Sunteți pe pagina 1din 156

NICOLE BROOKS

Secretul
doctorului
ALCRIS
M-94
Capitolul 1
Anne privi fermec`toarea [i b`trna gar` din
Kingsley disp`rnd \ntr-un nor de fum. Sprijinit` de
tapiseria antic` a banchetei, se sim]i \nduio[at` la
gndul c` se afla \ntr-unul din ultimele trenuri cu
aburi din Anglia. Un vestigiu al secolului trecut... Se
temuse de aceast` c`l`torie lung`, dar aceast` ultim`
etap` i se p`rea foarte pl`cut`. Dac` Martin ar fi putut
m`car s-o vad` \n aceast` clip`!
Locomotiva [uier` prelung, reu[ind doar s` fac` o
vac` b`l]at` s` ridice o clip` capul, apoi s` continue s`
pasc` lini[tit`.
Anne \ntrez`ri co[ul \nnegrit al unei mori, apoi
trenul intr` \ntr-un tunel. Mirosul acru de funingine o
sufoc`, astfel c` \[i ]inu respira]ia pn` ce trenul ie[i
din tunel. Ajunsese \ntr-o mic` gar`. Era oare deja
Haworth...?
5
Anne oft` u[urat` cnd z`ri panoul ce indica:
Oackworth. Pentru prima oar` \n acea zi, recunoscu
faptul c`-i este fric`. Nu regreta via]a ei pl`cut` de la
Londra, nu! Dac` Martin i-ar fi propus s` plece cu el \n
Africa, n-ar fi [ov`it nici o clip`... Dar din moment ce
acest lucru n-a fost posibil, cel mai logic era s`-[i
continue meseria de infirmier` pn` la \ntoarcerea lui.
La urma urmei, aceste trei luni vor trece repede.
|[i aminti ct de dezam`git` fusese cnd logodnicul
ei o anun]ase c` pleac` singur:
Te-ai plictisi acolo, afirmase el. {i apoi, Africa nu
este un loc att de salubru. Cel mai bine este s` r`mi
la Londra.
Dar mi-am dat demisia de la spital pentru c`
trebuia s` ne c`s`torim la sfr[itul studiilor tale!
Te vor primi \napoi, replicase el cu nep`sare.
Infirmiere bune nu se g`sesc pe toate drumurile.
Dar Anne n-avea de gnd s` se umileasc` [i s`-[i
cear` \napoi postul. Cu siguran]`, altcineva acceptase
deja s-o \nlocuiasc`. {i \n afar` de asta, nu dorea s` fie
comp`timit`. A[a c` optase pentru o ruptur`
definitiv`. Deja, i se p`rea c` se afl` \ntr-o alt` lume.
|ntorcndu-se hot`rt` cu gndul spre viitor, Anne
\ncerc` s` [i-l imagineze pe noul ei patron. Agen]ia
care-i oferise postul \i spusese c` doctorul Ross
Bradley era handicapat, dar invaliditatea nu-l
\mpiedica s` opereze. |[i imagin` un b`rbat \ntre dou`
6
vrste, scund, rotunjor [i binevoitor, cu fa]a zbrcit` [i
ochi iscoditori. O va trata cu siguran]` ca pe fiica lui,
se gndi ea cu un optimism hot`rt.
Dup` ce trenul trecu de o curb`, fata z`ri numele
de Haworth \nscris pe taluz. Literele care-l
compuneau erau formate din trandafiri; de altfel,
\ntreaga zon` sem`na cu o flor`rie.
Cobornd din vagon, \ncepu s`-l caute cu privirea
pe b`trnul ei doctor cu ochi iscoditori. Nu-l z`ri pe
peron, a[a c` presupuse c` o a[tepta afar`, \n vreo
b`trn` ma[in` de familie. Cnd \ns` d`du [i tichetul
func]ionarului \n uniform`, constat` c` doctorul
Bradley str`lucea prin absen]`.
F`r` \ndoial`, fusese chemat la vreo ferm` s` ajute
la na[terea unui bebelu[. |n aceste col]uri \ndep`rtate
de lume, probabil c` nu exista peste tot un telefon.
Medicii de ]ar` se confruntau \n general cu a[a ceva.
Trebuia \ns` s` aib` r`bdare.
Z`ri, de cealalt` parte a pie]ei, o cafenea mic` \n
fa]a c`reia fusese a[ezat` o mas` [i dou` scaune.
Hot`r\ s` z`boveasc` un pic aici. |n felul acesta, nu va
pierde din vedere gara.
Femeia care se afla \n spatele tejghelei lu` imediat
valiza grea a tinerei.
Ia loc pe teras`, draga mea, am eu grij` de valiz`.
Ce-ai zice de o por]ie de tart` cu mere? Eu \ns`mi am
pus-o \n cuptor azi-diminea]`.
7
|n momentul acesta, ]in regim... \ncepu Anne.
Dar este absurd! \i t`ie vorba femeia. N-a[ zice c`
ai nevoie de a[a ceva. Cnd o s` fii la fel de gras` ca
mine, da, po]i s` te gnde[ti s` mai sl`be[ti.
Bucuroas` de aceast` primire, fata se a[ez` la soare.
Patroana puse \n fa]a ei o farfurie \n care trona o
enorm` por]ie de pr`jitur`. Anne \[i dorea s` mai
sl`beasc` vreo dou` kilograme ca s` arate supl`, cu
talia fin`, \n rochia ei de mireas`. Dar la urma urmei,
nunta va avea loc abia peste cteva luni... A[a c`...
Dup` ce \nghi]i [i ultima firimitur`, intr` \n cafenea
ca s-o \ntrebe pe patroan` dac` vinde [i ]ig`ri.
Nu, dr`gu]`, dar ia una de-a mea.
Anne \ntinse o mn` [ov`itoare spre pachet.
|ncerc s` m` las, dar...
Pff... Mai bine profit` de via]` ct e[ti tn`r`, zise
femeia disp`rnd \n buc`t`rie.
|ntoars` la postul ei de observa]ie, Anne se jur` s`
\nceap` cura de dezintoxicare de \ndat` ce se va fi instalat
la noul ei loc de munc`. De cealalt` parte a pie]ei, gara
era acum pustie. Mai sus, spre coline, casele din piatr`
cenu[ie erau parc` ag`]ate de pantele \nverzite.
Un sportiv \n trening albastru cobora \n fug` pe
drum. Abia avu timp s`-i remarce \nf`]i[area robust` c`
acesta disp`ru \n sala de a[teptare a g`rii. Mirat`, \l
v`zu apoi ie[ind [i \ndreptndu-se direct spre ea. La
vederea ]ig`rii, se \ncrunt` dezaprobator.
8
A]i v`zut cumva o doamn` cu o valiz`? \ntreb` el
retr`gndu-se un pas. A cobort din tren.
Doar eu am cobort din trenul acesta, dar...
Ciudat, murmur` el. Am \ntrziat pu]in, este
adev`rat, dar credeam c` m` va a[tepta. Poate c` a luat
un taxi. O s` mai \ntreb...
Pe cine c`uta]i, de fapt? \ntreb` Anne.
Pe o infirmier`, domni[oara Melton.
Eu sunt Anne Melton.
Chipul bronzat din fa]a ei se aspri. Anne se sim]i
ro[ind sub privirea lui ascu]it`.
Dar este imposibil! bomb`ni el. Agen]ia mi-a
promis c` \mi trimite o nefum`toare.
P`i... De fapt, m-am l`sat de fumat \n ziua
interviului. Dar ast`zi... Oricum, cine e[ti dumneata?
\ncheie ea cu o voce mai ferm`.
Sunt Ross Bradley, \i replic` el pe un ton agasat.
De data aceasta, fu rndul Annei s` fie suspicioas`.
S`ri \n picioare, ca electrizat`.
Dar [tiam c` e[ti invalid!
Ochii verzi ai interlocutorului ei scnteiar`
amuza]i.
Da, mi-am facturat osul scafoid.
Cnd el ridic` mna, constat` c` era \n ghips. El
continu` cu umor:
Presupun c` soacra mea trebuie s` fi fost foarte
\ngrijorat` cnd a scris la Londra. Trebuie s`
9
m`rturisesc c` \n primele dou` zile dup` accidentul
meu, nu eram \n stare s` m` descurc singur. Mai
trebuie s` spun [i c` e[ti mult mai tn`r` dect m`
a[teptam. Patricia a specificat totu[i c` dorim o persoan`
mai matur`.
Am dou`zeci [i cinci de ani... \ncepu Anne pe un
ton rece.
Ceea ce \nseamn` c` e[ti foarte tn`r`, o
\ntrerupse el.
M` duc s`-mi iau valiza, zise ea repezindu-se \n
cafenea.
El o urm` [i-i lu` bagajul cu mna s`n`toas`.
Proprietara cafenelei ap`ru imediat din buc`t`rie, cu
un zmbet larg pe fa]a-i rotund`.
Ct m` bucur s` v` v`d, doctore Bradley! Ce v`
mai face mna?
Din ce \n ce mai bine, Mary. A[ vrea s`-]i pl`tesc
consuma]ia noii mele infirmiere.
Femeia o privi mirat` pe Anne.
Adev`rat? N-a[ fi crezut! Oh, nu voiam s` v`
jignesc... Nu-mi datora]i nimic, doctore.
Sunte]i foarte dr`gu]`, zmbi Anne.
Vorbele lui Mary \i treziser` \ns` aten]ia. |[i privi
blugii [ifona]i [i bluza alb`, regretnd c` nu-[i pusese
pe ea ceva mai elegant. |l urm` pe doctor \n timp ce
acesta se \ndrepta spre micul taxi oprit \n fa]a g`rii.
Acesta puse valiza \n portbagaj, refuznd orice ajutor
din partea [oferului.
10
Bra]ul meu stng n-are nici o problem` [i,
oricum, am nevoie de exerci]ii, \i explic` el.
Anne observ` pe furi[ tr`s`turile energice ale
doctorului Bradley, b`rbia cu o gropi]` \n mijloc,
nasul drept. {i ea, care \[i imaginase c` va avea de-a
face cu un b`trn domn fermec`tor pe care ar fi
trebuit s`-l ajute, chiar s`-l \ngrijeasc`... Era limpede,
acest b`rbat era absolut capabil s` se ocupe de el \nsu[i.
Ma[ina veche intr` pe strada principal` din
Haworth unde se aliniau pe o singur` parte c`su]e cu
ferestre \nguste \ndreptate c`tre o vale \nverzit`.
Casele par foarte vechi.
Ross Bradley p`ru pl`cut surprins de interesul ei.
Cele mai multe au fost construite \n secolul XVIII [i
la \nceputul secolului XIX. Aspectul lor aproape c` nu s-a
modificat de pe vremea familiei Bront, [i mai ales, La
r`scruce de vnturi. Este o poveste att de... romantic`.
A[a spunea [i so]ia mea. Se bucura c` avea
numele de Catherine, ca eroina romanului.
Anne arunc` o privire spre el. Doctorul privea pe
fereastr`, a[a c` nu putu s`-i descifreze expresia.
Folosise totu[i timpul trecut, ca [i cum so]ia lui n-ar
mai fi locuit cu el... El p`ru s`-i ghiceasc` gndurile,
pentru c` ad`ug` \ntorcndu-se spre ea:
So]ia mea a murit anul trecut.
Oh, \mi pare r`u!
El o privi cu aten]ie.
11
Agen]ia nu te-a informat?
Nu, mi-au dat foarte pu]ine informa]ii.
Este foarte bine din partea lor, pentru c` detest
tr`nc`nelile.
Pot fi calificate astfel ni[te informa]ii despre un
viitor angajator? Au fost att de discre]i \nct mi-am
f`cut o idee total fals` despre dumneata.
E[ti dezam`git`? \ntreb` el sec. Poate ai fi apreciat
dac` veneam personal la Londra ca s` te angajez? Eu
sunt un om foarte ocupat, domni[oar` Melton. De
fapt, soacra mea \]i va da toate explica]iile necesare.
|mi imaginasem c` va trebui s` m` ocup de un
medic handicapat... \ncepu Anne pe un ton mai
\mp`ciuitor.
|mi pare r`u, dar va trebui s`-]i asumi sarcini
mult mai grele.
Expresia lui era acum mult mai pu]in amabil`.
Anne \[i ]inu respira]ia, convins` c` deja \i era
antipatic`. F`r` \ndoial`, nu corespundea cu ceea ce
a[teptase el. Inima \ncepu s`-i bat` cu putere [i-[i
\ntoarse capul spre geam. Taxiul traversa o cmpie
\nverzit`, cu plcuri de arbu[ti r`s`rite ici-colo. O oaie
gri ridic` spre ei ni[te ochi placizi \nainte de a
re\ncepe s` pasc`. Ceva mai \ncolo, un iepure disp`ru
\n tufi[uri. Cel pu]in, ]inutul era la fel de frumos pe ct
[i-l imaginase, chiar dac` noul ei patron nu se ar`ta un
om u[or de suportat.
Ma[ina se apropia de un grup de case cenu[ii.
12
Acesta este satul Beckthwaite, o anun]` Ross
Bradley. Noi locuim de cealalt` parte a rului. Cnd
apa este mic`, poate fi trecut cu piciorul, s`rind de pe
o piatr` pe alta. Trecur` peste un pod arcuit, apoi
merser` o vreme de-a lungul rului. |n sfr[it, dup` ce
dep`[ir` dou` borne albe, taxiul ajunse \n fa]a unei
cl`diri acoperite de ieder`, cl`dire ce p`rea c` se afl`
acolo dintotdeauna. Doi l`stuni \[i scoaser` ciocurile
dintre frunze, examinndu-i cu ochii lor vioi pe noii
sosi]i, disp`rnd apoi la loc \n cuib.
Patricia, vino s-o \ntmpini pe domni[oara
Melton!
O siluet` care st`tuse aplecat` peste ni[te flori se
\ndrept`. La vederea tinerei care se afla lng` ginerele
ei, Patricia Dean se \ncrunt`. Specificase totu[i \n
cerere c` dorea o persoan` mai \n vrst`, se gndi ea \n
timp ce traversa peluza. Tn`ra aceasta \mbr`cat` \n
blugi nu va fi un bun exemplu pentru nepoata ei! Ea
vrusese de altfel s` caute o infirmier` prin zon`, dar
Ross fusese ne\nduplecat, iar ea trebuise s` se \ncline...
Domni[oar` Melton, iat-o pe soacra mea, Patricia
Dean, preciz` Ross Bradley.
|ncntat` de cuno[tin]`, f`cu doamna Dean f`r`
entuziasm. O s`-]i ar`t camera dumitale. Pe aici,
domni[oar`.
Anne o urm` traversnd un hol spa]ios. Dup` ce
urcar` o scar` acoperit` cu un covor gros, ajunser` pe
un palier lambrisat.
13
Aceasta este camera dumitale, zise doamna Dean
\mpingnd o u[`. A fost biroul fiicei mele... Era
scriitoare, [tii...
Dup` ce \[i puse valiza pe cuvertura multicolor`,
Anne privi \n jurul ei. |n fa]a unei ferestre, trona un
enorm birou, iar unul dintre pere]i era acoperit cu o
bibliotec` bogat`. Z`ri \ntr-un col] un lavoar antic din
marmur`, sert`ra[e [i un impun`tor [ifonier cu oglind`.
Te-am instalat aici ca s` fii aproape de Charlotte,
\i explic` doamna Dean.
Charlotte?
Nepoata mea. |n momentul acesta este la [coal`,
dar a[ dori s` te ocupi de ea cnd este acas`. De la
moartea fiicei mele, eu [i cu Ross ne \mp`r]im grijile
educa]iei ei, dar de la accidentul ginerelui meu,
trebuie s` m` ocup doar eu de tot. M`rturisesc c`
povara mi se pare cam grea...
Vocea ei urcase cu un ton sub efectul emo]iei. Abia
atunci remarc` Anne chipul ei marcat de oboseal` [i
de suferin]`.
C]i ani are Charlotte?
Paisprezece ani.
Anne tres`ri. Nu se a[teptase ca doctorul Bradley s`
fie tat`l unei adolescente. Oricum, probabil c` aceasta
se descurca deja singur`.
Este s`n`toas`?
Doamna Dean se \ncrunt`.
14
Ginerele meu nu ]i-a spus...? Charlotte n-are
dect un singur rinichi.
{i ce tratament face \n acest moment?
Doctorul Bradley \]i va r`spunde la toate aceste
\ntreb`ri. Pn` atunci, \]i propun s`-]i despachetezi
lucrurile. Vei cobor\ apoi \n cabinetul lui, unde te va
pune la curent cu tot ce ai de f`cut. Cina este la ora
[apte.
Ca [i cum n-ar fi vrut s` spun` mai multe, doamna
Dean se \ntoarse s` plece. Anne \i observ` silueta
firav` [i p`rul c`runt, \n timp ce aceasta se \ndrepta
spre scar`. Capul plecat [i pasul greoi o emo]ionar` pe
fat`. Se a[ez` apoi \ngndurat` pe pat, lng` valiz`.
Soarele disp`ruse \n spatele dealurilor, astfel \nct,
dintr-o dat`, camera i se p`ru foarte rece. Anne frison`
u[or. Dorea oare cu adev`rat s` r`mn` trei luni \n
acest loc? Din moment ce agen]ia n-a informat-o
suficient, ar putea foarte u[or s` rezilieze contractul...
Dar va lua o decizie dup` \ntrevederea cu doctorul
Bradley, se gndi ea, [i dac` tot trebuia s`-l \nfrunte, ar
fi bine s`-[i schimbe hainele.
Agen]ia \i ceruse s`-[i cumpere dou` uniforme,
care erau \nc` \mpachetate a[a cum le luase de la
magazin, pentru c` nici nu avusese timp s` le probeze.
{i-o puse pe prima, o rochie de bumbac alb` pe care
o strnse \n talie cu cordonul ei de piele, apoi \[i puse
boneta alb` imaculat` peste p`rul blond. Se duse \n
15
fa]a oglinzii de la [ifonier [i se privi cu un ochi critic.
Z`ri imaginea unei tinere cu p`r scurt, ondulat, de un
blond cenu[iu, cu tenul alb [i cu ochi de un albastru
uimitor de limpede. |n ciuda celor dou`sprezece
kilograme \n plus pe care [i le repro[a, silueta ei supl`
[i armonioas` era pus` \n valoare de aceast` ]inut` de
o simplitate auster`.
Patronul ei se afla \n fa]a ferestrei cabinetului. Cnd
o v`zu, p`ru surprins.
Credeam c` \nc` \]i mai despachetezi bagajele,
a[a c` nu te a[teptam dect mai trziu. Ai ceva
deosebit de discutat acum? \ntreb` el pe un ton rece
\nainte s`-[i \ntoarc` fa]a din nou spre fereastr`. M` uit
s` v`d cnd sose[te fiica mea, ad`ug` el lini[tit.
Tocmai asta voiam s` discut. A[ vrea s` aflu mai
multe despre ea.
El se r`suci brusc, cu o lic`rire de furie \n adncul
ochilor verzi.
Dumneata n-ai prea multe de aflat, domni[oar`
Melton. Acum optsprezece luni, din cauza unui
sarcom bilateral, Charlottei i s-a grefat un rinichi.
Cred c` a fost o \ncercare... foarte dureroas`
pentru to]i. N-a avut nici o complica]ie?
Nu. Evident, ]ine un regim special [i \ncerc`m
s-o scutim de orice oboseal` excesiv`. Ia un
medicament anti-respingere, dar este vorba doar de o
16
simpl` supraveghere. Soacra mea este prea...
implicat`. Presupun c` este un lucru firesc, dar...
Se a[ez` brusc pe scaunul de la birou.
Fir-ar s` fie! Nu-i u[or s` discu]i cu deta[are
despre propriul copil! oft` el trecndu-[i mna prin
p`rul des [aten.
O ultim` raz` de soare c`zu deodat` asupra lui,
aprinzndu-i reflexe argintii la tmple. Anne rezist`
dorin]ei subite de a-i mngia fruntea \ngrijorat`. |n
loc de asta, se a[ez` \n fa]a lui. Doctorul \i zmbi scurt.
Vezi ce po]i s` faci ca s`-i u[urezi sarcina soacrei
mele [i s-o aju]i pe Charlotte. Accidentul meu stupid a
fost ultima pic`tur` care a umplut paharul.
Cum vi s-a \ntmplat?
Alergnd pe cmp, \n timpul nop]ii. M-am
\mpiedicat de o piatr`.
Cum el p`rea amuzat de curiozitatea pe care o
manifesta, Anne continu`:
Nu era un pic cam riscant s` alerga]i noaptea?
Nu chiar, atunci cnd cuno[ti regiunea att de
bine ca mine. Uneori, n-am timp s` fac jogging \n
timpul zilei, a[a c` ies s` alerg dup` cin`. |n seara aceea,
mi-a ap`rut \n cale un obstacol nea[teptat [i am c`zut
destul de r`u, sprijinindu-m` pe mn`... Ceea ce a dus
la prezen]a dumitale aici. Voi avea nevoie de dumneata
\n timpul consulta]iilor de diminea]`. Va trebui de
asemenea s` faci [i pe [oferul pentru vizitele mele la
domiciliul bolnavilor. Sper c` ai carnet de conducere?
17
Bine\n]eles.
Apoi, mai este [i clinica...
Anne f`cu ochii mari. |nc` o informa]ie pe care
agen]ia nu considerase necesar s` i-o dea.
|n urm` cu c]iva ani, socrul meu a descoperit c`
apa de la izvorul de sub deal are unele propriet`]i
curative. Este bun` \n special \n unele afec]iuni ale
pielii. La \nceput, s-a mul]umit s-o administreze
pacien]ilor chiar aici. Apoi, cum cererile se \nmul]eau,
a cump`rat b`trna moar` de ap` din cap`tul gr`dinii,
unde [i-a instalat clinica. N-ai auzit niciodat`
vorbindu-se despre ea? A existat totu[i, nu cu mult`
vreme \n urm`, un articol \n Lancet.
Clinica de la Moar`! exclam` Anne. N-am f`cut
leg`tura. Mi se pare c` sunte]i homeopat?
|ntr-adev`r. Dup` ce mi-am ob]inut diploma, mi-am
ajutat socrul s`-[i recruteze personalul.
{i v-a]i hot`rt s` r`mne]i aici?
Nicidecum. M-am \ntors la Londra, unde mi-am
continuat cercet`rile. Am fost profesor la Saint Celine
pn`...
T`cu o clip` \nainte s` continue:
Pn` la moartea so]iei mele. Ea a preferat s`
locuiasc` \n Yorkshire, \mpreun` cu Charlotte. Socrul
meu, doctorul Dean, a suferit o criz` cardiac` [i a
murit \n aceea[i zi cu fiica lui. Eu am demisionat
imediat din postul meu [i am venit s` m` stabilesc
aici... din cauza Charlottei.
18
Deodat`, Ross Bradley se ridic` brusc [i deschise
fereastra.
Sunt aici, draga mea!
Se auzi un zgomot de alergare pe coridor, apoi
ap`ru \n prag o mic` [col`ri]` cu uniforma \n
dezordine.
Tat`, ia ghice[te! Am fost selec]ionat` \n echipa
de tenis! Oh! Bun` ziua! Dumneata trebuie s` fii noua
infirmier`.
}i-o prezint pe domni[oara Melton, interveni tat`l
s`u. Acum, apropo de tenis, cam ct timp \]i va lua?
Nu mult, r`spunse vag feti]a. |n orice caz, nu att
ct nesuferitul t`u jogging. Dumneata alergi,
domni[oar` Melton?
Nu, dar ar trebui, ca s` mai dau jos cteva kilograme.
N-ai nevoie. Pun pariu c` [i dumitale \]i place s`
m`nnci bine, ca [i mie.
Numai c` pe tine nu se vede deloc, bomb`ni Ross
Bradley.
U[or ofensat`, Anne se \ntoarse c`tre noul ei
patron.
Dac` nu mai ave]i nevoie de mine, m` duc s`-mi
desfac bagajele, zise ea ct se poate de rece.
|[i mu[c` buzele cnd \[i d`du seama c` tocmai
acceptase s` se angajeze. Deja, feti]a ]op`ia \n jurul ei.
D`-mi voie s` te ajut! Vreau s` v`d ce haine ]i-ai
adus de la Londra.
19
Nu uita c` cina este la ora [apte, \i aminti tat`l
s`u. O [tii doar pe bunica ta... Eu nu operez ast` sear`,
a[a c` voi fi punctual.
|n timp ce el se a[eza s` lucreze \n fa]a unui dosar
voluminos, Anne se l`s` condus` de tn`ra cea
n`valnic`. Fata era m`run]ic` pentru vrsta ei, dar
p`rea s`n`toas`, observ` ea cu u[urare. Urcar` scara
f`r` ca Charlotte s`-[i \ntrerup` vreo clip` flec`reala.
Ajuns` \n camera Annei, \[i trase sufletul, apoi spuse
foarte repede:
Probabil c` bunica ]i-a dat camera asta ca s` fii
mai aproape de mine. Tot timpul \[i face griji din
cauza mea. Este chiar mai r`u dect atunci cnd tr`ia
mama... Oh! Ce rochie frumoas`! O s-o por]i ast`-
sear`. {tiu c` bunica o va aprecia pentru c` [i ea este
elegant` f`r` s` fie... provocatoare, \n]elegi ce vreau s`
spun?
Anne zmbi [i-[i puse pe un umera[ rochia de jerse
negru.
Absolut. |]i mul]umesc c` ai luat aceast` hot`rre
\n locul meu.
M` bucur c` te afli aici, spuse adolescenta cu
\nsufle]ire. Ce s` zic, bunica este super, dar complic`
mereu totul. De fiecare dat` cnd m` prive[te, simt c`
se gnde[te la mama. Evident, \ntr-un anume fel,
mama va face parte \ntotdeauna din mine. Mi-a fost
grefat unul din rinichii ei, [tii.
20
Capitolul 2
Anne o privi supefiat` pe feti]` \n timp ce aceasta
scotea o alt` rochie din valiz`.
Oh, [i asta este \ncnt`toare, dar este prea excentric`
pentru acas`. Mai bine r`mi la rochia cea neagr`.
Tn`ra infirmier` gndea cu repeziciune. |nsemna
a[adar c` transplantul se f`cuse \n momentul mor]ii
doamnei Bradley? Nu! Doctorul Badley precizase c`
fata fusese operat` \n urm` cu optsprezece luni, iar
so]ia lui murise anul trecut.
Presupun c` v-au f`cut analize, ]ie [i mamei tale?
\ntreb` ea cu blnde]e.
Exact. I-au testat mai \nti pe mama [i pe tata, [i
au constatat c` rinichiul mamei este mai compatibil.
Ea mi-a salvat via]a, cu alte cuvinte. Nu-mi amintesc
prea bine cum a fost, pentru c`, pe vremea aceea,
eram aproape tot timpul bolnav`... Oh! Ce pulov`r
frumos! O s` mi-l \mprumu]i [i mie, cteodat`?
21
Charlotte \[i puse pulov`rul alb de angora al Annei,
apoi schi]` c]iva pa[i de dans \nainte de a se opri \n
fa]a oglinzii.
Este un pic cam lung pentru tine, remarc` Anne
zmbind, dar ]i-l voi \mprumuta de cte ori dore[ti.
Po]i s`-l iei chiar acum, eu o s` m` descurc singur` cu
aranjatul lucrurilor.
Feti]a zbur` spre u[`.
Mul]umesc, domni[oar`.
Pe mine m` cheam` Anne [i te rog s` m`
tutuie[ti, este mai pl`cut.
Mul]umesc, Anne... {i tu po]i s`-mi spui
Charlotte!
Izbucnir` amndou` \n rs, apoi fata disp`ru.
Obosit` dintr-o dat`, Anne se \ntinse pe cuvertura gen
indian s` se mai relaxeze, dar mintea ei agitat` n-o l`sa
s` se odihneasc`. Se gndi la pachetul de ]ig`ri ascuns
pe fundul valizei, pentru cazuri de urgen]`. Va
\ndr`zni oare s` fumeze una? Doctorul Bradley ar fi \n
stare s` n`v`leasc` peste ea dac` ar observa. |[i st`pni
a[adar dorin]a, se ridic` [i scoase portretul lui Martin
pe care-l puse pe noptier`.
A[a! zise ea cu voce tare. |ncep s` m` simt ca acas`.
|n josul fotografiei, logodnicul ei scrisese: Al t`u
pentru totdeauna, draga mea. Martin.
Anne zmbi cu duio[ie. Martin era \ntotdeauna cam
afectat \n exprimare, dar absolut sincer. Din p`cate,
22
era [i o fiin]` impulsiv`, \n stare s`-[i schimbe ideile de
dou`zeci de ori pe zi. Niciodat` nu [tiai cam ce
gnde[te, dar asta f`cea parte din farmecul lui. {i, la
urma urmei, \ntotdeauna se \ntorsese la ea pentru c`,
din p`cate, chiar dac` o iubea nespus, asta nu-l f`cuse
s` fie insensibil la farmecul altor femei... Anne spera
totu[i ca el s` n-o uite \n timpul acestor luni de
desp`r]ire.
Brusc, s`ri jos din pat. Dect s` analizeze attea
gnduri negre, mai bine s` fac` orice, pentru c` a[a nu
putea pretinde c` se odihne[te. |[i petrecu timpul care
o mai desp`r]ea de cin` aranjndu-[i hainele \n
[ifonier, apoi \mbr`cndu-se ct mai elegant cu
putin]`.
*
* *
Doctorul Bradley [edea \n capul mesei. La vederea
Annei, se ridic` curtenitor [i trase scaunul ce se afla \n
stnga lui. Doamna Dean era a[ezat` \n dreapta sa, iar
nepoata al`turi de ea.
Ce frumoas` e[ti! exclam` aceasta. Bunico, nu
crezi c` rochia Annei este superb`?
Cred c` n-ar trebui s-o tutuie[ti pe domni[oara
Melton, draga mea, mai ales cnd avem musafiri.
23
Anne vru s` intervin`, dar Charlotte fu mai rapid`.
Anne mi-a dat voie, nu-i a[a, Anne? {i apoi, noi
\ntotdeauna avem musafiri!
D`-mi voie s` fac prezent`rile, spuse Ross Bradley
repede. A[a cum a spus [i fiica mea, casa noastr` este
deschis` oricui. Personalul clinicii este \ntotdeauna
binevenit. Iat-o pe doctori]a Sophie Mitchell.
Anne o remarcase imediat pe tn`ra femeie supl` [i
elegant`, a[ezat` \n fa]a doctorului Bradley. Fu fericit`
c` avusese grij` de toaleta ei dar, oricum, nu putea
spera s` rivalizeze cu aceast` frumoas` brunet` cu
privirea rece.
|n absen]a mea, Sophie este cea care \[i asum`
responsabilit`]ile clinicii, \i explic` doctorul Bradley.
La fel ca mine, este specialist \n homeopatie. Tn`rul
acesta este Richard Forbes. Tat`l s`u conduce casa de
s`n`tate de la Patru-Vnturi, din Littleshaw.
Anne \i zmbi tn`rului a[ezat \n stnga ei. Cu
[uvi]a aceea neagr` ce-i c`dea pe frunte, p`rea mai
degrab` un z`natic foarte seduc`tor.
Presupun c` [i dumneata e[ti medic, zise ea.
|mi pare r`u s` v` dezam`gesc. Eu sunt singura
fiin]` de aici, f`r` nici o calificare. Tata dorea s` fac
studii de medicin`, dar am abandonat dup` doi ani.
A[a c`, \n aceast` distins` adunare, eu sunt o
nulitate.
24
Prostii! exclam` Sophie Mitchell. E[ti prea
modest, Richard. {i la Patru-Vnturi [i la Moar`, am
muri de foame dac` tu nu te-ai ocupa de
aprovizionare.
Tn`rul zmbi, dezv`luindu-[i frumo[ii din]i albi.
M` bucur c` m` apreciaz` [i pe mine cineva. Tata
nu \nceteaz` s` se vaiete c` nu pot s`-l mai scap de
ni[te pacien]i.
Nu cred c` Ian are motive s` se plng`, interveni
lini[tit` Patricia Dean. Mai are doi doctori care-l ajut`.
Nu-i chiar att de obositor s` fii medic de ]ar`, a[a cum
era so]ul meu. De cnd s-a \ntors de la Londra, Ross a
putut s` se conving` de acest lucru, dar [i de rigoarea
acestei vie]i.
Anne vru s` ia parte la conversa]ie.
|n zilele noastre, cnd cei mai mul]i dintre
practicieni se asociaz` \n cabinete medicale, practica
solitar` pare aproape anacronic`.
|n timp ce \n \nc`pere se f`cu lini[te, doamna Dean
pufni dezaprobator.
D`-mi voie s`-]i spun c` unii dintre pacien]ii mai \n
vrst` n-au nici cea mai mic` dorin]` s` se duc` la
Littleshaw de fiecare dat` cnd au atins un punct sensibil.
Scuza]i-m`, murmur` Anne, \mi pare r`u dac` am
atins un punct sensibil.
Deodat`, \[i d`du seama c` \n preajma ei se afl`
cineva \n picioare.
25
Dori]i o sup` sau un avocado, pentru \nceput?
\ntreb` doamna Butterworth, menajera.
Un avocado, v` rog.
{i dumneavoastr`, domnule Richard? Am f`cut o
crem` de pas`re, groas`, a[a cum v` place.
Este perfect. S` [tii c` nu apreciez deloc re]etele
de sl`bire pe care ni le prepari.
Cum domana Butterworth ro[i, Ross Bradley
interveni:
Am convins-o pe doamna Butterworth s` ne
preg`teasc` o varietate mai mare de feluri. Vei g`si,
bine\n]eles, numeroase crudit`]i, dar [i mnc`ruri
consistente destinate celor ce m`nnc` orice.
Eu m`nnc ce-mi place! protest` Richard Forbes.
{i iat` c` nu m` \mboln`vesc niciodat` [i nici nu m`
\ngra[.
N-o s` fie a[a mereu. C]i ani ai? Dou`zeci [i opt?
N-o s` po]i s`-]i maltratezi corpul la infinit.
Fir-ar s` fie! Doar n-am f`cut nici o crim` alegnd
aceast` crem` de pas`re! se enerv` Richard Forbes.
Poate c` nu trebuie s` insist`m att, propuse
doamna Dean pe un ton conciliant. O s` ]i se r`ceasc`
supa, Richard.
|i zmbi tn`rului, gndindu-se c` el nu se
schimbase deloc din copil`rie. |ntotdeauna fusese un
caracter n`valnic, [i se \nfl`c`ra la cea mai mic`
provocare. Cnd Ian [i Fay \l adoptaser`, micu]ul avea
26
vreo doi ani[ori. Era un adev`rat dr`cu[or, sp`rgea tot
ce-i ie[ea \n cale! {i cnd, mai trziu, Fay r`m`sese
\ns`rcinat`, copilul nu \ncetase s` le fac` probleme.
Masa decurse calm. Spre marea ei surprindere,
Anne se sim]i s`tul` chiar dac` nu alesese dect
mnc`rurile recomandate de doctorul Bradley.
Nu e[ti obligat` s` te ab]ii, murmur` Richard
\ntre dou` linguri]e de tort de ciocolat`.
M-am s`turat \ntr-adev`r! zise Anne rznd. {i chiar
sper s` sl`besc vreo cteva kilograme \nainte de nunt`.
Nu [tiam c` e[ti logodit`! exclam` Ross Bradley.
Sper s` nu pleci de la noi mai devreme de trei luni?
Nu ave]i nici o grij`, n-am fixat \nc` data nun]ii.
Logodnicul meu este \n Africa, studiaz` medicina
tropical`.
Dac` \n]eleg bine, slujba aceasta \]i umple timpul
liber pn` la ziua cea mare?
Pot s` v` asigur c` nu-mi voi neglija \ndatoririle
din aceast` cauz`! se indign` u[or tn`ra, ai c`rei
obraji se colorar` \n roz.
Ross Bradley scrut` chipul fermec`tor al Annei,
apoi \[i cufund` privirea \n ochii ei limpezi unde
lic`rea o furie re]inut`.
Sper s` fie a[a, murmur` el.
Oh, tat`, nu fi att de r`u! exclam` Charlotte. Nici
m`car n-ai felicitat-o. Pot s`-]i v`d [i eu inelul de
logodn`, Anne?
27
M` tem c` te voi dezam`gi, zmbi Anne. Dup`
at]ia ani de studii, Martin nu este att de bogat \nct
s` mi-l cumpere, a[a c` ne-am decis s` trecem peste
acest capitol.
Ce romantic!
Vorbe[te ca maic`-sa, bomb`ni doamna Dean.
Sper c` nu ai de gnd s` devii scriitoare, Charlotte?
|n nici un caz! Voi fi doctor, ca tata!
Toat` lumea \ncepu s` rd`. Exact \n momentul
acela, doamna Butterworth \[i vr\ capul pe u[a
\ntredeschis`.
Sunte]i chemat la telefon, domnule doctor.
Ross Bradley se ridic` imediat. Anne \l auzi
schimbnd cteva vorbe cu interlocutorul s`u, apoi se
\ntoarse \n sufragerie [i o privi.
Va trebui s` plec`m. Una dintre pacientele mele
este pe cale s` nasc`. Este Jenny Goodyear, vrea s`
nasc` acas` cel de al patrulea copil.
Anne se repezi \n camera ei de unde ie[i mai apoi
\mbr`cat` \n uniform`. Doctorul Bradley o privi aprobator.
Perfect! V`d c` nu e[ti ca aiuritele alea care au
nevoie de ore \ntregi ca s` se \mbrace.
|n nici un caz, mai ales \n situa]ii de urgen]`,
declar` tn`ra urmndu-l \n gr`din`.
O clip` mai trziu, se a[ez` la volan, un pic cam
emo]ionat` s` conduc` acest jeep mare. Doctorul
Bradley \i ghici anxietatea.
28
|n curnd, o s`-l st`pne[ti perfect, spuse el.
Cnd demar` \ntr-un zgomot infernal, el \i f`cu
\ncurajator cu ochiul.
Scuza]i-m`, murmur` ea. |ncotro trebuie s-o iau?
Urc`m colina. R`mi \n viteza \nti, pentru c`
urcu[ul este destul de abrupt.
T`cut`, porni pe drumul ale c`rui serpentine
periculoase o ]inur` cu sufletul la gur` pn`-n vrf.
Oft`, \n sfr[it u[urat`.
Trebuie s` m`rturisesc c` mi-a fost fric`!
Dar mie! spuse [i pasagerul ei \nainte s`
izbucneasc` \ntr-un rs grav care o surprinse \n mod
ciudat pe fat`.
Din spatele norilor se ivise luna, luminnd cmpia.
Anne z`ri c]iva copaci r`t`ci]i printre tufi[uri dese.
Ross Braddley \ncepu s` vorbeasc` aproape \n [oapt`.
Cunosc aceast` familie de ani de zile. Primul so]
al lui Jenny a fost coleg de [coal` cu mine. A murit de
leucemie, [i dup` c]iva ani, Jenny s-a rec`s`torit cu
un fermier. Avea deja trei copii, dar \ncepea s` fie
ner`bd`toare s`-l aib` pe al patrulea. Are deja
patruzeci [i doi de ani [i este cam limita extrem`.
Nu este prea riscant s` nasc` acas`?
Jenny este o \nc`p`]nat`. |n urm` cu vreo
dou`zeci de ani, a suferit foarte mult la prima na[tere,
fiind la spital. N-am putut s-o conving c` lucrurile s-au
schimbat considerabil, de atunci.
29
Ajunser` \n fa]a unei cl`diri de dou` etaje ale c`rei
ziduri erau \nnegrite de vreme. |n prag ap`ru imediat
un b`rbat.
Dumneata e[ti, doctore? Gr`be[te-te! Cred c` \n
curnd se va na[te copilul.
Se gr`bir` amndoi s` coboare din ma[in`, apoi
urcar` \n fug` cele cteva trepte de la intrare.
Fermierul \i conduse \n dormitor, unde \i a[tepta
Jenny. Aceasta, \ntins`, le zmbi curajoas`.
Bun` ziua, Jenny, zise familiar doctorul Bradley.
Doar s` m` sp`l pe mini [i te examinez. Dumneaei
este domni[oara Melton, care o s` m` asiste.
Se aplec` peste lavoarul aflat \ntr-un col] al
camerei, \n timp ce Anne despacheta m`nu[ile sterile.
Dup` ce el se sp`l` pe mini, \l ajut` s` [i le pun`.
Mul]umesc, zise el vioi. Dup` cum vezi, folosesc
o m`sur` mai mare pentru mna mea dreapt`. Pn`
acum n-am avut probleme, dar este mai bine s` \mi
stai al`turi.
Zmbind, Anne \l urm` lng` pacient`.
Nu mai ai mult, Jenny, declar` el dup` ce o
examin`.
Cu un stetoscop, Anne ascult` inima copilului.
|mi auzi bebelu[ul? \ntreb` Jenny. Oh... Simt c`
\ncepe o nou` contrac]ie.
Pare \n plin` form`, o asigur` Anne.
Cu att... mai bine.
30
Trebuie s` \mpingi cu toat` puterea, Jenny,
interveni doctorul.
Anne o \ncuraj` pe tn`ra m`mic` pn` cnd ap`ru
capul copilului. Imediat, doctorul Bradley degaj` un
um`r, apoi pe cel`lalt.
|mpinge! zise el pe un ton \ncurajator.
Sper... s` fie... o fat`!
Haide! |mpinge!
Cteva secunde mai trziu, puse bebelu[ul la
pieptul mamei.
Ai avut dreptate, este o fat`!
Jenny Goodyear \ncepu s` plng` de bucurie.
Este minunat!
Fericitul tat`, care st`tuse deoparte pn` acum, se
apropie [i-[i \mbr`]i[` cu tandre]e so]ia.
Ai f`cut treab` bun`, Jenny!
Zmbitoare, Anne lu` copilul ca s`-l spele [i s`-l
\nveleasc` \ntr-un scutec curat. Dup` ce doctorul
termin` \ngrijirile l`uzei, ea \i \napoie copilul pentru
primul supt.
Ce zici de o cea[c` fierbinte de ceai, doctore?
propuse Bill Goodyear.
Ross Bradley ezit` o clip`, apoi Anne \i zmbi
lini[titor.
Nu v` face]i griji, doctore. Voi cur`]a eu totul,
apoi voi veghea ca bebelu[ul s` apuce snul. Pute]i s`
v` acorda]i lini[tit o clip` de odihn`.
31
P`rea epuizat, se gndi ea. Probabil c` \[i \ncepuse
munca din zori, f`r` s` mai pun` la socoteal` drumul
pn` la gar`. Ross Bradley o privi recunosc`tor, apoi \l
urm` pe fermier \n buc`t`rie.
Adu-ne [i nou` dou` ce[ti de ceai, Bill! \i suger`
Jenny.
Cum copilul \ncepea s` sug` cu l`comie, ea
\ntoarse spre Anne o privire fericit`.
S-ar zice c` n-o s` am probleme cu mncarea!
Dup` at]ia ani, n-am uitat nimic despre cum se cre[te
un copil.
C]i ani au b`ie]ii dumitale?
Primul are dou`zeci [i doi, apoi dou`zeci [i unu,
iar cel mic dou`zeci. Dup` cum po]i s` consta]i, n-am
stat degeaba!
Anne izbucni \n rs.
Eu am s` adun pe aici pn` ce dumneata o
hr`ne[ti. Este mai bine s` acorzi acum toat` aten]ia
copilului.
Se apuc` s` fac` ordine \n jurul patului, zmbind
tandru la vederea h`inu]elor roz. Jenny \[i dorise \ntr-
adev`r cu intensitate o feti]`! Bill intr`, aducnd o tav`
pe care pusese un ceainic, dou` ce[ti [i biscui]i.
Mul]umesc, dagul meu.
Bill \i zmbi [i, instinctiv, lu` feti]a \n bra]e, apoi
puse pre]ioasa povar` \n leag`nul cald cu o expresie
de duio[ie pe fa]`.
32
A[az`-te lng` mine, zise Jenny de \ndat` ce so]ul
ei plec`. Serve[te un biscuit, i-am f`cut ast`zi dup`-
amiaz` pentru c` presim]eam c` va trebui s` stau \n
pat vreo dou` zile.
Amuzat`, Anne ron]`i un biscuit crocant. |[i b`ur`
ceaiul \n t`cere, apoi Jenny spuse:
B`ie]ii vor fi nebuni de bucurie cnd vor afla c`
au o surioar`.
Unde sunt acum?
La universitate, preciz` mama cu mndrie. N-am
vrut s` aib` [i ei parte de via]a grea de fermier. Iat`,
tat`l lui Ross a fost fermier, dar a avut bunul-sim] s`-[i
trimit` fiul la liceu. Roy, primul meu so], a fost unul
dintre cei mai buni prieteni ai lui. Cnd ne-am
c`s`torit, eu aveam dou`zeci [i unu de ani [i el
optsprezece. M-au judecat to]i c` m` m`ritam cu un
b`iat mai tn`r ca mine, dar eram tare \ndr`gosti]i! |l
iubesc pe Bill, preciz` ea foarte repede, totu[i nu voi
uita niciodat` prima mea dragoste.
Jenny t`cu, \ngndurat`, apoi relu` cu \nsufle]ire.
Ca s` ne \ntoarcem la Ross, l-am pierdut din
vedere cnd a plecat s`-[i continue studiile. De \ndat`
ce s-a \ntors, s-a \nsurat cu Catherine Dean.
Anne era curioas` s` afle mai multe despre el.
Cum era so]ia lui?
Jenny se \ncrunt`.
33
Era considerat` \n zon` ca un fel de celebritate.
Scria articole pentru ziarul local, apoi a publicat un
roman.
Dar dumneata ce p`rere aveai despre ea?
Oh, era foarte frumoas`... [i \ngrozitor de
r`sf`]at`. P`rin]ii ei \i ofereau tot ce-[i dorea. Evident,
nu se ducea la [coala din sat. Avea haine frumoase,
avea un ponei... Avea obiceiul s` se plimbe singur` pe
cmpie. Mi-a zis odat` c` voia s` semene cu Catherine,
eroina din La r`scruce de vnturi, cred. Era foarte
romantic`.
A murit \n urm` cu un an, parc`?
|n iunie trecut, calul ei s-a \ntors singur acas`.
Cnd tat`l s`u i-a descoperit corpul \n apropiere de
Windthorn Crag, a f`cut un stop cardiac. Poli]istul
nostru, Jim Bennett, i-a descoperit pe amndoi.
Cele dou` femei t`cur`, cufundate fiecare \n
gndurile ei. V`znd c` Jenny p`rea epuizat`, Anne se
ridic`, o ajut` s` se a[eze mai confortabil, apoi \i ur`
noapte bun`.
Odihne[te-te, Jenny. Mine diminea]` va veni
infirmiera districtului s` scalde copilul.
Jenny se ridic` pu]in ca s`-i ia mna tinerei.
Dar o s` mai treci curnd pe aici, nu-i a[a?
Bine\n]eles, voi trece s` te v`d de \ndat` ce voi putea.
Doctorul Bradley ap`ru \n prag, urmat de Bill
Goodyear [i, \nainte s` dea semnalul de plecare, mai
34
examin` o dat` copilul [i mama. Dup` ce-i mai felicit`
o dat` pe ferici]ii p`rin]i, ie[ir` \n curtea fermei.
Deasupra capetelor lor, luna str`lucea \n mijlocul
unui cer \nstelat.
Cnd o na[tere decurge bine, spuse Anne \n timp
ce se urca \n jeep, ai un sentiment de intens`
satisfac]ie, nu crede]i, doctore?
Te rog s`-mi spui Ross... Ai dreptate, sunt foarte
fericit c` Ruth a n`scut att de u[or. Ia spune-mi, crezi
\n continuare c` medicii de ]ar` sunt anacronici?
Nu... Poate doar un lux.
Da... |]i mul]umesc pentru ajutor, Anne.
Remarcnd c` \i folosise prenumele, tn`ra resim]i
o cald` emo]ie. La urma urmei, se gndi ea, era un om
mult mai pl`cut dect crezuze la prima vedere.
|n timp ce ma[ina traversa cmpia pentru a ajunge
\n valea Beckthwaite, o t`cere odihnitoare se a[ez`
\ntre ei. Anne parc` ma[ina \n fa]a casei.
Dorm cu to]ii, murmur` Ross ar`tnd spre
ferestrele \ntunecate. Presupun c` e[ti epuizat` dup`
aceast` zi obositoare.
Tot vorbind, \[i scosese picioarele lungi din ma[in`
[i acum, \n picioare lng` portier`, se aplec` un pic ca
s-o priveasc`. La rndul ei, cobor\ [i Anne.
Este ciudat, dar nu m` simt deloc obosit`. Mai
degrab` nervoas`.
El zmbi [i-[i puse mna stng` pe bra]ul ei.
35
|n cazul acesta, vino s`-]i ar`t rul. |n lumina
lunii, ne ofer` un spectacol fabulos.
Emo]ionat` de prima atingere, Anne se l`s`
condus`. Ajungnd aproape de mal, \[i ]inu
r`suflarea... |n lumina ireal` a lunii, apa p`rea
pres`rat` cu ]echini de argint. Nici un zgomot nu
tulbura lini[tea nop]ii, \n afar` doar de pietricelele
albe duse de ap`.
Este att de mic` \nct poate fi trecut` cu
piciorul, spuse Ross. }ine-m` de mn` s` nu aluneci.
S`rind de pe o piatr` pe alta, ajunser` \n mijlocul
albiei rului. Anne se opri brusc [i se ag`]` cu
disperare de bra]ul ghidului ei.
Ai picioare mai lungi ca ale mele! Nu [tiu dac`
pot ajunge la urm`toarea piatr`.
S` \ncerc`m! \i ordon` el.
Anne se supuse f`r` s` stea pe gnduri [i se trezi
strns` \n bra]ele lui pe piatra \ngust`. El \[i trecuse
bra]ul drept peste spatele tinerei care se ag`]a acum
de el de parc` via]a ei depindea de asta. Deodat`,
\ncepu s` rd`.
Nu ]i se pare c` este o situa]ie caraghioas`? Tu, cu
mna rupt`, eu cu picioare prea scurte...
Vrei s` ne \ntoarcem?
Anne privi frumosul chip care se aplecase spre ea.
Ciudat de tulburat` de aceast` apropiere, \[i plec`
privirea.
36
Ar fi mai bine, spuse ea foarte repede.
El se aplec` [i-i mngie cu buzele fruntea, ca unui
copil.
Biat` feti]`, ai avut o zi foarte grea...
S`rind pe piatra cea mai apropiat`, \i \ntinse mna.
Cteva minute mai trziu, se aflau amndoi \n
siguran]` pe mal. Nu rostir` nici un cuvnt pn` cnd
Ross nu deschise u[a casei. Se d`du la o parte ca s-o
lase s` treac`.
Trebuie s` m` duc la clinic` s` examinez un
pacient.
Lucrezi prea mult, doctore, remarc` Anne, uitnd
c` \i ceruse s`-i spun` Ross.
El n-o corect`.
Lucrez din greu [i joc strns, murmur` el
adresndu-i un zmbet enigmatic.
Ea \l privi disp`rnd printre copaci. Cine putea fi
fericitul pacient care primea o vizit` att de trzie?
Poate c` nici nu era un bolnav, se gndi ea cu o
ciudat` strngere de inim`. Oare doctori]a Sophie
locuia la clinic`?
Anne se str`dui s`-[i alunge acest gnd din minte.
La urma urmei, via]a privat` a lui Ross Bradley n-o
privea...
37
Capitolul 3
Anne \ntmpin` cu u[urare ivirea zorilor. Chiar
dac` patul fusese confortabil, n-a \nchis ochii toat`
noaptea. Se r`sucise pe toate p`r]ile f`r` s` reu[easc`
s` adoarm`, gndindu-se tot timpul la femeia care
ocupase aceast` \nc`pere. Cu siguran]`, Ross o iubise
[i acum \i sim]ea mult lipsa, se gndi ea cu ochii \n
tavanul luminat de razele lunii. {i Charlotte, fire[te,
resim]ea teribilul gol l`sat de mama ei... Totu[i, [i tat`l
[i fiica d`deau dovad` de o ciudat` resemnare.
Sfr[i prin a a]ipi, visnd un b`rbat cu p`rul [aten
care o obliga s` alerge din ce \n ce mai repede, \n timp
ce o frumoas` femeie brunet` rdea de eforturile ei.
Cnd se trezi, era \nc` foarte devreme. S`ri din pat
ca s` priveasc` pe fereastr`. |l z`ri pe doctorul Bradley
care urca drumeagul ce lega clinica de la Moar` cu
casa. Probabil c` avusese probleme serioase cu vreun
38
pacient, se gndi ea \ndep`rtndu-se de fereastr`. Nu
voia sub nici o form` s` par` c`-l spioneaz`!
Cum, \nainte de a \ncepe munca, dispunea de
suficient timp, \i scrise mamei sale [i logodnicului s`u,
apoi se strecur` afar` din cas` pentru a expedia
scrisorile. Drumul ce ducea \n sat mergea de-a lungul
rului. |n momentul cnd puse scrisorile \n cutia
ro[ie, o voce familiar` o f`cu s` tresar`.
E[ti foarte matinal`, Anne!
R`sucindu-se brusc, se trezi fa]`-n fa]` cu doctorul,
\mbr`cat \ntr-un trening albastru. Pe frunte se vedeau
broboane de sudoare. Ea \i respir` parfumul
amestecat cu mireasma de p`dure.
A[ putea s`-]i spun acela[i lucru, doctore... vreau
s` zic, Ross, se corect` ea. Se pare c` n-ai dormit prea
mult...
Se \ntrerupse, stnjenit` c` rostise o fraz` care ar fi
putut p`rea indiscret`.
Am dormit suficient. Tu ai dormit bine?
Excelent, min]i ea. Camera mea este foarte
pl`cut`.
Cu att mai bine, pentru c` ne a[teapt` o zi
lung`. Ne vedem la cabinet, dar mai \nainte, treci pe la
buc`t`rie s` m`nnci ceva. Diminea]a, fiecare se
serve[te singur.
39
Ochii lui verzi trecur` u[or peste chipul frumos al
tinerei, peste nasul ei mic [i drept, peste buzele bine
conturate [i un pic \ntredeschise, ca [i cum s-ar fi
mirat de tot ce vede \n jurul ei. Ochii alba[tri p`reau
mai limpezi \n lumina soarelui, [i de o inocen]`
surprinz`toare.
Fericit b`rbat, zise el deodat`.
Cine? \ntreb` ea mirat`.
Destinatarul scrisorii pe care tocmai ai pus-o la
po[t`, logodnicul t`u, \mi imaginez. Ct devotament!
Abia ai venit ieri [i i-ai [i scris!
Cnd e[ti \ndr`gostit...
Se \ntrerupse, \ntristat` la gndul c` s-ar putea s`-l
fi r`nit, pe el care-[i pierduse de curnd so]ia. Dar el \i
zmbi, ca [i cum n-ar fi remarcat nimic.
Ai dreptate, spuse pe un ton nep`s`tor. Nu [tiu
s` existe pe lume ceva mai frumos ca dragostea.
|ncepu s` alerge [i ea \l privi \ndep`rtndu-se. Din
spate, p`rea un b`rbat foarte tn`r. De altfel, din
moment ce fusese \n clas` cu so]ul lui Jenny, care era
mai tn`r dect so]ia lui, trebuie s` fi avut... cam
treizeci [i nou` de ani, calcul` ea, satisf`cut`.
Ajunse acas` un pic \ngndurat`. De cnd \l
cunoscuse pe Martin, era prima oar` cnd se sim]ea
tulburat` de un alt b`rbat. Din fericire, nu va fi \n
preajma lui dect trei luni...
40
Micul dejun fusese pus pe masa din buc`t`rie,
unde doamna Butterworth \[i vedea de treburile ei.
Serve[te-te, domni[oar` Melton.
Arunc` o privire dezaprobatoare c`tre doctor, care
mnca un bol de cereale, [i continu`:
Astea nu sunt dect ni[te alimente dietetice, dar
eu pot s` v` preg`tesc ni[te ou` cu [unc`.
Este perfect, doamn` Butterworth, declar` Anne.
|[i lu` un grepfrut, o felie de pine [i miere \nainte
s` i se al`ture doctorului la mas`.
Este [i cafea decofeinizat`, spuse el.
B`nuiam! glumi fata. M` a[teptam de asemenea
s`-mi propui [i ni[te ceai de p`p`die.
El \ncepu s` rd`.
Gre[e[ti vorbind astfel, pentru c` este foarte bun.
Dac` vrei, o s`-]i preg`tesc un ceai de p`p`die.
Ea se \nfior` ostentativ.
Nu, mul]umesc!
Cum el o privi dintr-o dat` cu seriozitate, ei \i p`ru
r`u c` nu-[i ]inuse gura.
V`d c` iei peste picior principiile mele dietetice.
Dup` p`rerea mea, extremele sunt \ntotdeauna
periculoase, zise ea cu circumspec]ie.
La ce te referi?
Ei bine, la jogging de exemplu. Eu cred c` odihna
este la fel de important` ca [i mi[carea. Apeciez
cump`tarea \n orice domeniu.
41
Se \ntrerupse, con[tient` c` p`rea s`-l dojeneasc`.
Vorbeam despre alimenta]ie, remarc` el pe un
ton profesional. Ce ai \nv`]at \n timpul studiilor?
{tiu c` trebuie s` cau]i un anumit echilibru \n
toate, deci [i \n alimenta]ie. Trebuie ca pacientul s`-[i
primeasc` necesarul de proteine, de... vitamine, [i...
Ah, vitaminele! {tiai c` fierbnd legumele,
distrugi mai mult de jum`tate din vitamine?
Chiar \n clipa aceea, Charlotte n`v`li \n buc`t`rie.
Tat`! Te-am auzit de la primul etaj! Nu crezi c`
este un pic cam devreme pentru conferin]e?
Cu chipul zmbitor, adolescenta se a[ez` lng`
Anne.
Trebuie s`-l ier]i. Tata vrea mereu s`
converteasc` oamenii.
O convinsesem pe mama ta s` se conformeze
acestor principii, [i aminte[te-]i ct de plin` de energie
era. Avea silueta unei feti]e.
Doamna Catherine era foarte frumoas`, interveni
doamna Butterworth, bucuroas` c` poate intra \n
vorb`. Nimeni n-ar fi zis c` are treizeci [i cinci de ani
cnd... anul trecut, \ncheie ea repede. Ce vrei s`
m`nnci, Charlotte?
Ou` cu [unc`! murmur` ea aruncnd o privire
\nspre tat`l ei.
Acesta, ridicndu-se, \i ciufuli cu tandre]e p`rul.
42
Prefer s` \nfrunt pacien]ii unui \ntreg spital dect
pe fiica mea. S` fii cuminte la [coal`, scorpie mic`,
ad`ug` el ie[ind.
Doamna Butterworth \[i f`cea de lucru pe lng`
aragaz de unde venea deja o arom` apetisant`.
Eram convins` c` urmezi un regim cu proteine
pu]ine, se mir` Anne.
Nu \ncepe [i tu! Credeam c` e[ti prietena mea!
Anne o lovi amical peste mn`.
Asta [i sunt. La ce or` pleci la [coal`?
Jane Forbes trece s` m` ia cu ma[ina. O s` ne
\nso]easc` [i mama sau fratele ei.
Forbes... Este vorba despre Richard Forbes care a
fost aici asear`?
Da. Jane este sora lui. Este mult mai tn`r` dect
el, evident.
Auzir` scr[netul ro]ilor pe pietri[, apoi un claxon.
Iat`-i!
Abia avu timp s` se [tearg` la gur`, [i se repezi spre
u[` aruncnd \n vitez` un la revedere. Urmnd-o
afar`, Anne \l z`ri pe Richard Forbes la volanul
b`trnei ma[ini familiale.
Bun` diminea]a! strig` el. Vii cu noi?
N-am timp, r`spunse ea zmbind.
Ce p`cat! Am fi putut s` ne plimb`m dup` ce
le-am fi l`sat pe fete la [coal`. |n diminea]a asta, este
o vreme superb`.
43
Alt`dat`, poate.
Iau asta ca pe o promisiune...
Anne le f`cu cu mna, \n timp ce ma[ina greoaie se
\ndep`rta. Dup` ce disp`rur`, se sim]i dintr-o dat`
singur` [i un pic speriat`. Prima ei zi de munc` al`turi
de doctorul Bradley va fi un adev`rat examen de
admitere.
Urc` \n fug` \n camera ei [i-[i scoase blugii pentru
a-[i pune uniforma alb`. Cnd intr` \n cabinet, Ross
era deja a[ezat la birou, citind fi[e ale pacien]ilor. Sub
privirea lui aprobatoare, tn`ra sim]i c` ro[e[te,
con[tient` c` privirea lui nu era doar profesional`. El
\i ar`t` scaunul rezervat pacien]ilor.
Ia loc. |n diminea]a aceasta, a[ vrea s` r`mi lng`
mine. Voi avea nevoie de tine pentru injec]ii, [i pe de
alt` parte vreau s` te familiarizezi cu metodele mele.
Medicina tradi]ional` trateaz` oamenii atunci cnd
ace[tia sunt bolnavi. Ceea ce fac eu este mai mult medicin`
preventiv`. Cnd un pacient vine la mine, eu \i tratez \n
acela[i timp [i corpul [i mintea, m` urm`re[ti?
Perfect. Dar asta nu \nsemn` cumva [i o enorm`
pierdere de timp?
|ntr-adev`r, mi-ar lua mult mai pu]in timp s`
semnez doar o re]et`. Totu[i, consider c` a-mi asculta
pacien]ii nu este niciodat` inutil, nu-i timp pierdut...
O doamn` \n vrst` \[i vr\ capul pe u[`.
44
M-a]i invitat cumva sa intru, doctore? Dup` cum
[ti]i, sunt cam surd` [i...
Lua]i loc, doamn` Greenwood. V-o prezint pe
noua mea asistent`, domni[oara Melton.
Anne se ridic` pentru a-i permite doamnei
Greenwood s` se a[eze.
Ce mai face]i? \ntreb` Ross cu amabilitate.
Ethel Greenwood d`du cu triste]e din cap.
Nu prea bine. Este vorba de nervii mei, doctore.
Nu pot s` m` mai odihnesc de la moartea dragului
meu Alfred, acum zece ani. Doctorul Dean \mi d`dea
ni[te pastilu]e mici albe ca s` m` calmez.
Se opri din vorbit pentru a-i l`sa timp doctorului s`
scrie re]eta. Cum acesta \ns` \i zmbea f`r` s` schi]eze
nici cel mai mic gest \n acest sens, ea continu`:
A[a c`, dac` mi-a]i da [i dumneavoastr` cteva,
cred c` m-a[ sim]i mai bine...
Mai \nti, o s` v` examinez. Domni[oar` Melton,
ajut-o pe doamna Greenwood s` se \ntind` pe patul
din spatele paravanului.
|n timp ce Anne se ocupa de b`trna doamn`, Ross
se sp`l` pe mini.
Suntem gata, doctore, declar` Anne dup` ce o
convinsese pe b`trn` s`-[i scoat` pardesiul [i bluza.
Ross examin` pacienta. |i ascult` inima, pl`mnii [i
tocmai \i pip`ia gtul cnd aceasta \i d`du f`r` s` vrea
o informa]ie pre]ioas`:
45
Acolo, doctore!
Ce anume? \ntreb` el repede.
Am o umfl`tur`... O sim]i]i?
Buzele doamnei Greenwood tremurau de spaim`.
Ross Bradley \i zmbi \ncurajator.
Nu-i dect un ganglion limfatic. Poate r`mne a[a
ani de zile, sau s` dispar` cum a ap`rut. Nu trebuie s`
v` face]i griji pentru asta.
Sunte]i sigur?
Cu lacrimi \n ochi, b`trna \[i duse mna la gt.
Dintr-o dat`, umfl`tura i se p`rea mai mic`, abia dac`
o mai g`sea.
Absolut. Nici o grij`.
B`trna d`du din cap [i ridic` spre el o privire
timid`.
Dac` a[ fi [tiut, a[ fi venit mai demult la
dumneavoastr`. Mi-am imaginat c` m-a lovit aceea[i
boal` ca pe dragul meu Alfred.
Nu ave]i cancer, rosti Ross cu o voce solemn`. De
fapt, sunte]i \n plin` form`. Dar dac` dori]i, pute]i s`-l
consulta]i [i pe doctorul Stevenson, la clinic`. El v` va
prescrie un sirop de ciubo]ica-cucului care v` va
calma.
Ei bine, dac` [tiam...! exclam` b`trna. |mi
amintesc c` [i bunica mea folosea a[a ceva. S-ar spune
c` vechile remedii revin la mod`...
46
Continu` s` tr`nc`neasc` vioaie \n timp ce Anne o
ajuta s` se \mbrace, apoi Ross \i \nmn` o scrisoare
c`tre colegul s`u fitoterapeut.
Vorbe[te-mi despre doctorul Stevenson, \l rug`
Anne de \ndat` ce doamna Greenwood ie[i.
Dup` ce [i-a terminat studiile de medicin`, s-a
specializat \n fitoterapie. |n acest fel, aduce clinicii
servicii incontestabile. Cnd prescie un remediu, ]ine
cont de \ntreaga istorie a pacientului... de alergii, de
regim, de tensiune, apoi caut` medica]ia care i se
potrive[te cel mai bine. La fel ca mine, [i el crede c`
este nevoie doar de un mic ajutor dat organismului
pentru ca acesta s` se poat` trata singur.
|n clipa aceea, se auzi o b`taie \n u[` [i \n prag
ap`ru o femeie m`run]ic`, \ntre dou` vrste. Ochelarii
\i atrnau de un lan] aurit, [i ]inea \n mn` un teanc de
hrtii.
Tocmai a sosit dosarul noului dumneavoastr`
pacient, spuse ea pe un ton important.
Anne, ]i-o prezint pe secretara mea, doamna
Harding. Dumneaei este noua mea asistent`,
domni[oara Melton. Doamn` Harding, ai vrea s`-i ar`]i
biroul tinerei acesteia?
Se \ntoarse apoi spre Anne [i o \ntreb`:
Cezi c` ai putea s` te ocupi de injec]ii [i de alte
tratamente de care nu este nevoie s` m` ocup
47
personal? Dac` ai nevoie de vreo \ndrumare, nu ezita
s` vii la mine. Doamn` Harding, te rog trimite-mi
bolnavul urm`tor.
Anne lucr` f`r` \ntrerupere [i nici nu sim]i cnd a
trecut timpul. Cnd, la sfr[itul consulta]iilor se
\ntlnir` la o cafea, Ross p`rea mul]umit de
eforturile ei.
Pentru \nceput, nu-i prea r`u, zise el zmbind.
Doamn` Harding, m` voi duce cu domni[oara Melton
la clinic`. Dac` primesc vreun telefon, s` m` caute
acolo.
Ie[ir` afar` sub soarele cald de iunie.
Mmm... sim]i parfumul trandafirilor? \ntreb`
Anne \n timp ce traversau gr`dina. Ce vreme
splendid`! Eu credeam c` \n nord climatul este umed
[i rece!
Nu te bucura prea repede, vremea se poate
schimba de la o zi la alta pe aici.
|n timp ce vorbea, se oprise \n fa]a unei cl`diri
lungi [i cenu[ii care fusese odinioar` o moar`. Scoas`
acum din uz, roata era acoperit` cu mu[chi. Ici-colo
fuseser` a[ezate jardiniere cu mu[cate [i pe lng`
pere]i cre[teau trandafiri s`lbtici.
Anne admir` frumuse]ea b`trnei mori. Chiar dac`
aceast` clinic` era una dintre cele mai bine utilate din
regiune, cl`direa \[i p`strase farmecul de odinioar`.
48
Ce zici? \ntreb` Ross, atent la reac]iile ei.
Este fabulos! Arat` mai degrab` a hotel de lux
dect a cas` de s`n`tate. Unde este acel faimos izvor
despre care mi-ai vorbit?
El zmbi.
Trebuie protejat cu grij`, a[a c` este secret.
Con]ine iod, care trateaz` hipertensiunea, fier pentru
anemici [i sulf pentru ameliorarea reumatismelor. S`
ne \ntoarcem, o s` ]i-l ar`t.
Anne \[i petrecu restul dimine]ii vizitnd locurile,
apoi Ross o prezent` doctorului Stevenson \nainte de
a se \ntoarce la cabinet.
N-am timp s` m` duc s-o examinez pe Jenny
Goodyear, cred c` s-o fi ocupat de asta moa[a. Dar
presupun c` ar fi bucuroas` s` te vad`. Po]i s` iei
ma[ina, eu m` voi duce pe jos \n sat s`-mi v`d pacien]ii.
De acord.
Ah, [i \nc` ceva... Doamna Butterworth este
liber` ast`-sear`. Doamna Dean se duce la clubul ei de
bridge, a[a c` eu [i Charlotte am hot`rt s` cin`m la
restaurant. Dac` vrei s` ni te al`turi, vei fi binevenit`.
Dac` nu, va trebui s` te mul]ume[ti cu pine [i brnz`
\n buc`t`rie.
Voi veni cu pl`cere cu voi, se gr`bi Anne s`
r`spund`, pentru c` perspectiva unei mese solitare
n-o \ncnta deloc.
49
Plec`m pe la ora [apte.
Condus` de doctorul Stevenson, Anne \[i continu`
vizita prin clinic`, impresionat` de varietatea
\ngrijirilor acordate de spital.
Ceea ce m` mir` cel mai mult, \i m`rturisi
doctorului Stevenson, este faptul c` fiecare pacient
prime[te un tratament individualizat.
Doctorul \i zmbi, bucuros de interesul manifestat
de noua asistent`.
Pacien]ii no[tri fac mai \nti un control complet,
apoi stabilim un program de tratament. Uneori,
trebuie s` corect`m o eroare de regim, \nainte de a
\ncepe tratamentul bolii propriu-zise. Putem s`
apel`m la medici din exterior, la acupunctori, la
kinetoterapeu]i, la dieteticieni. Eu \nsumi sunt
specialist \n osteopatie [i \n tratamentul cu plante.
Doctori]a Mitchell se ocup` de hidroterapie [i homeopatie.
Mi-a rostit cineva numele? se auzi o voce blnd`
feminin`.
Sophie Mitchell ie[i din zona saunelor. P`rul \i era
\nvelit \ntr-un prosop alb [i de sub halatul lung de baie
se z`reau unghiile de la picioare date cu lac roz.
Bun` ziua, domni[oar` Melton. Dup` cum po]i
constata, \mi aplic propriile prescrip]ii. |mi petrec
timpul liber r`sf`]ndu-m`. S` nu ezi]i s` folose[ti
instala]iile noaste, mai ales dac` vrei s` sl`be[ti.
50
Tn`ra femeie zmbea, dar Anne sim]i c` sub
aceast` atitudine mieroas` se ascunde o ostilitate
mocnit`. Totu[i, vru s` fie amabil`.
Dar cu siguran]` nu este cazul dumneavoastr`.
Nu, bine\n]eles. Dar o saun` \]i catifeleaz` pielea,
de exemplu. Oricum, ador s` r`mn supl`.
Rostind aceste cuvinte, Sophie Mitchell \[i plimb` o
privire ironic` peste silueta Annei. Aceasta \[i p`str` cu
greu cump`tul.
Mul]umesc, cu siguran]` c` voi profita de oferta
dumneavoastr`.
|notul ar fi de asemenea foarte de folos pentru
silueta dumitale, continu` cu amabilitate
interlocutoarea ei. Piscina noastr` este \nc`lzit`, po]i
s` mergi chiar acum, dac` vrei.
Este imposibil, Ross m-a rugat s`-i fac o vizit`
uneia din pacientele lui, r`spunse repede Anne...
|n]eleg...
Ochii doctori]ei Mitchell se \ngustar` u[or, ca [i
cum o mira faptul c` Anne folosise prenumele [efului
ei. Strngndu-[i cordonul halatului de baie, se
\ndep`rt` auncndu-i peste um`r Annei:
Dac` pot s`-]i fiu de folos cu ceva, nu ezita s`
apelezi la mine.
Anne se \ntoarse c`tre doctorul Stevenson.
|nainte s` plec, vreau s` v` mul]umesc pentru
timpul acordat.
51
Tn`rul medic \i era foarte simpatic, cu privirea lui
serioas` [i cald` \n acela[i timp. Observ` contrariat` c`
tocmai \l comparase cu logodniul s`u, [i c` asta nu era
\n avantajul acestuia.
Doctorul Stevenson \i zmbi [i-i strnse prietene[te
mna.
Voi fi \ntotdeauna gata s`-]i r`spund la \ntreb`ri,
o asigur` el.
Pentru \nceput, a[ vrea s` aflu cum pot s` ies de
aici.
Izbucnir` amndoi \ntr-un rs complice. Mul]umit`
c` avea un prieten c`tre care s` se \ntoarc` \n caz de
nevoie, Anne se duse la secretariatul doctorului
Bradley ca s` ia cheile de la ma[in`. Cu ochii la ceas,
doamna Harding b`tea la ma[in` o scrisoare foarte
important` \nainte s` plece s`-[i ia nepotul de la
[coala din sat.
P`re]i obosit`, remarc` Anne.
Secretara \[i a[ez` o [uvi]` de p`r c`runt. Se trezise
din zori ca s` aib` timp s` dea de mncare p`s`rilor [i
s` cure]e casa, dar nu era genul de femeie care s` se
plng`.
M` simt foarte bine, o asigur` ea. Scuz`-m`, dar
trebuie s` termin scisoarea asta, [i...
Anne ie[i \n gr`din`. Oare Ross Bradley \[i d`dea
seama c` biata femeie trebuia s` fi plecat de mult
52
acas`? Gndea probabil c` toat` lumea are energia lui.
Nici chiar o mn` rupt` nu era de-ajuns ca s`-l mai
potoleasc`.
Cteva minute mai trziu, pe [oseaua \n
serpentine, \ncerca s` [i-l alunge din minte [i s` se
gndeasc` la Martin. Uimit`, realiz` c` nu reu[ea. Nici
m`car nu mai reu[ea s`-i evoce limpede chipul, de
parc` s-ar fi desp`r]it de el de cteva luni, chiar de ani.
Jenny fu bucuroas` s-o revad` [i o primi ca pe o
prieten`. Bebelu[ul dormea lini[tit, \n timp ce p`rin]ii
s`i se instalaser` comod \n camer` cu un platou cu
sandvi[uri de pui \n fa]`.
Ia loc, domni[oar` Melton, zise Bill. Pun pariu c`
n-ai mncat nimic de prnz. Serve[te-te, este destul`
mncare pentru to]i trei.
E[ti amabil, dar...
Haide, nu te l`sa rugat`! Oricum, Jenny nu
accept` nici un refuz.
Anne ced` cu un zmbet. Pu]in dup` aceea, Bill se
retrase, l`sndu-[i so]ia [i pe invitata sa \n fa]a a dou`
ce[ti de ceai.
A venit moa[a s` te examineze?
Jenny se \ncrunt`.
M` bucur c`, azi noapte, m-a]i ajutat voi s` nasc.
Femeia asta m` calc` pe nervi, vorbe[te la nesfr[it,
mereu are ceva de f`cut...
53
Cu siguran]`, vrea doar s` fie de folos.
Dup` ce se asigur` c` [i mama [i copilul au primit
\ngrijirile necesare, Anne vru s` plece.
Mai stai! o rug` Jenny. Bea cu mine o cea[c` de
ceai.
Bine, mai stau cinci minute, nu mai mult.
Cum ]i se pare Charlotte? o \ntreb` Jenny,
spernd astfel s-o re]in` pe Anne antrennd-o \ntr-o
discu]ie mai lung`.
Este fermec`toare, r`spunse Anne cu bun`
dispozi]ie. Suntem deja prietene bune. Ast`-sear`,
Ross ne duce pe amndou` la restaurant.
Jenny d`du din cap aprobator.
{i doctori]a Mitchell? Ea nu vine cu voi?
Nu, dup` cte [tiu.
De obicei, ea \l \nso]e[te pe doctor [i pe fiica sa
la restaurant.
Jenny remarc` imediat norul care \ntunecase
privirea tinerei. Urm` o clip` de lini[te, apoi Anne se
ridic`. De data aceasta, trebuia \ntr-adev`r s` plece!
Presupun c` doctori]a Sophie este ocupat` ast`-sear`.
Probabil c` da, r`spunse Anne lundu-[i geanta.
54
Capitolul 4
Anne trebuia s` recunoasc` faptul c`, f`r` voia ei,
remarca lui Jenny o contrariase. |n timp ce cobora
spre valea Beckthwaite, \ncerca s` se conving` c` acest
aranjament era absolut firesc: Sophie \l ajuta pe Ross
s`-[i creasc` fiica, [i era normal ca uneori s` ias` to]i
trei \n ora[. Dintr-un motiv necunoscut, Sophie era
ast`zi ocupat` [i atunci o invitase pe noua lui
asistent`.
Gndul acesta \ns` \i stric` toat` ziua, \n timp ce
lucra \n serviciul de hidroterapie, supravegheat`
\ndeaproape de eleganta doctori]`. Fu surprins` cnd,
spre sfr[itul dup`-amiezii, aceasta o compliment`:
Se pare c` ai o oarecare \ndemnare, domni[oar`
Melton.
Munca aceasta este foarte diferit` de ceea ce fac
de obicei, r`spunse cu pruden]` Anne.
55
Dup` ce o scufundase pe pacient` \n ap` rece,
urma s-o transfere \ntr-o baie cald` de unde se ridica
un abur dens care-i p`tase uniforma. |n schimb,
fermec`toarea Sophie Mitchell r`mnea impecabil`.
Presupun c` te-ai cam s`turat, zise pe un ton
blnd aceasta. M` voi ocupa eu s-o duc pe doamna
Drew \n camer`.
Nu vre]i s` v` odihni]i [i dumneavoastr`?
Am avut deja liber diminea]`, a[a c` trebuie s`
stau aici toat` seara, \i explic` Sophie. Po]i pleca,
domni[oar` Melton. }i-ai f`cut vreun program pentru
ast`-sear`?
Nu chiar.
Perspectiva acestei cine la restaurant \[i pierduse
tot farmecul, [i Anne se \ntreba acum cum s` se
eschiveze.
Cnd intr` \n cas`, n-o v`zu pe Charlotte. Doamna
Dean tocmai se \ntorcea din gr`din` tr`gnd de
m`nu[ile murdare de p`mnt.
Unde este Charlotte? \ntreb` Anne.
Este invitat` la familia Forbes. Scuz`-m`, dar m`
gr`besc pentru c` sunt a[teptat` la clubul meu de
bridge.
Anne urm`ri cu privirea silueta slab` ce urca
sc`rile. Ceea ce aflase tocmai \i rezolva problema,
pentru c` f`r` \ndoial` Ross prefera s` ias` singur.
56
Se sim]ea att de obosit` \nct gndul de a petrece
o sear` lini[tit` o bucura dinainte. Ajuns` \n camer`,
se \ntinse peste cuvertur` [i \nchise ochii.
O trezir` ni[te b`t`i puternice \n u[`. Soarele cald
de var` disp`ruse. Ct dormise oare? |n clipa
urm`toare, cineva intr` \n camer`.
Oh! |mi pare r`u, dar eram convins c` e[ti
plecat`, \i explic` Ross cu un zmbet \n col]ul gurii.
F`cu vreo c]iva pa[i prin \nc`pere, cu ochii a]inti]i
spre chipul \nc` somnoros al tinerei. |n semi\ntuneric,
buclele ei scurte blonde str`luceau slab, \nv`luindu-i
fa]a \ntr-un halou luminos.
Anne clipi des, apoi ridic` spre el ochii ei mari [i
limpezi.
Am... am crezut c` planul nostru s-a anulat, din
moment ce Charlotte cineaz` la familia Forbes, \i
explic` ea a[ezndu-se pe pat.
Convins` c` probabil nu ar`ta prea bine \n
momentul acesta, \[i plec` privirea. Vocea grav` a lui
Ross o f`cu s` tresar`.
{tiu. Mi-a telefonat... A[a c` am re]inut o mas`
pentru dou` persoane, nu pentru trei.
Pentru ce or`? \ntreb` ea.
A[ vrea s` plec`m cam \ntr-o jum`tate de or`,
crezi c` este posibil? Catherine petrecea ore \ntregi \n
fa]a oglinzii, de[i n-avea deloc nevoie pentru c` era
foarte frumoas`.
57
Asta mi-a spus toat` lumea despre ea.
Regret` imediat cuvintele rostite. Ross nu p`rea
\ns` prea impresionat. Din nou, ea se mir` de aceast`
atitudine distant`. Putea s` vorbeasc` despre so]ia lui
\ntr-un mod absolut deta[at, ca [i cum i-ar fi fost
indiferent`.
Voi fi gata la timp, afirm` ea.
Perfect.
Dup` ie[irea lui din \nc`pere, Anne oft` u[urat`,
apoi se duse \n baie s` fac` un du[ rapid.
Revigorat` de apa fierbinte, \[i puse o bluz` de
m`tase roz [i noul ei costum de stof` alb`. Cu o
bucurie copil`reasc`, fu surprins` s` constate c` putea
s` strng` cordonul de piele cu o gaur` \n plus. Poate
c` \ncepuse s` sl`beasc`?
Ross o a[tepta \n salonul cel mic. V`znd-o, se
ridic` de pe fotoliu curtenitor, [i tinerei i se p`ru c`
ochii lui verzi \ntzie asupra ei ceva mai mult dect o
cerea polite]ea.
Dou`zeci [i opt de minute, o anun]` el dup` ce
arunc` o privire la ceas.
Ce s` facem cu aceste dou` minute economisite?
Vrei s` m` \ntorc \n camera mea?
|n loc de orice r`spuns, el \[i trecu bra]ul pe sub cel
al tinerei [i o conduse spre hol. Ea \i respira cu pl`cere
parfumul, remarcnd \n treac`t c` [i el \[i schimbase
hainele. Gndul c` \mbr`case acest elegant costum gri
58
\n onoarea ei \i produse o bucurie pe care n-ar fi putut
s` [i-o explice.
Va trebui s` conduci tu, zise el pe un ton
moroc`nos.
|n clipa cnd trecur` de poarta din fier forjat, ea \[i
d`du seama dintr-o dat` c` Ross n-ar fi putut s` ias` \n
ora[ f`r` [ofer. Oarecum \ntristat`, se gndi c` el o
folosea, dar la urma urmei, tot era mai bine dect s`
m`nnce singur` pine cu brnz` \n buc`t`rie.
Traversar` cmpia s`lbatic` pn` \n \mprejurimile
ora[ului. Anne frn` \n fa]a unei case din piatr`
cenu[ie pe care i-o indicase Ross, uimit` c` nu exista
nici un indiciu c` aici ar fi un han.
Dup` ce urcar` cteva trepte, intrar` \ntr-un hol
lambrisat.
M` bucur s` v` rev`d, doctore Bradley. Masa
dumneavoastr` este preg`tit`.
B`rbatul cu o ]inut` semea]` care-i \ntmpin` avea
ni[te must`]i mari [i sem`na cu un colonel \n
retragere.
Anne, ]i-l prezint pe comandantul Gregson.
Dumneaei este Anne Melton, noua mea astistent`.
Ce pot s` v` ofer de b`ut? \ntreb` dup` ce ei se
a[ezar`. Am whisky-ul dumneavoastr` preferat,
doctore.
Perfect. {i tu, Anne?
Un xeres, v` rog.
59
Comandantul a cump`rat acest restaurant acum
c]iva ani, \i spuse Ross de \ndat` ce proprietarul se
\ndep`rt`. Era o ferm` abandonat`, dar el a f`cut
minuni, dup` cum po]i constata.
Este \ntr-adev`r fermec`tor.
Pere]ii erau ascun[i \n spatele unor panouri de
stejar lustruit care urcau pn`-n tavan. Numeroase
tablouri \n ulei, reprezentnd \n mare parte b`t`lii
istorice, \mpodobeau \nc`perea. |n schimb, fe]ele de
mas` [i [erve]elele brodate dezv`luiau o prezen]`
feminin`. Fiecare mas` era \nveselit` de un buche]el
de flori aranjate artistic.
Nu exist` un meniu, preciz` Ross, dar orice
mncare aici este delicioas`.
{i totu[i, cred c` nu e[ti prea u[or de mul]umit.
Se \ntrerupse, mustrndu-se iar`[i c` o luase gura
pe dinainte. Ross rse de stnjeneala ei.
Te referi la ciud`]eniile mele alimentare?
Cam a[a...
Afl` c` aici se servesc doar legume cultivate f`r`
nici un produs chimic. {tiu precis asta pentru c` eu le
cresc \n gr`dina clinicii.
Poftim?!
La \nceput am f`cut-o doar pentru nevoile
noastre, apoi am \nceput s` livr`m [i altora. |ntr-o zi,
comandantul m-a \ntrebat dac` \l accept [i pe el drept
client. Venitul suplimentar astfel ob]inut \l investesc \n
modernizarea clinicii.
60
Dar cine se ocup` de acest comer]?
Aici intr` \n scen` Richard Forbes. El
supravegheaz` gr`dinarii [i se ocup` de tranzac]ii.
Munca aceasta l-a ajutat \n sfr[it s` se stabilizeze.
|n sfr[it?
Dup` cum ai aflat, el a \nceput studii de medicin`
la insisten]ele tat`lui s`u. Dup` aceea, a f`cut o
mul]ime de meserii ciudate. |i place s` se mi[te... F`r`
\ndoial`, asta i se trage din sngele lui ]ig`nesc.
Nu [tiam c` familia Forbes...
A, nu! Richard a fost adoptat la vrsta de doi ani.
Mama lui locuia \n sat, dar nu cuno[team identitatea
tat`lui s`u. Cnd mama lui a murit, familia Forbes a
adoptat copilul.
Ross \i zmbi comandantului care le puse dou`
pahare pe mas`.
|n s`n`tatea dumneavoast`, doctore, zise acesta
\ndep`rtndu-se.
Anne \l privi pe Ross uimit`.
A[adar, nu e[ti \mpotriva alcoolului?
Cu condi]ia s` nu se abuzeze, sub form` de
aperitiv sau ca s` completeze o mas` bun`.
Comandantul alege vinurile cele mai potrivite
meniului.
Anne se sim]ea din ce \n ce mai relaxat`. |i pl`cea
acest aspect \nc` necunoscut al personalit`]ii lui Ross.
De fapt, i se p`rea din ce \n ce mai seduc`tor.
61
|n timpul cinei, se surprinse de cteva ori
observndu-l cu aten]ie. Fie c` se purta solemn sau
plin de entuziasm tineresc, nu era niciodat` plictisitor.
F`r` voia ei, Anne \[i aminti de unele momente
petrecute \n compania lui Martin, \n timpul c`rora
conversa]ia lncezea.
A fost delicioas`, declar` ea cnd termin` salata
de fructe.
|i pl`cuse totul, crudit`]ile, somonul la gr`tar,
desertul. {i nimic din toate astea nu \ngr`[a, se gndi
ea cu umor. I se p`rea dintr-o dat` important s` fie
atent` la ce m`nnc` [i s` aib` o imagine s`n`toas`.
Cu un gest ne[teptat, Ross se aplec` spre ea [i-i lu`
mna.
}i-am f`cut capul calendar cu ciud`]enile mele!
Acum, vorbe[te-mi despre tine.
Tulburat`, ea ro[i sub privirea ochilor verzi.
Ce vrei s` [tii?
El rse \ncet, strngnd cu un fel de tandre]e
degetele fetei.
Draga mea copil`, nu este vorba de o anchet`, ci
doar de o discu]ie amical`. De exemplu, cum arat`
logodnicul t`u? Ce face?
Dup` ce [i-a luat toate diplomele, a plecat \n
Africa.
Asta [tiu. Dar cum arat`?
|nalt, brunet...
62
Frumos?
Ea rse, stnjenit`, \n timp ce privirile li se
\ntlnir`.
A[a se spune.
{i o s` v` c`s`tori]i, o s` ave]i mul]i copii? \ntreb`
el, cu o lic`rire periculoas` \n ochii de un verde
\ntunecat acum.
Cred c` logodna folose[te tocmai pentru a hot`r\
asemenea lucruri.
|n general, oamenii se cam pun de acord \nainte
s`-[i ia vreun angajament, dup` care aceast` \n]elegere
se concretizeaz` sub forma unui inel...
Privir` amndoi spre mna lipsit` de inel a Annei,
apoi Ross \i zmbi enigmatic. Deodat`, ea fu iritat` de
gndul c` va trebui s` explice din nou c` Martin era
s`rac.
Este inutil s` insit`m asupra acestui subiect!
spuse ea cu o voce iritat`.
Scuz`-m`, uitasem c` este vorba de o alegere.
Ea se mai \mblnzi [i-i arunc` o privire
recunosc`toare.
Este un mod diplomatic de a prezenta lucrurile.
T`cur` cteva minute, apoi Ross lu` ini]iativa [i
\ntrerupse acest scurt moment de complicitate.
Din p`cate, trebuie s` plec`m. I-am promis
Charlottei s` trec s-o iau de la familia Forbes, [i \ncepe
s` se fac` trziu.
63
Ajun[i afar`, el cuprinse cu bra]ul s`n`tos umerii
tinerei. Lumina]i de lun`, se \ndreptar` spre ma[in`.
O s` fiu foarte bucuros cnd voi sc`pa de ghipsul
`sta, bomb`ni el.
Foarte emo]ionat` de aceast` apropiere, Anne nu
r`spunse. Cnd se a[ez` la volan, \[i repro[` aceast`
sensibilitate excesiv`. Strngnd-o lng` el, Ross se
comportase ca [i cum ar fi fost fiica lui, nimic mai
mult.
El o conduse pn` \n dreptul unei case mari de
piatr`, \n apropiere de Littleshaw. Aleea care [erpuia
prin gr`dina bine \ntre]inut` d`dea o impresie de lux
care se confirma cnd intrai \n aceast` cl`dire
confortabil`.
Doamna Forbes r`spunse la soneria lor. Le
deschise larg u[a grea de stejar.
Bine a]i venit la noi. Dumneata trebuie s` fii noua
infirmier` a lui Ross, domni[oar`...
}i-o prezint pe Anne Melton.
Charlote ne-a vorbit mult despre dumneata,
Anne. Veni]i, fetele sunt a[ezate \n salon, la televizor.
Fay Forbes \i conduse \ntr-o \nc`pere cufundat` \n
semi\ntuneric, cu excep]ia col]ului \n care lumina
televizorul. Pe un divan, erau ghemuite dou` siluete.
E[ti gata de plecare, Charlotte? \ntreb` Ross.
Oh, tat`, se tngui feti]a. Este momentul cel mai
interesant al filmului...
64
Se uit` la La r`scruce de vnturi, [opti doamna
Forbes. Am cump`rat caseta video, [i cred c` este cel
pu]in a doua oar` cnd Jane se uit` la ea. Lua]i loc,
pn` una-alta, s` be]i o cea[c` de cafea.
Anne se a[ez` lng` fete, imitat` imediat de Ross.
Toate sunte]i la fel, murmur` el. De \ndat` ce vi
se ofer` o poveste de dragoste...
Oh, dar asta nu-i oricare poveste de dragoste,
zise Anne pe un ton lini[tit.
Ah... oft` Charlotte cu emo]ie. Cnd Catherine
moare \n bra]ele lui...
Privir` \n t`cere celebra scen` [i, ca de obicei, Anne
sim]i lacrimi \n ochi. Jane [i Charlotte suspinau f`r` s`
se ascund`.
Anne nu \ndr`zni s` \ntoarc` privirea spre Ross
care [edea al`turi de ea. Resim]ea o ciudat` tulburare
la gndul c` se afla chiar \n inima regiunii \n care
Emily Bront \[i g`sise inspira]ia pentru romanul
s`u. |n]elegea acum [i de ce so]ia lui Ross, Catherine,
hot`rse s`-[i boteze feti]a Charlotte, prenumele
uneia din surorile Bront. |[i puse \n gnd s`-i cear`
lui Ross un exemplar al unei c`r]i scris` de
Catherine.
Cnd ap`ru pe ecran cuvntul sfr[it, doamna
Forbes aprinse un lampadar pentru a risipi melancolia
ce-i cuprinsese pe to]i. Cele dou` fete \[i [terser` \n
grab` obrajii \nro[i]i de plns.
65
Nu-i a[a c` este formidabil? oft` Charlotte. Mi-ar
pl`cea s`-l rev`d.
|n mijlocul hohotelor de rs, Fay Forbes o asigur`
c` poate veni cnd dore[te.
Ian a fost chemat undeva, spuse ea turnnd
cafeaua. Iar Richard... Ei bine, Richard poate fi
oriunde, conchise ea rznd.
Anne refuz` fri[ca [i zah`rul.
E[ti la regim?
Tocmai am \nceput un regim, recunoscu ea pu]in
ru[inat`. Sper s` pot s`-l ]in.
Cu Ross pe urmele dumitale, totul este posibil.
De fapt, \]i va fi mult mai u[or s`-]i continui efortul
dect s`-l \ntrerupi.
Nu m` prezenta ca un c`pc`un, Fay!
{i totu[i! Dac` n-a[ [ti c` pacien]iii t`i te ador`, a[
spune c` e[ti un tiran.
Sunt absolut de acord, interveni Charlotte. Cu
tata, orice devine totul sau nimic. S` nu sl`be[ti prea
mult, Anne. Mama ajunsese doar piele [i os.
Fay Forbes se \ntrist`.
Ar fi putut s` fie manechin. Din p`cate, pe aici pe
la noi nimeni nu [tia s`-i aprecieze frumuse]ea.
De nenum`rate ori i-am cerut s` vin` [i ea la
Londra! interveni Ross.
{tiu foarte bine, dar munca ei o re]inea aici,
romanele ei [i...
66
T`cu. Ross o fixa cu intensitate, \ndemnnd-o din
ochi s` continue.
Romanele sale... relu` \nceti[or Fay, [i acea
c`utare ne\ncetat`...
Pe cmpii, continu` Ross. Iubea cmpia asta
nesfr[it`...
Se ridic` brusc [i-i ciufuli p`rul Charlottei.
Este timpul s` plec`m, Charlotte. Fay, \i voi
telefona lui Ian s` aflu dac`...
Vorbele nu mai ajunseser` pn` la Anne care nu se
mai gndea dect la Catherine Bradley. |l urm` ca un
automat. Femeia aceasta constituia o enigm`. Fusese
att de frumoas`, att de \nzestrat`... Niciodat` n-o va
putea \nlocui vreodat` \n inima lui Ross.
Tot drumul, el nu scoase o vorb`, dar Charlotte
flec`rea f`r` oprire. |n apropiere de sat, Anne frn`
brusc.
Fir-ar s` fie! \njur` Ross. Ce s-a \ntmplat?
|n fa]a lor, o form` \ntunecat` era ghemuit` \n
umbra unui zid. Anne crezu mai \nti c` era vorba de
o oaie, apoi recunoscu o siluet` masculin`. Ross s`ri
afar` din ma[in`.
Este r`nit! Trage pe dreapta, Anne, m` ocup eu
de el.
Cu inima b`tndu-i nebune[te, Anne se supuse
parcnd ma[ina cu farurile c`tre r`nit.
67
R`mi aici! \i ordon` ea Charlottei \nainte s` i se
al`ture lui Ross.
Este \n stop cardiac, morm`i el. Ia butelia de
oxigen din spatele ma[inii..
|n timp ce Anne se \ndep`rta, el \ncepu s`-i fac`
r`nitului masaj cardiac. Dup` cteva secunde, ea se
\ntoarse.
Ghipsul `sta afurisit! \njur` el \nfundat. Stai \n
genunchi, Anne, nu este de pierdut nici o secund`.
Ea \ngenunche imediat \n iarb`, con[tient` de
situa]ia dramatic` \n care se aflau.
Pune-]i minile una peste alta la baza sternului...
acolo, este bine...
|n minutele ce urmar`, ea \i execut` orbe[te
comenzile, \n ciuda sudorii care-i [iroia pe frunte.
Dup` un secol, i se p`ru ei, corpul ne\nsufle]it pn`
acum se mi[c` aproape imperceptibil. Bolnavul
deschise gura, clipi din pleoape.
Bravo, oft` Ross, l-ai salvat. Acum d`-mi oxigenul.
Fix` masca de oxigen pe fa]a pacientului, apoi se
asigur` c` acesta respir` regulat. Anne se ridic`.
Costumul ei alb era p`tat cu verde, dar salvarea unei
vie]i merita asta, se gndi ea \ntorcndu-se spre
ma[in`.
Acum, [tiu de ce umbla]i cu jeep-ul, \i zise ea
Charlottei care se agita nervoas` pe bancheta din
spate.
68
Se simte mai bine? \ntreb` feti]a.
A[a sper. Va trebui s` folosim targa. Va trebui de
asemenea s`-l aju]i pe tat`l t`u, pentru c` el n-are voie
s` ridice nimic cu mna \n ghips. Tu vei ]ine de un
mner, el de cel`lalt, iar eu voi prinde cel`lalt cap`t al
t`rgii.
|ncntat` c` este solicitat`, Charlotte s`ri jos din
ma[in`. O clip` mai trziu, necunoscutul era a[ezat cu
targa \n spatele ma[inii. Ross r`mase lng` el, \n timp
ce Anne urc` la volan [i porni.
S-ar zice c` este un om care f`cea jogging,
remarc` Charlotte.
Anne remarcase [i ea treningul [i basche]ii.
Un alt fanatic al sportului, murmur` ea.
Se poate [ti la ce faci aluzie? \ntreb` Ross.
Probabil c` [i-a dep`[it limitele.
Nu-l judeca f`r` s` [tii despre ce-i vorba [i
\ncearc` mai bine s` conduci mai repede.
Fa]ada clinicii era luminat` de proiectoare ascunse
printre ghivecele cu flori. Din nou, Anne se gndi la
un hotel de lux, dar aceast` impresie se risipi de
\ndat` ce se aflar` \n interior.
Cu stetoscopul \n jurul gtului, doctori]a Sophie
Mitchell alerg` \n \ntmpinarea lor.
A fost \n stop cardiac, o anun]` Ross. Preg`te[te
cortul de oxigen, morfina.
69
Ap`ruse [i Mike Stevenson, \mpingnd un pat
rulant \n care-l puser` pe bolnav. Acesta \ncepea s`-[i
recapete cuno[tin]a.
Unde sunt?
E[ti \ntr-o clinic`, \l lini[ti Anne cu o voce blnd`.
Nu-]i face griji, e[ti \n siguran]`.
Ross se \ntoarse c`tre fiica sa.
Tu du-te acas`, draga mea, [i anun]-o [i pe bunica.
De \ndat` ce necunoscutul fu dus \ntr-o rezerv`,
Anne \i acord` primele \ngrijiri. Afl` c` bolnavul se
numea Raymond Jackson, [i locuia \n Black Scar
House, pe colina care domina satul.
Anun]a]i-o pe so]ia mea, s`-l sune pe asociatul meu...
Vocea abia de i se auzea.
Ross \l \ntrerupse imediat.
Trebuie s` te odihne[ti, domnule Jackson.
Domni[oara Melton o va suna pe so]ia dumitale, nu-]i
face griji.
Continund s` examineze bolnavul, Ross se gndi
c` are de-a face cu un caz clasic de industria[ surmenat
care locuia \n zon`, dar care avea birourile la Leeds, de
unde intra \n leg`tur` cu toate col]urile lumii. Era
greu de crezut c` n-avea dect treizeci [i [ase de ani...
Era trecut de miezul nop]ii cnd Ross \i spuse
Annei s` se duc` la culcare. Domnul Jackson era
instalat sub cortul de oxigen, so]ia era al`turi de el,
palid` [i r`v`[it`.
70
Ne ocup`m noi \n continuare de el. A[ vrea ca tu
s` te duci acas` [i s` vezi cum se simte Charlotte.
Probabil c` povestea asta a [ocat-o.
Anne arunc` o privire \nspre Sophie Mitchell.
A[ezat` \ntr-un fotoliu, aceasta zmbea mul]umit`.
Doctorul Stevenson p`r`sise clinica, astfel c` cei doi
doctori \[i vor ]ine companie...
Noapte bun`, spuse \ncet Anne strecurndu-se
afar` din \nc`pere.
Luna disp`ru \n nori cnd travers` gr`dina
\nmiresmat` de parfumul trandafirilor. Se sim]ea
obosit`, [i totu[i ar fi dat orice s` r`mn` al`turi de
Ross... Ce naiba i se \ntmpla? se \ntreb` ea,
exasperat`. Doar era \ndr`gostit` de Martin... sau cel
pu]in a[a crezuse pn`-n clipa asta.
Pre] de cteva minute, \[i permise s` viseze la ce
s-ar fi putut \ntmpla \ntre ea [i Ross dac` ar fi fost
liber`... [i dac` el n-ar fi avut o leg`tur` cu Sophie
Mitchell. Anne era sigur` acum. Tn`ra doctori]` \l
privea pe asociatul ei ca [i cum acesta ar fi fost
singurul b`rbat de pe p`mnt.
|[i reveni \ns`. Era zadarnic s` se chinuie astfel.
Sophie Mitchell putea oricnd s-o \nlocuiasc` \n inima
lui Ross pe Chatherine, frumoasa [i talentata lui so]ie,
dar Anne Melton n-ar fi putut chiar de-ar fi luptat un
milion de ani pentru asta...
71
Capitolul 5
Anne se strecur` \nceti[or \n casa cufundat` \n
lini[te, apoi urc` la primul etaj. De sub u[a Charlottei
nu r`zb`tea nici o raz` de lumin`, dar o deschise
totu[i ca s` fie lini[tit`. Cum feti]a dormea adnc,
Anne se retrase f`r` zgomot [i se duse \n camera ei \n
vrful picioarelor.
|n clipa cnd vru s` sting` veioza, o auzi pe
Charlotte ]ipnd. |n cteva secunde, s`ri jos din pat [i
alerg` lng` copil`.
Ce se \ntmpl`, draga mea?
Oh, Anne, ct m` bucur c` e[ti aici! Am avut un
co[mar \ngrozitor.
Anne o cuprinse cu tandre]e \n bra]e.
Acum totul este \n regul`. Vrei s`-mi poveste[ti?
Dup` ce suspin` de cteva ori, Charlotte
\ncepu:
72
Am... am visat c` tata pleca, l`sndu-m` singur`.
Tat`l t`u nu te va p`r`si niciodat`, fii lini[tit`. Nu
trebuie s` te temi de asta.
|[i mu[c` buzele, repro[ndu-[i c` fusese att de
categoric`. La urma urmei, poate c` Sophie Mithcell
nu voia s` se mai \mpov`reze cu o adolescent`.
Tat`l t`u te iube[te foarte mult, relu` ea repede.
Anne r`mase mult` vreme lng` copil`, leg`nnd-o
ca pe un bebelu[. Chiar [i adolescentele au nevoie de
o mam`, se gndi ea. Chiar dac` era fericit` [i alintat`,
Charlottei \i lipsea o prieten` mai \n vrst` c`reia s`
poat` s`-i \ncredin]eze secretele. Cnd sim]i s` feti]a
adormise, o culc` \nceti[or apoi o \nveli cu grij`.
Noapte bun`, Charlotte, murmur` ea.
Mul]umit` c` nu primise nici un r`spuns, Anne
stinse lumina [i ie[i. Se \ntoarse \n camera ei, dar
mult` vreme nu-[i g`si somnul. De fiecare dat` cnd
\nchidea ochii, \i ap`rea chipul lui Ross cu o claritate
surprinz`toare.
|n disperare de cauz`, se ridic` din pat [i deschise
[ifonierul, hot`rt` s` nu ia \n seam` sfaturile
doctorului Bradley [i s` fumeze o ]igar`. O duse la
gur` cu mna ce tremura, apoi aprinse un chibrit.
|ngrijorat` la gndul c` el ar putea s` observe,
deschise fereastra [i sufl` fumul spre cerul \nstelat.
Oft` apoi de pl`cere cnd un zgomot de pa[i o f`cu s`
73
tresar`. Ross urca agale aleea... Cu capul dat pe spate,
contempla [i el stelele, astfel c` o z`ri imediat.
Ai p`]it ceva? \ntreb` el cu o voce \n`bu[it`.
Nu... Numai c` nu reu[esc s` dorm, atta tot.
Este o ru[ine s` poluezi o noapte att de
frumoas` cu mirosuri dezagreabile. Nu crezi c` nu-i
nevoie s` mai adaugi [i tu ceva la agresiunile pe care
le suport` deja biata noastr` planet`?
O ]igar` nu poate face prea mult r`u.
Dar pl`mnii t`i ce zic?
Am oroare s` fiu mustrat` mereu pe tema asta!
declar` ea aruncnd ]igara. A[a! Acum e[ti mul]umit?
Ross strivi cu piciorul scrumul incandescent.
Te prive[te modul \n care-]i maltratezi corpul.
|]i jur c` a fost ultima.
Este vorba de o decizie important`. Nu trebuie s-o
iei doar ca s`-mi faci pl`cere, zise el \ndep`rtndu-se.
Anne \nchise fereastra, apoi \i pndi pa[ii pe scar`.
Trebuia s` treac` prin fa]a camerei ei ca s` ajung` \n
dormitorul lui aflat la cap`tul culoarului. Cnd se
a[ternu \n sfr[it lini[tea, se arunc` pe pat.
Voi \nceta s` mai fumez pentru a ne face pl`cere
amndurora, se jur` ea, cu nasul \n pern`.
*
* *
74
Anne \[i petrecu diminea]a urm`toare \n cabinetul
lui Ross, dar acesta nu f`cu nici o aluzie la mica lor
ceart` nocturn`. P`rea mul]umit de munca ei [i de
eficacitate. Dup` plecarea ultimului pacient, o rug`
s`-l \nso]easc` la vizitele pe care le avea de f`cut la
domiciliu.
Merser` mai \nti la Jenny, unde trebuir` s` bea
cafeaua de rigoare, ascultndu-i pove[tile. Tn`ra
mam` p`r`sise deja patul pentru a-[i vedea de
treburile gospod`re[ti.
E[ti o l`uz` exemplar`, o felicit` Ross.
De \ndat` ce sc`par` de Jenny, traversar` cmpia
pentru a ajunge la o ferm` izolat` situat` \n vrful
colinei Blackdean.
Pe drum, el \i explic` lini[tit situa]ia.
|mi fac griji pentru pacienta asta. De la moartea
so]ului s`u, \[i neglijeaz` total s`n`tatea, de[i este
\ns`rcinat` \n [apte luni.
Biata femeie! C]i ani are?
Treizeci [i doi, dar pare mult mai \n vrst`. M-au
sunat cei de la clinica din Littleshaw ca s`-mi spun` c`
nu [i-a mai f`cut nici un examen prenatal de mai
multe s`pt`mni.
Ferma p`rea abandonat`, chiar dac` din horn se
ridica un firi[or de fum. Alertat` de zgomotul f`cut de
\nchiderea portierelor, femeia ap`ru la geamul
75
buc`t`riei. Anne \i z`ri p`rul decolorat [i pu]in
\nc`run]it, c`zndu-i peste fa]a supt`. Pu]in dup`
aceea, le deschise u[a, vizibil ostil`.
Ce dori]i?
Cei de la spital \[i fac griji pentru tine, r`spunse
\ng`duitor Ross. Presupun c` \]i este imposibil s`
cobori \n vale...
Nicidecum, am o ma[in`.
Anne z`ri \n curte o rabl` veche. Nu p`rea s` fie \n
stare de func]ionare...
Pot s` te examinez aici, Lucy, asta te-ar scuti de
un drum.
Nu, mul]umesc, m` voi duce mine la spital,
dup` ce \mi fac cump`r`turile.
Cum femeia se preg`tea s` le \nchid` u[a \n nas,
Anne spuse:
Dac` putem s` facem ceva pentru dumneavoastr`...
U[a se trnti totu[i, apoi auzir` pa[i ce se
\ndep`rtau. Ross ridic` din umeri, neputincios.
Cnd ne \ntoarcem, o s-o rog pe doamna
Harding s` anun]e spitalul, zise el \ndreptndu-se spre
ma[in`.
|ngndurat`, Anne se a[ez` la volan [i introduse
cheia \n contact.
Nu pare prea gras` pentru o femeie \ns`rcinat` \n
[apte luni. M` \ntreb dac` m`nnc` suficient.
76
Este greu s` spui cum arat` sub rochia aceea
larg`. |mi pare r`u c` n-am putut intra. O s` sun la
serviciul social, poate c` ei vor avea mai mult noroc
dect noi.
Tr`ie[te singur`?
Mama ei locuie[te la Littleshaw, dar m` \ndoiesc
c` se v`d prea des. Lucy Fielding nu este o fire prea
sociabil`...
Am observat, oft` Anne.
|ntoarce la dreapta, mergem la Patru-Vnturi.
Anne opri \n fa]a unei cl`diri mari din piatr`
cenu[ie care nu se deosebea de celelalte dect prin
faptul c` \n fa]a ei se afla o ambulan]`. Z`ri o siluet`
cunoscut` care ajuta un pacient s` coboare.
V`d c` Richard munce[te ca s`-[i merite salariul,
constat` Ross pe un ton lini[tit.
Anne se \ntreb` de ce avea o atitudine att de aspr`
fa]` de bietul b`iat. Cnd \i v`zu, acesta din urm` le
adres` un zmbet larg, apoi \l a[ez` pe bolnav \n
scaunul rulant.
M` \ntorc \ntr-o clip`, zise el.
Anne tocmai g`sise un loc liber \n mica parcare
cnd tn`rul se \ntoarse. |i deschise portiera f`cnd o
reveren]`.
Ea \i zmbi.
77
Serviciul este irepro[abil \n aceast` cas`.
Dac` domni[oara dore[te s` m` urmeze, pe aici...
Dup` ce \]i termini de jucat rolul, Richard,
interveni sec Ross, a[ vrea s`-]i spun dou` vorbe \n
biroul tat`lui t`u.
Richard \i f`cu cu ochiul Annei. Aceasta se gr`bi
s`-l ajung` pe Ross, nedorind s` a]]e [i mai mult
ostilitatea ce p`rea s` mocneasc` \ntre cei doi.
|n hol \i \ntmpin` un b`rbat \nalt cu p`rul c`runt.
Bun` ziua, Ian, ]i-o prezint pe asistenta mea,
Anne Melton. Anne, dumnealui este Ian Forbes.
Acesta \ntinse mna, adresndu-i o privire
admirativ`.
Te gnde[ti s` pleci dup` ce Ross \[i va scoate
ghipsul, domni[oar`?
Anne ezit` cteva clipe.
M` aflu aici pentru trei luni, domnule.
Dar ai putea eventual s` r`mi mai mult?
|ncerci cumva s`-mi furi personalul, Ian? zise
Ross cu un zmbet \n col]ul gurii care-i f`cu o gropi]`
\n obraz.
Speram doar ca domni[oara Melton s` fie liber`
la sfr[itul contractului cu tine.
Uit` de planurile astea, urmeaz` s` se m`rite!
Ce pierdere pentru profesie! zise Ian Forbes
rznd.
78
Voi continua s` muncesc [i dup` ce m` voi
m`rita, preciz` tn`ra dar nu [tiu \nc` unde ne vom
stabili. Deocamdat`, logodnicul meu este \n Africa
unde studiaz` medicina tropical`.
Se mir` de faptul c` parc` nu mai resim]ea acela[i
entuziasm la perspectiva nun]ii sale. I se p`rea c` acest
eveniment important n-o mai privea.
Dac` \n]eleg bine, interveni Ross cu o oarecare
arogan]`, a[tep]i hot`rrea logodnicului t`u. Nu cezi
c` ai putea s` te gnde[ti singur` la viitoul t`u, \n loc
s` tr`ie[ti \n umbra viitorului t`u so]?
Anne \i arunc` o privire furioas`. De ce se amesteca
\n via]a ei? se gndi ea \ndreptndu-se spre fereastr`.
Respir` adnc ca s` se calmeze, privind c`tre o pas`re
neagr` coco]at` \n vrful unui copac.
Pot s` folosesc biroul t`u? \l \ntreb` Ross pe
prietenul lui. Trebuie s` vorbesc cu Richard.
Bine\n]eles, r`spunse Ian Forbes privindu-[i
\ntreb`tor fiul.
Richard ridic` din umeri [i trecu prin fa]a lor cu un
aer resemnat.
S` termin`m cu asta, bomb`ni el.
De \ndat` ce cei doi b`rba]i disp`rur`, Ian Forbes o
conduse pe Anne f`r` s` par` c` remarc` izbucnirile
de voci ce ajungeau pn` la ei din spatele u[ii.
Pe parcursul vizitei, Anne fu surprins` de
diversitatea \ngrijirilor acordate de clinic`. Un
79
am`nunt \ns` o tulbura, totu[i: starea de degradare a
localului. Pe drumul de \ntoarcere, \i vorbi despre asta
lui Ross.
Cl`direa aceasta ar fi trebuit s` fie condamnat` de
mult` vreme, zise el pe un ton lejer. Nu \n]eleg de ce
Ian r`mne aici. A cump`rat aparatur` costisitoare pe
care a instalat-o \n clinica asta degradat`, [i sper` c`
totul va fi bine.
Poate c` nu-[i permite s` se mute \n alt` parte?
Nici vorb`! Doar c` este prea ocupat ca s` caute
altceva prin zon`.
Ross t`cu o clip`, apoi \i arunc` o privire complice.
M-am gndit c` poate am putea cina \n ora[,
disear`. Meri]i s` te distrezi un pic dup` toate aceste
ore de trud`!
Deodat`, o oaie travers` [oseaua oblignd-o pe
fat` s` frneze brusc. Se sim]i u[urat` c` beneficiase
de cteva secunde suplimentare ca s` r`spund`.
Cum va reac]iona cnd va afla c` acceptase deja s`
ias` cu Richard? La sfr[itul discu]iei cu Ross, tn`rul
p`ruse att de deprimat, \nct ei i se f`cuse mil`.
Ross [i Ian Forbes erau att de absorbi]i de
conversa]ia lor \nct nu remarcaser` c` cei doi tineri
discutau \n [oapt`.
Cum din cauza frnei bru[te motorul se oprise, ea
nu-l porni imediat [i se \ntoarse c`tre \nso]itorul s`u,
care o privea atent.
80
Am deja o \ntlnire, spuse ea cu o voce slab`.
Str`duindu-se s` sus]in` privirea lui Ross, se \nfior`
u[or, regretnd cu disperare c` trebuie s`-i refuze
invita]ia.
Ce succes ai! Nu ]i-a trebuit mult timp ca s`-]i
umpli agenda.
A[ fi \ncntat` s` fix`m o alt` sear`.
El rse amar.
Din p`cate, \mi este imposibil s`-mi fac planuri
pentru c` voi fi foarte ocupat. Pornim?
Furioas` \mpotriva ei \ns`[i, Anne demar`. Cel
pu]in, se gndi ea cu u[urare, el nu [tia cine o invitase
\n ora[...
|[i petrecu restul dup`-amiezii lng` Raymond
Jackson, dup` cum \i ceruse Ross.
L-am pus pe anticoagulante [i i-am sc`zut
morfina. Ai vreo \ntrebare?
Nu cred. Vei fi la clinic` \n cazul \n care voi avea
nevoie de tine?
El p`ru surprins de aceast` \ntrebare, apoi un
zmbet amuzat i se r`t`ci pe buze.
Nu-]i face griji, nu m` voi \ndep`rta prea mult de
tine! spuse el pe un ton ironic.
N-am vrut s` spun...
El se opri \n pragul camerei [i p`ru s`-i fac` o
pl`cere crud` v`znd-o c` ro[e[te.
81
Da?
Inima Annei \ncepu s` bat` foarte repede. Trebui s`
fac` un efort considerabil pentru a-i sus]ine privirea.
Ce instruc]iuni po]i s`-mi dai \n privin]a cortului
de oxigen?
Cnd se va trezi, po]i s` i-l ridici cteva clipe. |n
rest, repaos complet! Nici un telefon, nici o hot`rre
important`. Dac` nu reu[e[ti s`-l st`pne[ti,
telefoneaz`-mi la hidroterapie.
Cuprins` de un sentiment nepl`cut care sem`na cu
gelozia, Anne deduse c` se va duce la Sophie. Ca [i
cum i-ar fi ghicit gndurile, Ross \i spuse c` trebuia s`
trateze o pacient` care suferea se sinuzit` cronic`.
S` treci [i tu s-o vezi dup` ce te va \nlocui
domni[oara Lawson. Mi s-a cerut s` redactez un articol
asupra unui caz pentru congresul care se va ]ine la
Paris, \n septembrie.
Anne \l privi disp`rnd, gndindu-se c` Sophie
Mitchell \l va \nso]i cu siguran]` \n Fran]a... Trezirea
pacientului s`u o smulse din aceste gnduri
nepl`cute.
Cine e[ti dumneata? \ntreb` pacientul cu o voce slab`.
Sunt Anne Melton, asistent`, dar pute]i s`-mi
spune]i Anne. Cum v` sim]i]i, domnule Jackson?
Spune-mi doar Raymond [i te rog s`-mi dai
telefonul.
82
|mi pare r`u, dar trebuie s` v` odihni]i.
Cum ai vrea s` m` odihnesc dac` \ntreprinderea
mea poate s` dea faliment?
|ncepuse deja s` se enerveze.
Cu coada ochiului, Anne urm`ri efectele acestei
enerv`ri pe electrocardiogram`.
Nu v` face]i griji, so]ia dumneavoastr` se ocup`
de tot. A]i dori s` ridic un pic cortul?
Evident! Nu mi-a pl`cut niciodat` campingul.
|l voi ridica dac` \mi promite]i c` ve]i fi lini[tit.
U[a se deschise [i ap`ru o femeie elegant`, ]innd
\ntr-o mn` un co[ cu struguri [i \n cealalt` o po[et`
Dior. Anne d`du la o parte o latur` a cortului de
oxigen pentru a-i permite s`-[i s`rute so]ul.
Oh! N-a fost b`rbierit! exclam` doamna Jackson
surprins`.
Am avut alte priorit`]i, spuse \nceti[or Anne. De
\ndat` ce so]ul dumneavoastr` se va sim]i mai bine, ne
vom ocupa [i de asta.
Am uitat s`-i aduc pijamalele lui frumoase de
m`tase. Nu ave]i altele? \ntreb` doamna Jackson
strmbnd din nas. So]ul meu detest` bumbacul.
Mai taci, Linda! se enerv` pacientul.
Anne sim]i c` trebuie s` intervin`.
Doamn` Jackson, doctorul ar dori s` discute cu
dumneavoastr` dac` vre]i s` cobor]i la recep]ie. V` va
expune chiar el cazul domnului Jackson.
83
Femeia p`rea u[urat` s` ias` din \nc`pere. Avea o
team` morbid` de spitale [i se \ntreb` ct timp va fi
nevoit Raymond s` r`mn` aici. Va trebui oare s`
anuleze c`l`toria \n Bermude...?
Chiar dac` Anne nu putu s`-i explice limpede
despre ce este vorba, Ross \n]elese imediat motivul
acestui apel telefonic.
M` duc imediat \n hol s` discut cu doamna
Jackson. Ai f`cut bine c` mi-ai telefonat, zise el, vreau
ca nimeni s` nu-l deranjeze pe pacientul nostru.
Cnd Linda Jackson se \ntoarse \n salon, p`rea mai
calm`. Anne se \ntreba ce i-o fi relatat Ross, pentru c`
o vedea aruncnd priviri speriate spre
electrocardiogram`. V`znd-o ct este de palid` sub
stratul gros de fond de ten, tn`ra o invit` s` se a[eze.
Vre]i o cea[c` de ceai? \i propuse ea cu amabilitate.
Cu ochii \n lacrimi, doamna Jackson accept`.
Va sc`pa, nu-i a[a, domni[oar` Melton?
Cu condi]ia s` se odihneasc`, r`spunse ea cu
fermitate. Scuti]i-l de griji, de orice emo]ie sau
enervare.
|nceteaz` s` mai jele[ti, interveni so]ul ei ceva
mai bine dispus. |nc` n-am murit, a[a c` este inutil s`
te gnde[ti la asigurarea pe via]`.
Anne d`du o fug` pn` la buc`t`rie, spernd c`
nu-[i asuma nici un risc l`sndu-i singuri. Cnd se
84
\ntoarse, i se p`ru c` so]ii Jackson \ncheiaser` un
armisti]iu. De \ndat` ce doamna Jackson \[i b`u ceaiul,
Anne \i suger` cu blnde]e s` plece, pentru ca so]ul
s`u s` se poat` odihni. Remarcase deja buzele vine]ii
ale pacientului s`u precum [i respira]ia mai accelerat`.
Cnd \i a[ez` cortul de oxigen, el murmur`:
|]i mul]umesc, Anne, ai reu[it s-o neutralizezi.
Nu [tiu la ce face]i aluzie, r`spunse ea cu o voce
calm`, dar un zmbet fugar \i flutur` pe buze.
Cnd Christine Lawson veni s-o schimbe, Anne \i
explic` tot ce trebuie supravegheat la pacientul lor,
apoi se duse la hidroterapie. Ross st`tea pe marginea
piscinei, observnd o feti]` care \nota repede de la o
margine la alta. Era att de concentrat, \nct nu
remarc` imediat prezen]a Annei.
Respir` adnc! |ntinde-]i corpul... Bine!
Se \ntoarse ca [i cum ar fi sim]it o privire a]intit`
asupra lui.
Este celebra ta pacient`?
Prive[te cum despic` apa! Anul trecut, se sufoca
de \ndat` ce intra \n ap`. Am descoperit c`, pur [i
simplu, hrana ei era prea s`rat`. Mike Stevenson i-a
administrat un decoct dintr-o plant` numit` podbal.
La \nceput, starea ei s-a \nr`ut`]it, apoi sinuzita s-a
vindecat \ncetul cu \ncetul pn` a disp`rut total.
Ajunge pentru ast`zi, Virginia! \i spuse el feti]ei. Vrei
s-o duci \n aripa pentru copii, domni[oar` Melton?
85
Bine\n]eles, r`spunse Anne \ntinzndu-i o mn`
feti]ei ca s-o ajute s` ias` din piscin`.
|n timp ce se \ndrepta cu feti]a spre vestiar, Ross \i
arunc` o remarc` nea[teptat`:
|]i doresc petrecere frumoas`, disear`.
Mul]umesc, r`spunse ea cu voce calm`.
{i se \ndep`rt` repede, pentru ca el s` nu-i vad`
ro[ea]a din obraji. O ajut` pe Virginia s` se \mbrace [i
\n acela[i timp \i fu ciud` c` acceptase s` ias` disear`
\n ora[ cu Richard. De acum \ncolo, Ross n-o va mai
invita niciodat`, se gndi ea, cu inima strns` de
p`rere de r`u.
De \ndat` ce feti]a fu gata, Anne o lu` de mn` [i
\mpinse u[a, exact la timp pentru a auzi vocea
mieroas` a doctori]ei Mitchell:
La ce or` ne \ntlnim disear`, Ross?
Anne gr`bi pasul ca s` nu aud` r`spunsul. O duse pe
Virginia \n camer`, apoi se gndi c` este timpul s` plece
de la clinic`. Chiar \n timp ce traversa gr`dina, soarele
apunea \n spatele colinelor, aprinznd rul \n reflexe
roz. |n mijlocul apei, pietrele plate p`reau str`lucitoare.
O str`b`tu un fior dulce, amintindu-[i de s`rutul lui
Ross. |[i trecu mna peste frunte, ca pentru a alunga
aceast` amintire [i merse cu un pas ap`sat spre cas`.
Ajuns` \n camera ei, \[i puse ni[te blugi [i o bluz`
de bumbac, pentru c` Richard cu siguran]` n-o va
86
duce \ntr-un restaurant de lux. Cnd \l v`zu venind \n
ma[ina lui sport decapotabil`, se convinse c`
apreciase bine.
Abia se a[ez` lng` el c` acesta [i demar` \n
tromb`. Anne \[i ]inu r`suflarea \n timp ce el alerga ca
un nebun pe [oseaua ce traversa cmpia. Dup` un
timp ce i se p`ru o ve[nicie, Richard opri \n sfr[it \n
fa]a unui han de ]ar`.
Te sim]i bine? \ntreb` el zmbind larg.
Acum, da.
N-o s` m` faci s` cred c` ]i-a fost fric`!
|mi pare r`u c` te dezam`gesc, dar mi-a fost tare fric`.
Tn`rul s`ri din ma[in` [i o ocoli ca s`-i deschid`
portiera. Ea \i prinse mna pe care i-o oferi, dar \i d`du
drumul imediat ce cobor\.
Restaurantul era deja arhiplin [i \ntunecat din
cauza fumului. Cnd Richard \i \ntinse pachetul lui de
]ig`ri, Anne se mir` de ea c` refuz` reflex s` ia una.
Ceva mai trziu, comand` un pahar de Perrier.
Asta este tot ce vei bea?! exclam` Richard.
Expresia lui nedumerit` o f`cu pe Anne s`
zmbeasc`. F`r` \ndoial`, regreta deja invita]ia pe care
i-o f`cuse, se gndi ea \n timp ce el se \ndrepta spre
bar. Un grup de tineri g`l`gio[i \l \ntmpinar` cu
exclama]ii de bucurie [i el nu se putu \ntoarce imediat
lng` ea.
87
Scuz`-m`, zise el punnd b`uturile pe mas`. Ce
vrei s` m`nnci?
Pe o tabl` neagr` mare era scris cu cret` meniul
zilei. Anne alese o friptur` de vit` [i o tart` cu mere
cald`, specialitatea casei.
De mine \ncep s` ]in regim, remarc` el
aruncndu-se asupra mnc`rii ca un \nfometat. Eu
ador femeile plinu]e.
Anne nu se putu ab]ine s` izbucneasc` \n rs.
Mul]umesc! |mi e[ti de un pre]ios ajutor.
Dup` ce terminar` masa, Anne \[i dori s` plece ct
mai repede din acest loc plin de fum. |n plus, nu
aprecia deloc ritmul \n care Richard \nghi]ea halbele
de bere. Pn` la urm`, \l convinse s-o conduc` acas`.
|mi dai voie s` conduc eu? \i ceru ea cnd
ajunser` la ma[in`.
|n nici un caz! Ma[ina asta nu este jeepul
hodorogit al lui Ross.
Anne renun]` s` discute [i se sui al`turi de el.
Cteva clipe mai trziu, abia \[i re]inu un urlet de
groaz` pentru c` Richard cobora colina ca un nebun.
Ajuns \n fa]a clinicii, frn` brusc, ct pe ce s` intre \n
ma[ina lui Ross.
Ross [i Sophie se aflau \n fa]a u[ii. Bra]ul lui era
pus non[alant pe um`rul ei.
Un pic cam prea aproape, Richard, remarc` el pe
un ton sec. A]i petrecut bine?
88
Minunat! declar` tn`rul.
Se \ntoarse spre Anne [i vru s-o s`rute, dar ea s`ri
u[or jos din ma[in`. Cu un aer amuzat, Sophie
Mitchell \l \ntreb` \ncet pe Ross:
Mergem s` bem o cafea?
Nu ast`-sear`, mul]umesc.
Dup` ce o strnse afectuos \n bra]e, intr` \n cas`.
Anne \i f`cu semn cu mna lui Richard.
|]i mul]umesc pentru seara aceasta [i pe curnd!
Demar` apoi \ntr-un zgomot infernal \n timp ce ea
urca treptele de la intrare. Spre marea ei surprindere,
Ross o a[tepta \n hol.
Ce zici de o cafea?
Da... De acord, mul]umesc.
|l urm` \n buc`t`rie, emo]ionat` [i convins` c` \i va
repro[a aceast` ie[ire. Se a[ez` la mas` [i-l privi
preg`tind cafeaua. |n sfr[it, puse \n fa]a ei o cea[c`
aburind`.
Nu te credeam \n stare s`-l \ncurajezi pe
Richard...
De fapt, nici n-am f`cut-o! ripost` ea. {i oricum,
modul \n care \mi petrec timpul liber m` prive[te.
N-a[ dori s` fii r`nit` la un moment dat.
Sunt \n stare s` \nfrunt singur` b`rba]i ca
Richard.
Ai experien]`, f`r` \ndoial`...
Anne se ridic`, ofensat`.
89
Nu voi mai suporta s` fiu insultat`.
El ocoli masa [i-[i puse minile pe umerii ei,
oblignd-o s`-l priveasc`.
Iart`-m`, Anne, n-am vrut s` te jignesc. Dar m`
simt r`spunz`tor pentru tine din moment ce locuie[ti
sub acoperi[ul meu. }i s-a mai spus vreodat` c` ai cei
mai frumo[i ochi din lume?
Era gata s`-i dea replica \n momentul \n care Ross
\[i puse buzele peste ale ei. Fu un s`rut scurt [i
impulsiv, dar o l`s` vl`guit`. Se sprijni de el, dorindu-[i
ca aceast` clip` s` dureze o ve[nicie.
Cnd se \ndep`rt` de ea, el p`ru surprins. Probabil
c` nu dorise s-o s`rute, se gndi ea cu triste]e. F`r`
\ndoial`, deja regreta gestul...
N-ar fi trebuit s` fac asta, zise el pe un ton calm.
Uit mereu c` e[ti logodit`.
Pe Anne o n`p`di un sentiment de vinov`]ie. Pre]
de cteva clipe, amintirea lui Martin nici m`car n-o
atinsese...
Noapte bun`, Ross, [opti ea \ndreptndu-se spre
u[`.
Noapte bun`, r`spunse el sec.
|l v`zu ie[ind \n gr`din` [i \ndreptndu-se repede
spre clinic`.
90
Capitolul 6
|n s`pt`mnile ce urmar`, Ross se purt` \n mod
deliberat rece cu Anne. Ea \ncerc` s` se conving` c`
poate era mai bine a[a, dar \n adncul inimii ardea
amintirea s`rutului lor. Adeseori, cnd noaptea nu
reu[ea s` doarm`, aprindea lumina \n speran]a c`-[i va
risipi regretele. Cel mai ciudat era \ns` faptul c` nu
regreta c`-l s`rutase pe Ross, ci mai degrab` c` n-avea
dreptul s` se bucure.
Se sim]ea din ce \n ce mai intrigat` de
personalitatea Catherinei Bradley. |i citise romanul
care-i pl`cuse foarte mult. Nu era nici o \ndoial` c`
tn`ra femeie era plin` de talent...
|n picioare \n fa]a ferestrei, Anne se \nfior`. Vremea
se mai r`cise pu]in, [i nori negri acopereau luna.
Trecu prin fa]a oglinzii de la [ifonier [i-[i z`ri reflectat`
91
imaginea. Fu surprins` s`-[i vad` silueta sub]iat`
datorit` regimului sever preconizat de Ross. Curnd,
va putea rivaliza pe acest plan cu femeia disp`rut`. I se
p`rea c` dac` i se mai spunea de multe ori ct de
frumoas` [i supl` era Catherine, o s` \nceap` s` urle...
Din p`cate, niciodat` nu va avea talentul ei, se
gndi ea \ntristat`. Se culc` din nou, \nchise ochii [i se
cufund` \ncetul cu \ncetul \ntr-un somn agitat, a[a
cum dormea \n ultima vreme.
A doua zi diminea]` cnd se trezi, p`s`rile p`reau
ciudat de t`cute, ca [i cum intraser` \n grev` pentru a
protesta \mpotriva dispari]iei soarelui. F`r` chef, se
duse la buc`t`rie unde o a[tepta o scrisoare.
Recunoscu imediat scrisul expeditorului, chiar dac`
nu-i trimisese nici o veste de mai bine de o lun`.
Sper ca fidelul t`u logodnic s` te iubeasc` \nc`,
remarc` Ross \n timp ce ea citea scrisoarea.
F`r` s` se gr`beasc`, ea termin` lectura. Martin se
mul]umea s-o \n[tiin]eze c` este mul]umit de noua lui
via]`. Nu pomenea nimic de c`s`toria lor, dup` cum
nu spunea nimic nici despre cnd se va \ntoarce.
Dezam`git`, \mp`turi foaia [i o puse la loc \n plic.
Fu cuprins` de o intens` u[urare la gndul c`
Martin se str`duia s` sl`beasc` rela]ia lor, \nainte de a
o rupe definitiv. Era sigur` de asta, dup` cum era
sigur`, f`r` nici o umbr` de \ndoial`, c` [i ea \[i dorea
92
acest lucru. Cel mai bine era s` i-o ia \nainte, \[i d`du
ea seama brusc. |i va scrie c` sentimentele ei s-au
schimbat, [i c`...
Charlotte nu-i aici?
Ridicnd privirea, Anne o z`ri pe doamna Dean \n
prag.
Este \n vacan]`, Patricia, \i reaminti ginerele ei.
Dup` p`rerea mea, n-o s` se trezeasc` \nainte de
prnz.
Doamna Dean pufni dezaprobator.
N-o s`-i fac` nici un r`u dac` m` ajut` pu]in \n
gr`din`; urc s` vorbesc cu ea.
Am pl`nuit o plimbare lung` dup`-amiaz`, cred
c` este mai bine s-o la[i s` doarm`.
Ross p`rea categoric.
Urm` un minut de t`cere \n care b`trna doamn`
diger` informa]ia.
Foarte bine. F`r` \ndoial`, tu [tii mai bine ce i se
potrive[te acestui copil.
Se \ntoarse brusc, cu un aer vexat [i ie[i.
M` \ntrebam dac` ai vrea s` ni te al`turi, zise
non[alant Ross. {tiu c` Charlottei \i place mult s` fie
cu tine.
Cum el era ascuns \n spatele ziarului, Anne nu-i
putu descifra expresia. Oare invita]ia pornise de la
Charlotte?
93
{i clinica?
Se pot lipsi de noi o jum`tate de zi! declar` el
l`snd jos ziarul.
Pentru prima oar` de cnd intrase \n buc`t`rie, ea
\l privi \n fa]`.
Oh! }i-ai scos ghipsul!
El ridic` bra]ul zmbind.
Nu pot spune c` nu m` bucur c` sunt eliberat!
Asear`, am fost la colegul meu ortoped, la Littleshaw,
[i am hot`rt s`-l scoatem. Mai am o u[oar` erodare a
articula]iei pumnului, \n rest sunt ca nou, a[a c` sunt
ner`bd`dor s` s`rb`torim evenimentul. Doamna
Butterworth ne va preg`ti un co[ de picnic [i ne vom
petrece dup`-amiaza la iarb` verde.
Bucuria lui era molipsitoare, \nct Anne \i zmbi
uitnd de norii care-i \ntunecaser` diminea]a.
Sunt \ncntat` s` te \nso]esc.
Sentimentul acesta de exaltare persist` toat`
diminea]a. Anne \ncerc` s` se conving` c` bucuria ei
se datora faptului c` Ross se restabilise, dar [tia c` asta
nu este de ajuns ca s`-i explice entuziasmul.
Dup` ce terminar` consulta]iile, trebuir` s` mearg`
la clinic`.
M-a sunat Sophie, \i explic` Ross. Cei de la Patru
Vnturi ne roag` s` le g`zduim c]iva pacien]i.
Cnd ajunser` la clinic`, ambulan]a de la Patru
Vnturi era deja \n fa]a u[ii [i Richard tocmai ajuta un
pacient s` coboare. Ian Forbes ap`ru \n prag.
94
Nici nu [tiu cum s`-]i mul]umesc, b`trne! Va
trebui s` \nchidem clinica pn` cnd vom primi
rezultatul testelor.
Teste? se mir` Anne.
Ross o conduse \n`untru.
|]i voi explica \n biroul meu.
De \ndat` ce \nchiser` u[a, cei doi doctori o privir`
intens.
Am prefera ca presa s` nu-[i vre nasul \n
afacerea asta, \i explic` Forbes, asta ar risca s`
provoace o furtun` \ntr-un pahar cu ap`. C]iva dintre
pacien]ii mei au gastroenterit`, astfel c` a trebuit s`
accept o anchet` medical`.
Va trebui s`-i izol`m! exclam` Anne.
Evident, interveni Ross. A[a c` le-am rezervat o
\ntreag` arip`. Nu vor intra \n contact cu bolnavii
no[tri pn` cnd totul se va l`muri. Ian \mi trimite o
parte din personalul s`u ca s`-i \ngrijeasc`.
|nc` o dat`, toate mul]umirile mele, spuse
Forbes. Acum, v` rog s` m` scuza]i, trebuie s`
supervizez opera]iunile.
Ce poveste ciudat`! remarc` Anne dup` ce el
plec`.
Dac` Ian abandoneaz` cl`direa aceea vetust`, va
exista m`car un efect benefic, bomb`ni Ross.
Remarcndu-i asprimea tonului, Anne \l privi cu
aten]ie. P`rea ciudat de afectat de aceast` situa]ie.
95
M` duc s` v`d dac` pot s`-i ajut...
Nu! Personalul meu nu trebuie s` se amestece. |i
\mprumut lui Ian camere [i aparatura medical`, dar \[i
va asuma \ngrijirea pacien]ilor. Totu[i, ai putea s`-mi
faci un serviciu mergnd s`-l vezi pe Raymond
Jackson. Nefericita aceea de Sophie nu-i vine de hac.
E[ti singura care po]i s`-l st`pne[ti.
Nu-i nevoie s` m` lingu[e[ti, doctore Bradley,
spuse Anne, bucuroas` c` apeleaz` la ea.
Raymond Jackson p`ru \ncntat s-o vad`. Nu mai
sem`na deloc cu bolnavul sl`bit care a trebuit s` fie
]inut sub cort de oxigen. Era \ntins peste cuvertur`,
\mbr`cat \ntr-o pijama de m`tase. |n scrumiera de pe
noptier` se afla o ]igar` enorm`. Instinctiv, Anne
\ntinse mna s-o ia.
El o prinse de mneca uniformei.
Nu-]i fie team`, Anne, nici nu m` gndesc s`
fumez, este aici doar pentru a-mi ]ine companie. Cnd
m` simt deprimat, o duc la gur` f`r` s-o aprind.
Te previn, Raymond, la cel mai mic miros
suspect...
N-o s` ai ocazia s` m` pedepse[ti, promise el, pe
cuvntul meu de cerceta[. Acum, ai putea s` dai cteva
telefoane \n locul meu? {tii bine c` doctorul Bradley
nu-mi d` voie s` m` ocup de afacerile mele, [i...
Este spre binele dumitale. De altfel, nu \n]eleg de
ce n-ai \ncredere \n so]ia dumitale sau \n asociat.
96
Glume[ti! Creierul Lindei nu este mai mare ca un
bob de maz`re. Ct \l prive[te Jim, dac` nu-l
supraveghez, este capabil de orice... Haide, fii dr`gu]`
[i d` telefoanele astea.
|n urm`toarea jum`tate de or`, Anne se ocup` de
afacerile lui Raymond. Cnd termin`, el \i zmbi.
Mul]umesc, Anne. Mi-ar pl`cea s` g`sesc o
secretar` att de eficient` ca dumneata, dar toate se
intereseaz` numai de bani.
Este o prostie! Este timpul s` transferi o parte din
griji altcuiva. Trebuie s` \nve]i s` mai sl`be[ti friele,
s` te mai relaxezi.
Oh, [tiu s` m` [i distrez, nu-]i fie team`.
Odinioar`, aveam o mul]ime de distrac]ii prin zon`. A[
putea s`-]i povestesc o mul]ime de lucruri despre so]ia
afurisitului `sta de doctor, dac` a[ vrea.
Cum?!
M` refer la ipocrita aceea de Catherine Bradley...
Raymond se \ntrerupse brusc, cu privirea a]intit`
spre u[a care tocmai se deschisese f`r` zgomot.
Dac` ai terminat, domni[oar` Melton, a[ vrea s`
iau acest telefon, se auzi vocea glacial` a lui Ross.
Domnul Jackson trebuie s`-[i ia medicamentele [i s`
se odihneasc`.
Anne lu` tabletele pe care i le \ntinse Ross, apoi i le
d`du pacientului care le \nghi]i f`r` s` scoat` o vorb`.
97
Dup` plecarea doctorului, nici unul nici cel`lalt nu
vorbir` despre incident. De \ndat` ce Raymond se
culc`, Anne plec` acas`.
|n timp ce traversa gr`dina, se gndi la antipatia cu
care \i vorbise despre Catherine. Cum putea s`
vorbeasc` astfel despre frumoasa [i talentata so]ie a
doctorului Bradley? Spera din tot sufletul ca Ross s`
nu fi auzit nimic.
Charlotte nu era acas`. Creznd c` o g`se[te afar`,
Anne ie[i din nou. O z`ri pe doamna Dean ocupat` s`
taie pre]io[ii ei trandafiri.
{ti]i cumva unde este Charlotte?
S-a dus la cump`r`turi cu doamna Forbes [i cu Jane.
Dar credeam c` trebuia s` facem o plimbare
lung` cu tat`l s`u.
Patricia Dean puse jos mica stropitoare pe care o
]inea \ntr-o mn` \nainte s` se \ntoarc` spre Anne.
Ca s` fiu sincer`, Charlotte are oroare de
excursiile pl`nuite de tat`l s`u. N-a vrut s`-l refuze, dar
n-a fost \n stare s` reziste cnd Jane i-a propus aceast`
expedi]ie \n ora[. Contez pe dumneata s` lini[te[ti
lucrurile cu Ross.
Anne se \ntoarse \n cas`, \ntrebndu-se cum \[i va
petrece aceast` lung` dup`-amiaz` liber`. Co[ul
preg`tit de doamna Butterworth \i a[tepta pe masa din
buc`t`rie. Ce p`cat! se gndi ea punnd ibricul pe foc.
Tocmai scotea cutia de cafea cnd sosi [i Ross.
98
Pot s` cap`t [i eu o cea[c`?
M` tem c` plimbarea noastr` este compromis`,
spuse ea cu o voce calm`. Charlotte \[i cere scuze, dar
a trebuit s` plece \n ora[ cu doamna Forbes [i cu Jane.
Ross izbucni \n rs.
{treng`ri]a asta mic` detest` mersul pe jos.
Degeaba \ncerc s` fac plimb`rile ct mai atr`g`toare,
se eschiveaz` la cel mai mic pretext.
Poate c` s-a s`turat de atta mi[care. Face [i
tenis...
Ross l`s` s` treac` vreo cteva secunde \nainte de
a-i zmbi larg fetei. Din nou, ea se gndi c` este \ntr-
adev`r frumos. Chiar [i micile riduri care ap`reau \n
col]ul ochilor de fiecare dat` cnd rdea \i d`deau un
farmec tulbur`tor...
Vocea grav` a lui Ross o f`cu s` tresar`.
Nu exist` nici un motiv s` nu profit`m de
bun`t`]ile pe care ni le-a preg`tit doamna
Butterworth. Termin`-]i cafeaua, [i s` mergem.
Inima Annei b`tea nebune[te. O jum`tate de zi
singur` la picnic cu Ross? Aproape c` exploda.
Pune-]i ni[te pantofi comozi, continu` el, [i ia-]i
[i o canadian`. Chiar [i \n iulie, poate s` fie foarte frig.
Anne se repezi \n camera ei, \[i scoase uniforma
[i-[i puse ni[te blugi [i un pulov`r alb. Norii grei ce
\ntunecaser` cerul prevesteau ploaie, dar nici acest
lucru nu era de-ajuns ca s`-i tulbure bucuria. Ross o
99
a[tepta \n hol. Imediat, privirea \i c`zu pe basche]ii roz
ai Annei, asorta]i cu canadiana.
Asta-i tot ce ai g`sit?
|mi pare r`u, dar nu-mi imaginam c` va trebui s`
efectuez mar[uri ca la armat`.
Se vor murd`ri, dar nu-i nimic, s` mergem!
Ie[ir` \n gr`din`, unde Patricia Dean \[i ridic` nasul
dintre trandafiri [i le f`cu semn cu mna.
Vom merge cu ma[ina pn` la Haworth, preciz`
Ross. {i voi conduce eu... \n sfr[it!
Izbucnir` amndoi \n rs, ceea ce o surprinse pe
soacra lui Ross, care urm`ri cu privirea \ngndurat`
ma[ina pn` ce aceasta disp`ru.
|n timp ce Ross traversa c`tunul Beckthwaite, Anne
realiz` dintr-o dat` c` motivele pentru care Ross o
angajase nu mai existau. Nu mai avea nevoie de ea ca
s`-l conduc` la cabinet. Putea a[adar s-o concedieze
oricnd... Dar Charlotte \nc` se mai baza pe ea, se
gndi fata cu u[urare. Adolescenta a[tepta de la ea o
sus]inere fizic` [i moral` \n acela[i timp.
Privi minile bronzate [i puternice ale lui Ross puse
pe volan, mini de doctor care trebuie s` fi salvat
multe vie]i.
E[ti foarte t`cut`, remarc` el f`r` s` piard` din
ochi [oseaua \ngust`.
M` \ntrebam ct timp m` vei mai p`stra... Vreau
s` zic, acum c` te-ai vindecat.
100
Te gr`be[ti s` pleci?
Oh nu! exclam` ea repede.
Se gndi c` el este foarte departe de adev`r.
|ncepuse s`-i plac` munca ei de asistent`, ca [i
serviciul de la clinic`. La gndul c` nu-l va mai revedea
niciodat`, o cuprinse un fior rece...
Totu[i, trebuie s` ai o idee despre data nun]ii
tale?
N-am hot`rt \nc` nimic, spuse ea cu voce
sc`zut`. Uneori, m` \ntreb dac` acest lucru se va
\ntmpla \ntr-o zi.
Dintr-un motiv necunoscut, vocea \i tremur`. Se
sim]i dintr-o dat` gata s` plng`. Imediat, Ross \ncetini
[i trase pe dreapta.
Vrei s` vorbim despre asta?
Anne recunoscu imediat tonul pe care \l adopta
cnd vorbea cu bolnavii s`i. Cu inima strns`, se gndi
c` aceast` solicitudine devenise la el a doua natur`.
Cufundndu-se \n ochii lui verzi [i \ngrijora]i, \[i dori
cu disperare s` vad` \n ea o femeie dezirabil`, nu doar
o biat` asistent` care suferea de dorul logodnicului ei.
Nu mai sunt sigur` de sentimentele mele, \ncepu
ea cu o voce [ov`itoare.
Este absolut de \n]eles.
Tonul lui era rece [i profesional.
Anne \[i \ntoarse capul [i privi cmpia \ntins`. V`zu
o oaie singuratic` p`scnd, indiferent` la prezen]a
101
ma[inii albastre. Annei \i era team` s` vorbeasc`,
temndu-se c` se va tr`da.
Probabil c`-]i lipse[te mult logodnicul t`u, spuse
Ross cuprinznd-o cu bra]ul pe dup` umeri.
Ea tres`ri, profund tulburat` de acest gest.
Te rog, nu face asta!
El se \ndep`rt` imediat [i porni ma[ina.
Scuz`-m`. Este evident c` preferi s`-]i limpeze[ti
singur` aceast` situa]ie.
Se exprima f`r` pasiune, ca un consilier al c`rui
ajutor fusese respins. Dup` ce demar`, r`maser` t`cu]i
o vreme, apoi Ross relu`:
Oricare ar fi planurile tale, ]i-a[ fi foarte
recunosc`tor dac` ai vrea s` r`mi pn` la sfr[itul lui
septembrie, ca s` te ocupi de Charlotte. M-a rugat s-o
iau [i pe ea la Paris, dar nu pot s` accept dect dac`
are cineva grij` de ea \n timp ce eu sunt la conferin]e.
Nu pierd niciodat` din vedere faptul c` are doar un
rinichi, [i acela grefat, [i c` pericolul de respingere nu
este \nc` \nl`turat. Sigur, dac` am dispune de o banc`
de organe... Dar nu vreau s`-]i bat capul cu obsesiile
mele.
Ce a[tep]i de la mine, mai exact?
Dac` m` hot`r`sc s-o iau pe Charlotte la Paris, vei
accepta s` ne \nso]e[ti?
Anne \ncerc` c` nu par` prea entuziasmat`.
102
Cu pl`cere.
Perfect. Dac` ai fi refuzat, a[ fi apelat la Sophie,
dar prefer ca ea s` preia direc]ia clinicii.
|ntristat`, tn`ra \n]elese c`, pentru el, ea nu era
dect o ultim` solu]ie. Nu-i nimic! Nu-[i va strica
bucuria cu gnduri triste, important era s` fac` aceast`
c`l`torie \mpreun` cu el...
Ross opri nu departe de Haworth. O cea]` ciudat`
se a[ternuse peste cmpie, \nct totul era umed. Anne
\[i puse gluga canadienei [i se preg`ti s` ]in` pasul cu
ghidul s`u. Ross pusese co[ul de picnic \ntr-un rucsac.
Se \ncrunt` la vederea timpului posomort. Detesta
s`-i fie \ncurcate planurile [i n-avea deloc inten]ia s` le
modifice din cauza ce]ii nesuferite.
Anne \l urm`, nu f`r` a regreta un pic casa bine
\nc`lzit` care-i a[tepta \n vale. Ross o lu` pe o potec`
abrupt` numit` Drumul Bront. |i fu greu s` ]in`
pasul cu Ross, chiar dac` nu vru s` recunosc`.
Ajunser` \n sfr[it la un ru peste care trecea un pode]
de lemn.
Acesta este Podul Bront, spuse Ross oprindu-se.
Stnca asta mare a fost botezat` Scaunul familiei
Bront. Se poveste[te c` Charlotte Bront avea
obiceul s` se a[eze aici [i s` scrie. Ar fi trebuit s` ne
oprim aici s` mnc`m, dar mai bine ajungem la
Withens, avnd \n vedere vremea.
103
La Withens... repet` Anne. Nu este locul acela
despre care se spune c` a inspirat scrierea romanului
La r`scruce de vnturi?
|ncntat de interesul pe care ea \l manifesta, Ross
\[i plec` privirea c`tre chipul dr`g`la[ pe care
pic`turile de ploaie \l \mpodobeau cu un farmec
suplimentar. Anne nu se plnsese niciodat`, chiar
dac` b`nuia c` nu-i fusese u[or s` ]in` pasul cu el. Mai
b`nuia \ns` [i faptul c` expedi]ia aceasta o bucura
mult. Cnd vor ajunge la Withens, o va l`sa s` se
odihneasc`, se gndi el cu duio[ie.
Pe m`sur` ce urcau, solul devenea din ce \n ce mai
bolov`nos. Cnd Anne se \mpiedic` de o piatr`, Ross
\[i strecur` bra]ul puternic sub al ei.
Totul este \n regul`?
Ea se sprijini de el ct s`-[i trag` r`suflarea.
Mai avem mult?
Nu prea mult. Ai fost foarte curajoas`, Anne. |nc`
un mic efort, [i gata.
Re\ncepur` urcu[ul. |n afara oilor ce p`[teau,
trebuie s` fi fost singurele fiin]e vii de pe acest deal, se
gndi ea. |[i aminti cu nostalgie de buc`t`ria cald` [i
primitoare de acas`... Noroc c` nu mai venise [i
Charlotte cu ei!
Am ajuns!
Sceptic`, ridic` privirea... ca s` observe c` silueta
\nalt` a \nso]itorului ei disp`ruse \n cea]`. Cuprins` de
panic`, \ncepu s` strige:
104
Ross! Unde e[ti?
Ross tocmai intrase \n refugiul de la ferma Withens
[i aprindea o lumnare. De \ndat` ce auzi strig`tul, ie[i
\n \ntmpinarea fetei.
Aici sunt, Anne.
Ea \ntinse minile spre el ca un copil \ngrozit. El i
le prinse [i o trase \n`untru.
Credeam c` te-am pierdut! spuse ea cu o voce
tremurat`.
El o strnse la piept, [optindu-i cuvinte lini[titoare.
Anne nu se mi[c`, bucurndu-se nespus de aceast`
clip` de tandre]e. Cu o duio[ie surprinz`toare, el \i
d`du jos gluga, eliberndu-i buclele umede. |[i trecu
\ncet degetele prin ele, ceea ce o f`cu s` se \nfioare de
extaz. Apoi, Ross se \ndep`rt`.
A[az`-te undeva, eu am s` aprind focul. |n jur
este plin de surcele.
Refugiul era de fapt o r`m`[i]` a vechii ferme. |n
timp ce el aduna lemne de foc, Anne privi ruinele.
Pere]ii pr`bu[i]i pe alocuri sus]ineau un plafon \nalt
prin cr`p`turile c`ruia se putea z`ri cerul. Istovit` de
drum, nu se sim]ea \n stare s`-l ajute pe Ross, dar
p`rea s` se descurce foarte bine singur, judecnd
dup` expresia lui mul]umit`.
Curnd, amndoi \[i \ntinser` minile c`re fl`c`rile
vioaie.
105
M` bucur c` am venit! suspin` ea.
{i eu m` bucur c` te-am adus aici, r`spunse el
privindu-i chipul zmbitor.
Ce p`cat c` n-a venit [i Charlotte!
|n ceea ce m` prive[te, prefer s` fiu singur cu
tine...
Anne se bucur` c` el n-o privi \n clipa aceasta,
pentru c` n-ar fi fost \n stare s`-[i ascund`
sentimentele. Se gndi la u[urarea pe care o sim]ise
cnd \l reg`sise \n cea]`... la c`ldura bra]elor lui... [i se
\nfior`.
|nc` \]i mai este frig, remarc` el. Scoate-]i
canadiana asta ud`, am s-o usuc eu cumva. |]i vei pune
pulov`rul de schimb pe care l-am luat.
Cteva minute mai trziu, Anne \[i punea un enorm
pulov`r gros de ln`.
|mi ajunge pn` la genunchi!
Este ultima mod`, sper c` doamna va aprecia asta.
Absolut, \l asigur` ea privindu-l.
Citi \n ochii lui o imens` tandre]e pe care nu i-o
mai v`zuse pn` acum. Ross \i zmbi [i se \ntoarse s`
scototeasc` \n rucsac.
Sper c` e[ti fl`mnd`, pentru c` doamna
Butterworth a pus mncare ct s` hr`ne[ti un
batalion.
Fii lini[tit, cred c` acum a[ putea mnca o oaie
\ntreag`.
106
Devorar` sandvi[urile \n t`cere, schimbnd din
cnd \n cnd priviri complice.
Este nostim, observ` dintr-o dat` Anne, acum mi
se pare absolut firesc, [i mai degrab` caraghios, s` m`
aflu \n vrful unui deal \nv`luit \n cea]`. Trebuie s`
m`rturisesc c`, \n urm` cu vreo or`, expedi]a aceasta
nu mi se p`rea att de amuzant`.
Asta dovede[te c` nu-]i lipse[te sim]ul umorului.
{i Catherine avea darul s` priveasc` lucrurile din
unghiul lor favorabil... Cred c` te-ai plictisit auzindu-m`
vorbind despre ea, nu?
Nicidecum! Vorbe[ti despre ea ca [i cum... ar fi
\nc` vie. Am remarcat \ns` c` Charlotte nu pare s`
sufere prea mult. S-ar zice c` nu-[i d` seama prea bine
c` mama ei a plecat pentru totdeauna.
Charlotte i-a fost foarte recunosc`toare c` i-a dat
o [ans` de via]`, [i totu[i mama ei nu-i lipse[te prea
mult, pentru c`...
Ross t`cu, p`rnd s` caute cuvintele potrivite.
Catherine era Catherine... unic`. O acceptam cu
to]ii a[a cum era, [i acum \i accept`m dispari]ia. |n]elegi?
Nu prea bine, m`rturisesc. Familia mea era foarte
unit`, nu [tiu cum a[ fi suportat moartea unuia dintre
p`rin]i. Mama era att de fericit` cu so]ul ei \nct
mereu viseaz` s` m` vad` m`ritat`. A promis chiar
c`-mi va cump`ra un apartament la Londra [i o cas` la
]ar` dac` m` m`rit \nainte de dou`zeci [i [ase de ani.
107
{i c]i ani ai?
Am dou`zeci [i cinci, dar trebuie s` [tii asta.
|ntr-adev`r. |mi spuneam doar c` va trebui s` te
gr`be[ti, altfel \]i vei pierde mo[tenirea.
Surprins` de tonul lui ironic, Anne protest`:
Am dorit \ntotdeauna s`-i fac pe plac mamei.
Cnd sora mea a intrat la m`n`stire, a fost disperat` c`
nu va fi niciodat` bunic`. |ntlnirea mea cu Martin i-a
satisf`cut dorin]a. A spus c` este pe gustul ei [i a
promis c` ne va ajuta financiar.
Anne t`cu brusc, stnjenit` c` spusese attea
lucruri.
Presupun c` logodnicul t`u \i cunoa[te planurile?
spuse Ross pe un ton ironic.
Bine\n]eles, ]i-am spus c` mama \l crede...
Se \ntrerupse pentru c` Ross o apucase de umeri [i
o scutura u[or.
Tu nu gnde[ti niciodat` cu creierul t`u? |l
iube[ti pe acest b`rbat?
Tn`ra se sperie de patima care f`cea s` vibreze
vocea lui Ross, \n timp ce degetele lui puternice i se
\nfigeau \n carne. Stupefiat` de atitudinea lui, se sim]i
cuprins` de o dorin]` imens` de a se abandona \n
bra]ele lui...
Te-am \ntrebat dac`-l iube[ti, repet` el furios.
Nu... nu [tiu, nu mai [tiu, suspin` ea.
El o trase cu putere la pieptul lui.
108
Trebuie s` fii sigur` de sentimentele tale,
murmur` el, pentru c` dac` faci o gre[eal` m`ritndu-te
cu el, via]a ta va fi un infern.
Cuvintele acestea ajunser` dup` cteva secunde \n
con[tiin]a Annei. Cum putea s` vorbeasc` astfel cnd
avusese parte de o fericire perfect` al`turi de so]ia sa?
Nu trebuie s` te \n[eli ca... at]ia al]ii, relu` Ross
\ndep`rtnd-o de el pentru a-[i putea cufunda privirea
\n ochii limpezi.
Anne \[i cobor\ pleoapele, visnd s` r`mn` o
eternitate \n bra]ele lui, protejat` de lumea exterioar`.
Dac` ar fi fost logodnica lui, n-ar fi avut nici o \ndoial`
asupra sentimentelor ei...
Ca [i cum i-ar fi ghicit gndurile, Ross \i lu` brusc
fa]a \n palme, apoi \[i lipi buzele de ale ei. Anne
r`mase total nemi[cat`, acceptnd dinainte s` se
abandoneze tuturor dorin]elor b`rbatului pe care-l
iubea. Trecutul [i viitorul erau [terse, exista doar clipa
prezent`.
Se a[ezar` lng` foc. |n lumina ro[iatic` a
c`rbunilor aprin[i, ea v`zu toat` tandre]ea lunii
reflectat` pe chipul lui Ross... {i lumea \ncet` s` mai
existe cnd el o cuprinse \n bra]e.
109
Capitolul 7
Un strig`t disperat, mai puternic dect vuietul
vntului str`b`tu cmpia. Speriat`, Anne se \ndep`rt`
de Ross.
Ce este asta?
Ross s`ri \n picioare [i alerg` c`tre u[a deschis`.
Parc` ar striga cineva dup` ajutor. R`mi aici, zise
el scurt \nainte s` dispar` \n cea]`.
Anne r`mase singur` cu gndurile ei. Nu regreta c`
se l`sase s`rutat` de Ross, pentru c` era cu siguran]`
b`rbatul pe care-l va iubi toat` via]a ei, chiar dac`...
Ross n`v`li \n casa ruinat`.
Va trebui s` m` aju]i! Un b`rbat a c`zut \ntr-o
rp`. Este r`nit [i vom \ncerca s`-l aducem aici.
Anne se ridic` [i-[i puse canadiana.
}ine-m` de mn`. |n nici un caz s` nu te
\ndep`rtezi de mine, \i ordon` el.
110
Degetele lui le strnser` tare pe ale ei, [i Anne
\n]elese c` el uitase deja momentele care-i
apropiaser`. Nu se mai gndea dect cum s` salveze
victima acestui accident.
Pe aici! strig` o voce slab`.
|naintar` de bine de r`u peste cmpia \nv`luit`
\ntr-o cea]` att de deas` \nct lumina zilei nu reu[ea
s-o str`pung`. Chiar [i tufi[urile p`reau ostile, se
gndi ag`]ndu-se de ghidul s`u. Coborr` \ntr-o rp`
adnc`, pe fundul c`reia Anne z`ri vag doi tineri care
\ntorseser` spre ei chipurile palide [i \ngrozite.
Barry este r`nit, zise unul dintre b`ie]i cu o voce
crispat`. A c`zut aici cnd am pierdut poteca.
|l voi examina, spuse Ross \ngenunchind. Spune-mi
unde te doare, Barry.
Cnd se ridic`, p`rea \ngrijorat.
Fractur` de femur. |i voi pune o atel`, apoi \l vom
transporta la Withens. Pe tine cum te cheam`? \l
\ntreb` el pe prietenul r`nitului.
B`iatului \i cl`n]`neau din]ii, dar reu[i s`
articuleze.
Dick.
Ei bine, Dick, vreau s` aduci o bucat` de lemn
solid`, dar nu te \ndep`rta prea mult.
Tn`rul cobor\ spre ru. Anne vru s`-l \nso]easc`,
dar Ross o opri.
111
R`mi aici, va trebui s` faci bandaje. Poftim, sf[ie
asta \n f[ii lungi, te rog, zise el sco]ndu-[i c`ma[a.
Dick se \ntoarse cu dou` buc`]i de lemn. Ross o alese
pe cea mai potrivit`, apoi bandaj` \mpreun` piciorul
rupt [i atela improvizat`. |l ridic` apoi pe r`nit \n bra]e
[i-l duse pn` la refugiu, urmat de Anne [i de Dick.
Aprinde focul, Dick, \i ordon` Ross punndu-l pe
Barry pe pardoseala de piatr`. Tu, Anne, scoate
termosul, trebuie s` bea lichide.
Fata turn` cafea \ntr-o cea[c`, apoi \l ajut` pe Barry
s-o bea. De \ndat` ce termin`, se \ntinse din nou.
Acum, m` duc s` caut ajutoare.
O s` \ntrzii mult? \ntreb` Anne, nelini[tit`.
Stanbury este la trei kilometri. Spitalul are un
Land Rover care poate urca pn` aici.
Cteva clipe mai trziu, disp`ru \n cea]`, l`snd-o
pe Anne singur` cu cei doi b`ie]i...
Dup` vreo or`, auzi motorul Land Rover-ului. I s-a
p`rut c` trecuse o eternitate, pentru c` r`nitul
\ncepuse s` se agite, [i-i fusese foarte greu s`-l
\mpiedice s` izbucneasc` \n plns.
Ascult`! zise ea cu o voce lini[titoare. S-a \ntors
doctorul. Curnd, vei fi pe mini bune.
Cnd Ross ap`ru \n prag, fu ct pe ce s` se repead`
\n bra]ele lui, dar chipul \ncremenit al doctorului o
f`cu s` se r`zgndeasc`.
112
Aduce]i targa, le ordon` el oamenilor care-l
\nso]eau.
|i f`cu lui Barry o injec]ie cu morfin`, apoi b`rbatul
fu dus cu grij` \n ma[in`. Anne constat` cu
surprindere c` vehiculul era doar la c]iva metri de
ad`postul lor. Se \ntoarse s` mai priveasc` o dat` casa
\n ruine unde petrecuse clipe att de minunate \n
bra]ele lui Ross, apoi urc` la rndul ei \n ma[in`.
Poate c` doar visase acele s`rut`ri. Dup` cum poate
c` visase [i casa care disp`ruse \n cea]`. Aruncnd o
privire piezi[` c`tre profilul lui crispat, \[i zise, cu o
strngere de inim`, c` el se ancorase deja \n realitate.
Ma[ina se zgudui trecnd peste bolovani [i imediat
se aplec` s`-l ]in` de mn` pe b`iatul r`nit.
Ajungem curnd la clinic`, zise Ross f`r` s` se
\ntoarc`.
Land Rover-ul opri lng` jeepul lui Ross. Cum
Barry adormise, nimeni nu mai scoase o vorb` pn`
cnd ajunser` la clinic`. Salvatorii \l duser` pe b`iat cu
targa pn` \n`untru, apoi urcar` \n ma[ina lor [i
disp`rur`. Atras` de zgomot, Sophie Mitchell ie[ise
din biroul ei.
Du-te [i caut`-l pe Mike, spuse Ross. Avem nevoie
de o radiografie de femur. Sala de opera]ii este liber`?
Vrei s` te asist?
Evident. Domni[oar` Melton, condu-l pe acest
tn`r la radiologie, apoi te \ntorci.
113
Ross se \ndep`rt` cu pa[i mari. Totul reintra \n
normal, se gndi ea cu triste]e, urm`rindu-l cu
privirea. Se aplec` spre bolnav [i-i strnse mna cu
blnde]e. Pe buzele lui Barry flutur` un zmbet.
Mul]umesc pentru tot, domni[oar` Melton,
murmur` el \nainte s` \nchid` iar`[i ochii.
|nc` mai dormea cnd \l \mpingea cu patul rulant
\n sala de radiologie unde \l a[tepta doamna
Lawson.
Doctorul Bradley m` cheam` la sala de opera]ie,
explic` ea \ncredin]ndu-l pe Barry colegei sale.
Fericito! Dac` m-ar fi chemat pe mine, a[ fi
alergat oriunde pentru el!
Anne se pref`cu [ocat`.
Z`u, Christine...! Nu uita c` e[ti m`ritat`.
Asta nu m` \mpiedic` s` remarc b`rba]ii
seduc`tori. Doctori]a Mitchell este o norocoas`...
Ce vrei s` spui?
To]i [tiu c` va fi viitoarea doamn` Bradley.
Mike Stevenson ap`ru chiar atunci, \ntrerupndu-le
discu]ia. Dup` ce-i pred` bolnavul, Anne se \ndep`rt`
cu inima sf[iat` de o durere amestecat` cu gelozie.
Cum de [i-a imaginat chiar [i o clip` c` doctorul
Bradley ar fi interesat de ea? Tare naiv` mai fusese!
|n sala de opera]ie era o activitate febril`. Anne
remarc` \ntr-adev`r c` Ross [i Sophie p`reau uni]i
114
printr-un fel de complicitate profesional`. Doctori]a
r`spundea prompt cererilor asociatului ei f`r` ca
acesta s` aib` nevoie s` le formuleze.
Cnd \n sfr[it \nchise incizia, Ross p`rea obosit.
A[a cum ai putut vedea, explic` el, interven]ia
aceasta este destul de delicat` [i necesit` \ngrijiri
postoperatorii foarte precise. Aici intri \n scen` tu,
domni[oar` Melton.
Era prima oar` cnd i se adresa Annei de la
\nceputul opera]iei. Privirile li se \ntlnir` [i ea sim]i c`
este gata s` plng`. Strnse din din]i [i-[i impuse s` fie
demn`. Nu era cazul acum s` izbucneasc` \n plns...
Nu \n fa]a attor oameni!
Da, doctore, r`spunse ea pe un ton profesional.
N-am s` m` mi[c de lng` el \n urm`toarele ore.
Perfect.
El o fix` o clip`, \n timp ce \n \nc`pere se l`s` o
lini[te stnjenitoare.
A[adar, asta a fost tot? \ntreb` Sophie Mitchell cu
o not` de ner`bdare \n glas.
Da. Pute]i s`-l duce]i la salon.
*
* *
115
Era aproape miezul nop]ii cnd Anne \[i d`du
seama c` este istovit`. Acum c` Barry era pe deplin
con[tient, nu mai exista nici un motiv ca echipa de
noapte s` preia [tafeta.
Pari la cap`tul puterilor.
Pre] de cteva clipe, Anne crezu c` viseaz`. Ross
trecuse deja de mai multe ori pe aici f`r` s` par` c` o
bag` \n seam`. Nu se a[tepta s`-l mai vad` \n noaptea
asta, [i mai ales s` se preocupe de starea ei.
|ntr-adev`r, sunt obosit`, recunoscu ea ridicnd
ochii spre silueta \nalt` din prag.
Ziua a fost lung`. Du-te [i te odihne[te pu]in, voi
trimite o infirmier` s` te \nlocuiasc`.
Era att de aproape... I-ar fi putut atinge fa]a dac`
ar fi ridicat mna. |n loc de asta, Anne se \ndep`rt`.
Ross era deja aplecat peste Barry [i-l examina.
Ap`ru [i Sophie Mitchell.
|nc` mai e[ti aici, domni[oar` Melton? se mir` ea.
Noapte bun`, se mul]umi s` spun` Anne ie[ind
pe u[`.
Noapte bun`, r`spunse Sophie.
Nu se auzi \ns` nimic dinspre doctorul Bradley.
P`rea surd [i orb fa]` de lumea exterioar`; el \[i
examina pacientul...
116
Capitolul 8
A doua zi diminea]`, cnd Anne se duse la po[t`,
satul era plin de ziari[ti.
Iat` o infirmier`! strig` o voce excitat`.
Un tn`r cu p`rul blond [i ondulat \i t`ie calea.
Dumneata lucrezi la clinica de la Moar`, nu-i a[a?
Ce [tii despre pacien]ii care au fost adu[i la voi de la
Patru Vnturi?
Nu [tiu despre ce vorbe[ti.
Anne vru s`-l \ndep`rteze pe indiscret, dar acesta
nu se descuraj` att de u[or.
C]i bolnavi au fost transfera]i \n clinica voastr`?
insist` el, \n timp ce trei fotografi venir` \n grab`.
N-am nimic de spus. Acum, dac` ave]i bun`voin]a
s` m` l`sa]i s` trec...
Urm`rit` de \ntreb`rile ziari[tilor, se gr`bi s` se
\ntoarc` acas`. Ross se afla \n fa]a u[ii deschise.
117
De \ndat` ce vom primi rezultatele analizelor, vi
le vom comunica, le spuse el jurnali[tilor. Acum, v`
rog s` p`r`si]i gr`dina mea, pentru c` am de lucru.
|nchise u[a cu cheia, apoi se \ntoarse c`tre fat`.
Parc` ]i-am spus s` nu faci nici o declara]ie
presei? lans` el pe un ton aspru.
M-am dus s` pun o scrisoare la po[t`. N-aveam de
unde s` [tiu c` satul va fi invadat de ziari[ti.
Presupun c` pre]iosul t`u mesaj de dragoste nu
mai putea a[tepta?
Este adev`rat c` era ceva urgent.
Vocea Annei era ferm`. |n cursul nop]ii, \i scrisese
lui Martin ca s`-i anun]e ruperea logodnei. F`r`
\ndoial`, o s` cread` c` \nnebunise, dar ea [tia acum
c` nu-l iubea.
Urmat` de Ross, se duse \n buc`t`rie s` bea o
cea[c` de cafea, con[tient` de privirea lui glacial`.
Nu mai am nevoie de dumneata la cabinet, zise el
sec. |nainte s` am acest accident, \mi era de ajuns
ajutorul secretarei mele. De acum \ncolo, vei lucra
diminea]a la clinic`. Dac` am vreo urgen]`, o s` te
chem.
Foarte bine, zise ea \ncet f`r` s`-l priveasc`.
El ie[i f`r` s` adauge nimic. V`zndu-i farfuria
curat`, fata deduse c` nu mncase de prnz. F`r` nici
un pic de poft` de mncare, se mul]umi [i ea s`
118
ciuguleasc` ceva \nainte s` urce \n camer`. Privi pe
fereastr` [i-l v`zu pe Ross \ndreptndu-se repede spre
clinic`. F`r` \ndoial`, se gr`bea spre Sophie, se gndi
ea cu triste]e. Oh, Ross! Ct de proast` fusese... El nu
\ncetase nici o clip` s-o iubeasc` pe Sophie. Nu era de
mirare, Sophie era att de frumoas` [i de inteligent`...
asemenea Catherinei.
*
* *
Vreo cteva s`pt`mni, reu[ir` s` ]in` presa la
distan]`, astfel c` Anne fu luat` total pe nepreg`tite de
\ntors`tura dramatic` a evenimentelor.
|ntr-o diminea]`, fu chemat` la cabinetul lui Ross.
Remarc` imediat ma[ina de poli]ie ce sta]iona pe alee.
Cu chipul palid [i \ngrijorat, doamna Harding o
introduse \n birou.
Eu trebuie s` merg la comisariat cu ace[ti domni,
o anun]` Ross. A[ vrea s` te ocupi tu de consulta]ii. La
nevoie, po]i s` apelezi la doctori]a Mitchell.
Se \ntoarse apoi spre ofi]erii de poli]ie.
Acest... interogatoriu, va dura mult?
Unul dintre ofi]eri \[i mi[c` minile nervos. Jim
Bennett avusese \n via]a lui o mul]ime de sarcini
nepl`cute. Una dintre ele fusese atunci cnd trebuise
119
s` plece \n c`utarea Catherinei Bradley. |[i amintea [i
acum de bietul ei corp zdrobit, sub dealul
Windthorn... {i acum, o alt` misiune nepl`cut`
privindu-l pe so]ul ei.
N-a[ putea s` v` spun, doctore.
Ross se \ntoarse spre Anne [i-i spuse:
Este vorba despre testele care au fost efectuate
pe alimentele ingerate de pacien]ii lui Ian Forbes. Se
pare c` eu a[ putea s` dezleg misterul.
Au sosit analizele? Ce spun?
Pentru prima oar`, el o privi drept \n ochi. Ea se
\nfior` sub str`lucirea verde a privirii lui, \n care se
putea citi o furie rece.
Este foarte ciudat... Aparent, produsele din
gr`dina mea sunt toxice, otr`vite cu substan]e
chimice. Nu uita s` \ncui fi[ierul dup` ce termini.
Cu aceste cuvinte, ie[i calm din \nc`pere. Anne
respir` adnc.
Doamn` Harding, vrei s` invi]i, te rog, pacientul
urm`tor? spuse ea pe un ton ferm.
*
* *
Ross se \ntoarse spre sfr[itul dup`-amiezii. Anne
se ocupa de Barry cnd el intr` \n salon [i se a[ez` pe
120
patul pacientului. Cnd se aplec` s`-i ia pulsul
tn`rului, ea remarc` epuizarea care-i marca fa]a.
Totul a fost \n ordine, domni[oar` Melton?
N-am avut nici o problem`, doctore. Dar
dumneata?
Nu se putuse ab]ine s`-i pun` \ntrebarea. |[i f`cuse
griji pentru el toat` ziua, iar zvonurile care circulau cu
att mai mult o lini[teau.
Ross \i arunc` o privire pacientului.
O s` discut`m mai trziu. Am dat deja un
comunicat presei. Pentru moment, vor sta mai
lini[ti]i... Ia s` vedem ce mai face piciorul acesta.
|n timp ce asculta comentariile despre starea lui
Barry, Anne sim]i c` Ross era profund \ngrijorat. Pe
sear`, \[i d`du seama c` o evit` \n mod deliberat.
Mnc` \n sufragerie \mpreun` cu Charlotte [i cu
doamna Dean, dar Ross nu li se al`tur`.
Tata cineaz` la familia Forbes, spuse Charlotte.
Voia s` m` ia [i pe mine, dar se vede treaba c` este
ceva serios. Nici chiar Richard n-a fost invitat.
Discut` probabil despre transferul pacien]ilor,
interveni doamna Dean. |nc` n-a fost rezolvat`
problema financiar`. Doctorul Forbes \i datoreaz`
tat`lui t`u mul]i bani. Presupun c` despre asta discut`.
M` \ntreb de ce bolnavii no[tri s-au intoxicat cu
produsele din gr`din`, remarc` Anne.
Doamna Dean d`du din cap.
121
Este ciudat, \ntr-adev`r. Totu[i, nu cred c` Ross
este r`spunz`tor cu ceva.
Arunc` o privire \ncurcat` c`tre Charlotte, ca [i
cum [i-ar fi repro[at c` fusese prea vorb`rea]`.
Doar n-o s` cread` cineva c` tata [i-a otr`vit
propriile legume! exclam` Charlotte indignat`.
Este absurd, \ntr-adev`r! Sunt sigur` c` tat`l t`u
va fi disculpat repede. Sper doar ca presa s` nu
amplifice evenimentul...
*
* *
A doua zi diminea]a, Anne cobor\ foarte devreme \n
buc`t`rie, ca s` fie prima care cite[te ziarul. Fu
\ngrozit` de ceea ce g`si.
Un doctor implicat \ntr-o afacere de otr`vire, citi
ea, cu un nod \n gt.
Orict de bizar ar p`rea, pacien]ii doctorului
Bradley au sc`pat de misteriosul virus. Hrana care le-a
fost servit`, [i care provine totu[i din aceea[i gr`din`,
n-a fost contaminat`. Nu putem dect s` tragem
concluzia c`...
Avem parte de onorurile presei? se auzi vocea
calm` a lui Ross.
Anne tres`ri, ro[ind brusc.
122
Cite[te singur... Oh, Ross! Este absurd!
Remarc` faptul c` p`rea obosit [i \ncordat. F`r`
\ndoial`, nu dormise toat` noaptea, se gndi ea
l`sndu-se cuprins` de un val de tandre]e. El lu` ziarul
[i ridic` din umeri.
Poate c` ar fi trebuit s` lovesc vreo doi-trei
ziari[ti, zise el dup` cteva secunde.
Cum po]i fi att de calm? Nu vezi c` te acuz` c`
]i-ai otr`vit legumele din propria gr`din` ca s` ob]ii un
beneficiu financiar?
S`-i l`s`m s` cread` ce vor, spuse el ridicndu-se
s`-[i toarne o cea[c` de cafea.
|n loc s` revin` s` se a[eze la mas`, r`mase \n
picioare, cu privirea a]intit` asupra ei.
S` \ncetezi s` m` h`r]uie[ti cu povestea asta, \i
spuse el. {i \nc` ceva... Ar trebui s` m`nnci un pic
diminea]a, astfel o s` ajungi doar piele [i os.
Ea \l privi cu triste]e punndu-[i cea[ca goal` \n
chiuvet` [i ie[ind din \nc`pere f`r` s`-i mai acorde
vreo privire. Cteva clipe mai trziu, \l v`zu traversnd
gr`dina cu pa[i mari...
Anne lu` din nou ziarul [i-l parcurse cu gndurile
aiurea. Era plin de fapte diverse locale care n-o
interesau deloc. Totu[i, cteva rnduri \i atraser`
aten]ia. Se spunea c` un bebelu[ de o zi fusese r`pit
din maternitatea din Littleshaw \n timpul orelor de
vizit`. Autorit`]ile c`utau o femeie \nalt` [i slab` cu
p`rul blond, care fusese v`zut` pe culoarele spitalului.
123
Anne o comp`timea din toat` inima pe nefericita
mam`, care nu [tia dac` bebelu[ul ei mai era \n via]`.
A[a c` propriile ei probleme p`reau derizorii \n
compara]ie cu aceast` suferin]` insuportabil`...
Soneria telefonului \i \ntrerupse gndurile. De
\ndat` ce ridic` receptorul, vocea ferm` a lui Ross \i
ordon`:
Po]i s` vii imediat la cabinet? Doamna Harding
tocmai m-a sunat [i mi-a spus c` este bolnav`. A[a c`
va trebui s` m` aju]i. Sala de a[teptare este deja plin`
de pacien]i.
Diminea]a fu extrem de \nc`rcat`. H`r]uit` de un
Ross irascibil, Anne se achit` de sarcini ct putu de
repede. Tocmai \nchisese u[a \n urma ultimului pacient,
cnd, din sanctuarul s`u, el \i strig` pe un ton sec:
Ai terminat de b`tut la ma[in` scrisoarea pe care
]i-am dat-o?
Ea izbucni, furioas`:
Dar mi-ai l`sat timp?
Ajunse pn` la ea un rs grav.
Oare asta este pic`tura care umple paharul?
F`r` s`-i r`spund`, Anne introduse o hrtie \n
ma[ina de scris, chiar \n momentul \n care silueta lui
Ross se profil` \n prag. Inima Annei b`tea foarte
repede. Toat` diminea]a, el se purtase \ngrozitor cu
ea, [i totu[i era de-ajuns s`-[i fac` apari]ia pentru ca ea
s` tremure de fericire...
124
Vino s` bei o cafea, zise el cu blnde]e, o s-o
termini mai trziu. Vreau s`-]i spun ceva.
Str`duindu-se s` fie calm`, \l urm` \n biroul lui.
Ross se a[ez` la masa de lucru, invitnd-o cu un gest
s` ia loc de partea cealalt`. Tn`ra \l privea t`cut` \n
timp ce el umplea ce[tile. Amintindu-[i de
\ndr`gostitul \nfl`c`rat de odinioar`, se \ntreb` pentru
a mia oar` dac` nu cumva visase.
Despre ce vrei s`-mi vorbe[ti?
U[a se deschise brusc.
Charlotte! exclam` Ross. Credeam c` ]i-am spus
s` nu vii \n cabinetul meu.
Se \mblnzi brusc cnd remarc` fa]a tras` a feti]ei.
Se ridic` imediat [i cuprinse \n bra]e silueta fragil`.
Te sim]i bine, draga mea?
Nu [tiu... M` simt un pic sl`bit`...
Anne o ajut` s` se a[eze, apoi \ngenunche lng` ea.
}i-ai luat pastilele?
Bine\n]eles... m` rog... aproape. S` nu te \nfurii,
tat`. Am vrut s` v`d dac` m` pot lipsi de ele cteva zile.
La urma urmei, tu le spui \ntotdeauna pacien]ilor t`i
s` renun]e la medicamente.
Este vorba de cu totul altceva. |ncerc s` le scad
tranchilizantele, somniferele, sau dozele excesive de
antibiotice, spuse el cu severitate. |n cazul t`u,
medicamentele sunt necesare.
125
Asta este! {tia c` o s` te superi pe mine! gemu
Charlotte. N-ar fi trebuit s`-]i spun.
Noroc c` ai f`cut-o! izbucni el. Bunica este la
curent cu isprava ta?
Nu. Cnd \mi d`dea medicamentele, eu le
puneam \ntr-o cutie. Pot s` le \nghit toate deodat`?
Fire[te c` nu! De ct timp nu ]i-ai luat pastilele?
\ntreb` el pe un ton mai blnd.
Feti]a p`rea gata s` plng`.
De dou` zile. Oh, tat`! Iart`-m`! Voiam att de
mult s` fiu [i eu ca ceilal]i copii! Am vrut s` [tiu dac`
mai am nevoie de medicamente.
Ross se \ntoarse spre Anne.
De acum \nainte, vei avea grij` ca Charlotte s`-[i
ia corect tratamentul. Patricia a insistat mereu ca ea s`
fac` asta, dar dup` cele \ntmplate, nu mai este cazul.
|i voi spune eu.
Cu chipul \ntunecat, mngie \ncet p`rul copilei.
O voi trimite la un specialist de rinichi s-o
examineze. |ncepnd de ast`zi, Anne te va duce la
culcare. N-o s` plece de lng` tine pn` ce nu-]i vei fi
luat medicamentele.
Tat`, \]i promit s`...
Altfel, s` [tii c` nu te voi duce la Paris, conchise
el cu fermitate.
Charlotte radia de bucurie.
126
Asta \nseamn` c` dac` m` voi sim]i bine, te voi
\nso]i la Paris?
|]i voi confirma dup` ce te va examina doctorul
Frobisher.
O s` vin` [i Anne cu noi?
Dac` va mai lucra \nc` aici, o vom invita.
Charlotte \ntoarse spre Anne o privire \ntreb`toare,
dar aceasta prefer` s` nu se angajeze prea repede.
Vino s` te culci, se limit` ea s` spun`.
Anne st`tu toat` ziua \n preajma fetei, a[a cum \i
ceruse Ross. Dup` ce doctorul Frobisher o examin`, \i
prescrise o doz` masiv` de medicamente anti-rejet.
Dup` cteva zile, Charlotte urma s` revin` la
tratamentul obi[nuit.
Doamna Dean \[i recunoscu imediat
responsabilitatea.
Am uitat c` este doar un copil, m`rturisi ea, totul
este doar din vina mea.
Dup` ce \nchise u[a pentru ca Charlotte s` nu
aud`, Anne \i zmbi [i spuse:
Nu v` face]i griji, doamn` Dean.
Spune-mi, te rog, Patricia, \i propuse doamna
Dean cu o voce tremurnd de emo]ie.
Dintr-o dat`, Anne o v`zu a[a cum era. O femeie
foarte bolnav` [i singur`. |[i pierduse fiica, [i acum,
tocmai f`cuse o gre[eal` grav` fa]` de nepoata ei.
127
Charlotte \[i va reveni, Patricia, \i spuse Anne cu
\nsufle]ire.
*
* *
|n zilele urm`toare, Anne nu avu dect pu]in timp
pentru munca la clinic`, pentru c` Charlotte avea
nevoie de toat` aten]ia ei. De \ndat` ce feti]a se puse
pe picioare, Ross \i ceru s`-[i reia serviciul.
Trebuie s` avem din nou \ncredere \n Charlotte
c`-[i va lua la timp medicamentele. Am nevoie de tine
la clinic`.
Anne ridic` privirea spre el, dar nu afl` mai multe
de pe chipul lui impasibil.
A[ vrea s` te ocupi de vizitele la domiciliu \n timpul
dimine]ii, continu` el. Este vorba doar despre
pacien]ii din sat, a[a c` nu este nevoie s` iei ma[ina.
*
* *
Bucuroas` de aceast` plimbare nesperat` sub
soarele cald de august, Anne merse pe poteca de-a
lungul rului. Se duse mai \nti la o b`trn` doamn`
care-i oferi tradi]ionala cea[c` de ceai \nainte s-o lase
s` plece. Cnd intr` pe strada principal`, observ` un
128
landou \n fa]a unui magazin. Se apropie [i privi
\n`untru, \ntrebndu-se dac` [tia cumva al cui este
bebelu[ul. Era un nou-n`scut mititel \nvelit cu mai
multe p`turi, \n ciuda c`ldurii de afar`.
Se \ntreb` al cui o fi copila[ul, cnd mama ap`ru
brusc lng` el.
Anne \i zmbi, recunoscnd-o pe tn`ra care-i
primise att de r`u, pe ea [i pe Ross.
Oh, dumneata erai, Lucy? Tocmai \]i admiram...
feti]a, judecnd dup` h`inu]ele roz.
Lucy d`du din cap, apoi ridic` frna landoului,
preg`tindu-se evident s` plece.
Ct are? insist` Anne.
Trei s`pt`mni.
Anne nu se putu ab]ine s`-[i pun` mna pe bra]ul
lui Lucy.
Trei s`pt`mni! repet` ea uimit`. Este foarte
micu]`. Ct a cnt`rit la na[tere?
Trei kilograme [i jum`tate.
|n cazul acesta, a pierdut mult \n greutate...
\ncepu Anne pe un ton \ngrijorat.
Tn`ra mam` o \ntrerupse:
Ascult`, nu [tiu ce vrei dumneata, domni[oar`,
dar...
Eu nu vreau nimic! se gr`bi s` protesteze Anne,
cuprins` de o \ngrozitoare b`nuial`. Ai venit pe jos de
acas`?
129
Bine\n]eles. Nu-i departe.
Anne \i zmbi.
Casa dumitale este la cel pu]in cinci kilometri de
sat! Mi se pare c` ]i-ai revenit repede dup` na[tere. O
al`ptezi?
Nu, tocmai c` se apropie ora cnd trebuie s`-i
preg`tesc biberonul, murmur` Lucy \nainte de a se
\ndep`rta repede.
De data aceasta, Anne nu mai putu face nimic ca s-o
re]in`. Alertat` de atitudinea nesigur` a lui Lucy, se
\ndrept` rapid spre c`su]a cenu[ie \n care locuia
infirmiera satului. Aceasta tocmai se preg`tea s` urce
\n ma[in`.
Doamn` Wallner! o strig` Anne.
Doamna Wallner \[i \ntoarse spre ea fa]a rotund`
pe care ap`ruse un zmbet larg.
Nu pot s` \ntrzii prea mult, domni[oar` Melton,
m` a[teapt` la o na[tere, [i...
Nu v` re]in dect un minut! A]i v`zut-o pe Lucy
Fielding \n ultima vreme?
Vorbe[ti despre acea biat` femeie c`reia i-a murit
so]ul acum cteva luni? N-am mai v`zut-o de cnd a
pierdut copilul, spuse doamna Wallner pornind
contactul.
A pierdut copilul! repet` Anne cu o voce
\ngrozit`. Cnd s-a \ntmplat asta?
Pu]in dup` moartea so]ului ei. Din fericire,
f`ceam o vizit` de rutin` \n ziua aceea. Cum ea uitase
130
s` \ncuie u[a cu cheia, am urcat \n camera ei. Biata de
ea era prea sl`bit` ca s` m` \mpiedice s-o examinez, [i
imediat am descoperit ce se \ntmplase. A fost
internat` \n clinic`.
I-a]i cerut internarea?
Fire[te. Am vorbit cu doamna Harding care m-a
asigurat c` se va ocupa de ea. Acum scuz`-m`, dar
chiar trebuie s` plec!
V` mul]umesc pentru ajutor, doamn`
Wallner. Voi l`muri aceast` problem` cu doamna
Harding.
Anne se duse imediat la doamna Harding, care
locuia pu]in \n afara satului. Gr`dina secretarei era la
fel de bine \ntre]inut` ca [i biroul s`u. Tn`ra nu se
\ndoi c` \n`untru trebuie s` fi fost o cur`]enie
impecabil`. Dup` ce ap`s` pe un buton str`lucitor de
alam`, o fereastr` se deschise deasupra capului ei.
Oh, dumneata erai, domni[oar` Melton? M` simt
att de sl`bit` \n diminea]a aceasta \nct am r`mas \n
pat. Sper c` doctorul Bradley n-a fost prea \ncurcat de
absen]a mea?
Trebuie s` v` vorbesc imediat!
Dar \nc` n-am f`cut cur`]enie, gemu doamna
Harding.
Anne abia \[i re]inu un gest de ner`bdare.
Pe dumneavoastr` am venit s` v` v`d, nu casa,
insist` ea cu calm.
131
Cobor acum.
Anne oft` u[urat` cnd u[a se deschise. Era evident
c` doamna Harding nu se sim]ea bine. Fa]a \i era
palid` [i obosit`, [i abia \[i st`pnea tremuratul
minilor. O invit` pe Anne \ntr-un salona[ foarte curat
[i se a[ez` pe un scaun, dup` ce o invit` pe Anne s` ia
loc \ntr-un fotoliu.
Ce pot s` fac pentru dumneata, domni[oar`
Melton?
V` aminti]i de o pacient` numit` Lucy
Fielding?
O cuno[team pe mama ei, dar pe ea n-o [tiu.
Doamna Wallner mi-a spus c` v-a contactat acum
cteva luni. Era vorba despre internarea acestei feei \n
clinic`...
Pre] de cteva secunde, doamna Harding nu
reac]ion`, apoi l`s` s`-i scape un geam`t prelung.
Oh, nu! Era \n ziua cnd a n`scut fiica mea. Nu
mai [tiam unde mi-e capul... Tocmai atunci a sunat
doamna Wallner!
|ncepu s` suspine \ncet, [i Anne se ridic` s-o
reconforteze. Era inutil s-o sperie [i mai mult
spunndu-i despre consecin]ele probabile ale acestei
omisiuni. Era evident c` de mult` vreme secretara era
\ntr-o tensiune considerabil`. Femeia era o
perfec]ionist` care-[i supraestimase for]ele [i pn` la
urm` clacase.
132
Cnd Lucy \i alungase aproape de la casa ei pe ea [i
pe Ross, aceasta probabil c` pierduse deja copilul.
F`r` \ndoial`, biata ei minte tulburat` concepuse deja
un plan pentru a fura un copil.
|i voi telefona doctorului Bradley, doamn`
Harding. Cred c` trebuie s` v` interna]i cteva zile \n
clinic`.
Convins` c` secretara suferea de depresie, Anne
lu` leg`tura cu Ross c`ruia \i rezum` descoperirile ei
din cursul dimine]ii. Doctorul ajunse la aceea[i
concluzie ca ea \n privin]a lui Lucy Fielding.
De \ndat` ce o intern`m pe doamna Harding, ne
ducem la Lucy, spuse el.
E[ti sigur c` nu-i va face nici un r`u copilului?
Probabil c` este foarte atent` cu copilul. Cred c`
acesta nu este \n pericol. Sosesc \ntr-un minut.
Cnd auzi motorul jeepului, Anne oft` u[urat`. |l
v`zu pe Ross traversnd gr`dina, cu geanta lui veche
din piele. P`rea obosit [i \ngrijorat.
Unde este? \ntreb` el sec.
Cteva clipe mai trziu, Ross confirm` diagnosticul
Annei. Continund s` plng`, doamna Harding se l`s`
condus` la ma[in`.
Doctori]a Sophie se va ocupa de dumneata, zise
el cnd ajunser` \n fa]a Morii. Eu trebuie s` rezolv o
problem` urgent`, Vera, dar de \ndat` ce m` \ntorc,
vin s` te v`d.
133
O \ncredin]ar` pe doamna Harding doctori]ei
Mitchell, apoi plecar`. |n apropiere de b`trna cas`,
Anne se sim]i tulburat`.
|mi pare r`u c` n-am anun]at poli]ia...
Nu-]i face griji, o lini[ti el prinznd-o de mn`.
Femeia aceasta are nevoie de ajutorul nostru, nu este
o criminal`.
Atingerea lui o calm` imediat. Pentru el, acesta era
probabil un gest reflex, se gndi ea cu triste]e, dar ea
se mul]umea [i cu aceste pre]ioase firimituri pe care i
le acorda, [tiind c` nu va ob]ine niciodat` mai mult...
Ross opri ma[ina la cap`tul drumului ce ducea la
casa lui Lucy.
Este mai bine ca ea s` nu aud` zgomotul
motorului, \i explic` el.
Cu inima b`tndu-i frenetic, Anne \l urm`. Lucy era
\n fa]a casei, \ntoars` cu spatele spre ei. Tocmai punea
bebelu[ul \n c`rucior, susurndu-i cuvinte
dr`g`stoase. Anne puse o mn` pe bra]ul lui Ross, cu
ochii \nce]o[a]i de lacrimi. |l v`zu respirnd adnc
\nainte de a se \ndrepta cu un pas ferm spre femeie.
Lucy! o strig` el cu o voce cald`.
Lucy tres`ri [i se \ntoarse. Pre] de cteva clipe,
Anne crezu c` va lua copilul \n bra]e [i va \ncerca s`
fug`, dar p`ru s` se resemneze.
A]i venit s` mi-o lua]i pe Tina, nu-i a[a? Vre]i
s`-mi fura]i copilul...
134
Dar nu este copilul t`u, Lucy, o corect` Ross.
Este ca [i al meu. L`sa]i-m` s`-l p`strez, doctore
Bradley, v` jur c` va fi bine \ngrijit.
Lucy se arunc` \n bra]ele lui Ross, plngnd \n
hohote. El o mngie duios pe p`r, ca [i cum ar fi fost
copilul lui.
{tii c` nu se poate, Lucy. Trebuie s` se \ntoarc` la
adev`rata ei mam`. Imagineaz`-]i ct de \ngrijorat` [i
\ndurerat` este aceasta.
Dar durerea mea cnd am pierdut copilul v-a]i
imaginat-o? La dou` s`pt`mni dup` moartea so]ului
meu... replic` Lucy cu o tres`rie de revolt`.
{tiu c` ai avut [i tu partea ta de suferin]`, Lucy,
dar e[ti tn`r`, via]a te a[teapt`. Este timpul s` te
gnde[ti s` re\ncepi s` tr`ie[ti.
Pe m`sur` ce Ross \i vorbea cu tande]e, ostilitatea
tinerei femei p`rea s` se atenueze. Pn` la urm`, se
l`s` convins` s`-i \nso]easc` la clinic`.
Adunar` repede cteva lucruri \ntr-o saco[` [i
\ncuiar` casa. |n timp ce ma[ina cobora spre vale,
Anne arunc` o privire c`tre Lucy, care refuzase s` fie
desp`r]it` de bebelu[. }innd \n bra]e pre]ioasa ei
povar`, \i [optea ne\ncetat cuvinte duioase. Va avea
nevoie \ntr-adev`r de ajutor, se gndi Anne. {i cu
siguran]`, clinica va fi locul cel mai potrivit pentru
vindecarea ei.
135
Capitolul 9
|n s`pt`mnile urm`toare, Anne fu extrem de
ocupat`. Martin nu-i r`spunsese la scrisoare, astfel c`
deduse c` acceptase ideea ei. Oricum, n-avea timp
s`-[i fac` griji pentru asta, pentru c` \n cteva zile
urma s` aib` loc congresul de la Paris, [i-i mai
r`mneau attea lucruri de f`cut \nainte de plecare!
La gndul acestei c`l`torii, Charlotte era
emo]ionat`. Ross \i ceruse Annei s`-i evite Charlottei
tensiunea inutil`. Chiar dac` feti]a se restabilise,
r`mnea \ngrijorat \n privin]a ei.
Vreau s` n-o pierzi din ochi. Dac` observi cea mai
u[oar` schimbare, avertizeaz`-m` imediat. Avnd \n
vedere c` ne vei \nso]i, evident...
|n felul acesta, \i anun]ase prelungirea contractului
s`u. Mergnd gr`bit` pe unul din coridoarele clinicii,
Anne se gndea c` Ross se purta din ce \n ce mai
136
exigent cu ea. Poate c` ar putea s` se preg`teasc`
pentru aceast` c`l`torie dac` nu i-ar da att de lucru...
Dar dac` era cinstit`, trebuia s` recunosc` faptul
c`-i pl`cea asta, se gndi ea intrnd \n rezerva lui Lucy
Fielding.
Totul este \n regul`?
Tn`ra femeie se \ntoarse o clip` pentru a-i zmbi
Annei pe care ajunsese pn` la urm` s-o admire [i s-o
iubeasc`. La \ndemnul ei, Lucy \ncepuse s` \nve]e s`
bat` la ma[in`.
Ceva mai bine, dar \nc` bat prea \ncet.
Continu`! M` \ntorc s` vorbesc cu tine de \ndat`
ce am o clip` liber`.
Se \ndep`rt`, cu inima u[oar`. |[i aminti de primele
zile, dup` ce bebelu[ul fusese \napoiat mamei.
Avuseser` nevoie de toat` r`bdarea lor pentru a
\nfrunta o Lucy profund traumatizat`. Cu ajutorul
unui psihiatru, Ross elaborase un tratament f`r`
droguri, [i \ncetul cu \ncetul, tn`ra femeie \ncepuse
s` se restabileasc`. Dup` ce va ie[i din spital, va trebui
s` se prezinte \n fa]a unui tribunal, dar Ross era
convins c` judec`torii se vor ar`ta indulgen]i.
Anne se duse apoi la doamna Harding, pe care
trebuia s-o conduc` la hidroterapie. Tratat` cu
homeopatie [i cu plante, secretara \[i rec`p`tase
\ncrederea \n sine. B`ile cotidiene contribuiser` [i ele
la \ns`n`to[irea ei.
137
|n timp ce o ajuta pe doamna Harding s` intre \n
piscin`, Anne se \ntreba cum putea Ross s` primeasc`
at]ia pacien]i insolvabili, pentru c` era limpede c`
nici Barry nici Lucy, nici chiar doamna Harding nu
erau att de boga]i \nct s` poat` pl`ti. Dar Anne
\ncetase s`-[i mai pun` \ntrebarea pentru c` se p`rea
c` fondurile nu lipseau pentru clinic`. La urma urmei,
n-o interesa pe ea.
Este de-ajuns, doamn` Harding, o anun]` ea
zmbindu-i.
Vera Harding se \nf`[ur` \ntr-un prosop mare [i
gros.
Ador b`ile acestea, spuse ea [tergndu-se
viguros. Pot s` merg singur` pn` \n camera mea, dac`
ai altceva de f`cut. La urma urmei, curnd m` voi
\ntoarce acas`!
Trebuie s` fi]i foarte bucuroas` de ultimul
nepo]el, zise Anne.
Da, [i \n sfr[it voi dispune de pu]in timp liber ca
s` m` bucur de familia mea. Doctorul Ross a fost att
de dr`gu] [i nu m-a pus s` pl`tesc spitalizarea. Iar
dumneata ai fost att de bun` cu mine, domni[oar`
Melton...
V` rog, doar este normal, este meseria mea, zise
ea sim]indu-se cuprins` de o cald` bucurie.
138
Acum mai avea cteva minute s` se duc` s`
vorbeasc` [i cu Barry [i Lucy. Mai ales cu Lucy, pentru
c` Ross o rugase s` discute cu ea despre planurile ei
de viitor.
*
* *
|n diminea]a plec`rii, Anne se duse la clinic`
pentru a-l ajuta pe Ross s` rezolve ultimele detalii.
Vizitar` \mpreun` bolnavii, apoi veni [i Sophie
Mitchell \n rezerva lui Barry.
Nu-l l`sa pe b`iatul `sta s`-[i petreac` toat` ziua
\n fa]a televizorului, \i recomand` Ross colegei sale.
|i ciufuli p`rul b`iatului [i acesta \i zmbi.
Ve]i vedea, domnule doctor, curnd m` voi putea
plimba din nou pe dealuri.
E[ti amabil` s`-l duci pe Barry \n sala de
gimnastic`, domni[oar` Melton? \ntreb` brusc
doctori]a Mithcell.
Anne ezit`.
Curnd vom pleca la aeroport. Poate c` o alt`
infirmier`...
A[ prefera s`-i supraveghezi dumneata
exerci]iile. La urma urmei, Barry este pacientul
dumitale, pentru c` te-ai ocupat de el de cnd l-a]i
adus la internare.
139
Privirea provocatoare a Sophiei Mitchell o f`cu pe
Anne s` nu se mai opun` dorin]elor acesteia.
Foarte bine, spuse ea \ncet.
|n sinea ei fierbea, convins` c` femeia vrusese s`
r`mn` singur` cu Ross. |[i aminti c`-l auzise pe acesta
\ntorcndu-se acas` pe la miezul nop]ii. Era limpede
c`-[i petrecuse ore \ntregi \n compania Sophiei... Ce
mai aveau oare s`-[i spun`? se gndi ea furioas`,
\ndep`rtndu-se \mpreun` cu Barry.
Deodat`, b`iatul se opri brusc.
Mi-am uitat greut`]ile pe noptier`!
Anne f`cu o grimas`, nemul]umit` c` trebuia s` se
\ntoarc` \n salon, dar nici nu se punea problema s`-l
mai supun` [i pe Barry acestui efort suplimentar.
M` duc eu, r`mi aici.
Dup` ce b`tu \n u[`, a[tept` zadarnic un r`spuns.
Oft` u[urat` la gndul c` cei doi doctori plecaser`
deja, [i intr` hot`rt` \n camer`... Cu bra]ele \ncol`cite
pe dup` gtul lui Ross, Sophie \l privea cu ochi plini
de dorin]`. Se \ntoarse la auzul u[ii [i-i zmbi suav
tinerei.
Am venit s` iau greut`]ile lui Barry, explic`
aceasta \ndreptndu-se spre noptier`.
Foarte \ncet, Sophie Mitchell \[i cobor\ bra]ele.
S` ai grij` de Ross, zise ea aproape \n [oapt`, \mi
este foarte drag... {i ne-am f`cut multe planuri pe
140
viitor... Regret c` nu pot veni [i eu cu voi, pentru c`
ador Parisul. Dumneata nu, domni[oar` Melton?
Eu n-am fost niciodat` acolo, spuse pe un ton
lini[tit Anne.
Cnd ie[i din \nc`pere, o apuc` ame]eala. Dac` mai
nutrise cea mai mic` speran]` \n privin]a lui Ross,
scena aceasta le n`ruise pe toate... Cu un enorm efort
de voin]`, reu[i totu[i s`-l supravegheze pe Barry ca [i
cum nimic nu s-ar fi \ntmplat.
Ap`ru [i Ross \n sala de gimnastic`, \nso]it de
doamna Lawson.
Doamna Lawson te va \nlocui, altfel risc`m s`
pierdem avionul.
Anne se \ntoarse auzindu-i vocea grav`.
Nu-]i face griji, mi-am f`cut deja bagajul. Mai
trebuie doar s` verific valiza Charlottei.
N-o l`sa s`-[i ia multe lucruri, plec`m doar
pentru dou` zile.
Pre] de o clip`, privirile li se \ntlnir`. Imediat,
Anne sim]i un fior binecunoscut. Strnse din din]i,
hot`rt` s` se st`pneasc`. Era inutil s` mai viseze
proste[te la ceva ce nu putea s` se \ntmple...
La revedere, Barry! strig` ea \n direc]ia b`iatului.
Doamna Lawson va avea grij` de tine \n absen]a mea.
Dup` un ultim semn cu mna, tn`ra se gr`bi s`
ajung` acas` unde o g`si pe Charlotte \n culmea
emo]iei. Dup` cum o prevenise Ross, aceasta \[i \ndesa
141
\n valiz` o mul]ime de lucruri nefolositoare. Anne, cu
fermitate, f`cu o triere sever` \nainte de a aduna
medicamentele necesare feti]ei. Cnd ajunser` \n hol,
Ross tocmai intra \n cas`.
Sunte]i gata? \ntreb` el cu un zmbet larg.
Zmbetul lui \nc`lzi inima Annei. Era pentru prima
oar` dup` mult` vreme cnd \i vedea chipul att de
relaxat. |ncepu din nou s` spere c` aceast` c`l`torie \i
va apropia...
*
* *
Cnd avionul se \n`l]` pe cerul albastru de
septembrie, tn`ra arunc` o privire fugar` c`tre
profilul energic al lui Ross. Se gndi cu triste]e c`
probabil va trebui s` renun]e la el. Era limpede c`
trebuia s`-l p`r`seasc` dup` congres...
La ce te gnde[ti?
Privise brusc spre ea [i-i citise \n ochii alba[tri o
inefabil` melancolie. Anne \[i schimb` imediat
expresia [i-i zmbi enigmatic.
Este gr`dina mea secret`.
Vreau s`-]i fac` pl`cere c`l`toria aceasta, Anne.
Dup` aceast` mic` pauz` \n rutina cotidian`, poate c`
vei [ti mai bine ce vrei s` faci dup` aceea.
142
Oh, ia privi]i! exclam` Charlotte.
Feti]a se a[ezase lng` hublou [i Anne se afla \n
spatele ei, iar Ross al`turi. Se aplec` s` priveasc` pe
geam. Jos, foarte departe, b`rci minuscule se deta[au
pe marea de un albastru intens. Deasupra uneia dintre
ele se \n`l]a un firicel de fum, \n timp ce pnza unui iaht
se colorase \n roz sub razele soarelui la apus. Era pentru
a doua oar` cnd Anne p`r`sea Anglia [i-[i d`du seama
dintr-o dat` ct pierduse mul]umindu-se doar cu
vacan]ele \n familie pentru a economisi banii de nunt`.
De acum \ncolo, zise ea vesel adresndu-i-se
Charlottei, voi c`l`tori mai des.
Cum o s` faci asta? \ntreb` vecinul s`u.
M` voi organiza astfel \nct s` pot c`l`tori.
Bravo!
Anne \[i ]inu r`suflarea, pentru c` Ross se apleca la
rndul lui s` vad` spectacolul de sub ei. Fe]ele li se
atinser`, [i Annei i se p`ru c` discerne \n ochii verzi o
expresie pasionat`. Pre] de o clip`, r`mase nemi[cat`,
creznd c` o va s`ruta.
O s` ne urc`m \n Turnul Eiffel? \ntreb` Charlotte.
Ross se \ndrept` busc.
Bine\n]eles. Este de neconceput s` pleci de la
Paris f`r` s` vezi Turnul Eiffel.
|[i ]inu att de bine cuvntul, \nct abia le l`s` timp
s`-[i duc` valizele la hotelul la care aveau camere
re]inute.
143
Ne instal`m mai trziu! spuse el conducndu-le
pe cele dou` fete \n strad`. Taxi!
O ma[in` neagr` \ntrerupse o clip` taficul pentru a
trage lng` bordur`.
Pe Champ de Mars, te rog, \i spuse Ross
[oferului, deschiznd portiera pentru a le l`sa pe
Charlotte [i pe Anne s` urce \n spate.
Traversarea Parisului o \ncnt` pe Anne. Marele
ora[ era demn de reputa]ia lui, cu minunata lui
catedral`, cu str`du]ele \nguste [i cafenelele pitore[ti
pline de parizieni ce se bucurau de c`ldura soarelui
estival.
Charlotte insist` s` urce pe jos turnul, dar cnd
ajunser` la etajul al doilea, abia mai respira.
Te sim]i bine? o \ntreb` Anne cu \ngrijorare. Am
putea lua ascensorul la coborre? ad`ug` ea
adresndu-i-se lui Ross.
Acesta d`du din cap.
Ajunge cu urcu[ul pentru ast`zi. Dar trebuie s`
recunoa[te]i c` priveli[tea merit` efortul pe care l-am
f`cut!
Este magnific, oft` Anne contemplnd \n
dep`rtare biserica Sacr Coeur, a c`rei siluet` se
profila pe cerul din Montmartre.
|ntinzndu-[i bra]ele, Ross le trase pe cele dou`
fete lng` el.
144
Este timpul s` ne \ntoarcem la hotel,
domni[oarelor. O s` v` odihni]i un pic \n timp ce eu
\mi rev`d lucr`rile pentru conferin]a de mine.
|n ciuda protestelor Charlottei, luar` ascensorul
care-i transport` pn` la sol, apoi Ross chem` un taxi.
Nici Anne n-ar fi vrut s` se \ntoarc`, dar era timpul
pentru Charlotte s`-[i ia medicamentele. De altfel,
feti]a p`rea epuizat`.
Dup` ce se asigur` c` protejata ei se odihne[te
\nainte de cin`, Anne se instal` [i ea \n camera ei.
Dup` ce \[i despachet` lucrurile, ie[i pe balcona[ul de
deasupra str`zii \nguste. Magazinele [i cafenelele erau
luminate. Plutea \n aer un fel de ner`bdare, ca [i cum
oamenii a[teptau r`coarea serii pentru a ie[i \n ora[.
Deodat`, Ross ap`ru \n balconul al`turat.
Am cerut s` i se aduc` ceva de mncare
Charlottei, spuse el. Este istovit`. Va trebui s` fii foarte
ferm` cu ea \n aceste dou` zile.
Dup` ce \l lini[ti \n privin]a asta, se preg`tea s`
intre \n camer` cnd el o strig`:
Eu termin ce am de lucru \n cteva minute, am
putea cobor\ s` cin`m.
Cnd intr` \n camer`, un zmbet cald plutea pe
buzele Annei. S` ia cina singur` cu el, la Paris... |[i
scutur` capul, ne\ncrez`toare \n [ansa ei. Hot`rt
lucru, era o romantic` incorigibil`! F`cu un du[, apoi
\[i puse rochia de m`tase albastr`. Oglinda \i reflect`
145
imaginea unei tinere suple, ai c`rei ochi imen[i,
alba[tri, str`luceau. Mnat` de un impuls brusc, se
pudr` u[or, ceea ce d`du tenului o str`lucire
m`t`soas`, [i-[i umbri pu]in pleoapele.
Se duse apoi, u[or nelini[tit`, \n camera Charlottei.
A[ezat` pe pat, feti]a mnca, \ncntat` de aceste
mnc`ruri neobi[nuite. Anne se aplec` s-o s`rute cnd
Ross tocmai intra [i el \n camera feti]ei. La \nceput
p`ru s` nu recunoasc` silueta supl` care se afla lng`
pat. Anne se ridic` [i ro[i v`zndu-i privirea
aprobatoare.
Se apropie [i el de Charlotte [i-i ciufuli prietenos
p`rul.
Dac` ai nevoie de noi, suntem jos, la restaurant.
Apoi o lu` pe Anne de bra] [i o conduse pe
coridorul \ngust. Abia f`cur` c]iva pa[i c` luminile se
stinser`, cufundndu-i \ntr-o obscuritate total`.
Sistem automat de stins lumina tipic fran]uzesc!
exclam` Ross rznd.
Cnd se aplec` s` g`seasc` butonul, atinse u[or fa]a
Annei. Cnd lumina se aprinse din nou, se afla mai
aproape de ea dect \[i imaginase [i privirea \i exprima
dorin]` amestecat` cu p`rere de r`u. |[i trecu un deget
peste b`rbia, pentru a o for]a s`-l priveasc`.
Biat` Anne, ]i-a fost fric`?
Ea d`du din cap, ne\ndr`znind s`-i m`rturiseasc`
faptul c` se temuse mai ales s` nu-[i tr`deze
146
sentimentele. El o prinse de cot [i o conduse pn` la
o mic` sufragerie unde sfe[nicele cu lumn`ri aprinse
difuzau o lumin` cald`.
Dup` o mas` delicioas` care se \ncheie cu o tart`
cu l`mie, Ross \i propuse s` mearg` s` bea o cafea
nu departe de malul Senei, pentru c` propriet`reasa
hotelului se oferise s-o supravegheze pe Charlotte.
Se plimbar` deci lini[ti]i, bucurndu-se de aerul
c`ldu] care sc`lda Parisul. Se a[ezar` apoi pe o banc`
de pe malul fluviului [i contemplar` \n t`cere
reflexele juc`u[e ale felinarelor pe suprafa]a
\ntunecat` a apei.
Cel pu]in, are [ansa s` tr`iasc` aceste clipe de
lini[te al`turi de Ross, chiar dac` el uitase s`rut`rile
din refugiul de pe deal... Mai trziu, r`t`cir` mn`-n
mn` pe str`zi. |n noapte, se auzi sunetul unui
acordeon care invita la dans. Pre] de o clip`, vis` c`
valseaz` \n bra]ele lui Ross...
Trebuie s` ne \ntoarcem, Charlotte va fi
\ngrijorat`...
Vocea grav` a \nso]itorului ei o readuse la realitate
[i ea \[i potrivi pasul dup` al lui.
Cnd intrar` \n vrful picioarelor \n camera
Charlottei, o g`sir` adormit`. Ross o conduse pe Anne
pn` pe culoar.
Noapte bun`, [opti el atingndu-i fruntea cu
buzele. S` ai grij` de Charlotte pentru mine.
147
Abia dup` ce \nchise u[a \n urma ei, \i r`spunse \ncet:
Voi avea grij` de ea, voi termina ce am \nceput,
dar cu ct te voi p`r`si mai repede, Ross Bradley, cu
att va fi mai bine...
*
* *
A doua zi, Ross plec` foarte devreme la spitalul
Hotel-Dieu unde avea loc congresul. Seara, Charlotte
\i povesti cu \nsufle]ire ce f`cuse peste zi.
Anne m-a dus \n Montmartre, unde un pictor
mi-a f`cut portretul. }i se pare c` seam`n`?
Mmm...
Feti]a se \ntinse pe pat, oftnd mul]umit`.
Nu vreau s` m`nnc ast`-sear`.
Ross se \ncrunt`.
Trebuie s` m`nnci un pic. Anne, dac` asta nu te
sup`r`, a[ putea s` v` comand amndurora masa \n
camer`.
Sigur. Presupun c` tu mai ai de lucru?
A doua zi, Ross trebuia s` ]in` un discurs \n care-[i
va expune concep]iile lui \n medicin`.
Trebuie s`-mi mai corectez noti]ele, recunoscu el
zmbind. S` nu v` obosi]i mine prea mult...
Anne nu-l mai rev`zu toat` seara. Dup` ce se culc`,
se cufund` \ntr-un somn adnc, [i se trezi mai trziu
148
dect prev`zuse. Mirat` c` nu fusese chemat` de
Charlotte, se gr`bi s` se duc` la ea.
Feti]a z`cea, p`mntie la fa]`, \n patul ei. Annei \i
trebui pu]in timp ca s` \n]eleag` c` protejata ei avea
toate simptomele unui fenomen de respingere a
rinichiului. Dup` ce o a[ez` ct mai comod \n pat, se
repezi \n hol [i o rug` pe propriet`reas` s`-l
contacteze pe Ross [i s`-i spun` s` vin` urgent la hotel.
V` rog, spune]i-i c` este urgent! mai strig` ea \n
timp ce urca scara \n fug`.
Dup` cteva minute, se auzi soneria telefonului din
camera ei. |i descrise \n cteva cuvinte starea \n care se
afla copila.
|]i trimit o ambulan]`, hot`r\ el.
Dup` doar o jum`tate de or`, Anne mergea \n urma
brancardei pe care era \ntins` Charlotte. Spre marea ei
u[urare, Ross le a[tepta \n curtea cea mare a spitalului
Hotel-Dieu.
Va fi examinat` imediat. Din fericire, un mare
specialist \n aceste probleme asist` la congres. El a
acceptat s-o trateze pe Charlotte.
O infirmier` \i a[tepta \n fa]a u[ii de la serviciul de
urologie.
Dumneavoast` pute]i a[tepta \n camera
personalului, \i propuse ea cu amabilitate Annei.
Feti]a este pe mini bune.
149
Anne vru s` protesteze, dar Ross interveni:
Ai f`cut tot ce era necesar, acum du-te s` te odihne[ti.
*
* *
Era aproape miezul nop]ii cnd Ross veni la ea.
A f`cut un al doilea transplant, \i explic` el cu o
voce emo]ionat`. N-am putut salva primul rinichi.
Pot s-o v`d?
Mine.
Ct timp va r`mne aici?
Asta depinde de cum se restabile[te... Poate trei
s`pt`mni.
Se \ntrerupse pentru a o privi \n ochi.
Vei accepta s` continui s` ai grij` de ea? Eu
trebuie s` m` \ntorc \n Anglia... Sophie are nevoie de
mine.
Bine\n]eles...
Chiar dac` remarc` am`r`ciunea care f`cea s`-i
tremure glasul, el nu f`cu nici un comentariu.
Zmbetul lui str`punse inima Annei.
Eu voi pleca mine, dac` nu se ive[te nici o
complica]ie. Infirmiera \]i va g`si o camer` pentru
noapte, dup` aceea te vei \ntoarce la hotel pn` cnd
Charlotte se va sim]i bine. Acum, trebuie s` m` duc s`
discut cu chirurgul. Noapte bun`, Anne...
150
Capitolul 10
Trecu o lun` pn` cnd specialistul consider`
starea Charlottei satisf`c`toare. Programul Annei era
\n fiecare zi acela[i. Se trezea devreme, apoi mergea
pn` la cafeneaua la care se a[ezase \mpreun` cu Ross.
|n timp ce-[i lua micul dejun sub soarele \nceputului
de toamn`, \i privea pe parizienii care \[i \ncepeau
ziua. Vnz`torii \[i \ntindeau prelatele \n dungi peste
tarabele lor multicolore, chelnerii puneau fe]e de
mas` curate pe mesele de pe terase... Peste tot
domnea o atmosfer` de bun` dispozi]ie.
Anne oft`, savurnd cu intensitate ultima ei zi la
Paris. |n diminea]a aceasta, Charlotte ie[ea \n sfr[it
din spital. {i ieri, ca de attea alte ori, o \ntrebase cu
\ngrijorare \n glas:
Dup` ce vom ajunge acas`, vei r`mne cu mine,
Anne?
151
Fusese nevoit` s-o mint`. O iubea nespus pe feti]`,
dar nu putea s` se gndeasc` s` mai r`mn` mult`
vreme la clinic`. Va a[tepta ca Charlotte s` se
restabileasc` \n totalitate, apoi \[i va g`si altceva de lucru.
Dup` ce achit` nota, porni \ncet spre spital.
P`r`sea cu p`rere de r`u Parisul pentru c`, din clipa
cnd Charlotte nu-i mai d`duse motive de \ngrijorare,
tr`ise fericit` aici. Curnd, va trebui s`-l \nfrunte din
nou pe Ross.
La gndul acesta, ca de fiecare dat`, inima ei o lu`
razna. Se temea c` nu va putea s`-i vorbeasc` pe un
ton rece [i indiferent, [i totu[i, a[a trebuia! Nu mai
putea continua s` se chinuie cu emo]ii zadarnice.
*
* *
Cnd avionul se \n`l]` pe cer, Anne strnse mna
protejatei sale. Remarcnd ct sl`bise [i ct este de
palid`, se gndi c` va trebui s-o pun` pe un regim de
refacere, sau mai degrab`... s`-i spun` persoanei care
o va \nlocui...
Lacrimile \i \nce]o[ar` ochii limpezi. F`r` \ndoial`,
Sophie se va ocupa de Charlotte, din moment ce \n
curnd va deveni a doua doamn` Bradley...
Avionul ateriz` [i Charlotte se \ntoarse c`tre
prietena ei.
152
Sper c` tata a venit s` ne a[tepte.
Anne zmbi f`r` s`-i r`spund`, dar se sim]i u[urat`
cnd z`ri silueta Patriciei Dean la cap`tul culoarului
de sosire.
A venit bunica! exclam` Charlotte cu \nsufle]ire.
Probabil c` tata ne a[teapt` \n ma[in`.
Dar doamna Dean le spuse c` Ross se afl` undeva
departe.
A petrecut cteva zile la Londra, \mpreun` cu
Sophie. Se \ntoarce abia mine, dar n-avea de unde s`
[tie c` voi ve]i veni mai devreme cu o zi.
Charlotte n-a mai vrut s` a[tepte, era
ner`bd`toare s` se \ntoarc` acas`. A[a c` imediat ce
doctorii ne-au dat autoriza]ie, ne-am luat bilete [i v-am
telefonat.
Doamna Dean o \mbr`]i[` cu tandre]e pe feti]`.
Mi-ai lipsit mult, \i [opti ea la ureche.
*
* *
Era trziu, spre sear`, cnd Anne plec` de la clinic`
dup` ce o instalase pe Charlotte, a[a cum \i l`sase
vorb` Ross.
Se preg`tea s` traverseze gr`dina, cnd \[i d`du
seama c` nu este cazul s` se gr`beasc`, pentru c`
153
Patricia probabil se [i culcase. Nu-i f`cea pl`cere s` se
izoleze \n singur`tatea camerei ei, astfel c` se \ntoarse
[i se duse la hidroterapie.
Prin geamurile mari, luna palid` se reflecta \n
piscin`. Dup` ce aprinse toate luminile, Anne intr` \n
vestiar [i-[i puse unul dintre costumele de baie l`sate
la dispozi]ia pacien]ilor. O clip` mai trziu, se arunc`
\n apa c`ldu]`...
Dup` ce parcurse o lungime de bazin, se sim]i din
ce \n ce mai relaxat`. Aproape c` reu[ise s` se
conving` c` absen]a lui Ross chiar o bucura cnd z`ri
o siluet` \nalt` profilndu-se \n u[`.
Anne! Ce faci aici?
A[ putea s`-]i pun aceea[i \ntrebare.
Am luat un taxi de la gar` [i tot drumul m-am
\ntrebat ce este cu toate luminile astea aprinse.
Vorbea pe un ton neutru, dar Anne \[i d`du seama
c` glume[te.
D`-mi mna.
F`r` s` stea pe gnduri, ea se supuse. O clip` mai
trziu, era lng` el, cu apa prelingndu-i-se pe corp.
Privirea lui Ross se plimb` \ncet peste trupul suplu...
[iroind de ap`. Cu buclele blonde ude, Anne sem`na
cu o naiad` cu ochii transparen]i. Ca [i cum s-ar fi
temut s` nu fug`, el [i-o apropie mai mult.
O s` te uzi!
Nu conteaz`, murmur` el \nainte de a-[i lipi
buzele de ale ei.
154
Anne vru mai \nti s`-l resping`, dar rezisten]a ei
nu dur` dect cteva secunde. Cu un geam`t surd, se
abandon` \n bra]ele b`rbatului pe care-l iubea.
*
* *
Dup` un timp ce i se p`ru o ve[nicie, ridic` spre el
o privire uimit`.
Ross, nu vreau s`...
Taci, draga mea, [i ascult`-m`. Zilele acestea, ai
avut un oaspete... Martin a venit s` te vad`.
Martin! Ce voia?
Este \n trecere prin Anglia. M-a \ntrebat dac` eu
sunt cel care l-a alungat din inima ta, [i eu i-am
r`spuns c` sper s` fie a[a.
Dar nu i-am vorbit niciodat` despre tine!
Nici nu era nevoie, a citit printre rndurile
scrisorii tale. M-a rugat s`-]i urez noroc... Ah, era
\nso]it... |l a[tepta o blond` superb` \n ma[in`.
Anne \ncepu s` rd`.
Este exact stilul lui! Dar credeam c` Sophie
[i tu...
Sophie [i cu mine am fost foarte apropia]i dup`
moartea Catherinei, dar nu ne-am gndit niciodat` s`
ne c`s`torim. Ea se d`ruie[te total carierei sale, de
155
altfel, acesta este [i motivul plec`rii noastre la Londra.
M-a convins s`-i avansez fondurile necesare
deschiderii unei clinici.
{i eu care credeam c` reprezint` pentru tine so]ia
ideal`... ca [i Catherine.
Anne regret` imediat cele spuse, temndu-se.
Este timpul s` afli adev`rul \n leg`tur` cu asta.
Catherine era departe de a fi perfect`, dar eu p`strez
acest mit pentru a-i proteja memoria [i pentru a o
proteja pe Charlotte. C`s`toria noastr` a fost un e[ec
cu mult \nainte de sinuciderea ei.
Sinucidere?! Dar eu credeam c`...
Catherine avea o leg`tur` cu un scriitor
american. De altfel nu era primul, dar s-a ata[at de el
\n momentul cnd acesta a scris romanul care i-a fost
atribuit Catherinei. Patricia mi-a spus toate
am`nuntele dup` moartea ei, pentru ca eu s` nu m`
simt vinovat. Catherine nu poseda un asemenea
talent, era doar o ziarist` mediocr`...
Ross observ` c` Anne tremura. Se \ntrerupse
imediat.
S` mergem \n biroul meu, o s` fac o cafea.
|nvelit` \ntr-un imens halat de baie, tn`ra se a[ez`
comod \ntr-un fotoliu [i sorbea din cafeaua fierbinte.
De ce s-a sinucis?
Pentru c` b`rbatul acela a p`r`sit-o... I-a l`sat un
bilet mamei sale, apoi a plecat c`lare. Cnd a ajuns la
156
Windhorn Crag, s-a aruncat \ntr-o pr`pastie. Pentru
binele Charlottei, am hot`rt cu to]ii s` p`str`m t`cerea.
Anne \l privea pe Ross cu ochi str`lucitori. I se
p`rea c` niciodat` nu-l iubise att de mult ca \n clipa
asta, dar \nc` nu-i era totul limpede.
De ce nu mi-ai spus mai \nainte?
Tocmai voiam s-o fac cnd ne-a \ntrerupt
Charlotte. Pn` atunci, mi se p`rea c` tu nu \n]elegi
semnifica]ia cuvntului dragoste. Te logodisei cu
primul venit, [i sim]eam c` trebuie s` a[tept s` te
maturizezi pentru a \ntreprinde ceva. Ast`zi, te
\ntreb... Anne, vrei s` te c`s`tore[ti cu mine?
Incapabil` s` rosteasc` un cuvnt, se repezi \n
bra]ele pe care el le \ntinsese spre ea. Ross \i atinse cu
buzele buclele blonde.
Trebuie s` \n]eleg c` accep]i?
Cum po]i s` te mai \ndoie[ti?
|l strnse \n bra]e, aproape ru[inat` c`-[i imaginase
attea scenarii absurde.
Dac` tot e[ti att de vorb`re] acum, zise ea
mali]ioas`, spune-mi ce se mai \ntmpl` cu povestea
pacien]ilor intoxica]i? Te-au mai interogat?
Da. {i am hot`rt s` nu-l mai protejez pe Richard
mult` vreme.
Pe Richard?
Stropea legumele destinate clinicii de la Patru-
Vnturi cu substan]e chimice \n speran]a c` b`nuielile
157
vor c`dea asupra mea. M` ur`[te din clipa cnd am
aflat de leg`tura lui cu Catherine.
Dar cum ai descoperit?
Richard este un drogat nefericit pe care \ncercam
s`-l dezintoxic. |ntr-o zi cnd m` implora s`-i dau
heroin`, mi-a m`rturisit totul. M-am aflat atunci \ntr-o
situa]ie foarte \ncurcat`. Din fericire, Ian a aflat totul la
rndul lui. Dndu-[i seama c` fiul s`u mersese prea
departe, l-a plasat \ntr-un centru de dezintoxicare la
Littleshaw, apoi a povestit totul poli]iei.
|mi amintesc c` m-ai pus \n gard`... murmur`
fata. |mi pare r`u.
Nu trebuie! exclam` Ross zmbind. |n seara
aceea, am \n]eles c` sunt \ndr`gostit de tine... Ce ar fi
s` mergem s`-i anun]`m Charlottei vestea cea bun`?
Nu este cam trziu? {i apoi, mai am [i alte
\ntreb`ri s`-]i pun...
Cum Ross ridic` o sprncean`, mirat, ea \[i drese
glasul.
M-am \ntrebt adeseori cum... internezi \ntr-o
clinic` att de luxoas` ca a ta, pacien]i... care nu par a
fi prea \nst`ri]i.
Am dorit \ntotdeauna s` acord fiec`ruia
tratamentul care i se potrive[te, indiferent de
mijloacele lui financiare. |n felul acesta, am luat
obiceiul de a-i ajuta din buzunarul meu pe cei
nevoia[i, apoi am folosit sumele rezultate din
158
vnz`rile de legume... De acum \ncolo, clinica este
recunoscut` ca o organiza]ie caritabil` f`r` scop
lucrativ, ceea ce \nseamn` c` vom beneficia de dona]ii.
Bolnavii pot deci pl`ti \n func]ie de resursele lor.
Emo]ionat`, Anne \[i spuse c` nu se \n[elase atunci
cnd se \ndr`gostise nebune[te de el, de acest om att
de generos. Se ridic` brusc.
Vino! Haide s`-i anun]`m vestea Charlottei. Ai
avut dreptate, fericirea nu trebuie s` a[tepte ziua de
mine.
Str`b`tur` culoarul mn`-n mn`, [i \n fa]a u[ii
Charlottei, Ross bloc` drumul Annei.
Doar o mic` \ntrebare \]i mai pun... }i-ar pl`cea
s` ne \ntoarcem la Paris pentru voiajul de nunt`?
Oh, da! Este ora[ul cel mai minunat care...
Putem s` st`m la acela[i hotel? Pe vremea cnd
eram student, \mi petreceam vacan]ele acolo. Pe
parcursul [ederii noastre, mi-am reg`sit anii tinere]ii...
Ca [i cum via]a mea \ncepea atunci... cu tine.
Zmbind, ea \l privi drept \n ochi.
|n ceea ce m` prive[te, mi se pare c` nici nu existam
\nainte s` te \ntlnesc pe tine, zise ea \ncet. {i pot s`-]i
spun c` Parisul este cel mai romantic loc din lume.
Sfr[it
159