Sunteți pe pagina 1din 226

Ivi .

vi ) i i v i i i i
VOI.KOH
| D E Z ir iT OR M A R E A
IA R M D E R Z BOI
Un jurnalist este i un inginer de suflete", el trebuie sa cunoasc perfect
instrumentul la care cnt - ntreaga claviatura a pulsiunilor i instinctelor umane;
C uvnt ctre cititori;
Merit s subliniem de la nceput iniiativele i preocuprile mai mult de
ct ludabile ale editurii Tnritnhia de a pune la dispoziia cititorilor i publicu
lui larg o serie de lucrri de cert interes i care abordeaz problematica infbr-'
maiei, n fapt puterea dar i 'drama ei, aturn, la sfritul unui secol i mileniu,
cnd se contureaz deja un nou tip de comunitate uman - societatea informa
ional.
Argumente? Aceast colecie sedeschide cu o carte extraordinar de inte
resant i de indtant, Dezinformarea, arm de rzboi de Vladimir Volkoff,
autor cunoscut deja publicului romnesc prin TratatuLde dezinformare.
C um rostul acestor rnduri nu este de a-1lipsi pe cititor de plcerea lecturii
individuale a crii prin rezumarea coninutuTei, cu ngduina dumneavoastr
vom face cteva consideraii de principiu.
1. C hiar dac ai citit Tlraiatul de dezinformare, scris n anii de dup pr
buirea comunismului, dup ncheierea Rzboiului rece (dar oare s-a ncheiat
cu adevrat, sau numai i-a schimbat obiectivele, intele i modaMile de des
furare?), iar cartea de fa este gndit i redactat nainte de aceste eveni
mente istorice, efortul de a o parcurge ofer nu numai posibilitatea de a cpta
i alte informaii, multe inedite, dar i pe aceea de a sesiza, compara i evalua
judecile i punctele de vedere ale profesorului Volkoff i a altor reputai spe
cialiti, nainte i dup cutremurul social ce a zguduit planeta noastr. Se pare
c nu numai oamenii politici de prim mrime, dar md muli analiti politici cu
vechi tate n domeniu nu au sesizat agonia i apropierea sfritului unui expe
riment social, nscut i dezvoltat pe nite premise ce md puteau duce prea de
parte - comunismul. n acest sens, ntr-o carte la care se fiice trimitere,Homo'
Sovieticus (JuDiard/ L'Age dliomme, 1983) a lui Alexandre Zinoviev, se gsete
un pasaj n care se relateaz c, paradoxal, nu4 aa?, un student sovietic ar fi spus -
odat c URSS urma s se prbueasc n curnd, o chestiune absolut in
credibil, o predicie considerat d inepie n condiiile n care Europa Occi
dental se temea ca anul care, conform previziunii, ar fi fost cel al dispariiei
URSS, s nu fie de fapt cel al propriului su declin! C e a urmat se tie. C ert este
un lucru: Vestul a fost surprins nepregtit de fulgertoarea cdere a comu
nismului i cea mai bun dovad o constituie faptul c, dup zece ani, continu
buimceala, degringolada i lipsa de soluii constructive care s refac echili
brul planetei, s vindece partea vatamat i sa armonizeze existena tuturor ri
lor n coordonatele prosperitii i bunei convieuiri. Este mai mult dect semni-
ficativ, to acest sens, declaraia lui J ames Woolsey, fost director al Ageniei
4 VLADIMIR VOLKOFF
Centr ale de Investigaii: D a, noi ani ucis acest dr agon ur ia (comunismul, an.),
dar acum tr im ntr -o jungl n car e miun n dezor dine o var ietate de er pi ve
ninoi Or o asemenea sftar e se r esimte i n coninutul i modul n car e E volu
eaz fabuloasa lume a infor maiilor .
2. i aceast car te ne ntr ete convinger ea c, la nivel individual i colec
tiv, viaa cotidian se dovedete tot mai dependent de infor maie, iar pr in con
sumul cur ent nu se satisface aceast necesitate; dimpotr iv, pe msur ce se
utilizeaz n cantiti ur iae acest pr odus, tr ebuina se menine la fel de acut.
T ocmai pe o asemenea r ealitate, pe fenomenul dependen fiecr uia dintr e noi
de tot ceea ce neofer mijloacele de infor mar e n mas se'bazeaz cei car e ape
leaz la manipular ea oamenilor i a comunitilor pr in dezinfor mar e. Pr esa, r a
dioul, televiziunea i r elativ mai nou intemetul sunt vector i infor maionali omni
poteni i per manent pr ezeni pr in car e suntem conectai nonstop la r eeaua
global a mass-media i pr in car e se influeneaz contiinele oamenilor , atitu
dinile i convinger ile lor , opinia public. Iar aceasta din ur m constituie obiec
tivul str ategic al or icr ei oper aii de dezinfor mar e.
3. In aceast lume hiper mediatie n car e tr im, n aceast per ioad istor ica
numit de H. P. Cathala Epoca dezinformrii, este fir easc pr eocupar ea de
a nelege, n toate dimensiunile lor , geneza, mecanismele evoluiei dezinfor
mr ii, consecinele sale dezor ganizatoar e, par alizante, cr eatoar e de.confufeii i
der ut, i de a concepe str ategiile, tactica i pr ocedeele de contr acar ar e a aces
tui fenomen extr em de nociv acum i n viitor . In fapt este vor ba despr e ce tr e
buie facer tfpentr u a r especta dr eptul ceteanului de fi infor mat cor ect, de
a nu-1 tr ansfor ma iitr -o victim a dezinfor mr ii.' D intr -o asemenea per spectiv
se dovedete instr uctiv excur sul istor ic al autor ului asupr a dezinfor mr ii, a ra<h
duhii cum a apr ut i a evoluat acest concept, deosebir ile i inter fer enele din
tr e dezinfor mar e i alte fenomene pr ecum viclenia de r zboi, intoxicar ea, pr o
paganda alb. pr opaganda neagr , tr aficul de influen Pr ofesor ul V. Volkoff ne
atr age atenia asupr a necesitii de a contientiza car acter ul sistematic i nociv
al dezinfor mr ii, dar i de a evita mania dezinfor mr ii i consecinele ei: panica,
nencr eder ea, suspiciunea, r efuzul or icr ei infor maii pe motiv c ar putea fi
fals, bnuiala c toi pr ofesionitii din mass-media ar fi ageni de influen.
D ei este o pr oblem extr em de delicat, autor ul mer ge pn acolo nct cer e
a se r ecunoate de cie puter ea judector easc i nscr ier ea n Codul penal a
delictului de dezinfor mar e i a celui de influen D eviza dezinfor mr ii, spun
Volkoff nu este M inii, M inii/ ntotdeauna va r mne ceva, d Per or ai,
Per or ai vei sfr i pr in a aciona n consecin, atr gndu-ne astfel atenia c
scopul final al dezinfor mr ii este aciunea, conduita, fapta.
4. Pentr u a ilustr a fenomenul dezinfor mr ii, evoluia sa istor ic i mai ales
ideea e acesta a fost n r ealitate o pr oblem a tutur or timpur ilor , dar astzi, date
fiind posibilitile impr esionante de comunicar e mai r apid dect or icnd, este
o chestiune extr em de actual, Volkoff folosete o manier inedit: la fiecar e
pr oblem impor tant face tr imiter e la lucr r ile i studiile celor mai r eputai spe
Dezinformarea, arm de rzboi 5
cialiti ai domeniului i chiar la scr ier ile unor filosofi, r omancier i i pameni po
litici. A stfelspentr u a. ne pr ezi& gen^a,dezj^or miii, pr edam i modul g car s
a fost conceput, neleas i pr acticat la nceputur ile ei, citeaz lucr ar ea Arta
rzboiului de Sun I, denumit i pr ofetul deanfor mr ii sau un fel de Clausewitz
al epocii sale; pentr u a nfia cum a apr ut i a evoluat acest concept n fosta
UR S, contr ibuia lui V. I. Lenin (<<dezuifor inar ea - susine John E ar r r on - este
o tr adiie nceput de Lenin) a dezvoltar ea acestei tehnici otr vite,-ne sunt
puse la dispoziie pagini din lucr ar ea Violul maselor prin propaganda politic
(Gallimar d, 1939, r eeditat n 1952) de Ser ghei Ceahotin; pentr u neleger ea
par ticular itilor pr opagandei negr e, sunt r edate pagini semnificative din Ope
raiuneaRadiduTNegru4eSS&on D r n,er (Haj]jar i6iyl9$5); nJegv'.cu
intoxicar ea politic jie sunt evocate r efleciile unui exper t n mater ie - Pier r e
Nor d, iar n ce pr ivetg dezinfor mar ea pr opr iu-zis sunt pr ezentate pagini ex
tr em de inter esante scr ise de Ladislas Bittman, un pr ofesionist al dezinfor mr ii.
E xemplele ar . putea continua, dar ne opr im aici subliniind ca inser ar ea lucr r i
lor ur ior Cunoscute per sonaliti. n domeniu, pe lng mer itele stilistice i ma-
nier a per sonal de abor dar e a subiectului, pr ezint mar ele avantaj al neleger ii
din inter ior i din diver se per spective a dezinfor mr ii cu multiplele sale faete
i ipostaze. -
5. ntr egul demer s al lui y . Volkoff confir m pe deplir aceea ce nc din 1971,
R oger M ucchielli, fr a s utilizeze cuvntul dezinfor mar e, afir m c, ncepnd
cu anul 1945, ier ar hia mijloacelor de lupt a fost complet r stur nat, c str ate
gia r zboiului total de astzi exclude r ecur ger ea la o inter venie ar mat str in
n loc s folosim tr upe la fr ontier ele r ii pe car e vr em s o cucer im, vom iniia
n itfter iSR il' tajJui-r espediv.'pr in ac&inp& uno.agenti.subyer iv fr eni^
un pr oces de disoluie a autor itii, n timp ce mici gr upur i de par tizani, pr e
zentai ca emanai din r ndur ile popor ului i constituii spontan, vor angaja
un nou tip de lupt cu intenia declar at de a ncepe un r zboi r evoluionar de
eliber ar e, dor ind n r ealitate s acceler eze pr ocesul d&descompuner e a sta-
tuM pentr u ca, n final, spr eiaputer ea.,, / ' Q
6. neleger ea acestei noi for me de agr esiune - pe car e pr ofesor ul Claude
Polin a numio dezinfor mar e (tot el a fcut distincia ntr e dezinfor mar ea de
tip infer ior , ca minciun pr ezentat dr ept adevr , i dezinfor mar ea de tip su
per ior n car e inamicul este deter minat s-i Constr uiasc el nsui 6 r epr ezen
tar e er onat aspr a celeilalte pr i. Nu este necesar ca inamicul s-i constr u
iasc el nsui o r epr ezentar e er onat asupr a celeilalte pr i. Nu este nevoie ca
inamicul s fie minit, el se neal singur ) este o necesitate att pentr u speci
aliti, ct i pentr u publicul lar g, pentr u or icar e om car e este astzi tot mai de-
pendent'dfe infor maie'-.
Lucr ar ea Dezinformarea, arm de rzboi pr ezint ntr e altele i avanta-
jul c poate fi Citit selectiv, pe capitole, dup inter esul fiecr uia pentr u o anu
mit pr oblem. A stfel, istor icii se pot opr i ndeosebi la capitolele Pr ofetul dez
infor mr ii, SunT ) Pr ofeia'se ndeplinete n se-colulXX sau Ia paginile r e
pr oduse din lucr ar ea KGB semnat dejohr i Bar r on. Jur nalitii, pr ofesionitii
6 VL ADIMIR VOL KOFF
din mass-media vor gsi abordri inedite pentru meseria lor n ceea ce privete
propaganda alb, propaganda neagr, dezinformarea, cutia de rezonan, pro
cedeele informrii tendenioase, regulile contrapropagandei etc.j-probleme. de
cert interes de altfel i pentru- oarrtenii'polititi. Sociologii &ipihospciologii se
vor apleca cu interes asupra aspectelor referitoare la mecanismele dezinfor
mrii, formele ei insidioase, trucurile pentru compunerea informaiilor tenden
ioase, tehnicile de disociere a grupurilor, de disoluie a moralitii. Lucrtorii
din serviciile speciale vor zbovi desigur cu folos asupra problemelor privind
activitatea din KGB, CIA, spionaj, contraspionaj, calitile agenilor etc. Nu re
alitatea ia sine conteaz, d per cepia, imaginea despr e ea. Fe un asemenea
adevr se bazeaz i dezinformarea, iar parcurgerea acestei cri ne convinge
c Btliile cele mai importante nu se dau pe cmpul de lupt ntre soldai
(Rerre Nord), d pe cmpul inteligenei, ntre minile celg mai ascuite, iar cei
care posed tiina i arta influenrii contiinelor, atitudinilor, convingerilor
i strilor de spirit vor fi ctigtori.
-jgs 3 -mwitf *.tnfiiK? in-.sifc&xln >ju hj
Dr. Gheorghe Ardvoaice,
16 iulie 2000
P REFA A AUTORULUI
Schimbul de infor maie este specific omului.
D ar difer enele dintr e punctele de veder e, inexactitatea per cepia, apr e-
cier ifevar iabite asupr a impor tana r elative a kKr ur ilor iac astfel nct apr oa
pe or ice infor maie s conin o cantitate, ct de mic, de dezinfor mar e.
T r ebuie, oar e, fcut o excepie pentr u infor maia tiinific? nsui pos
tulatul lui E uclid dezinfor meaz in par te.
T oate acestea se petr ec pentr u c infor maia, pr in natur a sa, dezinfor
meaz. Nu ne putem pr in intr -o ngtinr i fr s fim denfor mai, chiar i
imper ceptibil calitatea supr afeei r eflectante, cea a ochilor , iluminar ea,
star ea noastr de spir it ne defor meaz imaginea. Or i, infor maia r espectiv
ar tr ebui s fie ct mai obiectiv cu putin, de vr eme ce este r ezer vat
folosinei noastr e per sonale.
Imediat ce ne adr esm altcuiva, er or ile de apr ecier e pe car e el le va co
mite se vor aduga alor noastr e i aa maidepar te. Sunt suficieni civa in
ter mediar i pentr u ca mesajul or iginal s fie sensibil modificat, cu un coni
nut de dezinfor mar e cr escut j fiecar e etap.
i aceasta n cel mai bun caz, adic atunci cnd mai muli indivizi com
peteni i dezinter esai fac schimb de infor maie cu bun cr edin.
Intr oducei, ns, n lan un naiy sau un mecher , i pr ile de dezinfor
mar e individual nu se vor mai aduna, ci se vor nmuli.
- E ste uor de imaginai ce se va ntmpla dac nu mai avem de-a face cu
indivizi, d cu mase, iar aceste mase sunt infor mate de ctr e anumite
or ganisme cu inter esul de a pr omova o anumit imagine politic sau, pur
i simphi, de a cuta comicul, ocantul, senzaionalul.
Sodologii au ar tat din plin n ce msur ter enul astfel cr eat este fevo-
r abil himer elor colective; publicitii i politir ienii mu ntr ziat s pr eia avan
tajele. naintea celui de-al doilea r zboi mondial, Hitler n Mda Kampfi
Ceahotin n Violarea mulimilor de ctre propaganda colectiv ar tau deja
cum se pot utiliza tehnicile pr eluate de la psihologia exper imental pentr u
or ientar ea opiniei-sau mai degr ab patimii - publice.
T oate acestea sunt binecunoscute specialitilor , dar nu i omului de pe
str ad, i aid apar e un alt aspect al chestiunii car e ne inter eseaz: nu este
vor ba despr e manipular ea demonului n inter ior ul und naiuni, a de dezin
for mar ea consider at ca ar m de r zboi.
VLADIMIR VOLKOFF
P entru fixarea ideilor, este util delimitarea cmpului de aciune al dez
informrii fa de cele ale altor ar me din acelai arsenal: viclenia de rzboi,
intoxicar ea, pr opaganda aazis alba, pr opaganda aa-zis neagr si influena.
Viclenia de ribA wi a existat din toate timpur ile. Nu se poate vor bi nici
mcar de scr ima fr viclenie de r zboi, pentr u c tr ebuie s se amenine
far ncetar e n sfer tur i pentr u a atinge n esimL La nivelul imediat supe
r ior se ajunge la oper aiunea de diversiune, car e const n ndepr tar ea for
elor adver sar ului de locul n car e va fi atacat nc un nivel deasupr a, i in
toxicar ea este deja apr oape. A stfel, vechii gr eci nu se mulumesc s simu-
leze r etr ager ea i s ascund oameni nar mai n bur ta calului: i fac pe
tr oieni s cr ead ca acest cal esteo ofr and pentr u A tena, fr de car e ase
diaii n-ar intr oduce monstr ul ntr e r idur ile lor .
Intoxicar ea tactica a fost dintotdeauna o arm favorit a contraspiona
jului, care nu-i poate proteja secretele mai bine dect prin furnizarea de f i
suri serviciilor de informaii dumane. Edmond Rostand - dne ar fi crezut-o?
- o definea foarte bine:
Este im fals spion spaniol. Ne aduce
Mari servicii. Informaiile pe care le dice
Dumanului sunt cele pe care i le dau eu, n aa fel ,
nct sri putem inuena hotrrile.
T r ecnd de la nivelul tactic la cel str ategic, sau chiar la cel politic, into
xicar ea nu mai r epr ezint o tehnic a contr aspionajului, devenind o disci
plin mdependent Pentr u Her r e Nor d, maestr u n domeniu, ea consta
n aJ face pe inamicscread ceea ce ar (rebut s cread nct s se todrete
iprejarGpria sa pier zania poBtic sau militanL Hifler l feoe pe Btalin s cr ea
d c statul major sowetic comploteaz cu Ger mania pentr u r stur nar ea
comunismului n UR SS; r er iiltat jumtate din cor pul sovietic de ofier i este
executat A liaii,-hotnd s debar ce n Sidlia, vor s-l fac pe Hitier s cr ea
d c vor ataca Gr eda, i c Sidlia va fi doar obiectul unei manevr e de diver
siune. Pentr u aceasta, las s pluteasc n lar gul coastelor spaniole un ca
davr u englez pur tnd n buzunar e infor maiineltoar e pentr u ser viciile
de spionaj ger mane. R ezultat flotila a 11-a de tor piloar e i alte tr upe pr
sesc Sidlia, unde A liaii debar c pr actic fr s tr ag un fee de ar m
Pr opaganda alb este i ea o ar m de r zboi, atund cnd este aplicat
una naiuni str ine, n msur a n car e vizeaz mor alul adver sar ului E fec
tele sale sunt ns, n mod necesar mr ginite, deoar ece, pr ovenind deschis
dintr-o surs inamic, ea nu se poate bucura dect de cr edibilitate limi
Dezi nf ormarea, arm de rzboi
tat. Simpatizanii fr ancezi ai r egimului hitier ist sau eomunitildin afar a
Uniunii Sovietice sunt instr umente a| e str intii Intr -un mod att de
evident, nct aciunea lor nu poateavea impact dect asupr a pr opr iilor
tr upe, a tovar aalor de dr um i a celor car e ezit.
Pr opaganda neagr , n schimb, neal asupr a or iginilor sale i, pr in
aceasta, face ca minciuni deliber ate s fie plauzibile. M ar ele ei maestr u,'
n timpul celui deal doilea r zboi mondial, a fost englezul Sefton D elmer .
n special, el a cr eat mai multe postur i de r adio pr esupus favor abile r egimu
lui nazist Unul dintr e ele se pr ezenta ca un post al ar mat ger mane, emi
nd ct se poate de oficial muzic l buletine de tir i pentr u camar azii
notr i din Wer macht. Un altul apela la pr ocedee mai sinuoase: D or eam
si fac pe asculttor i s cr ead c sur pr indeau emisiuni car e nu le er au
destinate. R otind butoanele apar atelor de r adio, se tr ezeau dintr -o dat
r eceptnd semnalele unei or ganizaii clandestine. A ceste vod difuzau o
mulime de infor maii confideniale din par tea unui fidel i loial par tizan al
lui Hitier , dispr euitor fa de canalia car e guver na patr ia n numele FTihrer-
ului. A cest pr ogr am s-a dovedit att de eficient, nct, dup r zboi, Sefton
D elmer a tr ebuit s scr ie o car te, Black Boomerang, pentr u a dezmini
anumite legende pe car eje cr ease i acr editase.
Influena a r ecur s, uneor i, la tehnicile pr opagandei negr e, dar este cu
mult mai subtil. A gentul de influen este, pentr u a pr elua expr esia lui Rd-
ger M ucdiieD i, un fel de agitator n star e pur . Nu cr eeaz agitaie pen
tr u a ndr epta evenimentele ntr -o dir ecie dat, d ntr -un mod mult mai
general, pentr u a destabiliza sodetatea adver s. Nu ar e impor tan ca pr i
mele efecte ale aciunii sale s fie benefice puter ii-or igine, ci ca r eper *
cutr ile s fie nocive, n ultima analiz, pentr u naiunea-int.
D e exemplu, ta numer oase ri din lumea a tr eia, Unhinea Sovietic sta
abandonat glacial par tizanii comuniti, lsndu-i chiar pr ad r epr esiunii unui
r egim mai mult sau mai puin r eacionar , dar car e i-ar fi putut fi utiln vii tor,
n mod dir ect sau indir ect Influena saseexer dta,ded, apar ent mpotr iva
inter eselor politice declar ate.
E ste necesar o puner e n gar d; influena este o tehnica r afinat, i nu
tr ebuie n nid un caz confundatcu gr osolana pr opagand alb. D in aceast
cauza, or ice micar e sau per soan car e i-au expr imat n mod deschis sim
patia fa de puter eaor igine se plaseaz n afar a jocului Un r obete ntot
deauna suspect de a fi pr ieten deal r oifan r ou/nu se poateascunde efident
dect sub apar ena unui verde, negru sau alb. Partidul Tnrul Rus, manipu
lat de ctr e KGB, se pr etindea monar hist a pr elua atitudini musoHnient'.
'10 VLADIMIR VOLKOFF
Unii naionaliti francezi, ncurajnd sentimentele antiamericane, lucreaz
incontient pentru URSS, pe care, de altfel, o detest. Nu trebuie niciodat
uitat c Sun , atunci cnd sugereaz ridicarea tinerilor mpotriva btrni
lor n interiorul naiunikint, nu implic n nid un fel ca unora sau altora s
le fie inoculat o doctrin favorabil puterii-origine: este suficient s se cre
eze o prpastie ntre generaii-.
* * * cfs
D ezinfor mar ea poate fi neleas ntr-un sens mai restrns sau mai larg.
n sens restrns, se situeaz la jumtatea drumului ntre intoxicare i in
fluena Daca intoxicarea propriu-s este punctual, tolereaz un anume
amatorism, folosete orice intermediar aflat la dispoziie, se strduiete s
fac anumite persoane s cread anumite lucruri, dezinformarea este sis
tematic, profesionist, a recurs ntotdeauna la mass-media, se adreseaz
opiniei'mondiale i ou statului-major al naiuuihinta.
. n par alel, dac influena exer cit o aciune apar ent dezor donat, opor
tunist, In mod esenial cantitativ, dezinfor mar ea cr eeaz un pr ogr am ur
mr ind s substituie n contiina i mai ales ta incontientul populaiilor
vizate anumite imagini consider ate pozitive pentr u puter ea car e dezinfor
meaz, dar negative pentr u celelalte.
ntr-un sens mai la^, cuvntul dezfafor mar e acoper i tehnicile de in-
fluen, i aceasta dm dou motive majore. Pte de o par te, cele dou metode
sunt aplicate de ctr e aceiai oameni, n cadr ul aceluiai or ganism (n gene
r al afiM ccmtr aspionajuhii). Pe de alta par te, ambele se bazeaz pe aceeai
car acter istic atatel A tt fa dezinfor mar e, ct i n exer dtar ea influenei,
inta eate pr ivit ca un compE ce. E ste suficient s se intr oduc ta cur entul
de opinie un catalizator microscopic, dar adecvat, i reacia are loc, pstrnd
- i aceasta este esenial - toate aparenele de spontaneitate.
Aici apar trei limitri.
Dezinformarea i influena nu pot fi aplicate dect dincolo de un volum "
critic.de dezinformai sau influenai. Endiviul, familia, un grup profesional
pot fi intoxicai, dar nu i dezinformai, deoarece secret n mod natural anti
corpii care lupt mpotriva minciunii din ataament pentru adevr, mpotriva
nebuniei din respect pentru bunul sim Pornind de la o anumit cantitate,
fas, indivizii devin mulime. Proletarizai intelectual (oricare ar fi, d altfel,
nivelul lor de educaii), i pierd reflexele de conservare, i masa lor, debtt
solat, se datin dintr-o parte mtr-alta, antrenat de propria sa greutate,
gata s suporte, plin de recunotin, tehnicile de dezinformare ale ex-
Dezinformarea, arm de rzboi
11
perilor linititori. C ntreul din fluier din Hameln n-ar fi putut conduce
spre nec un obolan -sau un copil - izolat avea nevoie de toi obolanii
-saucopii-dinora..
Pe de alt par te, dezinfor mar ea i influena nu se pot exer cita mpotriva
cnr wfoilui n stadiul actual al cunotinelor tiinifice asupr a psihologiei
mulimilor , ar fi imposibil ca amer icanii s fie fcui s cr ead c ar tr ebui
s r enune la independen a s o r ecunoasc pe r egina A ngliei ca stroerah
legitim; negr ii afr icani-ca pr ocesul de colonizar e a fost un bine absolut;
cretinii moder ni - c au dator ia de a evanghefiza lumea ntr eag tr ecndo
pr in foc i sabie. Chiar daca infhiena r euete, in unde cazur i, s ncur ajeze
tendine aber ante pentr u a aa neneleger ile car e mocnesc n tabr a ad
ver s, ea nu-i va atinge r andamentul optim dect exploatnd mode, ten
dine car e se manifest deja. Gazul de lupta nu este folosit dect dac vn-
tulestefevor abfl. A celai lucr u este Valabil pentr u dezinfor mar e.
n sfr it, influena i dezinfor mar ea au nevoie de timp, de mult timp,
ntr uct nu se bazeaz pe gr eeala comis de o autor itate, d pe infiltr ar ea
pr ogr esiv a unor imagini n contiina unui popor ntr eg. Uniunea Sovie
tic afolosit n numer oase r ndur i r zboiul din Vietnam pentr ua inculca
popor ului amer ican un complex de culpabilitate, i a r euit par ial penr u
( acest r zboi a durat mult nu suficient de mult, totui, deoar ece acest com
plex par e s se fi evapor at rapid: la civa ani dup nfr nger ea ar mat, ame
r icanii par s-i fi r eg^t inocena de altdat-dac nu n ntr egime, mcar
destul pentr u a nelege necesitatea de a se opune cu for violenei
A ceste finit^ sunt legate, toate' tr ei, de o car acter istica a dezinformr ii
nelese n sens larg: aceasta nu const n a face s se cr ead ceea ce nu
exist, d n a modifica r eaciile n pofida convinger ilor . Nu ar e r id o impor
tan n ochii cehii car e dezinfor meaz c E ur opa, de exemplu, cr ede c Uni
unea Sovietic este Par adisul pe pmnt conteaz ca aceasta, atacat, s
nu se aper e, i, dac e posibil, s se pr edea chiar nainte de a i se cer e. Nu
ar e impor tan ca fiecar e cetean sa tie c acor dul de la M iinchen a pro
vocat cd mai mar e r zboi pe car e l-a cunoscut omenir ea vr eodat: conteaz
ca, n fiecar e clip, masele s pr efer e or icefel de pace unui r zboi
D eviza dezinfor mr ii nu este: M inii, minii; ntotdeauna va r mne
ceva, d: Per or ai, per or ai: vei sffi pr in a aciona in oonsedn*.
. In aceast ordine de idd, una dintre formele cele mai insidioase ale de
zinformrii-este aceea care ar putea fi numit logomahie. Ea const n in
ventarea de formule care, dup ce i-au sedus mai nti pe profesionitii co
municrii, se rspndesc n public i sunt acceptate ca adevrate, dei nu
2 VLADIMIR VOLKOFF
' -;------------!----------------------------- :-- ' -------r
sunt dect pitor eti. Vntoar ea de vr jitoar e, cuitul ntr e dini au fost,
dup toate pr obabilitile, concepute cu aceast intenie. Ce s mai spunem
de r odnica oper aiune logomahic efectuat por nind de la cuvntul fas
cist? Z iar istul car e dor ea s lanseze expr esia stalinist de dr eapta er a
un campion llogomafiiei. A fepetJaees f^r esie4iteettina a fitajbi
att dr eapta, suspectat i ea de a pr oduce staliniti, ct i stalinismul, car e
nu mai apar e dect ca o var ietate ntr e alte tipur i de despotism.
Sper m e acestd;pK)blem6 'se va consa&a ntr -o n o tez foar te ri
gur oas, cu o cr onologie pr ecis a utilizr ii for mulelor de lupt adver se i,
bineneles, cu lista de publicaii n car e au apr ut pentr u pr ima dat. A lsa
vocabular ul adver sar ului s se;imptlha-r iseamn deja,' ntr -un r zboi ideo
logic, a pier de jumtate din btlie. Ofier ii fr ancezi, pr izonier i ai Viet-M inh-u-
lui, nu vor besc mult despr e cutile cu tigr i i maltr atr ile l car e au fost su
pui; ei spun, mai ales, c nu se poate r epeta fr ur mr i gr ave,-de zeci de
or i pe zi, expr esia ofier fr ancez - cr iminal de r zboi.
nsi istor ia cuvntului dezinfor mar e este un exemplu inter esant de
logomahie. Quvntul apar e n dicionar ele sovietice naintea or icr ui altul,
i este definit ca o tehnic folosit de puter ile capitaliste mpotr iva democr a
iilor popular e. In limba r us a apr ut demidt un jar gon al dezinfor mr ii, iar .
agenii de influena sovietici vor besc n mod cur ent de podpustifezu(ceva
asemntor cu a pasa o dezinfo pentr u a lansa o tem de dezinfor mar e).
La ur ma ur melor ,_e afir m cu justee c dezinfor mar e nu este un.cu-
vnt pr ea per cutant Pr efixul dez- indica ndepr tar ea, separ ar ea, lipsir ea.
A dezar ma nseamn a pr iva pe cineva de o ar m i nu a-i da una car e nu va
lor eaz'nimic;a dezinfor ma nu nseamn a pr iva de iiffor maie, fci a fur niza
infor maie par ial mincinoas. A fost pr opus ter menul disinfor mar e, de
oar ece pr efixul dis- pr ovine din gr ecescul dys, star e pr oast. A m avea dis-
infor mar e aa-eum avemidizenter i. Mezinformarea, cuvfttfoan.ti la fel ca
mezalian, ar avea avantajul de a nu mir osi a far macie, dar se pune ntr e
bar ea dac ar e sens s ncur cam cu pr obleme de ter minologie un public
car e de-abia a aflat de existena faptului n ane. A mer icanii, or icear fi, spun
disinformation, iar r uii dezinformaia.
r ile car epr atic dezinfor mar ea consider at ca ar m de r zboi ncr e
dineaz executar ea acesteia ser viciilor speciale. D e fapt, dezinfor mar ea
este o sintez mtr e S.I. (obiner ea de infor maii asupr a adver sar ului) i C.S.
(penetr ar ea ser viciilor de infor maii adver se), ntr uct per mite teleghida
r ea intei por nind de la o donimentaip adunat n pr ealabil, i aceasta nu
Dezi nf or mar ea, ar m de r zboi 13
pr intr -o aciune obscur , aleator ie asupr a unor or ganisme foar te speciali
zate, ci la lumina zilei, ncepnd cu omul de pe str ad i mer gnd pn la
autor iti i exper i, cei din ur m fiind pr izonier ii celor dinti, iar autor itile,
la r ndul lor , fiind pr izonier ele opiniei publice.
A tt ct se tie, pr ocedur a se aseamn aceleia car e ar e loc n cur sul
Lmanipulr ii agenilor de infor maii.
Un cetean al nainii-int, pe car e meser ia sau talentul l pun n pos
tur a de a efectua o aciune de dezinfor mar e sau de influen asupr a com
patr ioilor , este nr olat de ctr e un ofier -r ecr utor al puter ii-or igine. M otivele
nr olr ii pot mer ge de la asemnar ea veder ilor politice pn la antaj, tr e-
cnd pr in toate compr omisur ile inter mediar e. Ofier ul car e r ecr uteaz i
^las r apid locul ofier ului de legtur per manent, car e i fur nizeaz agen-
.tului temele aciunilor pe car e va tr ebui s le duc la capt n funcie de ca
pacitile i r elaiile sale. Spr ijinindu-se pe o baz de felul conducer ii unui
ziar sau unei emisiuni de televiziune, unei catedr e la univer sitate sau funcii
ecleziastice, agentul infiltr eaz n opinia public infor maii, inter pelr i, con
testr i, pr onosticur i pe car e nimeni nu s-ar gndi s le atr ibuie unei puter i
car e dezinfor meaz, dar car e, la un moment dat, vor ser vi inter esele acelei
puter i. A gentul este r etr ibuit i pr imete calificative la fel ca un agent de in-
for maii, n funcie de eficacitatea aciunii sale. Super ior itatea sa const n
faptul c, n loc s expor te infor maii, el le impor t, nu se mulumete s
7r eflecte economia ideologic a naiunii vizate, d o modific.
O dat intr odus elementul catalizator n mainr ia opiniei publice (s
-pr esupunem nc o dat c acest element a fost ales n funcie de opinia
"*care tr ebuie manipulata), agentul de influen nu mai ar e nimic de Scut, cu
condiia ca oper aiunii s i se acor de suficient timp pentr u ca un numr co
r espunztor de membr i masificai s fie atini Oper aiunea se va der ula
de la sine, gr atie inter mediar ilor subalter ni car e sunt numii cutii de rezo
nan.
In cea mai mar e par te a timpului, oamenii car e joac acest r ol sunt mai
mult sau mai puin incontieni; ei cr ed c pr opag infor maia n numele li
ber tii, pe cnd, de fapt, colpor teaz dezinfor mar ea n numele totalitar ismu
lui. Unii dintr e ei sunt, fir ete, mai puin inoceni dect vor s par i chiar
dect cr ed ei nii. A cetia pot pr imi mici cadour i, cedeaz anumitor an
taje, nu r ezist tentaiei unei tir i n exclusivitate car e nu necesit suplimen
tar ea bugetului i nici schimbul deliber at de infor maii cu inamicul...
In or ice caz, imaginea ofer it de Sun T
14 VLADIMIR VOLKOFF
Intoxicarea este o tehnica, pe cnd dezinformarea este o doctrina
i gsim fundamentele n lucrarea lui Sun TI, Arta rzboiului. Aceast
carte, scris acum circa 2.500 de ani, conine urmtoarea afirmaie cruci
al: Arta suprem rzboiului este nvingerea inamicului fr luptm
n acelai timp, Sun inu se ferete s ofere o lecie complet de tactic:
manevre, maruri, utilizarea terenului, atacul prin incendiere, susinerea mo
ralului; armele apar ns ca un ultimmijloc, cel mai puin de dorit n rz
boi, cea mai bun politic este cucerirea statului intact, distrugerea lui este
cea mai proasta soluie. Tot Sun ne ofer i preceptele pe care trebuie
s le urmm pentru a ajunge la acest rezultat Toate mijloacele sunt bune
pentru a elimina dorina de lupt a inamicului ct i credina sa n victorie,
acestea fiind considerate echivalente.
Sun nu avea la dispoziie mijloacele actuale: nid psihologia experi
mentala nid mass-media nid - mijloc negativ - teama paralizant de un
conflict nuclear. Doctrina ra a dus la progrese extraordinare n secolul XX.
ntr-o prim faz, ea a asigurat att efidena propagandei nationakodaliste,
ct i a celd comuniste (nu trebuie uitat caViolul mulimilor prin propagan
da politic este dedicat, n acelai timp, marelui psiholog Pavlov i marelui
sodalist Wells) dar putem considera aceast perioad depit, mal exact,
integrat n progresele pe care doctrina le-a fcut de atund Practic, nu este
vorba de a viola mulimile, d de a le orienta ntr-o direcie care le surde
deja i de a transcende propaganda prin contagiunea organizat a imagini
lor i a schemelor de gndire.
Noul chip al dezinformrii a fost inaugurat prin 1957 o dat cu nfiina
rea Departamentului D n cadrul Primului Directorat prindpal din KGB.
C reatorul acestui organism era generalul Ivan Ivanovid Agaian, nscut n
1910, decedat n 1970. De origine armean, acest ofier elegant, ascetic i
mustdos a serat ca ataat la ambasada din Paris sub numele de Avalov i
a organizat printre altele, Asociaia Frana-URSS. Multiplele sale reuite au
fcut ca departamentul su s fie transformat n directorat De prin 1963,
acesta este Directoratul A din KGB. ,
Decedat n 1970; generalul Agaian a fost nlocuit de adjunctul su, Ser-
-ghei Alexandrovid Kondracev, nscut pe 1martie 1923. Fiul unui ofier din
KGB, Serghei Alexandrovid Kondracev a avut o carier, diplomatic cla
sic: ataat cultural n 1953/prim-secretar n 1956 la Londra, apoi laViena,
ntre 1957 i 1961. n .1964se pare c a devenit asistentul lui Agaian, ceea
cenu l-ampiedicat s reapar' la Geneva n 1967.- Se spune c este interesat
Dezinformarea, arm de rzboi
15
n pr imul r nd de fer mania de Vest i c ar fi un exper t n ar ta delicat a fal -
sificr ii documentelor .
T oate aceste infor maii, str ecur ate n pr es, pot fi adevr ate sau false,
nu ar e impor tani Important este s tim c exist un oiganism a cr ui mi
siune este dezinfor mar ea Occidentului i aJumii a tr eia Probe: un agent de
influen ar estat n flagr ant delict la Par is, condamnat de Cur tea de sigu-
r an a stahM i amnistiat imediatcesodafitii au luat puter ea, n l981; dez
vluirile maior ului Ladislav Bittman, din ser viciile pedale cehe; dezvlu
ir ile colonelului Levcenkb, din al aptelea depar tament al Pr imului D ir ec
tor at gener al
Oar e aceasta nseamn c numai sovieticii qd ri pr actic dezinfor
mar ea i c r estul kmrn este imacu& ca zpada? Fir ete c no. M emor iile
pe car e fotu ageni CIA le pubtic In netir e ne infor meaz asupr a metode
lor utilizate de amer icani n acelai domeniu. Oper aiunea montat contr a
lui Sukamo-er a vor ba, povestete Joseph B. Smth, de discr editar ea omu
lui de stat indonezian* n acest scop, CIA r ecr utase una dintr e sosiile sale
i o fotogr afiase ntr-o companie galant - este un caz tipic de dezinfor
mar e amer ican, nu numai pr in amator ismul r ealizr ii, d i pr in eecul fi
nal CIA nu inuse cont c pe indonezieni nu-i inter eseaz sai vad efiil
ntr -o postur car e nu le-ar pr ea nepotr ivit dect ooddentalilor .
D ezinfor mar ea amer ican nu poate fi luat n ser ios din tr ei motive. Sfere
deosebir e de situaia de r zboi clasic, unde o ar r oie topt mpotr iva
unda albastr e, o puter e dezinfor matoar e, chiar dac ar e o int pr ecis,
se lovete de r iscul de a dezinfor ma o lume ntr eag pr in contaminar e. Pen
tr u a fi sigur ca nu se dezinfor meaz pe sine, mai exact c infor maia pe
r iculoas pentr u cellalt este inofensiv pentr u ea, puter ea ar e nevoie de
cr iter iul adevr ului; nu de ader nd absolut, d de un adevr car e s-i apar
in, un cr iter iu car e s4 per mit mpr ir ea lumii n dou felii inegale: noi
i ceilali. ntr -o democr aie nu poate fi conceput un astfel de cr iter iu, cd
fiecar e este liber s cr ead ce vr ea n schimb, acest element de r efer in
este gata fabr icat ntr -o ar totalitar a: un cor p doctr inar consider at tiin
exact per mite s fie acceptate sau r espinse imaginile i ideile pe msur
ce acestea se pr ezint n ultim instan, tot ceea ce aduce avantaje mar xis
mului este bun, ceea ce i duneaz este ru.
Pentr u a intoxica politic, scr ie Pier r e'Nor d, tr ebuie s ai tu nsui o in
tenie politic pr eds i fer m, s ai iniiativa i s pr eiei ofensiva. A ceast
inentie politic o au puter ile r fiar xiste, nu i democr aiile.
16
VLADIMIR VOLKOFF
Al doilea motiv; dezinformarea, dup cum am vzut, presupune o aci
une prelungit, ntinzndu-se pe mai muli ani n cel mai bun caz. n Alge
ria, una dintre naivitile majore ale ofierilor din arma psihologic era s
cread ca ar putea exercita o aciune de influen n cteva sptmni. Or
democraiile, pr in bisai structura lor politica, i interne orice manevr de
durat. n Statele Unite, alternana la putere amenin s schimbe cursul o
dat la patru ani In Frana, n duda unei oarecare stabiliti aduse de a Cin-
cea Republic, cadena n care se succed directorii serviciilor speciale s-a
ncetinit de-abia recent n Marea Britanie, conservate nu-i pot fixa ace
leai inte ale dezinformrii ca laburitii i aa mai departe. Nu punem n
discuie patriotismul unora sau al celorlali, dar n democraie faciunile nu
sunt n general de acord asupra mijloacelor nid chiar atund cnd, din n
tmplare, sunt de acord*asupra scopurilor.
Pe de alt parte, lipsa de continuitate i mpiedic ntr-att pe occidentali
s mearg pti la capt cu studiul mediilor care trebuie manipulate, nct se
ajunge la eecuri lamentabile, ca n cazul acelui ofier din Biroul al cincilea
care credea c mblnzete populaiile arabe punndu4e s asculte cntece
kabyle.
n fine, aa cum am artat deja, dezinformarea nu poate fi dus pn la
capt dect asupra unei inte parial complice i prin intermediul massme-
dia. n rile totalitare, statul deine monopolul informaiei, populaia fiind
protejat mpotriva oricrei ingerine de acest gen. P entru a ncerca s ating
opinia public sovietic, CIA trebuia s recurg la emisiuni ale unor radio
uri strane (Vocea Americii, Radio libertatea etc.) a cror audien spora
dic nu putea contrabalansa efectul mijloacelor de informare controlate cu
strictee de stat /
Dezinformarea ocddental nu se poate exercita cu folos dect in rile
din Lumea aTreiia. Nimeni nu se ndoiete c au fost deja realizate opera
iuni de acest gen, dar n absena promovrii jinei doctrine universale, nu
poate fi vorba dect de aciuni; limitate, mai apropiate de intoxicare dect
de dezinformare.
a jj * ' * * *<vj '
Trebuie totui ca Occidentul s gseasc nite contramsuri, dac do
rete s i menin independena i nivelul de via; cele dou merg m
preun, cci falimentul, economiei totalitare nu poate fi negat, din fericire
pentru aprtorii libertii: .
Aceste contramsuri ar trebukutate, se pare, n trei direcii.
Dezinformarea, arm de rzboi
17
n primul rnd trebukSfcntientizat nsi existena dezinformrii, ca
racteristica s sistematic nocivi Nu trebuie s cdem in mania dezin-
formrii: panic, refuzujjjncror informaii pe motiv c ar putea fi false,
bnuiala c toi profesionitii din comunicare sunt ageni de influeni n
schimb, trebuie sa acostam faptul c societatea noastr face din noi toi
cutii de rezonani pziMune de pericolul de a grei prin judeci n afara
subiectului De asemenea, ar trebui sa adoptm o atitudine de nencredere
riguroasa, s verificrtt'orice informaie, s citim i ziarele cu care nu sun
tem de acord, s nu uitm s ne punem ntotdeauna ntrebarea One trage
folos din ista n faa usei informaii sau a unui comentariu, s ne infirmm
asupra mijloacelor de dezinformare, s identificmdezinformarea din piesa
scris &u audio. C d mai importanteste ns bunukim. n Targ&Ametica,
carte (fin care un citai este redat In acest volum, J ames TVson propune c-
tevametode r udimentar e, dar eficace de auto-aprare.
n al doilea rnd, ar trebui organizate echipe de cercettori-psihologi,
sociologi, juma&ti, universitari, experi n contrangerin - care, studiind
dezinformarea caz cu caz, disecnd articolele din presi urcnd pn la in
formaia iniial, furnizat de o agenie de presi i de acolo la evenimentul
real notnd modificrile, fie de voluntare sau nu, repernd procedeele de
dezinformare utilizate, introducnd reguli generale, s reconstituie doctrina
din aplicaiile sale.
r n al treilea rnd, delictul de dezinformare i delictul de influen ar tre
bui s fie recunoscute de ctre puterile judectoreti i nscrise in codul pe
nal. n epoca sateliilor Omnisdenti este aberant faptul c puterile ocdden-
>tale condamn numai spionajul dar nu i o tehnic mult mai duntoare.
^Uniunea Sovietic, tiind despre ce este vorba, a prevzut de mult timp de
lictul de aciuni antisovietice. '
Aceasta nseamn oare c trebuie s imitm abuzurile adversarului s
renunm la libertatea presei s urmrim cetenii pentru delict de opinie?
n nid un caz. Noi dorim s pstrm nu numai o anume independeni un
anumit sistem economic, patrii i liberti; aid este voit i de un anumit
ideal de via, i nu se pune problema s-l ipotecmpentru a-1apra mai bine
Acestea fiind spuse, opiniile cetenilor sunt cu att mai puin puse n
cauz, cd, dup cum am observat, agenii de influen se prezint de obi-^
cri cu preri care nu au nid o legtur cu apartenena lor politicr
li se poate reproa oamenilor c iubesc pacea sau cpp
nu se alinieze nid unui bloc politic.
Cei vizai aid sunt agenii repertorj
nsrcinai s importe informaiile
18 VLADIMIR VOLKOFF
fiind starea legislaiei actuale, sunt aproape de neatins. Agentultie influena
citat mai sus nu a putut fi condamnat la nchisoare dect pentru c era un
vechi agent (te informaii i pentra c vechea Curte de siguran astatuhri.
dispunea de mai mult autoritate juridic dect o curte obinuit.
Trebuie asimilai agenii de influencu simplii spioni? Le-ar fi uor s
dovedeasc faptul c nu sunt exportatori de informaii Ar trebui inculpai
de complicitate cu agenii unei puteri strine? Delictul este att (te vag,
nct opinia public, contiincios prelucrat de agenii aflai nc n libertate,
ar fi favorabil vinovailor. Ct despre procurorul nsrcinat s probeze nt-
dvitalea aciunii inculpatului, acesta nu va reui niciodat, cd legea fran-
cez nu prevede nocivitatea dect cu privire la interesele militare i inte
resele economice eseniale naiunii toate celelalte fiind lsate deoparte.
Achitarea, n aceste condiii, este obligatorie.
Se pare, deci, c legislatorul trebuie s se narmeze pentru a putea apra
interese nafonate care nu sunt nc proteste de lege, n primul rnd drep
tul ceteanului de a fi informat fr a fi dezinformat, mcar pe ct este po-
abil acest lucru.
Dificultatea practic de a prinde un agent de influen n flagrant delict
a proba misiunea sa-ar fi mult mai simplu pentru un agent de dezinfor
mare-nu trebuie s qefra s ezitmn &a adoptrii legislaiei referitoare
la aceste delicte. P e de o parte, va fi ntotdeauna mai greu si se probeze
nocivitatea; pe de alt parte, presupunnd chiar c acest articol din cod nu
va fi folosit niciodat, d va avea trei efecte benefice;
- Adversarul va nelege semnalul disuasiv: o tehnic.gecret adus la
lumina aid nu mai valoreaz mare lucru;
- Populaia vafi avertizat i ded ncurajat s^i utilizeze discernmn
tul ta timpul urmririi mijloacebr de informare n mas;
- Mass-media vor fi obligate s i asume responsabilitile mai serios
dect pn acum. .
Un jurnalist parizian mi spunea recent Da, recunosc, n afacerea
Khmerilor roii am fost dezinformat - n consecin, v-ai dezinformat
publicul? -Nu era vina mea. Ar fi trebuit s i verifice sursde, s mearg
la faa locului, s emit ndoieli, iar nu certitudini, sau cd puin sad recu
noasc greeala (dac era vorba de o greeal). Nu l-amauzit ficnd nid
cea mai mic retractare public Cititorii de care a abuzat sunt abuzai n
continuare dac mai au ncredere ta eL *
Aceasta este arma, acelea sunt demonstraiile. Prefaatorul ar trebui
sase opreasc aid dar, dupce am evocat adevrul i falsul, nu ca esene,
Dezinformarea, arm de rzboi 19
ti prin funciile lor* este dificil pentru scriitor s nu se gndeasc la Dosto-
ievski, sensibil mai ales la aspedul demonic al regimurilor totalitare i s nu
fac referin la Soiptura, unde Satan este definit n mod expres drept p
rintele minciunii.
' Amartat-o ndeajuns: nu numai marxitii practic dezinformarea, ns
ei au, trebuie sa 0 recunoatem, un serios avans in acest domeniu.
ntr-un text care aiost ru neles - poate sub influena anumitor dez
informatori So^enin spunea c salvarea popoarelorne este sa nvee
s triasc iar aminti/
Salvarea Cteddentuhii este s nvee a trai fir a se lsa pclit
Vladimk Volkoff
L P ROFETUL DEZINFORM RII, SUN I
4
Sun a trit acum 2500 de ani m China Regatelor lupttoare. De ori
gine din regatul Ch% ar trecut n servicul regelui din Wu comandndu-i
armatele cu tui succes constant
Lucrarea care i este atribuit, A r ta r zboiului, este cunoscut n Japo
nia nc din secolul al VIIHea. Mao Tze-Dun s-a inspirat din ea, fr nid o
ndoial. La ora actual, aceast carte este nscris n programa colilor mi
litare ruse, aa cum o atest generalul Walters n memoriile sale mtitulate
Ser vicii discr ete.
P REC EP TE EXTRASE DIN ARTA R ZBOIULUI DE C TRE COMENTATORI:
1! D iscr editai tot ceea ce mer ge bine n ara* inamicului
2. Implicai r epr ezentanii claselor conductoar e alr ii inamice n afa
cer i dubioase.
3. D istr uger e r eputaia i supunei dispr eului pr opr iilor conceteni.
4. Utilizai cr eatur ile cele mai ticloase i mai abjecte.
5. D ezor ganizai pr in or ice mijloace activitatea guver nelor inamice.
6. R spndii discor dia i conflictele ntr e cetenii r ilor ostile.
7. ntr tati-i pe tiner i contr a btr nilor .
8. R idiculizai tr adiiile adver sar ilor .
9. Per tur bai pr in or ice mijloace intendena, apr ovizionar ea i funcio
nar ea ar matei inamicului
10. Slbii voina lupttor ilor inamici pr in cntece i melodii senzuale.
11. T r imitetiv pr ostituatele n r ndur ile lor pentr u a ncununa oper a de
distr uger e.
12. Fti gener oi n pr omisium i r ecompense pentr u infor maii Nu fa
cei economii, banii cheltuii astfel v vor aduce o bun dobnd..
13. Infiltr ai-v peste tot spionii.
Numai un om car e ar e toate aceste mijloace la dispoziia sa i tie s, se-
foloseasc de ele pentr u a r spndi cer tur ile i discor dia- numai un aseme
nea om este demn s conduc i s dea or dine. E l este comoar a suver anu
lui su i stlpul statului.
22
VLADIMIR VOLKOFF
M A XIM E E XT R A SE D IN A R T A R Z BOIULUI '
Toat arta rzboiului se bazeaz pe neltorie.
Dai inamicului fete i biei tineri pentru ai lua minile, dar i jad i m
tase pentru a-i zgndri ambiiile. V r
Dezbinai suveranul i minitrii si, lsai-1 fr aliai. Facei s e nasc
ntre ei bnuiala pentru a nu le permite s se neleag Atunci vei putea s
complotai contra lor.
Rafinamentul suprem n arta rzboiului este atacarea planurilor inamice.
Cei care sunt experi n' arta rzboiului nving armata inamicului fr
lupt. C uceresc oraele fr a le asalta i drm statul fr operaiuni pre
lungite. <
Scopul vostru trebuie s fie preluarea intact a tot ceea ce se afl pe p
mnt n acestfel trupele v vor rmne' odihnite, iar victoria va fi total
Aceasta este' arta strategiei ofensive.
Invincibilitatea noastr depinde de noi, vulnerabilitatea inamicului de et
O armat este victorioas nainte de a cuta lupta; o armat sortit ee
cului se lupt fr sperana dea nvinge.
Culmea rafinamentului n dispunerea trupelor este a nu le prezenta n
tr-o form susceptibil de a fi definit cu claritate. n acest caz vei scpa de
indiscreiile spionilor cei mai perspicace i minile cele mai istee nu vor pu
tea s stabileasc un plan mpotriva voastr
Unui inamic ncolit trebuie si Iai o porti de scpare... Artati-i c
mai exist o posibilitate de a se salva. Apoi lovii.
Cnd hunea cunoate o perioad de pace, neleptul i ine sabia alturi.
CUM S-I DEZINFORMEZI PROPRIILE TRUPE - MOTIVUL RELIGIOS:
Cnd ar mata Yen mcer cuia satul Oii M o n inutul CM , soldaii leau t
iat nasur ile tutur or pr izonier ilor CM Oamenii din Ch, ieindu-i din fir e
aprar cu ndr jir e. T en T an tr imise un agent secr et s spun* T r emu
r m de teama ca nu cumva voi, oamenii din Yen, s scoatei din mor minte
tr upur ile str moilor notr i. A h! Ne nghea sngele n vine.
Imediat ar mata Yen se nspusti i viol mor mintele, ar znd cadavr ele.
A prtorii din Ghi M o asistar de pe zidurile oraului la acest spectacol i,
cu ochn ta lacr imi tor cupr ini de dor ina de a se anjnca n lupt, cad fiuia
le nzecise puter ile. T en T an i ddu seama c tr upele er au de-acum pr e
gtite i zdr obi ar mata Yen.
Dezinformarea, arm de rzboi 23
CUM S-I D E Z INFOR M E Z I PR OPR IILE T R UPE ^ M OT IVE PE CUNIA R E ',
i jefufeti inamicul pentr u c fi r vneti bogia.
T u M u: -Sub a doua dinastie Han,T u Hsiang, pr efectul din Ghin Chem,
atac r ebelii din Puet Chou, pr intr e alii pe Pu Yang i pe Pan Hung. E I p
tr unse n Nan Hai, unde distr use tr ei taber e, i puse mna pe o impor tan
t sum de banL n acest timp, Pan Huugi-par tBann si r mneau puter
nici i numer oi, n timpee tr upele lui T u Hsiang, in pr ezent bogate i aro
gante, nu mai aveau nid o dorin: s lupte.
Hsiang spune; Pu Yang i Pan Hung sunt r ebeE de zece ani. A mndoi
sunt ver sai n ar ta atacului i a aprrii. Ceea ce ar tr ebui s facem este s
unim for ele tutur or pr efectur ilor i apoi s atacm. Pentr u moment; tr ebuie
s deter minm soldaii s mear g la vntoar e. Soldaii de toate gr adele
se duser s pr ind vnat cu capcane.
ndat ce plecar cu top, T u Hsiang tr imise oameni car e te incendiar
tabr a Bogiik str nse fiir complet distr use. Cnd se ntoar ser toi v
ntor ii izbucnir n-lacr imi.
T u Hsiang spuse: Bog^ i bunur ite Iui PuYang i ale par tizanilor si
sunt de ajuns pentr u a anbogi mai multe gener aii Voi, domnilor , ou ai
artat nc tot ce putei Ceea ce ai pier dut nu e dect o nuca par te din ceea
ce au eL D e ce v facei griji? -
Cnd auzir aceste cuvinte soldata, apucai de fur ie, se r epezir s atace.
T u Hsiang or don ns s fie hr nii caii i toat lumea s se odihneasc A
doua zi, n zor i, el atac tabra inamic Yang i Hung nu se pr egtiser de
loc. T r upele hii T u Hsiang fi atacar cu violen, zdr obindu-i,
CUM S DEZINFORMEZI ADVERSARUL L CU ACEEAI OCAZIE, S TE
. DEBARASEZI DE PARTIZANII DEFETIST!
lisai impr esia c suntei n infer ior itate i ncurajai adver sar ul n ar o
gana sa.
Spr e sfr itul dinastiei Chin. M o T un din tr ibul Hung Nu i afirm
for a pentr u pr ima dat T r ibul Hu din est er a foar te puter nic tr imise emir
sar i pentru discuii A ctia spuser -<Amvr ea s cumpr m calul de o mie
de li de laT ou M a. M o T ui consult sfetnicii car e spuser intr-un glas:
Galul de o mie deli esteobiectulcel mai pr eios (fin toat ar a, nu cumva
si dai!. M o T u r spunse: D e ce sa refuzm si dm un cal unui vedn?
i tr imise calul
24
VLADIMIR VOLKOFF
D up puin timp, tr ibul Hu i tr imise solii car e spuser : A m dor i una
dintr e pr inesele Hanului. M o T u i consult minitr ii. T oi spuser fur io:
.Cei din Hu sunt nite dmdl A qum au ajuns sne cear o pr ines' Va r u
gm si atacm! M o T un spuse: Cum pufem refuza un vecin? i tr imise
fota.
Imediat dup aceea, cei din tr ibul Huvenii cer ur o mie de li de p
mnt M o T un i consult sfetnicii. Unii spuse?car fi nelept s cedeze
pmntul, alii c nu. .M o T un se nfuie i str ig Pmntul este funda-
mentul statului. Cum am putea s-l dam? i or don s fie decapitai cei
care fuseser de acor d cu cedar ea. Apoi sr i n a, ordon ca cei ram rmn
ta ur m sfie decapitai i lans un at&osurpriz contr a tr ibului Hu (fin est
A cetia, dispr euindu-1, nu se pr egtiser deloc. A u fost nimicii. M o T un
se ndr ept apoi spr e vest i atac Yueh T i. nsud, anex Lou Fan i invada
inutul Yea R ecucer i ta ntr egime pmntur ile str moeti ale dinastiei
Hsiung Nu, cucer ite anter ior de gener alul M engT ien din statul Chin.
FOLOSIR E A A GE NILOR SE CR E I
Cel car e face fa inamicului timp de muli ani ca s lupte ntr -o btlie
pentr u o victor ie deciav, dar se Z gr cete s acor de gr ade, onor ur i i c
teva sute de galbeni i din aceast cauz nu ajunge s cunoasc situaia
inamicului este total lipsit de omenie. Un asemenea om nu poate fi un bun
gener al, nu este de nid un ajutor pentr u suver anul su nu va obine vic
tor ia.
Or, dac pr inul lununat i gener ay avizat nving inamicul de cte or i
tr ec la aciune, dac aciunile lor le depesc pe cele obinuite, aceasta se
dator eaz infor mm pr ealabile.
Ceea ce se numete infor mar e pr ealabil nu pr ovine nid de la spir ite,
nk de fa divmiti, nid dm analogii cu situatiile tr ecute, nid din calcule E a
tr ebuie obinut de la oameni car e cunosc situaia inamicului.
Or, exist dnd felur i de ageni secr ei car e potfi folosii, i anume: ageni
indigeni, inter ior i, dubli, fichidabili i volani A tund cnd cele dnd felur i
de ageni lucr eaz simultan i nimeni nu le cunoate pr ocedede, ei se nu
mesc nvodul suver anului i constituie comoar a acestuia.
A genii inter ior i sunt funcionar ii inamici pe car e u folosim.
n categor ia funcionar ilor se numr i oameni de mer it car e au fost
destituii; sunt i alii car e, comind gr eeli, au fost nlocuii. Sunt acofani
si favor ii car e r vnesc la bogie. Sunt dintr e aceia car e, pe nedr ept, au fost
Dezinf ormare a, arm de rzboi 25
meninui n funcii modeste i cela cr or dor in este de a pr ofita de situa
ie tulburi pentr u ai mr i puter ile per sonale. Sunt i din aceia cu dou fee,
car e ateapt sa vad de unde bate vntul n ceea cei pr ivete, v putei in
for ma discr et asupr a situaiei lor mater iale, u putei acoper i cu aur, facndu-i
aliai Pe ur m ve^i putea conta pe epenteu a v infor ma asupr a planur ilor
pe car e ar a r espectiv le pune hcale contr a voastr E i po pr ovoace i
diseisiuni ntr e suver an ^supuii sal aa nct intr e s nu existe o bun
colabor ar e.
A genii dubli sunt spioni inamid de car e ne folosim.
Cnd inamicul tr imite spioni s vad ce facei, dai-le cu gener ozitate
bani, tr imiteH napoi i tr ansfor maii in pr opr iii votr i ageni.
A genii lichidabili sunt c cr or a le dam intenionat infor maii inven
tate n toate felur ile.
lism s ne scape infor maii car e sunt r ealmente false i lacem n aa
fel nct agenii s le cunoasc Cnd aceti ageni sunt pr ini pe ter itor iul
inamic, ei vor for niza aceste infor maii false. Inamicul i va cr ede i se va pr e
gti n consecin Noi, fir ete, vom aekma n cu totul alt sens, iar inamicul
i va'omor i spionii - ,
.Sub dinastia noastr , eful statului major T sao gr aie ntr -o zi un con
damnat, l deghiz n clugr , l puse s nghit un cocolo de cear i l tri
mise 4a T ainul E l le vor bi celor car e l pr inser despr e cocoloul de cear
pe car e Qelimin n cur nd. D eschiznd cocoloul T anguii citir scr isoar ea
adr esat de ctr e eful statului major, T sao, efoM planificr ii lor str ategice.
Hanul fur ios, puse s fie executat ministr ul su, ca i clugr ul spion. A cesta
er a pr ocedeuL D ar agenii lichidai nu se- mr ginesc la o singur a misiune.
Cteodat tr imit ageni sgseac inamicul pentr u a semna pacea, apoi
atac
A genii volani sunt cei car e aduc infor maii
A legem oameni inteligeni, pr udeni, dotai i capabili si cr oiasc dr um
ctr e aceia car e, n tabr a inamic sunt intimi cu suver anul i cu nobilimea.
A stfel, ei sunt n msur a s obser ve micr ile inamicului i. si cunoasc ao
iunile i planur ile. O dat edificai asupr a situaiei r eale se ntor c s ne In
for meze. Iat de ce sunt numii ageni volani*.
Sunt Oameni car e pot s vin i s plece, s tr ansmit r apoar te. Ca spi
oni volani tr ebuie r ecr utam oameni inteligeni dar car e par pr oti ^oa
meni ntr epr inztor i, n duda aer ului for inofensiv, oameni spr intenl ndrz
nei i br avi, depr ini cu misiuni modeste i capabili s ndur e foamea, fri
gul, mizer ia i umilina. D intr e toi cei car e, n ar mat, fee par te din antur a
jul comandantului-tef, nid unul nu este mai apr oape de acesta ea agentul
26
VLADIMIR VOLKOFF
secret; dintre toate retribuiile, nici una nu este mai mare ca aceea a agen
ilor secrei; dintre toate operaiunile, nid una nu este mai confideniala
dect acelea care au legtur cu operaiunile secrete.
C ine nu este experimentat i prudent, omenos i drept; nu poate uti
liza ageni secrei. C ine nu este fin i subtil nu le poate smulge adevrul.
C eea ce trebuie,' nainte de toate, este s apredezi caracterul spionu
lui i sa stabileti dac este sincer, demn de ncredere i di adevrat inte
ligent Apoi, el poate fi folosit.. P rintre ageni exist unii care nu urmresc
dect s se mbogeasc; fr s caute a cunoate care este cu adevrat
situaia inamicului i care nu rspund exigenelor dect prin vorbe goale,
ntr-un asemenea caz, trebuie s dai dovad de iretenie i subtilitate. Apoi,
vd putea aprecia sinceritatea sau caracterul mincinos al spusdor spionului
i vd face deosebirea ntre ceea ce este conform cu laptele i ceea ce nu
este.
Luai msuri de precauie contra spionului care a fost manipulat Dac
planurile legate de anumite operaiuni secrete sunt divulgate prematur, agen
tul i toi care mai au cunotin trebuie udi:..
Dac dorii s conducei ofensiva, trebuie s cunoatei oamenii pe care
i folosete inamicul Sunt ei experimentai sau proti? Fini sau grosolani?
0 dat aceste caliti stabilite, facei pregtirile necesare. C nd regele din
Han i trimise pe Han Hsin, pe Tsao Tsao i pe Kuang Yung s atace Wd
Pao, el ntreb: C ine este comandantul ef al statului Wei? P ho Chih,
1se spuse. Regele replic: Gura lui miroase nc a laptele pe care l-a supt
El nu va putea s-1egaleze pe Han Hsin. C ine comand cavaleria? Feng
Csieh, i se rspunse: Este fiul generalului Feng Wu C hen din C hin. C u
toate c*este un om de valoare, nu face ct Kuan Yung. i dne comand
infanteria? Hsiang To; i se rspunse. Regele spuse: Nu se compar cu
Ts.ao Tsao. N-am nid un motiv s m ngrijorez.
Este de importan capital reperarea agenilor inamicului care vin s
acioneze mpotriva voastr, acetia trebuie s fie neaprat trecui n pro
priul vostru serviciu. Dai-le instruciuni i avei grij de d. n-acest fel sUnt
recrutai i folosii agenii dubli.' . - . _ :
Agenii interiori i cei indigeni pot firecrutai i folosii prin interme
diul agenilor dubli. - .
Motivul este acela c agentul dublu i-curioate printre compatrioii si
pe cei care sunt hrprei; ca-i pe fimcionariiere-s-au achitat cu neglijen
de datoriile lor. P e aceste persoane feputei atrage n servidul vostru. -
Tot n acest fel, agentul lichifcbil poate fi-trimisla inamic cu informaii
false/deoarece agentul.'dil'&lu tiein ce privin pot fi nelat inamicul.
Dezi nf ormarea, ar m de rzboi 27
A a sunt utilizai i agenii volani.
Suver anul tr ebuie s cunoasc per fect activitile celor dnd tipur i de
ageni. A ceast cunoater e pr ovine de la agenii dubli. de aceea ei tr e
buie tr atai cu maxim dmide... ..
O ar mat fr ageni secr ei este exact ca un om fr ochi i ur echi.
Sun, L'Art dela guerre
(Flammar ion, 1972)
II. PROFE IA SE NDEPLINETE N SEC OLUL XX
Memoriu adresat de Lenin lui Cicerin, Comisar nsrcinat cu Afacerile
Externe, citat de ctre Y. Annenkov (1921).
Ca ur mar e a obser vaiilor dir ecte pe car e le-am Scut eu nsumi n tim
pul anilor de exil, tr ebuie s mr tur isesc c medie aanumite cultivate din
E ur opa occidental i A mer ica sunt incapabile de a nelege situaia actual
sau r apor tul r eal de for e. A ceste medii tr ebuie consider ate sur domute.
R evoluia nu se dezvolt niciodat n linie dr eapt sau n cr eter e nentr e
r upt, d se pr en ca o ser ie de acceler r i i opr iri, de atacur i i momente
de acalmie, n cur sul cr or a puter ea sa se r evigor eaz i se pr egtete pen
tr u victor ia final. innd cont de durata necesar cr eter ii r evoluiei so
cialiste mondiale, tr ebuie s se r ecur g la manevr e speciale, car e pot gr bi
victor ia noastr mpotr iva ar ilor capitaliste.
a) A nunar ea, pentr u a-i liniti pe sur domui, a separ r ii fictive a gu
ver nului i or ganelor guver namentale (consiliul comisar ilor popor ului) de
par tid i Bir oul Politic, i mai ales de Kominter n. A cesta din ur m tr ebuie
s apar caomicar e politic independent toler at pe teritoriul UR SS. Surdo
muii o vor cr ede;
b) E xpr imarea dor in noastr e de a stabili imediat r elaii diplomatice cu
statele capitaliste pe baza neamestecului total n afacer ile lor inter ne. Surdo
muii o vor cr ede i pe aceasta. Vbr fi chiar ncntai i ne vor deschide lar g
uile; pr in acestea vor intra r apid emisar ii Kominter nului i or ganele de an
chet ale par tidului, sub acoper ir ea de r epr ezentani diplomatici, comer ci
ali sau cuturalL A spune adevr ul este o meschin pr ejudecat bur ghez,
pe cnd o minciun este deseor i justificat de scopur i. CaptaHtii din famea
ntreag i guvernele lor vor nchide ochii asupra activitilor pe care le-am
pomenit i vor deveni, pe lng surdo-mui, i or bi N? vor tr imite cr edite
car e vor sluji la susiner ea par tidelor comuniste din r ile fon Ne vor fur niza
mater ialele i tehnologiile car e ne Bpsesc i ne vor r econstr ui industr ia mi
litar , de car e avem nevoie pentr u a lansa, apoi, atacur i victor ioase mpo
tr iva fur nizor ilor notr i. A ltfel spus, se-vor str dui ntotdeauna s-i pr eg
teasc pr opr ia sinucider e.
ffl. PROPAGANDA AA-ZIS ALB : M RTURIA
UNUI PRACTICIAN
VioM maselor pr in propaganda politic deS. Ceahotina aprut n 195%
astzi lucrarea este deja nvechit, mai ales datorit aspectului su par a-
sau pseudo-tiiniic. Adept al teoriei reflexelor condiionate a lui Pavbv,
Ceahodn nu ezit s fondeze pe baza acesteia ceea ce el consider a S o ti
in exact a manipulrii muljimibr; rezultatul este un amestec ciudat de
biologie, cinism intenii bune. Pentru ai pune opera n perspectiv, este
suficient si citm pasajul care urmeaz, n care autorul pretinde s demon
streze fundamentul tiziologic al moralei.
Din diagrama pulshmilori a der ivatelor acestor a, pe car eo putem al
ctui astfel (i car e este r epr odus mai jos), se deduce o regula foarte simpl:
atunci cnd tr ebuie se emit o judecat din punct de veder e biologic, sau
s se aleag o atitudine mai mor al dect aba, ne putem lsa ghidai de iap-
tul c poate fi consider at mor al acea atitudine deter minat de r eflexele
condiionate aflate la baza pulstunii mai slabe din punct de veder e fizi^og^c
fa de cea car e este r espins. R egula pr agmatic ar fi, deci ceea ce se afl
n par tea dr eapt a diagr amei este mor al, pe cnd ajga ce se afl n par tea
stng este imor al.
D iagr am reprezentnd posibilitatea fimdameijtni fiaologice a noiunii de mor ali
12,3, 4 - refr patru pihiini Or donatele indica foia puLsmnii. liniile drepte se refera
la intensitatea r elativ a pulunibr, iar celentreruptela valoarealor moral (din punct
de vedere 9odal). n parteade jos, sgeata mergnd de ladr eapta spxe stnga indicades
cr eter ea valorii morale; sgeata orientata invers - sublimarea.
30
VLADIMIR VOLKOFF
Iat cteva exemple: dac este sacrificat dragostea (pulsiunea nr. 3) n
favoarea avantajelor materiale (nr. 2), suntem n faa unui @z de imoralitate
(cumar fi prostituia).
Dac este preferat dragostea (nr. 3) datoriei printeti (nr. 4) ne gsim
iari, dmpunct de vedere social, ded biologic, n fat unui caz de imorali
tate (comportamentul'unei mame denaturate).
Dac se renun la violen (nr. 1) n favoarea avantajelor materiale (nr.
2), aceasta va fi o atitudine moral (atitudine avilizat).
r. Dac este aleas dragostea (nr; 3) n locul avantajdor materiale (nr. 2),.
atitudinea va fi romantic sau idealist, ded conform cu morala. i aa mai
departe.
: Lucrurile se complic, evident, dac o persoan ii cheltuiete banii pe
un tablou libertin, sacrificndu-i astfel pulsiunea nr. 2 pentru ai satisface
pulsiunea nr. 3, ceea ce conespune unei aciuni morale. Dar Ceahotin are un
rspuns la orice.
La urma urmelor, opera sa nu prezint interes pentru scientismul su
exacerbat, d din urmtoarele trei motive:
1. Este adevrat c psihologia experimental ofer numeroase metode
de manipulare a maselor, i ar absurd ca aceste cunotine s nu Se fo
losite; . .
2. Ceahotin a fost un practician al propagandei, luptnd n Germania m
potriva specialitilor naziti;
3. Este un om de extrema stng i, dei recunoate c propaganda re
prezint un viol, Ceahotin susine c masele trebuie violate spre binele lor,
de aid decurge candoarea revelatoare a opiniilor sale.
O candoare care nul mpiedic s tie ludd, mai ales n privina demo
craiilor, i s constate n ce msur sunt acestea vulnerabile...
n democraie se crede c alegtorul este liber n judecile i faptele
sale, c este protejat ndeajuns de instituiile liberale ale statului mpotriva
ingerinelor poliieneti, a abuzului de putere, a exploatatorilor, a faciuni
lor, dar se uit c nu este protejat mpotriva lui nsui, contra unei explozii
de pulsiuni i instincte declanate de un altul, care este deja imun la otrava
psihic. Nu este contientizat faptul c o ameninare cumplit apas asupra
lumii, datorit posibilitilor implicate de prindpiul violului psihic al mase
lor de ctre propaganda politic.
Dezinformarea, arm de rzboi 31
... sau s vad deja que partid ar putea ctiga din aceast vulnerabilitate
(pentru o cauz bun, desigur).
Un focm care are o mare importan i lipsete aproape cu desvrire
n rile democratice este propaganda masiva de tip sugestiv emoional,
adresndu-se maselor, i care acioneaz, dup cum s-a artat n acest stu
diu, pe bara datelor tiinifice ale psihologia obiective modeme; aceasta
m caracteristica i, din pcate, monopolul dictaturilor, i le condiiona, ast
fel, succesuL Acest tip de propagand trebuie luat n considerare rapid, stu
diat i instaurat
Ceahotin consider c nucleul propagandei politice este utilizarea judi
cioas a'simbolurilor psihologice.
Simbolismul a existat dintotdeauna, de cnd omul a gsit mijlocul de ai
comunica celuilalt gndurile i sentimentele sale, nspedal pe acestea din
urm, deoarece afectivitatea este o fimcie psihic prknitiv, cu un mecanism
care nu are nimic de-a face cu contiina. P ot fi, ded, distinse simbolurile
primitive, concrete, prelogice, cu originea n incontient, care le slujeaula
nceputuri oamenilor pentru a transmite, cu ajutorul unor reacii iniial aproa
pe automate, expres ale drilor lor psihice, cauzate de stri fioJcigKe. Erau
expresii ale fricii, triumfului, foamei, saiet, furiei etc.
Ma trziu, oamenii primitivi feau atribuit nume celor <$njur, au numit
obiectele-i aciunile pe care le efectuau
Puin .cte puin, au nvat s generalizeze denumirile lucr urilor i ac
iunilor; la nceput, exista cte un cuvnt special pentru fiecare fapt, fr
s existe un termen generic pentru desemnarea actului nsui, n sinteza
aplicaiilor sale particulare (.-)
n sfrit a aprut n gndirea uman abstractizarea prin simboluri, apli
cata n logic. Simbolul a devenit, pentru inteligen, un mijloc de elevare
i condiionare a progresului societii (._). Simbolul permite (...), aseme
nea algebrei, manevrarea unor concepte cu o uurin care ar fi imposibil
fr acest artificiu.
n plus, simboBzarea este litnbajul incontientului prin excelen. Inter
pretarea simbolic' este marea descoperire a lui Freud: este cheia careper-
mftp descifrarea manifestrilor incontientului, alfabetul indispensabil lecturii
acestuia; trstura esenial-i absolut original a psihanalizei: este capital
faptul ca tendina incontienta genereaz, pentrfi a se exprima, reprezentri
VLADIMIR VOLKOFF
simbolice (...). Necesitatea de a transpune stri afective n imagini concrete
explic n mod natural utilizarea simbolului n limbaj (...) .
Simbolurile nu transmit gndurile i sentimentele, doar ntr-un mod fu
gitiv i imediat, d i de o manier mai extins n timp i spaiu De fapt, scri
erea nu este altceva dect un fel de modalitate de comunicare prin simbo-
luriQ. '
n politic, aceast evoluie, aceast tendina de a apea la simboluri are
o mare valoare. Aid avemde-a face cu micrik maselor. Este evident c,
n zilele noastre, o micare politic nu are anse de reuit dect dac ideile
penarele propag sunt adoptate de un numr mare de persoane, care i le
nsuesc printr-un proces de asimilare, i, n plus, dac sunt nelese i una-
nim susinute de marea m^oritate a aderenilor acestei micri. Cu aceste
condiii ta minte, taelegemac^ c o micare poBticdin zifele noastre nu
poate obine un succes rapid dect dac are o maniera proprie - i-amputea
spune scenografic-de a^ exprima ideSe, un simbolismal su; astfel, aces
ta ar putea fi adoptat mtr-un timp scurt i ta mod uniformdeun mare numr
de persoane .
Nu este, ded, deloc dificil <Jea ejgiBca faptul c micrile politice de as-
tzi se folosesc abundent de simboluri pentru recrutare i aciune. De alt
fel, istoria furnizeaz exemple spectaculoase de utilizare efiden.a simbo
lurilor. evoluia triumftoare a simbolului cretin - crucea; literele SPQR,
vedie emblem a puterii Romei, semiluna Islamului eto Un caz de lupt po
litic purtat n trecut prin intermediul simbolurilor este confruntarea din
tre cruce i semilun.
Printre partidele politice contemporane, cele socialiste, i n special par-
ticiu} sodaklemocratgerman, mai ales la nceputurile sale, spre sfritul se
colului trecut, au folosit pe larg simbolurile ca pe un mijloc de recrutare, de
mpingere a aderenilor spre o atitudine combativ; drapelul rou, garoafa
roie la butonier, ca i apelativul tovare nu sunt altceva dect simbo
luri determinate, care au jucat un rol important n istoria micrii socialiste.
Este adevrat c, de-a lungul- Vremii, partidul sodaklemocrat- mai ales ta
mediile sale conductoare - a devenit treptat mai rezonabil ta propriii
si ochi; o dat cu taaintarea ta vrst a nxseput si fie ruine de exploziile
sale sentimentale, iar simbolismul ki aprut ca un amuzament copilresc;
liderii si se concentrau de-acumasupra cifrelor, tabelelor i statisticilor,
lucrau doar cu demonstraii logice, interpretri economice, comparaii
istorice etc.; iar dac, din cnd in cnd, mai recurgeau la resturile lamenta
bile ale vechilor lor metode de propagand bazate pe factorul emoional,
pe care le practicau altdat cu atta miestrie, se slyjeau de acestea ntr-un
Dezinformarea, arm de rzboi 43
mod att de slab i stngaci, nct obineau, deseori, efectul contrar celui
dorit(..:). > t ,
Adversarii lor fasciti, ultimi motenitori ai capitalismului aflat la anan
ghie, iar idealuri umane, far un program economic bine definit, au gsit
modalitatea de a ridica i de a antrena mulimile, de a zdruncina marile de
mocraii i, deseori, chiar de a le smulge direct puterea.
Cum a fost posibil?
Rspunsul este evident adversarii guvernelor democratice nu erau le
gai de dogme eronate i rigide; nelegeau intuitiv adevrata natur a omu
lui i trgeau de aici concluzii politice utile. Este drept c scopurile lor po
litice sunt absurde i contravin ideii deumanitate n ane; au avut, ns, suc
ces, pentru c socialismul nu a tiut sa foloseasc, singura arm care s-ar6
putut dovedi eficace, i anume propaganda, sau a folosit-o, dar ntr-un mod
lipsit de entuziasmi energie.
Fascismul a adoptat din plin limbajul simbolic ca instrument de lupt.
Este cunoscut rolul considerabil jucat de zvastic n ascensiunea hri Hitier
la putere. n Italia, Mussolini a practicat i el, pe scar larg, hipta simbolu
rilor. Este interesant s urmrim evoluia metodelor de propagand n timr
pul anilor care au precedat cel deal doilea rriroi rondial. Chiar la nceput,
partidul sodatdemocrat german a fost cel care le-a folosit cel mai mult So-
cial-democraii rui, n special bolevicii, sau inspirat considerabil din me
todele sale, pe care le-au aplicat cu abilitate pe scar larg. Rzboiul civil i
ndeplinirea planului cincinal le-au oferit o ocazie excelent pentru aceasta.
Mai trziu, au fost imitai de comunitii germani, care s-au mulumit, de cele
mai multe ori, si copieze cu servilism; de altfel, acesta este motivul pentru
care aplicare acestor metode s-a dovedit deseori ineficient. Mussolini a
preluat mult de la rui: le-a studiat metodele cu atenie i a introdus n Ita
lia numeroase procedee care s-au dovedit foarte utile.
Hider nu a trebuit s se strduiasc prea mult pentru a pune la punct
aplicarea limbajului su simbolic: e 9-ainspirat direct de la Mussoini i de
la comuniti. S-a folosit de el de o manier logica i controlat i avut cu
att mai mult de ctigat, cu ct adversarii si nu nelegeau deloc ce li se
ntmpl; i lsau s acioneze n linite. t
Ce fcea Hider de fapt?
Prin discursuri nflcrate, ocolind orice obstacol, atrgea atenia asu
pra lui; ataca violent guvernul republican/critica, insulta, profera amenin
ri nemaiauzite: Capetele vor cdea, noaptea cuitelor lungi, documen
tul de la Boxheim, acestea erau ameninrile propagand naziste care avea,
i trebuia s aib, o influen enorm asupra maselor, i aceasta din dou
34 VLADIMIR VOLKOFF, .
motive: n primul rnd, aceste mase, sensibilizate de mizeria material, erau
extrem de receptive la orice critic; n al doilea rnd, faptul c aceast pro
pagand se desfura fr piedici ntrea convingerea c puterile represive
i mijloacele de aprare ale statului erau n ntregime paralizate. i c nu
maiputea fi sperat, din acest punct devedere, un deznodmnt convenabil
al unei situaii insuportabile. Hitier i adepii si, mr luind ta sunetul to
belor, mai beneficiau de un lucru menit s ntreasc efectul cuvintelor ser-
vind^se de propaganda simbolic, utiBzau n acest scop o imagine extrem
de simpl din punct de vedere grafic, crucea ncrliga, pe care o ^iesenau
peste tot i In numr mare. Exact din cauz c era att de uor reproducti-
bil, aceasta a fost reprodus n milioane de exemplare i a reprezentat un
semnal excitant care producea n rndul maselor p anumit reacie nervoas
de altfel familiar celor care cunosc experiene* i concluziile lui Rivlov;
referitoare fa crearea reflexelor condiionate.
Cuvntul de ordine Gkfchschakung (conformare sau aliniere), devenit
celebru n aceast perioad, nu este altceva dect expresa acestui fenomen
sub aspect poBtico^odal Mecanismul este urmtorul orice cuvnt violent,
rostit sau scris de ctre Hitier, orice ameninare se asociau n spiritul audi
torului unor simbohin, care deveneau treptat semnele evocatoare ale cuvin
telor i ameninrilor sake. ntlnite peste tot, simbolurile acionau constant
asupra maselor, nsufleeau fr ncetare reaciile favorabile lui Hitier, men
ineau efectul de Gleichschaitung produs de discursurile sale exaspe
rante, n acelai fel n care este ntrit reflexul condiionat al lui ftvlov, prin
repetarea periodic a stimulrii absolute. Guvemul german de alunei avea
dcw posibiliti de a elimina aceast reacie de asodere. Ar fi putut fie s
combat simbolurile, s le diminueze importana, s le ridiculizeze prin
anumite aciuni sau contramsuri, fie s te interzic, s mpiedice Toba,
insuMs, strigtele i ameninrile. Nu afacut nid una, nid alta, d ia lsat
pe adversari s-i ntareasca simbolurile, conferindu4e n permanen
vigoare. v
Din pimct de vedere politic, ne ntrebm cum ar fi poabil s se obin
un rezultat bun ta lupta dus prin intermediul simbolurilor. Escpunereafap
telor urmtoare poate constitui un rspuns: din punctul de vedere al psiho
logia nervilor, se pot distinge dou tipuri de oameni: cd care reacioneaz
rapid, adn^i cd care reacioneaz mai lent, constituind categoria eferoen-
telor pasive. n general, cd mai activi sunt i cd mai contieni Este uor
de constatat - iar numrul membilor und adunri este un bun criteriu pen
tru aceasta - c exist cu mult mai multe elemente pasive dect active. Ci-'
firele ofer o soluie dar problemei: de exemplu, este evident c, tatr-un
ora cu 60 000 de alegtori, doar 4-5.000 de pereoane pot fi amsiderate ele
mente active, i aceasta innd cont de toate partidele politice. ntruct cd
Dezinformarea, arm de rzboi 35
5 000d6 indivizi pasivi au aoelai dr ept de vot ca activii, d sunt de fapt, cd
(farM ffMaiteihil nlpgpnlnr
Propaganda partidelor are sarcina de a influena i dea c^iga de par
tea cauzator pe c 5 000 de pasivi, care nu particip la adunri nip nu
citesc ziarele poHtice; partidele muncitoreti nu au mqloacele de a disUibui
pubfican n numr suficient, i nimeninu citete jurnalele acestor partide,
deseori lungi, plicticoase i doctrinare. Aa se face c acest tip de propagand
nuprent prea mult intere.
Dimpotriv, propaganda fascist din Germania, foarte insistenta din
punct de vedere emoional, prezent la tot pasul, sta atins scopul, pentru c
atingea masa celor 5 000. Teama este una dintre emoiile cu impact pu
ternic asupra acestor demente pave: de aceea, propaganda popular opera
in mod special prin-intintidare.;n!acest sens; Hilfe's-a folae:crucea a
crtigat care l-ansoit spre victorie. Adversarii si nu recunoscuser prin-
dpiul decisiv al acestei lupte: d nu aveau nid Un sfflbol, credeau c patean
s opereze cu demonstraii logice, iar m momentul ncare,in sSrt;se adre
sau sentimentelor, o tceau ntotdeauna ncercnd s-i ridiculizeze adver
sarul; acest procedee cd mai puin efident din toate, era, n plus/exprimat
cd mai adesea sub forme stngace a insufidente-E^opaganda lor se invr-
tea intr-un cerc vicios, i aceasta a fost prindpala cauz a nfrngerii lor.
Simbolul poate juca, in formarea reflexelor condiionate (dup cumre
iese din toate raionamentele noastre), rolul de factor condiionant, care,
grefndue pe un reflex deja existent, abscilut; au pe un reflex condiionat
format anterior, poate, la rndul su, s devin un exdtant, determinnd la
ceilali indivizi q anumit reeie dorit de ctre manipulatorul simbolului.
Cuvntai rostit sau scris, poate servi la reprasentarea unui fapt concret
iinic i simplu sau und multitudini de fapte, mai mult sau m&puih com
plicate, dar poate reprezenta i o abteactie sau un ansamblu ntreg de idd
abstracte tiinifice sau filozofice. La fel, un simbol poate fi concret sau ab
stract n politica, sunt considerate simboluri formele simple reprezentnd
idd si chiar sisteme sau doctrine extrem de complicate i abstracte. Sche
ma care urmeaz ilustreaz nwrturile dintre un simbolpoBtiei coninu
tul, semnificaia sa
36 VLADIMIR VOLKOFF
Baza piramidei este format de docfein: de exemplu, doctr ina nBndsfc.
Nivelul ur mtor este un extr as din aceasta doctr in n veder a unei aciuni:
este vor ba de pr ogr am, de aeela al par tidului socialist, s spunem; cd deal
tr eilea etaj r epr ezint o coneentr ae i mai mar e: ideile gener ale i eseni
ale ale pr qgr amuta sau obiectivele car e tr ebuie atinse sunt expr imate n ai-
vinte de ordine, de exemplu Pmnt i pace On r evoluia r us) sau Tur
nur i pentr u Spania 0n r zboiul civil (fin Spania), sau n sloganuri car e
cheam la pasiune politic, entuziasm sau ur, ca n Sovietelb peste tot!
sau Por cr ie de r zboi!. E vident, or ice cuvnt de or dine tr ebuie, pentr u
a putea fi aplicat, s cor espund nu doar situaiei politice, d i nivelului
inei maselor .
sfr it, n vr ful pir amidei se gsete simbolul de exemplu, cele trei
sgei sau secer ai ciocanul car e, dintr -o pr ivir e, r ezum, amintesc ideea
socialist sau comunist i ncear c s pr ovoace o aciune favor abil par ti
dului, cum ar fiadeziunea; este, ntr-un fel, un semn stenogr afie al sloganu
lui, al pr ogr amului, al doctr inei. Fiind scur t simplu, ar e avantajul de a ac
iona rapid, iar r eflexul condiionat se for meaz uor . E ste cu att mai efici
ent cu dlt este mai sugestiv, tr ansmind ideea activ, asociat micr ii pe
car e o r epr ezint, i in special baza emoional de car e se folosete mica
r ea r espectiv; ameninar ea, compasiunea, inter esul mater ial ete. n acest
fel, simbolur ile pot deveni instr umente extr em de active pentr u nflcrarea
sau linitir ea mulimilor . E xpr esia h hoc signo meed car acter iza cr etinis
mul mpr eun cu simbolul su - cr ucea A naliznd for ma difer itelor simbo
lur i gr afice folosite de oameni n decur sul mar ilor micr i istor ice, secon-
stat c motivele r epr ezentate n simbolur i pr ezint deseor i un ar haism bi
zar: unde suger eaz ar me sau unelte antice sau pr imitive, altele expr im
pr in ele nsele ideea micr ii de car e sunt legate, pr ecum cr ucea, car e evoca
ideea sacr ificiului lui Chr isfos pentr u omenir e i caut s n uneasc pe oa
meni n numele milei i dr agostei fa de apoape pr ecum-iat un alt exon-
plu - secer a i ciocanul comuniste, simbol mar xist car e evoc ideea con-
str uctivtau sociale, de munc- sur s a bunstr ii
Simbolul fascist, iasdo sau asde a fictorului, avea un sens este un in
str ument de pedepsir e, dea de violen, ser vind la impuner ea dr eptului: la
R oma, cel puin, nu er a deplasat, ntr uct se rapor ta la o per ioad din isto
r ia r oman, i, n consecin, italian. A vea mar ele dezavantaj de a fi pr ea
complicat, ded gr eu de r epr odus, pe cnd simplitatea constituie for a prac
1 ! Cu acest semn vei nvinge! - simbolul ar matei lui Constantin cel M ar e (n.a.)
Dezinformarea, arm de rzboi 37
tic a simbolur ilor gr afice n ceea ce pr ivete difuzar ea. A cesta er a cazul
cr ucii ncr ligate a lui Hitier, car e n zilele noastr e nu ar e un sens intr insec
este un vechi semn hindus (i chinezesc), zvastica pe .car e o gsim r e
pr odus pe vestigiile multor civilizaii din A sia, A fr ica i A mer ica (este ab
sent in A ustralia^, dar i din E ur opa, nc din timpur ile pr eistor ice. Se par e
c, iniial, r epr ezenta r oata i r otaia acesteia pn k senzaia de ameeal;
mai r epr ezenta i soar ele. Geneza sa gr afic por nind de la imaginea r oii
este ur mtoar ea;
Scheme ihisfrnd geneza crucii ncrligate, pornind de a imaginea rotii
(...) n or ice caz, acest simbol nu ar e md okgtur cunationalsodalis-
mul; la prima veder e, nu suger eaz nimic; sar e, probabil, n ochi datorit for
mei sale'extr avagante i pr ovoac un sentiment mai degr ab dezagr eabil,
ca acela ncer cat la veder ea unui pian jen sau a unei plonie. Hitferitii sau
str duit s demonstr eze c er a un vechi semn arian i chiar nor dic in rea
litate, a fost adoptat de Hider pentru for ma sa simpl ifr apant, c o mar c
bun de fabr ic. D e altfel, n car tea sa, mr tur isete cr mei a avut ideea de
a4 aplica micr ii sale, ci un dentist bavar ez. Hitier nu poate fi luat n ser ios
cnd afirm c zvastica tr ebuie s inspir e ideea tr iumfului muncii pr oduc
tive, idee car e a fost i va r mne ntotdeauna antisemit: separ e c acest
adevr* este gr eu de r einut, chiar dac este explicab*. D ar atunci cnd el
spune c m nsemn impr esionant poate, n sute de mii de cazuri, s teeas
cinter esul iniial faade o micar e nou, suntem per fect de acor d(...).
Sa decis sa se adopte sgeate ca simbol al Frontului de bronz; am trans-
for mat-o ntr -o sgeat tr ipl, mai nti pentr u a ajunge, printr-o r epetar e a
semnului, la ntr ir ea eficienei sale, iar apoi pentr u a sublinia ideea colec
tiv a micr ii. n plus, simbolul celor tr ei sgei expr ima foar te bine tr ipla
alian a or ganizaiilor muncitor eti r eunite n Fr ontul de br onz: par tidul,
cor por aiile ndicale i Flamur a R eich-ului cu or ganizaiile spor tive mun
citor eti; astfel, cele tr ei sgei r epr ezentau i cei tr ei factor i ai micrii: pu
ter e politic i intelectual, for economic i for fizic. n plus, acest sim-
bol er a dinamic, ofensiv i amintea i cele tr ei caKt cer ute combatanilor:
activitatea, disciplina i unitatea Ideile eliber atoar e ale R evoluiei fr anceze
er au i ele expr imate: liber tate, egalitate, fr ater nitate.
38 VLADIMIR VOLKOFF
Mai departe nc, paralelismul celor trei sgeft exprima gndirea fron
tului unit totul trebuia mobilizat mpotriva inamicului comun - fasdsmuL
n sfrit, cifra trei apare att de des n viata omului, n gndire, n viaa
intima, n istorie, nct a deveit un fel de numr sfnt. Faptul c s-a nr
dcinat n domeniul subcontientului joac un rol considerabil peniru efi
cacitatea sa psihologic.
Acest simbol, Jt de uor de ieprodus nct i un copil tar putea desena,
avea n plus avantajul de a nu putea fi distrus: adversarii nu puteau si
suprapun simbolul peste al nostru, cum fceamnoi cu al lor, pentru c, i
n acest caz, ar fi lsat impresia c zvastica era strpuns de sgeile noas
tre
n chip de simbol plastic al intimidrii, echivalent salutului roman impus
de Hitier i Mussolini, antifascitii au adoptat gestul n care braul drept oa
ridicat, iar pumnul strns. Acest gest simboliza spiritul combativ, exprima
amenmarea i servea, n acelai timp, de salut colectiv, salut individual, pe
strad, ca gest de jurmnt, la defilrile n coloan Acelea din urm, ca
ceremoniile publice, sunt myloaqe de propagand foarte puternici pentru
crearea unei exaltri pasionale, mai ales de tip agresiv (pulsiunea nr. 1), prin
afiarea simbolurilor grafice, a pancartelor cu sloganuri, a uniformelor, i
drapelelor, prin urale, imnuri, muzic etc. n realitate, sunt imitaii supradi
mensionate ale serbrilor steti, acionnd asupra vzului, auzului i ner
vilor actorilor i spectatorilor (...); ca simbol sonoramenintor, opus
strigtuluioazist Heil Hitier (Triasc Hitier), socialitii strigau Frdhdti
(libertate), amintindcd mai preios ideal socialist: libertatea politic i mo
ral, nlturarea jugului capitalist Strigtul era asociat eugestul de lupt,'
pumnul ridicat Acesta era practicat ct mai des cu putin pe strad; br
baii i femeile, purtnd fopiept insigna cu trei sgei, se salutau cu strig
tul de rzboi al libertii. Pentru ca simbolurile s aib o difuzare t un efect
ct mai rapide cu putin, partizanii se pKmbau cu regularitate, la ore fixe,
pe strzite i n locurik cele mai animate-denumirea tehnic a acestui tip
de propaganda era plimbarea simbolurilor.
Iat o dovad edificatoare a eficacitii propagandei dinamice prin sim
boluri. ntr-o duminic, la Copenhaga, tinerii socialiti strbateau strzile
oraului pe bicicleta, n ir indian; de ghidoane fluturau fanioane rou cu
cele trei sgei, iar capul de ir avea i o trompet; din cnd in cnd, aces
ta ddea un semnal strident i toi cei care l urmau ndicau simultan pum
nul i strigau Kampfklaft (Gata de luptO - strigtul de lupt al tineretului
Trectorii, uluii, se opreau s priveasc biddetefe care treceau mtromba
Dezinformarea, arm de rzboi
39
A doua zi, jurnalele scriau: Ieri, capitala fost invadat de echipe ale tine
retului sodalist care ceau o propagand de tip nou etc. Dorind s verifice
efectul, conducerea organizaia de tineret a trimis in strad ageni care s
afle impresiile trectorilor aSupra numrului acestor echipe de bidditi i
a numrului de partkpanl Cifrele raportate variafl ntre 200 i 300. n re
alitate, nu fuseser debt.. dou echipe cu 12tineri de toi!
Ca simboluri sonore generatoare de entuziasmse folosesc imnurile i-
cntecele patriotice. Sunt cunoscute Horst Wessel lied al hitleritilor, Gio-
vinezza lui Mussolini sau Internaionala socialitilor. Marseiileza a fost fo
losit deseori ca imn revoluionar in timpul Revoluiei ruse. i Frontul de
bronz avea un imn muzical, cu un ritmantrenant, al crui refren suna astfel:
Ascult marul coloanelor,
Ascult tunetul pailor notri,
Curnd veni-va libertatea,
Vino, frate, mergi cu noi!
n chip de simbol sonor ironic era rspndit o exclamaie care ridicu
liza strigtul nazist HeS Hitier. Ea se baza pe un joc de cuvinte: se transfor
ma cuvntul HeS (triasc) In HeStl (vindecai): atundcnd adversarii stri
gau HeS Hider, fi se rspundea: Da, e chiar necesar, vindecati-1 pe Hitier'
de mania grandorii!, sau: Vafi vindecat n curnd!, sau: Frontul de bronz
fl va vindeca rapid!. La fel, la inscripiile HeHHitierde pe ziduri era adu
gat .un 6, aa nct expresia a devin HeSt Hitier (vindecai pe Hitier);
astfel, salutul hitieri era ridiculizat i i pierdea cadena de simbol ame
nintor... .
Gherila simbolurilor ia, uneori, forme curioase: adversarii i deformea
z reciproc simbolurile; nazitii, de exemplu, transformau cele trei sgei n
umbrele, iar socialitii, la rndul lor, ridiculizau crucea ncrligat i figura
lui Hitier dup cum este artat mai jos etc. Din aceeai categorie face parte
deformarea inscripiilor regaliste, foarte rspndit la Paris: Vivele roi
devine Vive le rdti.1
1. Joc de cuvinte intr aductib8: Vive le r oi - T r iasc r egele - devine Vive le rdti,
adic T r iasc friptura (n.t) -
40 VLADIMIR VOLKOFF
(...) n partea teoretic a studiului nostru, am vzut c Fariov atribuia
o importan extraordinar cuvntului ca excitant determinant pentru for
marea reflexelor condiionate, mai ales pentru cete care fee parte din al d<M-
lea sistemde semnalizare In alete noastre, radioul a devenit principalul mij
loc de propagand sonor. Informaiile, cntecele, musaca, scenetele radio
fonice sunt fot attea cai folosifede propagand. Influenasa imens a fost
eVidgita n cursul ultimului rzboi mondial, cnd rezistena psihic a popu-
lanfor din ede dou tabere era un factor esenial: n ultimul timp. tdevi-
unea, asociata radioului, se impune ca un mqloc universal de transmitere a
gndirii i emoiilor umane: in Statele Unite exist deja milioane de televi
zoare. Propaganda sonor folosete foc discurile de gramofon care, prin
intermediul difuzoarelor montate la reuniunile publice i pe autovehicule,
sunt extrem de importante n campaniile electorale, i chiar pe frontul de
' lupt, ca in 1918,n 193945, n rzboiul civil spaniol i-n cel chinez, mai de
curnd n rzboaiele din Coreea i Vietnam.
Propaganda vizual desfurat pe scen i la dnemafogra/are, de ase
menea, o importan extraordinar to viaa poEtic. n timpul revoluiei ruse
i pe frontul rusesc din cele dou rzboaie mondiale, era n mare vog tea
trul ambulant cei mai mari artiti contribuiau astfel la ridicarea moralului
combatanilor. Vomavea n continuare prilejul de a presraita marile i spec
taculoasele serbri publice organizate n vremea Revoluiei franceze , n
zilele noastre, fo Germania hiderist i fo Rusia sovietic. Propaganda prin
dnema este caracteristic mai ales acestea din urm; filmele, montate ad
mitabil i jucate de cer m mari artiti, sunt aproape ntotdeauna tenden
ioase, adic fac propagand, fie pentru a stimula spiritul constructiv al vieii
in URSS, fie pentru a difuza ideile nscute de Revolupa din 1917.
nainte de a aborda propaganda politic modoti propriu-zis, ar tre
bui spuse cteva cuvinte despre o activitate strns legat de cea dinainte:
este vorba de jurnalism Un jur nalist este i un inginer de suflete, el tre
buie s cuno^c per fect instrumentul la car e c^nt- ntreaga claviatur
a pnlaninilnr ri mrfinririnr umane, CUjoanfcfile sublimr ile Inr; de ase
Dezinformarea, arm de rzboi
menea, el trebuie s provoaoek momentul oportun reftgekcou&jjonate
dobndite, s le inhibe pe unele, s le poteneze pe altele, s creeze reflexe
noi, s declaneze aetiuni.
P enrd a atinge aceste scopuri, jurnalistul are un instrument puternic,
i anume presa scris. Cir toate c beneficiaz de mijloace tehnice extraor
dinar ei mult mai eficiente ca altdat, aceasta pare, totui, s-i piard din
influen, n timpul revoluia franceze, rolul su ca organ de propagand
politic a fost foarte mare; n cursul secolului al XlX-leai l nceputul se
colului XX a atins apogeul; dup primul rzboi mondial, ns, rolul presei
trece pe planul al dcrifca, datorit democratizrii pdiiteuM, folosirii metode
lor populare; sugestive ca arm de propagand sau extinderii.enorme a ra-
dknM Este suficient s ne amintimcum, n timpul crizd din septembrie
1988 sau celui deal doilea rzboi mondial, milioane de oameni ascultau z
i noapte emisiunile TSF, care informau, evident, mult mai rapid dect zia
rele. Pe de alt parte, numrul mare de ziare, concureria lor comercial
fi, dimensiunile lor-deseori douzeci de pagini sau chiar mai mult-
care mpiedica o orientare rapid a cititor ului; toate acestea stau kbaza unui
anume declin al influen presei modeme. Cu toate acestea, rolul su este
nc destul de important, astfel nct o menionmaid printre mijloacele de
propagand poEtic.
Chiar dac un aar politic reprezint, n general un apel la raiune, ntru
ct oferii dtitonM informaii asupra evenimentelor care l intereseaz sau
comentarii care clarific ansamblul fenomenelor politice, el poate (i o face
adesea) s se adreseze emotivitii cititorului, fie printr-o informaie mai
mult sau mai puin tendenioas, care creeaz o anumit stare afectiv, fie
prin folosirea ritmului sau awintelar adecvate; n acest fel, atinge corzile su-
fletului omenesc evocnd reflexe condiionate pe care ziarul i propune s
le dirijeze n scopul atingerii scopurilor proprii sau ale colectivitii pe care
o reprezint; ziarul poate, de asemenea, s creeze o stare emoional prin
Hjspnnpnpa matmalulir i ntr -o anumit ordine* sau prin introducerea de sb-
ganuri i simboluri n titluri. nziuade azi, oamenii sunt prea grbii pentru
a-i putea citi ziarul dimineaa; de obicei, setnulumesc s arunce o privire
asupra titlurilor articolelor i tirilor, mai ales asupra titlurilor generale ale
unor r ubr ici sau pe manet, care, cu puine cuvinte, asemenea unui diapa
zon, creeaz o orientare, o stare de spirit, o tendin. ste de la sine neles
c ziarele politice, mai ales organele de partid se adreseaz pulunikff com
bative, ocaziile fiind furnizate n special de polemicBecu adversarii politici
PosibiBtilede aciune la care ne referimaid pot fi nsoite de imagini
firetransmit ideile si sentimentele extrem de rapid, si care surit pretioa*
VLADIMIR VOLKOFF
ca mijloace de evocare a strilor sufleteti dorite. P entru o organizare ra
ionala a redacia unui ziar, este absolut necesar crearea unor arhive de
informaii i imagini i clasarea acestora n aa fel nct elementele cutate
spoat fi reperate tatr-un timp scurt *
n URSS, pe logaarete vndute sau distribuite, east o alt form de
propagand i informare a maselor, jurnalul mural (gazeta de perete), care
este produs chiar de ctre membrii oolectivittiicneia i 9e adreseaz. Acesta
este afiat n locurile obinuite de aciune ale acestei colectiviti: uzine, clu-
buri,c^i conine deseori caricaturi, satire, dar i espimri poetice. Aceas
t form democratic a propagandei prin cuvnt scris reprezint pepiniera
talentelor jurnalistice provettite din maseb populare; este, de asemenea, un
mijloc eficient deracces la sensibilitatea acestora, ntruct mulimile li as-
cult cu mai muf atenie i ncredere pe cei care foc parte din pn^rfile lor
rnduri. Aceast metod a jurnalului mural a nceput s se se rspndeasc
i in mediile muncitoreti i colare din Occident
Ceahotin explic n continuare viziunea sa asupra principiilor propagan
dei politice. n aparen, este vorba de propaganda de uz intern; gndindune,
Ins, c acest rusa lucrat mult timp n Germania, constatm c, pentru par
tizanii comunismului mondial, diferena dintre ceea ce este intern i ceea
ce este extern este minimi
De remarcat asemnarea dintre consideraiile lui Ceahotin din acest ca-
pferf i cele ale fai Sun cu toate acestea, gnditorul chinez nu este citat
nainte de a da cteva exemple extrase din istoria omenirii care s ilus
treze cele expuse anterior, ar fi interesant s discutmaid principiile pro-
p^pate'^lfoeiJ Kxfen^bazatepedateleoferitedetnntelenaturiLAasas-
t analiz este util pentru onelegere mai bun a exemplelor istorice i
rezult din cteva fapte eseniale.
Marile micri de mas, care ne caracterizeaz epoca i se exteriori
zeaz n actul votrii (alegeri, referendum), nu sunt rezultatul deliberrilor
contiente ale indivizilor care compun mulimea, d; efectul unor procese ner
voase fiziologice, denumite m limbajul psihologiddasice procese volitive;
acestea sunt declanate n mod volt de energiile aplicate din exterior, prin
mijloace de propagand, sau demagogie, sau, incai mai bine, psihagogie.
Cete de mai sus sunt valabile att pentru veritabilele democraii, care,
dup spusele lor, se inspir din Declaraia Universal a Drepturilor Omului*
ct i pentru dictaturile modeme, care, dac e s spunemadevrul, mi sunt
dictturi adevrate, d dictaturi cu aspect pseudo-democratic. Acestea sunt
Dezinformarea, arm de rzboi 43
i ele susinute de mase, dar, n acest caz, mulimile sunt manipulate cu
precizie i nelate asupra intereselor lor vitale, adic violate.psiiuc.
Teoriile moderne din biologie, ca i experienele i statisticile dau un ra
port de MO Intre elementele mai mult sau mai pt^n contiente i active din
cadrul maselor i cele pasive, permeabile la sugestiile senzoriale, dup cum
sa artat mai sus. Victoria fascismului asupra micrilor democratice din
Germania i Italia se baza pe proasta cunoatere a acestui fapt esenial. Or,
aceast constatare implic n mod logic ideea c aceste dou grupuri de in
divizi trebuie tratate diferit din punctul de vedere al propagandei: primii pot
fi - i trebuie s fie - convini, pe cnd ceOali trebuie aliniai, ncolonai n
funcie de receptivitatea lor specifici Aceast problem este deseori mini-*
maKzat n mediile pofitice democratice: se spune acolo c, n propagand,
este suficient ghidarea dup bunul sim. Nimic nu este maigreit i ne-
fest pentru eficiena ltqA pofitice dect aceast afirmaie: propaganda po-
Mea este o adevrat tiin (fin domeniul psihologiei colective aplicate.
Vomdiscuta n captokfe urmtoare forroie pe care le poate lua propaganda,
fie ea persuasiv sau emoional, i vom vedea cum au fost aplicate n de
cursul istoriei; aid, ne vommrgini doar s subliniemcteva reguli teore
tice generale care o condiioneaz (...). Pianul de campanie este esenial n
realizarea unei propagande raionale. Un astfel de plan include:
a) Diferenierea grupurilor de indivizi care trebuie influenai;
b) Stabilirea unor scopuri, psihologice de atins pentru elementele fie-
cruigrup;
c) Crearea organelor care s realizeze aciunile ndreptate spre aceste
scopuri;
d) C rearea de ctre aceste organe a formelor de aciune propagandist;
e) Distribuirea aciunilor de propagand n spaiu i timp (stabilirea pla
nului de campanie);
0 Coordonarea acestor aciuni;
gi) Controlul campania, n special al pregtirii aciunilor, al executrii i'
al efectelor obinute. ..
Domenacli formuleaz un sistem de reguli pe baza crora ar trebui
construit contra-propaganda:
li Identificarea temelor adversarului, izolarea i clasarea acestora n or
dinea importanei, urinate de combaterea lor separat;
2. Atacarea punctelor slabe;
3. Nu trebuie nidbdat atacat frontul propagandei adverse atund cnd
este foarte puternic; pentru a combate o opinie, frebuie plecat chiar de la
aceasta i gsit un teren comun;
44 VLADIMIR VOLKOFF
4. Atacarea i desconsiderarea adversarului;
5. Evidenierea contradiciei dintre propaganda i faptele adversarului;
6. Ridiculizarea adversarului;
7. DezvluireacfinwtuJui de fora creat de acesta.
Ca efect al importanei dobndite, n alele noastre, de propaganda afec
tiv, politica a devenit aproape o religie: aa cum arat De FdBce, ea are ri
tualuri i pomp, dogme i credin, vizionari LfenajicL Principala preocu
pare a celui care i propune s realizeze o propagand politic extins este
de a ti cum s adunemasele, adresnduse, prin intermediul stratageme
lor adecvate, mecanismelor psihice care ar putea aciona asupra indivizilor
care compun masele; aceste mecanisme, guvernate de pulshinile legate de
instinctele de supravieuire,(rspund efectiv de protejarea interesdor eco
nomice, politice, sociale i religioase ale mulimilor. A dori sirspund d
criticOor formulate de Reiwald, care mi reproeaz opinia c posibilitatea
dirijrii maselor este doar o funcie a activitii iniiatorului propagandei Nu
am afirmat nidodat aceasta, deoarece este clar c starea psihic a mase
lor, care depinde de constelaia sodal i de caracterele fiziologice inerente,
este, la rndul a, un factor determinant pentru reuita cuceririi maselor, i
nu poate fi eficient de una singuri
In ur ma ndeplinir sar cinii de gr upar e 0n mulime i masa), propa
gandistul tr ebuie s lanseze, dup cum afirm Clyde M 2kr , cuvinte de
or dine autor itare din familia cuvintefcr-otrvuri, <uvintelor jvirtui sau
oreintrinr-niibfrtrfi; amtei amt afWratp tranihulm. pwitrn ntpm.
r ea maselor ta gr upuri car acter izate de acelai spir it, pr egtite s coope
r ez pentr u a atinge scopur ile car e le leag de pr opagandist
Prima lege a propaganda este, conformacduiai Clyde Miller, legea
conervii imMduhii Pfentru a o face sa acioneze asupra comportamen-
tului acestuia, propagandistul trebuie s aplice urmtoarea stratagema psi
hologica; sugernd mai nti teama, el Ias, apoi. s se ntrevad ieirea din
situaia periculoas, posibilitatea de obinere a securitii prin aciuni pe care
le sugereaz el nsui (..)
P entru a inculca maselor sau indivirilr izolai o atitudine sau idee noua,
este bine ca acestea s fie puse n legtura cu idde deja cunoscute: n acest
fel, opoziia psihologic la tot ceea ce este neateptat, ce distruse conexiu
nile cunoscute este mai uor de nvins.
Orice propagand rationafa se bazeaz pe un numr relativ restrns de
formule tranante i concise, care trebuie fixate bine n psihicul maselor deja
sensibilizate- Acesta este nsui princpul crerii reflexelor condiionate enun
at de Pavtov. ^
Dezinformarea, arm de rzboi
45
Ca i lupta politic, propaganda nu nceteaz niciodat, fapt pe care
Hitier l-aneles aa cum trebuie: el nu.se limita s fac propagand doar
pentru alegeri, ci o impunea continuu, urmnd oregul clasic: nu trebuie
niciodat s le dai celor crorali te adresezi timp de gndire. Adversarii
si; n schimb, deveneau activi doar n perioadele electorale, i chiar ia-
tunci profitau cu S'ucurie de destinderea oferit de srbtorile legale. n
realitate, o fceau mai degrab pentru a evita lupta, care u incomoda, i pen-'
tru a-i respecta ritualurile burgheze.
Dup cum s-a vzut, prin plasarea propagandei populare sugestive pe
planul instinctului combativ, Hitier &cea apel la violena psihica, bazndu-se
pe violena real. A puso n cartea sa, Mein Kampf. Un ticlos hotrt
are ntotdeauna posibilitatea de a mpiedica un om cinstit s-i exercite ac
tivitatea politic, i a aplicat-o n practic: n 1931-1932, trupele sale de pro
pagand (SA) u mpiedicau prin violen pe adversari s-i in ntrunirile
n districtele rurale. O dat pornii pe aceast cale, spunea et trebuie s r
mnem consecveni i s nu oscilmniciodat ntre violen i indulgen.
O alta regul a propagandei hitieriste i mussoliniene era exagerarea;
de exemplu, Goebbels umfla de la 3 000 la 10 000 numrul membrilor ba
talioanelor de asalt din Berlin, iar Hadamowsky, colaboratorul su fidel, re
comanda n mod deschis acest procedeu, afirmnd: Trebuie s ne artm
fora, i chiar s pretindemc e mai mare dect n realitate: daca este bine
calnilat, propaganda prin for impresioneaz i are efecte decisive, mai
ales n exterior. De altfel, aceast regul a exagerrii nu a rmas apanajul
exclusiv al propagandei hitieriste: i alte partide o folosesc n ziua de azi.
De pild, comunitii nu ezitau niciodat s mreasc artificial numrul mar
nifestanilor, deseori, cala marea ntrunire de la Vel dUiv, rezoluiile adop
tate n urma adunrilor popularea ncepeau pompos: Poporul parisului, re
unit la Velodromul de Iarn (...) . H v
Amsubliniat dejac propaganda nU trebuie fcut prin adoptarea oarb
a unei scheme, d prin di&rentiete, n fimcie de mediile crora li se adre
seaz.
(.-:.) ntr-un articol din ziarul Deutsche Republik din 1932, Siegfried
Hoxter analiza problema propagandei n districtele rurale, i distingea doua
regiuni: una, traversat de marile artere de comunicaie, pe care a numit-o
zona mixt, i o alta, domirit de rnime, n care ideile lui Hitier puteau
ptrunde mai uor. In consecina, Hoxter propunea ca n zona mixt s fie
aplicate metodele propagandei populare agresive, bazate pe instinctul corn- *
bativ (precumacelea care, inaugurate de odaliti n 1932 sub semnul ce
lor Trei Sgei, s-au dovedit efifcacempotriva propagandei lui Hitier), pe
46 VLADIMIR VOLKOFF
cnd n zona a doua metodele urmau s fie modificate in funcie de ambi
ana i mentalitatea ranilor, acesta individualizare amintind practicile co-
miilor-voiajori sau aleagenilor de asigurri (...)
Pr opaganda raional presupune o organizare perfect a serviciilor care
trebuie 9-0 efectueze.
Prima regul consta n existena urnii control precis al execuiei i efec-
tebr msurihr adoptate pentru propagand; acest aspect, cel mai importait
dintre toate, este deseori neglijat n ziua de azi Efectul produs trebuie ur
mrit nencetat, stabilit cu cea mai mare obiectivitate, reprezentat prin mij
loace ct mai demonstrative posibil, pentru a trage concluzii utile pentru
aciunile ulterioare. La fel se procedeaz i cu coninutul propagandei. n
acest scop, munca efectuat i rezultatele obinute trebuie controlate cu
metode moderne: hrti, planuri schematice i tablouri sinoptice de tipul
meteorologiei pofitice din vrmea rafcoiului ani cBri Rusia, cnd erai fo
losite hri pofitkgecgifiee speciale care uurau urmrirea evenimente
lor i stabilireaxelaiilor lor funcionale.
P entru o organizare raional propagandei este necesar i centrali
zarea conducem, In special a serviciilor de informaii, a presei etc., deoa
rece obinerea rezultatelor ateptate implic o viziune complet asupra si
tuaiei.
Efectuarea propaganda presupune existena cadrelor, a echipelor de
specialiti, de agitatori etc. i instruirea acestora, instituirea de cursuri de
propagand nelegnd perfect aceast condiie, Hitier a constituit o for
maiune ntreag, S&ul, ca brigad de oc a propagandei: aceste trupe au
fost cee care, de fapt, Iau adus la putere. P entru a mobiliza mifitanihpro-
paganditi, pentru ai arunca n lu^ la momentul dorit, trebuie s le fie for-
nizate instruciuni concrete i stimulative: este ceea ce se ntmpl n ca
drul reuniunilor aa-zise de aprindere, organizate special pentru nsufle
irea militanilor. Practica de lupt din Germania a demonstrat c acesta era
cd mai bun mijloc de organizare rapid a campaniilor politice.
n sfrit, mijloacele financiare joac, evident; un rol extrem de impor
tant pentru propagand; cu toate acestea, afirmmc opinia curent con-
fomrreia o propagand eficient nu poate fi fcut dect cu mari resuree
bneti constituie o exagerare:
(...) Exist un principiu sntos: propaganda trebuie s se alimenteze
prin ea nsi.
Dezinformarea, arm de rzboi 47
O reuniune de propagan d se desfoar dup reguli bine stabilite.
Delirul mulimii este o stare ritmic, n care perioadele de tensiune alter
neaz cu calmari brute. Punerea n scen a unei defilri sau a unui miting
trebuie s in con t rie acest ritm, iar oratorii vor avea gri j si presare
discursurite ca expresii spirituale, cuvinte ironice care s destind sala i
s strneasc rsul, care este ral mai bun mijloc de a suda o mulime, dn-
du-i sentimentul unei compliciti voioase. .
lat un extras din instruciunile de propagand de acest tip ale unei mi
cri antinaziste, Frontul de bronz, cu titlul semnificativ: Crearea entuzias
mului ntr-un miting:
1. Dac exist muzic, fonografuri, pick-up-uri, publicul trebuie distrat
naintea mitingului, mai ales cu imnuri populare de vitejie,
2. Agitata i dinamismul auditariuM trebuie ntreinute Iri crescendo
pn la sfritul mitingului.
3. Din cnd n cnd, s se iniieze un dialog ntre orator i sal, prin lan
sarea de ntrebri i provocarea ripostelor colective: da sau nu, etc. Un
rspuns masiv de acest fel acioneaz asupra maselor ca un oc electric,
stimulndu-le ardoarea
4. S fie alternate cntecele nainte i dup discursurile oratorilor (mul
imea trebuie s cnte ntotdeauna n pidoare, s nu stea nid o clip jos n
acest timp!)
. 5. Discursurile nu trebuie s depeasc vreodat 30 de minute.
6. Plecarea de la miting s se fac n tonul unui imn popular de lupt.
7. Dac este posibil, s se prezinte o scenet, o coral sau sase declame
versuri adecvate reuniunii.
- 8. Un tablou alegoric sau o pancart luminoas cu caracter dinamic i
vesel sau, dimpotriv, sarcastic, nsoite de muzic, potfi utile pentru des
tinderea nervilor. - '
9. Masa auditoriului s fie indtat, din cnd n cnd, la gimnastica revo
luionara: strigarea sloganului de lupt Frdhdt, asociat cu ridicare pumnu
lui strns. ,
10. Sala s fie decorat cu sloganuri i simboluri, pe buci de stamb,
pe drapele, arbuti etc.; s existe un servidu de ordine format din militani
n uniform, purtnd brasarde cu emblema organizaiei.
Ceahotin are cele mai bune motive din lume pentru a 6 contient d pe
ricolele unei propagande bine conduse:
48 VLADIMIR VOLKOFF
Otrvirea este o crima pedepsit de legile colectivitii umane. Este tim-
pul s nelegemc pot exista situaii mcare mase mari de oameni, al cror
vot determin totul ntr-un stat democratic, pot cdea victime unei adev
rate otrviri psihice la modul cd mai real cu putin, cel mai fiziologic. Dac
ne imaginmc va fi suficient apdul la raiune pentru combaterea acestei
otrviri, a violului psihic; printr-o propagand de persuasiune* va trebui
s convenimc, dup tot ceea ce am artat, ne crem o iluzie periculoas.
Singurul mijloc dea o fece, dac nu vrem s atentmla Ebertatea cuvntu
lui, att de scump, i pe bun,dreptate, democrailor sinceri, este s tim
cum s ne aprm prin instrumente de imunizare psihici prin organe de
propagand care s dejoace orice nc^rcae de violare a sufletului colectiv
prinpractid psthofiziologice, care, dup cum am artat, sunt veritabile ci
de intoxicare, a s conduc la gsirea imediat a unei riposte eficace de pro
tecie psihic.
Practica propagandei, exersat de Hitier, a avui drept rezultat o anume
animozitate contra propagandei, animozitate care sa manifestat mai ales
dup al doilea rzboi mondial n rndul claselor intelectuale, ndeosebi n
grupul cdor'pe care kun desemnat ca aparinnd odor 5 000* de ezitani,
dar i printre cd 55 000*. Oamenii se tm i atuod orice propagand este
desemnat drept mincinoas, ca o otrara secret, ca o activitate n care nu'
ndrzneti s-i dai numele. Absenteismul observat uneori la alegeri este
adesea cauzat de dezgustul fe de propagand. Aceast opinie este trans
ferat asupra informaia care, intr-adevr, nu poate fi distins uneori de pro
paganda malefic, de splarea creierefor, asumndui ea nsi un caracter
tendenios. Atitudinea este nedreapt, deoarece tocmai informaia veridic
furnizeaz una dintre cefe mai bune aprri mpotriva violului pbic, putnd
constitui un mijloc de propagand bine intenionat, ded benefic.
Este adevrat c o propagand inteligent folosete adesea procedee i
trucuri care, o dat dezvluite, o fee s par odioas n ochii opiniei publice:
ea lanseaz, de pild, mingi de ncercare n rad i ta pres, rspndete
zvonuri i minduni grosolane n rndul maselor, tiri felse i chiar felsetiri
false, imiaamaligfflzjt pentru a disimula adevrul sau efectueaz ofensive
diversioniste. Dup arm ne putemda seama uor, ziarde de sear sunt cele
care, In rile democratice, colporteaz acest gen de propagand i infor
mare.
(fediotm are oevok att de mare de a&bnibc(mtiina,!nct ncearc
srsi justifice propriile aciuni prinr-o eschiva:,
Dezinformarea, arm de rzboi
49
Nencrederea fa de propagand, despre care vorbeammai sus, nu este
justificat din urmtorul motiv: Propaganda veridic nu este nimic altceva
dect explicarea i justificarea unei politia, avnd, dea, caracter informativ.
De fapt, URSS - Ceahotin nu incearcdeloc sa o ascund - era paradi-
sul propaganditilor.
Propaganda a luat o amploare extraordinar n timpul Revohitiei ruse
i n special de-a lungul rzboiului civil din Rusia. nc din 1915 se crease o
organizaie numit Comitetul factorului moral fcnd parte din Comite
tul de susmere militar, care ngfoba toate organizaiile tehrre i tiinifice
din Rusia Scopul su era de a ridica i dirija moralul populaiei i armatei
pentru ducerea la bun sfrit a rzboiului. Dup Revoluie, la care a luat
parte in mod activ, Comitetul a fost transformat n Comitetul de educaie
pofiticosodal pe lng guvernul Iferenski, i, mai trriu, n Comitet de
propagand pe lng Soroe^^C onsi^MuDdto/i^mteiedua/i. A dis
prut munna Revoluiei din Octombrie. Activitatea sa nou macest dome-
niu, coasta n aplicarea principiilor de organizare raional (sistemul Taylor)
k administrarea unui organismcreat pentru mobilizarea factorului moral
uman, pentru propaganda
Se tie c propaganda a dobndit o importan extraordinar n tabra
bolevic: faimoasele sloganuri ale Revoluiei din Octombrie, Jos Rzbo
iul*, Pace i Pmnt, Fr anexri sau contribuii*, au fost difuzate prin
toate mijloacele i au cptat o rspndire enorm, cu rsunetul cunoscut
In acea perioad; mitingurile i procesiunile au avut o influen i mai mare,
cu drapelele lor roii, pancartele i mulimile entuziaste, dar slab ordonate
cate participau. Rzboiul civil a adus un suflu nou: cetedou partide au or
ganizat atunci adevrate ministere ale propagandei ca organisme de stat
Sau aplicat metodele cele mai moderne: tiprituri n milioane de exemplare,
ziare ilustrate, fotografii, afie, vitrine, echipe de agitatori care invadau pde-
ele, trenurile i locurile publice, cinematografele i convoaiele ambulante
de propagand ete Atunci cnd, dup forarea Dardanelelor, ofierii englezi
au ajuns la Ministerul propagandei condus de Denikin i au vzut ce se f
cea acolo i la ce scar, au declarat uhiii: Lai ntrecut pe Northdiffe al
nostru!.
Pentru a sugera amploarea pe care o luase n timpurile acelea organi
zarea propagandei, vomspune c acest minister, cunoscut n istorie sub
50 VLADIMIR VOLKOFF
numele de Osvag (Osv-prescurtarea cuvntului informaie n rusete, T
ag- agitaie) era structurat dup cum urmeaz: a) secia de informaii; b)
secia de agitaie; c) direcia filialelor, d) secia de organizare; e) adminis
traia generali Sarcina serviciului de informaii era de a furniza membrilor
guvernului buletine zilnice asupra situaiei politice t economice, precum
i o revist a presei; Osvagnil nsui publica vreo ase ziare i avea propriul
su sistemde difuzare, precum unbiixw de pres care informa restul pre
sei. Aceasta seciune cuprindea i o agenie de pres i un servidu de pu
blicare a afiefor cotidiene, care erau lipite pe ziduri i expuse fa vitrine, dup
cum erau proiectate i fotografii pe un ecran; fa sfrit, o activitate original
i extrem de important era aceea a trasrii hrilor de meteorologie poli
tic. Este vorba de hri geografice ale rii pe care erau marcate n culori
toate evenimentele semnificative referitoare la situaia economic i pofr
tk (transporturile, problemele agrare, agitaia antiguvernamental i an
tisemit ete); aceasta oferea o orientare topografic rapid i evidenia in
terdependena anumitor factori politici, economici i sociali Dup tiina
noastr, este primul i singurul exemplu de aplicare a metodelor tiinifice
n viaa politic, cu un scop practic de lupt i nu doar pentru necesitile
unti analize istorice ulterioare (...)
Revenind la Osvag, vom mai meniona c acesta susinea n ntreaga
ara cteva sute de sK de lectur i biblioted populare gratuite prin care
propaganda se infiltra n rndul locuitorilor de la orae i mai ales de la sate.
Secia de agitaie cuprindea mai multe servicii: ea edita foi volante, brouri,
manuale de agitaie, afie ilustrate, caricaturi, un jurnal artistic, orgaqiza con
ferine i mitinguri trimind fa ai oratori pe care S avea tatotdeauna Ia
dispoziie; (te asemenea, organiza un curs de instruire pentru viitorii agita
tori care urmau s fie trimii fa toat ara, n locurile pubHce,ntrenuri i
tramvaie, pe strad n faa vitrinelor, fa sate i fa pee. Aceti agitatori for
mau uneori echipe, utifizate ca uniti tactice, adevrate grupri de axnando,
cumle-am numi astzi, fa aceast lupt psihologic reprezentnd campania
de propagand. n fine, un servkfa muzical i artistic avea sarcina de a or
ganiza serbri populare concerte, scenete ete Un alt servidu edita filme po*
litice i fotografii, meninea o expoie permanent de specimene de pro
pagand etc.
(...) Se tie ca, dup victoria sa, guvernul sovietic a atribuit cea mai mare
importan propagandei fa opera de edificare a URSS. S-au folosit cele mai
variate i mai sugestive metodefa timpul marilor campanii pentru ndepli
nirea planurilor dndnale, pentru refaarmare i extinderea Ossoaviachim,
Dezinformarea, arm de rzboi 51
marea organizaie popular pentru aviaie i pregtirea rzboiului chimic etc.
Este ciudat s constatm c bolevicii, foti social-democrai, au adoptat
metodele de propagand ale partidului sodaklemocrat german, transplan
tnd procedeele clasice emoionale n ara lor, n timp ce partidul-surs le
neglija aproape complet Mai trziu, Mussolini a studiat metodele ruseti.
? le-a introdus, uneori fchiar cu servilism, n Italia fascista; de acolo, aii fost
preluate de ctre Hitier, care le-a aplicat la scar larg i cu o violen nemai
vzut pentru a ajunge la putere n Germania.
ntr-un mod total diferit de Hider, Lenin a fost un geniu al propagan-
dei (...). : H '
i el w bazat propaganda pe pulsiunea combativ, dar adresndu-se
elmentetor de reflecie, persuasiunii. Nu existau contradicii ntre ceea ce
spunea sau fcea. Distingea dou funcii .diferite ale propaganda, ndeplt
nite de dou tipuri de ageni, propagandist, care 9e adreseaz unui ntitr
restrns depersoane (sute), deoarece are sarcina de a convinge, de a ra
cola noi militani, i agitatorul care are dea face cu zeci de mii de indivizi,
pe care trebuie s ncerce s-i pun n micare (aia intervine, dup pre
rea noastr, propaganda emotiv), sensjbiliznditi i antreundun. n fekd
acesta se creeaz mii de canale prin care se rspndesc cu uurin cuvin
tele de ordine, lansate de la centru, dac aceste cuvinte de radine corespund
nevoilor acute ale unei clase i epoci, ceea ce era cazul n vremea Revolu
iei din Octombrie. Lenin gsise dou cuvinte predestinate care exprimau
revendicrile fundamentale ale milioanelor de soldai-rani din armata rus:
Pmnt i Pace!.
Celulele propagandiste corespunztoare ideii lui Lenin expuse mai sus,
denumite Agitprop, au fost create pestetofc.n fiecare uzin, instituie,
coaletc. ' '
Propaganda comunist a neles foarte bine, dei doar intuitiv, nevoia de
a asocia idealurile cu fapte concrete, realizri (se observ c principiul m
prosptrii unui reflex condiionat cu un reflex absolut se aplic i aici).
In ceea ce privete cuvintele de ordine constructive, propaganda leninist
acord atenie, dup cum o subliniaz Domenach, n special dezvoltrii pro
duciei. A fost creat o adevrat mistic a planului discursuri, filme, cn
tece, emisiuni radiofonice, afie, grafice, decoraii pentru muncitorii frun
ta (udamici), proclamarea normelor ndeplinite sau depite, toate activau
n acest sens.
n zilele noastre, cum perioada luptelor a ncetat demult, ca i intermez-
zo-ul celui deal doilea rzboi mondial, propaganda se aplic aproape ex
clusiv domeniului edificrii statului i consolidrii noii viei a maselor. n
52 VLADIMIR VOLKOFF\
afara campaniilor speciale pentru planurile cincinale, mprumuturile acor
date statului sau nevoile culturale, alegerile sunt o ocazie excelent pentru
desfurarea propagandei Occidentul a stigmatizat ca pe o comedie falsi
ficatoare a ideii democratice procesul electoral dintr-un stat - fr nid o n
doial totalitar-ca URSS. Ziua alegerilor este prezentata.de propagand ca
o srbtoare popular, votanii se ndreapt spre cabinele electorale n cor
tegii, mbrcai n costume naionale, purtnd flori, cntnd, instituiile sunt
ornate cu ghirlande de flori, pancarte, drapele etc. L evident, rezultatul este
ntotdeauna acelai: aproape 99%dintre alegtori voteaz pentru candidaii
de pe listele guvernamentale iar, n multe colegii electorale, demnitarii sta
tului i n spedal Stalin obin unanimitatea.
Daca dorim fimobiectivi, nu putem desemna aceast practica altfel
dect cu expresia pe care am definit-o chiar n aceat carte, aceea de viol
psihio al maselor, Desigur. aceasta are o foarte mic asemnare cu prac
ticile democraia curente n Ocddent P e de alt parte, este legitims ne
punem o ntrebare pertinent- oare n democraii alegerile sunt cu adev
rat democratice? Nu cumva i acolo se exerdt acelai principiu al violului
psihic al maselor, doar c sub o alt form? Nu este oare propaganda afec
tiv, care st la originea acestui viol psihic, cea care determin i acolo re
zultatul alegerilor? Singura diferen este c aid ea este efectuat de ctre
stat n propria sa favoare, n timp ce acolo propaganda o fac grupurile pu-.
temice, care i consacr mijloace financiare enorme, tot pentru interesul lor
exclusiv.
Li se reproeaz ruilor c folosesc aceleai practid ca i Hider. Este i
nu este adevrat Da, dfo punct de vedere tehnic. Da, fa msura n care, n
cele dou cazuri, baza fiziologic a propagandei afective este aceeai - pul
siunea nr. 1(agresiv). Nu, deoarece Hitier folosea n special teama pentru
a feoe masele s acioneze n direcia dorit de stat, n -timp ce fora motrice
fa URSS este reversul pulsiunii combative - entuziasmul n realitate, ceea
ce poart numele de alegeri in URSS nu este altceva dect manifesta
rea a ceea ce se numete asta cultur popular, folosit pentru educarea
unui popor care, poate, va reui ntr-o zi s fastaleae democraia la el acas
Acesta este motivul pentru care alegerile (fin URSS nu sunt, totui, o co-
medie, nu sunt un viol psihic clasic, nid demagogie, d o pregtire, un
preludiu la constituirea unei psihologii colective.
Si lsm lui Ceahotin responsabilitatea pentru acest diagnostic discu
tabil i s trecem mai departe.
Dezinformarea, arm de rzboi
53
Iat eum a pr ocedai Lemn. n toate uzinele rii, muncitor ii tiner i cei mai
buni, mai r obuti, mai inteligeni i mai sigur i, adic aceia car e sau r emar -'
cat n timpul r zboiului civil prin ataamentul lor la ideile R evoluiei, au fost
alei de c&r e tovar tor i tr imii n univer siti, unde sau or ganizat pen-
tr u ei faculti speciale, rabfak-urD e (faculti muncitor eti), de unde, dup *
o instr ucie sumar , au fost tr ansferai la facultile r egulate. A stfel s-a cr eat,
n civa ani, o ntr eag ar mat de for e intelectuale pr oaspete a vigur oase,
car e a devenit fundamentul constr uciei tutur or mecanismelor noului stat
A stzi, aceast qpu inelighenia numr milioane de membr i.
Un alt factor dedsiv l acestei evoluii a fost folosir ea masiv i metodic
a pr opagmdd n toate domeniile vieii sodale, pentr u stimular ea efor tur i
lor i mr ir ea r andamentului munc. A r fi destul s spunem cpn i exa-
menefe de matur itate (echivalente ale bacalaur eatului)l M oscova conineau
dou subiecte pe tema pr opagand dintr dn total O car acter istic esa.
iala a propagandei tn UR SS este unifor mitatea: exist ziar e pentr u fiecar r
r ^iune i pr ofesie. T oate gwn acelai lucr u, avizat de or ganismele centr ale,
dar Qspun n modur i difer ite, adecvate fiecr ei mentafiti in par te; in acer
lai timp, pr opaganda nu ar e niciodat un car acter ntmpltor: este nsoit
de date infor mative, care - trebuie mr tur isim deschis - nu sunt ntot
deauna obiective,d, uneor i, tendenioase. A ceasta nu naseamn c de cea-,
lalt par te a Cor tnd de Fler lucr ur ile sunt imaculate: din pcate, trim kt-
tr-o per ioad de r zboi r ece.
M ai tr ebuie menionat, n sfr it, un factor car e contr ibuie la r euita'
dezvoltr ii extr aor dinar e a UR SS: faptul c pr opaganda sa fofosft ntotdea
una de pu&uoea nr. 1 sau combativ-cea mai eficace, dup cum sa
putut constata deja - car e fea dominat i le domin nc pe toate celelalte:
totul este pr ivit pr in WnoduI nnEtar; instr uir ea ptur ilor popular e r epr ezin
t btlia mpotr iva analfabetismului; lucr r ile de semnat constituie
btlia pentr u pine; edificar ea industr ia este btlia pentr u planul
dndnal - iat un ntr eg jar gon special, pr eluat din ar ta militar , folosit
peste tot n oper a de constr ucie a statului. D omenach r elateaz o fr az a
tui Sor el, car e poate fi aplicat per fect situaia din Noua R usie: Oamenii
car e par ticip la mar ile micr i sociale i r epr ezint aciunile sub for ma
unor imagini de btlie car e le asigur triumful cauzei, i adaug: A ceste
autur i car e ating pr ofunzimile incontientului omenesc sunt r epr ezentr i
ideale a ir aionale legate de lupt; ele exer cit asupr a maselor o for cr ea
toar e de dinamism i coeziune.'
54
VLADIMIR VOLKOFF
Acesta este unul dintre motivele pentru care n marile manifestri popu
lare din URSS, chiar i n cele sportive, figurile de gimnastic i dansurile,
se aseamn cu defilrile din Piaa Roie din Moscova. Trebuie spus c
exist i un pericol: ta rndul maselor particjante la aceste parade n
chip de actori sau spectatori, emoiile puternice, potenate de formele n
care estetismul atinge culmile frumuseii, ar putea trezi vechhil instinct rz
boinic, care - ca pulsiune biologica elementar, neputnd, ded, fi extirpat
din incontientul uman-trebuie deviat i sublimat pentru a nu stimula un
ultimcarnagiu alintregji omeniri. Din fericire, masele populare ruse, prin
natura tor pacifiste, nu se preteaz unei politia agresive. Este interesant, de
altfel* atragem nc o data ateniaasupra acestor maiCfestri de mas
din URSS din punctul de vedere al principiilor propagandistice utilizate.
Seobserv, de exemplu, c realizarea Paradei Sporturilor la Moscova
a implicat referirea laceie patru pulsiuni de baz de care, auv vorbit n aceas
ta carte. Astfel, defilarea detaamentelor sportive ale colilor miltare, n uni
form i cu arma n mn, sau cea a sportivilor caucazian executnd sche
me de lupt cu sbiile sau pumnalele ating, evident, pulsiunea combativ
(nr. 1). Cohortele de tineri muncitori, splendide exemplare umane pline de
sntate, cu instrumentele lor de lucru, mergnd cu un aer linitit, conti
eni de fora tor, evoc pulsiunea materiakniritiv (nr. 2); grupurile de fete
tinere, radiind de frumusee, suplee i graie, n costume care le avanta
jeaz farmecul juvenil al trupuror, aduc admiraia i extazul n sufletele
spectatorilor (pulsiunea nr. 3 sexual); n fine, grupurile etniceale spor-
thrik>r aparinnd tuturor naionalitilor care compun Uniunea, n costumele
tor tradiionale de mtase i catifea, scnteind in nenumrate culori i scli
piri-o sin^niede frumusee i fraternitate uman, care se adreseaz pul-
siunfi ir. 4}pe eare am numit-o a prietenieisau printeasca
Serghei Ceahotin, Le viol des
foules paria propagande poUtique
(Gallimard 1939, ediie nou 1952)
IV. PROPAGANDA NEAGR:
AMINTIRILE INVENTATORULUI
nopoziie cu propagandistul alb Goebbeis, englezul Sefton Delmer
poate ficonsideiat drept inventatorul propagandei negre, pe ct de rafinate,
in sensu/ originar al termenului pe att de nemiloase. El era la fd de con
tient de posibilitile de dezinformare ak informaiei -tirile afese cu grij
i prezentate cu abilitate formeaz cea mai subversiv propagand-i de
partea care trebuie alocat minciunii: Nu trebuie s minim dect delibe
rat, niciodat din btmphre sau neglijen. Delmer i rezuma tehnica ast
fel; Cea maismpl i eficace operaiune neagr* este aceeade a scuipa
in supa cuiva strignd n acelai timp Hefl Hitier.
Specialistul engleza creat o adevrat coal: sloganul inventafproi-
bil de ctre Departamentul A al KGB pentru pacifitii germani, Besser rot
alstot (mai bine comunist dect mort) le amintete pe acelea concepute de
Sefton Delmer pentru militarii aceleiai zrlieber ein hefler Kreuz als ein
eisemer, sau Wer weiterkampft, kampft gegen seine Kinder (E mai valoroas
o sntate de fier decM o cruce de fier- Cine continu s lupte, lupta mpo
triva propriilor si fii).
Desigur, propaganda neagr nu a cunoscut numai succese, iar Sefbh
Delmer i mrturisete cu umor unele eecuri.
Sa ntmplat, de exemplu, ca scenariile sale s devin compromitoare
pentru nefericiii care participau la ele fr s tie. Conducnd un post de
radio care se pretindea nazist, el nu a ezitat s foloseasc vqrile unor artiti
care nu aveau nimic dea face cu regimul lui Hitier.
OSS'-ul, cu care ncepuserms cooperm, ne-aupus la dispoziie ulti
mele nouti americane n materie de muzic de dans. Au cerut chiar unor
artiti germani, precum Mariene Dietrich, s nregistreze pentru noi cn
tece n german.
Marlene nu avea, desigur; habar de aceast neltorie, creznd c mu-
aca ei era destinat unui programn limba german la Vocea Americii. Atunci
cnd a vizitat Europa n ultimii ani ai rzboiului; a trebuit s fee astfel nct
1. Office of Str ategic Ser vices: ser viciile secr ete amer icane, (n.a.)
56 VLADIMIR VOLKOFF
s nu-i aui vocea la un post nazist de radio. Biata Marlene! Nu a aflat ade
vrul dect mai trziu, dup nbixH, cnd a vizitai Germania i noii ovini au
aruncat n ea cu roii stricate.
Se ntmpl, de asemenea ca adversarul, dei aproape de nfrngere,
s dea dovad de umor i perspicacitate.
Discutasermun plan menit s hruiasc inamicul (SD^rt i Gestapoul)
i si menin sub presiune, intitulat Operaiunea Feriwig, i ne gndi
sermchiar s parautm,ageni Mi - manechine in inut de lupta, dotate
cu petarde care s imite zgomotul pistoalelor automate - cnd tnrul co
mandant de grup al SOE?, un anume Potter, nea sugerat s utilizmporum
beii cltori.
Cred, domnule, ta spusei luiTempler, c dispunem de O rezerv im
portant de porumbei cltori care na folosesc nimnui. Leam puteada dru
mul deasupra Germaniei pentru a le da germanilor care o vor ansa de a
scpa de Hitier, fiirnizndu-le informaiile necesare.
P otier explicat c porumben urmau s fie parautai la sd ni cutii de
carton gurite coninnd, pe lng pasre, un chestipnar privind micrile
de trupe i alte subiecte de interes pentru serviciile de informaii. Sar fi
gsit, de asemenea, i instruciuni pentru hrnirea i adparea porumbei
lor, precum i pentru modul de ataare a chestionarului completat de picio
rul psrii, nainteze a o trimite spre locul de provenien.
Excelent! Dar cred c putem face mai mult, domnule, am spus eu, in
calitate de expert psihologic al comitetului. *A sugera ca, n afara porum-
beilorvu, s parautm i civa mori, fr cutii, dar avnd chestionarele
legafe de picior'- chestionare completate de noi In prealabil..
Templer, cu spiritul su de dev pozna, a izbucnit n rs i a aprobat ime
diat planul
Scopul operaiunii era, bineneles, ca psrile s cad n minile Ges-
tapcHihri, care ar fi ncercat s ghiceasc, dup rspunsurile furnizate, iden
titatea trdtorilor. Rspunsurile trebuiau formulate in aa fel nct Ges-
tapo-ul s ajung s aresteze pe unii dintre membrii cei mai importani ai
Partidului - cei mai susceptibili de a pactiza cu Aliaii n ultimul moment
Dac porumbelul mort era cules de un simplu civil care nu-1ducea la poli-
L Sicher heitsdienst ser viciul de secur itate (ger man). (n.a.)
2. Special Oper ation E xecutive, (ni)
Dezinformarea, arm de rzboi 57.
ie, aceasta ar fi mtrit ideea c unii membri plasai sus n ierarhia Palidului
simiser suflul schimbrii i kr fi indtat pe civilul respectiv s procedeze la
fel
Exist totui o problem, domnule, i-amspus lui Templer. Cums
parautm un porumbel mort fr s se zdrobeasc n cdere? Pentru c
o pasre rnit n zbor, sau chiar numai obosit, nu se strivete la sol dac
se prbuete.
Comandantul de grup Potter a promis s reflecteze asupra acestei ches
tiuni, iar eu amprimit autorizaia de a pregti chestionarele -cu i far rs
punsuri.
Porumbeii au fost, ded, eHberaii la momentul dorit i recuperai de c
tre germani Muli dintre d s-au napoiat cu chestionarele completate de
corespondenii notri germani Unul, fos, a rewenitla huubarie cu o foaie
aMfo chip de rspuns, p^care erau mzglite aceste cuvinte Lam mn
cat pe frate-su la dna. Defidos! AteptmrestulfomiHd!.
Dar succesele lui Sefton Delmer ii ntreceau cu mult eecurile.
Goebbeis nsui ne-a furnizat pretextul unei operaiuni mpotriva itali
enilor. OttoSkorzeny i echipele lui de comando SS tocmai l rpiser pe
Mussolini de la grupul de antifasciti italieni care l capturaser, i fi permi-
sesera s instituie n nordul rii un guvern fasdst republican sub protec
ia lui Hitier. Goebbeis fi oferise imediat o staie radio pentru a continua s
nflcreze poporul italian.
Acest postfosdstjunctiona de la Mtinchen, simultan pe dou frecvene
de unde scurte, pe durate intermitente de cte o jumtate de ori Amesti
mat c doctorul Goebbefe se dovedea cu totul Hpsit de generozitate fo de
Duce, nct am deds s-i compensez zgrcenia oferindu-i lui Mussolini o a
treia staie radio care emitea, la fel ca i celelalte dou, pe unde scur te.
i-amsugerat lui J ohn Skeaping,J egul meu britanic nsrcinat cu sec
torul italian, c tot ce aveamde fiicut era s captmnceputul programului
difuzat de la Miinchen t s4 prelum pe staia noastr, pentru ca, la mo
mentul oportun, si ntrerupem i s transmitempropriile noastre poveti.
Dup aceea, nu aveamdect s rdum legtura eu MUncheiHd i si lsam
s-i termine programul de pe emitorul nostru.
Foarte bine, ase John, dar cumo s reuii s gsii brea i s com
binai cde dou programe fr s se observe?
Operaiunea sa dovedit a fi mai puin dificildect crezuserm. Oricum,
italienii de la Miinchen neau uurat sarcina. i mpriser programul vor-
58 VLADIMIR VOLKOFF
bit n trei seciuni separate ntre de prin intervale de muzic militar i pa
triotic. Tot ce aveam de Scut era s prelum legtura dup prima parte a
emisiunii lor i s introducem propria noasti muzic i tirile noastre, n -
momentul n care ei ncepeau a doua parte Problema era s reuims ne n
trerupem emisia n mijlocul unui alineat pentru a preda legtura Miinchen-u-
luiatunri cnd acetia a difuzau cd deal tidlea segment de program. Toate
acestea v par complicate? De fapt, chiar erau, dar, dup dou sptmni de
repetiii serioase, eram pregtii aveam parte de ode mai bune vod cu
putm:dd prizonieri de rzboi care, nainte de a fi nrolai n arinata itali
an, fuseser craimdpofeaoniti la Radio Italia.
Speram n fehil acesta ca asculttorii italieni care cutau postul Ducdui
pe aparatele lor de radio a ne capteze frecvena din greeal, i chiar aa
sa i ntmplat, spre marea noastr satisfacie*
La doar cteva zile dup nceputul operaiunii, oamenii Ducelui de la
Mtinchen au trebuit s nege cu nverunare monstruozitile pe care pos
turile de radio cfinhimeantreag le puneau pe seama lor. Sau ocurcat pn
la urm att dejare n propriile lor dezminiri i contradezminiri, nct
Goebbds a fost obligat sa siqxime aceste staii de propaganda, oferindufe,
n schimb, un timp de antena o cadrul postului bavarez pe unde medii, spre
marea disperare a miinchenezibr, care se vedeau astfel privai de emisi
unile lor de varieti - nemulumire pe care nu am ntrziat &o exploatm
n profitul nostru.
Mi-e ruine s mrturisesc aid c una dintre gafele comise de Radioul
Fasdst Republican (al nostru) a fost atitudinea inutil grosolan i insult
toare la adresa SanctitiiSale Papa. O alt greeal a fost anunarea inten
ia guvernuM italian dea deratoriza lira, provocW o agitatie extraordinara.
Ampublicat, de asemenea, un presupus aranjament, conformcruia Ali
aii desemnaser o zon de graie*, pe care promiteau s n-o bombardeze,
ca refugiu pentru locuitorii oraelor industriale din nordul Italiei. P entru a-
ceasta, am difuzat declaaia indignat a lui Mussolini, care i critica pe ne
demnii ceteni vinovai de ai fi abandonat lucrul pentru a se refugia n
zonele aa-zis de graie
Fivpagaada neagr este ia f de ndeprtat de rzbohd diplomaticpe -
ct este de cavalerism.
Atunci cnd Goebbeis a declarat c urma s se distribuie prin avion ali
mente i aocofet pentru mundtorn din uzine {pentru a-i readuce pe gre-
Dezinformarea, arm de rzboi
vid la lucru), noi am rspndit zvonul c dulciurile conineau unintritor
precum Pervitinul, menit s-i stimuleze pe lucrtori i s lemreasc pro
ductivitatea.
Aflnd c famiHik bombardate n timpul raidurilor teroriste asupra
Hamburgului erau evacuate spre est, in Polonia, Cehoslovacia i Rutenia,
aminsinuat c aceste regiuni erau bntuite de epidemii de febr tifoida, ho
ler i turbare Amprocedat la fel n cazul taberelor speciale, Kinderiand-
Verschickungslager, unde erau trimii copiii evacuai Desigur, o fceam
n mod discret, n anunuri de Mul acestuia: Doctorul Conti, ministrul s
ntii Reichului, i felicit pe ofieriknediti din taberele de copii Gau Wa-
land pentru devotamentul exemplar cu care au tratat epidemia de difterie
care s-a declanat printre copiii pe care 5 aveau n grij. Domnia sa i ex
prim sperana c penuria trgic de medicamente va putea fi depit,
c raia mortaMii va putea fi stopat la o medie de aized de decese pe sp
tmn.
Nu am obosit niciodat sa-i avertizm pe asculttorii notri din Wer-
machf asupra soarbei care le pndea familiile. i lsams-i imagineze ce le
puteau face aceti demoni - efii Partidului -- soiilor lor,-dac ei aveau ghi
nionul de a muri luptnd pentru Fiihrer Vaterland.
Sefton Delmer insist asupra faptului c propaganda neagr, nu este efi
cace dect o dal cu trecerea timpului: o singura operaiune este rareori fruc
tuoasa. De asemenea, este indispensabila cooperarea cu organele de pro-
pagand alb i cele de aciune terorist, ca s nu mai vorbim de falsifica
torii de profesie sau de astrologi.
n timp ce4 ascultam pe aceti tineri aristocrai polonezi vorbindu-mi
clduros despre ultimele baruri la mod din Londra, ani venea greu s cred
ca, doar cu o sptmn nainte, editaser la Cracovia un ar german favo
rabil Aliailor, s i c acest tnr comel englez m grbea sinstalez o nou
reea radio clandestin, pentnic slovenii aruncaser n aer macazurile grii
de triaj din Laibach cu o zi n urm. Ajunsese sa m jeneze respectul pe care
mii artau aceti experi ai sabotajului, crora eu le expBcamposibilitile
pe care munca tor le oferea propagandei
Insistamcu trie asupra unui punct de fiecare dat cnd ucideau un ger
man, le ceream saJac ta aa fel nct s par c fusese uts de compatrioii
lui. Dorin ca Hitier i Gestapo s cread c nu se confrunt doar cu o re
zisten francez sau polonez, ti i cu o rezisten antmaast german.
VLADIMIR VOLKOFf
Spre marea mea uurare, s-au raliat eu toii punctului meu de vedere i
au depus la fel de multe eforturi pentru executarea planurilor ca i noi pen
tru a le concepe.
Exemplele nu lipsou: circula o broura care i ncuraja pe soldaii ger
mani s dezerteze n Elveia sau Suedia, foarte asemntoare cu acele ma
nuale de propagand furnizate ofierilor de OKW sub titlul Mitieilmgen fur
die Trappe (Informaii pentru uzul trupelor). Amreuit s confecionm o
bfoura cu acelai format, acelai tip de hrtie, aceleaicaractere tipogra
fice i acelea ntorsturi ale frazei ca i originahiL Discutam problema cre
terii numrului dezertorilor spre rile naitre, chemnd ofierii si dubleze
vigilena. Ideea era s lsm aceste brouri n locurile n care un ofier ger
man le-ar fi putut rtci i un simplu soldat le-ar fi putut gsi O brour
ca aceasta, le spuneam oamenflormel'esie mult mai eficace dect orice
altceva am putea inventa ca propagand direct.
Imaginaserm i up afi ca acelea distribuite de poEja militar german.
Arta o fotografie prost tiprit a unui soldat german cutat pentru omuci
dere. Descrierea individului in Steckbrief, ca i portretul su erau ndeajuns
de vagi pentru a i se potrivi oricrui soldat sau ofier german n uniform.
ErwinBauer, anuna afiul, a fostvzutpentru uftima oar la Oslo n uni
form de cpitan din LuSwaSs, i chiar n uniform de Sonderfithizral par-.
Udului. Textul preciza c brbatul era un criminal periculos care trebuia
predat viu sau mort poliiei militare. Aceasta era, desigur, o incitare Ia a trage
asupra oricrui soldat german, care li se adresa i norvegienilor, deoarece
afiul era redactat att n german, ct i n norvegian
Amobinut rezultate excelente n Norvegia datorita acestui proce
deu, le explicam eu vizitatorilor. Reeaua de rezisten Haugesund a
reuit sai procure timbre potale de Ia Kbmmaadmtura local i s le dis
tribuie n diferite locuri, inclusiv la popota ofierilor germani dintr-un hotel.
Sau distrat pe cinste pn cnd au reuit nemii s descopere neltoria.
Dac vrei s procedai ca ei, v putem furniza timbrele potrivite, n cazul n
care nu le avei deja.
n general, vizitatorii mei aveau tot ce le trebuia. M surprindea s vd
ct de bine erau dotai, mai ales fa privina fabricrii actelor false.
Nid noi nu ne puteam plnge. Facuserm progrese fa de luna mai a
anului 1941, cnd, n lipsa caracterelor tipografice adecvate, nu eram ca*
pabifi s producem nid mcar o pagin din Vdlkischer Beobachter. Acuma
aveam propria noastr echip de falsificatori n stare s reproduc orice do
cument german, de la ordine militare pn la timbre potale i cartele de ali
mente. . .
Dezinformarea, arm de rzboi 61
Artizanul acestei schimbri era un anume Armin Huli. Provenea din*
tr-o unitate de baloane durabile era tipograf de meserie, bine pus la punct
Cutehnicile germane n domeniu. nainte de rfcoi mergea regulat n Ger
mania pentru a cuta specimene tipografice, pe care le aducea n bagaje
laolalt cu ziare, bilete de tramvai, avize ale poliiei, formulare administra
tive, hrtie de scris, hrtie comercial etc.
Huli avea marele avantaj de asti unde se gseau, n Anglia, caracterele
tipografice de care aveamnevoie. nainte de rzboi, tipografi englezi impor
taser o mare cantitate de caractere nemeti, dar acestea erau rspndite
peste tQt n ar; el a reuit treptat, s constituie un arsenal formidabil de
seturi de caractere fii camera sa-secref. mi amintesc c o dat, cnd co
lecia sa nu era complet nc, a vizitat ase tipografii n dou ale pentru a
gsi literele necesare contrafacerii antetului de la Reichsbank Rezultatul
final a fost absolut identic cu originalul, i nu ar fi pututfi obinut it un spe
cialist precum HuIL
Acesta cunotea foarte bine i industria britanic a hrtiei, i fi fcuse
pe fabricanii englezi s reproduc hrtia i filigranele nemeti
tia, de asemenea, s ccmtrafac semnturi i scrisuri de mn. Am avut
o dat nevoie de falsificarea unri scrisori a hii Krafft, unul dintre astrologii
lui Goebbeis. Huli a executat un fols perfect n trei zile. -
Dar cum Dumnezeu ai Scut de data ast? km ntrebat, fascinat de
tehnica sa. O, rspunse Armin cu un aer detaat; m-amdus la un prieten
de la ScotiandYard i km ntrebat dac nu cunoate un falsificator bun do
ritor ssei slujeasc ara. Mia dat numele unui artist care executa o pedeapsa
cu nchisoarea la Wbrmwood Scrubs pentru fols i uz de fals...
Armin HuH era, de asemenea, deosebit de talentat la reproducerea tex-
tdor tiprite de membrii micrilor de rezisten dintro celul. i instalase
o pres mic fir birou i* n unde seri, tiprea manifeste de sabotaj; fVetin-
dea c nid un tipograf profesionist n-ar fi putut laceo treab att de proast*
Adevrul este c Hufl era un perfecionist Privea cu un dispre suveran
lucrul prost fecut al colegelor si nemi angajai de Goebbeis sau Walter
ScheUenberg. I-amartat o dat un prospect antisemit in octavo, gsit n- l
tr-un bar din Soho. Broura'mi se prea autentic: tampila, formatul/carac
terele, totul corespundea produciei englezeti Lui HuH nu kt trebuit dect
s arunce o privire ca s constate neltoria. A scos din buzunar un metru
de tmplrie, a msurat prospectul i m-a anunat A fost fcut n Germa
nia. Este: un linotip Bodoni ca acelea pe care le folosim n ara noastr, dar
corpul de liter este nemesc, provine dintro matrice Didot, este puin mai -
62 VLADIMIR'VOLKOFF
mare dect cel englezesc i las un spaiu mai larg ntre linii. Elementar,
drag Watsonk Dar vtii nu folosii tot un corp de liter Didot pentru falsu
rile voastre?, am ntrebat, uluit Bineneles, replic Huli, cu un aer indig
nat Primul lucru pe care l-amfcut, atunci cnd m-amapucat de treab,
a fost s reconvertesc matricele noastre conformetalonului Didot.
Nu putea fi ncuiat to nid un feL Era ntradevr un as al falsului.
Dei lucrul cu radioul ne sofieita cu prioritate, n primii ani de rzboi am
produs mari cantiti din ceea ce a nunu'teratui neagr. Reunise
rm un anumit numr de dovezi pe care le furnizamclienilor notri din
rezisten. Le numeam dovezi deoarece, sub o form documentar, n
treau zvonurile i campaniile pe care le lansam pe postul de radio.
Ampus la puncto etichet de grosimea und farfurii de dulcea cu ins
truciuni pentru modalitatea de a sabota un submarin cu motor DieseL Ara
vndut aoeste etichete reelelor de rezisten norvegiene, care leauBpit pe
submarinele germane ancorate la Bergen i Trondheim. Sperams-i con
ving pe polonezi s procedeze la fel la Gdynia i pe francezi la Lorient i
Saint-Nazaire.
Scopul operaiunii nu era att incitarea la sabotaj a echipajelor subma
rinelor - dei aceasta ne-ar fi Scut cea mai mare plcere - d nelinitirea i
subminarea ncrederii serviciilor germane de informaii, diminuarea spiri
tului lor combativ.
De asemenea, i-amnvat penemi cum s obin concedii medicale.
Amredactat un mic manual care putea lua forma unei cri de rugciuni, a
unui manual de educaie fic, a mersului trenurilor, aunui almanah sau
chiar a unei brouri intitulate Krankheit retter von Dr. Med WHhdm Woh-
ltat (Boala v salveaz, de Dr.Wflhelm Binefctorul).
Am invoitat i o foi special deigar pe care o strecuram n interio
rul unui pachet de totun destinat fumtorilor care i ruleaz igrile. Aa
cum n falsele manuale de educaie fic, mers al trenurilor sau cri de nt
gduniprimete pagini erau identice cu cele ale originalului, i n pachetele
de tutun, primele foite de hrtie erau autentice. Deabia dup aceea preau
cele coninnd instruciunile medicale.
Metodete pe care fe recomandampenlrii simularea bolii fuseser inven
tate de doctorul McCurdy, psihiatru launivereitateaCambridge.
Doctorul McCurdy punea dou condiii fundamentale: 1. Chiulangiul
trebuia s-i lase medicului impresia ca-i prea extraordinar de ru c &a
mbolnvit; 2. Nu trebuia si explice medicului de ce sufer. Un simptom
descoperit de medic valora ct zece propuse de ctre padent
Dezinformarea, arm de rzboi
Manualul enumera apoi simptomele pe care pacientul trebuia s le lase
descoperite de ctre medic n timpul consultaiei. Aceste simptome nu erau
Hasifir ate n funcie de tipul bolii, d de durata concediului solicitai; de pa
cient scurt, lung sau definitiv.
n aceast operaiune, scopul nostru este dublu, leam explicat olie-'
rilor md. 1. ncurajarea chiulului. 2. Indtarea medicilor germani informai
de existena brourii la a vedea chiulul acolo unde nu e. Amsperana c,
n acest moment chiar, numeroi oameni cu adevrat bolnavi sunt trimii la
lucru i i vor transmite bolile mai departe, pentru c doctorii cred c au
de-a face cu nite prefcui.
Clienii md din rezisten considerau aceast idee genial.
Din pcate, lucrurile nu au mers aa cu mteimnchipuit Autoritile ger
mane au fost att de impresionate de posibilitile coninute de micul ma-,
nual al doctorului McCurdy, nct au deds s-l traduc pentru a4 rspndi
n liniile englezeti i americane. Aceast versiune a operd noastre a si t -
praweuft chiar i razboiiM Pentru o sum rotunjoar, se puteau gsi exem
plare din ea la Londra n 1952.
Un alt exemplu al literaturii negre pe care ncercam so vnd clieni
lor md din strintate: o revist de astrologie intitulat Zenith. Armin HuH
obinuse un rezultat superb prin fotocopierea reclamelor pubBtitare din re
viste astrologice germane originale. Textul era scris de un celebru astro
log de origine german, Louis de Wohl, pe care l vizitamn apartamentul
su (fin Athenaeum C ourt de fiecare dat cnd mergeam la Londra.
Era un personaj cu un aer sinistru, purtnd uniforma de cpitan al ar- .
matei engleze, iar munca mea consta n convingerea acestui nou Nostradar,.
mus c astrele nu se mpotriveau proiectelor noastre subversive. Imediat
ce ncercams le orientez cursul msensul dorit, l vedeam c m fixeaz cu
un aer teribil, i c-mi spune n engleza sa gutural, dup un calcul rapid efec
tuat pe un vraf de hri astrologice scoase dintro comod Chippendale:
Nimic nu e greit n ceea ce spunei, dragul meu. S-ar putea chiar s
se ntmple cfcvan sensul acesta...
Urmau cteva fraze alambicate pe care mi-ar fi fost greu s le reproduc,
dar pe care te ascultamcu cea mai mare serioatate. Si asta deoarece stro-. '
logul meu mi lsa impresia c, n pofida urii sale fadde Hitier i de naziti,
nu i-ar fi prostituat tiina n scopuri subversive. Era doar o pur ntmplare
dac sugestiile mele coincideau cu previziunile lui.
' Fr ndoial, de Wohl era un artist n domeniul su, iar revista Zenith
a reprezentat un atu considerabil pentru lupta pe care o purtam Ea coninea,
64 VLADIMIR VOLKOFF
pe lng horoscoapele principalilor conductori ai Reichului, previziuni asu
pra operaiunilor aviaia i submarinelor, precum i tot felul de alte predicii
obinuite n acest fel de publicaii.
Respectul pe care l purtam integritii intelectuale a neleptului no^ru
nu m mpiedica, totui, s antedatez unele numere dici Zenith pentru a in-
chide previziunile exacte ale unor evenimente care avuseser loc deja. n
acest fel, am pronosticat nfrngerile de la El-Alamein i Stalingrad ntr-un
numr din Zenith datat iunie 1942 i tiprit n martie 1943. Eram de prere
c acest mksuberfugiu urma s dea mai mult greutate prediciilor noas
tre viitoare.
Cumle furnizamdovezile clienilor notri? Prin canalul folosit de SOE
pentru transporturik de arme: ne streeuram documentele n spaiile dintre
putiibombe, i de aceea era foarte important ca ofierii s cunoasc sco
pul i semnificaia acestorbuci de hrtie, pentru a nu le arunca.
Polonezii erau cei mai abiB n acest gen de activitate. P ornind de la ba
zate lor din Pofonia, parcurgeau fotregul teritoriu al ReidHiM Lor le era n
credinat sardna dificil de a franca scrisori din teritoriul german Trimi
teau diferitetorziare.de provine matriefecuyutonri crora noi contrat-
ceammesajele uneia dintre ageniile de pres ale lui Goebbeis, dar Danziger
Vorposten a fost singura publicaie n care mi-a fost dat s dtesc un articol
de-al nostru. Acesta, sots cu ocazaceld de-a dndzecea aniversri a ami
ralului Doenitz, era perfect ortodox, cu excepia unui rnd: Datorit pier
derii a treizeci de submarine pe lun in medie, amiralul inapierdut puin din
vigoarea i prospeimea tinereasc (Jugendfrische uod Sdindd).
Desigur, polonezii fceau i lucruri mai serioase dect aceast operai
une de ntristare a amiralului Doenitz. De exemplu, trimiteau scrisori ru
delor soldailor germani decedai de curnd n spitalele militare din Italia.
Din fericire pentru noi, directorii spitalelor germane telegrafiau in clar au-
toritQor locale naziste din Germania, cerndufe s anune familiile celor
disprui Aceste telegrame, interceptate de polonezi, ne ofereau informa
iile' de care aveam nevoie: numele soldatului, adresa rudelor, numele spi
talului i
Concepeam, apoi, un text emoionant, scris de mn pe hrtie cu ante
tul spitalului german Scrisoarea era Scul s provin fie de la un camarad,
fie de la o infirmiera care ki asistat pe muribund n ultimele sale momente
i a fost nsrcinat s comunice decesul familiei sale. n termeni sfietori,
aa-zisul prieten descria agonia soldatului, ataamentul su pentru Ftfhrer,
credina sade nedintit n victoria final etc. Apoi, cu un aer nevinovat, e
Dezinformarea, arm de rzboi 66
meniona n post-sqriptumun obiect de valoare pe care muribundul ar fi do
rit s-l ncredineze familiei. I-afost dat Ortsgruppenleitemlw obiectul cu
tare - care v va fi nmnat fie de ctre el personal, fie de un reprezentant
al su.
Apoi, o dat ce scrisoarea ajungea la destinatar i i fcea efectul, intra
n aciune Soldatsender-vi. i criticamacolo pe Leichenflederer (jefuitorii
de cadavre), care nu ezitau s deposedeze de bunurile personale oameni
care i dduser viaa pentru ara lor. i, bineneles, nu ne lipseau nid nu
mele, nid exemplele...
Ne foloseamde aceeai tehnic pentru a anuna familiile celor care nu
muriser n urma rnilor; d fuseser victimele unor omudderi voluntare.
Medicul nazist al spitalului estimaser rnitul nu avea nid o ans de vin
decare pn la sfritul rzboiului, astfel nct ceruse ca patul acestuia s
fie eliberat pentru ali padeni, cu rni mai puin grave.
n general, nu ne foloseamde bombardierele RAF pentru a ne rspndi
literatura.. Aceast metod ar fi funcionat pentru difuzarea propagandei ofi-
dale, dar, hi cazul nostru, ar fi trdat proveniena strin a materialelor pe
care doream, dimpotriv, s le facem s par din partea locului. n plus,
dovezile noastre, dup cum le numeam, trebuiau s fie plasate n locuri
uor accesibile nemilor, pentru aceasta aveam, ded, nevoie de agenii re
elelor de rezisten.
Amrecurs, totui, la serviciile RAF n dou mprejurri: pentru distrk
buirea falselor cartele de.raionalizare a alimentelor i pentru rspndirea
unor brouri tiprite pe hrtia specific Luftwaffe, i care trebuiau s par
trimise de unii camarazi ai asului aviaiei germane, Werner Mijlders.
Armin HuH falsifica deja de ceva vreme cartelele de hran germane.
O fcea la cererea prietenilor notri de la SOE,care aveau nevoie de de pen
tru cltorii care acionau n Germania Atund cnd am vzut pentru prima
dat aceste cartele pe biroul lui Armin, am crezut c erau autentice.
Ai putea contraface aceste cartele? km ntrebat, explicndu-i c, dac
reueam si convingempe cei de la RAF s le lanseze deasupra Germaniei,
amfi dat o lovitur serioas sistemului de raionalizare al lui Hider.
Mi-e team c nu le putei avea, zise Armin. '
De ce? tiu c nu suntem autorizai s falsificmbancnote, dar e vorba
de cu totul altceva...
Nici nu se pune,problema. Aceste carteje le aparin celor de la SOE.
Sunt falsuri, i le trebuie pentru*agenii lor
66 VLADIMIR VOLKOFF
Artai-mi originalele, am cerut, nencreztor.
Armin mi le puse n fa.'Nu puteau fi deosebite de cele fale. Culoarea,
granulaia hrtiei, filigranul, toate mi preau absolut identice. Era un mi
racol. Am deciss supun planul meu celor de l SOE, fiind convins c ei
m-ar fi ajutat dac ar fi'avut cunotin de el. i chiar aa s-a ntmplat
C omandanii SOE erau rezervai asupra unei singurechestiuni: nu tre
buia s lansm ultimele loturi de cartele asupra Germaniei. Le pstrm
pentru oamenii noti care lucrez acum acolo, mi-a explicat un colonel. De
altfel, nu vrem ca nemii s afle c noi primim cartelele lor de hran aproa
pe n momentul n care ei le emit.
n locul ultimului lot, mi-a Oferit cupoane de cltorie valabile n ntreaga -
Germanie. Nu aveau dect un defect- urmau s expire n curnd. Le-am
acceptat cu entuziasm. Armin a tiprit o mare cantitate, pe care RAF a rs
pndit-o rapid deasupra Germaniei E, totui mai bine dect s le trimitem
bombe, mi spuneam.
Goebbeis a fost att de marcat de acest truc perfid, nct am tiprit mi-
lioaire de copil Dup aceea, cd de la SOE n&au permis s folosim i cupoa
nele mai recente, nu doar pe cele a cror dat de expirare se apropia.
Armin pusese la punct o tehnic de falsificare cu totul i cu totul admi
rabili Imediat ce afla de la SOEc se pregtea o nou emisiune de cartele
alimentare germane, i reunea n biroul su pe tipografi i pe fabricanii de
hrtie. Acolo, tipografi i imprimau plcile offse iar fabricantul de hrtie.
pregtea un filigran special pentru cazid n care nemii i-ar fi schimbat mo
delul i ar fi fost necesara o nou serie. Operaiunea se desfura ntr-un
ritm att de nebunesc, nct cei de la RAF puteau s distribuie falsurile noas
tre n zilele imediat urmtoare editrii de noi cupoane de ctre serviciile ger
mane de raionalizare a hranei.
CID-ul german a trimis o circulara ctre toate birourile sale pentru a le
pune n garda P e 14 ianuarie 1944 au publicat un mesaj n care semnalau
diferenele - puine la numr - dintre cafelele labe a cele adevrate. Aceste
diferene erau, ns, att de subtile, nct distingerea lor presupunea instru
mente pedale, iar comercianii preferau s vad falsul chiar i acolo unde
nu era. n orice caz, aceast circular a poriei constituie un tribut remarca
bil pentru ingeniozitatea lui Huli i a echipei sale.
Goebbeis avea i el, o imaginaie bogat; atund cnd i-a dat seama c
tipografii germani nu4 ddeau decaptluiHuD orictdedesarfi srhimhat
modelele cartelelor, el a pus la punct o stratagem pe care o consider ca
pe una dintre cele mai ingenioase din ntregul razbol P entru a dovedi ea
Dezinformarea, arm de rzboi
.67
falsurile lansate de RAF erau stngace i uor de detectat, i bune-sai tri
mit in pucrie pe cei care le utilizau, le-a caut tipografilor si sa imprime
i ei cupoanefalse, dar intr-un mod att de grosolan, inct neltoria s fie
vizibil de departe. Dupa acea, le-a artat n cadnil reuniunilor partidului din
toata ,ara, ca mrturie a nepriceperii lucrtorilor englezi.
Aveam mult admiraie m vremea aceea, ca i acum, pentru ingeniozi
tatea micului doctor, care reuise deseori s rspund cu aceeai moned
la aciunile mele. Aceasta nu ta mpiedicat pe milioanele de nemi care sau
folosit de cartelele nostre s-i mreasc raia zilnic de calorii.
Atunci cnd Armin HjiU sa dus ta Germania n vara lui 1945, oferul su
neam ki spus cum, urmrit de Gestapo, supravieuise vreme de ase arii
cu ajutorulcartelelornoastre de brnza EI nu tia c vorbea cu falsificato
rul ^ persoan. ;
Legenda mediocritii falsurilor englezeti, pusa n circulaie de Goeb
beis, persist i astzi n Germania.
Spuneteni, domnule Delmer, m-a ntrebat recent un tnr german
la Hamburg, n-ar fi fost mai bine ca englezii s fac n aa fel nct carte
lele false pe care le rspndeau s fie utilizabile?
I-amdezvluit adevrul
Sefton Delmer, Operation Radio note
' (Flammarion 1965) _
V. INTOXIC AREA - DE UN EXP ERT N MATERIE
Pterre Nord - alias colonelul Andre BrouillarddelaAlDoilea Birou de
Informaii - afirm c Frana a fost prima putere care a practicat mtoxica-
rea n mod sitematiq chiar i afacerea Dreyfus ar fi fost urmarea regre
tabil a unei nscenri toxice. '
Cutnd si explice cititorului semnificaiile intoxicm, Nord repoves
tete Cartea Estherei.
P erfeciunea absolut a intoxicrii moderne, ba chiar, a spune, codi
cele Biroului l Doilea, valabil dup zeci de veacuri, se gsete n C artea
Estherei. Aceasta permite o mai bun nelegere a anumitor evenimente
contemporane nou.
CA R T E A LUI E ST HE R E ST E CA R T E A INT OXICR II POLIT ICE
Permitei-mi s v spun povestea dintr-un punct de vedere diferit de cel
al lui P atine, cu mult mai puin talent, desigur, dar cu o rigoare istoric, sau
biblic, mai strict.
P uternicul Asuerus domnete suveran (fin India pn n Etiopia. n acest
imperiu imens, evreii sunt dispersai, dispreuii, oprimai La Susa, n ca
pital, evreul Mardocheu leag relaii nepredzate,Sr ndoial de afaceri,
cu eunucii de la P alat C u complicitatea lor, reueete s-o impun ca regina
pe verioara sa Esther, ascunznd tuturor, inclusiv regelui c aceasta este
evreic Sun plauzibil, nu-i aa? Este mai greu ca un so s descopere aceas
t origine-la soia sa dect invers. Aceast disimulare este mrturisit n ca
pitolul D, versetul 10, i repetat la versetul 20. Detaliul este crucial Citez:
Esther nu aficut cunoscute nitipoporul cruia fi aparinea, nici familia.sa,
cad Mardocheu i ceruse s jure c nu va spune nimic.
Vom constata dea lungul acesta lucrri c nimic nu s-a schimbat, din
vremurile biblice, n condiiile iniiale ale unei mari operaiuni de intoxicare:
la sfritul secolului XX, acestea, primordiale i sine qua pn; constau nu
doar n introducerea frauduloas a unui agent extrem de sigur n rndurile
inamicului, ci i n plasarea sa ntr-un loc ct mai nalt al ierarhiei. C a n acest
caz, unde o domnioar din familie ajunge m patul regelui, cu titlu nfirfrl, le
gitim i prioritar. C e poate i mai bun dect att? Nid unul dintre efii sau
Dezi nf ormarea, ar m de rzboi 69
colegii mei nu a dat o asemenea lovitur, mergnd doar pn la ealoanele
de subaltern ale adversarului
Mardocheu, cruia m scap nimic, descoper un complot murdar al
eunucilor, complicii si, pentru nlturarea lin Asuerus. Atunci, (capitolul
II, versetul 22), a informat-o pe regina, iar Esther a repetat totul regelui.
\bm vedea c astzi primul demers al unui agent de intoxicare o dat
infiltrat este s4 aduc adversarului care mai trziu va trebui nelat infor
maii reale i utile, adic marf bun, dup cum spunem noi. i aceasta
cu riscul de fri sacrifica prietenii i interesele. ncrederea inamicului trebuie
ctigat cu orice pre. Maestrul nostru Mardocheu egungnd la acest ni
vel prin intermediul Estherei, de-acum poate ncepe s lucreze serios.
Ocazia i se ivee atunci cnd favoritul Haman, strmoul antisemii
lor naziti, Himmleral timpului su, obine de la Asuerus autorizaia de a
ucide toi evreii din imperiu. Ei bine, dai Faimoasa soluie definitiv era .
deja formulat! (capitolul DI, versetul 11).
n triumf sau sacrificiu, a veniti ziua de glorie a Estherei. Numai ea
poate salva Israelul/schimbnd gndurile lui Asuerus. C artea afirm, expli
cit, c Mardocheu a prevzut-o i a dorit-o, c a fcut din Esther, n mod sis
tematic i deliberat, un agent tipic de intoxicare.
Atunci cnd biata i fragila femeie ezit s intervin de teama eecului
- i trebuie remarcat c avea i de ce, ntruct soul su no mai onorase
de treizeci de zile (capitolul IV, versetul 11) - Mardocheu o instig: Cine
tie dac n-ai devenit regin tocmai pentru timpuri ca acestea?
C ine tie? Mardocheu, desigur, acest btrn ipocrit Aficut tot posibi
lul n acest scop, n special prin instruirea tactic i tehnic a Estherei. Iat
dovada formal:
Ea fece astfel nct (capitolul VD, versetul Asuerus s4 surprind pe
Haman, care, o dat n viaa, nu avea nid o intenie necinstit, ntr-o postur
scabroas i licenioas lng ea, pe un divan. Versetul 9 nu menioneaz
dac ea a strigat ca din gur de arpe ca sfi alerteze soul dar parc pu
tem auzi acest strigt din negura veacurilor, nu-i aa?
Ei poftim! strig Asuerus. Merge pn la a o violenta pe regin n pa
latul meu!
Bilan: Haman - spnzurat P oporul lui Israel - salvat Mardocheu - nu
mit imediat prim-ministri. Victoria evreilor a fost att de mare, nct (capi
tolul M, versetul 17): ...chiar i un mare numr de oameni aparinnd al
tor popoare din imperiu au devenit evrei, n asemenea msur le inspirau
evreii respect.
70
VLADIMIR VOLKOFF
Am nceput cu aceasta deoarece e ntotdeauna nevoie s ne fixmun
scop nalt i idealist Toate serviciile secrete din lume vor visa la acela atins
de Mardocheu, darnuflvor atinge niciodat, Asuerus simbolizeaz victima
rzboiului subversiv profetizat de Mardocheu.
cnd m gndesc c n 1913 refuzam indignat rolul lui Mardocheu n
piesa montata de bunul meu profesor de literatura, dL Dumont, i m rugam
plngnd s fiu lsat s fl joc pe Asuerus, sub pretextul c eram mai mare
i mai voinic, in vreme ce acum Asuerus nu mai este, nochii mei, dect o
biat paiandrgostit, iar Mardocheu - maestrul neegalat geniul uneia
dintre profesiile mele! ..
La sfritul anului 1938, constatnd ca btlia contraspionajului defen
siv era pe calea cea bun, dac nu de& ctigat, comandantul ScMesser i
cpitanul Paiflole att avut curajul intelectual de a elabora nu doar planuri par
ticulare, di o doctrin general a Gontragionjgului ofensiv, n special a apo-
geului acestuia, intoxicarea.
Dup nfrngerea din 1940, originalul i puinele egalate acestui docu
ment au fost distruse. Oare se va crede c sunt un specialist abuziv dac
voi spune c este o pierdere istoric? P entru a m judeca, ateptai s citii,
n partea a patra a acestei cri, despre serviciile efectuate de tovarii md
o dat cu reintrarea Franei n rzboi, n 1942. Poate atund v vei da seama,
ca i mine, c una dintre cauzele reuitei lor a fost o unitate doctrinar evi
dent, C eea ce fusese distrus nu era dect o bucata dehrtie. Unitatea de
gndire fusese realizat, i unitatea de aciune j pregtit.
Ca dovad, dup exact treized de ani, Paiflole i ai mine, discutnd afa
ceri n mod excepional i spedal pentru realizarea acestei cri, ne-am
apucat sa recitm acest catehism. Nu uitaserm dect felul predsn care
fusese redactat
Esenial era aceast idee de rsunet care ar fi putut prea arogant sau
derizorie nainte ca arhivele s fie deschise ncepnd cu 1945: scopul final
al <Ymtr agpinyi1iii nfenar e pgto ite a-i fur niza noi nine T naminitiii intnr -
maiile care fl vor fece s se ndrepte spre pierzanie
C de dou condiii ale eficacitii oricrd intoxicri, fixarea preds a sco
pului de ctre ef i executarea dirijata metodic de ctre un organism mi
tral, etau afirmate cu trie. Am voririt ndeajuns depre aceasta.
Cea dea trda condiie este calitatea agentului Aceast chestiune trebuie
abordat printr-un studiu psihologic, deoarece executantul era ntotdeauna,
Dezinformarea, arm de rzboi 71
n acea vreme, un singur orft Se slujea de:macosurii, dar niriuna mtl putea
nlocui complet; daca astzi se spune c mecanica are valoarea omului care
a inventat-o, atunci ea nu valora dect att ct valora cd care o folosea.
Schlesser i PaiEole au nceput prin a clasa, defini i ierarhiza cele trei
categorii de misiuni din rzboiul de informaii, punnd apoi pentru fiecare
ntrebarea: Cine o poate ndeplini? P e rine trebuie s recrutm?
Au ficut distincia, punnd n valoare difetenete fundamentale, ntre spi
onul serviciilor de informaii, infiltratul din contraspionaj i agentul de in
toxicare din acelai serviciu de contraspionaj.
POnrind de aid, le voi explica i dezvolta gndirea.
C e te cere serviciul de infbnnatiispfonilor si? C u regularitate, sa rapor
teze ce face inamicul, ce spune acesta i, de asemenea (dar nu o vom lua
drept liter de evanghefie) cegndefe. Ocazional, dea rascofi un co cu hr
tii sau de a deschide un seif. Este sufident, ded, ca spionii s aib ochi pen
tru a vedea, urechi pentru a auzi i pidoare pentru a fugi. Bineneles, sn
gele rece i curajul le sunt necesare, i e cu att mai bine dac, pe deasu
pra, mai sunt i istei. Ar putea, ns, la fel de bine (cu condiia de a ti s
tac) sa fie mai puin dotai din punct de vedere intelectual Calitile cerute
sunt mai ales de ordin fizic.
Agentul de infiltrare pe care contraspionajul l trimite s se angajeze n
rndurile inamicului trebuie, pentru a fi util, s aib o structur tbtal diferit.
C e se ateapt din partea lui?
1. Preventiv, s aduc date certe despre obiectivele spionajului adver
sarului, pentru a ne permite s ne aprm altfel dect la noroc. Experiena
ne arat c aproximativ 50%dintre arestrile de spioni inamid se datoreaz
agenilor infitoai, ca i 80-90%din arestrile de spioni dubli.
2. S secondeze serviciile de informaii n activitatea ofensiv de cutare
a informaiilor. Infiltratul ne furnizeaz chestionarele inamicului, studiul lor
permindu-ne s nelegem, prin intermediul preocuprilor adevrate Sau
pretinse ale adversarului, inteniile sale reale i profunde. n timp de rzboi,
infiltraii sunt singurii notri oameni care pot s triasc i s circule ne
stingherit n teritoriul inamic.
In contact direct cu un adversar mai mult sau mai puin bnuitor i care,
fr ndoial, i va intinde capcane, el trebuie s ncarneze un personaj fals
i s-i ctige ncrederea n mod fraudulos. i si joace rolul nu doar n
faa jandarmilor, d i sub ochii ateni ai specialitilor n identificarea trd
torilor de orice feL
P entru ca adversarul s-i ncredineze sarcini care s ne fie utile, s-i
cear informaii care s ne dezvluie gndirea acestuia -i, la nevoie, pen-
12 VLADIMIR VOLKOFF
tru a provoca asemenea misiuni omul nostru trebuie s aib cunotine
extinse din diferite domenii de activitate, s fie credibil, s aib relaii nalte
etc. . j . ' fl
, Este, deci, evident c agentul trebuie s fie un intelectual i pe deasu
pra unul extrem de inteligent, posednd, n acelai timp, aceleai caliti ca
i spionii, n special o stpnire de sine, un seif control, dup cum spun en
glezii, absolut * .
Viaa sa este mai stresanta din punct de vederenervos, mor^l mai de
primant i in mod cert mai periculoas dect a agenilor din serviciile de
informaii Se crede acoperit Iu cele dou tabere de ctre cei doi ofieri in-
mici, cel pe care-I trdeaz i cel pe care-1 slujete? Iluzie pierdut deseori
Intr-O: secund la o privire sau o vorb dea unuia sau altuia. De cteva de-
cenH. se fece schimb de mari spioni ca de obiecte preioase. P e vremuri, erau
dobori ca nite cini. Atunci cnd infiltratul era demascat de adversar,
singura i rara sa ans de a scpa era de a trece m tabra cealalt, dac
acest lucru fi era propus. C hiar dac ii mrturisea primului ef ca o promi
sese doar pentru ai .salva pielea i c urma si servea s n continuare -
oricarearfifostproblemelesalede contiin devenea atund agent du
blu, n sensul degradant al termenului Chiar dac reuea s evite pedeapsa,
perspedira securii cgreu atrna deasupra capului era suficienta ca s nu-1
lase s doarm.
ntruct agentul de intoxicare tm* prin aceleai ncercri ca i infiltra
tul, el trebuie s posede toate calitile, talentele i resursele acsstuiadin
urm, dar i ctera n plus, mai ales intelectuale, deoarece profesia sa este,
simultan, mai dur i mai deficati Dup ce a fostficut un timp ndelungat
s transmit doa- marf bun*, pentru ai ctiga ncrederea, nu va fi pus
s nunt dect o dat, poate, dar pentru o chestiune de importan capitala,
asupra creia inamicul cunoate, probabil, adevruL Agehtul va fi interogat,
contrainterogat, acuzat de imbecilitate, suspectat de joc dublu. Va trebui s
pledeze n favoarea falsului, s-l dovedeasc, nr-unul dintre aceste duduii
ale spiritului pe lng care manevrele subtile prin care judectorul de in
strucie P orfir ncerca s-l fac pe Raskolnikov s mrturiseasc pare o
joac de copii.
Nuntiri amintesc cu predae proporia infiltrailor pe care Schksser con
sidera utilizabili n intoxicare: doi, dac nu cumva unu la sut. n orice caz,
n timpul anilor de ateptare 1940,1941,1942, Paillole, succesorul su, nu
a selecionat dect o dun. Iat o profesiune blestemat, in care calitatea
este singurul lumi care conteaz.
De ce att de puini? Dintr-un motiv pe care nu l-am pomenit nc, i pe
care l vom nelege mai bine dac vom privi totul din punctul de vederfe al
patronului, ofierul de legtur din contraspionajul ofensiv.
S reducem, mai nti, numrul candidailor poteniali, indicndu-i pe
aceia care trebuie eliminai cu orice pre. -
Mai nti, agenii rentpri de la inamic. Acela care a trdat o dat o va
mai face de multe ori, prefernd s-l nele pe patronul care l-asupus la n
cercarea penibil a pocirii. ! '
Apoi, romanticii, exaltaii, excitaii atrai de aventur.-n elanul lor, pot
da o lovitur spectaculoas, cu inteligen i curaj, mai ales dac aceasta se
desfoar conform planului prevzut La fel de bine, ns, pot tata n faa ob
stacolului. Le lipsete aceasta calitate prea puin strlucitoare, dar preioas
la strmtoare: calmul De altfel, mobilul lor nu este nid solid, nid durabil
Ar fi nc i mai periculoas angajarea unui profesionist venal. Acest
practicant al celd din urm meserii sfrete prost ntotdeauna: rareori tr
iete pn la adnd btrnee casase bucure de o pensie confortabil, i
oricum nu e treaba noastr. C eea ce ne privete e faptul c rar se ntmpl
ca el s nu trdeze.
i acesta este un raionament ct se poate de logic: ar trebui s nu mai
aib nid o resurs moral, dac a ajUns s-i ctige existena n acest mod.
Dac nu a rezistat acestei tentaii, de ce nar ceda aceleia de ai mri veni
turile fr efort? Nu i-ar disprea, oare, toate scrupulele n urma activitii
zilnice n serviciile de contraspionaj ofensiv? Dac banul este motorul vieii
sale, aceasta este cu mult mai fals i demoralizant dect cea a vedetelor
de cinema: sentimentele pe care le ncearc sunt ntotdeauna josnice. Lu
mea exterioara nuJ susine i nu4opreten nid unMtoicd care l cunosc
bine l dispreuiesc. Totul ncepe eu lenea: este o meserie uoar, meserie
de trntot Nu trebuie sa fac nimic d nsui. Un francez ii da un pachet care
trebuie transmis unui neam, ca rspunsja un chestionar care a parcurs dru
mul n sens invers. Banii vin din ambele prii Dac i mrturisete france
zului suma primit de la neam, i deconteaz mcar cheltuielile de depla-
sare i se ateapt la o prima substanial, pe lng onorarii. A jurat poate,
s nu-i Comunice inamicului dect informaiile permise. ntr-un moment de
dificulti finandare, Vaspune o fraz n plus, pe care o va considera nen
semnat. Altdat, ceva mai important Angrenajul funcioneaz i nu mai
poate fi oprit .
n sfrit ofierul de contraspionaj de legtura poate fi tentat si recru
teze amatori distini, al cror mobil este n mod sigur dezinteresat tipul de
Dezinformarea, arm de rzboi f 's
74
VLADIMIR VOLKOFF
om inteligent care spune: Lam fcut pe medicul meu s recunoasc c nu
mai am mult de trit Caut o ocupaie util care s m scoat din mine n
sumi. Am avere, relaii, timp liber destul.., sau de femeie seductoare i
nesatisfcut care suspin: M agasai! Da, recunosc, mi place intriga de
dragul intrigii, dar la un anumit niveL De fapt, cunoatei vreun ah viciu?
Doamne, ct poate s m plictiseasc existena asta! Plzea! Acetia sunt
oameni de lume care nu caut altireva dect o distracie, uaamuzament Nu
aa trebuie considerat una dintre cele mai dure meserii de pe pmnt
atunci? ai putea ntreba, pe bun dreptate. Nid oameni de lume, nid
oaneni de jos, nid profesioniti, nid amatori, nid aventurieri, nid ageni
simpli, dar nid dubli, nid agentul pocit nid cd fidel - pi atund cine r
mne? Nimeni
Aproape nimeni, am spus.
Deoarece nu ajunge ca un om s posede calitile ficei spiritul ntre
prinztor afeuntH bun spk^pihjs resursele nervoase i intelectuaileafece-
lui mai bun agent infiltrat pentru ai ncredina o operaiune importanta de
intoxicare. Nu doar pentru c misiunea sa este cea mai grea dintre toate, dar
i din cauz c un eec ar avea consecine mult prea grave. Ofierul de le
gtur fi poate tmsmiteagentnhri infiltrat care poart lupta (meritorie) de
rutin n avanposturi, informaii false brute, crora, dac e ai adevrat gri-
jufiu*fe poate aduga imfican asupra rspunsurilor care trebuie date inami
cului bnuitor, care ar ntreba: Care este sursa dumneavoastr? Cum ai
fcut ca s affai aceste informaii? Dad agentul trdeaz sau se trdeaz,
pagubele vor fi limitate, iar ofierul de legtur le poate resarnge preventiv.
Dac organizarea este bun, agentul d intoxicare hicreaz la un nivel
foarte nalt Nu este angajat dect fntro chestiune extrem de importanta
pentru noi, dar a pentru inamic; care o urmrete Cu atenie i ia iacut deja
o prere-probaM corect, pentru c nu'este deloc naiv-asupra subieo
tuhiL Ceea cei cerem omului nostru este s4 fac pe adversar s cread c
s-a nelai Mult baft, dragul meu!
Inamicul fl va trata drept suspect i va face tot pasibilul pentru al dez
brca (a dezbrca este un termen tehnic care nseamn a aia ce are n
minte persoana respectiva).
Trebuie, ded, s-l pregtim pentru cea mai inconfortabil lupt a spin-
tufol Vomfi nevoii s-i dezvluimceva asupra inteniilor noastre, destul/in
orice caz, pentru ca el, inteligent cum e.sle ghiceasc. l uneori... ea sa
repetm cuvntul melodramatic... uneori vor fi puse n discuie i secrete
de stat
Dezinformarea, arm de rzboi 75
S ncheiem cu un paradox care nu este dectaparent Intoxicarea este
o meserie josnic. Att de josnic, nct nu o pot efectua dect oameni de o
moralitate excepional. Acesta este criteriul
Ar fi nevoie dengeri cu aripi ca nu se murdreasc s nu fie prini
n mizeria acesta profesiuni &i c exist civa pe pmnt Din pcate, ns,
acetia nu sunt atrai de serviciile speciale. '
Abordnd aspectul tehnic al problemei, Pene Nord distinge:
1. Informaia de acreditare pelng inamic a agentului care, la nceput,
comunic date exacte i verificabile, uneori, din pruden, incomplete sau
decalate n timp. '
2. Informaia de intoxicare, n general legat de prima, bazata jie agent
i amorsata de el Curii agentul are o viziune limitat asupra inteniilor ali
ailor, informaiile sale, pentru a fi veridice, trebuie fie detaliate i anali
tice. Trebuie ca sarcina de sintetizare s-i rmn inamicului Dac intoxi
carea a fost bine dus la ndeplinire, aceast sinteza va reprezenta exact ideea
pe care am vrut s k inoculm.
Dac, ntr-un caz foarte important, decidemca agentul sfiirnizeze chiar
sinteza, trebuie s neateptm la dispariia acestuia dup eveniment Unele
situaii grave justific acest risc. . 1
3. Informaia de recuperare. Este o indfcafe strecurat minformatia de
intoxicare, pentru: a) ca inamicul s poat admite, atund cnd i va da seama
c a fost pclit, cagentul nostru s-a nelat, dar a fost de bun Credin;
b) a forja adversarul s-l pstreze pe agent n serviciul su, ori mcar s nul
execute, o dat ce l-a prins. .
4. Informaia de explicare o completeaz pe cea precedent: dup eveni
ment agentul nostru fi explic inamicului de ce sa nelat, justificndu-se.
5. Informaia de acoperire consta n a furniza spionilor1duraanixepe-
rai i lsai s acioneze n Kbertate datefalse care: a) le ^or confirma pe
cete ale oamenilor notri; b) le vor permite, uneori, celor din urm s se dez
vinoveasc n cazul n care adversanil u acuz de trdare. Astfeltoatlu-
mea este tras pe sfoar.
S spunem tot adevrul Unele servicii aliate au mers pn la a-iface
purttori de asemenea informaii false de acoperire nu doar pe unii dintre
'agenii notri considerai pasibili de descoperire su trdare, d i pe unii ci
vili att de ameninai, nct arestarea lor era iminent.
VLADIMIR VOLKOFF.
Fteire Nord distinge intaxkarea mihtwade ceapoM Aceasta din urm
se apropie, evident, de dezinformare. Iat dou exemple, dintre care primi/
este o capodoper dea lui Hitier.
Faptele. Hitier devine cancelar pe 30 ianuaie 1933. Primul adversar pe
care trebuie s-l doboare este puternicul partidul corjiunist ase milioane
de alegtori; peste o sut de deputai n Reichstag, acionnd ca un comando
la ordinele efului grupului parlamentar, Torglen btui care pndesc la
col de strad n cartierele populare.
Dup douzeci i opt de zile, durata unui exerciiu militar pentru rezer
viti, aceast opoziie va fi lichidat pentru cteva decenii Am fi tentai
spunem c este singura oper durabila a hitlerismulul S remarcm c i
n 1971 comunitii rmseser puini sau clandestini in Germania.
Pe 27 februarie 1933, la ora cinei, Reichstagul, care este, totui, un mo
nument imens de arhitectura germanic, arde ca un simplu hambar. Btr
nul vulpoi lipsit de ur |spre deosebire de Heydrich) von Papen. viceon-
celar adjunct care i se opune lui Hitier dac e cazul, l primete la cii pe
preedintele von Hindenbmg la Herreakhtb,z laderestrele cruia se vede
Reichstagul i arat decrepitului su ef cum cupola prea iluminat de
proiectoare. Evident nu este vorba de opera unor piromani amatori.
Pregtirea de lupt Toate n vie autoriti ale Radiuku, inclusiv Hitier,
Goebbefe, von Papen puin i ntrziere pentru c a trebuit sa4 duca pe b
trnul preedinte la culcare, i iufquanti mexg la locul incendiului lg-
vscacoto pe stpnul casei, fosta pisk^ devenit motan slbatic, Goering,
^vremea aceea preedintele Reichstagul, care toanai le inea o cuvn
tare efilor poliiei. Nici un repro, nu, doar ndetanffliviguroase la aciune:
este nceputul revoluiei comuniste ateptate i anunate de mult timp; tre-
buie s fimnemiloi, si doborm pe criminalii roi oriunde km gsi i s
salvmGermania. Goering nu scoate imediat listele negre din buzunar, dar
ele suntgata, ntruct vor fi distribuite a doua zi n zori.
El este, desigur, instigatorul, autorul, incendiatorul Se va luda mai tr-
zu n fea tuturor oelor care vor dori s-l asculte, cu excepia, evident a ju
dectorilor de la Nuraberg. Dar dovele sunt zdrobitoare, absolute.
Un detaament din Sturmabtdluiigen, diviziile de asalt miliia nazist
de oc, a trecut de la locuina de serviciu a Iui Goering, prin tunde subte
rane, n interiorul Reichstagului Aceti zbiri au pus foc peste tot utiliznd >
cele mai bune produse incendiare ale vremii. Certitudine.
n acelai timp, poliia ar esta un olandez nebun de legat, Marinu van
ciei Lubbe, care, venind de unul singur din strada, se strecurase n cldire
i pusese nite petarde de speriat ciorile, fofosindu-i cmaa drept fitil. I)
arestaser In flagrant delict, fr alt merit poliienesc (dei ce-au lacut, au
fcut ca lumea) dect cel de a4 fi pus ti nii n aceast postur jenant, II
eliberaser doar cu dou-trei ale nainte, dup ce fusese nctuat pentru
a fi inut discursuri comunistevirulente prin crciumi, n care amenina s
nenoroceasc Germania. Ceea ce era incendiar la acest biet biat, mai mult
dect materialul i veleitile sale piromane, erau divagaiile ducubrante
A doua zi, pe 28 februarie, au fost arestai i acuzai, pe lng van der
Lubbe, eful grupului parlamentar comunist, Torgler, viitorul prim-minis-
tru al Bulgariei comuniste i marele agent l Kommterauhii Dimitrov i
ali dd tovari bulgari.
Vorfi judecai mai trziu de C urtea Suprem de bLeipzig, care i va a*
diitape bulgari. Poate pentru ca Hitier trebuie, nc, s in cont de opinia
public mondial- i s conving c vechea fabul german, n care un
ran de pe malurile Dunrii afirm c exist toc judectori la Berin*, con
tinu s fie adevrat. Pe de alt parte, inocenii sunt ntotdeauna eliberai,
nu-i aa? Un motiv n plus pentru a crede in vinovia lui Torgler, care a
fost trimis ntr-un lagr de concentrare, unde a i murit
n timpul dezbaterilor, Tbigler 9 va pune n ncurctur t-1va ridiculiza
pe Goering; pentru o dip, 3 va pune n postura de suspect i acuzat Hitier
va trage de aid o lecie serioas* de-acumnainte, nu se vor mai desfura
procese publice; d se va udde direct Puterile democratice nu par s ne
leag c, atta vrane ct Hitier e la putere, Europa politic se va asemn,
pstrnd proporiile, cu Chicago n timpul gangsterilor.
Cnd a fost pronunat sentina, rul fusese deja comis. Smna otr
vit ncolise, iar Hitier secera i aduna n hambare roadele.
Pe 28 februarie, guvernul prusac a anunat oficial c incendiul Reich
stagului ar fi fost n mintea instigatorilor, punctul de plecare al unui rzboi
civil; al masacrrii cetatenilor linitii de ctre comuniti, al distragerii pro
prietii private i instaurrii comunismului de tip moscovit A promis s-o
dovedeasc, dar nu &a mai obosit s o fac; a anunat c va prezenta docu
mente n sprijinul acuzaiilor, dar n-amai pierdut timpul sfe falsifice. Era
inutil. Germania l crezuse.
Cel de-al doilea exemplu :este o reuit sovietic mult mai subtil.
Interpretarea Loviturii de la Praga este cu siguran ntemeiat mai mult
pe presupuneri - mi timtot - Har ne ofer numeroase observaii ct se poate.
Dezinformarea, arm de rzboi ' 7 7
76
VLADIMIR VOLKOFF
Refcut n 1919, Cehoslovacia era, n Europa Central, ara cea mai evo
luat din punct de vedere social i cea mai apropiat de democraiile occi
dentale (hn punct de vedere politic.
Este situat n centrul geografie aHSuropei i reprezint o placa turnant
pentru comunicaii Cine stpnete Boemia stpnete Europa, spunea
Bismarck. Acest Kkt u nu mai este valabil n epoca bombei atomice, dar, la
sfritul rzboiului, muli o credeau nc. Fr ndoiala, acesta este motivul
pentru care, la mprirea lumii de la Ialta, amaicnii n-au lsat-o n ntre
gime pe mna ruor, dorind si pstreze o anumit influen, ns axep-
tnd, cu toate acestea, (una dintre erorile nefaste ale lui Roosevelt) ca Ar
mata Roie s intre prima n Praga.
P entru rui, aceast Cehoslovacie nesupus n ntregime crea o bre
material n cortina lor de fier i, innd cont de afinitile i simpatiile oc
cidentale ale populaiei sale, i o bre ideologic n imperiul sovietic, care
fuseseconstruit tocmai pe o baz ideologic Aveau nevoie de aceast ar
cuoricepre.
' Pe 26 februarie 1948 (n mod sigur anul rzboiului subversiv), Cehoslo
vacia s-a trezit, stupefiat, republic popular n duda propriei voine. Ce se
ntmplase?
La guvernare era cbaliia dubioas a Frontului naional a! KGB-uhii la
care participau toate partidele care nu se compromiseserprin colabora
rea cu ocupantul n timpul rzboiului; comunitii, sodaWemocraii, sodal-
naionalii i popuEtii (catoficQ. Aceste patru partide i mpreau cele 28
de ministere n mod egal din punct de vedere cantitativ, dar nu i cafitaJk
Preedintele Consiliului, Kfeoaait Gottwald, ministrul de interne Nosek, cei
ai ettocaiei i informaiei erau comuni ti, adic Partidul Comunist coordona
poliia,radioul, sindicatele i comitetele de ntreprindere.
Necomunitii, inclusiv ^fol statului, BeneS, au slavofiK i profund ru
sofili n mod sincer. De la acordul de la Miinchen, u considerau pe sovi
etici aliai mai siguri dect occidentalii. De altfel, nu fusese Armata Roie cea
care i alungase pe naziti? Cu excepia celor exclui din viaapofidc, toi
erau decii sau resemnai s se ndrepte spre marxism Nimeni nu &aopus
primelor msuri n acest sens - naionalizarea industriei, reforma agrar etc.
Dar Cehoslovacia nu era comunist! La alegerile din 1946, partidul Co
munist obinuse 37%din voturi n Boemia iMoravia, i mult mai puine n
Slovacia.
Totul a mers destul de bine pn n 1947; cnd trei semnale importante
i-au alertat pe observatori: 1. ntruct cehii erau entuziasmai s participe
Dezinformarea, arm de rzboi 79
Iaplanul american Marshaflde salvare economic a Europei, rui le-au in
terzis s-o fac. 2. Conformpropriilor sondaje, partidul comunist ceh se te
mea de pierderea a 8-10%din voturi la alegerile din 1948.3. Fostul ambasa-
dorceh la Moscova, revenit n ar o dat cu tancurile Armatei Roii, socia
list de stnga, a pierdut preedinia partidului sociakiemocrat la congresul
de ,1aBrno, din noiembrie.
Conduzie: nucleul vieii politice din Cehoslovacia se deplaseaz nspre
centru... i nspre Occident
Minitrii comuniti au reacionat imediat de la prghiile lor de comand:
ntrirea propaganda sovietice-agitaie n mediile sindicale - cctrolspo-
rit asupra poliiei - acuzaii mpotriva conductorilor necomuniti (Krajina,
xalist-national, i-ar fi trdat camarazu din Rezisten; Ussiny, vice-pree-
dintele slovac, ar fi fost agent strin etc.) - ncercri de intimidare (atentate
asum a tra minitri)-provocri poliieneti la spionaj etc.
mpotriva acestor manevre de rzboi revoluionar, necomunitii sau'ap
rat prin mijloace legale, referindu-se cu toat onestitatea (i am aduga: cu
toat naivitatea) la coostituia democratic, fantom n care oamenii pofitici,
siguri pe majoritatea electoral, continuau s cread Haidei s simplificm
aceast isterie complicat
eful sodalitilor-naionali, Zenkl, se sprijin pe cea de-a IV-aRepublic
francez pentru a rsturna guvernul comunistului Gottwald. Nu atac m
surile marxiste progresive pe care sodal-democraii, pe a cror susinere
se bazeaz nu le pot respinge, d creeaz o nou platform la care se vw ra
lia, pe lng sodalist-naionaliti i popuHti, i socialitii.
Mnistrul corrumist de intenie,Noek, a destituit opt comisari din capi
tal C eletrd partide comuniste au protestat Consiliul de Mmitri a anulat
ordinuL Nozek nu ia repus pe comisari ta funcii. Afund, totul e simplu. C d
doisprezece minitri sodalist-nafionaliti demisioneaz Sunt urmai de so-
dal-democrap. Preedintele Bene, n ntregime de acord, rspunde do
rin majoritii parlamentare i formeaz un nou guvern, mai puin ncli
nat spre stnga.
n consecin, pe 20 februarie, cd doisprezece minitri catoBri i sod-
aljgti demisioneaz i ateapt linitii ca socialitii de stnga, n numr de
ase, s procedeze la fel Noul preedinte l celor Sin urm Lausaman, care
-a nlocuit pe Freriinger, nu a promis formal aceste demisii spectaculoase,
Iar, cd puin, ajurat c sociaMemocraii se vor opune oricrui guvern cu
majoritate comunist Trebuie s fie lsat s manevreze aceast formaiune
pe care o conduce de puin timp. Ideea central a fost realizat: Gottwald
nu va avea niciodat majoritatea.
Dar comunitii nu se las btui. Un vizitator neateptat vine la Praga:
Zorin, vice-ministrul de externe sovietic, dorete s inaugureze expoziia
de crizanteme, dup cum se.va spune mai trziu. (O manifestare folcloric
oarecare, unde nu-1 atepta nimeni).
Prezena sa, asociat cu o manifestare popular i o mobilizare puternica
a poliiei, provoac lovitura de teatru: n comitetul executiv al sociaklemo-
crailor reunit mtoiul nopii, Fierlinger revine la conducerea partidului, adu-
cndu-i linia politic de partea comunitilor.
C u sprijinul sodaMemocraifor, Gottwald are o majoritate perfect demo
cratic. nnoiete Frontul naional, din care sunt exclui toi ceilali politi
cieni, numii reacionari teribili i acuzai de tentativ de lovitur de stat
burghez. C ortina de fier a czut peste C ehoslovacia
Fr ndoial, nu exist nid o dovad c Fierlinger ar ti fost un agent de
intiuen, dar, dac ar ti fost, nu-ar ti acionat altfel; n spedal ar ti avut grij
s nu fie respins la vot de ctre prietenii si politia.
Reflectnd la perioada care a urmat cehii de-al doilea rzboi mondial,.
Piane Nord ajunge la concluzia c Uniunea Sovietic ntreprinde mpotriva
lumii libere a mai ales a Statelor Unite ceea ce d numete cu elegan, dar
pe drept, un rzboi de schimb.
Nu a trecut dect un timp scurt intre bomba de la Hiroshima (5 august
1945) i primul test atomic rusesc (14 iulie 1949). Savanii i spionii sovie
tici au lucrat repede, dar dfrabia n anii 70, dup mai mult de un sfert de se
col, fora ruilor n bombe i lansatoare a reuit so egaleze pe cea a ameri
canilor, iar echilibrul terorii a fost realizat pe deplin.
Neglijnd subtilele calcule psihologice ale legilor descurajrii adversa
rului, se poate spune c vreme de 25 de ani Stalin i succesorii si, fiind mai
slabi, au fost constrni sai investeasc toate mijloacele n rzboiul subver
siv, n lupt* resurselor minii mpotriva forei. Trebuiau s tie precis pn
unde puteau merge fr sa ating pragul atomic, fr s fie bombardai
-sau doar ameninai credibil -de un preedinte american capabil s folo
seasc, pe lng vorbe, i bomba atomic, precum uimitorul Harry Trunian,
cel mai viguros dintre toti.
Dac nu l a inventai, Stalin a perfecionat rzboiul de achimb, pe care el
i succesorii si tau purtat eficient ntruct, fr s trag un fix: de arma.
Din punct de vedere defensiv, au instalat i meninut cortina de fier care
le proteja imperiul, 2. Din punct de vedere ofensiv, au avut escapade, nu toate
...............................VLADIMIR VOLKOFF
Dezi nformarea, arm de rzboi 81
reuite, care le-au permis s ndeplineasc visul arilor - accesul la mrile
calde-, s fie prezeni i influeni peste tot n lume, i nu numai ta Medite-
rana, n Orientul Mijlociu i Africa - teatrul de operaiuni decisiv al unui
rzboi militar convenional i clasic care ar urma unui rzboi nuclear in
decis - dar chiar i n America de Sud i n centrul geografic al continentu
lui care l-adat pe Monroe, cu doctrina sa, loc despre care nord-americanii
avertizaser ntreaga lume e le aparine.
Nu este credibil deloc. S ncercm, totui, s nelegem.
CONCE PIA
Kadxnd de adnb ales de r oi este pofitic i subver siv. N-au trebuit s
inventeze mare lucru pentru alpuitea purta cu abtBtge, pentru c erau ma
etri n domeniu. fteedfaii, minitrii i efii serviciilor speciale ruseti din
1945 i ncepuser carierele; ca ageni secrei politici; este o meserie care
l marcheaz pe individ, mai ales pe acela care a reuit
Rzboiul revoluionar? C tigaser dej unul Experiena lor era de ne
egalat Nu au avut dect s aplice procedeele care le aduseser victoria m-
potriva arului, lui Kerenski, Armatelor Albe-i care fi fcuser sctige
ncrederea sau ascultarea poporului rus vreme de treizeci de ani, dintre
care and de rzboi dur - pentru a dobndi i n strintate mai muli sim
patizani, aliai sau complici dact oricare alt stat
Reeta politic ruseasc este o ideologie care i extrage fora din pro
pria universalitate: n ntreaga ar exist adepi care o consider corect i
mase populare care ateapt ameliorarea situaiei Inovaia str ategic nt-
seaac const fa utilizar ea, nu doar total, d i per manent a acestei ar me
psihotogic& D e fapt, guver nanfi de Ia M oscova nu au timp pentr u pace.
S remarcm* ta cadrul razbohilui subversiv, aceast prim superioritate
a mandst-ieninitilor asupra adversarilor lor pe care fi numesc capitaliti
americani i asociaii tor. Acetia din urm foc i ei apel la forele morale,
psihologice i spirituale, dar nu M mobileaz cu adevrat, ta mod activ, re-
sursele mifitare, economice, tiinifice i financiare, dect n caz de pericol
iminent de rzboi P rin toleran, liberalismsau principii politice nu pot ii for-
tete spiritele i sufletele ta rile democratice? Tot ce li se cere barbaflor, i
acum i femeilor, este s se comporte ca soldaketteni in timp.de rzboi,
ndeplinindu-i datoria patriotica compensat de drepturile civice. C oman
dantul tor militar nu are ca adjunct un comisar politic Li se propun sa de
vin eroi, caz ta care vor primi toate onorurile. Dar ua numr foaie mic de
82
VLADIMIR VOLKOFF
voluntari nva s devin propaganditi i instructori politici, ageni de in
formaii i pentru activiti mai mult sau mai puin teroriste. O dat rzbo
iul terminat, ei se ntorc la ocupaiile individuale din timp de pace.
.i apoi - ca s vorbim deschis - n rile strine n care americanii tre
buie s poarte o lupt de influen mpotriva ruilor, ceea ce pot ei s ex-
porte pe plan ideologic 2 pune n inferioritate. Idelaurile propuse de servi-
tiile americane nu au nimic exaltant atrgtor pentru masele proletare, i
cu att mai puin pentru popoarele subdezvoltate. Sloganul de Great Sodety
al lui J ohnson i American Way of Life al predecesorilor si, avantajele so
cietii de consum l vor incita pe americanul mijlociu sa-i apere cu trie
patria i situaia, dar nu sunt dect ndemnuri materiale, prozaice, i, mai
ales, lipsite de orioe semnificaie pentru oamenii subaSmentai. Ct despre
principiile democratice, acestea nu pot impresiona n regiuni n care marea
parte a populaiei nu tie s scrie sau s citeasc i aceasta n timp ce mar-
xism-leninismul, n toat simplitatea sa, pare seductor.
R pgnltahil tr iat r tn afar a Sr n, WaBhr ngtnniil mi m H a A o i b .
bar ator i mai muft8au mai puin inter esai, clieni, tn vr eme ce M oscova
r e par iul fanatid, discipoli, cokxmspir ihtale extrem de dinamice i obe
diente fa de o conducere sovietic a partidelor strine, fie aceasta oficial
- Komintem sau Kominform - sau anonim^atund cnd a fost dizolvat
teoretic.
Rzboiul politic nceput n 1945 va fi inegal.
INSTRUMENTUL EXECUTANII
Serviciile secrete ruseti sunt o ntreprindere enorm iar rezultatele ob
inute de ctre efi pe planul pofitic superior sunt mai uor de ndes dac
privim la baz - tiind c agenii cd mai mruni, elementari ai serviciilor
de informaii sunt recrutai dintre cetenii rui sau strini cu garanii mo
rale i politice confirmate de o poliie atotputernic apoi instruii cu o pre
cise careu transformm profesioniti de nalt califkx^. C hiar dac numai
unul sau doi dintro mie de astfel de executani vor deveni ageni de intoxi
care, merit s vorbim i de cd mai mruni* d explica valoarea elitelor de
spre a cror activitate vrem s discutm
Demn i tcut n timpul procesului su din Statele Unite, colondul Abel
a surprins muli americani: se putea, ded, s fii n acelai timp spion comu
nist i om perfect cinstit De altfel, fusese capabil s triasc timp de nou
ani n America fr s trezeasc suspidunea vecinilor, a prietenilor sau cu-
notindor.'QteJ SS4^t:i3rj fn ^
Dezinformarea, arm de rzboi 83
Se povestete, i este adevrat, c n cmpia ucrainean se gsete un
orel tipic din Midwest, In care accesul i ieirea sunt pzite cu strnicie,
i unde nu se poate auzi aMEn^t dect engleza american, celelalte, inclu
siv engleza britank, dup cum mainibrmat un coleg englez, fiind interzise.
Acok) i duc viaa cteva sute de tineri de ambele sexe - nu ntotdeauna
aceiai,dar mereu cteva ite - deosebit de studioi, deloc contestatari.'w-
zibil inteligeni i fideli instituiei lor. Vorbesc pe nas i mestec chewing-gum.
Ieii de la highxhool se delecteaz cu unhofc/qg'la un dnjgstoredepe
Mm Street, merg cu secowthand cars l se duc la cinema sa vad penul
timul filmde laHoHjwood. J oac i basebai?: au neles pn i regulile ace
tia joc! Dup aceasta, nu ne mai putem mira c tiu pe de rost clasamentul
campionatului de rUgby i chiar i Ista soilor Iul EXzabetbTayior.
Se povestete, i poate e adevrat, c uneori sherifful fl convoac moflfoe
pe unul dintre ei, unde l d pe mna unor ageni FBI care scot untul din d,
dar Qfelicita la sfrit pentru c a vorbit firi s spun, defept, nimic.
Acetia sunt elevii-spioni din categoria inferioar. Cei mai buni vor de
veni rezideni n America, adic vor fi infiltrai n Statele Unite unde, sub o
identitate fals, vor practicao meserie onorabil. Vor rmne in conservare
pre de dnd ani sau mai mult, dac trebuie (exist numeroase exemple),
pn cnd toat himea din cartier ajunge s-i interpdeze prietenos: fleflo
Sara, dd man!, dup care vor ncepe s dirijeze civa ageni sdecionai
din celulele locale ale partidului, printre munritora din uzinele de armament
sau angajaii administralid publica Vor preda informaiile unui manipulator,
ntotdeauna fals diplomat sovietic, bendidind de imunitate diplomatic. Ex
celeni utilizatori ai fotografiei, microfotografid i microfoandor miniatu
rizate, ai radioultd pe unde scurte i buni creatori de falsuri, vor reduce la
minim riscurile meseria, transmisiunile i contactele personale: n 7080%
din cazuri, o reea este descoperit i distrus n timpul und treff (reuni
une de lucru) sau und emisii radio. Integrai n populaia american, adap
tai mediului, foncid i misiunii lor, Abel i cd ca d pot aciona vreme n
delungat.
Acetia nu sunt, spunem nc o dat, dect trupeii spionajului. Ro
lul lor este de a servi de sonerii de alarm pentru rzboiul de distrugere n
mas i de a furniza ultima dndme a informaiilor necesare asupra econo
mia, industria i tiinelor americane - restul de patru dndmi gsindu-se
n ziarele, revistele i crile tehnice publicate n lumea occidental. -
URSS i poart rzboiul revoluionar la un nivd politic superior, i aceas
ta chestiune, mpreun cu executanii si ne interfeScaKft ddetevnr urma.
84
VLADIMIR VOLKOFF
Printre marii ageni sovietici se gsesc tot ai strini ct i rui. C d din
ti execut, in rile lor, marile operaiuni subversive hotrte la Moscova,
pe cnd cd din urm, n general sub acoperire diplomatic, supravegheaz
i controleaz rile satelite;; in restul tumii, d constituie infrastructura ad
ministrativ a spionajului i subversiunii i asigura legturile de baz cu Mos
cova.
Pn n 1963 se estima c dou treimi dintre diplomaii rui aflai la post
n strintate aparineau in realitate serviciilor de infor mai). Colonelul Oleg
Penkovsky, executat in anul respectiv ca trdtor in favoarea anglo-saxoni-
lor, a scris nainte de a muri c, defapt, proporia era de 100%n consulate
i de,80%n ambasade... '
PR IM A E T A P A UNE I INT OXICR I INT E R NE M A GIST R A LE
n realitate, cortina de fier de la vestul und ri satefizate a czut ntot
deauna n doi timpi. Primul fost analizat nmod remarcabil de ctre Ren6
Ristelhueber n a sa Istorie a popoarelor balcanice. l citam adugnd cteva
observaii asupra intoxicrii, care nu este subiectul autorului.
(.) La sosirea Armatd Roii sau ivfc unele elemente de extrem stng,
pn atund nesemnificative, care au primit tot sprijinul ocupanilor.
Dac partidul comunist autohton, revigorat, ar fi fost cd care s preia
fride evohiid politice a arii, ar fi ficut-o brutal, lund puterea absolut la
umbra tancurilor sovietice. De fept, a fost KGBul, ai crui consiBeri au qjuns
o dat cu avangarda roie. Acesta a acionat n mod total diferit i a nceput
un lung proces de mistificare. A avut, desigur, un cuvnt de spus m alege
rea membrilor Guvernului provizoriu, n care toate formaiunile politice, cu
excepia fasdtflor, trebuia s fie reprezentate, aa cum au deds s se pro
cedeze n fiecare ar diberat cele trdimri puteri, la conferina cfela Ialta.
fel aceast ructm, ns, comunitii au fast deseori pui la punct de un pre
edinte de consifiu din rndul partiddk>r burgheze. Nu este defoc vizibil c,
dup cteva sdiimbri, aceast prim echip va dewni calul troian al sovie-
tizriL America i Anglia, victime ale intcodcrii, nu foc dect s protesteze
n mod formal i lipsit de vigoare.
(...) Au fost luate masuri severe mpotriva suspecilor de colaboraio
nism (cu regimul hitteisO-Aceast epurare Ia scar larg i-aafedat pe ade
vraii vinovai, dar, treptat, s-a extins asupra tuturor moderailor, conside
rai reacionari. Personaliti democratice la care se apelase la nceput au
fost acuzate de trdare, spionaj sau sabotaj.
Dezinformarea, arm de rzboi 85
Alai KGB-ul exploateaz nefericirea, ranchiuna i ura, sechele ale unui
rzboi i ale unei ocupaii crude, pentru a intoxica* de aceast dat, popu-
laia. i o face foarte bine. n fiecare ar au existat eroi ai rezistenei, dar
i numeroi oameni de mi jloc care an vrut s supravieuiasc i care poete
n-au Scut nimic ru; este uor, ns, ca slbiciunile tor fi e transformate
in acte de vinovie. Marea gselni a fost ca partidele s fie tcute s se
mnnce ntre ele. Cenuii fi vor devora pe negri pentru a prea merituoi
n faa albilor, apoi, cei aproape albi i vor arde pe cenu/i etc. Albii- de fapt,
vreau s spun cei roi - nu vor trebui nid mcar s intervin. Atunci cnd
observatorii angto-saxoni vor protesta n sfrit, li seva rspunde c este
vorba de politica intern a Moldovei sau Valahiei, ded nu e treaba tor, i vor
fi ntrebai ce face soldimea tor n Greda.
ncepnd cu lichidarea oamenilor i terminnd cu suprimarea partide
lor, nu mai rmne dect palidul comunist, ngroat de masa de oportuniti
i de fricoi ntre timp, un om sigur, de multe ori fost transfug la Moscova,
a preluat ministerul de interne. Apoi se merge la vot Se instaleaz un gu
vern sovietic; a fost, n aparen, ales ntr-un mod att de corect, nct Sta
tele Unite dMarea Britamie l recunosc i semneaz cu d tratatul de pare.
Exist, totui, o rezisten? Aceasta este deformat, dispersat distrus
prin manevre subversive, variante i anexe ale planului KGB. S le enume-
' rm pe cele mai importante. Varianta nr. 1: un politician necomunist, dar vul
nerabil pentru trecutul su, sau convertit n secret, este plasat provizoriu fo
fruntea guvernului Dinnyes n Ungarjp. Varianta nr. 2: un socialist incon
tient 3au complice farmjeazopoziia: am discutat cazul lui Fierlinger in
Cehoslovacia.
Dac aceste variante nu sunt de ajuns, KGB-ul recurge la altele auxili
are. Varianta auxiliar nr. 1: m missus dominicus de la Moscova intervine,
cu cteva tancuri in fundalul tabloului: Vinski la Bucureti; Varianta auxi
liar nr. 2: fr tancuri, dar simpla prezen a trimisului sovietic le anun
sosirea- Zorin n 1948 la Praga.
E T A PA A D OUA
. P entru ca paza cortinei defier.sfie asigurat cu strnide, trebuie ca
acei oameni s fie doix)ri'printr-un fel de lovitur de palat, de vreme ce
ocup palatul Ruii au reuit-o din plin mpotriva hii Kostov, spnzurat, a lui
Rajk, executat, dar au euat fii faa lui Tito.
86 VLADIMIR VOLKOFF
Faptul c acest abuz de for brutal este nsoit de 6 manevr de into
xicare se datoreaz strdaniei Moscovei de a da o aparena de corectitu
dine juridic eliminmconductorilor ei mrturisesc. Toi sunt militani co
muniti nc din tineree, unii sunt eroi t, cu toate aceastea, recunosc c au
trdat cauza n favoarea imperialismului occidental. Nu esteadevrat
>Occidentalii sant indignai. Valuri de cerneal curg pe tema splrii
creierelor, i se presupune c sovieticii au recurs fe tor^ Nid aoest lu
cru nu este exact, cd puin nu ta accepiunea fizic a termenului Este vorba
de o tehnic poliieneasc bine pus la punct si de excelentul rzboi psiho
logic intern, care Ii a penam mpotriva ocddentalilor agresivi, ii unete
pe cei d uri i i intimideaz pe cd slabi
Scriind toate acestea n 1971, Pietre Nord nu benetida de toate elemen
tele pe care Ie avem noi asupra intoxicrii interne practicate de KGB, dara
reut, cel puin, s-i identifice trasaturile principale.
Cnd ruii vor reui s-i cimenteze cazemata defensiv n Europa, vor
transforma OTrtinacfe fier ntr-un fd de front pasiv undefi vor bloca pe ad
versarii ocddentall Oriunde in alt parte, da-cu adevrat peste tot, i nu
doar ta Asia i Oriental Mijlodu,d i n Africa i pn n centrul continen-
tului american, vor trece la ofensiva revoluionar.
Orice spirit militar ar vedea imediat o apropiere stranie i baroc ntre
formele luate de rzboiul subversiv i cd de poziii din tranee, de pefron-*
tul continuu din 1914-1918, dintr-o cu totul alt epoc de luptai Asta, spi
onii-infiltrai joac rolul mutailor pedale care se strecurau n tabra ad
vers, aducnd informaii i prizonieri. Miprile provocate de americani n
Gamania de Est, Ungaria ete. nlocuiesc ofensivele nerS)drii, condamnate
dinainte de echilibrul defore, ca aceea de Ia NVeHedin 1917. Chiar i n
cercuirile rezist, cum s-a demonstrat n cazul blocadei Berlinului.
i atunri nu imne dect s se deschid un nou teatru de operaiuni
Rusia pune pidorul n Qrientul M$odu idegetul de lapidar* (dac pu
tem spune aa) ta Africa, schind ofocercuire aextremitpi Finadel Statele
Unite nconjoar Asia, colecionnd insule i capete de pod. De remarcat
c, pentru aceasta, sunt uneori nevoii s recurg la rzboi, ca n C oreea sau
Indochina/n timp ce rudi au reuit s gseasc aM oameni curioi s se
bat nlocui lor, ceea ce le dovedete superioritatea ta aceast lupt unic
ruso-american.
Btliile celeraaiimportante uu se dau pe cmpul de lupt, ntre soldai
Partida se joactatre creierele politice care se strduiesc s aib inspiraii
Dezinformarea, arm de rzboi 87
revoluionare. Armele sunt reprezentate de idei i bani, de propagande
subversive i trdri, de evanghelii i minciuni. Satelitul adversarului tre
buie destabilizat o ar plasata pe flancul slab sau in spatele dumanului-
fie ea o republic bananier african sau sud-american pentru rui, respec
tiv un principat sclavagist oriental sau fief asiatic pentru americani - trebuie
s cedeze fie din punct de vedere ideologic, fie din punct de vedere econo
mic. ' P*
aceasta deoarece rzboiul revoluionar ruso-american are loc la scar
mondial, n special n golurile create de procesul de decolonizare i de
apostolul acestuia, Roosevelt
Pierre Nord, LIntoxication
(Editions Rencontre, 1971)
VI. DEZINFORMAREA:
MEMORIILE UNUI PROFESIONIST
Ladislas Bittman este un profesionist al dezinformrii. A lucrat din 1954
pn n 1968n serviciile de informaii cehoslovace, nainte de a trece n Vest
n momentul Primverii dekPraga. Cartea sa, The Deception Game, este
consacrat Deparamentului D, specializat n subversiunea ideologic.
C artierul general al serviciilor cehoslovace de informaii este situat pe
malul Vltavei, n apropierea podului Carol, tatr-una dintre cldirile cele mai
fotografiate din vechea P rag Aceast cldire fusese o mnstire confiscat
de comuniti n 1948. Arhitectura sa este att de faimoasa, nct i s-a inter
zis ministerului de interne s efectueze vreo schimbare de structur, att
n interior, ct i n exterior, astfel nct reuniunile oficiale aveau loc n ca-
pela mnstirii, sub privirile melancolice ale sfinilor din tablouri.
O n de lucru la uzina de dezinformare consta n reuniuni, discuii, e
dine de studiu i analiz-hrtogaraie birocratica Obiectivul nostru princi
pal era s clasificmi s disecm punctele slabe ale inamicului i i anali
zm erorife i eecurife pentru a fe putea eiq)loata. Toate informaiile secrete
sau confideniale culese de antenele serviciilor de informaii din strintate
erau supuse und examinri atente care s determine condiiile n care pu
teau fi folosite mpotriva adversarului.
Rapoartele din strintate ale serviciilor de informaii reprezentau prin
cipala noastr surs de lucru. Informaiile obinute pe alte ci, precum ra
poartele ambasadelor, consulatelor, corespondenDor ageniei de pres ce-
hoskrvace, misiunilor comerciale sau ageniilor de turism, erau un comple
ment necesar. De asemenea, ne puteam procura pe ci legale un mare numr
de publicaii strine - cri, ziare, reviste - toate ingredientele supei dezin
formrii.:
Sugestale individuale provenite din strintate i destinate unor opera
iuni speciale erau supuse unei examinri preliminare. Aceasta era munca
mea, ca ef al Departamentului D. Majoritatea sugestiilor erau respinse de
la prima etap a selecie, nefiind reinute dect acelea care corespundeau
planurilor noastre pe termen lung i lsau s 9e ntrevad rezultate pozitive.
Apoi, sugestiile reinute erau naintate unei comisii prezidate fie de mine,
Dezi nformarea, arm de rzboi 89
fie de maiorul Stgskal, n faa crda autorul respectivului proiect trebuia sa
rspund unui interogatoriu sever menit s pun n eviden slbiciunile de
concepie. Compoziia acestei comisii varia dup caz, dar membrii si erau
cel mai adesea recrutai dintre experii Departamentului D. Sugestia, une
ori modificat, deseori completat, era atund supus aprobrii efului ser
viciilor de informaii.
Rezultatele fiecrei operaiuni pot fi influenate sensibil de cile de dez
informare, adic de modurile de transmitere a propagand. Serviciile de
informaii utilizeaz urmtoarele mijloace:,
1. Agenii serviciilor de informaii - ceteni strini opernd n afara rii
i ocupnd posturi utile pentru acest tip de activitate - pot fi ziariti, diplo
mai, parlamentari etc. Serviciile cehoslovace de informaii nu aveau mijloa
cele de a ntreine un grup de ageni permaneni specializai n acest gen de
operaiuni, astfel nct majoritatea agenilor aveau dubla misiune de culegere
ainformaiDor i de executare a operaiunilor spedale.
2. Agenii strini care lucreaz In deplin acord i sub supravegherea ser
viciilor de spionaj i contraspionaj comuniste.
ftpapr iiil d*1Efort) ftiplnmaKr p ai mjtr eypp rk>r amunir ar *
tn mas dm rile comuniste au pus la punct o reea de colaboratori ddeo-
Ingiri rfifnptfifl wtijwil aiftnlitWTi| te irojni itate mgnhri si itrmi
comunist i ocupnd posturi de importan medie tn comitetele de redat>
ie ale ziarelor i revistelor, n radio i televiziune, n administraie i diplo
maie, n sindicate, organizaii de tineret i agenii de voi^Serviciile de in
formaii se bazeaz pe ei pentru publicarea de articole i cri, pregtirea
programelor de televiziune etc. SCbpurile acestei munci de informare nu
sunt cunoscute nid de ctre cei considerai comuniti exemplari, deoarece
serviciile de informaii nu le comunic dect faptele necesare succesului
misiunii lor. Colaboratorii ideologia consider cooperarea cu serviciile de
securitate ale statului drept un ru necesar, tiind c un refuz le-ar putea
afecta poziia
4. Inamicul instaleaz i controleaz numeroase posturi de ascultare te
lefonica. Atund cnd un serviciu de spionaj sau contraspionaj comunist
descoper un post de ascultare, nu l distruge ntotdeauna: eforturile depuse
de adversar pentru instalarea acestor aparate sunt uneori recompensate de
un flux de dezinformare sistematic.
5. Materialul de dezinformare este furnizat anonim, nct nid cea mai
minuioas anchet n-ar putea localizai individul sau instituia care au parti-
dpat la aceast aciune. De obicei, materialul este trimis prin pot.
90 VLADIMIR VOLKOFF
Numrul de canale nu este infinit, astfel c unele sunt utilizate mai frec
vent dect altele. Repetiiile sunt, ns, periculoase, putndu-1 alerta pe ad
versar.
n general, operaiunile speciale prezint dou tipuri de riscuri: cel ope
raional i cel politic, i, deseori, pe ambele simultan. Riscurile operationale
sunt reprezentate de punerea n pericol a unui agent, a metodelor sale i a
obiectivelor serviciului comunist de informaii. P rintre riscurile politice se
gsete posibilitatea ca operaiunea s fie dezvluit, iar cd care au efectuat-o
s trebuiasc s nfrunte opiniapublicadin rile implicate i s suporte m
suri de reprimare politic. Aceasta se ntmpl rareori n practic, i chiar
atunci cnd inamicul (sau victima) reuete s descifreze o aciune de-a noas
tr, nu are, n general, destule dovezi pentru a ne acuza.
Ladislas Bittman definete cele trei axe principale ale subversiunii: pro
paganda, dezinformarea i influena, aa cum erau privite in anii W de ser
viciile cehe, discipoli ai serviciilor sovietice.
Teoria subversiunii ideologice st la originea crerii Departamentului
D, care avea misiunea de a practica subversiunea ideologic mpotriva
rilor necomuniste. Privind n urm la anii 60, se pare c n acea epoc s-au
produs schimbri majore n serviciile de informaii din blocul sovietic. P e
cnd n perioada precedent rolul serviciilor secrete fusese n special pasiv
i axat pe acumularea de informaii, la nceputul anflor *60 produs o in
versare prioritilor, aspectul activ devenind mai important dect cel pa
siv, mai ales in rile n curs de dezvoltare
Unul dinfre rezultatele vizibile ale acestei reorientri a fost crearea De
partamentului D, care avea sarcina de instituionalizare a noii tendine a
serviciilor de informaii, operaiunile speciale devenind o parte integrant
a muncii de a cu zi.
Jocurile secrete i intrigife dintre naiuni au intrat ntr-o nou er o dat
cu crearea unui aparatoiganizat specializat n difuzarea sistematic a dezin
formrii, n propaganda neagr i n operaiuni de intimidare. Un element
de distorsiune introdus fo mod contient i elaborat modific ntregul dr-
cult natural al informaiei prin lume.
DEFORMAREA
C um am artat mai sus, serviciile din blocul sovietic disting trei tipuri
de operaiuni speciale: dezinformarea, propaganda i intimidarea. O analiz
Dezinformarea, arm de rzboi 91
a exemplelor urmtoare va ilustra felul n eare se desfoar aceste opera
iuni speciale.
Dezinformarea este o ramura a operaiunilor speciale care const n n
elarea adversarului prin furnizarea de informaii false pe care acesta le va
folosi pentru a trage concluziile dorite de iniiator. n funcie de coninut,
operaiunile speciale pot avea o tent politie, militar sau tiinific.
n anii 60, serviciile cehe au plasat un anumit numr deageni in pos
turi importante de conducere din dou ri n curs de dezvoltare, Republica
Arab Unit i Algeria, Poziia nalt a acestor ageni le permitea s vehicu
leze materiale de dezinformare concepute la Moscova iP raga, viznd Star
tele Unite i, ntr-o msur mai mic, Republica Federal Germania i Ma
rea Britanie. Aceste materiale constau n primul rnd din infortnaii false
referitoare la activitile subversive ale Statelor Unite, ndreptate mpotriva
rilor arabe. Informaiile pe care servirile cehe le obineau la Londra, P a
ris sau Washington mu amestecate la P laga n supa dezinformrii i apoi
comunicate la Cairo sau Alger n scopul de a mri nencredera arabilor fa
de Occident ide-i apropia pe acetia de prietenii lor de la Moscova.
Aciunea Cutarea ntreprins spre jumtatea anilor '60 mpotriva in
fluenei americane n rile Americii latine constituie un alt exemplu de dez
informare. Remarcnd neputina Statelor Unite de a controla opinia publica
ktinoamerican, serviciile cehe au decis a continue munca americanilor.
Au conceput chestionare cu ntrebri toarte personale asupra opiniilor po
litice ale cdor interogai dale prietenilor acestora. Acest tip de anchet pu
tea fi interpretat ca un amestec al americanilor n afacerile interne ale ri-
lor respective. Printre destinatarii chestionarelor se gseau un numr mare
de persoane cunoscute de ctre serviciile cehe pentru opiniile lor antiame-
ricane, i pe care se putea conta c vor da n vileag metodele de investigare
americane. Acest calcul sa dovedit corect..
n ncercarea noastr de a gsi mijloace ct mai eficace de slbire a ad
versarului, am ajuns s lum m considerare i tehnicile de dezinformare
tiinifici Adast idee implica, ns, un numr de probleme greu de rezol
vat Dezinformarea tiinific restrnge cercul dumanilor la micul grup de
naiuni foarte dezvoltate din fruntea competiiei dintre Est i Vest Scopul
dezinformrii tiinifice const n nelarea unui cerc de savani aparinnd
blocului inamic. Acetia pot fi, de exemplu, fcui sa cread c problema la
care lucreaz nu are soluie n stadiul actual al cunotinelor sau c nece
sit credite att de importante, nct ar fi mai nelept s se renune la ea.
Desigur, o aplicare efectiv principiului dezinformrii tiinifice presupune
92
VLADIMIR VOLKOFF
un nivel de cunotineextrem de ridicat, deoarece argumentele nu trebuie
s-i conving doar pe oamenii de tiin de rnd, d i pe cei din elitde tiin
ifice. O alt dificultate: alegerea canalelor de dezinformare. O asemenea mi
siune nu poate fi ncredinat dect unui expert, care, din orice tabra ar fi,
i risc reputaia de savant Toate aceste motive au convins serviciile cehe
s renune la dezinformarea tiinific, utilizarea descoperirilor tehnice i
griinificf intrnd mai degrab n categoria operaiunilor speciale- de propa
gand.
PROPAGANDA .
Operaiunile spedale de propagand sunt unde dintre cete mai frecvent
nr iligatp de ctre serviciile de informaii din blocul sovietic, deoarece pre
supun mai puin efort Ele se bazeaz-pe ceea ce frar putea numi cultul
cuvntului pubficatse considera c numrul de cuvinte utilizate de m-
loacefe de comunicare fo mas ate inamicului este mai important dect exa
minarea atent a rezultatelor und operaiunL
Campaniile de propagand antiamerican sunt foarte uor de organizat
Un simplu articol de pres coninnd date spectaculoase asupra und noi
conspiraii americane poate fi suficient C elelalte ziare preiau aceast infor
maie, opinia public este ocat, iar guvernele rilor n cure de dezvoltare
au o ocazie n plus pentru a lansa invective mpotriva imperialitilor, n timp
ce manifestanii arunc cu pietre n ferestrele ambasada Statelor Unite.
Influena serviciilor de informaii comuniste asupta ziarelor rine este
Hp intensitate var iahiK. Cd mai adesea, eateun membr u al comitetului de
r edacie, pr ieten sigur sau diiar agent comunist cd car e, bine pltit pubfc
implgmfar ar aBr M r pfl ir r fmfnr mir atp wihfama unui r apor t CM linnd
A itfnnil ar Hmliitui tr r iwr ip a mamiegE
aceste fapte in textul su, n gener al, ser viciile de infor maii i fur nizeaz
agentuluidar istinstr ucium pr ivitoar e la sur sa infor maiilor , mai ales cnd
este vwba de pub&^nxxtende sau conser vatoar e. Inter pr etar ea pcfitic
a feftuM car e dezinfor meaz tr ebuie s in cont de or ientar ea ziar ului.
In anumite cazuri, influena serviciilor comuniste este att de mare, n
ct i permite s trateze direct cu redactorul ef sau cu directorul ziarului
i s ajute finanarea acestuia prin cadouri n bani lichizi In schimb, ziarul
public din cnd tn cnd cte un material de deanfonnare, iar atitudinea
sa este influenat n mod decisiv.
Periodicele aflate n proprietatea serviciilor de informaii comuniste con
tribuie i ele la rspndirea dezinformrii. Dac trebuie cumprat un ziar
Dezi nf ormara, ar m de r zboi 93
deja existent sau creat unul nou, e^e nevoie de o persoan de ncredere care
srl asume rspunderea legal. Acest tip de propagand pe termen hing
prezint dou inconveniente: mai nti, este o operaiune costisitoare, deoa
rece acest tip de publicaie nu se poate autofinana, trebuind s fie subven
ionat; pe de alt parte, riscul este mare, datorit instabilitii situaiei poli
tice din rile in curs de dezvoltare. Un ziar brazilian care aparinea servi
ciilor cehe de informaii a fost interzis n urma loviturii de stat a extremei
drepte din aprilie 1964. Serviciile cehe au pierdut att un conglomerat finan
ciar, ct i un canal de! dezinformare, in fine, prin utilizarea acestor canale,
se creeaz riscul de a le deprecia sau de a le pune in pericoL Din acest motiv,
dup fondarea Departamentului D n 1964, serviciile cehe au preferat s
preia ziare deja existente dect s creeze altele noi.
, Redaciile arelor care nu pot fiinfhienate direct de serviciile comuniste
de informaii (adic marea majoritate) sunt analizate minuios atunci cnd
se bucur de un renume internaional (precum New York mes), fac do*
vada unui liberalism critic (ca DerSpiegel) sau exercit o influen masiv
asupra cititorului mediu (cazul lui Der Stern). Serviciile comuniste de infor
maii se folosesc, n acest ca% de pota redaciei sau de scrisori anonime
pentru a discredita (cu documente i fotocopii anexate) guvernele i oamenii
politici occidentali, n special americani.
Dou filme de propagand difuzate de televiziunea est-german ofer
un bun exemplu pentru ceea ce se poate face n acest domeniu. Am putea
numi procedeul televiziune neagra, deoarece, n cele dou cazuri, persoana
intervievat se credea n faa unui public vestgertnan. P rimul film coninea
un interviu hiat de dotariti, Walter Heynowski i Gerhard Scheumann,
unui mercenar german ntors din C ongo. P e msura derulrii interviului,
acest MiiBer, cunoscut n Occident sub porecla de C ongo Miiller, devenea
din ce n ce mai vorbre sub influena alcoolului; lsnd garda jos, a nceput
sai descrie aventurile mifitare cu cinism A fost foarte surprins s afle mai
trziu c devenise eroul unui film documentar difuzat de televiziunea est-
german sub titlul Derkchende Mann (Omul care rde).
Unii telespectatori au presupus c aa ceva se putea face numai cu un
om de o moralitate att de ndoielnic precum C ongo MtiHer. Au fost sur
prini s vad acelai fenomen repetndu-se n cazul doctorului Walter
Becher, unul dintre conductorii organizaiei de extrema dreapt Die Sude-
tendeutsche LandsmannschR. n acest film, realizat la scurt timp dup in
vadarea C ehoslovaciei de ctre sovietici i difuzat de televiziunea est-ger
man n 1969 sub titlul Der Prasidentin Exil, doctorul Becher i exprima
nemulumirea fa de urmrile cehii deal doilea rzboi mondial. Serviciile
94 VLADIMIR VOLKOFF
sovietice de informaii ntmpinau dificulti n ncercarea de a explica ocu-
parea militat a Cehoslovaciei Doctorul Becher, exprimndu-i simpatia pen
tru procesul de liberalizare din Cehia i pentru scopurile acestuia pe termen
lung, tea dat, fr s vrea, ap la moar sovieticilor, furniznd propagandei
comuniste din Europa de Est ocazia de a renvia vechile sloganuri privind
caracterul revanard al Germaniei de Vest Dei nu exist nid o dovad a'
implicrii serviciilor est-germane de informaii n aceste dou operaiuni,
tehnica folosit l rezultatul final au fost att de clare, nct DerLachende
Mano este dat de exemplu la instruirea agenilor Departamentului D (...).
La nceputul toamnei anului 1964, au fost livrate Departamentului D lzi
ntregi de pamflete tiprite n englez i francez Unul dintre pamflete, in
titulat America a colonizat douzed de milioane de negri, ca i un altul,
, cu titlul Americanii, cei mai buni prieteni ai notri, trebuiau s slujeasc
propagandei antiamericane din Lumea a Treia. Statele Unite erau descrise
ca ara cea mai rasist din lume i ca dumanul populaiilor de culoare. n
acelai ting, operaiunea era un sprijin pentru campaniile de stnga ale ad-
versarilor candidatului conservator la preedinie, Barry Goldwater, al c
rui nume aprea In mai multe rnduri n text
n octombrie 1964, aceast broura a fost trimis la mn de aare i reviste,
zeci de misiuni diplomatice, organe guvernamentale i organizaii politice
din Africa, Asia, Orientul Mjjfodu i Apropiat, ca i In America de Nord i
America latin O parte dintre exemplare erau trimise n pkuri de la United
States Information Agency, pentru a nu atrage atenia poliiei tocate.
Un loc special n operaiunile de propagand i dezinformare trebuie
rezervat contrafacerilor, adic dezinformrii scrise sau tiprite. Majoritatea
operaiunilor speciale care vizau Statele Unite, Germania de Vest, Marea
Britanie sau Frana i care erau efectuate n Lumea aTteiaconstau n falsuri.
Serviciile de informaii din blocul sovietic consacrau multe eforturi colec
trii materiei prime necesare producem lor semnturi ale nalilor funci
onari, ale diplomailor, ale membrilor importani ai organizaiilor poStice, re-
Bgioase sau umanitare - pe scurt, tot ceaa ce le putea servi de modeL Ser
viciile cehe au pus la punct o metod foarte simpl i eficace pentru armri
aceast colecie. Membrii serviditar de informaii care lucrau n strintate
sub acoperire diplomatic sau guvernamental (ca ziarist sau consilier co
mercial, de exemplu) le trimiteau urri de Anul Nou colegilor strini i mul
tor persoane importante, , desigur, primeau i rspuns, cu urrile aferente
scrise pe hrtie cu antet i semnate de mn. Aceste scrisori, triate cu grij
-i nsoite de note explicative, constituiau cadoulde Crciun l depozitului
nostru.
Dezinformarea, arm de rzboi
OPE R A IUNI D E INFLUE N
Cea de-a treia - i cea mai delicata - categorie de operaiuni speciale
este reprezentat de operaiunile de influeni Dei denumirea nu d o idee
cuprinktoare asupra naturii eseniale a acestor operaiuni, o vom pstra n
cartea noastr debarece face parte din vocabularul serviciilor de informaii
din blocul sovietic. Operaiunile de dezinformare i propagand nu const
tuie scopuri n sine.d au i menirea de a-1influena pe adversar.
Operaiunile de influen cuprind urmtoarele activiti: ncercarea, prin
intermediul unor ageni plasai foarte sus, de al influena pe adversar ntr-un
anumit sector al politicii sale externe sau interne; sprijinirea partidelor po
litice, organizaiilor i manifestrilor de extrema stng n opoziie cu ope
raiunile de denformare de propagand care caut s atrag atenia, cele
de influen, cu excepia manifestrilor, ncearc s o evite. Aceste operai
uni 9e confrunt, n general, cu riscuri poBtice (deBunarea autorului i pro
testele rii vizate) i operaionale, i de aceea sunt extrem de rare.
Agentul care execut acest tip de operaiune n teritoriul inamic este nu
mit agent de influen Agentul de influen ideal este o rara avis. ntruct
fiecare servidu de informaii trebuie s obin ct mai mult posibil de la oa
menii si, agenii de influen trebuie s participe, n afara operaiunilor ca
racteristice, i la activitile normale de culegere de date.
A genii de influen ocupi deseor i postur i impor tante h ier ar hia sod-
al a unei r i inamice, l pot, tn consecin, s aib un cuvnt de spus In
viaa public i politic a r ii lor n sensul dor it de conducer ea ser viciilor
ifc infirmaii altMmui gfatcnmnrari: F3 pntfi ziariti, fiinffrmari n aAninis-
traie, membri ai Partidului sau ai organizaiflor aferente acestuia, diplomai,
deputai, politideni sau membri ai serviciilor secrete.
Serviciile comuniste de informaii au stabilit contacte cu un anumit nu
mr de ocddentali care nu sunt nid ageni de informaii, nid ageni de in
fluen, dar care se pot dovedi utili n viitor. Se consider c aceste persoane,
prin familia, relaiile, inteligena, capadtile sau ambiiile lor, au un viitor
politic promitor. Este uneori profitabil s se urmreasc evoluia carierei
acestor oameni, s E se ntreasc fidelitatea prin daruri ocazionale sau ges
turi prieteneti, sau chiar s fie compromii pentru a deveni i mai tare ata
ai. Serviciile de informaii nu se folosesc de aceti indivizi dect dac si
tuaia o cere cu adevrat Nu este nevoie nid mcar de semnarea unui acord
sau de un pact verbal Ceea ce conteaz este gradul de dependen i natura
comprorrfisurilor. Sunt ageni comuniti sau ageni poteniali chiar i unii
indivizi cate nu o tiu.
96 VLADIMIR VOLKOFF
P e 24 octombrie 1967, opinia public din rile occidentale a fost ocat;*
la vestea arestrii unui milionar vest-german, un anume Hannsheinz Porst
Sa aflat c P orst fusese simultan membru al partidului liberal din Germa
nia de Vest (Freie DemokratischePartei) i l partidului la putere n Ger
mania de Est (Sozialistische Einhheitspartei Deutschlands). n plus, el er;
de mult timp n contact cu eful serviciilor est-germane, generaluhnaioi
Markus Wolf, ca i cu unii dintre subordonaii acetia Surpriza a atins apo
geul atund cnd Porst, departe de a nega acuzaiile care i sau adus, i-a fcu:
din ele un titlu de glorie, dup cum o demonstreaz articolul din DerSpiegel
din 6 noiembrie 1968: Sunt milionar i marxist Am fcut parte n acelai
timp din FDP i SED. Le-amdat bani celor de la FDP pentru campania po
litic imam pltit cotizaia la SED. Locuiesc n Republica Federal i n
trein legturi politice cu Republica Democrat German. C e e ru fa asta?
P orst a afirmat c nu a triklat pe nimeni i c nu a transmis nid un secret,
singurul su scop fiind evitarea unui conflid militar ntre cele dou tabere,
i c nu fcuse altceva dect s corecteze unde idd greite pe care germanii
din est le aveau despre cd din vest
Un tribunal vest-german k condamnat pe P orst la o pedeaps de 33 de
luni de nchisoare. Nu ncpea nid o ndoial c fusese fa legtur cu efii
serviciilor secrete est-germane, dar nu era cunoscut natura informaiilor
pe care le-ar fi putut divulga. C onform noului statut intrat n vigoare la 1au
gust 1968, trebuia s se dovedeasc intenia individului de a efectua acti
viti care s conduc la dezvluirea unor secrete de stat. P orst a negat
vreo intenie de acest fel, argumentnd c numele su nu figura pe Esta de
plat a ministerului german al securitii statului - de fapt ce nsemnau c
teva mii de mrd pentru un milionar? In duda faptului c avusese acces la
informaii importante, datorit contactelor sale cu mebrii FDP, tribunahil
nu a reuit s dovedeasc impBcarea lui P orst n transmiterea de informaii
secrete ctre Est
C t valora P orst pentru serviciile est-germane? Serviciile de informaii
nu sunt un club politic. Este evident c generalul Wolf i subordonaii si
aveau i altceva mai bun de Scut dect s discute filozofie politic cu un vi
zionar marxist vest-german milionar precum P orst..
P entru a ncheia acest capitol consacrat caracteristicilor celor trei tipuri
de operaiuni speciale, trebuie s recunoatem c n practic genurile pure
sunt ntlnite rareori, cele mai multe operaiuni lund cte puin din fiecare. ,
Latfisias Bittman d numeroase exemple de operaiuni care s ilustreze
teoria sa asupra subversiunii ideologice. Una dintre ce/e mai reuite, ope-
Dezi nf ormarea, ar m d e/zb o i 97
raiunea Neptun, consta n descoperirea, pe fundul unui Iac, a unei mari can
titi de.documente SS false, care au permis exercitarea de presiuni asupra
multor persoane utile... O alt operaiune, destul de picant i ea, a urmrit
discreditarea micrii germanilor din Sudei.-
n 1956, doctorul Lodgman von Auen, purttor de cuvnt al organizaifei
germanilor din Sudei, Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, a primit
din strintate scrisori insulttoare a cror semnificaie fi rmnea strini
Serviciile cehe, care doreau s paralizeze activitatea aceste organizaii, tri
miseser o serie de scrisori semnate cu numele doctorului Lodgman unor
tersonaliti strine cunoscute pentru atitudinea lor antigermani n aceste
scrispri, doctoral Lodgman le mulumea destinatarilor pentru sprijinul pe
care II aeordau cauzei Sadeilor. Destinatarii* Maiai de o asemenea
-neali ku oerut explicaH lud Lodgmaa Acesta, careiorma nelegea ninse,
a ncercat s le rspund n cel mai natural mod cu putin, lucru cu att mai
dificil, cu ct coninutul acestor scrisori nu contrazicea obiectivele micrii
sudete. Mai mult, cu un an nainte, doctorul Lodgman primise o (fals) scri
soare de felicitare de la cardinalul Spellman, purttorul stindardului cato
licismului american. Serviciile cehe trimiseser doctorului acest mesaj de
la New York cu cteva zile naintea aniversrii micrii sudete. Lodgman,
fericit, nu s-a gndit s verifice autenticitatea mesajului, pe care ki comuni
cat de ndat presei Dup cteva sptmni, serviciile cehe au dezvluit c
scrisoarea era fali lsnd publicul s trag concluzia care se impunea- mi
carea sudet era condus Ideun grup de impostori Astfel serviciile cehe de
informaii i-au atins scopul propus.
O operaiune de mare anvergur a afectat serios ceea ce mai rmnea
din prestigiul Statelor Unite In Africa.
n timpul verii anului 1964 a avut loc in Suedia un seminar internaional
dedicat problemelor politice i economice ale rilor subdezvoltate. P rintre
participani s-a aflat i un brbat nalt i suplu care s-a prezentat drept di
plomat cehoslovac. Nimeni nu s-a gndit s-i pun la ndoial idefltitatea.
In timpul lucrrilor, asculta cu un aer atent i politicos, fr s ia parte la dis
cuii. Nimeni nu cunotea adevratul motiv al prezenei maiorului Vaclav
Louda la aceast conferini el nu era delegat s contribuie la soluionarea
problemelor urgente ale rilor subdezvoltate, pentru simplul fapt ci n ca
drul serviciului ceh de informaii, era un specialist al operaiunilor de dez-
98 VLADIMIR VOLKOFF
informare in Mica i Asia. Misiunea sa era de a asculta, analiza i nota tot
ceea ce putea fi utilizat mai trziu in campaniile de dezinfor mar e mpotriva
Statelor Unite. :
Maiorul Louda nu era un teoreticiai Dup coala primara a lucrat ca zi
dar, pn cnd servidile cehe i-au propus o alt carieri. A fost ofier de in-
formaii n Marea Britanie a ef de grup n C anada, ^ condusese cel mai
important departament operaional din America. A devenit ef al departa
mentului afroasiatic i apoi ofier superior in cadrul Departamentului D.
C ariera sa a intrat pe o panta descendent la nceputul anilor '60, in princi
pal din cauza alcoolismului. Abilitatea sa nnscut l-afcut, ns, s se men
in ca unul dintre maetrii dezinformrii.
Cltoria sa in Suedia s-a dovedit fructuoas. La ntoarcere, venea in bi
roul meu la fiecare dou sptmni cu cte un plan pentru atacarea pori
ilor americane din Africa i Asia. Aceste operaiuni au reuit adesea, dup
cum o dovedete cea efectuat n Tanzania.
P e 10 noiembrie 1964, Oscar Kambona, ministru de externe al Tanza
niei i secretar general al Uniunii naionale africane tanzaniene, a susinut
o conferin de pres n care a dezvluit un plan occidental destinat rstur
nrii guvernului tanzanian, aa cum o arat ziarul naional Dr esSalaam
din 11 noiembrie 1964:
De{ineminformaii conform crora unele mari puteri occidentale n-
cearc s neutralizeze micrile naionaliste. Unele dintre aceste puteri oc
cidentale, n nelegere cu guvernul portughez, se pregtesc s efectueze
operaiuni subversive i s amenine Republica Unit Tanzania (_) Deinem,
de asemenea, informaii c unde puteri doresc s foloseasc mercenari sud-
africani pentru a ne submina ra (...) Profit de aceastocazie pentru a pune
n gard aceste puteri, ca.i statele nfrite africane care le fac jocul (...)
Kambona a negat c Tanzania ar fi devenit un centru de subversiune i
c ara sa ar fi primit zilnic arme din Republica Popular Chinea, Algeria
sau Republica Arab Unit. Dup prerea sa, aceste acuzaii fuseser emise
de anurnite ri occidentale pentru a justifica n faa proprid opinii publice
un atac nendreptit mpotriva Tanzaniei. Kambona a anunat c va pune
aceast ameninare in discuie tn cadrul Organizaia Unitii Africane.
Organul depresai Uniunii africane tanzaniene, ziarul de limb englez^
Nationalist, a publicat a doua zi o dovad a aceste pretinse conspiraii.
Pr imul ^ o scr isoar e ctr e nr i-
Dezinf ormarea, arm de rzboi 99
terul de externe congolez n care expeditorul, ambasada americarf din L6o
poldvffle, i exprima hotrrea de a stopa subversiunea pe care chinezii o
desfurau n Tanzania i C ongo prin ncurajarea Portugaliei la bombarda-
rea amplasamentdor strategice chinezeti din Tanzania i la rsturnarea
guvernului lui Nyerere. Cel de-al doilea document era scrisoarea unui ofi
er congolez ctre ambasada american, pretins dovad a pregtirilor ahie-
ricane pentru rsturnarea guvernului-tanzanian. C ea de-a treia; scris din
nou nnumele ambasadei americane, meniona Dar es'Salaam ca loc de sto
care a materialului militar utilizat de coaliiile afro-asiatice, n special de
China comunist, Republica Arab Unit i Algeria pentru ntreinerea sub
versiunii n C ongo i Mozambic.
Cteva ale mai trziu, pe 15 noiembrie 1964, Uniunea naional african
a organizat o manifestaie de protest n cursul creia preedintele Nyerere
a luat cuvntul Elsa artat mai rezervat dect Kambona, declarnd c va
pune documentele incriminate la dispoziia guvernului american, spernd
c era vorba de nite falsuri. Departamentul de Stat a analizat documentele
n chestiune i a prezentat guvernului tanzanian dovada cerut. n timpul '
unei manifestri de mas la Dar es-Salaam, preedintele Nyerere decla
rat c guvernul american 1-aasigurat c documentele erau false & a expri
mat sperana c incidentul era nchis. N-a fost s fie aa.
n acea vreme, serviciile cehe erau solid implantate n Tanzania i aveau
acces la cele mai nalte cercuri guvernamentale. Au ales la ntmplare mo
mentul sustragerii documentelor, scopul operaiunii fiind clan desemnarea
Statelor Unite ca inamic principal al regimurilor africane de stnga. Docu- ~
mentele falsificate i-au fost transmise lui Kambona, care le-a autentificat i
adus la cunotina guvernului tanzanian i a ntregii AfiicL Textul dezvluia
intenia americanilor de a.distruge subversiunea chinez mai mult chiar de
ct pe cea sovietici Aceast msur asigura spatele complotitilor n vede
rea eventualelor obiecii gbvietice. Principalii actori erau Statele Unite, China
i Tanzania. n cazul n eare validitatea documentelor ar fi fost contestat, -
Uniunea Sovietic ar fi fost oficial la adpost
Falsurile erau pline de imperfeciuni tehnice: erori administrative, gre- i
eii de Bmb; cu toate acestea, au fost acceptate ca o prob de ncredere, iar
zvonul unui complot american mpotriva Tanzaniei a ajuns pn n Etiropa,
C entrali unde vehemena reaciilor presei a fost, pentru o dati spontani
C hiar nainte ca opinia public tanzanian s fie informat de complo
tul american, ministrul defexteme Kambona a anunat incidentul la Orga
nizaia Unitii Africane prin umitbai^teleigfib^W^t ^retarului
100' VLADIMIR VOLKOFF
general al organizaiei, Dialo Telli, i citat t Nationalistm numrul din
12 noiembrie 1964:
Republica Unit a adunat suficiente dovezi pentru a stabffi ex&ena unui
complot conceput de unele puteri europene n scopul rsturnrii guvernu
lui tanzanian i reprimrii micrilor naionaliste de eliberare bazate n Re
publica Unit. Complotul prevede folosirea mercenarilor portughezi i sud-
afticani pentru atacarea amplasamentelor strategice eseniale pentru secu
ritatea Republicii Unite i a micrilor naionaliste de eliberare. In mod evi
dent, misiunea pe care Africa w asumat-o, aceea de aEchkla cobnialismul,
este n pericol, i, ntruct cartierul general al comitetului african de elibe
rare se gsete la Dar e&Salaam, am considerat necesar s v informez (te
evoluia situaiei. Suntei liber s informai celelalte state membre.
Organizaia de solidaritate a popoarelor afro-asiatice a acordat credit
acestui ds. Secretarul su general, YoussefE3Sebai, a bat cuvntul n nu
mele conducerii AFP SOk o conferin de pres la Cairo, pe 17 noiembrie
El a apreciat c subversiunea nu era dirijat doar contra Republicii Unite a
T anzaniei, d i mpotriva luptei de eliberare naional a tuturor popoarelor
africane care au gsit nTanzania locul sfnt al Combatanilor libertii, aa
cum reiese cu claritate din scrisoarea interceptat Sebai, ca i reprezentan
tul tanzanian AmanasSwai, a condamnat Statele Unite pentru aceast con-
spiraie.
Conferina de pres de la Cairo bucurat de largi ecouri n presa afri
can. Al-Akbari Ai-Jummuriyah din Cairo, Vigilance Africa din Dar efc-
Salaam,Veniqg News din Accra-toate aceste arei-au acuzat pe ameri
cani de iniierea unei conspiraii diaboEce.
Pe ^noiembrie 1964 a avut loc o reuniune a Asociaia Africane, care
reprezentacteva organizaii politice n relaii strnse cu AAPSO. Ambasa
dorul tanzanian n Egipt a inut un discurs de coidamnare a complotului
imperialist mpotriva Tanzaniei
Presa tanzanian a funcionat ca o cutie de rezonan pentru provocarea
cehoslovac. Pe 11 noiembrie 1964, Nationahst, analiznd acuzaiile, a decis
ca scrisoarea publicat nu reprezenta dect partea vizibil a tebergului.
Esenialul dovezii se supune consemnelor de securitate ale statului. A doua
zi; NatioitaBst publica mesajul lui Kambona ctre Organizaia Unitii Afri
cane, n care ministrul de externe considera complotul ca pe o extindere a
activitilor NATO n Africa.
O revist bilunar socialist, VigilanceAfiica, apiMcaipe 18 noiembrie
un editorial intitulat Marea conspiraie, n care afirma c neoeolonialis-
Dezinformarea, arm de rzboi 101.
mul, n special cel de origine anglo-american, utilizeaz tehnidnbi pentru
a ntrerupe progresul menit s duc la crearea unei uniuni continentale i
pentru a asigura continuitatea exploatrii economice a bogiilor Africii.
In numrul din 1decembrie, Vigilance Africa venea cu urmtorul comen
tariu: Complotul a dezvluit c americanii sunt ucigaii care ne pndesc
(...) Departamentul de Stat, Pentagonul i mai al^s CIA ntreprind n mod
constant activiti subversive n Africa
Pe 19 noiembrie, reprezentantul tanzanian la Naiunile Unite, John Ma-
lecda a acuzat Statele Unite de complot n vederea rsturnrii guvernului
rii sale. Pe 24 noiembrie, vorbind pe postul de radio algerian, preedintele
Ben BeDaa condamnat manevrele i intrigile imperialiste din Congo. n ace
eai zi, ambasadorul algerian n Tanzania Noureddine Djoudi, a declarat
ntr-o conferin de pres la Dar es-Salaamc Ben Bella i ali membri ai
guvernului algerian reacionaser violent mpotriva acestei conspiraii. Noi
estimm, afirma Djoudi, c acest complot nu este dect una dintre zalele
unui lan de comploturi mult mai vast, care vizeaz destabilizarea Africii.
Unele ziare din Ghana, India i Egipt au folosit termeni asemntori pen
tru a descrie complotul american. Campania antiamerican a continuat chiar
i dup discursul n care Nyerere anuna pe 9 decembrie, c americanii
dduser asigurri n privina faptului c documentele erau false. Cteva
ale mai trziu,.pe 15 decembrie 1964, Vigilance Africa scria Acumcteva
ale, dl Kambona vorbind n calitate de ministru de externe, a dezvluit n
numele guvernului planul pus la punct de imperialiti pentru nlturarea de
la putere a conducerii tanzaniene. Posibilitatea unui fals nu era nici mcar
adus n discuie.
R euita oper aiunii tanzaniene a r epr ezentat o ocaae.de sr btor ire pen-
tr u maior ul Louda, nct acesta a lipsit dou zile de la lucr u fr s dea r d
un semn de via. D ac ar fi fost vor ba de un alt ofier , car tier ul gener al s-ar
fi alarmat; n caailmaior ului Louda fos, cu toii tiam c i bea linitit vinul
i-areluat lucrul, deds s prelungeasc i s intensifice isteria antiame
rican. Cea de-a doua faz a operaiunii se baza pe o scrisoare falsificat a
lui G. McMurtrie Godley, ambasadorul Statelor Unite la Leopoldville, ctre
preedintele congolez Moise Tchombe, care, la vremea respectiv, era n
conflict cu guvernele rivale de la Brazzaville i Knshasa Coninutul aces
tei scrisori era asemntor celorlalte falsuri, iar tactica era aceeai: se ex-.
prima, prin intermediul lui Godley, dorina americanilor de a lua msuri
contra rilor vecine care, aflate sub influen comunist, servesc drept baz
pentru organizarea subversiunii mpotriva guvernului dumneavoastr Ide'
102
VLADIMIR VOLKOFF
la Leopotdnlle]. Scmoarea n chestiune a fost trimis de la Praga, prin cu
rier diplomatic, la biroul ministrului de externe al rebelilor congolezi, Thomas
Kanza. Doar atunci neam dat seama de cteva erori capitale intervenite n
procesul de falsificare. Scrisoarea era datat 3 iulie 1964, adic nainte ca
TdhomM s devin prim-ministru; n plus, acesta era menionat ca pree
dinte i nu ca prioHninEtru. Pe de alta parte, era prea trziu cas retra
gem documentul din circulaie.
Presa african a publicat falsul pe 28 decembrie 1964, cupuin timp dup
ce Thomas Kmm acordase un interviu unui reporterde la East African
Standard din Nairobi Cu aceast ocazie, el a anunat c revoluionarii con
golezi defineau dovada c Statele Unite, Belgia, Spania, Portagalia. Africa
de Sad i Rhodesfa se pregteau si readuc peTcbomb6 n Congo, m spri
jinul acestor afirmaii, Kanza a prezentat scrisoarea lui Godley:
Leopoldviile(3 iulie i964
Excelen,
, Cu acceptul dfoiG.Mennen Williams, sub-secretar de stat pentru afa
cerile africane, am onoarea s v informez prin soioare personal ca Gu-
vernul Statelor Unite, pe baza precedentelor discuii, este de acord'
1. s compenseze cieltuiefile cerute de organizarea, recrutarea crea
rea de uniti spedale, i n fonduri constituite special n acest scop.
2. s ncredineze servidilor dumneavoastr organizarea unitilor spe
ciale. Msurile necesare n acest scop au fost deja luate n colaborare cu gu
vernul belgian.
^ cu punctul dumneavoastr de vedere privind livrarea de echipament
militar modem necesar desfurrii de operaiuni h regiunile ndeprtate.
Vvapune la dispoaie materialul cerut i cadrele tehnice necesare pentru
a dirija operaiunile mpotriva instigatorilor la rebeliune.
4. cu opinia dumneavoastr conform creia sunt necesare msuri con
tra regimurilor vecine aflate sub influen comunista teare organizeaz sub
versiunea mpotriva guvernului dumneavoastr. *
Negocierile de detaliu asupra acestor aspecte vor fi ncredinate dom
nului Williams, a crui vizit este ateptat pentru jumtatea lunii august
V rog, Excelen, s primii asigurrile de sincer prietenie ale domnu
lui subsecretar de stat i dovada naltei mele consideraii.
G. McMurtrie Godley
Ambasador al Statelor Unite.
Dezinformarea, arm de rzboi 103
E xcelenei sale, *A
DL M oi'seT chomte
eful Guvernului Republicii Congo, Leopoldville
Roata propagandei antiamericane a nceput din nou s se nvrt. Do
cumentul a aprut, cu diverse adugiri, n l'Essor din 30 decembrie 1964;
The Sparfrdin 31 decembrie l%4-,EveningNews (Accra) din 1ianuarie
1965. The Spaikrn se limita la acuzarea Statelor Unite pentru intervenia
sistematic n afacerile interne congoleze, ci fcea i elogiul sovieticilor
Niciodat URSS sau vreo alt ar socialist nu a combtut unitatea statu
lui congolez (...) activitatea ruilor n Congo a fost ntotdeauna strict uma
nitar. La Praga fla Moscova, aceste declaraii au fost primite foarte favo
rabil
n timpul reuniunilor Consiliului de Minitri al Organizaiei Unitii Afri
cane de la Nairobi, agenia France Presse anuna, pe 7 martie 1965, c mi
nistrul algerian de externe, Abdelaaz Bouteflika declarase c detinea do
cumente compromitoare, n special o scrisoare a ambasadorului american
la Leopoldville, datat 3 iulie 1964, n care acesta &promitea lui Tchombe
sprijin financiar i recunotea c trebuiau luate msuri mpotriva statelor ve
cine care adposteau organizaii teroriste viznd s destabilizeze Republica
Congo. Declaraia lui Bouteflika a fost publicat pe 8 martie n lAIger Re
publicam ntr-un articol intitulat Washingtonul - complice la un complot
mpotriva Republicii Congo. Comentariul lui Bouteflika, fr a fi fost inspi
rat de Praga sau Moscova, a avut o consecin interesant de care acesta nu
i-adat seama El era considerat agent american de ctre serviciile cehe i,
dea, reprezenta o int ideal pentru operaiunile speciale, consilierii sovie
tici fiind de prere c trebuia retras imediat de pe scena politic algerian..
Iat cum acest atac al lui Bouteflika mpotriva Statelor Unite l-aprotejat de
intrigile sovietice.
La reuniunea Organizaiei Unitii Africane de la Nairobi, delegaia din .
Congo-Brazzaville "(ntr-o declaraie publicat de Ghna News Agency, pe
7 martie 1965) a acuzat Statele Unite de a fi responsabile pentru toate di
ficultile crora trebuie s le fac fa Africa i a prezentat o scrisoare care
dovedea c americanii colaborau cu Congo - Leopoldville mpotriva celor
din Congo-Brazzaville.
Dou sptmni mai trziu, pe 22 martie, preedintele Ghanei, Kwame
Nkrumah, a declarat ntr-un discurs pronunat n faa parlamentului.rii sale
i publicat de presa ghanez de a doua zi c guvernul su deinea dovada
104
VLADIMIR VOLKOFF
indiscutabil c era n curs de desfurare o operaiune menit s rstoarne
guverniiprogresist de-la Brazzavile, precum i alte guverne socialiste afri
cane. . 7/;
' Asemenea dedarafipolitice apreau peprima pagina a ziarelor africane,
dar ne este imposibil s descriem psihoza provocat de aceast campanie.
Serviciile cehe au pregtit i distribuit numefoase documente falsificate
unor personaliti africane. Victimele contr ibuiau deseor i, Iar s o tie, la
difuzar ea dezinfor mr ii. Dovezile falsificrii furnizate de americani au fost
acceptate de preedintele Nyerere, dar campania de intoxicare antiameri-
can nu a ncetat s se desfoare, iar falsurile au continuat s se multiplice.
Operaiunea a depit graniele Tanzaniei pentru a deveni o problem afri
can. nc o dat, serviciile cehe de informaii i-au atins scopul
Una dintre consecinele cele mai interesante ale aceste campanii a fost
reactiara lan a anumitor medii de stnga C um s-ar spune, bulgrele de z
pad s-a transformat n avalan
Faptd c aceste dsur i au fost acceptate, h pofida er or ilor lingvistice,
fogice i administr ative, ar at hotr r ea noilor guver ne afr icane de stnga
de anu lua la consider ar e dect ceea ce cor espundea cr edinelor lor poli-
tk^(^de^ebk)cd sovietic, nu numai c a ieit A r tat (fin toat aven
tur a, dar , fophis, a dobalit laur ii nvingtmiH devenind par tener ul ideo-
logic i pr ietenul pr ivilegiat al tiner ei M id
Ladislas Bittman. The Deception Game
1972 Syracuse University Research,
v Ballantine Books, 1981.
VII. DIAGNOSTICUL UNUI EXPERT
n excelenta sa carte aprut n 1972, Subversiunea, profesorul Roger
Mucchielli nu folosete deloc cuvntul dezinformare, dar pune, totui, de
getul pe ran cu o precizie de invidiat Mai nti, extrapolnd ipoteza M Herre
Nord asupra unui rzboi de schimb, el arat cum, ncepnd cu 1945, ie
rarhia mijloacelor de lupt a fost rsturnat complet
ntr-o istorie a subversiunii in timp de rzboi ca aceasta, este foarte im
portant s subliniem c, pn la cel de-al doilea rzboi mondial, subversiu
nea a fost folosit ca auxiliar al rzboiului clasic, dus pe cmpul de lupt.
: 0 schimbare radical pare s se fi produs n ultimii douzed de ani: o
nou concepie asupra rzboiului a nceput s-o nlocuiasc pe cea veche i,
n aceasta nou form de lupt, ibvprsiunea a devenit o arm principal.
De fapt, strategia rzboiului total de asta exclude recurgerea la o interven
ie armat strin: n loc s plasm trupe la frontierele rii pe care vrem s-d
cucerim, vom iniia n interiorul acestui stat, prin aciunea unor ageni sub
versivi antrenai, un proces de disoluie a autoritii, n timp ce mid grupuri
de partizani, prezentai ca emanai din rndurile poporului i constituii
spontan, vorangaj un nou tip de lupt cu 'intenia declarat de a ncepe
un rzboi revoluionar de eliberare, dorind, n realitate, s accelereze pro
cesul de putrefacie a statului pentru ca, mimai, s preia puterea
Concepia clasic privea subversiunea i rzboiul psihologic ca pe unele
maini de lupt printre multe altele n cursul ostilitilor, rolul lor fiind nul
pe timp de pace. Statele de astzi, cantonate n aceast gndire arhaic, nu
au neles c rzboiul psihologic distruge distincia clasic dintre rzboi i
pace. Este o lupt neconvenional, strin de normele dreptului internaio
nal i de legile militare cunoscute, este un rzboi total care i deconcerteaz
pe juriti i care i ndeplinete obiectivele la adpost de codul acestora.
Aa cum afirm Megret, distincia clasic dintre pace i rzboi va fi anulat
de rzboiul psihologic (...); acesta depete barierele temporale, este o for
imaterial - ded insesizabil - susceptibil de toate metamorfozele posibile.
Scopul rzboiului rmne acelai: expansiunea teritorial i ocuparea
unei alte ri sau instalarea, in aceast ar, a unui guvern aliat ori supus,
ns mijloacele s-au schimbat Motenitor al lui von Clausewitz i Hitier, pus
la punct de Mao Tze-Dun, rzboiul modern este n principal psihologic, iar
106 VLADIMIR VOLKOFF
raportul cu armele clasice este de-acuminvers. n zilele noastre, lupta de
teren (gherila) a devenit auxiliara subversiunii.
Aceast rsturnare de factori cwnpfefiaaz ceea ce RogerMucchid&nit
mete revoluia voluntarist, declanat doar prin voin, condiiile de via
reprezentnd doar circumstane indirecte care trebuie luate n calcul, dar
care nu ar putea provoca, izolate, recurgerea la violen.
'Trebuie s constatm c, att condiiile sodpeconomice ale revoluiei
(exploatarea mundi,mi2seria, omajul, denteresul puterii fe de bunul co
mun i punerea acesteia n serviciul unei clase avute minoritare), ct i
condpfepolke ^Mivarea de Kbertai publice, teroarea poliieneasc, ideo
logia impus, deposedarea de drepturi legitime etc.) nu devin forte revolu
ionare dect dac exist o stare de spirit revoluionari o voin de lupt
Aceast stare de spirit e aceea care ce revoluia, altfel nu ar rmne dect
resemnarea cauzat de team sau respect Se poate i trebuie, ded, s se
lucreze la nivel psihologic, s fie nbuite teama i respectul, unora s le
fie indus agresivitatea, altora - complicitatea.
Ori aceste sentimente, aceste atitudini i comportamente pot fi Induse
sau fabricate; pentru aceasta, trebuie doar s fie aplicate n mod corect le
gile psihologice i psihosociale corespunztoare. Impor tant nu este r eali
tatea vieii, d cr edina oamenilor . Momentul revoluia nu mai trebuie s
in cont de ceea ce camunitu, marxitii, ortodocn numesc condiiile obiec
tive, determinabile printr-o analiz 9odoeconomia>politic. Acest moment*
trebuie s fie definit n funcie de o strategie psihologic i pornind de la o
voin revoluionar.
Mai mult, analiza istoric a revoluiilor arat c acestea sunt produsul und
minoriti active. Qiiar i n timpul marii Revoluii franceze de la 1789, isto
rici au descoperit c seciunile din Paris, grupnd cetenii cudrept de
vot (fiecare cu un efectiv teoretic de aproximativ3 000 de membri), nu erau
frecventate dect de 2-300 de persoane fiecare, ded de mai puin de o ze
cime din populaia activi n momentul succesului campania naziste de pro
pagand din landul Hessa, erau, conform cifrelor kii Ceahotin, 90%aleg
tori pasivi i doar 10%activi, adic militani ntr-una din tabere, ceea ce,
chiar dac presupunem c partizanii lui Hider deineau superioritatea mir
meric, implic pentru acetia o proporie de 5-10%din populaia cu drept
devpt.
n sfrit, trebuie s constatm c motivaiile care mobilizeaz spiritele
i inimile nu au nimic n comun cu realitile obiective; miturile sunt acelea
Dezinformarea, arm de rzboi 107
care &fac pe oameni s se ridice i s umble, s se expun i s se lase ucii,
sau, dimpotriv, s se opreasc i s se ascund. Miturile sunt imagini-for,
viziuni colective capabile s fascineze contiinele unui grup sau unei mase
deoarece acestea gsesc n-ele satisfacii sau valorizri profunde. Rasa ger
man era un^mit nazit care a costat viaa a ase milioane de evrei; Revp-
luia internaional este un mit, la fel ca i poporul sau judecata popo
rului. E ste mai impor tant safe identificate cuvintele eseniale dect sa se
anafar ae datde obiective.
Opinia public constituie mediul iii care opereaz subversiunea.
Din acest pund de vedere, obiectivele subversiunii sunt triple. Diferen
ierea nu poate fi fcut dect didactic, deoarece, de fapt, ele se sprijin i
se ntresc reciproc Aceste obiective sunt
-D emor alizar eanaiunii vizate i dezint^r ar ea gr upur ilor car e o com
pun.
- Discreditarea autoritait, a prtorilor acesteia, a funcionarilor i no-
tabffitilon
- Neutralizarea maselor pentru a mpiedica orice intervenie general
spontan n favoarea ordinii stabilite, n momentul ales pentru preluarea pa
nic a puterii de ctre o minoritate.
Aceste scopuri devin accesibile prin utilizarea mass-media; fat presa
scris, radio i televiziune, subversiunea este neputincioas; fr specialitii
n psihologie social, aa cum vom vedea n capitolul urmtor, ea este inco
erent. S fixmacum celelrei obiective:
D E M OR A LIZ A R E A NT IUNII VIZ A T E SI D E Z INT E GR A R E A GR UPUR ILOR CAR E
OCOMPUN
Dup cum spune Reguert nvingtorul este acela care poate i vrea
nc ea lupte atund cnd adversarul nu mai vrea i nu mai poate. De ase
menea, von der Goltz a remarcat c ntr-o lupt nu ese att vorba de dis
trugerea combatanilor inamici, ct de diminuarea curajului acestora.
Demoralizarea reprezint disolutia curajului, scderea tonusului men
tal care d credina n valoarea grupului naional i ncrederea n viitorul a-
cestuia. .
Analiza (des folosit de psihologia social n zilele noastre) factorilor mo
ralului permite cunoaterea factorilor demoralizrii. Vomcita n spedal:
108 VLADIMIR VOLKOFF
- distrugerea valorilor pentru care lupt inamicul; strecurarea ndoielii;
- intoxicarea fiecrui combatant inamip asupra propriei sale valori, ino
cularea ndoielii de sine i a dubiului asupra credinelor acestuia;
- culpabilizarea. Trebuie mers pn acolo, spune Ellul despre propa
gand - i aceasta se aplic i subversiunii - nct inamicul s-ipiarda n
crederea n justeea propriei sale cauze, a grupului su, a armatei i patriei
sale. Omul care se simte vinovat i pierde n acelai timp eficacitatea i sim
ul combativ. Convingndu-J pe individ c, dac nu eVeel puin cei din jurul
iui comit acte imorale, nedrepte, se ajunge la dezintegrarea grupului cruia
i aparine;
- impr esia dat inamicului asupra izolrii sale'i a atitudinii reprobatoare
pe care o manifest opinia public la adresa lui, a fortiod reprobarea opiniei
publice mondiale;
- ridicolul, lipsa de logic, derizoriul;
- distrugerea ncrederii adversarului n mijloacele sale de atac i ap
rare; .
- impresia de perenizare a conflictului;
-certitudinea de a avea de-a face cu un inamic dur, hotrt i sigur de
victorie;
impresia inutilitii luptei. w
Aplicndu-li-se adversarilor prin intermediul unor tehnici subtile, sub
versiunea ncearc, ded, s- demoralizeze. De asemenea, ea caut s-i di
socieze, s-i dezintegreze; Din acest punct de vedere, este o arta a discor-
cfia aid, analiza psihofogie a factorilor de coeziune a grupurilor permite
deducerea factorilor de disociere i de discordie care trebuie aplicai nai
unilor sau grupurile' prevzute s fie distruse.
D ISCR E D IT A R E A A UT OR IT A T II, A A PR T OR ILOR SI I A NOT A BILIT ILOR
NA IUNII SA U GR UPULUI CA R E T R E BUIE D IST R US
Autoritatea statului este fondat pe de o parte pe consensul naiunii pe
care o reprezint (sau cel puin al majoritii acesteia), i pe de alt parte pe
un sistem de drepturi care i sunt conferite de Constituie i de legi (n spe
cial cele privind dreptul de decizie). Totul este susinut de forele de men
inere a ordinii (sau de reprimare a dezordinilor), de un sistem de sanci
uni (cod), de unele insituii-cheie, cele care i vor da naiunii viitoarele sale
cadre i de respectabilitatea ^notabilitilor care asigur ntr-un fel sau al
tul funcionarea sodetii-Subversiunea va ataca toate aceste aspecte.
Dezinformarea, arm de rzboi
109
Desconsidernd puterea n ochii opiniei publice, ded ai masei ceteni
lor, subversiunea ncearc s diminueze autoritatea moral a statului. La rn
dul su, aceasta scdere a autoritii este folosit ca o dovad a incapadtii
guvernanilor i ca o indtare fa nesupunerea civic. O estur deas de lips
de respect i suspidune generalizat pafalizeaz simultan puterea central
i opinia public.
NEUTRALIZAREA MASELOR PENTRU A MPIEDICA ORICE INTERVENIE
GENERALA s po n t a n a n f a v o a r e a ORDINA EXISTENTE $
Iat-ne pud n faa celui mai insolit i original efect al subversiunii. -a
vorbit mult i se mai vorbete nc de majoritatea tcut, adic de marea
majoritate a cetenilor din rile lucrate de subversiune, i se exprim mi
rarea fa de pasivitatea acesteia. Ea este sperana mitic a giwemelor su
puse atacurilor subversive.
Ori majoritatea tcut este o creaie a subversiunii. De fapt; unul dintre
obiectivele prindpale ale subversiunii este hipnotizarea i inhibarea mase
lor. Dac dtitorul a urmrit pn aid concepiile revoluionarilor vDhintariti,
el nu poate s nu deduc logica neutralizrii imensd majoriti a cete
nilor prin subversiune; n opoziie cu concepia materialist i realist asu
pra revoluiei, concepia voluntarist nu are nevoie, aa cum s-a vzut, de o
micare general i nid de partidparea activ a poporului. Puterea va fi
prehiat de un grup mic, de o minoritate infim* exact aceea care tie ce
vrea i ce face (de altfel, este singura care o tie). Ded, singurul lucru im
portant n momentul prelurii puterii este lipsa und intervenii contrare.
laoQOsedn^actiuoeasubveniv&niqilcainqjuiieTOtao^tliindur i^
major itii, aceast tcer e expr imnd apatia i nu r epr obar ea r evoluiona
r ilor (dup cum se cr ede In gener al). .
Dar cum poatefi acaparat aceast opinie public?
Am afirmat deja c, n cadrul und revoluii voluntariste, subversiunea
nu este posibil dect cu ajutorul mas&media.
Mass-media este singura n stare s creeze o opinie public, s pro
voace o psihoz colectiv fr a fi nevoie de adunri de mase. Aceasta este
una dintre caracteristicile specifice ale mijloacelor moderne de difuzare a
informaiei. Ele acioneaz asupra fiecrui individ n particular i n mod izo
lat, crend, cu toate acestea, fenomene colective.
n a VLADIMIR VOLKOFF
Trebuie analizat, pe de o parte, materialul care va alimenta mijloacele
de difuzare i mas i, pe de alt parte, exploatarea acestui material de c
tre mass-media.
Materialul de baz provine din dna surse:
- aciunile violente ale micilor grupuri de aciune directa (fie c e vorba
de aliai normali sau nesperai: grere importante, atentate, manifestaii i pro-
clamaii, aciuni diverse ale gherilelor rurale sau urbane) pe teritoriul na-
ponal,
- informaiile asupra aciunilor directe ale grupurilor de lupt aliate pe
alte teritorii dect cel naional; '
- greelile adversarului, propaganda inamic, gesturile autoritilor, ale
reprezentanilor i aliailor acestora;
-gesturile autoritilor, ale reprezentanilor i aliailor acestora din alte
state, atund cnd acestea sunt i ele vizate de subversiune;
- iaptefe diverse cotitfenei informaiite generate de ak i de orninde
din alt parte.
A&ss^nedfetradiOi tetesinune, filme, aare de mare tiraj) trebuie mpr-
it n dou curente: cde care sprijin, oficial sau tn secret, aciunile subver
sive, i cele care nu o fac. Cekd^misambluridemassmediavor^ioSo-
ft, A^giw <nwnrf itifcrit, n ampKfiratriri m iffliMnrl ai mgtwinliiltri A
baz.
fo capitoW urmtor vomanaliza numeroasete moduri de exploatare po-
sibil a diverselor materiale fornizate. Aid este esenial sa artm sfeagia
funcional a celor dou mijloace (materialul i instrumentul si de explo-
atare), obiectivul fiind manipularea opiniei publice. Altfel spus, punctul cen
tral al concepiei noastre asupra subversiunii este urmtorul diversele ac
iuni directe i violente nu constituie esena und micri care, dezvoltm
du-se i generalizndu-se, ar reprezenta un fenomen revoluionar cu ade
vrat popular. Aceast viziune este arhaic i depita. Aciunile directe nu
fat dect s alimenteze adevrata operaiune *revoluionar, cane este fon
dat in ntregime pe subversiune. Aceast subversiune a masdor, cu' sco
pul de a le separa complet de puterea existent discreditat, de a le inhiba
i pasiviza (prin teroare sau cu acceptul lor), se vaptxxhtce cu ajutorul mass-
media, deoarece aceasta este instrumentul modem ideal de nanipulare a
opiniei publice.
Aceast concepie ar putea surprinde, i cititorul va fi tentat s evoce
exemple contrare ideii dezvoltate aid, cumar fi cazul actual al luptei Fron
tului de Eliberare a Palestinei mpotriva Israelului. La prima vedere, acest
Dezinformarea, arm de rzboi 111
exemplu infirm teza noastr, ntruct Frontul este o organizaie militar
ang^at intr-o hipt pe via i pe moarte mpotriva statului Israel; coman
dourile sale efectueaz operaiuni de rzboi la frontiere, atac vapoarele i
avioanele israeliene, execut raiduri de sabotaj i distrugere in interiorul
teritoriului inamic... i toate acestea se aseamn unui adevrat rzboi de
teren. S adugm c Frontul este reprezentantul oficial ai und popor
(poporul palestinian) care revendic un teritoriu i se consider spoliat de
un ocupant strin. Astfel, la o prim examinare a cazului, operaiunile mi
litare predomin clar, iar subversiunea prin massmedia nu are nid un rol
Or, e simplu de artat n ce fel acioneaz acestea din urm, printr-un exem
plu aparent defavorabil ceea ce caut Frontul nu este o victorie - de altfel
imposibil - pe cmpul de lupt, d crearea unei opinii publice mondiale de-
favnrahih Israelului i ofer ir ea inr i anumite imagini a mir r ii, aa fa-
ct, ca rezultat, aceast opinie publka s acioneze ca o for de presiune,,
constrngnd bradul s capjtiilfge. De aid operaiunile spectaculoree m-
potrivaavioandor de linie strine, aciunite de gheril pe teren, micrile de
simpatizani mnstihiite in toate r ife, hingfle inter viur i) amr date hitur or
ziaritilor c.
La fel este absurd s se cread c gherikle din America de Sud sunt
nceputul unei ridicri generale a maselor; nu vaexista nid o ridicare gene
ral, iar organizatorii revoluiei nu ar avea nevoie de ea. Gherilele exist pen
tru a crea climatul pe care si exploateze mass-media...
Fr mijloacele de informare n mas, md un voluntarismrevoluionar
nu ar aveavreo ans de succes. P ede aKparte, se constat c massnje-
dia genereaz un apetit deosebit pentru toate grupurile de aciune direct
Dovele acelei nevoi a grupurilor de aciune apar ziliic, to mod indirect,
n pres este cu adevrat remarcabil c ntre cererile unui grup de aciune
care deine un mifhc de presiune oarecare (ocuparea unui imobfl, deine
rea sau sechestrarea und personaliti sau a unor ostatici nevinovai), apare
ntotdeauna citirea la teteviune de dou sau trei ori la rnd a und pro
clamaii sau unui comunicat, ca i publicarea sa n pres oricare ar fi comen
tariile care ar urma acestei difuzri.
Din punctul de vedere al subversiunii, RogerMucchieDi daseaz mass-
media n patru categorii i arat c, n situaia actual, toate patru pot fi uti
lizate de ctre adversar:
1. Ziarele publicate de grupurile de aciune direct. Acestfeaau trei obiec
tive:
112
VLADIMIR VOLKOFF
- ntreinerea strii de spirit a gruprilor existente; prin aceasta, rmi
limitate Ia audiena lor direct, care este minim deoarece, prin definiie,
aceste grupri sunt restrnse.
- Oferirea de mijloace de propagand grupurilor care trebuie recupe-'
rate, adic atrase nspre cauz. Astfel, de exemplu, ziarul Rouge din Frana
distribuie 18 000 de exemplare dintr-un numr special cu titlul Tineret re
bel la porile liceelor n martie 1971, a doua zi dup afacerea Guiot (ares
tarea unui licean manifestant).
- Furnizarea de informai pentru a fi preluate, organelor de pres de
audien mare. Astfel, Le Monde reproduce ntr-un numr (fin aprilie 1971
un articol publicat de Sartre n la Cause du PeuAe, care i invita pe militani
la aciune direct mpotriva ziaritilor care ndrznesc s scrie editoriale
defavorabile ideilor revoluionare.
I%i aceeai categorie ar face parte emisiunile pirat>de propagand di
rect la radio i televiziune, ca i filmele numite cinema de idd.
2. Ziarele i revistele cu tiraj mare care particip direct i intenionat Ia
aciunea subversivi Fiind, prin vocaie, de larg circulaie, aceste publi
caii adopta metode md subtile dect precedentele. Rolul lor este esenial
pentru subversiune, deoarece prezint toate aparenele de bun credin i
obiectivitate. Printre articolele i reportajele de cultur general sau infor
maie de interes larg, intoxicarea subversiv este mai mult sau mai puin
masiv sau mai mult sau mai puin bine fcut n funcie de reviste i de ca
litatea redactorilor acestora.
Metodete pe care k aplica n articolele i drile de seam cu intenii sub
versive se bazeaz pe ceea ce se numete informaie tendenioas.
La fel sunt i emisiunile de radio sau de televiziune oficiale ncredinate
unor realizatori sau ziariti care slujesc subversiunea.
S relum succint procedeele informrii tendenioase:
A) Principii generale. Informiia tendenioas trebuie s fie n primul
rnd credibil, fapt asigurat fie de caracteristicile personale ale cehii care
o difuzeaz i de maniera acestuia de a o prezenta i de a-idisimula moti
vaiile (...); fie de informaia nsi, care trebuie sa se'confbnneze obinu-
inietor de gndire ate grupului vizat, s aduc dovezi concrete (fotografii,
scrisori, nregistrri etc.), fie s se situeze n afara oricrei judeci aprige
din partea receptorilor, fie, n sfrii, s satisfac nevoia und expBcaii logice.
Pericolul numful unu este efectul de bumerang, constnd n faptul c o
accentuare exagerat a inteniei tendenioase produce un efect contrar
WP ^SC D^niffilcesta Tv nsui care u ste
sugerata), '
B) Cteva procedee. 1) tirea complet fak^pg asculttorul sau dti-
torul nu o poate verifica. De altfel, o dezmintirp Hat,^lteriornu va dmiiuxa
e&ctd primei tiri; 2) selectarea informaiilor, toate
cu acfeeai intenie: 3) combinarea de informai tngri'fr^bile 3* sufonersive:
4) comentariul orientat al unei informaii adevrat 5) plasarea unei in
formaii adevrate cu dovezi concrete ntr-un contai f are<S niodific sen
sul; 6) informaia intmpltoare tendenioas, fiirniz^"8^*90 (^eavI'E0
importan n cadrul unei informaii cu un obiect totaJ 7) ex38'erarea
i desfigurarea unei informaii adevrate pentru a-i otitondui/ascul-
ttcrului sentimente puternice; ^repartizarea inegal a^un8n*^C:a^t:^i
informaiilor pro i contra, cu favorizarea aspw^]or fs r e l-ar orientape ci
titorul/asculttor (esc pubSdtate masiv pentru o repr'esune 9* P fru
aciunile care au provocat-o); 9) nveKrea* unei hft^nnan subversive In-
tr-un fapt real; 10) informaia furnizat fr concluzie, dar n aa fel nct ci
titorul/asculttorul s trag el nsui concluzia car^^
Informaiile selectate cu grij i prezentate cu djy&e constituie 053 **&
puternic arm de propagand subversiva, spunea S f ^ n D elmer , oj-
notea foarte bute problema
3. Ziarele, revistele i emisiunile de larg drculafe care suat *ne*J<ra.
Asemntoare celor din categoria a doua, acestea au1111Srad de subtilitate
superior. Prezentnd cu o imparialitate ostentativ frpfonnaiile provenit*
din toate sursele, ele nu ezit s pun pp. yelaj plf interviul unui rnini.
tm sau al unui deputat i cd al unui mic sefdehant/are expiBcideahuilf!
umanitare universale care dau sens aciunii sal? galice, sau textul unei
sentine judectoreti i cel al unui manifest distribuit ^ *e?rea ^^unal
C ita egal consacrat diferitelor curente de camufleaz dis.
cret faptul c un anumit curent reprezint unu Ia mie, ^ar a*tul tntr6 c&
teni
Sufletele bune de care vorbeambeneficiaz de 0 P ^niire clduroasa
n aceste ziare i emisiuni.
De asemenea, nu este de n^lgat faystul c aceste1z*are ^au SruPUrilor
revoluionare ocazia de a se face cunoscute i de a fi recunoascute.
4. Ziarele, revistele i emisiunile de larg circulaie care ^mPtriva*
aciunilor revoluionare. Desigur, aceast opoziie ej^st&1diferite grade,
dar vomlsa deoparte publicaiile marcate de milit^smul extremist de
114 VLADIMIR VOLKOFF
opojfee; AiMste(mlt;v6r fi obiecMU&r ctiura directe (atentate cu
explozivi, atacuri fizice asupra persoanelor aliate) din partea grupurilor re
voluionare.
Vomvorbi despre ziarele care, exprimnd deschis sentimentele publicu
lui lor, se revolta mpotriva aciunilor subversive i le condamni La vremea
sa, Ceahotin analiza deja acest fenomen: pentru a demonstra gravitatea di
verselor aciuni subversive sau teroriste, aceste are le acord un spaiu larg.
Le semnaleaz pe toate, le comenteaz cu oroare i indignare i protesteaz
energic mpotriva lipsei de aciune, a slbiciunii sau chiar complicitii au
toritilor care ar trebui s le reprime.
n felul acesta, de provoac un efect neprevzut asupra cititorului, con
stnd fn dubla certitudine c, pe de o parte, gruprile de gberil sau de ac-
iune direct au o for redutabil, c nu dau uor napoi, i, pe de alt parte,
c foiele de ordine i autoritile sunt slabe i neputincioase. Aceste dou
imagini care se fixea i se agraveaz proporional cu insistena aaris-
tului sunt exact acelea pe care agenii subversivi ncearc s le acrediteze.
E ste suficient un exemplu minor , dar semnificativ, in numr ul 1801 din
iunie 1971, sptmnalul moderat dar antistngist Valeurs actudks public
pe o pagin ntreag, ilustrat cu dou fotografii, un articol intitulat Poliiti
de stnga la Grenoble, n care se putea cili, printre altele:
Grenoble triete ntr-un climat de rzboi civil (,..) . Campusul, n care
revoluionarii se ascund n spatele und dispense regale datnd din 1290, a
devenit un statn stal La Grenoble, prefectul i poliia au capitulat n faa
violenei (...). P e 2 iunie, poliitii Salvrii Roii au efectuat dou arestri
n plin stradf (...) La o or dup aceea, seciunea din Grenoble a Salvrii
Roii a difuzat un comunicat*... Una dintre fotografiile publicate reprezint
un afi stngist coninnd portretele domnilor Ceccaldi, Lenoir, Tomasini
i Soustelle, cu titlul: Aceftbrbai sunt periculoi. ArestaH i un text care
cheam aproape fi la violen i crim.
n numrul 1802 din iunie 1971, acelai sptmnal, referindu-se la ja
furile din 5 iunie din Cartierul Latin, ncheie astfel un' articol de o pagin
ilustrat de dou fotografii (dintre care una i reprezint pe grevitii foamd
tolnii pe saltele n holul primrid din Grenoble):"Existena unui stat-ma-
jor terorist nu poate fi pus la ndoiala Faptul c n noaptea de 7 spre 8 iu
nie au avut loc dou atentate identice n cafenelele din Courneuve i Saint-
Etienne, la 400 de kilometri distan, demonstreaz c acelai grup poate
opera de-acumnainte pe ntregul teritoriu. . '
' Este evident c aceste prezentri, care acrediteaz imagini care discre-
diteaz puterea i fora grupurilor revoluionare, sunt periculoase: ele pro--
DeizinfQanarea, arm de rzboi
115
duc efectul invers celui dorit de arist MreaescJn ufepwKtieirtuldtilmir
lui panica mut i inhibiia, care supt, de fapt, obiectivele acestor grupuri.
Astfel, realiznd aciuni spectaculoase (i acesta este esenialul), mici
lor grupuri de aciune violent nu le mai rmne dect s lase mass-media
s adwoeae pentru ca toate categoriile opiniei pubBce s fie informate cum
doresc ele i n sensul pe care l doresc ele. Propaganda lor este iacut cu
un numr minimde militani (ajung, de exeropfo, patru indivi care s se
sincronizeze pentru a provoca cdedou atentate simultane de la Courneuve
i Sainttienne;lafel, doar300 de studeni dintre cei 30 000 din Grenoble
pot face s se crrad c oraul este fii minile teroritilor) i fr eforturi
speciale (este adevrat c aciunile trebuie gndite oraport cu obiecti
vele psihologice i c este nevoie de civa ageni subversivi bine plasai fii
lumea universitar), deoarece enorma mainrie a massmediasepune sin
gura n micare. Opinia publica naional oscileaz i, ntr-o a, va trece n
faza panicii mute, a inhibiia i a dispreului fa de autoriti
Opinia public mondial este afectat fir aoeali fet Manifestaiile spon
tane* de solidaritate cu aciunile revoluionare izbucnesc la m de kilome
tri unete de altefe, iar toate arete din lume te descriu cu fotografa, interviuri
ale organizatorilor i publicarea proclamaiilor (echipele de emisie ale ORTF*
deplasndu-se special), crend i intensificnd climatul psihologic nece
sar. n acest timp, oprindui pentru o secund rsul homeric pe care H tre
zesc aceste desfurri de fore, agentul subversiv declar fa televiziunea
de stat, cu gravitatea unui filozof (care provoac nclinri sugestive ale ca
pului (fin parteareporterului oficial): Dup prerea mea, intrmintr-o pe
rioad revoluionar.
Expunnd tehnicile de aciune folosite de midie grupuri mpotriva gru
purilor mai mari, Roger Mucchielli aie un capitol care ilustreaz direct
aphciile modeme ale doctrin lui Sun .
n expunerea acestui nou ansamblu de tehnid, trei puncte sunt impor
tante pentru nelegerea spiritului general al diverselor metode propuse:
1. Este evklent c nu se pune problema mobffizrnmasekjr populare;
dimpotriv, acestea trebuie imobilizate. Voluntarismul revoluionar nu are
nid o legtur cu o ridicare general a maselor, iar implicarea populaiei
* OR T F - Or ganizaia Fr ancez de R adio i T eleviziune, n. tfv
116
VLADIMIR VOLKOJFF
este doar O formul verbal de propaganda, valabil att timp ct poporul
este inut la distan. De aid provine refuzul categoric de a se recurge la o
consultare electorali
2. Aciunea de disodere a grupurilor este o operaiune absolut indispen
sabili dup cum se tie din cenxtrile de psihologie sociali cu ct indivizii
ader la grupuri care i unesc, cu att mai puin sunt permeabili la propa
gand i subversiune. Trebuie, ded, ca grupurile de referin s fie disoti-
ate sau neutralizate, pentru ca oamenii s fie individualizai i detaai de va- .
loriledegrup.
3. P e de aM parte, esdstunde grupurkhde ale sistemului, grupuri so-
ciale, economice, culturale, politice etc. care trebuie nchegate pentru a
se permite neutralizarea ntregului sistem prin aciuni asupra categoriilor
respective.
innd cont de aceste trei axe care definesc strategia care trebuie apli
cat grupurilor, vom determina tactidle oportune n fiecare actiune parti
cular sau de anverguri
NEUTRALIZAREA RECURGERII LA CONSULTAREA POPULARA. BOICOTAREA
ALEGERILOR LIBERE.
n cartea sa TehnieaAntistaituhli, Luis Merder Vega dteaz textele pro
clamaiilor revoluionarilor din America de Sud, care pot fi regsite, cu unele
ajustri de limbaj, n toate proclamaiile i manifestele stngiste din rilein
care domnete libertatea de expresie.
n 1962, n Venezuela, Frontul revoluionar denuna ceea ce numete
o fars electoral (alegerife pentru Parlament i alegerea succesorului hii
Betancourt drept preedinte l Republicii, proces electoral prevzut pentru
decembrie 1963) i se angajeaz n mod solemn s fac imposibil consul
tarea electorali
Camillp Torres declara in 1966:Poporul tie c sau epuizat toate cile
legale. Poporul tie c nu ne mai rmne dect calea armelor.
n iulie 1966, M icar ea stngii r evoluionar e pr oclam ctr e peruvienL
Ca o micare autentic revoluionar ce suntem, am respins cile compro
misului i acordului ai exploatatorii, am elimmatmetodele electorale bur
gheze...
Amvzut mai sus c aceast sfidare la adresa sufragiului universal, pre
zentat drept raional cu tot felul de justificri, este consecina logic a con
cepiei voluntariste asupra revoluiei.
Dezinformarea, arm de rzboi 117
Trebuie s menionm, n trecere
partidele democratice de opoziie fin
jirea obiectiv a puterii prin violeni
Tl
perspectiva dezordinii, vor continua s vifi^OTpi^fwa^^^^diBea
este greit din dou motive:.
- pe de o par te, acuzaia adus aleilor mqor ilii (ai fost alei (fin cau
za fricii generale, deci n mod incorect i nu suntei reprezentativi) i
atinge scopul Subjugai, alei majoritii vor dezvolt un complex de vino
vie i nu vor ndrzni s ia vreo msur eficace pentru salvarea Republicii
Nu le vine n minte s rspund c alegerea lor, chiar ar n aceste condiii,
a fost un adevrat referendum naional n favoarea ordinii republicane,
- pe.de alt parte, nsui faptul c oamenii au participat, n duda fricii,
la procesul electoral demonstreaz c micile grupuri revoluionare i ope
raiunea lor subversiv nu au strpit destul team Oiganizncta mai bine
subversiunea i teroarea, ele vor face cu adevrat consultarea imposibil,
dup expresia Frontului venezuelean; n urma instalrii inhibiiei populare,
majoritatea va fi redus definitiv la tcere.
T E HNICI D E D ISOCIE R E A M A R ILOR GR UPUR I SA U A GR UPUR ILOR \
CONST T T UnE CA R E A R PUT E A OPUNE R E Z IST E N SUBVE R SIUNII .
A a r um am ar tat mai sus apwhwna la gr upur i ffanmaKaa& nfar
im sr ti tmpntr iva pmpaganr ir i (sistemul opiniilor individuale este mai re
zistent atunci cnd este sprijinit de securitatea apartenenei la grup i nt
rit permanent datorit schimburilor socioafective). Ori aceste grupuri,
fiind integrate n societate (inta subversiunii), exercit un rol fundamen
tal de susinere a acesteia.
n consecin, disocierea acestor grupuri (din care fac parte comu
nitile naionale sau regionale, grupurile religioase, partidele politice, gru
purile socioprofesionale, sindicatele, comunitile de cartier, adunrile con
siliile sau comitetele, familiile) devine o cerin imperativ a strategiei ge
nerale a subversiunii
Ceea ce trebuie Scut este ca n aceste grupuri s se creeze dezordinea
i dezbinarea, mergnd pn la anarhie, pentru a se obine distrugerea aco
periului colectiv care i adpostete pe indivizi, i pentru a constrnge
grupul s devin neputincios i ineficient n funcia sa fa de societatea n
conjurtoare.
Tehnicile evocate mai sus vor fi alese i puse n practic, n aceast stra
tegie general, n funcie de mrimea grupului i'de rolul su social. Este
118 VLADIMIRyOLKOFf,
evident, de exemplu, c disocierea prin manipularea grupului in cursul unor
reuniuni, metod care presupune introducerea prealabil a agentului sub
versiv mcadrul grupulw ^utilizarea dinamicii grupurito^va fi diferit de
disocierea grupurilbr mailargi asemenea biseridlor catolice, deoarece va
.fi necesar erearea i susinerea ideologic a unor nuclee de contestare;
de asemenea, va exista o diferen fa de manipularea grupurilor locale
care ncearc s apere unele interese punctuale.
IDENTIFICAREA UDERULUI ADVERS SI A CELOR ASUPRA CRORA ACESTA
I EXERCrT AUTORITATEA; ATACAREA UDERULUTI MANIFESTAREA
GENEROZIT II FA DE MEMBRII GRUPULUI SU
Este vorb de disocierea elementar grupurilor inamice, procedeu
vehi de cnd lumea, asociat celui de desconsiderare afiderului pentru a
demoraliza ntreaga grupare.
Conformziarului I e Monde din 27 apriHe 1971: DL Ciu En Lai, primul
ministru chinez, a exprimat, pe 25 aprilie 1971, intregul sprijin al Chinei
populare pentru poporul american in lupta sa dreapta mpotriva politidi de
agresiune i nebci, ca conha discriminrii rasiakixacticate de guvernul
american. eful guvernului chinez a fcut aceast declaraie n timpul unui
banchet oferit de prinul Shanouk*.
A doua zi, pe 26 aprilie (relatare a ziarului Le Monde din 28 aprilie 1971),
purttorul de cuvnt al delegaiei guvernului Republicii populare a inut la
ftris o conferin de pres n cursul creia a prezentat ordinul de al Fron
tului de eliberare naional. Acest document (...) promite c soldaii ameri
cani care, individual sau n uniti constituite, vor refuza s urmeze politica
Washingtonului i s lupte mpotriva FEN, nu vor fi atacai.
C omentnd acest document (difuzat luni, 26 aprilie de corespondenii
radio de pe cmpul de lupt), Le Monctedeclar c aceast propunere este
actual din cel puin trei motive: 1) ea intervine n momentul n care n Sta
tele Unite ncep manifestaiile mpotriva continurii rzboiului,.(...), mani
festaii ncurajate de FEN. Ordinul de zi din 26 aprilie furnizeaz noi argu
mente micrilor americane: argumente politice (VieteongHil nu le este ostil,
tuturor americanilor, ci doar celor care ascult de Nixon), care devin mili
tante n msura n cate sunt reluate de ziarele americane defetiste care sunt
trimiste regulat corpului expediionar al Statelor Unite; 2) FEN aluat n con
siderare moralul sczut al armatei americane din Vietnam, iar purttorul su
de cuvnt a descris luni situaia inedit creata de incidentele care .se muli-
tiezinforrrtar&ai; rm de rzboi
plic ntre soldai i'ofieri; 3) Documentul de luiii declara crtirvor'fi ata
cai soldaii care nu vor susine dica la putere de la Saigon.
Acelai articol din Le Monde anun publicului c mai muli americani
lupt deja n rndurile FEN i c guvernul Republicii populare dorete s
construiasc, de-acum, relaii ca de la popor la popor cu americanii, n-
duda continurii rzboiului
Acest dtat arat, ntr-un exemplu particular, calitatea und coordonai a
aciunilor subversive exercitate asupra unui grup constituit Ar fi bine, dac
am avea spaiu, s relum aid fiecare aciune i s artm fdul n care con
tribuie la succesul operahiim de (fisodere, inclusiv prin dozarea discret a
infonnanbr ialse i reluarea ntregii operaiuni subversive de ctre ziarele
americane. Articolul din Le Monde se integreaz i d n aceast orchestrare
remarcabil a propagandei operaionale. ^
UT ILIZ A R E A , N SE NSUL A CIUNII R E VOLUIONA R E , A UNOR A D INT R E
VA LOR ILE OFICIA LE A LE GR UPULUI VIZ A T
Mai exact, este vorba ce crearea, n interiorul gruprilor ideologice exis
tente, a unor grupuri mid care, sprijinindu-se pe Unele valori ale grupului
mare, deduc de acolo principii de aciune care ar putea coinddes, n practic,
cu prindpiile subversiunii.
S lum exemplul aciunilor de disodere amediilor catoKcedin Frana,
ntre valorile comune ale acestor medii se regsesc necesitatea aciunii
(Oare Credina care nu acioneaz este o Credin sincer?, se ntreba'
Polyeucte), egalitatea oamenilor, rectificarea nedreptilor societii secu
lare etc, alturi de alte valori precum respectul fa de alte persoane, iubi
rea aproapelui, interzicerea udderii, evanghelizarea etc. Va trebui ca una
dintre aceste valori s fie reliefat n mod special, n detrimentul cdorialte.
n felul acesta, agenii subversivi vor reui s provoace luri de poziie ale
unor subgrupuri catolice, care le vor fi de folos n cel mai nalt grad.
Astfel, revista Acdon catholique universitate declara n comunicatul de
ncheiere a ntlnirii naionale de la Dijon (15-18 aprilie 1971): C redem as
tzi c Universitatea i Sodetafea nu sunt reformabile: orice lupt sau pro
iect care nu repun n cauz sistemul capitalist care alieneaz n mod funda
mental omenirea contribuie la ntrirea acestuia.. Concluzia este, deci, o
incitare a membrilor de a se angaja la aetiunea direct i violent.
120 VLADIMIR VOLKOFF
ntr-o carte recent intitulat Th6ologie de la revohition (publicat la Edi-
tions Univertaires), printele Joseph CombHn arat, in acelai sens, c cre
tinismul este revoluionar prin natura sa, autorul ncheind cu promisiunea
de a scrie o nou lucrare asupra celor trei faze ale aciunii revoluionare:
pregtirea revoluiei, cucerirea puterii, instaurarea und noi societi.
Se tie c exploatarea animozitilor dintre clerul de rnd i superiorii
ierarhici este, de asemenea, un mijloc de creare i extindere a faimoaselor
nenelegeri din mediile catolice.
In r ndul pr ofesor ilor , pentr u a da un nou exemplu, ageni subver sivi
v o t utiSza valor i r ecunoscute, am ar fi dezvoltar ea Kber aaper sonaE lii
elevilor , nevoia acestor a de ^eKer sacr eaM atea,per k^iiq*aenM de
o dfdplin sufocant, folosir ea legtur ii dintr e coal i via etc.* pentm
a r idica un subgnip de cadr e didactice mpotr iva r estului gr upului, care ar
contrabalansa aceste valori cu altele, de felul nevoii de securitate a elevi
lor, necesitii ordinE, preeminenei obiectelor de baz necesare refleciilor
l creaiilor ulterioare etc>. n fiecare mediu care se urmrete afi demo
ralizat, disocierea valorilor i promovarea unic a celor care servesc scopu
rilor agenilor subversivi vor urmri o linie de clivaj original.
Aceast tehnic prezint interes deoarece membrii loiali ai grupului nu
pot sa hu recunoasc fepUil c aceste valori sunt i ale br. cum, ns, promo
varea practic a acestora nu mai este contrabalansat de susinerea celor
lalte, ntregul sistem de valori se dezorganizeaz n totalitatea sa, grupul va
suferi o criz, ca semn al dezorientrii i descompunerii sale.
D ISOLUIA M OR A UT II N GR UPUR ILE CA R E T R E BUIE D ISOCIA T E .
Este de remarcat c o anumit propagand n favoarea a ceea ce conti
ina comun numete imoralitate i noi am putea numi disoluie a moravu
rilor este efectuat n mod regdlat i persistent de ctre acele mijloace de
informare n mas care se pretind revoluionare a stngiste (reviste, publi
caii, filme, emisiuni).
Aceast aciune este determinat de trei obiective: pe de o parte, degra
darea anumitor medii, pe de alt parte, disocierea acestor medii prin intro-
ducerea dezordinii i conflictelor pe fondul degradrii unei fraciuni mai mult
sau mai puin importante (cele vizate vor fi n primul rnd grupurile fami
liale), i, n sfrit, demonstrarea, n circumstanele de mai sus, faptului c
normele acestor medii sunt opresive i represive exact n msura n care re
prezint bariere sau interdicii fa de disohiia moravurilor membrilor lor.
Dezinformarea, arm de rzboi 121
S pornim de la ui) mic exemplu. P utem citi n Le Monde din 6 martie
1971 urmtorul comentariu; Difuzarea Crticelei roii a colarilor ete in
terzis n Frana. n Journal OfBdel din 5 martie este publicat o hotrre
a ministrului de interne prin care distribuia i punerea in vnzare a aces
tei lucrri sunt interzise pe ntregul teritoriu(...) Crticica roie a fost iniial
conceputa h Danemarca de doi profesori de psihologie. A fost tradus apoi
n francez de Emest Bolo i soia sa. n Elveia, lucrarea (...)'a provocat
numeroase reacii ostile din partea mediilor ocate n special de pasajele
referitoare la educaia sexual. n Frana, cartea era difuzat de un editor i
un sptmnal de stnga.
Relaia astfel stabilit se regsete n bate formele aceleiai aciuni: m
reviste, n emisiuni, n filmele de propagand politic (maois, (rokista sau
castrista), ^pare cu regularitate o propagand&fwblidtate care oorupe ceea
ce numim moralitate, iar aceast asodere este prea sistematic pentru a fi
ntmpltoare ntr uct, pe de alt par te, aoeeai pr opagand de disoluie a
mor avur ilor este inter as In China popular ^ Cuba sau A lbania, se deduce
de aid c& ne affiun tn faa unui aspect al subver siunii de uz exclusiv occi
dental.
P rezentarea marijuanei ca o substan blnd, deloc mai nociv dect
tutunul, (...), a trgului sexual de la C openhaga drept un semn de evoluie
ludabil a moravurilor, (...), a sex-shop-urilor ca lcauri de nivel nalt ale
culturii moderne, (...), a sexului n grup drept cea mai frumoas expresie
a amorului fizic, (...) ar fi, dup revista Valeurs actueHes (aprilie 1971), o
propagand care opereaz n sinergie cu violende comise de grupurile po
litice revoluionare.
Fr a merge pn la ipoteza una duble operaiuni combinate, putem
crede c ncurajarea tuturor formelor de revolt mpotriva obstacolelor care
stau n calea realizm totale a dorinelor i nevoilor egocentrice (eliberarea
asimilat spontaneitii, creativitii i libertii) acioneaz n sensul diso
cierii grupurilor i ntririi imaginii opresive sau represive a societii. .
DEZVOLTAREA SUSPICIUNII INTERNE N RNDURILE GRUPURILOR ,
ORGANIZATE B NUITE DE A SE OPUNE SUBVERSIUNII
122 VLADIMIR VOLKOFF
Exist mai multe procedee eficace nacest scop, toate fiind experimen
tate de Sefton Delmer
- - Strecurarea ideii c printre noi se afl un trdtor. Aceast idee nu
poate fi dect sugerat (deoarece, conformpsihologiei, ea trebuie s fiedes
coperit de cei care o vor nghii) prin informaii tendenioase, prin do
cumente provenind de la inamic i dovedind faptul c acesta cunoate pro
iectele sau secretele grupului, prin jocul dublu al scurgerii intenionate
de informaii i prin acuzarea grupului n urma detectrii acesieia.
- Insinuarea (i, pe ct posibil, demonstrarea, cu ajutorul dovezilor fa
bricate) c efii urmresc interese pesonale, servindu-se de grup.
- Intensificarea nevoilor i intereselor divergente ale subgrupurilor din
interiorul unui grup. Accentuarea i dramatizarea luptelor pentru preluarea
conducerii, i aceasta n scopul scindrii grupului.
- Furnizarea de informaii referitoare la relaiile personale (familiale,
profesionale, de vecintate, de dub etc.) ale unor membri influeni ai gru
pului, care i-ar pune n legtur cu dumanii poporului. Investigarea, n
stilul anchetelor poliieneti, a trecutului individual al membrilor consituie
o min de informaii utile.
- nscenarea unui eec al grupului, cu insinuarea c se datoreaz aci
unii personale secrete a unuia dintre membri sau unei decizii despre care
tia c va fi fatala. Aceast subtehnic este interesant cci, n caz de eec,
ntregul grup este demoralizat i gata s delireze pe tema cauzelor insucce
sului. n acest domeniu, informaia tendenioas gsete un teren fertil
A) Ca^ticawagentLdsubvershr rmne mafamgrupuluiPixMeinde
ntlnite i rezolvate de Seflon Delmer permit formularea conditiDorncare
manipularea este efident. Succesul propaganda Vietcong-ului mpotriva
trupdor franceze i apoi americane conduce la completarea listei.
Reuita presupune o organizare extraordinar, meticulozitate, timp, in
formatori i o adevrat art psihologic. nainte de toate, este nevoie de
cunoaterea perfect a mentalitii, obiceiurilor, normelor, valorilor, limbii
i persoanelor grupului Se tie c Sefton Delmer, care recunoate c a pe
trecut mai nti doi ani ascultnd cu atenie posturile de radio ale lui Goeb-
bels, cunotea perfect mediile pe care dorea s le manipuleze. n ceea ce l
privete personal, el scrie: Vorbeamgermana ca un neam Fcusemcoala
la Berlin, fusesem un biat englez izolat n capitala unde se murea de foame
n cursul primului rzboi mondial n calitate de ziarist, fcusemturul Ger
maniei n compania hu Hitier i a suitei sale n timpul marului nazist spre
Dezinformarea, arm de rzboi 1.23
putere. E cunoteampersonal pe Goering, Goebbeis, Hess, Himmler i muli
ali conductori naziti. tiamcum le funciona mintea. n plus, petrecusem
ceva timp n Balcani la nceputul celui de-al Doilea Rzboi Mondial, i i
observasem pe agenii germani la lucru...
Ga urmare, n momentul punerii n funciune a posturilor care emiteau
propaganda neagr, Delmer a cooptat n echipa sa un ofier autentic, dezer-,
t tor din WaffenSS, un autor german de ronane poliiste un ziarist german;
a folosit coninutul scrisorilor prizonierilor, trimise sau primite prin Crucea
Roie, a interceptat comunicaiile telefonice i telegrafice dintre civilii ger
mani sau dintre echipaje, a cercetat toate rapoartele agenilor englezi cace
operau n Germania i a nregistrat i utilizat toate conversaiile prizonieri
lor germani, graie unei instalaii de microfoane invizibile plasate peste tot
in lagre. ...
Aceasta este amploarea dispozitivului necesar; informaiile utile nu au
nimic dea face cu planurile militare secrete: agentul subversiv are nevoie
de informaii despre vieile mdivizilor, despre viciilea secretele lor sentimen
tale, despre punctele lor slabe, ca i de informaii asupra grupului, proble
melor i tensiunilor sale, discuiilor, speranelor, temerilor miturilor aces
tuia. *
Manipularea nu este posibil fara o cunoatere perfect (intelectual,
psihologic sau empatic) a grupului asupra cruia se va desfur aciunea
subversiv i a membrilor si. Asociat cu o stpnire excelent a tehnici
lor dfemanipulare, aceast cunoatere permite asigurarea credibilitii fap
telor care trebuie s Se.crezute.
B) Cazul in care agentul subversiv opereaz n interiorul grupului Aceas-
t situaie implic faptul ca agentul manipulator a putut ptrunde n grup fara
s fiesuspectat, c a fost admis i c primete din partea grupului (i a mem
brilor si) aceeai cunoatere perfecta ca n cazul precedent
Tehnica de penetrare a grupurilor care trebuie parazitate se numete
intrism. Ea necesit cunoaterea prealabil a normelor de acceptare a nou
lui membru n grup, a criteriilor formale i informale de evaluare. n anu-
mite cazuri, ea presupune i o pregtire pur tehnologic (la intrarea ntr-im
grup profesional), cernd timp i aptitudini pentru meseria respectivi n
sfrit, ea cere, n mod imperativ, ca pretendentul s nu poat fi suspectat,
deci c nu a fost reperat anterior i c urmeaz filiera normal de admitere
(provenind, de exemplu, dintr-un alt grup care l alimenteaz n mod nor
mal pe acesta cu noi membri, sau fiind prezentat de un vechi membru al
124 VLADIMIR VOLKOFF:
grupului etc.), proces care necesit o pregtire pe termen lung, putnd
dura - pentru unele grupuri nchise - civa ani.
O dat intrat in grup, agentul trebuie s aplice tehnicile psihosociale
de observarepartidpare pentru o cunoatere intim a vieii colectivului n
toate formele sale, i de^bia apoi poate ncepe activitatea subversiv, cu
toate caracteristicile i riscurile jocului dublu. .
Intrismul apare n numeroase operaiuni ulterioare care se efectueaz
aspura grupului (propagandinfiltrare, disoluie, manipulare sau propagan
d orizontal, utilizarea grupului pentru aciuni care l depesc etc.) i, h
mod evident, precede orice aciune.la adresa grupurilor-cheie, despre care
va trebui s spunem cteva cuvinte.
A CIUNE A A SUPR A GR UPURILOR -CHEIE
Vomconveni s numimgrupuri-cheie grupurile sociale care prezint,
pentru agenii subversivi, o importan strategic sau tactic deosebit Aces
tea nu mai trebuie disociate i paralizate, ci, dimpotriv, organizate, struc
turate, dinamizate pentru a deveni grupuriberbec sau grupuristarter pen
tru anumite operaiuni de anvergur naiohal
Pentru a ne ilustra afirmaiile, s lum ca exemplu trei probleme stra
tegice de niveluri diferite:
1). Care este, ntr-o uzin sau ntreprindere, centrul vital care, dac este
oprit, antreneaz oprirea tehnic a:ntregii fabrici? La aceast ntrebare
(presupunnd c le este pus), managerii i directorii generali rspund, cu
trufaa lor ignoran, c singurul centru vital al nlreprinderii este propriul
lor creier. Mai inteligeni, agenii subversivi studiaz prin metode precise
punctul care reprezint unul dintre centrii de circulaie a produselor sau in
formaiilor, greva sau sabotajul asupra acestui punct provocnd inevitabil
oprirea tehnic a tuturor atelierelor: n Md acesta, se determin micul grup
de lucrtori n care agentul trebuie s se infiltreze.
2) Dintre reelele care acoper ntregul teritoriu (SNCF, PTT, EDF, o
sele, administraie etc.), care este reeaua i, n interiorul ei, care este cen
trul critic de operaii care, prin distrugere, ar antrena paralizarea vieii na
ionale? Un studiu cibernetic al ansamblului poate arta, de exemplu, cun-
anumit depozit mrgina al SNCF sau un anume sindicat al marinarilor pot,
n cazul unei greve, s provoace rapid paralizia ntregului sistem. Aa cum
strategii rzboiului tradiional calculeaz care distrugere prin bombardament
va bloca mai grav sau un timp mai ndelungat micrile inamicului (o gar
Dezinformarea, arm de rzboi 125
de triaj, poduri, depozite de carburant, o uzin de subansamble etc.), la fel,
strategii subversiunii identific metodic centrii vitali ai economiei, adminis
traiei, distribuiei, pentru a practica acolo intrismul sau pentru ai concen
tra aciunea'subteran n aceste locuri.
D ae nu sunt r ecunoscui di^vitafi (te setvkfeaa^ competente ale.
A pr rii ter itor iului, aceti centr i nu fac obiectul nid und supr avegher i,
ceea ce faciliteaz aciunea subver siv. '
3) ntr-o anumit societate, care este grupul a crui cucerire va permite
distrugerea complet a ntregului sistem social? De la Jules Monnerot n
coace se tie c, n acpastperspediv, univer sitatea ar constitui gr upul-
cheie. Orice ar fi, eventuala multiplicitate a grupurilor-cheie nu este un ob
stacol n calea acestei strategii, deoarece ea s-ar aplica n teate cazurile i va
practica intrismul peste tot unde va fi necesar pentru continuarea progra
mului. A posteriori, s-ar fi putut face o analiz, sau &ar putea face (d- ea nu
i intereseaz pe conductori i guvernani), plecnd de laparaliziile naio
nale provocate de o grev slbatic declanat inopinat i spontan ntr-un
anumit punct mrgina al sistemului.
Aciunile efectuate mai nti asupra grupurilor-cheie, apoi chiar de c
tre acestea, se pot reduce la patru tipuri:
' - Intensificarea i exploatarea sentimentelor colective, revendicrilor Ie
gitime, nevoilor sau ideologiei grupurilor vizate. Prin acest principiu, aci
unile asupra grupurilor-cheie reiau ceea ce se numea propagand de agi
taie i ia se poate vedea diferena fa de aciunile de disociere ntreprinse
n alte pri, dei ambele tipuri de operaiuni sunt subversive n aceeaim-
sur. Acest principiu implic i cultivarea sentimentelor negative: indignare,
furie, resentiment, decepie, Agentul subversiv trebuie e afle peste tot
acolo Unde exist grupuri pline de mnie.
- Aciunea direct t violent a unui snbgrup al grupului mat care se
prezint drept port-drapelul intereselor colectivului. Aceast tehnic este
foarte eficient, dar necesit o munc de pregtire nddungat care s ur-
meze intrismuhii. Pe de o parte, penetrarea grupului trebuie s fieefectuat
de mai muli ageni subversivi aparent izolai (care par s nu se cunoasc);
pe de alt parte, subgrupul trebuie s se formeze spontan cu prilejutex-
primrii revendicrilor grupului, moment n care ali membri vor fi atrai de
adevrul i valoarea formulrilor propuse. Astfel, ajungnd s fie conside
rat dinamic, hotrt i curajos, subgrupul subversiv trece la aciune n 7
numde colectivului i prezentnd obiective care vor deveni iede ale ntre
gului grup. n mod necesar i automat aceast aciune va fi urmat de tot
126
VLADIMIR VOLKOFF
colectivul n plus, cu aceast ocazie vor fi cooptai noi recrui pentru sub
grup, acesta adpostindu-se ndrtul tuturor sufletelor bune raliate.
- Mobilizarea vehement a grupului cu ocazia unui atac direct condus
mpotriva hnsaua unui grup aliaL ApehiHa rzbunare i solidaritate este i
el eficient Se tie ca, dac poliia aresteaz un profesor pentru Convingerile
sale politice, ntregul corp propfe9oral va intra n grev. ntr-un asemenea
caz un subgrup campion poate mpinge omultimectre aciuni mai vio
lente dect le-ar dori m^mitatea. Teama de a prea timorat, scrupulos sau
aliat cu atacantul extern - i ignorarea complet a tehnicii subgrupului dit
rilor - antreneaz n aciune ntreaga turm. Aceast tehnic se combin
cu uurin cu precedenta i conduce la;
- Tehnica de pmvocaie*eprimare<hemare la unitate mpotriva repre
siuni Pentru reuita operaiunilor care aplica aceast metod, trebuie, cliiar
i ir a cunoate legile psihosociale care guverneaz ansamblul fenome
nelor, s se in seama ca urmtoarele dnd condiii eseniale i succesive
s se realizeze metodic
a) Acte de brigandaj (termen dat de Sartre) de felul atentatelor tero-
rite, diverselor provocri la adresa puterii n funcie (...), ntreprinse de un
subgrup care aparine oficial (conformtehnicii descrise anterior) unui grup
social mai mare () i continuate pn cnd se punem micare dispotivul
represiv. Actele de brigandaj trebuie s creasc treptat n intensitate, pen
tru ca provocarea s devin intolerabil pentru putere sau pentru repre
zentanii acesteia. n timpul perioad de inertie a puterii, aparena lipea ori-
crei pedepse va atrage noi demente spre brigandaj; n acelai timp, agenii
subversivi trebuie sri pstreze sngele rece i s fac gur (conform
una alte e^veai dea M Sartre). Se vor tacurijatoate iniiativele de ace-
laigen.
b) Imediat ce dispotivul de represiune intr in funciune, aceast tafor-
maie va fi difuzat ta tot grupul vizat (...), dtspotivul represiv fiind inter
pretat ca o ameninare colectiv. Este esenial s se insiste pe caracterul co
lectiv al ameninrii; la nevoie, acesta trebuie confirmat prin informaii
descriind modul ta care represiunea afecteaz i oameni din afara grupu
lui, sau chiar simpatizani strini ai acestuia Este att de important nct, n
cazul ta care forele de ordine ar rectifica, preciznd c aciunea lor este li
mitat strict la autorii (tedeficte, aceast precizare va trebui denunat
.imediat ca o manevr a puterii cu scopul de a diviza grupul. De ce ar fi
crucial aceast comfiie? Deoarece, dac grupullaig nu crede c este ame
ninat n mod cokctiv, va colabora la neutralizarea teroritilor. Buna aplicare
Dezinformarea, arm de rzboi 127
a acestui procedeu impune, ded, s li se fac ntotdeauna un proeeSde in-,
tenie celor care organizeaz represiunea.
c) C rearea i intensificarea prin toate mijloacele (manifeste, difuzoare,
afie, sprijin tactic masiv al ziarelor aliate i al reporterilor de radio comple
zeni) a unui climat de rerolt i de respingere n cadrul grupului vizat Fo-
losireaWzii duble a fiidi i a mniei Aceast condiie este b fel de impor
tant Ea permite ceea ce Sartre numete trecerea de la colectivul practic
inert la grupul in efervescen. Prin aceasta li se impune forelor de repre
siune o schimbare de intenie i extinderea operaiunii la ntregul grup, fapt
prezentat de subgrupul provocator drept dovada afirmaiilor sate prece-.
dente. n mod circular, aceasta intenie ntrete solidaritatea colectivului
larg cu subgrupul provocator, obiectivul de solidarizare fiind astfel atins.
d) Aciuni diverse i multiple de prarodre a represiuni. De aoeast dat,
provocante trebuie s declaneze actele de represiune (acuzaii, contraata
curi ale poliid sau armatei, arestarea peraoanelor bnuite). Incidentele se
tamulesc. In anumite cazuri, agenn subversivi pot avea noroc, unul sau mai
muli membri ai grupului fiind ual Atund cnd represiunea este oarb
victimele sunt n general nevinovate; ceea ce este excdent din punctul de
vedere al subversiuni Ptrnct important represiunea trebde lsat s se des
foare pn la un prag critic.
e) Chemarea Ia constituirea unui Front comun mpotriva represiunii*.
Este faza esenial a nlreguM proces, asodat cu orchestrarea mijloacelor
de informare n mas, pentru a cultiva indignarea, mnia i sentimentul de
legitim aprare cu, pe de o parte, culpabitizarea masiv a autorilor repre
siunii i, pe de alt parte, decuipabSizarea anticipat a oricrui act violent al
grupului mobilizat Organizarea frontului comun n vederea unitii de ac
iune. Utilizarea principiului unirii sfinte mpotriva inamicului comun.
In acest moment se pune de la sine ta micare un proces care va conduce
la agravarea situaiei. Grupul a comis o fapt, spune Sartre, i colectivul o
vede, surprins, ca pe o activitate a. sx el s-a comportat ca un grup care s-a
definit printr-o aciune revoluionar, fcnd ca procesul s fie ireversibil
Dac toate mag bine, grupul intr n starea de fuziune. Dm aceast clip,
avemde-a face cu o structur care nu este nid grup, nid mulime amorf,
d ceea ce Malraux numea, n Sperana, Apocalipsa. Grupul sau grupurile
afectate de represiune vor descoperi simultan libertatea, violena i nevoia
urgent de organizare practic Integrarea se face prin praxis. Desigur, tre
buie ca aceste spirite n fuziune s fie convinse c forele represive au inten
ia de a ucide, i c represiunea nu va face nid un fel de discrimmare.
128
VLADIMIR VOLKOFF.
M er gnd la un nivel super ior al ultimei tehnici descr ise, cea a pr ovocr ii-
r epr imar ikhemr ii la unitate mpotr iva r epr esiunii, vom ncer ca s-i vedem
aplicaiile la scar naional i inter naionali
D in acest punct de veder e, aciunile de gher il nu apar ca expr esia di
r ect a unei r evolte popular e (am vzut c, n optica voluntar ismului r evo
luionar , sunt negate condiiile r aionale sodoeconomice sau istor ice, aa-zis
materialiste ale r evoluiei), d ca manifestar ea micilor gr upur i pr ovocatoar e
cu misiunea de a declana r epr esiunea masiv, aceast r epr esiune (de pr ea
multe or i oar b) fiind apoi utilizat pentr u mobilizar ea gr upur ilor -cheie, cul-
pabilizar ea puter ii i a apr tor ilor si i separ ar ea mar ii major iti a popu
laia de puter ea n funcie.
Li se ntmpl uneor i r evoluionar ilor car e acor d o atenie spedal a-
cestui aspect psihologic s spun c ar fi fost poate mai util se pr ovoace,
pr in dezor dini i atentate, instaur ar ea unei puter i militar e dictator iale i r e
pr esive, pentr u ca, ntr -o a doua etap, detaar ea ntr egii populaii de aceast
for m de guver nmnt s se fac mai uor , iar r evoluia s fie astfel victo
r ioas. A ceast teor ie este r iscant (ntr uct o conducer e puter nic ar pu
tea, la r ndul ei, s dea lovitur a i si exter mine pe agenii subver sivi, ca i
gr upur ile minor itar e car e le sunt aliate); de asemenea, ntr -un anumit sens,
aceast concepie neag voluntar ismul r evoluionar , deoar ece caut o sus-'
iner e popular autentic de car e ar fi tr ebuit s se poat lipsi.
Or ice ar fi, calculul subver siv al exploatr ii i r epr esiunii pr ovocate ar e
o anumit eficadtate, ca i alte tehnid de aciune asupr a gr upur ilor . D ato
r it acestor metode, cele tr ei tipur i de gr upur i car e sunt vizate, fiecar e n
mod difer eniat (dup cum tr ebuie neutr alizate, disociate sau antr enate n
tr e aciune fa car e vor juca r olul de ber beci) , cad mai uor n capcana sub
ver siunii
R oger M ucchielli, La Subversion
(Bor das, Par is, 1971)
f
VIII. ANALIZA P OLITIC (TEORIE)
- Profesorul Claude Polin, filozof politic, msist asupra celor dou niveluri ,
ale dezinformm i ntrevede un al treilea: acela n care, cum nu mai poate
nega existena procedeului, adversarul ncearc s abuzeze de tehnica sa.
Occidentul ncepe s se team c a devenit victima unei noi forme de
agresiune: dezinformarea. Mai bine mai trziu dect niciodat. Ar trebui,
totui, s ne ntrebm de ce se descoper de-abia acum ceea ce va fi n cu
rnd un rdxn de o suta de ani: oare nu cumva adversarul fiice mult zgomot
n jurul unor lucruri pe care nu le mai poate disimula, tocmai pentru a le as
cunde mai bine printr-o lovitur de maestru n ceea ce privete dezinforma
rea?
Ese uor de constatat c, pn i n cele mai bune tudii asupra subiec
tului, autorii se ncpneaz s vorbeasc despre dezinformare ca despre
o mainrie (de rzboi) pentru care exist instruciuni de folosire i care
poate, ded, s fie folosit de oricine i-a studiat sufident mecanismul Este
ceea ce ncearc s ne fac s credem marii maetri ai acestei noi metode
de lupt; conform Micului Dicionar Politic, text sovieticiinecunoscut, dez
informarea este modul de aciune preferat de mass-media ocddentale m
potriva URSS. Putem, ded, par ia o aver e pe iaptul ca exact acest mod de n-
eleger e mpiedic o lupt eficace mpotr iva ei.
De cnd rzboiul a depit stadiul primitiv al amplei nfruntri violente,
adic omul a nceput si gndeasc rzboaiele, fiecare comandant a ne
les necesitatea de a ncerca s deduc inteniile adversarului, s afle care
sunt resursele i slbidunile acestuia i, prin corelaie, i ale lui. Aa s-a ns
cut rzboiul secret, ca o form crucial de lupt, iar combatanii si au fost
oameni cu totul i cu totul speciali, agenii dfeinformaii.
n forma cea mai elementar, acest rzboi reprezenta, pentru fiecare din
tre adversari, smulgerea-informaiilor pe care cellalt jicerca s le disimu
leze. ,
El a luat o ntorstur mult mai elaborat n momentul n care adversarii
au avut ideea de a nu se limita la ascunderea redproc a planurilor, d de a
livra informaii false despre ei, cu scopul de a-1ncuraja pe cellalt s intre
ntr-o capcan pregtit dinainte, sau chiar de a-1face s dea napoi: Sun
vedea n aceast manevr arta suprem a rzboiului, pentru c astfel nu mai
130
VLADIMIR VOLKOf F
era nevoie de lupta pentru a obine victoria. n cursul ultimului rijzboi mon
dial, engle^itt'^Ta'cale cteva operaiuni deacestfel, care, din unele
puncte de vedere, pot fi numite operaiuni de dezinformare.
Orict de strfodtoare i de e&iente ar fi ele, aceste aciuni nu sunt pen
tru dezinformare (aceea care ar trebui s fie discutata n zilele noastre, dar
despre care puini doresc s vorbeasc) dect ceea ce este o bil de biliard
pelng o bomb atomica Rzboiul secret este nc un rzboi dasic atunci
cnd de o parte se gsete un spion strin (sau cumprat de strini) care ca
ut s procure informaia pe care adversarul o ine secret, sau servicii sto-
ine care, aa cum un cHrurg implanteaz un organ artificial, transfer n cd
mai credM mod cu putin informaii false n minile inamicului, cu fuio
rul crora vor provoca mai multe pagube; pe cnd, pe de alt parte, organele
competente se strduiesc s demate inamicul, sau s cntreasc atent in
formaia care le parvine: rzboiul se desfoar n umbr, dar intre dou ta
bere care se identific una pe realalt. Nid una dintre aceste caracteristid
nu se aplica, in duda aparentelor, dezmformrii veritabile.
De fapt rzboiul secret comport un nivd superior cu care cd imediat
inferior nu se aseamn dect superficial. El const n utffi2area adversaru
lui nsui, acestuia revenindu-i sardna de a elabora informaiile false care
l vor conduce spre nfrngere. Aceasta presupune ndeplinirea a dou con-
difi; pe de o pa^este evident c adversarul trebuie cunoscut perfect; pe
de alt parte, i aceste este aspectul cd mai important, trebuie ca adrerea-
rul sa permit, tn mod natural, ncolirea idelor celor mai potrivite pentru
desfurarea pfamirilor inamicilor si
Este dar diferena fa de dezinformarea de tip inferior, aceasta con
stituie, in fond, o minciun care e prezentat drept adevr, deanfonparea
de tip superior const n faptul c inamicul este tcut s-i construiasc el
insuioreprezentare eronat asupra adversarului su: nu este nevoie ca
inamicul s fie minit, el ae neal singur .
Partea care i revine agentului strin este astfel redus fa minimum: grija
dezinformrii este lsat n mare parte cehii care trebuie distrus; singura
aciune identificabil a inamicului se reduce fa echivalentul'unui bobrnac,
dar nid acesta nu este dat n mod direct, d ntotdeauna indirect i subtil, de
ctre oameni aflai, evident, n solda adversarului
Exemple (de actualitate) de dezinformare: Imperiul rus este pe punctul
de a se dezintegra - Rusia sovietic este o stratocraie - n Polonia guver
neaz un regim militar- A fi pacific nseamn afi pacifist
Dezinformarea, arm de rzboi
131
In consecin, price naiune expus acestui tip de dezinformare trebuie
s caute n primul rnd nu identificarea agenilor, prin definiie gfeu de des
coperit, d determinarea, pe de o parte, a categoriilor de opinii sau idei pe
care adversarul ar avea interes s le feccrezute i, pe de alt parte, a for
elor care, n propriile sale rnduri, acioneaz mecanic n acelai sens cu
agenii de influen ai inamicului {rezumat Naiunea-int trebuie, pur i
simplu, s afle ce dorete adversarul ca ea s cread i care sunt cetenii
ei care ar adopta spontan opiniile dorite de inamic. De aid va decurge, fa
mod neoesar, i identificarea agenilor dumani
Se vede clar c riposta mpotriva dezinformrii are n acest caz o cu to
tul alt dimensiune dect simpla lupt contra unui servidu de informaii ina
mic: ea const n contientizarea propriilor slbiduni i fore care pot fi mo-
bilizate pentru a o mpiedica; pe de alt parte, adversarul nu trebuie s fie
lsats bnuiasc, k rndul su, c ar putea dercm victima dezinformrii
dezinformarea nu este un instrument pe care cele dou taber e s-l poat
folosi cu uurin
Claude Polin, La dsinformation: Ies deux 'decrets
in ia Presse franaise
IX. ANALIZA POLITIC (FIZIC I METAFIZIC )
Michel HeBer, suprmeufor al lagrelor sovietice, mul dintre cei mai
pertineni observatori ai realitii totalitare (nu S lipsesc nid oroarea, nid
compasiunea, nid umorul), studiaz practica dezinformrii El arat c a-
ceasta nu este doar un derivat vidoaihfoimM, d i se poate substitui sis
tematic acesteia.
E nciclopediile i dicionar ele occidentale ignor cuvntul dezinfor ma
r e. n Frana, a nceput s fie folosit de-abia anul acesta, cu ocazia publicrii
cr ii 'Icebergde A de Bor chgr ave i R . M oss, condamnr ii lui Pier r e-
Char les Pathe ca agent de influen i ar estr ii hn R oger D dpey, acuzat
de dezinformare tehnica. Le M onde a dat r ecent o definiie a acestui ter
men: Dezinformare tehnic; metod utilizat de ser viciile secr ete pentr u
a disimula adevr atele obiective pofitice, economice sau diplomatice ale unui
stat>3ar ul pr ecizeaz c, dac tehnica dezinformr ii este destul de veche,
cuvntul nu apar e dect n 1963, cnd KGB-ul cr eeaz o seciune special
nsr cinat cu dezinfor mar ea scopuiilor politice r eale ale Uniunii Sovie
tice.
n r eaE tate, dac Occidentul nu aude vor ir idu-se de denfor mar e de
ct n 1963, acest ter men figur a deja de un sfer t de secol n dicionar ele i
enciclopediile sovietice. Nu apar e nc n Dicionarul logic al limbii ruse,
ak cr ui patr u volunr e apar n UR SS, sub conducer ea pr ofesor ului Uakov,
ntr e 1935 i 1940, dar poate fi ntlnit, ncepnd cu 1949, n Dicionarul
limbii ruse intr -un volum de S Ojegov. A cesta din ur m d o definiie suc
cint: D ezinfor mar e: aciunea de a induce n er oar e pr in inter mediul unei
infor maii mincinoase. Ca exemplu, autor ul vor bete de dezinfor mar ea
opiniei publice din r ile capitaliste. Dicionarul enciclopedicul trei volume
(1953) lr gete i pr ecizeaz semnificaia cuvntului: D ezinfor mar e: infor
mar e fals; pr ocedeu, mijloc folosit de ctr e pr es, r adio i difer itele or gane
de pr opagand bur ghez cu scopul de a induce n er oar e ofnia public, de
a calomnia par tizanii pdi, democr atici i socialismului, de a pr omova po
litica de agr esiune a imper ialismului.
D ac lexicogr afii sovietica nu intr oduc acest ter men dect la sfr itul ani
lor ^'40, pr ocedeul nsui este utilizat pe lar g de propaganda sovietic nc (fin
pr imele zile ale noului r egim, devenind o ar m pentru poliia politic, Ceka.
Dezinformarea, arm,de rzboi 133
Fondatorul Comisiei Extraordinare, VILemn, nu semulumeteselahor
reze o teorie a terorii ca mijloc esenial de educare a maselor, el controleaz
activitatea Ceki in cele mai mid detalii i d indicaii tehnice concrete. Prin
tre metodele la care, dup el, ar trebui s recurg Organele mai des, dez
informarea ocup un loc de cinste. n timpul rzboiului cu Polonia, Lenin
a entis, printre alte sugestii, ceea ce chiar sl numea im plan perfect. e-'
ful statului sovietic i propunea epurarea teritoriului polonez ocupat de A r
mata Roie; O vom nfptui deghizndiHie n Ver (apoi vom da vina pe
ei), (...) Vomspnzura culacii, preoii i proprietarii de pmnturi. Oferimo
sut de mii de ruble drept recompens pentru fiecare spnzurat Toat sa
voarea acestui plan este coninut n ideea de a se deghiza n Verzi, alt
fel spus n rani revoltai care refuz n mod egal tezele albilor i roi
ilor. Ca ntotdeauna, Lenin nu neglijeaz nid un detaliu. El fixeaz preds
valoarea recompensa prevzute pentru fiecare spnzurat sum
care, innd contde inflaie, nu nsemna mare lucru...
Prima organigram a Ceki prevedea o seciune provocatoare pe care
o putem considera n zilele noastre ca pe un precursor al seciunilor de dez
informare aprute In anii *20. n dnd ani (din 1922 pn n 1927), OGPU,
succesor al Ceki, efectueaz una dintre cele mai frumoase operaiuni de
dezinformare din ntreaga istorie a serviciilor secrete: creat de ctre
poliia pofitic, organizaia monarhist provocatoare Trust divizeaz
emigraia ruseasc i alimenteaz serviciile secrete ocddentale cu infor
maii, unele mai falsb dect altele. C u ajutorul gruprii Trust, OGPU n-
vluie Republica Sovietic ntr-o adevrat perdea de fum.
Iq URSS, ns problema deanformrii nu se limiteaz la activitile
Ceki, apoi afe OGPU, NKVD i, m final, KGB. Liu ChurchiD ii plcea s
spun c adevrul este att de preios pe timp de rzboi, nct suntem obli
gai si asigurm minduni n chip de gra de corp. Or i statul sovietic pr e-
^tdou&earadprirtirieaenjialgpeAf>partp,iTi}nrimap<#ppwitnid<>
for m de extsten; pe de alta par te, dete per manent tnr zbd.
Lexicografa sovietic acord un loc important vocabularului politic n
URSS, totul este politic, iar la baza oricrui lucru se gsete C uvntul Mi
cii] Dicionar Politic cortine aproximativ .zece-dousprezece mii de termeni,
perinindu-i ceteanului s neleag i s exprime ideile i sentimentele
- care sunt ateptate din partea lui. Fiecare ediie a lucrrii reflect modific^
rile suferite de linia general sunt introduse cuvinte noi, altele, de-acuminu
tile, sunt abandonate, iar unele definiii sunt revzute.
Ultima ediie a Micului Dicionar dateaz de la sfritul anului 1978, pre
cedenta din vara lui 1969. ntre timp, s-a reunit Conferina de la Helsinki i
134 VLADIMIR VOLKOFF
afo^pecunoscutiKinadef r aflueB^a.UR SSfeE ur ^t Cu aceast ocazie,
Micul Dicionar s-a mbogit cu dou ar ticole intitulate: Lupta ideologic
i Lupta de clas*, iar ar ticolul R zboiul psihologic a devenit mult mai
stufos: de la douzeci de r ndur i in 1969, a ajuns la 91 ta 1978.
Cele doua ediii definesc n mod apr oape identic ter menul dezinfor
mar e 0n 1978 se pr ecizeaz n plus doar c acest cuvnt este de or igine
fr ancez): D ezinfor mar ea este o infor mar e pr ovocatoar e imindnoas
pr ezentat ca adevr at cu scopul de a induce in er oar e opinia public D ea-
infor mar ea este utilizat pe lar g de pr esa bur ghez r adio, televiziune i ce
lelalte mass-media, fiind ar ma,lor pr ivilegiat pentr u campaniile anticomu
niste i calomniile la adr esa r ilor sociatiste.
O fr az a lui L Br ejnev adugat n ediia din 197$ ar ticolului r A oiul
psihologic subliniaz impor tana dezinformrii; T rim n condiiile unui
r zboi ideologic per manent (...) A celai ar ticol face aluzie la dezinfor ma
r ea pr emeditat, mijloc scandalos i subtil de condiionar e psihologic a
indivizilor . Nenumr atele ar ticole pe car e Micul Dicionar PoEtic le con
sacr r zboaielor * i luptelor de tot felul menioneaz fr excepie, di
ver sele for me de sptur i, i, pr intr e acestea, dezinfor mar ea. Cititor ul
va nelege cu uur in impor tana cptat de aceste pr ocedee n cadr ul
luptei politice supr eme car e se defoar cu scopul de a r stur na domina
ia bur ghez i de a asigur a supr emaia sub or ice for m a Pr oletar iatului.
n acest r zboi total i nencetat pur tat de Uniunea Sovietic mpotr iva
lumii capitaliste i bur gheze, dezinfor mar ea este o ar m deosebit de
eficace, un instr ument esenial pentr u condiionar ea indivialor .
D ezinfor mar ea de uz inter n pr ezint cteva par ticular iti tactice. n
Uniunea Sovietic, unde infor maia r mne un pr ivilegiu, dezinfor mar ea
constnd n a afirma, de exemplu, c numele adevr at al lui Soljenin este
Soljeniter , adic n a spune c este evr eu, nu este r spndit de ziar e, r adio
sau televiziune, d de ctr e militanii Par tidului cr or a Kse r ecomand n
cur sul adunr ilor cu.u3e nchise, s r spndeasc tirea. R esponsabilii
sovietici ai pr opagandei sunt convini - i aid apar e una dintr e car acter is
ticile pr incipale ale dezinfor mr ii de uz inter n - c au de-a face cu cet
eni lipsii de memor ie: nu exist dect ceea ce spune zar ul din data r es
pectiv.
D ocumentele publicate ta Occident despr e cenzur a polonez, car e pr eia
toate tr uanile fratelui mai mar e, ofer o bunjfostr ar e a dezinformrii:
cenzur a nu este pr eocupat de car acter ul ver idic sau mincinos al infor
maiei; ea dor ete doar s tie dac infor maia este util sau nociv pentr u
constr ucia comunismului.
Dezi nformarea, arm de rzboi
135
ia UR SS, cum istor ia i memor iaauiostfla|k)nalizatelafel ca i mas
media, derinformaraa rmn, pn la iinwa, amgiira tehnir /femfar-
mare. Doar posturile strine de radio constituie o surs alternativ de infor
maii; de aceea, n mod logic, Kremlinul a ordonat bruierea emisiunilor lor
n timpul grevelor din Polonia din vara anului 1980: n aceast perioad tul
bure, violarea monopolului informaiei nu putea fi tolerat Cu toate acestea,
ar fi greit s se cread c tirile care se strecoar totui n URSS prin radio
sau reviste i ziare importate clandestin sunt suficiente pentru a contracara
dezinformarea. Acum se recolteaz fructele a zeci de ani de condiionare a
opiniei publice: stereotipurile Patrie i Anti-Patrie opinnd URSS (ge
neroas i pacifist) Occidentului (nerecunosctor), sau democraia
(adevft, adic socialist) antidemocratici (burgheze, deci putrede)
sunt ancorate solid m contiina colectivi ,
Monopolulmindunii explic perfect succesul derinformrii pe teri
toriul sovietic. n schimb, este mai dificil s se analizeze rezultatele, la fel
de strlucitoare, obinute de propaganda sovietic n strintate. n cartea
sa despre KGB; John Barron citeaz o list de aciuni de dezinformare lo
cale efectuate de seciunea D care urma s devin apoi seciunea A a Co
mitetului de Securitate.
Dar acesta este un fenomen secundar, dac e comparat cu politica de
ansamblu care vizeaz inducerea n eroare a opiniei publice. De fapt, este
mult mai important s se reueasc s se prezinte armamentul nuclear ame
rican ca un instrument de distrugere i focoasele nucleare sovietice ca un
instrument al pdi. A r ta dentr ibr mr ii a ieit la r amp ta mod str lucit
atund cnd, tn 1979; lumea (xxidenlalaaoceptat cu cea mai mar e uur in
kteea c bcxnba cu neutr oni, pe car e UR SS ouo poseda tac, ar ii coodos la
distr ager ea unvmitii i er a o ar m imper ialiti In acelai fel, centr alele
atomice, al cr or mnW este ta cr eter e continu ta UR SS, ser vesc la pr o
ducer ea de efedr ibfe la r ile sodafiste. i la poluar ea atmosfer ei la cefe
capitaliste.
i aid am vzutdoar un aspect limitat al acesta politia care i asum
misiunea de a prezenta simultan Uniunea Sovietic ca pe ara sodalismu-
lui adevrat i ca pe un stat care nu este cu nimic diferit de celelalte. Krem
linul a reuit s dezinformeze lumea asupra naturii nsei a statului edi
ficat n urma Revoluiei din Octombrie, ca i asupra scopurilor acestuia. Toate
formele posibile i imaginabile de dezinformare au fost i sunt utilizate
pentru a ajunge la aceast Dezinformare Suprem.-
Ei i nchipuie c suntem.Ia fel cu ei, i ironiza Hitier adversarii po
litia ntr-o discuie cu Hermann Rauschning. Noi ceilali, bolevicii, suntem
136 VLADIMIR VOLKOFF
oameni de alt soi, proclama Stafin n public. n ziua de azi, afirmaiile lui Hit
ier sunt recunoscute deoarece a pierdut rzboiul, dar continum s nu-l cre
dem pe nvingtor Stafin.
n Frana circul doua explicaii pentru intervenia sovietic din Afgha-
nistan: pe de o parte, URSS a dorit s-i ajute vecinul s nu cad prad legii
islamkx; pe de alt parte, ruii au fost dintotdeauna atrai de mrile sudu-
hjri. Aceste dou explicaii deformeaz sensul real al aciunii sovietice.
Mai multe decenii de dezinformare au fcut din URSS o ar cu o sut
de fete; ceea ce explic faptul ca a reuit s obin sueesw sprijin de Ia opi-
nia public occidental progresist (pn in 1941) i de farguvernele state
lor democratice (n timpul rzboiului); tot astfel se explic i faptul c, nce
pnd cu anii *50, a reuit s-i intereseze pe conductorii capitaliti fccdden-
tali i mediile de afaceri.
Par ticular itatea denfor mr ii sovietice se dator eaz faptului c este
hr nita de atitudinea Occidentului car e, o dat lansat impulsul de la
M oscova, se dezinfor meaz pe sine nsui. Memoriile publicate de diplo
maii occidentali care au lucrat n URSS las impresii stranie a unor poveti
F care descriu o alt planet care nu exist dect n imaginaia autorilor,
n cunoscuta sa carte In misiune Ia Moscova (publicat n 1943), ambasa
dorul american Joseph Davis afirm, n speeial, c Stalin ine s liberalizeze
Constituia, asumndu-i prin aceasta riscuri enorme pentru puterea sa per
sonal i pentru locul su n snul Partidului. P entru J oseph Davis, Stalin
este cel mai bun partener* cu putin; el decide s-l ajute, ntruct simpa
tiile sale liberale ntmpin rezistena membrilor Biroului P olitic Sub influ
ena ambasadorului su, Roosevek accept ded cu larghee atribuirea a dou
locuri suplimentare pentru URSS la ONU, mai ales c Stalin i explicase c
altfel nu s-ar fi putut prezenta n faa alegtorilor^si din Ucraina i Bfelo-
rusia!
Vestul nu nceteaz s caute un partener binevoitor la Kremlin. Am
basadorul Statelor Unite, C harles Bohlen,npostla Moscova dup moar
tea lui Stalin, descoper unul nou: ...Malenkov mi-a dat impresia c este
mai bine intenionat fa de Occident dect lti conductori sovietici Am
basadorul american este impresionat mai ales de faptul c Malenkov nu
bea. n orice caz, adaug el prudent, nu l-amvzut niciodat s bea la re
cepii. Pfentru Helmut Aliardt, ambasadorul Germaniei Federale, A Kos-
ghin posed o charism secret care face din el un partener magnific:
de fapt, el este un tehnocrat.
Conferind Uniunii Sovietice imaginea unui stat ca oricare altul, diplomaii
i oamenii politici occidentali au recurs la o metod tradiional: ei cred c
Dezinformarea, arm de rzboi 137
astfel vor putea exerdta o influenta asupra politicii URSS, prin. intermediul
conductorilor sovietid bine intenionai la adresa Ocddentului i al am
basadorilor care 9 neleg pe acesta. Astfel, Memoriile lui Kissinger re
prezint o antologie a tuturor falselor reprezentri ale URSS, produse ale
dezinformrii i autpdezinformrik Kissinger povestete cu emoie i
mndrie cum, de-abia numit consilier al Preedintelui pentru probleme de
securitate naional, a fost primit cu extrem bunvoin de ambasadorul
URSS TaWashington, Anatoli Dobrinin. Eleatund suferind, Dobrinin ta n
tmpinat n halat de cas, ceea ce Kissinger a considerat deosebit de flatant
Acest fost profesor la Harvard, specialist in Metternieh, a fost convins c a
gsit mijlocul de a urca pn la sursa puterii sovietice: Dobrinin .este chiar
unul dintre aed membri ai Comitetului Central care neleg Statele Unite-
Aceast imagine a URSS (un stat la fel cu celelalte) fece s se cread
c statisticile sovietice reflect situaia real a rii. Desigur, unii economiti
deosebit de suspidoi au pretins c erau indispensabile verificarea fiec
rei cifre avansate i modificarea procentajului oficial de ndeplinire a Planu
lui. Cu toate acestea, nimnui nu i-a trecut prin minte c dezinformarea
sovietic nu consta in modificarea statisticilor, d n suprimarea lor total, cel
puin n forma n care sunt concepute n Ocddent
Lund cunotin de raportul CIA din Congres, refugiatul sovietic Lev
Nazarov ajunge la concluzia c agenii contraspionajului american i extrag
cunotinele despre URSS din statisticile sovietice. Chiar dac - seriei el -
serviciile secrete americane nu ar fi consituite dect din ageni KGB, tot n-ar
ndrzni s pretind, vreme de unsprezece ani, c bugetul militar sovietic
este egal celui al Statelor Unite! Deoarece oricine tie, de-fapt, c Kremli
nul depete cu mult Washingtonul in acest domeniu. n urma apariiei
acestui articol rsuntor (Ce tie contraspionajul occidental despre Rusia)
n Commentaryi in sute de reviste din lumea ntteag, autorul a fost in
vitat la un prnz<lezbatere la care au luat parte membri ai Congresului, re
prezentani ai guvernului, ziariti i arniralui Stansfield Turner, eful C IA
Acesta din urm (s fie oare util precizarea?) a fost total incapabil s res
ping acuzaiile imigrantului sovietic..
Incapabil din punct de vedere psihologic sai nchipuie c statisticile pot
s nu aib nid o legtur cu realitatea, servind doar dezinformrii, Occi
dentul rmne convins c URSS este - aa cum a declarat Sariuds, vice-
ministrul american al Comerului - prima ar din hune care a reuit s n
grdeasc oroarea suburbiilor. Vestul m crede, dup cum afirma Wirszup,
profesor la Universitatea din Chicago, i c 97%dintre colarii sovietid iau
138 VLADIMIR VOLKOFF
cu succes examenul de bacalaureat, ceea ce reprezint un record mondial
absolut Viceministrul american al C omerului, rare a pregtit o serie de do
cumente depre reuitele construciei sovietice, a vizitat mai. mult de o sut
de orae; dar el nu cunoate limba rus i este constrns s recurg la un
interpret P rofesorul Wirszup, care se extaziaz n faa ^recordurilor sta
bilite de colile sovietice, uit s spun c in URSS munca didactic e direct
. legat de procentajul de reuita a elevilor: un profesor care d note proaste
face s scad procentajul propriu de ndeplinire a P lanului, ca i pe cel al n
tregii coli. n iunie 1980, revista Time public un numr special intitulat
URSS din interior. Sptmnalul american prezint o mare putere paci
fist i fericit, avnd, desigur, cteva deficiene, care sunt, ns, pe cale de a
fi nlturate. Dup Time, comparnd costurile de via de la New Yoxk i
Moscova, se observ c, n timp ce jeanii, inelele de aur i televizoarele
color sunt mai ieftine notatele Unite, n schimb chiriile, nclarea, electri
citatea, rochiile i pinea au preuri mult mi mid n URSS. C ititorul trage
de aid cu uurin concluzia c viaa ar fi mai plcut la Moscova dect la
New York. Aparena de obiectivitate, subliniat de datele asupra preurilor
automobilelor (o main american cost 6 000 de dolari, o Jiguli sovie
tic 10 000), face din aceast ediie special a revistei Umecea mai bun pu-
blidtate posibil pentru URSS. n realitate, tabloul prezentat de sptmna
lul american se aseamn cu realitatea sovietic aa cum Daily News (pre
25 de ceni) se compar cu Izvestia (numai 5 ceni).
Linia general a politicii de dezinformare este fixat de la Moscovia.
Sa deds,- de exemplu, s fie schimbat stema puterii sovietice. n anii '30,
era reprezentat de o sculptur a artistei Muhina: dou statui gigantice ale
unui mundtor i unei colhoznice n mar spre viitorul luminos, purtnd n
mini secera i docanul n anii 50 apar, pe copertile crilor, revistelor i pli
antelor turistice, turnurile Kremlinului i turlele multicolore ale basdicii Sf.
Vasili Blajeni. Generalul de Gaulle evoca pe atund Rusia etern, n timp
ce Henry Kissinger vorbete de rdcinile tradiionale ale politicii externe
sovietice. nc o dat, URSS se mulumete s elaboreze P lanul Acesta este
apoi executat de ctre Occident care se autodezinformeaz neobosit
Vicepreedintele C omitetului Olimpic Sovietic avea motive serioase pentru
a-i ncheia astfel conferina de pres inut la Moscova n faa ziaritilor oc
cidentali: Domnilor, sunt mulumit de dumneavoastr.
Midiei Heller, Desinfonnation, moyen dinformation
' in Politique internaionale No. 10 ,
X. ANALIZA F C UT DE INAMIC UL P RINC IP AL'
John Barron a publicat n 1974 o carte completa despre KGB, ceea ce
nu nseamn c este i total exact. De exemplu, 'Barron menioneaz im
arhiepiscop al Bisericii ortodoxe ruse cstorit, ceea ce arat o necunoa
tere destul dejriudat a obiceiurilor rii depre care vorbete. n plus, Barron
nu ascunde faptul c sursele sale prindpalaau fost FBI, CIAi DIA,acror
portavoce a devenit, n mod voluntar sa unu. Cu alte cuvinte, cartea sa con
ine o parte inevitabil de dezinformare made in USA i trebuie s Se citit
cu anumite rezerve.
Cu toate acestea, ea furnizeaz numeroase date confirmate de ahe surse;
acestea pot, n conscdn, s Se acceptate ca &hdprobabil adevrate:
Dei actele de dezinformare, care sunt cele mai periculoase, i-scap au
torului el insist cu justee pe Jegtumstrns dintre dezinformarea prin cu
vnt i dezinformarea prin aciune.
Preciznd c termenul rusesc pentru dezinformare este dezinformaia,
el continu-
Dar cuvntul rusesc nu acoper doar falsul i uzul de fals, escrocheria
intelectual i difuzarea de tiri false, ti i operaiuni fizice precum sabotajul
i crima, atund cnd acestea servesc unor scopuri psihologice. Un pasaj din
manualul KGB reflect fidel aceast concepie asupra intoxicrii, citnd o
dir ectiv a Comitetului Secur itii Statului, intitulat Despre intensificarea
operaiunilor de informaii mpotriva Statelor Unite n lumea a treia:
M isiunea r ezidenei2impfic studier ea meticuloas a contr adiciilor din
tr e Statele Unite i celelalte r i capitaliste, analiza infor mailor fur nizate de
r eeaua de ageni i pr egtir ea i executar ea unor msur i active car e s a-
graveze contradiciile i s compromit personalitile politice i guverna
mentale americane importante.
Anumite operaiuni de intoxicare vizeaz exploatarea interesului legitim
al opiniei publice pentru problemele mondiale. D& exemplu, Departamen
tul american al Aprrii a aflat dintr-o surs autorizat c KGB-ul inteniona
1. Astfel sunt desemnate Statele Unite de ctre serviciile speciale sovietice - n.a.
2. Termenul KGB este Rezidentura, desemnnd detaamentul KGB care opereaz
ntr-o anumit capital sau regiune din strintate - n.a.
140 VLADIMIR VOLKOFF
s deverseze deeuri radioactive in apele din apropierea unei baze folosite
de submarinele poloneze. Descoperirea acestei poluri ar fi fost prezen
tat ca o dovad a faptului c submarinele nucleare reprezint o ameninare
pentru mediul nconjurtor, iar aceast dovad ar fi C imentat campania
de propagand a KG&uhn mpotriva construirii submarinelor Trident din
ultima generaie, care au reprezentat armtura forei nucleare occidentale
n uirntoriiani. n acest caz, totui, KG&ul a considerat c operaiunea era
irealizabil din considerente tehnice i a renunat la ea, dar coptinu s stu
dieze alte ci care har permite sase foloseasc de nelinitile provocate de
problema mediului pentru a ataca nte proiecte militare i tehnologice oc
cidentale, defavorabile intereselor sovietice.
C eea ce sovieticii numesc dezinformare include i manifestaiile, gre
vele, ncierrile care discrediteaz guvernele i erodeaz moralul popoa
relor. Richard Pipes, director al C entrului de Studii Ruse de la Universita
tea Harvard, scrie ntr-o analiza a politicii externe sovietice: Manifestaiile
sunt deosebit de utile, Dea nu sunt niciodat spontane, ele par astfel i re
uesc ntotdeauna s atrag atenia O manifestaie bine organizat poate da
o impresie complet fals asupra strii reale a opiniei pubHce dintr-o ar i
S poate hotr pe cei care ezit. n octombrie 1968, o manifestaie mpotriva
interveniei americane din Vietnamreunea 6 000 de persoane n Grosvenor
Square (la Londra), n timp ce nu erau dect apte manifestani n faa am
basadei URSS pentru a protesta contra invaziei din Cehoslovacia. La Tokio,
mulimea invada strzile pentru a proteja mpotriva condiiilor fo care insula
Okinawa fusese cedat Japoniei; nu se punea problema de a manifesta con
tra refuzului Uniunii Sovietice de a discuta transferarea insulelor Kiurile(lua
te de la Japonia la sfritul celui de-al doilea rzboi mondial).
De asemenea, John Barron este contient de faptul c, n Uniunea So
vietic, dezinformarea este o tradiie nceput de Lemn:
Aceast practic, motenit direct de la Lenin, este ancorat solid n obi
ceiurile sovietice. Aa cum admira teroarea, Lenin predica i armele otr
vite, care sunt viclenia, duplicitatea i calomnia:
Comunitii, scria el, trebuie s fie gata de price sacrificiu i chiar, la ne
voie, s poat folosi toate tipurile de vicleuguri, planuri, stratageme ilegale,
s nege i s disimuleze adevrul (...) PoHtka comunist vizeaz n mod con
cret aarea unui inamic contra celuilalt (...) Noi, comunitii, trebuie s ne
folosimde o ar mpotriva alteia (...). Cuvintele mele erau alese pentru a
Dezinformarea, arm de rzboi
141
provoca ura, aversiunea i dispreul (...) nu pentru a-1convingepe adversar,
d pentru al distruge, pentru a4 mtura structurile de pe suprafaa pmntu
lui. Aceast formulare este calculat pentru a trezi cele mai rele gnduri,
cele mai grave bnuieli mpotriva adversarului.
Conceputul sovietic modem de intoxicare, de dezinformare (n rus
demformaia) este extras din aceste prindpii ale leninismului. Conform
spuselor sovieticilor nii, dezinformarea const n rspndirea de infor
maii false i provocatoare, dar, pus n practic de KGB, ea merge mult
mai departe dect aceast definiie. Ea implic distribuirea de documente,
de scrisori, manuscrise, fotografii falsificate sau fabricate, propagarea zvo
nurilor ruvoitoare sau orientate i a informaiilor false de ctre ageni, n
elarea strinilor care viziteaz Uniunea Sovietic; de asemenea, ea indude
i aciunea psihologic. Aceste tehniri, aplicate n diferite moduri, vizeaz
influenarea politicii altor guverne, degradarea relaiilor dintre celelalte ari,
erodarea ncrederii popoarelor n conductorii i instituiile lor, discredita
rea indivizilor i organizaiilor opuse politicii sovietice, nelarea strinilor
n privina inteniilor sovietice i a condiiilor de via din URSS, respectiv,
atund cnd este cazul, disimularea gafelor KGBnului nsui. .
Operaiunile de intoxicare se disting de propaganda clasic prin faptul
c implic, ri general, aciuni clandestine, iar adevratele lor origini rmn
ascunse. Acesta este motivul pentru care conductorii sovietid au ncredin
at ntotdeauna structurilor lor clandestine responsabilitile prindpale din
domeniul intoxicrii
C a i toate organizaiile care i-au succedat, Ceka poseda un Birou de
Deanformare pn la reorganizarea KGB din 1959, cnd a fost creat un ve
ritabil Departament de Deanformare, numit Departamentul Dai Primului
Directorat General Primul sau ef a fost generalul Ivan Ivanovid Agaian,
un armean nalt cu maniere distante, pr grizonat musta cenuie. Asce
tic i solemn, Agaian se arta n acelai timp puritan n viaa privat i ne
milos n cea profesional. A reunit vreo dncized de ofieri la centru i a mai
afectat nc douzed la Karlshorst, rezidena KGB din Berlinul de Est n
plus, a primit autorizaia de a angaja de cte ori'era necesar savani, tehni-
deni specializai i ofieri ai armatei regulate n chip de consilieri. Dup moar
tea lui Agaian, urmat de o nou reorganizare n 1968, Departamentul de
Deanformare, devenit Departamentul A, i-a mrit importana n cadrul Di
rectoratului Extern i, se pare, i-a nmulit i efectivele.
Atund cnd era cazul, ofierii Departamentului de Deanformare se de
plaseaz n strintate pentru a partidpa ei nii la operaiuni. Astfel, Aga
142
I
VLADIMIR VOLKOFF
ian s-a dus n Suedia n 1963 i n P akistan i Indonezia n 1965; de aseme
nea, inspecta n mod regulat serviciile de dezinformare ale rilor satelite
din Europa de Est Adjunctul su, Seighei Alexandrovid Kondradov, a mers
n 1966 la Bonn pentru a aduna elementele unei campanii de defimare n
dreptate contra conductorilor vest-germanl 'Un alt ofier al Departamen
tului de Dezinformare, Iuri Ivanovid Liudin, alias Iuri Ivanovici Modin, a
petrecut zece hmi la New Delhi pentru a pregti falsuri care s influeneze
alegerile din 1967 din India. Unii ofieri de deanformare locuiesc n strin
tate n permanen, precum Vladimir Alexandrovid C iudukin, primsecre-
tar al misiunii sovietice de la NewYork. C u toate acestea, Departamentul
A ncredineaz esenialul muncii de teren ofierilor i agenilor din divizi
ile geografice ale Primului Directorat General, dar poaite apela i la sabotorii
Departamentului V sau la diplomaii sovietid de bun credin, folosii din
cnd n cnd, M mod ajntientsau mi, pentrurspndi anumitezvonuri
P entru operaiunile de intoxicare ndreptate contra strinilor din Uniu
nea Sovietic, Departamentul A recurge att la propriii si ofieri, ct i la
cd ai diferitelor divizii ale celui de-al Doilea Directorat General. Aa se n
tmpl c un ocddental se poate trezi n faa unui specialist n intoxicare n
locul tehnicianului pe care a cerut s-l ntlneasc. KGB-ul este cel care or
ganizeaz n ziua de azi ntlnirile dintre experii ocddentali i odebrul pro
fesor Nikitin de la Institutul de istorie. n realitate, pseudoprofesorul Nikitin
nu este altul dect Anatoli Gorsld, ofier KGB de mult timp, cunoscut alt-
dat sub numde de Anatoli Gromov. Instalat la ambasada sovietic din Lon
dra ntre 1936 i 1944, Gorski i-a asistat n mod direct pe agenii Harold AR
(zis Kim) Phflby, Donald Maclean i Guy Burgess. La urmat pe Madean
la Washington pentru a efectua operaiuni de spionaj i infiltrare antiaine-
rican la cel mai nalt niveL Astzi, ntruct &este imposibil s ias din ara
fr s rite enorm, el se consacr dezinformrii strinilor la Moscova.
inta cea mai frecvent a tentativelor de intoxicare este reprezentat de
oameni politia, universitari, ziariti, derid i persoane cu profesiuni liberale
n vizit la Moscova. n general, KGB-ul se strduie s controleze tot ce vad
strinii, dndu-le impresia c nu K se ascunde nimic, s le dicteze concluzi
ile lsndu-i s cread c d nii le-au tras. Are deseori succes, datorit in
fluenei sale absolute asupra tuturor mediilor societii sovietice. Uneori,
victimele acestui tip de manipulare sunt ilustre.
Sir J ohn Maynard, expert britanic n agricultur, a efectuat o vizit n
Ucraina sub egida OGP U, n momentul cel mai trage al foametei care a f
cut, conform lui Robert C onquest, ntre 5 i 6 mffioane de victime n 193233.
Dezi nf ormarea, arm de rzboi 143.
La ntoarcerea la Londra, Maynard a afirmat, cu toate acestea, c foametea
nu exista; erai, poate, unele restricii, dar n nid un caz o lips general de
hrni George Bemard Shaw a revenit i el dintro cltorie organizat de
OGP U,afirmnd c nu a observat nid un simptom de foamete: din hotelu
rile unde cinase nu lipsea nimic, a spus el
n sfrit, John Barron d Cteva exemple precise de operaiuni de dez
informare. Este adevrat c stilul su se aseamn mult celui al publicaiei
Readers Digest, unde este-sau a fost-angajat, dar faptele pe carele re
lateaz par-veridice in cea mai mare parte.
n 1956, STBul, servidul secret ceh controlat de KGB, a nceput s tri
mit manifeste neonaziste virulente unor oficiali francezi, britanid i ame
ricani Toate purtau semntura uneidfganizaii imaginare, Kampfverband
Air Unabhangiges Deutschland (Liga combatant pentru independena Ger
maniei) . P ropaganda acesta organizaii fantom ncerca s creeze impre
sia c o band de neonaziti fenatid i fcuse apariia n Germania de Vest
n primvara anului 1957, patru ofieri cehi de informaii - Miloslav
Kouba, Robot Ther, Milan Kopecky i Stanislay Tomes - au plecat la P a
ris. Kouba, expert n exploabiU, a confecionat o bomb puternic ascuns
ntr-o cutie de trabucuri, pe care colegii si au duso la ofidul potal de pe
bulevardul Diderot pentru a o trimite prefectului Rinului deJos,Ancfr6-Marie
Tremeaud. Totul era calculat pentru ca jiachetul s ajung la destinaie, la
Strasbourg, n dimineaa zilei <fe'17 mai. In aceeai sear, prefectul urma s
primeasc o delegaie parlamentar care vizita oraul iar rui i cehii spe-
rau.ca el s le ofere invitailor trabucurile-capcan. Ar fi fcut-o, poate, dac
soia sa n-ar fi deschis mai devreme cutia soa prin curier. KGBul sperase
c explozia i va afecta pe parlamentari i c responsabilitatea va fi pus pe
seama neonazitilor imaginari, dar nu a reuit dect s o udd pe stpna
casei. C u toate acestea, zvonurile rspndite de KGB i speculaiile presei
europene i-au implicat serios pe naati, Radio Moscova acuznd n mod
preds Liga combatant pentru independena Germaniei. Asasinatul pus
la cale de KGB a fost considerat ca o dovad a faptului c germanii din Vest
rmneau m sufletul lor naziti incorigibili, nedemni de ncredere.
La puin timp dup moartea doamnei Tremeaud, KGB-ul a inventat o
nou modalitate de calomniere a Germaniei de Vest. n 1958, un profesor
vest-german de liceu suinuse idei antisemite, tineri delincveni profanaser
mormintele dintr-un cimitir israelit, iar cteva familii de evrei primiser seri-
144 VLADIMIR VOLKOFF
sori anonime insulttoare. Aceste incidente care indignaser presa german
i provocaser n mass-media strin comentarii privind o eventual rena
tere a nazismului iau dato idee generalului Agaian.
n noaptea de Crciun din 1959, un neam de 25 de ani; ajutat de un com
plice, a desenat pe sinagoga din Kobi zvastici, cu sloganul: Germania cere
expulzarea evreilor. La un kilometru distan a fost profanat un alt monu
ment israelit n nopile urmtoare, zvasticile i sloganurile antisemite au ap
rut pe sinagogile, mormintele i magazinele evreieti din mai mult de 20 de
orae din Germania de Vest Numeroi evrei au primit ameninri anonime
prin telefon i scrisori. n weekend-ul de Anul Nou, aceleai inscripii s-au
regsit pe sinagogile i cldirile evreieti din Londra, Oslo,, Viena, Paris,
P arma, Gl&sgow, Copenhaga, Stockholm, Milano, Anversi New York. Pe
3 ianuarie se semnalaualtemanifestri antisemitelaMelbourne, Manehes-
ter. Atena i P erth, n Australia P e fllanuarie s-au nregistrat noi profanri
la Bogota, Buenos Aires, Milano, Oslo, Viena i la reedina de var a rege
lui Frederic al IX-lea al Danemarcei Unui membru evreu al parlamentului
britanic i sa atribuit o gard de corp dup ce a primit telefoane de amenin
are ou moartea din partea unui mebrii anonim al Partidului nazist brita
nic. n acelai timp, epidemia de profanri se intensifica n toat Germania
de Vest g
n ntreaga lume, reacia a fost imediat i aproape unanim defavorabil
Germaniei de Vest P oetul american C ari Sandbufg a cerut pedeapsa cu
moartea pentru orice individ surprins c deseneaz zvastici. La Londra, lor
dul Robert Boothby, care aurise vorbindu-se de un val de neonazism, i-a
anunat intenia de a merge n Germania pentru a investiga situaia la faa
loculuL Diplomaii vestgermani su vzut dintr-o datostradzati. C omer
cianii britanici au anulat contractele de import al mrfurilor vest-germane,
sau au retras produsele din RFG de pe rafturi. Ziarele britanice au exprimat
ndoialae Germania deVest a- fi un partener de ncredere n cadrul NATO.
Un titlu din Neiw York Herald Tribune sintetizeaz perfect atitudinea prin
cipalelor cotidiene din Europa i America n acel moment
Bonn-ul este neputincios n faa otrvii naziste.
Dar protestele cele mai puternice sau auzit de la Moscova.
Aceste provocri naziste scandaloase au ca scop ncurajarea rzboiu
lui rece i aarea popoarelor unele mpotriva celorlalte, scria Pravda. Con
ductorilor vest-germani nu le-a mai rmas dect s-i prezinte scuze i s
publice o autocritic oficiali Episcopul Otto Dibeliu a vzut n aceste ma
nifestri dovada faptului c naiunea german nu a reuit nc s se rup
Dezinformarea, arm de rzboi 145
de trecutul su. Republica Federal mai avea puini aprtori, unul dintre
rarii conductori strini care i-au luat aprarea n public fiind primuhninis-
tru israelian David Ben Gurion:
Tnra generaie german nu este hitlerist, ci dimpotriv, a deda-
r ateL .
ntre C rdunul anului 1959 i jumtatea lui februarie 1960, autoritile
vest-germane au nregistrat 833 de manifestri antisemite. Apoi, epidemia
a ncetat brusc, la fel de misterios cum ncepuse. Poliia a arestat i intero
gat 234 de ceteni; analizndu-le motivaiile, guvernul a stabilit c 24%din
tre ei acionaser sub influena sentimentelor naziste subcontiente, iar
8%fuseser mpini deconvingerile lor de extrema stng sau dreapt; 48%
erau beivi sau vagabonzi, iar 5%indivizi instabili mintal.
Responsabilii pentru aceste acte profanatoare au rmas n cea mai mare
parte necunoscui. Pn la sfrit, oficialitile vest-germane au exprimat b
nuiala c ar fi putut fi o aciune clandestin a comunitilor. Tnrul neam*
ixomplicele su, condamnai pentru profanarea sinagogii din K6|n, apar
ineau unui partid de extrema dreapt i, departe de a se cai, au manifestat
la proces sentimente pronaziste. Poliia a stabilit, ns, c amndoi mergeau
adesea n Germania de.Est, iar unul dintre ei purta insigna Partidului Q>
munist la reverul pardesiului. ntr-un alt caz, trezorierul unei organizaii
neonaziste din Berlin, Bemhardt Schlottmann, n vrst de 22 de ani, a mr
turisit, dup arestare, c i se ordonase s se infiltreze n mediile extremiste
pentru a le inocula sentimente antisemite. Apariia simultan a zvasticilor
n numeroase orae de pe diferite continente i ncetarea brusc a epide
miei sugerau existena und operaiuni organizate, dar, la vremea respectiv,
lipsa total a dovezilor fcea ca insinuarea unei compliciti comuniste s nu
fie deloc plauzibil.
Serviciile ocridentale de securitate au descoperit de-abia mai trziu, dup
1960, ce se ntmplase cu adevrat, atund cnd nite transfugi au mrturi-
. sit c operaiunea zvastica fusese n ntregime conceput de generalul
Agaian. ntruct reacia scandalizat de la primele mddente'antisemite izo-
late-din 1959 i demonstrase n ce msur era sensibil opinia publica mon
dial la tot ce putea sugera o renviere a nazismului, el i-a spus c, dac nite
acte izolate fuseser suficiente pentru a provoca astfel de atitudini, o serie
nentrerupta de incidente n ntreaga lume ar fi suscitat un val de teroare i
o suspiciune general fa de Germania de Vest P entru a.testa efectul pro
dus de profanarea sanctuarelor evreieti, Agaian a trimis o echip de ageni
KGB ntr-un sat situat la vreo 80 de kilometri de Moscova. ntr-o noapte,
146 VLADIMIR VOLKOFF
acest comando a desenat pe ziduri zvastici i sloganuri antisemite, a rstur
nat stelele funerare i s-a retras rapid. Agenii KGB nsrcinai s observe
reacia stenitor au raportat c majoritatea locuitorilor se artase nelinitit,
dar, pe de alta parte, apariia simbolului nazist trese antisemitismul latent
al ctorva rui, care au trecut, la rndul tor, la manifestri antisemite. La c
teva sptmni dup acest test, KGB-ul a lansat operaiunea propriths,
folosind germani din Est n KFG i propriii si agenti n restul lumii. Mai
trziu, Rupert Sigl, un transfug care lucrase penru KGBin Berlinul de Est
ntre 1957 1969, trebuia s coroboreze rapoartele agenilor. El a declarat
r a, tn momentul culminant al f^mpar ia zvasticilor , primise ordinul de a
traduce din rus n german unele scrisori pline de ur care urmau s fie
trkmse familiilor de evrei din Germania de V est..
Forma cea mai frecvent de intoxicare folosit de KGB are ca punct de
plecare fabricaiea sau falsificarea de documente i texte. n fomea ntreag,
i servidifesateEte adun cu regularitate semnturife strinilor fai
moi, anteturile i hrtiile oficiale care pot fi folosite n acest scop. nc de
acum civa ani, SI Bul kt dat seama c occidentalii care primesc o fed-
tare de C rdun se simt obligai, (fin politee, s rspund la ea n consecin,
ambasadele cehoslovace au adoptat obiceiul de a trimite urri de C rciun
persanalititor i membrilor administraiei. Mulimea de semnturi adunate
de pe rspunsuri este dasat n arhivele mnstirii din P raga, unde i KGBul
are acqes. Atund cnd este cazul, acesta din urm distribuie documentele
talse prin intermediul agenitor comuniti, dar acestea sunt adresate cd mai
adesea direct ziardor.rC Tistetor.serriditor administrative, nsoite de o scri
soare semnata ilizibil sau fr semntur deloc
Astfel, cotidianul din Bombay Free Press Journal a publicat n februarie
198 o scrisoare adresat redactorulukef de GordonGddstein de la Office
of Naval Research din Statel Unite. In ea li se explica asiaticilor c ameri
canii nu avuseser nid o intenie ascuns atund cnd stocaser arme bac
teriologice in Vietnam i Thailanda (lucru pe care Statele Unite nu l-au f
cut nidoda). Scrisoarea a fost reprodusa pe 7 martie de Times, la Londra,
iar fo aceeai zi Radio Moscova o dta ta emisiunile sale adresate Asid ca pe o
dovad a faptului c americanii provocaser o epidemie de bolrcontagioase
ta Vietnam. Sptmnalul indian Bfffedin 9 martie a publicat un articol cu
titlul: Rzboi biologie i nuclear - Statele Unite mrturisesc. Or semn
tura i hrtia cu antet din scrisoare proveneau de la o invitaie trimis de
Goldstein cu un an n urm la un simpozion tiinific internaional pe tare l
prezidase.
Dezi nf ormarea, arm de rzboi 147
n Tufcia, senatorul Haydar Tunckanat a fcut publice pe 7 iulie 1966
documente dovedind c Statele Unite complotau pentru a lichida anumii
ofieri tura i a demola prestigiul liberalilor n interesul partidului la putere,
P artidul J ustiiei. Umil dintre aceste d6ctoifente era o scrisofie unui
spion infiltrat n acest partid, adresat unui destinatar desemnat doar prin
iniialele E. M.. Un altul era o scrisoare a aceluiai E. M,, adresat, de
aceast data, ataatului militar american de la Ankara, colonelul Donald D.
Dickson. Aceste dou documente erau mai mult dect sufidertte pentru
a confirma acuzaiile de amestec cinic,i scandalos al Statelor Uhite n afa
cerile interne ale f urrid i au provocat un val de manifestri antiamericane.
Ziarele turceti au subliniat imediat c att Edwin Martin, consilier la
ambasada american de la Ankara din 1964, ct i.cpitanul de vas E. M.
Morgan, fost reprezentant al Statelor Unite la C EOTO, Organizaia Trata
tului de C entru, aveau iniialele E. M.. La fel de repede, ziarele au tras con-
clua c Dickson era n realitate' agentul C IA rspunztor de operaiunile
din Turda C onductorii tuid au acceptat documentele ca fiind autentice
i chiar i aceia care se artau de obicei favorabili Statelor Unite i-au ma--
nifestat indignafea-Numeroi ofieri turci s-au artat nc i mai iritai.
- ns KGIkil nu a reuit ntotdeauna s imite uzanele birocraiei ame
ricane, astfel c reprezentanii americani le-au putut semnala responsabili
lor turci numeroasele erori de form i de stil care atestau faptul c aad-
sele documente erau false. Totui, acest demers nu a reuit s tearg
impresia imperialismului american pe care falsurile le-o lsaser multor
turci, in special ofierilor.
La sfritul anului 1969, Departamentul A s-a folosit de Tunckanat pen
tru a lansa un alt fals, publicnd sub numele su o carte intitulat Istoria se
cret a acordurilor bilaterale. Aceast diatrib antiamerican destul de labo
rioas coninea o pretins copie a unui ordin al lui James E. Lazenby, C olo-.
nd, GS, cernd efectuarea und operaiuni de culegere de informaii ndrep
tate contra ofierilor din statuhnajor general turc. Aceste instruciuni erau
datate 22 noiembrie 1965, dar redactarea era fcut sub o fonn care nu se
mai folosea n armata SU din 1962, iar Lazenby, colonel din Air Force, era
prezentat ca ofier al armatei terestre.C u toate acestea, falsul a provocat o
nou criz de antiamericanism n Turcii^. :
Un eo r i , ocazi i le d e lansar e a.unei oper aiuni d e intoxi car e s e pr ezint sin
g u r e , p e n e a t e p t a t e . La nc ep ut ul , anu lu i 1970, p a r t i dul c o m u n i s t d p r i o t a
i nfor m at a m b a s a d a so v i e t ic din- N i c o s i a c u n g r u p d e ofier i g r e c i pr e g
t ea o lovitur d e stat mpotr iva guv e r n u l u i di n Cipr u. KGB-ul a studi at r apor
tul i a a nu n a t Ce n t r u l c e r a y o r b a d e o e r o a r e , dar si m p l a m e n i o n a r e a
148 _ VLADIMIR VOLKOFF
faptului le-a dat o idee celor de la Departamentul A Astfel, ntr-6 sear de
martie, ambasadorul sovietic de la Ankara, VasiE Feodorovici Grubiankov,
ofier KGB experimentat, a cerut de urgen o audien la ministrul turc
de externe, cruia i-a declarat c Uniunea oviatic avea dovada c grupul
de colonei greci, sprijinii de forele NATO i de Statele Unite, pregteau o
lovitur de stat n C ipru cu scopul de a anexa insula la Grecia si, ded, la
NA T O.
Nelinitit guvernul turc a anunat n dimineaa urmtoare iminena ope
raiunii. KfB-ul a furnizat ziarelor turceti diferite depee ale ageniilor de
pres, cu alur oficial, despre pretinsa lovitur de stat greco-american, iar
diplomaii bulgari au ntrit zvonul, ns reaciile, dei violente, sau calmat
rapid n absena oricrui inddent C u toate acestea, Uniunea Sovietic a
pretins c, prin dezvluirea proiectului, a salvat Ciprul i interesele turceti
din insul.
Cel mai faimos agent de intoxicare din KGB este un spedalist cu un aer
mucalit numit Vitali Evghenevid Lui, mai cunoscut sub numele de Victor
Louis. Nscut n 1928, are pe puin un metru optzed, o fa rozalie i sur
ztoare, ochi albatri, pr castaniu i buclat un spirit acuit l, pentru unii^
mult farmec. Victor Louis a fost primit de dou ori la C asa Alb; pel7 oc
tombrie 1966 de ctre vicepreedintele Hubert H. Humphrey i pe 13 no
iembrie 1971 de ctre consilierul preedintelui, Henry Kissinger. Articolde
sale, sau cele ale Departamentului de Dezinformare, semnate cu numele
su, au fost publicate n numeroase ziare ocddentale, mtre care New York
TImesi Washington Post Evening News din Londra i-aoferit difuzarea lu
crrilor sale ,n Europa, ea i o legitimaie de pres care i-a servit de acope
rire. Louis a parcurs mapamondul ri condiii de neconceput pentru un ce
tean sovietic, cu o carte de credit Diners Club, jucnd rolul und celebri
ti care cltorete incognito. Activitatea sa, ns, nu este deloc misterioas:
se poate demonstra uor c ea const n semnarea confuziei, rspndirea
minciunii, plasarea de manuscrise falsificate sau furate i ntinarea reputa
iei unor intelectuali sovietid contestatari de felul lui Soljenin.
Louis nu mplinise nc douzed de ani cnd a nceput s lucreze n chip
de comisionar i mic informator al poliiei la ambasada Noii Zeelande din
Moscova, apoi la eea a Braziliei. Se pare c a studiat limbile strine la Uni
versitatea din Moscova nainte de a fi trimis ntr-un lagr de concentrare.
Louis a-pretins c fusese-acuzat de comer ilidt dar c motivul real era fap
tul c frecventase strini.' P eter Worthington,'un eminent ziarist canadian
spedalizat pe probleme sovietice, afirm c, dimpotriv, Louis a fost incul
pat ca simplu traficant pe piaa'neagr. n lagr, i-a' asigprat un tratament
Dezinformarea, ar made rzboi 149
preferenial denunndu- pe ceKlali prizonieri. Scriitorul Arkadi Belinkov
ta mfinitin vara anului 1954 Ia lagrul departamental nr. 9 din Spasski, n
Kazahstan. C onform M Beiinkov, Louisi-a Scut o intrare spectaculoas,
purtnd p plrie Colonial i haine asemntoare uniformei britanice din
Indii, ceea ce a condus la rspndirea zvonului c Uniunea Sovietic atrase
n rzboi mpotriva Marii Britanii. Prizonierul a intrat imediat n contact cu
intelectualii din lagr, care, dup ce i s a u confesat, au f o s t su p u i la noi in-
terogatorii. nelegnd japid cu cine aveau dea face, l-au btut zdravn, dup
care autoritile au preferat s4 mute n alt lagr.
Louis a aprut din noula Moscova r i 1956, rekindu^i activitile de tra
ficant PUr tndur i marfa ntr-o valiz, ncerca s a reia legturile cu corpul
diptomaticVmdea icoane i schimba valutpe fa, ceea ce iar fi adus ori
crui cetean sovietic un giontem cap. Ife asemenea, organiza ntlniri pre-
tins clandestine ntre occidentali i pictorii de avangard care nu aveau drep-
tul de a-i expune pnzele. Dup New York Times, anii dintre artitii pe care
i-acompromis astfel au fost arestai pentru legturi clandestine ai strmi
Aceste activiti ilegale- i tac multe al tel e - nu sar fi putut desfura
firacmhilauttHitilor, ceea oe sugereaz c Louis era agent KGB, aa cum
au afirmat sau insfouat anumite pubBca ocddentale. lipsea, totui, un mar -
tor demn de ncredere care s certifice relaiile dintre Louis i KGB. Rupnd
tcerea pe care o pstrase din momentul trecerii sale ta Vest ta 1964, mak>-
rul Iuti Nosenko a furnizat aceast dovad, explicnd r la sfir hil anilnr
50'Louis era angajat de secia local a KGB-ului din Moscova, i nu de cel
deaJ Doilea Directorat Goferal, tasrdnatta prindptu cu operaiunile im
portante mpotriva strinilor. La v r e m e a aceea, acesta din urm refuza s-i
ncredineze lui Louis misiuni serioase din c auz a comportamentului su,
pr e c u m i a r eputaiei d e Iuda pe care k> ctigase ta lagre. n plus, ge
neralul 0 1 e g Gribanov nu avea deloc ncredere fa ei
n 1960, Louis a intrat ta contact cu un american pe care agenii lui
Nosenko ncercau deja si racoleze.
Gribanov, afirm Nosenko, a cerut seciei din Moscova sa4 r etr ag din
operaiune i s-I in la distan, dar trebuie s se neleag c KGfrul lo-
cal nu era implicat ta afacere,d e c t ta mod marginal. n ochii safVictor
louis era un personaj important se artase deosebit de efirient fo aciunile
sale mpotriva strinilor, iar KGB-ul local spera ca, datorit lui, s reueasc
efectuarea unor operaiuni de anvergur Ni se repeta fr ncetare: Acest
Victor este un agent excelent, cel mai bun pe care l avem. Era mpins fr
ncetare s acioneze*
150
VLADIMIR VOLKOFF
Nosenko obser v c, de la pr opr ia sa plecar e i ieir ea la pensie a hu
Gr ibanov, Louis par e s fi depit r eticenele i chiar aver siunea cu car e er a
pr ivit de la Centr u D e-acum dispune cte maiiii str ine de ho, de un apar
tament somptuos n M osoova i de o cas la ar cu piscin D ei pr etinde
c le-a ctigat datorit spiritului su ntreprinztor, acestea sunt, n realitate,
instrumente furnizate de KGB pentru ai permite s joace rolul special care
i este atribuit i primete pe strini la cele dou domicilii, le ofer whisky
i caviar i chiar distracii rafinate, cum ar fi ntlnirile cu intelectualii, mer
gnd uneori pn acolo nct s le recomande o discreie total P entru ari
face mai interesant KGB-ul i furnizeaz uneori informaii secrete valabile,
pentru a le transmite invitailor Si. Astfel, a avertizat ambasadele strine
de manifestaiile care se pregteau mpotriva lor, a fost primul care a anun
at lumii ntregi cderea hii Hrudov i continu srspndeasc zvonuri
care, dac nu sunt ntotdeauna exacte, sunt cel puin-interesante.
Louis a jucat rolul principal n campania violent dus de KGB pentru
a o calomnia pe fiica lui Stalin, Svetlana Aliluieva. La scurt timp dup sosi
rea acesteia n Statele Unite, n 1967, el a lansat tirea fals c Svetlana i-ar
fi denunat prietenul, scriitorul liberal Andrei Siniavski, dup care i-ainter
vievat pe cei doi copii ai Svetlanei n apartamentul n care locuiser mpre
un cu ea la Moscova, facndu-1 pe fiu, prin antaj sentimental, s-i denune
mama. Apoi a vndut n Europa un prim tiraj din cartea Svetlanei, Douzeci
de krisori cte un prieten, cu fotografii de familie. (Fotografiile i manu
scrisul fuseser distrase de pe biroul Svetlanei dup fuga acesteia). KGBul
spera ca, prin scoaterea pe pia a unei alte versiuni a clii, s creeze pro
blemele juridice care s mpiedice publicarea celor dpu volume nainte de
cea de-a dncizecea aniversare a Revoluiei, dar planul a euat Pentru a evita
problemele deja menionate, editorul american a grbit tiprirea crii, a c
rei apariie n septembrie 1967 i-apus n mare ncurctur pe sovietici. n
timpul sejurului su n Europa, Louis a propus spre publicare i un articol
despre Sveiiana bazat, spunea el* pe un interviu cu mtua ei, Anna Redens.
O revist german a cumprat articolul fr s tie c Anna Redens murise
cu ani n ur m
i Louis a revenit n Europan primvara anului 1968', de data aceasta pen
tru a vinde o copie a crii pe atunci-inedite lui Soljeriin, Pavilionul can
ceroilor. Dac manevrele lui Lpui n-ar fi fost dezvluite de o editur a emi
granilor rui, Grani, KGB-ul krfi putut aresta pe Soljenin pentru publicare
ilegal n strintate i ar fi justificat interzicerea crii n,Uniunea Sovietic
sub pretextul c era exploatat n cadrul propagandei anticomuniste din afara.
Dezinformarea, arm de rzboi 151
P e 16 martie 1969, Louis a ncercat a nou operaiune de mtecricare m
potriva lui Soljenin, publicnd n Washington, B& w t c d care se pre
tindea fondat pe un interviu* al scriitorului Se vedea de la o pot ca de
claraiile atribuite acestuia erau fabricate: n timp ce Soljenin fcuse din plin
dovada curbului, cinstei i dezinteresului personal, afirmaiile cre i se pu
neau n crc 0 transformau ntr-un plngdos piin de mil pentru sine n
sui, care cuta aureola de martir Articolul lui Louis lsa s se fodeag c
Soljenin vzuse cu ochi buni ocuparea Uniunii Sovietice de cfre naziti n
cursul rzboiului i c responsabilul pentru ororile din lagrele de concen-
trarefusese Beria i nu Stalin.
n septembrie 1969, la ntoarcerea M Alesei Kosghin de la Pekin dup
ntlniri dezamgitoare, KGBul a lansat prin intermediul hii Louis o cam
panie de intoxicare care a fcut senzaie n presa din lumea ntreag. ntr-o
coresponden ctre Ev&mgNem din Londra* agentul afirma c Uniunea
Sovietica avea tn vedere un atac nudear preventiv mpotriva C hinei la ace
lai timp, diplomaii de la ambasadele sovietice din Europa i America lsau
s se neleag fe de americanii bine plasai n ierarhie c Moscova preg
tea cu seriozitate acest atac-surpriz. Totui aceast campanie periculoas
constituie un nou exemplu de succes tactic ale crui consecine au fost con
trare intereselor Uniunii Sovietice. Fr s amenine China n mod oficial
i fra s se expun la acuiaia de a provoca ribfooiul, ruii i-au obligat pe
chmeri s reia negoderife asupra diferendului de la frontiera chino-sovie-
tic; n acelai timp, ns, nelinitea i-ampins pe chinea s angajeze discuii
seqete care au condus h viata preedintduiNixDn la Pekin i la o anumit
apropiere ntre China i Statele Unite.
John Barron. KGB (Elsevier-Sequoia, 1975)'
P entru traducerea francez; Readers Digest P ress 1974
XI. O C UTIE DE REZONAN
Michel legris a consacrat Lumii1aa cum este ea o carte amar Nu
este neaprat nevoie s fim de acord cu toate conduz&e sale, dar autorul
este ndreptit s fac distincii - i aceast distincie nu se aplic doar
ziarului Le Monde, ti tutuwrmoaodor de informare in mas, orice ori
entare politic ar avea ele - ntre obiectivitatea n intenie aobiectivitatea
aparent.
C ea dinti i propune mai nti cunoaterea evenimentelor, a faptelor,
a oamenilor, a ideilor i nu emite dect dup aceea o judecat asupra lor.
C ea dea doua presupune o judecat prestabilit, care nu este fott cu
noscut, dar toate evenimentele, ideile i persoanele 8 sunt supuse. Una are
scopul de a lumina spiritele, cealalt de a le orienta- Frontiera care le separ
este dintre acelea care delimiteaz observaia tiinific de pseudosrientism,
studiul de prozelitismul deghizat
Desigur, intenia de obiectivitate in domeniul presei ntmpin nume
roase obstacole. n cantitatea imens de fapte trebuie operat o triere, iar fie
care eveniment, la rndul lui, trebuie s sufere amputarea unor detalii P e
de alt parte, aceste fapte i evenimente, aa cum sunt de oferite privirii
observatorilor, au lacune, zone de umbr sau de mister. Intenia de obiec
tivitate const n practicarea trierii i a ciuntirilor inevitabile iar a modifica
prea mult nid perspectiva, nid proporiile, n ncercarea de a acoperi lacu
nele i de a lmuri zonele de umbri cu pruden i rigurozitate. Demersul
intelectual al ziaristului se nrudete, pkrnd proporiile, cu acela al omu
lui de tiin. . %
Interzicnd pasiunile partizane, intenia de obiectivitate nu exclude to
tui nid stihi-aid daritatea, nid judecile de valoare, dar n prezena ei sfr .
Iul na strlucete in detrimentul exactitii, claritatea nu este rodul simpli
ficrii sumare, valorile in numele crora sunt pronunate judecile nu vor
sa treac drept ceea ce nu sunt De asemenea, semntura autorului nu este
doar un van momfent de glorie, d i un semn de umilina. Autorul nu afirm
triumfal: Eu sunt acela care o spune, ci Eu nu sunt dect acela are spune
i descrie ceea ce a vzut cu propriii si ochi, privind fa toate direciile po
sibile.
1. I e Monde (Lumea): cotidian francez influent cu orientareclar de stnga - n. tr.
Dezi nf ormarea, arm de rzboi 153
Obiectivitatea aparent are scopul de a influena clandestin contiina
cititorilor. Servitutea natural care apas asupra ntregii prese - trierea in
formaiilor, nevoia de amputare a detaliilor - va fi brusc evocat n chip re
versibil Ea este util-ca aprare n faa reprourilor de omisiune sau simpli
ficare exagerat: exigenele punerii n pagin, cu tieturile pe care le implic,
obligaia de a face o alegere a principalelor titfeiri, pe care fiecare profesio
nist o cunoate bine, sunt citate ca argumente definitive i universale - atund
cnd este vorba doar de o autocenzur instinctiv sau de o cenzur delibe
rat.
Dar oare dtitorii regret n vreun fel publicarea unei informaii ndoiel
nice, a unor acuzaii false sau comunicate defiimtoare? De data aceasta, se
pune accentul pe dorina de a scpa de servitutile materiale: cu ce drept se
poate recurge la triere i amputare, dac nu chiar pentru c informaia n
doielnic este pus n circulaie? P entru c acuzaiile false au fost preferate
de o persoan care i-a asumat responsabilitatea, dup cum o dovedesc ghi-
limdele? P entru c a fost difuzat comunicatul pe care nimeni nu l-a mai stu
diat deatunri pentru a vedea dac este calomnios sau nu? Nu ar fi o lips de
obiectivitate s nu se menioneze un asemenea fapt?
i totui aceasta nu este dect unealta cea mai grosolan a obiectivittii
aparente. P entru a-i atinge scopurile, aceasta conteaz pe un alt mijloc: pr o-
gramanpg tn apnail Ainf- a ariariri |mcra ti hni prfp nhfyptf a n rfwv
tuPTPrftn A linii Hainfcnnifi r f p I f t t fr eyatfWwtian Hwwiir nii
ar putea s citeasc sau s rein tot
A ceast selecie depinde mai puin de intelect dect de afectivitate, mai
puin de gndir ea contient ct de influena sufer it incontient Ceea ce
se extr age pn la ur m dintr -un ar ticol este o impr esie gener al, o judecat
de ansamblu, astfel nct ar tificiul va consta in a dafer n mod insidios anu
mitor argumente n detrimentul altora, n a aloca mai mult spaiu anumitor
aspecte ale realitii - i a presra pe id pe colo insinuri fugare, sofisme
disimulate acionnd pentru orientarea gndirii la fel cum stncile de sub
ap, dei invizibile, sugereaz direcia curentului.
P rocedeele apBcate sunt variate. Uneori doar introducerea unei simple
propoziii subordonate va fi sufident pentru a colora ntregul articol, care
are, de altfel, un aer calm i moderat La fel se poate ntmpla cu folosirea
unui cuvnt ambiguu, a unei formule cu sens dublu. a
Resursele punerii n pagin sunt nc i mai mari. ntruct un scurt co
mentariu ntr-un chenar atrage atenia mai mult dect o poveste lung, va
fi suficient s fie alturat celei din urm pentru a ruina efectul informaiilor
coninute de aceasta Va fi i mai bine dac n locul comentariului din che
154 VLADIMIR VOLKOFF
nar va fi plasat o caricatura caustic. De asemenea, folosirea ghilimelelor
este de mare ajutor. Uneori, acestea pot nconjura textul cu o aur de sus
piciune, sugernd relativitatea afirmaiilor, alteori, pot si confere un aer
autentic. C ine este atentla punctele de suspensie care marcheaz o tietur
n text? i cine se va gndi c aceast tietur ar putea corespunde unui pa
saj esenial pentru nelegerea evenimentelor descrise? P unerea n pagin
permite i alturri pline de fals nevinovie: faptele sunt descrise exact,
dar versiunea lor trucat (favorabil prii care trebuie susinut) figureaz
alturi i este pus aproape pe acelai plan. Mai siint i parantezele cu car
ractere grase de la baza unei coloane, care prezint peremptoriu judec
ile redaciei. Atitudinea detaat a preioas pe care o afecteaz (forndu-se
s imite tonul unui magistrat eare pronun o sentin) interzic orice ndo
ial asupra judectorului care a pronunat-o sau universalitii valorilor mo
rale la care se refer. ,!
n raionamente i comentarii se aplic o alt serie de mijloace: simetri
ile false, argumentele specioase prezentate ca fapte evidente, uitarea trecu
tului unora i amintirea cehii al altora, fie c este vorba de persoane, partide
sau state, sau, nc i mai comod, scrierea unui text prolix la captul cruia
cititorul va fi fericit s se repead asupra frazei finale care va avea meritul
de a fi dar i de a exprima concluzia care se dorete a fi impus.
n plus, studiul obiectivittii aparente nu trebuie s se limiteze la exami
narea articoldor izolate, nid Ja coninutul unui singur numr al ziarului, pen
tru ai contabiliza nclinrile balanei: ea trebuie s se extind de la un nu
mr la altul; astfel, va eonduce la descoperirea faptului c distorsiunile nu
sunt nid continue, nid constante n intensitate. ntr-o zi, ele lipsesc aproape
complet; n alt zi, de sunt mult mai slabe dect n ajun. P rocedeul contri
buie efident fa pstrarea aparenei de obiectivitate. '
C u trate acestea, nu pot fi disimulate toate trucurile. Unul dintre de este
revelat de statistici: atund cnd ziarul se laud c na trecut nimic sub tcere,
C a gzduit toate opiniile, toate versiunile, toate faptele, ar fi interesant s
ne ntrebm de cte ori cele orientate ntr-un sens au fost repetate i ntrite,
n timp ce acelea care mergeau n sens opus au fost menionate doar o dat.
P e de alt parte, ar fi util s vedem dac rectificrile care apar ca duperdle
dup ploaie n urma difuzrii und tiri nu sunt cumva iluzorii i dac nu sunt
prezentate n mod greit ca garanii ale integritii intelectuale; ntruct dez
minirea terge rareori efectul de oc provocat de informaia primar, este
important s se studieze dac aceste efecte de oc nu apar i ele cu regula;
ritate n serviciul acelorai cauze, acelorai idei, acelorai persoane.
Dezi nf ormarea, arm de rzboi 155
Pentru a ilustra aceast distincie, Michel Legris studiaz felii n care
ziarul pe care fl detest a tratat informaiile despre Khmerii Roii. Trebuie
s recunoatem c, n acest caz, autorul articolelor incriminate pare s 6 ju
cat rolul unei cutii de rezonan - poate dezinformate, dar cu siguran dez-
informante.
S vedem felul in care a relatat evenimentele din Indochina din prim
vara anului 1975, i n special cele din C ambodgia.' S-a grbit s publice pe
prima pagin, n chenar i cu caractere italice (pentru un impact mai puter
nic) o coresponden descriind entuziasmul populaiei din P nom Penh-ul
eliberat de ctre Khmerii revoluionari. Orice redactor-ef cu experien
este capabil s simt c o asemenea depe, sosit dintmn ora n care toate
comunicaiile sunt ntrerupte, miroase de la o pot a propagand sau con
strngere. Dar asta nu s-a ntmplat! Le Monde public informaia cu o pre
zentare care i subliniaz att exclusivitatea, ct i importana i caracterul
senzaional. C u toate acestea, apare o dificultate: lumea ntreag afl cu o-
roare c nvingtorii au golit oraul i i-au aruncat n strad de pe o zi pe alta
pe cei dou milioane de locuitori btui, zdrenuii, terorizai. n acelai timp,
i-au nchis pe toi strinii, inclusiv pe ziariti. P rintre ei, i pe coresponden
tului de la Le Monde, care a gsit refugiu la ambasada Franei, j
Ne-m fi putut atepta ca distrugerea i golirea unei capitale ntregi s
provoace ziarului Le Monde o serie de proteste solemne n faa unei crime
contra umanitii tar precedent n.istorie. Ne-am fi putut atepta ca ziarul
s denune cu vigoarea sa obinuit - sau cel puin s deplng jg atingerea
adus libertii presei i dreptului iainfermare. N-am fi fost surprini dac
trimisul su spedal i-ar fi revizuit ct de puin entuziasmul pentru cauza vie-
torioas a Khmerilor Roii. Iat preambulul reportajului publicat la ntoar-
cereasa:
Primul i cel mai spectaculos gest al revoluionarilor khmeri dup vic
toria lor din 17 aprilie a fost golirea capitalei Pnom P enh de toi locuitorii -
dintre care trei-sferturi erau refugiai care se repliaser acolo de la ncepu
tul rzboiului - i aplicarea-aceleiai msuri n toate oraele i satele care
au rmas pn n ultimul nioment sub control republican.
La prima vedere, suntem tentai s apreciem senintatea tonului: plati
tudinea stilului pare excelent n aceste circumstane. C u toate acestea, de
156 VL ADIMIR VOLKOFF
cum insistm un pic, vedem c alegerea vocabularului este edificatoare.
Fr a ascunde realitatea-arfi fost dificil - autorul folosete cuvinte care
aplatizeaz informaiile dure. De ce este calificat tragica decizie a revolu
ionarilor khmeri drept gest spectaculos? C iudat eufemism... Substanti
vul evoc noiunea de fapt mrea (cf. chanon degeste)1, generozitatea
(cf. gest generos), atitudinea teatral (cf. gestica), n cel mai ru caz lipsa
de ndemnare (d un gest stngaci), pe scurt, orice n afar de ideea de
crima Adjectivul spectaculos are acelai sens: n mod cert, spectacolul
sutelor de mii de bit>ai, femei i copii face s pleasc orice superproduc
ie cinematografica. Expresia gest spectaculos situeaz mulimea neno
rocit n afara realitii concrete a sudorii, foamei, lacrimilor i morii. Re
duce victimele la rolul de figurani pe scena istoriei. Deturneaz indignarea
i mila. Substituie frisonul ororii sacre, dar ndeprtate care este ncercat n
faa frescei retrospective a marilor migraii Umane, frisonului de oroare pur
i simplu care ar trebui s fie ncercat acum. Oare un fapt care are toate
caracteristicile lipsei de msur este descris ntmpltor ca o msur? Re
curgerea la un vocabular preluat din limbajul administrativ produce un efect
calmant i linititor: i ce vom afla cteva rnduri mai jos despre aceast m
sur? C este crud, nemiloas, monstruoas? Nu. Ea este doar neatep
tat.
P latitudinea enunului implic deci o neutralitate fals. C eea ce luase-
rm drept un st searbd este, de fapt, semnul unei dorine de a zdrobi, dac
putem spune aa, faptele. Aceast intenie apare i n propoziia inciden:
trei sferturi erau refugiai care se repliaser acolo de fa nceputul rzboiu
lui. C ititorul este invitat s-i aminteasc faptul c, pentru trei sferturi din
populaie, msura nu Wsemna dect si ndeprteze din1r-un ora de care
nu erau legai cu adevrat - - '
Astfel, nc din introducere, articolul ofer o mostr a procedeelor favo
rite ale zi&rului I e Monde: jocul cu asociaiile de idei declanate pe furi de
cuvinte.
Oare aceast analiz va fi acuzat c se bazeaz pe un proces de inten
ie? Atunci se va putea afirma i c nici o intenie nu a guvernat elaborarea
titlului articolului:
P e strzi, zeci de mii de refugiai.... De ce reci de mii? Nu cumva
sute de mii ar fi fost mai exact din punct de vedere aritmetic i ar fi pro
dus o impresie mai corect, de vreme ce este vorba de exodul a dou mi
lioane de locuitori?
1. n francez - cntec de vitejie - n. tr.
Dezi nf or mar ea, ar m de r zboi
157
S mergem mai departe, ctre un alt procedeu al ziarului. Acesta con
st n deturnarea sensibilitii - la fel cum se ntmpl i cu deturnrile de
fonduri. P entru a neutraliza sentimentele care corespund situaiei n mod
legitim, Le Monde apas pe butonul care corespunde reflexelor afective
condiionate:
Unii militari solicitau o plecare rapid, alii se artau mai nelegtori,
nnebunii, oamenii obineau un termen mai lung de la un grup pentru a se
vedea obligai s plece ntr-o or de alt grup ntlnit ceva mai ncolo. Bogaii
nu tiau ce s-i mai nghesuie n maini P entru srad, alegerea era uoara
C ii'ct abilitate face aceast ultim fraz s treac esenialul n planul
doi, orientnd discuia pe crri btute! Reamintirea distinciei dintre bogai
i sraci estompeaz soarta comun a populaiei. Mila pentru bogai des
crete. C t despre sraci, ei par de comptimit mai mult pentru lipsurile lor
dect pentru constrngerile la care au fost supui. La urma urmelor, n-au
prea mult de pierdut dac prsesc oraul..,
. Aceeai metod este utilizat pentru a strecura o scuz a actelor comise
de soldai: violuri, jafuri, incendii. Mai e puin pn cnd autorul s se exta
zieze n faa dispreului lor pentru societatea de consum: Dar pentru aceti
oameni banii pu valoreaz nimic. Fr ndoial, ei consider ca nu fur, ci
recupereaz de fa bogai sau le ard justificat bunurile.
Descrierea abuzurilor i a infraciunilor comise (ar fi mai corect s vor
bim de menionarea lor, att de srac este enumerarea n detalii emoio
nante) furnizeaz din nou ocazia de a observa un al treilea procedeu al zi
arului: semnarea ndoieE Reporterul nregistreaz mrturii, le citeaz, dar,
n paralel, rezerv o parte important oricrei afirmaii care ar putea stre
cura ndoiala. Articolul este plin de aceste perne moi, de aceste amortizoare
confortabile ale nelinitii: C u toate acestea, anumite mrturii nu sunt pre
cise, altele se contrazic, unele persoane i-au modificat versiunea de la o
zi la alta. Emoia i furia au putut conduce la exagerri. Sau:
Unii martori, sosii la ambasad demoralizai, dndu-i seama c pier-
duser sau c nu puteau trata cu noul regim fa fel ca i cu cel vechi, au vor
bit de lucruri nspimnttoare, de masacre. De fapt, era vorba de apte
soldai udi n faa unei uzine. Orict de surprinztor ar prea, nimeni nu
vzut pe cineva omort n faa ochilor si. C t despre strini, nici unul nu a.
lost rnit
158 VL ADIMIR VOL KOFF
Vom nota n trecere c martorii sunt bnuii de ranchiuna de a nu putea
trata cu noul regim la fel ca i cu cel vechi. Spre comparaie, Le Monde
dovedete aci o prudena n trierea mrturiilor opus promptitudinii cu
care, n alte ocazii, gzduiete orice declaraii, fr s se strduiasc s le
verifice veridicitatea.
P rtinirea care mpinge indulgena pn la absolvirea tuturor greelilor
devine uneori grotesc: Mai multe persoane pe care le-am ntlnit au vor
bit de furturi, de jafuri, de incendii. Soldaii preau s aib un ust special
pentru aparatele de radio, dei pe-al nostru ni l-au lsat. Aha! Intr-adevr,
faptul c soldaii nu luaser aparatul de radio al trimisului special de la Le
Monde confirm faptul c i-au pstrat simul valorilor eseniale, respectul
demnitii veritabilei fiine umane i c nu ne-am putea pronuna asupra
comportamentului lor fr a ne aventura n zona periculoas a judecilor
riscapte. '
Aceeai nerozie lipsit de pudoare apare i n ceea ce privete estimarea
numrului morilor. Autorul admite c unele surse dau o cifr de 100 000:
Dar este imposibil de obinut vreo dovad. Este surprinztor c oamenii
care au mers pe oselele naionale 1,4 i 5 - principalele ci de evacuare -
nu u vzut dect civa mori, adesea militari. Noi nu am vzut nimic n
cele trei zile i jumtate de drum de la P nom P enh pri la frontier. In tot
cazul, nu poate fi vorba de miile de cadavre putrezind n soare la porile orar
ului despre care unii au relatat, pe care nimeni nu le-a vzut cu ochii si,
dar de care au auzit de la un prieten, de la o cunotin.
Este totui surprinztor ca un ziarist s pun cu uurin faptul c nu
a vzu nimic pe seama celor care l-au mpiedicat s mearg s se uite, dar
este adevrat c pentru Le Monde nu era esenial s vad, ci s neleag.
C otidianul a mers departe pe aceast cale:
Unii responsabili le-au spus interlocutorilor lor de la ambasada Fran
ei c aceast evacuare fusese considerat indispensabil, innd cont de
experienele anterioare similare, pentru a reorganiza oraul. Locuitorii tre
buiau revoluionarizai i purificai prin trimiterea la ar, la muncile agri
cole. Aa cum deseori n Asia cderea unei dinastii a fost nsoit de aban
donarea capitalei, i ranii khmeri au vrut s distrug ceea ce vedeau ca un
satelit al strintii, mai nti al Franei, apoi al Statelor Unite, acest oras
care fusese construit cu sudoarea frunii tor fr s le aduc nimic n schimb.
Fr cea mai mic rezerv, Le Monde se face ecoul unor afirmaii pe
care le deine, se pre, la mna a doua. i ce afirmaii! C u ct fidelitate re
Dezi nf or mar ea, ar m de r zboi 159
pet autorul consideraii pesudoistoricel Unde ar mai putea el gsi ex
periene (ah eufemism suav!) anterioare i similare evacurii P nom
P enhukii- care este iar precedent? i cum ndrznete, dup ce a spus ca
trei sferturi din locuitori erau refugiai (ded rani) s expun, fr niianh
dorina ranilor khmeri de a distruge un satelit al strintii?
C u toate acestea, mai rmn i cteva fenomene rebele fa de buna i
sistematica dorin de explicare a ziarului Departe de el s le treac sub
tcere! Un jurnal cinstit nu trebuie s ascund nimic din ceea ce i pare c
ar contraveni bunelor maniere sau dreptii
In virtutea acestui fapt, cititorii cotidianului din Rue des ItaEens au
fost gratificai cu un fragment care ilustraz un al patrulea procedeu al
celor de la I e Monde.
9
P rintre evenimentele pe care nu le-am neles a fost evacuarea total a
spitalelor, care adposteau, in momentul ocuprii oraului, aproximativ25 000
de rni m condiii sanitare nspimnttoare-uneori, pacienii mpar^an
patul cu cadavru] unei femei moarte de cteva zpe - i ducnd Hps de me
dici i medicamente- C i dintre (si care au plecat ntr-un pat pe rotile sau
pe o targ au murit pe drum? Dar, pe de alt parte, ci ar fi murit oricum
din cauza mizeriei?
Nu tim dac trebuie s admirm mai mult suavul nu am neles sau
nonalantul oricum care atenueaz atrocitatea evacurii deoarece aceia
care au muritpe drum ar fi murit oricum. &fehd acesta sar putea cu ade
vrat justifica orice. Din momentul acesta, nimeni nu i-ar mai putea inter
zice vreunui istoric s afirme c septuagenarii care au ars la Hiroshima sau
Auschwitz ar fi murit oricum.
S-ar putea susine c acest articol corespunde unei rtciri unice a I e
MondevM. Ar fi suficient s ne oprim la numrul din 14 octombrie 1973,
dat Ia care ntreaga pres relata o nou msur luat de Khmerii roii
care fi obliga pe toi locuitorii rii si schimbe numele i s adopte o nou
identitate impus de autoriti. Scopul mrturisit al operaiunii: mpiedica-
rea fotilor opozani de a se regsi i de a stabili contacte. Un membru al
anturajului lui Sihanouk care tocmai sosise la P aris de la P ekin a lsat s-i
scape, dup cum relateaz ziarul, aceast mrturisife dezamgit: De ce
s m ntorc n C ambodgia? N-a putea niciodat smi regsesc cd doispre
zece copii care nid mcar nu mai poart numele meu. Dar credei cumva
c I e Monde se va indigna, conform prindpiilor sale, n faa unei aciuni pe
IbU
VL ADIMIR VOLKOFF
care nid mcar Orwell n-a imaginat-o? Nu numai c va lsa sa se neleag
c e vorba de o msur de securitate, dar singurele sale aprecieri se vor
regsi n urmtoarea not a redaciei: In Africa Neagra, mai multe guverne
i-au constrns cetenii sa-i abandoneze prenumele cretini, i uneori i
numele de familie, dac erau de origine strini P entru a lupta mpotriva ali
enrii culturale i n numele ntoarcerii la izvoarele africane, guvernul ge
neralului Mobutu Sese Seko (fost J oseph-Desire Mobutu) din Zair, cel al
defunctului preedinte Ngarta (ex Franois) Tombalbye din C iad i acela
al generalului Gnassingbe (ex Etienne) Eyadema din Togo le-au cerut com
patrioilor s le imite exemplul,'alegndu-i prenume autentic africane.
P entru a sugera legitimitatea deciziilor revoluionarilor khmeri, Le
Mondemi se d napoi de la nimic.
Abuznd nc o dat de atitudinea sensibil adtitorilorsi n privina co
lonizrii, ziarul formuleaz o ecuaie care nu este dect un amalgam arbi
trar nvelit cu o aparen sodo-cultural. Desigur, are grij s indice c gu
vernanii din Africa Neagr i-au mpins cetenii s-i schimbe numele pen
tru a lupta mpotriv alienrii culturale. De asemenea, precizeaz c era
vorba n prindpal de schimbarea prenumelor cretine. C u toate acestea,
comentariul (n caractere grase) seamn confua. O confuzie n benefidul
Khmerilor roii. O confuzie inadmisibil din punct de vedere intelectual i
politic. O confuzie care arat o ignoran total sau un dispre profund la a-
dresa africanilor pentru care numele este adesea asociat destinului spiritual,
iar schimbrile de identitate de pe continentul negru au fost efectuate n pri
mul rnd n sensul acestei tradiii (chiar dac acestea s-au asodat deseori
cu dorina de afirmare naional), i n nid un caz pentru a i mpiedica pe
locuitori s se regseasc i s ia legtura unii cu alfi, cum s-a ntmplat n
C ambodgia, unde numele schimbate au fost, fr excepie, de origine asia
tic i nu european. Toate acestea reduc la zero afirmaiile din Le Monde.
C u toate acestea, Le Monde se arat un adevrat artizan atund cnd
trebuie s cizeleze raionamente din tinichea. C orespondena pe care o pu
blicase la nceputul evenimentelor din P nom P enh i-a atras atacul unui con
frate, l Aurore. P e 16 mai 1975, i rspundea n aceti termeni:
...LAurore ne acuz n numrul din 15 mai de a fi partidpat la o cam
panie cu scopul de a convinge opinia public de faptul c exodul a peste dou
milioane de cambodgieni este, la urma urmelor, un fenomen natural. Ni
se va permite s-l ntrebm pe autorul acestui text despre felul n care ne d
t e t e ziarul. C uvntul natural a fost desigur folosit, dar numai pentru a
Dezi nf or mar ea, ar m de r zboi 161
constata (Enigma khmer, coresponden din strintate din 9 mai) c
era n mod cert natural ca enorma mas de refugiai s fie trimis n zo
nele rurale. Dar am pus imediat ntrebarea: De ce s fie supus i restul
populaiei la purgatoriul exilului? i am conchis c dogmatismul anonim
al Khmerilor roii i-ar putea face s piard imensul capital de simpatie pc
care Uu acumulat n cinci ani de lupt curajoas.
i de aceast dat, sigurana arogant a cotidianului frizeaz insolena
El are contiina mpcat deoarece independena sa spiritual a mers pn
la a califica exilul drept purgatoriu; oare Infern n-ar fi fost totui mai po
trivit'1P urgatoriul nu implic oare cu suavitate ideea unei purificri prea
labile intrrii n P aradis? Iar exilul corespunde realitii atund cnd este
vorba de un exod? Ziarul a i mpins curiozitatea pn la ai ntreba discret
pe Khmerii roii de ce au acionat astfel A mpins severitatea pn la a
vedea un dogmatism anonim n comportamentul lor. Nimic mai puin,
dar, desigur, nimic mai mult
n sfrit rigoarea sa i a permis s identifice adevratul pericol cruia
i este expus morala n aceast poveste: riscul khmerilor roii de a-i
pierde simpatiile. Slava Domnului, din punctul de vedere al celor de la Le
Monde, acest risc nu se va confirma...
Mai mult, pentru a le nchide gura celor de la l Aurore, darul ncearc
s strecoare dovezi ale bunei sale credine chiar i n interiorul reportaju
lui trimisului su spedal de la P hnom P enh: extrage din d dou paragrafe
i reproduce pasajul n care autorul declar c printre evenimentele pe care
nu le-a neles a fost evacuarea total a spitalelor etc. Dar Le Monde va su
prima fraza scandaloas: C i ar fi murit oricum din cauza mizeriei? Se
poate vedea imediat ct valoreaz intransigenta onestitate intelectual a a-
arului. C ea scris, a scris. i trebuie s-i asume responsabilitatea pentru asta
El arat c o poate repeta fr ruine. Se citeaz pe sine nsui. Atunci cnd
efectueaz o tietur, are bunul sim de a o indica prin semnul convenio
nal: (...). Din pcate, ascunde faptul c a profitat de ocazie pentru a-i trun-
chia propriul text - t
n acelai timp, de dragul cauzei, orgoliosul ziar nu va ezita s-i sacri
fice mndria i reputaia de luciditate i perspicacitate. Se va preface igno
rant, nevinovat, naiv. Va fi ultimul care s descopere c invazia nord-vietna-
mezilor n Vietnamul de Sud din primvara anului 1975 cntrete mai mult
dect ridicarea forelor revoluionare locale. Idem, ntr-o corespondena str
in din 8 mai 1975, consacrat situaiei din Laos, el scrie:
162 VLADIMIR VOLKOFF
ncurajat de de victoria prietenilor si khmeri i vietnamezi, P athet-
Lao estimeaz c a venit momentul de a nainta un pion, dar este nc prea
devreme pentru a afirma c vrea n mod serios s ciuguleasc din terito
riul deinut de forele din Vientiane. A marcat deja attea puncte, nct poate
fi sigur de victorie la alegerile din 1976. -
Afirmaii linititoare.
Afirmaii alarmante, dqc le comparm cu o alt coresponden aprut '
trei luni mai trziu (mari, 26 august 1975), dup ce revoluionarii au luat pu
terea n capitala Laosului: nc din primvara, un asemenea rezultat prea
urmarea logic a rsturnrilor de fore care au intervenit n C ambodgia i
Vietnam
C nd i-a nelat Le Monde cititorii? Atund cnd a afirmat c nu putea
s prevad? Sau atund cnd a lsat s se neleag c prevzuse?
P ornind de la aceste consideraii, dtitorul va putea judeca felul n care
este i a fost informat de ziarul su preferat asupra evenimentelor din Ori
entul Mijlodu. Va putea, poate, s Vad ct ncredere s acorde peroraia
lui J acques Fauvet (c replica sa adresat lui Raymond Aron i Edgar Mo-
rin): Un jurnalist nu este nidodat altceva dect un jurnalist, cel puin la un
ziar care nu este n slujba nid unui partid, nid und ideologii i bineneles
nid unui interes. El nu trebuie s defineasc o doctrin d n primul rnd s
observe i s descrie realitatea. P lecnd de la aceasta, i nu de la principii
i teorii, jurnalistul trebui^dac este nevoie, s apere valori.
Michel Legris. Le Mondetel quil est
(Pion, 1976)
XII. ROMANUL DEZINFORMARE
n mod natural, romancierii au atacat o tem care prezenta pentru ei un
dublu interes: pe de o parte, nimic nu este mai actual i mai alarmant dect
problema dezinformrii; pe de alt parte, aspectul faustian al posedri su
fletelor nu i putea lsa insensibili.
Cu att mai bine. Muli dintre e i-s nu aruncm pripit piatraasupra ce
lor care, trind inti-un regim totalitar, hu gseau un alttngkc de exprimare
- s-au dezonorat iremediabil practicnd dezinformarea, dar alii kiulblo-.
ataria pentru a, descrie realitatea.
Fr ndoial, nu trebuie s confundm realitatea romanului cu realita
tea propriu-zis. Romancierul este n postura de a l face s cread ped-
titor tot ce dorete; am putea spune chiar c la aceasta coast meseria sa,,
c d este dezinformatorulprin excelen. Cutoate acestea, unii romanderi
se strduiesc s se informeze soios i, presupunnd c Stmtidebuncre-
dini intuiia literar le poate permite s reconstituie dementele care l&sesc
din documentarea noastr. ,
T I M P U R I L E E R O I C E g *
n acestfragment de ficiune politic, marele comunist pocit Arthur
Kqestier pune accentul pe aspectul logomabical und dezinformri trium-
ltoare: n gndkea totalitar, cuvntul nu servete la exprimarea realitii,
d la deghizarea i apoimodiScarea acesteia.'
, Intrnd n casa Gallimardovilor.Sinaidei Bovarovna i-a tresrit inima.
De dou ori dduse peste patrule ale Agenilor libertii ntre fosta C afe de
Flore i Barul P bdului P roletar. C ei de laL fi scotociser poetai servi
eta din piele fr s gseasc, bineneles, ceva interzis sau chiar suspect
asta pentru c de la 2uaGtorioas a C dei dea Doua EKberri (automat,
* buzele sale au nceput s murmure fbrmula-reflex: Binecuvntat-fie -
ua-glorioas-a-celei-de-a-doua-eliberri-cnd,-graie-tovar
ului-numrul-unu,-eroicei-armate-de-eliberare-i-cadrelor-
e r o i c e - din - u z i n e , - F r a n a - a r u p t - l a n u r i l e - imper i al is mul ui - - occiden
tal - i - ale - p r o p r i e i - sale - burghezii - putrede - ura) - de la Z itr n Glo
rioas a C e l e i de-a D o u a EKbeiri, ea a avut grij ntotdeauna s-i u m p l e
164 VL ADIMIR VOLKOFF
%
servieta de cri i texte conformiste. Aa, cei de la A L nu gsiser dect
ultimele dou volume ale poetului stahanovist Arogan1- Le Gonfle-Coeur2
i Tractoarele Soniei, ca i Memoriile unui poilu 1939-1941 de Maurice
Thorez3, urmate de De Gaulle agent petaino-trokist de Rerre C ourtade i
de ultimul numr din Vremurile eroice \ coninnd continuarea marelui eseu
al Pontifului: Dialectica Adevrului - II: Adevrul aa-zis obiectiv - iluzie
'.'iirghez.
Bineneles, a1doua oar Agenii au devenit bnuitori la vederea attor
hroage tiprite; din fericire, unul dintre ei vorbea puin franceza i a surs
larg i aprobator cnd a observat mulimea de nume corespunztoare. A
btut-o chiar frete pe umr cu laba lui zdravn de proletar Mai puin
citit - mai mult muncit!, a sftuit-o.
De fapt, sigur c avea dreptate. J umtate din inima Bovfcrovnei u ddea
dreptate; mai mult, aceast jumtate, sub efectul imensei clduri fraterne
care o umplea, se topea continuu, se lichefia ntr-un fel de marmelad sn
gerie, dens i dulce. Arogan era cel care descrisese cu obinuita sa uurin
n exprimare, acest proces de lichefiere preafericit n Le Gone-Cdeur.
Dinpcate, ns, fnima Bovarovnei avea dou jumti - ea credea uneori
c era o deformaie datorat originilor sale burgheze - i aceast a doua ju
mtate era ngheat, aproape pietrificat de unele experiene, senzaii i e-
moii, aparinijjl categoriei Lucrurilor Despre C are Nu Se Vorbete. Aceast
schizocardie, ca &o numim aa, exista dinaintea Zilei Glorioase, (in perioada
primei schisme din cadrul vechii reviste. P ontiful i printele Ivan Pavelici
se dondniser la Barul Totemului pe un subiect cu nuan dialectic: P on
tiful spunea c umanismul nseamn lichidarea opoziiei, pe cnd micuul
printe susinea c umanismul reprezint opoziia la lichidare. Din acea a
se formaser dou faciuni n snul revistei, cunoscutele sub numele de
existeniali i neantdd. Tnra literat, prins ntre cele dou simpatii
contradictorii, le-a dat dreptate amndurora i n acel moment o jumtate
a inimii sale a nceput s se topeasc, iar cealalt s nghee.
Toate acestea nu fuseser ns prea serioase; de fapt, orice s-r crede,
nimic din ce s-a ntmplat naintea celei de-a doua eliberri n-a fost prea se
1. Aluzie la poetul francez Louis Aragon, tovar de drum al stalinismului - n. tr.
2. Titlul original al volumului lui Aragon: Creve-Coeur- Sfrmtorul de inimi. - n. tr.
3. Les Poilus (proii) - grup de soldai francezi care a abandonat lupta n timpul pri
mului rzboi mondial, fiind acuzat de trdare; reabilitat de primul ministru Jospin n
1999. Maurice Thorez - secretar general al Partidului Comunist Francez ntre 1930
i 1964-n.tr.
4. Les Temps Heroiques - aluzie lales Temps Modemes - revista stngii intelectul !r
franceze, fondat de Sartre n 1946.
D2irff6nri area\^ arrn de r zboi i165
rios. P e atund nc nu se tia ce nseamn libertatea adevrat; nu existau
Agenii libertii, Vigilen Libertii, Tribunalele libere, Rtcirile libere,
unanimitatea liber a presa, a electoratului i a opiniei publice; i mai ales
nu existau toc C EEA i Dispariiile..? "?
A doua schism se produsese ntre 25 P lanidor a 2 Epurator. n timp ce
avioanele Eliberatorilor continuau s bombardeze dementele antisociale
cam peste tot ntre Sedan i Marsilia, i nainte ca ceea ce rmsese din po
porul francez s accepte din proprie voina s fie eKberat de eliberatori, fac
iunea neantddlor de la vechea revist a decis si schimbe numele in Vre
murile eroice. Decisa a fost luat n unanimitate, dup ce faciunea opo
zant fusese deposedat de dreptul de vot i alungat. C u toate acestea,
micuul printe nu putea accepta nfrngerea: n aceeai zi a gsit un alt ti
pograf i a fondat Vremurile Dezgusttoare. Bineneles, noua sa revist
nu a vzut nidodat lumma tiparului. TMgraful i comitetul de redacie au
fost ndeprtai de ctre Vigilenii Libertii P resei; doar micuul printe, de
ghizat n campion al Turului Franei, a reuit s fug i s intre n ilegalitate,
mbrcat n pantaloni scuri, cu un tricou rou cu dungi i un imens numr
3 pe spate...-1-?- .* pf l -- +''I i />?' * i*;
Gnditoare, Bovarovna ciocni la ua Gallimardovilor. Era amiaz, soa
rele ardea asfaltul strzii pustii; nu se vedea nimeni de la biserica SI Toma
dAquino pn la Rue de lUniversite, to afar de dri ofieri ai Armatei de Eli
berare care ieiser dm bar ul P odului P roletar i urcau ntei, main blin
dat. Dup cteva clipe, s-a fcut auzit voceaTovard Vigilente din Loja
P ortaruluir
- C ine e acolo; i de ce? * , ; , : f
- Eu sunt, Bovarovna. Triasc libertatea, v rog s-mi deschidei:
Ua se ntredeschise. Bovarovna ia artat Vigilentei paaportul, permi
sul de circulaie prin ora i legitimaia de acces la C asa Editurilor de Stat,
respectiva Gallimardov. C a din greeal, a scos i certificatul P US1i per
misul de circulaie pe o raz de 30 de kilometri. Era foarte mndr s le aib:
aceasta era o dovad sigur c era C ..:
- Ai venit pentru cursuri? ntreb Vigilenta, frunzrind mainal actele.
-Da, doamn.
t
1. Per soan de utilitate social - n. a. -
2. Cetean sau cetean de ncredere - n. a.
166
VLADIMIR VOLKOFF
- Gr bete-te. A i ntr ziat
Tovara Vigilent era o femeie impuntoare, care purta pe bustul se
me plcu Frontului Francez. Bovarovna nu-i putea reprima gndul c
cei doi F nlnuii de pe plcu aveau aerul de a atepta sa fie decapitai
de secera care i ncadra, in timp ce ciocanul prea gata s cad peste ei. T
nra ro; acestea sunt Lucruri C are Nu Trebuie Gndite. P entru a demon
stra c avea o contiin curat, spuse pe un ton posac:
- V nelai. Tovar Vigilenta. E doar fr cinci.:
T.V. o privi cu rceal, i jumtatea ngheat a inimii fetei mai nghe
un pic.
' * -Hai, nu mai sta fa discuii. Fugi-
Telefonita din loja de la baza scrilor o salut cu un mic surs patetic.
Avea ochii roi; cu o n nainte, mersese zvonul prin clas c logodnicul su
dispruse" nghiind cianur. Devenea o adevrat epidemie... Bovarovna
roi din nou i ntoarse capul; acestea sunthicruri care nu trebuie observate.
Dinuntrul vechii sli de conferine de la primul etaj se auzea zgomotul
nfundat al clasei. ling u era lipit afiul familiar
FR A NCE Z I, NVA I FR A NCE Z A !
Sloganul era pictat cu caractere roii mari; dedesubt puteau fi citite pa
sajele cele mai importante din discursul lui Andre Marty1de pe 10 Denun-
iar, cu ocazia primirii titlului de doctor honoris causa n filozofie la Sorbona.
Oare francezii cunosc limba francez? Sigur c nu. Sigur c toat lumea
crede ca cunoate limba matern, limba patriei iubite; a acestea ri eroice
de Republicani i Rezisteni. Dar aceast credin se bazeaz pe o iluzie tipic
mic-burghez, pe o manier tipic mecanic de a vedea lucrurile, ceea ce
este un'semn tipic de decaden burghez. Nu, tovar, sigur c francezii
nu tiu francezi Ei au idei tipic false, tipic burghezo-fasdste despre semni
ficaia cuvintelor. Tovar, a venit vremea s ncepem s nvm adevrata
semnificaie a cuvintelor, sensul dialectic al cuvintelor - care, pn la Ziua
Glorioas, era camuflat, falsificat, deformat de profesorii dicionarele bur-
ghezo-fasciste. J os cu, abuzurile limbii trolastopetainisfe. hitlero-gaullister
blumo-ciankaiiste! S ne eliberm "limba de toate aceste.putregaiuri! S
formm cadrele Vigilenilor Limbii! Vigilen! Disciplin! i iar vigilen!
Fnfncezi, nvai franceza!
_____ - \
1. A ndr e M ar ty (18864956) - om poltic fr ancez, membr u de fr unte al Par tidului' Co
munist -n.tr.
Bovarovna intr n fosta sala de conferine, tranformat iii sal de clas
pentru C ursul de limbai Dialectic spre tizul Brtegkxr i Femeilor de litere
din regiunea P arizian, categoria P US/C i.
ncperea era deja plin; ca de obk^ toat lumea clefia sandviuri -
cursul nu se termina dect la 1 i jumtate, iar C LC M se nchidea la ara imu.
n primul rnd, pe banca stahanovidlor, edeau poetuktahanovist Arogan
i funcionara de la cenzur, tovara &ahanovist Genevieve.
Ei aveau cele mai bune sandviuri: pine alb cu slngerete autentic.
Udamidi2nu aveau dreptul dect la nite brnz, in timp ce amplii P US ca
Bovarovna trebuiau s se mulumeasc, pe durata primului plan dncmal,
doar cu heringi n uleL C u toate acestea, Bovarovna recunotea c aa era
cinstit iar cei doi stahanoviti i meritau pe deplin sngeretele: fiecare ,
i depise pianulde producie cu 300^el furniznd 2 000 de cuvinte, (fin-
tre care 250 cu rima, n 24 de ore, n timp ce ea btuse toate recordurile la
OC PL3, suprimnd i 500 de cuvinte ntro singur zL
Bovarovna se aez pe locul ei obinuit n rndul al cincilea Uneori i se
prea c merit pe deplin un loc pe banca udamidlor, de exemplu alturi de
echipa Montheriant-Tabouis; dar acestea sunt Kicnai care nu trebuie gn
dite. i nmiii rapkl heringul i 9coasecaetul, pentru a fi sigur c tia bine
ultima lecie. Era lecia nr. 4 pentru avansai (ase vedea tabelul).
Femeia trebui sai ntrerup lectura, pentru c toat lumea se ridic n
pidoare; ntmpinat cu ariamaii clduroase, profesorul Dia Ehrentour4m-
tr n clas.
Era momentul ateptat cu nerbdare de Bovawna. n timp oe toate pri
virile erau fixate asupra profesorului care urca cu pai grei spre catedr, ea
scoase discret o fiuic tiprit artizanal, ascunsa ntre paginile Memoriilor
unui poiht C u minile tremurnde, o trecu pe sub banc vecinului su, un
brbat cu gulerul cmii descheiat i un aer obosit El lu foaia fr vreo
tresrire i Bovarovna suspin cu uurare. Era cd deal doilea numr clan-
destin al Curieruhii Excentricilor, care publica pe prima pagin, ntr-un che
nar mare negru, lista celor cinci sute de scriitori, poei artiticare disp
ruser discret din Ziua Glorioas.
P oetul stahanovist i femeiacenzor ieir mpreun de la Gallimardov.
1. CLC: Cantina Lucrtorilor Cerebrali: De pe 15Flanidor, toate restaurantele fuseser
transformate n cantineprofesionale, ca n sistemul din Pairia-Mama libertii - a a
2. Udamic Brigadier al Muncii - n. a.
3. OCPL Oficiul de Cenzur a Presei Libere - n. a.
4. Desigur, afaziela DiaEhrenburg (1891-1967) - scriitor comunist, celebru lupttor pen
tru pace; romanul su Le Degel (Dezgheul) din 1954;critic stalinismul - n. tr.
Dezi nf ormarea, ar m de r zboi ---------------- 167
168
VL ADIMIR VOL KOFF
Trecnd prin faa lojei portarului, vzur un brbat cu un aer obosit pe care
Tovara Vigilent l controla cu gesturi mainale.
C URS DE LIMB DIALEC TIC :
SEMNIFIC A IA FALS I C EA C OREC T A TERMENILOR
P OUTIC I (continuare)
CUVNTUL
VECHEA SEMNIFICA IE
(fals)
SEMNIFICA IA
CORECT
DEMOCRA IE Anarhie Expresia unanim a voinei una
nime a poporului unanim
LIBERTATE Anarhie Dreptul de a vota pentru lista una
nim a poporului Unanim
ADE AR Aservirea ruinoas a cuvinte
lor de ctre fapte
Libera rdaie dialectic dintre cu
vinte i fapte
..-lORIE
|
Prezentul este determinat de
un trecut rigid, inalterabil
Trecutul, fluid i elastic, este deter
minat de necesitile prezentului
EGALITATE P renumele lui Philippe, duce
dOrleans, aristocrat trokist
din secolul al XVIII-lea
Toi oamenii sunt egali, dar unii
sunt mai egali dect aM1
FRATERNI Noiune sentimental mic-bur- Vigilena revoluionar; denuna:
TATE ghez reanemibasaoricra devieri de
M-
dreapta sau de stnga, din nord,
sud, est sau vest
C DEREA
BASTUiEI
Un fel de chermez eroic 0 ruptura a disciplinei sodale: act
de banditismanarho-fascist
- EraTouraine, spuse funcionara de la cenzur dup ce u ieit P un
pariu c a venit s-l vad pe J oubert M mir c tovarii vigileni n-au nde
prtat vipera asta pn acum.
- J oubert? Nu e serios. La urma urmelor, nu putem ndeprta pe toat
lumea.
- M uimii, tovare Arogan, spuse femeia sec.
Arogan ridic din umeri cu prefcut nepsare. Tocmai fcuse cea de-a
visea remarca imprudent ncepnd de luni i i fixase o raie de cinci pe
i \utorul ii 1 ' vasit originea aces;vi definiii clasice n opera bunului su prieten,
(ieorge Ovwell. ferma Animalelor.
Dezi nf or mar ea, ar m de r zboi 169
sptmna C u mai puin de dnd ar fi fost suspectat de ipocrizie; cu mai mult,
ar fi nsemnat s exagereze: C teva versuri pe jumtate format&'murmu-
rau in spiritul poetului ca nite ecouri ale unui trecut ndeprtat .
Septembrie ploiosoctombrie otrvit.
Unde eti Elise departe n stepe expus
Influenelor combinate ale lunii i cefaleei
Rmi calm inima mea era din necesitate politic i din ordinul lui
thorez.
Rue du Bac era pustie ca de obicei; s-ar fi zis c sosise ora camuflajului,
dea acesta nu ncepea dect la opt seara. La intersecia Bac-Saint-Germain
e& un grup care le'cerur.ctefef dar iffsilele F.F.'j-Le^Smia
Stahanovist au avut efectul magic obinuit ihau fost controlai dect de
form.
- Mergem s bem ceva la C TLLC S?
. P eipeia<:enOTrti potri w^l i ari i ^ priw-di'iut aer 6viejnic.
- C red c am da un exemplu ru n timpul orelor de lucru...
-Avei totui dreptul la trdzed de minute de siest pentru masa de prnz.
- Da, dar... n fine, dac gsim o lectic...
Din feridre; erau dou la colul blevardului^Ra^iaiL P urttorii - puti
n picioarele goale - stteau n rigol i i .roniau prnzul compus din
alune. C ei mai muli purttori de lectice erau copii din familiile de Rtdi,
care se ascunseser atund cnd prinii lor fuseser luai. Noaptea dormeau
pe sub poduri sau a staiile de metrou; se spunea t ar fi existafcchiar i o
band de mai multe sute care tria prin vechile catacombe i nu ieea nid-
odat. Autoritile erau la curent dar, de cnd fuseser rechiziionate toate
bicicletele celelalte vehicue'cu ro'idin cauduc, era mare nevoede pur
ttori delectice, aa c erau tolerai
- Ducekie la CTLLCS, spuse poetul.
- C e-o fi i asta? ntreb un puti a crui fa era pe jumtate acoperit
de laele brunete, .
- C afeneaua Timpului Liber al Lucrtorilor C erebrali Stahanovid.
- tia vor s mearg la Flore, le explic putiul celorlali. V cost ta
riful dublu i patru chitoce.
. -Mierge, asfefogan. Dargrbim.
Femeiacenzor pli, iar nasul su pru un pic mai ascuit dar nu protest.
Ni; reuise dect o dat s obin tariful ofidal pentru o lectic, ameninnd
170 VL ADIMIR VOLKOFF
c va chema Agenii, dar putii slbticii o duseser pe o strad pustie, o
rsturnaser din lectic de parc ar fi fost un sac de cartofi i fugiser cu
tot cu poeta ei coninnd banii, legitimaia stahanovist i toate actele.
C ei doi lucrtori cerebrali luar loc. Lecticele erau de fapt dou trgi
vechi n care q gaur lsa picioarele s atrne perpendicular, iar un sac de
paie inea loc de banchet P entru a nu-i pierde echilibrul, pasagerii se ag
au de barele paralele ale trgii, ceea ce le ddea un aer rigid, mai degrab
faraonic.
Terasa de la C TLLC S era goal; nu era nid mcar Tzara acolo. Oare i
el...? Doar chelnerul Blaise, cu un aer permanent acuzator, sttea sprijinit
de scndurile de lemn care nlocuiau placa de sticl rechiziionat; se pre
fcea c citete LHumanite-Sok, dar Curierul Excentricilor era strecurat
ntre pagini Arogan a trebuit s-ltheme de trei ori pn s-a nvrednidt s-i
trie picioarele pn la masa lor.
- Ce dor esc cetenii?
- Un pastis i un suc de morcovi pentru ceteana.
- Avei la dumneavoastr cupoanele de alcooluri toxice?
P oetul se scotod prin buzunare. Scoase un permis dup altul - cei 30
de kilometri, circulaia prin ora, prioritatea pentru cenzur, camuflajul, per
misul de a nu dormi acas - dar nu reui s gseasc nid mcar un cupon
de alcooluri toxice, dei, ca lucrtor stahanovist, ar fi avut dreptul la trei pa
hare pe sptmn.
- mi dai pe ncredere pn data viitoare? suger el timid.
-Nusepoate. 4
- T otui m cunoatei...
- Vigilena revoluionara este singura garanie a securitii revoluio
nare, recit Blaise sumbru, ded dou sucuri de morcovi.
C helnerul se ndrept greoi spre interiorul localului, unde se putea ve
dea portretul familiar al Numrului Unu strngndu-i mna Tovarului
Thorez mbrcat n uniform din P rimul Rzboi Mondial. P e toi pereii
erau agate banderole cu inscripii roii:
VIGILEN I IAR VIGILEN , NTOTDEAUNA VIGILEN
(Danton)
P ARTIDUL ARE RA IUNILE SALE, P E C ARE RA IUNEA NU LE
C UNOATE
(P ascal)
Dezi nf or mar ea, ar m de r zboi 171
LA STLP UL RUINII C U BLUM .
(Noulpopd0)
NU V MP RT SESC OP INIA I SUNT GATA S V SUP RIM
P ENTRU A V MP IEDIC A SO EXPRIMA I .
v ^(Vbltire)
STATUL NU SUNT EU
(Thorez)
MISIUNEA P ARTIDELOR C OMUNISTE ESTE DE A AP RA SUVE-
RANITATEAI INDEP ENDEN A NA IONAL A RILOR I OR
, (Ptavda, 24 octombrie 1947)
Femeia-cenzorii potrivi ochelarii pentru a citi inscripiile^
- E excelent ca decor, nu-i aa? zise ea. Ambiana e intima.
P oetul i arunc o privire uor dialectic:
^%neatiaici^ealnVfSfiiffl;regim?.- ' '
- Niciodat. Nu frecventam mediile intelectuale decadente.
. -C e fceai pe vremea aceea?!
s - Eram pedichiurist.
* 3 lafacest iSiurmur de'ritinuiaj-aceste ^eneT i \^toi i ^p;
Triasc foarfecele uhelte dialectice ale revoluiei
C are taie unghii cornoase i cuvinte vinovate
( ^6& e ovv^ei ^^uj f ^f ei ^^' j '1
C u mersul unui cal de dric, chelnerul Blaise aduse sucul de morcovi n
dou gamele, ntruct paharele fuseser rechiziionate, apoi i relu lectura
sprijinindu^de^. Femeiarcenzorgustiasdcul.
- E bun, spuse ea.
-Da, e sntos.
- E adevrat, ntreb ea, c aid e cuibul sectei putrede a neantdcilor?
-Aa se zice.
O lectic strbtu strada pustie purtnd un om eapn cu aerul unui fa
raon aezat pe oala de noapte. Femeda-cenzor i goli gamela i ridic buza
superioar n chip de surs:
. -Ded aa se trage un chef?
172
VLADIMIR VOLKOFF
-Da, aa se face.
- Dgr nu avei un aer prea veseL
- Ba da...
i dintr-o dat, fr s-i dea seama c avea intenia s o spun, el se auzi
vorbind:
- A u depor tat-o pe E lise... Vr eau s spun, a fost ndepr tat.
Tocmai comisese imprudena nr. 7, i aceasta era irevocabil, nu att
pentru faptul pe care il anunase, ct pentru expresia nelalocul ei pe care o
scpase. C ondamnarea poetului era nscris pe figura femeii aezate n fea
M
-DacTovarii Vigileni iuluat aceast msur, zise ea pe un ton gla
cial, nseamn c au avut motive serioase pentru a o face.
Arogan avea o poft stranie de ai arunca gamela n fa.
- Motivul, spuse el, e acela ca ncercat s intervin pentru nite prie
teni de pe listele de ndeprtare. .
Tenul femeii i schimb vizibil culoarea; sar fi s c i se lacuse ru. Pri
virea sa mtur fugar strada; din fericire, nu era nimeni care s o vad n
compania brbatului stigmatizat - doar chelenerul imobil de lng u.
- V-ai pregtit declaraia de desolidarizare?
- nc nu...
Femeia se ridicase brusc.
- Trebuie s merg la birou. Permitei-mi s v spun c purtatrea dum-*
neavoastr mi se pare de neneles. La aceast rscruce a istoriei, orice sen
timentalism mic-burghez...
-Da,da,tiu... _
O urmri cu privirea pn cnd dispru n spatele bisericii Saint-Ger-
main-des-P res.Murmurulncepeaiari-aite ecouri... .
Voi cei care rdei
Fr ndoial credei c e nostim
, C u toate astea nu e vesel...
i amintea de o ntlnire, cu ctva timp n urm, cu un vechi tovar din
Partid, devenit un renegat Nu se vzuser de cnd cellalt prsise Parti
dul, i iat c dup tind ani kt observat dintr-o dat intr-un bar aglomerat
Nu se salutar, dar privirile li sau ntlnit; n tocul urii, furid neputindoasi
pe care se atepta s o vad n ochii celuilalt, poetul citi un sentiment nea>
teptat mila...
Dezinformarea, arm de rzboi 173
Un biciclist din Servidul de Vigilen se opri n faa terasei P urta un pa
chet de afie din care i-adat urnii chelnerului Trebuie afiat iar ntrziere,
explic el, continundu-i drumul. ,
Blaise strnse ziarele i se duse, fr grab, s caute pionezele dup. tej
ghea, dup care ncepu s fixeze afiul pe peretele din lemn. Arogan dti:
POPORUL FRANCEZ CERE NDEP RTAREA CINELUI TURBAT
BLUM1I A COMPLICILOR S I SOCIAIiSTO-FASCITI
Vroia s plece, dar nu se simea n stare. Era singur pe teras; nu se ve
dea nimeni pe tot bulevardul Saint-Germain. Iarai ecourile trecutului...
Focul s-l ard pe Leon Blum,
Focul s-i ard pe urii savani ai sociakiemocratiei
Focul...
C helnerul reveni cu o gamel i i-o puse n fa. Era un pastis dublu.
Fr un cuvnt, Blaise se retrase nuntrul cafenelei, lsnd poetul staha-
novist singur pe terasa pustie de pe strada pustie.
Numitul J oubert a fost arestat puin mai trziu.
Mediile,literare patriotice, comenta LHumanil&Soirdm 13 Lichidor,
au aflat cu profund satisfacie de ndeprtarea viperei J oubert, prieten ii>
timal acalulwMalraux, agent al lui Franco, i al cafigularuhii Camus, agent
alVaticanului. n cursul marii aciuni de epurare Iterar,Tovarii Vigileni
au descoperit mai multe manifeste ilegale, dintre case unul i invita pe tero
riti la o ntlnire nocturn n cimitirul Pere-Lachaise, pentru a profana mor
mintele martirilor Comunei din 1871, iar altul chema poporul francez la si-
nucidere colectivi..
Arthur Koestier, Les Temps Heroques
n CahierdelHeme
1. Leon Blum (1872-1950) - scr iitor i om politic fr ancez, socialist opus comunismului
stalinist Pr im-ministr u (194647).
174
VLADIMIR VOLKOFF
ICEBERG-UL
n Iceberg, roman cu cheie n cane Secare personaj ascunde sau mai de
grab dezvluie o personalitate real, Arnaud de Borchgrave RobertMoss
se strduiesc s arate in ce msur au fost penetrate mediile politice ame
ricane de agenii Directoratului A
Nu mai rmsese nid un loc pe scaune atund cnd senatorii auintrat
unul cteunul in sala comitetului. n aceeai diminea, New York World
anuna pe prima pagin, sub semntura eiului biroului din Washington,
P ete La^ry, c gnd urma s publice fojtreaga mrturie alui V&tgr Bari-
sov,alias\fernonBartoa In ^unBifl Crawford, directorul C IA foseseaudiat
n edin public de ctre acelai comitet OReiDy, n gxcarii dduse
seam de: eecurile spionajului american. Wbritf acordase mult spaiu idut
toarei sale interpretri a faptelor conform creia KGB-ul ar fi trimis un fals
transfug la Washington care s discrediteze un mare numr de personali
ti de prim plan din administr aia Connor.
C rawford revelase adevratul nume al lui Barisov, iar World publica o
veche fotografie a tran^ugului scoas din dosarele CIA Alturi figura un cli-
eu din sala de audieri n care putea fi vzut impetuosul OReiHy artndu-i
pumnul directorului C IA De fapt, Crawford acuzase comitetul senatorial
nsrcinat cu probleme de spionaj de uurin, reprondtM de a fi dat
cuvntul unui fost spion sovietic pe care Agenia nu fusese Autorizat s-l
interogheze.Crawford avertizase mpotriva intervaiid hri Barisov, care nu
avea, spunea el, dect scopul ctea semna confuzia i de ai convinge pe aB-
aaAmeridi de incapadtatea administraia Connor. SenatoruIQReilly fi re
plicase violent c audierile comitetului nu puteau face mare lucru pentru
ameliorarea imagin de marc a administraiei.
Articolul hii P ete Lawry meniona c, in urma dedaraplor lui Crawford,
tnrul senator democrat de California, Frank Mahee, propusese comite
tului s revin la primul vot i s l lase pe Barisov s depun mrturie pu
blic. Autorul dta declaraia lui Mahee:
OReilly se preocup de propria sa pubBdtate i se folosete de comi
tet pentru a^i promova aspiraiile la preedinie.*
O afe tire important relatat de ziare: O nou expediie a unor baat-
people din Vietnam Sub conducerea unui fost cpitan din Vietnamul de
Sud, un grup de refugiai reuise s pun mna pe un caigou i se ndrepta
spre Hong Kong.
Dezinformarea, arm de rzboi 175
n sala de reuniuni, vreo sut de aariti se nghesuiau ntr-un spaiu pre
vzut pentru jumtate din numrul lor. Bob Hockney fu salutat cu rceal
de eful biroului de la World. tia c tot oraul fusese mpnzit de zvonuri
despre cltoria sa mpreuil cu Barisov; din feridre pentru el, nici unul
dintre confrai nu-i puse ntrebri. De altfel, m strduit s par mereu ocu
pat pentru a evita orice conversaie, lund note in carnet ncercnd s-i
aminteasc audienele istorice care avuseser loc n aceast sal - scan
dalul Teapot Dome, vntoarea de vrjitoare a lui McCarthy, Watergate...
Hockney ridic jpvirea spre lustrele ncrcate i tavanul nalt sprijinit pe
coloane masive; i aminti c in chiar acest loc, pe vremea cnd era adoles
cent; cei dpi idoli ai si - J ack i Bobby Kennedy - i anunaser candida
tura la preedinie.- , . ,
& fcu semn cu ochiulJuM, care sttea in spatele lui OReffly. Ea i puse
plicul gros de hrtie pe genunchi i duse mna la buze, trimitndu-i o sru
tare imperceptibil.
La ora zece dou secunde, motoarele camerelor de luat vederi au n
ceput s toarc i fotografii au declanat biltzurile: Barisov intra in sala co
mitetului, condus de servidul de securitate al Senatului. n spatele lui se
nghesuia mulimea de reporteri care l ateptase la intrarea cldirii RusseD
i l urmase pn la sala de ntruniri de la etajul al treilea. 1
Hockney a putut observa bandajul ptat de snge care acoperea jum-
' tate din faa rusului; braul acestuia atrna ntr-o earfa.
- C e s-a ntmplat? Ce-ai pitla bra? strig cineva.
- Nu comentez, spuse sec consilierul lui Barisov, un avocat straludt pe
nume Leroy Schein care, in 25 de ani de carier, nu pierduse dect trei
procese.
C u un venit anual de zed de milioane de dolari, Schein acceptase s-l
apere pe transfug pentru suma simbolic de un dolar: tia c numai publi-
dtatea pe care i-o fcea televiziunea valora mii i mii,'ns mai important de
ct aceasta era faptul c un membrii de statura sa al Micra evreieti unite
nu-i putea refuza o favoare lui Gideon Sharon, omul Mossackilui.
Ded era prezidat de un personaj att de spectaculos ca OReiDy? e-
' dina nu a avut prea mult dramatism n primele douzeti de minute. Nu s-a
fcut auzit dect o singur not neobinuit n ritualul de nceput
ntorcndu-se spre masa martorilor unde Barisov era aezat alturi de
avocatul su, OReilly anun:
- Conveniserms v protgm identitatea sub pseudonimul de Vernon
Bar ton. Articolele aprute n pres azkliminea ne scutesc, cred, de aces
te precauii. Bine ai venit domnule colonel Barisov.
176 VLADIMIR VOLKOFF
- Ex-colonel, opti acesta n microfonul din faa lui.
- Obiectez, domnule preedinte, strig senatorul Mahee. Dup cum a
declarat ieri directorul Crawford,.buneKredin a martorului nu a fost sta
bilit. Solicit suspendarea edinei i propun ea martorul s fie supus de c
tre CIA unui interogatoriu aprofundat
Sa auzit un murmur de aprobare n rndurile asistenei, vreo dou sute
de persoane printre care Reflly a recunoscut mai muli membri ai Institutu
lui pentru reform. RickAdams, directorul executiv al comitetului, aezat
chiar n spatele lui O'ReiDy, avea un aer triumftor. *
- S-l trimit la el acas, la Moscova, strig cineva.
01161% lovi cu ciocnelul n mas pentru a face linite i le ceru agen
ilor de paz s-l scoat din sal pe perturbatorul care se lans n invective
n timp ceordinulera execatatmanumilitan.
-Domnulerpreedinte, interveni consiHerdlui Barisov. in s subfiniez
c nid acest comitet, nid CIA nu au vreun drept asupra clientului meu, as
tzi cetean britanic, posesor al unui paaport britanic i al unei vize de in
trare n Statele Unite.
- V mulumesc, domnule Schein, zide O Reilly. Sunt sigur c domnul
senator de California va atepta s asculte declaraia pregtit de domnul
colonel Barisov nainte de a ridica aHe obiecii.
Barisov deschise un dosar albastru din care lu prima pagin. Camerele
de televiziune se oprir asupra M Foaia de hrtie u tremura uor n mni
- M numesc Vflctor Barisov, ncepu el Am fo timp de douzed i opt
de ani ofier n cadrul comitetului pentru securitatea statului, KGB. Am fost
pe o durat de apte ani efadjunct al direciei A, serviciul rspunztor de
operaiuni de intoxicare n Occident Tnr ofier, am fost trimis la Accra, in
Ghana Apoi am fost n post la Piffis, Washington i Geaeva. La Washington
eram consilier la ambasadi Superiorul meu direct era Kramar, creierul i
inima C entruluide ia Moscova. Funciile i legturile mde de feuriOiemiau
dat acces hun mare rmmr de informaii referitoare la agenii sovietid care
acioneaz n mediile politice i de informare ta masi Sunt gata s dezv
lui n fea acestui comitet identitatea unora dintre aceti ageni, care n pre
zent ocup posturi-cheie la Washington.
La cellalt capt al Pennsylvania Avenue, Yankovich i adjunctul su,
P erry Cummings, stteau n~pirioare n faa televizorului din biroul consi
lierului pe probleme de securitate naionali Fr a ntoarce capul, Yanko
vich arunca priviri piezie n direcia lui Cummings.
Dezinformarea, arm de rzboi
177
- Aa ceva e imposibil! izbucni C ummings atunci cnd transfugul i-a
anunat intenia de a da nume.
Yank cltin din cap.
-bcredM!
Se ntreba ce ar fi avut Cummings; de pierdut i amintea de acele do-,
sare care fl priveau i care dipruser n mod misterios. Dac afacerea Ba
risov reuea, administraia C onnor s-ar li prbuit, i el o dat cu ea. n caz
contrar, el ar fi czut oricum Personal, nu se atepta s obin nimic din toate
acestea, n schimb ara ar fi avut de ctigat
n sala de reuniuni, Barisov ncepu s expun n mare principiile dezin
formrii. .
- P rima funcie a direciei A, explic d, este de a nela publicul i gu
vernele ocddentale asupra adevratelor intenii ale Uniunii Sovietice. Acesta
este obiectivul nostru primpal n actast privin, trebuie s nelegei ca,
spre deosebire de ceea ce se ntmpl aid, in Est presa este controlat n
ntregime; chiar i buletinele meteo sunt supuse cenzurii. Acumciva ani,
conductorii sovietid i-au dat seama ca aveau astfel un avantaj hotrtor n
lupta cu un adversar permanent paralizat decritidle mass-media.
Rolul dezinformrii sovietice const n anestezierea opinid publice oc
ddentale i n convingerea acesteia de a accepta politica nostr, n timp ce
asupra politicii voastre se strecoar ndoiala i discreditarea. Succesul nos
tru este viabil n nenumratele declaraii i articole care, n Ocddent, pre-
zntobiectivele URSS ca fiind exact opuse ceior care sunt n realitate. Con
flictul nencetatdintre Est i Vest este o idee constanta a gndirii sovietice
-i aceasta pn cnd URSS va triumfa n lupta de das care se desfioar
astzi pe plan internaional. Am reuijt s crem in Occident o asemenea
stare de spirit, nct oridne atrage ateiia asupra adevratelor ooastre obiec
tive este acuzat imediat de a dori pejpetuarea rzboiului rece.
- Nimic nou n acest discurs, observ corespondentul und agenii de
pres aezat n spatele lui Hockney. Seamn cu toate declaraiile care 3 ener
veaz pe Kissinger n ultima vreme.. C redeam c o s dea nume.
Cei mai muli dintre ziariti ncetaser s ia notie.
RickAdams se ntinse i csc afectat Remarcndu-1 din cabina sa de
control, realizatorul trecu imaginea de pe ecranul telespectatorilor de la
Barisov la Rick Adams.
Avocatul i turn lui Barisov un pahar de ap, n timp ce acesta i con
tinua lectura. Senatorul Mahee ncepu s rsfoiasc ostentativ New York
World Din nou, camerele de televiziune filmar n gros-plan aceast mani
festare de plictiseal i dezinteres. *
178 VLADIMIR VOLKOFF
- Alunei cnd lucram pentru direcia A, relu Barisov, fceamparte din
echipa care a decis s insiste, n presa occidental, pe anumite idei pe care
vroiam s le transformm n fapte evidente: de exemplu, continuarea nar
mrii noastre era pus pe seama protejrii mpotriva unei eventuale ncer
cuiri din partea Chinei. Un conflict militar ntre URSS i Statele Unite era
prezentat ca fiind de negndit, i de o parte i de cealalt, ntruct dintr-o
confruntare nuclear n-ar fi ieit nid un nvingtor - cnd, de fapt, doctrina
noastr strategic a susinut dintotdeauna c puteam nvinge ntr-un rz
boi termonuclear. Mai mult, se afirma c era inacceptabil ca ntr-o demo
craie s fie tolerate operaiunile secrete de spionaj.
Hockney ncepea s se neliniteasc vznd c atenia publicului era n
scdere. C eea ce spunea Barisov putea s par cu uurin pentru confiaii
si din pres o simpl retoric a Rzboiului Rece, chiar dac venea din par
tea unui renegat din KGB. De-acumoamenii voibeau ntre ei pe fa, aproa
pe peste tot n sal.
Simind nevoia de a-i recuceri auditoriul, Barisov ridic privirea de pe
textul scris.
- mi nchipui c muli dintre cei de aici se ntreab cum de a reuit
KGB-ul S obin publicarea acestor lucruri, spuse el. V voi da cteva e-
xemple precise. Numele lui Laurie Pritehard este familiar celor mai muli
dintre dumneavoastr. De altfel, am citit chiar sptmna aceasta un lung
articol de-al su ntr-unul din ziare, n care fcea apologia sprijinului vietna
mez pentru gherila comunist din Thailanda. n acest articol, P ritehard
era prezentat ca un ziarist australian trind la Paris. De fapt, el este dintot
deauna agent sovietic i a fostdenunat de un transfug din KGB. Aceasta
nu l-a fcut s dispar. Producia sa literar - sau, mai degrab, cea a inspi
r ator ilor si - continu s fie impr esionant, i nu se lovete de nid o pie-
dic atund cnd i pubBc ar ticolele i cr ile. D aci R itchar d, car e a fost
denunat public ca ffiod agent KGBt poate s&i continue activitatea, ne pu
tem nchipui uur ina cu ar e pot aciona la pr esa occidental zed de ali
inter mediar i cu o acoper ir e solid.
- A, P ritehard, auzi Hockney (era P ete Lawry, care vorbea ou vecinul
su), ticlosul sta btrn joac de ani de zile-dup cum u cnt partidul.
Daca asta a fost tot ce-a avut de spus, n-ammaterial-de-un articol.
- Pritcjiard e fipul care se ocupa detrjmiterea unor personaliti la Ha
noi n timpul rzboiului din Vietnam, spuse un alt ziarist. Mda, este un b
trn din vechea gard.
Hockney i aminti de prima dat cnd o vzuse pe Tessa, la o petrecere
de strngere de fonduri l New York Ea tocmai se ntorsese dintr-o cl-
Dezinformarea, arm de rzboi 179
torie h Hanoi, organizat de comunistul australian Iaurfeftitciwd. Hock
ney fiisese ocat s citeasc to aceeai i pe prima pagin dinWarfct un ar-
ticol al lui Pritehard n care acesta era prezentat ca un ziarist liberal austra
lian trind la Paris. Hockney se rsuci pe scaun, vrnd s le spun confra
ilor care i manifestau deschis plictiseala n spatele su: Ateptai!. Dar
serzgndi.
- P ermitekni acdm s citez un exemplu mai recent, acela al und ope
raiuni efectuate de direcia A, continu Barisov. l cunoatei cu toii pe fos
tul ofier CIA Phil Kreps,
Sa auzit un murmur din partea n care stteau ziaritii. Mahee ntoarse
cu zgomot o pagin din New York World Mai multe persoane din public n
cepur s vorbeasc ntre de cu vocejare.
Preedintele OReiBy a cerut s se fac linite. Avocatul Schein, acope-.
rind microfonul cu mna, se aplec spre Barisov, rugndu4 s nu in seama
de aceste ncercri de descurajare.
Barisov lu o nghiitura de ap i ncepu.
- P hil Kreps, spuse el, se afl la originea unoradintre cele mai grave
atacuri care au vizat CIA Sunt n postura de a ti c, vreme de cd puin cinci
sprezece am, a fost agent KGB controlat de ctre cubanezi.
Barisov fcu o pauz.
- Munca lui Phil Kreps, continu el, asemenea cefei a altor ageni sovi-
etid de dezinformare (fin Statele Unite, a fost uurat considerabil de exis
tena la Washington und organizaii numite Institutul pentru reform.
Acest organism a fost creat sub patronajul KGB-uM Preedintele su fon
dator, dL Vladimir Merchant, a fost unul dintre principalii bancheri nsrci
nai cu plasarea fondurilor secrete sovietice n Statele Unite. C um se nu
mete asta aid? Splare de bani?
KckAdams i descheie gulerul cmii, mzgli cteva cuvine pe o foaie
de hrtie pe care o desprinse din agend i i-o strecur senatorului Mahee.
Maheearunco privire mesajului i ridic mna:
- Obiectez, domnule preedinte, spuse el
- Nu vd la ce ai obiecta, rspunse OReilly.
. - DL Phil Kreps este acuzat n mod grav de acest aa-zis transfog, afirma
Mahee. Or el va comprea n ound n faa acestui comitet Aid este vorba
de un demers care vizeaz discreditarea unui martor nainte ca acestuia,s
i se dea posibilitatea de ai exprima punctul de vedere. n plus, se aduc ata
curi la adresa Institutului pentru reform, uri organism cruia att eu, ct i
muli colegi din aceast sal i purtm cel md mare respect .
180 VLADIMIR VOLKOFF
- Aceast obiecie este nefondat, spuse 01561% Continuai, domnule
colonel
- Institutul pentru reform, explic Barisov, a fost conceput dup mode
lul Institutului pentru relaii panice, care a fost tn anii r40 o baz a spiona
jului sovietic la Washington. Operaiunile organismului modem, ns, ai de
pit cu mult anvergura celor desfurate de predecesorul su. O politic
abil I-atransformat ntr-un centru de control al unei reele de ageni sovi
etici infiltrai n C ongres,'n mass-media, n mediile academice i chiar la
C asa Alb. Muli dintre aceti ageni ocup astzi posturi de mare nsem
ntate.
- C e josnide! strig senatorul Mahee. Unde vrei s ajungei? spuse el
adresnduwe ltu OTieiUy. l a o ntoarcere n alele maccarthysmidui?
OReilly se ntoarse pentru a prezenta camerei unghiul cel mai avanta
jos al profilului su leonin i ridic ciocnelul, n timp ce din asisten se au
zea un vacarm generaL
- C red c avem datoria de ai acorda domnului colonel Barisov posibi
litatea de a se fade auzit
- Sunt total de acord, zise Luther Boit, senatorul republican de culoare
din Carolina de Sud.
- A dori s v amintesc, tun OReilly peste tumultul general, c astzi
avemprivilegiul de a ne gsi n faa unui om care i-a riscat viaa pentru a
ne avertiza asupra comploturilor puse la cale mpotriva noastr de fotii si
colegi. Pn acum au avut loc trei tentative de asasinat mpotriva colonelu
lui Barisov, din momentul trecerii sale n Vest Una dintre ele &a petrecut
ieri. Dup toate dovezile pe care le avem, ea intea si opreasc de la a de
pune mrturie n faa acestui comitet Nu vrBsa pe nimeni (fin aceast sal
s4 mpiedice s vorbeasc pe cel pe care gloanele asasinului n-au reuit
s-l reduc la tcere.
- Gogoi, mormi Mahee, care se ntoarse la lectura ziarului su.
La Casa AM, C ummings l anun pe Yankovich c se duce la toalet.
Profitnd de ntreruperea transmisiunii n direct pentru o pauz de publi
citate, se strecur n biroul su h telefon vicepreedintelui
- E grav. Sar prea c Barisov este gata s dea nume, fi spuse sec Cum
mings lui Milligan.
Pleca de la ideea c Milligan urmrise, ca fiecare de la Casa Alb, audi
erile televizate.
- D putem mpiedica, l asigur vicepreedintele. Frank Mahee a i n
ceput deja Presa vede clar jocul lui OReilly, au neles c nu a lansat aceast
Dezinformarea, arm de rzboi 181
afacere dect pentru a fade s se vorbeasc despre el Nu va nelinitii, Ferry.
Editorialele de mine vor fi de partea noastr.
- Sper s avei dreptate.
Receptorul era umed de transpiraie atund cnd Cummings nchise.
n sala de ntruniri, RickAdams continua si strecoare mesaje lui Mahee.
- Domnule colonel Barisov? ntreb OReilly.
-Aceasta a fost declaraia pe care am pregtito, domnule preedinte.
- V mulumim. Trecem acum la ntrebri
Btrnul senator democrat deWyoming, care moia cu gura deschis,
era primul pe list. i dti ntrebarea, de fapt unmesaj de-al hu RickAdams
pe care i-l transmisese Mahee.
- Domnule... ... Barisov, ncepu el Acuzaiile dumneavoastr mi se
par att de impertinente, nct a dori s tiu ce documente ai putea furniza
pentru ale justifica.
S-au auzit cteva aplauze n rndurile asistentei.
Barisov i consult avocatuL Leroy Schein acoperi din nou microfonul
cu mna.
- Trebuie s nelegei, spuse Barisov, c am prsit Geneva n grab i
c n acest ora nu puteam avea acces la dosarele Centrului din Moscova.
- Altfel spus, nu avei nid o dovad, continu senatorul de Wyoming.
-Fr s vreau s v jignesc, domnule, spuse Barisov, a fi crezut c ex
periena mea de ofier superior al KGB-ului este o garanie serioas. Dar,
dac solidtai i dodrmente, v pot rspunde c am adus cu mine cteva
exemplare interesante. Unul dintre ele este copia unui memoriu referitor
la o conversaie pe care am purtat-o acum civa ani la Washington cu un
om care este astzi, n ara dumneavoastr, ofier superior n Consiliul nai
onal de securitate. Mai am i alte documente privitoare la operaiuni efec
tuate asupra presei i organizate prin intermediul lui Phil Kreps.
Rick Adams se aplec spre O Reilly, aezat n faa lui i u murmur ceva
la ureche, Preedintele comitetului pru foarte aproape de a-1zdrobi pe di
rectorul executiv ca pe o musc.
La cellalt capt de pe Pennsylvania Avenue, stindardul Casei Albe era
luminat ca un pom de C rdun. Echipa de secfttari care lucra pentru Sam
Cody, ataatul de pres al preedintelui Connor, nu putea face fa apeluri
lor ziaritilor care, din toate colurile rii, ncercau s afle primele reacii la
mrturia lui Barisov. Stul s aud attea insulte, PhyDis, cea mai veche an
gajat a biroului, sfri prin a pune n legtur doi solidtanti, lsndu-i s se
descurce ntre ei.
182
VLADIMIR VOLKOFF
Sm C ody refuza s fac vreo declaraie naintea sfritului audierilor
din ziua aceea.
n sala de reuniuni era rndul senatorului Mahee de ai pune ntrebri
martorului
- De ce ai refuzat s fii interogat de CIA? lans el.
Avocatul lui Barisov interveni.
- Dl. Barisov nu are de ce s rspund la aceast ntrebare, zise Schein.
Membrii acestui comitet tiu c el a fost deja supus unui interogatoriu de
ctre serviciile aliate de informaii, i c buna sa credin nu a fost pus la
ndoiala Modul n care se va prezenta aid a fost aprobat n unanimitate de
comitet
Rick Adams u strecur un nou mesaj lui Mahee. Senatorul de Califor
nia l parcurse i cltin din cap.
-Este exact, domnule Barisov, spuse Mahee peun ton acuzator, c anu
mite servicii strine de informaii v-au organizat cltoria n Statele Unite i
c suntei nc sub controlul lor? Chiar hi acest moment! insista eL
Ascunzndu-se n spatele palmei, Schein u vorbi la ureche lui Barisov.
OReilly interveni cu o voce tuntoare.
- I-a fi recunosctor senatorylui de C alifornia dac ar nceta s con
sume timpul comitetului punnd ntrebri la care s-a rspuns deja
- Dac revin asupra acesta ntrebri, domnule preedinte, replic Mahee,
o fee pentru c am aflat c domnul Barisov este sub controlul serviciilor se
crete insraeBene. P osed infomfia de h directorul CIA in persoan Astzi
se cunoate c Israelul, ca $ unele ki din Europa, este ostil acestei admi
nistraii, care ine cont n sfrit de noile realiti ale situaia mondiale i nu
mai arat aceeai team iraional fa de comunism. Dup prerea mea,
este important s tim c dl Barisov, care ne este prezentat ca un specia
list n intoxicare, n&a fost trimis de serviciile secrete strine pentru a ne
intmrira
Mahee se ntoarse spre camer cu un surs radios, n timp ce, n asis
ten, grupul de la Institutul pentru reform aplauda din toate puterile.
Ziaristul de la World H bty pe Hockney pe umr.
- Se pare c i-au demascat omul, zrse Larry triumftor.
OReilly; pe a crui frunte se ivise o ven albastr, lovi cu docnelul n
masa
-Dac mai continu vorbria, amenin el, evacuez sala. -
- Domnule preedinte, zise Barisov, a dori s spun ceva care poate c
ar clarifica lucrurile. n colile KGB de astzi, recruii nva care sunt pun
Dezinf ormarea, arm de rzboi 183
ctele tar i i slbiciunile ser viciilor de iiifor ti^ mr adentale peekr e le vor
avea de nfr untat T imp de muli ani, fotii mei colegi n-au putut cr ede c
inamicii notr i pr incipali, Statele Unite, deposedaser CIA de toat puter ea.
A tund cnd am aflat c A genia numise un r esponsabil car e s comunice
cu publicul n pr ivina oper aiunilor secr ete, am cr ezut c er a o glumi E r am
convini c n spatele per detei de fum se gsea o alt CIA , cu adevr at se
cr et, n car e nu r euiser m s ptr undem A stzi, ICGBul a ajuns la con-
duzia c n spatele penieka de film nu se gsete altceva dect fum, iar stu
denii de la KGB nva c CIA a fost cu adevr at deposedat de puter e, c
SISul br itanic este un vulpoi viclean i btr n car e i-a pier dut apr oape toi
dinii, c fr ancei mai sunt nc per iculoi i c inamicii notr i cd mai pe
r iculoi sunt isr aelienii.
Senator ul evr eu din Coimecticut, un liber al car e votase legea ca-e ce
r ea A gentid Centr ate de Investigai s dea seam tafaa Congr esului de-
spr e toate contactele cu ser viciile str ane de infor maii, simi br usc c sca-
unul fi er a incomod i i 9chimb poziia.
-V mulumesc pentr u aceast pr edzar e impor tant, domnule Bar isov,
spuse solemn senator ul M ahee| cu pr ivir ea aintit asupr a und camer e de
televiziune. Ceea ce tocm ai spus confir m cele declar ate de mine, adic
faptul c ser viciile str ine de infor maii ncear c s nsufleeasc R zboiul
R ece.
nc o data, OR eilly lu atitudine:
-T r ebuie oar e s v r eamintesc, spuse el, c domnul colond Bar isov
este ur mr it de udgaiiKG&uhii? N-ar mai fi n viaa n ziua de aafir aju
tor ul anumitor colabor ator i. D ac noi ne-am castr at ser viciile de spionaj,
poate domnul senator de Califor nia sar acuze pe pr ietenii notr i din str i
ntate c fac tr eab n locul nostr u? i poate dumnealui r epr oa colonelului
Bar isov c a avut ncr eder e, pentr u ai asigur a secur itatea, n nite pr ieteni
mai sigur i dect noi?
Cu un gest al minii, senator ul M ahee a facut semn c a ter minat
-T impul r epatizat senator ului de Califor nia a expir at, anun OR eilly.
A r e cuvntul delegatul din Car olina de Sud.
Luther Boit i r idic pr ivir ea de pe notie.
-C red ca ar fi util, paitra a reveni fa derinformarea despre care cok*
ndul Barisov a venit ast s ne vorbeasc, -1rugm s ne explice modul
n care fostul su servidu a intervenit in evenimentele din Arabia Saudit,
declara eL
- Prbuirea conducerii saudite sa produs dup plecarea mea din KGB,
rspunse Barisov, aa c nu sunt n postura de a vorbi despre rolul jucat de
184 VLADIMIR VOLKOFF
fotii mei colegi.'n schimb, am fost implicat direct n revoluia iranian i
pot spune c unele dintre tehnicile car e au fost utilizate aturd asupr a mij
loacelor de infor mar e in mas au fostfolosite^oi, pe o sca^hflai lar g, i
fnA r abiaSaudit. \ y
- A dor i fapte, domnule Bar isov, nu gener aliti.
De pe bncile rezervate presei, Hockney &arunc senatorului de cu
loare o privire recunosctoare. n sfrit, Barisov urma s explice eveni
mentele care aproape c u distruseser cariera de ziarist, confirmnd ceea
ce Hockney afirmase n celebrul su articol din Readers Companion - iar
cuvntul rusului avea, n acest domeniu, mai mult greutate dect cel al ori
crui occidental.
- V amintii fr ndoial, continu ruul, c acea campanie^de dezin
formare care viza izolarea ahului i privarea lui de sprijinul Occidentului
a durat ani.de ale. Ea era condus de direcia A Am reuit s-l facem pe su
veranul iranian s par un tiran sngeros, pe cnd regimul su era relativ
blnd n comparaie cu acelea ale vecinilor. C ampania noastr a fost con
dus cu o asemenea eficien n massmedia occidentale, nct nu am avut
nevoie s lansm atacuri directe, d, dimpotriv, am reuit s meninem ima
ginea unor relatii cordiale pn tn momentul n care rsturnarea a prut ine
vitabili
Domnul senator dorete fapte. Ei bine, v voi da un exemplu asupra fe
lului n care fostul meu servidu a aplicat metodele iraniene n Arabia Sau-
diti nregistrarea difuzat de mediile americane n care regele Ahmed pu
tea fi auzit, la puin timp dup foga sa n muni, punnd la cale rzboiul dvil
cu un agent C IA Aceast nregistrare semna mult cu aceea pe care am fa
bricat-o de la cap la coad - i aceasta la instruciunile mele - n care ahul
pregtea o contrarevoluie mpreun cu generalii si.
- C um ai reuit s facei ca aceste nregistrri s fie difuzate? ntreb
Boit nregistrarea din Iran ainut prima pagin a ziarelor americane timp
de trei zile. nainte ca experii s'afirme c era vorba de un fals, pagubele au
fost deja produse.
- Nu a fost greu, explic Barisov. P rin intermediarul partidului Tudeh
din Berlinul de Est; am transmis banda studenilor iranieni dinTexas. Ace
tia au oferit-o unui post local de radio, explicnd c provenea de la un dezer
tor din Savak, poliia secret a ahului. Celelalte posturi de radio au preluat
mretristrarea D ezminir ite r ar p aii ur mat mi aii sr htmhat nimir fVp? rr>
-or neaz este ocul iniial, i nu ceea ce se sjpnne dup
Dezi nf ormarea, arm de rzboi 185
- Spuneai c vei danume, i aminti hu Barisov senatorul de culoare.
- Desigur, spuse rusul Dar a dori s insist, domnule preedinte, asu
pra anvergurii operaiunilor de intoxicare conduse de KGB. Atund cnd
mi-am... .. prsiservidul - Barisov, la fel ca i concetenii si trecui
n Vest, nu suporta s vorbeasc despre dezertare - direcia A efectua n
tre and i ase sute de operaiuni pe an. ,
- Asta nseamn aproape dou pe n, remarc Luther Boit nencreztor.
Exista un plan de ansamblu n care s se nscrie toate aceste operaiuni?
ntreb eL '
- Evident P rimeam instruciuni de la Krainar, de la C entrul din Mos
cova.
Unul dintre membrii comitetului i spuse cevala ureche lui OReilly.
- Kramar, explic Barisov, ocupa, flnc ocup, o poziie singular la
C entru. Nu este rspunztor doar de campaniile de intoxicare n sensul cd
mai larg-ceea ce se numete oficial msuri active-di de un anumit
numr de operaiuni de i affere deosebit de importante i deScate. Infil
trarea constituie nudeul acestui plan pe tennen lung care vizeaz nfrnge
rea OcddehtuM i ceea ce se numete codificat planul Azev, dup numele
cdebrului agent dublu al arului.
- Vorbii-ne despre planul Azev, spuse senatoryl Boit
- Uniunea Sovietic a urmat mai multe ci paralele pentru a ncerca s
obin supremaia asupra alianei ocddentale. P rintre aceste ci, trebuie s
remarcm dezvoltarea vertiginoas a mainii ruseti derzboi, sau strdu-
ma sistematic de a priva Ocddentul de acces la resursele petroliere sovi
etice i la materiile prime ieftine. C ea dea treia Hnie de aciune consta m inr
filtrarea agenilor i a persoanelor de ncredere cu acces la anumite posturi-
cheie din sodetile ocddentale, n special n mediile de informare.
- Aceasta era im fel de coloan a cincea sovietic? ntreb senatorul Boit,
care simea nevoia unor lmuriri
- C eva n geiul acesta Acum, dac m ntrebai care a fost lucrul cd
mai important realizat att pe planul intoxicrii, ct i al infiltrrii, la care am
partidpat personal n perioada n care am fost la post n Statele Unite, a
spune c este treaba Scut de Institutul de reform de aid, din Washington.
P rin intermediul acestui organism, direcia A a putut s acioneze asupra
mijloacelor de informare n mas i s influeneze reaciile C ongresului fa
de politica sovietic. De asemenea, a slujit drept baz pentru recrutrile de
ageni de influen la Washington, n ultimele trei administraii.
- Domnule preedinte! strig Adams, srind n pidoare.
186
VLADIMIR VOLKOFF
Estima e era mai bine s creeze dezordine dect s-l lase pe Barisov
s-i continue mrturia transmisa in direct la televiziune.
.-Nu avei de ce s intervenii, domnule Adams, mugi ORcBy m micro
fon.5V rog s v aezai.
Ultima fraz se pierdu in vacarmul slii.
- Domnule preedinte! strig mai tare Adams.
- Domnule preedinte! interveni senatorul Mahee.
- Domnule preedinte! (Adams gesticula cu pumnul) Mai muli mem
bri ai acestui comitet, printre care i eu, ntreinem legturi cu Institutul.
OReilly agita amenintor ciocnelul.
- Repet c nu avei de ce sa intervenii.
- Senatorul Harmon, url Adams fr s in cont de vorbele preedin
telui, este unul dintre membrii fondatori ai Insitutului.
- Aezai-v sau prsii sala, ordon OReilly.
- Domnule preedinte! fepcea lui Adams m urc In intensitate cu civa
decibeli) Vicepreedintele Statelor Unite Incungeaz activitatea Institutului
nc de la crearea acestuia. C um putem s4 lsm pe un obscur agent so
vietic sub control sionist s continue s mint astfel naiunea care ne pri
vete i ne ascult?
Adams avu un gest teatral n direcia camerelor de televiaune.
- Domnule preedinte! interveni pentru prima oar Abe Zwislocld, se
natorul evreu din C onnecticut P rotestez contra limbajului directorului exe
cutiv al comitetului. Propun ca domnul Adams s fie rugat s prseasc sala.
- Aprob, spuse Luther Boit pe un ton tios.
- Domnule Adams, anun OReilly. Acesta este ultimul meu avertis
ment Ori v aezai i tcei, ori vei fi scos din ncpere.
A dams se aezjar vocifer r ile asistentei se potolir .
- Domnule preedinte, relu Luther Bdt nc m am cuvntul?
OReilly ncuviin d% cap, tergndu-i fruntea.
- Domnule Barisov, spuse senatorul de culoare, poate acum vei face
cunoscute comitetului numele agenilor sovietici care au fost controlai la
Washington prin intermediul Institutului.
Barisov atept s se fac linite n sal.
-Fostul meu serviciu a meninut contacte directe cu un numr de mem
bri i foti membri ai Institutului, printre care era, desigur, i fondatorul i
principalul contribuabil financiar, Vladimir Merchant Alii au fost controlai
prin intermediari, n special cubanezi. De exemplu, am primit adesea la Mos
cova rapoarte de la staia DGI din New York, trimise prin unul dintre cei mai
Dezi nf ormarea, ar m de r zboi 187
buni ageni ai notri; numele lui de cod este Ricardo; ,a fost recrutat de ctre
cubanezi Se bucura de ntreaga ncredere a comitetului senatorial nsrci
nat cu probleme de spionaj i avea acces la cete mai secrete informaii.
Foarte repede, Rick Adams murmur ceva la urechea 'senatorului
Mahee.
Maheeddic mna.
- Obiectez, domnule preedinte^
- Nu avei nid un motiv de a obiecta, decret OReilly. Domnul senator
de C arolina de Sud are n continuare cuvntul.
Luther Bol se aplec nspreimcrofon i spuse cu voce profund de
bariton:
- Domnule Barisov, qneeste acest Ricardo. care are acces la documen
tele secrete ale comitetujui? . , ...
i Netezindu-i :pespate prul aspru a grizonat' Boit prea s aib cu zece
ani mai puin - nimeni nu i-ar fi dat cincizeci i drici, ct avea.'E ciudat, i
ase Hockney, c Luther Boit e acela care pune ntrebrile potrivite. Nepot
de sclavi, Boit militase pentru drepturi civice alturi de Martin Luther King,
apoi se separase de grupul de culoare din C ongres atund cnd AndyYoung
legitimase masacrul misionarilor din Rhodesia i declarase c fanaticul aya-
tollah Khomeyni, conductorul religios iranian, era un fel de sfnt.
Al crei biserid? ntrebase n public senatorul din C arolina de Sud. Nu
e vorba de a mea, n nid un caz.
Dea.'laic, Boit era un predicator pasionat
- Agentul cu numele de cod Ricardo, ncepu Barisov, se gsete n a-
ceastsal.
C u braul ntins, degetul ru desenince un arc de cerc pornind de la
dreapta spre stnga; se bpri asupra lui Rick Adams.
- Iat-1 declar rusul.
Boit se aplec n fa pentru a vedea pe dne indica Barisov. Livid, Adams
se ridic pejumtate.
- V referii la domnul Adams? ntreb Boit pentru confirmare.
Barisov ncuviin din cap.
C u buze tremurnde, Adams strig:
- Mincinos nenorocit!
Sa scurs un moment de tcere nainte ca sala s explodeze din nou n-
tr-un vacarm teribil Un tnr cu prul vlvoi se repezi la Barisov, ncercnd
s-l agate din spate. Afost stpnit de agenii de securitate i scos din sal.
188
VLADIMIR VOLKOFF
P reedintele C onnor privea scena pe ecranul televizorului din sala Con
siliului, n compania celor mai apropiai consilieri ai si.
Arnaud de Borchgrave i Robert Moss. Iceberg
O.C. Lattes i librria jules Tallandier, 1980)
Vladimir Volkoff imagineaz n leMontage1(Marele Premiu pentru Ro
man al Academiei Franceze, 1982) recrutarea unui viitor ^gent de influen
(Aleksandr Dmitrid Psar) de ctre un ofier KGB, lakov Moiseid fitman.
Cei doi stan pe froiiton ui Himerelor care unete cefe dou tumuii ak cate
dralei Notre Dame din Paris.
- Aleksandr Dmitrid, rencepu Pitman pe alt ton - uneori i se adresa ce
lui mai tnr cu prenumdepatrohim de curtoazie - tii dumneavoastr care
este cea mai veche meserie din lume? -
- Da, dar dac avei de gnd s terminm priveghiul ntr-o cas de tole
ran, ducei-v la naiba.
Pudibonderia exprimrii se potrivea cu atitudintea ntotdeauna crispat
aluiAJ exandr.
-V nelai. P entru ameigeacoto unde spunei dumneavoastr, trebuie
totui s tii adresa Aceasta este o glum dea ofierilor de informaii Vrem
s credern ca meseria noastr este cea mai veche din lume.
Aleksandr privea drept n feahiL
-ndeg. Azi ai decis s m recrutai de-adevrat Dar de unde tii c
sunt dotat pentru muma aceasta sau, pir i simplu, c m intereseaz? Nu
vreau cu nid un chip s v jignesc, lakov Moiseid, dar pentru mine mese
ria asta miroase a poliie murdar. TrimiteHna sa rup oasele cuiva, m-a
pricepe mai bine la asta. Dac nu m nel, Lsenko a demonstrateredita-
tea caracterelor dobftdite, iar familia mea nu face altceva de douzed de
generaii ncoace. P resupun ca un bolevic nu mi-ar reproa-o. A spune
chiar c acesta este punctul n care neam nelege cel mai bine, pe barba
burghezilor.
- So ncaseze n figur este la ndemna oricrui imbedL mi nchipui
c este deja o satisfacie mai mare s leo tragi altora, replica Pitman, scu-
zndu-se cu un zmbet pentru grosolnia termenului Dar nu mai trim n
vremea prinului Serebrianfi sau a bogafnlor. pe vremea aceea, o contiin
1. A ici, montage = puner e n scen -n. tr:
Dezinf ormarea, arm de rzboi 189
simphi i o mciuc zdravn ajungeau pentru a ctiga un rzboi. Din
nefericire pentru ambiiile dumneavoastr, viitorul nu mai aparine unei arte
a rzboiului att de rudimentare. Americanii u bomba atomic, noi o s-o
avem in curnd Rezultat nu se mai poart ruperea oaselor. A! Or s fie n
totdeauna, pe ici pe colo, lovituri de forasoldate din pcate cu mori, acte
de eroism i desigur atrociti, dar fr consecine reale: schimburi de pi
oni n avanposturi, partide de skanderberg, nimic mai mult Adevratul rz
boi modern, Aleksandr Dmitrid, nu va provoca dect puine decese, nid o
tortur i nid o pagub materiali El va fi perfect economic i i va permite
nvingtorului s stpneasc teritoiji i popoare mai ndeaproape dect a
. fcut-o vreun rege vreodat. Trim, dumneavoastr i cu mine, n zorii dez
voltrii unei arme noi, care este cu att mai efident cu ct nu udde' Dac
vrei s pur tai un rzboi rentabil, trebuie s renunai la visurile dumneavoas
tr,cu rnii oase rupte i s devenii un ofier al acestei cavalerii, (Rtman
era sincer emoionat i conta pe aceast sinceritate pentru a transmite emo
ia i celuilalt). Desigur, suntei liber s nu m urmai pe calea pe care v-o
art dar vei vedea peste douzed sau treized de ani c astzi veani drep
tate: armatele sunt mai numeroase i mai bine echipate ca nidodat i de
aceea nu vor mai lupta. Vor fi ca nite sbii imense inute ntotdeauna n teaca
- Ded nelesesem bine, vrei s m facei agent de informaii.
- Aleksandr Dmitrid, acum o s v fac o destinuire. Ceea ce dumnea
voastr desemnai cu un termen aproximativ informaii se prezint sub
dou aspecte...
- tiu: spionajul i contraspionajul.
Ktman surse cu indulgen.
- Spionajul i contraspionajul sunt dou momente ale aceluiai aspect
care este departe de a fi neglijabil, dar rmne, totui, simplist A ncerca s
tii ce face adversarul, a-1mpiedica s afle ce fad tu - toate acestea sunt o
activitate destul de pasivi Lucrurile ncep s devin interesante din mo
mentul n care tu eti acela care u sugereaz adversarului inteniile pe care
va ncerca pe urm s le pun n aplicare. nchipuiti-vi-1 pe Kutuzov condu
cnd Marea Armat prin intermediul lui Napoleon, sau, ntruct suntei fiu
de marinar, pe Rojdestvensld n fruntea flotei japoneze de la Tsushima1. Nu
v-am trezit pofta?
1. n str mtoar ea dintr e insulele T sushima a avut loc n 1905 o btlie naval ntr e r ui -
(condui de amir alul R ojdestvenski) i japonezi (amir alul ,T ojo), car e s-a soldat cu n-
- fr nger ea total a flotei r useti venite din M ar ea Baltic s ajute la deblocar ea asedi
ului de la Port-Arthur -n.tr.
190
VLADIMIR VOLKOFF
Tnrul Aleksandr ridicprivirea; ochii si cprui preau acoperii cu
un vl. Spuse din vrful buzelor
- Treaba asta ar pufea fi distractivi
- Acesta este ceea ce numim noi aspectul activ al operaiunilor secrete
care, poart numele generic de informaii.
- cr edei di se ppate cu adevr at..
-TbvaraulMao'EDeDun spune c trebute sa se toane in fcnn con
tiina maselor adverse: n msura n care npi suntem aceia care am con-
ceput forma, i avem apoi la ndemna noastr (Pitman se prefcu c ezit).
La urma urmelor, nu rd de ce nu wdezvhii c deosebim and procedee
care permit ca adversarul s fie Scut s acioneze aa cum dorim noi.
n primul rnd este vorba de propaganda alb, care se joac n doi i
const doar fa a repeta Sunt mai bun dect tine de milioane fe orlnal
doflea rnd, propaganda neagr, care se joac fa trei: se pun pe seama ad
versarului afirmai fictive concepute pentru aWeranja pe un al treilea. P e
urm vine intoxicarea, care se poate juca n doi sau trei: aid, nelaunea
se produce prin metode mai subtile dect acelea ale minciunii; de exemplu,
nu vas furniza informaii false, dar a face fa aa fel fact s mi le Mai: n
sfrit avem dezinformarea, cuvnt pecare-1 folosim i pentru a desemna
toate aceste metode la un loc. n sens restrns, dezinformarea este pentru
intoxicare ceea ce este strategia pentru tactici
P itman se opri. ftivea, Sena, oglind carei perdea hiriuL Unvapora
plin de turiti cu haine pestrie ajunsese n dreptul und penie pe care erau
puse la uscat un ir lung de cmi i o ghirland de chiloL
- i n al dndlea r nd?
P etele ncepea s mutfe din nadi
- C ea dea dncea metod este secrei Aleksandr Dmitrid Suntem sin
gura putere mondiala care a pus la cale anumite procedee.. Dac vi le-a
dezvlui ar fi ca i cum v-a fi livrat acumdnd ani, secretele bombei ato
mice.
- n cazul sta, nseamn c numi spunei nimic, zise tnrul Aleksandr,
recptndu-i rceala.
P itman i regl tirul
- Doar un cuvnt acest al dndlea procedeu poart numele de influeni
i fa comparaie cu ea cdelalte palru nu sunt dect o joac de copil npri
vina asta o s v spun un lucru care s-ar putea s v ocheze. Va amintii
fara doar i poate cuvintele lui Karl Mane Vremea revoluiilor nfptuite.
de...
Dezi nf ormarea, ar m de rzboi 191
- Minoriti contiente aflate n fruntea maselor incontiente a trecut.
tiu bine aceast tabl a nmulirii.
Pitman cobor i uor vocea.
-E i bine, nu mai este adevr at
- Pr ofetul a zbrcit-o?
- E l avea dr eptate n timpul su, dar acest timpsa dus demult tiina
sociologiei a icut pr ogr ese, i acum tim c o r evoluie poate fi declanat
nu doar pornind de la unele condiii socioeconomice obiective, ci i de la
o opinie public fcut s cread c acestea exist, chiar i n pofida evi
denei.
-Vr ei s spunei c nu mai avem nevoie de gini car e s cloceasc oule
pentr u c avem incubatoar e?
-Vr eau s spun c avem acum incubatoar e car e nu doar clocesc, d fac
i ou. D up Kar i M ar x, r evoluia cor espundea unui anumit moment isto
r ic deter minat deo evoluie pr ealabil, ea tr ebuia s nlocuiasc o or dine
veche cu alta nou l cr d pr ogr am fusese dqa for mulat, i constituia n mod
necesar unepisod violent-o convulsie a istor id. T oate acestea nu mai cor es
pund r ealitilor secolului XX.
P itman nu crezuse nidodat n convertirea hn Aleksandr la marxism:
tnrul P sar ar fi intrat cu mai mult entuziasm ntr-un sistem n care patri
arhul din Trier1ar fi fost supus revizuirii.
-L a ora actual, noi declanm momentul istoric agitnd dopoelul
lui Pavlov, lucru pe care Marx nu putea s-l prevad. Am descoperit c nid
o nou r dine nu poate fi pr opus n schimbul celd vechi, deoar ece va
Consitui imediat o int. Sincer vor bind, nimic nu ne der anjeaz mai mult
dect par tidele comuniste str ine - cor por aiile, cum le numim noi - car e
spun or icui vr ea s le aud c Uniunea Sovietic este un p^adis: nu este un
paradis, este uor de demonstrat iar inamicii notri o fee fr greeal C re
dem c va deveni un paradis, da- pentru aceasta este nevoie de credin, i
nu-i putem cere majoritii s sacrifice o sodetate pe care o cunoate ntr-un
pariu de felul acesta. Ceea ce tr ebuie fcut este s discr editm vechea or
dine fr s pr opunem nimic n schimb: doar atundcndvafiabsahit inca
pabil s se aper e vom putea intr oduce noua or dine. n sfrit, nimic nu este
mai demodat dect schema conform creia se face mai nti propagand i
apoi se declaneaz o insurecie. n realitate, teroarea este indispensabil,
dar numai pentru a amorsa explozia care nu are de ce s fie violent. Karl
1. Karl Marx s-anscut la Trier n 1818- n: tr, 'a:
192 VLADIMIR VOLKOFF
Marx nc se mai gndea la binomul enciclopediti-iacobini, dar noi am f
cut progrese: acum, terorismul nu mai este util dect pentru a ne furniza
ocazia de a ne exercita influena, i aceasta graie unor mijloace tehnice la
care Karl Marx nid nu visa: mass-media.
n Evul Mediu, asasinarea unui individ, s spunem a unui prin, putea
transforma istoria und ri; apoi au intrat n scen popoarele, i acest tip de
aciune localizat na mai slujit la nimic; astzi ne ndreptm cu pai mari spre
o societate n care individul va fi din nou hotrtor, nu din cauza propriilor
sale caliti, d prin simplul efect al informid. Nu tiu dac v dai seama:
fizionomia uman, care a fost deja multiplicat de fotografia de pres i de
cinema, va mai fi multiplicat nc o dat, n sfertul de secol care va urma,
de ctre televiziune. Nu cred c m nel: n douzed i dnd de ani, luarea
unui ostatic sau asasinarea unui inocent vor avea maimult rsunet dect un
rzboi colonial din secolul l XlX-lea.
Acesta este trenul pe care.n-a vrea s-l pierdei, Aleksandr Dmitrid.
Aleksandr i prezenta faa osoas i palid acestui P aris care prea s
urce mereu nspre el rmnnd, de fapt, n acelai loc. P e msur ce dup-
amiaza se scurgea, adolescentul vedea din ce n ce mai dar c asista la n
ceputul unuia dintre marile dueluri ale vieii sale.
Miza lui era ntoarcerea care, dintr-o dorin, devenise o datorie. i apoi
m erau i alte interese care si bntuie imaginaia pe ct de docotitoare,
pe att de nchistat ntro rceal cutat. Dac intr-adevr psihologia i so-
dologia modern permiteau s se domneasc aspura sufletelor... tnrul
P sar nu era omul care s refuze riscurile.
-M ise pare destul de dudat,.spuse d, aceasta... influen."'
P itman i ndrepta nasul mic i rotund spre cer. C uta fraze senteni
oase g misterioase. tia c nacest stadiu trebuia m degrab s intrige de1
ct s instruiasc, dar, n acelai timp, prins de pasiunea arztoare a novi
celui, dorea din tot sufletul s io transmit acestui biat care &inspira
afeciune, chiar simpatie, i o anumit form de respect
-A m pr imit de la D epar tament, ase el n sfr it un mamial coninnd
doctr ina noastr sau, cd puin, ceea ce le putem comunica agenilor nor i.
A cest manual a fost scr is de ctr e efii notr i, n spedal, dup cte cr ed eu,
de cd mai mar e dintr e d. Poate ntr -o zi o s avei, ca i mine, plcer ea de
a-1 ntlni
P itman scoase o exclamaie naiv de adoraie:
- C nd spun cel mai mare, e n ambele sensuri.
Vzu silueta binefctorului su aprnd n faa lui, la fel de nalt ca
frontonul Himerelor, la fel de nalt ca sgeata cupolei de la Notre-Dame,
Dezi nf ormarea, ar m de rzboi 193
nc i mai nalta Matvei Matveici inea lumea in cuul palmei i, cu toate
acestea, nu era el cel mai drgu dintre oameni?
- - Manualul sau se numete Vademecumul unui agent de influen. El
glumete: Quo vadis? Mecum, biete, mecuid i v face semn cu degetul.
Bineneles, noi vadm toi secum, cum e i normal.
P itman fusese ntotdeauna sensibil Ia emoiile generoase ale apoteozei,
dei latina hii lsa de dorit
- i acest Vademecum... ?
- C red c n-ar fi crima mai mare... (Pitman, pe jumtate perfid, pe jum
tate candid, se sprijinea pe propriile sale slbiciuni, ca un mare negociator
ce era)... dect s v dezvlui c... uitafrv, privind aceast himer cu trei
capete, mi-am dat seama c seamn extraordinar cu noi. Doctrina noastr
esteunic, ns se prezint sub o form tripl. Esenialul, dup cum v-am
spus deja, este c nimic din tot ceea ce facem nu poate fi ntreprins n mod -
direct Ai vzut acest clopot ca s sune, nu trebuie lovit cu pumnul, ci tras
cu ajutorul unei frnghii. Frnghia noastr, Aleksandr Dmitrid, este lung,
foarte lung, iar fir ea noi nu am fi nimic, aa cum un om care r ncerca
s foc s sune acest clopot lovdndul&ar face dect s se rneasc la degete.
- Doctrina voastr nu poate ine de o sfoar.
P itman ghicea c Aleksandr recurgea la iretenie pentru a-1face s vor
beasc; Aleksandr ghicea c P itman ghidse. Mai ghicea i c P itman vroia
sri trezeasc curiozitatea i c pentru aceasta avea nevoie sa-1iniieze, cd
puin pn ntr-un anumit punct P e de alt parte, P itman ghicea c'Alek-.
sandr dorea s afle mult i sa promit'puin, dar nici unul dintre ei nu era'
incomodat de acest joc.
. -tfu, recunoscu P itman, nu de o sfoar.
Era nc foarte tnr, lucru de care Aleksandr nud ddea seama pen
tru d, trdzed de ani era deja o vrst venerabil. Nu i pentru Pitman, care
simea, aa cum spusese, zoirii und aventuri grandioase. Avea ndoieli asu-
pra capacitilor lui Aleksandr P sar, dar nu i asupra proprid sale credine.
Desigur, ta cursyl acestei prime iniieri se ferise s depeasc limita per- .
mis, dar, de vreme ce era permis, de ce s no ating? Nu stpnul su,
omuknunte, ar fi fost cel care s i-o reproeze.
- Doctrina noastr, aa cum este expus n Vademecum, const In trei -
arhetipuri, dei cuvntul arhetip nuface parte din vocabularul nostru.
spunem n trei articulaii, m trei imagini. Aceste imagini-unt n aceiai timp
att de secrete nct nu ar trebui s vi le dezvlui i att de preioase nct
nu m pot mpiedica so ac>lnduda tuturor diferenelor dintre noi, noi doi
194 VLADIMIR VOLKOFF
avem rdcini comune: Rusia, credina noastr politic.. tim amndoi c
Rusia roie este aceea care va salva lumea. i mai este un lucru: acest fapt
ct se poate de simplu c n aceast dupamiaz stm amndoi, mpreun
s privimacelai peisaj, s resimim aoeeai admiraie i aceeai nstrinare
de ar Neam mbarcat pe acelai vapor. lucrul acesta era prevzut din-
totdeauna.
Rtman era exaltat, i tia c era bine s fie (pn la un anumit punct), iar
Ateksandr, dei tnr, tia c Pitman n-ar mai fi fost exaltat dac n-ar fi vrut
n privina vaporului, era adevrat n aed loc, ntre cer i pmnt, pe o pa
sarel nalt agat (te o nav, 9e simea ca pe arca ezoterica ha Noe. Alek
sandr tcea, tiind c, dac punea ntrebri, Rtman ar fi avut ocazia de a
refuza si rspund; Pitman nelegea c aceast tcere nu se datora indi
ferenei, d ireteniei, i decisese s hrneasc aceast videnie bob cu bob.
- A putea s v mai spun cte oeva despre aceste trei arhetipuri, dar
apoi va-trebui-sunt sigur c un om att de generos ca dumneavoastr m
va nelege-va trebui srai dai cuvntul, s ncheiem un acord- Astzi
ar fi o zi foarte convenabil pentru a o face.
Fr s vrea, Aleksandr cut cu privirea sudul, SainteGenevieve, mor
mntul, sicriul, corpul acela.
- C ele trei arhetipuri sunt.. ncepu Pitman.
C eea ce era pe cale s spun i se prea att de frumos i de plin de sem
nificaii, nct i tichise ochii pe jumtate i se opri o secund, de data a-
' ceasta nu din calcul, d din respect i dintr-un fel de senzualitate.
- ...Prghia, Triunghiul i Srma.
Aleksandr fu uimit Aceste imagini i se preau ct se poate de banale.
- O s dezvolt puin subiectul, ase Pitman, tulburat (te propria sa evan
ghelie
P orumbeii zburau jos de tot Sena pustie reflecta norii n trecere. Go-
doabde din captul pieei se pregteau de culcare.
- C ea dinti imagine este Prghia. C u ct distana este mai mare n
tre pumlul desprini cd de aplicaie, cu at& se poate ridica o greutate mai
mare, la aceeai for depus Trebuie s reinei c'distana este esenial
pentru pighie, ix este important ca aceasta s creasc, i s nu se mic
oreze niciodat. De aid rezult c n domeniul influena nu trebuie nido-
dat s acionm noi nine, dprintr-un intermediar sau, de preferin, priit
tr-un lan de intermediari. O sa v dau un exemplu istoric, pentru c mrii
oameni din trecut au intuit uneori metodele nostre, dei nu le-au reunit nici-
odat ntr-o doctrin FiBp Macedoneanul dorete s ocupe Atena Va folosi
Dezinformarea, arm de rzboi 195
d propaganda alba: Voi, atenienii, vei fi mai fer idi dac v vei lsa con
dui de mine? Nu: se mulumete s infiltreze palidul pacifist al ho Eubul,
i AenaB cade la picioare ca un fruct copt Acest partid a fost prghia lui
Filip. De altfel, folosirea pacifitilor a devenit o metod clasic, o vei afla dac
vei urmaairsurile noastre: atund ctod se dor ete acser ar ea und r i, *
cr eeaz un par tid al pid, car e este ficut popular , i ud altul r iUr ioic car e
se discr editeaz sin ^ , cad puim oameni r aionali pot dor i r zboiul -
- C nd eram mic, muli prini francezi refuzau s le dea bieeilor lor
jucrii rzboinice. Bieii copii au crescut fr soldeii de plumb, & putile
Evrika.
- Propaganda pacifist din Frana era o operaiune de influen condus
de ctre Hitier care, n Germania, ntreinea cultul armatei. Rezultat nfrn
gerea ruinoas dinl939.. . i
- Iar noi suntem pe cale de a face acelai lucru,la o scar mai mare, cu
apelul de la Stockholm?
Pitman i sufl n pumni pentru a se nclzi
-Ai vzut afiul reprezentnd o mam inndu-i fiul n brae, cu sloga
nul: S luptm pentru pace?
-Desigur.
- E o idee a Departamentului nostru n Uniunea Sovietic, pentru a sus
ine aceeai chemare, avemun afi cu acelai slogan, dar tii dumneavoas
tr ce reprezint? Un soldat d Armatd Roii cu o mitralier n mn.
- Afiul reprezint prghia?
-Nu! Prghia este naivd care privete afiul i i nsuetemestjul; de
exemplu, ziaristul de bun credin care, creznd n virtuile padi, nu se
jxte mpiedica s cread ta sinceritatea oricui o proslvete. tii c ptt-
tem foar te bine s str fgmun lucr u i s facem contrar iul: dac str igtul este
destul de putennc, nu este r emar cat dect el, dac opinia puhficafoatpr e-
gtittamod cor espunztor , iar fapta nu mai este bgat In seam De aceea
presa este prghia ideal, i la fdvor-fi n curnd i celelalte mass-media.
O dat fcut pregtirea, nid mcar nu mai este nevoie de dirijarea
informaiei: aceasta este lsat s rezoneze. De exemplu: v-ai hotrt s
semnai teroarea tatr-o anumit populaie. Provocai un ect terorist izolat
P resa conservatoare se dezlnuie pentru a condamna acest act Dar, cu
ct l condamn mai tare, cu att fi d mai mult importan, aa c, pn la
urm, ea ajunge s lucreze pentru dumneavoastr.
P n ta acea zi, Aleksandr se crezuse un mare scriitor de perspectiv.
, De altfel, nu doar de perspectiv: scrisese deja poezii, nuvele, dou romane
196
VLADIMIR VOLKOFF
de care era mulumit Dar Pitman l fcea sa descopere dintr-o dat un alt
domeniu, care i se prea cu mult mai tentant C t de srac pare teatrul de
umbre al personajelor imaginare, aunti cnd pot fi puse n scen asasinate
i iubiri adevrate! Cteregat poate fi mai minunat dect acela al sufletelor i
al dorinele'? C e poate fi mai savuros dect s se ia fluierul lui Guilden-
stern poitru ai face s danseze pe Hamlet t danez si?
- In concluzie, ase Aleksandr, cutnd un ton ironic fara al gsi ins,
cntreul din fluier din Hameb era membru al Departamentului dumnea
voastr.
- Doar c ambiiile noastre sunt' mai nobile dect de a deratiza lumea.
Gndii-va ce bine e c noi suntem cei care am descoperit acesta muzic de
fluier, i nu capitalitii. tii, Aleksandr, nu cred c este vorba de o ntm
plare. La urma urmelor, o anume cantitate de determinismi o anume can
titate de P rovidena nu sunt cumva acelai lucru?
- Mi-ai spus c opinia public trebuie pregtit pentru ca asemenea ac
iuni s reueasc. C um o facei, lacovfvoiseiri?
P tman suspin; urma s mai arunce nc din lest
- Prin procedeul informaiei tendenioase. P entru aceasta ne infiltrm
ntr-un ziar respectat de public. Dac ne ferimsal compromitem n mod des
chis, ntreaga pres se va lua dup el i va multiplica la infinit ideile furni
zate de noi. .
- i aceast informaie tendenioas consta n...?
-Aleksandr luase un aer degajat Pitman se prefcu c a czut n capcan.
- Vademecumul d zece reete pentru compunerea informaiilor ten
denioase. Ai vrea s cunoatei aceste zece reete?
-M ar interesa.
- Contra-adevrul neveriticabil, amestecul adevrat-Ms, deformarea ade
vrului, modMcarea contextului, atenuarea ai varianta sa: adevrurile selec
ionate, comentariul accentuat; ilustrarea, generalizarea, prile inegale, pr
ile egale. '
->Ai putea s-mi dai cteva exemple?
| - Voi focerca sa refac expunerea ndrumtorului meu din timpul sta
giului. Presupunei, spunea d, faptul istoric urmtor: Ivanov i gsete so
ia n patul lui Petrov. (Aleksandr se ncorda; nui plceau glumete vulgare.
Bme, francezii nu se puteau lipsi de ele, dar spera s scape de asta cu un rus;
se vede c greise: Rtman avea un zmbet deocheat) V voi arta diferi
tele moduri n care putei trata acest subiect dac, dintr-un anumit motiv po
litic, vrei s-l prezentai ntr-o manier tendenioas.
Dezinformarea, arm de rzboi 197
Primul caz. Nid un martor. Publicul riii tie ce'3-a ntmplat i nu are nici
un mijloc de a se informa. Anunai pur i amplu c Petro veste cel care kt
gsit nevasta n patul lui Ivanov. Este ceea ce numim un contra-adevrne-
veriScabiL
A doua reet. Exist martori. Scriei c Ivanovii nu se neleg prea bine
i admitei c, smbta trecut, Ivanov i-a surprins nevasta cu Petrov, Este
adevrat, adugai dumneavoastr, c, cu o sptmn n urm, Ivanova i
surprinsese soul cu Petrova. Acesta este procedeul amestecului adevrat-
Ms. Desigur, proporiile pot varia. Atunci cnd vor s pun la parfrnt ad
versarul, tipii care se ocup de intoxicare dau pn la 80%de adevar fa de
20%de minciun, pentru c la nivelul lor este important ca un fapt precis s
fie reinut ca adevrat Noi ceilali, dezinformatorii i agentii de influen, ne
jucm cu cantitile i credem, dimpotriv, c un singur fapt adevrat i ve
rificabil ajut s treac multe altele care nu sunt nici adevrate, nici verifi
cabile.
-Aa se face c furitorii imensului clopot la care ne-amuitat de curnd
au turnat puin aur n masa de bronz;
-Exact J
Al treilea truc. Recunoatei c doamna Ivanova se gsea acas la Pe
trov smbta trecut, dar ironizai subiectul patului. Mobilierul, vei spune,
nu are nici o legtur cu afacerea. Mai degrab, Ivanova era pur,i amplu
aezat pe un scaun sau ntr-un fotoliu, iar tot scandalul s-ar dator lui Iva-
nov, care nu pierde nid un prilej de ai bate i calomnia biata soie. Ce vro-
iad s iac ea? S se lase clcat n pidoare de beivanul ei de brbat7A tre-
.buit s se refugieze la Petrov, fiind, dup toate aparenele, nsoita de copii,
cad nimic nu ne permite so acuzm c ta abandonat la ndemna ticlosu
lui. De asemenea, nimic nu ne indic faptul c doamna Petrova n-ar fi asis
tat la ntrevederea IvanovaPetrov, i lucrul acesta este chiar probabil, de
vreme ce scena s-a petrecut n camera pe care Petrovii o ocup n aparta
mentul pe care l mpart cU Ivanovii. Acesta e trucul deformrii adevrului.
Al patrulea artifidu. (Pitman numra pe degete.) Recurgei la modifica
rea contextului. Este exact vei spune, Ivanov i-a gsit nevasta n patul lui
Petrov, dar cine nu-1cunoate pe Petrov? Este un monstru libidinos. N-ar fi
imposibil s fi fost condamnat de paisprezece ori pentru viol. n ziua aceea,
a ntlnit-o pe Ivanova pe hol, s-a repezit asupra ei, a tra&o la el n cas i era
pe punctul de a o agresa cnd, din fericire, ceteanul Ivanov, ntorcndu-se
de la uzina'unde luase dir nou premiul pentru trei mii de piulie nurubate
n dou ore i douzeci i cind de minute, a spart ua, salvndu-i soia ino-,
198 VLADIMIR vbLKOFF
cent de la o soart mai rea dect moartea. Iar dovada, vei striga tare, do
vada este faptul c informaiile iniiale nu conin nid un repro adresai Iva-
novei de ctre Ivanov.
Al cincilea procedeu: afenuarea necai faptul real totr-o mas de alte in
formaii: Petrov, vei spune, este un stahanovist, cntre vestit din muzi
cu i bun juctor de dame, sa nscut fa Njni-Novgorod, a fost artilerist n
timpul rzboiului, ia oferit un canar mamd safe cnd aimplinit 60 de ani, are
amante, printre care i o anume Ivanova, 5 plac crnai cu usturoi, noat
bine pe-spate, tie s prepare colunai siberieni etc.
Mai exist o metod, contrar atenurii: adevrurile selecionate. Ale
gei din inddentul pe care trebuie s-l relatai unele detalii reale, dar incom
plete. De exemplu, vei povesti c Ivanov a intrat laPetrov fr s bat la u,
c hanava a tresrit pentru c este nervoas de obicei, ca Pfebw a prut o
cat de manierele proaste ale lui Ivanov i c, dup ce au schimbat cteva
opinii asupra extremd liberti a moravurilor care consituie una dintre se-
cltelde Vechiului Regim, soii Ivanov sau ntors acas,
A asea metod: comentariul accentuat. Nu modificai cu nimic faptul
istoric, dar introducei* de exemplu,, o critic la adresa apartamentelor
comune, care, dei dispar cu rapiditate, permit nc ntlniri ntre amani
i soi mai dese dect le prevede planul cindnal Pe urm descriei un ora
modem fa care fiecare pereche de turturele are propria sa garsonier fn
care poate gnguri dup voie i insistai asupra tabloului idiKc al soarta de
invidiat care &ateapt acolo pe IvanovL
Al aptelea truc este o alt form a cekri deal aselea: const fn ilustrare,
n care se merge de fa general fa particular a nu invers, ca mai sus. Putei
dezvolta acelai subiect fericirea cuplurilor n noile orae ridicate graiei
efidend binefctoare a regknului Sovietelor, dar ncheiai cu o exclama
ie ca aceasta- C e progres fa de vechile apartamente comune n care se
desfiurai scene deplorabile, precum aceea n care Ivanov kt gsit nevasta
n casa vecinului!
Cea dea opta tactic este generalizarea. De exemplu, din comportarea
Ivahbvei deducei concluzii aspura nerecunotinei, infidelitii, ffasfefailni
femeilor, fr s menionai compBatatea hri Petrov. Sau, dimpotriv, a con
damnai pe PetrovCasanova, seductorul ticlos, i o achitai n aclamai
ile jurailor pe neferidta reprezentant a sexului exploatat n mod ruinos.
Cea dea noua tehnic poart numele de pri megafa V adresai citi
torilor i le cerei s comenteze incidentul, Publicai o scrisoare care o con
damn pe Ivanova, chiar dac ai primit o sut, rzece care o justific, chiar
dac nu leai primit dect pe cie zece. v
Dezinformarea, arm de rzboi 199
n sfrit, cea de-a zecea formul este aceea a prilor egale. i cerei
unui profesor universitar, polemist competent, iubit de public, o aprare a
amanilor pe cincizeci de rnduri, i 3 comandai prostului satului condam
narea acek>rai amani trt peri nd de rnduri, ceea ce demonstreaz im
parialitatea dumneavoastr.
Iat, Aleksandr Dmitrid, aceasta v va da o idee asupra informaidten-
denioase i a exerdiilor pe care le vei face n timpul stagiului, desigur, pe
teme ceva mai serioase.
- Mi se pare, zise Aleksandr, c tiu un ziar franuzesc care procedeaz
exact aa cum spunei Dar... nu mkii vorbit i de Triunghi?
- Nu v sturai nidodat! V nchipuii c o s v dezvlui toat doctrina
noatm aa, pe batantul acesta, doar pentru a v distra?
- Chiar, dac ai vrea, ai putea smi povestii tot naintea nchiderii tur
nurilor?
-Sigur c nu. V-amdat zece reete copilreti n chip de exemplu. Noi
amelaborat sute de procedee pe care le putem aplica mpreun sau sepa
rat,' o ntreaga interpretare a istoriei, o ntreag Weltanschauung a influen
, a spune chiar un fel de cosmogonie...
,- Atund ai putea smi povestii despreTriunghi? Doar despre acesta..
- Bine, dar pe scurt Este vorba tot de 6 aplicaie a prindpiului de baz:
nimic nu se face direct, ntotdeauna trebuie s existe relee, nu se lupt nid
odat pe propriul su teren, nid pe acela al adversaruXri, canturile se reglea
z n alt parte, n alt ar, ntr-un alt context sodal, ntr-un alt domeniu in
telectual dect cd n care se desfoar cu adevrat conflictul Aceast con-
cepie presupune trei partiapani noi, adversarul i un perete, adic un ele
ment care reverbereaz la manevrele noastre. Sa presupunem c doresc s
atac un mare imperiu: no so fac n moddirect, d i voi discredita aliaii, cli
enii, pe toi cei pe care se bazeaz puterea sa mondial. Vei vedea c n
scurt timp nsi exitena rilor subdezvoltate ne va da ocazia exercitrii
unei influene antiamericane deosebit de puternice. S presupunemacum
c ursc o anumit ar: o si fac demonstraii de prietenie i o so descom
pun din interior pn n momentul n care, cu toate structurile putrede, se
va prbui de la sine.
- Cum b putei descompune din interior?
Prin metode care se nva, Aleksandr Dmitrid. Dintru nceput, tre
buie s cunoa^em perfed sodetatea respectiv. D e aceea, metodele pe car e
wn le-am descoper it i inamic notr i le vor descoper i dup noi nu le vor
200 VLADIMIR VOLKOFF
s se compor te ca petele ia ap ntr -un mediu str in. Trebuie s facem
efortul de a cunoate societatea-int mai bine dect o cunosc nii mem
brii si. P entru aceasta posedm tehnici pe care nu o s vi le explic astzi i
pe care le grupm sub numele de intrism.
S presupunem c am hotrt s-mi extind influena asupra unei anu
mite ri. Triunghiul va fi compus din mine, din autoritile acestei ri i din
poporul su. Nu voi considera poporui ca adversar, ci ca perete - punct de
sprijin. mi voi propune trei Obiective: n primul rnd, dezintegrarea grupu
rilor tradiionale de referin care ar putea proteja poporul mpotriva aciunii
mele; n al doilea rnd, discreditarea adversarului, a autoritilor, sprijinin-
du-m pe perete, pe popor; n al treilea rnd, neutralizarea poporului nsui,
n fiecare dintre cele trei momente ale aciunii voi pune n practic tehnici
speciale. P entru a dezintegra grupurile tradiionale, m voi strdui, pe de M
o parte, s le culpabilizez din exterior i-din interior voi lsa s se cread
de ctre restul populaiei i de ctre membrii mai slabi ai acestor grupuri c
ele au ficut mult ru n trecut i continu s l foc; pe de alt parte, fr smi
pun problema contradiciei, voi arta c aceste grupuri sunt inutile, parazi
tare, iluzii i nu realiti. Astfel voi crea o folie ntre copii i prini, ntre an
gajai i patroni, ntre turm i pstor. Agenii mei vor avea o lozinc tripl:
bun credin, dreptate, bun sirii. P lecnd de la aceast poziie de for, ei'
vor ataca autoritatea fcnd-o rspunztoare de toate relele din societatea-
int, att de cele reale, ct i de cele imaginare. O societate cu adevrat au
toritar va folosi mijloacele de represiune care mi vor furniza martiri i mi
vor permite s foc apel la opinia public mondiali O societate liberal se va
prbui nc i mai repede, deoarece, demonstrnd c o pot ataca iar s fiu
pedepsit- acesta este obiectivul principal al terorismului inteligent - voi
ajunge la cea de-a treia etap a acfktnii mele. n trecere, voi face putin pro
pagand de proiecie, adic 3 voi acuza pe adversar de utilizarea metodelor
la care intenionez s recurg eu nsumi: astfel, voi aprea n legitim aprare.
Nu uitai, Aleksandr, spre deosebire de revoluiile din trecut, revoluiile mo
derne se foc mpotriva una majoriti i nu mpotriva unei minoriti. Ori
aceast majoritate intr n stpnirea noastr n momentul n care am adu&o
la paralizie generalizat. La acest efect se poate ajunge pe diverse ci. Une
ori este posibil ca majoritatea s fie transformat ntr-o imens societate spor
tiv: ridicai piciorul drept, ei l ridic; ridicai stngul, l ridic; ridicati-le pe
amndou, i se trezesc pe spate. Alteori, dimpotriv, populaia trebuie m
prit n milioane de indivizi, fiecare cetean gsindu-se singur n faa ca
pului Gorgonei pe care i-1artam, simindu-se dezarmat i gata s capituleze. -
Dezinformarea, arm de rzboi 201
Aceast panica tcut se creeaz prin ntreinerea legendei superioritii ina
micului, prin cteva acte teroriste, prin aceast fascinaie pe care o exercit
npr ca asupra broatei. Uneori se adaug un ntreg arsenal pseudo-natu-
ral cu profeii i viziuni demne de Rasputin. n orice caz, atund cnd vorbim
de mobilizarea maselor nu avem, de fapt, dect un singur scop: imobili
zarea acestora. Atund cnd am reuit, peretele fiind fixat pe locul su,'ad
versarul real ne cade n mnca o piatra desprins dintr-un zid. -
Iat, pe scurt, teoria Triunghiului.
- O mai avei, zise Aleksandr, i pe'aceea a Srmei.
De data aceasta Pitman ezit cu adevrat Fcu civa pai ntr-o parte
i n alta. Ghidul i privea ceasul Dup ce i digeraser pe barbari, autoca
rele se ndeprtau n direcia Operei. .Lumina i schimba culoarea diminu
nd n intensitate^Nu mai era alb, nc hu devenise auriei s-ar fi spus c
ajungea pe marele cuirasat Notre-Dame trecnd prin nu se tie. ce vitraliu
colorat imperceptibil
Cele trei prindpii din Vademecum, expuse fr tehnicile de aplicare, nu
consituiau, desigur, o iniiere complet, ci de-abia un embrion al acesteia.
Important era c embrionul exista Aleksandr Psar, dei cetean sovietic,
provenea dintr-o familie revolutionar/fusee .educat n Frana i putea n
treine cu inamicul legturi ascunse care s nu fi fost descoperite la anchet,
ntr-o zi, doctrina influenei va fi cunoscut n lumea ntreag, dar, deocam
dat, era vorba de inui dintre cele mai mari secrete ale regimului. C dea
n ntregime n responsabilitatea lui Iacov Moiseid Pitman de a dezvlui
acest ultim articol cu risculunei trdrisau de a-1disimula cu riscul unei
eschivri cel mai probabil definitive.
- Auzii, spuse el apropiindu-se din nou de Aleksandr, chiar c hu pOt
dect s deschid subiectul Imaginea Srmei vine de la faptul c, pentru a
o rupe* trebuie s o rsuceti n dou sensuri opuse. Aid ne apropiem chiar
de fundamentele artei noastre, i nu folosesc aiurea acest cuvnt Agentul
de influen este opusul unui propagandist sau mai degrab este propagan
distul absolut cel care face propagand n stare pur, niciodat pentru, n-'
totdeauna contra, fr vreun alt scop dect de a face ca totul s se mite, s
se dezlipeasc, s se deznoade, s se desfac, s se descuie. IJac vei con
tinua s v interesai de ceea ce facem, v voi mprumuta o carte de-a
gnditorului chinez Sun' care a trit acum douzed i cind de secole.
Era un Clausewitz al epocii sale. Printre alte lucruri admirabile, el le spune
pe acestea care urmeaz; Sun Ie aplica dispunerii trupelor n -faainami
cului, dar. cuvintele sale ni se potrivesc perfect i noua Ideea esenial este
202 VLADIMIR VOLKOFF
de a nu prezenta o form care s poat 6 definit n mod clar. n acest caz,
vei jfi scutii de indiscreiile spionilor celor mai eSaeni, i nid chiar minile
cek mai istee nu vor putea pune h punct un plan impotrivavoastri'De
exemplu,, agentul de influen sovietic nu se va da niciodat drept comu
nist i la stnga, i la dreapt va tia sistematic in ordinea existent. Este
tot ceea ce trebuie s fac, i, n acest rol, se bucur de o imunitate total.
Nici o lege, Aleksandr Dmitrid, vreau s spun nid o lege ocddental, nu-mi
interzice s deteriorez sodetatea n care triesc. E de ajuns s joc pe rou
i negru, pe par i impar.
' Aleksandr privea soarele care se ndrepta spre apus asemenea unui va
por care se ntoarce n port
- ntr-o zi, spuse el, cnd eram mic, tatl meu m-a dus la serbarea cm
peneasc. Ne-am oprit n faa und loterii: o roat imens decupat in sec
toare roni albastre. P uteam miza pe o culoare sau pe alta i ctigam un
pete ntr-un acvariu. mi doream mult petele i tatl meu a gsit prin bu
zunare bani pentru dou pariuri: Tu iei roul i eu albastrul. Aa suntem
siguri ca vom' ctiga* P etele costa mai puin dect ode dou mize, pro
babil mai puin chiar dect una. C u toate acestea, mam ntrebat dac ma
nevra noastr era cinstit. Dar i-am zis tatlui meu: Aa facem. El a
ctigat petele i mi l-a dat mie. Am fost foarte mulumit
P itman ls s se scuig un lung moment de tcere. Aleksandr nu ad
uga nimic. Atund se.hotr:
- Trebuie s iau fabula asta ca pe un rspuns?
Tnrul schi un surs trist . '
- Da, dar cu o condiie. Va voi sluji cu fidelitate, fr s-mi msor efor
turile, fr s-mi protejez viaa, vreme de treized de ani. Dar nainte de a
mplini dndzed, m vei lsa s m ntorc,, aa ciim doresc, aa cum mi-a
cerut tatl meu. '
- Avei cuvntul meu de ofier i bolevic, spuse P itman, ntinzndu-i
mna
- Inchiiiiideeeeem, zise ghidul meridional cscnd.
Dup ce n sfrit recrutatul i cel care l-a angajat sau desprit la baza
-scrii n spiral, P itman se repezi din nou la telefon:
- Mohamed Mohamedovid, am ctigat
La rndul su, Aleksandr se ntoarse n camera pe care o mprise na
inte cu tatl su i ncepu s plng. din cauza morii bietului marinar b
trn, dar nc i mai mult din cauza pierderii propria inocene. Tocmai fl
citise pe Goedie i tia cum nu se pate;-nai bine ce ficuse acolo:su}pe fron
tonul catedralei. Este deja malefic faptul de ai priva pe oameni de libertatea
Dezi nf or mar ea, ar m de r zboi 203
lor de aciune, dar el'intea nc i mai departe: s se substituie celui care,
n fiecare dintre noi, spune: Eu alegi ntins n ntuneric pe patul su cu
arcuri rupte, cu privirea fixat pe trapezul, violet proiectat de fereastr pe ta
van, el murmur, cu grandilocvena specific vrstei: .
-Voi fi incubus-ul presei franceze. ' !v_
Mai trziu (ih 1981), Pitman pune la cale o operaiune de deanformare
n care rpM principal va jucat de Psar, i ofer o interpretare personal a
scandalului Soljenin.
De la nfrngerea, care poate fi considerat definitiv, a ceea ce numim
cu un termen vag dar comod fascism, i care ar fi caracterizat mai bine de
sintagma socialism naionalist (National Sozialismus), pe planmondial au
rmas s se nfrunte dou fore: una, energic; constructiv, -agresiv, nsu
fleit de o mare credin n ea nsi: mandsm-leninismul cealalt, apatic,
conservatoare, pacifist, lipsit de orice ideal, de orice inspiraie: capitalis
mul P resupunnd c nu se va aduce nici o modificare acestui echilibru sau
mai degrab dezechilibru de fore, este deja posibil s se parieze pe victo
ria mandsm-leninismului, fie c va triumfa prin el nsui, fie c socialismul
ne-naionalist va interpretapentru el rolul jucat de calul troian pentru greci.
C u toate acestea, nu ar trebui s ne lsm legnai de Un optimism exa
gerat Dac lum ca exemplu o ar occidental, Frana, se pare c, dimpo
triv, efervescena intelectual care1i-a fcut apariia aici ar putea duce la
crearea, unei a treia micri ideologice, ale crei anse de succes sunt deo
camdat imprevizibile. Aprut ntr-o anumit naiune, o asemenea micare
s-r putea exine rapid, graie mijloacelor de comunicare, n ntregul Occi
dent iar atunci ne vom gsi n faa necesitii de a declana un conflict des
chis, n loc de ne mulumi s ateptm putrezirea adversarului i moartea
przii.
S fim realiti: nu numai ca o asemenea micare rmne posibil, dar,
cum regulile dialecticii sunt acelea pe care le cunoatem, prezena ei ar de
ranja serios realizarea proiectelor noastre. Nu tim dac aceast micare va fi
fondat pe valori revoluionare sau progresiste, religioase sau umanitare, dacji
va veni din adncul poporului sau de la elite, dac va avea anse serioase de
a ne pune n dificultate, dac va fi urmat de unele naiuni care beneficiaz
deja de o structur comunist - dar putem face calcule raionale n privin-.
a apariiei unor manifestri de acest fel. Din aceast perspectiv, tendina
actual din Marea Britanie, Germania Federal, Australia, Suedia, i mai ales
204 VLADIMIR VOLKOFF
din Statele Unite nu este contrazis n nid un fel de aceea care pare s fi fost
ctigtoare la ultimele alegeri din Frana: trebuie doar s ne amintim c
francezii au particularitatea de-a trimite. n opoziie faciunea pe care o sim
patizeaz mai mult, pentru c temperamentul lor respinge orice fel de au
toritate. .
n cazul n care capitalismul pur i simplu nu reuete s-i regseasc
vigoarea, putem considera drept probabil crearea unui al Treilea Partid
mondial, care va frteoretic la fel de ostil faa de capitalismul burghez i de
comunismul proletar, dar, n msura n care nu va avea libertatea de a se
constitui dect n rile capitaliste, putem prevedea c va fi deosebit de sen
sibil la ameninrile comunismului, care va rmne singurul capabil s-l dis
trugi Bucurndu-se de o vitalitate mai mare dect capitalismul, acest al Trei
lea Partid va putea, cel puin pentru ctva vreme, s mpiedice marul nos
tru ctre un viitor luminos. . ,
Distrugerea violent a acestui grup o dat format va pune numeroase
probleme i nu ar fi total compatibil cu spiritul n care &au obinuit s aci
oneze organele de securitate a statului sovietic. n schimb, infiltrarea sa nu
s-ar putea dovedi n nid uh fel jenanta pentru ara noastri i ar face din a-
ceasta armata ndreptat mpotriva noastr unul dintre instrumentele cele
mai utile. Flitem, ded, deduce din acest procedeu c, n cazul n care uh
asemenea partid ar ntrzia s se formeze, ar fi n spiritul straegid corecte
si furnizam catalizatorii necesari, penlru a adunata jurul und baze sigure
toate dementele susceptibile de a adera la acest gen de activiti C u alte
cuvinte, avemtot interesul de a introduce n Occident un magnet care ne-ar
apartine care ar atrage pifituraideitor noi i a susintorior acestora. n
mod evident, Directoratul este mai potrivit dect orice alt organism pentru
a conduce o asemenea aciune.
S amintimc alte operaiuni de acest gen, dea la o scar mai mici au
fost deja efectuate cu succes: reeaua Trust nea permis nu doar s drenm
o fraciune considerabil a emigranilor albi, dis finanm multe dintre
operaiunile noastre pe cheltuiala Statelor Unite carecredeau c sprijin un
grup contrarevoluionar, iar partidul Tinerii Rui, condus de unul dintre a-
genii notri de penetrare, a permis fragmentarea emigraiei n generaii
ostile, ca i absorbirea i sterilizarea tuturor talentelor care ar fi putut fi atra
se de fascismul propriu-zis.
Dar situaia internaional a evoluat mult n special emigraia rusi to
tal izolat n anii douzeci i treized, joac acum un rol important pe plan
mondial: reprezentanii si, chiar i cei lipsii de orice calificare,-sunt primii'
Dezinformarea, arm de rzboi 205
de efii de stat, declaraiile lor sunt publicate n pres, pot fi vzui la televi
zor, impresionnd opinia publici Ceea ce intenionmn cadrul operaiunii
Semn dur este s ne folosimde aceast ptrundere a dizidenilor notri n
lumea occidental pentru a ptrunde i noi, la rndul nostru. Dac dorim,
acest al Treilea Partid a crui creare ne pare inevitabil ar putea fi fcut
se cristalizeze n jurul acestor dizideni, deoarece ei sunt aprioric de partea
opiniilor liberale.
Consultat asupra deciziei ce trebuia luat tn privina lui AI. Soljenin,
Directoratul a recomandat o simpl expulzare, n sperana de a vedea for-
mndu-se n jurul hu o magm de extrema dreapt constituit nu att din
emigrani, ct din occidentali; de fapt, concentrarea adversarului ntr-un spa
iu bine definit amelioreaz condiiile de tir, att psihologic ct i material
(vezi Vademecumul agentului de Muena, pg. 47: Fiecarelovitur data tre
buie s plaseze bila roie i cea alb a adversarului ntr-o poziie care s ne
permit s facem un mu carambol). Aceast operaiune nu a dat rezultatele
scontate deoarece subiectul i-anemulumit imediat chiar i pe occidentalii
care l priveau cu bunvdni iar, cum noi am omis s infiltramn anturajul
su un manipulator, Soljenin a devenit victima propriei sale intransigene.
n schimb, pe teritoriul Uniunii Sovietice, atund cnd subiecii rmn
n manile noastre, operaiunile de acest gen se desfoar cu succes graie
colaborrii cu al Doilea Directorat principal (vezi referirile din anex).
Cu alte cuvinte, secretul reuitei unui plan precum Semnul dur const
ntr-o manipular e bine calculat a catalizatorului de ctre agentul de influ
eni atund cnd, ca n exemplul deja menionat al Tinerilor Rui, executa
rea nu este ncredinat direct agentului de influen supravegheat de un
agent de legturi Totui, n cazul discutat mamis, aceast soluie simpli
ficat nu era recomandabil din urmtoarele lurove:
- catalizatorul nu va putea evita s trezeasc bnuielile organdor ad
verse, iar povestea sa, dac are una, va fi demontat bucat cu bucat; cea
mai mic greeal va fi descoperit i operaiunea va deveni imposibil;
- dezinformarea i influena nu pot fi practicate, se tie, dect prin inter
mediul unor rdee ale cror inocen i ndeprtare crescnd fa de surs
le permit furnizeze informaii false credibile.
Ni se pare, ded, esenial ca subiectul s fie ales drept catalizator, dar
fiind in acelai timp dublat de un bun agent de influen (...)
Vladimir Volkoff Le Montage
\ (J ulliard/ LAge dhomme, 1982)
206
t VLADIMIR VOLKOFF
n sfrit, Alexandre Zinoviev o/era, m Homo Sovieticus, o imagine n
fricotoare a dezinformrii vzute ca aboal contagioas de care ar suferi
cei mai muli dintre cetenii sovietid i pe care acetia o export att volun
tar, ct i fr s-o doreasc. Cum s nu citm n aceast privin marea idee
a lui Soljenin: singurul remediu, singura speran, este s nu se mai mint ?
Pentru Alexandre Zinoviev, Occidentul nu este doar dezinformat el n- .
cearc o satisfacie morbid dea ti astfel.
UN ROMAN POLITIC '
n'prezent simt dorina de-a scrie un roman. De ce:iiu? Toi emigranii.
sovietid scriu. De ce a fi eu mai prost dect ei? Ded, un roman. Unde este
vorba de dragoste, n sensul dinti al cuvntului. Dar de o dragoste deose
bit, ntre Uniunea Sovietic (Moscova, pentru fi mai scurt) i Ocddent
Ce fel de dragoste ar putea fi asta? - v vei ntreba: indignai - dac... Exact
acest dac arat c dragostea aceasta este chiar autentica O dragoste dus |
pn n mormnt, s-ar putea spune. Dac ai dtit niotourile.care preced a-
cest text, ar trebui s tii despre ce este vorba. Dac le-ai srit, dtii-le ne
greit Nu v va luaUect un minut i1vei face provizii de nelepdune pen
tru tot restul vieii.
Dragostea dintre eroii mei riu estedoair autentic, ci i actual: este o
dragoste homosexuali. i Moscova este' partenerul activ. Cerei-i oricrui
cetean sovietic s v spun ce face Moscova cu Ocddentul i vei primi un
rspuns care v va confirma spusele mele. Locuitorii rilor ocddentale v
vor povesti acelai lucru^J bnai c n termeni md deceni Numai modul
nostru de a privi aceast legtura este radical diferit Ocddentul crede c
este sntoas i obine de la ea o satisfacie vohiptuoasi C t despre noi,'.
ncercm un sentiment de ruine i de dezgust Nu fa de noi nine, se n
elege, a fa de Ocddent
O M R T UR IE A UT E NT ICA
Cunosc pe cineva care a lucrat vreme de vreo zece ani caspion ritr-o ar
occidentali De curnd a fost descoperit de altfel cu totul i cu totul din n
tmplare: ntr-un moment de beie, i declarase prietenului de pahar (un zia
rist din partea locului) c era n stare sprganizeze o-manifestaie de pro
test pe orice tem dat dinainte. Inddentul a Scut valuri i tipul a fost expulzat
Dezinf ormarea, arm de rzboi 207
Toate acestea sau produs lent a fr tragere de inima: ara n chestiune avea
interesul de a menine relaii amicale cu Moscova. O dat intere acas, el a
povestit (n stare de ebrietate, se nelege de la sine) ca toi aceti avortoni
(se referea la stngist occidentali, pacifiti, partizanii neutralitii i intelec
tuali) meritau s fie... i a folost exact cuvintele pe care nu am ndrznit s
le reproduc mai sus. '
Naivitatea occidentalilor nu nceteaz s uimeasc personajul lui A "
Zinoviev: .
MICILE BUCURII '
Tocmai s-a anunat c unul dintre angajaii ambasadei sovietice era agent
KGB. tirea a trezit vreme de o zi ntreag o ilaritate general la Pensiune: .
v dai seama, un agent, unul singur! Oare estevreoambasadsovieticn
care un singur angajat s nu fie agent KGB?
CONVERSA IE CU UN FOST SPION ,
- De ce ai lucrat n Germania de Veti* Suntei rus. Spionii est-germani
nu mai sunt de ajuns?
- Ba da Dar fi foloseam mai ales pentru a atrage atenia Lucrurile im
portante le fceam noi nine.
-C iudat C redeam c... .
- Ideea pe care vo facei despre activitatea spionilor notri n Vest nu
are nimic de-a face cu realitatea
-Bine, dar tot trebuie s fie ceva asemntor.
- Desigur, n ce^ ce privete detaliile. Dar n chestiunile de fond, re-s
pet i inst, nu este nimic de fehil acesta Am lucrat mai mult de zece ani n
Germania de Vest "
- Unde ai foti*
- La M... Un orel tii.ci ageni aveam acolo? Mai mult de zece, i.
asta doar n grupul meu. i cine tie, poate mai erau i altele. Mai adugai
i cel puin douzeci de persoane care ne fceau servicii.
- U n comar ! Pentr u u n a s e m e n e a or el, o r eea d e spionaj att d e mar e
t r e b u i e s c o s t e o aver e!
- Cinev-a spus c era scump? Giivernul nostru n-a avut nimic de dat Iot
eram eu toii la firme i ntreprinderi germane i eram pltii excelent Ger-
208 VLADIMIR VOLKOFF
mania era cea care ne ntreinea n plus, muli dintre noi i donau o parte
din salarii guvernului De exemplu, unul dintre agenii notrii era profesor
la universitate. P rimea and mn de mrci pe lun Dup ce pltea impozitele,
asigurrile i chiria n mai rmneau dou miidnd sute, aa c putea dona
o mie Un ah agent fusese chiar cooptat ia conducerea uneimari firme i
dona lunar cte trei mii de mrd.
- i aceste douzed de persoane care v fceau servicii, cine erau? Vo
luntari? Erau obligate s va qute?
- D epinde. n par te voluntar e, in par te obligate, In par te chiar lir s o
tie.
- Si cum ai ajuns acolo?
- nsoeam un grup de savani la un congres i, cum se spune, am ales
libertatea
-Dar nemii nu sunt totui idioi Trebuie s fi ghicit dne erai .
- N-amascuns nimic. Ai dtit crile noastre, ai vzut toate filmele noas
tre i credei cu naivitate c apartenena la KGB trebuie ascuns. Adevrul
este exact contrariul n Vest sunt preferai oamenii angajai ia de cei ino
ceni Inocenii nu sunt crezui Imaginai-v c facei parte din contraspi
onajul lor. Eu sosesc i spun c sunt ofier KGB, c vreau s rmn aid, c
sunt gata s povestesc tot ce tiu. C e vei face? S verificai? Perfect, daii
btaie! Toate informaiile mele vor fi autentice i valoroase. M vei bnui
i vei ncepe s m filai? Nu v jenai! C e vei obine cu asta? n tot timpul
sgurului meu la M_, nemii tiau perfect c eram n misiune, dar credeau
c e mai avantajos s atb un spion ca mine dect un tip pe care ar fi trebuit
s4 dibuiasc. n plus, din cnd n cnd le fceamunele servicii, iar d inclu
deau ochii asupra nucilor mele afaceri. i ei sunt oameni ca toat lumea, au
nevoie s le arate superiorilor c fac treab bun.
- Dar de ce v-ai ntors? Ai avut vreun eec?
-Nu, eecurile sunt practic excluse. M-amntorsTa Moscova pentru a
m odihni, pentru a-mi vedea familia Acolo a aprut un tip care dorea s
triasc n Vest i care sa folosit de aceast situaie pentru a progresa n
carier. Avnd pile serioase, a fost trimis n locul meu. C a pretext a fost fo
losit un mic scandal pe care l-amprovocat aid dup ce am but prea mult
-i tipul sta va luat loctd?
- Sigur c nu. Trebuie s cunoti tehnica M-amntors n Germania Sub
un pretext oarecare am fost concediat de l firma la care lucram. Ammers
mai nti n Anglia apoi la Moscova P ur i simplu, postul meu a fost trans
ferat n oraul n care succesorul meu reuise s se implanteze. n Ocddent
acest gen de lucruri nu pune probleme.
Dezi nformarea, arm de rzboi 209
-Y-ai temut s fii demascat?
- - n zde noastre, denunul este o aciune poMe de un tipspedaL Dac
ei mar fi ales s fiu un spion demascat ar fi trebuit s execut o pedeapsa.
tii, nchisorile deacolo seamn miilt cu casele de odihn de pe la noi.
poi mar fi schimbat cu un spion de-al lor sau mi-ar fi propus s lucrez pen
tru ei i m-ar fi eliberat Sa dus vremea spionilor romantici.
- i unde intervine conspiraia n toat treaba asta?
- Poi sa strig? oriunde ta Europa c ^sj an sovietic. Poi puita o pan
cart pe care sa scrie: Sunt spion sovietic*. Oamenn vor rde i poate se va
vorbi despre tine ta ziare. Nu ta cefe serioase, desigur, d ta foile de scandal.
i aa mai departel E s t e chi ar jignitor .
- kitund nseamn c nu e nid un risc? Nid o dificultate? E simplu ca
hun ana, asta vrei s spunei?
- Riscul exist, la M i greutile, dar ele sunt de alt ordin. TVebuie s
le fi ndurat pe propria ta pide pentru a ti despre ce e vorba.
-n gener al, merit s...?
-t-occum! Dac apare cea mai mic ans, trebuie s spui da, oricare
ar fi conditiile! Mai bine s crapi acolo dect s mucezeti aid.
CE NT R UL
' C rearea Centrului a fost anunata n pres. Cu aceast ocazie, Profeso
rul a fost numit membru al Academiei de tiine a URSS (ex-membru, se
nelege), dei n-a fost nidodat profesor cu adevrat La fel i Doamna.
Bineneles, att unul ct i cellalt sau ferit sa dezmint. Nu am primit nid
o propunere de a lucra n acest centru. Nid mcar o invitaie la inaugurarea
sblemniEhtuaastul, ta schimb, a primit una Privete pe toat lumea de sus.
Este mulumit: c n-amfost cooptat i nud ascunde satisfacia Spune ca e
bine c siW sociolog de profesie, cci aceast aiacere a fost privit att de
prost la Moscova, nct el. Entuziastul, se descurc n sodologie mai bine
dect toi sociologii sovietid la un loc (acestea sunt propriile sate cuvinte).
La P ensiune se poart discuii aprinse despre problema Centrului.
- E s t e u n c a d o u pe ntr u KGB.
- Ba nu, este chiar dimpotriv.
- Cor ect, e un cadou al KGB-ului.
- S l s m sofistica!
- M ai de gr ab ar fi o r ganizat u n c en t r u sp ec i a l numit M odul d e via
sovietic. S a r fi or ganizat acolo viaa ca n UR S S A cces ul s a r fi fcut pe baza
bonur il or d e sejur . A r fi avut un s u c c e s n e bu n.
210
VLADIMIR VOLKOFF
- M ndoiesc. Ocddentalii n-au nevoie de asta pentru a se duce acolo.
P ot s mearg cnd vor i nu e att de departe.
- Depinde de ce li se arat. Iar ei triesc n condiii speciale, n timp ce
n acel centru ar tri ca nite sovietici de rnd.
- Nu cred c aa ceva ar avea succes. P entru a simi cu adevrat modul
de via sovietic, un an nu este de ajuns. P oate zece n plus, vizitatorii aces
tui centru ar trai cu sperana de a-1prsi n curnd, pe cnd adevratul mo
del de via sovietic exclude orice speran de a iei. i ce vei face cu edu
caia copiilor, cu carierele etc.?
- La ce-ar folosi un centru special, cnd ar fi mult mai corect s de
scriem viaa n Uniunea Sovietic...
- C eea ce este corect nu reprezint, niciodat soluia cea mai ampli i
nu acest fel de descriere ne va aduce bani, pe cnd un asemenea centru
ne-ar aduce sume mari.
- n cazul acesta, dac ne lum dup legile business-ului, trebuie si p
clim P entru ca un astfel de centru sa aduc bani, trebuie ca oamenilor s
le plac s triasc n el n condiii de teroare. Altfel spus, oroarea trebuie
s fie decorativi
- C orect Este ceea ce vroiam s spun. Oamenii nu vor trai n Uniunea
Sovietici d de parc ar fi n Uniunea Sovietici
- i acest centru nu va studia Uniunea Sovietici d ceea ce vom spune
noi c este Uniunea Sovietici
Ocddentul Sind complicele propriei sale dezinformri cei care ncearc
s spun adevrul nu se pot face auzii.
- Ce-i de fart? Spuse scriitorul
- Denunai, zisei, dar n mod corect i inteligent Ai trait n Rusia vreme
de aized de ani Ai partidpat la colectivizare, la rzboi, pe urm la lupta m
potriva staMsmului... Vorbii despre toate acestea, dar cu sinceritate i ones
titate.
- Nu m vor publica, spuse el. Sau, dac o vor face, voi fi tratat drept
agent sovietic.
- fii bine, atunci minii, zisei.
. - Nu reuesc, suspin-el.
Sovieticii sunt contieni de toate posibilitile pe care Ocddentul le pune
la dispoziia lor, n special n domeniul iafiuenei...
Dezi nf ormarea, ar m de rzboi
211
LA C EL MAI NALT NIVEL
nainte s plec, un tip plasat sus in ierarhie a dorit s discute ai mine.
l voi numi Seaetarul n biroul sau erau agate un portret enorm al lui Brej-
nev, umil mai mic al lui Lenin i altul i mai mic al lui Marx P ortretul lui
Marx prea nelalocul lui. Sar fi zis ca m privea cu un aer sftos, mi ne
legea tnaia i m comptimea. Rspunde da la orice, spunea privirea
hri, orice ar fi, mai bine s trieti tn Vest dect aid, in ara n care mkui
fost aplicate ideile. ncearc s le sugerezi idioilor stora de occidentali
s uite toate prostiile pe care le-am spus. Seaetarul a debitat banalitile
obinuite, mi-a Urat succes, apoi m-a lsat singur cu adjunctul su.
- Oare le ureaz astfel drum bun tuturor?
- Doar n mod excepional.
- C um ar trebui s-i iieleg cuvintele?
-Simplu: ncear c s semeni zzaniaVor bete ntotdeauna n aa fel n
ct s nu flgpnata ifirfing> ar ir aml r tpminr htn A lunei cnd oamenii an
mintea mnfii7| nnr s-i dirijm amin unA rinrim
- Dar adversarul poate profita i el de aceast confuzie!
- i nu ezit so fata. Dar se folosete de ea pentru sine i nu mpotriva
noastr. n fiecare a trebuie s le inculcm occidentalilor ideea c noi sun
tem cei mai tari.
-Aceasta poate trezi frica i spori vigilena!
- Exact Dar, n acelai timp, aceasta i demoralizeaz pe oameni, iar
munca noastr va fi mai uoar. Ajui cu mai multa tragere de inim un ina
mic atotputernic dect un prieten slab. Nu trebuie s ne fie team s exage
rm. Trebuie s facem senzaie Occidentul nu redst n faa senzafiiloru-
perfidale i primitive De exemplu, un student sovietic pe care fl cunoti i
care de altfel nu i-a terminat studiile a spus o dat o chestie absolut incre
dibil: c Uniunea Sovietic urma s se prbueasc n curnd. Este genul
de predicii care se fac nencetat de cnd exist aceast ar i mulj dintre
cei care le-au anunat au fost ei nii distini de acest colos cu picioare de
lut; cu toate acestea, Ocddentul nc nu a nvat lecia n orice caz, pre
zicerea acestui student sovietic a Scut senzaie. Oamenii de-acolo nc nu
i-au revenit Numai att le mai lipsea Asta da tire! Uniunea Sovietic pe
punctul de a-i nceta existena fr ca Occidentul s ridice vreun deget
Chinezii ar fi Scut asta spre binele Ocddentului. Viaa putea ded s conti
nue ca nainte, lejer, fr a fi nevoie de cheltuieli imense pentru aprare, fr
a fi nevoie de limitarea consumului, fr afi nevoie de efectuarea servidu-
lui militar. Acum toat lumea i d seama c ideea studentului era o inepie,
3f2' VLADIMIR VOLKOFF
iar Europa Occidental se teme ca anul care, conform previziunii, ar fi fost
cel al dispariiei URSS, s-nu fie de fapt cel al propriului su declin. C eea ce
dovedete c ideea a funcionat, favoriznd atitudinile pacifiste din Occident
Senzaiile de acest fel:ne.sunt foarte utile. D&acum nainte trebuie s ima
ginm ceva asemntor, s provocm adversarul. ,Chiar-n acest moment,
unul dintre denuntorii notri pregtete o carte senzaional despre ar
mele psihologice i bacteriologice. S o fac! C hiar noi u vom furniza cteva
informaii. nchipuie-i panica pe care o va provoca acolo apariia crii! De
sigur, trebuie ales momenul oportun. .,
- Dar El este la curent7
- i-nc n ce fel! Toate deciziile au fost luate la cel mai nalt nivel. Acor
dm mult importan misiunii tale. Felicitri i succes!
...i atac Occidentul cu mijloacele potrivite:.
Dac vom ctiga urmtorul rzboi, i trebuie s-l ctigm, va trebui
s mulumim agenilor notri i nu tancurilor i focoaselor nucleare. Urm
torul rzboi v fi, nainte de toate, un rzboi al spionilor, iar noi suntem ade-
vr aii soldai i gener ali. -
DESP RE URM TORUL R ZBOI
- La sfritul celui de-al doilea rzboi mondial s-a crezut curmtorul
conflict va fi de natur chimic i c ntreaga omenire va pieri din cauza ga
zelor toxice, spunea Inspiratorul. Dar rzboiul care a urmat nu a fost chimic,
iaf omenirea nu a pierit, ba chiar i- dublat numrul.
Acum se crede c al treilea rzboi mondial va fi atomic i c toat ome
nirea va pieri din cauza bombelor i a radiaiilor. Dar nu va avea loc nid un
rzboi atomic, iar omenirea va rmne intact, ba, dup toate probabilitile,
se va mri nc i mai mult De ce acest rzhd nu va fi atomic? Deoarece nu
avem nid un interes ca s fie astfeL i nu ne putem permite s se ntmple
aa ceva. Vom impune lumii tipul de rzboi care este profitabil pentru noi,
iar adversarii notri vor intra n joc. Acestea nu sunt nici ipoteze, nid deli
rurile unui nebun. Ne-am consacrat toate forele rezolvri acestei probleme,
i n prindpiu avem deja soluia. Nu avem nevoie dect de civa ani pentru
a fi cu adevrat siguri pe noi, i acesta este motivul pentru care' luptm cu
atta nverunare pentru pace.
Urmtorul' rzboi, spunea inspiratorul, va fi n orica caz un rzboi n
tre oameni i iiu doar o lupt a tehnologiilor. Omul va rmne ntotdeauna
Dezi nf or mar ea, ar m de r zboi 213
arma prindpal a rzboiului, pentr u c d este cel care 9 poart.Teatrul prin
cipal al operaiunilor va fi iari Europa Occidental. Aceasta este dorina
noastr; pe o vom impune hunii ntregi lat de ce trebuie s dezmem
brm Europa Occidental cu Orice pre, so neutralizm, so demoralizm i
so dezbinam, lat de ce prezena noastra acolo constituie un scop strategic.
Pasajele cele mai revelatoare dm Homo Sovieticus sunt ce/e m care erod
- agent KGB care a primit ordin s emigreze - este interogat de ofierii ser
viciilor speciale occidentale. '
- Ultima data ai evocat un anume C omitat al Intelectualilor (CI) dirijat
de KGB. C e fel de organizaie este aceasta?
-Este un grupinformai Membrii si nu sunt colaboratori ai KGB-uhii..
Ei lycreaz n alte pri i au profesiuni dintre cele mai variate. P articiparea
la Q nu le aduce nid un ctig suplimentar. Sunt nite entuziati care se sa-
tisfac cu un simpto joc intelectual, avnd impresia c fac parte din sferele
conductoare a c sunt utiH Ei acioneaz n aa fel nct guvernanii s
capete o imagine exact asupratuatid interne i internaionale i se str
duiesc s gseasc mijloacele potrivite pentru a ameliora aceasta situaie.
Organizatorul i Inspiratorul C I era unul dintre prietenii mei...
-i dumneavoastr erai membru iu CI?
-Aveam relaii amicale cu Inspiratorul i cu altjj membri din CL Exami
nam mpreun diferite probleme, dar nu eram membru.
' f -Dece? f ' . - .
- P ur i simplu nu mi s-a ivit ocazia. De altfel, nid n-am cutat-o, ar fi
fost inutil. n plus, eu reprezentam un pund de colectare a informaiei, i
aceasta excludea orice posibilitte de apartenena la CI:
-Adic? - * ' ;
- Membrii C I aveau propria lor reea de informatori selecionai n mod
spedal, graie crora adunau informaiile de care aveau nevoie pentru ac
tivitatea lor intelectual." .
-Vrei s spunei turntori?
Nu, lucrurile sunt complet diferite. P ur i amplu, membrii C I indicau
ntrebrile la eare doreau s obin un rspuns innd cont de regulile so-
dologie aplicate: Informatorii erau selecionai n aa fel nct datele furni
zate de d s fie de ncredere. Atund cnd, de exemphi, lui Brejnev i sa acor-
dat titlul de mareal, am primit un telefon de la Inspirator, care m-a ntrebat
ce prere am. Eu reprezint anumite medii ale societii i opinia mea o re
flect pe a lor. Inspiratorul tie c nu voi juca rolul bunului comunist, d
214 VL ADIMIR VOLKOFF
voi spune efectiv ceea ce aed. tiam c rspunsul nu-mi va atrage nici o pe
deaps, aa c i-am spus c idioii tia (vreau s spun membrii Biroului
politic) au luat-o complet pe ulei. Sau pus i alte ntrebri despre discursu
rile lui Brejnev, despre deciziile C omitetului central, despre dizideni, dar
pentru C omitet acest gen de activiti nu era de prim ordin.
-i ce era primordial?
- Reflecia politic privind problemele de strategie. De exemplu, planul
viznd utilizarea ultimului val de emigrani a fost pus la punct la CI.
- Despre ce era vorba n mod concret?
- Despre transformarea unei emigraii sporadice ntr-una de masa
- R ecur gnd la for ?
- Nu, provocnd o emigraie de mas voluntara. Fcnd n aa fel nct
mii de oameni d doreasc s emigreze.
- n ce scop?
- P entru a debarasa ara de elementele nesntoase. P entru a le priva
de orice baz sodal n URSS. P entru a trimite ageni n Vest P entru a mri
numrul propaganditilor sovietismului. E o form de infiltrare ntr-un corp
advers. Ai arta Ocddentului adevrata fa a opoziiei. A semna zzania
printre dmdeni. A provoca enervarea Vestului. A-i inculca idd false despre
societatea sovietic. A tulbura apele pentru a pescui pe urm. Este foarte
comod din attea puncte de vedere.
- n ce msur a fost realizat acest plan?
- Suta la sut. Am obinut rezultate nesperate. De exemplu, deruta Oc
ddentului n faa fluxului de imigrani sovietid. Deruta serviciilor ocdden
tale de informaii n lupta lor mpotriva activismului sovietic din Vest
- La ce scar era conceput aceast operaiune?
-A m sftuit s fie expulzate n Vest cel puin un milion de persoane, n
spedal evrei. Dar autoritile s-au speriat de acest numr i s-au oprit, ca n- -
totdeauna, la jumtatea drumului.
Dup aceast discuie despre C I, ntrevederea a decurs absolut banal.
- C nd v-ai nceput activitatea n KGB?
- N-am nceput-o nc. Timp de muli ani am lucrat pentru KGB la fel ca
numeroi ahi ceteni sovietici, dar nu am lucrat nc fiidodat la KGB.-Am
acceptat s devin agent sovietic pentru a obine autorizaia de emigrare.
- E r ai i n f o r m a t o r u l KGB-ului? C a r e e r a n u m e l e d u m n e a v o a s t r d e c o d ?
- N u a m f o s t n i c i o d a t i n f o r m a t o r a l KGB - u lu i.
- E ste imposibil!
- N u t o i s o v i e t i c i i s u n t a u t o m a t i n f o r m a t o r i ai K GB - u lu i. O r i c a r e c e t
e a n s o v i e t i c p o a t e n p r i n c i p i u s f i e f o l o s i t d e K G B p e n t r u a f u r n i z a infor -
Dezinformarea, f i de rzboi 215
maii sau pentru orice alt operaiune, dar asta este cu totul altceva De exem
plu, KGB-ul se folosete de serviciile ocddentale de informaii. Dac m-a
lua dup dumneavoastr, d ar fi...
. * - Vi s-a propus's devenii informator?
- Nu tiu cum sv rspund. Uneori aceasta se-facen mod voalat, ded
nu este vorba de o propunere formala n orice caz, am refuzat
- Nueste posibil!
-Acolo, acceptul sau refuzul nu au aceeai semnificaie ca n Ocddent
A m cunoscut oamem car e au acceptat s devin infor mator i i car e, de ipt
nu au devenit; i ali oameni car e au r efuzat dar au lucr at tn mod eiediv pen
tr u KGB. n momentul acesta, multe per soane execut misiuni ale KGB-ului
Iar s colaboeze cu aoestato mod fonnaL De exemplu, eu am redactat dri
de seam pentru prezidiul Academia de tiine, care erau transmise auto
mat la KGB.
- Altfel spus, ai, colaborat totui cu KGB-ul! Nu suntei total sine- cu
dumneavoastr niv.
- Spunekni pn unde merge sinceritatea i v promit s m ndrept
ntr-acok) fr ezitare, ba chiar i mai departe.
Nu au ineles ambiguitatea cererii mele.
INTCRDGATORIfJ'
C ldirea n care m duc din cnd n cnd pentru aceste ntrevederi a
fost construit n timpul lui Hider, ceea ce explic asemnarea sa cu imobi
lele moscovite din epoca stalinist. Faada este ornat de trd sculpturi: un
mundtor, un ran i o femde cu copilul su. Mundtorul este niiat cu
ciocanul n mn, ranul ine o fasde. Dac ar fi avut^secer, asemnarea
cu Moscova ar fi fost perfecta Femeia di popilul simbolizeaz P atria Ea taie
pine. Minile i sunt ocupate. Nu ine copilul, care se aga cu mnuele de
carotida maic-sii. O impresie cumplit.
- C e credei despre aciunea de propagand ocddental n Uniunea So
vietic?"
- Este fcut pentrua provo^'ftUniurieafSbVieti^unele fenomene care
s poat fi interpretate aici, n Ocddent ca o justificare a cheltuielilor care
i se consacr, ceea ce face ca ea s lucreze n mod esenial pentru sine.
- i prin ce ar trebui, dup dumneavoastr, s se exprime eficadtatea
real a propagandei noastre n Uniunea Sovietic?
- P rin feqomenele vieii Interne sovietici, altfel spiisprinfaromeiie care
nu au nimic de-a face cu senzaionalul i care n cea mai mare parte a tim
pului le sunt inaccesibile observatorilor strini. Oamenii care sunt supui
216 VL ADIMIR VOL K OFF
influenei propagandei occidentale trebuie s rmn n URSS, s triasc
i s acioneze n profunzimea vieii sovietice i s nu viseze niciodat la ce
lebritatea i la ajutorul oferite de Occident
v Dar atund ar n imposibil s controlm,' muiioa celora care sunt nsr
cinai cu aceast propagand.
- Aceast munc trebuie tcut de oameni inteligeni i cultivai, de ade
vrai cunosctori ai vieii sovietice n care sase poat avea ncredere.
- Dar unde potfigsii? . -a;
- Unii sunt deja gata, pot fi pregtii i alii.
- Acetia nu sunt dect civa, cd mult cteva zed, ori noi avem nevoie
de'inii.
1- -C eea ce conteaz nainte de toate este calitatea, i nu cantitatea. Un ar
ticol bine gndit transmis de mai multe ori la radio este mai valoros dect
zed de documente lipsite de interes care defileaz fr s lase vreo urm.
E mai bine s trimitei multe exemplare dintr-o carte care merit dect zeci
de brouri bune de aruncat la co.
^ J 0 asemenea schimbare total_
- Nu v propun s schimbai nimic, d doar, pe lng ceea ce avei deja,
s punei la punct un studiu serios al sodetii sovietice. P entru a lovi ina
micul cu eficadtate, trebuie si cunoatei adevrata sa natur. Treaba dum
neavoastr este de a-i da lovituri adversarului, a mea este de a-1studia.
- E ste-ladver sar u duHmeav&asJdr ' ;'h
- Sodetatea sovietic nu este inamicul meu, d doar un obiect de studiu.
INTEROGATORIU
-Cum se poate r esuscita ter or ismul n Uniunea Sovietic?
- E foar te simplu. E suficient s tr imitei acolo ar me, m ales mater iale
expkawe, i de a4 nva pe oameni sase shfleasc de aceste ar me i s fa
br ice bombe A pos va tr ebui s le fur nizai mijloace de tr anspor t, apar ta
mente i case individuale, acte, hr an i multe alte lucr ur i. Va tr ebui s su-
pr imap sistemul naional f e nr egistr ar e a indivizilor i obligaia de a lucr a
ntr -o anumit ntr epr inder e. Se ndege de la sine c va tr ebui abolit i
pedeapsa cu moar tea, nlocuit cu pr ocedur a ocddenta, iar condiiile de
detenie vor tr ebui mbuntite. Cndwji fi fcut toate acestea, cr ede$m
c mi vei duce lips de oameni car e s nfptuiasc aciuni ter or iste.
-A prefera-s discutm serios .
- Nu glumesc. tii dumneavoastr care este diferena esenial dintre
Uniunea Sovietic i Occident n acest domeniu? Aid luptai mpotriva te-
Dezi nf or mar ea, ar m de r zboi 217
r ar ismului, pe cnd In UR SS se kqr mpotr iva eventualei sale apar iii. Aici
boala este tratat! Acolo se face profilaxie tii ce u indigneaz cel mai mult
pe emigranii sovietici din Occident? Terorismul!h
SUP UN EUROPA _ - .
- C e ai face dac ai fi eful conducerii sovietice? -
' - Nimic. El nu are dect o putere aparent i strict simbolic,
r , ., -r S presupunem c ai dispune de o putere real.
* - P rimul lucru pe care l-a face ar fi s opresc transporturile de hran
cre C uba. C eilali s feccfe vor v . '
- Excelent!
jS Afafcl' acelai luai cti Africa' i Asia. P utei s luai toi arbii n grija
voastr.
-Magnific.
Dac m-a fi oprit acolo, anchetatorii md i-ar fi ntrerupt probabil inves
tigaia imi-arfi dat verde pentru aceasta activitate. Dar vanitatea m-a dus
mai departe.
-Acionpd astfel, nu a provoca nid un ru rii melg.. In orice caz, n
aceast par te lumi evermipt e';se produc ntotdeauna aa cum chdo-^
rete Moscova. Ar merge nc i mai bine fr amestecul URSS. In plus, v-a
lsa toate grijile legate de Africa, Asia i America Latin, dar nu pe gratis,
d n schimbul livrrii de gru, carne i produse electronice. i a nceta s
m amestec n problemele Europei de Est
-Hm!
' * -A consacra toate forele rii mbuntirii nivelului de via al popu
laiei, edu^dt^erely^,reprimrii opoziiei i modernizrii industriei. i,
desigiff)r itr iniar matei.
-Mda!
-A anima viaa cultural. A dezvolta contactele cu Vestul. A conso
lida penetrarea noastr panic n Ocddent
-Stai puin!
- A pndi momentul n careOcddentul siar mpiedica n contradicii
si s-ar pierde n micile sale afaceri din Asia; Africa si America Latin.
-i?
- i a ocupa Finlanda, Suedia, Norvegia, Austria, Olanda, Dane
marca i Belgia. %
-?!
- De asemenea, Frana i Italia.
218
VLADIMIR VOLKOFF.
- C um ndrznii?
-De ce nu, dac se va ivi posibilitatea?
- Dar sta va nsemna un nou rzboi mondial!
f - i ce? Oricum rzboiul va avea loc, mai devreme sau mai trziu!
-Dar este inuman!
- S imuitai c, n imaginaie, sunt un conductor sovietk atotputernic!
- Dar ce credei dumneavoastr niv despre toate acestea?
-C onductorii sovietid nu sunt att de inteEgeni i deRotri nct s
adopte o asemenea strategie. Putei ded s dormii linitii. De-cum na
inte, Uniunea Sovietic va trebui s poarte povara stupiditii politicii sale
externe
- P e ce se bazeaz programul dumneavoastr de conductor politic ima- 1
ginar?
-Atund cnd un boxer pregtete un med dedsiv, d jos kilogramele
n plus, i ntrete musculatura i se concentreaz psihologic asupra lup-
tei i adversarului. Asta mi se pare evident Ja
-Aa i este, ntr-adevr.
Pasajul precedent poate 6 considerat ca un model de dezinformare.
Agentul furnizeaz un amestec de idd corecte i false, se folosete pn i
de sinceritate, pentru a ncheia: Putei ded s dormii linitii. ntrevede
rea continu, iar agentulpoate deacum s spun adevrul, deoarece tie c
interlocutorii sunt incapabili s trag concluziile care se impun.
AP R EUROPA
- Dac ai fi un tjpfitidan ocddental, dispunnd de o putere real, ce ai
face pentru a apra Ocddentul?
-A tocerca s fi mpiedic pe conductorii sovietid sa aplice strategia
expus mai sus. M-a strdui s provoc URSS la noi chdtuieE care su de
peasc forele i a implicao n noi probleme. A accentua cursa narmrii.
A mpiedkao s depeasc dificultile interne
-Este evident
- Da, dar mai este un lucru mai puin evident
-C are este acesta?
- C toate acestea sunt evidente. <
n sfrit, toate aceste interogatorii se ncheie.
Dezinformarea, arm de rzboi 219
SFRITUL CONTROLULUI
Astzi interlocutorii taei au fost deosebit de ospitalieri. Mi-au oferit ca
fea i igri. Mi-au spus c investigaia se terminase i c nu-mi mai rm
nea dect s atept decizia n privina sorii mele. Am simit un fel de tristee:
n tot acest timp, interogatoriile reprezentasero parte important a vieii
mele. n chip de rmas bun, leam povestit cazul spionului oadental demas
cat la Moscova i care reuise si procure, in schimbul unor sume fabu
loase, schiele ultrasecrete ale unor instalaii militare; aceste schie erau de
mult depite fa \fet, de unde fuseser aduse de un spion sovietic n schim-
bul unor sume nc i mai mari. Au rs cu lacrimi, btndu-m pe umr. Au
spus c noi, ruii, suntem nite tipi de isprava i m-au ntrebat ce sa n
tmplat eu spionul occidental
-L au schimbat cu unul sovietic, le-amspus.
Alexandre Zinoviev. Homo Sovieticus
Qulliard / LAge dlionime, 1983)
XIII. O P R M ESC HIV ?
Toat Iun. aj se plnge de relele cauzate de dezinformare. Unii ncearc
s le pareze.
ntr-o cdte consacrat dezinformrii dm Statele Unite, James Tyson de
nun n special dou simptome uor de identificat _
A Paralelismul n zigzag, c i aplicarea principiului Dou greuti,
dou uniti de msur denota o manipulare comunista, in Paralelismul n
gzag, unele persoane aparinnd lumii presei sau vieii publice i schimba
opiniile n mod brusc i radical, mergnd paralel cu o schimbare n linia par
tidului comunist O ntoarcere de aeestfel a putut fi observat la unii oa
meni politici i ziariti americani n 1978, cnd Vietnamul a nceput preg
tirile pentru invadarea C ambodgiei. Aceste persoane, care pn atunci i sus
inuser pecortiunStn cambodgieni, i-au atacat dijnr-o dat cu Virulen,
reproducnd ceea ce observatorii dezinteresai spuneau demult i aliniin-
du-se la noua tendin a partidului din Vietnam i Uniunea Sovietic.
Ilustrnd simptomul Dou greuti, dou uniti de msur, unii ziariti
i oameni politici vociferaser mpotriva politicii americane din Vietnam i
nu ncetaser s critice tirania guvernului din Vietnamul de Sud. C u toate
acestea, dup victoria comunist, cnd mrturiile despre represiunea bru
tal condus de norckietnamezi au devenit zdrobitoare, iar boat-people ajun
seser la sute de aceleai persoane au refuzat s recunoasc faptele.
Nu numajft ncercau^neg^fpresiunla, dar iauiff dintre ei sg opuneau
activ eforturilor ntreprinse de ctre liberalii autentici pentru a-i convinge
pe nord-vietnamezi s-i schimbe atitudinea.
Dar James Tyson merge mai departe. Am purtea spune c face primul
pas al unei operaiuni de anti-dezmformare, propunnd dou metode care
vor putea fi utilizate att de persoanele particulare, ct i de ctre cercet
tori. Este remarcabil faptul c, in viziunea lui Tyson, qceste metode nu con
duc la represiuni asupra mdivjzilar. Este suficient s se deniate cutia de
rezonan sau un agent de influen pentru a-i neutraliza capacitatea de a
face ru.
Dezi nf or mar ea, ar m de r zboi
METODA C REDIT-DEBIT j
Facei o list cu toate frytelp, arFirolelf* smi f TilFTlnTiTT"f^n-onnlit^iii ^jll J '
pres pe care dorii s-o analizai. n coloana debit punei-le pe acelea care
par s susin linia partidului comunist din momentul respectiv; n coloana
credit, pe acelea care sunt n opoziie cu linia comunist. Numeroase ele
mente din coloana debit vor prea fondate pe fapte adevrate. C omunitii
i lanseaz deseori campaniile de propagand pe terenuri n care realitatea,
indubitabil, se acord cu interesele lor (de exemplu, corupia sau lipsa de
democraie ntr-o rioar care a devenit inta comunitilor...) Dar, dac
observai c debitul, coloana pro-comunist, este plin, n timp ce credi
tul este gol, atunci, fr a avea dovada c personalitatea analizat este un
agent, tii c activitatea sa este util Uniunii Sovietice.
METODA CAZURILOR C ONC RETE
Facei un scurt istoric al modului n care mass-media au tratat un anume
Subiect important despre care se tia acum c era fondat pe informaii att
de departe de adevr, i urmrea att de strns linia partidului, nct trebuie
s fi fost lansat ntr-o operaiune de manipulare comunist.
J ames Tyson. Target America
(Regnery Gateway, Inc., C hicago 1981)
Este evident c aceste dou metode n-ar servit la nimic dac opinia
public n-ar S fost alertat. Acum, ns, cnd mass-media nsele devin con
tiente de responsabilitile lor ca organe de informare obiectiv i caut
mijloacele de a se proteja mpotriva unui atac ale crui victime i purttoare
ar n acelai timp, hu este absurd s vedem n aceasta o prim lucire de
speran.
Desigur, arde dorit ca prezentul volum, consacrat teoriei dezinformrii,
s Se urmat de un al doilea, consacrat practica acesteia. Ne putem imagina
un grup de cercettori care s fac Se din unele publicaii recente i s co
munice publicului rezultatele lor. Acest al doilea volum s-ar numi: Dezin
formarea: cazuri concrete...
S amintim, n aceast privin, cuvintele superbe ale lui Lawrence
Durrell:
A VEDEA NSEAMN A EXORCIZA.
BIBLIOGRAFIE
I. ROMANE
A. de BORC HGRAVE i R MOSS, LIceberg, J.-C. Lattes et librairie
J ulesTallandier, Lattes 1980.
V. VOLKOFF, Le montage, J uDiard/ LAge dliomine, 1982.
A. ZINOVIEV, Homo Sovieticus, J ulliard/ LAge dTomme, 1983.
H. GENERALIT I I ESEURI
V R ESC ARPIT, Theorie de Hnformation et pratique politique, Le Seuil,
1981.
R. MUC C HIELLI, LaSubversion, Bordas, P aris, 1971, C LC , 1976.
V. PAGKARD, La Persuasion clandestine, C almann/Levy, 1958.
S. C EAHOTIN, Le Viol des foules paria propagande politique,
Gallimard, 1952.
SUN , L Art de la guerre, Flammarion, 1972 (Ediia n limba romn:
Arta rzboiului, Ed. ANTET, 1995)
G. SORMAN, La Revolution conservatrice amricaine, Fayard, 1983.
B.DELMAS, La Desinformation arme de la guerre psychologique, la
Revue G^n^rale.
R MOSS, The Collapse ofDemocracy, 1979.
ffl. ISTORIE V
J . BARRON, KGB, Elsevier-Sequoia, 1975
R NORD, LTntoxication, Editions Rencontre, 1971.
L Bl'i'lMAN, The Deception Game, Ballantine Books, 1981.
E BOLKENSTEIN, R GIRARDET, J . ROVAN, J. VOORHOEVE, Pad-
tisme etneutralisme en Europe, Ass. Fran. P our la C omm. Atlan-
tique, 1982.
A.BOYLE, Un climat de trahison, Lattes, 1980.
A.CAVE BROWN, La Guerre secrete, P ygmalion, 1981,2 voi.
H. ROSITZKE, CIA Elsevier-Sequoia, 1978.
Dezinformarea, arm de rzboi 223
IV. P RES I INFORMARE - ;T ' . . , : 1 ..
0. BOYD-BARETT si M. P ALMER, Le Trac des nouveHes, A Moreau,
1981.
D. HALBERSTAM, Le Pouvoirestl, Fayard, 1979
J .-L SERVAN-SC HREIBER, Le Pouvot dlnformer, Laffont, 1972
J , TYSON, Target America, C hicago, 1981.
R LANDP ; Les FQnctioimMr$de verite, rinformation dans Ies pays
deYEst, the, Bureaucracybf truih.
, J .E REVEL, Commentles democraties finissent, Grasset, 1983. Raport
la C ongresul asupra masurilor active mpotriva Uniunii Sovietice,
13,14 hiHe 1982, Guvernul USA.
VP SIHOSOcioLOGIE
R. BOUDON, Eets pervers etordre social, P UF, 1977.
B.C ATHELAT, Les Styles de vie des Franais, Stanke, 1977.
G. DURANDIN, Les Mensongesen propagande eten pubSdte, PUF, 1982.
J .N. KAPFERER, Les Chemins de Ia persuasion, Gauthier-ViBars, 1978.
G. LE BON, La psychologie desfoules, P UF, 1971.
S. MOSC OVIC I, LAge desfoules, Fayard, 1981:"
M.-L RQyQLlKllE, LesRumevrsi P UF, 1975:.
M. OLSON,Logique de Iactioo collective, P UF, 1978.
P. REWALD, De Iesprit des masses, Delachaux-Niesde, 1949.
J . STOETZEL, I a Psychologie sociale, Flammarion, 1963.
E. TODD, La Tmisieme planete, Le Seuil, 1983.
Cupr ins
Cuvnt ctr e cititor i---------------------------------- :_* ___ _J5
....... .......... ..................................... 8 .... ,...,:.1*,:.....7
I. P rofetul dezinformrii,
II. P rofeia e ndeplinete n secolul
III. P ropaganda aa-zis alb: mrturia unui practician..............29
IV. P ropaganda neagr; amintirile inventatorului.....................55.
V. Intoxicarea - de un expert >nmaterie ..................................68
VI. Dezinformarea: memoriile urtuiprofesionist.............. ..........88
VIL Diagnosticul unui expert.;................
VII. Analiza politic (teorie).....
DC. Analiza politic (fizica i metafizic) .........................132
X. Analiza fcut de Inamicul principal r ....;...................1.139
XI. O cutie de rezonan____ ______ ____________________ _____ __________152
XII. Romanul dezinformrii
XIII. O prim eschiv?.................... ............ .......................J 220
Bibliografie___________________________________ , 922
n loc s plasm trupe la frontierele rii pe care vrem
s-o cucerim, vom iniia n interiorul acestui stat, prin aciunea
unor ageni subversivi antrenai, un proces de d i s o l u i e a
a u t o r i t i i .
ntre timp, mici grupuri de partizani, prezentai ca
emanai din rndurile poporului i constituii spontan,
vor angaja un nou tip de lupt cu intenia declarat de a
ncepe un rzboi revoluionar de eliberare, dorind, n
realitate, s accelereze procesul de putrefacie a statului,
pentru ca, n final, s preia puterea.
Roger Mucchielli g
od
<
o
Cu
n
H
H
A
R
M


D
E

R

Z
B
O
I

V
L
A
D
I
M
I
R

^
D
L
K
O
F
F

S-ar putea să vă placă și