Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE C.

STERE
AGENDA TIP
A STAGIARULUI

Chiinu 2013
APROAT !"# C$%"&' (((((((((((((((((((((
)$ "&in*$ C$%"&'"i
&in ((((((((((((((((((((((((((
PROGRAM
1. Stagiul de practic la judectorie
2. Stagiul de practic la procuratur
3. Stagiul de practic la organele de urmrire penal (poliie)
4. Stagiul de practic la avocatur
5. Stagiul de practic la biroul notarial
6. Stagiul de practic la ntreprindere
1. S%$+iu) &" ,'$-%i- )$ .u&"-%/'i"
Obiective:
cunoa!terea "i"temului admini"trativ al in"tanei de judecat#
$amiliari%area cu modalitile de primire !i nregi"trare a do"arelor& iniiere n procedura
de "electare !i pregtire a do"arelor.
C$n-")$'i$ +"n"'$) / 0i1
'n cancelaria general "tagiarul "e va $amiliari%a cu(
organigrama in"tanei de judecat&
nregi"trarea core"pondenei cu autoritile publice !i a petiiilor&
procedura de primire a cererilor& demer"urilor& do"arelor civile& admini"trative& penale de
la alte judectorii& )urtea de *pel& )urtea Suprem de +u"tiie&
primirea do"arelor penale de la procuratur !i tran"miterea cancelariei penale pentru
nregi"trare&
,omenclatorul do"arelor& cu -n"truciunea cu privire la inerea lucrrilor de "ecretariat n
judectorii !i curile de apel& aprobat prin .otr/rea 0lenului )urii Suprem de +u"tiie
nr.41 din 22.12.2113 !i .otr/rea )on"iliului Suprem al 2agi"traturii nr.341 din
15.11.2114& -n"truciunea cu privire la rapoartele "tati"tice ale in"tanelor judectore!ti&
-n"truciunea cu privire la inerea lucrrilor de "ecretariat n )urtea Suprem de +u"tiie&
aprobat prin .otr/rea 0lenului )urii Supreme de +u"tiie nr.36 din 22.12.2113.
C$n-")$'i$ ,"n$) 2 0i)"1
'n cancelaria penal "tagiarul "e va $amiliari%a cu(
procedura de nregi"trare a do"arelor penale&
tran"miterea ace"tora pre!edintelui judectoriei pentru reparti%are aleatorie judectorilor&
per$ectarea $i!elor de eviden "tati"tic a do"arelor&
ndeplinirea regi"trelor de eviden a cau%elor penale intrate !i reparti%ate& de eviden a
pre%entrilor& de eviden a do"arelor penale dup al$abet& de eviden a do"arelor
e5pediate la )urtea de *pel !i n ba%a interpelrilor& a do"arelor penale predate n ar6iv&
va participa la primirea do"arelor penale e5aminate de ctre judectori&
mpreun cu "peciali!tii cancelariei& va participa la primirea cetenilor& n orele de
audien& va pregti !i va elibera actele "olicitate&
"e va $amiliari%a cu modul de punere "pre e5ecutare a "entinelor !i controlul a"upra
e5ecutrii&
e5ecutarea prevederilor "entinelor ce in de corpurile delicte& con$i"carea bunurilor&
"e va $amiliari%a cu modul de "electare !i pregtire a do"arelor pentru tran"mitere n
ar6iv&
cu ndeplinirea raportului "tati"tic trime"trial.
C$n-")$'i$ -i2i) 2 0i)"1
'n cancelaria civil "tagiarul& mpreun cu "peciali!tii& va participa la(
nregi"trarea do"arelor civile intentate dup procedura n aciuni civile& contencio"ului
admini"trativ& procedura "pecial& procedura "impli$icat (n ordonan)&
ndeplinirea $i!elor de eviden "tati"tic&
ndeplinirea regi"trelor( al$abetic& de contencio" admini"trativ& de ordonane& de
tran"mitere la )urtea de *pel& de tran"mitere la judectori.
primirea do"arelor e5aminate&
e5pedierea& n ba%a cererilor de apel !i recur"& a do"arelor la in"tanele ierar6ic "uperioare&
tran"miterea titlurilor e5ecutorii "pre e5ecutare& din o$iciu& pe anumite pricini civile&
"electarea !i pregtirea do"arelor pentru a $i tran"mi"e n ar6iv&
n orele de primire a cetenilor& va pregti !i elibera copii de pe actele proce"uale& de pe
alte documente din do"ar& va a"igura per"oanelor intere"ate po"ibilitatea de a $ace
cuno!tin cu do"arele&
ndeplinirea raportului "tati"tic trime"trial.
C$n-")$'i$ $&3ini4%'$%i2 2 0i)"1
'n cancelaria admini"trativ "tagiarul& "ub ndrumarea "peciali"tului& va participa la(
primirea !i nregi"trarea materialelor admini"trative& pl/ngerilor& cererilor& recur"urilor
mpotriva actelor e5ecutorului judectore"c&
ndeplinirea regi"trului de eviden a do"arelor admini"trative dup al$abet& regi"trului
nr.441 pentru nregi"trarea materialelor n ba%a art.171173& 181& 183 ))* al 92 !i alte
contravenii& regi"trului nr.442 pentru nregi"trarea materialelor n ba%a art.184 alin.1&
18445& 18446& 131 ))* al 92& regi"trului nr.443 pentru nregi"trarea materialelor
parvenite de la poliia rutier& regi"trului nr.444 pentru nregi"trarea n ba%a art.164& 48
))* al 92& regi"trului nr.445 pentru nregi"trarea materialelor n ba%a art.44 ))* al
92& regi"trului nr.446 pentru nregi"trarea materialelor n ba%a art.181 ))* al 92&
regi"trului nr.5r pentru nregi"trarea pl/ngerilor& regi"trului nr.11er pentru nregi"trarea
recur"urilor mpotriva aciunilor e5ecutorilor judectore!ti& regi"trului nr.7e pentru
nregi"trarea altor cereri& regi"trului nr.5e pentru nregi"trarea demer"urilor privind
"c6imbarea pedep"ei n are"t& regi"trului nr.4e pentru nregi"trarea cererilor& demer"urilor
privind anunarea n cutare a debitorilor !i aducerea $orat& regi"trului de eviden a
do"arelor e5pediate la )urtea de *pel& 0rocuratura :eneral& )urtea Suprem de +u"tiie&
primirea de la judectori a do"arelor e5aminate&
tran"miterea 6otr/rilor "pre e5ecutare&
e5ecutarea prevederilor din 6otr/re ce in de corpurile delicte& con$i"carea bunurilor&
"electarea !i pregtirea do"arelor pentru ar6iv&
la orele de primire a cetenilor& mpreun cu "peciali!tii& va pregti !i elibera copii de pe
6otr/ri& de pe alte documente din do"ar& va a"igura per"oanelor intere"ate po"ibilitatea
de a $ace cuno!tin cu do"arele&
ndeplinirea raportului "tati"tic trime"trial.
A'hi2 2 0i)"
'n ar6iv "tagiarul mpreun cu "peciali!tii& "e va ocupa cu(
veri$icarea !i primirea la p"trare n ar6iv a do"arelor civile& penale& admini"trative&
regi"trelor& etc.&
"i"temati%area do"arelor n ar6iv dup categorii !i pe ani&
modul de eliberarea a do"arelor din ar6iv&
eliberarea copiilor de pe actele judectore!ti din do"are&
va a"igura per"oanelor intere"ate po"ibilitatea de a $ace cuno!tin cu do"arele&
"electarea do"arelor pentru e5perti%a !tiini$icopractic& a documentelor !i ntocmirea
actelor re"pective&
modul de nimicire a do"arelor cu termenul de p"trare e5pirat&
completarea regi"trelor de primire !i predare a do"arelor n ar6iv&
pregtirea !i e5pedierea& la interpelare& a do"arelor n in"tanele ierar6ic "uperioare "au n
procuratur&
"upraveg6erea termenilor de re"tituire a do"arelor !i n ca% de nece"itate pregtirea
interpelrilor pentru re"tituirea do"arelor&
a"igurarea integritii do"arelor.
C/n4u)%$n*i / 0i.
Stagiarul n perioada de iniiere& "e va $amiliari%a cu(
atribuiile de "erviciu a con"ultanilor judectoriei&
cu metodologia de ndeplinire a raportului "tati"tic trime"trial pe di$erite cau%e&
cu metodologia generali%rii !i anali%ei practicii judiciare pe anumite categorii de cau%e&
introducerea modi$icrilor n )odurile judectorilor&
completarea regi"trului de eviden a petiiilor !i a $i!elor&
"upraveg6erea termenelor de e5aminare a petiiilor&
evidena legi"laiei& literaturii !tiini$icopractice n domeniul juri"prudenei din
bibliotec.
P'$-%i-$ 5n in4%$n $ &" .u&"-$% ," -$u0" -i2i)"6
va a"i"ta la primirea cererilor de c6emare n judecat& cererilor& recur"urilor&
va per$ecta proiecte de nc6eieri privind intentarea proce"ului& privind "cutirea&
e!alonarea& am/narea de la ac6itarea ta5ei de "tat& nc6eieri privind re$u%ul n intentarea
proce"ului& nc6eieri de a nu da cur" cererii& de re"tituire&
mpreun cu judectorul& va ndeplini acte ce in de pregtirea pricinii pentru de%baterile
judiciare& va a"i"ta la ndeplinirea delegaiilor judiciare&
va "tudia do"arele numite pentru !edinele judiciare& va preci%a legea care urmea% a $i
aplicat !i determina raporturile juridice dintre pri& va con"tata circum"tanele care au
importan pentru "oluionarea ju"t a pricinilor civile#
va pregti proiecte de nc6eieri privind cone5area "au "epararea preteniilor& atragerea n
proce" a unei pri& "trmutarea cau%ei& ridicarea con$lictului de competen& aplicarea
m"urilor de a"igurare a aciunii& ordonarea e5perti%elor&
va a"i"ta la !edinele de judecat n pricinile civile& n"u!ind metodica de judecarea a
pricinilor de di$erite categorii ce re%ult din raporturi juridice civile& de munc& $amiliale&
$unciare& locative& ecologice& din raporturi de contencio" admini"trativ& n procedur
"pecial !i n ordonan&
va per$ecta proiecte de 6otr/ri privind admiterea "au re"pingerea cererii& aciunii& de
nc6eieri privind ncetarea proce"ului& "coaterea cererii de pe rol.
va a"i"ta la e5aminarea cererilor de revi%uire n pricinile civile& pregtind proiecte de
admitere "au re"pingere&
va a"i"ta la e5aminarea recur"urilor mpotriva actelor e5ecutorilor judectore!ti.
P'$-%i-$ 5n in4%$n $ &" .u&"-$% ," -$u0" ,"n$)"6
va "tudia do"arele reparti%ate& n mod aleatoriu& judectorului tutore& va pregti proiecte
de nc6eieri privind numirea !edinelor preliminare& !edinei judiciare&
va a"i"ta n !edinele de judecat& n"u!ind metodele de audiere a inculpatului& de
interogare a prii& vtmate& martorilor& inclu"iv particularitile audierii minorilor&
" anali%e%e !i " aprecie%e probele din punct de vedere al pertinenei& concludentei&
utilitii !i veridicitii#
" ntocmea"c proiecte de "entine de condamnare& de ac6itare& de ncetare#
va n"u!i particularitilor de judecare a cau%elor penale dup procedurile "peciale(
procedura n cau%ele privind minorii& procedura aplicrii m"urilor de con"tr/ngere cu
caracter medical& procedura privind acordul de recunoa!tere a vinoviei& procedura de
judecare a unor in$raciuni $lagrante& judecarea cau%elor privind in$raciunile "v/r!ite de
per"oanele juridice#
va n"u!i particularitile de judecare a cau%elor penale privind in$raciunile de corupie
"vr!ite de per"oane cu $uncie de r"pundere& de per"oanele care ge"tionea%
organi%aiile comerciale& ob!te!ti !i a altor organi%aii ne"tatale& inclu"iv particularitile
ce "e re$er la con$i"carea bunurilor& m"urile a"iguratorii pentru repararea prejudiciilor !i
garantarea e5ecutrii pedep"ei cu amenda#
va a"i"ta la e5aminarea materialelor !i conclu%iilor procurorului de revi%uire a proce"ului
penal& pregtind proiecte de nc6eieri privind admiterea cererii de revi%uire "au a "entinei
privind re"pingerea ace"teia#
va a"i"ta la e5aminarea unor c6e"tiuni ce in de competena judectorului de in"trucie.
P'$-%i-$ 5n in4%$n $ &" .u&"-$% ," -$u0" $&3ini4%'$%i2"6
va "tudia ca%urile admini"trative& reparti%ate judectorului tutore& veri$ic/nd dac ca%ul
e"te de competena in"tanei re"pective& legalitatea ntocmirii actelor& termenului de
aplicare a "anciunii& re"pectarea drepturilor per"oanelor atra"e la r"pundere
admini"trativ n cadrul ntocmirii proce"ului verbal#
per$ectarea proiectelor de deci%ii privind remiterea materialelor organului care a ntocmit
proce"ul verbal pentru nlturarea neajun"urilor& remiterea materialelor procurorului
pentru pornirea urmririi penale "au trimiterea organelor competente#
a"i"tarea la judecarea cau%elor admini"trative cu pregtirea proiectelor de deci%ii privind
aplicarea "anciunilor "au cla"area procedurii#
va pregti proiecte de acte privind punerea n e5ecutare a deci%iilor n cau%ele
admini"trative e5ecutarea crora prin lege e"te atribuit in"tanei& va veri$ica e5ecutarea
ace"tora.
Acte normative recomandate:
1. Constituia Republicii Moldova, adoptat la 29.07.1994,
2. Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor undamentale,
adoptat la 4.!" 19#0 la Roma,
3. Codul de etic al $udectorului, adoptat de Consiliul %uperior al Ma&istraturii la
29.11.2007,
4. 'e&ea nr.#44(!""" din 20.07.199# cu privire la statutul $udectorului,
5. 'e&ea nr.949(!""" din 19.07.199) cu privire la cole&iul de caliicare i atestarea
$udectorilor,
6. 'e&ea nr.9#0(!""" din 19.07.199) cu privire la cole&iul disciplinar i la rspunderea
disciplinar a $udectorilor,
8. 'e&ea nr.*17(!""" din 1*.12.1994 cu privire la Curtea Constituional,
7. Codul $urisdiciei constituionale, adoptat prin 'e&ea nr.#02(!""" din 1).0).199#,
3. 'e&ea nr.970(!""" din 24.07.199) cu privire la instanele $udectoreti economice,
11. 'e&ea nr.+*)(!""" din 17.0#.199) cu privire la sistemul instanelor $udectoreti
militare,
11. 'e&ea nr.14#*(!, din +.11.2002 cu privire la notariat,
12. 'e&ea nr.2*(!," din 22.02.200+ cu privire la arbitra$,
13. 'e&ea nr.24(!," din 22.02.200+ cu privire la arbitra$ul comercial internaional,
14. Codul civil, adoptat prin 'e&ea nr.1107 din !, din ).0).2002,
15. Codul de procedur civil, adoptat prin le&ea nr.22#(!, din *0.0#.200*,
16. Codul penal, adoptat prin 'e&ea nr.9+#(!, din 1+.04.2002,
18. Codul de procedur penal, adoptat prin 'e&ea nr.122(!, din 14.0*.200*,
17. Codul cu privire la contraveniile administrative, adoptat la 29.0*.19+#,
13. Codul cu privire la locuine, adoptat la 0*.0).19+*,
21. Codul unciar, adoptat prin 'e&ea nr.+2+(!"" din 2#.12.1991,
21. Codul amiliei adoptat prin 'e&ea nr.1*1)(!", din 2).10.2000,
22. Codul Muncii, adoptat prin 'e&ea nr.1#4(!, din 2+.0*.200*,
23. Codul de e-ecutare, aprobat prin 'e&ea nr.44*(!, din 24.12.2004,
24. 'e&ea nr.79*(!", din 10.02.2000 contenciosului administrativ,
25. 'e&ea nr.121)(!"" din *.12.1992 ta-ei de stat,
26. 'e&ea nr.10#(!, din 1*.0*.200* privind protecia consumatorului,
28. 'e&ea nr.44*(!""" din 4.0#.199# serviciului public,
27. 'e&ea nr.190(!""" din 19.07.1994 cu privire la petiionare,
23. 'e&ea nr.#14(!""" din ).07.199# privind or&ani.area $udectoreasc,
31. 'e&ea nr.#9(!," din 1#.0*.2007 privind statutul i or&ani.area activitii &reierilor din
instanele $udectoreti,
31. 'e&ea nr.2#(!," din 22.02.200+ privind Codul de conduit a uncionarului public,
32. 'e&ea nr.12)*(!""" din 17.07.1997 despre Re&ulamentul de conerire a &radelor de
caliicare a uncionarilor publici,
33. 'e&ea nr.++0(!"" din 22.01.1992 privind /ondul 0r1ivistic al Republicii Moldova,
34. Codul de e-ecutare, aprobat prin 'e&ea nr.44*(!, din 24.12.2004,
35. 2otr3rea 4uvernului RM nr.*#2 din 27.0#.1992 privind aprobarea Re&ulamentului
/ondului 0r1ivistic de %tat al Republicii Moldova,
36. 2otr3rea 4uvernului nr.)1+ din #.10.199* pentru aprobarea Re&ulilor de 5ntocmire a
documentelor or&ani.atorice i de dispo.iie i instruciunii(tip cu privire la inerea
lucrrilor de secretariat 5n or&anele administraiei publice centrale de specialitate i ale
autoadministrrii locale ale Republicii Moldova,
38. "nstruciunea privind pstrarea, ale&erea i predarea 5n ar1iv a documentelor
instanelor $udectoreti, aprobat de Comisia Central de 6-perti. a 7ireciei
Centrale de 0r1iv pe l3n& Consiliul de Minitri al 8R%% la 2*.11.1979 i conirmat
prin ordinul Ministerului de 9ustiie al 8R%% la 2#.04.19+0,
37. 2otr3rea Consiliului %uperior al Ma&istraturii nr.9):# din 20.0*.200+ cu privire la
aprobarea Re&ulamentului privind modul de desurare a concursului pentru ocuparea
unciei vacante de &reier,
33. 2otr3rea Consiliului %uperior al Ma&istraturii nr.9#:# din 20.0*.200+ cu privire la
aprobarea ;ormelor de conduit ale an&a$ailor instanelor $udectoreti,
41. Re&ulamentul de ordine intern al $udectoriei <otanica C1iinu, aprobat prin
dispo.iia preedintelui $udectoriei nr.17 din 2#.02.200+.
41. "nstruciunea cu privire la inerea lucrrilor de secretariat 5n $udectorii i curile de
apel, aprobat prin 2otr3rea =lenului Curii %uprem de 9ustiie nr.40 din 22.12.200*,
2otr3rea Consiliului %uprem al Ma&istraturii nr.9:1 din 1#.01.2004,
42. "nstruciunea cu privire la inerea lucrrilor de secretariat 5n Curtea %uprem de
9ustiie, aprobat prin 2otr3rea =lenului Curii %upreme de 9ustiie nr.*) din
22.12.200*.
43. "nstruciunea cu privire la rapoartele statistice ale instanelor $udectoreti,
44. 41idul $udectorului de instrucie.
%ta&iarii, 5n activitatea lor, inclusiv la perectarea proiectele de 5nc1eieri, 1otr3ri,
deci.ii, sentine, vor aplica $urisprudena Curii 6uropene, se vor conduce de 1otr3rile
e-plicative ale =lenului Curii %upreme de 9ustiie privind aplicarea corect a normelor de
drept pe dierite cate&orii, de Manualul $udectorului la e-aminarea pricinilor civile, Modele de
acte $udectoreti, procedura civil, Modele de acte procedurale penale.
2. S%$+iu) &" ,'$-%i- )$ ,'/-u'$%u'

Obiective:
$amiliari%area cu organi%area !i $uncionarea "ubdivi%iunilor au5iliare ale procuraturii#
iniiere n activitile de lucru cu petiiile !i adre"rile cetenilor& mpreun cu
procurorul&
a"i"tarea la e5ercitarea !i conducerea urmririi penale de ctre procuror&
participarea la activitatea privind repre%entarea intere"elor generale ale "ocietii& aprrii
ordinii de drept& a drepturilor !i libertilor cetenilor#
a"i"tarea la repre%entarea urmririi penale n in"tanele judectore!ti&
a"i"tarea procurorului la judecarea cau%elor civile !i contraveniilor admini"trative n
in"tanele judectore!ti.
Actele normative i literatura recomandat:
1. 'e&ea nr.11+(!, din 14.0*.200* cu privire la procuratur,
2. 'e&ea nr.9+2(!", din 11.0#.2000 privind accesul la inormaie,
3. 'e&ea nr.10)(!""" din 17.0#.1994 cu privire la secretul de stat,
4. 'e&ea nr.190(!""" din 19.07.1994 cu privire la petiionare,
5. Codul =enal, aprobat prin 'e&ea nr. 9+#(!, din 1+.04.2002,
6. Codul de procedur penal, aprobat prin 'e&ea nr.122(!, din 14.0*.200*,
8. Codul de e-ecutare, aprobat prin 'e&ea nr.44*(!, din 24.12.2004,
7. Codul civil, adoptat prin 'e&ea nr.1107 din !, din ).0).2002,
3. Codul de procedur civil, adoptat prin le&ea nr.22#(!, din *0.0#.200*,
11. 'e&ea nr.412(!, din 9.12.2004 cu privire la statistica oicial,
11. "nstruciunile privind inerea lucrrilor de secretariat i ar1iv 5n procuraturile
teritoriale i speciali.ate, aprobate prin ordinul =rocurorului 4eneral nr.*21:9 din
29.12.04>
12. "ndicatorul documentelor(tip i al termenelor lor de pstrare, aprobat prin ordinul
=rocurorului 4eneral nr.*9:09 din 1+.02.0#,
3. S%$+iu) &" ,'$-%i- )$ /'+$n")" &" u'3'i'" ,"n$) 7,/)i*i"8
Obiective:
iniiere n "i"temul organelor de urmrire penal !i competena lor#
$amiliari%area cu atribuiile conductorului organului de urmrire penal#
cunoa!terea atribuiilor& drepturilor !i obligaiilor o$ierului de urmrire penal & relaiile
dintre procuror !i o$ierul de urmrire penal#
cunoa!terea "ubordonrii o$ierului de urmrire penal !i inter%icerea imi5tiunii n
activitatea de urmrire penal#
iniiere n modul de organi%are !i activitate a )omi"ariatului de 0oliie&
cunoa!terea modului de nregi"trare a cererilor& a pl/ngerilor cetenilor&
identi$icarea ordinii de nregi"trare a in$ormaiei privind comiterea in$raciunilor&
cunoa!terea cu activitatea "ubdivi%iunilor )omi"ariatului&
pregtirea raportului cu propunerea de a pune per"oanei "ub nvinuire&
"peci$icul activitii de inve"tigaie operativ pe anumite categorii de in$raciuni&
participarea la aciuni proce"uale( cercetarea la $aa locului& e5aminarea corporal&
recon"tituirea $aptei !i e5perimentul&
cunoa!terea modului !i condiiilor de r"pundere patrimonial a "tatului pentru prejudiciul
cau%at prin aciunile ilicite comi"e n proce"ele penale !i admini"trative de organele de
urmrire penal.
Acte normative recomandate:
1. 'e&ea nr.11+ din 14.0*.200* cu privire la procuratur,
2. 'e&ea nr.1104(!, din ).0).2002 cu privire la Centrul pentru combaterea Crimelor
6conomice i Corupiei,
3. 'e&ea nr.41)(!"" din 1+.12.1990 cu privire la poliie,
4. 'e&e nr.***(!," din 10.11.200) privind statutul oierului de urmrire penal>
5. Codul =enal, aprobat prin 'e&ea nr. 9+#(!, din 1+.04.2002,
6. Codul de procedur penal, aprobat prin 'e&ea nr.122(!, din 14.0*.200*,
8. 'e&ea nr.4#(!""" din 12.04.1994 privind activitatea operativ de investi&aii&
7. 'e&ea nr.1#4#( !,""" din 2#.02.199+ privind modul de reparare a pre$udiciului cau.at
prin aciunile ilicite ale or&anelor de urmrire penal, ale procuraturii i ale instanelor
$udectoreti&
3. 41idul $udectorului de instrucie.
9. S%$+iu) &" ,'$-%i- )$ $2/-$%u'
Obiective:
$amiliari%area cu $ormele de organi%are a activitii de avocat& organele de admini"trare
ale avocaturii n 9epublica 2oldova& cu remunerarea activitii de avocat&
a"i"tarea la con"ultarea cetenilor pe di$erite probleme de drept&
pregtirea proiecte de cerere de c6emare n judecat& de petiii& recur"uri& apeluri&
"tabilirea modalitile de aprare a drepturilor !i intere"elor per"oanei n in"tanele
judectore!ti& procuratur& organele de urmrire penale& organele de admini"traie public
locale !i centrale& private&
participarea& mpreun cu un avocat& la pre"tarea a"i"tenei juridice gratuite cetenilor
vulnerabili.
Acte normative recomandate:
1. 'e&ea nr.12)0(!, din 19.07.2002 cu privire la avocatur,
2. 0rt.art.+, 7), 77, 7+, *04, *1) din Codul de procedur civil, aprobat prin 'e&ea nr.
22#(!, din *0.0#.200*,
3. 0rt.art.17, )+(72, 229, *22 din Codul de procedur penal, aprobat prin 'e&ea nr.122(
!, din 14.0*.200*,
4. 'e&ea nr.19+(!," din 2).07.2007 cu privire la asistena $uridic &arantat de stat,
5. Re&ulamentul cu privire la mrimea i modul de remunerare a avocailor pentru
acordarea asistenei $uridice din oiciu la solicitarea or&anelor de urmrire penal i a
instanelor $udectoreti din *1.0*.200*, aprobat prin ordinul Ministerului 9ustiiei al
Republicii Moldova nr.1*9 din *1.0*.200*,
6. Re&ulamentul privind e-amenul de caliicare pentru admiterea 5n proesia de avocat,
aprobat prin ordinul Ministerului 9ustiiei al Republicii Moldova nr.*7) din 7.09.200#,
8. 'ista avocailor din Republica Moldova care vor acorda asisten $uridic din oiciu,
elaborat de Ministerul 9ustiiei, publicat 5n Monitorul ?icial al RM nr.2*7(240:#01
din 24.12.2004,
7. 'ista avocailor din Republica Moldova ce dein licen pentru e-ercitarea proesiei de
avocat @ actuali.at la data de 20.12.2004A, publicat 5n Monitorul ?icial al Republicii
Moldova nr.242(24#:#1* din *1.12.2004.
:. S%$+iu) &" ,'$-%i- )$ ;i'/u) n/%$'i$)
Obiective:
1. $amiliari%area cu $ormele de organi%are a activitii notariale& organele de admini"trare n
domeniul notarial din 9epublica 2oldova&
2. a"i"tarea la con"ultarea cetenilor pe di$erite probleme de drept&
3. pregtirea proiecte de proiecte a di$eritor contracte (vn%arecumprare& donaie&
comodat& locaiune) te"tamente& procuri& declaraii& do"are de mo!tenire&
4. participarea la completarea regi"trelor de eviden notarial&
5. pregtirea do"arelor pentru ar6iva notarial
Acte normative recomandate:
1. )on"tituia 9epublicii 2oldova adoptat la 23 iulie 1334.442onitorul ;$icial al 9epublicii
2oldova. 1334. ,r. 1.
2. )odul )ivil al 9epublicii 2oldova adoptat prin <egea 9epublicii 2oldova din 6 iunie&
2112.
3. )odul de 0rocedur )ivil al 9epublicii 2oldova adoptat prin <egea 9epublicii 2oldova
din 14 martie& 2113 .
4. )odul $amiliei al 9epublicii 2oldova&)6i!inu&2111.
5. <egea cu privire la notariat n'. 19:3<=V &in > n/i"3;'i" 2002
?. S%$+iu) &" ,'$-%i- )$ 5n%'",'in&"'"
Obiective:
1. $amiliari%area cu $ormele de organi%are a activitii ntreprinderii !i a organelor de
admini"trare ale ace"teia&
2. a"i"tarea la con"ultarea "alariailor pe di$erite probleme de munc&
3. pregtirea proiecte de proiecte a di$eritor contracte (vn%arecumprare& comodat&
locaiune& lea"ing& depo%it)& procuri& regulamente de ordine interioar& de po"t& ordine de
angajare !i concediere
4. participarea la completarea regi"trelor de eviden a "alariailor&
5. per$ectarea !i evidena carnetelor de munc
Acte normative recomandate:
1. )odul muncii al 9epublicii 2oldova adoptat la 27 martie 2113.
2. )odul de procedur civil al 9epublicii 2oldova adoptat la 14 martie 2113.
3. )odul civil al 9epublicii 2oldova& adoptat la 16.16.2112.
4. <egea nr. 181=--41334 >)u privire la "ecretul comercial? 44 >2onitorul ;$icial al
9epublicii 2oldova?& nr. 13 din 11.11.1334.
5. <egea nr. 451=@ din 31.18.2111 >0rivind licenierea unor genuri de activitate? 44
>2onitorul ;$icial al 9epublicii 2oldova?& nr. 117113 din 16.13.2111.
6. <egea nr. 112=@ >0rivind ocuparea $orei de munc !i protecia "ocial a per"oanelor
a$late n cutarea unui loc de munc? din 13.13.2113 44 >2onitorul ;$icial al 9epublicii
2oldova?& nr. 8182 din 15.14.2113.
8. <egea "indicatelor& nr. 1123=-@42111 44 >2onitorul ;$icial al 9epublicii 2oldova?& nr.
131132& 2111.
7. <egea "erviciului public& nr. 443=-- din 14.15.1335 44 >2onitorul ;$icial al 9epublicii
2oldova?& nr. 61& 1335.
3. <egea 9epublicii cu privire la protecia muncii nr. 625=-- din 12.18.1331.
11. )on"tituia 9epublicii 2oldova din 23.18.3444 2onitorul ;$icial al 9. 2oldova nr.1 din
12.17.1334#
11. <egea privind principiile de ba% a activitii de ntreprin%tor nr.23542116#
12. )odul civil nr.111842112& publicat n 2onitorul ;$icial& 2112& nr.7276.
13. <egea cu privire la antreprenoriat !i ntreprinderi nr. 745=-- din 13.11.1332& 2;& 1334&
nr.2.
14. <egea cu privire la nregi"trarea de "tat a per"oanelor juridice !i a ntreprin%torilor
individuali nr.22142118#
15. <egea cu privire la "ocietile pe aciuni nr. 1134=--- din 2.14.1338& 2;& 1338& nr.37
33.
16. <egea privind "ocietile cu r"pundere limitat nr.13542118& 2;& 2118& nr.128131#
18. <egea cu privire la inve"tiii n activitatea de ntreprin%tor din 17.13.2114 442;& nr. 64
664344 din 23.14.2114#
17. <egea in"olvabilitii nr. 63242111& 2;& 2111& nr.133141.
13. <egea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprin%tor nr.45142111&
2;& 2111& nr. 117113.
21. <egea cu privire la patenta de ntreprin%tor nr.33=-@ din 5.18.1337& 2;& 1337& nr.82
83.
21. <egea privind cooperativele de producie nr.111842112& 2;& 2112& nr.8183.
22. <egea privind cooperativele de ntreprin%tor nr.8342111& 2;& 2111& nr.4351.
23. <egea cu privire la ntreprinderea de "tat nr.146=--- din 16.16.1334& 2;& 1334& nr.2.
24. <egea privind go"podriile rne!ti (de $ermier)& nr.135342111& 2;& nr. 1415#
25. <egea privind "u"inerea "ectorului ntreprinderilor mici !i mijlocii nr.21642116#
26. <egea contabilitii nr.11342118 2;& 2118& nr.3133& (n vigoare de la 11.11.2117)#
28. <egea privind protecia concurenei nr. 11342111& 2;166167#
MODEL AGEND@<TIP
1. Nu3")"1 ,'"nu3")" ,'$-%i-$n%u)ui 74%$+i$'u)ui8
2. In4%i%u*i$ &" 5n2*3An% -$'" /'+$ni0"$0 4%$+iu) &" ,'$-%i-
3. N'. /'&inu)ui 5n -/n#/'3i%$%" -u -$'" 4%u&"n%u) '"$)i0"$0 4%$+iu) &" ,'$-%i-
9. B$-u)%$%"$1 4,"-i$)i%$%"$ 4%u&"n%u)ui
:. L/-u) &"4#u''ii 4%$+iu)ui &" ,'$-%i-
?. P"'i/$&$ &"4#u''ii 4%$+iu)ui &" ,'$-%i-
C. Nu3")"1 ,'"nu3")" -//'&/n$%/'u)ui 4%$+iu)ui &" ,'$-%i- &in -$&'u) in4%i%u*i"i &"
5n2*3An% 7#un-*i$ i +'$&u) &i&$-%i-8
>. Nu3")"1 ,'"nu3")" %u%/'")ui &" ,'$-%i-
D. D'",%u'i)" i 5n&$%/'i'i)" ,'$-%i-$n%u)ui
0racticant e"te con"iderat "tudentul care de"$!oar "tagiul de practic pentru con"olidarea
cuno!tinelor teoretice !i pentru $ormarea abilitilor& "pre a le aplica n concordan cu
"peciali%area pentru care "e in"truie!te.
Studentul A practicant ("tagiar) are dreptul(
1. "!i aleag locul de reali%are a "tagiului de practic#
2. " reali%e%e "tagiul de practic la locul "u permanent de munc& dac ace"ta core"punde
"peciali%rii con$orm creia "e in"truie!te#
Studentul A practicant ("tagiar) trebuie(
1. " "tudie%e curricula practicii& cuno"cnd cine e"te pro$e"orul coordonator& timpul !i locul
e$ecturii "tagiului de practic.
2. " "e pre%inte la locul "tagiului de practic n termenii prev%ui de rectorat.
3. " re"pecte gra$icul calendari"tic al practicii& coninutul cruia e"te coordonat cu conductorul
practicii de la in"tituie4organi%aie.
4. " ndeplinea"c n"rcinrile primite din partea coordonatorului !i a tutorelui de practic
!i "i in$orme%e de"pre e5ecutarea lor.
5. " re"pecte regulamentul interior de lucru al unit ii unde reali%ea% "tagiul de practic.
6. " re"pecte cu "trictee programul de lucru al in"tituiei4organi%aiei !i " poarte
re"pon"abilitate pentru activitile e$ectuate.
8. " "tudie%e e5periena tutorelui de practic.
7. " participe la aplicarea legi"laiei n ramur.
3. " "e implice n vi%area proiectelor di$eritor documente.
11. mpreun cu tutorele de practic " participe la e$ectuarea di$eritor aciuni.
11. " $ac cuno!tin cu lucrul de "ecretariat& cu lucrul de "itemati%are !i p"trare a di$eritor
documente "au acte normative ramurale.
12. " colecte%e materiale pentru "crierea te%ei de licen.
13. " $ie con!tient pentru calitatea muncii pre"tate !i "!i a"ume re"pon"abilitatea pentru
re%ultatele activit i i "ale& la acela!i nivel cu per"onalul unit ii .
14. " e$ectue%e in"crip i i %ilnice n caietul "tagiului de practic privind activitatea
de"$!urat.
15. " elabore%e un raport cu privire la "tagiul de practic p/n la $inali%area ace"tuia n ba%a
nregi"trrilor e$ectuate n caietul "tagiului de practic& precum !i a re%ultatelor
obinute& pentru a "u"ine probele nece"are n $aa )omi"iei de Bvaluare n termenii
"tabilii.
16. " p"tre%e caietul "tagiului de practic& care e"te principalul document ce ate"t $aptul
e$ecturii "tagiului de practic n produc i e. 'n ca%ul pierderii caietului& "tagiul de
practic e"te con"iderat nevalabil.
10. En&$%/'i'i)" -//'&/n$%/'u)ui &" ,'$-%i-
a) organi%ea% in"tructajul "tudenilor A practicani ("tagiari) cu "copul de a aduce la
cuno!tin ace"tora obiectivele "tagiului de practic#
b) a"igur $iecare "tudent cu curriculum !i cu porto$oliul de practic#
c) d indicaii a"upra evidenei "tagiului de practic#
d) vi%itea% "tudenii la locul "tagiului de practic (nu mai puin dect de 2 ori)#
e) coordonea% cu tutorele de practic planul de activitate a "tudentului practicant#
$) acord ajutor metodic tutorelui de practic#
g) organi%ea% !i petrece evaluarea "tagiului de practic.
11. En&$%/'i'i)" %u%/'")ui &" ,'$-%i-
a) in$ormea% practicantul de"pre competenele pro$e"ionale nece"are de a $i $ormate n
cadrul "tagiului de practic#
b) organi%ea% "tagiul de practic con$orm curriculumului& innd cont de "peci$icul lucrului
concret e5ecutat de ctre practicant#
c) acord ajutor la elaborarea planului de activitate a practicantului#
d) d indicaii a"upra ndeplinirii obiectivelor "tagiului de practic#
e) evaluia% ndeplinirea indicaiilor !i n"emnrile date#
$) monitori%ea% completarea porto$oliului de practic#
g) poate participa la evaluarea $inal a "tagiului de practic#
12. D"#ini'"$ -/3,"%"n*")/' -$'" 2/' #i &/;5n&i%" &" ,'$-%i-$n% ," ,"'i/$&$ 4%$+iu)ui &"
,'$-%i- 74" -/3,)"%"$0 &" -%'" %u%/'")" &" ,'$-%i-8
13. G'$#i-u) &" $-%i2i%$%" $ ,'$-%i-$n%u)ui 74%$+i$'u)ui8
19. D$%" &"4,'" '"$)i0$'"$ 4%$+iu)ui &" ,'$-%i- 7/ -$'$-%"'i4%i- 4u--in% $ $-%i2i%*ii
'"$)i0$%"8
1:. M"n*iuni i /;i"-*ii '"#"'i%/$'" )$ $-%i2i%$%"$ ,'$-%i-$n%u)ui 74" -/3,)"%"$0 &"
%u%/'")" &" ,'$-%i- iF4$u -//'&/n$%/'u) &" ,'$-%i-8
1?. E2$)u$'"$ -u'"n% $ 4%$+iu)ui &" ,'$-%i- 74" -/3,)"%"$0 &" %u%/'")" &" ,'$-%i- i
-//'&/n$%/'u) &" ,'$-%i-8
1C. D"4-'i"'"$ $-%i2i% i)/' -u ,'i2i'" )$ ,"%'"-"'"$ 4%$+iu)ui &" ,'$-%i-
Cata *ctivit i e$ectuate de ctre "tagiar
("e comleta% n $iecare %i de practic)
Cata *ctivit i e$ectuate de ctre "tagiar
("e comleta% n $iecare %i de practic)
1>. E2$)u$'"$ #in$) $ 4%$+iu)ui &" ,'$-%i- 74" -/3,)"%"$0 &" %u%/'")" &" ,'$-%i- 5n
-/n#/'3i%$%" -u -'i%"'ii)" &" "2$)u$'" ,'"20u%" 5n -u''i-u)u38G
1. $oarte bine
2. bine
3. "ati"$ctor
4. ne"ati"$ctor
"emntura DDDDDDDDDDDDDDDDD data DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
!tampila in"tituiei "au organi%aiei DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1D. M"n*iuni 4",$'$%" '"#"'i%/$'" )$ '"$)i0$'"$ 4%$+iu)ui &" ,'$-%i- 74" -/3,)"%"$0 &"
-%'" %u%/'")" &" ,'$-%i-8
20. E2$)u$'"$ #in$) $ 4%$+iu)ui &" ,'$-%i- 74" -/3,)"%"$0 &" -%'" -//'&/n$%/'u) &"
,'$-%i- 5n -/n#/'3i%$%" -u -'i%"'ii)" &" "2$)u$'" ,'"20u%" 5n -u''i-u)u38G
,ota DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Semntura DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Cata DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
21. M"n*iuni 4",$'$%" '"#"'i%/$'" )$ '"$)i0$'"$ 4%$+iu)ui &" ,'$-%i- 74" -/3,)"%"$0 &"
-%'" -//'&/n$%/'u) &" ,'$-%i-8

S-ar putea să vă placă și