Sunteți pe pagina 1din 156

JEAN CAREW

Bal mascat
ALCRIS
Capitolul 1
Fusese un interviu ciudat.
Zece zile mai trziu, Cara Merrill urc` sc`rile
spre micul [i incomodul ei apartament din New
York [i se duse la geam privind casa tern` de
c`r`mid` de al`turi [i co[urile de pe acoperi[urile
din jur. Apartamentul ei avea o singur` calitate:
era ieftin.
Cara privi o femeie solid` care ie[ise pe
acoperi[ la trei case distan]` [i \ntindea rufe. Ar fi
putut s` ob]in` [i alte slujbe dect aceea de
infirmier` la spital; nu trebuia s` se \ngrijoreze \n
privin]a banilor. Cum nu-i pl`cea rutina de la
spital, se putea prezenta pentru o slujb` la un
particular.
5
Era o infirmier` bun`. Terminase a treia din
clasa ei. Avea o chemare l`untric` s` \ngrijeasc`
bolnavi, ceea ce-i f`cuse pe mul]i medici s-o laude.
Dar acum zece zile, dup` ce plecase de la spital,
voise s` fac` altceva. Dorise s` capete un post de
infirmier` pe un vas de croazier`. Cum venea vara,
erau \n mai, putea s` ia leg`tura cu vreun bog`ta[
de la ]ar` s` capete o slujb` ca o vacan]`.
Cara Merrill \[i f`cuse planurile. Economisise
cteva sute de dolari ca s` poat` s` nu mai lucreze
[i s`-[i caute un serviciu care s` se potriveasc`
setei ei de aventur`.
Apoi a f`cut tot ce dorise de mult timp: s-a trezit
trziu; a mers la cump`r`turi pe Fifth Avenue; a
\nchiriat o ma[in` [i s-a plimbat la ]ar` s` vad`
florile de m`r [i iarba verde [i proasp`t`. Dar nu
reu[ise s` se distreze [i o costase mult. Apoi v`zuse
un anun] \n ziar: C`ut`m infirmier`, gata s`
tr`iasc` la ]ar`, pe o mo[ie mare, doar iunie [i
iulie. Salariu mare.
Cara Merrill \[i trimisese CV-ul [i fu invitat` la
interviu de c`tre un anume Brent Butler, \n holul
unui hotel din New York.
6
Trebuise s` se hot`rasc` singur`. Sim]ise din
nou c` era orfan`. Niciodat` nu se putuse
dest`inui pu]inelor prietene pe care le avusese.
Prietene erau cam mult spus. Cara Merrill se ferise
s` se implice \n vreo rela]ie, chiar cu colegele ei.
Dragoste? Va avea timp mai trziu. Dar \n ultimele
zile ar fi vrut s` discute cu cineva despre slujba
care i se oferise. Fusese un interviu ciudat.
B`rbatul care venise spre ea p`rea chiar mai
\nalt dect era, c`ci era suplu. Nu era un b`rbat
chipe[. Dar Carei \i pl`cuse cum se purta: evolua
cu gra]ia unui sportiv.
Sunte]i domni[oara Cara Merrill?
Zmbetul lui era cald. F`r` \ndoial` \i pl`ceau
costumul lui galben de ln` [i p`l`ria mare pe care
[i-o scosese cnd intrase \n holul hotelului.
Da, v-am scris. Sunt infirmier` calificat`.
Postul pare atr`g`tor, de[i descrierea era cam
sumar`. De obicei, domnule Butler, cnd se caut`
o infirmier` se men]ioneaz` cine e pacientul [i de
ce boal` sufer`.
Butler se a[ez` pe scaunul de lng` ea [i d`du
grav din cap. Cara \i studie fa]a. Avea nasul mare,
7
se potrivea cu fa]a lui. Era bronzat, de parc` fusese
recent la tropice. Ochii lui erau cenu[ii? Alba[tri?
Greu de spus. {i-i \ngusta, ca [i cum s-ar fi
concentrat asupra unei probleme dificile. Angajarea
ei era problema? Zmbi gndindu-se la asta.
Sunte]i dr`gu]` cnd zmbi]i, spuse el pe
nea[teptate. Nu era un compliment, ci o
constatare. V` voi spune despre slujb` [i ve]i
vedea de ce n-am putut da detalii \n anun].
Unchiul lui, Joshua Butler, era pacientul.
Avusese poliomielit` [i st`tea \ntr-un scaun cu
rotile. Un servitor, Fred Bates, avea de mult timp
grij` de el. Unchiul Josh tr`ia pe un domeniu
mo[tenit pe Long Island [i \n general fusese
s`n`tos. Dar, de curnd, fusese bolnav [i-i
\ngrijorase.
Doctorul ce spune c` are? \ntreb` Cara.
Unchiul Josh nu suport` doctorii. Spune c` e
de la mncare. Pn` acum [i-a revenit dup` fiecare
criz` \n dou`zeci [i patru de ore. Dar sunt
\ngrijorat. M` \ntreb dac` nu cumva cineva vrea
s`-l otr`veasc`! Spune c`-[i va schimba
testamentul [i poate dar e complicat de explicat.
8
De ce nu angaja]i un detectiv particular?
\ntreb` Cara.
S-ar crea vlv` [i e greu de dovedit, spuse
Brent Butler. Oricum, m-am gndit c` o infirmier`
ar putea [ti cauza crizelor, dac` l-ar putea
supraveghea. Apoi, dac` e nevoie, voi interveni
[i-l voi proteja.
Dar dac` nu suport` doctorii, va refuza [i o
infirmier`.
B`rbatul din fa]` p`ru jenat.
Nu ve]i sosi la Soundings ca infirmier`,
explic` el, ci ca oaspete [i ve]i sta vreo dou`
luni. Nimeni altcineva nu va [ti c` sunte]i
infirmier` [i \mi ve]i raporta \n particular ce a]i aflat.
Vre]i s` spionez! exclam` Cara.
Nu chiar. Dar ]in mult la unchiul Joshua.
Vreau s` [tiu ce se \ntmpl`. Dac` descoperi]i c`
suspiciunile mele sunt nefondate, c` nimeni nu
vrea s`-i fac` r`u, ci are o maladie serioas`, atunci
voi insista s` fie \ngrijit de un medic.
Totu[i, sun` a spionaj, spuse Cara, \nc`p`]nat`.
Trebuie s` am timp s` m` gndesc la asta.
Brent Butler zmbi.
9
|n timp ce v` gndi]i, vreau s` v` spun
salariul. V` voi pl`ti o mie cinci sute de dolari
pentru opt s`pt`mni.
Era o sum` tentant`, pentru o munc` u[oar`!
Apoi \ntreb`:
Ce motiv ve]i invoca pentru [ederea mea
acolo? Voi fi o prieten` pe care a]i \ntnit-o
\ntmpl`tor, sora vreunui prieten din facultate,
sau ce?
Nu puteam s` v` \ntlnesc din \ntmplare
acolo unde am fost \n ultimul an. Sunt inginer
constructor [i am lucrat la un baraj \n Brazilia. Nu
erau femei frumoase acolo [i eram ocupat.
Atunci, ce ve]i spune? \ntreb` Cara
ner`bd`toare. M-a]i cunoscut la discotec`? Ve]i
avea multe explica]ii de dat.
M-am gndit la asta. Voi spune c` sunte]i
logodnica mea. Tocmai ne-am logodit. Sunte]i
fiica unui angajat al firmei pentru care lucrez.
Fire[te, vreau s`-l cunoa[te]i pe unchiul Josh.
|n dou` luni, am timp s`-l cunosc, coment`
Cara.
10
Planul e perfect, spuse Brent Butler. Dac`
vre]i slujba, [i eu sper c` da, nu e nici o problem`
s` vizita]i Soundings ca oaspete de onoare. Ave]i
cuvntul meu.
Nici o problem`! Cara Merrill vedea o mul]ime
de probleme s` joace rolul logodnicei unui b`rbat
pe care abia \l cunoscuse, venind pe ascuns \n casa
unui om care nu suporta doctorii, probabil nici
infirmierele, [i avea o boal` c`reia nu i se g`sise
\nc` leacul.
***
Ma[ina decapotabil` bej mergea strun`, reflect`
Cara \n timp ce conducea pe podul Queensboro,
\ndreptndu-se spre un loc numit Soundings din
Long Island. Era prima zi din iunie: practic
\ncepuse lucrul. Asistenta medical` Cara Merrill
zmbi crispat` la gndul c` va juca rolul de
logodnic` a lui Brent Butler.
11
Se temuse la \nceput s` joace acest rol, dar
odat` ce se hot`rse s` accepte postul, \ncepuse s`
devin` curioas`. Treptat, i se dezv`luiau [i alte
aspecte. Poate c` ar fi rezufat slujba dac` ar fi [tiut
ce mult trebuia s` se schimbe.
Nu-i d`duse prin cap c` logodnicul ei va
insista s` soseasc` la Soundings \ntr-o ma[in`
decapotabil` nou`. |i d`duse aceast` instruc]iune
cnd se \ntlniser` a doua oar`. Apoi \i alesese
ma[ina.
|mi place culoarea, explicase el; se potrive[te
perfect cu p`rul t`u. |n plus, tapi]eria gri e
dr`gu]`, nu crezi? O po]i schimba, dac` vrei.
Las-o a[a, murmur` Cara. Ce-ar fi dac` ar
trebui s` se potriveasc` [i cu culoarea ochilor mei?
Fiindc` veni vorba, nu pot accepta un cadou att
de scump. Dac` \mi dau demisia sau unchiul t`u
nu m` suport`?
Brent \[i \ngust` ochii.
Cara, Carita, spuse el ironic, de ce crezi c`
]i-o fac cadou? Vreau doar s` faci impresie bun`. |]i
\mprumut ma[ina pe durata acestui bal mascat.
12
|i mai \mprumutase ceva pe durata slujbei. Era
un inel cu safir [i diamante roz, aflat acum pe
inelarul ei. Carei \i pl`cea la nebunie. Brent i-l
\mprumutase cnd luaser` cina \mpreun` [i-i
explicase c` apar]inuse bunicii lui.
Cnd am hot`rt s` te pun s` joci rolul
logodnicei mele, nu mi-am dat seama cum e s` te
cunosc, spuse Brent.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Cara.
Cum ar fi fost s` fie adev`rat? r`spunse el.
Apoi, v`zndu-i figura perplex`, ad`ugase: Nu m`
lua \n seam`. Vom juca doar ni[te roluri.
Cara nu [tia de ce-[i amintise asta acum. Poate
pentru c` era diferit de maniera profesional` cu
care Brent aranjase detaliile sosirii ei la
Soundings. Ca [i cum ea ar fi \ntrebat de ceilal]i
oaspe]i de la hotel, Brent \i explicase c` va trebui
s`-[i joace rolul de logodnic` [i pentru tn`ra lui
m`tu[`, Susan Evans [i pentru v`rul lui, Paul
Rogers. Apoi \i f`cuse o scurt` prezentare.
M`tu[a mea, Sue Evans e aproape cu zece ani
mai mare ca mine. A tr`it mai mult \n Haiti. Fostul
ei so] administra o planta]ie imens` acolo [i i-a
13
l`sat un copil, pe Linda. V`rul meu Paul se poart`
de parc` ar fi student. Probabil te vei \ndr`gosti de
el; a[a se \ntmpl` cu majoritatea femeilor. Dar
n-am \ncredere \n el. Nu-i pas` dect de el; nu-i
pas` dac` provoac` suferin]`.
|nseamn` c` vom fi bine supraveghea]i, spuse
Cara [i Brent zmbi amuzat. Par oameni simpatici,
ad`ug` ea, de[i nu ]i se pare. Nu v`d de ce nu m-a[
sim]i bine \n timp ce-l \ngrijesc pe unchiul t`u.
Vom vedea, r`spunse Brent enigmatic.
Acum, ie[ind de pe autostrad` [i lund-o pe
drumul spre Soundings, o cuprinse teama.
Drumul era [erpuitor. Era un drum chinuit,
ne\ngrijit, care fusese odat` larg, iar acum fusese
n`p`dit pe margini de tufi[uri [i arbori tineri. Se
a[teptase s` fie ceva mai bine \ntre]inut. Drumul
p`rea p`r`sit.
Cara opri la marginea drumului, desf`cu schi]a
pe care i-o f`cuse Brent [i o studie. Nu se r`t`cise,
acesta era drumul spre Soundings.
Ei bine, n-am mai fost \n vizit` pn` acum la
o familie bogat`. Poate c` astfel tr`iesc boga]ii \n
zilele noastre. Se \ntreba cum va ar`ta conacul.
14
Cnd ajunse, fu [ocat`. |n primul rnd, conacul
era maro. Cine a mai auzit de un conac maro? Era
o cas` mare [i p`rea locuit`, dar avea un aer
sinistru, cu acea culoare! Ceea ce o f`cu s` nu se
simt` \n largul ei.
Casa era cl`dit` pe o movil` scund`, lng` un
golfule]. |n lumina soarelui dup`-amiezii, casa
p`rea mohort`. Nu avea gra]ie. Corpul principal
avea un etaj [i o mansard`, c`reia i se vedeau
ferestrele. La un cap`t erau dou` etaje. Era ca [i
cum dou` case diferite fuseser` \nghesuite una \n
alta.
|ndoielile Carei cu privire la \n]elepciunea
accept`rii acestei slujbe crescur`. Parc` \n fa]a
sc`rilor [i privi \n jur \ngrozit`.
Nesigur`, ie[i din ma[in`.
Zarurile sunt aruncate! murmur` ea \ncet.
15
Capitolul 2
Cara nu se a[teptase ca Brent Butler s` o
\ntmpine cu bra]ele deschise, la propriu. Dar
cnd opri ma[ina \n fa]a verandei, el se ridic`
dintr-un [ezlong [i se gr`bi s-o \ntmpine. O
\mbr`]i[` [i-i spuse tandru:
Carita! Drumul a fost greu, scumpo? De ce
nu-]i instalezi aer condi]ionat \n ma[in`? O s`rut`
[i Cara nu se feri la \nceput. Dar el o strnse mai
tare. To]i sunt cu ochii pe noi. Pref`-te c` m`
iube[ti! \i [opti el.
Cara nu mai v`zu pe nimeni \n jur, dar se
conform`. Se amuz` v`znd c` fa]a lui Brent se
f`cuse c`r`mizie ca urmare a s`rutului ei
ademenitor. De data asta el se d`du \napoi.
16
Nu crezi c` exagerezi? murmur` el, apoi
spuse tare: Aici erai, Paul! V` voi face prezent`rile,
dar s` [tii, Cara e numai a mea.
Ei, haide! se auzi o voce cald`, atr`g`toare \n
spatele ei. Cu siguran]`, s`rutul unui v`r nu te va
deranja.
Ba da! spuse Brent. Cara, ]i-l prezint pe Paul
Rogers.
Cara se \ntoarse [i-l privi cu interes pe cel a
c`rui voce o intrigase deja. Era \nalt [i avea
umerii largi. Cum \l descrisese Brent? Studentul
etern. Tricoul [i pantalonii scur]i, albi, \i
scoteau \n eviden]` bronzul de pe mu[chii \n
relief de pe bra]e [i picioare. P`rul lui p`rea
auriu \n lumina soarelui [i avea ochii alba[tri.
Cara \ntinse mna.
Un s`rut de compromis, murmur` Paul
tr`gnd cu coada ochiului la v`rul s`u [i ridic`
mna la buze. Se apropie pu]in de ea. Cara sim]i
c` ro[ea, iar cnd se uit` la Brent, acesta \[i
\ngustase ochii dezaprobator. Brent lua \n serios
afirma]ia c` era doar a lui.
E[ti obosit`? \ntreb` el \n timp ce urcau
sc`rile pe verand`. S`-]i ar`t camera ta
17
Nu sunt obosit`, spuse Cara. Vreau s` privesc
cteva minute soarele care se oglinde[te \n ap`.
A[a cum sperase, v`rul Paul r`mase cu ei. Cara
se a[ez` \ntr-un scaun mare de r`chit`, iar Paul se
a[ez` pe marginea bra]ului scaunului. Brent se
a[ez` din nou \n [ezlongul lui.
Un b`rbat mai \n vrst`, adus de spate, se
apropie f`r` zgomot [i-l privi pe Brent \ntreb`tor.
Kelty, du, te rog, ma[ina domni[oarei Merrill
\n garaj, apoi adu-ne ceva de b`ut. Cara?
Mor de sete, recunoscu ea. A[ dori ni[te ceai
cu ghea]`.
Adu-mi [i mie ceva de b`ut, spuse Paul.
Meciul de tenis cu Linda a fost mai obositor dect
cu un profesionist.
Eu vreau cafe frape, spuse Brent [i ni[te
sandvi[uri preg`tite de doamna Kelty. Doamna
Kelty e buc`t`reasa noastr`, \i explic` el Carei. Nu
servim mereu ceaiul dup`-amiaza, dar doamna
Kelty are mereu ceva la \ndemn`, pentru orice
ocazie.
E un obicei bun, spuse Cara.
Cara afl` c` unchiul Joshua \[i f`cea somnul de
dup`-amiaz` [i nu avea s` coboare pn` la cin`.
18
Era pu]in dezam`git`. Multe depindeau de
unchiul Josh. Dac` nu-i pl`cea de ea, de exemplu,
nu putea r`mne, chiar dac` oficial era logodnica
lui Brent. Era casa lui Joshua Butler [i din cele ce
auzise pn` acum, acesta era cam cusurgiu.
Afl` lucruri noi despre unchiul Josh \n timp ce
serveau ceaiul pe teras`. Cara se \ntreba de ce nu
puseser` gresie pe teras`. Iarba p`rea c` nu putea
sus]ine masa [i scaunele. Un cusur de-al lui
Joshua. Deveni atent` cnd Paul spuse:
Am auzit c` Chumley a primit o ofert` de
jum`tate de milion de dolari pentru mo[ie, dar
unchiul Josh n-a putut s` se hot`rasc`.
Chumley, \i spuse Brent Carei, e avocatul
unchiului Josh. B`nuiesc, se \ntoarse el sarcastic
c`tre Paul, c` Chumley ]i-a spus asta?
N-ai ghicit, r`spunse Paul. Secretara lui, Anita,
nu-[tiu-cum mi-a spus.
Nu credeam c` te vei preta la astfel de tactici,
spuse Brent rece. Ar putea fi concediat` pentru
asta.
Chumley n-are cum s` afle, spuse Paul. Pe de
alt` parte, aceast` informa]ie ne-ar putea folosi. E
bine s` fii la curent cu ce se preg`te[te, nu-i a[a?
19
Mai bine ai fi \ncercat s` afli de ce are unchiul
Josh gre]uri \n ultimul timp, spuse Brent.
Paul ridic` din umeri.
Toate au leg`tur`. Dac` unchiului Josh \i e tot
mai r`u, [i-[i schim` testamentul [tii c` de asta
ne-a adunat aici
Nu cred c` pe Cara o intereseaz` acest lucru,
\l \ntrerupse Brent.
De ce nu? Dac` se va m`rita cu tine, cred c` o
intereseaz` cnd, dac` [i ce vei mo[teni.
Cara nu se sim]ea \n largul ei; aproape c` se
hot`rse s` mearg` \n camera ei s` a[tepte sunetul
clopo]elului pentru cin`, cnd ap`ru o feti]`.
Bun`! strig` ea. Unde e unchiul Josh?
Se odihne[te, spuse Brent [i nu mai face atta
zgomot. |l deranjezi.
Nu cred, r`spunse feti]a. }ine mult la mine.
Cine ]i-a spus asta, maimu]ic`? \ntreb`
Brent.
Am auzit-o pe doamna Kelty vorbind, spuse
Linda. Vreau un sandvi[. Se aplec` [i lu` unul cu
castrave]i.
Hei! se pref`cu Brent alarmat. Nu ai voie s`
m`nnci castrave]i Dar Linda \l devorase deja.
20
Nu mai spune! exclam` ea.
Expresia doamnei Kelty, \i explic` Brent
Carei. Feti]a asta [i-a \mbog`]it vocabularul de
cteva luni de cnd e aici. La \nceput, cnd a venit,
vorbea cu expresii din Haiti. Acolo s-a n`scut [i
acolo a tr`it, pe planta]ie, pn` acum. Unde-]i sunt
manierele, Linda? N-ai vorbit cu oaspetele nostru.
O lu` de bra] [i o \ntoarse cu fa]a spre Cara; Linda
o privi indiferent`.
N-o cunosc.
Cara, ea e Linda Evans. Linda, spune-i ceva
domni[oarei Merrill.
Ochii c`prui str`lucitori ai feti]ei o m`surar`
din cap pn`-n picioare.
Ce p`pu[`! spuse Linda.
Paul izbucni \n rs.
Asta nu e o expresie a doamnei Kelty, ci una
de-a mea! Rznd, o prinse pe Linda de mijloc [i
\ncerc` s-o ridice pe genunchi. Dar ea se zb`tu [i
sc`p`.
}ine-]i minile acas`! Nu m` atinge. Nimeni
nu trebuie s` m` ating`. E tabu!
Cara era uimit`. Ce copil ciudat! Avea un
costum de baie ro[u [i era mic` pentru vrsta ei,
21
nou` ani, \i spusese Brent, [i \i amintea de
pove[tile cu spiridu[i pe care le citise \n copil`rie.
Linda avea fa]` de spiridu[. P`rul brun lins \i
ajungea pn` la umeri, \ncadrnd o b`rbie ascu]it`
[i ni[te ochi mari c`prui sub sprncene drepte.
Avea un n`suc hazliu, crn, [i o gur` mare. Nu era
o fa]` urt`, ci una de spiridu[.
Acum c` se eliberase din strnsoarea lui Paul,
Linda fugi.
Se va duce singur` pe malul apei? \ntreb`
Cara \ngrijorat`.
O, nu! spuse Brent. Are o piscin` mai mic`
pentru ea. Unchiul Josh i-a f`cut-o, dup` ce a
promis c` nu va intra \n piscina mare sau \n golf
f`r` s` fie un adult cu ea. Se va ]ine de cuvntul dat
unchiului Josh; sunt prieteni buni.
Vorbea]i despre mine? se auzi o voce din prag
[i imediat unchiul Josh fu \mpins \ntr-un scaun cu
rotile pe teras`.
Era un b`rbat puternic, cu umeri largi, cu p`rul
[i sprncenele albe [i stufoase, \mbinate. Avea o
cuvertur` pe picioarele bolnave.
Nu te-am vorbit de r`u, unchiule Josh, spuse
Paul lene[.
22
Brent s`ri \n picioare [i-i f`cu semn s` plece
b`rbatului \n halat alb care \mpingea scaunul.
Am eu grij`, Fred. Adu-i pipa. Logodnica mea
abia a[teapt` s` te cunoasc`, unchiule Josh, spuse
el, aducndu-l lng` Cara. Aceasta e logodnica
mea; Carita, el e unchiul meu, Joshua Butler.
Nu te ridica, \i spuse Joshua Carei, nervos. Te
v`d bine de unde stai. O privi \n ochi, \ngustndu-[i-i
pe ai lui, la fel ca nepotul s`u.
Logodnic`, zici? coment` el. Pare o fat`
inteligent`.
Ei, unchiule Josh, dar e o frumuse]e! protest`
Paul.
Am spus eu c` nu e? \ntreb` unchiul Joshua.
De ce n-ar putea fi [i frumoas` [i de[teapt`? Dar
voi doi sunte]i ca to]i tinerii. Conteaz` doar cum
arat` pentru voi. Ai avut noroc, Brent, c`
logodnica ta e [i frumoas` [i de[teapt`.
De unde [tii? \ntreb` Brent, rznd.
Se vede, r`spunse unchiul. Nu e o
prost`nac`, a[a cum erau fetele cu preten]ii pe
care le-ai adus mai \nainte
{i Cara e o fat` cu preten]ii, interveni Paul
ironic. La fel ca Diane Forbes. {tie Diane de
logodna ta, Brent?
23
Interven]ia unchiului Josh \l \mpiedic` pe Brent
s` r`spund` \n]ep`turii lui Paul.
}ine-]i gura aia spurcat`! ]ip` el. Apoi,
b`tnd-o pe Cara pe mn`: scuz`-m`, draga mea.
Sunt un om r`bd`tor, dar cteodat` Scutur`
capul ca [i cum cuvintele \l p`r`siser`. Stai lng`
mine la cin`, spuse el blnd.
Apoi, \nvrtindu-[i scaunul, ad`ug` acru:
Unde dracu s-a dus Fred?
F`r` s` se gndeasc` o clip`, Cara s`ri \n
picioare [i-i \mpinse scaunul pn` la mas`. Fred
era deja \n prag, dar Brent fusese mai iute.
Las`-l pe Fred s` fac` asta scumpo,
ad`ug` el.
L`snd mnerele scaunului cu rotile \n minile
servitorului, Cara surprinse o expresie mnioas`
\n ochii lui Brent.
Era confuz`, niciodat` nu va putea s`-[i joace
rolul \n acest bal mascat! Se a[ez` din nou pe
scaunul de r`chit`. Kelty strnsese ce[tile de ceai,
iar Paul st`tea \n picioare la marginea terasei,
privind golful. Brent \[i ceru scuze cu un zmbet
Carei.
24
A v`zut-o cineva pe Linda?
O femeie \nalt` de vreo patruzeci de ani, \n
pantaloni gri [i pulover verde urc` treptele, cu un
co[ cu c]iva trandafiri pe bra].
Pu]in mai devreme era aici, spuse Brent. A
\nfulecat un sandvi[ cu castravete [i a plecat. Ar`t`
cu mna \n direc]ia opus` fa]` de cea din care
venise femeia.
Se va \ntoarce s` ia cina cu unchiul Josh,
spuse Paul.
Susan, ]i-o prezint pe logodnica mea, Cara
Merrill, spuse Brent, lundu-i co[ul din mn`. V`d
c` ai cules ceva flori.
Trandafirii nu sunt bine \ngriji]i; nu vor
\nflori bine anul `sta.
Susan se aplec` [i o s`rut` pe Cara pe obraz. Ce
dr`gu] c` Brent [i-a g`sit o logodnic` nou`.
N-am mai fost logodit pn` acum, protest`
Brent. De ce \ncerci s` m` despar]i de femeia pe
care o iubesc? \i trase o palm` pe spate \n glum`
cnd trecu pe lng` ea ca s` se a[eze.
Fii mai respectuos te rog, spuse Susan,
a[ezndu-se. Sunt m`tu[a ta mai \n vrst`, nu
uita.
25
E sora vitreg` a unchiului Josh, spuse Paul.
Mult mai tn`r`, bine\n]eles.
Mul]umesc, Paul, spuse Susan.
Susan \n zmbi Carei. Era un zmbet cald,
prietenos. Carei \i venea s` fug`. Dar nu avea
\ncotro.
Cara \[i \ncle[t` minile [i o privi pe Sue Evans
\n ochi.
Drag` Brent, aprob alegerea ta, spuse Susan
\n cele din urm`. M` surprinde c` ai fost att de
de[tept s` alegi o fat` precum Cara Merrill [i \nc`
[i mai surprins` c` ea te-a l`sat s-o alegi!
Voi ignora aceast` insult`, spuse Brent.
Vorbe[ti de parc` ai cunoa[te-o.
Bine\n]eles c-o cunosc! Nu-i a[a c` ne
cunoa[tem, Cara? |]i aminte[ti de mine, nu-i a[a?
Cara oft`. |ntr-adev`r \[i amintea de doamna
Susan Evans. Deci balul mascat se termina chiar
\nainte de a \ncepe!
26
Capitolul 3
Cara continua s-o priveasc` pe doamna Evans
ca hipnotizat`. M`tu[a lui Brent avea p`rul brun [i
lins, sem`nnd cu fiica ei, Linda. |n rest, nu
sem`nau. Fa]a lui Susan era lung` [i slab`,
contrastnd cu pome]ii proeminen]i [i b`rbia
ascu]it` a feti]ei. De asemenea, ochii lui Susan nu
erau la fel de str`lucitori.
Bine\n]eles c-o recuno[tea, se gndi Cara trist`.
Susan Evans fusese internat` \n spital acum cteva
luni, dup` o opera]ie de apendicit`. De obicei, Cara
nu \ngrijea pacien]ii din saloanele private, dar cteva
ore \ntr-o zi de martie ]inuse locul unei prietene.
|n intimitatea salonului privat, ajunseser` s` se
cunoasc`; Cara era sigur` c` ar recunoa[te-o
27
imediat pe Susan Evans chiar \ntr-un loc aglomerat.
Dar sperase \n van c` nu va fi recunoscut` la
rndul ei. Auzi vocea lui Brent ca din dep`rtare:
Unde crezi c` ai cunoscut-o pe logodnica
mea, m`tu[` Sue?
Ciudat, nu-mi amintesc exact unde. Dar te
cunosc, Cara. Spune-mi, unde ne-am cunoscut?
Cara \i arunc` o privire lui Brent.
{i mie \mi pari cunoscut`, spuse ea ezitant.
|mi amintesc un loc cu multe lumini
lini[te [i flori.
{tiu unde! spuse Brent [i rse.
Cara \l privi alarmat`, dar el continu`:
Te-ai dus la un bal de binefacere, unde s-a
dus [i Cara [i v-a]i cunoscut la toalet`!
Susan [i Cara izbucnir` [i ele \n rs; momentul
periculos trecuse. Dar mai trziu, Cara \l \ntreb`
pe Brent pe hol:
Crezi c` doamna Evans \[i va aminti \n cele
din urm`? Am \ngrijit-o cnd era internat`.
M` \ndoiesc c` Sue se va mai gndi la asta,
spuse Brent. La urma urmei, uniforma unei infirmiere
din spital te face cam anonim`. E ghinionul nostru
c` a fost pacienta ta. Trebuia s`-mi spui.
28
Dar n-a fost! exclam` Cara. Doar am \nlocuit-o
pe infirmiera ei obi[nuit`, doar cteva ore.
Atunci suntem \n siguran]`, spuse Brent.
Cara se gndi la asta \n timp ce merse \n camera
ei s` se \mbrace pentru cin`. Unchiul Joshua, i se
spusese, era mereu punctual, mai ales \n privin]a
mesei.
Carei i se p`rea ciudat c` Brent lua acest bal
mascat att de \n serios. Chiar dac` Susan Evans
[tia c` era infirmier`, care era diferen]a? Carei \i
pl`cea doamna Evans, care la rndul ei p`rea c`-i
pl`cea de ea. De ce g`sea Brent c` era mai bine
s-o p`c`leasc` [i pe ea? Era o \ntrebare deranjant`
la care nu avea \nc` un r`spuns.
***
Ar`]i bine \n diminea]a asta!
Joshua Butler \i f`cea complimente [i de[i tonul
lui era aspru, expresia \i era indulgent`.
{tiu c` ai dansat cu nepotul meu toat`
noaptea, continu` el. V-am auzit intrnd la trei [i
29
jum`tate, a[a c` nu ai dreptul s` fii aici \n gr`dina
cu trandafiri la opt jum`tate diminea]a [i s` fii att
de proasp`t`.
|mi plac trandafirii. Bine\n]eles trebuie
stropi]i [i tun[i
Te pricepi?
Am avut o gr`din` de trandafiri acas` cnd
eram mic`. Cara se opri, nevrnd s` admit` c`
gr`dina de trandafiri consta \n doar [ase tufe
\ntr-o suburbie a New Yorkului unde locuise pe
atunci.
So]ia mea a plantat tufele astea de trandafir,
spuse Joshua Butler. Nu prea mi-a p`sat de ele [i
dup` ce a murit le-am neglijat. Mi se pare,
domni[oar`, c` \ncerci s` scapi f`r` s`-mi spui
unde ai fost noaptea trecut` [i ce ai f`cut. Ia zi! Vei
ie[i basma curat`, cum se spune \n filmele cu
gangsteri?
Cara nu avea de gnd s`-i povesteasc` seara ei
cu Brent, care fusese satisf`c`toare [i totu[i
ciudat`. De[i logodnicul ei se pref`cuse c` era
intim cu ea, Cara sim]ise c` nu-l interesaser`
sentimentele ei; a[teptase doar ca ea s`-[i intre \n
rol [i s`-l \ngrijeasc` pe unchiul lui.
30
Cred c` am f`cut ce fac majoritatea cuplurilor
logodite, spuse ea zmbind [i a[ezndu-se pe o
banc`. Am dansat pu]in am vorbit mult
{i v-a]i pup`cit pe \ntuneric.
Cara zmbi ca [i cum ar fi aprobat, dar nu
fusese a[a. Veniser` direct acas` de la club [i Brent
aproape c` nici nu vorbise pe drum. Dar nu i-ar fi
spus asta lui Joshua Butler.
Nu-]i voi da am`nunte picante, spuse Cara.
Dar de ce nu dormeai, la trei [i jum`tate
diminea]a? Citeai o carte bun`, sau doar ne
urm`reai?
Sprncenele stufoase ale lui Joshua Butler se
\ncruntar`.
Nu-mi place s` vorbesc despre boala mea, dar
cteodat` am dureri noaptea. Noaptea trecut`
n-am vrut s` iau un somnifer; am fost mofturos.
Crezi c` fructele de mare de la cin` au fost prea
picante?
Cara \l asigur` c` sosul [i \ntreaga cin` fuseser`
delicioase. Era sigur` c` gazda ei servise aceea[i
mncare ca ceilal]i. Dar se sim]i obligat` s` \ntrebe
dac` servise ceva ciudat peste zi. B`rbatul ezit` un
moment; apoi neg` vehement c` ar fi consumat
ceva neobi[nuit.
31
Cara \l privi cu suspiciune. Nu-i pl`cea ce
vedea. Ieri, cnd sosise, tenul lui ar`ta s`n`tos.
Ast`zi, pielea lui era palid` [i tras`, ca [i cum ar fi
avut hepatit`.
De[i picioarele lui Joshua Butler se atrofiaser`
din lips` de exerci]iu, era evident c` partea
superioar` era \n bun` form` fizic`. Brent
men]ionase c` aveau o sal` de gimnastic`.
Trebuia s` afle de ce ezitase s` r`spund`. Dar
\nainte s` mai poat` \ntreba ceva, ap`ru Paul
Rogers, precedat de Linda.
}i-am spus eu c-o g`se[ti aici, spuse feti]a.
M` c`uta]i? \ntreb` Cara, uimit`. M` caut`
Brent?
Paul ridic` din umeri c`tre b`rbatul din scaunul
cu rotile.
N-am nici o [ans`. Vroiam s`-i ar`t mo[ia asta
p`r`ginit` [i poate s`-i las o impresie bun`. La
urma urmei, dac` vom avea o frumuse]e \n familie,
ar trebui s-o cunosc.
Ai grij` cum vorbe[ti de mo[ia mea, spuse
Josh [i de[i nu zmbea, Cara avea senza]ia c`
acesta era schimbul obi[nuit de insulte dintre el [i
Paul.
32
Vroiam doar s`-i ar`t piscina.
Nu [tiam c`-]i pas` de mo[ie. Credeam c` vrei
s` o vnd.
Dac` n-ai de gnd s-o \ngrije[ti, bine\n]eles c`
mai bine ai vinde-o, spuse Paul ferm, [i brusc
farmecul tineresc pe care Cara \l observase cu o zi
\nainte fu \nlocuit de o expresie de om de afaceri.
|nc` nu m-am hot`rt, spuse Joshua Butler
\nc`p`]nat, [i nu m` va gr`bi nimeni. B`nuiesc c`
ai aflat de oferta pe care a primit-o Chumley
s`pt`mna trecut`
Cara se gndi c` ar fi fost mai bine ca ea [i Linda
s` se \ndeparteze, s` nu aud` discu]ia despre afaceri.
Paul protest` c` vrea s`-i arate \mprejurimile [i
Cara promise c` ea [i feti]a nu vor fi prea departe.
Apoi, cum sosi Brent [i auzi ultimele cuvinte,
nu fu de acord [i spuse c`-i va ar`ta el \nsu[i
logodnicei sale \mprejurimile. Oricum, cnd
schimb` cteva cuvinte cu unchiul lui, Cara lu`
mna Lindei [i o conduse pe alee.
Era pl`cut s` fie doi tineri chipe[i care s`
concureze pentru a fi cu ea. Nu conta c` era un bal
mascat. {i \n plus, sc`pase pentru moment de grija
pl`]ii chiriei [i de a umple frigiderul.
33
E[ti \n vog`, coment` Linda. E pentru c` e[ti
logodit`? |]i place s` fii logodit`? Te-ai distrat bine
asear`? Cnd oamenii se logodesc, nu se
c`s`toresc imediat? Cnd te m`ri]i?
Cerule, rse Cara, pui mai multe \ntreb`ri
\ntr-un minut dect a[ putea r`spunde \ntr-o zi.
|l iubesc pe unchiul Josh.
Sunt sigur`.
{i unchiul Josh m` iube[te. |mi pare att de
r`u c` este bolnav. Dar \l voi vindeca.
Vocea solemn` a feti]ei era convins` de ceea ce
spunea. Cara o privi uimit`. Nu vroia s`-i spun`
Lindei c` poliomielita era un mister de secole.
To]i vrem ca unchiul Josh s` fie iar puternic
[i s`n`tos, chiar dac` nu poate merge, ca noi,
spuse Cara. Sunt sigur` c` unchiul t`u se simte
mult mai bine de cnd tu [i mama ta a]i venit aici.
Dar \l voi vindeca, spuse Linda. {tiu cum s-o
fac. Acas` vindecam oamenii atunci cnd vroiam.
Bine\n]eles c` e mai greu aici, c`ci nu avem
lucrurile de pe planta]ie. Dar voi reu[i; i-am scris
lui Mimbo. El nu [tie s` citeasc`
Cine e Mimbo? o \ntrerupse Cara. Unde e
acas`, \n Haiti? Siguran]a Lindei era \nfrico[`toare.
34
Linda rupse o frunz` de trandafir [i-i explic`.
Mimbo fusese supraveghetorul planta]iei de
trestie de zah`r din Haiti. Probabil c` \n ochii
feti]ei p`rea b`trn, c`ci vorbea despre el cu un
mare respect [i afec]iune. Dar Cara \[i d`du seama
c` pentru un copil de nou` ani, chiar [i un b`rbat
de dou`zeci [i cinci ar p`rea \n vrst` [i
respectabil.
Dup` vorbele feti]ei, planta]ia din Haiti era la o
arunc`tur` de b`]. Cele dou` mo[ii i se p`reau la
fel, a[a cum educa]ia lui Mimbo i se p`rea la fel cu
cea a servitorilor de la Soundings.
Nu era nevoie ca Mimbo s` [tie s` citeasc`,
spuse Linda solemn, c`ci so]ia lui \i citea totul.
Joshua [i nepo]ii lui aveau o discu]ie aprins` de
dup` gardul viu. Ca s` o ]in` pe Linda lng` ea,
Cara \ntreb` despre Mimbo [i munca lui. Dar pe
feti]` n-o interesa munca lui.
Tat`l meu spunea c` era un om de treab`,
spuse Linda. Mi-e dor de tata. Nu a fost bolnav.
Dac` ar fi fost bolnav, Mimbo l-ar fi putut salva.
Dar \ntr-o diminea]` ne-am trezit [i murise.
Tat`l t`u n-a fost bolnav? \ntreb` Cara. Apoi
\n]elese. Vrei s` spui c` tat`l t`u a avut infarct?
35
Linda d`du din cap c` da [i Cara continu`: |mi
pare r`u, Linda. Dar de ce spui c` Mimbo l-ar fi
putut salva dac` ar fi fost bolnav o vreme?
Pentru c` putea. Mimbo ar fi folosit magia
alb` [i tata s-ar fi vindecat. Se pricepe la magie
alb`. Mimbo [tie [i magie neagr`, dar spune c` nu
e bine ca feti]ele mici s` se gndeasc` la asta.
Spune c` trebuie s` m` gndesc la magia alb`. Te
gnde[ti la magia alb` cnd cineva e bolnav,
domni[oar` Merrill?
N-o numesc magie alb`, spuse Cara. Acest
copil ciudat o punea \n \ncurc`tur`. |[i aminti c`
\n Haiti se folosea vr`jitoria voodoo. Cum Linda
crescuse \ntr-o atmosfer` de ritualuri primitive,
gndirea i se deformase.
{tie mama ta c` \l admiri att pe Mimbo?
\ntreb` Cara.
Mama nu crede \n magie alb`, spuse Linda,
dar asta deoarece nu o cunoa[te. Dac` faci pu]in`
pudr`, i-o dai cuiva [i spui cuvintele potrivite, se
va face bine. {i unchiul Josh s-ar face bine.
Dac` cineva ca unchiul Josh s-ar \mboln`vi,
i-ai da o pudr` ca s`-l vindeci?
36
Bine\n]eles!
{i dac` n-o ia?
Unchiul Josh ar lua-o. A[a mi-a promis. O, \[i
puse palma pe gur`. Nu trebuia s` spun. Nu spui
la nimeni, nu-i a[a?
O s` facem o \n]elegere, spuse Cara. Dac` \mi
ar`]i pudra \nainte s` i-o dai unchiului t`u, nu voi
spune nim`nui. Promi]i?
Linda d`du din cap afirmativ, dar Cara tot nu se
lini[ti.
Oare unchiul Josh lua po]iuni voodoo? Nu era
periculos s-o lase pe Linda s` persiste \n acele
supersti]ii?
37
Capitolul 4
Picnicul `sta a fost ideea ta, nu a mea, spuse
Cara Merrill \ntinzndu-se pe plaja \ngust` de
lng` golf. Priveli[tea era minunat`, era soare [i
cald, iar apa lini[tit` te atr`gea. Dar Brent Butler,
logodnicul ei, era posomort [i nu scosese un
cuvnt \n ultimul sfert de or`.
Doi oameni logodi]i ar trebui s` stea mereu
\mpreun`, spuse el, \ngustndu-[i ochii \n timp ce
o privea. Nu te oblig` nimeni s`-]i petreci timpul
cu mine, dar las` o impresie bun` celorlal]i.
|mi place s`-mi petrec timpul cu tine,
protest` Cara, indignat`. Dar nu trebuia s` te
superi cnd am \ntrebat dac` Linda poate veni cu
noi. Feti]a m` \ngrijoreaz`, Brent.
38
Mai bine \ngrijoreaz`-te pentru mine.
Brusc, Brent zmbi, [i Cara \[i ]inu r`suflarea \n
fa]a privirii lui tandre nea[teptate.
Plonjar` \n ap`. Cara nu mai \notase demult,
dar \i pl`cea apa [i se ]inu dup` Brent de-a lungul
coastei. Ajunser` la hotarul propriet`]ii, apoi se
\ntoarser`.
E o legend` c` ni[te pira]i au venit aici [i au
ascuns o comoar`, spuse Brent, [tergndu-[i p`rul
cu un prosop. Mi-ar pl`cea s` o fi ascuns-o \n acest
gols. Poate \ntr-o zi o vom c`uta.
Voi merge cu tine cnd vrei, domnule, dar
acum, c` suntem singuri, mai bine mi-ai da detalii,
c`ci am nel`muriri.
Apa a f`cut ca genele tale s` se lipeasc` una
de alta \n snopi, observ` Brent. {i ai p`rul ud; \mi
place mai mult cnd e uscat [i de culoarea mierii.
E[ti o femeie foarte frumoas`, Cara Merrill, dar
b`nuiesc c` mul]i b`rba]i ]i-au spus asta.
Cara se sperie pu]in de \ntors`tura pe care o
luase conversa]ia. Nu credea c` era \n]elept s-o
\ncurajeze; la urma urmei, de[i nimeni nu [tia, era
pl`tit` pentru vizita ei la Soundings.
39
Se hot`r\ s` pun` \ntrebarea care o obsedase de
cnd \l cunoscuse pe Paul Rogers. A[a cum
sperase, men]ionarea numelui v`rului lui Brent
schimb` complet atmosfera. Brent \i explic` faptul
c` actualul testament al unchiului s`u prevedea ca
Paul Rogers s` mo[teneasc` Soundings. Susan
Evans va primi bani [i un cont va fi deschis pe
numele Lindei, pe care \l va putea folosi la
majorat. El, Brent, va primi doar o mo[tenire
simbolic`, avnd o profesie b`noas`.
Oricum, \n ultimele [ase luni, continu` Brent,
unchiul Joshua nu mai era mul]umit de termenii
testamentului. |n primul rnd, so]ul lui Susan Evans
nu strnsese bani [i unchiul Josh era \ngrijorat de
viitorul surorii lui vitrege. Dac` unchiul Josh
\ngrijea mo[ia, suma cuvenit` lui Susan se
diminua. Pe de alt` parte, dac` ar fi vndut
Soundings acum, nu i-ar fi dat to]i banii lui Paul.
E cam complicat pentru mine, spuse Cara,
dar bine\n]eles, totul depinde de unchiul t`u.
Poate c` pe lng` faptul de a-[i schimba
testamentul astfel ca Sue Evans s` primeasc` mai
mult, unchiului Josh i se pare prea complicat s`
\ngrijeasc` o mo[ie att de mare. La urma urmei,
40
pentru cineva ]intuit \n scaunul cu rotile, dou`zeci
[i cinci de acri e prea mult. Nu are nevoie dect de
teras`.
Trebuia s` m` a[tept s` gnde[ti ca o
infirmier`, spuse Brent dup` un moment de
gndire. Dar unchiul Josh a cump`rat proprietatea
cnd era tn`r [i a construit casa asta pentru so]ia
lui. Are motive sentimentale s` nu vnd`.
M-ai angajat ca infirmier`, \i reaminti Cara.
Dar la urma urmei, testamentul unchiului t`u nu
m` prive[te.
Cu ct \n]elegea mai bine situa]ia, cu att
\n]elegea mai bine problema bolii unchiului s`u, \i
explic` Brent, sup`rat. |n afar` de poliomielit`,
Brent [tia c` unchiul lui era s`n`tos tun.
Nici m`car nu l-a durut capul, spuse el,
aruncnd o piatr` \n ap`, pn` cnd ne-a chemat
pe to]i [i ne-a spus c` vrea s`-[i schimbe
testamentul. Deodat`, a \nceput s` aib` gre]uri
f`r` motiv.
Crezi c` v`rul t`u, Paul, \l otr`ve[te? \ntreb`
Cara direct.
N-am spus asta.
Dar cred c` ai gndit-o [i cred c` gre[e[ti.
Unchiul Josh e \nc`p`]nat; poate mnca ceva care
41
[tie c`-i face r`u [i nu spune. Poate e bolnav la
stomac. Pe de alt` parte, poate e sup`rat de ideea
de a vinde proprietatea; crizele de grea]` pot fi
rezultatul tensiunii nervoase.
Deci diagnostichezi c` v`rul Paul n-are nici o
vin` [i c` eu sunt un om suspicios.
Nu folosi cuvntul diagnosticare. M-ai angajat
s` aflu ce are unchiul t`u, nu s` pun un diagnostic,
ceea ce nu sunt capabil` s` fac.
|mi cer scuze dac` nu mi-am ales bine
cuvintele, spuse Brent. Hai s` vedem ce a pus
doamna Kelty \n co[ul cu mncare [i s` g`sim un
subiect mai pl`cut de conversa]ie. De cnd ai
venit, unchiul Josh n-a avut nici o criz`.
Cara tocmai vroia s`-i spun` c` se \n[ela. |n
noaptea cnd s-au dus s` danseze la club, unchiul
Josh nu s-a sim]it bine [i n-a luat un somnifer. Dar
de atunci nu mai avusese probleme, cel pu]in ea
nu auzise.
Brent putea fi un tovar`[ fermec`tor. Lucrase \n
locuri ciudate, \n diferite ]`ri din toat` lumea [i
avea sim]ul umorului. Rdea de unele greut`]i pe
care le \ntmpinase din cauza limbii [i a
obiceiurilor ciudate.
42
E pur [i simplu frustrant, spuse el mu[cnd
dintr-un sandvi[ cu carne de curcan, s` lucrezi
\ntr-un loc precum Tailanda. Mi se d` o sarcin`
[i o limit` de timp, fie c` e vorba de un pod sau
de funda]ia unei centrale electrice. Angajez
echipa; \mi prelucrez [efii de tur`; avem
materialele [i vine ziua [i \ncepem lucrul. Apoi
ceva nu merge.
B`nuiesc c` mereu e ceva care nu merge, \l
\n]elese Cara. Chiar aici \n America, nu e nici o
garan]ie c` lucr`rile de construc]ie vor decurge
normal.
Dar aici, dac` e o \ntrziere, to]i sunt
\ngrijora]i [i muncesc din greu s` remedieze
situa]ia. |n alte ]`ri, mai ales \n Tailanda [i America
de Sud, nu intereseaz` pe nimeni dac` e o
\ntrziere de dou` s`pt`mni sau o lun`. Nu par s`
aib` sim]ul timpului!
Poate c` filozofia lor e mai bun` dect a
noastr`, spuse Cara, \ntinzndu-se lene[ pe
p`tur`. Soarele \nc`lze[te, aerul e curat, mi-a
pl`cut att de mult gustarea c` a[ putea toarce
ca un pisoi. S` l`s`m grijile pentru ziua de
mine.
43
Poate c` ziua de mine nu va mai veni,
murmur` Brent. Se a[ez` lng` ea pe p`tur` [i-i
mngie p`rul m`t`sos. Apoi o sc`rpin` dup`
ureche.
Cara se ridic` brusc.
Nu ne-am \n]eles c` m` gdili!
Ai spus c` e[ti gata s` torci ca un pisoi. Toat`
lumea gdil` pisoii dup` urechi.
Brent \[i l`s` mna pe um`rul ei [i o privi \n
ochi. O clip`, Cara fu tentat` s` uite regulile pe
care [i le stabilise, s` nu \ncurajeze mngieri care
nu erau cerute de logodna lor.
M-am r`zgndit, spuse ea, ridicndu-se brusc.
M` duc la plcul de pini de dincolo de golf [i caut
comoara. Vii [i tu?
Nu m-ar deranja, fu Brent de acord. Dar nu
mai fi att de rigid` cnd suntem singuri. S` [tii c`
nu mu[c.
Cara \[i strnse buzele [i nu spuse nimic. {tia c`
Brent rdea de ea, dar o mngiere o tulbura.
Mergnd spre plcul de pini, se gndi c` dac` ar fi
fost \ntr-adev`r subalterna lui la serviciu, poate ar
fi putut accepta mngierile lui.
44
Dup`-amiaza continu` pl`cut. Vorbir` vrute [i
nevrute \n timp ce se pref`ceau c` vor s` g`seasc`
acea comoar`. Se luar` la \ntrecere la \not [i apoi
se \ntoarser` \notnd lene[. Strnser` resturile
picnicului. Privir` apa, nereu[ind s` plece de
acolo. Cara se gndi c` dac` \i privea cineva,
sem`nau \ntr-adev`r cu un cuplu de \ndr`gosti]i.
Hei, voi doi! Paul Rogers \i confirm`
gndurile. Paul, blond [i chipe[, st`tea la prima
cotitur` a drumului, salutndu-i cu o mn`
ridicat`.
Venim acum, spuse Brent [i lu` co[ul cu
picnic. Cum mergeau spre Paul, puse o mn` pe
talia Carei. Cnd ea \l privi mirat`, Brent \i [opti la
ureche:
Dac` nu vrei s` te ating dect cu martori, voi
profita de asta.
|nainte de a \n]elege ce vroia s` spun`, Brent o
s`rut` scurt pe buze [i-i zmbi.
Toat` dup`-amiaza mi-am dorit s` fac asta.
Cred c` sunt singurul logodnic din lume care
n-are voie s`-[i s`rute iubita cnd e singur cu ea!
Paul Rogers zmbea misterios.
45
Nu v` gr`bi]i din cauza mea, se pref`cu el c`
\i vine s` ca[te. Sunt doar un mesager. M`tu[a Sue m-a
trimis s` te chem, Brent. A venit o prieten` de-a ta.
Nu e prieten` cu mine, dac` \mi \ntrerupe
dup`-amiaza cu Carita.
Oricum ne \ndreptam spre cas`, spuse Cara.
A fost frumos, Paul. Apa e minunat`. S` fi v`zut
Cara se \ntrerupse [i ro[i.
Trebuia s` vin cu voi? chicoti Paul. Nu m`
cuno[ti, Cara. Niciodat` n-am fost vioara a
doua.
Brent p`rea c` nu observase schimbul lor de
cuvinte.
Cine m` a[teapt`? \ntreb` Brent.
Cine ar putea fi? \l tachin` Paul. Diane,
bine\n]eles. Diane Forbes, cea care se ]inea dup`
tine.
O cunosc? \ntreb` Cara.
Nu \nc`, r`spunse Paul.
***
46
Diane Forbes era o apari]ie [ocant`. Cinci
minute mai trziu Cara se gndi c` era de
asemenea o necioplit` [i o urcioas`.
P`rul Dianei era castaniu \nchis, aproape
negru, iar nasul \i era drept. B`rbia o avea mic`,
dar hot`rt`, cu o mic` gropi]`, iar ochii de un
albastru str`lucitor [i cam r`ut`cio[i.
Deci tu e[ti Cara Merrill, o salut` Diane. Nu
mi-a venit s` cred atunci cnd Sue Evans mi-a
spus c` cineva a pus mna pe Brent \n cele din
urm`, m`car pentru moment. Ce-ai f`cut, l-ai
[antajat?
O spusese \n glum`, dar ochii ei erau mnio[i.
Probabil c`-l considera pe Brent proprietatea ei [i
nu avea de gnd s`-l lase unei str`ine.
Nu l-am [antajat, r`spunse Cara, \ncercnd s`
par` vesel`. M-am l`sat z`p`cit`. |[i ar`t` mna
stng`; inelul cu safir [i diamante arunc` fl`c`ri.
Avu pl`cerea s` vad` \nfrngerea pe chipul Dianei.
Dar aceasta \[i reveni rapid [i se \ntoarse spre
Brent, care era netulburat.
Drag`, tu nu dai doi bani pe inele de
logodn`, nu-i a[a? |mi amintesc c` inelul era al
bunicii tale.
47
{i de aceea \mi place att de mult, spuse Cara,
dar fu \ntrerupt` de intrarea lui Joshua Butler,
\mpins de Paul Rogers [i flancat de Sue Evans.
Am auzit c-ai venit, Diane, spuse Joshua, l`snd-o
s`-l s`rute pe obraz. Dar nu [tiu cine te-a invitat.
Voi trece cu vederea grosol`nia ta, unchiule
Josh, spuse Diane, b`tndu-l cu degetul pe nas,
c`ci m-a invitat cineva, Sue.
Mi-ai for]at mna la telefon, coment` Susan
Evans. Mai ales cnd ai aflat c` Brent e aici cu
logodnica lui.
M` bucur c` ai venit, spuse Joshua repede.
Cum se simte tat`l t`u [i cnd se \ntoarce acas`?
L-am l`sat la Londra, cu treburi pn` peste
cap, dar vine luna viitoare. Mama e la Paris, doar
dac` nu a plecat pe Coasta de Azur
Paul p`rea c` o privea cu mil` pe Cara. Privirea
lui p`rea s` spun` c` era o str`in` aici. Nu putea
spera s` rivalizeze cu o femeie ca Diane Forbes,
care trecea Atlanticul la fel cum al]ii treceau strada
[i care vorbea de Londra [i Paris ca de ni[te ora[e
vecine. Brusc, Cara \[i aminti apartamentul ei
ieftin [i mic din Greenwich Village, care nu se
putea compara cu livingul acestor oameni boga]i.
Ce fac eu aici? se \ntreb` ea deprimat`.
48
Capitolul 5
Aceast` atmosfer` persist` pe tot parcursul
cinei. Cara nu reu[i s` participe la conversa]ia
care se purta \ntre comeseni, ca [i cum ar fi fost
femeia invizibil`. Zmbea politicos [i afl` cum se
plictisise Diane \n Roma; c]i bani pierduser` o
pereche pe care o \ntlnise la Monte Carlo; cum
v`zuse film`rile pentru un film \n Grecia.
To]i o ascultau cu aten]ie pe Diane. Cara \i
vedea acum pe to]i cu al]i ochi: Joshua Butler, un
patrician cu p`rul alb; Sue Evans, impresionant`
\n rochia neagr` [i strmt`, cu p`rul strns \n coc;
Diane, \mbr`cat` \n albastru, vesel` [i
\ncnt`toare; Brent [i Paul \n sacouri albe, rznd
[i tachinnd-o pe Diane ca ni[te vechi prieteni.
49
Cina era reu[it`, se gndi Cara cu am`r`ciune.
Singura problem` era c` se sim]ea \n plus.
|ncerc` s` participe [i ea la conversa]ie. Diane
vorbea despre Barcelona [i despre un prnz
minunat la care luase parte.
B`nuiesc c` cel mai vestit toreador omorse
taurul, spuse Paul rznd.
El era \nso]itorul meu, admise Diane. Dar era
o persoan` dificil` [i posesiv`. M-am gndit c` era
mai bine s` plec imediat la Paris [i apoi mi-a p`rut
r`u.
}i-a p`rut r`u c` l-ai p`r`sit pe toreador?
\ntreb` Brent.
Mi-a p`rut r`u dup` minunata mncare
spaniol`, drag`, spuse Diane zmbindu-i numai
lui.
|n acea clip`, Cara se \ntoarse spre Susan [i
\ntreb` curioas`:
Fiindc` veni vorba, era bun` mncarea local`
\n Haiti?
Sue Evans fu surprins`.
Era bun`. Nu trebuia s` merg la cump`r`turi
sau s` fac eu mncare.
50
Sigur c` nu, spuse Cara.
Sue ad`ug` repede:
Dar era ceva ce serveam la cocteiluri. Era o
banan` mare pe care localnicii o t`iau \n felii
sub]iri [i o pr`jeau pn` devenea crocant`. Avea
un gust deosebit.
{tiu, interveni Paul. |mi amintea de cartofii
pr`ji]i oarecum.
Dar pe Diane Forbes n-o interesa subiectul; se
\ntinse [i-l b`tu pe bra] pe Joshua Butler.
Tata mi-a spus s`-]i transmit cele mai bune
ur`ri, spuse ea cu voce sc`zut`. Mi-a spus s` nu
cumperi, o, am uitat numele ac]iunilor
Nu-i nimic, \i zmbi unchiul Joshua indulgent,
apoi \[i privi nepo]ii. Oricum, nu cump`r ac]iuni
pn` m` voi hot`r\ \n privin]a noului testament.
Voi vorbi cu tat`l t`u cnd se va \ntoarce. Crezi c`
va fi acas` la \nceputul lunii urm`toare?
Diane ridic` din umeri.
E greu s` [tii pe unde umbl` p`rin]ii,
unchiule Josh.
Sau unchii, zmbi Brent. Poate c` tat`l t`u va
fi aici de serbarea de 4 iulie, la club.
51
E o serbare tradi]ional`? \ntreb` Cara. Cu
bomboane [i floricele de porumb?
Paul o privi chior[.
N-am observat s` fie floricele.
Sunt sigur` c` ai observat tradi]iile, b`iete,
rse Diane. |ncearc` un cocteil cu votc`. E diferit
de cel cu whisky. Fiindc` veni vorba de artificii,
s`-l fi v`zut pe tata cnd a auzit c-am comandat un
costum de baie f`r` sutien.
Trist`, Cara mnc` desertul. Diane rnjea
satisf`cut` c` o scosese din discu]ie.
Cnd cina se termin`, Cara r`sufl` u[urat`. Cu
siguran]`, conversa]ia va fi mai destins` \n living.
Brent o lu` de bra] [i Cara \l privi cu admira]ie.
Brent se aplec` [i murmur`:
Diane e fantastic`, nu-i a[a? Mereu e \n miezul
evenimentelor; \i cunoa[te pe to]i [i merge
oriunde. Ce mai, e deosebit`!
Cara se l`s` condus` c`tre sofa. |i zmbi lui
Brent ca [i cum ar fi spus ceva foarte romantic.
Sunt uimit`. Voi doi avea]i o rela]ie \nainte s`
apar eu?
Cred c` a[a e, spuse Brent. Am crescut
\mpreun`, am mers la acelea[i petreceri. Mai
52
trziu, ap`rea mereu \n preajma mea. Chiar a
ap`rut pe un [antier la care lucram \n New Mexico!
Te cred, spuse Cara rece.
Alt`dat` m` plimbam pe o strad` din
Rangoon [i am dat de ea. Spunea c` trecea pe
acolo din \ntmplare. Ce mai, e o fat` deosebit`!
Cum e[ti supravegheat \n mod constant,
coment` Cara, m` mir c` ai \ndr`znit s` spui c` e[ti
logodit cu altcineva. De ce nu mi-ai spus c` exist`
o Diane Forbes \n via]a ta?
Brent o privi surprins. Brent se control`, \[i
\ngust` ochii [i \ntreb`:
E vreo diferen]`? Ce-]i pas` c` am umblat cu
Diane, sau cu altcineva? {tii c` logodna noastr`
este de ochii lumii.
Am vrut s`-]i amintesc asta, spuse Cara dulce.
Azi dup`-amiaz` am crezut c` ai uitat, sau c` profi]i
de situa]ie.
Faci din ]n]ar arm`sar.
Tocmai atunci, Paul \l \ntrerupse.
Diane s-a \ntors cu cea mai frumoas` colec]ie
de cntece fran]uze[ti pe care le-am auzit
vreodat`, spuse el conducnd-o spre pian. Abia
a[teapt` s` ne \ncnte cu ele, nu-i a[a, dr`gu]`?
53
Nu, spuse Diane strmbndu-[i nasul la el.
Dar voi cnta cteva pentru Brent.
Cara se gndi c` logodnicul ei ar fi trebuit
m`car s` ezite s` se \ndrepte spre pian; dar n-avu
\ncotro [i-l urm`. Susan Evans avea sarcina s`
improvizeze un acompaniament [i Cara se sim]i
dat` la o parte.
Vino [i stai aici lng` un b`trn, \i ceru Joshua
Butler. Cara se a[ez` recunoasc`toare \n fotoliul
de lng` el. Paul [i Brent erau lng` Diane.
Apoi Diane \ncepu s` cnte. Vocea ei era
curat`, aparent bine antrenat`, [i cnt` \n
francez`, pe care p`rea s-o cunoasc` la fel de bine
ca engleza.
Singura problem`, se gndi Cara, era c` nu
\n]elegea o boab` fran]uze[te, ca ceilal]i. Paul [i
Brent ascultau \ncnta]i [i la sfr[it izbucnir` \n
rs.
Lnga Cara, Joshua Butler chicoti [i apoi
\ntreb` cu joce joas`:
|n]elegi franceza?
Cara d`du din cap c` nu [i el spuse:
Poate c` e mai bine. E[ti prea dulce [i
inocent` ca s` \n]elegi parodiile astea fran]uze[ti.
54
Diane Forbes [tia multe cntece noi, care
pl`ceau celor prezen]i. Cara \[i fix` un mic
zmbet pe buze [i suport` mai departe. Poate va
putea s` spun` c-o doare capul [i s` mearg` \n
camera ei.
Brusc, deveni atent` la respira]ia lui Joshua
Butler. Altcineva probabil n-ar fi observat, dar Cara
avea experien]` [i sesiz` r`suflarea crispat` pe care
b`trnul \ncerca s-o ascund`. Privindu-l, v`zu c`
pielea lui era palid`, la fel ca atunci, \n gr`dina de
trandafiri.
Cara a[tept` ca Diane s` termine cntecul, rse
\mpreun` cu ceilal]i din polite]e, apoi se ridic`
brusc \n picioare.
Unchiul Joshua [i cu mine \]i mul]umim,
Diane, dar acum te rog s` ne scuzi, spuse ea. Puse
minile posesiv pe scaunul cu rotile. Te duc \n
camerele tale, spuse ea.
Joshua Butler o privi cu ochii \ngusta]i ca ai
nepotului s`u [i o clip` Cara se temu c` o va
contrazice. Dar el zmbi [i accept`.
Nu \ntrerupe]i concertul din cauza mea,
spuse el cnd Susan vru s` se ridice de la pian. O
55
voi pune pe Cara s`-l cheme pe Fred Bates cnd
ajungem \n apartamentul meu [i o voi trimite la
voi. Acum, hai s` cnt`m cu to]ii:
Veseli c`l`torim, c`l`torim, c`l`torim
Peste marea albastr` [i adnc`.
U[urat` s` aud` familiarele cuvinte engleze[ti,
Cara cnt` [i ea [i-l \mpinse prin hol [i de-a lungul
unui coridor lung spre camerele lui. Camera era o
combina]ie \ntre birou [i bibliotec`, cu trei pere]i
cu c`r]i [i al patrulea cu ferestre dnd spre golf.
Mai era un birou mare de mahon [i un scaun de
piele ro[ie f`cut special pentru invalid.
Apas` pe butonul de pe birou, \i ceru Joshua
Butler, [i Bates va veni aici. Apoi, \ntoarce-te la
petrecere.
M` doare pu]in capul. Mai bine urc \n camera
mea. Dar m` \ngrijoreaz` starea ta. Nu crezi c` ar
fi mai bine s` te \ntinzi? S`-]i dau ceva?
E[ti perspicace, spuse unchiul Joshua, iar
Cara fu u[urat` s` vad` c` \i mai revenise culoarea
\n obraji. Nu prea m` sim]eam bine acolo; camera
p`rea \nchis`, sufocant`, [i nu puteam respira. Dar
acum m` simt mai bine.
56
E a doua oar` cnd te sim]i r`u dup` cin`.
Totu[i, mncarea e minunat`. Ai mncat ceva
ciudat la prnz?
Gsc` [i un pahar cu lapte; nu prea mi-era
foame, spuse unchiul Josh ca [i cnd ar fi vrut s` o
lini[teasc`. A, iat`-te, Fred. Acum o putem l`sa pe
domni[oara Merrill s` se \ntoarc` la ceilal]i.
Cara [tia c` trebuie s` plece, dar nu rezist` s`
nu spun`:
Nu crezi c` ar fi mai bine s` chemi doctorul?
Poate \]i va recomanda ceva s` ]i se mai lini[teasc`
stomacul
Nu! url` Joshua Butler, mnios. Nu aduc
doctori \n casa asta. Aveam cinci doctori cnd m-am
\mboln`vit acum treizeci de ani [i nici unul nu m-a
putut ajuta. Nu am nimic, dar dac` a[ avea ceva,
mai degrab` i-a[ cere Lindei s`-l cheme pe
vr`jitorul ei, Mumbo-Jumbo, sau cum \l cheam`
dect vreun tn`r obraznic cu titluri medicale.
E[ti nedrept! spuse Cara, uitnd c` nu avea
dreptul s` se certe cu gazda ei. Doctorii din ziua
de azi se dedic` ideii c` s`n`tatea poate fi
p`strat`; nu e nevoie s`-]i fie r`u. Dar trebuie s`
le dai o [ans`
57
Fred Bates d`dea din capul c`runt din spatele
st`pnului s`u, c`utnd s-o previn`. Cara se for]`
s` zmbeasc` [i spuse, cerndu-[i scuze:
Na[ul meu era medic. M` gndesc la el
oricnd e vorba de doctori. Oricum, nu m`
amestec. M` bucur c` te sim]i mai bine. Noapte
bun`, domnule Butler.
Nu m-am sup`rat, spuse Joshua, bine dispus.
N-aveai de unde s` [tii c` nu suport doctorii.
Noapte bun`, Cara.
Brent o a[tepta \n hol [i o privi ner`bd`tor. Din
living, se auzeau ceilal]i vorbind: Diane \[i
terminase reprezenta]ia.
Unchiul Josh se simte bine? Ce are?
Nu [tiu, Brent, [i sunt \ngrijorat`. Am
observat c` respira neregulat [i-i era r`u. Dar acum
i-a trecut. Am uitat ce mi-ai spus [i i-am zis s` se
consulte.
{i ]i-ai primit o chelf`neal`, bine\n]eles, spuse
Brent.
Asta nu conteaz`. Ceea ce conteaz` este ce \l
face oare s` se simt` r`u? Cina a fost delicioas`;
orice om s`n`tos ar fi savurat-o. Unchiul t`u mi-a
spus ce-a servit la prnz, gsc` rece [i lapte. Totu[i,
58
brusc, la o or` dup` cin`, \i e r`u [i nu poate
respira. Ar trebui s` fie consultat de un medic,
Brent. Doar m`nnc` mncare bun`
A b`ut un cocteil \nainte de cin`, spuse Brent.
De obicei bea ceva \nainte de cin`?
Cteodat`. Dar nu [tiu s`-i fac` r`u.
E ilogic c` i-a f`cut r`u dup` cteva ore
Cred c` ai dreptate. Brent privea peretele din
spatele ei f`r` s` vad` nimic. Dar azi dup`-amiaz`
Paul a amestecat cocteilul [i i l-a dus unchiului
Joshua. P`rea s` fie whisky cu sifon. Dar nu [tiu ce
con]inea.
Cara \nghe]`. Nu \nc`pea \ndoial`: Brent
credea c` Paul \l otr`vea pe unchiul Josh!
59
Capitolul 6
O gr`din` e un loc al dragostei, cit` Paul,
aplecndu-se peste tufi[ul din spatele b`ncii pe
care st`tea Cara, contemplnd tufele ne\ngrijite
din fa]a ei. Tres`ri auzindu-i vocea lng` ureche.
|mi pare r`u, spuse Paul. N-am vrut s` te
sperii. Vroiam s` adaug la acest frumos poem un
vers de la mine:
Mai ales cnd gr`dina e \mpodobit` cu o fat`
frumoas`.
Nu e o \mbun`t`]ire a poemului. {i nici nu
are acela[i metru, spuse Cara.
Critici, critici, critici! Calea poetului e dificil`,
spuse Paul. Pot s` vin lng` tine?
N-ai dect, nu e gr`dina mea, spuse Cara.
Paul s`ri peste tufi[.
60
Nu-]i pot refuza invita]ia cald`, murmur` el.
Acum spune-mi s` iau loc.
Ia loc, spuse Cara ascult`toare [i se mut` s`-i
fac` loc pe banca de fier forjat, de pe care
vopseaua verde se cojea.
Locul `sta e o ruin`, nu-i a[a? \ntreb` Paul
vesel. Ar trebui s`pat [i plantat` iarb`.
Cum po]i s` spui asta despre o gr`din` de
trandafiri? \ntreb` Cara, indignat`.
Ce trandafiri? Ce ochi str`lucitori ai cnd e[ti
furioas`!
Sunt cteva tufe de trandafiri aici. Sarabande
acolo [i Gloria stacojie aici, care ar putea fi
\ngriji]i.
|ngrijirea tufelor uscate de trandafir nu e un
subiect la care s` m` pricep, murmur` Paul. E[ti
cumva fat` de gr`dinar?
Cara rse.
Am aflat de curnd despre gr`din`rit, se
confes` ea. Cele cteva tufe pe care le aveam acas`
nu m` calific` expert`. Dar de cnd am venit aici,
aceast` gr`din` de trandafiri a fost o provocare. A[
vrea s` arate din nou bine. Am citit despre
trandafiri. Am aflat c` so]ia unchiului Josh a
61
plantat aceast` gr`din` [i am g`sit un \ntreg col]
de bibliotec` plin cu c`r]i despre \ngrijirea
trandafirilor. Probabil c` ea [i-a iubit gr`dina.
Fa]a ta, spuse Paul, str`luce[te ca un
trandafir. A[ vrea s` pot s` te entuziasmez [i eu
a[a.
Nu spune prostii.
Cara schimb` subiectul.
M` \ntrebam dac` pot \mprumuta uneltele
gr`dinarului ca s` \ngrijesc gr`dina, spuse ea.
N-avem gr`dinar, explic` Paul, doar un artist
care trece din cnd \n cnd s` tund` iarba. Dar e o
magazie cu unelte. Vrei s` aflu mai multe?
Stai o clip`, spuse Cara \n timp ce Paul vroia
s` se ridice. Am o list` cu tot ce-mi trebuie. Am
copiat-o dintr-o carte. Scoase o list` din buzunarul
bermudelor. O netezi [i citi cu voce tare: sap`,
s`p`lig`, foarfeci, mistrie, furculi]`, grebl`,
stropitoare.
Poate le voi g`si, spuse Paul, sau poate \l vom
convinge pe unchiul Josh s` le cumpere. Voi fi
ajutorul t`u.
N-a[ vrea s`-]i pierzi timpul, spuse Cara
repede. N-ai treab`?
62
Am ceva timp liber, zmbi Paul. Atunci te
voi ajuta. |ntre timp, hai s` d`m o rait` prin
magazie.
Mergnd al`turi de el spre ni[te cl`diri mici din
spatele casei, Cara se \ntreb` dac` fusese \n]elept
s` se ocupe de gr`din`. Era logodnica lui Brent,
nu? Nu era ciudat pentru o femeie \n situa]ia ei
s`-[i petreac` timpul s`pnd tufele de trandafiri,
mai ales \n compania v`rului chipe[ [i evident
interesat al lui Brent? Cum ajunsese la asta? Cum
se \ntmplase c` Paul Rogers se implicase \n
aceast` ac]iune, pe care ea o planificase ca o
activitate recreativ` solitar`?
Va trebui s` fii atent` cnd vei manevra
insecticide, ierbicide [i alte produse otr`vitoare,
spuse Paul deschiznd u[a ne\ncuiat` a magaziei.
Vei avea nevoie de cteva, b`nuiesc. S-ar putea s`
fie [i pe aici.
Amintindu-[i de otrav`, Cara tres`ri. Grea]a
unchiului Josh fusese urmarea cocteilului pe care
i-l preg`tise Paul, spusese Brent. Acesta \i spusese
c` nu [tia ce con]inea, insinund c` Paul \i d`duse
unchiului s`u otrav`.
Acest gnd o \nghe]`.
63
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` Paul. }i-e fric` s` nu
fie [obolani? Sau chiar sconc[i?
Bine\n]eles c` nu.
Cara \[i reveni [i-l urm` \n`untru.
Pare un loc plin de unelte [i poate de otrav`,
ar trebui \ncuiat, cum Linda umbl` peste tot
Linda a tr`it pe o planta]ie pe jum`tate
s`lbatic` \n Haiti. Cred c` [tie ce e un insecticid.
{tie multe.
Totu[i
Oricum, nu v`d otr`vuri pe aici. Tu vezi?
Privise sumar prin magazie; de unde [tia c` nu
sunt otr`vuri dac` nu mai fusese pe aici mai
\nainte? se \ntreb` Cara. Deschise un bufet [i privi
rafturile. Erau goale.
Ei, haide, spuse Paul ner`bd`tor. |mi pare r`u
c` am adus vorba despre otrav`; uit` asta. Se
apropie, o lu` cu o mn` de talie [i \nchise u[a
bufetului cu cealalt`. |n acea clip`, o umbr` ap`ru
\n cadrul u[ii.
Bun`! Vocea lui Brent era lini[tit`. Cara privi
peste um`r [i v`zu c` avea ochii \ngusta]i.
C`utam otr`vuri, se blbi ea.
64
Da? Ave]i vreo posibil` victim`?
Paul rse for]at.
C`utam insecticide pentru gr`dina de
trandafiri, explic` el dup` o scurt` pauz`. Cara
vrea s-o reabiliteze.
A[a deci, spuse Brent.
Paul \[i luase mna de pe talia ei [i ea se
\ndep`rt`. Era un moment jenant. Nimeni nu zicea
nimic.
Ei bine, spuse Brent \n cele din urm`, o
c`utam pe Cara, [i Linda mi-a spus c` a v`zut-o cu
tine, lund-o \ncoace. Vroiam s` v` \ntreb dac`
vre]i s` merge]i la curse \n dup`-amiaza asta.
Diane e nebun` dup` curse.
***
B`]ul pe care e steagul nu e prea \nalt, nu-i
a[a? \ntreb` Cara \n timp ce intrau pe hipodrom.
La \nceput, Cara se gndise s` refuze s` mearg` cu
ei. Cum lui Brent \i p`sa de gusturile Dianei, vroia
65
s`-i lase s` se distreze. Dar nu mai fusese pe acel
hipodrom [i era curioas`. Pe drum, to]i fuseser`
veseli; \i p`rea bine c` pn` la urm` venise [i ea.
Dar cnd Diane rse la remarca ei despre steag,
ro[i de jen`.
Nu [tii nimic despre curse, drag`! toarse
Diane dup` ce se opri din rs. Nu e un steag. E un
semnal de unde Cruci[`torul [i-a \nceput cursa
victorioas` \n 1920, care a fost remarcabil`.
Cruci[`torul era un cal? \ntreb` Cara.
}ine]i-m` c` pic! strig` Diane. Vrea s` [tie
dac` era un cal!
Paul o b`tu pe Cara pe umeri.
N-o b`ga \n seam`, o consol` el. Crede c`
aceia care nu se pricep la cursele de cai sunt
retarda]i. Aceast` pist` e cea nou`. Cea veche, pe
care a triumfat Cruci[`torul, stabilind un record, a
fost demolat` [i a fost p`strat doar acest stlp. El
comemoreaz` o curs` [i un cal care au intrat \n
istorie.
Mul]umesc, Paul, spuse Cara recunosc`toare,
\n timp ce-i urmau pe Brent [i pe Diane, care o
luaser` \nainte. Am p`rut stupid`.
66
Nu-]i face probleme. Dac` e cineva stupid \n
grupul nostru, aceea e Diane. {tie multe despre
cursele de cai, dar nu poate identifica un trandafir
Sarabande. O strnse de bra] [i ea zmbi.
E[ti dr`gu], spuse Cara, dar apoi inima \i
\nghe]` la gndul c` acest Paul dr`gu] \i preg`tea
unchiului Josh o b`utur` care poate con]inea
otrav`! F`cu un efort s` alunge acest gnd. Trebuia
s` se bucure de distrac]ia la care ie[iser`!
Sosiser` mai devreme, luaser` prnzul la club,
luaser` bilete, pierduser` pariurile la primele
dou` curse [i priveau pe rnd celelalte curse cu
binoclul pe care \l adusese Brent. Diane le
povesti performan]ele anterioare ale cailor din
fiecare curs`, selecta c[tig`torul [i gre[ea
mereu.
Cred c` sunt deochiat` ast`zi, spuse ea,
privind-o pe Cara.
Nu e ziua ta bun`, spuse Brent vesel [i Carei
\i veni s`-l ia \n bra]e. Nu ]inea cu Diane! Asta ar`ta
c` n-o iubea cu adev`rat.
Dar ce conta, se gndi ea \n clipa urm`toare.
Nici pe mine nu m` iube[te!
67
Dup` ce a nou` curs` se termin` [i se \ndreptau
spre ma[ina lui Brent din parcare, Diane anun]`
brusc dorin]a de a vedea cursele cu atelaje de
seara.
Dar Brent refuz`
{tii c` unchiul Josh vrea s` fim to]i la cin`,
spuse el. Dac` i-am fi spus \nainte, era altceva.
Po]i s`-i dai un telefon, se \nc`p`]n` Diane.
Nu, spuse Brent. Unchiul Josh nu ne impune
multe reguli. De aceea, ar fi bine s` nu le \nc`lc`m
pe cele stabilite.
Ce prostie, murmur` Diane. Ce diferen]` e
pentru el dac` suntem sau nu de fa]` cnd se
aduce friptura?
E dreptul lui \ncepu Brent.
Dar Diane se sui zmbind la volan.
Vreau s` conduc eu, se rug` ea copil`re[te.
Am chef s` conduc.
Cum vrei, spuse Brent, sup`rat \nc` de
purtarea ei.
La \nceput, Diane, care conducea bine, merse
cu vitez` normal`. Apoi, acceler`, brusc
dep`[ind unde nu era voie [i rznd de
protestele lui Brent.
68
Doar nu vrei s` \ntrziem la cin`! spuse
Diane. Cara st`tea lng` Paul, \n spate. N-a[ vrea ca
unchiul Josh s` se supere!
O s` fim aresta]i pentru c` am dep`[it viteza
legal`! url` Brent. |ncetine[te, Diane, scumpo.
Din cnd \n cnd, Diane \ncetinea; apoi, cnd
b`nuia c` Brent vrea s`-i ia volanul, accelera din
nou. Cara \ncerca s` discute cu Paul, spernd s`-i
arate Dianei c` era indiferent` la fi]ele ei, dar
degeaba. Diane trecu printr-o intersec]ie chiar
prin fa]a altei ma[ini, pe care o evit` \n ultima
clip`.
Ei bine, am ajuns, rnji Diane r`ut`cioas`
spre Brent \n timp ce parca \n fa]a conacului.
Unchiul Josh ar trebui s` fie mul]umit!
Nimeni nu-i r`spunse. Chiar [i Brent se cl`tina
pe picioare [i urc` s` se schimbe pentru cin`. Cara
\l ajunse din urm` pe trepte.
Nu-l sup`ra pe unchiul t`u, \l avertiz` ea
blnd. Adu-]i aminte c` ieri i-a fost r`u.
Nu te teme. Va fi o cin` obi[nuit`, o asigur`
Brent. Nu [tiu ce a apucat-o pe Diane. De obicei e
lini[tit`.
69
Carei \i veni s` adauge: Am observat, dar se
ab]inu. La urma urmei, Diane era problema lui
Brent [i, probabil, cea pe care o iubea. Ea, Cara,
era doar o infirmier`, adus` s` aib` grij` de Joshua
Butler. Nu avea nici un motiv s` se simt` jignit` c`
Brent o g`sea pe Diane fascinant`; poate c` lui \i
pl`ceau ie[irile ei nebune[ti.
Cu toate acestea, se gndi Cara \n timp ce
\mbr`ca o rochi]` \n carouri verde cu alb, el nu
merit` tratamentul pe care \l prime[te de la Diane.
{i nu [tiu de ce o suport`! Trase de fermoar att
de tare \nct se \n]epeni [i abia dup` cteva
minute \l debloc`, a[a c` aproape \ntrzie la cin`.
Dup` cin`, un vechi prieten al unchiului Josh,
care locuia prin apropiere, sosi s` joace [ah, un joc
la care unchiul Josh devenise expert de cnd
st`tea \n scaunul cu rotile. Cara era singur` pe
teras` cu Brent, ceilal]i plecaser` s` priveasc` la
cer printr-un telescop pe care unchiul Josh \l
numea juc`ria sa.
Cara [i Brent vorbir` pe furi[ despre s`n`tatea
lui Joshua Butler [i Brent o \ntreb` dac` avea idee
ce \i provoca acestuia st`rile de grea]`.
70
Sper c` n-ai luat \n serios sugestia mea despre
Paul [i cocteilul pe care i l-a servit, spuse el. Dar e
ceva \n leg`tur` cu Paul ce m` \ngrijoreaz`, dar nu
pot spune ce anume. Sper c` nu te-ai \ndr`gostit
de el.
Sigur c` nu! izbucni Cara. Ce ai v`zut \n
magazie azi diminea]` era doar... doar...
|n]eleg, spuse Brent calm. Oricum, s` nu te
vad` ceilal]i cu Paul. Ar fi mai bine.
Cara era att de furioas` \nct nu reu[i s`-i
r`spund`. Brent acuza c`-l seducea pe Paul, c`
profita de prezen]a ei la Soundings ca s` pun`
mna pe un so] care va fi bogat? Sau o avertiza \n
privin]a unui b`rbat care putea fi un criminal?
71
Capitolul 7
Poate c` amintirea faptului c` Brent vroise s`-i
ordoneze via]a o f`cu pe Cara s` fie prietenoas` cu
Paul \n diminea]a urm`toare. Se trezise devreme [i
\l \ntrebase pe Kelty despre ierbicide. Spre marea
ei surpriz` afl` c` avea ierbicide dosite \n pivni]`.
Dup` ce st`pna a murit, m-am gndit s` le
ascund, explic` el. Domnul Joshua nu se interesa
de trandafiri, a[a c` am l`sat-o balt`. Dac` vrei s`
te ajut, am cteva ore libere.
Nu, spuse Cara, \ndulcind refuzul cu un
zmbet. Era minunat c]i oameni vroiau s-o ajute
s` refac` gr`dina de trandafiri.
}i-a[ fi recunosc`toare dac` mi-ai da ierbi-
cidele. Apoi, ceva o f`cu s` adauge: vroiam s`-i cer
lui Paul s` repare piscina. Poate \l po]i ajuta, Kelty.
72
E simplu, spuse el f`r` entuziasm. Paul [tie ce
are de f`cut. E ceva detergent \n pivni]`; voi aduce
[i asta.
Cnd Cara se \ndrept` \n sfr[it spre gr`dina de
trandafiri, ducea \n bra]e nu numai ierbicidul [i
detergentul pentru piscin` ci [i un spray, m`nu[i
de gr`dinar [i ni[te ochelari de protec]ie. Cnd
urcase s` ia ochelarii, observase c` u[a Dianei era
\nchis`. Evident, Diane nu se trezea devreme. Nu-i
v`zuse nici pe Brent [i pe Paul, dar poate luau
micul dejun cu unchiul Josh \n camera lui.
A[a vrea [eful, spusese Paul. Dar s`racul vrea
s` fie nevoie de el, m`car pentru a da ordine
nepo]ilor.
Cara fusese surprins` c` Paul era att de
\n]eleg`tor. Spera c` dac` va restaura gr`dina de
trandafiri \l va \ncuraja pe Joshua Butler s`
reabiliteze \ntregul domeniu.
Iar dac` Brent nu va fi de acord, cu att mai r`u.
Ar trebui s` se gndeasc` mai pu]in la otr`vire [i
s`-l ajute pe unchiul s`u s`-[i umple timpul liber
\n mod constructiv.
Pu]in mai trziu, Paul veni [i el \n gr`din`. Se
oferi s-o ajute. Dar Cara \i spuse s` ia detergentul
[i s` cure]e piscina.
73
Sper c` [tii ce ai de f`cut, \l tachin` ea.
{tiu, spuse Paul, dar mi-e urt s` lucrez
singur. Trebuie s` vii [i tu.
Eu am treab` aici cu trandafirii, protest` Cara.
Dar cnd Paul \[i \ncruci[` bra]ele la piept, se
\nmuie.
Bine, du-te tu \nti la piscin`. Cnd termin de
dat cu spray vin [i eu.
Paul disp`ru pe aleea ce ducea la piscin`. Cara
continu` s` dea cu spray, \ncercnd s` nu dea cu
ierbicidul pe trandafiri. Dac` domnul Kelty chiar
vroia s-o ajute, \l va pune s` smulg` buruienile.
Poate unchiul Josh va putea fi convins s` mai
aduc` pietri[ [i atunci gr`dina v` ar`ta mai
frumos.
Deodat`, auzi un [uierat. Se \ntoarse [i o v`zu
pe Linda Evans privind-o sup`rat` de dup` tuf`:
Care e secretul, Linda? \ntreb` Cara bine
dispus`. Vino s` vorbim \n timp ce sap tufi[ul `sta.
Trebuie s` afnez p`mntul ca s` ajung` ploaia la
r`d`cini.
Feti]a se apropie.
Unde e Paul? \ntreb` ea. L-am v`zut venind
\ncoace ca s` discute cu tine.
74
E la piscin`. De ce? Nu-]i place v`rul t`u Paul?
Vreau s` vorbim singure, spuse Linda solemn,
ochii ei c`prui p`rnd [i mai mari. Am primit o
scrisoare de la Mimbo.
O! Cara deveni atent`. {i ce spune Mimbo?
Linda \[i scutur` capul, dezam`git`.
Mi-a spus c` nu-mi poate s`-mi explice cum s`
fac magie alb`, \ntr-o scrisoare. Mi-a spus c` s-ar
putea s` nici nu dea rezultate aici. A spus c` nu
sunt destul de mare ca s` fac magie singur`.
Lindei \i venea s` plng`. De[i nu aprecia
interesul feti]ei \n ritualurile primitive din Haiti,
probabil c` le va uita cu timpul [i Cara se bucura
\n sinea ei c` Mimbo o refuzase.
N-am nevoie ca Mimbo s`-mi spun`, spuse
Linda sfid`tor. Dac` a[ avea dou` pene de g`in`,
le-a[ arde, [i o [oprl` uscat`
Aici nu sunt [oprle, spuse Cara, spernd s-o
descurajeze. Apoi, v`znd-o trist`, ad`ug`: dar de
ce s` nu-l \ntreb`m pe Paul dac` [tie unde putem
g`si o [oprl`? Nu vreau ca altcineva s` [tie.
Nu-i vom spune dect c` te intereseaz`
[oprlele. Oricine poate \ntreba despre [oprle
75
Linda \i lu` mna [i merser` pn` la piscin`.
Fusese o piscin` frumoas`, \mprejmuit` cu pini
sco]ieni. Cimentul cr`pase pe margini [i vopseaua
se cojise. Totu[i, nu cu mult efort, putea fi f`cut`
s` arate mai bine. Paul era \n ap` pn` la glezne,
strngnd murd`ria [i frunzele. {oprle nu g`sise
le spuse el. O \ntreb` pe Linda dac` se mul]umea
cu gndaci mor]i, care erau din bel[ug. Dup` ce se
gndi o clip`, Linda hot`r\ c` asta ar fi o solu]ie.
|ncepu s` caute cu aten]ie \n gr`mada de gunoi [i
Cara \i zmbi lui Paul cu recuno[tin]`.
Probabil n-o s`-mi spui de ce caut` [oprle,
spuse Paul, a[ezndu-se pe marginea piscinei.
B`nuie[ti bine, spuse Cara, a[ezndu-se lng`
el. E treaba Lindei [i vreau s-o ajut. Nu vreau s`
schimb subiectul, dar ce vrei s` faci cu fundul
piscinei? N-ai nevoie de o lopat` [i de o m`tur`?
Tocmai vroiam s`-i cer lui Kelty. Dar cine a
venit? Lordul Chesterfield, presupun?
Cara privi peste um`r [i-l v`zu surprins` pe
Brent, \mbr`cat de ora[ \ntr-un costum u[or de
var` [i o c`ma[` alb` [i cravat`. F`r` \ndoial`, se
ducea la New York. |i privea pe Cara [i pe Paul
stnd pe marginea piscinei goale [i pe Linda, care
scormonea \n noroi. El spuse:
76
Diane trebuie s` se \ntoarc` \n ora[ [i i-am
promis c` o duc cu ma[ina.
M-am gndit eu c` aici e prea lini[te pentru
prietena ta Diane, spuse Paul ridicnd din umeri.
Se va \ntoarce, \l asigur` Brent. Oricum,
vroiam s`-l v`d pe Chumley. M` \ntorc cu trenul.
Ei bine, spuse Cara ezitnd, spune-i la
revedere Dianei din partea mea [i simte-te bine \n ora[.
Credeam c` vii pn` la ma[in` s`-]i iei chiar tu
la revedere de la ea.
Paul chicoti.
Cred c` logodnicul t`u vrea s`-[i ia la
revedere de la tine cu un s`rut, Cara, spuse el
ironic.
Cara se ridic`, ro[ie [i jenat`. Bine\n]eles c` a[a
trebuia s` fac`. Dar \n ultimele ore uitase c` era
logodit` cu Brent Butler.
Poate c` sunt geloas`, murmur` ea. Oricum,
nu merg la ma[in`. Te voi conduce pn` la gr`dina
de trandafiri.
|l lu` pe Brent de Bra] [i se \ndep`rtar`.
Aproape c` ai stricat totul, spuse Brent. {i
parc` ]i-am spus s` nu te apropii de Paul.
Ochii Carei sc`p`rau scntei.
77
Uite ce e, Brent, m-am cam s`turat de balul
`sta mascat. M-ai adus aici deoarece unchiul t`u
avea crize de grea]` [i ai sugerat de mai multe ori
c` cineva, probabil Paul, \l otr`ve[te. Dar unchiul
t`u nu e tn`r, Brent, [i nu poate duce o via]`
normal` \ntr-un scaun cu rotile. Ar trebui s` te
a[tep]i s` mai aib` probleme cu stomacul, din
cnd \n cnd. E absurd s` crezi c` Paul \l
otr`ve[te.
Vrei s` rupi \n]elegerea noastr`? \ntreb`
Brent.
Nu, nu vreau. Nu chiar acum. |mi place de
unchiul t`u [i vreau s` fiu sigur` c` totul e \n
regul`. O, dragule! \[i arunc` ea brusc bra]ele \n
jurul gtului lui. |mi va fi dor de tine \n fiecare
clip`. Apoi ad`ug` \n [oapt`: s`rut`-m`, vine
Diane.
Brent reac]ion` imediat [i cnd se \ndep`rtar`,
Cara v`zu cu satisfac]ie c` bruneta era mnioas`.
|[i lu` repede la revedere, apoi ea [i Brent
disp`rur` \n direc]ia ma[inii.
Cara \[i lu` s`p`liga [i s`p` \n jurul tufei de
trandafir cu vigoare re\nnoit`. Poate c` Brent
regreta c` o pusese s` joace rolul logonicei lui. Ei
78
bine, cnd se va \ntoarce de la New York, \i va
spune c` e gata s` \ncheie aceast` [arad`. Dac` nu
era dorit`, mai bine pleca!
Spre sear`, Joshua Butler \l trimise pe Fred
Bates, servitorul s`u, s` o \ntrebe pe Cara dac` va
lua cina cu el pe teras`, la ora [apte. Doamna
Evans [i Paul nu cinau acas`, iar Linda mnca mai
devreme cu doamna Kelty. Cara era pu]in
\ngrijorat` de aceast` cin` \n doi cu unchiul Josh.
Descoperise oare c` se pref`cea? Dac` da, nu avea
dect s` m`rturiseasc`, s`-[i fac` bagajele [i s`
plece.
Dar \nainte s` termine desertul cu pepene
galben de la frigider, Cara descoperi c` pe unchiul
Josh \l preocupa altceva.
Kelty mi-a spus c` vrei s` restaurezi gr`dina
de trandafiri, \ncepu el. N-am [tiut c` tinerele din
ziua de azi mai au astfel de preocup`ri. Am crezut
c` toate sunt ca acea u[uratic` Diane Forbes, al
c`rei tat` nici nu [tie mereu \n ce ]ar` e.
|ntotdeauna mi-au pl`cut trandafirii, spuse
Cara, evitnd deliberat s` comenteze despre Diana.
Sunt flori frumoase [i \]i r`spl`tesc efortul. |mi
place s` lucrez \n gr`din`, dac` nu te deranjeaz`.
79
S` m` deranjeze? Sprncenele stufoase ale
unchiului Josh se ridicar` de uimire. Bine\n]eles
c` nu m` deranjeaz`. Spune-mi doar de ce ai
nevoie [i-]i voi procura. Am auzit c` l-ai pus la
treab` [i pe nepotul meu, Paul. |i face bine.
Dar ar trebui s` ave]i piscina \n stare bun`
mereu, spuse Cara. Sunt sigur` c` doctorii ]i-au
spus \[i \nghi]i limba cnd \[i d`du seama c`
pronun]ase cuvntul interzis, dar continu`: s`
\no]i mereu, mai ales vara.
Fred m` duce \n golf din cnd \n cnd. Dar
ai dreptate. Piscina e mai comod` [i-i voi spune
lui Paul s-o restaureze. {tii, Paul va mo[teni
averea.
Da, Brent mi-a spus ceva, recunoscu ea.
Lui Paul i-a pl`cut dintotdeauna acest loc [i
m-am gndit c` se va \nsura [i se va stabili aici. Dar
acum nu mai [tiu. Paul nu pare interesat de
\nsur`toare [i so]ul Susanei a murit [i i-a f`cut
doar o mic` asigurare pe via]`. M-am gndit s`
vnd locul ca s` am ceva bani de \mp`r]it.
De ce-mi spui mie toate astea? \ntreb` Cara.
Dac` p`strezi mo[ia, o vinzi sau i-o dai lui Paul,
n-am nici un drept s` spun ceva.
80
Ba da! Joshua Butler o privi cu afec]iune. De
cnd te-am cunoscut [i am aflat c` Brent are
destul` minte s` vrea s` se \nsoare cu o fat` cu
picioarele pe p`mnt, m-am \ntrebat dac` nu ar fi
bine s`-mi schimb testamentul. M-am gndit mult
la asta. Cum ]i-ar pl`cea, draga mea o lu` de
mna stng` [i i-o r`suci astfel \nct diamantele
str`lucir` la lumina lumn`rii, s`-i dau mo[ia
cadou lui Brent? Atunci vei face ce vei dori \n
gr`dina de trandafiri, c`ci vei fi so]ia lui. Poate
chiar mi-ai permite s` te vizitez din cnd \n cnd.
Ar fi frumos ca proprietatea s` arate iar bine [i sunt
destul de egoist ca s` vreau s` am o femeie
frumoas` lng` mine la mas`. Ce spui?
Cara r`mase \nm`rmurit`. Ce putea spune?
Cum s`-i spun` unchiului lui Brent c` totul era un
teatru? Nu-i trecuse prin cap c` rolul ei \l
impresiona pe unchiul Josh. Ct de mult gre[ea!
81
Capitolul 8
E o zi bun` pentru mers cu barca! exclam`
Paul Rogers privind spre gr`dina de trandafiri,
unde Cara rupea frunzele uscate.
A fost, r`spunse ea, dar acum e aproape
cinci
Mai e vreme bun` de navigat, spuse Paul. O
or`, o or` [i jum`tate [i ]i se va face poft` de
mncare.
Cara rse.
Am nevoie de ceva care s`-mi taie pofta de
mncare. M-am \ngr`[at cu jum`tate de kilogram
de cnd sunt aici.
Ar`]i bine, zmbi Paul. Vii cu mine? Am
nevoie de ajutor. E greu s` navighezi singur.
82
|ntr-o var` cnd eram de vreo [aisprezece
ani, am mers \n vacan]` pe malul unui lac [i
gazdele mele aveau o barc` cu pnze. De fapt, fiul
lor avea; el avea dou`zeci de ani. Am fost echipajul
lui, dar n-a ie[it bine.
Se opri, amintindu-[i cum se ferea de catargul
care se r`sucea dup` vnt deasupra capului ei.
Am \nv`]at s` navighez cu greu, rse ea.
Deci ai experien]`, spuse Paul grav. Exact ce
am nevoie. Vii?
De ce nu? spuse Cara. A[a cum ai spus,
vremea e bun`. O or` \n golf! M` tenteaz`.
Ia-]i un pulover sau o jachet`, strig` Paul
dup` ce ea porni spre cas`. Nu [tii cnd se stric`
vremea
Cara f`cu semn cu mna c` a auzit [i se repezi
la etaj s` se schimbe. Avea o petreche de bermude,
lu` [i un pulover. |[i leg` p`rul la spate [i se privi
\n oglind`. Era tn`r`, se vedea; mai degrab` ar`ta
de [aisprezece ani dect de dou`zeci [i doi, c]i
avea acum. Rse. Se g`tea, ca [i cum asta conta
pentru Paul.
Se sim]ea vinovat` fa]` de Brent \n timp ce
cobora sc`rile. Nu vroia s` spun` nim`nui unde se
ducea.
83
Nu c` ar fi fost un secret. Le voi spune
unchiului Josh [i lui Susan la cin`, cnd m` \ntorc.
Brent? Ei bine, Brent nu era aici. El [i Diane
probabil c` se distrau \n ora[, a[a c` avea dreptul
s` se distreze [i ea pu]in.
Brent era plecat de alat`ieri. Era politicos s` o
conduc` pe Diane la New York, dar trebuia s`
\ntrzie att? |l a[tepta ceas de ceas. De fapt nu
erau logodi]i [i nici nu aveau s` fie vreodat`. Nu
era rezonabil s` se simt` neglijat` sau s`-l acuze.
Paul o a[tepta lng` ma[in` cnd ie[i, purtnd
un pulover vechi gri [i pantaloni decolora]i.
Am telefonat la docuri; barca Sound Sprite
ne va a[tepta, spuse el, deschizndu-i portiera. Nu
e departe.
|n mai pu]in de jum`tate de or` \nfruntau
vntul \n barca ce dansa pe valurile sclipitoare.
Cara, la tribord, \l privea pe Paul, care era atent [i
captivant, cum nu \l mai v`zuse.
|]i place s` navighezi, nu-i a[a? \ntreb` ea
privind ]`rmul \nverzit.
La nebunie, spuse Paul.
Lui Brent \i place? \ntreb` Cara.
Paul o privi misterios.
84
Nu-i place s` navigheze, s` joace golf, tenis
sau s` practice vreun sport, r`spunse el. Spune c`
se distreaz` la locul de munc`. }i-a povestit cnd
s-a r`t`cit vreo s`pt`mn` \ntr-o mla[tin`
tropical`? A[a se distreaz` el.
Eu a[ fi \ngrozit`, spuse Cara. Crocodili,
[erpi, nisipuri mi[c`toare puah!
Sunt de acord cu tine, spuse Paul. Fere[te-te,
Cara. Catargul vine spre tine! Paul se ridicase [i
tr`gea de odgoane. Catargul trecu pe deasupra
capului ei.
Nu prea-]i sunt de ajutor, nu-i a[a? \ntreb` ea
trist`.
Oricum, \[i amintea cum se navigheaz`. |l ajuta
ct putea.
Ie[im pe mare? \ntreb` ea \n glum`, \ntr-un
moment de relaxare. Dar Paul nu zmbea.
Nu, spuse el. Nu mai avem vnt. Nu vezi
pnza?
V`zu pnza c`zut`.
Dar acum o clip` b`tea vntul
Nu mai bate.
Ct timp? \ntreb` Cara \ngrijorat`, privind
spre apus. Soarele nu apusese \nc`.
85
De unde s` [tiu? Paul era sup`rat. Nu sunt
meteorolog. Se a[ez` lng` ea [i o mngie pe
mn`. Nu-]i face griji. Vntul va reveni.
Dac` nu revine curnd, vom \ntrzia la cin`.
Cara era \ngrijorat`. Mai bine ar fi spus cuiva unde
plecaser`.
Suntem noroco[i dac` ajungem la timp la
cin`, \i spuse Paul.
Nu crezi c`-[i vor face griji?
Cine? Sue Evans? Nu cred. Va crede c` am plecat
\n ora[. Unchiul Josh va fi furios, bine\n]eles.
N-am vrut s`-l sup`r.
Pe mine, nu pe tine, spuse Paul. Va [ti c` e
vina mea. Probabil m` va dezmo[teni.
Cara sim]i c` ro[ea. Evident, Paul nu b`nuia c`
logodna ei cu Brent risca s`-l dezmo[teneasc`.
Cara \ntreb`:
Ce putem face? S` cerem ajutor? Paza de
coast`.
Paul o trase jos, o \mbr`]i[` [i o s`rut` pn` i se
t`ie r`suflarea.
Paul!
|n cele din urm` se eliber` [i vru s` se ridice,
dar el o prinse de mn`.
86
Micu]a mea inocent`, datoria Pazei de coast`
nu e s` aduc` acas` marinari care nu mai au vnt.
Au lucruri mai importante de f`cut. Acum, haide s`
vorbim frumos.
Ea t`cu pre] de cteva minute.
Ce ai? \ntreb` Paul. Vrei s`-mi cer scuze c`
te-am s`rutat? Nu ]i-a pl`cut pu]in? Era att de
nesigur pe el \nct Cara rse. E[ti numai bun` de
s`rutat, continu` Paul, mai ales cnd vrei s` chemi
paza de coast`. Serios, o meritai. Parc` ai fi o feti]`
de doisprezece ani
Cara duse mna la p`r. Benti]a ro[ie c`zuse [i
p`rul i se crlion]a ud.
Cum ar`t! exclam` ea uitnd c` vroia s`
men]in` t`cerea.
A[a! Deci nu ]i-a mncat pisica limba,
spuse Paul. Acum s` vorbim iar, despre ce s`
discut`m?
Despre tine, spuse Cara imprudent. E
subiectul t`u preferat, nu-i a[a?
Ct` dreptate ai, Carissima. N-ar fi mai bine s`
extindem pu]in subiectul [i s` vorbim despre mine
[i despre tine?
87
A[ vrea s` vin` vntul, spuse Cara.
Va veni, nu-]i face probleme. Dar dac` tot
suntem aici, s` profit`m, nu? Spune-mi de
exemplu, dac` e[ti irevocabil hot`rt` s` te m`ri]i
cu Brent sau dac` mai am [i eu o [ans`?
|n circumstan]ele date, nu e o \ntrebare
cinstit`, spuse Cara. Hai s` schimb`m subiectul.
Spune-mi despre unchiul Joshua sau despre
doamna Evans.
S-o crezi tu! strig` Paul. Suntem \ntr-o situa]ie
romantic`, de ce s` vorbim despre al]ii?
Simt o briz`, spuse Cara.
Ai dreptate! Vntul a venit. Navig`m,
navig`m pe marea \nvolburat`, cnt` el.
Poate la urma urmei vom ajunge la timp la
cin`!
Paul \[i lu` ochii de la pnze [i o privi uimit.
Dac` [tiam c` \]i era att de foame, luam vreo
doi hamburgheri. Ei bine, mergem.
***
88
Luminile de pe mal [i de pe alte vase
transformau golful \ntr-o regiune misterioas`,
auriu cu violet. Luna nu ap`ruse [i stelele tocmai
ap`rur` cnd ajunser` la ]`rm. Se \ntoarser` \n
t`cere.
Cum r`spl`tea bun`tatea unchiului Josh fa]` de
ea! Ct despre Brent [i faptul c`-i interzisese s`
discute cu Paul
Nu-i datorez nimic lui Brent Butler, \[i spuse
Cara. M-a angajat pentru o slujb` [i m-am str`duit
s-o \ndeplinesc. Dar a fost o gre[eal` s` joc \n acest
bal mascat de la \nceput. E o minciun` [i nu poate
ie[i nimic din asta.
Acum c` se gndea la acest lucru, Cara se
\ntreba de ce fusese de acord. Dorise s` ias` din
rutin`, din via]a ordonat` de la spital, \ngrijirea
bolnavilor, pacien]i pu[i pe har]`, zile cnd nimic
din ce f`cea nu p`rea s` valoreze ceva.
Mai bine n-a[ fi plecat! se gndea ea acum,
privind cerul care se \ntuneca. |mi pl`cea via]a
mea. Oare de ce am c`utat o schimbare?
Mintea i se \ntoarse la micul ei apartament din
Greenwich Village. P`rea intim acum, mic, curat,
compact, foarte diferit de camera enorm` de la
89
Soundings, unde nimic din camer` nu era al ei, \n
afar` de haine, care erau obi[nuite, f`r` nimic
deosebit \n compara]ie cu cele ale Dianei Forbes.
{i-l aminti din nou pe Brent la volanul ma[inii
Dianei [i pe aceasta privind sfid`tor \n timp ce
ma[ina pleca.
Iar ]i-a mncat pisica limba, coment` Paul.
Scuz`-m`, Paul. M` gndeam la Diane Forbes.
E foarte frumoas`, nu-i a[a? Paul ridic` din umeri.
Merge, dar s` [tii c` Diane e o femeie
frustrat`. E hot`rt` s` pun` mna pe Brent [i el
nu poate sc`pa. Nu [tiu ce vede la el. A[a e ea.
Vrei s`-mi spui ceva, Paul?
Vreau s`-]i spun c`-]i va fi greu. M`car te-am
avertizat. Po]i suferi.
Eu un risc pe care mi-l voi asuma, spuse Cara,
\ntrebndu-se care ar fi reac]ia lui Paul dac` i-ar
spune c` din partea ei, Diane nu avea de ce s`-[i
fac` griji. Se gndi c` poate Brent a planificat
aceast` logodn` ciudat` ca s-o fac` geloas` pe
Diane!
Nu \n]eleg de ce spui c` Diane e frustrat`,
continu` Cara, privind acum luminile de pe mal ce
se apropiau. B`nuiesc c` are destui bani ca s`-[i
90
satisfac` orice capriciu, chiar s`-l urm`reasc` pe
Brent \n jurul lumii. E persoana cea mai lipsit` de
inhibi]ii pe care am cunoscut-o.
Cu toate astea r`mn la p`rerea mea, spuse
Paul zmbind. Spune c` sunt psihiatru. Ai v`zut
cum a condus la \ntoarcerea de la curse. Nu e
normal. |[i revars` frustrarea pe ma[in`.
Dar conduce bine, spuse Cara.
Sigur [i are noroc. Dar mai bine ar \nv`]a
s` se controleze sau va face accident. Ei bine, am
ajuns la doc.
Da, am ajuns, repet` Cara, deprimat` la
gndul c` \ntrziaser` [i unchiul Josh va fi sup`rat.
Va trebui s` suporte consecin]ele [i n-o va ajuta cu
nimic s`-[i dea seama c` fusese imprudent` s`
accepte invita]ia lui Paul de a merge cu barca f`r`
s-o anun]e pe gazda ei.
91
Capitolul 9
Capul sus!
Paul Rogers o ajut` pe Cara s` ias` din ma[in`.
Casa din Soundings era luminat` puternic, \n
contrast cu cerul de catifea. Dar era prea mult`
lini[te. Cara tremura.
Sincer, sunt speriat`, admise ea rznd
for]at. Nu numai c` nu ne-am \ntors la cin`, dar
sosim mult dup` c`derea \ntunericului. Cred c`
domnul Joshua Butler m` va concedia.
Concedia? Cum adic`?
E doar o figur` de stil, spuse ea repede. Fu
salvat` de alte explica]ii de deschiderea u[ii.
Brent Butler \i privea cu dispre]. Hainele Carei
erau mototolite. Nici Paul Rogers nu ar`ta mai
bine; era p`tat de noroi [i ciufulit.
92
B`nuiesc c` ave]i o explica]ie pentru
escapada voastr`, spuse Brent rece.
Am fost cu barca, r`spunse Paul [i s-a oprit
vntul. N-am [tiut c` te \ntorci \n seara asta.
Te-ai distrat bine la New York? \ntreb` Cara.
Nu schimba subiectul.
Dac` \ndr`gosti]ii m` scuz`, spuse Paul
sarcastic, voi merge \n buc`t`rie s` v`d dac`
doamna Kelty \mi poate \njgheba un sandvi[. Sunt
sigur c` \]i va face [i ]ie unul, Cara, dac` ]i-e foame.
Disp`ru spre buc`t`rie.
Dispari, spuse Brent. Privi spre cel`lalt cap`t
al holului unde st`tea Fred Bates [i ad`ug`:
Spune-i unchiului Josh c` logodnica mea s-a \ntors
teaf`r`.
M-am \ntors, dar nu m` simt prea bine, \l
contrazise Cara, privindu-l sfid`tor. M` doare
capul [i dac` n-ai nimic important s`-mi spui, voi
urca [i voi face un du[.
Dac` nu-]i place ce spun, e pentru c` te por]i
ca un copil iresponsabil. }i-am spus s` te fere[ti de
Paul
{tiu ce mi-ai spus. Apoi ai plecat la New York
cu Diane Forbes.
93
Credeam c` pot avea \ncredere \n tine.
Haide, m-am s`turat. Mine \mi fac bagajul [i
plec, n-o s`-]i mai fac probleme. Cara se \ntoarse
spre sc`ri, surprins` [i sup`rat` c` ochii \i
l`crimau.
Apoi se \ntoarse brusc.
Mai bine ai lua `sta. |i \ntinse inelul cu safir.
Brent d`du din cap c` nu.
Bine, spuse Cara, dac` a[a vrei. |l voi l`sa \n
camer` pe birou. Voi \mprumuta ma[ina
decapotabil`, dac` \mi permi]i, o po]i lua de la
garajul de lng` apartamentul meu.
Deci, m` p`r`se[ti. Pentru tine a fost doar o
alt` slujb`, la care po]i renun]a cnd vrei.
Tu ai spus c` e o slujb`, spuse Cara obosit`,
dar n-am de gnd s` stau aici s` m` cert cu tine
toat` noaptea.
Nu-]i pas` ce se va \ntmpla cu unchiul Josh?
Ba da, spuse Cara mnioas`. L-am \ndr`git pe
unchiul t`u [i \mi pare bine s` spun c` nu e bolnav
grav. De fapt, el e unul din motivele pentru care
vreau s` renun] la aceast` comedie. Unchiul t`u
vrea s`-[i schimbe testamentul [i s`-]i lase ]ie
Soundings.
94
Nu-mi trebuie.
Cara ridic` din umeri.
Vorbe[te cu el. Eu m` \ntorc la New York.
Dac` \]i pas` \ntr-adev`r de s`n`tatea unchiului
t`u, cheam` un medic. Eu nu pot pune un
diagnostic.
Apoi Cara se furi[` \n camera ei. Era destul de
furioas` ca s`-[i ]in` lacrimile. Apoi, dup` ce
aprinse lumina [i privi camera mare [i luxoas`,
nu-[i mai putu st`pni lacrimile.
A[a-mi trebuie dac` \ncerc s` fiu altcineva, se
cert` ea. Am o meserie bun`; sunt o bun`
infirmier`. N-ar fi trebuit s` accept s` m` comport
ca [i cum a[ avea ceva \n comun cu creatura aceea
cu capul sec de Diane Forbes. Dac` o astfel de
femeie \l vrea pe Brent, n-are dect. Nu-l voi mai
vedea niciodat`.
***
Cara \[i f`cuse bagajele [i era \mbr`cat` la [apte
[i jum`tate diminea]a. Nu era ora la care s-ar fi
95
trezit logodnica lui Brent. Dar se s`turase s` se mai
prefac`. Va cobor\ [i-i va cere doamnei Kelty o
cea[c` de cafea, apoi va \ncerca s`-l g`seasc` pe
unchiul Josh [i s`-i mul]umeasc` pentru ospitalitate.
Se auzi o b`taie u[oar` \n u[` [i Cara strig`:
Intr`! spernd o clip` c` poate Brent n-o va
l`sa s` plece. Dar era Susan, cu p`rul piept`nat \n
grab` [i cu un halat verde de m`tase peste pijama.
B`nuiam c` te vei trezi devreme [i vei pleca,
spuse ea, a[ezndu-se pe pat [i aprinzndu-[i o
]igar`.
}i-a spus Brent c` plec?
Drag`, n-a fost nevoie. Eram \n living asear` [i
de[i nu distingeam cuvintele, mi-am dat seama c`
v` certa]i. Apoi, dup` ce am vorbit cu Brent, mi-a
spus c` ai rupt logodna.
Deci, nu mai am ce spune dect la revedere,
spuse Cara, \ncercnd s` zmbeasc`. Brent nu vrea
s`-[i ia \napoi inelul [i nu vreau s`-l las pe
noptier`. I-l dai tu, te rog?
|mi pare r`u, dar nu pot. Nu vreau s` m`
implic. Dac` vrei s` dai inelul cuiva, \]i sugerez s`
i-l dai fratelui meu, Josh. B`nuiesc c` vrei s`-]i iei
r`mas-bun de la el?
96
Bine\n]eles! spuse Cara, jignit`. A fost foarte
amabil [i mi-a pl`cut s` stau aici. Te rog, spune-i la
revedere Lindei din partea mea. {tii, vrea s`
prepare o pulbere magic` pentru a-l \ns`n`to[i
complet pe fratele t`u.
|i voi spune la revedere din partea ta,
promise Susan. Dar cred c` ar fi mai bine s`-l vezi
pe Brent. Poate c` s-a certat cu tine asear`, dar a
fost provocat, la urma urmei. Cnd s-a \ntors de la
New York, tu [i Paul lipsea]i [i nimeni nu [tia unde
era]i. |n cele din urm` Josh a sunat la debarcader
[i a[a am aflat unde plecaser`]i.
Brent are un fel ciudat de a ar`ta c` era \ngrijorat,
coment` Cara. Oricum, Susan, cred c` ceea ce s-a
\ntmplat \ntre mine [i Brent nu e treaba ta.
M` a[teptam s`-mi spui asta, spuse Susan
imperturbabil, dar gre[e[ti. |n]elege, eu am vorbit
cu Diane Forbes. Eu i-am spus c` Brent era
logodit. Eu am invitat-o aici. Crede-m`, n-am vrut
s` ias` r`u. De ani de zile \mi displace Diane [i m-am
bucurat cnd nepotul meu favorit s-a logodit cu
altcineva. Deci sunt responsabil` pentru cearta ta
cu Brent. Dac` Diane n-ar fi venit aici, nu ai fi
plecat cu Paul, cu barca [i nu v-a]i mai fi certat.
97
Nu conteaz`.
Susan Evans nu [tia [i bine\n]eles Cara nu-i
putea spune c`, de fapt, nu fusese nici o logodn`;
c` era o infirmier`, iar balul mascat se sfr[ise.
U[a scr]i [i o v`zur` amndou` pe Linda \n
pijama galben` mototolit`, cu ochii mari [i
str`lucitori, cu p`rul nepiept`nat. Carei \i p`rea
r`u c` nu avusese [ansa s`-[i ia la revedere de la
ea. Feti]a era [ocat`.
Plecai f`r` s`-mi spui, spuse ea acuzator. De
ce trebuie s` pleci?
Hei, Linda, unde-]i sunt manierele? \ntreb`
Susan. }i-am spus s` nu mai \ntrebi adul]ii unde se
duc [i ce fac. Nu e politicos.
Dar Carei i se f`cu mil` de Linda. Travers`
camera [i-i lu` coatele \n mini.
N-a[ fi plecat f`r` s`-mi iau r`mas-bun, Linda.
}in la tine [i m` intereseaz` re]eta ta secret`. Nu
voi fi aici cnd va fi gata, dar cred c` dac` \i spui
unchiului Josh despre ea, va \n]elege.
Pleci din cauza doamnei aceleia care a fost
aici acum cteva zile?
Cara o privi alarmat` pe Susan. Feti]a trebuie s` fi
auzit comentariile mamei sale despre Diane Forbes.
98
E[ti prea tn`r` ca s` \n]elegi, spuse mama ei.
Du-te [i \mbrac`-te [i poate Cara te va l`sa s-o
conduci la ma[in`.
Aceste cuvinte nu prea aveau efect asupra
r`zvr`titei Linda. Dar bine\n]eles c` mama ei avea
propriile metode [i Cara nu putea interveni. Spuse
doar:
Diane nu are leg`tur` cu asta, Linda.
Crede-m`, te rog.
Ba da, spuse Linda. A cntat cntece urte.
Le-ai ascultat! o acuz` mama ei. N-ai fost
cuminte, Linda.
Dar a cntat \n francez`! exclam` Cara.
Linda \n]elege franceza, spuse Susan.
Ea e o femeie rea, declar` Linda convins`.
Te-a f`cut s` pleci. E rea, rea, rea. Dac` o fac s` nu
mai vin` pe aici, te \ntorci, Cara?
Destul, spuse Susan autoritar. O lu` pe Linda
de mn`. Cara o s`rut` pe obraji [i zmbi.
La revedere, Cara, spuse Susan tr`gnd-o pe
feti]` dup` ea. Sunt sigur` c` fratele meu va dori s`
te \ntorci, m`car pe 4 iulie. Hai, Linda.
Linda se l`s` tras` cu greu pe coridor. Dar \i
arunc` o privire conspirativ` Carei. Aceast` privire
99
nu prevestea nimic bun pentru Diane Forbes [i
Cara se \nfior`. Apoi ridic` din umeri. Era \n
\ntrziere [i trebuia s`-l vad` pe Joshua Butler
\nainte de a pleca.
Joshua se \mbr`case deja [i era \n scaunul cu
rotile cnd Cara intr` \n apartamentul lui. Nu era
surprins s-o vad`, \i spuse s` se a[eze pe un scaun
[i-l chem` pe Bates ca s` aduc` ni[te cafea.
Am trei lucruri de f`cut, spuse Cara privindu-l
cu c`ldur`. Trebuie s`-mi cer scuze c` am lipsit la
cin` asear`; s`-]i mul]umesc pentru ospitalitate [i
s`-mi iau r`mas-bun, c`ci plec la New York.
Joshua Butler lu` cu grij` ibricul cu cafea pe
care \l adusese Bates [i-i turn` o cea[c`. Apoi i-o
\ntinse pu]in amuzat.
Nu trebuia s`-mi spui mie. Poate c` sunt legat
de scaunul cu rotile, dar [tiu ce se \ntmpl` [i [tiu
c` o fat` ca tine n-ar accepta felul \n care nepotul
meu s-a purtat cu tine. Dar mi-e greu s` te las s`
pleci. Abia a[teptam ca gr`dina de trandafiri s` fie
iar`[i frumoas`, ca odinioar`. De fapt, nu te las s`
pleci dac` nu-mi promi]i c` ne vei vizita de
s`rb`toarea de 4 iulie.
100
Vom vedea, murmur` Cara, sorbind din cafea.
Nu te a[tep]i ca dragostea adev`rat` s` fie f`r`
probleme, spuse Joshua Butler. Aminte[te-]i dup`
ce \i dai lui Brent o lec]ie, c` te voi a[tepta cu
bra]ele deschise.
E[ti un scump, spuse Cara cu ochii umezi.
Dar trebuie s`-]i spun ceva \nainte s` plec. Linda e
convins` c` poate prepara o pulbere [i s` invoce
spiritele magiei albe ca s` te vindece. Am f`cut-o s`
promit` c` \mi va ar`ta pulberea \nainte s` ]i-o
administreze. Cum eu nu voi fi aici, fii atent.
Unchiul Joshua \[i d`du capul pe spate [i rse
din inim`.
{tiam eu c` nebunatica aia preg`te[te ceva.
{tii cumva ce va con]ine pulberea asta?
Nu [tiu ingredientele, admise Cara. Cred c`
gndaci usca]i, pene de g`in` arse [i probabil
cteva buruieni pe care le va g`si pe aici. Nu [tiu
cum vrea s` ]i-o administreze, dar cred c` ar
trebui s` ai grij` cnd bei un pahar cu lapte sau alt
lichid.
Dac` Linda trebuie s` ard` penele de g`in`,
voi fi avertizat c` preg`te[te o pulbere. Nu exist`
miros mai urt dect cel de pene arse.
101
Sunt sigur` c` Linda va uita de magie dup`
c]iva ani, spuse Cara. Iar magia ei alb` e
amuzant`. Dar mi-e team` s` nu foloseasc` magia
neagr`.
Sora mea Susan crede c` orice copil trece
printr-o faz` \n care crede \n magie, alb` sau
neagr`, remarc` unchiul Joshua. {i cred c` are
dreptate. Oricum, pentru un copil de nou` ani,
lumea e altfel. Nu-i pot face fa]`. Nu m`
\ngrijoreaz` Linda. Susan e practic`, iar tat`l
Lindei era cu picioarele pe p`mnt, de[i nu prea
le-a l`sat bani. Feti]a are p`rin]i buni.
Cara nu v`zu cum ar mai fi putut insista.
102
Capitolul 10
Apartamentul Carei, care de pe Long Island i se
p`ruse confortabil [i atractiv, era fierbinte [i
mirosea greu. Degeaba deschise ferestrele. |n
plus, se pusese praful; trebuia s`-l cure]e.
N-avea sens s`-[i plng` singur` de mil` [i
deschise [i fereastra din dormitor, care era
\n]epenit`. G`si un halat ponosit, \[i leg` un batic
pe cap [i \ncepu s`-l cure]e.
Spera vag ca activitatea ei de f`cut ordine s` o
fereasc` de gndurile la ultima discu]ie scurt` cu
Brent. O a[teptase pe teras` [i nu spusese multe.
Spusese c`-i p`rea r`u c` pleca [i c` ar fi putut s`
se mai gndeasc`. Cara fusese de acord cu el, a[a
c` era cel mai simplu.
103
Brent insistase s` accepte un cec de cinci sute
de dolari, iar ea s` accepte inelul cu safir [i s`-l
pun` bine.
E un garaj cam la cinci blocuri de
apartamentul meu, dar nu-mi amintesc numele lui
[i cred c` nu au loc pentru ma[ina decapotabil`,
nici m`car pentru cteva zile.
Nu-]i face probleme, spuse Brent. Trebuia s`
fie ma[ina ta \n ochii celorlal]i; nu pot s-o aduc aici
[i s` anun] c` am cump`rat-o de la tine. Oricum,
dac` o p`strezi, voi avea senza]ia c` te po]i
\ntoarce aici.
Dar Cara \[i f`cea probleme s` ]in` o ma[in`
scump` \n micul garaj \nghesuit unde era acum.
Se hot`r\ s`-i scrie lui Brent s`-i spun` unde era
ma[ina. Putea s` vin` s` ia cheile, sau i le putea
trimite prin po[t`.
Gndindu-se c` ar putea trece pe la ea, se apuc`
de lucru [i mai cu spor. Totu[i, abia dup` cteva
ore apartamentul fu curat. Era prea obosit` ca s`
mai prepare mncare, a[a c` se hot`r\ s` ia cina la
restaurantul La Gondola, un mic restaurant
italian din apropiere.
104
Cnd ajunse la u[a restaurantului, v`zu un
anun] care spunea c` proprietarul era plecat \n
vacan]`. Restaurantul se va redeschide pe \nti
august.
Cara se gndi pu]in s` mearg` la un restaurant
elegant, cu aer condi]ionat, de la periferie, dar
efortul p`rea prea mare. |[i cump`r` un
hamburgher [i se duse la cinema, unde m`car era
r`coare. Soundings [i via]a luxoas` pe care o tr`ise
\n ultimele s`pt`mni p`reau foarte \ndep`rtate.
***
Urm`toarele trei zile fur` cele mai lungi pe care
le cunoscuse. Cnd era acas`, telefonul nu suna.
Cnd ie[ea, era sigur` c` suna \ncontinuu. {tia c`
trebuia s` sune la spital s` \ntrebe dac` \[i poate
rec`p`ta vechea slujb`. O dat` chiar sun`, dar
puse receptorul \n furc` \nainte ca cineva s`-i
poat` r`spunde.
Zilele erau proaste, iar nop]ile [i mai r`u.
|ncerca s`-[i spun` c` era prostu]`; Brent probabil
105
considera incidentul \ncheiat, iar unchiul Josh
uitase de invita]ia pentru patru iulie.
|n diminea]a celei de-a patra zi Cara se trezi [i
se \mbr`c` atent`. Noaptea trecut` \[i f`cuse
planurile. Nu va suna la spital; va merge acolo [i va
vorbi cu sora [ef`. Sigur c` o vor reangaja. Aveau
nevoie de oameni vara, cnd multe infirmiere \[i
luau vacan]`.
Era gata s` ias` cnd sun` telefonul. Fu mirat`
s` aud` vocea lui Brent.
}i-e dor de mine? \ntreb` el.
Cara reu[i s` rd`.
Nu mai pot dup` tine! Ce mai fac unchiul
Josh, Susan [i Linda?
Tuturor le e dor de tine. Vocea lui Brent
p`rea sincer`. Dar aducndu-[i aminte ultimele
trei zile singuratice, Cara se for]` s` spun`:
Spune-le c` am \ntrebat de ei. Cnd vii \n ora[
s` iei ma[ina?
De asta am sunat. M-au \mputernicit s` vin s`
te aduc \napoi. Se pare c` i-ai promis unchiului
Josh c` vei fi aici pe patru iulie [i ai un plan \n
leg`tur` cu Linda. Paul bomb`ne fiindc` a cur`]at
[i reparat piscina [i n-are cine s`-l laude.
106
Parc` a[ fi femeia indispensabil`, rse Cara.
Poate c` nu era adev`rat, dar era pl`cut s`-l aud`
pe Brent c`-i duceau dorul.
Destul cu p`l`vr`geala, spuse Brent. Pot s`
iau trenul chiar acum. |]i iei cteva bagaje [i e[ti
gata s` vii cu mine?
Tocmai aveam o \ntlnire. Dar [i ea vroia s` se
\ntoarc`.
Anuleaz-o, spuse Brent. Sunt sigur c` unchiul
Josh are prioritate.
Te voi a[tepta, promise Cara.
Ultimele trei zile nu se risipiser` degeaba, \[i
spuse Cara sco]ndu-[i halatul pe care vroia s`-l
poarte la spital [i \mbr`cnd rochia crem de
bumbac pe care o cump`rase cu o zi \n urm`. |i
scotea \n eviden]` p`rul blond [i-i f`cea ochii s`
str`luceasc`. Nu vroia s` admit` c` gndul de a
merge din nou la Soundings \i f`cuse ochii s`
str`luceasc`.
Se hot`rse c` dac` va fi invitat` din nou la
Soundings va insista s`-i spun` unchiului Josh c`
era infirmier`. Dac` unchiul Josh nu vroia s` ofere
ospitalitate cuiva cu profesia ei, va pleca pur [i
simplu. Dar nu se va mai preface c` era logodnica
lui Brent.
107
Fu dificil s`-i dea lui Brent un ultimatum cnd
acesta intr` vesel \n apartament.
Nu \ncerc` s-o s`rute, dar o \mbr`]i[`.
E[ti chiar mai frumoas` dect \mi amintesc,
spuse el r`gu[it.
{i tu ar`]i mai chipe[, r`spunse Cara, f`cnd
un efort s`-[i controleze vocea. Acum c` ne-am
complimentat reciproc, stai pu]in jos s` vorbim.
Brent l`s` minile s`-i cad`.
|mi amintesc. Scene de dragoste doar \n
public.
Nici m`car, \i spuse Cara. Am rupt logodna,
Brent, [i a[a r`mne. Voi veni la Soundings [i voi
sta de patru iulie, dar numai ca oaspete a
unchiului Josh, nu ca logodnica ta.
De ce ]i-e greu s` pretinzi c` e[ti logodnica
mea?
Nu mi-e greu, dar nu-mi place s` m` prefac,
mai ales fa]` de o persoan` pe care o respect,
unchiul t`u.
Nu putem continua ca \nainte? \ntreb` Brent.
|mi pare r`u, dar r`spunsul e nu. De
asemenea, vreau s`-i spun unchiului t`u c` sunt
infirmier`.
108
{tii c` nu-i plac doctorii [i infirmierele.
Atunci, e cu att mai important s` nu-l mint.
Dar cum \i vei explica de ce te-am invitat la
Soundings de la \nceput?
M-ai invitat ca logodnica ta. {tiind ce p`rere
avea despre infirmiere, nu i-am spus c` [i eu sunt
una. Dar acum c` nu mai suntem logodi]i, nu e
nici un motiv s`-i ascundem adev`rul. Dac`
unchiul t`u nu mai vrea s` r`mn dup` ce \i spui
despre mine, bine\n]eles c` m` voi \ntoarce la
New York imediat.
Faci ca totul s` fie mai greu, se plnse Brent.
Dar cred c` ai dreptul s` faci regulile, a[a cum
le-am f`cut eu acum o lun`. Nu cred c` unchiul
Josh te va da afar`. Infirmier` sau nu, e[ti favorita
lui [i sunt sigur c` va fi \ncntat s` te revad`. Acum,
hai s` plec`m. Unde ]i-e valiza?
|n dormitor. O aduc imediat, spuse Cara,
sim]ind c` i se luase o piatr` de pe inim`. M` voi
bucura s`-i rev`d pe to]i, admise ea, mai ales pe
Linda
De aceea trebuie s` ne gr`bim. Linda a avut
un mic accident.
Cara \nm`rmuri. Brent continu`:
109
Nu-]i face griji. Mica mea veri[oar` a mers cu
bicicleta \n jurul piscinei. {tii c` Paul a reparat-o,
dar au r`mas cteva movile. Linda s-a lovit cu
bicicleta de una din ele, a zburat peste ghidon [i a
c`zut \n cap pe ciment.
A c`zut \n piscin`?
Nu, pe margine. A le[inat. Paul a g`sit-o [i a
adus-o \n cas`. Doamna Kelty a pus-o \n pat, dar
s-a trezit [i a vrut s` se ridice.
B`nuiesc c` Susan a dus-o la spital, spuse
Cara.
Susan nu e acas` ast`zi. O prieten` de-a ei se
m`rit` \ntr-o gr`din` undeva \n Maine. Feti]a se
simte bine, crede-m`. Avea pu]in` grea]` \nainte s`
plec, dar doamna Kelty are grij` de ea
Nu mai spune! exclam` Cara, furioas`.
Probabil c` Linda are o contuzie [i febr`. |nchide
fereastra s`-mi pun \n bagaj uniforma. Trebuie s`
ajungem repede la Soundings.
***
110
De[ti Brent conducea la limita vitezei legale,
drumul \i p`ru lung Carei. |[i repeta c` doamna
Kelty are grij` de copil. Cnd ma[ina ajunse \n fa]a
casei, Cara ][ni din ma[in`.
Alerg` spre camera Lindei [i se \ntlni cu
doamna Kelty care tocmai ie[ea de acolo. Femeia
p`rea \ngrijorat`.
E a treia oar` cnd vomit` de cnd am pus-o
\n pat, spuse ea f`r` preambul. Nu-mi place,
domni[oar` Cara. Cred c` voi vorbi cu domnul
Butler. Trebuie s-o vad` un doctor.
Cara privi \n`untru; Linda era \ntins` pe spate,
palid`. Ochii ei erau \nchi[i.
Nu voi a[tepta ca unchiul Josh s` se
r`zgndeasc` [i s` cheme un doctor, doamn`
Kelty, spuse Cara cu autoritate. O voi \nf`[ura [i o
voi duce cu ma[ina la Glen Rock, unde e un spital
bun; vom ajunge \n cteva minute. |i vom face o
radiografie. |i po]i spune domnului Butler dup`
aceea. |mi asum r`spunderea.
Brent o urmase pe sc`ri [i \n]elegea ce vroia s`
fac`. Lu` feti]a \n bra]e cu p`tur` cu tot [i cnd
aceasta deschise ochii, \i spuse:
111
Cara s-a \ntors. Primul lucru pe care \l face e
s` te duc` la spital.
Bun`, Linda! Spuse Cara cu o voce egal`, ca
s` n-o sperie. Am auzit c` ai c`zut de pe bicilet`.
M-am lovit la cap, explic` Linda, cu ochii
tulburi. Mai bine era Mimbo aici. Mi-ar fi trecut
durerea.
{tiu un loc unde se practic` magia alb`, spuse
Cara. E pu]in diferit` de cea a lui Mimbo, dar
func]ioneaz`. Nu te va mai durea capul.
Nici nu voi mai avea grea]`? \ntreb` Linda cu
voce slab`.
Ei pot face orice, o asigur` Cara, a[ezndu-se
la volan. Brent, cu Linda care era acum
incon[tient` \n bra]e, se a[ez` lng` ea [i Cara
demar`.
St`tur` aproape dou` ore la spital. Carei \i
pl`cu tn`rul doctor Crane, care o amuza pe Linda
\n timp ce \i f`cea radiografii, spunndu-i c` e un
top model [i aveau nevoie de fotografii ale ei din
toate unghiurile ca s` le publice \n ziar. Linda era
ascult`toare.
Dup` ce radiografiile fur` f`cute, Cara merse cu
o infirmier` \n aripa copiilor [i o puser` pe Linda
112
\n pat. Feti]a era somnoroas` [i cu greu \[i putea
]ine ochii deschi[i. Cara o tot asigura c` n-o va l`sa
singur` [i \n cele din urm` Linda adormi, ]inndu-se
strns de mna ei.
Mai trziu, doctorul Crane confirm` c` Linda
suferise o slab` contuzie. Deoarece st`tuse cteva
ore f`r` \ngrijiri medicale, starea i se \nr`ut`]ise [i
avea febr`.
Bine\n]eles, va trebui s-o l`sa]i aici peste
noapte, spuse doctorul Crane zmbind. Ar fi bine
s` stea aici vreo dou` zile. Nu v` face]i probleme,
domni[oar` Merrill. Domnul Butler mi-a spus c`
sunte]i infirmier`, a[a c` [ti]i ce repede se pot
vindeca cei de vrsta Lindei, dac` sunt s`n`to[i [i
puternici.
Da, sunt sigur` c` se va vindeca, acum c` ave]i
grij` de ea, spuse Cara. Dar mi-e team` de ce va
spune Josh Butler cnd va afla c` unica [i favorita
lui nepoat` e la spital.
Doctorul Crane zmbi.
Am auzit ce crede Joshua Butler despre
spitale [i medici. Nu v` invidiez c`-i ve]i duce
aceast` veste.
113
Capitolul 11
Joshua Butler \i a[tepta pe Cara [i pe Brent pe
teras`. Nu era \ncruntat. Carei \i era mil` de el; era
cocrjat. Nu spunea nimic [i Brent fu cel care
rupse t`cerea.
Am dus-o pe Linda la spital. |mi pare r`u, dar
n-am avut timp s`-]i cerem voie.
Are o contuzile, unchiule Josh, spuse Cara
blnd. Va trebui s` stea cteva zile la spital, pn` \i
va sc`dea febra.
Joshua Butler nu spunea nimic, ci continua
s`-i priveasc` rece.
Dac` dumneata crezi c` am f`cut o
gre[eal`
Unchiul s`u \l \ntrerupse:
114
Crezi c` sunt un monstru? Bine\n]eles c`
Linda trebuia s` mearg` la spital. Nu vreau s`
p`]easc` ceva. Nu mi-a spus nimeni c` se sim]ea
att de r`u.
Mul]i copii cad de pe biciclet`, spuse Cara,
\ncercnd s`-l lini[teasc`. Adesea nu p`]esc nimic.
Dar cnd un copil se love[te la cap, exist`
posibilitatea contuziei.
A[a m` salu]i? se r`sti unchiul Josh la Cara.
Nu \ndr`znesc, spuse Cara, privindu-l pe
Brent. I-am spus nepotului dumitale c` trebuie
s`-]i spun` adev`rul despre mine; cnd \l vei auzi,
s-ar putea s` nu mai vrei s` r`mn.
Brent \ncepu s` explice c` ea era infirmier`,
dar din cauza aversiunii unchiului Josh fa]` de
doctori [i infirmiere, se temuser` s`-i spun`
adev`rul. Oricum, Cara refuzase s` accepte
ospitalitatea unchiului Josh a doua oar` dac` el nu
[tia adev`rul.
Are dreptate, spuse Joshua Butler aspru.
Nu-mi plac pref`cu]ii. Dar sper c` vei r`mne cu
noi. Ne-a fost dor de tine, chiar dac` ai aceast`
profesie nefericit`. E[ti aici nu ca infirmier`, ci ca
oaspete.
115
E[ti un dulce! spuse Cara. Se aplec` [i-l s`rut`
pe obraji. Dup` ce o \mbr`]i[`, Joshua Butler
zmbea larg.
Acum, c` toate sunt la locul lor, chicoti el, pot
s` m` duc \n camer` s` aduc inelul de logodn`.
Sau po]i s`-l aduci tu, Brent Brent m-a rugat s`
i-l p`strez, \i spuse Carei.
P`i, unchiule Josh, spuse Brent ezitnd. Cara
nu mai vrea s` fie logodnica mea. P`streaz` tu inelul.
Care e problema cu nepotul meu? \ntreb`
Joshua Butler. Orice cuplu de logodnici se mai
ceart` din cnd \n cnd. Dar `sta nu e un motiv s`
rupi logodna.
Nu sunt sigur` c` Brent [i cu mine ne
potrivim, spuse Cara. Ne-am logodit pe fug`,
continu` ea, tr`gnd cu coada ochiului la Brent. Ar
fi trebuit s` ne fi gndit mai mult \nainte de a lua
o decizie att de important`.
Pove[ti, spuse unchiul Josh. Dac` doi oameni
se iubesc, n-are sens s` discute argumentele pro [i
contra, ca avoca]ii. Ascult` ce-]i spun, Brent. E[ti
nepotul meu favorit, dar m` dezam`ge[ti. Ai g`sit
o femeie dintr-un milion [i acum o la[i s`-]i scape
printre degete.
116
Voi \ncerca s` m` \mpac cu ea, unchiule Josh,
promise Brent, privind-o pe Cara cu ochii
\ngusta]i.
Ea se sim]ea jenat`. Brent p`rea sincer! Cara
\ncerc` s` protesteze, dar Joshua Butler i-o retez`:
Ave]i grij` s` v` \mp`ca]i. E un ordin.
***
Imediat ce afl` c` Linda era la spital, Susan
Evans plec` de la petrecerea din Maine. Se duse
direct la fiica ei [i st`tu cu ea aproape toat` ziua. {i
Cara ar fi trebuit s` se duc`, dar aflnd c` mama
Lindei st`tea cu ea, se hot`r\ s` r`mn` la
Soundings.
Era pl`cut acolo. Paul era bucuros s-o revad` [i
probabil i se spusese c` nu mai era logodit` cu
Brent. |i [opti Carei la mas` c` era bucuros s` aib`
o [ans` ca pe]itor.
Trebuie s`-mi acorzi cel pu]in tot atta timp,
insist` el.
117
Vorbe[ti precum candida]ii la pre[edin]ie, \l
tachin` Cara. Cine te-a propus candidat, Paul?
Eu \nsumi, spuse el rznd \mpreun` cu ea.
Vreau o [ans` s` dovedesc c` am calit`]i. Sunt
tn`r, s`n`tos, sportiv [i a[ putea ob]ine o slujb`
de b`rbat de serviciu pe orice proprietate din
]ar`. S` vezi cum am reparat piscina! Iar viitorul
meu e promi]`tor, ad`ug` el pe un ton mai
sc`zut.
|nainte ca ea s` aib` [ans` s`-i r`spund`, Joshua
Butler \l \ntreb` pe Paul dac` d`duse de Susan.
Paul \l asigur` c` da [i c` Linda se sim]ea bine.
A doua zi diminea]`, unchiul Josh o chem` pe
Cara \n apartamentul lui imediat dup` micul
dejun. Dup` ce b`tu [aua s` priceap` iapa, \i spuse
c` s-a hot`rt s` nu le spun` lui Paul [i Susanei c`
era infirmier`. Cara fu surprins`, dar fu de acord
cu el. Nu i se p`rea c` va fi o diferen]` mare dac`
vor [ti sau nu.
Mai trziu, cnd discutar` cu Brent, el avu o
explica]ie pertinent`:
Unchiul Josh se teme s` nu-[i piard`
imaginea. Dup` felul cum i-a considerat pe medici
[i pe infirmiere, nu \ndr`zne[te s` admit` c` l-ai
118
f`cut s` cedeze. Dar bine\n]eles c` nu a mai
\ntlnit pe cineva ca tine, [i nici eu. Ce-ai zice s` iei
inelul \napoi, Cara?
Nu pot, Brent. N-ar fi cinstit.
Nici o fat` pe care o cunosc n-ar despica firul
\n patru, ca tine. M`car ai putea \ncerca s` fii
logodit`. De-adev`ratelea, vreau s` spun.
Ai mai fost logodit pn` acum, Brent?
Niciodat`.
Nici m`car cu Diane Forbes?
Nu.
Brent p`rea jenat.
|n facultate m` ]ineam dup` ea. Eram din
aceea[i societate [i mergeam \mpreun` la
petreceri sau \n vacan]`. Dar ea [tia c` nu era
nimic serios \ntre noi.
M` \ntreb, se mir` Cara, dac` po]i fi serios cu
cineva. Poate vrei s` vezi cum e s` port inelul
bunicii tale
Nu am vrut s` spun asta, protest` Brent.
Speram doar c` dac` por]i inelul, te obi[nuie[ti cu
gndul s` fii logodnica mea. Nu-i nimic. Vom vorbi
despre asta alt` dat`.
119
Dup`-amiaz`, Paul insist` s` boteze piscina
renovat`. Unchiul Josh fu de acord [i cnd Fred
Bates \l aduse \n c`ruciorul cu rotile, el era deja \n
slip. {i a[a cum se a[teptase Cara, odat` intrat \n
ap`, era din nou \ntreg. |nota bine [i nu se vedea
nici un semn de infirmitate cnd arunc` mingea
lui Brent, apoi lui Paul. Ambii nepo]i se str`duiau
cu greu s`-i prind` mingea.
Cara st`tea pe marginea piscinei, sus]inndu-l
pe unchiul Josh [i rznd de Brent [i Paul cnd
gre[eau. |[i aminti cum era s` ai grij` de un
pacient cu poliomielit`. Ce p`cat c` unchiul Josh
era infirm! Ct \i mai dispre]uia pe medici
Cara se gndea c` trebuie s`-l conving` pe
unchiul Josh c` cercetarea medical` era o speran]`
pentru poliomielit`. M`car dac` vaccinul Salk ar fi
fost descoperit mai devreme, poate c` unchiul
Josh
Paul f`cuse treab` bun` cu piscina. Marginea o
vopsise albastru deschis. Apa era limpede [i rece [i
to]i se relaxau [i glumeau. Kelty sosi cu o tav` cu
gust`ri [i o sticl` de [ampanie.
{ampanie? \ntreb` Brent, ridicndu-[i
sprncenele.
120
Nu po]i face o petrecere de inaugurare f`r` o
sticl` de [ampanie, spuse Paul demn. Mul]umesc,
unchiule Josh, V`d c` doamna Kelty a r`cit-o. Sta]i
pu]in, s` \ndeplinesc ceremonia potrivit`.
Doar nu vrei s` spargi sticla de marginea
piscinei! exclam` Cara, oripilat`.
Sigur c` nu, rse unchiul Josh. Inaugurarea va
decurge altfel. Dopul care sare va \nlocui
spargerea sticlei, apoi vom ]ine un toast pentru
nepotul meu Paul.
Am ajuns la timp? \ntreb` Susan Evans
vesel`. Se apropie de ei pe potec`, \mbr`cat` \nc`
\ntr-un compleu roz de var`. P`rea fericit` [i
relaxat`.
Cnd to]i o \ntrebar` despre Linda, le spuse c`
din fericire feti]a se sim]ea bine; r`spunsese bine
medica]iei. O va aduce acas` a doua zi, de[i
doctorul a recomandat ca Linda s` stea lini[tit` [i
s` evite eforturile.
|n]eleg c` trebuie s`-]i mul]umesc, Cara,
pentru c` ai dus-o att de prompt la spital, spuse
Susan recunosc`toare.
Oricum a[ fi avut grij` s` fie bine \ngrijit`,
protest` unchiul Josh.
121
Sigur, unchiule Josh, spuse Cara cu
diploma]ie. Cteodat`, cnd contuzia e u[oar`, un
copil e ame]it doar o or`-dou` [i apoi \[i revine
complet.
Paul [i Susan o priveau ciudat, iar Brent \i
arunc` o privire de avertizare. Carei \i venea s`-[i
smulg` limba. De ce deschisese subiectul
contuziei?
Ei bine, mine micul spiridu[ se va \ntoarce
acas`, spuse unchiul Josh repede. Dar azi, Susan,
inaugur`m piscina reparat`. Bei un pahar de
[ampanie cu noi?
Poate s` bea din paharul meu, spuse Cara, a[a
Kelty nu va trebui s` se \ntoarc` dup` alt pahar.
Cum lans`m piscina, ca s` zic a[a, nu-i d`m un
nume?
S-o numim Alintaroma, spuse Paul.
Parc` ar fi cafea, obiect` Brent. A[ prefera
ceva gen Sari \n ea.
Paul mri.
Nu mai spune!
Cred c` mai bine nu-i punem nume, spuse
unchiul Josh. Fred Bates \l ajutase s` ias` din
piscin`, \mbr`case un halat de baie [i avea o
122
p`tur` pe genunchi, dar Cara v`zu c` tremura. S`
]inem un toast \n cinstea lui Paul [i s` consider`m
ceremonia \ncheiat`. Trebuie s` m` duc s` m`
\mbrac.
Pentru ruda noastr` vrednic`, Paul Rogers,
spuse Susan, sorbind pu]in din [ampanie [i
dndu-i paharul Carei. To]i ridicar` paharele spre
Paul [i b`ur`.
Apoi, Cara, \nainte s`-i dea paharul \napoi lui
Susan, avu o inspira]ie.
Pentru Joshua Butler, fratele lui Susan,
unchiul lui Paul [i al lui Brent [i scumpa mea,
foarte scumpa mea gazd`!
Cara ]inuse toastul doar \n glum`, dar fu
surprins` s` vad` c` Joshua Butler avea ochii
umezi [i str`lucitori.
Dup` ce unchiul Josh plec`, cei patru
sporov`ir` \n jurul piscinei. Susan le povesti
despre nunta la care aproape c` asistase. V`zuse
partea cea mai frumoas`, oricum, \nainte s` fie
chemat` acas`.
Fusese o ceremonie de r`mas-bun pentru
mireas` [i o petrecere a burlacilor pentru mire,
iar domni[oarele de onoare au insistat s`
participe [i ele.
123
Mireasa era frumoas`? \ntreb` Cara.
Sem`na cu tine, zmbi Susan. Era tot a[a
blond`, dar avea ochii alba[tri [i era mai scund`.
Mi-a spus c` pleac` \n luna de miere la o ferm` a
tat`lui ei, \n Colorado. E o fat` cu picioarele pe
p`mnt, iar Jimmy, mirele, e simpatic.
Era [i Diane Forbes printre invita]i? \ntreb`
Paul.
Carei i se p`ru c` Brent \n]epeni la men]ionarea
numelui brunetei.
Trebuia s` fie domni[oar` de onoare, dar a
renun]at pentru c` tat`l ei venea din Europa [i
vroia s`-l \ntlneasc` la New York. Nu mai [tiu,
fratele meu a invitat-o pe ea [i pe tat`l ei s` vin` la
club de patru iulie?
Cred c` a spus ceva, spuse Brent indiferent.
Mi se pare ciudat, coment` Paul, c` Diane a
renun]at la o petrecere doar ca s` vin` cu tat`l ei
la Soundings. Se pare c` vrea s` vin` \ncoace.
Brent, b`iete, p`ze[te-te. Cred c` pe tine te vrea.
Brent \l privi cteva secunde cum sta pe
marginea piscinei [i zmbea. Brusc, Brent \l
\mpinse pe Paul \n piscin`. Apoi o lu` pe Cara de
mn` [i se \ndreptar` c`tre cas`.
124
Capitolul 12
Cnd Susan \[i aduse fiica acas`, Linda era la fel
de neastmp`rat`. Credea c` avusese o aventur`.
Alerga sus \n camera ei, pe teras`, la piscin` [i
\napoi, ca [i cum ar fi lipsit mult timp [i abia
a[tepta s` vad` locurile familiare.
Susan n`v`li \n camera Carei tocmai cnd
aceasta \mbr`case costumul de gr`din`rit,
constnd din ni[te pantaloni scur]i uza]i [i o bluz`
de bumbac.
Nu pot s-o ]in \n fru, spuse Susan
exasperat`. Ar trebui s` stea lini[tit`, dar altfel
dect s-o leg de un scaun, nu v`d cum a[ putea
face asta. Po]i s` m` aju]i, Cara?
125
Voi \ncerca, dar Linda e emo]ionat` c` a fost
la spital. Poate dac` o las s`-mi povesteasc`
aventura ei, se va potoli.
Dar poate vrei s` stai singur` cu Brent, spuse
Susan ezitnd.
Ne-am hot`rt s` st`m nelogodi]i, \i explic` ea
cu un zmbet. Oricum, Paul [i Brent discut` cu
u[ile \nchise cu fratele t`u [i n-a[ vrea s`-i
deranjez.
Dac` Linda obosise de alergat sau dac` se
bucura \ntr-adev`r s` discute cu Cara, era greu de
spus. Oricum, o \ntov`r`[i pe aceasta din urm` \n
gr`dina cu trandafiri [i se a[ez` lini[tit` pe o
banc`, \n timp ce Cara plivea buruienile [i afna
p`mntul.
Ai fost \ntr-un spital dr`gu], rupse Cara
t`cerea. |mi place doctorul Crane [i pun pariu c`
[i lui i-a pl`cut de tine.
Linda d`du din cap afirmativ, cu solemnitate,
f`r` s` zmbeasc`, [i ochii ei p`reau mai mari ca
niciodat`.
{i doctorul Crane folose[te magia alb`, spuse
Linda. Ar putea-o folosi cu unchiul Josh. Dar cnd
i-am cerut voie unchiului azi-diminea]`, s-a
enervat r`u. De ce, Cara? Nu vrea s` se vindece?
126
Bine\n]eles c` vrea, spuse Cara, dar are o
boal` complicat`, Linda. }i-ar fi greu s` \n]elegi.
Nu trebuie s` \n]eleg, spuse Linda convins`.
Voi face o pulbere cum f`cea Mimbo [i cnd
unchiul Josh o va lua, se va face bine.
Primul impuls al Carei fu s` protesteze
\mpotriva acestui ritual primitiv, dar apoi se
r`zgndi. Nu putea s` schimbe ideile Lindei peste
noapte; timpul [i noul mediu o vor face s` le uite.
|ntre timp, poate prepararea pulberii ar putea
dura cteva zile [i feti]a va avea o preocupare.
|]i aminte[ti ce punea Mimbo \n pulbere \n
afar` de [oprle uscate [i pene? \ntreb` Cara. Erau
multe ingrediente?
Destule, spuse Linda grav. Cnd eram la
spital, mi-au b`gat un ac \n bra], am adormit [i am
visat mult.
Te-a durut cnd te-au \n]epat? \ntreb` Cara.
Nu prea. Linda se gndea la ceva mai
important. Nu vrei s` [tii ce am visat?
Bine\n]eles c` vreau.
Am visat c` eram acas`, \n Haiti. Era noapte,
deoarece cerul era negru. Stelele erau mari, chiar
aproape de capul meu, cum erau pe planta]ie.
127
Stelele de aici sunt mici [i \ndep`rtate. Dar acas`
sunt foarte mari [i att de aproape c` le-ai putea
atinge.
Cred c` e frumos \n Haiti, fu Cara de acord.
Eram din nou acas`, continu` feti]a [i ochii ei
aveau o str`lucire mistic`, astfel \nct Cara
tremur`. Mimbo era acolo [i zmbea. I-am spus c`
vreau s` prepar o pulbere magic` [i mi-a spus ce
s` pun \n ea.
Dar nu vei putea face rost de toate
ingredientele, sublinie Cara. {tii c` nu putem g`si
[oprle pe aici [i c` vroiai s` folose[ti \n loc
gndaci usca]i.
I-am spus lui Mimbo asta [i el a spus c` e \n
regul`. Tocmai am fost sus [i s-au uscat. |i ]in \ntr-un
borcan pe pervaz, continu` Linda, dar trebuie s`
a[tept pn` r`sare luna \nainte s`-i pisez.
Penele arse de g`in` nu erau o problem`,
explic` Linda, c`ci doamna Kelty a promis s`-i
spun` m`celarului s` lase cteva pene la g`ina
urm`toare. Alt ingredient de care avea nevoie era
un degetar de snge de porumbel. Cara vru s`
protesteze, dar \[i aminti c` doamna Kelty avea suc
de soia \n c`mar`.
128
Odat` ce promisese s-o ajute s` adune
ingredientele, Linda fu bucuroas` s` i le spun` pe
toate. |i trebuia ni[te trestie de zah`r verde, dar \n
cele din urm` fu de acord s` foloseasc` zah`r
verde. Mai era nevoie de o plant` pe care feti]a
n-o putu descrie prea bine [i Cara n-o putu
identifica. Oricum, avea culoare violet [i Cara
decise s` poat` ob]ine o copie rezonabil` cu
coloran]i alimentari.
Cnd va fi gata, \ntreb` Cara, va fi o pulbere
sau o past`?
O past`, \i spuse Linda. Am nevoie de o coaj`
de nuc` de cocos plin` cu rom. Putem g`si o coaj`
de nuc` de cocos? \ntreb` ea nelini[tit`.
|]i fac eu rost de una, promise Cara. Brent [i
cu mine vom str`bate Long Island \n lung [i-n lat
pn` \]i vom g`si o nuc` de cocos perfect` s` pui
\n ea romul [i pasta magic`. Dar dac` te ajut,
Linda, trebuie s` promi]i c` faci [i tu ceva \n
schimb. Promite-mi c` vei fi lini[tit` azi [i mine.
De ce? \ntreb` Linda.
Deoarece [i asupra ta s-a efectuat magie alb`
[i trebuie s`-i dai timp s` lucreze. Oricum, cred c`
vrei s` fii complet s`n`toas` pe patru iulie.
129
Mergem to]i la clubul country. Unchiul Josh mi-a
spus c` vor fi artificii frumoase pe la ora nou`.
Mergem to]i? \ntreb` Linda.
Da, to]i vom fi acolo, spuse Cara. Ai mai v`zut
artificii, Linda?
Da, spuse feti]a. Acas` aveam mereu artificii
de Cr`ciun. M` bucur c` te-ai \ntors s` stai cu noi,
ad`ug` ea timid`. E[ti dr`gu]`, Cara. Cnd te vei
m`rita, vei locui aici?
Nu m` presa, rse Cara ridicndu-se \n
picioare [i scuturndu-[i ]`rna de pe genunchi.
V`rul t`u Brent [i cu mine nu ne-am hot`rt
dac` ne mai c`s`torim. {i acum, cred c-ar fi mai
bine s` ne \ntoarcem \n cas` Linda p`rea
b`trn` [i nu mai sem`na cu un spiridu[. Fa]a ei
era palid`.
E vina Dianei Forbes, izbucni ea. E rea [i o
ur`sc, o ur`sc, o ur`sc!
Cara \i puse mna pe umeri.
Nu e bine s` ur`[ti oamenii, Linda, mai ales
pe cineva care nu ]i-a f`cut nici un r`u. Cnd vei fi
mare, vei \n]elege de ce Brent [i cu mine ne-am
hot`rt s` fim doar prieteni. Nu are nici o leg`tur`
cu Diane Forbes [i s` nu mai spui asta. Diane [i
130
tat`l ei vor fi aici pe patru iulie, peste doar cteva
zile. S` fii politicoas` cu ea ct e oaspete \n casa
unchiului t`u.
N-o las s` vin` aici. Hot`rrea Lindei era teribil`.
E rea. Nu poate veni aici. O ur`sc! O ur`sc!
Se smuci din minile Carei [i alerg` \napoi spre
cas` f`r` s` priveasc` \n urm`.
***
Joshua Butler \i \ndemn` pe to]i s` mearg` la
clubul country dup` cin`. Se desf`[ura un turneu
de tenis local [i venise [i un grup din Westchester.
De obicei se aducea o orchestr` pentru o astfel de
sear` [i se organiza un spectacol afar`.
Cara trebuie s` vad` c` nu suntem o
adun`tur` de oameni politico[i aici la Soundings,
spuse unchiul Josh. Linda [i cu mine avem un
campionat de dame [i vom juca pn` vine ora ei
de culcare.
M` uime[ti, spuse Paul, c` e[ti la curent cu ce
se \ntmpl` la clubul country, de[i ajungi acolo
doar o dat` pe an, pe patru iulie. A[a e?
131
De obicei merg [i la petrecerea lor de
Cr`ciun, spuse Joshua cu demnitate. Dar trebuie
s` [tii, tinere, c` am fost unul din fondatorii
clubului \nainte s` m` \mboln`vesc. Trebuie s`-i
cointeres`m pe tineri, sau clubul va r`mne
pustiu. Cost` o avere \n zilele noastre s` men]ii un
teren de golf \n bun` stare. {i m` mir dac`
terenurile de tenis sunt practicabile. Trebuie s`
instal`m terenuri cu zgur`, la anul.
Am auzit c` nu mai e acela[i entuziasm
pentru tenis cum era mai demult, coment` Susan.
Interesul apare [i dispare. {tii s` joci tenis,
Cara?
O, n-am mai jucat de ani de zile, spuse Cara
repede. Nu ad`ug` c` nu jucase tenis niciodat`,
a[a cum nu jucase nici golf [i nu fusese s` schieze,
nu [tia s` piloteze avioane. Se \ntreba cum ar
reac]iona ei dac` le-ar spune c` erau printre
pu]inii privilegia]i care se preocupau s` joace
diverse jocuri cnd erau attea necazuri [i
suferin]` \n lume. |ntlnind privirea unchiului
Josh, i se p`ru c` el \n]elegea. Era ca [i cum i-ar fi
spus:
132
Nu ne judeca prea pripit. {i eu, ca [i tine,
am v`zut ambele fe]e ale monedei. {tiu cum e s`
joci jocuri distractive [i [tiu cum e s` n-ai acces
la ele.
Cara mai fusese la clubul country cu Brent, mai
demult. Dar cnd ajunser` cu ma[ina acolo \n
seara aceea, fu uimit` ce fermec`tor era localul. Se
gndi c` poate scurta vizita la micul ei apartament
din New York \i ascu]ise percep]ia \mprejurimilor
luxoase.
Orchestra era bun` [i cnta un cntec mexican.
Brent o \nvrti pe Cara pe ringul de dans.
Am \nv`]at ceva la slujba din Brazilia. Cum s`
dansez o rumba \ndr`cit`.
{tii, \i spuse Cara zmbind. N-am crezut niciodat`
pove[tile despre munca grea pe care ai f`cut-o \n
jungla brazilian` sau \n alte locuri. Nu m-a[ mira s`
fi dansat \n fiecare noapte cu alt` senorita.
Brent o privi cu ochii \ngusta]i [i \n cele din
urm` spuse:
S-ar putea s` ai dreptate. Doar n-o s` neg c`
sunt un b`rbat fermec`tor? Dar trebuie s`
recunosc ceva. Dup` cte [tiu eu, nici o senorita
nu era blond`.
133
Vrei s` spui c` preferi blondele?
|ncerc de mult timp s`-]i spun asta.
Fu o sear` plin` de rs [i distrac]ie. Cara,
privind femeile [i b`rba]ii frumo[i, era fericit` s`
fac` parte din grup, m`car pentru o sear`. Dar
chiar \n timp ce se distra, se \ntreba dac` unele
dintre aceste femei, ca Diane Forbes, nu aveau [i
alte preocup`ri mai serioase dect aceste distrac]ii
efemere. Gndul la Diane Forbes \i readuse \n
minte scena cu Linda din dup`-amiaza aceea.
Cnd avu ocazia s` discute cu Susan Evans o clip`,
se gndi s`-i spun`.
M` preocup` resentimentul Lindei pentru
Diane Forbes, \i spuse mamei feti]ei. Dac` ar fi fost
doar ceva copil`resc, nu m-a[ fi gndit c` e att de
periculos. Dar, Susan, vrea s` fac` voodoo. Sincer,
am \ncurajat-o s` prepare pulberea magic` pentru
unchiul Josh, dar cred c` vrea s` fac` magie neagr`
pentru Diane Forbes.
Mama Lindei nu se ar`t` \ngrijorat`. Tr`ise atta
timp \n Haiti, printre ritualuri exotice [i misticism
[i nu-i p`sa de impactul pe care ele l-ar fi putut
avea asupra feti]ei. Era mai preocupat` ca Linda s`
nu fac` vreo scen`. |n aceast` clip`, Linda probabil
134
juca dame cu unchiul Josh [i se bucura cnd
c[tiga. Cara se hot`r\ s` nu se mai gndeasc` la asta.
Mai trziu, cnd dansa cu Paul, el \i spuse:
Radiezi de bun` dispozi]ie, Cara. De fapt, pari
incandescent`, ca [i cum ai fi luminat` pe
din`untru.
S` consider asta un compliment? \ntreb`
Cara. M` faci s` m` simt ca o radiografie. Ca [i cum
mi-ai vedea oasele.
{tii c` n-am vrut s` spun asta, spuse Paul
serios. Dar n-ar trebui s` vorbesc a[a. {tiu c` n-am
nici o [ans`.
Joshua Butler \i a[tepta cnd sosir` pu]in dup`
miezul nop]ii. |l trimise pe Bates s`-i cheme \n
apartamentul lui.
Era bine dispus, lng` tabla de dame. Cel`lalt
scaun era gol, doar o p`pu[` suger` c` Linda
fusese acolo.
Unchiul Josh ascult` cum fusese dansul; ce
bun` fusese orchestra; ce mul]i oameni veniser` [i
alte detalii. Cara \i ceru lui Brent s`-i arate ce bine
dansa rumba [i-i ar`tar` unchiului Josh.
Susan Evans, stnd lng` scaunul din fa]a
fratelui ei, c`sc`.
135
Mie-mi ajunge. N-ave]i dect s` sta]i ct vre]i,
dar eu m` duc s` m` culc. Voi lua [i p`pu[a fiicei
mele cu mine.
Lu` juc`ria [i o privi surprins`.
P`pu[a avea vreo dou`zeci de centimetri [i era
\mbr`cat` cu o rochie galben`. Dar capul p`pu[ii
ar`ta ciudat. Era negru [i unsuros, ca [i picioarele.
Ce naiba? \ntreb` Susan. I-am cump`rat
aceast` p`pu[` Lindei de Cr`ciun [i \i pl`cea.
A, spuse unchiul Josh indiferent, Linda a
adus-o cu ea [i Fred Bates i-a adus ni[te crem` de
ghete cnd a cerut.
La ce-i trebuia crem` de ghete? \ntreb` Cara,
\nsp`imntat`.
Era o p`pu[` blond`, explic` unchiul Josh,
Linda a spus c` toate p`pu[ile ei erau blonde sau
ro[cate [i c` vrea o p`pu[` cu p`rul negru. O
copil`rie.
Cara \mpietri. Aceasta nu era o copil`rie!
136
Capitolul 13
Cara nu dormi bine \n noaptea aceea. Se trezi
de cteva ori [i merse la fereastra, care d`dea spre
gr`dina de trandafiri. Aceasta p`rea frumoas` [i
\ngrijit` \n lumina lunii [i briza aducea mirosul
trandafirilor. |ncerca s`-[i spun` c` \[i f`cea griji
degeaba. Nimeni altcineva nu se \ngrijora de
preocuparea Lindei pentru voodoo, [i ei o
cuno[teau mai bine pe feti]`.
|n cele din urm`, spre diminea]`, Cara adormi;
nu vis` deloc. Dar se trezi trziu [i cnd cobor\ [tiu
c` va fi ironizat`.
E[ti un bun gr`dinar, spuse Paul cu dispre],
stai \n pat \n timp ce eu [i Kelty ne spetim
muncind. |i ar`t` minile murdare.
137
Las-o \n pace, spuse Susan rznd. M` duc
s`-]i caut o cea[c` de cafea, Cara. Apoi voi vorbi cu
feti]a mea. Te caut`. Se pare c` ave]i un plan secret
\n derulare [i vrea s` se consulte cu tine. |ntlnirea
e la piscin`.
Brent \mpinse c`ruciorul unchiului Josh pe
teras` \n timp ce Cara \[i bea cafeaua. Discutar`
despre vreme, ca [i cum s-ar fi temut s` aib` o
discu]ie personal`. Paul se duse s` se cure]e [i
Carei i se p`ru c` f`cuse cu ochiul unchiului s`u
cnd trecuse pe lng` el.
Nu [tiu de ce, spuse Joshua Butler ducndu-[i
obosit mna strea[in` la ochi, dar sunt foarte
obosit \n diminea]a asta. Nu doar obosit, ci
complet epuizat. Nu [tiu ce e cu mine.
Poate ai jucat prea multe partide asear`,
zmbi Brent.
Apropo, \ntreb` Cara ezitnd, Linda a spus de
ce a vrut s` vopseasc` p`rul p`pu[ii?
A luat-o cu ea cnd s-a dus la piscin`, spuse
Brent. E o p`pu[` rablagit`. Susan mi-a spus c` are
peste dou`zeci [i cinci de p`pu[i; nu [tiu de ce a
luat-o pe asta cu ea.
138
Aproape c-am uitat, spuse unchiul Josh brusc.
Linda vrea s`-i aduci ni[te lucruri pe care i le-ai
promis. Am \ntrebat-o ce vrea, mai exact, dar nu
mi-a spus. A spus c` [tii tu.
Da, [tiu, admise Cara. Trebuie s` m` duc la
buc`t`rie s`-i cer doamnei Kelty ni[te suc de soia.
|n loc de snge de porumbel, \i explic` ea lui
Brent. |mi mai trebuie o trestie de zah`r verde [i
cred c` doamna Kelty are coloran]i alimentari
verzi [i violet.
Aceasta e formula magic` pentru ca eu s` pot
merge din nou? \ntreb` unchiul Josh. Sun` oribil.
Ei bine, e [i ceva bun, rse Cara. Re]eta Lindei
cere jum`tate de coaj` de nuc` de cocos plin` cu
rom, \n care va dizolva celelalte ingrediente.
Bah! Expresia unchiului Josh era de dezgust.
{tii, ad`ug` el, m-am gndit cum s` accept licoarea
f`r` s-o sup`r pe feti]` [i f`r` s` m` otr`vesc. L-am
trimis pe Bates \n pod s`-mi aduc` o trestie goal`
pe din`untru. O voi avea lng` scaunul cu rotile
cnd mi se va aduce licoarea scrboas`.
Linda e un copil inteligent, coment` Brent.
Va observa c` torni licoarea ei magic` \n trestie.
139
Nu sunt sigur`, spuse Cara, dar cred c` e [i o
invoca]ie o dat` cu po]iunea. Oricum, \i voi sugera
Lindei c` ea, ca mare preoteas` a magiei albe, s`
\nchid` ochii \n timp ce spune intona]ia.
E o idee bun`, spuse unchiul Josh
recunosc`tor. E[ti o fat` minunat`, Cara. {i,
ad`ug` el \ntorcndu-se spre nepotul lui, am spus-o
[i o mai spun: e[ti un fraier dac` nu ui]i de alte
femei [i nu te \mpaci cu fata asta minunat`.
De[i spui asta, se mnie Brent, tu e[ti cel care
a invitat-o pe Diane Forbes din nou aici.
L-am invitat pe tat`l ei. Oricum, \i po]i spune
lui Paul s-o ]in` ocupat`.
Cnd vin? \ntreb` Cara.
Diane a telefonat acum o or`, explic` unchiul
Josh [i brusc, Cara \n]elese de ce el [i Brent aveau
o expresie vinovat` cnd i-a v`zut pe teras`.
Spunea c` pleac` acum din New York; vor fi aici la
prnz.
M` bucur c` vei putea discuta cu vechiul t`u
prieten, spuse Cara sincer. Ct despre Diane, nu
m` deranjeaz`. Acum m` scuza]i, \i voi duce Lindei
ingredientele pentru formul`.
140
Cnd sosi Cara, cu zah`rul, sucul de soia [i
nuca de cocos pe care doamna Kelty o cump`rase,
dar nu o deschisese [i celelalte lucruri, Linda o
a[tepta cu picioarele \ncruci[ate pe marginea
piscinei. Era \mbr`cat` cu o rochi]` roz [i \[i l`sase
p`rul liber. Cnta ceva monoton [i ciudat \ntr-o
limb` pe care Cara n-o \n]elegea.
Linda, am venit! Nu lu` \n seam` purtarea
ciudat` a feti]ei.
Dar Linda nu-i r`spunse, ci continua s` se
legene [i s` cnte ca [i cum ar fi fost singur`. Apoi,
brusc, \[i d`du capul pe spate. Linda deschise
ochii [i ridic` ceva deasupra capului.
|n cealalt` mn` ]inea un mic obiect de argint
care str`lucea \n lumina soarelui.
F`r` a sta pe gnduri, Cara \i \n[f`c` obiectul
str`lucitor. Era un cu]it de argint pentru desf`cut
coresponden]a pe care Cara \l mai v`zuse pe
biroul unchiului Josh. |n cealalt` mn` a Lindei
era p`pu[a cu p`rul vopsit \n negru. Puterea de
sugestie era att de mare \nct, pentru o clip`,
Cara \[i imagin` c` p`pu[a chiar sem`na cu Diane
Forbes. Linda o privi sup`rat`.
141
D`-mi \napoi pumnalul de argint.
Linda, opre[te-te. Nu m` deranjeaz` s` te ajut
s` prepari formula de magie alb`, dar acum faci
ceva foarte r`u.
O voi ucide pe Diane. O ur`sc! Linda vorbea
calm cu hot`rre.
Nu vei ucide pe nimeni, spuse Cara [i va
trebui s` ui]i prostiile astea de a face r`u celor de
care nu-]i place.
Nu [tiai, Linda, c` Mimbo [i al]i oameni din
Haiti sunt victime ale supersti]iilor? Dac` vrem s`
facem r`u altora [i avem gnduri rele despre ei, ne
facem r`u nou`.
O pot ucide, spuse Linda cu convingere. De
ce nu vrei s` moar`? {i tu o ur`[ti. {tiu asta.
Nu ur`sc pe nimeni, spuse Cara obosit`.
P`rea f`r` sens s` se certe cu feti]a. Dac` nu
termini cu prostiile astea, voi arunca ingredientele
pe care ]i le-am adus. Nu te voi mai ajuta s`
prepari formula magic` [i-i voi spune unchiului
Josh s` nu te mai lase s` mergi la club s` vezi
artificiile pe patru iulie.
Ultima amenin]are avea mai mult efect, observ`
Cara. Linda privi lung p`pu[a, cnt`rind \n gnd
dac` merita s`-i fac` r`u Dianei.
142
Poate nu va veni, spuse ea \n cele din urm`.
Ba vine. Diane vine cu ma[ina \mpreun` cu
tat`l ei, chiar acum. Att mama ta, ct [i unchiul
Josh, se vor sup`ra dac` nu e[ti politicoas` cu
oaspe]ii.
Linda o privi pe Cara [i brusc, zmbi misterios.
Carei nu-i pl`cea expresia fe]ei feti]ei; era mai
\nsp`imnt`toare dect mnia.
Bine.
Linda se ridic`, ]innd p`pu[a de picioare.
Apoi, \nainte s` poat` face ceva, trnti p`pu[a cu
toat` for]a de marginea piscinei din beton. P`pu[a
rico[` \n ap`. Plutea cu fa]a \n jos [i Linda o privi
pe Cara zmbind.
Acum s` uit`m de Diane. Hai s` prepar`m
licoarea magic` pentru unchiul Josh.
***
|n sufrageria din Soundings se sim]ea
tensiunea. Aerul p`rea \nc`rcat de ostilitate. Era o
camer` frumoas`, nu prea mare, dar bine
143
propor]ionat`. Tapetul era verde deschis, cu un
model de frunze albe, iar lemn`ria era vopsit` \n
alb. Masa oval` de mahon, pe care erau [erve]ele
brodate, abia a[tepta oaspe]ii.
Dar Joshua Butler, \n capul mesei, era taciturn.
A[tepta de trei sferturi de or` ca Diane Forbes [i
tat`l ei s` soseasc`. Se s`turase de a[teptat [i to]i \l
urmaser` docili la mas`, iar el ordon` ca dou`
tacmuri s` fie luate de acolo.
Un timp, Susan [i Paul se pref`cur` c` vorbesc
normal. Brent suger` c` Diane poate avusese vreo
problem` cu ma[ina.
Atunci de ce n-a \nchiriat alt` ma[in` sau
m`car s` aib` polite]ea s` m` sune? \ntreb`
unchiul Josh.
Poate au crezut c` nu conteaz` dac` \ntrzie
cteva minute, \ncepu Cara, dar unchiul Josh o
privi cu dispre].
Tat`l Dianei a mai fost aici de multe ori. N-au
nici o scuz` s` \ntrzie att. Vom mnca [i cnd vor
ajunge aici, le spun eu vreo dou`.
Paul o privi pe Cara [i ridic` din umeri, iar
Susan o a[ez` pe Linda pe o carte de telefon \n
locul ei favorit, la dreapta unchiului Josh. Feti]a
144
era \mbr`cat` \ntr-o rochi]` galben` [i o benti]`
galben` \i ]inea p`rul [aten. Privind-o, Cara nu
putea s` cread` c` era aceea[i cu feti]a diabolic` pe
care o v`zuse aruncnd p`pu[a mutilat` de
peretele piscinei.
Linda era singura din grup care aparent nu era
afectat` de mnia unchiului Josh. Sporov`ia cu el
[i cu mama ei, comentnd despre salata de papaya
[i creve]i.
Parc` am fi acas` \n Haiti, nu-i a[a, mam`?
\ntreb` Linda \ncntat`. Crezi c` ace[ti creve]i au
\notat pn` aici ca unchiul Josh s`-i poat` mnca?
Unchiul ei \i zmbi cu dragoste. Evident, Linda
reu[ise s`-i alunge sup`rarea.
Cred c` ace[ti creve]i nu au nimic de spus, \i
zisese el.
De oriunde ar fi venit, sunt delicio[i, interveni
Cara [i att Paul ct [i Brent fur` de acord cu ea.
Am vorbit cu doamna Kelty [i i-am sugerat un
prnz ca \n Haiti, se confes` Susan. |ntotdeauna
mi-a pl`cut mncarea de pe planta]ie [i am crezut
c` oaspe]ii no[tri se opri cnd \[i d`du seam` c`
atinsese un subiect delicat ar savura un meniu
mai pu]in obi[nuit, \ncheie ea cu curaj.
145
Joshua Butler \[i privea lung farfuria [i Cara
\ndr`zni s` spun` ce avea \n minte de ceva timp.
Tat`l Dianei e s`n`tos? \ntreb` ea. Dac` i s-a
f`cut brusc r`u, asta ar explica de ce n-au venit.
Diane ar putea fi prea tulburat` ca s` telefoneze.
Sam Forbes e s`n`tos ca un arm`sar, spuse
Joshua Butler. |mi amintesc cnd a str`b`tut
treizeci de kilometri sau mai mult pe teren
desfundat \ntr-o expedi]ie de vn`toare \n Canada
[i apoi a stat treaz aproape toat` noaptea spunnd
pove[ti pn` i-am spus s` ne lase s` dormim.
|mi imaginez c` te-ai ]inut dup` el, spuse
Paul.
{i ai spus [i tu cteva pove[ti, ad`ug` Brent.
Dar sunt de acord cu tine, unchiule Josh: nu prea
e probabil ca tat`l Dianei s` se \mboln`veasc`
brusc.
I se poate \ntmpla oricui, murmur` Cara,
mai ales la b`trne]e.
Linda urm`rise conversa]ia cu interes. Acum o
privi direct pe Cara [i spuse:
Nu tat`l Dianei s-a \mboln`vit.
Paul rse, comentnd c` aveau o clarv`z`toare
printre ei, dar Cara abia \l auzi. Sim]i fiori de
146
ghea]` pe [ira spin`rii [i nu putea s`-[i scoat` din
minte p`pu[a cu p`rul negru plutind pe ap`.
Se auzi telefonul [i cteva secunde mai trziu
Fred Bates intr` \n camer`. Era alb la fa]` [i agitat.
Era spitalul din Meadowbrook, domnule.
Domnul Forbes [i fiica lui au fost interna]i acolo [i
domnul Forbes a insistat s` fi]i anun]at. Au avut un
accident.
Un accident! Joshua Butler era aproape la fel
de alb.
Dup` cum conduce Diane spuse Paul.
Sunt r`ni]i grav?
Am \n]eles c` domnul Forbes se simte bine,
doar c` e \n stare de [oc. Cei de la spital au spus
c`-l pute]i suna \n camera lui, 202. Dar
domni[oara Diane e \nc` incon[tient`. Ma[ina a
lovit marginea podului [i ea a c`zut \n ap`.
147
Capitolul 14
|nainte de cin`, aflar` c` Diane Forbes nu era
r`nit` grav. C`zuse \n ap`, dar cei ce treceau pe
acolo o scoseser` imediat.
Joshua Butler vorbi la telefon cu Sam Forbes.
A[a cum se a[teptase, Sam era un pacient dificil.
Susan Evans [i Paul se oferir` s-o viziteze pe
Diane, care era incon[tient`. Cara fu de acord s`
aib` grij` de Linda.
Aceasta avea o figur` fericit`.
Nu mai fi att de mul]umit` de tine, Linda.
Diane Forbes se va face bine. N-a fost grav r`nit`.
Nici p`pu[a mea, spuse Linda.
Termin`! Nu trebuie s` crezi \n magia neagr`.
Nu din cauza ta s-a \ntmplat accidentul.
148
A c`zut \n ap`, spuse Linda cu satisfac]ie.
E o coinciden]`.
Nu [tiu ce \nseamn` cuvntul `sta, spuse
Linda, hot`rt` s` schimbe subiectul. Pot s`-i dau
unchiului Josh po]iunea magic` \n aceast` dup`-
amiaz`?
Ba vei uita de ea. Tonul Carei era ferm.
Trebuie s` renun]i la ideea c` po]i r`ni sau vindeca
oamenii.
Pot s` i-o dau, oricum? \ntreb` Linda,
r`zvr`tit`. Am preparat-o.
Nu vreau s` mai aud despre asta! {i vreau ca
[i tu s` ui]i.
Dar magia mea neagr` a lucrat!
Cara se gndi o clip`, apoi spuse rar:
Nu sunt de acord cu tine, Linda, dar vom face
un compromis. Pentru motive pe care tu nu le
\n]elegi, nu vreau ca unchiul t`u Josh s` se supere
din cauza ne\n]elegerilor noastre. Deci po]i s` \i
d`i b`utura magic` spre sear`, dup` ce se va
odihni, chiar \nainte de cin`.
149
Mul]umesc, spuse Linda cu demnitate.
Cara \[i aminti cu satisfac]ie c` unchiul Josh \[i
preg`tise o trestie goal` pe din`untru.
***
Cara \i spuse lui Brent cum Linda \ncercase s`
\njunghie p`pu[a cu deschiz`torul de scrisori de
argint [i cum o aruncase \n piscin`.
A[a cum se a[teptase, Brent nu se alarm`.
{tii, Carita, spuse el \nchiznd subiectul,
m`tu[a Susan crede c` te-a mai v`zut undeva.
S`-i spun c` am fost infirmiera ei?
Acum nu mai conteaz`. E ciudat \ns` c` te-a
]inut minte. Nu pari s`-]i dai seama, Cara, ce
efect ai asupra oamenilor pe care \i cuno[ti. Ca
s` fiu de acord cu Paul, [i tu practici o magie
proprie.
Doamne, rse Cara. M` faci s`-mi fie fric` de
mine.
150
Nu, a[a e. Brent se ridic` [i o trase lng` el.
Nu, Brent, spuse ea eliberndu-se. Nu merge.
Tr`im \n lumi diferite.
Unchiul Josh ]ine mult la tine. Mi-a spus c`
dac` te fac s` spui da, ne d` Soundings cadou
de nunt`. V`rul meu Paul s-a \ndr`gostit de
tine
Nu chiar, spuse Cara. Paul e \ndr`gostit de
dragoste, cred. Trebuie s` se maturizeze.
Vorbe[ti de lup spuse Brent, \n timp ce
Paul [i Susan se \ntorceau.
Diane [i tat`l ei sc`paser` ca prin urechile
acului, povestir` ei. Sam Forbes striga c` nu va fi
]inut prizonier \n spital [i personalul abia
a[tepta s`-l externeze. Dianei \ns` \i pl`cea
acolo. Deoarece Sam Forbes era un cunoscut om
de afaceri, locul accidentului fusese filmat
pentru televiziune. To]i prietenii Dianei care
erau \n New York sau prin \mprejurimi luaser`
imediat leg`tura cu spitalul [i camera ei era plin`
de flori.
151
***
Cara se st`pni s` nu rd` cnd Susan o aduse
pe Linda jos.
Linda luase o fa]` de pern` din pat [i f`cuse
dou` g`uri pentru bra]e [i una pentru cap. Se
\ncinsese cu o panglic` ro[ie peste talie. Era
descul]`.
Pe cap, Linda purta o basma ro[ie pe care Cara
\[i aminti c-o purta Susan din cnd \n cnd. Linda
\[i f`cuse ni[te cruci cu ruj pe obraji [i pe frunte.
|n mini, Linda ]inea jum`tate de coaj` de nuc`
de cocos. Aceasta era plin` cu un lichid vscos,
\nchis la culoare.
Cara porni cu Linda spre apartamentul
unchiului Josh.
Joshua Butler nu zmbea [i Cara se \ntreb` dac`
juca teatru sau dac` se sim]ea r`u.
Linda insist` s` plece Cara din camer`.
Du-te pe teras` [i a[teapt` s` te chem, spuse
unchiul Josh autoritar.
152
Cara v`zu mna b`trnului pe trestia goal`.
Pe teras`, fu uimit` de tensiunea grupului de
acolo. To]i t`ceau, ascultnd.
Paul fuma ]igar` dup` ]igar`, nervos. Brent se
plimba de la un cap`t la altul al terasei. Susan
st`tea pe un scaun de r`chit`, aplecat` \n fa]`, cu
minile \mpreunate \n poal`.
Apoi se auzi un strig`t lugubru.
E Linda! Susan Evans se ridic`, iar ceilal]i
\ncremenir`. Linda n`v`li pe u[`.
Mama! Mam`! Unchiul Josh a murit!
153
Capitolul 15
Cara nu-[i aminti cum ajunsese \n apartamentul
unchiului Josh.
Acesta era ]eap`n \n scaunul cu rotile, aplecat
pe o parte, cu un bra] atrnnd pn` aproape de
podea. Cara \i desf`cu la gt c`ma[a. Fred Bates \l
\ndrept`.
Trebuie s`-l punem \n pat, spuse Cara [i Paul
[i Brent se [i repezir`.
Cara se apropie de pat, Bates \i aduse o butelie
de oxigen. |i \ntinse masca de oxigen. Joshua
Butler se preg`tise din timp pentru aceast`
urgen]`. Deci [tia c` era bolnav de inim`!
Voi suna la spitalul din Glen Rock, spuse
Brent. S` le spun s` trimit` o ambulan]`?
154
Nu, spuse Cara. Cum avem oxigenul, e destul
deocamdat`. Dar cheam` un medic imediat.
Fu doctorul Crane cel care veni. Fu de acord cu
ceea ce f`cuser` Cara [i Fred Bates [i-i administr`
o injec]ie. Cara \i spuse c` era infirmier` [i medicul
fu de acord c` ar fi mai bine s` nu-l duc` pe Joshua
la spital, c`ci putea fi \ngrijit acas`. Dar \i spuse lui
Brent s` cheme imediat un cardiolog.
Joshua Butler continua s` doarm`. Respira u[or
[i pulsul era aproape normal. Cara se relax`.
Mai trziu, Susan intr` \n dormitor.
Cum se simte Linda? \ntreb` Cara. Sper c` nu
se acuz` pentru cele \ntmplate. Sunt sigur` c`
unchiul ei n-a apucat s` bea din po]iunea magic`.
Am g`sit-o v`rsat` pe covor. Bine\n]eles c` oricum
vroia s-o toarne \n trestie, dar atacul a fost
nea[teptat.
I-am spus Lindei c` nu e ea responsabil`,
spuse Susan. Dar feti]a e speriat`. F`r` \ndoial`,
nu va mai \ncerca s` practice magia. Brent ]i-a spus
cnd vine cardiologul?
Da.
A doua zi, Joshua Butler se odihnea.
Cardiologul fusese un om nu prea vorb`re]. Spuse
155
c` domnul Butler poate r`mne acas` dac` va fi
lini[te; c` se bucura s` vad` o infirmier` [i s`-i fie
urmate instruc]iunile liter` cu liter`. |i d`du Carei
num`rul s`u de telefon. Doctorul va suna \n
diminea]a de cinci iulie.
Dup`-amiaz`, unchiul Josh se sim]i mai bine [i
reu[i s` bea lichidele care \i fuseser` prescrise [i
chiar \ncerc` s` fac` haz de necaz.
Brent, Susan [i Paul vroiau s-o ia [i pe ea [i pe
Linda s` vad` artificiile.
Degeaba protest`. Ei \i spuseser` c` unchiul
Josh avea acum nevoie de mai pu]in` \ngrijire.
Fred Bates era gata s` stea la c`p`tiul bolnavului.
|n timp ce mergeau la clubul country pu]in
dup` ora opt seara, Cara se bucur` c` fusese de
acord s` vin`.
C]iva membri mai b`trni ai clubului \ntrebar`
de Josh [i-i d`dur` lui Brent mesaje pentru el.
Linda se al`tur` unui grup de vreo cincisprezece
copii pe care \i distra un clovn care se pref`cea
speriat de pocnitorile pe care le aprindea.
Dup` ce artificiile fur` toate lansate, Cara se
ridic` [i oft`. Brent o lu` de bra] [i o conduse prin
mul]ime.
156
Susan [i Paul au luat-o \nainte, spuse Cara,
acolo, la stnga. Cred c` vor s-o recupereze pe
Linda.
A[a e, spuse Brent, conducnd-o \n direc]ia
opus`. O vor recupera pe Linda [i o vor duce
acas`.
Atunci s` ne gr`bim, altfel vor pleca f`r` noi.
Tocmai asta e ideea. Am aranjat cu patronul
clubului s`-i duc` acas` cu o ma[in` de-a lor.
Ma[ina decapotabil` ne r`mne nou`.
O, spuse Cara.
Dac` nu vrei s` ascul]i ce am s`-]i spun, Cara,
plec`m chiar acum. Dar cred c` \mi datorezi o
[ans` s`-mi pledez cazul.
Se a[ezar` pe o banc`. Genunchii ei tremurau.
{tia c` Brent o va cere de so]ie [i [tia c` va trebui
s`-l refuze. Vrnd s` amne \ntrebarea lui, spuse:
|nainte s` spui ceva, Brent, \]i amintesc ce am
spus la New York, atunci cnd ai venit s` m` iei.
Tr`im \n lumi diferite.
{i care ar fi lumea mea? \ntreb` Brent.
Lumea propriet`]ilor din Long Island, a
cluburilor country [i a femeilor care apar la [tiri. E
lumea \n care te-ai n`scut [i c`reia \i apar]ii.
157
{i care e lumea ta? \ntreb` Brent.
Lumea mea e una a dedic`rii [i
devotamentului. E o r`splat` prin ea \ns`[i.
Brent se a[ez` lng` ea [i Cara [i-ar fi dorit s`
nu fi f`cut asta. Cum o ]inea de bra] [i avea
obrazul \n p`rul ei, nu putea gndi limpede.
Bine, Carita. Ai spus ce aveai de spus: acum e
rndul meu. Dar gre[e[ti.
Da
Brent \i \nchise gura cu un s`rut.
Termin` cu da , draga mea. Lumea mea e
departe de propriet`]i [i cluburi country. Am tr`it
mai mult pe [antiere, la marginea de[erturilor sau
\n mijlocul junglei. Majoritatea timpului \mi fac
griji c` proviziile nu vor fi livrate [i oamenii se
\mboln`vesc de malarie sau altceva. Niciodat` nu
am destul timp s`-mi termin treaba. Apoi ploi,
tornade sau cutremure.
Nu credeam c` a[a e via]a ta, se mir` Cara. Ai
mereu urgen]e, nu-i a[a? |ntr-un fel, e ca munca
unei infirmiere.
Vreau s` fiu cinstit, spuse el \n cele din urm`.
Via]a pe care ]i-o ofer nu e una de lux [i
comoditate. E o existen]` dur` [i periculoas`. {i
158
n-am nici un drept s`-]i cer s-o \mpar]i cu mine,
dect dac` m` iube[ti. Ai putea duce o via]`
lini[tit`, aici sau \n str`in`tate. E[ti dr`gu]`, po]i
avea tot ce \]i dore[ti.
Dar nu vreau o via]` comod` [i luxoas`, spuse
Cara. Ce \mi oferi \n schimb?
Toat` dragostea mea, spuse Brent r`gu[it,
pentru totdeauna. O, Cara am atta nevoie de tine!
De ce nu mi-ai spus-o mai demult? murmur`
Cara. Abia a[teptam s` aud.
Vrei s` spui c`?
Vreau s` spun c` te iubesc, Brent, dar nu
credeam c` am un loc \n via]a ta. Acum c` [tiu, \]i
spun c` te iubesc [i eu, dragule. Nu aveam curajul
s-o recunosc. Dar acum pot spune: te iubesc,
Brent, te iubesc, te iubesc.
Sfr[it
159

S-ar putea să vă placă și