Sunteți pe pagina 1din 109

Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene.

Analize contabile si fiscale


CUPRINS
CUPRIN.................................................................................................................................... !
INTRODUCERE..........................................................................................................................3
CAPITOLUL I. STADIUL CUNOASTERII PRIVIND RAPORTUL DINTRE CONTABILITATE
SI FISCALITATE. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE......................................5
1.1.Noiuni generae !ri"in# ra!or$urie #in$re %on$a&ii$a$ea 'i (i)%ai$a$ea. ...........................5
De(iniii 'i %on%e!$e %*eie............................................................................................................5
1.1.+ Cara%$eri,area genera- a )i)$e.uui (i)%a 'i %on$a&i...................................................../
1.1.+.1.S$ru%$ura )i)$e.uui (i)%a. Di"ergene 'i %on"ergene in$re %on$a&ii$a$e 'i (i)%ai$a$e. 0
1.1.+.+.. S$ru%$ura )i)$e.uui (i)%a ..........................................................................................1+
1.1.+.3. Prin%i!iie )i)$e.uui (i)%a 'i %on$a&i.........................................................................11
1.1.3. 2e$o#e 'i $e*ni%i #e %on%iiere a #i"ergen$eor #in$re %on$a&ii$a$e 'i (i)%ai$a$e..........+3
1.+.Re(ereniau %on$a&i. S$an#ar#e 'i rege.en$-ri %on$a&ie 4n %on$a&ii$a$e 'i (i)%ai$a$e. +1
1.+.1. IAS 1 5Pre,en$area )i$uaiior (inan%iare6...................................................................+1
1.+.1.1. Ca%uu re,u$a$uui %on$a&i 'i a re,u$a$uui (i)%a.................................................++
1.+.1.+ De$er.inarea !ro(i$uui i.!o,a&i................................................................................+3
1.+.3. I.!o,i$u !e !ro(i$...........................................................................................................+7
1.+.3.1.Aria #e a!i%are a i.!o,i$uui !e !ro(i$.........................................................................+8
1.+.3.+. Co$ee #e i.!o,i$are...............................................................................................+0
1.+.3.1 I.!o,i$u a.9na$..........................................................................................................31
1.+.1. A.or$i,area (i)%a- : a.or$i,area %on$a&i-..................................................................33
1.+.5. Tra$a.en$u i.!o,i$uui !e !ro(i$ !rin IAS 1+.................................................................31
1.+.5.1.Di(erenee $e.!orare "er)u) re)!e%$area !rin%i!iuui in#e!en#enei e;er%iiuui......31
1.+.5.+.Di(erena 4n$re &a,a (i)%a- 'i &a,a %on$a&ia...............................................................35
1.3.Sin$e,- #in i$era$ur- #e )!e%iai$a$e !ri"in# ra!or$urie #in$re %on$a&ii$a$e )i (i)%ai$a$e37
1.3.1. A&or#-ri %on$a&ie 'i (i)%ae !ri"in# i.!o,i$ee 'i $a;ee< Va)ie R-ieanu< A#riana=
So(ia R-ieanu............................................................................................................................37
1.3.+ Con$a&ii$a$e 'i ge)$iune (i)%a-< Lu%ia Ri'$i...................................................................38
1.3.3. Poi$i%i 'i o!iuni %on$a&ie> (air a%%oun$ing "er)u) &a# a%%oun$ing < Feeag- Ni%uae<
Feeag- Liiana..........................................................................................................................38
1.1.Re%unoa'$erea 'i e"auarea ee.en$eor !ri"in# ra!or$u #in$re %on$a&ii$a$ea 'i
(i)%ai$a$e. Prin%i!ii 'i reguui #e e"auare a ra!or$uui ..........................................................3/
1.1.1. Re%unoa)$erea )i e"auarea in %on$a&ii$a$e a a%$i"eor.................................................3/
!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
1.1.3.Re%unoa'$erea 4n %on$a&ii$a$e a a%$i"eor 'i #a$oriior !ri"in# i.!o,i$u %uren$ 'i
a.9na$.......................................................................................................................................15
1.5. Tra$a.en$e )i !ar%$i%i %on$a&ie !ri"in# i.!o,i$u !e !ro(i$.............................................17
1.5.1. S$u#iu #e %a,....................................................................................................................18
1.5.+. S$u#iu #e %a, !ri"in# i.!o,i$u !e !ro(i$.........................................................................53
1.7. In$er!re$ari )i anai,e e%ono.i%=(inan%iare.......................................................................55
1.7.1. Pre,en$area genera- a (ir.ei %are %on)$i$uie )u&ie%$u anai,ei e%ono.i%o=(inan%iare
e(e%$ua$e> S.C PETRO2 S.A......................................................................................................57
1.7.+. Per(or.anee 4n$re!rin#erii 4n $er.ini #e )o#uri in$er.e#iare #e ge)$iune.................58
1.7.3. Anai,a )$ru%$urii )ur)eor #e (inanare..........................................................................73
1.7.1.Anai,a %oreaiei #in$re (on#u #e ru.en$< ne"oia #e (on# #e ru.en$ 'i $re,oreria ne$-
...................................................................................................................................................75
1.7.5. Anai,a i%*i#i$-ii 'i )o"a&ii$-ii..................................................................................7/
1.7.7. Anai,a ra$eor #e ren$a&ii$a$e........................................................................................8+
CAPITOLUL II. CONTRIBU?II PERSONALE.........................................................................85
PROIECT DE PERFEC?IONARE @I APROFUNDARE...........................................................85
+.1. Con$a&ii$a$ea %rea$i"- %a "e%$or in$re !oi$i%i 'i o!iuni %on$a&ie..................................85
+.1.1.I.!a%$u 'i i.i$ee %on$a&ii$-ii %rea$i"e........................................................................88
+.1.+. Co.!e;u .o$i"aiona a #e,"o$-rii $e*ni%ior #e %on$a&ii$a$e %rea$i"-....................8/
+.+. A#o!$area "aorii Au)$e.......................................................................................................80
+.+.1. Cri$i%ie a#u)e "aorii Au)$e............................................................................................../3
+.+.+. C9$ #e %re#i&ie )un$ "aorie Au)$eB .............................................................................../1
+.3. Per(e%ionarea %on$rouui 'i au#i$uui in$ern..................................................................../3
+.3.1. Do.eniu #e a!i%are a au#i$uui in$ern......................................................................../7
+.3.+. Ca$egorii #e au#i$ in$ern................................................................................................../7
Con%u,ii..................................................................................................................................../0
Bi&iogra(ie................................................................................................................................03
ANECE.......................................................................................................................................01
Ane;a 1......................................................................................................................................05
Ane;a +......................................................................................................................................08
Ane;a 3......................................................................................................................................00
Ane;a 1....................................................................................................................................131
Ane;a 5....................................................................................................................................135
Ane;a 7....................................................................................................................................138
"
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
INTRODUCERE
Am ales aceast tem Dihotomie contabilitate-fiscalitate. Convergene i divergene.
Analize contabile i fiscale, pentr c am considerat c acest sbiect prezinta o importana
deosebit pentr rezolvarea aspectelor contabile si fiscale privind gestinea nei intreprinderii, in
incercarea de a concilia interesele contabilitatii c cele ale fiscalitatii, precm si obiectivele si
scoprile rmarite de cele doa.
!ealitatea a demonstrat c inflena fiscalitii aspra contabilitii este foarte pternic
"n ara noastr i provine din faptl c principiile, regrile, normele i reglementrile proprii
celor do componente n snt congrente "n toate cazrile. #n vederea realizrii scopli props
am strctrat lcrarea de aa maniera "nc$t noinile teoretice s convearg i i s completeze
cercetarea proprie. #n concordan c titll ei, lcrarea abordeaz probleme fndamentale, care
prin conintl lor demonstreaz, tilitatea at$t "n plan teoretic c$t i practic.
%crarea este strctrat pe do capitole principale& Capitoll ' (tadil cnoaterii
privind raportrile dintre contabilitate i fiscalitate. (intez din literatr de specialitate6, capitol
care trateaz modl "n care snt definite, abordate i clasificate cele do concepte "n
(tandardele 'nternaionale de Contabilitate, "n Codl fiscal i legislaia naional i Capitoll ''
Contribii personale. )roiect de perfecionare i aprofndare care prezint vizinea mea
aspra tematicii alese i posibilitile de "mbntire, completare i perfecionare a aspectelor
privind raportrile dintre contabilitate i fiscalitate.
*ot "n cadrl acesti capitol s-a analizat activele i datoriile prin prisma conceptelor i
definiiilor cprinse "n legislaia fiscal, pn$nd-se "n evident sitaiile "n care activele i
datoriile snt definite diferit, "n contabilitate i fiscalitate.
#n lcrare se "ncearc prezentarea principalelor inflente ale fiscalitii "n contabilitate i
modalitile de reconciliere a celor do interese& contabil i fiscal.
!aportrile integrate snt raportri de conciliere intre contabilitate i fiscalitate determin$nd
divergene "ntre interesl fiscal i contabil. Aceste divergene privind impozitarea profitli snt
tratate "n priml capitol al acestei lcrri.
!aportrile netrale snt raportrile care n genereaz, de regl probleme privind armonizarea
celor do interese, dar ele devin incitante pentr gestinea fiscal a "ntreprinderii care trebie s
adopte n comportament "nscris pe a+a eficacitii fiscale.
Dp determinarea principalelor divergente am "ncercat s gsim solii optime de reconciliere i
de eliminare a acestora.
#
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
#n cel de-al doilea capitol, Contribii personale. )roiect de perfecionare i
aprofndare, am ales trei teme principale pentr abordare, pe care le-am considerat importante
pentr tema aleas, respectiv contabilitatea creativ, adoptarea valorii ,ste precm i
perfecionarea controlli i aditli intern.
#n "ncheierea lcrrii am prezentat c$teva conclzii generale privind tematica abordat i
principalele aspecte dezbtte rezltate ca rmare a cercetrii efectate.
$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
CAPITOLUL I. STADIUL CUNOASTERII PRIVIND RAPORTUL DINTRE
CONTABILITATE SI FISCALITATE. SINTEZA DIN LITERATURA DE
SPECIALITATE
Dp -../ "n !om$nia contabilitatea era dependenta de fiscalitate, aceasta e+ercit$nd o
inflen importanta aspra contabilitii precm i aspra abordrilor reinte "n materie de
evalare. 0lte societi din !om$nia i-a manifestat tendina de a-i sbevala profitl "n
scopl minimizrii impozitli. Deci ptem vorbi de prezena ni sistem contabil bazat pe o
contabilitate pternic polata fiscal.
1+istena provizioanelor reglementate "n cadrl bilanli, calcll valorii amortizabile a
imobilizrilor "n fncie de dratele normale de fncionare a acestora stabilite la nivel naional,
fr a se ine cont de condiiile specifice ale fiecrei "ntreprinderi, snt c$teva e+emple care
reliefeaz str$ns legtr dintre contabilitate i fiscalitate. #n prezent, odat c armonizarea
contabilitii romaneti c directivele eropene i c "ncercrile de introdcere "n !om$nia a
'A(2'3!(, "ncep$nd c e+erciil contabil 4///, se remarca, cel pin la nivel de reglementare, o
deconectare din ce "n ce mai evident a contabilitii de fiscalitate.
Contabilitatea i fiscalitatea constitie doa discipline adesea independente na de
alta.(ocietile comerciale, regiile atonome i alte institii de stat prezint n ansambl de
docmente contabile i fiscale care trebie analizate "n ansambl i n independent nl de
altl.Contabilitatea rspnde "n plan informational i decizional la problematica gestinii
valorilor economice separate patrimonial. 1ntitile patrimoniale a constitit spail de
reprezentare i acine al contabilitii.
5nl din interesele informaionale onorate de contabilitate, considerat de nii atori
principal, este cel fiscal. Din totdeana pentr contabilitate a e+istat problema concilierii sale c
fiscalitatea. Caza perpet a nei asemenea sitaii a fost generat de faptl c n "n toate
cazrile principiile contabile privind evalarea i calcll economic snt convergente c cele
fiscale, care n se sbordoneaz prezentrii nei imagini fidele a operaiilor ce a loc "n
"ntreprindere. )rincipiile fiscale rmresc fie stimlarea, fie inhibarea nor activiti.
1.1. Noiuni generale priin! rapor"urile !in"re #on"a$ili"a"ea %i &i'#ali"a"ea.
De&iniii %i #on#ep"e #(eie.
)rima definiie dat contabilitii aparine li %ca )acioli, potrivit cria&
D Con$a&ii$a$ea e)$e %on)i#era$- %a un an)a.&u #e !rin%i!ii 'i regui !ri"in# 4nregi)$rarea
%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
4n !ar$i#- #u&- a a"erii E.o&i- 'i i.o&i-F %e a!arine unui negu)$or< !re%u. 'i $oa$e a(a%erie
)ae E.ari 'i .-run$eF< 4n or#inea 4n %are au a"u$ o%6.
6alorificarea deplin a informaiei economice, se realizeaz nmai "n cadrl ni sistem
informaional bine concept, "n care contabilitatea constitie srsa principal de informaii,
deoarece potrivit definiiei date de %egea contabilitii nr.742-..--repblicat "n anl 4//4,
Con$a&ii$a$ea, %a a%$i"i$a$e )!e%iai,a$- 4n .-)urarea< e"auarea< %unoa'$erea< ge)$iunea 'i
%on$rou a%$i"eor< #a$oriior 'i %a!i$aurior !ro!rii< !re%u. 'i a re,u$a$eor o&inu$e #e
!er)oanee Auri#i%e 'i (i,i%e< $re&uie )- a)igure 4nregi)$rarea %ronoogi%- 'i )i)$e.a$i%-<
!reu%rarea< !u&i%area 'i !-)$rarea in(or.aiior %u !ri"ire a !o,iia (inan%iar-< !er(or.ana
(inan%iar- 'i (u;urie #e $re,orerie< a$9$ !en$ru %erinee in$erne ae a%e)$ora< %9$ 'i 4n reaiie
%u in"e)$i$orii !re,eni 'i !o$eniai< %re#i$orii (inan%iari 'i %o.er%iai< %ienii< in)$i$uiie
gu"erna.en$ae 'i ai u$ii,a$ori6
1
.
)rin modificrile i completrile adse %egii contabilitii nr.742-..- prin 8.9.
nr.:-24//-, s-a "nltrat diferenele fa de actalele orientri internaionale privind obiectl
contabilitii. #n acest sens, s-a trect de la a considera contabilitatea ;%a in)$ru.en$ !rin%i!a #e
%unoa'$ere< ge)$iune 'i %on$ro a !a$ri.oniuui, "n a fi considerat ;%a a%$i"i$a$e )!e%iai,a$- 4n
.-)urarea< e"auarea< %unoa'$erea< ge)$iunea 'i %on$rou a%$i"eor< #a$oriior 'i %a!i$aurior
!ro!rii< !re%u. 'i a re,u$a$eor o&inu$e #in a%$i"i$a$ea !er)oaneor (i,i%e 'i Auri#i%e
4
.
Astfel, contabilitatea trebie s asigre "nregistrarea, prelcrarea, pblicarea i pstrarea
informaiilor c privire la !o,iia (inan%iar-, !er(or.ana (inan%iar- i (u;urie #e $re,orerie,
pentr satisfacerea necesitilor diverilor tilizatori ai sitaiilor financiare.
Dei, at$t %egea contabilitii, modificat i completat, c$t i recentele Rege.en$-ri
%on$a&ie !en$ru agenii e%ono.i%i, aprobate prin 8rdinele ministrli finanelor pblice
nr..<24//- i =/:24//4, n mai definesc e+plicit conceptl de patrimoni, acesta n poate fi
abandonat din teoria contabil.
#n momentl de fa, contabilitatea este tiina i arta stp$nirii afacerilor, "n care scop se ocp
c >msrarea, evalarea, cnoaterea, gestinea i controll activelor, datoriilor i capitalrilor
proprii, precm i a rezltatelor obinte din activitatea persoanelor fizice i ,ridice>, "n care
scop >trebie s asigre "nregistrarea cronologic i sistematic, prelcrarea, pblicarea i
pstrarea informaiilor c privire la poziia financiar, performana financiar i fl+rile de
trezorerie, at$t pentr cerinele interne ale acestora, c$t i "n relaiile c investitorii prezeni i
poteniali, creditorii financiari i comerciali, clienii, institiile pblice i ali tilizatori> ?%egea
contabilitii nr.742-..-, repblicat "n inie 4//@, art.4, al ?-A.
!
&egea contabilitatii nr.'"(!))!* re+,blicata in "--".
"
&egea Contabilitatii nr.'"(!))! +rin ../. nr.0!("--!
0
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Contabilitatea i fiscalitatea constite doa discipline adesea independente na de
cealalt, ori societile comerciale, regiile atonome i alte institii de stat prezint n ansambl
de docmente contabile i fiscale care trebie analizate "n ansambl i n independent na de
alta.
Contabilitatea rspnde "n plan informational i decizional la problemele gestinii
valorilor economice separate patrimonial. Dintodeana pentr contabilitate a e+istat problema
concilierii sale c fiscalitatea. Caza perpet a nei asemeanea sitaii a fost generate de faptl
c n "n toate cazrile pricipiile contabile, privind evalarea i calcll economic snt
convergente c cele fiscale, care n se sbordoneaz prezentrii nei imagini fidele a operaiilor
ce a loc "n "ntreprindere.
Conform #i%ionaruui e;!i%a$i" al limbii romane, contabilitatea prezint mai mlte definiii&
aA Ansambll opera iilor de "nregistrare, pe baza nor norme i regli speciale, a mi crii
fondrilor i materialelor "ntr-o instit ieB
bA *otalitatea opera iilor de "nregistrare a mi crii fondrilor i materialelor nei instit ii sa
"ntreprinderiB
cA tiin care se ocp de teoria i de practic "nregistrrii i eviden ei fondrilor materiale i
financiare.
Contabilitatea, "n cadrl obiectivelor de imagine fidel, are n rol esenial "n economie pentr a
frniza sitaii financiare. Aceste sitaii prezint credibilitatea dac snt&
'nteligibile ?"nelese de diveri tilizatoriAB
)ertinente ?"n raport c larea nei deciziiAB
Corecte ?s inspire "ncredere "n fidelitatea informaiilorAB
Comparabile "n timp i spai.
1+ist cel pin do abordri ale conceptli de fiscalitate&
A. 3iscalitatea este vzt ca totalitatea impozitelor i ta+elor dintr-n stat.
C. (e pne accentl pe elementele definitorii ale sistemli fiscal "n general, "l definete prin
prisma relaiilor dintre elementele care formeaz acest sistem.
)rima abordare se bcr de concizie i e+presivitate, permi$nd o analiz pragmatic
mai oar i mai eficient a modli "n care este constitit i fncioneaz. Astfel, o prim
definiie "n cadrl acestei abordri consider fiscalitatea >totalitatea impozitelor i ta+elor
provenite de la persoane fizice i ,ridice care alimenteaz bgetele pblice>.
Dicionarl e+plicativ al limbii rom$ne definete fiscalitatea astfel & ,,(istem de percepere
a impozitelor i ta+elor prin fisc. *otalitatea obligainilor fiscale ale civa.
)entr ali atori, >fiscalitatea este totalitatea impozitelor "n care componentele snt "n str$ns
1
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
legtr "ntre ele, ca i c sisteml politic i aparatl socio-politic>.
#nscriind-se pe linia celei de a doa abordri, nii atori consider c sisteml fiscal
;cprinde n ansambl de concepte, principii, metode, procese, c privire la o mlime de
elemente ?materie impozabil, cote, sbieci fiscaliA "ntre care se manifest relaii care apar ca
rmare a proiectrii, legiferrii, aezrii i perceperii impozitelor i care snt gestionate conform
legislaiei fiscale, "n scopl realizrii obiectivelor sistemli>.
3iscalitatea este, "n mod normal, e+presia voinei politice a nei comniti mane
organizate, fi+at pe n teritori determinat i dispn$nd de o atonomie sficient pentr a
ptea, prin intermedil organelor care o reprezint, s se doteze c o "ntreag serie de regli
,ridice i "n special, fiscale.
3iscalitatea are la baza dreptl fiscal pentr a determina regiml de impozitare privind
beneficiile, *6A, impozitele i ta+ele locale, contribiile pentr asigrri sociale.
1.1.) Cara#"eri*area general+ a 'i'"e,ului &i'#al %i #on"a$il
!ezltatl nei activiti economice este tratat din do pncte de vedere& rezltat
contabil i rezltat fiscal. Consecinele obinerii ni tip sa altl de rezltat snt diferite, "n
fncie de natra rezltatli.
Astfel, n deficit contabil este o contraperforman pe care "ntreprinderea trebie s o
corecteze c$t mai repede posibil, pentr a n inflena "n mod negativ activitatea viitoare a
firmei, fiind ps "n ,oc "nsi e+istena firmei. D la fel sta lcrrile "n cazl ni deficit fiscal,
care, datorit posibilitii de reportare, constitie de fapt n at ce va fi folosit de firma "n fncie
de posibilitile oferite de legislaie
Conform normelor legale "n vigoare, profitl impozabil se determina c diferena "ntre
venitrile din livrarea bnrilor mobile, a bnrilor imobiliare pentr care s-a transferat dreptl
de proprietate, servicii prestate i lcrri e+ectate, inclsiv din c$tigri de orice srs, i
cheltielile efectate pentr realizarea acestora, dintr-n an fiscal, la care se adag cheltielile
nededctibil. Contabilitatea rom$neasca, ca i "n mlte alte ri, este conectat la fiscalitate.
Cilanl contabil este destinat nevoilor proprii de informare i altor teri ?"n afar de statA,
nein$nd cont de constr$ngerile fiscale. #n lipsa ni bilan fiscal, care s fie destinat fiscli
pentr impnere, pentr obinerea rezltatli impozabil ?fiscalA snt necesare c$teva prelcrri
e+tracontabile.
!ezltatl contabil ?rezltat brt al e+erciili sa rezltatl e+erciili "nainte de
impozitareA se calcleaz av$nd "n vedere cerinelor contabiliti de anga,ament i respect$nd
principil independentei e+ercitili.
'
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
!ezltatl brt al e+erciili corectat c dedcerile fiscale i cheltielile nededctibile
din pnct de vedere fiscal permite obinerea rezltatli fiscal ?profit impozabil sa pierdere
fiscalA. )entr determinarea venitrilor e+erciili se ia "n calcl toate c$tigrile din orice
srs, inclsiv cele realizate din investiiile financiare. #n cazl livrrilor de bnri mobile i al
v$nzrii bnrilor immobile c plata "n rate, precm i "n cadrl contractelor de leasing
financiar, valoarea ratelor scadente se "nregistreaz la venitri impozabile la termenele prevzte
"n contract
#n general, cheltielile snt dedctibile "n aceeai manier, at$t pentr a calcla rezltatl
contabil, c$t i rezltatl fiscal. )rin e+cepie, anmite cheltieli se dedc dp reglile obinite
pentr calcll rezltatli contabil, dar n pot fi dedse pentr calcll rezltatli fiscal
(isteml fiscal reprezint totalitatea impozitelor i ta+elor, realizate prin intermedil
ni mecanism bazat pe tehnici, metode, i instrmente specifice desfrrii activitii de
rmrire i control c a,torl aparatli fiscal. %egea fndamentala a statli de drept
consfinete obligaia ttror cetenilor rii de a contribi prin impozite i ta+e la finanarea
cheltielilor pblice. 8bligaia persoanelor fizice i ,ridice de a contribi sb form de
impozite si ta+e la constitirea fondrilor bgetare da natere la Creana fiscal pentr bget
i 8bligaie fiscal pentr agentl economic.
Creana fiscal reprezint dreptl statli de a percepe prin organele fiscale impozite,
ta+e i alte venitri "n contl bgetli.
*itll de creana fiscal este actl prin care se constat i se individalizeaz obligaia
fiscal a nei persoane fizice sa ,ridice. #ntocmirea titlrilor de creana fiscal este realizat
fie de organele fiscale "n cadrl dreptli de control privind organizarea i desfrarea activitii
economice prodctoare de venitri impozabile, fie instanele de ,decat, notariatele de stat,
organele vamale, regiile atonome, societile comerciale ale persoanelor ,ridice pentr
impozitl pe profit , ta+a pe valoarea adgat, impozitl pentr folosirea terenrilor proprietate
de stat, impozite i ta+e reinte de persoane crora le pltesc venitri sa presteaz servicii.
1.1.).1.S"ru#"ura 'i'"e,ului &i'#al. Diergene %i #onergene in"re #on"a$ili"a"e %i &i'#ali"a"e
)roblematica fiscal ,oac n rol esen tial "n economie de pia a. 'mpozitl a constrit n
instrment c caracter istoric i c implica ii aspra sferei econimico-sociale, fiind intodeana
n mil,oc tradi ional de constrire a venitrilor statli.
!eforma fiscal, care astzi are loc "n !om$nia, component important a reformei
economice, sociale i legislative, rmre te constrirea ni sitem fiscal coerent, echitabil i
eficient pentr a ptea face fa cerin elor comple+e ale tranzi iei la economia de pia.
)
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Crearea i perfectarea ni sistem fiscal care s corespnd principiilor fiscale ale
impnerii, dar i obiectivelor pe care le rmrete statl prin intermedil nor categorii de
impozite i ta+e, reprezint n proces de drat, care prespne e+perimentare i generalizare
fnc ie de rezltatele ob inte, c implicaii aspra strctrii, trstrilor i principiilor
sistemli fiscal "n "ntregl s. Doinea fiscal i fiscal este folosit pentr a desemna
fiscl, componentele ce aprtin acestia.
(isteml fiscal este definit ca fiind totalitatea impozitelor, ta+elor i altor vrsminte, pe
care statl le percepe prin organele sale specializate, de le contribalili ?persoane fizice sa
,ridiceA, "n baza prevederilor legale. (e poate spne c ; stat fr impozite i ta+e n poate
e+ista ponderea efortli fiscal fiind sportat de mase, mai ales prin intermedil prerilor.
Astfel definit, sisteml fiscal, este strctrat "n trei componente&
aA 'mpozitele i ta+ele ca venitri ale statliB
bA 0ecenisml fiscalB
cA Aparatl fiscal.
%a r$ndl lor, venitrile crente se "mpart "n & venitri fiscale i venitri nefiscale.
Veni$urie (i)%ae a "n compnerea lor impozite directe i impozite indirecte
'mpozitele directe stabilind-se pe baza nor criteirii e+terioare a ca obiect al impnerii
pm$ntl, cldirile, activitile economice i micarea capitalli bnesc. )onderea este deint
de impoztl pe profit, impozitl pe salarii, impozitl pe dividende i altele.
'mpozitele indirecte se realizeaz sb forma impozitelor pe consm la v$nzarea diferitelor
mrfri sa prestarea anmitor servicii, fiind cnoscte sb denmirea de ta+e de consmaie,
sportate de consmatorl final ?*6A, ta+e vamale, accizeA.
Veni$urie ne(i)%ae reprezint prelevri c caracter nefiscal, care se "ncadreaz "n etapa
repartiiei primare a venitli naional, i n privesc fiscalitatea "ntreprinderii "n general, aceasta
av$nd o ponderea relativ reds "n formarea venitrilor bgetli de stat.
6enitrile din capital snt venitri realizate de stat de la "ntreprinderile sale din valorificarea
nor bnri ale acestora, din valorificarea rezervei de stat i altele.
6enitrile bgetare se caracterizeaz fiecare "n parte prin anmite trstri detarminate de modl
de stabilire, de provenien, termen de plat, "nlesniri, etc, fr de care acestea n s-a ptea
determina, rmrii i realiza.
A doa componeta a sistemli fiscal o reprezint mecanisml fiscal. Acesta corespnde
ansamblli de metode i tehnici de impnere precm i instrmentelelor impnerii.
A treia component a sistemli fiscal este reprezentat de aparatl fiscal. Acesta
corespnde institiilor atoritii pblice prin care statl "i "ndeplinete sarcinile fiscale.
!-
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
8ricare ar fi or$ndirea social, sisteml de realizare a venitrilor pblice este determinat de
form de proprietate i de sfera relaiilor marfa-bani.
#n aceste condiii, sisteml fiscal, prin p$rghiile pe care le are la dispoziie, este cel ce ofer
organelor statli, posibilitatile de a aciona "n vedrea realizrii venitrilor pblice necesare
satisfacerii nevoilor sale economico-sociale.
Abord$nd raportrile intre contabilitate i fiscalitate acestea trebiesc tratate prin prisma
poziiei pe care o are contabilitatea "n cadrl gestinii fiscale, i a modli "n care ea e conectat
sa deconectata de fiscalitate.
Accept$nd ideea c sisteml contabil rom$nesc este n sistem pilotat, pternic orientat
spre onorarea comenzilor fiscale, conectarea contabilitii la fiscalitate ridica permanent
problema concilierii raportrilor dintre principiile contabile i principiile fiscale.
)rin rmare, pentr fiscalitate, contabilitatea servete mai "nt$i ca baz a impozitrii
beneficiilor, "n timp ce alii ateapt de la ea o imagine fidel a patrimonili i sitaiilor
financiare ale "ntreprinderilor
#n timp ce contabilitatea, in vederea redrii imaginii fidele a patrimonili, sitaiilor
financiare i rezltatli opereaz c anmite regli care prespn o terminologie, tehnici de
evalare, prdenta, omogenitate i comparabilitate "n timp i spai a datelor folosite, fiscalitatea
apartinand nei alte strctri, are principiile i reglile sale, care de mlte ori n concord c ale
contabilitii, acestea fiind folosite "n obinerea nei eficiente fiscale ma+ime.
1lementele pe care le folosete contabilitatea "n realizarea obiectivli sa prezint o importan
deosebit pentr raportrile acesteia c e+teriorl, implicit c fiscalitatea i pot fi grpate astfel&
- %egarea cheltielilor i venitrilor "n momentl "n care acestea s-a anga,atB
- 1valarea activelor la intrarea lor "n patrimoni, fncie de costl istoricB
- Contabilizarea pierderilor latente i a deprecierilor de valoare determinate de zr
moral i fizic, de degradarea i demodarea stocrilor, de ne"ncasarea creanelor etc., fr a ine
seama de eventalele plsri de valori latente.
De asemenea, referitor la raportrile contabilitate E fiscalitate, se impne o analiz a costrilor
perioadei, dar i a costli prodsli, "ntrc$t o serie de cheltieli anga,ate "n crsl
e+erciili n pot fi imobilizate, stocate sa repartizate pe mai mlte e+erciii, nefiind
recnoscte ca active, rm$nd a fi repartizate aspra rezltatli.
Aplicarea principiilor fndamentale ale contabilitii, determina ca nele elemente
folosite de contabilitate "n realizarea imaginii fidele s n se ragaseasca "n totalitate "n calclele
efectate de fiscalitate.
!!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
De aici divergentele ce pot aprea "ntre contabilitate i fiscalitate "n materie de impozite i ta+e,
divergente care reclama concilierea raportrilor dintre acestea "n toate cazrile "n care interesele
fiecreia n snt convergente spre n nmitor comn.
%a baza impozitrii se afla rezltatl fiscal, acesta fiind determinat pe baza nor regli stricte
din rezltatl contabil, direcia "n care fiscalitatea "i impne s ;contrabalanseze tendina
contribabililor de a minimiza impozitl datorat.
Analizarea i rezolvarea problemei impozitli pe profit impne reinerea pevederilor
(tandardli 'nternaional de Contabilitate nmarl -4 elaborat de Comitettl de (tandarde
Contabile 'nternaionale ?'A(CA. Acesta menioneaz c diferenele dintre rezltatl contabil i
cel fiscal, impozabil snt generate de regli de evalare diferite impse de contabilitate pe de o
parte i de fiscalitate pe de alt parte.
#n rezolvarea divergentelor dintre contabilitate i fiscalitate c privire la cele do
rezltate& contabil i fiscal, trebie gsit o pnte de trecere prin intermedil diferenelor
temporale i a diferenelor permanente , "n aceast condiie pt$nd-se realiza, pe baza normelor
i reglilor stabilite privind rezltatelor fiscale, o conversie, direct sa indirect, intre bilanl
contabil i bilanl fiscal, intre contl de rezltat contabil i cel de rezltat fiscal. #n cadrl
armonizrii dintre contabilitate i fiscalitate, tratarea diferenelor temporare i a celor permanente
prezint o importan deosebit.
!ealiz$nd o conciliere intre contabilitate i fiscalitate "n materie de impozit pe profit,
prel$nd-se datele din bilanl contabil, se a,nge prin tratarea rezltatli contabil, care este
corectat c nededcerile fiscale i dedcerile fiscale, la rezltatl fiscal, impozabil i la
"ntocmirea celi de-al doilea bilan, cel fiscal.
1.1.).).. S"ru#"ura 'i'"e,ului &i'#al
%a baza sistemli fiscal s-a contrat trei componente & impozite, ta+e, contribii i fondri
speciale, mecanisml fiscal i aparatl fiscal. .
aA 'mpozitl reprezint prelevarea obligatorie i fr contraprestaie din partea statli c
scopl de a acoperi cheltielile pblice.
bA *a+ele reprezint contravaloarea serviciilor e+ectate de stat, la cererea persoanelor fizice
i ,ridice ?acte notariale, menini la contractl i stattl societilor comerciale, acte
testamentare, etc.A, valoarea ta+elor "n raport c servicil prestat de stat este mlt mai mare.
cA Contribiile reprezint obligaii ale agentli economic la asigrri sociale de stat,
sntate, pensii, oma,, fiind achitate de persoanele fizice i ,ridice care tilizeaz for de
mnc pe drat nedeterminat sa determinat.
!"
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
A. Cla'i&i#area i,po*i"elor !up+ Legea $uge"ului !e '"a" -
Disctate ca venitri ale bgetli de stat, impozitele i ta+ele se "mpart "n do categorii&
6enitri crenteB
6enitri din capital
Veni"urile #uren"e snt clasificate "n do grpe &
o venitri fiscaleB
o venitri nefiscale.
Veni$urie (i)%ae snt formate din smele provenite din impozitele directe i indirecte.
'mpozitele directe snt sportate de persoane fizice sa ,ridice care le pltesc "n cnotin de
caz ?impozitl pe profit, impozitl pe venitrile din salarii, impozitl pe dividende, impozitl
pe cldiri, etc.A.
'mpozitele indirecte snt cele pe care n le sport cel care le pltete. 1le snt sportate "n
general de consmatorl final ?accize, ta+a pe valoare adgat, ta+ele vamale, ta+ele de
consmaie etc.A.
Veni$urie ne(i)%ae provin din vrsminte efectate de Canca Daional a !om$niei din
profitl net, al regiilor atonome, venitrile de la institiile pblice, ta+ele conslare, etc.
)onderea lor "n totall venitrilor crente este foarte mic.
Veni"urile !in #api"al provin din valorificarea nor bnri ale societilor comerciale c capital
de stat sa a rezervei de stat.
B. Ele,en"e #o,une ale i,po*i"elor %i "a.elor
*oate actele normative prezint elementele impozitelor i ta+elor. Aceste elemente cprind
obiectl impozitli, sbiectl impozitli, baza de calcl, pltitorl de impozite, cota, termenl
de plat, "nlesniri acordate la plat, dreptrile pltitorli de impozit, obligaiile i sancinile.
aA obiectl impozitli este elementl care st la baza aezrii impozitli &
venitl, profitl, prel sa tarifl.
bA sbiectl impozitli se identific c persoana fizic sa ,ridic care deine
sa realizeaz venitl sa profitl.
cA baza de calcl.
De cele mai mlte ori, obiectl impozitli reprezint i baza de calcl, dar e+ist i e+cepii, de
e+empl& la impozitl pe cldiri, obiectl "l reprezint cldirea, iar baza de calcl valoarea sa
ta+ele de sccesine.
dA pltitorl de impozite de regl coincide c sbiectl impozitli. 1+ist
i e+cepii & la impozitl pe venitrile din salarii, sbiectl este salariatl, pltitorl este nitatea
la care salariatl realizeaz venitl.
eA cot ?cantml impozitli/ servete bazei de calcl a impozitli prin
!#
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
care se determin sma de plat. Cota poate fi fi+ sa procental.
Cota fi+ este e+primat sb forma ni cantm aplicat la baza de calcl sa la o
parte din aceastB de e+empl pentr ta+a privind folosirea terenrilor "n alte scopri dec$t
prodcia agricol sa silvic, se stabilesc cote fi+e pe Fm
4
sa metr ptrat.
Cota procental poate fi proporionala sa progresiv. Cotele procentale
proporionale rm$n neschimbate "n raport c baza de calcl ?cota de *6A de -. G sa / G
dp caz, se aplic indiferent de baz de calclA, iar cotele procentale progresive se
caracterizeaz prin aceea c se modific "n fncie de mrimea bazei de calcl. De e+empl, "n
cazl impozitli pe venitrile din salarii, cota progresiv se diferenHiaz pe trane procentale
progresive.
fA termenl de plat este intervall de timp de la "nregistrarea creanei fiscale a
bgetli de stat p$n c$nd se achit. 1ste prevzt de legislaie.
gA "nlesnirile acordate la plat snt precizate "n te+tele legale i pot fi sb form
desctiri, redceri, bonificaii, am$nri la plat, ealonri.
hA dreptrile pltitorli de impozite se refer la compensri atnci c$nd la o scaden s-
a pltit o sm mai mare dec$t cea normalB pltitorl are dreptl s compenseze sma pltit "n
pls c o parte s integral din sma ce trebie achitat la scadena rmtoare. Atnci c$nd n
este posibil compensarea, pltitorl are dreptl s solicite de la bget restitirea smelor
achitate ?*6A de recperat "n cazl c$nd "ntreprinderile realizeaz venitri din e+port i n a
v$nzri "n interiorl rii sa "n sitaia "n care agentl economic mai mlt de trei lni cmleaz
o *6A colectat mai mare dec$t *6A dedctibil pe cmprriA. )ltitorl are dreptl la
contestaii "n cazl "n care se consider nedreptit "n rma controlli efectat de organele
fiscale.
iA obligaiile pltitorli stabilite prin legi, precizeaz calclarea i vrsarea la
termen a impozitelor, organizarea evidenei contabile a lor, din care s rezlte c e+actitate baza
de calcl, smele de plat, modl de virare la bget, prin inerea contabilitii a ttror intrrilor
i ieirilor de bnri economice din patrimoni.
,A sancinile snt consecina nerespectrii termenelor legale de plat a impozitelor sa
a neachitrii obligaiilor fiscale. (ancinile snt date prin ma,orri de "nt$rziere, amenzi
contravenionale sa penale.
1.1.).0. Prin#ipiile 'i'"e,ului &i'#al %i #on"a$il
Prin%i!iie )i)$e.uui (i)%a>
)recizarea fnciilor sistemli fiscal permite i pnerea "n eviden a principiilor care
!$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
sta la baza aprecierii eficienei sistemli fiscal
=
&
aF Prin%i!iu ran#a.en$uui.
'mpozitl este apreciat "n fncie de randamentl s bgetar. 8biectivl ar fi ma+imizarea
randamentli impozitli pentr n cost dat sa diminarea costli gestinii sale pentr n
randament dat.
&F Prin%i!iu )i.!i%i$-ii Ea i!)ei #e ar&i$riuF.
'mpozitl trebie s fie or de administrat, or de "neles de ctre contribabili, s fie prelevat
potrivit nor regli simple, clare i care s n dea natere la nici n arbitri.
%F Prin%i!iu (e;i&ii$-ii
'mpozitl fle+ibil se adapteaz rapid la necesitile politicii con,nctrale. #n acest conte+t,
fle+ibilitatea poate fi apreciat ca sensibilitatea bazei de impozitare la evolia activitii
economice i se apreciaz c, de e+empl, tehnica stopa,li la srs permite o adaptare mai
rapid a venitrilor fiscale ale statli la con,nctr.
#F Prin%i!iu )$a&ii$-ii
0odificrile frecvente ale legislaiei fiscale snt srs de ineficacitate i, "n pls, n impozit
vechi este mai or acceptat de ctre contribabili. Chiar dac acest principi este aparent
contradictori c cel precedent ?al fle+ibilitiiA, "ntotdeana este de dorit o anmit stabilitate a
impozitli pentr a-i asigra pe contribabili "mpotriva arbitrarili, a le menine "ncrederea "n
sistem i a permite c deciziile lor s fie late "n condiiile nei c$t mai mari certitdini.
eF Prin%i!iu e%*i"aenei.
(arcina fiscal sportat de contribabil trebie s fie corelat c avanta,ele pe care i le procr
cheltielile pblice, prin accesl la bnrile i serviciile pblice. Acest principi este mai
degrab n deziderat. #n teoria fiscal se apreciaz c modell teoretic al echivalenei sfer
nmeroase limitri care "i redc aplicabilitatea practic. #n contabilitate, se ridic o problem
legat de aceast echivalen "n legtr c impozitl pe profit. 1ste acest impozit o cheltial
sa ar trebi considerat ca o participare a statli la rezltatele favorabile ale "ntreprinderiiI
Dac se accept e+istena nei echivalene certe "ntre impozitl pltit i bnrile i serviciile
pblice de care beneficiaz contribabilii, atnci impozitl poate fi considerat din pnct de
vedere contabil, mai degrab ca o cheltial. Dac, dimpotriv, n se accept dec$t "ntr-o mic
msr teoria echivalenei sa dac sntem "n sitaia de a considera c sarcina fiscal sportat
de contribabil depete valoarea bnrilor i serviciilor frnizate de stat, atnci impozitl
poate fi interpretat ca o participare la profit a statli i mai pin ca o cheltial.
(F Prin%i!iu neu$rai$-ii
#
Costel 'strate E Fi)%ai$a$e 'i %on$a&ii$a$e 4n %a#ru (ir.ei6, 1d. )olirom, 'ai, 4///, p.-4--<
!%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
'mpozitl n trebie s contravin nei mai bne administrri "n economie, el trebie s incite la
o gestine mai bn la nivell contribabilli. Aici se poate adga i necesitatea ca impozitl
s se stabileasc dp regli nitare pentr toi, fr discriminri directe sa indirecte. #n teorie
se afirm c netralitatea impozitli depinde i de elasticitatea ofertei i a cererii pentr
bnrile sa factorii de prodcie care fac obiectl impnerii. C c$t elasticitatea este mai mic,
c at$t impozitl este mai netr.
gF Prin%i!iu e%*i$-ii
Contribia fiecria la acoperirea cheltielilor pblice trebie s se fac "n fncie de
capacitile contribtive. 8 problem o reprezint determinarea i msrarea acestor capaciti
contribtive care depind de considerente politice, economice, sociale, morale, filosofice.
'ndicatorii care se folosesc la determinarea capacitii contribtive pot condce la alegerea nei
strctri optime "ntre trei categorii predominante de impozit& pe venit, pe capital i pe cheltieli.
*F Prin%i!iu egai$-ii
'mpozitl trebie s aib mere la baz o reglementare legal. !eglementrile legale din
domenil impozitelor i ta+elor a aprt i s-a imps de-a lngl timpli ca rmare a
e+perienei acmlate de agenii fiscali i "n rma evoliei doctrinei "n domeni. #n !om$nia se
afl "n plin elaborare n sistem fiscal care se dorete a fi performant.
(-a props i s-a realizat sa rmeaz s se realizeze mecanisme la care se adag o serie de
faciliti care vin s stimleze contribabill "n vederea desfrrii nor activiti "n msr s
lrgeasc baza de impozitare sa s micoreze presinea social aspra bgetli.
)entr c prin impozit s se poat realiza obiectivele financiare, economice i sociale rmrite de
stat, la introdcerea lor este necesar c obligaiile fiscale s fie cnoscte i respectate at$t de
organele fiscale c$t i de contribabili.

Principii fundamentale ale sistemului contabil
aF Prin%i!iu #u&ei re!re,en$-ri a .a)ei 'i )$ru%$urii !a$ri.oniuui nei entiti
economice care se realizeaz bilanl contabil "n care patrimonil este reprezentat sb dbl
aspect& al e+istenei i al provenienei acestia. De aici rezlt c ecaia fndamental a
patrimonili net este dat de relaia&
Pn 1A#"ie 2 Da"orii
&F Prin%i!iu #u&ei 4nregi)$r-ri a o!eraiior e%ono.i%e %u aAu$oru %on$urior< principi
care prespne reflectarea oricri fenomen economic cel pin "n debitl ni cont concomitent
c creditl alti contB
%FPrin%i!iu "eri(i%-rii %ore%$i$u#inii 4nregi)$r-rii %on$a&ie c a,torl balanelor de
verificare, ceea ce prespne e+istena nor corelaii specifice "n cadrl balanei de verificare a
!0
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
contrilor sintetice, iar pe de alt parte "ntre balanele de verificare analitice i contrile sintetice
pe care le dezvolt.
#FPrin%i!iu %a%uuui re,u$a$uui, conform cria rezltatl e+erciili se determin c
diferen "ntre venitri i cheltieli.
#n corelaie c principil dblei reprezentri, rezltatl e+erciili se poate determina i de
rmtoarea manier&

Re*ul"a"ul 1 Si"uaie Si"uaie Apor"urile
ne"+ 2 ne"+ 3 a'o#iailor
la '&4r%i"ul la 5n#epu"ul
e.er#iiului e.er#iiului

)entr aplicarea acestor principii fndamentale sa de baz, trebie avte "n vedere o serie de
!rin%i!ii #eri"a$e dar fr de care n ar fi posibil organizarea sistemli contabil, i anme&
- !rin%i!iu en$i$-ii< conform cria trebie s delimitm patrimonil "ntreprinderii,
dreptrile i obligaiile acesteia de averea, dreptrile i obligaiile proprietarilor acestor
"ntreprinderi "n calitate de persoane fizice ataate nei persoane ,ridiceB
- !rin%i!iu !erio#i%i$-ii a%$i"i$-ii, conform cria activitatea oricrei entiti
economice este considerat a fi contin. #n spiritl acesti principi, mai mlt din raionamente
de ordin fiscal dec$t de ordin contabil, viaa "ntreprinderii este decpat "n perioade de timp
denmite e+erciii financiare. #n consecin, pentr "nchiderea corect a ni e+ercii, pentr
a-i asigra o imagine fidel, se impne obligativitatea inventarierii anale a patrimonili i
"ntocmirea contrilor analeB
- !rin%i!iu in#e!en#enei e;er%iiuui< conform cria este obligatorie determinarea
rezltatli dega,at din activitatea "ntreprinderii, pentr fiecare e+ercii "n parte. Aceast
independen are drept consecin necesitatea atarii la n e+ercii nmai a venitrilor i
cheltielilor care "l vizeaz. #n cazl "n care venitrile i cheltielile vizeaz e+erciil lterior,
ele snt considerate datorii, respectiv creane ale e+erciili "n crs.
)rin rmare, contabilitatea financiar este o ;%on$a&ii$a$e #e angaAa.en$6, ceea ce
prespne c, sb aspectl reflectrii, cheltiala apare "n momentl anga,rii nei datorii i n "n
momentl efectrii plii. #n mod similar, venitl apare "n momentl transferrii dreptli de
proprietate c privire la n bn e+pediat, o lcrare e+ectat sa n servici prestat, ceea ce
prespne n drept de crean i n "n momentl "ncasrii acestia. Astfel, efectele tranzaciilor
i a altor evenimente se prodc i snt "nregistrate "n evidenele contabile i raportate "n sitaiile
financiare ale perioadelor aferente.
!1
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
(itaiile financiare "ntocmite "n baza acesti principi ofer informaii tilizatorilor n
nmai despre tranzaciile trecte, care a implicat pli i "ncasri, dar i despre obligaiile de
plat din viitor i despre resrsele privind "ncasrile viitoare. Astfel sps, acestea frnizeaz cele
mai tile informaii referitoare la tranzacii i la alte evenimente trecte care snt necesare
tilizatorilor "n larea deciziilor economiceB
- !rin%i!iu %on$inui$-ii a%$i"i$-ii prespne c "ntreprinderea "i contin "n mod
normal fncionarea "ntr-n viitor previzibil, fr a intra "n imposibilitatea continrii activitii
sa fr redcerea semnificativ a acesteia. Aplicarea acesti principi legitimeaz tilizarea
costli istoric, "ntrc$t recrgerea la alte valori, cm ar fi valoarea de pia sa valoarea de
lichidare, se va face nmai "n cazl cedrii nei activiti sa "ntrerperii activitii. #n
consecin, principil continitii implic larea "n considerare a ni orizont economic foarte
larg, fr modificri ma,ore de activitateB
= !rin%i!iu e"au-rii )e!ara$e a ee.en$eor #e a%$i" 'i #e !a)i" prespne
determinarea separat a smei sa valorii corespnztoare fiecri element individal de activ i
de pasiv "n vederea stabilirii smei totale corespnztoare nei poziii din bilanB
- !rin%i!iu in$angi&ii$-ii, conform cria bilanl de deschidere al ni e+ercii
trebie s corespnd c bilan de "nchidere al e+erciili precedentB
- !rin%i!iu ne%o.!en)-rii< potrivit cria n este admis compensarea valorilor ce
reprezint elemente de activ c valorile ce reprezint elemente de pasiv, respectiv a venitrilor
c cheltielileB
- !rin%i!iu !re"aenei e%ono.i%uui a)u!ra Auri#i%uui, conform cria informaiile
prezentate "n sitaiile financiare trebie s reflecte realitatea economic a evenimentelor i
tranzaciilor, n nmai forma lor ,ridicB
- principil pragli de semnificaie, conform cria orice element care are o valoare
semnificativ trebie prezentat separat "n cadrl sitaiilor financiare. 1lementele c valori
nesemnificative care a aceeai natr sa c fncii similare vor fi "nsmate, nefiind necesar
prezentarea lor separatB
- principil esenialitii prespne dezvlirea "n rapoartele financiare a ttror
informaiilor eseniale, "n scopl evalrilor i lrii deciziilor de ctre tilizatori.
'nformaia se consider esenial atnci c$nd lips sa insficiena acesteia poate s
infleneze deciziile tilizatorilor adoptate de ei "n rapoartele financiare. #n acelai timp, dac
informaia sa gradl de e+actitate a acesteia n are o importan mare pentr tilizatori, ea se
consider neesenial.

!'
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Principiile normative ale sistemului contabil
)rincipiile sistemli contabil, de natr normativ, vizeaz "n spe rezltatele care
decrg din registrele contabile.
Dormarea contabilitii este o problem veche i constant, c profnde inflene de
natr social, ,ridic i administrativ aspra informaiilor contabile i are ca scop prezentarea
de sitaii care s reflecte o imagine fidel a sitaiilor i operaiilor "ntreprinderii.
)rincipiile contabilitii, de natr normativ, se bazeaz pe nominalisml monetar care
fondeaz reglile de evalare i contabilizarea bnrilor.
E"auarea e)$e un !ro%e#eu !rin in$er.e#iu %-ruia )e #- e;!re)ie "aori%- ee.en$eor
!a$ri.oniae 4n )%o!u %uan$i(i%-rii 'i 4n)u.-rii a%e)$ora, la baza cria regsim trei principii, i
anme&
aA Prin%i!iu %uan$i(i%-rii .one$are prespne reflectarea "n contabilitate a ttror
elementelor patrimoniale, a dreptrilor i obligaiilor pe care o nitate le are, "n e+presie valoric,
tiliz$nd "n acest sens etalonl monetar al fiecrei ri.
5tilizarea etalonli monetar prezint do caracteristici& pe de o parte, reprezint mi,loc de
schimb al tranzaciilor comerciale, pe de alt parte reprezint pterea de cmprare, dar care
poate fi flctant "n raport c con,nctra economic.
'ndiferent de conceptl avt "n vedere, meninerea nivelli capitalli ia "n considerare
modl "n care o "ntreprindere definete capitall pe care dorete s-l menin. Acest aspect
asigr legtra "ntre conceptele de capital i cele de profit, deoarece ofer pnctl de referin
fr de care profitl n poate fi msrat. #n alt ordine de idei, conceptl de meninere a
capitalli este o condiie esenial pentr a se face distincie "ntre rentabilitatea "ntreprinderii i
rambrsarea capitalli s, deoarece nmai intrrile de active "n pls fa de smele necesare
pentr meninerea capitalli pot fi considerate profit i deci c$tig prods de capitall investit.
Diferena principal dintre cele do concepte c privire la meninerea capitalli este
dat de modl de tratare a efectelor variaiei prerilor activelor i datoriilor "ntreprinderii. De o
manier general, o "ntreprindere "i poate menine capitall dac la sf$ritl perioadei are n
capital egal c cel e+istent la "nceptl perioadei. 8rice valoare "n pls fa de cea necesar
pentr a menine capitall la nivell de la "nceptl perioadei va fi considerat profit.
bA Prin%i!iu %o)$uui i)$ori% prespne ignorarea efectelor variaiilor de pre sa a
pterii de cmprare a banilor "n raport c elementele "nregistrate la valoarea lor iniial. Acest
principi este destl de controversat, deoarece, dp nii specialiti i dp practica altor ri, pot
fi tilizate i alte valori, cm ar fi costl de "nlocire, valoarea de realizare actal sa valoarea
de tilitate.
!)
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
*oti, tilizarea costli istoric pentr evalarea bnrilor patrimoniale pornete de le
premisa c n e+ist n concept de valoare intrinsec absolt, totl depinde de conte+tl i
obiectivele evalrii. 1l reprezint regl general pentr toate "nregistrrile "n crsl anli,
"ntemeiate pe docmente ,stificative, ceea ce asigr caracterl verificabil al "nregistrrilor.
'ncidena fiscal face "ns c, la sf$ritl anli, s se adc nele rectificri care condc la
"ndeprtri fa de costl istoric.
cA Prin%i!iu !ru#enei prespne aprecierea ,st a faptelor pentr a preveni riscl de
transfer, "n viitor, a incertitdinilor ssceptibile de a greva sitaia patrimonili i rezltatele
"ntreprinderii.
Determinarea rezltatli este sps nor variabile aleatoare, motiv pentr care este de
preferat de a declara n profit minim "n scopl evitrii distribirii de dividende fictive sa crerii
nei false imagini a viitorli. Acest aspect se interfereaz c conceptl de meninere a
capitalli i de determinare a profitli.
)ractic, principil prdenei prespne n se spraevaleze activele si venitrile, dar nici
s se sbevaleze pasivele i cheltielile. Astfel sps, la "nchiderea e+erciili trebie delimitate
i evideniate ca strctri de pasiv nmai rezltatele efectiv realizate, iar pe de alt parte s fie
cantificate i "nregistrate toate riscrile i pierderile probabile, fc$nd-i astfel apariia
amortizrile provizionale pentr deprecieri. #n mod special se vor avea "n vedere rmtoarele
aspecte&
- se vor la "n considerare nmai profitrile obinte p$n la data "nchiderii e+erciili
financiarB
- se va ine cont de toate obligaiile previzibile i pierderile poteniale care a lat natere "n
crsl e+erciili financiar "ncheiat sa pe parcrsl ni e+ercii anterior, chiar dac
asemenea obligaii sa pierderi apar "ntre data "nchiderii e+erciili i data elaborrii bilanliB
- se va ine cont de toate a,strile de valoare datorate deprecierilor, chiar dac rezltatl
financiar este profit sa pierdere.
1.1.0. 6e"o!e %i "e(ni#i !e #on#iliere a !iergen"elor !in"re #on"a$ili"a"e %i &i'#ali"a"e
0etodele i tehnicile adoptate "n cadrl politicilor contabile menite s condc la
concilierea divergentelor dintre contabilitate i fiscalitate trebie s vizeze&
- 1valarea elementelor patrimonialeB
- !ezolvarea problemelor legate de diferenele temporare i de diferenele
permanente la stabilirea celor do rezltate E contabil i fiscalB
- Adoptarea standardli de contabilitate nmrl -4 ?'A( -4A care
"-
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
recomanda, dp caz, la impozitarea profitli, metoda impozitli e+igibil sa metoda
impozitli am$natB
- 8 reformlare a normelor privind deprecierea elementelor patrimoniale
de active ?amortizri i provizioane pentr depreciereAB
- Adoptarea de ctre normalizatorii romani a nor politici contabile
adoptate la inflaie aa cm prevede 'A( 4. !aportarea financiar "n economiile hiperinflaiile.
Abord$nd raportrile dintre contabilitatea i fiscalitatea, prin prisma celor do interese,
cel contabil si cel fiscal, ptem considera c "ntreprinderea este sps nor presini, "n acelai
timp, transformri care de cele mai mlte ori pn sb semnl incertitdinii stabilirea i e+istent
sa. #n timp ce interesl contabil rmrete obinerea imaginii fidele aspra sitaiilor financiare,
av$nd drept sport principiile contabile general admise, interesl fiscal se siteaz de partea
ma+imizrii venitrilor bgetare prin aplicarea principiile proprii ale fiscaliti. Compar$nd cele
do categorii de principii, contabile i fiscale, a,ngem fr dbii la conclzia c acestea n
converg spre n el comn, dat fiind interesele pe care le gverneaz. Astfel, "n cadrl
netralitii fiscale impozitl n ar trebi s contravin nei mai bne administrri "n economie,
ci s stimleze realitatea nei economii mai eficiente.
1.).Re&erenialul #on"a$il. S"an!ar!e %i regle,en"+ri #on"a$ile 5n #on"a$ili"a"e %i &i'#ali"a"e.
Cadrl general cprinde conceptele i principiile teoretice care alctiesc "mprena
sisteml de referin pentr "ntocmirea i prezentarea sitaiilor financiare pentr tilizatorii
e+terni, adic ceea ce trebie s fie contabilitatea, delimitate ca teorie contabil normativa deci
n caz particlar al teoriei contabile generale. (a "ntr-o alt vizine, Cadrl general "i aprog
calitatea de referenial pentr elaborarea normelor contabile i instrment de coerent a
normelor, reglementarilor i procedrilor contabile.
#n vizinea 'A(C, "ntreprinderile din "ntreaga lme "ntocmesc sitaii financiare pentr a
fi prezentate tilizatorilor e+terni, care dei ele par asemntoare de la o ar la alta, snt diferite
din pnct de vedere al conintli datorit nei varieti de factori, cm ar fi& factori sociali,
economici, ,ridici i cltrali. Aceti factori condc la tilizarea nor definiii diverse ale
elementelor sitaiilor financiare i a nor diverse baze de evalare a acestora.
1.).1. IAS 1 7Pre*en"area 'i"uaiilor &inan#iare8
Acest (tandard trebie aplicat la prezentarea ttror sitaiilor financiare generale
"ntocmite i prezentate "n conformitate c (tandardele 'nternaionale 3inanciare de !aportare
"!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
?'3!(A, c e+cepia sitaiilor financiare interimare condensate care snt prezentate "n
conformitate c 'A( =< DRa!or$area (inan%iar- in$eri.ar-6. (tandardl se aplic "n egal
msr sitaiilor financiare ale nei "ntreprinderi individale i sitaiilor financiare consolidate
pentr n grp de "ntreprinderi. 5rmtoarele institii vor aplica prevederile acesti standard, c
modificrile precizate "n alte (tandarde specifice&
"ntreprinderile nonprofit din sectorl privat, pblic sa gvernamentaleB
bncile i societile de asigrri ?'A( 33 'nformaii prezentate "n sitaiile
financiare ale bncilor i ale altor institii financiare similareAB
entitile care n dein capital aa cm snt ele definite "n 'A( =4
(itaiile financiare snt o reprezentare financiar strctrat a poziiei i performantelor
financiare ale nei "ntreprinderi. 8biectivl sitaiilor financiare generale este de a oferi
informaii despre poziia financiar, performana i fl+rile de nmerar ale nei "ntreprinderi,
tile pentr o gam larg de tilizatori "n larea deciziilor economice. (itaiile financiare
prezint de asemenea rezltatele gestionarii de ctre condcerea "ntreprinderii a resrselor
"ncredinate.
5n set complet de sitaii financiare inclde rmtoarele componente&
bilanlB
contl de profit i pierdereB
o sitaie care s reflecte fie&toate modificrile capitalrilor propriiB fie
modificrile capitalrilor proprii, altele dec$t cele provenind din tranzacii de capital c
proprietarii i distribiri ctre proprietariB
sitaia fl+rilor de nmerarB
notele e+plicative, cprinz$nd o scrt prezentare a politicilor contabile
semnificative i alte note e+plicative.
S$an#ar#ee In$ernaionae #e Ra!or$are Finan%iar- ?'3!(A reprezint (tandarde i 'nterpretri
adoptate de Consilil pentr (tandardele 'nternaionale de Contabilitate ?'A(CA.
1.).1.1. Cal#ulul re*ul"a"ului #on"a$il %i a re*ul"a"ului &i'#al
!ezltatl nei activitii economice este tratat din do pncte de vedere& rezltat
contabil i rezltat fiscal. Consecinele obinerii ni tip sa altl de rezltat snt diferite, "n
fncie de natra rezltatli. Astfel n deficit contabil este o contraperformanta pe care
"ntreprinderea trebie s o corecteze c$t mai repede posibil, pentr a n inflena "n mod
negative activitatea viitoare a firmei, fiind ps "n ,oc "nsi e+istena ei.
""
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Conform normelor legale "n vigoare, profitl impozabil se determina c diferena "ntre
venitrile din livrarea bnrilor mobile, a bnrilor imobiliare pentr care s-a transferat dreptl
de proprietate, servicii prestate i lcrri e+ectate, inclsiv de c$tigri de orice sm, i
cheltieli efectate pentr realizarea acestora, dintr-n an fiscal, la care se adaga cheltieli
nededctibile.
Contabilitatea romanesc, ca i "n mlte alte ri, este conectat la fiscalitate. Cilanl
contail este destinat nevoilor proprii de informare i altor teri ?"n afar de statA netinad cont de
constr$ngerile fiscale. #n lispsa ni bilan fiscal, care s fie destinat fiscli pentr impnere,
pentr obinerea rezltatli impozabil ?fiscalA snt necesare c$teva prelcrri e+tracontabile.
!ezltatl contabil ?rezltatl brt al e+erciili sa rezltatl e+ercitiili "nainte de
impozitareA se calcleaz av$nd "n vedere cerinele nei contabiliti de anga,ament i respect$nd
principil independenei e+ercitiili.
!ezltatl brt al e+erciili corectat c dedceri fiscale i cheltieli nededctibile din
pnct de vedere fiscal permite obinerea rezltatli fiscal ?profit impozabil sa pierdere fiscalA.
Re*ul"a"ul #on"a$il 1 Veni"u"i "o"ale 2 C(el"uieli "o"ale
Re*ul"a"ul &i'#al 1 Re*ul"a"ul #on"a$il 9 Veni"uri nei,po*a$ile 3
3 Ele,en"e ne!e!u#"i$ile &i'#al
)entr determinarea venitrilor e+ercitiili se ia "n calcl toate c$tigrile din orice srs,
inclsiv cele realizate din investiiile financiare. #n cazl livrrilor de bnri mobile sa al
v$nzrilor bnrilor imobile c plata "n rate, precm i "n cazl contractelor de leasing financiar,
valoarea ratelor scadente se inregistreza la venitri impozabile la termenele prevzte "n
contract.
#n general cheltielile snt dedctibile "n acceasi manier, at$t pentr a calcla rezltatl
contabil, c$t i pentr rezltatl fiscal.
1.).1.) De"er,inarea pro&i"ului i,po*a$il
)rofitl impozabil se calcleaz c diferena "ntre venitrile obinte din livrarea
bnrilor mobile, serviciilor prestate i lcrrilor e+ectate, din v$nzarea bnrilor imobile,
inclsiv c$tigrile din orice srs, i cheltielile efectate pentr realizarea acestora, dintr-n an
fiscal, din care se scad venitrile neimpozabile i se adaga cheltielile nededctibile.
6enitrile reprezint smele sa valorile "ncasate ori de "ncasat i incld&
"eni$uri #in e;!oa$are, respectiv&
"#
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
- venitri din v$nzarea prodselor, lcrrilor e+ectate i serviciilor prestateB
- venitri din prodcia stocatB
- venitri din prodcia de imobilizriB
- venitri din sbvenii de e+ploatareB
- venitri din cedarea activelor.
"eni$uri (inan%iare>
- venitri din participaiiB
- venitri din alte imobilizri financiareB
- venitri din creane imobilizateB
- venitri din diferene de crs valtarB
- venitri din dob$nziB
- venitri din scontrile obinteB
- alte venitri financiare.
%a stabilirea profitli impozabil se vor la "n calcl nmai cheltielile care concra direct la
realizarea venitrilor i care se regsesc "n costl prodselor i serviciilor, "n limitele prevzte
de legislaia "n vigoare.
Cheltielile reprezint smele sa valorile pltite ori de pltit, dp natra lor, care snt
aferente realizrii venitrilor, "nregistrate "n contabilitatea contribabililor. (trctra acestor
cheltieli este rmtoarea&
aA %*e$uiei #e e;!oa$are>
- cheltieli c materii prime, materiale i mrfriB
- cheltieli c lcrrile i serviciile e+ectate de teriB
- cheltieli c personallB
- cheltieli c impozitele, ta+ele i vrsmintele asimilateB
- cheltieli c amortizarea capitalli imobilizatB
- cheltieli c primele de asigrare care pr ivesc activele corporale fi+e i circlanteB
- cheltieli c primele de asigrare pentr personal "mpotriva accidentelor de mncB
- contribiile care condiioneaz organizarea i fncionarea activitilor respective potrivit
normelor legale "n vigoareB
- alte cheltieli de e+ploatareB
- cheltieli din cedarea activelor.
bA %*e$uiei (inan%iare&
- cheltieli privind titlrile de plasament cedateB
- cheltieli c diferene de crs valtarB
- cheltieli c dob$nzileB
"$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
- pierderi din creane legate de partic ipatiiB
- alte cheltieli financiare.
cF %*e$uiei e;$raor#inare&
- cheltieli privind calamiti natraleB
- cheltieli privind e+proprierile.
Categoriile de cheltieli admise spre a fi dedse la calcll profitli impozabil ?cheltieli
dedctibile A snt&
- cheltielile efectate pentr realizarea bnrilor livrate i a bnrilor imobile v$ndte "n
baza ni contract de v$nzare c plata "n rate snt dedctibile la aceleai termene scadente
prevzte "n contractile "ncheiate "ntre pri, proporional c valoarea ratei "nregistrate "n
valoarea total a livrriiB
- "n cazl contractelor de leasing, tilizatorl va dedce chiria pentr contractele de leasing
operaional sa amortizarea i dob$nzile pentr contractele de leasing financiarB
- cheltielile efectate pentr poplarizarea nmeli nei personae ,ridice, prods s
servici, tiliz$nd mi,loacele de informare "n mas i costrile asociate prodcerii materialelor
necesare pentr difzarea mesa,elor pblicitare, dac a la baz n contract scrisB
- cheltieli aferente lcrrilor de consolidare pentr redcerea riscli seismic al cldirilor
care prezint clasa ' de riscB
- cheltieli privind transportl i cazarea salariailor, ocazionate de delegarea, detaarea i
deplasarea acestora "n ar i strainatate, constatate prin docmente ,stificativeB
- cheltieli reprezent$nd tichetele de mas, acordate de anga,atori "n limitele valorii
nominale prevzte "n %egea nr. -<42-..7 privind acordarea tichetelor de mas.
Cheltielile neadmise a fi dedse din rezltatl fiscal ?cheltieli nededctibile A snt&
- cheltielile c impozitl pe profit, inclsiv cele reprezent$nd diferene din anii
precedeni sa din anl crent, precm i impozitele pltite "n strintate.
(nt nededctibile i impozitele c reinere la srsa pltite "n nmele persoanelor fizice i
,ridice nerezidente pentr venitrile realizate din !om$niaB
- amenzile, confiscrile, ma,orrile de "nt$rziere i penalitile datorate ctre
atoritile rom$ne ?altele dec$t cele prevzte "n contractile economiceA. Amenzile, penalitile
sa ma,orrile datorate ctre atoriti strine sa "n cadrl contractelor economice "ncheiate c
personae nerezidente "n !om$nia snt cheltieli nededctibile.B
- cheltielile de protocol care depesc limita de 4G aplicat aspra diferenei
rezltate dintre totall venitrilor i cheltielilor aferente,
- accizele, mai pin cheltielile c impozitl pe profit, i cheltielile de protocol
"nregistrate "n timpl anliB
"%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
- cheltielile c dirna care depesc limitele legale stabilite pentr institiile
pbliceB
(nt nededctibile i smele tilizate pentr constitirea sa ma,orarea rezervelor societilor de
asigrare i reasigrare pentr contractele cedate "n reasigrareB smele tilizate pentr
constitirea provizioanelor peste limita prevzt de legeB
- smele care depesc limitele cheltielilor considerate dedctibile, conform legii
bgetareB
- cheltielile de sponsorizare, peste limita legalB
- cheltielile "nregistrate "n contabilitate pe baza nor docmente care n
"ndeplinesc, potrivit %egii contabilitii nr. 742-..-, c modificrile lterioare, condiiile de
docment ,stificativB orice cheltieli fcte "n favoarea acionarilor sa asociailor, inclsiv
dob$nzile pltite "n cazl contractelor civile, "n sitaia "n care n snt impozitate la persoana
fizicB
- cheltielile privind bnrile de natra stocrilor constatate lips din gestine sa
degradate i neimptabile, precm i activele corporale pentr care n a fost "ncheiate contracte
de asigrare, ta+a pe valoare adgat aferenta acestor cheltieliB
- ta+a pe valoare adgat aferenta bnrilor, altele dec$t cele din prodcie proprie,
acordate salariailor ca avanta,e "n natrB
- ta+a pe valoare adgat aferenta cheltielilor care depesc limitele prevzte de legeB
- cheltielile de asigrare care n privesc activele corporale i necorporale ale
contribabilli, inclsiv asigrrile de via ale personalli anga,atB
- cheltielile de sponsorizare peste limitele prevzte de normele legale "n vigoare.
- provizioane pentr cheltieli care privesc o cheltial nededctibilaB alte cheltieli
nededctibile din pnct de vedere fiscal.
)otrivit alin. ?-A din 8rdonana de 5rgen menionat, venitri neimpozabile snt&
- dividendele primite de la o alt persoan ,ridic rom$naB
- diferenele favorabile de valoare a titlrilor de participare "nregistrate ca rmare a
incorporrii rezervelor, a beneficiilor sa a primelor
1.).0. I,po*i"ul pe pro&i"
'mpozitl E este o prelevare obligatorie i gratit efectat de ctre stat aspra resrselor
sa bnrilor individale sa ale colectivitii ?"n cazl nostr capitallA i pltit "n bani. 1l
constitie o srs a finanrii cheltielilor de interes general al statli i al administraiei locale,
fiind n instrment al politicii economice, prin care se redistribie o parte a venitrilor, pt$nd fi
"0
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
stimlate investiiile i "nviorarea con,nctrii economice. 'mpozitl reprezint izvorl principal
al formrii venitrilor bgetli de stat i al finanrii cheltielilor pblice. 1l este o fncie
cresctoare a venitli& la o rat de impnere fiscal data, el sporete c$nd venitl crete.
1.).0.1.Aria !e apli#are a i,po*i"ului pe pro&i"
Conform Codli 3iscal - Art
<
- snt obligate la plata impozitli pe profit, conform prezentli
titl, rmtoarele persoane, denmite "n continare contribabili&
aA persoanele ,ridice rom$neB
bA persoanele ,ridice strine care desfoar activitate prin intermedil ni sedi
permanent "n !om$niaB
cA persoanele ,ridice strine i persoanele fizice nerezidente care desfoar activitate "n
!om$nia "ntr-o asociere fr personalitate ,ridicB
dA persoanele ,ridice strine care realizeaz venitri din2sa "n legtr c
proprieti imobiliare sitate "n !om$nia sa din v$nzarea2cesionarea titlrilor de participare
deinte la o persoan ,ridic romanB
eA persoanele fizice rezidente asociate c persoane ,ridice rom$ne, pentr venitri
realizate at$t "n !om$nia c$t i "n strintate din asocieri fr personalitate ,ridicB "n acest caz,
impozitl datorat de persoana fizic se calcleaz, se reine i se vars de ctre persoana ,ridic
romanB
fA persoanele ,ridice c sedil social "n !om$nia, "nfiinate potrivit legislaiei eropene.
C*e$uiaa %u i.!o,i$u !e !ro(i$ ?venitl din impozitA reprezint valoarea global incls "n
determinarea profitli sa pierderi pentr o perioad "n ceea ce privete impozitl crent i
impozitl am$nat.
aA 'mpozitl crent este valoarea impozitli pe profit pltibil ?recperabilA, "n
raport c profitl impozabil ?pierderea fiscalA pe o perioad.
bA 'mpozitl am$nat este valoare impozitli pe profit pltibil ?recperabilA "ntr-o
perioad viitoare, "n ceea ce privete diferenele temporare impozabile i diferenele temporar
dedctibile.
Diferenele temporare reprezint diferenele "ntre valoarea contabil a ni active sa a
nei datorii din bilan i baza fiscala a acestora. Diferenele temporare pot fi impozabile i
dedctibile.
<
- %it. fA a art. -= a fost introdsa prin 8. . 9. nr.-/.24//.
"1
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Di(erenee $e.!orare i.!o,a&ie reprezint diferenele care vor avea ca efect valori
impozabile "n determinarea profitli impozabil ?sa a pierderii fiscaleA a perioadelor viitoare,
atnci c$nd valoarea contabil a activli sa a datoriei este recperat sa decontata.
Diferenele temporare impozabile apar "n rmtoarele sitaii&
- Dac valoarea contabil a ni activ J baza fiscal a aceli activB
- Dac valoarea contabil a nei datorii K baza fiscal a acelei datoriiB
Di(erenee $e.!orare #e#u%$i&ie reprezint diferenele care vor avea ca efecte pentr
determinarea profitli impozabil ?sa a pierderii fiscaleA a pierderilor viitoare, atnci c$nd
valoarea contabil a activli sa a datoriei este recperate sa decontata.
Diferenele temporare dedctibile apar "n rmtoarele sitaii&
- Dac valoarea contabil a ni activ K baza fiscal a aceli activB
- Dac valoarea contabil a nei datorii J baza fiscal a acelei datorii.
Datoriile privind impozitl am$nat reprezint valorile impozitli pe profit, pltibile "n
perioadele contabile viitoare, ca rmare a e+istenei diferenelor temporare impozabile
Creanele privind impozitl am$nat snt reprezentate de valorile impozitli pe profit,
recperabile "n perioadele contabile viitoare, ca rmare a e+istenei diferenelor temporare
dedctibile, a raportrii pierderilor sa creditelor fiscale netilizate.
Di&erenele "e,porare 1 Ba*a Con"a$il+ 9 Ba*a Fi'#al+
Ba,a %on$a&i- a unui a%$i" este valoarea care va fi dedsa "n scopri fiscale din orice
benefici economic impozabil, care va fi generat de ctre o entitate atnci c$nd aceasta
recpereaz valoarea contabil a activli. Dac beneficiile generate n snt impozabile, atnci
baza fiscala a activli este identic c valoarea sa contabila.
Caza fiscala a nei datorii este valoarea sa contabila, mai pin orice sm care va fi
dedsa "n scopri fiscale "n ceea ce privete aceast datorie "n perioadele contabile viitoare.
Conform reglementarilor fiscale din !om$nia, impozitele am$nate apar "n rmtoarele sitaii&
#n cazl imobilizrilor corporale sa necorporale pentr care amortizarea
recnosct "n contabilitate difer de cea tilizat la calcll rezltatli fiscal ?metode c
amortizare diferite, drate de tilizare diferite, valori amortizabile diferiteA
#n cazl "nregistrrii de a,stri pentr depreciere sa pierderi de valoare
nerecnoscte din pnct de vedere fiscal
#n cazl "nregistrrii de provizioane i a,stri pentr depreciere nerecnoscte
din pnct de vedere fiscalB
#n cazl "n care societatea se "mprmta de la institii nefinanciare, pentr
"'
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
dob$nda care depete nivell ratei dob$nzii de referin pblicat de CD!, c$nd gradl de
"ndatorare este mai mare dec$t treiB
#n cazl reevalrii activelorB
#n cazl "nregistrrii de pierderi fiscale.
1.).0.). Co"ele !e i,po*i"are
Cotele de impozitare difere dp tipl "ntreprinderii&
-:G pentr "ntreprinderile mici, mi,locii i mariB
0icrointreprinderile pltesc =G impozit pe venit indiferent de volml cheltielilor.
Dac impozitl datorat este mai mic dec$t impozitl minim anal, acestea snt obligate la plata
impozitli minimB
Canca Daional a !om$niei pltete 7/G din profitl impozabil
'mpozitl forfetar ?impozitl minimA introds de la - mai 4//..
Contribabili care desfoar activiti de natra barrilor de noapte, clbrilor de noapte,
discotecilor, cazinorilor sa paririlor sportive, inclsive persoane ,ridice care realizeaz
acestea venitri "n baza ni contract de asociere, i "n cazl crora impozitl pe profit datorat
pentr activitile prevzte "n acest articol este mai mic dec$t LG din venitrile respective snt
obligai la plata ni impozit de LG aplicat acestor venitri "nregistrate.
6enitri totale anale ?leiA 'mpozit minim anal ?leiA
/ - L4./// 4.4//
L4.//-- 4-L./// <.=//
4-L.//-- <=/./// :.L//
<=/.//-- <.=//./// 7.://
<.=//.//-- 4-.L//./// --.///
4-.L//.//-- -4..///./// 44.///
)este -4..///.//- <=.///
)entr "ncadrarea "n trans de venitri totale se ia "n calcl venitrile totale , obinte din orice
srs, "nregistrate la data de =- decembrie a anli precedent, din care se scad&
aA 6enitrile din variaia stocrilorB
bA 6enitrile din prodcia de imobilizri corporale i necorporaleB
cA 6enitri din e+ploatare, reprezent$nd cota E parte a sbveniilor gvernamentale i a altor
resrse pentr finanarea investiiilorB
dA 6enitri din redcerea sa anlarea provizioanelor pentr care s-a acordat dedcere,
conform reglementarilor legaleB
")
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
eA 6enitrile rezltate din anlarea datoriilor i a ma,orrilor datorate bgetli statli,
care n a fost cheltieli dedctibile la calcll profitli impozabil, conform reglementarilor
legale
fA 6enitri realizate din despgbiri de la societile de asigrareB
gA6enitri neimpozabile prevzt e+pres in acordri i memorandmri.
'mpozitl minim s-a artat ca fiind o solie simpl i comod de a adce venitri la
bgetl statli "n perioada de criz. (e pare toti s primele reacii n snt chiar cele
previzionate de stat ?mlte firme a sspendat activitatea sa a trect la dizolvarea i lichidarea
firmeiA. *oi mai mli specialist considera o povar prea mare pentr micii "ntreprinztori,
a,ng$nd-se chiar la o sitaie invers dec$t cea g$ndit iniial la introdcerea li. 5nele firme,
chiar dac spravieiesc "n aceast perioad de criz economic i poate n pltea n impozit
pe profit mare, toti pltea costl anga,rii personalli. Aadar "n condiiile dizolvrii
firmelor mici, statl poate pierde at$t aceste venitri la bgetele de asigrri sociale iar costrile
sociale pentr stat snt mai mari prin plata indemnizaiilor de oma,.
)rin introdcerea impozitli minim, divergentele "ntre reglile fiscale i cele contabile
se accenteaz "n special prin impozitarea pierderii contabile. #n aceste condiii, calclarea ni
impozit minim "n fncie de cifr de afaceri, fr a la "n considerare rezltatl activitii firmei,
ad$ncete divergentele e+istente "ntre contabilitate i fiscalitate "n problematica impozitrii
profitli.
1.2.3.3. Calculul impozitului pe profit
'mpozitl pe profit se calcleaz prin aplicarea nei cote procentale aspra profitli
impozabil&
I,po*i"ul pe pro&i" 1 Pro&i"ul i,po*a$il . Co"a !e i,po*i"are
Dac din rezltatl brt al e+erciili ?rezltatl "nainte de impozitareA se scade
impozitl pe profit, se obine rezltatl net al e+erciili ?profit sa pierdereA. Acest rezltat net
al e+erciili se regsete "n oldl final al contli -4- )rofit sa pierdere, este "nscris "n
pasivl bilanli contabil i e+plicat "n contl de profit i pierdere. Deciziile privind modalitile
de repartizare ?"n cazl ni profitA sa acoperire ?"n cazl pierderilorA a rezltatli net al
e+erciili snt late de adnarea general a acionarilor sa asociailor, dp caz.
#-
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
)rofitl impozabil se calcleaz i se evideniaz lnar, cmlate de la "nceptl anli
fiscal. %imitele cheltielilor dedctibile se calcleaz lnar e+tracontabil, astfel "nc$t la finele
anli fiscal s se "ncadreze "n prevederile dispoziiilor legale "n vigoare.
Datorit impnerii reglii fiscale "n detrimentl cele contabile, "n practic pot e+ista
cazri c$nd deficitl contabil se poate transforma "n profit fiscal, i ca rmare, s fie impozitata
pierderea. Acest lcr "nseamn c ori de c$te ori sma pierderilor contabile i a redcerilor
fiscale diminate de sma elementelor nededctibile da o valoare mai mare ca zero, pierderea
contabil se transforma "n profit fiscal i deci naterea datoriei fa de bget.
#n cazl "n care redcerile fiscale snt mlte sperioare elementelor nedectibile cmlate c
profitl contabil, se poate "nt$lni cazl "n care profitl contabil se transforma "n deficit fiscal. 'n
ceasta sitaie impozitl pe profit este zero i toate cheltielile c acestea p$n la data de
raportare se storneaz "n ro ?credit fiscalA. 'ntrodcerea impozitli minim ?s sperm c va
avea n caracter temporarA face ca orice "ntreprindere, indiferent de rezltat, s datoreze impozit
statli. #n vederea str$ngerii de resrse financiare la bgetl statli, fiscalitatea n mai accepta
pierderea.
1.).0.: I,po*i"ul a,4na"
Cheltiala c impozitl pe profit ?6enitl din impozitl pe profitA reprezint valoarea
global incls "n determinarea profitli net sa a pierderii nete pe perioada e+erciili "n ceea
ce privete impozitl crent i pe cel am$nat.
'mpozitl crent este valoarea impozitli pe profit pltibil2recperabil "n raport c
profitl impozabil2pierderea fiscal pe o perioad.
Datoriile privind impozitl am$nat snt reprezentate de valorile impozitli pe profit
pltibile "n perioadele contabile viitoare, "n ceea ce privete diferenele temporare impozabile.
Creanele privind impozitl am$nat snt reprezentate de valorile impozitli pe profit,
recperabile "n perioadele contabile viitoare, "n ceea ce privete&
Diferenele temporare dedctibile
!eportarea pierderilor fiscale nefolosite
!eportarea creditelor fiscale nefolosite
Recunoaterea datoriei cu impozitul amnat.
'A( -4 menioneaz c datoria c impozitl pe profit am$nat trebie recnosct pentr
toate diferenele temporare impozabile. 1+ist trei e+cepii de la recnoaterea nei datorii c
impozitl pe profit am$nat, dp cm rmeaz&
#!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Datorii care provin din recnoaterea fondli comercial, pentr care amortizarea
n este dedctibil fiscalB
Datorii care provin din recnoaterea iniial a ni element de activ2pasiv altl
dec$t din consolidare, care "n momentl tranzaciei n afecteaz profitl contabil sa fiscalB
Datorii care provin din profitrile nedistribite din investiii "n care
"ntreprinderea este "n msr s controleze momentl relrii diferenei i este posibil ca aceast
relare s n aib loc "n viitorl previzibil.
Recunoaterea unei creane cu impozitul amnat.
8 crean c impozitl pe profit am$nat trebie recnosct pentr toate diferenele
temporare dedctibile, pierderi fiscale netilizate, i credite fiscale nefolosite "n msra "n care
este posibil c profitl impozabil din care s fie dedctibil diferena temporar s fie disponibil
c rmtoarea e+cepie&
- 3ond comercial negativ care a fost tratat ca i venit am$nat prin 'A( 44
- !ecnoaterea iniial a ni activ2datorii, alta dec$t cea prevzt iniial i care "n
momentl tranzaciei n afecteaz profitl contabil sa impozabil
Creanele c impozitl pe profit am$nat pentr diferene temporare dedctibile ce rezlt
din participaii "n scrsale, filiale, "ntreprinderi asociate sa de tip ,oint-ventre trebie
recnoscte "n msra "n care este probabil c diferena temporar s se reia "ntr-n viitor
previzibil, i profitl impozabil s fie disponibil, iar diferena temporar s fie tilizat.
6aloarea contabil a creanelor c impozitl pe profit am$nat trebie revizit la
"nchiderea e+erciili i diminat "n msra "n care n mai este probabil disponibilitatea ni
profit impozabil sficient pentr a permite tilizarea acesti activ. 8rice astfel de diminare
trebie relat "n msra "n care profitl devine sficient.8 crean c impozitl pe profit am$nat
trebie recnosct pentr o pierdere fiscal netilizat c$t i pentr credite din impozite ?credite
fiscaleA netilizate, "n msra "n care este probabil s se dispn de beneficii impozabile viitoare,
aspra crora vor ptea fi imptate aceste pierderi fiscale i credite de impozit netilizate.
5rmare a aplicrii celor do metodologii de lcr, legislaia fiscal "n vigoare pentr
determinarea impozitli pe profitl crent i 'A( -4 pentr determinarea impozitli pe profit
am$nat, se poate conclziona c rezltatl final ?profit sa pierdere fiscalA se poate determina i
astfel&
Rezultat fiscal = Rezultat contabil !" #iferene permanente !" #iferene temporare
#"
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
1.).:. A,or"i*area &i'#al+ 9 a,or"i*area #on"a$il+
%egislaia fiscal rom$neasca n face o delimitare clar "ntre amortizarea fiscal i cea
contabila. Din pnct de vedere contabil, deprecierea se trece "n costri de fiecare "ntreprindere.
#n Codl 3iscal amortizarea fiscal se face fr s se in seama de amortizarea contabil.
(epararea ar ptea avea consecine pozitive, precm economia de impozit sa dis,ncia
"ntreprinderii de regiml fiscal. #n 803) -@L424//L, mi,loacele fi+e snt definite din pnct de
vedere contabil.
$mortizarea fiscal%
Amortizarea fiscal se stabilete prin aplicarea cotelor de amortizare aspra valorii de
intrare a mi,loacelor fi+e amortizabile. Cotele de amortizare se stabilesc "n fncie de regiml de
amortizare tilizat i drata normal de tilizare a mi,loacelor fi+e.
)entr calcll amortizrii fiscale, entitile pot tiliza aceleai regimri de amortizare
?liniara, degresiva sa acceleratA, c respectarea prevederilor art. 4< din Codl 3iscal.
Cheltielile aferente achiziionrii, prodcerii, constririi, asamblrii, instalri sa
"mbnatirii mi,loacelor fi+e amortizabile se recpereaz din pnct de vedere fiscal prin
dedcerea amortizrii potrivit prevederilor legale. 0i,locl fi+ amortizabil este orice
imobilizarea corporal, care "ndeplinete cmlativ rmtoarele condiii&
a. 1ste deint i tilizat "n prodcia livrarea de bnri sa "n prestarea de servicii,
pentr a fi "nchiriat terilor sa "n scopri administrativeB
b. Are o valoare de intrare mai mare dec$t limita stabilit prin hotr$rea 9vernliB
c. Are o drat normala de tilizare , mai mare de n an. )entr imobilizrile
corporale care snt folosite "n lotri, setri sa care formeaz n singr lot, corp a set, la
determinarea amortizrii se are "n vedere valoarea "ntregli corp, lot sa set. )entr
componentele care intra "n strctra ni activ corporal, sa c o drat normal de tilizare
difer de cea a activli rezltat, amortizarea se determina pentr fiecare component "n parte.
$mortizarea contabil%
Amortizarea contabil ;se stabilete prin aplicarea cotelor de amortizare aspra valorii de
intrare a imobilizrilor corporale. Cotele de amortizare se stabilesc "n fncie de regiml de
amortizare tilizat i drata de tilizare economic a activli.
Conform pct. .. din !eglementrile contabile, imobilizrile corporale se pot amortiza
;tiliz$nd nl din rmtoarele regimri de amortizare&
aA amortizarea liniaraB
bA amortizarea degresivB
cA amortizarea accelerat.
##
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
1.).;. Tra"a,en"ul i,po*i"ului pe pro&i" prin IAS 1)
Acest standard este considerat de ctre specialisti cel mai dificil standard.
'A( -4 are ca obiectiv tratamentl contabil al consecinelor fiscale crente i viitoare
privind impozitl pe profit, precm i prezentarea impozitli pe profit "n sitaiile financiare i
prezentarea informaiilor legate de impozitl pe profit.
)rincipala problem aprt "n procesl de contabilizare a impozitli pe profit o constitie fell
"n care se contabilizeaz consecinele fiscale crente i viitoare ale&
!ecperrii ?lichidriiA viitoare a valorii contabile a activelor ?datoriilorA ce snt
recnoscte "n bilanl nei societiiB
*ranzaciilor i a altor evenimente ale perioadei crente ce snt recnoscte "n
sitaiile financiare ale nei "ntreprinderi.
#n accepinea organismli internaional de normalizare contabil, profitl impozabil ?pierderea
fiscalA este definit ca rezltatl e+erciili stabilit pe baza reglementarilor fi+ate de
administraia fiscal i care servete pentr calcll impozitli e+igibil.
Diferenele care apar "ntre rezltatl contabil i cel fiscal se delimiteaz "n diferene
permanente i diferene temporare
Di(erenee !er.anen$e cprind rmtoarele tipri de venitri i cheltieli&
o Cheltieli nededctibile din pnct de vedere fiscal, pentr care nededctibilitatea
este definitivB
o 6enitri pe care fiscl renna "n mod definitiv s le impoziteze, datorit faptli c ele
provin din rezltate de,a impozitate ?dividend primite de la o filialAB
o Degrevrile fiscale acordate "n scopl "ncra,rii anmitor acini economice
promovate de stat. Aceste diferene n a repercsini fiscale aspra impozitelor e+erciiilor
lterioare.
8 alt categorie de diferene snt cele care, de regl, se resorb "n crsl ni e+ercii
lterior.Aceasta diferene snt denmite diferene temporare i provin din decala,l "n timp "n
momentl contabilizrii ni element i inclderea sa "n rezltatl fiscal.
1.).;.1.Di&erenele "e,porare er'u' re'pe#"area prin#ipiului in!epen!enei e.er#iiului
Diferenele temporare snt ssceptibile s modifice impozitl nor e+erciii
lterioare spre deosebire de cele permanente care a incidenta aspra e+erciiilor lterioare.
)rincipil independenei e+erciili spne c este necesar ca fiecare e+ercii s i se
"mpte venitri i cheltieli corespnztoare. )roblemele apar atnci c$nd cheltielile snt
#$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
anga,ate pe mai mlte e+erciii i trebie determinate partea din cheltieli care a servit la
obinerea venitli din anl crent. )artea de cheltieli a,ns la scaden este n activ
cheltielile care n pot fi corectate la n venit reprezent$nd o pierdere.
Aceste diferene temporare intra "n contradicie c principil contabil privind independenta
rezltatli. #ntrebarea este c$nd trebie late "n calcl consecinele fiscale aferente acestor tipri
de diferene& la apariia diferenelor sa "n e+erciil "n crsl cria impozitl aferent va fi
efectat. )entr rezolvarea acestei probleme s-a contrat do metode &impozitl e+igibil i
raportl de impozit
2e$o#a i.!o,i$uui e;igi&i are la baza concepia potrivit creia mrimea cheltielilor
fiscale aferente ni e+ercii trebie s corespnd c impozitl efectiv e+igibil pentr acel
e+ercii. Ca rmare a diferenelor temporare i deficitele raportabile n snt late "n calcll
provizionli. Dorma 'A( spne "ns c la stabilirea cheltielilor fiscale a ni e+ercii trebie
s se in cont de toate elementele aprte "n crsl aceli e+ercii i deci respinge aceast
abordare a impozitli.
2e$o#a ra!or$uui #e i.!o,i$ este o metod de stabilire a cheltielilor fiscale "nsite de
organisml internaional de normalizare contabile 'A(C "n norma contabila 'A( -4. 1a
considera impozitl pe profit mai mlt o cheltial a "ntreprinderii dec$t ca o distribire de
rezltat i este o consecin a principili conectrii cheltielilor la venitri i principil
independenei e+erciili. Astfel cheltiala fiscal aferenta ni e+ercii inclde impozitele
e+igibile pentr acel e+ercii c$t i incidenta diferenelor temporare provenind din e+erciiile
anterioare sa am$nate aspra e+erciiilor viitoare. C alte cvinte cheltiala fiscal a
e+erciili este egal c sma totalli impozitli crent i a impozitli am$nat "n rezltatl
e+erciili.
1.).;.).Di&erena 5n"re $a*a &i'#al+ %i $a*a #on"a$ila
Ba,a (i)%a- a ni activ sa a nei datorii este valoarea atribit aceli activ sa a acelei
datorii "n scopri fiscale.
Diferenele "ntre baza fiscal i valoarea contabil pot fi&
aA )ermanente< sitaie "n care diferenele respective n fac obiectl impozitli am$nat,
cheltieli nededctibile fiscal ?e+.& cheltieli protocol, penaliti de neplata a impozitelor la
bgetA sa venitri neimpozabile ?e+.& constitirea rezervei legaleA
bA *emporare : care vor genera sme impozabile sa dedctibile atnci c$nd valoarea
contabil a activli sa datoriei este recperat, respectiv stins.
#%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
1.0.Sin"e*+ !in li"era"ur+ !e 'pe#iali"a"e priin! rapor"urile !in"re #on"a$ili"a"e 'i
&i'#ali"a"e
Dormalizarea i armonizarea contabil i fiscal contemporan. )rocesl de armonizare
contabilitii rom$neti c (tandarele 'nternaionale de Contabilitate i Directiva a-'6-a , a
Comnitii 1conomice 1ropene reprezint alternativa de acces a rii noastre la societatea
informaional "n cadrl creia informaia contabil ,oac n rol primordial. Demersrile privind
compatibilizarea sistemli contabil rom$nesc c cel mondial este determinat "ndeosebi de noa
configraie a relaiilor economice internaionale intrate "ntr-n proces de globalizare
generalizat,sb implsl circlaiei internaionale a capitalrilor.
Av$nd "n vedere evolia economiei mondiale aflat "ntr-n proces ireversibil de
globalizare, ptem considera c sisteml contabil se afl "n faza nei Mconcilieri istoriceM "n
cadrl creia diversele sisteme de contabilitate "i redefinesc cadrl conceptal "n dorina de a
satisface noile cerine informaionale.Dormalizarea contabil este procesl prin care se
elaboreaz regli sa norme de prezentare a docmentelor de sintez, se definesc metodele i
terminologia contabil aplicate in totalitate sa parial la n ansambl de teri, de entiti sa
specialiti ai profesiei contabile. Armonizarea contabil este procesl prin care reglile sa
normele contabile naionale diferite de la o ara la alta neori divergente snt perfecionate
pentr a fi comparabile i a se da aceleai interpretari evenimentelor i tranzaciilor.
1.0.1. A$or!+ri #on"a$ile %i &i'#ale priin! i,po*i"ele %i "a.ele< Va'ile R+ileanu< A!riana2
So&ia R+ileanu
#n aceasta lcrare snt prezentate principalele probleme privind impozitele i ta+ele din
!om$nia, c accent pe contabilitatea si fiscalitatea remnerarii salariatilor, impozitl pe profit,
impozitele pe venitrile micro"ntreprinderilor, ta+a pe valoarea adagat, impozitele i ta+ele
locale, accizele i ta+ele vamale.
)e l$ng aspectele teoretice prezentate "n cadrl fiecari capitol, lcrarea ilstreaz mai
mlte stdii de caz c aplicaie practic, e+plicate "n detali, pentr "nelegerea aspectelor
teoretice prezentate i rina "n aplicare a acestora. Aceste stdii de caz vizeaz fi+area
cnotinelor teoretice, accentl lcrrii fiind tocmai ps pe relevana practic i pe pregtirea
viitorilor specialiti "n domeni, c modalitile diferite de calcl a impozitelor i ta+elor,
"ntrc$t impozitarea este o problem deosebit de comple+ i dificil, iar "nelegerea acestor
aspecte este semnificativ "n elaborarea nor strategii fiscale comple+e c impact direct aspra
profitabilitii i sccesli "n plan naional i internaional.
#0
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
#n ceea ce privete impozitl pe profit, partea teoretic este completat c stdii de caz,
care prezint modl de determinare a impozitli pe profit. Aceste probleme rezolvate, a,t
"nelegerea modli practic de calcl "n cadrl firmelor de ctre contabili a impozitli ce trebie
calclat i retint.
1.0.) Con"a$ili"a"e %i ge'"iune &i'#al+< Lu#ia Ri%"i
)rin lcrarea de fata s-a "ncercat analiza problematicii gestinii fiscale dintr-o perspective
dinamica, ca parte a ni proces, pe care l-a nmit proces fiscal, "n care scop a fost delimitat i
strctrat perimetrl de derlare a activitilor din sfera gestinii fiscale, a fost nonominalizati
la aceste activiti i s-a proiectat fl+rile informational-fiscale perin care se realizeaz
acestea.
%crarea a fost fndamentata pe stdii teoretice privind fiscalitatea, gestinea fiscal i
finanele pblice, precm i reglementrile legale privind domenil fiscal, i anme codl de
procedra fiscal, precm i alte reglementri c caracter fiscal, pblicate "n 0onitorl 8ficial al
!om$niei, p$n la data de =- decembrie 4//7.
(copl lcrari a fost acela de a contribi la "mbntirea fncionalitii sistemli
fiscal, a eficienei colectarii impozitelor ca rmare a perfecionrii fl+rilor informational-
fiscale, realizate prin analizarea i propnerea apoi a acelor tehnici, mecanisme i procedee
fiscale care s asigre finalitatea "n bne condiii a actli fiscal i implicit a fnciei fiscale a
statli.
)ornind de la premisa ca aceast lcrare propne n pnct de vedere aspra problematicii
gestinii fiscale, s-ar dori ca aceasta lcrare sa constitie sorgintea formlrii nor opinii c$t mai
diverse care implic mai mlte pncte de vedere i care, fr "ndoial ar "mbogii domenil de
cercetare.
1.0.0. Poli"i#i %i opiuni #on"a$ile- &air a##oun"ing er'u' $a! a##oun"ing < Feleag+ Ni#ulae<
Feleag+ Liliana
Cartea prezint aspecte principale referitoare la definirea conceptelor de politici i opini
contabile, a tehnicilor i metodelor de estimare tilizate "n contabilitate, precm i detalieri ale
politicilor contabile privind recnoaterea, evalarea i prezentarea "n sitaiile financiare ale
activelor, datoriilor, instrmentelor financiare. (nt prezentate de asemenea i aspecte ce vizeaz
politici privind raportarea financiar, politici de prezentare referitoare la segmentele operaionale
precm i aspecte privind raportarea financiara intermediar.
#1
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
%crarea este relevant pentr cnoaterea i "nelegerea principalelor aspecte privind
impozitele, importana acestora i modl de contabilizare i interpretare a efectelor pe care le a
aspra sitaiilor financiare "ntocmite de ctre societi
1.:.Re#unoa%"erea %i ealuarea ele,en"elor priin! rapor"ul !in"re #on"a$ili"a"ea %i
&i'#ali"a"e. Prin#ipii %i regului !e ealuare a rapor"ului
Cadrl general stabilete concepte ce sta la baza "ntocmirii i prezentrii sitaiilor
financiare pentr tilizri e+terni, poziia financiar, performanta i modificri "n poziia
financiar.
Deciziile economice care snt late de tilizatorii sitaiilor financiare, necesita evalarea
capacitii nei "ntreprinderi de a genera nmerar, sa echivalente de nmerar, precm i a
perioadei i sigranei generrii lor.
)oziia financiar a nei "ntreprinderi este inflenat de resrse economice pe care le
controleaz de strctra s financiar, lichidarea i solvabilitatea i de capacitatea sa de a se
adapta schimbrilor medili "n care "i desfoar activitatea. 'nformaiile despre resrsele
economice controlate de "ntreprindere i capacitatea sa din trect de a modifica aceste resrse
snt tile pentr a anticipa capacitatea "ntreprinderii de a gestiona nmerar sa echivalente de
nmerar "n viitor.
1.:.1. Re#unoa'"erea 'i ealuarea in #on"a$ili"a"e a a#"ielor
Activele reprezinta elementele pozitiei financiare si performantelor "ntreprinderii
rezltate "n rma nor evenimente trecte si de la care se asteapta sa genereze beneficii
economice viitoare pentr "ntreprinderea respectiva.
Din definitia activelor precm si din conditiile generale de recnoastere se poate conclziona ca
n activ este recnosct atnci c$nd&
aA provine din evenimente trecte, adica a fost cmparate, prodse sa primite "n trectB
bA genereaza beneficii economice viitoare, adica contribie direct la obtinerea fl+rilor de
nmerar viitoare prin faptl ca&
N poate fi tilizat "n procesl prodctiv sa la prestarea serviciilor care prin factrare
catre client vor antrena "ncasari viitoare de nmerarB
N poate fi schimbat c n alt activ care sa fie til "ntreprinderiiB
N poate fi transformat "n nmerar prin "ncasare ?daca reprezinta creanteA sa prin
v$nzare ?daca reprezinta investitii financiare pe termen scrtAB
#'
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
N poate genera venitri de natra financiara si2sa controll aspra nei alte
"ntreprinderi ?daca reprezinta investitii financiare pe termen lngAB
N poate contribi la redcerea nei datorii.
cA costl sa poate fi stabilit ?evalatA credibil, adica i se poate atasa "n orice moment o
valoare stabilita pe o baza rezonabila
A/ A#"iele i,o$ili*a"e
A%$i"ee i.o&ii,a$e reprezinta acea parte a activelor pe care "ntreprinderea intentioneaza sa le
detina pe n anmit termen ?de regla mai mare de - anA si care n se consma la prima lor
tilizare.
Activele imobilizate se strctreaza "n&
'mobilizari necorporale
'mobilizari corporale
'mobilizari "n crs
'mobilizari financiare
&mobilizarile necorporale
8 i.o&ii,are ne%or!oraa este n activ identificabil nemonetar, fara sport material si detint
pentr tilizare "n procesl de prodctie sa frnizare de bnri sa servicii, pentr a fi "nchiriat
tertilor sa pentr scopri administrative.
#n cadrl imobilizarilor necorporale se cprind&
aA cheltielile de constitireB
bA cheltielile de dezvoltareB
cA concesinile, brevetele, licentele, marcile, dreptrile si alte valori similareB
dA fondl comercialB
eA alte imobilizari necorporale.
aF C*e$uieie #e %on)$i$uire snt cheltielile ocazionate de "nfiinarea sa dezvoltarea nei
"ntreprinderi ?ta+e i alte cheltieli de "nscriere i "nmatriclare, cheltieli privind emisinea i
v$nzarea de acini i obligaini, cheltieli de prospectare a pieei, de pblicitate i alte
cheltieli de aceast natr, legate de "nfiinarea i e+tinderea activitii persoanei ,ridiceA.
&F C*e$uieie #e #e,"o$are snt reprezentate de cheltielile efectate de "ntreprinderi pentr
dezvoltarea potenialli de activitate. Dezvoltarea este aplicarea rezltatelor cercetrii sa a
altor cnotine, "n scopl realizrii de prodse sa servicii noi sa "mbntite sbstanial,
"naintea stabilirii prodciei de serie sa tilizrii. 1+emple de activiti de dezvoltare snt&
N proiectarea, constrcia i testarea prodciei intermediare sa folosirea intermediar a
prototiprilor i modelelorB
N proiectarea neltelor i matrielor care implic tehnologie noB
#)
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
N proiectarea, constrcia i operarea nei zine pilot care n este fezabila din pnct de
vedere economic pentr prodcia pe scar largB i
N proiectarea, constrcia i testarea nei alternative alese pentr aparatele, prodsele,
procesele, sistemele sa serviciile noi sa "mbntite.
Aceste elemente snt considerate imobilizri necorporale atnci c$nd se apreciaz c rezltatele
cercetrii se concretizeaz "n elemente care vor genera beneficii economice viitoare ?vor fi tile
"ntreprinderiiA.
%F Con%e)iunie< &re"e$ee< i%enee< .r%ie< #re!$urie i a$e "aori )i.iare snt reprezentate
de ansambll cheltielilor ocazionate de achiziionarea sa realizarea prin efort propri a
brevetelor de invenii i inovaii, a diverselor categorii de licene, a mrcilor de prodcie sa de
comer, a FnoO-hoO-rilor precm i a altor elemente similare.
#F Fon#u %o.er%ia apare de regl la achiziia parial sa total de "ntreprinderi ?fzinea
prin absorbieA i reprezint diferena dintre costl de achiziie i valoarea ,st, la data
tranzaciei, a prii din activele nete ale "ntreprinderii achiziionate.
eF #n cadrl a$or i.o&ii,ri ne%or!orae se "nregistreaz programele informatice create de
nitate sa achiziionate de la teri, pentr necesitile proprii de tilizare, precm i alte
imobilizri necorporale.
&mobiliz%rile corporale
I.o&ii,rie %or!orae snt active imobilizate care&
aA snt deinte de o persoan ,ridic pentr a fi tilizate "n prodcia proprie de bnri sa
prestarea de servicii, pentr a fi "nchiriate terilor sa pentr a fi folosite "n scopri
administrativeB
bA snt tilizate pe parcrsl nei perioade mai mari de n anB i
cA a valoare mai mare dec$t limita prevzt de reglementrile legale "n vigoare.
'mobilizrile corporale cprind terenri, constrcii, tila,ele, instalaiile, mi,loacele de
transport, animale i plantaii, mobilier, aparatra birotic etc..
Caracteristica general a imobilizrilor necorporale i corporale este faptl c valoarea lor se
recpereaz prin a.or$i,are pe drata de via til. Amortizarea reprezint recperarea treptat
a valorii nei imobilizri necorporale i2sa corporale prin inclderea "n cheltielile crente a
nei cote pri din valoarea activli care se amortizeaz.
Din pnct de vedere contabil amortizarea imobilizrilor poate fi privit prin prisma a trei
ipostaze
L
&
aA constat deprecierea ireversibil a activelor imobilizate ca rmare a zrii fizice i morale
a lorB
%
8prean '. ?coordonatorA, Cazele contabilitatii agentilor economici din !om$nia, editia a '6-a, 1d. 'ntelcredo,
Deva, 4//-,pag. -=4.
$-
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
bA reprezint o cheltial c imobilizrile deoarece reflect consml acestoraB
cA reprezint o cale de re"nnoire a imobilizrilor deoarece amortizarea reprezint o
component a costli prodselor sa serviciilor realizate de ctre "ntreprindere i implicit a
preli de v$nzare sa a tarifli acestora care se va recpera prin v$nzarea i "ncasarea
prodselor sa serviciilor.
&mobiliz%rile 'n curs
I.o&ii,rie 4n %ur) snt reprezentate pe de o parte de avansrile acordate frnizorilor de
imobilizri necorporale i2sa corporale, iar pe de alt parte de costl imobilizrilor necorporale
i2sa corporale neterminate p$n la sf$ritl perioadei.
&mobiliz%rile financiare
I.o&ii,rie (inan%iare reprezint titlri de valoare pe care "ntreprinderea intenioneaz
s le dein pe n anmit termen ?de regl mai mare de - anA i din deinerea crora
"ntreprinderea dorete obinerea nor venitri de natra financiar ?sb form de dob$nzi sa
dividendeA i, "n cazl "n care snt reprezentate de acini, e+ercitarea ni control sa a nei
inflene notabile aspra emitentli. 1le cprind titlrile de participare, interese de participare
deinte, alte titlri imobilizate i creanteleimobilizate.
*itlrile de participare reprezint dreptrile sb form de acini i alte titlri c venit
variabil deinte de o societate "n capitall altor societi comerciale, a cror deinere pe o
perioad "ndelngata este considerat til acesteia.
'nteresele de participare reprezint dreptri deinte "n capitall altei societi
comerciale.'nteresele de participare snt deinte pe termen lng "n scopl garantrii contribiei
la activitile persoanei ,ridice respective. 1le cprind investiii strategice i investiii "n
"ntreprinderi asociate.
8 participare de -/G p$n la 4/G "n capitall altei societi este o investiie strategic.
*itlrile de participare deinte "n capitall "ntreprinderilor asociate "ntr-o proporie de 4/-L/G
asigra posibilitatea e+ercitrii nei inflene semnificative.
Dac o societate deine controll aspra nei alte societi, aceasta din rm este filiala pentr
societatea care deine controll ?societate mamaA. Controll reprezint capacitatea de a condce
politicile financiare i operaionale ale nei societi pentr a obine beneficii din activitatea ei.
B/ A#"iele #ir#ulan"e
#n categoria a%$i"eor %ir%uan$e se cprind acele active care&
aA snt achiziionate sa prodse pentr consm propri sa "n scopl comercializrii i se
ateapt fi realizate "n termen de ma+im - anB
bA snt reprezentate de creane aferente ciclli de e+ploatareB
$!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
cA snt reprezentate de nmerar sa echivalente de nmerar a cror tilizare n este
restricionat.
Cicll de e+ploatare al nei persoane ,ridice reprezint perioada de timp dintre achiziionarea
materiilor prime care intr "ntr-n proces de transformare i finalizarea acestora "n nmerar sa
sbforma ni echivalent de nmerar.
)rin echivalente de nmerar se "nelege investiiile financiare pe termen scrt, or convertibile
"n nmerar i al cror risc de schimbare a valorii este nesemnificativ.
#n categoria activelor circlante se cprind&
-. (tocrile
4. Creanele
=. 1lementele de trezorerie.
1. S$o%urie
(tocrile snt active circlante& deinte pentr a fi v$ndte pe parcrsl desfrrii
normale activitiiB "n crs de prodcie "n vederea v$nzrii "n aceleai condiii c mai ssB sa
sb forma de materii prime, materiale i alte consmabile ce rmeaz a fi folosite "n procesl de
prodcie sa pentr prestarea de servicii
2. Creanee
Creana "n general reprezint dreptl nei %re#i$or de a solicita ni #e&i$or o sm de
bani sa anmite bnri sa servicii.
)rincipalele categorii de creane, clasificate "n raport de categoriile de teri c care
"ntreprinderea "ntreine relaii economice, snt&
aF Creanele fa de frnizori reprezentate de avansrile acordate frnizorilor. Avansrile
acordate frnizorilor consta "n smele acordate frnizorilor "nainte de achiziionarea de bnri,
lcrri i servicii de la acetia.
&F Creanele fa de clieni reprezentate de contravaloarea ne"ncasata a bnrilor
livrate,lcrrilor e+ectate i serviciilor prestate ctre acetia, bnri, lcrri i servicii care
reprezint obiectl de activitate al "ntreprinderii.
%FCreanele reprezentate de efectele comerciale ?cambii, bilete la ordinA de primit.
#F Creanele fa de bget ?statA reprezentate de impozite i ta+e de recperat de la bget
?impozite i ta+e pltite "n plsA.
e FCreanele fa de acionari2asociai reprezentate de "mprmtrile acordate
acionarilor2asociailor ?"n acest caz pe termen scrtA i de dob$nzile de "ncasat aferente.
fA Creanele fa de ali debitori reprezentate de diverse creane care n pot fi "ncadrate "n
cazrile de mai ss, rezltate, de e+empl, din cedarea activelor imobilizate, din v$nzarea
obligainilor
$"
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
3. Ee.en$ee #e $re,orerie.
1lementele de trezorerie snt reprezentate de activele care se regsesc "n form de ;bani
sa snt or transformabile "n bani ?mai poart denmirea de nmerar i echivalente de
nmerarA.
#n categoria elementelor de trezorerie snt cprinse&
aA 'nvestiiile financiare pe termen scrt, care cprind titlrile de valoare ?acini, obligaini
etc.A achiziionate de "ntreprindere "n scop speclativ ?pentr rev$nzarea lor c$t mai rapid c n
c$tig c$t mai mare determinat c diferena "ntre prel de v$nzare i costl de achiziieA sa "n
scopl anlarii lor ?posibil nmai "n cazl acinilor sa obligainilor propriiA.
&F 6alorile de "ncasat, care cprind cambii, bilete la ordin, cecri deinte "n portofoli
pentr a fi "ncasate.
%F Disponibilitile din contl crent, care cprind smele din contrile prin intermedil
crora snt realizate "ncasrile i plile fr nmerar.
#A Dmerarl i alte valori, care reprezint smele de bani pstrate "n casieria
"ntreprinderii respectiv alte valori pstrate de "ntreprindere sb forma timbrelor fiscale i potale,
biletelor de odihn i tratament, tichetelor de cltorie, bonrilor de mas etc..
eF Acreditivele, care reprezint smele depse "n contri deschise la bnci la dispoziia
nor frnizori, pentr a-i asigra pe acetia din rm c, dac vor efecta livrrile sa prestrile
conform contractelor "ncheiate, vor "ncasa integral contravaloarea acestor livrri sa prestri.
gA Avansrile de trezorerie, care reprezint smele acordate de "ntreprindere nor
anga,ai pentr acoperirea cheltielilor c deplasrile i delegaiile "n interes de servici
?transportl, cazarea, dirna, diverse bnri achiziionate etc.A.
C/ C(el"uieli 5nregi'"ra"e 5n aan'
Cheltielile "nregistrate "n avans snt reprezentate de chirii, abonamente, prime de asigrare i
alte asemenea achitate "n prezent, dar care se refer la perioade viitoare.
1.:.). Re#unoa%"erea %i ealuarea 5n #on"a$ili"a"e a !a"oriilor
Datoriile reprezint obligaii actale sa anga,amente ale "ntreprinderii de a aciona "ntr-
n anmit fel rezltate "n rma nor contracte comerciale sa "n rma nor obligaii legale i
prin realizarea ?decontareaA crora se ateapt ieirea anmitor resrse care "ncorporeaz
beneficii economice. Din definiia datoriilor precm i din condiiile generale de recnoatere se
poate conclziona c o datorie este recnosct atnci c$nd&
aA provine din evenimente trecte, adic obligaia "ntreprinderii provine din tranzacii i
evenimente care a avt locB
$#
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
bA genereaz ieiri de resrse care "ncorporeaz beneficii economice, concretizate "n general
"n&
pli "n nmerar, prin contri bancare sa cedri de alte activeB
"nlocirea obligaiei respective c na sa mai mlte alte obligaiiB
e+ectarea nor lcrri sa prestarea nor serviciiB
redcerea sa anlarea datoriilor de ctre creditorB
transformarea datoriilor "n elemente de capital propri ?capital social i
evental prime legate de capitalA
cA valoarea sa poate fi stabilit credibil, adic i se poate ataa "n orice moment o valoare
stabilit pe o baz rezonabil.
Din pnctl de vedere al informrii tilizatorilor este foarte important separarea datoriilor "n&
Datorii ce trebie pltite "ntr-o perioad mai mic de - an ?datorii pe termen scrtAB
Datorii ce trebie pltite "ntr-o perioad mai mare de - an ?datorii pe termen lngA.
(imilar creanelor i datoriile snt generate "n relaiile c terii i "n fncie de natra lor "n
contabilitate se clasifica astfel&
aA #mprmtri din emisinea de obligaini reprezentate de valoarea obligainilor emise
de ctre o "ntreprindere precm i de dob$nzile de pltit aferente.
bA Creditele bancare reprezentate de "mprmtrile contractate de la bnci de ctre o
"ntreprindere precm i de dob$nzile de pltit aferente.
cA #mprmtrile primite de la societi din cadrl grpli reprezentate de eventalele
a,toare financiare primite de la societi din cadrl grpli de ctre o "ntreprindere precm i
de eventalele dob$nzi aferente.
dA Datoriile fa de frnizorii reprezentate de contravaloarea bnrilor, lcrrilor i
serviciilor achiziionate de la frnizori.
eA Datoriile privind efectele comerciale de pltit reprezentate de cambiile i biletele la ordin
a cror valoare nominal "ntreprinderea trebie s o plteasc.
fA Datoriile fa de clieni reprezentate de avansrile acordate clienilor. Avansrile primite
de la clieni consta "n smele "ncasate de la clieni "nainte de livrarea bnrilor, e+ectarea
lcrrilor i prestarea serviciilor ctre acetia.
gA Datoriile fa de salariai i asimilate reprezentate de&
N salariile nete cvenite anga,ailorB
N indemnizaiile i a,toarele de acordat "n diverse sitaii precm i alte datorii "n
legtr c salariaii.
$$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
hA Datoriile fa de bget ?statA reprezentate de impozitele, ta+ele i contribiile de pltit
ctre bget.
iA Datoriile fa de acionari2asociai reprezentate de&
N "mprmtrile primite de la acionari2asociai i dob$nzile de pltit aferenteB
N dividendele de pltit acionarilor2asociaiB
N smele de pltit "n cazl retragerii sa e+clderii ni acionar2asociat.
,A Datoriile fa de ali creditori reprezentate de obligaii ale "ntreprinderii care n se
"ncadreaz "n nici o categorie de mai ss.
1.:.0.Re#unoa%"erea 5n #on"a$ili"a"e a a#"ielor %i !a"oriilor priin! i,po*i"ul #uren" %i
a,4na"
=
'mpozitl pe profit crent trebie recnosct c datorie "n limita smei nepltite. #n cazl
"n care "ntreprinderea a pltit "n crsl anli mai mlt dec$t a datora, srplsl se va recnoate
"n bilan ca n activ, reprezent$nd o crean privind impozitl pe profit crent. #nregistrarea
raportli de impozit anterior genereaz n venit care poate fi evalat "n mod credibil, deoarece
pierderea fiscal poate fi determinat c e+actitate av$nd la baza reglile fiscale fi+ate de
atoritatea fiscal.
Datoriile privind impozitl am$nat se recnoate pentr diferenele temporare
impozabile. D este recnosct datoria privind impozitl am$nat rezltat din fondl comercial,
pentr care amortizarea n este dedctibila "n scopri finale.#n cazl "n care amortizarea fondli
comercial este nededctibila din pnct de vedere fiscal, fondl comercial are o baz de
impozitare nl i orice diferen care apare "ntre valoarea contabil a fondli comercial i baza
de impozitare nl reprezint o diferen temporal impozabila care d natere la o datorie
privind impozitl am$nat. *oti 'A( -4 specific &8 datorie privind impozitl am$nat se
recnoate pentr toate diferenele temporare impozabile, mai pin datoria privind impozitl
am$nat rezltat din fondl comercial pentr care amortizarea n e dedctibila "n scopri
fiscale
@
.
8 datorie privind impozitl am$nat se recnoate, de asemenea, pentr toate diferenele
temporare impozabile c e+cepia celor provenind din recnoaterea iniial a activelor sa
datoriilor, aa cm este prevzt "n articoll 44, c e+cepia cazrilor "n care tranzacia n provin
dintr-o combinare de "ntreprinderi i "n momentl realizrii tranzaciei, acesta n afecteaz nici
rezltatl contabil, nici rezltatl impozabil.
0
Conform 803) -@L424//L, incepand c anl 4//:, impozitl amanat este recalsificat in Cilant in categoria
datoriilor si creantelor in categoria provizioanelor regelementate.
1
IA !" Im+ozit,l +e +rofit
$%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
8 societate recnoate o datorie la valoarea la care se ateapt s se recpereze ?s o
lichidezeA "ntr-o perioad viitoare. 1+ist sitaii "n care recperarea valorii nete contabile a ni
activ implica plati viitoare mai mari?mai miciA, dec$t ar fi normal din pnct de vedere contabil,
ca rmare a respectrii reglilor impse de fiscalitate. (ocietatea va trebi c anmite e+cepii
bine precizate, s recnoasc o datorie privind impozitl am$nat ori de c$te ori recperarea
valorii nete contabile a ni active determina plati privind impozitele mai mari ?mai miciA dec$t
ar fi valoarea acestora, de o asemenea recperare n ar avea consecine fiscale.
#n contabilitatea trebie s se "nregistreze amortizarea contabil i n amortizarea fiscal.
Consecin a faptli c "n contabilitate se "nregistreaz amortizarea contabil, pentr
determinarea rezltatli fiscal, aceasta amortizare se va adna ?elimin$nd-se astfel
consecinele aplicrii eiA i se va scdea amortizarea fiscal determinate pe baza reglilor fi+ate
de atoritatea fiscal. !ezltatl fiscala va fi astfel inflenat de amortizarea fiscal i n de
amortizarea contabil.)entr a-i atinge obiectivele, sitaiile financiare snt elaborate conform
contabilitii de anga,amente. (itaiilor financiare "ntocmite "n baza acesti principi ofer
informaii tilizatorli n nmai despre tranzaciile fcte, care a implicat plti i "ncasri, dar
i despre obligaiile de plat din viitor i despre resrsele privind "ncasrile viitoare. Astfel ele
frnizeaz cel mai til tip de informaii referitoare de tranzacii i la evenimentele trecte care
snt necesare tilizatorli "n larea deciziilor economice.
(itaiile financiare snt elaborate, de regl, pornind de la ipoteza c o "ntreprindere "i
va contina activitatea i "n viitorl previzibil.
(e prespne c "ntreprinderea n are intenia i nici nevoia de a lichida sa de a-i
redce "n mod semnificativ activitateaB dac o astfel de intenie sa de nevoi e+ista, ar ptea fi
nevoie c sitaiile financiare a fie "ntocmite pe o baz diferit de evalare i, "n acest caz,
trebie indicata baza tilizat.
1.;. Tra"a,en"e 'i par#"i#i #on"a$ile priin! i,po*i"ul pe pro&i"
#n cea mai mare parte a sistemelor contabile naionale, rezltatl constatat "n sitaiile
financiare servete ca baz de calcl a impozitli pe profit de pltit de ctre o "ntreprindere.
*oti legislaia fiscal poate atoriza sa prescrie neori, ca anmite elemente s fie, "n scopri
fiscale, contabilizate pe baza altor sme dec$t cele aplicate "n scopl elaborrii sitaiilor
financiare. 1fectele fiscale ale acestor abateri "ntre rezltatl contabil i cel impozabil pentr n
e+ercii dat, condc la impozite am$nate.
'A( -4 'mpozitl pe profit este standardl care analizeaz contabilitatea impozitli
pe profit. 8biectivl standardli este de a prescrie tratamentl contabil pentr impozitele pe
$0
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
profit. Acest standard mai opereaz i c recnoaterea creanelor privind impozitl am$nat
rezltate din pierderile fiscale sa creditele fiscale nefolosite i c prezentarea informaiilor
referitoare la impozitl pe profit.
1.;.1. S"u!iu !e #a*
(ocietatea comercial D'D8 (*P%1, av$nd ca obiect de activitate prodcerea i comercializarea
de echipamente i aparatr medical, realizeaz "n e+erciil fiscal 4//. rmtoarele venitri&
a.6enitri din v$nzarea prodcie pe piaa intern "n sma de =@.447.///./// lei
?cifr de afaceriA
b.6enitri reprezent$nd n avans incasa pe baza ni contract de service pentr
prodsele v$ndte, "ncheiat pentr anl 4//., "n sma de -@.///./// lei.
c.6enitri din dividend primate de la o clinic private la care deine o
participaie "n sma de 74.///./// lei.
d.Cheltielile efectate i "nregistrate "n contabilitate "n anl 4//7 a
rmtoarele valori&
e.Cheltieli c materialele i serviciile prestate de teri -@.-<L.7//./// lei.
f.Cheltieli salariale i asimilate ?contribii pe fondl de salariiA
--.4@..///./// lei
g.Cheltieli privind acordarea tichetelor de mas ?"n limita prevzt de legea bgetar
analA -.-@-.4//./// lei
h.Cheltieli c dirnal acordat :4.///./// lei ?din aceast valoare 4/G este peste
limitele legaleA
i.Cheltieli c stocri degradate i neimptate, pentr care n s-a "ncheiat contracte de
asigrare 7.///./// lei, *6A -.G
,. Cheltieli privind serviciile prestate "n favoarea ni asociat, persoana fizic i care
n i se impoziteaz asociatli -L.///./// lei, *6A -.G.
F. Cheltieli c fncionarea grdiniei pentr copiii salariailor i a cantinei din incinta
-7L.///./// lei, *6A -.G ?fondl de salarii realizat este de @..L:.///./// leiA
l. Cheltiala c organizarea ni concrs de perfecionare profesional a anga,ailor
-4:.///./// lei
m. Cheltieli c licen de prodcie valabil timp de = ani, "ncep$nd c data de -
ianarie 4//7 "n sma de @4.///./// lei
n. Cheltieli c constitirea de provizioane pentr creane "nregistrate "n e+erciil
$1
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
crent, ne"ncasate "ntr-o perioad de 4@/ de zile, 4@7.///./// lei
o. Cheltiala c constitirea de provizioane pentr cheltieli c remedierea
defecinilor ce pot apare "n perioada de graie la prodsele v$ndte -4/.///./// lei
p. Cheltiala privind acordarea nei sponsorizri "n nmeral de -L/.///./// lei, pentr
organizarea la nivel naional a nei companii de informare privind combaterea i prevenirea
afecinilor locomotorii
r. Alte cheltieli dedctibile --4.///./// lei
Q. Cheltieli c impozitl pe profit 4.4@7.///./// lei
( se calcleze &
aA Cheltielile dedctibile, respective nededctibile pentr e+erciil fiscal 4//7B
bA )rofitl impozabil i profitl datoratB
cA (ma pe care societatea o are de plat sa de recperat de la bgetl de stat,
c titll de impozit pe profit.
!ezolvare&
)entr determinarea profitli impozabil se ia "n considerate nmai venitrile
impozabile. Codl 3iscal precizeaz categoriile de venitri neimpozabile, i anme&
Dividendele primate de la persoana ,ridic roman ?aceste sme a fost
impozitate la pltitorl dividendelor c impozit pe profit, iar la cel ce le primete c impozit pe
dividendeB dac acestea ar constitii venitri impozabile, am avea de face c dbla impnere
economicAB
Diferenele favorabile de valoare a titlrilor de participare, "nregistrate ca rmare
a incorporrii rezervelor, beneficiilor sa primelor de emisine la persoanele ,ridice la care
dein titlri de participare. 6enitrile pentr anlarea cheltielilor pentr care n s-a acordat
dedcere ?de e+empl relarea de venitri a provizioanelor nededctibile din pnct de vedere
fiscal, restitirea nor amenzi, dob$nzi sa penaliti de "nt$rzierile nedatorate etc.A, precm i
altele prevzte e+pres de lege.
%a determinarea profitli impozabil se vor la "n considerare nmai venitrile i
cheltielile aferente e+erciili fiscal pentr care se determina impozitl. 6enitrile i
cheltielile "nregistrate "n avans ?de e+empl venitrile "ncasate "n baza ni contract de service
pentr prodsele v$ndte, "ncheiat pentr anl 4//. sa cheltiala c o licen de prodcie
valabil timp de = ani, pentr partea aferenta e+erciiilor 4//. respectiv 4/-/A se vor inclde "n
profitl impozabil al e+erciiilor fiscale la care se refer.
Veni"urile i,po*a$ile ?din v$nzarea prodcie pe piaa internA R =@.447.///./// lei
$'
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Celelalte venitri snt venitri "nregistrate "n avans ?-@.///./// leiA, respective venitri
neimpozabile ?74.///./// leiA.
aF C*e$uiei #e#u%$i&ie 4n $o$ai$a$e
R cheltieli c materialele i serviciile prestate de teri S cheltielile salariale i asimilate S
cheltieli privind acordarea tichetelor de mas S cheltieli c organizarea ni concrs de
perfecionarea profesionale a anga,ailor S cheltieli c licen de prodcie ?aferente anli
4//7A S cheltieli c constitirea de provizioane pentr cheltieli c remedierea defecinilor ce
pot apare "n perioada de graie a prodselor v$ndte S alte cheltieli dedctibile
R -@.-<L.7//./// S --.4@..///./// S -.-@-.4//./// S-4:.///./// S@4.///.///2= S-4/.///.///
S--4.///./// R 4...@7.///./// lei
Cheltieli dedctibile privind dirna R :4.///.///T4/G R -4.<//./// lei
Cheltieli nededctibile privind dirna R :4.///.///T7/G R <..://./// lei
Cheltieli sociale dedctibile ?privind fncionarea grdiniei i a cantineiA R
min?4GT@..L:.///.///B -7L.///.///A R -L..-4/./// lei
Cheltieli sociale nededctibile R -7L.///./// E -L..-4/./// R 4L.77/./// lei
*6A aferenta cheltielilor sociale nededctibile R 4L.77/./// T-.G R <..-@.4// lei
Cheltieli dedctibile c constitirea de provizioane pentr creanele ne"ncasate
R 4@7.///.///T4/G R LL.://./// lei
Cheltieli ne dedctibile c constitirea de provizioane pentr creane ne"ncasate
R 4@7.///./// T 7/G R 444.<//./// lei.
Cheltieli dedctibile "n anmite limite i condiii
R cheltieli dedctibile privind dirnal S cheltieli sociale dedctibile Scheltieli
dedctibile c constitirea de provizioane pentr creane ne"ncasate
R -4.<//./// S -L..-4/./// S LL.://./// R 44@.-4/./// lei
Cheltieli dedctibile eferente e+erciili fiscal 4//7
R cheltieli dedctibile eferente "n totalitate S cheltieli dedctibile "n anmite limite i
condiii R 4...@7.///./// S 44@.-4/./// lei R =/4/L.-4/./// lei
Cheltieli nededctibile aferente e+erciili fiscal 4//7
R cheltieli c impozitl pe profit S cheltieli stocrile degradate i neimptabile S ta+e a
pe valoarea adagatanaferente stocrilor degradate i neimptabile S cheltieli privind
serviciile prestate "n favoarea ni asociat S ta+a pe valoarea adgat aferenta serviciilor
prestate "n favoarea ni asociat S cheltielile privind acordarea nei sponsorizri S
cheltieli nededctibile privind dirna S cheltielile sociale nededctibile S ta+a pe
valoarea adgat aferenta cheltielilor sociale nededctibile c constitirea de
provizioane pentr creanele ne"ncasate
$)
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
R 4.4@7.///./// S 7.///./// S 7.///.///T-.G S -L.///./// S -L.///./// T-.G S -L/.///.///
S <..://./// S 4L.77/./// S <..-@.4// S 444.<//./// R 4.@L7.-:@.4// lei
&F Pro(i$u i.!o,a&i G "eni$uri i.!o,a&ie = %*e$uiei #e#u%$i&ie
R =@.447.///./// E =/.4/L.-4/./// R @./44.77/./// lei
'mpozitl pe profit datorat pentr e+erciil fiscal 4//.
R profitl impozabil T cota de impozit pe profit
R @./44.77/.///T-:G R -.@LL.@4/.///
%F I.!o,i$u !e !ro(i$ #a$ora$ G 1.855.8+3.333 ei
Creditl fiscal acordat pentr sponsorizarea efectat
R min ?=@.447.///./// T=2-///B -.@LL.@4/.///T4/2-//B -L/.///.///A
R min ?---.:<7.///B =L-.-<</.///B -L/.///.///A R ---.:7<./// lei
'mpozitl pe profit de plat R impozitl pe profit datorat E creditl fiscal
R -.@LL.@4/./// E ---.:<7./// R -.:<<./=:./// lei
'mpozitl pe profit pltit anticipat ?cheltieli c impozitl pe profitA R 4.4@7.///./// lei
#n aceste condiii societatea n datoreaz impozit pe profit, ci dimpotriv are de recperat de la
bgetl de stat sma de 4.4@7.///./// E -.::<./=:./// R :==..:<./// lei
Aceste informaii tilizate pentr determinarea impozitli pe profit trebie s se regseasc "n
Declaraia privind impozitl pe profit, pe care contribabill are obligaia s o depn anal,
p$n la termenl prevzt pentr depnerea sitaiilor financiare.
1.;.). S"u!iu !e #a* priin! i,po*i"ul pe pro&i"
3irma (C. Agro(til prezinta rmatoarea sitatie a venitrilor si cheltielilor&
1lemente (oldri finale
*otal cheltieli din care& =.=7=.-//
Cheltieli c materiile prime @//.///
Cheltieli c materialele consmabile =//.///
Cheltieli privind energia si apa @L.///
Cheltieli privind marfrile =//.///
Cheltieli c primele de asigrare E asigrare cladire firma <//.///
Cheltieli c primele de asigrare E asigrare viata asociat -L.///
%-
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Cheltieli de protocol, reclama si pblicitate E pblicitate de
control
<L.///
Cheltieli de protocol, recalam si pblicitate E protocol -/L.///
Cheltieli c transportl de bnri si personae </.///
Cheltieli c deplasari, detasari si transferri -// zile
dirnalT=L !8D2zi
7@.///
Cheltieli postale si ta+e de telecomnicatii =L.///
Cheltieli c alte impozite, ta+e si varsaminte assimilate -
nededctibile -<.///
Cheltieli c alte impozite, ta+e si varsaminte assimilate -
dedctibile
--..//
Cheltieli c remneratiile personalli
-LL.///
Cheltieli privind asigrarile si protectia sociala L<.4//
Despagbiri, amenzi si penalitati E platite organelor de control -<.///
Alte cheltieli de e+ploatare E fara docmente ,stificative 4=.///
)ierderi din creante legate de participatii -7.///
Cheltieli din diferente de crs valtar -7/.///
Cheltieli privin dobanzile -7.///
Cheltieli de e+platare privind amortizarea imobilizarilor E
cladire firma
://.///
Cheltieli de e+platare privind amortizarea imobilizarilor E
masina administrator neinclsa pe statl de salarii
@/.///
Cheltieli de e+ploatare privind provizioanele pentr riscri si
cheltieli E garantii comerciale
:/.///
Cheltieli de e+ploatare privind provizioanele pentr riscri si
cheltieli E alte nededctibile
<L.///
Cheltieli de e+platare privind a,starile pentr deprecierea
imobilizarilor
-7/.///
Cheltieli de e+ploatare privind provizioane pentr deprecierea
activelor circlante
</.///
Cheltieli financiare privind provizioanele pentr deprecierea
imobilizarilor financiare
-7.///
Cheltieli privind amortizarea primelor de rambrsare a
obligatinilor
4-.///
Cheltieli c impozitl pe profit -L.///
*otal venitri din care&
<.7/:.///
6enitri din vanzarea prodselor finite E e+port incasat -.<L/.///
6enitri din vanzarea prodselor finite - intern 7L/.///
6enitri din lcrari e+ectate si servicii prestate E e+port incasat =//.///
%!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
6enitri din vanzarea marfrilor ://.///
6enitri din activitati diverse -L/.///
6enitri din despagbiri, amenzi,penalitati E comerciale <L.///
6enitri din imobilizarile financiare -.4//.///
6enitri din creante imobilizate @/.///
6enitri din dobanzi </.///
Alte venitri financiare -L.///
6enitri din provizioane E altele 4@.///
6enitri din a,stari pentr deprecierea activelor circlante =<.///
6enitri din a,stari pentr deprecierea imobilizarilor financiare 4L.///
(e cnosc rmatoarele informatii&
Capital social R <7/./// lei
Capital imprmtat R -.///./// lei
Capital propri R 7L/./// lei
!ezerva legala inregistrata R -/./// lei
#nainte de a stabili rezltatl contabil trebie "nchise toate cheltielile i venitrile dp cm
rmeaz &
-A 'nchiderea cheltielilor din e+ploatare&
G 4.L<:.-//
:/- @//.///
:/4 =//.///
:/L @L.///
:/@ <//.///
:-= :/.///
:4= -<L.///
:4< 7@.///
:4L =L.///
:4: -<.///
:=L L-..//
:<- -LL.///
:<L L<.4//
:L7- 4=.///
:L77 -7.///
:7-- -=/.///
:7-4 :=.///
:7-= -7/.///
%"
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
:7-< </.///
:.- -L.///

4A 'nchiderea venitrilor din e+ploatare.
G -4-./-
)rofit si pierdere -
e+ploatare
=.<L:.///
@/- 4.=//.///
@/< =//.///
@/@ ://.///
@/7 -L/.///
@L7- <L.///
@7-4 4@.///
@7-< =<.///

=A #nchiderea cheltielilor financiare
-4-./4
)rofit si pierdere - financiare
G 7=@.///
::= -7/.///
::L -7.///
::: ://.///
:7:= -7.///
:7:7 4-.///
<A #nchiderea venitrilor financiare
G -4-./4
)rofit si pierdere - financiare
-.=L/.///
@:- -.4//.///
@:= @/.///
@:: </.///
@:7 -L.///
@7:= 4L.///

LA !ezltatl contabil R *8*A% 61D'*5!' E *8*A% CU1%*5'1%'
!ezltatl contabil R ?=.<L:./// E 4.L<:.-//A S ?-.=L/./// E 7=@.///A
R ./...// S L-=./// R-.<44..// lei
!ezltatl fiscal R !ezltat contabil E 6enitri neimpozabile S Cheltieli nededctibile
R-.<44..// E -.47:./// S <.4.=-4 R :4..4-4 lei
%#
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
:A 6enitri neimpozabile R -.4//./// S 7:./// R -.47:./// lei
6enitri din dividende : snt neimpozabile deoarece snt primite de la o persoan ,ridic
rom$n. ?ct @:-A R -.4//./// lei
6enitri din provizioane : snt neimpozabile, conform prevederilor legale deoarece
reprezintvenitri relizate din provizioane pentr care n s-a acordat drept de dedcere "n anl
anterior.?ct.@7-4 Sct. @7-< S ct. @7:= A R 4@./// S =<./// S 4L./// R 7:./// lei.
@A Cheltieli nededctibile R <L./// S =-./<4 S =4.=@/ S --..// S 4=./// S -7./// S
:/./// S 4L:./// S-L./// R <.4.=-4 lei
- Cheltieli c asigrrile ce n vizeaz bnrile societii E *oate smele pltite "n favoarea
acionarilor respectiv asociai. ?ct. :-=.4A R <L./// lei
- Cheltieli de protocol peste limita legal de 4G.
Caza de calcl& *otal venitri E *otal cheltieli SChelt c impozitl pe profit S Chelt de
protocol-6enitri neimpozabile S Cheltieli aferente venitrilor neimpozabile
R -.<44..// S -L./// S</./// E ?-.4//./// S 7:.///A S ?4L:./// S -7./// S -7/./// S </.///
S -7.///A R <<@..// lei
Cheltieli c protocoll dedctibile R <<@..// T 4G R 7..L7 lei
Cheltieli c protocoll nededctibile </./// E 7..7L R =-./<4 lei.
Cheltieli c dirna dedctibile& -// zile T 4:,=R 4.:=/ lei
Cheltieli c dirna nededctibile =L.///E 4.:=/R =4.=@/ lei.
- Cheltieli c alte impozite, ta+e i vrsminte asimilate nededctibile ?ct. :=L.-A R --..// lei
- Cheltieli c amenzile i penalitile ?ct. :L7-A R 4=./// lei.
- Cheltielile fr docmente ,stificative ?ct. :L77A R -7./// lei.
- Cheltielile c amortizarea -maina administratorli ?ct. :7--.4A R :/./// lei.
- Cheltieli c dob$nzile
9radl de "ndatorare R Capital "mprmtat2 Capital proprii
R -.///./// 27L/./// R -,-@:
#n aceast sitaie cheltielile c dob$nzile snt dedctibile integral.
- Cheltieli c provizioanele ?ct. :7-4.4 Sct.:7-= S ct. :7-< S ct. :7:=A
R -7./// S -7/./// S </./// S -7./// R 4L:./// lei
- Cheltiala c impozitl pe profit ?ct. :.-A R -L./// lei
%$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
7A !ezltatl impozabil R !ezltatl fiscal E !ezerva legal E )ierderea de repartizat R
@=/.:-4 E -/.=.L R :.:.L<@ lei
- !ezerv legal LG T ?*otal venitri E *otal cheltieli S Cheltiala c impozitl pe profit E
6enitri neimpozabile S Cheltieli aferente cheltielilor neimpozabileA, ma+im 4/G din
capitall social.
Caza rezerv legal& -.<44..// S -L./// E -.47:./// S 4L:./// R </@..// lei.
!ezerv legalR LGT</@..// R 4/.=.L lei
!ezerv legal constitit -/./// lei
!ezerv legal de constitit R 4/.=.L E -/./// R -/.=.L lei.
.A 'mpozit pe profit datorat R !ezltat impozabil T -:GR
R :4..4-4 T -:G R -//.:@=,.4 lei
-/A #nregistrarea impozitli pe profit de pltit la bgetl de stat&
:.-- R <<-- 7L.:@=,.4 ?-//.:@=,.4 - -L.///A

--A #nregistrarea repartizrii rezervei
-4. R -/:- -/.=.L lei
1.=. In"erpre"ari 'i anali*e e#ono,i#2&inan#iare
Analiza economico-financiara este n proces comple+ de cnoastere a starii economico-
financiare a ni agent economic, a nei ramri sa a economiei nationale "n ansambll ei, "n
conditii concrete de loc si timp, folosind metode adecvate si indicatori specifici "n vederea
individalizarii si dimensionarii factorilor si cazelor c actine pozitiva sa negativa, care a
determinat o anmita conditie economico-financiara, precm si reglarea prin decizii tactice si
strategice a echilibrli dintre lichiditatea activelor si e+igibilitatea elementelor de pasiv, a
echilibrli fnctional dintre nevoile crente si resrsele implicate, precm si a corelatiei globale
a costli resrselor c randamentl "ntrebintarilor.
%%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
1.=.1. Pre*en"area general+ a &ir,ei #are #on'"i"uie 'u$ie#"ul anali*ei e#ono,i#o2&inan#iare
e&e#"ua"e- S.C PETRO6 S.A
)etrom este cea mai important companie rom$neasc de petrol i gaze, c activiti "n
sectoarele 1+plorare i )rodcie, !afinare i )rodse )etrochimice, 0arFeting, 9aze Datrale
i 1nergie.
)etrom e+ploateaz rezerve dovedite de petrol i gaze estimate la /,. miliarde barili
echivalent petrol, o capacitate anal de rafinare de 7 milioane de tone i peste L// de benzinrii
"n !om$nia. Compania deine, de asemenea, o reea internaional de 4L@ benzinrii, localizate
"n !epblica 0oldova, Clgaria i (erbia. )rodcia anal este de apro+imativ L milioane tone
iei pe an. )etrom are i o divizie de energie prin constrirea nei centrale electrice c cicl
combinat, amplasat "n partea de vest a rafinriei )etrobrazi.
)etrom mai deine i importante zcminte de gaze natrale, fiind al doilea frnizor dp
!omgaz, c o prodcie anal de apro+imativ : miliarde metri cbi.
)etrom a semnat contractl pentr achiziia activitii de servicii petroliere a )etromservice,
servicii aferente activitilor de e+plorare i prodcie ale )etrom. )rel de achiziie a fost de
=47,L milioane ero.
)etrom, a annat c a fost descoperite o serie de noi zcminte& Delta < ?ieiA, 0am <=4/
?gaze i gaz condensatA, 8chiri .// ?ieiA, Abrm ?iei i gazeA i )redeti @ V ?gazeA.
)etrom deine n rol important pe piaa gazelor natrale din !om$nia, acoperind toate
segmentele acestei piee. )etrom a dezvoltat o divizie de energie prin constrirea nei centrale
electrice "n partea de vest a rafinriei )etrobrazi. Aceasta va opera c 4 trbine pe gaz, av$nd
fiecare o capacitate de 47/ 0V i o trbin de abr c o capacitate de =// 0V. Capacitatea
total a centralei instalat este de 7:/ 0V. Cantitatea de gaz ce rmeaz a fi frnizat
"nsmeaz -,4 mld. mc2an i va fi alimentat printr-o condct de gaz c o lngime de =/ Fm.
)etrom a iniiat proiecte acoperind diferite srse de energie convenionale i srse regenerabile
?energie geotermal, energie eolian, hidroenergie, energie solarA care n a fost finalizate pana
in acest moment. #n indstria chimic din !om$nia, combinatl de prodse chimice Dol,chim
contribie semnificativ la prodcia de "ngrminte chimice i metanol, at$t pentr piaa intern,
c$t i pentr e+port.
(trctra acionariatli )etrom
L-,/-G 806 A9 ?806 AFtiengesellschaftA
4/,:<G 0inisterl 1conomiei
%0
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
4/,--G 3ondl )roprietatea (.A. ?fond ce administreaz diverse participaii "n cadrl mai
mltor companii din !om$nia, creat de (tatl !om$n pentr a despgbi persoanele
e+propriate abziv "n rma naionalizrilor din perioada regimli comnistA
4,/=G C1!D ?Canca 1ropean pentr !econstrcie i DezvoltareA
:,4-G Ali acionari ?apro+imativ L//./// de persoane fizice i ,ridice din !om$nia i
din strintateA
1.=.). Per&or,anele 5n"reprin!erii 5n "er,ini !e 'ol!uri in"er,e!iare !e ge'"iune
1.Ca'#a!a %ol!urilor in"er,e!iare !e ge'"iune >SI?/
(trctra contli de profit i pierdere pe cele trei tipri de activiti permite dega,area nor
oldri de acmlri bneti poteniale, destinate s "ndeplineasc o anmit fncie de
remnerarea factorilor de prodcie i de finanare a activitii viitoare, denmite soldri
intermediare de gestine ?('9A. !ealizarea acesti obiectiv prespne o tratare prealabil a
contli de profit i pierdere pentr a pne "n eviden& modl de fncionare i rentabilitatea
"ntreprinderii ca mar, comercial, prodcie a e+erciili, valoare adgat, e+cedent brt de
e+ploatare, rezltat al e+ploatrii, rezltat crent i rezltat net al e+erciili.
(oldrile intermediare de gestine reprezint, de fapt, etape sccesive "n formarea
rezltatli final. Constrcia indicatorilor se realizeaz "n cascad pornind de la cel mai
%1
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
cprinztor ?prodcia e+erciili S mar,a comercialA i "ncheind c cel mai sintetic ?rezltatl
net al e+erciiliA. 3iecare old intermediar de gestine reflect rezltatl gestinii financiare la
treapt respectiv de acmlare.
#ntocmirea tabloli soldrilor intermediare de gestine are ca scop&
aprecierea creterii bogiei, generate de activitatea "ntreprinderiiB
descrierea repartizrii bogiei create de "ntreprindere "ntre& salariai i
organismele sociale,stat, acionari, "ntreprindereB
"nelegerea formrii rezltatli netB
stdil strctrii activitii c a,torl nor rate care permit analiza evoliei "n
timp a acesteia ?de e+empl, rata mar,ei comerciale, rata valorii adgate, ponderea e+portli
etc.AB
stdil mi,loacelor de e+ploatare, folosind rate precm randamentl forei de
mnc, randamentl echipamentli indstrial etc.B
analiza rentabilitiiB
analiza evoliei "n timp prin calclarea variaiei procentale a principalelor
soldri intermediare de gestine, identificarea cazelor acestor variaii i stabilirea, dac este
cazl, de msri corectoare.
!elaiile care sta la baza constririi ;*abloli ('9 snt rmtoarele&
-. 0ar,a comercial R 6enitri din v$nzarea mrfrilor
- Cheltieli privind mrfrile v$ndte
4. )rodcia e+erciili R )rodcia v$ndt
S 6ariaia prodciei stocate
S )rodcia imobilizat
=. 6aloarea adgat R ?)rodcia e+erciili S 0ar,a comercialA
- Consmri intermediare ?Cheltieli c materii prime, materiale i cheltieli c lcrri i
servicii e+ectate de teriA
<. !ezltatl brt din e+ploatare ?e+cedent sa deficitA
1C1 R 6aloarea adgat
S (bvenii de e+ploatare
- 'mpozite, ta+e i vrsminte asimilate
- Cheltieli c personall
L. !ezltatl e+ploatrii R 1+cedent brt din e+ploatare
S Alte venitri din e+ploatare
%'
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
S Alte venitri din provizioane
- Cheltieli c amortizrile i provizioanele
- Alte cheltieli de e+ploatare
:. !ezltatl crent R !ezltatl e+ploatrii
S 6enitri financiare
- Cheltieli financiare
@. !ezltatl e+traordinar R 6enitri e+traordinare E Cheltieli e+traordinare
7. !ezltatl brt al e+erciili R !ezltatl crent S !ezltatl e+traordinar
.. !ezltatl net al e+erciili R !ezltatl brt al e+erciili E 'mpozitl pe profit
1. Ca'#a!a 'ol!urilor in"er,e!iare !e ge'"iune >SI?/ pe anul )@@A
mii lei
Woldri intermediare de gestine Anl 4//@
Cifr de afaceri net L.=:4.=.@
- Cheltieli c materii prime i materiale
consmabile
-.@:-..L/
- Alte cheltieli materiale L7./<L
- Alte cheltieli din afar ?c energia i apA <</.74-
- Cheltieli privind mrfrile @.<=<
- Cheltieli privind prestaiile e+terne =:L.=@7
?-A R 6aloarea adgat ?6AA 4.@47.@:.
- Cheltieli c personall 4=/.7/<
- Cheltieli c alte impozite, ta+e i
vrsminte asimilate
-.4@7
?4A R 1+cedentl brt de e+ploatare ?1C1A 4.<.:.:7@
- Cheltieli c amortizri i provizioane
pentr deprecierea imobilizrilor corporale
i necorporale
77.@<<
- Cheltieli c despgbiri, donaii i
activele cedate
L=.44:
?=A R !ezltatl e+ploatrii ?!1A 4.=L<.@-@
S 6enitri din dob$nzi <./.:
- Cheltieli privind dob$nzile 7<.=@4
?<A R !ezltatl crent ?!CA 4.4@<.<<-
- 'mpozit pe profit 7/.<@/
?LA R )rofitl net ?)DA 4.-.=..@-
). Ca'#a!a %ol!urilor in"er,e!iare !e ge'"iune >SI?/ pe anul )@@B
%)
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale

mii lei
Woldri intermediare de gestine Anl 4//7
Cifr de afaceri net 7.@=:.L:7
- Cheltieli c materii prime i materiale
consmabile
<.-4/.:=:
- Alte cheltieli materiale -/L.=4-
- Alte cheltieli din afar ?c energia i apA L47.-7@
- Cheltieli privind mrfrile =L/
- Cheltieli privind prestaiile e+terne :@<.4@7
?-A R 6aloarea adgat ?6AA =.=/@.@.:
- Cheltieli c personall -./L-.</L
- Cheltieli c alte impozite, ta+e i
vrsminte asimilate
4=./L/
?4A R 1+cedentl brt de e+ploatare ?1C1A 4.4==.=<-
- Cheltieli c amortizri i provizioane
pentr deprecierea imobilizrilor corporale
i necorporale
-/-.4@7
- Cheltieli c despgbiri, donaii i
activele cedate
:..7.
?=A R !ezltatl e+ploatrii ?!1A 4.-4L./@<
S 6enitri din dob$nzi @L<
- Cheltieli privind dob$nzile /
?<A R !ezltatl crent ?!CA 4.-4L.747
- 'mpozit pe profit L==.4/<
?LA R )rofitl net ?)DA -.L.4.:4<

0. Ca'#a!a %ol!urilor in"er,e!iare !e ge'"iune >SI?/ pe anul )@@C
mii lei
Woldri intermediare de gestine Anl 4//.
Cifr de afaceri net -.-4@.<=-
- Cheltieli c materii prime i materiale
consmabile
:--.<@-
- Alte cheltieli materiale -<.=<@
- Alte cheltieli din afar ?c energia i apA L<.4=.
- Cheltieli privind prestaiile e+terne LL.==L
?-A R 6aloarea adgat ?6AA =.4./=.
- Cheltieli c personall -7-.-<-
- Cheltieli c alte impozite, ta+e i
vrsminte asimilate
4.L:7
0-
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
?4A R 1+cedentl brt de e+ploatare ?1C1A 4/7.==/
- Cheltieli c amortizri i provizioane
pentr deprecierea imobilizrilor corporale
i necorporale
-/.-47
- Cheltieli c despgbiri, donaii i
activele cedate
.L7
?=A R !ezltatl e+ploatrii ?!1A -.@.4<<
S 6enitri din dob$nzi @L<
- Cheltieli privind dob$nzile /
?<A R !ezltatl crent ?!CA 4.-4L.747
- 'mpozit pe profit L==.4/<
?LA R )rofitl net ?)DA -.L.4.:4<
CAPACITATEA DE AUTOFINANDARE >C.A.F./
aA )rincipii de baz
!ezltatl e+erciili contabil n "nseamn o cretere ?sa o scdereA a trezoreriei c aceeai
sma. Aceasta din doa motive principale&
- D toate venitrile i cheltielile snt "ncasabile i respectiv de pltit& atnci c$nd se
"nregistreaz o amortizare, este vorba de o cheltiala calclat care n corespnde nei pli
?prel investiiei fiind achitat "n momentl achiziieiA. De asemenea, o reintegrare de
provizioane n condce la nici o "ncasare, este doar n venit calclat.
- D toate "ncasrile i plile corespnztoare venitrilor i cheltielilor se realizeaz la
"nchiderea e+erciili.
Acestor do motive se adag ponderea finanrii ciclli de investiii i a evoliei cheltielilor
financiare.
Capacitatea de atofinanare este dega,area potenial a trezoreriei atnci c$nd toate
venitrile incasabile snt "ncasate i toate cheltielile de pltit snt achitate.
)e de alt parte, ea reprezint capacitatea "ntreprinderii de a-i atofinana investiiile i creterea
necesarli de rlment, precm i capacitatea de a-i rambrsa datoriile financiare.
bA 0etode de calcl
Capacitatea de atofinanare este diferena dintre toate venitrile monetare i toate cheltielile
monetare ale e+erciili.
-A 0etoda dedctiv
1ste sficient sa analizm caracterl monetar sa nemonetar al venitrilor i al
cheltielilor.)$n la nivell e+cedentli brt de e+ploatare, toate venitrile i cheltielile snt
"ncasabile i respectiv de plat. )tem pleca prin rmare de la e+cedentl brt de e+ploatare.
0!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
*ransferrile de cheltieli a n caracter "ncasabilB este vorba, de e+empl, de o
rambrsare a indemnizaiei de secritate social sa de o rambrsare a nei prime de asigrri.
'n cazl transferli de cheltieli pentr cheltielile de repartizat, este vorba de o asimilare a
cheltielilor de e+ploatare "n investiii.
4A 0etoda aditiv
!ezltatl e+erciili fiind egal c ansambll venitrilor i cheltielilor e+erciili
?monetare sa calclateA, capacitatea de atofinanare se poate calcla adg$nd la rezltatl
e+erciili ansambll cheltielilor calclate i scz$nd ansambll venitrilor.
8 eroare frecvent comis "n calcll capacitii de atofinanare prin metoda aditiv este
nelarea "n calcl a provizioanelor i a venitrilor din provizioane c caracter financiar sa
e+cepional, care snt clasate "n contl de profit i pierdere "n blocrile financiare sa
e+cepionale.
'ndicatorl& Datorii financiare 2 C.A.3. arat "ntr-o manier teoretic "n c$te e+erciii
"ntreprinderea va fi capabil s-i rambrseze datoriile financiare, dac s-ar perpeta "n fiecare
e+ercii aceeai capacitate de atofinanare.
EBE e+prim acmlarea brt din activitatea de e+ploatare ?operaii care snt strict
legate de prodcia indstrial, de activitatea comercial sa prestri serviciiA, resrs principal
a "ntreprinderii. Acest sold intermediar de gestine nefiind pertrbat de politica "ntreprinderii "n
materie de finanare, investiii, provizioane, fiscalitate, frnizeaz informaii semnificative c
privire la performanele indstriale i comerciale, fiind de aceea recomandat "n stdii
previzionale i analize comparative ale "ntreprinderilor aparin$nd aceliai sector de activitate.
1. Capa#i"a"ea !e au"o&inanare >CAF/ pe anul )@@A
4.-. CA3 - metoda dedctiv
1C1 4.<.:.:7@
S 6enitri din dob$nzi <./.:
- Cheltieli c dob$nzile 7<.=@4
- 'mpozit pe profit 7/.<@/
R CA3 a e+erciili 4.==L..<-
4.4. CA3 E metoda aditiv
)D 4.-.=..@-
S Cheltieli c amonizri i provizioane 77.@<<
S Cheltieli c activele cedate L=44:
R CA3 al e+erciili 4.==L..<-
0"
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
). Capa#i"a"ea !e au"o&inanare >CAF/ pe anul )@@B
4.-. CA3 - metoda dedctiv
1C1 4.4==.=<-
S 6enitri din dob$nzi @L<
- 'mpozit pe profit L==.4/<
R CA3 a e+erciili -.@//.7.-
4.4. CA3 E metoda aditiv
)D -.L.4.:4<
S Cheltieli c amonizri i provizioane -/-.4@7
S Cheltieli c activele cedate :..7.
R CA3 al e+erciili -.@//.7.-
). Capa#i"a"ea !e au"o&inanare >CAF/ pe anul )@@C
4.-. CA3 - metoda dedctiv
1C1 4.4==.=<-
S 6enitri din dob$nzi @L<
- 'mpozit pe profit L==.4/<
R CA3 a e+erciili -.@//.7.-
4.4. CA3 E metoda aditiv
)D -.L.4.:4<
S Cheltieli c amonizri i provizioane -/-.4@7
S Cheltieli c activele cedate :..7.
R CA3 al e+erciili -.@//.7.-
1.=.0. Anali*a '"ru#"urii 'ur'elor !e &inanare
!atele de strctra ale srselor de finantare ale intreprinderii analizeaza importanta relative si
evoltia in timp a diferitelor srse de finantare tilizate de firma
!ata stabilitii financiare R
To$aPa)i"
.anen$ Ca!i$aPer
T -//
Capitall permanent reflecta toate srsele de finantare pe termen lng indifferent de provenienta
acestora?captal propri si credite pe termen lngA. Acest indicator evidentiaza importanta
rellativa a srselor de finantare pe termen lng si trebie corelat c marimea activelor pe termen
lng
0#
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Dr crt. 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. Capital permanet 4.<-<.-.< 4.-L4..@7 L-@.<7:
4. *otal pasiv
4.<-<.-.< 4.-L4..@7 4.-L4..@7
=. !ata stabilitatii finaciare -//G -//G 4<,/=G
In$er!re$are>
Analiz$nd evolia ratei stabilitii financiare se observ c valorile "nregistrate reflect o
sitaie favorabil pentr firm, "ntrc$t pe parcrsl celor trei ani de analiz, acest indicator
depete c mlt miniml de L/G pe care trebie s-l "nregistreze aceast rata.'n anl 4//.
valorile inregistrate de aceasta rata snt de 4<,/=G ceea ce reflecata ca indicatorl analizat se
afla sb miniml de L/G, sitatie nefavorabila deoarece srsele permanente de finantare n snt
asigrate din capitalri.
!ata atonomiei globale R
To$aPa)i"
o!riu Ca!i$a )r
T -//
!eprezinta o masra mai conservatoire de analiza a finantarii activelor intreprinderii, evientiind
ponderea srselor proprii pe termen lng in totall activelor. Aprecierea generala este ca n nivel
de ==G reprezinta o sitatie de normalitate, insa trebie retint ca indicatorl este inflentat
sensibil de specificl firmei si de politica financiara promovata de management
Dr crt. 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. Capital propri 4.<-<.-.< 4.-L4..@7 L-@.<7:
4. *otal pasiv
4.<-<.-.< 4.-L4..@7 4.-L4..@7
=. !ata atonomiei globale -//G -//G 4<,/=G
In$er!re$are>
#n sitaia analizat capitalrile proprii snt egale c capitall permanent, prin rmare rata
atonomiei globale va "nregistra aceleai valori ca i rata stabilitii financiare. Aprecierea
general este c n nivel de peste ==G reprezint o sitaie de normalitate, "ns trebie reint c
indicatorl este inflenat sensibil de specificl firmei i de politica financiar promovat de
management. 6alorile "nregistrate de rata atonomiei globale pe primii doi ani, snt sperioare
fa de pnctl critic solicitat pentr aceast rat, drept rmare srsele de finanare proprii snt
sficiente, chiar sperioare fa de necesitile firmei "n desfrarea activitii.
!ata datoriilor pe termen scrt R
To$aPa)i"
er.enS%ur$ Da$oriiPeT
T -//
0$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
'ndicatorl masoara ponderea datoriilor e+igibile pe termen scrt in totall activelor si trebie
corelat c rata activelor circlante pentr a evidential gradl de echilibr financiar pe termen
scrt
Dr crt. 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. Datorii pe termen scrt 4.<-4.-.< 4.-L/..@7 L-L.<7:
4. *otal pasiv
4.<-<.-.< 4.-L4..@7 4.-L4..@7
=. !ata datoriilor pe termen scrt ..,.- ..,./ 4=,.<
In$er!re$are&
)entr compania analizat se observ c ponderea datoriilor pe termen scrt "n totall
capitalrilor proprii i datoriilor s-a diminat, sitaie interpretat favorabil ca rmare a scderii
gradli de "ndatorare pe termen scrt al societii analizate c :,:<- pncte procentale in 4//7
i c =@,74 pncte procentale "n anl 4//.
!ata datoriilor totale R
To$aPa)i"
ae Da$oriiTo$
T-//
'ndicatorl masoara importanta relative a datoriilor indifferent de perioada de e+igibilitate. !ata
este inflentata ata de specificl activitatii de e+ploatare, cat si de strctra de finantare a
intreprinderii
Dr crt. 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. Datorii totale 4.<-4.-.< 4.-L/..@7 L-L.<7:
4. *otal pasiv
4.<-<.-.< 4.-L4..@7 4.-L4..@7
=. !ata datoriilor totale ..,.-G ..,./G 4=,.<G
In$er!re$are>
#n cazl firmei (.C. )1*!80 (.A, datoriile totale snt egale c datoriile "nregistrate pe
termen scrt de ctre de ctre firm pe parcrsl celor trei ani, ca rmare a faptli ca datoriile
pe termen lng snt nle.
1.=.:.Anali*a #orelaiei !in"re &on!ul !e rul,en"< neoia !e &on! !e rul,en" %i "re*oreria
ne"+
)rincipalii indicatori tilizati in analiza echilibrli financiar snt&
o3ondl de rlment
oDecesarl de fond de rlment
o*rezoreria neta
a()ondul de rulment
0%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Doinea de fond de rlment a dat loc la mltiple formlri. *oti, do din aceste
formlri prezint n interes particlar i apar drept concepte fndamentale ale gestinii i
analizei financiare. 1 vorba de noinea de fond de rlment net sa permanent ?anmii atori "l
nmesc fond de rlment net globalA, pe de o parte i de noinea de fond de rlment propri, pe
de alt parte.
(pre deosebire de fondl de rlment permanent, fondl de rlment net global ia "n calcl
i o parte a capitalli circlant, mai precis stocl minim necesar de materii prime i materiale
pentr prodcie.
)rin rmare, el reprezint capitalrile permanente care rm$n la dispoziia "ntreprinderii pentr a
spri,ini fncionarea e+ploatrii
)R=Capitalul permanent * $ctivele imobilizate
Capitaluri permanete = Capitaluri proprii #atorii pe termen mediu si lun+
Din calclarea 3! pot aparea rmatoarele sitatii&
-. Capitalri permanente J active imobilizate, rezlta 3! J/
Daca 3!D J/ semnificatia este rmatoarea& capitalrile permanate permit sa se finanteze integral
activele imobilizate si o parte din activele circlante
4. Capitalrile permanenteKActivele imobilizate, rezlta 3!DK/.
Daca 3!D este negativ, capitalrile permanente n reprezinta o sma sficienta pentr a finanta
integral imobilizarile. Aceste trebie deci sa fie partial finantate prin resrse pe termen scrt.
=. Capitalrile permanente R Activele imobilizate, rezlta 3!DR/.
Acesta sitatie este ptin probabila e+primand o armonizare totala a strctrii resrselor c
tilizarea acestora.
Dr
crt.
'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. Capital permanet 4.<-<.-.< 4.-L4..@7 L-@.<7:
4. Active imobilizate :@:.:77 L@L.<-/ LL.L=-
=. 3ond de rlment -.@=@.L/: -.L@@.L:7 <:-..LL
In$er!re$are>
3ondl de rlment, reprezint partea din capitall permanent destinat i tilizat pentr
finanarea crent de e+ploatare. )e parcrsl celor trei de analiz se constat c firma a
"nregistrat n fond de rlment pozitiv ?3! J /A ceea ce reflect faptl c din desfrarea
activitii se dega, n srpls de resrse stabile ?permanenteA care poate fi tilizat pentr
finanarea altor nevoi ale "ntreprinderii.
00
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Astfel, pentr (.C. )1*!80 (.A. se consider c societatea i-a asigrat echilibrl
financiar, adic activl e+igibil este sperior datoriilor pe termen scrt, ceea ce este echivalent c
faptl c resrsele pe termen medi i lng a finanat cel pin tilizrile stabile. (cderea
fondli de rlment este determinat "n anl 4//7, de diminarea capitalrilor permanente ca
rmare fie a redcerii capitalrilor proprii fie ca rmare a rambrsrilor de "mprmtri pe
termen lng sa de obligaini.
b( ,evoia de fond de rulment
Devoia de fond de rlmet reprezinata n element avand natra de active si reprezinta acea parte a
activelor circlante care trebie finantate pe seama fondli de rlment
,evoia de fond de rulment = -.tocuriCreante( * /bli+atii pe termen scurt
,cesarul de fond de rulment = -$ctive circulante * &nvestitii financiare" #isponibilitati( *
#atorii pe termen scurt * Credite pe termen scurt
Dr.Crt. 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. (tocri <74.@-. / 4.//=
4. Creante -./-4.@-4 -.L=L.=L7 =7/.7L@
=. 8bligatii pe termen scrt 4.<-4.-.< 4.-L/..@7 L-L.<7:
<. Decesar de fond de rlment -.-:.:@= -:-L.:4/ --=4:47
In$er!re$are>
(ocietatea analizat prezint o nevoie de fond de rlment negativ "n toi cei trei ani.
Aceast valoare negativ semnific n srpls de resrse temporare "n raport c nevoile
corespnztoare de capitalri circlante, sa necesiti temporare mai mici dec$t srsele
temporare posibile de mobilizat
c(0rezoreria neta
*rezoreria neta este e+presia cea mai concldenta a desfasrarii nei activitati
eficiente.*rezoreria neta reprezinta indicatorl care pne in corelatie fondl de rlment c
necesarl de fond de rlment si e+prima&
*rezoreria neta ?*DAJ / este rezlatl intregli echilibr financiar al intreprinderii. 1+cedentl
rezltata trebie plasat efficient si in deplina sigranta pe piata de capital.
*rezoreria neta ?*DAK / evidentiaza n dezechilibr financiar la inchiderea e+ercitili.
Deficitl monetar astfel constatat a fost acoperit prin anga,area de noi credite
?de trezorerie sa scontA. 'n acesta sitatie se rmareste obtinerea celi mai mic cost al noilor
credite, prin negocierea mai mltor srse de astfel de capital.
01
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
0rezoreia neta= )ond de rulment * ,ecesarul de )ond de rulment
Dr Crt. 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. 3ond de rlment -.@=@.L/: -.L@@.L:7 <:-..LL
4. Decesar de fond de rlment -.-:.:@= -:-L.:4/ --=4:47
=. *rezoreria neta 74/.7== .:-..<7 =4..=4@
In$er!re$are>
3aptl c "n toi cei trei ani de analiz 3! J D3! reflect la sf$ritl e+erciiilor financiare 4//@,
4//7, 4//. e+istena n e+cedent de nmerar, fiind disponibile srse c caracter permanent peste
nevoia de finanare pe termen scrt, adic e+ist lichiditi disponibile "n cas sa contri la banc
sficiente i chiar sperioare nevoilor de finanare. #n anl 4//. faa de anl 4//7, se constat o
scadere a trezoreriei nete fa de cea din perioada anterioar, c 4.,4/ G si tatie apreciata ca
fiind nefavorabila, ca rmare a diminarii srselor de fianantare c character permanent pentr
finantarea necesarli de fond de rlment. #n anl 4//7 fa de anl 4//@, se constat o crestere
a trezoreriei nete c --,@- G, sitaie apreciat ca fiind favorabila,aceasta realiXand n e+cedent
de fond de rlment, sitaie ce i-a permis finanarea activitaii de e+ploatare.
1.=.;. Anali*a li#(i!i"+ii %i 'ola$ili"+ii
aF Ra$a i%*i#i$a$ii %uren$e EgeneraeF
'n mod evident, aceasta este cea mai cnoscta rata de lichiditate, ea e+aminand corelatia dintre
activele crente si datoriile crente ?pe termen scrtA pe baza rmatoarei relatii de calcl&
!ata lichiditatii crente R
en$e Da$oriiCur
n$e A%$i"eCure
Daca nivell ratei este mai mic decat -,/, acesta indica n capital de lcr negativ. 1ste
important ca nivell acesti indicator sa fie comparat c nivelrile medii ale ramrii sa c cele
inregistrate de competitor, pentr a avea o imagine corecta aspra abilitatii firmei de a-si onora
obligatiile crente asmate.
Daca nivell acesti indicator difera semnificativ de cele medii ale ramrii, trebie catate is
intelese cazele ce e+plica aceasta diferenta.
0'
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Aprecierea generala este ca n nivel de -,4 E 4,/ reprezinta n nivel asigrator al acestei rate, iar
n nivel mai mic de-,/ poate fi n semnal de alarma privind capacitatea intreprinderii de a-si
onora obligatiile scadente pe termen scrt.
Dr. Crt 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. Active crente -.@=@.L/: -.L@@.L:7 <:/.-@=
4. Datorii crente
4.<-4.-.< 4.-L/..@7 L-L.<7:
=. !ata lichiditatii crente /,@4/ /,@4< /,7.4
In$er!re$are>
6alorile "nregistrate pentr cei trei ani analizai reflect o evolie negativa "n ceea ce privete
lichiditatea crenta a firmei, valorile afland-se sb intervall minim al acestei rate de ?-.L, 4A i
"n fiecare an "nregistr$nd scaderi ale valorilor, ceea ce semnific o stitatie negativa pentr
intreprindere, deoarece aceasta n-si poate onora datoriile.
&FRa$a i%*i#i$a$ii in$er.e#iare Era!i#a<re#u)aF
5nii dintre noi ar ptea considera ca n trebie late in calcl toate activele crente atnci cand
este masrata abilitatea nei intreprinderi de a-si onora obligatiile scadente pentr ca neori
stocrile sa alte active crente n snt sor de transformat in lichiditati. Ca alternative se poate
calcla o rata mai conservatoire, calclate pe baza rmatoarei relatii.
!ata lichiditatii intermediare R
en$e Da$oriiCur
S$o%uri n$e A%$i"eCure
0)
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Aceasta rata financiara masoara cate nitati monetare de active aproape lichide revin la o nitate
monetara de datorii pe termen scrt. (i in acest caz este til de analizat nivell ratei in conte+tal
ramrii, iar atnci cand este posibil, este til de obtint date de la managerl firmei care sa
permita intelegerea corecta a sitatiei nei anmite intreprinderi.
5n nivel de /,7 E -,/ al acestei rate este apreciat drept corespnzator, in vreme ce n nivel mai
mic de /,L poate evidential problem de onorare a platilor scadente.
Dr.
Crt
'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. Active crente -.@=@.L/: -.L@@.L:7 <:/.-@=
4. (tocri <74.@-. / 4.//=
=. Datorii crente
4.<-4.-.< 4.-L/..@7 L-L.<7:
<. !ata lichiditatii imediate /,L4- /,@4@ /,777
In$er!re$are&
1volia ratelor de lichiditate intermediare "ntr-n ritm ascendent de la /,L4- la /,@4@ i de la
/,@4@ la /,777 reflect o sitaie pozitiv pentr societate "ntrc$t depete nivell de /,L care
ar semnifica probleme de onorare a plilor scadente. Drept rmare, valorile "nregistrate
ilstreaz capacitatea "ntreprinderii de a-i onora obligaiile pe termen scrt din activele
circlante care pot fi transformate relativ rapid "n disponibiliti.
%FRa$a i%*i#i$a$ii a "e#ere
Aceasta reprezinta cea mai conservatoire masra a lichiditatii interne a nei intreprinderi, in
masra in care se ia in considerare doar activele lichide la nmerator.
1-
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
!ata lichiditatii la vedere R
en$e Da$oriiCur
ur$ PeTer.enS% Finan%iare In"e)$i$ii Di)!oni&i +
Alatri de o sitatie statistica a lichiditatii interne a intreprinderii, este necesar sa analizam si
calitatea activelor crente
Dr.Crt 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. Disponibil 4<4./@L <4.4-/ @@.=-=
4. 'nvestitii financiare pe termen scrt / / /
=. Datorii crente
4.<-4.-.< 4.-L/..@7 L-L.<7:
<. !ata lichiditatii la vedere /,-// /,-.: /,-<.
#FRa$a )o"a&ii$a$ii generae
)entr a masra gradl in care o intreprindere poate face fata datoriilor, se tilizeaza rata
solvabilitatii globale&
!ata solvabilitatii generale R
e A%$i"eTo$a
ae Da$oriiTo$
6aloarea minima a ratei solvabilitatii globale se considera -,< ?in cazl in care ponderea minima
a capitalli propri in cadrl totalli srselor de finantare este de =/GA.
'n cazl in care rata solvabilitatii globale este mai mica decat -, atnci firma este insolvabila.
Dr.
Crt
'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. Datorii totale
4.<-4.-.< 4.-L/..@7 L-L.<7:
1!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
4. Active totale
4.<-<.-.< 4.-L4..@7 4.-L4..@7
=. !ata solvabilitatii generale
-*))) -*)))
/,4=.
In$er!re$are>
!atele de solvabilitate general realizate de firma ilstreaz o evolie negative ceea ce implica
incapacitatea firmei de a face faa datoriilor anga,ate. Divell acestor rate este inferior c mlt
faa de miniml de -,< care este valoarea cea mai mic acceptat pentr rata de solvabilitate
general.
eFRa$a )o"a&ii$a$ii !a$ri.oniae
Cancile tilizeaza neori, in stdiile de analiza a bonitatii ni client, si indicatorl rata
solvabilitatii patrimoniale.
!ata solvabilitatii patrimoniale R
%are Cre#i$eBan o!riu Ca!i$a
o!riu Ca!i$a
+ )r
)r
'n general, n nivel bn depaseste valoarea de /,L, in vreme ce n nivel intre /,= E /,L
evidentiaza o sitatie satisfacatoare. De regla o rata a solvabilitatii sb /,= este apreciata ca
riscanta de catre finantatori.
Dr. Crt 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. Capital propri 4./// 4./// 4.///
4. Credite bancare / / /
=. !ata solvabilitatii patrimoniale - - -
1.=.=. Anali*a ra"elor !e ren"a$ili"a"e
!entabilitatea si eficienta snt trasatrile fndamentale ale economiei si atonomiei
financiare care anga,eaza agenti economici pe calea realizarii nor profitri cat mai mari.
1ficienta economica este forma concreta c cea mai larga sfera de actine pe care o imbraca
1"
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
rationalitatea in domenil activitatii economice si actinii oricari agent economic. 'n cele ce
rmeaza, se va aborda cele mai importante rate tilizate in practica economica&
aA !ata rentabilitatii economiceB
bA !ata rentabilitatii financiareB
cA !ata rentabilitatii comerciale.
Ra"a ren"a$ili"a"ii e#ono,i#e E masoara eficienta mi,loacelor material si financiare a
locate intregii activitati a intreprinderii. Capitalrile aspra carora se analizeaza prfitabilitatea
snt cele anga,ate de intreprindere in cadrl e+ercitili. !entabilitatea economica a acestor
capitalri investite ne apare ca o rentabilitate intriseca ce n tine seama de modalitatea de
procrare a lor ?proprii sa imprmtateA. 1ste deci independent de politica de finantare
promovata de intreprindere.
!c R
-// T
A$
P&

'n care& !c E rata rentabilitatii economice
)b E profitl brt
At E active totale
Analiza ratei de rentabilitate economica n se poate face decat prin stdierea evoltiei de
timp a indicatorilor si a componentelor acestora ?rezltate, capitalriA referitoare la aceeasi
intreprindere. De asemenea, rata rentabilitatii economice trebie sa fie sperioara ratei de
inflatie pentr ca intreprinderea sa-si poata mentine sbstanta economica.
!ata rentabilitatii economice trebie sa remnereze capitalrile investite la nivell ratei
minime de randament din economie ?rata medie a dobanziiA si al riscli economic si financiar
pe care l-a asmat frnizorii de capitalri ?actionarii si creditorii intreprinderiiA.
Dr. Crt. 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. )rofitl brt 4.4@<.<<- 4.-4L.747 47@.47:
4. Active totale 4.<-<.-.< 4.-L4..@7 L-L.@/<
=. !ata rentabilitatii economice .<,.4 .7,@=7 LL,@/
In$er!re$are>
Analiz$nd evolia ratei rentabilitii economice se constat, creterea "n anl 4//7 fa
de anl 4//@ c <,L- pncte procentale sitaie favorabil ce evideniaz creterea gradli de
valorificare a activelor tilizate de firm "n desfrarea activitii pentr creterea profitli. #n
anl 4//. are loc diminarea ratei rentabilitii economice c <=,/= pncte procentale fa de
anl 4//7, sitaie interpretat nefavorabil pentr "ntreprindere ca rmare a scderii gradli de
valorificare a activelor "n eficientizarea activitii.
1#
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Ra"a ren"a$ili"aii &ina#iare masoara randamentl capitalrilor proprii, deci al
plasamentli financiar pe care actionarii l-a fact prin cmpararea actinilor intreprinderii.
!entabilitatea financiara remnereaza proprietarii intreprinderii prin acordarae de dividend si
prin cresterea rezervelor care, in fapt, reprezinta o crestere a averii proprietarilor.
3ormla de calcl este rmatoarea&
!fR
-// T
H!r
Pn

'n care& !f E rata rentabilitatii financiare
)n E profitl net
Ypr - capital propri
1ste de dorit ca rata rentabilitatii financiare sa fie mai mare decat rata media a dobanzii de piata
pentr a face attractive actinile intreprinderii si a creste crsl lor brsier
Calcll de rentabilitate financiara se prezinta astfel&
Dr crt. 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. )rofitl net 4.-.=..@- -.L.4.:4< 4<-.-:@
4. Capitall propri 4./// 4./// 4.///
=. !ata rentabilitatii financiare -/..:.7,LL @..:=-,4 -4./L7,=L
In$er!re$are>
Analiz$nd evolia ratei rentabilitii financiare se constat, creterea "n anl 4//7 fa
de anl 4//@, ====@,<4 pncte procentale, sitaie interpretat nefavorabil pentr "ntreprindere
ca rmare a scderii capacitii "ntreprinderii de remnerare a acionarilor i creditorilor din
profitl net. #n anl 4//. are loc diminarea ratei rentabilitii financiare c :@L@=,7L pncte
procentale fa de anl 4//7, sitaie interpretat nefavorabil pentr "ntreprindere ca rmare a
scderii capacitii "ntreprinderii de remnerare a acionarilor i creditorilor din profitl net
Ra"a ren"a$ili"a"ii #o,er#iale 2 e+prim eficiena activitii comerciale a
"ntreprinderii,asigr$nd legatra dintre profitl obint i cifra de afaceri net
3ormla de calcl este&
!c R
-// T
CA
RE

'n care& !c E rata rentabilitatii comerciale
!1 E rezltatl e+ploatarii
CA E cifra de afaceri
1$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Dr Crt. 'ndicatori 4//@ 4//7 4//.
-. !ezltatl e+ploatarii 4.=L<.@-@ 4.-4L./@< 47@.4<<
4. Cifra de afaceri L.=:4.=.@ 7.@=:.L:7 -.4-@.<=-
=. !ata rentabilitatii comerciale <<,.--G 4<,=4=G 4=,L@<G
In$er!re$are>
Divell ratelor comerciale "nregistrate de firm "n cei trei ani de analiz a "nregistrat
evolii diferite. #n anl 4//7 comparativ c 4//@, se "nregistreaz o scadere c /,4/ pncte
procentale, sitaie ce reflect o diminare a eficienei activitii comerciale i n semnal
negativ pentr investitori.
#n anl 4//. comparativ c anl 4//7, firma a "nregistrat o diminare a ratei comerciale c /,@L
pncte procentale sitaie ce reflect o diminare a eficienei activitii comerciale i n semnal
negativ pentr investitori
CAPITOLUL II. CONTRIBUDII PERSONALE.
PROIECT DE PERFECDIONARE EI APROFUNDARE
).1. Con"a$ili"a"ea #rea"i+ #a e#"or in"re poli"i#i %i opiuni #on"a$ile
1+istena incertitdinilor de tot fell at$t "n plan economic c$t i contabil, "n care
"ntreprinderea "i desfoar activitatea, face ca mlte di elementele sitaiilor financiare, s n
poat fi msrate c certitdine, ci doar estimate.
8pinea managementli "ntreprinderii pentr na di mltiplele tratamente i politici contabile,
creaz implicit posibilitatea alegerii intenionate a celei care rspnde intereselor sale, care n
"ntotdeana converg spre imaginea fidel i mai degrab spre o imagine convenabil.Apare astfel
o distorsionare a calitii informaiei financiare, gener$nd incertitdini c privire consecventa i
comparabilitatea informaiilor destinate tilizatorilor, sitaie "n care avem de face c o
contabilitate de intenie , astfel sps se intra "n sfera contabilitii creative.
Conceptal de contabilitate creativ, "i are, se pare originea "n tradcerea e+presiei
creative acconting tilizat de mla vreme "n 0area Critanie, fiind prelat "n mai mlte lcrri
de specialitate sb denmirea de contabilitate imaginative sa contabilitate de intenie.
Diveri atori, definesc destl de divergent, acest concept ca reprezent$nd ansambll
1%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
tehnicilor, opinilor i libertilor lsate de tetele contabile care, fr a se "ndeprta de normele
i e+igentele contabile, da condctorilor de "ntreprinderi posibilitatea de a ,ongla c rezltatl.
Contabilitatea creativ, opereaz la nivel de nana zona-in care n se pot
adce acze argmentate de nerespectare a normelor profesionale sa legale, dar "n care logica
bnli sim sesizeaz prezena nei anmite doze de forare a notei.
#n "ncercarea a srprinde c$t mai e+act sensl contabilitii creative, din definiiile diverilor
atori, rezlta nele caracteristici comne&
- Contabilitatea creative n implica "nclcri ale prevederilor legaleB
- Contabilitatea creativ prespne n e+ercii de creativitate al contabililor, de a
tradce inovaii ,ridice, economice i financiare, pentr a oferii solii "n favoarea celor
interesai, e+ploat$nd breele i lacnele legale i profesionale.
- *ehnicile i practicile oferite de contabilitatea creativ, a ca rezltat o cosmetizare a
realitii p$n la limita credibilli, "n scopl servirii anmitor interese.
- Conceptl de contabilitate creativ se tilizeaz, de regl pentr a descrie
procesl prin care profesionitii contabili "i folosesc cnotinele "n scopl maniplrii cifrelor
inclse "n contrile anale. *ehnicile i practicile oferite de contabilitatea creativ, a ca rezltat
o cosmetizare a realitii p$n la limita credibilli "n scopl servirii anmitor interese.
Definiia dat de Daster, privind contabilitatea creativ, este considerat cea
mai sbstanial. )otrivit acestia contabilitatea creativ este 5!ro%e)u !rin %are< #a$- (iin#
e;i)$ena unei &re'e 4n regui< )e .ani!uea,- %i(ree %on$a&ie 'i< !ro(i$9n# #e (e;i&ii$a$e< )e
aeg a%ee !ra%$i%i #e .-)urare 'i in(or.are %e !er.i$ $ran)(or.area #o%u.en$eor #e )in$e,-
#in %eea %e ee ar $re&ui )- (ie 4n %eea %e .anagerii #ore)%6 sa !ro%e)u !rin %are $ran,a%iie
)un$ )$ru%$ura$e #e a)e.enea .anier- 4n%9$ )- !er.i$- 5!ro#u%erea6 re,u$a$uui %on$a&i
#ori$.
7
9lobarizarea afacerilor, da natere permanent nei provocri din partea
contabililor, pi "n faa nor noi forme de manifestare a identitii firmelor aflate "n permanen
competiie , pe o pia mlt amplificata, nde nevoia de informative este mlt diversificata i
rapid, devenind neori i n instrment de marFeting i adaptare la noile cerine informaionale,
neori fr a se mai atepta normalizarea, impn$nd-se astfel nevoia de creativitate, "n a gsi
solii i tratamente care s favorizeze imaginea companiilor i obinerea ni avanta,, fr a
intra "n conflict c legea.
De asemenea, dezvoltrile economice, ,ridice i sociale, dar i presinea
tilizatorilor de informaii a fct necesar inovaia contabil iar pe acesta baza dezvoltarea
nei contabiliti creative. 8 asemenea contabilitatea s-a dezvoltat c precdere "n economiile
7
Y. Daser, Crea$i"e (inan%ia a%%oun$ing> i$) na$ure an# u)e, )retince Uall, -..=, pagina L.
10
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
anglo-sa+one datorit libertii profesiei contabile. 1a s-a aezat la limita dintre forma legal i
sbstana economic a tranzaciilor i evenimentelor. Disctata din perspective practicienilor
contabili, apariia contabilitii creative a fost facilitate de tratamentele de baz i alternative
folosite pentr rezolvarea aceleiai probleme. #n cele mai mlte cazri o problem contabil are
cel pin do solii, ca efect diferit aspra poziiei financiare i performantelor "ntreprinderii.
)tem aprecia c apariia contabilitii creative i de fle+ibilitatea normelor
contabile internaionale. Contabilitatea creative este tratat "n cele mai mlte cazri "n mod
negativ ?creaie negativeA, menit s condc la "ntocmirea nor sitaii financiare "n msr s
rspnd la dorinele managerilor privind poziia financiar i performan "ntreprinderii.
).1.1.I,pa#"ul %i li,i"ele #on"a$ili"+ii #rea"ie
Ca rmare a nor cantificri mai cr$nd apro+imative dec$t e+acte, prezentarea "n
sitaiile financiare spre e+empl a cazrilor de client inceri , a valorii ,ste a activelor i
datoriilor financiare, a dratei de viaa tile activelor, zrii morale a stocrilor, etc, se poate
fac av$nd drept consecine inflenarea rezltatli sa a informaiilor oferite de rapoartele
financiare.
)rezenta opinilor "n contabilitate pe fondl lirism sa libertii de alegere i apreciere,
permite managementli "ntreprinderii ca "n fncie de interesele rmrite sa de inclinaia ctre
optimism sa pesimism, s fie tentat de inversarea raionamentelor sa tradcerea "n
contabilitate a nor inovaii ,ridice, economice i financiare, pentr care normalizarea n a gsit
"nc solii, pot crea oportniti pentr sbiectivism i contabilitate creative ce poate a avea ca
efect modelarea rezltatli i a conintli sitaiilor financiare.
0odalitile prin care anmite procedee releva contabilitatea creative, pot fi grpate "n&
- )rocedee care a ca rezltat modelarea rezltatli i deciziile de gestineB
- )rocedee i tehnici c efect "n ameliorarea informaiilor din bilanB
- )rocedee care a impact aspra prezentrii contli de rezltat.
*oate aceste procedee dein o anmit doz de creativitate contabil c caracter de
sbiectivism, c contientizarea faptli c ele schimb prezentarea contrilor, dar, snt toti
rezltanta nei opini, atnci c$nd snt alese dintre mai mlte metode, deci se afl "n perimetrl
reglementrilor contabile.
Adevrl contabil trebie constrit "n concordan c n set de principii, regli, convenii
i practici specifice. #ns, adevrl contabil apare la intersecia ni compromise "ntre
prodctorii de informaii contabile, aditorii financiari i tilizatorii de informaii.
11
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
).1.). Co,ple.ul ,o"iaional al !e*ol"+rii "e(ni#ilor !e #on"a$ili"a"e #rea"i+
0otivl principal pentr care managerii snt tentai s tilizeze tehnicile de contabilitate
creativ este redcerea costrilor contractale. Conform teoriilor pozitive, orice contract prezint
costri asociate. Aceste costri e+plic diferenele "ntre procedrile contabile tilizate de ctre
firme i momentl adoptrii anmitor procedri contabile specifice. #n general, cercettorii
tilizeaz planrile de compensaii i contractele de datorii pentr a genera ipoteze aspra
diferenelor "ntre procedrile contabile tilizate. Astfel, s-a observat c "n cazl "n care
remneraiile lor snt calclate pe baza rezltatli contabil, managerii vor fi tentai s aib n
comportament oportnist, opt$nd pentr procedrile care le permit meninerea acestor dreptri la
n nivel ridicat.
5nele societi de tilitate pblic se afl sb atoritatea 9vernli, acesta stabilind
smele ma+ime ce pot fi cheltite. Dac profitrile realizate snt mari, 9vernl poate proceda
la scderea prerilor. Ca rmare aceste societi a interesl s aleag metode contabile care
dimineaz rezltatl. 'mpozitarea poate reprezenta de asemenea n stimlent pentr tilizarea
contabilitii creative, "n msra "n care rezltatl contabil reprezint pnctl de pornire "n
determinarea profitli impozabil.
!edcerea costrilor contractale n reprezint "ns singra e+plicaie pentr tilizarea
tehnicilor de contabilitate creativ. Astfel, societile cotate se tem s pblice rezltate volatile,
c creteri i scderi dramatice. 1le prefer s arate o oar cretere a profitli de la n an la
altl, dar sigr.
(pecialitii leag dezvoltarea tehnicilor de contabilitate creativ de pnctele nevralgice
ale nor concepte contabile, care sta la baza "ntocmirii docmentelor de sintez. 5nii consider
c principall motiv al creterii poplaritii finanrii "n afara bilanli este faptl c, "n
prezent, contabilitatea datoriilor n este dotat c instrmente conceptal capabile s fac fa
nor metode sofisticate de finanare. De asemenea, incapacitatea costli istoric de a-i proba
relevana i fiabilitatea "n condiii de inflaie stimleaz tilizarea tehnicilor de contabilitate
creativ. #n mod concret, "n condiii de inflaie, elementele prezentate "n activl bilanli snt
sbevalate. 5nii specialiti snt de prere c, pentr compensarea diferenei dintre valoarea
actal i valoarea "n costri istorice a activelor, o parte din datorii ar trebi ascnse. Astfel,
prezentarea activelor la valoarea lor crent ar stimla mai pin managerii s tilizeze scheme
de finanare "n afara bilanli.
)rin generalizarea schimbrilor de capitalri i de informaii, globalizarea se plaseaz la
originea practicilor de control financiar i a schimbrilor "n reglile ,ocli concrenial pe
pieele diverselor prodse. Ca rmare obiectivl de ma+imizare a valorii acinilor servete drept
1'
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
,stificare pentr tilizarea tehnicilor de inginerie financiar i a sportrilor contabile asociate
acestora.
Av$nd "n vedere semnificaia i efectele ei, este evident, c tilizarea contabilitii
creative este foarte gre detectabil. %a fel de dificil este i corectarea sitaiilor financiare
"ntocmite "n mod creativ, "n vederea lrii nor decizii relevante. )rincipala srs de informare
despre cm a fost "ntocmite sitaiile financiare o reprezint sitaia politicilor contabile din
ane+e. 5tilizatorii e+terni de informaie contabil trebie s fie "n acest sens, persevereni,
sspicioi i s-i ia msri de protecie.
).). A!op"area alorii Fu'"e
Dicionarele de contabilitate definesc valoarea ,st drept o estimare raional i corect a
preli de pia a ni bn, servici sa activ financiar, prin larea "n considerare a nor
elemente precm& costrile de prodcie2distribie, tilitatea ?"n cazl bnrilor i serviciilorA,
randamentl ?pentr activeA sa disponibilitatea de pia.
Doinea de valoare ,st se regsete "n mlte standarde internaionale de contabilitate
?'A( -: E 'mobilizari Corporale, 'A( -. E Ceneficiile anga,atilor, 'A( =: E Deprecierea
activelor, 'A( =7 E 'mobilizari necorporale, 'A( =. E 'nstrmente financiare,recnoastere si
evalare, 'A( </ E 'nvestitii imobiliare, 'A( <-A, iar organisml de reglementare contabil
'A(C n renna la acest concept nici c ocazia elaborrii standardelor internaionale de
raportare financiar, tiliz$nd-l i "n cadrl '3!(-rilor no emise ?'3!( 4 i '3!( =A. *oate
aceste standarde cer tilizarea valorilor ,ste pentr na sa mai mlte clase de active sa datorii.
Astfel, "n inie 4//<, 3A(C ?organisml de reglementare contabil din 5(AA a emis n
proiect privind msrarea valorii ,ste, care frnizeaz informaii privind evalarea valorii ,ste
i aplicarea acesteia aspra activelor i datoriilor financiare i non financiare.
)otrivit standardelor de contabilitate elaborate de 'A(C definesc valoarea ,st astfel&
valoarea ,st reprezint sma la care poate fi tranzacionat n activ sa deconta o datorie, de
bn voie, intre pri aflate "n cnotin de caz, "n cadrl nei tranzacii "n care prel este
determinat "n mod obiectiv.
Av$nd "n vedere o astfel de definiie, "ntrebarea care apare este& de ce valoare ,st i n
valoare de pia, "n condiiile "n care aceasta din rm indica "n mod clar faptl c trebie s
ctm prel pe o piaI #ntr-adevr, valoarea de pia poate constiti valoarea ,st c$nd e+ista
piee active, dar ce se "nt$mpla "n sitaiile "n care n e+ista persoane din afara "ntreprinderii
dornice s achiziioneze activele sa s "i asme datoriile "ntreprinderiiI )entr aceste cazri,
valoarea de pia n mai reprezint o referin i, de aceea, tilizam valoarea ,st.
1)
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
).).1. Cri"i#ile a!u'e alorii Fu'"e
(nt desti cei care din prea mlt zel , pentr a gsi nod "n papr, critica valoarea
,st, pe baza rmtoarelor argment?nelipsite de interes i nelipsite total de adevrA&
aFVoa$ii$a$ea
'ntrods de aplicarea modelli valorii ,ste, volatilitatea s n va reflecta totdeana
modificrile reale ale evenimentelor secndare "ntreprinderii i n va permite s se redea fidel
realitatea tranzaciilor i a poziiei financiare. Aceasta critica vizeaz ssinerea contrarili nei
opinii , afirm$nd c este pin probabil e+iste o baz "ntemeiat pentr a paria contra valorii de
pia , adic pentr a fi n mai bn ,dector al valorii economice a ni instrment, dec$t
valoarea sa ,sta, aa cm este ea determinate prin ,ocl pieei.
&FA&)ena $ran,a%iior& "n msra "n care "ntreprinderea n se bazeaz totdeana pe
tranzacii reale
%FCo)$u #e #e$er.inare a "aorii Au)$e
8 simpl privire a raportli avanta,e-inconveniene arata, "n mod clar, spremaia avanta,elor.
1ste de netgdit , investitorii reprezint tilizatorii, dac n principali, cel pin desemnai ca
trebind s fie privilegiai , "n privina cerinelor ?i oferteiA de informaii financiare. #n acest
sens, ei doresc s obin o informare "n valoarea ,st. )entr ei, o lips de informaii rapide i
e+acte,privind efectele evoliilor pieelor aspra "ntreprinderilor, poate s mreasc gradl de
incertitdine i a antreneze o distorsine a prerilor. Creterea incertitdinii poate s fie la
originea nei creteri a costrilor capitalrilor pentr o "ntreprindere.
)rovocarea generat de evalarea pe baza valorii ,ste, "n calitate de model de evalare
contabil,n a presps "n aceeai msr i o reflecie paralel aspra incidentei sale referitoare
la sitaiile sale financiare principale.
Aceasta miza pare ,mai degrab,s constitie n rspns rapid ,dac n prea grbit,la
nelinitea izvor$t din folosirea "n cretere e+ponenial a instrmentelor financiare
ne"nregistrate "n sitaiile financiare i la riscrile aferente,dec$t rezltatl nei reflecii aezate,
c caracter fndamental, privind elementele pro i contra ale acesti model contabil no.8
astfel de reflective apare ,c at$t mai necesar, c c$t e+istenta colectivli Zoint VorFing
9rop, creat la iniiative normalizatorilor americani,astralieni,britanici,canadieni i
internaionali?'A(C2'A(CA, la care s-a adgat participarea de reprezentani ai altor
ri?9ermania, 3rana, Zaponia etcA, a generat nevoia de a elabora n proiect pe n termen mai
lng,privind aplicarea generalizat a valorii ,ste.
'-
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Altfel sps, pe de o parte, cei are s-a gsit la baza iniiativei de a impne valoarea ,st
ca model de evalare, la toate sa la o parte din instrmentele financiare, a recnosct, implicit,
c n era sigri de validitatea opinii lor,iar pe de alt parte, decizia lor pare a fi fost lat
"nainte ca "ntreaga problematic a valorii ,ste s fi fost ps i rezolvat.
Astfel, P.Cernheim i %.1scafrre considera c,"ntr-n model bazat pe valoarea ,st,
concepia referitoare la contl de profit i pierdere trebia integral reg$ndita plec$nd de la
"ntrebarea aspra lectrii care ptea s fie fct aspra formatli vechi al sitaiei financiare
privind performanta i aspra "nelegerii sale.
).).). C4" !e #re!i$ile 'un" alorile Fu'"eG
Credibilitatea i comparabilitatea valorilor ,ste aferente anmitor active snt aspecte
mlt dezbtte. #n condiiile nei piee lichide, active, desemnarea valorii ,ste n ridica
probleme& cea mai bn estimare a valorii ,ste o reprezint valoarea de pia. )entr activele i
datoriile lichide sa "n cazl nei piee inactive, trebie tilizat n model pentr determinarea
valorii acestora, cm ar fi cel bazat pe valoarea prezena a fl+rilor viitoare de nmerar. %a
baza acesti model se afla rata de actalizare, care "ns, poate varia semnificativ intre
"ntreprinderi i tiprile de active2datorii.
Aceste variaii snt cele care repn "n discie credibilitatea valorilor ,ste.
De pild, tranzaciile evalate prin referire la valoarea ,st a instrmentelor de capital
acordate. 8 entitate trebie s evaleze valoarea ,st a instrmentelor de capital acordate la data
evalrii, av$nd la baza prerile pieei dac snt disponibile, av$nd "n vedere termenii i
condiiile p$n c$nd acele instrmente de capital a fost acordate. Dac prerile pieei n snt
disponibile, entitatea trebie s estimeze valoarea ,st a instrmentelor de capital acordate,
folosind o tehnic de evalare pentr a estima care ar fi fost prel instrmentelor de capital la
data evalrii "n cadrl nei tranzacii "n care prel este determinat obiectiv.
*ehnica de evalare trebie s fie consecvent c metodologia de evalare general
acceptat pentr evalarea instrmentelor financiare, i trebie s "ncorporeze toi factorii i
toate prezmiile pe care participanii la piaa le a "n vedere la stabilirea preli.De e+empl,
toate modelele de evalare a opinilor pe acini a "n vedere rmtorii factori&
aA prel de e+ercitare al opiniiB
bA drata de viaB
cA prel crent al acinilor ?activl sportAB
dA volatilitatea preli acinilorB
eA dividendele ateptate pentr acinile deinteB
'!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
fA rata dob$nzii fr risc pentr drata de viaa a opinii.
C4" e'"e !e u%or '+ au!i"a, aloarea Fu'"+G
6erificarea valorilor ,ste bazate pe modele interne este dependenta de acceptarea de
ctre aditori a logicii modelli de evalare de baz.
Vaoarea Au)$-
Aplicarea valorii ,ste "n contabilitate pare s permit elaborarea de sitaii financiare care
s confere terilor o mai bn informare referitoare la performanele prezente i viitoare ale
"ntreprinderii i deci posibilitatea de fndamentare a deciziilor lor. 8 atare afirmaie te oblig s-
i pi "ntrebarea aspra raportli dintre rezltatele contabile , "n sensl larg al acesti termen, i
valoarea brsier a "ntreprinderii.
(e determin prin referire la&
a( valoarea de pia, pentr acele instrmente financiare pentr care se poate identifica c
rin o pia credibil. Dac valoarea de pia n se poate identifica c rin pentr n
instrment, dar poate fi identificat pentr componentele sale sa pentr n instrment similar,
valoarea de pia poate fi derivat din cea a componentelor sale sa a instrmentli similarB sa
b( o valoare determinat c a,torl nor modele i tehnici de evalare general acceptate,
pentr instrmentele pentr care n se poate identifica c rin o pia credibil. Astfel de
modele i tehnici asigr o apro+imare rezonabil a valorii de pia.
Atnci c$nd n instrment financiar se evaleaz la valoarea ,st, modificarea valorii se
inclde "n contl de profit i pierdere. *oti, o astfel de modificare se inclde direct "n capitall
propri, "ntr-o rezerv de valoare ,st, dac&
a( instrmentl contabilizat este n instrment de acoperire "mpotriva riscrilor conform ni
sistem de contabilizare a acoperirii riscli care permite ca nele sa toate modificrile de
valoare s n fie "nregistrate "n contl de profit i pierdereB sa
b( modificarea de valoare se refer la o diferen de schimb valtar aprt la n element
monetar care face parte dintr-o investiie net a entitii "ntr-o entitate strin.
0odificarea valorii ni activ financiar disponibil pentr v$nzare, altl dec$t n instrment
financiar derivat, poate fi incls direct "n capitall propri, "n rezerv de valoare ,st.
Dac, "n sitaiile financiare consolidate a fost efectat evalarea la valoarea ,st a
instrmentelor financiare, notele e+plicative prezint&
a( ipotezele semnificative care sta la baza modelelor i tehnicilor de evalareB
b( pentr fiecare categorie de instrmente financiare, valoarea ,st, modificrile de valoare
inclse direct "n contl de profit i pierdere, precm i modificrile inclse "n rezerv de valoare
,stB
'"
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
c( pentr fiecare clas de instrmente financiare derivate, informaii privind aria i natra
instrmentelor, inclsiv termenii i condiiile semnificative care pot afecta valoarea, momentl i
certitdinea fl+rilor viitoare de trezorerieB
d( n tabel care s prezinte modificrile rezervei de valoare ,st "n crsl e+erciili
financiar.
Dei evalarea la valoarea ,st a instrmentelor financiare n se "nregistreaz "n
contabilitate, iar rezltatele acesteia n snt cprinse "n bilan i "n contl de profit i pierdere, "n
notele e+plicative la sitaiile financiare anale individale trebie prezentate rmtoarele
informaii&
a( pentr fiecare clas de instrmente financiare derivate&
- valoarea ,st a instrmentelor, dac o astfel de valoare poate fi determinatB - informaii
privind aria i natra instrmentelor financiareB
b( pentr imobilizrile financiare "nregistrate la o valoare mai mare dec$t valoarea lor ,st i
fr a se fi tilizat opinea de a face o a,stare de valoare&
- valoarea contabil i valoarea ,st ale fiecria dintre activele individale sa ale
grprilor corespnztoare ale acelor active individaleB
- motivele pentr care n a fost reds valoarea contabil, inclsiv natra dovezilor pe care
se "ntemeiaz opinia c valoarea contabil va fi recperat.
Vaoarea Au)$->
E reprezint realitatea economicB
E n bilan contabil bazat pe valoarea ,st este o reprezentare fidel a poziiei financiareB
E red valoarea probabil de lichidare.
).0. Per&e#ionarea #on"rolului %i au!i"ului in"ern
)entr "nelegerea clar a aditli intern este bine s se lmreasc o serie de elemente de
sbstan care constitie ancorele acesti domeni de activitate sa fncii a nei entiti.
Din acest pnct de vedere se pot adce trei argmente ma,ore ssinte de realitate&
- aditl intern reprezint o fncie de asisten acordat managementli, ceea ce
face c mnca aditorli este de consltan pe care o asigr ttror celor c care acesta vine
"n contact.Aditorl intern av$nd la baz metoda i tiliz$nd instrmente specifice emite o
,decat aspra dispoziiilor din cadrl entitii& regli, procedri, organizare, sistem de
informare etc., adic aspra sistemli de control intern.
*otodat, aditorl intern dispne de norme de referin care-i da atoritate, de metod i
instrmente care-i garanteaz eficacitatea.
'#
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
5n aditor intern trebie s fie independent i percept ca independent, s aib atonomie care "i
vor permite s formleze ipoteze i s fac recomandri.
8 alt caracteristic sgestiv este c aditorl intern are n grad de libertate,
oferit de planl de misine, care "l face s fie pe deaspra nor preocpri de rtin sa stresante,
activitatea li fiind periodic.
- aditl intern n are legtr c personall entitii dec$t "n msra "n care acesta
este prta la frtri, frade pentr care trebie s dea socoteal, "n rest aditl se adreseaz
modli "n care strctrile entitii "ndeplinesc reglile proprii din entitate.
8rice aditor intern e+perimentat tie c el rmrete obiective, realizri i responsabiliti, care
sigr snt ataate nor oameni, nor anga,ai, dar scopl li n este anga,atl, ci modl de
aplicare i reflectare "n rezltatele entitii.
De aceea, "n rapoartele de adit care cprind recomandri n se menioneaz persoane, dec$t "n
cazri e+cepionale, pentr c aditorl i managementl a nevoie s cnoasc ce n
fncioneaz "n sistem, de ce i cm se vor pozitiv rezltatele.
- aditorl intern este independent, adic fncia e+ercitat de acesta n sport nici
o inflen, nici o presine care ar ptea fi contrare obiectivelor pe care le are stabilite.
#n acest sens se cere sbliniat caracterl dbl al independenei, reliefat de independena
servicili "n cadrl entitii, dar i a aditorli intern prin practica obiectivitii.
(e cere afirmat "nltrarea practicilor prin care aditorii interni snt chemai s elaboreze
norme, procedri, s organizeze sisteml de control intern al entitii, activitatea care-l face
incompatibil. Aditorl intern n va mai ptea s emit o opinie independent, obiectiv aspra
dispoziiilor managementli dac el "nsi este atorl.
#n cadrl entitii aditorl intern poate fi tilizat i la alte activiti care-i vor tirbi din
obiectivitate, el fiind obligat s refze orice sarcin care "ncalc normele profesionale, chiar dac
fncia este ataat la cel mai "nalt nivel din direcia general.
'ndependena i obiectivitatea pot fi pstrate i atinse prin profesionalisml aditorli
intern, pentr c acesta poate depista disfncii importante i propne recomandri pertinente,
fndamentate, accept$nd-se c acioneaz pentr binele entitii. )ornind de la aceste constatri
i realiti definiia aditli intern s-a realizat "n mai mlte accepini legate de evolia
profesiei, chiar definiia oficial, cprins "n toate normele i literatra de specialitate fiind
criticat de nii, considerat prea restrictiv de alii, ori insficient e+plicat de grpri de
profesioniti aplecai pe o cercetare i o poziionare c$t mai e+act a aditli intern.C toate
acestea e+ist elemente care snt acceptate de toi i care a contribit la n consens pe o
definiie acceptat formal.
'$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Definiia aditli intern "n versinea american n difer aproape de loc de cea din
versinea francez, diferena fiind dat de tradcerea termenli american E governance E prin
gvernarea sa condcerea "ntreprinderii.
Conform versinii franceze a definiiei internaionale, aprobat de Consilil de Administraie al
'3AC' la 4- martie 4///, definiia oficial a aditli intern este rmtoarea&
I Au#i$u in$ern e)$e o a%$i"i$a$e in#e!en#en$- 'i o&ie%$i"- %are #- unei organi,aii o a)igurare
4n %eea %e !ri"e'$e gra#u #e %on$ro a)u!ra o!eraiunior< o 4n#ru.- !en$ru a=i 4.&un-$-i
o!eraiunie< 'i %on$ri&uie a a#-ugarea unui !u) #e "aoare.
Au#i$u in$ern aAu$- a%ea)$- organi,aie )- 4'i a$ing- o&ie%$i"ee e"au9n#< !rin$r=o a&or#are
)i)$e.i%- 'i .e$o#i%-< !ro%e)ee )ae #e .anage.en$ a ri)%urior< #e %on$ro< 'i #e gu"ernare a
4n$re!rin#erii< 'i (-%9n# !ro!uneri !en$ru a e %on)oi#a e(i%a%i$a$ea J.
#n legislaia rom$neasc aditl intern este definit mai sintetic i mai pragmatic, astfel&
Aditl intern reprezint activitatea de e+aminare obiectiv a ansamblli activitilor
entitii economice "n scopl frnizrii nei evalri independente a managementli riscli,
controlli i proceselor de condcere a acestia.
De asemenea, tot prin legea rom$n ?8rdonana de 5rgen a 9vernli nr.@L2-... privind
activitatea de adit financiarA, se stabilesc i principalele obiective ale aditli intern, acestea
fiind rmtoarele&
aA verificarea conformitii activitilor din entitatea economic aditat c
politicile, programele i managementl acestia, "n conformitate c prevederile legaleB
bA evalarea gradli de adecvare i aplicare a controalelor financiare i nefinanciare
dispse i efectate de ctre condcerea nitii "n scopl creterii eficienei activitii entitii
economice B
cA evalarea gradli de adecvare a datelor2informaiilor financiare i nefinanciare destinate
condcerii pentr cnoaterea realitii din entitatea economicB
dA prote,area elementelor patrimoniale bilaniere i e+tra bilaniere i identificarea
metodelor de prevenire a fradelor i pierderilor de orice fel.
Am redat obiectivele aditli intern aa cm se prezint "n lege din caza faptli c citind-le
se va "nelege c aplicarea lor "n corelaie c definiia ne d aceeai imagine aspra aditli
intern din definiiile internaionale.
(e va vedea la prezentarea normelor profesionale c aditl intern efecteaz misini de
asigrare i de consiliere, c domeniile sale de responsabilitate snt riscl, controll intern i
condcerea "ntreprinderii i c finalitatea sa se regsete "n plsl de valoare ads.
'%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
).0.1. Do,eniul !e apli#are al au!i"ului in"ern
1volia aditli intern a imps abordarea acestia din pnctl de vedere al aplicrii
sale efective, al metodologiilor, instrmentelor folosite i rezltatelor obinte.
De aceea "n cadrl "mbntirii fnciei de adit intern, ca rmare a evoliei, se pot
constata o serie de elemente definitorii care se regsesc "n comple+itatea realitilor& "ntre
"ntreprinderi e+ist diferene de dezvoltare, de cltr managerial, de prioriti, ca i
implementarea "ntr-n grad mai mare sa mai mic a aditli intern, dar toate a "neles c
aditl intern este necesar i c perfecionarea acestia are efect aspra entitii.
#nainte de a desli domenil de aplicare al aditli intern ar ptea constiti n avanta,
pentr profesioniti eliminarea confziilor dintre aditl financiar ?e+ternA i aditl intern.
Aditl financiar ?e+ternA se aplic, "n general, doar fnciei contabile pe baza sitaiilor
financiare "ntocmite de managementl entitii, deseori aditorl financiar verific$nd sisteml de
control prin testele specifice "n vederea creterii gradli de "ncredere "n sitaiile financiare
spse aditrii.
Aditorl intern, care potrivit legii rom$ne trebie s aib calitatea de aditor financiar,
prin procedeele specifice e+amineaz i prezint opinii referitoare la aditri operaionale, cm
snt aditl de reglaritate sa conformitate i de eficacitate, i la cele legate de management i
de strategie.
#n practic e+ist o legtr str$ns "ntre aditorii financiari i cei interni, aditorii
financiari deseori fiind interesai de toate fnciile entitii pentr c acestea contribie la
generarea de inflene "n rezltatele entitii i "n indicatorii "nscrii "n sitaiile financiare.
1+ist o prere contrat c cele do tipri de adit E financiar ?e+ternA i intern E snt
"ntr-o acine complementar c scopl de a reflecta o imagine fidel a activitii entitii.
)e e+periena acmlat i "mprtit, dar clar acceptat nanim, s-a identificat "n
fncie de natra aditli sa de obiective mai mlte categorii de adit, dintre care tradiionale
snt cele de reglaritate sa conformitate i de eficacitate.
5lterior fazei primitive s-a dezvoltat aditl de management i cel de strategie care a
ads "n practic stadil cel mai no al cercetrii i teoriei "n domeni.
).0.). Ca"egorii !e au!i" in"ern
aF Au#i$u #e reguari$a$e
#n evolia sa fireasc aditl intern s-a dezvoltat pe aditl de reglaritate
?conformitateA, acesta fiind considerat ca fiind tradiional pentr c la vremea respectiv
'0
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
aditorl verifica dac reglile i procedrile snt bine aplicate, dac se respect organigramele,
sistemele de informare etc.
Aditorl intern avea la baz n sistem de referin i de aceea mnca sa era relativ
clarificat, el acion$nd prin constatri i comparri privind aplicarea, interpretarea, eventalele
deficite sa dezechilibre prodse, reprezenta consecine pe care le raport celi care dispsese
aditl.
Aditl de reglaritate sa de conformitate are ca scop compararea realitii c sisteml
de referin props, indiferent c nii teoreticieni e+tremiti "n nane fac diferene "ntre
reglaritate i conformitate.
&F Au#i$u #e e(i%a%i$a$e
Aditl de eficacitate, mai comple+, sit$nd-se pe o scar sperioar "n evolia
aditli intern, ine cont de cltra organizaional pentr c el se refer la calitate i n la n
sistem de referin. (e va observa c eficacitatea se refer la calitatea mncii i a rezltatelor
obinte prin respectarea reglilor adoptate de entitate, dar eficacitatea depinde de modl "n care
s-a desfrat efectiv activitatea.
Aditl de eficacitate se poate nmi fr nici o greeal adit de performan, care reflect
calitatea msrilor adoptate prin rezltatele "nregistrate.
D "nt$mpltor se insist pe sensl celor doi termeni& eficacitatea i eficiena.
- eficacitatea reprezint atingerea obiectivelor fi+ate, respective rspnsl entitii la
ateptri
- eficiena "nseamn de a face c$t mai bine posibil, respectiv de a obine cea mai bn
calitate "n ceea ce privete cnotinele, comportamentele i comnicarea.
5rmare celor e+pse mai ss se poate "nelege c aditorii interni mai tineri i
nee+perimentai vor fi tilizai preponderant "n aditl de reglaritate, iar cei c e+perien vor
adce aportl cnotinelor lor "n aditl de eficacitate, c$nd este necesar s se rspnd la
"ntrebri cheie regsite "n chestionarele de lcr.
cF Au#i$u #e .anage.en$
Aditl de management sa aditl de condcere se poate aprecia din mai mlte
perspective, accepini drept pentr care ptem tiliza trei abordri&
- practica dominat, ceea ce "nseamn c responsabill sectorli aditat "i prezint
aditorli intern politic ape care trebie s o apliceB aditorl intern se va asigra c e+ist o
politic i "n ce msr aceast este e+primat c claritate de cel care o are "n responsabilitate.
#n continare, aditorl intern va analiza modl "n care politica sectorial corespnde
strategiei "ntreprinderii sa politicilor cprinse i rezltate din strategie.
'1
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
#ncerc$nd s folosim toate cnotinele avte ptem afirma c se poate aplica i n adit
tradiional, de conformitate, spre e+empl, ca misine specific, referitoare la conformitate dintre
politica dintr-n domeni i strategia entitii sa chiar ca n adit de eficacitate.
- aplicarea politicii "n cadrl entitii, iar aditorl intern se va asigra c pe teren,
politica este cnosct, "neleas i, evident, aplicat, aditorl intern av$nd roll de apreciator
al controlli intern.
De asemenea se poate vorbi de conformitate "n sensl conformitii dintre politic i
aplicarea s.
- elaborarea strategiei, care trebie s fie n proces formalizat prin care s se realizeze
armonizarea propnerilor i aprobarea de ctre direcia general, av$nd ca efect e+istena nei
strategii definite i aprobate i care se aplic.
#F Au#i$u #e )$ra$egie
Aflat pe treapt sperioar a evoliei aditli intern, aditl de strategie reprezint o
confrntare "ntre toate politicile i strategiile entitii c medil "n care aceasta se afl pentr
verificarea coerenei globale.
!oll aditorli intern se va limita la semnalarea incoerenelor direciei generale,
responsabil c modificarea parial sa fndamental a nor pncte pentr a asigra coerena
global.
1ste evident c pentr acest adit este nevoie de aditori c "nalt calificare, c
competene profesionale serioase.
8rice fncie a entitii va ptea fi sps celor patr nivelri de,a enmerate i e+plicate&
- nivell - E aditl de reglaritate2conformitate
- nivell 4 E aditl de eficacitate
- nivell = E aditl de management
- nivell < E aditl de strategie
3ncia de adit, ca rmare a evoliei sale permanente, a cptat o serie de valene care pentr
n profesionist este bine s fie cnoscte, chiar i nmai la n nivel sperficial, dar care a roll
de a trezi interesl de a se instri mai mlt i de a prela cnotine legate de aditl intern.
Cei care practic aditl intern ofer o imagine diversificat aspra acestia,
eterogenitatea fiind "nc destl de prezent, din caza faptli c entitile snt foarte diferite,
dar mai ales a cltri i tradiii organizaionale neori chiar contrare.
1n 'nc2eierea lucr%rii a dori s menionez c$teva dezvoltri necesare at$t "n domenil
contabil c$t i "n cel fiscal&
3ormlarea nor cerine mai clare privind recnoaterea diferenelor rezltate din
''
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
evalarea la valoarea ,st a instrmentelor financiare pe termen lng i pe termen scrt .
1miterea nor ghidri de contabilitate care s cprind monografii contabile
pentr operaini crente i asigrarea accesli celor interesai la acesta. 9hidrile de
contabilitate ar trebi s fie elaborate de ctre asociaia profesionitilor contabili reprezentat de
C1CCA!, "n principal, "n colaborare c 0inisterl 1conomiei i 3inanelor i medil academic.
)blicarea legislaiei i a modificrilor adse acesteia c o perioad sficient
"nainte de data intrrii "n vigoare, astfel "nc$t entitile afectate de noa legislaie s poat la
msrile organizatorice care se impn.
!epblicarea legislaiei "n domenil contabil i fiscal, "n special dp
modificrile sccesive care a loc pentr a permite "nelegerea corespnztoare a acesteia.
!eorganizarea nor institii ale statli c atribii "n domenil contabilitii i
fiscalitii.
)erfecionarea "n domenil fiscal a activitii de asistenta fiscal acordat
contribabililor.
Crearea de ctre institiile statli a condiiilor pentr dezvoltarea
profesiilor de e+pert contabil, evalator, aditor financiar ?stattarA, consltant fiscal.
Concluzii
#n evolia contabilitii, raportrile financiare a o importan cov$ritoare, at$t prin
prisma normalizrii contabile, c$t i prin prisma practicii contabile. (tandardele 'nternaionale de
!aportare 3inanciar a devenit pentr mlte ri, inclsiv pentr !om$nia at$t scop c$t i mi,loc
pentr dezvoltarea sistemli contabil naional i "n special componenta raportrilor financiare.
1+isten a incertitdinilor de tot fell at$t "n plan economic c$t i contabil, "n care
"ntreprinderea " i desf oar activitatea, face ca mlte din elementele sita iilor financiare s n
poat fi msrate c certitdine ci doar estimate
#n cadrl Capitolli '. (tadil cnoaterii privind raportl dintre contabilitate i
fiscalitate. (intez din literatr de specialitate,
)ornind de la caracteristicile comne sa cele care difereniaz recnoaterea i evalarea
elementelor de bilan i cont de profit i pierdere, precm i tratamentl fiscal al acestora s-a
abordat problema conectrii i deconectrii privind contabilitatea i fiscalitatea, a simetriilor i
')
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
asimetriilor "n recnoaterea activelor i datoriilor, venitrilor i cheltielilor prin prisma
conceptelor i definiiilor cprinse "n Cadrl general pentr "ntocmirea i prezentarea sitaiilor
financiare i a prevederilor cprinse "n reglementrile contabile naionale.
*ot "n cadrl acesti capitol s-a analizat activele i datoriile prin prisma conceptelor i
definiiilor cprinse "n legislaia fiscal, pn$nd-se "n evident sitaiile "n care activele i
datoriile snt definite diferit, "n contabilitate i fiscalitate.
Doini ca Mbaza contabilaM i Mbaza fiscalaM a nor elemente de bilan i cont de profit i pierdere
prevzte de 'A( -4 a stat la baza e+emplificrilor efectate.
#n cel de-al doilea capitol Contribii personale. )roiect de perfecionare i aprofndare
am rezolvat probleme legate de contabilitatea creativ, valoarea ,st, perfecionare controlli i
aditli intern, i am evideniat c$teva dezvoltri necesare at$t "n domenil contabilitii c$t i
"n cel al fiscalitii
Ca o conclzie a celor prezentate "n lcrarea pe care am elaborat-o ptem aprecia, fr
rezerve, ca "n !om$nia s-a fct progrese semnificative "n ceea ce privete contabilitatea i
fiscalitatea, precm i "n ceea ce privete deconectarea fiscalitii de contabilitate. Acest proces
de perfecionare a sistemli contabil i a sistemli fiscal necesita o atenie deosebit "n viitor,
deoarece pe plan naional i internaional domeniile menionate snt foarte dinamice, fapt ce
infleneaz i medil naional "n condiiile "n care afacerile n cnosc granie, iar efectele lor,
favorabile sa nefavorabile, se propag c rapiditate.
Bibliografie
!. Crada Corneli, 6ian Dmitr, Armonizarea dintre contabilitate i fiscalitate, 1ditra
A.(.1., Ccre ti, 4//-
". Chelbea Diana-Cornelia, Deam 'on Uoria, Convergene i divergene "ntre contabilitate
i fiscalitate, Ccreti, 4//.
=. Chirica, %. Crs complet de contabilitate si fiscalitate, volml 6, 1ditra 1conomica,
4//.B
<. Dan Chilarez E )olitici i tratamente contabile privind gestinea fiscal a "ntreprinderii,
1ditra A.(.1, Ccreti, 4//@
%. 1pstein CarrX, Z. VileX, '3!( 4//@& interpretarea i aplicarea (tandardelor 'nternaionale
de Contabilitate i !aportare financiar, Ccreti, 4//@
0. 3eleag Diclae, 0alci %iliana, )olitici i opini contabile& fair acconting verss bad
acconting, 1ditra 1conomic, Ccreti, 4//4
)-
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
@. 3eleaga Diclae E (isteme contabile comparate, 1ditia '', 6olml ', 1ditra
1conomica, Ccresti -...B
7. 'oan Condor E'mpozitele, ta+ele i contribiile datorate de persoanele ,ridice, 1ditra
1conomic, Ccreti, -..7
.. 'strate, C., - 3iscalitate si contabilitate in cadrl firmei, ?editia a ''-aA, 1ditra )olirom
4///B
!-. %acri 9rigorie D., 3iscalitate& controverse i solii, 1ditra 'recson, Ccreti, 4//@
--. %.*at, C. (erbanesc, D. (tefan, D. Catarama, A. Dica, 1.0iricesc, 3iscalitate de la
lege la practica, 1ditra C.U.CecF, editia '6, Ccresti 4//@B
-4. %cia !isti, Contabilitate si gestine fiscala, 1ditra 1conomica, 1ditia 4//.B
-=. 0aria 0dlina 9$rbin, Wtefan Cnea E (inteze, stdii de caz i teste gril privind
aplicarea 'A(?reviziteA E '3!(, 1ditra C1CCA!, Ccreti, 4//@
!$. 0orari Ana, !ad 9abriel, Contabilitate i fiscalitate& de la teorie la practic, 1ditra
1+ )onto, Constan a, 4//L
-L. 0orari Ana, )anesc 0., Zian '.,-'A( -4 E 'mpozitl pe profit, 1ditra C1CA!,
4//<B
-:. Dicoleta 6intil- 3iscalitate-sinteze i comentarii& stdii de caz, teste grila, 1ditra (Xlvi,
Ccreti, 4//<
!1. 8prean 6ictor-CogdanB 8prean, Dmitr, (isteml informaional financiar contabil
actal& armonizri contabilitate-fiscalitate, 3inane Cnci Asigrri v.--, nr.<, pag.4<-47,
ilie 4//7
!'. )etre 9eorgeta, !istea 0ihai, (imetrii i asimetrii privind relaia dintre contabilitate i
fiscalitate, 1ditra A.(.1., Ccreti, 4//@
-.. !istea 0ihai, (toian Ana, Contabilitatea i fiscalitatea "n gestinea "ntreprinderii, 1ditra
A.(.1., Ccresti, -..@
4/. !istea 0., - Contabilitate intre gestional si fiscal, 1ditra *ribna 1conomica,
Ccresti -..7B
"!. !ob 6asile, 6$lcean 9heorghe, Analiz economico-financiar, 1ditra 1conomic,
Ccreti, 4//L
"". !ilean 6asile, Abordri contabile i fiscale privind impozitele i ta+ele, 1ditra
1conomic, Ccreti, 4//.
"#. !ilean 6asile, !istea 0ihai, Contabilitatea i fiscalitatea "ntreprinderii, *ribna
1conomic, Ccre ti, -..L
4<. (toian Ana, Contabilitate si gestine fiscala, 1ditra 0argaritar, Ccresti 4//4B
4L. (toian Ana Contabilitate si gestine fiscala1ditra A(1, Ccresti 4//=B
)!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
"0. *at %cian, 0rglesc Dmitr, Analiza operrii mecanismelor fiscalit ii aspra
performan ei economico-financiare a firmei, 1ditra A.(.1., Ccre ti, 4//:
"1. *at %cian, Werbnesc Cosmin, 3iscalitate& de la lege la practic, 1ditra C.U.CecF,
Ccreti, 4//:
"'. 6intil 9eorgeta, Clin 0agdalena, 3iscalitate, 1ditra 1conomic, Ccreti, 4//4
4.. 6intila 9eorgeta , 3iscalitate, metode si tehnici fiscale, 1ditia '', 1ditra 1conomica,
4//:B
=/. Costel 'strate E 3iscalitate i contabilitate "n cadrl firmei, 1d. )olirom, 'ai, 4///,
p.-4--<
=-. 9h. Cistricean E 3iscalitate e+cesiva, revista 'mpozite si ta+e, 1d. *ribna 1conomica
nr. L2-..L, pag 4=-4<, Ccresti 4///.
=4. Codl fiscal actalizat 4/-/ c normele metodologice de aplicare
==. %egea contabilitatii nr.742-..-, repblicata in 4//4
#$. 803) =/LL24//. E !eglementrile contabile conforme c directivele eropene
=L. 803) -@L424//L - !eglementrile contabile conforme c directivele eropene
=:. 8rdonana @24//- privind impozitl pe venit c normele de aplicare i modificrile
lterioare
=@. 'A( - - )rezentarea sitatiilor financiare
=7. 'A( -4 E 'mpozitl pe profit
=.. '3!( - E Adoptarea pentr prima data a standardelor internationale de contabilitate
$-. OOO.benefitsOorld.com29lossarX2details.as
$!. http&22OOO.csspp.ro2legislaie2=
$". http&22OOO.ifac.org2frsc2
$#. OOO.mfinante.ro
$$. OOO.fmi.ro
)"
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
)#
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
ANEXE
)$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Ane.a 1.
C'%AD*
la data de =- decembrie 4//@
Dr.
rd.
(old la&
'nceptl
anli
(farsitl
anli
A C - 4
A. AC*'61 '08C'%'[A*1
'. '08C'%'[A!' D1C8!)8!A%1
/-
''. '08C'[A!' C8!)8!A%1 /4 =74.=<: :@:.:77
'''. '08C'%'[A!' 3'DADC'A!1 /= / /
AC*'61 '08C'%'[A*1 E *8*A%
?rd. /- la /=A
/< =74.=<: :@:.:77
C. AC*'61 C'!C5%AD*1
'. (*8C5!'
/L <=<.@@@ <74.@-.
''. C!1AD*1 /: L4L.4=: -./-4.@-4
'''. 'D61(*'*'' 3'DADC'A!1 )1 *1!01D
(C5!*
/@ / /
'6. CA(A (' C8D*5!' %A CADC' /7 @.=-. 4<4./@L
AC*'61 C'!C5%AD*1 E *8*A%
?rd. /L la /7A
/. .:@.==4 -.@=@.L/:
C. CU1%*5'1%' 'D A6AD( -/ / /
D. DA*8!'' C1 *!1C5'1 )%A*'*1 'D*!-8
)1!'8ADA D1 )ADA %A 5D AD
-- -.=<@.:@7 4.<-4.-.<
1. AC*'61 C'!C5%AD*1 D1*1, !1()1C*'6
DA*8!'' C5!1D*1 D1*1
?rd. /. S -/ E -- E -7A
-4 -=7/.=<: -:@<.:77
3. *8*A% AC*'61 0'D5( DA*8!'' C5!1D*1
?rd. /< S -4 E -@A
-= 4./// 4.///
9. DA*8!'' C1 *!1C5'1 )%A*'*1 'D*!-
8)1!'8ADA 0A' 0A!1 D1 5D AD
-< / /
U. )!86'['8AD1 )1D*!5 !'(C5!' ('
CU1%*5'1%'
-L / /
'. 61D'*5!' 'D A6AD( ?rd. -@ S -7A,
din care&
-: / /
- sbventii pentr investitii -@ / /
-venitri inregistrate in avans -7 / /
Dr.
rd.
(old la&
'nceptl
anli
(farsitl
anli
A C - 4
Z. CA)'*A% (' !1[1!61
'. CA)'*A% ?rd. 4/ la 44A,
Din care&
-. 4./// 4.///
-capital sbscris nevarsat 4/ / /
-capital sbscris varsat 4- 4/// 4.///
-patrimonil regiei 44 / /
''. )!'01 D1 CA)'*A% 4= / /
'''. !1[1!61 D'D !116A%5A!1 (8%D C 4< / /
(8%D D 4L / /
)%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
'6. !1[1!61 4: / /
6. !1[5%*A*5% !1)8!*A* (8%D C 4@ / /
(8%D D 47 / /
6'. !1[5%*A*5% 1\1!C'*'5%5'
3'DADC'A!
(8%D C 4. :.7./L4 4.-.=..@-
(8%D D =/ / /
!epartizarea profitli =- :.7./L4 4.-.=..@-
CA)'*A%5!' )!8)!'' E *8*A%
?rd. -. S 4= E 4L S4: S4@ E 47 S 4. E =/ E =-A
=4 4/// 4.///
)atrimonil pblic == / /
CA)'*A%5!' E *8*A% ?rd. =4 S ==A =< 4/// 4.///
)0
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Ane.a ).
C8D*5% D1 )!83'* (' )1!D1!1
la data de =- decembrie 4//@
Denmirea indicatorilor Dr.
rd.
1+ercitil financiar
precedent incheiat
A C - 4
-. Cifra de afaceri neta ?rd./4 la /<A /- 4.4.@.L/4 L.=:4.=.@
)rodctia vandta /4 4./::.:/: L.=L4.LL:
6enitri din vanzarea marfrilor /= 4=/.7.: ..7<-
6enitri din sbventii de e+ploatare aferente
cifrei de afaceri nete
/< / /
4. 6ariatia stocrilor (old C /L / @4.4//
(old D /: / @4.4//
Denmirea indicatorilor Dr.
rd.
1+ercitil financiar
precedent incheiat
A C - 4
=. )rodctia imobilizata /@ =@@./L= /
<. Alte venitri din e+ploatare /7 / /
61D'*5!' D'D 1\)%8A*A!1 E *8*A%
?rd. /- S /L E /: S /@ S /7A
/. 4.:@<.LLL L.=:4.=.@
L. aA Cheltieli c materiile prime si materialele
consmabile
-/ 7@4.-4= -.@:-..L/
Alte cheltieli materiale -- / L7./<L
bA Alte cheltieli din afara ?c energie si apaA -4 -.@.@-< <</.74-
cA Cheltieli privind marfrile -= 4/4.<4L @.<=<
:. Cheltieli c personall ?rd. -L S -:A, din care& -< / 4=/.7/<
aA (alarii -L / -@/.==L
bA Cheltieli c asigerarile si protectia sociala -: / :/.<:.
@. aA Amortizari si provizioane pentr deprecierea
imobilizarilor corporale si necorporale ?rd. -7 E
-.A
-@ ..=-L 77.@<<
a.-A Cheltieli -7 ..=-L 77.@<<
a.4A 6enitri -. / /
bA A,starea valorii activelor circlante ?rd.4- E
44A
4/ / /
b.-A Cheltieli 4- / /
b.4A 6enitri 44 / /
7. Alte cheltieli de e+ploatare ?rd. 4< la 4A 4= ::/.7:L <-..774
7.-. Cheltieli privind prestatiile e+terne 4< ::/.7:L =:L.=@7
7.4. Cheltieli c alte impozite, ta+e si
varsaminte assimilate
4L / -.4@7
7.=. Cheltieli c despagbiri, donatii si
activele cedate
4: / L=.44:
A,stari privind provizioanele pentr riscri si
cheltieli ?rd. 47 E 4.A
4@ / /
- Cheltieli 47 / /
- 6enitri 4. / /
CU1%*5'1%' D1 1\)%8A*A!1 E *8*A% =/ -..<4.<<4 =.//@.:7/
)1
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
?rd. -/ la -< S -@ S 4/ S4= S4@A
!1[5%*A*5% D'D 1\)%8A*A!1
- )rofit ?rd. /. E =/A
=- @=4.--= 4.=L<.@-@
- )ierdere ? rd. =/ E /.A =4 / /
.. 6enitri din interese de participare == / /
- din care, in cadrl grpli =< / /
-/. 6enitri din alte investitii financiare si creante
carefac parte din activele imobilizate
=L / /
- din care, in cadrl grpli =: / /
--. 6enitri din dobanzi =@ </= <./.:
Denmirea indicatorilor Dr.
rd.
1+ercitil financiar
precedent incheiat
A C - 4
-din care, in cadrl grpli =7 </= <./.:
Alte venitri financiare =. / /
61D'*5!' 3'DADC'A!1 E *8*A%
?rd. == S =L S =@ S =.A
</ </= <./.:
-4. A,starea valorii imobilizarilor financiare si a
investitiilor financiare detinte ca active
circlante ?rd. <4 E <=A
<- / /
- Cheltieli <4 / /
- 6enitri <= / /
-=. Cheltieli privind dobanzile << / 7<.=@4
- din care, in cadrl grpli& <L / /
Alte cheltieli financiare <: / /
CU1%*5'1%' 3'DADC'A!1 E *8*A%
? rd. <- S << S <:A
<@ / 7<.=@4
!1[5%*A*5% 3'DADC'A!&
- )rofit ?rd. </ E <@A
<7 </= /
- )ierdere ?rd. <@ E </A <. / 7/.4@:
-<. !1[5%*A*5% C5!1D*&
- )rofit ?rd. /. S </ E =/ E <@A
L/ @=4.L-: 4.4@<.<<-
- )ierdere ?rd. =/ S <@ E /. E </A L- / /
-L. 6enitri e+ceptionale L4 / /
-:. Cheltieli e+ceptionale L= / /
-@. !1[5%*A*5% 1\C1)*'8DA%&
- )rofit ?rd. L4 E L=A
L< / /
- )ierdere ?rd. L= E L4A LL / /
61D'*5!' *8*A%1 ? rd. /. S </ S L4A L: 4.:@<..L7 L.=::.<.=
CU1%*5'1%' *8*A%1 ?rd. =/ S <@ S L=A L@ -..<4.<<4 =./.4./L4
-7. !1[5%*A*5% C!5*&
- )rofit ?rd. L: E L@A
L7 @=4.L-: 4.4@<.<<-
- )ierdere ?rd. L@ E L:A L. / /
-.. '0)8['*5% )1 )!83'* :/ / /
4/. '0)8['*5% )1 61D'* :- =<.<:< 7/.<@/
4-. !1[5%*A*5% D1* A% 1\1!C'*'5%5'
3'DADC'A!&
- )rofit ?rd. L7 E :/ E :-A
:4 :.7./L4 4.-.=..@-
- )ierdere ?rd. L. S :/ S :-AB
?rd. :/ S :- E L7A
:= / /
)'
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Ane.a 0.
C'%AD*
))
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
la data de =- decembrie 4//7
Dr.
rd.
(old la&
'nceptl
anli
(farsitl
anli
A C - 4
A. AC*'61 '08C'%'[A*1
'. '08C'%'[A!' D1C8!)8!A%1
/- / /
''. '08C'[A!' C8!)8!A%1 /4 :@:.:77 L@L.<-/
'''. '08C'%'[A!' 3'DADC'A!1 /= / /
AC*'61 '08C'%'[A*1 E *8*A%
?rd. /- la /=A
/< :@:.:77 L@L.<-/
C. AC*'61 C'!C5%AD*1
'. (*8C5!'
/L <74.@-. /
''. C!1AD*1 /: -./-4.@-4 -.L=L.=L7
'''. 'D61(*'*'' 3'DADC'A!1 )1 *1!01D
(C5!*
/@ / /
'6. CA(A (' C8D*5!' %A CADC' /7 4<4./@L <4.4-/
AC*'61 C'!C5%AD*1 E *8*A%
?rd. /L la /7A
/. -.@=@.L/: -.L@@.L:7
C. CU1%*5'1%' 'D A6AD( -/ / /
D. DA*8!'' C1 *!1C5'1 )%A*'*1 'D*!-8
)1!'8ADA D1 )ADA %A 5D AD
-- 4.<-4.-.< 4.-L/..@7
1. AC*'61 C'!C5%AD*1 D1*1, !1()1C*'6
DA*8!'' C5!1D*1 D1*1
?rd. /. S -/ E -- E -7A
-4 -:@<.:77 -L@=.<-/
3. *8*A% AC*'61 0'D5( DA*8!'' C5!1D*1
?rd. /< S -4 E -@A
-= 4./// 4.///
9. DA*8!'' C1 *!1C5'1 )%A*'*1 'D*!-8
)1!'8ADA 0A' 0A!1 D1 5D AD
-< / /
U. )!86'['8AD1 )1D*!5 !'(C5!' ('
CU1%*5'1%'
-L / /
'. 61D'*5!' 'D A6AD( ?rd. -@ S -7A,
din care&
-: / /
- sbventii pentr investitii -@ / /
-venitri inregistrate in avans -7 / /
Dr.
rd.
(old la&
'nceptl
anli
(farsitl
anli
A C - 4
Z. CA)'*A% (' !1[1!61
''. CA)'*A% ?rd. 4/ la 44A,
Din care&
-. 4./// 4.///
-capital sbscris nevarsat 4/ / /
-capital sbscris varsat 4- 4./// 4.///
-patrimonil regiei 44 / /
''. )!'01 D1 CA)'*A% 4= / /
'''. !1[1!61 D'D !116A%5A!1 (8%D C 4< / /
(8%D D 4L / /
!--
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
'6. !1[1!61 4: / /
6. !1[5%*A*5% !1)8!*A* (8%D C 4@ / /
(8%D D 47 / /
6'. !1[5%*A*5% 1\1!C'*'5%5'
3'DADC'A!
(8%D C 4. 4.-.=..@- -.L.4.:4<
(8%D D =/ / /
!epartizarea profitli =- 4.-.=..@- -.L.4.:4<
CA)'*A%5!' )!8)!'' E *8*A%
?rd. -. S 4= E 4L S4: S4@ E 47 S 4. E =/ E =-A
=4 4./// 4.///
)atrimonil pblic == / /
CA)'*A%5!' E *8*A% ?rd. =4 S ==A =< 4./// 4.///
Ane.a :.
C8D*5% D1 )!83'* (' )1!D1!1
la data de =- decembrie 4//7
!-!
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Denmirea indicatorilor Dr.
rd.
1+ercitil financiar
precedent incheiat
A C - 4
-. Cifra de afaceri neta ?rd./4 la /<A /- L.=:4.=.@ 7.@=:.L:7
)rodctia vandta /4 L.=L4.LL: 7.@=:.--7
6enitri din vanzarea marfrilor /= ..7<- <L/
6enirti din sbventii de e+ploatare aferente
cifrei de afaceri nete
/< / /
4. 6ariatia stocrilor (old C /L @4.4// <=4.L=/
(old D /: @4.4// <=4.L=/
Denmirea indicatorilor Dr.
rd.
1+ercitil financiar
precedent incheiat
A C - 4
=. )rodctia imobilizata /@ / /
<. Alte venitri din e+ploatare /7 / /
61D'*5!' D'D 1\)%8A*A!1 E *8*A%
?rd. /- S /L E /: S /@ S /7A
/. L.=:4.=.@ 7.@=:.L:7
L. aA Cheltieli c materiile prime si materialele
consmabile
-/ -.@:-..L/ <.-4/.:=:
Alte cheltieli materiale -- L7./<L -/L.=4-
bA Alte cheltieli din afara ?c energie si apaA -4 <</.74- L47.-7@
cA Cheltieli privind marfrile -= @.<=< =L/
:. Cheltieli c personall ?rd. -L S -:A, din
care&
-< 4=/.7/< -./L-.</L
aA (alarii -L -@/.==L @7@.7L=
bA Cheltieli c asigerarile si protectia
sociala
-: :/.<:. 4:=.LL4
@. aA Amortizari si provizioane pentr
deprecierea imobilizarilor corporale si
necorporale ?rd. -7 E -.A
-@ 77.@<< -/-.4@7
a.-A Cheltieli -7 77.@<< -/-.4@7
a.4A 6enitri -. / /
bA A,starea valorii activelor circlante
?rd.4- E 44A
4/ / /
b.-A Cheltieli 4- / /
b.4A 6enitri 44 / /
7. Alte cheltieli de e+ploatare ?rd. 4< la 4A 4= <-..774 @/<.=-@
7.-. Cheltieli privind prestatiile e+terne 4< =:L.=@7 :@<.4@7
7.4. Cheltieli c alte impozite, ta+e si
varsaminte assimilate
4L -.4@7 4=./L/
7.=. Cheltieli c despagbiri, donatii si
activele cedate
4: L=.44: :.7.
A,stari privind provizioanele pentr riscri
si cheltieli ?rd. 47 E 4.A
4@ / /
- Cheltieli 47 / /
- 6enitri 4. / /
CU1%*5'1%' D1 1\)%8A*A!1 E *8*A%
?rd. -/ la -< S -@ S 4/ S4= S4@A
=/ =.//@.:7/ :.:--.<.<
!-"
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
!1[5%*A*5% D'D 1\)%8A*A!1
- )rofit ?rd. /. E =/A
=- 4.=L<.@-@ 4.-4L./@<
- )ierdere ? rd. =/ E /.A =4 / /
.. 6enitri din interese de participare == / /
- din care, in cadrl grpli =< / /
-/
.
6enitri din alte investitii financiare si
creante care fac parte din activele imobilizate
=L / /
Denmirea indicatorilor Dr.
rd.
1+ercitil financiar
precedent incheiat
A C - 4
- din care, in cadrl grpli =: / /
--
.
6enitri din dobanzi =@ <./.: @L<
-din care, in cadrl grpli =7 / /
Alte venitri financiare =. / /
61D'*5!' 3'DADC'A!1 E *8*A%
?rd. == S =L S =@ S =.A
</ <./.: @L<
-4
.
A,starea valorii imobilizarilor financiare si
a investitiilor financiare detinte ca active
circlante ?rd. <4 E <=A
<- / /
- Cheltieli <4 / /
- 6enitri <= / /
-=
.
Cheltieli privind dobanzile << 7<.=@4 /
- din care, in cadrl grpli& <L / /
Alte cheltieli financiare <: / /
CU1%*5'1%' 3'DADC'A!1 E *8*A%
? rd. <- S << S <:A
<@ 7<.=@4 /
!1[5%*A*5% 3'DADC'A!&
- )rofit ?rd. </ E <@A
<7 / @L<
- )ierdere ?rd. <@ E </A <. 7/.4@: /
-<
.
!1[5%*A*5% C5!1D*&
- )rofit ?rd. /. S </ E =/ E <@A
L/ 4.4@<.<<- 4.-4L.747
- )ierdere ?rd. =/ S <@ E /. E </A L- / /
-L
.
6enitri e+ceptionale L4 / /
-:
.
Cheltieli e+ceptionale L= / /
-@
.
!1[5%*A*5% 1\C1)*'8DA%&
- )rofit ?rd. L4 E L=A
L< / /
- )ierdere ?rd. L= E L4A LL / /
61D'*5!' *8*A%1 ? rd. /. S </ S L4A L: L.=::.<.= 7.@=@.=44
CU1%*5'1%' *8*A%1 ?rd. =/ S <@ S L=A L@ =./.4./L4 :.:--.<.<
-7
.
!1[5%*A*5% C!5*&
- )rofit ?rd. L: E L@A
L7 4.4@<.<<- 4.-4L.747
- )ierdere ?rd. L@ E L:A L. / /
-.
.
'0)8['*5% )1 )!83'* :/ / L==.4/<
4/
.
'0)8['*5% )1 61D'* :- 7/.<@/ /
!-#
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
4-
.
!1[5%*A*5% D1* A% 1\1!C'*'5%5'
3'DADC'A!&
- )rofit ?rd. L7 E :/ E :-A
:4 4.-.=..@- -.L.4.:4<
- )ierdere ?rd. L. S :/ S :-AB
?rd. :/ S :- E L7A
:= / /
!-$
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Ane.a ;.
C'%AD*
la data de =- decembrie 4//.
Dr.
rd.
(old la&
'nceptl
anli
(farsitl
anli
A C - 4
A. AC*'61 '08C'%'[A*1
'. '08C'%'[A!' D1C8!)8!A%1
/- / /
''. '08C'[A!' C8!)8!A%1 /4 L@L.<-/ LL.L-=
'''. '08C'%'[A!' 3'DADC'A!1 /= / /
AC*'61 '08C'%'[A*1 E *8*A%
?rd. /- la /=A
/< L@L.<-/ LL.L=-
C. AC*'61 C'!C5%AD*1
'. (*8C5!'
/L / 4.//=
''. C!1AD*1 /: -.L=L.=L7 =7/.7L@
'''. 'D61(*'*'' 3'DADC'A!1 )1 *1!01D
(C5!*
/@ / /
'6. CA(A (' C8D*5!' %A CADC' /7 <4.4-/ @@.=-=
AC*'61 C'!C5%AD*1 E *8*A%
?rd. /L la /7A
/. -.L@@.L:7 <:/.-@=
C. CU1%*5'1%' 'D A6AD( -/ / /
D. DA*8!'' C1 *!1C5'1 )%A*'*1 'D*!-8
)1!'8ADA D1 )ADA %A 5D AD
-- 4.-L/..@7 L-L.<7:
1. AC*'61 C'!C5%AD*1 D1*1, !1()1C*'6
DA*8!'' C5!1D*1 D1*1
?rd. /. S -/ E -- E -7A
-4 -L@=.<-/ -LL.=-=
3. *8*A% AC*'61 0'D5( DA*8!'' C5!1D*1
?rd. /< S -4 E -@A
-= 4./// 4.///
9. DA*8!'' C1 *!1C5'1 )%A*'*1 'D*!-8
)1!'8ADA 0A' 0A!1 D1 5D AD
-< / /
U. )!86'['8AD1 )1D*!5 !'(C5!' ('
CU1%*5'1%'
-L / /
'. 61D'*5!' 'D A6AD( ?rd. -@ S -7A,
din care&
-: / /
- sbventii pentr investitii -@ / /
-venitri inregistrate in avans -7 / /
Dr.
rd.
(old la&
'nceptl
anli
(farsitl
anli
A C - 4
Z. CA)'*A% (' !1[1!61
'''. CA)'*A% ?rd. 4/ la 44A,
Din care&
-. 4./// 4.///
-capital sbscris nevarsat 4/ / /
-capital sbscris varsat 4- 4./// 4.///
-patrimonil regiei 44 / /
''. )!'01 D1 CA)'*A% 4= / /
'''. !1[1!61 D'D !116A%5A!1 (8%D C 4< / /
!-%
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
(8%D D 4L / /
'6. !1[1!61 4: / /
6. !1[5%*A*5% !1)8!*A* (8%D C 4@ / /
(8%D D 47 / /
6'. !1[5%*A*5% 1\1!C'*'5%5'
3'DADC'A!
(8%D C 4. -.L.4.:4< 4<-.-:@
(8%D D =/ / /
!epartizarea profitli =- -.L.4.:4< 4<-.-:@
CA)'*A%5!' )!8)!'' E *8*A%
?rd. -. S 4= E 4L S4: S4@ E 47 S 4. E =/ E =-A
=4 4./// 4.///
)atrimonil pblic == / /
CA)'*A%5!' E *8*A% ?rd. =4 S ==A =< 4./// 4.///
!-0
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
Ane.a =.
C8D*5% D1 )!83'* (' )1!D1!1
la data de =- decembrie 4//.
Denmirea indicatorilor Dr.
rd.
1+ercitil financiar
precedent incheiat
A C - 4
-. Cifra de afaceri neta ?rd./4 la /<A /- 7.@=:.L:7 -.4-@.<=-
)rodctia vandta /4 7.@=:.L:7 -.4-@.<=-
6enitri din vanzarea marfrilor /= <L/ /
6enirti din sbventii de e+ploatare aferente
cifrei de afaceri nete
/< / /
4. 6ariatia stocrilor (old C /L <=4.L=/ /
(old D /: <=4.L=/ /
Denmirea indicatorilor Dr.
rd.
1+ercitil financiar
precedent 'ncheiat
A C - 4
=. )rodctia imobilizata /@ / /
<. Alte venitri din e+ploatare /7 / /
61D'*5!' D'D 1\)%8A*A!1 E *8*A%
?rd. /- S /L E /: S /@ S /7A
/. 7.@=:.L:7 -.4-@.<=-
L. aA Cheltieli c materiile prime si materialele
consmabile
-/ <.-4/.:=: :--.<@-
Alte cheltieli materiale -- -/L.=4- -<.=<@
bA Alte cheltieli din afara ?c energie si apaA -4 L47.-7@ L<.4=.
cA Cheltieli privind marfrile -= =L/ /
:. Cheltieli c personall ?rd. -L S -:A, din
care&
-< -./L-.</L -7-.-<-
aA (alarii -L @7@.7L= -=<.4L:
bA Cheltieli c asigerarile si protectia
sociala
-: 4:=.LL4 <:.77L
@. aA Amortizari si provizioane pentr
deprecierea imobilizarilor corporale si
necorporale ?rd. -7 E -.A
-@ -/-.4@7 -/.-47
a.-A Cheltieli -7 -/-.4@7 -/.-47
a.4A 6enitri -. / /
bA A,starea valorii activelor circlante
?rd.4- E 44A
4/ / /
b.-A Cheltieli 4- / /
b.4A 6enitri 44 / /
7. Alte cheltieli de e+ploatare ?rd. 4< la 4A 4= @/<.=-@ L7.7:-
7.-. Cheltieli privind prestatiile e+terne 4< :@<.4@7 LL.==L
7.4. Cheltieli c alte impozite, ta+e si
varsaminte assimilate
4L 4=./L/ 4.L:7
7.=. Cheltieli c despagbiri, donatii si
activele cedate
4: :.7. .L7
A,stari privind provizioanele pentr riscri
si cheltieli ?rd. 47 E 4.A
4@ / /
- Cheltieli 47 / /
- 6enitri 4. / /
!-1
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
CU1%*5'1%' D1 1\)%8A*A!1 E *8*A%
?rd. -/ la -< S -@ S 4/ S4= S4@A
=/ :.:--.<.< .=/.-7@
!1[5%*A*5% D'D 1\)%8A*A!1
- )rofit ?rd. /. E =/A
=- 4.-4L./@< 47@.4<<
- )ierdere ? rd. =/ E /.A =4 / /
.. 6enitri din interese de participare == / /
- din care, in cadrl grpli =< / /
-/
.
6enitri din alte investitii financiare si
creante care fac parte din activele imobilizate
=L / /
Denmirea indicatorilor Dr.
rd.
1+ercitil financiar
precedent incheiat
A C - 4
- din care, in cadrl grpli =: / /
--
.
6enitri din dobanzi =@ @L< <4
-din care, in cadrl grpli =7 / /
Alte venitri financiare =. / /
61D'*5!' 3'DADC'A!1 E *8*A%
?rd. == S =L S =@ S =.A
</ @L< <4
-4
.
A,starea valorii imobilizarilor financiare si
a investitiilor financiare detinte ca active
circlante ?rd. <4 E <=A
<- / /
- Cheltieli <4 / /
- 6enitri <= / /
-=
.
Cheltieli privind dobanzile << / /
- din care, in cadrl grpli& <L / /
Alte cheltieli financiare <: / /
CU1%*5'1%' 3'DADC'A!1 E *8*A%
? rd. <- S << S <:A
<@ / /
!1[5%*A*5% 3'DADC'A!&
- )rofit ?rd. </ E <@A
<7 @L< <4
- )ierdere ?rd. <@ E </A <. / /
-<
.
!1[5%*A*5% C5!1D*&
- )rofit ?rd. /. S </ E =/ E <@A
L/ 4-4L.747 47@.47:
- )ierdere ?rd. =/ S <@ E /. E </A L- / /
-L
.
6enitri e+ceptionale L4 / /
-:
.
Cheltieli e+ceptionale L= / /
-@
.
!1[5%*A*5% 1\C1)*'8DA%&
- )rofit ?rd. L4 E L=A
L< / /
- )ierdere ?rd. L= E L4A LL / /
61D'*5!' *8*A%1 ? rd. /. S </ S L4A L: 7.@=@.==4 -.-4@.<=@
CU1%*5'1%' *8*A%1 ?rd. =/ S <@ S L=A L@ :.:--.<.< .=/.-7@
-7
.
!1[5%*A*5% C!5*&
- )rofit ?rd. L: E L@A
L7 4.-4L.747 47@.47:
- )ierdere ?rd. L@ E L:A L. / /
-.
.
'0)8['*5% )1 )!83'* :/ L==.4/< <:.--.
!-'
Dihotomie contabilitate fiscalitate. Convergene i divergene. Analize contabile si fiscale
4/
.
'0)8['*5% )1 61D'* :- / /
4-
.
!1[5%*A*5% D1* A% 1\1!C'*'5%5'
3'DADC'A!&
- )rofit ?rd. L7 E :/ E :-A
:4 -.L.4.:4< 4<-.-:@
- )ierdere ?rd. L. S :/ S :-AB
?rd. :/ S :- E L7A
:= / /
!-)