemnului vor putea moteni de asemenea dup bunicul lor prin reprezentare ,indiferent dac tatl lor nedemn mai este sau nu 1n via. la data desc#iderii motenirii-. deoarece re)re2entarea o)erea2 c#iar dac re)re2entantul este nedemn fa de re)re2entat sau a renunat la motenirea lsat de acesta ori a fost de2motenit de el ,art. 6>D alin. C. civ.-. %oluiile de mai sus. referitoare la efectele nedemnitii fa de descendenii nedemnului. sunt valabile i n privina copiilor frailor sau ai surorilor defunctului. "e )reci2at c dis)o2iiile art. 6>= C. civ.. 1n materia re)re2entrii succesorale. vi2ea2 toi re)re2entanii motenitorii legali Ade un grad mai 1nde)rtatB. nu numai descendenii nedemnului. $stfel. sunt inclui 1n aceast categorie i Adescendenii su&secveni ai nedemnuluiB ,)e linie colateral-. "e e!em)lu. strne)otul de frate al nedemnului. c). fectele nedemnitii fa de teri. Este )osi&il ca nedemnul s fi 1nc#eiat acte /uridice cu tere )ersoane referitoare la &unurile motenirii ,de e!em)lu. a v:ndut un &un. a constituit o i)otec asu)ra unui imo&il etc.-. 1n )erioada dintre desc#iderea succesiunii i constatarea nedemnitii sale. ;ntre&area care se )une esteC care va fi soarta acestor acteI ;ntruc:t nedemnitatea desfiinea2 titlul de motenitor al nedemnului cu efect retroactiv. de la data desc#iderii motenirii. 1n )rinci)iu i actele su&secvente 1nc#eiate de nedemn vor fi desfiinate cu efect retroactiv ,nemo dat /uod non $abet i resoluto iure dantis# resolvitur ius accipientis-. ;nseamn c. 1n )rinci)iu. nedemnitatea )roduce efecte i fa de teri. soluie care se /ustific 1n ca2ul terilor de rea-credin. dar nu i 1n ca2ul terilor de &un-credin. care au cre2ut 1n vala&ilitatea titlului de motenitor al nedemnului. Ca e!ce)ie. )otrivit art. 6>7 alin. C. civ.. Asunt vala&ileB i Ase meninBC F actele de conservare# precum i actele de administrare . 1n msura 1n care )rofit motenitorilor. 1nc#eiate 1ntre nedemn i teriE F actele de dispoziie cu titlu oneros 1nc#eiate 1ntre nedemn i terii dobnditori de bun-credin( ;n ca2ul 1n care actul /uridic este meninut. nedemnul va fi o&ligat s )lteasc des)gu&iri motenitorilor adevrai. ca )osesor de rea-credin. iar dac actul va fi desfiinat cu efect retroactiv. nedemnul va )utea fi acionat de ctre ter )entru eviciune ,art. 1714. art. 1D34 C. civ.. art. 1>6= i urm. C. civ.-. d). !nlturarea efectelor nedemnitii. Efectele nedemnitii de dre)t sau /udiciare A)ot fi 1nlturate e!)res )rin testament sau )rintr-un act autentic notarialB ,se)arat-. de ctre cel care las motenirea. ;nlturarea efectelor nedemnitii se face numai )rin declaraie expres. *i)sa acesteia Anu constituie 1nlturare a efectelor nedemnitii legatul lsat nedemnului du) sv:rirea fa)tei care atrage nedemnitateaB ,art. 6>1 alin. 1 C. civ.-. "e )reci2at c efectele nedemnitii Anu )ot fi 1nlturate )rin rea&ilitarea nedemnului. amnistie intervenit du) condamnare. graiere sau )rin )rescri)ia e!ecutrii )ede)sei )enaleB ,art. 6>1 alin. 2 C. civ.-. 14

D. I"vo/ar.a ".d.!"it40ii *u//.*ora+.. Nedemnitatea succesoral )oate fi invocat de orice )ersoan interesat. cum suntC comotenitorii legali. motenitorii legali su&secveni. legatarii sau donatarii etc. Nedemnitatea )oate fi invocat i de creditorii acestor )ersoane. )e calea aciunii o&lice. dreptul de a invoca nefiind exclusive personal ,art. 1=>7 C. civ.-. ;n doctrin i 1n )ractica /udectoreasc s-a )us )ro&lema dac nedemnul )oate invoca )ro)ria sa nedemnitateI Ma/oritatea autorilor au o)inat c este admisi&il invocarea nedemnitii de ctre nedemn. deoarece aceasta opereaz de drept. nedemnul referindu-se doar la fa)tul consumat al 1nde)rtrii sale de la motenire )rin efectul legii. Nedemnitatea )oate fi invocat i constatat de instana de /udecat numai dup desc$iderea motenirii i numai dac vocaia succesoral legal a nedemnului este concret. nefiind 1nlturat de la motenire )rin )re2ena unor motenitori 1n rang )refera&il. Nedemnitatea poate fi invocat mpotriva nedemnului ct timp acesta este n via . iar dac F du) desc#iderea succesiunii F a intrat 1n st):nirea &unurilor succesiunii i a decedat 1nainte de constatarea nedemnitii. mpotriva motenitorilor si legali sau testamentar0 care st):nesc aceste &unuri. "ac decesul nedemnului a avut loc 1nainte de desc#iderea motenirii. nedemnitatea )oate fi invocat mpotriva copiilor nedemnului. )entru a-i 1m)iedica s vin la motenire )rin re)re2entare. C>PIT?LUL II. ,?@TENIRE> LEA>L S./0iu".a I. Pri"/ipii+. !o-t."irii +.ga+. B 1. Co"di0ii+. *p./ia+. a+. !o-t."irii +.ga+. Motenirea este legal 1n ca2ul 1n care transmiterea ei are loc n temeiul legii ,la )ersoanele. 1n ordinea i 1n cotele determinate de lege-. Noiunea de motenire legal nu se confund cu devoluiunea legal a motenirii. care re)re2int determinarea persoanelor c#emate 1n temeiul legii s moteneasc )atrimoniul )ersoanei fi2ice decedate. "e regul. motenirea legal intervine 1n toate ca2urile 1n care defunctul nu a lsat testament. Ea )oate interveni 1ns. ca e!ce)ie. 1n ca2ul 1n care a fost lsat testament. dar acesta nu cu)rinde legate. ci alte dis)o2iii de ultim voin ,de e!em)lu. desemnarea unui e!ecutor testamentar. recunoaterea unui co)il din afara cstoriei. dis)o2iii cu )rivire la funeralii etc.-. Motenirea )oate fi legal i 1n ca2ul 1n care testamentul cu)rinde ex$eredri ,de2moteniri- )rin care o )arte dintre motenitori sunt 1nlturai de la motenire ,fr ca testamentul s cu)rind legate 1n favoarea altor )ersoane-. situaie 1n care la motenire vor fi c#emai restul de motenitori legali ,nede2motenii-. ce vor 1m)ri 1ntre ei 1ntreaga mas succesoral. Motenirea legal )oate coe!ista cu cea testamentar dac defunctul a dis)us )rin testament numai de o )arte a motenirii sale ,sau a dis)us de 1ntreaga motenire. dar e!ist motenitori re2ervatari-. situaie 1n care o )arte din motenire se va transmite du) voina testatorului. iar cealalt du) regulile motenirii legale ,art. 6== alin. 2 C. civ.-. Pentru ca o )ersoan s )oat veni la motenire. tre&uie s 1nde)lineasc. 1n )rimul r:nd. condiiile generale ,ca)acitate i vocaie succesoral-. Pentru a do&:ndi motenirea 1n temeiul legii. tre&uie 1ns ca )ersoana s 1nde)lineasc i urmtoarele dou condiii specialeC a- s ai& vocaie succesoral legalE &- s nu fie de2motenit ,e!#eredat-. C:nd sunt 1ntrunite condiiile de mai sus. transmisiunea motenirii se face 1n virtutea legii ,fr 1ns a se 1nelege c. 1n aceast situaie. motenitorii sunt i o&ligai s )rimeasc motenirea-. >. Vo/a0ia *u//.*ora+4 +.ga+4. a). "ocaia le#al #eneral. Potrivit art. 6> alin. 1 C. civ.. motenirea legal se cuvine. 1n general. soului supravieuitor i rudelor defunctului ,descendenii. ascendenii i colateralii acestuia-. )udele defunctului c#emate la motenire 1n temeiul legii )ot fiC din cstorie. din afara cstoriei sau din ado)ie ,1n anumite condiii-. "escendenii i ascendenii au vocaie la motenire indifferent de gradul de rudenie cu defunctul. iar colateralii numai ):n la gradul al )atrulea inclusiv ,art. 6> alin. 2 C. civ.-. $stfel. au vocaie succesoral general ,nelimitat 1n grad-. rudele defunctului 1n linie drea)tC F fiu# nepot de fiu# strnepot de fiu etc. ,descendenii- i F prini# bunici# strbunici etc. ,ascendenii-. 15

8udele colaterale au vocaie succesoral numai pn la gradul al 12-lea inclusiv. $cetia suntC F fraii i surorile defunctului F rude de gradul doiE F nepoii de frate sau sor# )recum i unc$ii i mtuile defunctului- rude de gradul al (((-leaE F strnepoii de frate# verii primari# )recum i fraii sau surorile bunicilor defunctului F rude de gradul al (+-lea. %oul su)ravieuitor ,fostul so al defunctului- este c#emat la motenire 1m)reun cu rudele acestuia. 8e2ult c motenirea legal este conce)ut ca o motenire de familie. -oncubinajul nu creeaz vocaie succesoral. )e considerentul c cei care au ales s triasc 1m)reun. dar s rm:n strini su& as)ect /uridic. Adin res)ect )entru alegerea lor. tre&uie tratai ca atareB. ;n li)sa motenitorilor legali sau testamentari. succesiunea devine vacant# iar )atrimoniul defunctului se transmite comunei. oraului sau. du) ca2. munici)iului 1n a crui ra2 teritorial se aflau &unurile la data desc#iderii motenirii ,art. 6> alin. C. civ.-. Preci2m c e!istena vocaiei succesorale generale a rudelor defunctului ,c#emate la motenire alturi de soul su)ravieuitor- nu 1nseamn c ele toate. 1m)reun i deodat. vor culege motenirea lsat de defunct. deoarece c$emarea lor la motenire este numai potenial ,vi2:nd o )osi&ilitate de )rinci)iu )entru a moteni )atrimoniul )ersoanei decedate-. .umai vocaia lor concret ,determinat )rin devoluiunea succesoral legal- va atrage culegerea efectiv a motenirii. b). $eciprocitatea vocaiei le#ale #enerale la motenire. ;n virtutea acestei caracteristici. dac o )ersoan are vocaie succesoral legal la motenirea lsat de o alt )ersoan. atunci i aceast )ersoan are aceeai vocaie 1n ra)ort cu )rima ,sensul )o2itiv al )rinci)iului-. +ocaia lor concret va de)inde de ordinea 1n care a survenit decesul lor sau al uneia dintre ele. "e e!em)lu. co)ilul are vocaie la motenirea lsat de )rinii si. dar i acetia din urm ,)riniiau vocaie la motenirea co)iilor lor ,1n concurs cu ceilali motenitori. dac e!ist-. Ca e!ce)ie. reci)rocitatea vocaiei succesorale nu vizeaz comuna ,oraul sau munici)iul- i nici persoanele juridice. 1ntruc:t acetia nu )ot transmite o motenire. "e asemenea. reci)rocitatea vocaiei nu este aplicabil nici n domeniul motenirii testamentare ,c#iar dac dou )ersoane i-ar conferi )rin testamente se)arate1 vocaie succesoral reci)roc-. 1ntruc:t cele dou testamente sunt acte /uridice unilaterale inde)endente ,iar vocaia succesoral nu este. 1n acest ca2. interde)endent-. 8eci)rocitatea vocaiei la motenire are i un sens negativ. $stfel. dac o )ersoan nu are vocaie la motenirea unei alte )ersoane. nici aceasta din urm nu va avea vocaie la motenirea celei dint:i ,de e!em)lu. ginerele i socrul-. c). "ocaia le#al concret %efectiv, util). 8udele defunctului cu vocaie succesoral ,general- legal nu sunt c#emate toate i 1n acelai tim) la motenire. 8egula se /ustific )rin aceea c. dac s-ar 1nt:m)la acest lucru. Aaverile succesorale s-ar fr:mia 1n )ri de o valoare ne1nsemnat. iar instituia motenirii nu i-ar mai )utea 1nde)lini rosturile ei social-economiceB. Pentru evitarea acestei situaii. legiuitorul a instituit o anumit ordine de c$emare a rudelor defunctului la succesiune ,art. 6> alin. 1 C. civ.-. $stfel. )entru ca o )ersoan s fie c#emat efectiv la motenire 1n temeiul legii ,deci s ai& vocaie succesoral concret-. nu este suficient s fac )arte din categoria motenitorilor legali cu vocaie general. ci mai tre&uie s nu fie nlturat de la motenire de o alt )ersoan cu vocaie general ,dar c#emat de lege 1n rang )refera&il-. *egea sta&ilete dou criterii te#nico-/uridice )entru sta&ilirea ordinii de )referin 1ntre rudele defunctului cu vocaie general la motenireC clasa de motenitori i gradul de rudenie. B 2. Pri"/ipii+. g.".ra+. a+. d.vo+u0iu"ii +.ga+. . ;n temeiul legii. sunt c#emai la motenireC rudele defunctului. soul supravieuitor i. 1n li)sa acestora. comuna ,oraul sau munici)iul-. Cu a/utorul unor mi/loace te#nice ,clasa de motenitori i gradul de rudenie-. s-au formulat trei principii 1n &a2a crora se determin )ersoanele cu vocaie succesoral concret. <)eraiunea /uridic )rin care se determin )ersoanele care vor moteni efectiv )atrimoniul succesoral. )recum i cotele din masa succesoral do&:ndite. )oart numele de devoluiunea legal a motenirii. >. Pri"/ipiu+ /h.!4rii +a !o-t."ir. a rud.+or <" ordi".a /+a*.+or d. !o-t."itori +.ga+i. Clasa de motenitori este categoria de rude care. 1n mod colectiv. e!clude de la motenire o alt categorie de rude ,sau este e!clus de cea din urm-. Codul civil sta&ilete patru clase de motenitori legali ,art. 6>3 alin. 1 C. civ.-. 16

F clasa (. clasa descendenilor 1n linie direct. alctuit din fiii. ne)oii. strne)oii etc. ai defunctului ,fr limit de grad-E F clasa a ((-a ,mi!t-. clasa ascendenilor privilegiai ,)rinii defunctului- i a colateralilor privilegiai ,fraii i surorile defunctului i descendenii lor ):n la gradul al (+-lea inclusiv-E F clasa a (((-a. clasa ascendenilor ordinari ,&unicii. str&unicii etc. ai defunctului. fr limit de grad-E F clasa a (+-a. clasa colateralilor ordinari ,unc#ii i mtuile. verii )rimari i fraii5surorile &unicilor defunctului-. 8udele sunt c#emate la motenire 1n ordinea claselor. $stfelC F rudele din clasa ( ,c#iar i o singur )ersoan- nltur de la motenire rudele din clasele subsecvente E F rudele din clasa a ((-a sunt c#emate la motenire numai dac nu exist rude din clasa 1 sau cele e!istente nu pot ,din cau2a nedemnitii- sau nu vor ,1ntruc:t sunt renuntori- s vin la motenireE F rudele din clasa a (((-a sunt c#emate la motenire numai dac nu exist motenitori din primele dou clase sau cei e!isteni nu pot sau nu vor s vinE F rudele din clasa a (+-a motenesc numai n absena motenitorilor din primele trei clase. "e regul. o rud face )arte dintr-o singur clas. Ca e!ce)ie. este )osi&il ca o )ersoan s fac )arte i din dou clase. "e e!em)lu. co)ilul nscut din cstoria 1nc#eiat 1ntre ne)otul defunctului i ne)otul de frate al defunctului ,acesta fc:nd )arte din )rima clas. ca strne)ot al defunctului. dar i din clasa a ((-a. 1n calitate de strne)ot de frate-. ca2 1n care motenitorul )oate o)ta 1n favoarea uneia dintre cele dou caliti )e care le are concomitent. Potrivit art. 6>3 alin. 2 C. civ.. dac 1n urma de2motenirii rudele defunctului din clasa cea mai a)ro)iat nu )ot culege 1ntreaga motenire. atunci partea rmas se atribuie rudelor din clasa subsecvent care 1nde)linesc condiiile )entru a moteni. %oul su)ravieuitor al defunctului. nefiind rud cu acesta. nu face parte din nicio clas. dar vine 1n concurs cu oricare dintre acestea c#emate la succesiune. "eci. soul su)ravieuitor nu nltur nicio clas de motenitori . dar nici nu este nlturat de la motenire ,indiferent de clasa cu care vine 1n concurs-. #. Pri"/ipiu+ pro7i!it40ii gradu+ui d. rud."i. <"tr. !o-t."itorii di" a/..a-i /+a*4. Potrivit art. 6>3 alin. C. civ.. 1n cadrul aceleiai clase. de regul. rudele de grad mai a)ro)iat 1nltur de la motenire )e cele mai 1nde)rtate 1n grad ,proximior excludit remotiorem-. "e e!em)lu. co)iii defunctului e!clud de la motenire )e ne)oii. strne)oii acestuia. tot aa. fraii i surorile defunctului )e ne)oii i strne)oii de frate sau sor etc. 8e2ult c. 1n cadrul aceleiai clase. vocaia concret la motenire de)inde de gradul de rudenie. Princi)iul )ro!imitii gradului de rudenie are dou excepiiC F 1n cadrul clasei a ((-a. prinii defunctului ,dei sunt rude de gradul ( cu defunctul- nu nltur de la motenire pe fraii i surorile defunctului ,rude de gradul ((-. ci vin 1m)reun la succesiuneE F 1n ca2ul reprezentrii succesorale. C. Pri"/ipiu+ .ga+it40ii <"tr. rud.+. di" a/..a-i /+a*4 -i d. a/.+a-i grad /h.!at. +a !o-t."ir.. "ac motenitorii defunctului fac parte din aceeai clas i au acelai grad de rudenie. ei vor 1m)ri motenirea n pri egale ,art. 6>3 alin. 3 C. civ.-. "e e!em)lu. dac la motenire vin doi co)ii ai defunctului. fiecare va )rimi o /umtateE la fel i dac vor fi c#emai doi frai etc. "e la )rinci)iul egalitii. legea )revede dou excepiiC F 1m)reala motenirii pe tulpini. 1n ca2ul venirii la motenire )rin reprezentare succesoralE F 1m)reala motenirii pe linii. 1n ca2ul 1n care sunt c#emai doi sau mai muli colaterali )rivilegiaiC frai ori surori )rovenii din )rini diferii ,adic frai &uni. frai consangvini sau frai uterini cu defunctul- sau descendenii frailor ori surorilor de categorii diferite ,indiferent dac vin la motenire 1n nume )ro)riu sau )rin re)re2entare-. ;n ra)orturile dintre )rini. )e de o )arte. i frai5surori sau descendenii lor. )e de alt )arte. nu se a)lic )rinci)iul egalitii. )rinii culeg:nd o cot fi! indiferent de numrul colateralilor )rivilegiai cu care vin 1n concurs. S./0iu".a a III'a. R.pr.5."tar.a *u//.*ora+4 B 1. D.1i"ir.2 "atur4 :uridi/4 -i do!."iu d. ap+i/ar. Prin reprezentarea succesoral. un motenitor legal de un grad mai 1nde)rtat. numit reprezentant# urc 1n virtutea legii 1n locul i gradul ascendentului su numit reprezentat# )entru a culege )artea din motenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia dac nu ar fi fost nedemn fa de defunct sau decedat la data desc#iderii motenirii ,art. 6>= C. civ.-1. 17

Prin efectele )e care le )roduce. reprezentarea nltur unele consecine injuste ale )rinci)iului )ro!imitii gradului de rudenie i ale )rinci)iului egalitii 1ntre rudele de acelai grad. "e e!em)lu. la moartea lui $ rm:n ca motenitori fiul su ' i doi ne)oi " i E ,care sunt co)iii unui alt fiu al defunctului F C F. )redecedat-. ;n li)sa acestei instituii. s-ar a)lica )rinci)iul )ro!imitii 1n gradul de rudenie. urm:nd ca motenirea lsat de $ s fie culeas numai de fiul su ' ,care. fiind descendent de gradul (. 1i 1nltur de la motenire )e " i E. descendeni de gradul al ((-lea-. ;ntruc:t legiuitorul a a)reciat c astfel de e!cludere ar fi nedrea)t. )rin derogare de la )rinci)iul )ro!imitii 1n grad i al egalitii 1ntre rudele de acelai grad. s-a )ermis ne)oilor " i E s urce 1n locul i gradul )rintelui lor )redecedat ,C-. venind astfel la motenire. 1n concurs cu unc#iul lor '. Ca noutate. Codul civil 2711 d )osi&ilitatea re)re2entrii ascendentului decedat. dar i a ascendentului nedemn fa de defunct. decedat sau 1n via ,art. 6>= C. civ.-. "e menionat 1ns c. 1n ca2 de re)re2entare. motenirea nu se va mpri n mod egal ntre succesori ,)e ca)ete-. ci du) numrul descendenilor de gradul ( ,)e tul)ini-E 1n ca2ul concret de mai sus. ne)oii defunctului vor )rimi )ri egale din /umtatea motenirii cuvenite tatlui lor. "ei Codul civil de la 14>3 a calificat instituia dre)t Ao ficiune a legiiB. literatura /uridic contem)oran a a)reciat c re)re2entarea succesoral este A un beneficiu al legii+ de care se &ucur anumite categorii de motenitori legali. 8e)re2entarea succesoral este admis 1n )rivina descendenilor copiilor defunctului i 1n )rivina descendenilor din frai i surori ,art. 6>> alin. 1 C. civ.-. "e menionat c reprezentarea constituie o excepie de la principiile devoluiunii legale i deci dis)o2iiile care o )revd sunt de strict interpretare. ;n consecin. nicio alt )ersoan 1n afara celor e!)res )rev2ute de lege nu )oate &eneficia de efectele re)re2entrii succesorale ,de e!em)lu. )rinii defunctului sau soul su)ravieuitor-. B 2. Co"di0ii+. r.pr.5."t4rii *u//.*ora+. "escendenii co)iilor defunctului i descendenii din frai i surori )ot &eneficia de re)re2entarea succesoral numai dac sunt 1nde)linite dou condiiiC a). Cel reprezentat s fie nedemn sau decedat, la data deschiderii motenirii. Potrivit art. 6>= C. civ.. re)re2entarea o)erea2 1n ca2ul re)re2entatului Anedemn fa de defunct sau decedat la data desc#iderii moteniriiB. Celor dou situaii de mai sus le sunt asimilate alte dou cazuri. $stfel. re)re2entarea o)erea2 c#iar dac re)re2entantul este nedemn fa de re)re2entat sau a renunat la motenirea lsat de acesta ori a fost dezmotenit de el ,art. 6>D alin. C. civ.-. Potrivit art. 6>D alin. 1 C. civ.. A)oate fi re)re2entat persoana lipsit de capacitatea de a moteni . )recum i nedemnul. c$iar aflat n via la data desc#iderii moteniriiB. "in dis)o2iiile discuta&ile ale te!tului de mai sus. 1nelegem c poate fi reprezentat att o persoan decedat# ct i o persoan n via Ali)sit de ca)acitatea de a moteniB ,nedemnul. renuntorul sau de2motenitul-. Condiia este 1nde)linit i dac cel care este re)re2entat a decedat 1n aceeai 1m)re/urare cu cel care las motenirea. deoarece sunt )re2umai c au murit 1n acelai moment ,art. 6=D alin. 2 C. civ.-. ;n acest conte!t admitem c i persoana disprut poate fi reprezentat. deoarece ):n la )ronunarea unei #otr:ri /udectoreti declarative de moarte rmase definitiv este )re2umat a fi 1n via ,i )oate avea calitatea de nedemn. renuntor sau de2motenit-. Preci2m. de asemenea. c re)re2entarea nu )oate o)era per saltum i omisso medio. astfel c re)re2entantul nu )oate s sar )este un ascendent care este 1n via )entru a a/unge la alt ascendant )e care s 1l re)re2inte. ci el tre&uie s urce din grad 1n grad vacant ):n la gradul cel mai a)ro)iat de defunct. b). $eprezentantul s ndeplineasc condiiile #enerale pentru a moteni. ;n temeiul art. 6>D alin. 2 C. civ.. deoarece re)re2entantul urmea2 s 1l moteneasc )e defunct. el tre&uie s 1nde)lineasc toate condiiile de a veni la motenirea legal a acestuia )rev2ute de art. 6=D i urm. C. civ.. )re2entate 1n continuare. F s aib capacitate succesoralE astfel. re)re2entantul tre&uie s e!iste 1n momentul desc#iderii motenirii ,s)re deose&ire de re)re2entat. el nu )oate s fie comorient sau )ersoan decedat 1n acelai tim) cu defunctul-E F s aib vocaie succesoral general proprie la motenirea lsat de defunct. fiindc o )ersoan care nu ar )utea moteni 1n nume )ro)riu nu ar )utea culege motenirea nici )rin re)re2entareE astfel. descendenii din frai sau surori )ot veni la motenire )rin re)re2entare numai ):n la gradul al (+-lea inclusiv ,strne)ot de frate F gradul al (+-lea-. ;n ca2ul adopiei cu efecte depline. ado)tatul i descendenii si devin rud cu ado)tatorul su. dar i cu rudele acestuia. astfel c pot beneficia de reprezentare ca i co)iii din filiaia fireasc. ;n sc#im&. 1n ca2ul adopiei cu efecte restrnse . 1ntruc:t ado)tatul i descendenii si devin rude numai cu ado)tatorul ,nu i cu rudele acestuia-. n principiu. ado)tatul i descendenii si nu pot beneficia de reprezentare. 18

Ca e!ce)ie. 1n situaia de mai sus. descendenii ado)tatului )ot veni la motenire )rin re)re2entare numai dac adoptatorul a fost defunctul. F s nu fie nedemn fa de defunct. s nu fi renunat la motenirea acestuia i s nu fi fost ex$eredat ,1n ca2ul motenitorilor nere2ervatari-. "e )reci2at c reprezentantul trebuie s ndeplineasc condiiile necesare )entru a-l moteni exclusiv pe defunct ,i nu )e re)re2entat-. "e e!em)lu. re)re2entantul )oate fi nedemn fa de re)re2entat. 1ntruc:t nedemnitatea )roduce efecte numai 1n ra)ort cu )ersoana fa de care s-a sv:rit fa)ta ,de asemenea. el )oate s renune la motenirea acestuia sau s fie e!#eredat-. B C. ,odu+ <" /ar. op.r.a54 r.pr.5."tar.a "ac sunt 1nde)linite condiiile de mai sus. re)re2entarea este admisC 1n toate ca2urile. la infinit. o)er:nd de dre)t. )eprezentarea opereaz *n toate cazurile+3( $stfel. 1n clasa 1 a descendenilor-. ne)oii ,rude cu defunctul de gradul al ((-lea- vor veni la motenire )rin re)re2entare at:t 1n ca2ul 1n care ar e!ista i fii ai defunctului ,descendeni de gradul (-. c:t i 1n ca2ul 1n care ar veni la motenire numai ne)oi ai defunctului. 9ot astfel. 1n clasa a 11-a a ascendenilor i colateralilor privilegiai - ne)oii de frate i sor ,rude cu defunctul. de gradul (((- vor veni la motenire )rin re)re2entare. at:t 1n ca2ul 1n care ar veni i fraii sau surorile defunctului. c:t i 1n ca2ul 1n care la motenire ar veni numai ne)oi de frate sau sor. "ac rudele sunt de grad egal. 1m)rirea motenirii se va face )e tul)ini. Acu res)ectarea )rinci)iului egalitii 1ntre motenitorii de grad cel mai a)ro)iat cu defunctulB. iar nu )e ca)ete. 1n )ri egale. 1n ra)ort cu numrul descendenilor care vin efectiv la motenire. "e e!em)lu. dac cei doi co)ii ai defunctului sunt decedai la data desc#iderii motenirii i unul a lsat un co)il. iar al doilea trei co)ii. motenirea se va 1m)ri 1ntre ne)oii defunctului nu n pri egale. ci 1n dou )ri. )rima /umtate revenind unui ne)ot. iar cealalt /umtate fiind 1m)rit 1ntre ceilali trei ne)oi. )eprezentarea este admis la infinit nemrginit!# 1n sensul c de ea vor &eneficia nu numai descendenii de gradul al doilea s)re a re)re2enta )e descendenii de gradul (. ci i descendenii de gradul al (((-lea s)re a re)re2enta )e descendenii de gradul al ((-lea. )recum i cei de gradul al (+-lea )e cei de gradul al (((-lea etc. Ca e!ce)ie. 1n ca2ul descendenilor din frai sau surori. re)re2entarea nu poate opera nemrginit. ci numai ):n la gradul al (+-lea ,1ntruc:t motenirea 1n linie colateral este admis numai ):n la gradul al (+-lea-. )eprezentarea opereaz de drept ,)entru ca 1m)reala s se fac )e tul)ini-. voina descendenilor )ut:nd influena astfel regulile re)re2entrii numai )rin renunare la motenire. nu i prin acceptarea ei cu efecte pariale sau sub condiie ,de e!em)lu. 1m)reala s se fac 1n alte cote dec:t cele sta&ilite de lege-. ;n consecin. regulile reprezentrii succesorale nu pot fi modificate prin voina defunctului . B D. E1./t.+. r.pr.5."t4rii *u//.*ora+. Ca efect )rinci)al al re)re2entrii succesorale. descendentul F re)re2entant urc A1n dre)turile ascendentului suB F re)re2entat. culeg:nd motenirea ce i s-ar fi cuvenit acestuia. dac Anu ar fi fost nedemn fa de defunct sau decedatB ,art. 6>= C. civ.-. Potrivit noului Cod civil. re)re2entarea succesoral )roduce efecte generale i )articulare. >. E1./tu+ g.".ra+. Conform art. 6>4 alin. 1 C. civ.. A1n ca2urile 1n care o)erea2 re)re2entarea succesoral. motenirea se 1m)arte )e tul)inB. $stfel. re)re2entanii. indiferent de numrul lor. vor lua )artea din motenire ce s-ar fi cuvenit ascendentului re)re2entat dac ar fi fost 1n via la desc#iderea motenirii1. "e e!em)lu. dac defunctul a avut doi co)ii )redecedai. dintre care unul a lsat un co)il. iar cellalt doi co)ii. aceti ne)oi ai defunctului vor moteni nu n pri egale. ci )rimul va lua 152 din motenire. iar ceilali doi c:te 153 fiecare. ;n consecin. 1n ca2ul re)re2entrii a dou sau mai multor )ersonae decedate sau nedemne. la data desc#iderii motenirii. re)re2entanii lor vor 1m)ri motenirea pe tulpini ,i nu )e Aca)eteB-. Potrivit art. 6>4 alin. 2 C. civ.. )rin tulpin se 1nelegeC F 1nuntrul clasei 1nt:i. descendentul de gradul 1nt:i care culege motenirea sau este re)re2entat la motenireE F 1nuntrul clasei a doua. colateralul )rivilegiat de gradul al doilea care culege motenirea sau este re)re2entat la motenire. "ac aceeai tul)in a A)rodus mai multe ramuri. 1n cadrul fiecrei ramuri su&divi2area se face tot )e tul)in. )artea cuvenit descendenilor de acelai grad din aceeai ramur 1m)rindu-se 1ntre ei 1n mod egalB ,art. 6>4 alin. C. civ.-. "e e!em)lu. dac 1n ca2ul de mai sus unul dintre ne)oi ar fi decedat i el la data desc#iderii motenirii. ls:nd doi co)ii ,strne)oi ai defunctului-. acetia vor veni la motenire tot )e tul)ini , subtulpini-. adic ar )rimi )artea cuvenit ascendentului lor. 19

Menionm c. odat cu drepturile )e care le do&:ndesc )rin re)re2entare. motenitorii rs)und i de )asivul succesiunii ,av:nd. 1n consecin. i obligaii 1n funcie de vocaia succesoral a fiecruia-. #. E1./tu+ parti/u+ar a+ r.pr.5."t4rii *u//.*ora+.. Potrivit art. 6>6 alin. 1 C. civ.. co)iii nedemnului conce)ui 1nainte de desc#iderea motenirii de la care nedemnul a fost e!clus sunt o&ligai s raporteze. la motenirea lsat de nedemn. bunurile pe care le-au motenit prin reprezentarea nedemnului . dac vin la motenirea lui 1n concurs cu ali co)ii ai si. conce)ui du) desc#iderea motenirii de la care a fost 1nlturat nedemnul. "e )reci2at c ra)ortul &unurilor motenite )rin re)re2entarea nedemnului se face numai 1n ca2ul i 1n msura 1n care valoarea acestora a de)it valoarea )asivului succesoral )e care re)re2entantul a tre&uit s 1l su)orte ca urmare a re)re2entrii ,art. 6>6 alin. 2 C. civ.-. 8a)ortul &unurilor motenite )rin re)re2entarea nedemnului este su)us reglementrilor cu)rinse 1n seciunea dedicat Ara)ortului donaiilorB ,art. 113>-11=3 C. civ.-. C. Parti/u+arit40i a+. !o-t."irii i!o6i+.+or pri" r.pr.5."tar. <" /o"di0ii+. L.gii "r. 1&E1$$1 -i L.gii "r. 10E2001. Potrivit art. 4 alin. 2 din *egea nr. 1451661. re)u&licat. dac )ro)rietarul terenului reconstituit nu mai este 1n via. Ade )revederile legii &eneficia2 ,J- motenitorii acestoraB. Potrivit art. 1 alin. 1 din @.?. nr. 4675277= )entru a)ro&area 8egulamentului )rivind )rocedura de constituire. atri&uiile i funcionarea comisiilor )entru sta&ilirea dre)tului de )ro)rietate )rivat asu)ra terenurilor. a modelului i modului de atri&uire a titlurilor de )ro)rietate. )recum i )unerea 1n )osesie a )ro)rietarilor. Asta&ilirea dre)tului de )ro)rietate ,J- )entru coo)eratorii decedai se face )e numele motenitorilorB. iar art. 1 alin. 2 lit. a- i &- )revede c descendenii co)iilor fostului )ro)rietar decedat. )recum i cei din frai i surori )ot veni la motenire 1n locul )rinilor lor decedai anterior autorului succesiunii. deci )rin re)re2entare. "in te!tul de lege menionat re2ult c re)re2entarea nu este admis 1n ca2ul 1n care re)re2entantul a decedat Anu anterior. ci ulterior fostului )ro)rietar al terenului. 1ns decesul a avut loc 1naintea a)ariiei *egii nr. 1451661B. 8e)re2entarea se admite 1ns nu numai 1n ca2ul )redecesului celui re)re2entat. dar i n cazul n care reprezentatul este comorient sau decedat n acelai timp cu autorul succesiunii. "ac 1ns moartea co)ilului sau. du) ca2. a fratelui5surorii fostului )ro)rietar a intervenit ulterior decesului autorului ,nu AanteriorB-. acesta va moteni. deoarece a fost 1n via la data desc#iderii succesiunii ,urm:nd ca. a)oi. cota motenit s fie transmis )ro)riilor si motenitori-. "is)o2iii 1n materie sunt cu)rinse i 1n *egea nr. 1752771 )rivind regimul /uridic al unor imo&ile )reluate de stat 1n mod a&u2iv. $stfel. )otrivit art. 3 alin. 2 din lege. de )revederile acesteia &eneficia2 i motenitorii )ersoanelor 1ndre)tite. reconstituirea dre)tului de )ro)rietate )ut:ndu-se face. 1n condiiile legii civile. at:t 1n nume )ro)riu. c:t i )rin re)re2entare sau retransmitere. S./0iu".a a IV'a. R.gu+i ap+i/a6i+. /+a*.+or d. !o-t."itori +.ga+i 8udele defunctului cu vocaie legal general ,1n linie drea)t la infinit i colaterale ):n la gradul al (+-lea inclusiv- sunt organi2ate )e )atru clase de motenitori legali distincte. nu numai )rin a)ro)ierea fa de defunct. dar i prin particularitile lor. B 1. C+a*a I d. !o-t."itori +.ga+i 8d.*/."d."0ii d.1u"/tu+ui9 Prin descendeni se 1neleg Acopiii defunctului i urmaii lor n linie dreapt la nesf:ritB. fr deose&ire de se! i indiferent dac sunt din aceeai cstorie sau din cstorii diferite ,art. 6D= alin. 1 C. civ.-. Co)iii defunctului i urmaii acestora din afara cstoriei fac de asemenea )arte din clasa ( de motenitori legali. cu condiia ca filiaia s fie sta&ilit )otrivit legii. "in clasa ( mai fac )arte i copiii adoptai. Prin ado)ie. ado)tatul i descendenii si do&:ndesc aceleai dre)turi )e care le are co)ilul din cstorie. "u) efectele )roduse. ado)ia )oate fiC cu efecte depline sau cu efecte restrnse. Preci2m c distincia dintre ado)ia cu efecte de)line i cea cu efecte restr:nse a avut su)ort legal numai ):n la ado)tarea dis)o2iiilor <.K.?. nr. 2=5166D i a *egii nr. 4D51664 ,a2i a&rogate-. Potrivit art. 3=1 i urm. C. civ.. ado)ia este asimilat 1n totalitate rudeniei fireti i deci. 1n actuala reglementare. ado)ia nu mai )oate fi dect cu efecte depline( $do)ia cu efecte restr:nse rmne ns n actualitate ,cel )uin 1n materia dre)tului de motenire-. 1ntruc:t actele /uridice 1nc#eiate 1n regimul /uridic anterior rm:n vala&ile , tempus regit actum-. ;n funcie de felul ado)iei ,cu efecte depline sau restrnse-. vor fi difereniate i dre)turile la motenire. a- "ac motenirea este lsat de adoptator. adoptatul i descendenii si pot veni la motenire . indiferent de felul ado)iei. "ac cel care las motenirea nu este ado)tatorul. ci o alt rud a acestuia. ado)tatul va avea vocaie 20

succesoral la motenirea res)ectiv numai dac adopia a fost fcut cu efecte depline ,deoarece numai 1n aceast situaie ado)tatul devine rud at:t cu ado)tatorul su. c:t i cu rudele acestuia din urm F art. 3=1 C. civ.-. &- "ac )ersoana care las motenirea a fost o rud fireasc a ado)tatului. acesta din urmC F nu poate veni la motenire. dac ado)ia sa a fost 1nc#eiat cu efecte depline ,deoarece legturile ado)tatului cu rudele fireti 1ncetea2 1n acest ca2-E F poate veni la motenire 1n ca2ul ado)iei cu efecte restrnse. 1ntruc:t ado)tatul )strea2 legturile de rudenie cu familia fireasc. astfel c el i descendenii lui vor avea vocaie succesoral fa de ascendenii lor fireti. "e menionat c. 1n toate ca2urile. ado)ia este vala&il i va )roduce efecte /uridice numai dac a fost fcut n scopul i cu finalitatea prevzut de lege. >. Dr.ptu+ +a !o-t."ir. a+ d.*/."d."0i+or. Potrivit art. 6D= alin. 2 C. civ.. Adescendenii defunctului 1nltur motenitorii din celelalte claseB. "ac vin singuri la succesiune. descendenii au dre)tul la 1ntreaga motenire. ;n acest ca2. dac sunt c#emai doi sau mai muli descendeni de gradul ( ,co)iii defunctului sau ali descendeni de grade egale-. fiecare va moteni n mod egal. 1n funcie de numrul lor ,pe capete-. "ac descendenii de gradul al ((-lea i urmtoarele vin la motenire prin reprezentare. 1m)reala se va face pe tulpini i subtulpini. )rinci)iul egalitii a)lic:ndu-se numai 1ntre ramurile din aceeai tul)in ,art. 6D= alin. 3 C. civ.-. ;n ca2ul 1n care la motenire vine i soul su)ravieuitor al defunctului. descendenii. indiferent de numrul lor. vor culege 53 din motenire. restul de 153 cuvenindu-se soului su)ravieuitor ,art. 6D= alin. C. civ.-. #. Cara/t.r.+. :uridi/. a+. dr.pturi+or d.*/."d."0i+or. "in dis)o2iiile Codului civil re2ult c dre)turile succesorale ale descendenilor au urmtoarele caractere /uridiceC F descendenii )ot veni la motenire 1n nume propriu sau prin reprezentare ,art. 6>= C. civ.-E F descendenii sunt motenitori rezervatari. adic ei &eneficia2. 1n )uterea legii. de o )arte din motenire. denumit rezerv. cu )rivire la care. su& sanciunea reduciunii. autorul nu )oate dis)une )rin li&eraliti inter vivos sau mortis causa ,art. 174D C. civ.-E F descendenii sunt motenitori sezinariE ei au Ast):nirea de fa)t asu)ra )atrimoniului succesoralB. c#iar 1nainte de eli&erarea certificatului de motenitor i fr vreo formalitateE )e l:ng st):nirea de fa)t a )atrimoniului succesoral. se2ina confer motenitorilor sesi2ari i dre)tul de a administra )atrimoniul succesoral i de a e!ercita dre)turile i aciunile defunctului ,art. 112=-112> C. civ.-E F descendenii sunt obligai s raporteze donaiile. adic sunt inui s readuc la masa succesoral &unurile )e care leau )rimit cu titlu de donaie1 de la cel care las motenirea ,art. 113> alin. 1 C. civ.-. B 2. C+a*a a II'a d. !o-t."itori +.ga+i 8a*/."d."0ii privi+.gia0i -i /o+at.ra+ii privi+.gia0i9 "ac defunctul nu are descendeni sau cei e!isteni Anu 1nde)linesc condiiile necesare )entru a moteniB sau nu vor s vin la motenire. legea c#eam la succesiune rudele care fac )arte din clasa a ((-a de motenitori legali ,art. 6D> alin. 1 C. civ.-. Clasa a ((-a de motenitori legali este clasa mi!t. a ascendenilor privilegiai i a colateralilor privilegiai ,ei se numesc )rivilegiai deoarece 1nltur de la motenire )e ceilali ascendeni i colaterali. denumii ordinari. care fac )arte din clase de motenitori su&secvente-. Clasa a ((-a este mixt. 1ntruc:t cu)rinde dou categorii de rude. ceea ce determin ca studierea )ro&lemelor legate de ascendenii )rivilegiai s se fac se)arat de cele )rivind colateralii )rivilegiai. >. >*/."d."0ii privi+.gia0i. $scendenii )rivilegiai sunt )rinii defunctului ,tatl i mama- din cstorie. din afara cstoriei i din ado)ie. "re)turile succesorale ale )rinilor din cstorie i din afara cstoriei sunt )rev2ute e!)res de art. 6D> i urm. C. civ. a). &iliaia fa de mam i fa de tat. Potrivit art. 374 C. civ(. filiaia fa de mam re2ult din fa)tul naterii. Ea se )oate sta&ili i )rin recunoatere sau )rin #otr:re /udectoreasc. 4iliaia fa de tatl din cstorie se sta&ilete )rin efectul )re2umiei de )aternitate. 4iliaia fa de tatl din afara cstoriei se sta&ilete )rin recunoatere sau )rin #otr:re /udectoreasc ,art. 374 alin. C. civ.-. Paternitatea se )re2um dac se dovedete c )retinsul tat a vieuit cu mama co)ilului 1n )erioada tim)ului legal al conce)iunii ,art. 32> alin. 1 C. civ.-. ;n doctrin s-a a)reciat c. dac sta&ilirea filiaiei ,)rin recunoatere- din afara cstoriei s-a fcut 1n sco)ul e!clusiv ,i dovedit- de a crea tatlui din afara cstoriei vocaie succesoral la motenirea co)ilului. recunoaterea este lovit de nulitate. b). "ocaia succesoral a prinilor fireti n cazul adopiei. ;n ca2ul adopiei cu efecte depline. )rinii fireti ai celui ado)tat )ierd orice vocaie succesoral la motenirea co)ilului ado)tat. 1ntruc:t raporturile de rudenie dintre 21

ei nceteaz. ;n ca2ul 1n care unul dintre soi ado)t cu efecte de)line co)ilul firesc al celuilalt so. legturile de rudenie dintre co)il i )rintele su firesc ,care este soul ado)tatorului cu efecte de)line- se menin i. 1n consecin. acesta din urm )strea2 vocaia succesoral la motenirea co)ilului. "ac 1ns ado)ia este cu efecte restr:nse. vocaia succesoral a am&ilor )rini fireti se menine. indiferent dac ado)tatorul este sau nu soul unuia dintre )rinii fireti. c). "ocaia succesoral a adoptatorului. ;n ca2ul adopiei cu efecte depline. situaie 1n care ado)tatul devine rud cu ado)tatorul i rudele acestuia. vocaia succesoral a celui din urm nu este pus la ndoial( ;n ceea ce )rivete adopia cu efecte restrnse. s-ar )utea )une 1ntre&areaC are ado)tatorul vocaie succesoral la motenirea lsat de ado)tat ,)e motiv c ra)orturile ado)tatului cu familia fireasc nu 1ncetea2. iar ado)ia consimit de ado)tator se face e!clusiv 1n interesul celui ado)tat. i nu invers-I $)reciem c adoptatorul are vocaie succesoral la motenirea lsat de ado)tat i 1n ca2ul adopiei cu efecte restrnse. deoarece 1n )rivina ra)orturilor de rudenie dintre ado)tator i ado)tat nu e!ist deose&ire 1ntre felurile ado)iei. d). Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor privile#iai. "in dis)o2iiile Codului civil re2ult urmtoarele caractere /uridiceC F ascendenii )rivilegiai )ot veni la motenire numai n nume propriu. nu i )rin re)re2entareE F ascendenii )rivilegiai sunt motenitori rezervatariE F ascendenii )rivilegiai sunt motenitori sezinari. e). !mpreala motenirii ntre ascendenii privile#iai %i ntre acetia i colateralii privile#iai). ;ntinderea dre)turilor succesorale ale ascendenilor )rivilegiai difer du) cum ascendenii )rivilegiai vin singuri la motenire sau 1n concurs cu colateralii )rivilegiai. "ac la motenire sunt c#emai numai ascendenii privilegiai ai defunctului ,tatl i mama acestuia-. motenirea se 1m)arte 1ntotdeauna n mod egal. 1n funcie de numrul acestora ,art. 647 C. civ.-. Preci2m c. 1n ca2ul ado)iei cu efecte restr:nse. adoptatorul vine la motenire alturi de prinii fireti ,care sunt 1n via la data desc#iderii motenirii-. "eci motenirea se va 1m)ri 1n dou. trei sau )atru )ri. Potrivit art. 6D4 C. civ.. dac ascendenii privilegiai vin la motenire n concurs cu colateralii privilegiai . 1ntinderea dre)turilor ascendenilor se sta&ilete astfelC F c:nd e!ist un singur )rinte. el va )rimi 153 din motenire. restul de 53 revenind colateralilor )rivilegiaiE F c:nd triesc am&ii )rini. vor culege 152 din motenire ,c:te 153 fiecare-. cealalt /umtate revenind colateralilor )rivilegiai ,art. 6D4 lit. a C. civ.-E F c:nd la motenire vin )rinii fireti alturi de ado)tator ,1n ca2ul ado)iei cu efecte restr:nse-. ei 1m)reun vor culege tot 152 din motenire. )e care o vor 1m)ri 1n mod egal. iar restul de 152 va fi culeas de colateralii )rivilegiai. "ac alturi de clasa a ((-a de motenitori este c#emat i soul supravieuitor al defunctului. cota ce i se cuvine acestuia este de 15 sau 152 ,du) ca2-. #. Co+at.ra+ii privi+.gia0i. Colateralii )rivilegiai sunt fraii i surorile defunctului i descendenii acestora ):n la gradul al (+-lea inclusiv ,ne)oi i strne)oi de frate5sor-. 0raii i surorile defunctului i descendenii acestora )ot fi din cstorie ,aceeai cstorie sau cstorii diferite-. din afara cstoriei sau din adopia cu efecte depline. "e )reci2at c. 1n ca2ul adopiei cu efecte restrnse . ado)tatul i descendenii lui nu devin rud cu rudele ado)tatorului i. )rin urmare. nici cu descendenii si. "e e!em)lu. dac soii au doi co)ii i ado)t cu efecte restr:nse un al treilea co)il. acesta din urm nu devine frate cu co)iii din filiaia fireasc. astfel c. 1n ca2ul 1n care unul dintre co)iii fireti moare. motenirea va fi culeas numai de fratele su din filiaia fireasc. "ac ado)tatul ar muri mai 1nt:i. niciunul dintre co)iii din filiaia fireasc a ado)tatorilor nu va avea vocaie 1n calitate de frate5sor la motenirea ado)tatului. a). !mpreala motenirii ntre colateralii privile#iai. ;n acest ca2. situaia este diferit du) cum rudele colaterale din clasa a ((-a vin la motenire AsingureB sau 1n concurs cu ascendenii )rivilegiai. $stfelC F c:nd vin singuri. colateralii privilegiai culeg ntreaga motenireE F dac vin 1n concurs cu ascendenii )rivilegiai. colateralii )rivilegiai vor )rimi 53 din motenire 1n concurs cu un singur )rinte sau 152 1n concurs cu doi ,sau mai muli- )rini ai defunctuluiE F c:nd la motenire vine i soul su)ravieuitor al defunctului. cota-parte cuvenit acestuia va fi defalcat mai nti . Motenirea ce se cuvine colateralilor )rivilegiai se mparte *n mod egal+ ntre fraii i surorile defunctului ,A)e ca)eteB F art. 641 alin. 1 C. civ.-. 22

$semntor se 1m)arte motenirea i 1ntre descendenii din frai i surori. c:nd vin la motenire 1n nume )ro)riu. "ac 1ns descendenii din frai i surori vin la motenire prin reprezentare. c#iar dac sunt de grad egal. mpreala se face pe tulpini i subtulpini ,art. 641 alin. 2 C. civ.-. b). !mpreala pe linii. ;n ca2ul 1n care Acolateralii )rivilegiai sunt rude cu defunctul pe linii colaterale diferite. motenirea sau )artea din motenire ce li se cuvine se 1m)arte. 1n mod egal. 1ntre linia matern i cea )aternB ,art. 641 alin. C. civ.-. "in dis)o2iiile de mai sus. re2ult c 1n ca2ul 1n care fraii i surorile defunctului nu sunt din aceiai )rini ,ci din prini diferii-. mpreala motenirii se face pe linii# cotele frailor i surorilor fiind diferite. ;m)reala )e linii constituie o excepie de la )rinci)iul )otrivit cruia. 1n cadrul aceleiai clase. rudele de grad egal motenesc 1n )ri egale. Preci2m c. atunci c:nd fraii i surorile defunctului sunt din )rini diferii. ei se 1m)art 1n trei categoriiC F frai buni ,)rimari-. adic frai cu defunctul i du) tat i du) mam. indiferent dac sunt din cstorie sau din afara cstoriei sau din ado)ia cu efecte de)line fcut de am&ii soiE F frai consangvini ,cons:ngeni-. adic frai cu defunctul numai du) tat. indiferent dac sunt din cstorii deose&ite. din afara cstoriei sau din ado)ia cu efecte de)line fcut numai de tatE F frai uterini. adic frai cu defunctul numai du) mam. indiferent dac )rovin din cstorii diferite. din afara cstoriei sau din ado)ia cu efecte de)line ,fcut numai de mam-. Ca regul. atunci c:nd la motenire vin frai sau surori ce fac )arte dintr-o singur categorie ,sau din aceeai cstorie-. dre)turile lor succesorale vor fi egale. "ac la motenirea defunctului vin frai din cstorii diferite. motenirea se va mpri pe linii i. dre)t consecin. fraii buni vor lua o parte mai mare dec:t fraii consangvini sau uterini ,art. 641 alin. 3 C. civ.-. Potrivit art. 641 C. civ.. 1m)reala )e linii se face 1n felul urmtorC motenirea lsat de fratele decedat se 1m)arte 1n dou linii. linia )atern i linia matern. 0raii &uni vin la motenire 1n am&ele linii. cei consangvini numai 1n linia )atern. iar cei uterini numai 1n linia matern. "e )reci2at c art. 641 alin. C. civ. vi2ea2. at:t i)ote2a 1n care colateralii )rivilegiai vin 1n concurs cu ascendenii )rivilegiai. dar i )e aceea cnd motenirea se mparte numai ntre colaterali privilegiai ,i acetia sunt A)e linii colaterale diferiteB-. 8egula 1m)relii )e linii se a)lic i 1n situaia 1n care descendenii din frai i surori vin la motenire )rin re)re2entare sau )rin valorificarea unui dre)t succesoral )ro)riu. c). Caracterele juridice ale dreptului la motenire al colateralilor privile#iai. "in dis)o2iiile Codului civil re2ult urmtoarele caractere /uridiceC F colateralii )rivilegiai )ot veni la motenire numai n nume propriuE 1n sc#im&. descendenii lor )ot veni la motenire i prin reprezentareE F colateralii )rivilegiai nu sunt motenitori rezervatariE F colateralii )rivilegiai nu sunt sezinariE F colateralii )rivilegiai nu sunt obligai la raportul donaiilor. B C. C+a*a a III'a d. !o-t."itori +.ga+i 8a*/."d."0ii ordi"ari9 ;n situaia 1n care defunctul nu are motenitori din )rimele dou clase sau cei e!isteni nu )ot ,din cau2a nedemnitii sau din cau2a e!#eredrii- sau nu vor s vin la motenire ,renun:nd la ea-. legea c#eam la motenire ascendenii ordinari. adic Arudele 1n linie drea)t ascendent ale defunctuluiB de gradul doi. trei .a. ,alii dec:t )rinii F art. 642 alin. 1 C. civ.-. $scendenii ordinari sunt bunicii# strbunicii etc. ,fr limit 1n grad-. $scendenii ordinari )ot fi din cstorie sau. 1n ca2ul ado)iei cu efecte de)line. din rudenia civil re2ultat al ado)iei. "ac 1ns cel care las motenirea a fost ado)tat cu efecte restr:nse. ascendenii ordinari se vor recruta dintre rudele sale fireti. a). !mpreala motenirii ntre ascendenii ordinari. Potrivit art. 642 alin. C. civ.. &unicii. str&unicii etc. sunt c#emai la motenire n ordinea gradelor de rudenie ,1n &a2a )rinci)iului )ro!imitii gradului de rudenie-. astfel c &unicii ,rude de gradul al ((-lea- 1nltur de la motenire )e str&unici ,rude de gradul al (((-lea- etc. ;ntre ascendenii ordinari de grad egal c#emai la motenire se a)lic )rinci)iul egalitii ,art. 642 alin. = C. civ.-. "ac. alturi de ascendenii ordinari. la motenire este c#emat i soul supravieuitor al defunctului cota ce i se cuvine acestuia este de 53 din motenire ,iar ascendenilor ordinari le revine 153 din motenire F art. 6D2 alin. 1 lit. d C. civ.-. b). Caracterele juridice ale dreptului la motenire al ascendenilor ordinari. "in dis)o2iiile Codului civil re2ult urmtoarele caractere /uridiceC F ascendenii ordinari )ot veni la motenire numai n nume propriu ,nu i )rin re)re2entare-E F ascendenii ordinari nu sunt motenitori rezervatariE 23

F ascendenii ordinari sunt motenitori sezinari ,fiind rude 1n linie direct-. B D. C+a*a a IV'a d. !o-t."itori +.ga+i 8/o+at.ra+ii ordi"ari9 Colateralii ordinari suntC unc$ii i mtuile# verii primari i fraii sau surorile bunicilor defunctului ,unc#iul mare-. "ac defunctul nu are motenitori din )rimele trei clase sau cei e!isteni nu )ot sau nu vor s vin la motenire. legea c#eam la motenire )e colateralii ordinari. adic Arudele colaterale ale defunctului ):n la gradul al )atrulea inclusivB care nu sunt frai sau surori ori descendeni ai acestora ,art. 64 alin. 1 C. civ.-. Colateralii ordinari )ot fi din cstorie. din afara cstoriei sau. 1n ca2ul ado)iei cu efecte de)line. din rudenia civil re2ultat al ado)iei. a). !mpreala motenirii ntre colateralii ordinari. Potrivit art. 64 alin. C. civ.. colateralii ordinari sunt c#emai la motenire 1n ordinea gradelor de rudenie. astfelC unc#ii i mtuile ,rude de gradul al (((-lea- 1nltur de la motenire )e verii )rimari i fratele sau sora &unicilor defunctului ,rude de gradul al (+-lea-. ;ntre colateralii ordinari de grad egal c#emai la motenire se a)lic principiul egalitii ,art. 64 alin. = C. civ.-. $stfel. dac nu e!ist unc#i sau mtui. verii )rimari i unc#iul mare 1m)art motenirea 1n mod egal. "ac la motenire. alturi de colateralii ordinari. este c#emat i soul supravieuitor al defunctului# cota ce i se cuvine acestuia este de 53 din motenire ,iar restul de 153 se 1m)arte 1ntre colateralii ordinari. )otrivit celor dou )rinci)ii artate mai sus-. b). Caracterele juridice ale dreptului la motenire al colateralilor ordinari. "in dis)o2iiile legale re2ult urmtoarele caractere /uridiceC F colateralii ordinari )ot veni la motenire numai n nume propriu ,nu i )rin re)re2entare-E F colateralii ordinari nu sunt motenitori rezervatariE F colateralii ordinari nu sunt motenitori sezinariE F colateralii ordinari nu sunt obligai la raportul donaiilor. S./0iu".a a V'a. Dr.pturi+. *u//.*ora+. a+. *o0u+ui *upravi.0uitor "u) ado)tarea Codului civil de la 14>3. reglementarea dre)turilor succesorale ale soului su)ravieuitor a suferit im)ortante modificri dictate. 1n )rinci)al. de cele dou conflagraii mondiale. <rgani2at e!clusiv. )e )rinci)iul rudeniei. succesiunea 1n conce)ia Codului civil de la 16>3 recunotea dre)turi minime soului su)ravieuitor care do&:ndea motenirea numai du) ultimul colateral de gradul al dois)re2ecelea ,ve2i art. >D6 i art. >41->43. a2i a&rogate-. ;n aceast situaie. soul su)ravieuitor )utea culege averea soului defunct numai 1naintea statului. Klterior. )rin ado)tarea *egii din 24 iunie 1621 ,legea asu)ra im)o2itului )rogresiv )e succesiuni-. soul su)ravieuitor venea. de regul. la motenire. du) ultima rud colateral de gradul al )atrulea. ;n mod e!ce)ional. vduva srac avea dre)tul la 15 din motenire 1n u2ufruct. dac venea 1n concurs cu un descendentE la o )arte de co)il 1n u2ufruct. dac venea 1n concurs cu mai muli descendeniE la 153 din motenire 1n )lin )ro)rietate. 1n toate ca2urile celelalte. 8ecunoaterea de)lin a dre)turilor succesorale ale soului su)ravieuitor s-a fcut odat cu ado)tarea *egii nr. 1651633 ,care a a&rogat dis)o2iiile 1n materie. ale Codului civil 14>3-. "ei soul su)ravieuitor nu este rud cu defunctul. av:nd 1n vedere afeciunea reci)roc dintre acetia. legiuitorul de la 1633 a adus o serie de 1m&untiri situaiei succesorale acestuia. recunosc:ndu-i dreptul la motenire n concurs cu oricare dintre clasele de motenitori legali. inclusiv dreptul la rezerva succesoral. i anumite drepturi succesorale accesorii. Pe fond. art. 6D7-6D3 C. civ. 2711 au )reluat a)roa)e integral dis)o2iiile *egii nr. 1651633 ,mult contestat-. Noul cod civil ,art. 6D7-6D3- recunoate soului su)ravieuitor trei categorii de drepturiC F un dre)t de motenire n concurs cu clasele de motenitori legali sau 1n li)sa rudelor din cele )atru claseE F un dre)t de motenire special cuprinznd *mobilierul i obiectele de uz casnic+ )recum i. F un dre)t tem)orar de abitaie asu)ra locuinei. B 1. Co"di0ii+. *p./ia+. /.rut. *o0u+ui *upravi.0uitor p."tru a put.a !o-t."i Pentru a-l )utea moteni )e defunct. soul su)ravieuitor tre&uie s 1nde)lineasc condiiile generale cerute de lege )entru a moteni ,ca)acitate succesoral. s nu fie nedemn etc.-. dar i o condiie special. i anume s aib calitatea de so la data desc#iderii motenirii ,art. 6D7 C. civ.-. >. Ca+itat.a d. *o0 -i vo/a0ia *a +a !o-t."ir.. Condiia s)ecial este 1nde)linit dac soul su)ravieuitor a avut aceast calitate numai la data desc$iderii succesiunii. neav:nd relevan durata cstoriei cu defunctul. starea material sau se!ul soului su)ravieuitor. dac au avut co)ii sau nu ori dac erau des)rii sau nu 1n fa)t. 24

;n sc#im&. concubinajul a dou )ersoane de se! diferit. oric:t de dura&il ar fi fost. nu confer vocaie succesoral legal concubinului supravieuitor. "eoarece calitatea de so do&:ndit )rin cstorie se )oate )ierde ca urmare a desfacerii cstoriei )rin divor ori ca urmare a desfiinrii cstoriei )rin nulitate sau anulare. se im)un unele )reci2ri. a- ;n ca2ul 1n care cstoria era desfcut prin divor la data desc#iderii motenirii. fostul so al decedatului nu mai are vocaie succesoral ,1ntruc:t a )ierdut calitatea de so-. Potrivit art. 42 alin. 1 C. civ.. cstoria este desfcut din 2iua c:nd $otrrea judectoreasc a rmas definitiv. ;n consecin. dac decesul celui care las motenirea a intervenit du) )ronunarea #otr:rii /udectoreti de divor. dar 1nainte de a deveni irevoca&il. calitatea de so e!ist i. deci. soul su)ravieuitor 1l va )utea moteni )e soul decedat. &- ;n ca2ul 1n care. anterior desc#iderii motenirii. )rin #otr:re /udectoreasc se constatase nulitatea ori se )ronunase anularea cstoriei. )ro&lema unor dre)turi succesorale nu se mai )une. deoarece calitatea de so nu mai e!ist. ;n ca2 de nulitate ,a&solut sau relativ-. cstoria se desfiineaz cu efect retroactiv. c#iar dac #otr:rea /udectoreasc )rin care s-a constatat nulitatea sau s-a anulat cstoria a intervenit ulterior decesului unuia dintre soi. ;n mod e!ce)ional. dac soul su)ravieuitor a fost de &un-credin la 1nc#eierea cstoriei. declarat nul sau anulat. el )strea2. ):n la data c:nd #otr:rea instanei /udectoreti devine definitiv. situaia unui so dintr-o cstorie vala&il ,art. 73 C. civ.. care consacr instituia cstoriei putative-. Prin urmare. 1n aceast situaie. ne)ier2:nd calitatea de so )e care o avea la data desc#iderii motenirii. soul su)ravieuitor va veni la motenirea soului decedat. ;n sc#im&. dac nu a fost de bun-credin# soul supravieuitor nu va moteni. )ier2:nd calitatea de so cu efect retroactiv. Evident. dac moartea unuia dintre soi intervine du) rm:nerea definitiv a #otr:rii /udectoreti de desfiinare a cstoriei. niciunul dintre soi ,fie i de &un-credin- nu va )utea moteni. 1ntruc:t nu are calitatea de so. ;n literatura de s)ecialitate s-a )us )ro&lema ca)acitii succesorale a soului su)ravieuitor 1n ca2ul 1n care acetia ,soii- sunt fie comorieni. fie codecedai. 1ntre&rile fiindC soii se vor moteni reci)rocIE care 1l va moteni )e cellaltI 8s)unsul nu )oate fi dec:t acela c. i 1n aceast situaie. se va a)lica regula consacrat 1n materie. )otrivit creia soii nu vor avea ca)acitate succesoral ,deci nu se vor )utea moteni unul )e cellalt-. ;n consecin. ei vor lsa dou succesiuni distincte. ce vor fi culese de motenitorii lor legali ori testamentari. #. Co!u"itat.a d. 6u"uri a *o0i+or -i *o0u+ui *upravi.0uitor. Prima )ro&lem care se )une la moartea unuia dintre soi este determinarea masei succesorale ,adic a dre)turilor i o&ligaiilor care o com)un-. ;n afara bunurilor proprii care au a)arinut soului defunct. e!ist i bunurile comune ale soilor. deinute 1n codevlmie ,art. 6 C. civ.-. ;ntruc:t la moartea unuia dintre soi comunitatea de &unuri 1ncetea2. tre&uie s se determine )artea cuvenit soului defunct din aceast comunitate. care. 1m)reun cu celelalte &unuri. vor forma masa succesoral. mpreala comunitii se face )otrivit dis)o2iiilor Codului civil )rev2ute )entru desfacerea cstoriei ,&unurile comune se 1m)art 1ntre soi )otrivit 1nvoielii acestora. iar dac nu se 1neleg va #otr1 instana /udectoreasc-. B 2. Dr.pturi+. *o0u+ui *upravi.0uitor <" /o"/ur* /u ori/ar. di"tr. /+a*.+. d. !o-t."itori +.ga+i a). Cota succesoral la care are dreptul soul supravieuitor. %oul su)ravieuitor nu face )arte din nicio clas de motenitori legali. dar vine 1n concurs cu oricare clas c#emat la motenire. El nu este 1nlturat de la motenire. dar nici nu 1nltur rudele defunctului ,indiferent de clasa din care fac )arte-. %oul su)ravieuitor are dre)tul la o )arte din motenire a crei 1ntindere varia2 1n funcie de clasa de motenitori legali cu care vine 1n concursC F 1n concurs cu descendenii defunctului ,clasa ( de motenitori legali-. indiferent de numrul lor. soul su)ravieuitor are dre)tul la 563 din motenireE F 1n concurs cu ascendenii privilegiai. indiferent de numrul lor. care vin la motenire mpreun cu colateralii privilegiai ,clasa a ((-a-. de asemenea indiferent de numrul lor. soul su)ravieuitor are dre)tul la 567 din motenireE F dac soul su)ravieuitor vine 1n concurs numai cu ascendenii privilegiai sau numai cu colateralii privilegiai . 1n am&ele ca2uri indiferent de numrul lor. el culege 56& din motenireE F 1n concurs cu ascendenii ordinari ,clasa a (((-a- sau cu colateralii ordinari ,clasa a (+-a-. indiferent de numrul lor. 1n am&ele ca2uri. soul su)ravieuitor are dre)tul la 763 din motenire. ;n doctrin. s-a a)reciat i 1n sensul c )artea ce se cuvine soului su)ravieuitor duce la micorarea )rilor ce se cuvin celorlali motenitori legali. Cu alte cuvinte. )artea soului su)ravieuitor s-ar imputa asu)ra )rilor motenitorilor cu care acesta vine 1n concurs. 25

;n ca2ul 1n care nu exist motenitori legali ori acetia exist# dar sunt nedemni sau renuntori. soul su)ravieuitor va culege ntreaga motenire a soului decedat. b). Probleme speciale. ;n legtur cu dre)turile soului su)ravieuitor 1n concurs cu diferite clase de motenitori legali se pun dou probleme speciale( n primul rnd. i)ote2a e!istenei a dou sau mai multor )ersoane care )retind dre)turi succesorale 1n calitate de soi su)ravieuitori ,&igamie. )oligamie-. ;n situaia de mai sus. motenirea lsat de defunctul &igam sau cota-)arte din aceast motenire. )rev2ut de lege 1n favoarea soului su)ravieuitor 1n concurs cu diferitele clase de motenitori legali. se 1m)arte 1n mod egal 1ntre soul din cstoria vala&il i soul inocent din cstoria nul. ei fiind deo)otriv de &un-credin ,art. 6D2 alin. C. civ.-. n al doilea rnd. i)ote2a 1n care soul su)ravieuitor concurea2 cu dou clase ,su&clase- de motenitori legali. $ceast )ro&lem se )une numai 1n ca2 de e!#eredare a unor motenitori legali re2ervatari. "e e!em)lu. dac au fost e!#eredai )rinii defunctului. ei culeg totui re2erva 1n calitate de motenitori legali re2ervatari. 8e2ult c. 1n aceast situaie. dac e!ist motenitori din su&clasa colateralilor )rivilegiai. soul su)ravieuitor va )rimi numai 15 din motenire ,dei ascendenii )rivilegiai au fost e!#eredai i. conform regulilor generale. ar fi tre&uit s )rimeasc 152-. ;n mod deose&it se )une )ro&lema dac nu e!ist colaterali )rivilegiai i. 1n li)sa lor i a )rinilor e!#eredai din cotitatea dis)oni&il. soul su)ravieuitor concurea2 cu motenitorii din clasa a (((-a sau a (+-a sau. 1n ca2 de e!#eredare a motenitorilor din )rima clas i care culeg totui re2erva. soul su)ravieuitor concurea2 i cu motenitorii din clasa urmtoare c#emat la motenire ,de e!em)lu. )rinii defunctului-. ;n s)ea de mai sus. doctrina ma/oritar i )ractica /udiciar au a)reciat c soluia sta&ilirii cotei cuvenite soului su)ravieuitor 1n ra)ort cu motenitorii din clasa cea mai apropiat cu care concureaz este )refera&il mediei aritmetice. %oluia de mai sus a fost )reluat i de art. 6D2 alin. 2 C. civ.. )otrivit cruiaC Acota soului su)ravieuitor 1n concurs cu motenitori legali a)arin:nd unor clase diferite se sta&ilete ca i c:nd acesta ar fi venit 1n concurs numai cu cea mai a)ro)iat dintre eleB. c). Caracterele juridice ale dreptului la motenire al soului supravieuitor. "in dis)o2iiile Codului civil re2ult urmtoarele caractere /uridiceC F soul su)ravieuitor vine la motenire 1n nume propriu. nu i )rin re)re2entareE F soul su)ravieuitor este motenitor rezervatarE F soul su)ravieuitor este o&ligat. atunci c:nd vine 1n concurs cu descendenii. s raporteze la masa succesoral donaiile )rimite de la soul decedatE F soul su)ravieuitor nu este motenitor sezinar. 1n consecin. el tre&uie s cear )unerea 1n )osesie. B C. Dr.ptu+ *p./ia+ a+ *o0u+ui *upravi.0uitor a*upra !o6i+i.ru+ui -i o6i./t.+or d. u5 /a*"i/ Pe l:ng )artea succesoral )e care o culege 1n concurs cu diferitele clase de motenitori legali. soul su)ravieuitor mai are dre)tul s )rimeasc din motenire Amo&ilierul i o&iectele de u2 casnic care au fost afectate folosinei comune a soilorB ,art. 6D3 C. civ.-. "e menionat c soul su)ravieuitor &eneficia2 de acest dre)t numai dac vine n concurs cu ali motenitori dect descendenii defunctului. 8e2ult c. atunci c:nd soul su)ravieuitor vine 1n concurs cu descendenii defunctului. mo&ilierul i o&iectele de u2 casnic vor intra 1n masa succesoral. ;n acest ca2. soul su)ravieuitor ar )utea )rimi aceste &unuri. dar nu 1n temeiul dre)tului su s)ecial )rev2ut de art. 6D3 C. civ.. ci numai. 1n cadrul cotei succesorale la care are dre)tul. a). 'obilierul i obiectele de uz casnic ( definire. Prin mo&ile i o&iecte a)arin:nd gos)odriei casnice se 1neleg &unurile care serveau la mo&ilarea locuinei soilor i o&iectele care. prin natura i afectaiunea lor# sunt destinate s serveasc n cadrul gospodriei casnice i sunt folosite n comun. cores)un2tor nivelului o&inuit de trai al soilor. (ntr 1n aceast categorie de &unuriC mo&ilierul. televi2orul. o&iectele de mena/. araga2ul. frigiderul. as)iratorul etc. Pot face )arte din aceast categorie i bunurile mobile necorporale ,de e!em)lu. creana 1n des)gu&ire )entru stricciuni cau2ate acestor &unuri-. .u intr n aceast categorieC F bunurile care nu sunt folosite n gospodria casnic propriu- zis C autoturismul. )ianul. &unurile cu care se e!ercit )rofesiunea unuia dintre soi etc.E F &unurile care. dei )otrivit naturii lor ar )utea fi folosite 1n gos)odria casnic. totui. nu li s-a dat aceast afectaiune. fiind )rocurate 1n alt sco) ,de e!em)lu. &unuri do&:ndite )entru a face o investiie-E F &unurile a)arin:nd gos)odriei rneti. )recum animale de munc. unelte s)ecifice gos)odriei rneti etc. 'unurile )ro)rii ,din categoria &unurilor a)arin:nd gos)odriei casnice- ale soului decedat fac o&iectul acestui dre)t s)ecial de motenire numai dac au fost aduse n gospodria comun i au fost folosite de soi. 26

b). Condiii speciale. Pentru ca soul su)ravieuitor s culeag aceste &unuri. tre&uie s fie 1nde)linite dou condiii speciale8 F soul su)ravieuitor s nu vin la motenire n concurs cu descendenii defunctului ,clasa ( de motenitori legali-. deci tre&uie s vin la motenire numai 1n concurs cu ascendenii i rudele colaterale ale defunctului ,motenitori legali din clasele a ((-a. a (((-a i a (+-a-E F soul decedat s nu fi dispus de partea sa din aceste bunuri )rin li&eraliti inter vivos ,donaii- sau mortis causa ,legate fcute )rin testament-E astfel. este )osi&il ca defunctul s fi dis)us de )artea sa din aceste &unuri )rin acte li&erale fcute 1n favoarea unor tere )ersoane ori 1n favoarea tuturor motenitorilor siE 1n aceste situaii. &unurile 1n cau2 nu mai )ot fi do&:ndite 1n e!clusivitate de soul su)ravieuitor 1n virtutea dre)tului su s)ecial. "e menionat c actele li&erale ale defunctului sunt vala&ile. soul supravieuitor nefiind rezervatar n privina acestor bunuri ,el fiind re2ervatar numai 1n )rivina dre)tului de motenire ordinar-. ;n consecin. dac defunctul a dis)us )rin li&eraliti de toat )artea sa din mo&ile i &unurile a)arin:nd gos)odriei casnice. soul su)ravieuitor va fi li)sit de aceast categorie de &unuri. ;n cazul cstoriei putative ,din cau2 de &igamie-. sta&ilirea dre)turilor soilor su)ravieuitori asu)ra mo&ilelor i o&iectelor a)arin:nd gos)odriei casnice se face n funcie de afectaiunea lor concret 1n gos)odria casnic. $stfel. soul su)ravieuitor din cstoria vala&il cu defunctul va culege &unurile )e care le-a folosit 1n cadrul gos)odriei comune cu defunctul. iar soul su)ravieuitor de &un-credin din cstoria nul ,dar )utativ- va culege i el )e cele din gos)odria comun cu defunctul. c). Natura juridic a dreptului special al soului supravieuitor. ;n acest domeniu au fost reinute dou teorii( ;n doctrin i )ractica /udectoreasc s-a a)reciat. mult vreme. c soul su)ravieuitor culege mo&ilierul i o&iectele de u2 casnic 1n virtutea unui legat prezumat. ;n sensul de mai sus. se considera c legea )re2um dorina defunctului de a lsa soului su)ravieuitor aceste &unuri. )este )artea sa succesoral. cu menirea de a-i asigura aceleai condiii de via ca 1n tim)ul convieuirii1( ;n consecin. soul su)ravieuitor care vine 1n concurs cu motenitori nere2ervatari ,ascendenii ordinari i colateralii defunctului- are dre)tul la toate &unurile ce fac o&iectul dre)tului s)ecial. c#iar dac el ar alctui 1ntreaga motenire. ;ntr-o alt conce)ie. 1nsuit 1n s)ecial de )ractica /udectoreasc. s-a avut 1n vedere c A1n sistemul nostru succesoral este reglementat numai succesiunea legal i cea testamentar. nu i o a treia form de devoluiune succesoral. aceea a legatului )re2umatB. $stfel. s-a a/uns la conclu2ia c dre)tul s)ecial al soului su)ravieuitor este tot un dre)t de motenire legal. dar afectat sco)ului )rev2ut de lege ,av:nd o destinaie s)ecial-. Pe cale de consecin. mo&ilierul i o&iectele de u2 casnic se cuvin soului su)ravieuitor peste cota sa succesoral. $stfel. 1n conce)ia dre)tului s)ecial de motenire legal. soul su)ravieuitor culege aceste &unuri 1n totalitate. c#iar dac ar fi singurele lsate de soul decedat. Com)ar:nd cele dou o)inii )rivind natura /uridic a dre)tului s)ecial al soului su)ravieuitor. constatm c o)inia )romovat de )ractica /udectoreasc cores)unde mai &ine nevoilor )ractice i este mai riguros argumentat. Preci2m c. )rin dis)o2iiile art. 6D3. noul Cod civil a consfinit susinerea )racticii /udectoreti. 1n sensul c dre)tul s)ecial al soului su)ravieuitor este reglementat ca un drept de motenire legal. asu)ra mo&ilierului i a o&iectelor de u2 casnic ,care au fost afectate folosinei comune a soilor-( B D. Dr.ptu+ d. a6ita0i. a+ *o0u+ui *upravi.0uitor ;n tim)ul convieuirii. soul care locuiete 1n locuina )ro)rietate e!clusiv a celuilalt se &ucur de un dre)t de folosin asu)ra acesteia. "u) moartea unuia dintre soi. soul su)ravieuitor Acare nu este titular al niciunui dre)t real de a folosi o alt locuin cores)un2toare nevoilor sale &eneficia2 de un drept de abitaie asupra casei n care a locuit ):n la data desc#iderii motenirii. dac aceast cas face )arte din &unurile moteniriiB ,art. 6D alin. 1 C. civ.-. Dreptul de abitaie este un drept real care are ca o&iect o cas de locuit i care )ermite titularului su s )osede i s foloseasc locuina res)ectiv. )ro)rietatea altei )ersoane. 1n sco)ul satisfacerii nevoilor de locuit. "e menionat c dre)tul de a&itaie al soului su)ravieuitor o)erea2 indiferent de motenitorii cu care acesta vine 1n concurs la motenire. a). Condiiile dreptului de abitaie. %oul su)ravieuitor are dre)t de a&itaie dac sunt 1ntrunite cumulativ urmtoarele condiiiC F s fi locuit la data desc#iderii motenirii 1n casa ,a)artamentul- care formea2 o&iectul dre)tului de a&itaie1E F s nu aib alt locuin proprieE 27

F s nu devin prin motenire proprietarul exclusiv al locuinei E astfel. 1n ca2ul 1n care soul su)ravieuitor este unicul motenitor al defunctului. 1n calitate de )ro)rietar nu )oate avea. 1n )lus. i un de2mem&rm:nt al aceluiai dre)t de )ro)rietate ,neminem res sua servit-E F locuina asu)ra creia se constituie dre)tul de a&itaie s fac parte din masa succesoral . adic s fi a)arinut soului decedat e!clusiv sau 1n )ro)rietate comun cu alte )ersoane. "ac soul su)ravieuitor motenete locuina 1m)reun cu alte )ersoane ,este comotenitor-. dre)tul de a&itaie 1i va )ermite s o foloseasc potrivit necesitilor. i nu 1n ra)ort cu cota-)arte do&:ndit din motenire. "e )reci2at 1ns c. oricare dintre motenitori )oate cereC fie restrngerea dreptului de abitaie . dac locuina nu este necesar 1n 1ntregime soului su)ravieuitor. fie sc$imbarea obiectului abitaiei. dac )une la dis)o2iia soului su)ravieuitor o alt locuin cores)un2toare ,art. 6D alin. C. civ.-. b). Caractere juridice. "re)tul de a&itaie al soului su)ravieuitor are urmtoarele caractereC F este un dre)t real ,ce are ca o&iect casa de locuit-E F este un dre)t temporar care durea2 ):n la ieirea din indivi2iune , dar cel puin un an de la desc#iderea moteniriisau ):n la recstorirea soului su)ravieuitorE F este un dre)t strict personal. inalienabil i insesizabil. ne)ut:nd fi cedat sau grevat 1n favoarea altei )ersoaneE F este un dre)t cu titlu gratuit. 1n sensul c. )e tim)ul c:t se &ucur de acest dre)t. soul su)ravieuitor nu este o&ligat s )lteasc c#irie motenitorului care este )ro)rietarul locuinei. c). !ncetarea dreptului de abitaie. "re)tul de a&itaie al soului su)ravieuitor Ase stinge )rin )arta/B sau Ac#iar 1nainte de 1m)linirea termenului de un an. 1n ca2 de recstorireB a acestuia ,art. 6D alin. 3 C. civ.-. "ac soul su)ravieuitor va continua s foloseasc locuina i du) 1ncetarea dre)tului de a&itaie ,dac locuina nu a c2ut 1n lotul su )rin 1m)real sau dac nu s-a fcut 1m)reala. dar s-a recstorit-. acesta va fi o&ligat la )lata c#iriei dac folosete mai mult dec:t cota sa )arte din dre)tul de )ro)rietate asu)ra locuinei. ;n ca2ul 1n care soul su)ravieuitor nu a o&inut o )arte din locuin du) 1m)real ,aceasta fiind do&:ndit e!clusiv de comotenitori-. el va )utea fi evacuat 1n condiiile contractului de 1nc#iriere a locuinei. Potrivit art. 6D alin. = C. civ.. toate litigiile cu )rivire la dre)tul de a&itaie reglementat )rin )re2entul articol se soluionea2 de ctre instana com)etent s /udece )arta/ul motenirii ,care va #otr1 de urgen. 1n camera de consiliu-. S./0iu".a a VI'a. ,o-t."ir.a va/a"t4 B 1. No0iu".a d. !o-t."ir. va/a"t4 Potrivit art. 11 = alin. 1 C. civ.. A"ac nu sunt motenitori legali sau testamentari. motenirea este vacantB. "atorit te!tului de lege mult controversat. 1n literatura /uridic s-au dat alte formulri. conform crora. A1n li)s de rude 1n grad succesi&il i so su)ravieuitor i 1ntruc:t nu e!ist legatari. &unurile motenirii trec 1n )ro)rietatea statuluiB ,ficus post omnes- sau. Anefiind motenitori legali sau universali. motenirea este vacantB. 0ormularea de mai sus nu a fost considerat. de )rinci)iu. A)e de)lin satisfctoareB. 1ntruc:t nu a reuit s aco)ere toate i)ote2ele 1n care se nate dre)tul statului asu)ra motenirii. ;ntr-o ultim inter)retare mai cu)rin2toare. s-a a)reciat c )atrimoniul succesoral trece 1n domeniul )rivat al comunei. oraului sau munici)iului F 1n total sau 1n )arte F 1n ca2urile 1n care fie nu exist motenitori ,legali sau testamentari-. fie 9 c$iar dac acetia exist 9 vocaia lor succesoral concret nu se extinde asupra ntregii mase succesoraleB. "e )reci2at c motenirile vacante aflate )e teritoriul 8om:niei Arevin comunei. oraului sau munici)iuluiB. iar cele aflate 1n strintate Ase cuvin statului rom:nB ,art. == alin. . art. 11 4. art. 2> > alin. 2 C. civ.-. Elementul de noutate al ultimei formulri. preluat i de art( 557: din noul -od civil# 1l constituie fa)tul c li)sa de motenitori )oate fi nu numai o li)s total. dar i una parial. $stfel. dac )rin legat s-a atri&uit numai o )arte a motenirii. i nu e!ist motenitori legali ori vocaia acestora a fost restr:ns ca efect al testamentului lsat de defunct. partea din motenire rmas neatribuit este vacant ,art. 11 = alin. 2 C. civ.-. ;n conclu2ie. du) data desc#iderii lor. motenirile vacanteC F desc#ise anterior datei de 1 octom&rie 2711 se cuvin statului romnE F desc#ise du) intrarea 1n vigoare a noului Cod civil vor fi culese de comuna# oraul sau municipiul 1n a crei ra2 teritorial se aflau &unurile la data desc#iderii motenirii sau de statul romn dac se aflau 1n strintate ,art. == alin. C. civ.-. B 2. Natura :uridi/4 ;n literatura de s)ecialitate. )ro&lema naturii /uridice a dre)tului comunei. oraului sau munici)iului. de a do&:ndi motenirea vacant rm:ne controversat. inclusiv du) ado)tarea noului Cod civil. 28

>. 3u"da!."tu+ vo/a0i.i *u//.*ora+. a *tatu+ui. "ou opinii sunt cele mai dis)utate. a- ;ntr-o o)inie. cunoscut ca teoria des$erenei. statul. )rin instituiile sale. culege &unurile motenirii vacante ,ut singuli- 1n temeiul dre)tului de suveranitate ,iure imperii-. du) cum culege orice &un fr st):n aflat )e teritoriul su. n favoarea te2ei suveranitii s-au adus urmtoarele argumenteC F art. 11 4 C. civ. )revede c motenirile vacante revin comunei. oraului sau. du) ca2. munici)iului 1n a crui A raz teritorial se aflau bunurile la data desc#iderii motenirii i intr 1n domeniul lor )rivatB ,s.n.-E F art. == alin. 2 asimilea2 motenirilor vacante i imo&ilele cu )rivire la care s-a renunat la dre)tul de )ro)rietateE F li)sa dre)tului de o)iune succesoral a do&:nditorilorE F dis)o2iiile noului Cod civil. de reglementare a motenirii vacante. nu sunt cu)rinse 1n seciunea )rivind motenirea legal. &- ;ntr-o alt o)inie. cunoscut ca teoria dreptului de motenire. statul do&:ndete motenirea vacant ,ca universalitate- 1n &a2a unui dre)t de motenire legal , iure $ereditatis-. $rgumentele 1n s)ri/inul acestei teorii 1i au i2vorul mai ales 1n teorie1 i mai )uin. 1n dis)o2iiile noului Cod civil. "in dis)o2iiile art. 11 4 i urm C. civ.. re2ult c o&iectul transmisiunii este 1ntotdeauna AmotenireaB. i nu un )atrimoniu rmas fr st):n ,a&andonat-. "ei. )otrivit art. 11 D alin. 2 C. civ.. nu eli&erea2 certificat de vacan succesoral. ci numai Aconstat c motenirea este vacantB. )rocedura 1nde)linit de notar este asemntoare. "e su&liniat c o&iectul transmisiunii este un patrimoniu ,s)ecific transmisiunilor succesorale-. fa)t )entru care. comuna. oraul sau munici)iul su)ort )asivul motenirii vacante Anumai 1n limita valorii &unurilor din )atrimoniul succesoralB ,asemenea motenitorilor legali F art. 11 6 alin. 2 C. civ.-. Mai )reci2m c. anterior ado)trii noului Cod civil. soluia )otrivit creia statul do&:ndete succesiunea vacant 1n calitate de motenitor a fost susinut fr re2erve de )ractica /udectoreasc. $stfel. instana su)rem s-a )ronunat 1n mod e!)res 1n sensul c. A1n ca2ul succesiunii vacante. statul are calitatea de motenitorB. "eoarece do&:ndirea motenirii vacante nu se face cu titlu )articular ,caracteristic &unurilor a&andonate sau )rsite-. Aci cu caracter universal. &unurile fiind )rivite ca elemente ale unui )atrimoniu cu)rin2:nd nu numai activul. dar i )asivulB. a)reciem c munici)iul. oraul sau comuna do&:ndete )atrimoniul succesoral 1n calitate de motenitor legal ,s)ecial-. #. I!porta"0a d.t.r!i"4rii "aturii :uridi/.. Co"1+i/tu+ d. +.gi. "eterminarea naturii /uridice a dre)tului statului asu)ra motenirii vacante )re2int im)ortan teoretic. dar i un deose&it interes practic dac. 1n cadrul devoluiunii succesorale. intervine un element de extraneitate. $stfel. dac un cetean rom:n decedea2 fr a avea motenitori i las motenirea 1n strintate sau un cetean strin ,cu reedina 1n 8om:nia- decedea2 fr motenitori i las motenirea )e teritoriul rii noastre. motenirea vacant va fi culeasC F de statul al crui cetean a fost defunctul. dac se acce)t teoria statului motenitor. sau F de statul )e teritoriul cruia se afl &unurile. dac se ado)t teoria des#erenei. ;n doctrin s-a a)reciat c este preferabil teza statului motenitor. deoarece interesul )o2itiv al statului de a )utea moteni &unurile vacante lsate de cetenii si 1n strintate este mai mare dec:t cel negativ. )entru ca alt stat s nu )oat moteni &unurile Aafltoare )e teritoriul rii noastre lsate de cetenii strini decedai fr motenitoriB. Preci2m c din dis)o2iiile noului Cod civil nu rezult expres care dintre cele dou conce)ii. de mai sus. a fost ado)tat. Potrivit dis)o2iiilor art. 2> > alin. 2 C. civ.. atunci c:nd Asuccesiunea este vacant. &unurile situate sau. du) ca2. aflate )e teritoriul naional sunt preluate de statul romn 1n temeiul dis)o2iiilor legii rom:neB ,s.n.-. ;n ceea ce )rivete motenirile vacante aflate 1n strintate. )otrivit art. == alin. C. civ.. ele *se cuvin statului romn+2. ;n ca2ul conflictului de legi. motenirea este su)us legii statului pe teritoriul cruia defunctul a avut# la data morii# reedina obinuit ,art. 2> C. civ.-. < )ersoan )oate s aleag ns# ca lege aplicabil motenirii 1n ansam&lul ei. legea statului a crui cetenie o are ,art. 2> 3 alin. 1 C. civ.-. "eclaraia de alegere a legii a)lica&ile tre&uie s 1nde)lineasc. 1n ceea ce )rivete forma. condiiile unei dis)o2iii )entru cau2 de moarte. Potrivit art. 2> > alin. 1 C. civ.. legea a)lica&il motenirii sta&ilete 1ndeose&iC momentul i locul desc#iderii moteniriiE )ersoanele cu vocaie de a moteniE calitile cerute )entru a moteniE e!ercitarea )osesiei asu)ra &unurilor rmase de la defunctE condiiile i efectele o)iunii succesoraleE 1ntinderea o&ligaiei motenitorilor de a su)orta )asivulE condiiile de fond ale testamentului. modificarea i revocarea unei dis)o2iii testamentare. )recum i inca)acitile s)eciale de a dis)une sau de a )rimi )rin testamentE )arta/ul succesoral. B C. Pro/.dura atri6uirii !o-t."irii va/a"t. Potrivit art. 11 > alin. 1 C. civ.. at:t tim) c:t motenirea nu a fost acce)tat sau dac succesi&ilul nu este cunoscut. notarul public competent poate s numeasc un curator special 29

al motenirii. )entru a)rarea dre)turilor motenitorului eventual. av:nd dre)turile i 1ndatoririle necesare )entru administrarea i conservarea &unurilor. $tunci c:nd e!ist indicii c motenirea urmea2 a fi declarat vacant. notarul )u&lic com)etent ncunotineaz i organul care reprezint comuna# oraul sau# dup caz# municipiul ,art. 11 > alin. C. civ.-. "ac 1n termen de un an i ' luni de la desc$iderea motenirii nu s-a 1nfiat niciun succesi&il. notarul. la cererea oricrei )ersoane interesate. 1i va soma )e toi succesi&ilii. )rintr-o )u&licaie fcut la locul desc#iderii motenirii. la locul unde se afl imo&ilele din )atrimoniul succesoral. )recum i 1ntr-un 2iar de larg circulaie. )e c#eltuiala motenirii. s se nfieze la biroul su n termen de cel mult dou luni de la publicare ,art. 11 D alin. 1 C. civ.-. C:nd niciun succesi&il nu se )re2int 1n termenul fi!at 1n )u&licaie. Anotarul va constata c motenirea este vacantB ,art. 11 D alin. 2 C. civ.-. $ctul de constatare a vacanei succesorale ,ori #otr:rea /udectoreasc. dac este ca2ul- nu are efect constitutiv# ci numai declarativ. do&:ndirea o)er:nd retroactiv de la data morii celui care las motenirea ,1n dre)tul nostru nee!ist:nd o dis)o2iie s)ecial contrar-. deci motenirea se dobndete de la desc$iderea ei. )otrivit regulilor generale ,art. 11 6 alin. 1 C. civ.-. "u) eli&erarea actului de vacan a motenirii. notarul nu mai )oate eli&era un alt act sau un certificat de motenitor. "ac. du) ce s-a constatat vacana motenirii. e!ist motenitori. atunci acetia pot exercita petiia de ereditate 1m)otriva comunei. oraului sau. du) ca2. munici)iului ,art. 1137 C. civ.-. "ac statul a fost gratificat )rin testament ,motenirea nefiind vacant-. urmea2 s 1i fie eli&erat certificat de motenitor. Motenirile vacante ,aflate )e teritoriul naional- revin comunei# oraului sau# dup caz# municipiului n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data desc$iderii motenirii i intr 1n domeniul lor )rivat ,art. 11 4 C. civ.-. Comuna. oraul sau. du) ca2. munici)iul intr 1n st):nirea de fa)t a motenirii de 1ndat ce toi succesi&ilii cunoscui au renunat la motenire ori dac niciun motenitor nu este cunoscut. 8s)underea comunei ,oraului sau munici)iului)entru )asivul motenirii se face numai n limita activului. Comuna do&:ndete motenirea vacant ca )e o universalitate. cu)rin2:nd elemente active i )asive. ;n toate ca2urile 1ns. ea suport pasivul motenirii vacante numai n limita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral ,art. 11 6 alin. 2 C. civ.-. Preci2m c noul Cod civil a ado)tat soluia. larg 1m&riat anterior. at:t 1n teorie. c:t i de )ractica /udectoreasc. fiind /ustificat )rin aceea c ar fi inadmisi&il ca societatea s su)orte )asivul din )atrimoniul unei )ersoane fi2ice. Preci2m c statul nu are un drept de opiune succesoral asu)ra motenirii vacante. $stfel. comuna ,oraul sau munici)iul- nu ar )utea renuna la motenirea vacant. 1ntruc:t. 1n &a2a art. 11 4 C. civ.. &unurile succesorale le-ar reveni tot lor. C>PIT?LUL III. ,?@TENIRE> TEST>,ENT>R S./0iu".a I. T.*ta!."tu+ B 1. D.1i"ir.2 /ara/t.r.2 /upri"* >. No0iu".a t.*ta!."tu+ui. Potrivit art. 6== alin. 1 C. civ.. )atrimoniul succesoral se transmite )rin motenire legal. dac defunctul Anu a dis)us altfel )rin testamentB. *egea )ermite )ersoanelor fi2ice ca )rintr-un act /uridic numit testament s dis)un )entru cau2 de moarte. "re)tul )ersoanelor de a dis)une )rin testament nu este nelimitat. legea sta&ilind anumite limite n care persoana care face testamentul ,testatorul- poate s dispun de averea sa )entru cau2 de moarte. ;n interiorul acestor limite e!ist 1ns li&ertate testamentar. Potrivit art. 17 3 C. civ.. A9estamentul este actul unilateral. )ersonal i revoca&il )rin care o )ersoan. numit testator. dis)une. 1n una dintre formele cerute de lege. )entru tim)ul c:nd nu va mai fi 1n viaB. *a definiia dat de Codul civil 2711 adugm c dis)o2iia testatorului )rivete. 1n )rimul r:nd. patrimoniul lsat la ncetarea din via ,dre)turi i o&ligaii-. dar i manifestri de voin ,accesorii-. Noiunea de testament a fost cunoscut i 1n dre)tul roman. "efiniia )e care dre)tul roman o ddea testamentului era 1ns mai larg. Ea nu se mulumea s cu)rind numai dis)o2iiile referitoare la &unuri. ci avea ca o&iect dis)o2iii de ultim voin de orice fel ,c#iar dac nu aveau caracter )atrimonial-. 9estamentul este reglementat 1n Codul civil. Cartea a (+-a A"es)re motenire i li&eralitiB. 9itlul ((( A*i&eralitileB. Ca)itolul ((( A9estamentulB. art. 17 3-174=. ;n situaia conflictului de legi. )reci2m c 1n materia validitii testamentului este a)lica&il legea 1n vigoare la momentul 1nc#eierii actului /uridic mortis causa. c#iar dac decesul a intervenit du) data de 1 octom&rie 2711 ,art. > alin. C. civ.-1. 30

#. Cara/t.r.+. t.*ta!."tu+ui. 9estamentul este un act /uridic special( Potrivit dis)o2iiilor art. 17 3 C. civ.. testamentul are urmtoarele caractere juridiceC F este un act juridicE 1n consecin. tre&uie s 1nde)lineasc condiiile de validitate )rev2ute )entru orice act /uridic civil. 0iind 1n acelai tim) i o li&eralitate. testamentul tre&uie s 1nde)lineasc i condiiile )rev2ute de lege )entru li&eraliti ,art. 643alin. 2 C. civ.-. F este un act /uridic unilateral. deci e!)rim voina unei singure )ersoane ,a testatorului- i )roduce. de regul. efectele /uridice urmrite de aceasta. +ala&ilitatea i efectele testamentului nu de)ind 1ns de acce)tarea sau neacce)tarea ulterioar a acestuia de ctre legatari. F este un act /uridic personal. care. s)re deose&ire de alte acte /uridice care )ot fi 1nc#eiate i )rin re)re2entare sau cu asistarea ocrotitorului legal ,de e!em)lu. a tutorelui-. nu poate fi nc$eiat dect personal. 8e2ult c. dac o )ersoan nu are dre)tul s fac un testament. nicio alt )ersoan nu va )utea 1nc#eia acest act /uridic 1n locul su. F este un act /uridic solemn. astfel c voina testatorului tre&uie s fie manifestat 1n formele anume )rev2ute de lege ,su& sanciunea nulitii a&solute-. Nu este 1ns o&ligatoriu ca testamentul s fie reali2at 1n form autentic ,)oate fi i olograf-. F este un act /uridic )entru cau2 de moarte , mortis causa-. "ei este vala&il 1nc#eiat 1nc din momentul redactrii sale. el va )roduce efecte /uridice numai du) moartea testatorului. F este un act /uridic revocabil. C:t tim) se afl 1n via. testatorul )oate reveni asu)ra manifestrii sale de voin mortis causa. modific:nd sau anul:nd dis)o2iiile unui testament anterior 1nc#eiat. )evocabilitatea este de esena testamentului. 1n sensul c testatorul nu )oate renuna la acest dre)t. orice clau2 de renunare la dre)tul de revocare fiind nul. "re)tul testatorului de a revoca li&eralitatea sa mortis causa este discreionar i nesusceptibil de abuz. 1ntruc:t 1i d li&ertatea a&solut de a reveni oric:nd i oric:t dorete asu)ra testamentului. Ca o caracteristic general. testamentul este un act juridic excepional o form juridic! . ce se deose&ete de toate celelalte acte /uridice civile. C. Cupri"*u+ t.*ta!."tu+ui. Potrivit art. 17 = C. civ.. cu)rinsul )rinci)al al testamentului l constituie actele de dispoziie cu titlu gratuit )rivitoare la &unurile )e care testatorul le va lsa la moartea sa. adic legatele. *egatele )ot avea ca o&iect tot )atrimoniul defunctului. o fraciune din acesta sau &unuri individuali2ate. 9estamentul )oate cu)rinde 1ns i alte dispoziii de ultim voinC F sarcini im)use legatarului. res)ectiv o&ligaii )rev2ute 1n sarcina legatarului ce micorea2 emolumentul li&eralitii testamentareE F e!#eredri ,de2moteniri-. adic 1nlturarea de la motenire. *egea limitea2 )osi&ilitatea e!#eredrii. 1n sensul c motenitorii re2ervatari nu )ot fi 1nlturai cu desv:rire de la motenireE F desemnarea unor e!ecutori testamentari. adic a unor )ersoane care s veg#e2e la e!ecutarea dis)o2iiilor testamentareE F revocarea dis)o2iiilor unui testament anteriorE F un )arta/ de ascendentE F recunoaterea unui co)il din afara cstorieiE F dis)o2iii cu )rivire la funeralii i 1nmorm:ntare. *ista dis)o2iiilor de ultim voin a testatorului nu se 1nc#eie aici. 1ntruc:t mai )ot fi incluse i altele ,de e!em)lu. retractarea revocrii dis)o2iiilor unui testament anterior-. "u) anali2a cu)rinsului acestui act /uridic. se )une 1ntre&area dac definiia dat testamentului de art. 17 3 C. civ. este aco)eritoare. ;n doctrina anterioar ado)trii noului Cod civil2. s-a reinut c definiia dat testamentului. de Codul civil 14>3. este de fa)t o definiie a legatului ,cel mai im)ortant element cu)rins 1n testament-. i nu una )ro)riu-2is a testamentului ,deoarece vi2a exclusiv transmiterea patrimoniului. nu i celelalte dis)o2iii de natur ne)atrimonial. )recum sunt recunoaterea unui co)il sau desemnarea unui e!ecutor testamentar etc.-. 8ece)tiv la critica de mai sus. noul Cod civil a definit testamentul 1n general ,uit:nd 1n sc#im& c transmisiunea )atrimoniului succesoral este totui. )rinci)al-. %u& as)ectul naturii /uridice. 1n doctrin s-a a)reciat c testamentul este mai mult dec:t un sim)lu act /uridic. i anume o form juridic ce poate cuprinde diferite acte juridice cu regim juridic deosebit. Evident c inter)retarea Atestamentul F form /uridicB ,de ne1neles 1n ra)orturile /uridice inter vivos- a fost )osi&il numai )entru c ne aflm 1n materia s)ecial. a actelor /uridice mortis causa. Conclu2ia de mai sus este im)ortant i )roduce efecte )e msur. "e e!em)lu. se admite c nulitatea unei dispoziii testamentare nu atrage dup sine i nulitatea altor dispoziii 31

testamentare. $stfel. dac nu sunt 1nde)linite condiiile )rev2ute de lege )entru forma testamentului. acesta va fi nul a&solut. 1ns unele acte /uridice cu regim /uridic se)arat )ot rm:ne vala&ile ,de e!em)lu. recunoaterea unui co)il-. B 2. Co"di0ii+. va+idit40ii t.*ta!."tu+ui >. Co"di0ii d. 1o"d. Ca orice act /uridic. )entru a fi vala&il 1nc#eiat. testamentul tre&uie s 1nde)lineasc condiiile generale de fond i de form. cerute de lege. Condiiile de fond specifice testamentului suntC ca)acitatea de a dis)une i a )rimi )rin testament. voina li&er i neviciat a testatorului i cau2a vala&il a actului /uridic. Ca)acitatea de a dis)une )rin testament i de a )rimi legate constituie regula 1n materie. 0ac e!ce)ie de la aceast regul )ersoanele )e care legea le consider incapabile. a). )ncapacitatea de a dispune prin testament este )rev2ut de lege )entru minorii care nu au mplinit 53 ani i persoanele puse sub interdicie judectoreasc. $ceste )ersoane. su& nicio form. nu )ot face testament ,nici )rin re)re2entare. nici cu 1ncuviinarea ocrotitorilor legali i. evident. nici )ersonal-. "e )reci2at c minorul 1ntre 13-14 ani are ca)acitate de e!erciiu restr:ns i. 1n )rinci)iu. )oate 1nc#eia )ersonal acte /uridice. cu 1ncuviinarea )rinilor sau. du) ca2. cu 1ncuviinarea scris a tutorelui. iar 1n ca2urile )rev2ute de lege. i cu autori2area instanei de tutel ,art. 31 alin. 2 C. civ.-. Potrivit art. 13> alin. C. civ.. Aminorul nu )oate s fac donaii. altele dec:t darurile o&inuite )otrivit strii lui materialeB. 9ot astfel. art. 644 alin. 1 C. civ. dis)une c )ersoana li)sit de ca)acitate de e!erciiu sau cu ca)acitate de e!erciiu restr:ns Anu )oate dis)une de &unurile sale )rin li&eralitiB. ;n li)sa unei dis)o2iii e!)rese. a)reciem c interdicia de mai sus este a)lica&il i legatelor cu)rinse 1n testament ,ca li&eraliti mortis causa-. ;n consecin. minorul nu poate dispune prin testament. %anciunea neres)ectrii ca)acitii de a dis)une a testatorului este nulitatea relativ. iar dre)tul la aciune al motenitorilor este su)us termenului general de )rescri)ie. $dugm c Anici c#iar du) do&:ndirea ca)acitii de)line de e!erciiu )ersoana nu )oate dis)une )rin li&eraliti 1n folosul celui care a avut calitatea de re)re2entant ori ocrotitor legal al su. 1nainte ca acesta s fi )rimit de la instana de tutel descrcare )entru gestiunea saB. %e e!ce)tea2 situaia 1n care re)re2entantul ori. du) ca2. ocrotitorul legal este ascendentul dis)untorului ,art. 644 alin. 2 C. civ.-. ;n ca2ul 1n care minorul se cstorete i do&:ndete ca)acitate de e!erciiu de)lin. el va )utea s 1nc#eie vala&il li&eraliti ,donaii i testamente-. 9ot astfel. va )utea dis)une )rin testament i minorul care a 1m)linit v:rsta de 1> ani i care a do&:ndit ca)acitate de e!erciiu antici)at. acordat de instana de tutel )entru motive temeinice ,art. 37 C. civ.-. b). )ncapacitatea de a primi le#ate deriv din inca)acitile generale de a )rimi li&eraliti. dar legea instituie i inca)aciti s)eciale 1n materia legatelor ,art. 661 C. civ.-. Potrivit art. 667 C. civ.. sunt anula&ile li&eralitile Afcute medicilor# farmacitilor sau altor persoane. 1n )erioada 1n care. 1n mod direct sau indirect. 1i acordau 1ngri/iri de s)ecialitate dis)untorului )entru &oala care este cau2 a decesuluiB ,s.n.-. ;n doctrin s-a o)inat c legatarul ,medicul sau farmacistul- tre&uie s-l fi tratat )e &olnavul testator. iar tratamentul s fi fost continuu. "is)o2iiile de mai sus sunt a)lica&ile i n privina preoilor sau a altor )ersoane care acordau asisten religioas 1n tim)ul &olii care este cau2 a decesului. Ca e!ce)ie. liberalitile sunt valabile. dac ,1n situaia de mai sus- au fost fcuteC F soului. rudelor 1n linie drea)t sau colateralilor )rivilegiaiE F altor rude ):n la al )atrulea grad inclusiv. dac. la 1nc#eierea actului. donatorul nu are so i nici rude 1n linie drea)t sau colaterali )rivilegiai. "ac dis)untorul a decedat din cau2a &olii. termenul de )rescri)ie a dre)tului la aciunea 1n anulare curge de la data la care motenitorii au luat cunotin de e!istena testamentului. ;n ca2ul 1n care Adis)untorul s-a resta&ilitB. legatul devine valabil ,art. 667 alin. = C. civ.-. Potrivit art. 661 C. civ.. sunt relativ incapabili de a primi prin legatC F notarul )u&lic care a autentificat testamentulE F inter)retul care a )artici)at la )rocedura de autentificare a testamentuluiE F martorii. care au asistat la autentificarea testamentului ,ordinar sau )rivilegiat-E F agenii instrumentatori 1n ca2ul testamentelor )rivilegiateE F )ersoanele care au acordat legal asisten /uridic la redactarea testamentului. %anciunea neres)ectrii inca)acitii de a )rimi legatul este nulitatea relativ. Momentul 1n funcie de care se a)recia2 inca)acitateaeste data desc#iderii motenirii. c). "oina testatorului, liber i neviciat. Persoanele care nu au o voin contient 1n momentul 1nc#eierii testamentului nu )ot dis)une )rin testament. c#iar dac nu sunt )use su& interdicie. $stfel. testamentul este vala&il. numai dac testatorul *a avut discernmnt+ i *consimmntul su nu a fost viciat+ ,art. 17 4 C. civ.-. ;n 32

consecin. 1n materie testamentar nu este suficient ca testatorul s ai& ca)acitate de e!erciiu de)lin recunoscut de lege. ci mai trebuie s fi *avut discernmnt+ la momentul nc$eierii testamentului ( ;n )rinci)iu. voina testatorului )oate fi viciat )rin eroare. dol sau violen ,ca2 1n care se vor a)lica regulile dre)tului comun-. Particulariti 1n materie )re2int 1ns numai dolul. cci el este viciul cel mai frecvent i care ca)t o 1nfiare deose&it. ;n materia legatelor. dolul se manifest su& form de captaie sau sugestie. adic de manevre folosite )entru a determina )e dis)untor s fac o li&eralitate )e care altfel nu ar face-o i nici nu ar avea motiv s o fac. -aptaia este folosirea de mano)ere dolosive. 1n sco)ul de a 1nela &una-credin a testatorului. )entru a-l determina s fac o li&eralitate. fr de care nu ar fi fcut-o. ;ugestia este folosirea unor mi/loace ne)ermise. 1n sco)ul de a sdi 1n mintea testatorului ideea de a face o li&eralitate. )e care nu ar fi fcut-o din )ro)rie iniiativ. "e menionat c sugestia sau ca)taia constituie o form a dolului i va )roduce anularea li&eralitii numai dac s-au folosit manevre viclene sau frauduloase. $cestea ar )utea fiC sec#estrarea dis)untorului. interce)tarea cores)ondenei sale. 1nde)rtarea rudelor i a )rietenilor sau insinuarea unor calomnii la adresa acestora. a&u2 de influen sau de autoritate etc. ;n li)sa unor manevre ,din categoria celor )reci2ate mai sus-. artm c sim)la simulare farnic a unor sentimente de afeciune sau )restarea unor 1ngri/iri interesate nu poate legitima anularea testamentului. "e )reci2at c dolul )oate atrage anularea testamentului. c#iar dac mano)erele dolosive nu au fost sv:rite de &eneficiarul dis)o2iiilor testamentare i nici nu au fost cunoscute de ctre acesta ,art. 17 4 alin. 2 C. civ.-. d). Cauza valabil a actului juridic are la baz intenia liberal %animus donandi) de a da, fr a urmri s primeasc ceva n schimb. (ntenia de a gratifica este cau2a a&stract i o&iectiv a oricrei o&ligaii cu titlu gratuit. este voina dis)untorului de a /uca rolul testatorului. Cau2a tre&uie s e!iste. s fie licit i moral. Cau2a ilicit i imoral atrage du) sine nulitatea a&solut a testamentului ,dac este comun sau cealalt )arte a cunoscut-o sau. du) ca2. tre&uia s-o cunoasc-. Cau2a este ilicit c:nd este contrar legii i ordinei )u&lice. Cau2a este imoral c:nd este contrar &unelor moravuri. #. Co"di0ii d. 1or!4. ;n dre)tul nostru. voina testamentar nu )roduce efecte dec:t dac este 1m&rcat 1n anumite forme im)use de lege. %co)ul formei im)erative este de a asigura at:t li&era manifestare a voinei testatorului. c:t i certitudinea declaraiei sale de ultim voin. Neres)ectarea formelor strict )rev2ute de lege atrage sanciunea nulitii absolute ,form cerut ad validitatem-. $ceeai sanciune se a)lic i codicilului ,1n ca2 de neres)ectare a formei )rev2ute de lege )entru testament-. $stfel. )entru a fi vala&il. codicilul tre&uie s 1nde)lineasc aceleai condiii de validitate ca i actul /uridic )rinci)al ,)e care 1l 1nsoete-. -odicilul este 1nscrisul ce cu)rinde dis)o2iii de ultim voin care alctuiesc adaosul# suplimentul sau accesoriul unei dis)o2iii testamentare anterioare. "is)o2iia testamentar este. 1n conclu2ie. un act juridic solemn ,ceea ce nu 1nseamn c va tre&ui 1m&rcat 1ntotdeauna 1n form autentic-. *egiuitorul ,art. 1737-17=7 C. civ.- )ermite testatorului s aleag 1ntre trei forme de testament numite AordinareB. trei testamente autentice simplificate ,Atestamentele )rivilegiateB- i alte dou forme simplificate de testamente. C. R.gu+i d. 1or!4 /o!u". tuturor t.*ta!."t.+or. Condiiile de form cerute )entru orice fel de testament suntC obligativitatea formei scrise i obligativitatea testamentului separat ,o)rirea testamentului con/unctiv-. a). &orma scris. ;n dre)tul nostru. legea recunoate vala&ilitatea oricrui testament numai dac a fost fcut n form scris( 9estamentul oral sau ver&al ,cunoscut 1n literatura de s)ecialitate su& denumirea de nuncupativ- nu este vala&il 1n dre)tul nostru ,indiferent de numrul martorilor care l-ar )utea confirma2-. Ce se va 1nt:m)la dac o )ersoan ar )retinde c este 1m)iedicat de o ter )ersoan sau de fora ma/or s )re2inte instanei /udectoreti un testament scris ,)rin care a fost desemnat legatar-I ;n aceast i)ote2. se disting dou situaiiC a- C:nd reclamantul )retinde c fora ma/or sau tera )ersoan l-au 1m)iedicat )e testator s 1i e!)rime voina de a-l gratifica 1ntr-una dintre formele testamentare scrise ,de )ild. din cau2a &olii a fost 1n im)osi&ilitate fi2ic de a scrie testamentul-. a)reciem c manifestarea de ultim voin a defunctului. c#iar dac este )ro&at de reclamant cu martori. nu ntrunete condiiile de form pentru testament. &- C:nd reclamantul )retinde c un 1nscris testamentar vala&il a e!istat. dar c a dis)rut ulterior )rin )ierdere. distrugere sau dosire. soluia de)inde de situaia 1n care s-a aflat testatorul. i anumeC a cunoscut sau nu des)re )ieirea. 33

distrugerea sau dosirea testamentuluiI ;n situaia 1n care testatorul a cunoscut )ieirea. distrugerea sau dosirea testamentului. se consider c ne aflm 1n ca2ul unei revocri tacite a legatelor cu)rinse 1n 1nscris. 1ntruc:t acesta )utea s refac testamentul. fc:nd astfel dovada struinei sale 1n intenia de a face o li&eralitate. "ac 1ns testamentul a fost distrus sau dosit fr tiina autorului sau du) moartea acestuia. fie )rin fa)ta unei tere )ersoane. fie )rintr-un ca2 de for ma/or. legatarul va )utea dovedi )rin orice mi/loc de )ro& e!istena i cu)rinsul testamentului vala&il 1nc#eiat. b). *bli#ativitatea testamentului separat. *prirea testamentului reciproc. $ doua regul de form comun tuturor testamentelor este cea care o)rete testamentul reci)roc ,art. 17 > C. civ.-. *egea inter2ice ca dou persoane s testeze prin acelai act una 1n favoarea celeilalte sau 1n favoarea unei tere )ersoane ,testamentul con/unctiv-. (nterdicia im)us de Codul civil se /ustific )rin )reocu)area legiuitorului de a garanta caracterul unilateral i )ersonal al testamentului. dar mai ales caracterul )rin esen revoca&il al acestuia. 0r aceast interdicie. fiecare testator nu ar )utea revoca )ro)riile sale dis)o2iii fr consimm:ntul celorlali. ;n )ractic. )ro&lema se )une 1n faa notarului )u&lic. c:nd soii solicit s fac un testament unul 1n favoarea celuilalt )rin acelai act. )entru ca niciunul s nu 1l )oat revoca fr consimm:ntul celuilalt. (nterdicia testamentului reci)roc ,con/unctiv- se /ustific )rin aceea c. 1n materie de testament nu se pot lua msuri de siguran. 1ntruc:t acestea ar contraveni. at:t li&ertii testatorului de a reveni asu)ra manifestrii sale de voin )entru cau2 de moarte. c:t i caracterului unilateral i )ersonal al testamentului. D. Sa"/0iu".a ".r.*p./t4rii 1or!.i t.*ta!."tu+ui. Neres)ectarea condiiilor de form cerute )entru orice fel de testament este nulitatea absolut i va )utea fi invocat de orice )ersoan interesat ,art. 1731 i urm. C. civ.-. ;n cadrul conversiunii formei testamentare. un Atestament nul din cau2a unui viciu de form )roduce efecte dac 1nde)linete condiiile )rev2ute de lege )entru alt form testamentarB ,art. 17=7. art. 12>7 alin. 1 C. civ.-. Cu alte cuvinte. acelai testament poate fi nul )entru vicii ale uneia dintre formele )rev2ute de lege i valabil dac 1ntrunete condiiile altei forme. "e e!em)lu. testamentul autentic nul )entru vicii de form )oate avea valoare de testament olograf vala&il dac este scris 1n 1ntregime. datat i semnat de testator. ;n doctrin s-a a)reciat c sanciunea nulitii a&solute este atenuat 1n anumite situaii. $stfel. testamentul nul )entru vicii de form d natere unei obligaii imperfecte naturale! 1n sarcina motenitorilor defunctului. care )oate constitui cau2a unei o&ligaii civile )erfecte )e care i-o asum un motenitor de a e!ecuta ultima voin a defunctului ,cu toate c testamentul este nul-. ;n conte!tul de mai sus. motenitorul care. voluntar i 1ncunotin de cau2. e!ecut legatul fcut )rintr-un testament nul )entru vicii de form nu se mai poate prevala de nulitatea acelui legat( B C. I"t.rpr.tar.a -i pro6a t.*ta!."tu+ui Potrivit art. 17 6 alin. 1 C. civ.. regulile de inter)retare a contractelor sunt a)lica&ile i testamentului. 1n msura 1n care sunt com)ati&ile cu caracterele /uridice ale acestuia. 8egulile de inter)retare a contractelor sunt )rev2ute de art. 12>>-12>6 C. civ. >. ,.toda i"t.rpr.t4rii *u6i./tiv. a t.*ta!."tu+ui. Potrivit art. 12>> alin. 1 C. civ.. AContractele se inter)retea2 du) voina concordant a )rilor. iar nu du) sensul literal al termenilorB ,s.n.-. 8e2ult c. inclusiv determinarea sensului clau2elor testamentului. se va face numai n raport de voina real a testatorului . ;n inter)retarea sistematic ,indivi2i&il- a actului /uridic. Aclau2ele se inter)retea2 unele )rin altele. d:nd fiecreia 1nelesul ce re2ult din ansam&lul contractuluiB ,art. 12>D C. civ.-. Potrivit art. 17 6 alin. 2 C. civ.. elementele e!trinseci 1nscrisului testamentar )ot fi folosite numai 1n msura 1n care se s)ri/in )e cele intrinseci. *egatul 1n favoarea creditorului nu este )re2umat a fi fcut 1n com)ensaia creanei sale ,art. 17 6 alin. C. civ.-. #. Pro6a t.*ta!."tu+ui i"/u!64 *u//.*i6i+u+ui. $stfel. orice )ersoan Acare )retinde un dre)t ce se 1ntemeia2 )e un testament tre&uie s dovedeasc e!istena i coninutul lui 1n una dintre formele )rev2ute de legeB ,art. 17 D alin. 1 C. civ.-. Ca e!ce)ie. c:nd testamentul a dis)rut )rintr-un ca2 fortuit sau de for ma/or ori )rin fa)ta unui ter. fie du) moartea testatorului. fie 1n tim)ul vieii sale. 1ns fr ca acesta s 1i fi cunoscut dis)ariia. vala&ilitatea formei i cu)rinsul testamentului vor )utea fi dovedite prin orice mijloc de prob ,art. 17 D alin. 2 C. civ.-. S./0iu".a a II'a. 3or!.+. t.*ta!."t.+or ;n dre)tul nostru sunt cunoscute trei categorii de testamente 1n care autorul 1i )oate manifesta ultima sa voinC F testamentele ordinare. 1nc#eiate 1n condiii normale. o&inuiteE F testamentele privilegiate. 1nc#eiate 1n ca2uri e!ce)ionaleE 34

F alte forme testamentare. B 1. T.*ta!."t.+. ordi"ar. "in categoria testamentelor ordinare fac )arteC testamentul olograf i testamentul autentic ,art. 1737 C. civ.-. >. T.*ta!."tu+ o+ogra1. Potrivit art. 1731 C. civ.. testamentul olograf tre&uie s fie n ntregime scris# datat i semnat de m:na testatorului ,art. 1731 C. civ.-. 9estamentul olograf )re2int urmtoarele avantajeC F este su)us formalitilor celor mai sim)leE F )oate fi fcut oriunde. oric:nd i fr a/utorul nimnuiE F )ermite )strarea secretului asu)ra dis)o2iiilor de ultimvoin. Pe de alt )arte. acest ti) de testament )re2int i neajunsuri. )recumC F voina testatorului )oate fi uor influenat ,)rin sugestie sau ca)taie-E F )oate fi uor falsificat din )ricina sim)litii formelor saleE F 1ntocmirea lui fr asisten /uridic )oate avea ca efect o redactare defectuoas i. ulterior. greuti de inter)retareE F )oate fi uor dosit sau distrus. ;n )ractic. testamentul olograf este cel mai des ntlnit. $ceasta se datorea2 sim)litii formelor )rev2ute de lege )entru validitatea lui. a). +crierea testamentului olo#raf se face 1n 1ntregime i 1n orice lim& tiut de testator. 9estamentul olograf )oate fi scris )e orice su)ort. de e!em)lu. )e #:rtie cu stiloul sau creionul. )e )erete cu )ensula sau cr&unele. )e geam sau oglind cu un diamant i. 1n general. )e orice su)ort i cu orice instrument scri)tural. cu condiia ca scrisul s fie de mn ,adic s re)roduc acele caracteristici grafice individuale ale fiecrei )ersoane 1n )arte-. $cest testament nu )oate fi 1ns dactilografiat sau ti)rit ,e!ecutat )rin metode mecanice de scris-. 0iind un 1nscris su& semntur )rivat. dac scrierea sau semntura nu este recunoscut de ctre motenitori. se va recurge la verificare de scri)te ,se )oate dis)une o e!)erti2 grafosco)ic-. ;n ca2ul dactilografierii sau al ti)ririi testamentului )e &a2a scrisului e!ecutat de main. e!)ertul grafosco) nu va )utea identifica autorul scrierii. Prin urmare. testamentul dactilografiat sau ti)rit este nul. <rice fel de scriere este )ermis. c#iar i stenodactilografia sau alfa&etul s)ecial )entru or&i. 9estamentul olograf )oate fi 1ntocmit dintr-o singur dat sau )e eta)e. )oate s )oarte titulatura de testament sau nu. dar este necesar s re2ulte din coninut c este un act final ,i nu un )roiect-. "u) cum am v2ut. legea im)une ca testamentul olograf s fie 1n 1ntregime scris c#iar de m:na testatorului. Ce se va 1nt:m)la dac testamentul va cu)rinde i o scrierestrinI %unt )osi&ile dou situaiiC a- %crierea strin nu are nicio legtur cu dis)o2iiile de ultim voin ale testatorului. ;n acest ca2. testamentul este vala&il. 1ntruc:t voina testatorului nu a fost afectat cu nimic. &- %crierea strin )rivete dis)o2iiile testamentare. de e!em)lu. este vor&a des)re o terstur. o modificare sau o adugire cu)rins 1n testament. ;n acest ca2. testamentul va fi nul dac intervenia strin s-a fcut cu tirea testatorului i va fi. dim)otriv. vala&il aa cum a fost conce)ut de ctre testator. dac acesta nu a avut cunotin de intervenie. 9estatorul )oate efectua modificri ulterioare ale actului su de ultim voin. 1ns acestea tre&uie datate i semnate. Kneori. testamentul cu)rinde adugiri. tersturi sau modificri e!ecutate c#iar de m:na testatorului. $cestea tre&uie datate i semnate numai 1n msura 1n care )roduc modificri de esen ale dis)o2iiilor testamentare cu)rinse 1n coninutul testamentului. ;n ceea ce )rivete li&ertatea de redactare. testatorul )oate fi asistat de o alt )ersoan. care s 1l a/ute la materiali2area voinei sale. 1ns Aasistena materialB care vicia2 li&ertatea de ultim voin a autorului atrage du) sine nulitatea actului. 9estamentul este vala&il i dac a fost 1ntocmit du) un model ce i-a fost )us la dis)o2iie testatorului de o alt )ersoan. cu condiia ca redactarea acestuia s fie la nivelul )regtirii intelectuale a autorului. b). ,ata testamentului olo#raf tre&uie s fie com)let sau. cel )uin. de natur a se )utea identifica momentul 1nc#eierii actului. "ata testamentului este im)ortant. 1ntruc:t 1n ra)ort de ea se )oate sta&ili ca)acitatea testatorului ori validitatea testamentului ,1n ca2ul 1n care testatorul a lsat mai multe testamente. ultimul revoc:nd dis)o2iiile contrare sau incom)ati&ile cu)rinse 1ntr-un testament anterior-. "ata cu)rinde. de regul. anul. luna i 2iua c:nd s-a redactat testamentul. Ea )oate fi e!)res. dar )oate fi i im)licit. de )ild A%f. Marie 2711B. <ra redactrii nu este. de regul. necesar. "ac situaia )re2int interes. de e!em)lu. dou testamente au aceeai dat. dar dis)o2iii contradictorii. ora se )oate sta&ili )rin orice mi/loc de )ro& 35

,fiind o c#estiune de fa)t-. "ata )oate fi )o2iionat oriunde 1n cu)rinsul testamentului. iar c:nd testamentul a fost redactat )e mai multe coli ,su)orturi-. se va data o singur )agin. re2ult:nd 1ns c este vala&il )entru 1ntreg actul. 9estamentul redactat la diferite intervale de tim) se va data 1n final. *i)sa datei atrage nulitatea testamentului. C:nd data e!ist. dar este ine!act. deose&im dou situaii. F Data este fals. adic a fost alterat cu &un tiin de testator ,ca2 1n care testamentul va fi nul-. Pro&a falsitii se )oate face )rin orice mi/loc de )ro&. dac falsificarea datei a avut dre)t sco) frauda. i numai )rin elementele intrinseci ale testamentului. dac nu s-a urmrit frauda legii. F Data este incomplet sau eronat. fiind rodul unei greeli involuntare. Ea se datorea2 unei sim)le greeli a testatorului. ;n acest ca2. instanele /udectoreti o vor )utea 1ntregi sau rectifica. 0iind un element esenial al testamentului. data va putea fi rectificat numai cu a/utorul elementelor materiale sau intelectuale re2ultate din cu)rinsul actului de ultim voin ,cci numai astfel se consider c figurea2 1n testament-. Pro&a va fi deci intrinsec. "ovada va )utea fi fcut i )rin elemente e!trinseci. cum ar fi moartea testatorului sau data c:nd a fost )us 1n v:n2are o anumit calitate de #:rtie sau c:nd )ota a tam)ilat 1nscrisul. 1ns numai dac elementele e!trinseci 1i gsesc )rinci)iul i rdcina 1n elementele intrinseci i contri&uie la 1ntrirea indicaiilor ce decurg din coninutul 1nscrisului de ultim voin ,i nu la contra2icerea acestora-. (ne!actitatea datei este aco)erit dac a fost rectificat ulterior de testator )rintr-un su)liment la testament ,codicil-. "ata )oate fi incert dac testamentul cu)rinde mai multe date diferite. dac este incom)let sau dac scrierea defectuoas a testamentului nu )ermite descifrarea ei. ca2uri 1n care se a)lic aceleai reguli ca cele )rivitoare la data eronat. c). +emntura testatorului finali2ea2 i 1ntrete dis)o2iiile cu)rinse 1n actul /uridic de ultim voin. $ctul nesemnat )oate fi inter)retat ca un simplu proiect ce nu e!)rim voina autorului de a )roduce efecte /uridice. %emntura nu tre&uie s cu)rind o&ligatoriu numele din actul de stare civil al testatorului. ci )oate fi c#iar un )seudonim folosit de o&icei. Esenial este ca semntura s permit identificarea testatorului( Ea tre&uie. de asemenea. s fie e!ecutat de m:na testatorului. Punerea de deget a netiutorului de carte nu constituie o semntur i atrage nulitatea testamentului. "e o&icei. semntura se e!ecut la sf:ritul testamentuluiE ae2area acesteia 1ns la 1nce)utul actului sau la sf:ritul acestuia. de natur s se 1neleag c autorul acesteia i-a 1nsuit astfel cu)rinsul i data. nu determin anularea lui. C:nd testamentul este 1ntocmit )e mai multe foi. nu este o&ligatoriu semnarea )e fiecare 1n )arte. ;crierea# data i semntura sunt formaliti eseniale )entru testamentul olograf. *i)sa oricreia dintre ele atrage nulitatea absolut a testamentului ,art. 1731 C. civ.-. d). Prezentarea testamentului olo#raf se va face. de ctre orice )ersoan care l-a gsit. 1n faa Aunui notar )u&lic )entru a fi vizat spre nesc$imbareB ,art. 1732 alin. 2 C. civ.-. ;n cadrul )rocedurii succesorale. notarul )u&lic )rocedea2. 1n condiiile legii s)eciale. la desc$iderea i validarea testamentului olograf i 1l de)une 1n dosarul succesoral. "esc#iderea testamentului i starea 1n care se gsete se constat )rin )roces-ver&al ,art. 1732 alin. 2 C. civ.-. "u) finali2area )rocedurii succesorale. originalul testamentului se )red legatarilor. )otrivit 1nelegerii dintre ei. iar 1n li)sa acesteia. )ersoanei desemnate )rin #otr:re /udectoreasc1. 0ormalitatea )re2entrii testamentului olograf se deose&ete de celelalte )rin fa)tul c este ulterioar 1ntocmirii testamentului. *i)sa formalitii de )re2entare nu este sancionat. astfel c testamentul olograf 1i )roduce efectele i 1n ca2ul 1n care nu a fost 1nfiat notarului. e). Puterea doveditoare. 9estamentul olograf. dei este un act /uridic solemn. este constatat )rintr-un 1nscris su& semntur )rivat. Cei crora li se o)une acest testament ,motenitorii legali- )ot s conteste scrierea. datarea i semnarea acestuia de ctre testator. "ata indicat 1n testament este o)o2a&il 1ns terilor numai pn la proba contrar. 9erii ,motenitorii legali- o )ot com&ate numai cu elemente intrinseci testamentului ,se )ot folosi 1ns. ca e!ce)ie. orice mi/loace de )ro&. dar numai 1n ca2 de fraud sau de inca)acitate a testatorului-. #. T.*ta!."tu+ aut."ti/. Potrivit art. 173 alin. 1 C. civ.. testamentul Aeste autentic dac a fost autentificat de un notar )u&lic sau de o alt )ersoan 1nvestit cu autoritate )u&lic de ctre stat. )otrivit legiiB. Avantajele testamentului autentic sunt urmtoareleC F )oate fi folosit de cei care nu )ot sau nu tiu s citeasc i s scrieE 36

F folosirea mi/loacelor dolosive este mai dificil. 1ntruc:t notarul asigur reali2area voinei testatorului 1n cadrul dis)o2iiilor testamentare ,influenarea )rin sugestie sau ca)taie este mai greu de reali2at-E F conservarea 1nscrisului testamentar este &ine asigurat. 1ntruc:t un e!em)lar este )strat la notarul )u&lic ,nefiind )osi&il dosirea sau sustragerea acestuia-. Dezavantajele testamentului autentic suntC F necesit un tim) mai 1ndelungat. )recum i c#eltuieli materiale s)orite. 1n com)araie cu testamentul olografE F nu asigur )strarea de)lin a secretului dis)o2iiilor de ultim voin. a). &ormalitile autentificrii testamentului 1nce). )rin )re2entarea unui )roiect de testament ,care este. de regul. i redactorul actului-. 1n faa notarului )u&lic. Proiectul )oate fi redactat i de o alt )ersoan ,de e!em)lu. un avocat- care. 1n aceast situaie. tre&uie s se )re2inte i el la &iroul notarial )entru atestarea 1nscrisului. 9estatorul nu este 1ns. o&ligat s )re2inte notarului un )roiect de testament. 9estamentul poate fi ntocmit# la cererea testatorului# i de ctre notarul public. ;n aceast situaie. testatorul 1i dictea2 dis)o2iiile 1n faa notarului. care se 1ngri/ete de scrierea actului i a)oi i-l citete sau. du) ca2. i-l d s 1l citeasc. menion:ndu-se e!)res 1nde)linirea acestor formaliti ,art. 1733 alin. 1 C. civ.-. ;ntruc:t testamentul este un act /uridic strict )ersonal. nu este permis reprezentarea testatorului. 9estamentul autentic se )oate 1nc#eia i n alte locuri dec:t la sediul notarului )u&lic ,de e!em)lu. la locuina testatorului- 1n situaii &ine /ustificate. )recum ar fiC v:rsta 1naintat. &oala testatorului etc. ;m)re/urrile 1n care se va 1nc#eia testamentul 1n alte locuri rm:n la li&era a)reciere a notarului )u&lic. ;n toate ca2urile. notarul verific identitatea testatorului. eventual )e a redactorului i a martorilor. $)oi. se d citire 1nscrisului. cuv:nt cu cuv:nt. 1n au2ul testatorului. iar Adis)untorul tre&uie s declare c actul e!)rim ultima sa voinB ,art. 1733 alin. 2 C. civ.-1. Cu oca2ia autentificrii. testatorul )oate fi asistat de unul sau de 2 martori. ;n final. testamentul este semnat de ctre testator ,i eventual de martori-. iar 1nc#eierea de autentificare de ctre notar. ;n ca2ul acelora care. din )ricina infirmitii. a &olii sau din orice alte cau2e. nu )ot semna. notarul )u&lic. 1nde)linind actul. va face meniune des)re aceast 1m)re/urare 1n 1nc#eierea )e care o 1ntocmete. meniunea astfel fcut in:nd loc de semntur. Meniunea va fi citit testatorului de ctre notar. n prezena obligatorie a & martori# Aaceast formalitate su)linind a&sena semnturii testatoruluiB ,art. 173= alin. 1 C. civ.-. "eclaraia de voin a surdului. mutului sau surdomutului. tiutori de carte. se va da 1n scris 1n faa notarului )u&lic. )rin 1nscrierea de ctre )arte. 1naintea semnturii. a meniunii Aconsimt la )re2entul act. )e care l-am cititB. Pentru a lua consimm:ntul unui nev2tor. notarul )u&lic va 1ntre&a dac a au2it &ine c:nd i s-a citit cu)rinsul testamentului. consemn:nd aceasta 1n 1nc#eierea de autentificare ,art. 173= alin. 3 C. civ.-. "u) luarea consimm:ntului. 1nscrisul se semnea2 1n faa notarului de ctre testator i de eventualul redactor. "ac testamentul este 1ntocmit conform dis)o2iiilor legale. notarul va 1ncuviina autentificarea acestuia )rintr-o re2oluie )us )e cererea testatorului. 0a)tul 1nde)linirii autentificrii testamentului se constat )rintr-o 1nc#eiere 1ntocmit de notarul )u&lic. Pentru informarea persoanelor care justific existena unui interes legitim . notarul care autentific testamentul are o&ligaia s 1l 1nscrie. de 1ndat. 1n 8egistrul naional notarial inut 1n format electronic. )otrivit legii. "e )reci2at c informaiile cu )rivire la e!istena unui testament se )ot da numai dup decesul testatorului ,art. 173> C. civ.-. Potrivit art. 6= din *egea nr. D152711. 1nlturarea efectelor nedemnitii )rin testament autentic sau )rintr-un act autentic este su)us 1nscrierii 1n 8egistrul naional. b). Puterea doveditoare a testamentului autentic este ,):n la 1nscrierea 1n fals- aceea a oricrui nscris autentic. 0ora )ro&ant a 1nscrisului autentic se refer i la meniunile )rocesului-ver&al de autentificare. 1ntemeiate )e constatrile fcute 1n limitele atri&uiilor sale de notar. )rin )ro)riile sale simuri , ex propriis sensibus-. cum ar fiC constatarea )re2entrii 1n )ersoan a testatorului i a redactorului testamentului sau a martorilorE constatarea )re2entrii testamentului 1n dou e!em)lareE constatarea citirii 1nscrisului testamentar 1n au2ul testatoruluiE consemnarea declaraiilor acestuia. a redactorului i a martorilorE meniunea referitoare la locul autentificrii. 8e2ult c e!istena declaraiilor fcute 1n faa notarului )u&lic care autentific i care au fost consemnate de el 1n 1nc#eierea de autentificare nu poate fi combtut dect prin nscrierea n fals . 1n sc#im&. sinceritatea acestor declaraii )oate fi com&tut )rin orice mi/loc de )ro&. %anciunea )entru neres)ectarea formalitilor eseniale )rev2ute de lege este nulitatea absolut. B 2. T.*ta!."t.+. privi+.giat. 37

$tunci c:nd testatorul se afl 1n situaii s)eciale. de natur a-l 1m)iedica s 1nde)lineasc formalitile cerute de lege )entru testament. legiuitorul a )rev2ut )osi&ilitatea 1ntocmirii unor testamente autentice# simplificate. denumite Atestamente )rivilegiateB. %im)litatea testamentelor )rivilegiate se /ustific )rin aceea c. )e de o )arte. sunt 1ntocmite 1n condiii e!ce)ionale. iar. )e de alt )arte. sunt instrumentate de )ersoane fr )regtire s)ecial. 9estamentele )rivilegiate suntC testamentele 1n ca2 de e)idemii. catastrofe. r2&oaieE testamentele militarilorE testamentele )ersoanelor internate 1ntr-o instituie sanitar i testamentele maritime i fluviale. >. T.*ta!."t.+. <" /a5 d. .pid.!ii2 /ata*tro1.2 r456oai.. Persoanele aflate )e un teritoriu i2olat din cau2a unor e)idemii ,1n carantin- au )osi&ilitatea s teste2e 1n form sim)lificat ,art. 173D alin. 1 lit. a C. civ.-. Pot u2a de aceast form sim)lificat toate )ersoanele i2olate. indiferent dac sunt contaminate sau nu. cu condiia de a se afla 1n A1m)re/urri e!ce)ionaleB. $gentul instrumentator va fi. 1n acest ca2. un funcionar com)etent al autoritii locale. asistat o&ligatoriu de doi martori. %u& sanciunea nulitii a&solute. testamentul se semnea2 de testator. de agentul instrumentator i de cei 2 martori. "ac testatorul sau unul dintre martori nu )oate semna. se va face meniune des)re cau2a care l-a 1m)iedicat s semne2e ,art. 173D alin. C. civ.-. 9estamentul fcut 1n tim) de &oal contagioas nu va )utea fi folosit dac 1n localitate e!ist notar )u&lic. cci a&aterea de la formele testamentelor ordinare nu ar avea /ustificare ,1ntruc:t testatorul )oate face un testament autentic 1n formele )rev2ute de dre)tul comun-. #. T.*ta!."t.+. !ariti!. -i 1+uvia+.. ;n cursul unei cltorii maritime sau fluviale. cltorii i mem&rii ec#i)a/ului )ot testa 1n aceast form sim)lificat ,art. 173D alin. 1 lit. & C. civ.-. %ituaiilor de mai sus le sunt asimilate i cltoriile la &ordul unei aeronave aflate 1n 2&or. Persoanele de mai sus se )ot folosi de aceast form )rivilegiat numai dac vasul se afl 1n tim)ul cltoriei efective ,de e!em)lu. )e mare-. "ac 1ns vasul este ancorat 1ntr-un )ort rom:nesc sau 1ntr-un )ort strin 1n care e!ist un agent di)lomatic sau consular rom:n. testamentul se )oate 1ntocmi numai 1n formele ordinare. $gentul instrumentator. 1n acest ca2. este comandantul vasului sau un 1nlocuitor al su i o&ligatoriu. 1n )re2ena a doi martori. 9estamentul se semnea2 de testator. de agentul instrumentator i de cei 2 martori. C:nd testatorul sau unul dintre martori nu )oate semna. se va face meniune des)re cau2a care l-a 1m)iedicat s semne2e. C. T.*ta!."t.+. !i+itari+or. Pot u2a de aceast form testamentar militarii. )recum i cei asimilai lor ,)ersonalul salariat ori care )restea2 servicii 1n cadrul forelor armate ale 8om:niei- c:t tim) se afl su& serviciul militar i 1n im)osi&ilitate de a se Aadresa unui notar )u&licB ,art. 173D alin. 1 lit. c C. civ.-. $gentul instrumentator va fi. 1n aceast situaie. comandantul unitii militare ori alt militar care 1l 1nlocuiete. asistat o&ligatoriu de doi martori. 9estamentul se semnea2 de testator. de comandantul unitii militare i de cei 2 martori. "ac testatorul sau unul dintre martori nu )oate semna. se va face meniune des)re cau2a care l-a 1m)iedicat s semne2e ,art. 173D alin. C. civ.-. "ac militarul este rnit sau &olnav. a)reciem c agentul instrumentator va fi medicul militar-ef al s)italului ori comandantul unitii militare. asistat de doi martori. D. T.*ta!."t.+. p.r*oa".+or i"t.r"at. <" i"*titu0ii *a"itar.. Ca noutate a Codului civil 2711. &olnavii internai 1ntr-o instituie sanitar )ot testa 1n form sim)lificat. dac din cau2e o&iective Anotarul )u&lic nu are accesB ,art. 173D alin. 1 lit. d C. civ.-. $)reciem c dis)o2iiile Codului civil o)erea2 numai dac internarea &olnavului este )ermanent ,dar necondiionat de durata internrii-. ;n acest ca2. agentul instrumentator va fi. 1n aceast situaie. medicul ef al instituiei sanitare sau medicul ef al serviciului ori. 1n li)sa acestora. medicul de gard. asistat o&ligatoriu de doi martori. 9estamentul se semnea2 de testator. de medicul ef al instituiei sanitare i de cei doi martori. "ac testatorul sau unul dintre martori nu )oate semna. se va face meniune des)re cau2a care l-a 1m)iedicat s semne2e. E. R.gu+i /o!u". t.*ta!."t.+or privi+.giat.. 9estamentele )rivilegiate sunt c:rmuite de trei reguli comuneC a-. %u& sanciunea nulitii. testamentele )rivilegiate trebuie semnate de agentul instrumentator. de testator ,fc:ndu-se meniune dac acesta nu tie sau nu )oate s semne2e- i cei doi martori care au asistat la 1ntocmirea 1nscrisului. "ac testatorul sau unul dintre cei doi martori nu )oate semna se va face meniune 1n testament. des)re cau2a care i-a 1m)iedicat s semne2e. "atarea testamentului este necesar )entru a )ro&a 1ntocmirea acestuia 1n 1m)re/urri e!ce)ionale. &-. 9estamentele )rivilegiate sunt vala&ile i )roduc efecte /uridice numai dac testatorul a murit n mprejurri neobinuite ,care l-au 1m)iedicat s foloseasc formele testamentare ordinare-. ;n ca2 contrar. testamentul 1i va )ierde eficacitatea. 9estamentul )rivilegiat devine caduc la 5: zile de la data cnd dispuntorul ar fi putut s testeze n vreuna dintre formele ordinare. 38

9ermenul se sus)end dac testatorul a a/uns 1ntr-o stare 1n care nu 1i este cu )utin s teste2e ,art. 1734 alin. 1 C. civ.-. Ca e!ce)ie. testamentul )rivilegiat nu devine ineficace la 1m)linirea termenului )rev2ut de lege. atunci c:nd )rintr-o dis)o2iie a acestuia Ase recunoate un co)ilB ,art. 1734 alin. 2 C. civ.-. c-. "ac testatorul a decedat 1n cele )atru situaii s)eciale ,)rev2ute de art. 173D C. civ.-. 1nainte de a fi e!ecutat. testamentul )rivilegiat se va )re2enta unui notar )u&lic )entru 1nde)linirea procedurii de desc$idere i *viza spre nesc$imbareB ,asemntoare desc#iderii testamentului olograf-. B C. >+t. 1or!. t.*ta!."tar. Pe l:ng formele ordinare i )rivilegiate )rev2ute de lege. testatorul )oate u2a i de alte dou forme testamentare aa-2ise As)ecialeB. >. Di*po5i0ii d. u+ti!4 voi"04 /u privir. +a d.pu".ri+. +a 64"/i. "is)o2iiile testamentare )rivind sumele de &ani. valorile sau titlurile de valoare de)use la instituii s)eciali2ate sunt vala&ile cu res)ectarea condiiilor de form )rev2ute de legile s)eciale a)lica&ile acestor instituii ,art. 1736 alin. 1 C. civ.-. (nstituiile de credit au o&ligaia ca. la instituirea de ctre clienii acestora a unei dis)o2iii testamentare. s comunice. de 1ndat. meniunea acesteia 1n 8egistrul naional notarial inut 1n format electronic. "is)o2iiile se a)lic 1n mod cores)un2tor i 1n ca2ul modificrii. revocrii sau al retractrii revocrii dis)o2iiei testamentare de ctre testator. )recum i 1n ca2ul 1n care. ):n la data decesului testatorului. contul curent. de)o2itul sau alt instrument &ancar 1n care au fost de)use de ctre acesta sumele de &ani. valorile sau titlurile de valoare a fost lic#idat. Potrivit legii. informaii cu )rivire la e!istena unui testament se )ot da numai du) decesul testatorului ,art. 173> i art. 1736 alin. 2 C. civ.-. Potrivit <rdinului M.L. nr. 167 52711 )rivind condiiile de form necesare )entru vala&ilitatea dis)o2iiilor testamentare )rivind sumele de bani# valorile sau titlurile de valoare de)use de clienii instituiilor de credit. de)onentul unor sume de &ani. valori sau titluri de valoare la o instituie de credit A)oate dis)une de acestea. )entru cau2 de moarte. )rintr-o dis)o2iie testamentar cu)rins 1n cadrul conveniei 1nc#eiate cu instituia de creditB ,art. 1 din ordin-. Pentru vala&ilitatea dis)o2iiilor de mai sus. testatorul tre&uie s com)lete2e. A)rin scriere olograf clau2a cu)rin2:nd dis)o2iia testamentarB ,art. 2 alin. 1 din ordin-. Neres)ectarea scrierii olografe a clau2ei testamentare atrage nulitatea absolut a dis)o2iiei mortis causa. "is)o2iia testamentar cu)rinde desemnarea direct sau indirect a &eneficiarului acesteia. o&iectul. semntura testatorului. )recum i data 1ntocmirii. "esemnarea &eneficiarului clau2ei testamentare tre&uie s conin suficiente elemente de identificare. astfel 1nc:t acesta s )oat fi determinat sau determina&il la momentul desc#iderii motenirii ,art. alin. 1 din ordin-. "is)o2iia testamentar se com)letea2. se semnea2 i se datea2 de ctre testator numai 1n )re2ena a 2 funcionari ai instituiei de credit. s)ecial 1m)uternicii 1n acest sco). care semnea2 convenia alturi de testator ,art. 3 din ordin-. $v:nd 1n vedere c <rdinul M.L. nr. 167 52711 nu )reci2ea2 cum va fi A1ncor)oratB dis)o2iia testamentar scris de m:na de)onentului 1n Aconvenia 1nc#eiat cu instituia de creditB. a)reciem c aceasta ar )utea fi. eventual. ataat. Predarea legatului av:nd ca o&iect sume de &ani. valori sau titluri de valoare de)use la &nci se face numai 1n baza $otrrii judectoreti ori a certificatului de motenitor# care constat vala&ilitatea dis)o2iiei testamentare i calitatea de legatar ,)revederile referitoare la ra)ort i reduciune fiind a)lica&ile. )otrivit art. 1736 alin. 2 C. civ.-. "is)o2iiile testamentare )rivind sumele de &ani. valorile sau titlurile de valoare de)use de clienii instituiilor de credit )re2int asemnri cu testamentele olografe ,fiind scrise de m:na testatorului-. cu testamentele autentice ,fiind Acom)letate. semnate i datate numai 1n )re2ena a 2 funcionari ai instituiei de credit. s)ecial 1m)uternicii 1n acest sco)B- i cu testamentele )rivilegiate ,su& as)ectul )rocedurii urmate-. $)reciem c dis)o2iiile mortis causa au natura /uridic a unui legat cu titlu particular. av:nd ca o&iect sumele de &ani ,inclusive do&:n2ile- care se vor gsi de)use la instituia de credit. la data decesului titularului. Clau2a testamentar. reglementat de art. 1736 C. civ. i <rdinul nr. 167 52711. are urmtoarele caracteristiciC a-. Clau2a testamentar nu tre&uie confundat cu clau2a de 1m)uternicire. Clau2a de 1m)uternicire este un mandat care produce efecte n timpul vieii titularului i deci 1m)uternicitul )oate dis)une de aceste sume ):n 1n cli)a morii titularului de li&ret. "in momentul morii acestuia. clau2a de 1m)uternicire 1ncetea2 a )roduce efecte /uridiceE 1n sc#im&. clau2a testamentar )roduce efecte din momentul decesului titularului. 39

&-. Clau2a testamentar este o form special de a testa 1n condiiile de)unerii la instituiile de credit a unor sume de &ani. valori sau titluri de valoare. c-. Clau2a testamentar este un legat cu titlu particular i. deci. 1n )rivina acestei dis)o2iii. se a)lic toate regulile care guvernea2 regimul /uridic al legatelor cu titlu )articular ,mai )uin cele referitoare la form-. "e e!em)luC titularul are motenitori re2ervatari i. )rin aceast clau2 ,)lus eventualele alte legate fcute )rin alte testamente-. se 1ncalc re2ervaE soluia este c va tre&ui s se fac reduciunea li&eralitilor e!cesive. "ac nu se 1ncalc re2erva succesoral. clau2a testamentar )roduce efectele generale ale unui legat. d-. Clau2a testamentar reprezint un testament i. 1n consecin. se a)lic regulile s)ecifice testamentului. )rintre care )rinci)iul revoca&ilitii dis)o2iiilor testamentare ):n 1n ultima cli) a vieii testatorului. Clau2a testamentar fcut de titular nu-l o&lig )e acesta s o menin ):n la moarteE el )oate reveni asu)ra ei anul:nd-o sau )oate anula clau2a testamentar )rintr-un alt testament. "e menionat c nu se cere o simetrie a formelor testamentare . dis)o2iia de ultim voin fcut 1n form s)ecial va )utea fi revocat )rintr-un testament ordinar sau )rivilegiat sau inversC o dis)o2iie cu)rins 1ntr-un testament ordinar sau )rivilegiat va )utea fi revocat )rin forma s)ecial a clau2ei testamentare. #. T.*ta!."tu+ 14/ut <" *tr4i"4tat.. Pentru a 1nlesni e!)rimarea voinei testamentare. 1n ra)orturile de dre)t internaional )rivat ,cu element de e!traneitate-. )otrivit art. 2> = C. civ.. 1ntocmirea. modificarea sau revocarea testamentului sunt considerate vala&ile dac actul res)ect condiiile de form a)lica&ile. fie la data c:nd a fost 1ntocmit. modificat sau revocat. fie la data decesului testatorului. conform oricreia dintre legile urmtoareC a- legea naional a testatorului ,lex patriae-E &- legea reedinei o&inuite ,lex domicilii-E c- legea locului unde a fost 1ntocmit. modificat sau revocat , lex loci testamenti-E d- legea situaiei imo&ilului ce formea2 o&iectul testamentului , lex rei sitae-E e- legea instanei sau a organului care 1nde)linete )rocedura de transmitere a &unurilor motenite. B D. T.*ta!."tu+ i"t.r"a0io"a+ Prin Convenia de la Mas#ington din 2> octom&rie 16D )rivind legea uniform asu)ra formei testamentului internaional. a fost reglementat o nou form simplificat de testament ,asemntoare testamentului mistic sau secret. e!istent 1n dis)o2iiile Codului civil de la 14>3- recomandat statelor aderente. %co)ul reglementrii internaionale a fost acela de a asigura A1ntr-o mai mare msur res)ectul actelor de ultim voin )rin sta&ilirea unei forme su)limentare de testamentB1. Potrivit ane!ei la Convenie ,care )re2int legea uniform-. testamentul AinternaionalB se redactea2 1n scris de ctre testator sau de o alt )ersoan. )rin orice mi/loace i 1n orice lim& ,art. din Convenie-. ;n )re2ena unei )ersoane 1m)uternicite i a doi martori. testatorul tre&uie s citeasc dis)o2iiile sale de ultim voin sau s declare c cele cu)rinse 1i a)arin i a)oi s semne2e. *a sf:ritul testamentului. 1m)uternicitul tre&uie s consemne2e data desfurrii )rocedurii i s semne2e 1m)reun cu cei doi martori ,1n )re2ena testatorului-. "u) semnarea actului mortis causa. documentul va fi )redate testatorului sau va fi 1ncredinat 1m)uternicitului )entru )strare i conservare. Procedura se finali2ea2 )rin 1nc#eierea unui )roces-ver&al de ctre 1m)uternicit care atest res)ectarea dis)o2iiilor cu)rinse 1n legea uniform ,art. 6-. Procesul-ver&al se redactea2 1n dou e!em)lare. dintre care unul o&ligatoriu se ataea2 testamentului. "e )reci2at c neres)ectarea unor formaliti im)use de Convenie )recumC forma scris. declaraia i semntura testatorului. semnturile 1m)uternicitului i a martorilor. atrag nulitatea absolut a testamentului. "esigur c. 1n temeiul )rinci)iului conversiunii formelor testamentare ,reconfirmat i de art. 17=7 C. civ.-. testamentul internaional nul )entru vicii de form A)roduce efecte dac 1nde)linete condiiile )rev2ute de lege )entru alt form testamentarB ,adic. )oate fi vala&il 1ntr-o alt form-. Neres)ectarea altor formaliti )recumC semnarea fiecrei )agini sau c#iar datarea testamentului nu atrag nulitatea actului ,dovada lor )ut:nd fi fcut cu orice mi/loace legale de )ro&-. Potrivit art. 13 din lege. testamentul internaional )oate fi revocat 1n condiiile dre)tului comun. 9estamentul internaional Aface credina ):n la )ro&a contrar 1n )rivina meniunilor cu)rinse 1n testamentul )ro)riu-2is i ):n la 1nscrierea 1n fals 1n )rivina meniunilor fcute de )ersoana a&ilitat 1n cu)rinsul atestatuluiB. 40

Menionm c testamentul internaional nu are su)ort legislative naional. deoarece Convenia de la Mas#ington din 2> octom&rie 16D )rivitoare la legea uniform nu a fost ratificat de 8om:nia. ;n conte!tul de mai sus i 1n condiiile 1n care testamentul mistic ,secret- a Asc)atB reglementrilor noului Cod civil. dei se adresa unei anume categorii de )ersoane. o)inm 1n favoarea ratificrii Conveniei de la Mas#ington ,)entru aco)erirea s)aiului creat. ne/ustificat-. S./0iu".a a III'a. L.gatu+ B 1. D.1i"ir. -i /o"di0ii Princi)alele dis)o2iii cu)rinse 1n testament sunt cele referitoare laC legat. e!#eredare i e!ecuiunea testamentar. <egatul este actul /uridic cu)rins 1ntr-un testament )rin care testatorul desemnea2 una sau mai multe )ersoane care. la decesul su. vor )rimi 1ntreg )atrimoniul. o fraciune din el sau &unuri determinate din )atrimoniul testatorului. "in definiia dat legatului se rein trei condiii. a-. "esemnarea legatarului tre&uie fcut prin testament. astfel c acesta tre&uie s )reci2e2e )ersoana legatarului ,sau cel )uin s )revad elementele necesare cu a/utorul crora )ersoana legatarului s )oat fi identificat-. Nu este )osi&il ca testatorul s comunice ver&al unei )ersonae numele i )renumele legatarului. c#iar dac )rin testament arat )ersoana creia i-a comunicat numele legatarului. &-. "esemnarea tre&uie fcut 1n aa fel 1nc:t determinarea legatarului s fie posibil la data cnd se execut testamentul. "e e!em)luC este )osi&il s se fac un legat 1n favoarea viitorului so al fiiceiE esenial este 1ns ca. 1n momentul e!ecutrii testamentului. s se )oat determina legatarul. c-. "esemnarea nu )oate fi lsat la alegerea unei tere )ersoane. ci aceast alegere trebuie s rezulte din cuprinsul testamentului ,deci. desemnarea legatarului tre&uie s fie fcut )ersonal de ctre testator-. "e e!em)luC fiica testatorului se cstoreteE ea 1i alege un so ,nu un legatar-. deci desemnarea acestuia s-a fcut de ctre testator. i nu de ctre fiica sa. *egatul )rin care testatorul a dis)us ca )ersoana legatarului s fie aleas de o ter )ersoan ,legatul cu facultatea de alegere- va fi nul. Pentru desemnarea )ersoanei legatarului. legea nu cere anumite forme sacramentale. din testament tre&uind s re2ulte numai intenia testatorului de a face o liberalitate 1n favoarea acestuia. "esemnarea legatarului )oate fi direct. )rin indicarea numelui i )renumelui acestuia. sau indirect. )rin indicarea unor elemente cu a/utorul crora va )utea fi identificat. B 2. C+a*i1i/ar.a +.gat.+or *egatele )ot fi de mai multe feluri. "e regul. ele sunt 1m)rite fie du) modalitatea ce afectea2 voina testatorului. fie du) obiectul lor. "u) modalitile care afectea2 voina testatorului. legatele )ot fiC pure i simple. cu termen. sub condiie i cu sarcin ,art. 17=3 alin. 2 C. civ.-. >. C+a*i1i/ar.a +.gat.+or dup4 !oda+it40i+. /ar. a1./t.a54 voi"0a t.*tatoru+ui. a). -e#atul pur i simplu este cel care 1i )roduce efectele la data morii testatorului ,dat la care legatarul do&:ndete i 1nce)e s 1i e!ercite dre)turile-. nefiind afectat de nicio modalitate. b). -e#atul cu termen este cel a crui e!ecutare sau stingere de)inde de 1m)linirea unui termen ,1ntotdeauna un eveniment viitor i sigur-. 9ermenul )oate fi suspensiv sau extinctiv. 9ermenul sus)ensiv sus)end e!ecutarea dre)tuluiE legatarul )oate cere )redarea &unului legat la data 1m)linirii termenului. 9ermenul e!tinctiv stinge. la 1m)linirea lui. dre)tul care a luat natere i s-a e!ecutat din momentul desc#iderii succesiunii. ;n ca2ul termenului e!tinctiv. legatul )roduce efecte de la desc#iderea succesiunii ,)recum un legat )ur i sim)lu-. 1ns la 1m)linirea termenului dre)tul legatarului se va stinge )entru viitor1. c). -e#atul sub condiie este cel a crui natere sau stingere de)inde de un eveniment viitor i nesigur c se va 1nde)lini. Condiia )oate fi suspensiv sau rezolutorie. Condiia sus)ensiv sus)end. ):n la 1nde)linirea ei. naterea dre)tului la legatE odat 1nde)linit 1ns. dre)tul legatarului ia natere retroactiv de la data desc#iderii succesiunii. Condiia re2olutorie. la 1m)linirea ei. desfiinea2 retroactive ,din momentul desc#iderii succesiunii- dre)tul la legat. C:nd condiia re2olutorie nu se reali2ea2 sau este sigur c nu se va reali2a. legatul devine definitiv. )ur i sim)lu. 41

d). -e#atul cu sarcin %sub modo) este cel care )revede o o&ligaie ,sarcin- de a da. a face sau a nu face. im)us de testator legatarului. %arcina este s)ecific li&eralitilor i )oate fi )rev2ut 1n interesulC F unei tere persoaneE de e!em)luC testatorul las )rintr-un legat averea sa legatarului. cu sarcina de a 1ntreine o )ersoan inca)a&il de muncE F testatoruluiE de e!em)lu. testatorul las o cas legatarului. cu sarcina de a-i )lti anumite datoriiE F legataruluiE de e!em)lu. testatorul las legatarului o sum de &ani )entru a continua o lucrare de care el ,legataruleste interesat. #. C+a*i1i/ar.a +.gat.+or dup4 o6i./tu+ +or. "u) o&iectul lor. legatele )ot fiC universale. cu titlu universal sau cu titlu particular ,art. 17=3 alin. 1 C. civ.-. a). -e#atul universal este cel )rin care testatorul las uneia sau mai multor )ersoane 1ntreaga mas succesoral. Preci2m c ceea ce caracteri2ea2 legatul universal nu este numai cantitatea &unurilor culese ,emolumentul-. ci i vocaia la ntreaga universalitate )e care o ofer legatarului. $stfel. se e!)lic fa)tul c testatorul poate s lase mai muli legatari universali1( ;n condiiile de mai sus. legatul universal e!ist i 1n ca2ul 1n care. datorit dre)turilor conferite altora de ctre testator. emolumentul motenirii este redus considera&il. "e e!em)lu. dac testatorul a lsat mai muli legatari universali i toi acce)t motenirea. dei au vocaie la 1ntreaga motenire. fiecare va culege efectiv numai o )arte din succesiuneE dac un singur legatar acce)t. el va culege 1ntreaga motenire 1n virtutea vocaiei sale universale. ;n ca2ul 1n care legatarul universal nu culege foloase efective. deoarece 1ntreg emolumentul legatului universal este a&sor&it de alte legate )articulare sau de sarcini. 1n doctrin s-a )us 1ntre&areaC ne aflm 1n faa unui legatar universal. a unui e!ecutor testamentar sau a unei sim)le )ersoane inter)useI %oluia cea mai realist este cea care las la a)recierea instanei de /udecat inter)retarea voinei testatorului i. 1n funcie de circumstanele cau2ei. va sta&ili dac testatorul a dorit s lase un legat universal. s instituie un e!ecutor testamentar sau )retinsul legatar este numai o )ersoan inter)us. 9estatorul )oate califica e!)res legatul su ca fiind universal sau se )ot folosi i alte cuvinte din care s re2ulte c s-a conferit vocaie asu)ra 1ntregii moteniri. "octrina i )ractica /udiciar. deo)otriv. au considerat legate universaleC legatul tuturor &unurilor mo&ile sau imo&ile. legatul nudei )ro)rieti asu)ra 1ntregii moteniri. legatul cotitii dis)oni&ile. legatul rmiei sau )risosului succesoral etc. Pro&lema legatarilor universali se )une numai n materia motenirii testamentare. deoarece motenitorii legali sunt do&:nditori universali ,oricare dintre ei av:nd vocaia de a culege 1ntreaga motenire-. b). -e#atul cu titlu universal este dis)o2iia testamentar care confer uneia sau mai multor )ersoane vocaie succesoral numai la o fraciune din motenirea lsat de defunct ,art. 17=> alin. 1 C. civ.-. $semnarea dintre legatul universal i legatul cu titlu universal const 1n aceea c sunt caracteri2ate de ntinderea emolumentului# dar i a vocaiei succesorale. "eose&irea dintre ele este c legatul universal confer vocaie la 1ntreaga motenire. )e c:nd legatul cu titlu universal numai la o fraciune din motenire ,c#iar dac un alt legatar cu titlu universal nu ar )utea s moteneasc sau ar renuna la motenire-. Potrivit art. 17=> alin. 2 C. civ.. )rin fraciune a motenirii se 1nelegeC fie )ro)rietatea unei cote-)ri din aceastaE fie un de2mem&rm:nt al )ro)rietii asu)ra totalitii sau a unei cote-)ri din motenireE fie )ro)rietatea sau un de2mem&rm:nt asu)ra totalitii ori asu)ra unei cote-)ri din universalitatea &unurilor determinate du) natura sau )roveniena lor. *egatul cu titlu universal se situea2 1ntre legatul universal i legatul cu titlu )articular. c). -e#atul cu titlu particular are. de regul. ca o&iect unul sau mai multe &unuri individual determinate. Noul Cod civil definete legatul cu titlu )articular )rin e!cludere. )rev2:nd c este singular orice legat Acare nu este universal sau cu titlu universalB ,art. 17=D C. civ.-. 8e2ult c o&iectul legatului cu titlu )articular e!cede &unurilor individual determinate. $stfel. o&iectul acestuia )oate fi orice &un aflat 1n circuitul civil cert i individual determinat dar i bunurile determinate generic ,care sunt )recis determinate cantitativ-. <&iectul legatului cu titlu )articular )oate fi i un lucru incor)oralE de e!em)lu. testatorul las 1n favoarea legatarului o crean )e care o avea contra unui ter. Caracteristica legatului cu titlu )articular const 1n fa)tul c el confer un dre)t asu)ra unor bunuri singulare. i nu asu)ra unei universaliti ,)atrimoniu- sau unei fraciuni din universalitate. C. 3or!. a+. +.gatu+ui /u tit+u parti/u+ar. ;n )ractic. cele mai cunoscute legate cu titlu )articular suntC legatul u2ufructului. legatul &unului altuia i legatului &unului indivi2. 42

a). -e#atul uzufructului este asimilat situaiei 1n care. testatorul transmite nuda )ro)rietate unui legatar i dre)tul de usufruct asu)ra unui &un ,sau )atrimoniu- altui legatar. "e regul. legatul u2ufructului este lsat 1n favoarea soului defunctului i are caracter viager. iar nuda )ro)rietate este lsat 1n favoarea unei rude a)ro)iate a defunctului ,urm:nd ca la moartea soului dre)tul de )ro)rietate transmis s se 1ntregeasc )rin cu)rinderea tuturor )rerogativelor sale-. ;n ceea ce )rivete natura /uridic a legatului u2ufructului. tre&uie s facem distincie 1ntre situaiile urmtoare. ;n ca2ul 1n care nuda )ro)rietate are ca o&iect 1ntregul )atrimoniu. o fraciune din acesta sau &unuri singulare. legatul va fi universal. cu titlu universal sau cu titlu )articular. C:nd u2ufructul )oart asu)ra unor &unuri determinate. legatul u2ufructului va fi cu titlu )articular. C:nd 1ns u2ufructul )oart asu)ra 1ntregului )atrimoniu succesoral sau a unei fraciuni din acesta soluiile doctrinare sunt diferite ,contur:ndu-se dou o)inii-C F legatul u2ufructului este cu titlu universal ,art. 17=> alin. 2 )ct. & din Noul cod civil-E F legatul u2ufructului este un legat cu titlu )articular ,dei are ca o&iect o universalitate sau o )arte din aceasta-. deoarece legatul u2ufructului nu )oate conferi vocaie succesoral la 1ntreg )atrimoniul defunctului. ;n situaia contradictorie de mai sus. susinem soluia legatului cu titlu particular. rein:nd o)inia mai &ine argumentat /uridic )otrivit creia Acu toate c o&iectul u2ufructului nu este determinat. ceea ce interesea2 este o&iectul legatului care este un dre)t determinatB. Preci2m c legatele nudei )ro)rieti i al u2ufructului nu constituie substituii fideicomisare. deoarece cele dou li&eraliti au o&iecte diferite i care nu se transmit succesiv. b). -e#atul bunului altuia are 1n vedere situaia 1n care A&unul individual determinat care a fcut o&iectul unui legat cu titlu )articular a)arine unei alte )ersoane dec:t testatorul i nu este cu)rins 1n )atrimoniul acestuia la data desc#iderii moteniriiB ,art. 17>3 alin. 1 C. civ.-. ;n situaia de mai sus se )une 1ntre&areaC Ce se 1nt:m)l dac testatorul a fcut un legat av:nd ca o&iect &unul altuiaI Pro&lema legatului &unului altuia se )une numai dac sunt 1ntrunite cumulativ dou condiiiC F defunctul nu avea niciun dre)t actual sau viitor ,la momentul desc#iderii motenirii- asu)ra &unului o&iect al legatuluiE F o&iectul legatului este un &un individual determinat. %oarta legatului va fi a)reciat du) cum testatorul a dis)us )rin testament cunoscnd sau nu situaia real a bunului. $stfelC F dac testatorul a lsat &unul altuia creznd c este al lui. legatul este anula&il ,art. 17>3 alin. 2 C. civ.-E F dac testatorul a dis)us de &unul altuia tiind c nu este al su . cel 1nsrcinat cu e!ecutarea legatului va avea o o&ligaie alternativC fie de a )rocura &unul de la )ro)rietarul acestuia. fie de a )lti valoarea &unului ,din momentul desc#iderii motenirii- i a-l transmite legatarului ,art. 17>3 alin. C. civ.-. %arcina )ro&ei va reveni legatarului. 1ntruc:t el este acela care emite o )retenie ,legatarul va tre&ui. deci. s )ro&e2e c testatorul tia. la 1nc#eierea testamentului. c dis)une de un lucru strin-. Pro&a va )utea fi at:t intrinsec. c:t i e!trinsec. c). -e#atul bunului indiviz este asimilat situaiei 1n care &unul ,o&iect al legatului cu titlu )articular- se afl 1n indivi2iune la data desc#iderii motenirii. ;n acest ca2. soarta /uridic a legatului va fi diferit. du) cum urmea2C F dac testatorul a lsat legatarului o cot-)arte ideal ce 1i a)arine din &unul determinat aflat 1n indivi2iune. legatul este valabil ,deoarece defunctul. coindivi2ar. este 1n dre)t s 1i transmit cota sa )rin acte /uridice mortis causa-E F atunci c:nd testatorul a lsat nu cota sa ideal. ci o )arte determinat din &unul aflat 1n indivi2iune ,deci ne)arta/at-. legatul va fi soluionat asemntor regulilor sta&ilite mai sus vala&ile )entru legatul &unului altuia. $stfel. legatul va fi fie vala&il. fie nul. du) cum testatorul a dis)us 1n cunotin de cau2 sau cu credina greit c &unul 1i a)arine. B C. E1./t.+. +.gat.+or *egatarul cu titlu )articular al unui &un individual determinat do&:ndete )ro)rietatea acestuia de la data desc$iderii motenirii ,art. 17=6 alin. 1 C. civ.-. 9ot astfel. c:nd o&iectul legatului cu)rinde o rent viager sau o crean de 1ntreinere. e!ecutarea acestuia este datorat din 2iua desc#iderii motenirii ,art. 17>2 C. civ.-. *egatarul cu titlu )articular al unor &unuri de gen este titularul unei creane asupra motenirii. 'unul care constituie o&iectul unui legat cu titlu )articular se pred cu accesoriile sale . 1n starea 1n care se gsete la data desc#iderii motenirii. 43

*egatarul are dre)tul i la fructele &unurilor motenirii care i se cuvin din 2iua desc#iderii motenirii sau din 2iua 1n care legatul )roduce efecte 1n )rivina sa. Ca e!ce)ie. cel care a )osedat &unurile de &un-credin )strea2 fructele ):n la )redare ,art. 17=4 C. civ.-. *egatul unui &un care. du) 1ntocmirea testamentului. a cunoscut creteri cantitative. calitative sau valorice )rin ali)ire. lucrri autonome. lucrri adugate sau ac#i2iionarea altor &unuri 1n cadrul unei universaliti se )re2um. ):n la )ro&a contrar. a vi2a 1ntreg &unul ori universalitatea re2ultat. ;n ca2ul 1n care legatarul nu )oate 1nde)lini sarcina cu care este grevat legatul su fr a de)i valoarea &unurilor )rimite 1n temeiul acestuia. el ,legatarul- Ase va )utea li&era )red:nd &eneficiarului sarcinii &unurile ce i-au fost lsate )rin legat sau valoarea lorB ,art. 17>7 alin. 1 C. civ.-. ;n ca2ul 1n care legatarului cu titlu )articular i-a fost lsat fie un &un. fie altul. dre)tul de alegere revine celui inut s e!ecute legatul. dac testatorul nu a conferit acest dre)t legatarului sau unui ter ,art. 17> C. civ.-. Ca regul. c$eltuielile predrii legatului sunt n sarcina motenirii . fr ca )rin aceasta s se aduc atingere re2ervei succesorale ,art. 17>> C. civ.-. Dreptul de preferin al creditorilor motenirii fa de legatari( Potrivit art. 17>D alin. 1 C. civ.. ACreditorii motenirii au dre)tul s fie )ltii cu )rioritate fa de legatariB. )educiunea legatelor excesive. Potrivit art. 17>D alin. 2 C. civ.. dac legatele cu titlu )articular de)esc activul net al motenirii. ele vor fi reduse n msura depirii# la cererea creditorilor motenirii sau a celui care este o&ligat s le e!ecute. )estituirea excesului. C:nd un legat a fost e!ecutat. fr a se cunoate anumite datorii sau sarcini ale motenirii. motenitorul legal sau testamentar# creditorii sau orice persoan interesat poate solicita restituirea de la legatarul pltit. 1n msura 1n care legatul urmea2 a fi redus ,art. 17>D alin. C. civ.-. B D. I".1i/a/itat.a +.gat.+or. "is)o2iiile testamentare fcute cu 1nde)linirea condiiilor de validitate )roduc. de regul. efecte /uridice. Este )osi&il 1ns ca manifestarea de voin a unei )ersoane. dei a fost fcut cu res)ectarea condiiilor de validitate ,devenind act /uridic vala&il-. datorit unor cau2e )osterioare. s nu )roduc totui efectele /uridice scontate. actul /uridic devenind. 1n aceste condiii. ineficace. ;n condiiile de mai sus. ineficacitatea actului /uridic )resu)une dou condiiiC F e!istena unui act juridic valabil nc$eiatE F lipsa efectelor juridice ale acestuia. datorat unor cauze posterioare1ntocmirii actului. Princi)alele cau2e care 1m)iedic )roducerea efectelor legatelor ,cau2ele de ineficacitate- sunt revocarea i caducitatea dis)o2iiilortestamentare. "ei doctrina )re2int ,1n general- i nulitatea alturi de celelalte cau2e de ineficacitate a actului /uridic. nu ne )utem ralia acestei o)inii. $rgumentm )rin aceea c nulitatea sancionea2 neres)ectarea condiiilor de validitate a actului /uridic i are dre)t consecin ne1nc#eierea acestuia ,manifestarea de voin rm:n:nd 1n acelai stadiu-. ;n acest conte!t. stricto sensu. nulitatea nu poate fi i cauz de ineficacitate a actului juridic ,deoarece ineficacitatea )resu)une e!istena unui act /uridic vala&il 1nc#eiat. dar care. ca e!ce)ie. nu )roduce efecte-. ;n consecin. 1n ca2 de revocare sau caducitate. legatele au luat natere n mod valabil. dar datorit unor cau2e )osterioare. nu produc efectele obinuite ,sunt ineficace-. 8evocarea )oate fi de dou feluriC revocare voluntar. care se datorea2 voinei unilaterale a testatorului. i revocarea judectoreasc. datorat unor fa)te cul)a&ile sv:rite de legatari. Caducitatea 1nseamn imposibilitatea de executare. inde)endent de voina testatorului sau de fa)tele cul)a&ile sv:rite de legatar. >. R.vo/ar.a +.gat.+or. 8evocarea legatelor )entru fa)tele sv:rite de legatar )oate fio)era voinei testatorului sau a instanei de /udecat. a). $evocarea voluntar. P:n 1n ultima cli) a vieii sale. testatorul are dre)tul s revin asu)ra dis)o2iiilor testamentare )rintr-o manifestare de voin ulterioar care s ai& ca efect revocarea total sau )arial a dis)o2iiilor fcute anterior. $cest dre)t decurge din caracterul esenial revoca&il al legatului. Potrivit art. 17>4 alin. 1 C. civ.. A*egatele sunt su)use dis)o2iiilor )rivind revocarea voluntar a testamentuluiB. 8e2ult c. 1n conce)ia noului Cod civil. revocarea voluntar a legatului are loc n aceleai condiii ca i revocarea voluntar a testamentului . "u) modul de manifestare a voinei testatorului. revocarea voluntar a legatului )oate fiC e!)res sau tacit. 44

)evocarea voluntar expres este revocarea ce re2ult dintr-o declaraie a testatorului cu)rins 1ntr-un 1nscris 1ntocmit 1n form testamentar sau autentic. ;nseamn c testatorul care a fcut un testament )oate ulterior s fac un alt testament )rin care 1l revoc )e )rimul sau. fr s fac un nou testament. )rintr-un act autentic revoc testamentul anterior ,art. 17=1 alin. 1 C. civ.-. Neres)ectarea acestor forme atrage nulitatea a&solut a revocrii. Potrivit art. 17=1 alin. 2 C. civ.. nu se cere ca testamentul ce conine revocarea s ai& aceeai form cu cel )e care 1l revoc ,de e!em)lu. testamentul autentic )oate fi revocat )rintr-un testament olograf-. $stfel. 1n )rinci)iu. revocarea voluntar e!)res nu tre&uie fcut 1n termeni sacramentali. "e )reci2at 1ns c. numai revocarea expres a testamentului fcut printr-un act autentic notarial sau printrun testament autentic se va 1nscrie de 1ndat de ctre notar 1n registrul naional notarial ,art. 17=1 alin. C. civ.-. C:nd revocarea se face )rintr-un testament ulterior. aceasta )roduce efecte. c#iar dac celelalte dis)o2iii din noul testament ar fi nule. indiferent din ce cau2. )evocarea voluntar tacit este manifestarea care. fr a fi fost e!)res declarat. re2ult ne1ndoielnic din anumite acte sau fa)te sv:rite ulterior de testator. 9estatorul )oate revoca tacit testamentul olograf i )rin distrugerea# ruperea sau tergerea sa ,art. 17=2 alin. 1 C. civ.-1. Potrivit art. 17=2 alin. 2 C. civ.. A"istrugerea. ru)erea sau tergerea testamentului olograf. cunoscut de testator. atrage de asemenea revocarea. cu condiia ca acesta s fi fost n msur s l refac B. ;n consecin. distrugerea testamentului de ctre testator ,1n cunotin de cau2)re2um intenia acestuia de revocare a actului /uridic mortis causa ,art. 17>4 alin. 3 C. civ.-. "e )reci2at c distrugerea involuntar ,de ctre testator- sau distrugerea de ctre alii ,fr tirea testatorului- a &unului nu )roduce revocarea. ci caducitatea legatului. 9estamentul 1nc#eiat ulterior 1l revoc tacit )e cel anterior. dac conine dispoziii contrare sau incompatibile ,art. 17=2 alin. C. civ.-. 1ncompatibilitatea intervine 1n ca2ul 1n care testatorul a fcut dou sau mai multe testamente care conin dis)o2iii incom)ati&ile 1ntre ele ,im)osi&ilitatea material sau /uridic de a fi e!ecutate am&ele-. "e e!em)lu. testatorul. 1n )rimul testament. las o crean ,)e care el o are 1m)otriva unei tere )ersoane- 1n favoarea legatarului. Klterior. testatorul. )rintr-un alt testament. )revede o iertare de datorie 1n favoarea de&itorului ,tera )ersoan- din creana res)ectiv. ;n situaia de mai sus. )roduce efecte ultimul testament ,de&itorul va fi iertat de datorie-. -ontrarietatea 1ntre cele dou dis)o2iii testamentare intervine 1n ca2ul 1n care. din )unct de vedere /uridic. nu ar e!ista incom)ati&ilitate. dar. din conte!tul dat. re2ult c al doilea testament a re)re2entat o revocare a )rimului ,im)osi&ilitate re2ultat din intenia testatorului-. "e e!em)lu. 1n )rimul testament. testatorul las un &un unei )ersoaneE ulterior. )rintr-un alt testament. las acelai &un altei )ersoane. "in )unct de vedere /uridic. ar fi )osi&il ca dou )ersoane s ai& un dre)t asu)ra aceluiai &un 1n calitate de legatari ,dar 1n acelai testament-. 0iind vor&a de dou testamente succesive. re2ult c al doilea testament re)re2int o revocare a )rimului. "e )reci2at c. at:t 1n ca2ul incom)ati&ilitii. c:t i al contrarietii. revocarea se )roduce numai 1n legtur cu dis)o2iiile care sunt incom)ati&ile sau contrare. celelalte rmnnd valabile ,dac testatorul nu a dis)us altfel-. Potrivit art. 17>4 alin. 2 C. civ.. A<rice nstrinare a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particular. consimit de ctre testator. c#iar dac este afectat de modaliti. revoc im)licit legatul )entru tot ceea ce s-a 1nstrinatB ,s.n.-. 8e2ult c 1nstrinarea voluntar a &unului care face o&iectul legatului denot voina testatorului de a revoca legatul fcut )rin testament. Nu are im)ortan felul cum s-a 1nc#eiat contractul de v:n2are-cum)rare ,su& termen sau condiie-. el )oate fi c#iar nul. Esenial este ca manifestarea de voin a testatorului din care re2ult intenia de a 1nstrina s 1nsemne c a dorit revocarea legatului cutitlu )articular. Pentru ca 1nstrinarea s )rovoace revocarea. ea va tre&ui s fie i real. adic s fie 1nf)tuit. nu o sim)l intenie de a 1nstrina. "e menionat c ineficacitatea 1nstrinrii nu afectea2 revocarea dec:t dac este determinat de incapacitatea sau vicierea voinei testatorului ori 1nstrinarea reprezint o donaie n favoarea beneficiarului legatului i Anu s-a fcut su& condiii sau cu sarcini su&stanial diferite de acelea care afectea2 legatulB ,art. 17>4 alin. C. civ.-. $)reciem c cele trei ca2uri de revocare voluntar ,)rev2ute de Codul civil- nu reprezint cazuri limitative. ci sunt numai enuniative. 8e2ult c. ori de c:te ori din acte sau fa)te sv:rite de testator se )oate )ro&a intenia de revocare. legatele nu mai )ot )roduce efecte. )etractarea revocrii este admis. revocarea fiind ,ca i legatul- un act de ultim voin esenialmente revoca&il. 8etractarea revocrii se face 1n aceleai condiii ca i revocarea ,)rin act notarial sau )rin testament-. 8etractarea Aunei dis)o2iii revocatorii 1nltur efectele revocrii. cu e!ce)ia ca2ului 1n care testatorul i-a manifestat 45

voina 1n sens contrar sau dac aceast intenie a testatorului re2ult din 1m)re/urrile concreteB ,art. 17= alin. 2 C. civ.-. 8etractarea revocrii are deci. ca efect. renvierea dispoziiilor testamentare revocate(;n ca2ul testamentului distrus. retractarea revocrii se va face )rin 1ntocmirea unui alt testament. #. R.vo/ar.a :ud./4tor.a*/4. Potrivit Codului civil. legatul poate fi revocat prin $otrre judectoreasc. dre)t sanciune )entru fa)te cul)a&ile sv:rite de ctre legatar fa de defunct sau fa de memoria acestuia. Ca2urile de revocare /udectoreasc a legatelor sunt. 1n )rinci)iu. aceleai ca cele 1n care legea )ermite revocarea legal a donaiei,art. 1727 C. civ.-3. Potrivit art. 17>6 C. civ.. revocarea /udectoreasc a legatului o)erea2 1n ca2 de nee!ecutare a sarcinii i )entru ingratitudine. a-. *egatul )oate fi revocat /udectorete n cazul nendeplinirii# fr justificare# a sarcinilor de ctre legatarul care a fost gratificat cu un astfel de legat ,art. 17>6 alin. 1 C. civ.-. Pentru ca legatul s fie revocat )entru nee!ecutarea de sarcini. tre&uie s fie vor&a de o sarcin )ro)riu-2is. i nu des)re o sim)l recomandare cu)rins 1n testament. 8evocarea )resu)une nee!ecutarea sarcinii. i nu o sim)l 1nt:r2iere. Nee!ecutarea sarcinii tre&uie s fie cul)a&ilE dac ea este datorat unui ca2 fortuit ori de for ma/or. legatul nu va )utea fi revocat. Ca e!ce)ie. ne1nde)linirea fortuit a sarcinii nu atrage revocarea legatului. dec:t dac. )otrivit voinei testatorului. eficacitatea legatului este condiionat de e!ecutarea sarcinii. ;n toate ca2urile. aciunea 1n revocare a)arine celor care au interes ca li&eralitatea testamentar s fie revocat. "re)tul la aciunea 1n revocarea /udectoreasc a legatului se )rescrie 1n termen de un an de la data la care motenitorul a cunoscut fa)ta de ingratitudine sau. du) ca2. de la data la care sarcina tre&uia e!ecutat ,art. 17D7 C. civ.-. &-. *egatul )oate fi revocat /udectorete i n caz de ingratitudine a legatarului. ;n acest ca2. revocarea )oate fi solicitat. 1n dou situaiiC F dac legatarul a atentat la viaa testatorului. a unei )ersoane a)ro)iate lui sau. tiind c alii intenionea2 s atente2e. nu l-a 1ntiinatE F dac legatarul se face vinovat de fapte penale# cruzimi sau injurii grave fa de testator ori de in/urii grave la adresa memoriei testatorului. ;n ceea ce )rivete )rima cau2. )entru a 1ndre)ti revocarea. atentatul tre&uie s fi fost sv:rit cu intenia de a ucide ,neav:nd im)ortan 1ncadrarea /uridic 1n fa)t consumat sau tentativ-. Privitor la cea de-a doua categorie de fa)te de ingratitudine. )rin cru2imi 1nelegem rele tratamente fi2ice. iar )rin delicte fa)tele )ede)site de legea )enal. (n/uria desemnea2 suferinele morale )ricinuite cu tiin testatorului. "re)tul la aciunea 1n revocarea /udectoreasc a legatului se prescrie n termen de un an. de la data la care motenitorul a cunoscut fa)ta de ingratitudine ,art. 17D7 C. civ.-. C. Cadu/itat.a +.gat.+or. "ei se 1ntocmete ,1nc#eie- 1n tim)ul vieii. testamentul )roduce efecte numai la moartea testatorului. ;ntruc:t 1ntre momentul 1nc#eierii testamentului i momentul 1n care urmea2 s 1i )roduc efectele se scurge. de regul. o )erioad de tim). este )osi&il ca. 1n interiorul acesteia. s intervin anumite 1m)re/urri care s 1m)iedice e!ecutarea legatelor. "ac 1m)re/urrile care 1m)iedic e!ecutarea legatului sunt strine de voina testatorului sau de vreo culp a legatarului. legatuldevine caduc. *egatul caduc se desfiineaz cu efect retroactiv . Potrivit art. 17D1 C. civ.. caducitatea legatului intervine 1n ase ca2uri. a-. *egatul este caduc dac legatarul nu mai este n via la data desc$iderii motenirii( %e )re2um c legatul este o li&eralitate care a fost fcut numai 1n considerarea )ersoanei legatarului. intuitu personae. $stfel. legatul nu 1i 1ntinde. 1n )rinci)iu. efectele i asu)ra motenitorilor legatarului. &-. *egatul este caduc dac legatarul este *incapabil de a primi legatul la data desc$iderii motenirii+ . "ac legatarul era de/a inca)a&il 1n momentul 1ntocmirii testamentului. legatul nu este caduc. ci nul. "e e!em)lu. 1n ca2ul )ersoanelor /uridice care au 1ncetat s mai e!iste du) moartea testatorului sau. datorit modificrii ca)acitii de folosin. i-au sc#im&at o&iectul de activitate. c-. *egatul este caduc dac legatarul este nedemn ,indiferent dac nedemnitatea este de dre)t sau /udiciar sau motenirea este legal ori testamentar-. 8eamintim c efectele nedemnitii de dre)t sau /udiciare )ot fi 1nlturate 46

e!)res )rin testament sau )rin act autentic notarial de ctre cel care las motenirea. Preci2m c. du) sv:rirea fa)tei care atrage nedemnitatea. efectele nedemnitii )ot fi 1nlturate de testator numai )rin Ao declaraie e!)resB notarial ,art. 6>1 alin. 1 C. civ.-. d-. *egatul este caduc dac legatarul renun la legat( Condiia este ca renunarea legatarului s intervin numai du) desc#iderea succesiunii ,altfel ar fi nul. deoarece ar alctui un )act asu)ra unei moteniri viitoare-. ;n condiiile art. 1127 C. civ.. renunarea la motenire. 1n )rinci)iu. Anu se )resu)uneB. "eclaraia de renunare se face 1n form autentic la orice notar )u&lic sau la misiunile di)lomatice i oficiile consulare. Pentru informarea terilor. declaraia de renunare se 1nscrie 1n registrul naional. inut 1n format electronic. 8enunarea va fi vala&il dac legatul este su& condiie sus)ensiv. iar legatarul renun du) desc#iderea motenirii. dar 1nainte de 1m)linirea condiiei. e-. *egatul este caduc dac legatarul decedeaz naintea mplinirii condiiei suspensive i dac acesta avea caracter pur personal. Preci2m c. atunci c:nd legatul este fcut su& condiie sus)ensiv i aceasta este sigur c nu se va reali2a. legatul este caduc. ;n ca2ul 1n care condiia este re2olutorie. dre)tul legatarului se va nate ca i c:nd ar fi )ur i sim)lu. adic de la desc#iderea motenirii. dar se va desfiina retroactiv dac se 1nde)linete condiia. f-. *egatul este caduc c:nd bunul a pierit n totalitate din motive care nu in de voina testatorului. 1n tim)ul vieii testatorului sau 1naintea 1m)linirii condiiei sus)ensive ce afectea2 legatul. "in )unct de vedere /uridic. are im)ortan dac o&iectul legatului a )ierit 1n 1ntregime 1nainte de desc#iderea succesiunii sau du) aceast dat. C:nd &unul a )ierit 1nainte de desc#iderea succesiunii. legatul este caduc ca fiind li)sit de o&iect1. Cau2a )ieirii lucrului )oate fiC cul)a legatarului sau a testatorului. fa)ta unui ter. un ca2 fortuit sau de for ma/or. $cest ca2 de caducitate nu )oate interveni dec:t dac legatul este cu titlu )articular. cci. dac este universal sau cu titlu universal. )ieirea &unului nu )oate avea ca efect dec:t acela de a reduce emolumentul legatului. ;n ca2ul 1n care &unul a )ierit numai 1n )arte. caducitatea legatuluiva fi numai )arial. Pieirea &unului du) desc#iderea succesiunii nu atrage caducitatea legatului. ;n aceast situaie. dre)turile legatarului se deose&esc 1n funcie de 1m)re/urarea 1n care a )ierit &unulC dac &unul a )ierit din cul)a de&itorului legatului sau a unui ter. legatarul are dre)tul la des)gu&ire. iar dac )ieirea s-a datorat ca2ului fortuit sau forei ma/ore. legatarul su)ort riscul )ieirii. "in momentul desc#iderii succesiunii. legatarul do&:ndete )ro)rietatea &unului. D. L.gatu+ /o":u"/tiv -i dr.ptu+ d. a/r.*/4!;"t. 9ot 1n legtur cu ineficacitatea legatelor se )une i 1ntre&areaC ce se 1nt:m)l cu &unurile ce fceau o&iectul legatului care nu 1i )roduce efecteleI Potrivit art. 17D2 C. civ.. de ineficacitatea legatului )rofit motenitorii Aale cror dre)turi succesorale ar fi fost micorate sau. du) ca2. 1nlturate )rin e!istena legatului sau care aveau o&ligaia s e!ecute legatulB. Motenitorii care )rofit de ineficacitatea legatului suntC motenitorii legali. legatarii universali. legatarii cu titlu universal i c#iar legatarii cu titlu )articular ,dar numai dac au fost 1nsrcinai cu e!ecutarea legatului 1n cau2-. "e e!em)lu. testatorul a desemnat doi legatari universali. iar unul nu acce)t legatulE re2ult c al doilea legatar universal )rofit. culeg:nd i cealalt )arte. 1ntruc:t are vocaie la 1ntreaga motenire. "ac am&ii renun. motenirea va fi culeas de motenitorii legali. "e la )rinci)iul de mai sus. Codul civil se a&ate 1n dou cazuri. c:nd de ineficacitatea legatului profit alte persoaneC F 1n ca2ul substituiei vulgare. c:nd de ineficacitatea legatului )rofit )ersoana sta&ilit su&sidiar de ctre testatorE F 1n ca2ul legatului conjunctiv. c:nd o)erea2 dre)tul de acrescm:nt ,sau de adugire- 1n favoarea colegatarului. <egatul conjunctiv este cel al crui &un ,determinat individual sau generic- este lsat mai multor legatari. fr ca testatorul s indice )artea fiecruia. colegatarii av:nd c#emare ,eventual- la 1ntregul o&iect ,art. 17>= alin. 1 C. civ.-. ;n ca2ul legatului con/unctiv se )ot ivi dou situaiiC F toi legatarii acce)t legatul. ca2 1n care c#emarea la 1ntreg a fiecruia va fi limitat la o )arte din &un. iar &unul se va 1m)ri 1n )ri egaleE F unul sau mai muli legatari nu )ot sau nu doresc s )rimeasc legatul. ca2 1n care )rile acestora se vor cuveni celorlali colegatari care )rimesc legatul i ale cror )ri vor crete 1n mod cores)un2tor ,art. 17>= alin. 2 C. civ.-E astfel. o)erea2 dre)tul de acrescm:nt ,sau de adugire-. Preci2m c dre)tul de acrescm:nt o)erea2 numai dac legatul este conjunctiv . Caracterul con/unctiv al legatului )oate fi re2ultatul e!clusiv al voinei testatorului. Pentru ca dre)tul de acrescm:nt s o)ere2e. tre&uie 1ntrunite urmtoarele condiiiC 47

F s e!iste o )luralitate de legatariE F dis)o2iiile fcute 1n favoarea lor s ai& acelai o&iectE F s e!iste intenia testatorului de a conferi fiecrui colegatar o vocaie la 1ntregul o&iect. i nu o vocaie fracionatE F unul sau mai muli colegatari s nu )oat sau s nu doreasc s )rimeasc legatul. ;n literatura de s)ecialitate i 1n )ractica /udectoreasc s-a )us )ro&lema dac dre)tul de acrescm:nt o)erea2 facultativ sau o&ligatoriu ,dac sunt o&ligai colegatarii ce )rimesc legatul s )rimeasc adaosul sau ar )utea s 1l refu2e. )str:nd totodat din legat ce li s-ar cuveni 1n li)sa acrescm:ntului-. %oluia este c dre)tul de acrescm:nt o)erea2 obligatoriu i ntotdeauna cu sarcini. $stfel. 1n toate ca2urile. dre)tul de acrescm:nt are la &a2 vocaia la 1ntregul o&iect al legatului ,c:nd colegatarii acce)t legatul. ei acce)t )entru 1ntreg. i nu )entru o )arte a legatului-. ;n li)sa unei sti)ulaii contrare a testatorului. colegatarii care )rimesc legatul sunt o&ligai s e!ecute sarcinile care reveneau colegatarilor care nu au )utut ori nu au dorit s )rimeasc legatul ,cu e!ce)ia sarcinilor cu caracter )ersonal-. "e e!em)lu. testatorul a lsat 152 din motenire la trei legatariE dac toi acce)t. va reveni fiecruia c:te 15> din motenire. dac 1ns unul nu )oate sau nu dorete s )rimeasc legatul. ceilali doi nu )ot refu2a sur)lusul. deoarece ei au acce)tat legatul ,de asemenea. vor su)orta i datoriile-E re2ult c fiecare dintre cei doi va )rimi 153 din motenire. "re)tul de acrescm:nt se a)lic i 1n ca2ul motenirii legale. "ac motenirea este deferit mai multor motenitori legali. )artea celui care. fiind renuntor. nu dorete s vin la motenire sau care. fiind nevrednic. este 1nde)rtat de la motenire )rin )uterea legii se va do&:ndi de ceilali motenitori legali care au vocaie la 1ntreaga motenire. fiecare )rofit:nd )otrivit cotelor )rev2ute de lege. ;n ca2ul re)re2entrii. )artea re)re2entatului decedat se 1m)arte 1ntre re)re2entanii lui. "re)tul de acrescm:nt o)erea2 i 1n ca2ul motenirii legale ,1ntotdeauna o&ligatoriu i cu sarcini-. S./0iu".a a IV'a. E7h.r.dar.a 8d.5!o-t."ir.a9 < alt dis)o2iie testamentar )rinci)al ce )oate fi cu)rins 1n cadrul testamentului este e!#eredarea ,de2motenirea-. E!#eredarea este acea dis)o2iie testamentar )rin care testatorul 1nltur de la motenire unul sau mai muli motenitori legali ,art. 17D3 alin. 1 C. civ.-. $stfel. orice )ersoan are )osi&ilitatea ca. )rin derogare de la regulile devoluiunii legale a motenirii. s 1nlture de la motenire )ersoana sau )ersoanele neagreate ,indiferent de motive-. E!#eredarea este o )rerogativ ce a)arine testatorului. dar care nu se poate exercita nelimitat. $stfel. motenitorii re2ervatari nu vor )utea fi 1nlturai 1n totalitate de la motenire. ne)ut:nd fi astfel li)sii de re2erva succesoral ,care li se cuvine 1n temeiul legii. c$iar mpotriva voinei testatorului-. ;n consecin. testatorul )oate de2moteni numai )arial motenitorii re2ervatari ,c:t )rivete cotitatea dis)oni&il-. Ceilali motenitori. nere2ervatari. )ot fi de2motenii fr nicio limit. >. 3.+uri+. .7h.r.d4rii. "u) modul de manifestare. voina de a de2moteni )oate fi direct sau indirect ,art. 17D3 alin. 2 C. civ.-. a). .heredarea direct este acea dis)o2iie )rin care testatorul declar. 1n mod e!)res. )rin testament. voina sa de a 1nltura de la motenire anumii motenitori. E!#eredarea direct )oate fi parial sau total. E!#eredarea direct este parial c:nd testatorul 1nltur de la motenire anumii motenitori legali. ;n acest ca2. voina testatorului se 1ntregete cu cea a legiuitorului. 1n sensul c succesiunea se va cuveni motenitorilor legali du) 1nlturarea celor de2motenii. Prin de2motenirea unuia sau mai multor motenitori ,dar nu a tuturor-. testatorul a acce)tat indirect s)orirea )rilor celorlali motenitori legali. "eci. e!#eredarea direct )arial )oate fi inter)retat i ca oinstituire indirect de legatari. E!#eredarea direct este total 1n ca2ul 1n care testatorul 1i de2motenete )e toi motenitorii legali ,rude cu vocaie succesorallegal i soul su)ravieuitor-. "e )reci2at c validitatea unei dis)o2iii testamentare. care 1nltur 1n totalitate devoluiunea legal ,dac nu e!ist motenitori re2ervatari-. fr a o 1nlocui )rintr-una testamentar. dificil de acce)tat din )unct de vedere /uridic. a fost totui. recunoscut 1n doctrin. 48

;n ca2ul e!#eredrii totale. &unurile ce alctuiesc motenirea rm:n &unuri vacante i cu acest titlu revin comunei. oraului sau munici)iului 1n a crui ra2 teritorial se aflau &unurile la data desc#iderii motenirii ,singurul motenitor legal ce nu )oate fi e!#eredat-. 1n temeiul art. 11 4 C. civ. b). .heredarea indirect se reali2ea2 )rin instituirea unor legate care e)ui2ea2 1ntreaga motenire. ;n felul acesta. 1n limitele cotitii dis)oni&ile. motenitorii legali sunt 1nlturai de la succesiune. 1ntruc:t a institui legatari 1nseamn. 1n aceeai msur. a e!#ereda motenitorii legali. < situaie s)ecial intervine 1n ca2ul 1n care testatorul a lsat un legat universal 1n favoarea unui ter. de2motenind astfel )e toi motenitorii legali. iar legatul este caduc. ;ntre&area care se )une. 1n acest ca2. este cui i se vor cuveni &unurile moteniriiC motenitorilor legali sau unitii administrativ-teritoriale localeI $)reciem c re2olvarea )ro&lemei de mai sus de)inde de inter)retarea voinei testatorului. $stfel. dac testatorul a dorit s 1nde)rte2e necondiionat motenitorii legali de la succesiune. &unurile devin vacanteE dac testatorul s-a mulumit s )refere )ersoana instituit legatar universal altor motenitori. &unurile vor reveni acestora din urm. #. E1./t.+. .7h.r.d4rii. Ca efect al e!#eredrii. motenitorul legal nu mai are vocaie la succesiune. ;n ca2ul de2motenirii soului su)ravieuitor. motenitorii dinclasa cu care acesta vine 1n concurs culeg )artea din motenire rmas du) atri&uirea cotei cuvenite soului su)ravieuitor ca urmare a de2motenirii ,art. 17D= alin. 1 C. civ.-. C:nd. 1n urma de2motenirii. )e l:ng soul su)ravieuitor. vin la motenire at:t cel de2motenit. c:t i acela care &eneficia2 de de2motenire. acesta din urm culege )artea rmas du) atri&uirea cotei soului su)ravieuitor i a cotei celui de2motenit ,art. 17D= alin. 2 C. civ.-. $tunci c:nd. 1n urma de2motenirii. un motenitor )rimete ocot inferioar cotei sale legale. motenitorul cu care vine 1n concurs culege )artea care ar fi revenit celui de2motenit ,art. 17D= alin. C. civ.-. "ac. 1n urma de2motenirii. o )ersoan este 1nlturat total de la motenire. cota ce i s-ar fi cuvenit se atri&uie motenitorilor cu care ar fi venit 1n concurs sau. 1n li)sa acestora. motenitorilor su&secveni ,art. 17D= alin. 3 C. civ.-. C. Nu+itat.a .7h.r.d4rii. "e2motenirea este un act /uridic ,o manifestare de voin- distinct. cu)rins. de regul. 1ntr-un testament. Ca orice act /uridic. e!#eredarea tre&uie s se conforme2e condiiilor de validitate )rev2ute de art. 11D6 C. civ. ;n ca2 contrar. Aeste su)us cau2elor de nulitate. a&solut sau relativ. )rev2ute de legeB ,art. 17D> alin. 1 C. civ.-. 9ermenul de )rescri)ie a dre)tului la aciunea 1n anulare curge de la data la care cei de2motenii au luat cunotin de dis)o2iia testamentar )rin care au fost 1nlturai de la motenire. dar nu mai devreme de data desc#iderii motenirii ,art. 17D> alin. 2 C. civ.-. "eoarece te!tul de lege nu sta&ilete i durata termenului. 1nsemn c se a)lic dre)tul comun. deci termenul este cel de trei ani. ;n sc#im&. aciunea 1n constatarea nulitii a&solute este im)rescri)ti&il e!tinctiv. S./0iu".a a V'a. E7./u0iu".a t.*ta!."tar4 "re)tul i 1ndatorirea de a e!ecuta dis)o2iiile testamentare revin. 1n temeiul legii. motenitorilor legali i legatarilor universali. Pentru a asigura 1nde)linirea dis)o2iiilor sale de ultim voin. testatorul )oate 1ns desemna unul sau mai muli e!ecutori testamentari. E!ecutorul testamentar A)oate fi desemnat i de ctre un ter determinat )rin testamentB. "ac au fost desemnai mai muli e!ecutori testamentari. oricare dintre ei )oate aciona fr concursul celorlali. cu e!ce)ia ca2ului 1n care testatorul a dis)us altfel sau le-a 1m)rit atri&uiile ,art. 17DD alin. 1 i 2 C. civ.-. Potrivit art. 6D din *egea nr. D152711. e!ecuiunile testamentare 1nce)ute 1nainte de data intrrii 1n vigoare a noului Cod civil nu )ot dura mai mult de 2 ani calculai de la aceast dat. cu )osi&ilitatea de )relungire 1n condiiile dre)tului de administrare ,art. 17D6 C. civ.-. B 1. D.+i!itar.a .7./u0iu"ii t.*ta!."tar. E!ecuiunea testamentar se )re2int ca un mandat 1n care e!ecutorul testamentar este mandatarul. iar testatorul mandantul. E!ecuiunea testamentar nu este 1ns un mandat de dre)t comun. ci un mandat supus unor reguli speciale. Pentru aceste considerente. e!ecuia testamentar )re2int unele )articulariti fa de mandatul de dre)t comun. a- E!ecutorul testamentar este instituit sau revocat de testator )rintr-un 1nscris 1n form testamentar sau )rin declaraie autentic notarial ,art. 17DD alin. C. civ.-. %)re deose&ire. mandatul de dre)t comun )oate fi conferit )rin orice 1nscris sau c#iar tacit. &- E!ecuiunea testamentar 1nce)e s )roduc efecte de la moartea testatorului ,mandantului-. Mandatul ,de dre)t comun- 1ncetea2 1ns la moartea mandantului. 49

c- Puterile ,atri&uiile- e!ecutorului testamentar sunt sta&ilite de lege. ;n dre)tul comun. mandantul sta&ilete atri&uiile mandatarului. d- E!ecutorul testamentar. du) ce a acce)tat sarcina. nu mai )oate. 1n )rinci)iu. s renune la ea. Mandatarul )oate 1ntotdeauna s renune la mandat. e- 9ermenul limit al 1m)uternicirii e!ecutorului testamentar cu se2in este sta&ilit de lege ,doi ani-. $stfel. e!ecutorul testamentar are dre)tul s administre2e )atrimoniul succesoral A)e o )erioad de cel mult 2 ani de la data desc#iderii motenirii. c#iar dac testatorul nu i-a conferit 1n mod e!)res acest dre)tB ,art. 17D6 alin. 1 C. civ.-. Prin testament. dre)tul de administrare )oate fi restr:ns doar la o )arte din )atrimoniul succesoral sau la un termen mai scurt. "urata mandatului din dre)tul comun este li&er convenit de )ri. Ca o inca)acitate s)ecial 1n materie. )ersoana li)sit de ca)acitate de e!erciiu sau cu ca)acitate de e!erciiu restr:ns nu )oate fi e!ecutor testamentar ,art. 17D4 C. civ.-. B 2. Dr.pturi+. -i o6+iga0ii+. 8put.ri+.9 .7./utoru+ui t.*ta!."tar E!ecutorul testamentar are sarcina de a asigura executarea dispoziiilor testamentare. Potrivit art. 1747 alin. 1 C. civ.. e!ecutorul testamentar este o&ligatC F s cear )unerea sigiliilor. dac )rintre motenitori sunt i minori. )ersoane )use su& interdicie /udectoreasc sau dis)ruteE F s fac inventarul &unurilor motenirii 1n )re2ena sau cu citarea motenitorilorE F s cear instanei 1ncuviinarea v:n2rii &unurilor. 1n li)s de sume suficiente )entru e!ecutarea legatelorE F s de)un toate diligenele )entru e!ecutarea testamentului. iar 1n ca2 de contestaie. )entru a a)ra validitatea saE F s )lteasc datoriile motenirii. dac a fost 1m)uternicit 1n acest sens )rin testament ,1n li)sa unei asemenea 1m)uterniciri. e!ecutorul testamentar va )utea ac#ita datoriile numai cu 1ncuviinarea instanei-E F s 1ncase2e creanele motenirii. "e )reci2at c testatorul )oate dis)une ca e!ecutorul testamentar s )rocede2e la )arta/area &unurilor motenirii. ;n acest ca2. )arta/ul )roduce 1ns efecte Anumai dac )roiectul )re2entat de ctre e!ecutor a fost a)ro&at de toi motenitoriiB ,art. 1747 alin. 2 C. civ.-. "e )reci2at c dis)o2iiile art. 1747 C. civ.. sunt a)lica&ile i 1n ca2ul motenirilor care se desc#id du) data intrrii 1n vigoare a noului Cod civil. ca2 1n care e!ecutorii cu sau fr se2in instituii )rin testamente anterioare acestei date au atri&uiile )rev2ute de noua reglementare. Acu e!ce)ia ca2ului 1n care au fost limitate e!)res de testatorB ,art. 64 din *egea nr. D152711-. ;n )rinci)iu. drepturile executorului testamentar nu pot fi cesionate . Ca e!ce)ie. Amisiunea e!ecutorului testamentar numit 1n considerarea unei funcii determinate )oate fi continuat de ctre )ersoana care )reia acea funcieB ,art. 1741 C. civ.-. Potrivit art. 1742 alin. 1 C. civ.. Ala sf:ritul fiecrui an i la 1ncetarea misiunii sale. e!ecutorul testamentar este o&ligat s dea socoteal )entru gestiunea sa. c#iar dac nu e!ist motenitori re2ervatariB. <&ligaia se transmite motenitorilor e!ecutorului. E!ecutorul testamentar rs)unde ca un mandatar 1n legtur cu e!ecutarea dis)o2iiilor testamentare. ;n ca2ul )luralitii de e!ecutori testamentari. Ars)underea acestora este solidar. cu e!ce)ia ca2ului 1n care testatorul le-a 1m)rit atri&uiile i fiecare dintre ei s-a limitat la misiunea 1ncredinatB ,art. 1742 alin. 2 i C. civ.-. $ctivitatea e!ecutorului testamentar este gratuit. dac testatorul nu a sta&ilit o remuneraie 1n sarcina motenirii ,art. 174 C. civ.-. C#eltuielile fcute de e!ecutorul testamentar 1n e!ercitarea )uterilor sale sunt 1n sarcina motenirii ,art. 1743 C. civ.-. B C. F"/.tar.a .7./u0iu"ii t.*ta!."tar. Potrivit art. 174= C. civ.. e!ecuiunea testamentar 1ncetea2 1n urmtoarele cazuriC F )rin 1nde)linirea sau im)osi&ilitatea aducerii la 1nde)linire a misiunii )rimiteE F )rin renunare 1n forma unei declaraii autentice notarialeE F )rin decesul e!ecutorului testamentarE F )rin )unerea su& interdicie /udectoreasc a e!ecutorului testamentarE F )rin revocarea de ctre instan a e!ecutorului testamentar care nu 1i 1nde)linete misiunea ori o 1nde)linete 1n mod necores)un2torE F )rin e!)irarea termenului 1n care se e!ercit dre)tul de administrare. afar de ca2ul 1n care instana decide )relungirea termenului. 50

S./0iu".a a VI'a. Li!it.+. dr.ptu+ui d. a di*pu". pri" a/t. :uridi/. d. 6u"uri+. *u//.*iu"ii ;n )rinci)iu. orice )ersoan fi2ic poate dispune aa cum dorete de bunurile sale i )entru tim)ul c:nd nu va mai fi 1n via. $stfel. Alegea consacr principiul libertii testamentare. 1n sensul c orice )ersoan fi2ic ca)a&il )oate dis)une de )atrimoniul suB mortis causa ,s(n(-. "re)tul )ersoanei fi2ice de a dis)une )rin acte /uridice de &unurile ce vor alctui motenirea a fost 1ns recunoscut numai n anumite limite. $stfel. s-au im)us urmtoarele reguliC F dis)o2iia mortis causa este un act /uridic ce )oate 1m&rca numai forma unor testamente esenialmente revocabileE F sunt inter2ise actele /uridice asupra motenirilor viitoare. nedesc#ise ,art. 6=> C. civ.-. F testatorul )oate face. 1n )rinci)iu. orice li&eraliti. cu condiia de a nu nclca rezerva succesoral ,art. 174> C. civ.-. 8e2erva succesoral este o )arte a motenirii )e care legea o atri&uie unor )ersoane a)ro)iate defunctului ,motenitori re2ervatari-. c#iar 1m)otriva voinei dis)untorului. $cesta. 1n )re2ena motenitorilor re2ervatari. nu )oate dis)une )rin li&eraliti dec:t de o )arte din motenire. numit cotitate disponibil. Pre2entm. 1n continuare. succint. cele trei limite ale dre)tului de a dis)une )rin acte /uridice de &unurile succesiunii. B 1. ?prir.a a/t.+or 8pa/t.+or9 a*upra !o-t."irii ".d.*/hi*. Potrivit art. 6=> C. civ.. sunt inter2ise Aactele /uridice av:nd ca o&iect dre)turi eventuale asu)ra unei moteniri nedesc#ise 1nc. )recum actele )rin care se acce)t motenirea sau se renun la aceasta. 1nainte de desc#iderea ei. ori actele )rin care se 1nstrinea2 sau se )romite 1nstrinarea unor dre)turi care s-ar )utea do&:ndi la desc#iderea moteniriiB. Lustificarea interdiciei im)use de art. 6=> C. civ.. 1n )rivina actelor asu)ra succesiunilor nedesc#ise este de natur moral. contravenind regulilor de convieuire social. $stfel. 1n doctrin s-a a)reciat c Aele tre2esc dorina morii celui care las motenireaB. Preci2m c. )otrivit art. 1224 C. civ.. ca regul. Acontractele )ot )urta i asu)ra &unurilor viitoareB. ;n categoria &unurilor viitoare nu este 1ns cu)rins i motenirea. $stfel. o&iectul unui contract nu )oate A)urtaB asu)ra &unurilor cu)rinse 1ntr-o motenire eventual ,care nu a fost desc#is deoarece autorul ei este 1n via-. >. Co"di0ii.Potrivit art. 6=> C. civ.. o)rirea actelor Aasu)ra unei moteniri nedesc#iseB )resu)une 1nde)linirea a )atru condiii. a-. ; existe un act o convenie- cu )rivire la o motenire. inclusiv actele juridice unilaterale de acceptare sau renunare asu)ra unei moteniri viitoare. &-. <&iectul actului ,conveniei- s fie o motenire nedesc$is. "u) desc#iderea motenirii. succesorii )ot dis)une li&er de dre)turile do&:ndite )rin motenire. "ata desc#iderii motenirii este momentul 1n ra)ort cu care se a)recia2 vala&ilitatea actului. c-. "re)tul Ace se do&:ndete sau la care se renun tre&uie s fie un drept succesoral eventual. o sim)l e!)ectativ. iar nu un dre)t actual i nenscutB. P:n 1n momentul desc#iderii succesiunii. dre)turile celui care ar urma s moteneasc sunt simple ndejdi. deoarece titularul are dre)tul de a dis)une i a sc#im&a discreionar i nesusce)ti&il de a&u2. oric:nd 1n tim)ul vieii sale. dis)o2iiile mortis causa. "re)tul succesoral eventual )re2int asemnri cu dre)tul su& condiie sus)ensiv ,a crui natere este condiionat de un eveniment viitor i nesigur-. $v:nd 1n vedere c evenimentul 1n cau2 este moartea ,care. mai devreme sau mai t:r2iu. este sigur-. 1ntre cele dou e!ist i deose&iri. ;n consecin. dre)tul eventual este acel dre)t cruia i lipsesc att obiectul# ct i subiectul. netiindu-se 1n viitor dac o&iectul va e!ista i dac dre)tul va a)arine unei alte )ersoane. d-. $ctul /uridic s nu fac parte dintre cele permise. 1n mod e!ce)ional. de lege. "e e!em)lu. este vala&il 1m)reala de ascendent fcut )rin acte inter vivos. dac s-au res)ectat condiiile de fond i de form )rev2ute de art. 11>7-11>2 C. civ.3 #. Nu+itat.a a/t.+or a*upra !o-t."iri+or ".d.*/hi*.. ;n conformitate )revederile art. 6=> C. civ.. actele ,)actele- asu)ra succesiunilor viitoare ,nedesc#ise- sunt sancionate cu nulitatea absolut. %unt deci nule a&solutC F cesiunea dre)turilor succesorale ale unui eventual motenitor fcut 1naintea morii lui de cuiusE F mpreala 1ntre motenitori a unei succesiuni nedesc#iseE F actul ,)actul- )rin care eventualii motenitorii convin c nu vor aplica testamentul titularului lor sau c l vor respecta. 51

%anciunea nulitii a&solute se /ustific )rin aceea c asemenea convenii ,)rin caracterul lor irevoca&il- aduc atingere dre)tului celui care las motenirea de a dis)une de &unurile sale ):n 1n ultima cli) a vieii sale. )rin acte /uridice esenialmente revocabile. ;n doctrin s-a )us 1ntre&area dac nulitatea )actului asu)ra unei succesiuni viitoare )oate fi aco)erit )rin confirmarea actului mortis causa de ctre motenitori du) moartea testatorului. Considerm corect rs)unsul )otrivit cruia validarea actului )rin confirmare sau ratificare nu este posibil. B 2. Su6*titu0ia 1id.i/o!i*ar4 ;n )rinci)iu. legea )ermite celui care las motenirea s dis)un li&er. de &unurile sale ,)rin legat cu)rins 1n testament-. ;n general. testatorul dis)une )rintr-un singur legat 1nc#eiat 1n favoarea unuia sau mai multor legatari. care )roduce efecte fa de toi legatarii ,la momentul desc#iderii motenirii-. Ca e!ce)ie. testatorul )oate lsa motenirea la doi sau mai muli legatari succesivi ,)rin care motenirea s fie transmis de la unul la cellalt. )otrivit voinei testatorului-. Potrivit noului Cod civil. li&eralitatea care const 1n o&ligaia celui gratificat ,numit instituit-. de a administra bunurile lsate cu titlu gratuit i de a le transmite altei persoane desemnat de dis)untor ,numit su&stituit- nu produce efecte ,Adec:t 1n ca2ul 1n care este )ermis de legeB F art. 66 C. civ.-. ;n consecin. este interzis legatul )rin care testatorul dis)une de )atrimoniul su 1n favoarea succesiv a doi legatari ,instituitul fiind o&ligat s administre2e i s le transmit. a)oi 1n tim)ul vieii. su&stituitului- ( Ce e!ce)ie. la interdicia im)us de art. 66 C. civ.. substituia fideicomisar este permis de lege( >. D.1i"ir. -i .+.!."t. /o"*titutiv.. ;ubstituia fideicomisar este o dis)o2iie ,sarcin- cu)rins 1ntr-o li&eralitate ,testament ori donaie- permis de lege. )rin care dis)untorul o&lig )e instituit s administre2e &unurile )rimite i s le transmit la moartea sa# altei )ersoane ,desemnat tot de dis)untor- numit su&stituit ,art. 663 alin. 1 C. civ.-. "e e!em)lu. dis)untorul $ ,testatorul- las un imo&il lui ' ,numit instituit-. cu o&ligaia )entru ' de a )stra i conserva imo&ilul ,i a nu-l 1nstrina ori greva- i a)oi a-l transmite. la moartea sa. lui C ,numit substituit!. )e care la desemnat tot dis)untorul $. 8e2ult c. 1n conce)ia noului Cod civil. ceea ce diferenia2 su&stituia fideicomisar ,)ermis de lege- de li&eralitatea )rev2ut de art. 66 C. civ. ,)ro#i&it de lege- este momentul transferului &unului ctre su&stituit. n timpul vieii sau la moartea instituitului. Prin su&stituia fideicomisar. testatorul dis)une at:t )entru )ro)ria-i moarte. c:t i )entru moartea instituitului. $stfel dis)untorul sta&ilete ordinea succesoral a bunurilor sale nu numai )entru )ro)ria sa moarte. c:t i a gratificatului su. %u&stituia fideicomisar )resu)une e!istena unui dis)untor ,testatorul sau donatorul- i a cel )uin doi legatari succesiviC instituitul i su&stituitul. Potrivit art. 663 alin. 2 C. civ.. Ainstituitului i se a)lic 1n mod cores)un2tor dis)o2iiile din )re2entul cod referitoare la fiduciarB. 1n consecin el tre&uie s )re2inte garaniile legale )entru asigurarea administrrii i a transferului ctre su&stituit. (nca)acitile de a dis)une se a)recia2 1n ra)ort cu dis)untorul. iar cele de a )rimi. 1n ra)ort cu instituitul i cu su&stituitul ,art. 663 alin. C. civ.-. %u&stituia fideicomisar )oate fi numai unic. adic )oate fi sta&ilit un singur substituit ,i deci nu )oate fi gradual. c:nd dis)untorul grevea2 )e )rimul su&stituit cu o su&stituie 1n favoarea unui al doilea. al treilea su&stituit etc.-. $stfel. Asu&stituitul nu )oate fi. la r:ndul su. su)us o&ligaiei de administrare i de transmitere a &unurilorB ,art. 66> alin. C. civ.-. #. Co"di0ii+. *u6*titu0i.i 1id.i/o!i*ar.. E!istena su&stituiei fideicomisare )resu)une 1nde)linirea urmtoarelor trei condiiiC a-. "is)untorul s fi fcut dou sau mai multe li&eraliti. ce urmea2 s fie executate succesiv. av:nd acelai obiect. ctre dou sau mai multe persoane diferite . "eci. su&stituia fideicomisar )resu)une dou sau mai multe transmisiuni succesive. cu titlu gratuit. Ades)rite una de cealalt )rintr-o scurgere de timpB ,s(n(-E &-. (nstituitul s fie o&ligat de dis)untor a pstra i conserva i a nu nstrina ori greva! &unurile )rimite. )entru a le transmite a)oi su&stituitului. $stfel. &unurile motenirii vor fi lovite de indis)oni&ilitate. 0acem 1ns )reci2area c. )otrivit art. 33 din Constituie. dre)tul )ro)rietarului de a dis)une li&er de &unurile sale este garantat de legeE c-. "re)tul su&stituitului se nate numai la decesul instituitului. Preci2m c dis)o2iia )rin care instituitul este o&ligat s transmit &unul su&stituitului. n timpul vieii sale ,i nu la data morii lui-. nu constituie su&stituie fideicomisar 1n sensul art. 663 alin. 1 C. civ. i. 1n consecin. se su)une dis)o2iiilor )ro#i&itive ale art. 66 C. civ. 52

C. E1./t.+. *u6*titu0i.i 1id.i/o!i*ar.. Potrivit art. 66= alin. 1 C. civ.. sarcina )roduce efecte numai cu )rivire la &unurile care au constituit o&iectul li&eralitii i care la data decesului instituitului pot fi identificate i se afl n patrimoniul su( Ca e!ce)ie. de la regula de mai sus. atunci Ac:nd li&eralitatea are ca o&iect valori mo&iliare. sarcina )roduce efecte i asu)ra valorilor mo&iliare care le 1nlocuiescB ,art. 66= alin. 2 C. civ.-. ;n ca2ul imo&ilelor. sarcina este su)us notrii 1n cartea funciar. "re)turile su&stituitului se nasc la moartea instituitului. %u&stituitul do&:ndete &unurile care constituie o&iectul li&eralitii ca efect al voinei dis)untorului ,i )oate dis)une de acestea-. ;n vederea e!ecutrii sarcinii. dis)untorul )oate im)une instituitului constituirea de garanii i 1nc#eierea unor contracte de asigurare ,art. 66D C. civ.-. "ac instituitul este motenitor re2ervatar al dis)untorului. sarcina nu poate nclca rezerva sa succesoral ,art. 664 C. civ.-. ;n ca2 de caducitate. )rin )redecesul su&stituitului ,ori )rin renunarea acestuia Ala &eneficiul li&eralitiiB-. A&unul revine instituitului. cu e!ce)ia ca2ului 1n care s-a )rev2ut c &unul va fi cules de motenitorii su&stituitului ori a fost desemnat un al doilea su&stituitB ,art. 1777 C. civ.-. D. L.gatu+ r4!4-i0.i 8+i6.ra+it40i+. r.5idua+.9. Potrivit art. 1771 C. civ.. 1ntr-o li&eralitate Ase )oate sti)ula ca su&stituitul s fie gratificat cu ceea ce rm:ne. la data decesului instituitului. din donaiile sau legatele fcute 1n favoarea acestuia din urmB. <egatul rmiei. cunoscut 1n doctrin i ca fideicomis fr inaliena&ilitate. este o li&eralitate care nu oblig legatarul s conserve bunurile. )ut:nd 1n tim)ul vieii s le 1nstrine2e 1ns. la moartea sa. este obligat s transmit )atrimoniul su succesoral unei tere persoane desemnate de dispuntor. ;n consecin. legatul rmiei Anu 1l 1m)iedic )e instituit s 1nc#eie acte cu titlu onerosB ,s.n.- i nici s rein &unurile ori sumele o&inute 1n urma 1nc#eierii acestora ,art. 1772 C. civ.-. (nstituitul nu poate ns s dispun prin testament de bunurile care au constituit obiectul unei liberaliti reziduale ,art. 177 alin. 1 C. civ.-. 9ot astfel. dis)untorul )oate inter2ice instituitului s dis)un de &unuri )rin donaie. Cu toate acestea. atunci c:nd este motenitor re2ervatar al dis)untorului. instituitul )strea2 )osi&ilitatea de a dis)une )rin acte 1ntre vii sau )entru cau2 de moarte de &unurile care au constituit o&iectul donaiilor im)utate asu)ra re2ervei sale succesorale ,art. 177 alin. 2 C. civ.-. "e )reci2at c instituitul se &ucur de aa-2isa Ainde)enden )atrimonialB. 1ntruc:t Anu este inut s dea socoteal dis)untorului ori motenitorilor acestuiaB de modul 1n care a dis)us de &unurile legatului ,art. 1773 C. civ.-. ;n conte!tul general. )reci2m c su&stituia fideicomisar mai )re2int asemnri i cu alte instituii a)ro)iate ,fr 1ns a se confunda cu acestea-. cum ar fiC fideicomisul fr o&ligaie i du&lul legat condiional. Dublul legat condiional ,legatul alternativ- este o dis)o2iie a testatorului )rin care acesta face dou liberaliti sub aceeai condiie i av:nd acelai o&iect. Cele dou condiii se deosebesc. 1ntruc:t cea im)us instituitului este re2olutorie. iar cea im)us su&stituitului este sus)ensiv. 4ideicomisul fr obligaie este o li&eralitate fcut gratificatului fr o&ligaia de a conserva &unurile i a le transmite la moartea sa altei )ersoane. "is)untorul adresea2 legatarului numai o rugminte de a gratifica alt )ersoan i numai dac bunurile motenirii vor mai exista la moartea ultimului. E. No0iu".a d. *u6*titu0i. ordi"ar4 8vu+gar49. ;ubstituia ordinar este o dis)o2iie cu)rins 1ntr-o li&eralitate ,donaie sau testament-. )rin care dis)untorul desemnea2. 1n mod su&sidiar. unul sau mai muli su&stituii )entru i)ote2a 1n care )rimul gratificat nu ar )utea sau Arenun la &eneficiul li&eralitiiB ,art. 1777 C. civ.-. %u&stituia ordinar ,vulgar- este o msur de prevedere a dis)untorului )entru ca2ul 1n care legatul devine ineficace i este permis de lege ,ca i su&stituia fideicomisar-. ;n )rinci)iu. su&stituia ordinar )oate 1m&rac trei formeC F simpl. 1n care dis)untorul su&stituie legatarului )rinci)al un alt legatarE de e!em)lu. $ ,testatorul- instituie legatar universal )e '. dar )revede totodat c. dac ' va )redeceda. )atrimoniul succesoral s revin lui C1E F multipl. 1n care dis)untorul desemnea2. )e l:ng instituit. mai muli legatari 1n su&sidiarE de e!em)lu. $ ,testatorul- instituie legatar universal )e '. dar )revede c. dac ' nu acce)t motenirea. )atrimoniul succesoral s revin lui C i "E F reciproc. 1n care. dac au fost instituii mai muli legatari 1n cote diferite. se )re2um c i legatarilor su&stituii le vor reveni aceleai coteE de e!em)lu. dac $ ,testatorul- instituie legatari )e ' cu 15 din motenire i )e C cu 25 din motenire i. 1n su&sidiar acestora. )e " i E. 1n ca2ul 1n care ' i C nu )ot )rimi motenirea. aceasta se va transmite lui " i E tot 1n cotele de 15 . res)ectiv 25 din motenire. 53

Princi)ala deose&ire dintre su&stituia fideicomisar i cea vulgar const 1n aceea c. 1n ultimul ca2. cei doi legatari nu vin succesiv la motenire ,ci alternativ-. ;n consecin. 1n ca2ul su&stituiei ordinare. at:t dre)tul su&stituitului. c:t i al instituitului se nasc la moartea dispuntorului i dintre cei doi legatari se va alege numai unul. $stfel. dac instituitul va )rimi legatul. dre)tul su&stituitului nu se va mai nate ,)entru ne1nde)linirea condiiei sus)ensive-. B C. ?prir.a +i6.ra+it40i+or /ar. <"/a+/4 r.5.rva *u//.*ora+4 ;n )rinci)iu. o )ersoan fi2ic )oate dis)une. 1n tim)ul vieii. li&er i ne1ngrdit de averea sa. $stfel. ea )oate. )rin acte inter vivos. s-i 1nstrine2e toat averea ,1ntruc:t nimeni nu este o&ligat s lase o motenire-. *i&ertatea )ersoanei nu poate fi 1ns nelimitat. Prin e!ce)ie. dre)tul acesteia de a dis)une li&er de &unurile sale prin liberaliti este ngrdit de lege 1n )rivina rezervei succesorale i a cotitii disponibile ,art. 174>-1767 C. civ.-. $stfel. 1n vederea )rote/rii unor a)ro)iai ai defunctului 1m)otriva li&eralitilor e!cesive ale acestuia. legiuitorul a sta&ilit im)erativ un dre)t la succesiune 1n favoarea motenitorilor legali re2ervatari. )ezerva succesoral este o )arte a motenirii )e care legea o atri&uie unor )ersoane a)ro)iate defunctului ,motenitorii re2ervatari-. c#iar 1m)otriva voinei dis)untorului Amanifestat )rin li&eraliti ori de2moteniriB ,art. 174> C. civ.-. $stfel. 1n )re2ena re2ervatarilor. o )ersoan nu )oate dis)une )rin li&eraliti dec:t de o )arte din motenirea sa. numit cotitate dis)oni&il. -otitatea disponibil este )artea din motenire asu)ra creia defunctul )oate dis)une li&er. at:t )rin li&eraliti. c:t i )rin acte cu titlu oneros. Cotitatea dis)oni&il se o&ine )rin scderea din masa succesoral a re2ervei. ;n li)sa motenitorilor legali nere2ervatari. testatorul )oate dis)une de &unurile motenirii du) cum dorete. fr limite. at:t )rin acte cu titlu oneros. c:t i gratuit. ;n consecin. c:nd e!ist motenitori re2ervatari. iar defunctul a dis)us de &unurile sale )rin donaii i5sau testament. masa succesoral se 1m)arte 1n dou )riC rezerva succesoral i cotitatea disponibil. >. Cara/t.r.+. :uridi/. a+. r.5.rv.i *u//.*ora+.. 8e2erva succesoral se )articulari2ea2 )rin cele dou caractere /uridiceC este o )arte a motenirii i este lovit de indis)oni&ilitate. a-. )ezerva este o parte a motenirii i anume. aceea )e care legea o defer. 1n mod im)erativ. motenitorilor re2ervatari. 1m)otriva voinei defunctului. "re)tul la re2erv este un drept propriu. nscut la data desc#iderii motenirii. i nu un drept dobndit de la defunct )e cale succesoral . $ltfel. toate actele defunctului ar fi o)o2a&ile motenitorului re2ervatar. inclusiv cele )rin care se aduce atingere re2ervei. i deci ocrotirea legal a re2ervatarilor nu ar mai )utea fi eficient. 8e2erva nu este o )arte din motenirea )e care defunctul o las efectiv. ci o )oriune din motenirea )e care acesta ar fi lsat-o dac nu ar fi fcut donaii. "in caracteristica re2ervei de parte a motenirii re2ult urmtoarele consecine juridiceC F re2erva )oate fi )retins numai de ctre motenitorii care au vocaie i care vin efectiv la motenire. $stfel. vin efectiv la motenire numai )ersoanele care fac )arte din clasa de motenitori sau gru)ul de rudenie cu vocaie succesoral util ,concret-. au capacitate succesoral. nu sunt nedemne i nici nu au renunat la motenireE F acce)tarea sau renunarea la re2erv a eventualilor motenitori re2ervatari. fcut 1nainte de desc#iderea motenirii. este nul a&solut ,acte asu)ra unei succesiuni viitoare-E F c:nd e!ist o )luralitate de motenitori re2ervatari. re2erva succesoral este colectiv. global ,i nu individual-. E!ce)ie face re2erva soului su)ravieuitor. care se atri&uie n mod individual. c#iar dac vine la motenire 1n concurs i 1m)reun cu ali motenitori re2ervatari. "e menionat c re2erva se calculea2 1n ra)ort de numrul motenitorilor re2ervatari care vin efectiv la motenireE F motenitorii re2ervatari au dre)tul la re2erva legal n natur ,nu su& forma unui ec#ivalent 1n &ani-. "ac )rin actele li&erale ale titularului s-a 1nclcat re2erva. aceasta va fi re1ntregit. de asemenea. 1n natur. i nu )rin ec#ivalent. ;n ca2uri de e!ce)ie i numai 1n condiiile e!)res )rev2ute de lege. re2erva va )utea fi atri&uit su& forma unui ec#ivalent 1n &ani. "e e!em)lu. dac &unul donat a fost 1nstrinat de donatar 1nainte de desc#iderea motenirii. &-. )ezerva succesoral este indisponibil 1n sensul c )artea din motenire care constituie re2erva succesoral Anu )oate fi tir&it )rin donaii sau legateB. (ndis)oni&ilitatea re2ervei succesorale este relativ i parial. (ndis)oni&ilitatea este relativ. deoarece dre)tul de a dis)une al celui ce las motenirea este limitat numai n prezena motenitorilor rezervatari i numai n folosul lor. Numai motenitorii re2ervatari )ot invoca atingerea adus re2ervei i numai ei )ot )retinde re1ntregirea acesteia. 54

(ndis)oni&ilitatea este parial su& du&lu as)ectC F ea lovete numai o fraciune a motenirii ,re2erva succesoral-. nu i cotitatea dis)oni&ilE F actele cu titlu oneros sv:rite de titular sunt vala&ile i o)o2a&ile motenitorilor re2ervatari ,deoarece nu intr 1n masa succesoral-E astfel. nu toate actele defunctului vor fi ra)ortate la cotitatea dis)oni&il. ci numai donaiile i legatele. Preci2m c )ro&lema caracterelor re2ervei succesorale este una dis)utat 1n doctrina de s)ecialitate. ;n acest conte!t. se a)recia2 c la cele de mai sus se )ot aduga i alte caractere )recumC caracterul im)erativ. caracterul colectiv. caracterul de ordine )u&lic etc. #. R.5.rva *u//.*ora+4 a d.*/."d."0i+or. Potrivit art. 174D C. civ.. sunt motenitori rezervatari8 soul supravieuitor. descendenii ,fr limit 1n grad- i ascendenii privilegiai ,tatl i mama- ai defunctului. 8e2erva succesoral a fiecrui motenitor re2ervatar este de jumtate din cota succesoral care. 1n a&sena li&eralitilor sau de2motenirilor. i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal ,art. 1744 C. civ.-. ;n consecin. re2erva se va calcula din masa de bunuri pe care defunctul ar fi lsat-o dac nu ar fi fcut donaii ,i nu aceea )e care a lsat-o efectiv-. "escendenii care culeg re2erva sunt rudele 1n linie drea)t descendent ale defunctului. ;n acest sens. )rin descendeni se 1neleg nu numai descendenii de gradul (. dar i ceilali descendeni ,ne)oi. strne)oi etc.-. "escendenii )ot )roveni din cstorie. cei din afara cstoriei. )recum i cei ado)tai. Prin ado)ia 1nc#eiat du) intrarea 1n vigoare a <.K.?. nr. 2=5166D i. 1n )re2ent. 1n condiiile art. 3>6 i urm. C. civ.. filiaia dintre co)ilul ado)tat i )rinii si naturali 1ncetea2 ,deci el nu va )utea cere re2erva din motenirea )rinilor naturali-. ;n sc#im&. 1n ca2ul ado)iei cu efecte restr:nse. vala&il 1nc#eiat 1nainte de 12 iunie 166D ,adic 1nainte de intrarea 1n vigoare a <.K.?. nr. 2=5166D-. ado)tatul avea un dre)t la re2erv at:t fa de motenirea lsat de rudele lui fireti. c:t i fa de averea adoptatorilor si. "escendenii )ot veni la motenire at:t n nume propriu. c:t i prin reprezentare. fr consecine diferite 1n )lanul re2ervei succesorale. C:nd re2ervatarii vin la motenire 1n nume )ro)riu. re2erva se va 1m)ri 1ntre ei. )e ca)ete. C:nd re2ervatarii vor veni la motenire )rin re)re2entare. re2erva se va 1m)ri 1ntre ei. )e tul)ini. "e e!em)lu. dac defunctul a lsat un fiu $ i doi ne)oi C i E. co)ii ai lui ' ,alt fiu )redecedat al defunctului-. rezerva acestora va fi de 56& din motenire. din care $ va culege /umtate. adic 153 din motenire. iar C i E c:te 154 din motenire. ;n consecin. atunci c:nd sunt singurii motenitori re2ervatari. re2erva descendenilor va fi 152 din motenire. iar c:nd vin 1m)reun cu soul su)ravieuitor re2erva acestora va fi de 54 din motenire. C. R.5.rva *u//.*ora+4 a a*/."d."0i+or privi+.gia0i. ;n categoria ascendenilor )rivilegiai intr tatl i mama defunctului indiferent dac acesta s-a nscut din cstorie. din afara cstoriei sau este din ado)ie ,fr a deose&i dac ado)ia a fost fcut cu efecte de)line sau restr:nseE situaie a)lica&il ado)iilor efectuate ):n la a)ariia <.K.?. nr. 2=5166D-. $scendenii )rivilegiai fac )arte din clasa a ((-a de motenitori legali. alturi de colateralii )rivilegiai. "intre acetia. numai ascendenii privilegiai ,)rinii defunctului- sunt motenitori rezervatari. "e )reci2at c ascendenii )rivilegiai culeg re2erva numai n lipsa descendenilor ,rude ale defunctului din clasa ( de motenitori legali-. a). Cuantumul rezervei ascendenilor privile#iai. Potrivit dis)o2iiilor art. 1744 C. civ.. re2erva succesoral este de /umtate ,152- din cota ce Ai s-ar fi cuvenit ,re2ervatarului. s.n.- ca motenitor legalB. ;n cadrul clasei a ((-a. )rinii defunctului culeg o cot legal variabil. du) cum vin la motenire singuri sau 1n concurs cu colateralii )rivilegiai i5sau cu soul su)ravieuitor. ;n consecin. cota re2ervei cuvenit ascendenilor )rivilegiai este o cot fix ,152- dintr-o cot variabil ,cota legal-. 0a de cele de mai sus. la calculul re2ervei )rinilor se conturea2 )atru situaiiC a- c:nd vin singuri la motenire ,1n li)sa soului su)ravieuitor i a colateralilor )rivilegiai- ascendenii )rivilegiai culeg 1ntreaga motenire. iar rezerva lor este de 56&E &- c:nd vin la motenire 1n concurs numai cu soul supravieuitor. ascendenii )rivilegiai culeg o cot legal de 152. iar re2erva lor va fi de 153 din motenire= c- c:nd vin la motenire 1n concurs. numai cu colaterali privilegiai . )rinii defunctului culeg o cot de 153 sau 152 ,du) numrul lor- i deci. rezerva lor va fi de 56> sau 563 din motenireE 55

d- c:nd vin la motenire 1n concurs cu soul supravieuitor i cu colateralii privilegiai . )rinii vor culege o cot de 153 din 25 sau de 152 din 25 ,du) numrul lor- i deci. rezerva lor va fi de 565& sau de 56' din motenireE re2ult c 1n aceast situaie. dac defunctul a instituit legatar universal o ter )ersoan la motenirea de 127.777 lei. dar a lsat i un )rinte. un frate i soul su)ravieuitor. re2erva succesoral a )rintelui va fi de 17.777 de lei. b). Calculul rezervei ascendenilor privile#iai i conflictul de le#i civile. C:nd la motenire vin at:t )rinii ado)tatori. c:t i )rinii fireti ,dac defunctul a fost ado)tat cu efecte restr:nse. situaie 1n care )utea avea trei sau c#iar )atru )rini- se )une 1ntre&areaC cum se va calcula re2erva )rinilorI "e e!em)lu. defunctul a fost ado)tat cu efecte restr:nse 1n anul 1647. a instituit legatar universal o ter )ersoan 1n anul 2717. motenirea s-a desc#is du) intrarea 1n vigoare a noului Cod civil. iar )rinii acestuia )retind re2erva succesoral. "in s)ea dat mai sus. re2ult c defunctul a fost ado)tat cu efecte restr:nse 1n condiiile Codului familiei din 16= ,a2i a&rogat-. testamentul a fost 1nc#eiat )otrivit Codului civil de la 16>3 ,a2i a&rogat-. iar re2erva datorat )rinilor urmea2 a fi calculat su& im)eriul noului Cod civil. ;n situaia unui conflict de legi civile. avem 1n vedere 1n )rimul r:nd. )rinci)iul )otrivit cruia. legea civil Anu are )utere retroactivB. iar actele /uridice Asv:rite sau )roduse 1nainte de intrarea 1n vigoare a legii noi nu )ot genera alte efecte /uridiceB ,art. > alin. 1 i 2 C. civ.-. 8s)un2:nd la 1ntre&are. re2erva succesoral a ascendenilor )rivilegiai se cuvine ,1n acest ca2- prinilor adoptatori i fireti aflai 1n via la data desc#iderii motenirii ,i va avea dre)t consecin reduciunea li&eralitii e!cesive sv:rite de defunct )rin legatul universal-. -alculul rezervei succesorale a prinilor. 1n s)ea de mai sus. se va efectua ns# n condiiile noului -od civil. cores)un2tor Asituaiilor /uridice nscute du) intrarea sa 1n vigoareB ,art. > alin. = C. civ.-. $stfel. 1n ca2ul motenirii testamentare. tre&uie deose&it 1ntre validitatea testamentului ,)entru care se a)lic legea 1n vigoare la momentul 1nc#eierii sale- i efectele dispoziiilor testamentare ,care sunt guvernate de legea 1n vigoare la momentul desc#iderii succesiunii. )otrivit art. 61 din *egea nr. D152711-. ;n condiiile s)eei date. re2erva )rinilor va fiC F de 154 din motenire. dac la motenire vine un singur )rinte ,indiferent dac acesta este ado)tator sau )rinte firesc-E F de 153 din motenire. dac la motenire vin doi. trei sau )atru )rini ,ado)tatori i )rini fireti-. "e menionat c re2erva cuvenit mai multor )rini se atribuie colectiv i se mparte n mod egal ,)e ca)ete-. ;n literatura de s)ecialitate s-a )us de asemenea. )ro&lemaC ce se 1nt:m)l dac defunctul are doi )rini 1n via. dar unul dintre acetia este nedemn sau renuntorC re2erva este de 154 sau de 153I ;n aceast situaie. 1m)rtim o)inia )otrivit creia re2erva va fi de 154. 1ntruc:t renuntorul sau nedemnul este strin de motenire i vor fi luai 1n calcul )rinii efectiv c#emai la motenire. iar nu acela de )rini rmai 1n viaB , s(n(-. D. R.5.rva *u//.*ora+4 a *o0u+ui *upravi.0uitor. Potrivit legii. re2erva soului su)ravieuitor este de 152 din cota succesoral care i se cuvine n calitate de motenitor legal . Cota-)arte din motenire cuvenit soului su)ravieuitor difer ns n funcie de clasa de motenitori cu care el vine 1n concurs. astfel c i ntinderea rezervei va fi diferit 1n funcie de clasa de motenitori cu care vine la motenire. "eci. re2erva soului su)ravieuitor va fiC F 154 din motenire. dac vine 1n concurs cu descendenii defunctului ,clasa ( de motenitori legali-E deci 152 din 153 N 154. cu meniunea c numrul descendenilor i gradul de rudenie a acestora cu defunctul ,co)ii. ne)oi. strne)oi etc.nu afectea2 cuantumul re2erveiE F 15> din motenire. dac vine 1n concurs at:t cu ascendenii )rivilegiai. indiferent de numr. c:t i cu colateralii )rivilegiai. deci 152 din 15 N 15>E F 153 din motenire. dac vine 1n concurs numai cu ascendenii )rivilegiai sau numai cu colateralii )rivilegiai. deci 152 din 152 N 153E F 54 din motenire. dac vine 1n concurs cu ascendenii ordinari ,clasa a (((-a- sau colateralii ordinari ,clasa a (+-a-. deci 152 din 53E F 152 din motenire. 1n li)sa rudelor din cele )atru clase de motenitori legali. deci 152 din 1ntreg. "e menionat c soul su)ravieuitor este re2ervatar numai n privina cotei de motenire legal ,nu i 1n )rivina dre)tului s)ecial asu)ra mo&ilierului i a o&iectelor de u2 casnic. )recum i a dre)tului de a&itaie-. 56

;n conte!tul de mai sus. re2erva se va calcula )rin ra)ortare la valoarea integral a motenirii ,deci inclu2:ndu-se i valoarea mo&ilierului casnic-. "e e!em)lu. masa succesoral la moartea unui so este de 177 milioane lei i se com)une dintr-o cas 1n valoare de 47 milioane lei i &unuri a)arin:nd gos)odriei casnice 1n valoare de 27 milioane lei. "ac defunctul a lsat )rin testament toat averea unei tere )ersoane. soul su)ravieuitor ,1n li)sa rudelor defunctului- are dre)tul la re2erva de 152 din motenire. care se va calcula prin raportare la valoarea integral a motenirii ,i nu la valoarea de 47 milioane rmas )rin scderea valorii mo&ilierului i a &unurilor de u2 casnic-. 8e2erva soului su)ravieuitor nu are caracter colectiv. ci se atribuie individual. calcul:ndu-se distinct. c#iar dac sunt mai muli motenitori re2ervatari. B D. Cotitat.a di*po"i6i+4 *p./ia+4 a *o0u+ui *upravi.0uitor Potrivit art. 1767 C. civ.. Ali&eralitile nera)orta&ile fcute soului su)ravieuitor. care vine la motenire 1n concurs cu ali descendeni dec:t cei comuni lor. nu )ot de)i un sfert din motenire i nici )artea descendentului care a )rimit cel mai )uinB. >. Do!."iu+ d. ap+i/ar.. ;n vederea )rote/rii unei categorii de descendeni ai defunctului. atunci c:nd vin la motenire 1n concurs cu soul su)ravieuitor. legiuitorul a intervenit instituind anumite limite 1n care acesta din urm )oate fi grevat. 9e!tul de lege se refer la Aali descendeni dec:t cei comuni lorB. 1neleg:ndu-se )rin acetia ali co)ii ai defunctului. dec:t cei )e care acesta i-a avut cu soul su)ravieuitor. $stfel. art. 1767 alin. 1 C. civ. se refer la co)iii defunctului dintr-o alt cstorie. a co)iilor din afara cstoriei. c:t i a celor ado)tai ,at:t cu efecte restr:nse. c:t i cu efecte de)line. cu singura condiie ca. 1n acest din urm ca2. ado)ia s fi fost 1ncuviinat anterior nc$eierii cstoriei ado)tatorului-. Pentru a se )revala de dis)o2iiile art. 1767 alin. 1 C. civ.. co)iii defunctului din afara cstoriei cu soul su)ravieuitor tre&uie s existe la data desc$iderii succesiunii i s nu fie nedemni sau renuntori. 1ntruc:t te!tul de lege ocrotete )e acei descendeni care vor i )ot s vin la motenire. Prin copii trebuie s nelegem at:t descendenii de gradul (. c:t i descendenii de gradul al ((-lea i al (((-lea etc. Este asimilat descendenilor )rote/ai de lege i descendentul Ade2motenit directB de defunct. cruia i Ase a)lic 1n mod cores)un2torB dis)o2iiile referitoare la cotitatea dis)oni&il s)ecial. dar numai atunci c:nd Ade aceast de2motenire ar &eneficia soul su)ravieuitorB ,art. 1767 alin. C. civ.-. ;n consecin. dac e!ist descendeni dintr-o cstorie anterioar a defunctului. soul din ultima cstorie nu poate fi gratificat de ctre cel care las motenirea ,testatorul- 1n limitele cotitii dis)oni&ile ordinare. ci numai n limitele unei cotiti disponibile speciale . care are un ma!imum varia&il ,)artea co)ilului care a luat mai )uin- i. 1n acelai tim). un ma!im fi! ,un sfert din motenire-. #. Li6.ra+it40i+. /ar. i"tr4 *u6 i"/id."0a art. 10$0 C. /iv. . "omeniul de a)licare al dis)o2iiilor art. 1767 alin. 1 C. civ. ;l constituie Ali&eralitile nera)orta&ile fcute soului su)ravieuitorB. $stfel. limitarea im)us de legiuitor are ca obiect donaiile scutite de raport fcute soului su)ravieuitor. dar i legatele defunctului. Preci2m c i anterior ado)trii noului Cod civil. cotitatea dis)oni&il s)ecial a vi2at i legatele. ca li&eraliti ce ar )utea fi rodul influenei i )resiunilor e!ercitate de soul din cstoria su&secvent asu)ra celui care las motenirea ,)entru a-l determina s 1i fac li&eraliti 1n detrimentul co)iilor dintr-o alt cstorie-. ;n consecin. li&eralitile su)use cotitii s)eciale suntC F donaiile scutite de raport fcute n timpul cstoriei soului din a doua sau su&secventa cstorieE F donaiile scutite de raport fcute anterior cstoriei soului din ultima cstorie ,dac au fost fcute 1n vederea cstoriei-E F legatele 1n folosul soului din ultima cstorie. indiferent de data testamentului. C. D.t.r!i"ar.a /ua"tu!u+ui /otit40ii di*po"i6i+. *p./ia+. . Potrivit art. 1767 alin. 2 C. civ.. dac defunctul nu a dis)us )rin li&eraliti de diferena dintre cotitatea dis)oni&il sta&ilit AordinarB i cotitatea dis)oni&il s)ecial. atunci aceast diferen revine descendenilor. ;n conte!tul legal de mai sus. calculul urmea2 o anumit ordine. a- Mai 1nt:i se deduce re2erva soului su)ravieuitor. c:t i a descendenilor. stabilindu-se cotitatea disponibil ordinarE &- $)oi. din cotitatea dis)oni&il ordinar se deduce cotitatea disponibil special. 1n conformitate cu dis)o2iiile art. 1767 alin. 2 C. civ. ,aceasta tre&uie s res)ecte dou limiteC s nu fie mai mare dec:t )artea descendentului care a luat mai )uin i s nu de)easc 153 din motenire-E c- Diferena rmas dintre cotitatea dis)oni&il ordinar i cea s)ecial revine descendenilor ,dac defunctul nu a dis)us de aceast diferen )rin li&eraliti-. 57

"e e!em)lu. atunci c:nd soul su)ravieuitor a fost instituit legatar universal i vine la motenire 1n concurs cu un co)il dintr-o cstorie anterioar. motenirea se va 1m)ri astfelC F re2erva soului su)ravieuitor va fi de 154. iar re2erva co)ilului de 54 ,152 din 53-. deci re2ervele cumulate vor fi de 154 )lus 54 N 152 din motenire. %c2:nd re2ervele cumulate din masa succesoral. se va o&ine cotitatea disponibil ordinar. care este de O din motenireE F din cotitatea dis)oni&il ordinar. soul su)ravieuitor va )utea )rimi numai 153 din motenire ,deci. mai )uin dec:t toat cotitatea dis)oni&il ordinar de 152-E F diferena de 153 din motenire va reveni co)ilului. ;n conclu2ieC F soul su)ravieuitor va cumulaC 154 re2erva succesoral i P cotitatea dis)oni&il s)ecial. deci. 1n total. 54 din motenire. Co)ilul din cstoria anterioar va cumula 54 re2erva succesoral i 153 diferena cuvenit. deci. 1n total. =54 din motenire. ;n ceea ce )rivete ra)ortul dintre cotitatea disponibil special i cotitatea disponibil ordinar . )reci2m c acestea nu se cumuleaz. Cu alte cuvinte. defunctul care a lsat co)ii dintr-o alt cstorie nu )oate. )e de o )arte. s fac li&eraliti soului su)ravieuitor 1n limitele cotitii s)eciale dis)oni&ile. iar. )e de alt )arte. s fac li&eraliti unor teri 1n limitele cotitii dis)oni&ile ordinare ,deoarece s-ar 1nclca re2erva co)iilor defunctului-. ;n consecin. 1n toate ca2urile. cotitatea dis)oni&il s)ecial este mai mic dec:t cotitatea dis)oni&il ordinar i se imput asupra celei din urm. ;n niciun ca2. liberalitile fcute soului su)ravieuitor nu pot depi cotitatea disponibil special. B ). D.t.r!i"ar.a !a*.i *u//.*ora+. <)eraiunea )remergtoare reduciunii li&eralitilor e!cesive i a )arta/ului succesoral ,1n general- este sta&ilirea masei succesorale. Masa succesoral constituie i Amasa de calculB. 1n funcie de care se individuali2ea2 re2erva succesoral i cotitatea dis)oni&il ,art. 1761 alin. 1 C. civ.-. Masa de calcul se a)recia2. at:t 1n ra)ort de &unurile e!istente ,efective- 1n )atrimoniul defunctului la data desc#iderii motenirii. c:t i 1n funcie de li&eralitile inter vivos fcute de acesta. $stfel. )atrimoniul lsat de defunct urmeaz s fie ntregit fictiv. aa cum ar fi artat el dac cel care las motenirea nu ar fi fcut li&eraliti ,donaii i legate-. Potrivit art. 1761 alin. 1 C. civ.. )entru determinarea masei de calcul se vor efectua succesiv trei o)eraiiC F sta&ilirea activului &rut al motenirii. )rin 1nsumarea valorii &unurilor e!istente 1n )atrimoniul succesoral la data desc#iderii moteniriiE F scderea )asivului succesoral din activul &rut. )entru a o&ine activul net al moteniriiE F reunirea fictiv ,)entru calcul-. la acest activ net. a valorii donaiilor fcute 1n tim)ul vieii de ctre cel care las motenirea. >. D.t.r!i"ar.a va+orii 6u"uri+or .7i*t."t. <" patri!o"iu+ d.1u"/tu+ui +a data d.*/hid.rii *u//.*iu"ii 8a/tivu+ 6rut9. ;n )rim eta) se identific toate bunurile existente 1n )atrimoniul defunctului la data desc#iderii succesiuniiC &unuri mo&ile. imo&ile. dre)turi de crean etc.. )entru obinerea activului brut. %unt cu)rinse. de asemenea. i bunurile care constituie obiectul unor legate. 1ntruc:t acestea se afl 1n )atrimoniul succesoral. ;n sc#im&. nu se vor cuprinde 1n valoarea &unurilor e!istente la data desc#iderii moteniriiC F bunurile lipsite de valoare patrimonial ,de e!em)lu. fotografii de familie. di)lome etc.-E F drepturile care s-au stins la moartea titularului ,de e!em)lu. o crean de 1ntreinere. de rent viager etc.-E F bunurile care nu au fcut parte din patrimoniul defunctului ,de e!em)lu. fructele naturale )erce)ute du) data desc#iderii succesiunii. fructele civile i cele naturale a/unse la scaden ori indemni2aia de asigurare )ltit de asigurtor terului &eneficiar al asigurrii de )ersoane-. Evaluarea &unurilor se face la momentul desc#iderii succesiunii. #. D.t.r!i"ar.a a/tivu+ ".t a+ !o-t."irii. ;n cea de-a doua eta) a constituirii masei succesorale se o&ine activul net al motenirii. )rin scderea )asivului succesoral din valoarea &unurilor e!istente. $ctivul net tre&uie individuali2at. 1ntruc:t re2erva succesoral ,dar i cel al legatarului- este o )arte din acesta ,i nu din activul &rut-. Practic. vor fi sczute din valoarea motenirii toate obligaiile existente n patrimoniul defunctului la data desc#iderii 58

succesiunii1. Conform art. 1767 alin. 2 C. civ.. mai nti se scade pasivul succesoral i dup aceea are loc reunirea fictiv a valorii donaiilor la valoarea &unurilor e!istente. Preci2m c ordinea o)eraiilor nu are 1ns nicio im)ortan 1n ca2ul 1n care motenirea este solva&il. ;n sc#im&. dac motenirea este insolvabil ,valoarea )asivului este mai mare dec:t valoarea activului-. ordinea operaiilor este important. "e e!em)lu. defunctul a lsat &unuri 1n valoare de =7 milioane lei i datorii 1n valoare de 177 milioane lei. iar 1n tim)ul vieii a fcut o donaie de =7 milioane lei. urm:nd ca la motenirea sa s fie c#emat un descendent. 8es)ect:nd ordinea impus de art. 1767 alin. 1 C. civ.C F mai 1nt:i. din activul &rut de =7 milioane lei se scade )asivul de 177 milioane lei. re2ultatul fiind 7 ,deficitul de =7 milioane lei rm:n:nd 1n sarcina creditorilor-E F a)oi. la activul net al motenirii ,7- se va reuni fictiv valoarea donaiei de =7 milioane lei i se va o&ine o mas de calcul de =7 milioane lei. ;ntruc:t re2erva co)ilului este de 152 din motenire. adic 2= milioane lei. 1nseamn c donatarul va restitui la masa succesoral 2= milioane lei. iar restul de 2= milioane lei 1i va rm:ne lui. 1n limitele cotitii dis)oni&ile. C. R.u"ir.a 1i/tiv4 +a a/tivu+ ".t a do"a0ii+or 14/ut. d. titu+aru+ !o-t."irii. Motenitorii re2ervatari sunt a)rai nu numai 1m)otriva dis)o2iiilor testamentare ale defunctului. dar i 1m)otriva li&eralitilor inter vivos ale acestuia. 8eunirea valorii &unurilor donate nu este efectiv. fiind numai fictiv ,doar )entru calcul-. %unt su)use reuniunii fictive toate donaiile fcute de defunct. indiferent de forma de reali2areC act autentic. donaii deg#i2ate. donaii indirecte sau daruri manuale. .u vor face obiectul reunirii fictive darurile o&inuite. donaiile remuneratorii i. atunci c:nd nu sunt e!cesive. Anici sumele c#eltuite )entru 1ntreinerea sau. dac este ca2ul. )entru formarea )rofesional a descendenilor. a )rinilor sau a soului i nici c#eltuielile de nuntB ,art. 1761 alin. C. civ.-. 9ot astfel. dac &unul donat sau cel care l-a 1nlocuit )e acesta a pierit fortuit. indiferent de data )ieirii. donaia nu se va su)une reunirii fictive ,art. 1761 alin. 2 C. civ.-. "e )reci2at c 1nstrinarea cu titlu oneros ctre un descendent ori un ascendent )rivilegiat sau ctre soul su)ravieuitor este prezumat a fi donaie dac nstrinarea s-a fcut cu rezerva uzufructului# uzului ori abitaiei sau n sc$imbul ntreinerii pe via ori a unei rente viagere. Pre2umia de mai sus o)erea2 numai 1n favoarea descendenilor. ascendenilor )rivilegiai i a soului su)ravieuitor ai defunctului. dac acetia nu au consimit la 1nstrinare ,art. 1761 alin. 3 C. civ.-. Conform art. 1761 alin. 2 C. civ.. donaiile cu)rinse 1n o)eraia de reunire fictiv se evaluea2 la data desc$iderii motenirii. in:nduse 1ns cont de starea lor n momentul donaiei. din care se scade valoarea sarcinilor asumate )rin contractele de donaie. "e e!em)lu. dac un imo&il donat valora 177 milioane lei i. ulterior. datorit creterii )reului imo&ilelor. el va valora 277 milioane lei. imo&ilul va fi )reuit la 277 milioane lei. )entru c o asemenea cretere s-ar fi 1nregistrat i dac &unul ar fi rmas 1n )atrimoniul defunctului. "ac. dim)otriv. imo&ilul valora la data donaiei 177 milioane lei i la data desc#iderii succesiunii valorea2 277 milioane lei datorit 1m&untirilor aduse de donatar. imo&ilul se va evalua )entru o)eraia de reunire fictiv a donaiilor la 177 milioane lei. "ac &unurile au fost 1nstrinate de donatar. se ine seama de valoarea lor la data 1nstrinrii. iar dac &unurile donate au fost 1nlocuite cu altele. se ine cont de valoarea. la data desc#iderii motenirii. a &unurilor intrate 1n )atrimoniu i de starea lor la momentul do&:ndirii. 9otui. dac devalori2area &unurilor intrate 1n )atrimoniu era inevita&il la data do&:ndirii. 1n virtutea naturii lor. 1nlocuirea &unurilor nu este luat 1n considerare. %umele de &ani sunt su)use inde!rii 1n ra)ort cu indicele inflaiei. cores)un2tor )erioadei cu)rinse 1ntre data intrrii lor 1n )atrimoniul donatarului i data desc#iderii motenirii ,art. 1761 alin. 2 C. civ.-. Preci2m c re2erva succesoral i cotitatea dis)oni&il se calculea2 1n funcie de valoarea masei succesorale. *a sta&ilirea re2ervei nu se ine seama de cei care au renunat la motenire. cu e!ce)ia celor o&ligai la ra)ort ,art. 1761 alin. = C. civ.-. B (. R.du/0iu".a +i6.ra+it40i+or .7/.*iv. ;n ca2ul 1n care defunctul a dis)us )rin testament )este limita cotitii dis)oni&ile. dre)tul motenitorilor re2ervatari este afectat. %anciunea care se a)lic. 1n ca2ul 1n care li&eralitile fcute de cel care las motenirea aduc atingere dre)turilor motenitorilor re2ervatari. este reduciunea. Potrivit art. 1762 C. civ.. Ali&eralitile care 1ncalc re2erva succesoral sunt su)use reduciunii. la cerereB. $ciunea )rin care motenitorii re2ervatari vor )utea solicita reducerea li&eralitilor este aciunea n reduciune. "re)tul de a 59

)retinde reduciunea ia natere odat cu re2erva ,deci la data desc#iderii succesiunii- i este un drept propriu# personal al motenitorului re2ervatar ,i nu do&:ndit )e cale succesoral de la defunct-. 1m)re/urare ce face ca li&eralitile consimite de ctre defunct. )rin care se 1ncalc re2erva. s nu fie o)o2a&ile re2ervatarului. 8educiunea li&eralitilor e!cesive )oate fi cerut numai de ctre motenitorii rezervatari# de succesorii lor . )recum i de ctre creditorii c$irografari ai motenitorilor rezervatari ,art. 176 C. civ.-. ;n ca2ul )luralitii de motenitori re2ervatari. reduciunea o)erea2 numai 1n limita cotei de re2erv cuvenite celui care a cerut-o i )rofit numai acestuia ,art. 1763 alin. C. civ.-. "e menionat c donatarii i legatarii defunctului nu pot beneficia de reduciune ,reduciunea o)er:nd 1m)otriva acestora-. >. C4i+. pro/.dura+. d. .7.r/itar. a dr.ptu+ui +a r.du/0iu".. "re)tul la reduciune se )oate reali2a )e dou ciC amiabil ,)rin &un-1nvoial- sau pe cale judectoreasc. Potrivit art. 1763 C. civ.. reduciunea li&eralitilor e!cesive se )oate reali2a )rin &una 1nvoial a celor interesai sau )oate fi invocat 1n faa instanei de /udecat )e cale de e!ce)ie sau )e cale de aciune. ;n conformitate cu dis)o2iiile de mai sus. titularii dre)tului la re2erv au la dis)o2iie dou ci procedurale. du) cum o&iectul li&eralitii e!cesive se afl 1n )osesia gratificatului sau 1n )osesia motenitorilor re2ervatari ,res)ectiv aciunea 1n reduciune i e!ce)ia 1n reduciune-. a). /ciunea n reduciune va fi folosit de motenitorii re2ervatari 1n ca2ul 1n care &unurile ce fac o&iectul li&eralitii se afl 1n )osesia celui gratificat ,de e!em)lu. 1n ca2ul unei donaii-. $ciunea 1n reduciune nu o)erea2 de dre)t. urm:nd a fi o&ligatoriu invocat. Ea este o aciune )ersonal )atrimonial. fiind su)us )rescri)iei de ani. iar termenul de )rescri)ie 1nce)e s curg de la data desc$iderii succesiunii. -a excepie de la regula de mai sus ,a momentului 1nce)erii termenului-. termenul de )rescri)ie curge Ade la data la care motenitorii re2ervatari au )ierdut )osesia &unurilor care formea2 o&iectul li&eralitilorB ,art. 176= alin. 1 C. civ.-. ;n ca2ul li&eralitilor e!cesive a cror e!isten nu a fost cunoscut de motenitorii re2ervatari. termenul de )rescri)ie 1nce)e s curg de la data c:nd au cunoscut e!istena acestora i caracterul lor e!cesiv ,art. 176= alin. 2 C. civ.-. Menionm c aciunea 1n reduciune este divizibil. ceea ce 1nseamn c de ea urmea2 s &eneficie2e doar motenitorul re2ervatar care a invocat-o. )e cale de e!ce)ie sau )e cale de aciune. b). .cepia n reduciune )oate fi invocat de ctre motenitorii re2ervatari numai 1n ca2ul 1n care &unul se afl 1n )osesia motenitorului re2ervatar ,dei &eneficiarul li&eralitii are un dre)t asu)ra lui-. ;n acest ca2. dac re2erva succesoral a fost 1nclcat )rin efectuarea de li&eraliti e!cesive. motenitorii re2ervatari se vor )utea a)ra invoc:nd e!ce)ia 1n reduciune. ?xcepia n reduciune este imprescriptibil extinctiv ,art. 176= alin. C. civ.-. ;n toate ca2urile. dovada de)irii cotitii dis)oni&ile revine motenitorilor re2ervatari. Ei )ot folosi orice mi/loc de )ro& admis de lege. #. ?rdi".a r.du/0iu"ii +i6.ra+it40i+or .7/.*iv.. "ac titularul succesiunii a fcut mai multe li&eraliti. donaii sau legate. care de)esc cotitatea dis)oni&il. ele vor fi su)use reduciunii du) o anumit ordine ,fiind fr relevan dac de acestea au &eneficiat una sau mai multe )ersoane-. <rdinea reduciunii este dat de regulile consacrate de Codul civil. a-. Potrivit art. 176> alin. 1 C. civ.. legatele se reduc naintea donaiilor . 8egula se /ustific )rin aceea c legatele sunt ultimele liberaliti fcute de defunct i. deci. ele sunt cele care au de)it cotitatea dis)oni&il. 1nclc:nd re2erva ,li&eralitile anterioare )re2um:ndu-se c s-au fcut 1n limitele cotitii dis)oni&ile-. "ac donaiile s-ar reduce 1naintea legatelor sau odat cu ele. ar 1nsemna c testatorul a luat 1na)oi ceea ce donase. )entru a reface cotitatea dis)oni&il. urm:nd ca ulterior s dis)un de aceleai &unuri )e cale de legat. < asemenea soluie ar 1nclca )rinci)iul irevoca&ilitii donaiilor. 8egula de mai sus are caracter imperativ i deci orice clau2 contrar este nul. &-. Potrivit art. 176> alin. 2 C. civ.. legatele se reduc toate deodat i proporional . 1ntruc:t toate li&eralitile mortis causa 1i )roduc efectele numai du) desc#iderea motenirii. 8egula de mai sus are numai un caracter dispozitiv ,nu im)erativ-. 1ntemeindu-se )e )re2umia c defunctul nu a dorit s sta&ileasc o anumit ordine 1n reduciunea legatelor. <rdinea )oate fi sti)ulat 1n mod e!)res sau )oate fi im)licit. 60

c-. Potrivit art. 176> alin. C. civ.. donaiile se reduc succesiv# n ordinea invers a datei lor# ncepnd cu cea mai nou. %e )re2um c ultima sau ultimele donaii au de)it aceast cotitate. 1nclc:nd re2erva ,cele mai vec#i fc:ndu-se din cotitatea dis)oni&il-. "ac donaiile au aceeai dat. ele se reduc )ro)orional. "is)o2iiile de mai sus au caracter imperativ. ceea ce 1nseamn c defunctul nu )oate )resta&ili o alt ordine a reduciunii. Potrivit art. 176> alin. 3 C. civ.. donaiile concomitente se reduc toate deodat i )ro)orional. afar dac donatorul a dis)us c anumite donaii vor avea )referin. ca2 1n care vor fi reduse mai 1nt:i celelalte donaii. C. E1./t.+. r.du/0iu"ii. "u) cum reduciunea se refer fie la legate sau e!#eredri. fie la donaii. efectele reduciunii se reali2ea2 diferit. a-. ;n cazul legatelor. reduciunea are ca efect ineficacitatea total sau )arial. du) cum legatul de)ete cotitatea dis)oni&il 1n 1ntregul su ori numai 1n )arte ,art. 176D alin. 1 C. civ.-. (neficacitatea intervine i dac s-a )rodus e!#eredarea direct a unui motenitor re2ervatar. &-. ;n cazul donaiilor. reduciunea are ca efect Adesfiinarea lor 1n msura necesar 1ntregirii re2erveiB ,s.n.-. "u) cum afectea2 re2erva. desfiinarea donaiei )oate fi total sau parial i. 1n consecin. motenitorul re2ervatar devine retroactiv )ro)rietar al &unului. de la data desc$iderii succesiunii ,nu de la data 1nc#eierii contractului-. Ca urmare a celor de mai sus. se )roduc urmtoarele consecineC F 1n calitate de )ro)rietar al &unurilor donate. donatarul )strea2 fructele naturale )erce)ute i )e cele civile. scadente anterior desc#iderii succesiunii. El va tre&ui s restituie fructele percepute sau scadente numai du) ce va deveni )osesor de rea-credin ,)rin cererea de reduciune-E F 1n ceea ce )rivete actele de nstrinare sau de grevare a &unurilor consimite de ctre donatar fa de teri 1nainte de desc#iderea succesiunii. rm:n vala&ileE numai actele de 1nstrinare sau grevare consimite de ctre donatar dup desc$iderea succesiunii vor fi desfiinate. ele ne)ut:nd fi o)use motenitorilor re2ervatari. Ca urmare a reduciunii. motenitorul re2ervatar are dre)tul la restituirea n natur a &unurilor ,A;ntregirea re2ervei. ca urmare a reduciunii. se reali2ea2 1n naturB F art. 176D alin. 2 C. civ.-. ;n ca2ul 1ntregirii re2ervei 1n natur. gratificatul )strea2 fructele )rii din &un care de)ete cotitatea dis)oni&il. )erce)ute ):n la data la care cei 1ndre)tii au cerut reduciunea. -a excepie la )rinci)iul restituirii 1n natur. reduciunea donaiilor se face prin ec$ivalent atunci c:nd. 1nainte de desc#iderea moteniriiC F donatarul a 1nstrinat &unul ori a constituit asu)ra lui dre)turi reale. )recum i F &unul a )ierit dintr-o cau2 im)uta&il donatarului ,art. 176D alin. C. civ.-. C:nd donaia su)us reduciunii a fost fcut unui motenitor re2ervatar care nu este o&ligat la ra)ortul donaiei. acesta va )utea )stra 1n contul re2ervei sale )artea care de)ete cotitatea dis)oni&il ,art. 176D alin. 3 C. civ.-. "ac donatarul este un succesi&il o&ligat la ra)ort. iar )artea su)us reduciunii re)re2int mai )uin de /umtate din valoarea &unului donat. donatarul re2ervatar )oate )stra &unul. iar reduciunea necesar 1ntregirii re2ervei celorlali motenitori re2ervatari se va face prin luare mai puin sau prin ec$ivalent bnesc ,art. 176D alin. = C. civ.-. Potrivit art. 1764 alin. 1 C. civ.. 1n ca2ul reduciunii unor Ali&eraliti s)ecialeB. )recum donaia sau legatul ce are ca o&iect un u2ufruct. u2 ori a&itaie sau o rent ori 1ntreinere viager. motenitorii re2ervatari au facultatea fie de a e!ecuta li&eralitatea astfel cum a fost sti)ulat. fie de a a&andona )ro)rietatea cotitii dis)oni&ile 1n favoarea &eneficiarului li&eralitii. fie de a solicita reduciunea )otrivit dre)tului comun. ;n acest ca2. dac motenitorii re2ervatari nu se 1neleg asu)ra o)iunii. reduciunea se va face potrivit dreptului comun. Potrivit art. 1766 C. civ.. imputarea liberalitilor se face du) urmtoarele reguliC F dac &eneficiarul li&eralitii nu este motenitor re2ervatar. li&eralitatea )rimit se im)ut asu)ra cotitii dis)oni&ile. iar dac o de)ete. este su)us reduciuniiE F dac gratificatul este motenitor re2ervatar i li&eralitatea nu este su)us ra)ortului. ea se im)ut asu)ra cotitii dis)oni&ile ,e!cedentul se im)ut asu)ra cotei de re2erv la care are dre)tul gratificatul i. dac o de)ete. este su)us reduciunii-E F dac gratificatul este motenitor re2ervatar i li&eralitatea este su)us ra)ortului. ea se im)ut asu)ra re2ervei celui gratificat. iar dac e!ist. e!cedentul se im)ut asu)ra cotitii dis)oni&ile. afar de ca2ul 1n care dis)untorul a sti)ulat im)utarea sa asu)ra re2ervei glo&ale. ;n acest ultim ca2. numai )artea care e!cedea2 re2ervei glo&ale se im)ut asu)ra cotitii dis)oni&ile. ;n toate ca2urile. dac se de)ete cotitatea dis)oni&il. li&eralitatea este su)us reduciunii. 61

F c:nd e!ist mai multe li&eraliti. im)utarea se face. innduse seama i de ordinea reduciunii liberalitilor excesive ,art. 1766 alin. 3 C. civ.-. C>PIT?LUL IV. TR>NS,ISIUNE> ,?@TENIRII S./0iu".a I. Dr.ptu+ d. op0iu". *u//.*ora+4 *a moartea unei )ersoane. )atrimoniul su se transmite motenitorilor legali sau testamentari. 9ransmiterea )atrimoniului celui care decedea2 se reali2ea2 fr manifestarea de voin a motenitorilor ,adic opereaz de drept din cli)a morii )ersoanei care las succesiunea- i indiferent dac motenirea este legal sau testamentar. 0a)tul c de la data desc#iderii succesiunii i ):n la e!ercitarea dre)tului de o)iune succesoral trece un tim) ,mai 1ndelungat sau mai scurt- nu )roduce consecine im)ortante asu)ra transmiterii )atrimoniului succesoral. Potrivit art. 1177 alin. 1 C. civ.. Acel c#emat la motenire 1n temeiul legii sau al voinei defunctului )oate acce)ta motenirea sau )oate renuna la eaB. ;n condiiile dis)o2iiilor de mai sus. )ersoanele cu vocaie general la do&:ndirea )atrimoniului succesoral ,succesi&ilii- 1i )ot e!ercita dre)tul de o)iune succesoral. aleg:nd 1ntre dou posibilitiC F s acce)te motenireaE F s renune la motenire. ;n consecin. dre)tul de o)iune succesoral este un drept subiectiv al motenitorilor cu vocaie succesoral. din momentul desc#iderii succesiunii. Potrivit art. 117> C. civ.. ANimeni nu )oate fi o&ligat s acce)te o motenire ce i se cuvineB1. $stfel. dintre )osi&ilitile )ersoanei cu vocaie succesoral de a o)ta la motenirea defunctului. cea mai important o reprezint posibilitatea de a nu accepta motenirea ,deci. de a renuna la motenire-. Princi)alele )ro&leme 1n materie )rivesc su&iectele. )rescri)ia. ineficacitatea i formele actului de o)iune succesoral. B 1. Su6i./t.+. dr.ptu+ui d. op0iu". *u//.*ora+4 ;n )rinci)iu. dre)tul de o)iune succesoral a)arine tuturor motenitorilor cu vocaie general la motenire ,indiferent dac. 1n concret. )ersoana are sau nu vocaie-. >. Su//.*i6i+ii +.ga+i -i t.*ta!."tari. *a data desc#iderii succesiunii. )atrimoniul succesoral se transmite motenitorilor defunctului. )entru fiecare dintre acetia nsc:ndu-se un dre)t su&iectiv de o)iune succesoral. "re)tul de o)iune succesoral )oate fi e!ercitat. 1n termenul de )rescri)ie )rev2ut de lege. de toi succesi&ilii. $ nu se 1nelege 1ns c toi motenitorii care i-au e!ercitat acest dre)t ,indiferent de clasa din care fac )arte- vor )rimi i &unurile motenirii. $stfel. motenirea va fi culeas 1n ordinea sta&ilit de lege ,sau de defunct-. "e e!em)lu. dac e!ist motenitori acce)tani at:t din clasa (. c:t i din clasa a ((-a de motenitori. motenirea se va deferi numai celor din clasa (. ;n ca2ul motenirilor succesive. c:nd titularul dre)tului de o)iune succesoral decedea2 1nainte de a-l fi e!ercitat. dreptul su de opiune se transmite motenitorilor si( $stfel. motenitorii celui care a decedat fr a fi e!ercitat dre)tul de o)iune succesoral l exercit separat# fiecare pentru partea sa# 1n termenul a)lica&il dre)tului de o)iune privind motenirea autorului lor ,art. 117= alin. 1 C. civ.-. "ac succesorii titularului nu se 1neleg 1ntre ei asu)ra modului de e!ercitare a dre)tului de o)iune succesoral ,unii dorind s acce)te motenirea. alii renun:nd la ea-. atunci. de )artea succesi&ilului care renun. vor )rofita ceilali motenitori ai autorului su ,art. 117= alin. 2 C. civ.-. ;n conclu2ie. noul Cod civil a modificat regula anterioar1. instituind c. atunci c:nd motenitorii )rimesc o succesiune )rin retransmitere. dre)tul de o)iune se 1m)arte 1ntre ei. fiecare putndu-l exercita separat ,dar 1n termenul a)lica&il autorului lor-. 9ot astfel. dac mai multe )ersoane vin la motenire )rin reprezentare succesoral. fiecare are dreptul s se pronune asupra acceptrii sau renunrii la motenire. 1ntruc:t re)re2entanii motenesc )ersonal. #. Cr.ditorii p.r*o"a+i ai *u//.*i6i+u+ui. Potrivit art. 117D C. civ.. dre)tul de o)iune succesoral ,acce)tarea motenirii- )oate fi e!ercitat i de ctre creditorii personali ai succesibilului . )e calea aciunii o&lice. Preci2m c dre)tul de o)iune al creditorilor )ersonali ai succesi&ilului ,instituit de lege- este cel puin discutabil. "e e!em)lu. s-ar )utea inter)reta c el contravine )rinci)iului libertii acceptrii motenirii. )otrivit cruia ANimeni nu )oate fi o&ligat s acce)te o motenire ce i se cuvineB ,art. 117> C. civ.-. "e remarcat c )osi&ilitatea legal este dat e!clusiv 62

creditorilor )ersonali ai succesi&ilului. nu i creditorilor motenirii ,care nu )ot o)ta )e cale o&lic 1n locul i 1n numele succesi&ililor. motivul fiind acela c. at:ta tim) c:t nu au o)tat. acetia din urm sunt strini de motenireB-. B 2. >/tu+ :uridi/ d. op0iu". *u//.*ora+4 "re)tul de o)iune succesoral se e!ercit )rin intermediul actului /uridic de o)iune succesoral. $cesta re)re2int manifestarea de voin )rin care titularul dre)tului su&iectiv de o)iune succesoral are )osi&ilitatea de alegere 1ntre a acce)ta sau a renuna la motenire. >. Cara/t.r. :uridi/.. $ctul /uridic de o)iune succesoral se individuali2ea2 )rin caracteristicile sale /uridice. a- Este un act /uridic unilateral. 1ntruc:t re)re2int voina unei singure )ersoane ,a succesi&ilului-E act 1nc#eiat )ersonal sau )rin mandatar cu )rocur s)ecial. &- Este un act /uridic indivizibil ,unitar-. deoarece succesi&ilul are dre)tul s o)te2e 1ntre a renuna sau a acce)ta motenirea ,1n 1ntregul ei. nimeni neav:nd )osi&ilitatea de a acce)ta o anumit )arte din motenire i de a renuna la alt )arte-. $stfel succesi&ilul. motenitor legal sau testamentar. trebuie s accepte n ntregime motenirea sau Atre&uie s rm:n )e de-a dre)tul strin de eleB. )rin efectul renunrii. -a excepie# c:nd motenitorul 1ntrunete at:t calitatea de motenitor legal. c:t i )e aceea de &eneficiar al unui testament. el poate opta diferit 1n )rivina motenirii legale fa de motenirea testamentar. $stfel. Amotenitorul care. 1n &a2a legii sau a testamentului. cumulea2 mai multe vocaii la motenire are. )entru fiecare dintre ele. un drept de opiune distinctB ,s.n.-. ;n conte!tul de mai sus. legatarul c#emat la motenire i ca motenitor legal i va putea exercita opiunea n oricare dintre aceste caliti. "ac. dei nu a fost 1nclcat re2erva. din testament re2ult c defunctul a dorit s diminue2e cota ce i s-ar fi cuvenit legatarului ca motenitor legal. acesta din urm )oate o)ta doar ca legatar ,art. 1172 C. civ.-. c- Este un act /uridic pur i simplu. ne)ut:nd fi afectat de modaliti ,termen sau condiie-. $stfel. o)iunea su&iectului 1nseamn e!clusiv )ronunarea )entru una dintre cele dou )osi&iliti ,art. 1171 C. civ.-. %anciunea actului 1nc#eiat cu neres)ectarea dis)o2iiilor de mai sus este nulitatea absolut. d- Este un act /uridic. 1n )rinci)iu. irevocabil. )rin aceasta 1neleg:ndu- se c. odat ce s-a e!ercitat dre)tul de o)iune succesoral. nu se mai )oate reveni asu)ra o)iunii fcute. -a excepie. 1n ca2ul renunrii la motenire. se )oate reveni asu)ra acesteia. e- Este un act /uridic declarativ. adic efectele o)iunii o)erea2 retroactiv. de la data desc#iderii succesiunii. ;n doctrin. s-a o)inat1 c dre)tul de o)iune succesoral are la &a2 principiul libertii opiunii ,1n ra)ort de care sunt influenate toate celelalte caractere /uridice-. #. Co"di0ii d. va+iditat.. $ctul de o)iune succesoral este. 1n )rimul r:nd. un act /uridic i deci. tre&uie s 1ntruneasc condiiile de validitate de fond i de form )rev2ute de lege ,art. 11D6 C. civ.-. ;n continuare. vom face trimitere numai la cele care )re2int )articulariti. a-. -apacitatea necesar exercitrii dreptului de opiune succesoral . ;ntruc:t o)iunea succesoral este un act de dis)o2iie. succesi&ilul tre&uie s ai& capacitate de exerciiu deplin. $stfel. su&iectul dre)tului de o)iune succesoral tre&uie s fie. 1n )rinci)iu. ma/or i s nu fie inter2is /udectoresc. ;n aceste condiii. minorul care nu a 1m)linit v:rsta de 13 ani i inter2isul /udectoresc nu 1i )ot e!ercita dre)tul de o)iune succesoral. 1ntruc:t sunt lipsii de capacitate de exerciiu ,dre)tul lor de o)iune fiind e!ercitat de ctre re)re2entantul legal. art. 3 C. civ.-. Minorul cu ca)acitate de e!erciiu restr:ns ,)este 13 ani- 1i poate exercita personal dreptul de opiune succesoral . 1ns cu 1ncuviinarea )rinilor sau a tutorelui i 1n unele ca2uri. cu autori2area instanei de tutel. Preci2m c. 1n condiiile art. 37 C. civ.. )entru motive temeinice. instana de tutel )oate recunoate minorului care a 1m)linit v:rsta de 1> ani ca)acitatea de)lin de e!erciiu ,ca2 1n care acesta 1i va )utea e!ercita nesting#erit i dre)tul de o)iune succesoral-. &- -onsimmntul valabil 1nseamn c voina e!)rimat 1n actul de o)iune succesoral nu tre&uie viciat ,1n condiiile dre)tului comun F art. 127> C. civ.-. "intre viciile consimm:ntului. sunt caracteristice actului de o)iune succesoralC eroarea# dolul i violena1. ;n doctrin s-a o)inat c dolul )oate vicia deo)otriv nu Anumai actul acce)trii. dar i al renunrii i )oate )roveni de la orice )ersoanB. "iferit. se a)recia2 c. 1n ca2ul 1n care voina succesi&ilului a fost viciat )rin eroare. actul este anula&il numai 1n ca2ul 1n care motenitorul acce)tant desco)er un legat de care nu a avut cunotin la data acce)trii Ai ale crui dis)o2iii a&sor& mai mult de /umtate din eaB. c! %u& as)ectul formei# 1n )rinci)iu. actul de o)iune succesoral este consensual ,deci. care nu tre&uie s 1m&race o anumit form. nici mcar ca o cerin ad probationem-. Ca e!ce)ie. declaraia de acce)tare ,su)us 1nscrierii 1n registrul naional notarial- i de renunare la motenire sunt acte autentice ,art. 1176. art. 1127 alin. 2 C. 63

civ.-. Neres)ectarea condiiilor de validitate a actului de o)iune succesoral se sancionea2 cuC nulitatea relativ ,de e!em)lu. dac nu s-au res)ectat condiiile )rivind ca)acitatea- ori cu nulitatea absolut ,c:nd nu s-au res)ectat condiiile )rivind forma solemn. o&iectul. cau2a etc.-. B C. Pr.*/rip0ia dr.ptu+ui d. op0iu". *u//.*ora+4 A"re)tul de o)iune succesoral se e!ercit 1n termen de un an de la data desc#iderii moteniriiB ,art. 117 alin. 1 C. civ.-. ;n consecin. legea )revede un termen de prescripie de un an. termen 1n care succesi&ilul tre&uie s se )ronune cu )rivire la dre)tul su de o)iune succesoral. ;n ca2ul 1n care succesi&ilul a cerut 1ntocmirea inventarului anterior e!ercitrii dre)tului de o)iune succesoral. termenul de o)iune nu se va mplini mai devreme de dou luni de la data la care 1 se comunic procesul-verbal de inventariere ,art. 1173 alin. 1 C. civ.-2. "eoarece Codul civil face trimiteri e!clusiv la AmotenireB. 1n sensul unei universaliti ,a unui )atrimoniu-. re2ult c termenul de un an vi2ea2 numai transmisiunile succesorale universale sau cu titlu universal. "er a contrario. legatarilor cu titlu )articular le vor fi a)lica&ile dis)o2iiile dre)tului comun 1n materie. astfel c dre)tul de o)iune succesoral cu )rivire la aceste legate se e!ercit 1n cadrul termenului general de )rescri)ie de ani ,art. 2=1D C. civ.-. 9ermenul ,s)ecial- de )rescri)ie de un an se e!)lic )rin necesitatea lic#idrii 1ntr-un termen scurt a cau2elor succesorale. )entru sta&ilirea dre)turilor cuvenite motenitorilor i eli&erarea certificatelor de motenitor ,sau declararea succesiunilor vacante. 1n ca2urile c:nd nu e!ist motenitori ori c:nd motenitorii e!isteni au renunat la dre)turile lor-. ;n doctrin s-a o)inat c termenul de un an are natura juridic a unui un termen de decdere deoarece. )e de o )arte stinge dre)tul res)ectiv. iar )e de alt )arte. dac ar fi calificat ca termen de )rescri)ie atunci ar deveni inutil dis)o2iia )otrivit creia termenul se a)lic Codului civil. Cartea a +( referitoare la sus)endarea i re)unerea 1n termenul de )rescri)ie e!tinctiv ,art. 117 alin. C. civ.-. )educerea termenului de opiune. Potrivit art. 111 alin. 1 C. civ.. )entru motive temeinice. la cererea oricrei )ersoane interesate. un succesi&il )oate fi o&ligat. cu a)licarea )rocedurii )rev2ute de lege )entru ordonana )reedinial. s 1i e!ercite dre)tul de o)iune succesoral 1nuntrul unui termen sta&ilit de instana /udectoreascB ,mai scurt dec:t cel de un an-. >. F"/.putu+ pr.*/rip0i.i dr.ptu+ui d. op0iu". *u//.*ora+4. "e regul. termenul de o)iune de un an 1nce)e s curg de la data desc#iderii motenirii ,art. 117 alin. 1 C. civ.-. "e menionat c nu are relevan dac motenitorul a cunoscut sau nu despre moartea celui care las motenirea . termenul calcul:ndu-se de la data desc#iderii succesiunii. ;n ca2ul motenirii prin retransmitere. termenul se calculea2 tot de la data desc$iderii succesiunii . astfel c succesi&ilii care motenesc )rin retransmitere au la dis)o2iie )entru e!ercitarea dre)tului de o)iune succesoral termenul rmas de la data morii succesi&ilului i ):n la e!)irarea termenului legal ,un an sau ani-. -a excepie. )otrivit dis)o2iiilor art. 117 alin. 2 C. civ.. termenul de o)iune de un an 1nce)e s curgC a- de la data naterii celui c$emat la motenire. dac naterea s-a )rodus du) desc#iderea moteniriiE &- de la data nregistrrii morii n registrul de stare civil . dac 1nregistrarea se face 1n temeiul unei #otr:ri /udectoreti de declarare a morii celui care las motenirea. afar numai dac succesi&ilul a cunoscut fa)tul morii sau #otr:rea de declarare a morii la o dat anterioar. ca2 1n care termenul curge de la aceast din urm datE c- de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia s cunoasc legatul su . dac testamentul cu)rin2:nd acest legat este desco)erit du) desc#iderea moteniriiE d- de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia s cunoasc legtura de rudenie )e care se 1ntemeia2 vocaia sa la motenire ,dac aceast dat este ulterioar desc#iderii motenirii-. #. Su*p."dar.a -i r.pu".r.a <" t.r!."u+ d. pr.*/rip0i.. a!( ;uspendarea prescripiei. Potrivit art. 2= 2 C. civ.. APrescri)ia nu 1nce)e s curg. iar. dac a 1nce)ut s curg. ea se suspendB. 1n ca2urile )rev2ute de lege. "e e!em)lu. cursul )rescri)iei se sus)end 1n ca2ul 1n care titularul dre)tului sau cel care l-a 1nclcat face parte din forele armate ale )omniei# c:t tim) acestea se afl 1n stare de mo&ili2are sau de r2&oi ,art. 2= 2 )ct. 4 C. civ.-. Cursul )rescri)iei se sus)end i 1n ca2ul 1n care cel 1m)otriva cruia curge sau ar urma s curg )rescri)ia este mpiedicat de un caz de for major s fac acte de ntrerupere . c:t tim) nu a 1ncetat aceast 1m)iedicare. Ca e!ce)ie. Afora ma/or. c:nd este tem)orar. nu constituie o cau2 de 64

sus)endare a )rescri)iei dec:t dac survine 1n ultimele > luni 1nainte de e!)irarea termenului de )rescri)ieB ,art. 2= 2 )ct. 6 C. civ.-. n materie succesoral. sus)endarea )rescri)iei )re2int unele )articulariti ,art. 2= C. civ.-. $stfel. )rescri)ia nu curge contra creditorilor defunctului 1n )rivina creanelor )e care acetia le au asu)ra motenirii c:t tim) aceasta nu a fost acce)tat de ctre succesi&ili ori. 1n li)sa acce)trii. c:t tim) nu a fost numit un curator care s 1i re)re2inte. Prescri)ia nu curge nici contra motenitorilor defunctului c:t tim) acetia nu au acce)tat motenirea ori nu a fost numit un curator care s 1i re)re2inte. Prescri)ia nu curge# de asemenea# contra motenitorilor. 1n )rivina creanelor )e care acetia le au asu)ra motenirii ,de la data acce)trii motenirii i ):n la data lic#idrii ei-. Potrivit dre)tului comun 1n materie. Ac:nd cau2a de sus)endare a 1ncetat. )rescri)ia 1i reia cursul. socotinduse )entru 1m)linirea termenului i tim)ul scurs 1nainte de sus)endareB. 9otui. )rescri)ia nu se va 1m)lini mai 1nainte de e!)irarea unui termen de > luni de la data c:nd sus)endarea a 1ncetat ,cu e!ce)ia )rescri)iilor de > luni sau mai scurte. care nu se vor 1m)lini dec:t du) e!)irarea unui termen de o lun de la 1ncetarea sus)endrii F art. 2= 3 alin. 1 C. civ.-. Mai )reci2m c sus)endarea )rescri)iei )oate fi invocat numai de ctre )artea care a fost 1m)iedicat s fac acte de 1ntreru)ere. afar de ca2ul 1n care )rin lege se dis)une altfel ,art. 2= = C. civ.-. b!( )epunerea n termenul de prescripie. Potrivit art. 117 alin. . termenului de o)iune succesoral i se a)lic )revederile Codului civil Areferitoare la sus)endarea i re)unerea 1n termenul de )rescri)ie e!tinctivB. Potrivit dis)o2iiilor art. 2=22 C. civ.. ACel care. din motive temeinice. nu i-a e!ercitat 1n termen dre)tul la aciune su)us )rescri)iei poate cere organului de jurisdicie competent repunerea n termen i /udecarea cau2eiB ,s.n.-. "in te!tul de lege de mai sus se conturea2 dou situaii ce )rivesc e!ercitarea dre)tul de o)iune succesoralC F c:nd. datorit cazului *de for major+. succesi&ilul a fost 1m)iedicat s 1i e!ercite dre)tul de o)iune succesoralE F c:nd Adin motive temeiniceB a fost 1m)iedicat s 1i e!ercite acest dre)t. ;n )rima i)ote2. dac succesi&ilul a fost 1m)iedicat din cau2 de for ma/or s 1i e!ercite dre)tul de o)iune succesoral. atunci se a)lic regulile cunoscute de la )rescri)ia e!tinctiv. )otrivit crora fora ma/or sus)end de dre)t curgerea termenului de )rescri)ie ,1n )erioada c:t acionea2 cau2a de for ma/or-. $stfel. 1n ca2 de for ma/or. intervine suspendarea de drept a termenului de prescripie . C:nd 1m)iedicarea nu s-a datorat unei cauze de for major. ci din motive temeinice. instana de /udecat va )utea dis)une re)unerea 1n termenul de o)iune succesoral ,1n condiiile art. 2=22 alin. 2 C. civ.-. ;n )ractic s-a a)reciat c instana de /udecat )oate dis)une re)unerea 1n termen numai atunci c:nd constat c 1m)re/urrile ce l-au 1m)iedicat )e cel c#emat la motenire s 1i e!ercite dre)tul de o)iune nu i sunt imputabile. $stfel. re)unerea 1n termen nu 1i )oate fi acordat succesi&ilului atunci c:nd de)irea termenului de )rescri)ie se datorea2 unei cul)e )ro)rii. Cererea de re)unere 1n termen tre&uie fcut de succesi&il 1n termen de 7@ de zile# socotit din 2iua 1n care a cunoscut sau tre&uia s cunoasc 1ncetarea motivelor care au /ustificat de)irea termenului de )rescri)ie ,art. 2=22 alin. 2 C. civ.-. $dmiterea cererii de re)unere 1n termen constituie o acceptare implicit a motenirii . nefiind necesar acordarea unui nou termen )entru e!ercitarea dre)tului de o)iune succesoral. Dispoziii speciale referitoare la repunerea n termenul de prescripie sunt )rev2ute de art. 1 din *egea nr. 1451661. re)u&licat ,*egea fondului funciar-. art. = alin. din *egea nr. 1125166= i art. 3 alin. din *egea nr. 1752771. Potrivit dis)o2iiilor de mai sus. calitatea de motenitor se recunoate nu numai )ersoanelor care au acce)tat motenirea lsat de )ro)rietar ,re)ui de dre)t 1n termenul de acce)tare cu )rivire la cota ce li se cuvine-. dar i motenitorilor ce nu acceptaser motenirea lsat de fostul proprietar la data decesului. ei fiind considerai acce)tani )rin cererea fcut comisiei constituite )otrivit legii i re)ui de drept n termenul de acceptare. ;n sc#im&. motenitorul acce)tant al motenirii lui de cuius. care nu a fcut cerere. nu )oate )retinde dre)t de )ro)rietate asu)ra terenului reconstituit )e numele comotenitorilor sau motenitorilor su&secveni. B D. >//.ptar.a !o-t."irii $cce)tarea motenirii este un act unilateral de voin )rin care succesi&ilul 1i 1nsuete calitatea de motenitor al defunctului ,1n limitele activului succesoral-. $cce)tarea motenirii )oate fi fcut i de creditorii succesibilului. )e cale o&lic ,1n limitele 1ndestulrii creanei lor F art. 117D C. civ.-. 65

>. >//.ptar.a vo+u"tar4 -i a//.ptar.a 1or0at4. Dup raportul 1n care se afl voina su&iectului i dis)o2iiile legale 1n materie. acce)tarea )oate 1m&rca dou formeC acce)tarea voluntar i acce)tarea forat. Acceptarea voluntar a motenirii const 1n actul sau fa)tul unilateral i necondiionat al succesi&ilului de a )stra motenirea. Acceptarea forat este im)us de lege. 1n anumite ca2uri strict reglementate. $stfel. succesi&ilul care. cu reacredin. a sustras ori a ascuns &unuri din )atrimoniul succesoral sau a ascuns o donaie su)us ra)ortului ori reduciunii este considerat c a acce)tat motenirea. c#iar dac anterior renunase la ea ,art. 1116 alin. 1 C. civ.-. ;n consecin. acce)tarea forat intervine c:nd succesi&ilul a dat la o )arte sau a ascuns lucruri din succesiune. fiind o sanciune )rin care motenitorii )ierd dre)tul de o)iune. Pentru ca acce)tarea forat s o)ere2e. este necesar 1nde)linirea urmtoarelor condiiiC F s e!iste o intenie frauduloas sau rea-credin din )artea motenitoruluiE F sustragerea frauduloas s fie imputabil motenitoruluiE F s e!iste o dosire sau dare la o parte a unor &unuri ce a)arin succesiunii. ca urmare a unei sustrageri sau tinuiri i se reali2ea2 o 1m)osedare ascuns a unui comotenitor. 1n dauna celorlali comotenitori ,ascunderea de lucruri din succesiune )oate re2ulta din orice fraud sau mi/loace dolosive comise de motenitor-E F &unurile sau lucrurile dosite s fac parte din masa succesoral. "is)o2iiile art. 1116 C. civ. sunt a)lica&ile at:t 1n ca2ul motenirii legale. c:t i 1n ca2ul motenirii testamentare. #. >//.ptar.a .7pr.*4 -i a//.ptar.a ta/it4. Dup forma de exteriorizare. acce)tarea )oate fi e!)res sau tacit ,art. 1174 C. civ.-. Acceptarea este expres c:nd succesi&ilul 1i 1nsuete explicit titlul sau calitatea de motenitor )rintr-un 1nscris autentic sau su& semntur )rivat ,art. 1174 alin. 2 C. civ.-. $cce)tarea e!)res tre&uie s 1nde)lineasc dou condiii. $stfel. succesi&ilul tre&uie s 1i 1nsueasc calitatea de motenitor n form scris# iar din 1nscrisul res)ectiv s re2ulte c 1nelege s i exercite drepturile succesorale . do&:ndind ceea ce i se cuvine 1n virtutea legii sau testamentului. ;nscrisul acce)trii )oate fi c#iar i o simpl scrisoare adresat unui alt motenitor sau unui creditor al succesiunii din care 1ns tre&uie s re2ulte. ne1ndoielnic. voina succesi&ilului de a acce)ta motenirea. 8e2ult c )entru vala&ilitatea acestui act /uridic tre&uie caC F manifestarea de voin a motenitorului s fie constatat numai printr-un nscris autentic sau su& semntur )rivat. nefiind posibil o acceptare verbal. F succesi&ilul tre&uie s 1i fi nsuit. 1n mod neec#ivoc# titlul sau calitatea de motenitor ,din 1nscris tre&uie s re2ulte c succesi&ilul 1nelege s 1i e!ercite dre)turile i s 1i asume o&ligaiile re2ultate din calitatea sa de motenitor-. Acceptarea este tacit c:nd succesi&ilul a fcut un act sau fa)t. )e care nu ar )utea s 1l fac dec:t 1n calitate de motenitor ,art. 1174 alin. C. civ.-. ;n consecin. esena acce)trii tacite o constituie manifestarea inteniei nendoielnice de a accepta motenirea ,)rin acte /uridice sv:rite de motenitor. ce )ot )rivi at:t &unuri succesorale singulare. c:t i &unuri succesorale ca universalitate-. Prin dis)o2iiile art. 1174 C. civ.. au fost instituite dou condiii )entru acce)tarea tacit a moteniriiC F actul s nu )oat fi fcut dect n calitate de motenitorE F actul 1nde)linit s )resu)un nea)rat intenia de a accepta. C:nd un asemenea act este ec#ivoc ,adic 1n msur s )rimeasc i o alt inter)retare-. el nu mai are valoare de acce)tare tacit. Pentru delimitarea actelor care se circumscriu condiiilor acce)trii tacite. 1n doctrina i 1n )ractica anterioar. s-au )us unele 1ntre&ri )recumC Care sunt actele ce vor )utea fi considerate acte de acce)tare tacit a moteniriiI <rice act )oate constitui o acce)tareI ;n 1nt:m)inarea 1ntre&rilor de mai sus. noul Cod civil a reali2at o de)arta/are a actelor /uridice ,1n ra)ort de semnificaia acce)trii tacite-. a). /cte juridice 0cu valoare de acceptare tacit1. Potrivit art. 1117 alin. 1 C. civ.. actele de dispoziie /uridic )rivind o )arte sau totalitatea dre)turilor asu)ra motenirii atrag acceptarea tacit a acesteia ,art. 1117 alin. 1 C. civ.-. %unt acte de dis)o2iie care valorea2 acce)tare tacit a succesiuniiC 1nstrinarea &unurilor succesorale i constituirea de dre)turi reale asu)ra lorE dr:marea i re)araiile care nu au un caracter urgent. fcute la imo&ilele succesoraleE e!ercitarea 1n /ustiie a aciunilor )rivitoare la succesiune. 1n afar de cele cu caracter conservator ,art. 1117 alin. 1 lit. a C. civ.-. 66

Practica /udectoreasc a statuat c re)re2int. de asemenea. acte de acce)tare tacit a moteniriiC ac#itarea ta!elor succesoraleE )lata im)o2itelor asu)ra masei succesoraleE solicitarea inventarierii &unurilorE constituirea unor dre)turi reale asu)ra imo&ilului succesoral ,servitute. i)otec-E fa)ta succesi&ilului de a construi du) desc#iderea succesiunii. dar 1n termenul legal de o)iune. )e terenul defunctului. un o)ron i un trotuar din &etonE arendarea )m:ntului succesoralE contractul de valorificare a dre)tului de autor 1nc#eiat de succesi&il 1n termenul de o)iune succesoral etc. $ctele sv:rite de succesi&il asu)ra universalitii &unurilor motenirii au semnificaia unei acceptri tacite. du) cum urmea2. $stfel. donaia. v:n2area sau cesiunea dre)turilor succesorale ctre un ter sau ctre unul sau toi comotenitorii constituie acte de acce)tare a succesiunii. "e )reci2at c terul cruia motenitorul 1i vinde dre)turile sale succesorale nu are dre)tul s o)te2e )entru acce)tarea sau renunarea la succesiune. 1ntruc:t cesiunea dre)turilor succesorale constituie )rin ea 1nsi o acce)tare tacit a succesiunii. 8enunarea la motenire 1n favoarea unuia sau mai multor succesori ,renunare in favorem- 1nseamn acce)tarea motenirii urmat de transmiterea ei cu titlu gratuit sau cu titlu oneros ,art. 1117 alin. 1 lit. & C. civ.-. 8enunarea cu titlu oneros 1n folosul tuturor comotenitorilor ,sau a motenitorilor su&secveni- constituie o v:n2are i. deci. o acce)tare tacit a succesiunii ,art. 1117 alin. 1 lit. c C. civ.-. Ca e!ce)ie. atunci c:nd succesi&ilul renun impersonal i cu titlu gratuit. ne aflm 1n faa unei renunri pur abdicative. "e asemenea. )ot avea valoare de acce)tare tacit a motenirii actele de dispoziie# administrare definitiv ori folosin a unor &unuri din motenire. (ntr 1n aceast categorie. actele de administrare cele care anga/ea2 viitorul ,nu cele cu caracter urgent-. cum sunt actele de folosin a &unurilor succesoraleE socotite acte de acceptare )entru c succesi&ilul s-a com)ortat ca un proprietar i deci. se )re2um c nu a )utut sv:ri aceste acte fr s fi voit acce)tarea motenirii. 8e2ult c. )otrivit noului Cod civil. actele de administrare i conservare a )atrimoniului succesoral )ot fi considerate manifestri de acce)tare tacit motenirii. numai dac *angajeaz viitorul+ iar succesibilul i-a *nsuit calitatea de motenitor+( Declaraia de neacceptare. Potrivit art. 1111 C. civ.. Asuccesi&ilul care intenionea2 s 1nde)lineasc un act ce )oate avea semnificaia acce)trii motenirii. dar care dorete ca prin aceasta s nu fie considerat acceptant. tre&uie s dea 1n acest sens. anterior 1nde)linirii actului. o declaraie autentic notarialB ,s.n.-. b). /cte juridice care nu valoreaz acceptare. $ctele de conservare. su)raveg#ere i de administrare )rovi2orie nu valoreaz acceptare. dac din 1m)re/urrile 1n care acestea s-au efectuat nu rezult c succesibilul i-a nsuit prin ele calitatea de motenitor( Constituie acte de conservareC Acererile de )unere i ridicare a sigiliilor i de facere a inventaruluiB. 1ntreru)erea )rescri)iei. luarea unei inscri)ii i)otecare sau cererea de re1nnoire a unei i)oteci 1nscrise. c#eltuielile de 1nmorm:ntare. Potrivit legii. sunt considerate Aa fi de administrare )rovi2orie actele de natur urgent a cror 1nde)linire este necesar )entru normala )unere 1n valoare. )e termen scurt. a &unurilor moteniriiB ,art. 1117 alin. 3 C. civ.-. ;n )ractica /udiciar s-a considerat c nu atrag acceptarea tacit a motenirii C luarea din )atrimoniul motenirii a unei amintiri de familie. &i&elouri etc.. )reluarea de ctre unii motenitori legali. imediat du) deces. a unui singur &un de valoare redus ,1n ra)ort cu o&iceiul locului-. "e asemenea. 1ncasarea de ctre unul dintre co)iii mamei defuncte a c#iriei imo&ilului i. 1n a&sena unei locuine )ro)rii. ocu)area tem)orar a casei )rinteti nu pot fi considerate acte de acce)tare a succesiunii. deoarece )rima 1m)re/urare are caracterul unui act de conservare i administrare care nu im)lic 1n mod necesar acce)tarea. iar cea de-a doua a fost determinat de o situaie vremelnic i )ersonal ce e!clude ideea )relurii &unurilor ca )ro)rietar. ;n conclu2ie. a)reciem c determinarea acce)trii tacite a motenirii este o o)eraie dificil. ce )resu)une o e!aminare atent a actelor sv:rite de succesi&il. 1n vederea sta&ilirii inteniei sale reale de a pstra sau nu calitatea de motenitor. C. E1./t.+. a//.pt4rii !o-t."irii.;n doctrin. efectele acce)trii motenirii se 1m)art 1nC efecte generale ,comune- ce se )roduc indiferent dac acce)tarea s-a fcut voluntar sau forat i efecte speciale ,)ro)rii acce)trii forate a motenirii-. a). fectele #enerale ale acceptrii motenirii suntC 67

F succesi&ilul acce)tant i *consolideaz+ titlul de motenitorE F &unurile ce au a)arinut defunctului intr n patrimoniul motenitoruluiE F motenitorii legali i legatarii universali sau cu titlu universal rspund pentru datoriile i sarcinile motenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral. )ro)orional cu cota fiecruiaE F legatarul cu titlu )articular. 1n )rinci)iu. nu este obligat s suporte datoriile i sarcinile motenirii. Ca e!ce)ie. )otrivit art. 1113 alin. C. civ.. legatarul cu titlu )articular rs)unde )entru )asivul motenirii. 1ns numai cu bunul sau bunurile ce formeaz obiectul legatului. dacC F testatorul a dis)us 1n mod e!)res 1n acest sensE F dre)tul lsat )rin legat are ca o&iect o universalitate. cum ar fi o motenire culeas de ctre testator i nelic#idat 1ncE 1n acest ca2. legatarul rs)unde )entru )asivul acelei universalitiE F celelalte &unuri ale motenirii sunt insuficiente )entru )lata datoriilor i sarcinilor motenirii. ;n ca2ul 1nstrinrii &unurilor motenirii du) desc#iderea acesteia. &unurile intrate 1n )atrimoniul succesoral )rin efectul su&rogaiei )ot fi afectate stingerii datoriilor i sarcinilor motenirii ,art. 1113 alin. 3 C. civ.-. Ca efect ,general- al acce)trii motenirii se )roduce confuziunea dintre patrimoniul succesoral i patrimoniul succesibilului. %ituaia este aceeai i 1n ca2ul 1n care succesi&ilii. creditorii ori alte )ersoane interesate au cerut efectuarea inventarului bunurilor succesiunii ,art. 111= alin. 1 C. civ.-. ;n conclu2ie a)reciem c. 1n condiiile noului Cod civil. efectuarea inventarului nu este de natur s determine separaia de patrimonii( ;n s)ri/inul o)iniei de mai sus. a se reine i c. )otrivit art. 11=> alin. = C. civ.. din &unurile motenirii. Acreditorii motenirii vor fi pltii cu preferin fa de creditorii )ersonali ai motenitoruluiB ,s.n.-. $stfel. 1n ca2ul insolva&ilitii motenitorului. creditorii si )ersonali vor )utea urmri &unurile motenirii atri&uite la )arta/ 1ns. numai du) 1ndestularea creditorilor motenirii. b). fectele speciale ale acceptrii ,s)ecifice acce)trii forate- suntC F motenitorul care a acce)tat forat succesiunea. Anu va avea 1ns niciun dre)t cu )rivire la &unurile sustrase sau ascunse i. du) ca2. va fi o&ligat s ra)orte2e ori s reduc donaia ascuns fr a )artici)a la distri&uirea &unului donatB ,art. 1116 alin. 1 C. civ.-E F motenitorul aflat 1n situaia de mai sus Aeste inut s )lteasc datoriile i sarcinile motenirii )ro)orional cu cota sa din motenire. inclusiv cu propriile sale bunuriB. deci succesi&ilul va rs)unde fa de creditori. )ro)orional cu )artea sa succesoral de care ar fi &eneficiat dac nu ar fi fost sancionat ,art. 1116 alin. 2 C. civ.-E F 1ntruc:t acce)tarea )ur i sim)l forat constituie o pedeaps civil. ea va fi suportat de ctre toi motenitorii ce se fac vinovai de comiterea fa)telor de sustragere i va fi a)licat at:t succesi&ililor cu ca)acitate de e!erciiu. c:t i celor li)sii de o asemenea ca)acitate sau cu ca)acitate de e!erciiu restr:ns. 1n msura 1n care acetia au avut ca)acitate delictual la momentul dosirii sau drii la o )arte a &unurilor din succesiune. B ). R."u"0ar.a +a !o-t."ir. 8enunarea la motenire este un act unilateral. e!)res i solemn )rin care succesi&ilul declar c nu dorete ,renun la- calitatea de motenitor. Ca urmare a renunrii. vocaia succesoral a succesibilului este desfiinat retroactiv. iar el devine strin de motenire. "re)tul de a renuna la motenire 1l au toi motenitorii. indiferent dac sunt legali sau testamentari. re2ervatari ori nere2ervatari. universali. cu titlu universal sau cu titlu )articular. Motivele )entru care succesi&ilul ar )utea renuna la motenire sunt diverse i frecvent 1nt:lnite 1n )ractic. 8e2ult c renunarea la motenire este o manifestare de voin a motenitorului )rin care acesta declar c 1nelege a nu se folosi de drepturile succesorale )e care vocaia sa i le ofer. >. Co"di0ii d. 1o"d -i d. 1or!4 /.rut. p."tru r."u"0ar.. Ca orice act /uridic. )entru a fi vala&il 1nc#eiat ,i deci. a )roduce efecte-. renunarea la succesiune tre&uie s 1nde)lineasc unele condiii. Potrivit art. 1127 C. civ.. renunarea la motenire tre&uie s fie solemn i e!)res ,s)re deose&ire de acce)tarea succesiunii. care poate fi tacit-. Declaraia de renunare se face 1n form autentic la orice notar )u&lic sau. du) ca2. la misiunile di)lomatice i oficiile consulare ale 8om:niei. 1n condiiile i limitele )rev2ute de lege. Pentru informarea terilor. declaraia de renunare se va nscrie. )e c#eltuiala renuntorului # n registrul naional notarial# inut n format electronic. )otrivit legii ,art. 1127 alin. C. civ.-. ;n consecin. ca regul. A8enunarea la motenire nu se )resu)uneB ,art. 1127 alin. 1 C. civ.-. -a excepie de la regula de mai sus. este prezumat c a renunat la motenireC 68

F succesi&ilul care. dei cunotea desc#iderea motenirii i calitatea lui de succesi&il. ca urmare a citrii sale 1n condiiile legii. nu acce)t motenirea 1n termenul legal de un an2 ,1n acest ca2. )re2umia de renunare o)erea2 numai dac citaia i-a fost comunicat succesi&ilului cu cel )uin 7 de 2ile 1nainte de e!)irarea termenului de o)iune succesoral-E F succesi&ilul care nu o)tea2 1n termenul ,de o)iune redus- sta&ilit de instana /udectoreasc este considerat c a renunat la motenire ,art. 1112 i art. 111 alin. 2 C. civ.-. .erespectarea formei solemne prevzute de lege atrage nulitatea absolut a actului de renunare . fa)t care determin. 1n cadrul termenului de un an. )osi&ilitatea acce)trii succesiunii de ctre succesi&ilul 1n cau2. alturi de ali motenitori ,dac este ca2ul-. 8enunarea este vala&il numai dac. anterior. succesi&ilul nu i-a e!ercitat dre)tul su de o)iune succesoral )rin acce)tare. Cel care a acce)tat o motenire nu mai )oate reveni asu)ra sa. fiind considerat c a acce)tat-o )entru totdeauna. conform )rinci)iului semel $eres semper $eres( Ca i acce)tarea motenirii. renunarea este un act juridic indivizibil. 1n sensul c succesi&ilul nu )oate acce)ta o )arte a motenirii i renuna la restul. Ea tre&uie s fie impersonal i cu titlu gratuit ,)ur a&dicativ-. ne)ut:nd fi fcut 1n favoarea altor motenitori ,renunare in favorem-. #. E1./t.+. r."u"04rii +a !o-t."ir.. Ca urmare a renunrii 1n condiiile legii. succesi&ilul care renun la motenire este considerat c nu a fost niciodat motenitor ,art. 1121 alin. 1 C. civ.-. $stfel. motenitorul renuntor este li)sit de toate avanta/ele care ar fi decurs din motenire dar. 1n acelai tim). este descrcat i de orice o&ligaie )otrivit calitii sale de motenitor. ;n consecin. renuntorul este considerat o )ersoan strin de motenire. "in cele de mai sus. se des)rind urmtoarele consecineC F renuntorul nu &eneficia2 de niciun dre)t al moteniriiE el nu )oate fi nici re)re2entat ,descendenii si )ut:nd culege motenirea numai 1n nume )ro)riu-E F dre)turile i o&ligaiile succesi&ilului renuntor fa de defunct. stinse )rin confu2iune. vor renateE F )artea renuntorului A)rofit motenitorilor )e care i-ar fi 1nlturat de la motenire sau celor a cror )arte ar fi diminuat-o dac ar fi acce)tat motenireaB ,art. 1121 alin. 2 C. civ.-E F renuntorul nu are o&ligaia de )lat a ta!elor succesoraleE F motenitorul renuntor nu mai )oate fi o&ligat la ra)ortarea li&eralitilor )rimite de la defunct ,1n ca2 de renunare la motenirea legal. descendentul sau soul su)ravieuitor nu mai are o&ligaia de ra)ort. )ut:nd )stra li&eralitatea )rimit 1n limitele cotitii dis)oni&ile F art. 113D alin. 1 C. civ.-. C. R.vo/ar.a 8r.tra/tar.a9 r."u"04rii d. /4tr. *u//.*i6i+i. Potrivit art. 112 alin. 1 C. civ.. A1n tot cursul termenului de o)iune. renuntorul )oate revoca renunarea. dac motenirea nu a fost de/a acce)tat de ali succesi&ili care au vocaie la )artea care i-ar reveniB. 8evocarea renunrii la motenire este su)us acelorai formaliti ca i renunarea la motenire ,declaraia de revocare 1n form autentic. informarea terilor i 1nscrierea 1n registrul naional notarial-. ;n condiiile de mai sus. revocarea renunrii la motenire. tre&uie s 1nde)lineasc dou condiii de fondC F s nu fi expirat termenul de un an )entru e!ercitarea dre)tului de o)iune succesoralE F motenirea s nu fi fost acceptat. 1ntre tim). de ali succesori ai defunctului. Ca efect )rinci)al al revocrii renunrii. motenitorul 1n cau2 este considerat c a acce)tat motenirea de la data desc#iderii succesiunii ,Arevocarea renunrii valorea2 acce)tareB F art. 112 alin. 2 C. civ.-. "e menionat c. dei retractarea renunrii o)erea2 retroactiv. &unurile motenirii sunt A)reluate 1n starea 1n care se gsescB. iar dre)turile )e care terii de &un-credin le-au do&:ndit asu)ra &unurilor motenirii anterior retractrii rm:n vala&ile ,art. 112 alin. 2 C. civ.-. D. R.vo/ar.a r."u"04rii d. /4tr. /r.ditorii *u//.*i6i+i+or. Potrivit art. 1122 alin. 1 C. civ.. revocarea renunrii )oate fi i /udiciar. ;n condiiile legii. creditorii succesibilului care a renunat la motenire n frauda lor pot cere instanei revocarea renunrii 1n ceea ce 1i )rivete. ;n acest ca2. dre)tul la aciune se )rescrie 1n termen de luni de la data la care creditorul a cunoscut actul succesi&ilului de renunare la motenire. "e )reci2at 1ns c admiterea Aaciunii 1n revocareB 1n acest ca2 )roduce efectele acce)trii motenirii de ctre succesi&ilul de&itor numai n privina creditorului reclamant i n limita creanei acestuia ,art. 1122 alin. 2 C. civ.-. 69

S./0iu".a a II'a. Tra"*!i*iu".a patri!o"iu+ui *u//.*ora+ *a moartea unei )ersoane fi2ice. )atrimoniul acesteia ,motenirea- se transmite succesorilor ei. 1n )uterea legii sau testamentului ,de la data 1ncetrii din via a autorului-. B 1. ?6i./tu+ tra"*!i*iu"ii 9ransmisiunea succesoral are ca o&iect patrimoniul defunctului ,alctuit din totalitatea dre)turilor i o&ligaiilor )atrimoniale care au a)arinut acestuia-. "e )reci2at c o&iectul transmisiunii succesorale 1l formea2 numai dre)turile i o&ligaiile patrimoniale ale defunctului. nu i drepturile personale nepatrimoniale. care sunt str:ns legate de )ersoan i care 1ncetea2 1n momentul morii celui care las motenirea. ;n consecinC F activul motenirii este alctuit din dre)turile ce formea2 )atrimoniul succesoral. 1n )rinci)iu. numai dre)turile )atrimoniale e!istente la data desc#iderii moteniriiE F )asivul este format din o&ligaiile )e care le avea cel care las motenirea. Pentru sta&ilirea activului i )asivului succesoral. succesi&ilii. creditorii motenirii i orice )ersoan interesat A)ot cere notarului com)etent s dis)un efectuarea unui inventar al &unurilor din )atrimoniul succesoralB ,art. 111= alin. 1 C. civ.-2. >. Cupri"*u+ a/tivu+ui *u//.*ora+. $ctivul succesoral cu)rinde toate dre)turile reale i de crean ale celui care las motenirea. du) cum urmea2C F dre)tul de )ro)rietate asu)ra imo&ilelor din intravilan sau e!travilan. indiferent de localitatea 1n care sunt am)lasate. i dre)tul asu)ra &unurilor mo&ileE F alte dre)turi reale )rinci)ale care au a)arinut defunctului i care nu se sting la moartea lui ,de e!em)lu. dre)tul de servitute sau de su)erficie- i dre)turi reale accesoriiC i)oteca. ga/ul etc.E F dre)turile )atrimoniale de autorC dre)tul de a trage foloase materiale din valorificarea o)erei etc.E F aciunile )atrimoniale care au a)arinut defunctuluiC aciunea 1n revendicare. aciunea 1n re2iliere sau re2oluiune. 1n revocare )entru ingratitudine. aciuni care nu au fost intentate sau soluionate 1n tim)ul vieii celui care las motenirea i care vor fi )ornite sau continuate de ctre succesorii acestuia )otrivit regulilor a)lica&ile. $numite dre)turi nu intr n activul succesoral . cum ar fiC dre)turile viagere care re2ult dintr-un contract de 1ntreinere sau de rent viager sau dre)tul la indemni2aia de asigurare sti)ulat 1n favoarea motenitorului ,1ntruc:t acesta este un dre)t )ro)riu care re2ult dintr-un contract aleatoriu-. 0acem )reci2area c. 1n ca2ul decesului titularului contractului de 1nc#iriere. mem&rii familiei )ot o)ta )entru continuarea contractului de 1nc#iriere. 1n condiiile art. 14 3 alin. 2 i C. civ. ,inde)endent de calitatea lor de motenitori-. #. Cupri"*u+ pa*ivu+ui !o-t."irii 8datorii+. -i *ar/i"i+.9. Pe l:ng activul succesiunii. )atrimoniul succesoral cu)rinde i datoriile i sarcinile motenirii ,acestea din urm formea2 )asivul succesoral-. ;n )rimul r:nd. )asivul succesoral va cu)rinde datoriile lsate de defunct ,o&ligaiile sale )atrimoniale-. Datoriile motenirii sunt o&ligaii nscute 1n tim)ul vieii autorului i care se afl 1n )lat la data desc#iderii succesiunii. "atoriile succesiunii )ot avea i2vor diferitC F delictual ,nscute ca urmare a sv:ririi de ctre defunct a unor fa)te ilicite cau2atoare de )re/udicii unei tere )ersoane-E 9 contractual ,asumate )rin contracte ce nu au caracter intuitu personae. cum sunt. de e!em)lu. v:n2area. 1m)rumutul. sc#im&ul etc.-. ;arcinile motenirii sunt o&ligaii care se nasc du) desc#iderea succesiunii i care decurg din fa)tul autorului )atrimoniului mortis causa. %arcinile motenirii )ot fiC c#eltuieli care au loc cu oca2ia inventarierii. conservrii. administrrii. lic#idrii succesiunii. c#eltuieli de 1nmorm:ntare. legatele cu titlu )articular care au ca o&iect &unuri generice etc. "e )reci2at c. )otrivit doctrinei. nu )ot fi incluse 1n )asivul motenirii c#eltuielile su)ortate de unul dintre viitorii succesori cu 1ntreinerea defunctului ,)e tim)ul vieii acestuia-. B 2. Tra"*!i*iu".a a/tivu+ui !o-t."irii 9ransmisiunea dre)turilor succesorale )oate fiC universal. cu titlu universal sau cu titlu particular. 9ransmisiunea activului succesoral ,ca i a )asivului- o)erea2 de dre)t. de la data desc$iderii succesiunii ,din momentul 1ncetrii din via a celui care las motenirea-. a- ,ransmisiunea universal are ca o&iect totalitatea drepturilor care formea2 )atrimoniul defunctului. "e )reci2at c transmisiunea universal confer motenitorului vocaie c$emare! la ntreg patrimoniul succesoral( 70

$stfel. datorit vocaiei universale. motenitorii )ot deveni titularii 1ntregului )atrimoniu ,c#iar dac emolumentul cules efectiv nu va cu)rinde tot )atrimoniul succesoral-. &- ,ransmisiunea cu titlu universal are dre)t o&iect numai o cot-parte ,fraciune- din totalitatea dre)turilor )atrimoniale ,care alctuiesc activul succesoral-. 9ransmisiunea universal i cea cu titlu universal o)erea2 1n ca2ul motenitorilor legali. legatarilor universali sau a celor cu titlu universal. "e la regula )otrivit creia )rin motenire se transmit toate dre)turile e!istente la data desc#iderii succesiunii 1n )atrimoniul defunctului e!ist i anumite derogri. astfelC F unele dre)turi care e!istau 1n )atrimoniul defunctului. dar care se sting la moarte. nu se transmit motenitorilor. cum ar fi. de e!em)lu. dre)tul la )ensia de 1ntreinere )rimit de defunctE F unele dre)turi care nu e!istau 1n )atrimoniul defunctului la data desc#iderii succesiunii se re1ntorc 1n acest )atrimoniu. ca efect al ra)ortului sau reduciunii donaiilor etc. c- ,ransmisiunea cu titlu particular are ca o&iect dreptul asupra unui bun sau asupra unor bunuri care au a)arinut defunctului ,)rivite ut singuli-. "ac o&iectul legatului cu titlu )articular este un lucru individual determinat. atunci dre)tul real asu)ra acelui &un se transmite. ca i 1n ca2ul transmisiunilor universale sau cu titlu universal. 1n momentul desc#iderii succesiunii. ;n ca2ul 1n care o&iectul legatului 1l constituie un bun determinat generic. atunci legatul va fi cu)rins 1n )asivul succesoral. iar legatarului i se va transmite. ):n 1n momentul )redrii &unului. Adec:t un dre)t de creanB 1m)otriva motenitorului o&ligat s 1l )lteasc. iar din acest moment va do&:ndi dre)tul de )ro)rietate asu)ra &unului res)ectiv. *a desc#iderea motenirii. creanele defunctului se divid. )rin efectul legii. 1ntre comotenitori i teri. )ro)orional. $stfel. fiecare motenitor va )utea urmri )e de&itor numai )entru )artea sa de crean. B C. Tra"*!i*iu".a pa*ivu+ui *u//.*ora+ Pasivul succesiunii cu)rinde stricto sensu datoriile defunctului ,o&ligaiile sale cu caracter )atrimonial-. ce decurg din contracte. delicte. cvasicontracte. cvasidelicte i sarcinile succesiunii ,o&ligaiile ce iau natere ulterior morii lui de cuius. cum sunt c#eltuielile de 1nmorm:ntare. c#eltuielile de administrare. conservare i lic#idare a motenirii-. Preci2m c motenitorii legali i legatarii ,universali sau cu titlu universal- nu )ot acce)ta numai dre)turile succesiunii ,i deci. s refu2e )lata datoriilor )e care de cuius le-a fcut 1n tim)ul vieii-. Potrivit art. 1171 C. civ.. A%u& sanciunea nulitii a&solute. o)iunea succesoral este indivizibil i nu )oate fi afectat de nicio modalitateB ,s.n.-. >. Cat.gorii d. !o-t."itori /ar. *uport4 pa*ivu+ !o-t."irii. <&ligaia de a su)orta )asivul motenirii revine motenitorilor universali sau cu titlu universal. deoarece ei do&:ndesc 1ntreg )atrimoniul sau numai o fraciune din )atrimoniul defunctului ,art. 1113 alin. 2 C. civ.-. *egatarii cu titlu )articular. nefiind dec:t do&:nditorii unui anumit dre)t. 1n )rinci)iu. nu rs)und )entru )asivul motenirii. -a excepie. legatarul cu titlu )articular va fi obligat la plata pasivului motenirii. A1ns numai cu &unul sau &unurile ce formea2 o&iectul legatuluiB i 1n urmtoarele situaiiC F c:nd testatorul a dis)us astfel. 1n mod e!)resE F c:nd legatul are ca o&iect o motenire do&:ndit de testator. nelic#idat ):n la decesul lui i care cu)rinde at:t dre)turi. c:t i o&ligaiiE F c:nd celelalte &unuri sunt insuficiente )entru )lata datoriilor i sarcinilor ,art. 1113 alin. lit. a-c C. civ.-. ;n ca2ul motenirii vacante. comuna. oraul sau. du) ca2. munici)iul rs)unde de )asivul motenirii vacante Anumai 1n limita valorii &unurilor din )atrimoniul succesoralB. deci rs)underea )entru )lata )asivului este limitat 1n toate ca2urile la valoarea activului do&:ndit ,art. 11 6 alin. 2 C. civ.-. "e menionat c sarcinile nscute dup desc$iderea succesiunii sunt asimilate datoriilor i se suport de toi motenitorii o&ligai la )lata )asivului. 1n condiiile artate. #. Divi5ar.a d. dr.pt a pa*ivu+ui *u//.*ora+. Motenitorii universali i cu titlu universal contri&uie la )lata datoriilor i sarcinilor motenirii. )ro)orional cu cota succesoral ce 1i revine fiecruia ,art. 11== alin. 1 C. civ.-2. Prin Acota fiecruiaB tre&uie s 1nelegem 1n )rimul r:nd. vocaia la succesiune a motenitorilor ,i nu ceea ce ei efectiv au cules-. "ivi2iunea de dre)t a )asivului succesoral 1ntre comotenitori influenea2 dre)tul de urmrire al creditorilor succesorali ,astfel. va tre&ui ca acetia s 1i divi2e2e urmrirea. 1ndre)t:ndu-se 1m)otriva fiecrui comotenitor )ro)orional cu )artea lui ereditar i. 1n consecin. riscul insolva&ilitii unuia dintre coindivi2ari va fi su)ortat de 71

ctre creditor. iar nu de ceilali motenitori-. ;nainte de )arta/ul succesoral. creditorii ale cror creane )rovin din conservarea sau din administrarea &unurilor motenirii ori s-au nscut 1nainte de desc#iderea motenirii pot cere s fie pltii din bunurile aflate n indiviziune. "e asemenea. ei )ot solicita e!ecutarea silit asu)ra acestor &unuri ,art. 11== alin. 2 C. civ.-. -a excepie. regula divi2rii de dre)t a )asivului succesoral nu se a)lic dacC 9 obligaia este indivizibil= F o&ligaia are ca o&iect un &un individual determinat ori o )restaie determinat asu)ra unui astfel de &unE F o&ligaia este garantat cu o i)otec sau o alt garanie real. ca2 1n care motenitorul care )rimete &unul afectat garaniei va fi o&ligat )entru tot. 1ns numai 1n limita valorii acelui &un. iar )artici)area sa la restul )asivului motenirii se reduce cores)un2torE F unul dintre motenitori este 1nsrcinat. )rin titlu. s e!ecute singur o&ligaia ,1n acest ca2. dac titlul 1l re)re2int testamentul. scutirea celorlali motenitori constituie o li&eralitate. su)us reduciunii dac este ca2ul-. S./0iu".a a III'a. Do6;"dir.a po*.*iu"ii !o-t."irii "re)turile succesorale cuvenite motenitorilor se transmit acestora din momentul desc#iderii motenirii. Pro&lemele legate de transmisiunea dre)turilor succesorale se afl 1n str:ns legtur i cu dobndirea exerciiului acestor drepturi. as)ect cunoscut 1n materie dre)t dobndirea posesiunii motenirii( Potrivit art. 112> C. civ.. soul supravieuitor. descendenii i ascendenii privilegiai au posesiunea de drept a motenirii . din momentul desc#iderii acesteia. restul motenitorilor. fr deose&ire dac sunt legali sau testamentari. fiind o&ligai s cear trimiterea 1n )osesie. "in acest )unct de vedere. Codul civil distinge trei categorii de motenitoriC F motenitorii care au se2in ,se2inari-E F motenitorii care nu au se2in ,care tre&uie s cear trimiterea 1n )osesie-E F legatarii. care tre&uie s cear )redarea legatelor. ;n continuare. ne vom ocu)a de )re2entarea )ro&lemelor legate de do&:ndirea )osesiunii. su& cele trei as)ecte. B 1. Do6;"dir.a d. dr.pt a po*.*i.i !o-t."irii 8*.5i"a9 >. No0iu".a d. *.5i"4. Potrivit art. 112= C. civ.. se2ina confer unor motenitori legali. )e l:ng st):nirea de fa)t e!ercitat asu)ra )atrimoniului succesoral. Ai dre)tul de a administra acest )atrimoniu i de a e!ercita dre)turile i aciunile defunctuluiB. Preci2m c noiunea de se2in. reglementat de noul Cod civil. constituie posesiunea de drept a motenirii . termenul de )osesiune av:nd. 1n acest te!t. un 1neles s)ecial. diferit de cel din art. 61> C. civ.3 Posesiunea &unurilor succesorale trece deci. de la defunct la motenitorii cu se2in ,de la data desc#iderii succesiunii-. fr nicio manifestare de voin din )artea lor ,fr vreo verificare )reala&il i c#iar dac nu au dre)tul la acestea-. ;ezina re)re2int Aun beneficiu al legii 1n virtutea cruia anumii motenitori au )osesiunea de dre)t a &unurilor succesorale de la data desc#iderii motenirii i se &ucur fr nicio formalitate de e!erciiul dre)turilor i aciunilor defunctuluiBE a se vedea M. Eliescu. op( cit(. vol. ((. ). >7. ;n doctrin s-a o)inat c se2ina re)re2int deci. Ao ficiune a legiiB. )entru c Aea )resu)une c unii motenitori )osed motenirea. dei 1n fa)t ei nu o )osed 1ncB. Calitatea de motenitor se2inar nu confer 1ns celui 1n cau2 dre)tul de a reclama )osesiunea de fa)t asu)ra unui &un succesoral )osedat de alte )ersoane cu care se gsete 1n indivi2iune i care. ca atare. )osed 1n condiiile legii. #. ,o-t."itorii *.5i"ari. Potrivit dis)o2iiilor art. 112> C. civ.. motenitorii se2inari suntC soul supravieuitor# descendenii i ascendenii privilegiai ai defunctului( $stfel. toi motenitorii de mai sus se &ucur de se2in ,dar nu o au toi. deodat. 1n mod colectiv. ci )e r:nd. 1n ordinea 1n care au vocaie la succesiune-. $adar. )otrivit noului Cod civil. motenitorii sezinari sunt motenitorii legaliC F soul supravieuitor= F descendenii din cstorie. din afara cstoriei i din ado)ie ,rude 1n linie drea)t descendent cu defunctulE intr 1n aceast categorie nu numai rudele de gradul 1nt:i. ci i rudele de grad mai 1nde)rtat. indiferent de clasa din care fac )arte-E F ascendenii privilegiai ,rude 1n linie drea)t ascendent cu defunctul- deci. )rinii defunctului. C. E1./t.+. *.5i".i. Princi)alul efect al se2inei const 1n fa)tul c motenitorii se2inari au dreptul de a administra patrimoniul succesoral i de a exercita toate aciunile patrimoniale ale defunctului. fr a fi nevoie de 72

1nde)linirea vreunei formaliti. "re)tul de administrare a )atrimoniului succesoral include i dre)tul asu)ra fructelor &unurilor succesiunii ,din momentul desc#iderii motenirii i 1n limitele dre)turilor motenitorului se2inar-. "re)tul se2inarului de a e!ercita. 1n mod activ i )asiv. toate dre)turile defunctului se re2um laC F dre)tul de a-i urmri )e toi de&itorii succesiunii i deintorii &unurilor succesoraleE F dre)tul de a e!ercita aciunile )osesorii cu )rivire la &unurile succesorale ,c#iar dac nu le-a )osedat 1n fa)t- i orice alte aciuni cu caracter )atrimonial care a)arineau celui care las motenireaE F dre)tul de a se a)ra. ca ):r:t. fa de terii reclamani. cu )retenii referitoare la motenire. B 2. Tri!it.r.a <" po*.*i. a !o-t."itori+or +.ga+i ".*.5i"ari Potrivit art. 112> C. civ.. motenitorii se2inari sunt soul su)ravieuitor. descendenii i ascendenii )rivilegiai ai defunctului. 8e2ult. per a contrario. c motenitorii nese2inari sunt toi ceilali motenitori legali cu vocaie succesoral ,adic rudele defunctului ascendeni ordinari i colaterali-. %otenitorii legali nesezinari dobndesc sezina numai prin eliberarea certificatului de motenitor . dar cu efect retroactiv din 2iua desc#iderii motenirii ,art. 112D alin. 1 C. civ.-. Potrivit art. 11 6 alin. 1 C. civ.. Acomuna. oraul sau. du) ca2. munici)iul intr 1n st):nirea de fa)t a motenirii de 1ndat ce toi succesi&ilii cunoscui au renunat la motenireB sau Aniciun motenitor nu este cunoscutB. ;n com)letarea celor de mai sus. )reci2m c 1n doctrin s-a a)reciat c Astatul nu are nevoie de trimitere 1n )osesie. deoarece el intr 1n )osesia &unurilor motenirii )rin certificatul de vacan succesoralB. 8e2ult c. 1n ca2ul motenirii vacante. comuna. oraul sau munici)iul )oate s 1i e!ercite dre)turile i s 1i e!ecute o&ligaiile i 1nainte de eli&erarea certificatului de vacan succesoral. "rocedura de trimitere n posesie este necontencioas i se reali2ea2 de ctre notarul )u&lic de la locul desc#iderii motenirii. la cererea motenitorilor legali nese2inari. Pentru a fi )ui 1n )osesiune. motenitorii tre&uie s fac dovada calitii lor. adic a vocaiei succesorale. )recum i a 1ntinderii dre)turilor fiecruia. Actul doveditor al trimiterii n posesie 1l constituie certificatul de motenitor. C:nd eli&erarea certificatului de motenitor nu este )osi&il )e cale necontencioas. din cau2a ne1nelegerilor dintre )ri. trimiterea 1n )osesie se solicit instanei de /udecat. P:n la trimiterea 1n )osesie a motenitorilor legali nese2inari. acetia nu au e!erciiul aciunilor )atrimoniale ale defunctului i nici dre)tul de administrare a &unurilor succesorale. ;n consecin. ):n la intrarea 1n st):nirea de fa)t a motenirii. motenitorul legal nese2inar nu )oate fi urmrit 1n calitate de motenitor ,art. 112D alin. 2 C. civ.-. Ca urmare a trimiterii 1n )osesie a motenitorilor legali nese2inari. se )roduc aceleai efecte ca i 1n ca2ul motenitorilor legali se2inari ,dre)tul de a urmri de&itorii succesiunii. dre)tul de a e!ercita aciunile )osesorii. dre)tul de a se a)ra ca ):r:t fa de terii reclamani-. Certificatul de motenitor sau #otr:rea /udectoreasc ,dac este ca2ul- dovedete c motenitorul nese2inar a do&:ndit )osesiunea &unurilor succesiunii retroactiv. de la data desc$iderii motenirii. B C. Pr.dar.a +.gat.+or *egatarii nu sunt motenitori se2inari i. de aceea. )ot o&ine )osesiunea &unurilor ce formea2 o&iectul legatului cu care au fost gratificai numai cernd predarea legatului ,art. 1124-1126 C. civ.-. Predarea legatului const. fie 1n remiterea material a )osesiunii &unurilor care formea2 o&iectul legatului. fie 1n 1nvoirea la luarea lor 1n st):nire. "ac o&iectul legatului 1l formea2 &unuri generice sau o&ligaii. )redarea se face )rin )lat. *egatarul devine )ro)rietarul lucrurilor i do&:ndete calitatea de titular al dre)turilor cu)rinse 1n legat de la data desc#iderii succesiunii. 1ns )osesiunea acestor &unuri o do&:ndete numai de la data cnd i-au fost predate sau n ziua cererii de predare. Potrivit dis)o2iiilor art. 1124-1126 C. civ.. )redarea legatelor difer du) cum acestea suntC legate universale. cu titlu universal sau )articular. >. Pr.dar.a +.gatu+ui u"iv.r*a+. Potrivit art. 1124 alin. 1 C. civ.. c:nd e!ist motenitori re2ervatari. legatarul universal va cere acestora )redarea )osesiunii &unurilor cu)rinse 1n legat. Preci2m c. )rin noile dis)o2iii ale Codului civil. toi motenitorii rezervatari sunt i motenitori sezinari ,soul su)ravieuitor. descendenii i ascendenii )rivilegiai-. $tunci c:nd nu e!ist motenitori re2ervatari ,sau refu2 )unerea 1n )osesie-. legatarul universal intr 1n st):nirea motenirii )rin eli&erarea certificatului de motenitor. Predarea legatului universal se )oate face de &unvoie. fr nicio formalitate. Ea )oate fi acce)tat e!)res. tacit sau numai )rin lsarea legatarului 1n st):nirea &unurilor. *egatarul universal are dre)tul la fructele &unurilor succesorale din momentul 1n care a cerut )unerea 1n )osesie sau de c:nd i-a fost )redat de &unvoie. 73

#. Pr.dar.a +.gatu+ui /u tit+u u"iv.r*a+. Potrivit art. 1124 alin. 2 C. civ.. legatarul cu titlu universal )oate cere intrarea 1n st):nirea de fa)t a motenirii de laC F motenitorii re2ervatariE F legatarul universal intrat 1n st):nirea moteniriiE F motenitorii legali nere2ervatari care au intrat 1n st):nirea motenirii ,fie de dre)t. fie )rin eli&erarea certificatului de motenitor-. "ac nu e!ist motenitori re2ervatari ,i nici legatar universal ori nere2ervatari intrai 1n st):nirea motenirii- sau acetia refu2 )unerea 1n )osesie. Alegatarul cu titlu universal intr 1n st):nirea motenirii )rin eliberarea certificatului de motenitorB ,art. 1124 alin. 2 C. civ.-. *egatarul cu titlu universal are dre)tul la fructele &unurilor succesorale din momentul 1n care a solicitat )unerea 1n )osesie sau de c:nd i-a fost )redat legatul ,de ctre )ersoanele o&ligate la e!ecutare-. C. Pr.dar.a +.gatu+ui /u tit+u parti/u+ar. *egatul cu titlu )articular va fi )redat de ctre motenitorii legali sau legatarii universali ori cu titlu universal. Predarea legatului se poate cere din momentul desc$iderii motenirii. fr a se ate)ta efectuarea 1m)relii motenirii. *egatarul cu titlu )articular intr 1n )osesia o&iectului legatului din 2iua 1n care acesta i-a fost )redat de &unvoie sau. 1n li)s. din 2iua de)unerii la instan a cererii de )redare ,art. 1126 C. civ.-. %)re deose&ire de legatarul universal sau cu titlu universal. legatarul cu titlu )articular nu are la 1ndem:n )etiia de ereditate sau aciunea 1n 1m)real 1n vederea intrrii 1n st):nirea &unului care formea2 o&iectul legatului. ;n sc#im&. el )oate u2a de alte dou aciuniC F o aciune personal. care are ca temei testamentul. dac legatul are ca o&iect &unuri generice sau o&ligaiiE F o aciune real. care )oate fi o aciune 1n revendicare. dac o&iectul legatului 1l constituie dre)tul de )ro)rietate asu)ra unui &un individual determinat. sau aciunea confesorie ,dac i s-a lsat un alt dre)t real-. Preci2m c legatarul )oate intenta o aciune real. 1ntruc:t a do&:ndit dre)tul real de la desc#iderea motenirii. B D. Pro/.dura *u//.*ora+4 "otaria+4 Procedura succesoral notarial este reglementat de dis)o2iiile *egii nr. >5166= a notarilor )u&lici i a activitii notariale1. )recum i de 8egulamentul de )unere 1n a)licare a legii ,ado)tat )rin <rdinul nr. D175C5166= al ministrului /ustiiei-. ;n com)letarea reglementrilor s)eciale. sunt a)lica&ile dis)o2iiile Codului civil ,care este astfel. dre)tul comun 1n materie-. Procedura succesoral notarial este o )rocedur necontencioas. activitatea notarial 1ntemeindu-se )e acordul motenitorilor asu)ra tuturor as)ectelor sta&ilite de notarul )u&lic. Procedura succesoral notarial nu este o&ligatorie )entru motenitori. ea av:nd caracter facultativ ,1n ca2 de litigiu acetia )ut:ndu-se adresa direct instanei de /udecat-. >. D.*/hid.r.a pro/.durii *u//.*ora+.. Potrivit art. >6 alin. 1 din lege. )rocedura succesoral notarial se desc#ide la cererea oricrei )ersoane interesate ,care )retinde a avea vocaie succesoral- i a secretarului consiliului local al localitii 1n ra2a creia se aflau &unurile defunctului la data desc#iderii motenirii. ;n cererea de desc#idere a )rocedurii succesorale vor fi menionate datele de stare civil ale defunctului. numele. )renumele i domiciliul motenitorilor )re2umtivi. &unurile defunctului i valoarea acestora. )recum i )asivul succesoral ,art. D7 alin. 1 din lege-. Notarul )u&lic va dis)une 1nregistrarea cererii. du) care va efectua cercetri 1n o)isul succesoral. astfel 1nc:t s nu se fi 1ntocmit un alt dosar 1n aceeai cau2. a). "erificarea evidenelor succesorale. Prin *egea nr. 27252717 s-a introdus obligativitatea ndeplinirii unei proceduri prealabile n cazul proceselor avnd ca obiect dezbateri succesorale . )rocedura const:nd 1n verificarea evidenelor succesorale inute de notarii )u&lici. ;n doctrin s-a artat c Asco)ul acestei reglementri este de a 1m)iedica derularea 1n instan a unei )roceduri succesorale )aralele sau ulterioare celei notariale. eventual cu riscul de a se sta&ili diferit. 1n una i aceeai succesiune. care sunt motenitorii. cotele. masa succesoral etc.B %anciunea ne1nde)linirii )rocedurii )reala&ile urmea2 s fie inadmisi&ilitatea aciunii ,)e care instana o )oate invoca i a)lica i din oficiu-. Potrivit art. 17>1 din <rdinul ministrului /ustiiei nr. 262 5C52717. notarul )u&lic va eli&era. la cererea oricrei )ersoane interesate. 1n termen de 2ile lucrtoare de la solicitare. o nc$eiere cu privire la rezultatul verificrilor efectuate 1n 8egistrul de eviden a )rocedurilor succesorale al Camerei notarilor )u&lici i 1n registrele unice ale Kniunii Naionale a Notarilor Pu&lici. ;n 1nc#eiere se vor 1nscrie re2ultatele verificrii meniunilor cu)rinse 1n 74

certificatele sau adeverinele eli&erate. Notarul )u&lic va )roceda mai 1nt:i la Ainterogarea 8egistrului de eviden a )rocedurilor succesorale al Camerei notarilor )u&lici 1n a crei circumscri)ie defunctul a avut ultimul domiciliuB. ;n ca2ul 1n care 1n urma verificrii se constat c succesiunea este soluionat. se va face meniune des)re acest fa)t 1n 1nc#eiere. fr a se mai )roceda la verificarea registrelor unice ale Kniunii Naionale a Notarilor Pu&lici ,art. 17>1 alin. din ordin-. "ac se constat c succesiunea defunctului nu se afl pe rolul niciunui birou notarial . se vor efectua verificri i 1n registrele unice ale Kniunii Naionale a Notarilor Pu&lici. "ac se constat c succesiunea se afl pe rolul unui birou notarial . se va )roceda i la verificarea registrelor unice ale Kniunii Naionale a Notarilor Pu&lici. fc:ndu-se meniune des)re acestea 1n 1nc#eiere. Cererea )rin care se solicit efectuarea verificrilor. 1m)reun cu 1nc#eierea eli&erat de notarul )u&lic 1n urma efecturii verificrilor. se 1nregistrea2 1n 8egistrul general notarial. iar un e!em)lar al 1nc#eierii se eli&erea2 solicitantului )ersonal sau. la cererea acestuia. se comunic )rin )otB ,art. 17>1 alin. > din ordin-. b). !ntocmirea inventarului. Potrivit art. D1 alin. 1 din lege. A1n ca2urile )rev2ute de lege sau la cererea celor interesai. notarul )u&lic. )ersonal sau )rintr-un delegat. va face inventarierea &unurilor succesoraleB. ;uccesibilii# creditorii motenirii i orice persoan interesat )ot cere notarului com)etent s dis)un efectuarea unui inventar al &unurilor din )atrimoniul succesoral. toate c#eltuielile care se vor face 1n acest sco) fiind 1n sarcina motenirii ,art. 111= alin. 1 C. civ.-. "ac succesi&ilii sau )ersoanele care dein &unuri din )atrimoniul succesoral se o)un. efectuarea inventarului este dis)us de ctre instana /udectoreasc de la locul desc#iderii motenirii ,art. 111= alin. 2 C. civ.-. (nventarul se efectuea2 de ctre )ersoana desemnat )rin acordul succesi&ililor i al creditorilor sau. 1n li)sa unui asemenea acord. de ctre )ersoana desemnat fie de notar. fie. du) ca2. de instana de /udecat com)etent. "rocesul-verbal de inventariere cu)rinde enumerarea. descrierea i evaluarea )rovi2orie a &unurilor care se aflau 1n )osesia lui de cuius la data decesului. 'unurile a cror )ro)rietate este contestat se vor meniona se)arat ,art. 111> alin. 1 i 2 C. civ.-. (nventarul va cu)rinde i meniunile referitoare la )asivulsuccesoral. 'unurile motenirii care se gsesc 1n )osesia altei )ersoane vor fi inventariate Acu )reci2area locului unde se afl i a motivului )entru care se gsesc acoloB ,art. 111> alin. 3 C. civ.-. Potrivit art. 111> alin. > C. civ.2 Ainventarul se semnea2 de cel care l-a 1ntocmit. de succesi&ilii aflai la locul inventarului. iar 1n li)sa acestora sau 1n ca2ul refu2ului lor de a semna. inventarul va fi semnat de 2 martoriB. c). 'suri de conservare a bunurilor. "ac e!ist )ericol de 1nstrinare. 1nlocuire sau distrugere a &unurilor. notarul )u&lic va )utea )une &unurile su& sigiliu sau le va preda unui custode. %igiliile se vor a)lica )e dula)urile i sertarele 1n care se gsesc &unurile succesorale. )e ua de la intrare a 1nc)erii sau )e maga2ii. gara/e etc. Potrivit art. 111D C. civ.. )oate fi numit custode. cu acordul tuturor celor interesai. unul dintre succesi&ili. iar 1n ca2 contrar. o alt )ersoan aleas de ctre notar. 'unurile date 1n custodie sau 1n administrare se )redau )e &a2 de )roces-ver&al semnat de notar i de custode sau curator. "ac )redarea are loc concomitent cu inventarierea. se va face meniune 1n )rocesul-ver&al. un e!em)lar al acestuia )red:ndu-se custodelui sau curatorului. Custodele sau curatorul este o&ligat s restituie &unurile i s dea socoteal notarului asu)ra c#eltuielilor de conservare sau administrare a acestor &unuri la finali2area )rocedurii succesorale sau atunci c:nd notarul consider necesar ,art. 111D alin. 2. 3 i = C. civ.-. 9oate msurile de conservare luate de notarul )u&lic se vor comunica motenitorilor legali. legatarilor i. dac este ca2ul. e!ecutorilor testamentari. dovada comunicrii ane!:ndu-se la dosar. <ricine se consider vtmat )rin inventarul 1ntocmit sau )rin msurile de conservare i administrare luate de notarul )u&lic )oate face )l:ngere la instana /udectoreasc com)etent ,art. 111D alin. > C. civ.-. ;umele de bani# $rtii de valoare# cecuri sau alte valori . gsite )e tim)ul efecturii inventarului se de)un 1n de)o2itul notarial sau la o instituie s)eciali2at. fc:ndu-se meniune des)re aceasta i 1n )rocesul-ver&al de inventariere ,art. 1114 alin. 1 C. civ.-. Potrivit art. 1114 alin. 2 C. civ.. din sumele de &ani gsite la inventariere se vor lsa motenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul i gospodreau mpreun cu acesta sumele necesare )entruC F 1ntreinerea )ersoanelor ce erau 1n sarcina celui decedat ,)entru ma!imum > luni-E F )lata sumelor datorate 1n &a2a contractelor individuale de munc sau )entru )lata asigurrilor socialeE 75

F aco)erirea c#eltuielilor )entru conservarea i administrarea &unurilor motenirii. d). !nre#istrarea cauzei i citarea prilor. Potrivit art. D2 din lege. du) ce constat c este legal sesi2at. notarul )u&lic va 1nregistra cau2a succesoral i va dis)une citarea )ersoanelor care au vocaie la motenire. Citaia tre&uie s cu)rind. su& sanciunea nulitii acesteia. )e l:ng elementele )rev2ute de Codul de )rocedur civil. i )reci2area c. dac succesi&ilul nu-i e!ercit dre)tul de a acce)ta 1n termenul )rev2ut la art. 117 C. civ.. va fi )re2umat c renun la motenire ,art. D2 alin. 2 din lege-. Citarea motenitorilor de ctre notarul )u&lic nu este o&ligatorie 1n ca2ul 1n care certificatul de motenitor se 1ntocmete )e &a2a unei #otr:ri /udectoreti definitive i irevoca&ile. dec:t dac notarul consider necesare anumite lmuriri din )artea motenitorilor. ;n ca2ul 1n care succesiunea urmea2 s fie declarat vacant. notarul )u&lic va cita autoritatea administraiei )u&lice com)etent a )relua &unurile motenirii. Neres)ectarea formelor legale de citare este sancionat cu nulitatea actelor de )rocedur. conform art. 17=-174 C. )roc. civ.. i atrage nulitatea certificatului de motenitor. #. D.*14-urar.a pro/.durii *u//.*ora+.. Potrivit art. D alin. 1 din lege. notarul )u&lic sta&ilete calitatea motenitorilor i a legatarilor. 1ntinderea dre)turilor acestora. )recum i com)unerea masei succesorale. ;n ceea ce )rivete sta&ilirea numrului i a calitii motenitorului. notarul )u&lic va ine cont de regulile sta&ilite de art. 6=D C. civ. ,cu trimitere i la art. >. art. = i art. 274 C. civ.-. $stfel. dre)turile co)ilului sunt recunoscute de la conce)iune. 1ns numai dac el se nate viu. Cel dis)rut este socotit a fi 1n via. dac nu a intervenit o #otr:re declarativ de moarte rmas definitiv. +ocaia succesoral legal sau testamentar. calitatea i numrul motenitorilor se sta&ilesc cu certificate de stare civil. testament i. la nevoie. )e &a2a de)o2iiilor martorilor audiaiE la dosarul succesoral se vor ataa co)ii de )e actele de stare civil ale celor care au acce)tat succesiunea. "ovada &unurilor ce com)un masa succesoral se face )rin 1nscrisuri sau orice alte mi/loace de )ro& admise de lege. ;n ca2ul 1n care se constat c 1n masa succesoral nu e!ist &unuri. se dis)une )rin 1nc#eiere 1nc#iderea )rocedurii succesorale i se clasea2 cau2a ca fiind fr o&iect ,art. DD din *egea nr. >5166=-. Potrivit art. D6 alin. . notarul )u&lic. cu acordul tuturor motenitorilor. va )utea )roceda la reducerea li&eralitilor. ):n la limitele )rev2ute de lege. "ac s-a reali2at acordul motenitorilor cu )rivire la &unurile care alctuiesc )atrimoniul succesoral i dre)turile ce li se cuvin i au fost administrate )ro&e suficiente. notarul )u&lic va 1ntocmi 1nc#eierea final a )rocedurii succesorale. nc$eierea final va cu)rinde numele. )renumele i ultimul domiciliu al celui des)re a crui motenire este vor&a. data decesului. numele. domiciliul i 1ntinderea dre)turilor tuturor motenitorilor legali i ale legatarilor. &unurile i datoriile succesiunii. ta!ele de tim&ru. onorariul. )recum i alte date care au fost necesare la soluionarea cau2ei. ;nc#eierea )rocedurii succesorale se )oate face i 1nainte de e!)irarea termenului de o)iune succesoral dac nu e!ist 1ndoial c nu mai sunt i alte )ersoane 1ndre)tite la motenire. C. Su*p."dar.a pro/.durii *u//.*ora+.. Potrivit art. D= din *egea nr. >5166=. A)rocedura succesoral se )oate sus)enda 1n urmtoarele ca2uriC a- a trecut un an de la desc#iderea motenirii i. dei au fost legal citai. succesi&ilii nu s-au )re2entat ori au a&andonat )rocedura succesoral. fr a cere eli&erarea certificatului de motenitor i e!ist dovada c cel )uin unul dintre ei a acce)tat motenireaE &- succesi&ilii 1i contest unii altora calitatea sau nu se 1neleg cu )rivire la com)unerea masei succesorale i 1ntinderea dre)turilor ce li se cuvinE c- motenitorii sau alte )ersoane interesate )re2int dovada c s-au adresat instanei de /udecat )entru sta&ilirea dre)turilor lorB. ;n 1nc#eierea de sus)endare se consemnea2 elementele care au re2ultat din de2&ateri. ):n la momentul sus)endrii. cu )rivire la identitatea celor )re2eni. o)iunea succesoral a acestora i com)unerea masei succesorale. ;n ca2urile )rev2ute de art. D= alin. 1 lit. &. notarul )u&lic sta&ilete )rin 1nc#eiere masa succesoral. cu )reci2area &unurilor sau a dre)turilor care se contest. 1ntinderea dre)turilor motenitorilor i motivele ne1nelegerii. 1ndrum:nd )rile s soluione2e ne1nelegerile dintre ele )e cale /udectoreasc. ;n ca2urile de sus)endare a )rocedurii succesorale )rev2ute de art. D= alin. 1 lit. a i &. dac nu s-a fcut dovada c cei 1n cau2 s-au adresat instanei sau cei interesai nu au cerut re)unerea )e rol a cau2ei. notarul )u&lic va sta&ili ta!ele succesorale )rovi2orii i onorariile i le va comunica organelor financiare. 76

%us)endarea )oate fi cerut doar de motenitoriE creditorii succesiunii nu au dre)tul de a cere sus)endarea )rocedurii succesorale. doar dac toi motenitorii recunosc e!istena creanei 1n )asivul motenirii. D. C.rti1i/atu+ d. !o-t."itor. $u calitatea de motenitori )ersoanele c#emate la succesiune 1n temeiul legii sau )rin testament. Potrivit art. 11 2 C. civ.. certificatul de motenitor se eli&erea2 de ctre notarul )u&lic i cu)rinde constatri referitoare la )atrimoniul succesoral. numrul i calitatea motenitorilor i cotele ce le revin din acest )atrimoniu. )recum i alte meniuni )rev2ute de lege. Certificatul de motenitor face dovada calitii de motenitor. legal sau testamentar. )recum i dovada dreptului de proprietate al motenitorilor acceptani asupra bunurilor din masa succesoral . 1n cota care se cuvine fiecruia ,art. 11 alin. 1 C. civ.-2. Certificatul de motenitor reflect acordul )rilor cu )rivire la calitatea lor de motenitori. 1ntinderea dre)turilor acestora i &unurile succesorale. a). liberarea certificatului de motenitor. Procedura de eli&erare a certificatului de motenitor se face de notarul )u&lic de la locul desc#iderii succesiunii. la cererea oricrui motenitor legal sau testamentar. ;n )rinci)iu. notarul )u&lic com)etent eli&erea2 certificatul de motenitor du) trecerea termenului de o)iune succesoral de un an de la data desc#iderii succesiunii. ;nc#eierea )rocedurii succesorale notariale se )oate face i 1nainte de e!)irarea termenului de acce)tare a succesiunii. Adac este ne1ndoielnic c nu mai sunt i alte )ersoane 1ndre)tite la succesiuneB ,art. D6 alin. 1 din *egea nr. >5166=-1. Certificatul de motenitor se )oate eli&era numai dac ntre comotenitori nu exist nenelegeri cu )rivire la meniunile )e care urmea2 s le cu)rind. Certificatul de motenitor eli&erat 1n )rocedura succesoral necontencioas notarial cu)rinde constatri referitoare la calitatea. cotele motenitorilor. masa succesoral i face dovada de)lin 1ntre motenitori cu )rivire la aceste constri. av:nd 1ntre ei valoarea unei convenii. ;n ca2ul motenirilor succesive. care se de2&at 1n acelai tim). notarul )u&lic va eli&era un singur certificat de motenitor. 1n care 1ns se va s)ecifica cine sunt motenitorii i care sunt &unurile motenite. )entru fiecare motenire 1n )arte. b). Cuprinsul certificatului de motenitor. Potrivit )revederilor art. 47 alin. 1 din *egea nr. >5166=. certificatul de motenitor sau de legatar va cu)rinde constatrile din 1nc#eierea motivat referitoare la cel care las motenirea. calitatea motenitorilor. activul i )asivul motenirii. cota care revine fiecrui motenitor. )recum i date referitoare la data eli&errii. notarul )u&lic com)etent. domiciliul motenitorilor. ta!ele de tim&ru etc. ;n i)ote2a 1n care motenitorii s-au 1neles asu)ra modului de onorare a datoriilor succesiunii. notarul are o&ligaia s fac meniunile res)ective 1n certificatul de motenitor. Certificatul de motenitor are o funcie du&lC F este un mijloc de nsezinareE astfel. motenitorii nese2inari )ot do&:ndi trimiterea 1n )osesie numai )rin eli&erarea certificatului de motenitor. dar cu efect retroactiv din 2iua desc#iderii motenirii ,art. 112D alin. 1 C. civ.-E F este un instrument probator care. ):n la anularea )e cale /udectoreasc. face dovada dre)turilor do&:ndite )rin motenire. c). Puterea doveditoare a certificatului de motenitor. Certificatul de motenitor face de)lin dovad. ):n la anularea sa )e cale /udectoreasc. a calitii de motenitor. cota sau &unurile care revin fiecrui succesor ,art. 11 alin. 1 C. civ.-1. Certificatul de motenitor. )rin constatrile fcute 1n el. nu are deci. )utere de lucru /udecat. ;n consecin. certificatul de motenitor nu face dovada dre)tului de )ro)rietate ,nici fa de motenitori. nici fa de teri-. ci numai calitatea motenitorilor de a intra 1n )osesia &unurilor care au a)arinut defunctului. fc:nd )arte din masa succesoral. ;ntre motenitori. certificatul de motenitor face dovada cu)rinsului su ,datorit caracterului su convenional-. $stfel. urmea2 ca meniunile )e care le cu)rinde s fac dovada de)lin 1m)otriva succesorilor ,at:t tim) c:t nu s-a invocat un viciu de consimm:nt sau alt motiv de anulare-. 0a de teri. certificatul de motenitor nu )oate face dovad ,c#iar dac este un singur motenitor-. dec:t cu )rivire la calitatea sa de a fi do&:ndit &unurile ce constituie masa succesoral. dar nu i cu )rivire la com)onena ei ,c#iar dac o menionea2-. $stfel. dac defunctul era o&ligat s fac dovada dre)tului de )ro)rietate asu)ra &unurilor succesorale. nu se )oate susine c trecerea unor &unuri 1n masa succesoral. cu oca2ia de2&aterilor 1n faa notarului )u&lic. ar constitui )ro&a 1n ceea ce )rivete dre)tul de )ro)rietate al motenitorilor asu)ra lor. $stfel. meniunile din certificatul de motenitor nu au )utere )ro&ant 1m)otriva terilor 1n ceea ce )rivete dre)turile motenitorilor. Meniunile certificatului de motenitor )ot fi contestate )e calea aciunii 1n anulare. Potrivit art. 4= alin. 1 din lege. 77

terele )ersoane care au )retenii la motenire sau )ersoanele care au fost vtmate 1n dre)turile lor ca urmare a meniunilor fcute 1n certificat sau )rin eli&erarea lui )ot cere anularea )e cale /udectoreasc. ;m)otriva lor. certificatul de motenitor face dovada dre)turilor succesorale ):n la )ro&a contrar. "u) eli&erarea certificatului de motenitor. notarul )u&lic va )utea eli&era un supliment de certificat. atunci c:nd se constat c nu au fost cu)rinse 1n certificatul iniial toate &unurile succesorale ,art. 4 alin. 2 din lege-. $stfel. omisiunea unor &unuri din certificat. a unor &unuri a)arin:nd succesiunii nu constituie cau2 de anulare a certificatului. acestea urm:nd a fi incluse 1n masa )arta/a&il. %u)limentul de certificat se va )utea eli&era de ctre notar numai cu *acordul tuturor motenitorilor+ ,art. 4 alin. 2 din lege-. ;n situaia 1n care nu s-a eli&erat un certificat de motenitor. dovada calitii de motenitor )oate fi fcut i )rin alte mi/loace de )ro& admise de lege. cum ar fi actele de stare civil. )ro&a cu martori. recunoaterea ):r:ilor c#emai la interogatoriu etc. Potrivit art. 11 3 C. civ.. ACei care se consider vtmai 1n dre)turile lor )rin eli&erarea certificatului de motenitor )ot cere instanei /udectoreti constatarea sau# dup caz# declararea nulitii acestuia i sta&ilirea dre)turilor lor. conform legiiB ,s.n-. B ). P.ti0ia d. .r.ditat."e regul. odat cu desc#iderea motenirii. )atrimoniul succesoral se transmite succesorilor de drept ai defunctului. ;n )ractic e!ist situaii c:nd &unurile motenirii sunt st):nite 1n fa)t de alte )ersoane ,dec:t cele crora le reveneau de dre)t-. ;n ca2ul de mai sus. )ersoanele care )retind c sunt adevraii motenitori au la 1ndem:n o aciune ,)etiia de ereditate- )entru a intra 1n )osesia motenirii. "etiia de ereditate este aciunea )rin care reclamantul solicit instanei recunoaterea calitii sale de motenitor sau legatar )recum i o&ligarea celui 1n )osesia cruia se afl &unurile succesorale la restituirea lor ,dre)turile )retinse de cele dou )ri fiind inconcilia&ile-. ;n consecin. motenitorul cu vocaie universal sau cu titlu universal )oate o&ine oric:nd recunoaterea calitii sale de motenitor contra oricrei )ersoane care. A)retin2:nd c se 1ntemeia2 )e titlul de motenitor. )osed toate sau o )arte din &unurile din )atrimoniul succesoralB ,art. 11 7 C. civ.-. Petiia de ereditate nu este supus prescripiei extinctive ,ca aciune )rin care se solicit constatarea calitii de motenitor-. >. D.+i!itar.a p.ti0i.i d. .r.ditat. d. a+t. a/0iu"i. Petiia de ereditate )re2int elemente de asemnare cu alte aciuni. de care 1ns se deose&ete. 1ntruc:t are un o&iect distinct. a- Petiia de ereditate se deose&ete de aciunea n revendicare# )rin care se contest nu calitatea de motenitor a reclamantului. ci calitatea de proprietar a celui care a lsat motenirea . )e c:nd. 1n ca2ul )etiiei de ereditate. ):r:tul care deine &unurile succesorale contest calitatea de motenitor a reclamantului. &- Petiia de ereditate se deose&ete i de aciunea n mpreal. )rin care motenitorul reclamant )retinde )artea sa din motenire. ):r:tul necontest:nd nici calitatea de motenitor a reclamantului i nici 1ntinderea vocaiei sale succesorale. c- Petiia de ereditate se deose&ete i de aciunea personal# )rin care reclamantul. a crui calitate de motenitor nu este contestat. )retinde c o anumit )ersoan are o datorie ctre motenire i cere s fie )ltit aceast datorie. "eci. ):r:tul 1n aciunea )ersonal contest e!istena datoriei )e care )retinde c o avea fa de de cuius. #. Cara/t.r. :uridi/.. Petiia de ereditate are urmtoarele caractere /uridiceC F este o aciune real. 1ntruc:t motenitorul a)are ca un adevrat )ro)rietar al motenirii desc#ise i are ca sco) de)osedarea motenitorului a)arent de motenirea )e care o deineE F este o aciune divizibil 1ntre motenitorii reclamani. care au dre)tul s o introduc fiecare )ro)orional cu )artea sa succesoral. i 1ntre motenitorii ):r:i. fiind )ornit 1m)otriva fiecruiaE F este o aciune imprescriptibil extinctiv ,ca aciune )rin care se solicit constatarea calitii de motenitor-. C. E1./t.+. p.ti0i.i d. .r.ditat.. "ac )etiia de ereditate este admis de ctre instana com)etent. recunoaterea titlului de motenitor al reclamantului se )roduce retroactiv. din momentul desc#iderii succesiunii. indiferent de momentul introducerii aciunii sau al )ronunrii #otr:rii. @otr:rea instanei de /udecat )rin care se recunoate reclamantului titlul de motenitor )oate fi cerut i )ronunat 1ns numai du) data desc#iderii motenirii. $dmiterea )etiiei de ereditate )roduce efecte distincte 1n ra)orturile dintre adevratul motenitor i deintorul fr titlu al &unurilor succesorale. )e de o )arte. i 1n ra)orturile dintre adevratul motenitor i teri. )e de alt )arte. 78

a). fectele produse n raporturile dintre adevratul motenitor i deintorul fr titlu al bunurilor succesorale. Princi)alul efect ca urmare a admiterii )etiiei de ereditate const 1n o&ligarea deintorului fr titlu la restituirea &unurilor succesorale adevratului motenitor. 8estituirea se face. 1n )rinci)iu. 1n naturE dac restituirea 1n natur nu mai este 1ns )osi&il. 1ntruc:t &unul succesoral a fost 1nstrinat sau a )ierit. atunci deintorul fr titlu va fi o&ligat la restituirea )rin ec#ivalent ,art. 11 1 alin. 1 C. civ.-. ;ntinderea o&ligaiei de restituire difer du) cum ):r:tul a fost de &un-credin sau a fost de rea-credin. ;n )rivina fructelor )roduse de &unurile succesorale. dac deintorul fr titlu al acestora a fost de &uncredin. atunci el va )stra fructele )roduse de &unul su)us restituirii i va su)orta i c#eltuielile anga/ate cu )roducerea lor. 1n condiiile artate la art. 1>3= alin. 1 te2a (. ;ns. c:nd cel o&ligat la restituire a fost de rea-credin ori c:nd cau2a restituirii 1i este im)uta&il. el este inut. )otrivit alineatului urmtor din acelai te!t de lege. s restituie fructele )e care le-a do&:ndit sau )utea s le do&:ndeasc i s 1l indemni2e2e )e creditor )entru folosina )e care &unul i-a )utut-o )rocura. av:nd dre)tul la restituirea c#eltuielilor anga/ate cu )roducerea lor. b). fectele produse ntre adevratul motenitor i teri. Este )osi&il ca. 1n tim)ul c:t a deinut &unurile succesorale ,1n )erioada cu)rins 1ntre momentul intrrii 1n )osesia motenirii i ):n 1n momentul soluionrii aciunii intentate de adevratul motenitor-. deintorul fr titlu s fi 1nc#eiat acte /uridice cu terii. acte ce au avut ca o&iect aceste &unuri. %e )une deci 1ntre&area ce se 1nt:m)l cu aceste acte /uridice 1nc#eiate de ctre deintorul fr titluI ;n soluionarea acestei )ro&leme. tre&uie fcut distincia 1ntre actele de administrare sau de conservare i actele de dis)o2iie )e care deintorul fr titlu le-a 1nc#eiat cu terii. Cu )rivire la actele de conservare i de administrare a bunurilor motenirii# acestea se menin . cu toate c deintorul fr titlu nu era titularul dre)tului. Meninerea lor este /ustificat. )entru c de ele )rofit. 1n final. adevratul motenitor i este 1n interesul lui s rm:n vala&ile ,art. 6>7 alin. C. civ.-. ;n ceea ce )rivete actele de dis)o2iie. ca i 1n ca2ul nedemnitii succesorale. tre&uie fcut deose&irea du) cum actele de dis)o2iie au avut ca o&iect &unuri mo&ile sau imo&ile. a- "ac o&iectul actului de dis)o2iie 1l re)re2int un bun mobil i dac a fost 1nstrinat unui ter de &uncredin. terul )strea2 &unul res)ectiv 1n virtutea )rinci)iului A)osesiunea de &un-credin valorea2 titlu de )ro)rietateB ,art. 6 D alin. 1-. &- Cu )rivire la actele de dis)o2iie fcute de deintorul fr titlu asu)ra imobilelor. 1n vec#ea reglementare. doctrina i /uris)rudena recunoteau vala&ilitatea teoriei motenitorului aparent. )otrivit creia. dac erau 1nde)linite urmtoarele condiii. actul res)ectiv 1nc#eiat se menineaC F actul de 1nstrinare s fi fost fcut cu titlu particularE F actul de 1nstrinare s fi fost cu titlu onerosE F terul care a contractat cu motenitorul a)arent s fie de bun-credinE F s fi e!istat o eroare comun ,error communis facit ius-E F eroarea terului s fie scuzabil. Acci altfel terul i-ar 1ntemeia )retenia )e )ro)ria sa cul)B. sau invincibil ,terul neav:nd cum s desco)ere c motenitorul a)arent nu este adevratul succesor-. ;n )re2ent. noul Cod civil a consacrat )rinci)iul efectului constitutiv al 1nscrierilor imo&ilelor 1n cartea funciarC dac legea nu )revede altfel. dre)turile reale asu)ra imo&ilelor cu)rinse 1n cartea funciar se do&:ndesc. at:t 1ntre )ri. c:t i fa de teri. numai )rin 1nscrierea lor 1n cartea funciar ,art. 44= C. civ.-. ;n aceste condiii. teoria motenitorului aparent nu mai este de actualitate. nemai)ut:nd-o considera ca fiind o a)licaie a )rinci)iului error communis facit ius# av:nd 1n vedere i dis)o2iiile alin. 3 al art. 1D C. civ. $ctele de 1nstrinare a imo&ilelor cu titlu oneros ctre terul de &un-credin nu vor fi desfiinate aadar doar dac sunt 1nde)linite condiiile )rev2ute de dis)o2iiile din materia crii funciare ,art. 11 1 alin. 2 coro&orat cu art. 6>7 alin. -. res)ectiv art. 671 C. civ.. in:nd cont i de )revederile art. D> i D6 din *egea nr. D152711 )entru )unerea 1n a)licare a acestui articol. C>PIT?LUL V. INDIVIGIUNE> @I F,PRHE>L> ,?@TENIRII S./0iu".a I. I"divi5iu".a *u//.*ora+4 C:nd dre)tul de )ro)rietate asu)ra unui &un a)arine unei singure )ersoane. e!ercitarea atri&utelor acestuia nu creea2 )ro&leme /uridice deose&ite. $stfel. dac la motenirea unei )ersoane vine un singur motenitor. acesta va st):ni 1ntreg )atrimoniul succesoral ,ca i defunctul 1nsui-. $tunci c:nd 1ns la motenire vin mai muli succesori cu 79

vocaie universal. )atrimoniul defunctului se va transmite acestora 1n indivi2iune. fiecare dintre motenitori do&:ndind Ao cot-)arte ideal i a&stract din motenireB ,s.n.-. ;n aceast situaie. )ro)rietatea motenitorilor asu)ra )atrimoniului succesoral va fi comun. $stfel. at:t dre)turile. c:t i o&ligaiile care com)un )atrimoniul succesoral se vor 1m)ri. de )lin dre)t. 1ntre succesorii lui de cuius ,din momentul desc#iderii motenirii-. ;n general. atunci c:nd mai multe )ersoane au un dre)t de )ro)rietate asu)ra unui &un. se folosete termenul de Aindivi2iuneB. Ceea ce distinge 1ns. 1n )articular. starea de indivi2iune de )ro)rietatea )e cote-)ri este fa)tul c o&iectul )ro)rietii comune )e cote-)ri 1l constituie un &un individual. )e c:nd o&iectul indivi2iunii 1l formea2 o universalitate de &unuri. Codul civil 2711 face referiri la indivi2iune 1n )artea destinat succesiunilor. res)ectiv Cartea a (+-a. 9itlul (+ A9ransmisiunea i )arta/ul moteniriiB. Ca)itolul (+ AParta/ul succesoral i ra)ortulB. %eciunea 1 A"is)o2iii generale referitoare la )arta/ul succesoralB. 0r s defineasc noiunea de indivi2iune ,art. 113 alin. 1 C. civ.. fiind singurul destinat Astrii de indivi2iuneB-. Codul civil )revede doar c ANimeni nu )oate fi o&ligat a rm:ne 1n indivi2iune. Motenitorul )oate cere oric:nd ieirea din indivi2iune. c#iar i atunci c:nd e!ist convenii sau clau2e testamentare care )revd altfelB. ;n condiiile de mai sus definim indiviziunea succesoral ca fiind o form a )ro)rietii comune ce are ca o&iect )atrimoniul succesoral. 1n care dre)turile titularilor nu sunt divi2ate fi2ic. ci numai ideal ,nici unul dintre ei neav:nd dre)turi e!clusive. ci doar comune-2. B 1. R.gi!u+ :uridi/ ap+i/a6i+ i"divi5iu"ii "eoarece regimul /uridic al indivi2iunii succesorale nu este reglementat prin norme speciale de Codul civil. urm:nd a se face trimitere la regulile statuate de doctrin i /uris)ruden. dar i ale art. > 3->3= C. civ. )rivind co)ro)rietatea o&inuit i art. >>6->4> C. civ. )rivind )arta/ul co)ro)rietii. >. Pri"/ipii+. i"divi5iu"ii *u//.*ora+.. Potrivit s)iritului general instituit de normele Codului civil. indivi2iunea succesoral este guvernat ,ca oricare alt indivi2iune. indiferent de i2vorul ei-. de dou )rinci)iiC a- niciun comotenitor ,coindivi2ar- nu are un dre)t e!clusiv asu)ra vreunui &un din succesiuneE &- fiecare comotenitor are un dre)t e!clusiv asu)ra unei cote-)ri ideale ce i se cuvine din indivi2iune. #. Co"*./i"0.+. :uridi/. a+. i"divi5iu"ii *u//.*ora+.. $v:nd 1n vedere c fiecare coindivi2ar nu are un dre)t e!clusiv asu)ra unui anumit &un din indivi2iune. actele /uridice cu )rivire la acesta nu )ot fi fcute de ctre un singur comotenitor ,coindivi2ar-. ci numai cu consimm:ntul tuturor celorlali comotenitori. %-au conturat. astfel. dou reguli. a). /ctele juridice referitoare la bunurile succesorale privite individual sunt #uvernate, n principiu, de re#ula unanimitii, conform creia niciun coindivi2ar nu va )utea efectua acte fr acordul tuturor celorlali coindivi2ari. 9re&uie 1ns. s facem distincie 1ntre actele materiale. )e de o )arte. i actele /uridice. )e de alt )arte. 8egula unanimitii nu opereaz n cazul actelor materiale efectuate de fiecare motenitor1. $stfel. un comotenitor va )utea conserva sau folosi &unurile succesorale aflate 1n indivi2iune fr acordul celorlali i va )utea culege fructele A)ro)orional cu cota lor )arteB ,art. > D C. civ.-. $ceasta nu va )utea 1m)iedica 1ns )e ceilali coindivi2ari s )retind )artea din fructe care li se cuvine sau s li se )lteasc contravaloarea folosinei. )ro)orional cu cota ideal i a&stract a fiecruia. $ctele de conservare )ot consta 1n efectuarea unor lucrri de 1ntreinere a &unului succesoral )entru a )reveni deteriorarea. instituirea unei inscri)ii i)otecare etc. ;n doctrin. s-a admis c. 1n temeiul gestiunii de afaceri. de actele de administrare i de conservare fcute numai de unul dintre co)rtai asu)ra unui imo&il aflat 1n indivi2iune profit i ceilali ,1nltur:nd. de e!em)lu. caracterul de imo&il a&andonat-. 8egula unanimitii se a)lic at:t actelor de dispoziie ,v:n2are- cum)rare. sc#im&. donaie etc.-. c:t i actelor de administrare( $ctele de dis)o2iie )rivind un anumit &un nu )ot fi 1nc#eiate de un singur coindivi2ar ,dec:t cu acordul unanim-. $stfel. A<rice acte /uridice de dis)o2iie cu )rivire la &unul comun. actele de folosin cu titlu gratuit. cesiunile de venituri imo&iliare i locaiunile 1nc#eiate )e termen mai mare de ani. )recum i actele care urmresc e!clusiv 1nfrumusearea &unului nu se )ot 1nc#eia dec:t cu acordul tuturor co)ro)rietarilorB ,art. >31 alin. 3 C. civ.-. ;n conte!tul de mai sus. orice act juridic cu titlu gratuit va fi considerat act de dispoziie . 80

$ctele /uridice fcute de un singur coindivi2ar fr acordul unanim. sunt inopozabile coindivizarului care nu a consimit# expres ori tacit# la nc$eierea actului ,art. >32 alin. 1 C. civ.-. $stfel. co)ro)rietarului vtmat i se recunoate dre)tul ca. 1nainte de )arta/. s e!ercite aciunile )osesorii 1m)otriva terului care ar fi intrat 1n )osesia &unului comun 1n urma 1nc#eierii actului. "ac totui. unul dintre coindivi2ari ,fr acordul celorlali- a 1nc#eiat un de act de dis)o2iie )rivind un &un al motenirii. valabilitatea actului va depinde de rezultatul mprelii . $stfel. dac la )arta/. &unul va cdea 1n lotul celui care a dis)us de &un. actul va fi. retroactiv. vala&il. iar dac &unul va intra 1n lotul altui coindivi2ar. actul va fi. retroactiv. desfiinat. "e )reci2at c situaia de mai sus este vala&il numai dac comotenitorul dispune de un anumit bun ,concretdin motenire. ;n sc#im&. oricare dintre coindivi2ari )oate dis)une li&er. fr acordul celorlali. de cota sa ideal de dre)t asu)ra universalitii. ;n consecin. 1n ca2ul 1nstrinrii unui &un aflat 1n indivi2iune ,)ro)rietate comun )e cote-)ri-. nu se a)lic regulile )rivitoare la v:n2area lucrului altuia. ci regulile )ro)rii strii de indivi2iune. 8egula unanimitii este a)lica&il i unor acte de administrare )rivitoare la &unurile indivi2iunii. $stfel. acte )recum 1nc#eierea sau denunarea unor contracte de locaiune. cesiunile de venituri imo&iliare i altele asemenea. )ot fi fcute Anumai cu acordul coindivi2arilor ce dein ma/oritatea cotelor )riB ,art. >31 C. civ.-. Preci2m c. )e tim)ul indivi2iunii. sc#im&area modului de folosin a &unurilor se )oate face numai cu acordul tuturor comotenitorilor. ;n materia aciunilor 1n /ustiie. fiecare coindivi2ar A)oate sta singur 1n /ustiie. indiferent de calitatea )rocesual. 1n orice aciune )rivitoare la co)ro)rietate. inclusiv 1n ca2ul aciunii 1n revendicare. C:nd aciunea de mai sus. nu este introdus de toi co)ro)rietarii. ):r:tul )oate cere instanei de /udecat introducerea 1n cau2 a celorlali co)ro)rietari 1n calitate de reclamani. 1n termenul i condiiile )rev2ute 1n Codul de )rocedur civil ,art. >3 alin. C. civ.-. Ca element de noutate al Codului civil. 1n condiiile art. >33 C. civ.. coindivi2arii )ot 1nc#eia ,cu acord unanim- un contract de administrare a bunurilor succesorale )e tim)ul strii indivi2iune. "re)t consecin. actele /uridice 1nc#eiate )e seama succesiunii se vor su)une e!clusive regulilor contractului ,derog:nd astfel. de la dis)o2iiile legale im)use de art. > =->32 C. civ.-. ;n temeiul contractului de administrare a &unurilor succesorale )rev2ut de art. >33 C. civ.. oricare dintre coproprietari poate denuna unilateral contractul de administrare. Ca urmare a 1ncetrii contractului de administrare a &unurilor aflate 1n indivi2iune. actele /uridice 1nc#eiate )e seama motenirii urmea2 s reintre su& regimul instituit de dis)o2iiile legale ,art. > 3 i urm.-. b). Coindivizarii pot dispune liber i fr consimm2ntul celorlali de cota3parte ideal de dre)t ce li se cuvine din &unurile succesorale. "re)tul coindivi2arilor li&er i ne1ngrdit. se refer exclusiv la cota-parte ideal de dre)t din &unurile succesiunii ,i deci. nu se confund cu &unurile succesorale )rivite 1n individualitatea lor-. $stfel. dac un coindivi2ar are o cot dintr-un &un al motenirii ,de e!em)lu. un imo&il- el )oate dis)une li&er de aceast cot. dar nu va )utea 1nstrina o )arte din &un 1n materialitatea lui ,de e!em)lu. eta/ul ( al imo&ilului- c#iar dac valoarea &unului ar fi mai mic dec:t valoarea cotei ideale de dre)t din motenire. Preci2m c. )otrivit legii. cotele-pri ideale sunt prezumate a fi egale# ):n la )ro&a contrar. "ac &unul a fost do&:ndit )rin act /uridic. )ro&a contrar nu se va )utea face dec:t )rin 1nscrisuri ,art. > 3 alin. 2 C. civ.-. C. I!pr.*/ripti6i+itat.a dr.ptu+ui d. a /.r. i.-ir.a di" i"divi5iu".. Codul civil consacr principiul imprescriptibilitii dreptului de a cere ieirea din indiviziune. $stfel. )otrivit art. 113 alin. 1 C. civ.. nimeni Anu )oate fi o&ligat a rm:ne 1n indivi2iuneB. iar motenitorii )ot Acere oric:nd ieirea din indivi2iuneB. ;n temeiul celor de mai sus i indiferent de c:t tim) a trecut de la desc#iderea succesiunii. starea de indivi2iune )oate 1nceta oric:nd. fiecare dintre coindivi2ari )ut:nd s cear ieirea din indivi2iune ,dre)tul lor fiind im)rescri)ti&il din )unct de vedere e!tinctiv-. -a excepie. dei dre)tul de a cere 1m)reala motenirii este im)rescri)ti&il ,din )unct de vedere e!tinctiv-. el )oate fi A)arali2atB )rin u2uca)iune. $stfel. 1n condiiile art. 6 7 C. civ.. dac unul dintre coindivi2ari e!ercit tim) de 17 de ani o )osesie util )entru sine a unor &unuri ale motenirii. aflate 1n indivi2iune. el va )utea o)une celorlali do&:ndirea )ro)rietii e!clusive asu)ra acelor &unuri. ;n acelai conte!t Codul civil dis)une c A)arta/ul )oate fi cerut c#iar i atunci c:nd unul dintre co)ro)rietari a folosit e!clusiv &unul. afar de cazul cnd acesta l-a uzucapat B ,art. >D= C. civ.-. ;n acelai conte!t. )arta/ul )oate fi sus)endat convenional sau judiciar( 81

a9. "ac rm:nerea 1n indivi2iune )re2int interes )entru coindivi2ar. legea )ermite acestora s 1nc#eie o convenie de meninere a strii de indivi2iune )e un termen de ma!imum = ani ,art. >D2 C. civ.-. Convenia de mai sus are ca efect. de regul. reali2area unui )arta/ )rovi2oriu ,adic o 1m)real care are ca o&iect numai )osesia i folosina. nu i )ro)rietatea-. Preci2m 1ns c )arta/ul folosinei ,mult dis)utat 1n doctrin i )ractica /udiciar- este admis numai )rin acordul tuturor coindivi2arilor. el ne)ut:nd fi cerut )rin aciune 1n /ustiie. $stfel. singura cale )entru coindivi2ar de a iei din indivi2iune este 1m)reala definitiv. 69. Potrivit art. >D C. civ.. instana sesi2at cu cererea de )arta/ A)oate sus)enda )ronunarea )arta/uluiB ,I-. )entru cel mult un an ,)entru a nu se aduce )re/udicii grave intereselor celorlali co)ro)rietari-. "ac 1n cadrul termenului de sus)endare. )ericolul )re/udicierii co)ro)rietarilor este 1nlturat. la cererea )rii interesate. instana )oate reveni asu)ra msurii ,scurt:nd termenul-. Conform dis)o2iiilor art. 113 alin. 1 C. civ.. im)rescri)ti&ilitatea dre)tului de a cere ieirea din indivi2iune este imperativ. $stfel. orice manifestare de voin ,fie c vine din )artea testatorului. fie c este o convenie a comotenitorilor- care are ca o&iect renunarea la dre)tul de a cere 1m)reala i asumarea o&ligaiei de a rm:ne 1n indivi2iune este nul. ;n final. )reci2m c dre)tul fiecrui indivi2ar cu )rivire la indivi2iunea succesoral este un dre)t real ,i nu un dre)t de crean- ce )oart asu)ra unei cote-)ri ideale din 1ntreaga motenire1. S./0iu".a a II'a. Raportu+ do"a0ii+or -i a+ datorii+or B 1. Raportu+ do"a0ii+or >. D.1i"ir.2 ava"ta:. -i d.+i!itar.. )aportul donaiilor este o&ligaia )e care o au 1ntre ei soul su)ravieuitor i descendenii defunctului care vin efectiv i 1m)reun la motenirea legal de a readuce la motenire &unurile care le-au fost donate fr scutire de ra)ort de ctre cel ce las motenirea ,art. 113> alin. 1 C. civ.-. "e e!em)lu. dac defunctul las trei co)ii i un )atrimoniu 1n valoare de 177 milioane lei. iar 1n tim)ul vieii a fcut o donaie ,nescutit de ra)ort- de 27 milioane lei unuia dintre co)ii. motenirea se va 1m)ri astfelC la masa succesoral de 177 milioane se va aduga donaia de 27 milioane lei. du) care suma total ,127 milioane lei- se va 1m)ri egal 1ntre cei trei descendeni ,revenind fiecruia c:te 37 milioane lei-. ;n acest fel. co)ilul gratificat va )rimi efectiv din motenire numai 27 milioane lei ,ce se vor aduga celor 27 milioane lei )rimite 1n tim)ul vieii autorului-. $stfel. 1n &a2a )revederilor art. 113> alin. 1 C. civ.. sunt o&ligai la ra)ortul datoriilor descendenii defunctului. )recum i soul su)ravieuitor. cu e!ce)ia ca2ului 1n care donatorul a dis)us scutirea de ra)ort a donaiei fcute acestuia. 8a)ortul donaiilor se /ustific )rin aceea c. atunci c:nd defunctul face o donaie unui viitor motenitor. care este un descendent sau soul su)ravieuitor. se )re2um c el nu are intenia de a-l favori2a )e acesta 1n detrimentul celorlali motenitori ,din aceleai categorii. artate-. ci dorete s fac numai o antici)are a transmisiunii de dre)turi. urm:nd ca aceasta s fie im)utat asu)ra )rii din motenire ce-i va reveni celui gratificat odat cu desc#iderea motenirii. 8a)ortul donaiilor o&lig donatarul &unurilor ra)orta&ile s le readuc la masa succesoral. "onatarul are 1ns i unele avantaje de )e urma donaiei acce)tateC F donatarii do&:ndesc imediat )osesia i folosina &unurilor donate. inclusiv dre)tul de a culege fructele acestora ,):n la data desc#iderii succesiunii-E F la desc#iderea succesiunii. donatarul are dre)tul s o)te2e 1ntre a veni la motenire ,ra)ort:nd &unul- sau a renuna la succesiune ,)str:nd &unul susce)ti&il de ra)ort-E F donatarul are dre)tul s )stre2e 1n natur &unul )rimit ca donaie ,1n ca2ul 1n care este )osi&il ra)ortul )rin ec#ivalent-. 8a)ortul donaiei )re2int asemnri cu reduciunea li&eralitilor i cu 1m)reala motenirii. a-. 8a)ortul donaiilor se aseamn cu reduciunea liberalitilor excesive )rin aceea c am:ndou au ca efect )rinci)al readucerea &unului care formea2 o&iectul li&eralitii la masa succesoral. Cele dou instituii ale dre)tului succesoral nu se confund 1ns. 8educiunea o)erea2 numai c:nd s-a 1nclcat re2erva succesoral a motenitorilor re2ervatari. se rsfr:nge asu)ra tuturor celor gratificai. indiferent dac sunt motenitori legali sau nu. i )rivete at:t donaiile. c:t i legatele. 82

8a)ortul donaiilor o)erea2 c#iar dac nu s-a 1nclcat re2erva succesoral. )rivete numai o )arte de motenitori ,descendenii i soul su)ravieuitor- i are ca o&iect numai donaiile. &-. 8a)ortul donaiilor prezint asemnri i cu partajul succesoral ,1m)reala motenirii-. considerente )entru care. de cele mai multe ori. 1n doctrin. sunt tratate 1m)reun. $&ordarea se)arat a celor dou instituii din )re2enta lucrare are 1n consideraie i deose&irile )rinci)ale dintre eleC F dac ra)ortul donaiilor )oate fi )retins at:t )rintr-o aciune de ieire din indivi2iune. dar i )rintr-o aciune se)arat ,e!tra)arta/- i este o aciune )ersonal )atrimonial su)us termenului general de )rescri)ie ,ce curge de la data desc#iderii motenirii-. 1n sc#im& F )arta/ul se solicit )rintr-o aciune total inde)endent i care este. )otrivit art. 113 alin. 1 C. civ.. im)rescri)ti&il. 8a)ortul donaiilor nu se confund nici cu o)eraiunea de sta&ilire a masei de calculE dac ra)ortul 1nseamn o readucere efectiv la masa succesoral a &unurilor donate. sta&ilirea masei de calcul este numai fictiv. #. Co"di0ii+. o6+iga0i.i +.ga+. d. raport. Pentru ca o&ligaia de ra)ort al donaiilor s fie vala&il. se cer s fie 1ntrunite )atru condiii. a-. %uccesorul s ai& calitatea de descendent al defunctului sau calitatea de so supravieuitor ,1n acest ultim ca2. numai dac soul vine 1n concurs cu descendenii defunctului-. Ceilali motenitori legali i legatari nu au o&ligaia de ra)ort. "e menionat c descendenii i soul su)ravieuitor sunt o&ligai la ra)ort Anumai dac ar fi avut vocaie concret la motenirea defunctului 1n ca2ul 1n care aceasta s-ar fi desc#is la data donaieiB ,art. 113> alin. 2 C. civ.-. 8e2ult c. )otrivit dis)o2iiilor noului Cod civil. dac de e!em)lu. soul su)ravieuitor nu era cstorit cu defunctul la data 1nc#eierii donaiei. el nu are obligaia de raport. Prin descendeni tre&uie 1neles nu numai )e cei din cstorie. dar i cei din afara cstoriei. )recum i cei ado)tai. Preci2m c descendenii 1i datorea2 ra)ortul c#iar dac sunt de grade de rudenie diferite ,de e!em)lu. c:nd descendentul donatar vine la motenire )rin re)re2entare 1n concurs cu un alt descendent de un grad de rudenie mai a)ro)iat-. &-. %otenitorul ,descendent sau so su)ravieuitor 1n concurs cu descendenii- s fi acceptat motenirea. Nu )re2int relevan dac acce)tarea este )ur i sim)l sau su& &eneficiu de inventar. ;n ca2 de renunare la motenirea legal. descendentul sau soul su)ravieuitor nu mai are o&ligaia de ra)ort. )ut:nd )stra li&eralitatea )rimit 1n limitele cotitii dis)oni&ile ,art. 113D alin. 1 C. civ.-. Ca e!ce)ie la regula de mai sus. )rin sti)ulaie e!)res 1n contractul de donaie. donatarul )oate fi o&ligat la ra)ortul donaiei i 1n ca2ul renunrii la motenire. ;n acest ca2. donatarul va readuce la motenire Anumai valoarea &unului donat care de)ete )artea din &unurile defunctului la care ar fi avut dre)tul ca motenitor legalB ,art. 113D alin. 2 C. civ.-. c-. %otenitorul legal s aib i calitatea de donatar . Pentru ca o&ligaia de ra)ort s e!iste. tre&uie s fie cumulate calitatea de motenitor legal cu acea de donatar de ctre aceeai )ersoan. Cele dou caliti tre&uie s coe!iste la momentul desc#iderii succesiunii. i nu la momentul efecturii donaiei ,art. 113> alin. 1 C. civ.-. Preci2m c motenitorul datorea2 ra)ortul Anumai )entru donaiile )e care le-a )rimit )ersonal de la donatorB ,art. 1136 alin. 1 C. civ.-. 8e2ult c ra)ortul nu este datorat pentru altul. ci numai )entru donaiile )rimite )ersonal de ctre cel care este o&ligat la ra)ort. "ac descendentul donatarului vine n nume propriu la motenirea donatorului. nu este o&ligat s ra)orte2e donaia fcut ascendentului su. c#iar dac a acce)tat motenirea acestuia din urm ,art. 1136 alin. 2 C. civ.-. ;n sc#im&. descendentul donatarului care vine la motenire prin reprezentare succesoral este obligat s raporteze donaia primi t de la defunct de ctre ascendentul su )e care 1l re)re2int. c#iar dac nu l-a motenit )e acesta din urm ,art. 1136 alin. C. civ.-. d-. Donaia s nu fi fost scutit de raport ,)rin voina defunctului sau a legii-. Preci2m c scutirea de ra)ort nu tre&uie s aduc atingere re2ervei succesorale a motenitorilor re2ervatari. "ac )rin donaia fcut cu scutire de ra)ort s-a 1nclcat re2erva succesoral a comotenitorilor. donatarul-motenitor nu va su)orta ra)ortul. dar donaia va fi su)us reduciunii 1n limitele cotitii dis)oni&ile ,art. 113D alin. 2 C. civ.-. C. P.r*oa".+. /ar. pot /.r. raportu+ do"a0ii+or. <&ligaia de ra)ort revine descendenilor i soului su)ravieuitor ,c:nd vine 1n concurs cu descendenii- i este reci)roc. Potrivit art. 1134 C. civ.. ra)ortul )oate fi cerut numaiC a- de descendenii defunctului. c:nd vin 1n concurs cu ali descendeni sau cu soul su)ravieuitor gratificatE 83

&- de soul supravieuitor. c:nd vine 1n concurs cu descendeniiE c- de creditorii personali ai descendenilor i soului su)ravieuitor. )e cale o&lic. Preci2m c dis)o2iia noului Cod civil )rivind dre)tul creditorilor )ersonali a )reluat soluia doctrinei anterioare. care a admis unanim c. )e cale o&lic. creditorii )ersonali ai motenitorilor )ot e!ercita aciunea de ra)ort 1n numele i )e seama de&itorilor lor ,atunci c:nd motenirea a fost acce)tat )ur i sim)lu-. ;n acest conte!t a)reciem c legatarii. fr deose&ire dac sunt universali. cu titlu universal sau cu titlu )articular. nu pot cere raportul donaiilor i nici nu )ot trage foloase de )e urma efecturii ra)ortului solicitat de alte )ersoane. Pro&a donaiilor ra)orta&ile se va face. 1n toate ca2urile. de ctre cel care cere ra)ortul. Cel care solicit ra)ortul va fi o&ligat deci. s fac i dovada. ;ntruc:t valorific un dre)t )ro)riu )rev2ut de lege i nu este )arte 1n contractul de donaie ,fiind ter 1n ra)ort cu )rile contractante-. cel care solicit ra)ortul va )utea folosi orice mi/loc de )ro& admis de lege. D. Do"a0ii+. *upu*. raportu+ui. E7/.p0ii. Potrivit art. 113> alin. 1 C. civ.. soul su)ravieuitor i descendenii defunctului sunt o&ligai s readuc la motenire &unurile )e care le-au fost donate fr scutire de ra)ort de ctre cel care lasmotenirea. "in formularea mai larg a te!tului de lege. re2ult c 1n )rinci)iu. toate donaiile sunt ra)orta&ile. indiferent de forma lor. $stfel. sunt ra)orta&ileC donaiile fcute )rin act autenticE darurile manualeE donaiile indirecte ,acte /uridice ins)irate din voina de a gratifica. 1ns 1nf)tuite )e calea unui alt act /uridic dec:t donaia )ro)riu-2is-E de e!em)lu. renunarea la un dre)t. remiterea de datorie etc. "u) cum am artat. numai donaiile ca li&eraliti sunt su)use ra)ortului. E!ist 1ns i gratuiti care dei. sunt calificate ca donaii. sunt e!ce)tate de la ra)ortul donaiilor. $stfel. )otrivit art. 11=7 alin. 1 C. civ.. nu sunt supuse raportuluiC a- donaiile )e care defunctul le-a fcut cu scutire de ra)ort1. &- donaiile deg#i2ate su& forma unor 1nstrinri cu titlu oneros sau efectuate )rin )ersoane inter)use ,cu e!ce)ia ca2ului 1n care se dovedete c cel care a lsat motenirea a urmrit un alt sco) dec:t scutirea de ra)ort-E c- darurile o&inuite. donaiile remuneratorii i. 1n msura 1n care nu sunt e!cesive. sumele c#eltuite )entru 1ntreinerea sau. dac este ca2ul. )entru formarea )rofesional a descendenilor. a )rinilor sau a soului i nici c#eltuielile de nunt. 1n msura 1n care cel care las motenirea nu a dis)us altfelE d- fructele culese. veniturile scadente ):n 1n 2iua desc#iderii motenirii i ec#ivalentul &nesc al folosinei e!ercitate de donatar asu)ra &unului donat. ;n ca2ul de mai sus. scutirea de ra)ort se e!)lic )rin )re2umia c donatorul a dorit s )rocure donatarului folosina antici)at a &unurilor donate ,ceea ce nu s-ar reali2a dac donatarul ar fi o&ligat s ra)orte2e i fructele-. Potrivit art. 11=7 alin. 2 C. civ.. ra)ortul nu este datorat nici n cazul n care bunul donat a pierit fr culpa donatarului. Ca e!ce)ie la dis)o2iia de mai sus. dac &unul a fost reconstituit )rin folosirea unei indemni2aii 1ncasate ca urmare a )ieirii sale. donatarul este inut s fac ra)ortul &unului 1n msura 1n care indemni2aia a servit la reconstituirea acelui &un. E. ,oduri+. d. .1./tuar. a raportu+ui. Potrivit art. 11=1 alin. 1 C. civ.. Ara)ortul se face sau )rin ec#ivalentB. adic )rin luare mai )uin. "e )reci2at c. )rin dis)o2iiile noului Cod civil. ra)ortul 1n natur ,care const 1n readucerea efectiv la masa succesoral a &unului o&iect al li&eralitii- este )ro#i&it. $stfel. este Aconsiderat ca nescris dis)o2iia care im)une donatarului ra)ortul 1n naturB ,art. 11=1 alin. 1 C. civ.-. Ca e!ce)ie la interdicia de mai sus. Adonatarul )oate efectua ra)ortul 1n natur dac la data cererii de ra)ort este 1nc )ro)rietarul &unului i nu l-a grevat cu o sarcin real i nici nu l-a dat 1n locaiune )entru o )erioad mai mare de aniB ,art. 11=1 alin. 2 C. civ.-. 8a)ortul )rin luare mai )uin ,)rin ec#ivalent- d )osi&ilitatea motenitorului o&ligat la ra)ort s )stre2e &unul donat. restituind valoarea lui i se poate realiza pe trei ci ,11=1 alin. C. civ.-. a-. "rin preluare. Conform )revederilor art. 11=1 alin. 3 C. civ.. ra)ortul )rin )reluare se reali2ea2 )rin luarea din masa succesoral de ctre motenitorii 1ndre)tii la ra)ort a unor &unuri. )e c:t )osi&il de aceeai natur i calitate cu cele care au format o&iectul donaiei. in:nd seama de cotele succesorale ale fiecruia. "eci. comotenitorii crora li se datorea2 ra)ortul iau din masa succesoral o )arte egal cu valoarea donaiei ra)orta&ile. )e c:t )osi&il format din o&iecte de aceeai natur cu cele donate. du) care restul &unurilor motenirii se 1m)arte 1ntre toi comotenitorii. 8egula cu)rins de art. 11=1 alin. 3 C. civ. este a)lica&il at:t &unurilor mo&ile. c:t i celor imo&ile. "e e!em)lu. defunctul a lsat doi co)ii $ i ' i &unuri 1n valoare de 17 milioane lei ,iar 1n tim)ul vieii a donat co)ilului $ un &un 1n valoare de 2 milioane lei-. Co)ilul ' va lua din masa succesoral &unuri 1n valoare de 2 milioane 84

lei. iar restul de 4 milioane lei se va 1m)ri. 1n mod egal. 1ntre co)iii $ i '. fiecare lu:nd c:te 3 milioane lei. ;n final. co)ilul $ va lua 3 milioane lei. )lus donaia de 2 milioane lei. iar co)ilul ' va lua > milioane lei. &-. "rin imputaie. ;n aceast situaie. valoarea &unurilor ce urmea2 a fi su)use ra)ortului va fi reunit fictiv la masa succesoral. +aloarea donaiei se scade din )artea cuvenit motenitorului o&ligat la ra)ort. astfel 1nc:t acesta din urm va culege o )oriune care re)re2int diferena dintre )artea sa succesoral i valoarea donaiei ,art. 11=1 alin. = C. civ.-. "e e!em)lu. masa succesoral va fi de 12 milioane lei. din care 17 milioane lei activul &rut i 2 milioane lei donaia su)us ra)ortului. Cei doi co)ii ai defunctului au dre)tul la c:te > milioane lei. ;n ca2ul co)ilului $ ,care a )rimit donaia-. valoarea &unului donat ,2 milioane lei- se scade din )artea sa succesoral ,> milioane lei-. el urm:nd s )rimeasc &unuri 1n valoare de 3 milioane lei. $stfel. co)ilul $ va )rimi &unuri 1n valoare de 3 milioane lei i va rm:ne cu donaia ra)orta&il de 2 milioane lei. iar co)ilul ' va )rimi &unuri 1n valoare de > milioane lei. 1n acest fel egalitatea dintre comotenitori fiind asigurat. c-. "rin bani. ;n acest ca2. cel o&ligat la ra)ort va aduce la masa succesoral o sum de &ani ce re)re2int diferena dintre valoarea &unului donat i )artea din aceast valoare ce cores)unde cotei sale succesorale ,art. 11=1 alin. > C. civ.-. ;n aceast situaie. este de )resu)us ca valoarea donaiei s fie mai mare dec:t valoarea )rii din motenire cuvenite motenitorului gratificat. "e e!em)lu. defunctul a lsat doi co)ii $ i '. a lsat &unuri 1n valoare de 17 milioane lei. iar 1n tim)ul vieii a donat co)ilului $ un &un 1n valoare de 12 milioane lei. ;n &a2a )revederilor art. D=2 C. civ.. co)ilul $ )oate renuna la motenire )str:nd &unul donat. ;n ca2ul acce)trii forate sau a decderii din &eneficiul de inventar 1ns. co)ilul $ va de)une la masa succesoral suma de 12 milioane lei. care re)re2int valoarea &unului donat. 3. Eva+uar.a 6u"u+ui raportat. ;n vederea efecturii ra)ortului )rin ec#ivalent. )entru evaluarea &unului donat. 1n )rinci)al se va lua 1n considerare valoarea acestuia la momentul judecii( ;n su&sidiar. se va ine cont i de starea &unului din momentul 1nc#eierii donaiei. din care se scade valoarea. la momentul /udecii. a sarcinilor asumate )rin contractul de donaie ,art. 11= alin. 1 C. civ.-. "ac &unul a fost 1nstrinat de donatar anterior cererii de ra)ort. se ine seama de valoarea lui la data 1nstrinrii. "ac &unul donat a fost 1nlocuit cu altul. se ine cont de valoarea. la data ra)ortului. a &unului intrat 1n )atrimoniu i de starea lui la momentul do&:ndirii ,art. 11= alin. 2 C. civ.-. %umele de &ani sunt su)use inde!rii 1n ra)ort cu indicele inflaiei. cores)un2tor )erioadei cu)rinse 1ntre data intrrii lor 1n )atrimoniul donatarului i data reali2rii ra)ortului ,art. 11= alin. C. civ.-. ;n ca2ul 1n care &unul donat ,ra)ortat 1n natur- a su)ortat ameliorri sau degradri. donatarul are dre)turi i o&ligaii aferente. cores)un2tor situaiei date ,art. 11=3 C. civ.-. ;n conte!tul de mai sus. donatarul are dre)tul s recu)ere2e. )ro)orional cu cotele succesorale. c#eltuielile re2ona&ile )e care le-a fcut cu lucrrile adugate. )recum i cu lucrrile autonome necesare i utile ):n la data ra)ortului ,art. 11=3 alin. 1 C. civ.-. ;n sc#im&. donatarul este rs)un2tor de toate degradrile i deteriorrile care au micorat valoarea &unului ca urmare a fa)tei sale cul)a&ile. ,art. 11=3 alin. 2 C. civ.-. "onatarul are un drept de retenie asupra bunul donat ):n la )lata efectiv a sumelor ce 1i sunt datorate )entru c#eltuielile /ustificate. afar de ca2ul 1n care creana lui se com)ensea2 cu des)gu&irile )e care le datorea2 ,art. 11=3 alin. C. civ.-. A. C4i+. d. r.a+i5ar. a raportu+ui do"a0ii+or. ;n general. ra)ortul se reali2ea2 1n cadrul )arta/ului. )rin &un 1nvoial sau )e cale /udectoreasc ,art. 11=2 alin. 1 C. civ.-. ;n &a2a )rinci)iului li&ertii de voin. nimeni nu )oate 1m)iedica )e succesori s a)lice reglementrile referitoare la ra)ortul donaiilor. )rin &un 1nvoial. 1n cadrul )rocedurii succesorale notariale ,art. 41 alin. din *egea nr. >5166=-. "ac 1ns 1ntre )ri e!ist ne1nelegeri. ele vor fi soluionate de instana de /udecat 1n cadrul aciunii )entru ra)ortul donaiilor ,art. D4 din *egea nr. >5166=-. Ca efect al ra)ortul cerut de unul dintre motenitori )rofit i celorlali motenitori 1ndre)tii s solicite ra)ortul. cu e!ce)ia celor care au renunat 1n mod e!)res la ra)ort ,art. 11=2 alin. 2 C. civ.-. $ciunea )entru ra)ortul donaiilor )oate fi fcut fie 1n cadrul unei aciuni )entru )arta/. fie se)arat ,1nainte sau ulterior )arta/ului-. ea av:nd un caracter )ersonal. deoarece )oate fi intentat e!clusiv 1m)otriva motenitorilor donatari. nu i 1m)otriva terilor. 0iind o aciune )ersonal cu caracter )atrimonial. aciunea de ra)ort se )rescrie 1n termen de ani ,fiind su)us )rescri)iei c#iar atunci c:nd este formulat 1n cadrul aciunii de )arta/. care este im)rescri)ti&il-. 85

9ermenul de )rescri)ie 1nce)e s curg de la data desc#iderii motenirii. B 2. P+ata datorii+or ;n )rinci)iu. )lata datoriilor i sarcinilor motenirii se face du) efectuarea )arta/ului succesoral. >. Divi5i6i+itat.a d. dr.pt a pa*ivu+ui *u//.*ora+. <&ligaia de )lat a datoriilor i sarcinilor motenirii revine motenitorii universali i cu titlu universal. proporional cu cota succesoral ce i revine fiecruia ,art. 11== alin. 1 C. civ.-. Creditorii ale cror creane )rovin din conservarea sau din administrarea &unurilor motenirii ori s-au nscut 1nainte de desc#iderea motenirii pot cere s fie pltii din bunurile aflate n indiviziune . 1nainte de )arta/ul succesoral ,art. 11== alin. 2 C. civ.-. Potrivit art. 11== alin. 1 C. civ.. regula divizrii de drept a pasivului succesoral nu se aplic dacC a- o&ligaia este indivi2i&ilE &- o&ligaia are ca o&iect un &un individual determinat ori o )restaie determinat asu)ra unui astfel de &unE c- o&ligaia este garantat cu o i)otec sau o alt garanie real. ca2 1n care motenitorul care )rimete &unul afectat garaniei va fi o&ligat )entru tot. 1ns numai 1n limita valorii acelui &un. iar )artici)area sa la restul )asivului motenirii se reduce cores)un2torE d- unul dintre motenitori este 1nsrcinat. )rin titlu. s e!ecute singur o&ligaia. ;n acest ca2. dac titlul 1l re)re2int testamentul. scutirea celorlali motenitori constituie o li&eralitate. su)us reduciunii dac este ca2ul. #. P+ata /r.ditori+or. Creditorii )ersonali ai motenitorilor )ot urmri )artea acestora din &unurile motenirii. numai dup efectuarea partajului succesoral ,art. 11=> alin. 1 C. civ.-. Creditorii )ersonali ai motenitorilor i orice )ersoan ce /ustific un interes legitim pot s cear partajul n numele debitorului lor. )ot )retinde s fie )re2eni la )arta/ul )rin &un 1nvoial sau )ot s intervin 1n )rocesul de )arta/ ,art. 11=> alin. 2 C. civ.-. Potrivit art. 11=> alin. C. civ.. ceilali motenitori )ot o&ine res)ingerea aciunii de )arta/ introduse de ctre creditor. pltind datoria 1n numele i )e seama motenitorului de&itor. Creditorii )ersonali ai motenitorilor pot solicita revocarea partajului fr a fi o&ligai s dovedeasc frauda co)rtailor 1ns numai dac. dei au cerut s fie )re2eni. )arta/ul s-a reali2at 1n li)sa lor i fr s fi fost convocai. "in &unurile motenirii atri&uite la )arta/. )recum i din cele care le iau locul 1n )atrimoniul motenitorului. creditorii motenirii vor fi pltii cu preferin fa de creditorii )ersonali ai motenitorului ,art. 11=> alin. = C. civ.-. "re)tul de )referin al creditorilor motenirii este a)lica&il i legatarilor cu titlu )articular atunci cnd obiectul legatului nu const ntr-un bun individual determinat ,art. 11=> alin. > C. civ.-. "ac un motenitor universal sau cu titlu universal care. din cau2a garaniei reale sau din orice alt cau2. a )ltit din datoria comun mai mult dec:t )artea sa ,din cau2a garaniei reale sau din orice alt cau2-. el are un drept de regres mpotriva celorlali motenitori. "re)tul de regres. 1n situai de mai sus. o)erea2 1ns numai pentru partea din datoria comun ce revenea fiecruia . c#iar i atunci c:nd motenitorul care a )ltit datoria ar fi fost su&rogat 1n dre)turile creditorilor ,art. 11=D alin. 1 C. civ.-. C:nd unul dintre motenitorii universali sau cu titlu universal este insolva&il. )artea lui din )asivul motenirii se 1m)arte 1ntre toi ceilali 1n )ro)orie cu cotele succesorale ale fiecruia ,art. 11=D alin. 2 C. civ.-. "e )reci2at c motenitorul are dre)tul de a cere )lata creanelor )e care le are fa de motenire de la ceilali motenitori. ca orice alt creditor al motenirii. C. Raportu+ datorii+or. ;n doctrin. readucerea &unurilor donate de defunct i a datoriilor )e care anumii motenitori le-au avut fa de acesta. la masa succesoral. este cunoscut su& denumirea de o&ligaie de ra)ort. $stfel. dac un motenitor are o datorie fa de succesiune. ea se lic#idea2 Anu )rin )lat sau )rin dare 1n )lat. ci )rin instituia ra)ortului 1n modalitatea lurii mai )uinB. Pentru ca ra)ortul datoriilor s e!iste. tre&uie s fie 1nde)linite dou condiiiC a- s e!iste mai muli motenitori ,comotenitori-E &- comotenitorul s ai& o datorie fa de motenire. Prin ra)ortul datoriilor se urmrete realizarea egalitii dintre comotenitori( .atura juridic a ra)ortului datoriilor este o )ro&lem controversat 1n literatura de s)ecialitate. $)reciem c ra)ortul datoriilor Ase a)lic tuturor succesorilor universali sau cu titlu universal care vin la 1m)real. iar nu numai descendenilor sau soului su)ravieuitor 1n concurs cu descendeniiB. Potrivit legii. dac la data )arta/ului succesoral. un motenitor are o datorie cert i lic#id fa de motenire. aceasta se lic#idea2 prin luare mai puin ,art. 11=4 alin. 1 C. civ.-. 86

C:nd un motenitor are mai multe datorii fa de motenire care nu sunt aco)erite cu )artea sa din &unurile motenirii. acestea Ase sting )ro)orional )rin ra)ort 1n limita )rii res)ectiveB ,art. 11=4 alin. 2 C. civ.-. "e )reci2at c ra)ortul datoriilor nu o)erea2 1n )rivina creanei )e care un motenitor o are fa de motenire. ;ns 1n ca2ul 1n care motenitorul este att creditor# ct i debitor al motenirii se poate prevala de compensaia legal. c#iar dac nu ar fi 1ntrunite condiiile acesteia ,art. 11=4 alin. C. civ.-. -a excepie. )rin acordul tuturor motenitorilor. ra)ortul datoriilor se )oate reali2a i 1nainte de )arta/ul succesoral ,art. 11=4 alin. 3 C. civ.-. ;n conclu2ie ra)ortul datoriilor nu este o simpl plat. ci re)re2int o lic$idare n cadrul mprelii. 8a)ortul datoriilor creea2 urmtoarele avanta/e )entru comotenitoriC a- 1nltur concursul creditorilor motenitorului de&itorE &- comotenitorii au dre)tul la do&:nd )entru datorie. din momentul desc#iderii succesiuniiE c- ra)ortul este )ermis i )entru datoriile nea/unse 1nc la scaden. "e e!em)lu. 1ntr-un ca2 defunctul a lsat trei fii ,$. ' i C- i &unuri 1n valoare de 7 milioane lei. iar unul dintre fii ,$- era dator tatlui su cu suma de milioane lei. %uma de milioane lei re)re2int o crean succesoral care se divide 1ntre cei trei fii. fiecruia revenindu-i c:te 15 din datorie ,un milion-. ;n acest fel. fiul $ este de&itor )entru milioane lei i creditor )entru 1 milion lei ,dator:nd lui ' i C 2 milioane lei-. "ac s-ar a)lica dre)tul comun. )entru cota de 15 ,1 milion lei- ce-i revine fiului $. ar o)era confu2iunea. iar fiii ' i C. ca sim)li creditori. vor su)orta concursul celorlali creditori i c#iar riscul insolva&ilitii fiului $. "eoarece soluia dre)tului comun ar fi nedrea)t. legea a prevzut instituia raportului. conform creia se va lic#ida datoria co)ilului $. $stfel. fie fiii ' i C vor lua &unuri din masa succesoral ):n la concurena sumei de 2 milioane lei. 1nainte de 1m)real ,)arta/-. fie creana de milioane lei va fi cu)rins 1n lotul de&itorului. care va lua mai )uin din alte &unuri. S./0iu".a a III'a. Parta:u+ 8<!p4r0.a+a9 !o-t."irii ;n mod tradiional )arta/ul motenirii se studia2 su& dou as)ecteC )arta/ul de dre)t comun i )arta/ul de ascendent. B 1. Parta:u+ !o-t."irii 8dr.ptu+ /o!u"9 Prin 1m)real ia sf:rit indivi2iunea succesoral. &unurile aflate 1n indivi2iune trec:nd 1n )ro)rietatea e!clusiv a coindivi2arilor. )otrivit cotei-)ri la care are dre)tul fiecare. ;m)reala ,)arta/ul- succesoral este o)eraiunea /uridic )rin care 1ncetea2 starea de indivi2iune. 1n sensul c &unurile st):nite )e cote-)ri ideale sunt trecute 1n )ro)rietatea e!clusiv a fiecrui coindivi2ar i determinate 1n materialitatea lor. ;n conformitate cu )revederile art. 113 alin. 1 C. civ.. nimeni nu )oate fi silit s rm:n 1n indivi2iune. ceea ce 1nseamn c 1n dre)tul naional indivi2iunea silit este e!clus. ;n condiiile legii. este 1ns admis indivi2iunea voluntar. ;ncetarea strii de indivi2iune )rin )arta/ )oate fi cerut oric:nd ,afar de ca2ul c:nd )arta/ul a fost sus)endatprin lege# prin act juridic ori prin $otrre judectoreasc ,art. >>6 C. civ.-. -a excepie la regula de mai sus. )rin dis)o2iiile noului Cod civil. )rile sau instana de /udecat pot suspenda temporar partajul. $stfel. )otrivit art. >D2 C. civ.. conveniile )rivind sus)endarea )arta/ului nu )ot fi 1nc#eiate )entru o )erioad mai mare de = ani. ;n ca2ul imo&ilelor. conveniile tre&uie 1nc#eiate 1n form autentic i su)use formalitilor de )u&licitate )rev2ute de lege. 9ot astfel. )otrivit art. >D C. civ.. instana de /udecat sesi2at cu cererea de )arta/ Apoate suspenda pronunarea partajuluiB ,s.n.- )entru cel mult un an. )entru a nu se aduce )re/udicii grave intereselor celorlali co)ro)rietari. "ac )ericolul acestor )re/udicii este 1nlturat 1nainte de 1m)linirea termenului. instana. la cererea )rii interesate. )oate reveni asu)ra msurii. >. Parta:u+ d. dr.pt /o!u"2 *u//.*ora+ -i :udi/iar. ;m)reala ,)arta/ul- este o modalitate )rin care motenitorii 1i reali2ea2 dre)tul de a iei din indivi2iune. Parta/ul nu este 1ns singura modalitate de 1ncetare a indivi2iunii ,el este cel mai des 1nt:lnit 1n )ractic-. 1ns )arta/ul constituie dre)tul comun a)lica&il oricrei forme de 1m)real. ;m)reala )oate avea loc )rin &un 1nvoial. iar. 1n ca2 contrar. va )utea fi reali2at )e cale /udiciar. Parta/ul inter vivos ,care constituie i dre)tul comun 1n materie- este reglementat 1n Cartea a (((-a. Ca)itolul (+. %eciunea a =-a AParta/ulB art. >>6->4> C. civ. Parta/ul succesoral este reglementat 1n Cartea a (+-a. 9itlul (+. 87

Ca)itolul (+ AParta/ul succesoral i ra)ortulB. art. 113 -113= i art. 11>7-11> C. civ. Parta/ul /udiciar este reglementat ca o )rocedur s)ecial 1n art. >D 1->D 13 C. )roc. civ. #. P.r*oa".+. /ar. pot /.r. parta:u+. Parta/ul motenirii se face cu res)ectarea unor condiii generale de fond ce )rivescC )ersoanele care )ot cere 1m)realaE ca)acitatea cerut de lege )entru a cere )arta/ulE autori2aii ,dac este ca2ul-. (eirea din indivi2iune )oate fi cerut astfel deC coindivi2arii ,comotenitorii-. creditorii )ersonali ai motenitorilor. cesionarii dre)turilor succesorale i )rocurorul ,art. 3= alin. 1 C. )roc. civ.-. -omotenitorii. motenitori legali i testamentari aflai 1n indivi2iune )ot cere 1m)reala. $stfel. legitimitatea )rocesual activ a)arine oricruia dintre titularii dre)tului de )ro)rietate comun. Preci2m c. dintre motenitorii testamentari. doar legatarii universali i cei cu titlu universal au aceast )osi&ilitate. ;n )rinci)iu. e!ercitarea aciunii de 1m)real nu este condiionat de 1nscrierea 1n cartea funciar. partajul avnd efecte declarative# i nu translative de )ro)rietate. -reditorii personali ai succesorilor )ot cere. de asemenea. 1m)reala. Ei au dre)tul de a cere )arta/ul 1n numele de&itorului lor sau )ot continua aciunea de 1m)real )e care de&itorul lor o 1nce)use. ;n general. literatura de s)ecialitate a a)reciat c acest dre)tul creditorilor )ersonali de a cere 1m)reala este o a)licaie a aciunii o&lice. )rev2ut de art. 1=>7 C. civ. Potrivit art. >D6 alin. 1 C. civ.. creditorii )ersonali ai coindivi2arilor vor )utea. de asemenea. s intervin. )e c#eltuiala lor. 1n )arta/ul cerut de coindivi2ari ori de un alt creditor. -esionarii de drepturi succesorale ale comotenitorilor au dre)tul s cear 1m)reala motenirii. 1ntruc:t ei se su&rog coindivi2arilor cedeni. ;n sc#im& do&:nditorul unor &unuri )rivite ut singuli nu are acest dre)t deoarece el nu 1l 1nlocuiete )e autorul su 1n indivi2iune. ;ntruc:t aciunea 1n )arta/ nu are un caracter strict personal. )ut:nd fi )romovat i de alte )ersoane dec:t coindivi2arii. ea va )utea fi introdus i de )rocuror. 1n temeiul art. 3= C. )roc. civ. Mai )reci2m c 1n )rocesul de )arta/ mai )ot interveni i tere )ersoane. fie din )ro)rie iniiativ. fie la cererea uneia din )rile iniiale. "e e!em)lu. Ministerul Pu&lic va )utea cere 1m)reala )entru asigurarea )roteciei unor interese generale. C. Capa/itat.a "./.*ar4 p."tru a /.r. parta:u+. ;ntruc:t 1m)reala are numai caracter declarativ ,i nu translativ-. )rin aceast o)eraiune comotenitorii nu 1nstrinea2 i nici nu do&:ndesc dre)turi noi. "atorit 1ns consecinelor )e care le )oate )rovoca asu)ra )atrimoniilor. legea asimilea2 1m)reala. su& as)ectul ca)acitii. unui act de dispoziie. $stfel. )entru a )artici)a vala&il la 1m)real. coindivi2arii tre&uie s ai& ca)acitate de)lin de e!erciiu. ;n consecin. )ersoanele li)site de ca)acitate de e!erciiu ,minorii su& 13 ani i )ersoanele )use su& interdicie- nu )ot cere 1m)reala dec:t )rin re)re2entant legal ,)rinte sau tutore-. Potrivit art. 133 alin. 2 C. civ.. tutorele )oate s fac acte de 1m)real )e seama minorului numai cu avizul consiliului de familie i cu autorizarea instanei de tutel. $ctele 1nc#eiate cu neres)ectarea dis)o2iiilor 1n cau2 sunt anula&ile. Persoanele cu ca)acitate de e!erciiu restr:ns ,minorii 1ntre 13-14 ani- )ot cere )ersonal 1m)reala motenirii. dar cu 1ncuviinarea )reala&il a ocrotitorilor legali. $stfel. c:nd un coindivi2ar este li)sit de ca)acitate de e!erciiu ori are ca)acitate de e!erciiu restr:ns. )arta/ul va )utea fi fcut )rin &un 1nvoial numai cu autori2area instanei de tutel. )recum i. dac este ca2ul. a ocrotitorului legal ,art. >D3 C. civ.-. "ac unul dintre coindivi2ari este dis)rut. instana de /udecat este o&ligat s sesi2e2e autoritatea tutelar )entru numirea unui curator. du) care )rocesul va continua. 1n contradictoriu i cu cel care este numit curator ,art. 1D4 )ct. c C. civ.-2. "e menionat c legea nu im)une e!istena vreunei autori2aii administrative )entru efectuarea )arta/ului. "ac 1ns )rin 1m)reala 1n natur a unor construcii se a/unge la modificri ar#itectonice. este necesar o&inerea unei autori2aii de construire sau de desfiinare. eli&erat de )rimrie sau )refectur. 1n condiiile *egii nr. =751661. re)u&licat i modificat. )rivind autori2area e!ecutrii lucrrilor de construcii i unele msuri )entru reali2area locuinelor. D. ?6i./tu+ parta:u+ui *u//.*ora+. <&iectul material al 1m)relii 1l constituie masa indivi2 alctuit. 1n )rinci)iu. din toate &unurile asu)ra crora )oart dre)turile reale ale defunctului ,e!istente la data desc#iderii motenirii-. 88

"eoarece )atrimoniul succesoral este com)us dintr-un activ i un )asiv. 1m)reala ar tre&ui s ai& 1n vedere toate elementele active i )asive ale acestui )atrimoniu. ;m)reala nu are 1ns ca o&iect toate aceste elemente. deoarece sunt &unuri care au e!istat 1n )atrimoniul defunctului. dar care nu vor face o&iectul 1m)relii i &unuri care nu se aflau 1n )atrimoniul lui de cuius. dar care vor fi su)use 1m)relii. Creanele i datoriile celui decedat nu fac o&iectul 1m)relii. 1ntruc:t. 1n )rinci)iu. ele se 1m)art 1n momentul desc#iderii motenirii. de )lin dre)t. 1ntre comotenitorii universali sau cu titlu universal )ro)orional cu cota fiecruia ,art. 11== alin. 1 C. civ.-1. a). 4unurile care pot face obiectul mprelii. ;n )rinci)iu. )ot face o&iectul )arta/ului toate &unurile care e!ist 1n )atrimoniul defunctului la data desc$iderii motenirii . $stfel. dre)turile reale cu )rivire la &unurile aflate 1n )atrimoniul defunctului ,de e!em)lu. dre)tul de )ro)rietate. dre)tul de su)erficie etc.- la data desc#iderii motenirii vor intra. 1n )rinci)iu. la 1m)real. 9ot aa i dre)turile de crean referitoare laC restituirea unui 1m)rumut acordat de defunct. o&ligaia de )lat a )reului )entru un &un v:ndut de defunct etc. "ac &unurile ce urmea2 a fi 1m)rite fac )arte din dou sau mai multe moteniri diferite. instana va fi o&ligat s sta&ileasc &unurile care intr 1n masa fiecrei succesiuni. a)oi )arta/ul se va face 1n ordinea desc#iderii succesiunilor ,se)arat sau 1n cadrul aceluiai )roces-. 'unuri care fac o&iectul )arta/ului. dei nu existau la data desc$iderii motenirii . ;n aceast categorie intr urmtoarele &unuriC F fructele naturale. civile i industriale )roduse de un &un succesoral du) data desc#iderii succesiuniiE "octrina i )ractica /udectoreasc au a)reciat c fructele s)oresc masa succesoral )rin accesiune i s-a admis c acestea se cuvin coindivi2arilor. urm:nd ca fiecare comotenitor s le culeag )otrivit cotei sale de )ro)rietateE F &unurile readuse la masa succesoral ca efect al reduciunii li&eralitilor e!cesiveE F &unurile care sunt aduse la masa succesoral ca efect al ra)ortului donaiilorE F &unuri care sunt aduse la masa succesoral ca urmare a su&rogaiei cu titlu universal ,de e!em)lu. )reul &unurilor motenirii care au fost 1nstrinate-. b). 4unuri care nu pot face obiectul mprelii. "ei e!istau 1n )atrimoniul defunctului la data desc#iderii succesiunii. nu sunt su)use )arta/ului urmtoarele &unuriC F &unurile individual determinate sau creanele lsate de defunct cu titlu de legat )articular ,acestea cuvenindu-se legatarului. la desc#iderea succesiunii-E F adugirile i 1m&untirile efectuate &unurilor de ctre unul sau unii dintre co)rtaiE F &unurile care fac o&iectul dre)tului de )ro)rietate comun forat sau )er)etu. c). 4unuri cu re#im special de partajare. ;n aceast categorie intr &unurile care constituie amintiri de familie ,&unuri ce au a)arinut mem&rilor familiei i stau mrturie istoriei acesteia-. %unt incluse categoria amintirilor de familie &unuri )recum cores)ondena )urtat de mem&rii familiei. ar#ivele familiale. decoraiile. armele de colecie. )ortretele de familie. documentele. )recum i orice alte &unuri cu semnificaie moral deose&it )entru res)ectiva familie ,art. 1131 alin. 2 C. civ.-. Potrivit art. 1132 alin. 1 C. civ.. motenitorii )ot iei din indivi2iune cu )rivire la &unurile care constituie amintiri de familie numai prin partaj voluntar. ;n ca2ul 1n care nu se reali2ea2 )arta/ul voluntar. &unurile care constituie amintiri de familie rmn n indiviziune ,art. 1132 alin. 2 C. civ.-. Pe durata indivi2iunii. )rin acordul motenitorilor sau. 1n li)sa acestuia. )rin #otr:rea instanei. amintirile de familie sunt de)o2itate 1n interesul familiei la unul ori mai muli dintre motenitori sau 1n locul convenit de ei ,art. 1132 alin. C. civ.-. Mai )reci2m c 1n doctrin i 1n )ractica /udiciar. a fost mult dis)utat )ro&lema )rote/rii construciile edificate de defunct )e terenul )ro)rietatea altei )ersoane. Ne raliem o)iniei du) care se im)une s se fac distincia 1ntre situaia c:nd defunctul a construit )e terenul altuia cu acordul )ro)rietarului terenului. de situaia c:nd a construit fr acordul lui. $stfel. 1n )rima situaie. constructorul va do&:ndi un dre)t de )ro)rietate asu)ra construciei i un dre)t de folosin asu)ra terenului ,afl:ndu-ne 1n )re2ena unui dre)t de su)erficie- i deci construcia va intra 1n masa succesoral. ;n cea d-a doua situaie. )ro)rietarul terenului. )rin efectul accesiunii imo&iliare artificiale. va do&:ndi i )ro)rietatea construciei. ;n acest ca2. dre)tul constructorului este un dre)t de crean. astfel c ceea ce se va 1m)ri 1ntre comotenitori va fi valoarea construciei ,o&iectul 1m)relii fiind valoarea construciei. i nu dre)tul de )ro)rietate asu)ra ei-. 89

;n legtur cu evaluarea bunurilor ce formea2 masa succesoral su)us )arta/ului. contri&uia )rinci)al revine )racticii /udiciare. $)reciem 1ns c 1n cau2 sunt a)lica&ile i dis)o2iiile )ertinente )rivind evaluarea &unului 1n ca2ul ra)ortului )rin ec#ivalent dar i cele )rivind ameliorrile i degradrile &unului 1n ca2ul ra)ortului 1n natur ,art. 11= i 11=3 C. civ.-. ;n general cu oca2ia evalurii. )rile sunt li&ere s sta&ileasc ele 1nsele valoarea &unurilor su)use 1m)relii sau s aleag orice mod de evaluare neutru ,conform criteriilor valorii de circulaie-. Practica /udiciar a statuat c o evaluare corect i real tre&uie s ai& 1n vedere starea fi2ic 1n care se aflau &unurile 1n momentul desc#iderii succesiunii. dar valoarea luat 1n calcul este cea de la data )arta/ului. *a evaluarea terenurilor se va ine seama de unele criterii. )recumC categoria de folosin i clasa. calitatea. fertilitatea. im)ortana economic. destinaia. am)lasamentul construciilor. )reurile )racticate 1n 2on etc. C:nd o&iectul )arta/ului este un &un de valoare ,construcii. &i/uterii etc.-. la 1m)real va tre&ui s se in seama de valoarea de circulaie din momentul evalurii. 1n vederea asigurrii unei egaliti a )rilor interesate 1n efectuarea )arta/ului. +aloarea &unurilor su)use )arta/ului se determin. de regul. )rin e!)erti2. ;n 1nc#eiere )reci2m c partajul este valabil c$iar dac nu cuprinde toate bunurile comune . $stfel. )entru &unurile omise se )oate face oric:nd un )arta/ su)limentar ,art. >43 alin. C. civ.-. E. 3or!.+. parta:u+ui *u//.*ora+. Potrivit art. 113 alin. 1 C. civ.. Animeni nu )oate fi o&ligat a rm:ne 1n indivi2iuneB. astfel. 1m)reala motenirii )oate fi cerut oric:nd. Parta/ul motenirii se )oate face A)rin &un 1nvoial sau )rin #otr:re /udectoreascB F art. >D7 C. civ.-. a). Partajul voluntar %mpreala prin bun nvoial). ;n conformitate cu dis)o2iiile art. 1133 alin. 1 C. civ.. )arta/ul voluntar1 )rin convenia )rilor- se reali2ea2 c:nd sunt 1nde)linite trei condiiiC a- sunt )re2eni toi comotenitoriiE &- comotenitorii au ca)acitatea de)lin de e!erciiuE c- toi comotenitorii sunt de acord cu reali2area 1m)relii )e aceast cale. Preci2m c cea de a treia condiie nu se regsete e!)res 1n dis)o2iiile art. 1133 alin. 1 C. civ. "eoarece 1ns. 1n ca2ul 1nde)linirii )rimelor dou condiii. 1n condiiile legii A)arta/ul se )oate reali2a )rin &un 1nvoialB. 1nelegem c )rin acordul comotenitorilor se )oate reali2a i pe cale judectoreasc. Ne1nde)linirea condiiilor de mai sus se sancionea2 cu nulitatea actului de partaj voluntar. "e )reci2at c nulitatea relativ a )arta/ului )rin &un 1nvoial nu )oate fi invocat de co)ro)rietarul care. cunosc:nd cau2a de nulitate. 1nstrinea2 1n tot sau 1n )arte &unurile atri&uite ,art. >4= C. civ.-. Potrivit noului Cod civil. 1n situaia 1n care nu sunt )re2eni toi motenitorii ori dac )rintre ei se afl minori sau persoane puse sub interdicie judectoreasc ori persoane disprute . atunci Ase vor )une sigilii )e &unurile motenirii 1n cel mai scurt termenB. Aiar partajul voluntar se va realiza cu res)ectarea regulilor referitoare la )rotecia )ersoanelor li)site de ca)acitate de e!erciiu sau cu ca)acitate de e!erciiu restr:ns ori )rivitoare la )ersoanele dis)ruteB ,art. 1133 alin. 2 C. civ.-1. Ca regul. )otrivit art. 1133 alin. 1 C. civ.. )arta/ul )rin &un 1nvoial se )oate reali2a n forma i prin actul pe care prile le convin ,c#iar i ver&al. )ro&a lui urm:nd a fi fcut 1n condiiile art. 1161 C. civ.-. C:nd 1m)reala )rin &un 1nvoial se reali2ea2 1n cursul )rocedurii necontencioase notariale actul de mpreal executat de notarul public constituie nscris autentic ,art. 41 alin. din *egea nr. >5166=-. "ac )rintre &unurile succesorale se afl imo&ile. i convenia de partaj trebuie nc$eiat n form autentic . su& sanciunea nulitii a&solute. "artajul voluntar se poate realiza i n faa instanei de judecat . ;n aceast situaie. dac )rile a/ung la o 1nelegere cu )rivire la 1m)reala &unurilor. instana va #otr1 )otrivit 1nvoielii lor. ;m)reala se )oate face )rin &un 1nvoial i dac )rintre cei interesai se afl minori sau )ersoane )use su& interdicie. 1ns numai cu 1ncuviinarea )reala&il a autoritii tutelare. )recum i. dac este ca2ul. a ocrotitorului legal. ;n ca2ul 1n care 1nelegerea )rivete 1m)rirea numai a anumitor &unuri. instana va lua act de aceast 1nvoial i va )ronuna o #otr:re )arial. continu:nd )rocesul )entru celelalte &unuri ,art. >D 3 alin. C. )roc. civ.-. b). Partajul judiciar. C:nd 1m)reala )rin &un 1nvoial nu se dorete sau nu se )oate face. )arta/ul &unurilor succesorale urmea2 a fi fcut )e cale /udectoreasc. Comotenitorii )ot cere direct 1m)reala )e cale /udectoreasc fr o )reala&il 1ncercare de 1m)real )rin &un 1nvoial-. "artajul judiciar este obligatoriuC 90

F c:nd vreunul din titularii dre)tului de )ro)rietate comun li)seteE F c:nd )rintre )ro)rietari se gsesc )ersoane li)site de ca)acitate de e!erciiu sau cu ca)acitate de e!erciiu restr:ns i nu e!ist autoriti tutelare )entru un )arta/ voluntarE ;n )rinci)iu. com)etena ,material- a)arine /udectoriei. "ac 1ns o&iectul cererii are o valoare de )este 1 miliard lei. com)etena )entru /udecata 1n )rim instan a)arine tri&unalului. Com)etena teritorial este sta&ilit 1n favoarea instanei de la ultimul domiciliu al defunctului ,art. 13 C. )roc. civ.-. c#iar dac 1n masa succesoral s-ar afla un &un imo&il situat 1n ra2a altei instane. ;n )rinci)iu. sesi2area instanei de /udecat va avea loc )rintr-o cerere de c#emare 1n /udecat. 1n care vor figura toi comotenitorii. ;n conformitate cu dis)o2iiile art. 13 C. )roc. civ.. 1m)reala /udectoreasc )oate avea loc i la cererea a cel )uin unuia din coindivi2ari. 1ns )arta/ul nu se )oate /udeca 1n li)sa unuia dintre comotenitori. Cererea de )arta/ va cu)rinde numele defunctului. averea acestuia. numele i )renumele motenitorilor. cotele cuvenite acestora. datoriile i creanele comotenitorilor fa de defunct etc. Cererea de )arta/ va fi admis. 1n )rinci)iu. )rintr-o 1nc#eiere care constat calitatea de comotenitori a )rilor. cotele ce li se cuvin. &unurile care alctuiesc masa succesoral. )recum i dac 1m)reala se va face )rin tragere la sori. )rin atri&uire 1n natur sau dac &unurile vor fi scoase la licitaie. (nstana de /udecat nu are latitudinea de a efectua )arta/ul succesoral numai )entru o )arte din comotenitori ,urm:nd ca cealalt )arte s rm:n 1n indivi2iune-. Procedura )arta/ului /udiciar se desfoar. 1n )rinci)iu. 1n dou eta)eC cea de admitere 1n )rinci)iu i cea a )ronunrii #otr:rii de ieire din indivi2iune. C:nd cau2a este sim)l i c:nd instana are suficiente elemente )ro&atorii. nu este necesar )ronunarea unei 1nc#eieri de admitere. )ut:ndu-se trece direct la soluionarea 1n fond. Cererea de )arta/ )oate fi introdus oric:nd. deoarece este im)rescri)ti&il e!tinctiv i 1m)otriva ei se )ot o)une numai e!istena unui )arta/ voluntar i )rescri)ia ac#i2itiv ,dac )osesia 1ntrunete condiiile )rev2ute de lege-. ;n ceea ce )rivete modalitile de reali2are a )arta/ului. instana de /udecat va #otr1. )rin 1nc#eierea de admitere 1n )rinci)iu. dac )arta/ul se va face )rin tragerea loturilor la sori. )rin atri&uire sau dac &unurile vor fi scoase la v:n2are. Potrivit art. >D> alin. 1 C. civ.. )arta/ul &unurilor comune se va face 1n natur. )ro)orional cu cota-)arte a fiecrui co)ro)rietar. "ac &unul este Aindivi2i&il ori nu este comod )arta/a&ilB 1n natur. )arta/ul se va face 1n unul dintre urmtoarele moduriC F atri&uirea 1ntregului &un. 1n sc#im&ul unei sulte. 1n favoarea unuia ori a mai multor co)ro)rietari. la cererea acestoraE F v:n2area &unului 1n modul sta&ilit de co)ro)rietari ori. 1n ca2 de ne1nelegere. la licitaie )u&lic. 1n condiiile legii. i distri&uirea )reului ctre co)ro)rietari )ro)orional cu cota-)arte a fiecruia dintre ei. Preci2m c atri&uirea &unului unui co)rta intervine 1n situaia 1n care 1m)rirea lui 1n natur nu este )osi&il. fie datorit unei im)osi&iliti fi2ice. c:nd &unul nu este comod )arta/a&il. fie datorit unei im)osi&iliti economice. deoarece s-ar a/unge la 1m&uctirea )este msur a &unului. @otr:rea de )arta/ rmas definitiv ori irevoca&il constituie titlu e!ecutoriu. dac a fost 1nvestit cu formul e!ecutorie. @otr:rea de )arta/ )rin care se dis)une )redarea &unurilor instituie o o&ligaie sim)l. c#iar dac 1n dis)o2itiv se indic i valoarea fiecrui &un. astfel c nu se )oate face e!ecutarea )rin ec#ivalent . E!ecutarea cu )rivire la )redarea &unurilor 1m)rite )oate fi cerut 1n termenul )rev2ut de art. 37= alin. 1 C. )roc. civ.. res)ectiv sau 17 ani. du) cum #otr:rea de )arta/ se refer la &unuri mo&ile sau imo&ile. 3. E1./tu+ d./+arativ a+ parta:u+ui *u//.*ora+. Potrivit art. >47 alin. 1 C. civ.. fiecare co)ro)rietar devine )ro)rietarul e!clusiv al &unurilor sau. du) ca2. al sumelor de &ani ce i-au fost atri&uite la )arta/. (ndiferent de forma 1m)relii. fiecare comotenitor este )re2umat c a motenit singur i imediat toate &unurile ce com)un )artea sa i c nu a fost niciodat )ro)rietar )e celelalte &unuri ale succesiunii ,atri&uite celorlali succesori-. %)re deose&ire de )arta/ul &unurilor comune ,inter vivos-. )arta/ul succesoral )roduce efecte retroactive. motenitorii do&:ndind )atrimoniul succesoral din momentul desc$iderii motenirii. "in cele de mai sus re2ult c. dei 1ntre momentul desc#iderii succesiunii i momentul efecturii )arta/ului 1ntre comotenitori a su&2istat o stare de indivi2iune. )rin 1m)real. succesorii nu 1nstrinea2 i nu do&:ndesc 91

dre)turi i se consider c ele sunt do&:ndite direct de la defunct. din momentul morii acestuia. $stfel. )arta/ul succesoral are un efect declarativ. i nu translativ de dre)turi. ;n doctrin s-a a)reciat astfel c efectul declarativ al )arta/ului este o Aficiune a legiiB. consider:ndu-se c numai aa se )oate e!)lica cum fiecare motenitor nu do&:ndete )rin 1m)real niciun dre)t de la ceilali comotenitori. el nefiind succesorul lor 1n dre)turi. ci toi au un singur autorC de cuius. Efectul o)erea2 indiferent dac 1m)reala se face )e cale /udectoreasc sau )rin &un 1nvoial. ;n )rinci)al. efectul declarativ )roduce consecinele /uridice )re2entate 1n continuare. a-. Actele de dispoziie fcute de un comotenitor asu)ra unui &un din indivi2iune pot fi valabile 1n funcie de re2ultatul )arta/uluiC F dac &unul cade 1n lotul comotenitorului care a 1nstrinat. actul /uridic este vala&il i 1i sunt o)o2a&ile acestuia ,deoarece 1nstrintorul. )rin efectul )arta/ului. a devenit retroactiv )ro)rietar e!clusiv ,art. >41 C. civ.-E F dac 1ns a c2ut 1n lotul altuia. actul se desfiinea2 retroactiv. consider:ndu-se c motenitorul nu a avut niciun dre)t asu)ra acelui &un. &-. ;n )rinci)iu. actul de partaj succesoral nu este supus nscrierii 1n registrele de )u&licitate imo&iliar )entru o)o2a&ilitate fa de teri ,art. D11 C. )roc. civ.1 i art. 2> din *egea nr. D5166>-. 1ntruc:t 1m)reala succesoral este declarativ. i nu translativ de )ro)rietate ( ;n acelai conte!t. art. 44D alin. 1 C. civ. dis)une c dre)turile reale ce )rovin din motenire Ase do&:ndesc fr 1nscriere 1n cartea funciarB 1ns titularul dre)turilor astfel do&:ndite. Anu va )utea dis)une de ele )rin cartea funciar dec:t du) ce s-a fcut 1nscriereaB ,art. 44D alin. C. civ.-. c-. ?araniile constituite de un coindivi2ar asu)ra cotei sale )ri se strmut de drept asupra bunului atribuit acestuia sau. du) ca2. a sumelor de &ani care i-au fost atri&uite )rin )arta/ ,art. >42 C. civ.d-. Comotenitorii nu pot folosi aciunea n rezoluiune ,c:nd unii dintre ei nu e!ecut o&ligaiile re2ult:nd din 1m)real-. deoarece nu sunt succesori 1n dre)turi unii fa de alii. ;n mod e!ce)ional. re2oluiunea )oate fi cerut dac a e!istat o convenie 1ntre comotenitori ori 1n ca2ul ne)lii )reului )entru &unul do&:ndit de unul dintre ei. )rin licitaie )u&lic. A. ?6+iga0ia d. gara"0i. <"tr. /o!o-t."itori. $v:nd 1n vedere necesitatea egalitii 1n dre)turi a comotenitorilor i du) momentul reali2rii )arta/ului. legiuitorul a dis)us ca. atunci c:nd unul dintre ei sufer o )ierdere ,)rivind &unurile succesorale- datorat unei cau2e anterioare efecturii )arta/ului. toi ceilali s fie inui la su)ortarea ei. )ro)orional cu )artea )rimit. aceasta. dei 1m)reala )roduce efecte declarative ,dar dictat de raiuni )ractice-. Potrivit art. >4 alin. 1 C. civ.. coindivi2arii 1i datorea2. 1n limita cote lor-)ri. garanie pentru eviciune i vicii ascunse. ;n doctrin s-a considerat. )e &un dre)tate. c o&ligaia de garanie este indis)ensa&il )entru meninerea egalitii 1ntre comotenitori. Menionm c o&ligaia de garanie din materia 1m)relii motenirii este asemntoare cu o&ligaia de garanie a v:n2torului din materia contractului de v:n2are-cum)rare ,art. >4> alin. 1 C. civ.-. <&ligaia de garanie se a)lic at:t )arta/ului voluntar. c:t i )arta/ului /udiciar i o)erea2 1n aceleai condiii )entru motenitorii legali i testamentari. ?arania o)erea2 de dre)t i nu tre&uie sti)ulat 1n actul de )arta/. Conform art. >4 C. civ.. o&ligaia de garanie o)erea2 c:nd sunt 1ntrunite dou condiii. a-. Knul dintre coindivi2ari a fost evins. Preci2m c )rin eviciune , stricto sensu- se 1nelege Ade)osedarea )rin /udecat a co)rtaului de dre)tul su asu)ra unui &un din lotul suB. Potrivit noului Cod civil 1n categoria general a tul&urrilor sunt incluse i viciile ascunse ale &unurilor su)use )arta/ului succesoral. &-. 9ul&urarea determinat )rin eviciune sau vicii ascunse s ai& o cauz anterioar mprelii. Potrivit art. >4 alin. C. civ.. nu se datoreaz garanie. atunci c:ndC comotenitorii au fost scutii ,de garanie- )rin actul de )arta/ sau eviciunea este urmarea fa)tei sv:rite de un alt co)ro)rietar. Ca efect al o&ligaiei de garanie. )otrivit art. >4 alin. C. civ.. fiecare comotenitor este o&ligat s 1l des)gu&easc )e comotenitorul )re/udiciat ,)rin efectul eviciunii sau al viciului ascuns-. $stfel. dac tul&urarea sau eviciunea s-a )rodus. fiecare coindivi2ar este o&ligat s su)orte )agu&a suferit. )ro)orional cu )artea din motenire cuvenit ,la valoarea &unului din momentul tul&urrii sau a eviciunii. i nu din momentul 1m)relii-. %oluia dat de art. >4 alin. 2 C. civ. are ca /ustificare meninerea )arta/ului. 1ntruc:t altfel ar tre&ui ca eredele evins s cear re2oluiunea 1m)relii ,1n vederea resta&ilirii egalitii comotenitorilor-. 92

"es)gu&irea comotenitorului evins va fi su)ortat de toi comotenitorii. c#iar i de co)rtaul evins. "in acest )unct de vedere. )arta/ul motenirii se deose&ete de v:n2are-cum)rare. deoarece comotenitorul nu va fi des)gu&it )e de)lin ,)entru c )artici) i el la )ro)ria-i des)gu&ire-. "ac unul dintre co)ro)rietari este insolva&il. )artea datorat de acesta se va su)orta. )ro)orional. de ctre ceilali co)ro)rietari. inclusiv de co)ro)rietarul )re/udiciat ,art. >4 alin. 2 C. civ.-. $ciunea de garanie )entru eviciune este )rescri)ti&il 1n termen de ani. termenul curg:nd de la data naterii dre)tului la aciune ,momentul eviciunii-. . D.*1ii"0ar.a parta:u+ui. ;m)reala motenirii. ca orice act /uridic. este su)us regulilor nulitii. indiferent dac )arta/ul a fost voluntar sau /udiciar. Potrivit art. >43 alin. 1 C. civ.. A)arta/ul )rin &un 1nvoial )oate fi desfiinat )entru aceleai cau2e ca i contracteleB. $stfel. 1nclcarea unei norme im)erative a legii va atrage nulitatea a&solut a 1m)relii motenirii. "e e!em)lu. )arta/ul fcut fr )artici)area tuturor co)ro)rietarilor este lovit de nulitate a&solut ,art. >43 alin. 2 C. civ.-. Nulitatea relativ intervine c:nd 1m)reala motenirii s-a fcut cu 1nclcarea dre)turilor coindivi2arilor. $stfel. un coindivi2ar va )utea cere anularea 1n anumite condiii. 1n ca2ul 1n careC F nu a )artici)at la 1m)reala fcut )rin &un 1nvoial. dei conform legii tre&uia fcut )e cale /udectoreascE F 1m)reala s-a fcut cu 1nclcarea condiiilor cerute de lege )entru ocrotirea inca)a&ililorE du) do&:ndirea ca)acitii de)line de e!erciiu ,de ctre inca)a&il-. actul anula&il de )arta/ )oate fi ratificatE F consimm:ntul dat la 1m)real a fost viciat )rin dol sau violen. Klterior desco)eririi dolului sau 1ncetrii violenei. coindivi2arul nu va mai )utea cere anularea 1m)relii ,art. D6 C. civ.-. dac i-a 1nstrinat total sau )arial )artea sa ereditar. Conform art. >43 alin. C. civ.. A)arta/ul este vala&il c#iar dac nu cu)rinde toate &unurile comuneB. $stfel. 1n ca2ul 1n care un comotenitor a fost 1n eroare asu)ra alctuirii masei succesorale. 1m)reala nu va fi anulat. ci se va face un su)liment de 1m)real ,)arta/ su)limentar-. Ca efect al desfiinrii 1m)relii )entru nulitate a&solut sau relativ. renate starea de indivi2iune 1ntre comotenitori. retroactiv. de la data efecturii )arta/ului. Potrivit art. >4= C. civ.. comotenitorul care. cunosc:nd cau2a de nulitate 1nstrinea2 1n tot sau 1n )arte &unurile atri&uite. nu poate invoca nulitatea relativ a partajului prin bun nvoial( Ca urmare a desfiinrii actului de )arta/. comotenitorii vor tre&ui s restituie la masa succesoral indiviz bunurile primite cu oca2ia 1m)relii. "e asemenea. vor fi restituite i fructele. indiferent dac motenitorul a fost sau nu de &un-credin ,)e considerentul c nu se )oate s)une c motenitorul care a )osedat 1n temeiul )arta/ului desfiinat a fost )osesor de &un-credin-. "ac nulitatea )arta/ului este a&solut. fructele vor fi restituite de la data 1m)relii. iar dac nulitatea este relativ. fructele vor fi restituite de la data 1nregistrrii cererii 1n anulare. ;nstrinrile consimite de co)rtai du) 1m)real. )recum i dre)turile reale constituite 1n favoarea terilor sunt retroactiv desfiinate , resoluto iure dantis# resolvitur ius accipientis-. ;n ca2ul terilor do&:nditori de &un-credin ai unor &unuri mo&ile. comotenitorul ,1nstrintor- va tre&ui s restituie numai valoarea &unului ,la data 1nstrinrii-. C:nd motenitorul a 1nstrinat imo&ilul c2ut 1n lotul su anterior desfiinrii 1m)relii. terii do&:nditori de &un-credin 1l vor reine. a)r:ndu-se )rin invocarea u2uca)iunii de 17-27 ani sau a )rinci)iului error communis facit ius. C:nd actul este meninut. co)rtaul va fi o&ligat la restituirea )rin ec#ivalent &nesc ,du) cum a fost de &un sau de rea-credin-. I. Dr.pturi+. /r.ditori+or. ?po5i0ia +a parta:. Potrivit art. >D4 alin. 1 C. civ.. creditorii unui comotenitor A)ot urmri silit cota lui )arte din dre)tul asu)ra &unului comun sau )ot cere instanei 1m)reala &unului. ca2 1n care urmrirea se va face asu)ra )rii de &un sau. du) ca2. asu)ra sumei de &ani cuvenite de&itoruluiB. ;n ca2ul v:n2rii silite a unei cote-)ri )atrimoniul succesoral. e!ecutorul /udectoresc 1i va notifica )e ceilali co)ro)rietari cu cel )uin dou s)tm:ni 1nainte de data sta&ilit )entru v:n2are. 1ntiin:ndu-i des)re 2iua. ora i locul licitaiei. *a )re egal. comotenitorii au dre)t de )reem)iune la ad/udecarea cotei-)ri ,art. >D4 alin. 2 C. civ.-. Creditorii care au un dre)t de garanie asu)ra &unului comun ori cei a cror crean s-a nscut 1n legtur cu conservarea sau administrarea acestuia au dre)tul s urmreasc silit &unul. 1n m:inile oricui s-ar gsi. at:t 1nainte. c:t i du) )arta/ ,art. >D4 alin. C. civ.-. 93

-onveniile de suspendare a mprelii )ot fi o)use creditorilor numai dac. 1nainte de naterea creanelor. au dobndit dat cert n cazul bunurilor mobile sau au fost autentificate 1n ca2ul &unurilor imo&ile i s-au 1nde)linit formalitile de )u&licitate )rev2ute de lege. dac este ca2ul ,art. >D4 alin. 3 C. civ.-. Potrivit art. >D6 alin. 1 C. civ.. creditorii )ersonali ai unui comotenitor pot s intervin# pe c$eltuiala lor# n partajul cerut de comotenitori ori de un alt creditor. ;n condiiile de mai sus. 1n )rinci)iu. creditorii )ersonali nu )ot 1ns s atace un )arta/ efectuat. -a excepie. ei )ot contesta )arta/ul fcut 1n li)sa lor i fr s se in seama de o)o2iia )e care au fcut-o. )recum i 1n ca2urile c:nd )arta/ul a fost simulat ori s-a fcut astfel 1nc:t creditorii nu au )utut s intervin 1n )roces ,art. >D6 alin. 1 C. civ.-. "is)o2iiile art. >D6 C. civ. au menirea de a )une )e creditorii )ersonali ai coindivi2arilor la ad)ost de eventualele fraude )e care acetia din urm le-ar )utea face 1n dauna lor. cu )rile/ul 1m)relii. $stfel. creditorii )ersonali ai co)rtailor )ot fi )gu&ii de de&itori )rin felul 1n care acetia fac 1m)reala. <)o2iia la )arta/ a creditorilor )ersonali se reali2ea2. )ractic. )e dou ciC direct. )rintr-o declaraie formal. ori indirect. )rin orice act din care se )oate deduce intenia creditorului de a )artici)a la )arta/. <)o2iia la )arta/ )roduce urmtoarele efecteC a- creditorul o)onent tre&uie s fie c#emat la o)eraiunile de 1m)real. "ac nu a fost c#emat. el o )oate ataca )e calea aciunii )aulieneE &- creditorul o)onent are dre)tul s su)raveg#e2e regularitatea o)eraiilor 1m)relii. dar nu )oate )retinde ca 1m)reala s se fac )otrivit intereselor saleE c- o)o2iia valorea2 )o)rire. &unurile succesorale ce cad 1n lotul co)rtaului de&itor devenind indis)oni&ile. 0a de cele de mai sus. re2ult c creditorii care nu s-au folosit de dre)tul lor de o)o2iie la 1m)real nu mai au dre)tul s atace )arta/ul efectuat. "ac 1n &a2a art. >D6 C. civ. s-a fcut o)o2iie la )arta/. dar )rocedura 1m)relii s-a fcut 1n li)sa creditorului o)onent. acesta are dre)tul s cear desfiinarea )arta/ului ,care. 1n aceast situaie. este )re2umat fraudulos-. B 2. Parta:u+ d. a*/."d."t ;n vederea )re1nt:m)inrii strii de indivi2iune 1ntre descendenii defunctului. legiuitorul a )ermis ascendentului s-i 1m)art &unurile descendenilor si. >. No0iu". -i /ara/t.r. :uridi/.. Potrivit art. 11>7 C. civ.. Aascendeni )ot face )arta/ul &unurilor lor 1ntre descendeniB. Parta/ul de ascendent )oate fi fcut )rin acte inter vivos sau )rin acte mortis causa ,cu res)ectarea condiiilor de fond i form ale li&eralitilorC donaii i legate cu)rinse 1n testamente-. $stfel. )utem defini )arta/ul de ascendent dre)t actul /uridic )rin care ascendentul. )rintr-un act /uridic 1ntre vii sau )entru cau2 de moarte. 1m)arte 1n 1ntregime sau )arial &unurile sale 1ntre descendenii si. Parta/ul de ascendent este o form de 1m)real ,s)ecial )rev2ut de lege-. care nu se confund cu )arta/ul )ro)riu-2is ,conform creia 1m)reala unei moteniri nedesc#ise nu este )osi&il. 1ntruc:t ar constitui un act succesoral inter2is de lege-. ;n condiiile 1m)relii de ascendent. la moartea ascendentului. motenirea va trece asu)ra motenitorilor si de/a 1m)rit. ;m)reala de ascendent este un act /uridic mi!tC F )e de o )arte. are caracteristicile unei li&eraliti fcute de defunct. su& forma i 1n condiiile de validitate ale donaiei sau testamentului. iar. F )e de alt )arte. are caracteristicile unui act de 1m)real ,ce are ca sco) evitarea strii de indivi2iune succesoral-. Pe l:ng asemnrile fa de )arta/ul )ro)riu-2is al motenirii. 1m)reala de ascendent )re2int c:teva deose&iri esenialeC F 1m)reala de ascendent este re2ultatul e!clusiv al voinei ascendentuluiE F motenirea se transmite descendenilor divi2at. i nu 1n stare de indivi2iuneE F 1ntre descendeni se nasc ra)orturi de 1m)real. cu toate c ei au rmas strini de actul de 1m)realE F 1m)reala de ascendent nu )une ca)t unei stri de indivi2iune ,deoarece aceasta nu a a)ucat s e!iste-. ci A)re1nt:m)in naterea unei astfel de stri 1ntre descendenii lui de cuiusB ,s.n.-. Preci2m c instituia )arta/ului de ascendent de ascendent este foarte vec#e. fiind cunoscut i 1n dre)tul roman2. #. Co"di0ii+. parta:u+ui d. a*/."d."t. Pentru a fi vala&il. 1m)reala de ascendent tre&uie s 1ntruneasc condiii de fond i de form. 94

a). Condiii de fond. ;ntruc:t )arta/ul de ascendent se )oate reali2a numai )rin donaie sau legat cu)rins 1n testament. acestea tre&uie s 1ntruneasc condiiile )rev2ute de lege referitoare la consimm:nt. ca)acitate. o&iect i cau2. Pe l:ng condiiile de fond consacrate. )arta/ul de ascendent tre&uie s 1ntruneasc i unele condiii specifice. referitoare la su&iectele. o&iectul i cerinele )arta/ul. ;ubiectele partajului de ascendent cu)rind toi ascendenii ,tatl i mama dis)untorului )recum i ascendenii ordinari ai acestuia-. $scendenii )ot fi cei fireti. din cstorie sau din afara cstoriei. )recum i cei din ado)ie. Persoana care face 1m)reala de ascendent ,dis)untorul- tre&uie s ai& ca)acitatea de a dis)une )rin li&eralitiC donaii sau testamente. Potrivit art. 11>7 C. civ.. persoanele beneficiare ale 1m)relii de ascendent sunt fii i fiicele dis)untorului. )recum i ceilali descendeni ai acestuia. "escendenii 1ntre care se face 1m)reala de ascendent )ot fi din cstorie. din afara cstoriei. )recum i din ado)ie. Ei tre&uie s ai& vocaie la motenirea dis)untorului. ca)acitate succesoral i s nu fie nedemni. Potrivit art. 11> alin. 1 C. civ.. )arta/ul de ascendent care nu cu)rinde toi ascendenii este sancionat cu nulitatea a&solut. Preci2m c dis)o2iiile de mai sus )rivesc numai )e descendenii care e!ist 1n momentul desc#iderii motenirii ,)entru c numai ei au ca)acitate la motenirea ascendentului-. ;oul supravieuitor nu face parte din categoria beneficiarilor partajului de ascendent . dei este motenitor legal i re2ervatar. iar Codul civil i-a conferit dre)turi succesorale im)ortante. Abiectul partajului de ascendent 1l constituie &unurile succesiunii. ;m)reala de ascendent )oate avea ca o&iect toate &unurile succesiunii sau numai o )arte din ele ,art. 11>2 C. civ.-. 'unurile necu)rinse 1n )arta/ul de ascendent vor fi su)use 1m)relii de dre)t comun. C:nd 1m)reala de ascendent s-a fcut )rin acte inter vivos# A)arta/ul reali2at )rin donaie nu )oate avea ca o&iect dec:t &unurile )re2enteB ,care e!ist efectiv 1n )atrimoniul su. nu i cele viitoare F art. 11>1 alin. 2 C. civ.-. ;n consecin. ascendentul-dis)untor )oate s-i rein o )arte din &unuri ,adic s su)un )arta/ului de ascendent numai o )arte din &unurile succesiunii-. El )oate. de asemenea. s fac mai multe )arta/e succesive ale &unurilor sale. at:t )rin acte 1ntre vii. c:t i )entru cau2 de moarte. <misiunea unor &unuri ,voluntar sau nu- din actul de 1m)real de ascendent nu atrage nulitatea acestuia. ci )ermite reali2area unui )arta/ su)limentar. *a reali2area )arta/ului de ascendent se va ine cont de urmtoarele cerineC F atri&uirea &unurilor tre&uie fcut efectiv ,nu 1n forma unei cote ideale asu)ra &unurilor-E F re2erva succesoral a descendenilor va tre&ui res)ectat. 1ntruc:t. 1n ca2 contrar. motenitorii re2ervatari vor )utea s u2e2e de aciunea 1n reduciunea li&eralitilor e!cesive. "e )reci2at c ascendentul-dis)untor va putea s favorizeze pe unii dintre motenitori . derog:nd astfel de la )rinci)iul )rivind egalitatea 1ntre comotenitori. b). Condiii de form. Potrivit art. 11>1 alin. 1 C. civ.. )arta/ul de ascendent Ase )oate reali2a )rin donaie sau )rin testament cu res)ectarea formelor. condiiilor i regulilor )rev2ute de legeB. "ac )arta/ul de ascendent se reali2ea2 )rin act /uridic inter vivos# donaia va fi 1ntocmit 1n form autentic. iar descendenii donatari vor tre&ui s acce)te li&eralitatea fcut. C:nd 1m)reala se face )rin testament. ea tre&uie s 1m&race una din formele testamentare )rev2ute de lege. Neres)ectarea acestor condiii atrage nulitatea a&solut a actului de )arta/. C. E1./t.+. <!p4r0.+ii d. a*/."d."t. Efectele 1m)relii de ascendent sunt diferite. du) cum aceasta s-a reali2at )e calea unui act /uridic inter vivos ,donaie- sau )rintr-un act mortis causa ,testament-. a). !mpreala pe calea donaiei )roduce efecte diferite. 1n tim)ul vieii ascendentului i du) desc#iderea succesiunii. "in momentul 1nc#eierii actului de 1m)real. 1ntre ascendent i descendent iau natere ra)orturi s)ecifice contractului de donaie. $stfel. &unurile care au fcut o&iectul 1m)relii trec. irevoca&il. din )atrimoniul ascendentului 1n cel al descendentului. "escendenii donatari sunt succesori 1n dre)turi cu titlu )articular i nu sunt inui )entru datoriile ascendentului lor ,cu e!ce)ia ca2ului c:nd donaia a fost cu sarcina )lii datoriilor e!istente 1n momentul 1nc#eierii contractului-. Prin 1m)reala de ascendent iau natere ra)orturi 1ntre descendeni. ei av:nd. unii fa de ceilali. calitatea de co)rtai. 8a)orturile dintre co)rtai vor fi astfel guvernate de regulile re2ultate din 1m)real. Potrivit legii. revocarea donaiei se face de ctre instana de /udecat. la cerere. 1n ca2urile anume )rev2ute. "u) moartea ascendentului. 1m)reala de ascendent devine o 1m)real )ro)riu-2is. iar descendenii devin motenitori ,)str:nd i calitatea de donatari-. 95

;n calitate de motenitori. descendenii )ot acce)ta succesiunea sau )ot renuna la ea. 'unurile succesiunii care nu au format o&iectul 1m)relii de ascendent ,au fost reinute de ascendentul dis)untor- vor fi transmise descendenilor 1n indivi2iune i vor face o&iectul unui )arta/ )ro)riu-2is. "ac )rin 1m)reala de ascendent s-a 1nclcat re2erva unui co)rta. acesta va avea dre)tul la reducerea loturilor reali2ate cu de)irea cotitii dis)oni&ile. b). ,ac mpreala de ascendent s3a realizat prin testament . nu se vor )roduce efecte /uridice 1n tim)ul vieii ascendentului dis)untor. ;n aceast )erioad. 1m)reala de ascendent va )utea fi revocat. ca orice dis)o2iie testamentar. *a desc#iderea succesiunii. &unurile care au fcut o&iectul 1m)relii de ascendent se transmit. divi2ate. descendenilor ,care le do&:ndesc nu 1n calitate de legatari. ci de motenitori legali-. "e la moartea ascendentului dis)untor. 1ntre descendeni se nasc numai ra)orturi de 1m)real. "escendenii vor tre&ui 1ns s acce)te sau s renune la motenire. aa cum a fost 1m)rit de ctre ascendentul dis)untor. (ndiferent dac )arta/ul a fost fcut )rin donaie sau )rin testament. descendenii se vor garanta reci)roc )entru eviciune ,aceast garanie e!ist:nd la orice fel de 1m)real-. D. I".1i/a/itat.a parta:u+ui d. a*/."d."t. $ctului /uridic de )arta/ )oate deveni ineficace datorit unor cau2e de dre)t comun. dar i unor cau2e s)ecifice )arta/ului de ascendent. Preci2m c n accepiunea sa extins. ineficacitatea actului /uridic desemnea2 deo)otriv. nulitatea ,sanciunea ne1nde)linirii cerinelor de validitate- dar i sanciunile )osterioare )recum re2oluiunea. revocarea. caducitatea etc. a). Cauze comune de ineficacitate. ;n acest conte!t. )arta/ului de ascendent 1i vor fi a)lica&ile regulile generale )rivind nulitile ,relative i a&solute-. $stfel. 1nclcarea normelor im)erative )rivitoare la forma donaiilor i testamentelor va atrage sanciunea nulitii a&solute a actului de )arta/. (nca)acitatea ascendentului sau vicierea voinei sale ,)rin dol. eroare sau violen- va atrage sanciunea nulitii relative a 1m)relii de ascendent. ;n sc#im&. nee!ecutarea sarcinii sau ingratitudinea va atrage revocarea 1m)relii de ascendent ,dar numai 1n ce-l )rivete )e descendentul vinovat-. Parta/ul fcut )rin donaie cu sco)ul fraudrii creditorilor va )utea fi revocat de acetia )e calea aciunii revocatorii ,art. 1=>7- 1=>2 C. civ.-. b). Cauzele speciale de ineficacitate. Potrivit art. 11> alin. 1 C. civ.. Aeste lovit de nulitate a&solut )arta/ul 1n care nu s-au cu)rins toi descendenii care 1nde)linesc condiiile )entru a veni la motenire. fie 1n nume )ro)riu. fie )rin re)re2entare succesoralB. $v:nd 1n vedere cele de mai sus. re2ult c necu)rinderea tuturor descendenilor la )arta/ul de ascendent atrage sanciunea nulitii a&solute a 1m)relii. Prin descendeni. 1n acce)iunea art. 11> C. civ.. se 1neleg fii i fiicele dis)untorului. 1n via la desc#iderea succesiunii. )recum i descendenii e!isteni ai celor )redecedai. Potrivit art. 11> alin. 2 C. civ.. condiia cu)rinderii tuturor descendenilor este 1nde)linit i 1n ca2ul A)arta/ului 1n care nu a fost inclus un descendent care vine la motenire )rin re)re2entare succesoral. 1ns a fost cu)rins acela )e care 1l re)re2intB. "ac un descendent a fost omis de la )arta/. 1ns nu a fcut acte de acce)tare tacit sau e!)res a motenirii. acesta nu mai )oate ataca 1m)reala de ascendent. deoarece a devenit strin de motenire. ;n ca2 de omisiune a unui descendent. instana. la cererea acestuia. va constata nulitatea )arta/ului ,du) care se va efectua o nou 1m)real-. ;n temeiul art. 11> alin. C. civ.. )arta/ul de ascendent )oate fi atacat i atunci c:nd. )rin efectuarea lui. s-a adus atingere re2ervei unuia dintre descendeni sau a soului su)ravieuitor. $ciunea )e care un descendent o are la dis)o2iie este aciunea n reduciune ,)entru diminuarea re2ervei numai 1m)otriva descendenilor care au fost avanta/ai-. 8e2ult c. 1n aceast materie. aciunea 1n reduciune are rol de rectificare a 1m)relii ,adic re1ntregirea re2ervei )rin micorarea loturilor co)rtailor avanta/ai-. $ciunea 1n reduciune )rev2ut de art. 11> alin. C. civ. este su)us termenului general de )rescri)ie. care curge de la data desc#iderii succesiunii.

96

97

S-ar putea să vă placă și