Sunteți pe pagina 1din 214

MICHEL FOUCAULT

Cuvintele i lucrurile
Editura UNIVERS Bucureti, 1!
Cuvintele"T#ucrurile
O ar$e%l%&ie a tiin'el%r u(ane
Traducere de BO)*AN )HIU i MIRCEA VASILESCU
Studiu intr%ductiv de MIRCEA MARTIN *%+ar de BO)*AN )HIU
C%,erta de Va+ile SOCOLIUC Redact%r- *iana BOLCU
Ace+t v%lu( a .%+t editat cu +,ri/inul
MINISTERULUI FRANCE0 AL AFACERILOR E1TERNE
*irec'ia C2r'ii AMBASA*A FRAN3EI 4N ROM5NIA
i al
FUN*A3IEI SOROS 6ENTRU O SOCIETATE *ESCHIS7
MICHEL FOUCAULT Les mots et Ies choses 8 Editi%n+ )alli(ard, 1!!
T%ate dre,turile a+u,ra ace+tei ver+iuni
+#nt re9ervate Editurii UNIVERS 6ia'a 6re+ei li:ere nr; 1<<=, Bucureti
ISBN <=>=?>@=AB>B
Un decolonizator de spirite
E +ur,rin92t%r i tri+t +2 c%n+ta'i c#t de ,u'in cun%+cut la n%i e+te Mic$el F%ucault, &#ndit%r a c2rui %,er2 e+te
citit2, r2+citit2 i inten+ c%(entat2 ,e t%ate c%ntinentele; #nv2'2(#ntul u(ani+t aut%$t%n e+te #nc2 de,arte de a>l .i
intr%du+ #n :i:li%&ra.ia %:li&at%rie, +,ecialitii diver+el%r c#(,uri de cercetare #l citea92 (ai de&ra:2 dec#t #l
cite+c, edit%rii nu +>au &r2:it +2>l ,u:lice #n r%(CneteD;
#n deceniile t%talitari+(ului c%(uni+t a eEi+tat % re9erv2 %.icial2 .a'2 de %,era unui a+e(enea aut%r care, dei de
+t#n&a i c$iar (e(:ru al 6artidului C%(uni+t France9 F#n ,ri(a +a tinere'e i d%ar ,entru d%i aniG, a tiut +2
r2(#n2 #n a.ara #n&u+ti(il%r ide%l%&ice ,arti9ane; Inteli&en'a ,uternic2 i li:er2 a lui F%ucault a venit (ereu #n
c%ntradic'ie cu d%&(ati+(ul c%(uni+t, .ie c2 n>a acce,tat trunc$ierile i(,u+e unui +tudiu al +2u de+,re *e+carte+
>cen9ura .unc'i%na, cu( +e vede, i #n cadrul ,artidel%r c%(uni+te din Occident > .ie c2 +>a v29ut +anc'i%nat2 #n
6%l%nia Funde Mic$el F%ucault a .%+t lect%r de .rance92 #ntre anii 1HB>lHG i de unde a .%+t eE,ul9at dat%rit2
intere+ului ar2tat .a'2 de ,r%:le(a intern2riiG;
Ra,%rturile cu Alt$u++er i, (ai ale+, cu Sartre ar ,utea .i, la r#ndul l%r, c%(entate din acea+t2 ,er+,ectiv2;
R2(#n #n+2 de.init%rii ,entru atitudinea ,%litic2 Fi (%ral2G a lui F%ucault .a,te ,recu( a,ari'ia, une%ri c$iar
al2turi de Sartre, #n cadrul un%r (ani.e+ta'ii ,ari9iene #n ,relun&irea (aril%r (ic2ri din (ai 1!B, dar i
+%lidari9area cu di+iden'ii +%vietici %ri ,r%te+tul r2+un2t%r #(,%triva Ile&ii (ar'iale" din 6%l%nia F(ai ,reci+,
#(,%triva ,a+ivit2'ii &uvernului .rance9 .a'2 de % a+e(enea (2+ur2 re,re+iv2 i a are+t2rii lui *errida la 6ra&a #n
1BA;
D Cu % n%ta:il2 eEce,'ie, Editura de Ve+t, care a ,u:licat #n 1H F#ntr>un +in&ur v%lu( (a+ivG Istoria
sexualitii.
*inc%l% de reac'iile ,u:lice ale aut%rului, %,era lui F%ucault, ea #n+2i, ,rivit2 #n an+a(:lul ei, era inc%(,ati:il2
cu (ateriali+(ul dialectic i i+t%ric #n &enere i #n (%d de%+e:it cu ver+iunea lui etati9at2 i +i(,li.icat2 #n '2rile
+%ciali+(ului real; C%nte+ta'ia .%ucauldian2 a i+t%ri+(ului i a u(ani+(ului nu ,utea .i ,e ,lacul ide%l%&il%r
%.iciali, ca +2 nu (ai v%r:i( de i(,actul +u:ver+iv ,e care lucr2rile +ale de+,re .%r(ele 6uterii i ale re,re+iunii
le>ar .i avut #n at(%+.era t%talitari+(ului vict%ri%+;
*ac2 la ace+te %:+tac%le ad2u&2( di.icultatea eEtre(2 a cel ,u'in un%ra dintre lucr2rile lui F%ucault, ,recu( i
(%artea ,rec%ce a aut%rului, #nt#(,lat2 #n 1B?, #n ,lin2 &l%rie, a( ,utea avea % eE,lica'ie F,ar'ial2G a #nt#r9ierii
intr%ducerii %,erei +ale #n cultura n%a+tr2; *ar di+,ari'ia aut%rului n>a #n+e(nat c#tui de ,u'in #nc$eierea carierei
%,erel%r +ale, a iradierii l%r; N%i traduceri i reedit2ri ale lucr2ril%r lui au c%ntinuat +2 a,ar2, c%(entariile critice
,e (ar&inea l%r +>au #n(ul'it, ev%lu'ia un%r di+ci,line tiin'i.ice re+i(te vi9i:il in.luen'a &#ndirii +ale;
Rece,tarea lui F%ucault #n di.erite +,a'ii de cultur2 +>a ,r%du+, .irete, #n .unc'ie de tradi'iile i ate,t2rile l%cale,
a+t.el #nc#t +e ,%ate +,une a+t29i c2 eEi+t2 un F%ucault Ia(erican", +en+i:il di.erit de acela I.rance9", du,2 cu(
eEi+t2 % ver+iune a lui /a,%ne92 +au alta +ud>a(erican2; S#nt c%nvin+ c2, dac2 a( .i #n (2+ur2 +2 ur(2ri(
ec%urile %,erei .%ucauldiene #n cultura e+tului eur%,ean, a( #nt#lni % alt2 i(a&ine, r2+,un9#nd alt%r nece+it2'i i
#ntre:2ri;
#n ce ne ,rivete ,e n%i, r%(Cnii, cred c2 tre:uie +2 inte&r2( c#t (ai ra,id acea+t2 %,er2, #(,reun2 cu de+tule
altele r2(a+e nea+i(ilate #n ulti(ele decenii i c%(,un#nd % eta,2 a &#ndirii eur%,ene ,e care nu cred c2 ne>a(
,utea #n&2dui +>% Iarde(", cu( a( ,r%cedat F,reaG ade+ea dc>a lun&ul e.%rtului n%+tru recu,erat%r;
ICe e+te un aut%rJ", +e #ntre:a Mic$el F%ucault #ntr>% c%n.erin'2 r%+tit2 la S%cietatea France92 de Fil%+%.ie #n
1!, al c2rei teEt ,u:licat +e va :ucura de % lun&2 i :%&at2 ,%+teritate; El c%n+tata c2 at#t n%'iunea de autor, c#t
i aceea de oper" +au de scriitur" devin ,r%:le(atice #n 9ilele n%a+tre, dac2 nu v%r .i .%+t din>t%tdeauna
a+t.el; IScriitura +e de+.2%ar2 ca un /%c, ce #i de,2ete
Un decolonizator de spirite
KL, &////n/ii+. (ai ,u'inc%n/inulului
+e(ni.icat, c#t Inaturii ase^asemmf^ffiMai!"#m$^eE,re>+iv2Ma di+cur+ului" tinde +2 di+,ar2 i, % dat2 cu ea,
autorul #n+ui, aa cu( l>a c%nce,ut Itradi'ia i+t%ric%>tran+cendental2 a +ec%lului al 1l1>lea";
Te(a recurent2 > (ai ale+ #n c%(entariile literare .%ucauldiene > a #nrudirii +cri+ului cu (%artea +ervete dre,t
ar&u(ent #n .av%area a+er'iunii re.ent%2rela Ie.a+area caracterel%r individuale ale +u:iectului v%r:it%r"; Ceea ce
+e re,une, de .a,t, aici #n di+cu'ie +#nt I,rivile&iile +u:iectului", cu de%+e:ire ,re9en'a lui %ri&inar2, .%ndat%are-
I6unerea #ntre ,arante9e a re.erin'el%r :i%&ra.ice +au ,+i$%l%&ice atunci c#nd +e anali9ea92 % %,er2 FteEt literar,
+i+te( .il%+%.ic, %,er2 tiin'i.ic2G #n+ea(n2 de/a ,unerea #n di+cu'ie a caracterului a:+%lut i a r%lului .%ndat%r al
+u:iectului"; Su:iectul nu e altceva dec#t I% .unc'ie Fvaria:il2 i c%(,leE2G a di+cur+ului"; Iar aut%rul > cu(
n%tea92 F%ucault #ntr>% ver+iune l2r&it2 a teEtului +2u > nu va .i altceva dec#t % li(it2, Iun ,rinci,iu de ec%n%(ie"
#n ,r%li.erarea ,ericul%a+2 a +en+uril%r i a .ic'iunil%r; Aut%rul e+te; ,rin ur(are, de,arte de a re,re9enta %
in+tan'2 creat%are Itran+cendent2 tutur%r li(:a/el%r", aut%rul, de .a,t, Inu ,recede %,erele"; Sur+a +e(ni.ica'iil%r
in.inite ale unui teEt %ri di+cur+ nu +e a.l2 #n aut%rul l%r, a c2rui .unc'ie va di+,2rea #ntr>% alt2 lu(e dec#t aceea
:ur&$e92, :a9at2 ,e individuali+( i ,e ,r%,rietatea ,rivat2; Se ,%ate i(a&ina, adau&2 F%ucault, % cultur2 unde
di+cur+urile ar circula .2r2 ca .unc'ia aut%r +2 a,ar2
vre%dat2; IT%ate dicu/+iur//& ?NNO +>=r L.2Pvra #n an%ni(atul,
(ur(uMuiL
LNNNNNN
Ace+ta .iind F#n linii .%arte (ariG c%nce,tul a:+tract de autor al lui F%ucault, +2 vede( cu( +e de.inete el #n+ui
,e +ine ca aut%r #n ra,%rt cu ,r%,riile>i teEte i, (ai ale+, cu( crede c2 ele #l de.ine+c; Atitudinea lui e+te, #n
acea+t2 ,rivin'2, a(:ivalen'2, +,re a nu +,une c%ntradict%rie; 6e de>% ,arte, i #n c%ntinuitate l%&ic2 Fnu
te(,%ral2G cu te%ria din %e este un autor& el ,are +2 #n'elea&2 +cri+ul ca/eNnnNeEcrCQRi" de dppersrmnii'n(e
F2r2 #nd%ial2, nu +(TMlSn&urul care +crie ,entru a>i ,ierde c$i,ul"; Fra9ele ur(2t%are, la .el de (e(%ra:ile i
de .recvent citate, c%n'in un re.u9 al .iE2rii i al recun%aterii de +ine- INu (2 #ntre:a cine +#nt i nu>(i cere +2
r2(#n acelai- e % (%ral2 de +tare civil2T ea &uvernea92 d%cu(entele n%a+tre; *ar +2 ne la+e li:eri c#nd e v%r:a
de +cri+"; 6ute( vedea aici i un re.u9 al identi.ic2rii cu ,r%,ria>i
%,er2J Oricu(, a(:ele declara'ii la+2 i(,re+ia c2 aa92 +u: ,av29a m)tii at#t :i%&ra.ia aut%rului, c#t
i %,era +a
Ar (ai tre:ui, #n aceeai %rdine de idei, ad2u&at .a,tul c2 F%ucault a .%+t eEtre( de re+trictiv #n
,rivin'a datel%r cu care ,r%>,ria>i :i%&ra.ie ar .i ,utut c%ntri:ui la elucidarea teEtel%r +ale; #nainte de a
(uri, el i>a di+tru+ ar$iva ,er+%nal2 a,r%a,e #n #ntre&i(e i a inter9i+ ,u:licarea ,%+tu(2 de
(anu+cri+e, ,rintre ace+tea i +c$i'a unui ca,it%l i(,%rtant Fde+,re ,erver+iuneG din Istoria
sexualitii.
#n acelai ti(,, %,era +a #n+2i, dinc%l% de te(ele ei (ai (ult +au (ai ,u'in inedite i #n ciuda c#t%rva
(2rci +tili+tice inc%n.un>da:ile, ,%art2 % aur2 de i(,er+%nalitate i (i+ter #n.2'i#ndu>ni>+e ade+ea ca
Iun an+a(:lu de cun%tin'e .2r2 +u:iect", ca % &#ndire venit2 dintr>un eEteri%r li,+it de identitate;
6e de alt2 ,arte, i (ai cu +ea(2 #n ulti(ii ani de via'2, Mic$el F%ucault a l2+at +2 +e #n'elea&2 i c$iar
a a.ir(at caracterul auto*io+rafic al lucr2ril%r +ale- I*e c#te %ri a( #ncercat +2 .ac %,er2 te%retic2, a
.%+t ,e :a9a un%r ele(ente din eE,erien'a ,r%,rie", #ntr>un interviu din 1<B, #nt#lni( % recun%atere
#nc2 (ai a(,l2- I;;; nu eEi+t2 nici % carte de>a (ea care +2 nu .i cre+cut, cel ,u'in #n ,arte, dintr>%
eE,erien'2 direct2, ,er+%nal2 U;;;O a ne:uniei, a +,italel%r ,+i$iatrice, a :%lii U;;;O i c$iar a (%r'ii";
*e alt.el, #n+2i ale&erea te(el%r lucr2ril%r +ale ,%ate .i c%n+iderat2 +i(,t%(atic2; #n ,lu+, din
:i%&ra.ia lui n>au li,+it &e+turile exhi*iioniste le&ate Fnu(ai a,arentG ,arad%Eal de 9%nele de
,enu(:r2 ale eEi+ten'ei +ale; *ar el n>a #ncura/at nici % cli,2 c%n.u9ia #ntre eul personal i acela
auctorial i ,%ate c2 t%c(ai acea+t2 v%in'2 de(arcat%are l>a deter(inat +2>i a+u(e ,u:lic
$%(%+eEualitatea at#t de t#r9iu i ,e c2i at#t de (ar&inale; Cu t%ate c2 a .2cut din ciudenie un +til
c%(,%rta(ental la care %,era a .%+t (ai (ult dec#t ,er(ea:il2, F%ucault a 'inut ,#n2 +,re +.#ritul
vie'ii +2>i a+i&ure ace+teia din ur(2 % rece,tare aa>9ic#nd n%r(al2, #ntr>un ,lan de relativ2 neutralitate
intelectual2, +2 % .erea+c2 de lecturi dinainte %rientate, ,a+i%nale i reductive;
*in acea+t2 ,er+,ectiv2, un teEt ,recu( %e este un autor& ,%ate .i inter,retat ca % ver+iune radical
a:+tracti9at2 Fi .2r2 adre+2 ,%le(ic2 evident2G a ,a(.letului ,r%u+tian %ontra lui $ainte,eu-e.
Aut%rul ca I.unc'ie a di+cur+ului" e+te % re,lic2 dat2 din alt2 v#r+t2 a criticii Fliterare i .il%+%.iceG
%:+erva'iei e+en'iale a lui 6r%u+t c%n.%r( c2reia I% carte e+te ,r%du+ul altui eu dec#t acela ,e care #l
(ani.e+t2( #n %:inuin'ele U;;;O i #n viciile n%a+tre";
Un decolonizator de spirite
, "
A(:ii aut%ri a/un& la c%nclu9ii cu vala:ilitate &eneral2, eEtra,%l#nd % eE,erien'2 ,r%,rie i #ncerc#nd
+2>i a,ere :i%&ra.ia de intru9iunile v%Peuri+te ale criticii +au ale alt%r in+titu'ii, +2 deli(ite9e un +,a'iu
de inti(itate la care Icel2lalt" +2 nu ai:2 acce+ dec#t > cel (ult > ,e calea +u:li(at%are iV+au
a:+tracti9ant2 a di+cur+ului, a crea'iei;
Le&2turile #ntre via'a lui F%ucault i %,era +a r2(#n > ,e ace+t ,lan al +u&e+tiei de idei > .%arte +tr#n+e,
#n ciuda re9ervei +ale .a'2 de actul confesi-, re9erv2, la r#ndul ei, +i(,t%(atic2; Bi%&ra.ul +2u, *idier
Eri:%n, ne atra&e aten'ia c2 I#n+2i ideea de (2rturi+ire #l #n&r%9ea ,e F%ucault"; Wi adau&2, inv%c#nd
#n +,ri/in teEtele ace+tuia- I)r%a92 ale c2rei ur(e le &2+i( #n #ntrea&a +.%r'are a ulti(el%r +ale c2r'i de
a re+,in&e, re.u9a, de9ar(a in/%nc'iunea de a +,une, de a v%r:i, de a .ace ,e cineva +2 v%r:ea+c2"; Mai
#nainte, ,rietenul de % via'2 al .il%+%.ului, *aniel *e.ert, %:+erva c2 I#n %,era lui, Mic$el F%ucault a
in+erat ,ractica (2rturi+irii #n cadrul unei ,r%:le(atici a ,uterii; El n>a ,re'uit nici%dat2 c%n.e+iunea
ca atare, de9v2luind #nt%tdeauna #n de+.2urarea ei un ,r%ce+ de %rdin ,%li'iene+c"; F2r2 +2 cread2,
aadar, #n an+ele c%n.e+iunii v%luntare, +,%ntane i directe, F%ucault a ,re.erat +2 la+e %,era +2
(2rturi+ea+c2 ,entru el #n .elul ei +,eci.ic, deviant, %:lic i i(,er+%nal, (ul'u(indu>+e d%ar +2 indice
une%ri % cale de acce+ c2tre % identitate ,r%.und ,r%:le(atic2;
Medita'ia ,e (ar&inea eE,erien'ei :i%&ra.ice i arti+tice a lui RaP(%nd R%u++el #l c%nduce ,e aut%rul
n%+tru la % alt2 .%r(ulare, (ai direct2, de acea+t2 dat2, i (ai cu,rin92t%areT ea are, #n ,lu+, (eritul de
a ar(%ni9a cele d%u2 +%lu'ii c%ntradict%rii ,e care F%ucault le>a dat ra,%rtului #ntre %,er2 i :i%&ra.ie
#n &enere i aceluia dintre ,r%,ria %,er2 i ,r%,ria :i%&ra.ie #n +,ecial; O,era (a/%r2 a unui +criit%r
adev2rat, crede criticul, e+te I,#n2 la ur(2, el #n+ui #n ,r%ce+ul de +criere a c2r'il%r +ale"; Wi, (ai
de,arte- IVia'a ,rivat2 a unui individ, ,re.erin'a lui +eEual2 i %,era lui +#nt le&ate #ntre ele nu ,entru
c2 %,era #i traduce via'a +eEual2, ci ,entru c2 acea+t2 %,er2 include #ntrea&a via'2, ca i t%ate teEtele";
Ideea %(%l%&2rii :i%&ra.iei cu %,era a(intete de Friedric$ )und%l., care a tratat #n acea+t2 (anier2
+i(ultan2, +intetic2, via'a i +crierile lui )%et$e, cu ,reci9area i(,%rtant2 c2, ,entru el, %,erele (aril%r
artiti c%n+tituie #n+2i via'a l%r, +#nt Ic%r,urile ,e care ea le c%n'ine"; *ac2 ,entru )und%l., ca un
de(n di+ci,%l dilt$ePan, %,era e+te via'2 .iindc2 via'a creat%rului % include, ,entru F%ucault,
c%nce,tul %,erei e+te cel inclu+iv- %,era include via'a
aut%rului ei, :i%&ra.ia lui .ace ,arte din %,er2, e+te %,er2; Ni +e ,r%,une, aadar, ,e de>% ,arte, % %,er2 #n'elea+2
ca % .%r(2 de via'2, ca % via'2 cu,rin92t%are, eEe(,lar2, ,e de alt2 ,arte, % :i%&ra.ie c%nce,ut2 ca % %,er2 t%tal2;
S2 ne %,ri( aici % cli,2 a+u,ra c%n%ta'iil%r ,r%.und re.leEive ale &e+tului .%ucauldian de ae9are a I#ntre&ii vie'i"
+u: +e(nul %,erei +au; (ai eEact Fde .a,t, (ai in+idi%+G la ad2,%+tul %,erei, #n'ele&e( acu( (ai :ine c2 aut%rul
n%+tru nu acce,ta c%n.u9ia eului %,erei cu acela al :i%&ra.iei t%c(ai ,entru c2 v%ia ca uni.icarea l%r +2 +e .ac2 #n
cadrul %,erei i #n nu(ele ei;
Ideea c%n+ider2rii cel%r d%u2 euri #ntr>% ,er+,ectiv2 unitar2 % va .i #nt#lnit F%ucault #nc2 la #nce,utul carierei +ale,
c#nd c%(enta, de ,ild2, Uni-ersul ima+inar al lui Mallarme de Xean>6ierre Ric$ard i c#nd re(arca identi.icarea
de c2tre critic a unui eu care nu a,ar'inea #n eEclu+ivitate nici :i%&ra.iei, nici %,erei, ci (ani.e+t2ril%r l%r reunite-
IMallar(e>ul la care +e re.er2 anali9ele lui nu e nici +u:iectul &ra(atical ,ur, nici +u:iectul ,+i$%l%&ic ,r%.und,
ci, (ai de&ra:2, cel care +,une YEuZ #n %,ere, #n +cri+%ri, #n ci%rne i #n di.erite c%n.iden'e";
#ncercarea de a +u,une :i%&ra.ia %,erei r2(#ne caracteri+tic2 ,entru F%ucault i % alt2 ver+iune a ei % c%n+tituie
e.%rtul c%ntient de a iei > ,rin %,er2 > din :i%&ra.ie; Scri+ul e de,arte de a re,re9enta ,entru ace+t &#ndit%r d%ar
% .%r(2 de c%n.e+iune i(ediat2, c%(,leE2, el #nde,linete % .unc'ie tran+.%r(at%re, trans+resi-. Cu a/ut%rul
lui i ,rin inter(ediul %,erei +e c%n+truiete % n%u2 ,er+%nalitate; IScrie( ,entru a deveni al'ii dec#t cei care
+#nte(", declar2 F%ucault, in+,irat t%t de eE,erien'a lui R%u++el, dar tri(i'#nd, % dat2 (ai (ult, la acel Iadev2r
invi9i:il" i I+ecret vi9i:il" care ,artici,2 la dra(a eEi+ten'ial2 ,r%,rie i, #n acelai ti(,, ,r%:a:il, la
stranietatea radical a +cri+ului +2u;
6rin ur(are, +cri+ul nu e nu(ai Fi nu e at#tG un (%d al de+c%,eririi +au al re&2+irii de +ine, c#t i F(ai ale+G unul
al Ide+,rinderii de +ine"; Vec$iul dict%n ICun%ate>te ,e tine #n+u'i" ,are +2 .ie #nl%cuit de aut%rul n%+tru ,rintr>
un altul- IEli:erea92>te de tine #n+u'iS" S#nte( aici la ,%lul %,u+ #nde(nului niet9+c$ean- I+2 devii ceea ce eti";
*evenirea nu (ai vi9ea92 acu( identitatea, ci alteritatea; *e(%ni+(ul .%ucauldian ,are c2 +e c%n+u(2 nu #n
direc'ia a,r%.und2rii, ci #n aceea a #n+tr2in2rii de +ine; *ar acea+t2 #n+tr2inare nu #n+ea(n2 ,entru aut%rul n%+tru
dec#t % a,r%,iere ,r%&re+iv2, % rea+u(are c%ntinu2; I*e(%nul nu e+te Cel2lalt",
Un decolonizator de spirite
11
,r%cla(2 el, ci Acelai, Iceva ciudat care te derutea92 i te la+2 ,er,leE > A+e(2narea ,er.ect2";
#n ulti(ul +2u interviu, F%ucault #n+ui recun%ate c2, de>a lun&ul carierei +ale; a a,elat la Ianu(ite (et%de
ret%rice de a evita unul dintre d%(eniile .unda(entale ale eEi+ten'ei" > d%(eniul +u:iectului, al +inelui, al
c%nduitei individuale, dar c2, #n .a,t, lucr2rile lui ,%t .i inter,retate ca nite I.ra&(ente dintr>% aut%:i%&ra.ie";
*e+i&ur c2 acea+t2 .%r(ul2 nu tre:uie citit2 #n litera, ci #n +,iritul ei deductiv, acelai care #l .2cea ,e ValerP +2 %
c%ncea,2 cu (ult #nainte- INu eEi+t2 te%rie care +2 nu .ie un .ra&(ent cu &ri/2 ,re&2tit al unei aut%:i%&ra.ii"; S2
nu uit2(, de alt.el, c2 acelai ValerP +u+'inea > ca i F#nc2 % dat2G F%ucault > i(,er+%nalitatea crea'iei, di+%cierea
%,erei de a+cenden'e i aderen'e :i%&ra.ice;
Bi%&ra.ia are #n+2 rezistenele ei caracteri+tice la %rice ti, de +u:li(are i; (ai ale+, (%duri neate,tate, +ecrete,
la:irintice, de a induce ,r%:le(atica, rit(icitatea i c$iar +tilul %,erei la a c2rei %ri&ine +e a.l2 Fde la :un #nce,ut
+au ,#n2 la ur(2G; *%rin'ei lui F%ucault de a Ideveni altul", de a I+e de+,rinde de +ine" ,rin +cri+ #i r2+,unde
:utada c%n&enerului i c%le&ului +2u Fla Wc%ala N%r(al2 Su,eri%ar2G Xean dQOr(e++%n- I*evii ceea ce ,%'i, eti
ceea ce te nati" Fcitat din (e(%rieG;
#n ulti(ii ani de via'2, aceia #n care ela:%ra i reela:%ra v%lu(ul II i v%lu(ul III din Istoria sexualitii, ani ,e
care i>a tr2it, +e ,are; cu certitudinea :%lii i a (%r'ii a,r%,iate, F%ucault intr2 #n alt.el de rela'ii cu %,era +a A(
,utea c$iar +,une c2 un tran+.er +u:+tan'ial +e ,r%duce de la %,er2 la via'2, a c2rei ,re%cu,are .unda(ental2
devine una pentru sine, ca i te(a ulti(ului +2u v%lu( .Le souci de soi, 1<!G; Titlurile ulti(el%r cur+uri 'inute
la C%lle&e de France erau, de alt.el, c%n+%nante- /ermeneutica su*iectului #n 1Bl>lBA, 0u-ernarea de sine )i
+u-ernarea altora F1BA>lB=G i %ura'ul ade-rului, #n 1B=>lB?; R%lul determinant al %,erei, caracterul ei
efecti-, eficient a+u,ra vie'ii aut%rului, +e c%n.ir(2 % dat2 #n ,lu+; 6aul VePne, re,utatul cla+ici+t i i+t%ric, :un
,rieten al lui F%ucault, +u:linia92 #ntr>% ev%care e(%'i%nat2 c2 ;;redactarea ace+t%r d%u2 c2r'i a /ucat ,entru el
r%lul ,e care +crierea .il%+%.iei i /urnalul inti( #l /ucau #n .il%+%.ia antic2- de lucrare a +inelui a+u,ra +inelui, de
aut%+tili9are";
C%n.runtarea cu (%rala cretin2 i, (ai ale+, cu aceea ,2&#n2 la care #l c%nduc ,e F%ucault cercet2rile de i+t%rie a
+eEualit2'ii nu r2(#ne .2r2 c%n+ecin'e a+u,ra (%dului de a>i re,re9enta via'a
1A
,r%,rie; Idealul +t%ic al (%del2rii de +ine ,rin +cri+ #l ,re%cu,2 inten+, iar in.luen'a lui Seneca e inc%nte+ta:il2
#ntr>un e+eu ,recu( $crierea de sine din 1B=; *ar F%ucault inter,retea92 #n .elul +2u +t%ici+(ul, ca ,e % etic2 a
elitei, ca ,e % etic2 Ial c2rei +c%, ,rinci,al a .%+t unul e+tetic"; Nu ne v%( (ira, deci, #nre&i+tr#nd #ntre:area
ret%ric2 ,e care % ,une acu(- IVia'a %ric2rui individ n>ar ,utea .i % %,er2 de art2J" Cel care, #n 1!?, c%nce,ea
aut%rul ca ,e % I.unc'ie a di+cur+ului", +e arat2 ui(it de .a,tul c2 I#n +%cietatea n%a+tr2 arta nu (ai are ra,%rturi
dec#t cu %:iectele, i nu cu indivi9ii +au cu via'a;;;"
#n ulti(ele +ale +tudii, aut%rul #i ,r%,une, de ,ild2, +2 arate cu( au .%+t ,r%:le(ati9ate #n antic$itate activitatea
i ,l2cerile +eEuale ,rin I,racticile +inelui" .2c#nd +2 .unc'i%ne9e criteriile unei Ye+tetici a eEi+ten'eiZ"; *ar ace+t
,r%iect +e +u,ra,une cu unul eEi+ten'ial, aut%:i%&ra.ic; IO(ul d%rin'ei" a c2rui i+t%rie % re.ace e+te, #ntr>un .el, el
#n+ui; Titlurile care c%(,un tri,ticul dedicat +eEualit2'ii +#nt ,r%.und re.leEive; 1oina de a cunoa)te,
2racticarea plcerilor i 2reocuparea de sine nu re,re9int2, %are, un (%d e(:le(atic al aut%rului de a +e +crie
,e +ineJ EEerci'iul ,l2ceril%r n>a .%+t un .el de a .ace +2 .unc'i%ne9e criteriile unei Ie+tetici a eEi+ten'ei" ,r%,riiJ
*ar ace+t eEerci'iu a .%+t unul eE,eri(ental i eE,eren'ial t%t%dat2, del%c inc%(,ati:il cu un alt eEerci'iu > Icel al
+inelui #n actul &#ndirii" > ,e care F%ucault #l ec$ivala cu asceza. Ideea +acri.iciului nu li,+ete nici ea, #n ,ri(ul
r#nd ca renun'are la +ine; *e alt.el, +criitura a .%+t de la #nce,ut le&at2 #n vi9iunea .%ucauldian2 de +acri.iciu;
#n c%nteEtul ulti(il%r ani de via'2 i al ulti(el%r +crieri, cele (ai tran9itive .ra9e .%ucauldiene #i de+c%,er2,
dintr>% dat2, % ,%ten'ialitate a,r%a,e liric2; Mai (ult dec#t at#t, e.ectul ace+ta ,%ate .i c$iar retr%activ; Citind, de
,ild2, c%(entariul din 1<1, dedicat lui Niet9+c$e i re.erit%r la I+acri.icarea +u:iectului cu> n%aterii" dre,t
ur(are a #n+ui ,r%ce+ului cun%aterii i a IeE,erien'el%r %,erate a+u,ra n%a+tr2 #nine", nu ,ute( .ace a:+trac'ie
de unele r2+.r#n&eri ce ne a,ar a+t29i ca antici,2ri;
Nu(ai de.ini'ia din 1!? a scriiturii ca Ide+c$idere a unui +,a'iu unde +u:iectul care +crie nu #ncetea92 +2
di+,ar2" c%ntinu2 +2 r2(#n2 > #n i(%:ilitatea ei +e(antic2 at#t de vie, #n (icarea #nc$i,uit2 ce nu +e .inali9ea92
i nici nu +e %,rete > (ereu e&al2 cu +ine i li:er2 de %rice aderen'2 :i%&ra.ic2 ,%+i:il2; M%artea aut%rului
F%ucault nu>i in.luen'ea92 #n nici un .el +e(ni.ica'ia
Un decolonizafor de spirite
13
Tendin'a d%(inant2 a lui F%ucault e+te aceea de a>i aut%ri9a :i%&ra.ia ,rin %,er2, atunci c#nd nu>i ,r%,une +2
i>% +c$i(:e a+t.el; *ar, cu t%ate c2 el #nclin2 +2 atri:uie +cri+ului Fi nu tr2ituluiG r%lul determinant, deci+iv,
datele e+en'iale ale vie'ii i .%r(a'iei +ale c%ntinu2 +2 .ie revelat%are ,entru +tudiul lucr2ril%r +ale; Nu>(i ,r%,un
+2 (2 %,re+c a+u,ra l%r dec#t #n trecere i a,el#nd la in.%r(a'ia .urni9at2 de d%u2 :i%&ra.ii recente, una +e(nat2
de *idier Eri:%n .Michel #oucault, Fla((ari%n, 11G i cealalt2 de Xa(e+ Miller .3he 2assion of Michel
#oucault, Anc$%r B%%[+, *%u:ledaP, Ne\ ]%r[, 1=G, a(#nd%u2 eEcelente, eEce,'i%nale c$iar, re,re9ent#nd,
al2turi de c%(entariile lui )ille+ *eleu9e .#oucault, Le+ Editi%n+ de Minuit, 1B!G t%t ce +>a +cri+ (ai
c%nvin&2t%r dintr>% va+t2 :i:li%&ra.ie c%n+acrat2 ace+tui aut%r de % di.icultate eEtre(2;
*ac2 v%lu(ul lui Xa(e+ Miller e+te % ev%care :i%&ra.ic2, #n t%at2 ,uterea cuv#ntului, +cri+2 cu talent literar i
ca,acitate de anali92 i de ,r%iec'ie eEi+ten'ial2, teEtul lui *idier Eri:%n nu>i ,r%,une +2 .ie altceva dec#t %
rec%n+tituire eEact2 i au+ter2T aut%rul ,are c2 #i cen9urea92 a,etitul inter,retativ, dar nu .2r2 a ,une #n rela'ie
eveni(entele :i%&ra.ice a+t.el #nc#t +2 +e de+c$id2 +in&ure unei i,%te9e ,e care eEe&etul (ai (ult % +u&erea92
dec#t % .%r(ulea92 ca atareT nu ,entru c2 n>ar .i ca,a:il +>% .ac2, ci ,entru c2 i +e ,are c2 de,2ete %:iectivul
+2u; S#nt i(,licate aici % ri&%are, % decen'2 i % ele&an'2 ad(ira:ile;
N2+cut la 1H %ct%(:rie 1A! la 6%itier+, #ntr>% +%lid2 .a(ilie :ur&$e92 Ftat2l i a(:ii :unici au .%+t (edici
c$irur&iG, Mic$el F%ucault #i .ace +tudiile liceale #n %raul natal, ,lec#nd a,%i, #n 1?H, la 6ari+ ,entru a ur(a
+ta&iul ,re&2tit%r F[$C&neG #n vederea #n+crierii la .ai(%a+a Ec%le N%r(ale Su,erieuie; La nu (ai ,u'in
cun%+cutul liceu Henri IV are l%c #nt#lnirea cu Xean HP,,%lite, c%(entat%rul in+,irat al lui He&el i traduc2t%rul
#n .rance92 al #enomenolo+iei $piritului, cel care #i va .i ,r%.e+%r i la Wc%ala N%r(al2 i al c2rui l%c #l va lua, #n
1!B, la C%lle&e de France; F%ucault #i va ,urta % recun%tin'2 ,r%.und2 lui Xean HP,,%lite, de vre(e ce a,r%a,e
c2 #i atri:uie ace+tuia ,r%,riile
1?
+ale te(e- Ira,%rturile #ntre vi%len'2 i di+cur+, #ntre l%&ic2 i eEi+ten'2, #ntre c%n'inutul cun%aterii i nece+itatea
.%r(al2"; *e alt.el, lucrarea +a de di,l%(2 +e intitulea92 %onstituirea unui transcendental istoric n
#enomenolo+ia $piritului" de He&el;
*ei He&el e+te #n centrul ,re%cu,2ril%r +ale ini'iale i al de9:aterii .il%+%.ice din e,%c2 > ,%9i'ie #nt2rit2 de
eEi+ten'iali+( i (arEi+( > t#n2rul F%ucault citete cu aten'ie i al'i &#ndit%ri i(,%rtan'i- Niet9+c$e, MarE,
Hu++erl, Heide&&er; *e+,re ace+ta din ur(2 va declara la un (%(ent dat- I#ntrea&a (ea devenire .il%+%.ic2 a
.%+t deter(inat2 de lectura lui Heide&&er";
Ace+te cuvinte +#nt #n9e+trate cu adev2r ,er+%nal i i+t%ric t%t%dat2- F%ucault ,%ate .i c%n+iderat un &#ndit%r #n
linia lui Heide&&er, +,re de%+e:ire de Sartre, de ,ild2, revelat%rul i di.u9%rul univer+al al ace+tei .il%+%.ii > ,e
care n>a #n'ele+>% #n e+en'a ei- ne#n'ele&ere evident2, de ,ild2, #n t%t ceea ce +e,ar2 $crisoarea despre umanism
de 4xistenialismul e un umanism. #n ,enulti(ul ca,it%l din %u-intele )i lucrurile, F%ucault ev%c2 F.2r2 +>%
nu(ea+c2G ver+iunea $eide&&erian2 a unei .en%(en%l%&ii care nu evit2 ,r%:le(a %nt%l%&ic2- IO .%r(2 de
re.lec'ie +e in+taurea92, c#t +e ,%ate de #nde,2rtat2 de carte9iani+( i de anali9a [antian2, unde e v%r:a de .iin'a
%(ului #n acea di(en+iune c%n.%r( c2reia &#ndi>rea +e adre+ea92 ne&#nditului i +e articulea92 ,e el";
Niet9+c$e #n+ui e+te citit ,rin Heide&&er +au, (ai eEact, recitit, c2ci F%ucault #l de+c%,er2 tre,tat, Irevelat%are"
.iind (ai ale+ %onsideraiile inactuale. Mai (ult dec#t %ricare alt &#ndit%r, Niet9+c$e #i in+u.l2 cura/ul de a .i el
#n+ui, de a>i #ncerca virtua>lit2'ile, de a +e l2+a ,r%v%cat i de a .i, la r#ndu>i; ,r%v%cat%r; INu eEi+t2 .a,te,
eEi+t2 d%ar inter,ret2ri"T dinc%l% de re,lici ,unctuale, cercetarea ar$e%l%&ic2 .%ucauldian2, #n an+a(:lul ei, ,are
+2 ,%rnea+c2 de la .ai(%+ul a.%ri+( niet9+c$ean;
Revela'ia lui Niet9+c$e, ,r%du+2 #n 1H=, nu +u:(inea92 i(ediat c%nvin&erile (arEi+te ale t#n2rului n%r(alian,
devenit #n 1H@, +u: in.luen'a lui Alt$u++er, (e(:ru al 6artidului C%(uni+t France9; IA(:ele .il%+%.ii #ncura/au
#n %c$ii lui acea +c$i(:are radical2 a &#ndirii i a lu(ii, re+i('it2 ca nece+ar2, inevita:il2, ur&ent2;" *u,2
c%ntr%ver+e ne,l2cute dat%rate #n&u+ti(il%r ide%l%&ice ale 6artidului C%(uni+t France9 i #n ur(a ulti(ului ,r%>
ce+ +talini+t > Ic%(,l%tul (edicil%r" >, F%ucault decide +2 +e retra&2, #n+ui (arEi+(ul +2u #ncet#nd +2 (ai .ie
unul eE,licit a+u(at; Fa,tul c2 anii .%r(a'iei +ale au a,ar'inut unui (%(ent de cultur2 #n care tendin'a
intelectual2 d%(inant2 a .%+t una (arEi+t2
Un decolonizator de spirite
15
+e re,ercutea92 #n+2 a+u,ra lucr2ril%r lui de #nce,ut, de n>ar .i +2 n%t2( dec#t in+i+ten'a a+u,ra eti%l%&iei +%ciale a
(aladiil%r (in'ii;D
A:ia atacurile anti(arEi+te din Les mots et Ies choses F1!!G v%r clari.ica lucrurile i v%r (arca % n%u2 eta,2 #n
%,era .%ucauldian2; *ar c$iar i du,2 re,udierea eE,licit2 a (arEi+(ului, cu( %:+erv2 cu eEact2 intui'ie
eEe&etul +2u a(erican Xa(e+ Miller; I% aur2 a(%r.2 de +,eran'2 rev%lu'i%nar2 > % i(,licit2 c%nvin&ere c2
anu(ite .%r(e +%ciale li(itate ,%t .i #n #ntre&i(e tran+.%r(ate > va te(,era a:%rdarea lui .il%+%.ic2 alt.el
a&re+iv2, #(:i:#nd>% cu un &u+t di.u9 de ate,tare e+cat%l%&ic2;"
*ac2 +e ,%ate v%r:i de % #nrudire ,e .iliera niet9+c$ean2 i de % in.luen'2 direct2 eEercitat2 a+u,ra lui F%ucault,
atunci nu(ele ce tre:uie nea,2rat ,%(enite +#nt ale lui Bataille i Blanc$%t;DD Fa+cina'ia ,entru aceti aut%ri e+te
nu d%ar recun%+cut2, ci i (ani.e+tat2 ,rin ,reluarea un%r idei i c$iar a un%r .%r(ul2ri (e(%ra:ile; Scriitura ca
eE,erien'2 li(inar2, ca +,a'iu din care +u:iectul nu #ncetea92 +2 .ie a:+ent, re.u9ul indi+cuta:il al ,ri(atului
c%ntiin'ei, iat2 nu(ai c#teva ,uncte de vedere +u+'inute de cei d%i i(,%rtan'i +criit%ri #naintea aut%rului n%+tru;
Ace+ta tia ce +,une #n 1<@, ,re.a'#nd +eria de 5pere complete ale lui )e%r&e+ Bataille ,u:licat2 de )alli(ard-
I#i dat%r2( lui Bataille % (are ,arte din (%(entul #n care +#nte(; *ar i ceea ce r2(#ne de .2cut, de &#ndit i de
r%+tit #i e+te, .2r2 #nd%ial2, #ndat%rat i #nc2 ,entru (ult2 vre(e;;;"
M%delul lui F%ucault #n critica literar2 a .%+t cu +i&uran'2 Maurice Blanc$%t, a c2rui a(,rent2 % re&2+i( at#t #n
c%nce,'ia +a e+tetic2 &eneral2, #n +elec'ia un%ra dintre aut%ri c%(enta'i, c#t i #n turnura .ra9el%r +ale; )u+tul
,entru %:+cur i i(,enetra:il, ca i ra,%rtul #ntre a,ari'ia li(:a/ului I#n .iin'a lui" i Idi+,ari'ia +u:iectului" v%r
.i c%n+tante ale teEtel%r .%ucauldiene; V%r:ind de+,re anii QH@ ai #nce,uturil%r lui; F%ucault #i (2rturi+ea, la un
(%(ent dat; lui 6aul VePne- I#n ,eri%ada aceea vi+a( +2 .iu Blanc$%t";
Ni(ic (ai ilu+trativ #n ace+t +en+ dec#t ur(2t%area de.ini'ie dat2
(aladiei (entale-;;;;;c%n+ecin'a c%ntradic'iil%r +%ciale #n care %(ul +>a
alienaH+t%ricete" 6Maladie mentale et personnalite, 6UF; 1H?, ,;1@?G;
;;;;;l>a( citit ,e Niet9+c$e din cau9a lui Bataille i l>a( citit ,e
Bataille din cau9a lui Blanc$%t" recun%ate el #ntr>un interviu din 1=; .7its et ecrits, v%l;IV, ,; ?=<G;
Un decolonizator de spirite
1<
*ar ,%ate c2 aut%rul cel (ai a,r%a,e de Niet9+c$e dintre cei care au avut un r%l #n %rientarea lui
F%ucault r2(#ne 6ierre ^l%++%\+[i, Ide+c%,erit%r" al lui Sade i al c%nce,tului antic de I+i(ulacru"
%,u+ I+e(nului" caracteri+tic cretini+(ului; *u,2 cu( #n'ele&e( din c$iar c%(entariul +2u, F%ucault
#l ,re'uiete ,e ^l%++%\+[i i ,entru ,%nderea ,e care % ac%rd2 8celuia)i +,re de%+e:ire de tradi'ia
cretin2, ,re%cu,at2 cu ,rec2dere de %ellalt. Nu nu(ai ,r%:le(a ne:uniei, dar i aceea a
(%di.ic2ril%r e,i+te(ice +#nt &#ndite de aut%rul n%+tru ,rin ,ri+(a ra,%rturil%r #ntre ter(enii de (ai
+u+;
Bataille, Blanc$%t i ^l%+%\+[i au .%+t, +e tie, i r%(ancieri, dar F%ucault nu #i cultiv2 #n acea+t2
calitate #n ,ri(ul r#nd; Va ur(2ri #n+2 #n revi+tele e,%cii aventura In%ului r%(an", de la R%::e>)rillet
la &ru,ul ITel _uel"; A+iduit2'ile +ale de lectur2 +e #ndrea,t2 c2tre (arc$i9ul de Sade, )ide, )enet,
Artaud i, (ai ale+, Rene C$ar, citat cu ver+uri de e.i&ie #n c#teva lucr2ri; *intre aut%rii +tr2ini +#nt
,re.era'i Faul[ner i ^a.[a, Fcitit direct #n &er(an2 ca, de alt.el, i Heide&&erG;
La irul cel%r care, #ntr>un .el +au #ntr>altul, au c%ntri:uit la .%r(area lui F%ucault tre:uie +2>i ad2u&2(
,e c#'iva dintre ,r%.e+%rii +2i- Merleau>6%ntP, .ie i nu(ai ,rin aten'ia ac%rdat2 #n cur+urile lui
,r%:le(aticii li(:a/ului i c%n+ecin'el%r #n ,lan .il%+%.ic ale te%riil%r lui Ferdinand de Sau++ureT
)e%r&e+ Can&uil$e( ,entru a,r%.undarea te%retic2 a ra,%rtului #ntre vi9ual i ,at%l%&ic +au #ntre
ide%l%&ie i ra'i%nalitate, cu de%+e:ire, ,entru Ic%:%r#rea i+t%riei tiin'ei de ,e #n2l'i(i F(ate(atic2,
a+tr%n%(ic, (ecanic2 &alilean2, .i9ic2 ne\t%nian2, te%ria relativit2'iiG #n+,re re&iunile (ediane," cu(
re(arc2 #n+ui di+ci,%lul +2u, care #i va ,la+a #n aceste terit%rii anc$eta ,r%,rieT #n +.#rit, )e%r&e+
*u(e9il, verita:il +.2tuit%r, ,r%tect%r i ,atr%n al carierei tiin'i.ice i univer+itare a lui F%ucault, #n
%,era c2ruia ace+ta din ur(2 vede % c%relare eEe(,lar2 #ntre anali9a +tructural2 i cea i+t%ric2;
#n ,re.a'a la edi'ia en&le92 a lucr2rii lui Can&uil$e(, 9ormalul )i 2atolo+icul din 1<=, Mic$el
F%ucault #i re,re9int2 c#(,ul .il%+%.ic .rance9 dinainte de r29:%i divi9at #ntre I% .il%+%.ie a
eE,erien'ei, a +en+ului i +u:iectului i una Ia cun%aterii, a ra'i%nalit2'ii i a c%nce,tului"; 6ri(a
direc'ie ar .i ilu+trat2 de Sartre i Merleau>6%ntP, cea de>a d%ua de Cavaille+, Bac$elard i
Can&uil$e(; Firete, %,'iunea aut%rului n%+tru +e #ndrea,t2 +,re ulti(a, ,rintre altele > dar ace+ta nu e
un ar&u(ent ,rintre altele
> i ,entru c2 Ia r2(a+ (ai (ult2 vre(e le&at2 de (inun2'iile i(a&ina'iei";
)a+t%n Bac$elard nu i>a .%+t ,r%.e+%r lui F%ucaultT ace+ta din ur(2 recun%ate #n+2 c2 i>a citit cu
,a+iune c2r'ile i nu>i eEclu+ ca :i.urcat2 %,er2 :ac$elardian2 de .il%+%. al tiin'el%r, ,e de>% ,arte, i
al i(a&ina'iei, ,e de alt2 ,arte, +2>l .i +ti(ulat #n #ncercarea de a .ace +2 c%eEi+te cele d%u2 de(er+uri
diver&ente #n cu,rin+ul ,r%,riil%r lucr2ri; Si&ur e+te c2, la a,ari'ia Istoriei ne*uniei, #n 1!1, :2tr#nul
.il%+%. #i tri(ite % +cri+%are entu9ia+t2 c%n'in#nd i ur(2t%area ,r%,%9i'ie- IS#nte'i un adev2rat eE,l%>
rat%r" > #n care ,ute( vedea % recun%atere #n a(:ele +en+uri ale cuv#ntului;
*e .a,t, cei d%i +>au #nt#lnit cu 9ece ani (ai devre(e, ,e c#nd F%ucault lucra F#(,reun2 cu Xac`ueline
VerdeauEG la ver+iunea .rance92 a unui +tudiu > 1isul )i existena > a,ar'in#nd re,utatului ,+i$iatru
elve'ian Lud\i& Bin+\an&er, di+ci,%l al lui Heide&&er, ,rieten cu Freud i cu Xun&, ,r%(%t%rul
Ianali9ei eEi+ten'iale"; Bac$elard era, la r#ndul lui, ca,tivat de ren%v2rile ,e care Bin+\an&er le
aducea ,+i$anali9ei i va intra (ai t#r9iu #n c%re+,%nden'2 cu el; F%ucault, #n ceea ce>l ,rivete, +crie %
lun&2 F% +ut2 d%u29eci de ,a&iniG ,re.a'2 la teEtul lui Bin+\an&er, #n care eE,une i % i,%te92 cu
,rivire la (%arte ca I+en+ a:+%lut al vi+ului"; C%ntractul cu Bin+\an&er i lucr2rile lui #l a/ut2 +2
#n'elea&2 ne:unia ca ,e % eE,erien'2 .unda(ental2 i unic2, +2 di+cearn2 (ai :ine > cu( +in&ur
recun%ate > Iceea ce era &re%i i %,re+iv #n tiin'a ,+i$iatric2 acade(ic2";
F%ucault #i recun%ate dat%ria intelectual2 i .a'2 de Lacan, ale c2rui +e(inarii le>a .recventat #n 1H=,
c#nd #nc2 nu deveni+er2 .ai(%a+e; Mai ,u'in #n ,ri(a +a carte, Maladie mental )i personalitate,
a,2rut2 #n 1H?, de+tul de eclectic2 i #ntre'in#nd ilu9ia de +%r&inte (arEi+t2 a +.#ritului alien2rii
+%ciale, c#t #n Istoria ne*uniei i #n %u-intele )i lucrurile, in.luen'a lacanian2 +e +i(te #n tendin'a de
+u:ver+iune a I+en+ului" Fnu nu(ai a I+u:iectului"G, ,recu( i ca un .el de adiere +tili+tic2;
II(,%rtan'a lui Lacan, declar2 el #ntr>un interviu din 1!!, vine din .a,tul c2 a ar2tat cu(, ,rin
di+cur+ul :%lnavului i +i(,t%(ele nevr%9ei +ale, v%r:e+c +tructurile, +i+te(ul #n+ui al li(:a/ului > i
nu +u:iectul;"
Mai t#r9iu, #n 1olante: de sa-oir, F%ucault +e va de+,2r'i de Lacan, dar, de%ca(dat2, varianta de
,+i$anali92 +tructural2 a ace+tuia i +e ,are acce,ta:il2, ca i antr%,%l%&ia de ti, Levi>Strau++;
A(#nd%u2 v%r +ta la :a9a ,r%,riului de(er+ ar$e%l%&ic;
1B
Un decolomzxitor de spirite
1
*e(%n+tra'ia lui Lacan re.erit%are la inc%ntient % .2cu+e cu ,u'in ti(, #nainte Levi>Strau++ cu ,rivire la
+%ciet2'i, i anu(e c2 I+en+ul nu era; ,r%:a:il, dec#t un e.ect de +u,ra.a'2, % %&lindire, % +,u(2 i c2 ceea ce ne
traver+a #n ,r%.un9i(e, ceea ce eEi+ta #naintea n%a+tr2 i ne +u+'inea #n ti(, i +,a'iu era +i+te(ul";
S#nte( #n ,lin2 e,%c2 +tructurali+t2, ,e care tre:uie #n+2 nea,2rat +>% #ntre&i( cu c%(,%nenta ei lin&vi+tic2;
I(,unerea lin&vi+ticii #n centrul aten'iei nu e +tr2in2 de c%ntri:u'ia aceluiai Levi>Strau++; #nt%r+ din Statele
Unite cu revela'ia te%riil%r lui Xa[%:+%n de+,re .unc'iile li(:a/ului, de+,re ra,%rturile #ntre &ra(atic2, ,%etic2 i
a.a9ie etc, #ntr>un (%(ent #n care, #n Fran'a, ,rin B%ri+ de Sc$l%e9er F(ai t#r9iu, ,rin T9vetan Te%d%r%vG, d%c>
trina .%r(alitil%r rui +>a .2cut cun%+cut2; Lacan #n+ui va ,r%.ita de anali9ele /a[%:+%niene, iar dac2 +>a ,utut
v%r:i de un I+tructurali+( &enerali9at", ace+ta +>a #nte(eiat ,e ar:itrarietatea +e(nului lin&vi+tic a.ir(at2 de
Sau++ure i, #n &enere, ,e lin+-isticizorea +tudiil%r u(ani+te;
I(,actul +tructurali+(ului e rec%&n%+ci:il #n e.%rtul cla+i.icat%r al ar$e%l%&iei .%ueauldiene, #n anali9a
+i+te(atic2 a .%r(a'iil%r di+cur+ive, #n ,ree(inen'a rela'iil%r +incr%nice a+u,ra c%ntinuit2'ii i+t%rice; #n+2i ideea
c2 ;;+#nte( d%(ina'i i #(:i:a'i de li(:a/" i c2 ,re+iunea ace+tuia a+u,ra n%a+tr2 +e eEercit2 ca sistem, nu ca %
avalan2 de cuvinte +e,arate, e+te t%t de .actur2 +tructurali+t2; Cu( %:+erv2 acelai Xa(e+ Miller; ;;,rin in+truc'ia
+a i ,rin te(,era(entul +2u, F%ucault era un .%r(ali+t Ideea unei Y+tructuriZ a &#ndirii care +t2 la :a9a .luEului
a,arent #nt#(,l2t%r de i(a&ini #n reverie, el a de,rin+>% de la i+t%ricii .rance9i ai tiin'ei ,recu( Bac$elard i
Can&uil$e("; La .el, accentul ,u+ a+u>,ra di+c%ntinuit2'il%r rev%lu'i%nare #n dauna ev%lu'iei tre,tate #i are %
+ur+2 ,r%:a:il2 #n (arEi+(ul ri&ur%+ ;;+tructurali+t" al .%+tului ,r%.e+%r i ,rietenului L%ui+ Alt$u++er;
*u,2 a,ari'ia %u-intelor si lucrurilor, #n 1!!; c#nd aut%rul #nce,e +2 .ie c%n+iderat unul dintre Marii 6re%'i ai
cultului +tructurali+t, reac'ia lui e+te una de +u:it2 i +arca+tic2 detaare; F%r(2 de inde,enden'2 intelectual2
+auVi de %r&%liu, re.u9ul #n+crierii devine t%t (ai vi%lent Reedit#nd 9a)terea clinicii i ,u:lic#nd ver+iunea
en&le92 a Iar$e%l%&iei tiin'el%r u(ane", el are &ri/2 +2 evite cuv#ntul Ianali92 +tructural2" i re.eririle la
di+%cierea #ntre ;;+e(ni.icat" i I+e(ni.icant"; A+t.el #ne#t, #n 1!, #n ti(,ul de9:aterii ce a ur(at c%n.erin'ei
+ale cu titlul %e este un autor&, 'inut2 la S%cietatea France92 de Fil%+%.ic, F%ucault va .i +ati+.2cut +2>i
,%at2 r2+,unde (ai (ult dec#t t2i%+ lui Lucien )%ld(enn care #l inte&ra #n r#ndurile Ic%lii .rance9e a
+tructurali+(ului n%n&ene>tic"; al2turi de Levi>Strau++, R%land Bart$e+, Alt$u++er, *errida-
;;;;; #n ceea ce (2 ,rivete, n>a( .%l%+it nici%dat2 ter(enul de
structur. C2uta'i>l #n %u-intele )i lucrurile, nu>l ve'i &2+i; #n ace+t ca9, a d%ri +2 .iu +cutit de t%ate uur2t2'ile
de+,re +tructurali+( %ri (2car +2 +e #ncerce /u+ti.icarea l%r"; Nici *errida nu +ca,2 +arca+(el%r .%ueauldiene
,entru c2 a #ndr29nit +2 c%nte+te inter,retarea dat2 #n Istoria ne*uniei unui .ra&(ent din *e+carte+ i c$iar +2
#n+crie acea+t2 c%nte+ta'ie #ntr>un cadru (ai lar&, #ntr>un re,r% de %rdin +i+te(ic; Re,lica lui F%ucault vine cu
#nt#r9iere F#ntr>% c%n.erin'2 r%+tit2 #n 1<@ la Univer+itatea din T%[i%, ,u:licat2 #n revi+ta 2aideia nr; 11V1<A i
reluat2 a,%i ca ,re.a'2 la edi'ia a Ii>a a Istoriei ne*uniei, )alli(ard, 1<AG; dar e+te necru'2t%are; Atacul .inal e
dat t%t #(,%triva +i+te(ului, a unui +i+te( de Ireducere a ,racticil%r di+cur+ive la ur(ele teEtuale", de Ieli9iune a
eveni(entel%r ce +e ,r%duc #n cu,rin+ul l%r +,re a nu re'ine dec#t (2rci ,entru % lectur2"T de Iinventare de v%ci
#nd2r2tul teEtel%r ,entru a nu (ai anali9a (%durile de i(,licare a +u:iectului #n di+cur+;;;" O:+erv2( c2 #n+2i
ideea di+,ari'iei +u:iectului e atri:uit2 acu( lui *errida, ca i celelalte re,ere ale anali9ei de ti, +tructurali+t, cu
I(ica ei ,eda&%&ie :ine deter(inat2 din ,unct de vedere i+t%ric", ,eda&%&ie care ,retinde c2 I+en+ul .iin'ei" e
+,u+ #n teEt > nu #n cuvinte, de+i&ur, dar #n I&rila" l%r;
Mult (ai t#r9iu, #n 1B=; aut%rul n%+tru #i ia di+tan'a de la care +tructurali+(ul ,ari9ian din /urul lui 1!@ nu
#n+ea(n2 altceva dec#t % ver+iune a formalismului ce a Itraver+at cultura %ccidental2 de>a lun&ul #ntre&ului +ec%l
al 11>lea" i; #n acelai ti(,, Iun ec%u al e.%rtului .2cut #n anu(ite '2ri din E+t, #n +,ecial #n Ce$%+l%vacia, de
eli:erare de d%&(ati+(ul (arEi+t"; Re(arc#nd #n trecere /udecata i+t%ric2 i ,%litic2 > rar2 #n eEactitatea i l%ial>
itatea ei > din ulti(a ,arte a .ra9ei, +2 re'ine( i .a,tul c2 F%ucault 'ine +2 +e di+%cie9e #n c%ntinuare de ceea ce el
nu(ete I,+eud%>+tructural%>(arEi+(" i care c%n+tituie curentul (a/%ritar, d%(inant #n e,%c2 du,2 renun'area
la a:%rdarea .en%(en%l%&ic2; ;,N>a( .%+t nici%dat2 .reudian; n>a( .%+t nici%dat2 (arEi+t i n>a( .%+t nici%dat2
+tructurali+t", declara el; recun%+e#ndu>i nu(ai a,artenen'a la .iliera re,re9entat2 de i+t%ria tiin'el%r;
Cu( ,%ate .i #n+2 inter,retat2 acea+t2 #nclina'ie a+u(at2 c2tre cercetarea de .actur2 ne%,%9itivi+t2 du,2 de9icerea
de at#tea alte %rient2ri +u+ce,ti:ile +2>i circu(+crie %,eraJ E+te un (%d de
Un decolonizator de spirite
A1
a>i a,ar'ine Fnu(aiG +iei +au de a +e dedica #n eEclu+ivitate, un .el de a .i el #n+ui %ri de a +e
c%n.unda cu % alteritate re+i('it2 ca un +,a'iu +ecuri9ant, ca un re.u&iu #n .a'a an&%a+el%r i a tul:u>
r2ril%r interi%areJ Ale&e el neutralitarea Frelativ2G a de(er+ului tiin'i.ic +,re a +e re&2+i ,e +ine %ri
+,re a .u&i de +ineJ
Bi%&ra.ia lui ,%ate .i ,rivit2 ca % +ucce+iune de di+c%ntinuit2'i ,r%v%cate; #ndat2 ce>i ter(in2 +tudiile
univer+itare, #ncearc2 +2 ,2r2+ea+c2 Fran'a i c$iar +2 ru,2 cu .%r(a'ia ,r%.e+i%nal2 a:ia c#ti&at2;
6lecarea, #n 1H=, la U,,+ala, unde va .i ti(, de trei ani lect%r de .rance92 i direct%r al Ca+ei Fran'ei,
inau&urea92 un (%d caracteri+tic de via'2 i de crea'ie intelectual2; ILun&a n%a,te +uede92" ia ,entru
el Ia(,l%are de eEil", dar un eEil :ene.ic, +ti(ulat%r; O :un2 ,arte din %,era .%ucauldian2 va .i &#ndit2
i +cri+2 #n +tr2in2tate;
#n 1HB F%ucault va rede+c$ide Centrul de Civili9a'ie France92 din Var%via, #n 1H va .i direct%rul
In+titutului .rance9 din Ha(:ur&, #n 1!@ va reveni #n Fran'a, ca ,r%.e+%r de ,+i$%l%&ie la
Univer+itatea din Cler(%nt>Ferrand; #n 1!!, #n ,lin2 &l%rie, du,2 r2+un2t%rul +ucce+ %:'inut cu Les
mots et Ies choses, +e in+talea92 ca ,r%.e+%r Fde acea+t2 dat2G de .il%+%.ie la Univer+itatea din Tuni+ i
l%cuiete ,e '2r(ul Mediteranei, d#nd a+t.el I% n%u2 +tili9are eEi+ten'ei lui"; La +.iritul lui 1!B e
nu(it ,r%.e+%r la Centrul univer+itar eE,eri(ental de la Vincenne+, 6ari+;
C2l2t%rete #n 6%rtu&alia, S,ania Fla (u9eul 6rad% are revela'ia Meninelor lui Vel2+`ue9G, Bra9ilia,
dar i la Buda,e+ta i c$iar la Bucureti, #n (artie 1!! F.2r2 +2 la+e #n+2 vre% ur(2G; C%ntactul, .ie i
,a+a&er, cu re&i(urile (ai (ult +au (ai ,u'in aut%ritare > +,re a nu +,une c$iar dictat%riale > din E+tul
Eur%,ei, Tuni+ia i Bra9ilia #i va +ervi, nu #nca,e #nd%ial2, dre,t .undal e.ectiv i :a9a d%cu(entar2
,entru re.lec'iile ulteri%are a+u,ra (ecani+(el%r 6uterii; Alte c2l2t%rii c%nce,ute ca turnee de c%n.e>
rin'e- #n Xa,%nia, #n Statele Unite, la Ne\ ]%r[ i a,%i #n 'inutul .aul[nerian de ,e valea .luviului
Mi++i++i,,i; *in 1<H #nce, +ta&iile re&ulate de Ivi+itin& 6r%.e++%r" la univer+itatea Ber[eleP din
Cali.%rnia
*ac2 de,la+2rile din ,ri(ii ani ai carierei ,%t .i c%n+idera'i % c2utare a linitii .ecunde i a li:ert2'ii
an%ni(atului, vi9itele ulteri%are nu ,%t +2 nu .ie ,u+e #n le&2tur2 cu eEtinderea re,uta'iei +ale #n a.ara
+,a'iului .rance9, e.ect ,e care, inten'i%nat +au nu, l>au avut #n (%d %:iectiv; #n ,lu+, du,2 1!B,
iu:it%rul de ,%9itivit2'i intr2 i #n arena ,%litic2, +e lan+ea92 #n ca(,aniile +t#n&ii intelec>
tuale i inde,endente, #n a.ara %ric2rei +trate&ii de ,artid +au, cu at#t (ai (ult, a vreunei a+erviri
%.iciale; E v%r:a de+,re ceea ce +>a nu(it Ia d%ua +t#n&2", decentrali9at%are, re&i%nali+t2, i re.u9#nd
alian'a cu c%(unitii;
#n.iin'ea92 #n 1<1 )ru,ul de In.%r(are a+u,ra #nc$i+%ril%r F)I6G, (enit +2 (en'in2 trea92 vi&ilen'a
,u:lic2 #n le&2tur2 cu +i+te(ul ,enitenciarel%r; Se de,la+ea92 #n 1<H la Madrid, al2turi de Claude
Mauriac, C%+ta )avra+, Re&i+ *e:raP i ]ve+ M%ntCnd, ,entru a ,r%te+ta #(,%triva deci9iei re&i(ului
.ranc$i+t de a eEecuta un+,re9ece %,%9an'i ,%litici; In 1<B e.ectuea92 d%u2 c2l2t%rii #n Iran i #i
,u:lic2 Ire,%rta/ele de idei" re.erit%are la re&i(ul a$ului i la Irev%lu'ia" i+la(i+t2 #n %orriere della
$era. #(,reun2 cu Sartre, RaP(%nd Ar%n, R; Bart$e+, E; I%ne+c%, +e(nea92 un a,el ,entru +u+'inerea
aa>nu(i'il%r I:%at ,e%,le", vietna(e9ii di+,era'i care v%iau +2 ,2r2+ea+c2 'ara #n 1B1 ini'ia92,
#(,reun2 cu 6ierre B%urdieu, ,r%te+tul #(,%triva acce,t2rii de c2tre &uvernul F+%ciali+tG .rance9 a le&ii
(ar'iale din 6%l%nia +u: ,reteEtul nea(e+tecului #n Ia.acerile interne" ale altei '2ri; #n+%'ete #n 1A
un c%nv%i u(anitar al %r&ani9a'iei IMedecin+ du (%nde" de+tinat IS%lidarit2'ii" ,%l%ne9e;
#n t%'i aceti ani, F%ucault %:inuiete +2 +e(ne9e ca I(ilitant i ,r%.e+%r la C%lle&e de France"; E
(%dul +2u +,eci.ic de an&a/are ,%litic2; S,re de%+e:ire de Sartre, el vrea +2 .ie un Iintelectual
+,eci.ic", nu un Iintelectual univer+al";
6r%&ra(ul +2u ,%litic ,%ate .i rec%(,u+ din +u(a actel%r +ale de +%lidari9are i din teEte ,recu( cel
redactat i citit #n 11, la )eneva F%ucault de.inete aici % Icet2'enie interna'i%nal2" care Iare
dre,turile i dat%riile ei i care +e an&a/ea92 +2 +e ridice #(,%triva tutur%r a:u9uril%r de ,utere, %ricare
ar .i aut%rul i %ricare ar .i victi(ele"; )ener%+ i lucid, el are &ri/2 +2 evite %rice ,re9u('ie de
+u,eri%ritate- ILa ur(a ur(el%r, +#nte( cu t%'ii nite &uverna'i i, ,rin c$iar acea+t2 calitate, +%lidari";
EEi&en'ele ace+tei Icet2'enii interna'i%nale" +#nt #nc2 actualeT (ai (ult, ele +e c%n+tituie #ntr>un re,er
al viit%rului- IE % dat%rie a ace+tei cet2'enii interna'i%nale +2 ,un2 #n val%are #n .a'a &uvernel%r
nen%r%cirile de care nu e adev2rat c2 ele nu +#nt re+,%n+a:ile; Nen%r%cirea %a(enil%r nu tre:uie +2 .ie
un re+t (ut al ,%liticii; Ea re,re9int2 un te(ei a:+%lut de a te ridica i de a te adre+a de'in2t%ril%r ,u>
terii;;;" 6unctul de (aEi(2 acuitate i ur&en'2 al ,r%&ra(ului .%u>cauldian e+te ur(2t%rul- IV%in'a
indivi9il%r tre:uie +2 +e #n+crie intr>% realitate al c2rei (%n%,%l &uvernele au vrut #nt%tdeauna +2
;;
i>l re9erve, (%n%,%l care tre:uie +(ul+ ,u'in c#te ,u'in i #n .iecare 9i;;;"
Cu( +e vede, (ilitanti+(ul .%ucauldian e+te unul ,%litic, dar criteriile lui r2(#n de %rdin (%ral; C%(,r%(i+urile
.2cute #n intere+ul cau9ei Fn%:ile, nu>i aaJG nu #l caracteri9ea92; El nu .ace /%curile 6uterii, nu intr2 #n /%curile
,entru ,utere, re9erv#ndu>i ,entru +ine d%ar dre,tul de a aduce %:iec'ii de c%ntiin'2; Luciditatea intelectual2
autentic2 nu>i ,er(ite +2 +e la+e utili9at nici (2car de ,r%,ria re,uta'ie auct%rial2, %ricu( #n cretere; *ei
an&a/a(entul +2u ,%litic e+te +incer i nu % dat2 ri+cant, ,ati(a %ar:2, #ncr#ncenarea +#nt 'inute la di+tan'2; #ntre
anali9a ,%litic2 i %,'iunea ,%litic2 nu eEi+t2 la el inc%(,ati:ilitate, ci c%ntinuitate; V%in'a de cun%atere
,red%(in2 a+u,ra v%in'ei de ,utere;
Bi%&ra.ia lui ni +e #n.2'iea92 > cel ,u'in ,#n2 la un ,unct >ca eEe(,lar2, #n +en+ul c2 a tiut i a .%+t ca,a:il +2
,r%.ite de t%ate #(,re/ur2rile vie'ii, de #nt#lnirile ,e care le>a ,r%v%cat el #n+ui +au ,e care de+tinul i le>a
re9ervat; A c%nvertit #n ac$i9i'ie c%&nitiv2 ,#n2 i ,r%,riile +l2:iciuni; S2 ni>l #nc$i,ui( Fcu a/ut%rul :i%&ra.il%r
+2iG #n ,ri(ii ani ,ari9ieni, c#nd ,r%duce c%le&il%r % i(,re+ie de.av%ra:il2, dac2 nu c$iar ,eni:il2- t#n2rul
,r%vincial nu +e &2+ete ,e +ine, e+te .ie retra+, +%litar, .ie eEcentric, eE$i:i'i%ni+t, a.i#nd % (e&al%(anie
a&re+iv2; Bi9areria c%(,%rta(entului +2u a .%+t unani( re(arcat2; I +e ,un #n +ea(2 (ai (ulte #ncerc2ri de
+inucidere; Si&ur e+te .a,tul c2 % anu(e in+ta:ilitate ,+i$ic2 #l aduce #n .a'a c%n+ultului ,+i$iatric;
F%ucault a cun%+cut, aadar, ne:unia nu nu(ai ca ,+i$%l%& +ta&iar la +,italul Sainte Anne din 6ari+; Su:iect al
un%r tul:ur2ri ,+i$ice ,e care nu>i eEclu+ +2 i le .i ,%ten'at +in&ur, +e c%n.runt2 de ti(,uriu cu in+titu'ia
,+i$iatric2; *ar t%t el e+te #n (2+ur2 +2 ,un2 aici % di+tan'2 i % li(it2; Se (en'ine #n ,r%Ei(itatea ne:uniei .2r2
a>i c2dea victi(2; O +tudia92 dinl2untruT % tr2iete i % eE,eri(entea92, #n acelai ti(,; IA( .%+t #ndea/un+ de
ne:un +2 +tudie9 ra'iunea; A( .%+t #ndea/un+ de re9%na:il ca +2 +tudie9 ne:unia", va declara el (ai t#r9iu; X%cul
ace+ta cu ne:unia e+te unul intere+at, +u,eri%r intere+at; Un /%c care #i revelea92 una dintre te(ele (a/%re ale
%,erei, ale &#ndirii +ale- di.icultatea en%r(2 de a +ta:ili % &rani'2 net2, ne.luctuant2 #ntre +2n2tatea (ental2 i
:%ala (ental2, #ntre ne:unie i ra'iune;
O alt2 te(2 cu aderen'e :i%&ra.ice Ft%t (aiG evidente e+te aceea a plcerii. Curi%9itatea #n+2i #n+e(na ,entru
F%ucault % ,l2cere, % Iin+idi%a+2" ,l2cere i c$iar un (%d de a +e de9:2ra de
Un decolonizntor de spirite
23
+ine #n+ui; Studiul antic$it2'ii ,e care #l ,r%iectea92 #n ,re&2tirea Istoriei sexualitii I,%ate #nce,e cu un intere+
erudit ,entru eEerci'iile +,irituale, dar cul(inea92 #ntr>% .%r(2 n%u2 de dandP+("; Nu e #nt#(,l2t%r .a,tul c2
F%ucault +crie de+,re Baudelaire #n ter(eni ce ,%t .i c%n+idera'i aut%re.eren'iali; A:and%nul er%tic >val%ri9at ca
a:and%n e+tetic > nu e dec#t % #ncercare de Itrece dinc%l% de %rice li(it2";
#n c%nclu9iile (edita'iei +ale ,e (ar&inea unui teEt [antian c%n+acrat ,r%:le(aticii Ilu(ini+(ului, F%ucault #i
de.inete ,r%,riul +2u Iet$%+" ,r%,un#nd % via'2 .il%+%.ic2 #n care critica a ceea ce +#nte( e+te #n acelai ti(,
anali92 i+t%ric2 a li(itel%r ce ne +#nt date i #ncercare a de,2irii l%r ,%+i:ile"; Intere+ul ,entru &#ndirea
tran+&re+iv2 nu e li,+it de i(,lica'ii aut%:i%&ra.ice; EEce+ul ,%ate .i #n'ele+ ca un e.%rt de a #nvin&e un r2u
interi%r;
*ac2 #n activitatea ,%litic2 i, (ai #nainte; #n ra,%rturile cu :%ala (ental2, el a reuit +2 (en'in2 c%ntr%lul, +2
r2(#n2 #n a.ara cercului ,ericul%+, acu( curi%9itatea +avant2 #i de+c%,er2 ,ar'ialitatea i in+u.icien'a, iar
itinerarul in'iatic +.#rete #n ,lin v#rte/ al ,a+iunil%r; #ntr>un c%(entariu niet9+c$ean (ai vec$i, F%ucault +ta:ilea
ur(2t%rul ,araleli+(- Ireli&iile alt2dat2 cereau +acri.iciul tru,ului %(ene+c- cun%aterea ne cere a+t29i +2 .ace(
eE,erien'e ,e n%i #nine, cu +acri.iciul +u:iectului cun%aterii"; #n ca9ul lui, #ntr>adev2r, eE,eri(entarea i
tran+.i&urarea +inelui au du+ la +acri.icarea ace+tuia *ar nu +,unea aut%rul #n+ui #ntr>una dintre re,licile lui date
#n trecere, dar at#t de ,ercutante- ITre:uie +2 lucre9i la +inucidere de>a lun&ul #ntre&ii tale vie'i"J F%ucault nu i>a
cur(at +in&ur via'a, dar n>ar .i eEa&erat +2 a.ir(2( c2, de la ,ri(ele #ncerc2ri euate din +tuden'ie i ,#n2 #n
ulti(ii ani ai +ta&iil%r cali.%rniene, (e(%ra:ile t%c(ai ,rin eE,eri(entarea li:er2 a ,l2ceril%r, el nu a #ncetat +2
+.ide9e (%artea, +2 Ilucre9e la +inucidere", +2 +e +inucid2;
*ei F%ucault a cre9ut F#n le&2tur2 cu +ine i cu al'iiG c2 +cri+ul re,re9int2 % an+2 de +c$i(:are e+en'ial2, un .el
de a accede la % n%u2 ,er+%nalitate, +ucce+iunea teEtel%r +ale den%t2 (ai de&ra:2 un ,r%ce+ de ev%lu'ie .irea+c2,
de cretere tre,tat2 i relativ rit(ic2, .2r2 revela'ii +,ectacul%a+e care +2 a,ar2 la un (%(ent dat i +2 (%di.ice
radical %rientarea de an+a(:lu a %,erei;
24
Un decolonizator de spirite
25
Scriind acea+t2 %,er2, el nu .2cea, #n ciuda ,r%,riei i,%te9e, dec#t +2 devin2 ceea ce era > i nu #n +en+ul
de+c%,eririi, c#t al eE,ri(2rii tre,tate de +ine;
*ac2 v%( c%n+idera c2 lucr2rile +ale (a/%re +#nt- Istoria ne*uniei n perioada clasic, 1!1, %u-intele
)i lucrurile, 1!!, 8rheolo+ia cunoa)terii, 1!, $upra-e+here )i pedeaps, 1<= i Istoria
sexualitii F1<!>lB?G, ,ute( a.ir(a c2 % :un2 ,arte din ide%l%&ia i c$iar ,r%:le(atica l%r e+te
anun'at2 i ,re.i&urat2 #n +tudiile i e+eurile ,u:licate #nce,#nd cu anul 1H?, ,e care aut%rul n>a
c%n+i('it +2 le adune #ntr>un v%lu(; Ace+t v%lu( a a,2rut a:ia la ,e+te 9ece ani de la (%artea +a, #n
1H, +u: #n&ri/irea lui *aniel *e.ert i Franc%i+ E\ald, la editura )alli(ard, #n+%'it de alte trei, la .el
de (a+ive, care c%lectea92, ,e l#n&2 diver+e artic%le, teEtele interven'iil%r ,u:lice ale lui F%ucault
Fc%n.erin'e, +e(i>narii, interviuriG de>a lun&ul ti(,ului, #n Fran'a, dar i #n a.ara &rani'el%r ei, #n Italia,
SUA, Bra9ilia, Xa,%nia
Cele (ai (ulte dintre teEtele de #nce,ut +#nt c%(entarii ,e (ar&inea un%r %,ere literare +au
(etaliterare; *e la ,ri(ele +ale #ncerc2ri i ,#n2 la +inte9ele (aturit2'ii, Mic$el F%ucault a ,2+trat #n
centrul re.lec'iei +ale experiena literar )i artistic. RaP(%nd R%u++el, In%ii r%(ancieri" .rance9i,
H%lderlin, R%u++eau, Flau:ert, Xule+ Verne i Rene Ma&ritte +e :ucur2 de c%(entariile lui +,eciale,
+e,arate; Vel2+`ue9, )%Pa, Cervante+, Racine, Sade, *ider%t, Mallar(e +#nt anali9a'i #n eanti%ane
re,re9entative #n cadrul uneia +au alteia dintre (arile +ale lucr2ri;
Medita'ia a+u,ra %,erel%r literare +au arti+tice are ,entru F%ucault % ne#nd%ielnic2 val%are euri+tic2 i
+u&e+tiv2; C%nclu9iile +ale de %rdin &l%:al, e,i+te(%l%&ic +#nt, dac2 nu in.luen'ate, #n %rice ca9
nuan'ate de %:+erva'iile .2cute ,e (ar&inea %,erel%r de .ic'iune; Cun%aterea arti+tic2 e un re,er
nece+ar ,entru cun%atere, #n &enere, t%c(ai ,entru c2 (ai de&ra:2 ,r%v%ac2 ti,ul de di+cur+ d%(inant
dec#t i +e +u,uneT i, nu % dat2, antici,ea92 +c$i(:area de ,er+,ectiv2;
C%(entariul ,e care F%ucault #l #nc$in2 .ai(%+ului ta:l%u al lui VelC+`ue9, Las Meninas, a .%+t ini'ial
un teEtQinde,endent ,e care, nu(ai du,2 lun&i e9it2ri, aut%rul l>a ,la+at #n de+c$iderea c2r'ii de+,re
%u-inte )i lucruri. *ar, % dat2 inte&rat a+t.el, ace+t teEt devine un prolo+ .ire+c al de9:aterii ana&a/ate
ac%l%, % eEe(,lar2 ,unere #n te(2 i, c$iar (ai (ult dec#t at#t, % ,unere #n a:i+- ,entru c2, anali9#nd
aici ter(enii re,re9ent2rii cla+ice, F%ucault (er&e (ai de,arte i de+c%,er2 #n +,a'iul ei #n+2i
e+en'a
reprezentrii, care c%n+t2 #n invi9i:ilitatea, Ivacan'a", a:+en'a +i(ultan2 a +u:iectului i a %:iectului;
T%t aici e +u:liniat2 inc%(,ati:ilitatea, de .a,t ireducti:ilitatea #ntre -zut i spus, #ntre -izi*il i
dici*il > at#t de caracteri+tic2 <eltanschauun+-8xa .%u>cauldian;
*ac2 #n ace+t ,ri( ca,it%l ta:l%ul lui Vel2+`ue9 +ervete dre,t ,reteEt ,entru % dra(ati9are a
ra,%rturil%r li(:a/ului cu vi9i:ilul, #n ca,it%lul al III>lea, .i&ura lui *%n _ui/%te e inv%cat2 +,re a
ilu+tra du:la rela'ie de ,r%.un9i(e a li(:a/ului cu ne*unia, ,e de % ,arte, cu poezia, ,e de alta ,arte;
6er+%na/ul cervante+c inter,retea92 lu(ea #n ter(enii similitudinii, nu ai reprezentrii, iar .a,tul c2 e
c%n+iderat ne:un c%n+tituie ,entru F%ucault % ,r%:2 a in+taur2rii #n e,%c2 a (%dului clasic de
cun%atere care nu (ai ad%,t2 li(:a/ul a+e(2n2rii, ci ,e acela al identit2'ii i di.eren'ei; 7on =ui'ote e
c%n+iderat2 I,ri(a dintre %,erele (%derne" ,entru c2, #n cu,rin+ul ei, I.ic'iunea dece,'i%nant2 a
e,%,eil%r a devenit ,utere re,re9entativ2 a li(:a/ului" i, (ai ale+, ,entru c2 Ili(:a/ul ru,e aici
vec$ea lui #nrudire cu lucrurile +,re a intra #n acea +uveranitate +%litar2 din care nu va (ai rea,2rea, #n
.iin'a lui a:ru,t2, dec#t ca literatur2";
I(,unerea cun%aterii ,rin re,re9entare a ,r%du+, deci, % di+l%care #n ur(a c2reia asemnarea a r2(a+
a,ana/ul a d%u2 li(:a/e ,eri.erice- cel al ne:unului i cel al ,%etului, ulti(ul ,u+ #n val%are a:ia #n
(%dernitatea ,r%,riu>9i+2; A(:ele ti,uri de li(:a/ +#nt .a+cinate de +i(ilitudini, dar, #n vre(e ce
ne:unul le vede ,retutindeni i, ca atare, +e alienea92 ,rin inter(ediul l%r, ,%etul, .2r2 +2 i&n%re
di.eren'ele i +e(nele, +e c%(,lace #n a de+c%,eri, dinc%ace de ele, a+e(2n2rile ,r%.unde, ale&%ria
lucruril%r #n+ei;
A/un&e( a+t.el la ra,%rturile #ntre literatur i ne*unie, at#t de .recvent a:%rdate #n lucr2rile lui
F%ucault i, #n ,ri(ul r#nd, #n Istoria ne*uniei la care, dei ar .i (eritat % tratare a(,l2 i +e,arat2, nu
ne v%( re.eri dec#t #n trecere; Aut%rul #ncearc2 aici +2 atin&2 I,unctul 9er% al i+t%riei ne:uniei",
(%(entul #n care &e+tul +e,arat%r a:u9iv nu +>a ,r%du+ #nc2, +2 Ire.ac2 ar$e%l%&ia t2cerii" ,e care +>a
#nte(eiat ,+i$iatria ca I(%n%l%& al ra'iunii a+u,ra ne:uniei", #ntr>un cuv#nt +2 +(ul&2 ne:uniei
Iadev2rul ei de ne:unie"; S,re a>i reali9a %:iectivul, el nu renun'2 nu(ai la cun%tin'ele
,+i$%,at%l%&iei c%nte(,%rane, ci i la #n+ui ,rinci,iul cau9alit2'ii; In .elul ace+ta, ev%lu'ia ne:uniei,
+c$i(:2rile ei i+t%rice de +tatut, ,%t .i +e+i9ate i a:%rdate cu (ai (ult2 adecvare Wi eEactitate- din
evul (ediu, cu .ai(%a+a Ic%ra:ie a ne:unil%r"
26
Un decolonizator de spirite
27
.stultifera na-is> la Marea Internare .Le 0rand ?enfermement> din +ec%lul al 1VII>lea Fi c%n.undarea
de9ec$ili:ra'il%r ,+i$ici cu cri(inalii i li:ertiniiG, ,#n2 #n e,%ca (%dern2 a a9ilului ,+i$iatric, c#nd (aladia
(ental2 #i ,ierde %rice ,re+ti&iu, +e(ni.ica'ie +au e.ectT nu (ai e nici ,r%.e'ie, nici tran+2, nici ,%+edare
de(%nic2, nu (aiL e nici (2car :u.%nerie;
I#n %rice ca9, ra,%rtul cu&etare>necu&etare c%n+tituie ,entru cultura %ccidental2 % di(en+iune a %ri&inalit2'ii
+ale- el % #n+%'ete de/a cu (ult #nainte de Hier%nP(u+ B%+c$ i % va ur(a (ult du,2 Niet9+c$e i Artaud" > +crie
Mic$el F%ucault #n ,re.a'a Fla edi'ia ,re+curtat2 aG c2r'ii +ale #n cu,rin+ul c2reia %,erele de art2 i aut%rii l%r v%r
%cu,a % ,%9i'ie central2;
Niet9+c$e, Van )%&$ #i +u&erea92 ,re9en'a un%r I(ari +tructuri;;; care +%(n%lea92 #n cultura %ccidental2, un ,ic
dede+u:tul ti(,ului i+t%ricil%r"; 8ndromaca lui Racine, %urtea 9e*unilor a lui )%Pa +au 9epotul lui ?ameau de
*ider%t #i ,rile/uie+c t%t at#tea c%(entariii &enerali9ate, ,uternic ev%cat%are i, #n acelai ti(,, in+taurat%are;
E.ectul .a+cinant al ne:uniei #i a,are ca edi.icat%r ,entru #nrudirea ace+teia cu ra'iunea, nu ,entru
inc%(,ati:ilitatea l%r;
*ar i #n cadrul rela'iil%r dintre art2 i ne:unie +e ,etrece, cu ti(,ul, % +c$i(:are; INe:unia lui Ta++%;
(elanc%lia lui S\i.t, delirul lui R%u++eau a,ar'ineau %,erel%r l%r t%t aa cu( ace+te %,ere le a,ar'ineau;" #n
ca9ul lui Niet9+c$e, al lui Van )%&$ +au al lui Artaud > (2rturi+ind de+,re .recven'a cre+cut2 #n lu(ea (%dern2
a %,erel%r Icare eE,l%dea92 #n ne:unie", > #n.runtarea #ntre %,er2 i ne:unie e+te I(ult (ai ,ericul%a+2 ca
alt2dat2, /%cul l%r e+te unul ,e via'2 i ,e (%arte"; Acu( Ine:unia e+te a:+%lut2 ru,tur2 .a'2 de %,er2 U;;;O, ac%l%
unde eEi+t2 %,er2, nu eEi+t2 ne:unie";
Ar .i #n+2 &reit +2 crede( c2 (edita'ia lui F%ucault +e #nc$eie #n ace+t ,unct (ai (ult +au (ai ,u'in ,revi9i:il;
O %,er2 care +e ,ierde #n ne:unie are i alte +e(ni.ica'ii dec#t acelea ce ,%t .i rec%(,u+e #n ,lanul ,at%l%&iei; Ea
re,re9int2 % +.idare adre+at2 lu(ii, % cul,a:ili9are a ei; % +%(a'ie de a>i a+u(a re+,%n+a:ilitatea- ;;;;; ,rin
ne:unia care % #ntreru,e, % %,er2 de+c$ide un vid,
un ti(, de t2cere, % #ntre:are .2r2 r2+,un+, ea ,r%v%ac2 % +.#iere .2r2 rec%nciliere #n care lu(ea e c%n+tr#n+2 +2>
i ,un2 #ntre:2ri"; C%(entariul critic #i ac%,er2 a+t.el % (%tiva'ie inten+ #nn%:ila>t%are- INe:unia #n care +e
+cu.und2 %,era e+te +,a'iul (uncii n%a+tre, dru(ul ne+.#rit de a % duce la :un +.#rit, e v%ca'ia n%a+tr2 de
a,%+t%li i eEe&e'i";
#n .inalul %u-intelor )i lucrurilor #nt#lni( un .el de e,ur2 a Istoriei ne*uniei, % val%ri9are a ne:uniei #n ,lan
a:+tract, #n %rdinea cun%aterii; Anali9#nd ,+i$anali9a i ra,%rturile ei cu celelalte tiin'e u(ane, aut%rul nu>i
re,re9int2 ne:unia #n ter(eni de r2t2cire, deviere, di.eren'2 radical2, ci de .a(iliaritate i identi.icare; El vede #n
ne:unie % eE,re+ie a .initudinii I#n te(eiul c2reia +#nte(, &#ndi( i cun%ate(";
6entru F%ucault rela'iile artei, literaturii cu ne:unia re,re9int2 #nt%tdeauna % ,r%:le(2 de li(:a/, nu una de
I#nrudire ,+i$%l%&ic2"; Ele +#nt inevita:il re,u+e #n di+cu'ie #n e+eul c%n+acrat lui RaP(%nd R%u++el F)alli(ard,
1!=G; 6unctul de ,%rnire e dat aici de teEtul cu de+tina'ie ,%+tu(2 intitulat %um am scris anumite cri ale
mele, #n care c%(entat%rul vede Iun ,ra& i % c$eie" ,entru c2 ne ,re+crie I% c%ntiin'2 nelinitit2" i, .2r2 +2 ne
,r%(it2 ceva, .2r2 +2 ne ini'ie9e, ne +u+,end2 %rice I%di$n2 #n adev2r"; Wi #n acea+t2 carte F%ucault v%r:ete
de+,re I(utuala eEcludere" #ntre %,er2 i ne:unie; Acea+ta ,%ate .i %:+ervat2 #n I&%lul +%lar", #n Ilacuna
ilu(inant2" a li(:a/ului care are Icru9i(ea" de a Icr2,a" lucrurile ,entru a in+taura #n ele #ntunericul;
Cu un an (ai #nainte, #n 1!A, a,2rea #n+2 un alt teEt i(,%rtant #n :i:li%&ra.ia .%ucauldian2- ?ousseau,
'udector al lui @ean@acAues. 7ialo+uri, % intr%ducere la %,era ,%+tu(2 a (arelui &#ndit%r; Ne #nt#(,in2 aici %
di+tinc'ie %,erat2 c$iar #n interi%rul li(:a/ului arti+tic- Ili(:a/ul %,erei e+te, dinc%l% de ea #n+2i, ceva +,re care
ea +e #ndrea,t2, ceva ce ea +,uneT dar (ai e+te i, dinc%ace de ea #n+2i, ceva de la care ,%rnind, ea v%r:ete;
Ace+tui li(:a/ nu>i ,ute( a,lica denu(irea de n%r(al +au ,at%l%&ic, cate&%ria ne:uniei +au a delirului, c2ci el
e+te de,2ire ,ri(ar2, tran+&re+iune ,ur2"; La #ntre:area dac2 7ialo+urile lui R%u++eau +#nt %,era unui ne:un,
F%ucault r2+,unde, t%t #n cadrul unui dial%&- I;;; %,era, ,rin de.ini'ie, nu e ne:unie"; Ea +e ,la+ea92 une%ri #ntr>%
I+tranie vecin2tate" .a'2 de ne:unie, dar nu +e c%n.und2 cu ea
Acea+t2 idee e ,re9ent2 i #n e+eul intitulat 9e*unie, a*sen a operei, din 1!?, ,e care aut%rul #l va ataa edi'iei
din 1<A a Istoriei ne*uniei. Aici ne:unia e+te c%n+iderat2 i ea un "li(:a/
du:lu- ;;;;; li(:2 care nu eEi+t2 #n acea+t2 +,unere .parole>,
+,unere care nu>i r%+tete dec#t ,r%,ria li(:2 U;;;O, cut2 a v%r:itului care e+te a:+en'2 a %,erei"; 6e de alt2 ,arte,
literatura #n+2i, ,;de la Mallar(e #nc%ace", tinde +2 devin2, la r#ndul ei; Iun li(:a/ a c2rui +,unere F,ar%leG
enun'2;;; li(:a care % .ace de+ci.ra:il2 ca +,unere"; Literatura (%dern2 ,re+u,une, I+u: .iecare dintre .ra9ele i
cuvintele ei, ,uterea de a (%di.ica #n c$i, +uveran val%>
28
rile i +e(ni.ica'iile li(:ii c2reia, t%tui, #i a,ar'ine Fde .a,tG"; Ea +u+,end2 aut%ritatea li(:ii, I#ntr>un
&e+t actual de +criitur2"; IStranie vecin2tate", ca i IeEcluderea (utual2" a literaturii i a ne:uniei +#nt
+ur,rin+e cu (aEi(2 claritate de F%ucault- I*e+c%,erit2 ca un li(:a/ ce tace #n +u,ra,unerea lui cu
+ine, ne:unia nu (ani.e+t2 i nu relatea92 naterea vreunei %,ere F+au a ceva care, cu ,u'in n%r%c +au
&eniu, ar ,utea deveni % %,er2GT ea de+e(nea92 .%r(a &%al2 de unde vine acea+t2 %,er2, adic2 l%cul de
unde ea nu #ncetea92 +2 .ie a:+ent2;;;";
Indi.erent de ,reteEtele l%r ,unctuale, a,r%a,e t%ate artic%lele de #nce,ut ale lui F%ucault au #n centrul
l%r lim*a'ul, .ie ra,%rtat direct la lucruri, .ie, (ai de+, la +criitur2, un li(:a/ #n'ele+ ca un simulacru, ca
Itran+,aren'2 reci,r%c2 a %ri&inii i a (%r'ii", ca un +,a'iu in.init de+c$i+ c2tre t2cerea ,ur2 %ri&inar2
+au c2tre (%arte; #n 7istan, aspect, ori+ine F1!=G, de ,ild2, c%(entariul ,e (ar&inea un%r r%(ane
de R%::e>)rillet, 6$; S%ller+, I L; BaudrP i X; T$i:audeau #nc$i,uie, #n .inal, li(:a/ul ca ,e un Ivid
e+en'ial", ca ,e Iace+t eEteri%r #n interi%rul c2ruia nu #ncetea92 +2 v%r:ea+c2";
Un alt teEt, 0ndirea din afar F1!!G, c%n'ine % reac'ie #(,%triva re.leEivit2'ii i interi%ri92rii cu care
e creditat2, de %:icei, literatura (%dern2; *ei ad(ite c2 acea+t2 literatur2 a/un&e une%ri +2 .ie %
Ienun'are de +ine", F%ucault ,er+everea92 #n a % ra,%rta la % I&#ndire din a.ar2"; #n ace+t +c%,, el nu
e9it2 +2 rede>.(ea+c2 literatura #n+2i- ILiteratura nu #n+ea(n2 li(:a/ul a,r%,i>indu>+e de +ine ,#n2 #n
,unctul (ani.e+t2rii lui ar92t%are, ea e li(:a/ul care +e aa92 c#t (ai de,arte de +ineT i, dac2 #n
acea+t2 Yieire din +ineZ el #i de+c%,er2 e+en'a ,r%,rie, +u:ita claritate revel2 (ai de&ra:2 % deviere
dec#t % re,liere, % di+,er+are (ai (ult dec#t % re#nt%arcere a +e(nel%r a+u,ra l%r #n+ei"; 6r%(%t%ri ai
I&#ndirii din a.ar2" +#nt, #n %,inia lui F%ucault, Sade, Niet9+c$e, Mallar(e, Artaud;
Un alt ti, de &#ndire care #l .a+cinea92 la aut%ri ,recu( Blanc$%t, ^l%++%v+[P i, (ai cu +ea(2,
Bataille, e+te &#ndirea Itran+&re+iv2"; #n 2refa la trans+resiune F1!=G, el +ituea92 #n cadrul aceleiai
eE,erien'e Idenaturali9area" i eEacer:area +eEualit2'ii, ,e de % ,arte, i I(%artea lui *u(ne9eu", ,e
de alt2 ,arte; Ca i Bataille, el e c%ntient de I,%+i:ilit2'ile de &#ndire ,e care acea+t2 (%arte le
de+c$idea, ,recu( i de i(,%+i:ilitatea #n care +e an&a/a &#ndirea"; #ntre:area ,e care % ,une acu( nu
va r2(#ne .2r2 ec%u #n %,era viit%are- ICe #n+ea(n2 +2>l %(%ri ,e *u(ne9eu dac2 nu eEi+t2, +2 %(%ri
7umnezeul care nu exist&"
Un decolonizator de spirite
A
#n ,ri(a +a ,eri%ad2 creat%are, aceea a +tudiil%r ,red%(inant literare, F%ucault #i veri.ic2 i #i
#nt2rete c%nvin&erea c2 li(:a/ul #n &enere, dar (ai cu +ea(2 li(:a/ul literaturii, e+te unul, #n acelai
ti(,, rever+i:il i tran+&re+iv; *in acea+t2 cau92, % a:%rdare a lui i+t%ric2 n>ar .i adecvat2, #n nici un
ca9 % i+t%rie c%nce,ut2 ca % de+.2urare c%ntinu2, linear2; Una dintre ,re(i+ele i(,%rtante ale +inte9ei
+ale de+,re ra,%rtul dintre cuvinte i lucruri e+te de/a .%r(ulat2;
6rin #n+2i tran+&re+ivitatea ei ,%ten'ial2, literatura c%n+tituie % cale (ai n%r%c%a+2 de acce+ la Fiin'2;
Literatura F.ic'iune i critic2 luate #(,reun2G lui Bataille, Blanc$%t, R%u++el, Artaud i c$iar F,ar'ialG
R%::e>)rillet .%r(ea92 a-an+arda ,e care ,aria92 F%ucault i de care +e la+2 in+,irat 6entru aceti
aut%ri > i ,entru F%ucault #n+ui > li(:a/ul #ncetea92 +2 (ai .ie % +i(,l2 .%r(2 ,urt2t%are de
+e(ni.ica'ie +au, (ai eEact, un +i(,lu ,urt2t%r de +e(ni.ica'ie; El ca,2t2 c%n+i+ten'2 a,r%a,e
(aterial2, #(,ru(u>t#nd ceva din I%:+tina'ia %nt%l%&ic2" a lucruril%r;
#n cartea ,e care % dedic2 lui R%u++el i care ,re(er&e %u-intele )i lucrurile ,rin c$iar ,unerea #n
di+cu'ie a li(itel%r re,re9ent2rii ver:ale, aut%rul n%+tru de+c%,er2 cu #nc#ntare un .el de Icerc (a&ic"
#n caie I%:iectele a,ar #n #n+2i eEi+ten'a l%r in+i+tent2, aut%n%(2 U;;;O care +.idea92 re&ulile cele (ai
ele(entare ale rela'iei +,a'iale"; #(i ,lace +2 v2d aici % (ulti,l2 +u&e+tie- ,entru (%dul .%ucauldian de
a tr2i i de a +crie, ,entru ar$e%l%&ia lui #n care t%c(ai Irela'ia +,a'ial2", di+,unerea #n +,a'iu e+te at#t
de ciudat2 i I%rdinea lucruril%r" at#t de ,er+%nal2; La ur(a ur(el%r, Icercul (a&ic", de (aEi(2
c%ncrete'e i de i(,%ndera:ilitate l>a r#vnit aut%rul n%+tru de>a lun&ul #ntre&ii vie'i care +e c%n.und2 cu
I#n+ui ,r%ce+ul de +criere a c2r'il%r +ale";
*u,2 inevita:ila ae9are #n c%nteEt i+t%ric i :i:li%&ra.ic a c2r'ii de .a'2, % ,arcur&ere a ei ,e ca,it%le,
cu +u:linierea un%r eta,e ale di+cu'iei, a ,a+a/el%r>c$eie %ri a c%nclu9iil%r .iec2reia dintre ele ar ri+ca
+2 crea+c2 ne,er(i+ nu(2rul ace+t%r ,a&ini intr%ductive; *e alt.el, Les mots et Ies choses e+te % carte
ce nu
,%ate .i I,%ve+tit2", re9u(at2, redu+2 la Iideile ,rinci,ale"; *ei %:iectivele +ale +#nt declarat i ri&ur%+
tiin'i.ice, teEtul nu e
#ntre&i(e tran9itiv;
6re.a'a, +u&e+tiv2 ea #n+2i, ca i a,%l%&ul ,e care>l c%n'ine, anun'2 te(a .unda(ental2; Acea+ta nu e ra,%rtul
#ntre cuvinte i lucruri, ci %rdinea lucruril%r #n+ei; M%n+tru%9itatea cla+i.ic2rii c$ine9eti Fcitate de B%r&e+G
c%n+t2 nu #n al2tur2rile in+%lite c2r%ra ,%e9ia (%dern2 i #nde%+e:i +u,rareali+(ul le>a dat un ,re+ti&iu arti+tic, ci
#n #n+2i i(,%+i:ilitatea de a &#ndi I+,a'iul c%(un" al ace+t%r al2tur2ri; Ceea ce li,+ete e+te t%c(ai Il%cul
%rdinii", Ita:la de %,era'ii" a &#ndirii;
6%9itivitatea .%ucauldian2 nu +e c%n+truiete ,e datele e(,irice Fca ,entru ,%9itivitii (ai vec$i +au (ai n%iG,
nici ,e Ic%ntiin'a" .en%(en%l%&iei, ci #ntr>un terit%riu +,eci.ic #n care +e (ani.e+t2 I.iin'a :rut2 a %rdinii"; Nu
nu(ai i nu at#t te(ele lui +#nt n%i, c#t #n+ui (%dul de a le a:%rda Bi:li%&ra.ia lui e di.erit2, aut%rii ,e care #i
#nte(eia92 ar&u(enta'ia +#nt (ai ,u'in cun%+cu'i; E clar c2 F%ucault -ede alt.el dec#t al'ii, dar nu d%ar #n +en+ul
un%r c%neEiuni ,er+%nale, al unei inter,ret2ri ,r%,rii date acel%rai .en%(ene, +erii de %:iecte +au teEte;
*i.eren'a, #n ca,ul lui; #nce,e de (ai de,arte, de la .elul #n care &ru,ea92 lucrurile, de la decu,a/ul ,e care #l .ace
#n cur&erea (ut2 a i+t%riei; N%utatea radical2 c%n+t2 #n #n+2i Ita:la" cuV,e care %,erea92; 6entru el, e+en'a unui
.en%(en c%n+t2 #n Ira,%rtul dintre (ani.e+t2rile lui i ceea ce le .ace ,%+i:ile";
Tre:uie +2 te %:inuieti cu (%dul +2u de a nu(i, adic2 de a &#ndi, cu le&ea de di+,er+are a ,%,ula'iei +ale de
&#nduri; Mai (ult; el d2 %:iecte cu t%tul n%i &#ndirii +ale, &#ndete ceea ce n>a (ai .%+t &#ndit- ne&#nditul
FlQi(,en+eG; Ne&#nditul e+te a+t.el nu nu(ai ceea ce nu &#ndete, ci i ceea ce e+te +au, (ai eEact, a .%+t F,#n2 la
elG de ne&#ndiL Cercetarea lui nu vi9ea92 Ic%n'inutul", I+en+ul" un%r teEte anu(ite, ci c%ndi'iile de .unc'i%nare a
,racticil%r di+cur+ive +,eci.ice, indi.erent de aut%r i c$iar de e,%c2, Ire&ulile du,2 care +>a .%r(at un anu(it
nu(2r de c%nce,te +au de an+a(:luri te%retice";
Succe+ul de li:r2rie al ace+tei c2r'i de % di.icultate eEtre(2 r2(#ne una dintre Ieni&(ele ineE,lica:ile" ale
,u:licit2'ii; Ter(in%l%&ia a:+tract2, ,a+iunea te%reti9ant2 a aut%rului, verticalitatea de+e%ri verti&in%a+2 a
anali9el%r +ale .ac teEtul &reu inteli&i:il; )#ndit%rul inventea92 (ereu +,a'ii virtuale de c%nver&en'2, (%(ente de
ru,tur2, di+tan'e interi%are, ,liuri ,e care ni(eni nu
Un decolonizator de spirite
31
le>a (ai #nc$i,uit i; (ai ale+, .%r(ulat Idi%lectul +2u atin&e ,e al%curi % den+itate (i+teri%a+2, ne d2 un verita:il
.ri+%n $er(etic; #n +cri+ul +2u are l%c un .el de r2+ucire a eE,licitului #n i(,licit, a exotericului #n esoteric.
F2r2 ca aut%rul +2 +e #nv2luie #ntr>% ret%ric2 a (i+terului +au a t2cerii, .2r2 +2 evite a.ir(a'iile r2+,icate,
.%r(ul2rile tranante, di+cur+ul +2u ,are c2 +e #nc$ide une%ri a+u,ra lui #n+ui, a+u,ra a ceva ce nu ne e+te dat ca
+ecret, dar nici nu ni +e livrea92, r2(#n#nd i(,enetra:il; EE,re+ia i(,eca:il2 nu .ace dec#t +2 .%rti.ice acea+t2
Ii(,er(ea:ilitate"; *in acea+t2 cau92, ceea ce +,une el nu ,%ate .i re+,u+ a+t.el dec#t #n forma #n+2i ,e care el a
,l2+(uit>%;
Mai (ult dec#t at#t; #n c$iar +,a'iul di+cur+ului re.eren'ial ,rin eEcelen'2 Fcare e+te di+cur+ul critic, .il%+%.icG,
ave( i(,re+ia c2 nu (ai e l%c ,entru re.erin'2; Acea+ta e a:+%r:it2 #n entitatea di+cur+ului care +e #nc$ide
in+tantaneu, ne(ai#n&2duind nici % di+l%care, nici % intru9iune, nici % de+,rindere a +e(ni.icatului de +e(ni.icant
6arcur&#ndu>i %:iectele +ale i(a&inare; F%ucault ne %.er2 +,ectac%lul unui li(:a/ nu nu(ai .2r2 +u:iect Fcu(
,retindeaG, dar i .2r2 re.erent; Ace+te :l%curi de intran9itivitate a,ar (ai ale+ #n (%(entele #n care aut%rul #i
eEecut2 trecerile lui +u:tile de la un ,lan la altul al di+cu'iei, c#nd; cu :un2 Fadic2 Irea"G inten'ie, .ace +2 +e
#nt#lnea+c2 #n aceeai ,a&in2 idei nu nea,2rat di+,arate, #n+2 .2r2 % le&2tur2 l%&ic2 evident2, rec%&n%+ci:il2 ca
atare, .2r2 % ,unere #n %rdine a:+%lut indi+,en+a:il2 intelec'iei; Ceea ce dec%ncertea92 Fi +ti(ulea92, #n acelai
ti(,G la lectura ace+tei c2r'i e+te Iarderea eta,el%r";
Nu +inte9a .ra9ei e une%ri ,r%:le(atic2 la F%ucault, ci aceea a di+cur+ului, nu %rdinea .ra9ei, ci %rdinea
di+cur+ului; Nu ave( de>a .ace #n a+t.el de ca9uri cu heterotopii, ci cu heterocromii cu +curt>circuite, ru,turi i
relu2ri, ca i cu( &#ndirea aut%rului ni +>ar livra cu inter(iten'e, ur(#nd % traiect%rie neate,tat2 i, ,e al%curi,
+u:teran2, invi9i:il2, +,re a>i .ace rea,ari'ia a,%i #n +ecven'e de (aEi(2 li(,iditate i clarvi9iune;
Ce cred c2 +e #nt#(,l2J Ordinea lucruril%r e+te ,entru F%ucault %rdinea l%r #n +,a'iu +au a Iinter+ect2rii
li(:a/ului cu +,a'iul"; Alt.el +,u+, % %rdine a +i(ultaneit2'ii i nu a +ucce+iunii; La el; l%&ica +ucce+iunii tinde +2
.ie #nl%cuit2 cu aceea a di+,unerii #n ,lan, ta:ular2; Li,+ete de+e%ri ace+tei %rdini sec-enialitatea, &rada'ia
te(,%ral2; O:iectele di+cur+ului .%ucauldian nu +#nt inc%n&ruente, ci; un%ri; inc%n+ecvente; Aut%rul +ta:ilete
+i(ilitudinile i di.eren'ele, dar ne&li/ea92 cau9ele i e.ectele, nu le ,une #n
32
le&2tur2 unele cu altele i nici nu Ilea&2 #ntre ele c%n+ecin'ele"; Ordinea lui nu e+te una c%n+ecutiv2;
#n ,lu+, el #i ela:%rea92 c%nce,tele nu nu(ai de la % lucrare la alta, dar i de la un ca,2t la altul al
aceleiai lucr2ri; *e.inirea I%(ului", de ,ild2, de>a lun&ul ace+tei lucr2ri e+te +i(,t%(atic2 t%c(ai
,rin c%nteEtuali92rile di.erite care +e r2+.r#n& a+u,ra ei; Ne(ul'u(it de rece,tarea de.ini'iil%r +ale,
de9a(2&it de ineEactitatea un%r c%(entarii, aut%rul revine, dar, #n l%c +a>i ,reci9e9e ter(enii, +2>i
.iEe9e, #i revi9uiete; Ni(ic (ai ilu+trativ #n ace+t +en+ dec#t di.eren'ele care eEi+t2 #ntre %u-intele )i
lucrurile i 8rheolo+ia cuno)tinelor.
Ace+tea nu +#nt dec#t %:+erva'ii (enite a ,reveni citit%rii neavi9a'i +au &r2:i'i; *ecu,a/ul .%ucauldian
al ideil%r #i ,2+trea92 ,#n2 a+t29i n%utatea radical2T de+cri,'iile lui ter(in%l%&ice nu au d%ar % ,reci9ie
#(,in+2 ,#n2 la el%cven'a detaliului, dar i un +u.lu ev%cat%r, % (icare de lar&2 re+,ira'ie e,ic2;
%u-intele )i lucrurile ni +e #n.2'iea92 ca un verita:il epos intelectual, ca % ar$e%l%&ie a (%dernit2'ii
de care #nc2 nu ne>a( de+,rin+;
A( ,utea +2>l c%n+ider2( ,e F%ucault > a,el#nd la ,r%,ria lui .%r(ul2 > dre,t un Iinau&urat%r de
,%9ivit2'i"; Wi, #n acelai ti(,, ca ,e un dec%l%ni9at%r de +,irite; *eli(it#nd ceea ce > #n vi9iunea lui >
a,ar'ine trecutului > i #nc2 un%r e,%ci de (ult rev%lute > el ne +%(ea92 +2 #n.r#n&e( iner'iile de t%t
.elul, +2 ne #nn%i(; Mai (ult dec#t %ricare alt aut%r, Mic$el F%ucault a dat un +en+ de,lin > i+t%ric,
:i%l%&ic, ,+i$%l%&ic, antr%,%l%&ic, te%retic i ,ractic, ,er+%nal i i(,er+%nal > diferenei.
MIRCEA MARTIN
2refa
8ceast carte )i are ori+inea ntrun text de ,or+es. n rsul care, la lectura lui, z+uduie toate
o*i)nuinele +ndirii ale +ndirii noastre! ale aceleia care are -rsta )i +eo+rafia noastr B
deni-elnd toate suprafeele ordonate )i toate planurile care cuminesc pentru noi forfota fiinelor,
fcnd s se clatine )i hruind pentru mult timp milenara noastr practic a 8celuia)i )i a
7iferitului. 8cest text citeaz o anume enciclopedie chinez" unde st scris c animalele se
mpart n! a> animale aparinnd Cmpratului, *> m*lsmate, c> m*lnzite, d> purcei de lapte, e>
sirene, f> animale fa*uloase, +> cini n li*ertate, h> incluse n prezenta clasificare, i> care se a+it ca
ne*unii, '> nenumrate, D> desenate cu o pensul foarte fin din pr de cmil, l> et caetera, m> care
tocmai au spart ulciorul, n> care de departe par mu)te". n uluiala pro-ocat de aceast taxinomie,
ceea ce o*ser-m dintrun foc, ceea ce, datorit apolo+ului, ne apare ca farmecul exotic al unei alte
+ndiri, este tocmai limita +ndirii noastre! imposi*ilitatea total de a +ndi a)a ce-a. %e este deci
imposi*il de +ndit )i despre ce imposi*ilitate este -or*a & #iecreia dintre aceste ru*rici aparte i
putem da un sens precis )i un coninut anumeE unele cuprind fiine fantastice animale fa*uloase sau
sireneE dar tocmai prin faptul c le acord locuri separate, enciclopedia chinez le limiteaz puterile
de conta+iuneE ea distin+e cu +ri' ntre animalele reale .care se a+it ca ne*unii sau care tocmai au
spart ulciorul> )i acelea care nu)i au locul dect n ima+inar. %om*inaiile periculoase snt
con'urate, *lazoanele )i fa*ulele snt readuse la locul lor no*ilE nu exist amfi*ii de neconceput, nici
naripate cu +heare, nu exist dez+usttoare piei solzoase, nimic din aceste chipuri polimorfe )i
demonice, nici o suflare de flcri. 9ici un corp real nu este alterat de monstruozitate, ea nu modific
cu nimic *estiarul ima+inaieiE nu se ascunde n adncurile nici unei stranii puteri. Monstruozitatea
nar fi prezent nicieri n aceast clasi
34
%u-intele )i lucrurile
fcare, dac nu sar strecura n tot spaiul -id, n tot acel al* interstiial care separ fiinele unele de
altele. 9u animalele fa*uloase" snt imposi*ile, dat fiind c snt desemnate ca atare, ci spaiul strmt
n care acestea snt puse alturi de cinii n li*ertate sau alturi de animalele care de departe
seamn cu mu)tele. %eea ce trans+reseaz orice ima+inaie, orice +ndire posi*il, este tocmai seria
alfa*etic .a, *, c, d> care lea+ fiecare cate+orie de toate celelalte.
9u este -or*a aici nici de ciudenia unor alturri insolite. Ftim ce este deconcertant n proximitatea
extremelor sau pur )i simplu n n-ecinarea nea)teptat a unor lucruri fr le+turE puterea de a
ului ine tocmai de enumerarea care a)az alturi! 9u mai snt pe stomacul +ol, zise 4ustene. 2e
ziua de azi, -or fi n si+uran n sali-a mea! 8spics, 8mphis*enes, 8nerudutes, 8*edessimons,
8iartnraz, 8mmo*ates, 8pinaos, 8latra*ans, 8ractes, 8sterions, 8lcharates, 8r+e), 8raines,
8scala*es, 8thel*es, 8scala*otes, 8emoroides..." 7ar toi ace)ti -iermi )i ace)ti )erpi, toate aceste
fiine de putre+ai )i de +elatin colcie, asemenea sila*elor care le numesc, n sali-a lui 4ustene! aici
)i au toate locul lor comun, ca o um*rel )i o ma)in de cusut pe o ta*l de operaiiE dac ciudenia
alturrii lor sare n ochi, faptul are loc numai pe fondul acestui i, acestui #n, acestui ,e, a cror
soliditate )i e-iden +aranteaz posi*ilitatea unei 'uxtapuneri. 4ra desi+ur impro*a*il ca hemoroizii,
pian'enii )i amoe*atele s a'un+ ntro zi s se amestece printre dinii lui 4ustene, dar la urma
urmei, n aceast +ur primitoare )i -orace, ele a-eau unde se instala pentru a)i afla palatul
coexistenei.
Monstruozitatea pe care ,or+es o face s circule n enumeraia sa const, dimpotri-, n aceea c
spaiul comun al ntlnirilor este el nsu)i distrus. Imposi*il este nu n-ecinarea unor lucruri, ci locul
nsu)i unde ele sar putea n-ecina. 8nimalele ,,i> care se a+it ca ne*unii, '> de nenumrat, D> dese
nate cu o pensul fin din pr de cmil" unde sar putea ntlni -reodat, dac nu n -ocea
imaterial care pronun enumerarea lor, dac nu pe pa+ina care o transcrie& Unde pot fi ele
alturate, dac nu n nelocul lim*a'ului& 7ar acesta, etalnduse, nu deschide niciodat dect un
spaiu de ne+ndit. %ate+oria central a animalelor incluse n prezenta clasificare" indic destul de
clar, prin referina explicit la paradoxuri cunoscute, c nu -om a'un+e niciodat s definim. ntre
fiecare dintre aceste +rupe )i aceea care le reune)te pe toate, un raport sta*il de la coninut la
conintor! dac toate animalele enumerate se
2refa
=H
instaleaz ntruna dintre casetele distri*uiei, oare toate celelalte nu se afl n ea& Fi aceasta, la
rndul ei, n ce spaiu rezid& 8*surdul distru+e )iul enumeraiei fcnd imposi*il acel #n unde sar
+rupa lucrurile enumerate. ,or+es nu adau+ nici o fi+ur la atlasul imposi*iluluiE nu face s
iz*ucneasc nicieri scnteia alturrii poeticeE el doar e-it cea mai discret, dar )i cea mai
insistent dintre necesitiE sustra+e locul, terenul tcut unde fiinele se pot 'uxtapune. 7ispariie
mascat sau mai de+ra* indicat n mod derizoriu prin seria de litere ale alfa*etului nostru care
este considerat a ser-i drept fir conductor .sin+urul -izi*il> al enumerrilor dintro enciclopedie
chinez... %eea ce este ocultat, ntrun cu-nt, este cele*ra ta*l de operaii"E )i dndui lui ?oussel o
mic parte din ceea ce totdeauna i sa cu-enit, folosesc cu-ntul ta*l" n dou sensuri suprapuse!
mas nichelat, cauciucat, m*rcat n al*, scnteietoare su* soarele de sticl care de-oreaz
um*rele acolo unde, pentru o clip, poate pentru totdeauna, um*rela ntlne)te ma)ina de cusutE )i
ta*la care permite +ndirii s opereze asupra fiinelor o punere n ordine, o mprire n clase, o
+rupare nominal prin care snt desemnate similitudinile )i diferenele lor acolo unde, din timpuri
str-echi, lim*a'ul se intersecteaz cu spaiul.
^ 8cest text al lui ,or+es ma fcut mult timp s rd, nu fr o oarecare 'en +reu de n-ins. 2ro*a*il
pentru c n dra lui se n)tea *nuiala c exist o dezordine mai +ra- dect aceea a incon+ruenei )i
a apropierii ntre ceea ce nu se potri-e)teE ar fi dezordinea care face s scnteieze fra+mentele unui
mare numr de ordini posi*ile n dimensiunea, fr le+e sau +eometrie, a eteroclituluiE )i acest
cu-nt tre*uie neles ct mai aproape de etimolo+ia sa! lucrurile snt aici a)ezate", puse",
dispuse" n locuri ntratt de diferite, nct e imposi*il s +se)ti pentru ele un spaiu de primire, s
define)ti, mai presus de unele sau altele, un loc comun. Utopiile consoleaz! pentru c, dac nu au un
loc real, ele nfloresc totu)i ntrun spaiu minunat )i netedE deschid ceti cu *ule-arde late, cu
+rdini *ine aran'ate, ri ale traiului u)or, chiar dac accesul la ele e himeric. /eterotopiile neli
ni)tesc, fr ndoial, pentru c mineaz n secret lim*a'ul, pentru c te mpiedic s nume)ti aceasta
)i aceea, pentru c distru+ numele comune sau le amestec, pentru c de+radeaz dinainte sintaxa",
)i nu numai pe aceea care construie)te frazele ci )i pe aceea, mai puin manifest, care face s stea
mpreun" .alturi sau fa n fa> cu-intele )i lucrurile. 7e aceea utopiile foc posi*ile fa*ulele )i
discursurile! ele se situeaz pe direcia
36
%u-intele )i lucrurile
2refa
37
lim*a'ului, n dimensiunea fundamental de .a:ulaT heterotopiile .la ,or+es le ntlnim frec-ent>
usuc discursul, *locheaz cu-intele n ele nsele, contest, din pornire, orice posi*ilitate de +ra
maticE ele dezarticuleaz miturile )i sterilizeaz lirismul frazelor.
$e pare c unii afazici nu reu)esc s clasifice ntro form coerent ni)te sculuri de ln multicolor
care li se prezint pe suprafaa unei meseE acest dreptun+hi unicolor nu poate, se pare, s ser-easc
drept spaiu omo+en )i neutru unde lucrurile ar manifesta ordinea continu a identitilor sau a
diferenelor lor )i, n acela)i timp, cmpul semantic al propriei denumiri. 8fazicii formeaz, n acest
spaiu unicolor unde lucrurile n mod normal se distri*uie )i se denumesc, o multiplicitate de mici
domenii n+rmdite )i fra+mentare unde asemnrile fr nume a+lomereaz lucrurile n insulie
discontinueE ntrun col, ei plaseaz sculurile de culorile cele mai deschise, n altul pe cele ro)ii, n
alt parte pe cele mai lun+i sau pe cele care *at n -iolet sau pe cele le+ate ntrun +hem. 7ar a*ia
schiate, aceste +rupri se desfac, pentru c pla'a de identitate care le susine, orict de strimt ar fi,
este prea ntins pentru a nu de-eni insta*ilE )i, *olna-ul adun )i separ la infinit, n+hesuite
similitudinile di-erse, le spul*er pe cele mai e-idente, disperseaz identitile, suprapune criterii
diferite, se a+it, o ia de la capt, intr n panic )i a'un+e n final la limita an+oasei.
@ena care te face s rizi la lectura lui ,or+es este nrudit fr ndoial cu profunda nelini)te a
acelora al cror lim*a' e distrus! aceea de a fi pierdut ceea ce au n comun" locul )i numele. 8topie,
afazie. 3otu)i, textul lui ,or+es mer+e n alt direcieE acestei distorsiuni a clasificrii care ne
mpiedic so +ndim, acestui ta*lou lipsit de un spaiu coerent, ,or+es le d drept patrie mitic o
re+iune precis al crei simplu nume constituie pentru 5ccident o mare rezer- de utopii. %hina, n
nchipuirea noastr, nu este oare locul pri-ile+iat al spaiului& 2entru sistemul nostru ima+inar,
cultura chinez este cea mai meticuloas, cea mai ierarhizat, cea mai surd la e-enimentele
timpului, cea mai le+at de pura desf)urare a ntinderiiE ne +ndim la ea ca la o ci-ilizaie de di+uri
)i de *ara'e su* eterna ntindere a ceruluiE o -edem rspndit )i ncremenit pe toat suprafaa unui
continent nchis ntre ziduri. 9ici chiar scrierea ei nu reproduce n linii orizontale z*orul fu+ar al
-ociiE ea nal n coloane ima+inea imo*il )i totu)i reco+nosci*il a lucrurilor nse)i. 8stfel nct
enciclopedia chinez citat de ,or+es )i taxi
nomia pe care o propune duc la o +ndire fr spaiu, la cu-inte )i cate+orii fr cap )i coad, dar
care se *azeaz n fond pe un spaiu solemn, suprancrcat de fi+uri complexe, de drumuri nclcite,
de peisa'e stranii, de treceri secrete )i de le+turi nepre-zuteE ar fi deci, la cealalt extremitate a
pmntului pe care l locuim, o cultur preocupat n ntre+ime de le+iferarea orizontalitii, dar care
nar distri*ui proliferarea fiinelor n nici unul dintre spaiile unde ne este cu putin s numim, s
-or*im, s +ndim.
%nd instaurm o clasificare +ndit, cnd spunem c pisica )i dinele se aseamn mai puin dect doi
o+ari, chiar dac snt )i unul )i altul m*lnzii sau m*lsmai, chiar dac alear+ amndoi ca
ne*unii )i chiar dac tocmai au spart ulciorul, care este terenul pe care putem sta*ili cu certitudine
aceast clasificare& 2e ce ta*l", conform crui spaiu de identiti, de similitudini, de analo+ii ne
am luat o*iceiul de a distri*ui attea lucruri diferite )i totu)i asemntoare& %are este aceast
coeren despre care ne dm seama imediat c nu este nici determinat printro le+tur a priori )i
necesar, nici impus prin coninuturi sensi*ile n mod nemi'locit& %ci nu este -or*a de a m*ina
consecine, ci de a apropia )i de a izola, de a analiza, de a a'usta )i de a introduce coninuturi
concreteE nimic mai )o-itor, nimic mai empiric .cel puin n aparen> dect instaurarea unei ordini
printre lucruriE nimic care s pretind un ochi mai deschis, un lim*a' mai fidel )i mai *ine modulatE
nimic care s ne cear cu mai mult insisten s ne lsm purtai de proliferarea calitilor )i a
formelor. %u toate acestea, o pri-ire nenzestrat ar putea *ine *ine s apropie unele fi+uri
asemntoare )i s separe altele, n -irtutea cutrei sau cutrei diferene! n fapt, nu exist, chiar
pentru experiena cea mai nai-, nici o similitudine, nici o distincie care s nu rezulte dintro
operaie precis )i din aplicarea unui criteriu preala*il. Un "sistem al elementelor" o definiie a
se+mentelor n care -or putea s apar asemnrile )i diferenele, tipurile de -ariaie a care aceste
se+mente -or putea fi afectate, n sfr)it, pra+ul deasupra cruia se -a afla diferena, iar dedesu*tul
cruia, similitudinea > este indispensa*il pentru sta*ilirea ordinii celei mai simple. 5rdinea este ceea
ce este dat n cadrul lucrurilor drept le+ea lor interioar, reeaua secret dup care ele se pri-esc
oarecum unele pe altele, )i totodat ceea ce nu exist dect prin +rila unei pri-iri, a unei atenii, a
unui lim*a'E )i numai
2refa
=
in csuele al*e ale acestei +rile ordinea se manifest ca de'a prezent, a)teptnd n lini)te momentul
cnd -a fi enunat.
%odurile fundamentale ale unei culturi acelea care i +u-erneaz lim*a'ul, schemele percepti-e,
schim*urile, tehnicile, -alorile, ierarhia practicilor sale fixeaz din capul locului pentru fiecare om
ordinile empirice cu care acesta -a a-ea dea face, n care se -a re+si. La cealalt extremitate a
+ndirii, teorii )tiinifice )i interpretri filosofice explic de ce exist n +eneral o ordine, crei le+i
+enerale i se supune, ce principiu poate s dea seama de ea, pentru ce moti- este sta*ilit tocmai
aceast ordine )i nu alta. 7ar ntre aceste dou re+iuni att de deprtate domne)te un domeniu care
apare ca fundamental, chiar dac are mai ales un rol de intermediar! este mai confuz, mai o*scur,
fr ndoial mai puin u)or de analizat. 3ocmai n acest punct, distannduse impercepti*il de
ordinile empirice care i snt prescrise prin codurile sale primare, instaurnd o prim distan fa de
ele, o cultur determin pierderea transparenei iniiale a acestor ordini, nceteaz de a se lsa
tra-ersat n mod pasi- de ele, se desprinde de puterile lor imediate )i in-izi*ile, se eli*ereaz
ndea'uns pentru a constata c aceste ordini nu snt, poate, nici sin+urele posi*ile, nici cele mai *uneE
astfel nct ea se +se)te n faa faptului *rut c exist, dedesu*tul acestor ordini spontane, lucruri
care snt n ele nsele ordona*ile, care aparin unei anumite ordini mute, pe scurt, c exist ordine.
%a )i cum, eli*ernduse parial de +rilele sale lin+-istice, percepti-e, practice, cultura ar aplica
asupra acestora o +ril secund care s le neutralizeze, care, du*lndule, le face s se manifeste )i le
exclude n acela)i timp, trezinduse, astfel, n faa fiinei *rute a ordinii. 3ocmai n numele acestei
ordini, codurile lim*a'ului, ale percepiei, ale practicii snt criticate )i parial in-alidate. 2e fondul
acestei ordini, considerat drept sol poziti-, se -or construi teoriile +enerale ale ordonrii lucrurilor
)i interpretrile pe care aceasta le solicit. 8stfel, ntre pri-irea de'a codificat )i cunoa)terea
reflexi- exist o re+iune median care face posi*il ordinea n ns)i fiina sa! aici, n aceast
re+iune, apare ordinea, dup culturi )i dup epoci, continu )i +radat sau di-izat )i discontinu,
le+at de spaiu sau constituit n fiecare clip prin trecerea timpului, nrudit cu un ta*lou de
-aria*ile sau definit prin sisteme separate de coerene, compus din asemnri care se urmeaz din
aproape n aproape sau )i rspund n o+lind, or+anizat n 'urul unor diferene crescnde ele.
8stfel, aceast re+iune, median", n msura n care
-de)te modurile de a fi ale ordinii, poate aprea drept fundamental! anterioar cu-intelor,
percepiilor )i +esturilor, care snt desemnate atunci s o traduc cu mai mult sau mai puin
exactitate )i )ans .de aceea aceast experien a ordinii, n modul su masi- )i iniial de a fi, 'oac
ntotdeauna un rol critic>E mai solid, mai arhaic, mai puin nesi+ur, totdeauna mai ade-rat"
dect teoriile care ncearc s dea o form explicit, o explicaie exhausti- sau un fundament
filosofic. 8stfel, n orice cultur, ntre folosirea a ceea ce am putea numi codurile ordonatoare )i
refleciile asupra ordinii, exist experiena nud a ordinii )i a modurilor sale de a fi.
n studiul de fa, tocmai aceast experien am dori so analizm. 4 -or*a s artm ceea ce ea a
putut de-eni, ncepnd din secolul al G1Ilea, n mi'locul unei culturi cum este a noastr! n ce
manier, refcnd, mpotri-a curentului, lim*a'ul a)a cum era el -or*it, fiinele naturale a)a cum erau
percepute )i +rupate, schim*urile a)a cum erau practicate, cultura noastr a manifestat faptul c
exista ordine )i c tocmai modalitilor acestei ordini schim*urile le datorau le+ile lor, fiinele -ii
re+ularitatea, cu-intele nlnuirea )i -aloarea reprezentati-E ce modaliti ale ordinii au fost
recunoscute, sta*ilite, puse n le+tur cu spaiul )i timpul pentru a forma soclul poziti- al
cuno)tinelor a)a cum se desf)oar ele n +ramatic )i filolo+ie, n istoria natural )i n *iolo+ie, n
studiul *o+iilor )i economia politic. 5 asemenea analiz, dup cum se -ede, nu ine de istoria
ideilor sau a )tiinelor! este mai de+ra* un studiu care se strduie)te s descopere pornind de la ce
anume au fost posi*ile cuno)tine )i teoriiE conform crui spaiu al ordinii sa constituit cunoa)tereaE
pe fondul crui a ,ri%ri istoric )i n elementul crei poziti-iti au putut s apar ideile, s se
constituie )tiinele, s se reflecte n filosofii experienele, s se formeze raionalitile pentru ca,
pro*a*il, nu peste mult timp, s se desfac )i s dispar. 9u -a fi deci -or*a de cuno)tine descrise n
pro+resul lor spre o o*iecti-itate n care )tiina noastr de astzi sar putea n sftr)it recunoa)teE ceea
ce am dori s punem n lumin este cmpul epistemolo+ic, epistema de unde cuno)tinele, nfi)ate n
afara oricrui criteriu referitor la -aloarea lor raional sau la formele lor o*iecti-e, )i tra+ se-a
propriei poziti-iti, manifeslnd, astfel, o istorie care nu este aceea a perfeciunii lor crescnde, ci
mai de+ra* aceea a condiiilor lor de posi*ilitateE n aceast expunere, ceea ce tre*uie s apar snt,
n spaiul cunoa)terii, confi+uraiile care au dat na)tere formelor di-erse
ale cunoa)terii empirice. Mai curnd dect despre o istorie n sensul tradiional al cu-ntului, este
-or*a de o arheolo+ie"^.
5r, aceast anchet arheolo+ic a artat dou mari discontinuiti n epistema culturii occidentale!
aceea care inau+ureaz -rsta clasic .spre 'umtatea secolului al G1IIlea> )i aceea care, la
nceputul secolului al GlGlea, marcheaz pra+ul modernitii noastre. 5rdinea pe *aza creia
+ndim nare acela)i mod de a fi ca aceea a clasicilor. 9e n)elm dac a-em impresia unei mi)cri
aproape nentrerupte a unei rati% europene ncepnd din ?ena)tere pn n zilele noastre, ne strduim
n zadar s +ndim c clasificarea lui Linne, mai mult sau mai puin a'ustat, poate continua, n mare,
s ai* -reo -aliditate, c teoria lui %ondillac despre -aloare se re+se)te parial n mar+inalismul
secolului al GlGlea, c HeInes a intuit afinitatea analizelor sale cu acelea ale lui %antillon, c
0ramatica +eneral .a)a cum poate fi ntlnit la autorii de la 2ort?oIal sau la ,auzee> nu este att
de ndeprtat de lin+-istica noastr actual > toat aceast c-asicontinuitate la ni-elul ideilor )i al
temelor nu este, fr ndoial, dect un efect de suprafaE la ni-el arheolo+ic, o*ser-m c sistemul
poziti-itilor sa schim*at masi- la trecerea din secolul al G1IIIlea n cel deal GlGlea. 9u pentru
c raiunea ar fi fcut pro+reseE ci pentru c modul de a fi al lucrurilor )i al ordinii care,
repartizndule, le ofer cunoa)terii, a fost profund alterat. 7ac istoria natural a lui 3ournefort, a
lui Linne )i a lui ,uffon are -reo le+tur cu altce-a dect cu ea ns)i, atunci nu e -or*a de *iolo+ie,
de anatomia comparat a lui %u-ier sau de e-oluionismul lui 7arJin, ci de +ramatica +enerala a lui
,auzee )i de analiza monedei )i a *o+iilor a)a cum o ntlnim la LaJ, la 1eron de #ort*onnais sau
la 3ur+ot. %uno)tinele a'un+ poate s se nasc, ideile s se transforme )i s acioneze unele asupra
altora .dar cum& istoricii, pn n prezent, nu neau spuso>E un lucru, n orice caz, e si+ur! arheo
lo+ia, adresnduse spaiului +eneral al cunoa)terii, confi+uraiilor lui )i modului de a fi al lucrurilor
care apar n cuprinsul lui, define)te sisteme de simultaneitate, precum )i seria mutaiilor necesare )i
suficiente pentru a circumscrie pra+ul unei poziti-iti noi.
8naliza a putut arta astfel coerena care a existat, dea lun+ul ntre+ii epoci clasice, ntre teoria
reprezentrii )i teoriile
1
2ro*lemele de metod ridicate de o asemenea arheolo+ie" -or fi
examinate ntro lucrare -iitoare.
2refa
?1
lim*a'ului, ale ordinilor naturale, ale *o+iilor )i ale -alorii. 3ocmai aceast confi+uraie este cea
care se schim* n totalitate, ncepnd cu secolul al GlGleaE teoria reprezentrii dispare ca
fundament +eneral al tuturor ordinilor posi*ileE lim*a'ul ca ta*lou spontan )i +ril iniial a
lucrurilor, ca releu indispensa*il ntre reprezentare )i fiine, se face, la rndul su, ne-zutE o
istoricitate profund ptrunde n inima lucrurilor, le izoleaz )i le define)te n coerena lor proprie, le
impune forme de ordine care snt implicate de continuitatea timpuluiE analiza schim*urilor )i a
monedei face loc studiului produciei, analiza or+anismului o ia naintea cercetrii caracterelor
taxinomiceE )i, mai ales, lim*a'ul )i pierde locul pri-ile+iat )i de-ine la rndul su o fi+ur a istoriei,
coerent cu profunzimea trecutului su. 7ar pe msur ce lucrurile se nf)oar n ele nsele, fr a
cere principiul inteli+i*ilitii lor dect propriei de-eniri )i a*andonnd spaiul reprezentrii, omul, la
rndul su, ptrunde, pentru prima dat, n spaiul cunoa)terii occidentale. In mod straniu, omul B a
crui cunoa)tere pare, unor nai-i, cea mai -eche cercetare de la $ocrate ncoace nu constituie, fr
ndoial, nimic mai mult dect o anume ruptur n ordinea lucrurilor, n orice caz o confi+uraie
desenat prin noua dispunere pe care el a do*ndito n interiorul cunoa)terii. 7e aici sau nscut
toate himerele noilor umanisme, toate facilitile unei antropolo+ii" nelese ca reflecie +eneral, pe
'umtate poziti-, pe 'umtate filosofic, asupra omului. %t consolare totu)i, )i ce profund
mpcare s +nde)ti c omul nu este dect o in-enie recent, o fi+ur ce na mplinit nc dou
secole, o simpl cut n cunoa)terea noastr, )i c el -a disprea o dat ce aceasta )i -a fi +sit o
form nou. 5*ser-m c aceast cercetare rspunde parial, ca un ecou, proiectului de a scrie o
istorie a ne*uniei n perioada clasicE ea are n timp acelea)i articulaii, lundu)i ca punct de plecare
sfir)itul ?ena)terii )i +sindu)i )i ea, la nceputul secolului al GlGlea, pra+ul unei moderniti din
care nc nam ie)it. n -reme ce, n istoria ne*uniei, am examinat felul n care o cultur poate
impune ntro form masi- )i +eneral diferena care o limiteaz, aici este -or*a de a o*ser-a modul
n care ea resimte proximitatea lucrurilor, sta*ile)te ta*loul le+turilor dintre ele )i ordinea dup
care tre*uie parcurse. 4 -or*a, ntrun cu-nt, de o istorie a asemnrii! n ce condiii +ndirea
clasic a putut concepe raporturi de similaritate sau de echi-alen ntre lucruri, care ntemeiaz )i
'ustific cu-intele, clasificrile, schim*urile& 2ornind de la ce a ,ri%ri istoric a fost posi*il definirea
ta*lei de
42
%u-intele )i lucrurile
)ah a identitilor distincte, care se sta*ile)te pe fondul tul*ure, nedefinit, fr chip )i parc
indiferent, al diferenelor& Istoria ne*uniei ar fi istoria %eluilalt > a ceea ce, pentru o cultur, e n
acela)i timp interior )i strin, deci de exclus .pentru ai exorciza pericolul interior>, dar, prin
nchidere .pentru ai suprima alteritatea>E istoria ordinii lucrurilor ar fi istoria 8celuia)i istoria a
ceea ce pentru o cultur este n acela)i timp dispersat )i nrudit, deci, de distins prin mrci )i de
adunat n identiti.
Fi dac ne +ndim c maladia este dezordine, periculoas alteritate n corpul uman )i pn n inima
-ieii, dar )i un fenomen natural care )i are re+ularitile, asemnrile )i tipurile sale o*ser-m ce
loc ar putea a-ea o arheolo+ie a pri-irii medicale. 7e la experienalimit a %eluilalt la formele
constituti-e ale cunoa)terii medicale )i de la acestea la ordinea lucrurilor )i la +ndirea 8celuia)i,
ceea ce se ofer analizei arheolo+ice este ntrea+a epistem clasic, sau mai de+ra* acest pra+ care
ne separ de +ndirea clasic )i constituie modernitatea noastr. 2e acest pra+ a aprut pentru prima
dat strania fi+ur a cunoa)terii numit om, care a deschis spaiul propriu )tiinelor umane, ncercnd
s punem n lumin aceast profund deni-elare a culturii occidentale, -om restitui solului nostru,
tcut )i n chip nai- imo*il, rupturile sale, insta*ilitatea )i lacunele saleE iar acest sol tremur din nou
su* pa)ii no)tri.
6ARTEA 4NT4I
nsoitoarele
?H
CA6ITOLUL I
nsoitoarele
6ict%rul e+te ,u'in retra+ .a'2 de ta:l%u; Arunc2 % ,rivire +,re (%delT e v%r:a, ,%ate, de % ulti(2 tu2,
dar +e ,%ate la .el de :ine ca nici ,ri(a linie +2 nu .i .%+t tra+2; Bra'ul care 'ine ,en+ula e+te #nd%it +,re
+t#n&a, #n direc'ia ,aleteiT +e a.l2, ,entru % cli,2, ne(icat #ntre ,#n92 i cul%ri; Acea+t2 (#n2 di:ace +e
arat2, +u+,endat2, ,riviriiT reci,r%c, ,rivirea +e +,ri/in2 ,e &e+tul %,rit; Intre v#r.ul .in al ,en+ulei i
t2iul ,rivirii, +,ectac%lul #i va de9v2lui v%lu(ul;
Nu .2r2 un +i+te( +u:til de e+c$ive; Lu#nd ,u'in2 di+tan'2, ,ict%rul +>a ,la+at al2turi de %,era la care
lucrea92; A+ta #n+ea(n2 c2 ,entru +,ectat%rul care #l ,rivete acu(, el e+te la drea,ta ta:l%ului +2u
care %cu,2 t%at2 ,artea +tin&2; C$iar ace+tui +,ectat%r, ta:l%ul #i #nt%arce +,atele- nu i +e ,%ate 92ri
dec#t rever+ul, cu i(en+ul cadru care #l +u+'ine; 6ict%rul, #n +c$i(:, e+te ,er.ect vi9i:il #n t%at2 +tatura
+aT #n %rice ca9, nu e+te (a+cat de ,#n9a #nalt2 care, ,%ate, #l va a:+%r:i i(ediat ce, .2c#nd un ,a+ +,re
ea,+e va aterne din n%u la lucruT .2r2 #nd%ial2 c2 el a:ia a a,2rut, #n acea cli,2, #n .a'a +,ectat%rului,
ivindu>+e din acea+t2 virtual2 (are c%livie care ,r%iectea92 +,re #na,%i +u,ra.a'a ,e care t%c(ai %
,ictea92; #l ,ute( vedea acu(, #ntr>un (%(ent de ,au92, #n centrul neutru al ace+tei %+cila'ii,
#n.2'iarea lui +u(:r2, .a'a lu(in%a+2 de+,art vi9i:ilul de invi9i:il- ieind din acea+t2 ,#n92 care n%u2
ne +ca,2, el +e arat2 %c$il%r n%triT dar i(ediat ce va .ace un ,a+ +,re drea,ta, .u&ind de +u: ,rivirile
n%a+tre, el va &2+i ,la+at c$iar #n .a'a ,#n9ei ,e care % ,ictea92T va intra #n acea+t2 re&iune unde ta:l%ul
+2u, ne&li/at ,entru % cli,2, va redeveni ,entru el vi9i:il .2r2 vre% u(:r2 +au vre% re'inere; Ca i cu(
,ict%rul n>ar ,utea c%nc%(itent +2 .ie v29ut #n ta:l%ul unde e+te re,re9entat i +2 vad2 ta:l%ul #n care
+e +tr2duiete +2 re,re9inte ceva; El
d%(nete ,e ,ra&ul dintre ace+te d%u2 vi9i:ilit2'i inc%(,ati:ile;
6ict%rul ,rivete, cu .a'a u%r #nt%ar+2 i cu ca,ul a,lecat +,re u(2r; FiEea92 un ,unct invi9i:il, dar ,e
care n%i, +,ectat%rii, ,ute( cu uurin'2 +2>l identi.ic2(, dat .iind c2 ace+t ,unct +#nte( n%i #nine-
c%i,ul n%+tru, .a'a n%a+tr2, %c$ii n%tri; S,ectac%lul ,e care el #l %:+erv2 e+te deci de d%u2 %ri invi9i:il-
,entru c2 el nu e+te re,re9entat #n +,a'iul ta:l%ului i ,entru c2 +e +ituea92 eEact #n ace+t ,unct %r:, #n
acea+t2 taini'2 e+en'ial2 unde, #n (%(entul c#nd ,rivi(, n%i #nine ne a+cunde( ,rivirea; Wi t%tui,
cu( a( ,utea evita +2 vede( acea+t2 invi9i>:ilitate, c$iar +u: %c$ii n%tri, c#nd ea are #n ta:l%u
ec$ivalentul ei +en+i:il, +i&iliul .i&urii +aleJ A( ,utea #ntr>adev2r +2 &$ici( ce ,rivete ,ict%rul dac2
ar .i ,%+i:il +2 arunc2( % ,rivire a+u,ra ,#n9ei la care lucrea92T dar din acea+ta nu vede( dec#t
ur9eala, +u,%rturile %ri9%ntale, iar ,e vertical2, ,ici%rul evaletului; Marele dre,tun&$i (%n%t%n care
%cu,2 t%at2 ,artea +t#n&2 a ta:l%ului real i care .i&urea92 d%+ul ,#n9ei re,re9entate re+tituie, +u: .%r(a
unei +u,ra.e'e, invi9i:ilitatea #n ,r%.un9i(e a ceea ce arti+tul c%nte(,l2- ace+t +,a'iu #n care +#nte(,
ace+t +,a'iu care +#nte(; #ntre %c$ii ,ict%rului i ceea ce ,rivete el e tra+at2 % linie i(,eri%a+2, ,e care
n>% ,ute( evita, n%i cei care ,rivi(- ea traver+ea92 ta:l%ul real i #nt#lnete #n .a'a +u,ra.e'ei +ale ace+t
I%c de unde n%i vede( ,ict%rul care ne %:+erv2T acea+t2 linie ,unctat2 ne atin&e inevita:il i ne lea&2
de re,re9entarea ta:l%ului;
#n a,aren'2, ace+t l%c e +i(,luT e+te unul de ,ur2 reci,r%citate- n%i ,rivi( un ta:l%u de unde un ,ict%r,
la r#ndul +2u, ne c%nte(,l2; Ni(ic (ai (ult dec#t nite %c$i care +e +u,rind, .a'2 #n .a'2, ,riviri directe
care, #ncruci#ndu>+e, +e +u,ra,un; Wi t%tui, acea+t2 linie +u:'ire de vi9i:ilitate ac%,er2 #n c%(,en+a'ie
% #ntrea&2 re'ea c%(,leE2 de incertitudini, de +c$i(:uri i de e+c$ive; 6ict%rul nu>i #ndrea,t2 %c$ii
+,re n%i dec#t #n (2+ura #n care n%i +t2( ,e l%cul (%tivului +2u; N%i +,ectat%rii, +#nte( #n ,lu+;
#n.#(,ina'i de acea+t2 ,rivire, +#nte( alun&a'i de ea, #nl%cui'i cu ceea ce dint%tdeauna +>a a.lat ac%l%,
#naintea n%a+tr2- (%delul #n+ui; Inver+ #n+2, ,rivirea ,ict%rului #ndre,tat2 #n a.ara ta:l%ului +,re vidul
care>i +t2 #n .a'2 acce,t2 t%t at#tea (%dele c#te>i vin din+,re +,ectat%riT #n ace+t l%c ,reci+, dar
indi.erent, ,rivit%rul i ,rivitul #i +c$i(:2 l%curile .2r2 #ncetare; Nici % ,rivire nu e+te +ta:il2 +au, (ai
de&ra:2, #n d#ra
%u-intele )i lucrurile
neutr2 a ,rivirii care +tr2,un&e ,#n9a ,er,endicular, +u:iectul i %:iectul, +,ectat%rul i (%delul #i
inver+ea92 r%lurile la in.init; Iar (area ,#n92 #nt%ar+2 de la eEtre(a +t#n&2 a ta:l%ului #i eEercit2 aici a
d%ua +a .unc'ie- invi9i:il2 cu %:+tina'ie, ea #(,iedic2 %rice re,erare +au +ta:ilire de.initiv2 a ra,%rtului
#ntre ,riviri; FiEitatea %,ac2 ,e care ,#n9a % .ace +2 d%(nea+c2 #ntr>% ,arte .ace ,entru t%tdeauna
in+ta:il /%cul (eta(%r.%9el%r care, #n centru, +e +ta:ilete #ntre +,ectat%r i (%del; 6entru c2 nu vede(
dec#t d%+ul ta:l%ului, nu ti( cine +#nte(, nici ce .ace(; V29u'i +au v29#ndJ 6ict%rul .iEea92 #n ,re9ent
un l%c care dintr>% cli,2 #n alta nu #ncetea92 +2>i +c$i(:e c%n'inutul, .%r(a, .a'a, identitatea *ar
i(%:ilitatea atent2 a %c$il%r +2i tri(ite +,re % alt2 direc'ie;,e care au ur(at>% de/a de nenu(2rate %ri i
,e care #n cur#nd, (ai (ult ca +i&ur, % v%r relua- aceea a ,#n9ei i(%:ile ,e care +e tra+ea92, e+te tra+at
,%ate, de(ult i ,entru t%tdeauna, un ,%rtret care nu +e va (ai ter&e nici%dat2; A+t.el #nc#t ,rivirea
+uveran2 a ,ict%rului i(,une un triun&$i virtual, care de.inete #n ,arcur+ul +2u ace+t ta:l%u al unui
ta:l%u- #n v#r. > +in&urul ,unct vi9i:il > %c$ii arti+tuluiT la :a92, #ntr>% ,arte, a(,la+a(entul invi9i:il al
(%delului, iar #n cealalt2, .i&ura ,r%:a:il +c$i'at2 ,e ,#n9a #nt%ar+2;
#n (%(entul #n care ,la+ea92 +,ectat%rul #n c#(,ul ,rivirii l%r, %c$ii ,ict%rului #l ,reiau, #l c%n+tr#n& +2
intre #n ta:l%u, #i atri:uie un l%c ,rivile&iat i %:li&at%riu t%t%dat2, eEtra& din el lu(in%a+a i vi9i:ila +a
+,ecie i % ,r%iectea92 ,e +u,ra.a'a inacce+i:il2 a ,#n9ei #nt%ar+e; S,ectat%rul #i vede invi9i:ili>tatea
.2cut2 vi9i:il2 ,entru ,ict%r i tran+,u+2 #ntr>% i(a&ine de.initiv invi9i:il2 ,entru el #n+ui; Su,ri92
a(,li.icat2 i .2cut2 #nc2 i (ai inevita:il2 de % ca,can2 (ar&inal2; La eEtre(a drea,t2, ta:l%ul
,ri(ete lu(ina de la % .erea+tr2 re,re9entat2 #ntr>% ,er+,ectiv2 .%arte +curt2T nu +e vede din ea dec#t
,erva9ulT a+t.el #nc#t .luEul de lu(in2 ,e care ea #l r2+,#ndete +cald2 #n acelai ti(,, cu aceeai
&ener%9itate, d%u2 +,a'ii vecine, inter+ectate, dar ireducti:ile- +u,ra.a'a ,#n9ei, cu v%lu(ul ,e care>l
re,re9int2 Fadic2 atelierul ,ict%rului +au +al%nul #n care el i>a in+talat evaletulG i #n .a'a ace+tei
+u,ra.e'e, v%lu(ul real ,e care>l %cu,2 +,ectat%rul F+au (ai de&ra:2 l%cul ireal al (%deluluiG; Wi,
,arcur&#nd #nc2,erea de la drea,ta +,re +t#n&a, va+ta lu(in2 de aur duce #n acelai ti(, +,ectat%rul
+,re ,ict%r i (%delul +,re ,#n92T i t%t ea e+te aceea care, lu(in#ndu>l ,e ,ict%r, #l .ace vi9i:il ,entru
+,ectat%r i
.ace +2 +tr2lucea+c2 a+e(eni un%r linii de aur, #n %c$ii (%delului, cadrul ,#n9ei eni&(atice #n care
i(a&inea +a, tran+,u+2, +e va &2+i #nc$i+2; Acea+t2 .erea+tr2 (ar&inal2, ,ar'ial2, a:ia ar2tat2,
eli:erea92 % lu(in2 de,lin2 i (iEt2 care +ervete dre,t l%c c%(un re,re9ent2rii; Ea ec$ili:rea92, la
cel2lalt ca,2t al ta:l%ului, ,#n9a invi9i:il2- la .el cu( acea+ta, #nt%rc#nd +,atele +,ectat%ril%r, +e
re,lia92 #n /urul ta:l%ului care % re,re9int2 i .%r(ea92, ,rin +u,ra,unerea rever+ului +2u vi9i:il ,e
+u,ra.a'a ta:l%ului ,urt2t%r, l%cul, ,entru n%i inacce+i:il, unde +c#nteia92 I(a&inea ,rin eEcelen'2, t%t
aa .erea+tra, la r#ndul ei, ,ur2 de+c$idere, in+taurea92 un +,a'iu t%t at#t de (ani.e+t ,e c#t de t2inuit
e+te cel2laltT la .el de c%(un ,ict%rului, ,er+%na/el%r, (%delel%r, +,ectat%ril%r, ,e c#t de +%litar e
cel2lalt F,entru c2 ni(eni nu>l ,rivete, nici (2car ,ict%rulG; *in+,re drea,ta, +e r2+,#ndete ,rintr>%
.erea+tr2 invi9i:il2 v%lu(ul ,ur al unei lu(ini care .ace vi9i:il2 %rice re,re9entareT la +t#n&a +e #ntinde
+u,ra.a'a care a+cunde, de cealalt2 ,arte a ,rea vi9i:ilei +ale ur9eli, re,re9entarea ,e care % ,%art2;
Lu(ina, inund#nd +cena Fvreau +2 +,un, la .el de :ine #nc2,erea ca i ,#n9a, #nc2,erea re,re9entat2 ,e
,#n92, ca i #nc2,erea #n care e ,la+at2 ,#n9aG, #nv2luie ,er+%na/ele i +,ectat%rii i #i ,%art2, +u:
,rivirea ,ict%rului, +,re t%cul #n care ,en+ula +a #i va re,re9enta; *ar ace+t l%c ne e+te +u+tra+; N%i ne
,rivi( ,rivi'i de ,ict%r i .2cu'i vi9i:ili ,entru %c$ii lui de aceeai lu(in2 care ne .ace +2>l vede(; Wi
#n (%(entul #n care ne v%( tre9i tran+crii de (#na +a ca #ntr>% %&lind2, nu v%( ,utea +ur,rinde din
acea+ta dec#t rever+ul ei cenuiu; Cealalt2 .a'2 a unei psIche.
Or, c$iar #n .a'a +,ectat%ril%r > a n%a+tr2 #nine >, ,e ,eretele care c%n+tituie .undalul #nc2,erii, aut%rul
a re,re9entat % +erie de ta:l%uriT i iat2 c2 dintre t%ate ace+te ,#n9e, una +tr2lucete #ntr>un (%d
,articular; Ra(a #i e+te (ai lat2, (ai #ntunecat2 dec#t a cel%rlalteT % linie al:2, .in2, % du:lea92, t%tui,
+,re interi%r, di.u9#nd ,e t%at2 +u,ra.a'a ei % lu(in2 &reu de deter(inatT ,entru c2 nu vine de nic2ieri,
+au cel (ult dintr>un +,a'iu care #i e+te interi%r; #n acea+t2 lu(in2 +tranie a,ar d%u2 +iluete i, dea+u,ra
l%r, ,u'in (ai #n +,ate, % dra,erie &rea de ,ur,ur2; #n celelalte ta:l%ri nu e ni(ic de v29ut, dec#t c#teva
,ete (ai ,alide la (ar&inea unui #ntuneric .2r2 ,r%.un9i(e; Ace+ta, di(,%triv2, +e de+c$ide +,re un
+,a'iu retra+ unde .%r(e rec%&n%+ci:ile +e +trati.ic2 #ntr>% li(,e9i(e care nu>i a,ar'ine dec#t lui;
*intre t%ate ele(entele de+tinate +2 %.ere
48
%u-intele )i lucrurile
re,re9ent2ri, dar care le c%nte+t2, le a+cund, le e+c$ivea92 ,rin ,%9i'ia +au ,rin di+tan'a l%r, ta:l%ul
ace+ta e+te +in&urul care .unc'i%nea92 aa cu( tre:uie i care +c%ate la iveal2 ceea ce tre:uie +2 arate;
#n ciuda de,2rt2rii i a u(:rei care #l #nc%n/%ar2; *ar nu e+te un ta:l%u- e+te % %&lind2; Ea %.er2 #n
+.#rit acea+t2 vra/a a du:lului ,e care % re.u9au at#t ta:l%urile din ,lanul #nde,2rtat, c#t i lu(ina din
,lanul a,r%,iat cu ,#n9a ir%nic2;
*intre t%ate re,re9ent2rile ,e care le re,re9int2 ta:l%ul, e+te +in&ura vi9i:il2T dar ni(eni nu % ,rivete;
In ,ici%are l#n&a ,#n9a +a, cu #ntrea&a aten'ie #ndre,tat2 +,re (%delul +2u, ,ict%rul nu ,%ate vedea
acea+t2 %&lind2 care lucete, :l#nd, #n +,atele lui; Celelalte ,er+%na/e ale ta:l%ului +#nt, #n (a/%ritate,
#nt%ar+e i ele +,re ceea ce tre:uie +2 +e #nt#(,le #n .a'2, > +,re li(,edea invi9i:ilitate ce (2r&inete
,#n9a, +,re ace+t :alc%n de lu(in2 unde ,rivirile l%r #i au de v29ut ,e cei care #i v2d, i nu +,re acea
ad#ncitur2 #ntunecat2 cu care +e #nc$ide ca(era #n care ei +#nt re,re9enta'i; EEi+t2, t%tui, c#teva ca,ete
v29ute din ,r%.il- dar nici unul nu e+te at#t de (ult #nt%r+, #nc#t +2 ,rivea+c2, #n .undul ca(erei,
acea+t2 %&lind2 ,2r2+it2, (ic dre,tun&$i lucit%r, care nu e ni(ic altceva dec#t vi9i:ilitate, dar .2r2 nici
% ,rivire care +>% ,%at2 lua #n +t2,#nire, +>% actuali9e9e i +2 +e :ucure de .ructul, dintr>% dat2 c%,t, al
+,ectac%lului +2u; Tre:uie +2 recun%ate( c2 acea+t2 indi.eren'2 nu +e c%(,ar2 dec#t cu aceea a
%&lin9ii; Acea+ta nu re.lect2, #n .a,t, ni(ic din ceea ce +e &2+ete #n acelai +,a'iu cu ea- nici ,e
,ict%rul care #i #nt%arce +,atele, nici ,er+%na/ele din centrul ca(erei; #n ,r%.un9i(ea +a li(,ede, nu
vi9i:ilul e+te %&lindit; #n ,ictura %lande92, eEi+ta tradi'ia ca %&lin9ile +2 /%ace un r%l de redu,li>care-
ele re,etau ceea ce era re,r%du+ % dat2 #n ta:l%u, dar #ntr>un +,a'iu ireal, (%di.icat, re+tr#n+, #nc%v%iat;
Vedea( ac%l% acelai lucru ca i #n ,ri(a in+tan'2 a ta:l%ului, dar de+c%(,u+ i rec%(,u+ du,2 % alt2
le&e; Aici, %&linda nu +,une ni(ic din ceea ce de/a +>a +,u+; T%tui, ,%9i'ia ei e+te a,r%a,e central2-
ra(a +u,eri%ar2 +e a.l2 eEact ,e linia care #(,arte #n d%u2 #n2l'i(ea ta:l%ului, ea %cu,2 ,e ,eretele din
.undal F+au cel ,u'in ,e ,artea vi9i:il2 a ace+tuiaG % ,%9i'ie (edian2T ar tre:ui deci ca %&linda +2 .ie
traver+at2 de aceleai linii de ,er+,ectiv2 ca i ta:l%ul #n+uiT ne>a( ,utea ate,ta ca acelai atelier,
acelai ,ict%r, aceeai ,#n92 +2 .ie di+,u+e ,e +u,ra.a'a %&lin9ii du,2 un +,a'iu identicT ar ,utea .i
du:lul ,er.ect;
nsoitoarele
49
Or, %&linda nu arat2 ni(ic din ceea ce re,re9int2 ta:l%ul ,r%,riu>9i+; 6rivirea ei i(%:il2 +e #ndrea,t2,
dinc%ace de ta:l%u, #n acea+t2 re&iune #n (%d nece+ar invi9i:il2 ,e care % .%r(ea92 .a'a ei eEteri%ar2,
+,re ,er+%na/ele ae9ate aici; #n l%c +2 +e #nt%arc2 +,re %:iectele vi9i:ile, acea+t2 %&lind2 traver+ea92
#ntre& c#(,ul re,re9ent2rii, ne&li/#nd ceea ce ar ,utea ca,ta ac%l%, i re+tituie vi9i:ilitatea a ceea ce
r2(#ne #n a.ara %ric2rei ,riviri; *ar acea+t2 invi9i:ilitate ,e care ea % #n.r#n&e nu e+te una a a+cun+ului-
%&linda nu %c%lete vreun %:+tac%l, nu +c$i(:2 vre% ,er+,ectiv2, ci +e adre+ea92 invi9i:ilului re9ultat
#n acelai ti(, din +tructura ta:l%ului i din eEi+ten'a +a ca ,ictur2, #n %&lind2 +e re.lect2 ceea ce t%ate
,er+%na/ele ta:l%ului +#nt ,e cale +2 .iEe9e, cu ,rivirea a'intit2 #nainteT e+te deci ceea ce a( ,utea
vedea dac2 ,#n9a +>ar ,relun&i #n .a'2, c%:%r#nd ,u'in, a+t.el #nc#t +2 cu,rind2 i ,er+%na/ele care #i
+erve+c dre,t (%del ,ict%rului; *ar, ,entru c2 ,#n9a +e %,rete ac%l%, ar2t#ndu>l ,e ,ict%r #n atelierul
+2u, %&linda re.lect2 i ceea ce e+te eEteri%r ta:l%ului, #n (2+ura #n care ace+ta e+te un ta:l%u, adic2 un
.ra&(ent dre,tun&$iular de linii i de cul%ri, cu .unc'ia de a re,re9enta ceva #n %c$ii %ric2rui +,ectat%r
,%+i:il, #n .undul ca(erei, i&n%rat2 de t%'i, %&linda neate,tat2 d2 +tr2lucire .i&uril%r ,e care le
,rivete ,ict%rul F,ict%rul #n realitatea +a re,re9entat2, %:iectiv2, de ,ict%r la lucruGT dar, #n aceeai
(2+ur2, i .i&uril%r care>l ,rive+c ,e ,ict%r F#n acea+t2 realitate (aterial2 ,e care liniile i cul%rile au
ae9at>% ,e ,#n92G; Ace+te d%u2 cate&%rii de .i&uri +#nt #n acelai &rad inacce+i:ile, dar #n (%duri
di.erite- ,ri(a ,rintr>un e.ect de c%(,%9i'ie ,r%,riu ta:l%uluiT a d%ua ,rin le&ea care &uvernea92
#n+2i eEi+ten'a %ric2rui ta:l%u #n &eneral; Aici, /%cul re,re9ent2rii c%n+t2 #n a aduce, #ntr>%
+u,ra,unere in+ta:il2, ace+te d%u2 .%r(e ale invi9i:ilit2'ii una #n l%cul celeilalte > i a le duce
c%nc%(itent la cealalt2 eEtre(itate a ta:l%ului > la ace+t ,%l care e #n cel (ai #nalt &rad re,re9entat-
acela al unei ,r%.un9i(i de re.lectare #n cavitatea unei ,r%.un9i(i a ta:l%ului; O&linda a+i&ur2 %
(etate92 a vi9i:ilit2'ii care atin&e +,a'iul re,re9entat #n ta:l%u i, de%,%triv2, natura +a de
re,re9entareT ea .ace +2 +e vad2, #n centrul ,#n9ei, ceea ce #n ta:l%u e+te de d%u2 %ri; cu nece+itate,
invi9i:il;
Ciudat (%d de a a,lica literal, r2+tu(#ndu>l #n+2, +.atul ,e care :2tr#nul 6ac$er% +e ,are c2 i>l d2du+e
elevului +2u, ,e vre(ea c#nd ace+ta lucra #n atelierul din Sevilla- II(a&inea tre:uie +2 ia+2 din ra(2";
50
%u-intele )i lucrurile
II
6r%:a:il c2 e ti(,ul +2 nu(i( #n +.irit acea+t2 i(a&ine care a,are #n ad#ncul %&lin9ii i ,e care
,ict%rul % c%nte(,l2 #n .a'a ta:l%ului; Ar tre:ui ,%ate +2 .iE2( % dat2 ,entru t%tdeauna identitatea
,er+%na/el%r ,re9ente +au indicate, ,entru a nu ne (ai #ncurca la ne+.#rit #n ace+te denu(iri i(,reci+e,
,u'in a:+tracte, +u+ce,ti:ile #nt%tdeauna de ec$iv%curi, de ,araleli+(e- I,ict%rul", I,er+%na/ele",,
I(%delele", I+,ectat%ri", Ii(a&inile", #n l%c +2 c%ntinu2( a #ntre:uin'a la ne+.#rit un li(:a/
.atal(ente inadecvat vi9i:ilului, ar .i +u.icient +2 +,une( c2 VelC+`ue9 a c%(,u+ un ta:l%uT c2 #n
ace+t ta:l%u +>a re,re9entat ,e el #n+ui, #n atelierul +2u +au #ntr>un +al%n din E+curial, #n ti(, ce ,icta
d%u2 ,er+%na/e ,e care in.anta Mar&areta vine +2 Ie c%nte(,le, #nc%n/urat2 de &uvernante, #n+%'it%are,
curteni i ,iticiT c2 ace+t%ra le ,ute( atri:ui cu ,reci9ie nu(e- tradi'ia % recun%ate aici ,e d%na M2ria
A&u+tina Sar(iente, dinc%l% ,e Niet%, #n ,ri(ul ,lan ,e Nic%la+% 6ertu+at%, :u.%n italian; Ar .i
+u.icient +2 ad2u&2( c2 cele d%u2 ,er+%na/e care +erve+c dre,t (%del ,ict%rului nu +#nt vi9i:ile, cel
,u'in #n (%d directT dar ca le ,ute( 92ri #ntr>% %&lind2T c2 e v%r:a, .2r2 nici % #nd%ial2, de re&ele Fili,
al IV>lea i de +%'ia +a, Mariana
Ace+te nu(e ,r%,rii ar re,re9enta re,ere utile, ar evita de+e(n2ri a(:i&ueT ne>ar indica, #n %rice ca9,
ce ,rivete ,ict%rul i, % dat2 cu el, cea (ai (are ,arte a ,er+%na/el%r ta:l%ului; *ar ra,%rtul li(:a/ului
cu ,ictura e+te un ra,%rt in.init; Nu ,entru c2 ar .i cuv#ntul i(,er.ect, i, #n .a'a vi9i:ilului, #ntr>un
de.icit ,e care #n 9adar +>ar +tr2dui +2>l recu,ere9e; Ele +#nt ireducti:ile unul la cel2lalt- +#nt 9adarnice
+tr2duin'ele de a +,une ce +e vede, c2ci ce +e vede nu>i are l%cul nici%dat2 #n ce +e +,une, i la .el de
9adarnice +#nt i +tr2daniile de a reda, ,rin i(a&ini, (eta.%re, c%(,ara'ii, ceea ce +#nte( ,e cale de a
+,une, c2ci l%cul unde ele +tr2luce+c nu e+te cel ,e care #l etalea92 %c$ii, ci acela de.init de
+ucce+iunile +intaEei; Or, #n ace+t /%c, nu(ele ,r%,riu nu e dec#t un arti.iciu- el ne ,er(ite +2 ar2t2(
cu de&etul, adic2 +2 .ace( +2 +e treac2, ,e .uri, din +,a'iul v%r:irii #n +,a'iul ,rivirii, ,er(i'#nd, ,rin
ur(are, #nc$iderea ace+t%r +,a'ii unul a+u,ra celuilalt ca i cu( +>ar ,%trivi; *ar dac2 vre( +2
(en'ine( de+c$i+ ra,%rtul dintre li(:a/ i vi9i:il, dac2 vre( +2 v%r:i( nu #(,%triva inc%(>
nsoitoarele
51
,ati:ilit2'ii l%r, ci ,%rnind de la ea, a+t.el #nc#t +2 r2(#ne( c#t (ai a,r%a,e i de unul, i de cel2lalt,
atunci tre:uie +2 renun'2( la nu(ele ,r%,rii i +2 ne (en'ine( #n in.initul %:li&a'iei a+u(ate; 6%ate c2
t%c(ai ,rin inter(ediul ace+tui li(:a/ cenuiu, an%ni(, t%tdeauna (eticul%+ i re,etitiv, .iindc2 e+te
at#t de cu,rin92t%r, ,ictura #i va +t#rni, ,u'in c#te ,u'in, li(,e9i(ile;
Tre:uie deci +2 ne ,re.ace( c2 nu ti( cine +e re.lect2 #n ad#ncul %&lin9ii i +2 inter%&2( acea+t2
re.lectare #n i(ediatul eEi+ten'ei +ale;
Mai #nt#i, re.lectarea e+te rever+ul (arii ,#n9e re,re9entate la +.#n&a; S,atele +au (ai de&ra:2 .a'a, c2ci
arat2 din .a'2 ceea ce ,#n9a a+cunde ,rin ,%9i'ia +a; A,%i, ea +e %,une .ere+trei i % c%n+%lidea92; Ca i
acea+ta, e+te un l%c c%(un al ta:l%ului i a ceea ce #i e+te eEteri%r; *ar .erea+tra %,erea92 ,rin
(icarea c%ntinu2 a unei e.u9iuni care, de la drea,ta la +t#n&a, al2tur2 ,er+%na/el%r atente, ,ict%rului
ta:l%ului, +,ectac%lul ,e care ei #l c%nte(,l2T %&linda #n+2, ,rintr>% (icare vi%lent2, in+tantanee i de
,ur2 +ur,ri92, caut2 #n .a'a ta:l%ului ceea ce e+te ,rivit, dar nu i vi9i:il, ,entru a>l .ace, la ca,2tul
,r%.un9i(ii .ictive, vi9i:il, dar indi.erent tutur%r ,riviril%r; I(,eri%a+a linie ,unctat2 tra+at2 #ntre
%&lindire i ceea ce acea+ta re.lect2 taie ,er,endicular .luEul lateral al lu(inii; #n +.irit > i e cea de>a
treia .unc'ie a ace+tei %&lin9i > ea /uEta,une % u2 care +e de+c$ide ca i ea #n ,eretele din .und; Ua
decu,ea92 i ea un dre,tun&$i tran+,arent a c2rui lu(in2 (at2 nu ,2trunde #n #nc2,ere; N>ar .i altceva
dec#t % nete9i(e ,%leit2, dac2 n>ar .i ad#ncit2 +,re eEteri%r ,rintr>un canat +cul,tat, ,rin .aldurile unei
dra,erii i u(:ra c#t%rva tre,te; Aici #nce,e un c%rid%rT dar #n l%c +2 +e ,iard2 #n %:+curitate, el +e
ri+i,ete #ntr>% eE,l%9ie &al:en2 unde lu(ina, .2r2 +2 intre, +e tran+.%r(2 #ntr>un v#rte/ i +e %,rete; 6e
ace+t .%nd, a,r%,iat i .2r2 li(it2 t%t%dat2, un %( #i de9v2luie +iluetaT e v29ut din ,r%.ilT cu % (#n2 +e
+,ri/in2 de % dra,erie &reaT ,ici%arele #i +#nt ae9ate ,e d%u2 tre,te di.eriteT are &enunc$iul #nd%it;
6%ate c2 va intra #n #nc2,ereT ,%ate +e (ul'u(ete +2 tra&2 cu %c$iul la ce +e #nt#(,l2 #n interi%r,
(ul'u(it +2 +ur,rind2 .2r2 a .i %:+ervat; Ca i %&linda, el .iEea92 ,artea din +,ate a +ceneiT nu>i
ac%rd2( nici lui aten'ie, cu( nu>i ac%rd2( nici %&lin9ii; Nu ti( de unde vineT ,ute( ,re+u,une c2,
ur(#nd c%rid%are #nt%rt%c$eate, a %c%lit #nc2,erea #n care +#nt reunite ,er+%na/ele i unde lucrea92 ,ic>
HA
%u-intele )i lucrurile
nsoitoarele
53
t%rulT ,%ate c2 +e &2+ea i el, cu ,u'in #nainte, #n ,artea din .a'2 a +cenei, #n re&iunea invi9i:il2 ,e care
% c%nte(,l2 t%'i %c$ii din ta:l%u; Ca i i(a&inile ,e care le 92ri( #n ad#ncul %&lin9ii, +e ,%ate ca el +2
.ie un e(i+ar al ace+tui +,a'iu evident i a+cun+; EEi+t2 t%tui % di.eren'2- el e ac%l% #n carne i %a+eT
a,are de a.ara, ,e ,ra&ul ariei re,re9entateT e+te, indu:ita:il, nu re.lectare ,r%:a:il2, ci iru,'ie;
O&linda, d#nd la iveal2, c$iar dinc%l% de ,ere'ii atelierului, ce +e #nt#(,l2 #n .a'a ta:l%ului, .ace +2
%+cile9e, #n di(en+iunea ei +a&ital2, interi%rul i eEteri%rul; Cu un ,ici%r ,e +car2 i c%r,ul #n #ntre&i(e
din ,r%.il, vi9itat%rul a(:i&uu intr2Q i ie+e #n acelai ti(,, #ntr>un :alan+ i(%:il; El re,et2 ,e l%c, dar
#n realitatea #ntunecat2 a c%r,ului +2u, (icarea in+tantanee a i(a&inil%r care traver+ea92
#nc2,erea, ,2trund #n %&lind2, +e re.lect2 #n ea i rei9:ucne+c ca +,ecii vi9i:ile, n%i i identice; 6alide,
(inu+cule, ace+te +iluete #n %&lind2 +#nt recu9ate de #nalta i +%lida +tatur2 a %(ului care r2+are #n
cadrul uii;
*ar tre:uie +2 c%:%r#( din n%u din .undalul ta:l%ului +,re avan+cen2T tre:uie ,2r2+it ace+t #nc%n/ur a
c2rui v%lut2 t%c(ai a( ,arcur+>%; 6lec#nd de la ,rivirea ,ict%rului care, #n +t#n&a, c%n+tituie un .el de
centru decalat, %:+erv2( (ai #nt#i ,artea din +,ate a ,#n9ei, a,%i ta:l%urile eE,u+e av#nd #n centru
%&linda, a,%i ua de+c$i+2, a,%i alte ta:l%uri, din care % ,er+,ectiv2 .%arte #n&u+t2 nu la+2 +2 +e vad2
dec#t ra(ele cu &r%+i(ea l%r, #n +.#rit, la eEtre(a drea,t2, .erea+tra +au (ai de&ra:2
de+,ic2tura ,rin care +e revar+2 lu(ina Acea+t2 c%c$ilie #n .%r(2 de elice %.er2 t%t ciclul re,re9ent2rii-
,rivirea, ,aleta i ,en+ula, ,#n9a in%cent2 de +e(ne Face+tea +#nt in+tru(entele (ateriale ale
re,re9ent2riiG, ta:l%urile, re.lect2rile, %(ul real Fre,re9entarea #nc$eiat2, dar ca i eli:erat2 de
c%n'inuturile +ale ilu9%rii +au verita:ile care #i +#nt /uEta,u+eGT du,2 care re,re9entarea +e de+.ace- nu
(ai vede( dec#t ra(ele i acea+t2 lu(in2 care +cald2 din eEteri%r ta:l%urile, dar ,e care ace+tea #n
+c$i(: tre:uie +2 le rec%n+tituie +u: +,ecia l%r ,r%,rie ca i cu( ar veni din alt2 ,arte, traver+#nd
ra(ele l%r de le(n #ntunecat; Wi acea+t2 lu(in2 % vede( #ntr>adev2r a+u,ra ta:l%ului ce ,are a
i9v%r# #n interstiiu! ra(eiT i de aici ea re#nt#lnete .runtea, ,%(e'ii, %c$ii, ,rivirea ,ict%rului care 'ine
#ntr>% (#n2 ,aleta, #n cealalt2 ,en+ula .in2;;; A+t.el +e #nc$ide v%luta +au, (ai cur#nd, ,rin acea+t2
lu(in2, +e de+c$ide;
Acea+t2 de+c$idere nu (ai e+te, ca #n .undal, % u2 #ntrede+c$i+2T e c$iar l2r&i(ea ta:l%ului, iar
,rivirile care trec ,e aici nu +#nt ale unui vi9itat%r de de,arte; Fri9a care %cu,2 ,ri(ul i al d%ilea ,lan
al ta:l%ului re,re9int2 %,t ,er+%na/e >inclu+iv ,ict%rul; Cinci dintre ele, cu ca,ul (ai (ult +au (ai
,u'in #nclinat, #nt%r+ +au ,lecat, ,rive+c ,e ,er,endiculara ta:l%ului; Centrul &ru,ului e+te %cu,at de
(ica in.ant2, cu a(,la r%c$ie #n &ri i r%9; 6rin'e+a #nt%arce ca,ul +,re drea,ta ta:l%ului, #n ti(, ce
:u+tul i v%lanele lar&i ale r%c$iei +#nt #ndre,tate u%r +,re +t#n&aT dar ,rivirea i +e #ndrea,t2 cu (ult
a,l%(: #n direc'ia +,ectat%rului a.lat #n .a'a ta:l%ului; O linie (edian2 #(,2r'ind ,#n9a #n d%u2 v%lete
e&ale ar trece eEact ,rintre %c$ii c%,ilei; Fa'a ei +e a.l2 la % trei(e din #n2l'i(ea t%tal2 a ta:l%ului;
A+t.el #nc#t aici, .2r2 #nd%ial2, re9id2 te(a ,rinci,al2 a c%(,%9i'ieiT %:iectul #n+ui al ace+tei ,icturi;
Ca ,entru a d%vedi i a +u:linia i (ai clar ace+t lucru, aut%rul a recur+ la % .i&ur2 tradi'i%nal2T al2turi
de ,er+%na/ul central, el a ,la+at un altul, #n&enunc$eat, care #l ,rivete; Ca un d2ruit%r ru&#ndu>+e, ca
#n&erul #n .a'a Feci%arei, % &uvernant2 #n &enunc$i #i #ntinde (#inile +,re ,rin'e+2; Un ,r%.il
,er.ect #i c%nturea92 .a'a, a.lat2 la #n2l'i(ea .e'ei c%,ilului; )uvernanta ,rivete +,re ,rin'e+2 i nu(ai
+,re ea; 6u'in (ai +,re drea,ta, % alt2 #n+%'it%are, i ea #nt%ar+2 +,re in.ant2, u%r a,lecat2 a+u,ra ei,
dar cu %c$ii clar #ndre,ta'i #nainte, ac%l% unde ,rive+c de/a i ,ict%rul, i ,rin'e+a; In +.#rit, d%u2
&ru,uri de c#te d%u2 ,er+%na/e- unul (ai #n +,ate, cel2lalt, .%r(at din ,itici, a.lat #n c$iar ,ri(ul ,lan;
#n .iecare cu,lu, un ,er+%na/ ,rivete #n .a'2, cel2lalt +,re drea,ta +au +,re +t#n&a; 6rin ,%9i'ie i ,rin
talie, ace+te d%u2 &ru,uri #i r2+,und i +e du:lea92- #n +,ate, curtenii F.e(eia, #n +t#n&a, ,rivete +,re
drea,taGT #n .a'2, ,iticii F:2iatul ,la+at #n eEtre(a drea,t2 ,rivete +,re interi%rul ta:l%uluiG; Ace+t
an+a(:lu de ,er+%na/e, a+t.el di+,u+e, ,%ate c%n+titui, #n .unc'ie de aten'ia ,e care % ac%rd2( ta:l%ului
+au de centrul de re.erin'2 ale+, d%u2 .i&uri; Una ar .i un (are 1T #n ,unctul +u,eri%r din +t#n&a +>ar
a.la ,rivirea ,ict%rului, iar #n cel din drea,ta, ,rivirea curteanuluiT #n ,unctul in.eri%r din +t#n&a +e a.l2
c%l'ul ,#n9ei re,re9entate
c
u +,atele F(ai ,reci+, ,ici%rul evaletuluiGT #n drea,ta > ,iticul Fcu ,ici%rul
+,ri/init de +,atele c#ineluiG; La inter+ec'ia cel%r d%u2 linii, #n centrul 1>ului, ,rivirea in.antei; Cealalt2
.i&ur2 ar .i (ai cur#nd % va+t2 cur:2T cele d%u2 ca,etele ale +ale ar .i
54
%u-intele )i lucrurile
deter(inate de ,ict%r #n +t#n&a i de curtean #n drea,ta >eEtre(it2'i #nalte i retra+eT Ic2uul", (ult (ai
a,r%,iat, ar c%incide cu .a'a ,rin'e+ei i cu ,rivirea &uvernantei #ndre,tate +,re ea; Acea+t2 linie +u,l2
de+enea92 .%r(a unei cu,e, care #n+crie a(,la+a(entul %&lin9ii #n (i/l%cul ta:l%ului i, t%t%dat2, #l
de&a/2;
EEi+t2, deci, d%u2 centre care ,%t %r&ani9a ta:l%ul, du,2 cu( aten'ia ,rivit%rului +e de,la+ea92 i +e
.iEea92 #ntr>un ,unct +au altul; 6rin'e+a +t2 #n ,ici%are #n (i/l%cul unei cruci a S.#ntului Andrei care +e
r%tete #n /urul ei cu v#rte/ul de curteni, de #n+%'it%areL de ani(ale i de :u.%ni; *ar acea+t2 ,iv%tare e
#ncre(enit2; #ncre(enit2 de un +,ectac%l care ar .i a:+%lut invi9i:il dac2 aceleai ,er+%na/e, dintr>%
dat2 i(%:ile, n>ar %.eri ,%+i:ilitatea de a ,rivi #n ad#ncul unei %&lin9i, ca #n c2uul unei cu,e, du:lul
neate,tat al c%nte(,la'iei l%r; #n ad#nci(e ,rin'e+a +e +u,ra,une %&lin9iiT #n #n2l'i(eT re.lectarea e+te
cea care +e +u,ra,une .e'ei; *ar ,er+,ectiva le .ace .%arte a,r%,iate una de alta; Or, din .iecare dintre
ele '#nete % linie inevita:il2T una, i9v%r#t2 din %&lind2, traver+ea92 #ntrea&a ,r%.un9i(e re,re9entat2
Fi c$iar (ai (ult, ,entru c2 %&linda +tr2,un&e ,eretele din .undal i d2 natere #n +,atele lui unui alt
+,a'iuGT cealalt2 e (ai +curt2T ea vine din ,rivirea c%,ilei i nu traver+ea92 dec#t ,ri(ul ,lan; Ace+te
d%u2 linii +a&itale +#nt c%nver&ente #ntr>un un&$i .%arte a+cu'it i ,unctul #nt#lnirii l%r, '#nind din
,#n92, +e .iEea92 #n .a'a ta:l%ului, a,r%a,e de ,unctul din care #l ,rivi(; 6unct #nd%ielnic, ,entru c2
nu>l vede(T ,unct inevita:il i ,er.ect de.init, #n+2, ,entru c2 e+te ,re+cri+ de ace+te d%u2 .i&uri
d%(inante i c%n.ir(at #n ,lu+ de alte linii ,unctate adiacente care r2+ar din ta:l%u i, de a+e(enea,
evadea92 din el;
Ce +e a.l2, deci, #n ace+t l%c ,er.ect inacce+i:il, dat .iind c2 e+te eEteri%r ta:l%ului, dar ,re+cri+,
t%t%dat2, de t%ate liniile c%(,%9i'iei luiJ *e+,re ce +,ectac%l e v%r:a, cine +#nt ace+te c$i,uri care +e
re.lect2 #nt#i #n ,u,ilele in.antei, a,%i #n ale curtenil%r i ale ,ict%rului, i #n +.#rit #n li(,e9i(ea
#nde,2rtat2 a %&lin9iiJ I(ediat, #n+2, #ntre:area +e dedu:lea92- c$i,ul ,e care>l re.lect2 %&linda e+te #n
e&al2 (2+ur2 cel cnre % c%nte(,l2T ceea ce ,rive+c t%ate ,er+%na/ele ta:l%ului +#nt de%,%triv2
,er+%na/ele ai c2r%r %c$i le c%nte(,l2 ca ,e % +cen2; Ta:l%ul #n #ntre&ul +2u ,rivete % +cen2 ,entru
care el e+te, la r#ndul +2u, % +cen2; 6ur2 reci,r%citate (ani.e+tat2 de %&linda
nsoitoarele
55
,rivit%are i ,rivit2, i ale c2rei d%u2 (%(ente +#nt de9v2luite #n cele d%u2 c%l'uri ale ta:l%ului- #n
+t#n&a, ,#n9a #nt%ar+2 cu +,atele, ,rin care ,unctul eEteri%r devine ,ur +,ectac%lT #n drea,ta, c#inele
lun&it ,e ,%dea, +in&urul ele(ent al ta:l%ului care nici nu ,rivete, nici nu +e (ic2, ,entru c2 el nu e
.2cut, cu relie.urile +ale ,re&nante i lu(ina care #i /%ac2 #n ,2rul (2t2+%+, dec#t ,entru a .i un %:iect
de ,rivit;
C$iar ,ri(a %c$ire a+u,ra ta:l%ului ne>a de+t2inuit #n ce anu(e c%n+t2 ace+t +,ectac%l #n ,rivire; E+te
v%r:a de +uverani, #i &$ici( de/a #n ,rivirea re+,ectu%a+2 a a+i+ten'ei, #n ui(irea c%,ilei i a ,iticil%r; #i
recun%ate(, #n +tr2.undul ta:l%ului, #n cele d%u2 (ici +iluete care luce+c #n a,ele %&lin9ii; #n t%at2
acea+t2 (ul'i(e de c$i,uri atente, de tru,uri #(,%d%:ite, ei +#nt cea (ai ,alid2, cea (ai ireal2, cea (ai
c%(,r%(i+2 dintre i(a&ini- % (icare +au ,u'in2 lu(in2 ar .i de>a/un+ ,entru a>i .ace +2 di+,ar2;
*intre t%ate ,er+%na/ele re,re9ent2rii, +#nt i cele (ai ne&li/ate, ,entru c2 ni(eni nu d2 aten'ie ace+tei
re.lect2ri care +e in+inuea92 #n +,atele tutur%r i +e +trec%ar2 ,e ne+i('ite ,rintr>un +,a'iu ne:2nuitT #n
(2+ura #n care +#nt vi9i:ile, ele +#nt .%r(a cea (ai .ra&il2 i cea (ai #nde,2rtat2 de %rice realitate;
Inver+, #n (2+ura #n care, a.l#ndu>+e #n eEteri%rul ta:l%ului, +#nt retra+e #ntr>% invi9i:ilitate e+en'ial2,
ele %rd%nea92 #n /urul l%r #ntrea&a re,re9entareT #n .a'a l%r +e de+.2%ar2 t%tul, +,re ele +e #nt%rc
,rivirile, l%r le e+te ,re9entat2 ,rin'e+a #n r%c$ie de &al2T de la ,#n9a #nt%ar+2 la in.ant2, i de aici la
,iticul /uc#ndu>+e la eEtre(a drea,t2, +e de+enea92 % cur:2 F+au +e de+c$ide ra(ura in.eri%ar2 a acelui
1G ,entru a %rd%na #n .a'a ,riviril%r re&ale #ntrea&a di+,unere a ta:l%ului i ,entru a de9v2lui a+t.el
adev2ratul centru al c%(,%9i'iei, c2ruia i +e +u:%rd%nea92, #n .inal, ,rivirea in.antei i i(a&inea din
%&lind2;
Ace+t centru e +uveran #n (%d +i(:%lic #n anecd%t2, ,entru c2 e+te %cu,at de re&ele Fili, al IV>lea i
de +%'ia +a; *ar (ai ale+ e +uveran ,rin tri,la .unc'ie ,e care % are #n ra,%rt cu ta:l%ul; #n el +u,ra,un
eEact ,rivirea (%delului #n cli,a c#nd e+te ,ictat, ,rivirea +,ectat%rului care c%nte(,l2 +cena i aceea a
,ict%rului #n (%(entul #n care>i c%(,une ta:l%ul Fnu acela care e re,re9entat, ci acela care +e a.l2 #n
.a'a n%a+tr2 i de+,re care v%r:i(G; Ace+te trei .unc'ii I,rivit%are" +e c%n.und2 #ntr>un ,unct eEteri%r
ta:l%ului- adic2 ideal #n ra,%rt cu ceea ce e+te re,re9entat, #n+2 ,er.ect real, dat .iind c2 ,%rnind de la
el
'56
%u-intele )i lucrurile
devine ,%+i:il2 re,re9entarea #n c$iar acea+t2 realitate, el nu ,%ate +2 nu .ie invi9i:il; Wi t%tui, acea+t2
realitate e+te ,r%iectat2 #n interi%rul ta:l%ului, > ,r%iectat2 i reali9#nd % di.rac'ie #n trei .i&uri ce
c%re+,und cel%r trei .unc'ii ale ace+tui ,unct ideal i real; Ace+tea +#nt- #n +t#n&a, ,ict%rul cu ,aleta #n
(#n2 Faut%,%rtret al aut%rului ta:l%uluiGT #n drea,ta, vi9itat%rul, cu un ,ici%r ,e +car2, &ata +2 intre #n
#nc2,ereT el #nre&i+trea92 ,e d%+ #ntrea&a +cen2, dar vede din .a'2 cu,lul re&al, care e +,ectac%lul
#n+uiT #n centru, #n +.#rit, i(a&inea re.lectat2 a re&elui i re&inei, &2ti'i, ne(ica'i, #n ,%+tura
(%delel%r r2:d2t%are;
Re.lectarea arat2 #n (%d naiv i #n u(:r2 ceea ce ,rivete t%at2 lu(ea #n ,ri(ul ,lan; Ea re+tituie ca
,rin .ar(ec ceea ce #i li,+ete ,rivirii .iec2ruia- ,ict%rului, (%delul ,e care>l re>c%,ia92 ac%l%, #n
ta:l%u, du:lul +2u re,re9entatT re&elui, ,%rtretul +2u ce +e #(,linete ,e acel ver+ant al ,#n9ei ,e care
nu>l ,%ate ,erce,e din l%cul #n care +e a.l2T +,ectat%rului, centrul real al +cenei, al c2rui l%c l>a luat
,rintr>un .el de e.rac'ie; *ar ,%ate c2 acea+t2 &ener%9itate a %&lin9ii nu e dec#t ,re.2c2t%rieT ,%ate c2
ea (ai (ult a+cunde dec#t arat2; L%cul #n care tr%nea92 re&ele i +%'ia +a e+te t%t%dat2 l%cul arti+tului i
cel al +,ectat%rului- #n ad#ncul %&lin9ii ar ,utea +2 a,ar2 > ar tre:ui +2 a,ar2 > c$i,ul an%ni( al
trec2t%rului i c$i,ul lui VelC+`ue9; C2ci .unc'ia ace+tei re.lect2ri e+te de a atra&e #n interi%rul
ta:l%ului ceea ce, a,ar'in#ndu>i, #i e +tr2in- ,rivirea care l>a %r&ani9at i ,rivirea ,entru care +e
de+.2%ar2; *ar ,entru c2 ace+tea +#nt ,re9ente #n ta:l%u, la drea,ta i la +t#n&a, arti+tul i vi9itat%rul nu
,%t .i ,la+a'i #n %&lind2- la .el cu( re&ele a,are #n %&lind2 eEact #n (2+ura #n care el nu a,ar'ine
ta:l%ului;
#n (area v%lut2 care ,arcur&e ,eri(etrul atelierului, #nce,#nd cu ,rivirea ,ict%rului, ,aleta i (#na +a
#ncre(enit2, i +.#rind cu ta:l%urile eE,u+e, re,re9entarea +e nate, +e #(,linete, ,entru a +e di9%lva
din n%u #n lu(in2T ciclul e ,er.ect; #n +c$i(:, liniile care traver+ea92 ,r%.un9i(ea ta:l%ului +#nt
inc%(,leteT le li,+ete tutur%r % ,arte a traiectului; Acea+t2 lacun2 e dat%rat2 a:+en'ei re&elui > a:+en'2
care e+te un arti.iciu al ,ict%rului; *ar ace+t arti.iciu a+cunde i de+e(nea92 un l%c &%l, care e i(ediat-
al ,ict%rului i al +,ectat%rului c#nd ,rive+c +au c%(,un ta:l%ul; Acea+ta ,entru c2, ,r%:a:il, #n ace+t
ta:l%u, ca #n %rice re,re9entare ,entru care el e, +2 +,une(, e+en'a v2dit2, invi9i:ilitatea ,r%.und2 a
ceea ce +e vede e+te +%lidar2 cu invi9i:ilitatea celui care vede > #n ciuda
nsoitoarele
H<
%&lin9il%r, re.lect2ril%r, i(ita'iil%r, ,%rtretel%r; *e /ur>#(,re/u>rul +cenei +#nt ae9ate +e(nele i
.%r(ele +ucce+ive ale re,re9ent2riiT dar du:lul ra,%rt al re,re9ent2rii, cu (%delul i cu +uveranul +2u,
cu aut%rul +2u ca i cu acela c2ruia i +e %.er2, e #n (%d nece+ar #ntreru,t; El nici%dat2 nu ,%ate .i
,re9ent .2r2 re+tul, nici c$iar dac2 e v%r:a de % re,re9entare care +>ar da ea #n+2i #n +,ectac%l; #n
,r%.un9i(ea ce traver+ea92 ,#n9a, % +tr2,un&e #n (%d .ictiv i % ,r%iectea92 #n .a'a ei #n+ei, nu e+te
,%+i:il ca ,ura an+2 a i(a&inii +2>i ,un2 vre%dat2 #n lu(in2 ,e (ae+trul care re,re9int2 i ,e
+uveranul care e+te re,re9entat;
6%ate c2 eEi+t2, #n ace+t ta:l%u de Vel2+`ue9, un .el de re,re9entare a re,re9ent2rii cla+ice, i de.ini'ia
+,a'iului ,e care ea % de+c$ide; Ea ,urcede #ntr>adev2r +2 +e re,re9inte aici #n t%ate ele(entele, cu
i(a&inile +ale, cu ,rivirile c2r%ra li +e %.er2, cu c$i,urile ,e care le .ace vi9i:ile, cu &e+turile care %
aduc ,e lu(e; *ar aici, #n acea+t2 di+,er+iune ,e care ea % adun2 la un l%c i % etalea92, un vid e+en'ial
a,are #n c$i, i(,eri%+ indicat din t%ate ,2r'ile- di+,ari'ia nece+ar2 a ceea ce % #nte(eia92, > a aceluia
cu care ea +e a+ea(2n2 i a aceluia #n %c$ii c2ruia ea nu e+te dec#t a+e(2nare; Ace+t +u:iect #n+ui
>care e+te acelai > a .%+t elidat Wi, eli:erat2, #n +.#rit, de ace+t ra,%rt care % #nl2n'uia, re,re9entarea +e
,%ate %.eri ca ,ur2 re,re9entare;
2roza lumii
59
CA6ITOLUL II
2roza lumii
I; CELE 6ATRU SIMILITU*INI
6#n2 la +.#ritul +ec%lului al 1VI>lea, a+e(2narea a /ucat un r%l c%n+tructiv #n ti,ul de cun%atere
+,eci.ic culturii %ccidentale; Ea e+te cea care a &uvernat, #n (are ,arte, eEe&e9a i inter,retarea
teEtel%rT ea a %r&ani9at /%cul +i(:%luril%r, a ,er(i+ cun%aterea lucruril%r vi9i:ile i invi9i:ile, a
%rientat arta de a le re,re9enta Lu(ea +e r2+ucea #n /urul ei #n+ei- ,2(#ntul re,et#nd cerul, c$i,urile
%&lindindu>+e #n +tele i iar:a a+cun9#nd #n ti/ele +ale tainele a.late #n +lu/:a %(ului; 6ictura i(ita
+,a'iul; Iar re,re9entarea > .ie ea +2r:2t%are +au tiin'2 >trecea dre,t re,etare- teatru al vie'ii +au
%&lind2 a lu(ii, ace+ta era titlul %ric2rui li(:a/, (%dul +2u de a +e anun'a i de a>i .%r(ula dre,tul de
a v%r:i;
Tre:uie +2 ne %,ri( ,u'in #n ace+t ,unct al ti(,ului #n care a+e(2narea +e va de+,rinde de d%(eniul
tiutului i va di+,2rea, cel ,u'in #n ,arte, din %ri9%ntul cun%aterii; La +.#ritul +ec%lului al 1VI>lea i
a,%i la #nce,utul +ec%lului al 1VII>lea, cu( era &#ndit2 +i(ilitudineaJ Cu( ,utea ea +2 %r&ani9e9e
.i&urile cun%ateriiJ Wi dac2 e adev2rat c2 lucrurile care +e a+e(2nau erau #n nu(2r in.init, ,ute( cel
,u'in +2 +ta:ili( .%r(ele du,2 care li +>ar ,utea #nt#(,la +2 +e a+e(ene unele cu alteleJ
3e+2tura +e(antic2 a a+e(2n2rii #n +ec%lul al 1VI>lea e+te .%arte :%&at2- 8miciia, 8eAualitas
.contractus, consensus, matrimonium, societas, pax el similia>, %onsonantici, %oncertus, %ontinuum,
2aritas, 2roporia, $imilitudo, %on'unctio, %opula
K
. Wi (ai eEi+t2 (ulte alte n%'iuni care, Ia +u,ra.a'a
&#ndirii, +e #ncruciea92, +e +u,ra,un, +e c%n+%lidea92 +au +e li(itea92 reci,r%c; E +u.icient
de%ca(dat2 +2 indic2( ,rinci,alele .i&uri
1
6; )re&%ire, $Intaxeon artis mira*itis FC%l%&ne, 1!1@G, ,; AB;
care #i ,re+criu tiin'ei a+e(2n2rii articula'iile l%r; 6atru dintre ele +#nt, #n (%d +i&ur, e+en'iale;
Mai #nt#i, con-enientia. La dre,t v%r:ind, #nvecinarea 1 l%curil%r e+te (ai ,uternic de+e;nnat2 ,rin
ace+t cuv#nt dec#t +i(ilitudinea; S#nt Ic%nvenien'e" lucrurile care, a,r%,iindu>+e unul de altul, a/un& +2
+e al2tureT ele #i atin& (ar&inile, li(itele l%r +e a(e+tec2, eEtre(itatea unuia e+te #nce,utul celuilalt;
6rin acea+ta, (icarea +e c%(unic2, in.luen'ele, ,a+iunile i ,r%,riet2'ile de a+e(enea; #n aa .el #nc#t
#n acea+t2 /%nc'iune de lucruri a,are % a+e(2nare; *u:l2 c$iar din (%(entul c#nd ne ,r%,une( +>%
de+curc2(- a+e(2narea l%cului, a c%l'ului #n care natura a ,la+at cele d%u2 lucruri, deci +i(ilitudine a
,r%,riet2'il%rT c2ci #n ace+t c%n'in2t%r natural care e+te lu(ea, vecin2tatea nu e+te % rela'ie eEteri%ar2
#ntre lucruri, ci +e(nul unei #nrudiri cel ,u'in %:+cure; Wi a,%i din ace+t c%ntact +e na+c, ,rin +c$i(:,
n%i a+e(2n2riT +e i(,une un re&i( c%(unT +i(ilitudinii, ca ra'iune +urd2 a vecin2t2'ii, i +e +u,ra,une
% a+e(2nare care e+te e.ectul vi9i:il al ,r%Ei(it2'ii; Su.letul i tru,ul, de eEe(,lu, +#nt de d%u2 %ri
c%nvenien'e- a tre:uit ca ,2catul +2 .ac2 +u.letul &reu, a,2+2t%r i tere+tru, ,entru ca *u(ne9eu +2>l
,la+e9e #n ad#ncul (ateriei; *ar, ,rin acea+t2 vecin2tate, +u.letul ,ri(ete (ic2rile c%r,ului i +e
a+i(ilea92 ace+tuia, #n ti(, ce Ic%r,ul +e alterea92 i +e c%ru,e ,rin ,a+iunile +u.letului
1
", #n va+ta
+intaE2 a lu(ii, .iin'ele di.erite +e ada,tea92 unele alt%raT ,lanta c%(unic2 cu ani(alul, ,2(#ntul cu
(area, %(ul cu t%t ce #l #nc%n/%ar2; A+e(2narea i(,une vecin2t2'i care a+i&ur2, la r#ndul l%r,
a+e(2n2ri; L%cul i +i(ilitudinea +e #ntre,2trund- vede( cre+c#nd (uc$i ,e +,atele c%c$iliil%r, ,lante
#n c%arnele r2(ur%a+e ale cer:il%r, +%iuri de ier:uri ,e .a'a %a(enil%rT i +traniul 9%%.it /uEta,une,
a(e+tec#ndu>le, ,r%,riet2'ile care #l .ac a+e(2n2t%r #n e&al2 (2+ur2 ,lantei i ani(alului
A
; Iat2 t%t
at#tea +e(ne de c%nvenien'2;
C%nvenientia e+te % a+e(2nare le&at2 de +,a'iu #n .%r(a Idin a,r%a,e #n a,r%a,e"; Ea e+te de %rdinul
c%n/unc'iei i al a/u+t2rii; *e aceea ea a,ar'ine (ai ,u'in lucruril%r #n +ine i (ai (ult lu(ii #n care
ace+tea +e &2+e+c; Lu(ea e+te Ic%nvenien'a" univer+al2 a lucruril%rT eEi+t2 #n a,2 t%t at#'ia ,eti, c#te
ani(ale +au %:iecte ,r%du+e de natur2 +au de %( eEi+t2 ,e ,2(#nt Fnu
); 6%rta, La 2hIsionomie humaine Ftrad; .r;; 1!HHG, ,; 1; A U; Aldr%vandi, MomtrorJn historia FB%n%niae, 1!?<G, ,; !!=;
!@
%u-intele )i lucrurile
+#nt %are ,eti care +e nu(e+c E,i+c%,u+, +au Catena, +au 6ria,u+JGT #n a,2 i ,e +u,ra.a'a ,2(#ntului,
t%t at#tea .iin'e c#te +#nt #n cer, i c2r%ra le c%re+,undT #n +.#rit, #n t%t ce e+te creat, eEi+t2 t%t at#tea c#te
a( ,utea &2+i e(ina(ente c%n'inute #n *u(ne9eu, ISe(2n2t%rul EEi+ten'ei, al 6uterii, al Cun%aterii
i al *ra&%+tei
1
"; A+t.el, ,rin #nl2n'uirea a+e(2n2rii i a +,a'iului, ,rin .%r'a ace+tei ,%triviri
.con-enientia> care #nvecinea92 a+e(2n2t%rul i a+i(ilea92 ,r%Ei(it2'ile, lu(ea .%r(ea92 un lan' cu
+ine #n+2i; #n .iecare ,unct de c%ntact #nce,e i +e ter(in2 un inel care +ea(2n2 cu cel ,recedent i cu
cel care ur(ea92T i, din cerc #n cerc, +i(ilitudinile +e ur(ea92 unele ,e altele, 'in#nd eEtre(ele la
di+tan'a care le e ,r%,rie F*u(ne9eu i (ateriaG, a,r%,iindu>le de aa (anier2 #nc#t v%in'a
At%t,uternicului ,2trunde ,#n2 la c%l'urile cele (ai a(%r'ite; Ace+t lan' i(en+, #nc%rdat i vi:rant,
acea+t2 c%ard2 a c%nvenien'ei e+te cea ev%cat2 de 6%rta #ntr>un teEt din Ma&ia natural2- I#n ceea ce
,rivete ,r%ce+ul +2u de ve&eta'ie, ,lanta c%nvine cu .iara i, ,rin +enti(ent, ani(alul :rutal cu %(ul
care +e c%n.%r(ea92 a+trel%r ,rin inteli&en'a +aT acea+t2 le&2tur2 ac'i%nea92 #ntr>at#t de e.icient, #nc#t
ea ,are % c%ard2 #ntin+2 de la cau9a ,ri(2 ,#n2 la lucrurile (2runte i in.i(e, ,rintr>% le&2tur2
reci,r%c2 i c%ntinu2T a+t.el #nc#t virtutea +u,eri%ar2 rev2r+#ndu>i ra9ele +ale va a/un&e la ,unctul #n
care, dac2 atin&e( % eEtre(itate a ace+tei le&2turi, ea va tre(ura i va .ace +2 +e (ite re+tul
A
";
A d%ua .%r(2 de +i(ilitudine e+te aemulatio, un .el de c%nvenien'2, eli:erat2, #n+2, de +u: le&ea
l%cului i care ar .unc'i%na, i(%:il2, ,e di(en+iunea di+tan'ei; Ca i cu( c%niven'a +,a'ial2 ar .i .%+t
di+tru+2, iar inelele lan'ului, detaate, i>ar re,r%duce cercurile, de,arte unele de altele, c%n.%r( unei
a+e(2n2ri .2r2 c%ntact; EEi+t2 #n e(ula'ie ceva din re.lectare i din %&lind2- ,rin inter(ediul ei,
lucrurile di+,er+ate #n lu(ea lar&2 #i r2+,und; *e de,arte c$i,ul e+te e(ulul cerului i, aa cu(
intelectul %(ului re.lect2, i(,er.ect, #n'ele,ciunea lui *u(ne9eu, t%t aa cei d%i %c$i, cu li(,e9i(ea
l%r li(itat2, +#nt un re.leE al (arii lu(ini ,e care % r2+,#nde+c, #n cer, +%arele i lunaT &ura e+te Venu+,
,entru c2 ,rin ea trec +2rut2rile i cuvintele de dra&%+teT na+ul %.er2 % (inu+cul2 i(a&ine a +ce,trului
Q T; Ca(,anella, ?ealis philosophia FFranc.%rt; 1!A=G, ,; B;
K
); 6%rta, Ma+ie naturelle Ftrad; .r;, R%uen, 1!H@G, ,; AA;
2rozei lumii
!1
lui Xu,iter i a caduceului lui Mercur
1
; 6rin ace+t ra,%rt de e(ula'ie, lucrurile +e ,%t i(ita de la un
ca,2t la altul al univer+ului, .2r2 #nl2n'uire +au ,r%Ei(itateT ,rin redu,licarea +a #n %&lind2, lu(ea
a:%lete di+tan'a care #i e+te ,r%,rieT ea triu(.2 ,rin acea+ta a+u,ra l%cului care #i e+te dat .iec2rui
lucru; *intre ace+te re.lect2ri care ,arcur& +,a'iul, care +#nt cele dint#iJ Unde e+te realitatea, unde e+te
i(a&inea ,r%iectat2J *e+e%ri e i(,%+i:il de +,u+, ,entru c2 e(ula'ia e+te un .el de #n&e(2nare
natural2 a lucruril%rT ea +e nate dintr>% ,liere a .iin'ei ale c2rei d%u2 .e'e, #n (%d ne(i/l%cit, +e
c%n.runt2; 6aracel+u+ c%(,ar2 acea+t2 redu,licare .unda(ental2 a lu(ii cu i(a&inea a d%i &e(eni
Icare +e a+ea(2n2 ,er.ect, .2r2 a .i ,%+i:il +2 +,un2 cineva care dintre ei i>a adu+ celuilalt
+i(ilitudinea +a
A
";
T%tui, e(ula'ia nu la+2 inerte, una #n .a'a alteia, cele d%u2 .i&uri re.lectate ,e care ea le %,une; Se
#nt#(,l2 ca una +2 .ie cea (ai +la:2 i +2 ,ri(ea+c2 ,uternica in.luen'2 a celei care +e re.lect2 #n
%&linda +a ,a+iv2; Nu triu(.2 %are +telele a+u,ra ier:uril%r ,2(#ntului, ,entru care c%n+tituie (%delul
de ne+c$i(:at, .%r(a inaltera:il2, i a+u,ra c2r%ra le e dat +2>i rever+e #n +ecret #ntrea&a dina+tie a
in.luen'el%r l%rJ 62(#ntul #ntunecat e+te %&linda cerului +e(2nat, dar #n acea+t2 lu,t2 cei d%i rivali nu
+#nt e&ali nici ca val%are, nici ca ran&; Lu(inile ier:ii, li,+ite de vi%len'2, re,r%duc .%r(a ,ur2 a
cerului- IStelele, +,une Cr%lliu+, +#nt (atricea tutur%r ier:uril%r i .iecare +tea a cerului nu e+te dec#t
,re.i&urarea +,iritual2 a unei ier:i, aa cu( ea % re,re9int2, i t%t aa cu( .iecare iar:2 +au ,lant2 e %
+tea tere+tr2 ,rivind +,re cer, aa i .iecare +tea e+te % ,lant2 cele+t2 #n .%r(2 +,iritual2, care nu e
di.erit2 de cele tere+tre dec#t ,rin (aterie;;;, ,lantele i ier:urile cele+te +#nt #nt%ar+e #n direc'ia
,2(#ntului i ,rive+c direct +,re ier:urile ,e care le>au ,r%creat, inculc#ndu>le virtu'i de%+e:ite>
H
";
*ar +e #nt#(,l2, de a+e(enea, ca lu,ta +2 r2(#n2 de+c$i+2, iar linitita %&lind2 +2 nu (ai re.lecte dec#t
i(a&inea a Id%i +%lda'i irita'i"; Si(ilitudinea devine atunci lu,ta unei .%r(e #(,%triva altei .%r(e +au
(ai cur#nd a unei aceleai .%r(e +e,arate de +ine ,rin &reutatea (ateriei +au di+tan'a l%curil%r;
l
U;Aldr%vandi; Monstroruni Iiistoria, ,; =;
,; =;
A
6aracel+u+, Li*er Paramirum Ftrad; )rill%t de )ivrP, 6ari+; 11=G; D Cr%lliu+, 3rite: des si+natures Ftrad; .r;; LP%n, 1!A?G,
,; 1B;
62
%u-intele )i lucrurile
O(ul lui 6aracel+u+ e+te, ca i .ir(a(entul, Ic%n+telat de a+tre"T .2r2 a .i, #n+2, le&at de ace+ta ca
I+clavul de &alere, ca uci&aul de r%at2, ca ,etele de ,e+car, ca v#natul de v#n2t%r"; 3ine de
.ir(a(entul %(ului +2 .ie Ili:er i ,uternic", +2 Inu a+culte de nici un %rdin", +2 nu .ie Ic%ndu+ de nici
% alt2 creatur2"; Cerul +2u interi%r ,%ate +2 .ie aut%n%( i +2 nu +e +,ri/ine dec#t ,e el #n+ui, dar cu
c%ndi'ia ca ,rin #n'ele,ciunea +a, care e+te de%,%triv2 cun%atere, +2 devin2 a+e(2n2t%r %rdinii lu(ii,
+2 % reia #n el i +2 .ac2 a+t.el +2 :a+cule9e #n .ir(a(entul +2u intern ,e acela unde +c#nteia92 +telele
vi9i:ile; Atunci, acea+t2 #n'ele,ciune a %&lin9ii va #n&l%:a, la r#ndul ei, lu(ea #n care e+te ,la+at2T
(arele +2u inel +e va r%ti ,#n2 #n ad#ncul cerului, i (ai de,arteT %(ul va de+c%,eri c2 el c%n'ine
I+telele #n interi%rul lui #n+ui;;;, i c2 ,%art2 a+t.el .ir(a(entul cu t%ate in.luen'ele +ale
1
";
E(ula'ia a,are (ai #nt#i +u: .%r(a unei +i(,le i(a&ini a+cun+e, #nde,2rtateT ea ,arcur&e #n linite
+,a'iile lu(ii; *ar di+tan'a ,e care % #nvin&e nu e anulat2 de +u:tila +a (eta.%r2T ea r2(#ne de+c$i+2
,entru vi9i:ilitate; Wi #n ace+t duel, cele d%u2 .i&uri a.late .a'2 #n .a'2 +e aca,area92 una ,e cealalt2;
Sea(2nul #n&l%:ea92 a+e(2n2t%rul, care la r#ndul +2u #l deli(itea92 i ,%ate c2 va .i din n%u #n&l%:at,
,rintr>% redu,licare av#nd ,uterea de a +e ,relun&i la in.init; Inelele e(ula'iei nu .%r(ea92 un lan', ca
ele(entele c%nvenien'e- ci (ai cur#nd nite cercuri c%ncentrice, re.lectate i rivale;
A treia .%r(a de +i(ilitudine, anal%&ia Vec$i c%nce,t, .a(iliar de/a tiin'ei &receti i &#nd#rii
(edievale, dar a c2rui #ntre:uin'are a devenit, ,r%:a:il, di.erit2; #n anal%&ie +e +u,ra,un con-enientia
i aemulatio. Ca i acea+ta din ur(2, ea a+i&ur2 ne(aiv29uta #n.runtare a a+e(2n2ril%r de>a lun&ul i
de>a latul +,a'iuluiT dar ea v%r:ete, ca i cea dint#i, de a/u+t2ri reci,r%ce, de le&2turi i de #(:inare;
6uterea ei e+te i(en+2, ,entru c2 +i(ilitudinile ,e care le tratea92 nu +#nt acelea, vi9i:ile, (a+ive, ale
lucruril%r #n+eiT e +u.icient ca ace+tea +2 .ie a+e(2n2rile (ai +u:tile dintre ra,%rturi; A+t.el uurat2, ea
,%ate +2 reali9e9e, ,%rnind din acelai ,unct, un nu(2r inde.init de #nrudiri; Ra,%rtul, de ,ild2, dintre
a+tre i cerul #n care ele +cli,e+c, #l re&2+i( la .el de :ine- #ntre iar:2 i ,2(#nt, #ntre vie'uit%are i
&l%:ul ,e care ace+tea l%cuie+c, #ntre (inerale i
6aracel+u+, loc. cit.
Proza lumii
63
dia(ante i r%cile #n care ele +#nt #n&r%,ate, #ntre %r&anele de +i(' i c$i,ul ,e care ele #l ani(2, #ntre
,etele de ,e ,iele i c%r,ul ,e care, #n +ecret, #n (arc$ea92; O anal%&ie ,%ate de a+e(enea +2 +e
#nt%arc2 a+u,ra ei #n+ei .2r2 a .i ,entru acea+ta c%nte+tat2; Ce+al,in nu critic2 i nici nu +u,ri(2
vec$ea anal%&ie dintre ,lant2 i ani(al Fve&etalul e+te un ani(al care #i 'ine ca,ul #n /%+, cu &ura > +au
r2d2cinile > #n.undat2 #n ,2(#ntGT di(,%triv2, % #nt2rete, % (ulti,lic2 cu ea #n+2i, atunci c#nd
de+c%,er2 c2 ,lanta e+te un ani(al #n ,ici%are, ale c2rui ,rinci,ii nutritive urc2 de la r2d2cin2 +,re v#r.,
de>a lun&ul unei ti/e care +e #ntinde ca un c%r, i +e #nc$eie cu un ca, > :uc$et, .l%ri, .run9e- ra,%rt
inver+, dar nu i c%ntradict%riu cu ,ri(a anal%&ie, care ,la+ea92 Ir2d2cina #n ,artea in.eri%ar2 a
,lantei, ti/a #n ,artea +u,eri%ar2, c2ci la ani(ale re'eaua de vene #nce,e t%t din ,artea in.eri%ar2 a
,#ntecelui i vena ,rinci,al2 urc2 +,re ini(2 i +,re ca,
1
";
Acea+t2 rever+i:ilitate, ca i acea+t2 ,%livalen'2, c%n.er2 anal%&iei un c#(, univer+al de a,licare; 6rin
ea, t%ate .i&urile lu(ii +e ,%t a,r%,ia; EEi+t2 t%tui, #n ace+t +,a'iu +tr2:2tut #n t%ate direc'iile, un ,unct
,rivile&iat- el e +aturat de anal%&ii F%rice anal%&ie ar ,utea &2+i #n el unul dintre ,unctele +ale de
+,ri/inG i, trec#nd ,rin el, ra,%rturile +e inver+ea92 .2r2 a +e denatura Acel ,unct e+te %(ulT el e+te
,r%,%r'i%nal .a'2 de cer, ca i .a'2 de ani(ale +au ,lante, ca i .a'2 de ,2(#nt, de (etale, de +talactite
+au de .urtuni; #n2l'at #ntre .e'ele lu(ii, el +e a.l2 #n rela'ie cu .ir(a(entul Fc$i,ul #i e .a'2 de c%r, ceea
ce .a'a cerului e #n ra,%rt cu eterulT ,ul+ul #i :ate #n vene aa cu( a+trele circul2 du,2 nite c2i ,r%,riiT
cele a,te %ri.icii .%r(ea92 ,e c$i,ul +2u ceea ce +#nt cele a,te ,lanete ,e cerGT dar t%ate ace+te
ra,%rturi, el le .ace +2 :a+cule9e, i le re&2+i(, +i(ilare, #n anal%&ia ani(alului u(an cu ,2(#ntul ,e
care l%cuiete- carnea #i e+te un :ul&2re de ,2(#nt, %a+ele #i +#nt +t#nci, venele > (ari .luviiT ve9ica e
(area, iar cele a,te (e(:re ,rinci,ale > cele a,te (etale care +e a+cund #n ad#ncul (inel%r
A
; C%i,ul
u(an e+te ,er(anent /u(2tatea ,%+i:il2 a unui atla+ univer+al; Se cun%ate .elul #n care 6ierre Bel%n a
tra+at, ,#n2 #n detaliu, ,ri(a ,lan2 c%(,arat2 a +c$eletului u(an i a +c$eletului ,2+2ril%r- aici +e v2d
Ieler%nul nu(it
l
Ce+al,in, 7e plantis li*ri, 1VI F1HB=G; Cr%lliu+, 3rite des si+natures, ,; BB;
64
%u-intele )i lucrurile
2roza lumii
!H
a,,endiE care e+te .a'2 de ari,2 ca de&etul (are .a'2 de (#n2T eEtre(itatea eler%nului care e+te ca
de&etele n%a+tre;;;T %+ul dat dre,t ,ici%r ,2+2ril%r c%re+,unde c2lc#iului n%+truT aa cu( n%i ave( ,atru
de&ete la ,ici%are, ,2+2rile au ,atru de&ete dintre care cel din +,ate e+te dat, ,r%,%r'i%nal, ca de&etul
n%+tru (are
1
"; O a+e(enea ,reci9ie nu e+te anat%(ie c%(,arat2 dec#t ,entru % ,rivire #nar(at2 cu
cun%tin'ele +ec%lului al 1l1>lea; Se #nt#(,l2 c2 &rila ,rin inter(ediul c2reia n%i l2+2( +2 a/un&2 ,#n2
la cun%aterea n%a+tr2 .i&urile a+e(2n2rii % #ntretaie #n ace+t ,unct Fi a,r%a,e nu(ai #n ace+t ,unctG
,e aceea ,e care % i(,u+e+e lucruril%r cun%aterea +ec%lului al 1VI>lea;
*ar de+crierea lui Bel%n nu 'ine, de .a,t, dec#t de ,%9iti>vitatea care a .2cut>% ,%+i:il2 #n acea e,%c2;
Ea nu e+te nici (ai ra'i%nal2, nici (ai tiin'i.ic2 dec#t cutare %:+erva'ie a lui Aldr%vandi, atunci c#nd el
c%(,ar2 ,2r'ile /%a+e ale %(ului cu l%curile in.ecte ale lu(ii, cu In.ernul, cu tene:rele +ale, cu
da(na'ii care +#nt ca eEcre(entele Univer+ului
A
T ea a,ar'ine aceleiai c%+(%&ra.ii anal%&ice ca i
c%(,ara'ia, cla+ic2 #n vre(ea lui Cr%lliu+, #ntre a,%,leEie i .urtun2- .urtuna #nce,e c#nd aerul +e
#n&reunea92 i +e a&it2, cri9a > #n (%(entul c#nd &#ndurile devin &rele, a,2+2t%are, nelinititeT du,2
care n%rii +e #n&r2(2de+c, ,#ntecul +e u(.l2, tunetul i9:ucnete i ve9ica +e +,ar&eT .ul&erele
eE,l%dea92 #n ti(, ce %c$ii +tr2luce+c cu % v2,aie teri:il2, #nce,e ,l%aia, &ura +,u(e&2, tr2+netul +e
de9l2n'uie, #n vre(e ce +,iritele .ac +2 eE,l%de9e ,ieleaT dar iat2 c2 ti(,ul +e li(,e9ete i ra'iunea +e
re+ta:ilete la :%lnav
=
; S,a'iul anal%&iil%r e+te #n .%nd un +,a'iu de iradiere; *in t%ate ,2r'ile, %(ul
e+te ra,%rtat la elT dar, inver+, acelai %( tran+(ite a+e(2n2rile ,e care le ,ri(ete din+,re lu(e; El
e+te (arele .%car al ,r%,%r'iil%r > centrul #n care ra,%rturile #i &2+e+c +,ri/inul i de unde ele +#nt din
n%u re.lectate;
#n +.#rit, a ,atra .%r(2 de a+e(2nare e+te a+i&urat2 de /%cul +i(r/a'ul%r; Aici nici un dru( nu e
deter(inat dinainte, nici % di+tan'2 nu e ,re+u,u+2, nici % le&2tur2, ,re+cri+2; Si(,atia +e (ic2 #n +tare
li:er2 #n ,r%.un9i(ile lu(ii; Ea ,arcur&e #ntr>% cli,2 +,a'iile cele (ai va+te- de la ,lanet2 la %(ul ,e
care ea #l &uvernea92, +i(,atia cade de de,arte, ca tr2+ne>
6, Bel%n, /istoire de la nature des oiseaux F6ari+, 1HHHG, ,; =<; L Aldr%vandi; Monstroruin historia, ,; ?;
=
Cr%lliu+, 3rite
des si+tiatures, ,; B<;
tulT ea ,%ate a,2rea, di(,%triv2, ,rintr>un +i(,lu c%ntact, >a+e(eni Ir%9el%r de d%liu de care ne v%( .i
+ervit la .uneralii", care, ,rin +i(,la #nvecinare cu (%artea, v%r .ace %rice ,er+%an2 care le re+,ir2
,ar.u(ul Itri+t2 i (uri:und2
1
"; *ar at#t de (are #i e ,uterea, #nc#t ea nu +e (ul'u(ete +2
i9:ucnea+c2 dintr>un +in&ur c%ntact i +2 ,arcur&2 +,a'iileT ea +u+cit2 (icarea lucruril%r #n lu(e i
,r%v%ac2 a,r%,ierea cel%r (ai #nde,2rtate; E+te un ,rinci,iu de (%:ilitate- atra&e lucrurile &rele +,re
&reutatea +%lului, iar ,e cele u%are +,re eterul cel ,lutit%rT #(,in&e r2d2cinile +,re a,2 i .ace +2 +e
#nt%arc2 du,2 cur:a +%arelui ,2l2ria &al:en2 a .l%rii>+%arelui; Mai (ult, atr2&#nd lucrurile unele +,re
altele ,rintr>% (icare eEteri%ar2 i vi9i:il2, ea +u+cit2 #n +ecret % (icare interi%ar2 > % de,la+are a
calit2'il%r care ,reiau ta.eta unele de la altele- .%cul, ,entru c2 e cald i u%r, +e ridic2 #n aer, +,re care
.l2c2rile +e #ndrea,t2 ne%+tenitT dar #i ,ierde ,r%,ria u+c2ciune Fcare #l #nrudea cu ,2(#ntulG i
d%:#ndete a+t.el u(iditate Fcare #l lea&2 de a,2 i de aerGT el di+,are atunci #n va,%ri, #n .u(
al:2+triu, #n n%ri- devine aer; Si(,atia e+te % in+tan'2 at#t de ,uternic2 i de ,re+ant2 a Aceluiai #nc#t
ea nu +e (ul'u(ete +2 .ie d%ar una dintre .%r(ele a+e(2n2t%ruluiT ea are ,ericul%a+a ,utere de a a+i>
(ila, de a .ace lucrurile identice unele cu altele, de a le a(e+teca, de a le .ace +2 di+,ar2 #n
individualitatea l%r > deci +2 le .ac2 +tr2ine de ceea ce erau; Si(,atia tran+.%r(2; Ea denaturea92, dar
#n direc'ia identicului, a+t.el #nc#t, dac2 ,uterea ei n>ar avea % c%ntra,%ndere, lu(ea +>ar reduce Ia un
,unct, la % (a+2 %(%&en2, la .i&ura ,%+%(%rit2 a Aceluiai- t%ate ,2r'ile +ale ar eEi+ta i ar c%(unica
#ntre ele .2r2 ru,tur2 +au di+tan'2, ca nite lan'uri de (etal +u+,endate ,rin +i(,atie +u: atrac'ia unui
+in&ur (a&net
A
;
*e aceea +i(,atia e c%(,en+at2 de .i&ura ei &ea(2n2, anti,atia Acea+ta (en'ine lucrurile #n i9%larea
l%r i #(,iedic2 a+T(###rreaT ea #nc$ide .iecare +,ecie #n di.eren'a ei %:+tinat2 i #n ,r%,en+iunea ei de
a ,er+evera #n ceea ce e+te- ISe tie de+tul de :ine c2 ,lantele +e ur2+c #ntre ele;;; +e +,une c2 (2+linul
i vi'a>de>vie ur2+c var9aT ca+travetele +e .erete de (2+lin;;; *at .iind c2 ele cre+c dat%rit2 c2ldurii
+%arelui i u(e9elii ,2(#ntu>lui, e nece+ar ca %ricare ar:%re u(:r%+ i &r%+ +2 .ie d2un2t%r
l
); 6%rta; Ma+ie naturelle, ,; <A
Q Id;, i*id.
66
%u-intele )i lucrurile
,entru ceilal'iT la .el i cel care are (ai (ulte r2d2cini
1
"; A+t.el, la in.init, de>a lun&ul ti(,ului, .iin'ele
lu(ii +e v%r ur# i, #(,%triva %ric2rei +i(,atii, #i v%r (en'ine a,etitul .er%ce; IW%:%lanul de India e+te
d2un2t%r cr%c%dilului ,entru c2 Natura i l>a dat dre,t du(anT a+t.el #nc#t, atunci c#nd ace+t ani(al vi%>
lent +e #nc2l9ete la +%are, #i #ntinde % ca,can2 de % .ine'e (%rtal2T v29#nd cu( cr%c%dilul, ad%r(it #n
,l2ceri, d%ar(e cu :%tul c2+cat, el intr2 i +e +trec%ar2 ,rin &#tle/ul lar& #n ,#ntecele ace+tuiaT r%9#ndu>i
(2runtaiele, el ie+e #n .ine ,rin ,#ntecele ani(alului uci+"; *ar du(anii %:%lanului +tau la r#ndul l%r
la ,#nd2- el e #n di+c%rdie cu ,2ian/enul i, Ilu,t#ndu>+e de+e%ri cu a+,ida, el (%are"; 6rin ace+t /%c al
anti,atiei care le di+,er+ea92, dar t%t%dat2 le atra&e #n lu,t2, le .ace uci&ae i le eE,une, la r#ndul l%r,
(%r'ii, +e #nt#(,l2 c2 lucrurile i ani(alele i t%ate .i&urile lu(ii r2(#n ceea ce +#nt; ;
Identitatea lucruril%r, .a,tul c2 ele ,%t +e(2na cel%rlalte i +e ,%t a,r%,ia de ele, .2r2, #n+2, a +e ,ierde
unele #n altele i ,2+tr#ndu>i +in&ularitatea, +e dat%rea92 :alan+ului c%n+tant al +i(,atiei i anti,atiei;
Ace+t :alan+ eE,lic2 .a,tul c2 lucrurile cre+c, +e de9v%lt2, +e a(e+tec2, di+,ar, (%r, dar la ne+.#rit +e
re&2+e+cT ,e +curt, c2 eEi+t2 un +,a'iu Fcare, cu t%ate ace+tea, nu e+te li,+it de re,ere i de re,eti'ii,
,rivat de +i(ilitudiniG i un ti(, Fcare t%tui la+2 +2 rea,ar2 #n (%d inde.init aceleai .i&uri, aceleai
+,ecii, aceleai ele(enteG; I6e c#t +#nt de +i(,le #n ele #n+ele cele ,atru c%r,uri Fa,2, aer, .%c, ,2(#ntG,
av#ndu>i calit2'ile l%r di+tincte, cu at#t a $%t2r#t Creat%rul ca ele(entele a(e+tecate +2 .ie c%(,u+e
din c%r,uri ele(entare, iat2 de ce ,%trivirile i di+c%rdan'ele l%r +#nt re(arca:ile, ceea ce +e cun%ate
du,2 calit2'ile l%r; Ele(entul .%c e+te cald i u+catT e deci #n anti,atie cu a,a, care e+te rece i u(ed2;
Aerul cald e u(ed, ,2(#ntul rece e u+cat > anti,atie; 6entru a le ,une de ac%rd, aerul a .%+t ,u+ #ntre
.%c i a,2, a,a #ntre ,2(#nt i aer; #ntruc#t aerul e+te cald, el +e #nvecinea92 :ine cu .%cul, i u(i ditatea
lui +e ac%(%dea92 cu aceea a a,ei; Iar2i, ,entru c2 u(iditatea +a e te(,erat2, ea (%derea92 c2ldura
.%cului i e a/utat2 la r#ndul ei de ace+ta, du,2 cu(, ,e de alt2 ,arte, ,rin c2ldura lui (edie, ,2(#ntul
#(:l#n9ete r2ceala u(ed2 a a,ei; U(iditatea a,ei e+te #nc2l9it2 de c2ldura aerului i te(,erea92
1
X; Cardan, 7e la su*tilite Ftrad; Ir;, 6ari+, 1!H!G, ,; 1H?;
Proza lumii
!<
recea u+c2ciune a ,2(#ntului"
1
; At%t,uternicia +i(,atie>anti,atie, (icarea i di+,er+area ,e care le
,re+crie .ac ,%+i:ile t%ate .%r(ele de a+e(2nare; A+t.el +#nt reluate i eE,licate ,ri(ele trei
+i(ilitudini; #ntre&ul v%lu( al lu(ii, t%ate #nvecin2rile ,r%du+e de c%nvenien'2, t%ate ec%urile
e(ula'iei, t%ate #nl2n'uirile anal%&iei +#nt +u,%rtate, (en'inute i du:late de ace+t +,a'iu al +i(,atiei i
anti,atiei care nu #ncetea92 +2 a,r%,ie lucrurile i +2 le 'in2 la di+tan'2; 6rin ace+t /%c, lu(ea r2(#ne
aceeaiT a+e(2n2rile c%ntinu2 +2 .ie ceea ce +#nt i +2 +e a+e(ene; 8cela)i r2(#ne 8cela)i, 92v%r#t #n
+ine;
II; SI)NATURILE
Wi t%tui, +i+te(ul nu e+te #nc$i+; O de+c$idere +e ,2+trea92- ,rin ea, t%t /%cul a+e(2n2ril%r ar ri+ca +2>
i +ca,e +iei, +au +2 r2(#n2 #n #ntuneric, dac2 % n%u2 .i&ur2 a +i(ilitudinii n>ar veni +2 #(,linea+c2
cercul, +2>l .ac2 #n acelai ti(, ,er.ect i (ani.e+t;
%on-enientia, aemulatio, analo+ia i simpatia ne +,un .elul #n care lu(ea tre:uie +2 +e re,lie9e a+u,ra
ei #n+ei, +2 +e du:le9e, +2 +e re.lecte +au +2 +e #nl2n'uie ,entru a lucrurile +2 +e ,%at2 a+e(2na Ele ne
arat2 dru(urile +i(ilitudinii i ,e unde trec eleT nu unde e+te, nici cu( % ,utea( vedea, nici du,2 ce
(arc2 % recun%ate(; Or, ni +e ,%ate #nt#(,l2 +2 traver+2( t%at2 acea+t2 uluit%are .%r.%t2 a
a+e(2n2ril%r, .2r2 +2 ne #nd%i( (2car c2 ea e+te ,re&2tit2 de (ult ,rin #n+2i %rdinea lu(ii, i +,re
(area n%a+tr2 :ine.acere; 6entru a ti c2 %(a&ul ne vindec2 :%lile de %c$i +au c2 nuca ,i+at2 cu +,irt
din vin e :un2 ,entru durerile de ca,, e nece+ar ca % (arc2 +2 ne averti9e9e- .2r2 ea, ace+t +ecret ar
r2(#ne Ia ne+.#rit ad%r(it; A( ti vre%dat2 c2 #ntre %( i ,laneta +a eEi+t2 un ra,%rt de #n&e(2nare
+au de di+,ut2, dac2 el n>ar avea ,e c%r, +au ,rintre ridurile .e'ei +e(nul c2 #i eLte rival Iui Marte +au
c2 e+te #nrudit cu SaturnJ Tre:uie ca +i(ilitudinile a+cun+e +2 .ie +e(nalate la +u,ra.a'a lucruril%rT e
nev%ie de % (arc2 vi9i:il2 a anal%&iil%r invi9i:ile; Nu e+te %are %rice a+e(2nare, #n acelai ti(,, t%t ce
S) S;; 8nnotations au 0rand Miroir du Monde de 7uche)ne, *; ?B,
2roza lumii
69
68
%u-intele i lucrurile
e (ai (ani.e+t i t%t ce e (ai :ine a+cun+J Ea nu e+te, #ntr>adev2r, c%(,u+2 din :uc2'i /uEta,u+e >
unele identice, altele di.erite- e+te, din ca,ul l%cului, % +i(ilitudine ,e care % vede( +au nu; Ar .i, deci,
li,+it2 de %rice criteriu dac2 n>ar eEi+ta #n ea > +au dea+u,ra, +au al2turi > un ele(ent deci+iv care +2 #i
tran+.%r(e +c#nteierea #nd%ielnic2 #n certitudine
li(,ede;
Nu eEi+t2 a+e(2nare .2r2 +i&natur2; Lu(ea +i(ilarului nu ,%ate .i dec#t % lu(e (arcat2; INu e+te
v%in'a *%(nului, +,une 6aracel+u+, ca ceea ce creea92 el ,entru :inele %(ului i t%t ce a dat el +2
r2(#n2 a+cun+;;; Wi c$iar dac2 el a a+cun+ anu(ite lucruri, n>a l2+at ni(ic .2r2 +e(ne eEteri%are i
vi9i:ile cu (2rci +,eciale > ca i un %( care, #n&r%,#nd % c%(%ar2, #i (arc$ea92 l%cul ,entru a>l ,utea
re&2+iD"; Cun%aterea +i(ilitudinil%r +e :a9ea92 ,e eviden'ierea ace+t%r +i&naturi i ,e de+ci.rarea l%r;
E inutil +2 te %,reti la +c%ar'a ,lantel%r ,entru a le cun%ate naturaT tre:uie +2 (er&i dre,t la (2rcile
l%r > Ila u(:ra i i(a&inea lui *u(ne9eu ,e care % ,%art2 +au la virtutea intern2, care le>a .%+t dat2 de
ceruri ca un dar natural, ;;;virtute, a +,une, care +e recun%ate (ai de&ra:2 ,rin +i&natur2
A
"; Si+te(ul
+i&naturil%r r2+t%arn2 ra,%rtul vi9i:ilului cu invi9i:ilul; A+e(2narea era .%r(a invi9i:il2 a ceea ce, din
ad#ncul lu(ii, .2cea lucrurile vi9i:ileT dar ,entru ca acea+t2 .%r(2, la r#ndul ei, +2 a/un&2 la lu(in2,
e+te nev%ie de % .i&ur2 vi9i:il2 care +2 % +c%at2 din ,r%.unda +a invi9i:ilitate; *e aceea c$i,ul lu(ii e
ac%,erit de :la9%ane, de caractere, de ci.ruri, de cuvinte %:+cure > de I$ier%&li.e", cu( +,unea Tu(er;
Wi +,a'iul a+e(2n2ril%r ne(i/l%cite devine ca % (are carte de+c$i+2T el e ,re+2rat cu &ra.i+(eT
vede( de>a lun&ul ,a&inii .i&uri +tranii care +e #ntretaie i une%ri +e re,et2; Nu ne r2(#ne dec#t +2 le
de+ci.r2(- INu e+te %are adev2rat c2 t%ate ier:urile, ,lantele, ar:%rii i celelalte, ,r%venind din
(2runtaiele ,2(#ntului, +#nt t%t at#tea c2r'i i +e(ne (a&iceJ
=
" Marea %&lind2 cal(2, #n ad#ncul c2reia
lucrurile +e ,rive+c i #i tri(it, unul altuia, i(a&inile; #n realitate .%nete de v%r:e; Re.leEele (ute
+#nt du:late de cuvinte care le indic2; Wi, ,rin &ra'ia unei ulti(e .%r(e de a+e(2nare care le cu,rinde
,e t%ate celelalte
Q 6aracel+u+; 7ie L ,ucher cier 9atura ?entm .5eu-res. ed; Su$d%i.., v%i; I1, ,; ==G;
A
Cr%lliu+, 3rite des si+natures, ,; !;
=
Ici;, UtieL, ,; !;
i le #nc$ide #ntr>un cerc unic; lu(ea +e ,%ate c%(,ara cu un %( care v%r:ete- Iaa cu( (ic2rile
+ecrete ale #n'ele&erii lui +e (ani.e+t2 ,rin v%ce; t%t aa ,are c2 ier:urile #i v%r:e+c curi%+ului d%ct%r
,rin +i&natura l%r; de+c%,erindu>i;;; virtu'ile l%r interi%are a+cun+e +u: v2lul de t2cere al naturii
1
";
*ar e ca9ul +2 92:%vi( ,u'in i a+u,ra ace+tui li(:a/ #n +ine; A+u,ra +e(nel%r din care e+te .%r(at;
A+u,ra .elulului #n care ace+te +e(ne tri(it la ceea ce indic2;
EEi+t2 +i(,atie #ntre %(a& i %c$i; Acea+t2 a.initate ne,rev29ut2 ar r2(#ne #n u(:r2, dac2 n>ar eEi+ta
,e ,lant2 % +i&natur2, % (arc2 i un .el de cuv#nt +,un#nd c2 e+te :un2 ,entru (aladiile %c$il%r; Ace+t
+e(n e+te ,er.ect li9i:il #n +e(in'ele +ale- (ici &l%:i #ntunec%i .iEa'i #n ,elicule al:e, care .i&urea92
ceva a+e(2n2t%r cu ceea ce +#nt ,le%a,ele ,entru %c$i
A
; La .el ,entru a.initatea dintre nuc2 i ca,T ceea
ce vindec2 I,l2&ile ,ericraniene" e+te +c%ar'a verde, &r%a+2 a.lat2 ,e %a+ele > ,e c%a/a > .ructului- dar
durerile interi%are de ca, +#nt ,revenite de (ie9ul #n+ui, Icare indic2, #n .a,t, creierul
=
"; Se(nul
a.init2'ii i ceea ce % .ace vi9i:il2 e ,ur i +i(,lu anal%&iaT ci.ra +i(,atiei c%n+t2 #n ,r%,%r'ie;
*ar ,r%,%r'ia #n+2i, ce I+e(n2tur2" va ,urta ,entru a % ,utea recun%2teT" Cu( v%( ,utea ti c2
,liurile (#inii +au ridurile .run'ii de+enea92 ,e c%r,ul %a(enil%r care le +#nt ,redi+,%9i'iile, accidentele
+au ,iedicile #n (area 'e+2tur2 a vie'ii, dac2 nu ,rin .a,tul c2 +i(,atia .ace +2 c%(unice c%i,ul i cerul
i tran+(ite (icarea ,lanetel%r a+u,ra aventuril%r %a(enil%rJ Wi ,entru c2 +curti(ea unei linii re.lect2
i(a&inea +i(,l2 a unei vie'i +curte, #ncruciarea a d%u2 ,liuri > #nt#lnirea unui %:+tac%l, (icarea
a+cendent2 a unui rid > dru(ul unui %( +,re +ucce+; L2r&i(ea e +e(n de :%&2'ie i i(,%rtan'2T
c%ntinuitatea (arc$ea92 n%r%cul, di+c%ntinuitatea, nen%r%cul
?
; Marea anal%&ie dintre c%r, i de+tin
e+te I+e(nat2" de #ntre&ul +i+te( al %&lin9il%r i al atrac'iil%r; Si(,atiile i e(ula'iile +#nt cele care
+e(nalea92 anal%&iile;
C#t de+,re e(ula'ie, % ,ute( recun%ate ,rin anal%&ie- %c$ii +#nt +telele ,entru c2 ei r2+,#nde+c lu(ina
a+u,ra c$i,uril%r ,recu( a+trele #n #ntuneric, i ,entru c2 %r:ii +#nt #n
1
ld, i*id.. ,; 6.
2
kl ibid.., p. 33.
=
Id;, i*id.., ,; ==>=?;
?
X; Cai dan, Me:toposcopie Fed; de 1!HBG, ,; III>VIII;
70
%u-intele )i lucrurile
2roza lumii
<1
lu(e a+e(eni clarv292t%ril%r #n cea (ai nea&r2 n%a,te; O ,ute( recun%ate, de a+e(enea, ,rin
c%nvenien'2- +e tie, de la &reci #nc%ace, c2 ani(alele ,uternice i cura/%a+e au la eEtre(itate (e(:re
late i :ine de9v%ltate, de ,arc2 vi&%area l%r +>ar .i c%(unicat ,2r'il%r cel%r (ai #nde,2rtate ale
c%r,ului; #n acelai (%d, .a'a i (#na %(ului v%r ,urta a+e(2narea cu +u.letul la care +#nt articulate;
Recun%aterea +i(ilitudinil%r cel%r (ai vi9i:ile +e .ace deci ,e .%ndul unei de+c%,eriri care e+te aceea
a c%nvenien'ei lucruril%r #ntre ele; Wi dac2 ne &#ndi( acu( c2 nu #nt%tdeauna c%nvenien'a e+te de.init2
,rintr>% l%cali9are actual2, ci c2 (ulte .iin'e care +#nt +e,arate +e ,%trive+c Fcu( +e #nt#(,l2 #ntre
(aladie i re(ediu, #ntre %( i a+tre, #ntre ,lant2 i +%lul de care are nev%ieG, va .i din n%u nece+ar un
+e(n al c%venien'ei; Or, ce alt2 (arc2 ,%ate ar2ta c2 d%u2 lucruri +#nt #nl2n'uite unul de altul, dac2 nu
.a,tul c2 ele +e atra& reci,r%c, ,recu( +%arele atra&e .l%area>+%arelui +au a,a creterea ca+travetelui
1
,
dac2 nu .a,tul c2 #ntre ele eEi+t2 a.initate i +i(,atieJ
A+t.el, cercul +e #nc$ide; Vede( #n+2 ,rin ce +i+te( de redu,lic2ri; A+e(2n2rile cer % I+e(n2tur2",
c2ci nici una dintre ele n>ar ,utea .i re(arcat2 dac2 n>ar .i (arcat2 #n (%d li9i:il; *ar care +#nt ace+te
+e(neJ *u,2 ce recun%ate(, ,rintre t%ate a+,ectele lu(ii i at#tea .i&uri care +e #ncruciea92, c2
eEi+t2 aici un caracter la care e :ine +2 ne %,ri(, ,entru c2 el indic2 % +ecret2 i e+en'ial2 a+e(2nareJ
Ce .%r(2 c%n+tituie +e(nul #n val%area +a +in&ular2 de +e(nJ > A+e(2narea; El +e(ni.ic2 #n (2+ura #n
care are % a+e(2nare cu ceea ce indic2 Fdeci cu ceva +i(ilarG; T%tui, nu %(%l%&ia e+te cea ,e care %
+e(nalea92T ,entru c2 .iin'a +a di+tinct2 de +e(n2tur2 ar di+,2rea #n c$i,ul al c2rui +e(n e+teT el e+te
% alt2 a+e(2nare, % +i(ilitudine vecin2 i de alt ti, care +ervete la recun%aterea celei dint#i, dar care
e+te decelat2 la r#ndul ei de % a treia; Orice a+e(2nare ,ri(ete % +i&natur2T dar acea+t2 +i&natur2 nu
e+te dec#t % .%r(2 inter(ediar2 a aceleiai a+e(2n2ri; A+t.el #nc#t an+a(:lul (2rcil%r .ace +2 &li+e9e,
,e cercul +i(ilitudinil%r, un al d%ilea cerc care l>ar du:la eEact i ,unct cu ,unct ,e cel dint#i, dac2 n>
ar .i ace+t (ic decala/ care .ace ca +e(nul +i(,atiei +2 re9ide #n anal%&ie, cel al anal%&iei #n e(ula'ie,
al e(ula'iei #n c%nvenien'2, care recla(2, la r#ndul ei, ,entru a .i recun%+cut2, (arca +i(,atiei;;;
Si&natura i ceea ce ea de+e(>
D Bac%n, /istoire naturelle Ftrad .r;, 1!=1G; ,; AA1;
nea92 +#nt eEact de aceeai natur2T d%ar le&ea de di+tri:u'ie de care .iecare a+cult2 e di.erit2T decu,a/ul
e+te acelai;
F%r(a care I+e(nea92" i .%r(a +e(nat2 +#nt a+e(2n2ri, dar laterale; Wi t%c(ai acea+ta .ace; .2r2
#nd%ial2, ca a+e(2narea +2 .ie, #n cun%aterea +ec%lului al 1VI>lea, t%t ce ,%ate .i (ai univer+alT #n
acelai ti(,, t%t ce e (ai vi9i:il, dar care tre:uie t%tui c2utat i de+c%,erit, ,entru c2 e cel (ai a+cun+T
ceea ce deter(in2 .%r(a cun%aterii Fc2ci nu cun%ate( dec#t ur(#nd c2ile +i(ilitudiniiG i ceea ce #i
&arantea92 :%&2'ia c%n'inutului Fc2ci, #ndat2 ce d2( la % ,arte +e(nele i ,rivi( ce indic2 ele, l2+2(
+2 ia+2 la lu(in2 i +2 +cli,ea+c2 #n ,r%,ria +a lu(in2 A+e(2narea #n+2iG;
S2 nii(ur/ hermeneutic an+a(:lul c un%tin'el%r i al te$nicil%r carene ,er(it +2 .ace( +2 v%r:ea+c2
+e(neleN/ +2; TM d lU2 lL C/
,
TeM de+c%,eri( len+uU+2 // crun%Tin'e#%r i te$nicil%.care ne
an+C(:/u/
ceea ce
/r/ +e(ne, +ale
cun%ate( le&2turile i le&ile du,2 care +e #nl2n'uie- +ec%lul al 1VneaM2Tu,r2,u+ +e(i%l%&ia i
$er(eneutica #n .%r(a +i(ilitudinii; A c2uta +en+ul #n+ea(n2 a ,une #n lu(in2 ceea ce +e a+ea(2n2; A
c2uta le&ea +e(nel%r #n+ea(n2 a de+c%,eri lucrurile care +#nt a+e(2n2t%are; )ra(atica .iin'el%r e+te
eEe&e9a l%r; Iar li(:a/ul ,e care ele #l v%r:e+c nu eE,ri(2 ni(ic altceva dec#t +intaEa care le lea&2;
Natura lucruril%r, c%eEi+ten'a l%r, #nl2n'uirea care le 'ine le&ate i ,rin care ele c%(unic2 nu e+te
di.erit2 de a+e(2narea l%r; Iar ace+ta din ur(2 nu a,are dec#t #n re'eaua de +e(ne care, de la un ca,2t
la altul, ,arcur&e lu(ea; INatura" e+te ,rin+2 #n di(en+iunea (ini(2 care 'ine la%lalt2, una dea+u,ra
celeilalte, +e(i%l%&ia i $er(eneuticaT ea nu e+te (i+teri%a+2 i #nv2luit2, nu +e %.er2 cun%aterii, ,e
care % derutea92 une%ri, dec#t #n (2+ura #n care acea+t2 +u,ra,unere (en'ine un u%r decala/ al
a+e(2n2ril%r; *e aceea, &rila nu e+te clar2T tran+,aren'a e+te tul:urat2 de la #nce,ut; #i .ace a,ari'ia un
+,a'iu #ntunecat care va tre:ui +2 .ie ,r%&re+iv lu(inat; Aici +e a.l2 Inatura" i ,e acea+ta tre:uie +2 ne
+tr2dui( +>% cun%ate(; T%tul ar .i i(ediat i evident dac2 $er(eneutica a+e(2n2rii i +e(i%l%&ia
+i&naturil%r ar c%incide .2r2 cea (ai (ic2 %+cila'ie; *ar, ,entru c2 eEi+t2 % Itrea,t2" #ntre +i(ilitudinile
ce iau .%r(2 de &ia.i+( i acelea care .%r(ea92 di+cur+ul, cun%aterea i e.%rtul +2u in.init ,ri(e+c
aici +,a'iul care le e ,r%,riu- ele v%r avea de +tr2:2tut acea+t2 di+tan'2 (er&#nd, #ntr>un 9i&>9a&
ne+.#rit, de la a+e(2n2t%r la a+e(2n2t%r;
72
%u-intele si lucrurile
III; LIMITELE LUMII
Acea+ta e+te, #n +c$i'a +a cea (ai &eneral2, e,i+te(a +ec%lului al 1VI>lea; Acea+t2 c%n.i&ura'ie aduce
cu +ine un anu(it nu(2r de c%n+ecin'e;
Mai #nt#i, caracterul de%,%triv2 ,let%ric i a:+%lut +2rac al ace+tei cun%ateri; 6let%ric, ,entru c2 e
neli(itat; A+e(2narea nu r2(#ne nici%dat2 +ta:il2 #n ea #n+2iT ea nu e+te .iEat2 dec#t dac2 tri(ite la %
alt2 +i(ilitudine, care atra&e la r#ndul ei altele n%iT a+t.el #nc#t .iecare a+e(2nare nu e vala:il2 dec#t
,rin acu(ularea tutur%r cel%rlalte i tre:uie ,arcur+2 lu(ea #ntrea&2 ,entru ca ,#n2 i cea (ai
ne#n+e(nat2 dintre anal%&ii +2 ,%at2 .i /u+ti.icat2 i +2 a,ar2 #n .inal ca +i&ur2; E+te deci % cun%atere
care va ,utea, care va tre:ui +2 ,r%cede9e ,rintr>% acu(ulare in.init2 de c%n.ir(2ri atr2&#ndu>+e unele
,e altele; Wi a+t.el, c$iar din te(elii, acea+t2 tiin'2 va .i cl2dit2 ,e ni+i,; Sin&ura .%r(2 ,%+i:il2 de
le&2tur2 #ntre ele(entele ei e+te adi'iunea; *e aici acele i(en+e c%l%ane, de aici (%n%t%nia l%r;
6re+u,un#nd dre,t le&2tur2 #ntre +e(n i ceea ce el indic2 a+e(2narea Fa treia .%r'2 i #n acelai ti(,
,utere unic2 ,entru c2 l%cuiete #n acelai .el i (arca, i c%n'inutulG, cun%aterea +ec%lului al 1VI>lea
+>a c%nda(nat +2 cun%a+c2 un +in&ur lucru, dar +a nu>l cun%a+c2 dec#t la ca,2tul nici%dat2 atin+ al
unui ,arcur+
ne+.#rit;
T%c(ai aici .unc'i%nea92 cate&%ria, ,rea ilu+tr2, a (icr%c%+(ului; Acea+t2 vec$e n%'iune a .%+t .2r2
#nd%ial2 re#nviat2, de>a lun&ul evului (ediu i la #nce,utul Renaterii, de % anu(it2 tradi'ie ne%>
,lat%nician2; *ar ea a +.#rit ,rin a /uca, #n +ec%lul al 1VI>lea, un r%l .unda(ental #n cun%atere;
F
6utin
i(,%rt2 dac2 e+te +au nu; cu( +e +,unea %dini%ar2, vi9iune a lu(ii +au <ellanschaimn+. #n .a,t, ea are
una +au (ai cur#nd d%u2 .unc'ii .%arte ,reci+e #n c%n.i&ura'ia e,i+te(%l%&ic2 a ace+tei e,%ci; #n;
calitate de cate+orie a +nduii, ea a,lic2 #n t%ate d%(eniile naturii /%cul a+e(2n2ril%r redu,licateT
&arantea92 inve+ti&a'iei c2 .iecare lucru #i va &2+i ,e % +car2 (ai (are %&lindirea i certi.icarea
(acr%c%+(icaT a.ir(2, #n +Mc$ini:; c2 %rdinea vi9i:il2 a cel%r (ai #nalte +.ere +e va %&lindi #n
,r%.un9i(ea cea (ai #ntunecat2 a ,2(#ntului; #n'elea+2, #n+2, ca % confi+uraie +eneral a naturii, ca
i(,une, li(ite reale i, dac2 ,ute( +,une a+t.el, tan&i:ile #nl2n'uirii ne%:%+ite
2roza lumii
73
a +i(ilitudinil%r ca/&L/i; ,redau unele alt%ra tci.e/a; Arat2 c2 eEi+t2 % lu(e (are i c2 ,eri(etrul ei
tra+ea92 li(ita RXtnr%r ; lucruril%r createT ca la cealalt2 eEtre(itate eEi+t2 % crea'ie ,rivi> G le&iat2 care
re,r%duce, #n di(en+iunile ei re+tr#n+e; %rdinea i(en+2 a cerului, a a+trel%r, a (un'il%r, a nuril%r i a
.urtunil%rT i c2 t%c(ai #ntre li(itele e.ective ale ace+tei anal%&ii c%n+titutive +e de+.2%ar2 /%cul
a+e(2n2ril%r; 6rin c$iar ace+t .a,t, di+> V tan'a de la (icr%c%+( la,(acr%c%+( ,%ate .i i(en+2, ea nu
e+te D #n+2 i in.init2T #n 9adar +#nt nu(er%a+e .iin'ele care l%cuie+c aici > ,ute(, la % adic2, +2 le
nu(2r2(T i, #n c%n+ecin'2, +i(ilitudinile care, ,rin /%cul +e(nel%r ,e care #l ,re+u,un, +e +,ri/in2
t%tdeauna unele ,e altele i nu (ai ri+c2 +2 I.u&2Q" Sa ne+.#rit; Ele di+,un, ,entru a +e +,ri/ini i ,entru
a +e c%n+%lida unele ,e altele, de un d%(eniu ,er.ect #nc$i+; Natura, ca /%c al +e(nel%r i al
a+e(2n2ril%r, +e re#nc$ide #n ea #n+2i c%n.%r( V .i&urii redu,licate a c%+(%+ului;
Y
Tre:uie deci +2 evit2( inver+area ra,%rturil%r; F2r2 nici % #nd%ial2, ideea (icr%c%+(ului e+te, cu( +e
+,une, Ii(,%rtant2" #n +ec%lul al 1VI>leaT dintre t%ate .%r(ul2rile ,e care % anc$et2 le>ar ,utea trece
#n revi+t2, ea ar .i ,r%:a:il una dintre cele (ai .recvente; *ar nu e v%r:a aici de un +tudiu de %,inii, ,e
care nu(ai % anali92 +tati+tic2 a (aterialului +cri+ l>ar ,er(ite; *ac2; #n +c$i(:, inter%&2(
cun%aterea +ec%lului al 1VI>lea la nivelul +2u ar$e%l%&ic > acela al %ri&inil%r ei >; ra,%rturile
(acr%c%+(ului cu (icr%c%+(ul a,ar ca un +i(,lu e.ect de +u,ra.a'2; Nu ,entru c2 au cre9ut #n
a+e(enea ra,%rturi +>au a,ucat %a(enii +2 cercete9e t%ate anal%&iile lu(ii; Ci ,entru c2 #n (ie9ul
cun%aterii eEi+ta % nece+itate- tre:uia a/u+tat2 in.inita :%&2'ie a unei a+e(2n2ri intr%du+e ca al treilea
ter(en #ntre +e(ne +i +en+ul l%r i (%n%t%nia care i(,unea acelai decu,a/ al a+e(2n2rii ,entru
+e(ni.ica( i ,entru ceea ce ace+ta de+e(na; #ntr>% e,i+tei ia #n care +e(ne i +i(ilitudini +e #n.2>
#.trrau reci,r%c #ntr>% L%lut2 care n>avea ca,al, era inevita:il2 a.larea; #n ra,%rtul dintre (icr%c%+( i
(acr%c%+(, a &aran'iei ace+tei cun%ateri vi a li(itei ,r%li.er2rii ei
*Qii aceeai inventate, acea+t2 cun%T- Qere tre:uia +2 .ac2 l%c ir acelai tir;, i ,e acelai ,lan (a&iei i
erudi'iei; Cunrtiutele +ec%lului al 1VI>lea +e ,riv c2 erau c%n+tituite dint >un a(e+tec in+ta:il de
cun%atere ra'i%nal2, de n%'iuni dei vale din ,racticile (a&Q i i dintr>% #ntrea&2 (%tenire cul>tu al2
c2reia rede+c%,erirea teEtel%r vec$i #i +,%ri+e aut%ritatea;
Proza lumii
15
74
%u-intele )i lucrurile
A+t.el c%nce,ut2, tiin'a ace+tei e,%ci a,are d%tat2 cu % +tructur2 +la:2T ea nu ar .i, a+t.el, dec#t l%cul
unei li:ere c%n.runt2ri #ntre .idelitatea .a'2 de antici, &u+tul ,entru (iracul%+ i % aten'ie %rientat2 de/a
c2tre acea+t2 +uveran2 ra'i%nalitate #n care n%i, cei de a9i, ne recun%ate(; Wi acea+t2 e,%c2 tril%:at2 +>
ar re.lecta #n %&linda .iec2rei %,ere i a .iec2rui +,irit #n ,arte;;; *e .a,t, nu de % in+u.icien'2 de
+tructur2 +u.er2 cun%aterea +ec%lului al 1VI>lea A( v29ut, di(,%triv2, c#t +#nt de (eticul%a+e
c%n.i&ura'iile care #i de.ine+c +,a'iul; T%c(ai acea+t2 ri&%are i(,une le&2tura cu (a&ia i cu
erudi'ia, ace+tea +#nt nu c%n'inuturi acce,tate, c# .%r(e nece+are; Lu(ea e ac%,erit2 de +e(ne care
tre:uie de+ci.rate, i ace+te +e(ne, care revel2 a+e(2n2ri i a.init2'i, nu +#nt ele #n+ele dec#t .%r(e ale
+i(ilitudinii; A cun%ate va #n+e(na deci a inter,reta- a (er&e de la (arca vi9i:il2 la ceea ce +e +,une
,rin inter(ediul ei, la ceea ce ar r2(#ne, .2r2 ea, cuvtnt (ut, ad%r(it #n lucruri; IN%i, %a(enii,
de+c%,eri( t%t ce e+te a+cun+ #n (un'i ,rin +e(ne i c%re+,%nden'e eEteri%areT i aa &2+i( t%ate
,r%,riet2'ile ier:uril%r i t%t ce +e a.l2 #n ,ietre; Nu eEi+t2 ni(ic #n ad#ncul (2ril%r, nici #n #n2l'i(ea
.ir(a(entului, ,e care %(ul +2 nu>l ,%at2 de+c%,eri; Nu eEi+t2 (unte at#t de va+t #nc#t +2 a+cund2
,rivirii %(ului ce are ,e din2untruT acea+ta i +e revelea92 %(ului ,rin +e(ne c%re+,%ndenteL;
*ivina'ia nu e+te % .%r(2 c%ncurent2 cun%ateriiT ea .ace c%r, cu #n+2i cun%aterea Or, ace+te +e(ne
,e care le inter,ret2( nu de+e(nea92 a+cun+ul dec#t #n (2+ura #n care #i +ea(2n2T i nu v%( ac'i%na
a+u,ra (2rcil%r .2r2 a %,era #n acelai ti(, a+u,ra a ceea ce ele, #n (%d +ecret, indic2; *e aceea
,lantele care re,re9int2 ca,ul, +au %c$ii, +au ini(a, +au .icatul v%r avea e.ect a+u,ra unui %r&anT de
aceea ani(alele #n+ele v%r .i +en+i:ile la (2rcile care le de+e(neaK2; IS,une'i>(i dar, #ntrea:2
6aracel+u+, de ce er,ii V din Elve'ia, Al&eria, Suedia #n'ele& cuvintele &receti O+P, O+Pa, O+PJ;;; #n
ce acade(ii le>au #nv2'at a+t.el #nc#t, % dat2 au9it cuv#ntul, ei #i #nt%rc i(ediat c%ada, ,entru a nu>l
au9i din n%uJ I(ediat ce au au9it cuv#ntul, #n ciuda naturii i a +,iritului l%r, ei r2(#n i(%:ili i nu (ai
%tr2ve+c ,e ni(eni cu (uc2tura l%r venin%a+2;" Wi +2 nu +e +,un2 c2 e v%r:a aici d%ar de e.ectul
9&%(%tului cuvintel%r ,r%nun'ateT I*ac2 +crii, #n ti(, .av%ra:il, ace+te +i(,le cuvinte ,e ,iele de
vi'el, ,e ,er&a>
HG6aiacel+u+, 8rchidoxis ma+ica Ftrad; Ir;; 1@G, ,; Al>A=;
i I (ent, ,e $#rtie, i i le ar2'i ar,elui, ace+ta nu va r2(#ne (ai ,u'in ne(icat dec#t dac2 le>ai .i r%+tit
cu &la+ tare"; 6r%iectul IMa&iil%r naturale", care %cu,2 un l%c de +ea(2 la +.#ritul +ec%lului al 1VI>
lea i ,%ate .i #nt#lnit ,#n2 la /u(2tatea +ec%lului al 1VII>lea, nu e+te un e.ect re9idual #n c%ntiin'a
eur%,ean2T el a .%+t re+u+citat > cu( arat2 #n (%d eE,re+ Ca(,anella
1
> i din ra'iuni c%nte(,%rane-
de%arece c%n.i&ura'ia .unda(ental2 a cun%aterii tri(itea (2rcile i +i(ilitudinile unele la altele;
F%r(a (a&ic2 era inerent2 (%dului cun%aterii;
Wi ,rin acea+ta, erudi'ia #n+2i- c2ci, #n te9aurul ,e care ni l>a tran+(i+ antic$itatea, li(:a/ul trece dre,t
+e(n al lucruril%r; Nu eEi+t2 di.eren'e #ntre ace+te (2rci vi9i:ile ,e care *u(ne9eu le>a de,u+ ,e
+u,ra.a'a ,2(#ntului, ,entru a ne .ace +2>i cun%ate( +ecretele interi%are, i cuvintele li9i:ile ,e care
Scri,tura +au #n'ele,'ii antic$it2'ii care au .%+t ilu(ina'i de % lu(in2 divin2, le>au de,u+ #n ace+te c2r'i
,e care tradi'ia le>a +alvat Ra,%rtarea la teEte e+te de aceeai natur2 ca i ra,%rtarea la lucruriT #n
a(:ele ca9uri, +e(nele +#nt cele ,e care le relev2(; *ar *u(ne9eu, ,entru a ne eEer+a #n'ele,ciunea,
n>a +e(2nat dec#t .i&uri de de+ci.rat Fi #n ace+t +en+ cun%aterea tre:uie +2 .ie % di-inatio>, #n ti(, ce
anticii au dat de/a inter,ret2ri ,e care nu (ai ave( dec#t +2 le cule&e(; 6e care n>a( avea dec#t +2 le
cule&e(, dac2 n>ar tre:ui +2 le #nv2'2( li(:a, +2 le citi( teEtele, +2 #n'ele&e( ceea ce au +,u+;
M%tenirea antic$it2'ii e+te ca i natura #n+2i, un va+t +,a'iu de inter,retatT ici i c%l% tre:uie +2
relev2( +e(ne i ,u'in c#te ,u'in +2 le .ace( +2 v%r:ea+c2; #n al'i ter(eni, 7i-inatio i 4rudiia
c%n+tituie % aceeai $er(eneutic2; *ar ea +e de9v%lt2, du,2 .i&uri a+e(2n2t%are, la d%u2 nivele
di.erite- una (er&e de la (arca (ut2 la lucrul #n+ui F.2c#nd +2 v%r:ea+c2 naturaGT cealalt2 (er&e de la
&ra.i+(ul #(,ietrit la cuv#ntul li(,ede Fred#nd via'2 li(:a/el%r ad%r(iteG; *ar aa cu( +e(nele natu>
rale +#nt le&ate de ceea ce indic2 ,rintr>un ,r%.und ra,%rt de a+e(2nare, t%t a+t.el di+cur+ul anticil%r
e+te c%n+truit du,2 c$i,ul i a+e(2narea a ceea ce enun'2- dac2 are ,entru n%i val%area unui +e(n
,re'i%+ e+te ,entru c2, din ad#ncul .iin'ei +ale, i &ra'ie lu(inii care n>a #ncetat +2>i traver+e9e de la
naterea +a, ace+t di+cur+ e+te ada,tat la lucrurile #n+ele, c%n+tituind %&linda i e(ula'ia ace+t%raT el
e+te ,entru adev2rul etern ceea
l
T; Ca(,anella, 7e sen.su renan et ma+ia FFranc.%it; 1!A@G;
76
%in intele )i lucrurile
ce +inS +e(nele ,entru +ecretele naturii Fe+te (area de de+ci.rat a ace+tui li(:a/GT are, cu lucrurile ,e
care le de9v2luie, % a.initate .2r2 v#r+t2; Inutil, deci; +2>i cere( +2 +e le&iti(e9eT e+te un te9aur de
+e(ne le&ate ,rin +i(ilitudine de ceea ce ele ,%t de+e(na; Sin&ura di.eren'2 e+te c2 e v%r:a de un
te9aur de &radul al d%ilea, tri(i'#nd la n%ta'iile naturii, care indic2 #n (%d %:+cur aurul .in al
lucrurilor #n+ei; Adev2rul tutur%r ace+t%r (aici > .ie c2 traver+ea92 natura, .ie c2 +e alinia92 ,e ,er&a>
(ente +i #n :i:li%teci > e+te ,retutindeni acelai- la .el de ar$aic ca i in+tituirea lui *u(ne9eu;
#ntre (2rci i cuvinte nu eEi+t2 di.eren'a de la %:+erva'ie la aut%ritatea acce,tat2 +au de la veri.ica:il la
tradi'ie; Nu eEi+t2, ,retutindeni, dec#t un +in&ur /%c, acela al +e(nului i al +i(ilarului, i de aceea
natura i ver:ul +e ,%t #ncrucia la in.init, .%r(#nd, ,entru cine tie +2 citea+c2, un .el de (are teEt
unic;
IV; SCRIITURA LUCRURILORD
#n +ec%lul al 1VI>lea, li(:a/ul real nu e+te un an+a(:lu de +e(ne inde,endente, uni.%r( i neted,
unde lucrurile ar veni +2 +e re.lecte ca #ntr>% %&lind2 ,entru a>i enun'a, unul c#te unul, adev2rul l%r
+in&ular; E+te (ai de&ra:2 ceva %,ac, (i+teri%+, #nc$i+ a+u,ra lui #n+ui, (a+2 .ra&(entat2 i din l%c #n
l%c eni&(atic2, ce +e a(e+tec2 ici i c%l% cu .i&urile lu(ii i +e #(:in2 cu ele- #n aa .el #nc#t,
#(,reun2, ele .%r(ea92 % re'ea de (2rci #n interi%rul c2reia .iecare ,%ate /uca; i /%ac2 #ntr>adev2r, #n
ra,%rt cu celelalte, r%lul de c%n'inut +au de +e(n, de +ecret +au de indica'ie; #n (%dul +2u :rut i i+t%ric
de a .i, +,eci.ic +ec%lului al 1VI>lea, li(:a/ul nu e+te un +i+te( ar:itrar- el e+te de,u+ #n lu(e i .ace
,arte din ea, at#t ,entru c2 lucrurile #n+ei #i a+cund i t%t%dat2 #i (ani.e+t2 eni&(a ca un li(:a/, c#t
i dat%rit2 cuvintel%r ce +e ,r%,un %a(enil%r ca nite lucruri de de+ci.rat; Marea (eta.%r2 a c2r'ii ,e
care % de+c$ide(, % +ila:i+i( i % citiir ,entru a cun%ate natura nu c%n+tituie dec#t
In t%t ace+t +u:ca,it%l, ant%nii /%n&lea92 cu +en+urile cultural > lin&vi+tice ale cnvntnlui feriture FI+cri+"; ;;+criere"G, care;
atunci c#nd c +cri+ cu ini'ial2 majuscul .4critttre>, de+e(nea92 Cartea S.#nt2, Scri,tura .n.t.>.
2roza lumii
77
.a'a vi9i:il2 a unui alt tran+.er, (ult (ai ,r%.und, care c%n+tr#n>&e li(:a/ul +2>i ai:2 l%cul #n lu(e,
,rintre ,lante, ier:uri, ,ietre i ani(ale;
Li(:a/ul .ace ,arte din (area re,arti'ie a +i(ilitudinil%r i +e(n2turil%r; #n c%n+ecin'2 tre:uie +tudiat
el #n+ui ca un lucru natural; Ele(entele +ale au, ca i ani(alele, ,lantele +au +telele; le&ile l%r de
a.initate i c%nvenien'2, anal%&iile l%r %:li&at%rii; Ra(u+ #i #(,2r'ea &ra(atica #n d%u2; 6ri(a ,ane
era c%n+acrat2 eti(%l%&iei, ceea ce nu #n+ea(n2 c2 +e c2uta aici +en+ul %ri&inar al cuvintel%r, ci
I,r%,riet2'ile" intrin+eci ale literel%r, ale +ila:el%r, #n +.#rit ale cuvintele #ntre&i; 6artea a d%ua +e
%cu,a de +intaE2- +c%,ul ei era de a #nv2'a Ile&area cuvintel%r #ntre ele ,rin ,r%,riet2'ile l%r" i c%n+ta
Ia,r%a,e eEclu+iv #n c%nvenien'2 i c%(uniune (utual2 a ,r%,riet2'il%r, cu( ar .i a nu(elui cu
+u:+tantivul +au cu ver:ul, a adver:ului cu t%ate cuvintele c2r%ra le e+te al2turat, a c%n/unc'iei #n
%rdinea lucruril%r +tr#n+ unite
1
"; Li(:a/ul nu e+te ceea ce e+te ,entru c2 are un +en+T c%n'inutul +2u
re,re9entativ, care va avea at#ta i(,%rtan'2 ,entru &ra(aticienii +ec%lel%r al 1VII>lea, i al 1VII>lea
#nc#t le va +ervi dre,t .ir c%nduc2t%r #n anali92, nu /%ac2 aici nici un r%l; Cuvintele &ru,ea92 +ila:e i
+ila:ele, litere ,entru c2 eEi+t2, de,%9itate #n ace+tea, virtu'i care le a,r%,ie i le de+,art, #nt%c(ai
,recu( #n lu(e (2rcile +e %,un +au +e atra& unele ,e altele; Studiul &ra(aticii +e #nte(eia92; #n
+ec%lul al 1VI>lea, ,e aceeai di+,unere e,i+te(%l%&ic2 ,e care % au i tiin'ele naturii +au di+ci,linele
eE%terice; Sin&urele di.eren'e- eEi+t2 % +in&ur2 natur2 i (ai (ulte li(:iT iar #n e9%teri+(, ,r%,riet2'ile
cuvintel%r, ale +ila:el%r i ale literel%r +#nt de+c%,erite printr-un alt di+cur+, care r2(#ne +ecret, #n
li(, ce, #n &ra(atic2, cuvintele i .ra9ele de t%ate 9ilele +#nt cele care #i enun'2 ,rin ele #n+ele
,r%,riet2'ile; Li(:a/ul +e a.l2 la /u(2tatea dru(ului #ntre .i&urile vi9i:ile ale naturii i ,%trivirile
+ecrete ale di+cur+uril%r e9%terice; E+te % natur2 ci%,#r'it2; divi9at2 #(,%triva ei #n+ei i alterat2, care
i>a ,ierdut tran+,aren'a %ri&inar2T e+te un +ecret care ,%art2 #n el, dar la +u,ra.a'2, (2rcile de+ci.ra:ile
a ceea ce vrea +2 +,un2; EI e+te revela'ia a+cun+2 i t%t%dat2 revela'ie care, ,u'in c#te ,u'in, +e re+tituie
#ntr>% li(,e9i(e cre+e#nd2;
1
P. Ramus, 0mmmaire F6ari+; 1H<AG, ,,; =; 1AH>lA!;
!
%u-intele )i lucrurile
#n .%r(a +a %ri&inar2, c#nd a .%+t dat %a(enil%r de #n+ui *u(ne9eu, li(:a/ul era un +e(n al lucruril%r
a:+%lut +i&ur i tran+,arent, ,entru c2 le +e(2na; Nu(ele erau #nti,2rite ,e ceea ce de+e(nau, aa cu(
.%r'a +t2 #n+cri+2 ,e c%r,ul leului, re&alitatea #n ,rivirea vulturului, aa cu( in.luen'a ,lanetel%r e+te
(arcat2 ,e .runtea %a(enil%r- +u: .%r(a +i(ilitudinii; Acea+t2 tran+,aren'2 a .%+t di+tru+2 ,rin Ba:ei,
,entru ,ede,+irea %a(enil%r; Li(:ile nu au .%+t +e,arate unele de altele i nu au devenit inc%(,ati:ile
dec#t #n (2+ura #n care a .%+t tear+2 (ai #nt#i acea+t2 a+e(2nare cu lucrurile, care .u+e+e cea dint#i
ra'iune de a .i a li(:a/ului; T%ate li(:ile ,e care le cun%ate(, nu le v%r:i( a+t29i dec#t ,e .%ndul
ace+tei +i(ilitudini ,ierdute i #n +,a'iul ,e care ea l>a l2+at &%l; Nu eEi+t2 dec#t % +in&ur2 li(:2 care #i
,2+trea92 (e(%ria, ,entru c2 ea deriv2 direct din ace+t ,ri( v%ca:ular a+t29i uitatT ,entru c2
*u(ne9eu n>a vrut ca ,edea,+a Ba:elului +2 +ca,e a(intirii %a(enil%rT ,entru c2 acea+t2 li(:2 a
tre:uit +2 +ervea+c2 ,entru a ,%ve+ti vec$ea Alian'2 a lui *u(ne9eu cu ,%,%rul +2uT ,entru c2, #n
+.#rit, #n acea+t2 li(:2 +>a adre+at *u(ne9eu cel%r care #l a+cultau; E:raica ,%art2 deci, ca nite
r2(2i'e, (2rcile nu(irii ,ri(are; Wi ace+te cuvinte ,e care Ada( le>a ,r%nun'at, i(,un#ndu>le
ani(alel%r, +>au ,2+trat, cel ,u'in #n ,arte, #nc$i9#nd #n ele, #n ,r%.un9i(ea l%r, ca un .ra&(ent de
tiin'2 t2cut2, ,r%,riet2'ile i(%:ile ale .iin'el%r- IA+t.el, :ar9a at#t de l2udat2 ,entru caritatea .a'2 de
,2rin'i, e+te nu(it2 #n e:raic2 %hasida, adic2 :la/in2, carita:il2, ,lin2 de (il2;;; Calul, nu(it $us, e
,re+u,u+ a veni din ver:ul /asas, dac2 ace+t ver: nu e (ai de&ra:2 un derivat, care #n+ea(n2 Ya +e
#n2l'aZ, c2ci dintre t%ate ani(alele cu ,atru ,ici%are, ace+ta e (#ndru i :rav, du,2 cu( #l de+crie I%v
#n ca,it%lul =
1
"; *ar ace+tea nu (ai +#nt dec#t nite (%nu(ente .ra&(entareT celelalte li(:i au ,ierdut
ace+te +i(ilitudini radicale, ,e care nu(ai e:raica le c%n+erv2, ,entru a ar2ta c2 a .%+t c#nd va li(:a
c%(un2 a lui *u(ne9eu, a lui Ada( i a ani(alel%r de ,e cel dint#i ,2(#nt;
*ar, cu t%ate c2 li(:a/ul nu (ai +ea(2n2 #n (%d ne(i/l%cit cu lucrurile ,e care le denu(ete, acea+ta
nu #n+ea(n2 c2 e +e,arat de lu(eT el c%ntinu2, +u: % alt2 .%r(2, +2 .ie l%cul revela'iil%r i +2 .ac2 ,arte
din +,a'iul unde adev2rul #n acelai ti(, +e (ani.e+t2 i +e enun'2; *e+i&ur, el nu (ai e+te natura
FQlaude *uret, 3re:sor de l:histoire des lan+iies FC%l%&ne; 1!1=G, ,; ?@;
Proza lumii
9
#n vi9i:ilitatea ei de %ri&ine, dar nu e+te nici un in+tru(ent (i+teri%+ ale c2rui ,uteri le>ar cun%ate
d%ar c#'iva ,rivile&ia'i; El e+te (ai cur#nd .i&ura unei lu(i #n cur+ de r2+cu(,2rare i care>i a,leac2 #n
+.#rit urec$ea +,re adev2ratul cuv#nt; *e aceea *u(ne9eu a vrut ca latina, li(:a :i+ericii +ale, +2 +e
r2+,#ndea+c2 ,e t%t &l%:ul tere+tru; *e aceea t%ate li(:a/ele lu(ii, aa cu( ace+tea au ,utut .i
cun%+cute &ra'ie ace+tei cuceriri, .%r(ea92 la%lalt2 i(a&inea adev2rului; S,a'iul #n care ele +e
de+.2%ar2 i #ntre,2trunderea l%r eli:erea92 +e(nul lu(ii +alvate, du,2 cu( di+,unerea ,ri(el%r
nu(e +e(2na lucruril%r ,e care *u(ne9eu le ,u+e+e #n +lu/:a lui Ada(; Claude *uret %:+erv2 c2
evreii, cananeenii, +a(aritenii, c$aldeenii, +irienii, e&i,tenii, ,unii, carta&ine9ii, ara:ii, +ara9inii, turcii,
(aurii, ,er+anii, t2tarii +criu de la drea,ta la +t#n&a, ur(#nd a+t.el Icur+ul i (icarea 9ilnic2 a celui
dint#i cer, care e+te #ntru t%tul ,er.ect, du,2 %,inia (arelui Ari+t%tel, a,r%,iindu>+e de unitate"T &recii,
&e%r&ienii, (ar%ni'ii, iac%>:i'ii, c%,'ii, cervienii, ,%9nanienii i, :ine#n'ele+, latinii i t%'i eur%,enii
+criu de la +t#n&a +,re drea,ta, ur(#nd Icur+ul i (icarea celui de>al d%ilea cer, care era un an+a(:lu
de a,te ,lanete"T indienii, catainii, c$ine9ii, /a,%ne9ii +criu de +u+ #n /%+, c%n.%r( I%rdinii nat"ii; care
i>a dat %(ului ca,ul +u+ i ,ici%arele /%+"T I#n r2+,2r cu cei de (ai +u+", (eEicanii +criu .ie de /%+ #n
+u+; .ie #n Ilinii +,iralate, aa cu( le .ace +%arele, ,rin cur+ul +2u anual, #n 0%diac"; Wi a+t.el, I,rin
ace+te cinci .eluri di.erite de +criere, +ecretele i (i+terele #ncruci2rii lu(ii i ale .%r(ei crucii,
#(,reun2 cu r%tun/i(ea cerului i a ,2(#ntului, +#nt cu ,reci9ie den%tate i eE,ri(ate
1
"; Li(:ile i
lu(ea +#nt #ntr>un ra,%rt (ai (ult de anal%&ie dec#t de +e(ni.icareT +au, (ai cur#nd, val%area l%r de
+e(n i .unc'ia l%r de redu,licare +e +u,ra,unT ele re,r%duc #n ar$itectura l%r cea (ai (aterial2 crucea
a c2rei in+taurare % anun'2, in+taurare care +e +ta:ilete, la r#ndul ei, ,rin Scri,tur2 i Ver:; EEi+t2 %
.unc'ie +i(:%lic2 #n li(:a/- dar du,2 de9a+trul Ba:ei, ea nu (ai tre:uie c2utat2 > cu rare eEce,'ii
A
>Q#n
cuvintele #n+ele, ci c$iar #n eEi+ten'a ca atare a li(:a/ului, #n ra,%rtul +2u t%tal cu t%talitatea lu(ii, #n
#ntret2ierea +,a'iului +2u cu l%curile i .i&urile c%+(%+ului;
D *uret; loc. cit.
)e+ner, #n Mithridates, citea92, evident, dai cu titlul de eEce,'ie, ono-(at%,eele Fed; a Il>a, "i#uri, 1!1@, ,,; =>?G;
B@ %uunrele Y lunurile
*e aici, .%r(a ,r%iectului encicl%,edic, aa cu( a,are el la +.#ritul +ec%lului al 1VI>lea +au #n ,ri(ii
ani ai +ec%lului ui(2t%r- nu re.lectare a ceea ce +e tie #n ele(entul neutru al li(:a/ului > .%l%+irea
al.a:etului ca %rdine encicl%,edic2 ar:itrar2, dar e.icace, nu va a,2rea dec#t #n a d%ua /u(2tate a +ec%>
lului al 1VII>lea
1
>, ci rec%n+tituirea %rdinii #n+ei a lu(ii ,rin inter(ediul #nl2n'uirii cuvintel%r i al
di+,unerii l%r #n +,a'iu; Ace+t ,r%iect #l &2+i( la )re&%ire #n $Intaxeon artis mim*ilis F1!1@G, la
Al+tediu+ cu 4ncIclopaedia +a F1!=@GT +au la ace+t C$ri+t%,$e de Savi&nP .3a*leau de lous Ies arts
li*e:raux>, care a/un&e +2 +,a'iali9e9e cun%tin'ele #n acelai ti(, du,2 .%r(a c%+(ic2, i(%:il2 i
,er.ect2 a cercului, i du,2 aceea +u:lunar2, ,eri+a:il2, (ulti,l2 i divi9at2 a ar:%reluiT re&2+i( de
a+e(enea ace+t ,r%iect la La Cr%iE du MCine, care i(a&inea92 un +,a'iu de Encicl%,edie i de
Bi:li%tec2 t%t%dat2, ce ar ,er(ite di+,unerea teEtel%r +cri+e du,2 .i&urile #nvecin2rii, #nrudirii,
anal%&iei i +u:%rd%n2rii ,re+cri+e de lu(ea #n+2i
A
; #n %rice ca9, % a+e(enea #(,letire a li(:a/ului i a
lucruril%r, #ntr>un +,a'iu care le>ar .i c%(un, ,re+u,une un ,rivile&iu a:+%lut al +cri,turalului;
Ace+t ,rivile&iu a d%(inat #ntrea&a Renatere i a .%+t, .2r2 d%ar i ,%ate, unul dintre (arile
eveni(ente ale culturii %ccidentale; Ti,arul, ,2trunderea #n Eur%,a a (anu+cri+el%r %rientale, a,ari'ia
unei literaturi care nu (ai era .2cut2 ,entru v%ce +au ,entru re,re9entare, nici c%(andat2 de ace+tea,
,ri%ritatea ac%rdat2 inter,ret2rii teEtel%r reli&i%a+e .a'2 de tradi'ia i #nv2'2tura Bi+ericii > t%ate ace+tea
d%vede+c, .2r2 a ,utea +ta:ili ,%nderea cau9el%r i e.ectel%r, l%cul .unda(ental cucerit, #n Occident, de
Scri,tural; Li(:a/ul, de acu( #nainte, are dre,t natur2 ,ri(ar2 .a,tul de a .i +cri+; Sunetele v%cii nu
(ai +#nt dec#t % traducere tran9it%rie i ,recar2 a lui; Ceea ce *u(ne9eu a de,%9itat #n lu(e +#nt
cuvinte +cri+eT Ada(, c#nd a dat ,ri(ele nu(e ani(alel%r, n>a .2cut dec#t +2 citea+c2 ace+te (2rci
vi9i:ile i t2cuteT Le&ea a .%+t #ncredin'at2 Ta:lel%r, nu (e(%riei %a(enil%rT i adev2ratul Cuv#nt
tre:uie re&2+it #ntr>%
Nu(ai #n ceea ce ,rivete li(:ile, ,entiu c2 al.a:etul e+te (atenalul li(:a/ului C.; ca,; II din Mithridates de )e+ner; 6i inia
encicl%,edie al.a:etic2 e+te 0rand 7ictiomuure lustoriAue al [u M%reri F1!<?G;
La Cr%iE du Ma(e, Les cents ,uffets potir dresser mie *ihhotheAue par'oite F1HB=G;
2roza lumii
B1
carte; Vi&enere i *uret
1
+,uneau, i unul, i cel2lalt > i #n ter(eni a,r%a,e identici > c2 +crierea a
,recedat dint%tdeauna v%r:irea, #n (%d +i&ur #n natur2 i ,r%:a:il c$iar i #n cun%aterea %a(enil%r;
6entru c2 +>ar ,utea .%arte :ine ca, #nainte de Ba:ei, #nainte de 6%t%,, +2 .i eEi+tat % +criere c%(,u+2
din c$iar (2rcile naturii, a+t.el #ne#t ace+te caractere ar .i avut ,uterea +2 ac'i%ne9e direct a+u,ra
lucruril%r, +2 le atra&2 +au +2 Ie re+,in&2, +2 le .i&ure9e ,r%,riet2'ile, virtu'ile i +ecretele; Scriere
%ri&inar natural2, a c2rei (e(%rie di+,er+at2 a .%+t ,2+trat2, ,%ate, de anu(ite tiin'e e9%terice, de
ca:al2 #n ,ri(ul r#nd, ace+tea #ncere#nd +2>i recu,ere9e ,uterile de (ult ti(, ad%r>(it+ E9%teri+(ul, #n
+ec%lul al 1VI>lea, e+te un .en%(en ce 'ine de +criere, nu de v%r:ire; #n %rice ca9; acea+ta din ur(2 e
,rivat2 de ,uterile +aleT ea nu e, +,un Vi&enere i *uret, dec#t ,artea .e(el2 a li(:a/ului, un .el de
intelect ,a+iv al ace+tuiaT Scri+ul e+te intelectul a&ent, I,rinci,iul (a+culin" al li(:a/ului; El +in&ur
de'ine adev2rul;
Acea+t2 #nt#ietate a +cri+ului eE,lic2 ,re9en'a #n&e(2nat2 a d%u2 .%r(e care +#nt indi+%cia:ile #n
cun%aterea +ec%lului al 1VI>lea, #n ciuda %,%9i'iei l%r a,arente; E v%r:a (ai #nt#i de n%n>di+tinc'ia
#ntre ceea ce +e vede i ceea ce +e citete, #ntre %:+ervat i ra,%rtat, deci de c%n+tituirea unei ,#n9e
unice i netede unde ,rivirea i li(:a/ul +e #ntre,2trund la in.initT i e v%r:a, de a+e(enea, #n (%d
inver+, de di+%cierea i(ediat2 de %rice li(:a/ ,e care #l du:lea92, .2r2 a i +e ,utea vre%dat2 ,une ca,2t,
de,anarea in.init2 a c%(entariului;
Bu..%n, (ai t#r9iu, +e va (ira c2 +e ,%ate &2+i la un naturali+t ca Aldr%vandi un a(e+tec ineEtrica:il de
de+crieri eEacte, de citate re+tituite, de .a:ule .2r2 critic2, de re(arci care vi9ea92 %rice, anat%(ie,
:la9%ane, $a:itat, val%rile (it%l%&ice ale unui ani(al, calit2'ile +ale ce ,%t .i .%l%+ite #n (edicin2 +au
#n (a&ie; Wi #ntr>adev2r, dac2 ne #nt%arce( la /istoria serpenturn et draconum, vede( ca,it%lul
I*e+,re Wai,e #n &eneral" de+.2ur#ndu>+e du,2 ru:ricile ur(2t%are- ec$iv%c Fadic2 di.eritele +en+uri
ale cuv#ntului )arpe>, +in%ni(e i eti(%l%&ii, di.eren'e, .%r(2 i de+criere, anat%(ie, natur2 i
(%ravuri, te(,era(ent, coitus i ,r%crea'ie, v%ce, (ic2ri, l%curi, $ran2, .i9i%n%(ie, anti,atie,
+i(,atie, (%duri de ca,turare, (%arte i
Blai+e de Vi&enere; 3rite des chiffhes F6ari+; 1HB<G; ,,; 1; A; Claude *uret, 3resar de l:histoire des langues, ,,; 1; A@;
8$
%u-intele )i lucrurile
r2niri ,r%v%cate de ai,e, (%duri i +e(ne ale %tr2virii, re(edii, e,itete, denu(iri, (inuni i ,reve+tiri,
(%ntri, (it%l%&ie, 9ei c2r%ra le e+te c%n+acrat, a,%l%&uri, ale&%rii i (i+tere, $ier%&li.e, e(:le(e i
+i(:%luri, ada&ii, (%nede, (irac%le, eni&(e, devi9e, +e(ne $eraldice, .a,te i+t%rice, vi+e, +i(ulacre i
+tatui, .%l%+irea ca $ran2, .%l%+irea #n (edicin2, utili92ri diver+e; S,une Bu..%nT ;,+2 /udec2( du,2
t%ate ace+tea ce ,%r'iune de i+t%rie natural2 ,ute( &2+i #n t%t ace+t tal(e>:al(e de +crieri; T%ate
a+tea nu +#nt de+criere, ci le&end2"; #ntr>adev2r, ,entru Aldr%vandi i c%nte(,%ranii +2i, t%ate ace+tea
+#nt le+enda > lucruri de citit *ar nu ,entru c2 +>ar ,re.era aut%ritatea %(enea+c2 eEactit2'ii unei ,riviri
neaverti9ate, ci ,entru c2 natura, #n ea #n+2i, e+te % 'e+2tur2 ne#ntreru,t2 de cuvinte i de (2rci, de
,%ve+tiri i de caractere, de di+cur+uri i de .%r(e; C#nd ai de>a .ace cu i+t%ria unui ani(al, e inutil i
i(,%+i:il +2 ale&i #ntre (e+eria de naturali+t i aceea de c%(,ilat%r- tre:uie +2 aduni #ntr>% +in&ur2
.%r(2 a cun%aterii t%t ce a .%+t -zut i auzit, t%t ce a .%+t po-estit de natur2 +au de %a(eni, de li(:a>
/ul lu(ii, al tradi'iil%r i al ,%e'il%r; A cun%ate un ani(al, % ,lant2 +au un lucru %arecare de ,e ,2(#nt
#n+ea(n2 a +tr#n&e la un l%c #ntre&ul +trat &r%+ al +e(nel%r ce au ,utut .i de,%9itate #n ele +au ,e eleT
#n+ea(n2 de a+e(enea a re&2+i t%ate c%n+tela'iile de .%r(e #n care ace+tea ,ri(e+c val%are de :la9%n;
Aldr%vandi era un %:+ervat%r nici (ai :un, nici (ai r2u dec#t Bu..%nT nu era (ai credul dec#t ace+ta,
nici (ai ,u'in ataat de .idelitatea ,rivirii +au de Na'i%nalitatea lucruril%r; 6ur i +i(,lu, ,rivirea lui nu
era le&at2 de lucruri ,rin acelai +i+te(, nici ,rin aceeai di+,unere a epistemei. Aldr%vandi c%nte(,la
(eticul%+ % natur2 care era, de +u+ ,#n2 /%+, +cri+2;
A ti c%n+t2 deci #n a ra,%rta un li(:a/ la alt li(:a/; #n a re+titui (arele c#(, uni.%r( al cuvintel%r i
lucruril%r; #n a .ace t%tul +2 v%r:ea+c2; Adic2 #n a .ace +2 +e na+c2 dea+u,ra tutur%r (2rcil%r di+cur+ul
+ecund al c%(entariului; S,eci.ic cun%aterii e+te nu +2 vad2, nici +2 de(%n+tre9e, ci +2 inter,rete9e;
C%(entariu al Scri,turii, c%(entariu al anticil%r, c%(entariu de+,re ce au ra,%rtat c2l2t%rii,
c%(entariu al le&endel%r i .a:ulel%r- nu cere( .iec2ruia dintre ace+te di+cur+uri +2>i inter,ret2(
dre,tul de a enun'a un adev2rT nu>i +%licit2( dec#t ,%+i:ilitatea de a v%r:i de+,re el; Li(:a/ul are #n el
#n+ui ,rinci,iul +2u interi%r de ,r%li.erare; IE (ai la #nde(#n2 +2 inter,rete9i inter,ret2rile dec#t +2
inter,rete9i lucrurileT i +#nt (ai (ulte c2r'i de+,re c2r'i
2roza lumii
8%
dec#t de+,re %rice alt +u:iectT nu .ace( dec#t +2 ne adn%t2( #ntre n%i
1
"; Nu ave( c#tui de ,u'in de>a
.ace aici cu c%n+tatarea .ali(entului unei culturi #n(%r(#ntate +u: ,r%,riile>i (%nu(ente, ci cu
de.inirea ra,%rtului inevita:il ,e care li(:a/ul +ec%lului al 1VI>lea #l #ntre'inea cu +ine #n+ui; 6e de %
,arte, ace+t ra,%rt ,er(ite % aut%i(itare la in.init a li(:a/ului, care nu #ncetea92 +2 +e de9v%lte, +2 +e
reia i +2>i .ac2 .%r(ele +ucce+ive +2 +e +u,ra,un2; 6entru ,ri(a dat2, ,%ate, #n cultura %ccidental2 +e
de+c%,er2 acea+t2 di(en+iune a:+%lut de+c$i+2 a unui li(:a/ care nu +e (ai ,%ate %,ri, ,entru c2,
nici%dat2 #n&r2dit #ntr>% v%r:ire de.initiv2, el nu>i va enun'a adev2rul dec#t #ntr>un di+cur+ viit%r,
c%n+acrat #n #ntre&i(e +,unerii a ceea ce va .i +,u+ de/aT dar nici ace+t di+cur+, la r#ndul lui, nu de'ine
,uterea de a +e %,ri a+u,r2>i i de a #nc$ide ceea ce +,une, ca % ,r%(i+iune l2+at2 (%tenire unui alt
di+cur+;;; Sarcina c%(entariului, ,rin de.ini'ie, nu ,%ate .i nici%dat2 #(,linit2; Wi t%tui, c%(entariul
e+te #n #ntre&i(e #nt%r+ +,re ,artea eni&(atic2, (ur(urat2, care +e a+cunde #n li(:a/ul c%(entat- el
.ace +2 a,ar2, dede+u:tul di+cur+ului eEi+tent, un alt di+cur+, (ai .unda(ental i ,arc2 I(ai %ri&inar"
,e care #i ,r%,une dre,t +arcin2 +2>l re+tituie; Nu eEi+t2 c%(entariu dec#t dac2, dede+u:tul li(:a/ului
citit i de+ci.rat, cur&e +uveranitatea unui TeEt %ri&inar; Wi t%c(ai ace+t teEt, .unda(ent#nd
c%(entariul, #i ,r%(ite dre,t rec%(,en+2 de+c%,erirea +a .inal2; A+t.el #nc#t ,r%li.erarea
nece+ar2 a eEe&e9ei e+te (2+urat2, li(itat2 #n (%d ideal i t%tui ne#ncetat ani(at2 de acea+t2
d%(ina'ie t2cut2; Li(:a/ul +ec%lului al 1VI>lea >#n'ele+ nu ca un e,i+%d #n i+t%ria li(:ii, ci ca %
eE,erien'2 cultural2 &l%:al2 > +>a tre9it .2r2 #nd%ial2 ,rin+ #n ace+t /%c, #n ace+t inter+ti'iu dintre TeEtul
,ri(ar i in.initul Inter,ret2rii; V%r:i( ,e .%ndul unei +criituri care .ace c%i, c%(un cu lu(eaT v%r:i(
la in.init de+,re ea i .iecare dintre +e(nele ei devine la r#ndul +2u +criere ,entru n%i di+cur+uriT dar
.iecare di+cur+ +e adre+ea92 ace+tei ,ri(e +criituri a c2rei re#nt%arcere % ,er(ite i % decalea92 #n
acelai ti(,;
O:+erv2( c2 eE,erien'a li(:a/ului a,ar'ine aceleiai re'ele ar$e%l%&ice ca i cun%aterea lucruril%r
naturii; A cun%ate ace+te lucruri #n+e(na a decela +i+te(ul a+e(2n2ril%r care Ie .2ceau a,r%,iate i
+%lidare unele .a'2 de alteleT dar
Q M%ntai&ne, 4s$aii, cartea a IlI>a, ca,; 1III;
Proza lumii
85
B? %u-intele )i lucrurile
+i(ilitudinile nu ,uteau .i relevate dec#t #n (2+ura #n care un an+a(:lu de +e(ne, la +u,ra.a'a l%r,
.%r(a teEtul unei indica'ii ,ere(,t%rii; Or, ace+te +e(ne #n+ei nu erau nici ele dec#t un /%c de
a+e(2n2ri, i tri(iteau la +arcina in.init2; #n (%d nece+ar ne#(,linit2, de a cun%ate +i(ilarul;
Li(:a/ul, #n acelai .el, dar cu c%ndi'ia unei r2+turn2ri, #i ,r%,une dre,t +arcin2 +2 re+tituie un di+cur+
a:+%lut ,ri(ar, ,e care, #n+2, el nu>l ,%ate enun'a dec#t a,r%,iindu>i>l, #ncerc#nd +2 +,un2 #n le&2tur2
cu el lucruri care>i +ea(2n2 i .2c#nd a+t.el +2 a,ar2 la in.init .idelit2'ile vecine i +i(ilare ale
inter,ret2rii; C%(entariul +ea(2n2 la ne+.#rit cu ceea ce c%(entea92 i nu ,%ate nicic#nd enun'aT aa
cu( cun%aterea naturii &2+ete (ereu n%i +e(ne #n a+e(2nare ,entru c2 a+e(2narea nu ,%ate .i
cun%+cut2 de c2tre ea #n+2i, dar +e(nele nu ,%t .i altceva dec#t +i(ilitudini; Wi aa cu( ace+t /%c
in.init al naturii #i &2+ete le&2tura, .%r(a i li(itarea #n ra,%rtul (icr%c%+(ului i (acr%c%+(ului,
t%t a+t.el +arcina in.init2 a c%(entariului +e linitete ,e +ine ,rin ,r%(i+iunea unui teEt e.ectiv +cri+ ,e
care inter,retarea, #ntr>% :un2 9i, #l va revela #n #ntre&i(e;
V; FIIN3A LIMBAXULUI
#nce,#nd cu +t%ici+(ul, +i+te(ul de +e(ne #n lu(ea %ccidental2 .u+e+e ternar, recun%+c#ndu>+e #n el
+e(ni.icantul, +e(ni.icatul i Ic%n/unctura" FxxM"fiaxMNG>G; 4nce,#nd cu +ec%lul al 1VII>lea, #n
+c$i(:, di+,unerea +e(nel%r va deveni :inar2, ,entru c2 va .i de.init2, % dat2 cu l%&ica de la 6%rt>
R%Pal, ca % le&2tur2 #ntre un +e(ni.icant i un +e(ni.icat; #n Renatere, %r&ani9area e+te di.erit2 i
(ult (ai c%(,leE2T ea e+te ternar2, dat .iind c2 .ace a,el la d%(eniul .%r(al al (2rcil%r, la c%n'inutul
+e(nalat de ele i la +i(ilitudinile care lea&2 (2rcile de lucrurile de+e(nateT dar cu( a+e(2narea e+te
at#t .%r(a +e(nel%r c#t i c%n'inutul l%r, cele trei ele(ente di+tincte ale ace+tei di+tri:u'ii +e re9%lv2
#ntr>% .i&ur2 unic2;
Acea+t2 di+,unere, cu /%cul ,e care>l aut%ri9ea92, +e re&2+ete, dar inver+at2, #n eE,erien'a li(:a/ului;
#ntr>adev2r, acea+ta eEi+t2 (ai #nt#i, #n .iin'a +a :rut2 i ,ri(itiv2, +u: .%r(a
.
+i(,l2, (aterial2, a unei +crieri, a unui +ti&(at a+u,ra lucruril%r, a unei (2rci r2+,#ndite ,rin
lu(e i care .ace ,arte din .i&urile +ale de neter+; #ntr>un +en+, ace+t +trat al li(:a/ului e+te unic i
a:+%lut; *ar el ,r%duce i(ediat alte d%u2 .%r(e de di+cur+ care au r%lul de a>l #ncadra- dea+u,ra lui;
c%(entariul, care reia +e(nele date #ntr>un n%u di+cur+, i dede+u:t, teEtul c2ruia c%(entariul #i
,re+u,une #nt#ietatea a+cun+2 +u: (2rcile vi9i:ile tutur%r; *e aici, trei nivele de li(:a/, ,%rnind de la
.iin'a unic2 a +crierii; Ace+t /%c c%(,leE va di+,2rea % dat2 cu +.#ritul Renaterii; Wi acea+ta #n d%u2
.eluri- ,entru c2 .i&urile care %+cilau ne$%t2r#t #ntre unu i trei ter(eni v%r .i .iEate #ntr>% .%r(2 :inar2
care le va .ace +ta:ileT i ,entru c2 li(:a/ul; #n l%c +2 eEi+te ca +criitur2 (aterial2 a lucruril%r, nu>i va
(ai &2+i +,a'iul dec#t #n re&i(ul &eneral al +e(nel%r re,re9entative;
Acea+t2 n%u2 di+,unere antrenea92 a,ari'ia unei n%i ,r%:le(e, ,#n2 atunci necun%+cut2- #ntr>adev2r,
eEi+ta+e #ntre:area cu( +e ,%ate recun%ate c2 un +e(n de+e(nea92 t%c(ai ceea ce el +e(ni.ic2T
#nce,#nd cu +ec%lul al 1VII>lea, #ntre:area va .i cu( ,%ate .i le&at un +e(n de ceea ce +e(ni.ic2;
#ntre:area la care e,%ca cla+ic2 va r2+,unde ,rin anali9a re,re9ent2rii- i la care &#ndirea (%dern2 va
r2+,unde ,rin anali9a +en+ului i a +e(ni.ica'iei; *ar, #n ur(a ace+tui .a,t, li(:a/ul nu va .i ni(ic (ai
(ult dec#t un ca9 ,articular al re,re9ent2rii F,entru cla+iciG +au al +e(ni.ica'iei F,entru n%iG; 6r%.unda
c%a,artenen'2 a li(:a/ului i lu(ii +e vede di+tru+2; 6ri(atul +criiturii e +u+,endat; *i+,are atunci
ace+t +trat uni.%r( unde +e inter+ectau la ne+.#rit v29utul i cititul, vi9i:ilul i enun'a:ilul;
Lucrurile i cuvintele +e de,art; Oc$iul va .i de+tinat +2 vad2 i nu(ai +2 vad2T urec$ea, nu(ai +2
aud2; *i+cur+ul va avea dre,t +arcin2 +2 +,un2 ceea ce e+te, dar nu va .i ni(ic (ai (ult dec#t ceea ce
+,une;
I(en+2 re%r&ani9are a culturii, a c2rei ,ri(2 eta,2, i ,%ate cea (ai i(,%rtant2, a .%+t e,%ca cla+ic2,
,entru c2 ea e+te re+,%n+a:il2 de n%ua di+,unere #n care #nc2 ne a.l2( ,rini >,entru c2 ea e+te aceea
care ne +e,ar2 de % cultur2 #n care +e(ni.ica'ia +e(nel%r nu eEi+ta, .iind re+%r:it2 #n +uveranitatea
A+e(2n2t%ruluiT dar #n care .iin'a eni&(atic2, (%n%t%n2, %:+tinat2, ,ri(itiv2 a +e(nel%r +c#nteia
di+,er+#ndu>+e la in.init;
B! %u-intele i lucrurile
C#t de+,re acea+t2 .iin'2, nu (ai eEi+t2 ni(ic #n cun%tin'ele n%a+tre, nici #n &#ndirea n%a+tr2
,entru a>i rec$e(a a(intirea; Ni(ic, #n a.ar2, ,%ate, de literatur2 > i #nc2 de % (anier2 (ai cur#nd
alu9iv2 i dia&%nal2 dec#t direct2; S>ar ,utea +,une #ntr>un .el c2 Iliteratura", aa cu( ea +>a c%n+tituit
i +>a de+e(nat ca atare #n ,ra&ul v#r+tei (%derne, (ani.e+t2 rea,ari'ia, ac%l% unde nu % ate,ta(, a
.iin'ei vii a li(:a/ului, #n +ec%lele al 1VII>lea i al 1VIlI>lea, eEi+ten'a ,r%,rie a li(:a/ului, vec$ea +a
+%liditate de lucru #n+cri+ #n lu(e erau di9%lvate #n .unc'i%narea re,re9ent2riiT %rice li(:a/ eEi+ta ca
di+cur+; Arta li(:a/ului era % (anier2 de a I.ace +e(n", #n acelai ti(, de a +e(ni.ica un lucru i de a
di+,une, #n /urul ace+tui lucru, +e(ne- deci % art2 de a nu(i i, a,%i, ,rintr>% du:lare #n acelai ti(,
de(%n+trativ2 i dec%rativ2, de a ca,ta ace+t nu(e, de a>l #nc$ide i de a>l de+e(na la r#ndul +2u ,rin
alte nu(e care #i erau ,re9en'a di.eren'iat2, +e(nul +ecund, .i&ura, a,aratul ret%ric; Or, #n t%t cur+ul
+ec%lului al 1l1>lea i ,#n2 la n%i, #nc2, > de Ia H%lderlin la Mallar(e i la Ant%nin Artaud, literatura
n>a eEi+tat #n aut%n%(ia +a, nu +>a detaat de %rice li(:a/ ,rintr>% ru,tur2 ,r%.und2 dec#t .%r(#nd un
.el de Ic%ntra>di+>cur+" i revenind a+t.el de la .unc'ia re,re9entativ2 +au +e(ni>.icant2 a li(:a/ului la
acea+t2 .iin'2 :rut2 uitat2 du,2 +ec%lul al
1VI>lea;
S#nte( c%nvini c2 a( atin+ #n+2i e+en'a literaturii ne(ai>inter%&#nd>% la nivelul a ceea ce +,une, ci #n
.%r(a +a +e(ni>.icant2- .2c#nd acea+ta, r2(#ne( #n+2 la +tatutul cla+ic al li(:a/ului, #n e,%ca (%dern2,
literatura e+te ceea ce c%(,en+ea92 Fi nu ceea ce c%n.ir(2G .unc'i%narea +e(ni.icativ2 a li(:a/ului;
6rin ea, .iin'a li(:a/ului +tr2lucete din n%u la li(itele culturii %ccidentale > i #n ini(a ei > ,entru c2
acea+t2 .iin'2 e+te, #nce,#nd cu +ec%lul al 1VI>lea, t%t ce #i ,%ate .i (ai +tr2inT dar #nce,#nd cu acelai
+ec%l al 1VI>lea, ea e+te #n centrul a ceea ce literatura a ac%,erit; *e aceea, literatura a,are din ce #n ce
(ai (ult dre,t ceea ce +e cuvine &#nditT dar, #n aceeai (2+ur2, i din aceeai cau92, dre,t ceea ce nu
va ,utea #n nici un ca9 +2 .ie &#ndit ,%rnind de la % te%rie a +e(ni.ica'iei; C2 e+te anali9at2 din
,er+,ectiva +e(ni.icatului Fce vrea +2 +,un2, care #i +#nt Iideile", ce ,r%(ite +au la ce an&a/ea92G +au
din ,er+,ectiva +e(ni.icantului Fcu a/ut%rul +c$e(el%r #(,ru(utate din lin&vi+tic2 +au ,+i$anali92G,
c%ntea92 ,rea ,u'in- +#nt c$e+tiuni
2roza lumii
B<
e,i+%dice; Wi #ntr>un ca9, i #n cel2lalt, % c2ut2( #n a.ara l%cului #n care, ,entru cultura n%a+tr2, ea n>a
#ncetat, de un +ec%l i /u(2tate, +2 +e na+c2 i +2 +e i(,ri(e; A+e(enea (%duri de de+ci.rare 'in de %
+itua'ie cla+ic2 a li(:a/ului > aceea care a d%(nit #n +ec%lul al 1VII>lea, c#nd re&i(ul +e(nel%r
deveni+e :inar i c#nd +e(ni.ica'ia era re.lectat2 #n .%r(a re,re9ent2riiT ,e atunci literatura era #ntr>
adev2r .2cut2 dintr>un +e(ni.icant i un +e(ni.icat i (erita +2 .ie anali9at2 ca atare; #nce,#nd cu
+ec%lul al 1l1>lea, literatura re,une #n lu(in2 li(:a/ul #n .iin'a +a- dar nu aa cu( ace+ta (Ci a,2rea
#nc2 la +.#ritul Renaterii; 6entru c2 acu( nu (ai eEi+t2 acel cuv#nt ,ri(; a:+%lut ini'ial ,rin care ar .i
#nte(eiat2 i li(itat2 (icarea in.init2 a di+cur+uluiT de acu( #nainte li(:a/ul va crete .2r2 ,unct de
,%rnire, .2r2 ,unct de +%+ire i .2r2 ,r%(i+iune; TeEtul literaturii e+te tra+at, din 9i #n 9i, t%c(ai de
,arcur&erea ace+tui +,a'iu van i .unda(ental;
8 reprezenta
89
CA6ITOLUL II
8 reprezenta
I; *ON _UIXOTE
Cu acel du+>#nt%r+ al l%r, aventurile lui *%n _ui/%te tra+ea92 li(ite- #n ele +.#re+c vec$ile /%curi ale
a+e(2n2rii i ale +e(nel%rT aici +e #nn%ad2 de/a n%i ra,%rturi; *%n _ui/%te nu e+te %(ul eEtrava&an'ei,
ci (ai de&ra:2 ,elerinul (eticul%+ care ,%,%+ete #n .a'a tutur%r (2rcil%r +i(ilitudinii; El e+te er%ul
lui Acelai; El nu a/un&e +2 +e #nde,2rte9e de c#(,ul .a(iliar care +e etalea92 #n /urul Anal%&ului (ai
(ult dec#t +e de,2rtea92 de +tri(ta +a ,r%vincie; El #l ,arcur&e la ne+.#rit, .2r2 +2 atin&2 vre%dat2
.r%ntierele nete ale di.eren'ei, nici +2 a/un&2 #n ini(a identit2'ii; Or, el #n+ui e+te a+e(enea +e(nel%r;
Lun& &ra.i+( +la: ca % liter2, el t%c(ai a ,ierdut %rice dre,t de a #ntrede+c$ide c2r'ile; T%at2 .iin'a &ui
nu e+te dec#t li(:a/, teEt, .%i i(,ri(ate, i+t%rie de/a tran+cri+2; E+te .2cut din cuvinte #ncruciate #ntre
eleT +criere r2t2cind #n lu(e ,rintre lucruri care +e a+ea(2n2; Nu ,e de>a>ntre&ul, #n+2T ,entru c2 #n
realitatea +a de :iet $idal&%, el nu ,%ate deveni cavaler dec#t a+cult#nd de de,arte e,%,eea +ecular2
care .%r(ulea92 Le&ea; Cartea nu e at#t eEi+ten'a, c#t dat%ria +a F2r2 #ncetare, el tre:uie +>% c%n+ulte
+,re a ti ce +2 .ac2 i ce +2 +,un2, ce +e(ne +2>i dea +iei i +2 Ie dea cel%rlal'i ,entru a ar2ta ca e+te
#ntr>adev2r de aceeai natur2 cu teEtul din care a ieit; R%(anele cavalereti au +cri+ % dat2 ,entru
t%tdeauna ,re+cri,'ia aventurii +ale; Wi .iecare e,i+%d, .iecare $%t2r#re, .iecare i+,rav2 v%r .i +e(ne c2
*%n _ui/%te e+te #ntr>adev2r a+e(2n2t%r tutur%r +e(nel%r ,e care Ie>a i(,ri(at;
*ar dac2 vrea +2 le .ie a+e(2n2t%r, e+te ,entru c2 tre:uie +2 le ,r%:e9e, e+te ,entru c2 de/a +e(nele
Fli9i:ileG nu (ai +#nt a+e(enea .iin'el%r Fvi9i:ileG; T%ate ace+te teEte +cri+e, t%ate ace+te r%(ane
eEtrava&ante t%c(ai de aceea +#nt .2r2 e/;al- ni(eni #n lu(e nu Ie>a +e(2nat vre%dat2T li(:a/ul l%r
in.init r2(#ne #n +u+,en+ie, .2r2 ca vre% +i(ilitudine +2 vin2 vre%dat2
+2>l u(,leT ele ,%t +2 ard2 t%tul ,e de>a>ntre&ul, .i&ura lu(ii nu +e va +c$i(:a; Se(2n#nd teEtel%r
c2r%ra le e+te (art%rul, re,re9entantul, anal%&ul real, *%n _ui/%te tre:uie +2 .urni9e9e de(%n+tra'ia i
+2 aduc2 (arca indu:ita:il2 c2 ele +,un adev2rul, c2 +#nt #ntr>adev2r li(:a/ul lu(ii; Lui #i revine +arci>
na +2 #n.2,tuia+c2 ,r%(i+iunea c2r'il%r; E r%lul lui +2 re.ac2 e,%,eea, dar #n +en+ inver+- ea ,%ve+tea
F,retindea c2 ,%ve+teteG i+,r2vi reale, ,r%(i+e (e(%rieiT c#t de+,re *%n _ui/%te, el tre:uie +2 u(,le
cu realitate +e(nele .2r2 c%n'inut ale ,%ve+tirii; Aventura +a va .i % de+ci.rare a lu(ii- un ,arcur+
(inu'i%+ ,entru a releva ,e t%at2 +u,ra.a'a ,2(#ntului .i&urile care arat2 c2 #n c2r'i +e +,une adev2rul;
I+,rava tre:uie +2 .ie % ,r%:2- ea c%n+t2 nu #ntr>un triu(. real > de aceea vict%ria nu c%ntea92 #n .%nd >;
ci #n tran+.%r(area realit2'ii #n +e(n; In +e(n c2 +e(nele li(:a/ului +#nt #ntru t%tul c%n.%r(e cu
lucrurile #n+ele; *%n _ui/%te citete lu(ea ,entru a de(%n+tra c2r'ile; Wi nu #i ac%rd2 alte ,r%:e dec#t
rever:erarea a+e(2n2ril%r;
T%t dru(ul +2u e+te % c2utare a +i(ilitudinil%r- cele (ai (ici anal%&ii +#nt +%licitate ca +e(ne a'i,ite
care tre:uie tre9ite ,entru a #nce,e din n%u +2 v%r:ea+c2; Tur(ele, +ervit%arele, $anurile redevin
li(:a/ al c2i'il%r #n (2+ura i(,erce,ti:il2 #n care +ea(2n2 cu ca+telele, cu d%a(nele +au cu ar(atele;
A+e(2nare t%tdeauna dece,'i%nat2, care tran+.%r(2 ,r%:a c2utat2 #n deri9iune i la+2, la ne+.#rit,
&%ale cuvintele c2r'il%r; *ar n%n>+i(ilitudinea #n+2i are (%delul +2u ,e care #l i(it2 #n (%d +ervil- #l
&2+ete #n (eta(%r.%9a vr2/it%ril%r; A+t.el #ne#t t%ate indiciile n%n>a+e(2n2rii, t%ate +e(nele care arat2
c2 teEtele +cri+e nu +,un adev2rul +ea(2n2 cu acel /%c al vr2/it%riei care, ,rin viclenie, intr%duce
di.eren'a #n indu:ita:ilul +i(ilitudinii; Wi dat .iind c2 acea+ta (a&ie a .%+t ,rev29ut2 i de+cri+2 #n
c2r'i, di.eren'a ilu9%rie ,e care % intr%duce nu va .i nici%dat2 dec#t % +i(ilitudine vr2/it2; *eci, un
+e(n +u,li(entar c2 +e(nele +ea(2n2 #ntr>adev2r cu adev2rul;
*%n _ui/%te de+enea92 ne&ativul lu(ii rena+centi+te- +criitura a #ncetat +2 .ie ,r%9a lu(iiT a+e(2n2rile
i +e(nele au de+.2cut vec$ea l%r #n'ele&ereT +i(ilitudinile de9a(2&e+c, devia92 #n vi9iune i delirT
lucrurile r2(#n cu %:+tina'ie #n identitatea l%r ir%nic2- nu (ai +#nt dec#t ceea ce +#ntT cuvintele r2t2ce+c
la #nt#(,lare; .2r2 c%n'inut, .2r2 a+e(2n2ri care +2 le u(,le- nu (ai (arc$ea92 lucrurileT d%r( #ntre
.%ile c2r'il%r,
8 reprezenta
91
@ %uO tutele n IM iunie
,line de ,ra.; Ma&ia, care ,er(itea de+ci.rarea lu(ii de+c%,erind a+e(2n2rile +ecrete dede+u:tul
+e(nel%r, nu (ai +ervete dec#t ,entru a eE,lica, la (%dul delirant, de ce anal%&iile +#nt t%tdeauna
de9ilu9i%nate; Erudi'ia care citea ca ,e un teEt unic natura i c2r'ile e+te tri(i+2 la $i(erele +ale-
de,u+e ,e ,a&inile #n&2l:enite ale t%nuril%r, +e(nele li(:a/ului nu (ai au dre,t val%are dec#t
inc%n+i+tenta .ic'iuneL a ceea ce re,re9int2; Scri+ul i lucrurile nu +e (ai a+ea(2n2; #ntre ele, *%n
_ui/%te r2t2cete #n v%ia +%artei;
Li(:a/ul n>a devenit, t%tui, cu t%tul ne,utinci%+; El de'ine de acu( #nainte n%i ,uteri, care>i +#nt
,r%,rii; #n ,artea a d%ua a r%(anului, *%n _ui/%te #nt#lnete ,er+%na/e care au citit ,ri(a ,arte a
teEtului i care>l recun%+c ,e el; %(ul real, ca er%ul c2r'ii; TeEtul lui Cervante+ +e re,lia92 a+u,ra lui
#n+ui, +e a.und2 #n ,r%,ria>i den+itate i devine ,entru +ine %:iectul ,r%,riei ,%ve+tiri; 6ri(a ,arte a
aventuril%r /%ac2 #n cea de>a d%ua r%lul ,e care i>l a+u(au la #nce,ut r%(anele cavalereti; *%n
_ui/%te tre:uie +2 .ie .idel ace+tei c2r'i cu care a a/un+ +2 +e identi.iceT tre:uie +>% a,ere de er%ri, de
c%ntra.aceri, de c%ntinu2ri a,%cri.eT tre:uie +2>i adau&e detaliile %(i+eT tre:uie +2>i (en'in2 adev2rul;
*ar acea+t2 carte, *%n _ui/%te #n+ui n>a citit>% i nu tre:uie +>% citea+c2, ,entru c2 el, #n carne i %a+e,
e+te c$iar cartea; El care, din cau9a lecturii c2r'il%r, deveni+e un +e(n r2t2cit%r #ntr>% lu(e care nu>l
recun%tea, iat2>l devenit, #(,%triva lui i .2r2 +2 tie, % carte care de'ine adev2rul, relev2 cu eEactitate
t%t ce a .2cut, a +,u+, a v29ut i a &#ndit i care #i ,er(ite #n +.#rit +2 .ie recun%+cut, #ntr>at#t de (ult +e
a+ea(2n2 cu t%ate ace+te +e(ne a c2r%r ur(2 de neter+ a l2+at>% #n ur(a +a; #ntre ,ri(a i a d%ua
,arte a r%(anului; #n inter+ti'iul ace+t%r d%u2 v%lu(e, i nu(ai ,rin ,uterea l%r, *%n _ui/%te i>a &2+it
realitatea; Realitate ,e care n>% dat%rea92 dec#t li(:a/ului i care r2(#ne #n #ntre&i(e interi%ar2
cuvintel%r; Adev2rul lui *%n _ui/%te nu +e a.l2 #n ra,%rtul cuvintel%r cu lu(ea, ci #n acea+t2 +u:'ire i
c%n+tant2 rela'ie ,e care (2rcile ver:ale % 'e+ #ntre ele; de la unele la altele; Fic'iunea de9ilu9i%nat2
a e,%,eil%r +>a tran+.%r(at #n ,uterea re,re9entativ2 a li(:a/ului; Cuvintele +>au #nc$i+ din n%u a+u,ra
naturii l%r de +e(ne;
7on =ui'ote e+te ,ri(a dintre %,erele (%derne ,entru c2 vede( #n ea ra'iunea crud2 a identit2'il%r i a
di.eren'el%r :2>t#ndu>i /%c la in.init de +e(ne i de +i(ilitudiniT .iindc2 li(:a/ul ru,e aici vec$ea +a
#nrudire cu lucrurile ,entru a intra #n
acea+t2 +uveranitate +%litar2 din care nu va rea,2rea, #n .iin'a +a a:ru,t2, dec#t % dat2 devenit literatur2T
,entru c2 a+e(2narea intr2 aici #ntr>% v#r+t2 care e+te ,entru ea aceea a ne:uniei i a i(a&ina'iei;
Si(ilitudinea i +e(nele % dat2 de+.2cute, d%u2 eE,erien'e +e ,%t c%n+titui i d%u2 ,er+%na/e ,%t
a,2rea .a'2 #n .a'2; Ne:unul, #n'ele+ nu ca :%lncv, ci ca deviere c%n+tituit2 i #ntre'inut2, ca .unc'ie
cultural2 indi+,en+a:il2, a devenit, #n eE,erien'a %ccidental2, %(ul a+e(2n2ril%r +2l:atice; Ace+t ,er>
+%na/, aa cu( e+te de+enat #n r%(anele +au teatrul e,%cii :ar%ce i aa cu( +>a in+titu'i%nali9at ,u'in
c#te ,u'in ,#n2 la ,+i$iatria +ec%lului al 1l1>lea, e+te cel care +>a alienat #n analo+ie. E+te /uc2t%rul
dere&lat al Aceluiai i al Celuilalt; Ia lucrurile dre,t ceea ce nu +#nt i ,e %a(eni unii dre,t al'iiT #i
i&n%r2 ,rietenii i recun%ate necun%+cu'iiT crede c2 de(a+c2 i i(,une % (a+c2; Inver+ea92 t%ate
val%rile i t%ate ,r%,%r'iile, ,entru c2 #n .iecare cli,2 crede c2 de+ci.rea92 +e(ne- ,entru el, nite
:r%derii #n aur .al+ #n+ea(n2 un re&e; #n ,erce,'ia cultural2 de+,re ne:un care a eEi+tat ,#n2 la +.#ritul
+ec%lului al 1VIII>lea, el nu e+te cel b*i.er/t dec#t #n (2+ura #n care nu cun%ate *i.eren'aT
,retutindeni, nu vede dec#t a+e(2n2ri i +e(ne ale a+e(2n2riiT ,entru el, t%ate +e(nele +e a+ea(2n2 i
t%ate a+e(2n2rile trec dre,t +e(ne; La cealalt2 eEtre(itate a +,a'iului cultural, dar .%arte a,r%a,e ,rin
+i(etria +a, ,%etul e+te cel care, dede+u:tul di.eren'el%r nu(ite i 9ilnic ,rev29ute, re&2+ete #nrudirile
a+cun+e ale lucruril%r, +i(ilitudinile l%r di+,er+ate; Su: +e(nele +ta:ilite, i #n ciuda l%r, el aude un alt
di+cur+, (ai ,r%.und, care a(intete ti(,ul c#nd cuvintele +e#nteiau #n a+e(2narea univer+al2 a
lucruril%r- Suveranitatea Aceluiai, at#t de di.icil de enun'at, ter&e #n li(:a/ul ei di+tinc'ia +e(nel%r;
*e aici ,r%vine, .2r2 #nd%ial2, #n cultura %ccidental2 (%dern2, ,unerea .a'2 #n .a'2 a ,%e9iei i a
ne:uniei; *ar nu (ai e+te v%r:a de vec$ea te(2 ,lat%nician2 a delirului in+,irat; Ci de (arca unei n%i
eE,erien'e a li(:a/ului i a lucruril%r; #n (ar&inile unei cun%ateri care +e,ar2 .iin'ele, +e(nele i
+i(ilitudinile, i ,arc2 ,entru a>i li(ita ,uterea, ne:unul a+i&ur2 .unc'i%narea hotnosemaniismului! el
+tr#n&e la un l%c t%ate +e(nele i le ac%,er2 cu % a+e(2nare ce nu #ncetea92 +2 ,r%li.ere9e; 6%etul
a+i&ur2 .unc'ia inver+2T el are r%lul ale+oricE +u: li(:a/ul +e(nel%r i +u: /%cul di+tinc'iil%r l%r :ine
decu,ate, el tra&e cu urec$ea la Icel2lalt li(:a/", acela, .2r2 cuvinte +au di+>
9$
%u-intele )i lucrurile
cur+, al a+e(2n2rii; 6%etul .ace +a vin2 a+e(2narea ,#n2 la +e(nele care % +,un, ne:unul #ncearc2 t%ate
+e(nele cu % a+e(2nare care +.#rete ,rin a le ter&e; A+t.el, a(#nd%i +e a.l2, la (ar&inea eEteri%ar2 a
culturii n%a+tre i #n i(ediata a,r%,iere a +e,ara'iil%r ei e+en'iale; #n acea+t2 +itua'ie Ila li(it2" >
,%+tur2 (ar&inal2 i +iluet2 ,r%.und ar$aic2 > #n care cuvintele l%r #i &2+e+c .2r2 #ncetare ,uterea de
#n+tr2inare i re+ur+ele c%nte+ta'iei l%r; #ntre ei +>a de+c$i+ +,a'iul unei cun%ateri #n care, ,rintr>%
ru,tur2 e+en'ial2 #n lu(ea %ccidental2, nu va (ai .i v%r:a de +i(ilitudini, ci de identit2'i i di.eren'e
II; OR*INEA
Statutul di+c%ntinuit2'il%r nu e u%r de +ta:ilit ,entru i+t%rie #n &eneral; #nc2 i (ai ,u'in, .2r2 #nd%ial2,
,entru i+t%ria &#ndirii; Vre( +2 (arc2( % +e,ara'ieJ Orice li(it2 nu e+te ,%ate dec#t % t2ietur2 ar:itrar2
#ntr>un an+a(:lu .2r2 #ncetare (%:il; Vre( +2 decu,2( % ,eri%ad2J *ar ave( dre,tul +2 +ta:ili(, #n
d%u2 ,uncte ale ti(,ului, ru,turi +i(etrice, ,entru a .ace +2 a,ar2 #ntre ele un +i+te( c%ntinuu i
unitarJ *e unde ar veni atunci c%n+tituirea +a, de unde ar veni a,%i di+,ari'ia i r2+turnarea +aJ *e care
re&i( ar ,utea +2 a+culte #n acelai ti(, eEi+ten'a i di+,ari'ia +aJ *ac2>i are #n el ,rinci,iul de
c%eren'2, de unde ,%ate veni ele(entul +tr2in care>l ,%ate recu9aJ Cu( ,%ate % &#ndire +2 +e e+c$ive9e
#n .a'a altui lucru dec#t ea #n+2iJ Ce vrea +2 +,un2, #n &eneral v%r:ind- a nu (ai ,utea &#ndi % &#ndireJ
Wi a inau&ura % &#ndire n%u2J
*i+c%ntinuul > .a,tul c2 #n c#'iva ani; une%ri, % cultur2 #ncetea92 +2 &#ndea+c2 aa cu( .2cu+e ,#n2
atunci i #nce,e +2 &#ndea+c2 altceva i alt.el > %.er2 % de+c$idere, .2r2 #nd%ial2, a+u,ra unei er%9iuni a
eEteri%rului, a+u,ra acelui +,a'iu care e+te, ,entru &#ndire; de ,artea cealalt2, dar unde t%tui ea n>a
#ncetat +2 &#ndea+c2 de la #nce,uturi; La li(it2, ,r%:le(a care +e ,une e+te aceea a ra,%rturil%r dintre
&#ndire i cultur2- cu( +e .ace c2 &#ndirea are un l%c #n +,a'iul lu(ii, c2>i are aici ca un .el de %ri&ine,
i c2 nu #ncetea92, ici i c%l%, +>% ia (ereu de la ca,2tJ *ar ,%ate c2 #nc2 nu e ti(,ul +2 ,une( acea+t2
,r%:le(2T tre:uie ,r%:a:il +2 ate,t2( ca ar$e%l%&ia &#ndirii +2
8 reprezenta
9%
devin2 (ai +i&ur2 de +ine, +2 .i luat (ai :ine (2+ura a ceea ce ,%ate de+crie direct i ,%9itiv, +2 .i
de.init +i+te(ele +in&ulare i #nl2n'uirile interne c2r%ra ea li +e adre+ea92, ,entru a #nce,e +2 .ac2
#nc%n/urul &#ndirii i +>% inter%&$e9e #n direc'ia ,rin care ea +e +u+tra&e +iei; E +u.icient, deci, ,entru
(%(ent +2 #nt#(,in2( ace+te di+c%ntinuit2'i #n %rdinea e(,iric2, #n acelai ti(, evident2 i %:+cur2,
#n care ele +e %.er2;
La #nce,utul +ec%lului al 1VI4>lea, #n ,eri%ada care ,e nedre,t +au /u+ti.icat a .%+t nu(it2 :ar%c2,
&#ndirea #ncetea92 +2 +e (ite #n ele(entul a+e(2n2rii; Si(ilitudinea nu (ai c%n+tituie .%r(a
cun%aterii, ci (ai cur#nd %ci9ia er%rii, ,eric%lul care a,are atunci c#nd nu e+te eEa(inat l%cul +la:
lu(inat al c%n.u9iil%r; IE+te % %:inuin'2 .recvent2", +,une *e+carte+ #n ,ri(ele r#nduri din ?e+ulae,
,;ca atunci c#nd de+c%,eri( c#teva a+e(2n2ri #ntre d%u2 lucruri, +2 #i atri:ui( i unuia i altuia, c$iar #n
,unctele #n care #n realitate +#nt di.erite, ceea ce a( recun%+cut ca adev2rat nu(ai la unul dintre ele"
1
;
E,%ca A+e(2n2t%rului e ,e cale deLaNN+e #nc$ide a+u,ra +iei; #n ur(2>i, ea nu la+2 dec#t
/%curi;_%cunG ale c2r%r ,uteri de vra/2 cre+c din"acea+t2 n%u2 #nrudire a a+e(2n2rii cu ilu9iaT ,e+te t%t
+e de+enea92 $i(erele +i(ilitudinii, dar +e tie c2 +#nt $i(ereT e+te e,%ca ,rivile&iat2 a trompel:oeil
ului, vre(ea ilu9iei c%(ice, a teatrului care +e dedu:lea92 i re,re9int2 un teatru, a `ui,r%`u%>ului, a
vi+el%r i vi9iunil%rT e+te e,%ca +i('uril%r care #neal2- ti(,ul c#nd (eta.%rele, c%(,ara'iile i
ale&%riile de.ine+c +,a'iul ,%etic al li(:a/ului; Wi ,rin c$iar ace+t .a,t tiin'a +ec%lului al 1VI>lea la+2
a(intirea de.%r(at2 a unei cun%ateri a(e+tecate i .2r2 re&ul2 unde t%ate lucrurile din lu(e +e ,uteau
a,r%,ia unele de altele la v%ia eE,erien'el%r, tradi'iil%r i credulit2'il%r; *e acu( #nainte, .ru(%a+ele
.i&uri ri&ur%a+e i c%n+tr#n&2t%are ale +i(ilitudinii v%r .i uitate; Iar +e(nele care le (arcau v%r .i
,rivite ca reverii i .ar(ece ale unei cun%ateri care nu deveni+e #nc2 ra'i%nal2;
)2+i( de/a Ia Bac%n % critic2 a a+,`/2n2rii; Critic2 e(,iric2, ce nu ,rivete rela'iile de %rdine" i de
e&alitate dintre lucruri, ci ti,urile de +,irit i .%r(ele de ilu9ie de care ele ,%t +2 a+culte; E v%r:a de %
d%ctrin2 a `ui,r%`u%>ului; Si(ilitudinile, Bac%n nu le ri+i,ete ,rin eviden'2 i ,rin re&ulile ace+teia;
El le arat2 cu( +e#nteia92 #n .a'a %c$il%r, di+,ar la cea
Q *e+carte+; 5eu-res philosophiAues F6ari+, 1!=G; v%l;l; ,; <<;
94
%u-intele )i lucrurile
(ai (ic2 a,r%,iere, dar +e rec%(,un i(ediat, ,u'in (ai de,arte; E v%r:a de idoli. Idolii ca-ernei )i cei
ai teatrului ne .ac +2 crede( c2 lucrurile +ea(2n2 cu ceea ce a( #nv2'at i cu te%riile ,e care le>a(
ela:%ratT al'i id%li ne .ac +2 crede( c2 lucrurile +e a+ea(2n2 #ntre ele; IS,iritul u(an e+te #n (%d
natural ,redi+,u+ +2 ,re+u,un2 #n lucruri (ai (ult2 %rdine i a+e(2nare dec#t &2+eteT #n ti(, ce
natura e ,lin2 de eEce,'ii i de di.eren'e, +,iritul vede ,e+te t%t ar(%nie, ac%rd i +i(ilitudine; *e aici
.ic'iunea c2 t%ate c%r,urile cereti de+criu, #n (icarea l%r, cercuri ,er.ecte"- acetia +#nt idolii tri*ului,
.ic'iuni +,%ntane ale +,iritului; La care +e adau&2 > e.ecte i une%ri cau9e > c%n.u9iile li(:a/ului- un
+in&ur i acelai nu(e +e a,lic2, indi.erent, un%r lucruri care nu +#nt de aceeai natur2; Acetia +#nt
idolii forumului
K
. Nu(ai ,ruden'a +,iritului #i ,%ate +,ul:era, dac2 ace+ta renun'2 la &ra:a i la
uurin'a +a natural2, ,entru a deveni I,enetrant" i a ,erce,e #n +.#rit di.eren'ele ,r%,rii naturii;
Critica ,e care % .ace *e+carte+ a+e(2n2rii e de un alt ti,; Nu (ai ave( de>a .ace cu &#ndirea
+ec%lului al 1VI>lea, neli>nitindu>+e #n .a'a ei #n+ei i #nce,#nd +2 +e detae9e de .i&urile +ale cele
(ai .a(iliareT ci cu &#ndirea cla+ic2 eEclu9#nd a+e(2narea ca eE,erien'2, .unda(ental2 i .%r(2 ,ri(2
a cun%aterii, denun'#nd #n ea un a(e+tec c%n.u9 care +e cere tre:uie anali9at #n ter(eni de identitate i
di.eren'e, de (2+ur2 i %rdine; *ac2 *e+carte+ re+,in& a+e(2narea, nu % .ace eEclu9#nd din &#ndirea
ra'i%nal2 actul c%(,ara'iei, nici c2ut#nd +2>l li(ite9e, ci di(,%triv2, univer+ali9#ndu>l i d#ndu>i ,rin
acea+ta .%r(a cea (ai ,ur2; #ntr>adev2r, c%(,ara'ia e+te aceea care ne .ace +2 re&2+i( I.i&ura,
#ntinderea, (icarea i altele a+e(enea" > adic2 naturile +i(,le > #n t%ate +u:iectele #n care ace+tea ,%t
.i ,re9entate; Wi, ,e de alt2 ,arte, #ntr>% deduc'ie de ti,ul I%rice A e+te B, %rice B e+te C, deci %rice A
e+te C", e clar c2 +,iritul Ic%(,ar2 #ntre ei ter(enul c2utat i ter(enul dat, adic2 A i C, +u: ace+t
ra,%rt c2 i unul i altul +#nt B"; 6rin ur(are, dac2 l2+2( de%,arte intui'ia unui lucru i9%lat, +e ,%ate
+,une c2 %rice cun%atere I+e %:'ine ,rin c%(,ararea a d%u2 +au (ai (ulte lucruri #ntre ele"
A
; Or, nu
eEi+t2 cun%atere
F; Bac%n, Novum orgttiium Ftrad; 6ari+; 1B?<G, cartea I, ,,; 111 i 11, ?H et HH;
A
*e+carte+; ?eeulae, 1IV, ,; 1!B;
8 reprezenta
95
adev2rat2 dec#t ,rin intui'ie, adic2 ,rintr>un act +in&ular al inteli&en'ei ,ure i atente, i ,rin deduc'ie,
care lea&2 #ntre ele eviden'ele; Cu( ,%ate c%(,ara'ia, care e+te cerut2 ,entru a,r%a,e t%ate
cun%tin'ele i care ,rin de.ini'ie nu e+te % eviden'2 i9%lat2 i nici % deduc'ie, +2 aut%ri9e9e % &#ndire
adev2rat2J IA,r%a,e t%ata lucrarea ra'iunii u(ane c%n+t2 .2r2 #nd%ial2 #n a .ace ,%+i:il2 acea+t2
%,era'ie
1
";
EEi+t2 d%u2 .%r(e de c%(,ara'ie i nu(ai d%u2- a (2+urii i a %rdinii; 6ute( (2+ura (2ri(i +au
(ulti,licit2'i, adic2 (2ri(i c%ntinue +au di+c%ntinue, dar, i #ntr>un ca9, i #n altul, %,era'ia de
(2+urare ,re+u,une ca, +,re de%+e:ire de calcul, care (er&e din+,re ele(ente +,re t%talitate, +2
c%n+ider2( (ai #nt#i #ntre&ul i +2>l divi92( #n ,2r'i; Acea+t2 divi9iune a/un&e la unit2'i, dintre care
unele +#nt c%nven'i%nale +au Ide #(,ru(ut" F,entru (2ri(ile c%ntinueG i altele F,entru (ulti,licit2'i
+au (2ri(i di+c%ntinueG +#nt unit2'ile arit(eticii; A c%(,ara d%u2 (2ri(i +au d%u2 (ulti,licit2'i cere,
%ricu(, a a,lica a'#t #n anali9a uneia c#t i a celeilalte % unitate c%(un2; A+t.el, c%(,ara'ia e.ectuat2
,rin (2+urare +e reduce, #n %rice ca9, la rela'iile arit(etice de e&alitate i ine&alitate; M2+urarea
,er(ite anali9a A+e(2n2t%rului du,2 .%nna calcula:il2 a identit2'ii i a di.eren'ei
A
;
C#t de+,re %rdine, acea+ta +e +ta:ilete .2r2 re.erin'2 la % unitate eEteri%ar2- IEu recun%+c #ntr>adev2r
care e+te %rdinea dintre A i B .2r2 a lua #n c%n+idera'ie altceva dec#t aceti d%i ter(eni eEtre(i"T nu
,ute( cun%ate %rdinea lucruril%r Ii9%lat, #n natura l%r", ci de+c%,erind>% ,e aceea care e cea (ai
+i(,l2, a,%i ,e aceea care e+te cea (ai a,r%,iat2, ,entru a ,utea accede #n (%d nece+ar ,%rnind de
aici la lucrurile cele (ai c%(,leEe, #n vre(e ce c%(,ara'ia ,rin (2+urare nece+it2 (ai #nt#i % divi9are,
a,%i a,licarea unei unit2'i c%(une, aici a c%(,ara i a %rd%na nu .ac dec#t unul i acelai lucru-
c%(,ara'ia ,rin %rdine e+te un act +i(,lu care ,er(ite trecerea de la un ter(en la altul, a,%i la un al
treilea etc, ,rintr>% (icare Ia:+%lut ne#ntreru,t2
=
"; A+t.el +e +ta:ile+c +erii #n care ter(enul ,ri( e+te
% natur2 a c2rei intui'ie % ,ute( avea inde,endent de %ri>l
1
I*id, Gl<.p. 1!B;
A
I*id.p. 1BA;
=
I*id., VI, ,; 1@A- VII, ,; 1@;
96
%u-intele )i tucrurile
care altaT i #n care ceilal'i ter(eni +#nt +ta:ili'i c%n.%r( un%r di.eren'e cre+c#nde;
Ace+tea +#nt, deci, cele d%u2 ti,uri de c%(,ara'ie- una anali9ea92 ,e unit2'i ,entru a +ta:ili ra,%rturi de
e&alitate i de ine&alitateT cealalt2 +ta:ilete ele(entele, cele (ai +i(,le care +e ,%t &2+i, i di+,une
di.eren'ele du,2 &radele cele (ai +la:e cu ,utin'2; Or, (2+urarea (2ri(il%r i a (ulti,licit2'il%r ,%ate
.i redu+2 la +ta:ilirea unei %rdiniT val%rile arit(eticii +#nt t%tdeauna %rd%na:ile #ntr>% +erie-
(ulti,licitatea unit2'il%r ,%ate deci I+2 +e di+,un2 du,2 % %rdine, a+t.el #nc#t di.icultatea, care
a,ar'inea cun%aterii ,rin (2+urare, +2 +.#rea+c2 ,rin a de,inde d%ar de luarea #n c%n+idera'ie a
%rdinii
1
"; Wi t%c(ai #n acea+ta c%n+t2 (et%da, ca i I,r%&re+ul" +2u- a aduce %rice (2+urare F%rice
deter(inare ,rin e&alitate i e&alitateaG la % ,unere #n +erie care, ,%rnind de la +i(,lu, .ace +2 a,ar2
di.eren'ele ca &rade de c%(,leEitate; A+e(2n2t%rul, du,2 ce a .%+t anali9at #n .unc'ie de unitate i de
ra,%rturile de e&alitate +au de ine&alitate, +e anali9ea92 acu( #n .unc'ie de identitatea evident2 i
di.eren'e- diferene care ,%t .i &#ndite #n %rdinea inferenelor. T%tui, acea+t2 %rdine +au c%(,ara'ie
&enerali9at2 nu +e +ta:ilete dec#t du,2 #nl2n'uirea #n cun%atereT caracterul a:+%lut ,e care>l
recun%ate( #n t%t ce e +i(,lu nu ,rivete .iin'a lucruril%r, ci .elul #n care ele ,%t .i cun%+cute; A+t.el
c2 un lucru ,%ate .i a:+%lut +u: un anu(it ra,%rt i relativ +u: alte ra,%rturi
A
, %rdinea ,%ate .i #n
acelai ti(, nece+ar2 i natural2 F#n ra,%rt cu &#ndireaG i ar:itrar2 F#n ra,%rt cu lucrurileG, dat .iind c2
un acelai lucru, du,2 .elul #n care e+te ,rivit, ,%ate .i ,la+at #ntr>un ,unct +au #n altul al %rdinii;
T%ate ace+tea au avut (ari c%n+ecin'e #n &#ndirea %ccidental2; A+e(2n2t%rul, care .u+e+e (ult ti(, %
cate&%rie .unda(ental2 a cun%aterii > .%r(2 i t%t%dat2 c%n'inut al cun%aterii >, +e vede acu(
di+%ciat ,rintr>% anali92 .2cut2 #n ter(eni de identitate i di.eren'2- #n ,lu+, .ie indirect, ,rin inter>
(ediul (2+ur2rii, .ie direct i %arecu( la acelai nivel, c%(,ara'ia e+te ra,%rtat2 la %rdineT #n +.#rit,
c%(,ara'ia nu (ai are dre,t r%l +2 revele9e #nt%c(irea lu(iiT ea +e .ace c%n.%r( %rdinii &#ndirii i
(er&#nd #n (%d natural de la +i(,lu Ia c%(,leE; 6rin acea+ta, #ntrea&a epistem a culturii %ccidentale
+e vede (%di.icat2 #n di+,unerile +ale .unda(entale; Wi, #n ,ar>
1
?e+ulae. 1IV, ,; 1BA;
A
I*id. VI; ,; 1@=;
8 reprezenta
9
ticular, d%(eniul e(,iric, unde %(ul +ec%lului al 1VI>Iea vedea #nc2 le&#ndu>+e #nrudirile,
a+e(2n2rile i a.init2'ile i unde +e #ncruciau .2r2 +.#rit li(:a/ul i lucrurile > t%t ace+t c#(, i(en+ va
d%:#ndi % c%n.i&ura'ie n%u2;" 6ute( .%arte :ine, daca vre(, +>% de+e(n2( +u: nu(ele de
Ira'i%nali+("T ,ute(, t%t at#t de :ine, dac2 nu ave( #n ca, altceva dec#t c%nce,te &ata .2cute, +2
+,une( c2 +ec%lul al 1VII>lea (arc$ea92 di+,ari'ia vec$il%r credin'e +u,er+ti'i%a+e i (a&ice i
intrarea, #n +.#rit, a naturii #n %rdinea tiin'i.ic2; *ar ceea ce tre:uie +2 +ur,rinde( i +2 #ncerc2( a
re+titui +#nt (%di.ic2rile care au alterat cun%aterea #n+2i, la ace+t nivel ar$aic care .ace ,%+i:ile
cun%tin'ele i (%dul de a .i al cel%r ce +#nt de cun%+cut;
Ace+te (%di.ic2ri +e ,%t re9u(a #n .elul ur(2t%r; Mai #nt#i, a,ari'ia anali9ei #n l%cul ierar$iei
anal%&ice- #n +ec%lul al 1VI>lea, +e ad(itea (ai #nti +i+te(ul &l%:al al c%re+,%nden'el%r F,2(#ntul i
cerul, ,lantele i c$i,ul, (icr%c%+(ul i (acr%c%+(ulG i .iecare +i(ilitudine +in&ular2 venea +2 +e
,la+e9e #n interi%rul ace+tui ra,%rt de an+a(:luT de acu( #nainte, %rice a+e(2nare va .i +u,u+2 ,r%:ei
c%(,ara'iei, adic2 ea nu va .i ad(i+2 dec#t % dat2 ce +>a &2+it unitatea c%(un2, ,rin (2+urare, +au (ai
radical, ,rin %rdinea, identitatea i +eria di.eren'el%r; A,%i, /%cul +i(ilitudinil%r era alt2dat2 in.initT era
%ric#nd ,%+i:il +2 de+c%,eri altele n%i i +in&ura li(itare venea din #nt%c(irea lucruril%r, din
.initudinea unei lu(i #nc$i+e #ntre (acr%c%+( i (icr%c%+(; Acu(, enu(erarea c%(,let2 devine
,%+i:il2- .ie +u: .%r(a unei ,uneri #n cate&%rii care +2 articule9e #n t%talitatea +a d%(eniul +tudiatT .ie,
#n +.#rit, +u: .%r(a unei anali9e a unui anu(it nu(2r de ,uncte, #n cantitate +u.icient2, luate din
cu,rin+ul #ntre&ii +erii; C%(,ara'ia ,%ate deci +2 atin&2 % certitudine ,er.ect2- nici%dat2 #(,linit, i
t%tdeauna de+c$i+ +,re n%i eventualit2'i, vec$iul +i+te( al +i(ilitudinil%r ,utea .%arte e.ectiv, ,e calea
un%r c%n.ir(2ri +ucce+ive, +2 devin2 din ce #n ce (ai ,r%:a:ilT dar el nu era nici%dat2 +i&ur;
Enu(erarea c%(,let2 i ,%+i:ilitatea de a re,arti9a #n .iecare ,unct trecerea nece+ar2 +,re ur(2t%rul
,er(ite % cun%atere a:+%lut +i&ur2 a identit2'il%r i a di.eren'el%r- Inu(ai enu(erarea ne ,%ate
,er(ite, %ricare ar .i c$e+tiunea a+u,ra c2reia ne a,lec2(, +2 .%r(ul2( #nt%tdeauna cu ,rivire la ea %
/udecat2 adev2rat2 i +i&ur2
1
"; Activitatea +,iritului > cel
1
?e+ulae. '&&. ,; 11(.
98
%u-intele )i lucrurile
8 reprezenta
99
de>al ,atrulea ,unct > nu va (ai c%n+ta, aadar, #n a apropia lucrurile #ntre ele, #n a ,%rni #n c2utarea a
t%t ce>ar ,utea decela #n ele un .el de #nrudire, % atrac'ie +au % natur2 #n (%d +ecret #(,2rt2it2, ci
di(,%triv2 #n a discerne! cu alte cuvinte, #n a +ta:ili identit2'ile, a,%i nece+itatea trecerii la t%ate
&radele care +e #nde,2rtea92 de ele; #n ace+t +en+, di+cern2(#ntul i(,une c%(,ara'iei c2utarea ,ri(2 i
.unda(ental2 a di.eren'ei- a>'i c%n.i&ura ,rin intui'ie % re,re9entare la un ele(ent al +eriei la cel care #i
+uccede i(ediat; #n +.#rit, % ulti(2 c%n+ecin'2- dat .iind c2 a cun%ate #n+ea(n2 a di+cerne, i+t%ria i
tiin'a +e v%r &2+i +e,arate una de alta; *e % ,arte, +e va &2+i erudi'ia, lectura aut%ril%r, /%cul %,iniil%r
l%rT ace+t /%c ,%ate, une%ri, +2 ai:2 val%are de indica'ie, nu at#t ,rin ac%rdul care +e .%r(ea92, c#t ,rin
ne#n'ele&ere- Ic#nd e+te v%r:a de % c$e+tiune di.icil2, e+te (ai ver%+i(il +2 +e a.le #n le&2tur2 cu
acea+ta ,u'in i nu (ult, ,entru a de+c%,eri adev2rul de+,re ea"; #n .a'a ace+tei i+t%rii, i .2r2 vre%
(2+ur2 c%(un2 cu ea, +e ridic2 /udec2'ile +i&ure ,e care le ,ute( .ace ,rin intui'ii i #nl2n'uirea l%r;
Ace+tea i nu(ai ele c%n+tituie tiin'a, i c#nd t%tui v%( .i Icitit t%ate ra'i%na(entele lui 6lat%n i
Ari+t%tel, ;;; ace+tea nu +#nt del%c cun%tin'e ,e care le v%( .i a.lat, +e ,are, ci i+t%rie
1
"; *in ace+t
(%(ent, teEtul #ncetea92 +2 (ai .ac2 ,arte dintre +e(nele i .%r(ele adev2ruluiT li(:a/ul nu (ai e+te
una dintre .i&urile lu(ii, nici +i&natura i(,u+2 lucruril%r din cele (ai vec$i ti(,uri; Adev2rul #i
&2+ete (ani.e+tarea i +e(nul #n ,erce,'ia evident2 i di+tinct2; E r%+tul cuvintel%r +>% traduc2, dac2
,%tT ele nu (ai au, #n+2, dre,tul +2>i .ie (arc2; Li(:a/ul +e retra&e din (i/l%cul .iin'el%r ,entru a intra
#n v#r+ta +a de tran+,aren'2
i neutralitate;
Ace+ta e+te un .en%(en &eneral #n cultura +ec%lului al 1VII>lea > (ai &eneral dec#t de+tinul +in&ular al
carte9iani+(ului;
Tre:uie, #ntr>adev2r, +2 di+tin&e( trei lucruri; A eEi+tat, ,e de % ,arte, (ecani+(ul care, ,entru %
,eri%ad2, #n .a,t, de+tul de +curt2 Fd%ar a d%ua /u(2tate a +ec%lului al 1VII>leaG a ,r%,u+ un (%del
te%retic ,entru anu(e d%(enii ale cun%aterii, cu( ar .i (edicina i .i9i%l%&ia; A (ai eEi+tat, de
a+e(enea, un e.%rt, de+tul de diver+ #n .%r(ele +ale, de (ate(ati9are a e(,iriculuiT c%n+tant i
c%ntinuu ,entru a+tr%n%(ie i % ,arte a
1
Regulat, III, p. 86.
.i9icii, el a .%+t +,%radic #n celelalte d%(enii > une%ri #ncercat real(ente Fde ,ild2, la C%nd%rcetG,
une%ri ,r%,u+ ca ideal univer+al i %ri9%nt al cercet2rii Fla C%ndillac +au *e+tuttG, alte%ri recu9at #n
c$iar ,%+i:ilitatea +a Fla Bu..%n, de eEe(,luG; *ar nici ace+t e.%rt, nici #ncerc2rile (ecani+(ului nu
tre:uie c%n.undate cu ra,%rtul ,e care #ntrea&a cun%atere cla+ic2, #n .%r(a ei cea (ai &eneral2, #l
#ntre'ine cu mathesis, #n'elea+2 ca tiin'2 univer+al2 a (2+urii i a %rdinii; Su: cuvintele &%ale, #n (%d
%:+cur (a&ice, de Iin.luen'2 carte9ian2" +au de I(%del ne\t%nian", i+t%ricii ideil%r au %:iceiul de a
a(e+teca ace+te trei lucruri i de a de.ini ra'i%nali+(ul cla+ic ,rin tenta'ia de a .ace natura (ecanic2 i
calcula:il2; Ceilal'i > cei +e(i>a:ili >+e +tr2duie+c +2 de+c%,ere +u: ace+t ra'i%nali+( /%cul I.%r'el%r
c%ntrare"- acelea ale unei naturi i ale unei vie'i care nu +e la+2 redu+e nici la al&e:r2, nici la .i9ica
(ic2rii, i care (en'ine a+t.el, #n ad#ncul cla+ici+(ului, re+ur+a n%n>ra'i%nali9a:ilului; Ace+te d%u2
.%r(e de anali92 +#nt Ia .el de in+u.iciente i una, i cealalt2; 6entru c2 .unda(ental, ,entru epistema
cla+ic2, nu e+te nici +ucce+ul +au eecul (ecani+(ului, nici dre,tul +au i(,%+i:ilitatea de a (ate(ati9a
natura, ci t%c(ai un ra,%rt cu mathesis care ,#n2 la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea r2(#ne c%n+tant i
nealterat; Ace+t ra,%rt ,re9int2 d%u2 caractere e+en'iale; 6ri(ul e+te acela c2 rela'iile #ntre .iin'e v%r .i
#ntr>adev2r &#ndite +u: .%r(a %rdinii i a (2+urii, dar cu ace+t de9ec$ili:ru .unda(ental- t%tdeauna
,r%:le(ele (2+urii ,%t .i redu+e la cele ale %rdinii; A+t.el #nc#t rela'ia %ric2rei cun%ateri cu mathesis
a,are ca ,%+i:ilitate de a +ta:ili #ntre lucruri, c$iar n%n>(2+ura:ile, % +ucce+iune %rd%nat2; #n ace+t
+en+, analiza va c2,2ta .%arte re,ede val%are de (et%d2 univer+al2T iar ,r%iectul lei:ni9ian de a +ta:ili
% (ate(atic2 a %rdinil%r calitative +e &2+ete #n c$iar ini(a &#ndirii cla+iceT #n /urul lui &ravitea92
#ntrea&2 acea+t2 &#ndire; *ar, ,e de alt2 ,arte, acea+t2 rela'ie cu mathesis ca tiin'2 &eneral2 a %rdinii
nu #n+ea(n2 % a:+%r:'ie a cun%aterii #n (ate(atic2, nici .unda(entarea #n ea a %ric2rei cun%ateri
,%+i:ileT di(,%triv2, #n c%rela'ie cu c2utarea unei mathesis, vede( a,2r#nd un anu(it nu(2r de
d%(enii e(,irice care ,#n2 atunci nu .u+e+er2 nici .%r(ate, nici de.inite; #n nici unul dintre ace+te
d%(enii, +au a,r%a,e, nu e+te ,%+i:il +2 &2+i( vre% ur(2 de (ecani+( +au de (ate(ati9areT i t%tui,
ele +>au c%n+tituit t%ate ,e .%ndul unei ,%+i:ile tiin'e a %rdinii; *ac2 ele 'ineau e.ectiv de 8naliz #n
&eneral, in+tru(entul l%r
1@@
%u-intele )i lucrurile
+,eci.ic nu era metoda al+e*ric, ci sistemul de semne. A+t.el au a,2rut &ra(atica &eneral2, i+t%ria
natural2, anali9a :%&2'iil%r, tiin'e ale %rdinii #n d%(eniul cuvintel%r, al .iin'el%r i al nev%il%rT i t%ate
ace+te e(,iricit2'i, n%i #n e,%ca cla+ic2 i c%eEten+ive duratei +ale Fele #i au dre,t re,ere cr%n%l%&ice
,e Lancel%t i B%,,, RaP i Cuvier, 6ettP i Ricard%, ,ri(ii +criind #n /urul anului 1!!@, ceilal'i #n
,rea/(a anil%r 1B@@>lB1@G, nu +>au ,utut c%n+titui .2r2 ra,%rtul ,e care #ntrea&a epistem a culturii
%ccidentale l>a #ntre'inut atunci cu % tiin'2 univer+al2 a
%rdinii;
Ace+t ra,%rt cu 5rdinea a .%+t la .el de e+en'ial ,entru e,%ca cla+ic2 ,e c#t a .%+t ,entru Renatere
ra,%rtul cu Interpretarea. Wi aa cu( inter,retarea, #n +ec%lul al 1VI>lea, +u,ra,un#nd unei
$er(eneutici % +e(i%l%&ie, era e+en'ial(ente % cun%atere a +i(ilitudinii, t%t a+t.el ,unerea #n %rdine
,rin (i/l%cirea +e(nel%r c%n+tituie t%ate tiin'ele e(,irice ca tiin'e ale identit2'ii i ale di.eren'ei;
Lu(ea #n acelai ti(, ne+.#rit2 i #nc$i+2, ,lin2 i taut%l%&ic2 a a+e(2n2rii +e vede di+%ciat2 i
de+c$i+2, ,arc2, #n c$iar centrul +2uT la % eEtre(2, v%( &2+i +e(nele devenite in+tru(ente ale anali9ei,
(2rci ale identit2'ii i di.eren'ei, ,rinci,ii ale ,unerii #n %rdine, c$ei ,entru % taEi>n%(ieT la cealalt2,
a+e(2narea e(,iric2 i (ur(ur#nd2 a lucruril%r, acea +i(ilitudine +urd2 care, dede+u:tul &#ndirii,
.urni9ea92 (ateria in.init2 a #(,2r'iril%r i a di+tri:u'iil%r; *e % ,arte, te%ria &eneral2 a +e(nel%r, a
divi9iunil%r i a cla+i.ic2ril%rT de cealalt2, ,r%:le(a a+e(2n2ril%r i(ediate, a (ic2rii +,%ntane a
i(a&ina'iei, a re,eti'iil%r naturii; #ntre ele, tiin'ele cele n%i care #i &2+e+c +,a'iul #n acea+t2 di+tan'2
de+c$i+2;
III; RE6RE0ENTAREA SEMNULUI
Ce e+te un +e(n #n e,%ca cla+ic2J C2ci ceea ce +>a +c$i(:at #n ,ri(a /u(2tate a +ec%lului al 1VIII>
lea, i ,entru (ult ti(, > ,%ate ,#n2 la n%i > e+te #ntre&ul re&i( al +e(nel%r, c%ndi'iile #n care ele #i
eEercit2 ne%:inuita l%r .unc'ieT e+te ceea ce, ,rin at#tea alte lucruri tiute +au v29ute, le relie.ea92
dintr>% dat2 ca +e(neT e+te .iin'a l%r #n+2i; #n ,ra&ul v#r+tei cla+ice, +e(nul #ncetea92 de a (ai .i %
.i&ur2 a lu(iiT i #ncetea92
A repr
BIBLIOTECA JUDEEAN .OCTAViAN CLUJ
:PentQ
@1
+2 (ai .ie le&at de ceea ce el (arc$ea92 ,rin le&2turile +%lide i +ecrete ale a+e(2n2rii +au ale
a.init2'ii;
Cla+ici+(ul #l de.inete du,2 trei varia:ile
1
; Ori&inea le&2turii- un +e(n ,%ate .i natural Faa cu(
re.lectarea #ntr>% %&lind2 de+e(nea92 ceea ce re.lect2G +au c%nven'i%nal Faa cu( un cuv#nt, ,entru un
&ru, de %a(eni, ,%ate +e(ni.ica % ideeG; Ti,ul le&2turii- un +e(n ,%ate a,ar'ine an+a(:lului ,e care #l
de+e(nea92 Fca (ina :un2 care .ace ,arte din +2n2tatea ,e care % eE,ri(2G +au ,%ate .i +e,arat de
ace+ta Faa cu( .i&urile Vec$iului Te+ta(ent +#nt +e(nele #nde,2rtate ale #ntru,2rii i R2+cu(,2r2riiG;
Certitudinea le&2turii- un +e(n ,%ate .i at#t de c%n+tant, #nc#t +#nte( +i&uri de .idelitatea +a Fa+t.el,
re+,ira'ia de+e(nea92 via'aGT dar el ,%ate .i d%ar ,r%:a:il Fca ,al%area ,entru &raviditateG; Nici una
dintre ace+te .%r(e de le&2tur2 nu i(,lic2 #n (%d nece+ar +i(ilitudineaT +e(nul natural #n+ui nu %
cere- 'i,etele +#nt +e(nele +,%ntane, dar nu anal%a&e, ale .riciiT +au, cu( +,une Ber[eleP, +en9a'iile
vi9uale +#nt +e(ne ale atin&erii in+taurate de *u(ne9eu, i t%tui ele nu #i +ea(2n2 #n nici un .el
A
;
Ace+te trei varia:ile +e +u:+tituie a+e(2n2rii ,entru a de.ini e.icacitatea +e(nului #n d%(eniul
cun%ateril%r e(,irice;
1; Se(nul, dat .iind c2 e+te t%tdeauna +au +i&ur +au ,r%:a:il, tre:uie +2>i &2+ea+c2 l%cul #n interi%rul
cun%aterii; #n +ec%lul al 1VI>lea, +e c%n+idera e.ectiv c2 +e(nele au .%+t de,u+e ,e lucruri ,entru ca
%a(enii +2 ,%at2 +c%ate la lu(in2 +ecretele ace+t%ra, natura +au virtu'ile l%rT dar acea+t2 de+c%,erire nu
era ni(ic (ai (ult dec#t +c%,ul ulti( al +e(nel%r, /u+ti.icarea ,re9en'ei l%rT era utili9area l%r ,%+i:il2,
i cea (ai :un2, .2r2 #nd%ial2T dar ele nu aveau nev%ie +2 .ie cun%+cute ,entru a eEi+ta- c$iar dac2
r2(#neau t2cute i dac2 ni(eni, nici%dat2, nu le 92rea, ele nu>i ,ierdeau ni(ic din c%n+i+ten'2; Nu
cun%aterea, ci #n+ui li(:a/ul lucruril%r le in+taura #n .unc'ia l%r +e(ni.icant2; #nce,#nd cu +ec%lul al
1VII>lea, #ntre&ul d%(eniu al +e(nului +e di+tri:uie #ntre +i&ur i ,r%:a:il- cu alte cuvinte, nu (ai
,%ate eEi+ta +e(n n&c/uie+ear (arc2 (ut2; Nu ,entru c2%ar,eruiLa. .i #nQ,Q%+e+ia tutuV%r +.e(>nel%r
,%+i:ile; Ci ,ent$#Ta//u eEi+t2 +e(rie deDc#t"//iceI,#ndcdin (%(entul #n care +e
cun%D.t.Q,%+i:il/tateDiirilt.
V
FM%.t de +li:>
Q Lo+iAue de la 2ort?Ial, ,artea I, ca,; IV; ; , N ;;; O
A
Ber[eleP, 4ssai d:uneiiiou-elle thepriedeia -isioh .5eu-res choisits. trad; .r; Ler%P, 6ari+, 1??, v%/;l, ,,; 1!=-QlBBGrV
L ,>; LLlS>/ViLn
1@A
%u-intele )i lucrurile
+titu'ie #ntre d%u2 ele(ente de/a cun%+cute; Se(nul nu atea,t2 #n linite venirea celui care #l ,%ate
recun%ate- el nu +e c%n+tituie nici%dat2 dec#t ,rintr>un act de cun%atere;
T%c(ai aici ru,e tiin'a vec$ea +a #nrudire cu di-inatio. Acea+ta din ur(2 ,re+u,unea t%tdeauna
+e(ne care #i erau anteri%are- a+t.el #nc#t cun%aterea +e ,la+a #n a:i+ul unui +e(n de+c%,erit +au
a.ir(at +au tran+(i+ #n +ecret; Ea avea dre,t +arcin2 +2 releve un li(:a/ ,reala:il re,arti9at de
*u(ne9eu #n lu(eT #n ace+t +en+ ,re9icea ea, ,rintr>% i(,licare e+en'ial2, i ,re9icea ceva divin; *e>
acu( #nainte, +e(nul va #nce,e +2 +e(ni.ice #n interi%rul cun%aterii- ei #i va #(,ru(uta certitudinea
+au ,r%:a:ilitatea lui; Wi dac2 *u(ne9eu .%l%+ete #nc2 +e(ne ,entru a ne v%r:i ,rin inter(ediul
naturii, el +e +ervete de cun%aterea n%a+tr2 i de le&2turile ce +e +ta:ile+c #ntre i(,re+ii ,entru a
in+taura #n (intea n%a+tr2 un ra,%rt de +e(ni.ica'ie; Ace+ta e+te r%lul +enti(entului la Male:ranc$e
+au al +en9a'iei la Ber[eleP- #n /udecata natural2, #n +enti(ent, #n i(,re+iile vi9uale, #n ,erce,erea
celei de>a treia di(en+iuni, +#nt cun%ateri ,ri,ite, c%n.u9e, dar ,re+ante, inevita:ile i c%n>
+tr#n&2t%are care +erve+c dre,t +e(ne cun%ateril%r di+cur+ive ,e care n%i, ,entru c2 nu +#nte( +,irite
,ure, nu (ai ave( r2&a9ul +au ,er(i+iunea de a le atin&e n%i #nine i nu(ai ,rin .%r'a +,iritului
n%+tru; La Male:ranc$e i Ber[eleP +e(nul $2r29it de *u(ne9eu e+te +u,ra,unerea ireat2 i
,revenit%are a d%u2 cun%ateri; Nu (ai eEi+t2 aici di-inatio > in+er'ie a cun%aterii #n +,a'iul
eni&(atic, de+c$i+ i +acru al +e(nel%rT ci % cun%atere c%nci+2 i adunat2 #n ea #n+2i- c%ntra&erea
unei lun&i +uite de /udec2'i #n .i&ura ra,ida a +e(nului; Vede( de a+e(enea cu(, ,rintr>% (icare
#na,%i, cun%aterea, care a #nc$i+ +e(nele #n +,a'iul +2u ,r%,riu, va ,utea acu( +2 +e de+c$id2
,r%:a:ilit2'ii- de la % i(,re+ie la alta, ra,%rtul va .i de la +e(n la +e(ni.icat, alt.el +,u+ un ra,%rt care,
#n (aniera celui de +ucce+iune, +e va de+.2ura de la cea (ai +la:2 ,r%:a:ilitate la cea (ai (are
certitudine; IC%neEiunea ideil%r i(,lic2 nu rela'ia de la cau92 la e.ect, ci nu(ai ,e aceea a unui
indiciu i a unui +e(n cu lucrul +e(ni.icat; F%cul ,e care #l v2d nu e+te cau9a durerii de care +u.2r
dac2 (2 a,r%,ii de el- e+te indiciul care (2 ,revine a+u,ra ace+tei dureri
1
"; Cun%aterii
Ber[eleP, 2rincipes de la connaissance humaine .5eu-res clioisies,
v%l;I;; ,; A!<G;
8 reprezenta
103
care &$icea, la #nt#(,lare, +e(ne a:+%lute i (ai vec$i dec#t ea, i +>a +u:+tituit % re'ea de +e(ne cl2dit2
,a+ cu ,a+ ,rin cun%aterea ,r%:a:ilului; Hu(e a devenit ,%+i:il;
A; A d%ua varia:il2 a +e(nului- .%r(a le&2turii +ale cu ceea ce el +e(ni.ic2; 6rin /%cul c%nvenien'ei, al
e(ula'iei i (ai ale+ al +i(,atiei, +i(ilitudinea triu(.a, #n +ec%lul al 1VI>lea, a+u,ra +,a'iului i
ti(,ului- ,entru c2 a ra,%rta i a reuni 'ineau de r%lul +e(nului; #nce,#nd cu cla+ici+(ul, di(,%triv2,
+e(nul +e caracteri9ea92 ,rin e+en'iala +a di+,er+ie; Lu(ea circular2 a +eninel%r c%nver&ente e+te
#nl%cuit2 ,rintr>% de+.2urare la in.init; #n ace+t +,a'iu, +e(nul ,%ate avea d%u2 ,%9i'ii- +au .ace ,arte,
cu titlul de ele(ent, din ceea ce de+e(nea92T +au e+te, #n (%d real i actual, +e,arat de ceea ce
de+e(nea92; La dre,t v%r:ind, acea+t2 alternativ2 nu e+te radical2T c2ci +e(nul, ,entru a .unc'i%na,
tre:uie +2 .ie de%,%triv2 in+erat #n ceea ce +e(ni.ic2 i di+tinct de acea+t2 +e(ni.ica'ie; 6entru ca
+e(nul +2 .ie, #ntr>adev2r, ceea ce e+te, a tre:uit ca el +2 .ie %.erit cun%aterii #n acelai ti(, cu ceea ce
+e(ni.ic2; *u,2 cu( %:+erv2 C%ndillac, un +unet n>ar deveni nici%dat2 ,entru un c%,il +e(nul ver:al
al unui lucru dac2 el nu l>ar .i au9it (2car % dat2 #n (%(entul #n care ace+t lucru e+te ,erce,ut
1
; *ar
,entru ca un ele(ent al unei ,erce,'ii +2 ,%at2 deveni +e(nul ace+teia, nu e +u.icient +2 .ac2 ,arte din
eaT tre:uie +2 .ie di+tin+ ca ele(ent i de&a/at din i(,re+ia &l%:al2 de care era #n (%d c%n.u9 le&atT
tre:uie deci ca acea+ta +2 .ie divi9at2, ca aten'ia +2 .ie #ndre,tat2 a+u,ra uneia dintre ace+te re&iuni
#ntre,2trun+e care % c%(,un i +>% i9%le9e; C%n+truirea +e(nului e+te deci in+e,ara:il2 de anali92; E+te
c$iar re9ultatul anali9ei, c2ci .2r2 ea n>ar ,utea a,2rea E+te de a+e(enea i in+tru(entul ei, ,entru c2,
% dat2 de.init i i9%lat, +e(nul ,%ate .i a,licat a+u,ra un%r n%i i(,re+iiT i aici, #n ra,%rt cu ele, el
/%ac2 #ntr>un .el r%lul unei &rile; 6entru c2 +,iritul anali9ea92, +e(nul a,are; 6entru c2 +,iritul di+,une
+e(ne, anali9a nu #ncetea92 +2>i ur(e9e dru(ul; #n'ele&e( de ce, de Ia C%ndillac la *e+tutt de TracP
i la )erand%, d%ctrina &eneral2 a +e(nel%r i de.ini'ia ,uterii de anali92 a &#ndirii +>au +u,ra,u+ .%arte
eEact #ntr>una i aceeai te%rie a cun%aterii;
1
C%ndillac, Essai sur l:ori+ine des connaissances humaines .5eu-res, 6ari+, 1<B, v%i; I, ,,; 1BB>A@BG;
1@?
%u-intele si lucrurile
8 reprezenta
1@H
C#nd Lo+ica de la 2ort?oIal +,unea c2 un +e(n ,%ate .i inerent lucrului de+e(nat +au +e,arat de
ace+ta, ea ar2ta c2 +e(nul, #n e,%ca cla+ic2, nu (ai e+te #n+2rcinat +2>i .ac2 lu(ea a,r%,iat2 i
inerent2 ,r%,riil%r +ale .%r(e, ci, di(,%triv2, +2 % etale9e, +2 % /uEta,un2 c%n.%r( unei +u,ra.e'e
in.init de+c$i+e i +2 ur(2r2rea+c2, ,%rnind de la ea, de+.2urarea .2r2 +.#rit a +u:+titutel%r #n care #l
&#ndi(; Wi t%c(ai ,rin acea+ta lu(ea +e %.er2 c%nc%(intent anali9ei i /%cului c%(:inat%riu, devine,
de la un ca,2t la altul, %rd%na:il2; #n &#ndirea cla+ic2, +e(nul nu ter&e di+tan'ele i nu a:%lete
ti(,ul- di(,%triv2, el ,er(ite derularea i ,arcur&erea l%r, ,a+ cu ,a+; 6rin el lucrurile devin di+tincte,
+e c%n+erv2 #n identitatea l%r, +e de+.ac i +e lea&2; Ra'iunea %ccidental2 intra #n e,%ca /udec2'ii; =;
R2(#ne % a treia varia:il2- cea care ,%ate lua cele d%u2 val%ri > a naturii i a c%nven'iei; Se tia de (ult
ti(, > c$iar #nainte de %ratIlos > c2 +e(nele ,%t .i date de natur2 +au c%n+tituite de %(; Sec%lul al
1VI>lea nu i&n%ra nici el acea+t2 ,r%:le(2 i recun%itea #n li(:ile %(eneti +e(nele in+tituite; *ar
+e(nele arti.iciale nu>i dat%rau ,uterea dec#t .idelit2'ii l%r .a'2 de +e(nele naturale; Ace+tea, de
de,arte, le #nte(eiau ,e t%ate celelalte; #nce,#nd cu +ec%lul al 1VII>lea, +e d2 % val%are inver+2 naturii
i c%nven'iei- +e(nul natural nu e ni(ic (ai (ult dec#t un ele(ent eEtra+ din lucruri i c%n+tituit ca
+e(n ,rin cun%atere; E+te deci ,reci+, ri&id, inc%(%d, i +,iritul nu>l ,%ate lua #n +t2,#nire;
*i(,%triv2, c#nd +ta:ili( un +e(n c%nven'i%nal, ,ute( t%tdeauna Fi c$iar e nece+arG +2>l ale&e( #n
aa .el #nc#t +2 .ie +i(,lu, u%r de 'inut (inte, a,lica:il unui nu(2r c#t (ai (are de ele(ente,
+u+ce,ti:il de a +e divi9a el #n+ui i de a +e c%(,uneT +e(nul in+tituit e+te +e(nul #n ,lenitudinea
.unc'i%n2rii +ale; El e+te cel care .ace de(arca'ia #ntre %( i ani(alT el, cel care tran+.%r(2 i(a&ina'ia
#n (e(%rie v%luntar2, aten'ia +,%ntan2 #n re.lec'ie, in+tinctul #n cun%atere ra'i%nal2
1
; T%t el e+te cel al
c2rui de.ect l>a de+c%,erit Itard la IS2l:aticul de la AvePr%n"; Fa'2 de ace+te +e(ne c%nven'i%nale,
+e(nele naturale nu +#nt dec#t % +c$i'2 rudi(entar2, un de+en #nde,2rtat care nu>i va a.la #(,linirea
dec#t ,rin in+taurarea ar:itrarului;
*ar ace+t ar:itrar e+te (2+urat ,rin .unc'ia +a, iar re&ulile lui +#nt .%arte eEact de.inite de acea+ta; Un
+i+te( ar:itrar de
C%ndillac; 4ssai sur 1ori+ine des connaissances humaines, ,; <H;
+e(ne tre:uie +2 ,er(it2 anali9a lucruril%r #n ele(entele l%r cele (ai +i(,leT el tre:uie +2 de+c%(,un2
,#n2 la %ri&iniT dar el tre:uie, de a+e(enea, +2 arate cu( +#nt ,%+i:ile c%(:ina'iile ace+t%r ele(ente i
+2 ,er(it2 &ene9a ideal2 a c%(,leEit2'ii lucruril%r; IAr:itrar" nu +e %,une Iui Inatural" dec#t dac2
vre( +2 de+e(n2( .elul #n care +e(nele au .%+t +ta:ilite; *ar ar:itrarul e+te, t%t%dat2, i &rila de
anali92 i +,a'iul c%(:inat%riu ,rin inter(ediul c2r%ra natura +e va %.eri #n ceea ce e, la nivelul
i(,re+iil%r %ri&inare i #n t%ate .%r(ele l%r ,%+i:ile de c%(:inare, #n ,er.ec'iunea +a, +i+te(ul de
+e(ne e+te acea+t2 li(:2 +i(,l2, a:+%lut tran+,arent2, care e+te ca,a:il2 +2 nu(ea+c2 ele(entarulT
e+te, de a+e(enea, ace+t an+a(:lu de %,era'iuni care de.inete t%ate c%n/unc'iile ,%+i:ile; *u,2
,2rerea n%a+tr2, acea+t2 c2utare a %ri&inii i ace+t calcul al &ru,2ril%r ,ar inc%(,ati:ile, i le
inter,ret2( ca % a(:i&uitate #n &#ndirea +ec%lel%r al 1VII>lea i al 1VIII>lea; La .el, /%cul dintre
+i+te( i natur2; *e .a,t, nu eEi+t2 ,entru acea+t2 &#ndire nici % c%ntradic'ie; Mai ,reci+, eEi+t2 %
di+,unere nece+ar2 i unic2 ce traver+ea92 t%at2 epistema cla+ic2- e+te c%a,artenen'a unui calcul
univer+al i a unei c2ut2ri a ele(entului la un +i+te( care e+te arti.icial i care, ,rin c$iar ace+t .a,t,
,%ate .ace +2 a,ar2 natura #nce,#nd cu ele(entele +ale de %ri&ine i ,#n2 la +i(ultaneitatea tutur%r
c%(:ina'iil%r l%r ,%+i:ile; #n e,%ca cla+ic2, a te +ervi de +e(ne nu (ai #n+ea(n2, ca #n +ec%lele
,recedente, a #ncerca % re&2+ire, dede+u:tul l%r, a teEtului ,ri(itiv al unui di+cur+ 'inut > i re'inut >
,entru t%tdeaunaT #n+ea(n2 a #ncerca +2 de+c%,eri li(:a/ul ar:itrar care va aut%ri9a de+.2urarea
naturii #n +,a'iul +2u, ter(enii ulti(i ai anali9ei i le&ile c%(,%9i'iei +ale; Cun%aterea nu (ai are a
de9&r%,a vec$iul Cuv#nt din l%curile netiute #n care +e ,%ate a+cundeT ea are nev%ie +2>i .a:rice %
li(:2, i anu(e una :ine .2cut2 > cu alte cuvinte, ca,a:il2 +2 anali9e9e i +2 c%(:ine, care +2 .ie
real(ente li(:a calculel%r; 6ute( de.ini acu( in+tru(entele ,re+cri+e &#ndirii cla+ice de +i+te(ul de
+e(ne; El e+te cel care intr%duce #n cun%atere ,r%:a:ilitatea, anali9a i anali9a c%(:inat%rie,
ar:itrarul /u+ti.icat al +i+te(ului; El e+te cel care .ace l%c c2ut2rii %ri&inii i, t%t%dat2, calcula:ilit2'ii-
care .ace l%c c%n+tituirii de ta:ele .iE#nd c%(,%9i'iile ,%+i:ile i re+tituirii unei &ene9e ,%rnind de Ia
ele(entele cele (ai +i(,leT el e+te cel care a,r%,ie %rice cun%atere de un li(:a/ i caut2 +2 +u:+tituie
tutur%r li(:il%r un +i+te( de +i(:%luri arti.iciale i de %,era'ii de natur2 l%&ic2;
1@!
%u-intele )i lucrurile
La nivelul unei i+t%rii a %,iniil%r, t%ate ace+tea ar a,2rea, .2r2 #nd%ial2, ca % inter,enetrare de in.luen'e,
unde ar tre:ui, de+i&ur, +2 di+tin&e( ,2r'ile individuale care le revin lui H%::e+, Ber[eleP, Lei:ni9,
C%ndillac, Ide%l%&il%r; *ar dac2 inve+ti&2( &#ndirea cla+ic2 la nivelul a ceea ce, din ,unct de vedere
ar$e%l%&ic, a .2cut>% ,%+i:il2, %:+erv2( c2 di+%cierea +e(nului de a+e(2nare la #nce,utul +ec%lului al
1VII>lea, a du+ la a,ari'ia ace+t%r .i&uri n%i care +#nt ,r%:a:ilitatea, anali9a, anali9a c%(:inat%rie,
+i+te(ul i li(:a univer+al2, nu ca nite te(e +ucce+ive, &ener#ndu>+e +au alun&#ndu>+e unele ,e altele,
ci ca % re'ea de nece+it2'i; Care, la r#ndul +2u, a .2cut ,%+i:ile ace+te individualit2'i ,e care le nu(i(
H%::e+ +au Ber[eleP, Hu(e +au C%ndillac;
IV; RE6RE0ENTAREA *UBLAT7
T%tui, ,r%,rietatea cea (ai i(,%rtant2 a +e(nel%r ,entru e,i+te(a cla+ic2 n>a .%+t enun'at2 ,#n2
acu(; #ntr>adev2r, .ie +e(nul (ai (ult +au (ai ,u'in ,r%:a:il, (ai (ult +au (ai ,u'in #nde,2rtat de
ceea ce +e(ni.ic2, .ie el natural +au ar:itrar, .2r2 ca natura %ri val%area +a de +e(n +2 .ie a.ectate >
t%ate ace+tea arat2 c2 ra,%rtul dintre +e(n i c%n'inutul +2u nu e+te &arantat #n %rdinea lucruril%r #n+ei;
Ra,%rtul +e(ni.icantului cu +e(ni.icatul +e ,la+ea92 acu( #ntr>un +,a'iu #n care nici % .i&ur2
inter(ediar2 nu le (ai a+i&ur2 #ntClnirea- el e+te, #n interi%rul cun%aterii, le&2tura #ntre ideea unui
lucru i ideea unui alt lucru; Lo+ica de la 2ort?oIal % +,une- I+e(nul cu,rinde d%u2 idei, una a
lucrului care re,re9int2, cealalt2 a lucrului re,re9entatT i natura +a c%n+t2 #n a % activa ,e cea dint#i
,rin inter(ediul celei de>a d%ua"
1
; Te%rie dual2 a +e(nului, care +e %,une .2r2 ec$iv%c %r&ani92rii (ai
c%(,leEe a RenateriiT atunci, te%ria +e(nului i(,lica trei ele(ente cu t%tul di+tincte- ceea ce era
(arcat, ceea ce (arca i ceea ce ,er(itea +2 vede( #n al d%ilea ele(ent (arca celui dint#iT %r, ace+t
ulti( ele(ent era a+e(2narea- +e(nul re,re9enta % (arc2 #n (2+ura #n care el era Ia,r%a,e acelai
lucru" cu ceea ce de+e(na; Ace+t +i+te(
Lo+iAue de 2ort?oIal, ,artea I, ca,; IV;
8 reprezenta
107
unitar i tri,lu di+,are #n acelai ti(, cu I&#ndirea ,rin a+e(2nare" i e+te #nl%cuit ,rintr>% %r&ani9are
+trict :inar2;
*ar eEi+t2 % c%ndi'ie ,entru ca +e(nul +2 .ie #ntr>adev2r acea+t2 ,ur2 dualitate; #n .iin'a +a +i(,l2 de
idee, +au de i(a&ine, +au de ,erce,'ie, a+%ciat2 +au +u:+tituit2 alteia, eletnentul +e(ni.icant nu e+te
+e(n; Wi nu devine dec#t cu c%ndi'ia de a (ani.e+ta, #n ,lu+, i ra,%rtul care #l lea&2 de ceea ce el +e(>
ni.ic2; El tre:uie +2 re,re9inte, dar acea+t2 re,re9entare, la r#ndul ei, tre:uie +2 +e &2+ea+c2
re,re9entat2 #n el; C%ndi'ie indi+,en+a:il2 %r&ani92rii :inare a +e(nului, i ,e care Lo+ica de Ia 2ort
?oIal % enun'2 c$iar #nainte de a +,une ce e+te +e(nul- IC#nd nu ,rivi( un anu(it %:iect dec#t ca
re,re9ent#nd un altul, ideea ,e care % ave( de+,re el e+te % idee de +e(n, i ace+t ,ri( %:iect +e
nu(ete +e(n
1
"; Ideea +e(ni.icant2 +e dedu:lea92, ,entru c2 ideii care #nl%cuiete % alta i +e +u,ra>
,une ideea ,uterii +ale re,re9entative; Nu ave(, ,rin ur(are, de>a .ace cu trei ter(eni- ideea
+e(ni.icat2, ideea +e(ni.icant2 i, #n interi%rul ace+teia din ur(2, ideea r%lului +2u de
re,re9entareJ Nu e v%r:a, t%tui, de % #nt%arcere ,e .uri la un +i+te( ternar; Ci (ai de&ra:2 de un
decala/ inevita:il al .i&urii cu d%i ter(eni, care #nre&i+trea92 un recul #n ra,%rt cu ea #n+2i i +e
in+talea92 ,e de>a>ntre&ul #n interi%rul ele(entului +e(ni.icant; *e .a,t, +e(ni.icantul nu are dre,t
c%n'inut, dre,t .unc'ie i dre,t deter(inare dec#t ceea ce re,re9int2- #i e+te #n #ntre&i(e %rd%nat i
tran+,arentT dar ace+t c%n'inut nu e+te indicat dec#t #ntr>% re,re9entare care +e %.er2 ca atare, iar +e(>
ni.icatul +e ,la+ea92 .2r2 re+t +au %,acitate #n interi%rul re,re9ent2rii +e(nului; E+te caracteri+tic
c2 ,ri(ul eEe(,lu de +e(n ,e care #l d2 Lo+ica de la 2ort?oIal nu e+te nici cuv#ntul, nici +tri&2tul,
nici +i(:%lul, ci re,re9entarea +,a'ial2 i &ra.ic2 > de+enul- $art2 +au ta:l%u; Acea+ta ,entru c2, #ntr>a>
dev2r, ta:l%ul nu are dre,t c%n'inut dec#t ceea ce re,re9int2, i t%tui ace+t c%n'inut nu a,are
dec#t re,re9entat ,rintr>% re,re9entare; *i+,unerea :inar2 a +e(nului, aa cu( a,are ea #n +ec%lul al
1VII>lea, +e +u:+tituie unei %r&ani92ri care, #n (%duri di.erite, .u+e+e dint%tdeauna ternar2 de la +t%ici
#nc%ace Si c$iar #nce,#nd cu ,ri(ii &ra(aticieni &reci- %r, acea+t2 di+,unere ,re+u,une c2 +e(nul e+te
% re,re9entare dedu:lat2 i #nt%ar+2 a+u,ra ei #n+ei; O idee ,%ate .i +e(nul alteia nu nu(ai
1
i*ul.
1@B
%u-intele )i lucrurile
8 reprezenta
1@
,entru c2 #ntre ele +e ,%ate +ta:ili % le&2tur2 de re,re9entare, ci ,entru c2 acea+t2 re,re9entare +e ,%ate
t%tdeauna re,re9enta #n interi%rul ideii care re,re9int2; Sau, de a+e(enea, ,entru c2, #n e+en'a ei
,r%,rie, re,re9entarea e+te t%tdeauna ,er,endicular2 ,e ea #n+2i- ea e #n acelai ti(, indica'ie i
a,ari'ieT ra,%rt cu un %:iect i (ani.e+tare de +ine; #nce,#nd cu v#r+ta cla+ic2, +e(nul e+te
re,re9entativitatea re,re9ent2rii #n (2+ura #n care ea e+te re,re9enta:il2;
*e aici re9ult2 c%n+ecin'e .%arte i(,%rtante; Mai #nt#i, i(,%rtan'a +e(nel%r #n &#ndirea cla+ic2; Ele
erau alt2dat2 (i/l%ace de cun%atere i c$ei ,entru cun%atereT acu( +#nt c%eEten+ive re,re9ent2rii, cu
alte cuvinte #ntre&ii &#ndiri, +#nt &29duite #n ea, dar % ,arcur& ,e t%at2 #ntinderea +a- i(ediat ce %
re,re9entare e+te le&at2 de % alta i re,re9int2 #n ea #n+2i acea+t2 le&2tur2, ave( de>a .ace cu un +e(n-
ideea a:+tract2 +e(ni.ic2 ,erce,'ia c%ncret2 din care +>a n2+cut FC%ndillacGT ideea &eneral2 nu e+te
dec#t % idee +in&ular2 +ervind dre,t +e(ne alt%ra FBer[elePGT i(a&inile +#nt +e(ne ale ,erce,'iil%r din
care au ieit FHu(e, C%ndillacGT +en9a'iile +#nt +e(ne unele ,entru altele FBer[eleP, C%ndillacG i e+te
,%+i:il #n .inal ca +en9a'iile +2 .ie ele #n+ele Fca la Ber[elePG +e(nele a ceea ce *u(ne9eu vrea +2 ne
+,un2, ceea ce ar .ace din ele, #ntr>un .el, +e(nele unui an+a(:lu de +e(ne; Anali9a re,re9ent2rii i
te%ria +e(nel%r +e i(,re&nea92 a:+%lut una ,e cealalt2- iar #n 9iua c#nd Ide%l%&ia, la +.#ritul +ec%lului
al 1VII>lea, #i va ,une ,r%:le(a ,ri(atului care tre:uie ac%rdat ideii +au +e(nului, #n 9iua c#nd
*e+tutt #i va re,r%a lui )erand% c2 a .2cut % te%rie a +e(nel%r #nainte de a .i de.init ideea
1
, acea+ta va
#n+e(na c2 de/a a,artenen'a l%r i(ediat2 va #nce,e +2 +e tul:ure, iar ideea i +e(nul v%r #nceta +2>i
(ai .ie ,er.ect tran+,arente;
A d%ua c%n+ecin'2; Acea+t2 eEten+ie univer+al2 a +e(nului #n c#(,ul re,re9ent2rii eEclude ,#n2 i
,%+i:ilitatea unei te%rii a +e(ni.ica'iei; #ntr>adev2r, a te #ntre:a ce e+te +e(ni.ica'ia ,re+u,une ca
acea+ta +2 .ie % .i&ur2 deter(inat2 #n c%ntiin'2; *ar dac2 .en%(enele nu +#nt date nici%dat2 dec#t #ntr>
% re,re9entare care, #n ea #n+2i i ,rin re,re9enta:ilitatea +a ,r%,rie, e+te #n #ntre&i(e +e(n,
+e(ni.ica'ia nu ,une ,r%:le(e; Mai (ult, ea nici nu a,are; T%ate re,re9ent2rile +#nt le&ate #ntre ele ca
+e(neT #n #ntre&ul l%r, ele .%r(ea92 un .el de
Q *e+tutt de TracP, 4lements d:Ide:olo+ie F6ari+, an 1IG; v%i; II, ,; 1;
i(en+2 re'eaT .iecare #n tran+,aren'a +a +e d2 dre,t +e(nul a ceea ce re,re9int2T i t%tui > +au (ai
cur#nd, ,rin c$iar ace+t .a,t >, nici % activitate +,eci.ic2 a c%ntiin'ei nu ,%ate vre%dat2 c%n+titui %
+e(ni.ica'ie; F2r2 #nd%ial2, t%c(ai din cau92 c2 &#ndirea cla+ic2 a re,re9ent2rii eEclude anali9a
+e(ni.ica'iei, n%i, care nu &#ndi( +e(nele dec#t ,%rnind de la ea, #nt#(,in2( at#tea di.icult2'i, #n ciuda
eviden'ei, #n a recun%ate c2 .il%+%.ia cla+ic2, de la Male:ranc$e la Ide%l%&ie, a .%+t de la un ca,2t la
altul % .il%+%.ie a +e(nului;
Nu eEi+t2 nici un +en+ eEteri%r +au anteri%r +e(nuluiT nici % ,re9en'2 i(,licit2 a unui di+cur+ ,reala:il
care ar tre:ui re+tituit ,entru a +c%ate la lu(in2 +en+ul aut%$t%n al lucruril%r; *ar, (ai ale+, nici un act
c%n+tituant al +e(ni.ica'iei, nici vre% &ene92 interi%ar2 c%ntiin'ei; 6entru c2 #ntre +e(n i c%n'inut nu
eEi+t2 nici un ele(ent inter(ediar i nici % %,acitate; Se(nele nu au deci alte le&i dec#t acelea care le
,%t &uverna c%n'inutul- %rice anali92 a +e(nel%r e+te #n acelai ti(,, i ,e :un2 dre,tate, de+ci.rarea a
ceea ce ele v%r +2 +,un2; Inver+, +c%aterea la lu(in2 a +e(ni.icantului nu va .i ni(ic (ai (ult dec#t %
re.lectare a+u,ra +e(nel%r care #l indic2; Ca i #n +ec%lul al 1VI>lea, I+e(i%l%&ie" i I$er(eneutic2"
+e +u,ra,un; *ar #ntr>% .%r(2 di.erit2; #n e,%ca cla+ic2, ele nu +e (ai re&2+e+c #n ele(entul ter' al
a+e(2n2riiT ele +e lea&2 #n acea+t2 ,utere ,r%,rie a re,re9ent2rii de a +e re,re9enta ,e ea #n+2i; Nu va
eEi+ta, deci, % te%rie a +e(nel%r di.erit2 de % anali92 a +en+ului; T%tui, +i+te(ul ac%rd2 un anu(it
,rivile&iu celei dint#i .a'2 de cea de>a d%uaT ,entru c2 ea nu d2 ,entru ceea ce e+te +e(ni.icat % natur2
di.erit2 de aceea ,e care % ac%rd2 +e(nului, +en+ul nu va ,utea .i (ai (ult dec#t t%talitatea +e(nel%r
de+.2urate #n #nl2n'uirea l%rT el va .i dat de ta*loul c%(,let al +e(nel%r; *ar, ,e de alt2, ,arte, re'eaua
c%(,let2 a +e(nel%r +e lea&2 i +e articulea92 du,2 decu,l2rile ,r%,rii +en+ului; Ta:l%ul +e(nel%r va
.i ima+inea lucruril%r; *ac2 .iin'a +en+ului 'ine #n #ntre&i(e de +e(n, .unc'i%narea 'ine #n #ntre&i(e de
+e(ni.icat; *e aceea, anali9a li(:a/ului, de la Lancel%t la *e+tutt de TracP, +e .ace ,%rnind de la %
te%rie a:+tract2 a +e(nel%r ver:ale i #n .%r(a unei &ra(atici &enerale- dar ea ia t%tdeauna dre,t .ir
c%nduc2t%r +en+ul cuvintel%r, i t%t de aceea i+t%ria natural2 +e ,re9int2 ca anali92 a caracterel%r
.iin'el%r vii, Wi, c$iar arti.iciale, taEin%(iile au t%tdeauna ,r%iectul +2 re&2+ea+c2 %rdinea natural2
+au +2 % di+%cie9e c#t (ai ,u'in
11@
%u-intele )i lucrurile
,%+i:ilT de aceea anali9a :%&2'iil%r +e .ace ,%rnind de la (%ned2 i de la +c$i(:, dar val%area e+te
t%tdeauna :a9at2 ,e nev%ie, #n e,%ca cla+ic2, tiin'a ,ur2 a +e(nel%r are val%are de di+cur+ i(ediat al
+e(ni.icantul ui;
#n +.#rit, ulti(a c%n+ecin'2 care +e #ntinde, .2r2 #nd%ial2, ,#n2 la n%i- te%ria :inar2 a +e(nului, aceea
care .unda(entea92, #nce,#nd cu +ec%lul al 1VII>lea, #ntrea&a tiin'2 &eneral2 a +e(nului, e+te le&at2
,rintr>un ra,%rt .unda(ental, de % te%rie &eneral2 a re,re9ent2rii; *ac2 +e(nul e+te ,ur i +i(,lu
le&2tura dintre un +e(ni.icant i un +e(ni.icat Fle&2tur2 care e+te ar:itrar2 +au nu, v%luntar2 +au
i(,u+2, individual2 +au c%lectiv2G, #n %rice ca9 ra,%rtul nu ,%ate .i +ta:ilit dec#t #n ele(entul &eneral
al re,re9ent2rii- +e(ni.icantul i +e(ni.icatul nu +#nt le&a'i dec#t #n (2+ura #n care i unul, i cel2lalt
+#nt F%ri au .%+t, +au ,%t .iG re,re9entan'i, iar unul e % re,re9entare actual2 a celuilalt; Era deci
nece+ar ca te%ria cla+ic2 a +e(nului +2>i atri:uie dre,t .unda(ent i /u+ti.icare .il%+%.ic2 %
Iide%l%&ie", adic2 % anali92 &eneral2 a tutur%r .%r(el%r re,re9ent2rii, de la +en9a'ia ele(entar2 i ,#n2
la ideea a:+tract2 i c%(,leE2; Era de a+e(enea nece+ar ca, re&2+ind ,r%iectul unei +e(i%l%&ii
&enerale, Sau++ure +2 dea +eninului % de.ini'ie care a ,utut ,2rea I,+i$%l%&i+t2" Fle&2tura #ntre un
c%nce,t i % i(a&ineG- ,entru c2, de .a,t, el rede+c%,erea #n .elul ace+ta c%ndi'ia cla+ic2 ,entru a &#ndi
natura :inar2 a +e(nului;
V; IMA)INA3IA ASEM7N7RII
Iat2 deci +e(nele eli:erate de t%at2 acea .%r.%t2 a lu(ii #n care le di+tri:ui+e c#ndva Renaterea; Ele
+#nt ,la+ate de>acu( #n interi%rul re,re9ent2rii, #n inter+ti'iul ideii, #n ace+t +,a'iu in.i( #n care ideea +e
/%ac2 cu ea #n+2i, de+c%(,un#ndu>+e i rec%(,un#ndu>+e; C#t de+,re +i(ilitudine, ei nu>i (ai r2(#ne
de>acu( #nainte dec#t +2 recad2 #n a.ara d%(eniului cun%aterii; E+te e(,iricul #n .%r(a +a cea (ai
.ru+t2T n>% (ai ,ute( I,rivi ca .2c#nd ,arte din .il%+%.ie
1
", a.ar2 nu(ai dac2 ea nu e+te anu>
Q H%::e+; Lo+iAue Ftrad; *e+tutt de TracP; 4le:Jents d:Ideolo+ie, 6ari+; 1B@H, v%i; &&&, ,; HG;
8 reprezenta
UI
lat2 #n ineEactitatea +a de a+e(2nare i tran+.%r(at2 de c2tre cun%atere #ntr>% rela'ie de e&alitate +au
de %rdine; Wi t%tui, ,entru cun%atere, +i(ilitudinea e+te % li(it2 indi+,en+a:il2 6entru c2 % e&alitate
+au % rela'ie de %rdine nu ,%ate .i +ta:ilit2 #ntre d%u2 lucruri dec#t dac2 a+e(2narea l%r a c%n+tituit cel
,u'in %ca9ia de a le c%(,ara- Hu(e ,la+a rela'ia de identitate ,rintre acelea, I.il%+%.ice", care
,re+u,un re.lec'iaT #n vre(e ce a+e(2narea a,ar'inea ,entru el rela'iil%r naturale, acel%ra care
c%n+trin& +,iritul cu % I.%r'2 cal(2", dar inevita:il2
1
; I6%ate .il%+%.ul +2 caute ,reci9ia c#t ,%.tete;;;,
#ndr29ne+c t%tui +2 (2>nd%ie+c c2 va .ace #n cariera +a un +in&ur ,a+ .2r2 a/ut%rul a+e(2n2rii; S2 .ie
,rivit2 #n treac2t .a'a (eta.i9ic2 a tiin'el%r, c$iar a cel%r (ai ,u'in a:+tracteT i +2 (i +e +,un2 dac2
induc'iile &enerale ,e care le tra&e( din .a,tele ,articulare, +au (ai cur#nd dac2 &enurile #n+ei,
+,eciile i t%ate n%'iunile a:+tracte +e ,%t .%r(a alt.el dec#t ,rin inter(ediul a+e(2n2rii;
A
" La (ar&inea
eEteri%ar2 a cun%aterii, +i(ilitudinea e+te acea+t2 .%r(2 a:ia de+enat2, ace+t rudi(ent de rela'ie ,e
care cun%aterea tre:uie +>% ac%,ere #n t%at2 cu,rinderea ei, dar care, la ne+.#rit, r2(#ne dede+u:tul ei,
ca un .el de nece+itate t2cut2 i de neter+;
Ca i #n +ec%lul al 1VI>lea, a+e(2narea i +e(nul +e c$ea(2 reci,r%c #n (%d .atal; *ar #ntr>un .el n%u;
#n l%c ca +i(ilitudinea +2 ai:2 nev%ie de % (arc2 ,entru ca +ecretul +2>i .ie #nl2turat, ea c%n+tituie
acu( .%ndul nedi.eren'iat, (ic2t%r, in+ta:il, ,e care cun%aterea #i ,%ate +ta:ili rela'iile, (2+urile i
identit2'ile +ale; *u:l2 r2+turnare, deci- ,entru c2 +e(nul, i, % dat2 cu el, t%at2 cun%aterea di+cur+iv2
cer un .%nd de +i(ilitudine, i ,entru c2 nu (ai e+te v%r:a de (ani.e+tarea unui c%n'inut ,reala:il
cun%aterii, ci de a da un c%n'inut care +2 ,%at2 %.eri un l%c de a,lica'ie .%r(el%r cun%aterii; *ac2, #n
+ec%lul al 1VI>lea, a+e(2narea era ra,%rtul .unda(ental al .iin'ei cu ea #n+2i, ,lierea lu(ii, ea e+te, #n
e,%ca cla+ic2, .%r(a cea (ai +i(,l2 +u: care a,are ceea ce e+te de cun%+cut Wi care e+te cel (ai
de,arte de cun%aterea #n+2i; 6rin ea ,%ate .i cun%+cut2 re,re9entarea, alt.el +,u+ c%(,arat2 cu acelea
care ,%t .i +i(ilare, anali9at2 #n ele(ente F#n ele(ente care>i +#nt
Q Hu(e, Essai sur la nature humaine Ftrad; Ir; Ler%P, 6ari+ 1?!G, v%i; I; 6,; <H>B@;
Meria$, ?efle.xions philo)onhiaue sur In ns*i><*hl<n*i K1"
f
11A
%u-intele )i lucrurile
c%(une cu alte re,re9ent2riG, c%(:inat2 cu acelea care ,%t ,re9enta identit2'i ,ar'iale i di+tri:uit2 #n
.inal #ntr>un ta:l%u %rd%nat; Si(ilitudinea #n .il%+%.ia cla+ic2 Fadic2 #ntr>% .il%+%.ie a anali9eiG /%ac2 un
r%l +i(etric celui ,e care #l va a+i&ura diver+itatea #n &#ndirea critic2 i #n .il%+%.iile /udec2'ii;
#n acea+t2 ,%9i'ie de li(it2 i de c%ndi'ie Fceva .2r2 de care i dinc%ace de care nu ,ute( cun%ateG,
a+e(2narea +e +ituea92 de ,artea i(a&ina'iei +au, (ai eEact, nu a,are dec#t &ra'ie i(a&ina'iei, iar
i(a&ina'ia, #n +c$i(:, nu +e eEercit2 dec#t +,ri/inindu>+e ,e ea; #ntr>adev2r, dac2 ,re+u,une(, #n lan'ul
ne#ntreru,t al re,re9ent2rii, nite i(,re+ii, cele (ai +i(,le din c#te eEi+t2, i care n>ar avea #ntre ele
nici cel (ai (ic &rad de a+e(2nare, n>ar eEi+ta nici % ,%+i:ilitate ca a d%ua +>% a(intea+c2 ,e ,ri(a, +>
% .ac2 +2 rea,ar2 i +2 aut%ri9e9e a+t.el re,re9entarea ei #n i(a&inarT i(,re+iile +>ar +ucceda #n di.e>
ren'a cea (ai t%tal2, #n aa &rad #nc#t ea n>ar ,utea nici (2car +2 .ie ,erce,ut2, ,entru c2 nici%dat2 %
re,re9entare n>ar avea %ca9ia +2 +e .iEe9e #ntr>un l%c, re+u+cit#nd a+t.el % alta (ai vec$e, c2reia +2 i +e
/uEta,un2 ,entru a .ace ,%+i:il2 % c%(,ara'ieT nici (2car cea (ai (ic2 identitate nece+ar2 %ric2rei
di.eren'ieri n>ar .i dat2; Sc$i(:area ,er,etu2 +>ar derula .2r2 re,er #n ,er,etua (%n%t%nie; *ar
dac2 n>ar eEi+ta #n re,re9entare %:+cura ,utere de a reactuali9a % i(,re+ie trecut2, nici una n>ar
a,2rea vre%dat2 ca a+e(2n2t%are uneia ,recedente +au nea+e(2n2t%are ei; Acea+t2 ,utere de a a(inti
i(,lic2 cel ,u'in ,%+i:ilitatea de a .ace +2 a,ar2 dre,t cva+i>a+e(2n2t%are Fca vecine i c%nte(,%rane,
ca eEi+t#nd a,r%a,e #n acelai .elG d%u2 i(,re+ii, dintre care una t%tui e+te ,re9entat2, ,e c#nd cealalt2,
de (ult ti(, ,%ate, a #ncetat +2 eEi+te; F2r2 i(a&ina'ie, n>ar eEi+ta a+e(2nare #ntre lucruri;
O:+erv2(Mdu:la cerin'2; Tre:uie +2 eEi+te, #n lucrurile re,re9entate, (ur(urul in+i+tent al a+e(2n2riiT
tre:uie +2 eEi+te, #n re,re9entare, re,lierea t%t%deauna ,%+i:il2 a i(a&ina'iei; Wi nici una dintre ace+te
cerin'e nu +e ,%ate di+,en+a de cea care % c%(,letea92 i #i 'ine ,ie,t; *e aici, d%u2 direc'ii de anali92
care +>au (en'inut de>a lun&ul #ntre&ii e,%ci cla+ice i n>au #ncetat +2 +e a,r%,ie ,entru a enun'a #n
.inal, #n a d%ua /u(2tate a +ec%lului al 1VIII>lea, adev2rul l%r c%(un #n Ide%l%&ie; *e % ,arte, &2+i(
anali9a care d2 +ea(2 de r2+turnarea +eriei re,re9ent2ril%r #ntr>un ta:l%u inactual, dar +i(ultan de
c%(,ara'ii, annli<a i(nre+iil%r, a re(ini+cen'ei, a i(a&ina'iei, a (e(%riei,
8 reprezenta
11=
a ace+tui #ntre& .%nd inv%luntar care e+te ca % (ecanic2 a i(a&inii #n ti(,; *e cealalt2, eEi+t2 anali9a
care d2 +ea(2 de a+e(2narea lucruril%r > a+e(2narea l%r de dinainte de a .i ,u+e #n %rdine,
de+c%(,u+e #n ele(ente identice i di.erite, dinainte de re,arti9area #n ta:l%u a +i(ilitudinil%r
de9%rd%nate- de ce, aadar, lucrurile +#nt date #ntr>% #nv2l(2eal2, #ntr>un a(e+tec, #ntr>% #ncruciare #n
care %rdinea l%r e+en'ial2 e+te r2v2it2, dar de+tul de vi9i:il2 #nc2 ,entru a ,utea +2 tran+,un2 +u:
.%r(2 de a+e(2n2ri, de +i(ilitudini va&i, de ,rile/uri alu9ive ,entru % (e(%rie #n alert2J 6ri(a +erie
de ,r%:le(e c%re+,unde #n (are unei analitici a i(a&ina'iei, ca ,utere ,%9itiv2 de a tran+.%r(a ti(,ul
linear al re,re9ent2rii #n +,a'iu +i(ultan de ele(ente virtualeT a d%ua c%re+,unde #n (are anali9ei
naturii, cu lacunele ei, cu de9%rdinile care #ncurc2 ta:l%ul .iin'el%r i #l ri+i,e+c #ntr>% +uit2 de
re,re9ent2ri care, va& i de de,arte, +e a+ea(2n2;
Or, ace+te d%u2 (%(ente %,u+e Funul, ne&ativ, al de9%rdinii naturii #n i(,re+ii, cel2lalt, ,%9itiv, al
,uterii de a rec%n+titui %rdinea ,%rnind de la ace+te i(,re+iiG #i &2+e+c unitatea #n ideea unei
I&ene9e"; Wi acea+ta #n d%u2 (%duri ,%+i:ile; Cel dint#i- (%(entul ne&ativ Facela al de9%rdinii, al unei
a+e(2n2ri va&iG e+te ,u+ #n +ea(a i(a&ina'iei #n+ei care atunci eEercit2 ea +in&ur2 % du:l2 .unc'ie-
dac2 ,%ate, ,rin +i(,la du:lare a re,re9ent2rii, +2 re+tituie %rdinea, % .ace t%c(ai #n (2+ura #n care
#(,iedic2 ,erce,erea direct2, i #n adev2rul l%r analitic, a identit2'il%r i a di.eren'el%r dintre lucruri;
6uterea i(a&ina'iei nu e+te dec#t rever+ul, cealalt2 .a'2 a i(,er.ec'iunii +ale; Ea e+te, #n %(, la
#nc$eietura dintre +u.let i c%r,; "Aici, #n ace+t ,unct au anali9at>%, #ntr>adev2r, *e+carte+,
Male:ranc$e, S,in%9a, at#t ca l%c al er%rii, c#t i ca ,utere de a accede la adev2r, c$iar (ate(aticT ei au
recun%+cut #n i(a&ina'ie +ti&(atul .initudinii, .ie ca +e(n al unei c2deri dinc%l% de #ntinderea
inteli&i:il2, .ie ca (arc2 a unei naturi li(itate; *i(,%triv2, (%(entul ,%9itiv al i(a&ina'iei ,%ate .i
,u+ #n +ea(a a+e(2n2rii tul:uri, a (ur(urului va& al +i(ilitudinil%r; E+te de9%rdinea naturii, dat%rat2
,r%,riei +ale i+t%rii, cata+tr%.el%r +ale +au ,%ate ,ur i +i(,lu ,luralit2'ii +ale #nc#lcite, care nu (ai e+te
ca,a:il2 +2 %.ere re,re9ent2rii dec#t lucrurile care +e a+ea(2n2; A+t.el #nc#t re,re9entarea, t%tdeauna
+u,u+2 un%r c%n'inuturi .%arte a,r%,iate unele Qde altele, +e re,et2, +e rec$ea(2, +e re,lia92 #n (%d
natural a+u,ra +iei, .ace +2 rena+c2
11?
%u-intele )i lucrurile
i(,re+ii a,r%a,e identice i d2 natere i(a&ina'iei; Aici, #n ace+t +,irit de i(ita'ie al unei naturi
(ulti,le, dar #n (%d %:+cur i .2r2 (%tiv re#nce,ut2, #n .a,tul eni&(atic al unei naturi care #nainte de
%rice %rdine +ea(2n2 cu ea #n+2i, au c2utat C%ndillac i Hu(e le&2tura dintre a+e(2nare i i(a&i>
na'ie; S%lu'ii +trict %,u+e, dar care r2+,und aceleiai ,r%:le(e, #n'ele&e( #n %rice ca9 c2 al d%ilea ti,
de anali92 +>a de+.2urat cu uurin'2 #n .%r(a (itic2 a ,ri(ului %( FR%u++eauG, +au a c%ntiin'ei care
+e tre9ete FC%ndillacG, +au a +,ectat%rului +tr2in aruncat #n lu(e FHu(eG- acea+t2 &ene92 .unc'i%na
eEact #n l%cul i #n ,%+tura 0enezei nse)i.
#nc2 % re(arc2; *ac2 n%'iunile de natur2 i natur2 u(an2 au #n e,%ca cla+ic2 % anu(it2 i(,%rtan'2, nu
e+te ,entru c2 +>a dec%,erit :ru+c dre,t c#(, de cercet2ri e(,irice, acea+t2 .%r'2 +urd2 cu :%&2'ii
ine,ui9a:ile ,e care % nu(i( natur2T nici ,entru c2 #n interi%rul ace+tei va+te naturi ar .i .%+t i9%lat2 %
(ic2 re&iune +in&ular2 i c%(,leE2 care ar .i natura u(an2; #n .a,t, ace+te d%u2 c%nce,te .unc'i%nea92
,entru a a+i&ura c%a,arte>nen'a, le&2tura reci,r%c2 dintre i(a&ina'ie i a+e(2nare; F2r2 #nd%ial2,
i(a&ina'ia nu e+te, #n a,aren'2, dec#t una dintre ,r%,riet2'ile naturii u(ane, iar a+e(2narea unul dintre
e.ectele naturii; *ar ur(2rind re'eaua ar$e%l%&ic2 du,2 ale c2rei le&i +e c%nduce &#ndirea cla+ic2,
%:+erv2( c2 natura u(an2 +e ,la+ea92 #n acea+t2 (ic2 de:%rdare a re,re9ent2rii care>i ,er(ite +2 +e
re,re9inte Ft%at2 natura u(an2 e aici- +u.icient de eEteri%ar2 re,re9ent2rii ,entru ca ea +e +e ,re9inte
din n%u, #n +,a'iul al: care +e,ar2 ,re9en'a de re,re9entare i Ire">ul de re,etarea +aGT %:+erv2(, de
a+e(enea, c2 natura nu e+te dec#t in+e+i9a:ilul :ruia/ al re,re9ent2rii care .ace ca a+e(2narea +2 .ie
+en+i:il2 #nainte ca %rdinea identit2'il%r +2 .ie vi9i:il2; Natura i natura u(an2 ,er(it, #n c%n.i&ura'ia
&eneral2 a epistemei, ada,tarea a+e(2n2rii i i(a&ina'iei, ada,tare care .unda(entea92 i .ace
,%+i:ile t%ate tiin'ele e(,irice ale %rdinii;
#n +ec%lul al 1VI>lea, a+e(2narea era le&at2 de un +i+te( de +e(neT inter,retareaL l%r era aceea care
de+c$idea c#(,ul cun%ateril%r c%ncrete; #nce,#nd cu +ec%lul al 1VII>lea, a+e(2narea e+te #(,in+2 la
(ar&inile cun%aterii, #n+,re .r%ntierele +ale cele (ai /%a+e i cele (ai u(ile; Aici, ea intr2 #n rela'ie
cu i(a&ina'ia, cu re,eti'iile ne+i&ure, cu anal%&iile neclare; Wi #n l%c +2 +e de+c$id2 +,re % tiin'2 a
inter,ret2rii, ea i(,lic2 % &ene92 care urc2 de la ace+te .%r(e .ru+te ale
8 reprezenta
11H
8celuia)i ,#n2 la (arile ta:l%uri ale cun%aterii de9v%ltate du,2 .%r(ele identit2'ii, ale di.eren'ei i ale
%rdinii; 6r%iectul unei tiin'e a %rdinii, aa cu( a .%+S el .unda(entat #n +ec%lul al 1VII>lea,
,re+u,unea ca el +2 .ie du:lat de % &ene92 a cun%aterii, aa cu( a .%+t e.ectiv i .2r2 #ntreru,ere de la
L%c[e la Ide%l%&ie;
VI; IMATHESIS" WI ITA1INOMIA"
6r%iectul unei tiin'e &enerale a %rdiniiT te%ria +e(nel%r anali9#nd re,re9entareaT di+,unerea
identit2'il%r i a di.eren'el%r #n ta:l%uri %rd%nate- a+t.el +>a c%n+tituit #n e,%ca cla+ic2 un +,a'iu de
e(,iricitate care nu eEi+ta+e ,#n2 la +.#ritul Renaterii i care va .i +,%rit di+,ari'iei #nce,#nd cu
de:utul +ec%lului al 1l1>lea; Ace+t +,a'iu e+te ,entru n%i acu( at#t de di.icil de re+tituit i #n a+e(enea
&rad a+cun+ de +i+te(ul de ,%9itivit2'i c2ruia #i a,ar'ine cun%aterea n%a+tr2, #nc#t (ult2 vre(e a trecut
ne%:+ervat; #l de.%r(2(, #l (a+c2( #n +,atele un%r cate&%rii +au al unui decu,a/ care ne a,ar'in; Vre(
+2 rec%n+titui(, +e ,are, ceea ce au .%+t #n +ec%lele al 1VII>lea i al 1VIII>lea Itiin'ele vie'ii", ale
InaturiiQ" +au ale I%(ului"; Uit#nd ,ur i +i(,lu c2 nici %(ul, nici via'a, nici natura nu +#nt d%(enii
care +e %.er2 +,%ntan i ,a+iv curi%9it2'ii cun%aterii;
Ceea ce .ace ,%+i:il an+a(:lul epistemei cla+ice e+te (ai #nt#i ra,%rtarea la % cun%atere a %rdinii;
Atunci c#nd e v%r:a de a %rd%na naturile +i(,le, a( recur+ la % mathesis a c2rei (et%d2 univer+al2 e+te
Al&e:ra; Atunci c#nd e+te v%r:a de a ,une #n %rdine naturi c%(,leEe Fre,re9ent2rile #n &eneral, aa
cu( +#nt date #n eE,erien'2G, tre:uie c%n+tituit2 % taxinomia i ,entru acea+ta tre:uie in+taurat un
+i+te( de +e(ne; Se(nele +#nt ,entru %rdinea naturil%r c%(,u+e ceea ce e+te al&e:ra ,entru %rdinea
naturil%r +i(,le; *ar #n (2+ura #n care re,re9ent2rile e(,irice tre:uie +2 +e ,%at2 anali9a #n naturi
+i(,le, %:+erv2( c2 taxinomia +e ra,%rtea92 #n #ntre&i(e la mathesisE #n +c$i(:, dat .iind c2
,erce,erea eviden'el%r nu e+te dec#t un ca9 ,articular al re,re9ent2rii #n &eneral, ,ute( +,une la .el de
:ine c2 mathesis nu e+te dec#t un ca9 ,articular de taxinomia. La .el, +e(nele ,e care &#ndirea le
+ta:ilete ea #n+2i c%n+ti>
11!
%u-intele i lucrurile
8 reprezenta
11<
tuie un .el de al&e:r2 a re,re9ent2ril%r c%(,leEeT inver+, al&e:ra e+te % (et%d2 ,entru a da +e(ne
naturil%r +i(,le i ,entru a %,era a+u,ra ace+t%r +e(ne; Ave( ,rin ur(are, ur(2t%area di+,unere-
Wtiin'a &eneral2 a %rdinii
Naturi +i(,le
O
Mathesis
t
Re,re9ent2ri c%(,leEe
O
3axinomia
Al&e:r2 aDa
d Se(ne
*ar a+ta nu e t%tul; 3axinomia i(,lic2, ,e de alt2 ,arte, un anu(it c%ntinuu( al lucruril%r F% n%n>
di+c%ntinuitate, % ,lenitudine a .iin'2riiG i % anu(it2 ,utere a i(a&ina'iei care .ace +2 a,ar2 ceea ce nu
e+te, dar ,er(ite, ,rin c$iar ace+t .a,t, +2 .ie ,u+ #n eviden'2 c%ntinuul; 6%+i:ilitatea unei tiin'e a
%rdinil%r e(,irice cere deci % anali92 a cun%aterii, anali92 care va tre:ui +2 arate cu( ,%ate
c%ntinuitatea a+cun+2 Fi ,arc2 #nce'%at2G a .iin'ei +2 +e rec%n+tituie, ,rin inter(ediul le&2turii
te(,%rale, din re,re9ent2ri di+c%ntinue; *e aici nece+itatea, t%t ti(,ul (ani.e+tat2 de>a lun&ul e,%cii
cla+ice, de a inter%&a %ri&inea cun%tin'el%r; #n .a,t, ace+te anali9e e(,irice nu +e %,un ,r%iectului
unei mathesis univer+ale, cu( +e %,une +ce,tici+(ul ra'i%nali+(uluiT ele erau cu,rin+e #n cerin'ele
unei cun%ateri care nu (ai e dat2 ca eE,erien'2 a 8celuia)i, ci ca +ta:ilire a Ordinii; La cele d%u2
eEtre(it2'i ale epistemei cla+ice, ave( deci % mathesis ca tiin'2 a %rdinii calcula:ile i % &ene92 ca
anali92 a c%n+tituirii %rdinil%r ,%rnind de la +erii e(,irice; 6e de % ,arte, utili92( +i(:%lurile
%,era'iunil%r ,%+i:ile a+u,ra identit2'il%r i di.eren'el%rT ,e de alt2 ,arte, anali92( (2rcile de,u+e
,r%&re+iv ,rin a+e(2narea lucruril%r i revenirile i(a&ina'iei; #ntre mathesis i +enez +e #ntinde
re&iunea +e(nel%r, a +e(nel%r care traver+ea92 #ntre&ul d%(eniu al re,re9ent2rii e(,irice, dar nu %
de%+e:e+c nici%dat2, #ncadrat de calcul i de &ene92, ace+ta e+te +,a'iul ta*loului. #n acea+t2 cun%atere
e+te v%r:a de a a.ecta cu +e(n t%t ceea ce ,%ate +2 ne %.ere re,re9entarea n%a+tr2- ,erce,'ii, &#nduri,
d%rin'eT ace+te +e(ne tre:uie +2 .unc'i%ne9e ca nite caractere,
cu alte cuvinte +2 articule9e an+a(:lul re,re9ent2rii #n ,la/e di+tincte, +e,arate unele de altele ,rin
tr2+2turi care li +e ,%t atri:uiT ele aut%ri9ea92 a+t.el +ta:ilirea unui +i+te( +i(ultan #n c%n.%r(itate cu
care re,re9ent2rile enun'2 ,r%Ei(itatea i de,2rtarea, vecin2tatea i di+tan'2rile, deci re'eaua care, #n
a.ara cr%n%l%&iei, le (ani.e+t2 #nrudirea i re+tituie, #ntr>un +,a'iu ,er(anent, rela'iile l%r de %rdine; #n
ace+t (%d +e ,%ate de+ena ta:l%ul identit2'il%r i al di.eren'el%r;
#n acea+t2 re&iune #nt#lni( istoria natural, tiin'2 a caracterel%r care articulea92 c%ntinuitatea naturii
i #ntre,2trunderile ei; #n acea+t2 re&iune #nt#lni(, de a+e(enea, teoria monedei i a -aloni > tiin'e ale
+e(nel%r care aut%ri9ea92 +c$i(:ul i ,er>mit +ta:ilirea ec$ivalen'el%r #ntre nev%ile i d%rin'ele
%a(enil%r; Wi t%t aici +e ,la+ea92 0ramatica +eneral, tiin'2 a +e(nel%r ,rin care %a(enii #i
re&ru,ea92 +in&ularitatea ,erce,'iil%r i decu,ea92 (icarea c%ntinu2 a &#nduril%r l%r; In ciuda di.e>
ren'el%r, ace+te trei d%(enii n>au eEi+tat #n e,%ca cla+ic2 dec#t #n (2+ura #n care +,a'iul .unda(ental al
ta:l%ului +>a in+taurat #ntre calculul e&alit2'il%r i &ene9a re,re9ent2ril%r;
O:+erv2( c2 ace+te trei n%'iuni > mathesis, taxinomia, +enez > nu de+e(nea92 at#t d%(enii +e,arate,
c#t % re'ea +%lid2 de a,artenen'e care de.inete c%n.i&ura'ia &eneral2 a cun%aterii #n e,%ca cla+ic2;
TaEin%(ia nu +e %,une lui mathesis! +e in+talea92 #n acea+ta i +e di+tin&e de eaT ,entru c2 i ea e+te %
tiin'2 a %rdinii > % mathesis calitativ2; *ar #n'elea+2 #n +en+ +trict, mathesis e+te tiin'2 a e&alit2'il%r,
deci a atri:uiril%r i /udec2'il%r, e+te tiin'a ade-ruluiE c#t de+,re taxinomia, ea tratea92 identit2'i i
di.eren'eT e+te tiin'a articul2ril%r i a cla+el%rT e+te cun%aterea fiinelor. T%t aa, &ene9a +e ,la+ea92
#n interi%rul taxinomiei, +au cel ,u'in #i a.l2 #n ea ,%+i:ilitatea +a ,ri(2; *ar taxinomia Sta:ilete
ta:l%ul di.eren'el%r vi9i:ileT &ene9a ,re+u,une % +erie +ucce+iv2T una tratea92 +e(nele #n
+i(ultaneitatea l%r +,a'ial2, ca % +intaE2T cealalt2 le re,arti9ea92 #ntr>un anal%&%n al ti(,ului de .elul
unei cr%n%l%&ii; #n ra,%rt cu mathesis, taxinomia .unc'i%nea92 ca % %nt%l%&ie .a'2 de % a,%.antic2T #n
ra,%rt cu &ene9a, ea .unc'i%nea92 ca % +e(i%l%&ie .a'2 de % i+t%rie; Ea de.inete deci le&ea &eneral2 a
.iin'el%r i #n acelai ti(, c%ndi'iile #n care le ,ute( cun%ate; *e aici, .a,tul c2 te%ria +e(nel%r #n
e,%ca cla+ic2 a ,utut ,r%duce #n acelai ti(, % tiin'2 de alur2 d%&(atic2, care trecea dre,t
cun%aterea naturii #n+ei, i % .il%+%.ie a re,re9ent2rii care,
11B
%u-intele )i lucrurile
de>a lun&ul ti(,ului, a devenit din ce #n ce (ai n%(inali+t2 i din ce #n ce (ai +ce,tic2; *e aici i
.a,tul c2 % a+t.el de di+,unere a di+,2rut ,#n2 #ntr>at#t, #nc#t e,%cile ulteri%are au ,ierdut ,#n2 i
a(intirea eEi+ten'ei ei- acea+ta de%arece du,2 critica de ti, [antian i t%t ce +>a #nt#(,lat #n cultura
%ccidental2 la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, +>a in+taurat % #(,2r'ire de un ti, n%u- de % ,arte,
mathesis +>a re&ru,at, c%n+tituind % a,%>.antic2 i % %nt%l%&ieT ea e+te cea care, ,#n2 la n%i, a d%(inat
a+u,ra di+ci,linel%r .%r(aleT ,e de alt2 ,arte, i+t%ria i +e(i%l%&ia Facea+ta din ur(2 a:+%r:it2 de alt.el
de cea dint#iG +>au reunit #n ace+te di+ci,line ale inter,ret2rii care i>au de+.2urat ,uterea de la
Sc$leier(ac$er ,#n2 la Niet9+c$e i Freud;
#n %rice ca9, epistema cla+ic2 +e ,%ate de.ini, #n di+,unerea +a cea (ai &eneral2, ,rin +i+te(ul articulat
al unei mathesis, al unei taxinomia i al unei analize +enetice. Wtiin'ele ,%art2 t%tdeauna cu ele
,r%iectul, c$iar #nde,2rtat, al unei ,uneri #n %rdine eE$au+tive- de a+e(enea, ele 'inte+c t%tdeauna +,re
de+c%,erirea ele(entel%r +i(,le i a c%(,unerii ,r%&re+iveT i, #n (ie9ul l%r, ele +#nt ta:l%u, etalare a
cun%tin'el%r #ntr>un +i+te( c%nte(,%ran cu el #n+ui; Centrul cun%aterii, #n +ec%lele al 1VII>lea i al
1VIII>lea, #l c%n+tituie ta*loul. C#t de+,re (arile de9:ateri care au ,re%cu,at %,iniile, ele +e ,la+ea92
a:+%lut natural #n ,liurile ace+tei %r&ani92ri;
Se ,%ate +crie % i+t%rie a &#ndirii #n e,%ca cla+ic2 lu#nd ace+te de9:ateri dre,t ,uncte de ,lecare +au
dre,t te(e; *ar acea+ta nu va .i atunci dec#t i+t%ria %,iniil%r, adic2 a ale&eril%r %,erate #n .unc'ie de
indivi9i, de (edii, de &ru,uri +%cialeT i e % #ntrea&2 (et%d2 de anc$etare i(,licat2 aici; *ac2 vre( +2
#ntre,rinde( % anali92 ar$e%l%&ic2 a cun%aterii #n+ei, atunci nu ace+te de9:ateri cele:re tre:uie +2
+ervea+c2 dre,t .ir c%nduc2t%r i +2 articule9e di+cur+ul; Tre:uie rec%n+tituit +i+te(ul &eneral al
&#ndirii a c2rui re'ea, #n ,%9itivitatea +a, .ace ,%+i:il un /%c al %,iniil%r +i(ultane i a,arent
c%ntradict%rii; Acea+t2 re'ea e+te cea care de.inete c%ndi'iile de ,%+i:ilitate ale unei de9:ateri +au ale
unei ,r%:le(e, ea e+te ,urt2t%area i+t%ricit2'ii tiin'ei; *ac2 lu(ea %ccidental2 +>a lu,tat ,entru a ti
dac2 via'a nu e+te dec#t (icare +au dac2 natura era +u.icient de %rd%nat2 ,entru a ,r%:a eEi+ten'a lui
*u(ne9eu, acea+ta nu +>a #nt#(,lat ,entru c2 % ,r%:le(2 a .%+t de+c$i+2T ci ,entru c2, du,2 ce a
di+,er+at cercul ne+.#rit al +e(nel%r i al a+e(2n2ril%r, i #nainte de a %r&ani9a +eriile cau9alit2'ii i
i+t%riei,
8 reprezenta
11
epistema culturii %ccidentale a de+c$i+ un +,a'iu #n .%r(2 de ta:l%u ,e care ea n>a #ncetat +2>l ,arcur&2
,%rnind de la .%r(ele calcula:ile ale %rdinii i ,#n2 la anali9a re,re9ent2ril%r cel%r (ai c%(,leEe; Wi
,erce,e( +ia/ul ace+tui ,arcur+ ,e +u,ra.a'a i+t%ric2 a te(el%r, a de9:ateril%r, ,r%:le(el%r i a
,re.erin'el%r de %,inie; Cun%tin'ele au traver+at de la un ca,2t la altul un I+,a'iu de cun%atere" care
.u+e+e r#nduit dintr>% dat2, #n +ec%lul al 1VII>lea, i care nu tre:uia +2 +e #nc$id2 la l%c dec#t % +ut2
cinci9eci de ani (ai t#r9iu;
A+u,ra ace+tui +,a'iu +u: .%r(2 de ta:l%u tre:uie #ntre,rin+2 acu( anali9a, ac%l% unde el a,are +u:
.%r(a lui cea (ai clar2, adic2 #n te%ria li(:a/ului, a cla+i.ic2rii i a (%nedei;
Se va %:iecta ,r%:a:il c2 +i(,lu .a,t de a v%i +2 anali92(, #n acelai ti(, i #n (%d unitar, &ra(atica
&eneral2, i+t%ria natural2 i ec%n%(ia, ra,%rt#ndu>le la % te%rie &eneral2 a +e(nel%r i a re,re9ent2rii,
,re+u,une % ,r%:le(2 care nu ,%ate veni dec#t din +ec%lul n%+tru; F2r2 #nd%ial2 c2 v#r+ta cla+ic2, nu
(ai (ult dec#t %rice alt2 cultur2, n>a ,utut circu(+crie +au nu(i +i+te(ul &eneral al cun%aterii +ale;
*ar ace+t +i+te( a .%+t +u.icient de c%n+tr#n&2t%r ,entru ca .%r(ele vi9i:ile ale cun%tin'el%r +2>i
+c$i'e9e ele #n+ele aici #nrudirile, ca i cu( (et%dele, c%nce,tele, ti,urile de anali92, eE,erien'ele
acu(ulate, +,iritele i #n .inal %a(enii #nii +>ar .i de,la+at du,2 :unul ,lac al unei re'ele
.unda(entale care de.inea unitatea i(,licit2, dar inevita:il2, a cun%aterii; I+t%ria a ar2tat (ii de
eEe(,le de a+e(enea de,la+2ri; Traiect de at#tea %ri ,arcur+ #ntre te%ria cun%aterii, a +e(nel%r i a
&ra(aticii- 6%rt>R%Pal a dat 0ramatica +a ca un c%(,le(ent i ca +uit2 natural2 a Lo+icii, c2reia i +e
al2tur2 ,rintr>% c%(un2 anali92 a +e(nel%rT C%ndillac, *e+tutt de TracP, )erand% au articulat una ,e
cealalt2 de+c%(,unerea cun%aterii #n c%ndi'iile +au Iele(entele" +ale i re.lec'ia a+u,ra ace+t%r
+e(ne, .a'2 de care li(:a/ul nu c%n+tituie dec#t a,licarea i u9ul cel%r (ai vi9i:ile; Traiect, t%t%dat2,
#ntre anali9a re,re9ent2rii i a +e(nel%r i, de cealalt2 ,arte, anali9a :%&2'ieiT _ue+naP Fi9i%cratul a
+cri+ un artic%l, IEviden'2", ,entru 4nciclopedieE C%ndillac i *e+tutt au ,la+at ,e linia ,r%,riil%r l%r
te%rii ale cun%aterii i li(:a/ului ,e aceea a c%(er'ului i a ec%n%(iei, care avea ,entru ei val%are de
,%litic2 i t%t%dat2 de (%ral2T +e tie c2 Tur&%t a +cri+ artic%lul IEti(%l%&ie" ,entru 4nciclopedie i
,ri(a ,aralel2 +i+te(atic2 #ntre (%ned2 i cuvinteT c2 Ada( S(it$ a +cri+,
1A@
%u-intele )i lucrurile
,e l#n&2 (area +a %,er2 ec%n%(ic2, i un e+eu a+u,ra %ri&inii li(:il%r; Traiect #ntre te%ria
cla+i.ic2ril%r naturale i cele ale li(:a/ului- Adan+%n n>a vrut nu(ai +2 cree9e % n%(enclatur2 #n
acelai ti(, arti.icial2 i c%erent2 #n d%(eniul :%taniciiT el vi9a Fi a i a,licat>% #n ,arteG % #ntrea&2
re%r&ani9are a +crierii #n .unc'ie de datele .%netice ale li(:a/uluiT R%u++eau a l2+at ,rintre %,erele +ale
,%+tu(e ele(ente de :%tanic2 i un tratat a+u,ra %ri&inii li(:il%r;
A+t.el +e de+ena, din linii ,unctate, (area re'ea a cun%aterii e(,irice- aceea a %rdinil%r n%n>
cantitative; Wi ,%ate c2 unitatea retra+2, dar in+i+tent2 a unei 3axinomia uni-ersalis a,are cu t%at2
claritatea la Linne, c#nd el ,r%iectea92 +2 re&2+ea+c2 #n t%ate d%(eniile c%ncrete ale naturii i ale +%cie>
t2'ii aceleai di+tri:u'ii i aceeai %rdine
1
; Li(ita cun%aterii ar c%n+titui>% tran+,aren'a ,er.ect2 a
re,re9ent2ril%r .a'2 de +e(nele care le %rd%nea92;
QLinne; 2hilosophie *otanniAue. e 1HH i AH!;
CA6ITOLUL IV
8 -or*i
I; CRITIC7 WI COMENTARIU
EEi+ten'a li(:a/ului #n e,%ca cla+ic2 e+te #n acelai ti(, +uveran2 i di+cret2;
Suveran2, de%arece cuvintele au ,ri(it +arcina i ,uterea de Ia re,re9enta &#ndirea"; *ar Ia
re,re9enta" nu vrea +2 #n+e(ne aici a traduce, a da % ver+iune vi9i:il2, a .a:rica un du:lu (aterial care
+2 ,%at2 re,r%duce, ,e ver+antul eEtern a tru,ului, &#ndirea #n eEactitatea +a IA re,re9enta" tre:uie
#n'ele+ #n +en+ +trict- li(:a/ul re,re9int2 &#ndirea, aa cu( &#ndirea +e re,re9int2 ,e ea #n+2i; Nu
eEi+t2, ,entru a c%n+titui li(:a/ul +au ,entru a>l ani(a din interi%r, un act e+en'ial i %ri&inar de
+e(ni.icare, ci d%ar, #n ini(a re,re9ent2rii, acea+t2 ,utere ,e care ea % de'ine de a +e re,re9enta ,e ea
#n+2i, adic2 de a +e anali9a /uEta,un#ndu>+e, ,arte cu ,arte, +u: ,rivirea re.lec'iei, i de a +e dele&a ,e
ea #n+2i #ntr>un +u:+titut care +2 % ,relun&ea+c2, #n e,%ca cla+ic2, ni(ic nu e+te dat care +2 nu .i .%+t
dat +,re re,re9entareT dar, ,rin c$iar ace+t .a,t, nici un +e(n nu a,are, nici un cuv#nt nu e+te enun'at,
nici un cuv#nt +au nici % ,r%,%9i'ie nu vi9ea92 nici%dat2 vreun c%n'inut dec#t ,rin /%cul unei
re,re9ent2ri care +e di+tan'ea92 de +ine, +e dedu:lea92 i +e re.lect2 #ntr>% alt2 re,re9entare care #i e+te
ec$ivalent2; Re,re9ent2rile nu +e #nr2d2cinea92 #ntr>% lu(e de la care i>ar lua cu #(,ru(ut +en+ulT ele
+e de+c$id de la +ine +,re un +,a'iu care le e+te ,r%,riu i a c2rui nervur2 intern2 d2 l%c +en+ului; Wi
li(:a/ul aici e+te, #n acea+t2 di+tan'2 ,e care re,re9entarea % +ta:ilete .a'2 de +ine #n+2i; Cuvintele nu
.%r(ea92 deci ,elicula +u:'ire care du:lea92 &#ndirea ,e latura din+,re .a'ad2T ele % a(inte+c, % indic2,
dar (ai #nt#i c2tre interi%r, ,rintre t%ate acele re,re9ent2ri care re,re9int2 alte re,re9ent2ri; Li(:a/ul
cla+ic e+te (ult (ai a,r%,iat dec#t crede( de &#ndirea ,e care e #n+2rcinat +>% (ani.e+teT dar nu #i e+te
,aralelT e+te ,rin+ #n
122
%u-intele )i lucrurile
A vorbi
1A=
re'eaua ei i 'e+ut #n c$iar tra(a ,e care ea % derulea92; Nu e un e.ect eEteri%r al &#ndirii, ci &#ndirea
#n+2i;
Wi, ,rin acea+ta, li(:a/ul +e .ace invi9i:il, +au a,r%a,e invi9i:il; #n %rice ca9, a devenit at#t de
tran+,arent #n ra,%rt cu re,re9entarea, c2 .iin'a +a #ncetea92 +2 (ai ,un2 ,r%:le(e; Renaterea +e
%,rea #n .a'a .a,tului :rut c2 eEi+ta li(:a/- #n den+itatea lu(ii, un &ra.i+( a(e+tecat ,rintre lucruri +au
aler&#nd ,e +u: eleT +i&le de,u+e ,e (anu+cri+e +au ,e .%ile c2r'il%r; Wi t%ate ace+te (2rci in+i+tente
c$e(au un li(:a/ +ecund > acela al c%(entariului, al eEe&e9ei, al erudi'iei > ,entru a .ace +2 v%r:ea+c2
i ,entru a .ace #n +.#rit (%:il li(:a/ul a'i,it #n eleT .iin'a li(:a/ului ,receda, cu % #nca,2'#nare (ut2,
ceea ce +e ,utea citi #n el i cuvintele ,rin care era .2cut +2 r2+une; #nce,#nd cu +ec%lul al 1VII>lea,
t%c(ai acea+t2 eEi+ten'2 (a+iv2 i intri&ant2 a li(:a/ului va .i eludat2; Ea nu (ai a,are ,ecetluit2 #n
eni&(a (2rcii- dar nu a,are #nc2 de+.2urat2 #n te%ria +e(ni.ica'iei; La li(it2, +>ar ,utea +,une c2
li(:a/ul cla+ic nu eEi+t2; *ar c2 .unc'i%nea92- t%at2 eEi+ten'a lui #i &2+ete l%c #n r%lul +2u
re,re9entativ, la care +e li(itea92 cu eEactitate i #n care +.irete ,rin a +e e,ui9a Li(:a/ul nu (ai are
alt l%c dec#t re,re9entarea, nici alt2 val%are dec#t #n re,re9entare- #n acea+t2 +c%:itur2 ,e care ea are
,uterea de a % a(ena/a;
#n .elul ace+ta, li(:a/ul cla+ic de+c%,er2 un anu(it ra,%rt cu el #n+ui, care ,#n2 atunci nu .u+e+e nici
,%+i:il i nici (2car de c%nce,ut; Fa'2 de +ine #n+ui, li(:a/ul +ec%lului al 1VI>lea era #ntr>% ,%+tur2
de ,er,etuu c%(entariu- %r, ace+ta nu +e ,%ate eEercita dec#t dac2 eEi+t2 li(:a/, li(:a/ care +2
,reeEi+te, #n t2cere, di+cur+ului ,rin care #ncerc2( +2>l .ace( +2 v%r:ea+c2T ,entru a c%(enta, e
nece+ar ,reala:ilul a:+%lut al teEtuluiT i inver+, dac2 lu(ea e+te % #(,letitur2 de (2rci i de cuvinte,
cu( +2 v%r:eti alt.el dec#t +u: .%r(a c%(entariuluiJ #nce,#nd cu v#r+ta cla+ic2, li(:a/ul +e de+.2%ar2
#n interi%rul re,re9ent2rii i #n acea+t2 dedu:lare a ei care % eEcavea92; *e>acu( #nainte, TeEtul ,ri(
+e .ace nev29ut, i, cu el, t%t .%ndul ine,ui9a:il al cuvintel%r a c2r%r .iin'2 t2cut2 era #n+cri+2 #n lucruri-
d%ar re,re9entarea r2(#ne, derul#ndu>+e #n +e(nele ver:ale care % (ani.e+t2 i devenind ,rin acea+ta
discurs. Eni&(ei unui di+cur+ ,e care un al d%ilea li(:a/ tre:uie +2>l inter,rete9e i +>a +u:+tituit
di+cur+ivitatea e+en'ial2 a re,re9ent2rii- ,%+i:ilitate de+c$i+2, #nc2 neutr2 i indi.erent2, dar ,e care
di+cur+ul
va avea dre,t +arcin2 +2 % #n.2,tuia+c2 i +>% .iEe9e; Or, c#nd ace+t di+cur+ devine la r#ndul lui %:iect
de li(:a/, nu>l (ai inter%&2( ca i cu( ar +,une ceva .2r2 +>% +,un2, ca i cu( ar .i un li(:a/ re'inut
a+u,ra lui #n+ui i % v%r:ire #nc$i+2T nu (ai c2ut2( +2 +c%ate( la iveal2 (area eni&(2 a+cun+2 +u:
+e(nele +aleT #l #ntre:2( cu( .unc'i%nea92- ce re,re9ent2ri de+e(nea92, ce ele(ente decu,ea92 i
,relev2, cu( anali9ea92 i c%(,une, ce /%c de +u:+tituiri #i ,er(ite +2>i a+i&ure r%lul de re,re9entare;
%omentariul a .2cut l%c criticii.
Ace+t ra,%rt n%u ,e care li(:a/ul #l in+taurea92 .a'2 de +ine #n+ui nu e+te nici +i(,lu, nici unilateral;
A,arent, critica +e %,une c%(entariului, aa cu( anali9a unei .%r(e vi9i:ile +e %,une de+c%,eririi
unui c%n'inut a+cun+; *ar, dat .iindc2 acea+t2 .%r(2 e+te aceea a unei re,re9ent2ri, critica nu ,%ate
anali9a li(:a/ul dec#t #n ter(eni de adev2r, de eEactitate, de ,r%,rietate +au de val%are eE,re+iv2; *e
aici, r%lul (iEt al criticii i a(:i&uitatea de care ea nici%dat2 n>a ,utut +c2,a Ea inter%&$ea92 li(:a/ul
ca i cu( ace+ta ar .i ,ur2 .unc'ie, an+a(:lu de (ecani+(e, (are /%c aut%n%( al +e(nel%rT dar nu
,%ate, #n acelai ti(,, +2 nu>l #ntre:e #n ,rivin'a adev2rului +au (inciunii +ale, a tran+,aren'ei +au a
%,acit2'ii +ale, deci a (%dului de ,re9en'2 a cel%r +,u+e de el #n cuvintele ,rin care ace+tea +#nt
re,re9entate; T%c(ai ,%rnind de la acea+t2 du:l2 nece+itate .unda(ental2, %,%9i'ia dintre .%nd i
.%r(2 a ieit, ,u'in c#te ,u'in, la lu(in2 i a %cu,at #n .inal l%cul ,e care #l ti(; *ar acea+t2 %,%9i'ie,
.2r2 #nd%ial2, nu +>a c%n+%lidat dec#t t#r9iu, atunci c#nd, #n +ec%lul al 1l1>lea, ra,%rtul critic a devenit
la r#ndul +2u .ra&il; #n e,%ca cla+ic2, critica +e eEecut2, .2r2 di+%ciere i ,arc2 #n :l%c, a+u,ra r%lului
re,re9entativ al li(:a/ului; Ea #(:uc2 atunci ,atru .%r(e di+tincte, c$iar dac2 +%lidare i articulate una
.a'2 de cealalt2; Se de+.2%ar2 (ai #nt#i, #n %rdine re.leEiv2, ca % critic2 a cu-intelor! i(,%+i:ilitate de
a cl2di % Wtiin'2 +au % .il%+%.ie cu v%ca:ularul (%tenitT denun'are a ter(enil%r &enerali, care c%n.und2
ceea ce e+te di+tinct #n re,re9entare, i a ter(enil%r a:+trac'i, care +e,ar2 ceea ce tre:uie +2 r2(#n2
+%lidarT nece+itate de a c%n+titui te9aurul unei li(:i ,er.ect analitice; Critica +e (ani.e+t2 de a+e(enea
#n %rdine &ra(atical2, ca % anali92 a val%ril%r re,re9entative ale +intaEei, a %rdinii cuvintel%r, a
c%n+truc'iei .ra9el%r- %are % li(:2 e+te (ai 6er.ec'i%nat2 atunci c#nd are declin2ri +au c#nd di+,une de
un +i+te( de ,re,%9i'iiJ e ,re.era:il ca %rdinea cuvintel%r +2 .ie
124
%u-intele )i lucrurile
li:er2 +au ri&ur%+ deter(inat2J care e+te re&i(ul ti(,uril%r care eE,ri(2 cel (ai :ine ra,%rturile de
+ucce+iuneJ Critica #i i(,une de a+e(enea +,a'iul ,r%,riu #n eEa(enul .%r(el%r ret%ricii- anali9a
.i&uril%r, adic2 a ti,uril%r de di+cur+ cu val%area eE,re+iv2 a .iec2ruia, anali9a tr%,il%r, adic2 a
di.eritel%r ra,%rturi ,e care cuvintele le ,%t #ntre'ine cu un acelai c%n'inut re,re9entativ Fde+e(narea
,rin ,arte +au #ntre&, e+en'ial +au acce+%riu, eveni(ent +au circu(+tan'2, lucrul #n+ui +au anal%a>&ele
+aleG; #n +.#rit, #n .a'a li(:a/ului eEi+tent i de/a +cri+, critica #i +ta:ilete dre,t +arcin2 de.inirea
ra,%rtului ,e care ace+t li(:a/ #l #ntre'ine cu ceea ce el re,re9int2- #n ace+t .el, eEe&e9a teEtel%r
reli&i%a+e i>a a+u(at, #nce,#nd cu +ec%lul al 1VII>lea, (et%dele critice- nu (ai era, #ntr>adev2r, v%r:a
de a +,une din n%u ceea ce de/a +e +,u+e+e #n ele, ci de a de.ini ,rin ce .i&uri i i(a&ini, c%n.%r( c2rei
%rdini, cu ce +c%,uri eE,re+ive i ,entru a a.ir(a ce adev2r un anu(e di+cur+ a .%+t 'inut de *u(ne9eu
+au de 6r%.e'i #n .%r(a care ne>a .%+t tran+(i+2; Acea+ta e+te, #n diver+itatea +a, di(en+iunea critic2
in+taurat2 #n (%d nece+ar atunci c#nd li(:a/ul +e inter%&$ea92 ,e +ine #n+ui ,%rnind de la .unc'ia +a;
#nce,#nd cu v#r+ta cla+ic2, c%(entariul i critica +e %,un #n (%d ,r%.und; V%r:ind de+,re li(:a/ #n
ter(eni de re,re9entare i de adev2r, critica #l /udec2 i #l ,r%.anea92; Men'in#nd li(:a/ul #n iru,'ia
.iin'ei +ale i c$e+ti%n#ndu>l #n direc'ia +ecretului +2u, c%(entariul +e %,rete #n .a'a ,%v#rniului
,reala:il i #i atri:uie +arcina i(,%+i:il2, (ereu re#nn%it2, de a re,eta #n +ine naterea li(:a/ului- #l
+acrali9ea92; Ace+te d%u2 .eluri ale li(:a/ului de a .unda(enta un ra,%rt cu el #n+ui v%r intra de acu(
#ntr>% rivalitate din care #nc2 n>a( ieit; Wi care, ,r%:a:il, +e inten+i.ic2 din 9i #n 9i; Acea+ta ,entru c2
literatura, %:iect ,rivile&iat al criticii, n>a #ncetat, de la Mallar(e #nc%ace, +2 +e a,r%,ie de ceea ce e+te
li(:a/ul #n c$iar .iin'a lui, i ,rin acea+ta ea +%licit2 un li(:a/ +ecund care +2 nu (ai .ie +u: .%r(2 de
critic2, ci de c%(entariu; Wi, #ntr>adev2r, t%ate li(:a/ele critice #nce,#nd cu +ec%lul al 1l1>lea i>au
a+u(at eEe&e9a, %arecu( #n .elul #n care eEe&e9ele, #n e,%ca cla+ic2, #i a+u(a+er2 (et%dele critice;
Cu t%ate ace+tea, at#t ti(, c#t #n cultura n%a+tr2 a,artenen'a li(:a/ului la re,re9entare nu va .i a:%lit2
+au cel ,u'in eludat2, t%ate li(:a/ele +ecunde v%r .i ,rin+e #n alternativa criticii +au a c%(entariului; Wi
v%r ,r%li.era la in.init #n indeci9ia l%r;
8 -or*i 1AH
II; )RAMATICA )ENERAL7
EEi+ten'a li(:a/ului % dat2 eludat2, +u:9i+t2 d%ar .unc'i%narea +a #n re,re9entare- natura i virtu'ile
+ale de di+cur+; Ace+ta nu e+te ni(ic altceva dec#t re,re9entarea, re,re9entat2 ea #n+2i ,rin +enine
ver:ale; *ar care e atunci ,articularitatea ace+t%r +e(ne i acea+t2 ne%:inuit2 ,utere ce le ,er(ite,
(ai :ine dec#t t%ate celelalte, +2 n%te9e re,re9entarea, +2 % anali9e9e i +2 % rec%(,un2J *intre t%ate
+i+te(ele de +e(ne, care e+te +,eci.icul ,r%,riu li(:a/uluiJ
La ,ri(a vedere, cuvintele ,%t .i de.inite ,rin ar:itrarul i ,rin caracterul l%r c%lectiv; #n r2d2cina +a
,ri(2, li(:a/ul e+te .2cut, cu( +,une H%::e+, dintr>un +i+te( de n%te ,e care indivi9ii le>au ale+ (ai
#nt#i ,entru ei #nii- cu a/ut%rul ace+t%r (2rci, ei ,%t +2>i a(intea+c2 re,re9ent2rile, +2 le le&e, +2 le
di+%cie9e i +2 %,ere9e a+u,ra l%r; 6rintr>% c%nven'ie +au ,rintr>% vi%len'2, ace+te n%te au .%+t i(,u+e
c%lectivit2'ii
1
T #n t%t ca9ul #n+2, +en+ul cuvintel%r nu a,ar'ine dec#t re,re9ent2rii .iec2ruia, i de&ea:a
e+te el acce,tat de t%'i, c2ci nu are alt2 eEi+ten'2 dec#t #n &#ndirea indivi9il%r lua'i unul c#te unul-
ICuvintele +#nt +e(nele ideil%r celui care v%r:ete, +,une L%c[e, i ni(eni nu le ,%ate a,lica i(ediat
ca +e(ne altui lucru dec#t ideil%r ,e care le are el #n+ui #n +,irit
A
"; Ceea ce di+tin&e li(:a/ul de t%ate
celelalte +e(ne i #i ,er(ite +2 /%ace un r%l deci+iv #n re,re9entare nu e+te deci at#t .a,tul c2 e
individual +au c%lectiv, natural +au ar:itrar; Ci .a,tul c2 anali9ea92 re,re9entarea c%n.%r( unei %rdini
#n (%d nece+ar +ucce+ive- +unetele, #ntr>adev2r, nu ,%t .i articulate dec#t unul c#te unulT li(:a/ul nu
,%ate re,re9enta &#ndirea, dintr>% dat2, #n t%talitatea eiT tre:uie +>% di+,un2, ,arte cu ,arte, #ntr>%
%rdine linear2; Or, acea+t2 %rdine e+te +tr2in2 re,re9ent2rii; *e+i&ur, &#ndurile +e +ucced #n ti(,, dar
.iecare .%r(ea92 % unitate, .ie c2 ad(ite(, cu C%ndillacL, c2 t%ate ele(entele unei re,re9ent2ri +#nt
date #ntr>% cli,2 i c2 nu(ai re.lec'ia le ,%ate derula unul c#te unul, .ie c2 ad(ite(, cu *e+tutt de
TracP, c2 ele +e +ucced cu %
l
H%::e+, Lo+iAue, loc. cit., ,; !@<>!@B;
A
L%c[e, 4ssai sur l:4ntendenieiit humain Ftract; .r; C%+te, A
e
ed; A(+terda(; 1<AG, ,,; =A@>=A1;
C%ndillac; 0ramiiJiire FOeuvre+, v%i; V, ,,; =>?@G;
1A!
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1A<
ra,iditate at#t de (are #nc#t nu e+te ,ractic ,%+i:il +2 le %:+erv2( +au +2 le re'ine( %rdinea
1
; T%c(ai
ace+te re,re9ent2ri, a+t.el +tr#n+e #n ele #n+ele, tre:uie derulate #n ,r%,%9i'ii- ,entru ,rivirea (ea,
I+tr2lucirea e interi%ar2 tranda.irului"T #n di+cur+ul (eu, #n+2, nu ,%t evita ca ea +2 #l ,recead2 +au +2 #i
ur(e9e
A
; *ac2 +,iritul ar avea ,utere de a ,r%nun'a ideile Iaa cu( le %:+erv2", nu e+te nici % #nd%ial2
c2 Ile>ar ,r%nun'a ,e t%ate % dat2"
=
; *ar t%c(ai ace+t lucru nu e+te ,%+i:il, c2ci, dac2 I&#ndirea e `
%,era'ie +i(,l2", Ienun'area +a e+te % %,era'ie +ucce+iv2"
?
; #n acea+t2 re9id2 +,eci.icul li(:a/ului, ceea
ce #l di+tin&e at#t de re,re9entare Fa c2rei re,re9entare e+te, la r#ndul +2uG, c#t i de +e(ne Fc2r%ra le
a,ar'ine .2r2 alt ,rivile&iu anu(eG El nu +e %,une &#ndirii ca eEteri%rul .a'2 de interi%r +au ca eE,re+ia
.a'2 de re.lec'ieT nu +e %,une cel%rlalte +e(ne > &e+turi, ,at%(i(e, ver+iuni, ,icturi, e(:le(e
H
> ca
ar:itrarul +au c%lectivul .a'2 de natural i +in&ular; *ar +e %,une tutur%r ace+t%ra, aa cu( +ucce+ivul
e+te %,u+ .a'2 de c%nte(,%ran; Li(:a/ul e+te .a'2 de &#ndire i +e(ne ceea ce e+te al&e:ra .a'2 de
&e%(etrie- el +u:+tituie c%(,ara'iei +i(ultane a ,2r'il%r F+au a (2ri(il%rG % %rdine ale c2rei &rade
tre:uie ,arcur+e unele du,2 altele; In ace+t +en+ +trict e+te li(:a/ul anali92 a &#ndirii- nu +i(,lu
decu,a/, ci in+taurarea ,r%.und2 a %rdinii #n +,a'iu; Aici +e +ituea92 ace+t n%u d%(eniu e,i+te(%l%&ic
,e care e,%ca cla+ic2 l>a nu(it I&ra(atic2 &eneral2"; Ar .i .2r2 +en+ +2 vede( aici nu(ai a,licarea,
,ur i +i(,lu, a unei l%&ici la te%ria li(:a/ului; *ar t%t .2r2 +en+ ar .i +2 vre( a de+ci.ra aici vre%
,re.i&urare a unei lin&vi+tici; 0ramatica +eneral este studiul ordinii -er*ale n raportul su cu
simultaneitatea pe care are sarcina s o reprezinte. Ea nu are deci dre,t %:iect ,r%,riu nici &#ndirea,
nici li(:a- ci discursul #n'ele+ ca +uit2 de +e(ne ver:ale; Acea+t2 +uit2 e+te arti.icial2 #n ra,%rt cu
+i(ultaneitatea re,re9ent2ril%r i, #n acea+t2 (2+ur2, li(:a/ul +e %,une &#ndirii aa cu( Ire.lectat" e
%,u+ lui Ii(ediat"; Wi t%tui, acea+t2 +uit2 nu e+te aceeai #n t%ate li(:ile- unele ,la+ea92 ac'iunea #n
Q *e+tutt de TracP, 4leJents d:Ideolo+ie, v%i; I F6ari+, an I1G;
U; *%(er&ue, Grammaire +enerale analItiAue F6ari+, an VIIG, v%i; I, ,,; 1@>l1;
C%ndillac, 0rammaire .5eu-res, v%i; V; ,; ==!G; Aatelc Sicard, 4lements de +rammaire +enerale F=
e
ed;, 6ari+, 1B@BG; v%i; II,
,; 11=;
H
C.; *e+tutt de TracP; 4lements d:Ideolo+ie, v%i; I, ,,; A!l>A!!;
(i/l%cul .ra9ei, altele la +.#ritT unele nu(e+c (ai #nt#i %:iectul ,rinci,al al re,re9ent2rii, altele
circu(+tan'ele acce+%riiT aa cu( re(arc2 4nciclopedia, ceea ce .ace li(:ile +tr2ine %,ace unele .a'2
de altele i at#t de di.icil de tradu+, e+te, (ai (ult dec#t di.eren'a dintre cuvinte, inc%(,ati:ilitatea
+ucce+iunii lor
1
. #n ra,%rt cu %rdinea evident2, nece+ar2, univer+al2 ,e care tiin'a, i #n (%d de%+e:it
al&e:ra, % intr%duc #n re,re9entare, li(:a/ul e+te +,%ntan, ne&#nditT e ca i natural; El e, #n .unc'ie de
,unctul de vedere din care>l ,rivi(, re.lec'ie #n +tare +2l:atic2; La dre,t v%r:ind, el e+te le&2tura
c%ncret2 dintre re,re9entare i re.lec'ie; El nu e at#t in+tru(entul ,rin care %a(enii c%(unic2 #ntre ei,
c#t dru(ul ,rin care, #n (%d nece+ar, re,re9entarea c%(unic2 cu re.lec'ia; Iat2 de ce 0ramatica +ene
ral a d%:#ndit at#ta i(,%rtan'2 ,entru .il%+%.ie #n +ec%lul al 1VIII>leaT ea era, +i(ultan, .%r(a
+,%ntan2 a tiin'ei, un .el de l%&ic2 nec%ntr%lat2 a +,iritului
A
i ,ri(a de+c%(,unere &#ndit2 a &#ndirii-
una dintre ,ri(ele ru,turi .a'2 de i(ediat; Ea c%n+tituie un .el de .il%+%.ie inerent2 +,iritului > Ice
(eta.i9ic2, +,une Ada( S(it$, a .%+t nea,2rat nece+ar2 ,entru a .%r(a cel (ai ne#n+e(nat dintre
ad/ective
=
" > i ceea ce %rice .il%+%.ie tre:uia +2 reia ,entru a re&2+i, dinc%l% de at#tea ale&eri diver+e,
%rdinea nece+ar2 i evident2 a re,re9ent2rii; F%r(2 ini'ial2 a %ric2rei re.lec'ii, te(2 ,ri(2 a %ric2rei
critici- ace+ta e+te li(:a/ul; E+te acel lucru a(:i&uu, la .el de #ntin+ ca i cun%aterea, dar t%tdeauna
interi%r re,re9ent2rii, ,e care 0ramatica +eneral #l ia dre,t %:iect;
*ar tre:uie i(ediat tra+e anu(ite c%n+ecin'e;
1; 2rima e+te c2 %:+erv2( cu( +e #(,art #n e,%ca cla+ic2, tiin'ele li(:a/ului- Ret%rica, ,e de % ,arte
care tratea92 de+,re fi+uri i de+,re tropi, cu alte cuvinte de+,re .elul #n care li(:a/ul +e +,a'iali9ea92
#n +e(nele ver:aleT ,e de alt2 ,arte, &ra(atica, trat#nd de+,re articulare i %rdine, adic2 de+,re .elul #n
care anali9a re,re9ent2rii +e di+,une c%n.%r( unei +erii +ucce+ive; Ret%rica de.inete +,a'ialitatea
re,re9ent2rii, aa cu( +e nate ea ,rin li(:a/T )ra(atica de.inete ,entru .iecare li(:2 %rdinea care
re,arti9ea92 #n ti(, acea+t2 +,a'ialitate; *e aceea,
1
4ncIclope:die, artic%lul Lan+ue".
A
C%ndillac; 0rammaire .5eu-res, v%i; V; ,,; ?>H i !<><=G;
> Ada( S(it$, %onside:rations sur 1ori+ine et la fonnation des lan+ues Ftrad; .r, 1B!@G; ,; ?1@;
1AB
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1A
cu( +e va vedea (ai de,arte, )ra(atica ,re+u,une natura ret%ric2 a li(:a/el%r, c$iar a cel%r (ai
,ri(itive i (ai +,%ntane;
A; 6e de alt2 ,arte, )ra(atica, ,rivit2 ca re.lec'ie a+u,ra li(:a/ului #n &eneral, (ani.e+t2 ra,%rtul ,e
care ace+ta #l #ntre'ine cu univer+alitatea; Ace+t ra,%rt ,%ate #(:r2ca d%u2 .%r(e, du,2 cu( lu2( #n
c%n+iderare ,%+i:ilitatea unei Lim*i uni-ersale +au a unui 7iscurs uni-ersal. In e,%ca cla+ic2, ceea ce
e+te de+e(nat ,rin Ili(:2 univer+al2" nu e+te v%r:irea ,ri(itiv2, netir:it2 i ,ur2 care ar ,utea
re+taura, dac2 ar ,utea .i re&2+it2 dinc%l% de ,ede,+ele uit2rii, #n'ele&erea dinainte de Ba:ei; E+te
v%r:a de % li(:2 care ar .i +u+ce,ti:il2 de a da .iec2rei re,re9ent2ri i .iec2rui ele(ent al .iec2rei
re,re9ent2ri +e(nul ,rin care ele ,%t .i (arcat #ntr>un (%d univ%cT ea ar .i ca,a:il2, de a+e(enea, +2
indice #n ce .el ele(entele +e c%(,un #ntr>% re,re9entare i cu( +#nt ele le&ate unele de alteleT
,%+ed#nd in+tru(entele care ,er(it indicarea tutur%r rela'iil%r eventuale #ntre +e&(entele re,re9ent2rii,
ea ar avea, ,rin c$iar ace+t .a,t, ,uterea de a ,arcur&e t%ate %rdinile ,%+i:ile; #n acelai ti(,
Caracteri+tic2 i C%(:inat%rie, Li(:a univer+al2 nu re+ta:ilete %rdinea ti(,uril%r vec$i- ea
inventea92 +e(ne, % +intaE2, % &ra(atic2 #n care %rice %rdine i(a&ina:il2 tre:uie +2>i a.le l%cul; C#t
de+,re *i+cur+ul univer+al, nici el nu e+te TeEtul unic care c%n+erv2 #n ci.rul +ecretului +2u c$eia
de+c$i92t%are a %ric2rei cun%ateriT el e+te (ai cur#nd ,%+i:ilitatea de a de.ini dru(ul natural i
nece+ar al +,iritului de la re,re9ent2rile cele (ai +i(,le ,#n2 la anali9ele cele (ai .ine i ,#n2 la
c%(:ina'iile cele (ai c%(,leEe- ace+t di+cur+ e+te cun%aterea di+,u+2 #n %rdinea unic2 ,e care
%ri&inea +a i>% ,re+crie; El ,arcur&e #ntre&ul c#(, al cun%tin'el%r, dar #ntr>% (anier2 %arecu(
+u:teran2, ,entru a .ace +2 a,ar2 ,%+i:ilitatea l%r ,%rnind de la re,re9entare, ,entru a ar2ta naterea i
a eviden'ia le&2tura natural2, linear2 i univer+al2 a cun%tin'el%r; Ace+t nu(it%r c%(un, ace+t
.unda(ent al tutur%r cun%tin'el%r, acea+t2 %ri&ine (ani.e+tat2 #ntr>un di+cur+ c%ntinuu e+te Ide%l%&ia,
un li(:a/ care du:lea92, ,e t%at2 lun&i(ea +a, .irul +,%ntan al cun%aterii- IO(ul, ,rin natura +a, tinde
t%tdeauna +,re re9ultatul cel (ai a,r%,iat i cel (ai ,re+ant El +e &#ndete (ai #nt#i la nev%ile +ale, i
du,2 aceea la ,l2cerile +ale; Se %cu,2 de a&ricultur2, de r29:%i, de ,%litic2 ,ractic2, a,%i de ,%e9ie i
de arte, #nainte de a +e &#ndi la .il%+%.ieT i atunci c#nd
+e #nt%arce +,re +ine i #nce,e +2 re.lecte9e, el ,re+crie re&uli ,entru /udec2'ile +ale, i acea+ta e+te
l%&ica, ,entru di+cur+urile +ale, i acea+ta e+te &ra(atica, ,entru d%rin'ele +ale, acea+ta .iind (%rala; El
+e crede atunci ,e cea (ai #nalt2 cul(e a te%riei"T dar #i d2 +ea(a c2 t%ate ace+te %,era'ii au I% +ur+2
c%(un2" i c2 Iace+t centru unic al tutur%r adev2ruril%r e+te cun%aterea .acult2'il%r +ale intelectuale
1
";
Caracteri+tica univer+al2 i Ide%l%&ia +e %,un ca univer+alitatea li(:ii #n &eneral Fli(:a de+.2%ar2
t%ate %rdinile ,%+i:ile #n +i(ultaneitatea unui +in&ur ta:l%u .unda(entalG .a'2 de univer+alitatea unui
di+cur+ eE$au+tiv Fel rec%n+tituie &ene9a unic2 i vala:il2 ,entru .iecare dintre cun%aterile ,%+i:ile #n
#nl2n'uireaD l%rG; *ar ,r%iectul l%r i ,%+i:ilitatea l%r c%(un2 re9id2 #ntr>% ,utere ,e care v#r+ta cla+ic2
% atri:uie li(:a/ului- aceea de a da +e(ne adecvate tutur%r re,re9ent2ril%r, %ricare ar .i ele, i de a
+ta:ili #ntre ele t%ate le&2turile ,%+i:ile; #n (2+ura #n care li(:a/ul ,%ate re,re9enta t%ate
re,re9ent2rile, el e+te de dre,t ele(entul univer+alului; Tre:uie +2 eEi+te un li(:a/ cel ,u'in ,%+i:il
care +2 adune #n cuvintele +ale t%talitatea lu(ii i, inver+, lu(ea, ca t%alitate a re,re9enta:ilului,
tre:uie +2 ,%at2 deveni, #n an+a(:lul +2u, % Encicl%,edie; Wi (arele vi+ al lui C$arle+ B%nnet
#nt#lnete aici ceea ce e+te li(:a/ul #n a,artenen'a +a la re,re9entare i #n le&2tura +a cu acea+ta- I#(i
,lace +2 ,rive+c (ultitudinea de nenu(2rat a Lu(inil%r ca t%t at#tea c2r'i a c2r%r c%lec'ie c%(,une
i(en+a Bi:li%tec2 a Univer+ului +au adev2rata Encicl%,edie univer+al2; C%n+ider c2 eEtra%rdinara
&rada'ie care eEi+t2 #ntre ace+te lu(i di.erite .acilitea92 inteli&en'el%r +u,eri%are c2r%ra le>a .%+t dat +2
le ,arcur&2 +au (ai cur#nd +2 le citea+c2 d%:#ndirea adev2ruril%r de t%t .elul ,e care le #nc$ide i le
,une #n cun%aterea l%r acea+t2 %rdine i acea+t2 #nl2n'uire care c%n+tituie ,rinci,ala l%r .ru(u+e'e;
*ar aceti Encicl%,editi celeti nu ,%+ed2 t%'i #n acelai &rad Encicl%,edia Univer+uluiT unii nu
,%+ed2 dec#t c#teva ra(uri din eaT al'ii ,%+ed2 un nu(2r (ai (are, al'ii #i #n+ue+c #nc2 i (ai (ulteT
dar t%'i au eternitatea la di+,%9i'ie ,entru a>i a(,li.ica i ,er.ec'i%na cun%tin'ele i ,entru a>i
de9v%lta t%ate .acult2'ile
A
"; 6e .%ndul ace+ta al unei Encicl%,edii
,; 1=!;
*e+tutt de TracP; 4lements d:Ideolo+ie, ,re.a'2, v%i; I, ,; A;
C$; B%nnet; %ontemplations de la nature .5eu-res completes, v%i; IV,
1=@
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1=1
a:+%lute, %a(enii c%n+tituie .%r(e inter(ediare de univer+alitate c%(,u+2 i li(itat2- Encicl%,edii
al.a:etice care &29duie+c cea (ai (are cantitate ,%+i:il2 de cun%tin'e #n %rdinea ar:itrar2 a literel%rT
,a+i&ra.ii care ,er(it tran+crierea, du,2 un +in&ur i acelai +i+te( de .i&uri, a tutur%r li(:il%r lu(ii
1
,
leEicuri ,%livalente care +ta:ile+c +in%ni(iile #ntre un nu(2r (ai (ult +au (ai ,u'in c%n+idera:il de
li(:i- #n +.#rit, encicl%,ediile c%ncentrate, care ,retind c2 IeE,un ,e c#t e+te ,%+i:il %rdinea i
#nl2n'uirea cun%tin'el%r u(ane" eEa(in#ndu>le I&eneal%&ia i .ilia'ia, cau9ele care le>au .2cut +2
a,ar2 i caracterele care le di+tin&
A
"; Oric#t de ,ar'iale v%r .i ,utut .i ace+te ,r%iecte, %ricare ar .i ,utut
+2 .ie circu(+tan'ele e(,irice ale #ntre,rinderii l%r, .unda(entul ,%+i:ilit2'ii l%r #n e,i+te(a cla+ic2 #l
c%n+tituie .a,tul c2, dac2 .iin'a li(:a/ului era #n #ntre&i(e redu+2 la .unc'i%narea +a #n re,re9entare,
acea+ta din ur(2 nu avea, #n +c$i(:, nici un ra,%rt cu univer+alul dec#t ,rin inter>'T (ediul li(:a/ului;
8T;
=; Cun%aterea i li(:a/ul +#nt ri&ur%+ inter+ectate; Ele aU,Z #n re,re9entare, aceeai %ri&ine i
acelai ,rinci,iu de .unc'i%nareT +e +,ri/in2 reci,r%c, +e c%(,letea92 i +e critic2 .2r2 #ncetare; #n
.%r(a l%r cea (ai &eneral2, a cun%ate i a v%r:i c%n+i+t2 (ai #nt#i #n a anali9a caracterul +i(ultan al
re,re9ent2rii, a>i di+tin&e ele(entele, a +ta:ili rela'iile care le c%(:in2, +ucce+iunile ,%+i:ile du,2 care
,%t .i derulate- +,iritul v%r:ete i cun%ate ,rintr>% aceeai (icare, I,rin aceleai ,r%cedee #nv2'2(
+2 v%r:i( i de+c%,eri( .ie ,rinci,iile +i+te(ului lu(ii, .ie ,e acelea ale %,era'iil%r +,iritului u(an,
adic2 t%t ceea ce e+te +u:li( #n cun%tin'ele n%a+tre
=
"; *ar li(:a/ul nu e cun%atere dec#t #ntr>% .%r(2
nere.lectat2T el +e i(,une din eEteri%r indivi9il%r, ,e care>i c%nduce vr#nd>ne>vr#nd +,re n%'iuni
c%ncrete +au a:+tracte, eEacte +au ,u'in .%ndateT cun%aterea, #n +c$i(:, e+te ca un li(:a/ #n care
.iecare cuv#nt ar .i .%+t eEa(inat i .iecare rela'ie veri.icat2; A cun%ate #n+ea(n2 a v%r:i cu(
tre:uie i cu( ,re+crie de(er+ul +i&ur al +,irituluiT a v%r:i #n+ea(n2 a cun%ate du,2 c#t te 'in ,uterile
i du,2 (%delul i(,u+ de aceia a c2r%r natere %
*e+tutt de TracP, Me:moires de l:8cademie des $ciences morales et politiAues, v%i; III, ,; H=H;
:P *QAle(:ert, 7iscours preliminaire la 4nciclopedie. : Y/,>
*e+tutt de TracP, 4lements d:Ideolo+ie, v%i; I, ,; A?; Fv/`
#(,2rt2i(; Wtiin'ele +#nt li(:i #(,linite, #n (2+ura #n care li(:ile +#nt tiin'e #nc2 necultivate; Orice
li(:2 tre:uie deci re.2cut2- cu alte cuvinte, eE,licat2 i /udecat2 ,%rnind de la acea+t2 %rdine analitic2
,e care nici una dintre li(:i n>% ur(ea92 cu eEactitateT i eventual rea/u+tat2 ,entru ca lan'ul
cun%tin'el%r +2 ,%at2 a,2rea #n t%at2 claritatea, .2r2 u(:r2 +au lacun2; A+t.el, e #n .irea naturii #n+ei a
&ra(aticii +2 .ie ,re+cri,tiv2, #n nici un ca9 ,entru c2 ea ar vrea +2 i(,un2 n%r(ele unui li(:a/
.ru(%+, .idel re&ulil%r &u+tului, ci ,entru c2 ea lea&2 ,%+i:ilitatea radical2 de a v%r:i de ,unerea #n
%rdine ,r%,rie re,re9ent2rii; *e+tutt de TracP avea +2 re(arce #ntr>% 9i c2 cele (ai :une tratate de
l%&ic2, #n +ec%lul al 1VIII>lea, .u+e+er2 +cri+e de &ra(aticieni- acea+ta ,entru c2 ,re+cri,'iile
&ra(aticii erau de %rdin analitic, nu e+tetic;
Acea+t2 a,artenen'2 a li(:ii la cun%atere de+c$ide un #ntre& c#(, i+t%ric care nu eEi+ta+e #n e,%cile
,recedente; Ceva a+e(2n2t%r unei i+t%rii a cun%aterii devine ,%+i:il; Acea+ta ,entru c2, dac2 li(:a
e+te % tiin'2 +,%ntan2, %:+cur2 +iei i +t#n&ace, ea e+te #n +c$i(: ,er.ec'i%nat2 de cun%tin'ele care nu
+e ,%t ae9a #n cuvintele l%r .2r2 +2>i la+e ac%l% ur(a i un .el de a(,la+are &%al2 a ,r%,riului l%r
c%n'inut; Li(:ile, cun%atere i(,er.ect2, +#nt (e(%ria .idel2 a ,er.ec'i%n2rii ace+teia; Ele induc #n
er%aree, dar #nre&i+trea92 ceea ce +>a #nv2'at #n %rdinea l%r de9%rd%nat2, ele .ac +2 +e na+c2 idei .al+eT
dar ideile adev2rate i(,ri(2 #n ele (arca de neter+ a unei %rdini ,e care $a9ardul +in&ur n>ar .i ,utut>
% r#ndui; Ceea ce ne la+2 civili9a'iile i ,%,%arele dre,t (%(ente ale &#ndirii l%r +#nt nu at#t teEtele, c#t
v%ca:ularele i +intaEele, +unetele li(:il%r l%r (ai (ult dec#t cuvintele ,e care le>au ,r%nun'at, (ai
,u'in di+cur+urile l%r dec#t ceea ce le>a .2cut ,%+i:ile- di+cur+ivitatea li(:a/ului l%r; ILi(:a unui
,%,%r %.er2 v%ca:ularul, iar v%ca:ularul e+te % Bi:lie de+tul de .idel2 a tutur%r cun%tin'el%r ace+tui
,%,%rT ,rin +i(,la c%(,arare a v%ca:ularului unei na'iuni #n di.erite e,%ci, cineva i>ar ,utea .%r(a %
idee de+,re ,r%&re+ele +ale; Fiecare tiin'2 #i are nu(ele +2u, .iecare n%'iune #n tiin'2 i>l are ,e al ei,
t%t ce e+te cun%+cut #n natur2 e+te de+e(nat, la .el i t%t ce +e inventea92 #n arte, ca i .en%(enele,
(eteu&urile i in+tru(entele
1
"; *e aici, ,%+i:ilitatea de a .ace % i+t%rie a li:ert2'ii i a +claviei
,%rnind de la
*ider%t, Artic%lul ;;EncPcl%,edie" din 4ncIclopedie, v%i; V, ,; !=<;
1=A
%u-intele )i lucrurile
li(:i
1
, +au % i+t%rie a %,iniil%r, a ,re/udec2'il%r, a +u,er+ti'iil%r, a credin'el%r de t%t .elul, de+,re care
+crierile (2rturi+e+c t%tdeauna (ai ,u'in :ine dec#t cuvintele #n+ele
A
; *e aici i ,%iec>tul de a .ace %
encicl%,edie Ia tiin'el%r i artel%r" care nu va ur(a #nl2n'uirea cun%tin'el%r #n +ine, ci +e va .iEa #n
.%r(a li(:a/ului, #n interi%rul +,a'iului de+c$i+ #n cuvinteT aici v%r c2uta #n ,ri(ul r#nd ti(,urile ce
v%r veni ceea ce a( tiut +au &#ndit, c2ci cuvintele, #n decu,a/ul l%r .ru+t, +#nt re,arti9ate ,e ace+ta
linie de (i/l%c ,rin care tiin'a +t2 al2turi de ,erce,'ie i re.lec'ia al2turi de i(a&ini; #n ele ceea ce ne
i(a&in2( devine ceea ce ti( i, #n +c$i(:, ceea ce ti( devine ceea ce ne re,re9ent2( 9i de 9i;
Vec$ea ra,%rtare la teEt ,rin care Renaterea de.inea erudi'ia +>a tran+.%r(at acu(- a devenit, #n e,%ca
cla+ic2, ra,%rtarea la ,urul ele(ent al lim*ii.
Vede( a+t.el ieind la iveal2 ele(entul lu(in%+ #n care li(:a/ul i cun%aterea, di+cur+ul :ine .2cut i
tiin'a, li(:a univer+al2 i anali9a &#ndirii, i+t%ria %a(enil%r i tiin'ele li(:a/ului c%(unic2 c#t +e
,%ate de .ire+c; C$iar c#nd era de+tinat2 ,u:lic2rii, cun%aterea ,r%,rie Renaterii +e di+,unea #ntr>un
+,a'iu #nc$i+; IAcade(ia" era un cerc #nc$i+ care ,r%iecta la +u,ra.a'a c%n.i&ura'iil%r +%ciale .%r(a
e+en'ial(ente +ecret2 a tiin'ei; 6entru c2 acea+t2 tiin'2 avea dre,t +arcin2 ,rinci,al2 +2 .ac2 +2
v%r:ea+c2 +i&le (ute- tre:uia +2 le recun%a+c2 .%r(ele, +2 le inter,rete9e i +2 le retran+crie #n alte
+e(ne care la r#ndul l%r tre:uiau +2 .ie de+ci.rateT a+t.el #nc#t nici c$iar de+c%,erirea +ecretului nu
+ca,2 ace+tei di+,uneri #n 9i&>9a& care % .2cu+e #n acelai ti(, at#t de di.icil2 i at#t de ,re'i%a+2; #n
e,%ca cla+ic2, a cun%ate i a v%r:i +e #(:in2 #n aceeai tra(2- e+te v%r:a, ,entru tiin'2 i ,entru
li(:a/, de a da re,re9ent2rii +e(ne ,rin care acea+ta +2 ,%at2 .i derulat2 #ntr>% %rdine nece+ar2 i vi9i>
:il2; C#nd era enun'at2, tiin'a +ec%lului al 1VI>lea era un +ecret, dar #(,2rt2it; C#nd e+te a+cun+2,
tiin'a +ec%lului al 1VII>lea i al 1VIII>lea e+te un di+cur+ dea+u,ra c2ruia +>a ,2+trat un v2l; Acea+ta
de%arece e #n natura cea (ai %ri&inar2 a
R%u++eau, 4ssai sur l:ori+ine des lan+ues .5eu-res, 6ari+; 1BA!, v%i; 1III, ,,; AA@>AA1G
C.; Mic$aeli+, 7e l:influence des opinions sur le lan+a+e, F1<HT trad; .i;; 6ari+, 1<!AG- ti( din +i(,lul cuv#nt Ro^a c2 &recii
identi.icau &l%ria i %,iniaT i din eE,re+ia das lie*e 0eJitter c2 &er(anii credeau #n virtu'ile .ecundante ale .urtunii F,; A? i
?@G;
8 -or*i
133
tiin'ei +2 intre #n +i+te(ul c%(unica'iil%r ver:ale
1
i #n natura li(:a/ului +2 .ie cun%atere #nc2 de la
,ri(ul +2u cuv#nt; A v%r:i, a clari.ica i a cun%ate 'in, #n +en+ul +trict al ter(enului, de aceea)i
ordine. Intere+ul ,e care v#r+ta cla+ic2 #l arat2 tiin'ei, caracterul ,u:lic al de9:ateril%r +ale, caracterul
+2u accentuat e9%teric, de+c$iderea +a +,re ,r%.an, a+tr%n%(ia .%ntenelli9at2, Ne\t%n citit de V%ltaire,
t%ate ace+tea nu +#nt, .2r2 #nd%ial2, ni(ic (ai (ult dec#t un .en%(en +%ci%l%&ic; El nu a ,r%v%cat nici
cea (ai (ic2 alterare #n i+t%ria &#ndirii, n>a (%di.icat nici (2car cu un de&et devenirea cun%aterii; El
nu eE,lic2 ni(ic, eEce,t#nd de+i&ur nivelul d%E%&ra.ic, unde #ntr>adev2r tre:uie +ituatT dar c%ndi'ia lui
de ,%+i:ilitate +e a.l2 aici, #n acea+t2 a,artenen'2 reci,r%c2 a cun%aterii i a li(:a/ului; Sec%lul al
1l1>lea, (ai t#r9iu, % va de+.ace, i va a/un&e +2 la+e .a'2 #n .a'2 % cun%atere #nc$i+2 #n +ine #n+2i i
un li(:a/ #n +tare ,ur2, devenit, #n .iin'a i #n .unc'ia +a, eni&(atic > ceva care +e nu(ete, #nce,#nd cu
acea+t2 e,%c2, Literatur2; #ntre cele d%u2 +e v%r de+.2ura la in.init li(:a/ele inter(ediare, derivate,
+au dac2 vre(, dec29ute, ale cun%aterii i ale %,erel%r; ?; 6entru c2 a devenit anali92 i %rdine,
li(:a/ul lea&2 cu ti(,ul ra,%rturi ,#n2 acu( inedite; Sec%lul al 1VI>lea ad(itea c2 li(:ile +e +ucced
#n i+t%rie i ,%t +2 +e &enere9e una ,e alta Cele (ai vec$i erau li(:ile>(a(2; Cea (ai ar$aic2 dintre
t%ate, ,entru c2 era li(:a #n care Cel Venic +>a adre+at %a(enil%r, e:raica trecea dre,t aceea care
d2du+e natere +irienei i ara:eiT a,%i veneau &reaca, din care au ieit c%,ta i e&i,teanaT latina avea #n
.ilia'ia +a italiana, +,ani%la i .rance9aT #n +.#rit, din Iteut%n2" derivau &er(ana, en&le9a i .la(anda
A
;
#nce,#nd cu +ec%lul al 1VII>lea, ra,%rtul li(:a/ului cu ti(,ul +e inver+ea92- ace+ta nu (ai
aa92 v%r:irile ,e r#nd #n i+t%ria lu(iiT li(:a/ele +#nt cele care derulea92 re,re9ent2rile i cuvintele
du,2 % +ucce+iune a c2rei le&e % de.ine+c ele #n+ele; 6rin
1
Se c%n+ider2 Fc.; de eEe(,lu far:urt%n, 4ssai sur Ies hie:ro+lIphes> c2 tiin'a cel%r vec$i i (ai ale+ a e&i,tenil%r n>a .%+t
(ai .nt#i +ecret2 i a,%i ,u:lic2, ci c2, edi.icat2 (ai #nt#i #n c%(un, ea a .%+t a,%i c%n.i+cat2, (a+cat2 i trave+tit2 de ,re%'i;
E9%teri+(ul, de,arte de a .i .%r(a ,ri(2 a tiin'ei, nu e+te dec#t ,ervertirea ei;
A
E; )uic$ard, /armonie etImolo+iAue, 1!@!; C.; cla+i.ic2ri de ace+t ti, #n Scali&er .7iatri*e de 4uropaeorum lin+uis> +au
fil[in+, 8n essaI toJards real character FL%ndra, 1!!BG, ,; = i unu
'
1=?
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1=H
acea+t2 %rdine intern2 i ,rin ,%9i'ia ,e care ea % re9erv2 cuvintel%r #i de.inete .iecare li(:2
+,eci.icitatea; Wi nu, ca ,#n2 atunci, ,rin l%cul +2u #ntr>% +erie i+t%ric2; Ti(,ul e+te ,entru li(:a/
(%dul +2u interi%r de anali92T nu e+te l%cul +2u de natere; *e aici interesul mediocru ,e care v#r+t2
cla+ic2 l>a avut .a'2 de .ilia'ia cr%n%l%&ic2, .iind ,e ,unctul de a ne&a, #(,%triva %ric2rei Ieviden'e" >
de+,re a n%a+tr2 e v%r:a >, #nrudirea italienei +au a .rance9ei cu latina
1
; Un%r a+t.el de +erii care eEi+tau
#n +ec%lul al 1VI>lea i v%r rea,2rea #n +ec%lul al 1l1>lea le +#nt +u:+tituite ti,%l%&ii; Care +#nt cele ale
%rdinii; EEi+t2 &ru,ul li(:il%r care ,la+ea92 (ai #nt#i +u:iectul de+,re care +e v%r:eteT a,%i ac'iunea
care e+te #ntre,rin+2 +au +u,%rtat2 de elT la +.#rit a&entul a+u,ra c2ruia e+te eEercitat2 ac'iunea-
(art%ri > .rance9a, en&le9a, +,ani%la; A,%i, &ru,ul li(:il%r care .ac I+2 ,recead2 c#nd ac'iunea, c#nd
%:iectul, c#nd (%di.icarea +au circu(+tan'a"- latina, de eEe(,lu, +au IFeG+clav%na", #n care
.unc'ia cuv#ntului nu e+te indicat2 de l%cul +2u, ci de .leEiune; #n +.#rit, al treilea &ru, e+te .%r(at de
li(:ile (iEte Fca &reaca +au teut%naG Icare +ea(2n2 cu celelalte d%u2, av#nd artic%l i ca9uri
A
"; *ar
tre:uie :ine #n'ele+ c2 nu ,re9en'a +au a:+en'a .leEiunil%r de.inete ,entru .iecare li(:2 %rdinea
,%+i:il2 +au nece+ar2 a cuvintel%r +ale; Ordinea, ca anali92 i aliniere +ucce+iv2 a re,re9ent2ril%r, e+te
aceea care .%r(ea92 ,reala:ilul i ,re+crie utili9area declin2ril%r +au a artic%lel%r; Li(:ile care
ur(ea92 %rdinea Ii(a&ina'iei i intere+ului" nu deter(in2 un l%c c%n+tant ,entru cuvinte- ele tre:uie +2
le (arc$e9e ,rin .leEiuni Face+tea +#nt li(:ile Itran+,%9i>tive"G; *ac2, #n +c$i(:, ele ur(ea92
%rdinea uni.%r(2 a re.lec'iei, le e+te de a/un+ +2 indice ,rintr>un artic%l nu(2rul i &enul
+u:+tantivel%rT l%cul #n %rd%narea analitic2 are ,rin el #n+ui % val%are .unc'i%nal2- e v%r:a de li(:ile
Ianal%a&e";
=
Li(:ile +e #nrude+c i +e di+tin& du,2 ta:l%ul ti,uril%r ,%+i:ile
Le Blan, 3heorie nou-elle de la parole F6ari+; 1<H@G; Latina n>ar .i tran+(i+ italienei, +,ani%lei i .rance9ei dec#t I(%tenirea
c#t%rva cuvinte"
A
A:atele )irard, Les 1raies 2rincipes de la lan+ue francaise F6ari+, 1<?<G v%i; I, ,,; AA>AH;
> A+u,ra ace+tei ,r%:le(e i a+u,ra di+cu'iil%r ,e care le>a +t#rnit; ci; Bau9ee, 0rammaire +enerale F6ari+, 1<!<GT A:atele
BatteauE; 9ou-el examen du pre'u+e de 1in-ersion F6ari+; 1<!<GT A:atele dQOlivet, ?emarAues sur la lan+ue francaise F6ari+;
1<<1G;
de +ucce+iune; Ta:l%u +i(ultan, dar care +u&erea92 care au .%+t li(:ile cele (ai vec$i- ,ute( ad(ite,
#ntr>adev2r, c2 %rdinea cea (ai +,%ntan2 Faceea a i(a&inil%r i a ,a+iunil%rG a tre:uit +>% ,recead2 ,e
cea (ai &#ndit2 Faceea a l%&iciiG- datarea eEtern2 e+te c%(andat2 de .%r(ele interne ale anali9ei i ale
%rdinii; Ti(,ul a devenit interi%r li(:a/ului;
C#t de+,re i+t%ria #n+2i a li(:il%r, ea nu (ai e+te dec#t er%9iune +au accident, intr%ducere, #nt#lnire i
a(e+tec de ele(ente diver+eT ea nu are nici le&e, nici (icare, nici nece+itate ,r%,rii; Cu( +>a .%r(at,
de ,ild2, li(:a &reac2J INe&u+t%ri din Fenicia, aventurieri din Fri&ia, din Maced%nia i Iliria, &alateni,
+ci'i, :ande de eEila'i +au de .u&ari au #nc2rcat #nt#iul .%nd al li(:ii &receti cu at#tea +,ecii de
nenu(2rate ,articule i cu at#tea dialecte;
1
" C#t de+,re .rance92, ea e+te .2cut2 din nu(e latine i
&%tice, din turnuri i c%n+truc'ii &alice, din artic%le i ci.re ara:e, din cuvinte #(,ru(utate de la
en&le9i i italieni cu %ca9ia c2l2t%riil%r, a r29:%aiel%r +au a c%nven'iil%r c%(erciale
A
; C2ci li(:ile
ev%luea92 ,rin e.ectul (i&ra'iil%r, al vict%riil%r i #n.r#n&eril%r, al (%del%r, al +c$i(:uril%rT nicidecu(
,rin .%r'a unei i+t%ricit2'i ,e care ar de'ine>% de la +ine; Ele nu a+cult2 de nici un ,rinci,iu intern de
derulareT ele +#nt cele care derulea92 de>a lun&ul unei linii re,re9ent2rile i ele(entele l%r; *ac2 eEi+t2
,entru li(:i un ti(, ,%9itiv, ace+ta nu tre:uie c2utat #n eEteri%r, ,e latura i+t%riei, ci #n %rd%narea
cuvintel%r, #n ad#ncul di+cur+ului;
6ute( circu(+crie acu( c#(,ul e,i+te(%l%&ic al 0ramaticii +enerale, care a a,2rut #n a d%ua
/u(2tate a +ec%lului al Vll>lea i a di+,2rut #n ulti(ii ani ai +ec%lului ur(2t%r; )ra(atic2 &eneral2 nu
#n+ea(n2 del%c &ra(atic2 c%(,arat2- a,r%,ierile #ntre li(:i nu +#nt luate dre,t %:iect, nici utili9ate ca
(et%d2; Acea+ta ,entru c2 &eneralitatea +a nu c%n+t2 #n a &2+i le&i ,r%,riu>9i+ &ra(aticale care ar .i
c%(une tutur%r d%(eniil%r lin&vi+tice, i ar .ace +2 a,ar2, #ntr>% unitate ideal2 i c%n+tr#n&2t%are,
+tructura %ric2rei li(:i ,%+i:ileT dac2 e+te &eneral2, e+te #n (2+ura #n care #n'ele&e +2 +c%at2 la iveal2,
dede+u:tul re&ulil%r &ra(aticii, dar la nivelul .unda(entului l%r, .unc'ia re,re9entativ2 a di+cur+ului,
.ie acea+ta .unc'ia ver>
1
A:atele 6luc$e, La Me:caniAue des lan+ues Freed; 1B11G, ,; A!;
A
IdI ii!, ,; A=;
1=!
%u-intele si lucrurile
tical2 care de+e(nea92 un re,re9entat +au aceea, %ri9%ntal2, care #l lea&2 #n acelai (%d ca i &#ndirea
6entru c2 .ace +2 a,ar2 li(:a/ul ca % re,re9entare care articulea92 % alta, ea e+te ,e :un2 dre,tate
I&eneral2"- ceea ce tratea92 e+te dedu:larea interi%ar2 a re,re9ent2rii; *ar ,entru c2 acea+t2 articula'ie
+e ,%ate .ace #ntr>% (ul'i(e de (aniere di.erite, v%r eEi+ta, ,arad%Eal, diver+e &ra(atici &enerale- a
.rance9ei, a en&le9ei, a latinei, a &er(anei etc;
1
)ra(atica &eneral2 nu ur(2rete +2 de.inea+c2 le&ile
tutur%r li(:il%r, ci +2 trate9e, r#nd ,e r#nd, .iecare li(:2 ,articular2 ca un (%d de articulare a &#ndirii
,e ea #n+2i; #n %rice li(:2 luat2 i9%lat, re,re9entarea #i d2 Icaractere"; )ra(atica &eneral2 va de.ini
+i+te(ul de identit2'i i de di.eren'e ,e care le ,re+u,un i le utili9ea92 ace+te caractere +,%ntane; Ea
va +ta:ili taxinomia .iec2rei li(:i; Adic2 ceea ce .unda(entea92 #n .iecare dintre ele ,%+i:ilitatea de a
'ine un di+cur+;
*e aici, cele d%u2 direc'ii ,e care ea le ia #n (%d nece+ar; 6entru c2 di+cur+ul #i lea&2 ,2r'ile aa cu(
re,re9entarea #i lea&2 ele(entele, &ra(atica &eneral2 va tre:ui +2 +tudie9e .unc'i%narea re,re9entativ2
a cuvintel%r unele #n ra,%rt cu altele- ceea ce ,re+u,une (ai #nt#i % anali92 a le&2turii care lea&2
cuvintele #(,reun2 Fte%ria ,r%,%9i'iei i #nde%+e:i a ver:uluiG, a,%i % anali92 a diver+el%r ti,uri de
cuvinte i a (%dului #n care ele decu,ea92 re,re9entarea i +e di+tin& #ntre ele Fte%ria articula'ieiG; *ar
,entru c2 di+cur+ul nu e+te ,ur i +i(,lu un an+a(:lu re,re9entativ, ci % re,re9entare du:lat2 care
de+e(nea92 % alta > c$iar ,e aceea ,e care % re,re9int2 >, &ra(atica &eneral2 tre:uie +2 +tudie9e .elul
#n care cuvintele de+e(nea92 ceea ce +,un, (ai #nt#i #n val%area l%r ,ri(itiv2 Fte%ria %ri&inii i a
r2d2ciniiG, a,%i #n ca,acitatea l%r ,er(anent2 de alunecare, de eEtindere, de re%r&ani9are Fte%ria
+,a'iului ret%ric i a deriv2riiG;
C.;, de eEe(,lu, Ba..ier, 0ramJaire francaise F6ari+, 1<A=, edi'ie n%u2G; *in acea+t2 cau92, la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea
+e va ,re.era eE,re+ia I&ra(atic2 .il%+%.ic2" celei de &ra(atic2 &eneral2, care Iar .i aceea a tutur%r li(:il%r"T *; T$ie:ault,
0rammaire philosophiAue F6ari+, 1B@AG, v%i; I, ,,; ! i <;
8 -or*i III TEORIA VERBULUI
1=<
6r%,%9i'ia e+te ,entru li(:a/ ceea ce re,re9entarea e+te ,entru &#ndire- .%r(a +a #n acelai ti(, cea
(ai &eneral2 i cea (ai ele(entar2, dat .iind c2 #ndat2 ce % de+c%(,une(, nu (ai #nt#lni( di+cur+ul,
ci ele(entele +ale ca t%t at#tea (ateriale di+,er+ate; *ede+u:tul ,r%,%9i'iei &2+i(, #ntr>adev2r,
cuvintele, dar nu ,rin ele +e reali9ea92 li(:a/ul; E adev2rat c2, la %ri&ine, %(ul n>a +c%+ dec#t +i(,le
+tri&2te, dar ace+tea n>au #nce,ut +2 .ie li(:a/ dec#t #n 9iua #n care au #nc$i+ > .ie i nu(ai #n interi%rul
(%n%+ila:ului l%r > un ra,%rt care era de %rdinul ,r%,%9i'iei; Urletul ,ri(itivului care +e 9:ate nu
devine cuv#nt verita:il dec#t dac2 #ncetea92 +2 (ai .ie eE,re+ia lateral2 a +u.erin'ei +ale, devenind
ec$ivalentul unei /udec2'i +au al unei declara'ii de ti,ul- I(2 +u.%c"
1
; Ceea ce #nal'2 cuv#ntul #n calitate
de cuv#nt i #l ridic2 dinc%l% de 'i,ete i 9&%(%te e+te ,r%,%9i'ia a+cun+2 #n el; S2l:aticul din AvePr%n
n>a a/un+ +2 v%r:ea+c2 de%arece ,entru el cuvintele au r2(a+ ca nite (2rci +%n%re ale lucruril%r i ale
i(,re+iil%r l2+ate de ace+tea #n +,iritul +2uT ele nu d%:#ndi+er2 c#tui de ,u'in val%are de ,r%,%9i'ie; El
,utea .%arte :ine +2 ,r%nun'e cuv#ntul Ila,te" #n .a'a ca+tr%nului care i +e %.ereaT acea+ta nu c%n+tituia
dec#t IeE,re+ia c%n.u92 a ace+tui lic$id ali(entar, a va+ului care>l c%n'inea i a d%rin'ei a c2rei %:iect
era
A
"T nici%dat2 cuv#ntul nu a devenit +e(n re,re9entativ al lucrului, ,entru c2 nici%dat2 el n>a vrut +2
+,un2 c2 la,tele era cald, +au ,re&2tit, +au ate,tat 6r%,%9i'ia e+te, #ntr>adev2r, aceea care detaea92
+e(nul +%n%r de ne(i/l%citele +ale val%ri de eE,re+ie i #l in+taurea92 #n (%d +uveran #n ,%+i:ilitatea
+a lin&vi+tic2; 6entru &#ndirea cla+ic2, li(:a/ul #nce,e ac%l% unde eEi+t2 nu eE,re+ie, ci di+cur+; C#nd
+,une( Inu", re.u9ul nu e+te tradu+ ,rintr>un +tri&2tT #ntr>un cuv#nt e+te #nc$i+2 I% ,r%,%9i'ie #ntrea&2-
;;;Nu +i(t a+ta, +au nu cred a+ta
=
";
Q *e+tutt de TracP, 4lements d:Ideolo+ie, v%i; II, ,; B<;
A ]; Itard, ?apport sur Ies nou-eaux de:-eloppements de Vict%r de lQAvePr%n F1B@!G; Reeditare #n L; Mal+%n, Les 4nfants
sau-a+es F6ari+, 1964 G:,; A@;
':>
*e+tutt de TracP, 4lements d:Ideolo+ie, v%i; II, ,,; !@;
1=B
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
IS2 (er&e( direct la ,r%,%9i'ie, %:iectul e+en'ial al &ra(aticii
1
"; Aici, t%ate .unc'iile li(:a/ului +#nt
redu+e la +in&urele trei ele(ente care +#nt indi+,en+a:ile ,entru a .%r(a % ,r%,%9i'ie- +u:iectul,
atri:utul i le&2tura dintre ele; #n ,lu+, +u:iectul i atri:utul +#nt de aceeai natur2, ,entru c2 ,r%,%9i'ia
a.ir(2 c2 unul e+te identic +au a,ar'ine celuilalt- e+te ,%+i:il deci, ca #n anu(ite c%ndi'ii, ele +2>i
+c$i(:e .unc'iile; Sin&ura di.eren'2 > deci+iv2 #n+2 > e+te aceea ,e care % (ani.e+t2 ireducti:ilitatea
ver:ului- I#n %rice ,r%,%9i'ie", +,une H%::e+
A
, IeEi+t2 trei lucruri de c%n+iderat- cele d%u2 nu(e,
su*iect i predicat, i le&2tura +au c%,ula; Cele d%u2 nu(e +u+cit2 #n +,irit ideea unui +in&ur i acelai
lucru, dar c%,ula d2 natere ideii de cau92 ,rin care ace+te nu(e au .%+t i(,u+e ace+tui lucru"; Ver:ul
e+te c%ndi'ia indi+,en+a:il2 %ric2rui di+cur+- iar ac%l% unde el nu eEi+t2, cel ,u'in #n (%d virtual, nu
e+te ,%+i:il +2 +,ui c2 eEi+t2 li(:a/; 6r%,%9i'iile n%(inale c%n'in t%ate ,re9en'a invi9i:il2 a
unui ver:, iar Ada( S(it$
=
crede c2, #n .%r(a +a ,ri(itiv2, li(:a/ul nu era c%(,u+ dec#t din ver:e
i(,er+%nale Fde ti,ul I,l%u2" +au Itun2"G i c2 ,%rnind de la ace+t nucleu ver:al t%ate celelalte ,2r'i
ale di+cur+ului +>au detaat ca t%t at#tea ,reci92ri derivate i +ecunde; 6ra&ul li(:a/ului e+te ac%l% unde
a,are ver:ul; Tre:uie deci +2 trat2( ace+t ver: ca ,e % .iin'2 (iEt2- at#t ca un cuv#nt ,rintre celelalte
cuvinte, ,rin+ #n aceleai re&uli, a+cult#nd ca i ele de le&ile re&i(ului i ale c%nc%rdan'ei, c#t i a.lat #n
+,atele tutur%r cuvintel%r, #ntr>% re&iune care nu e+te aceea a v%r:itului, ci aceea de unde +e v%r:ete;
El +e +ituea92 la (ar&inea di+cur+ului, la cu+2tura dintre ceea ce e+te +,u+ i ceea ce +e +,une, eEact
ac%l% unde +e(nele +#nt ,e cale de a deveni li(:a/;
Acea+ta e+te .unc'ia #n care ver:ul tre:uie eEa(inat, de9:r2c#ndu>l de ceea ce n>a #ncetat +2>l
#(,%v2re9e i +2>l #ntunece; Nu tre:uie +2 ne %,ri(, #(,reun2 cu Ari+t%tel, la .a,tul c2 ver:ul
+e(ni.ic2 ti(,urile F(ulte alte cuvinte, adver:e, ad/ective, +u:+tantive, ,%t c%n'ine +e(ni.ica'ii
te(,%raleG; Nu tre:uie +2 ne %,ri(, cu( .2cea Scali&er, nici la .a,tul c2 ver:ul eE,ri(2 ac'iuni +au
,a+iuni, #n vre(e ce nu(ele de+e(>
1
U; *%(er&ue, 0rammaire +enerale analItiAue, ,; =?;
A
H%::e+; Lo+iAue, loc. cit., ,; !A@;
=
Ada( S(it$, %onsiderations sur 1:ori+ine et la formation des
langues, ,; ?A1;
1=
nea92 lucruri, i #nc2 ,er(anente Fc2ci eEi+t2 c$iar nu(ele #n+ui de Iac'iune"G; Nu tre:uie ac%rdat2
i(,%rtan'2, cu( .2cea BuEt%r., di.eritel%r ,er+%ane ale ver:ului, ,entru c2 anu(ite ,r%nu(e au i ele
,r%,rietatea de a le de+e(na; Tre:uie, di(,%triv2, +2 aduce( #n ,ri( ,lan ceea ce #l c%n+tituie- ver:ul
afirm, cu alte cuvinte el arat2 Ic2 di+cur+ul #n care e .%l%+it ace+t cuv#nt e+te di+cur+ul unui %( care
nu d%ar c%nce,e nu(ele, dar le i /udec2
1
"; EEi+t2 ,r%,%9i'ie > i di+cur+ > atunci c#nd #ntre d%u2
lucruri e+te a.ir(at2 % le&2tur2 de atri:uire, atunci c#nd +e +,une c2 acea+ta este aceeaL; #ntrea&a +,ecie
a ver:ului +e reduce la unul +in&ur care #n+ea(n2- a fi. T%ate celelalte +e +erve+c #n +ecret de acea+t2
.unc'ie unic2, dar ,e care au ac%,erit>% cu deter(in2ri care a+cund- i +>au ad2u&at atri:ute, i #n l%c +2
+,une( Ieu +#nt c#nt#nd", +,une( Ieu c#nt"T i +>au ad2u&at indica'ii de ti(,, i #n l%c +2 +,une(-
alt2dat2, eu +#nt c#nt#nd, +>a +,u+- eu c#nta(T #n +.#rit, anu(ite li(:i au inte&rat #n ver: +u:iectul
#n+ui, a+t.el c2 latinii nu +,un- e+o -i-it, ci -i-o. T%ate ace+tea nu +#nt dec#t de,uneri i +edi(ent2ri #n
/urul i dea+u,ra unei .unc'ii ver:ale a:+%lut ne#n+e(nate, dar e+en'iale, Id%ar ver:ul a fi i>a ,2+trat
acea+t2 +i(,licitate
=
"; #ntrea&a e+en'2 a li(:a/ului +e c%nden+ea92 #n ace+t cuv#nt +in&ular; F2r2 el,
t%tul ar .i r2(a+ t2cut, iar %a(enii, ca unele ani(ale, ar .i ,utut .%arte :ine +2 .ac2 u9 de v%cea l%r, dar
nici unul dintre +tri&2tele lan+ate #n ,2dure nu ar .i ,utut vre%dat2 le&a (arele lan' al li(:a/ului;
#n e,%ca cla+ic2, .iin'a :rut2 a li(:a/ului > acea+t2 (a+2 de +e(ne ,re+2rate ,rin lu(e ,entru a ne
eEercita #n ea inter%&area n%a+tr2 > +>a .2cut nev29ut2, dar li(:a/ul a le&at cu .iin'a n%i ra,%rturi, (ai
&reu de +e+i9at, ,entru c2 ,rintr>un cuv#nt li(:a/ul % enun'2 i % re&2+eteT din interi%rul lui #n+ui, %
a.ir(2T i t%tui, n>ar ,utea eEi+ta ca li(:a/ dac2 ace+t cuv#nt, el +in&ur, n>ar +u+'ine dinainte %rice
di+cur+ ,%+i:il; F2r2 % (%dalitate de a de+e(na .iin'a, nici v%r:2 de li(:a/T dar .2r2 li(:a/, nici v%r:2
de ver:ul a fi, care nu e+te dec#t % ,arte din el; Ace+t +i(,lu cuv#nt e+te .iin'a re,re9entat2 #n li(:a/T
dar
1
Lo+iAue de 2ort?oIal. ,,; 1@!>l@<; C%nclillac, 0rammaire, ,; 11H;
Lo+iAue de 2ort?oIal, ,; 1@<; C.; C%nclillac, 0rammaire, ,,; 1=A>l=?; In L:5ri+ine des connaissances, i+t%ria ver:ului e+te
anali9at2 #ntr>un (%d 6u'in di.erit, dar nu i .unc'ia +a > *; T$ie:ault, 0rammaire philosophiAue F6ari+, 1B@AG, v%i; I;, ,; A1!;
1?@
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1?1
e+te t%t%dat2 .iin'a re,re9entativ2 a li(:a/ului > ceea ce, ,er(i'#ndu>i +2 a.ir(e ceea ce +,une, #l .ace
+u+ce,ti:il de adev2r +au de er%are; 6unct ,rin care el +e de%+e:ete de t%ate +e(nele, care ,%t .i
c%n.%r(e, .idele, ada,tate +au nu la ceea ce de+e(nea92, dar nu +#nt nici%dat2 adev2rate +au .al+e;
Li(:a/ul e+te, de la un ca,2t la altul, discurs, ,rin acea+t2 ,utere a,arte a unui cuv#nt care de,2ete
+i+te(ul de +e(ne c2tre .iin'a a ceea ce e+te +e(ni.icat;
*ar de unde vine acea+t2 ,utereJ Wi care e+te ace+t +en+ care, de:%rd#nd cuvintele, #nte(eia92
,r%,%9i'iaJ )ra(aticienii de la 6%rt>R%Pal +,uneau c2 +en+ul ver:ului a fi e+te de a a.ir(a; Ceea ce
reuea +2 indice #n ce re&iune a li(:a/ului +e a.l2 ,rivile&iul +2u a:+%lut, dar nu +,unea del%c #n ce
c%n+ta ace+ta; Nu tre:uie #n'ele+ c2 ver:ul a .i c%n'ine ideea a.ir(a'iei, de%arece c$iar ace+t cuv#nt,
afirmaie, ca i v%ca:ula da, % c%n'in #n e&al2 (2+ur2
1
T deci (ai de&ra:2 a.ir(area ideii e+te aceea
a+i&urat2 de el; *ar a a.ir(a % idee #n+ea(n2 %are a>i anun'a eEi+ten'aJ E+te eEact ceea ce &#ndete
Bau9ee, care &2+ete aici un (%tiv ,entru care ver:ul a ,ri(it #n .%r(a +a varia'iile de ti(,- ,entru c2
e+en'a lucruril%r nu +e +c$i(:2, nu(ai eEi+ten'a l%r a,are i di+,are, nu(ai ea are un trecut i un
viit%r
A
; La care C%ndillac ,%ate atra&e aten'ia c2 dac2 eEi+ten'a ,%ate .i retra+2 lucruril%r, #n+ea(n2 c2
ea nu e+te ni(ic (ai (ult dec#t un atri:ut i c2 ver:ul ,%ate a.ir(a la .el de :ine (%artea +au
eEi+ten'a; Sin&urul lucru ,e care #l a.ir(2 ver:ul e+te c%eEi+ten'a a d%u2 re,re9ent2ri- aceea, de
eEe(,lu, a verde'ii i a ar:%relui, a %(ului i a eEi+ten'ei +au a (%r'iiT iat2 de ce ti(,ul ver:el%r nu #l
indic2 ,e acela c#nd lucrurile au eEi+tat #n a:+%lut, ci nu(ai un +i+te( relativ de anteri%ritate +au de
+i(ultaneitate a lucruril%r #ntre ele
=
; C%eEi+ten'a, #ntr>adev2r, nu e+te un atri:ut al lucrului #n+ui, ci
ni(ic (ai (ult dec#t % .%r(2 a re,re9ent2rii- a +,une c2 verdele i ar:%rele c%eEi+t2, #n+ea(n2 a +,une
c2 +#nt le&ate #n t%ate +au #n cea (ai (are ,arte a i(,re+iil%r ,e care eu le ,ri(e+c;
A+t.el #nc#t ver:ul a fi ar avea e+en'ial(ente .unc'ia de a ra,%rta %rice li(:a/ la re,re9entarea ,e care %
de+e(nea92;
D C.; Lo+iAue de 2ort?oIal, ,; 1@< i A:atele )irard, Les 1rais 2rincines de la lan+ue franaise, ,; H! i ra( L Bau9ee,
0rammaire +enerale, I, ,; ?A!;
Fiin'a c2tre care el tri(ite +e(nele e+te nici (ai (ult nici (ai ,u'in dec#t .iin'a &#ndirii; C%(,ar#nd
li(:a/ul cu un ta:l%u, un &ra(atician de la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea a de.init +u:+tantivele dre,t
.%r(e, ad/ectivele dre,t cul%ri i ver:ul dre,t ,#n9a #n+2i ,e care ace+tea a,ar; 6#n92 invi9i:il2, #n
#ntre&i(e ac%,erit2 de +tr2lucirea i de+enul cuvintel%r, dar care %.er2 li(:a/ului l%cul unde +2>i ,un2
#n val%are ,icturaT ceea ce de+e(nea92 ver:ul e+te, ,#n2 la ur(2, caracterul re,re9entativ al li(:a/ului,
.a,tul c2 el #i are l%cul +2u #n &#ndire i c2 +in&urul cuv#nt care ,%ate +2 de,2ea+c2 li(ita +e(nel%r i
+2 le #nte(eie9e #n adev2r nu a/un&e nici%dat2 dec#t la re,re9entarea #n+2i; A+t.el #nc#t .unc'ia
ver:ului +e vede identi.icat2 cu (%dul de eEi+ten'2 al li(:a/ului, ,e care ea #l ,arcur&e ,e t%at2
lun&i(ea +a- a v%r:i #n+ea(n2 #n acelai ti(, a re,re9enta ,rin +e(ne i a da +e(nel%r % .%r(2
+intetic2 cerut2 de ver:; Cu( +,une *e+tutt, ver:ul e+te atri:uirea- +u,%rtul i .%r(a tutur%r
atri:utel%r- Iver:ul a fi se a.l2 #n t%ate ,r%,%9i'iile, ,entru c2 nu ,ute( +,une c2 un lucru e+te #ntr>un
anu(it .el .2r2 a +,une t%t%dat2 c2 e+te;;; *ar ace+t cuv#nt, este, care eEi+t2 #n t%ate ,r%,%9i'iile .ace
,arte t%tdeauna din atri:ut, e+te t%tdeauna #nce,utul i :a9a ace+tuia, este, atri:utul &eneral i c%(un
X
";
O:+erv2( cu(, a/un+2 la ace+t &rad de &eneralitate, .unc'ia ver:ului nu va (ai avea dec#t +2 +e
di+%cie9e, i(ediat ce d%(eniul unitar al &ra(aticii &enerale va di+,2rea; C#nd di(en+iunea
&ra(aticalului ,ur va .i eli:erat2, ,r%,%9i'ia nu va (ai .i dec#t % unitate de +intaE2; Ver:ul va .i&ura #n
ea ,rintre celelalte cuvinte, cu ,r%,riul +2u +i+te( de c%nc%rdan'2, de .leEiuni i de re&i(; Iar la
cealalt2 eEtre(2, ,uterea de (ani.e+tare a li(:a/ului va rea,2rea #ntr>% ,r%:le(2 aut%n%(2, (ai
ar$aic2 dec#t &ra(atica; Wi de>a lun&ul #ntre&ului +ec%l al 1l1>lea, li(:a/ul va .i inter%&at #n natura +a
eni&(atic2 de ver:- ac%l% unde e+te cel (ai a,r%a,e de .iin'2, cel (ai ca,a:il +2 % nu(ea+c2, +2
tran+(it2 +au +2 .ac2 +2 +&#nteie9e +en+ul +2u .unda(ental, +2>l .ac2 a:+%lut (ani.e+t *e la He&el la
Mallar(e, acea+t2 ui(ire #n .a'a ra,%rturil%r dintre .iin'2 i li(:a/ va ,une #n cu(,2n2 reintr%ducerea
ver:ului #n %rdinea %(%&en2 a .unc'iil%r &ra(aticale;
Q*e+tutt de TracP; 4lements d:Ideolo+ie, v%i; II, ,; !?;

1?A
%u-intele )i lucrurile
IV; ARTICULAREA
8 -or*i
1?=
Ver:ul a fi, a(e+tec de atri:uire i a.ir(a'ie, #ntret2iere a di+cur+ului a+u,ra ,%+i:ilit2'ii ,ri(are i
radicale de a v%r:i, de.inete cea dint#i invariant2 a ,r%,%9i'iei i cea (ai de :a92; Al2turi de el, de>%
,arte i de alta, ele(ente- ,2r'i ale di+cur+ului, +au ale Icuv#nt2rii"; Ace+te ,la/e +#nt #nc2 indi.erente i
deter(inate nu(ai de .i&ura .irav2, a,r%a,e i(,erce,ti:il2 i central2 care de+e(nea92 .iin'aT ele
.unc'i%nea92 #n /urul ace+tui I/udicat%r" ca lucru de /udecat > 'udicande > i lucru /udecat 'udicatS
Cu( ,%ate ace+t de+en ,ur al ,r%,%9i'iei +2 +e tran+.%r(e #n .ra9e di+tincteJ Cu( ,%ate di+cur+ul +2
enun'e #ntre&ul c%n'inut al unei re,re9ent2riJ
6entru c2 el e+te .2cut din cuvinte care numesc, ,arte cu ,arte, ceea ce +e %.er2 re,re9ent2rii;
Cuv#ntul de+e(nea92, cu alte cuvinte, #n natura +a el e+te nu(e; Nu(e ,r%,riu, dat .iind c2 e+te
#ndre,tat +,re cutare re,re9entare i nu +,re alta; A+t.el c2 #n .a'a uni.%r(it2'ii ver:ului > care nu e
nici%dat2 dec#t enun'area univer+al2 a atri:uirii > .%r.%te+c nu(ele, la in.init; Ar tre:ui +2 eEi+te t%t
at#tea cuvinte, c#te lucruri de nu(it *ar .iecare nu(e ar .i atunci at#t de ,uternic ataat de +in&ura
re,re9entare ,e care % de+e(nea92, #nc#t nici cea (ai (ic2 atri:uire n>ar ,utea .i (2car .%r(ulat2T iar
li(:a/ul ar rec2dea +u: el #n+ui- Idac2 n>a( avea dre,t +u:+tantive dec#t nu(ele ,r%,rii, ar tre:ui +2
le (ulti,lic2( la ne+.iriL Ace+te cuvinte, a c2r%r (ultitudine ar +u,ra#ncarc2 (e(%ria, n>ar ,une nici
% %rdine #n %:iectele cun%tin'el%r n%a+tre i, #n c%n+ecin'2, nici #n ideile n%a+tre, i t%ate di+cur+urile
n%a+tre ar .i #n cea (ai (are c%n.u9ie
A
"; Nu(ele nu ,%t .unc'i%na #n .ra92 i nu ,%t ,er(ite atri:uirea
dec#t dac2 unul dintre ele Fatri:utul cel ,u'inG de+e(nea92 un %arecare ele(ent c%(un (ai (ult%r
re,re9ent2ri; )eneralitatea nu(elui e+te t%t at#t de nece+ar2 ,2r'il%r di+cur+ului ,e c#t #i e+te .%r(ei
,r%,%9i'iei de+e(narea .iin'ei;
Acea+t2 &eneralitate ,%ate .i d%:#ndit2 #n d%u2 .eluri; Fie ,rintr>% articulare %ri9%ntal2, &ru,#nd
indivi9ii care au #ntre ei anu(ite identit2'i i +e,ar#ndu>i ,e cei di.eri'iT ea .%r(ea92
Q U; *%(er&ue, 0rammaire +enerale analItiAue, ,; 11; A C%ndillac, 0raJJaire, ,; 1HA;
atunci % &enerali9are +ucce+iv2 a un%r &ru,uri din ce #n ce (ai lar&i Fi din ce #n ce (ai ,u'in
nu(er%a+eGT ea le ,%ate de a+e(enea +u:divi9a a,r%a,e la in.init ,rin di+tinc'ii n%i, re&2+ind
a+t.el nu(ele ,r%,riu din care e+te ,arte
1
T #ntrea&a %rdine a c%%rd%n2ril%r i +u:%rd%n2ril%r e+te
ac%,erit2 de li(:a/ i .iecare dintre ace+te ,uncte .i&urea92 aici cu nu(ele +2u- de la individ la +,ecie,
a,%i de la acea+ta la &en i la cla+2, li(:a/ul +e articulea92 eEact ,e d%(eniul &eneralit2'il%r cre+c#ndeT
acea+t2 .unc'ie taEin%(ic2 e+te (ani.e+tat2 #n li(:a/ de +u:+tantive- +,une( un ani(al, un ,atru,ed,
un c#ine, un c%c[er
A
; Fie ,rintr>% articulare vertical2, le&at2 de ,ri(a, ,entru c2 +#nt indi+,en+a:ile una
celeilalteT acea+t2 a d%ua articulare di+tin&e lucrurile care +u:9i+t2 ,rin ele #n+ele i ,e acelea >
(%di.ic2ri, tr2+2turi, accidente +au caractere > ,e care nu le ,ute( #nt#lni nici%dat2 #n +tare
inde,endent2- #n ,r%.un9i(e, +u:+tan'eleT la +u,ra.a'2, calit2'ileT acea+t2 +e,ara'ie > acea+t2 (eta.i9ic2,
cu( +,unea Ada( S(it$
=
> e+te (ani.e+tat2 #n di+cur+ ,rin ,re9en'a un%r ad/ective care de+e(nea92 #n
re,re9entare t%t ceea ce nu ,%ate +u:9i+ta ,rin +ine; Articularea ,ri(ar2 a li(:a/ului Fdac2 d2(
de%,arte ver:ul a fi care e+te i c%ndi'ie, i ,arte a di+cur+uluiG +e .ace deci du,2 d%u2 aEe %rt%&%nale-
una care (er&e de la individul ,articular +,re &eneralT cealalt2 care (er&e de la +u:+tan'2 +,re calitate;
La #ncruciarea l%r +e a.l2 +u:+tantivul c%(unT la % eEtre(itate nu(ele ,r%,riu, la cealalt2 ad/ectivul;
*ar ace+te d%u2 ti,uri de re,re9entare nu din+tin& cuvintele #ntre ele dec#t eEact #n (2+ura #n care
re,re9entarea e+te anali9at2 du,2 c$iar ace+t (%del; Cu( +,un aut%rii Lo+icii de la 2ort?oIal!
cuvintele Icare +e(ni.ic2 lucrurile +e nu(e+c nu(e su*stanti-e, ca pmnt, soare. Cele care +e(ni.ic2
(%dalit2'ile, (arc#nd #n acelai ti(, +u:iectul c2ruia i +e ,%trive+c, +e nu(e+c nu(e ad'ecti-e, ca *un,
'ust, rotundT^". Intre articularea li(:a/ului i aceea a re,re9ent2rii, eEi+t2 t%tui un /%c; C#nd v%r:i(
de Ial:ea'2", de+e(n2( % calitate, dar % de+e(n2( ,rintr>un +u:+tantiv- c#nd v%r:i( de I.iin'e
u(ane", .%l%+i( un ad/ectiv ,entru a de+e(na indivi9i care +u:9i+t2 ,rin
1
Id;, i*id., ,; 1HH;
Id;, i*id., ,; 1H=; C.; i A; S(it$, %onside:rations sur l:ori+ine et la fonnation des lan+ues, ,,; ?@B>?1@;
=
A; S(it$, toc. cit., ,; ?1@;
? Lo+iAue de 2ort?oIal, ,, 1@1,
1??
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1?H
ei #nii; Ace+t decala/ nu arat2 c2 li(:a/ul +e +u,une alt%r le&i dec#t re,re9entarea- ci di(,%triv2, c2 el
#ntre'ine, cu el #n+ui, i #n ,r%.un9i(ea +a ,r%,rie, ra,%rturi care +#nt identice cu cele ale re,re9ent2rii;
Nu e+te el %are, #ntr>adev2r, % re,re9entare dedu:lat2, i nu are el ,utin'a de a c%(:ina, din ele(entele
re,re9ent2rii, % re,re9entare di+tinct2 de ,ri(a, dei ea nu are dre,t .unc'ie i +en+ dec#t de a %
re,re9entaJ *ac2 di+cur+ul aca,area92 ad/ectivul care de+e(nea92 % (%di.icare i #l ,une #n eviden'2
#n interi%rul .ra9ei ca su*stana #n+2i a ,r%,%9i'iei, atunci ad/ectivul devine +u:+tantivT di(,%triv2,
nu(ele care +e c%(,%rt2 #n .ra92 ca un accident devine la r#ndul +2u ad/ectiv, de+e(n#nd t%t%dat2, ca
i #nainte, +u:+tan'e; I6entru c2 +u:+tan'a e+te ceea ce +u:9i+t2 ,rin +ine #n+ui, au .%+t nu(ite +u:>
+tantive t%ate cuvintele care +u:9i+t2 ,rin ele #n+ele #n di+cur+, c$iar i atunci c#nd +e(ni.ic2 accidente;
Wi, di(,%triv2, au .%+t nu(ite ad/ective acelea care +e(ni.ic2 +u:+tan'e atunci c#nd, #n (aniera l%r de
a +e(ni.ica, ele tre:uie al2turate alt%r nu(e #n di+cur+;
1
" Ele(entele ,r%,%9i'iei au #ntre ele ra,%rturi
identice acel%ra ale re,re9ent2riiT dar acea+t2 identitate nu e+te a+i&urat2 ,unct cu ,unct, a+t.el #nc#t
%rice +u:+tan'2 +2 .ie de+e(nat2 de un +u:+tantiv i %rice accident de un ad/ectiv; E+te v%r:a de %
identitate &l%:al2 i de natur2- ,r%,%9i'ia e+te % re,re9entareT ea +e articulea92 #n aceleai (%duri ca i
re,re9entareaT dar de ea de,inde ,utin'a de a articula #ntr>un .el +au #n altul re,re9entarea care
articulea92 % alta, cu % ,%+i:ilitate de decala/ care c%n+tituie #n acelai ti(, li:ertatea di+cur+ului i
di.eren'ierea dintre li(:i;
Ace+ta e+te cel dint#i +trat de articulare- cel (ai +u,er.icial, #n %rice ca9 cel (ai a,arent; *e>acu(
#nainte, t%tul ,%ate deveni di+cur+; *ar #ntr>un li(:a/ #nc2 ,rea ,u'in di.eren'iat- ,entru a le&a nu(ele
#ntre ele, nu di+,une( #nc2 dec#t de (%n%t%nia ver:ului a fi i de .unc'ia +a atri:utiv2; Or, ele(entele
re,re9ent2rii +e articulea92 du,2 % #ntrea&2 re'ea de ra,%rturi c%(,leEe F+ucce+iune, +u:%rd%nare,
c%n+ecin'2G care tre:uie trecute #n li(:a/ ,entru ca ace+ta +2 devin2 real(ente re,re9entativ; *e aici
t%ate cuvintele, +ila:ele, c$iar literele care, circul#nd #ntre nu(e i ver:e, tre:uie +2 de+e(ne9e acele
idei ,e care 2ort?oIal le nu(ea Iacce+%rii"T +#nt nece+are ,re,%9i'ii i c%n/unc'iiT +#nt nece+are +e(ne
de +intaE2 care +2
n 1 ni
indice ra,%rturile de identitate +au de c%nc%rdan'2, ca i ,e acelea de de,enden'2 +au de re&i(
1
- (2rci
ale ,luralului i &enului, ca9uri ale declin2ril%rT +#nt nece+are, #n +.#rit, cuvinte care +2 ra,%rte9e
+u:+tantivele c%(une la indivi9ii ,e care #i de+e(nea92, acele artic%le +au acele de(%n+trative ,e care
Le(ercier le nu(ea Ic%ncreti9%ri" +au Ide9a:+tract%ri
A
"; O a+e(enea ,ul:ere de cuvinte c%n+tituie %
articulare in.eri%ar2 .a'2 de unitatea nu(elui F+u:+tantiv +au ad/ectivG aa cu( era acea+ta +%licitat2 de
.%r(a nud2 a ,r%,%9i'iei- nici unul dintre ace+te cuvinte nu de'ine, dinc%l% de el i #n +tare i9%lat2, un
c%n'inut re,re9entativ .iE i deter(inatT ele nu ac%,er2 % idee > c$iar acce+%rie >dec#t % dat2 ce +#nt
le&ate de alte cuvinteT #n vre(e ce nu(ele i ver:ele +#nt I+e(ni.icative a:+%lute", ele nu au
+e(ni.ica'ie dec#t #ntr>un (%d relativ
=
; F2r2 #nd%ial2, ele +e adre+ea92 re,re9ent2riiT nu eEi+t2 dec#t #n
(2+ura #n care acea+ta, ana>li9#ndu>+e, la+2 +2 +e vad2 re'eaua interi%ar2 a ace+t%r rela'iiT dar ele #n+ele
nu au val%are dec#t ,rin an+a(:lul &ra(atical din care .ac ,arte; Ele +ta:ile+c #n li(:a/ % articulare
n%u2 i de natur2 (iEt2, #n acelai ti(, re,re9entativ2 i &ra(atical2, .2r2 ca vreuna dintre ace+te d%u2
%rdini +2 +e ,%at2 +u,ra,une eEact ,e+te cealalt2;
Iat2 c2 .ra9a +e ,%,ulea92 cu ele(ente +intactice care +#nt de % t2ietur2 (ai .in2 dec#t .i&urile (ari ale
,r%,%9i'iei; Ace+t n%u decu,a/ ,une &ra(atica &eneral2 #n .a'a nece+it2'ii unei ale&eri- .ie +2 ur(e9e
cu anali9a +u: nivelul unit2'ii n%(inale i +2 +c%at2 la iveal2, #naintea +e(ni.ica'iei, ele(entele
ne#n+e(nate din care e+te cl2dit2, .ie +2 reduc2 ,rintr>un de(er+ re&re+iv acea+2 unitate n%(inal2, +2
recun%a+c2 #n ea (2+uri (ai re+tr#n+e i +2>i re&2+ea+c2 e.icacitatea re,re9entativ2 dede+u:tul
cuvintel%r #ntre&i, #n ,articule, #n +ila:e i c$iar #n litere; Ace+te ,%+i:ilit2'i +#nt %.erite > (ai (ult- +#nt
,re+cri+e > din cli,a #n care te%ria li(:il%r #i ia dre,t %:iect di+cur+ul i anali9a val%ril%r +ale
re,re9entative; Ele de.ine+c punctul de erezie care divi9ea92 &ra(atica +ec%lului al 1VIII>lea;
*ucl%+, %ommentaire a la 0rammaire de 2ort?oIal F6ari+, 1<H?G, ,; A1=
K
X;>B; Le(ercier, Lettre sur la possi*ilite de faire de la +rammaire un 8rt$cience F6ari+, 1B@!G, ,,; !=>!H;
>D Hani+, /ermes. ,,; =@>=1 Fc.; i A; S(it$, %onsideratiom sur 1ori+ine des lan+ues, ,,; ?@B>?@G;
1?!
%u-intele i lucrurile
IA( ,utea ,re+u,une, +,une Harri+, c2 %rice +e(ni.ica'ie e+te, ca i c%r,ul, divi9i:il2 #ntr>% in.initate
de alte +e(ni.ica'ii, divi9i:ile la r#ndul l%r la in.initJ Ar .i % a:+urditateT tre:uie deci +2 ad(ite( #n
(%d nece+ar c2 eEi+t2 +unete +e(ni.icative din care nici % ,arte nu ,%ate avea ,rin ea #n+2i
+e(ni.ica'ie
1
"; Se(ni.ica'ia di+,are i(ediat ce +#nt di+%ciate +au +u+,endate val%rile re,re9entative ale
cuvintel%r- a,ar, #n inde,enden'a l%r, (ateriale care nu +e articulea92 ,e &#ndire i ale c2r%r le&2turi nu
+e ,%t reduce la cele ale di+cur+ului; EEi+t2 % I(ecanic2" ,r%,rie c%nc%rdan'el%r, re&i(uril%r,
.leEiunil%r, +ila:el%r i +unetel%r, i, de+,re acea+t2 (ecanic2, nici % val%are re,re9entativ2 nu ,%ate da
+ea(2; Li(:a tre:uie tratat2 ca i (ainile care, ,u'in c#te ,u'in, +e ,er.ec'i%nea92
A
- #n .%r(a +a cea
(ai +i(,l2, ,r%,%9i'ia nu e+te c%(,u+2 dec#t dintr>un +u:iect, un ver:, un atri:utT i %rice adi'ie de
+en+ cere % n%u2 i #ntrea&2 ,r%,%9i'ieT a+t.el, cele (ai rudi(entare dintre (aini ,re+u,un ,rinci,ii de
(icare care di.er2 ,entru .iecare dintre %r&anele l%r; *ar atunci c#nd +e ,er.ec'i%nea92, ele +u,un
unuia i aceluiai ,rinci,iu t%ate %r&anele l%r, care nu (ai +#nt #n ace+t ca9 dec#t inter(ediarii,
(i/l%acele de tran+.%r(are i ,unctele de a,lica'ie acelui ,rinci,iuT t%t aa, ,er.ec'i%n#ndu>+e, li(:ile
.ac +2 +e tran+(it2 +en+ul unei ,r%,%9i'ii ,rin %r&ane &ra(aticale care nu au #n +ine val%are
re,re9entativ2, dar au dre,t r%l ,reci9area ace+tei val%ri, le&area ele(entel%r +ale, indicarea
deter(in2ril%r ei actuale; Intr>% .ra92, i dintr>% +in&ur2 (icare, ,ute( (arca ra,%rturi de
ti(,, de c%n+ecin'2, de ,%+e+iune, de l%cali9are, care +e #ncadrea92 e.ectiv #n +eria +u:iect>ver:>
atri:ut, dar nu ,%t .i anali9ate ,rintr>% di+tinc'ie at#t de va+t2; *e aici, i(,%rtan'a ,e care au luat>%, de
la Bau9ee
=
#nc%ace, te%riile c%(,le(entului, ale +u:%rd%n2rii; *e aici, de a+e(enea, r%lul din ce #n ce
(ai (are al +intaEeiT #n e,%ca lui 2ort?oIal, acea+ta era identi.icat2 cu c%n+truc'ia i %rdinea
cuvintel%r, deci cu derularea interi%ar2 a ,r%,%9i'iei
?
T % dat2 cu Sicard, ea a devenit inde,endent2- e+te
cea Icare i(,une .iec2rui cuv#nt .%r(a +a ,r%,rie
H
"; Wi a+t.el, aut%n%(ia
1
Ici;, i*id., ,; H<;
$
). !out*, %onsiderations sur l:ori+ine des lan+ues. ,,; ?@=>?=1;
=
Bau9ee .0rammaire +enerale> .%l%+ete ,entru ,ri(a dat2 ter(enul de Ic%(,le(ent";
?
Lo+iAue de 2ort?oIal, ,; 11< i ur(;
H
A:atele Sicard, 4lements de la +ramniaire +enerale, v%i; II; ,; A;
8 -or*i
1?<
&ra(aticalului +e c%nturea92, aa cu( va .i ea de.init2, la +.#ritului +ec%lului, de SPlve+tre de Saci,
atunci c#nd, cel dint#i du,2 Sicard, el di+tin&e anali9a l%&ic2 a ,r%,%9i'iei de aceea, &ra(atical2, a
.ra9ei
1
;
Se #n'ele&e de ce anali9e de ace+t &en au r2(a+ #n +u+,en+ie at#ta ti(, c#t di+cur+ul a .%+t %:iectul
&ra(aticiiT % dat2 atin+ un +trat al articul2rii #n care val%rile re,re9entative +e n2ruiau, +e trecea de
cealalt2 ,arte a &ra(aticii, ac%l% unde ea nu (ai avea ,ri92, #ntr>un d%(eniu al u9a/ului i al i+t%riei-
+intaEa, #n +ec%lul al 1VIII>lea, era c%n+iderat2 l%cul ar:itrarului, unde +e de+.2urau du,2 .ante9ia l%r
$a:itudinile .iec2rui ,%,%r
A
;
#n %rice ca9, ele nu ,uteau .i, #n +ec%lul al 1VIII>lea, ni(ic (ai (ult dec#t ,%+i:ilit2'i a:+tracte, nu
,re.i&ur2ri a ceea ce avea +2 .ie .il%l%&ia, ci ra(ur2 ne,rivile&iat2 a unei ale&eri; 6%rnind de la acelai
,unct de ere9ie, vede( de9v%lt#ndu>+e % re.lec'ie care, ,entru n%i i ,entru tiin'a li(:a/ului ,e care
a( cl2dit>% #nce,#nd cu +ec%lul al 1l1>lea, e+te li,+it2 de val%are, dar care ,er(itea atunci (en'inerea
#ntre&ii anali9e a +e(nel%r ver:ale #n interi%rul di+cur+ului; Wi care, ,rin acea+t2 ac%,erire eEact2,
.2cea ,arte dintre .i&urile ,%9itive ale cun%aterii; Era cercetat2 %:+cura .unc'ie n%(inal2 ce +e
c%n+idera a .i inve+tit2 i a+cun+2 #n ace+te cuvinte, #n ace+te +ila:e, #n ace+te .leEiuni, #n ace+te litere
,e care anali9a ,rea laE2 a ,r%,%9i'iei le l2+a +2 treac2 ,rin &rila +a; Acea+ta ,entru c2, #n ulti(2
in+tan'2, aa cu( re(arcau aut%rii Lo+icii de la 2ort?oIal, t%ate ,articulele de le&2tur2 au un anu(it
c%n'inut, dat .iind c2 ele re,re9int2 .elul #n care %:iectele +#nt le&ate #ntre ele i +e #nl2n'uie #n
re,re9ent2rile n%a+tre
=
; Nu ,ute( ,re+u,une c2 ele au .%+t nu(e ca i celelalteJ *ar c2, #n l%c +2 +e
+u:+tituie %:iectel%r, ele ar .i luat l%cul &e+turil%r ,rin care %a(enii indicau ace+te %:iecte +au +i(ulau
le&2turile i +ucce+iunea l%rJ
?
S#nt cuvintele care .ie i>au ,ierdut ,u'in c#te ,u'in +en+ul ,r%,riu Face+>
ta, #ntr>adev2r, nu era t%tdeauna vi9i:il, ,entru c2 era le&at de
1
SPlve+tre de Saci, 2rincipes de +ramniaire +enerale F1<G; C.; i U; *%(er&ue, 0rammaire +enerale analItiAue, ,,; A>
=@;
g C.; de eEe(,lu A:atele )irard, Les 1rais 2rincipes de la lan+ue francaise F6ari+, 1<?<G, ,,; BA>B=;
=
Lo+iAue de 2ort?oIal, ,; H;
?
BatteuE; 9ou-el examen du pre'u+e de l:in-ersion, ,,; A=>A?;
'
1?B
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1?
&e+turi, de c%r, i de +itua'ia l%cut%ruluiG, .ie au .%+t #nc%r,%rate alt%r cuvinte #n care &2+eau un +u,%rt
+ta:il i c2r%ra le .urni9au #n +c$i(: un #ntre& +i+te( de (%di.ic2riD; A+t.el #nc#t t%ate cuvintele,
%ricare ar .i ele, +#nt nu(e ad%r(ite- ver:ele au #(:inat nu(ele>ad/ective cu ver:ul a fiE c%n/unc'iile i
,re,%9i'iile +#nt nu(ele &e+turil%r de>acu( i(%:ileT declin2rile i c%n/u&2rile nu +#nt ni(ic (ai (ult
dec#t nu(e a:+%r:ite; Cuvintele, acu(, +e ,%t de+c$ide i ,%t eli:era 9:%rul tutur%r nu(el%r adunate #n
ele; Cu( +,unea Le Bel cu titlu de ,rinci,iu .unda(ental al anali9ei, Inu eEi+t2 a+a(:lare ale c2rei
,2r'i +2 nu .i eEi+tat +e,arat #nainte de a .i .%+t a+a(:late
A
", ceea ce #i ,er(itea +2 reduc2 t%ate
cuvintele la ele(ente +ila:ice unde rea,2reau #n +.#rit vec$ile nu(e uitate, +in&urele v%ca:ule care
avu+e+er2 ,%+i:ilitatea de a eEi+ta al2turi de ver:ul a .i- ?omulus, de eEe(,lu
=
, vine de la ?oma i
moliri Fa c%n+truiGT iar ?oma vine de la ?o care de+e(na .%r'a .?o*ur> i de la Ma, care indica
&rand%area .ma+nus>. #n acelai (%d, T$ie:ault de+c%,er2 #n Ia a:and%na" F.r; a*andonner> trei
+e(ni.ica'ii latente- a care I,re9int2 ideea tendin'ei +au a de+tina'iei unui lucru +,re un alt lucru"T *an
care Id2 ideea t%talit2'ii c%r,ului +%cial" i do care indic2 Iactul ,rin care +e renun'2 la un lucru
?
";
Wi dac2 tre:uie +2 a/un&e(, dinc%l% de +ila:e, ,#n2 la literele #n+ei, v%( cule&e i ac%l% val%rile unei
n%(ina'ii rudi(entare; Cu a+ta +>a %cu,at de (inune C%urt de )e:elin, +,re &l%ria +a cea (ai (are i
cea (ai ,eri+a:il2T Itueul la:ial, cel (ai le+ne de .%l%+it, cel (ai +uav, cel (ai &ra'i%+, +ervea la
de+e(narea ,ri(el%r .iin'e ,e care %(ul le cun%ate, acelea care>l #nc%n/%ar2 i c2r%ra le dat%rea92
t%tul" F,a,a, (a(an, :ai+erG; #n +c$i(:, Idin'ii +#nt t%t at#t de .er(i ,e c#t +#nt :u9ele de (%:ile i de
.leEi:ileT int%na'iile care ,r%vin de aici +#nt ,uternice, +%n%re, 9&%(%t%a+e;;; Cu a/ut%rul tueului
dental +e eE,ri(2 tunetul, rsunetul, stupoareaE ,rin ea de+e(n2( to*a, timpanul, trompeta". I9%late,
v%calele la r#ndul l%r ,%t etala +ecretul nu(el%r (ilenare a+u,ra c2r%ra u9a/ul le>a .iEat- A ,entru
,%+e+iune Fa aveaG, E ,entru eEi+ten'2, I ,entru ,utin'2,
K
Id, i*id., ,,; A?>AB;
A
Le Bel, 8natomie de la lan+ue latine F6ari+, 1<!?G; ,; A?;
=
Id, i*id., ,; B;
?
*; T$ie:ault, 0rammaire philosopiAue F6ari+, 1B@AG, ,,; 1<A>l<=;
O ,entru (irare F%c$ii care +e r%tun/e+cG, U ,entru u(iditate, deci ,entru u(%are
1
; Wi ,%ate, #n ad#ncul
cel (ai vec$i al i+t%riei n%a+tre, c%n+%anele i v%calele, di+tin+e nu(ai du,2 d%u2 &ru,e c%n.u9e #nc2,
.%r(au #ntr>un .el +in&urele d%u2 nu(e articulate de li(:a/ul u(an- v%calele c#nt2t%are +,uneau
,a+iunileT a+,rele c%n+%ane > nev%ile
A
; 6ute( di+tin&e #nc2 v%r:irile c%l'ur%a+e ale N%rdului > % ,2dure
a &uturalel%r, a .%a(ei i a .ri&ului > i li(:ile (eridi%nale, ,line de v%cale, n2+cute din #nt#lnirea
(atinal2 a ,2+t%ril%r, c#nd Idin cri+talul ,ur al .#nt#nil%r i9v%rau ,ri(ele .l2c2ri ale dra&%+tei";
#n t%at2 ,r%.un9i(ea +a, i ,#n2 la +unetele cele (ai ar$aice care ,entru ,ri(a dat2 l>au +(ul+ din
+tri&2t, li(:a/ul #i ,2+trea92 .unc'ia re,re9entativ2T #n .iecare dintre articula'iile +ale, din +tr2.undul
ti(,ului, el t%tdeauna a numit. El nu e+te #n +ine dec#t un i(en+ .rea(2t al den%(ina'iil%r care +e
ac%,er2, +e c%(,ri(2, +e a+cund, +e (en'in t%tui ,entru a ,er(ite anali9a +au c%(,unerea
re,re9ent2ril%r cel%r (ai c%(,leEe; #n interi%rul .ra9el%r, c$iar ac%l% unde +e(ni.ica'ia ,are +2 recur&2
la un +,ri/in (ut #n +ila:e ne#n+e(nate, eEi+t2 t%tdeauna % n%(ina'ie a'i,it2, % .%r(2 care 'ine #nc$i+2
#ntre ,ere'ii +2i +%n%ri i(a&inea re.lectat2 a unei re,re9ent2ri invi9i:ile i t%tui de neter+; 6entru
.il%l%&ia +ec%lului al 1l1>lea, a+e(enea anali9e au r2(a+, #n +en+ul +trict al ter(enului, Iliter2
(%art2"; Nu i ,entru % #ntrea&2 eE,erien'2 a li(:a/ului, (ai #nt#i e9%teric2 i (i+tic2 #n e,%ca lui
Saint>Marc, a lui Rever%ni, a lui Fa:re dQOlivet, a lui Oe&&er, a,%i literar2 atunci c#nd eni&(a
cuv#ntului a rea,2rut #n .iin'a ei (a+iv2, cu Mallar(e, R%u++el, Leiri+ +au 6%n&e; Ideea c2, di+tru&#nd
cuvintele, nu re&2+i( nici 9&%(%te, nici ele(ente ,ur ar:itrare, ci alte cuvinte care, ,ulveri9ate la
r#ndul l%r, eli:erea92 altele, acea+t2 idee e+te #n acelai ti(, ne&ativul #ntre&ii tiin'e (%derne a
li(:il%r i (itul #n care n%i tran+crie( cele (ai %:+cure ,uteri ale li(:a/ului, i cele (ai reale;
Li(:a/ul ,%ate deveni %:iect al tiin'ei .2r2 d%ar i ,%ate ,entru c2 e ar:itrar i ,entru c2 ,ute( de.ini
cu ce c%ndi'ie e+te el +e(ni.icant; *ar ,entru c2 el nu a #ncetat +2 v%r:ea+c2 dinc%ace de +ine #n+ui,
,entru c2 val%ri ine,ui9a:ile
Q C%urt de )e:elin, /istoire naturelle de la parole Fed 1B1!G;
,,; B>l@?;
A
R%u++eau, 4ssai sur U:ori+ine des lan+ues .5eu-res, ed 1BA!, v%i; 1III, ,,; 1??>lH1 i 1BB>lAG;
1H@
%u-intele i lucrurile
#l ,2trund (ai ,r%.und dec#t ne>a( ,utea ate,ta, ,ute( v%r:i #n el #n ace+t (ur(ur la in.init unde +e
lea&2 literatura #n e,%ca cla+ic2 #n+2, ra,%rtul nu era nici ,e de,arte acelaiT cele d%u2 .i&uri +e
+u,ra,uneau cu eEactitate- ,entru ca li(:a/ul +2 .ie cu,rin+ #n #ntre&i(e #n .%r(a &eneral2 a
,r%,%9i'iei, tre:uia ca .iecare cuv#nt, #n cea (ai (ic2 dintre ,arcelele +ale, +2 .ie % n%(ina'ie
(eticul%a+2;
V; *ESEMNAREA
Wi, t%tui, te%ria In%(ina'iei &enerali9ate" de+c%,er2 la ca,2tul li(:a/ului un anu(it ra,%rt .a'2 de
lucruri, care e+te de % cu t%tul alt2 natur2 dec#t .%r(a ,r%,%9i'i%nal2; *ac2, #n ad#ncul +2u, li(:a/ul are
.unc'ia de a nu(i, adic2 de a .ace +2 a,ar2 % re,re9entare +au de a % ar2ta, ,arc2, cu de&etul, el e+te
indica'ie i nu /udecat2; El +e lea&2 de lucruri ,rintr>% (arc2, % n%t2, % .i&ur2 a+%ciat2, un &e+t care
de+e(nea92- ni(ic care +2 .ie reducti:il la un ra,%rt de ,redica'ie; 6rinci,iul n%(ina'iei ,ri(are i al
%ri&inii cuvintel%r ec$ili:rea92 #nt#ietatea .%r(al2 a /udec2'ii; Ca i cu(, de % ,arte i de alta a
li(:a/ului de+.2urat #n t%ate articula'iile +ale, +>ar a.la .iin'a #n r%lul +2u ver:al de atri:uire i %ri&inea
#n r%lul +2u de de+e(nare ,ri(ar2; Acea+ta din ur(2 ,er(ite +u:+tituirea cu un +e(n a ceea ce e+te
indicat, cealalt2, le&area unui c%n'inut de altul; Wi re&2+i( a+t.el, #n %,%9i'ia l%r, dar i #n a,artenen'a
l%r reci,r%c2, cele d%u2 .unc'ii de le&2tur2 i de +u:+titu'ie care au .%+t atri:uite +e(nului #n &eneral %
dat2 cu ,uterea +a de a anali9a re,re9entarea
A readuce la lu(in2 %ri&inea li(:a/ului #n+ea(n2 a re&2+i (%(entul ,ri(itiv c#nd el era ,ur2
de+e(nare; Wi ,rin acea+ta tre:uie eE,licate #n acelai ti(, ar:itrarul +2u Fdat .iind c2 ceea ce
de+e(nea92 ,%ate .i la .el de di.erit de ceea ce arat2 ca i un &e+t de %:iectul ,e care #l vi9ea92G i
ra,%rtul +2u ,r%.und cu ceea ce el nu(ete Fdat .iind c2 % anu(e +ila:2 +au un anu(e cuv#nt au .%+t
t%tdeauna ale+e ,entru a de+e(na un anu(e lucruG; La ,ri(a cerin'2 r2+,unde anali9a li(:a/ului de
ac'iune, la cea de>a d%ua, +tudiul r2d2cinil%r; *ar ele nu +#nt %,u+e, ca #n %ratIlos eE,lica'ia ,rin
Inatur2" i eE,lica'ia ,rin
8 -or*i
1H1
Ile&e"T ele +#nt, di(,%triv2, a:+%lut indi+,en+a:ile una celeilalte, ,entru c2 ,ri(a d2 +ea(2 de
+u:+tituirea de+e(natului ,rin +e(n i a d%ua /u+ti.ic2 ,uterea ,er(anent2 de de+e(nare a ace+tui
+e(n;
Li(:a/ul de ac'iune e+te v%r:it de c%r,T i t%tui, el nu e dat din ca,ul l%cului; Ceea ce natura ,er(ite
e+te nu(ai ca, #n diver+ele +itua'ii #n care +e &2+ete, %(ul +2 .ac2 &e+turiT c$i,ul +2u e+te a&itat de
(ic2riT el +c%ate +tri&2te nearticulate, care, adic2, nu +#nt I,r%du+e nici cu li(:a, nici cu :u9ele
1
";
T%ate ace+tea nu +#nt #nc2 nici li(:a/, nici (2car +e(n, ci e.ect i ur(are a ani(alit2'ii n%a+tre;
Acea+t2 a&ita'ie (ani.e+t2 are t%tui #n+uirea de a .i univer+al2, ,entru c2 ea nu de,inde dec#t de
c%n.%r(a'ia %r&anel%r n%a+tre; *e unde ,%+i:ilitatea, ,entru %(, de a re(arca identitatea ace+tei
c%n.%r(a'ii la el i la t%var2ii +2i; El ,%ate deci a+%cia +tri&2tului ,e care>l aude la cel2lalt, &ri(a+ei
,e care i>% 92rete ,e .a'2, aceleeai re,re9ent2ri care, de (ai (ulte %ri, au #n+%'it ,r%,riile +ale +tri&2te
i (ic2ri; El ,%ate inter,reta acea+t2 (i(ic2 dre,t (arca i +u:+titutul &#ndirii celuilalt; Ca ,e un
+e(n; C%(,re$en+iunea ,%ate #nce,e; El ,%ate, #n +c$i(:, utili9a acea+t2 (i(ic2 devenit2 +e(n
,entru a +u+cita la ,artenerii +2i ideea ,e care % #ncearc2 el #n+ui, +en9a'iile, nev%ile, durerile care +#nt
de %:icei a+%ciate un%r a+t.el de &e+turi i +unete- +tri&2t lan+at #ntr>adin+ #n .a'a a,r%a,elui i #n
direc'ia unui %:iect, ,ur2 inter/ec'ie
A
; Cu ace+t u9 c%ncertat al +e(nului Fde/a eE,re+ieG, ceva de .elul
unui li(:a/ e ,e cale de a +e nate;
O:+erv2(, ,rin ace+te anali9e c%(une lui C%ndillac i lui *e+tutt, c2 li(:a/ul de ac'iune lea&2, ,rintr>
% &ene92, li(:a/ul de natur2; *ar (ai (ult ,entru a>l detaa de natur2 dec#t ,entru a>i .iEa r2d2cini #n
ea; 6entru a (arca di.eren'a +a de neter+ .a'2 de +tri&2t i a ,une :a9ele a ceea ce c%n+tituie arti.iciul
+2u; At#ta ti(, c#t e+te +i(,l2 ,relun&ire a c%r,ului, ac'iunea n>are nici % ,utere de a v%r:i- ea nu e+te
li(:a/; Ea devine li(:a/, dar la ca,2tul un%r %,era'iuni deter(inate i c%(,leEe- c%n+tatarea unei
anal%&ii de ra,%rturi F+tri&2tul celuilalt e+te ,entru +en9a'ia ,e care el % #ncearc2 > necun%+cut2 > ceea
ce +tri&2tul
1
C%ndillac, 0rammaire, ,; B;
A
T%ate ,2r'ile di+cur+ului n>ar .i atunci dec#t .ra&(entele de+c%(,u+e i c%(:inate ale ace+tei inter/ec'ii ini'iale F*e+tutt de
TracP; 4lements d:Ideolo+ie, v%i; II, ,; <HG;
1HA
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1H=
(eu e+te ,entru d%rin'a +au ,entru +,ai(a (eaGT inver+area ti(,ului i .%l%+irea v%luntar2 a +e(nului
#naintea re,re9ent2rii ,e care % de+e(nea92 F#nainte de a #ncerca % +en9a'ie de .%a(e de+tul de
,uternic2 ,entru a (2 .ace +2 +tri&, eu +c%t +tri&2tul care #i e+te a+%ciatGT #n .ine, inten'ia de a .ace +2
a,ar2 la cel2lalt re,re9entarea c%re+,un9#nd +tri&2tului +au &e+tului Fdar cu ,reci9area c2, +c%'#nd un
+tri&2t, eu nu .ac +a a,ar2 i nu #n'ele& +2 .ac +2 a,ar2 +en9a'ia de .%a(e, ci re,re9entarea ra,%rtului
#ntre ace+t +e(n i ,r%,ria (ea d%rin'2 de a (#ncaG; Li(:a/ul nu e+te ,%+i:il dec#t ,e .%ndul ace+tei
#ntre,2trunderi; El nu +e +,ri/in2 ,e % (icare natural2 de #n'ele&ere +au de eE,re+ie, ci ,e ra,%rturile
rever+i:ile i anali9a:ile ale +e(nel%r i re,re9ent2ril%r; Nu eEi+t2 li(:a/ atunci c#nd re,re9entarea +e
eEteri%ri9ea92, ci c#nd, #ntr>un (%d c%ncertat, ea detaea92 din +ine un +e(n i +e la+2 re,re9entat2
,rin el; *eci nu #n calitate de +u:iect v%r:it%r, nici din interi%rul unui li(:a/ de/a .2cut de+c%,er2 %(ul
#n /urul lui +e(ne care ar .i t%t at#tea cuvinte (ute care tre:uie de+ci.rate i .2cute din n%u +2 +e aud2T
ci ,entru c2 re,re9entarea #i atri:uie +e(ne, de aceea ,%t a,2rea cuvinte i cu ele un #ntre& li(:a/,
care nu e+te dec#t %r&ani9area ulteri%ar2 a +e(nel%r +%n%re; #n ciuda nu(elui +2u, Ili(:a/ul de
ac'iune" .ace +2 ia+2 la +u,ra.a'2 ireducti:ila re'ea de +e(ne care +e,ar2 li(:a/ul de ac'iune;
6rin acea+ta, el #i #nte(eia92 arti.iciul ,e natur2; Acea+ta ,entru c2 ele(entele din care e+te c%(,u+
ace+t li(:a/ de ac'iune F+unete, &e+turi, &ri(a+eG +#nt ,r%,u+e +ucce+iv de natur2 i t%tui ele nu au, #n
cea (ai (are ,arte, nici % identitate de c%n'inut cu ceea ce de+e(nea92, ci #n ,ri(ul r#nd ra,%rturi de
+i(ultaneitate +au de +ucce+iune; Stri&2tul nu +ea(2n2 cu .rica, nici (#na #ntin+2 cu +en9a'ia de .%a(e;
*evenind c%ncertate, ace+te +e(ne v%r r2(#ne .2r2 I.ante9ie i .2r2 ca,riciu
1
", ,entru c2 ele au .%+t
in+taurate, % dat2 ,entru t%tdeauna, de natur2T dar ele nu v%r eE,ri(a natura lucrului de+e(nat, ,entru
c2 nu +#nt del%c du,2 c$i,ul i a+e(2narea lui; Wi, ,%rnind de aici, %a(enii v%r ,utea +ta:ili un li(:a/
c%nven'i%nal- ei di+,un acu( de +u.iciente cuvinte (arc#nd lucrurile ,entru a ,utea .iEa altele n%i care
+2 le anali9e9e i +2 le c%(:ine ,e ,ri(ele; #n 7iscurs pentru ori+inea ine+alitii
;
, R%u++eau
1
C%ndillac, 0rammaire, ,; 1@;
A
R%u++eau, 7iscours sur l:ori+ine de l:ine:+alite Fc.; C%ndillac, 0rammaire, ,; A<, ti; 1;G;
atr2&ea aten'ia a+u,ra .a,tului c2 nici % li(:2 nu +e ,%ate #nte(eia ,e un ac%rd #ntre %a(eni, ,entru c2
acea+ta ,re+u,une de/a un li(:a/ +ta:ilit, recun%+cut i ,racticat-, tre:uie deci +2 ni>l i(a&in2( ,ri(it,
i nu cl2dit de %a(eni; In .a,t, li(:a/ul de ac'iune c%n.ir(2 acea+t2 nece+itate i .ace inutil2 acea+t2
i,%te92; O(ul ,ri(ete de la natur2 din ce +2 .ac2 +e(ne, iar ace+te +e(ne #i +erve+c (ai #nt#i +2 +e
#n'elea&2 cu ceilal'i %a(eni ,entru a le ale&e ,e cele care v%r .i re'inute, val%rile ce li +e v%r
recun%ate, re&ulile .%l%+irii l%rT i +erve+c a,%i ,entru a .%r(a n%i +e(ne du,2 (%delul cel%r dint#i;
6ri(a .%r(2 de ac%rd c%n+t2 #n a ale&e +e(nele +%n%re F(ai u%r de recun%+cut de de,arte i +in&urele
utili9a:ile n%a,teaG, a d%ua #n a c%(,une, ,entru a de+e(na re,re9ent2ri #nc2 ne(arcate, +unete
a,r%,iate de acelea care indic2 re,re9ent2ri #nvecinate; A+t.el +e c%n+tituie li(:a/ul ,r%,riu>9i+, ,rintr>
% +erie de anal%&ii care ,relun&e+c lateral li(:a/ul de ac'iune +au cel ,u'in ,artea +a +%n%r2- #i
+ea(2n2, i It%c(ai acea+t2 a+e(2nare va .acilita #n'ele&erea; O nu(i( anal%&ie;;; O:+erva'i c2
anal%&ia care ne d2 le&ea nu ne d2 v%ie +2 ale&e( +e(nele la #n.#(,lare +au ar:itrar
1
";
)ene9a li(:a/ului ,%rnind de la li(:a/ul de ac'iune +ca,2 c%(,let alternativei #ntre i(ita'ia natural2
i c%nven'ia ar:itrar2; Ac%l% unde eEi+t2 natur2 > #n +e(nele care a,ar +,%ntan ,rin inter(ediul
c%r,ului n%+tru > nu eEi+t2 nici % a+e(2nareT iar ac%l% unde eEi+t2 utili9are a a+e(2n2ril%r, eEi+ta, %
dat2 +ta:ilit, ac%rdul v%luntar #ntre %a(eni; Natura /uEta,une di.eren'ele i le lea&2 cu .%r'aT re.lec'ia
de+c%,er2 a+e(2n2rile, le anali9ea92 i le de9v%lt2; 6ri(ul ti(, ,er(ite arti.iciul, dar cu un (aterial
i(,u+ #ntr>un (%d identic tutur%r %a(enil%rT cel de>al d%ilea eEclude ar:itrarul, dar de+c$ide anali9ei
c2i care nu v%r .i ,er.ect +u,er,%9a:ile la t%'i %a(enii i la t%ate ,%,%arele; Le&ea naturii e+te
di.eren'a #ntre cuvinte i lucruri, +e,ara'ia vertical2 dintre li(:a/ i ceea ce, dede+u:tul lui, ace+ta e
#n+2rcinat +2 de+e(ne9eT re&ula c%nven'iil%r % c%n+tituie a+e(2narea cuvintel%r #ntre ele, (area re'ea
%ri9%ntal2 care .%r(ea92 cuvintele unele din altele i le ,r%,a&2 , la in.init
#n'ele&e( atunci de ce te%ria r2d2cinil%r nu c%ntra9ice #n nici un .el anali9a li(:a/ului de ac'iune, ci
vine +2 +e in+tale9e
1
C%ndillac; 0rammaire, ,,; 1l>lA;
1H?
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1HH
cu (aEi(2 ,reci9ie #n ea; R2d2cinile +#nt cuvinte rudi(entare ,e care le &2+i(, identice, #ntr>un (are
nu(2r de li(:i > #n t%ate ,r%:a:ilT ele au .%+t i(,u+e de natur2 ca +tri&2te inv%luntare i utili9ate
+,%ntan de li(:a/ul de ac'iune; Ac%l% au (er+ %a(enii +2 le caute ,entru a le .ace +2 .i&ure9e #n
li(:ile l%r c%nven'i%nale; Wi dac2 t%ate ,%,%arele, ,e t%ate (eridianele, au ale+, din (aterialul
li(:a/ului de ac'iune, ace+te +%n%rit2'i ele(entare, e+te ,entru c2 de+c%,ereau #n ele, dar #ntr>%
(anier2 +ecund2 i re.lectat2, % a+e(2nare cu %:iectul ,e care #l de+e(nau +au ,%+i:ilitatea de a>l
a,lica unui %:iect anal%&; A+e(2narea r2d2cinii cu ceea ce nu(ete nu #i ca,2t2 val%area de +e(n
ver:al dec#t ,rin c%nven'ia care i>a unit ,e %a(eni i a +ta:ilit #ntr>% li(:2 li(:a/ul l%r de ac'iune; Iat2
cu(, din interi%rul re,re9ent2rii, +e(nele re&2+e+c natura #n+2i a ceea ce de+e(nea92 i cu( +e
i(,une, #ntr>un (%d identic tutur%r li(:il%r, te9aurul ,ri(itiv al v%ca:ulel%r;
R2d2cinile +e ,%t .%r(a #n (ai (ulte .eluri; 6rin %n%(at%,ee, de+i&ur, care nu e+te eE,re+ia +,%ntan2,
ci articula'ie v%luntar2 a unui +e(n a+e(2n2t%r- Ia .ace cu v%cea acelai 9&%(%t ,e care>l .ace
%:iectul ,e care vre( +2>l nu(i(
1
"; 6rin utili9area unei a+e(2n2ri #ncercate ,rin +en9a'ii- Ii(,re+ia
cul%rii r%ii, care e+te vie, ra,id2, dur2 ,entru v29, va .i .%arte :ine redat2 de +unetul R care .ace %
i(,re+ie anal%a&2 a+u,ra au9ului
A
"; I(,un#nd %r&anel%r v%cii (ic2ri anal%a&e cel%r ,e care ave(
inten'ia de>a le +e(ni.ica- Ia+t.el #nc#t +unetul care re9ult2 din .%r(a i (icarea natural2 a %r&anului
adu+ #n acea+t2 +tare devine nu(ele %:iectului"- &#tul $#r#ie ,entru a de+e(na .recarea unui c%r, de
altul, +e dilat2 #n interi%r ,entru a indica % +u,ra.a'2 c%ncav2
=
; #n +.#rit, utili9#nd ,entru a de+e(na un
%r&an +unetele ,e care ace+ta le ,r%duce #n (%d natural- articularea +hen a dat nu(ele +2u ,entru
+or+e F&#tG, de unde ,r%vine, i ne +ervi( de dentale .d i t> ,entru a de+e(na din'ii
?
; Cu ace+te
articul2ri c%nven'i%nale ale a+e(2n2rii, .iecare li(:2 +e ,%ate d%ta cu /%cul +2u de r2d2cini
*e Br%++e+, 3rire: de la formation me:caniAue des lan+ues F6ari+; 1<!HG, ,; ;
D A:atele C%(,ineau, 4ssai sInthetiAue sur I :ori+ine et la formation des lan+ues F6ari+, 1<<?G, ,,; =?>=H;
*e Br%++e+, 3rite de la formation mecaniAue des lan+ues, ,,; 1!>lB;
?
1?, i*id., v%i; I, ,; 1?;
,ri(itive; X%c re+tr#n+, dat .iind c2 ele +#nt a,r%a,e t%ate (%n%+ila:ice i eEi+t2 #n nu(2r .%arte (ic >
d%u2 +ute ,entru li(:a e:raic2, du,2 e+ti(2rile lui Ber&ier
1
T #nc2 i (ai re+tr#n+ dac2 ne &#ndi( c2 ele
+#nt Fdin cau9a ace+t%r ra,%rturi de a+e(2nare ,e care le in+tituieG c%(une cel%r (ai (ulte li(:i- de
Br%++e+ crede c2, ,entru t%ate dialectele Eur%,ei i Orientului, ele nu u(,lu, t%ate la un l%c, I% ,a&in2
de $#rtie de +cri+%ri"; *ar t%c(ai de la ele +e .%r(ea92 .iecare li(:2 cu ,articularit2'ile ei-
Ide9v%ltarea l%r e+te ,r%di&i%a+2; Ca % +2(#n'2 de ul( care ,r%duce un c%,ac uria, care, +c%'#nd
tul,ini n%i din .iecare r2d2cin2, ,r%duce, #n ti(,, % verita:il2 ,2dure
A
";
Li(:a/ul +e ,%ate de+.2ura acu( #n &eneal%&ia +a; Ea e aceea ,e care de Br%++e+ v%ia +>% etale9e #ntr>
un +,a'iu de .ilia'ii c%ntinue ,e care le nu(ea IAr$e%l%&ul univer+al
=
"; In ,artea de +u+ a ace+tui +,a'iu
+>ar +crie r2d2cinile > .%arte ,u'in nu(er%a+e > ,e care le utili9ea92 li(:ile din Eur%,a i din OrientT
dede+u:tul .iec2reia +>ar ,la+a cuvintele (ai c%(,licate care deriv2 din ele, dar av#nd &ri/2 +2 a,ar2
(ai #nt#i cele care +#nt (ai a,r%,iate i +2 eEi+te % %rdine de+tul de +tr#n+2 ,entru ca #ntre cuvinte
+ucce+ive +2 eEi+te di+tan'a cea (ai (ic2 cu X ,utin'2; S>ar c%n+titui a+t.el +erii ,er.ecte i eE$au+tive,
lan'uri a:+%lut c%ntinue unde ru,turile, dac2 eEi+t2, ar indica #n (%d incidental l%cul unui cuv#nt, al
unui dialect +au al unei li(:i a+t29i di+,2rute
?
; Acea+t2 (are ,#n92 .2r2 cr%ieli % dat2 c%n+tituit2, a(
avea un +,a'iu cu d%u2 di(en+iuni ,e care l>a( ,utea ,arcur&e ,e a:+ci+e +au ,e %rd%nate- ,e vertical2
a( avea .ilia'ia c%(,let2 a .iec2rei r2d2cini, ,e %ri9%ntal2 cuvintele care +#nt utili9ate de % li(:2 dat2T
cu c#t ne>a( #nde,2rta de r2d2cinile ,ri(itive, cu at#t (ai c%(,licate i, .2r2 #nd%ial2, (ai recente ar .i
li(:ile de.inite de % linie tran+ver+al2, dar, #n acelai ti(,, cu at#t (ai (ult cuvintele ar avea
e.icacitate i .ine'e ,entru anali9a re,re9ent2ril%r; A+t.el, +,a'iul i+t%ric i &rila &#ndirii ar .i ,er.ect
+u,ra,u+e;
Acea+t2 c2utare a r2d2cinil%r ar ,utea .%arte :ine ,2rea % #nt%arcere la i+t%rie i la te%ria li(:il%r>
(a(2 ,e care cla+ici+(ul, ,entru un (%(ent, l2+a+e i(,re+ia c2 le +u+,enda+e; #n
1
6; 1B;
Ber&ier, Les 4lements primitifs des lan+ues F6ari+; 11<!?G, ,,; <>B; *e Br%++e+, 3rite de la formation mecaniAue des
lan+ues, v%i; I,
=
Ici, i*id., v%i; II, ,,; ?@>?;
?
Id;, i*id., v%i; I, ,re.a'2, ,; L;
1H!
%u-intele )i lucrurile
realitate, anali9a r2d2cinil%r nu ,la+ea92 din n%u li(:a/ul #ntr>% i+t%rie care ar .i ,entru ea un .el de
(ediu de natere i de tran+.%r(are; Ea .ace (ai de&ra:2 din i+t%rie ,arcur+ul, #n eta,e +ucce+ive, al
decu,a/ului +i(ultan al re,re9ent2rii i al cuvintel%r; Li(:a/ul, #n e,%ca cla+ic2, nu e+te un .ra&(ent
de i+t%rie care aut%ri9ea92, #n cutare +au cutare (%(ent, un (%d anu(it de &#ndire i de re.lec'ieT e+te
un +,a'iu de anali92 #n care ti(,ul i cun%aterea %a(enil%r #i derulea92 ,arcur+ul; C2 li(:a/ul n>a
devenit > +au redevenit >, ,rin te%ria r2d2cinil%r, % .iin'2 i+t%ric2, +e ,%ate d%vedi cu (are uurin'2 ,rin
.elul #n care, #n +ec%lul al 1VIII>lea, +e c2utau eti(%l%&iile; Nu +e lua dre,t .ir direct%r +tudiul
tran+.%r(2ril%r (ateriale ale cuv#ntului, ci c%n+tan'a +e(ni.ica'iil%r;
Acea+t2 cercetare avea d%u2 a+,ecte- de.inirea r2d2cinii i i9%larea de+inen'el%r i a ,re.iEel%r; A
de.ini r2d2cina #n+ea(n2 a .ace % eti(%l%&ie; Art2 care are re&ulile ei c%di.icate
1
T cuv#ntul tre:uie
cur2'at de t%ate ur(ele ,e care le>au ,utut l2+a a+u,ra lui c%(:ina'iile i .leEiunileT +e a/un&e la un
ele(ent (%n%+ila:icT +e ur(2rete ace+t ele(ent #n t%t trecutul li(:ii, ,rin inter(ediul vec$il%r
Id%cu(ente i &l%+are"T +e c%:%ar2 a,%i la alte li(:i, i (ai vec$i; Iar de>a lun&ul ace+tei .iliere
tre:uie ad(i+ c2 (%n%+ila:ul +e tran+.%r(2- t%ate v%calele +e ,%t +u:+titui unele ,e altele #n i+t%ria
unei r2d2cini, c2ci v%calele #n+ea(n2 v%cea #n+2i, care e+te .2r2 di+c%ntinuitate +au ru,tur2T
c%n+%anele, #n +c$i(:, +e (%di.ic2 du,2 c2i ,rivile&iate- &uturalele, lin&ualele, ,alatalele, dentalele,
la:ialele, na9alele .%r(ea92 .a(ilii de c%n+%ane %(%.%ne #n interi%rul c2r%ra au l%c, de ,re.erin'2, dar
.2r2 nici % %:li&a'ie, +c$i(:2rile de ,r%nun'ie
A
; Sin&ura c%n+tant2 de neter+ care a+i&ur2 c%ntinuitatea
r2d2cinii de>a lun&ul #ntre&ii +ale i+t%rii e+te unitatea de +en+- ,la/a re,re9entativ2 care ,er+i+t2 la
ne+.#rit; Acea+ta ,entru c2 Ini(ic, ,r%:a:il, nu ,%ate li(ita induc'iile i t%tul le ,%ate +ervi dre,t
.unda(ent, de la a+e(2narea t%tal2 ,#n2 la a+e(2n2rile cele (ai u%are"- +en+ul cuvintel%r e+te
Ilu(ina cea (ai +i&ur2 ,e care % ,ute( ur(a
=
";
1
CE Mai ale+ Tur&%t, artic%lul I 4tImolo+ie " din 4ncIclopedie.
A
S#nt, cu c#teva variante acce+%rii, +in&urele le&i de varia'ii .%netice ,e care le recun%+c de Br%++e+ .7e la fonnation
mecaniAue des lan+ues. ,,; 1@B>lA=G, Ber&ier .4le:ments primitifs des lan+ues, ,,; ?H>!AG, C%urt de )e:elin ./istoire
naturelle de la parole, ,,; H>!?G, Tur&%t Fartic%lul IEtP(%l%&ie"G;
=
Tur&%t, artic%lul IEtP(%l%&ie" din 4ncIclopedie. C.; de Br%++e+; ,; ?A@;
8 -or*i
VI; *ERIVAREA
1H<
Cu( +e .ace c2 ace+te cuvinte care, #n e+en'a l%r ,ri(2, +#nt nu(e i de+e(n2ri i care +e articulea92
du,2 cu( +e anali9ea92 re,re9entarea #n+2i, ,%t +2 +e #nde,2rte9e ire9i+ti:il de +e(ni.ica'ia l%r de
%ri&ine, +2 d%:#ndea+c2 un +en+ #nrudit, +au (ai lar&, +au (ai li(itatJ S2>i +c$i(:e nu nu(ai .%r(a,
dar i eEten+iuneaJ S2 d%:#ndea+c2 n%i +%n%rit2'i, ca i n%i c%n'inuturi, a+t.el #nc#t, ,%rnind de la un
ec$i,a(ent ,r%:a:il identic de r2d2cini, diver+ele li(:i au .%r(at +%n%rit2'i di.erite i, (ai (ult dec#t
at#t, cuvinte ale c2r%r +en+uri nu +e ac%,er2J
M%di.ic2rile de .%r(2 +#nt .2r2 re&ul2, a,r%a,e nede.inite i nici%dat2 +ta:ile; T%ate cau9ele l%r +#nt
eEterne- uurin'2 #n ,r%nun'are, (%de, %:inuin'e, cli(at > .ri&ul .av%ri9ea92 Iuieratul la:ial",
c2ldura, Ia+,ira'iile &uturale"
1
; #n +c$i(:, alter2rile de +en+, dat .iind c2 +#nt li(itate ,#n2 la a aut%ri9a
% tiin'2 eti(%l%&ic2, dac2 nu a:+%lut +i&ur2, (2car I,r%:a:il2"
A
, a+cult2 de ,rinci,ii ,e care le ,ute(
de.ini; Ace+te ,rinci,ii care a'#'2 i+t%ria interi%ar2 a li(:il%r +#nt t%ate de %rdin +,a'ial; Unele ,rive+c
a+e(2narea vi9i:il2 +au #nrudirea lucruril%r #ntre eleT celelalte ,rive+c l%cul unde +e de,un li(:a/ul i
.%r(a #n care ace+ta +e c%n+erv2; Fi&urile i +crierea
Se cun%+c d%u2 (ari ti,uri de +criere- aceea care ev%c2 +en+ul cuvintel%rT aceea care anali9ea92 i
re+tituie +unetele; Intre ele eEi+t2 % +e,ara'ie ri&ur%a+2, .ie c2 ad(ite( c2, la anu(ite ,%,%are, a d%ua
a ,reluat ta.eta de la cea dint#i #n ur(a unei verita:ile Il%vituri de &eniu"
=
, .ie c2 ad(ite(, at#t de
di.erite +#nt una de alta, c2 ele au a,2rut a,r%a,e +i(ultan, ,ri(a la ,%,%arele de de+enat%ri, a d%ua la
,%,%arele de c#nt2re'i
?
; A re,re9enta &ra.ic +en+ul cuvintel%r #n+ea(n2 la %ri&ine a .ace de+enul eEact
al lucrului ,e care>l de+e(nea92- la dre,t v%r:ind, nu e ,e de,lin % +criere, ci (ai de&ra:2 %
re,r%ducere ,ictural2 &ra'ie c2reia nu ,%t .i tran+cri+e dec#t i+t%riile cele (ai c%ncrete; *u,2
far:urt%n, (eEicanii nu
*e Br%++e+, 3rite de la fonnation mecaniAue des lan+ues, v%i; I, 66; !!>!<;
A
Tur&%t, artic%lul IEtP(%l%&ie" din 4ncIclopedie.
*ucl%+, ?emarAues sur la +rammaire +enerale, ,,; ?=>??;
?
*e+tutt de TracP, 4le:ments d:Ideolo+ie, II, ,,; =@<>=1A;
1HB
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1H
cun%+c dec#t ace+t ,r%cedeu
1
; Scrierea verita:il2 a a,2rut atunci c#nd a #nce,ut +2 +e re,re9inte nu
lucrul #n+ui, ci unul dintre ele(entele care ti c%n+tituie, +au una dintre circu(+tan'ele %:inuite care #l
(arc$ea92, +au un alt lucru c2ruia #i +ea(2n2; *e aici, trei te$nici- +crierea curi%l%&ic2 a e&i,tenil%r,
cea (ai &r%+ier2, care utili9ea92 I,rinci,ala circu(+tan'2 a unui +u:iect ,entru a 'ine l%c de #ntre&" Fun
arc ,entru % :2t2lie, % +car2 ,entru a+ediul cet2'il%rGT a,%i $ier%&li.ele Itr%,ice", ceva (ai
,er.ec'i%nate, care utili9ea92 % circu(+tan'2 re(arca:il2 F,entru c2 *u(ne9eu e+te at%t,uternic, el tie
t%t i ,%ate +u,rave&$ea %a(enii, va .i re,re9entat ,rintr>un %c$iGT #n +.#rit, +crierea +i(:%lic2, care +e
.%l%+ete de a+e(2n2ri (ai (ult +au (ai ,u'in a+cun+e F+%arele care r2+are e+te .i&urat ,rin ca,ul unui
cr%c%dil ai c2rui %c$i r%tun9i +#nt la nivelul +u,ra.e'ei a,eiG
A
; Recun%ate( aici cele trei (ari .i&uri ale
ret%ricii- +inecd%ca, (et%ni(ia, catacre9a; Wi t%c(ai ur(#nd nervura ,e care ace+tea % ,re+criu v%r
,utea ev%lua ace+te li(:a/e du:late de % +criere +i(:%lic2; Ele +e #ncarc2, tre,tat, de ,uteri ,%eticeT
,ri(ele nu(iri devin ,unctul de ,lecare al un%r lun&i (eta.%re- ace+tea +e c%(,lic2 #n (%d ,r%&re+iv
i a/un& cur#nd at#t de de,arte de ,unctul l%r de %ri&ine, #nc#t ace+ta cu &reu (ai ,%ate .i re&2+it; A+t.el
+e na+c +u,er+ti'iile care .ac +2 +e cread2 c2 +%arele e+te un cr%c%dil +au *u(ne9eu un %c$i uria care
ve&$ea92 a+u,ra lu(iiT aa +e na+c, de a+e(enea, tiin'ele e9%terice la aceia F,re%'iiG care #i tran+(it,
din &enera'ie #n &enera'ie, (eta.%releT aa +e na+c ale&%riile di+cur+ului Fat#t de .recvente #n literaturile
cele (ai ar$aiceG i, la .el, acea+t2 ilu9ie c2 tiin'a c%n+t2 #n cun%aterea a+e(2n2ril%r;
*ar i+t%ria li(:a/ului d%tat cu % +criere .i&urat2 +e %,rete cur#nd; 6entru c2 nu .ace del%c ,%+i:il
,r%&re+ul; Se(nele nu +e (ulti,lic2 anali9#nd (eticul%+ re,re9ent2ri, ci ,rin anal%&iile cele (ai
de,2rtate- a+t.el #nc#t e+te .av%ri9at2 (ai (ult i(a&ina'ia ,%,%arel%r dec#t re.lec'ia l%r; Credulitatea,
nu tiin'a; #n ,lu+, cun%aterea nece+it2 d%u2 ucenicii- #nt#i a cuvintel%r Fca ,entru %rice li(:a/G, a,%i a
+i&lel%r, care nu au nici un ra,%rt cu ,r%nun'area cuvintel%rT % via'2 de %( nu e de+tul de lun&2 ,entru
acea+t2 du:l2 educa'ieT i dac2, ,e dea+u,ra;
I
far:uit%n, 4ssai sur Ies hiero+lIphes des 4+Iptiens Ftrad; +ir., 6ari+;
1<??G ,; H;
A
Id; i:id, ,,; >A=;
(ai a,are i c$e.ul de a .ace vre% de+c%,erire, nu di+,une( de
r
+e(ne ,entru a % tran+(ite; Inver+, un
+e(n tran+(i+, de%arece nu #ntre'ine vreun ra,%rt intrin+ec cu cuv#ntul ,e care>l .i&urea92, r2(#ne
t%tdeauna #nd%ielnic- de la % e,%c2 la alta nu ,ute( .i nici%dat2 +i&uri c2 acelai +unet +2l2luiete #n
aceeai .i&ur2; N%ut2'ile +#nt deci i(,%+i:ile i tradi'iile c%(,r%(i+e; A+t.el c2 +in&ura &ri/2 a
c2rturaril%r e+te de a ,2+tra Iun re+,ect +u,er+ti'i%+" ,entru lu(inile ,ri(ite de la +tr2(%i i ,entru
in+titu'iile care le ,2+trea92 (%tenire- Iei +i(t c2 %rice +c$i(:are #n (%ravuri aduce % +c$i(:are #n
li(:2 i c2 %rice +c$i(:are #n li(:2 le ani$ilea92 i le +,ul:er2 #ntrea&a tiin'2
1
"; C#nd un ,%,%r nu
,%+ed2 dec#t % +criere .i&urat2, ,%litica +a tre:uie +2 eEclud2 i+t%ria, +au cel ,u'in %rice i+t%rie care n>ar
.i ,ur i +i(,lu c%n+ervare; T%c(ai aici, #n acea+t2 ra,%rtare a +,a'iului la li(:a/, +e +ituea92, du,2
V%lneP
A
, di.eren'a e+en'ial2 dintre Orient i Occident; Ca i cu( di+,unerea +,a'ial2 a li(:a/ului ar
,re+crie le&ea ti(,uluiT ca i cu( li(:a nu le>ar veni %a(enil%r ,rin i+t%rie, ci, inver+, ei n>ar ,utea
accede la i+t%rie dec#t ,rin inter(ediul +i+te(ului l%r de +e(ne; T%c(ai #n ace+t n%d al re,re9ent2rii,
cuvintel%r i +,a'iului Fcuvintele re,re9ent#nd +,a'iul re,re9ent2rii i re,re9ent#ndu>+e la r#ndul l%r #n
ti(,G +e .%r(ea92, t2cut, de+tinul ,%,%arel%r;
Cu +crierea al.a:etic2, #ntr>adev2r, i+t%ria %a(enil%r +e +c$i(:2 din te(elii; Ei tran+criu #n +,a'iu nu
ideile l%r, ci +unetele, i din ace+tea eEtra& ele(entele c%(une ,entru a .%r(a un (ic nu(2r de +e(ne
unice a c2r%r c%(:inare va ,er(ite .%r(area tutur%r +ila:el%r i a tutur%r cuvintel%r ,%+i:ile; In ti(,
ce +crierea +i(:%lic2, vr#nd +2 +,a'iali9e9e re,re9ent2rile #n+ei, ur(ea92 le&ea c%n.u92 a
+i(ilitudinil%r i .ace li(:a/ul +2 alunece #n a.ara .%r(el%r &#ndirii c%ntiente, +crierea al.a:etic2,
renun'#nd +2 de+ene9e re,re9entarea, tran+,une #n anali9a +unetel%r re&ulile vala:ile ,entru ra'iunea
#n+2i; A+t.el #nc#t, c$iar dac2 literele nu re,re9int2 ideile, +e c%(:in2 #ntre ele ca ideile, iar ideile +e
lea&2 i +e de9lea&2 ca i literele al.a:etului
=
; Ru,tura ,araleli+(ului eEact #ntre re,re9entare i
&ra.i+( ,er(ite in+talarea t%talit2'ii li(:a/ului, c$iar +cri+, #n d%(eniul &eneral al anali9ei i
+,ri/inirea reci,r%c2 a ,r%&re+u>
1
*e+tutt de TracP, 4le:ments d:Ideolo+ie, v%i; II; ,,; AB?>=@@;
A
V%lneP, Les Ruine" F6ari+, 1<1G, ca,; 1IV; C%ndillac, Grammaire, ca,; II;
1!@
%u-intele si lucrurile
A vorbi
1!1
lui +crierii i a ,r%&re+ului &#ndirii
1
; Aceleai +e(ne &ra.ice v%r ,utea de+c%(,une t%ate cuvintele n%i
i v%r ,utea tran+(ite, .2r2 tea(a de uitare, .iecare de+c%,erire, i(ediat ce va .i .%+t .2cut2T va ,utea .i
.%l%+it acelai al.a:et ,entru a tran+crie di.erite li(:i, .2c#nd +2 treac2 a+t.el la un ,%,%r ideile altuia,
#nv2'area ace+tui al.a:et .iind .%arte u%ar2 din cau9a nu(2rului .%arte (ic al ele(entel%r +ale, .iecare
va ,utea c%n+acra re.lec'iei i anali9ei ideil%r ti(,ul ,e care celelalte ,%,%are #l ir%+e+c #nv2'#nd
literele; Wi a+t.el, #n interi%rul li(:a/ului, .%arte eEact #n acea+t2 ,liere a cuvintel%r #n care anali9a i
+,a'iul +e #nt#lne+c, +e nate ,%+i:ilitatea ,ri(ar2, dar in.init2 a ,r%&re+ului, #n r2d2cina +a, ,r%&re+ul,
aa cu( e+te de.init #n +ec%lul al 1VIII>lea, nu e+te % (icare interi%ar2 i+t%riei, ci re9ultatul unui
ra,%rt .unda(ental al +,a'iului i al li(:a/ului- ISe(nele ar:itrare ale li(:a/ului i +crierii le %.er2
%a(enil%r (i/l%cul de a>i a+i&ura ,%+e+iunea ideil%r l%r i de a le c%(unica alt%ra ,recu( % (%tenire
(ereu +,%rit2 a de+c%,eriril%r .iec2rui +ec%lT iar +,ecia u(an2, ,rivit2 de la %ri&inea +a, ,are #n %c$ii
unui .il%+%. un t%t i(en+ care are i el, ca .iecare individ, c%,il2ria +a i ,r%&re+ele +ale
A
"; Li(:a/ul
c%n.er2 ru,turii ,er,etue a ti(,ului c%ntinuitatea +,a'iului i t%c(ai #n (2+ura #n care el anali9ea92,
articulea92 i decu,ea92 re,re9entarea, el are ,uterea de a le&a, ,e+te ti(,, cun%aterea lucruril%r; 6rin
li(:a/, (%n%t%nia c%n.u92 a +,a'iului +e .ra&(entea92, #n vre(e ce diver+itatea +ucce+iunil%r +e
uni.ic2;
R2(#ne, #n+2, % ulti(2 ,r%:le(2; C2ci +crierea e+te +u,%rtul i ,29it%rul (ereu trea9 al ace+t%r anali9e
din ce #n ce (ai .ine; Scrierea nu e+te ,rinci,iul l%r; Nici (icarea l%r ,ri(2; Acea+t2 (icare e+te %
alunecare c%(un2 aten'iei, +e(nel%r i cuvintel%r; #ntr>% re,re9entare, +,iritul ,%ate +2 +e atae9e, i +2
atae9e un +e(n ver:al la un ele(ent c%(,%nent, la % circu(+tan'2 care>l #n+%'ete, la un alt lucru,
a:+ent, care #i e+te a+e(2n2t%r i revine din cau9a lui #n (e(%rie
=
; Aa a ev%luat li(:a/ul i, ,u'in c#te
,u'in, i>a ur(at deriva ,%rnind de la de+e(n2rile ,ri(are; La %ri&ine, t%tul avea un nu(e > nu(e
Acla( S(it$, %onside:rations sur I:ori+ine et la formation des lan+ues, ,; ?A?;
A
Tur&%t, 3a*leau des pro+res successifs de l:esprit humain, 1<H@ .5eu-res, ecl; Sc$elle, ,; A1HG;
=
C%ndillac, 4ssai sur l:ori+ine des connaissances .5eu-res, v%i; SGa ,,; <H>B<G;
,r%,riu +au +in&ular; A,%i nu(ele +>a ataat unui +in&ur ele(ent al ace+tui lucru, i +>a a,licat tutur%r
cel%rlal'i indivi9i care #l c%n'ineau- nu +e (ai nu(ea ar*ore d%ar cutare +te/ar, ci t%t ce avea cel ,u'in
trunc$i i ra(uri; Nu(ele +>a ataat, de a+e(enea,la % circu(+tan'2 (arcant2- noaptea a de+e(nat nu
+.#ritul unei 9ile anu(e, ci ,%r'iunea de #ntuneric care +e,ar2 t%ate a,u+urile +%arelui de t%ate
aur%rele; El +>a ataat, #n +.#rit, un%r anal%&ii- +>a nu(it foaie t%t ce era +u:'ire i neted ca .%ile
F.run9eleG unui ar:%re
1
; Anali9a ,r%&re+iv2 i articularea t%t (ai .in2 a li(:a/ului, care ,er(it un
+in&ur nu(e dat (ai (ult%r lucruri, +>au reali9at ur(#nd .irul ace+t%r .i&uri .unda(entale ,e care
ret%rica le cun%ate :ine- +inecd%ca, (et%ni(ia i catacre9a F+au (eta.%ra, dac2 anal%&ia e+te (ai
,u'in +en+i:il2 #n i(ediatG; Wi a+ta ,entru c2 ele nu +#nt del%c e.ectul unui ra.ina(ent de +tilT ele
tr2dea92, di(,%triv2, (%:ilitatea ,r%,rie %ric2rui li(:a/ % dat2 ce e +,%ntan- I+#nt ,r%du+e (ai (ulte
.i&uri #ntr>% 9i de t#r& la Hale dec#t #n (ai (ulte 9ile de edin'e acade(ice
A
"; E .%arte ,r%:a:il ca
acea+t2 (%:ilitate +2 .i .%+t la %ri&ine #nc2 i (are dec#t acu(- #n 9ilele n%a+tre anali9a e+te at#t de .in2,
&rila at#t de +tr#n+2, ra,%rturile de c%%rd%nare i de +u:%rd%nare at#t de :ine +ta:ilite, #nc#t cuvintele nu
au del%c %ca9ia de a +e de,la+a de la l%cul l%r; *ar la #nce,utul u(anit2'ii, c#nd cuvintele erau rare,
c#nd re,re9ent2rile erau c%n.u9e #nc2 i r2u anali9ate, c#nd ,a+iunile le (%di.icau +au le #nte>(eiau
#(,reun2, cuvintele aveau % (are ,utere de de,la+are; S>ar ,utea c$iar a.ir(a c2, #nainte de a .i
,r%,rii cuvintele au .%+t .i&urate- c2, alt.el +,u+, nici nu d%:#ndi+er2 +tatutul de nu(e +in&ulare, i +e i
rev2r+a+er2 a+u,ra re,re9ent2ril%r, ,rin .%r'a unei ret%rici +,%ntane; Cu( +,une R%u++eau, +>a v%r:it,
.2r2 #nd%ial2, de uriai #nainte de a +e de+e(na %a(enii
=
; Mai #nt#i c%ra:ia a .%+t de+e(nat2 ,rin ,#n9e,
iar +u.letul, I6+Pc$e", a ,ri(it (ai #nt#i .i&ura unui .luture
?
;
A+t.el #nc#t, ceea ce de+c%,eri( #n ad#ncul li(:a/ului v%r:it, ca i #n acela al +crierii, e+te +,a'iul
ret%ric al cuvintel%r- acea+t2 li:ertate a +e(nului de a veni +2 +e ae9e, #n .unc'ie de anali9a
re,re9ent2rii, ,e un ele(ent intern, ,e un ,unct din
Q *u Mar+ai+; 3rite des tropes Fedi'ia din 1B11G, ,,; 1H@>lH1;
A
Id;, i*id., ,; A;
T R%u++eau, 4ssai sur 1ori+ine des lan+ues, ,,; 1HA>lH=; *e Br%++e+, 3rite de la prononciation mecaniAue, ,; A!<;
1!A
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1!=
vecin2tatea +a, ,e % .i&ur2 anal%a&2; Iar dac2 li(:ile au diver+itatea ,e care % c%n+tat2(, dac2, ,%rnind
de la de+e(n2ri ,ri(itive, care au .%+t .2r2 #nd%ial2 c%(une, dat%rit2 univer+alit2'ii naturii u(ane, ele
n>au #ncetat +2 +e de+.2%are #n .%r(e di.erite, dac2 i>au avut, .iecare, i+t%ria, (%dele, de,rinderile,
uit2rile l%r, acea+ta +e #nt#(,l2 de%arece cuvintele au l%cul l%r, nu #n timp, ci #ntru>un spaiu unde ,%t
+2>i &2+ea+c2 l%cul de %ri&ine, +2 +e de,la+e9e, +2 +e #nt%arc2 a+u,ra l%r #n+ei i +2 de+.2%are lent %
#ntrea&2 cur:2- un +,a'iu tropolo+ic. Wi re&2+i( a+t.el ceea ce a +ervit dre,t ,unct de ,lecare
re.lec'iei de+,re li(:a/; *intre t%ate +e(nele, li(:a/ul avea ,r%,rietatea de a .i +ucce+iv- nu ,entru c2
ar .i a,ar'inut el #n+ui unei cr%n%l%&ii, ci ,entru c2 etala #n +%n%rit2'i +ucce+ive +i(ultaneitatea
re,re9ent2rii; *ar acea+t2 +ucce+iune care anali9ea92 i .ace +2 a,ar2, unele du,2 altele, ele(ente
di+c%ntinue, ,arcur&e +,a'iul ,e care re,re9entarea #l %.er2 ,rivirii +,iritului; A+t.el #nc#t li(:a/ul nu
.ace dec#t +2 +e ae9e #ntr>% %rdine linear2 di+>,er+iunile re,re9entate; 6r%,%9i'ia derulea92 i .ace
au9it2 .i&ura ,e care ret%rica % .ace +en+i:il2 ,rivirii; F2r2 ace+t +,a'iu tr%,%l%&ic, li(:a/ul n>ar .i
.%r(at din t%ate ace+te nu(e c%(une care ,er(it +ta:ilirea unui ra,%rt de atri:uire; Wi .2r2 acea+t2
anali92 a cuvintel%r, .i&urile ar .i r2(a+ t2cute, in+tantanee i, %:+ervate #n incande+cen'a cli,ei, ar .i
c29ut de #ndat2 #ntr>% n%a,te unde nu eEi+t2 nici (2car ti(,;
*e la te%ria ,r%,%9i'iei ,#n2 la aceea a deriv2rii, t%at2 &#ndirea cla+ic2 de+,re li(:a/, t%t ceea ce +>a
nu(it I&ra(atic2 &eneral2" nu e+te dec#t c%(entariul +tr#n+ al ace+tei +i(,le .ra9e- Ili(:a/ul
anali9ea92"; Aici a :a+culat, #n +ec%lul al 1VII>lea, #ntrea&a eE,erien'2 %ccidental2 a li(:a/ului > care
cre9u+e ,#n2 atunci c2 lim*a'ul -or*e)te.
VII; 6ATRULATERUL LIMBAXULUI
N C#teva %:+erva'ii .inale; Cele ,atru te%rii > a ,r%,%9i'iei, a articul2rii, a de+e(n2rii i a deriv2rii >
+ea(2n2 cu laturile unui ,atrulater; *%u2 c#te d%u2 +e %,un, d%u2 c#te d%u2 #i %.er2 +,ri/in;
Articularea e+te ceea ce d2 c%n'inut .%r(ei ,ur ver:ale, &%ale #nc2, a ,r%,%9i'ieiT ea % u(,le, dar i +e
%,une, aa cu(
% nu(ire care di.eren'ia92 lucrurile +e %,une atri:uirii care le lea&2; Te%ria de+e(n2rii v2dete ,unctul
de le&2tur2 al tutur%r .%r(el%r n%(inale ,e care articularea le decu,ea92T dar ea +e %,une ace+teia aa
cu( de+e(narea in+tantanee, &e+tual2, ,er,endicular2 +e %,une decu,a/ului &eneralit2'il%r; Te%ria
deriv2rii arat2 (icarea c%ntinu2 a cuvintel%r ,%rnind de la %ri&inea l%r, dar alunecarea la +u,ra.a'a
re,re9ent2rii +e %,une le&2turiiL unice i +ta:ile care ataea92 % r2d2cin2 unei re,re9ent2ri, #n +.#rit,
derivarea +e #nt%arce la ,r%,%9i'ie, ,entru c2 .2r2 ea de+e(narea ar r2(#ne re,liat2 a+u,ra ei #n+ei i
n>ar ,utea d%:#ndi acea &eneralitate care aut%ri9ea92 % le&2tur2 de atri:uireT t%tui, derivarea +e .ace
du,2 % .i&ur2 +,a'ial2, #n ti(, ce ,r%,%9i'ia +e derulea92 du,2 % %rdine +ucce+iv2;
Tre:uie +2 n%t2( c2 #ntre v#r.urile %,u+e ale ace+tui dre,tun&$i eEi+t2 ra,%rturi ,e care le>a( ,utea
nu(i dia&%nale; Mai #nt#i #ntre articulare i derivare- dac2 ,%ate eEi+ta un li(:a/ articulat, .%r(at din
cuvinte care +e /uEta,un, +au +e #nca+trea92, +au +e %rd%nea92 unele du,2 altele, e+te #n (2+ura #n care,
,%rnind de la val%area l%r de %ri&ine i de la actul +i(,lu al de+e(n2rii care le>a #nte(eiat, cuvintele
n>au #ncetat a deriva, d%:#ndind % eEten+iune varia:il2T de aici % aE2 care traver+ea92 #ntre&
,atrulaterul li(:a/uluiT t%c(ai de>a lun&ul ace+tei linii +e .iEea92 +tarea unei li(:i- ca,acit2'ile +ale de
articulare +#nt ,re+cri+e de ,unctul de derivare la care a a/un+T aici +e de.ine+c ,%+tura +a i+t%ric2 i
t%t%dat2 ,uterea +a de di+cri(inare; Cealalt2 dia&%nal2 (er&e de la ,r%,%9i'ie la %ri&ine, adic2 de la
a.ir(a'ia c%n'inut2 #n %rice act de /udecare la de+e(narea i(,licat2 de %rice act de nu(ireT de>a lun&ul
ace+tei aEe +e +ta:ilete ra,%rtul cuvintel%r cu ceea ce re,re9int2 ele- reie+e de aici c2 nici%dat2
cuvintele nu +,un dec#t .iin'a re,re9ent2rii, dar c2 ele nu(e+c t%tdeauna ceva re,re9entat; 6ri(a
dia&%nal2 (arc$ea92 ,r%&re+ul li(:a/ului #n ,uterea +a de +,eci.icareT a d%ua, #n.2urarea nede.init2 a
li(:a/ului i a re,re9ent2rii, dedu:larea care .ace ca +e(nul ver:al +a re,re9inte t%tdeauna %
re,re9entare; 6e acea+t2 a d%ua linie, cuv#ntul .unc'i%nea92 ca +u:+titut Fcu ,uterea +a de a re,re9entaGT
,e cea dint#i, ca ele(ent Fcu ,uterea +a de a c%(,une i de a de+c%(,uneG;
#n ,unctul de inter+ec'ie al ace+t%r d%u2 dia&%nale, #n centrul ,atrulaterului, ac%l% unde dedu:larea
re,re9ent2rii +e de+ Faa%,er2 ca anali92 i unde +u:+titutul are ,utere de re,arti'ie, ac%l% unde +e
,la+ea92 deci ,%+i:ilitatea i ,rinci,iul unei taEi>
1!?
%u-intele )i lucrurile
8 -or*i
1!H
n%(ii &enerale a re,re9ent2rii, +e a.l2 nu(ele; A nu(i #n+ea(n2, #n acelai ti(,, a da % re,re9entare
ver:al2 a unei re,re9ent2ri i a % ,la+a #ntr>un ta:l%u &eneral; T%at2 te%ria cla+ic2 a li(:a/ului +e
%r&ani9ea92 #n /urul ace+tei .iin'e ,rivile&iate i centrale; #n ea +e inter+ectea92 t%ate .unc'iile
li(:a/ului, ,entru c2 nu(ai ,rin el re,re9ent2rile ,%t a/un&e +2 .i&ure9e #ntr>% ,r%,%r'ie; 6rin nu(e,
deci, di+cur+ul +e articulea92 ,e cun%atere; Bine#n'ele+, nu(ai /udecata ,%ate .i adev2rat2 +au .al+2;
*ar dac2 t%ate nu(ele ar .i eEacte, dac2 anali9a ,e care ele +e +,ri/in2 ar .i .%+t ,er.ect &#ndit2, dac2
li(:a ar .i :ine .2cut2, n>ar eEi+ta nici % di.icultate #n ,r%nun'area un%r /udec2'i adev2rate, iar er%area,
#n ca9ul c2 +>ar ,r%duce, ar .i la .el de u%r de decelat i la .el de evident2 ca i #ntr>un calcul al&e:ric;
*ar i(,er.ec'iunea anali9ei i t%ate alunec2rile deriv2rii au i(,u+ anu(ite nu(e un%r anali9e, un%r
a:+trac'iuni i un%r c%(:ina'ii nele&iti(e; Ceea ce n>ar avea nici un inc%nvenient Fcu( ar .i acela de a
da un nu(e (%ntril%r din .a:ul2G dac2 cuv#ntul nu +>ar %.eri ca re,re9entare a unei re,re9ent2ri- a+t.el
#nc#t nu ,ute( &#ndi un cuv#nt > %ric#t de a:+tract, &eneral i vid ar .i > .2r2 a a.ir(a ,%+i:ilitatea a ceea
ce el re,re9int2; *e aceea, #n (i/l%cul ,atrulaterului li(:a/ului, nu(ele a,are at#t ca ,unct +,re care
c%nver& t%ate +tructurile li(:ii Fel e+te .i&ura +a cea (ai inti(2, cea (ai :ine ,r%te/at2T ,urul re9ultat
interi%r al tutur%r c%nven'iil%r +ale, al tutur%r re&ulil%r +ale, al #ntre&ii +ale i+t%riiG, c#t i ca ,unct
,%rnind de la care li(:a/ul ,%ate intra #ntr>un ra,%rt cu adev2rul de ,e ,%9i'ia c2ruia va .i /udecat;
Aici e+te n%dul #ntre&ii eE,erien'e cla+ice a li(:a/ului- caracterul rever+i:il al anali9ei &ra(aticale
care e+te, +i(ultan, tiin'2 i ,re+cri,'ie, +tudiu al cuvintel%r i re&ul2 ,entru a le c%n+trui, a le utili9a, a
le re.%r(a #n .unc'ia l%r re,re9entativ2T n%(inali+(ul .unda(ental al .il%+%.iei de la H%::e+ ,#n2 la
Ide%l%&ie, n%(inali+( care nu e+te +e,ara:il de % critic2 a li(:a/ului i de t%at2 acea+t2 ne#ncredere
.a'2 de cuvintele &enerale i a:+tracte ,e care % &2+i( la Male:ranc$e, la Ber[eleP, la C%ndillac i la
Hu(eT (area ut%,ie a unui li(:a/ ,er.ect tran+,arent, #n care lucrurile #n+ei ar .i nu(ite .2r2 :ruia/,
.ie ,rintr>un +i+te( t%tal ar:itrar, dar &#ndit ,#n2 #n ulti(ele a(2nunte Fli(:2 arti.icial2G, .ie ,rintr>un
li(:a/ at#t de natural, #nc#t ar traduce &#ndirea, ca i c$i,ul c#nd eE,ri(2 % ,a+iune Fla ace+t li(:a/
.2cut din +e(ne i(ediate a vi+at R%u++eau
#n ,ri(ul dintre 7ialo+urile +aleG; Se ,%ate a.ir(a c2 Nu(ele e+te cel care %r&ani9ea92 #ntre&ul
di+cur+ cla+icT a v%r:i +au a +crie nu #n+ea(n2 a +,une lucrurile +au a te eE,ri(a, nu #n+ea(n2 a te /uca
cu li(:a/ul, #n+ea(n2 a te #ndre,ta +,re actul +uveran al n%(ina'iei, a #nainta, ,rin li(:a/, ,#n2 +,re
l%cul unde lucrurile i cuvintele +e lea&2 #n e+en'a l%r c%(un2 i care ,er(ite +2 li +e dea un nu(e; *ar
% dat2 enun'at ace+t nu(e, t%t li(:a/ul care a c%ndu+ ,#n2 Ia el +au care a .%+t traver+at ,entru a>l
atin&e +e re+%ar:e #n el i di+,are; #n aa .el #nc#t, #n e+en'a +a ,r%.und2, di+cur+ul cla+ic tinde (ereu
+,re acea+t2 li(it2T dar nu +u:9i+t2 dec#t #(,in&#nd>% (ereu (ai de,arte; El #naintea92 #n +u+,en+ia
ne#ncetat (en'inut2 a Nu(elui; *e aceea, #n c$iar ,%+i:ilitatea +a, el e+te le&at de ret%ric2, adic2 de
acel #ntre& +,a'iu care #nc%n/%ar2 nu(ele, #l .ace +2 %+cile9e #n /urul a ceea ce re,re9int2, la+2 +2 a,ar2
ele(entele, vecin2tatea +au anal%&iile a ceea ce el nu(ete; Fi&urile ,e care le traver+ea92 di+cur+ul
a+i&ur2 #nt#r9ierea nu(elui, care a,are a:ia #n ulti(ul (%(ent, c%,leindu>le i a:%lindu>le; Nu(ele
e+te termenul final al di+cur+ului; Wi ,%ate c2 t%at2 literatura cla+ic2 #i are l%cul #n ace+t +,a'iu, #n
acea+t2 (icare (enit2 a atin&e un nu(e (ereu reduta:il ,entru c2 el ucide, e,ui9#nd>%, ,%+i:ilitatea
de a v%r:i; E+te (icarea care a ,urtat cu +ine eE,erien'a li(:a/ului de la (2rturi+irea at#t de re'inut2
din La 2rincesse de %le-es ,#n2 la vi%len'a ne(i/l%cit2 din @uliette. Aici, nu(irea +e %.er2, #n +.#rit,
#n nuditatea ei cea (ai +i(,l2, iar .i&urile ret%ricii, care ,#n2 atunci % 'ineau #n +u+,en+ie, devin,
r2+turnate, .i&urile ne+.#rite ale d%rin'ei ,e care aceleai nu(e, (ereu re,etate, +e +tr2duie+c +>%
,arcur&2 .2r2 a le .i dat vre%dat2 +2>i atin&2 li(ita;
#ntrea&a literatur2 cla+ic2 e+te cu,rin+2 #n (icarea din+,re .i&ura nu(elui +,re nu(ele #n+ui, trec#nd
de la +arcina de a nu(i acelai lucru ,rin .i&uri n%i Facea+ta e ,re'i%9itateaG la aceea de a nu(i ,rin
cuvinte #n +.#rit adecvate ceea ce nu ne .u+e+e nici%dat2 nu(it +au d%r(ita+e #n ,liurile un%r cuvinte
#nde,2rtate- ,recu( acele taine ale ini(ii, acele i(,re+ii n2+cute la li(ita lucruril%r i a tru,ului
,entru care li(:a/ul din La %inAuieme 2romenade a devenit dintr>% dat2 clar; R%(anti+(ul va crede
c2 a ru,t cu e,%ca ,recedent2 ,entru c2 va .i #nv2'at +2 nu(ea+c2 lucrurile cu nu(ele l%r; *e .a,t,
#ntre&ul cla+ici+( +,re a+ta tindea- Hu&% a #(,linit ,r%(i+iunea lui V%iture; *ar t%c(ai de aceea
nu(ele #ncetea92 +2 (ai c%n+ti>
1!!
%u-intele )i lucrurile
tuie rec%(,en+a li(:a/uluiT el devine eni&(atica +a (aterie; Sin&urul (%(ent > int%lera:il i (ult
ti(, 'inut #n (are tain2 > #n care nu(ele a .%+t #n acelai ti(, #(,linire a li(:a/ului i +u:+tan'2 a lui,
,r%(i+iune i (aterie :rut2, a .%+t atunci c#nd, % dat2 cu Sade, el a .%+t traver+at ,e t%at2 #ntinderea +a
de d%rin'2, ,entru care era l%cul de a,ari'ie, de +ati+.acere i de ne#ntreru,t2 renatere; *e aceea %,era
lui Sade /%ac2 #n cultura n%a+tr2 r%lul unui ne#ncetat (ur(ur ,ri(%rdial; Cu acea+t2 vi%len'2 a
nu(elui ,r%nun'at #n +.#rit ,entru el #n+ui, li(:a/ul +e arat2 #n :rutalitatea +a de lucruT celelalte I,2r'i
de di+cur+" #i ca,2t2 la r#ndul l%r ,r%,ria aut%n%(ie, ele +ca,2 +uveranit2'ii nu(elui, #ncetea92 +2 (ai
.%r(e9e #n /urul lui % $%r2 acce+%rie de %rna(ente; Wi ,entru c2 nu (ai eEi+t2 .ru(u+e'ea unic2 de a
Ire'ine" li(:a/ul #n /urul i ,e (ar&inea nu(elui, de a>l .ace +2 arate ceea ce nu +,une, #i va .ace
a,ari'ia un di+cur+ n%ndi+cur+iv al c2rui r%l va .i acela de a v2di li(:a/ul #n .iin'a +a :rut2; Acea+t2
.iin'2 ,r%,rie a li(:a/ului e+te ceea ce +ec%lul al 1l1>lea va nu(i Ver: F#n %,%9i'ie cu Iver:ul"
cla+icil%r, a c2rui .unc'ie e+te de a .iEa, di+cret dar c%ntinuu, li(:a/ul de .iin'a re,re9ent2riiG; Iar
di+cur+ul care de'ine acea+t2 .iin'2 i % eli:erea92 ,entru ea #n+2i e+te literatura;
#n /urul ace+tui ,rivile&iu cla+ic al nu(elui, +e&(entele te%retice F,r%,%9i'ie, articulare, de+e(nare i
derivareG de.ine+c li(itele a ceea ce a .%+t atunci eE,erien'a li(:a/ului; Anali9#ndu>le ,a+ cu ,a+, nu a
.%+t c#tui de ,u'in v%r:a de a .ace % i+t%rie a c%nce,'iil%r &ra(aticale ale +ec%lel%r al 1VII>lea i al
1VIII>lea, nici de a +ta:ili ,r%.ilul &eneral a ceea ce %a(enii au ,utut +2 &#ndea+c2 re.erit%r la li(:a/;
A .%+t v%r:a de a deter(ina #n ce c%ndi'ii li(:a/ul ,utea deveni %:iectul unei cun%ateri i #ntre ce
li(ite +e de+.2ura ace+t d%(eniu e,i+te(%l%&ic; Nu a .%+t v%r:a de a calcula nu(it%rul c%(un al
%,iniil%r, ci de a de.ini #nce,#nd de unde era ,%+i:il2 eEi+ten'a un%r %,inii > unele +au altele > de+,re
li(:a/; *e aceea dre,tun&$iul #n c$e+tiune de+enea92 (ai (ult % ,eri.erie dec#t % .i&ur2 interi%ar2 i
arat2 .elul #n care li(:a/ul +e #ntre,2trunde cu ceea ce #i e+te eEteri%r i indi+,en+a:il; A( v29ut c2 nu
eEi+ta li(:a/ dec#t #n virtutea ,r%,%9i'iei- .2r2 ,re9en'a, (2car i(,licit2, a ver:ului a fi i a ra,%rtului
de atri:uire ,e care el #l aut%ri9ea92, nu ave( de>a .ace cu un li(:a/, ci cu +e(ne ca t%ate celelalte;
F%r(a ,r%,%9i'i%nal2 ,une dre,t c%ndi'ie a li(:a/ului a.ir(area unui ra,%rt de identitate +au de
di.eren'2- nu
8 -or*i
1!<
v%r:i( dec#t #n (2+ura #n care ace+t ra,%rt e+te ,%+i:il; *ar celelalte trei +e&(ente te%retice c%n'in %
cu t%tul alt2 cerin'2- ,entru a eEi+ta derivare a cuvintel%r ,%rnind de la %ri&inea l%r, ,entru a eEi+ta
de/a a,artenen'2 %ri&inar2 a unei r2d2cini la +e(ni.ica'ia +a, ,entru a eEi+ta #n +.#rit un decu,a/
articulat al re,re9ent2ril%r, tre:uie +2 eEi+te, #nce,#nd cu eE,erien'a cea (ai ne(i/l%cit2, % ru(%are
anal%&ic2 a lucruril%r, a+e(2n2ri care +e %.er2 din ca,ul l%cului; *ac2 t%tul ar .i diver+itate a:+%lut2,
&#ndirea ar .i +%rtit2 +in&ularit2'ii, i +tatuia lui C%ndillac, #nainte +2 .i #nce,ut +2>i a(intea+c2 i +2
c%(,are, ar .i +%rtit2 di+,er+iei a:+%lute i a:+%lutei (%n%t%nii; N>ar eEi+ta nici (e(%rie, nici
i(a&ina'ie ,%+i:il2, i #n c%n+ecin'2 nici re.lec'ie; Wi ar .i i(,%+i:il2 c%(,ararea lucruril%r #ntre ele,
de.inirea tr2+2turil%r l%r identice i in+tituirea unui nu(e c%(un; N>ar eEi+ta li(:a/; *ac2 li(:a/ul
eEi+t2, e+te ,entru c2 dinc%l% de identit2'i i di.eren'e, dede+u:tul ace+t%ra eEi+t2 .%ndul c%nti>
nuit2'il%r, al a+e(2n2ril%r, al re,eti'iil%r, al #ncruci2ril%r naturale; A+e(2narea, care e+te eEclu+2 din
c#(,ul cun%aterii #nce,#nd cu de:utul +ec%lului al 1VII>lea, c%ntinu2 +2 c%n+tituie (ar&inea
eEteri%ar2 a li(:a/ului- inelul care #nc%n/%ar2 d%(eniul a ceea ce ,ute( anali9a, ,une #n %rdine i
cun%ate; E+te (ur(urul ,e care di+cur+ul #l ri+i,ete, dar .2r2 de care n>ar ,utea v%r:i;
6ute( +ur,rinde acu( unitatea +%lid2 i c%nden+at2 a li(:a/ului #n eE,erien'a cla+ic2; El e+te acela
care, ,rin /%cul unei de+e(n2ri articulate, intr%duce a+e(2narea #n ra,%rtul ,r%,%9i'i%nal; Adic2 #ntr>
un +i+te( de identit2'i i de di.eren'e, aa cu( e el #nte(eiat de ver:ul a fi i (ani.e+tat de re'eaua
numelor. Sarcina .unda(ental2 a Idi+cur+ului" cla+ic e+te de a atri*ui un nume lucrurilor, )i, n acest
nume, de a le numi fiina. Vre(e de d%u2 +ec%le, di+cur+ul %ccidental a .%+t l%cul %nt%l%&iei; C#nd el
nu(ea .iin'a %ric2rei re,re9ent2ri #n &eneral, era .il%+%.ie- te%ria cun%aterii i anali9a ideil%r; C#nd
atri:uia .iec2rui lucru re,re9entat nu(ele cuvenit i, ,e #ntre&ul c#(, al re,re9ent2rii, di+,unea re'eaua
unei li(:i :ine c%n.%r(ate, era tiin'2 > n%(enclatur2 i taEin%(ie;
CA6ITOLUL V
8 clasifica
I; CE S6UN ISTORICII
I+t%riile ideil%r +au ale tiin'el%r > ele nu +#nt de+e(nate aici dec#t +u: ,r%.ilul l%r (ediu > dau credit, #n
+ec%lele al 1VII>lea i, (ai ale+, al 1VIII>lea, unei curi%9it2'i n%i- aceea care le .ace, dac2 nu +2
de+c%,ere, (2car +2 dea % a(,l%are i % ,reci9ie ,#n2 atunci ne:2nuite tiin'el%r vie'ii; Ace+tui
.en%(en i +e atri:uie #n (%d tradi'i%nal un anu(it nu(2r de cau9e i (ai (ulte (ani.e+t2ri e+en'iale;
#n 9%na %ri&inil%r +au a (%tivel%r +#nt ,la+ate ,rivile&iile cele n%i ale %:+erva'iei- ,uterile care i>ar .i
atri:uite de la Bac%n #nc%ace i ,er.ec'i%n2rile te$nice ,e care i le>ar .i c%n.erit inventarea
(icr%+c%,ului; T%t ac%l%, de a+e(enea, ,re+ti&iul ,e atunci recent al tiin'el%r .i9ice, care .urni9au un
(%del de ra'i%nalitate din (%(ent ce, ,rin eE,eri(entare i te%rie, ,utu+er2 .i anali9ate le&ile (ic2rii
+au acelea ale re.leEiei ra9ei lu(in%a+e, nu era n%r(al +2 .ie c2utate ,rin eE,erien'e, %:+erva'ii i
calcule, le&i care ar ,utea %r&ani9a d%(eniul (ai c%(,leE, dar #nvecinat, al .iin'el%r viiJ Mecani+(ul
carte9ian, care a .%+t (ai a,%i un %:+tac%l, ar .i .%+t (ai #nt#i un .el de in+tru(ent de tran+.er i ar .i
c%ndu+, %arecu( #n ciuda lui, de la ra'i%nalitatea (ecanic2 la de+c%,erirea ace+tei alte ra'i%nalit2'i care
e+te cea a lu(ii vii; T%t #n cate&%ria cau9el%r i+t%ricii ideil%r aa92, ca( de>a val(a, ,re%cu,2ri
diver+e- intere+ul ec%n%(ic ,entru a&ricultur2T Fi9i%cra'ia a .%+t % (2rturie #n ace+t +en+, ca i ,ri(ele
e.%rturi ale unei a&r%n%(iiT la /u(2tatea dru(ului #ntre ec%n%(ie i te%rie, curi%9itatea .a'2 de
,lantele i ani(alele eE%tice, a c2r%r acli(ati9are +e #ncearc2, (arile eE,edi'ii de cercetare i eE,l%rare
> a lui T%urne.%rt #n Orientul Mi/l%ciu, a lui Adan+%n #n Sene&al > aduc#nd de+crieri, &ravuri i
+,eci(eneT i a,%i > i cu de%+e:ire >, val%ri9area etic2 a naturii, cu t%at2 acea (icare, a(:i&u2 #n
,rinci,iul +2u, ,rin care ari+t%cra'i +au :ur&$e9i inve+te+c :ani i
A clasifica
169
+enti(ent #ntrLun ,2(#nt ,e care (ult ti(, e,%cile ,recedente #l ne&li/a+er2; #n ini(a +ec%lului al
1VIII>lea, R%u++eau +tr#n&e ,lante ,entru ier:ar;
#n re&i+trul (ani.e+t2ril%r, i+t%ricii (arc$ea92 a,%i .%r(ele variate ,e care le>au luat ace+te n%i
tiin'e ale vie'ii i I+,iritul", cu( +e +,une, care le>a diri/at; Ele ar .i .%+t (ecanici+te (ai #nt#i, +u:
in.luen'a lui *e+carte+, ,#n2 la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>leaT ,ri(ele e.%rturi ale unei c$i(ii a:ia
+c$i'ate le>ar .i (arcat atunci, dar de>a lun&ul #ntre&ului +ec%l al 1VIII>lea te(ele vitali+te i>ar .i luat
+au reluat ,rivile&iul, ,entru a +e aduna #n +.#rit #ntr>% d%ctrin2 unitar2, acel Ivitali+(" ,e care, +u:
.%r(e %arecu( di.erite, #l ,r%.e+ea92 B%rdeu i Bart$e9 la M%nt,ellier, Blu(en:ac$ #n )er(ania,
*ider%t i a,%i Bic$at la 6ari+; Su: ace+te di.erite re&i(uri te%retice +e v%r .i ,u+ #ntre:2ri, a,r%a,e
t%tdeauna aceleai, ,ri(ind de .iecare dat2 +%lu'ii di.erite- ,%+i:ilitatea de a cla+a viet2'ile, unii, ca
Linne, +u+'in#nd c2 #ntrea&a natur2 ,%ate intra #ntr>% taEin%(ieT al'ii, ca Bu..%n, c2 natura e ,rea
diver+2 i ,rea :%&at2 ,entru a +e a/u+ta la un cadru at#t de ri&idT ,r%ce+ul &ener2rii, cu cei (ai
(ecaniciti, care +#nt ,arti9anii ,re.%r(2rii, i cu ceilal'i care cred #ntr>% de9v%ltare +,eci.ic2 a
&er(enil%rT anali9a .unc'i%n2ril%r Fcircula'ia du,2 HarveP, +en9a'ia, (%tricitatea i, +,re +.#ritul
+ec%lului, re+,ira'iaG;
6rin ace+te ,r%:le(e i ,rin di+cu'iile ,e care le i+c2, e % /%ac2 ,entru i+t%rici +2 rec%n+tituie (arile
de9:ateri de+,re care +>a +,u+ c2 au divi9at %,iniile i ,a+iunile %a(enil%r, ca i (%dul l%r de a ra'i%na
Se c%n+ider2, a+t.el, ,%+i:il2 re&2+irea ur(el%r unui c%n.lict (a/%r #ntre % te%l%&ie care &29duiete, +u:
%rice .%r(2 i #n t%ate (ic2rile, ,r%viden'a lui *u(ne9eu, +i(,litatea, (i+terul i +%licitudinea c2il%r
+ale, i % tiin'2 care de/a #ncearc2 +2 de.inea+c2 aut%n%(ia naturii; Se re&2+ete, de a+e(enea,
c%ntradic'ia dintre % tiin'2 ,rea le&at2 de vec$ea #nt#ietate a a+tr%n%(iei, a (ecanicii i a %,ticii, i %
alta care :2nuiete de/a c#t ireducti:il i c#t +,eci.ic ,%ate eEi+ta #n d%(eniile vie'ii; #n +.#rit, i+t%ricii
v2d c%ntur#ndu>+e, ,arc2 +u: %c$ii l%r, %,%9i'ia dintre cei ce cred #n i(%:ilitatea naturii > #n (aniera
lui T%urne.%rt i Linne (ai ale+ > i aceia care, al2turi de B%nnet, Ben%#t de Maillet i *ider%t, ,re+i(t
de/a (area ,utere creat%are a vie'ii, ine,ui9a:ila +a ,utere de tran+.%r(are, ,la+ticitatea +a i acea
deriv2 ,rin care ea #i #nv2luie t%ate ,r%duc'iile, inclu+iv ,e n%i #nine, #ntr>un ti(, ,e+te care ni(eni
170
%u-intele )i lucrurile
nu e +t2,#n; Cu (ult #nainte de *ar\in i de La(arc[, (aica de9:atere a ev%lu'i%ni+(ului ar .i
de+c$i+2 de 3elliamed, de 2alin+enezie i de 1isul lui d:8lem*ert. Mecanici+(ul i te%l%&ia,
+,ri/inindu>+e reci,r%c +au c%nte+t#ndu>+e .2r2 #ncetare, ar (en'ine e,%ca cla+ic2 cel (ai a,r%a,e de
%ri&inea +a > #n 9%na lui *e+carte+ i a lui Male:ranc$eT de cealalt2 ,arte, .a'2 #n .a'2, ireli&i%9itatea i
% #ntrea&2 intui'ie c%n.u92 a vie'ii, la r#ndul l%r #n c%n.lict Fca la B%nnetG +au #n c%(,licitate Fca la
*ider%tG, ar atra&e>% +,re viit%rul +2u cel (ai a,r%,iat- +,re ace+t +ec%l al 1l1>lea de+,re care +e
,re+u,une c2 ar .i dat tentativel%r, #nc2 %:+cure i #nl2n'uite, ale +ec%lului al 1VIII>lea, #(,linirea l%r
,%9itiv2 i ra'i%nal2 #ntr>% tiin'2 a vie'ii care n>a avut nev%ie +2 +acri.ice ra'i%nalitatea ,entru a>i
(en'ine c#t (ai vie #n c%ntiin'2 +,eci.icitatea viului i acea c2ldur2 %are>cu( +u:teran2 care circul2
#ntre el > %:iect al cun%aterii n%a+tre > i n%i, cei care ne a.l2( aici ,entru a>l cun%ate;
E inutil +2 (ai reveni( a+u,ra ,re+u,%9i'iil%r unei a+e(enea (et%de; E +u.icient +2>i ar2t2( aici
c%n+ecin'ele- di.icultatea de a +ur,rinde re'eaua care ,%ate le&a #ntre ele cercet2ri at#t de diver+e cu(
+#nt tentativele de taEin%(ie i %:+erva'iile (icr%+c%,iceT nece+itatea de a #nre&i+tra ca .a,te de
%:+erva'ie c%n.lictele dintre .iEiti i ceilal'i, care nu +#nt a+t.el, +au #ntre (et%diti i ,arti9anii
+i+te(uluiT %:li&a'ia de a #(,2r'i cun%aterea #n d%u2 tra(e care +e #ntre,2trund, dei #i +#nt +tr2ine
una alteia- ,ri(a .iind de.init2 ,rin ceea ce +e tia de/a i din alte +ur+e F(%tenirea ari+t%telic2 +au
+c%la+tic2, ,%nderea carte9iani+(ului, ,re+ti&iul lui Ne\t%nG, a d%ua ,rin ceea ce nu +e tia #nc2
Fev%lu'ia, +,eci.icitatea vie'ii, n%'iunea de %r&ani+(GT i (ai ale+ a,licarea un%r cate&%rii care +#nt
ri&ur%+ anacr%nice #n ra,%rt cu acea+t2 cun%atere; *intre t%ate, cea (ai i(,%rtant2 e+te, evident,
aceea de via'2; Se #ncearc2 +crierea de i+t%rii ale :i%l%&iei #n +ec%lul al 1VIII>leaT dar +e uit2 c2
:i%l%&ia nu eEi+ta #nc2 i c2 decu,a/ul cun%aterii, care ne e+te .a(iliar de (ai :ine de % +ut2 cinci9eci
de ani, nu ,%ate .i vala:il ,entru % ,eri%ad2 anteri%ar2; Wi c2, dac2 :i%l%&ia era necun%+cut2, ace+t .a,t
+e dat%ra unui (%tiv .%arte +i(,lu- acela c2 via'a #n+2i nu eEi+ta; EEi+tau nu(ai .iin'e vii, care
a,2reau ,rintr>% &ril2 a cun%aterii c%n+tituit2 de i+t%ria natural2;
8 clasifica
II; ISTORIA NATURAL7
171
Cu( a ,utut v#r+ta cla+ic2 +2 de.inea+c2 ace+t d%(eniu al Ii+t%riei naturale", ale c2rei eviden'2 i
unitate ne ,ar acu( at#t de de,arte i ,arc2 de/a tul:uriJ Care e+te acel c#(, #n care natura a a,2rut
de+tul de a,r%,iat2 de ea #n+2i ,entru ca indivi9ii ,e care #i cu,rinde +2 ,%at2 .i cla+a'i i de+tul de
#nde,2rtat2 de ea #n+2i ,entru a tre:ui +2 .ie cla+a'i ,rin anali92 i re.lec'ieJ
EEi+t2 i(,re+ia > de+tul de de+ enun'at2 > c2 i+t%ria naturii a tre:uit +2 a,ar2 ,e .%ndul ,r2:uirii
(ecanici+(ului carte9ian; C#nd +>a d%vedit #n +.#rit i(,%+i:il2 #n+crierea lu(ii #ntre&i #n le&ile
(ic2rii rectilinii, c#nd c%(,leEitatea ve&etalului i ani(alului au de(%n+trat % +u.icient2 re9i+ten'2 la
.%r(ele +i(,le ale +u:+tan'ei eEtin+e, atunci a tre:uit ca natura +2 +e (ani.e+te #n +trania +a :%&2'ieT i
(inu'i%a+a %:+erva'ie a .iin'el%r vii va .i luat natere ,e acea+t2 ,la/2 de unde carte9iani+(ul a:ia +e
retr2+e+e; *in ne.ericire, lucrurile nu +e ,etrec at#t de +i(,lu; Se ,rea ,%ate > i ar .i #nc2 de eEa(inat >
ca % tiin'2 +2 +e na+c2 din altaT dar nici%dat2 % tiin'2 nu +e ,%ate nate din a:+en'a alteia, nici din
eecul, nici (2car din %:+tac%lul #nt#lnit de % alta; #n .a,t, ,%+i:ilitatea i+t%riei naturale, cu RaP,
X%n+t%n, Cri+t%,$e ^naut, e+te c%nte(,%ran2 carte9iani+(ului, i nu eecului +2u; Aceeai e,i+te(2 a
aut%ri9at i (ecanica de la *e+carte+ ,#n2 la dQAle(:ert, i i+t%ria natural2 de la T%urne.%rt la
*au:ent%n;
6entru ca i+t%ria natural2 +2 a,ar2, n>a tre:uit ca natura +2 devin2 (ai den+2, +2 +e #ntunece i +2>i
(ulti,lice (ecani+(ele ,#n2 la a d%:#ndi &reutatea %,ac2 a unei i+t%rii ,e care % ,ute( d%ar ev%ca i
de+crie, .2r2 a ,utea +>% (2+ur2(, +>% calcul2(, +>% eE,lic2(T a tre:uit > i e t%c(ai c%ntrariul > ca
I+t%ria +2 devin2 Natural2; Ceea ce eEi+ta #n +ec%lul al 1VI>lea i ,#n2 la (i/l%cul +ec%lului al 1VII>lea
erau i+t%rii- Bel%n +cri+e+e % Istorie a naturii 2srilor, *uret, % Istorie admira*il a 2lantelor,
Aldr%vandi, 5 istorie a Ferpilor si a 7ra+onilor. #n 1!H<, X%n+t%n ,u:lic2 % Istorie natural a
2atrupedelor. *e+i&ur, acea+t2 dat2 de natere nu e+te ri&ur%a+2
1
T ea nu .ace dec#t +2 +i(:%li9e9e un
re,er i +2 +e(nale9e, de de,arte,
X; RaP, #n 1!B!, +crie #nc2 % /istoria plantarm +eneralis.
1<A
%u-intele )i lucrurile
eni&(a a,arent2 a unui eveni(ent; Ace+t eveni(ent e+te +u:ita decantare, #n d%(eniul /istoriaei, a
d%u2 %rdini, de>acu( di.erite, ale cun%aterii; 6#n2 la Aldr%vandi, I+t%ria era % 'e+2tur2 ineEtrica:il2
i ,er.ect unitar2 a ceea ce vede( din lucruri i a tutur%r +e(nel%r de+c%,erite #n ele +au de,u+e ,e ele-
a .ace i+t%ria unei ,lante +au a unui ani(al #n+e(na #n e&al2 (2+ur2 a +,une care>i +#nt ele(entele +au
%r&anele, care +#nt a+e(2n2rile ,e care i le ,ute( &2+i, virtu'ile ce i +e atri:uie, le&endele +au ,%vetile
#n care e+te a(e+tecat, :la9%a>nele #n care .i&urea92, (edica(entele .a:ricate din +u:+tan'a +a,
ali(entele ,e care le .urni9ea92, ce ,%ve+te+c :2tr#nii de+,re el, ce +,un c2l2t%rii; I+t%ria unei .iin'e vii
era c$iar .iin'a #n+2i, #n interi%rul #ntre&ii re'ele +e(antice care % le&a cu lu(ea Se,ara'ia, ,entru n%i
evident2, #ntre ce vede( n%i, ce au %:+ervat i tran+(i+ unii, ce>i i(a&inea92 +au cred cu naivitate
al'ii, (area tri,arti'ie, at#t de +i(,l2 #n a,aren'2 i at#t de i(ediat2, a 5*ser-aiei, 7ocumentului i
#a*ulei, nu eEi+ta Wi acea+ta nu ,entru c2 tiin'a ar .i e9itat #ntre % v%ca'ie ra'i%nal2 i % #ntrea&2
#nc2rc2tur2 de tradi'ie naiv2, ci dintr>% ra'iune cu (ult (ai ,reci+2 i cu (ult (ai c%n+tr#n&2t%are-
,entru c2 +e(nele .2ceau ,arte din lucruri, #n ti(, ce, #n +ec%lul al 1VII>lea, ele devin (%duri ale
re,re9ent2rii;
C#nd X%n+t%n +crie Istoria naturala a 2atrupedelor, tie el %are (ai (ult dec#t tia Aldr%vandi, %
/u(2tate de +ec%l (ai devre(eJ Nu ,rea (ult, a.ir(2 i+t%ricii; *ar nu acea+ta e ,r%:le(a +au, dac2
vre( +>% ,une( #n aceti ter(eni, tre:uie +2 r2+,unde( c2 X%n+t%n tie (ult (ai ,u'in dec#t
Aldr%vandi; Ace+ta din ur(2, re.erit%r la %rice ani(al +tudiat, de+.2ura, la acelai nivel, de+crierea lui
anat%(ic2 i (i/l%acele de a>l ca,turaT utili9area +a ale&%ric2 i (%dul de &enerareT $a:itatul i
,alatele din le&endele +aleT $rana i (aniera cea (ai :un2 de a>l &2ti; X%n+t%n +u:#(,arte ca,it%lul +2u
de+,re cal #n d%u2+,re9ece ru:rici- nu(e, ,2r'i anat%(ice, $a:itat, v#r+te, &enerare, &la+, (ic2ri,
+i(,atie i anti,atie, utili92ri, #ntre:uin'2ri (edicinale
1
; Ni(ic din t%ate ace+tea nu li,+ea la
Aldr%vandi, :a c$iar ac%l% eEi+tau lucruri #n ,lu+; Iar di.eren'a e+en'ial2 re9id2 #n acea+t2 lips.
#ntrea&a +e(antic2 ani(al2 a c29ut, ca % ,arte (%art2 i inutil2; Cuvintele care erau #ntre'e+ute cu
ani(alul au
D X%n+t%n, /istoria naturalis de Auadripedidus FA(+terda(, 1!H<G; ,,; l>l1;
8 clasifica
1<=
.%+t de9le&ate i +u+tra+e- iar .iin'a vie, cu anat%(ia +a, cu .%r(a +a, cu (%ravurile +ale, cu naterea i
cu (%artea +a, a,are aa cu( e+te; I+t%ria natural2 #i &2+ete l%cul #n acea+t2 di+tan'2 acu( de+c$i+2
#ntre lucruri i cuvinte, di+tan'2 t2cut2, li:er2 de %rice +edi(entare ver:al2, i t%tui articulat2 du,2 ele>
(entele re,re9ent2rii, t%c(ai acelea care v%r ,utea de dre,t +2 .ie nu(ite; Lucrurile ac%+tea92 la
'2r(urile di+cur+ului ,entru c2 ele a,ar #n (ie9ul re,re9ent2rii; Nu a( #nce,ut, aadar, +2 %:+erv2( #n
(%(entul c#nd a( renun'at la calcule; #n c%n+tituirea i+t%riei naturale, cu cli(atul e(,iric #n care ea +e
de9v%lt2, nu tre:uie +2 vede( eE,erien'a .%r'#nd, de v%ie, de nev%ie, acce+ul unei cun%ateri care
,#ndea #n alt2 ,arte adev2rul naturiiT i+t%ria natural2 > i de aceea a a,2rut ea c$iar #n acel (%(ent >
e+te +,a'iulT de+c$i+ #n re,re9entare ,rintr>% anali92 antici,#nd ,%+i:ilitatea de a nu(iT e+te
,%+i:ilitatea de a -edea ceea ce +e va ,utea spune, dar care n>ar ,utea .i +,u+, ,rin ur(are, nici v29ut
la di+tan'2, dac2 lucrurile i cuvintele, di+tincte unele de altele, n>ar c%(unica din ca,ul l%cului #ntr>%
re,re9entare; Ordinea de+cri,tiv2 ,e care Linne, du,2 X%n+t%n, % va ,r%,une i+t%riei naturale, e+te c#t
+e ,%ate de caracteri+tic2; *u,2 el, %rice ca,it%l ,rivind un ani(al %arecare tre:uie +2 ur(e9e
de(er+ul ur(2t%r- nu(e, te%rie, &en, +,ecie, #n+uiri, .%l%+ire i, #n +.#rit, Litteraria. #ntre&ul li(:a/
de,u+ de ti(, ,e+te lucruri e+te #(,in+ la ulti(a li(it2, ca un +u,li(ent unde di+cur+ul L>ar ,%ve+ti ,e
+ine, ar relata de+c%,eririle, tradi'iile, credin'ele, .i&urile ,%etice; #naintea ace+tui li(:a/, a li(:a/ului,
a,are lucrul #n+ui, #n caracterele +ale ,r%,rii, dar #n interi%rul ace+tei realit2'i care a .%+t de la #nce,ut
decu,at2 de nu(e; In+taurarea, #n e,%ca cla+ic2, a unei tiin'e naturale nu e+te e.ectul direct +au
indirect al tran+.erului unei ra'i%nalit2'i .%r(ate altundeva F#n le&2tur2 cu &e%(etria +au (ecanicaG; Ea
e+te % .%r(a'ie di+tinct2, av#ndu>i ,r%,ria +a ar$e%l%&ie, c$iar dac2 e+te le&at2 Fdar #n (%dul c%rela'iei
i al +i(ultaneit2'iiG de te%ria &eneral2 a +e(nel%r i de ,r%iectul unei mathesis univer+ale;
Vec$iul cuv#nt Ii+t%rie" #i +c$i(:2 atunci val%area, re&2>+indu>i, ,%ate, una dintre +e(ni.ica'iile ei
ar$aice; #n %rice ca9, dac2 e+te adev2rat c2 i+t%ricul, #n &#ndirea &reac2, a .%+t acela care vede i care
,%ve+tete ,%rnind de la ,rivirea +a, el nu a .%+t #nt%tdeauna a+t.el #n cultura n%a+tr2; *e+tul de t#r9iu,
#n ,ra&ul e,%cii cla+ice, i>a luat +au reluat el ace+t r%l; 6#n2 la
174
%u-intele )i lucrurile
8 clasifica
1<H
/u(2tatea +ec%lului al 1VII>lea, i+t%ricul avea dre,t +arcin2 +2 +ta:ilea+c2 (area cule&ere de
d%cu(ente i +e(ne > t%t ceea ce, #n lu(e, ,utea .%r(a un .el de (arc2; El era cel #n+2rcinat +2 redea
li(:a/ tutur%r cuvintel%r #n&r%,ate; EEi+ten'a +a nu +e de.inea at#t ,rin ,rivire, c#t ,rin re+,unere,
,rintr>% v%r:ire +ecund2 care ,r%nun'a din n%u nenu(2ratele v%r:iri atenuate; V#r+ta cla+ic2 d2 i+t%riei
un cu t%tul alt +en+- acela de a .iEa ,entru ,ri(a dat2 % ,rivire (inu'i%a+2 c$iar a+u,ra lucruril%r, i de
a tran+crie a,%i ceea +e #n'ele&e de la +ine din cuvintele t%cite, neutrali9ate i .idele; Se #n'ele&e de la
+ine c2, #n acea+t2 I,uri.icare", ,ri(a .%r(2 de i+t%rie care +>a c%n+tituit a .%+t i+t%ria naturii; C2ci ea
n>are nev%ie ,entru a +e cl2di dec#t de cuvinte a,licate .2r2 inter(ediar lucruril%r; *%cu(entele ace+tei
n%i i+t%rii nu +#nt alte cuvinte, teEte +au ar$ive, ci +,a'ii li(,e9i #n care lucrurile +e /uEta,un- ier:are,
c%lec'ii, &r2diniT l%cul ace+tei i+t%rii e+te un dre,tun&$i ate(,%ral unde, cur2'ate de %rice c%(entariu,
de %rice li(:a/ #nc%n/ur2t%r, .iin'ele +e ,re9int2 unele l#n&2 altele, cu +u,ra.e'ele l%r vi9i:ile, a,r%,iate
du,2 tr2+2turile l%r c%(une i, ,rin acea+ta, de/a virtual anali9ate, i ,urt#ndu>i nu(ai ,r%,riile l%r
nu(e; Se +,une ade+ea de+,re c%n+tituirea &r2dinil%r :%tanice i a c%lec'iil%r 9%%l%&ice c2 traducea %
n%u2 curi%9itate ,entru ,lante i ani(ale eE%tice; *e .a,t, #nc2 de (ult ti(, ace+tea tre9i+er2 intere+ul;
Ceea ce +>a +c$i(:at e+te +,a'iul unde ele ,%t .i v29ute i de unde ,%t .i de+cri+e; #n Renatere,
ciud2'enia ani(al2 era un +,ectac%lT ea a,2rea #n +er:2ri, #n #ntreceri, #n lu,te .ictive +au reale, #n
rec%n+tituiri le&endare, unde :e+tiarul #i derula .a:ulele +ale .2r2 v#r+t2; Ca:inetul de i+t%rie natural2
i &r2din2, aa cu( +#nt a(ena/ate #n e,%ca cla+ic2, +u:+tituie de.il2rii circulare a Iar2t2rii" etalarea
lucruril%r #n Ita:el"; Ceea ce +>a +trecurat #ntre acele teatre i ace+t catal%& nu e+te d%rin'a de a ti, ci
un n%u (%d de a le&a lucrurile #n acelai ti(, de ,rivire i de di+cur+; O n%u2 (anier2 de a
1
.ace
i+t%ria;
Se tie i(,%rtan'a (et%d%l%&ic2 ,e care au d%:#ndit>% ace+te +,a'ii i ace+te re,arti'ii Inaturale", la
+.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, ,entru cla+i.icarea cuvintel%r, li(:il%r, r2d2cinil%r, d%cu(entel%r,
ar$ivel%r, ,e +curt, ,entru c%n+tituirea unui #ntre& (ediu de i+t%rie Fde a+t2 dat2 #n +en+ul .a(iliar al
cuv#ntuluiG #n care +ec%lul al 1l1>lea va re&2+i, du,2 ace+t ta:el ,ur al lucruril%r, ,%+i:ilitatea
re#nn%it2 de a v%r:i de+,re cuvinte; Wi de a v%r:i nu #n +tilul c%(entariului, ci #ntr>un (%d
ce va .i e+ti(at dre,t Ia .el de ,%9itiv, Ia .el de %:iectiv ca acela al i+t%riei naturale;
C%n+ervarea din ce #n ce (ai c%(,let2 a +cri+ului, in+taurarea ar$ivel%r, cla+area l%r, re%r&ani9area
:i:li%tecil%r, +ta:ilirea de catal%a&e, re,ert%rii, inventare re,re9int2, la +.#ritul e,%cii cla+ice, (ai
(ult dec#t % +en+i:ilitate n%u2 .a'2 de ti(,, .a'2 de trecut, .a'2 de ,r%.un9i(ea i+t%riei, % (%dalitate de
a intr%duce #n li(:a/ul de/a +edi(entat i #n ur(ele ,e care el le>a l2+at % %rdine de acelai ti, cu aceea
+ta:ilit2 #ntre .iin'ele vii; Wi t%c(ai #n ace+t ti(, cla+i.icat, #n acea+t2 devenire inta:ulat2 i +,a'iali9at2
v%r #ntre,rinde i+t%ricii +ec%lului al 1l1>lea +crierea unei i+t%rii #n +.#rit Iadev2rate", alt.el +,u+,
eli:erate de ra'i%nalitatea cla+ic2, de #nt%c(irea i te%diceea +a, % i+t%rie re+tituit2 vi%len'ei iru,tive a
ti(,ului;
III; STRUCTURA
A+t.el di+,u+2 i #n'elea+2, i+t%ria natural2 are dre,t c%ndi'ie de ,%+i:ilitate a,artenen'a c%(un2 a
lucruril%r i a li(:a/ului la re,re9entareT dar ea nu eEi+t2 ca +arcin2 dec#t #n (2+ura #n care lucrurile i
li(:a/ul +e a.l2 +e,arate; Ea va tre:ui deci +2 reduc2 acea+t2 di+tan'2 ,entru a duce li(:a/ul c#t (a
a,r%a,e de ,rivire i lucrurile ,rivite c#t (ai a,r%a,e de cuvinte; I+t%ria natural2 nu e+te ni(ic altceva
dec#t nu(irea vi9i:ilului; *e aici, a,arenta +a +i(,litate i acea+t2 alur2 care de de,arte ,are naiv2, at#t
e de +i(,l2 i i(,u+2 de eviden'a #n+2i a lucruril%r; Ai i(,re+ia c2 % dat2 cu T%urne.%rt, cu Linne +au
Bu..%n, a #nce,ut #n +.#rit +2 +e +,un2 ceea ce dint%t>deauna .u+e+e vi9i:il, dar r2(2+e+e (ut #n .a'a
unei neaten'ii invinci:ile a ,rivirii; #n .a,t, nu de % neaten'ie (ilenar2 care +>ar .i ri+i,it dintr>% dat2
e+te v%r:a, ci un c#(, n%u de vi9i:ilitate care +>a c%n+tituit #n #ntrea&a lui den+itate;
I+t%ria natural2 n>a devenit ,%+i:il2 ,entru c2 a( ,rivit (ai :ine i (ai a,r%a,e; #n +en+ +trict, +e ,%ate
+,une c2 e,%ca cla+ic2 +>a +tr2duit, dac2 nu +2 vad2 c#t (ai ,u'in ,%+i:il, (2car +2 re+tr#n&2 de :un2
v%ie c#(,ul eE,erien'ei +ale; O:+erva'ia, #nce,#nd din +ec%lul al 1VII>lea, e+te % cun%atere +en+i:il2
#n+%'it2 de c%ndi'ii +i+te(atic ne&ative; EEcludere, :ine#n'ele+,
1<!
%u-intele )i lucrurile
a in.%r(a'iil%r din au9iteT dar i eEcludere a &u+tului i a +av%rii, ,entru c2, ,rin incertitudinea l%r, ,rin
varia:il itatea l%r, ele nu ,er(it % anali92 #n ele(ente di+tincte care +2 .ie univer+al acce,ta:il2;
Li(itare .%arte +ever2 a ,i,2itului la de+e(narea c#t%rva %,%9i'ii +u.icient de evidente F#ntre neted i
a+,ru, de ,ild2GT ,rivile&iu a,r%a,e eEclu+iv al v29ului, care e +i('ul eviden'ei i al #ntinderii, i #n
c%n+ecin'2 al unei anali9e partes extra partes ad(i+e de t%at2 lu(ea- %r:ul +ec%lului al 1VIII>lea
,%ate .i .%arte :ine &e%(etru, el nu va .i #n+2, naturali+t
1
; Wi #nc2, nu t%tul e utili9a:il din ceea ce +e
%.er2 ,rivirii- cul%rile, (ai ale+, nu ,%t c#tui de ,u'in +2 #nte(eie9e c%(,ara'ii utile; C#(,ul de
vi9i:ilitate #n care %:+erva'ia #i va d%:#ndi ,uterile nu e+te dec#t re9iduul ace+t%r eEcluderi- %
vi9i:ilitate eli:erat2 de %rice alt2 +arcin2 +en+i:il2 i, #n ,lu+, denu(it2 neutr2 #n ceea ce ,rivete
cul%rile; Ace+t c#(,, (ult (ai (ult dec#t ,ri(irea #n +.#rit atent2 a lucruril%r #n+ei, de.inete c%ndi'ia
de ,%+i:ilitate a i+t%riei naturale i a a,ari'iei %:iectel%r +ale .iltrate- linii, +u,ra.e'e, .%r(e, relie.uri;
Se va +,une, ,%ate, c2 .%l%+irea (icr%+c%,ului c%(,en+ea92 ace+te re+tric'iiT i c2 dac2 eE,erien'a
+en+i:il2 +e re+tr#n&e #n ceea ce ,rivete (ar&inile +ale cele (ai ne+i&ure, ea +e eEtinde +,re %:iectele
n%i ,rintr>% %:+erva'ie c%ntr%lat2 din ,unct de vedere te$nic; #n .a,t, e+te acelai an+a(:lu de c%ndi'ii
ne&ative care a li(itat d%(eniul eE,erien'ei i a .2cut ,%+i:il2 utili9area in+tru(entel%r %,tice; 6entru
a a/un&e la % (ai :un2 %:+erva'ie ,rin inter(ediul unei lentile, tre:uie renun'at la cun%aterea ,rin
celelalte +i('uri +au din au9ite; O +c$i(:are de +car2 la nivelul ,rivirii tre:uie +2 ai:2 (ai (ult2
val%are dec#t c%rela'iile dintre diver+ele (2rturii ,e care le ,%t aduce i(,re+iile, lecturile +au lec'iile;
*ac2 #nca+trarea ne+.#rit2 a vi9i:ilului #n ,r%,ria +a #ntindere +e %.er2 (ai :ine ,rivirii ,rin
(icr%+c%,, acea+ta nu e, t%tui, eli:erat2; Wi cea (ai :un2 d%vad2 e .2r2 #nd%ial2 aceea c2
in+tru(entele %,tice au .%+t utili9ate (ai cu +ea(2 ,entru a re9%lva ,r%:le(ele &ener2rii- adic2 ,entru
a de+c%,eri cu( ,%t .%r(ele, di+,unerile, ,r%,%r'iile caracteri+tice ale indivi9il%r adul'i i ale +,eciei
l%r +2 +e tran+(it2 de>a lun&ul e,%cil%r, ,2+tr#ndu>i ri&ur%+
1
*ider%t, Lettre sur Ies aveugles# C.; Linne- ITre:uie re+,in+e;;; %rice n%te accidentale care nu eEi+t2 #n 6lant2 nici ,entru
%c$i, nici ,entru ,i,2it" F2hilosophie *otaniAue, ,; AHBG;
8 clasifica
1<<
identitatea; Micr%+c%,ul n>a avut r%lul de a de,2i li(itele d%(eniului lui .unda(ental de vi9i:ilitate,
ci ,e acela de a re9%lva una dintre ,r%:le(ele ,e care ace+ta le ,unea >(en'inerea de>a lun&ul
&enera'iil%r a .%r(el%r vi9i:ile; F%l%+irea (icr%+c%,ului +>a :a9at ,e un ra,%rt n%n>&uverna>(ental
#ntre lucruri i %c$i; Ra,%rt care de.inete i+t%ria natural2; Nu +,unea %are Linne c2 9aturalia, +,re
de%+e:ire de %oeleslia i de 4lementa, erau de+tinate +2 +e %.ere +trict +i('uril%r
1
J Wi T%urne.%rt
&#ndea c2, ,entru a cun%ate ,lantele, #n l%c de I+cruta .iecare dintre varia'iile l%r cu un +cru,ul
reli&i%+", era (ai :ine +2 le anali9e9i Iaa cu( cad ele +u: %c$i"
A
;
A %:+erva #n+ea(n2, deci, a te (ul'u(i +2 ve9i; S2 ve9i +i+te(atic ,u'ine lucruri; S2 ve9i ceea ce, #n
:%&2'ia ,u'in c%n.u92 a re,re9ent2rii, +e ,%ate anali9a, ,%ate .i recun%+cut de t%'i i ,%ate ,ri(i a+t.el
un nu(e ,e care .iecare #l va ,utea #n'ele&e- IT%ate +i(ilitudinile %:+cure, +,une Linne, nu +#nt
intr%du+e dec#t +,re ruinea artei
=
"; *e+l2urate de la +ine, &%lite de %rice a+e(2n2ri, cur2'ate c$iar i
de cul%rile ,r%,rii, re,re9ent2rile vi9uale v%r %.eri #n +.#rit i+t%riei naturale ceea ce c%n+tituie %:iectul
+2u ,r%,riu- ceea ce ea va .ace +2 treac2 #n acea+t2 li(:2 :ine .2cut2 ,e care #n'ele&e +>% c%n+truia+c2;
Ace+t %:iect e+te #ntinderea din care +#nt c%n+tituite .iin'ele naturii, #ntindere ce ,%ate .i a.ectat2 de
,atru varia:ile; Wi nu(ai de ,atru- .%r(a ele(entel%r, cantitatea ace+t%r ele(ente, .elul #n care +e
di+tri:uie #n +,a'iu unele #n ra,%rt cu altele, (2ri(ea relativ2 a .iec2ruia; Cu( +,unea Linne, #ntr>un
teEt ca,ital, I%rice n%t2 tre:uie eEtra+2 din nu(2r, din .i&ur2, din ,r%,%r'ie, din +itua'ie
?
"; *e eEe(,lu,
c#nd +e v%r +tudia %r&anele +eEuale ale ,lantei, va .i +u.icient, dar indi+,en+a:il +2 +e nu(ere +ta(inele
i ,i+tilul F+au, eventual, +2 +e c%n+tate a:+en'a l%rG, +2 .ie de.init2 .%r(a ,e care % iau, du,2 ce .i&ur2
1
Linne, $Istema naturae, ,; A1?; A+u,ra utilit2'ii li(itate a (icr%+c%,ului, c.; i*id., ,,; AA@>AA1;
D T%u(e.%rt, Isa+o+e in reni her*ariam F1<1G, traducere #n Bec[er>T%u(e>.%rt; F6ari+; 1H!G; ,; AH; Bu..%n re,r%ea92
(et%dei lui Linne c2 +e +,ri/in2 ,e caractere at#t de (inu+cule #nc#t %:li&2 la .%l%+irea (icr%+c%,ului; *e la un naturali+t la
altul, re,r%ul de a +e +ervi de un in+tru(ent %,tic are val%are de %:iec'ie te%retic2;
aD Linne, 2hilosophie *otaniAue, e A;
?
Id; i*id., e 1!<, c.; i =A<;
VB
%u-intele )i lucrurile
&e%(etric2 +#nt re,arti9ate #n .l%are Fcerc, $eEa&%n, triun&$iG, care e+te (2ri(ea l%r #n ra,%rt cu
celelalte %r&ane; Ace+te ,atru varia:ile, care +e ,%t a,lica #n aceeai (anier2 cel%r cinci ,2r'i ale
,lantei > r2d2cini, tul,in2, .run9e, .l%ri, .ructe > +,eci.ic2 #ndea/un+ #ntinderea care +e %.er2
re,re9ent2rii ,entru a % ,utea articula #ntr>% de+criere acce,ta:il2 ,entru t%'i- #n .a'a aceluiai individ,
.iecare va ,utea da aceeai de+criereT i inver+, ,%rnind de la % a+e(enea de+criere, .iecare va ,utea
recun%ate indivi9ii care #i c%re+,und; In acea+t2 articulare .unda(ental2 a vi9i:ilului, cea dint#i
#n.runtare a li(:a/ului i lucruril%r +e va ,utea +ta:ili #ntr>% (anier2 care eEclude %rice incertitudine;
Fiecare ,arte, vi9i:il di+tinct2, a unei ,lante +au a unui ani(al e+te deci de+cri,ti:il2 #n (2+ura #n care
ea ,%ate lua ,atru +erii de val%ri; Ace+te ,atru val%ri care a.ectea92 un %r&an +au ele(ent %arecare i #l
deter(in2 +#nt ceea ce B%tanitii nu(e+c +tructura +a I6rin +tructura ,2r'il%r ,lantel%r +e #n'ele&e
c%(,%9i'ia i a+a(:larea ,ie+el%r care .%r(ea92 c%i,ul ace+t%ra"D; Ea ,er(ite i(ediat de+crierea a
ceea ce +e vede, i #n d%u2 (%duri care nu +#nt nici c%ntradict%rii, nici eEclu+ive; Nu(2rul i (2ri(ea
,%t t%tdeauna +2 .ie atri:uite ,rintr>% nu(2r2t%are +au % (2+urareT +e ,%t deci eE,ri(a #n ter(eni
cantitativi; #n +c$i(:, .%r(ele i di+,unerile tre:uie +2 .ie de+cri+e ,rin alte ,r%cedee- .ie ,rin
identi.icarea cu .%r(e &e%(etrice, .ie ,rin anal%&ii care, t%ate, tre:uie +2 .ie Ide cea (ai (are
eviden'2
A
; Nu(ai a+t.el +e ,%t de+crie .%r(e de+tul de c%(,leEe ,%rnind de la .%arte vi9i:ila l%r
a+e(2nare cu tru,ul u(an, care +ervete ca re9erv2 (%delel%r vi9i:ilit2'ii i .ace +,%ntan le&2tura #ntre
ce +e ,%ate vedea i ce +e ,%ate +,une
=
;
Structura, li(it#nd i .iltr#nd vi9i:ilul, #i ,er(ite +2 +e tran+crie #n li(:a/; 6rin ea, vi9i:ilitatea
ani(alului +au a ,lantei trece #n #ntre&i(e #n di+cur+ul care % ,ri(ete; Wi ,%ate, la li(it2, i +e #nt#(,l2
+2 +e re+tituie ea #n+2i ,rivirii ,rin cuvinte, ca #n acele cali&ra(e :%tanice la care vi+a LinneA El v%ia
ca %rdinea de+crierii, re,arti'ia +a #n ,ara&ra.e i c$iar ae9area #n
Q T%urne.%rt, 4le:ments de *otaniAue, ,; HHB;
ar Linne, 2hilosophie *otaniAue, e A;
Linne .2hilosophie *otaniAue, e ==1G enu(era ,2r'ile c%i,ul ui u(an care ,%t +ervi ca ar$eti,uri, .ie ,entru di(en+iuni, .ie
(ai ale+ ,entru .%r(e- ,2r, un&$ii, de&etul (are, ,al(e, %c$i, urec$i, de&et, :uric, ,eni+, vulv2, (a(el2;
?
I:; i*id., ,,; =AB =A;
8 clasifica 1<
C
G
,a&in2 a r#nduril%r ti,%&ra.ice +2 re,r%duc2 .i&ura ,lantei #n+ei; Ca teEtul, #n varia:ilele +ale de
.%r(2, de di+,unere i de cantitate, +2 .ie % +tructur2 ve&etal2; IE .ru(%+ +2 ur(e9i natura- +2 treci de
la R2d2cin2 la Tul,in2, la 6e'i%li, la Frun9e, la 6edunculi, la Fl%ri;" *e+crierea ar tre:ui +e,arat2 #n t%t
at#tea alineate c#te ,2r'i eEi+t2 #n ,lant2, +2 +e i(,ri(e caractere &r%a+e ceea ce ,rivete ,2r'ile
,rinci,ale i #n caractere (ici anali9a I,2r'il%r ,2r'il%r"; V%( ad2u&a ceea ce, ,e de alt2 ,arte,
cun%ate( de+,re ,lant2, #n (aniera unui de+enat%r care>i c%(,letea92 +c$i'a ,rin /%curi de u(:re i
lu(ini- IX%cul de u(:re va c%n'ine cu eEactitate t%at2 i+t%ria ,lantei ca i nu(ele, +tructura ei,
an+a(:lul eEteri%r, natura i #ntre:uin'area ei"; Tran+,u+2 #n li(:a/, ,lanta +e #nti,2rete ac%l% i; +u:
%c$ii citit%rului, #i rec%(,une .%r(a ,ur2; Cartea devine ier:arul +tructuril%r; Wi +2 nu +e +,un2 c2
ave( aici de>a .ace aici cu % reverie a unui +i+te(atician, care nu re,re9int2 i+t%ria natural2 #n t%at2
eEten+ia +a; La Bu..%n, care a .%+t adver+arul c%n+tant al lui Linne, eEi+t2 aceeai +tructur2 i ea /%ac2
acelai r%l- IMet%da de inve+ti&are +e va #ndre,ta +,re .%r(2, +,re (2ri(e, +,re di.eritele ,2r'i, +,re
nu(2rul l%r, +,re ,%9i'ia l%r, +,re #n+2i +u:+tan'a lucrului
1
"; Bu..%n i Linne +ta:ile+c aceeai &ril2T
,rivirea l%r %cu,2 ,e lucruri aceeai +u,ra.a'2 de c%ntactT aceleai c2+u'e ne&re (ena/ea92 invi9i:ilulT
aceleai ,la/e, clare i di+tincte, +e %.er2 cuvintel%r;
6rin +tructur2, ceea ce re,re9entarea %.er2 #n (%d c%n.u9 i #n .%r(a +i(ultaneit2'ii, e+te anali9at i
%.erit a+t.el de+.2ur2rii lineare a li(:a/ului; *e+crierea, #ntr>adev2r, e+te ,entru %:iectul ,rivit ceea ce
,r%,%9i'ia e+te ,entru re,re9entarea ,e care % eE,ri(2- ,unerea +a #n +erie, ele(ent du,2 ele(ent; *ar
ne a(inti( c2 li(:a/ul #n .%r(a +a e(,iric2 i(,lica % te%rie a ,r%,%9i'iei i % alta a articul2rii; #n ea
#n+2i, ,r%,%9i'ia r2(#nea vid2T c#t de+,re articulare, acea+ta nu .%r(a un di+cur+ verita:il dec#t cu
c%ndi'ia de a .i le&at2 ,rin .unc'ia a,arent2 +au +ecret2 a ver:ului a fi. I+t%ria natural2 e+te % tiin'2,
adic2 % li(:2, dar #nte(eiat2 i :ine .2cut2- de+.2urarea +a ,r%,%9i'i%nal2 e+te de dre,t % articulareT
,unerea #n +erie linear2 a ele(entel%r decu,ea92 re,re9entarea #ntr>un (%d care e+te evident i
univer+al; In ti(, ce % aceeai re,re9entare ,er(ite un nu(2r c%n+ide>
1
Bu..%n; Maniere de traiter l:/istoire naturelle .5eu-res completes. v%l;l;, ,; A1G;
8 clasifica
1B1
1B@
%u-intele )i lucrurile
ra:il de ,r%,%9i'ii, c2ci nu(ele ,e care le c%n'ine % articulea92 #n (%duri di.erite, unul i acelai
ani(al, una i aceeai ,lant2 v%r .i de+cri+e #n acelai .el, #n (2+ura #n care #ntre re,re9entare i li(:a/
d%(nete +tructura; Te%ria structurii care ,arcur&e, ,e t%at2 #ntinderea +a, i+t%ria natural2 #n e,%ca cla>
+ic2, +u,ra,une, #ntr>una i aceeai .unc'ie, r%lurile /ucate #n li(:a/ de propoziie i articulare.
Wi t%c(ai ,rin acea+ta te%ria +tructurii lea&2 ,%+i:ilitatea unei i+t%rii naturale de mathesis. Ea reduce,
#ntr>adev2r, t%t c#(,ul vi9i:ilului la un +i+te( de varia:ile, ale c2r%r val%ri ,%t .i t%ate al%cate, dac2 nu
de % cantitate, cel ,u'in ,rintr>% de+criere a:+%lut clar2 i t%tdeauna .init2; 6ute( deci +ta:ili, #ntre
.iin'ele naturale, +i+te(ul identit2'il%r i %rdinea di.eren'el%r; Adan+%n e+ti(a c2 #ntr>% 9i B%tanica va
,utea .i tratat2 ca % tiin'2 ri&ur%+ (ate(atic2 i c2 va .i ,er(i+2 ,unerea un%r ,r%:le(e ca #n al&e:r2
+au #n &e%(etrie- Ia &2+i ,unctul cel (ai +en+i:il care +ta:ilete linia de +e,ara'ie +au de di+cu'ie #ntre
.a(ilia +ca:i%a+el%r i cea a ca,ri.%iului" +au a &2+i un &en de ,lante cun%+cut Fnatural +au arti.icial,
nu c%ntea92G care +e +ituea92 la e&al2 di+tan'2 #ntre .a(ilia A,%ciu+ i B%rra.inacee
1
; Marea ,r%li.erare
a .iin'el%r ,e +u,ra.a'a &l%:ului ,%ate intra, &ra'ie +tructurii, #n acelai ti(, #n +ucce+iunea unui li(:a/
de+cri,tiv, i #n c#(,ul unei mathesis care ar .i tiin'a &eneral2 a %rdinii; Iar ace+t ra,%rt c%n+titutiv,
at#t de c%(,leE, +e in+taurea92 #n +i(,litatea a,arent2 a unui -izi*il descris.
T%ate ace+tea +#nt de % (are i(,%rtan'2 ,entru de.inirea i+t%riei naturale #n %:iectul +2u; Ace+ta e+te
dat de +u,ra.e'e i linii, nu de .unc'i%n2ri +au de invi9i:ile 'e+2turi; 6lanta i ani(alul +e v2d (ai ,u'in
#n unitatea l%r %r&anic2 dec#t ,rin decu,area vi9i:il2 a %r&anel%r l%r; Ele +#nt la:e i c%,ite, .l%ri i
.ructe, #nainte de a .i re+,ira'ie +au lic$ide interne; I+t%ria natural2 ,arcur&e un +,a'iu de varia:ile
vi9i:ile, +i(ultane, c%nc%(itente, .2r2 vreun ra,%rt intern de +u:%rd%nare +au de %r&ani9are;
Anat%(ia, #n +ec%lele al 1VII>lea i al 1VIII>lea, i>a ,ierdut r%lul d%(inant ,e care #l avea #n
Renatere i ,e care #l va re&2+i #n e,%ca lui CuvierT i nu ,entru c2 #ntre ti(, +>ar .i di(inuat
curi%9itatea +au ar .i re&re+at tiin'a, ci ,entru c2 di+,unerea .unda(ental2 a vi9i:ilului i a
enun'a:ilului nu (ai trece ,rin ,r%.un9i(ea c%r,ului; *e aici ,ri%ritatea e,i+te(%>
Adan+%n; #amilie des plantes, v%i; U, ,re.a'2, ,; CCI;
l%&ic2 a :%tanicii- +,a'iul c%(un al cuvintel%r i lucruril%r c%n+tituie ,entru ,lante % &ril2 (ult (ai
,ri(it%are, (ult (ai ,u'in Inea&r2" dec#t ,entru ani(aleT #n (2+ura #n care (ulte %r&ane c%n+titutive
+#nt vi9i:ile ,e ,lante aa cu( nu +#nt la ani(ale, cun%aterea taEin%(ic2 ,%rnind de la varia:ile
i(ediat ,erce,ti:ile a .%+t (ai :%&at2 i (ai c%erent2 #n %rdine :%tanic2 dec#t #n %rdine 9%%l%&ic2;
Tre:uie +2 r2+turn2( ce +e +,une de %:icei- nu ,entru c2 a eEi+tat un intere+ ,entru :%tanic2 #n
+ec%lele al 1VII>lea i al 1VIII>lea a .%+t #ndre,tat2 cercetarea +,re (et%dele de cla+i.icare; 6entru c2
nu +e ,%ate cun%ate i +,une dec#t #ntr>un +,a'iu taEin%(ic de vi9i:ilitate, cun%aterea ,lantel%r
tre:uia +2 % ia #naintea cun%aterii ani(alel%r;
)r2dinile :%tanice i ca:inetele de i+t%rie natural2 erau, la nivelul in+titu'iil%r, c%relativele nece+are
ale ace+tui decu,a/; Iar i(,%rtan'a l%r ,entru cultura cla+ic2 nu 'ine #n (%d e+en'ial de ceea ce ele
,er(it +2 +e vad2, ci de ceea ce a+cund i de ceea ce, ,rin acea+t2 %:literare, la+2 +2 +e ivea+c2- ele
der%:ea92 anat%(ia i .unc'i%narea ei i %cultea92 %r&ani+(ul ,entru a +u+cita, #n .a'a un%r %c$i
ate,t#nd adev2rul, relie.ul vi9i:il al .%r(el%r, cu ele(entele l%r, cu (%dul de di+,er+ie i cu (2+urile
l%r; )r2dinile i ca:inelete +#nt cartea a(ena/at2 a +tructuril%r, +,a'iul #n care +eL c%(:in2 caracterele
i #n care +e de+.2%ar2 cla+i.ic2rile; #ntr>% 9i, la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, Cuvier va ,une (#na
,e :%rcanele din Mu9eu, le va +,ar&e i va di+eca t%at2 (area c%n+erv2 cla+ic2 a vi9i:ilit2'ii ani(ale;
Ace+t &e+t ic%n%cla+t, la care La(arc[ nu +e va decide nici%dat2, nu traduce % curi%9itate n%u2 ,entru
un +ecret .a'2 de care n>ar .i eEi+tat nici ,re%cu,area, nici cura/ul, nici ,%+i:ilitatea de a>l cun%ate;
E+te, (ult (ai &rav, % (uta'ie #n +,a'iul natural al culturii %ccidentale- +.#ritul istoriei, #n +en+ul lui
T%urne.%rt, Linne, Bu..%n, Adan+%n, de%,%triv2 #n +en+ul #n care #n'ele&ea B%i++ier de Sauva&e+
atunci c#nd %,unea cun%aterea istoric a vi9i:ilului celei filosofice a invi9i:ilului, a a+cun+ului i a
cau9el%r
1
T i va (ai .i, de a+e(enea, de:utul unui ,r%ce+ care, +u:+tituind anat%(ia cla+i.ic2rii,
%r&ani+(ul +tructurii, +u:%rd%narea intern2 caracterului vi9i:il, +eria ta:l%ului, va ,er(ite ,reci,itarea;
#n vec$ea lu(e ,lat2 i &ravat2 ne&ru ,e al: a ani(alel%r i ,lantel%r, a unei (a+e ,r%.unde de ti(,
c2reia i +e va da nu(ele re#nn%it de istorie.
Q B%i++ier de Sauva&e+ 9osolo+ie metholiAue Ftrad;.r;, LP%n, 1<<AG, v%i; I, ,,; l>A;
4SJ
%u-intele )i lucrurile
IV; CARACTERUL
Structura e+te acea de+e(nare a vi9i:ilului care, ,rintr>un .el de triere ,relin&vi+tic2, #i ,er(ite +2 +e
tran+crie #n li(:a/; *ar de+crierea a+t.el %:'inut2 nu e ni(ic altceva dec#t un .el de nu(e ,r%,riu- ea
la+2 .iec2rei .iin'e individualitatea +a +trict2 i nu enun'2 nici ta:l%ul c2ruia #i a,ar'ine, nici vecin2tatea
care % #nc%n/%ar2, nici l%cul ,e care #l %cu,2; E+te ,ur i +i(,lu de+e(nare; Wi ,entru ca i+t%ria
natural2 +2 devin2 li(:a/, tre:uie ca de+crierea +2 devin2 I+u:+tantiv c%(un"; A( v29ut cu(, #n
li(:a/ul +,%ntan, ,ri(ele de+e(n2ri care nu ,riveau dec#t re,re9ent2ri +in&ulare, du,2 ce a,2ru+er2
din li(:a/ul de ac'iune i din r2d2cinile ,ri(itive, d%:#ndi+er2, ,u'in c#te ,u'in, ,rin .%r'a deriv2rii,
val%ri (ai &enerale; *ar i+t%ria natural2 e+te % li(:2 .2cut2 aa cu( tre:uie- ea nu tre:uie +2 acce,te
c%n+tr#n>&erea deriv2rii i a .i&urii +aleT nu tre:uie +2 ac%rde credit nici unei eti(%l%&ii
1
; Tre:uie +2
reunea+c2 #n una i aceeai %,era'iune ceea ce li(:a/ul de t%ate 9ilele +e,ar2- +2 de+e(ne9e .%arte
,reci+ t%ate .iin'ele naturale i, #n acelai ti(,, +2 le +itue9e #n +i+te(ul de identit2'i i de di.eren'e care
le a,r%,ie i le di+tin&e de celelalte; I+t%ria natural2 tre:uie +2 a+i&ure, +i(ultan, % desemnare i %
deri-are c%ntr%lat2; Wi aa cu( te%ria +tructurii +u,ra,unea articularea i ,r%,%9i'ia, #n acelai (%d,
te%ria caracterului tre:uie +2 identi.ice val%rile care de+e(nea92 i +,a'iul #n care ace+tea deriv2; IA
cun%ate ,lantele, +,une T%urne.%rt, #n+ea(n2 a ti cu ,reci9ie nu(ele care li +>au dat #n ra,%rt cu
+tructura un%ra dintre ,2r'ile l%r;;; Ideea caracterului care di+tin&e #n (%d e+en'ial ,lantele unele de
altele tre:uie invaria:il le&at2 de nu(ele .iec2rei ,lante #n ,arte;
A
"
Sta:ilirea caracterului e+te #n acelai ti(, u%ar2 i di.icil2; U%ar2, dat .iind c2 i+t%ria natural2 nu are
de +ta:ilit un +i+te( de nu(e ,%rnind de la re,re9ent2ri di.icil de anali9at, ci tre:uie +2 #nte(eie9e
ace+t +i+te( ,e un li(:a/ care +>a de+.2urat de/a #n de+criere; V%( nu(i ,%rnind nu de la ceea ce +e
vede, ci ,lec#nd de la ele(entele ,e care +tructura le>a intr%du+ de/a #n di+cur+; E+te v%r:a de a
c%n+trui un li(:a/
1
Linne, 2hilosophie *otaniAue, e AHB; T%urne.%rt; 4lements de *otaniAue, ,,; l>A;
8 clasifica
+ecund ,%rnind de la ace+t li(:a/ ,ri(, dar +i&ur i univer+al; In+2 a,are aici % di.icultate (a/%r2;
6entru a +ta:ili identit2'ile i di.eren'ele dintre t%ate .iin'ele naturale, ar tre:ui 'inut c%nt de .iecare
tr2+2tur2 care a ,utut .i (en'i%nat2 #ntr>% de+criere; Sarcin2 in.init2, care ar #(,in&e #nte(eierea
i+t%riei naturale #ntr>% de,2rtare inacce+i:il2, dac2 n>ar eEi+ta te$nici ,entru a %c%li di.icultatea i
,entru a li(ita (unca de c%(,arare; Se ,%ate c%n+tata, a priori, c2 ace+te te$nici +#nt de d%u2 ti,uri;
Fie e.ectuarea un%r c%(,ara'ii t%tale, dar #n interi%rul un%r &ru,uri e(,iric c%n+tituite, #n care
nu(2rul a+e(2n2ril%r e+te #n (%d (ani.e+t at#t de ridicat, #nc#t enu(erarea di.eren'el%r nu va #nt#r9ia
+2 +e de.initive9e- i aa, din a,r%a,e #n a,r%a,e, +ta:ilirea identit2'il%r i di+tinc'iil%r va ,utea .i
a+i&urat2; Fie ale&erea unui an+a(:lu .init i relativ li(itat de tr2+2turi c2r%ra li +e v%r +tudia, la t%'i
indivi9ii ,re9enta'i, c%n+tantele i varia'iile; Ace+t ulti( ,r%cedeu e+te ceea ce a ,ri(it denu(irea de
Si+te(; Cel2lalt e+te Met%da S#nt %,u+e unul altuia, aa cu( +e %,une Linne lui Bu..%n, lui Adan+%n,
lui Ant%ine>Laurent de Xu++ieu; Aa cu( % c%nce,'ie ri&id2 i clar2 a+u,ra naturii e+te %,u+2 ,erce,erii
.ine i (ediate a #nrudiril%r ei; Aa cu( ideea unei naturi i(%:ile +e %,une ideii de c%ntinuitate
.%r.%tit%are a .iin'el%r care c%(unic2 #ntre ele, +e c%n.und2 i +e tran+.%r(2, ,%ate, unele #n altele;;;
T%tui, e+en'ialul nu c%n+t2 #n ace+t c%n.lict al (aril%r intui'ii cu ,rivire la natur2; El +e a.l2 (ai
de&ra:2 #n re'eaua de nece+itate care #n ace+t ,unct a .2cut ,%+i:il2 i indi+,en+a:il2 ale&erea #ntre
d%u2 .eluri de a c%n+titui i+t%ria natural2 ca % li(:2; Re+tul nu e dec#t % c%n+ecin'2 l%&ic2 inevita:il2;
$istemul deli(itea92 unele +au altele dintre ele(entele ,e care de+crierea +a le /uEta,une cu (inu'ie;
Ace+tea de.ine+c +tructura ,rivile&iat2 i, la dre,t v%r:ind, eEclu+iv2, #n le&2tur2 cu care +e va +tudia
an+a(:lul identit2'il%r i al di.eren'el%r; Orice di.eren'2 care nu +e re.er2 la unul dintre ace+te
ele(ente va .i c%n+iderat2 indi.erent2; *ac2, aa cu( .ace Linne, +#nt ale+e dre,t n%te caracteri+tice
It%ate ,2r'ile di.erite ale r%dirii"
1
, di.eren'ele de .run92, de ti/2, de r2d2cin2 +au de ,e'i%l v%r tre:ui +2
.ie +i+te(atic ne&li/ate; La .el, %rice identitate care nu va .i a unuia dintre ace+te ele(ente nu va avea
val%are ,entru de.inirea caracterului; #n +c$i(:, atunci c#nd, la d%i indivi9i,
l
Linne, 2hilosophie *otaniAue, e 1A;
1B?
%u-intele )i lucrurile
8 clasifica
1BH
ace+te ele(ente +#nt a+e(2n2t%are, ei ,ri(e+c % denu(ire c%(un2; Structura alea+2 ,entru a .i l%cul
identit2'il%r i al di.eren'el%r ,ertinente e+te ceea ce nu(i( caracter. *u,2 Linne, caracterul va
re9ulta din Ide+crierea cea (ai #n&ri/it2 a r%dirii ,ri(ei +,ecii; T%ate celelalte +,ecii ale &enului +#nt
c%(,arate cu cea dint#i, d#nd de%,arte t%ate n%tele di+c%rdanteT #n +.#rit, du,2 acea+t2 %,era'iune,
a,are caracterul
1
";
Si+te(ul e+te ar:itrar #n ,unctul +2u de ,%rnire, ,entru c2 ne&li/ea92 #ntr>% (anier2 c%ncertat2 %rice
di.eren'2 i %rice identitate care nu are #n vedere +tructura ,rivile&iat2; *ar ni(ic nu #(,iedic2, #n
e+en'2, ,%+i:ilitatea de a +e a/un&e #ntr>% 9i, ,rin inter(ediul ace+tei te$nici, la de+c%,erirea unui
+i+te( naturalT tutur%r di.eren'el%r de caracter le>ar c%re+,unde di.eren'e de aceeai val%are #n
+tructura &eneral2 a ,lanteiT i, inver+, t%'i indivi9ii +au t%ate +,eciile reunite +u: un caracter c%(un ar
avea #n .iecare dintre ,2r'ile l%r acelai ra,%rt de a+e(2nare; *ar nu +e ,%ate accede la +i+te(ul natural
dec#t du,2 ce va .i .%+t +ta:ilit cu certitudine un +i+te( arti.icial, cel ,u'in #n anu(ite d%(enii ale
lu(ii ve&etale +au ani(ale; *e aceea, Linne nu caut2 cu %rice ,re' +2 +ta:ilea+c2 un +i+te( natural
I#nainte de a cun%ate ,er.ect t%t ce e+te ,ertinent
A
" ,entru +i+te(ul +2u; *e+i&ur, (et%da natural2
c%n+tituie I,ri(a i ulti(a d%rin'2 a :%tanitil%r", i t%ate ace+te I.ra&(ente tre:uie cercetate cu ca
(ai (are &ri/2
=
", cu( ar .i .2cut Linne #n+ui #n %lasses 2lantarumE dar, #n li,+a ace+tei (et%de
naturale #nc2 i,%tetice #n .%r(a +a +i&ur2 i de+2v#rit2, I+i+te(ele arti.iciale +#nt a:+%lut nece+are
?
";
#n ,lu+, +i+te(ul e relativ- ,%ate .unc'i%na cu ,reci9ia ,e care % d%ri(; *ac2 un caracter ale+ e+te
.%r(at dintr>% +tructur2 lar&2, cu un nu(2r (are de varia:ile, di.eren'ele v%r a,2rea .%arte cur#nd,
i(ediat ce +e trece de la un individ la altul, c$iar al2turat- caracterul e+te atunci .%arte a,r%a,e de ,ura
de+criere
H
; *ac2, di(,%triv2, +tructura ,rivile&iat2 e+te #n&u+t2 i c%(,%rt2 ,u'ine varia:ile,
di.eren'ele v%r .i rare, iar
!O
K
Linne, 2lulosophie *otaniAue, e 1=; D
A
Linne, $Istema naturae, e 1A; I
=
Linne; 2hilosophie *otaniAue, e <<; Linne, $Istema naturae, e 1A;
L ICaracterul natural al +,eciei e+te de+crierea" FLinne, 2hilosophie *otaniAue, e 1=;
indivi9ii v%r .i &ru,a'i #n (a+e c%(,acte; Caracterul va .i ale+ #n .unc'ie de .ine'ea cla+i.ic2rii ,e care
vre( +>% %:'ine(; 6entru a #nte(eia &enurile, T%urne.%rt a ale+ dre,t caracter c%(:ina'ia .l%rii cu
.ructul; Nu aa cu( a .2cut Ce+al,in, ,entru c2 erau ,2r'ile cele (ai utile ale ,lantei, ci ,entru c2
,er(iteau % c%(:inat%rie nu(eric +ati+.2c2t%are- ele(entele #(,ru(utate de la celelalte trei ,2r'i
Fr2d2cini, tul,in2 i .run9eG, erau #ntr>adev2r .ie ,rea nu(er%a+e dac2 erau tratate #(,reun2, .ie ,rea
,u'in nu(er%a+e dac2 erau c%n+iderate +e,arat;
1
Linne a calculat c2 cele =B de %r&ane ale &ener2rii,
c%(,%rt#nd .iecare cele ,atru varia:ile ale nu(2rului, .i&urii, +itu2rii i ,r%,%9i'iei, aut%ri9ea92 H<<!
de c%n.i&ura'ii +u.iciente ,entru a de.ini &enurile
A
; *ac2 vre( +2 %:'ine( &ru,uri (ai nu(er%a+e dec#t
&enurile, tre:uie +2 .ace( a,el la caractere (ai re+tr#n+e FIcaractere arti.iciale c%nvenite #ntre
:%taniti"G, ca de eEe(,lu d%ar +ta(inele +au d%ar ,i+tilul- v%( ,utea di+tin&e a+t.el cla+ele i
%rdinele
=
;
A+t.el, #ntre&ul d%(eniu al re&nului ve&etal +au ani(al va ,utea .i +i+te(ati9at; Fiecare &ru, va ,utea
,ri(i un nu(e; #n aa .el #nc#t % +,ecie, .2r2 a tre:ui +2 .ie de+cri+2, va ,utea .i de+e(nat2 cu cea (ai
(are ,reci9ie ,rin nu(ele di.eritel%r an+a:luri #n care e #ncadrat2; Nu(ele +2u c%(,let traver+ea92
#ntrea&a re'ea a caracterel%r +ta:ilite ,#n2 la cla+ele cele (ai elevate; *ar, du,2 cu( atra&e aten'ia
Linne, ace+t nu(e, ,entru c%(%ditate, tre:uie +2 r2(#n2 #n ,arte It2cut" Fnu +#nt nu(ite cla+a i
%rdinulG, cealalt2 ,arte #n +c$i(:, tre:uind +2 .ie I+%n%r2"- +#nt nu(ite &enul, +,ecia i varietatea
?
;
6lanta a+t.el recun%+cut2 #n caracterul +2u e+en'ial i de+e(nat2 ,%rnind de la el va enun'a eEact cea ce
% de+e(nea92, dar t%t%dat2 i #nrudirea care % lea&2 de cele care #i +ea(2n2 i a,ar'in aceluiai &en
Fdeci aceleiai .a(ilii i aceluiai %rdinG; O dat2 cu nu(ele +2u ,r%,riu, ea #i va .i ,ri(it i #ntrea&a
+erie de nu(e c%(une #n care #i are l%cul; INu(ele &eneric e+te, dac2 ,ute( +,une a+t.el, adev2rata
(%ned2 a re,u:licii n%a+tre
1
T%urne.%rt, 4lements de *otaniAue, ,; A<;
A
Linne, 2hilosophie *otaniAue, e 1!<; Linne, $Isteme sexuel des -e+etaux, ,; A1; Linne, 2hilosophie *otaniAue, e A1A;
1B!
%u-intele )i lucrurile
8 clasifica
1B<
:%tanice;
1
" I+t%ria natural2 #i va .i #(,linit +arcina .unda(ental2, care e+te Idi+,unerea i
denu(irea
A
";
Metoda e+te % alt2 te$nic2 ,entru a re9%lva aceeai ,r%:le(2, #n l%cul decu,2rii, din t%talitatea
de+cri+2, a ele(entel%r > rare +au nu(er%a+e > care v%r +ervi dre,t caractere, (et%da c%n+t2 #n a le
deduce #n (%d ,r%&re+iv; IA deduce" tre:uie luat aici cu +en+ul de Ia +u+tra&e"; Se ,%rnete de la %
+,ecie ar:itrar alea+2 +au dat2 de $a9ardul #nt#lnirii > e+te ceea ce a .2cut Adan+%n #n eEa(inarea
,lantel%r din Sene&al
=
; Acea+ta e+te de+cri+2 #n #ntre&i(e du,2 t%ate ,2r'ile c%(,%nente, .iE#ndu>i
t%ate val%rile luate #n ea de varia:ile; Lucru ,e care #l re#nce,e( ,entru +,ecia ur(2t%are, i ea dat2 de
ar:itrarul re,re9ent2riiT de+crierea tre:uie +2 .ie t%tal2, ca i ,ri(a dat2, cu eEce,'ia .a,tului c2, t%tui,
ni(ic din ceea ce a .%+t (en'i%nat #n ,ri(a de+criere nu tre:uie re,etat #n a d%ua; Nu(ai di.eren'ele
+#nt (en'i%nate; La .el ,entru a treia #n ra,%rt cu celelalte i t%t aa la in.init A+t.el c2, #n .inal, t%ate
tr2+2turile di.erite ale tutur%r ve&etalel%r au .%+t (en'i%nate % dat2, dar nu (ai (ult dec#t % dat2;
)ru,#nd #n /urul ,ri(el%r de+crieri ,e celelelalte care au .%+t .2cute #n c%ntinuare i care +e (ic%rea92
,e (2+ur2 ce ,r%&re+2(, #nce,e +2 +e c%nture9e, #n $a%+ul ,ri(itiv, ta:l%ul &eneral al #nrudiril%r;
Caracterul care di+tin&e .iecare +,ecie +au .iecare &en e+te +in&ura tr2+2tur2 (en'i%nat2 ,e .%ndul
identit2'il%r It2cute"; #n .a,t, % a+e(enea te$nic2 ar .i, .2r2 d%ar i ,%ate, cea (ai +i&ur2, dar nu(2rul
+,eciil%r eEi+tente e at#t de (are, #nc#t ar .i i(,%+i:il +2>i d2( de ca,2t T%tui, eEa(inarea +,eciil%r
#nt#lnite d%vedete eEi+ten'a un%r (ari I.a(ilii", adic2 a un%r .%arte (ari &ru,uri #n care +,eciile i
&enurile au un nu(2r c%n+idera:il de identit2'i; At#t de (are, #nc#t +e (ani.e+t2 ,rin tr2+2turi .%arte
nu(er%a+e, c$iar la % ,rivire (ai ,u'in analitic2T a+e(2narea dintre t%ate +,eciile de Ren%nculi +au
#ntre t%ate +,eciile de Ac%nit devine i(ediat evident2; #n ace+t ,unct, ,entru ca +arcina +2 nu devin2
in.init2, de(er+ul tre:uie inver+at Ad(ite( (arile .a(ilii care +#nt evident recun%+cute i ale c2r%r
,ri(e de+crieri au de.init, ,e nev29ute ,arc2, (arile tr2+2turi; Ace+te tr2+2turi c%(une tre:uie +ta:ilite
acu( #ntr>% (anier2 ,%9itiv2T a,%i, de .iecare dat2
1
Id; i*id., e AB?;
> Id; i*id., e 1H > Ace+te d%u2 .unc'ii, care +#nt &arantate de caracter, c%re+,und eEact .unc'iil%r de de+e(nare i de derivare
a+i&urate, #n li(:a/, i[ +u:+tantivul c%(un;
1
Adan+%n, /istoire naturelle du $ene+al, 6ari+, 1<H<;
c#nd v%( #nt#lni un &en +au % +,ecie care le c%n'ine #n (%d (ani.e+t, va .i +u.icient +2 indic2( ,rin ce
di.eren'2 +e di+tin& de celelalte care le +erve+c dre,t antura/ natural; Cun%aterea .iec2rei +,ecii #n
,arte va ,utea .i reali9at2 cu uurin'2 ,%rnind de la acea+t2 caracteri9are &eneral2- IV%( divi9a .iecare
dintre cele trei re&nuri #n (ai (ulte .a(ilii care v%r aduna la un l%c t%ate .iin'ele #ntre care eEi+t2
ra,%rturi .ra,ante, v%( trece #n revi+t2 t%ate caracterele &enerale i ,articulare ale .iin'el%r c%n'inute #n
ace+te .a(ilii"T #n ace+t .el Iv%( ,utea .i +i&uri c2 ra,%rt2( t%ate ace+te .iin'e la .a(iliile l%r naturaleT
#nce,#nd cu di$%nii i lu,ul, c#inele i ur+ul, v%( cun%ate +u.icient leul, ti&rul, $iena, care +#nt
ani(ale din aceeai .a(ilie
1
";
Se %:+erv2 i(ediat ,rin ce anu(e +e %,un (et%da i +i+te(ul; Nu ,%ate eEi+ta dec#t % (et%d2T ,ute(
inventa i a,lica un nu(2r c%n+idera:il de +i+te(e- Adan+%n a de.init ai9eci i cinci
A
; Si+te(ul e+te
ar:itrar #n t%at2 de+.2urarea +a, dar % dat2 ce +i+te(ul varia:ilel%r > caracterul > a .%+t de.init din +tart,
el nu (ai ,%ate .i (%di.icat, nu i +e (ai ,%ate +u+tra&e nici un ele(ent; Met%da e+te i(,u+2 din a.ar2,
de a+e(2n2rile &l%:ale care a,r%,ie lucrurileT ea tran+crie i(ediat ,erce,'ia #n di+cur+T r2(#ne, #n
,unctul de ,lecare, cel (ai a,r%a,e de de+criereT dar ,%ate %ric#nd +2 (%di.ice du,2 nece+it2'i
caracterul &eneral ,e care l>a de.init e(,iric- % tr2+2tur2 care ,2rea e+en'ial2 ,entru un &ru, de ,lante
+au de ani(ale ,%ate .%arte :ine +2 nu .ie dec#t % ,articularitate a un%ra dintre ele dac2 de+c%,eri( c2,
.2r2 +2 le ,%+ede, a,ar'in, #n (%d evident, aceleiai .a(iliiT (et%da tre:uie +2 .ie %ric#nd &ata +2>i
aduc2 recti.ic2ri; Aa cu( +,une Adan+%n, +i+te(ul e+te ca Ire&ula ,%9i'iei &reite #n calcul"- re9ult2
dintr>% deci9ie, dar tre:uie +2 .ie a:+%lut c%ncretT (et%da, di(,%triv2, e+te Iun aran/a(ent %arecare de
%:iecte +au de .a,te a,r%,iate ,rin ,%triviri +au a+e(2n2ri %arecare, eE,ri(at ,rintr>% n%'iune &eneral2
i a,lica:il2 tutur%r ace+t%r %:iecte, .2r2 a ,rivi t%tui acea+t2 n%'iune .unda(ental2 +au ace+t ,rinci,iu
a:+%lut, +au invaria:il, +au #ntr>at#t de &eneral #nc#t +2 nu ,%at2 +u,%rta eEce,'ii;;; Met%da nu di.er2 de
+i+te( dec#t ,rin ideea ,e care aut%rul % ataea92 ,rinci,iil%r +ale, c%n+ider#ndu>le varia:ile #n (et%d2
i a:+%lute #n +i+te(
=
";
Q Adan+%n, %ours d:histoire naturelle, 1<<A Fedi'ia din 1B?HG; . Adan+%n, #amilles des plantes, 6ari+, 1<!=;
X
Adan+%n,
#amilles des plantes, v%i; I, ,re.a'2;
1BB
%u-intele )i lucrurile
8 clasifica
1B
#n ,lu+, +i+te(ul nu ,%ate recun%ate #ntre +tructurile ani(alului +au ale ve&etalului dec#t ra,%rturi de
c%%rd%nare- #ntruc#t caracterul e+te ale+ nu #n .unc'ie de i(,%rtan'a +a .unc'i%nal2, ci #n .unc'ie de
e.icacitatea +a c%(:inat%rie, ni(ic nu d%vedete c2 #n ierar$ia interi%ar2 a individului % anu(e .%r(2
de ,i+til +au % anu(e di+,unere a +ta(inel%r antrenea92 % anu(it2 +tructur2- dac2 &er(enele de Ad%Ea
+e &2+ete #ntre caliciu i c%r%l2, dac2 +ta(inele +#nt di+,u+e #ntre ,i+tiluri, ace+tea nu +#nt nici (ai
(ult nici (ai ,u'in dec#t nite I+tructuri +in&ulare"
1
- li,+a l%r de i(,%rtan'2 ,r%vine din raritatea l%r, #n
ti(, ce divi9iunea e&al2 a caliciului i a c%r%lei nu are alt2 val%are dec#t .recven'a
A
; #n +c$i(:, (et%da,
,entru c2 (er&e de la identit2'ile i di.eren'ele cele (ai &enerale ,#n2 la cele (ai ,u'in &enerale, e+te
+u+ce,ti:il2 de a +c%ate #n eviden'2 ra,%rturi verticale de +u:%rd%nare; Ea la+2 #ntr>adev2r +2 +e vad2
care +#nt caracterele +u.icient de i(,%rtante ,entru a nu .i nici%dat2 de9(in'ite #ntr>% .a(ilie dat2; #n
ra,%rt cu +i+te(ul, r2+turnarea e .%arte i(,%rtant2- caracterele e+en'iale ,er(it di+tin&erea .a(iliil%r
cel%r (ai lar&i i (ai vi9i:il di+tincte, #n vre(e ce ,entru T%urne.%rt i Linne, caracterul e+en'ial
de.inea &enulT i #i era +u.icient Ic%nven'iei" naturalitil%r +2 alea&2 un caracter arti.icial ,entru a
di+tin&e cla+ele +au %rdinele; #n cadrul (et%dei %r&ani9area &eneral2 i de,enden'ele ei interne +#nt (ai
i(,%rtante dec#t tran+.erarea lateral2 a unui ec$i,a(ent c%n+tant de varia:ile;
#n ciuda ace+t%r di.eren'e, +i+te(ul i (et%da +tau ,e acelai +%clu e,i+te(%l%&ic; #l ,ute( de.ini ,e
+curt +,un#nd c2, #n tiin'a cla+ic2, cun%aterea indivi9il%r e(,irici nu ,%ate .i atin+2 dec#t ,e ta:l%ul
c%ntinuu, %rd%nat i univer+al al tutur%r di.eren'el%r ,%+i:ile; #n +ec%lul al 1VI>lea, identitatea
,lantel%r i ani(alel%r era a+i&urat2 de (arca ,%9itiv2 Fade+ea vi9i:il2, dar une%ri a+cun+2G ,e care %
,urtau- ceea ce, de eEe(,lu, di+tin&ea di.erite +,ecii de ,2+2ri nu erau c#tui de ,u'in di.eren'ele
eEi+tente #ntre ele, ci .a,tul c2 una vina n%a,tea, c2 alta tr2ia ,e a,2, c2 % a treia +e $r2nea cu carne
vie
=
; Orice .iin'2 ,urta % (arc2, iar +,ecia +e (2+ura du,2 r2+,#ndirea unui :la9%n c%(un; A+t.el #nc#t
.iecare +,ecie +e +e(nala ,rin ea #n+2i,
1
Linne, 2hilosophie *otaniAue, e 1@H;
A Id;, i*id., e ?
=
C.; 6; Bel%n, /istoire de la nature des oiseaux.
#i enun'a individualitatea,inde,endent de t%ate celelalte- ace+tea ar .i ,utut .%arte :ine +2 nici nu
eEi+te, criteriile de de.inire n>ar .i .%+t (%di.icate ,entru +in&urele care ar .i r2(a+ vi9i:ile; *ar
#nce,#nd din +ec%lul al 1VII>lea, +e(nele nu (ai ,%t +2 eEi+te dec#t #n anali9a re,re9ent2ril%r #n
.unc'ie de identit2'i i di.eren'e; Cu alte cuvinte, %rice de+e(nare tre:uie +2 +e .ac2 ,rintr>% anu(it2
ra,%rtare la t%ate celelalte de+e(n2ri ,%+i:ile; A cun%ate ceea ce #i e+te ,r%,riu unui individ #n+ea(n2
a avea #n ,re9en'a lui cla+i.icarea +au ,%+i:ilitatea de a cla+i.ica an+a(:lul cel%rlal'i indivi9i;
Identitatea i +e(nele care % (arc$ea92 +e de.ine+c ,rin re9iduurile di.eren'el%r; Un ani(al +au %
,lant2 nu e ceea ce indic2 > +au tr2dea92 > +ti&(atul ,e care #l de+c%,eri( i(,ri(at #n elT e+te ceea ce
nu +#nt celelalteT nu eEi+t2 #n el #n+ui dec#t la li(ita cel%r care +e de%+e:e+c de el; Met%da i +i+te(ul
nu +#nt dec#t cele d%u2 (%dalit2'i de a de.ini identit2'ile ,rin re'eaua &eneral2 a di.eren'el%r; Mai t#r9iu,
#nce,#nd cu Cuvier, identitatea +,eciil%r +e va .iEa t%t ,rintr>un /%c al di.eren'el%r, dar ace+tea v%r
a,2rea ,e .%ndul (aril%r unit2'i %r&anice av#ndu>i ,r%,riile +i+te(e interne de de,enden'e F+c$elet,
re+,ira'ie, circula'ieGT neverte:ratele nu v%r .i de.inite nu(ai ,rin a:+en'a verte:rel%r, ci i ,rintr>un
anu(it (%d de re+,ira'ie, ,rin eEi+ten'a unui ti, de circula'ie i ,rintr>% #ntrea&2 c%e9iune %r&anic2
de+en#nd % unitate ,%9itiv2; Le&ile interne ale %r&ani+(ului v%r deveni, #n l%cul caracterel%r
di.eren'iale, %:iectul tiin'el%r naturii; Cla+i.icarea, ca ,r%:le(2 .unda(ental2 i c%n+titutiv2 a i+t%riei
naturale, +>a ,la+at din ,unct de vedere i+t%ric, i #n c$i, nece+ar, #ntre % te%rie a mrcii i % te%rie a
or+anismului.
V; %593I9UUM WI CATASTROF7
#n ini(a ace+tei li(:i :ine +tructurate care a devenit i+t%ria natural2 r2(#ne % ,r%:le(2; E+te .%arte
,%+i:il, la ur(a ur(ei, ca tran+.%r(area +tructurii #n caracter +2 nu .ie nici%dat2 ,%+i:il2 i ca nu(ele
c%(un +2 nu +e ,%at2 nici%dat2 nate din nu(ele ,r%,riu; Cine ,%ate &aranta c2 de+crierile nu v%r
#n.2'ia ele(ente at#t de diver+e de la un individ la altul +au de la % +,ecie la alta, #nc#t %rice tentativ2
de a &2+i un nu(e c%(un
1@
%u-intele si lucrurile
8 clasifica
11
+a .ie de la #nce,ut +%rtit2 eeculuiJ Cine ,%ate da a+i&ur2ri c2 .iecare +tructur2 nu e ri&ur%+ i9%lat2 de
celelalte i c2 nu .unc'i%nea92 ca % (arc2 individual2J Ca +2 ,%at2 a,2rea c$iar i cel (ai +i(,lu
caracter, tre:uie ca (2car un ele(ent al +tructurii c%n+iderate ini'ial +2 +e re,ete #ntr>% alt2 +tructur2;
C2ci %rdinea &eneral2 a di.eren'el%r care ,er(ite +ta:ilirea di+,unerii +,eciil%r i(,lic2 un anu(it /%c
de +i(ilitudini; 6r%:le(2 i9%(%r.2 cu cea ,e care a( #nt#lnit>% de/a #n le&2tur2 cu li(:a/ul
1
- ,entru ca
un nu(e c%(un +2 .ie ,%+i:il, tre:uia ca #ntre lucruri +2 eEi+te acea a+e(2nare i(ediat2 care ,er(ite
ele(entel%r +e(ni.icante +2 circule de>a lun&ul re,re9ent2ril%r, +2 alunece ,e +u,ra.a'a l%r, +2 +e a&ate
de +i(ilitudinile l%r ,entru a .%r(a #n .inal de+e(n2ri c%lective; *ar ,entru a c%ntura ace+t +,a'iu
ret%ric #n care nu(ele #i d%:#ndeau, ,u'in c#te ,u'in, val%area l%r &eneral2, nu era nev%ie de
deter(inarea +tatutului ace+tei a+e(2n2ri, nici a .a,tului c2 ea era #nte(eiat2 +au nu ,e adev2rT era
+u.icient ca ea +2 dea de+tul2 .%r'2 i(a&ina'iei; T%tui, ,entru i+t%ria natural2, li(:2 :ine +tructurat2,
ace+te anal%&ii ale i(a&ina'iei nu ,%t 'ine l%c de &aran'iiT i tre:uie ca i+t%ria natural2, a(enin'at2, din
ace+t ,unct de vedere, la .el ca i li(:a/ul, +2 &2+ea+c2 (i/l%cul de a evita #nd%iala radical2 la care
Hu(e +u,unea nece+itatea re,eti'iei #n eE,erien'2; Tre:uie +2 eEi+te c%ntinuitate #n natur2;
Nece+itatea unei naturi c%ntinue nu #(:rac2 del%c aceeai .%r(2 #n +i+te(e i #n (et%de; 6entru
ade,'ii +i+te(ului, c%ntinuitatea re9ult2 d%ar din /uEta,unerea .2r2 lacune a di.eritel%r re&iuni care ,%t
.i di+tin+e cu claritate &ra'ie caracterel%rT e +u.icient2 % &radare ne#ntreru,t2 a val%ril%r ,e care le ,%ate
lua, #n #ntre&ul d%(eniu al +,eciil%r, +tructura alea+2 dre,t caracterT ,%rnind de la ace+t ,rinci,iu, va
reiei c2 t%ate ace+te val%ri v%r .i %cu,ate de .iin'e reale, c$iar dac2 #nc2 nu le cun%ate(; ISi+te(ul
indic2 ,lantele, c$iar i ,e acelea ,e care #nc2 nu le>a( ,%(enitT ceea ce nu ,%ate .ace nici%dat2
enu(erarea unui catal%&;
A
" Iar ,e acea+t2 c%ntinuitate de /uEta,unere, cate&%riile nu v%r .i d%ar nite
c%nven'ii ar:itrareT ele v%r ,utea c%re+,unde Fdac2 +#nt +ta:ilite cu( tre:uieG un%r re&iuni care eEi+t2
#n (%d distinct ,e acea+t2 +u,ra.a'2 nentrerupt a naturiiT v%r .i ,la/e (ai va+te, dar la .el de reale ca
i indivi9ii;
1
ti. +u,ra, ,; 1?A;
> Linne, 2hilosophie *otaniAue, e 1H!;
Aa a ,er(i+ +i+te(ul +eEual, du,2 Linne, de+c%,erirea un%r , &enuri indu:ita:il #nte(eiate- INu
caracterul e+te cel care c%n+tituie &enul, ci &enul c%n+tituie caracterul, caracterul decur&e din &en, iar
nu &enul din caracter
1
"; #n +c$i(:, #n (et%de, ,entru care a+e(2n2rile, +u: .%r(a l%r (a+iv2 i evi>
dent2, +#nt date din ca,ul l%cului, c%ntinuitatea naturii nu va .i ace+t ,%+tulat ,ur ne&ativ Fnu eEi+t2
+,a'iu al: #ntre cate&%rii di+tincteG, ci % cerin'2 ,%9itiv2- #ntrea&a natur2 .%r(ea92 % (are tra(2, #n
care .iin'ele +e a+ea(2n2 din a,r%a,e #n a,r%a,e, #n care indivi9ii al2tura'i +#nt in.init a+e(2n2t%ri #ntre
eiT a+t.el #nc#t %rice decu,a/ care nu indic2 in.i(a di.eren'iere a individului, ci a un%r cate&%rii (ai
lar&i, e+te t%tdeauna ireal; C%ntinuitate de .u9iune #n care %rice &eneralitate e+te n%(inal2; Ideile
n%a+tre &enerale, +,une Bu..%n, I+e re.er2 la % +car2 c%ntinu2 de %:iecte, din care n%i nu ,erce,e( cu
claritate dec#t ,2r'ile de (i/l%c i ale c2rei eEtre(it2'i +e #nde,2rtea92 i +ca,2 (ereu (ai (ult
c%n+idera'iil%r n%a+tre;;; Cu c#t +,%ri( nu(2rul de divi9iuni al ,r%duc'iil%r naturale, cu at#t ne
a,r%,ie( de adev2r, ,entru c2 #n natur2 nu eEi+t2 #n (%d real dec#t indivi9i, iar &enurile, %rdinele,
cla+ele nu eEi+t2 dec#t #n i(a&ina'ia n%a+tr2
A
"; Iar B%nnet +,unea #n acelai +en+ c2 I#n natur2 nu eEi+t2
+alturi- t%tul e &radat, nuan'at; *ac2 #ntre d%u2 .iin'e %arecare ar eEi+ta un vid, care ar .i ra'iunea
trecerii de la una la cealalt2J Nu eEi+t2 deci nici % .iin'2 dede+u:tul +au dea+u,ra c2reia +2 nu eEi+te %
alta de care +2 +e a,r%,ie ,rin unele caractere i +2 +e #nde,2rte9e ,rin altele"; 6ute( deci de+c%,eri
(ereu I,r%duc'ii de (i/l%c", cu( ar .i ,%li,ii #ntre ve&etal i ani(al, veveri'a 9:ur2t%are #ntre ,a+2re
i ,atru,ed, (ai(u'a #ntre ,atru,ed i %(; 6rin ur(are, #(,2r'irile n%a+tre #n +,ecii i cla+e I+#nt ,ur
n%(inale"T ele nu re,re9int2 altceva dec#t I(i/l%ace relative la nev%ile n%a+tre i la li(itele
cun%tin'el%r n%a+tre
=
";
#n +ec%lul al 1VIII>lea, c%ntinuitatea naturii e+te % cerin'2 a %ric2rei i+t%rii naturale, cu alte cuvinte a
%ric2rui e.%rt de a in+taura #n natur2 % %rdine i de a de+c%,eri #n ea cate&%rii &enerale, .ie ele reale i
,re+cri+e de di+tinc'ii (ani.e+te, .ie c%(%de i decu,ate d%ar de i(a&ina'ia n%a+tr2; Nu(ai c%nti>
x
Id, i*id., e 1!;
Bu..%n, 7iscours sur la maniere de traiter 1histoire naturelle, 5cu-res completez, v%i; I, ,,; =! i =;
C$; B%nnet, %ontemplations de la nalure, ,artea I; .5eu-res com$2letes, v%i; IV, ,,; =H>=!G;
1A
%u-intele )i lucrurile
8 clasifica
1=
nuu(>ul ,%ate &aranta c2 natura +e re,et2 i c2, #n c%n+ecin'2, +tructura ,%ate deveni caracter; *ar
i(ediat acea+t2 cerin'2 +e dedu:lea92; C2ci dac2 eE,erien'ei i>ar .i dat, #n (icarea +a ne#ntreru,t2, +2
,arcur&2 cu eEactitate, ,a+ cu ,a+, conlinuumOiO indivi9il%r, variet2'il%r, +,eciil%r, &enuril%r, cla+el%r,
n>ar .i nev%ie de c%n+tituirea unei tiin'eT de+e(n2rile de+cri,tive +>ar &enerali9a de dre,t, iar li(:a/ul
lucruril%r, ,rintr>% (icare +,%ntan2, +>ar c%n+titui #n li(:a/ tiin'i.ic; Identit2'ile naturii +>ar %.eri
inte&ral i literal, ,arc2, i(a&ina'iei i alunecarea +,%ntan2 a cuvintel%r #n +,a'iul l%r ret%ric ar
re,r%duce #n r#nduri ,line identitatea .iin'el%r #n &eneralitatea l%r cre+c#nd2; I+t%ria natural2 ar deveni
inutil2 +au, (ai cur#nd, ar .i de/a .2cut2 de li(:a/ul c%tidian al %a(enil%rT &ra(atica &eneral2 ar .i #n
acelai ti(, taxinomia univer+al2 a .iin'el%r; *ar dac2 % i+t%rie natural2, cu t%tul di+tinct2 de anali9a
cuvintel%r, e+te indi+,en+a:il2, e ,entru c2 eE,erien'a nu ne %.er2, ca atare, continuumul naturii; Ni>l
%.er2 ci%,#r'it > ,entru c2 eEi+t2 de+tule lacune #n +eria val%ril%r e.ectiv %cu,ate de varia:ile FeEi+t2
.iin'e ,%+i:ile al c2r%r l%c #l c%n+tat2(, dar ,e care n>a( avut nici%dat2 %ca9ia +2 le %:+erv2(G > i,
t%t%dat2, ,entru c2 +,a'iul real, &e%&ra.ic i tere+tru, #n care ne &2+i(, ne arat2 .iin'ele a(e+tecate
unele cu altele, #ntr>% %rdine care, #n ra,%rt cu (area +u,ra.a'2 a taEin%(iil%r, nu e ni(ic (ai (ult
dec#t $a9ard, de9%rdine +au ,ertur:are; Linne %:+erva c2, adun#nd #n aceleai l%curi $idra Fcare e+te un
ani(alG i % al&2 Fdeci % ,lant2G, +au :uretele i c%ralul, natura nu #(:in2, aa cu( ar vrea %rdinea
cla+i.ic2ril%r, I,lantele cele (ai ,er.ecte cu ani(alele c%n+iderate .%arte i(,er.ecte, ci c%(:in2 ani>
(alele i(,er.ecte cu ,lantele i(,er.ecte
1
"; Iar Adan+%n c%n+tata c2 natura Ie un a(e+tec c%n.u9 de
.iin'e ,e care $a9ardul ,are a le .i a,r%,iatT aici aurul e+te a(e+tecat cu alt (etal, cu % ,iatr2, cu
,2(#ntT dinc%l%, vi%leta crete al2turi de +te/ar; 6rintre ace+te ,lante r2t2ce+c, de%,%triv2, ,atru,edul,
re,tila i in+ectaT ,etii +e c%n.und2, ca +2 +,une( aa, cu ele(entul acvatic #n care #n%at2 i cu
,lantele care cre+c ,e .undul a,ei;;; Ace+t a(e+tec e+te at#t de &eneral i at#t de (ulti,licat, #nc#t ,are
+2 .ie una dintre le&ile naturii
A
";
Linne, 2hilosophie *otaniAue. TV Adan+%n, %ours d:histoire naturelle, 1<<A Fed; 6ari+, 1B?HG, ,,; ?>H;
Or, acea+t2 #ntre,2trundere e+te re9ultatul unei +erii cr%n%l%&ice de eveni(ente; Ele #i au ,unctul de
%ri&ine i ,ri(ul l%c de a,licare nu #n +,eciile vii #n +ine, ci #n +,a'iul #n care ace+tea +#nt ,la+ate; Ele
+e ,r%duc #n ra,%rtul dintre 62(#nt i S%are, #n re&i(ul cli(atel%r, #n avatarurile +c%ar'ei tere+treT
atin& (ai #nt#i (2rile i c%ntinentele, +u,ra.a'a &l%:uluiT .iin'ele vii nu +#nt atin+e dec#t indirect i #n
(%d +ecund- c2ldura Ie atra&e +au le &%nete, vulcanii le di+tru&T di+,ar % dat2 cu ,2(#nturile care +e
,r2:ue+c; E+te ,%+i:il, de eEe(,lu, aa cu( ,re+u,unea Bu..%n
1
, ca ,2(#ntul +2 .i .%+t incande+cent
la %ri&ine, #nainte de a +e .i r2cit ,u'in c#te ,u'inT ani(alele, %:inuite +2 tr2ia+c2 la te(,eraturile cele
(ai ridicate, +>au re&ru,at #n +in&ura re&iune t%rid2 de a+t29i, #n ti(, ce 'inuturile te(,erate +au reci
+e ,%,ulau cu +,ecii care nu avu+e+er2 %ca9ia +2 a,ar2 ,#n2 atunci; O dat2 cu rev%lu'iile din i+t%ria
,2(#ntului, +,a'iul taxinomic F#n care vecin2t2'ile +#nt de %rdinul caracterului, nu al modului de
-ia> +>a tre9it re,arti9at #ntr>un +,a'iu c%ncret care l>a (%di.icat ,r%.und; Mai (ult- el a .%+t .2r2
#nd%ial2 .2r#(i'at, i (ulte +,ecii, vecine cu cele ,e care le cun%ate( +au inter(ediare #ntre ,la/e
taEin%(ice care ne +#nt .a(iliare, au tre:uitL +2 di+,ar2, l2+#nd du,2 ele d%ar ur(e &reu de de+ci.rat; #n
%rice ca9, acea+t2 +erie i+t%ric2 de eveni(ente +e adau&2 tra(ei .iin'el%r- ea nu #i a,ar'ine la
,r%,riuT +e derulea92 #n +,a'iul real al lu(ii, nu #n acela analitic al cla+i.ic2ril%rT ea ,une #n di+cu'ie
lu(ea ca l%c al .iin'el%r, nu .iin'ele #n calitatea l%r de ,urt2t%are ale vie'ii; O anu(it2 i+t%ricitate, ,e
care % +i(:%li9ea92 ,%ve+tirile :i:lice, a.ectea92 direct +i+te(ul n%+tru a+tr%n%(ic i indirect re'eaua
taEin%(ic2 a +,eciil%rT i, #n a.ar2 de Facere i de 6%t%,, +e ,rea ,%ate ca I&l%:ul n%+tru +2 .i trecut i
,rin alte rev%lu'ii, care nu ne>au .%+t revelate; El de,inde de #ntre&ul +i+te( a+tr%n%(ic, iar le&2turile
care une+c ace+t &l%: cu celelalte c%r,uri cereti i #n +,ecial cu S%arele i cu c%(etele ar .i ,utut +2 .ie
+ur+a (ult%r rev%lu'ii din care nu a (ai r2(a+ nici % ur(2 +en+i:il2 ,entru n%i i de+,re care l%cuit%rii
lu(il%r vecine ar .i ,utut avea unele cun%tin'e
A
";
I+t%ria natural2 ,re+u,une aadarJ ,entru a ,utea eEi+ta ca tiin'2, d%u2 an+a(:luri- unul dintre ele
e+te c%n+tituit de
1
Bu..%n; /istoire de la 3erre. C$; B%nnet, 2alm +ene sie philosophiAue, .5eu-res, v%/; VII, ,; 1AAG;
1?
%u-intele si lucrurile
8 clasifica
1H
re'eaua c%ntinu2 a .iin'el%rT acea+t2 c%ntinuitate ,%ate #(:r2ca diver+e .%r(e +,a'ialeT C$arle+ B%nnet
% vede c#nd +u: .%r(a unei (ari +c2ri lineare ale c2rei eEtre(it2'i +#nt una .%arte +i(,l2, cealalt2
.%arte c%(,licat2, av#nd #n centru % #n&u+t2 re&iune (edian2, +in&ura care ne e de9v2luit2, c#nd +u:
.%r(a unui trunc$i central din care ,leac2 #ntr>% ,arte % ra(ur2 Fcea a +c%icil%r, cu cra:ii i creve'ii ca
ra(i.ica'ii +u,li(entareG, iar #n cealalt2 +eria in+ectel%r, din care +e ra(i.ic2 in+ectele i :r%atele
1
T
Bu..%n de.inete aceeai c%ntinuitate ca I% va+t2 'e+2tur2 +au (ai de&ra:2 ca un (2nunc$i care din l%c
#n l%c are ra(uri care +e une+c cu (2nunc$iuri de alt %rdin"
A
T 6alla+ +e &#ndete la % .i&ur2 ,%liedric2
=
T
X; Her(ann vrea +2 c%n+tituie un (%del #n trei di(en+iuni, c%(,u+ din .ire care, ,%rnind de la un
,unct c%(un, +e de+,art unele de altele, I+e r2+,#nde+c #ntr>un (are nu(2r de ra(uri laterale", a,%i +e
&ru,ea92 din n%u
?
; *in ace+te c%n.i&ura'ii +,a'iale care de+criu, .iecare #n .elul ei, c%ntinuitatea
taEin%(ic2, +e di+tin&e +eria eveni(entel%rT acea+ta e+te di+c%ntinu2 i di.erit2 #n .iecare dintre
e,i+%adele +ale, dar an+a(:lul +2u nu ,%ate de+ena dec#t % linie +i(,l2, aceea a ti(,ului Fi ,e care %
,ute( c%nce,e ca .iind drea,t2, ..#nt2 +au circular2G; Su: .%r(a +a c%ncret2 i #n den+itatea ce %
caracteri9ea92, natura +e +ituea92 #n #ntre&i(e #ntre ,#n9a taxinomiei i linia rev%lu'iil%r; ITa:l%urile"
,e care ea le .%r(ea92 +u: ,rivirile %a(enil%r i ,e care di+cur+ul tiin'ei are +arcina +2>l ,arcur&2 +#nt
.ra&(entele (arii +u,ra.e'e a +,eciil%r vii, aa cu( e+te el decu,at, r2+turnat i .iEat #ntre d%u2 rev%lte
ale ti(,ului;
Se %:+erv2 c#t e+te de +u,er.icial +2 %,une(, ca d%u2 %,inii di.erite i #n.runt#ndu>+e reci,r%c #n
%,'iunile l%r .unda(entale, un I.iEi+(" care +e (ul'u(ete cu cla+i.icarea .iin'el%r din natur2 #ntr>un
ta:l%u ,er(anent, i un .el de Iev%lu'i%ni+(" cre9#nd #ntr>% i+t%rie i(e(%rial2 a naturii i #ntr>un
,r%.und +,%r al .iin'el%r de>a lun&ul c%ntinuit2'ii ace+teia; S%liditatea .2r2 lacune a unei re'ele a
+,eciil%r i &enuril%r i +eria eveni(entel%r care au tul:urat>% .ac ,arte, la acelai nivel, din +%clul
e,i+te(%l%&ic ,%rnind de la care a .%+t ,%+i>
K
Cli; B%nnet, %ontemplation de la nature. ca,; 11; ,,; 1=@>l=B;
A
Bu..%n, /istoire naturelle des 5iseaux, 1<<@; v%i; 1, ,; =!; a/ 6alla+; 4lenchus PoophItorum. 1<B!;
X; Her(an, 3a*ulae affinitatum animali um, Stra+:%ur&, 1<B=; ,; A?;
-
:il2, #n e,%ca cla+ic2, % tiin'2 ,recu( i+t%ria natural2; Nu +#nt d%u2 (aniere de a ,erce,e natura
radical %,u+e dat%rit2 an&a/2rii l%r #n %,'iuni .il%+%.ice (ai vec$i i (ai i(,%rtante dec#t %rice tiin'2T
+#nt d%u2 eEi&en'e +i(ultane #n re'eaua ar$e%l%&ic2 ce de.inete, #n e,%ca cla+ic2, cun%aterea naturii;
*ar ace+te d%u2 eEi&en'e +#nt c%(,le(entare; *eci ireducti:ile; Seria te(,%ral2 nu +e ,%ate inte&ra #n
&rada'ia .iin'el%r; E,%cile naturii nu ,re+criu ti(,ul interi%r al .iin'el%r i al c%ntinuit2'ii l%rT ele
dictea92 inte(,eriile care n>au #ncetat +2 le di+,er+e9e, +2 le di+tru&2, +2 le a(e+tece, +2 le +e,are i +2
le le&e una de cealalt2; Nu eEi+t2 i nu ,%ate eEi+ta nici (2car :2nuiala unui ev%lu'i%ni+( +au unui
tran+.%r(i+( #n &#ndirea cla+ic2T ,entru c2 ti(,ul nu e+te nici%dat2 c%nce,ut ca ,rinci,iu de
de9v%ltare ,entru .iin'ele vii #n %r&ani9area l%r intern2T el nu e ,erce,ut dec#t cu titlul de rev%lu'ie
,%+i:il2 #n +,a'iul eEteri%r #n care tr2ie+c ace+te .iin'e;
VL MONWTRI WI FOSILE
Se va %:iecta c2 a eEi+tat, cu (ult #nainte de La(arc[, % #ntrea&2 &#ndire de ti, ev%lu'i%ni+t; C2
i(,%rtan'a +a a .%+t (are la /u(2tatea +ec%lului al 1VIII>lea i ,#n2 la #ntreru,erea (arcat2 de Cuvier;
C2 B%nnet, Mau,ertui+, *ider%t, R%:inet, Ben%#t de Maillet au articulat .%arte clar ideea c2 .%r(ele
vii ,%t trece unele #n altele, c2 +,eciile actuale +#nt .2r2 #nd%ial2 re9ultatul un%r tran+.%r(2ri vec$i i c2
t%at2 lu(ea vie +e #ndrea,t2 ,r%:a:il +,re un ,unct viit%r, a+t.el #nc#t nu ,ute( .i +i&uri de nici % .%r(2
vie c2 e+te de.initiv reali9at2 i +ta:ili9at2 ,entru t%tdeauna; #n .a,t #n+2, a+e(enea anali9e +#nt
inc%(,ati:ile cu ceea ce #n'ele&e( a+t29i ,rin &#ndire ev%lu'i%ni+t2; Ele ur(2re+c #ntr>adev2r ta:l%ul
identit2'il%r i di.eren'el%r din +eria eveni(entel%r +ucce+ive; Iar ,entru a &#ndi unitatea ace+tui ta:l%u
i a ace+tei +erii, ele nu di+,un dec#t de d%u2 (i/l%ace;
Unul c%n+t2 #n a inte&ra +eria +ucce+iunil%r #n c%ntinuitatea .iin'el%r i #n di+tri:u'ia l%r +u: .%r(2 de
ta:l%u; T%ate .iin'ele ,e care taEin%(ia le>a di+,u+ #ntr>% +i(ultaneitate ne#ntreru,t2 +#nt atunci +u,u+e
ti(,ului; Nu #n +en+ul c2 +eria
1!
%u-intele )i lucrurile
te(,%ral2 ar .ace +2 a,ar2 % (ulti,licitate de +,ecii ,e care % ,rivire %ri9%ntal2 ar ,utea a,%i +2 le
di+,un2 du,2 % &ril2 cla+i.icat%are, ci #n +en+ul c2 t%ate ,unctele taEin%(iei +#nt a.ectate de un indice
te(,%ral, a+t.el #nc#t Iev%lu'ia" nu e+te altceva dec#t de,la+area &eneral2 i +%lidar2 a +c2rii, de la
,ri(ul ,#n2 la ulti(ul dintre ele(entele +ale; Ace+ta e+te +i+te(ul lui C$arle+ B%nnet; El i(,lic2 (ai
#nt#i ca lan'ul .iin'el%r, tin9#nd ,rintr>% +erie nenu(2rat2 de inele +,re ,er.ec'iunea a:+%lut2 a lui
*u(ne9eu, +2 nu>l atin&2 #n (%d actual
1
T ca #ntre *u(ne9eu i cea (ai i9:utit2 dintre creaturi
di+tan'a +2 r2(#n2 (ereu in.init2T i ca, #n acea+t2 di+tan'2 ,%ate de netrecut, #ntrea&a tra(2
ne#ntreru,t2 a .iin'el%r +2 +e #ndre,te c%ntinuu +,re % (ai (are ,er.ec'iune; El i(,lic2, de a+e(enea,
ca acea+t2 Iev%lu'ie" +2 (en'in2 intact ra,%rtul eEi+tent #ntre di.eritele +,ecii- dac2 una,
,er.ec'i%n#ndu>+e, atin&e &radul de c%(,leEitate ,e care #l ,%+eda #nainte aceea de ,e trea,ta i(ediat
+u,eri%ar2, acea+ta din ur(2 nu e t%tui atin+2, c2ci, #(,in+2 de aceeai (icare, ea nu va .i ,utut +2 nu
+e ,er.ec'i%ne9e #ntr>% ,r%,%r'ie ec$ivalent2- IVa eEi+ta un ,r%&re+ c%ntinuu i (ai (ult +au (ai
,u'in lent al tutur%r +,eciil%r +,re % ,er.ec'iune +u,eri%ar2, a+t.el #nc#t t%ate tre,tele +c2rii v%r .i
,er(anent varia:ile #ntr>un ra,%rt deter(inat i c%n+tant;;; O(ul, ,urtat #ntr>un l%c (ai ,%trivit cu
e(inen'a .acult2'il%r +ale, va l2+a (ai(u'ei i ele.antului acel ,ri( l%c ,e care #l %cu,a ,rintre
ani(alele ,lanetei n%a+tre;;; V%r eEi+ta Ne\t%ni ,rintre (ai(u'e i Vau:ani ,rintre ca+t%ri; Stridiile i
,l%,ii v%r .i #n ra,%rt cu +,eciile cele (ai elevate ceea ce +#nt ,2+2rile i ,atru,edele .a'2 de %(
A
";
Ace+t Iev%lu'i%ni+(" nu e+te un (%d de a c%nce,e a,ari'ia .iin'el%r unele din alteleT e+te, #n realitate,
un (%d de a &enerali9a ,rinci,iul c%ntinuit2'ii i le&ea care vrea ca .iin'ele +2 .%r(e9e % #ntindere
ne#ntreru,t2; El adau&2, #ntr>un +til lei:ni9ian
=
, continuum-G te(,%ral continuumulul +,a'ial, iar
(ulti,licit2'ii in.inite a .iin'el%r #i adau&2 in.initul ,er.ec'i%n2rii l%r; Nu e+te v%r:a de % ierar$i9are
,r%&re+iv2, ci
C$; B%nnet, %ontemplation de la nature, ,artea I, 5eu-res completes. v%i; IV; ,,; =? i ur(;
Q C$; B%nnet, 2alin+e:nesie philosophiAue, 5eu-res completes, v%i; VII,
,,; 1?>lH@;
C$; B%nnet .5eu-res completes, v%i; III, ,; 1<=G, citea92 % +cri+%are a lui Lei:ni9 c2tre Her(an #n le&2tur2 cu lan'ul .iin'el%r;
8 clasifica
1<
de de9v%ltarea c%n+tant2 i &l%:al2 a unei ierar$ii &ata in+taurate; Ceea ce ,re+u,une, #n ulti(2
in+tan'2, c2 ti(,ul, de,arte de a .i un ,rinci,iu al taxinomiei, nu e dec#t unul dintre .act%rii +2i; Wi c2
e+te ,re+ta:ilit, ca t%ate celelalte val%ri luate de t%ate celelalte varia:ile; E+te %:li&at%riu, aadar, ca
B%nnet +2 .ie ,re.%r(a'i%ni+tT i acea+ta #n +en+ul cel (ai #nde,2rtat de ceea ce #n'ele&e(, #nce,#nd cu
+ec%lul al 1l1>lea, ,rin Iev%lu'i%ni+("T el e+te %:li&at +2 ,re+u,un2 c2 avatarurile i cata+tr%.ele
&l%:ului au .%+t r#nduite dinainte ca t%t at#tea %ca9ii ,entru ca lan'ul in.init al .iin'el%r +2 ia calea unei
in.inite a(eli%r2ri- IAce+te ev%lu'ii au .%+t ,rev29ute i #n+cri+e #n &er(enii ani(alel%r #nc2 din ,ri(a
9i a crea'iei; C2ci ace+te ev%lu'ii +#nt le&ate de rev%lu'ii din #ntre& +i+te(ul +%lar, ,e care *u(ne9eu
le>a ,re&2tit dinainte"; Lu(ea #n #ntre&ul ei a .%+t larv2T iat>% cri+alid2T #ntr>% 9i, .2r2 #nd%ial2, va
a/un&e .luture
1
; Wi t%ate +,eciile v%r .i ,urtate #n acelai (%d de acea+t2 (are Icri92 de ,u:ertate"; Un
a+e(enea +i+te(, du,2 cu( +e vede, nu e+te un ev%lu'i%ni+( care #nce,e +2 dea ,e+te ca, vec$ea
d%&(2 a .iEit2'iiT e+te % taEin%(ie care #n&l%:ea92, #n ,lu+, ti(,ul; O cla+i.icare &enerali9at2;
Cealalt2 .%r(2 de Iev%lu'i%ni+(" c%n+t2 #n ac%rda ti(,ului un r%l cu t%tul %,u+; Ace+ta nu (ai
+ervete ,entru a de,la+a ,e linia .init2 +au in.init2 a ,er.ec'i%n2rii an+a(:lul ta:l%ului cla+i.icat%r, ci
,entru a .ace +2 a,ar2, unele du,2 altele, c%(,arti(entele care, #(,reun2, v%r .%r(a re'eaua c%ntinu2
a +,eciil%r; El .ace ca varia:ilele (ateriei vii +2 #(,ru(ute +ucce+iv t%ate val%rile ,%+i:ile- e+te
in+tan'a unei caracteri92ri care +e .ace ,u'in c#te ,u'in i ele(ent du,2 ele(ent; A+e(2n2rile +au
identit2'ile ,ar'iale care +u+'in ,%+i:ilit2'ile unei taEin%(ii v%r .i atunci (2rcile etalate #n ,re9ent ale
uneia i aceleiai .iin'e vii, ,er+i+t#nd dinc%l% de avatarurile naturii i #(,linind a+t.el t%ate
,%+i:ilit2'ile %.erite #n &%l de ta:l%ul taEin%(ie; *ac2 ,2+2rile, %:+erv2 Ben%#t de Maillet, au ari,i aa
cu( ,etii au #n%t2t%are, e ,entru c2 au .%+t, #n e,%ca retra&erii a,el%r ,ri(%rdiale, d%rade r2(a+e ,e
u+cat +au del.ini trecu'i ,entru t%tdeauna #ntr>% ,atrie aerian2; IS2(#n'a ace+t%r ,eti, a/un+2 #n
(latini, va .i ,utut da natere ,ri(ei tran+(i&ra'ii a +,eciei din +,a'iul (2rii #n cel al ,2(#ntului;
C$iar dac2 au
C$; B%nnet, 2alin+ene:sie philosophiAue, 5eu-res completes, v%i; VII, 6> 1=;
1B
%u-intele )i lucrurile
,ierit % +ut2 de (ili%ane .2r2 +2 +e .i ada,tat, e de a/un+ +2 .i r2(a+ d%u2 ,entru ca +,ecia +2 +e
na+c2;
1
" Sc$i(:2rile c%ndi'iil%r de via'2 ale .iin'el%r vii ,ar +2 antrene9e, aici ca i #n alte .%r(e de
ev%lu'i%ni+(, a,ari'ia un%r +,ecii n%i; #n+2 (%dul de ac'iune al aerului, a,ei, cli(ei, ,2(#ntului a+u,ra
ani(alel%r nu e+te acela al unui (ediu a+u,ra unei .unc'ii i a+u,ra %r&anel%r care % #nde,line+cT
ele(entele eEteri%are nu intervin dec#t ca %ca9ii ,entru a,ari'ia unui caracter. Iar acea+t2 a,ari'ie, dei
e+te c%ndi'i%nat2 cr%n%l%&ic de cutare eveni(ent de ,e &l%:, devine a priori ,%+i:il2 &ra'ie ta:l%ului
&eneral al varia:ilel%r care de.inete t%ate .%r(ele eventuale ale lu(ii vii; Cva+i>ev%lu'i%ni+(ul
+ec%lului al 1VIII>lea ,are a ,reve+ti at#t varia'ia +,%ntan2 a caracterului, aa cu( % v%( #nt#ni la
*ar\in, c#t i ac'iunea ,%9itiv2 a (ediului, aa cu( % va de+crie La(arc[; *ar e+te % ilu9ie
retr%+,ectiv2- ,entru acea+t2 .%r(2 de &#ndire, #ntr>adev2r, cur&erea ti(,ului nu ,%ate nici%dat2
de+ena altceva dec#t linia de>a lun&ul c2reia +e +ucced t%ate val%rile ,%+i:ile ale varia:ilel%r
,re+ta:ilite; Wi, #n c%n+ecin'2, tre:uie de.init un ,rinci,iu de (%di.icare interi%r .iin'ei vii, care +2>i
,er(it2, cu %ca9ia unei ,eri,e'ii naturale, +2 d%:#n>dea+c2 un n%u caracter;
Ne a.l2( atunci #n .a'a unei n%i ale&eri- .ie +2 ,re+u,une( eEi+ten'a, la t%t ce e viu, a unei a,titudini
+,%ntane de a>i +c$i(:a .%r(a F+au (2car de a d%:#ndi, &enera'ie du,2 &enera'ie, un caracter u%r
di.erit de cel %ri&inar, a+t.el #nc#t, ,u'in c#te ,u'in, el va +.#ri ,rin a deveni de nerecun%+cutG, .ie +2>i
atri:ui( c2utarea %:+cur2 a unei +,ecii ter(inale care ar ,%+eda caracterele tutur%r cel%r ,recedente,
dar #ntr>un &rad (ai (are de c%(,leEitate i de ,er.ec'iune;
6ri(ul +i+te( e+te cel al er%ril%r la in.init, aa cu( #l #nt#lni( la Mau,ertui+; Ta:l%ul +,eciil%r ,e care
i+t%ria natural2 #l ,%ate +ta:ili ar .i .%+t reali9at, :ucat2 cu :ucat2, de ec$ili:rul, c%n+tant #n natur2,
dintre % (e(%rie care a+i&ur2 continuumOxO F(en'inerea +,eciil%r #n ti(, i a+e(2narea dintre eleG i
% #nclina'ie c2tre deviere care a+i&ur2 #n acelai ti(, i+t%ria, di.eren'ele i di+,er+area; Mau,ertui+
crede c2 ,articulele (ateriei +#nt d%tate cu activitate i cu (e(%rie; Atra+e unele de
1
Ben%#t de Maillet, 3elliamed ou Ies entretiens d:un philosophe chinois a-ec un missionaire francais FA(+terda(; 1<?BG, ,;
1?A;
8 clasifica
1
altele, cele (ai ,u'in active .%r(ea92 +u:+tan'ele (ineraleT cele (ai active c%nturea92 c%r,ul (ai
c%(,leE al ani(alel%r; Ace+te .%r(e, dat%rate atrac'iei i $a9ardului, di+,ar dac2 nu ,%t +u:9i+ta Cele
care +e (en'in dau natere un%r n%i indivi9i, a c2r%r (e(%rie ,2+trea92 caracterele cu,lului din care +>
au n2+cut; Wi ace+ta ,#n2 c#nd % deviere a ,articulel%r > % #nt#(,la>re > .ace +2 +e na+c2 % n%u2 +,ecie,
,2+trat2 la r#ndul ei de .%r'a %:+tinat2 a a(intirii- I6rin di+tan'2ri re,etate, +>a a/un+ la diver+itatea
in.init2 a ani(alel%r
1
"; A+t.el, din a,r%a,e #n a,r%a,e, .iin'ele vii d%:#nde+c ,rin varia'ii +ucce+ive
t%ate caracterele ,e care le cun%ate(, iar +u,ra.a'a c%erent2 i +%lid2 ,e care % .%r(ea92 nu e+te, dac2
% ,rivi( #n di(en+iunea ti(,ului, dec#t re9ultatul .ra&(entar al unui continuum (ult (ai +tr#n+, (ult
(ai .in- un continuum care a .%+t 'e+ut dintr>un nu(2r inca,a:il de (ici di.eren'e uitate +au euate;
S,eciile vi9i:ile care +e %.er2 anali9ei n%a+tre au .%+t decu,ate ,e .%ndul ne+.#rit de (%n+tru%9it2'i
care a,ar, ,#l,#ie, +e ,r2:ue+c i une%ri +e (en'in; Iar ,unctul .unda(e(ntal aici +e a.l2- natura nu are
% i+t%rie dec#t #n (2+ura #n care e+te +u+ce,ti:il2 de un continuum. Ea +e ,re9int2 +u: .%r(a
+ucce+iunii ,entru c2 ia, ,e r#nd, t%ate caracterele ,%+i:ile F.iecare val%are a tutur%r varia:ilel%rG;
Nu alt.el +tau lucrurile #n ca9ul +i+te(ului inver+ al ,r%t%ti,ului i al +,eciei ter(inale; #n ace+t ca9
tre:uie +2 ,re+u,une( c2, aa cu( arata X;>B; R%:inet, c%ntinuitatea nu e+te a+i&urat2 de (e(%rie, ci
de un ,r%iect; 6r%iectul unei .iin'e c%(,leEe +,re care natura +e #ndrea,t2 ,%rnind de la ele(ente
+i(,le, ,e care le c%(,une i le aran/ea92 ,u'in c#te ,u'in- IMai #nt#i ele(entele +e c%(:in2; Un (ic
nu(2r de ,rinci,ii +i(,le +ervete dre,t :a92 ,entru t%ate c%r,urile"T ele +#nt acelea care &uvernea92
#n eEclu+ivitate %r&ani9area (ineralel%rT a,%i, I(a&ni.icen'a naturii" nu #ncetea92 +2 crea+c2 I,#n2 la
.iin'ele care +e (ic2 ,e +u,ra.a'a &l%:ului"T Ivaria'ia %r&anel%r #n nu(2r, #n (2ri(e, #n .ine'e, #n
teEtur2 intern2, #n .i&ur2 eEtern2 d2 +,ecii care +e divi9ea92 i +e +u:divi9ea92 la in.init ,rin n%i
di+,uneri
A
"; Wi aa (ai de,arte, ,#n2 la di+,unerea cea (ai c%(,leE2 ,e care % cun%ate(; A+t.el #nc#t
#ntrea&a c%nti>
,; ?1;
D Mau,ertui+, 4ssai sur la fonnation des corps or+anise:s. Berlin; 1<H?,
A
X;>B; R%:inet; 7e la nature, ed; a IlI>a, 1<!!, ,,;
AH>AB;
200
%u-intele )i tuci urile
nuitate a naturii +e ,la+ea92 #ntre un ,r%t%ti, a:+%lut ar$aic, a+cun+ (ai ad#nc ca %rice i+t%rie, i
eEtre(a c%(,lica'ie a ace+tui (%del, aa cu( % ,ute( %:+erva, cel ,u'in ,e &l%:ul tere+tru, #n
,er+%ana .iin'ei u(ane
1
; #ntre ace+te d%u2 eEtre(e eEi+t2 t%ate &radele ,%+i:ile de c%(,leEitate i de
c%(:inare- ca % i(en+2 +erie de #ncerc2ri, dintre care unele au ,er+i+tat +u: .%r(2 de +,ecii c%n+tante,
iar altele au .%+t #n&$i'ite; M%ntrii nu +#nt de alt2 Inatur2" dec#t +,eciile #n+ei- ICrede( c2 .%r(ele
cele (ai :i9are #n a,aren'2;;; a,ar'in #n (%d nece+ar i e+en'ial ,lanului univer+al al .iin'eiT c2 +#nt
(eta(%r.%9e ale ,r%t%ti,ului la .el de naturale ca i celelalte, dei ne %.er2 .en%(ene di.erite, c2
+erve+c dre,t trecere +,re .%r(ele vecineT c2 ,re&2te+c i a(ena/ea92 c%(:ina'iile care le ur(ea92, aa
cu( )i ele +#nt adu+e de cele care le ,recedT c2, de,arte de a tul:ura %rdinea lucruril%r, ,artici,2 la ea
6%ate c2 nu(ai cu a/ut%rul .iin'el%r reuete natura +2 ,r%duc2 .iin'e cu un &rad (ai (are de
re&ularitate i cu % %r&ani9are (ai +i(etric2
A
"; La R%:inet, ca i la Mau,ertui+, +ucce+iunea i i+t%ria
nu +#nt ,entru natur2 dec#t (i/l%ace de a ,arcur&e varia'iile in.inite de care e +u+ce,ti:il2; Aadar, nu
ti(,ul +au durata a+i&ur2, ,rin (i/l%cirea (ediil%r, c%ntinuitatea i +,eci.icarea .iin'el%r vii, ci, ,e
.%ndul c%ntinuu al tutur%r varia'iil%r ,%+i:ile, ti(,ul de+enea92 un ,arcur+ #n care cli(a i &e%&ra.ia
+electea92 nu(ai re&iuni ,rivile&iate i (enite +2 re9i+te; %ontinuumuO nu e+te ur(a vi9i:il2 al unei
i+t%rii .unda(entale #n care un acelai ,rinci,iu viu +>ar lu,ta cu (ediu varia:il; C2ci continuumuO
,recede ti(,ul; E+te c%ndi'ia lui; Iar #n ra,%rt cu el, i+t%ria nu ,%ate /uca dec#t un r%l ne&ativ- ea
+electea92 i .ace +2 +u:9i+te, +au ne&li/ea92 i la+2 +2 di+,ar2;
*e aici, d%u2 c%n+ecin'e; Mai #nt#i, nece+itatea de a .ace +2 intervin2 (%ntrii, care +#nt un .el de
9&%(%t de .%nd, (ur(urul ne#ntreru,t al naturii; *ac2 tre:uie #ntr>adev2r ca ti(,ul, care e li(itat, +2
,arcur&2 > +au +2 .i ,arcur+ de/a, ,%ate >#ntre&ul continuum al naturii, tre:uie +2 ad(ite( c2 un nu(2r
c%n+idera:il de varia'ii ,%+i:ile au .%+t traver+ate, a,%i :i.ateT aa cu( cata+tr%.a &e%l%&ic2 era
nece+ar2 ,entru a ,utea urca de la ta:l%ul taEin%(ic la continuum ,rintr>% eE,erien'2 c%n.u>
X;>R; R%:inet; %onsiderations philosophiAues sur la +radation naturelle des fonnes de 1etre, 6ari+, 1<!B, ,,; ?>H;
A
Id
ii!#, p. 1B;
A clasifica
A@1
92, $a%tic2 i .ra&(entat2, t%t a+t.el, ,r%li.erarea (%ntril%r .2r2 ,er+,ectiv2 e+te nece+ar2 ,entru a
,utea c%:%r# iar2i din continuum #n ta:l%u ,rintr>% +erie te(,%ral2; Cu alte cuvinte, ceea ce, #ntr>un
+en+, tre:uie citit ca % dra(2 a ,2(#ntului i a a,el%r, tre:uie citit, #n cel2lalt +en+, ca % a:era'ie
a,arent2 a .%r(el%r; M%n+trul a+i&ur2 #n ti(, i ,entru cun%aterea n%a+tr2 te%retic2 % c%ntinuitate ,e
care diluviile, vulcanii i c%ntinentele +cu.undate % tul:ur2, #n +,a'iu, ,entru eE,erien'a n%a+tr2
c%tidian2; Cealalt2 c%n+ecin'2 e+te c2 de>a lun&ul unei a+e(enea i+t%rii, +e(nele c%ntinuit2'ii nu (ai
+#nt dec#t de %rdinul a+e(2n2rii; Intruc#t nici un ra,%rt al (ediului cu %r&ani+(ul
1
nu de.inete acea+t2
i+t%rie, .%r(ele vii v%r +u,%rta de>a lun&ul ei t%ate (eta(%r.%9ele ,%+i:ile i nu v%r l2+a #n ur(2, ca
(arc2 a tra+eului ,arcur+, dec#t re,erele +i(ilitudinil%r; *u,2 ce ,ute( recun%ate, de eEe(,lu, c2
natura n>a #ncetat +2 +c$i'e9e, ,%rnind de la ,r%t%ti,ul ,ri(itiv, .i&ura #n (%d ,r%vi9%riu ter(inal2 a
%(uluiJ *u,2 .a,tul c2 a a:and%nat ,e ,arcur+ (ii de .%r(e care #i c%nturea92 (%delul rudi(entar;
C#te .%+ile nu +#nt, ,entru urec$ea, craniul +au ,2r'ile +eEuale ale %(ului, ca nite +tatui de i,+%+
(%delate c#ndva i a:and%nate ,entru % .%r(2 (ai ,er.ec'i%nat2J IS,ecia care +ea(2n2 ini(ii
%(eneti i care e+te nu(it2 din ace+t (%tiv YAnt$r%,%carditeZ;;; (erit2 % aten'ie de%+e:it2; Su:+tan'a
+a e+te, #n interi%r, % ,iatr2; F%r(a unei ini(i e+te i(itat2 c#t +e ,%ate de :ine; Se di+tin&e trunc$iul
venei cave, cu % ,%r'iune din cele d%u2 ra(uri ale +ale; Se vede de a+e(enea ieind din ventriculul
+t#n& trunc$iul (arii artere cu ,artea +a in.eri%ar2 +au de+cendent2;
A
" F%+ila, cu natura +a (iEt2 de
ani(al i de (ineral, e+te l%cul" ,rivile&iat al unei a+e(2n2ri ,e care i+t%ricul continuumului %
cere, #n ti(, ce +,a'iul taEin%(iei % de+c%(,unea ri&ur%+;
At#t (%n+trul, c#t i .%+ila /%ac2 un r%l .%arte ,reci+ #n acea+t2 c%n.i&ura'ie; 6%rnind de la ,uterea
continuumului ,e care % de'ine natura, (%n+trul .ace +2 a,ar2 di.eren'a- acea+ta e+te #nc2 .2r2 le&e i
.2r2 % +tructur2 :ine de.init2T (%n+trul e+te +tratul +,eci.ic2rii, dar nu e dec#t % +u:+,ecie, #n %:+tina'ia
1
A+u,ra ineEi+ten'ei n%'iunii :i%l%&ice de I(ediu" #n +ec%lul al 1VIU>lea; c.; ); )an&uil$e(, La %onnaissance de la -ie,
6ari+, ed; a Il>a, 1!H; ,,; 1A>lH?;
X;>B;R%:inet; %onsiderations philosophiAues sur la +radation na turei Ies des fonnes de 1etre, ,; 1;
202
%u-intele )i lucrurile
8 clasifica
203
lent2 a i+t%riei; F%+ila e+te ceea ce la+2 +2 +u:9i+te a+e(2n2rile dinc%l% de t%ate devierile ,e care le>a
,arcur+ naturaT ea .unc'i%nea92 ca % .%r(2 #nde,2rtat2 i a,r%Ei(ativ2 a identit2'iiT (arc$ea92 un
cva+i>caracter #n (icarea ti(,ului; Acea+ta ,entru c2 (%n+trul i .%+ila nu +#nt ni(ic altceva dec#t
,r%iec'ia #n trecut a acel%r di.eren'e i a acel%r identit2'i care de.ine+c ,entru taEin%(ie +tructura, a,%i
caracterul; Ele .%r(ea92, #ntre ta:l%u i continuam, re&iunea u(:rit2, (%:il2, tre(urat2 #n care ceea
ce anali9a va de.ini ca identitate nu e+te #nc2 dec#t anal%&ie (ut2T iar ceea ce ea va de+e(na dre,t di.e>
ren'2 deter(ina:il2 i c%n+tant2 nu e #nc2 dec#t varia'ie li:er2 i $a9ardat2; *ar, la dre,t v%r:ind,
istoria naturii e+te at#t de i(,%+i:il de &#ndit ,entru istoria natural, di+,unerea e,i+te(%l%&ic2
de+enat2 de ta:l%u i de continuum e+te at#t de .unda(ental2, #nc#t devenirea nu ,%ate avea dec#t un
l%c inter(ediar i (2+urat d%ar de eEi&en'ele an+a(:lului; *e aceea, ea nu intervine dec#t ,entru
trecerea nece+ar2 de la unul la cel2lalt Fie ca un an+a(:lu de inte(,erii +tr2ine viet2'il%r i care nu le
vin nici%dat2 ace+t%ra dec#t din eEteri%r; Fie ca % (icare +c$i'at2 .2r2 #ncetare, dar %,rit2 c$iar de la
+tadiul de +c$i'2, i ,erce,ti:il2 d%ar ,e ra(a ta:l%ului, ,e (ar&inile +ale ne&li/ate- i a+t.el, ,e .%ndul
continuumuOm, (%n+trul ,%ve+tete, caricatural ,arc2, &ene9a di.eren'el%r, iar .%+ila a(intete, #n
incertitudinea a+e(2n2ril%r +ale, ,ri(ele #nc2,2'#n2ri ale identit2'ii;
VII; *ISCURSUL NATURII
Te%ria i+t%riei naturale nu e+te di+%cia:il2 de cea a li(:a/ului; Wi t%tui, nu e+te v%r:a de un tran+.er de
(et%d2 de la un d%(eniu la altul; Nici de c%(unicarea un%r c%nce,te +au de ,re+ti&iul unui (%del
care, ,entru c2 a Ireuit" #ntr>% direc'ie, e+te #ncercat i #n d%(eniul vecin; Cu at#t (ai ,u'in e+te v%r:a
de % ra'i%nalitate (ai &eneral2 care ar i(,une .%r(e identice at#t re.lec'iei a+u,ra &ra(aticii, c#t i
taEin%(iei; Ci de % di+,unere .unda(ental2 a tiin'ei care %rd%nea92 cun%aterea .iin'el%r du,2
,%+i:ilitatea de a le re,re9enta #ntr>un +i+te( de nu(e; Au eEi+tat, de+i&ur, #n acea+t2 re&iune ,e care %
nu(i( acu( via'2, (ulte alte cercet2ri #n a.ar2 de e.%rturile de cla+i>

.icare, (ulte alte anali9e #n a.ar2 de aceea a identit2'il%r i di.eren'el%r; *ar t%ate +e +,ri/ineau ,e un
.el de a ,ri%ri i+t%ric care le aut%ri9a #n di+,er+ia l%r, #n ,r%iectele l%r +in&ulare i diver&ente, care
.2ceau #n e&al2 (2+ur2 ,%+i:ile t%ate de9:aterile de %,inie al c2r%r l%c erau; Ace+t a priori nu e+te
c%n+tituit dintr>un +et de ,r%:le(e c%n+tante ,e care .en%(enele c%ncrete le>ar ,re9enta ,er(anent
curi%9it2'ii %a(enil%r ca t%t at#tea eni&(eT nu e+te .2cut nici dintr>% anu(it2 +tare a cun%tin'el%r,
+edi(entat2 #n cur+ul e,%cil%r ,recedente i +ervind dre,t +%l ,r%&re+el%r (ai (ult +au (ai ,u'in
ine&ale +au ra,ide ale ra'i%nalit2'iiT el nu e nici (2car deter(inat de ceea ce nu(i( (entalitate +au
Icadrele &#ndirii" unei e,%ci date, dac2 tre:uie +2 #n'ele&e( ,rin acea+ta ,r%.ilul i+t%ric al intere+el%r
+,eculative, al credulit2'il%r +au al (aril%r %,'iuni te%retice; Ace+t a priori e+te ceea ce, #ntr>% e,%c2
dat2, decu,ea92 #n eE,erien'2 un c#(, de cun%atere ,%+i:il, de.inete (%dul de a .i al %:iectel%r care
a,ar #n cu,rin+ul lui, #nar(ea92 ,rivirea c%tidian2 cu ,uteri te%retice i de.inete c%ndi'iile #n care
,ute( 'ine de+,re lucruri un di+cur+ recun%+cut dre,t adev2rat; Acel a priori i+t%ric care, #n +ec%lul al
1VIII>lea, a #nte(eiat cercet2rile i de9:aterile a+u,ra eEi+ten'ei &enuril%r, +ta:ilit2'ii +,eciil%r,
tran+(iterii caracterel%r de Ia % &enera'ie la alta, e+te eEi+ten'a unei i+t%rii naturale- %r&ani9are a unui
anu(e vi9i:il ca d%(eniu al cun%aterii, de.inire a cel%r ,atru varia:ile ale de+crierii, c%n+tituire unui
+,a'iu de vecin2t2'i #n care %rice individ, %ricu( ar .i el, #i ,%ate a.la l%cul; I+t%ria natural2 #n e,%ca
cla+ic2 nu c%re+,unde ,ur i +i(,lu de+c%,eririi unui n%u %:iect de curi%9itateT ea ac%,er2 % +erie
de %,era'ii c%(,leEe, care intr%duc #ntr>un an+a(:lu de re,re9ent2ri ,%+i:ilitatea unei %rdini
c%n+tante; Ea c%n+tituie un #ntre& d%(eniu de e(,iricitate ca descripti*il i ordona*il. Ceea ce %
#nrudete cu te%riile li(:a/ului % di+tin&e de ceea ce n%i #n'ele&e(, #nce,#nd cu +ec%lul al 1l1>Iea,
,rin :i%l%&ie, i % .ace +2 /%ace #n &#ndirea cla+ic2 un anu(it r%l critic;
I+t%ria natural2 e+te c%nte(,%ran2 li(:a/ului- e de acelai nivel cu /%cul +,%ntan care anali9ea92
re,re9ent2rile #n a(intire, le .iEea92 ele(entele c%(une, +ta:ilete +e(ne ,%rnind de la ele i i(,une,
#n .inal, nu(e; A cla+i.ica i a v%r:i #i &2+e+c l%cul de %ri&ine #n acelai unic +,a'iu ,e care
re,re9entarea i>l de+c$ide #n +ine ,entru c2 e+te +%rtit2 ti(,ului, (e(%riei, re.lec'iei, c%ntinuit2'ii;
*ar i+t%ria natural2 nu ,%ate i nu tre>
204
%u-intele si lucrurile
:uie +2 eEi+te ca li(:2 inde,endent2 de t%ate celelalte dec#t dac2 e+te % li(:2 :ine +tructurat2; Wi
univer+al vala:il2; #n li(:a/ul +,%ntan i Ii(,er.ect", cele ,atru ele(ente F,r%,%9i'ia, articularea,
de+e(narea, derivareaG la+2 #ntre ele inter+ti'ii de+c$i+e- eE,erien'ele .iec2ruia, nev%ile +au ,a+iunile,
%:iceiurile, ,re/udec2'ile, % aten'ie (ai (ult +au (ai ,u'in trea92 au c%n+tituit +ute de li(:i di.erite i
care nu +e di+tin& d%ar ,rin .%r(a cuvintel%r, ci #nainte de t%ate ,rin .elul #n care ace+te cuvinte
decu,ea92 re,re9entarea; I+t%ria natural2 nu va .i % li(:2 :ine .2cut2 dec#t dac2 /%cul e+te #nc$i+- dac2
eEactitatea de+cri,tiv2 .ace din %rice ,r%,%9i'ie un decu,a/ c%n+tant al realului Fdac2 ,ute( atri*ui
t%tdeauna re,re9ent2rii ceea ce +e articuleaz #n eaG i dac2 desemnarea .iec2rei .iin'e indic2 ,e de,lin
l%cul ,e care ea #l %cu,2 #n dispunerea &eneral2 a an+a(:lului, #n li(:a/, .unc'ia ver:ului e+te
univer+al2 i vid2T ea ,re+crie d%ar .%r(a cea (ai &eneral2 a ,r%,%9i'ieiT i a:ia #n interi%rul ace+teia
nu(ele #i de+.2%ar2 +i+te(ul de articulareT i+t%ria natural2 re&ru,ea92 ace+te d%u2 .unc'ii #n unitatea
+tructurii, care articulea92 #ntre ele t%ate varia:ilele care ,%t .i atri:uite unei .iin'e; Wi #n ti(, ce, #n
li(:a/, de+e(narea, #n .unc'i%narea +a individual2, e+te eE,u+2 $a9ardului deriv2ril%r ce c%n.er2
a(,l%area i eEten+ia l%r nu(el%r c%(une, caracterul, aa cu( #l +ta:ilete i+t%ria natural2, ,er(ite
at#t (arcarea individului, c#t i +ituarea lui #ntr>un +,a'iu de &eneralit2'i #nca+trate unele #n altele;
A+t.el #nc#t, dea+u,ra cuvintel%r de 9i cu 9i Fi ,rin ele, dat .iind c2 nu ave( cu( +2 nu le .%l%+i(
,entru de+crierile ,ri(areG +e #nal'2 edi.iciul unei li(:i de &radul al d%ilea, #n care d%(in2, #n +.#rit,
Nu(ele eEacte ale lucruril%r- IMet%da, +u.letul tiin'ei, de+e(nea92 la ,ri(a vedere %rice c%r, al
naturii, a+t.el #nc#t ace+t c%r, +2 enun'e nu(ele care #i e ,r%,riu, iar ace+t nu(e +2 a(intea+c2 t%ate
cun%tin'ele care au ,utut .i d%:#ndite de>a lun&ul ti(,ului #n le&2tur2 cu c%r,ul a+t.el nu(it- #n aa .el
#nc#t #n eEtre(a c%n.u9ie e+te de+c%,erit2 %rdinea +uveran2 a naturii
1
";
*ar acea+t2 nu(ire e+en'ial2 > acea+t2 trecere de la +tructura vi9i:il2 la caracterul taEin%(ic > tri(ite la
% cerin'2 c%+ti+it%are; Li(:a/ul +,%ntan, ,entru a #(,lini i a #nc$eia .i&ura care (er&e de la .unc'ia
(%n%t%n2 a ver:ului a fi la
i
Linne; $Istema naturae, 1<!!, ,; 1=;
8 clasifica
A@H
derivare i la ,arcur&erea +,a'iului ret%ric, nu avea nev%ie dec#t de /%cul i(a&ina'iei- adic2 de
a+e(2n2rile i(ediate; #n +c$i(:, ,entru ca taEin%(ia +2 .ie ,%+i:il2, tre:uie ca natura +2 .ie real(ente
c%ntinu2 i #n #n+2i ,lenitudinea ei; Ac%l% unde li(:a/ul cerea +i(ilitudinea i(,re+iil%r, cla+i.icarea
cere ,rinci,iul celei (ai (ici di.eren'e ,%+i:ile #ntre lucruri; Or, ace+t continuum, care a,are a+t.el la
:a9a nu(irii, #n de+c$iderea r2(a+2 #ntre de+criere i di+,unere, e+te ,re+u,u+ ca anteri%r li(:a/ului i
ca % c%ndi'ie a +a; Wi nu nu(ai ,entru c2 ,%ate #nte(eia un li(:a/ :ine .2cut, ci ,entru c2 d2 +ea(2 de
%rice li(:a/ #n &eneral; C%ntinuitatea naturii e+te, .2r2 #nd%ial2, cea care %.er2 (e(%riei %ca9ia de a +e
eEer+a atunci c#nd % re,re9entare, ,rintr>% identitate c%n.u92 i i(,er.ect ,erce,ut2, a(intete % alta i
,er(ite +2 +e a,lice a(#ndur%ra +e(nul ar:itrar al unui nu(e c%(un; Ceea ce #n i(a&ina'ie trecea
dre,t +i(ilitudine %ar:2 nu era dec#t ur(a nere.lectat2 i tul:ure a (arii 'e+2turi ne#ntreru,te a
identit2'il%r i di.eren'el%r; I(a&ina'ia Fcea care, ,er(i'#nd c%(,ara'ia, aut%ri9ea92 li(:a/ulG .%r(a,
.2r2 +2 +e tie atunci, l%cul a(:i&uu #n care c%ntinuitatea ruinat2, dar in+i+tent2, a naturii #nt#lnea
c%ntinuitatea vid2, dar atent2, a c%ntiin'ei; A+t.el #nc#t v%r:irea nu ar .i .%+t ,%+i:il2, nu ar .i .%+t l%c
nici ,entru cel (ai ne#n+e(nat nu(e; dac2, la :a9a lucruril%r, #naintea %ric2rei re,re9ent2ri, natura n>
ar .i .%+t c%ntinu2; 6entru a +ta:ili (arele ta:l%u .2r2 .i+ur2 al +,eciil%r, &enuril%r i cla+el%r, a .%+t
nev%ie ca i+t%ria natural2 +2 .%l%+ea+c2, +2 critice, +2 cla+i.ice i #n .inal +2 rec%n+tituie cu n%i e.%rturi
un li(:a/ a c2rui c%ndi'ie de eEi+ten'2 re9ida t%c(ai #n ace+t continuum. Lucrurile i cuvintele +#nt
.%arte ri&ur%+ inter+ectate- natura nu +e %.er2 dec#t ,rin &rila denu(iril%r, i ea care, .2r2 a+t.el de
nu(e, ar r2(#ne (ut2 i invi9i:il2, +cli,ete de,arte #n +,atele l%r, ,er(anent ,re9ent2 #n +,atele
ace+tei &rile +u,ra,u+e ei care % %.er2, t%tui, cun%aterii i nu % .ace vi9i:il2 dec#t +tr2:2tut2 #n
#ntre&i(e de li(:a/;
Ace+ta e+te, .2r2 #nd%ial2, (%tivul ,entru care, #n e,%ca cla+ic2, i+t%ria natural2 nu +e ,%ate c%n+titui
ca :i%l%&ie; 6#n2 la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, #ntr>adev2r, via'a nu eEi+t2; EEi+t2 nu(ai .iin'e vii;
Ace+tea .%r(ea92 una +au, (ai de&ra:2, (ai (ulte cla+e #n +eria tutur%r lucruril%r lu(ii- iar dac2
,ute( v%r:i de via'2, acea+ta e d%ar un caracter > #n +en+ul taEin%(ic al cuv#ntului > #n di+tri:u'ia
univer+al2 a .iin'el%r; EEi+t2 %:i>
A@!
%u-intele )i lucrurile
ceiul de a re,arti9a lucrurile din natur2 #n trei cla+e- (ineralele, c2r%ra le recun%ate( creterea, dar
.2r2 (icare i +en+i:ilitateT ve&etalele, care ,%t crete i +#nt +u+ce,ti:ile de +en9a'iiT ani(alele, care
+e de,la+ea92 +,%ntan
1
; C#t de+,re via'2 i de+,re ,ra&ul ,e care ea #l in+taurea92, ,ute(, #n .unc'ie de
criteriile ad%,tate, +C le .ace( +2 &li+e9e de>a lun&ul ace+tei +c2ri; *ac2, aa cu( .ace Mau,ertui+,
de.ini( via'a ,rin (%:ilitate i ,rin rela'iile de a.initate care atra& ele(entele unele +,re celelalte i le
(en'in ataate, tre:uie +2 % ,la+2( #n ,articulele cele (ai +i(,le ale (ateriei; S#nte(, #n+2, %:li&a'i +2
% +itu2( (ult (ai +u+ #n +erie dac2 % de.ini( ,rintr>un caracter #nc2rcat i c%(,leE, aa cu( .2cea
Linne atunci c#nd #i .iEa dre,t criterii naterea F,rin +2(#n'2 +au (u&ureG, nutri'ia F,rin intu+u+>ce,'ieG,
#(:2tr#nirea, (icarea eEteri%ar2, ,r%,ul+ia intern2 a lic$idel%r, :%lile, (%artea, ,re9en'a va+el%r, a
&landel%r, a e,ider(ei i utriculel%r
A
; Via'a nu c%n+tituie un ,ra& (ani.e+t ,%rnind de la care +e
i(,une ada,tarea un%r .%r(e cu t%tul n%i ale cun%aterii; Ea e % cate&%rie de cla+i.icare, ca i cele>
lalte, #n .unc'ie de criteriile .iEate; Wi, ca i celealte, +u,u+2 anu(it%r i(,reci9ii, de #ndat2 ce +e ,une
,r%:le(a .iE2rii .r%ntierel%r; *u,2 cu( 9%%.itul +e a.l2 la &rani'a a(:i&u2 dintre ani(ale i ,lante, t%t
aa i .%+ilele, t%t aa i (etalele +e ,la+ea92 la acea li(it2 ne+i&ur2 unde nu +e tie dac2 tre:uie +au nu
+2 v%r:i( de via'2; *ar de(arca'ia dintre viu i n%n>viu n>a .%+t nici%dat2 % ,r%:le(2 deci+iv2L; Cu(
+,une Linne, naturali+tul > ,e care #l nu(ete /istoriens naturalis Idi+tin&e ,rin v29 ,2r'ile
c%r,uril%r naturale, le de+crie #n (%d c%nvena:il du,2 nu(2r, .i&ur2, ,%9i'ie i ,r%,%r'ie, i le
nu(ete
?
"; Naturali+tul, ace+t %( al vi9i:ilului +tructurat i al denu(irii caracteri+tice; Nu al vie'ii;
Nu tre:uie deci +2 ata2( i+t%ria natural2, aa cu( +>a de+.2urat ea #n e,%ca cla+ic2, unei .il%+%.ii
Fc$iar %:+cure,
1 C.;; de eEe(,lu, Linne, $Istemei naturae. 1<H!, ,; A1H;
Linne; 2hilosophie *otcmiAue, e 1==; C.; i $Isteme sexuel des -e+etaux, ,; 1;
l B%nnet ad(itea % divi9iune cvadri,artit2 #n natur2- .iin'e :rute, ne%r&ani9ate, .iin'e %r&ani9ate inani(ate Fve&etaleG, .iin'e
%r&ani9ate ani(ate Fani(aleG, .iin'e %r&ani9ate ani(ate i ra'i%nale F%a(eniG; C.; %ontemplations de iiature, ,artea a d%ua;
ca,; I;
DD Linne; $Istenui naturne, ,; 1AH;
8 clasifica
207
c$iar e9itante #nc2G a vie'ii; Ea +e inter+ectea92, #n realitate, cu % te%rie a cuvintel%r; I+t%ria natural2
e+te +ituat2 #nainte i t%t%dat2 du,2 li(:a/T ea de+.ace li(:a/ul de t%ate 9ilele, dar nu(ai ,entru a>l
re.ace i ,entru a de+c%,eri ce anu(e l>a .2cut ,%+i:il dinc%l% de a+e(2n2rile %ar:e ale i(a&ina'ieiT #l
critic2, dar ,entru a>i de+c%,eri .unda(entul; *ac2 #l reia i vrea +2>l duc2 la ,er.ec'iune e ,entru c2,
t%t%dat2, +e #nt%arce ea #n+2i la ,r%>,ria>i %ri&ine; Ea trece de (ar&inile ace+tui v%ca:ular care #i
+ervete dre,t +%l i(ediat i, dinc%ace de el, va c2uta ceea ce a ,utut c%n+titui ra'iunea +a de a .iT dar,
inver+, ea +e ,la+ea92 #n #ntre&i(e #n +,a'iul li(:a/ului, ,entru c2 i+t%ria natural2 e+te e+en'ial(ente %
utili9are c%ncertat2 a nu(erel%r i are dre,t +c%, .inal acela de a da lucruril%r adev2rata l%r denu(ire;
#ntre li(:a/ i te%ria naturii eEi+t2 deci un ra,%rt de ti, criticT a cun%ate natura #n+ea(n2 #ntr>adev2r a
c%n+trui, ,%rnind de la li(:a/, un li(:a/ adev2rat, dar care va de+c%,eri cu ce c%ndi'ii e ,%+i:il %rice
li(:a/ i #ntre ce li(ite ace+ta ,%ate avea un d%(eniu de validitate; #ntre:area critic2 a eEi+tat #n
+ec%lul al 1VIII>lea, dar le&at2 de .%r(a unei cun%ateri deter(inate; *in ace+t (%tiv, ea nu ,utea
d%:#ndi aut%n%(ie i val%are de inter%&a'ie radical2- ea a :#ntuit t%t ti(,ul #ntr>% re&iune unde era
v%r:a de a+e(2nare, de .%r'a i(a&ina'iei, de natur2 i de natur2 u(an2, de val%area ideil%r &enerale i
a:+tracte, ,e +curt de ra,%rturile dintre ,erce,'ia +i(ilitudinii i validitatea c%nce,tului; #n e,%ca
cla+ic2 > L%c[e i Linne, Bu..%n i Hu(e +tau (2rturie >, #ntre:area critic2 e+te aceea a+u,ra
.unda(entului a+e(2n2rii i a eEi+ten'ei &enului;
La +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, va a,2rea % n%u2 c%n.i&ura'ie care va tul:ura de.initiv, ,entru %
,rivire (%dern2, vec$iul +,a'iu al i+t%riei naturale; 6e de % ,arte, critica +e de,la+ea92 i +e de+,rinde
de +%lul ,e care +e n2+cu+e; #n ti(, ce Hu(e .2cea din ,r%:le(a cau9alit2'ii un ca9 al inter%&a'iei
&enerale a+u,ra a+e(2n2ril%r
1
, ^ant, i9%l#nd cau9alitatea, r2+t%arn2 #ntre:areaT ac%l% unde era v%r:a de
a +ta:ili rela'iile de identitate i di+tinc'ie ,e .%ndul c%ntinuu al +i(ilitudinil%r, el ,une ,r%:le(a
inver+2 a +inte9ei diver+ului; *intr>% dat2, #ntre:area critic2 +e vede re,%rtat2 de la c%nce,t la /udecat2,
de la eEi+ten'a &eniului F%:'inut2 ,rin anali9a re,re9ent2ril%rG la
Hu(e, 4ssai sur la nature humaitie Ftrad; .r; Ler%PG, v%i; I, ,,; B@, A= i unu
A@B
%u-intele )i lucrurile
,%+i:ilitatea de a le&a #ntre ele re,re9ent2rile, de la dre,tul de a nu(i la .unda(entul atri:uirii, de la
articulare n%(inal2 la ,r%,%9i'ia #n+2i i la ver:ulL a fi care % +ta:ilete; Ea devine atunci a:+%lut
&enerali9at2; #n l%c +2 ,rivea+c2 nu(ai ra,%rturile dintre natur2 i natura u(an2, ea eEa(inea92 #n+2i
,%+i:ilitatea %ric2rei cun%ateri;
*ar, ,e de alt2 ,arte, #n aceeai e,%c2, via'a devine aut%n%(2 #n ra,%rt cu c%nce,tele cla+i.ic2rii; Ea
+ca,2 acelui ra,%rt critic care, #n +ec%lul al 1VIII>lea, era c%n+titutiv cun%aterii naturii; Sca,2, ceea
ce vrea +2 +,un2 d%u2 lucruri- via'a devine un %:iect al cun%aterii ,rintre altele, i, #n acea+t2 calitate,
devine +u+ce,ti:il2 de critic2 #n &eneralT dar re9i+t2, t%t%dat2, ace+tei /uri+dic'ii critice, ,e care % reia
,e c%nt ,r%,riu i ,e care % #ndrea,t2, #n nu(ele ei, a+u,ra %ric2rei cun%ateri ,%+i:ile; A+t.el #nc#t,
de>a lun&ul #ntre&ului +ec%l al 1l1>lea, de la ^ant la *ilt$eP i la Ber&+%n, diver+ele ti,uri de &#nduri
critic2 i .il%+%.iile vie'ii +e v%r a.la #ntr>% ,%9i'ie de c%ntinuare i de c%nte+tare reci,r%c2;
CA6ITOLUL VI
8 schim*a
I; ANALI0A BO)73IILOR
Nici v%r:2 de via'2 #n e,%ca cla+ic2 i nici de tiin'2 a vie'iiT de .il%l%&ie nici at#t; Ci de % i+t%rie
natural2, de % &ra(atic2 &eneral2; *e a+e(enea, nu ,%ate .i v%r:a de ec%n%(ie ,%litic2, ,entru c2, #n
%rdinea cun%aterii, ,r%duc'ia nu eEi+t2; In +c$i(:, eEi+t2 #n +ec%lele al 1VII>lea i al 1VIII>lea %
n%'iune care ne>a r2(a+ .a(iliar2, c$iar dac2 ,entru n%i i>a ,ierdut ,reci9ia e+en'ial2; *ei nu de %
In%'iune" ar tre:ui +2 +e v%r:ea+c2 #n ca9ul ei, c2ci nu +e #ncadrea92 #ntr>un /%c de c%nce,te ec%n%(ice
,e care le>ar de,la+a ,e ne+i('ite, c%n.i+>c#ndu>le ceva din +en+ +au #(,iet#nd a+u,ra eEten+iei l%r;
E+te v%r:a (ai cur#nd de un d%(eniu &eneral- de un +trat .%arte c%erent i .%arte :ine +trati.icat care
#n&l%:ea92 i ad2,%+tete ca ,e t%t at#tea %:iecte ,ar'iale n%'iunile de val%are, ,re', c%(er', circula'ie,
rent2, d%:#nd2; Ace+t d%(eniu, teren i %:iect al Iec%n%(iei" #n e,%ca cla+ic2, e+te cel al :%&2'iei;
Inutil +2>i ,une( #ntre:2ri venite dintr>% ec%n%(ie de cu t%tul alt ti,, %r&ani9at2, de eEe(,lu, #n /urul
,r%duc'iei +au a (unciiT la .el de inutil +2>i anali92( diver+ele c%nce,te Fc$iar dac2 > i (ai ale+ dac2 >
nu(ele l%r +>a ,er,etuat, cu % %arecare anal%&ie de +en+G, .2r2 a 'ine c%nt de +i+te(ul din care #i
,ri(e+c ,%9iti>vitatea; Ar .i ca i cu( a( vrea +2 anali92( &enul #n vi9iunea lui Linne" #n a.ara
d%(eniului i+t%riei naturale, +au te%ria ti(,uril%r la Bau9ee .2r2 a 'ine +ea(a de .a,tul c2 &ra(atica
&eneral2 era c%ndi'ia i+t%ric2 de ,%+i:ilitate a ace+tei te%rii;
Tre:uie deci evitat2 % lectur2 retr%+,ectiv2 care nu ar atri:ui anali9ei cla+ice a :%&2'iil%r dec#t unitatea
ulteri%ar2 a unei ec%n%(ii ,%litice #n cur+ de c%n+tituire ,e di:uite; *ar t%c(ai ace+ta e+te (%dul #n
care, cu t%ate ace+tea, i+t%ricii ideil%r %:inuie+c +2 re+tituie naterea eni&(atic2 a ace+tei cun%ateri
care, #n &#ndirea %ccidental2, ar .i a,2rut &ata #nar(at2 i de/a ,ericul%a+2 #n e,%ca lui Ricard% i a lui
X;>B; SaP; Ei ,re+u,un
A1@
%u-intele )i lucrurile
8 schim*a
A11
c2 % ec%n%(ie tiin'i.ic2 .u+e+e (ult ti(, i(,%+i:il2 din cau9a unei ,r%:le(atici ,ur (%rale a
,r%.itului i a rentei Fte%ria ,re'ului real, /u+ti.icarea +au c%nda(narea d%:#n9iiG, a,%i din cau9a unei
c%n.u9ii +i+te(atice #ntre (%ned2 i :%&2'ie, val%are i ,re' de ,ia'2- unul dintre ,rinci,alii
re+,%n+a:ili ai ace+tei a+i(il2ri i, t%t%dat2, (ani.e+tarea ei cea (ai eclatant2 ar .i .%+t (ercantili+(ul;
*ar, ,u'in c#te ,u'in, +ec%lul al 1VIII>lea ar .i a+i&urat di+tinc'iile e+en'iale i ar .i deli(itat c#teva
dintre (arile ,r%:le(e ,e care ec%n%(ia ,%9itiv2 n>ar .i #ncetat +2 le trate9e (ai a,%i cu in+tru(ente
(ai :ine ada,tate- (%neda i>ar .i de+c%,erit a+t.el caracterul c%nven'i%nal, c$iar dac2 nu i ar:itrar
Fiar acea+ta du,2 #ndelun&ata di+cu'ie dintre (etaliti i anti(etaliti- dintre cei dint#i ar tre:ui nu(i'i
C$ild, 6ettP, L%c[e, Cantill%n, )alianiT dintre ceilal'i, Bar:%n, B%i+&uille:ert i (ai ale+ La\, a,%i,
(ai di+cret, du,2 de9a+trul din 1<A@, M%nte+`uieu i Mel%nGT ar .i #nce,ut a+t.el, c$i,urile > iar acea+ta
e+te %,era lui Cantill%n > +2 +e de+,rind2 una de cealalt2 te%ria ,re'ului de +c$i(: i te%ria val%rii
intrin+eciT ar .i .%+t deli(itat I(arele ,arad%E al val%rii" %,un#nd inutilei +cu(,2t2'i a dia(antului
ie.tin2tatea a,ei .2r2 de care nu ,ute( tr2i Fe+te ,%+i:il #ntr>adev2r +2 &2+i( acea+t2 ,r%:le(2 ri&ur%+
.%r(ulat2 de )alianiGT ar .i #nce,ut, ,re.i&ur#ndu>i a+t.el ,e Xev%n+ i Men&er, ataarea val%rii la %
te%rie &eneral2 a utilit2'ii Fcare e +c$i'at2 la )aliani, la )ra+lin, la Tur&%tGT ar .i .%+t #n'elea+2
i(,%rtan'a ,re'uril%r ridicate ,entru de9v%ltarea c%(er'ului Fe+te I,rinci,iul lui Bec$er" reluat #n
Fran'a de B%i+&uille:ert i de _ue+naPGT #n +.#rit > iat2>i i ,e Fi9i%cra'i >, +>ar .i ini'iat anali9a
(ecani+(ului ,r%duc'iei; Wi aa, din :uc2'i i .ra&(ente, ec%n%(ia ,%litic2 i>ar .i c%n+tituit te(ele
e+en'iale, ,#n2 c#nd, relu#nd #ntr>un alt +en+ anali9a ,r%duc'iei, Ada( S(it$ ar .i eviden'iat ,r%ce+ul de
divi9iune cre+c#nd2 a (uncii, Ricard% > r%lul /ucat de ca,ital, X;>B; SaP > c#teva dintre le&ile
.unda(entale ale ec%n%(iei de ,ia'2; *in acel (%(ent, ec%n%(ia ,%litic2 ar .i #nce,ut +2 eEi+te, cu
%:iectul +2u i cu c%eren'a +a interi%ar2;
*e .a,t, c%nce,tele de (%ned2, ,re', val%are, circula'ie, ,ia'2 n>au .%+t &#ndite, #n +ec%lele al 1VII>lea
i al 1VIII>lea, ,%rnind de la un viit%r care le ate,ta #n u(:r2, ci t%c(ai ,e terenul unei di+,uneri
e,i+te(%l%&ice ri&ur%a+e i &enerale; T%c(ai acea+t2 di+,unere e+te cea care +u+'ine #n nece+itatea +a
de an+a(:lu Ianali9a :%&2'iil%r"; Acea+ta e+te .a'2 de ec%n%(ia ,%litic2 ceea ce e+te &ra(atica
&eneral2 .a'2 de .il%l%&ie +au i+t%ria natural2 .a'2 de :i%l%&ie; Wi aa cu( nu ,ute( #n'ele&e te%ria
ver:ului i a nu(elui, anali9a li(:a/ului de ac'iune, cea a r2d2cinil%r i a deriv2rii l%r .2r2 +2 ne
re.eri(, ,rin &ra(atica &eneral2, la acea re'ea ar$e%l%&ic2 care le .ace ,%+i:ile i nece+are, aa cu( nu
,ute( #n'ele&e, .2r2 a circu(+crie d%(eniul i+t%riei naturale, ce au #n+e(nat de+crierea, caracteri9area
i taEin%(ia cla+ice, ,entru a nu (ai v%r:i de %,%9i'ia dintre +i+te( i (et%d2 +au #ntre I.iEi+(" i
Iev%lu'ie", t%t aa nu ar .i ,%+i:il +2 &2+i( le&2tura de nece+itate care #nl2n'uie anali9a (%nedei,
,re'uril%r, val%rii, c%(er'ului dac2 n>a( aduce la lu(in2 ace+t d%(eniu al :%&2'iil%r care e+te l%cul
+i(ultaneit2'ii l%r;
*e+i&ur, anali9a :%&2'iil%r nu +>a c%n+tituit ur(#nd aceleai %c%liuri, nici #n acelai rit( cu &ra(atica
&eneral2 +au cu i+t%ria natural2; Acea+ta ,entru c2 re.lec'ia a+u,ra (%nedei, c%(er'ului i +c$i(:uril%r
e+te le&at2 de % ,ractic2 i de nite in+titu'ii; *ar dac2 ,ute( %,une ,ractica +,ecula'iei ,ure, i una, i
cealalt2 +e +,ri/in2, #n %rice ca9, ,e una i aceeai cun%atere .unda(ental2; O re.%r(2 a (%nedei, %
activitate :ancar2, % ,ractic2 c%(ercial2 +e ,%t ra'i%nali9a, +e ,%t de9v%lta, +e ,%t (en'ine +au di+,2rea
du,2 .%r(e ,r%,riiT dar ele au #nt%tdeauna la :a92 % anu(it2 cun%atere %:+cur2 care nu +e (ani.e+t2
,entru ea #n+2i #ntr>un di+cur+, dar ale c2rei nece+it2'i +#nt a:+%lut aceleai ca i ,entru te%riile
a:+tracte +au +,ecula'iile .2r2 le&2tur2 a,arent2 cu realitatea; #ntr>% cultur2, la un anu(it (%(ent, nu
eEi+t2 dec#t % +in&ur2 e,i+te(2 care de.inete c%ndi'iile de ,%+i:ilitate ale %ric2rei cun%ateri; Fie c2 ea
+e (ani.e+t2 #ntr>% te%rie +au e+te inve+tit2 ,e t2cute #ntr>% ,ractic2; Re.%r(a (%netar2 ,re+cri+2 de
St2rile )enerale #n 1H<H, (2+urile (ercantili+te +au eE,erien'a lui La\ i lic$idarea +a au acelai +%clu
ar$e%l%&ic ca i te%riile lui *avan9atti, B%uter%ue, 6ettP +au C$antill%n; Wi t%c(ai ace+te nece+it2'i
.unda(entale ale cun%aterii +#nt cele ,e care tre:uie +2 le .ace( +2 v%r:ea+c2;
A1A
%u-intele i lucrurile
II; MONE*7 Wl 6RE3
#n +ec%lul al 1VI>lea, &#ndirea ec%n%(ic2 e li(itat2, +au a,r%a,e, la ,r%:le(a ,re'uril%r i la aceea a
+u:+tan'ei (%netare; C$e+tiunea ,re'uril%r ,rivete caracterul a:+%lut +au relativ al +cu(,irii
(2r.uril%r i e.ectul ,e care l>au ,utut avea a+u,ra ,re'uril%r deval%ri92rile +ucce+ive +au a.luEul
(etalel%r a(ericane; 6r%:le(a +u:+tan'ei (%netare e+te aceea a naturii etal%nului, a ra,%rtului de ,re'
dintre di.eritele (etale utili9ate, a di+t%r+iunii dintre &reutatea (%nedel%r i val%area l%r n%(inal2; *ar
ace+te d%u2 +erii de ,r%:le(e erau le&ate, de%arece (etalul nu a,2rea ca +e(n, i #nc2 +e(n (2+ur#nd
:%&2'ii, dec#t #n (2+ura #n care era el #n+ui % :%&2'ie; El ,utea +e(ni.ica d%ar ,entru c2 era % (arc2
real2; Wi aa cu( cuvintele aveau aceeai realitate ca i ceea ce +,uneau, aa cu( (2rcile .iin'el%r vii
erau #n+cri+e ,e c%r,urile l%r ca (2rci vi9i:ile i ,%9itive, t%t aa +e(nele care indicau :%&2'iile i le
(2+urau tre:uiau +2 le ,%arte ele #n+ele ca (arc2 real2; 6entru a ,utea ar2ta ,re'ul, tre:uiau +2 .ie
,re'i%a+e; Tre:uiau +2 .ie rare, utile, de9ira:ile; Wi tre:uia, de a+e(enea, ca t%ate ace+te calit2'i +2 .ie
+ta:ile ,entru ca (arca ,e care % i(,uneau +2 .ie % verita:il2 +i&natur2, univer+al li9i:il2; *e aici
c%rela'ia dintre ,r%:le(a ,re'uril%r i natura (%nedei, care c%n+tituie %:iectul ,rivile&iat al %ric2rei
re.lec'ii a+u,ra :%&2'iil%r, de la C%,ernic ,#n2 la B%din i *avan9atti;
#n realitatea (aterial2 a (%nedei +e c%nt%,e+c cele d%u2 .unc'ii ale +ale- de (2+ura c%(un2 ,entru
(2r.uri i de +u:+titut #n (ecani+(ul de +c$i(:; O (2+ur2 e+te +ta:il2, recun%+cut2 de t%'i i vala:il2
#n %rice l%c dac2 are dre,t etal%n % realitate care +a i +e ,%at2 atri:ui i ,e care +>% ,ute( c%(,ara cu
diver+itatea lucruril%r ,e care vre( +2 le (2+ur2(- cu( +#nt, +,une C%,ernic, (2+ura i %caua, a c2r%r
lun&i(e +au v%lu( (aterial +erve+c dre,t unitate
1
; 6rin ur(are, (%neda nu (2+%ar2 cu adev2rat dec#t
dac2 unitatea +a e+te % realitate care eEi+t2 #n (%d real i la care ,ute( ra,%rta %rice (ar.2; #n ace+t
+en+, +ec%lul al 1VI>lea revine a+u,ra te%riei ad(i+e cel ,u'in #ntr>% ,eri%ad2 a evului (ediu i care
l2+a ,rin'ului +au c$iar
%opernic, 7iscours sur lafrappe des monnaies, F#n X;>]; Le Branc$u; 4crits nota*les sur la morm%ie, 6ari+, 1=?, I, ,; 1H;
8 schim*a
A1=
c%n+i('2(#ntului ,%,ular dre,tul de a .iEa -alor impositus al (%nedei, de a>i (%di.ica val%area, de a
de(%neti9a % cate&%rie de ,ie+e +au %rice (etal ar v%i; Tre:uie ca val%area (%nedei +2 .ie re&lat2 de
(a+a (etalic2 ,e care % c%n'ineT cu alte cuvinte, ea tre:uie +2 revin2 la ceea ce era c#ndva, ,e vre(ea
c#nd ,rin'ii #nc2 nu>i i(,ri(a+er2 e.i&ia i ,ecetea ,e :uc2'i de (etalT ,e atunci Inici cu,rul, nici
aurul, nici ar&intul nu erau evaluate ca (%nede, ci d%ar e+ti(ate du,2 &reutatea l%r
1
"T nu erau luate
dre,t (2rci reale +e(nele ar:itrareT (%neda era % (2+ur2 /u+t2 ,entru c2 ea nu +e(ni.ica ni(ic altceva
dec#t ,uterea de a etal%na :%&2'iile ,%rnind de la ,r%,ria +a realitate (aterial2, aceea de :%&2'ie;
6e ace+t .%nd e,i+te(%l%&ic au .%+t %,erate re.%r(ele i au luat di(en+iunile cun%+cute de9:aterile din
+ec%lul al 1VI>lea; S>a #ncercat aducerea +e(nel%r (%netare la eEactitatea l%r de (2+ur2- tre:uia ca
val%rile n%(inale (arcate ,e ,ie+e +2 .ie c%n.%r(e cantit2'ii de (etal ale+e dre,t etal%n i care +e
&2+ea #nc%r,%rat2 #n eleT atunci (%neda nu va +e(ni.ica ni(ic altceva dec#t val%area +a de (2+urare;
#n ace+t +en+, aut%rul an%ni( al C%(,endiului cere ca It%at2 (%neda actual(ente #n circula'ie +2 .ie
retra+2 #nce,#nd de la % anu(it2 dat2", c2ci Icreterile" val%rii ei n%(inale i>au alterat de (ult .unc'ia
de (2+ur2T va tre:ui ca ,ie+ele de/a e(i+e ca (%ned2 +2 nu (ai .ie acce,tate dec#t Idu,2 e+ti(area
(etalului c%n'inut"T c#t de+,re n%ua (%ned2, ea va avea dre,t val%are n%(inal2 ,r%,ria>i &reutate-
I#nce,#nd din acel (%(ent v%r .i #n circula'ie d%ar (%neda vec$e i cea n%u2, du,2 aceeai val%are,
aceeai &reutate, aceeai denu(ire, i a+t.el (%neda va .i readu+2 la vec$iul ei ,re' i la vec$ea ei
calitate
A
"; Nu +e tie dac2 ace+t %ompendious, care n>a .%+t ,u:licat #nainte de 1HB1, dar care a eEi+tat
cu certitudine i a circulat #n (anu+cri+ cu vre% trei9eci de ani (ai #nainte, a in+,irat ,%litica (%netar2
,racticat2 +u: d%(nia Eli+a:etei; Un lucru e +i&ur- du,2 % +erie de Icreteri" Fde deval%ri92riG #ntre
1H?? i 1HH, ,r%cla(a'ia din (artie 1H!1 Ic%:%ar2" val%area n%(inal2 a (%nedel%r i % aduce la
cantitatea de (etal ,e care ace+tea % c%n'in; T%t aa #n Fran'a, St2rile )enerale din 1H<H cer i %:'in
+u,ri(area unit2'il%r de
An%ni(, %ompendieux ou *ref examen de AuelAues plamtes, F#n X;>]; Branc$u; op. cit., II, ,; 11<G;
K
Id, i*id., ,; 1HH;
214
%u-intele si lucrurile
c%nt Fcare intr%duceau % a treia de.ini'ie a (%ne>dei, ,ur arit(etic2 i ad2u&#ndu>+e de.ini'iei &reut2'ii
i celei a val%rii n%(inaleT ace+t ra,%rt +u,li(entar a+cundea de %c$ii cel%r nein+trui'i +en+ul
(ani,ul2ril%r (%nedeiGT edictul din +e,te(:rie 1H<< +ta:ilete +cudul de aur ca ,ie+2 real2 i t%t%dat2
ca unitate de c%nt; decretea92 +u:%rd%narea tutur%r (etalel%r .a'2 de aur a ar&intului #n +,ecial, care #i
,2+trea92 val%rea de eli:erare, dar #i ,ierde i(uta:ilitatea de dre,t A+t.el, (%nedele +e v2d
reetal%nate ,%rnind de la &reutatea l%r (etalic2; Se(nul ,e care ele #l ,%art2 > -alor impositus > nu e+te
dec#t (arca eEact2 i tran+,arent2 a (2+urii ,e care % c%n+tituie;
*ar #n ti(, ce acea+t2 revenire e+te cerut2, une%ri i #(,linit2, ie+ la lu(in2 % +erie #ntrea&2 de
.en%(ene ,r%,rii (%nedei>+e(n ce c%(,r%(it ,%ate de.initiv r%lul ei de (2+ur2; Mai #nt#i .a,tul c2 %
(%ned2 circul2 cu at#t (ai re,ede cu c#t e de calitate (ai ,r%a+t2, ,e c#nd ,ie+ele cu un (are c%n'inut
de (etal +#nt a+cun+e i nu a,ar #n c%(er'- e+te aa>nu(ita le&e a lui )re+$a(
1
, ,e care C%,ernic
A
i
aut%rul acelui %ompendious
W
% cun%+c de/a A,%i, i (ai ale+, ra,%rtul dintre .a,tele (%netare i
(icarea ,re'uril%r- aa a a,2rut (%neda ca % (ar.2 ,rintre altele, nu etal%n a:+%lut al tutur%r
ec$ivalentel%r, ci (ar.2 a c2rei ca,acitate de +c$i(: i, #n c%n+ecin'2 a c2rei val%are de +u:+titut #n
+c$i(:uri +e (%di.ic2 #n .unc'ie de .recven'a i raritatea +a- (%neda #i are i ea ,re'ul ei; Male+tr%it
?

%:+erva+e c2, #n ciuda a,aren'el%r, nu eEi+ta+e vre% cretere de ,re'uri #n +ec%lul al 1VI>lea- ,entru c2
(2r.urile +#nt t%tdeauna ceea ce +#nt, iar (%neda, #n natura +a ,r%,rie, e+te un etal%n c%n+tant,
+cu(,irea (2r.uril%r nu ,%ate .i dat%rat2 dec#t creterii val%ril%r n%(inale de'inute de % aceeai (a+2
(etalic2- dar, ,entru aceeai cantitate de &nu, d2( t%tdeauna aceeai &reutate de aur i ar&int; Aa
#nc#t Ini(ic nu +>a +cu(,it"- #ntruc#t +cudul de aur val%ra #n (%neda de c%nt d%u29eci de +%li de T%ur+
#n ti(,ul lui Fili, al Vl>lea i acu( .ace cinci9eci, e a:+%lut nece+ar ca un c%t de cati.ea care c%+ta
atunci ,atru livre +2 c%+te a+t29i 9ece; IScu(,irea tutur%r
T )re+$a(, 8-is de $ir 3h. 0reslmm, F#n X;>]; Le Branc$u; %,; cit;, v%i; II; ,,; < i 11G;
Q C%,ernic, 7iscours sur la frappe des moimaies. loc. cit., I, ,; 1A;
L %ompendieux, l%c; cit;, II, ,; 1H!;
?
Male+tr%it, Le 2aradoxe sur lefait des moimaies, 6ari+, 1H!!;
8 schim*a
A1H
lucruril%r nu vine din .a,tul c2 d2( (ai (ult, ci din .a,tul c2 ,ri(i( cantitativ (ai ,u'in aur i ar&int
dec#t ne %:inui>+er2(;" *ar ,%rnind de la acea+t2 identi.icare a r%lului (%nedei cu (a+a de (etal ,e
care % ,une #n circula'ie, +e %:+erv2 c2 ea e+te +u,u+2 acel%rai varia'ii ca i t%ate celelalte (2r.uri; Iar
dac2 Male+tr%it ad(itea i(,licit c2 val%area de ,ia'2 i cantitatea (etalel%r r2(#neau +ta:ile, B%din,
nu cu (ul'i ani (ai t#r9iu
1
, c%n+tata % cretere a (a+ei (etalice i(,%rtate din Lu(ea N%u2, i ,rin
ur(are % +cu(,ire real2 a (2r.uril%r, de%arece ,rinci,ii, ,%+ed#nd +au ,ri(ind de la ,articulari lin>
&%uri de aur #n cantitate (ai (are, au :2tut ,ie+e (ai (ulte i din (etal (ai :unT ,entru aceeai
(ar.2, d2( deci % cantitate de (etal (ai #n+e(nat2; Creterea ,re'uril%r are deci I% cau92 ,rinci,al2"-
e+te Ia:unden'a de aur i ar&int", #n Ia:unden'a de ceea ce d2 val%are i ,re' lucruril%r";
Etal%nul ec$ivalen'el%r e ,rin+ el #n+ui #n +i+te(ul +c$i(:uril%r, iar ,uterea de cu(,2rare a (%nedei
nu +e(ni.ic2 dec#t val%area de ,ia'2 a (etalului; Marca ,rin care +e di+tin&e (%neda, care %
deter(in2, % .ace +i&ur2 i acce,ta:il2 ,entru t%'i, e deci rever+i:il2 i % ,ute( citi #n a(:ele +en+uri-
ea tri(ite la % cantitate de (etal care e (2+ura c%n+tant2 Faa % de+ci.rea92 Male+tr%itGT dar ea tri(ite
i la acele (2r.uri varia:ile #n cantitate i #n ,re' care +#nt (etalele Flectura lui B%dinG; Ave( aici %
di+,unere anal%a&2 celei ce caracteri9ea92 re&i(ul &eneral al +e(nel%r #n +ec%lul al 1VI>leaT +e(nele,
+2 ne a(inti(, erau c%n+tituite de a+e(2n2ri care, la r#ndul l%r, ,entru a .i recun%+cute, nece+itau
+e(ne; Aici, +e(nul (%netar nu>i ,%ate de.ini val%area de la % (a+2 (etalic2 ce>i de.inete la r#ndul
ei val%area #n %rdinea cel%rlalte (2r.uri; *ac2 ad(ite( c2 +c$i(:ul, #n +i+te(ul nev%il%r, c%re+,unde
+i(ilitudinii #n acela al cun%tin'el%r, c%n+tat2( c2 una i aceeai c%n.i&ura'ie a epistemei a c%ntr%lat
#n ti(,ul Renaterii at#t cun%aterea naturii, c#t i re.lec'ia i ,racticile care ,riveau (%neda;
Wi aa cu( ra,%rtul dintre (icr%c%+( i (acr%c%+( era indi+,en+a:il ,entru a %,ri %+cila'ia ne+.#rit2
a+e(2n2rii i a +e(nului, t%t aa a tre:uit +2 +e +ta:ilea+c2 un anu(it ra,%rt #ntre (etal i (ar.a, ra,%rt
care, la li(it2, ,er(itea .iEarea val%rii t%tale de ,ia'2 a (etalel%r ,re'i%a+e i ,rin acea+ta etal%narea
#ntr>% (anier2 +i&ur2 i de.initiv2 a ,re'uril%r tutu>
I
B%din, La ?eponse aux paradoxes de M. de Malestroit, 1H!B;
A1!
%u-intele )i lucrurile
r%r (2r.uril%r; Ace+t ra,%rt e+te cel care a .%+t +ta:ilit de 6r%viden'2 atunci c#nd a #n&r%,at #n ,2(#nt
(inele de aur i ar&int, ,e care le .ace +2 crea+c2 lent, aa cu( ,e ,2(#nt cre+c ,lantele i +e #n(ul'e+c
ani(alele; #ntre t%ate lucrurile de care %(ul ,%ate +2 ai:2 nev%ie +au ,e care le ,%ate d%ri i vinele
+c#nteiet%are, a+cun+e, unde cre+c #n %:+curitate (etalele, eEi+t2 % c%re+,%nden'2 a:+%lut2; INatura,
+,une *avan9atti, a .2cut :ine t%ate lucrurile tere+treT +u(a ace+t%ra, #n virtutea ac%rdului #nc$eiat de
%a(eni, .ace c#t t%t aurul care +e lucrea92T t%'i %a(enii d%re+c, aadar, t%tul ,entru a d%:#ndi t%ate
lucrurile;;; 6entru a c%n+tata #n .iecare 9i re&ula i ,r%,%r'iile (ate(atice eEi+tente #ntre lucruri i #ntre
ace+tea i aur ar tre:ui +2 ,ute( c%nte(,la, din #n2l'i(ea cerului +au dintr>un %:+ervat%r .%arte #nalt,
lucrurile care eEi+t2 i care +e .ac ,e ,2(#nt +au (ai de&ra:2 i(a&inea l%r re,r%du+2 i re.lectat2 #n cer
ca #ntr>% %&lind2 .idel2; A( a:and%na atunci t%ate calculele n%a+tre i a( +,une- ,e ,2(#nt eEi+t2 at#ta
aur, at#tea lucruri, at#'ia %a(eni, at#tea nev%iT #n (2+ura #n care .iecare lucru +ati+.ace nite nev%i,
val%area +a va .i ec$ivalent2 cu at#tea lucruri +au at#ta aur;
1
" Ace+t calcul cele+t i eE$au+tiv nu(ai
*u(ne9eu #l ,%ate .ace- el c%re+,unde celuilalt calcul, care ,une #n rela'ie .iecare ele(ent al
(icr%c%+(ului cu un ele(ent al (acr%c%+(ului, cu +in&ura di.eren'2 c2 ,ri(ul lea&2 tere+trul de
cele+t i (er&e de la lucruri, ani(ale +au %a(eni ,#n2 la +teleT #n ti(, ce cel2lalt lea&2 ,2(#ntul de
cavernele i (inele +aleT el ,une #n c%re+,%nden'2 lucrurile .2cute de (#na %(ului i c%(%rile care 9ac
#n ad#ncuri de la .acerea lu(ii; M2rcile +i(ilitudinii, #ntruc#t %rientea92 cun%aterea, +e adre+ea92
,er.ec'iunii ceruluiT +e(nele +c$i(:ului, #ntruc#t +ati+.ac d%rin'e, +e +,ri/in2 ,e +cli,irea nea&r2,
,ericul%a+2 i :le+te(at2 a (etalului; Scli,ire ec$iv%c2, ,entru c2 % re,r%duce #n ad#ncul ,2(#ntului
,e cea care r2+un2 la (ar&inea n%,'ii- ea +e a.l2 ac%l% ca % ,r%(i+iune r2+turnat2 a .ericirii, iar ,entru
c2 (etalul +ea(2n2 cu a+trele, cun%aterea tutur%r ace+t%r ,ri(e/di%a+e c%(%ri e #n acelai ti(,
cun%aterea lu(ii; Iar re.lec'ia a+u,ra :%&2'iil%r #nclin2 a+t.el +,re (area +,ecula'ie a+u,ra
c%+(%+ului, du,2 cu(, reci,r%c, ,r%.unda cun%atere a %rdinii lu(ii tre:uie +2 c%nduc2 la +ecretul
(etalel%r i la ,%+e+ia :%&2'iil%r; O:+erv2(
*avan9atti; Lecon sur Ies momJies, F#n X;>]; Le Brancliu, op. cit., ,,; A=@>A=1G;
8 schim*a
A1<
ce re'ea +tr#n+2 de nece+it2'i lea&2, #n +ec%lul al 1VI>lea, ele(entele cun%aterii- #n ce (%d c%+(%l%&ia
du:lea92 i #n .inal #nte(eia92 re.lec'ia ,e ,re'uri i ,e (%ned2, cu( aut%ri9ea92 ea i % +,ecula'ie
te%retic2 i ,ractic2 a+u,ra (etalel%r, cu( .ace +2 c%(unice ,r%(i+iunile d%rin'ei i ,e cele ale
cun%aterii, #n acelai .el #n care (etalele i a+trele #i r2+,und i +e a,r%,ie ,rin a.init2'i +ecrete; La
$%tarele cun%aterii, ac%l% unde ea devine at%t,uternic2 i a,r%a,e divin2, +e #nt#lne+c trei (ari .unc'ii-
de ,asileus, de 2hilosophos i de Metallicos. *ar aa cu( t%at2 acea+t2 cun%atere nu e+te dat2 dec#t
,e .ra&(ente i #n +tr2.ul&erarea atent2 a lui di-inatio, t%t aa, ,entru ra,%rturile +in&ulare i ,ar'iale
ale lucruril%r cu (etalul, ale d%rin'ei cu ,re'urile, cun%aterea divin2, +au cea ,e care a( ,utea>%
d%:#ndi Idintr>un %:+ervat%r .%arte #nalt" nu e+te dat2 %(ului; *%ar c#te%dat2, i ,arc2 la n%r%c,
+,iritel%r care tiu +2 +tea la ,#nd2- adic2 ne&u+t%ril%r; Ceea ce erau &$icit%rii ,entru /%cul ne+.#rit al
a+e(2n2ril%r i al +e(nel%r +#nt ne&u+t%rii ,entru /%cul i el t%tdeauna de+c$i+, al +c$i(:uril%r i
(%nedel%r; I*e>aici, din lu(ea n%a+tr2, n%i a:ia reui( +2 de+c%,eri( ,u'inele lucruri care ne
#nc%n/%ar2 i le d2( un ,re' du,2 cu( le vede( (ai (ult +au (ai ,u'in cerute #n .iecare l%c i #n
.iecare (%(ent; Ne&u+t%rii +#nt .%arte :ine i ,r%(,t in.%r(a'i #n acea+t2 ,rivin'2, i de aceea ei
cun%+c ad(ira:il ,re'ul lucruril%r;
1
"
III; MERCANTILISMUL
6entru ca d%(eniul :%&2'iil%r +2 +e c%n+tituie ca %:iect de re.lec'ie #n &#ndirea cla+ic2, a tre:uit +2 +e
di9%lve c%n.i&ura'ia +ta:ilit2 #n +ec%lul al 1VI>lea; La Iec%n%(itii" Renaterii, ,#n2 la *avan9atti
#n+ui, a,titudinea (%nedei de a (2+ura (2r.urile Wi caracterul +2u de +c$i(: +e :a9au ,e val%area +a
intrin+ec2- +e tia c2 (etalele ,re'i%a+e erau ,u'in .%l%+ite #n a.ara activit2'ii (%netareT dar dac2
.u+e+er2 ale+e ca etal%n, dac2 erau utili9ate #n +c$i(:uri, dac2, ,rin ur(are, atin&eau un ,re' ridicat,
*avan9atti, Lecon sur Ies monnaies, ,; A=1;
A1B
%u-intele )i lucrurile
e ,entru c2 #n %rdine natural2 i #n +ine ele aveau un ,re' a:+%lut, .unda(ental, (ai ridicat dec#t %ricare
altul, la care +e ,utea ra,%rta val%area .iec2rei (2r.i
1
; Metalul n%:il era, #n +ine, (arc2 a :%&2'ieiT
+tr2lucirea +a a+cun+2 ar2ta #n +u.icient2 (2+ur2 c2 era de%,%triv2 ,re9en'2 di+i(ulat2 i +e(n2tur2
vi9i:il2 a tutur%r :%&2'iil%r lu(ii; Ace+ta e (%tivul ,entru care avea un ,re'T ,entru ace+t (%tiv, de
a+e(enea, el msura t%ate ,re'urileT #n +.#rit, ,entru acelai (%tiv ,utea .i +c$i(:at ,e %rice avea un
,re'; Era preiosul ,rin eEcelen'2; #n +ec%lul al 1VII>lea, ace+te trei ,r%,riet2'i +#nt atri:uite #n
c%ntinuare (%nedei, dar ele nu +e (ai #nte(eia92 ,e cea dint#i Fa avea ,re'G, ci ,e ulti(a Fa +e +u:+titui
lucruril%r care au ,re'G; #n ti(, ce Renaterea #nte(eia cele d%u2 funcii ale (etalului ca (%ned2
F(2+ur2 i +u:+titutG ,e redu,licarea caracterului +2u intrin+ec F.a,tul c2 era ,re'i%+G, +ec%lul al 1VII>
lea r2+t%arn2 anali9aT .unc'ia de +c$i(: e+te cea care +ervete acu( dre,t .unda(ent cel%rlalte d%u2
caractere Fa,titudinea de a (2+ura i ca,acitatea de a ,ri(i un ,re' a,2r#nd atunci ca nite caliti
deriv#nd din acea+t2 funcie>.
Acea+t2 r2+turnare e+te %,era unuia an+a(:lu de re.lec'ii i de ,ractici care +e di+tri:uie de>a lun&ul
#ntre&ului +ec%l al 1VII>lea Fde la Sci,i%n de )ra((%nt ,#n2 la Nic%la+ Bar:%nG i care +#nt &ru,ate
+u: ter(enul de+tul de a,r%Ei(ativ de I(ercantili+("; EEi+t2 %:iceiul de a>l caracteri9a #n ,ri,2 ,rin>
tr>un I(%netari+(" a:+%lut, adic2 ,rintr>% c%n.u9ie +i+te(atic2 F+au %:+tinat2G #ntre :%&2'ii i :ani; *e
.a,t, nu de % identitate, (ai (ult +au (ai ,u'in c%n.u92, ,e care I(ercantili+(ul" ar in+taura>% #ntre
ele e v%r:a, ci de % articulare &#ndit2, care .ace din (%ned2 in+tru(entul de re,re9entare i anali92 a
:%&2'iil%r, .2c#nd, #n +c$i(:, din :%&2'ii c%n'inutul re,re9entat de (%ned2; Aa cu( vec$ea
c%n.i&ura'ie circular2 a +i(ilitudinil%r i (2rcil%r +e de+.2cu+e ,entru a +e de+.2ura ,e cele d%u2
#ntinderi c%relative ale re,re9ent2rii i +e(nel%r, t%t aa cercul I,re'i%+ului" +e de+.ace, #n e,%ca
(ercantili+(ului, :%&2'iile de+.2>ur#ndu>+e ca %:iecte ale nev%il%r i d%rin'el%rT ele +e divi9ea92 i +e
+u:+tituie unele alt%ra ,rin /%cul :anil%r care le +e(ni.ic2-
1
C.; #nc2 la #nce,utul +ec%lului al 1VII>lea, acea+t2 ,r%,%9i'ie a Iui Ant%ine de La 6ierre- IVal%area e+en'ial2 a (%nedel%r
de aur i ar&int +e :a9ea92 ,e (ateria ,re'i%a+2 ,e care % c%n'in" .7e Io necessite du pesement>.
8 schiJ*a
A1
iar ra,%rturile reci,r%ce dintre (%ned2 i :%&2'ie +e +ta:ile+c +u: .%r(2 de circula'ie i de +c$i(:uri;
*ac2 +>a ,utut crede c2 (ercantili+(ul c%n.unda :%&2'ia cu (%neda, acea+ta +e dat%rea92 .2r2 #nd%ial2
.a,tului c2 (%neda are ,entru el ,uterea de a re,re9enta %rice :%&2'ie ,%+i:il2, ,entru c2 e+te
in+tru(entul univer+al de anali92 i de re,re9entare a ace+teia, ,entru c2 ac%,er2 .2r2 re+t an+a(:lul
d%(eniului +2u; Orice :%&2'ie se poate transforma n *aniE a+t.el intr2 ea #n circulaie. #n acelai (%d
#n care %rice .iin'2 natural2 era caracteriza*il i ,utea intra #ntr>% taxinomieE %rice individ ,utea .i
numit i ,utea intra #ntr>un lim*a' articulatE %rice re,re9entare era semnifica*il i ,utea intra, ,entru a
.i cun%+cut2, #ntr>un sistem de identiti )i de diferene.
*ar ace+t .a,t cere % eEa(inare (ai atent2; *intre t%ate lucrurile care eEi+t2 ,e lu(e, care +#nt acelea
,e care (ercantili+(ul le va ,utea nu(i I:%&2'ii"J T%ate cele care, .iind re,re9enta:ile, +#nt i %:iecte
ale d%rin'ei; Adic2 acelea care +#nt (arcate de Inece+itate, +au utilitate, +au ,l2cere, +au raritate
1
"; Or,
,ute( +,une %are c2 (etalele care +erve+c la .a:ricarea ,ie+el%r (%netare Fnu e v%r:a aici de (%neda
de :r%n9, care nu +ervete dec#t ca (i/l%c de ,lat2 #n c#teva 'inuturi, ci de acelea utili9ate #n c%(er'ul
eEteri%rG .ac ,arte dintre :%&2'iiJ Utilitate, aurul i ar&intul nu ,rea au Iat#t c#t ar ,utea .%l%+i ,entru
nece+it2'ile ca+ei"T i de&ea:a +#nt rare, a:unden'a l%r de,2ete cerin'ele ,entru a+t.el de utili92ri;
*ac2 +#nt c2utate, dac2 %a(enii c%n+ider2 c2 au (ereu nev%ie de ele, dac2 +a,2 (ine i ,%art2 r29:%aie
,entru a i le #n+ui, e ,entru c2 .a:ricarea (%nedel%r de aur i ar&int le>a c%n.erit % utilitate i %
raritate ,e care ace+te (etale nu le>au avut nici%dat2 #n +ine; IM%neda nu>i ia val%area de la (ateria
din care e .2cut2, ci de la .%r(a care e+te i(a&inea +au (arca 6rinci,elui
A
"; Aurul e ,re'i%+ ,entru c2 e
(%ned2; Nu inver+; *intr>% dat2, ra,%rtul at#t de +tr#n+ .iEat #n +ec%lul al 1VI>lea e+te r2+turnat-
(%neda Fi c$iar i (etalul din care e .2cut2G #i dat%rea92 val%area ,urei +ale .unc'ii de +e(n; Ceea ce
antrenea92 d%u2 c%n+ecin'e; Mai #nt#i, .a,tul c2 val%area lucruril%r nu (ai vine din (etal; Ea +e
+ta:ilete ,rin ea #n+2i, .2r2 re.erire la (%ned2, du,2 cri>
Q Id;; i*id., pp. ?B;
A
&'#, ii!#, pp. 1%-l4.
220
%u-intele )i lucrurile
8 schim*a
AA1
terii de utilitate, de ,l2cere +au de raritate- lucrurile d%:#nde+c val%are ra,%rt#ndu>+e unele la alteleT
(etalul va ,er(ite d%ar re,re9entarea ace+tei val%ri, aa cu( un nu(e re,re9int2 % i(a&ine +au % idee,
dar nu % c%n+tituie- IAurul nu e dec#t +e(nul i in+tru(entul u9ual ,entru a ,une #n ,ractic2 val%area
lucruril%rT dar adev2rata e+ti(are a l%r #i are +ur+a #n /udecata u(an2 i #n acea .acultate ,e care %
nu(i( e+ti(ativ2
1
"Q; B%&2'iile +#nt :%&2'ii ,entru c2 n%i le e+ti(2(, aa cu( ideile n%a+tre +#nt ceea
ce +#nt ,entru c2 ni le re,re9ent2(;
*ar de ce aurul i ar&intul, care #n +ine a:ia dac2 ,%t .i c%n+iderate :%&2'ii, au ,ri(it +au au luat %
a+e(enea ,utere +e(ni.icant2J A( ,utea, de+i&ur, utili9a % alt2 (ar.2 #n ace+t +c%,, I%ric#t de rea i
de a:/ect2 ar .i
A
"; Cu,rul, care la (ulte ,%,%are r2(#ne la +tadiul de (aterie ie.tin2, nu devine ,re'i%+
la unele dintre ele dec#t #n (2+ura #n care e+te tran+.%r(at #n (%ned2
=
; *ar #n &eneral +#nt .%l%+ite
aurul i ar&intul ,entru c2 ele c%n'in #n +ine % I,er.ec'iune ,r%,rie"; 6er.ec'iune care nu e de %rdinul
,re'ului, ci 'ine de ca,acitatea l%r in.init2 de re,re9entare; S#nt dure, ne,eri+a:ile, nealtera:ileT +e ,%t
divi9a #n ,2r'i (inu+culeT ,%t avea % &reutate (are la un v%lu( re+tr#n+T ,%t .i tran+,%rtate u%rT +#nt
u%r de +tr2,un+; T%ate ace+tea .ac din aur i din ar&int un in+tru(ent ,rivile&iat ,entru a re,re9enta
t%ate celelalte :%&2'ii i ,entru a .ace ,rin anali92 % c%(,ara'ie ri&ur%a+2; #n ace+t (%d +e de.inete
ra,%rtul #ntre (%ned2 i :%&2'ii; Ra,%rt ar:itrar, c2ci nu val%area intrin+ec2 a (etalului e+te cea care
d2 ,re'ul lucruril%rT %rice %:iect, c$iar .2r2 ,re', ,%ate +ervi dre,t (%ned2T dar tre:uie +2 ai:2 calit2'i
,r%,rii de re,re9entare i ca,acit2'i de anali92 care +2 ,er(it2 +ta:ilirea un%r ra,%rturi de e&alitate i
di.eren'2 #ntre :%&2'ii; Re9ult2 atunci c2 utili9area aurului i a ar&intului e+te c#t +e ,%ate de
#nte(eiat2; Cu( +,une B%uter%ue, (%neda Ie+te % ,%r'iune de (aterie c2reia aut%ritatea ,u:lic2 i>a
dat % &reutate i % val%are ,entru a +ervi dre,t ,re' i a e&ala #n c%(er' ine&alitatea tutur%r lucruril%r
?
";
IMercantili+(ul" a eli:erat (%ne>
1
Id, i*id., ,,; ?!>?<;
A Id;, i*id., ,; 1?;
=
Sc$r%eder, #iirsttiche $chatz und Rent(aintner, ,; 111; M%ntanari, 7el la moneta, ,; =H;
B%uter%ue, ?echerches curieuses des monnaies de #rance, 6ari+; 1!!!, ,; B;
da de ,%+tulatul val%rii ,r%,rii a (etalului > Ine:unie a cel%r ,entru care :anul e+te % (ar.2 ca %ricare
alta
1
" > i, t%t%dat2, a +ta:ilit #ntre ea i :%&2'ie un ra,%rt ri&ur%+ de re,re9entare i anali92; ICeea ce
intere+ea92 la (%ned2, +,une Bar:%n, e+te nu at#t cantitatea de ar&int ,e care % c%n'ine, c#t .a,tul de a
avea cur+
A
";
S#nte( de %:icei nedre,'i, i #nc2 de d%u2 %ri, cu ceea ce ne>a( %:inuit +2 nu(i( I(ercantili+("- .ie
c2 denun'2( #n el ceea ce el nu a #ncetat +2 critice Fval%area intrin+ec2 a (etalului ca ,rinci,iu al
:%&2'ieiG, .ie c2 de+c%,eri( #n el % +erie de c%ntradic'ii i(ediate- nu a de.init el (%neda #n ,ura ei
.unc'ie de +e(n, cer#nd t%t%dat2 acu(ularea ace+teia ca (ar.2J nu a recun%+cut el i(,%rtan'a
.luctua'iil%r cantitative ale nu(erarului, nerecun%+c#nd #n+2 ac'iunea l%r a+u,ra ,re'uril%rJ n>a .%+t el
,r%tec'i%ni+t, #nte(eind t%t%dat2 (ecani+(ul creterii :%&2'iil%r ,e +c$i(:J #n .a,t, #n+2, ace+te
c%ntradic'ii +au ace+te e9it2ri nu eEi+t2 dec#t dac2 ,une( (ercantili+(ul #n .a'a unei dile(e care nu
,utea avea +en+ ,entru el- ceea a (%nedei>(ar.2 +au (%nedei>+e(n; 6entru &#ndirea cla+ic2 #n cur+ de
c%n+tituire, (%neda e+te ceea ce ,er(ite re,re9entarea :%&2'iil%r; F2r2 a+t.el de +e(ne, :%&2'iile ar
r2(#ne i(%:ile, inutile i ,arc2 .2r2 &la+T aurul i ar&intul +#nt, #n ace+t +en+, cele care creea92 t%t ceea
ce %(ul ,%ate r#vni; *ar ,entru a ,utea /uca ace+t r%l de re,re9entare, tre:uie ca (%neda +2 ai:2
,r%,riet2'i F.i9ice i nu ec%n%(iceG care +2 % .ac2 adecvat2 +arcinii +ale i, ,rin ur(are, ,re'i%a+2; #n
calitate de +e(n univer+al devine ea (ar.2 rar2 i ine&al re,arti9at2- ICur+ul i val%area i(,u+e
%ric2rei (%nede re,re9int2 adev2rata calitate intrin+ec2 a ace+teia
=
"; Aa cu(, #n ca9ul re,re9ent2ril%r,
+e(nele care le #nl%cuie+c i le anali9ea92 tre:uie +2 .ie i ele nite re,re9ent2ri, (%neda nu ,%ate
+e(ni.ica :%&2'iile .2r2 a .i ea #n+2i % ::&2'ie; *ar ea devine :%&2'ie ,entru c2 e +e(nT #n ti(, ce %
re,re9entare tre:uie +2 .ie (ai #nt#i re,re9entat2 ,entru a deveni (ai a,%i +e(n;
1
X%+ua$ )ee, %onsiderations sur le commerce Ftrad; .ir; 1<?G; ,; 1=; N; Bar:%n, 8 discourse concernin+ coinin+ the neJ
moneI li+hter. L%ndra, 1!!, ne,a&inat
*u(%ulin; citat de )%nnard; /istoire des theories none:taires, v%i; I, 6> 1<=;
222
%u-intele )i lucrurile
*e aici, a,arentele c%ntradic'ii dintre ,rinci,iile acu(ul2rii i re&ulile circula'iei; La un anu(it
(%(ent, nu(2rul ,ie+el%r (%netare eEi+tente e+te deter(inatT C%l:ert &#ndea c$iar c2, #n ciuda
eE,l%at2rii (inel%r, #n ciuda (etalului a(erican, Icantitatea de ar&int care circul2 #n Eur%,a e+te
c%n+tant2"; Or, t%c(ai ace+t ar&int e+te nece+ar ,entru a re,re9enta :%&2'iile, adic2 ,entru a Ie atra&e,
,entru a le .ace +2 a,ar2 aduc#ndu>le din +tr2in2tate +au .a:ric#ndu>le la .a'a l%culuiT de el e+te nev%ie,
de a+e(enea, ,entru a .ace +2 treac2 ace+te :%&2'ii din (#n2 #n (#n2, #n ,r%ce+ul de +c$i(:; Tre:uie
deci i(,%rtat (etal, lu#ndu>l de la +tatele vecine- INu(ai c%(er'ul i ceea ce de,inde de el ,%t
,r%duce ace+t lucru
1
"; Le&i+la'ia tre:uie deci +2 ve&$e9e a+u,ra a d%u2 lucruri- Iinter9icerea
tran+.er2rii (etalului #n +tr2in2tate +au a utili92rii +ale #n alte +c%,uri dec#t :aterea (%nedei i .iEarea
dre,turil%r va(ale #n aa .el #nc#t +2 ,er(it2 :alan'ei c%(erciale +2 .ie (ereu ,%9itiv2, +2 .av%ri9e9e
i(,%rtul (2r.uril%r :rute, +2>l ,revin2 ,e c#t ,%+i:il ,e acela al %:iectel%r .a:ricate, +2 eE,%rte
,r%du+ele (anu.acturate (ai (ult dec#t :unurile a c2r%r di+,ari'ie aduce .%a(etea i ,r%v%ac2
creterea ,re'uril%r
A
"; Or, (etalul care +e acu(ulea92 nu e de+tinat nici te9auri92rii, nici +%(nuluiT el
e+te atra+ #ntr>un +tat nu(ai ,entru a .i c%n+u(at ,rin +c$i(:; Cu( +,unea Bec$er, t%t ce c$eltuiete
unul dintre ,arteneri #n+ea(n2 #nca+are ,entru cel2lalt
=
T iar T$%(a+ Mun identi.ica :anii ,ein cu
averea
?
; Acea+ta ,entru c2 :anii nu devin % :%&2'ie real2 dec#t #n (2+ura #n care #i #nde,line+c .unc'ia
l%r re,re9entativ2- c#nd #nl%cuie+c (2r.urile, c#nd le ,er(it +2 +e de,la+e9e +au +2 ate,te, c#nd dau
(ateriil%r :rute %ca9ia de a deveni c%n+u(a:ile, c#nd r2+,l2te+c (unca Nu +#nt deci te(eri c2
acu(ularea de :ani #ntr>un +tat duce la creterea ,re'uril%rT iar ,rinci,iul +ta:ilit de B%din c2 (area
+cu(,ire din +ec%lul al 1VI>lea +e dat%ra a.luEului aurului a(erican nu e+te vala:ilT e adev2rat c2
#n(ul'irea nu(erarului duce (ai #nt#i la urcarea ,re'uril%r, dar el +ti(ulea92 c%(er'ul i
(anu.acturileT cantitatea de :%&2'ii crete, iar nu(2rul de ele(ente #ntre care +e re,arti9ea92 :anii
Cle(ent; Lettres, instructions et me:moires de %ol*ert, v%i; VII, ,; A=; Ta Id;, i*id.. ,; AB?; C.; i B%uter%ue, ?echerches
curieuses, ,,; 1@>l1;
=
X; Bec$er, 2olitischer 7isDtirs, 1!!B;
T$; Mun; 4n+land 3reasure *I forei+n trade, 1!!?, ca,; II;
8 schim*a
223
crete #n aceeai ,r%,%r'ie; Nu tre:uie +2 ne te(e( de creterea ,re'uril%r- di(,%triv2, acu( c2
%:iectele ,re'i%a+e +>au #n(ul'it, acu( c#nd :ur&$e9ii, cu( +,une Sci,i%n de )ra((%nt, ,%t ,urta
I+atin i cati.ea", val%area lucruril%r, c$iar a cel%r (ai rare, n>a ,utut dec#t +2 +cad2 #n ra,%rt cu
t%talitatea cel%rlalteT t%t aa, .iecare .ra&(ent de (etal #i ,ierde din val%are #n .a'a alt%ra ,e (2+ur2 ce
crete (a+a ,ie+el%r a.late #n circula'ie
1
;
Ra,%rturile dintre :%&2'ie i (%ned2 +e +ta:ile+c deci ,rin circula'ie i +c$i(:, nu ,rin I,re'i%9itatea"
(etalului; C#nd :unurile ,%t circula Fi acea+ta &ra'ie (%nedeiG, ele +e (ulti,lic2 i :%&2'iile cre+cT
c#nd :anii devin (ai nu(er%i, ca e.ect al unei circula'ii i a unei :alan'e .av%ra:ile, +e ,%t atra&e n%i
(2r.uri i +e ,%t #n(ul'i culturile i .a:ricile; Tre:uie deci +2 +,une(, ca i H%rnec[, c2 aurul i
ar&intul I+#nt t%t ce e (ai ,ur #n +#n&ele n%+tru, (2duva .%r'el%r n%a+tre", Iin+tru(entele cele (ai
indi+,en+a:ile ale activit2'ii u(ane i ale eEi+ten'ei n%atre
A
"; Re&2+i( aici vec$ea (eta.%r2 a (%nedei
care ar .i ,entru +%cietate ceea ce +#n&ele e+te ,entru c%r,
=
; *ar, ,entru *avan9atti, :anii nu aveau alt
r%l dec#t acela de a iri&a diver+ele ,2r'i ale na'iunii; Acu( c2 (%neda i :%&2'ia +#nt c%n+iderate
a(#nd%u2 #n interi%rul +,a'iului +c$i(:uril%r i al circula'iei, (ercantili+(ul #i ,%ate a/u+ta anali9a
du,2 (%delul recent %.erit de HarveP; *u,2 H%::e+
?
, circuitul ven%+ al (%nedei e+te cel al
i(,%9itel%r i al taEel%r care ,relev2 din (2r.urile tran+,%rtate, cu(,2rate +au v#ndute % anu(it2 (a+2
(etalic2T acea+ta e+te du+2 ,#n2 #n ini(a O(ului>Leviat$an, adic2 ,#n2 #n ini(a ca+el%r de :ani ale
+tatului; Aici a:ia ,ri(ete (etalul I,rinci,iul vital"- +tatul #l ,%ate t%,i +au #l ,%ate re,une #n cir>
cula'ie, #n %rice ca9, d%ar aut%ritatea +a #i va da cur+ulT i, redi+tri:uit2 indivi9il%r F+u: .%r(2 de ,en+ii,
de +alarii +au de ,lat2 ,entru .urnituri cu(,2rate de c2tre +tatG, (%neda va +ti(ula, #n al d%ilea circuit,
de acea+t2 dat2 arterial, +c$i(:urile, ,r%ce+ele de .a:rica'ie i culturile; Circula'ia devine a+t.el una
dintre cate&%riile .unda(entale ale anali9ei; *ar tran+.erul ace+tui (%del .i9i%l%&ic nu a devenit
,%+i:il dec#t ,rin de+c$iderea (ai
1
Sci,i%n de )ra((%nt, Le 7enier roIal, ,,; 11!>l1;
T. H%(ec[, 5esterreich ii*er alles, Jenn es )ill, 1!B?, ,,; B i 1BB;
C.; *avan9atti, Lecon sur la mormie, citat de X;>]; Le Branc$u, op. cit v%i; II, ,; A=@;
?
T$; H%::e+; Le-iathan, Ca(:rid&e, 1@?, ,,; 1<>lB@;
224
%u-intele )i lucrurile
,r%.und2 a unui +,a'iu c%(un (%nedei i +e(nel%r, :%&2'iil%r i re,re9ent2ril%r; Meta.%ra cet2'ii i a
c%r,ului, at#t de a+idu2 #n Occidentul n%+tru, nu i>a d%:#ndit, #n +ec%lul al 1VII>lea, ,uterile
i(a&inare, dec#t ,e .%ndul un%r nece+it2'i ar$e%l%&ice (ult (ai radicale;
6rin eE,erien'a (ercantili+t2, d%(eniul :%&2'iil%r +e c%n+tituie du,2 acelai ti,ar ca i cel al
re,re9ent2ril%r; A( v29ut c2 ace+tea din ur(2 aveau ,uterea de a +e re,re9enta ,%rnind de la ele
#n+ele- +2 de+c$id2 #n interi%rul l%r un +,a'iu #n care +e anali9au i +2 .%r(e9e cu ,r%,riile l%r ele(ente
+u:+tituite ce ,er(iteau #n acelai ti(, +ta:ilirea unui +i+te( de +e(ne i a unui ta:l%u al identit2'il%r
i di.eren'el%r; #n acelai (%d, :%&2'iile au ,uterea de a +e +c$i(:aT de a +e anali9a #n ,2r'i care +2
aut%ri9e9e ra,%rturi de e&alitate +au de ine&alitateT de a +e +e(ni.ica unele ,e celelalte ,rin ace+te
ele(ente de :%&2'ie ,er.ect c%(,ara:ile care +#nt (etalele ,re'i%a+e; Wi aa cu( #ntrea&a lu(e a
re,re9ent2rii ne ac%,er2 cu re,re9ent2ri de &radul al d%ilea care % re,re9int2, i a+ta #ntr>un lan'
ne#ntreru,t, la .el t%ate :%&2'iile lu(ii +#nt #n ra,%rt unele cu altele, #n (2+ura #n care .ac ,arte dintr>un
+i+te( de +c$i(:; *e la % re,re9entare la alta nu eEi+t2 vreun act aut%n%( de +e(ni.icare, ci % +i(,l2
i ne+.#rit2 ,%+i:ilitate de +c$i(:; Oricare v%r .i .%+t deter(in2rile i c%n+ecin'ele +ale ec%n%(ice,
(ercantili+(ul, dac2 #l cercet2( la nivelul epistemei, a,are ca un lun& i lent e.%rt de a ,une re.lec'ia
a+u,ra ,re'uril%r i a+u,ra (%nedei ,e dru(ul cel :un al anali9ei re,re9ent2ril%r; El a .2cut +2 a,ar2 un
d%(eniu al I:%&2'iil%r", c%neE celui care, #n aceeai e,%c2, +>a de+c$i+ #n .a'a i+t%riei naturale, ca i
celui care +>a de+.2urat #n .a'a &ra(aticii &enerale; *ar #n vre(e ce #n ace+te d%u2 ulti(e ca9uri
(uta'ia +>a .2cut :ru+c Fun anu(it (%d de a .i al li(:a/ului a,are dintr>% dat2 #n 0ramatica de la
2ort?oIal, un anu(it (%d de a .i al indivi9il%r naturali +e (ani.e+t2 a,r%a,e dintr>% dat2 la X%n+t%n i
T%urne.%rtG, #n +c$i(: (%dul de a .i al (%nedei i al :%&2'iei, .iind le&at de % #ntrea&2 praxis, de un
#ntre& an+a(:lu in+titu'i%nal, avea un indice de vi+c%9itate i+t%ric2 (ult (ai ridicat; Fiin'ele naturale i
li(:a/ul n>au avut nev%ie de ec$ivalentul #ndelun&atei %,era'iuni (ercantili+te ,entru a intra #n
d%(eniul re,re9ent2rii, ,entru +e +u,une le&il%r +ale, ,entru a>i ,ri(i de la ea +e(nele i ,rinci,iile
,r%,riei %rdini;
8 schim*a
257
vrea, %:iectul re,re9ent2rii care e+te el #n+ui #n .iin'a +a ,r%.und2, #n Xu+tine, d%rin'a i re,re9entarea
nu c%(unic2 dec#t ,rin ,re9en'a unui Cel2lalt care #i re,re9int2 er%ina ca %:iect al d%rin'ei, #n ti(, ce
ea #n+2i nu cun%ate din d%rin'2 dec#t .%r(a u%ar2, #nde,2rtat2, eEteri%ar2 i #n&$e'at2 a re,re9en>
t2rii; Ace+ta e+te nen%r%cirea +a- in%cen'a #i r2(#ne t%tdeauna la (i/l%c, #ntre d%rin'2 i re,re9entare;
Xuliette nu e ni(ic (ai (ult dec#t +u:iectul tutur%r d%rin'el%r ,%+i:ileT dar ace+te d%rin'e +#nt reluate
.2r2 re+t #n re,re9entarea care le #nte(eia92 #n (%d re9%na:il #n discurs i le tran+.%r(2 #n (%d
v%luntar #n scene. A+t.el #nc#t (area ,%ve+tire a vie'ii Xuliettei de+.2%ar2, de>a lun&ul d%rin'el%r,
vi%len'el%r, +2l:2ticiil%r i (%r'ii, ta:l%ul +c#nteiet%r al re,re9ent2rii; *ar ace+t ta:l%u e+te at#t de (ic,
at#t de tran+,arent .a'2 de t%ate .i&urile d%rin'ei ce +e acu(ulea92 ne%:%+it #n el i +e (ulti,lic2 ,rin
+i(,la .%r'2 a c%(:inat%riei l%r, #nc#t e+te la .el de li,+it de ra'iune ca i acela al lui *%n _ui/%te, c#nd
din +i(ilitudine #n +i(ilitudine el credea c2 #naintea92 ,e dru(urile a(e+tecate ale lu(ii i ale c2r'il%r,
ne.2c#nd, #n+2, altceva dec#t +2 +e #n.unde #n la:irintul ,r%,riil%r +ale re,re9ent2ri; @uliette e,ui9ea92
acea+t2 den+itate a re,re9entantului ,entru a aduce la +u,ra.a'2, .2r2 ur(2 de interdic'ie, .2r2 ur(2 de
reticen'2 %ri de a+cun9i, t%ate ,%+i:ilit2'ile d%rin'ei;
A+t.el, acea+t2 ,%ve+tire #nc$ide e,%ca cla+ic2 #n ea #n+2i, aa cu( 7on =ui'ote % de+c$i+e+e; Wi dac2
e adev2rat c2 e+te ulti(ul li(:a/ c%nte(,%ran, #nc2, lui R%u++eau i Racine, dac2 e ulti(ul di+cur+
care #ncearc2 +2 Ire,re9inte", adic2 +2 numeasc, +e tie, #n acelai ti(,, c2 reduce acea+t2 cere(%nie
la c#t (ai ,reci+ Fc$ea(2 lucrurile ,e nu(ele l%r +trict, de+>.2c#nd a+t.el #ntre&ul +,a'iu ret%ricG i %
,relun&ete la in.init Fnu(ind t%tul, .2r2 +2 uite nici cea (ai (ic2 ,%+i:ilitate, c2ci ele +#nt t%ate
,arcur+e c%n.%r( Caracteri+ticii univer+ale a *%rin'eiG; Sade a/un&e la ca,2tul di+cur+ului i al &#ndirii
cla+ice; El d%(nete c$iar la li(ita l%r; #nce,#nd de la el, vi%len'a, via'a i (%artea, d%rin'a,
+eEualitatea v%r #ntinde, dede+u:tul re,re9ent2rii, % i(en+2 ,#n92 de u(:r2 ,e care n%i #ncerc2( acu(
+>% relu2( aa cu( ,ute(, #n di+cur+ul n%+tru, #n li:ertatea n%a+tr2, #n &#ndirea n%a+tr2; *ar &#ndirea
n%a+tr2 e+te at#t de +curt2, li:ertateaT at#t de +u,u+2, di+cur+ul n%+tru at#t de in+i+tent, #nc#t tre:uie +2 ne
d2( +ea(a c2, #n .%nd, acea+t2 u(:r2 de dede+u:t e+te cu ne,utin'2 de cu,rin+; Valen'ele @ulietteei
+#nt t%t (ai +%litare; Wi nu cun%+c +.#rit;
Sec%lele 1VI l>1VI II
,Ors com*inatorii $tructura fiinelor 1aloarea lucrurilor
C;C;-V.it
l;N - Vi9i:ilitatea .initel%r A B O:iectele nev%il%r
Re,re9entatei ta tea .initel%r
) Fi ; Nu(e %ri&inare I N; *e+e(narea +,eciil%r A B Cai (%netar
4nciclopedii %'nctete +mertce 2reurile mrfurilor
6ARTEA A *OUA
C; C;- Tr%,t
1; N; - Vecin2tatea )intel%r"
A; B;- Circula'ie +i c%nien
C );; )ra(atici &enerai a 1 N i+t%ne na(rali A B -AitaSi9a:%&CUii.*r
Sec%lul 1T1
Ciip !il"!i#
Ci$p %pi"&%$l'i#
Limitele reprezentrii
A!1
CA6ITOLUL VII
Limitele reprezentrii
I; VREMEA ISTORIEI
Ulti(ii ani ai +ec%lului al 1VIII>lea +#nt traver+a'i de % di+c%ntinuitate +i(etric2 aceleia care, la
#nce,utul +ec%lului al 1VII>lea, #ntreru,+e &#ndirea RenateriiT atunci, (arile .i&uri circulare #n care +e
#nc$idea +i(ilitudinea .u+e+er2 di+l%cate i +e de+c$i+e+er2 ,entru ca ta:l%ul identit2'il%r +2 +e ,%at2
de+.2uraT acu(, ace+t ta:l%u ur(ea92 +2 +e de+c%(,un2 la r#ndul +2u, cun%aterea (ut#ndu>i +ediul
#ntr>un +,a'iu n%u; *i+c%ntinuitate t%t at#t de eni&(atic2, #n ,rinci,iul i #n +.#ierea ei ,ri(2, ca i cea
care de+,arte cercurile lui 6aracel+u+ de %rdinea carte9ian2; *e unde, at#t de :ru+c, acea+t2 neate,tat2
(%:ilitate a di+,uneril%r e,i+te(%l%&ice, deriva acea+ta a ,%9itivit2'il%r unele #n ra,%rt cu altele i,
(ai ,r%.und #nc2, alterarea #n+ui (%dului l%r de a .iJ Cu( +e .ace c2 &#ndirea ,2r2+ete ace+te
d%(enii ,e care le l%cui+e ,#n2 nu cu (ult2 vre(e #n ur(2 > &ra(atica &eneral2, i+t%ria natural2,
:%&2'iile > i la+2 +2 alunece #n er%are, #n irealitate, #n necun%atere t%c(ai ceea ce, cu nici d%u29eci de
ani #nainte, era ,%+tulat i a.ir(at #n +,a'iul lu(in%+ al cun%ateriiJ *e care eveni(ent +au le&e a+cult2
ace+te (uta'ii care .ac ca, dintr>% dat2, lucrurile +2 nu (ai .ie ,erce,ute, de+cri+e, enun'ate,
caracteri9ate, cla+i.icate i cun%+cute #n acelai .el, i ca, #n inter+ti'iile cuvintel%r +au +u: tran+,aren'a
l%r, nu :%&2'iile, .iin'ele vii +au di+cur+ul +2 (ai .ie cele ce +e %.er2 cun%aterii, ci nite .iin'e t%tal
di.eriteJ 6entru % ar$e%l%&ie a cun%aterii, acea+t2 ru,tur2 intervenit2 #n 'e+2tura c%ntinuit2'il%r, dac2
tre:uie +2 .ie anali9at2, i #nc2 #n detaliu, nu ,%ate .i IeE,licat2" i nici (2car +inteti9at2 ,rintr>un
ter(en unic; Ave( de>a .ace cu un eveni(ent radical, re,arti9at ,e t%at2 +u,ra.a'a vi9i:il2 a
cun%aterii, i ale c2rui ur(e, unde de %c, e.ecte ,%t .i ur(2rite ,a+ cu ,a+; Nu(ai &#ndirea,
rea,r%,iindu>+e ,e +ine la r2d2cina ,r%,riei +ale i+t%rii, ar
()
,utea, de+i&ur, #nte(eia ceea ce a .%+t, #n el #n+ui, adev2rul +in&ular al ace+tui eveni(ent
#n ceea ce % ,rivete, ar$e%l%&ia tre:uie +2 ,arcur&2 eveni(entul c%n.%r( di+,unerii lui (ani.e+teT ea
va +,une cu( +>au (%di.icat c%n.i&ura'iile ,r%,rii .iec2rei ,%9itivit2'i #n ,arte Fanali9#nd, de ,ild2, #n
ca9ul &ra(aticii, +c2derea tre,tat2 a r%lului /ucat de +u:+tantiv i i(,%rtan'a cre+c#nd2 ,e care #nce, +2
% d%:#ndea+c2 +i+te(ele .leEi%nareT +au, #n ceea ce ,rivete viul, +u:%rd%narea caracterului .a'2 de
.unc'ieGT va anali9a (%di.icarea .iin'el%r e(,irice care ,%,ulea92 ,%9i>tivit2'ile Fa,ari'ia li(:il%r #n
l%cul di+cur+ului, a ,r%duc'iei #n l%cul :%&2'iil%rGT va +tudia de,la+area ,%9itivit2'il%r unele #n ra,%rt cu
altele Fde eEe(,lu, n%ua rela'ie dintre :i%l%&ie, tiin'ele li(:a/ului i ec%n%(ieGT #n +.#rit, i (ai
,re+u+ de %rice, va ar2ta c2 +,a'iul &eneral al cun%aterii nu (ai e+te acela al identit2'il%r i
di.eren'el%r, al %rdinil%r necantitative, al unei caracteri92ri univer+ale, al unei taxinomia &enerale i al
unei mathesis a ne(2+ura:ilului, ci un +,a'iu alc2tuit din %r&ani92ri, adic2 din ra,%rturi interne #ntre
ele(ente al c2r%r an+a(:lu a+i&ur2 % anu(it2 .unc'ieT va ar2ta c2 ace+te %r&ani92ri +#nt di+c%ntinue,
c2, deci, ele nu .%r(ea92 un ta:l%u de +i(ultaneit2'i .2r2 ru,turi, ci c2 unele dintre ele +#nt de acelai
nivel, #n vre(e ce altele tra+ea92 +erii +au +uite lineare; A+t.el #nc#t a+i+t2( la a,ari'ia > ca ,rinci,ii de
%r&ani9are ale ace+tui +,a'iu de e(,iricit2'i > a 8nalo+iei i $uccesiunii! #ntr>adev2r, le&2tura dintre %
%r&ani9are i alta nu (ai ,%ate .i a+i&urat2 de identitatea unuia +au a (ai (ult%r ele(ente, ci de
identitatea ra,%rturil%r dintre ace+te ele(ente F#n care vi9i:ilitatea nu (ai /%ac2 nici un r%lG i a
.unc'iil%r ,e care ace+te ele(ente le a+i&ur2T #n ,lu+, dac2 ace+t%r %r&ani92ri li +e #nt#(,l2 +2 .ie
al2turate, ca e.ect al unei den+it2'i de%+e:it de (ari de anal%&ii, .a,tul nu +e (ai eE,lic2 ,rin aceea c2
ele ar %cu,a ,%9i'ii a,r%,iate #n interi%rul unui +,a'iu de cla+i.icare, ci din cau92 c2 +>au .%r(at
+i(ultan una cu cealalt2 i i(ediat una du,2 cealalt2 #n devenirea +ucce+iunil%r; #n vre(e ce, #n &#n>
direa cla+ic2, #nl2n'uirea cr%n%l%&iil%r nu .2ceau altceva dec#t +2 ,arcur&2 +,a'iul ,reala:il i
,ri(%rdial al unui ta:l%u ce ,re9enta dinainte t%ate ,%+i:ilit2'ile ace+t%ra, de acu( #nainte a+e(2n2rile
c%nte(,%rane i %:+erva:ile +i(ultan #n +,a'iu nu v%r (ai .i dec#t .%r(ele +edi(entate i .iEate ale
unei +ucce+iuni ce #naintea92 din anal%&ie #n anal%&ie; Ordinea cla+ic2
A!A
%u-intele )i lucrurile
Limitele reprezentrii
A!=
re,arti9a #ntr>un +,a'iu i(ua:il identit2'ile i di.eren'ele n%n>cantitative care +e,arau i uni.icau
lucrurile- acea+t2 %rdine era cea care d%(nea, #n c$i, +uveran, dar de .iecare dat2 #n .%r(e i c%n.%r(
un%r le&i u%r di.erite, a+u,ra di+cur+ului %a(enil%r, ta:l%ului .iin'el%r naturale i +c$i(:ului de
:%&2'ii, #nce,#nd din +ec%lul al 1l1>lea, I+t%ria va de+.2ura #ntr>% +erie te(,%ral2 anal%&iile ce
a,r%,ie unele de altele %r&ani92rile di+tincte; Acea+t2 I+t%rie va .i aceea care, #ncetul cu #ncetul, va
i(,une ,r%,riile ei le&i anali9ei ,r%duc'iei, anali9ei .iin'el%r %r&ani9ate, ca i aceleia a &ru,uril%r
lin&vi+tice; I+t%ria d loc %r&ani92ril%r anal%&ice, t%t aa cu( Ordinea de+c$idea calea identit2'il%r i a
di.eren'ieril%r succesi-e.
O:+erv2(, #n+2, c2, ,rin I+t%rie, nu tre:uie +2 +e #n'elea&2, aici, c%lec'ia +ucce+iunil%r de .a,t, aa cu(
au ,utut ele +2 +e c%n+tituieT ci (%dul .unda(ental de a .i al e(,irici>t2'il%r, lucrul ,lec#nd de la care
ace+tea +#nt a.ir(ate, in+tituite, di+,u+e i re,arti9ate #n +,a'iul &eneral al cun%aterii, #n vederea un%r
cun%ateri eventuale i a un%r tiin'e ,%+i:ile; Aa cu( Ordinea nu era, #n &#ndirea cla+ic2, ar(%nia
vi9i:il2 a lucruril%r, ,%trivirea, re&ularitatea +au +i(etria l%r c%n+tatate, ci +,a'iul ,r%,riu .iin'2rii l%r i
ceea ce, #naintea %ric2rei cun%ateri e.ective, le in+tala #n interi%rul cun%aterii, t%t a+t.el I+t%ria e+te,
#nce,#nd din +ec%lul al 1l1>lea, aceea care de.inete l%cul de natere a ceea ce e+te e(,iric, ele(entul
#n care, dinc%ace de %rice cr%n%l%&ie +ta:ilit2, e(,iricul #i a.l2 .iin'a care #i e+te ,r%,rie; Ace+ta e+te,
.2r2 #nd%ial2, (%tivul ,entru care, at#t de re,ede, I+t%ria +>a ru,t, #ntr>% ec$iv%citate care, de+i&ur, nu
,%ate .i c%ntr%lat2, #ntre, ,e de % ,arte, % tiin'2 e(,iric2 a eveni(entel%r i, ,e de alt2 ,arte, ace+t
(%d radical de a .i care ,re+crie +%arta tutur%r .iin'el%r e(,irice,ca i .iin'el%r unice ce +#nte(; I+t%ria,
+e tie, e+te 9%na cea (ai erudit2, cea (ai #n cun%tiin'2 de cau92, cea (ai trea92, cea (ai #nc2rcat2,
,%ate, a (e(%riei n%a+treT dar ea e+te, t%t%dat2, i .%ndul din care t%ate .iin'ele vin +,re eEi+ten'2 i
+,re +c#nteierea l%r de % cli,2; M%d de a .i a t%t ce ne ehe dat ,rin eE,erien'2, I+t%ria a devenit, a+t.el,
inevita:ilul &#ndirii n%a+tre- ceea ce nu % .ace +2 di.ere ,rea (ult de Ordinea cla+ic2; Wi acea+ta ,utea
.i .iEat2 #ntr>% +u(2 c%ncertat2 de cun%tin'e, #n+2 era, #nainte de t%ate, +,a'iul #n care %ricare .iin'2 +e
%.erea cun%ateriiT iar (eta.i9ica cla+ic2 +e in+tala eEact #n ace+t interval dintre %rdine i Ordine, dintre
cla+i.ic2ri i Identitate,
-
dintre .iin'ele naturale i Natur2T #ntr>un cuv#nt, #n intervalul dintre ,erce,'ia F+au i(a&ina'iaG
%a(enil%r i /udecata i v%in'a lui *u(ne9eu; #n +ec%lul al 1l1>lea, .il%+%.ia +e va in+tala #n intervalul
dintre i+t%rie i I+t%rie, dintre eveni(ente i Ori&ine, dintre ev%lu'ie i cea dint#i +.#iere a +ur+ei
,ri(%rdiale, dintre uitare i Re#nt%arcere; Nu va (ai .i, ,rin ur(are, Meta.i9ic2 dec#t #n (2+ura #n care
va .i Me(%rie i va %rienta #n c$i, nece+ar &#ndirea +,re #ntre:area ce #n+ea(n2 ,entru &#ndire .a,tul
de a avea % i+t%rie; Acea+ta va .i % ,r%:le(2 care va eEercita ,re+iuni c%ntinue a+u,ra .il%+%.iei, de la
He&el la Niet9+c$e i dinc%l% de ace+ta Nu tre:uie +2 vede( #n ace+t .a,t +.#ritul unei re.lec'ii
.il%+%.ice aut%n%(e, ,rea (atinal2 i ,rea %r&%li%a+2 ca +2 +e a,lece #n eEclu+ivitate a+u,ra a ceea ce
+>a +,u+ #naintea ei, de c2tre al'iiT +2 nu .ace( din ace+t .a,t un ,reteEt ,entru a denun'a % &#ndire
inca,a:il2 +2 +e 'in2 +in&ur2 ,e ,ici%are i +ilit2 t%t ti(,ul +2 +e a&ate de % &#ndire de/a c%n+tituit2; S2
ne re9u(2( a recun%ate #n ea % .il%+%.ie, de+,rin+2 de % anu(it2 (eta.i9ic2 > dat .iind c2 e+te
eli:erat2 din +,a'iul %rdinii >, +%rtit2, #n+2, Ti(,ului, .luEului i reveniril%r ace+tuia, ,entru c2 e ,rin+2
#n (%dul de a .i al I+t%riei; E+te nece+ar, #n+2, +2 reveni( cu (ai (ulte detalii a+u,ra a ceea ce +>a
,etrecut la r2+crucea dintre +ec%lele al 1VIII>lea i al 1l1>lea- a+u,ra ace+tei (uta'ii (ult ,rea ra,id
+c$i'ate de la Ordine la I+t%rie, ca i a+u,ra alter2rii .unda(entale a acel%r ,%9itivit2'ii care, vre(e de
a,r%a,e un +ec%l i /u(2tate, d2du+er2 natere at#t%r cun%ateri #nvecinate > anali9a re,re9ent2ril%r,
&ra(atica &eneral2, i+t%ria natural2, re.lec'ia a+u,ra :%&2'iil%r i c%(er'ului; Cu( au di+,2rut acele
(%dalit2'i de a %rd%na e(,iricitatea care erau discursul, ta*loul i schim*urile& #n care alt +,a'iu i #n
c%n.%r(itate cu ce alte .i&uri +>au in+talat i +>au di+tri:uit, unele #n ra,%rt cu altele, cuvintele, .iin'ele,
%:iectele, nev%il%r %a(enil%rJ Ce n%u (%d de a .i au tre:uit ele +2 d%:#ndea+c2, ,entru ca t%ate ace+te
+c$i(:uri +2 devin2 ,%+i:ile i ,entru ca +2 +e a/un&2, du,2 nu(ai c#'iva ani, la acele cun%ateri care
ne +#nt, acu(, at#t de .a(iliare i ,e care, #nce,#nd din +ec%lul al 1l1>lea, le nu(i( filolo+ie, *iolo+ie,
economie politicaX S#nte( #nclina'i a crede c2, dac2 ace+te n%i d%(enii au .%+t de.inite #n +ec%lul
trecut, acea+ta +e dat%rea92 .a,tului c2 ,u'in (ai (ult2 %:iectivitate #n cun%atere, ,reci9ie #n
%:+erva'ie, ri&%are #n ra'i%na(ente, %r&ani9are #n cercetarea i #n in.%r(a'ia tiin'i.ic2, t%ate ace+te
A!?
%u-intele )i lucrurile
Limitele reprezentrii
A!H
a/utate, cu % d%92 de an+2 +au de &eniu, de c#teva de+c%,eriri .ericite, ne>au .2cut +2 iei( dintr>%
e,%c2 ,rei+t%ric2, #n care cun%aterea c%ntinua +2 +e :#l:#ie cu 0ramatica de la 2ort?oIal,
cla+i.ic2rile lui Linne i te%riile de+,re c%(er' i a&ricultur2; *ac2, #n+2, din ,unctul de vedere al
ra'i%nalit2'ii cun%ateril%r, +e ,%ate .%arte :ine v%r:i de ,rei+t%rie, #n ceea ce ,rivete ,%9itivit2'ile nu
ave( v%ie +2 v%r:i( dec#t de i+t%rie i at#t; Wi a .%+t #ntr>adev2r nev%ie de un eveni(ent .unda(ental,
unul dintre cele (ai radicale, de+i&ur, care au avut l%c #n cultura %ccidental2, ,entru a +e a/un&e la
di+l%carea cun%aterii cla+ice i la c%n+tituirea unei ,%9itivit2'i de +u: i(,eriul c2reia nu a( ieit, #nc2,
de t%t
Ace+t eveni(ent ne +ca,2 #n cea (ai (are ,arte,.2r2 #nd%ial2 din ,ricin2 c2 +#nte( #nc2 ,rini #n
de+c$iderea lui; A(,l%area lui, +traturile ad#nci ,e care el le>a atin+, t%ate ,%9itivit2'ile ,e care el a
,utut +2 le di+l%ce i +2 le rec%(,un2, .%r'a +uveran2 care i>a ,er(i+ +2 traver+e9e, #n nu(ai c#'iva ani,
#ntre&ul +,a'iu al culturii n%a+tre, t%ate ace+tea nu ar ,utea .i a,reciate i (2+urate aa cu( +e cuvine
dec#t la ca,2tul unei cercet2ri ca i in.inite care nu ar avea #n vedere, nici (ai (ult, nici (ai ,u'in dec#t
#n+ui (%dul de a .i al (%dernit2'ii n%a+tre; C%n+tituirea at#t%r tiin'e ,%9itive, a,ari'ia literaturii,
re,lierea .il%+%.iei ,e ,r%,ria ei devenire, e(er&en'a i+t%riei de%,%triv2 ca di+ci,lin2 i ca (%d de a .i
al e(,iricit2'ii nu +#nt dec#t t%t at#tea +e(ne ale unei ru,turi de ad#nci(e; Se(ne di+,er+ate #n #ntre&
+,a'iul cun%aterii, dat .iind c2 +e la+2 ,erce,ute, l%cal, c#nd #n .%r(area unei .il%+%.ii, c#nd a unei
ec%n%(ii ,%litice, c#nd, #n +.#rit, a unei :i%l%&ii; *i+,er+ate i cr%n%l%&ic- an+a(:lul .en%(enului +e
+ituea92, .irete, #ntre date u%r de .iEat FeEtre(it2'ile c%n+ti>tuindu>le anii 1<<H i 1BAHGT dar, #n
.iecare dintre d%(eniile +tudiate, +e ,%t identi.ica d%u2 .a9e +ucce+ive a c2r%r li(it2 intern2 +e +ituea92
a,r%Ei(ativ #n /urul anil%r 1<H>lB@@; In ,ri(a dintre ace+te .a9e, (%dul .unda(ental de a .i al ,%9i>
tivit2'il%r nu +e (%di.ic2T :%&2'iile %a(enil%r, +,eciile naturii, cuvintele ce ,%,ulea92 li(:ile c%ntinu2
+2 .ie ceea ce erau i #n e,%ca cla+ic2- re,re9ent2ri redu,licate, re,re9ent2ri al c2r%r r%l e+te acela de a
de+e(na re,re9ent2ri, de a le anali9a, de a le c%(,une i de+c%(,une ,entru a .ace +2 i9v%ra+c2 #n ele,
% dat2 cu +i+te(ul identit2'il%r i al di.eren'el%r dintre ele, ,rinci,iul &eneral al unei %rdini; A:ia #n cea
de>a d%ua .a92 cuvin>
tele, cla+ele i :%&2'iile v%r d%:#ndi un (%d de a .i care nu (ai e c%(,ati:il cu acela al re,re9ent2rii;
#n +c$i(:, ceea ce +e (%di.ic2 .%arte re,ede, #nce,#nd de/a cu anali9ele un%r Ada( S(it$, A;>L; de
Xu++ieu %ri Vic` dQA9Pr, #n e,%ca lui X%ne+ i al lui An`uetil>*u,err%n, e+te c%n.i&ura'ia ,%9iti>
vit2'il%r- (%dul #n care, #n interi%rul .iec2rei ,%9itivit2'i #n ,arte, ele(entele re,re9entative
.unc'i%nea92 unele #n ra,%rt cu altele, .elul #n care ele #i #nde,line+c du:lul r%l de de+e(nare i de
articulare, .elul #n care ele a/un&, ,rin /%cul c%(,ara'iil%r, +2 +ta:ilea+c2 % %rdine; Acea+t2 ,ri(2 .a92
va .i +tudiat2 #n ca,it%lul de .a'2;
II; M7SURA MUNCII
Se +u+'ine ca ,e un lucru evident .a,tul c2 Ada( S(it$ a ,u+ :a9ele ec%n%(iei ,%litice (%derne > a(
,utea +,une- ale ec%n%(iei ,ur i +i(,lu > , ,rin intr%ducerea c%nce,tului de (unc2 #ntr>un d%(eniu
de re.lec'ie de care ace+t c%nce,t .u+e+e, ,#n2 #n acel (%(ent, +tr2in- dintr>% dat2, t%ate vec$ile anali9e
ale (%nedei, c%(er'ului i +c$i(:uril%r +>ar .i tre9it a9v#rlite #ntr>% v#r+t2 ,rei+t%ric2 a cun%aterii, cu
+in&ura eEce,'ie, ,%ate, a Fi9i%cra'iei, c2reia i +e recun%ate (eritul de a .i #ncercat, (2car, +2
anali9e9e ,r%duc'ia a&ric%l2; E+te adev2rat c2 Ada( S(it$ lea&2 de la :un #nce,ut n%'iunea de :%&2'ie
de aceea de (unc2- IMunca anual2 a unei na'iuni c%n+tituite .%ndul de :a92 ce a+i&ur2 c%n+u(ului
anual t%ate lucrurile tre:uinci%a+e i utile vie'iiT iar ace+te lucruri +#nt #nt%tdeauna .ie ,r%du+ul i(ediat
al (uncii, .ie cu(,2rate de la alte na'iuni #n +c$i(:ul ace+tui ,r%du+
1
"T e+te, de a+e(enea, adev2rat c2
S(it$ ra,%rtea92 Ival%area de #ntre:uin'are" a lucruril%r la nev%ile %a(enil%r i Ival%area de +c$i(:"
la cantitatea de (unc2 de,u+2 ,entru a le ,r%duce- IVal%area unei (2r.i %arecare ,entru acela care %
,%+ed2 i care nu inten'i%nea92 +2 +e .%l%+ea+c2 de ea +au +2 % c%n+u(e el #n+ui, ci +2 % +c$i(:e ,e un
alt lucru e+te e&al2 cu cantitatea
A; S(it$, ?echerches sur la richesse des nations Ftrad .r 6ari+ 1B?=G, ,; 1;
A!!
%u-intele )i lucrurile
de (unc2 ,e care acea+t2 (ar.2 #i d2 ,%+i:ilitatea +2 % cu(,ere +au +2 % c%(ande
1
"; #n realitate, #n+2,
di.eren'a dintre anali9ele lui S(it$ i cele ale lui Tur&%t +au Cantill%n e+te (ai ,u'in #n+e(nat2 dec#t
a( credeT +au, (ai ,reci+, acea+t2 di.eren'2 nu a,are ac%l% unde ne i(a&in2( n%i; #nc2 de la Cantill%n,
i c$iar dinaintea lui de/a, +e di+tin&ea cu claritate #ntre val%area de #ntre:uin'are i val%area de
+c$i(:T t%t de ,e vre(ea lui Cantill%n +e utili9a cantitatea de (unc2 ,entru a (2+ura val%area de
+c$i(:; *ar cantitatea de (unc2 #n+cri+2 #n ,re'ul lucruril%r nu era ni(ic altceva dec#t un in+tru(ent
de (2+ur2, #n acelai ti(, relativ i reducti:il; #ntr>adev2r, (unca de,u+2 de un %( era ec$ivalent2 cu
cantitatea de $ran2 nece+ar2 ,entru #ntre'inerea lui i a .a(iliei +ale ,e ti(,ul c#t dura (unca
A
; A+t.el
#nc#t, ,#n2 la ur(2, nev%ile > $rana, #(:r2c2(intea, l%cuin'a > erau cele care de.ineau val%area a:+%lut2
a ,re'ului de v#n9are; 6e t%t ,arcur+ul e,%cii cla+ice, nev%ia e+te cea care (2+%ar2 ec$ivalen'ele,
val%area de #ntre:uin'are +lu/ete dre,t re.erin'2 a:+%lut2 #n +ta:ilirea val%ril%r de +c$i(:T $rana e+te
aceea care +ta:ilete ,re'ul, c%n.erind ,r%duc'iei a&ric%le, &r#ului i ,2(#ntului ,rivile&iul recun%+cut
de t%at2 lu(ea;
6rin ur(are, nu Ada( S(it$ e+te cel care a inventat (unca dre,t c%nce,t ec%n%(ic, av#nd #n vedere
c2 % ,ute( de/a #nt#lni la Cantill%n, _ue+naP i C%ndillacT el nu a .2cut>% nici (2car +2 /%ace un r%l
n%u, c2ci i el % utili9ea92 ca (2+ur2 a val%rii de +c$i(:- IMunca e+te (2+ura real2 a val%rii de
+c$i(: a tutur%r (2r.uril%r"
=
; S(it$, #n+2, % de,la+ea92- #i (en'ine aceeai .unc'ie de anali92 a
:%&2'iil%r ce +e ,%t +c$i(:a, #n+2 acea+t2 anali92 nu (ai e+te un +i(,lu ,rile/ de a reduce +c$i(:urile
la nev%i Fi c%(er'ul la &e+tul ,ri(itiv al tr%culuiGT ea +c%ate la iveal2 % unitate de (2+ur2 ireducti:il2,
ulti(2, a:+%lut2; *intr>% dat2, :%&2'iile nu #i v%r (ai +ta:ili %rdinea intern2 de ec$ivalen'e ,rintr>%
c%(,arare a ele(entel%r de +c$i(:at, nici ,rintr>% e+ti(are a ,uterii .iec2reia #n ,arte de a re,re9enta
un %:iect al unei anu(ite nev%i Fi, #n ulti(2 in+tan'2, ,e cel (ai i(,%rtant dintre t%ate, $ranaGQ
:%&2'iile v%r .i de acu( #nainte de+c%(,u+e c%n.%r( unit2'il%i
1
Id, i*id., ,; =B;
L Cantill%n, 4ssai sur le commerce en +eneral, ,; 1<>lB;
l Ada( S(it$, ?echerches sur la richesse des nations, , =B;
Limitele reprezentrii
A!<
de (unc2 ce le>au ,r%du+ #n (%d real; B%&2'iile c%ntinu2 +2 .ie ele(ente re,re9entative .unc'i%nale-
dar ceea ce re,re9int2 ele nu (ai e+te, ,#n2 la ur(2, %:iectul unei d%rin'e, ci (unca; I(ediat, #n+2, a,ar
d%u2 %:iec'ii- cu( ,%ate (unca +2 .ie % (2+ur2 .iE2 a ,re'ului natural al lucruril%r, din (%(ent ce are
i ea, la r#ndul ei, un ,re' care, #n ,lu+, e+te varia:ilJ Cu( ,%ate .i (unca % unitate ulti(2, dat .iind c2>
i +c$i(:2 .%r(a i c2 ,r%&re+ul #nre&i+trat de (anu.acturi % .ace din ce #n ce (ai ,r%ductiv2,
divi9#nd>% la ne+.#ritJ Or, t%c(ai ,rin inter(ediul ace+t%r %:iec'ii i %arecu( cu +,ri/inul l%r +e ,%ate
+c%ate #n eviden'2 ireducti:ilitatea (uncii i caracterul ei %ri&inar; EEi+t2, #ntr>adev2r, #n lu(ea i9%lat2
a re&iunil%r i #ntr>% aceeai re&iune, (%(ente c#nd (unca e+te +cu(,2- (uncit%rii +#nt ,u'ini,
+alariile +#nt (ariT #n alte ,2r'i +au #n alte (%(ente, #n +c$i(:, (#na de lucru a:und2, e+te ,r%+t
retri:uit2, (unca e ie.tin2; Ceea ce +e (%di.ic2 #n a+t.el de alternan'e e+te cantitatea de $ran2 ce ,%ate
.i ,r%curat2 #n +c$i(:ul unei 9ile de (unc2T dac2 eEi+t2 ,u'ine :unuri de c%n+u( i (ul'i c%n+u(at%ri,
.iecare unitate de (unc2 #n ,arte nu va .i r2+,l2tit2 dec#t ,rintr>% cantitate (ic2 de ali(enteT ea va .i,
#n +c$i(:, :ine ,l2tit2 dac2 :unurile a:und2; Ace+tea nu re,re9int2 dec#t e.ectele unei +itua'ii de
,ia'2T (unca #n +ine, %rele c$eltuite, e.%rtul de,u+ i %:%+eala re9ultat2 +#nt, #n t%t ca9ul, aceleaiT i cu
c#t v%r .i nece+are (ai (ulte a+t.el de unit2'i, cu at#t ,r%du+ele v%r .i (ai +cu(,e; ICantit2'ile e&ale de
(unc2 +#nt #nt%tdeauna e&ale ,entru cel ce (uncete; D"
*ar, cu t%ate ace+tea, +e ,%ate +,une c2 re+,ectiva unitate nu e+te .iE2, dat .iind c2, ,entru a ,r%duce
unul i acelai %:iect, va .i nev%ie, du,2 c#t de ,er.ec'i%nate +#nt (anu.acturile Fadic2 ,%trivit cu
divi9iunea (uncii ,#n2 la care +>a a/un+G, de % (unc2 (ai (ult +au (ai ,u'in #ndelun&at2; La dre,t
v%r:ind, #n+2, nu (unca #n +ine +>a +c$i(:at, ci ra,%rtul dintre (unc2 i ,r%duc'ia de care acea+ta e+te
ca,a:il2; Munca, #n'elea+2 ca 9i de lucru, e.%rt i %:%+eal2, e+te un nu(2r2t%r .iE- nu(ai nu(it%rul
Fnu(2rul de %:iecte ,r%du+eG
e
+te +u+ce,ti:il de varia'ii; Un (uncit%r care ar .i nev%it +2 .ac2 de unul
+in&ur t%ate cele %,t+,re9ece %,era'ii di.erite ,e care le ,re+u,une .a:ricarea unui ac nu ar i9:uti, de
:un2 +ea(2, +2 ,r%duc2 (ai (ult de d%u29eci de ace ,e 9i; #n
l
Id, i*id., ,; ?A;
A!B
%u-intele )i lucrurile
+c$i(:, 9ece (uncit%ri care nu ar avea de eEecutat, .iecare, dec#t una +au d%u2 %,era'ii, ar ,utea
.a:rica, #(,reun2, ,e+te ,atru9eci i %,t de (ii de ace ,e 9iT deci .iecare (uncit%r care ar .ace a 9ecea
,arte din ace+t ,r%du+ ar ,utea .i c%n+iderat ca .2c#nd ,atru (ii %,t +ute de ace #ntr>% 9i de lucru
1
; F%r'a
de ,r%duc'ie a (uncii a .%+t, #n .elul ace+ta, (ulti,licat2T #ntr>% aceeai unitate F9iua de lucru a unui
+alariatG, nu(2rul de %:iecte .a:ricate a cre+cutT ,rin ur(are, val%area l%r de +c$i(: va +c2dea, ceea
ce #n+ea(n2 c2 .iecare dintre (uncit%ri nu va ,utea, la r#ndul lui, +2 cu(,ere dec#t % cantitate de
(unc2 #n (%d ,r%,%r'i%nal (ai (ic2; Ra,%rtat2 la lucruri, (unca nu a +c29utT lucrurile +#nt cele care
,ar a +e .i (ic%rat #n ra,%rt cu unitatea de (unc2 de,u+2;
E+te adev2rat c2 au l%c +c$i(:uri ,entru c2 eEi+t2 nev%iT .2r2 ace+tea nu ar eEi+ta nici c%(er', nici
(unc2 i nici, (ai cu +ea(2, divi9iunea care % .ace (ai ,r%ductiv2; Inver+, #n+2, t%c(ai nev%ile, c#nd
+#nt +ati+.2cute, li(itea92 (unca i ,er.ec'i%narea ei- I6entru c2 .acultatea de a .ace +c$i(:uri e+te cea
care d2 natere divi9iunii (uncii, creterea ace+tei divi9iuni tre:uie, ,rin ur(are, +2 .ie #nt%tdeauna
li(itat2 de eEtinderea .acult2'ii de a +c$i(:a +au, #n al'i ter(eni, de eEtinderea ,ie'ei
A
"; Nev%ile i
+c$i(:urile ,r%du+el%r care ,%t +2 le +ati+.ac2 c%n+tituie #n c%ntinuare ,rinci,iul ec%n%(iei- ele +#nt
(%t%rul ,rinci,al al ace+teia i % circu(+criuT (unca i divi9iunea ce % %r&ani9ea92 nu +#nt dec#t e.ecte
ale cel%r dint#i; #n interi%rul +c$i(:ului #n+2, #n %rdinea ec$ivalen'el%r, (2+ura care +ta:ilete
e&alit2'ile i di.eren'ele e+te de alt2 natur2 dec#t nev%ia u(an2; Ea nu e+te le&at2 nu(ai de d%rin'ele
indivi9il%r, nu +e (%di.ic2 % dat2 cu ace+tea i nu varia92 ca ele; E+te, di(,%triv2, % (2+ur2 a:+%lut2,
#n'ele&#nd ,rin acea+ta .a,tul ca nu de,inde de +u.letul indivi9il%r +au de ,%.tele l%rT li +e i(,une din
eEteri%r- e+te ti(,ul i e.%rtul l%r; Fa'2 de anali9a ,redece+%ril%r lui, anali9a e.ectuat2 de Ada( S(it$
(arc$ea92 % de,rindere e+en'ial2- ea di+tin&e ra'iunea +c$i(:ului de (2+ura a ceea ce ,%ate .i
+c$i(:at, natura a ceea ce e+te +c$i(:at de unit2'ile ce ,er(it de+c%(,unerea ace+tuia; Oa(enii .ac
+c$i(:uri ,entru c2 au nev%i i +c$i(:2 #ntre ei eEact lucrurile de care au nev%ie, #n+2 %rdinea
+c$i(:uril%r,
1
Ada( S(it$, loc. cit., ,,; <>B;
A
Id, i*id, ,,; AA>A=;
Limitele reprezentrii
A!
ierar$ia l%r i di.eren'ele ,e care ele le (ani.e+t2 +#nt +ta:ilite de unit2'ile de (unc2 de,u+2 #n
%:iectele re+,ective; *ac2, ,entru eE,erien'a direct2 a %a(enil%r > la nivelul a ceea ce nu va #nceta a .i
nu(it ,+i$%l%&ia ace+t%ra >, ceea ce ei +c$i(:2 e+te ceea ce le e+te Iindi+,en+a:il, util +au ,l2cut",
,entru ec%n%(i+t, ceea ce circul2 +u: .%r(2 de lucruri e+te (unc2; Nu t%t %:iecte ale nev%il%r
%a(enil%r, ce +e re,re9int2 unele ,e altele, ci ti(, i e.%rt > tran+.%r(ate, a+cun+e, uitate;
Acea+t2 de,rindere e+te de % (are i(,%rtan'2; Firete, Ada( S(it$ c%ntinu2 +2 anali9e9e, ca i
,redece+%rii +2i, acel c#(, de ,%9itivitate c2ruia +ec%lul al 1VIII>lea i>a dat nu(ele de I:%&2'ii"T iar
,rin ace+tea i el #n'ele&ea t%t %:iecte ale nev%il%r %a(enil%r, deci %:iecte ale unei anu(ite .%r(e de
re,re9entare, re,re9ent#ndu>+e ,e ele #n+ele #n (ic2rile i ,r%ce+ele +c$i(:ului; *ar #n interi%rul
ace+tei redu,lic2ri, i ,entru a>i +ta:ili le&ea, unit2'ile i (2+urile +c$i(:ului, Ada( S(it$ .%r(ulea92
un ,rinci,iu de %rdine ireducti:il la anali9a re,re9ent2rii- el +c%ate #n eviden'2 (unca de,u+2, adic2
e.%rtul i ti(,ul, 9iua de lucru care +candea92 i #n acelai ti(, c%n+u(2 via'a unui %(; Ec$ivalen'a
dintre %:iectele d%rin'el%r nu (ai e+te +ta:ilit2 ,rin inter(ediul alt%r %:iecte i alt%r d%rin'e, ci ,rintr>%
trecere +,re ceva ce le e+te radical eter%&enT dac2 eEi+t2 % %rdine #n r#ndul :%&2'iil%r, dac2 una % ,%ate
cu(,2ra ,e alta, dac2 aurul val%rea92 de d%u2 %ri c#t ar&intul, ace+tea nu +e (ai dat%rea92 .a,tului c2
%a(enii au d%rin'e c%(,ara:ileT (%tivul nu (ai e+te acela c2 %a(enii #ndur2, ,rin inter(ediul
c%r,ului, aceeai .%a(e +au acela c2 +u.letul tutur%r a+cult2 de aceleai i+,iteT cau9a % c%n+tituie .a,tul
c2 %a(enii +#nt cu t%'ii +u,ui ti(,ului, e.%rtului, %:%+elii i, la li(it2, (%r'ii #n+ei; Oa(enii .ac
+c$i(:uri #ntre ei ,entru c2 +i(t nev%i i d%rin'eT #n+2 pot +2 .ac2 ace+te +c$i(:uri i +2 le ordoneze
,entru c2 +#nt #n (%d e&al +u,ui ti(,ului i (arii .atalit2'i eEteri%are; #n ceea ce ,rivete .ecunditatea
(uncii, acea+ta nu +e dat%rea92 at#t ,rice,erii ,er+%nale %ri calculului de intere+e, ci +e #nte(eia92 ,e
c%ndi'ii la r#ndul l%r eEteri%are re,re9ent2rii ace+tei (unci- ,r%&re+ul indu+triei, creterea divi9iunii
+arcinil%r, acu(ularea de ca,ital, +e,ararea (uncii ,r%ductive de (unca ne,r%ductiv2; Se ,%ate
%:+erva, a+t.el, (%dul #n care re.lec'ia a+u,ra :%&2'iil%r #nce,e, % dat2 cu Ada( S(it$, +2 de,2ea+c2
+,a'iul care #i .u+e+e al%cat de>a lun&ul e,%cii cla+ice, c#nd .u+e+e +ituat2 #n interi%rul Iide%l%>
270
%u-intele i lucrurile
&iei", al anali9ei re,re9ent2riiT de acu( #nainte, ea va #nce,e +2 tri(it2, %:lic, la d%u2 d%(enii care
+ca,2, a(:ele, .%r(el%r i le&il%r +,eci.ice anali9ei ideil%r- ,e de % ,arte, ea tri(ite de/a c2tre %
antr%,%l%&ie care ,une ,r%:le(a e+en'ei %(ului F.initudinea ace+tuia, ra,%rtarea +a la ti(,, i(inen'a
(%r'iiG i ,e aceea a %:iectului #n care ace+ta #i inve+tete 9ilele ti(,ului i +tr2daniei +ale .2r2 a ,utea
+2 recun%a+c2 #n el %:iectul nev%ii +ale i(ediateT ,e de alt2 ,arte, acea+t2 re.lec'ie indic2, de%ca(dat2
#n &%l, ,%+i:ilitatea unei ec%n%(ii ,%litice care +2 nu (ai ai:2 ca %:iect +c$i(:urile de :%&2'ii Fi
/%cul de re,re9ent2ri ,e care ace+tea +e #nte(eia92G, ci ,r%ducerea l%r real2- .%r(ele (uncii i ale
ca,italului; #n'ele&e( cu(, #ntre ace+te ,%9itivit2'i n%u .%r(ate > % antr%,%l%&ie care v%r:ete de+,re
un %( a/un+ +tr2in lui #n+ui i % ec%n%(ie care v%r:ete de+,re (ecani+(e eEteri%are cun%tin'ei
u(ane >, Ide%l%&ia +au Anali9a re,re9ent2ril%r va a/un&e .%arte cur#nd +2 nu (ai .ie dec#t % ,+i$%l%&ie,
#n vre(e ce, #n .a'a i #(,%triva ei, d%(in#nd>%, #n +curt2 vre(e, ,rin di(en+iunile ei, +e de+c$ide
di(en+iunea unei i+t%rii ,%+i:ile; #nce,#nd cu S(it$, ti(,ul ,r%,riu ec%n%(iei nu va (ai .i acela,
ciclic, al +2r2ciril%r i #(:%&2'iril%rT nu va (ai .i nici creterea linear2 caracteri+tic2 ,%liticil%r a:ile
care, .2c#nd +2 crea+c2 u%r nu(2rul de ,ie+e (%netare a.late #n circula'ie, accelerea92 ,r%duc'ia (ai
re,ede dec#t ridic2 ,re'urileT va .i ti(,ul interi%r al unei %r&ani92ri ce +e de9v%lt2 c%n.%r( ,r%,riei
+ale nece+it2'i i care a+cult2 de le&i l%cale > ti(,ul ca,italului i al re&i(ului de ,r%duc'ie;
III; OR)ANI0AREA FIIN3ELOR
Tran+.%r(2rile ce +e ,%t %:+erva, #ntre 1<<H i 1<H, #n d%(eniul i+t%riei naturale +#nt de acelai ti,;
Nu e+te re,u+ #n di+cu'ie ,rinci,iul cla+i.ic2ril%r- ace+tea c%ntinu2 +2 ai:2 dre,t +c%, deter(inarea
Icaracterului" care &ru,ea92 indivi9ii i +,eciile #n unit2'i de (ai (are &eneralitate, care de%+e:ete
ace+te unit2'i unele de altele i care le ,er(ite, #n .inal, +2 +e #n&l%:e9e unele ,e altele, a+t.el #nc#t +2
.%r(e9e un ta:l%u #n care t%'i indivi9ii i t%ate &ru,urile, cun%+cute +au nu, +2>i
Limitele reprezentrii
271
,%at2 a.la l%cul; Ace+te caractere +#nt eEtra+e din re,re9entarea t%tal2 a indivi9il%rT re,re9int2 anali9a
ace+t%ra i .ac ,%+i:il2, re,re9ent#nd ace+te re,re9ent2ri, c%n+tituirea unei %rdiniT ,rinci,iile &enerale
ale taxinomiei > aceleai care %rd%na+er2 +i+te(ele lui T%urne.%rt i Linne, (et%da lui Adan+%n >
c%ntinu2 +2 .ie la .el de vala:ile i ,entru A;>L; de Xu++ieu, Vic` dQA9Pr, La(arc[ i Cand%lle; Wi
t%tui, te$nica ce .ace ,%+i:il2 +ta:ilirea caracterului, ra,%rtul dintre +tructura vi9i:il2 i criteriile de
identitate +>au +c$i(:at, la .el cu( +>au +c$i(:at, ,rin Ada( S(it$, ra,%rturile nev%i>,re'; *e>a
lun&ul #ntre&ului +ec%l al 1VIII>lea, cla+i.icat%rii +ta:ili+er2 caracterul ,rin c%(,ararea +tructuril%r
vi9i:ile, adic2 ,rin ra,%rtarea un%r ele(ente care erau %(%&ene, dat .iind c2 .iecare dintre ele ,utea, #n
.unc'ie de ,rinci,iul de %rd%nare ale+, +2 +lu/ea+c2 la re,re9entarea tutur%r cel%rlalte- +in&ura di.eren'2
c%n+ta #n aceea c2, ,entru +i+te(aticieni, ele(entele re,re9entative erau +ta:ilite de la :un #nce,ut, #n
vre(e ce, ,entru (et%diti, ace+tea erau de&a/ate tre,tat, ,rintr>% c%n.runtare ,r%&re+iv2; *ar trecerea
de la +tructura de+cri+2 la caracterul cla+i.icat%r avea l%c eEclu+iv la nivelul .unc'iil%r re,re9entative ,e
care vi9i:ilul le eEercita #n ,rivin'a lui #n+ui; #nce,#nd cu Xu++ieu, La(arc[ i Vic` dQA9Pr, caracterul,
+au (ai de&ra:2 tran+.%r(area +tructurii #n caracter, va #nce,e +2 +e #nte(eie9e ,e un ,rinci,iu +tr2in
de d%(eniul vi9i:ilului, ,e un ,rinci,iu intern ireducti:il la /%cul reci,r%c al re,re9ent2ril%r; Ace+t
,rinci,iu Fc2ruia, #n %rdinea ec%n%(iei, #i c%re+,unde (uncaG e+te or+anizarea. Ca .unda(ent al taEi>
n%(iei, %r&ani9area a,are #n ,atru .eluri di.erite;
1; Mai #nt#i, +u: .%r(a unei ierar$ii a caracterel%r; *ac2, #ntr>adev2r, nu +e etalea92 +,eciile unele
al2turi de altele i #n cea (ai (are diver+itate a l%r, ci +e acce,t2, ,entru a deli(ita i(ediat c#(,ul de
inve+ti&a'ie, (arile &ru,uri ,e care le i(,une eviden'a > ,recu( &ra(ineele, c%(,%9itele, cruci.e>rele,
le&u(in%a+ele, #n ceea ce ,rivete ,lanteleT +au, #n ca9ul ani(alel%r, vier(ii, ,etii, ,2+2rile,
,atru,edele >, +e %:+erv2 c2 unele caractere +#nt a:+%lut c%n+tante i nu li,+e+c din nici unul dintre
&enurile +au +,eciile ce ,%t .i a+t.el recun%+cute- de eEe(,lu, in+er'ia +ta(inel%r, ,%9i'ia l%r #n ra,%rt
cu 6i+tilul, in+er'ia c%r%lei c#nd acea+ta e cea care ,%art2 +ta(inele, nu(2rul de l%:i ce #n+%'e+c
e(:ri%nul #n +2(#n'2; Alte caractere +#nt .nnrt, .i\t # ii
v,-nte n
272
%u-intele )i lucrurile
nu atin& acelai &rad de c%n+tan'2T acea+ta ,entru c2 +#nt .%r(ate de %r&ane (ai ,u'in i(,%rtante
Fnu(2rul de ,etale, ,re9en'a +au a:+en'a c%r%lei, ,%9i'ia caliciului +au al ,i+tiluluiG- ace+tea v%r .i
caracterele I+ecundare +u:uni.%r(e"; #n +.#rit, caracterele Iter'iare +e(iuni.%r(e" +#nt c#nd c%n+tante,
c#nd uni.%r(e F+tructura (%n% +au ,%li.il2 a caliciului, nu(2rul de cavit2'i din interi%rul .ructului,
,%9i'ia reci,r%c2 a .l%ril%r i a .run9el%r, natura ti/eiG- ,rin a+t.el de caractere +e(iuni.%r(e nu e+te
,%+i:il2 de.inirea un%r .a(ilii +au %rdine, nu ,entru c2 ele nu ar .i ca,a:ile, dac2 le>a( a,lica tutur%r
+,eciil%r, +2 .%r(e9e entit2'i &enerale, ci ,entru c2 nu +e re.er2 la ceea ce e+te e+en'ial #ntr>un &ru, de
.iin'e vii; Fiecare (are .a(ilie natural2 are cerin'e care % de.ine+c, iar caracterele ce .ac ,%+i:il2
recun%aterea ei +#nt cele (ai a,r%,iate de ace+te c%ndi'i%n2ri .unda(entale- a+t.el, re,r%ducerea .iind
.unc'ia (a/%r2 a ,lantei, e(:ri%nul va .i ,artea ei cea (ai i(,%rtant2, iar ve&etalele v%r ,utea .i
#(,2r'ite #n trei cla+e- ac%tiled%nate, (%n%c%tiled%nate i dic%tiled%nate; 6e .%ndul ace+t%r caractere
e+en'iale i I,ri(are", #i v%r ,utea .ace a,ari'ia i celelalte caractere, intr%duc#nd di+tinc'ii (ai .ine;
Se ,%ate c%n+tata c2 ,rin ur(are, caracterul nu (ai e ,relevat direct din +tructura vi9i:il2 i .2r2 alt
criteriu dec#t ,re9en'a +au a:+en'a +a, ci +e #nte(eia92 ,e eEi+ten'a un%r .unc'ii e+en'iale ale .iin'ei vii
i ,e ra,%rturi de i(,%rtan'2 ce nu (ai 'in eEclu+iv de de+criere;
A; Caracterele +#nt, ,rin ur(are, le&ate de .unc'ii; Se revine, #ntr>un anu(it +en+, la vec$ia te%rie a
+i&naturil%r +au a (2rcil%r, care ,re+u,unea c2 .iin'ele ar ,urta, #n ,unctul cel (ai vi9i:il de ,e
+u,ra.a'a l%r, +e(nul a ceea ce e+te #n ele (ai i(,%rtant; *e data acea+ta, #n+2, ra,%rturile de
i(,%rtan'2 +#nt ra,%rturi de +u:%rd%nare .unc'i%nal2; *ac2 nu(2rul de c%tiled%ane e+te deci+iv #n
cla+i.icarea ve&etalel%r e+te ,entru c2 ele /%ac2 un r%l $%t2r#t%r #n re,r%ducere i ,entru c2, #n .elul
ace+ta, ele +#nt le&ate de #ntrea&a %r&ani9are intern2 a ,lanteiT ele indic2, ,rin ur(are, % .unc'ie ce
%rd%nea92 %r&ani9area de an+a(:lu a individului
1
; A+t.el, Vic` dQA9Pr a ar2tat c2, ,entru ani(ale,
.unc'iile ali(entare +#nt, .2r2 #nd%ial2, cele (ai i(,%rtanteT iat2 de ce, Ila carniv%re, eEi+t2 le&2turi
c%n+tante #ntre +tructura din'il%r i aceea a (uc$il%r, de&e>
ra ]VTTT
Limitele reprezentrii
273
tel%r, un&$iil%r, li(:ii, +t%(acului i inte+tinel%r
1
"; Caracterul nu e+te, aadar, +ta:ilit ,rintr>%
ra,%rtare a vi9i:ilului la el #n+uiT nu e+te, #n +ine, dec#t v#r.ul vi9i:il al unei %r&ani92ri c%(,leEe i
ierar$i9ate, #n care .unc'ia /%ac2 un r%l e+en'ial de c%(and2 i deter(inare; Un caracter e+te i(,%rtant
nu ,entru c2 a,are .recvent #n +tructurile %:+ervateT el ,%ate .i #nt#lnit #n (%d recurent t%c(ai ,entru
c2 e+te i(,%rtant din ,unct de vedere .unc'i%nal; *u,2 cu( va atra&e aten'ia Cuvier, re9u(#nd %,era
ulti(il%r (ari (et%diti ai +ec%lului, cu c#t ne ridic2( +,re cla+ele cele (ai &enerale, Icu at#t
,r%,riet2'ile ce +e (en'in c%(une +#nt (ai c%n+tanteT i, dat .iind c2 le&2turile cele (ai c%n+tante +#nt
cele care a,ar'in ,2r'il%r cel%r (ai i(,%rtante, caracterele divi9iunil%r +u,eri%are v%r .i eEtra+e din
,2r'ile cele (ai i(,%rtante;;; Nu(ai aa (et%da va .i una natural2, c2ci va 'ine +ea(a de i(,%rtan'a
%r&anel%r
A
";
=; *evine le+ne de #n'ele+ cu(, #n ace+te c%ndi'ii, n%'iunea de via'2 a ,utut +2 devin2 indi+,en+a:il2
%rd%n2rii .iin'el%r naturale; A devenit a+t.el din d%u2 (%tive- #n ,ri(ul r#nd, era nece+ar +2 ,%at2 .i
+ur,rin+e #n inti(itatea c%r,ului rela'iile dintre %r&anele de +u,ra.a'2 i cele ale c2r%r eEi+ten'2 i
.%r(2 a+cun+e a+i&ur2 .unc'iile e+en'ialeT a+t.el, St%rr ,r%,une cla+i.icarea (a(i.erel%r du,2
di+,unerea c%,itel%r, ,entru c2 acea+ta e+te le&at2 de (%dalit2'ile de de,la+are i de ,%+i:ilit2'ile
(%trice ale ani(aluluiT %r, ace+te (%dalit2'i +e a.l2 la r#ndul l%r #n c%rela'ie cu .%r(a de ali(enta'ie i
cu di.eritele %r&ane ale +i+te(ului di&e+tiv
=
; #n ,lu+, +e ,%ate #nt#(,la ca unele dintre caracterele cele
(ai i(,%rtante +2 .ie a+cun+eT #nc2 din +tudiul re&nului ve&etal +>a ,utut c%n+tata c2 nu .l%rile i
.ructele > adic2 ,2r'ile cele (ai vi9i:ile ale ,lantei > +#nt ele(entele ei +e(ni.icative, ci a,aratul
e(:ri%nar i %r&ane ,recu( c%tiled%anele; Ace+t .en%(en e+te, #n+2, i (ai .recvent la ani(ale; St%rr
c%n+idera c2 (arile cla+e ar tre:ui de.inite ,rin .%r(ele de circula'ieT iar La(arc[, dei nu ,ractica el
#n+ui di+ec'ia, re+,in&e, #n ca9ul ani(alel%r in.eri%are, ad%,tarea unui ,rinci,iu de cla+i.icare ce nu +>
ar #nte(eia
Vic` dQA9Pr, $Isteme anatomiAue des Auadrupedes, 1<A, I*i+c%ur+ 6reli(inaire", ,; L111VII;
); Cuvier, 3a*leau elementaire de l:histoire naturelle, 6ari+, anul VI, ,; A@>A1;
= St%rr, 2rodromus methodi mammalium, Tu:in&en, 1<B@, ,; <>A@;
274
%u-intele )i lucrurile
Limitele reprezentrii
275
dec#t ,e .%r(a vi9i:il2- IEEa(inarea articula'iil%r c%r,ului i al (e(:rel%r cru+taceel%r i>a .2cut ,e
t%'i naturalitii +2 le ,rivea+c2 dre,t nite verita:ile in+ecte, i eu #n+u(i a( .%+t (ult2 vre(e de
acea+t2 ,2rere; Cu( e+te, #n+2, recun%+cut .a,tul c2, dintre t%ate c%n+iderentele, %r&ani9area e+te cea
(ai i(,%rtant2 ,entru %rientarea #n cadrul unei re,arti92ri (et%dice i naturale a ani(alel%r, ca
i ,entru deter(inarea adev2ratel%r ra,%rturi dintre ele, re9ult2 c2 cru+taceele, care re+,ir2 nu(ai ,rin
:ran$ii, a+e(enea (%lutel%r, i au, ca ace+tea, % ini(2 (u+cular2, tre:uie +2 .ie ae9ate i(ediat du,2
ele i #naintea ara$nidel%r i in+ectel%r care nu au % %r&ani9are a+e(2n2t%are
1
; A cla+i.ica nu va (ai
#n+e(na, ,rin ur(are, a re.eri vi9i:ilul la el #n+ui, d#nd unuia dintre ele(entele lui +arcina de a le
re,re9enta ,e celelalteT va #n+e(na, #ntr>% (icare ce r2+t%arn2 direc'ia de anali92, a ra,%rta vi9i:ilul
la invi9i:il, ca la cau9a lui ,r%.und2, a,%i a reveni de la acea+t2 ar$itectur2 +ecret2 +,re +e(nele ei
(ani.e+te de ,e +u,ra.a'a c%r,ului; Aa cu( +,unea 6inel, #n %,era +a de naturali+t, Ia r2(#ne la
caracterele eEteri%are ,e care le atri:uie n%(enclaturile nu #n+ea(n2 %are a>'i #nc$ide acce+ul +,re
i9v%rul cel (ai .ecund #n #nv2'2(inte i a re.u9a, ca +2 +,une( aa, +2 de+c$i9i (area carte a naturii ,e
care #'i ,r%,ui, cu t%ate ace+tea, +>% cun%tiJ
A
" A+t.el, caracterul #i reia vec$iul +2u r%l de +e(n vi9i:il
ce tri(ite +,re % ,r%.un9i(e a+cun+2T #n+2 ceea ce el #nce,e +2 indice nu (ai e+te un teEt +ecret, un
cuv#nt a+cun+ %ri % a+e(2nare (ult ,rea ,re'i%a+2 ,entru a ,utea .i eE,u+2T ci an+a(:lul c%erent al
unei %r&ani92ri care #n&l%:ea92 #n tra(a unic2 a +uveranit2'ii +ale at#t vi9i:ilul, c#t i invi9i:ilul; ?;
6araleli+(ul dintre cla+i.icare i n%(enclatur2 +e ru,e dat%rit2 c$iar ace+tui .a,t; At#ta vre(e c#t
cla+i.icarea c%n+ta #ntr>un decu,a/ ,r%&re+iv +u:%rd%nat al +,a'iului vi9i:il, era le+ne de c%nce,ut ca
deli(itarea i nu(irea ace+t%r an+a(:luri +2 +e ,%at2 de+.2ura #n ,aralel; 6r%:le(a nu(elui i
,r%:le(a &enului erau i9%(%r.e; Acu( #n+2, c#nd caracterul nu (ai ,%ate cla+i.ica dec#t tri(i'#nd, (ai
#nt#i, la %r&ani9area indi>
La(arc[, $Isteme des animata sans -erte*res, 6ari+, 1B@1, ,; 1?=>l??;
6$; 6inel, 9ou-elle methode de classification des Auadrumanes .8ctes de la $ociete d:histoire naturelle, v%i; 1, ,; HA, citat #n
*audin, Les %lasses zoolo+iAues, ,; 1BG;
vi9il%r, Ia di+tin&e" nu (ai a+cult2 de aceleai criterii i nu (ai #n+u(ea92 aceleai %,era'ii cu Ia
nu(i"; 6entru a a.la an+a(:lurile .unda(entale ce &ru,ea92 .iin'ele naturale, tre:uie ,arcur+ acel
+,a'iu de ad#nci(e care duce de la %r&anele de +u,ra.a'2 la cele a+cun+e i de la ace+tea la (arile
.unc'ii ,e care ele le a+i&ur2; O :un2 n%(enclatur2 va c%ntinua, #n +c$i(:, +2 +e de+.2%are #n +,a'iul
,lat al ta:l%ului- ,lec#nd de la caracterele vi9i:ile ale individului, va tre:ui +2 +e ,%at2 a/un&e la c2+u'a
,reci+2 unde +e a.l2 #n+cri+ nu(ele &enului i al +,eciei; EEi+t2 % di+t%r+iune .unda(ental2 #ntre +,a'iul
%r&ani92rii i acela al n%(enclaturii- +au, (ai cur#nd, #n l%c +2 +e +u,ra,un2 eEact, cele d%u2 devin de
acu( ,er,endiculare unul ,e cel2laltT iar #n ,unctul unde ele +e inter+ectea92 +e a.l2 caracterul
(ani.e+t, care #n ad#nci(e indic2 % .unc'ie, iar la +u,ra.a'2 ,er(ite a.larea unui nu(e; Acea+t2
di+tinc'ie, care va arunca, #n c#'iva ani, #n de+uetudine i+t%ria natural2 i taxinomia, % dat%r2( &eniului
lui La(arc[- #n I*i+cur+ul ,reli(inar" la #lora francez, el %,une ca radical di+tincte cele d%u2
%:iective ale :%tanicii- Ideter(inarea", care a,lic2 re&ulile anali9ei i ,er(ite a.larea nu(elui ,rin
+i(,lul /%c al unei (et%de :inare F.ie un anu(it caracter e+te ,re9ent la individul eEa(inat, i atunci
tre:uie +2 +e caute a .i +ituat #n ,artea drea,t2 a ta:l%uluiT .ie nu e+te ,re9ent, i atunci tre:uie c2utat #n
,artea +t#n&2 a ta:l%uluiT i t%t aa, ,#n2 la deter(inarea .inal2GT i de+c%,erirea ra,%rturil%r reale de
a+e(2nare, ceea ce ,re+u,une eEa(inarea #ntre&ii %r&ani92ri a +,eciil%r
1
; Nu(ele i &enurile,
de+e(narea i cla+i.icarea, li(:a/ul i natura #ncetea92 a (ai .i inter+ectate de dre,t; Ordinea cuvin>
tel%r i %rdinea .iin'el%r nu +e (ai #nt#lne+c dec#t ,e % linie de.init2 #n (%d arti.icial; Vec$ea l%r
c%a,artenen'2, care #nte(eia+e i+t%ria natural2 #n e,%ca cla+ic2 i care, #ntr>% unic2 (icare, c%ndu+e+e
+tructura ,#n2 la caracter, re,re9entarea ,#n2 la nu(e i individul vi9i:il ,#n2 la &enul a:+tract, #nce,e
+2 +e de+.ac2; #nce,e +2 +e v%r:ea+c2, acu(, de+,re lucruri care au loc #n alt +,a'iu dec#t cuvintele;
O,er#nd, i #nc2 de ti(,uriu, % a+t.el di+tinc'ie, La(arc[ a #nc$i+ e,%ca i+t%riei naturale i a
#ntrede+c$i+>% ,e aceea a :i%l%&iei #ntr>un (%d
La(arc[, La #lore francaise F6ari+, 1<<BG, I*i+c%ur+ ,reli(inaire", ,,; 1C>CII;
276
%u-intele )i lucrurile
(ult (ai e.icient, (ai +i&ur i (ai radical dec#t relu#nd, d%u29eci de ani (ai t#r9iu, te(a de/a :2t2t%rit2
a +eriei unice a +,eciil%r i a tran+.%r(2rii l%r ,r%&re+ive;
C%nce,tul de %r&ani9are eEi+ta, de/a, #n i+t%ria natural2 a +ec%lului al 1VIII>lea, la .el ca i, #n anali9a
:%&2'iil%r, n%'iunea de (unc2, care nici ea nu a .%+t inventat2 a:ia la ieirea din e,%ca cla+ic2T #n+2
ace+t c%nce,t +lu/ea, atunci, la de.inirea unui anu(it (%d de .%r(are a indivi9il%r c%(,leci,
,%rnindu>+e de la (ateriale ele(entareT Linne, de ,ild2, de%+e:ea I/uEta,unerea", c%n.%r( c2reia
crete (ineralul, de Iintu+u+ce,'ia" ,rin care ve&etalul +e de9v%lt2 $r2nindu>+e
1
; B%nnet %,unea
Ia&re&area" I+%lidel%r :rute", Ic%(,unerii +%lidel%r %r&ani9ate", care I#ntre'e+eL un nu(2r a,r%a,e
in.init de ,2r'i, unele .luide, altele +%lide
A
"; Or, c%nce,tul ace+ta de %r&ani9are nu +ervi+e nici%dat2
#nainte de +.#ritul +ec%lului la .%ndarea %rdinii naturii, la de.inirea +,a'iului ace+teia %ri la li(itarea
.i&uril%r ei; A:ia % dat2 cu %,erele lui Xu++ieu, Vic` dQA9Pr i La(arc[ #nce,e el +2 .unc'i%ne9e ca
(et%d2 a caracteri92rii- +u:%rd%nea92 caracterele unele alt%raT le lea&2 de .unc'iiT le di+,une #n
c%n.%r(itate cu % ar$itectur2 de%,%triv2 intern2 i eEtern2 i nu (ai ,u'in invi9i:il2 ,e c#t de vi9i:il2T
le re,arti9ea92 #ntr>un alt +,a'iu dec#t acela al nu(el%r, di+cur+ului i li(:a/ului; Nu +e (ai
(ul'u(ete, deci, cu de+e(narea unei cate&%rii de .iin'e ,rintre alteleT nu (ai indic2 d%ar un decu,a/
#n +,a'iul taEin%(icT ci de.inete, #n ca9ul anu(it%r .iin'e, le&ea intern2 ce ,er(ite un%ra dintre +truc>
turile l%r +2 d%:#ndea+c2 val%area de caracter; Or&ani9area +e in+erea92 #ntre +tructurile ce articulea92
i caracterele ce de+e(nea92, intr%duc#nd #ntre ace+tea un +,a'iu ,r%.und, interi%r, e+en'ial;
Acea+t2 i(,%rtant2 (uta'ie +e ,r%duce t%t #n ele(entul i+t%riei naturaleT ea (%di.ic2 (et%dele i
te$nicile taEin%(ieiT nu #i recu92 c%ndi'iile .unda(entale de ,%+i:ilitateT nu +e atin&e, #nc2, de (%dul
de a .i al unei %rdini naturale; *ar antrenea92, t%tui, % c%n+ecin'2 (a/%r2- radicali9area +e,ara'iei
dintre %r&anic i ne%r&anic; #n ta:l%ul .iin'el%r de+.2urat de i+t%ria natural2, %r&ani9atul i
ne%r&ani9atul nu de.ineau
1 Linne, $Isteme sexuel des -e+etaux Ftrad; .c; 6ari+, anul VIG, ,; 1; B%nnet, %ontemplation de la iiature .5eu-res completes,
v%L IV, ,; ?@G;
Limitele reprezentrii
277
ni(ic (ai (ult dec#t d%u2 cate&%riiT ace+te cate&%rii inter+ectau, .2r2 ca nea,2rat +2 c%incid2 cu ea,
%,%9i'ia dintre viu i n%n>viu; *in (%(entul #n care %r&ani9area devine c%nce,tul .unda(ental al
caracteri92rii naturale, ,er(i'#nd trecerea de la +tructura vi9i:il2 la de+e(nare, ea tre:uie +2 #ncete9e a
nu (ai .i ea #n+2i altceva dec#t un caracterT %c%lete +,a'iul taEin%(ic ce % ad2,%+tea i e+te ea aceea
care, la r#ndul ei, d2 l%c unei cla+i.ic2ri ,%+i:ile; *re,t ur(are, %,%9i'ia dintre %r&anic i ne%r&anic
devine .unda(ental2; #ntr>adev2r, vec$ea articulare a cel%r trei +au ,atru re&nuri #nce,e +2 di+,ar2 ca(
,rin anii 1<<H>l<HT %,%9i'ia dintre cele d%u2 re&nuri > %r&anic i ne%r&anic > nu #i ia ,r%,riu>9i+ l%culT
ci % .ace, (ai cur#nd, i(,%+i:il2, i(,un#nd % alt2 #(,2r'ire, la un alt nivel i #ntr>un alt +,a'iu; 6alla+ i
La(arc[
1
+#nt cei care .%r(ulea92 acea+t2 (are di$%t%(ie, cu care #nce,e +2 c%incid2 %,%9i'ia dintre
viu i n%n>viu; INu eEi+t2 dec#t d%u2 re&nuri #n natur2", +crie Vic` dQA9Pr #n 1<B!, ,linul +e :ucur2 de
via'2, care celuilalt, #n +c$i(:, #i li,+ete;
A
Or&anicul devine t%tuna cu viul, iar viul e+te ceea ce
,r%duce, cre+c#nd i re,r%duc#ndu>+eT ne%r&anicul e+te n%n>viul, e+te ceea ce nu +e de9v%lt2 i nu +e
re,r%duceT la li(ita eEtre(2 a vie'ii, e+te inertul i ne.ecundul > (%artea; Iar dac2 e+te a(e+tecat #n
via'2, e+te la (%dul a ceea ce, #n +#nul ace+teia, tinde +2 % di+tru&2 i +2 % ucid2; IEEi+t2 #n t%ate
.iin'ele vii d%u2 .%r'e ,uternice, .%arte de%+e:ite una de cealalt2 i a.late (ereu #n %,%9i'ie, #n aa .el
#nc#t .iecare dintre ele di+tru&e #n (%d c%ntinuu ceea ce cealalt2 i9:utete +2 ,r%duc2;
=
O:+erv2( cu(,
.ractur#nd #n ,r%.un9i(e (arele ta:l%u al i+t%rie> naturale, ceva a+e(2n2t%r :i%l%&iei va deveni
,%+i:ilT i cu( #i va ,utea .ace a,ari'ia, #n anali9ele lui Bic$at, %,%9i'ia .unda(ental2 dintre via'2 i
(%arte; Nu va .i v%r:a de un triu(., (ai (ult +au (ai ,u'in trec2t%r, a unui vitali+( a+u,ra unui
(ecanici+(T vitali+(ul i e.%rtul +2u de a de.ini +,eci.icitatea vie'ii nu +#nt dec#t e.ectele de +u,ra.a'2
ale ace+t%r eveni(ente ar$e%l%&ice;
La(arc[, La #lore fran+aise, ,; l>A;
V Vic` dQA9Pr, 2remiers discours anatomiAues, 1<B!, ,,; 1<>lB; >D La(arc[, Memoires de phIsiAue et d:histoire naturelle
Fanul 1<<G, ,; A?B;
A<B %u-intele )i lucrurile
IV; FLE1IUNEA CUVINTELOR
Re,lica eEact2 a ace+t%r eveni(ente % a.l2( #n d%(eniul anali9el%r a+u,ra li(:a/ului; #n+2 aici ele au,
.irete, % .%r(2 (ai di+cret2, ca i % cr%n%l%&ie (ai lent2; M%tivul e+te u%r de a.latT el c%n+t2 #n .a,tul
c2, de>a lun&ul e,%cii cla+ice, li(:a/ul a .%+t a.ir(at i c%nce,ut ca di+cur+, ca, adic2, anali92 +,%ntan2
a re,re9ent2rii; *intre t%ate .%r(ele de %rdin necantitativ, el era cel (ai ne(i/l%cit, cel (ai ,u'in
c%ncertat, cel (ai inti( le&at de (icarea ,r%,rie re,re9ent2rii; Wi, ca atare, era (ai ad#nc #nr2d2cinat
#n ea i #n (%dul ei de a .i dec#t %rdinile atent &#ndite > +avante %ri intere+ate > ,e care +e #nte(eiau
cla+i.icarea .iin'el%r i +c$i(:ul de :%&2'ii; M%di.ic2ri te$nice ,recu( cele care au a.ectat (2+urarea
val%ril%r de +c$i(: %ri ,r%cedeele de caracteri9are au .%+t +u.iciente ,entru a altera c%n+idera:il
anali9a :%&2'iil%r i i+t%ria natural2; 6entru ca i tiin'a li(:a/ului +2 +u.ere (uta'ii la .el de
i(,%rtante, au .%+t nece+are eveni(ente (ai ,r%.unde, ca,a:ile +2 tran+.%r(e, #n cultura %ccidental2,
#n+ui (%dul de a .i al re,re9ent2ril%r; Aa cu(, #n +ec%lele al 1VII>lea i al 1VIII>lea, te%ria nu(elui
+e +itua #n i(ediata vecin2tate a re,re9ent2rii i, #n .elul ace+ta, %rd%na, ,#n2 la un anu(it ,unct,
anali9a +tructuril%r i a caracterului > #n ceea ce ,rivete .iin'ele vii >, anali9a ,re'ului i a val%rii > #n
ceea ce ,rivete :%&2'iile >, t%t a+t.el, la +.#ritul e,%cii cla+ice, ea e+te aceea care re9i+t2 cel (ai (ult,
neced#nd dec#t #ntr>un t#r9iu, #n (%(entul #n care re,re9entarea #n+2i +e (%di.ic2 la nivelul cel (ai
,r%.und al re&i(ului +2u ar$e%l%&ic;
6#n2 la #nce,utul +ec%lului al 1l1>lea, anali9ele la care e+te +u,u+ li(:a/ul nu #nce, +2 (ani.e+te dec#t
.%arte ,u'ine +c$i(:2ri; Cuvintele c%ntinu2 +2 .ie eEa(inate din ,unctul de vedere al val%ril%r l%r de
re,re9entare, ca ele(ente virtuale ale di+cur+ului ce le ,re+crie tutur%r un acelai (%d de a .i; T%tui,
ace+te c%n'inuturi re,re9entative nu (ai +#nt anali9ate eEclu+iv ,e latura a ceea ce le a,r%,ie de %
%ri&ine a:+%lut2, (itic2 +au nu; #n +ramatica +eneral, #n .%r(a ei cea (ai ,ur2, t%ate cuvintele unei
li(:i erau ,urt2t%are de +e(ni.ica'ii (ai (ult +au (ai ,u'in a+cun+e, (ai (ult +au (ai ,u'in derivate,
dar ale c2r%r ra'iuni ,ri(are de a .i re9idau #ntr>% de+e(nare ini'ial2; Orice li(:2, %ric#t de c%(,leE2
ar .i .%+t,
Limitele reprezentrii
A<
+e &2+ea ,la+at2 #n de+c$iderea, dat2 % dat2 ,entru t%tdeauna, ,e care % %,era+er2 +tri&2tele ar$aice;
A+e(2n2rile laterale cu alte li(:i > +%n%rit2'i #nvecinate ce #(:rac2 +e(ni.ica'ii anal%a&e > nu erau
n%tate i cule+e dec#t ,entru a c%n.ir(a le&2tura vertical2 a .iec2reia #n ,arte cu acele val%ri de
ad#nci(e #n&r%,ate i a,r%a,e (ute; #n ulti(ul +.ert al +ec%lului al 1VIII>lea, c%(,ara'ia %ri9%ntal2
#ntre li(:i d%:#ndete % alt2 .unc'ie- ea nu (ai ,er(ite a a.la c#t2 (e(%rie ance+tral2 ,%ate +2 c%n'in2
.iecare li(:2 #n ,arte, c#te ur(e dinainte de Ba:ei +#nt de,%9itate #n +%n%ritatea cuvintel%r eiT acea+t2
c%(,ara'ie tre:uie, de acu( #nainte, +2 ,er(it2 (2+urarea &radului de a+e(2nare a li(:il%r, al
den+it2'ii +i(ilitudinil%r dintre ele, li(itele #ntre care li(:ile +#nt tran+,arente unele .a'2 de altele; *e
aici, (arile c%n.runt2ri #ntre di.eritele li(:i ce>i .ac a,ari'ia la +.#ritul +ec%lului, de (ulte %ri +u:
,re+iunea un%r ra'iuni de %rdin ,%litic, ,recu( #ncerc2rile .2cute #n Ru+ia
1
,entru +ta:ilirea unui atla+
al tutur%r li(:il%r de ,e cu,rin+ul I(,eriuluiT #n 1<B< a,are la 6etr%&rad ,ri(ul t%( din 0lossarium
comparati-um totius or*isE ace+ta c%n'ine date de+,re A< de li(:i- 1<1 din A+ia, HH din Eur%,a, =@
din A.rica, A= din A(erica
A
; Ace+te c%(,ara'ii c%ntinu2 +2 .ie e.ectuate ,%rnindu>+e de la
c%n'inuturile re,re9entative ale cuvintel%r i #n .unc'ie de ace+teaT un acelai nucleu .iE de +e(ni.ica'ie
> care +ervete dre,t invariant > e+te c%n.runtat cu cuvintele cu a/ut%rul c2r%ra di.eritele li(:i #l ,%t
de+e(na FAdelun&
=
%.er2 H@@ de variante ale 6a.er>ului #n li(:i i dialecte di.eriteGT +au, ale&#ndu>+e %
r2d2cin2 ca ele(ent c%n+tant de>a lun&ul un%r .%r(e u%r di.erite, e+te deter(inat evantaiul de +en+uri
,e care ea le ,%ate d%:#ndi F+#nt ,ri(ele #ncerc2ri de LeEic%&ra.ie, ,recu( aceea a lui But$et de La
Sart$eG; T%ate ace+te anali9e c%ntinu2 +2 tri(it2 la d%u2 ,rinci,ii care erau de/a ale +ramaticii
+enerale! ,rinci,iul unei li(:i %ri&inare i c%(une, care ar .i .urni9at l%tul ini'ial de r2d2ciniT i
,rinci,iul unei +erii de eveni(ente i+t%rice, +tr2ine li(:a/ului, care, din eEteri%r, a,a+2 a+u,ra lui, #l
u9ea92, #l ra.inea92, #l .ac (ai +u,lu, #i (ulti,lic2 +au #i a(e+tec2
Bac$(ei+ter, Idea et desideria de colli+endis lin+uarum specini*us, 6etr%&rad, 1<<=T )ulden+tadt, 1oIa+e dans le %aucase.
-J Ce>a de>a d%ua edi'ie, #n ,atru v%lu(e, a,are #n 1<@>l<1;
=
F; Adelun&, Mithridates F? v%i;, Berlin, 1B@!>lB1<G;
2*0
%u-intele )i lucrurile
Limitele reprezentrii
AB1
.%r(ele Finva9ii, (i&ra'ii, de9v%ltare a cun%tin'el%r, li:ertate +au +clavie ,%litic2 etcG;
Or, c%n.runtarea reci,r%c2 a li(:il%r, e.ectuat2 la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, +c%ate la lu(in2 %
.i&ur2 inter(ediar2, ,la+at2 #ntre articularea c%n'inuturil%r i val%area r2d2cinil%r- e+te v%r:a de
.leEiune; Firete, &ra(aticienii cun%teau de (ult2 vre(e .en%(enele .leEi%nare Fla .el ,recu(, #n
d%(eniul i+t%riei naturale, c%nce,tul de %r&ani9are era cun%+cut dinaintea lui 6alla+ %ri a lui La(arc[,
iar, #n ec%n%(ie, c%nce,tul de (unc2 #naintea lui Ada( S(it$GT #n+2, ,#n2 #n acel (%(ent, .leEiunile
nu erau anali9ate dec#t ,entru val%area l%r de re,re9entare, .iind c%n+iderate .ie nite re,re9ent2ri
aneEe, .ie % (%dalitate de a le&a re,re9ent2rile unele de altele Fceva ca un alt .el de %rdine a
cuvintel%rG; C#nd, #n+2, +e .ace, cu( au .2cut Cceurd%uE
1
i fillia( X%ne+
A
, % c%(,ara'ie #ntre
di.eritele .%r(e ale ver:ului a fi #n +an+crit2, ,e de % ,arte, i #n latin2 i &reac2, ,e de alt2 ,arte, +e
de+c%,er2 un ra,%rt de invariant2 inver+ celui ad(i+ #n (%d curent- r2d2cina e+te cea care +u,%rt2
(%di.ic2ri i .leEiunile +#nt cele anal%a&e; Seria +an+crit2 asmi, asi, asti, smas, stha, santi c%re+,unde
#n (%d ri&ur%+, #n+2 ,rin anal%&ie .leEi%nar2, +eriei latineti sum, es, est, sumus, estis, sunt. C%eurd%uE
i An`uetil>*u,err%n r2(#neau, de+i&ur, la nivelul anali9el%r +,eci.ice +ramaticii +enerale atunci
c#nd, de ,ild2, ,ri(ul vedea #n ace+t ,araleli+( re+turile unei li(:i ,ri(itive, iar al d%ilea, re9ultatul
a(e+tecului i+t%ric care ar .i ,utut avea l%c #ntre $indui i (editeraneeni #n e,%ca re&atului
Bactrianei; *ar (i9a ace+tei c%n/u&2ri c%(,arate era de/a alta dec#t le&2tura dintre +ila:a ,ri(itiv2 i
+en+ul ,ri(arT era, de acu(, un ra,%rt (ai c%(,leE #ntre tran+.%r(2rile +u.erite de radical i .unc'iile
&ra(aticaleT +e de+c%,erea, a+t.el, .a,tul c2 #n d%u2 li(:i di.erite eEi+t2 un ra,%rt c%n+tant #ntre % +erie
deter(inat2 de alter2ri .%r(ale i % +erie la r#ndul ei deter(inat2 de .unc'ii &ra(aticale, val%ri
+intactice +au (%di.ic2ri de +en+;
6rin c$iar ace+t, +ramatica +eneral #nce,e +2>i +c$i(:e c%n.i&ura'ia- di.eritele ei +e&(ente te%retice
nu +e (ai #nl2n'uie la .el ca ,#n2 acu(T iar re'eaua care le unete +c$i'ea92,
R;>6; Cceurd%uE, Memoire de 18cademie des inscriptions. v%i; 1LI1, ,; !?<>!<;
A
f; X%ne+, <orDs FL%ndra, 1B@<, 1= v%iG;
de/a, un ,arcur+ u%r di.erit #n e,%ca lui Bau9ee i C%ndillac, ra,%rtul dintre r2d2cinile cu .%r(2 at#t de
la:il2 i +en+ul decu,at ,rin re,re9ent2ri, +au, a+t.el +,u+, le&2tura dintre ,uterea de a de+e(na i aceea
de a articula era a+i&urat2 de at%t,uternicia Nu(elui; Acu(, #n+2, intervine un n%u ele(ent- ,e latura
+en+ului +au a re,re9ent2rii, ace+ta nu indic2 dec#t % val%are acce+%rie, inevita:il +ecundar2 Fe+te v%r:a
de r%lul de +u:iect +au de c%(,le(ent direct /ucat de individul %ri lucrul de+e(natT +au de ti(,ul
ac'iuniiGT ,e latura .%r(ei, #n +c$i(:, ace+t n%u ele(ent c%n+tituie an+a(:lul +%lid, c%n+tant,
inaltera:il +au a,r%a,e, care #i i(,une, +uveran, le&ea ,r%,rie a+u,ra r2d2cinil%r re,re9entative,
a/un&#nd c$iar ,#n2 la a le (%di.ica Mai (ult dec#t at#t- ace+t ele(ent, +ecundar din ,unctul de vedere
al val%rii +e(ni.icative, ,ri(ar, #n+2, din acela al c%n+i+ten'ei .%r(ale, nu e+te el #n+ui % +ila:2
i9%lat2, un +%i de r2d2cin2 c%n+tant2T ci un +i+te( de (%di.ic2ri ale c2rui di.erite +e&(ente +#nt
+%lidare #ntre ele- litera s nu +e(ni.ic2 ,er+%ana a d%ua, aa cu( litera e +e(ni.ica, du,2 C%urt de
)e:elin, re+,ira'ia, via'a i .a,tul ,ur de a .iT an+a(:lul tran+.%r(2ril%r (, s, t e+te acela care i(,une
r2d2cinii ver:ale val%rile ,er+%anei #nt#i, a d%ua i a treia
6#n2 la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, ace+t n%u ti, de anali92 c%ntinu2 +2 .ie inte&rat cercet2rii
val%ril%r de re,re9entare ale li(:a/ului; T%t de+,re di+cur+ e+te v%r:a; In+2 #nce,e, de/a, +2>i .ac2
a,ari'ia, % dat2 cu +i+te(ul .leEi%nar, di(en+iunea &ra(aticalului ,ur- li(:a/ul #ncetea92 de a (ai .i
c%n+tituit #n eEclu+ivitate din re,re9ent2ri i din +unete care le re,re9int2, la r#ndul l%r, ,e ace+tea,
%rd%n#ndu>+e #ntre ele du,2 cu( cer le&2turile &#ndiriiT (ai (ult, li(:a/ul #nce,e +2 .ie c%n+tituit din
ele(ente .%r(ale, &ru,ate #n +i+te(, care i(,un +unetel%r, +ila:el%r i r2d2cinil%r un re&i( care nu
(ai e+te acela al re,re9ent2rii; #n anali9a li(:a/ului a .%+t intr%du+, a+t.el, un ele(ent care #i e+te
ireducti:il Faa cu( a .%+t intr%du+2 (unca #n anali9a +c$i(:ului i %r&ani9area #n anali9a
caracterel%rG; *re,t ur(are i(ediat2, ,ute( n%ta a,ari'ia, la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, a unei
.%netici care nu (ai e+te % c2utare a cel%r dint#i val%ri eE,re+ive, ci % anali92 a +unetel%r, a ra,%rturil%r
dintre ace+tea i a tran+.%r(2ril%r l%r ,%+i:ile unele #n alteleT #n 1<B1, Hel\a& de.inete triun&$iul
v%calic
1
; 6ute(, de a+e(enea, n%ta a,ari'ia ,ri(el%r +c$i'e de
l
Hel\a&, 7e formatione loAuelae, 1<B1;
ABA
%u-intele )i lucrurile
Limitele reprezentrii
2*3
&ra(atic2 c%(,arat2- dre,t %:iect de c%(,ara'ie #ntre diver+ele li(:i nu (ai e+te luat cu,lul .%r(at
dintr>un &ru, de litere i un +en+, ci an+a(:luri de (%di.ic2ri care au val%are &ra(atical2 Fc%n/u&2ri,
declin2ri, a.iE2riG; Li(:ile nu (ai +#nt c%n.runtate #ntre ele ,rin ceea ce cuvintele de+e(nea92, ci ,rin
ceea ce lea&2 cuvintele unele de alteleT de acu( #nainte, li(:ile nu v%r (ai c%(unica #ntre ele ,rin
inter(ediul acelei &#ndiri an%ni(e i &enerale ,e care ele ar avea>% de re,re9entat, ci direct de la una
la alta, &ra'ie ace+t%r (inu+cule in+tru(ente cu a,aren'2 at#t de .ra&il2, #n+2 at#t de c%n+tante, at#t de
ireducti:ile, care di+,un cuvintele unele #n ra,%rt cu altele; Cu( +,unea M%n:%dd%- IMecani+(ul
li(:il%r .iind (ai ,u'in ar:itrar i (ai :ine ,u+ la ,unct dec#t ,r%nun'area cuvintel%r, a.l2( #n el un
eEcelent criteriu ,entru deter(inarea a.init2'il%r dintre li(:i; *e aceea, atunci c#nd #nt#lni( d%u2 li(:i
care utili9ea92 #n acelai .el ace+te (ari ,r%cedee ale li(:a/ului > derivarea, c%(,unerea, in.leEiunea
>, ,ute( tra&e c%nclu9ia c2 una deriv2 din cealalt2 +au c2 a(#nd%u2 +#nt dialecte ale unei aceleiai
li(:i ,ri(itive
1
"; At#ta vre(e c#t li(:a .u+e+e de.init2 ca di+cur+, ea nu ,utu+e avea alt2 i+t%rie dec#t
aceea a re,re9ent2ril%r ei- c#nd ideile, lucrurile, cun%tin'ele, +enti(entele a/un&eau +2 +e tran+.%r(e,
atunci i nu(ai atunci +e (%di.ica i li(:a, #n ,r%,%r'ie direct2 cu ace+te +c$i(:2ri; EEi+t2, #n+2, de
acu( #nainte, un I(ecani+(" intern al li(:il%r care deter(in2 nu d%ar individualitatea .iec2reia #n
,arte, ci i +i(ilitudinile ei cu alte li(:i- el e+te acela care, ,urt2t%r al identit2'ii i di.eren'ei, +e(n al
vecin2t2'ii i (arc2 a #nrudirii, va deveni +u,%rtul i+t%riei; 6rin el, i+t%ria +e va ,utea in+inua #n
inti(itatea v%r:irii #n+ei;
V; I*EOLO)IE WI CRITIC7
#n +ramatica +eneral, #n istoria natural, #n analiza *o+iilor a avut, aadar, l%c, #n ulti(ii ani ai
+ec%lului al 1VIII>lea, un eveni(ent care e+te, ,e+te t%t, de acelai ti,; Se(nele cu care re,re9ent2rile
erau a.ectate, anali9a identit2'il%r i a di.eren'el%r care ,utea .i atunci +ta:ilit2, ta:l%ul de%,%triv2
c%ntinuu i articulat ce era in+taurat #n (ultitudinea de +i(ilitudini, %rdinea de.init2 #n +#nul (ul'i(il%r
e(,irice
l
L%rd M%n:%dd%, 8ncient metaphxsics. v%i; TV, ,; =A!;
nu +e (ai ,%t, de acu( #nainte, #nte(eia eEclu+iv ,e redu,li>carea re,re9ent2rii #n ra,%rt cu ea #n+2i;
O dat2 cu ace+t eveni(ent, ceea ce c%n.er2 val%area %:iectel%r d%rin'ei nu (ai +#nt d%ar celelalte
%:iecte ,e care d%rin'a ,%ate +2 i le re,re9inte, ci un ele(ent ireducti:il la acea+t2 re,re9entare-
muncaE ceea ce #nce,e +2 .ac2 ,%+i:il2 caracteri9area unei .iin'e naturale nu (ai +#nt ele(ente ce ,%t .i
anali9ate du,2 re,re9ent2rile ,e care ni le .ace( de+,re acea+t2 .iin'2 i de+,re altele, ci un anu(it
ra,%rt interi%r ace+tei .iin'e ,e care #l nu(i( or+anizarea +aT ceea ce ,er(ite de.inirea unei anu(ite
li(:i nu (ai e+te .elul #n care ea re,re9int2 re,re9ent2rile, ci % anu(it2 ar$itectur2 intern2, % anu(it2
(%dalitate de a (%di.ica cuvintele #n+ei #n c%n.%r(itate cu ,%9i'ia ,e care ace+tea le %cu,2 unele .a'2
de altele- sistemul flexionar. #n t%ate ace+te ca9uri, ra,%rtarea re,re9ent2rii la ea #n+2i i rela'iile de
%rdine a c2r%r deter(inare % ,er(ite, #n a.ar2 %ric2rei (2+ur2ri cantitative, acea+t2 ra,%rtare, #nce, +2
de,ind2 de nite c%ndi'ii eEteri%are re,re9ent2rii #n+ei #n actualitatea ei; 6entru a ,utea le&a
re,re9entarea unui +en+ de re,re9entarea unui cuv#nt tre:uie, de acu( #nainte, +2 .aci re.erin'2 i +2 ai
acce+ la le&ile ,ur &ra(aticale ale unui li(:a/ care, dinc%l% de %rice .el de ,utere de a re,re9enta
re,re9ent2rile, a+cult2 de +i+te(ul ri&ur%+ al tran+.%r(2ril%r .%netice i al +u:%rd%n2ril%r +ale +inteticeT
#n e,%ca cla+ic2, li(:ile aveau % &ra(atic2 ,entru c2 aveau ca,acitatea de a re,re9entaT acu(, ele
re,re9int2 t%c(ai &ra'ie ace+tei &ra(atici care e, ,entru ele, un +%i de rever+ i+t%ric, un .el de v%lu(
interi%r i nece+ar .a'2 de care val%rile de re,re9entare nu (ai +#nt dec#t % .a'2 eEteri%ar2, +c#nteie>t%are
i vi9i:il2; 6entru a ,utea le&a, #ntr>un caracter :ine de.init, % +tructur2 ,ar'ial2 de vi9i:ilitatea de
an+a(:lu a unei .iin'e vii, e+te nev%ie acu( +2 te re.eri la le&ile ,ur :i%l%&ice care, retra+e #n +ine,
dinc%l% de t%ate (2rcile +i&naletice, decid a+u,ra ra,%rturil%r dintre .unc'ii i %r&aneT .iin'ele vii nu #i
(ai de.ine+c a+e(2n2rile, a.init2'ile i .a(iliile ,e :a9a de+cri,ti:ilit2'ii l%r etalateT ele ,%+ed2
caractere ,e care li(:a/ul le ,%ate ,arcur&e i de.ini ,entru c2 ele au % +tructur2 care e+te un .el de
rever+ %:+cur, v%lu(in%+ i interi%r al vi9i:ilit2'ii l%r- caracterele a,ar la +u,ra.a'a lu(inat2 i
di+cur+iv2
a
ace+tei (a+e +ecrete dar at%t,uternice ca un +%i de de,%9it eEteri%r +ituat la ,eri.eria un%r
%r&ani+(e r2+ucite, de acu( #nainte, #n ele #n+ele; #n +.#rit, atunci c#nd tre:uie +2 le&i
AB?
%u-intele )i lucrurile
Limitele reprezentrii
2*5
re,re9entarea %:iectului unei nev%i de t%ate %:iectele ce>i ,%t +ta dinainte #n actul +c$i(:ului, te ve9i
nev%it +2 recur&i la .%r(a i la cantitatea unei (unci care #i deter(in2 val%areaT ceea ce ierar$i9ea92
%:iectele #n (ic2rile c%ntinue ale ,ie'ii, nu (ai +#nt celelate %:iecte %ri celelate nev%iT ci activitatea
care le>a ,r%du+ i care, di+cret, +>a de,u+ #n eleT 9ilele i %rele nece+are .a:ric2rii, eEtra&erii +au
tran+,%rt2rii ace+t%r %:iecte +#nt, acu(, cele care c%n+tituie c%n+i+ten'a l%r ,r%,rie, +%liditatea l%r
c%(ercial2, le&ea l%r intern2 i, a+t.el, ceea ce +e ,%ate nu(i ,re'ul l%r realT ,lec#nd de la ace+t nucleu
e+en'ial, +c$i(:urile v%r ,utea avea l%c, iar ,re'urile de ,ia'2, du,2 ce v%r .i %+cilat, #i v%r &2+i
,unctul .iE;
Ace+t eveni(ent %arecu( eni&(atic, ace+t eveni(ent +u:teran care +>a ,etrecut, c2tre +.#ritul
+ec%lului al 1VIII>lea, #n ace+te trei d%(enii, +u,un#ndu>le, ,rintr>% +in&ur2 (icare, unei unice
ru,turi, ,%ate .i, #n +.#rit, redat #n unitatea din care ,r%vin .%r(ele lui .elurite; 6ute( +2 ne d2( +ea(a
c#t ar .i de +u,er.icial +2 c2ut2( acea+t2 unitate ,e latura unui ,r%&re+ al ra'i%nalit2'ii +au ,e aceea a
de+c%,eririi unei te(e culturale n%i; Ceea ce +>a ,etrecut #n ulti(ii ani ai +ec%lului al 1VIII>lea nu a
.%+t % intr%ducere a .en%(enel%r c%(,leEe ale :i%l%&iei, i+t%riei li(:il%r +au ,r%duc'iei indu+triale #n
nite .%r(e de anali92 ra'i%nal2 .a'2 de care ace+te .en%(ene ar .i r2(a+, ,#n2 #n cli,a aceea, +tr2ineT
nu a .%+t v%r:a nici de % tre9ire :ru+c2 a intere+ului > +u: Iin.luen'a" cine tie c2rui Ir%(anti+("
inci,ient > ,entru .i&urile c%(,leEe ale vie'ii, i+t%riei i +%ciet2'iiT nu a avut l%c nici % de+,rindere, +u:
,re+iunea ,r%:le(el%r l%r l2untrice, de un ra'i%nali+( +u,u+ (%delului (ecanicii, re&ulil%r anali9ei i
le&il%r #n'ele&erii; Sau, (ai cur#nd, t%ate ace+te ,r%ce+e au avut l%c, dar ca (ic2ri de +u,ra.a'2-
alterare i alunecare a intere+el%r culturale, redi+tri:uire a %,iniil%r i a /udec2'il%r, a,ari'ie a un%r n%i
.%r(e #n cadrul di+cur+ului tiin'i.ic, riduri +c$i'ate ,entru ,ri(a %ar2 ,e c$i,ul lu(in%+ al cun%aterii;
#ntr>un (%d (ai .unda(ental i la acel nivel la care cun%aterile +e #nr2d2cinea92 #n ,%9iti>vitatea l%r,
eveni(entul cu ,ricina ,rivete nu %:iectele vi9ate, anali9ate i eE,licate de c2tre cun%atere, nici
(2car (%dul de a le cun%ate +au de a le ra'i%nali9a, ci ra,%rtul dintre re,re9entare i ceea ce e+te dat
,rin inter(ediul ei; Ceea ce +>a ,r%du+ % dat2 cu Ada( S(it$, cu cei dint#i .il%l%&i, cu Xu++ieu, Vic`
dQA9Pr %ri La(arc[ e+te un decala/ in.i(, #n+2
a:+%lut e+en'ial, care a dat ,e+te ca, #ntrea&a &#ndire %ccidental2- re,re9entarea i>a ,ierdut ,uterea de
a #nte(eia > ,%rnind nu(ai de la ea #n+2i, #n ,r%,ria ei de+.2urare i ,rin /%cul ce % redu,lic2 .a'2 de
+ine > le&2turile ce ,%t uni di.eritele ei ele(ente; Nici % c%(,unere, nici % de+c%(,unere, nici % ana>
li92 %,er#nd cu identit2'i i di.eren'e nu (ai ,%ate /u+ti.ica le&2tura dintre re,re9ent2riT %rdinea,
ta:l%ul #n care acea+t2 %rdine +e +,a'iali9ea92, vecin2t2'ile ,e care le de.inete, +ucce+iunile ,e care ea
le aut%ri9ea92 ca t%t at#tea ,arcur+uri ,%+i:ile #ntre ,unctele de ,e +u,ra.a'a +a nu (ai +#nt ca,a:ile, de
acu( #nainte, +2 le&e #ntre ele nici re,re9ent2rile i nici ele(entele .iec2rei re,re9ent2ri #n ,arte;
C%ndi'ia de ,%+i:ilitate a ace+t%r le&2turi +e +ituea92, de acu( #nainte, #n a.ara re,re9ent2rii, dinc%l%
de vi9i:ilitatea ei i(ediat2, #ntr>un +%i de .undal al lu(ii, (ai ,r%.und i (ai den+ dec#t re,re9entarea
6entru a atin&e ,unctul de unde ,urced .%r(ele vi9i:ile ale .iin'el%r > +tructura .iin'el%r vii, val%area
:%&2'iil%r, +intaEa cuvintel%r >, tre:uie +2 tin9i +,re acea+t2 cul(e, +,re ace+t ,i+c nece+ar #n+2 nicic#nd
acce+i:il, care +e a.und2, t%t (ai de,arte de ,rivirile n%a+tre, #n ini(a #n+2i a lucruril%r; Retra+e
#n+,re e+en'a l%r ,r%,rie, +2l2luind, #n +.#rit, #n .%r'a care le ani(2, #n %r&ani9area care le (en'ine, #n
&ene9a ce nu #ncetea92 +2 le ,r%duc2, lucrurile +ca,2, #n adev2rul l%r .unda(ental, +,a'iului ,r%,riu
ta:l%uluiT #n l%c de a nu .i ni(ic altceva dec#t c%n+tan'a ce le re,arti9ea92 re,re9ent2rile c%n.%r( un%r
aceleai .%r(e, ele +e #n.2%ar2 #n +ine, #i c%n.er2 un v%lu( ,r%,riu, #i de.ine+c un +,a'iu interior
care, ,entru re,re9entarea n%a+tr2, +e +ituea92 n exterior. C2ci t%c(ai ,%rnind de la ar$itectura ,e care
% a+cund, de la c%e9iunea care #i (en'ine d%(ina'ia at%t,uternic2 i +ecret2 a+u,ra .iec2reia dintre
,2r'ile l%r, t%c(ai din ad#ncul ace+tei .%r'e care le .ace +2 +e na+c2 i +e ,2+tre92 #n ele ca i i(%:il2,
dar ne>#ncet#nd +2 vi:re9e vin lucrurile, ,e .ra&(ente, ,r%.iluri, :uc2'i, d#re, +2 +e %.ere, cu t%tul
,ar'ial, +,re a .i re,re9entate; *in re9erva l%r de neatin+, re,re9entarea nu i9:utete +2 de+,rind2,
:uc2'ic2 cu :uc2'ic2, dec#t ele(ente in.i(e a c2r%r c$eie de :%lt2 r2(#ne (ereu dinc%l%; S,a'iul de
%rdine care +ervea dre,t loc comun re,re9ent2rii i lucruril%r, vi9i:ilit2'ii e(,irice i re&ulil%r de :a92,
care unea re&ularit2'ile naturii i +i(ilitudinile i(a&ina'iei #n &ri/a identit2'il%r i di.eren'el%r, care
etala +uita e(,iric2 a re,re9ent2ril%r #ntr>un ta:l%u +i(ul>
2*6
%u-intele )i lucrurile
Limitele reprezentrii
2*7
tan i ,er(itea ,arcur&erea ,a+ cu ,a+, #ntr>% +uit2 l%&ic2, a an+a(:lului ele(entel%r naturii .2cute +2
.ie c%nte(,%rane cu ele #n+ele, ace+t +,a'iu de %rdine va .i, din ace+t (%(ent, di+l%cat- v%r eEi+ta, ,e
de % ,arte, lucrurile, cu %r&ani9area l%r ,r%,rie, cu nervurile l%r +ecrete, cu +,a'iul ce le articulea92, cu
ti(,ul ce le ,r%duceT i, ,e de alt2 ,arte, va eEi+ta re,re9entarea, ,ura +ucce+iune te(,%ral2 ,rin care
lucrurile +e anun'2, t%tdeauna #n (%d ,ar'ial, unei +u:iectivit2'i, unei c%ntiin'e, e.%rtului i9%lat al unei
cun%ateri, individului I,+i$%l%&ic" care, din ad#ncul ,r%,riei +ale i+t%rii +au +,ri/i>nindu>+e ,e tradi'ia
care i>a .%+t tran+(i+2, +e +tr2duiete +2 cun%a+c2; Re,re9entarea e+te ,e cale de a nu (ai ,utea +2
de.inea+c2 (%dul de a .i c%(un at#t lucruril%r, c#t i cun%aterii; Fiin'a #n+2i a ceea ce e+te re,re9entat
va c2dea, de acu( #nainte, #n a.ara re,re9ent2rii ca atare;
Acea+t2 ,r%,%9i'ie e, t%tui, i(,rudent2; Ea antici,ea92, #n %rice ca9, a+u,ra unei %r&ani92ri a
cun%aterii care nu e+te #nc2 de.initiv +ta:ilit2 la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea Nu tre:uie +2 uit2( c2
dac2 S(it$, Xu++ieu i f; X%ne+ +>au .%l%+it de n%'iunile de (unc2, %r&ani9are i +i+te( &ra(atical, ei
nu au .2cut>% #n nici un ca9 +,re a iei din +,a'iul ta:ular de.init de &#ndirea cla+ic2, ,entru a %c%li
vi9i:ilitatea lucruril%r i a +c2,a de /%cul re,re9ent2rii ce +e aut%re,re9int2T au .2cut>% nu(ai ,entru a
in+taura % .%r(2 de le&2tur2 care +2 .ie #n acelai ti(, anali9a:il2, c%n+tant2 i #nte(eiat2; *ar #n e.%r>
tul l%r c%ntinua +2 .ie v%r:a t%t de a.larea %rdinii &enerale a identit2'il%r i di.eren'el%r; Marele %c%l
care va ,%rni, ,e ,artea cealalt2 a re,re9ent2rii, #n c2utarea .iin'ei #n+ei a ceea ce e+te re,re9entat nu
+>a #nc$eiat #nc2T nu a .%+t in+taurat dec#t l%cul ,%rnind de la care ace+t %c%l va deveni ,%+i:il; In+2,
de%ca(dat2, ace+t l%c c%ntinu2 +2 .i&ure9e t%t #n cadrul %r&ani92ril%r interi%are re,re9ent2rii; Ace+tei
c%n.i&ura'ii e,i+te(%l%&ice a(:i&ue #i c%re+,unde, de+i&ur, % dualitate .il%+%.ic2 ce atra&e aten'ia
a+u,ra a,r%,iatului ei de9n%d2(#nt;
C%eEi+ten'a, la +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, a Ide%l%&iei i a .il%+%.iei critice > a lui *e+tutt de
TracP i, re+,ectiv, a lui ^ant > di+%cia92, +u: .%r(a a d%u2 &#ndiri eEteri%are, #n+2 +i(ultane una
alteia, ceea ce re.lec'iile tiin'i.ice (en'in #ntr>% unitate (enit2 a +e .ractura #n +curt ti(,; La *e+tutt i
)erand%, Ide%l%&ia trece dre,t +in&ura .%r(2 ra'i%nal2 i tiin'i.ic2 ,e care .il%+%.ia % ,%ate #(:r2ca
i, #n
acelai ti(,, dre,t unicul .unda(ent .il%+%.ic ce ,%ate .i ,r%,u+ tiin'el%r, #n &eneral, i .iec2rui
d%(eniu al cun%aterii, #n ,articular; Wtiin'2 a ideil%r, Ide%l%&ia tre:uie +2 .ie % cun%atere de acelai
ti, cu acele cun%ateri care #i iau dre,t %:iect .iin'ele naturii, cuvintele li(:a/ului +au le&ile +%ciet2'ii,
#n+2 eEact #n (2+ura #n care are dre,t %:iect ideile, (%dul de a le eE,ri(a ,rin cuvinte i acela de a le
le&a #n ra'i%na(ente, Ide%l%&ia ec$ivalea92 cu )ra(atica i cu L%&ica %ric2rei tiin'e ,%+i:ile;
Ide%l%&ia nu inter%&$ea92 .unda(entul, li(itele %ri r2d2cina re,re9ent2riiT ea ,arcur&e, d%ar,
d%(eniul re,re9ent2ril%r #n &eneralT .iEea92 +ucce+iunile care a,ar #n c$i, nece+arT de.inete le&2turile
care +e +ta:ile+cT +c%ate #n eviden'2 le&ile de c%(,unere i de de+c%(,unere d%(inante; Ea +ituea92
#ntrea&a cun%atere #n +,a'iul re,re9ent2ril%r i, ,arcur&#nd ace+t +,a'iu, .%r(ulea92 cun%tin'ele
d%:#ndite cu ,rivire la le&ile care #l &uvernea92; Ea e+te, #ntr>un anu(it +en+, tiin'a tutur%r tiin'el%r;
#n+2 acea+t2 redu,licare .%ndat%are nu % +c%ate din c#(,ul re,re9ent2riiT ea are +c%,ul de a reduce
%rice cun%atere ,rivind % re,re9entare la i(ediatul de care nu +e ,%ate nici%dat2 +c2,a- IV>a'i dat
vre%dat2, c#t de ,u'in, +ea(a de ceea ce #n+ea(n2 a &#ndi, de ceea ce +i('i'i atunci c#nd &#ndi'i, nu
c%ntea92 la ceJ;;; V2 +,une'i- +ndesc asta, atunci c#nd ave'i % %,inie, c#nd .%r(ula'i % /udecat2; A
.%r(ula % /udecat2 adev2rat2 +au .al+2 e+te e.ectiv un act de &#ndireT ace+t act c%n+t2 #n a +i('i c2
eEi+t2 un ra,%rt, % rela'ie;;; 8 +ndi, cu( vede'i, nseamn tot a simi i nu e ni(ic altceva dec#t a
+i('i
1
"; Tre:uie, t%tui, +2 re'ine( c2, de.inind &#ndirea unui ra,%rt ca +i('ire a acelui ra,%rt +au, (ai
,e +curt, de.inind &#ndirea, #n &eneral, ,rin +en9a'ie, *e+tutt ac%,er2, .2r2 a>l i de,2i, #ntre&ul
d%(eniu al re,re9ent2riiT el atin&e #n+2 .r%ntiera unde +en9a'ia, ca .%r(2 ,ri(ar2 i a:+%lut +i(,l2 a
re,re9ent2rii, ca i c%n'inut (ini(al a ceea ce ,%ate .i %.erit +,re &#ndire, :a+culea92 #n %rdinea
c%ndi'iil%r .i9i%l%&ice care ,%t da +ea(a de acea+ta; Ceea ce, citit #ntr>un anu(e +en+, a,are dre,t
&eneralitatea de
ce
l (ai (ic &rad a &#ndirii, de+ci.rat dintr>% alt2 direc'ie a,are dre,t re9ultatul c%(,leE
al unei +in&ularit2'i 9%%l%&ice- INu
a
ve( dec#t % cun%atere inc%(,let2 a+u,ra unui ani(al dac2
l
*e+tutt de TracP, 4lements d:Ideolo+ie, v%i; I, ,; ==>=H;
2**
%u-intele )i lucrurile
Limitele reprezentrii
AB
nu>i cun%ate( .acult2'ile intelectuale; Ide%l%&ia e+te % ,arte a 9%%l%&iei i, (ai cu +ea(2 la %(,
acea+t2 ,arte e+te i(,%rtant2 i (erit2 a .i a,r%.undat2
1
"; #n (%(entul c#nd anali9a re,re9ent2rii
a/un&e la eEten+ia (aEi(2, ea atin&e cu (ar&inea ei cea (ai eEteri%ar2 un d%(eniu care ar .i
a,r%Ei(ativ > +au care, (ai cur#nd, va .i, c2ci nu eEi+t2 #nc2 > acela al unei tiin'e naturale de+,re %(;
Oric#t de (ult +>ar de%+e:i ,rin .%r(2, +til i %:iective, inter%&a'ia [antian2 i aceea a Ide%l%&il%r au
un acelai ,unct de a,lica'ie- ra,%rtul dintre re,re9ent2ri; ^ant, #n+2, nu ,re+u,une eEi+ten'a ace+tui
ra,%rt > a ceea ce #l #nte(eia92 i #l /u+ti.ic2 > la nivelul re,re9ent2rii, %ric#t ar .i acea+ta de atenuat2 #n
c%n'inutul ei, a/un&#nd, la (ar&inile ,a+ivit2'ii i ale c%ntiin'ei, +2 nu .ie altceva dec#t +en9a'ie ,ur i
+i(,luT el inter%&$ea92 ace+t ra,%rt #n direc'ia a ceea ce #l .ace ,%+i:il #n &eneralitatea lui; #n l%c +2
.unda(ente9e le&2tura dintre re,re9ent2ri ,rintr>un +%i de &%lire intern2 care +2 % vide9e, ,u'in c#te
,u'in, ,#n2 la i(,re+ia ,ur2, el % #nte(eia92 ,e c%ndi'iile care #i de.ine+c .%r(a univer+al vala:il2;
Orient#n>du>i #n .elul ace+ta inter%&a'ia, ^ant %c%lete re,re9entarea i ceea ce +e %.er2 ,rin
inter(ediul ei, ,entru a +e adre+a #n+ei in+tan'ei ,%rnind de la care %rice re,re9entare, %ricare ar .i ea,
,%ate .i dat2; 6rin ur(are, nu re,re9ent2rile ca atare +#nt cele care, a+cult#nd de re&ulile unui /%c nu(ai
al l%r, ,%t +2 +e de+.2%are cu de la +ine ,utere i, ,rintr>% unic2 (icare, +2 +e de+c%(,un2 F,rin
anali92G i +2 +e rec%(,un2 F,rin +inte92G- nu(ai nite /udec2'i :a9ate ,e eE,erien'2 +au nite
c%n+tat2ri e(,irice ,%t +2 +e #nte(eie9e ,e c%n'inuturile re,re9ent2rii; Oricare alt .el de le&2tur2, dac2
+e d%rete univer+al2, tre:uie +2>i caute te(eiul dinc%l% de %rice .el de eE,erien'2, #ntr>un a priori
care +2 % .ac2 ,%+i:il2; E+te v%r:a nu de % alt2 lu(e, ci de c%ndi'iile #n care ,%ate +2 eEi+te %ricare
re,re9entare a lu(ii, #n &eneral;
EEi+t2, ,rin ur(are, % c%re+,%nden'2 de net2&2duit #ntre critica [antian2 i ceea ce, #n aceeai e,%c2, +e
,r%,unea dre,t cea dint#i .%r(2 a,r%a,e c%(,let2 de anali92 ide%l%&ic2; EEtin9#ndu>i re.lec'ia a+u,ra
#ntre&ului c#(, al cun%aterii > de la i(,re+iile %ri&inare ,#n2 la ec%n%(ia ,%litic2, trec#nd
1
Id;, i*id., ,re.a'2, ,; 1;
,rin l%&ic2, arit(etic2, tiin'ele naturii i &ra(atic2 >, Ide%l%&ia #ncerca, #n+2, +2 recu,rind2 #n .%r(a
re,re9ent2rii t%c(ai ceea ce era ,e cale de a +e c%n+titui i de a +e rec%n+titui #n a.ara re,re9ent2rii;
Acea+t2 recu,rindere, acea+t2 reluare i #ncercare de reintrare #n ,%+e+ie nu ,%ate .i .2cut2 dec#t +u:
.%r(a a,r%a,e (itic2 a unei &ene9e de%,%triv2 +in&ulare i univer+ale- % c%ntiin'2, i9%lat2, vid2 i
a:+tract2, tre:uia, ,lec#nd de la re,re9entarea cea (ai (2runt2, +2 de9v%lte din a,r%a,e #n a,r%a,e
(arele ta:l%u a t%t ce re,re9enta:il; *in ace+t ,unct de vedere, Ide%l%&ia e+te ulti(a dintre .il%+%.iile
cla+ice, ca( #n acelai .el cu( @uliette e+te cea din ur(2 ,%ve+tire cla+ic2; Scenele i ra'i%na(entele
lui Sade reiau n%ua vi%len'2 a d%rin'ei #n de+.2urarea unei re,re9ent2ri tran+,arente i .2r2 cu+urT
anali9ele Ide%l%&iei reiau, #n i+t%ri+irea unei nateri, t%ate .%r(ele, ,#n2 la cele (ai c%(,leEe, ale
re,re9ent2rii; #n c%(,ara'ie cu Ide%l%&ia, critica [antian2 (arc$ea92, #n +c$i(:, ,ra&ul (%dernit2'ii
n%a+treT ea inter%&$ea92 re,re9entarea nu din ,er+,ectiva (ic2rii in.inite ce duce de la ele(entul cel
(ai +i(,lu ,#n2 la t%ate c%(:ina'iile lui ,%+i:ile, ci ,%rnind de la li(itele de dre,t ale re,re9ent2rii;
Critica [antian2 rati.ic2, a+t.el, ,ri(a ace+t eveni(ent al culturii eur%,ene c%nte(,%ran cu +.#ritul
+ec%lului al 1VUI>lea- retra&erea cun%aterii i a &#ndirii #n a.ara +,a'iului re,re9ent2rii; Ace+t +,a'iu
e+te #n acel (%(ent ,u+ +u: +e(nul #ntre:2rii #n ceea ce ,rivete .unda(entul, %ri&inea i li(itele lui-
,rin c$iar ace+t .a,t, c#(,ul neli(itat al re,re9ent2rii, ,e care &#ndirea cla+ic2 #l in+taura+e, iar
Ide%l%&ia v%i+e +2>l ,arcur&2 ,a+ cu ,a+, #n (%d di+cur+iv i tiin'i.ic, a,are ca % (eta.i9ic2; *ar ca %
(eta.i9ic2 ce nu +>ar .i %c%lit nici%dat2 ,e +ine #n+2i, care +>ar .i in+taurat #ntr>un d%&(ati+( naiv i
care nu ar .i .2cut +2 ia+2 nici%dat2 la lu(in2 ,r%:le(a ,r%,riei ei #ndre,t2'iri; *in ace+t ,unct de
vedere, Critica d2 #n vilea& di(en+iunea (eta.i9ic2 ,e care .il%+%.ia +ec%lului al 1VIIHea v%i+e +2 %
reduc2 i +2 % re9%lve eEclu+iv ,rin anali9a re,re9ent2rii; *ar, #n acelai ti(,, ea inau&urea92
,%+i:ilitatea unei alte (eta.i9ici, al c2rei %:iectiv ar .i acela de a inter%&a, #n a.ara +,a'iului
re,re9ent2rii, t%t ce ,%ate .i +ur+2 i %ri&ine a ace+teiaT ea .ace ,%+i:ile t%ate acele .il%+%.ii ale Vie'ii,
ale V%in'ei, ale Cuv#ntului ,e care +ec%lul al 1l1>lea le va de9v%lta ,e ur(ele l2+ate de critic2;
A@
%u-intele )i lucrurile
Limitele reprezentrii
A1
VI; SINTE0ELE OBIECTIVE
*e aici, % +erie a,r%a,e ne+.#rit2 de c%n+ecin'e; *e c%n+ecin'e, #n t%t ca9ul, neli(itate, av#nd #n
vedere c2 &#ndirea n%a+tr2 c%ntinu2 i a+t29i +2 a,ar'in2 dina+tiei l%r; #n ,ri( ,lan tre:uie, .2r2
#nd%ial2, ,la+at2 a,ari'ia +i(ultan2 a unei te(e tran+cendentale i a un%r c#(,uri e(,irice n%i, +au, cel
,u'in, re,arti9ate i .unda(entate #ntr>un c$i, n%u; A( v29ut cu( a,ari'ia, #n +ec%lul al 1VII>lea, a
unei mathesis, ca tiin'2 &eneral2 a %rdinii, nu avu+e+e nu(ai un r%l .%ndat%r #n di+ci,linele
(ate(atice, ci .u+e+e t%t%dat2 c%relativ2 .%r(2rii un%r d%(enii di.erite i ,ur e(,irice, ,recu(
&ra(atica &eneral2, i+t%ria natural2 i anali9a :%&2'iil%rT ace+te d%(enii nu au .%+t edi.icate #n
c%n.%r(itate cu un I(%del" ,e care l>ar .i i(,u+ (ate(ati9area %ri (ecanici9area naturiiT ele +>au
c%n+tituit i %r&ani9at ,e .%ndul unei ,%+i:ilit2'i &enerale- aceea care ,er(itea +ta:ilirea, #ntre
re,re9ent2ri, a unui ta:l%u %rd%nat al identit2'il%r i di.eren'el%r; *i9%lvarea, #n ulti(ele decenii ale
+ec%lului al 1VIII>lea, a ace+tui c#(, %(%&en al re,re9ent2ril%r %rd%na:ile e+te ceea ce a du+ la
a,ari'ia, c%relativ2, a d%u2 .%r(e n%i de &#ndire; Una dintre ele inter%&$ea92 c%ndi'iile unui ra,%rt
#ntre re,re9ent2ri din ,unctul de vedere a ceea ce le .ace, #n &eneral, ,%+i:ile- ea +c%ate, #n .elul ace+ta,
la lu(in2 un c#(, tran+cendental #n care +u:iectul, care nu e+te nici%dat2 acce+i:il ,rin eE,erien'2
Fne.iind e(,iricG, dar care, #n acelai ti(,, e+te .init Fdat .iind c2 nu eEi+t2 intui'ie intelectual2G,
deter(in2, ,rin ra,%rtarea lui la un %:iect x, t%ate c%ndi'iile .%r(ale ale eE,erien'ei #n &eneralT anali9a
+u:iectului tran+cendental e+te cea care +c%ate la lu(in2 .unda(entul unei +inte9e ,%+i:ile #ntre
re,re9ent2ri; O,u+2 i +i(etric2 ace+tei de+c$ideri #n+,re tran+cendental, % alt2 .%r(2 de &#ndire
inter%&$ea92 c%ndi'iile unui ra,%rt #ntre re,re9ent2ri din direc'ia .iin'ei #n+ei care e+te re,re9entat2-
ceea ce, la %ri9%ntul tutur%r re,re9ent2ril%r actuale, +e indic2 de la +ine ca .iind .unda(entul unit2'ii
l%r, +#nt acele %:iecte nicic#nd %:iec>tiva:ile, acele re,re9ent2ri nici%dat2 ,e de>a>ntre&ul re,re9en>
ta:ile, acele vi9i:ilit2'i de%,%triv2 (ani.e+te i invi9i:ile, acele realit2'i retra+e eEact #n (2+ura #n care
+#nt #nte(eiet%arele a ceea ce ni +e %.er2 +,re cun%atere i avan+ea92 ,#n2 la n%i- ,uterea de (unc2,
.%r'a vie'ii, ,utin'a de a v%r:i;
T%c(ai #n te(eiul ace+t%r .%r(e ce ,#nde+c la &rani'ele eEteri%are ale eE,erien'ei n%a+tre, val%area
lucruril%r, %r&ani9area .iin'el%r vii, +tructura &ra(atical2 i a.initatea i+t%ric2 a li(:il%r vin ,#n2 la
re,re9ent2rile n%a+tre i +%licit2 din ,artea n%a+tr2 +arcina ,%ate in.init2 a cun%aterii; #n .elul ace+ta,
c%ndi'iile de ,%+i:ilitate ale eE,erien'ei +#nt c2utate #n c%ndi'iile de ,%+i:ilitate ale %:iectului i ale
eEi+ten'ei +ale, #n vre(e ce, #n re.lec'ia tran+cendental2, c%ndi'iile de ,%+i:ilitate ale %:iectel%r
eE,erien'ei +#nt identi.icate cu c%ndi'iile de ,%+i:ilitate ale eE,erien'ei #n+ei; N%ua ,%9itivitate a
tiin'el%r vie'ii, li(:a/ului i ec%n%(iei +e a.l2 #n c%re+,%nden'2 direct2 cu in+taurarea unei .il%+%.ii
tran+cendentale;
Munca, via'a i li(:a/ul a,ar ca t%t at#tea Itran+cendentalii" ce .ac ,%+i:il2 cun%aterea %:iectiv2 a
.iin'el%r vii, a le&il%r ,r%duc'iei i a .%r(el%r li(:a/ului; #n .iin'a l%r, ele +#nt #n a.ara cun%aterii, dar
,rin c$iar ace+t .a,t ele +#nt c%ndi'ii ale cun%ateriiT ele c%re+,und de+c%,eririi, de c2tre ^ant, a unui
c#(, tran+cendental, #n+2 di.er2, t%tui, de ace+ta #n d%u2 ,uncte e+en'iale- +e ,la+ea92 de ,artea
%:iectului i, #ntr>% %arecare (2+ur2, dinc%l% de elT a+e(eni Ideei #n *ialectica tran+cendental2, ele
t%tali9ea92 .en%(enele i enun'2 c%eren'a a priori a (ulti,licit2'il%r e(,iriceT ,e care, #n+2, le .unda>
(entea92 #ntr>% .iin'2 a c2rei realitate eni&(atic2 c%n+tituie, #naintea %ric2rei cun%ateri, %rdinea i
liantul a ceea ce acea+ta are de cun%+cutT #n ,lu+, ele ,rive+c d%(eniul adev2ruril%r a posteriori i
,rinci,iile +inte9ei ace+t%ra, i nu +inte9a a priori a %ric2rei eE,erien'e ,%+i:ile; 6ri(a di.eren'2 F.a,tul
c2 tran+>cendentaliile +e ,la+ea92 de ,artea %:iectuluiG eE,lic2 a,ari'ia acel%r (eta.i9ici care, #n ciuda
cr%n%l%&iei l%r ,%+t>[antiene, a,ar ca I,recritice"- c2ci, #ntr>adev2r, ele evit2 anali9a c%ndi'iil%r
cun%aterii aa cu( +e ,%t ace+tea revela la nivelul +u:iectivit2'ii tran+cendentaleT #n +c$i(:, ace+te
(eta.i9ici +e de9v%lt2 ,%rnind de la tran+cendentaliile %:iective FCuv#ntul liZ *u(ne9eu, V%in'a,
Via'aG care nu +#nt ,%+i:ile dec#t in (2+ura #n care d%(eniul re,re9ent2rii e+te #n ,reala:il li(itatT +ie
a,ar'in, ,rin ur(are, aceluiai +%l ar$e%l%&ic ca i Critica (+2i; Cea de>a d%ua di.eren'2 F.a,tul c2
ace+te tran+cendentalii ,rive+c +inte9ele a posteriori> eE,lic2 a,ari'ia unui I,%9itivi+("- eE,erien'ei i
+e %.er2 un #ntre& +trat de .en%(ene a c2r%r ra'i%nalitate i #nl2n'uire +e +,ri/in2 ,e un .unda(ent
AA
%u-intele )i lucrurile
%:iectiv ce nu ,%ate .i adu+ la lu(in2T +e ,%t cun%ate nu +u:+tan'ele, ci .en%(eneleT nu e+en'ele, ci
le&ileT nu .iin'ele, ci re&ularit2'ile l%r; Se in+taurea92, a+t.el, ,lec#nd de la critic2 > +au, (ai cur#nd, de
la decala/ul dintre .iin'2 i re,re9entare, a c2rui ,ri(2 c%n+tatare .il%+%.ic2 e+te [antiani+(ul >, %
c%rela'ie .unda(ental2- de % ,arte, (eta.i9ici ale %:iectului, (ai eEact (eta.i9ici ale acelui .%nd
nici%dat2 %:iectiva:il de unde vin lucrurile #n+,re cun%aterea n%a+tr2 de +u,ra.a'2T de cealalt2 ,arte,
.il%+%.ii care #i +ta:ile+c dre,t %:iectiv eEclu+iv %:+ervarea a eEact ceea ce +e %.er2 unei cun%ateri
,%9itive; E+te evident .elul #n care cei d%i ter(eni ai ace+tei %,%9i'ii +e +,ri/in2 i +e c%n+%lidea92 unul
,e cel2laltT (eta.i9icile I.%nduril%r" +au ale Itran+cendentaliil%r" %:iective #i v%r a.la ,unctul de atac
#n te9aurul de cun%tin'e ,%9itive F#n +,ecial acela ,e care #l ,%t $r2ni :i%l%&ia, ec%n%(ia i .il%l%&iaGT
i, inver+, ,%9itivi+(ele #i v%r &2+i /u+ti.icarea #n +e,ara'ia dintre .%ndul i(,%+i:il de cun%+cut i
ra'i%nalitatea a ceea ce ,%ate .i cun%+cut Triun&$iul critic2>,%9itivi+(>(eta.i9ic2 a %:iectului e+te
c%n+titutiv ,entru &#ndirea eur%,ean2, de la #nce,utul +ec%lului al 1l1>lea i ,#n2 la Ber&+%n;
O a+t.el de %r&ani9are e+te le&at2, #n ,%+i:ilitatea ei ar$e%l%&ic2, de a,ari'ia acel%r c#(,uri e(,irice
de care +tricta anali92 intern2 a re,re9ent2rii nu (ai ,%ate, de acu( #nainte, da +ea(2; Ea e+te, ,rin
ur(are, c%relativ2 unei +erie de c%n.i&ura'ii ,r%,rii epistemei (%derne;
Mai #nt#i, #i .ace a,ari'ia % te(2 care ,#n2 #n acel (%(ent r2(2+e+e ne.%r(ulat2 i, la dre,t v%r:ind,
ineEi+tent2; 6%ate ,2rea ciudat c2, #n e,%ca cla+ic2, nu +>a #ncercat (ate(ati9area tiin'el%r de
%:+erva'ie, a cun%tin'el%r &ra(aticale +au a eE,erien'ei ec%n%(ice; Ca i cu( (ate(ati9area
&alilean2 a naturii i .unda(entul %.erit de (ecanic2 ar .i .%+t de a/un+ ,entru a duce la :un +.#rit
,r%iectul unei mathesis. Nu e+te, #n+2, ni(ic ,arad%Eal #n ace+t .a,t- anali9a re,re9ent2ril%r ,e
,rinci,iul identit2'il%r i al di.eren'el%r, ,unerea l%r #n %rdine +u: .%r(2 de ta:l%uri i(ua:ile +ituau, de
dre,t, tiin'ele calitativului #n c#(,ul unei mathesis univer+ale; La +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea +e
,r%duce % +e,ara'ie .unda(ental2 i t%tal n%u2T dat .iind c2 le&2tura dintre re,re9ent2ri nu +e (ai
+ta:ilete ,rin #n+2i (icarea care le de+c%(,une, di+ci,linele analitice +e tre9e+c e,i+te(%l%&ic
di+tincte de cele care +#nt
Limitele reprezentrii
A=
nev%ite +2 recur&2 la +inte92; V%( avea, ,rin ur(are, un c#(, de tiin'e a priori, de tiin'e .%r(ale i
,ure, de tiin'e deductive ce 'in de l%&ic2 i de (ate(atic2T ,e de alt2 ,arte, +e %:+erv2 de+,rinderea
unui d%(eniu de tiin'e a posteriori, de tiin'e e(,irice ce nu utili9ea92 .%r(ele deductive dec#t #n
(%d .ra&(entar i #n re&iuni +trict l%cali9ate; Or, acea+t2 +e,ara'ie are dre,t c%n+ecin'2 ,re%cu,area
e,i+te(%l%&ic2 de a re&2+i la alt nivel unitatea ,ierdut2 #n ur(a di+%cierii dintre mathesis i tiin'a
univer+al2 a %rdinii; *e aici, % +erie #ntrea&2 de e.%rturi ce caracteri9ea92 re.lec'ia (%dern2 a+u,ra
tiin'el%r- cla+i.icarea d%(eniil%r cun%aterii ,e :a9a (ate(aticil%r i in+taurarea unei ierar$ii care
.ace ,%+i:il2 #naintarea ,r%&re+iv2 +,re ceva t%t (ai c%(,leE i t%t (ai ,u'in eEactT re.lec'ia ,e
(ar&inea (et%del%r e(,irice de induc'ie i, t%t%dat2, e.%rtul de a le .unda(enta .il%+%.ic i de a le
/u+ti.ica din ,unct de vedere .%r(alT #ncercarea de a ,uri.ica, de a .%r(ali9a i ,%ate c$iar de a
(ate(ati9a d%(eniile ec%n%(iei, :i%l%&iei i, ,#n2 la ur(2, al lin&vi+ticii #n+ei; Ca % c%ntra,%ndere
la t%ate ace+te tentative de a rec%n+titui un c#(, e,i+te(%l%&ic unitar, +e .ace au9it2, la intervale
re&ulate, a.ir(area unei i(,%+i:ilit2'i- acea+ta +>ar dat%ra .ie unei +,eci.icit2'i ireducti:ile a vie'ii
F+,eci.icitate ce +e #ncearc2 a .i circu(+cri+2 (ai ale+ la #nce,utul +ec%lului al 1l1>leaG, .ie
caracterului cu t%tul ,articular al tiin'el%r u(ane, care ,are a re9i+ta %ric2rei reduc'ii (et%d%l%&ice
Fde.inirea i (2+urarea ace+tei re9i+ten'e e+te #ncercat2 #n +,ecial #n cea de>a d%u2 /u(2tate a +ec%lului
al 1l1>leaG; #n acea+t2 du:l2 a.ir(a'ie, alternat2 +au +i(ultan2, de a ,utea i de a nu ,utea .%r(ali9a
e(,iricul +e cuvine, .2r2 #nd%ial2, +2 recun%ate( d#ra acelui eveni(ent de (are ad#nci(e care,
a,r%a,e de +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, a eEclu+ ,%+i:ilitatea +inte9ei din +,a'iul re,re9ent2ril%r;
Ace+t eveni(ent e+te cel care ,la+ea92 .%r(ali9area F+au (ate(ati9areaG #n (ie9ul %ric2rui ,r%iect
tiin'i.ic (%dernT t%t el e+te cel care eE,lic2 de ce %rice (ate(ati9are ,ri,it2 +au %rice .%r(ali9are
naiv2 a e(,iricului #(:rac2 a,aren'a unui d%&(ati+( I,recritic" i r2+un2, #n &#ndire, ca %
re#nt%arcere la ,latitudinile Ide%l%&iei;
Ar (ai tre:ui ev%cat2 i % a d%ua tr2+2tur2 a epistemei (%derne; *e>a lun&ul e,%cii cla+ice, le&2tur2
c%n+tant2 i .unda(ental2 dintre cun%atere, c$iar e(,iric2, i % mathesis
A?
%u-intele )i lucrurile
univer+al2 /u+ti.ica ,r%iectul, ne#ncetat reluat +u: di.erite .%r(e, al reali92rii unui corpus #n +.#rit
uni.icat al tutur%r cun%tin'el%rT ace+t ,r%iect a luat, r#nd ,e r#nd, .2r2 #n+2 a>i (%di.ica .unda(entul,
#n.2'iarea .ie a unei tiin'e &enerale a (ic2rii, .ie a unei caracteri+tici univer+ale, .ie a unei li(:i
ela:%rate i rec%n+tituite #n t%ate val%rile ei de anali92 i #n t%ate ,%+i:ilit2'ile ei de +intaE2, .ie, #n
+.#rit, a unei Encicl%,edii al.a:etice %ri analitice a cun%ateriiT c%ntea92 ,rea ,u'in .a,tul c2 ace+te
#ncerc2ri nu au .%+t du+e ,#n2 la ca,2t +au c2 nu au reali9at #n t%talitate ,r%iectul care le d2du+e
natere- t%ate (ani.e+t2, la +u,ra.a'a vi9i:il2 a eveni(entel%r i a teEtel%r, ,r%.unda unitate ,e care
e,%ca cla+ic2 % in+taura+e c%n.erind cun%aterii, dre,t +%clu ar$e%l%&ic, anali9a identit2'il%r i a
di.eren'el%r, ca i ,%+i:ilitatea univer+al2 a unei %rd%n2ri; A+t.el #nc#t *e+carte+, Lei:ni9, *ider%t i
dQAle(:ert, ,rin ceea ce ,%ate .i nu(it eecul l%r, ,rin %,era l%r neter(inat2 +au deviat2, r2(#neau
inti( le&a'i de ceea ce era c%n+titutiv ,entru &#ndirea cla+ic2; #nce,#nd cu +ec%lul al 1l1>lea, unitatea
acelei mahesis +e ru,e; *e d%u2 %ri- % dat2 ,e linia ce +e,ar2 .%r(ele ,ure ale anali9ei de le&ile
+inte9ei, a d%ua %ar2 ,e linia ce de+,arte, atunci c#nd +e ,une ,r%:le(a de a %.eri un .unda(ent
+inte9el%r, +u:iectivitatea tran+cendental2 de (%dul de a .i al %:iectel%r; Ace+te d%u2 .%r(e de ru,tur2
duc la naterea a d%u2 +erii de tentative, ,e care % anu(it2 inten'ie de univer+alitate ,are a le ,la+a #n
,%9i'ia de ec%u al #ntre,rinderil%r carte9ian2 i lei:ni9ian2; *ac2 v%( ,rivi, #n+2, ceva (ai de a,r%a,e,
v%( %:+erva c2 uni.icarea c#(,ului cun%aterii nu are i nu ,%ate avea, #n +ec%lul al 1l1>lea, nici
aceleai .%r(e, nici aceleai ,reten'ii i nici aceleai .unda(ente ca #n e,%ca cla+ic2; #n e,%ca lui
*e+carte+ i Lei:ni9, tran+,aren'a reci,r%c2 dintre d%(eniile cun%aterii i .il%+%.ie era de,lin2,
a/un&#nd ,#n2 ac%l% #nc#t univer+ali9area cun%aterii +u: .%r(a unei &#ndiri .il%+%.ice nu nece+ita un
(%d de re.lec'ie +,eci.ic; O dat2 cu ^ant, ,r%:le(a e+te cu t%tul altaT cun%aterea nu (ai ,%ate +2 +e
de+.2%are ,e .%ndul uni.icat i uni.icat%r al unei mathesis. 6e de % ,arte, #nce,e +2 +e ,un2 ,r%:le(a
ra,%rturil%r dintre c#(,ul .%r(al i c#(,ul tran+cendental Fi, la ace+t nivel, t%ate c%n'inuturile
e(,irice ale cun%aterii +#nt ,u+e #ntre ,arante9e i r2(#n li,+ite de %rice .el de validitateGT ,e de alt2
,arte, #nce,e +2 +e
Limitele reprezentrii
AH
,un2 ,r%:le(a ra,%rturil%r dintre d%(eniul e(,iricit2'ii i .unda(entul tran+cendental al cun%aterii
Fi, atunci, %rdinea ,ur2 a .%r(alului e+te dat2 de%,arte ca ne,ertinent2 #n a da +ea(2 de re&iunea #n
care #i a.l2 te(eiul %rice eE,erien'2, c$iar i aceea a .%r(el%r ,ure ale &#ndiriiG; #n+2 at#t #ntr>un ca9,
c#t i #n cel2lalt, &#ndirea .il%+%.ic2 a univer+alit2'ii nu e+te de acelai nivel cu c#(,ul cun%aterii realeT
ea +e c%n+tituie .ie ca % re.lec'ie ,ur2, +u+ce,ti:il2 +2 fundamenteze, .ie ca % recu,rindere ca,a:il2 +2
dez-luie. 6ri(a dintre ace+te .%r(e de .il%+%.ie +>a (ani.e+tat, (ai #nt#i, #n #ntre,rinderea .ic$te>ean2,
#n care t%talitatea d%(eniului tran+cendental e+te &enetic dedu+2 din le&ile ,ure, univer+ale i &%ale ale
&#ndirii- +e de+c$ide, #n .elul ace+ta, un c#(, de inve+ti&a'ie #n care +e #ncearc2 .ie reducerea re.lec'iei
tran+cendentale la anali9a .%r(ali+(el%r, .ie de+c%,erirea terenului de ,%+i:ilitate a %ric2rui .el de
.%r(ali+( #n +u:iectivitatea tran+cendental2; #n ceea ce ,rivete cea de>a d%ua de+c$idere .il%+%.ic2,
acea+ta a a,2rut, (ai #nt#i, % dat2 cu .en%(en%l%&ia $e&elian2, c#nd t%talitatea d%(eniului e(,iric a
.%+t recu,rin+2 #n2untrul unei c%ntiin'e ce +e de9v2luie ei #n+ei ca +,irit, ca, adic2, un c#(,
de%,%triv2 e(,iric i tran+cendental;
Vede(, deci, c#t de le&at2, din ad#ncul ulti( al ,%+i:ilit2'il%r i al i(,%+i:ilit2'il%r ei, de +%arta
.il%+%.iei %ccidentale, aa cu( a .%+t ea $%t2r#t2 #n +ec%lul al 1l1>lea, e+te +arcina .en%(en%l%&ic2 ,e
care Hu++erl i>% va .iEa (ult (ai t#r9iu; #ntr>adev2r, ea #ncearc2, ,e de % ,arte, +2 anc%re9e dre,turile
i li(itele unei l%&ici .%r(ale #ntr>% re.lec'ie de ti, tran+cendental i +2 le&e, ,e de alt2 ,arte,
+u:iectivitatea tran+cendental2 de %ri9%ntul i(,licit al c%n'inuturil%r e(,irice, ,e care d%ar ea are
,%+i:ilitatea +2 le c%n+tituie, +2 le (en'in2 i +2 le de+c$id2 ,rin eE,licit2ri in.inite; *ar ,%ate c2 nu
+ca,2, nici ea, de ,eric%lul care a(enin'2, #nainte c$iar de a,ari'ia ca atare a .en%(en%l%&iei, %rice
#ntre,rindere dialectic2, .2c#nd>% +2 :a+cule9e invaria:il, de v%ie +au de nev%ie, #ntr>% antr%,%l%&ie;
Nu e+te, .2r2 #nd%ial2, ,%+i:il a c%n.eri val%are tran+cendental2 c%n'inuturil%r e(,irice i nici a le
de,la+a ,e latura unei +u:iectivit2'i c%n+tituante .2r2 a deter(ina, .ie i #n (%d nedeclarat, a,ari'ia
unei antr%,%l%&ii, adic2 a unui (%d de &#ndire #n care li(itele de dre,t ale cun%aterii Fi ,rin ur(are
ale %ric2rei cun%ateri e(,iriceG c%incid cu .%r(ele c%ncrete
A!
%u-intele )i lucrurile
ale eEi+ten'ei aa cu( +#nt date ace+tea ,rin inter(ediul t%c(ai al ace+tei cun%aterii e(,irice;
C%n+ecin'ele cele (ai #nde,2rtate i, ,entru n%i, cele (ai di.icil de evitat ale eveni(entului
.unda(ental +urvenit epistemei %ccidentale c2tre +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea ,%t .i re9u(ate #n
.elul ur(2t%r- ne&ativ, d%(eniul .%r(el%r ,ure ale cun%aterii +e i9%lea92, d%:#ndind #n acelai ti(,
aut%n%(ie i +uveranitate .a'2 de %rice .el de cun%atere e(,iric2, .2c#nd +2 +e na+c2 i +2 rena+c2 la
ne+.#rit ,r%iectul de .%r(ali9are a c%ncretului i de c%n+tituire, cu %rice ,re', a un%r tiin'e ,ureT
,%9itiv, d%(eniile e(,irice +ta:ile+c le&2turi cu % +erie de re.lec'ii ,rivit%are la +u:iectivitate, .iin'a
u(an2 i .initudine, c2,2t#nd, #n .elul ace+ta, val%are i .unc'ie de .il%+%.ie, dar i de ne&are a .il%+%.iei
+au de c%ntra>.il%+%.ie;
CA6ITOLUL VIII
Munc, -ia, lim*a'
I ;NOILE EM6IRICIT73I
Iat2 #n+2 c2 a( trecut (ult dinc%l% de eveni(entul i+t%ric ,e care ne ,r%,u+e+e( +2>l +itu2(, (ult ,rea
de,arte de li(itele cr%n%l%&ice ale ru,turii care .racturea92 #n ,r%.un9i(e epistema lu(ii %ccidentale
i care i9%lea92, ,entru n%i, #nce,utul unui anu(it .el modern de a cun%ate e(,iricit2'ile; Acea+ta
de%arece &#ndirea c%nte(,%ran2 n%u2, i cu care, vr#nd>nevr#nd, &#ndi(, c%ntinu2 +2 .ie #nc2 ,uternic
d%(inat2 de i(,%+i:ilitatea, +c%a+2 la lu(in2 c2tre +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, de a #nte(eia
+inte9ele #n +,a'iul re,re9ent2rii, ca i de %:li&a'ia c%relativ2, +i(ultan2, #n+2 i(ediat #nt%ar+2
#(,%triva ei #n+ei, de a de+c$ide c#(,ul tran+cendental al +u:iectivit2'ii i de a c%n+titui, inver+,
dinc%l% de %:iect, ace+te Icva+i>tran+cendentalii" care +#nt ,entru n%i Via'a, Munca i Li(:a/ul;
6entru a reda acea+t2 %:li&a'ie, ca i acea+t2 i(,%+i:ilitate #n t%at2 vi%len'a (ani.e+t2rii l%r i+t%rice,
anali9a tre:uia l2+at2 +2 circule #n v%ie de>a lun&ul i de>a latul #ntre&ii &#ndiri care #i are %ri&inea #n
ace+t a:i+T tre:uia, a,%i, ca di+cur+ul +2 re.ac2 #n cea (ai (are &ra:2 de+tinul +au ,anta &#ndirii
(%derne ,entru a a/un&e, #n .inal, ,#n2 la ,unctul ei de c%titur2- claritatea de a+t29i, #nc2 ,alid2, dar
,%ate deci+iv2, ce ne ,er(ite, dac2 nu +2 cu,rinde( #n t%talitate, atunci cel ,u'in +2 c%ntr%l2( ,e
.ra&(ente i +2 d%(in2(, c#t de c#t, ceea ce, din #ntrea&a &#ndire .%r(at2 #n 9%rii e,%cii (%derne,
c%ntinu2 +2 vin2 ,#n2 la n%i, +2 ne ia #n +t2,#nire i +2 +lu/ea+c2 dre,t +%l ne#ntreru,t al di+cur+ului
n%+tru; Cu t%ate ace+tea, cealalt2 /u(2tate a eveni(entului > .2r2 #nd%ial2, cea (ai i(,%rtant2, dat
.iind c2 ,rivete, #n c$iar .iin'a l%r, #n c$iar #nr2d2cinarea l%r, ,%9itivit2'ile de care +e a&a'2
cun%tin'ele n%a+tre e(,irice > a r2(a+ #n +u+,en+ieT de ea va tre:ui +2 ne %cu,2( acu(;
#ntr>% ,ri(2 .a92 > aceea care e+te cu,rin+2, cr%n%l%&ic, #ntre 1<<H i 1<H, i a c2rei c%n.i&ura'ie ,%ate
.i redat2 ,rin
AB
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
A
inter(ediul O,erel%r lui S(it$, Xu++ieu i fil[in+ >, c%nce,tele de (unc2, %r&ani+( i +i+te(
&ra(atical .u+e+er2 intr%du+e > +au reintr%du+e cu un +tatut a,arte > #n anali9a re,re9ent2ril%r i #n
+,a'iul ta:ular #n care acea+ta +e de+.2ura ,#n2 #n acel (%(ent; Firete, .unc'ia ace+t%r c%nce,te nu
era, de%ca(dat2, dec#t aceea de a aut%ri9a % a+t.el de anali92, de a ,er(ite +ta:ilirea identit2'il%r i a
di.eren'el%r, i de a .urni9a > ca un +%i de (etru calitativ > in+tru(entul nece+ar unei %rd%n2ri; #n+2 nici
(unca, nici +i+te(ul &ra(atical, nici %r&ani9area vie nu ,uteau .i de.inite F+au a+i&urateG d%ar de /%cul
re,re9ent2rii ce +e de+c%(,une, +e anali9ea92, +e rec%(,une i, #n .elul ace+ta, +e re,re9int2 ,e +ine
#ntr>% ,ur2 redu>,licareT +,a'iul anali9ei nu ,utea, deci, evita +2>i ,iard2 aut%n%(ia; *e acu( #nainte,
ta:l%ul, #ncet#nd de a (ai .i l%cul tutur%r %rdinil%r ,%+i:ile, (atricea tutur%r ra,%rturil%r, .%r(a de
di+tri:uire a tutur%r .iin'el%r #n individualitatea l%r +in&ular2, nu (ai c%n+tituie, ,entru cun%atere,
dec#t % in.i(2 ,elicul2 de +u,ra.a'2T vecin2t2'ile ,e care ta:l%ul le (ani.e+t2, identit2'ile ele(entare ,e
care el le circu(+crie i c2r%ra le +c%ate #n eviden'2 re,eti'ia, +i(ilitudinile ,e care el le de&a/2
etal#ndu>le, c%n+tantele a c2r%r ,arcur&ere % .ace el ,%+i:il2 nu +#nt ni(ic altceva dec#t e.ectele un%r
+inte9e, ale un%r %r&ani92ri +au un%r +i+te(e +ituate dinc%l% de %rice .el de re,arti92ri ce ,%t .i
%rd%nate ,e :a9a vi9i:ilului; Ordinea ce +e %.er2 ,rivirii, cu c%ntr%lul ,er(anent al de%+e:iril%r carac>
teri+tic ei, nu (ai e+te dec#t % +c#nteiere de +u,ra.a'2 dea+u,ra unei ,r2,2+tii;
S,a'iul cun%aterii %ccidentale e+te &ata acu( +2 :a+cule9e- taxinomia, a c2rei i(en+a ,#n92 univer+al2
+e etala #n c%rela'ie cu ,%+i:ilitatea unei mathesis, i care c%n+tituia (%(entul .%rte al cun%aterii >
,%+i:ilitatea ei ,ri(2 i, t%t%dat2, cul(ea ,er.ec'iunii ei > +e va re%rd%na ,e % vertical2 %:+cur2-
acea+ta va .i cea care, de acu( #nainte, va de.ini le&ea a+e(2n2ril%r, va ,re+crie vecin2t2'ile i
di+c%ntinuit2'ile, va %.eri un .unda(ent %r&ani92ril%r ,erce,ti:ile i va #(,in&e t%ate (arile
de+.2ur2ri %ri9%ntale ale taxinomiei #n+,re re&iunea, #ntruc#tva acce+%rie, a c%n+ecin'el%r; #n .elul
ace+ta, cultura %ccidental2 #i inventea92 % ,r%.un9i(e unde nu va (ai .i v%r:a de identit2'i, de
caractere di+tinctive, de ta:le i(ua:ile, cu t%ate c2ile i ,arcur+urile l%r ,%+i:ile, ci de (arile .%r'e
a+cun+e ce +e de9v%lt2 ,%rnind de la nucleul l%r
,ri(ar i inacce+i:il, de %ri&ine, de cau9alitate i de i+t%rie; *e acu( #nainte, lucrurile nu v%r (ai veni
+,re re,re9entare dec#t din ad#ncul ace+tui +trat retra+ #n +ine, tul:urate ,%ate i #ntunecate de
%:+curitatea lui, #n+2 +tr#n+ #n.2urate #n ele #n+ele, a+a(:late +au +e,arate, &ru,ate #n (%d irever+i:il
,rin ener&ia ce +e a+cunde ac%l%, #n acel +tr2.und; Fi&urile vi9i:ile, le&2turile dintre ele, +,a'iile al:e ce
le i9%lea92 i le deli(itea92 ,r%.ilul nu +e v%r (ai %.eri ,rivirii n%a+tre dec#t &ata c%(,u+e, de/a
articulate, ac%l%, dede+u:t, #n acel #ntuneric ce le ur9ete cu ti(,ul;
In acel (%(ent > i acea+ta e+te cea de>a d%ua .a92 a eveni(entului >, cun%aterea, #n ,%9itivitatea ei,
#i +c$i(:2 natura i .%r(a; Ar .i .al+ > i (ai ale+ in+u.icient > +2 atri:ui( acea+t2 (uta'ie de+c%,eririi
un%r %:iecte ,#n2 atunci necun%+cute, ,recu( +i+te(ul &ra(atical al +an+critei +au rela'ia, eEi+tent2 #n
+#nul .iin'el%r vii, dintre %r&ani9area anat%(ic2 i ,lanurile .unc'i%nale, +au, #n +.#rit, r%lul ec%n%(ic
al ca,italului; Nu ar .i cu (ult (ai eEact nici +2 ne i(a&in2( c2 &ra(atica &eneral2 +>a tran+.%r(at #n
.il%l%&ie, i+t%ria natural2 > #n :i%l%&ie, i anali9a :%&2'iil%r > #n ec%n%(ie ,%litic2, dat .iind c2 t%ate
ace+te (%duri de cun%atere i>ar .i recti.icat (et%dele, +>ar .i a,r%,iat (ai (ult de %:iectele l%r, i>ar
.i ra'i%nali9at c%nce,tele i i>ar .i ale+ (%dele de .%r(ali9are (ai :une > #ntr>un cuv#nt, +>ar .i
de+,rin+ de ,rei+t%ria l%r ,rintr>un +%i de aut%>anali92 a ra'iunii #n+ei; Ceea ce +>a +c$i(:at la &rani'a
dintre +ec%le i a +u.erit % alterare ire,ara:il2 a .%+t cun%aterea #n+2i, ca (%d de a .i ,reala:il i
c%(un +u:iectului care cun%ate i %:iectului cun%ateriiT dac2 acu( #nce,e +2 .ie +tudiat c%+tul de
,r%duc'ie i nu +e (ai recur&e la +itua'ia ideal2 i %ri&inar2 a tr%cului +,re a +e anali9a .%r(area
val%rii, e+te ,entru c2, la nivel ar$e%l%&ic, ,r%duc'ia, ca .i&ur2 .unda(ental2 #n +,a'iul cun%aterii, a
luat l%cul +c$i(:ului, deter(in#nd ,e de % ,arte a,ari'ia un%r n%i %:iecte de cun%+cut F,recu(
ca,italulG, i ,re+criind, ,e de alt2 ,arte, n%i c%nce,te i n%i (et%de F,recu( anali9a .%r(el%r de
,r%duc'ieG; La .el, dac2, #nce,#nd cu Cuvier, +e +tudia92 %r&ani9area intern2 a .iin'el%r vii i dac2, #n
ace+t +c%,, +e a,elea92 la (et%dele anat%(iei c%(,arate, e+te ,entru c2 Via'a, ca .%r(2
.unda(ental2 a cun%aterii, a du+ la a,ari'ia un%r n%i %:iecte F,recu( rela'ia dintre caracter i .unc'ieG
i a un%r n%i (et%de F,recu( cerce>
300
%u-intele )i lucrurile
tarea anal%&iil%rG; #n +.#rit, dac2 )ri(( i B%,, #ncearc2 +2 de.inea+c2 le&ile alternan'ei v%calice i
,e cele ale tran+.%r(2rii c%n+%anel%r, e+te din cau9a .a,tului c2 *i+cur+ul, ca (%d al cun%aterii, a .%+t
#nl%cuit de Li(:a/, care de.inete nite %:iecte ,#n2 #n acea cli,2 ineEi+tente F.a(iliile de li(:i #n
cadrul c2r%ra +i+te(ele &ra(aticale +#nt anal%a&eG i i(,une nite (et%de care nu (ai .u+e+er2
utili9ate Fanali9a re&ulil%r de tran+.%r(are a c%n+%anel%r i a v%calel%rG; 6r%duc'ia, via'a, li(:a/ul > nu
tre:uie +2 vede( #n ele nite %:iecte care, &ra'ie, ,arc2, ,r%,riei l%r (a+e i +u: e.ectul unei in+i+ten'e
aut%n%(e, +>ar .i i(,u+ din eEteri%r unei cun%ateri care le>ar .i i&n%rat, ,#n2 atunci, vre(e (ult ,rea
#ndelun&at2T nu tre:uie +2 vede( #n ele nici nite c%nce,te edi.icate ,a+ cu ,a+, &ra'ie a,ari'iei un%r
(et%de n%i, +u: e.ectul ,r%&re+ului tiin'el%r ,%rnite #n c2utarea ,r%,riei ra'i%nalit2'i; Ele +#nt nite
(%duri .unda(entale ale cun%aterii care +u,%rt2, #n unitatea l%r li,+it2 de .i+uri, c%rela'ia +ecund2 i
derivat2 dintre tiin'e i te$nici n%i, ,e de % ,arte, i %:iecte inedite, ,e de alt2 ,arte; C%n+tituirea
ace+t%r (%duri .unda(entale e+te #n&r%,at2 #n ad#ncul +traturil%r ar$e%l%&ice- c#teva +e(ne ale ei ,%t
.i, t%tui, +ur,rin+e ,rin inter(ediul %,erel%r lui Ricard%, #n ca9ul ec%n%(iei, Cuvier, #n ca9ul
:i%l%&iei, i B%,,, #n ca9ul .il%l%&iei;
II; RICAR*O
#n anali9a lui Ada( S(it$, (unca #i dat%ra ,%9i'ia ,rivile&iat2 ,uterii, care #i era recun%+cut2, de a
+ta:ili #ntre val%rile lucruril%r % (2+ur2 c%n+tant2T ea ,er(itea ec$ivalarea, #n cadrul +c$i(:ului, a
un%r %:iecte de nece+itate a c2r%r etal%nare ar .i .%+t, alt.el, eE,u+2 .luctua'iei %ri +u,u+2 unei e+en'iale
relativit2'i; *ar ea nu>i ,utea a+u(a un a+e(enea r%l dec#t cu % c%ndi'ie- tre:uia +2 +e ,re+u,un2 c2
v%lu(ul de (unc2 indi+,en+a:il2 ,r%ducerii unui lucru era e&al cu cantitatea de (unc2 ,e care ace+t
lucru % ,utea, reci,r%c, cu(,2ra #n ,r%ce+ul de +c$i(:; Or, cu( ,%ate .i /u+ti.icat2 i ,e ce ,%ate .i
#nte(eiat2 % a+t.el de identitate, dac2 nu ,e % anu(it2 a+i(ilare, ad(i+2 #n u(:r2 (ai (ult dec#t ,u+2
#n lu(in2, a (uncii ,rivit2 ca activitate de ,r%duc'ie cu (unca ,rivit2 ca
Munc, -ia, lim*a'
=@1
(ar.2 ce ,%ate .i cu(,2rat2 i v#ndut2J #n acea+t2 din ur(2 acce,'ie, ea nu ,%ate .i utili9at2 ca (2+ur2
c%n+tant2, dat .iind c2 I+u,%rt2 t%t at#tea varia'ii ca i (2r.urile i :unurile de lar& c%n+u( cu care
,%ate .i c%(,arat2
1
"; Acea+t2 c%n.u9ie #i avea, la Ada( S(it$, %ri&inea #n ,ri(atul ac%rdat re,re9en>
t2rii- %rice (ar.2 re,re9enta % anu(it2 (unc2 i %rice (unc2 ,utea re,re9enta % anu(it2 cantitate de
(ar.2; Activitatea %a(enil%r i val%area lucruril%r c%(unicau #n ele(entul tran+,arent al re,re9ent2rii;
T%c(ai aici #i &2+ete anali9a lui Ricard% ,unctul de in+er'ie i ra'iunea i(,%rtan'ei ei deci+ive;
Acea+t2 anali92 nu e+te ,ri(a care re9erv2 (uncii un l%c i(,%rtant #n /%cul ec%n%(ieiT #n+2 ea arunc2
#n aer unitatea n%'iunii de (unc2 i di+tin&e, ,entru ,ri(a dat2 #n c$i, radical, .%r'a, e.%rtul i ti(,ul
(uncit%rului, care, t%ate, +e cu(,2r2 i +e v#nd, de activitatea care +t2 la :a9a val%rii lucruril%r; V%(
avea, deci, de % ,arte, (unca ,e care % %.er2 (uncit%rii, ,e care % acce,t2 +au ,e care % +%licit2
,atr%nii, i care e+te retri:uit2 ,rin +alariiT i, de cealalt2 ,arte, (unca ce eEtra&e (etalele, ,r%duce
:unurile de c%n+u(, .a:ric2 %:iectele, tran+,%rt2 (2r.urile i .%r(ea92, #n .elul ace+ta, val%ri care ,%t
.i +c$i(:ate, care nu eEi+tau #naintea ei i care nu ar .i ,utut lua natere #n a:+en'a ei;
Firete c2, ,entru Ricard% ca i ,entru S(it$, (unca ,%ate .%arte :ine +2 (2+%are ec$ivalen'a
(2r.uril%r care trec ,rin circuitul +c$i(:uril%r- I#n c%,il2ria +%ciet2'il%r, val%area de +c$i(: a
lucruril%r, +au re&ula care +ta:ilea cantitatea ,e care cineva tre:uia +2 % dea, dintr>un anu(it %:iect,
,entru a intra #n ,%+e+ia altui %:iect, nu de,indea dec#t de cantitatea c%(,arativ2 de (unc2 de,u+2
,entru ,r%ducerea .iec2ruia dintre ace+te %:iecte #n ,arte
A
"; #n+2 di.eren'a dintre S(it$ i Ricard% e+te
ur(2t%area- ,entru cel dint#i, (unca, dat .iind c2 e+te anali9a:il2 #n 9ile de +u:9i+ten'2, ,%ate +ervi
dre,t unitate de (2+ur2 ,entru t%ate celelalte (2r.uri Fdin r#ndul c2r%ra .ac ,arte inclu+iv :unurile
nece+are +u:9i+ten'eiGT ,entru cel de>al d%ilea #n+2, cantitatea de (unc2 de,u+2 ,er(ite +ta:ilirea
val%rii unui lucru nu nu(ai ,entru c2 acea+ta din ur(2 e+te re,re9enta:il2 #n unit2'i de (unc2, ci #n
,ri(ul r#nd i #n c$i, .unda(ental ,entru c2 (unca, v29ut2 ca activitate ,r%ductiv2,
l
Ricard%, 5eu-res completes Ftrad; .r;; 6ari+, 1BBAG, ,;H; Id;, i*id., ,;=;
302
%u-intele )i lucrurile
e+te I+ur+a tutur%r val%ril%r"; Val%area nu (ai ,%ate .i de.init2, ca #n e,%ca cla+ic2, ,e :a9a +i+te(ului
t%tal de ec$ivalen'e i ,e :a9a ca,acit2'ii ,e care % ,%t avea (2r.urile de a +e re,re9enta unele ,e
altele; Val%area a #ncetat +2 (ai .ie un +e(nT a devenit un ,r%du+; *ac2 lucrurile val%rea92 c#t (unca
de,u+2 ,entru ,r%ducerea l%r, +au dac2, cel ,u'in, val%area lucruril%r e+te ,r%,%r'i%nal2 cu acea+t2
(unc2, nu e+te ,entru c2 (unca ar c%n+titui % val%are .iE2, c%n+tant2 i care ,%ate .i v#ndut2 i
cu(,2rat2 %ric#nd i %riunde, ci ,entru c2 %rice val%are, %ricare ar .i ea, #i are %ri&inea #n (unc2; Iar
cea (ai &r2it%are d%vad2 #n ace+t +en+ e+te .a,tul c2 val%area lucruril%r crete % dat2 cu cantitatea de
(unc2 ce tre:uie de,u+2 ,entru ,r%ducerea l%r, dar nu +e (%di.ic2 +u: in.luen'a (2ririi +au +c2derii
+alariil%r,,e care (unca +e +c$i(:2 ca %ricare alt2 (ar.2
1
; Circul#nd ,e ,ie'e, +c$i(:#ndu>+e unele ,e
altele, val%rile c%ntinu2 +2 ,2+tre9e % ,utere de re,re9entare; #n+2 ele #i tra& acea+t2 ,utere din alt2
,arte, din acea+t2 (unc2 (ai %ri&inar2 i (ai radical2 dec#t %rice re,re9entare i care, ,rin ur(are, nu
,%ate .i de.init2 ,rin +c$i(:; #n vre(e ce, #n &#ndirea cla+ic2, c%(er'ul i +c$i(:urile erau cele care
+erveau dre,t .%nd ulti( ,entru anali9a :%&2'iil%r Fc$iar i la Ada( S(it$ #nc2, unde divi9iunea
(uncii e+te c%(andat2 de criteriile tr%culuiG, % dat2 cu Ricard%, ,%+i:ilitatea +c$i(:ului e+te cea care
#nce,e +2 +e #nte(eie9e ,e (unc2T a+t.el #nc#t te%ria ,r%duc'iei va tre:ui, de acu( #nainte, +2 ,recead2
#n (%d %:li&at%riu te%ria circula'iei;
*e aici, trei c%n+ecin'e ce tre:uie re'inute; 6ri(a e+te in+taurarea unei +erii cau9ale av#nd % .%r(2
radical n%u2; #n +ec%lul al 1VIII>lea nu era i&n%rat > de,arte de aa ceva >/%cul deter(in2ril%r
ec%n%(ice- +e d2deau eE,lica'ii de+,re cu( ,utea (%neda +2 +e #(,u'ine9e +au +2 a:unde, ,re'urile +2
urce +au +2 c%:%are, ,r%duc'ia +2 crea+c2, +2 +ta&ne9e +au +2 +cad2T #n+2 t%ate ace+te (ic2ri erau
de.inite ,e :a9a unui +,a'iu ta:ular, #n care val%rile ,uteau +2 +e re,re9inte unele ,e alteleT ,re'urile
urcau atunci c#nd ele(entele re,re9entante creteau #ntr>un rit( (ai ra,id dec#t ele(entele
re,re9entateT ,r%duc'ia +c2dea atunci c#nd in+tru(entele de re,re9entare +c2deau #n c%(,ara'ie cu
lucrurile de re,re9entat etc; Nu era v%r:a dec#t t%t de % cau9alitate circular2 i de +u,ra.a'2, dat
1
Ricard%, loc.cit., p. ;Y.
Munc, via*%, lim*a'
303
.iind c2 acea+ta nu +e re.erea dec#t la ,uterile reci,r%ce ale anali9antului i anali9atului; #nce,#nd cu
Ricard%, (unca, decalat2 .a'2 de re,re9entare i in+tal#ndu>+e #ntr>% re&iune a+u,ra c2reia acea+ta nu
(ai are nici % ,utere, +e %r&ani9ea92 c%n.%r( unei cau9alit2'i ,r%,rii; Cantitatea de (unc2 nece+ar2
.a:ric2rii unui lucru F+au rec%lt2rii %ri tran+,%rt2rii ace+tuiaG i care #i deter(in2 val%area de,inde de
.%r(ele de ,r%duc'ie- ,r%duc'ia +e va (%di.ica #n .unc'ie de &radul de divi9iune al (uncii, de nu(2rul
i de natura uneltel%r, de (a+a de ca,ital de care di+,une ,atr%nul i de aceea ,e care a inve+tit>% #n
d%t2rile u9inei luiT #n unele ca9uri, ,r%duc'ia va .i c%+ti+it%areT #n altele, (ai ,u'in
1
; Cu(, #n+2, #n t%ate
ca9urile, ace+t c%+t Fadic2 +alariile, ca,italul i veniturile, ,r%.iturileG e+te deter(inat de % (unc2 de/a
e.ectuat2 i c%n+acrat2 n%ii ,r%duc'ii, a+i+t2( la a,ari'ia unei (ari +erii lineare i %(%&ene- aceea a
,r%duc'iei; Orice .el de (unc2 are un re9ultat care, +u: % .%r(2 +au alta, e+te a,licat unei n%i (unci,
c2reia #i deter(in2, #n .elul ace+ta, c%+tulT iar acea+t2 n%u2 (unc2 intr2, la r#ndul ei, #n .%r(area unei
val%ri etc; Acea+t2 acu(ulare #n +erie ru,e ,entru ,ri(a dat2 cu deter(in2rile reci,r%ce, +in&urele
avute #n vedere #n anali9a cla+ic2 a :%&2'iil%r; Ea intr%duce, ,rin c$iar ace+t .a,t, ,%+i:ilitatea unui
ti(, i+t%ric c%ntinuu, c$iar dac2 #n realitate, aa cu( v%( vedea, Ricard% nu &#ndete ev%lu'ia viit%are
dec#t +u: .%r(a unei #ncetiniri i, la li(it2, c$iar a unei %,riri t%tale a i+t%riei; La nivelul c%ndi'iil%r de
,%+i:ilitate ale &#ndirii, Ricard%, di+%ciind .%r(area val%rii de re,re9entativitatea ei, a ,er(i+
articularea ec%n%(iei ,e i+t%rie; IB%&2'iile", #n l%c +2 +e (ai re,arti9e9e +u: .%r(a unui ta:l%u i +2
c%n+tituie, #n .elul ace+ta, un +i+te( de ec$ivalen'e, #nce, +2 +e %r&ani9e9e i +2 +e acu(ule9e #ntr>un
lan' te(,%ral- deter(inarea tutur%r val%ril%r are l%c #n .unc'ie nu de in+tru(entele care .ac ,%+i:il2
anali9area l%r, ci de c%ndi'iile de ,r%duc'ie care le>au dat natereT i, (er&#nd #nc2 i (ai de,arte,
ace+te c%ndi'ii +#nt la r#ndul l%r deter(inate de cantit2'ile de (unc2 c%n+acrate ,r%ducerii l%r; #nainte
c$iar ca re.lec'ia ec%n%(ic2 +2 .ie a+%ciat2 i+t%riei eveni(entel%r +au a +%ciet2'il%r +u: .%r(a unui
di+cur+ eE,licit, i+t%ricitatea +>a in.iltrat, de+i&ur, i ,entru (ult2 vre(e, #n #n+ui (%dul de a .i al
ec%n%(iei; Acea+ta nu (ai e+te rac%rdat2, #n ,%9itivitatea
Ricard%, loc.cit., ,; 1A;
304
%u-intele )i lucrurile
ei, la un +,a'iu +i(ultan de di.eren'e i identit2'i, ci la ti(,ul ,r%duc'iil%r +ucce+ive;
Cea de>a d%ua c%n+ecin'2, nu (ai ,u'in deci+iv2, ,rivete n%'iunea de raritate; #n anali9a cla+ic2,
raritatea era de.init2 #n .unc'ie de nev%ie- +e ad(itea .a,tul c2 raritatea +e accentua +au +e de,la+a ,e
(2+ur2 ce nev%ile creteau +au #(:r2cau .%r(e n%iT raritate a &riului ,entru cei c2r%ra le e+te .%a(eT
raritate, #n +c$i(:, a dia(antel%r ,entru cei :%&a'i, care circul2 #n #ntrea&a lu(e; Ec%n%(itii
+ec%lului al 1VIII>lea > Fi9i%cra'i +au nu >c%n+iderau c2 ,2(#ntul, +au lucrarea ,2(#ntului, ,er(iteau,
(2car #n ,arte, +ur(%ntarea rarit2'ii- acea+ta ,entru c2 ,2(#ntul are (iracul%a+a ,r%,rietate de a ,utea
ac%,eri nev%i (ult (ai nu(er%a+e dec#t cele ale %a(enil%r care #l cultiv2; #n &#n>direa cla+ic2, eEi+t2
raritate ,entru c2 %a(enii #i re,re9int2 %:iecte ,e care nu le ,%+ed2T eEi+t2 #n+2 :%&2'ie ,entru c2
,2(#ntul ,r%duce #ntr>% %arecare a:unden'2 %:iecte care nu +#nt c%n+u(ate i(ediat i care ,%t, a+t.el,
+2 re,re9inte alte %:iecte #n cadrul +c$i(:uril%r i al circula'iei; Ricard% inver+ea92 ter(enii ace+tei
anali9e- a,arenta &ener%9itate a ,2(#ntului nu +e dat%rea92, #n realitate, dec#t avari'iei lui cre+c#ndeT iar
,ri(are nu +#nt nev%ia i re,re9entarea nev%ii #n (intea %a(enil%r, ci ,ur i +i(,lu % caren'2
%ri&inar2;
#ntr>adev2r, (unca > adic2 activitatea ec%n%(ic2 > a a,2rut #n i+t%ria lu(ii a:ia #n 9iua #n care %a(enii
au v29ut c2 +#nt ,rea nu(er%i ,entru a +e (ai ,utea $r2ni nu(ai din r%adele +,%ntane ale ,2(#ntului;
Neav#nd cu ce +2 +e $r2nea+c2, unii dintre ei (ureau, i (ul'i al'ii ar (ai .i (urit dac2 nu ar .i #nce,ut
+2 lucre9e ,2(#ntul; Wi, ,e (2+ur2 ce ,%,ula'ia +e #n(ul'ea, n%i +u,ra.e'e de ,2dure tre:uiau t2iate,
de.riate i cultivate; #n nici una din cli,ele i+t%riei +ale, %(enirea nu va (unci alt.el dec#t +u:
a(enin'area (%r'ii- dac2 nu de+c%,er2 n%i re+ur+e, %rice ,%,ula'ie e+te +%rtit2 ,ieiriiT i, inver+, cu c#t
%a(enii +e #n(ul'e+c, cu at#t (uncile ,e care ei +#nt nev%i'i +2 le e.ectue9e v%r .i (ai nu(er%a+e, (ai
#nde,2rtate, (ai anev%i%a+e, (ai ,u'in .ecunde #n i(ediat; Su,ravie'uirea devenind (ai di.icil2,
a(enin'area (%r'ii devenind t%t (ai a,2+2t%are ,e (2+ur2 ce $rana devine (ai &reu de ,r%curat,
(unca, inver+ ,r%,%r'i%nal, tre:uie +2 crea+c2 #n inten+itate i +2 +e .%l%+ea+c2 de t%ate (i/l%acele
,%+i:ile ,entru a deveni c#t (ai ,r%ductiv2; A+t.el #nc#t ceea ce .ace ec%n%(ia nu nu(ai ,%+i:il2, ci
c$iar nece+ar2, e+te % ,er,etu2 i .unda(en>
Munc, -ia, lim*a'
305
tal2 +itua'ie de raritate- #n ,re9en'a unei naturi care e+te, ,rin ea #n+2i, inert2 i, cu eEce,'ia unei ,2r'i
ne#n+e(nate, +teril2, %(ul e+te nev%it +2 #i rite via'a; Ec%n%(ia nu>i (ai a.l2 ,rinci,iul intern #n
/%curile re,re9ent2rii, ci ,e latura ace+tei 9%ne ,ericul%a+e unde via'a +e lu,t2 cu (%artea; Ea tri(ite,
,rin ur(are, la acel ti, de c%n+idera'ii +u.icient de a(:i&ue ,e care le ,ute( nu(i antr%,%l%&ice-
ec%n%(ia are, #ntr>adev2r, le&2tur2 cu ,r%,riet2'ile :i%l%&ice ale unei +,ecii u(ane de+,re care
Malt$u+, #n aceeai e,%c2 cu Ricard%, +,unea c2 tinde ne#ncetat +2 crea+c2 dac2 nu #i &2+i( re(edii
+au dac2 nu % +u,une( la anu(ite c%n+tr#n&eriT ea (ai are le&2tur2 i cu +itua'ia ace+t%r .iin'e vii ce
ri+c2 t%t ti(,ul +2 nu &2+ea+c2 #n natura ce le #nc%n/%ar2 cu ce +2>i a+i&ure +u:9i+ten'aT #n +.#rit,
ec%n%(ia atra&e aten'ia a+u,ra .a,tului c2 (unca, i a+,ri(ea #n+2i a ace+tei (unci, +#nt unicul
(i/l%c de a ne&a caren'a .unda(ental2 i de a triu(.a % cli,2 a+u,ra (%r'ii; 6%9itivitatea ec%n%(iei #i
a.l2 l%cul #n ace+t ne&ativ antr%,%l%&ic; /omo oeconomicus nu e+te cel care #i re,re9int2 ,r%,riile
nev%i i %:iectele ca,a:ile +2 le +ati+.ac2T ci acela care #i ,etrece, #i c%n+u(2 i #i ,ierde ,#n2 la
ur(2 via'a #ncerc#nd +2 +e +u+tra&2 i(inen'ei (%r'ii; O .iin'2 .init2- i aa cu(, % dat2 cu ^ant,
,r%:le(a .initudinii a devenit (ai i(,%rtant2 dec#t anali9a re,re9ent2ril%r Fcea de>a d%ua ne,ut#nd .i
dec#t derivat2 #n ra,%rt cu ,ri(aG, t%t a+t.el, % dat2 cu Ricard%, ec%n%(ia +e #nte(eia92, #n (%d (ai
(ult +au (ai ,u'in eE,licit, ,e % antr%,%l%&ie ce #ncearc2 +2 atri:uie .initudinii .%r(e c%ncrete;
Ec%n%(ia +ec%lului al 1VIII>lea tri(itea la % mathesis, #n'elea+2 ca tiin'2 &eneral2 a tutur%r %rdinil%r
,%+i:ileT ec%n%(ia +ec%lului al 1l1>lea va tri(ite la % antr%,%l%&ie, c%nce,ut2 ca di+cur+ de+,re
.initudinea natural2 a %(ului; *re,t c%n+ecin'2 i(ediat2, nev%ia i d%rin'a +e retra& ,e latura +.erei
+u:iective, #n acea re&iune care, #n aceeai e,%c2, e+te ,e cale de a deveni %:iect al ,+i$%l%&iei;
T%c(ai aici v%r c2uta (ar&inalitii, #n cea de>a d%ua /u(2tate a +ec%lului al 1l1>lea, n%'iunea de
utilitate; Se va crede atunci c2 )ra+lin, C%ndillac Wi F%rt:%nnai+ .u+e+er2 Ide/a" nite I,+i$%l%&iti",
dat .iind c2 anali9a+er2 val%area ,lec#nd de la nev%ieT t%t aa cu( +e va (ai crede i c2 Fi9i%cra'ii au
.%+t ,ri(ii +tr2(%i ai unei ec%n%(ii care, #nce,#nd cu Ricard%,L a anali9at val%area ,lec#nd de la
c%+turile de ,r%duc'ie; #n realitate #n+2, e+te v%r:a t%c(ai de ieirea din c%n.i&ura'ia care>i .2cea #n
e&al2
=@!
%u-intele )i lucrurile
Munc, -iat, lim*a'
307
(2+ur2 ,%+i:ili at#t ,e _ue+naP, c#t i ,e C%ndillacT de +u+tra&erea de +u: d%(ina'ia epistemei ce
#nte(eia cun%aterea ,e %rdinea re,re9ent2ril%rT i de intrarea #ntr>un alt .el de di+,unere
e,i+te(%l%&ic2, aceea care di+tin&e, nu .2r2 a le .ace +2 tri(it2 una la cealalt2, #ntre % ,+i$%l%&ie a
nev%il%r re,re9entate i % antr%,%l%&ie a .initudinii naturale;
In +.#rit, ulti(a c%n+ecin'2 ,rivete ev%lu'ia ec%n%(iei; Ricard% arat2 c2 nu tre:uie +2 inter,ret2(
dre,t .ertilitate a naturii ceea ce re,re9int2, #ntr>un (%d din ce #n ce (ai acut, e+en'iala ei avari'ie;
Renta .unciar2, #n care t%'i ec%n%(itii, inclu+iv Ada( S(it$ #n+ui
1
, vedeau +e(nul unei .ecundit2'i
,r%,rii ,2(#ntului, nu eEi+t2 dec#t eEact #n (2+ura #n care (unca a&ric%l2 devine din ce #n ce (ai
a+,r2 i din ce #n ce (ai ,u'in Irenta:il2"; Cu c#t creterea ne#ntreru,t2 a ,%,ula'iei #i c%n+tr#n&e ,e
%a(eni +2 de.rie9e ,2(#nturi t%t (ai ,u'in .ertile, cu at#t rec%ltarea ace+t%r n%i unit2'i de &r#u nece+it2
(ai (ult2 (unca- .ie c2 #n+2(#n'area tre:uie +2 .ie .2cut2 (ai ad#nc, .ie c2 +u,ra.a'a #n+2(#n'at2
tre:uie +2 .ie (ai eEtin+2, .ie c2 e+te nev%ie de (ai (ulte #n&r22(inteT c%+tul de ,r%duc'ie e+te, ,rin
ur(are, (ult (ai ridicat #n ca9ul ace+t%r rec%lte dec#t #n ca9ul cel%r anteri%are, care .u+e+er2 %:'inute,
la #nce,uturi, ,e ,2(#nturi :%&ate i .ertile; Or, ace+te ali(ente at#t de &reu de %:'inut nu +#nt cu ni(ic
(ai ,u'in indi+,en+a:ile dec#t cele de dinaintea l%r, dac2 nu vre( ca % ,arte a %(enirii +2 (%ar2 de
.%a(e; 6rin ur(are, c%+tul de ,r%ducere al &riului ,e terenurile cele (ai +terile va .i cel care va deter>
(ina ,re'ul &riului #n &eneral, c$iar i al aceluia %:'inut cu de d%u2 +au de trei %ri (ai ,u'in2 (unc2;
*e unde re9ult2 un :ene.iciu ridicat #n ca9ul ,2(#nturil%r u%r de cultivat, care ,er(ite ,r%,rietaril%r
l%r +2 le #nc$irie9e, ,erce,#nd % arend2 c%n+idera:il2; Renta .unciar2 e+te c%n+ecin'a nu a unui +%l
.ertil, ci a unuia 9&#rcit; Iar acea+t2 9&#rcenie nu #ncetea92 a deveni ,e 9i ce trece (ai +en+i:il2-
,%,ula'ia, #ntr>adev2r, +e de9v%lt2T %a(enii #nce, +2 lucre9e ,2(#nturi din ce #n ce (ai +2raceT
c%+turile de ,r%duc'ie cre+cT ,re'urile a&ric%le cre+c i, % dat2 cu ele, rentele .unciare; Su: acea+t2
,re+iune, e+te .%arte ,%+i:il > :a c$iar nece+ar > ca +alariul n%(inal al (uncit%ril%r a&ric%li +2 #ncea,2
i el +2 crea+c2, ,entru a ,utea +2 ac%,ere c$eltuielile (ini(e de +u:9i+ten'2T dar, din acelai
Ada( S(it$, ?eclierches sur Ies richesses des nations, v%i; I, ,; 1@
(%tiv, +alariul real nu va ,utea +2 +e ridice, ,ractic, ,e+te ceea ce>i e+te +trict nece+ar lucr2t%rului
,entru a +e #(:r2ca, a>i ,utea a+i&ura % l%cuin'2 i a +e $r2ni; Wi, ,#n2 la ur(2, ,r%.itul antre,ren%ril%r
va +c2dea eEact #n (2+ura #n care renta .unciar2 va crete i retri:u'ia lucr2t%ril%r va r2(#ne ne+c$i(>
:at2; El ar c%ntinua c$iar +2 +cad2 la ne+.#rit, ri+c#nd ,ur i +i(,lu +2 di+,ar2, dac2 nu ar eEi+ta, t%tui,
% li(it2- c2ci, #ntr>adev2r, dinc%l% de % anu(it2 trea,t2, ,r%.iturile indu+triale ar atin&e % c%t2 (ult
,rea /%a+2 ,entru ca n%i (uncit%ri +2 (ai ,%at2 .i an&a/a'iT #n li,+a un%r +alarii +u,li(entare, (#na de
lucru di+,%ni:il2 nu ar (ai ,utea crete, iar ,%,ula'ia ar a/un&e +2 +ta&ne9eT nu va (ai .i, ,rin ur(are,
nev%ie +2 .ie de.riate n%i terenuri #nc2 i (ai ne.ertile dec#t ,recedentele- renta .unciar2 +e va ,la.%na
i nu>i va (ai ,utea eEercita %:inuita ,re+iune a+u,ra venituril%r indu+triale, care +e v%r ,utea, #n
acel (%(ent, +ta:ili9a; I+t%ria va deveni, #n +.#rit, +ta'i%nar2; #initudinea %(ului va .i atunci definit,
% dat2 ,entru t%tdeauna, adic2 ,entru un ti(, infinit.
#n (%d ,arad%Eal, t%c(ai i+t%ricitatea intr%du+2 #n ec%n%(ie de c2tre Ricard% e+te cea care ,er(ite +2
.ie &#ndit2 acea+t2 #n&$e'are a I+t%riei; )#ndirea cla+ic2 ,rec%ni9a, #n ca9ul ec%n%(iei, un viit%r #n
,er(anen'2 de+c$i+ i (ereu +c$i(:2t%rT #n+2, #n realitate, nu era v%r:a dec#t de % (%di.icare de %rdin
+,a'ial- ta:l%ul ,e care :%&2'iile aveau ,r%,rietatea de a>l alc2tui de+.2ur#ndu>+e, +c$i(:#ndu>+e i
%rd%n#ndu>+e, ,utea .%arte :ine +2 crea+c2T el r2(#nea, #n+2, acelai, .iecare ele(ent al lui ,ier9#nd
tre,tat din +u,ra.a'2, intr#nd, #n+2, #n rela'ie cu ele(ente n%i; #n +c$i(:, ti(,ul cu(ulativ al
,%,ula'iei i al ,r%duc'iei, i+t%ria ne#ntreru,t2 a rarit2'ii +#nt cele care, #nce,#nd din +ec%lului al 1l1>
lea, ,er(it +2 .ie &#ndit2 +2r2cirea I+t%riei, iner'ia ei ,r%&re+iv2, ,ietri.icarea i, #n +curt ti(,,
#(,ietrirea ei de.initiv2; Se %:+erv2 care +#nt r%lurile ,e care i+t%ria i antr%,%l%&ia le /%ac2 una #n
ra,%rt cu cealalt2; Nu eEi+t2 i+t%rie F(unc2, ,r%duc'ie, acu(ulare i cretere a c%+turil%r realeG dec#t #n
(2+ura #n care %(ul, ca .iin'2 natural2, e+te .init- .initudine ce de,2ete cu (ult li(it2rile ,ri(are ale
+,eciei i cele i(,u+e de nev%ile i(ediate ale c%r,ului, dar care nu #ncetea92 +2 ac%(,anie9e, .ie i #n
+urdin2, #ntrea&a de9v%ltare a civili9a'iil%r; Cu c#t %(ul +e in+talea92 (ai te(einic #n centrul lu(ii, cu
c#t ia (ai de,lin #n +ta,#nire natura, cu at#t e+te (ai a,2+at de .initudine i cu at#t
30*
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
=@
(ai (ult +e a,r%,ie el de (%arte; I+t%ria nu>l la+2 ,e %( +2 evade9e dintre li(itele lui ini'iale, dec#t cel
(ult #n a,aren'2 i d%ar dac2 d2( li(itei +en+ul cel (ai +u,er.icial cu ,utin'2T dar dac2 ave( #n vedere
.initudinea .unda(ental2 a %(ului, ne d2( +ea(a c2 +itua'ia lui antr%,%l%&ic2 nu #ncetea92 +2>i .ac2
I+t%ria din ce #n ce (ai dra(atic2, (ai ,ericul%a+2, i +2 #l a,r%,ie din ce #n ce (ai (ult, ca +2 +,une(
aa, de ,r%,ria lui i(,%+i:ilitate; #n cli,a c#nd atin&e a+t.el de (ar&ini, I+t%ria nu (ai ,%ate .ace
altceva dec#t +2 +e %,rea+c2, +2 vi:re9e % cli,2 #n /urul ,r%,riului ei aE i +2 #n&$e'e ,entru t%tdeauna
#n+2 ace+t lucru +e ,%ate ,etrece #n d%u2 (%duri- I+t%ria .ie atin&e ,r%&re+iv i cu % #ncetineal2 t%t (ai
accentuat2 % +tare de +ta:ilitate ce +anc'i%nea92, #n in.initatea ti(,ului, 'inta +,re care ea a #naintat
dint%tdeauna, ceea ce, de .a,t, ea nu a #ncetat +2 .ie #nc2 de la #nce,utT .ie, di(,%triv2, ea atin&e un
,unct de r2+cruce #n care nu +e .iEea92 dec#t #n (2+ura #n care +u,ri(2 t%t ceea ce nu #nceta+e a .i ,#n2
#n acel (%(ent
#n ,ri(a variant2 Fre,re9entat2 de I,e+i(i+(ul" lui Ricard%G, I+t%ria .unc'i%nea92, .a'2 de
deter(in2rile antr%,%l%&ice, ca un .el de (ecani+( c%(,en+at%riuT ea ,rinde c%r,,
a
.irete, #n
.initudinea u(an2, dar #n (aniera unei .i&uri ,%9itive i #n relie.T ea #i ,er(ite %(ului +2 de,2ea+c2
+itua'ia de raritate la care +e a.l2 c%nda(nat; Caren'a acea+ta devenind ,e 9i ce trece t%t (ai dra(atic2,
(unca devine, i ea, t%t (ai inten+2T ,r%duc'ia crete #n ci.re a:+%lute, dar +i(ultan i +%lidar cu ea
cre+c i c%+turile de ,r%duc'ie, adic2 v%lu(ul de (unc2 nece+ar ,entru ,r%ducerea aceluiai %:iect
A+t.el #nc#t +e a/un&e, inevita:il, la (%(entul #n care (unca nu +e (ai +u+'ine ,rin ali(entele ,e care
le ,r%duce Face+tea nec%+t#nd (ai (ult dec#t $rana lucr2t%rului ce le %:'ineG; 6r%duc'ia nu (ai ,%ate
c%(,en+a li,+urile; Atunci, raritatea +e va li(ita ea #n+2i F,rintr>% +ta:ili9are de(%&ra.ic2G, iar (unca
+e va a/u+ta eEact la nev%i F,rintr>% re,arti9are deter(inat2 a :%&2'iil%rG; *in acel (%(ent, .initudinea
i ,r%duc'ia +e v%r +u,ra,une cu ,reci9ie #ntr>% unic2 .i&ur2; Orice (unc2 #n ,lu+ ar .i inutil2T %rice
eEcedent de ,%,ula'ie ar .i +%rtit ,ieirii; Via'a i (%artea v%r +ta eEact .a'2 #n .a'2, +u,ra.a'2 c%ntra
+u,ra.a'2, #(,ietrite i #nt2rite ,arc2 reci,r%c de ,re+iunea l%r anta&%nic2; I+t%ria va .i du+ .initudinea
%(ului ,#n2 #n ,unctul>li(it2 unde acea+ta va a,2rea, #n +.#rit, #n t%at2 &%liciunea eiT nu va (ai
di+,une de nici % (ar/2 care +2>i ,er(it2
+2 .u&2 de ea #n+2i, nu va (ai avea nici un e.%rt de .2cut ,entru a>i (ena/a un viit%r %arecare, nici un
,2(#nt n%u acce+i:il un%r %a(eni viit%riT +u,u+ (arii er%9iuni a I+t%riei, %(ul va .i #ncetul cu #ncetul
de+,uiat de t%t ce ,%ate +2 #l a+cund2 ,r%,riil%r lui %c$iT el va .i e,ui9at t%ate ,%+i:ilele care>i a+cund
i #i e+ca(%tea92, +u: ,r%(i+iunile ti(,ului, nuditatea lui antr%,%l%&ic2T ,e dru(uri %c%lite, #n+2
inevita:ile i c%n+tr#n&2t%are, I+t%ria #l va .i adu+ ,e %( ,#n2 #n ,ra&ul ace+tui adev2r care #l
#ncre(enete #n el #n+ui;
#n cea de>a d%ua variant2 Fre,re9entat2 de MarEG, ra,%rtul dintre i+t%rie i .initudinea antr%,%l%&ic2 e
de+ci.rat din direc'ie %,u+2; I+t%ria #nde,linete aici un r%l ne&ativ- #ntr>adev2r, ea e+te aceea care
accentuea92 ,re+iunile nev%ii i ad#ncete li,+urile, +ilindu>i ,e %a(eni +2 (uncea+c2 i +2 ,r%duc2
(ereu (ai (ult, .2r2 a ,ri(i (ai (ult dec#t le e+te +trict nece+ar ,entru a +e ,utea #ntre'ine, i une%ri
nici at#t; A+t.el #nc#t, cu ti(,ul, ,r%du+ul (uncii +e acu(ulea92, +c2>,#nd ,er(anent cel%r care #l
reali9ea92- acetia ,r%duc in.init (ai (ult dec#t ,artea de val%are ce le revine +u: .%r(2 de +alariu,
%.erind #n .elul ace+ta ca,italului ,%+i:ilitatea de a cu(,2ra #n c%ntinuare (unc2; A+t.el crete .2r2
#ncetare nu(2rul acel%ra ,e care I+t%ria #i 'ine la li(ita c%ndi'iil%r l%r de eEi+ten'2T i, ,rin c$iar ace+t
.a,t, ace+te c%ndi'ii nu #ncetea92 a deveni t%t (ai ,recare i a +e a,r%,ia de ceea ce .ace #n+2i
eEi+ten'a ca atare i(,%+i:il2T acu(ularea de ca,ital, de9v%ltarea #ntre,rinderil%r i a ca,acit2'ii l%r de
,r%duc'ie, ,re+iunea c%n+tant2 a+u,ra +alariil%r, eEce+ul de ,r%duc'ie #n&u+tea92 ,ia'a (uncii,
di(inu#ndu>i retri:uirea i .2c#nd +2 crea+c2 %(a/ul; #(,in+2 de (i9erie la &rani'a cu (%artea, %
#ntrea&2 cla+2 de .iin'e u(ane .ace #n c$i, ne(i/l%cit eE,erien'a a ceea ce #n+ea(n2 nev%ia, .%a(ea i
(unca #n ceea ce al'i %a(eni atri:uie naturii +au %rdinii +,%ntane a lucruril%r, ei Wtiu +2 recun%a+c2
re9ultatul unei i+t%rii i alienarea unei .ini>tudini care are, #n realitate, alt2 .%r(2; Ace+ta e+te adev2rul
a+u,ra e+en'ei u(ane ,e care, din acea+t2 cau92, ei +in&uri ,%t +2>l revendice #n +c%,ul de a>l re+ta:ili;
Ceea ce nu +e va ,utea reali9a dec#t ,rin +u,ri(area +au (2car r2+turnarea I+t%riei aa cu( +>a derulat
ea ,#n2 #n ,re9ent- a:ia atunci va #nce,e un ti(, ce nu va (ai avea nici aceeai .%r(2, nici aceleai
le&i i nici acelai (%d de cur&ere;
=1@
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
=11
C%ntea92 #n+2 ,rea ,u'in alternativa #ntre I,e+i(i+(ul" lui Ricard% i ,r%(i+iunea rev%lu'i%nar2 a lui
MarE; Un atare +i+te( de %,'iuni nu re,re9int2 altceva dec#t cele d%u2 (%dalit2'i ,%+i:ile de a
,arcur&e ra,%rturile dintre antr%,%l%&ie i I+t%rie, aa cu( le in+taurea92 ec%n%(ia ,rin inter(ediul
n%'iunil%r de raritate i de (unc2; 6entru Ricard%, I+t%ria u(,le &%lul ad2,%+tit de .initudinea
antr%,%l%&ic2 i (ani.e+tat ,rintr>% c%ntinu2 caren'2, ,#n2 #n (%(entul #n care +e atin&e ,unctul unei
+ta:ili92ri de.initiveT c%n.%r( lecturii (arEi+te, I+t%ria, de,%+ed#ndu>l ,e %( de (unca lui, .ace +2 ia+2
#n relie. .%r(a ,%9itiv2 a .initudinii +ale, adev2rul +2u (aterial ieit #n +.#rit la lu(in2; Nu e+te,
.irete, del%c &reu de #n'ele+ .elul #n care +>au #(,2r'it, la nivelul %,iniil%r, %,'iunile reale, (%tivele
,entru care unii au ad%,tat ,ri(ul ti, de anali92, iar al'ii ,e cel de>al d%ilea; *ar ace+tea nu +#nt dec#t
nite di.eren'e derivate care 'in, #n ,ri(ul r#nd, de % cercetare i de un trata(ent d%E%l%&ic al
,r%:le(ei; La nivelul ,r%.und al cun%aterii %ccidentale, (arEi+(ul nu a intr%du+ % ru,tur2 real2T el +>
a in+talat, di(,%triv2, .2r2 nici un .el de di.icultate, ca % .i&ur2 ,lin2, cal(2, c%n.%rta:il2 i c$iar, de
ce +2 n>% +,une(, +ati+.2c2t%are, ,entru un ti(, Fal +2uG, #n2untrul unei c%n.i&ura'ii e,i+te(%l%&ice ce
l>a ,ri(it c#t +e ,%ate de .av%ra:il Fdat .iind c2 t%c(ai ea era cea care #i .2cea l%cG i ,e care el, #n
+c$i(:, nu avea nici inten'ia +>% tul:ure i, (ai ,re+u+ de %rice, nici ,uterea +>% (%di.ice c#tui de
,u'in, dat .iind c2 +e #nte(eia #n #ntre&i(e ,e ea; MarEi+(ul e+te, #n &#ndirea +ec%lului al 1l1>lea, ca
,etele #n a,2- ceea ce vrea +2 #n+e(ne c2 %riunde altundeva +e +u.%c2; *ac2 +e %,une te%riil%r
I:ur&$e9e" de+,re ec%n%(ie i dac2, #n acea+t2 %,%9i'ie, ,r%iectea92 #(,%triva l%r % r2+turnare
radical2 a I+t%riei, ace+t c%n.lict i ace+t ,r%iect au dre,t c%ndi'ie de ,%+i:ilitate nu rea,r%,rierea
#ntre&ii I+t%rii, ci un eveni(ent ,e care ar$e%l%&ia #l ,%ate +itua cu ,reci9ie i care a ,re+cri+, +i(ultan
i #n acelai (%d, at#t ec%n%(ia :ur&$e92, c#t i ec%n%(ia rev%lu'i%nar2 ale +ec%lului al 1l1>lea;
Lu,tele l%r ,%t .%arte :ine .ace valuri i tul:ura +u,ra.a'a- nu +#nt #n+2 dec#t nite .urtuni #ntr>un ,a$ar
cu a,2;
E+en'ial e+te .a,tul c2, la #nce,utul +ec%lului al 1l1>lea, +>a c%n+tituit % %r&ani9are a c#(,ului
cun%aterii #n care .i&urea92 de%,%triv2 i+t%ricitatea ec%n%(iei Fle&at2 de .%r(ele de ,r%duc'ieG,
.initudinea eEi+ten'ei u(ane Fle&at2 de raritate
i de (unc2G i +caden'a unui +.#rit al I+t%riei, ,rivit .ie ca #ncetinire in.init2, .ie ca r2+turnare radical2;
I+t%ria, antr%,%l%&ia i %,rirea devenirii #i a,ar'in reci,r%c +u: .%r(a unei .i&uri ce de.inete una
dintre re'elele (a/%re ale &#ndirii +ec%lului al 1l1>lea; Se cun%ate, de ,ild2, r%lul ,e care acea+t2
c%n.i&ura'ie l>a avut #n retre9irea la via'2 a :un2v%in'ei %:%+ite a u(ani+(el%rT +e cun%ate .elul #n
care ea a .2cut +2 rena+c2 ut%,iile de+2v#ririi; #n &#ndirea cla+ic2, ut%,ia .unc'i%na (ai cur#nd ca %
reverie a %ri&inii- ,r%+,e'i(ea lu(ii tre:uia +2 a+i&ure de+.2urarea ideal2 a unui ta:l%u #n care .iece
lucru #n ,arte ar .i ,re9ent la l%cul lui, cu vecin2t2'ile, cu di.eren'ele ,r%,rii i cu ec$ivalen'ele lui
i(ediateT #n acea+t2 lu(in2 a #nce,utului, re,re9ent2rile nu tre:uiau +2 .ie #nc2 de+,rin+e de via, acuta
i +en+i:ila ,re9en'2 a ceea ce ele re,re9int2; #n +ec%lul al 1l1>lea, ut%,ia ,rivete (ai cur#nd a(ur&ul
ti(,ului dec#t 9%rii lui- de%arece cun%aterea nu +e (ai c%n+tituie du,2 (%delul ta:l%ului, ci du,2
acela al Leriei, al #nl2n'uirii i al devenirii- c#nd, % dat2 cu #n+erarea ,r%(i+2, +e va l2+a #ntunericul
de9n%d2(#ntului .inal, er%9iunea lent2 +au vi%len'a I+t%riei v%r .ace +2 r2+ar2, #n #(,ietrirea lui,
adev2rul antr%,%l%&ic al %(uluiT ti(,ul calendarel%r va ,utea .%arte :ine +2>i ur(e9e cur+ulT va .i
#n+2 ca i &%l, c2ci i+t%ricitatea nu +e va +u,ra,une eEact e+en'ei u(ane; Cur&erea devenirii, cu #ntre&ul
ei ,%ten'ial de dra(e, uitare, alienare, va .i ca,tat2 #ntr>% .initudine antr%,%l%&ic2 care, #n +c$i(:, #i
va a.la #n ea ,r%,ria>i (ani.e+tare ilu(inat2; #initudinea, cu adev2rul ei, e dat2 #n timpE i, dintr>%
dat2, timpul e finit. Marea .ante9ie C unui +.#rit al I+t%riei e+te ut%,ia &#ndiril%r cau9ale, aa cu( vi+ul
%ri&inil%r era ut%,ia &#ndiril%r cla+i.icat%are;
Acea+t2 c%n.i&ura'ie a .%+t (ult2 vre(e c%n+tr#n&2t%areT Ia +.#ritul +ec%lului al 1l1>lea, Niet9+c$e a
.2cut>% ,entru ulti(a %ar2 +2 +tr2lucea+c2, incendiind>%; El a reluat te(a +.#ritului ti(,ului ,entru a %
tran+.%r(a #n (%artea lui *u(ne9eu i #n r2t2cirea ulti(ului %(- a reluat .initudinea antr%,%l%&ic2,
#n+2 ,entru a .ace ,%+i:il +altul ,r%di&i%+ al +u,ra%(uluiT a reluat (arele lan' ne#ntreru,t al I+t%riei,
#n+2 6entru a>l cur:a #n in.initul re#nt%arcerii; *e&ea:a, #n+2, reiau (%artea lui *u(ne9eu, i(inen'a
+u,ra%(ului, ,r%(i+iunea i +,ai(a (arelui an, a,r%a,e cuv#nt cu cuv#nt, ele(entele ce c%(,un
&#ndirea +ec%lului al 1l1>lea i #i alc2tuie+c re'eaua
=1A
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
=1=
ar$e%l%&ic2T ,entru c2, #n acelai ti(,, ele a,rind t%ate ace+te .%r(e +ta:ile, de+en#nd, din re+turile l%r
calcinate, c$i,uri +tranii, ,%ate c$iar i(,%+i:ileT i, #ntr>% lu(in2 de+,re care nu ti( #nc2 dac2
#n+u.le'ete incendiul .inal %ri anun'2 aur%ra, vede( de+c$i9#ndu>+e ceea ce ,%ate .i +,a'iul &#ndirii
c%nte(,%rane, #n %rice ca9, Niet9+c$e e+te acela care a ar+ ,entru n%i, i c$iar #nainte ca n%i +2 ne .i
n2+cut, ,r%(i+iunile #n&e(2nate ale dialecticii i ale antr%,%l%&iei;
III; CUVIER
6r%iect#nd +ta:ilirea unei cla+i.ic2ri la .el de .idele ca % (et%d2 i de ri&ur%a+e ca un +i+te(, Xu++ieu
de+c%,eri+e re&ula +u:%rd%n2rii caracterel%r, t%t aa cu( S(it$ utili9a+e val%area c%n+tant2 a (uncii
#n +ta:ilirea ,re'ului natural al lucruril%r #n /%cul ec$ivalen'el%r; Wi t%t aa Ricard% a de&revat (unca
de r%lul ei de (2+ur2, ,entru a % intr%duce, dinc%ace de %rice +c$i(:, #n .%r(ele &enerale ale
,r%duc'iei, Cuvier
1
a decu,lat +u:%rd%narea caracterel%r de .unc'ia ei taEin%(ic2 ,entru a % intr%duce,
dinc%ace de %rice eventual2 cla+i.icare, #n di.eritele ,lanuri de %r&ani9are a .iin'el%r vii; Le&2tura
intern2 care ,une +tructurile #n de,enden'2 unele .a'2 de altele nu +e (ai +ituea92 eEclu+iv la nivelul
.recven'el%r, ci devine acu( .unda(entul #n+ui al c%rela'iil%r; Ace+tea +#nt decala/ul i inver+area ,e
care )e%..r%P Saint>Hilaire avea +2 le traduc2 #ntr>% 9i, +,un#nd- IOr&ani9area devine % .iin'2
a:+tract2;;; +u+ce,ti:il2 de .%r(e nenu(2rate
A
"; S,a'iul .iin'el%r vii ,iv%tea92 #n /urul ace+tei n%'iuni,
i t%t ceea ce, ,#n2 #n acel (%(ent, ,utu+e +2 +e .ac2 v29ut ,rin inter(ediul &rilei in+taurate de i+t%ria
natural2 F&enuri, +,ecii, indivi9i, +tructuri, %r&aneG, t%t ce +e %.eri+e ,rivirii ad%,t2, acu(, un n%u (%d
de a .i;
D C.;, de+,re Cuvier, re(arca:ilul +tudiu al lui *audin, Les %lasses zoolo+iAues F6ari+, 1=@G;
A
Citat de T$; Ca$n, La 1ie et l:oeu-re d:4. 0eoffroI $aint/ilaire, 6ari+, 1!A, ,;1=B;
Wi, #n ,ri(ul r#nd, acele ele(ente +au &ru,e de ele(ente di+tincte ,e care ,rivirea le ,%ate articula
,arcur&#nd c%r,ul indivi9il%r, i care ,%art2 nu(ele de or+ane. #n anali9a cla+icil%r, %r&anul +e de.inea
de%,%triv2 ,rin +tructur2 i ,rin .unc'ieT era ca un +i+te( cu du:l2 intrare ce ,utea .i citit eE$au+tiv
,lec#ndu>+e .ie de la r%lul ,e care #l /uca Fre,r%ducere, de ,ild2G, .ie de la varia:ilele lui (%r.%l%&ice
F.%r(2, (2ri(e, di+,unere, nu(2rG- cele d%u2 (%duri de de+ci.rare +e +u,ra,uneau ,er.ect, #n+2 erau
inde,endente unul de cel2lalt, ,ri(ul enun'#nd utiliza*ilul, cel de>al d%ilea > identifica*ilul. Acea+ta
e+te %rdinea ,e care Cuvier % d2 ,e+te ca,T a:r%&#nd at#t ,%+tulatul a/u+t2rii, c#t i ,e acela al
inde,enden'ei, el .ace ca .unc'ia +2 de,2ea+c2 > cu (ult > %r&anul i +u:%rd%nea92 di+,unerea
%r&anului +uveranit2'ii de,line a .unc'iei; *i9%lv2, dac2 nu individualitatea, atunci cel ,u'in
inde,enden'a %r&anului- e+te % er%are +2 +e cread2 c2 It%tul e+te i(,%rtant la un %r&an i(,%rtant"T
aten'ia tre:uie #ndre,tat2 I(ai cur#nd a+u,ra .unc'iil%r ca atare dec#t a+u,ra %r&anel%r
1
"T #nainte ca
%r&anele +2 .ie de.inite #n .unc'ie de varia:ilele l%r, ele tre:uie ra,%rtate la .unc'ia ,e care %
#nde,line+c; Or, ace+te .unc'ii +#nt relativ ,u'in nu(er%a+e- re+,ira'ia, di&e+tia, circula'ia, l%c%(%'ia;;;
A+t.el #nc#t diver+itatea vi9i:il2 a +tructuril%r nu>i (ai .ace a,ari'ia ,e .%ndul unui ta:l%u de varia:ile,
ci ,e .%ndul (aril%r unit2'i .unc'i%nale +u+ce,ti:ile a +e reali9a i a>i atin&e +c%,ul #n .elurite (%duri-
ICeea ce e+te c%(un .iec2rui &en de %r&ane ,rivit la t%ate ani(alele +e reduce la .%arte ,u'in i,
ade+ea, ele nu +e a+ea(2n2 dec#t ,rin e.ectul ,e care #l ,r%duc; Ace+t lucru e+te evident (ai ale+ #n
ceea ce ,rivete re+,ira'ia, care +e e.ectuea92, la di.eritele cla+e, ,rin inter(ediul un%r %r&ane at#t de
di.erite, #nc#t +tructura l%r nu ,re9int2 nici un ,unct c%(un
A
"; 6rivind %r&anul #n le&2tur2 cu .unc'ia lui,
vede( .2c#ndu>i a,ari'ia Ia+e(2n2ri" ac%l% unde nu eEi+t2 nici un ele(ent Iidentic", a+e(2n2ri ce +e
c%n+tituie ,rin trecerea +,re evidenta invi9i:ilitate a .unc'iil%r; La ur(a ur(el%r, c%ntea92 ,rea ,u'in
dac2 :ran$iil%r i ,l2(#nil%r le +#nt c%(une unele varia:ile de .%r(2, di(en+iune +au nu(2r-
e
le +e
a+ea(2n2, dat .iind c2 +#nt d%u2 variet2'i ale aceluiai ir&an ineEi+tent, a:+tract, ireal,indeter(ina:il,
a:+ent de la
1
); Cuvier, Lecons d:anatomie compare:e, v%i; I, ,,; !=>!?;
K
U., i*id ,,; =?>=H;
=1?
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
=1H
t%ate +,eciile de+cri,ti:ile, #n+2 ,re9ent cu t%ate ace+tea #n #ntre&ul re&n ani(al i +ervind la a respira
n +eneral. S#nt reintr%du+e a+t.el #n anali9a viului anal%&iile de ti, ari+t%telic- :ran$iile +#nt ,entru
re+,ira'ia #n a,2 ceea ce +#nt ,l2(#nii ,entru re+,ira'ia #n aer; A+t.el de ra,%rturi erau, de+i&ur, ,rea
:ine cun%+cute #n e,%ca cla+ic2T #n+2 ele nu .%l%+eau dec#t la deter(inarea .unc'iil%rT nu erau utili9ate
#n +ta:ilirea %rdinii lucruril%r #n +,a'iul naturii; #nce,#nd cu Cuvier, .unc'ia, de.init2 +u: .%r(a
ne,erce,ti:il2 a e.ectului ce tre:uie ,r%du+, va +lu/i dre,t ,er(anent ter(en (edian i va ,er(ite ra>
,%rtarea reci,r%c2 a un%r an+a(:luri de ele(ente li,+ite de %rice identitate vi9i:il2; Ceea ce, ,entru
,rivirea cla+ic2, nu era dec#t ,ur i +i(,lu /uEta,unerea un%r di.eren'e i a un%r identit2'i, tre:uie acu(
+2 +e %rd%ne9e i +2 .ie &#ndit ,%rnindu>+e de la % %(%&enitate .unc'i%nal2 ce % #nte(eia92 #n a+cun+;
EEi+t2 istorie natural atunci c#nd Acelai i Cel2lalt nu a,ar'in dec#t unui +in&ur +,a'iuT ceva ,recu(
*iolo+ia devine cu ,utin'2 a:ia #n (%(entul c#nd acea+t2 unitate de ,lan #nce,e +2 +e de+c%(,un2 i
di.eren'ele ie+ la iveal2 ,e .%ndul unei identit2'i (ai ad#nci i, ,arc2, (ai +eri%a+e dec#t ele;
Acea+t2 ra,%rtare la .unc'ie, acea+t2 decu,lare dintre ,lanul identit2'il%r i acela al di.eren'el%r +c%t la
lu(in2 n%i ra,%rturi- de coexisten, de ierarhizare intern, de dependen .a'2 de planul de
or+anizare. %oexistena indic2 .a,tul c2 un %r&an +au un +i+te( de %r&ane nu ,%t .i ,re9ente la % .iin'2
vie .2r2 ca un alt %r&an +au +i+te( de %r&ane, av#nd % natur2 i % .%r(2 deter(inate, +2 nu .ie i ele
,re9ente- IT%ate %r&anele unui ani(al alc2tuie+c un +i+te( unic ale c2rui ,2r'i +e +,ri/in2, ac'i%nea92
i reac'i%nea92 reci,r%cT nu ,%t a,2rea (%di.ic2ri ale uneia dintre ace+te ,2r'i care +2 nu ,r%v%ace
(%di.ic2ri c%re+,un92t%are ale tutur%r cel%rlalte
1
; In cadrul +i+te(ului di&e+tiv, .%r(a din'il%r F.a,tul
c2 +erve+c la t2iere +au la (e+tecareG varia92 #n ,aralel cu Ilun&i(ea, +inu% 9it2'ile, dilat2rile
+i+te(ului ali(entar"T +au, ca +2 lu2( un eEe(,lu de c%eEi+ten'2 #ntre +i+te(e di.erite, %r&anele di&e+>
tive nu ,%t varia inde,endent de (%r.%l%&ia (e(:rel%r Fi, #n ,ri(ul r#nd, de .%r(a un&$iil%rG- du,2
cu( va .i v%r:a de &$eare +au de c%,ite > deci dac2 ani(alul va ,utea +au nu
,; ==@;
); Cuvier, ?apport historiAue sur l:e:tat des sciences naturelles.
a,uca i ru,e $rana >, canalul ali(entar, I+ucurile di9%lvante", .%r(a din'il%r nu v%r .i aceleai
1
; Ave(
de>a .ace cu nite c%rela'ii laterale ce +ta:ile+c, #ntre ele(ente de acelai nivel, ra,%rturi de
c%nc%(itent2 :a9ate ,e nece+it2'i .unc'i%nale- av#nd #n vedere c2 ani(alul tre*uie +2 +e $r2nea+c2,
natura ,r29ii i (%dul de a % ca,tura nu ,%t r2(#ne .2r2 le&2tur2 cu a,aratele de (a+tica'ie i de
di&e+tie Fi reci,r%cG;
EEi+t2, t%tui, eta/2ri ierarhice. Cun%ate( .elul #n care anali9a cla+ic2 +e v29u+e %:li&at2 +2 a:%lea+c2
,rivile&iul %r&anel%r cel%r (ai i(,%rtante, ,entru a nu (ai 'ine c%nt dec#t de e.icacitatea l%r
taEin%(ic2; Acu(, c#nd nu (ai +#nt avute #n vedere varia:ile inde,endente, ci +i+te(e ce +e c%(and2
unele ,e altele, #nce,e din n%u +2 +e ridice ,r%:le(a i(,%rtan'ei reci,r%ce; A+t.el, canalul ali(entar al
(a(i.erel%r nu +e a.l2 nu(ai #ntr>un ra,%rt de eventual2 c%>varia'ie cu %r&anele de l%c%(%'ie i
,re$en+ieL el e+te (2car #n ,arte ,re+cri+ de (%dul de re,r%ducere; #ntr>adev2r, re,r%ducerea, #n .%r(a
ei vivi,ar2, nu i(,lic2 nu(ai ,re9en'a acel%r %r&ane care +#nt ne(i/l%cit le&ate de eaT ea nece+it2 i
eEi+ten'a un%r %r&ane de al2,tare, ,re9en'a :u9el%r, ca i a unei li(:i c2rn%a+eT ea i(,une, ,e de alt2
,arte, circula'ia unui +#n&e cald i :il%cu>laritatea ini(ii
A
; Anali9a %r&ani+(el%r i ,%+i:ilitatea de a
+ta:ili a+e(2n2ri i de%+e:iri #ntre ele ,re+u,une deci .iEarea #n ,reala:il a li+tei, nu de ele(ente ce
,%t +2 varie9e de la % +,ecie la alta, ci de .unc'ii care, la .iin'ele vii #n &eneral, +e c%(and2, #i dau
.%r(2 i +e %rd%nea92 unele ,e altele- nu ,%li&%nul (%di.ic2ril%r ,%+i:ile, ci ,ira(ida ierar$ic2 a
i(,%rtan'el%r; La #nce,ut, Cuvier a c%n+iderat c2 .unc'iile ce a+i&ur2 eEi+ten'a trec #naintea cel%r ce
,rive+c rela'iile FIc2ci ani(alul (ai #nt#i este, a:ia a,%i simte i acioneaz::>! el ,re+u,unea, ,rin
ur(are, c2 re,r%ducerea i circula'ia tre:uie +2 deter(ine, #nainte de t%ate, eEi+ten'a unui anu(it
nu(2r de %r&ane c2r%ra e e+te +u:%rd%nat2 di+,unerea cel%rlalteT cele dint#i ar alc2tui caracterele
,ri(are, cele de ,e ur(2 > caracterele +ecundare
=
; Mai t#r9iu, el a +u:%rd%nat circula'ia di&e+tiei, dat
.iind c2 acea+ta din ur(2 eEi+t2 la t%ate ani(alele F#ntre&ul c%r, al
); Cuvier, Lecons d:anatomie comparee, -oi. I, p. ZZ.
); Cuvier, $ecotid memoire sur Ies animaux a san+ *lanc .Ma+asin
en
cIchpediAue, v%i; II; ,; ??1G;
); Cuvier, $econd memoire sur Ies animaux a san+ *lanc, 1<H .Ma+asin encIclope:diAue, v%i; II, ,; ??1G;
=1!
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
=1<
,%li,ului ne.iind, din ace+t ,unct de vedere, dec#t un +%i de a,arat di&e+tivG, #n vre(e ce +#n&ele i
va+ele +an&vine nu a,ar Idec#t la ani(alele +u,eri%are i di+,ar, tre,tat, la cele din ulti(ele cla+e
1
";
Mai t#r9iu, +i+te(ul nerv%+ Fcu eEi+ten'a +au ineEi+ten'a unei c%r9i +,inaleG a .%+t acela care i>a a,2rut
lui Cuvier dre,t $%t2r#t%r #n ,rivin'a tutur%r cel%rlalte di+,uneri %r&anice- IE+te, #n .%nd, t%tul #n
ani(al- celelalte +i+te(e nu eEi+t2 dec#t ,entru a>l +lu/i i #ntre'ine ,e el
A
";
Acea+t2 ,ree(inen'2 a unei +in&ure .unc'ii a+u,ra tutur%r cel%rlalte ,re+u,une ca %r&ani+(ul, #n
alc2tuirile lui vi9i:ile, +2 a+culte de un plan. Un a+t.el de ,lan a+i&ur2 +uveranitatea .unc'iil%r
e+en'iale, c2r%ra le a+%cia92, #n+2 cu un &rad +,%rit de li:ertate, %r&anele ce #nde,line+c .unc'ii (ai
,u'in i(,%rtante; Ca ,rinci,iu ierar$ic, un a+t.el de ,lan de.inete .unc'iile ,ree(inente, re,arti9ea92
ele(entele anat%(ice ce #i ,er(it +2 +e e.ectue9e i le ,la+ea92 #n ,uncte ,rivile&iate ale c%r,ului-
a+t.el, #n va+tul &ru, al Articulatel%r, cla+a In+ectel%r +c%ate #n eviden'2 i(,%rtan'a ,ri(%rdial2 a
.unc'iil%r l%c%(%t%rii i a %r&anel%r de (icareT la celelalte trei cla+e din acelai &ru,, #n +c$i(:,
.unc'iile vitale +#nt cele care de'in cea (ai (are i(,%rtan'2
=
; 6lanul &eneral de %r&ani9are nu /%ac2,
#n+2, un r%l la .el de $%t2r#t%r i #n c%ntr%lul re&i%nal ,e care #l eEercit2 a+u,ra %r&anel%r (ai ,u'in
i(,%rtanteT #ntr>% %arecare (2+ur2, el +e li:erali9ea92 ,e (2+ur2 ce crete di+tan'a .a'2 de centru,
aut%ri9#nd (%di.ic2ri, alter2ri, +c$i(:2ri ale .%r(ei %ri ale utili92rii ,%+i:ile; C%ntinu2 +2 .ie ,re9ent,
#n+2 devenit (ai +u,lu i (ai ,er(ea:il la alte .%r(e de deter(inare; E+te ceea ce ,%ate .i cu uurin'2
c%n+tatat la (a(i.ere, #n ceea ce ,rivete +i+te(ul l%c%(%t%r; Cele ,atru (e(:re (%t%rii .ac ,arte din
,lanul de %r&ani9are, dar nu(ai cu titlu de caracter +ecundarT nu +#nt, ,rin ur(are, nici%dat2 +u,ri(ate,
a:+ente +au #nl%cuite, ci d%ar I(a+cate, une%ri, ca #n ca9ul ari,il%r la lilieci i al #n%t2t%arel%r
,%+teri%are la .%ci"T +e ,%ate #nt#(,la +2 .ie c$iar Idenaturate #n ,rivin'a .%l%+irii, ca #n ca9ul #n%>
t2t%arel%r ,ect%rale ale cetaceel%r;;; Natura a .2cut, dintr>un ,ici%r, % #n%t2t%are; O:+erva'i deci c2
eEi+t2 #nt%tdeauna, la
1
); Cuvier, Leons d:anatomie comparee, v%i; III, ,,; ?>H;
); Cuvier, $ur un nou-eau rapprochement a e:ta*lir .8nnales du +ustim, v%i; 1I1, ,; <!G;
=
Id;, i*id.
caracterele +ecundare, un +%i de c%n+tan'2 #n ceea ce ,rivete de&$i9a(entul
1
"; *evine le+ne de #n'ele+
.elul #n care +,eciile ,%t, #n acelai ti(,, +2 +e a+e(ene F.%r(#nd &ru,uri ,recu( &enurile, cla+ele i
ceea ce Cuvier nu(ete #ncren&2turiG i +2 +e de%+e:ea+c2 unele de altele; Ceea ce le a,r%,ie nu e+te %
anu(it2 cantitate de ele(ente +u,er,%9a:ile, ci un +%i de nucleu de identitate ce nu ,%ate .i anali9at #n
+u,ra.e'e vi9i:ile, din ,ricin2 c2 de.inete i(,%rtan'a reci,r%c2 a .unc'iil%rT %r&anele +e re,arti9ea92 #n
.unc'ie de acea+t2 ini(2 nev29ut2 a identit2'il%r i, ,e (2+ur2 ce +e #nde,2rtea92 de ea, c#ti&2 #n
+u,le'e, #n ,%+i:ilit2'i de varia'ie, #n caractere di+tinctive; S,eciile ani(ale di.er2 ,rin ,eri.erie i +e
a+ea(2n2 ,rin centruT inacce+i:ilul le unete, (ani.e+tul le #(,r2tieT Ele +e &enerali9ea92 ,e latura
e+en'ialului #n ,rivin'a vie'ii i +e +in&ulari9ea92 ,e aceea a acce+%riului; Cu c#t ur(2ri( +2 alc2tui(
&ru,e (ai eEtin+e, cu at#t tre:uie +2 ,2trunde( (ai (ult #n %:+curitatea %r&ani+(ului, +,re ceea ce e
din ce #n ce (ai ,u'in vi9i:il, #n acea di(en+iune ce +ca,2 ,erce,'ieiT cu c#t vre( +2 +ur,rinde(
individualitatea, cu at#t tre:uie +2 urc2( (ai +,re +u,ra.a'2 i +2 l2+2( +2 +tr2lucea+c2, #n vi9i:ilitatea
l%r, .%r(ele acce+i:ile lu(iniiT c2ci (ultitudinea +e %.er2 ,rivirii, iar unitatea +e a+cunde; #ntr>un
cuv#nt, +,eciile vii I+ca,2" .%r.%telii indivi9il%r i +,eciil%r, nu ,%t .i cla+i.icate dec#t ,entru c2 +#nt vii
i ,lec#nd de la ceea ce a+cund;
Se %:+erv2 (a+iva r2+turnare .a'2 de taxinomia cla+ic2 ,e care cele de (ai +u+ % ,re+u,un; 3axinomia
+e c%n+tituia eEclu+iv #n .unc'ie de ,atru varia:ile de de+criere F.%r(2, nu(2r, di+,unere, (2ri(eG care
erau ,arcur+e, a,r%a,e +i(ultan, de li(:a/ i de ,rivireT iar #n acea+t2 eE,unere a vi9i:ilului, via'a
a,2rea ca .iind re9ultatul unui decu,a/ > % +i(,l2 .r%ntier2 cla+i.icat%are; O dat2 cu Cuvier,
,%+i:ilitatea eEteri%ar2 a unei cla+i.ic2ri #nce,e +2 +e #nte(eie9e ,e via'2 #n ce are ea ne>,erce,ti:il,
,ur .unc'i%nal; Nu (ai ave( de>a .ace, ,e (area +u,ra.a'2 a %rdinii, cu cla+a a ceea ce ,%ate .i viuT
c
i,
venind din ,r%.un9i(ile viului, din t%t ce ,%ate .i (ai a+cun+ ,rivirii, cu ,%+i:ilitatea de a % cla+i.ica;
Fiin'a vie era % l%calitate #n cu,rin+ul cla+i.ic2rii naturaleT .a,tul de a .i cla+i>.ica:il a devenit, acu(, %
,r%,rietate a viului; *i+,are, a+t.el,
1
); Cuvier, $econd me:moire sur Ies animaux a san+ *lanc .loc. cit.>.
=1B
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
=1
,r%iectul unei taxinomia &eneraleT t%t a+t.el di+,are i ,%+i:ilitatea de a de+.2ura % (are %rdine
natural2 (er&#nd .2r2 #ntreru,eri de la c#t (ai +i(,lu i (ai inert +,re t%t (ai viu i (ai c%(,leET i
t%t a+t.el di+,are i c2utarea %rdinii ca +%clu i .unda(ent al unei tiin'e &enerale a naturii; #n +.#rit,
a+t.el di+,are Inatura", +u:#n'ele&#nd c2, de>a lun&ul #ntre&ii e,%ci cla+ice, ea nu a eEi+tat #n ,ri(ul
r#nd ca Ite(2" +au ca Iidee", ca +ur+2 ine,ui9a:il2 a cun%aterii, ci ca +,a'iu %(%&en al identit2'il%r i
al di.eren'el%r %rd%na:ile;
Acu(, ace+t +,a'iu e+te .racturat i de+c$i+, ,arc2, #n ,r%.un9i(ea lui; #n l%cul unui c#(, unitar de
vi9i:ilitate i %rdine, ale c2rui ele(ente ,%+ed2 % val%are di+tinctiv2 unele #n ra,%rt cu altele, ave( de>
a .ace cu % +erie de %,%9i'ii #ntre ter(eni care nu +#nt de acelai nivel- eEi+t2, ,e de % ,arte, %r&anele
+ecundare, vi9i:ile la +u,ra.a'a c%r,ului i %.erindu>+e .2r2 nici % interven'ie ,erce,'iei i(ediateT i, ,e
de alt2 ,arte, %r&anele ,ri(are > e+en'iale, centrale, a+cun+e >, ce nu ,%t .i vi9itate dec#t ,rin di+ec'ie,
adic2 ,rin #nde,2rtarea (aterial2 a #nveliului c%l%rat al %r&anel%r +ecundare; Ur(ea92, (ai #n
ad#nci(e, %,%9i'ia dintre %r&ane #n &eneral, care +#nt +,a'iale, +%lide, direct +au indirect vi9i:ile, i
.unc'iile ce nu +e %.er2 ,erce,'iei, #n+2 ,re+criu, ,e dede+u:t ,arc2, di+,unerea a ceea ce +e vede; Wi, #n
+.#rit, la li(it2, %,%9i'ia dintre identit2'i i di.eren'e- ace+tea nu (ai +#nt de acelai +#n&e i nu +e (ai
+ta:ile+c, unele .a'2 de altele, ,e un acelai ,lan %(%&en- di.eren'ele ,r%li.erea92 la +u,ra.a'2, #n
vre(e ce, #n ,r%.un9i(e, +e .ac nev29ute, di+,ar, +e c%n.und2 #ntre ele, +e c%(:in2 unele cu altele,
tin9#nd +,re (area, (i+teri%a+a, invi9i:ila unitate .%cal2 din care (ultitudinea ,are a ,r%veni ,rintr>%
ne#ncetat2 di+,er+ie; Viul #ncetea92 a (ai .i ceea ce ,%ate .i de%+e:it, #n c$i, (ai (ult +au (ai ,u'in
ri&ur%+, de (ecanicT viul e+te acela ,e care +e #nte(eia92 t%ate de%+e:irile ,%+i:ile dintre .iin'ele vii;
Trecerea acea+ta, de la n%'iunea taEin%(ic2 la n%'iunea +intetic2, e+te +e(nalat2, #n cr%n%l%&ia ideil%r
i a tiin'el%r, de reviri(entul, la #nce,utul +ec%lului al 1l1>lea, al te(el%r vitali+te; *in ,unctul de
vedere al ar$e%l%&iei, ceea ce +e in+taurea92 #n acel (%(ent +#nt c%ndi'iile de ,%+i:ilitate ale unei
*iolo+ii.
#n %rice ca9, acea+t2 +erie de %,%9i'ii, care a di+%ciat +,a'iul i+t%riei naturale, a avut, dat%rit2 ace+tui
.a,t, ur(2ri de%+e:it de i(,%rtante; Ea a du+, #n ,ractic2, la a,ari'ia a d%ua
te$nici c%relative, care +e +,ri/in2 i +e c%ntinu2 una ,e cealalt2; 6ri(a te$nic2 % c%n+tituie anat%(ia
c%(,arat2- acea+ta +c%ate la iveal2 un +,a'iu interi%r, li(itat ,e de % ,arte de +tratul +u,er.icial al
te&u(entel%r +au al c%c$iliil%r, i ,e de alt2 ,arte de cva+i>invi9i:ilitatea a ceea ce e in.init de (ic;
C2ci anat%(ia c%(,arat2 nu e+te, ,ur i +i(,lu, % a,r%.undare a te$nicil%r de+cri,tive utili9ate #n
e,%ca cla+ic2T ea nu +e (ul'u(ete +2 vad2 dede+u:t, i (ai :ine, i (ai de a,r%a,eT ea in+tituie un
+,a'iu care nu e+te nici acela al caracterel%r vi9i:ile, nici acela al ele(entel%r (icr%+c%,ice
1
; #n ace+t
+,a'iu, anat%(ia c%(,arat2 .ace vi9i:il2 di+,unerea reci,r%c2 a %r&anel%r, c%relarea l%r, .elul #n care
+e de+c%(,un, +e +,a'ia>li9ea92, +e %rd%nea92 unele #n ra,%rt cu altele ,rinci,alele (%(ente ale unei
.unc'ii; Wi, #n .elul ace+ta, +,re de%+e:ire de ,rivirea +i(,l2, care, ,arcur&#nd %r&ani+(ele #n
inte&ritatea l%r, a+i+t2 la etalarea a:unden'ei de di.eren'e, anat%(ia, decu,#nd real(ente c%r,urile,
.rac'i%n#ndu>le #n ,2r'i di+tincte, #(:uc2t2'indu>le #n +,a'iu, +c%ate #n eviden'2 (arile a+e(2n2ri, care,
alt.el, ar .i r2(a+ invi9i:ileT ea rec%n+tituie unit2'ile +u:iacente (arile di+,er+ii vi9i:ile; #n +ec%lele al
1VII>lea i al 1VIII>lea, .%r(area (aril%r unit2'i taEin%(ice Fcla+e i %rdineG era % ,r%:le(2 de
decupa' lin+-istic! tre:uia &2+it un nu(e care +2 .ie &eneral i #nte(eiatT acu(, ea 'ine de %
dezarticulare anatomicE tre:uie i9%lat +i+te(ul .unc'i%nal (a/%rT t2ieturile reale ,racticate de
anat%(ie v%r .i cele care v%r ,er(ite alc2tuirea (aril%r .a(ilii ale viului;
Cea de>a d%ua te$nic2 +e :a9ea92 ,e anat%(ie F.iind re9ultatul ace+teiaG, dar +e %,une ei Fdin (%(ent
ce .ace ,%+i:il2 di+,en+area de eaGT acea+t2 (et%d2 c%n+t2 #n +ta:ilirea un%r ra,%rturi indiciale #ntre
ele(ente de +u,ra.a'2, deci vi9i:ile, i alte ele(ente, ,ecetluite #n ad#ncul c%r,ului; )ra'ie le&ii de
+%lidaritate a %r&ani+(ului, +e ,%ate ti c2 un anu(it %r&an ,eri.eric i +ecundar i(,lic2 % anu(it2
+tructur2 a unui %r&an (ai i(,%rtant, a+t.el #nc#t e+te ,er(i+ I+2 +e +ta:ilea+c2 c%re+,%nden'e #ntre
.%r(ele eEteri%are i cele interi%are, i unele, i celelalte .2c#nd ,arte inte&rant2 din e+en'a
ani(alului
A
";
#n ,rivin'a ace+tei re+,in&eri a (icr%+c%,ului, aceeai la Cuvier i la aLat%(%>,at%l%&iti, c.; Lecons a"anatomie compare:e,
v%i; V, ,;1B@, i Le tegne animal, v%i; I, ,; 11VIII;
); Cuvier, Le ?e+ne animal distri*ue d:apres son or+anisation,
v
il> I, ,; 1IV;
:
320
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
=A1
La in+ecte, de ,ild2, ,%9i'ia antenel%r nu are val%are di+tinctiv2, de%arece nu e+te c%relat2 cu nici una
dintre (arile %r&ani92ri interneT #n +c$i(:, .%r(a (andi:ulei in.eri%are ,%ate /uca un r%l de ,ri(
%rdin #n re,arti9area in+ectel%r #n .unc'ie de a+e(2n2rile i di.eren'ele dintre eleT ,entru c2 (andi:ula
in.eri%ar2 e+te le&at2 de ali(enta'ie, de di&e+tie i, #n .elul ace+ta, de .unc'iile e+en'iale ale ani(alului-
I%r&anele de (a+tica'ie v%r tre:ui +2 +e a.le #n le&2tur2 cu cele de $r2nire, i, ,rin ur(are, cu #ntre&ul
(%d de via'2 i cu %r&ani9area de an+a(:lu
1
"; La dre,t v%r:ind, te$nica indiciil%r nu (er&e nea,2rat
din+,re ,eri.eria vi9i:il2 #n+,re .%r(ele tul:uri ale interi%rit2'ii %r&anice- ea ,%ate +2 +ta:ilea+c2
re'elele de nece+itate care +2 le&e indi.erent ,uncte din cu,rin+ul c%r,ului- a+t.el #nc#t un +in&ur
ele(ent ,%ate .i, #n anu(ite ca9uri, +u.icient ,entru a +u&era ar$itectura &eneral2 a unui %r&ani+(T un
ani(al #ntre& va ,utea .i identi.icat Icu a/ut%rul unui +in&ur %+, :a c$iar al unei +in&ure ac$ii dintr>un
%+- (et%d2 care a dat re9ultate neate,tate #n ca9ul ani(anel%r .%+ile
A
"; #n vre(e ce, ,entru &#ndirea
+ec%lului al 1VIII>lea, .%+ila era % ,re.i&urare a .%r(el%r actuale, indic#nd, a+t.el, (area c%ntinuitate a
ti(,ului, de acu( #nainte ea va .i un indiciu #n ,rivin'a .i&urii de care a,ar'ine cu adev2rat; Anat%(ia
nu d%ar a .2r#(i'at +,a'iul ta:ular i %(%&en al identit2'il%rT ea a +.#iat i ,re+u,u+a c%ntinuitate a
ti(,ului;
C2ci, #ntr>adev2r, din ,unct de vedere te%retic, anali9ele lui Cuvier rec%(,un #n #ntre&i(e re&i(ul
c%ntinuit2'il%r i al di+c%ntinuit2'il%r naturale; Anat%(ia c%(,arat2 ,er(ite +ta:ilirea, #n lu(ea vie, a
d%u2 .%r(e de c%ntinuitate ,er.ect di+tincte; Cea dint#i ,rivete (arile .unc'ii care +e re&2+e+c la
(a/%ritatea +,eciil%r Fre+,ira'ia, di&e+tia, circula'ia, re,r%ducerea, (icarea etcGT ea +ta:ilete #n #ntre&
viul % i(en+2 a+e(2nare ce ,%ate .i re,arti9at2 ,e % +car2 de c%(,leEitate de+cre+c2t%are, ce (er&e de
la %( ,#n2 la 9%%.itT la +,eciile +u,eri%are, t%ate .unc'iile +#nt ,re9ente, du,2 care #nce, +2 di+,ar2 una
c#te una, ,entru ca, ,#n2 la ur(2, la 9%%.it, +2 nu (ai eEi+te Inici centru al circula'iei, nici nervi, nici
centru al +en9a'ieiT .iecare ,unct #n ,arte ,are a +e $r2ni ,rin
1
); Cuvier, Lettre a /artmann, citat2 de *audin, Les %lasses zoolo+iAues, v%i; II, ,; A@, n; 1;
L ); Cuvier, ?apport historiAue sur les sciences naturelles,,; =A>==@;
a:+%r:'ie
1
"; #n+2 acea+t2 c%ntinuitate e una +la:2, relativ laE2, alc2tuind, din cau9a nu(2rului (ic de
.unc'ii e+en'iale, un +i(,lu ta:l%u de ,re9en'e i de a:+en'e; Cel de>al d%ilea ti, de c%ntinuitate e+te
(ult (aiL ri&ur%+- el ,rivete &radele de ,er.ec'i%nare ale %r&anel%r; #n+2 ,e :a9a lui nu ,%t .i +ta:ilite
dec#t +erii li(itate, c%ntinuit2'i re&i%nale ce +e #ntreru, re,ede i care, #n ,lu+, +e #ntre,2trund #n
direc'ii di.eriteT acea+ta din cau92 c2, la di.eritele +,ecii, I%r&anele nu ur(ea92, t%ate, aceeai %rdine a
inv%lu'iei- unul ,%ate atin&e &radul lui cel (ai #nalt de ,er.ec'i%nare la % anu(it2 +,ecieT altul, la %
+,ecie di.erit2
A
"; Ave(, ,rin ur(are, de>a .ace, la % eEtre(itate, cu ceea ce a( ,utea nu(i nite
I(icr%+erii", li(itate i ,ar'iale, care ,rive+c (ai ,u'in +,eciile, c#t un %r&an +au altulT i, la cealalt2
eEtre(itate, cu % I(acr%+erie", di+c%ntinu2, laE2 i i(,%rtant2 (ai ,u'in ,entru %r&ani+(ele ca atare i
(ai (ult ,entru re&i+trul .unda(ental al .unc'iil%r;
#ntre ace+te d%u2 ti,uri de c%ntinuit2'i ce nu +e +u,ra,un i nici nu +e a/u+tea92 una alteia, vede(
re,arti9#ndu>+e (ari (a+e di+c%ntinue; Ace+tea a+cult2 de ,lanuri de %r&ani9are di.erite, aceleai
.unc'ii .iind %rd%nate c%n.%r( un%r ierar$ii di.erite i e.ectuate de %r&ane de ti,uri variate; La
caracati'2, de eEe(,lu, +#nt u%r de re&2+it It%ate .unc'iile ce eEi+t2 la ,eti, cu t%ate ace+tea, #n+2, nu
eEi+t2 nici % a+e(2nare i nici cea (ai (ic2 anal%&ie de %r&ani9are
=
"; Tre:uie, ,rin ur(are, ca .iecare
dintre ace+te &ru,e #n ,arte +2 .ie anali9at2 #n ea #n+2i, +e,arat, +2 +e ia #n c%n+idera'ie nu .irul +u:'ire
al a+e(2n2ril%r ce % ,%ate le&a de % alt2 &ru,2, ci c%e9iunea de%+e:it de ,uternic2 ce % 'ine +tr#n+ #n
/urul ei #n+eiT +e va c2uta +2 +e a.le nu dac2 ani(alele cu +#n&e r%u, de ,ild2, +e a.l2 ,e aceeai linie
cu ani(alele cu +#n&e al:, av#nd #n ,lu+ d%ar unele ,er.ec'i%n2riT ci +e va +ta:ili .a,tul c2 t%ate
ani(alele cu +#n&e r%u > ceea ce d%vedete c2 a+cult2 de un ,lan aut%n%( > +#nt #nt%tdeauna d%tate cu
un ca, %+%+, cu % c%l%an2 verte:ral2, cu (e(:re F(ai ,u'in er,iiG, artere i vene, cu .icat, ,ancrea+,
+,lin2, rinic$ii Verte:ratele i neverte:ratele alc2tuie+c 9%ne ,er.ect i9%late, #ntre care nu ,%t .i
; ); Cuvier, 3a*leau elementaire, ,; ! i urm.
; ); Cuvier, Lecons d:anatomie comparee, v%i; I, ,; H;
); Cuvier, Memoire sur les ce:phalopodes, 1B1<, ,,; ?A>?=;
); Cuvier, 3a*leau elementaire d:histoire naturile, ,,; B?>BH;
322
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
323
identi.icate .%r(e inter(ediare care +2 a+i&ure trecerea #ntr>un +en+ +au #n cel2lalt- IOrice %r&ani9are
a( atri:ui ani(alel%r cu verte:re i cel%r .2r2 verte:re, nu v%( i9:uti nici%dat2 +2 &2+i( la +.#ritul
uneia +au la #nce,utul celeilalte dintre ace+te d%u2 (ari cla+e d%u2 ani(ale care +2 +e a+e(ene
#ndea/un+ ,entru a ,utea +ervi dre,t le&2tur2 #ntre ele
1
"; O:+erv2(, deci, c2 te%ria #ncren&2turil%r nu
.ace d%ar +2 adau&e cla+i.ic2ril%r tradi'i%nale un cadru taEin%(ic +u,li(entarT ea e le&at2 de
c%n+tituirea unui +,a'iu n%u al identit2'il%r i di.eren'el%r; S,a'iu c2ruia #i li,+ete c%ntinuitatea
e+en'ial2; S,a'iu care +e %.er2 dintru #nce,ut +u: .%r(a .ra&(ent2rii; S,a'iu traver+at de linii care c#nd
diver&, c#nd +e #ntretaie; 6entru a ,utea reda .%r(a &eneral2 a ace+tui +,a'iu e+te, ,rin ur(are, nece+ar
+2 #nl%cui( i(a&inea +eriei c%ntinue, tradi'i%nal2 #n +ec%lul al 1VIII>lea, #nce,#nd cu B%nnet i
+.#rind cu La(arc[, cu % i(a&ine radial2 +au, (ai de&ra:2, cu aceea a unui an+a(:lu de centri de la
care ,%rnete % ,la+2 de ra9eT .iecare .iin'2 #n ,arte ar ,utea .i, a+t.el, re,arti9at2 I#n acea+t2 i(en+2
re'ea care c%n+tituie natura %r&ani9at2;;; #n+2 9ece +au d%u29eci de ra9e nu ar .i de a/un+ ,entru a reda
,u9deria de rela'ii
eEi+tente
A
";
#ntrea&a eE,erien'2 cla+ic2 a di.eren'ei e+te, #n .elul ace+ta, dat2 ,e+te ca, i, % dat2 cu ea, ra,%rtul
dintre .iin'2 i natur2; #n +ec%lele al 1VII>lea i al 1VIII>lea, di.eren'a avea .unc'ia de a le&a +,eciile
unele de altele i de a u(,le, #n ace+t .el, di+tan'a dintre eEtre(it2'ile .iin'eiT ea /uca un r%l Icatenar"-
era c#t (ai li(itat2 i (ai (inu+cul2 cu ,utin'2T #nc2,ea #n ,2tr2'elele cele (ai (2runteT era in.init
divi9i:il2 i ,utea, c$iar, c2dea +u: ,ra&ul ,erce,ti:ilit2'ii; O dat2 cu Cuvier, #n +c$i(:, ea +e
(ulti,lic2 ,e +ine #n+2i, #i adau&2 .%r(e variate, di.u9ea92 i #(,#n9ete #ntre&ul %r&ani+(, i9%l#ndu>
l de t%ate celelalte #n (ai (ulte (%duri de%dat2T acea+ta ,entru c2 ea nu +e (ai ,la+ea92, acu(, #n
inter+ti'iile dintre .iin'e, ,entru a le le&a #ntre eleT #nce,e +2 .unc'i%ne9e ,rin ra,%rtare la %r&ani+(,
,entru ca ace+ta +2 ,%at2 I.ace c%r, c%(un" cu el #n+ui i +2 +e (en'in2 #n via'2T nu (ai u(,le
vecin2tatea i(ediat2 a .iin'el%r cu in.i(e treceri +ucce+iveT ci % (2rete, ad#ncindu>+e ea #n+2i +,re a
,utea de.ini, #n i9%larea l%r, (arile ti,uri de
1
); Cuvier, Le+ons d:anatomie compare:e, v%i; I, ,; !@;
A
.i Cuvier, /istoire des poissons F6ari+, 1BABG, v%i; I, ,; H!;
c%(,ati:ilitate; Natura +ec%lului al 1l1>lea e+te di+c%ntinu2 eEact #n (2+ura #n care e vie;
I(,%rtan'a ace+tei r2+turn2ri e+te (ai (ult dec#t evident2T #n e,%ca cla+ic2, .iin'ele naturale alc2tuiau
un a+a(:lu c%ntinuu, dat .iind c2 erau .iin'e i ,entru c2 nu eEi+ta nici % ra'iune ca de+.2urarea l%r +2
.ie #ntreru,t2; Nu era ,%+i:il2 re,re9entarea a ceea ce +e,ar2 .iin'a de ea #n+2iT c%ntinuitatea
re,re9ent2rii Fa +e(nel%r i a caracterel%rG i c%ntinuitatea .iin'el%r FeEtre(a ,r%Ei(itate a +tructuril%rG
erau, ,rin ur(are, c%relative; T%c(ai acea+t2 ur9eal2, de%,%triv2 %nt%l%&ic2 i re,re9entativ2, +e
de+tra(2 de.initiv % dat2 cu Cuvier- .iin'ele vii, t%c(ai ,entru c2 +#nt vii, nu (ai ,%t .%r(a % 'e+2tur2
de di.eren'ieri ,r%&re+ive i &radateT ele +#nt nev%ite +2 +e +tr#n&2 #n /urul un%r nuclee de c%eren'2
,er.ect di+tincte unele de altele, alc2tuind t%t at#tea ,lanuri di.erite de c%n+ervare a vie'ii; Fiin'a cla+ic2
nu avea nici un de.ectT via'a, #n +c$i(:, nu cun%ate nuan'e inter(ediare %ri neclarit2'i; Fiin'a +e
rev2r+a #ntr>un i(en+ ta:l%uT via'a i9%lea92 .%r(e ce +e +tr#n& #n /urul l%r #n+ele; Fiin'a +e %.erea #n
+,a'iul ne#ncetat anali9a:il al re,re9ent2riiT via'a +e retra&e #n (i+terul unei .%r'e inacce+i:ile #n e+en'a
ei, ce nu ,%ate .i +ur,rin+2 dec#t #n e.%rturile ,e careL le de,une, ici i c%l%, ,entru a +e (ani.e+ta i a
+e (en'ine; #ntr>un cuv#nt, de>a lun&ul e,%cii cla+ice, via'a 'inea de % %nt%l%&ie ce ,rivea #n (%d
identic t%ate .iin'ele (ateriale, care a+cultau de le&ile +,a'iului, ale &reut2'ii i ale (ic2riiT i t%c(ai
#n ace+t +en+ aveau t%ate tiin'ele naturii, i #n ,articular aceea a viului, % accentuat2 v%ca'ie
(ecanici+t2T % dat2 cu Cuvier, viul #nce,e, cel ,u'in #ntr>% ,ri(2 in+tan'2, +2 +ca,e le&il%r &enerale ale
.iin'2rii #n +,a'iuT .iin'a :i%l%&ic2 +e re&i%nali9ea92 i +e aut%n%(i9ea92T via'a e+te ceea ce, la ,eri.eria
.iin'ei, #i e+te eEteri%r i, t%tui, +e (ani.e+t2 #n ea; Iar ,r%:le(a ra,%rturil%r dintre via'2 i ne>viu, +au
aceea a deter(in2ril%r ei .i9ic%>c$i(ice nu +e (ai ,un del%c ,e linia unui "Mecanici+(" ce +e
#nc2,2'#na +2 r2(#n2 credinci%+ (%dali>.tilor lui cla+ice, ci #ntr>un (%d cu t%tul n%u, #n vederea
articul2rii, la un l%c, a d%u2 naturi;
*at .iind, #n+2, c2 di+c%ntinuit2'ile tre:uie eE,licate ,rin c%n+ervarea vie'ii i ,rin c%ndi'iile ace+teia,
vede( +c$i'#n>du>+e % c%ntinuitate ne,rev29ut2 > +au, cel ,u'in, un /%c al
u
n%r interac'iuni #nc2
neanali9ate > #ntre %r&ani+( i ceea ce #i 6er(ite ace+tuia +2 tr2ia+c2; *ac2 Ru(e&2t%arele +e
de%+e:e+c
324
%u-intele )i lucrurile
de R%92t%are, de ,ild2, i #nc2 ,rintr>un +i+te( de di.eren'e (a+ive ce nu au cu( .i di(inuate, e ,entru
c2 ele au % alt2 denti'ie, un alt a,arat di&e+tiv, % alt2 di+,unere a de&etel%r i a un&$iil%rT ,entru c2 nu
,%t ca,tura aceeai $ran2 i ,entru c2 nu % ,%t trata #n acelai .elT ,entru c2 nu au de di&erat acelai ti,
de ali(ente; Viul nu (ai tre:uie #n'ele+, ,rin ur(are, d%ar ca % c%(:ina'ie anu(e de (%lecule
,%+ed#nd caractere di.eriteT el de+e(nea92 acu( % %r&ani9are a.lat2 #n ra,%rturi ne#ntreru,te cu % +erie
de ele(ente eEteri%are ,e care le .%l%+ete F,rin re+,ira'ie, ,rin $r2nireG ,entru a>i c%n+erva i
de9v%lta ,r%,ria +tructur2; *e /ur #(,re/urul viului, +au (ai cur#nd ,rin el i ,rin .iltrul +u,ra.e'ei lui,
are l%c I% circula'ie c%ntinu2 din+,re a.ar2 +,re #n2untru i din+,re #n2untru +,re a.ar2, #ntre'inut2 #n
(%d c%n+tant, #n+2 .iEat2 t%tui #ntre anu(ite li(ite; A+t.el #nc#t c%r,urile vii tre:uie ,rivite ca un +%i
de cu,t%are #n care +u:+tan'ele (%arte +#nt intr%du+e ,e r#nd ,entru a +e c%(:ina #ntre ele #n di.erite
(%duri
1
"; Aceeai .%r'2, al c2rei /%c i a c2rei at%t,uternicie 'in viul #n di+c%ntinuitate .a'2 de el #n+ui,
#i i(,un i % rela'ie ne#ntreru,t2 cu ceea ce #l #nc%n/%ar2; 6entru ca viul +2 ,%at2 tr2i, tre:uie +2 eEi+te
(ai (ulte %r&ani92ri ireducti:ile unele la altele i, #n acelai ti(,, % (icare c%ntinu2 #ntre .iecare
dintre ele i aerul ,e care #l re+,ir2, a,a ,e care % :eau i $rana ,e care % a:+%r:; Intreru,#nd vec$ea
c%ntinuitate cla+ic2 a .iin'ei i naturii, .%r'a divi9at2 a vie'ii va deter(ina a,ari'ia un%r .%r(e
di+,er+ate, #n+2 le&ate, t%ate, de anu(ite c%ndi'ii de eEi+ten'2; #n nu(ai c#'iva ani, la r2+crucea dintre
+ec%lele al 1VIII>lea i al 1l1>lea, cultura eur%,ean2 a tran+.%r(at radical +,a'iali9area .unda(ental2
a viului- ,entru eE,erien'a cla+ic2, viul re,re9enta % c2+u'2 +au % +erie de c2+u'e #n cadrul taxinomiei
univer+ale a .iin'eiT l%cali9area +a &e%&ra.ic2 /uca un anu(it r%l Fca la Bu..%nG nu(ai +,re a +c%ate #n
eviden'2 varia'ii care erau dinainte ,%+i:ile; #nce,#nd cu Cuvier, viul +e #nc$ide #n +ine, ru,e %rice
rela'ie de vecin2tate taEin%(ic2, +e +(ul&e din va+tul i c%n+tr#n&2t%rul ,lan al c%ntinuit2'il%r, i #i
c%n+tituie un n%u +,a'iu- un +,a'iu, la dre,t v%r:ind, du:lu, .iind v%r:a de acela, interi%r, al c%eren'el%r
anat%(ice i ale c%(,ati>:ilit2'il%r .i9i%l%&ice, i de acela, eEteri%r, al ele(entel%r #n
l
Cuvier; Lecons d:anatomie comparee, v%i; I, ,,; ?>H;
Munc, -ia, lim*a'
=AH
+#nul c2r%ra viul eEi+t2 ,entru a le tran+.%r(a #n ,r%,riul +2u c%r,; #n+2 ace+te d%u2 +,a'ii a+cult2 de un
unic c%(anda(ent- care nu (ai e+te acela al ,%+i:ilit2'il%r .iin'ei, ci al c%ndi'iil%r de via'2;
#ntre&ul a priori i+t%ric al unei tiin'e a .iin'el%r vii e+te, #n .elul ace+ta, r2+turnat i re#nn%it 6rivind>%
#n ,r%.un9i(ea ei ar$e%l%&ic2 i nu la nivelul, (ai de +u,ra.a'2, al de+c%,eriril%r, di+cu'iil%r, te%riil%r
i %,'iunil%r .il%+%.ice, %,era lui Cuvier d%(in2 i de,2ete cu (ult t%t ceea ce avea +2 .ie viit%rul
:i%l%&iei; Nu de ,u'ine %ri, intui'iile Itran+.%r(i+te" ale lui La(arc[, ce ,ar a I,re.i&ura" ceea ce va .i
ev%lu'i%ni+>(ul, +#nt %,u+e vec$iul .iEi+(, i(,re&nat de ,re/udec2'i tradi'i%nale i de ,%+tulate
te%l%&ice, #n care ,er+i+ta Cuvier; Wi, ,rintr>un /%c de a(al&a(uri, (eta.%re i anal%&ii ,r%+t
c%ntr%late, +e +c$i'ea92 ,r%.ilul unei &#ndiri Ireac'i%nare", care 'ine cu din'ii ble i(%:ilitatea lucruril%r
,entru a ,utea +2 &arante9e a+t.el %rdinea ,recar2 a %a(enil%rT acea+ta ar .i, 9ice>+e, .il%+%.ia lui
Cuvier, %( al tutur%r ,uteril%rT #n .a'a ei, +e de+enea92 de+tinul anev%i%+ al unei &#ndiri ,r%&re+i+te,
care crede #n .%r'a (ic2rii, #n ne%:%+ita n%utate, #n vivacitatea ada,t2ril%r- La(arc[, rev%lu'i%narul,
aici i>ar avea l%cul; Ave( a+t.el de>a .ace, +u: ,reteEtul reali92rii unei i+t%rii a ideil%r #ntr>un (%d
ri&ur%+ i+t%ric, cu un eEe(,lu de naivitate cra+2; C2ci ceea ce c%ntea92 ,entru i+t%ricitatea cun%aterii
nu +#nt nici %,iniile i nici a+e(2n2rile ce +e ,%t +ta:ili, dinc%l% de e,%cile i+t%rice, #ntre ace+te %,inii
FeEi+t2, #ntr>adev2r, % anu(it2 Ia+e(2nare" #ntre La(arc[ i un anu(it ev%lu'i%>ni+(, ca i #ntre ace+t
ev%lu'i%ni+( i ideile un%r *ider%t, R%:inet %ri Ben%#t de MailletGT ceea ce c%ntea92, ceea ce ,er(ite
articularea unei i+t%rii a &#ndirii #n ea #n+2i +#nt c%ndi'iile ei interne de ,%+i:ilitate; Or, e+te +u.icient
+2 #ncerc2( +2 .ace( % anali92 a ace+t%ra, ,entru a ne da i(ediat +ea(a de .a,tul c2 La(arc[ nu
&#ndea tran+.%r(2rile +,eciil%r dec#t ,%rnind de la c%ntinuitatea %nt%l%&ic2 ,r%,rie i+t%riei naturale a
cla+icil%r; El ,re+u,unea % &radare ,r%&re+iv2, % ,er.ec'i%nare c%ntinu2, % +u,ra.a'2 .2r2 #ntreru,eri a
.iin'el%r ca,a:ile +2 +e .%r(e9e unele din altele; Ceea ce .ace ,%+i:il2 % &#ndire ,recu( aceea a lui
La(arc[ nu e+te intuirea unui ev%lu'i%ni+( viit%r, ci c%ntinuitatea .iin'el%r eEact aa cu( %
de+c%,ereau i % ,re+u,uneau I(et%dele" naturale; La(arc[
=A!
%u-intele )i lucrurile
e+te c%nte(,%ranul lui A;>L; de Xu++ieu, nu al lui Cuvier; Ace+ta a intr%du+ #n +cara cla+ic2 a .iin'el%r
% di+c%ntinuitate radical2, deter(in#nd, #n .elul ace+ta, naterea un%r n%'iuni ,recu( cele de
inc%(,ati:ilitate :i%l%&ic2, de ra,%rturile cu ele(entele eEteri%are, de c%ndi'ii de eEi+ten'2T
deter(in#nd, de a+e(enea, ieirea la lu(in2 a unei .%r'e care tre:uie +2 #ntre'in2 via'a, ca i a unei
a(enin'2ri care % +anc'i%nea92 cu (%arteaT iat2 c#teva dintre c%ndi'iile de :a92 care .ac ,%+i:il ceva
a+e(2n2t%r &#ndirii ev%lu'iei; *i+c%ntinuitatea e+en'ial2 a .iin'el%r vii a ,er(i+ c%nce,erea unei (ari
derive te(,%rale ,e care, #n ,%.ida un%r anal%&ii de +u,ra.a'2, c%ntinuitatea +tructuril%r i a
caracterel%r nu % aut%ri9a L%cul i+t%riei naturale a ,utut .i luat de % Ii+t%rie" a naturii nu(ai &ra'ie
di+c%ntinuit2'ii +,a'iale, +,ar&erii ta:l%ului i .rac'i%n2rii acelei +u,ra.e'e ,e care t%ate .iin'ele naturale
veneau, #n %rdine, +2>i a.le l%cul; Cu( a( ,utut vedea, +,a'iul cla+ic nu eEcludea #n t%talitate
,%+i:ilitatea unei deveniri, #n+2 acea+t2 devenire nu .2cea altceva dec#t +2 a+i&ure un ,arcur+ ,e ta:la
di+cret ,reala:il2 a varia'iil%r ,%+i:ile; Fracturarea ace+tui +,a'iu a .2cut ,%+i:il2 de+c%,erirea unei
i+t%ricit2'i ,r%,rii vie'ii- i+t%ricitatea (en'inerii ei #n c%ndi'iile de via'2 care #i +#nt ,r%,rii; IFiEi+(ul"
lui Cuvier, ca anali92 a unei a+t.el de (en'ineri, a .%+t (%dalitatea ini'ial2 de a re.lecta acea+t2
i+t%ricitate, #n (%(entul #n care ea #i .2cea ,entru ,ri(a %ar2 +i('it2 ,re9en'a #n cun%aterea
%ccidental2;
I+t%ricitatea +e in+inuea92 ,rin ur(are, acu(, #n natur2 >+au, (ai de&ra:2, #n +#nul viuluiT dar ea e+te
(ult (ai (ult dec#t % .%r(2 ,r%:a:il2 de +ucce+iuneT ea c%n+tituie un .el de (%d .unda(ental de a .i;
*e+i&ur, #n e,%ca lui Cuvier nu eEi+t2 #nc2 % i+t%rie a viului ,recu( aceea ,e care % va i+t%ri+i
ev%lu'i%ni+(ulT #n+2 viul e+te &#ndit, de la :un #nce,ut, #(,reun2 cu c%ndi'iile care #i ,er(it +2 ai:2 %
i+t%rie; In acelai (%d, #n e,%ca lui Ricard%, :%&2'iil%r le .u+e+e ac%rdat un +tatut de i+t%ricitate care
nici el nu +e .%r(ula+e de la #nce,ut #n ter(eni de i+t%rie ec%n%(ic2; Sta:ilitatea viit%are a venituril%r
indu+triale, a ,%,ula'iei i a rentei, aa cu( .u+e+e ,rev29ut2 de Ricard%, i .iEitatea +,eciil%r enun'at2
de Cuvier ,%t trece, la % eEa(inare +u,er.icial2, dre,t re.u9 al i+t%rieiT #n realitate #n+2, at#t Ricard%, c#t
i Cuvier nu recu9au dec#t (%dalit2'ile +ucce+iunii cr%n%l%&ice aa cu( .u+e+er2 ele
Munc, -ia, lim*a'
327
&#ndite #n +ec%lul al 1VIII>leaT cei d%i anulau a,artenenca ti(,ului la %rdinea ierar$ic2 i cla+i.icant2 a
re,re9ent2ril%r; In +c$i(:, #(,ietrirea actual2 +au viit%are ,e care ei % de+criau +au % anun'au nu ,utea
.i c%nce,ut2 dec#t ,lec#nd de la ,%+i:ilitatea de eEi+ten'2 a unei i+t%riiT iar % a+t.el de ,%+i:ilitate era
.urni9at2 .ie de c%ndi'iile de eEi+ten'2 ale viului, .ie de c%ndi'iile de ,r%ducere a val%rii; #n (%d
,arad%Eal, ,e+i(i+(ul lui Ricard% i .iEi+(ul lui Cuvier nu a,ar dec#t ,e un .undal i+t%ric- a(:ele
de.ine+c +ta:ilitatea ,r%,rie un%r .iin'e care i>au c#ti&at dre,tul de a avea, la nivelul (%dalit2'ii l%r
,r%.unde de a .i, % i+t%rieT di(,%triv2, ideea cla+ic2 c%n.%r( c2reia :%&2'iile ar ,utea crete ,rintr>un
,r%&re+ c%ntinuu +au +,eciile ar ,utea, cu ti(,ul, +2 +e tran+.%r(e unele #n altele de.inea (%:ilitatea
un%r .iin'e care, #naintea %ric2rei i+t%rii, a+culta de/a de un +i+te( de varia:ile, identit2'i i ec$ivalen'e;
A .%+t nece+ar2 +u+,endarea i un +%i de ,unere #ntre ,arante9e a acelei i+t%rii ,entru ca .iin'ele naturii
i ,r%du+ele (uncii +2 d%:#ndea+c2 % i+t%ricitate care +2 ,er(it2 &#ndirii (%derne +2 ai:2 acce+ la ele
i +2 de+.2%are, du,2 aceea, tiin'a di+cur+iv2 a +ucce+iunii l%r; 6entru &#ndirea +ec%lului al 1VIII>lea,
+uitele cr%n%l%&ice nu +#nt dec#t % ,r%,rietate i % (ani.e+tare > (ai (ult +au (ai ,u'in tul:uri > ale
%rdinii .iin'el%rT #nce,#nd din +ec%lul al 1l1>lea, eE,ri(2, #n (%d (ai (ult +au (ai ,u'in direct i
inclu+iv ,rin #ntreru,erile l%r, (%dul de a .i ,r%.und i+t%ric al lucruril%r i al %a(enil%r;
#n t%t, c%n+tituirea ace+tei i+t%ricit2'i vii a avut, ,entru &#ndirea eur%,ean2, c%n+ecin'e dintre cele (ai
i(,%rtante; La .el de i(,%rtante, .2r2 d%ar i ,%ate, ,recu( acelea ,r%v%cate de .%r(area unei
i+t%ricit2'i ec%n%(ice; La nivelul de +u,ra.a'2 al (aril%r val%ri i(a&inare, via'a, c%nda(nat2 de acu(
#nainte la i+t%rie, +e +c$i'ea92 +u: .%r(a ani(alit2'ii; Fiara, a c2rei a(enin'are teri:il2 i +traneitate
radical2 .u+e+er2 l2+ate #n +u+,en+ie i, #ntr>% %arecare (2+ur2, de9ar(ate la +.#ritul evului (ediu +au
cel ,u'in al Renaterii, d%:#ndete, #n +ec%lul al 1l1>lea, ,uteri .anta+tice n%i; #ntre ti(,, natura cla+ic2
,rivile&ia+e val%rile ve&etale > ,lanta, ce ,%art2 ,e :la9%nul ei a.lat la vedere ,ecetea evident2 a
.iec2rei %rdini eventualeT cu t%ate .i&urile lui eE,u+e, de+.2urate, de la ti/2 la +2(#n'2, de la r2d2cin2 la
.ruct, ve&etalul c%n+tituia, ,entru % &#ndire +u: .%r(2 de ta:l%u, un ,ur %:iect tran+,arent %.erindu>i,
,lin de
32*
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
=A
&ener%9itate, t%ate tainele; *in (%(entul #n care caracterele i +tructurile #nce, +2 +e eta/e9e #n
,r%.un9i(e, ,e direc'ia vie'ii > ace+t ,unct de .u&2 +uveran, in.init de,2rtat, #n+2 c%n+titutiv >, ani(alul
devine .i&ura ,rivile&iat2, cu ar,antele lui %culte, cu %r&anele lui :ine #nv2luite, cu at#tea i at#tea
.unc'ii nev29ute i cu acea .%r'2 #nde,2rtat2 care, din +tr2.unduri, #l 'ine #n via'2; *ac2 viul e+te % cla+2
de .iin'e, .irul de iar:2 e+te, atunci, cel care #i enun'2 #n (%dul cel (ai de+2v#rit e+en'a cea li(,edeT
dar dac2, di(,%triv2, viul e+te % (ani.e+tare a vie'ii, ani(alul e+te cel care la+2 cel (ai :ine +2 +e
#ntrevad2 #n ce anu(e #i c%n+t2 (i+terul; Mai (ult dec#t i(a&inea cal(2 a caracterel%r, el +c%ate la
lu(in2 trecerea ne#ncetat2 de la an%r&anic la %r&anic, ,rin re+,ira'ie i nutri'ie, i tran+.%r(area
inver+2, +u: e.ectul (%r'ii, a (aril%r ar$itecturi .unda(entale #n ,ra. i ,ul:ere- ISu:+tan'ele (%arte
+#nt c%ndu+e +,re c%r,urile vii", +,unea Cuvier, I,entru a %cu,a, ac%l%, un l%c i a eEercita % ac'iune
+ta:ilit2 de natura c%(:ina'iil%r #n care ele au intrat i ,entru a +e eli:era, #ntr>% 9i, reintr#nd +u:
/uri+dic'ia naturii (%arte
1
"; 6lanta d%(nea la &rani'a dintre (icare i i(%:ilitate, dintre +en+i:il i
in+en+i:ilT ani(alul, #n +c$i(:, +e (en'ine, +u:9i+t2 la li(ita dintre via'2 i (%arte; Acea+ta #l a+edia92
din t%ate ,2r'ileT (ai (ult dec#t at#t, #l a(enin'2 c$iar din interi%r, c2ci nu(ai %r&ani+(ul ,%ate +2
(%ar2, iar .iin'el%r vii (%artea le vine din +tr2.undul vie'ii l%r; *e aici, .irete, val%rile a(:i&ue ,e
care le>a d%:#ndit, c2tre +.#ritul +ec%lului al 1VIII>lea, ani(alitatea- .iara a,are atunci #n c$i, de
,urt2t%are a acelei (%r'i c2reia #i e+te, la r#ndul ei, +u,u+2T #n ea are l%c % ,er,etu2 dev%rare a vie'ii de
c2tre via'a #n+2i; Ea nu .ace ,arte din natur2 dec#t ,entru c2 #nc$ide #n +ine un nucleu de c%ntra>
natur2; *e,la+#ndu>i e+en'a cea (ai ,r%.und2 din ve&etal #n ani(al, via'a ,2r2+ete +,a'iul %rdinii i
redevine +2l:atic2; Se d%vedete a .i uci&2t%are ,rin aceeai (icare ce % (enete (%r'ii; Ucide ,entru
c2 tr2iete; Natura nu (ai tie +2 .ie :un2; Adev2rul c%n.%r( c2ruia via'a nu (ai ,%ate .i di+%ciat2 de
%(%r, natura > de r2u i d%rin'ele > de c%ntra>natur2 .u+e+e adu+ de c2tre Sade la cun%tin'a at#t a
+ec%lului al 1VIII>lea, al c2rui li(:a/ el #l #ntreru,ea, c#t i a e,%cii (%derne, care a
1
); Cuvier, %ours a"anatomie patholo+iAue, v%i; I, ,; H;
'
vrut, vre(e #ndelun&at2, +2>l c%nda(ne la (u'enie; Scu9at2 .ie>(i #ndr29neala F.a'2 de cineJG- %ele
K;N de zile +#nt rever+ul cati.elat, (iracul%+ al Leciilor de anatomie comparat. In calendarul
ar$e%l%&iei n%a+tre cele d%u2 +#nt, #n %rice ca9, de
aceeai v#r+t2;
#n+2 ace+t +tatut i(a&inar al ani(alit2'ii, +u,ra#nc2rcat2 cu ,uteri nelinitit%are i n%cturne, tri(ite, (ai
#n ,r%.un9i(e, +,re .unc'iile (ulti,le i +i(ultane ale vie'ii #n &#ndirea +ec%lului al 1l1>lea; 6entru
#nt#ia %ar2, ,%ate, #n cultura %ccidental2, via'a +e +u+tra&e le&il%r &enerale ale .iin'ei, aa cu( e+te
acea+t2 dat2 i anali9at2 ,rin re,re9entare; *e ,artea cealalt2 a tutur%r lucruril%r care +e a.l2 dinc%ace,
c$iar, de cele care ,%t .i, +u,%rt#ndu>le +,re a le .ace +2 a,ar2 i di+tru&#ndu>le ne#ncetat ,rin vi%len'a
(%r'ii, via'a devine % .%r'2 .unda(ental2, ce +e %,une .iin'ei ,recu( (icarea > ne(ic2rii, ti(,ul >
+,a'iului, v%in'a a+cun+2 > (ani.e+t2rii vi9i:ile; Via'a e+te r2d2cina a t%t ce eEi+t2, iar n%n>viul, natura
inert2 > ni(ic (ai (ult dec#t via'a aneanti9at2T .iin'a, ,ur i +i(,lu, e+te ne>.iin'a vie'ii; 6entru c2
acea+ta > i iat2 (%tivul ,entru care ea are, #n &#ndirea +ec%lului al 1l1>lea, % val%are radical2 >e+te
de%,%triv2 nucleul .iin'ei i al ne.iin'ei- nu eEi+t2 .iin'2 dec#t ,entru c2 eEi+ta via'2, iar #n acea+t2
(icare .unda(ental2 ce le (#n2 +,re (%arte, .iin'ele, ri+i,ite i +ta:ile ,entru % cli,2, +e .%r(ea92, +e
%,re+c, .iEea92 via'a > i, #ntr>un anu(it +en+, % ucid >, dar +#nt la r#ndul l%r di+tru+e de acea+t2 .%r'2
ine,ui9a:il2; EE,erien'a vie'ii a,are, deci, ca le&ea cea (ai &eneral2 a .iin'el%r, dre,t aducere la
lu(in2 a .%r'ei ,ri(are care le .ace +2 .ieT ea .unc'i%nea92 ca % %nt%l%&ie +2l:atic2, ce #ncearc2 +2
a.ir(e .iin'a i ne.iin'a de nede+,2r'it a tutur%r .iin'el%r; Acea+t2 %nt%l%&ie de9v2luie #n+2 nu at#t
te(eiul .iin'el%r, c#t ceea ce le c%n.er2 ace+t%ra, ,entru % cli,2, % .%r(2 ,recar2 i le (inea92 de/a, #n
+ecret, din2untru, +,re a le di+tru&e; #n ra,%rt cu via'a, .iin'ele nu +#nt dec#t nite #ntruc$i,2ri
trec2t%are, iar .iin'a ,e care ele % 'in #n via'2,#n ti(,ul e,i+%dului eEi+ten'ei l%r, nu e+te ni(ic (ai (ult
dec#t ,re9u('ia i v%in'a l%r de a +u:9i+ta; #n aa .el #nc#t, ,entru cun%atere, .iin'a lucruril%r e+te %
ilu9ie, un v2l ce tre:uie +.#iat ,entru a +c%ate la lu(in2 vi%len'a (ut2 i nev29ut2 ce le dev%r2 #n
:e9n2; Ont%l%&ia aneanti92rii .iin'el%r .unc'i%nea92, ,rin ur(are, ca % critic2 a cun%aterii- ,r%:le(a
care +e
330
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
==1
,une nu e+te at#t aceea de a &2+i te(eiul .en%(enului, de a>i enun'a de%,%triv2 li(ita i le&ea, de a>l
ra,%rta la .initudinea care #l .ace ,%+i:il, c#t aceea de a>l +,ul:era i a>l di+tru&e la .el cu( via'a #n+2i
di+tru&e .iin'ele- c2ci #ntrea&a lui .iin'2 nu e+te dec#t a,aren'2;
A+i+t2(, ,rin ur(are, la c%n+tituirea unei &#ndiri ce +e %,une, a,r%a,e ter(en cu ter(en, &#ndirii
i(,licate #n .%r(area unei i+t%ricit2'i ec%n%(ice; A( v29ut c2 acea+ta din ur(2 +e +,ri/inea ,e % tri,l2
te%rie a nev%il%r ireducti:ile, a %:iectivit2tii (uncii i a +.#ritului i+t%riei; Aici, di(,%triv2, vede(
de9v%lt#ndu>+e % &#ndire ,entru care individualitatea, cu .%r(ele, li(itele i nev%ile ei, nu e+te dec#t un
(%(ent ,recar, +%rtit di+tru&erii, care nu .%r(ea92 ni(ic (ai (ult dec#t un +i(,lu %:+tac%l ce tre:uie
dat la % ,arte din calea ace+tei aneanti92riT % &#ndire ,entru care %:iectivitatea lucruril%r nu e+te dec#t
a,aren'2, $i(er2 a ,erce,'iei, ilu9ie ce tre:uie +,ul:erat2 i redu+2 la ,ura v%in'2 ne.en%(enal2 care
le>a adu+ ,e lu(e i le>a +u,%rtat % cli,2T % &#ndire, #n +.#rit, ,entru care luarea de la ca,2t a vie'ii,
re#nce,uturile ei ne#ncetate, #nc2,2'#narea ei .ac i(,%+i:il2 i(,unerea unei li(it2ri #n ceea ce ,rivete
durata, cu at#t (ai (ult cu c#t ti(,ul #n+ui, cu divi9iunile lui cr%n%l%&ice i calendarul +2u a,r%a,e
+,a'ial nu e+te, de+i&ur, altceva dec#t % ilu9ie a cun%aterii; Ac%l% unde una dintre ace+te &#ndiri
,revede +.#ritul i+t%riei, cealalt2 anun'2 in.initul vie'iiT unde una recun%ate ,r%ducerea real2 a
lucruril%r ,rin (unc2, cealalt2 ri+i,ete $i(erele c%ntiin'eiT unde una a.ir(2, % dat2 cu li(it2rile
individului, eEi&en'ele vie'ii ace+tuia, cealalt2 le #n2:u2 #n (ur(urul (%r'ii; S2 .ie acea+t2 %,%9i'ie
+e(nul c2, #nce,#nd din +ec%lul al 1l1>lea, c#(,ul cun%aterii nu (ai ,%ate %.eri % re.lec'ie %(%&en2
i uni.%r(2 #n t%ate ,unctele eiJ Tre:uie %are +2 ad(ite( c2, de acu( #nainte, .iecare .%r(2 de
,%9itivitate #n ,arte #i are I.il%+%.ia" care i +e ,%trivete- ec%n%(ia > ,e aceea a unei (unci a.late +u:
,ecetea nev%ii, ,r%(i+2, #n+2, ,#n2 la ur(2; (arii rec%(,en+e a ti(,uluiT :i%l%&ia > .il%+%.ia unei vie'i
(arcate de c%ntinuitatea ce nu d2 .%r(2 .iin'el%r dec#t ,entru a le di+tru&e, .il%+%.ie ce +e eli:erea92,
#n .elul ace+ta, de t%ate li(it2rile I+t%rieiT iar tiin'ele li(:a/ului, % .il%+%.ie a culturil%r, a relativit2'ii
ace+t%ra i a ,uterii l%r cu t%tul ,articulare de (ani.e+tareJ
IV; BO66
I6unctul deci+iv care va lu(ina t%tul e+te, #n+2, +tructura intern2 a li(:il%r, +au &ra(atica c%(,arat2,
care ne va %.eri +%lu'ii cu t%tul neate,tate ia ,r%:le(a &eneal%&iei li(:il%r, t%t aa cu( anat%(ia
c%(,arat2 a .2cut lu(in2 #n d%(eniul i+t%riei naturale;
1
" Sc$le&el tia .%arte :ine ce +,une- c%n+titui>
rea i+t%ricit2'ii #n %rdinea &ra(aticii +>a .2cut du,2 acelai (%del ca #n tiin'ele viului; Wi, la dre,t
v%r:ind, nu e+te ni(ic +ur,rin92t%r #n acea+ta, dac2 ave( #n vedere c2, de>a lun&ul e,%cii cla+ice,
cuvintel%r din care +e credea c2 +#nt c%(,u+e li(:ile naturale i caracterel%r cu a/ut%rul c2r%ra +e
#ncerca a +e c%n+titui % %rdine natural2 le .u+e+e atri:uit eEact acelai +tatut- nici unele, nici celelalte
nu eEi+tau dec#t #n virtutea val%rii re,re9entative ,e care % de'ineau i a ,uterii de anali92, de
redu:lare, de c%(,unere i de %rd%nare ce le era recun%+cut2 #n ,rivin'a lucruril%r re,re9entate; O dat2
cu Xu++ieu i La(arc[, (ai #nt#i, cu Cuvier, ceva (ai a,%i, caracterul #i ,ierdu+e .unc'ia
re,re9entativ2, +au, (ai de&ra:2, dac2 (ai ,utea #nc2 +2 Ire,re9inte" i +2 .ac2 ,%+i:il2 +ta:ilirea un%r
rela'ii de vecin2tate i de #nrudire, acea+ta nu +e (ai dat%ra virtu'ii ,r%,rii +tructurii +ale vi9i:ile %ri
aceleia a ele(entel%r de+cri,ti:ile din care el era c%(,u+, ci .a,tului de a .i .%+t #nainte de t%ate
ra,%rtat la % %r&ani9are de an+a(:lu i la % .unc'ie ,e care el % eEercit2 #n (%d direct +au indirect, %
.unc'ie (a/%r2 +au c%lateral2, I,ri(ar2" +au I+ecundar2"; #n d%(eniul li(:a/ului, cuv#ntul trece, ca(
#n aceeai ,eri%ad2, ,rintr>% tran+.%r(are anal%a&2- el nu #ncetea92, de+i&ur, de a avea un +en+ i de a
,utea Ire,re9enta" ceva #n (intea celui ce>l #ntre:uin'ea92 +au #l audeT #n+2 r%lul ace+ta #ncetea92 de a
(ai .i c%n+titutiv ,entru (%dul de a .i ,r%,riu cuv#ntului, ,entru ar$itectura lui e+en'ial2, ,entru ceea
ce #i ,er(ite +2 %cu,e un l%c #ntr>% .ra92 i +2 +ta:ilea+c2 le&2turi cu alte cuvinte (ai (ult +au (ai
,u'in di.erite de el; *ac2, de acu( (aitite, cuv#ntul ,%ate a,2rea #ntr>un di+cur+ #n care vrea +2 +,un2
ceva, acea+ta nu +e va (ai dat%ra unei di+cur+ivit2'i ne(i/l%cite care i>ar .i ,r%,rii i ,e care el ar .i
d%:#ndit>% 6in natere, ci .a,tului c2, #n #n+2i .%r(a +a, #n +%n%rit2'ile
Fr; Sc$le&el, La Lan+ue et la philosophie des Indiens Ftrad; .r;, 6ari+,
IB=
JG, ,; =H;
332
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
333
ce>l alc2tuie+c, #n (%di.ic2rile ,e care le +u,%rt2 du,2 .unc'ia &ra(atical2 ,e care % %cu,2, #n
tran+.%r(2rile ,e care le cun%ate de>a lun&ul ti(,ului, el a+cult2 de % +erie de le&i +tricte ce
ac'i%nea92 #n (%d a+e(2n2t%r a+u,ra tutur%r cel%rlalte ele(ente ale unei aceleiai li(:iT #n aa .el
#nc#t cuv#ntul nu (ai e+te le&at de % re,re9entare anu(e dec#t #n (2+ura #n care .ace, (ai #nainte de
t%ate, ,arte din %r&ani9area &ra(atical2 de an+a(:lu ,rin care li(:a #i de.inete i #i a+i&ur2 ,r%,ria
ei c%eren'2; 6entru ca un cuv#nt +2 ,%at2 +,une ceea ce +,une, tre:uie ca el +2 a,ar'in2 unei t%talit2'i
&ra(aticale care, #n ra,%rt cu el, e+te %ri&inar2, .unda(ental2 i deter(inant2; Acea+t2 decalare a
cuv#ntului, ace+t +%i de +alt #na,%i, #n a.ara .unc'iil%r re,re9entative, a .%+t de :un2 +ea(2, +,re +.#r>
itul +ec%lului al 1VIII>lea, unul dintre eveni(entele cele (ai i(,%rtante ,etrecute #n cultura
%ccidental2; Unul, t%t%dat2, dintre cele (ai ne:2&ate #n +ea(2; Se ac%rd2 (ult (ai (ult2 aten'ie
(%(entel%r de #nce,ut ale ec%n%(iei ,%litice, anali9ei e.ectuate de c2tre Ricard% a+u,ra rentei
.unciare i c%+tului de ,r%duc'ie- +e recun%ate .a,tul c2 eveni(entul cu ,ricina a .%+t de (ari
,r%,%r'ii, av#nd #n vedere c2, din a,r%a,e #n a,r%a,e, el a ,er(i+ nu nu(ai de9v%ltarea unei tiin'e, ci
a ,r%v%cat i % +erie de (uta'ii ec%n%(ice i ,%litice; Nici n%ile .%r(e ,e care le>au #(:r2cat tiin'ele
naturii nu +#nt de t%t trecute cu vedereaT i dac2 e+te adev2rat c2, +u: e.ectul unei ilu9ii retr%+,ective,
e+te val%ri9at La(arc[ #n de.av%area lui Cuvier, dac2 nu e+te (ai ,u'in adev2rat c2 nu e+te #n'ele+ cu(
+e cuvinte .a,tul c2 Ivia'a" atin&e a:ia % dat2 cu Leciile de anatomie comparat ,ra&ul ,r%,riei
,%9itivit2'i, eEi+t2 cel ,u'in c%ntiin'a, .ie ea i di.u92, a .a,tului c2, din acel (%(ent, cultura
%ccidental2 a #nce,ut +2 ,rivea+c2 #ntr>un .el cu t%tul n%u lu(ea viului; #n +c$i(:, i9%larea li(:il%r
ind%>eu>r%,ene, c%n+tituirea unei &ra(atici c%(,arate, +tudierea .leEiunil%r, .%r(ularea le&il%r
alternan'ei v%calice i ale tran+.%r(2ril%r c%n+%nantice, ,e +curt, #ntrea&a %,er2 .il%l%&ic2 a un%r
)ri((, Sc$le&el, Ra+[ %ri B%,, e+te (en'inut2 la ,eri.eria c%ntiin'ei n%a+tre i+t%rice, ca i cu( ace+t
eveni(ent nu ar .i ,u+ dec#t :a9ele unei di+ci,line %arecu( laterale i e9%terice, ca i cu( nu #ntre&
(%dul de a .i al li(:a/ului Fi al n%+truG ar .i .%+t cel care +>a (%di.icat dat%rit2 lui; Nu tre:uie,
de+i&ur, +2 #ncerc2( /u+ti.icarea unei a+t.el de uit2ri #n ,%.ida i(,%rtan'ei +c$i(:2rii, ci, di(,%triv2,
,%rnind de la ea i de
la %ar:a ,r%Ei(itate ,e care ace+t eveni(ent c%ntinu2 +2 % ai:2 #n ra,%rt cu %c$ii n%tri #nc2
nede9v2'a'i de (%dul l%r %:inuit de a ,rivi; 6entru c2, #nc2 din e,%ca #n care +>a ,r%du+, el era de/a
#nv2luit, dac2 nu de +ecret, atunci cel ,u'in de % anu(it2 di+cre'ie; 6%ate c2 tran+.%r(2rile ,etrecute #n
(%dul de a .i al li(:a/ului +e a+ea(2n2 cu (%di.ic2rile ce a.ectea92 ,r%nun'ia, &ra(atica i
+e(antica- %ric#t de ra,ide, ace+tea nu +#nt nici%dat2 +e+i9ate de c2tre cei ce v%r:e+c i al c2r%r li(:a/
ve$iculea92 de/a, cu t%ate ace+tea, re+,ectivele (uta'iiT de aa ceva nu #'i ,%'i da +ea(a dec#t %:lic, ,e
.r#n>turiT i, a,%i, +c$i(:area nu +e +e(nalea92, la ur(a ur(el%r, dec#t #n c$i, ne&ativ- ,rin radicala i
i(ediat ,erce,ti:ila c2dere #n de+uetudine a li(:a/ului ,e care #l #ntre:uin'ai ,#n2 nu de (ult O cultur2
nu e+te, de :un2 +ea(2, ca,a:il2 de a deveni c%ntient2, #n (%d te(atic i ,%9itiv, de .a,tul c2
li(:a/ul ei #ncetea92 de a (ai .i tran+,arent la ,r%,riile>i re,re9ent2ri, c2 +e %,aci9ea92 i ca,2t2 %
c%n+i+ten'2 ,r%,rie; C#nd nu te #ntreru,i dintr>un di+cur+, cu( ai ,utea lua act > alt.el dec#t cu a/ut%rul
un%r indicii %:+cure ,e care le de+ci.re9i cu &reu i &reit > de .a,tul c2 li(:a/ul Facela c$iar de care te
+lu/etiG e+te ,e cale de a d%:#ndi % di(en+iune ireducti:il2 la ,ura di+cur+ivitateJ Evident, t%ate ace+te
(%tive au .2cut ca naterea .il%l%&iei +2 r2(#n2 #n c%ntiin'a %ccidental2 #ntr>un (%d (ult (ai di+cret
dec#t naterea :i%l%&iei i a ec%n%(iei ,%litice; #n vre(e ce ea ,artici,2 la aceeai rev%lu'ie
ar$e%l%&ic2; #n vre(e ce ur(2rile ei +#nt, ,%ate, (ult (ai #ntin+e #n cultura n%a+tr2, cel ,u'in #n
+traturile +u:terane ce % traver+ea92 i % +u+'in;
#n+2 cu( a luat .iin'2 ace+ta ,%9itivitate .il%l%&ic2J EEi+t2 ,atru +e&(ente te%retice care ne +e(nalea92
c%n+tituirea ei la #nce,utul +ec%lului al 1l1>lea, #n e,%ca e+eului lui Sc$le&el de+,re Lim*a )i filo
sofia indienilor F1B@BG, a lui 7eutsche 0ramatiD a lui )ri(( F1B1BG i a c2r'ii Iui B%,, re.erit%are la
$istemul de con'u+are al sanscritei F1B1!G;
1; 6ri(ul dintre ace+te +e&(ente ,rivete (%dul #n care % Xi(:2 +e ,%ate caracteri9a din interi%r i
de%+e:i de celelalte li(:i, #n e,%ca cla+ic2, individualitatea unei li(:i ,utea .i de.init2 #n .unc'ie de
(ai (ulte criterii- ,r%,%r'ia dintre di.eritele +unete utili9ate la .%r(area cuvintel%r FeEi+t2 li(:i
XL/%ritar v%calice i li(:i (a/%ritar c%n+%nanticeG, ,rivi>
le
&ierea anu(it%r cate&%rii de cuvinte Fli(:i
cu +u:+tantive
334
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
335
c%ncrete, li(:i cu +u:+tantive a:+tracte etcG, .elul de re,re9entare a rela'iil%r Fcu a/ut%rul ,re,%9i'iil%r
+au ,rin declinareG, t%,ica ad%,tat2 ,entru %rd%narea cuvintel%r F.ie c2 +e ac%rd2 #nt#ietate, ca la
.rance9i, +u:iectului l%&ic, .ie c2 ,e ,ri(ul ,lan +#nt ae9ate cuvintele cele (ai i(,%rtante, ca #n
latin2GT +e di+tin&ea, #n .elul ace+ta, #ntre li(:i n%rdice i li(:i +udice, #ntre li(:i ale +enti(entului i
li(:i ale nev%il%r, li(:i ale li:ert2'ii i ale +claviei, :ar:are i civili9ate, li(:i ale ra'i%na(entului
l%&ic i li(:i ale ar&u(enta'iei ret%rice- t%ate ace+te di+tinc'ii %,erate #ntre li(:i nu +e re.ereau la
ni(ic altceva dec#t la (%dul #n care ele ,uteau anali9a re,re9entarea i, a,%i,c%(:ina ele(entele
ace+teia O dat2 cu Sc$le&el #n+2, li(:ile, cel ,u'in ti,%l%&ia l%r cea (ai &eneral2, #nce, +2 +e
de.inea+c2 ,rin (%dul #n care lea&2 #ntre ele ele(entele ,r%>,riu>9i+ ver:ale ce % c%(,unT unele dintre
ace+te ele(ente, .irete, +#nt re,re9entativeT ,%+ed2, #n %rice ca9, % val%are de re,re9entare vi9i:il2, #n
vre(e ce alte ele(ente nu au nici un +en+ i nu +lu/e+c la altceva dec#t la deter(inarea, ,rintr>%
anu(it2 c%(,unere, a +en+ului alt%r ele(ente #n unitatea di+cur+ului; Ace+tea +#nt (aterialele >
+u:+tantive, ver:e, cuvinte #n &eneral, dar i +ila:e i +unete > ,e care li(:ile le li,e+c #ntre ele ,entru a
alc2tui ,r%,%9i'ii i .ra9e; *ar unitatea (aterial2 c%n+tituit2 ,rin aran/area +unetel%r, a +ila:el%r i a
cuvintel%r nu a+cult2 nu(ai de +i(,la c%(:inat%rie a ele(entel%r de re,re9entare; Ea are ,r%,riile ei
,rinci,ii, care, #n ,lu+, di.er2 de la % li(:2 la alta- %r&ani9area &ra(atical2 cun%ate re&ularit2'i care
nu +#nt tran+,arente #n ra,%rt cu +e(ni.ica'ia di+cur+ului; Or, av#nd #n vedere c2 +e(ni.ica'ia ,%ate
trece, a,r%a,e inte&ral, dintr>% li(:2 #n alta, e+te li(,ede c2 t%c(ai ace+te re&ularit2'i v%r .i cele care
v%r ,er(ite de.inirea individualit2'ii unei li(:i; Fiecare li(:2 #n ,arte ,%+ed2 un +,a'iu &ra(atical
aut%n%(T ace+te +,a'ii ,%t .i c%(,arate lateral, de la % li(:2 la alta, .2r2 %:li&a'ia de a (ai trece
,rintr>un Iinter(ediar" c%(un, ,e care l>ar c%n+titui c#(,ul re,re9ent2rii, cu t%ate ,%+i:ilele lui
+u:divi9iuni;
Se ,%t di+tin&e i(ediat d%u2 (ari (%dalit2'i de c%(:inare a ele(entel%r &ra(aticale; 6ri(a c%n+t2 #n
/uEta,unerea l%r, care +2 le .ac2 +2 +e deter(ine reci,r%cT #n ace+t ca9; li(:a e+te alc2tuit2 dintr>%
(ultitudine de ele(ente >de%+e:it de +curte, #n &eneral > care +e ,%t c%(:ina #n di.erite .eluri, .iecare
,2+tr#ndu>i #n+2 aut%n%(ia i, deci, ,%+i:ilitatea
de a ru,e le&2tura trec2t%are ,e care t%c(ai a +ta:ilit>% cu % alt2 unitate #n interi%rul unei .ra9e +au al
unei ,r%,%9i'ii; #ntr>un atare ca9, li(:a +e de.inete ,rin nu(2rul de unit2'i ,e care le ,%+ed2 i ,rin
t%talitatea c%(:ina'iil%r ,%+i:ile ce +e ,%t +ta:ili, #ntr>un di+cur+, #ntre ace+te unit2'iT ave( de>a .ace
cu % Ia+a(:lare de at%(i", cu % Ia&re&are (ecanic2 e.ectuat2 ,rin a,r%,iere eEteri%ar2
1
"; EEi+t2, #n+2,
i % a d%ua (%dalitate de a +ta:ili le&2turi #ntre di.eritele ele(ente ale unei li(:i- +i+te(ul .leEi%nar,
care (%di.ic2 din interi%r +ila:ele +au cuvintele e+en'iale > .%r(ele radicale; Fiecare dintre ace+te
.%r(e vine cu un anu(it nu(2r de varia'ii ,%+i:ile, dinainte deter(inateT #n .unc'ie de celelalte
cuvinte din .ra92, #n .unc'ie de rela'iile de de,enden'2 +au de c%relare dintre ace+te cuvinte, de
vecin2t2'i i a+%cieri, va .i ,re.erat2 una +au alta dintre ace+te varia:ile; Ace+t (%d de +ta:ilire a
le&2turil%r dintre cuvinte e+te, #n a,aren'2, (ai +2rac dec#t ,ri(ul, dat .iind c2 nu(2rul de ,%+i:ilit2'i
c%(:inat%rii e+te (ai +c29utT #n realitate #n+2, +i+te(ul .leEi%nar nu eEi+t2 nici%dat2 #n +tare ,ur2T
(%di.icarea intern2 a radicalului #i ,er(ite ace+tuia +2 ,ri(ea+c2, ,rin ali,ire, ele(ente la r#ndul l%r
tran+.%r(a:ile din interi%r, a+t.el #nc#t I.iecare r2d2cin2 #n ,arte e+te cu adev2rat un .el de +2(#n'2 vieT
c2ci ra,%rturile .iind indicate ,rintr>% (%di.icare intern2 i de9v%ltarea cuv#ntului :ene.iciind de un
+,a'iu li:er, cuv#ntul +e ,%ate diver+i.ica la ne+.#rit
A
";
Ace+t%r d%u2 (ari ti,uri de %r&ani9are lin&vi+tic2 le c%re+,und, ,e de % ,arte, c$ine9a, #n care
I,articulele ce de+e(nea92 ideile +ucce+ive +#nt (%n%+ila:e ce au eEi+ten'2 de +ine +t2t2t%are", i, ,e e
alt2 ,arte, +an+crita, care are I% +tructur2 #n t%talitate %r&anic2, ce +e ra(i.ic2, ca +2 +,une( aa, cu
a/ut%rul .leEiunil%r, al (%di.ic2ril%r interne i ale variatel%r #ncruci2ri ale radicalului
=
"; T%ate li(:ile
eEi+tente ,%t .i re,arti9ate #n +,a'iul dintre ace+te d%u2 (%dele .unda(entale Wi eEtre(eT .iecare va
avea #n (%d %:li&at%riu % %r&ani9are 6r%,rie care .ie % va a,r%,ia de unul dintre ca,ete, .ie % va 'ine Q
a

e&al2 di+tan'2 #ntre ele, #n centrul c#(,ului a+t.el de.init; #n
Fr; Sc$le&el, 4ssai sur la lan+ue et la philosophie des Indiens Ftrad;.r;, 6ari+, 1B=<G, ,; H<; i f; i*id., ,; H!;
i
Id; i*id., ,; ?<;
336
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
337
i(ediata a,r%,iere a c$ine9ei #nt#lni( :a+ca, c%,ta, li(:ile a(ericaneT ace+te li(:i lea&2 unele de
altele ele(ente +e,ara>:ileT #n+2 ace+te ele(ente, #n l%c +2 +e (en'in2 #n +tare li:er2, ca t%t at#'ia at%(i
ver:ali ireducti:ili, I#nce, de/a +2 +e t%,ea+c2 #n cuv#nt"T ara:a +e de.inete ,rintr>un a(e+tec #ntre
+i+te(ul a.iEel%r i +i+te(ul .leEi%narT celta e+te a,r%a,e #n eEclu+ivitate % li(:2 .leEi%nar2,
c%ntinu#nd, #n+2, +2 ,re9inte Ive+ti&ii de li(:2 ce utili9ea92 a.iEele"; Se va %:iecta, ,%ate, c2 acea+t2
%,%9i'ie era cun%+cut2 #nc2 din +ec%lul al 1VIII>lea i c2 di+tinc'ia dintre c%(:inat%ria cuvintel%r
c$ine9e i declin2rile i c%n/u&2rile un%r li(:i ,recu( latina i &reaca era ,racticat2 de (ult2 vre(e;
S>ar (ai ,utea, de a+e(enea, %:iecta i c2 %,%9i'ia a:+%lut2 +ta:ilit2 de Sc$le&el a .%+t i(ediat
criticat2 de c2tre B%,,- ac%l% unde Sc$le&el vedea d%u2 ti,uri de li(:i t%tal ina+i(ila:ile unul altuia,
B%,, a c2utat % %ri&ine c%(un2T el #ncearc2 +2 de(%n+tre9eD c2 .leEiunile nu c%n+tituie un +%i de
de9v%ltare intern2 i +,%ntan2 a ele(entului ,ri(itiv, ci ,articule ce +>au a&l%(erat #n /urul +ila:ei>
radical- #n +an+crit2, m de la ,er+%ana #nt#i .*ha-Qmi> i t de la ,er+%ana a treia .*ha-Qti> ar .i un e.ect
al a&lutin2rii ,r%nu(el%r mQm FeuG i tQm FelG la radicalul ver:ului; I(,%rtant, #n+2, ,entru c%n+tituirea
ca atare a .il%l%&iei nu e+te at#t .a,tul de a ti dac2 ele(entele c%n/u&2rii au :ene.iciat, #ntr>un trecut
(ai (ult +au (ai ,u'in #nde,2rtat, de % eEi+ten'2 de +ine +t2t2t%are av#nd % val%are aut%n%(2; E+en'ial,
ceea ce de%+e:ete anali9ele lui Sc$le&el i B%,, de cele care, #n +ec%lului al 1VIII>lea, ,%t ,2rea c2 le
antici,ea92
A
, e+te .a,tul c2 +ila:ele ,ri(are nu cre+c F,rin ad2u&ire +au ,rin ,r%li.erare intern2G #n
a:+en'a unei +erii de (%di.ic2ri re&ulate ce au l%c #n interi%rul radicalului; #ntr>% li(:2 ,recu(
c$ine9a, de ,ild2, nu eEi+t2 dec#t le&i de /uEta,unereT #n+2 #n li(:i #n care radicalele F.ie (%n%+ila:ice,
ca #n +an+crit2, .ie ,%li+ila:ice, ca #n e:raic2G +#nt +u,u+e creterii, eEi+t2 #nt%tdeauna .%r(e re&ulate de
varia'ii interne; E+te de la +ine #n'ele+ c2 n%ua .il%l%&ie, ad%,t#nd #n acel (%(ent, ,entru caracteri9area
li(:il%r, ace+te criterii de %r&ani9are intern2, a a:and%nat cla+i.ic2rile ierar$ice ,racticate #n +ec%lul al
1VIII>lea- #n acea e,%c2 +e c%n+idera c2 unele li(:i ar .i (ai
B%,,, Ue*er das Hon'u+ationssIstem der $ansDritsprache, ,; 1?<>Hnrn, Tn%V, 2nrnlps -nlnntes FL%ndre+; 1<BG;
i(,%rtante dec#t altele ,entru c2 ar ,er(ite % anali92 a re,re9ent2ril%r (ai ,reci+a i (ai Fin2; *e
acu( #nainte, t%ate li(:ile devin la .el de i(,%rtante- ele di.er2 nu(ai din ,unct de vedere al
%r&ani92rii interne; *e aici, curi%9itatea ,entru li(:i rare, ,u'in v%r:ite, Inecivili9ate", de+,re care
de,une (2rturie Ra+[ #n va+ta +a anc$et2 e.ectuat2 de>a lun&ul i de>a latul Scandinaviei, Ru+iei,
Cauca9ului, 6er+iei i Indiei;
A; Cel de>al d%ilea +e&(ent te%retic i(,%rtant #l c%n+tituie +tudierea ace+t%r -ariaii interne. #n
cercet2rile ei eti(%l%&ice, &ra(atica &eneral2 +tudia, #ntr>adev2r, tran+.%r(2rile cuvintel%r i ale
+ila:el%r de>a lun&ul ti(,ului; #n+2 ace+t +tudiu era li(itat din trei (%tive; Se %cu,a (ai cur#nd de
(eta(%r.%9a literel%r din al.a:et dec#t de .elul #n care +e ,uteau (%di.ica +unetele e.ectiv ,r%nun'ate;
A,%i, ace+te tran+.%r(2ri erau c%n+iderate e.ectul, ,%+i:il #n %rice ti(, i #n %rice c%ndi'ii, al unei
anu(ite a.init2'i reci,r%ce dintre di.eritele litereT +e c%n+idera, de ,ild2, c2 p i * +au m i n ar .i
#ndea/un+ de a,r%,iate ca +2>i ,%at2 lua reci,r%c l%curileT atari (%di.ic2ri nu erau ,r%v%cate +au
deter(inate dec#t de acea+t2 ,r%Ei(itate +u+,ect2 i de c%n.u9ia ce +e ,utea i+ca #n ,r%nun'ie +au #n
,erce,'ia auditiv2; #n +.irit, v%calele erau c%n+iderate a .i ele(entul cel (ai .luid i (ai in+ta:il al
li(:a/ului, #n vre(e ce c%n+%anele treceau dre,t &arante ale ar$itecturii +%lide a ace+tuia Fnu +e
di+,en+ea92 %are e:raica, de eEe(,lu, de n%tarea #n +cri+ a v%calel%rJG
6entru ,ri(a %ar2, % dat2 cu Ra+[, )ri(( i B%,,, li(:a/ul Fc$iar dac2 nu +e (ai caut2 reducerea lui
la +tri&2tele %ri&inareO #nce,e +2 .ie tratat ca un an+a(:lu de ele(ente .%netice; In vre(e ce, ,entru
&ra(atica &eneral2, li(:a/ul +e n2tea #n cli,a c#nd 9&%(%tul> ,r%du+ de &ur2 i :u9e devenea liter,
acu( #nce,e +2 +e c%n+idere c2 eEi+t2 li(:a/ #n (%(entul #n care ace+te 9&%(%te +e articulea92 i +e
divi9ea92 #ntr>% +erie de sunete di+tincte; #ntrea&a .iin'2 a li(:a/ului a devenit, a+t.el, de natur2 +%n%r2;
Ceea ce eE,lic2 intere+ul cel n%u, (ani.e+tat de .ra'ii )ri(( i de RaPn%uard, ,entru literatura %ral2,
nara'iunile ,%,ulare i dialectele v%r:ite; Li(:a/ul #nce,e +2 .ie cercetat c#t (ai a,r%a,e de ceea ce e-
#n v%r:ire, acea v%r:ire ,e care +crierea % &%lete de carne i % ,ietri.ic2; O #ntrea&2 (i+tic2 e+te ,e
cale de a +e nate- (i+tica ver:ului, a +tr2.ul&er2rii ,%etice ce nu la+2 ur(e, ci d%ar % vi:ra'ie de>%
cli,2; 6rin +%n%ritatea lui trec2t%are i ,r%.und2, cuv#ntul
33*
%u-intele )i lucrurile
Munc, -iaf, lim*a'
==
v%r:it devine +uveran; Iar ,uterile lui (a&ice, ani(ate de +u.lul ,r%.e'il%r, +e %,un #n c$i,
.unda(ental Fc$iar dac2 (ai #n&2duie, #nc2, unele inter+ect2riG e9%teri+(ului +crierii, ce ,re+u,une
eEi+ten'a ,er(anent2 a unui +ecret &$e(uit #n centrul un%r la:irinturi vi9i:ile; Li(:a/ul #ncetea92,
#ntr>% %arecare (2+ur2, a (ai .i acel +e(n > (ai (ult +au (ai ,u'in #nde,2rtat, a+e(2n2t%r, ar:itrar >
c2ruia Lo+ica de la 2ort?oIal #i ,r%,unea dre,t (%del i(ediat i evident ,%rtretul u(an %ri $arta
&e%&ra.ic2; Li(:a/ul a d%:#ndit % natur2 vi:rat%rie care #l detaea92 de +e(nul vi9i:il, a,r%,iindu>l, #n
+c$i(:, de n%ta (u9ical2; Wi t%c(ai de aceea a .%+t nece+ar ca Sau++ure +2 %c%lea+c2 ace+t (%(ent de
triu(. al v%r:irii, $%t2r#t%r ,entru #ntrea&a .il%l%&ie a +ec%lului al 1l1>lea, ,entru a re,une #n dre,turi,
dinc%l% de .%r(ele i+t%rice ,articulare, di(en+iunea li(:ii #n &eneral, i ,entru a rede+c$ide, du,2 %
uitare at#t de #ndelun&at2, vec$ea ,r%:le(2 a +e(nului, care ani(a+e .2r2 #ntreru,ere &#ndirea,
#nce,#nd cu 6%rt>R%Pal i ter(in#nd cu cei de ,e ur(2 Ide%l%&i;
#n +ec%lul al 1l1>lea ia natere, ,rin ur(are, % anali92 a li(:a/ului ,rivit ca an+a(:lu de +unete
eli:erate de literele ce le ,%t tran+crie
1
; Acea+t2 anali92 +>a e.ectuat ,e trei direc'ii ,rinci,ale; 6ri(a
e+te ti,%l%&ia di.eritel%r +%n%rit2'i utili9ate #ntr>% li(:2- #n ca9ul v%calel%r, de eEe(,lu, %,%9i'ia dintre
cele +i(,le i cele du:le F,relun&ite- [, o T +au di.t%n&ate- ae, ai>E #n r#ndul v%calel%r +i(,le, %,%9i'ia
dintre v%calele ,ure Fa, i, o, u> i cele (uiate .e, o, ii>E #n r#ndul cel%r ,ure, eEi+t2, ,e de % ,arte, cele
care ,%t .i ,r%nun'ate #n (ai (ulte .eluri F,recu( %G i, ,e de alt2 ,arte, cele care nu ,%t .i ,r%nun'ate
dec#t #ntr>un +in&ur .el .a, i, u>E dintre ace+tea din ur(2, #n +.#rit, unele ,%t cun%ate (%di.ic2ri i
acce,t2 UmlautOiO .a i u>, #n vre(e ce i r2(#ne #nt%tdeauna ne+c$i(:at
A
; Cea de>a d%ua .%r(2 de
anali92 +tudia92 c%ndi'iile ce ,%t antrena % (%di.icare a unei +%n%rit2'i %arecare- l%cul ,e care acea+ta
#l %cu,2 #n interi%rul cuv#ntului e+te un .act%r i(,%rtant #n +ine- % +ila:2 ,la+at2 la +.#rit de cuv#nt e+te
(ai eE,u+2 dec#t atunci
I +>a re,r%at ade+e%ri lui )n(( .a,tul de a .i c%n.undat literele cu +unetele Fel anali9ea92, de ,ild2, ,e $chrift #n %,t
ele(ente ,entru c2 #l de+,arte ,eV#n p i h>. At#t era de di.icil2 anali9area li(:a/ului ca ele(ent +trict +%n%r;
A
X; )ri((, 7eutsche 0ramatiD Fed; a Ii>a, 1BAAG, v%i; 1; ,; H; Ace+te anali9e nu eEi+t2 #n ,ri(a edi'ie F1B1BG;
c#nd c%n+tituie r2d2cina ace+tuiaT literele radicalului, +,une )ri((, au via'2 lun&2T +%n%rit2'ile ce
alc2tuie+c de+inen'a au via'2 (ult (ai +curt2; EEi+t2, #n+2, i deter(in2ri ,%9itive, c2ci I(en'inerea
+au (%di.icarea" unei +%n%rit2'i %arecare Inu e+te nici%dat2 ar:itrar2
1
"; Acea+t2 a:+en'2 a ar:itrarului
ec$ivala, ,entru )ri((, cu deter(inarea unui +en+ F#n radicalul unui (are nu(2r de ver:e &er(ane, a
+e %,une lui i ,recu( ,reteritul, ,re9entuluiG; 6entru B%,,, ea c%n+tituie e.ectul unui anu(it nu(2r de
le&i; Unele dintre ace+te le&i de.ine+c re&ulile de tran+.%r(are #n ca9ul c#nd +e #nt#lne+c d%u2
c%n+%ane- IA+t.el, atunci c#nd, #n +an+crit2, +e +,une atti Fel (2n#nc2G #n l%c de adti Fde la r2d2cina
ad, a (#ncaG, +c$i(:area lui d #n t are dre,t cau92 % le&e .i9ic2"; Alte le&i de.ine+c (%dul de a ac'i%na
al unei ter(ina'ii a+u,ra +%n%rit2'il%r ce c%(,un radicalul- I6rin le&i (ecanice #n'ele& #n ,rinci,al
le&ile (a+ei, i #n +,ecial in.luen'a ,e care % eEercit2 ,%nderea de+inen'el%r ,er+%nale a+u,ra +ila:ei
,recedente
A
"; In +.#rit, ulti(a .%r(2 de anali92 are ca %:iect c%n+tan'a tran+.%r(2ril%r de>a lun&ul
I+t%riei; #n ace+t +en+, )ri(( a +ta:ilit un ta:el de c%re+,%nden'e ,entru la:iale, dentale i &uturale,
#ntre &reac2, I&%tic2" i &er(ana cla+ic2- p, * i Vdin &reac2 devin, re+,ectiv,V, p, * #n &%tic2, i * F+au
vG,Vi p #n &er(ana cla+ic2T t, d, th din &reac2 devin, #n &%tic2, h, t, d, iar #n &er(ana cla+ic2, d, z, t.
6rin inter(ediul ace+tui an+a(:lu de rela'ii, c2ile i+t%riei devin ,re+cri+e dinainteT i #n l%c ca li(:ile
+2 .ie (ai +u,u+e acelei (2+uri eEteri%are i acel%r lucruri din i+t%ria u(an2 care tre:uiau, ,entru
&#ndirea cla+ic2, +2 le eE,lice tran+.%r(2rile, ele ,%+ed2, de acu( #nainte, un ,rinci,iu de ev%lu'ie #n
ele #n+ele; Aici ca ,retutindeni, Ianat%(ia
=
", e+te aceea care $%t2r2te de+tinul;
=; Acea+t2 deter(inare a unei le&i a tran+.%r(2ril%r c%n+%nantice i v%calice ,er(ite +ta:ilirea unei
noi teorii asupra radicalului. #n e,%ca cla+ic2, r2d2cinile ,uteau .i re,erate &ra'ie unui du:lu +i+te( de
c%n+tante- c%n+tantele al.a:etice, vala:ile ,entru un nu(2r ar:itrar de litere Fla li(it2, ,entru una
+in&ur2G i c%n+tantele de +e(ni.ica'ie, ce re&ru,au +u: % te(2 central2 un nu(2r ce ,utea .i (2rit la
ne+.#rit de +en+uri
1
14, ii!#, ,; H;
B%,,, 0ranmiaire comparee Ftrad; .r;, 6ari+, 1B!!G, ,; 1, n%t2
=
X; )ri((, L:5n+ine du lan+a+e Ftrad; .r;; 6ari+, 1BHG, ,; <;
340
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
=?1
#nvecinateT la #ntret2ierea ace+t%r d%u2 +erii de c%n+tante, ac%l% unde un anu(it +en+ +e (ani.e+ta
,rintr>% anu(it2 > (ereu aceeai > liter2 +au +ila:2, era individuali9at2 % r2d2cin2; R2d2cina era un
nucleu eE,re+iv ce +e ,utea tran+.%r(a la in.init ,lec#nd de la % +%n%ritate %ri&inar2; *ar dac2 v%calele
i c%n+%anele nu +e tran+.%r(2 dec#t c%n.%r( anu(it%r le&i i nu(ai #n anu(ite c%ndi'ii #n+ea(n2 c2
radicalul tre:uie +2 .ie % individualitate lin&vi+tic2 +ta:il2 F#ntre anu(ite li(iteG, ce ,%ate .i i9%lat2 cu
t%ate eventualele ei varia'ii i care c%n+tituie, #(,reun2 cu di.eritele ei .%r(e ,%+i:ile, un ele(ent de
li(:a/; 6entru a deter(ina ele(entele ,ri(e i cele (ai +i(,le ale unei li(:i, &ra(atica &eneral2 era
nev%it2 +2 re&re+e9e ,#n2 la ,unctul i(a&inar de c%ntact unde +unetul, #nc2 never:al, venea > nu +e tie
cu( > #n atin&ere cu vivacitatea #n+2i a re,re9ent2rii; *e acu( #nainte, #n+2, ele(entele unei li(:i
devin interi%are ace+teia Fc$iar dac2 a,ari'in, #n acelai ti(,, i alt%r li(:iG- eEi+t2 (i/l%ace +trict
lin&vi+tice ,entru +ta:ilirea c%(,%9i'iei l%r c%n+tante i a ta:l%ului tran+.%r(2ril%r l%r ,%+i:ile;
Eti(%l%&ia va ,utea, deci, +2 #ncete9e de a (ai .i % #ntre,rindere in.init re&re+iv2, ,%rnit2 #n c2utarea
unei li(:i ,ri(itive ,%,ulate #n eEclu+ivitate cu cele dint#i +tri&2te ale naturiiT ea devine, acu(, %
(et%d2 de anali92 +i&ur2 i +trict circu(+cri+2, av#nd dre,t +c%, &2+irea, #ntr>un cuv#nt, a radicalului
,%rnind de la care re+,ectivul cuv#nt +>a .%r(at- IR2d2cinile cuvintel%r nu au .%+t +c%a+e #n eviden'2
dec#t du,2 +ucce+ul anali9ei .leEiunil%r i deriv2ril%r
1
";
Se ,%ate a+t.el +ta:ili .a,tul c2, #n unele li(:i F,recu( cele +e(iticeG r2d2cinile +#nt :i+ila:ice
F.%r(ate, #n &eneral, din trei litereGT c2, #n alte li(:i Fcele ind%>&er(aniceG, ele +#nt, de re&ul2,
(%n%+ila:iceT unele nu +#nt alc2tuite dec#t dintr>% +in&ur2 i unic2 v%cal2 Fi e+te, de eEe(,lu, radicalul
ver:el%r ce v%r +2 +,un2 a mer+e, u > al cel%r ce #n+ea(n2 a rsuna>E #n+2, de cele (ai (ulte %ri,
r2d2cina c%n'ine, #n ace+te li(:i, cel ,u'in % c%n+%an2 i % v%cal2 > c%n+%ana ,ut#nd .i ter(inal2 +au
ini'ial2T #n ,ri(ul ca9, v%cala e+le %:li&at%riu ini'ial2T #n cel2lalt ca9, +e ,%ate #nt#(,la ca ea +2 .ie
ur(at2 de % a d%ua c%n+%an2, care>i +ervete dre,t +u,%rt F,recu( #n ca9ul r2d2cinii ma, mad, care a
dat #n latin2 metiri i #n &er(an2
X; )ri((, L:5ri+ine du lan+a+e, ,; =<; C.; i 7eutsche 0rarnmatiD, I, ,; HBB;
i
messen
l
>V Se (ai ,%ate #nt#(,la i ca ace+te r2d2cini (%n%+ila:ice +2 +e du:le9e, aa cu(, de
eEe(,lu, do +e du:lea92 #n +an+critul dadami i #n &rece+cul didQmi, +au sta #n tishtami i #n istemi
A
; In
+.#rit > i (ai cu +ea(2 >, natura r2d2cinii i r%lul +2u c%n+titutiv #n cadrul li(:a/ului +#nt c%nce,ute
acu( #ntr>un (%d a:+%lut n%u- #n +ec%lul al 1VIII>lea, r2d2cina era un nu(e rudi(entar ce de+e(na,
la %ri&ine, un lucru c%ncret, % re,re9entare ne(i/l%cit2, un %:iect care +e %.erea ,rivirii +au %ric2rui alt
+i('; Li(:a/ul +e edi.ica ,%rnind de la /%cul de caracteri92ri n%(inale- derivarea #i eEtindea
d%(ina'iaT a:+tracti9area d2dea natere ad/ectivel%rT i era de a/un+ ca ace+t%ra +2 li +e adau&e cel2lalt
ele(ent ireducti:il, (area .unc'ie (%n%t%n2 a ver:ului a fi, ,entru ca +2>i .ac2 a,ari'ia cate&%ria
cuvintel%r c%n/u&a:ile > un .el de a+a(:lare #ntr>% .%r(2 ver:al2 a .iin'ei i a e,itetului; B%,,, i el,
e+te de ac%rd c2 ver:ele +#nt nite a(e+tecuri %:'inute ,rin c%a&ularea ver:ului cu % r2d2cin2; *ar
anali9a lui +e #nde,2rtea92 #n (ai (ulte ,uncte e+en'iale de +c$e(a cla+ic2- la el nu (ai e+te v%r:a de
adi'i%narea virtual2, +u:iacent2 i invi9i:il2 a .unc'iei atri:utive i a +en+ului ,re,%9i'i%nal atri:uit
ver:ului a fiE e+te, #n ,ri(ul r#nd, v%r:a de % /%nc'iune (aterial2 #ntre un radical i .%r(ele ver:ului a
fi! as, din +an+crit2, +e re&2+ete #n +i&(a a%ri+tului &rece+c, #n er al (ai (ult ca ,er.ectului i al
viit%rului anteri%r latine+cT *hu +an+crit rea,are #n * de la viit%rul i de la i(,er.ectul latineti; #n ,lu+,
acea+t2 ad2u&are a ver:ului a fi ,er(ite #n c$i, deci+iv ca radicalului +2 i +e atri:uie un ti(, i %
,er+%an2 Fde+inen'a c%n+tituit2 de radicalul ver:ului a fi ,r%cur#nd i r2d2cina ,r%nu(elui ,er+%nal,
,recu( #n scriptsi^>. A,%i, nu ad2u&area lui a fi e+te cea care tran+.%r(2 un e,itet #n ver:T radicalul
#n+ui ,%+ed2 % +e(ni.ica'ie ver:al2, c2reia de+inen'ele derivate din c%n/u&area lui a fi nu #i adau&2
dec#t (%di.ic2ri de ,er+%an2 i ti(,; *eci, la %ri&ine, r2d2cinile ver:el%r nu de+e(nea92 Ilucruri", ci
ac'iuni, ,r%ce+e, d%rin'e, inten'iiT i ele +#nt cele care, ,ri(ind anu(ite de+inen'e ,r%venite din ver:ul
a fi i din ,r%nu(ele ,er+%nale, devin +u+ce,ti:ile de a .i c%n/u&ate, #n vre(e ce, ,rin
a
&lutinarea alt%r
+u.iEe, care la r#ndul l%r ,%t cun%ate
X; )ri((, L:5ri+ine du lan+a+e, ,; ?1;
1
B%,,, Ue*er das Hon'u+ationssIstem der $ansDritsprache. B%,,, loc. cit, ,; 1?< i urm.
342
%u-intele )i lucrurile
Munc, -ia, lim*a'
343
(%di.ic2ri, v%r deveni +u:+tantive +u+ce,ti:ile de a .i declinate, #n l%cul :i,%larit2'ii nu(e>ver:ul a fi,
ce caracteri9a anali9a cla+ic2, tre:uie, de acu( #nainte, +2 ae92( % %r&ani9are ceva (ai c%(,licat2-
r2d2cini cu +e(ni.ica'ie ver:al