Sunteți pe pagina 1din 156

NOELLE BERRY McCUE

Un str`in
venit de
departe
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ION NICULESCU
ALCRIS
Capitolul 1
Samantha aranja ni[te piese \ntr-o vitrin` \n
momentul \n care Charles Caruthers, directorul s`u,
\ntr` pe u[a principal` a muzeului, \nso]it de un alt
b`rbat.
Samantha clipi din ochi v`zndu-l pe str`inul pe
care, \mpreun` cu Charles, \l a[teptase toat` ziua. Avea
o constitu]ie atletic`, se mi[ca agil, ca o felin`,
\mbr`cat \ntr-un costum sobru, \nveselit oarecum de o
c`ma[` bleu deschis. Privirea \i era intens`, insolent`
[i \ntrzie \ndelung asupra curbelor pline [i \mbi-
etoare ale snilor [i [oldurilor tinerei femei. Str`inul
se purta ca [i cum era singurul mascul de pe p`mnt
[i asta \i d`dea dreptul s` dezbrace din priviri orice
femeie \i ie[ea \n cale. |ncepu s` se uite \n ochii
5
Samanthei cu insisten]a celor care \ncearc` s` citeasc`
gndurile celorlal]i. Samantha sim]i c` tremur`.
Fascinat` de privirea lui i se p`ru c` aude respira]ia ce
mi[ca pieptul puternic al str`inului.
Cei doi b`rba]i \naintar` pe parchetul str`lucitor:
Charles \nainte, mic [i durduliu, urmat de cel`lalt. Pe
m`sur` ce se apropiau, Samantha devenea mai palid`:
ochii str`inului, de un albastru vibrant [i luminos, o
str`pungeau ca ni[te pumnale.
Ochii [i p`rul b`rbatului i se p`rur`, dintr-o dat`
tinerei foarte cunoscu]i. Pentru un scurt moment, i se
p`ru c` tr`ie[te \n alt` lume, privindu-l pe Greg,
iubitul ei Greg... Totul nu dur` dect o frac]iune de
secund`, dar str`inul p`rea c` recep]ionase mesajul ei
involuntar. Cu un sentiment de panic`, Samantha
sim]i c` turnul de filde[ \n care se refugiase de mai
mult` vreme, \ncepe s` crape din \ncheieturi.
|nainte s` fac` prezent`rile obi[nuite, b`trnul [i
bunul Charles o cuprinse pe Samantha p`rinte[te pe
dup` mijloc:
}i-l prezint pe Michael Brady! Spre norocul
nostru, firma lui a acceptat s` fac` restaurarea
muzeului nostru. A venit s` vad` cum stau lucrurile.
|ncepu s` rd` \nainte s` anun]e cu
nemaipomenit` mndrie:
6
Michael, ]i-o prezint pe Samantha, asistenta mea,
bra]ul meu drept, a[ putea zice!
|ncntat, Samantha!
Michael strnse mna tinerei femei. Aceasta [i-o
restrase iute, ca [i cnd ar fi sim]it un [oc electric.
Deranjat de brusche]ea gestului ei o \ntreb`:
Dup` spusele lui Charles, se pare c` e[ti fata lui
Eddy Layman.
Ea confirm` cu o mi[care a capului. Un surs ap`ru
pe figura lui frumoas`, cu tr`s`turi dure:
Acum \n]eleg totul!
Ce anume?
De ce pre[edintele Institului de Arheologie ]ine
att de mult ca proiectul s` fie aprobat de asistenta lui
Charles. Dac` tat`l dumitale ]i-a transmis numai un
sfert din cuno[tin]ele lui, atunci e[ti foarte calificat`
pentru treaba asta.
Nici o not` de resentiment \n vocea lui, constat`
Samantha. |n ciuda aptitudinilor sale, \[i spuse ea,
trecea drept o \ncep`toare pe lng` b`rbatul acesta
care era o somitate \n arheologie! Cu riscul de a
aduce discu]ia \ntr-o zon` prea personal`, \l
\ntreb`:
A]i auzit vorbindu-se despre tat`l meu, domnule
Brady?
7
Cine n-a auzit vorbindu-se de Eddy Layman? o
\ntrerupse Charles cu un glas r`sun`tor. |n multe din
c`r]ile sale, tat`l dumitale a tratat despre metode de
conservare a patrimoniului. Era un b`rbat excep]ional,
ca s` zic a[a.
Excep]ional [i str`lucitor, ad`ug` [i Michael. I-am
citit toate c`r]ile [i am o mare admira]ie fa]` de
extraordinara lui erudi]ie.
Cu ochi str`lucitori, continu` rznd:
Mai tn`r fiind, aveam pentru el un adev`rat cult,
\ntr-un fel care ar fi scos din s`rite [i un sfnt. Dar avea
atta r`bdare! Numai Dumnezeu [tie ct` vreme am
stat pe capul lui.
Samantha f`cu ochii mari.
Cum? Dumneavoastr` sunte]i Mike? Exclam` ea.
Tat`l meu v` pomenea adesea \n scrisorile lui, dom-
nule Brady. V` admira sincer talentul [i perseveren]a.
Tr`s`turile b`rbatului se \mblnzir`.
Ciudat` coinciden]`, murmur` el [i o privi \n
ochi. Tat`l dumitale nu se putea ab]ine s` nu vor-
beasc` de fiica lui. |n toiul discu]iilor, printre ruine,
se-ntmpla s` scoat` o fotografie mototolit` [i nu o
dat` am contemplat imaginea unei feti]e zmb`rea]`,
\n ]inut` de gimnastic`.
Sim]ind c` ro[e[te, ea tu[i ca s`-[i dreag` vocea.
8
Eram foarte apropia]i, eu [i cu tata! |mi pare r`u
dac` v-a plictisit cu fotografia aceea.
El o privi cu o intensitate sumbr`:
Nici un b`rbat \n deplin`tatea facult`]ilor mintale
nu s-ar plictisi privind fotografia unei micu]e nimfe, cu
ochii verzi [i cosi]e aurii, spuse el cu blnde]e.
Sesiz` \ncurc`tura fetei [i pe chip \i ap`ru un surs
\ng`duitor:
Chiar dac` ai fi fost urt` foc, Ed nu te-ar fi
admirat mai pu]in. {i eu la fel, c`ci \n acea perioad`
era idol pentru mine. Iat` de ce sunt aici, Samantha.
A[ fi putut s`-l trimit pe unul dintre colaboratorii mei
mai tineri. Dar tat`l dumitale iubea att de mult ora[ul
`sta, \nct m-am sim]it obligat s` vin personal. O s` m`
gndesc mereu la el. Dispari]ia lui e o pierdere
enorm` \n domeniul reconstituirii istorice.
Evocarea numelui celui care fusese iubit [i
respectat de to]i \l f`cu pe Charles s` schi]eze un surs
emo]ionat [i s`-[i accentueze \mbr`]i[area. F`r` acest
sprijin al prietenului ei, pe Samantha ar fi l`sat-o
picioarele.
Trebuie s` evit cu orice pre] s` se \ntmple a[a
ceva!, se gndi Samantha, incapabil` s`-[i desprind`
privirea de ochii lui Michael, care-i examin` t`cut
chipul cu tr`s`turi fine. |n mod evident, o pl`cea,
9
pentru c` o examina cu aten]ie, din cap pn`-n
picioare. Privirea lui mngia cascada de p`r auriu a
fetei, urm`rindu-i apoi, sub bluza [i fusta de tweed
maron, liniile voluptuoase ale corpului. Ea se crisp`,
gata s` se apere, dar cnd privirile li se-ntlnir` din
nou, \[i d`du seama c` b`t`lia era aproape pierdut`.
Gura senzual` a lui Michael tr`da o hot`rre
deosebit`. Emana o senza]ie de for]` extraordinar` din
tot corpul s`u, compact [i puternic. Dintr-o dat`,
Samantha \n]elese c` dac` ar`ta unui astfel de b`rbat
[i cea mai mic` sl`biciune, faptul era echivalent cu o
supunere f`r` condi]ii.
Gndul acesta o f`cu s` se cutremure [i Charles
sim]i mi[carea aceasta involuntar`.
S-a-ntmplat ceva? se interes` el, nelini[tit.
Nu, totu-i \n ordine, r`spunse ea cu aer absent.
Ei, v` las s` v` cunoa[te]i mai bine, tu [i domnul
Brady, avnd \n vedere c` o s` lucra]i \mpreun`.
Charles \[i retrase bra]ul [i \[i frec` palmele. |n alte
\mprejur`ri, gestul acesta ar fi f`cut-o pe Samantha s`
surd`. Din ce \n ce mai iritat`, observ` cuta ironic` din
col]ul gurii lui Michael, cnd \i strnse mna lui Charles.
Atunci cnd acesta \[i trecuse bra]ul \n jurul taliei ei,
Michael Brady avusese o u[oar` ridicare din sprncene.
Prietenia mea cu Charles n-are de ce s`-l
intereseze!, se gndi Samantha, agasat`.
10
S` nu-]i \nchipui cumva c` nu-mi place decorul,
\l auzi vorbind t`r`g`nat. Dar dup` nou` ore de
c`l`torie, datorit` oboselii, simt nevoia de aer curat.
La rndul ei, \l examin` mai atent, ca [i cum ar fi
vrut s` prind` semnifica]ia fiec`rui cuvnt. Privirea \i
alunec` rapid pe pulpele musculoase ale interlocu-
torului s`u, puse \n valoare de pantalonii \ntin[i pe
picior.
V-au trebuit nou` ore ca s` ajunge]i aici de la San
Francisco, cu ma[ina? \ntreb` ea, ne\ncrez`toare.
Eram \n apropire de New York, o corect` el, unde
am terminat restaurarea unei fermec`toare case par-
ticulare. Cnd avionul a aterizat la San Francisco, nici
nu mi-am deschis geamantanele, am s`rit \n ma[in` [i
am venit direct aici.
Se \ntrerupse, aruncndu-i un surs devastator:
Entuziasmul meu nu te impresioneaz`,
domni[oar` Layman?
Doamn` Douglas!
Cum?
M` numesc doamna Douglas.
Sunte]i c`s`torit`!
Samantha p`str` o t`cere elocvent`. Ochii
b`rbatului se \ntunecar` [i schi]` o ridicare din
umeri:
11
Presupun c` brusca dumitale declara]ie asupra
st`rii civile este un fel de punere \n gard`.
Nu fi]i absurd.
Atunci d`-mi voie s`-]i spun pe numele mic, zise
el cu o lic`rire diabolic` \n ochi. {i mi-ar face pl`cere
s`-mi spui Michael. Restaurarea aceastei cl`diri o s` ia
mult timp [i a[ vrea s` putem lucra \mpreun` ca doi
prieteni... [i nimic altceva. Nu obi[nuiesc s` seduc
femeile m`ritate!
Samantha \l asculta, scoas` din fire. Egoismul mas-
culin se gndi ea. |n ciuda vocii reci, gura lacom` a lui
Michael \i dezmin]ea vorbele. Samantha strnse din
pumni: la urma urmei, nu era chiar att de seduc`tor...
P`re]i foarte sigur de dumneavoastr`, domnule
Brady, spuse ea. |mi permit s` v` amintesc c` proiec-
tul dumneavoastr` n-a fost \nc` aprobat de comitetul
de sistematizare al ora[ului...
Spune-mi Michael, i-o t`ie el, cu privirea lipit` de
buzele ei. Eu sunt cel mai bun specialist, s` nu ui]i
asta. Nici m`car n-ar fi trebuit s` vin pn` aici pentru
restaurarea muzeului vostru. Acum, a[ vrea s` v`d
terenul propus pentru reconstruire.
Samantha accept` mu[cndu-[i buzele. O pusese la
locul ei cum nu se poate mai simplu. Cu un surs for]at se
\ndrept` spre una din ie[iri. Michael o urm` \ndeaproape.
12
Traversar` \mpreun` proprietatea, \nconjurat` de
cmpuri \nverzite. El p`rea interesat de natura terenu-
lui [i puse cteva \ntreb`ri. |n acele momente, p`rea
complet deta[at de prezen]a Samanthei, care se sim]i
deodat` cuprins` de o furie ira]ional`. Michael \ncepu
s` vorbeasc` despre proiectul lui [i tn`ra femeie
\ncerc` un inexplicabil sentiment de disperare.
N-ar trebui s` ad`ug`m anexe unei cl`diri care
n-are dect patruzeci de ani, \[i spuse ea. Ar fi trebuit,
mai degrab`, s` restaur`m Bernhard House, care
exist` din 1851.
Semnalase membrilor comitetului pericolele care
amenin]au Bernhard House dac` nu se hot`rau lucr`ri
de restaurare, att de necesare. Dar comitetul
preferase s` amne la calendele grece[ti repara]iile [i
s` cheltuiasc` banii pe m`rirea muzeului, ajuns prea
ne\nc`p`tor.
Asta fusese pentru Samantha un e[ec, cu att mai
ustur`tor, cu ct [tia c` acelea[i persoane ar fi ascultat
de tat`l ei. |n toat` California, Eddy Layman trecea
drept o autoritate \n materie de arheologie [i fusese
unul dintre cet`]enii cei mai influen]i din Auburn.
O leg`tur` profund` exista \ntre Eddy Layman [i
fiica sa. Dup` moartea so]ului, Samantha \[i g`sise
refugiu la tat`l s`u. |ncetul cu \ncetul, cu ajutorul lui,
13
\[i vindecase r`nile. Eddy o \ncurajase s`-[i reia studiile,
pe care le \ntrerupsese \n timpul scurtei sale c`s`torii.
Tn`ra femeie \[i c`utase o consolare \n noua cari-
er`. Via]a ei cu Greg fusese distrus` \ntr-o clip` [i
sim]ea o nevoie disperat` s` se aga]e de ceva. Ca [i
tat`l ei, se aruncase cu trup [i suflet \n studiul trecu-
tului [i pn` la urm` reu[ise s` c[tige admira]ia [i
respectul celor din Auburn.
Vocea lui Michael o trezi la realitate:
Bine, Samantha. Cred c` am ni[te idei \n leg`tur`
cu proiectul noilor construc]ii.
|[i f`cuse ni[te schi]e pe un carne]el, pe care [i-l
puse \n buzunar, zmbitor.
Mine diminea]`, voi aduce un topometru s` fac`
m`sur`tori. O s` prezint un proiect Comitetului, chiar
luna asta.
Se \ntrerupse pentru a se uita la ea.
Tat`l dumitale a fost custodele acestui muzeu,
\naintea lui Charles Carruthers, nu-i a[a?
Se-ntoarser` la muzeu, intrnd pe o u[` lateral`. Pe
cnd traversau antrepozitul, ea se \ntoarse spre
Michael [i-i spuse surznd:
A acceptat, fiindc` iubea cu adev`rat Bernhard
House, r`spunse ea \ncet, ca de fiecare dat` cnd
vorbea despre tat`l s`u.
14
Bernhard House? se mir` el.
Da. Vizitatorii se duc \ntotdeauna la Bernhard
House. Muzeul are tot felul de obiecte interesante, dar
adev`rata istorie a Auburnului se g`se[te \n acea veche
cl`dire. Sper c` o s` ave]i timp s` arunca]i o privire.
Cred c` vi se va p`rea interesant, ad`ug` ea dup` o
ezitare.
El surse \ng`duitor.
Hmm, murmur` el amuzat, \mi voiaranja astfel
programul \nct s` pot vizita un loc, pe care, evident,
\l adori. Cine [tie? Poate avem acelea[i gusturi.
Tulburat`, ea \ntoarse capul. Era convins c` e
m`ritat`, dar nu se putea ab]ine s` nu-i fac` avansuri.
Michael Brady f`cea parte din acea categorie de b`rba]i
care emanau unde de senzualitate c`tre toate femeile
pe care le \ntlneau. Samantha b`nuia c` este con[tient
de farmecul s`u [i c` profita de asta f`r` ezit`ri.
|l las altora, se admonest` ea, eu n-am s` fiu att
de nebun` s`-i cad \n bra]e.
Reu[ind s`-[i ascund` tulburarea, adopt` un ton
glacial [i continu` s` vorbeasc` despre tat`l ei:
Dac` tata nu s-ar fi ocupat, muzeul `sta [i
Bernhard House ar fi fost ni[te ruine. Se sim]ea vino-
vat s`-[i ia salariul. Dar nu era dect o nimica toat` fa]`
de drepturile lui de autor.
15
Am citit un raport asupra lucr`rilor efectuate aici.
Ea stinse luminile, una cte una. Dup` aceea, ie[ir`
din antrepozit.
Tat`l dumitale a fost un eminent specialist \n
istoria Californiei. L-am admirat nu numai ca profesor,
dar [i ca om.
Spunea c` dintre to]i elevii lui, era]I acela\n care
\[i punea cele mai mari speran]e. V` considera ca pe
un fiu. Cnd eram mai tn`r`, eram geloas` pe dum-
neavoastr`. Ct ar p`rea de surprinz`tor, n-am f`cut
niciodat` leg`tura \ntre Mike, despre care tata \mi
vorbea tot timpul [i ilustrul Michael Broady. {i tata v`
aprecia ca om, nu numai ca pe studentul eminent care
era]i.
Propriile ei cuvinte o surprinser`. |n acela[i timp,
\[i d`du seama ct sunt despre adev`rate. |[i aminti de
entuziasmul tat`lui s`u, \n mod obi[nuit un tempera-
ment re]inut, cnd vorbea de Mike al s`u. Ast`zi,
b`trnul dasc`l ar fi fost mndru de succesele elevului
s`u preferat. Cei doi b`rba]i \mp`rt`[eau aceea[i
dragoste pentru istorie. Eddy Layman \[i folosise
talentul de scriitor \n acela[i fel \n care Michael Brady
se servea de talentele sale de arhitect, pentru a
continua eforturile predecesorilor lor.
16
Mul]umesc, Samantha! spuse Michael cu vocea
vibrnd de emo]ie. M`rturia dumitale m-a emo]ionat
profund.
Privirile li se-ntlnir` din nou. Samantha \ntoarse
repede capul. Numai simpla vedere a acestui b`rbat \i
provoca o tulburare ira]ional` [i inexplicabil` pe care
n-o putea nici analiza, nici reprima.
N-ai vrea s` cin`m \mpreun`, seara asta, cu so]ul
t`u?
Unghiile Samanthei i se \nfipser` \n palme. Aceast`
propunere \i deschisese vechea ran`.
Nu.
Departe de mine gndul de a-]i strica planurile
pentru seara asta. Charles mi-a spus c` nu e[ti omul
care s` respecte strict orele de program. Am nevoie de
ajutorul t`u, Samantha, am nevoie de cooperarea
tuturor [i, bine\n]eles, [i de a...
N-ar fi trebuit s` foloseasc` acest cuvnt. Ea nu i-a
fi permis.
...so]ului t`u.
So]ul t`u. |ncnt`toarea melodie a acestor
cuvinte se transform` \ntr-o \ngrozitoare cacofonie.
Trebuia s` \n]eleag` o dat` pentru totdeauna c` Greg
era mort, c` nu mai avea un so] [i c` nici n-o s` mai
aib` vreodat`.
17
So]ul meu e mort! \l anun]` ea cu o voce alb`.
Fraza umplu spa]iul, se izbi de pere]ii s`lii, \n]esat`
de tot felul de obiecte care a[teptau s` fie cur`]ate [i
clasate.
Michael nu spuse nimic pentru moment [i se
m`rgini la a o urm`ri cu privirea, atunci cnd ea prinse
s` se mi[te de la o mas` la alta, cuprins` de
nervozitate.
|mi pare r`u, reu[i el s` articuleze.
Nu spune asta! \i strig` ea furioas`. Nu l-a]i
cunoscut. Deci nu-i pute]i regreta moartea. Detest
ipocri]ii, domnule Brady.
Detesta]i b`rba]ii, pur [i simplu, doamn`
Douglas!
Cu pumnii strn[i ea \l \nfrunt`.
Presupunerea dumneavostr` e stupid`. |mi
iubesc so]ul!!
|l iube[ti?
Cuprins` de ame]eal`, ea \nchise ochii. |l adorase
pe Greg [i-l va iubi pn` la sfr[itul zilelor pe care le
mai avea de tr`it. Trecuse prin via]a ei ca o stea lumi-
noas`. Dispari]ia sa \i l`sase un gol imens \n suflet.
|[i aminti brusc fl`c`rile stacojii arznde, dincolo
de ecranul pleoapelor \nchise. Auzi din nou scr[netul
metalului \ndoit [i resim]i durerea sf[ietoare pe care
18
o sim]ise cnd fusese scoas` din ma[in` [i reauzi
strig`tele pe care le scotea atunci cnd se zb`tea \n
bra]ele salvatorilor, ca s` se \ntoarc` spre Greg.
Rev`zu scena aceea teribil`: Greg, so]ul ei iubit,
prins \n capcana contorsionat` a ma[inii cuprins` de
fl`c`ri.
Cl`tinndu-se, \ntinse minile c`utnd un sprijin [i
sim]i cum dou` bra]e puternice \i \mbr`]i[eaz` trupul
cuprins de tremur. O mn` \i mngie ceafa cu
blnde]e [i o voce catifelat` \i murmura cuvinte
lini[titoare. Revenindu-[i din co[mar, \[i opri privirea
pe p`rul des al lui Michael, care avea aceea[i culoare
saten auriu ca cel al lui Greg, [i, instinctiv \l atinse
u[or cu vrful degetelor.
Nu, toate astea, nu puteau fi adev`rate... Samantha
ar fi vrut s` ating` ni[te umbre [i s` le p`streze, cu o
disperare pe care pn` atunci refuzase s-o recunoasc`.
19
Capitolul 2
Cuvintele lini[titoare murmurate de Michael
r`sunau \nc` \n urechile Samanthei. Privirile li se
\ntlnir` din nou cu aceea[i intensitate ca [i prima
oar`. |nchise ochii, ajuns` \n pragul unei mole[eli
inexplicabile. El o strnse lng` el [i ea se supuse,
ame]it` de mirosul s`u b`rb`tesc. Dezorientat`, dar
\ng`duitoare, \[i plimb` mnile tremurnde pe bra]ele
puternice ale b`rbatului, urcnd spre umerii p`tra]i [i
atingnd, \ntr-un sfr[it, pielea cald` a gtului. El se
aplec` spre chipul ei inundat de lacrimi [i buzele \i
atinser` \nti obrazul [i apoi \i c`utar` prospe]imea
gurii.
Tn`ra femeie tres`ri, \ntorcnd capul aproape cu
violen]`. El \[i sl`bi \mbr`]i[area f`r` s` zic` nimic. O
dat` eliberat`, ea se dep`rt` gr`bit`.
20
V` rog s` m` ierta]i, bngui ea cu glas disperat,
lipindu-se de perete. Eu... noi n-ar fi trebuit...
Cnd a murit?
Ea deschise gura s`-l pun` la punct, vrnd s` strige
c` asta nu prive[te pe nimeni, dar nu reu[i s`
articuleze nici un sunet.
Pu]in mai mult de doi ani, se auzi r`spunznd,
f`cndu-se c` nu vede figura mirat` a interlocutorului
s`u.
F`r` un cuvnt, p`r`si apoi \nc`perea, l`sndu-l pe
Michael s` sting` lumina. N-am \ncotro, fie c` m`
urmeaz` sau nu, se gndi ea, ie[ind \n sala principal`
de la parter.
Ca un automat, f`cea gesturile obi[nuite, de fiecare
zi. De cte ori, copil fiind, nu str`b`tuse aceast`
\n[iruire de \nc`peri, al`turi de tat`l ei, stingnd
luminile, controlnd ferestrele [i semnalele de alarm`,
\nainte de a merge acas`?
Of, tat`. De ce a trebuit s` mori [i tu? Dispari]ia
lui Eddy Layman chiar \n momentul \n care \ncepuse
\ncet-\ncet s`-[i revin` dup` moartea lui Greg, o
adusese aproape \n pragul nebuniei. Murindu-i tat`l,
pe care-l iubise att - tot ce-i mai r`m`sese pe lume -
tn`ra femeie se ata[ase de Charles.
21
Dintotdeauna, \l considerase pe acesta din urm` ca
pe un membru al familiei, iar afec]iunea pe care i-o
purta crescuse dup` ce-i murise tat`l. Charles o
sus]inuse din toate puterile, iar Samantha \i era
recunosc`toare pentru asta. Singura ei consolare era
s` se gndeasc` la faptul c` [i Charles suferea \n egal`
m`sur` pierderea lui Eddy, prietenul s`u din copil`rie.
Ru[inat`, Samantha \[i aminti atitudinea de
adineauri, cnd se aflase \n bra]ele lui Michael. Nu,
niciodat` nu va avea vreo leg`tur` cu cineva care s`-i
aminteasc` att de mult de so]ul ei.
Samantha [i Greg atinseser` acea armonie pe care
doar pu]ine cupluri au norocul s-o g`seasc` \n via]a
conjugal`. Niciodat` n-am s` comit \mpietatea de a
\ncerca s` m` rec`s`toresc, dup` de tot ce am tr`it
al`turi de so]ul meu, se \nc`p`]na Samantha s`-[i
repete. Considera c` avusese parte de cea mai mare
fericire tr`ind o dragoste att de mare [i \nv`]ase s`
\ndure singur`tatea cu ajutorul amintirilor din trecut.
Dumnezeule! Cum se explic` atunci momentele
acelea de sl`biciune din bra]ele lui Michael? Eu, care
n-am \ncercat dect repulsie, chiar la o simpl` atingere
a altui b`rbat...
Prea cinstit` pentru a se min]i singur`, tn`ra
femeie c`zu pe gnduri. B`rbatul acesta o luase \n
22
bra]e sub pretextul de a o consola, dar la un moment
dat \mbr`]i[area lor devenise senzual`. Trebuia s` fac`
un efort supraomenesc pentru a lupta cu interdic]iile
[i tabuurile sale pentru a putea recunoa[te imposi-
bilul: c` acest str`in o tulburase [i asta chiar din prima
clip` cnd o privise!
|n fa]a u[ii grele de la intrarea \n muzeu, Samantha
se felicit` c`-[i rec`p`tase sngele rece. Departe de
atmosfera supra\nc`lzit` din interior, respir` pn` \n
adncul pl`mnilor aerul r`coros al serii. Michael o
a[tepta pe peron [i Samantha constat` c` a[a-zisul ei
calm disp`ruse f`r` urm`. Sim]ea privirea acestui
b`rbat ca pe o mngiere. Cuprins` de fiori, sim]i cum
el \ncearc` s`-i ghiceasc` secretele.
Se \ntoarse gr`bit`, pentru a evita acest examen [i
ap`s` clan]a u[ii cu o for]` inutil de mare. Sc[netul
fierului \n broasc` aproape c`-i strepezi din]ii. |n
urechi \ncepu s` aud` un zumz`it, ceea ce pentru ea
era preludiul unei migrene. Rezist` cu greu tenta]iei
de a-[i masa tmplele dureroase. Nu-[i dorea dect un
singur lucru: s` scape de b`rbatul acela, s` plece ct
mai departe de el, f`r` s` \ntoarc` m`car capul.
Pot s` te \nso]esc?
Nu, mul]umesc, \i t`ie ea glacial orice tentativ` de
conversa]ie. Am ma[ina parcat` \n apropiere.
23
El nu-i r`spunse, dar porni al`turi de ea pe aleea
pavat`. Pe m`sur` ce se apropiau de parcaj, tensiunea
nervoas` de care era cuprins` Samantha, cre[tea. Nu
putea suporta influen]a pe care b`rbatul o avea asupra
sim]urilor sale [i trebuia s`-[i impun` s` n-o rup` la
fug` ca un iepure.
|ntr-un interval de timp extrem de scurt, reu[ise
s`-i trezeasc` sentimente pe care le crezuse de mult
adormite. Pentru moment, nu-[i putea explica
motivul acestei schimb`ri. Desigur, Michael avea
ochii [i p`rul lui Greg, dar toat` asem`narea se
oprea aici. Greg era suplu, \nalt, dar p`rea mai
pu]in puternic dect b`rbatul care p`[ea acum
lini[tit al`turi de ea, ca [i cnd era lucrul cel mai
firesc din lume. La urma urmei, sute de b`rba]i
aveau ochi alba[tri [i p`r castaniu deschis, dar...
Pierdut` \n aceste compara]ii, Samantha nu observ`
c` Michael se oprise \n dreptul unui impozant
Cadillac argintiu.
O strig` \ncet [i ea se-ntoarse \ncurcat`, ignorndu-i
deliberat mna \ntins`. Prefera s` moar` dect s`
ating` mna aceea!
La revedere, domnule Brady, \i arunc`n ea,
sus]innd cu demnitate privirea lui amuzat`, [i mult
norocft` \n realizarea proiectului.
24
E[ti sincer`, Samantha?
Desigur, replic` ea, surznd crispat.
{I, g`sind curajul s`-l priveasc` \n ochi, ad`ug`:
Am dorit \ntotdeauna s` g`sesc omul cel mai
calificat pentru a face treaba asta.
Hmm! A[adar, eu sunt acea pas`re rar`?
Reputa]ia dumneavoastr` o dovede[te, domnule
Brady.
El scutur` din cap [i scoase o agend` din buzunar.
O s` am nevoie de adresa dumitale.
Se adresase pe un ton neutru, f`cnd imposibil
orice refuz. Reprimndu-[i suspiciunea, \i d`du datele.
Cu un aer absent, urm`ri mna lui Michael notnd \n
carnet. Confuz`, se \ntreb` dac` puful de pe
\ncheietur` era \n realitate att de catifelat precum
p`rea [i regret` \ndat` c`-i d`duse adresa.
El \nchise agenda [i o puse rapid \n buzunar.
Ei bine, fiindc` se pare c`-mi acorzi \ncredere \n
ceea ce prive[te munca, cred c` o s` putem colabora.
Este deci important s` ne cunoa[tem mai bine [i ce
poate fi mai simplu, dect s` lu`m masa \mpreun`, \n
seara asta?
Ea se dep`rt` c]iva pa[i, \ncercnd s`-[i g`seasc`
ma[ina. Se \ntoarse pentru a-l \nfrunta, \n ciuda
panicii care o cuprindea.
25
Eu nu va fi necesar.
El \i arunc` un surs str`lucitor [i ironic:
Ai mil` de un biet str`in r`t`cit \n ora[ul
dumitale! Va trebui s` ne vedem adesea, atunci de ce
s` nu \ncepem de acum? Trec s` te iau la ora opt.
Nu-i mai l`s` timp de r`spuns, se urc` \n ma[in` [i,
trntind portiera, demar` imediat. |ncremenit` locu-
lui, neputincioas` [i furioas`, Samanthei nu-i r`mase
dect s` priveasc` dup` ma[ina care se dep`rta.
Exasperat`, Samantha era un pachet de nervi.
Imposibil s` scape de individul `sta incomod. Se scu-
fund` \n apa parfumat` [i relaxant` a b`ii, ferm decis`
s`-l trimit` la plimbare atunci cnd o s` sune la u[`.
Totu[i, \[i sp`lase p`rul, fiindc` era necesar, \ncerc` ea
s` se conving`, uscndu-l \n fa]a oglinzii ovale din
baie. F`r` s`-[i dea seama, se preocup` de coafur` mai
mult dect de obicei [i nu dup` mult` vreme buclele
\ncepur` s`-i str`luceasc` \n lumina electric`.
|ntoars` \n camer`, \mbr`c` lenjerie mov din
m`tase, convins` c` le alesese din \ntmplare. Totu[i,
nu-[i putu st`pni un surs adresat comportamentului
s`u ambiguu, atunci cnd scoase dintr-un dulap
rochia sa preferat`, rochia deschiz`toare de u[i, cum
26
o numea tat`l s`u. O \mbr`c` atent`, str`duindu-se
s`-[i repete c` alegerea \i fusese dictat` de confortul
propriu.
Negrul m`t`sos al ]es`turii \i punea \n eviden]`
blondul cenu[iu al p`rului [I-i sublinia curbele trupu-
lui zvelt. O fac doar pentru pl`cerea mea, a nim`nui
altcuiva, se \nc`p`]na s`-[i spun`. |n picioarele
strnse \n ciorapi de m`tase \[i puse ni[te pantofi de
lac, cu tocuri \nalte, \nainte de a pune pieptenele, o
batist` [i rujul de buze \n po[eta de sear`. Se duse
apoi \n camera de zi, dus` pe gnduri. De ce se
\mbr`case mai frumos ca de obicei? Cu tat`l s`u
s`rb`torea evenimentele fericite, mergnd \n ora[ s`
m`nnce, \mbr`cat` elegant. Atunci, de ce n-ar face-o
[i \n seara asta?
O s`-l trimit la naiba pe dragul de Michael [i o s`
cinez singur`!.
Auzi o b`taie u[oar` \n u[`, care o f`cu s` tre-
sar`. I se strnse inima [i, pentru o secund`, se
sim]i cuprins` de panic`. Apoi, cu b`rbia ridicat`,
se-ndrept` cu pa[i siguri [i gra]io[i spre u[a de la
intrare. Un surs ironic \i ap`ru pe buze, imaginndu-[i
mutra n`ucit` pe care Michael Brady o va face cnd \l
va trimite la plimbare.
27
E[ti adorabil`, Samantha.
Mul]umesc, morm`i ea.
Constat` surprins` c` [i el f`cuse eforturi
vestimentare. Era \mbr`cat \ntr-un costum elegant, pus
\n valoare de o c`ma[` de m`tase alb`. Hipnotizat`, se
uit` \n ochii lui alba[tri, care-i surdeau.
E[ti gata? o \ntreb` el.
Da, m` duc s`-mi iau po[eta.
Dup` o mas` excelent` [i cteva pahare cu vin,
\ncepu s` se-ntrebe ce o f`cuse s` accepte invita]ia lui
Michael. Nu, nu dorise s` ajung` \n restaurantul acesta
elegant, fa]` \n fa]` cu acest b`rbat care-i d`dea o
senza]ie de le[in [i a c`rui simpl` prezen]` o f`cea s`
se simt` cuprins` de o tulburare ciudat`, inexplicabil`.
Am mers deja prea departe, se gndea ea, surznd
vis`toare paharului pe care-l ]inea \n mn`.
Vrei s` dansezi cu mine, Samantha?
|i fu greu s`-[i dea seama dac` aceste vorbe,
rostite \ncet, erau o cerere ori o comand`. Se ridic`
ma[inal [i, prin penumbra complice a localului, se
\ndrept` spre ringul de dans. |l l`s` pe Michael s-o
cuprind` dup` talie, f`r` s` scoat` nici un sunet de
protest.
28
Nu sta ca o bucat` de lemn, draga mea [opti el
r`gu[it, pune-]i bra]ele dup` gtul meu.
El \l ascult`, leg`nat` de muzic`. Dac` n-ar fi ]inut-o
Michael de mijloc, cu greu s-ar mai fi ]inut pe picioare.
Ca \n vis, se sim]i furat` de ritmul muzicii,
incon[tient` de docilitatea sa. C`ldura corpului celui
cu care dansa lipit`, o transport` \ntr-o lume ideal`. El
\i [optea la ureche vorbe pe care se for]ase s` le uite.
Vinul, lumina sc`zut`, muzica leg`nat` [i
apropierea corpului acela de b`rbat solid o \mpingeau
\ntr-un univers f`r` limite. Lumea real` nu mai era
dect un loc hidos, un de[ert. Samantha n-ar mai fu
vrut s` ias` din visul \n care o \mpinsese Michael. |i
sc`p` un suspin [i \[i l`s` capul pe um`rul mare al al
b`rbatului, mngindu-i cu buzele gtul puternic,
lng` o ven` care pulsa.
Pentru numele lui Dumnezeu, s` ie[im de aici,
mri el.
Atitudinea lui o l`s` pe Samantha f`r` reac]ie.
Astfel, el o conduse cu mn` ferm` spre ie[ire f`r` ca
ea s` opun` vreo rezisten]`.
Un val de cea]` ascundea cerul \nstelat. Mergeau
unul al`turi de cel`lalt; pa[ii lor r`sunau \n lini[tea
ce-i \nconjura [i, pentru o secund`, Samantha avu
impresia c` inimile lor bat la unison.
29
F`r` nici un cuvnt, se urcar` \n Cadillac.
Dou`, medit` ea, cu ochii pe jum`tate \nchi[i [i
capul sprijinit de sp`tarul capitonat. Trebuia \ntot-
deauna o inim` lng` alta, dou` jum`t`]i formnd
un tot?.
Mai avea \nc` pe buze gustul deosebit al vinului.
Amintindu-[i de expresia mirat` a lui Michael atunci
cnd \i v`rsase ultimele pic`turi de vin \n pahar, \[i
st`pni cu greu un chicotit. Nu se mai sim]ise att de
bine de foarte mult` vreme. Motorul ma[inii torcnd \i
suna \n urechi ca o muzic` lini[titoare.
Luxul impersonal al camerei de hotel unde se
reg`si cu Michael p`rea la fel de lini[titor. F`cea parte
din vis... Aerul r`coros furnizat de aparatele de clima-
tizare ad`uga o not` de realitate visului... {i acest
amestec de vis [i realitate, se accentu` [i mai mult
cnd minile lui Michael, dup` ce-i deschisese fer-
moarul rochiei, o dezbr`cau cu \ncetul, mngindu-i
pielea m`t`soas` a spatelui, cuprinse de o ner`bdare
tandr`.
|i sc`p` un geam`t cnd el \i strivi buzele.
Corpurile li se cl`tinau, \nl`n]uite, devorate de aceea[i
flac`r`.
30
{tiam, murmur` el, p`r`sindu-i gura, pentru a
explora carnea frem`t`toare a gtului, am [tiut-o de
cnd ne-am \ntlnit...
Se opri [i ad`ug` dup` o ezitare:
Nu, este de mult mai demult! De cnd eu [i tat`l
t`u contemplam fotografia unei feti]e \ncnt`toare...
Oh! cred c` te-am dorit dintotdeauna. Cuvintele
aceastea p`tima[e trezir` \n inima Samanthei amintiri
moarte de mult` vreme. Cu minile ridicate spre el,
a[tept` docil`. Michael \i scoase rochia. Pu]in dup`
aceea, lenjeria ajunse [i ea pe covor. Samantha nu tre-
bui s` deschid` ochii pentru a afla efectul produs
asupra b`rbatului de nuditatea ei. O sim]ea, prin
degetele febrile [i prin respira]ia sacadat` a b`rbatului.
O ridic` \n bra]e [i o duse spre pat.
Surznd, cu ochii \ntredeschi[i, \l privi cum se
dezbrac`, realiznd c` a[tepta de foarte mult` vreme
acest moment. Dintotdeauna, se gndi ea, dar acum
eternitatea \ns`[i p`rea c` se sfr[ise. |nchise ochii [i
un val de scntei multicolore explod` dincolo de
ecranul pleoapelor \nchise, cnd sim]i greutatea
corpului lui asupra ei.
Gura lui umed` [i cald` \i cuprinse sfrcurile
\nt`rite [i o f`cu s` se arcuiasc`. Auzi cum o voce \i
[opte[te cuvinte de dragoste [i apoi mngierea
31
re\ncepu, insidioas` [i obsedant`. Aveam nevoie s`
redevin eu \ns`mi. Ideea ][ni spontan, r`sunndu-i
\n creier ca un ]ip`t sf[ietor. Tres`ri [i \ncepu s` se
zbat` pentru a sc`pa de acest chin delicios.
El se ridic`, acoperind-o cu totul cu corpul s`u
musculos, \nfingndu-i minile \n p`r pentru a-i putea
admira mai bine frumuse]ea tr`s`turilor fine.
Emo]ionat, \i descoperi o lacrim` str`lucind \ntre
gene.
Draga mea...
Apoi trupurile lor d`dur` fru liber unei pasiuni
prea mult` vreme st`pnit`. |mpreun`, urcar` \ncet
treptele extazului, pe care-l descoperir` \ntr-o total`
armonie.
|i pl`cea senza]ia p`rului lui sub palmele sale.
Te iubesc, murmur` ea lng` buzele lui Michael.
Potoli]i, se rostogolir` unul lng` altul.
Oh, Greg, suspin` Samantha, l`sndu-se s`
alunece \n amintiri.
Nu, Samantha!
Se ghemui \n bra]ele lui, savurnd c`ldura trupului
puternic. Adormi brusc, f`r` s` mai aud` ]ip`tul celui
care o strngea \n bra]e, cu o disperare posesiv`.
32
Capitolul 3
Lumina se aprinse. |n spatele pleoapelor \nchise
ale Samanthei, tenebrele se colorar` \n ro[u. Cu un
suspin de protest \[i duse palmele la tmplele care o
dureau. Ar fi vrut s`-[i trag` cuvertura peste cap. Avea
gura uscat` [i mai p`stra \nc` gustul vinului b`ut \n
seara precedent`.
Seara precedent`... |ntlnirea cu Michael!
Cu inima b`tnds`-i sparg` pieptul, se sili s`
deschid` ochii, dar numai ce-i \ntredeschise c` o
\ncerc` un regret amar. Timp de o secund`, \ncerc` s`
se conving` c` nu s-a \ntmpl`t nimic, c` se g`sea \n
patul ei, \n propria camer`. Dar nu exista nici o moda-
litate s` scape de realitate. |[i mu[c` buzele. |i sc`p` un
strig`t, \n ciuda eforturilor de a-l reprima. Scuturndu-se
din toate puterile de resturile somnului, \l z`ri \n
cealalt` parte a camerei pe Michael Brady.
33
Era \ntors cu spatele [i privea pe fereastr`. La
]ip`tul involuntar al Samanthei, se crisp`. Dar nu se
\ntoarse. P`rea mai preocupat de ce se- \ntmpla din-
colo de geamul \ntunecat al ferestrei, dect de femeia
din patul s`u.
Samantha \[i \nfund` capul \n palme.
E totul \n ordine? o \ntreb` el.
Ea tres`ri la sunetul metalic al vocii lui. Se uit` din
nou la el. |n timp ce dormea, se \mbr`case. |n pan-
taloni [i \n pulover rulat pe gt, p`rea un demon venit
din adndul infernului pentru a o tulbura. Samantha
\[i trase cuvertura pn` sub b`rbie. Deschise gura, dar
nu reu[i s` articuleze nici un cuvnt.
Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai plnge.
Michael se \ndrept` spre pat [i privi atent, ca un vul-
tur, chipul palid \n`l]at spre el. Lacrimile curgeau \ncet
pe obrajii lipsi]i de culoare ai Samanthei [i \n ochii ei
ca smaraldul, el putu descifra o consternare mut`.
Tn`ra femeie p`rea c` nu-[i d` seama c` plnge [i
adoptase o atitudine \ngrozit`. O trecu un fior [i
\ncerc` s` dispar` din raza privirilor b`rbatului care, \n
numai cteva ore, din str`in devenise amantul ei.
Samantha \[i plec` umilit` capul blond, cople[it`
de amintirile nop]ii trecute. Cum de am putut admite
a[a ceva?, se gndi ea cu groaz`.
Permisese altui b`rbat s-o ating`. Mai r`u, fusese
pasionat`, mai vie ca niciodat`.
34
Ai consim]it!, constat` ea, urndu-se, \n timp ce
\mbr`]i[`rile cu Michael i se derulau \n memorie ca un
film. Cople[it` de ru[ine, se rev`zu ars` de pasiune.
Consim]it nu era cuvntul potrivit. Cedase pur [i
simplu unei dorin]e pe care o crezuse moart` o dat`
cu Greg.
Dup` \nmormntarea so]ului s`u, Samantha \nge-
nunchease lng` mormnt [i-i jurase lui Greg fidelitate
etern`. Iar acum \[i tr`dase promisiunea \n modul cel
mai neru[inat cu putin]`. Era lucid` [i dispre]ul pe
care-l sim]ea pentru ea \ns`[i nu-[i avea egal dect \n
cel pe care-l sim]ea fa]` de b`rbatul care-i gr`bise
c`derea.
Michael profitase de sl`biciunea ei, dup` ce o
ame]ise cu vin [i cu clarul de lun`, antrennd-o \ntr-o
lume a sim]urilor pe care el o cuno[tea prea bine.
Michael Brady era exact genul de b`rbat de care se
temea cel mai mult. Degetele tinerei femei se crispar`
pe cuvertur`. Da, se gndi ea, nu este preocupat
dect s`-[i satisfac` propria dorin]`... nedndu-[i
m`car seama c` \n felul acesta \i poate distruge pe
ceilal]i.
Desigur! A vrut doar s` petreac` o noapte cu ea,
f`r` s`-i pese de sentimentele ei. Tipul `sta mai \nti
ia [i dup` aceea discut`, \[i spuse Samantha.
35
El \ntinse o mn`, cu inten]ia de a-i ridica o [uvi]`
de p`r umezit` de lacrimi. Ea se retrase cu o mi[care
violent`.
Nu-i nevoie s` te fere[ti cnd te ating, Samantha,
morm`i el cu privirea plecat`, pentru a-[i ascunde
decep]ia. N-ai s` po]i [terge cele petrecute \ntre noi,
detestndu-m`.
Ea \l privi cu ochi str`lucitori.
La ce te-ai a[tepta de la o femeie care simte c`
te-ai folosit de ea?
El \i sus]inu privirea, scuturnd din cap:
Nu s-a \ntmplat a[a ceva [i o [tii foarte bine!
Ce \ncerci s` dovede[ti, de fapt? \i replic` ea
rznd scr[nit.
Samantha!
Dac` vrei s`-[i lini[te[ti con[tiin]a, deghiznd \n
dragoste cele petrecute \ntre noi, te afunzi \n
minciun`. Nu sim]i pentru mine dect dorin]` fizic`,
Michael.
La aceste cuvinte, el deveni foarte palid [i mu[chii
f`lcilor i se-ncle[tar`. F`r` respira]ie, \l v`zu cum se
apleac` asupra ei, ap`snd-o de pat. Cu ochii
\ntuneca]i, \i privea revoltat chipul sfid`tor.
Eu sunt primul, dup` moartea so]ului t`u, nu-i
a[a? [uier` el.
Samantha \nghi]i \n sec.
36
Crezi ce vrei! replic` ea, f`cnd un efort s` nu
\ntoarc` privirea.
Spre surprinderea ei, asprimea cuvintelor pe care
le rostise nu corespundea sentimentelor ce o \ncer-
cau. Pome]ii i se colorar` \ntr-un roz delicat. Cu un
gest de resemnare, murmur` [ov`ielnic:
A[ vrea s` m` \mbrac.
Michael \i prinse b`rbia, silind-o s`-l priveasc` \n
ochi. Timp de cteva momente se uit` la ea cu un aer
grav [i Samantha se sim]i \nc` o dat` prins` \n cap-
cana acestei priviri p`trunz`toare. Descump`nit`, \[i
umezi buzele uscate cu vrful limbii. Ochii lui Michael
erau \n continuare a]inti]i asupra ei. Ea crezu c`
observ` o schimbare \n respira]ia lui, dar \l auzi
rostind cu voce neutr`:
Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare. Dar nu e[ti
obligat` s-o faci.
Exact a[a gndeam [i eu.
Vocea Samanthei se frnse. Din clipa \n care-l \ntl-
nise pe acest b`rbat, via]a i se d`duse peste cap. P`rea
c` prive[te \n ea ca \ntr-o carte deschis` [i c` \n]elege
mai mult dect ar fi vrut ea s`-i spun`. Fugi! \[i spuse
ea cuprins` de panic`, plec` de aici, departe de el, ct
mai departe posibil!.
Vreau s` plec acas`!
Nu crezi c` e prea mult, draga mea?
37
|nceteaz` s`-mi spui a[a. Nu sunt draga ta [i refuz
s` devin. Ai ob]inut ce ai dorit, te po]i considera
satisf`cut.
El o fulger` cu privirea [i ea se felicit` \n gnd
pentru c` reu[i s`-[i ]in` firea. Era foarte aproape s`
fac` o criz` de nervi [i trebui s` fac` eforturi serioase
ca s` nu-l insulte. O dorin]` primar` de r`zbunare se
zb`tea \n sufletul ei. Numai bunul-sim] o oprea s`-l
acopere cu insulte [i injurii.
Dup` cteva momente de reflec]ie, corpul atletic
cu umeri p`tra]i din fa]a ei n-o mai tulbura. Sl`bi-
ciunea ei de femeie fa]` de un b`rbat frumos,
frem`tnd de senzualitate, disp`ruse. Problema aceasta
fiind rezolvat`, poate va reu[i s` fie suficient de puter-
nic` pentru a-i rezista. {i dac` sarcasmul era singura
arm` pe care o putea folosi, cu att mai r`u pentru el!
Ea nu va ezita s-o foloseasc`. Oricum, n-avea de ales.
Samantha respir` profund, impunndu-[i o pauz`
[i se l`s` s` cad` pe perne. Uitndu-se la interlocu-
torul s`u zmbi u[or:
Adev`rul este adesea dureros, nu-i a[a? spuse ea.
Adev`rul? |ndr`zne[ti s` vorbe[ti despre adev`r,
tu care refuzi s` vezi dincolo de vrful nasului?
Tot ce [tiu e c` mi-ar pl`cea mai degrab` s` m`
spnzur, dect s` r`mn cu tine aici.
Lui parc` i se opri respira]ia.
38
A[ vrea s` te cred, r`spunse el \n cele din urm`.
Ai petrecut doi ani de via]` considerndu-]i corpul
drept un templu ridicat \n amintirea so]ului t`u. Acum
cnd poarta lui a fost for]at` este firesc s` m` consideri
ca pe un du[man!
For]at, `sta e cuvntul! sublinie ea, cu o expresie
de dispre] pe chip.
Ochii lui alba[tri se \ntunecar`. Alarmat` de schim-
bare, Samantha se \ncord`. Lini[tea cu care el \[i debitase
rechizitoriul o pusese \n gard`. Pentru c` o sc`pare \n
mecanismul intui]iei o \mpinsese s`-l provoace.
Michael o lu` pe Samantha de umeri:
Doamna insinueaz` c` ar fi fost vorba de un viol?
o zeflemisi el.
Ea se zb`tu s` se elibereze, dar el \[i strnse
menghina degetelor. |nvins`, Samantha \ncet` s` se
mai agite, considernd c` nu se poate lupta cu
inevitabilul.
Iritat` de neputin]a ei, zise cu r`utate:
Datorit` ]ie, am b`ut prea mult.
Degetele lui se \nfipser` \n pielea m`t`soas` a
Samanthei.
Nu erai beat`, draga mea, [i cu siguran]` n-ai fost
nici violat`, nici for]at`. Crezi c` vinul are vreun
amestec? Trebuie s`-]i amintesc cumva cum a fost?
|n voce \i vibra o ironie insuportabil`. Ea se zb`tu
convulsiv.
39
Tic`losule! strig` Samantha.
El rse \n`bu[it, apoi \i mngie obrazul cu degetul
ar`t`tor.
Dac` m` insul]i nu \nseamn` c` o s` schimbi ceva
din cele \ntmplate.
F`cu o grimas`, dar nu-i d`du drumul.
Am f`cut dragoste, la naiba! morm`I el [i \[i
\nfund` fa]a \n p`rul ei m`t`sos. De ce s`-]i fie ru[ine
de cele petrecute \ntre noi? Cele \ntmplate \n patul
`sta sunt ni[te lucruri fire[ti. Trupul t`u era la fel de
fl`mnd ca [i al meu.
Vocea lui joas` era seduc]ia \ns`[i. Vorbind, \[i
sporea \ntr-una avantajul asupra ei, acoperindu-i
obrajii cu s`rut`ri.
L-ai iubit pe so]ul t`u, continu` el, dar nu
\n]elegi c` sentimentul de vinov`]ie fa]` de el este
f`r` nici o noim`? Dac` [i el te-a iubit a[a cum l-ai
iubit tu, cu siguran]` c` n-ar fi dorit s` r`mi toat`
via]a singur`.
Michael se-ntrerupse, plecndu-[I capul. Ochii lui
exprimau atta triste]e, \nct Samantha sim]i pentru
prima oar` c`-i este mil` de el. Dar \n momentul
urm`tor relu` lupta cu sine \ns`[i. Investise atta
energie ca s`-[i ascund` adev`ratele sentimente.
Pentru Samantha, s` aib` sentimente \nsemna s`
sufere.
40
Stnd nemi[cat` \n bra]ele lui Michael, tn`ra
femeie se lupta cu atrac]ia pe care o exercita asupra ei.
Niciodat` nu va putea s`-i dea ceea ce vroia de la ea.
|n ziua \n care \l \nmormntase pe Greg, \ngropase cu
el [i capacitatea de a mai iubi, de asta era sigur`.
Nu simt nimic pentru tine, Michael.
Rosti fraza aceasta f`r` ezitare, cu fermitate. El
resim]i lovitura [i \[i retrase mna care \ncepea s`-i
mngie pielea catifelat` a umerilor.
Asta \nseamn` c` m-ai luat drept Greg,
concluzion` el cu voce plat`.
Rse amar [i apoi continu`.
{i eu, care m-am chinuit s` m` conving c` numai
vinov`]ia te f`cea s` te compor]i a[a. M-am \n[elat, nu-i
a[a? Numai la el te gndeai. Timp de cteva ore, doar
te-am ajutat s`-l aduci \napoi \n via]a ta.
N-am f`cut-o inten]ionat, Michael.
Privirea pe care acesta i-o arunc` n-o f`cu dect
s`-i sporeasc` sentimentul de vinov`]ie. Apoi,
\ntorcndu-se brusc se duse la fereastr`.
Po]i s` te-mbraci!
Ea se execut` cu minile tremurnde [i picioarele
de vat`. T`cerea lui Michael o exaspera. Se a[ez` pe
marginea patului. |l cople[ise pe Michael cu repro[uri
[i acum situa]ia se \ntorsese \mpotriva ei. Oricum, se
gndi ea, am \ncercat s`-i atribui responsabilitatea
41
pentru ni[te lucruri pe care le-am f`cut eu. Acum
vedea lucrurile clar. Ea fusese cea care se folosise de
el, cea care-l r`nise.
Sem`na cu mine,? o \ntreb` el, f`r` s` se-ntoarc`.
Ar fi vrut s` nu-i r`spund`. Dar deja erau prea
multe ne\n]elegeri \ntre ei.
Pu]in, murmur` ea cu ochii fixa]i pe p`rul lui, pe
cnd Michael se-ntoarse spre ea. Ochii [i p`rul.
El ridic` din umeri cu chipul golit de orice
expresie.
Hai, \i spuse t`ios, te duc acas`.
|ntoarcerea se petrecu \n t`cere. S` fie al`turi de
Michael era pentru Samantha o adev`rat` tortur`.
Cadillacul trecu \n vitez` pe lng` muzeul care avea
semnifica]ia unor amintiri comune [i n`v`li pe str`zile
straniu de lini[tite la acea or` a nop]ii. Nu era nimeni
pe drumurile populate doar de fantomele coloni[tilor
ce veniser` \n America \n goana dup` aur din anii 1848.
Veniser` \n grupuri mari, b`rba]i [i femei, punndu-[i
speran]ele \n micul ora[ fondat de Auburn Ravine.
C]i dintre ei [i-au putut realiza oare visele?, se
\ntreb` Samantha.
Cadillacul o lu` la stnga [i se angaj` pe bulevardul
care \nconjura ora[ul. Acul vitezometrului urca \ntr-una.
Cu ct ne vom desp`r]i mai repede, cu att mai
bine, se gndi ea.
42
Chiar a[a! |n mai pu]in de dou`zeci [i patru de ore,
reu[ise s` strice totul, ie[ind din carapacea ei
protectoare.
Samantha nu vroia cu nici un pre] s` tr`iasc` \n
prezent [i gonise din sufletul s`u orice plan de viitor.
O dat` \[i f`cuse vise, dar fuseser` toate spulberate
de destinul nemilos. Nu mai vroia s-o ia de la cap`t.
Ar trebui s` fiu nebun` s` repet aceea[i experien]`,
se gndi ea. Singurul loc sigur [i-l g`sea \n
singur`tatea amintirilor, \n lumea emo]ional` a
trecutului s`u.
Samantha \nv`]ase s` rezolve problemele cotidiene
metodic. F`r` s` se sustrag` responsabilit`]ilor muncii
sale, refuza totu[i s`-[i fac` planuri de viitor \n carier`.
Cteodat`, \[i spunea: Trebuie s` fiu \ntr-un fel la[`,
o p`pu[` f`r` emo]ii. Din acest motiv, Michael
reprezenta un pericol pentru ea. De la \nceput, \l
sim]ise capabil s`-i trezeasc` sentimentele. Mai mult,
acum era convins` c` nu e genul de b`rbat care s` se
mul]umeasc` doar cu o rela]ie fizic`.
Samantha arunc` o privire piezi[` spre el. Avea
minile puternice crispate pe volan. Ea nu-[i putu
re]ine gndul c` acele mini o mngiaser` cu cteva
ore mai \nainte.
De la moartea lui Greg, nu mai fusese preocupat`
de dorin]a fizic`. Nu mai era tn`ra mireas`
43
\ndr`gostit` de un mire frumos. Brusc, \[i d`du seama
c` f`cuse totul pentru a se convinge c` nevoia de
afec]iune i se stinsese o dat` cu Greg.
Dac` cel pu]in a[ putea s`-l ur`sc pe Michael!.
Dar asta n-avea nici un sens. Nu putea s` urasc` pe
cineva care cedase acelora[i tenta]ii ca [i ea. Cuvintele
de dragoste pe care i le spusese \n timp ce f`ceau
dragoste o chinuiau. Se sili s` le alunge din minte.
Dar oare nu ea fusese cea care \ncercase s` se
dezvinov`]easc` luptndu-se s` cread` c` se afl` \n
bra]ele so]ului ei mult iubit? Tmplele i se zb`teau
dureros [i Samantha \[i mu[c` buzele ca s` nu izbuc-
neasc` \n plns. Nu trebuia s` dea dovad` de sl`bi-
ciune, mai ales nu acum. |i r`nise deja amorul propriu
lui Michael, rostind numele lui Greg \n locul numelui
lui. Ce rost avea s`-l fac` s` \n]eleag` c` deziluzia ei
este la fel de puternic`? Samantha \i provocase destul
r`u [i a[a, dovad` paloarea chipului s`u. Cnd pleca-
ser` de la hotel, el \[i \ntorsese capul, dar nu suficient
de repede ca s` nu poat` vedea disperarea din privirea
lui. Se sim]ise nefericit` [i mizerabil`. De ce trebuise
s`-l \ntlneasc` pe Michael Brady?
Sim]i privirea b`rbatului a]intit` asupra ei.
Surprins`, constat` c`, l`snd motorul pornit, Michael
oprise \n fa]a casei ei. F`r` un cuvnt, el \i \ntinse
po[eta.
44
Mul]umesc, \i spuse ea.
Michael opri motorul [i ie[i din ma[in` o dat` cu
Samantha.
Nu-i nevoie s` m` conduci pn` la u[`, protest` ea.
F`r` s` zic` nimic, el ocoli ma[ina.
Nu-i nevoie, \i repet` ea.
Michael o lu` de bra].
De ce te temi?
La r`s`rit, soarele aurea peluza [i arborii. Samantha
arunca priviri piezi[e spre ferestrele vecinilor. Se
sim]ea jenat` s` se-ntoarc` \n zori, \nso]it` de un
b`rbat, dar nu zise nimic.
Ajun[i la u[`, \[i eliber` bra]ul din strnsoarea lui
Michael, sub pretextul c`ut`rii cheii. U[a se deschise,
[i din ce \n ce mai jenat`, \i \ntinse mna.
La revedere, Michael, spuse ea \ncurcat` de
lic`rirea de amuzament din ochii lui.
Spre mirarea ei, ignornd gestul, el p`[i pragul [i
intr` \n hol, tr`gnd-o pe dup` el. Apoi \nchise u[a dup`
ei. Uluit`, se uit` la el. Acesta \i mngie b`rbia, rznd:
O s` \nghi]i o musc`, draga mea.
|n caz c` n-ai observat, nu te-am invitat s` intri.
El se \ntinse alene, f`r` s` o sl`beasc` din ochi.
|mi po]i oferi o cea[c` de cafea, dac` nu vrei s`
adorm la volan.
Dac` insi[ti... La urma urmei e aproape opt
diminea]a.
45
Se poate... Dar eu n-am \nchis ochii toat` noaptea.
Expresia grav` din ochii lui contrasta cu tonul
glume] cu care fuseser` rostite cuvintele. Furioas`,
Samantha \l conduse \n buc`t`rie.
Stai jos.
E[ti din cale afar` de amabil`.
Ignorndu-I ironia, bran[` cafetiera. Era \ntoars` cu
spatele, dar [tia c` \i urm`re[te fiecare mi[care.
Doamne! La ce s-o gndi?. Tulburat` de privirea care
o dezbr`ca, puse dou` ce[ti pe masa din buc`t`rie.
|]i tremur` minile, Samantha.
Ea nu-i r`spunse [i el nu mai spuse nimic. B`rbatul
p`rea prea mare, prea puternic \n spa]iul strmt al
buc`t`riei. Samantha se temea c` dup` ce o s` plece o
s`-i simt` mult` vreme prezen]a \n cas`.
T`cut`, puse cafeaua \n ce[ti [i aroma ei se r`spndi
\n \nc`pere. Aduse zah`rul [i se a[ez` pe un scaun, de
cealalt` parte a mesei, hot`rt` s` p`streze distan]a. El
lu` dou` \nghi]ituri [i apoi se uit` \mprejur.
E dr`gu] la tine, spuse el dup` o vreme, culoarea
perdelelor se armonizeaz` cu cea a pere]ilor.
|mi plac culorile calde...
Samantha \[i l`s` fraza neterminat`. Cuprins` de
un sentiment de irealitate se \ntreba ce naiba o g`sise
[i cum ajunsese s` discute despre culoarea perdelelor,
\n fa]a unei cafele, cu un b`rbat pe care nu-l voia.
|[i \mpinse scaunul [i se ridic`.
46
Acum a[ vrea s` pleci, \i spuse ea, uitndu-se pe fereastr`.
Sim]i imediat apropierea lui [i se \ncord`.
M` \ntorc chiar azi la San Francisco.
Respira]ia lui \i mngia ceafa [i \i sim]i minile pe
umeri.
M` \ntorc peste o lun`, Samantha. Atunci poate
c` ai s` fii mai dispus` s` discut`m ce s-a \ntmplat. Ea
se grbovi, pierzndu-[i brusc dorin]a de a i se
\mpotrivi. |nchise ochii ca s`-[i re]in` lacrimile [i ]ip`:
Te implor, pleac`!
El o trase spre el, s`rutnd-o u[or pe gt; apoi o
l`s` [i se \ndrept` spre u[a buc`t`riei. Se opri \n
cadrul u[ii. Samantha se \ntoarse s`-l priveasc`,
simulnd o deta[are departe de starea ei de spirit.
Las`-m`, [opti ea.
R`mas` singur`, \[i ascunse fa]a \n palme. Auzise
u[a apartamentului \nchizndu-se, dar vorbele lui
Michael r`m`seser` suspedate \n aer. |i spusese:
Cere-mi orice Samantha, dar nu-mi cere s` te las.
47
Capitolul 4
Charles Caruthers se uit` la asistenta lui pe
deasupra ochelarilor.
Ce nu-i \n ordine, Samantha? Pari un pic obosit`,
un pic cam palid`, ca s` zic a[a.
Totul e bine, Charles. Nu-]i face griji pentru
mine.
Trecuser` dou` s`pt`mni de cnd Michael
plecase, iar Samantha \[i pierduse somnul [i pofta de
mncare. |n timpul zilei nu se prea gndea la el,
munca de la muzeu cerndu-i o mare concentrare,
c`ci \n vederea restaur`rii trebuia evacuate s`li \ntregi.
{i totu[i, \n ciuda tuturor treburilor care-i ocupau ziua
ori pe care [i le inventa, nu reu[ea \ntotdeauna s` [i-l
alunge pe Michael din minte. Amintirea chipului s`u,
a tonului grav din vocea sa, a corpului lui viril, o
48
obseda tot timpul. Atunci se arunca \n munc` pentru
a uita [i de multe ori reu[ea s` alunge aceste imagini
undeva \n vreun cotlon al memoriei.
Dar nop]ile era f`r` ap`rare \n fa]a amintirilor.
Visele, \ntotdeauna acelea[i, \i anulau voin]a de a-l uita
pe acest b`rbat.
Ziua \n care Michael Brady trebuia s` se-ntoarc`
la Auburn se apropia f`r` nici un semn de via]` din
partea acestuia. O vag` speran]` c` finan]area
proiectului o s` fie respins` de comitetul municipal
\ncepu s` se nasc` \n mintea Samanthei. Poate c`
acesta, considernd costul proiectului prea ridicat,
o s` \ncredin]eze lucr`rile unei alte firme. {i \n
cazul `sta... Nu o s` se mai \ntoarc` \n col]ul `sta
de lume, \[i spuse Samantha. N-o s`-l mai v`d
niciodat`!.
Pe m`sur` ce timpul trecea, speran]a [i disperarea
Samanthei cre[teau \n aceea[i m`sur`. Trecu o nou`
s`pt`mn`, lung` [i penibil`. Pentru Samantha,
lucrurile \[i pierduser` cursul firesc. |n timpul zilei se
sim]ea u[urat` la gndul c` n-o s` viseze la cel care-i
acaparase gndurile. Noaptea \ns`, cnd se a[eza \n
pat, reu[ea cu greu s` adoarm` [i diminea]a, dup`
cteva ore de somn, \[i g`sea perna ud` de lacrimi. {i
\n fiecare zi se sim]ea mai nefericit` dect \n ziua
precedent`.
49
|ncetul cu \ncetul, umbre albastre \i \ncercuiau
ochii. Pierdea \n greutate, obrajii i se sub]iau,
sco]ndu-i \n eviden]` pome]ii. O lic`rire de triste]e
luase locul bucuriei din ochii ei verde smarald.
Charles, chiar trebuie s` vin [i eu?
Charles d`du din cap, schimbnd viteza. Intrar` pe
o arter` aglomerat` [i Fordul trebui s` \ncetineasc` la
pas, la c]iva centimetri de ma[ina dinainte.
Desigur c` trebuie s` mergi [i tu, \i r`spunse el,
este chiar indispensabil, ca s` zic a[a.
S` nu-mi spui c` venerabilul consiliu municipal
nu se poate reuni \n absen]a modestei mele persoane!
La urma urmei ce-i cu tine Samantha? Pn` acum
n-ai lipsit de la nici o [edin]` a consiliului. Iar asta e
una dintre cele mai importante.
Se poate, dar pentru mine este una neprev`zut`.
{i pentru mine. De fapt, e vorba de o [edin]`
extraordinar`, care nu figura \n program. S-a decis \n
diminea]a asta.
Oh, da! |mi amintesc. M-ai anun]at cnd eram la cafea.
Fordul o lu` pe un bulevard exterior.
Nu te mai recunosc Samantha, murmur` Charles
cu o voce aproape de neauzit, ca [i cnd ar fi vorbit
doar pentru sine, te-ai schimbat att de mult...
50
Dragul de Charles! Nu putea \n]elege ce se-ntmpla
\n sufletul asistentei sale. Samantha scoase un suspin
de u[urare cnd Fordul se opri \n fa]a cl`dirii unde
urma s` aib` loc [edin]a. Pu]in dup` aceea, al`turi de
Charles, saluta membrii consiliului, silindu-se s` zm-
beasc`. Cea mai mare parte a membrilor consiliului
fuseser` prietenii tat`lui ei. Aproape pe to]i \i [tia din
copil`rie [i totu[I, \n clipa aceea se sim]ea singur` \n
mijlocul attor figuri familiare. Singurul b`rbat care ar
fi putut s`-i limpezeasc` sufletul, str`lucea prin
absen]`.
Pentru prima oar`, dup` mult` vreme, resim]i o
am`r`ciune care n-o mai \ncercase dect atunci cnd \i
pierduse pe cei pe care-i iubise mai mult dect orice
pe lume: pe Greg [i pe tat`l s`u.
Ed Layman \i spunea adesea:
Trebuie s` iei via]a a[a cum e. Fii puternic` [i
orgolioas`.
Lui nu-i lipsise niciodat`curajul. Moartea so]iei \i
frnsese inima dar \[i ascunsese durerea din dragoste
pentru fiica sa. Samantha \[i amintea mirosul haine de
tweed a tat`lui s`u, atunci cnd o ]inea \n bra]e, \ncer-
cnd s`-i explice de ce mama nu se mai \ntoarce
acas`. Avea pe atunci [ase ani...
Vocea lui Charles o trezi la realitate:
51
A[az`-te Samantha, \ncepe reuniunea.
Samantha realiz` brusc c` se afl` \n sala de consiliu.
Accept` recunosc`toare sfatul lui Charles [i se l`s` s`
cad` pe scaunul tare de lemn. Pic`turi de sudoare i se
ivir` pe frunte \n timp ce pre[edintele consiliului citea
cu o voce monoton` ordinea de zi. Samantha nu
reu[ea s` se concetreze. Din nou, amintirile o
cople[eau [i se rev`zu la bra]ul tat`lui s`u, \ntorcndu-se
la ma[in` dup` \nmormntarea lui Greg. O ploaie fin`
\i uda fa]a, dar nu reu[ea s` plng`. Aceste lacrimi
acumulate, de-a lungul lunilor care urmar`, se trans-
formaser` \ntr-o carapace de indiferen]` sub care se
sim]ea ap`rat`... Asta pn`-n ziua \n care-l \ntlnise pe
Michael Brady!
|n prezent \[i d`dea perfect de bine seama c`
b`rbatul acela \i distrusese sistemul de ap`rare [i c`
n-avea for]a necesar` s` i se opun` |l ur`sc!
Samantha, ce-i cu tine?
Se \ntoarse clipind din ochi, din cauza luminii de
neon. Se ag`]` de marginea mesei [i \ncepu s`
tremure. Charles \[i trecu un bra] \n jurul umerilor
asistentei lui:
Samantha?
Ea trase adnc aer \n piept, incapabil` s`
r`spund`. Sim]ea un fel de grea]`. Norul de fum de
]igar` care plutea deasupra capetelor nu p`rea a fi
52
cauza st`rii ei de r`u. Dar atunci, c`rui fapt \i
datora aceast` suferin]`? Lu` paharul cu ap` din
fa]a sa [i-l goli.
M` simt mai bine, \l anun]` ea pe Charles.
Mai lini[tit, [eful ei surse.
V`d, [opti el,]i-ai rec`p`tat culoarea \n obraz.
Pentru o secund`, am crezut c` o s` le[ini cum o
f`ceau pe vremuri femeile din genera]ia mea!
|n sal` se auzea zvonul discu]iilor dintre membrii
consiliului. Nimeni nu b`gase de seam` cele \ntm-
plate [i Samantha se l`s` pe bra]ul protector al lui
Charles, respirnd u[urat`.
Doamnelor [i domnilor, \mi cer scuze pentru
\ntrziere.
|ncremenit` pe scaun, Samantha recunoscu acel val
de vitalitate care invad` \nc`perea la intrarea lui
Michael Brady. Sngele \i fugi din obraji [i Charles tre-
bui s-o sprijine ca s` nu se pr`bu[easc`. |n acel
moment, \ntlni privirea lui Michael. Oare de ce naiba
o privea a[a, de fa]` cu toat` lumea? {i de ce p`rea
furios? Pentru c`, dac` cineva avea dreptul s` fie
furios, ea era aceea, nu el.
Rec`p`tndu-[i curajul, ridic` b`rbia [i-l fulger` la
rndul s`u cu o privire acuzatoare.
{edin]a \ncepu \ntr-o atmosfer` \ncordat`. |n timp
ce Michael r`spundea energic \ntreb`rilor care i se
53
puneau, Samantha sim]i c` toate privirile a]intite
asupra ei. Ce naiba se \ntmpl`, se gndi ea, ai zice c`
nu vrea s` m` scape din ochi!
Tn`ra femeie se \ndes` \n scaun. Era prea greu s`
continue lupta aceasta mut` cu b`rbatul de la cel`lalt
cap`t al mesei.
Pe m`sur` ce [edin]a avansa [i ceilal]i \ncepur` s`
se uite la ea cu curiozitate. Chiar [i Charles sim]i c` se
\ntmpl` ceva neobi[nuit [i \[i retrase bra]ul dup`
umerii ei, ceea ce p`ru c`-i convine de minune lui
Michael.
Samantha suport` supliciul acesta mai bine de o
or`. |ncerc` \n zadar s` se concentreze asupra subiec-
tului discu]iei. Auzea vocile celorlal]i parc` dincolo de
un perete de vat`.
Dar oare despre ce vorbeau? Probabil cum s`
ob]in` mijloacele de plat` pentru o \ntreprindere
att de costisitoare. Parc` sub efectul unui drog se
auzi sugernd restaurarea vechii cl`diri Bernhard
House.
Spre mirarea ei, propunerea fu adoptat`.
Acea cl`dire mare, alb`, \n stil colonial, cu porticuri
sus]inute de coloane dorice, i se p`rea tot ce-i mai
r`m`sese pe lume. Gndurile i se \ntoarser` spre ea
\ns`[i. Se \ntreb`, deodat`, dac` nu sem`na cu
Bernhard House: o succesiune de camere \ntunecate
54
[i grele. Dumnezeule, nu mai vreau s` fiu singur`,
trebuie s` evadez din \nchisoarea \n care am intrat de
bun`voie.
Zgomotul scaunelor pe parchet o trezir` la reali-
tate. Reuniunea se terminase. Cu obrajii \n fl`c`ri, se
ridic` \n grab`, prad` altei obsesii: s` fug`, s` scape o
dat` din sala de consiliu [i de prezen]a covr[itoare a
lui Michael Brady. Arunc` o privire scurt` spre el [i
spaima \i deveni [i mai mare. Aceasta o privea cu un
aer hot`rt.
Michael se g`sea \n cel`lalt cap`t al \nc`perii,
f`cndu-se c` ascult` flec`reala unui membru al
consiliului, dar de fapt era cu aten]ia \ndreptat`
asupra ei.
Charles, s` mergem. Nu m` simt bine, [opti
tn`ra femeie, ag`]ndu-se se bra]ul [efului ei.
Desigur, draga mea. Trebuie s`-]i supraveghezi
alimenta]ia. Nu \n]eleg de ce toate femeile ]in cur` de
sl`bire. Evident c` ai pierdut cteva kilograme, dar
acum ar`]i \ngrozitor...
S` mergem, i-o t`ie, cu voce ridicat`.
Bine, bine, nu te enerva.
Ie[ir` din sala de consiliu [i cnd ajunser` la c]iva
pa[i de ma[ina lui Charles se auzi vocea lui Michael,
\n spatele lor:
55
A]i [i plecat?
Penumbra amurgului \i ascundea fa]a, dar
Samantha \i sesiz` scnteile din ochi, pe m`sur` ce se
apropia de ei.
Bun` seara, Charles.
Samantha se uit` la cei doi b`rba]i cum schimbau o
strngere de mn` [i brusc, se sim]i ca un animal
h`ituit.
Felicit`ri, \i spuse Charles surz`tor, ai f`cut o
bun` impresie consiliului.
Mul]umesc, b`trne.
Michael \l b`tu amical cu mna pe um`r pe [eful
Samanthei. |nm`rmurit`, tn`ra femeie \i ascult` cum
discutau veseli despre proiect. Apoi, spre groaza ei, \l
auzi pe Michael cum \i propune lui Charles s-o
conduc` acas`.
Asta ca s` nu faci un ocol, ad`ug` el cu inocen]`.
Am \nchiriat o cas` lng` Samantha, a[a c` o pot l`sa
acas`.
Foarte bine spuse Charles, \nainte ca ea s` poat`
interveni.
Samantha privicum Charles se dep`rteaz` [i o
cuprinse disperarea. Ca de obicei, acesta nu \n]elesese
nimic din ce se \ntmpla.
Vino, Samantha.
F`r` s` spun` nimic ea se instal` pe bancheta din
fa]` a Cadillacului. Michael demar` \n tromb`. |n
56
timpul drumului Samantha nu-[i descle[t` din]ii.
Michael, \n schimb, \i vorbi tot timpul despre cum
c`l`torise, cu glas calm [i melodios [i numai minile
strnse pe volan \i tr`dau tensiunea interioar`. Ma[ina
trecu pe lng` casa ei, f`r` s` g`seasc` puterea de a
protesta.
Cnd se \ndreptar` \nspre ni[te cl`diri albe
\n[irate pe coasta unei coline \nverzite, deschise
gura s`-l \ntrebe unde o duce, dar apoi se r`zgndi.
Inten]iile lui erau clare, dar nu-i era foarte clar`
motiva]ia.
Cum a[ putea s`-l \n]eleg, cnd nu reu[esc s` m`
\n]eleg pe mine? se gndi ea.
|mi place mult locul `sta, declar` Michael.
Fiecare cl`dire este o cas` adev`rat`. Iat`, aici
locuiesc eu.
Cnd ma[ina se opri \n fa]a unui elegant pavilion
construit \n stilul colonial din Noua Anglie,
Samantha \[i fr`mnt` minile. Era con[tient` de
privirea lui \ntreb`toare [i \ntoarse capul ca s` o
evite. Coborr` din ma[in` [i se \ndreptar` spre
cas`. Ajun[i pe verand`, \n timp ce Michael \[i c`uta
cheile \n buzunar, Samantha se opri s` contemple
peisajul. Pentru prima oar` reu[i s` articuleze cteva
cuvinte:
57
Ce peisaj magnific!
Mi-ar fi pl`cut o p`dure de pini, dar cum n-o s`
stau aici mult` vreme, m` mul]umesc cu ceea ce
exist`.
Gndul c` s` plece o f`cu s` surd`. Michael o
privi mirat [i atunci sim]i din nou c` o cupride
ame]eala.
Intr`, \i spuse Michael, deschiznd u[a [i
f`cndu-i loc s` treac`. Cum \]i place brlogul meu?
E admirabil. |mi plac zidurile albe [i [emineurile
din c`r`mid` sm`l]uit`.
Atunci \nseamn` c` avem acelea[i gusturi.
Ea se aplec` s` se uite pe fereastr` la o peluz`,
evitnd s` comenteze aluziile lui.
Calul meu g`se[te c` domeniul s`u e ai degrab`
mic, dar pn` la urm` o s` se obi[nuiasc`.
Serios? \ntreb` ea rznd.
Michael \ntinse o mn` spre ea.
Cred c` e prima oar` cnd te aud rznd
spontan, murmur` el.
Ea se \ndep`rt` repede de minile care voiau s-o
prind` [i se duse lng` [emineu.
Nu [tiam c`-]i place echita]ia, bngui ea cu
privirea plecat`.
Se pare c` nu [tii mai nimic despre mine, draga
mea, replic` el ironic.
58
}i-am mai spus c` nu sunt draga ta.
Bine, am \n]eles. Oricum, tot e ceva c` nu-mi mai
spui domnul Brady cnd binevoie[ti s` mi te adresezi.
Nu v`d de ce ]i-a[ spune altfel. Ne cunoa[tem de
prea pu]in timp.
Eu cred, dimpotriv`, c` ne cuno[tem foarte bine,
o ironiz` el, uitndu-se cu de-am`nuntul la curbele
corpului ei.
Iat`-ne ajun[i [i aici! ~sta-i motivul pentru care
m-ai adus aici? Ca s` continui ce ai \nceput?
St`tea dreapt` \n fa]a lui. Tonul acuzator din voea
ei \l f`cu pe Michael s` se \ncrunte.
O clip`, [opti el apropiindu-se de ea. N-o s`-]i
permit s`-mi atribui rolul lupului cel r`u. Am
\mp`rt`[it momente pl`cute [i e inutil s` te sustragi
acestei realit`]i.
Ea lu` o figur` dispre]uitoare.
{tii foarte bine de ce acele momente agreabile,
cum le spui tu, au fost \mp`rt`[ite, Michael. {i [tii
foarte bine la cine m` gndeam cnd eram \n
bra]ele tale.
59
Capitolul 5
Cuvintele \nc`rcate de ur` ale Samanthei r`sunau
\nc` \n \nc`pere. Dup` toate aparen]ele \[i atinseser`
]inta. Michael era crispat. Pentru o secund` r`mase
\mpietrit. Apoi \[i reveni.
Triumf`toare, Samantha se uit` la el: dac` \[i
\nchipuise c` e dispus` s`-l urmeze a doua oar` \n
patul lui, ei bine, atunci era mai bine s`-[i reconsidere
pozi]ia. La gndul acesta, \[i ridic` b`rbia, \ntr-o
mi[care de revolt`.
N-o s` te las s` faci asta, \i spuse Michael calm.
Despre ce vorbe[ti de fapt?
Avea un fel de a o privi care o f`cea vulnerabil` [i
nervoas`. Samantha \ns` nu se clinti, refuznd s` bat`
\n retragere, chiar dac` apropierea lui o tulbura. |[i
duse involuntar mna la piept, \ncercnd s`-[i
lini[teasc` b`t`ile dezordonate ale inimii.
60
Refuz s`-]i fac jocul, Samantha.
Care joc?
Acela care const` \mi a atribui toate viciile de pe
p`mnt numai pentru a sc`pa de complexul t`u de
vinov`]ie.
Vorbe[ti aiurea, \i arunc` ea agasat`.
Adev`rul este greu de suportat.
O dat` \n plus el v`zuse limpede lucrurile. Sufocat`
e indignare, nu putu s` mai spun` nimic. |n mijlocul
fe]ei ei palide, ochii p`reau dou` fl`c`ri verzi. Se
cl`tin` pe picioare, dar atunci cnd vru s-o sprijine, \l
respinse violent.
Nu m` atinge! ]ip` ea. Cu ce drept \ndr`zne[ti s`
pui mna pe mine?
Cu dreptul b`rbatului care te iube[te, murmur`
el exasperat, l`snd minile s`-i cad` de-a lungul
corpului.
Vorbe[ti aiurea, repet` ea. Tu...
Samantha se opri, regretnd c`-[i pierduse
cump`tul. Respir` adnc apoi \i arunc` interlocutoru-
lui s`u o privire \ngrozit`.
Cum \ndr`zne[ti... relu` ea, cu buzele albite de
furie, cum po]i fi att de egoist \nct s` crezi c` pen-
tru o singur` noapte ai dreptul s` te amesteci \n
via]a mea?!
61
Cruzimea acestei remarci n-avu efectul scontat
asupra lui Michael. |l v`zu uluit` cum se apropie de ea
cu un surs tandru pe buze.
|i sim]i c`ldura bra]elor care o \mbr`]i[au [i \[i
blestem` sim]urile care o tr`dau din nou. |[i ridic`
b`rbia pe spate ar`tndu-[i chipul convulsionat de
furie. Ochii li se-ntlnir` [i \[i d`du seama c` se
\n[elase. Oare ce era \n privirea lui Michael? O lic`rire
stranie, ceva ce Samantha refuza s` recunoasc`. Timp
de o secund` i se p`ru c`-l vede pe Greg aplecndu-se
spre ea, [i-i sc`p` un hohot \n`bu[it. |n secunda
urm`toare, umbrele trecutului se risipir` [i-l v`zu iar
pe Michael uitndu-se atent la ea. O privea concentrat,
p`rnd c`-i poate citi \n suflet, descifrndu-i
fr`mnt`rile [i mai ales sentimentul de vinov`]ie care
o m`cina.
|n]elegi acum? [opti el, mngindu-i obrazul cu
vrful degetului.
Nu-i nimic de \n]eles.
|n seara aceea, ai venit \n bra]ele mele din pro-
prie dorin]`, Samantha. E[ti vie [i la fel de
ner`bd`toare ca mine s-o lu`m de la \nceput. N-a fost
doar o simpl` noapte \ntre noi, a[a cum te
\nc`p`]nezi s` pretinzi. {i o s` mai petrecem
\mpreun` multe nop]i de dragoste.
62
Taci!
Greg e mort! este timpul s` admi]i asta. M` po]i
detesta ct vrei, iubirea mea, ad`ug` el s`rutnd-o pe
buze, dar n-am s` te las s` pleci. Suntem vii, Samantha,
[i nu e loc de mor]i \ntre noi.
Murmurate a[a, gur` lng` gur`, cuvintele acestea
\i reamintir` Samanthei de o realitate de care se temea
mai mult dect orice. Mi[c` u[or din cap, prea u[or ca
s` \nsemne o nega]ie. Lacrimi fierbin]i \i ][nir` la
col]ul pleoapelor \nchise.
Te rog, gemu ea, las`-m` s` plec.
Este singurul lucru pe care nu-l pot face,
dragostea mea.
|l auzi pe Michael suspinnd [i-i sim]i mna urcnd
de-a lungul spatelui spre pielea sensibil` a gtului.
Uit`-te la mine, Samantha!
Se sim]i prea slab` ca s` nu-l asculte. Ar fi f`cut
orice s` se sustrag` puterii acestor ochi alba[tri care
p`reau s` \n]eleag` lucruri pe care ea se \nver[una s`
le ascund`. |[i ridic` \ncet pleoapele [i se sim]i imediat
subjugat` de privirea hipnotic` a b`rbatului. O privea
\n ochi ca [i cnd ar fi s`rutat-o. Samantha \ncerc` \n
zadar s` se scuture de farmecul lui irezistibil.
S` re\nve]i s` tr`ie[ti nu e u[or, spuse Michael.
|]i promit c` n-o s` precupe]esc nimic ca s` te fac din
nou fericit`. Acord`-mi cel pu]in [ansa de a ]i-o dovedi.
63
Samantha r`mase t`cut`, ignornd deliberat umbra
de triste]e din ochii lui. Michael o strnse mai tare \n
bra]e
O s`-]i alung toate fantomele trecutului. {i pe ale
mele.
Ale tale? \l \ntreb` ea, murmurnd.
Michael o aprob`.
Da, am [i eu un spectru personal care m`
chinuie. Este teama disperat` c` a[ putea s` te pierd.
Sunt convins c` \ntr-o zi ai s` m` iube[ti a[a cum te
iubesc [i eu. Dac` n-am s` reu[esc, n-am s` mi-o iert
niciodat`. Dar nu vreau o femeie a c`rei inim` r`mne
dincolo de u[a mea, \ntr-un mormnt al`turi de alt
b`rbat.
Pretinzi c` m` iube[ti, ]ip` ea cu ochi
str`lucitori[i \n acela[i timp sentimentele mele \]i sunt
indiferente! Adev`rata dragoste nu \ncearc` s` [tearg`
trecutul celuilalt. Amintirea so]ului meu face parte din
mine, exact ca atunci cnd tr`ia. |mi repro[ezi c`
m-am \nmormntat \n trecut [i \ntr-un anume sens ai
dreptate. Dar pentru Dumnezeu, Michael nu \n]elegi
c` nu doar trecutul m` terorizeaz`?
Samantha!
O s`-l iubesc \ntotdeauna pe Greg [i n-o s` po]i
schimba asta niciodat`.
64
Samantha...
Nu, las`-m`.
Ea \ncerc` s` se desprind`, dar el o strngea din ce
\n ce mai tare silind-o s` stea lipit` de el. |ncetul cu
\ncet \ncet` s` se mai zbat` [i atunci el \[i desf`cu
menghina bra]elor. Minile \i deveniser` mngitoare
[I, cu o privire \nc`rcat` de compasiune, se uit` la
tr`s`turile r`v`[ite ale tinerei femei.
Gre[e[ti, declar` el cu o voce lini[tit`. Numai tre-
cutul este cauza spaimelor tale, dar e[ti prea preocu-
pat` de imaginea ta de v`duv` perfect` ca s` mai
prive[ti adev`rul \n fa]`. Nu \]i cer s` ui]i dragostea [i
fericirea care le-ai cunoscut al`turi de Greg. Vreau
doar s`-]i explic c` este posibil s` iube[ti de dou` ori
\n via]`.
Opre[te-te Michael, \l zeflemisi ea, tu nu e[ti
genul de b`rbat care s` accepte locul doi!
El se crisp` [i pentru prima oar` p`ru c` se clatin`
\n convingerea lui. |[i puse minile pe umerii ei.
Nu se pune problema de a fi al doilea b`rbat \n
via]a ta, rosti el rar. Cu ctei \n]elege mai curnd cu
att mai bine va fi pentru amndoi. Greg a ]inut \n
bra]e o tn`r` fat`, o floare a c`rui petale s-au deschis
\ncet la c`ldura dragostei sale. Eu doresc o femeie
\mplinit`. N-o s` iau nimic din ce i-a apar]inut. Nu cer
dect ceea ce mi se cuvine.
65
Nici o parte din mine nu-]i va apar]ine, Michael!
Gre[eal`! Ne-am iubit [i vinov`]ia fa]` de so]ul
t`u te face s` fabulezi. Nu mai sunt un pu[ti, a[a c`
falsele adev`ruri nu m` pot p`c`li. Po]i s` te min]i \n
continuare dac` vrei, dar eu nu cred \n amenin]`rile
tale.
Serios? {i care s` fie acel mare adev`r de care e[ti
att de sigur?
El \i mngie cu buzele tmpla jilav`. R`suflarea lui
arse obrazul [i \n ciuda eforturilor, Samantha nu-[i
putu opri o tres`rire. Michael rse u[or lng` pielea
fin` a fe]ei ei. Ea \nchise ochii blestemndu-l c` o
for]eaz` de fiecare dat` s` se tr`deze. |[i \ntoarse
capul din fa]a buzelor lui care voiau s`-i prind` lobul
urechii [i, proptindu-[i minile \n pieptul lui, \l
\mpinse cu toat` puterea.
El \i prinse b`rbi \n palm` [i oblignd-o s` ridice
privirea. Samantha \n]elese c` a pierdut b`t`lia.
Vrei cu adev`rat s` afli adev`rul? o \ntreb` el.
Ea scutur` din cap c` nu, \nfrico[at`, pierdut` \n
privirea lui albastr`. Sunt o la[`, \[i spuse
Samantha. Dac` [i-ar fi putut p`stra un minim de
control de sine, el n-ar fi reu[it \n \ncerc`rile sale. |n
acel moment \ns` se sim]ea slab`, lipsit` de ap`rare
mai ales dac` i-ar fi pus buzele pe piele. |nfrico[at`,
\l l`s` s-o ia din nou \n bra]e [i s-o s`rute pe gt.
66
Nu-[i putu re]ine un mic geam`t, semn evident al
tulbur`rii senzuale care o cuprinsese [i care o f`cea
s` ro[easc` de ru[ine.
El \i d`du drumul cu un surs de triumf:
Ai dreptate. N-am nevoie de cuvinte ca s` te
conving.
Asta nu trebuie s` mai continue, \[i zise ea, trebuie
s` se termine, \nainte de a fi prea trziu! |[i r`suci cor-
pul \n \mbr`]i[are. |nainte de orice trebuia s` opreasc`
gura aceea lacom` s`-I nimiceasc` pu]ina demnitate
care-i mai r`m`sese. Uimit` de propriai luciditate, \[i
spuse c` de fapt se temea de ceea ce Michael ar fi
putut s-o \nve]e despre ea \ns`[i.
Eu am nevoie s` aud cuvintele, \i arunc` ea.
Spre u[urarea ei, Michael se dep`rt`. Cu
sprncenele \ncruntate \[i \ncruci[` bra]ele la piept cu
un aer hot`rt. Fascinat` f`r` s` vrea, se uit` la un
mu[chi care-i zvcnea b`rbatului pe falc`. Gura lui
Michael, care cu pu]in` vreme \n urm` o acoperise de
s`rut`ri se crisp` brusc. Samantha ar fi vrut s`-i strige
s` nu vorbeasc`, dar era prea trziu. R`mase pe loc,
privind \n gol, \nchizndu-[i toate canalele de
comuncare. Ceva din expresia ei \l alarm` pe Michael.
Figura ei hot`rt` exprima voin]a feroce de a nu
asculta nici un cuvnt.
O prinse pe Samantha de bra] [i o scutur`:
67
Po]i s` te \ntorci pe p`mnt, morm`i el, n-am
inten]ia s` discut cu pere]ii. Ai mai jucat jocul `sta cu
mine, nu mai ]ine.
Nu \n]eleg nimic din ce spui.
Nu-]i mai aminte[ti? E[ti chiar att de hot`rt` s`
p`strezi zidul `sta de minciuni \ntre noi?
|i vorbea cu din]ii strn[i, dar pronun]nd fiecare
cuvnt cu claritate.
Ai vrut adev`rul o s`-l ai, Samantha!
Insensibil la privirea rug`toare a tinerei femei,
continu`:
Cnd ]i-am spus c` ai venit \n patul meu de
bun`voie, am spus adev`rul. |n sfr[it, erai vie f`ceai
un pas \n afara templului dedicat lui Greg. Iat` de
unde \]i vine sentimentul de vinov`]ie. Cnd te-am
\ntlnit, aveai \n privire o not` stranie de vinov`]ie.
Acum nu v`d dect nelini[te. {i cunosc perfect expli-
ca]ia acestei schimb`ri... |n bra]ele mele ai cunoscut o
pl`cere cum nu mai cunoscuse[i \nainte. {i corpul
meu, minile mele, gura mea, care ]I-au adus-o...
Siguran]a din glasul lui o umplea de furie pe
Samantha.
Ce te face s` crezi c` m` cuno[ti att de bine?
N-am spus asta, replic` el posomort. Dar \nainte
de orice vreau s` te vindec. {i cnd o s` reu[esc, am s`
68
g`sesc adev`rata femeie care e \n tine. Am s-o fac s`
apar` chiar dac` o s`-]i par crud. {i atunci cnd ai s`
reu[e[ti s` admi]i c` e[ti femeie, te vei elibera de acest
munte de regrete care te tulbur`. A r`spuns dragostei
lui Greg cu toat` ardoarea tinere]ii tale. Cu toate reti-
cen]ele pe care le ai, fie c` recuno[ti sau nu, dup`
moartea lui ai devenit femeie. De ce s` negi aceast`
feminitate?
Trebuie s` fie grozav s` te sim]i att de sigur de
tine! Te admir, \l persifl` ea.
Sunt sigur de un lucru, iubito. N-are importan]`
dac` e[ti dispus` sau nu s` admi]i, dar corpul meu se
armonizeaz` perfect cu al t`u.
Dac` ai ajuns s` crezi prostiile astea, \nseamn` c`
po]i s` crezi orice, replic` ea, pufnind.
Se eliber` printr-o mi[care brusc` [i alerg` la u[`.
Ajunsese deja \n gr`din` cnd dou` mini puternice o
prinser` de umeri [i o traser` \napoi.
Michael \i strnse lng` el trupul tremur`tor,
l`sndu-[i buzele s`-i r`t`ceasc` pe obraji, pe gtul [i
pe tmplele Samanthei, sorbindu parfumul p`rului ei
auriu.
Samantha, nu mai m` provoca! murmur` el. A[a
cum ai vrut s` facidup`-amiaza asta \n sala de consiliu.
Te joci cu focul, draga mea te rog s` m` crezi.
69
Cum? ce am f`cut \n sala de consiliu.
Cnd l-am v`zut pe Charles c` te-mbr`]i[eaz`, am
f`cut eforturi supraomene[ti s` nu m` ridic s`-i trimit
un pumn \n figur`! Doar respectul pentru p`rul lui alb
m-a oprit s-o fac.
Samantha \[i \n`bu[i un strig`t de indignare.
|mpingnd minile care o imobilizau, se r`suci s`-l
priveasc` \n fa]`.
Insinuezi c` eu [i domnul Caruthers...
El o \ntrerupse cu privire furioas`. Exasperat`, se
rezem` de u[a deschis`. Buzele lui Michael schi]ar` un
mic zmbet de scuz`:
M-am gndit c`-l foloseai pe Charles pentru a m`
]ine la distan]`.
Ea ridic` din umeri.
Charles este mai \n vrst` dect tat`l meu.
El \i scrut` chipul chinuit, ridicat spre el.
Tocmai, \i r`spunse el t`r`g`nat, sentimen-
tul t`u de vinov`]ie ar fi anulat prin c`s`toria cu
un b`rbat mai \n vrst`. |n logica ta, un so]
b`trn ar fi incapabil s`-l concureze pe Greg,
pentru c` n-ar putea s`-]i trezeasc` sim]urile. Te
sim]i \n siguran]` cu Charles, pentru c` ]i-e
team` de mine.
70
E ridicol!
Pe naiba! M` condamni fiindc` te-am b`nuit de
comportament frivol? Dar este clar c` Charles este
\ndr`gostit de tine!
Era prea de tot. Samantha strnse pumnii [i-l privi
fl`c`ri pe ochi.
Charles este na[ul meu! }ine-]i pentru tine inter-
pret`rile monstruoase... Sigur c` m` iube[te... m-a
iubit \ntotdeauna. M` crezi att de tic`loas`? Nu i-a[
face niciodat` r`u lui Charles, nici m`car admi]nd c`
\n infama ta sugestie ar exista m`car o f`rm` de
adev`r!
Se-ntrerupse tremurnd de furie:
Dup` cununia cu Greg, i-am f`cut o vizit` tat`lui
meu. Charles era [i el acolo. |mpreun` cu tat`l meu \[i
f`cea deja planuri \n leg`tur` cu primul nostru copil.
Eddy o s` fie bunicul, iar eu unchiul, a spus Charles
rznd. Pare ceva compromi]`tor, dup` p`rerea ta?
Michael cl`tin` din cap. |n timp ce ea vorbea,
devenise foarte palid. Samantha observ`` cu satisfac]ie
petele ro[ii care-i aprinser` pome]ii. Trebuie c` se
simte \ngrozitor de jenat, \[i spuse ea. |i \ntoarse
spatele [i se sprijini de zid. Deodat`, \l sim]i lng` ea
[i bra]ele lui o cuprinser` cu blnde]e:
71
|]i cer iertare, spuse el, \mi pare r`u.
Nu destul, replic` ea, altfel ai \nceta s` te tot
amesteci \n via]a mea.
Doamne! gemu el. Am vrut doar s` \mpart via]acu
tine. Voiam s` te iubesc \n toate nop]ile, s` te privesc
cum dormi, s` te trezesc, s` te schimb, \n timp ce
copilul meu ar cre[te \n pntecele t`u. Este att de
monstruos s`-]i dore[ti o via]` normal`?
Un copil, se gndi ea. Un bebe mi[cnd sub inima
ei, dnd din picioru[e... o mn` puternic` pus` pe
pntecele umflat, \mp`r]ind cu ea secretul minunat al
vie]ii...
Nu!
Strig`tul \i ][ni din ea drept \n fa]a lui Michael!
Lacrimi umplur` ochii Samanthei. Gndindu-se la
visele ei spulberate sim]i c` moare de durere.
Pentru Dumnezeu, Samantha, ce e? Ce-am spus?
Nu vreau copilul t`u!
El deveni alb ca varul. Samantha regret` imediat,
dar r`mase t`cut`, incapabil` s`-[i retrag` vorbele.
Este adev`rat? o \ntreb` el.
Vocea lui r`mnea neutr`, dar ochii c`utau cu dis-
perare un r`spuns. Ea \l privi \ndelung printre genele
72
ude de lacrimi [i scutur` din cap. El \nghi]i \n sec [i
duse mna la frunte, parc` \ncercnd s` alunge
imaginea Samanthei.
Nu-]i plac copii? o \ntreb` el.
Nu vreau copilul t`u, \i repet` ea.
|n t`cere, el se-ndrept` spre ea. Ea se feri pentru a
evita s` fie atins`, dar \n mod vizibil, el n-avea nici o
inten]ie s-o fac`.
Te conduc, spuse el cu o polite]e glacial`.
Samantha \l urm` pn` la ma[in` [i-l a[tept` s`
deschid` portiera. Se a[ez` pe locul pasagerului.
Zgomotul portierei, \n imagina]ia ei surescitat`, c`p`t`
semnifica]ia unui sfr[it al speran]elor lui Michael.
Acesta se strecur` t`cut la volan, puse contactul [i
porni motorul. |nainte s` demareze \[i privi cu un aer
absent minile crispate pe volan. Samantha \l auzi
\njurnd \ncet, apoi ma[ina ][ni \nainte.
Zumzetul mortorului avea un efect benefic asupra
nervilor ei greu \ncerca]i. Cu un suspin, se destinse [i
\[i rezem` capul de sp`tarul capitonat. Ct am putut
s` fiu de odioas`! |n acel moment se detesta dar tim-
pul nu mai putea fi dat \napoi. Cum am putut fi att
de f`r` inim`? se \ntreb` privind \n \ntunericul
nop]ii.
73
Cuno[tea r`spunsul la aceast` \ntrebare [i trebuia
s`-[i asume consecin]ele propriilor gesturi. Dorise s`-[i
verse necazul pe Michael [i reu[ise.
Refuznd s`-i fac` un copil, \i adusese cea mai grav`
insult` care se poate aduce unui b`rbat. Confuz`, se
gndi c`-i datoreaz` scuze. |i arunc` o privire [i se con-
vinse c` e inutil s-o fac`. Chipul lui, din profil, p`rea
t`iat din granit.
Ma[ina se opri brusc \n fa]a casei unde locuia
Samantha. Michael o conduse pn` la u[` [i apoi se
\ntoarse la ma[in` f`r` s` scoat` un cuvnt. Samantha
intr` \n apartamentul scufundat \n \ntuneric [i se
repezi la fereastr`. Farurile Cadillacului nu mai erau
dect ni[te lumini]e \n noapte. Desp`r]irea de Michael
se petrecuse \ntr-o t`cere definitiv`, la fel de irepara-
bil` ca moartea. Tn`ra femeie r`mase mult` vreme la
fereastr`, \n \ntuneric.
|ncet, \ncet, r`suflarea i se transforma \n abur pe
sticla ferestrei. Pic`turi mici \ncepur` s` curg` pe
geam. Samantha \[i duse o mn` la gur` s`-[i \n`bu[e
un hohot de plns. |[i \ntoarse privirea de la imaginea
sa reflectat` pe sticl` [i se \ndrept` spre camera
r`mas` \n \ntuneric. Nu mai putea s`-[i priveasc`
chipul inundat de lacrimi.
74
|n acea noapte, Samantha plnse \ndelung. Plnse
pentru Greg, pentru tat`l s`u, pentru ea \ns`[i. Zorile o
g`sir` treaz`. Devenise oare att de insensibil` \nct s`-l
r`neasc` pe un b`rbat care n-avea alt` vin` dect c` se
interesa de ea? |nainte, se obi[nuise cu o via]` singura-
tic`. Michael erupsese \n via]a ei ca un vulcan [i o obli-
gase s`-[i priveasc` la[itatea \n fa]`: da, era o la[`, fiindc`
voia s` tr`iasc` \n continuare cu amintirea lui Greg.
Cruzimea fa]` de un b`rbat destul de curajos s`
lupte cu obstacolele pe care i le pusese \nainte ar`ta
clar ce fel de femeie ajunsese. Cu ochii \nchi[i, cu
fruntea pe bra]ul \ndoit, \ncerc` s` se revad` \n vre-
mea cnd era tn`r` mireas`. Imaginile \ncepur` s`-i
delifeze fa]a ochilor [i ea le l`s` s` se deruleze. |nc` o
dat`, deveni prizoniera umbrelor din trecut.
Se rev`zu \n fa]a oglinzii aranjndu-[i cocul de p`r
auriu. Se g`sea \n casa veche, transformat` \n dormitor
de colegiu. Glumele colegelor ei n-aveau importan]`.
Era ziua primei \ntlniri cu Greg.
|n noaptea aceea, el o ceruse \n c`s`torie [i ea
crezuse c` dobndise o fericire pentru totdeauna.
Fericirea! Le fusese spulberat` de destinul nemilos.
75
Ziua \n care se c`s`toriser` trecuse greu, prea greu
dup` opinia tinerilor \ndr`gosti]i. De fiecare dat` cnd
li se \ncruci[au privirile, \n timpul ceremoniei reli-
gioase, apoi \n timpul recep]iei care urmase, \[i
timiteau mesaje de dragoste. Tn`rul [i frumosul so]
al Samanthei ardea de ner`bdare s` r`mn` singur cu
ea, s` \mplineasc` \n sfr[it toate jur`mintele de
dragoste pe care [i le f`cuser` unul altuia chiar \n
diminea]a aceea.
Ah, Greg! se gndi Samantha, tu e[ti mort iar eu
am fost att de egoist` \nct o dat` cu tine am \ngropat
[i fericirea pe care mi-ai dorit-o.
|[i aminti de ziua cnd s-au instalat \ntr-o c`su]`
cochet`. Greg \ncercase s` repare o fereastr` care nu
se \nchidea bine! Mnerul de la \ncuietoare \i c`zuse
pe picior [i \ncepuse s` ]op`ie \ntr-un picior prin toat`
casa.
Oh, Greg! Am uitat pn` [i rsetele noastre
nebune!
|n ziua aceea, el o acoperise cu s`rut`ri [i o dusese
\n bra]e pn` \n salon. Se \mbr`]i[aser` \n fa]a focului
din [emineu, apoi devoraser` ni[te sandvi[uri a[eza]i
pe pachete, \n mijlocul valizelor nedesf`cute. F`cuser`
proiecte de viitor pn` noaptea trziu. |[i \nscriseser`
76
pe lista pe priorit`]i necesitatea de a \ntemeia o
familie. Pe buzele Samanthei \nflori un surs.
Amintirea exalt`rii care-i cuprinsese cnd doctorul o
anun]ase c` era \ns`rcinat`. A doua zi venise acas`
]innd \ntr-o mn` un gigantic ursule] de plu[ [i \n
cealalt`, ascuns la spate, un superb buchet de flori.
Greg [i usule]ul r`m`seser` \n]epeni]i \n tocul prea
\ngust al u[ii [i cnd, \n sfr[it, reu[iser` s` se elibereze,
din tot buchetul nu mai r`m`sese dect o singur` petal`.
El f`cuse o mutr` att de dezam`git`, uitdu-se la lujerele
goale, \nct ea \i s`rise de gt rznd.
O alt` imagine \i ap`ru \n minte: aceea a tinerilor
c`s`tori]i stnd \mbr`]i[a]i [i admirnd camera viitoru-
lui lor copil. Greg o luase pe Samantha \n bra]e
f`cnd-o s` izbucneasc` \n hohote de rs. Apoi
plecaser` \n ora[ ca s` s`rb`toreasc` evenimentul. La
restaurant, dup` mas`, Greg \i luase mna \ntr-a sa:
Chiar dac` o s` tr`iesc o sut` de ani, tot n-am s`
fiu mai fericit ca \n clipa asta, \i declarase el zmbind.
Greg avea s` moar` chiar \n noaptea aceea, pe dru-
mul de \ntoarcere, ca [i copilul pe care Samantha \l
purta \n pntece. Ea nu se mai \ntorsese niciodat` \n
casa lor, l`sndu-l pe tat`l s`u s` se ocupe cu mutatul
lucrurilor, nevrnd s` mai vad` nimic care s`-i
aminteasc` de fericirea pierdut`.
77
Ivirea zorilor alung` umbrele trecutului din
camera Samanthei. Aceasta realiz` c` distrusese fru-
muse]ea acelei iubiri care o legase de Greg.
Comportndu-se ca o v`duv` neconsolat`, contrazicea
dorin]a so]ului s`u, expres formulat`: aceea de a fi
fericit`. Greg, iart`-m` c` am uitat ct de mult m-ai
iubit!
Tn`ra femeie s`ri din pat [i se \ndrept` spre
fereastr`. Cerul deschis [i limpede promitea o zi fru-
moas`. Samanthei i se p`ru c` vede pentru ultima oar`
chipul frumos [I zmbitor al so]ului ei.
Chiar dac` voi tr`i o sut` de ani, nu voi fi mai
fericit dect \n clipa asta.
Amintirea acestor cuvinte o f`cur` s` fie cuprins`
de o pace imens`. |n timpul scurtei lor vie]i \n comun,
reu[ise s`-l fac` fericit pe so]ul s`u. Fusese o fericire
fugitiv`, dar care o transformase pe Samantha \n
femeia care era ast`zi. Nu se mai putea preface c` nu
[tie. |ncepnd din ziua aceea, va \ncerca s` \nfrunte
via]a cu acel curaj pe care Greg s-ar fi a[teptat s`-l aib`.
S` iubeasc` din nou o speria pu]in. Dar dup`
aceast` noapte alb` c`p`tase convingerea c` Greg
revenise pentru a-i reda libertatea.
78
Capitolul 6
Samantha se hot`rse s` nu scoat` nasul afar` din
cas`. |i telefon` lui Charles ca s`-l previn` de absen]a
sa la muzeu.
De ce? exclam` el nelini[tit. E[ti bolnav`, iubito.
Vrei s`-]i trimit doctorul meu?
Nu, Charles! exclam` ea, t`ind scurt protestele
[efului ei. Te rog s` nu faci un caz din chestia asta.
Rse [i propriul ei rs o uimi. Nu mai rsese de
atta vreme!
Pn` atunci Samantha nu mai profitase niciodat`de
afec]iunea pe care i-o ar`ta Charles, pentru a ob]ine o
zi liber`. Oricum, azi n-a[ fi fost bun` de nimic, se
gndi ea, uitndu-se la imaginea ei deformat` reflec-
tat` de pr`jitorul de pine. F`r` nici o \ndoial`,
Charles o s` se cam plictiseasc` dar dac` ar fi v`zut-o
79
s-ar fi speriat. P`rul ei \n dezordine \i \ncadra fa]a
foarte palid`. Ochii \i str`luceau de febr`. Curios, ea
care era o friguroas`, sim]ea c` azi \i e mai cald ca de
obicei, ca [i cum ar fi \nc`lzit-o un foc interior.
Samantha, e[ti sigur` c` nu e[ti bolnav`?
Nu, sunt un pic obosit`. {i ca s`-]i spun adev`rul,
am aceea[i dorin]` s` lucrez ca pentru a m` spnzura.
Vineri este o zi f`r` probleme, dar promit s` fiu acolo
mine la prima or`.
Nu, nici nu se pune problema! \i r`spunse
Charles cu o vehemen]` neobi[nuit`.
Nu \n]eleg...
F`-mi pl`cerea [i odihne[te-te \n weekend-ul
`sta. Nu vreau s` te v`d pn` luni. Sau, mai bine, vino
duminic` s` prnzim \mpreun`. O s`-mi dau seama \n
ce stare te afli. Dac` nu, te duc cu for]a la doctor.
Am \n]eles, papa, rse ea.
Hmm! Neascult`toareo, morm`i el \nainte s`
\nchid`.
Samantha nu se putu opri s` nu surd` reamintin-
du-[i vocea emo]ionat` a [efului s`u. E mai degrab`
genul de mam` clo[c`, \[i spuse ea, dar ce m-a[ fi f`cut
f`r` el?
Decis` s` [tearg` urmele nop]ii albe, \[i preg`ti
baia, aranj` un prosop plu[at pe marginea c`zii, \n
chip de pern` [i se l`s` s` alunece \n apa spumant`, cu
80
un suspin de satisfac]ie. Corpul s`u istovit \ncepu
s` se destind` [i adulmec` \ncntat` parfumul de
trandafiri a s`rurilor de baie. Cu ochii \nchi[i, \[i
mi[c` picioarele prin ap`, mul]umit` s` simt`
mngierea blnd` a jeturilor din jacuzzi pe piele.
Ca \n vis, \l rev`zu pe Michael \ntinznd minile
spre ea, alunecndu-i de-a lungul corpului gol [i
oprindu-i-se pe sni. |nsp`imntat`, deschise ochii.
Vraja se rupsese. Ai nevoie de Michael, \i spunea o
voce interioar`, abia [optit, ai nevoie de minile
lui, de atingerile lui... {i ea trebui s` consimt` c`
a[a era, nu f`r` un sentiment de frustrare. Da,
Michael \i mngiase fiecare rotunjime, fiecare
parte a corpului. Eliberate dintr-o dat`, amintirile
nop]ii lor de dragoste o subjugar`. Fiecare clip` a
\ntlnirii lor \i revenea \n memorie, cu o precizie
halucinant`.
Suspin` [i se ridic`, prinzndu-[i genunchii cu
bra]ele [i \ncercnd s`-[i recapete respira]ia normal`.
Ce ciudat este, se gndi ea uitndu-se la pl`cile de
faian]`, tulburat` de emo]iile pe care le tr`ia, ce ciudat
este c`-l doresc...
Apa din baie se r`cea, dar ea r`mase nemi[cat`,
insensibil` la frig. Dac` tremura, nu era din cauza
frigului, ci fiindc` descoperise o bucurie nou` [i
adnc`, d`t`toare de emo]ii.
81
Dumnezeule! s` iubeasc` din nou! Greg n-o
\nv`]ase oare s` iubeasc` [i s` fie iubit` la rndul ei?
{i nu \n]elesese, \n sfr[it, dup` o noapte de insomnie
\n compania fantasmelor sale, c` umbrele trecutului
se retr`sese [i o l`saser` liber` s` decid` asupra
viitorului s`u.
Michael, murmur` ea cu buze frem`t`toare, o s`
fac totul ca s` repar r`ul pe care ]i l-am f`cut!
Surescitat`, Samantha \[i petrecu dup`-amiaza
f`cnd treburi domestice. |mbr`cat` cu ni[te blugi [i
un pulover de-i curgeau peticele, cur`]` apartamen-
tul de la un cap la altul, cu o energie vecin` cu
frenezia. Aceast` desf`[urare de activit`]i fizice o
\mpiedic` \ns` s` se gndeasc` tot timpul la Michael.
Cum s`-i explice? |n ce fel s`-l conving` c` se schim-
base pe parcursul unei singure nop]i, dup` ce \i
aruncase \n fa]` acele cuvinte oribile [i att de
traumatizante?
Gndurile i se amestecau, o umpleau de speran]`
\ntr-un moment, pentru ca \n urm`torul s-o arunce \n
adncul celei mai negre disper`ri. Dac` cel pu]in ar fi
putut da timpul \napoi pentru a repara r`ul produs
de \nc`p`]narea ei prosteasc`. {i nu fusese niciodat`
for]at` s` ajung` \n patul lui! {i nu el profitase de vreo
sl`biciune a ei! Departe de a[a ceva \[i spuse,
tr`gndu-[i pijamaua de flanel.
82
De cnd o luase prima oar` \n bra]e, pe ringul de
dans, \n seara primei lor \ntlniri, fiecare p`rticic` a
corpului \i ardea \n fl`c`ri. {i sim]ea aceia[i tulburare
[i acum cnd stinsese l`mpile [i se vrse \n pat.
Strngnd o pern` la piept, \nchise ochii alungnd
departe umbrele neclare care voiau s`-i invadeze
camera. Ame]it` de oboseal` se \ntinse sub a[ternu-
turi. Un surs \i flutur` pe buze [i \n timp ce adormea,
perna pe care continua s-o strng` \n bra]e \i amintea
de c`ldura dulce a corpului lui Michael strngnd-o \n
bra]e.
Vechea rabl` de ]ar`, \nainta gemnd din toate
\ncheieturile, pe drumul spre Grass Valley. Un soare
str`lucitor se \n`l]a pe cerul limpede. Ceva, \n
c`ldura blnd` a zilei anun]a prim`vara. Drumul
care ducea la casa lui Charles [erpuia printre cm-
puri. Samanthei \i pl`cuse \ntotdeauna peisajul
acesta \nc`rcat de verdea]`, dar azi \i g`sea un farmec
nou. Da, azi totul \i f`cea pl`cere, torsul greoi al
motorului ca [i briza parfumat` care-i r`v`[ea buclele
de m`tase blond`.
Pe drumul care mergea de-a lungul lacului, o
veveri]` ]op`ia printe copaci, f`cnd-o pe Samantha s`
izbucneasc` \n rs. Hot`rt lucru, \n diminea]a asta
83
toate o \nveseleau... Chiar [i grijile pe care [i le
f`cea \n leg`tur` cu explica]ia pe care trebuia s`
i-o dea lui Michael i se atenuase r`u. |n acel
moment, era convins` c` o s` g`seasc` vorbele
potrivite. |l sunase de mai multe ori chiar [i \n
diminea]a aceea. Nu-i r`spunsese la telefon. Sau
pur [i simplu nu era acas`. Samantha nu se gndea
dect la dorin]a ei de a-l revedea. Dup` ce se va
\ntoarce acas`, dup` prnzul cu Charles, va mai
suna \nc` o dat`.
Nimic nu se mai putea opune acelei bucurii care-i
cuprinsese sufletul. Adev`rul era c` o parte din ea, cea
mai la[`, se temea de confruntarea care o a[tepta. Dar
de acum Samantha era hot`rt` s`-[i \nfrunte
problemele cu un curaj demn de tat`l s`u. |[i spuse c`
Greg [i Ed ar fi aprobat-o. De altfel, nu fusese Michael
elevul preferat al lui Ed Layman? Tata ar fi \ncntat de
alegerea mea!, se gndea ea.
Samantha \[i d`du brusc seama c` nu f`cuse altceva
dect s`-l imite pe tat`l s`u. Ed Layman nu se gndea
niciodat` s-o \nlocuiasc` pe defuncta lui so]ie. Dup`
moartea lui Greg, Samantha repetase incon[tient com-
portamentul tat`lui ei. Hot`rse s` tr`iasc` singur`
pn` la sfr[itul zilelor ei att \n dragoste ct [i \n
datorie. |l admirase pe Greg [i voia s`-[i dovedeasc` ei
\ns`[i, sinceritatea acestui sentiment.
84
|nc` un sentiment de vinov`]ie printre attea
altele, \[i zise ea. Niciodat` nu mai fusese att de
lucid`. De ce nu mi-am analizat niciodat` locul \n via]a
tat`lui meu? se-ntreb` ea. Ed Layman nu fusese nicio-
dat` cu adev`rat singur, pentru c` o avea pe fiica sa [i
fiindc` ea avea nevoie de afec]iunea lui. Samantha \ns`
tr`ise singur`, mai ales dup` moartea tat`lui ei.
Ast`zi, datorit` lui Michael, sim]ea din nou dorin]a
de a tr`i. Nu mai avea nici un minut de pierdut. Tn`ra
\ncetini, recunoscnd aleea m`rginit` de pini, care
ducea la casa lui Charles. Era o c`su]` elegant`,
cuib`rit` pe o colin` de deasupra lacului, un loc ideal
pentru un singuratic cum era Charles. Dup` orele de
munc`, acesta se retr`gea aici ocupndu-se de gr`dina
de legume, de cai [i, un lux suprem, de terenul s`u de
golf.
Casa era la doi kilometru de drum. Pentru a ajunge
la ea, trebuia parcurs un drumeag [erpuitor pe care
Charles nu vrusese s`-l asfalteze niciodat`. Asta \l face
mai rustic, r`spundea el observa]iilor f`cute de
asistenta lui.
Samantha s`ri din ma[in`, tr`gnd adnc \n
pl`mni aerul curat. Charles o a[tepta pe peron;
se-ndrept` spre el surznd [i-l s`rut` pe obraz.
Nu [tiu dac` o invita]ie la prnz poate
compensa chinul pe care l-am \ndurat pe drumul
85
`sta, \i arunc` ea, relund o glum` veche. Dar te iert,
dac` m` la[i s-o \ncalec pe Queenie, dup` amiaz`...
Ei bine, surse el, asta e o \ncercare de corupere.
|[i \ntrerupse fraza [i se d`du un pas \napoi ca s-o
poat` privi. Pe fa]` \i ap`ru un surs mali]ios:
Ar`]i complet \nfloritoare, remarc` el, pretinsa ta
\mboln`vire s-ar putea s`-]i aduc` o diminuare a salariului.
Cred c` o s` m` gndesc foarte serios la asta!
Iat`-ne ajun[i [i aici! glumi ea. M` atragi \n
vizuina ta sub tot felul de pretexte viclene [i apoi
devii furios c` nu-]i po]i o juca rolul de \nger
p`zitor [i s` m` tr`[ti la cel mai apropiat spital din
Auburn.
Charles o b`tu pe um`r:
|ncepi s` semeni din ce \n ce mai mult cu tat`l
t`u, morm`i el. Omul `la m` exaspera. Acum taci [i
urmeaz`-m` pe verand`.
Charles a[ternu o fa]` de mas` de damasc pe o
mas` de gr`din`. Un miros apetisant gdil` n`rile
fetei.
Cotlete la gr`tar? \ntreb` ea plin` de speran]`.
O s` ciugule[ti ca de obicei din farfurie, a[a c` nu
\ncerca s` m` p`c`le[ti. S` [tii \ns` c` dragostea \ncepe
de multe ori cu un stomac satisf`cut.
Atunci, \nseamn` c` eu am ales o tactic` gre[it`,
Charles, r`sun` o voce profund` \n spatele lor.
86
Inima Samanthei \ncepu s` bat` nebune[te v`znd
silueta lui Michael ie[ind din hambar. Mergea pe aleea
ce [erpuia printre tufi[uri [i ierburi \nalte.
Charles se-ntoarse rznd [i se gr`bi spre noul
venit.
Ai dreptate b`iete. Dar po]i conta pe faptul c` o
s` te \nv`] cum s` te apropii de scorpia asta mic`.
Charles! exclam` Samantha cu obrajii \mbujora]i.
Se uit` descump`nit` la Michael care se apropia.
Era \mbr`cat \n costum de blugi, care-i punea \n
relief musculatura impresionant` a corpului. |i z`ri o
arter` a gtului cum se zb`tea [i \ntoarse tulburat`
capul \ntr-o parte.
Apoi privirile li se \ntlnir` [i lumea din jurul ei
p`ru c` dispare. Numai fo[netul vntului \n frunze mai
\ntrerupea t`cerea. Charles se retr`sese sub pretextul
c` se ocupa de preg`tirea cotletelor. Dac` ar fi r`mas,
ar fi fost prima oar` cnd nu i-ar fi fost de nici un folos
Samanthei, care scoase un mic strig`t disperat:
Am \ncercat s` te g`sesc, ieri toat` ziua, \ncepu
ea. Voiam s`-]i cer scuze.
Un surs cinic despic` buzele lui Michael.
S` d`m totul uit`rii.
Nu, nu putem uita, se blbi ea, nu se poate ierta
o cruzime deliberat`.
Respir` adnc, \nainte s` continue:
87
{i a fost deliberat`, \n]elegi?
Poate, morm`i el, dar m-a izbit drept \n inim`.
M-ai r`nit [i ]i-am r`spuns cu aceea[i moned`,
[opti ea cu ochii \n lacrimi, m-am comportat ca o
imbecil` fiindc` mi-era fric` de tine.
Corpul lui Michael se crisp` [i prin ochi \i trecu o
umbr` de \ndoial`:
|nc` ]I-e fric` de mine, Samantha? o \ntreb` el cu
blnde]e.
Samantha \[i umezi buzele uscate [i puse o mn`
tremurnd` pe bra]ul lui Michael. Degetele ei, sub
]es`tura mnecii, sim]ir` femitatea mu[chilor.
|mpotriva voin]ei ei, privirea i se opri pe p`rul de pe
pieptul lui, care se z`rea prin c`ma[a \ntredeschis` [i
ar fi vrut s`-[i lipeasc` tmpla de el.
Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare, Samantha.
Cufundat` \n gndurile ei \nv`lm`[ite, \[i ridic`
privirea scnteietoare ca smaraldul spre el.
Nu, r`spunse ea simplu, nu-mi mai e team` de tine,
Michael. Minile lui Michael urcar` de-a lungul bra]elor ei.
E[ti sigur`? insist` el.
Ea \nclin` din cap [i se l`s` \mbr`]i[at` f`r` nici o
\mpotrivire. Cu ochii \nchi[i pe jum`tate, anticipnd o
pl`cere mult a[teptat`, scoase un geam`t abia auzit.
Un surs senzual str`luci pe buzele lui Michael [i se
aplec` spre ea.
88
La mas`!
Charles reveni, \ntrerupndu-le \mbr`]i[area.
Nu e dect \nceputul, [opti Micheal cu o
str`lucire \n ochii \nc`rca]i de promisiuni. Samantha
aprob` cu inima b`tndu-i nebune[te \n piept.
|mbr`]i[a]I, se \ndreptar` spre Charles. Cu vrful
degetului, Michael mngia pielea m`t`soas` dintre
corsajul [i fusta ei.
Charles era cel care servea la mas` [i Michael \i ]inu
scaunul s` se a[eze. Samantha se l`s` pe sp`tar,
\ncepnd s`-[i reg`seasc` treptat cump`tul. Atunci, el
se aplec` spre ea [i o s`rut` pe ceaf`, lng` r`d`cina
p`rului.
A[a te iubesc, draga mea, \i spuse el, mngindu-i
zona sensibil` de dup` ureche. Pe Samantha o trecu
un fior de pl`cere pe [ira spin`rii. Michael se a[ez`
al`turi de ea, pe banca de lemn lustruit. Apropierea lui
producea un asemenea efect asupra nervilor ei, \nct
nu mai putea mnca nici o \nghi]itur`.
Pe deasupra farfuriilor, Charles se uit` la ea.
Ce ai, scumpetea mea? E prea tare carnea?
Samantha se foi nervoas` pe scaun.
Nu, deloc. Nu te mai preocupa de mine, nu-mi e
a[a de foame.
Asta ce mai e? Pn` acum mureai de foame, ca s` zic
a[a. Nu trebuie s`-]i dai osteneala s` le \n]elegi pe femei.
89
Samatha surse palid. Dac` b`trnul Charles ar fi
cunoscut adev`ratul motiv, oare ce ar fi zis? Michael \[i
drese glasul cu sub\n]eles, iar ea \l fulger` cu privirea.
Insensibil la acest protest t`cut, el \[i cobor\ privirea
spre corsajul ei, unde, sub ]es`tur` se ghicea forma
snilor. Ea \[i \ncruci[` neglijent minile pe piept [i
continu` s`-i zmbeasc` lui Charles, care-i spunea
ceva. Mai \mblnzit`, privirea lui se ridic` spre chipul ei.
|n fa]a \ncurc`turii Samanthei, \ncepu o discu]ie cu
Charles despre restaurarea muzeului. |n timp ce ei discu-
tau, Samantha \ncepu s` strng` masa. Fericit` c` are ceva
de f`cut, cur`]` resturile [i puse farfuriile una peste alta.
Termin` de sp`lat [i [ters vasele [i r`mase
nemi[cat` cu minile umede, privind spre fereastra
care d`dea spre grajd. Obsedante, ultimele cuvinte ale
lui Michael \i revenir` \n memorie: A[a te iubesc
Tn`ra femeie tres`ri. |n acel moment, se temea c` n-o
s` fie la \n`l]ime [i o s`-i \n[ele a[tept`rile lui Michael.
Dup` acest gnd, ridic` din umeri. Prezentul era
singurul care conta. {i ea \l iubea.
M` evi]i, iubito?
Dou` bra]e \i \ncol`cir` talia [i o traser` spre corpul
musculos. Aceast` brusc` intimitate \i re\nvie temerile
[i se \ncord`. Interpretnd \n felul s`u atitudinea
aceasta, Michael \i d`du drumul brusc [i se l`s` pe
pern`, \ncruci[nd bra]ele pe piept.
90
R`zboiul rece re\ncepe, arunc` el cu duritate,
uitndu-se insistent la profilul ei care se desena \n
lumina ferestrei. Care este noul joc, Samantha? Cum
\i zice de data asta. Ademenirea vnatului \n fa]a
pu[tii?
Samantha \[i duse minile la obrajii \n fl`c`ri,
luptndu-se cu lacrimile care-i \n]epau ochii. F` ceva,
pentru Dumnezeu! Oblig`-m` s` te ascult, s`-]i dau tot
ce doresc s`-]i dau, dar \n locul strig`tului s`u
interior, se auzi spunnd:
Nu \n]elegi.
S` m` ia dracu dac` \n]eleg ceva, admise el
trecndu-[i mna prin p`rul des.
{i apoi, f`r` nici o tranzi]ie.
Ce ai zice de o plimbare c`lare?
Cum?
Ea \l privi f`r` s` priceap` schimbarea. Se preg`tise
s`-i \nfrunte furia [i cnd colo el o invita la o caval-
cad`. Dezorientat`, se \ntreb` dac` nu-[i pierduse
cumva interesul pentru ea. C`ci, f`r` \ndoial`, nu
p`rea c` mai dore[te s-o \n]eleag`... Voia acum doar o
rela]ie superficial`...
Ei bine, zise el, \ntrerupndu-i gndurile, vrei sau
nu s` mergem c`lare?
Da, ador s` c`l`resc, morm`i ea \ncet, [tergndu-[i
minile pe un prosop, cu o aten]ie exagerat`.
91
Perfect! M` duc s` \n[euez caii. Ne \ntlnim la
grajd, \n zece minute.
Spunnd aceasta se \ntoarse pe c`lcie [i ie[i din
\nc`pere, cu o non[alan]` vecin` cu deta[area.
Samantha se sprijini de sp`l`torul de vase. Numai de
n-ar face figuti b`trna Queenie, se gndise,
\nsp`imntat`. De obicei, era o bun` c`l`rea]`, dar s`
c`l`reasc` al`turi de Michael i se p`rea acum o prob`
de netrecut. Unde ]i s-a dus \ncrederea \n tine,
feti]o? se mustr` singur`.
Adunndu-[i tot curajul, ie[i din buc`t`rie [i se
duse pe verand`. Charles se odihnea \n hamacul
atrnat \ntre cei doi brazi enormi.
Vii cu noi? \l \ntreb` ea.
Cuno[tea deja r`spunsul. Charles c`l`rea \n fiecare
diminea]`, devreme. {i nimic nu-l putea face s`
renun]e la siesta de dup` mas`.
{tii bine c` nu, \i r`spunse el privind-o amuzat.
Spune-mi, Michael `sta e un tip dat dracului, nu-i a[a?
Samantha sim]i cum ro[e[te. |ncurc`tura \n care se
afla \l f`cu pe Charles s` se amuze [i mai tare, [i ea
trebui s` fac` eforturi ca s` nu-l arunce din hamac.
Da, cam a[a se pare, conveni ea prudent`.
Charles rse \nveselit.
{i din motivul `sta, era]i a[a \ncorda]i, \n timpul
mesei? o \ntreb` el f`]arnic.
92
Ce vrei s` spui?
Ah! Ah! B`trnul Charles nu-i att de orb! Sunt
convins c` nu avea]i dect o singur` dorin]` amndoi:
s` r`mne]i singuri.
Ea \i r`spunse printr-o ridicare de umeri [i trecu
prin fa]a hamacului, cu o atitudine demn`.
Nu mai sunt un copil, \i spuse Charles, mu[cnd
din pip`, [i pot s`-mi dau seama cnd doi tipi se plac,
ca s` zic numai att.
Samantha se \mpiedic` de o r`d`cin` [i se \ntoarse
solemn` c`tre [eful ei.
Charles! E[ti imposibil.
El se opri din chicotit [i ridic` o mn`
\mp`ciuitoare.
Bine, bine, n-am spus nimic, morm`i el
leg`nndu-se \n hamac. Las`-m` s`-mi fac siesta acum.
Resemnat`, Samantha se \ndep`rt`.
93
Capitolul 7
Samanthei \i pl`cuse \ntotdeauna s` str`bat`
cmpurile cu Queenie, iapa ei favorit`. Totu[i, cnd
c`l`rea al`turi de Michael sim]i cum o cuprinde o vag`
decep]ie. Lipit de pursngele lui murg, Michael nu-[i
descle[tase din]ii. Mai r`u, nu catadicsea s`-i arunce
nici m`car o privire \nso]itoarei sale. Toate eforturile
ei de a sparge ghea]a se dovedir` zadarnice. Michael
refuza s` r`spund` tentativelor de \mp`care.
Samantha merse pn` acolo \nct \i propuse s` se
opreas` pentru a-[i trage sufletul, dar de dou` ori el
ignorase sugestia.
Ai ratat, dragul meu Charles, se gndi ea cu
am`r`ciune, pe tipul `sta \l interesez tot att ct \l
intereseaz` o mobil`!
Fiecare refuz al lui Michael, f`cut cu un calm
olimpian, \i \nt`rea Samanthei convingerea c` ceva se
94
rupsese, ireparabil, \ntre ei. |n cele din urm` ajunse la
concluzia c` Charles se \n[elase, ca [i ea de altfel, [i \[i
jur` s` nu mai \ncerce vreo apropiere.
Caii \naintar` la trap pe panta unei coline, iar
Samantha mai bine ar fi murit dect s`-i mai cear` o
dat` s` se opreasc`.
P`trunser` c`lare \ntr-un lumini[ acoperit de un
gazon des, \nconjurat de arbori, sub cupola c`rora
cerul se z`rea cu greu.
S` ne oprim, spuse Michael, pe nea[teptate.
Ea trase de fru, bucuroas` s`-l asculte. El s`ri din
[a se \ndrept` spre Samantha, [i o prinse de talie ca
s` coboare. Ochii lui Michael erau \ntreb`tori, dar ime-
diat ce ea ajunse cu picioarele pe p`mnt, \i d`du
drumul. P`rea c`-i l`sase ei ini]iativa.
Surz`toare, ea se l`s` \n iarb`, sub pretextul unei
mari oboseli.
N-am mai mers c`lare de mult` vreme, se
scuz` ea.
Ah, da? spuse el cu un aer absent, a[ezndu-se
lng` ea.
Ce loc frumos, nu-i a[a?
Da, foarte frumos, morm`i el.
O boare de vnt trecu prin frunzi[ul copacilor, iar
cerul prinse s` se \ntunece.
95
Timpul se stric`, observ` Samantha, din ce \n ce
mai disperat`.
El o privi posomort.
Am venit aici ca s` discut`m despre vreme, draga
mea?
Nu, desigur c` nu, se blbi ea, plecndu-[i
privirea. Mi-am spus c` un pic de odihn` nu ne-ar
prinde r`u.
|ntr-adev`r, pari epuizat`.
Da, nu prea am dormit \n ultimul timp, admise ea
\ndr`znind \n sfr[it s`-l priveasc`. De fapt, dup`
discu]ia noastr` n-am mai putut \nchide ochii.
Of, Samantha! suspin` el, \ntinznd mna spre
ea, nu [tiu ce s` m` fac cu tine.
{i ce ai vrea s` faci? \ntreb` ea, deliberat provo-
catoare, desennd cu degetul conturul buzelor lui
Michael.
El p`ru c` se \mbnze[te, dar ochii \i r`maser`
gravi.
{tii foarte bine ce vreau, spuse el dup` o scurt`
ezitare. Ai [tiut dintotdeauna, mai ad`ug` lungindu-se
lng` ea.
Se \ntoarse unul c`tre cel`lalt [i buzele li se
atinser`. Acest s`rut, orict de u[or fusese, aprinse
emo]iile Samanthei. Bra]ele ei \l cuprinser` pe Michael
96
dup` gt. Sim]indu-l dornic \[i strnse \mbr`]i[area [i
\[i ap`s` buzele pe gura lui. Greutatea trupului lui
Michael o f`cea s` tremure. Se abandon` cu totul
s`rutului, cu buzele \ntredeschise [i cu bra]ele
\nl`n]uite. Ar fi vrut ca acele clipe s` nu se mai termine
niciodat`...
|nchise ochii, dar auzindu-l rznd \i redeschise,
mirat`.
Ai avut dreptate \n leg`tur` cu vremea, spuse el
ridicndu-se \ntr-un cot.
Cum?
El se ridic` [i o trase [i pe ea.
|ntr-un minut o s` plou` toren]ial, \i spuse el
surznd. N-a[ vrea, pentru nimic \n lume, s` cape]i
vreo r`ceal`!
Abia atunci, Samantha \[i d`du seama c` un vnt
rece \ncepuse s` sufle dinspre mun]ii din apus. Uitase
cu totul de lumea din jur. Minile \i tremurau, dar nu
numai din cauza frigului. |[i d`du brusc seama c`
b`rbatul de lng` ea o obsedeaz` [i c` este vulnerabil`
\n fa]a lui! Poate c` furtuna asta este un fel de avertis-
ment, se gndi ea confuz`: un semn c` ar trebui s`
m` gndesc mai mult \nainte de a m` abandona a[a.
{i chiar dac` \i pl`cea s` spun` c` dezastrul din
sufletul ei se datora vremii, totu[i nu se putea
97
\mpiedica s`-l doreasc` pe Michael. Acesta conducea
acas` la Charles o Samantha mai mohort` dect vre-
mea. Din cnd \n cnd, el arunca o privire tinerei
femei. Aceasta se ]inea dreapt` pe cal, cu ochii a]inti]i
pe drum, cu chipul rece [i inexpresiv.
|n adncul sufletului, Samantha dorea ca Michael
s-o \ntrebe despre schimbarea de dispozi]ie, dar acesta
nu spunea nimic. Evident! \[i spuse ea am`rt`, nici
nu-i pas` de sentimentele mele!
Cu un sentiment de gol \n suflet Samantha \i salut`
pe Charles [i Michael, dup` ce duseser` caii \n grajd
dup` care se urc` \n ma[ina ei [i plec`.
Cerul mohort, peisajul \ntunecat agravau
disperarea ei. Vntul aducea cu o vitez` nebun` norii
pe cer. Ploaia se porni s` bat` pe acoperi[ul ma[inii,
cu for]a unui potop. Ag`]at` de volan, Samantha \[i
mu[c` buzele ca s` nu strige.
Cnd ajunse acas`, \ncepu s` se plimbe prin salon,
agitat` [i tremurnd de frig cu toate c` era gros
\mbr`cat`. Resentimentul fa]` de Michael \i disp`ruse
f`r` urm`. Se \nvinuia doar pe ea. N-ai \nv`]at \nc`
lec]ia? se dojeni ea. Pn` cnd ai s`-]i la[i trecutul s`-]i
afecteze viitorul? |[i duse minile pe obraji. Trebuia
neap`rat s` aib` o discu]ie cu Michael [i trebuia s-o
fac` acum.
98
Se duse la ma[in` prin ploaia toren]ial` [i demar`
imediat. Drumul pn` la locuin]a lui Michael fu ca un
co[mar. Cu ochii larg deschi[i Samantha \ncerca s`
z`reasc` drumul prin perdeaua de ploaie care-i \i
\mpiedica vederea, \n ciuda [terg`toarelor care
func]ionau la maximum.
Acum, imediat!
Vechea ei rabl` ajunse \n cele din urm` la casa lui
Michael. {i intr` pe aleea care ducea pn` \n dreptul
u[ii.
Michael Brady deschise u[a dup` a treia sonerie.
R`mase surprins s-o vad` pe Samantha ud` leoarc` [i
tremurnd ca o frunz` \n vnt. Prompt, o trase
\n`untru [i \nchise u[a. Timp de cteva clipe se uit` la
ea nevenindu-i s` cread`. {i apoi o duse, aproape cu
for]a \n sala de baie spa]ioas` plin` de instala]ii cro-
mate. Ct` vreme el preg`tea baia, Samantha r`mase
nemi[cat`, cl`n]`nind din din]i. Neputnd vorbi din
cauza vacarmului f`cut de robine]i se mul]umi s`-i
urm`reasc` din priviri toate mi[c`rile. Michael f`cuse
deja baie deoarece avea p`rul \nc` ud. Purta ni[te pan-
taloni strm]i [i o c`ma[` alb` deschis` larg la piept.
Michael \[i d`dea seama c` tremuratul fetei nu este
numai din cauza frigului. |i arunc` o privire acuza-
toare. Ea \[i plec` privirea [i \nghi]i \n sec. F`r` s` zic`
99
ceva Michael puse s`rurile \n baie. Spuma irizat` a
apei era \mbietoare. Michael \nchise robine]ii cu
mi[c`ri economice [i se-ntoarse spre Samantha.
Avea o figur` cu expresie indescifrabil`, dincolo de
care se putea ghici o furie re]inut`. Samantha se d`du
\napoi, reprimndu-[i cu greu dorin]a de a-i s`ri \n
bra]e. A, f`cut o gre[eal` venind, se gndi ea, pentru
c` din nu [tiu ce motiv este pornit \mpotriva mea.
|n dulapul `sta sunt prosoape curate, \i spuse el
cu polite]e glacial`. {i tot ce mai ai nevoie!
Ea deschise gura s`-i r`spund` dar el o \ntrerupse.
Stai \n baie pn` te opre[ti din tremurat, dac` nu,
te bag eu \napoi!
Cunosc [i eu efectele b`ii fierbin]i, murmur` ea
printre din]i.
Se sim]ea mai degrab` ridicol`. Vvnise s` vorbeasc`
b`rbatului din fa]a sa, ne]innd cont de vremea de
afar`, iar el p`rea deranjat c` o vede. |nc` o dat`,
te-ai \n[elat feti]o,, se gndi ridicnd b`rbia pentru a
se \ncuraja.
El o privea \ntr-un fel \n care i se putea citi
admira]ia. Samantha \[i d`du seama c` el se uita la
snii ei, pu[i \n eviden]` de puloverul mulat. |n
momentul urm`tor privirea lui Michael se ridic` spre
chipul ei sfid`tor:
100
{tiu c` m` ur`[ti, \i spuse \ncet. Se cite[te clar \n
ochii t`i frumo[i. Se pare c` e[ti \n plin` form`,
pentru a relua ostilit`]ile.
E[ti nebun! Nu mai [tia ce s`-i spun`. Cum s`-i
explice acestui b`rbat, care nu mai credea \n ea, c` nu
are dect o singur` dorin]`: s` se afle \n bra]ele lui?
Ce nu-i \n regul`? o \ntreb` el.
U[oara uronie din glasul lui o exasper` pe
Samantha. Tipul `sta \i citea gndurile [i se distra.
Totul este minunat, \i r`spunse [i prinse s`
admire mocheta pufoas`.
M` rog, e[ti \ns`[i imaginea feminit`]ii \nfloritoare.
Michael?
Da, draga mea.
Ie[i dracului afar`.
|l auzi cum rde \nveselit pe cnd trntea u[a \n
urma lui. |[i scoase hainele [i ridic` din umeri
furioas`. Baia era o binecuvntare. R`mase \ntins`
mult` vreme ad`ugnd din cnd \n cnd ap` cald`,
pierznd no]iunea timpului. |ncetul cu \ncetul \ncor-
darea i se topi dizolvndu-i-se parc` \n apa din cada
imens`. Relaxat`, Samantha avea senza]ia c` poate
cuceri lumea \ntreag` [i to]i Michaeli de pe p`mnt!
Ba nu unul singur ajunge, se gndi [i se afund` mai
adnc \n apa \nspumat`.
101
Vrei s` te \neci [i s` te fierbi?
Samantha se l`s` \n ap`, sco]nd un strig`t de
surprize [i acoperindu-[i pieptul cu bra]ele. Neobi[nuit`
cu o cad` att de mare se cufund`, f`r` s` vrea, cu totul
\n ap`. Michael o prinse repede de \ncheieturi [i o a[ez`
la loc. Ea sim]i un val de emo]ie la atingerea bra]elor [i
umerilor lui. Totu[i, el r`mase inexpresiv.
Te sim]i bine, o \ntreb` nelini[tit.
Da, mi-am revenit, spuse ea [i-[i eliber` minile.
El \i d`du drumul brusc [i Samantha \[i pierdu echili-
brul. Ie[i din ap` cu p`rul lipit de obraji. Michael
izbucni \n rs.
{tii s` \no]i?
Se uit` la el printre gene, implorndu-l:
Michael, ajut`-m`.
El \i \ntinse mna [i ea se ag`]` de ea. |n privirea lui
Michael lic`rirea de amuzament fu \nlocuit` de senzuali-
tate. Nemi[cat`, ]inndu-[i respira]ia, Samantha a[tepta.
Dac` tot m-am udat, am s` intru \n baie! spuse el
pndind reac]ia tinerei femei.
Una dup` alta, hainele lui formar` o mic` piramid`
pe mochet`. Cu un nod \n gt de emo]ie, se uit` la el
cum se dezbrac`, neputnd s`-[i ascund` tulburarea
provocat` de corpul lui gol. Ct este de frumos! \[i
spuse ea.
102
Michael?
Aproape c`-i strig` numele. Cu un morm`it
imperceptibil el \[i trecu un picior peste marginea
c`zii. Cu o mn` \i desf`cu picioarele apoi \ngenunche
\n ap`. |[i apropie corpul de al ei [i ea \i sim]i mu[chii
puternici ai pieptului ap`sndu-se de ea. Scoase un
]ip`t \n`bu[it repede de gura b`rbatului. Cu blnde]e
\i desf`cu buzele [i foarte repede s`rutul lor deveni
s`lbatic, pasional.
Se ag`]` de gtul lui strngndu-l la piept.
Michael izbucni \n rs.
}i-am spus c` nu te po]i ascunde de mine. Ai o
sl`biciune pentru mine.
Se uit` la el printre gene, cum \[i apleac` fruntea
\nspre snii ei. El mngiei cu buzele pielea fin` a
fiec`ruia, s`rutnd pe rnd sfrcurile \nt`rite. Minile
ei \l strnser` dup` ceaf`, \nfundndu-se \n p`rul des
[i ud.
Eu... eu. Vocea i se stinse [i nu mai putu spune
nimic.
Spune Samantha, o \ncuraj` el cu buzele aproape
de obrazul ei, nu-]i fie fric` s`-mi vorbe[ti, s`-mi spui
ce vrei. Te iubesc, urm` el lng` gura ei, dar a[ vrea s`
te aud spunnd altceva, iubito, [tii tu ce.
103
Nu \n]eleg, spuse ea moale.
Am nevoie s` aud cuvintele acelea, morm`i el.
Pentru Dumnezeu! Vreau s` [tiu c` eu sunt cel pe
care-l iube[ti! Asta \mi este indispensabil,
Samantha!
Spunndu-i asta el se dep`rt` de ea [i aerul rece
care-i \nlocui c`ldura trupului o f`cu s` tremure.
Deschise gura s`-i r`spund`, dar un blocaj misterios \i
oprea cuvintele pe buze. Separarea brutal` o l`sase
dezorientat` [i plin` de ru[ine. O cuprinse un fel de
disperare care-i luase posibilitatea de a se exprima.
Gestul lui Michael \l credea ca fiind de o cruzime sub-
til`. Nu \n]elegea altfel dect ca pe o nou` metod` de
a o tortura.
A[tept Samantha.
Tn`ra r`mase mut`. O t`cere ap`s`toare se l`sase
\ntre ei. Ca [i cnd ar fi devenit brusc con[tient` de
goliciunea ei \[i duse minile la piept. Se gndi c`
ar`ta ca o caraghioas`, dar era o reac]ie normal` pe
care Michael i-o provocase.
Samantha, sunt consternat.
Ce \ncerci s` faci?
Vreau s` te conving s` stabilim o \n]elegere \ntre
noi. Fiindc` vreau ca femeia cu care m` c`s`toresc
s`-mi dea inima ei \ntreag`.
104
S` te c`s`tore[ti, ai spus?
Timp de cteva momente, care i se p`rur` o
eternitate Samanthei, el o contempl` cu o expresie de
triste]e pe figur`. Ea se detesta fiindc` \nc` o dat`, \i
f`cuse r`u. De ce oare pronun]ase cu atta ironie
aceast` ultim` fraz`, din moment ce numai la auzul
cuvntului c`s`torie, \i s`rise inima din piept. |i era
oare att de team` s` se angajeze definitiv al`turi
de el?
Dar ce ai crezut? explod` el, exasperat. C` sunt \n
c`utarea unei aventuri?
Ridic` fruntea, privind-o mustr`tor.
Asta e chiar insuportabil.
Se ridic` furios [i o trase [i pe Samantha, aproape
cu for]a afar` din baie, \nvelind-o apoi f`r` menaja-
mente \ntr-un prosop plu[at. Ea strnse din din]i,
nefericit` [i incapabil` s` fac` fa]` situa]iei. Dar
venise singur` din proprie ini]iativ`, cu gndul s` se
explice, s`-[i cear` scuze pentru comportamentul ei
incoerent. Ori, \n]elese ea dintr-o dat`, nu avusese
curajul s`-[i exprime sentimentele [i nu [tiuse s`
r`spund` cererii lui Michael dect printr-un mutism
agresiv.
Ia asta, \i spuse el \ntinzndu-i un halat de baie.
|[i \nf`[urase [i el un prosop \n jurul [oldurilor.
105
A[ vrea s` m` \mbrac [i s` merg acas`, murmur` ea.
El se d`du un pas \napoi, un pic \nduio[at de aerul
ei de copil prins f`cnd o pozn`.
Nici nu se pune problema s` te \mbraci cu
hainele alea ude [i nici s` pleci pe furtuna asta. {i nu
te nelini[ti prea tare, ai s` dormi \n camera de oaspe]i.
Nu mi-e fric` de tine, zise ea cu o voce mic` [i
nefericit`.
Bine\n]eles c` nu! }ie fric` de tine \ns`]i!
Deschise gura s`-i r`spund`, dar el o \ntrerupse.
}i-e foame?
Oh! Nu, \i r`spunse ea surprins`.
El surse.
Sunt sigur c` n-ai mncat nimic.
Samantha scutur` din cap, mirat` de aceast` schim-
bare. Michael devenise iar omul de lume [i p`rea c`
nu-l mai intereseaz` persoana ei. Pn` atunci, atrac]ia
pentru ea era de domeniul eviden]ei. Iar acum afi[a
un aer deta[at [i dezinvolt, ca [i cnd devenise dintr-o
dat` mai pu]in interesant` \n ochii lui.
Hai, vino s` ron]`im ceva!
|n ora \n care urm`, Samantha f`cu eforturi
supraomene[ti s` nu izbucneasc` \n lacrimi. A[ezat \n fa]a
ei, politicos [i prevenitor, Michael ducea cu abilitate
subiectul conversa]iei pe terenul impersonal al serviciului.
106
|[i mnc` supa cu crutoane ascultndu-l cum
vorbe[te de proiectul de renovare. O singur` dat` i se
p`ru c` vede o lic`rire \n ochii lui, dar fusese prea
scurt` ca s` fie sigur`.
Am ajuns \ntr-un impas, \[i tot repeta ea, \n
timpul mesei.
Gazda sa afi[a \n continuare un calm imperturbabil
[i cnd \i spuse c` trebuie s` spele vasele, o ajut` s`
strng` masa [i apoi disp`ru.
Pierdut` \n gndurile ei confuze, Samantha cur`]`
vasele, aranj` sticlele [i fa]a de mas` [i cu buretele
[terse suprafa]a placat` a mesei. Apoi stinse lumina [i
cu mers [ov`itor se \ndrept` spre camera de zi. Ar fi
att de u[or s` dispar din via]a lui! Dac` s-ar fi hot`rt
s` plece, n-ar fi r`mas nici o urm` din scurta ei trecere
prin casa lui...
Deodat`, un curent de aer mi[c` perdelele din
salon. Samantha se \nfior`. |n [emineu, numai cenu[a
mai amintea de focul str`lucitor care luminase
\nc`perea cu dou` ore \n urm`. Se a[ez` pe unul din
fotolii, \n semi\ntuneric, prad` singur`t`]ii.
A[adar, a[a fi via]a mea! se gndi ea. De cnd
murise Greg, se str`duise s`-[i alunge din suflet
dorin]a de a tr`i [i sfr[ise prin a nu mai exista pur [i
simplu. Cu ochii a]inti]i \n vatra [emineului, remarc`
107
sub cenu[` un t`ciune aprins. Se aplec` [i sufl`
deasupra lui. Scoase un strig`t de triumf cnd focul
izbucni din nou. Se a[ez` \n genunchi [i-l aliment` cu
un bu[tean care \ncepu s` trosneasc`. Fiecare din
gesturile ei i se imprim` \n suflet, ca un simbol.
Fusese proast`, att de proast`!
Dragostea nu moare, murmur` ea, [i rena[te
mereu din propria cenu[`, ca focul acesta.
Michael i-o spusese, sus]innd c` nu dore[te nimic
din ce apar]inuse lui Greg. Dar oare nu tocmai
dragostea pentru Greg i-ar putea \mbog`]i sentimen-
tul care o \mpingea acum c`tre Michael?
|n]elese deodat` ce cuvinte \i ceruse Michael s`
spun` [i de ce fusese incapabil` s` le pronun]e. El nu
avusese inten]ia s-o resping` dar Samantha era prea
preocupat` de orgoliul ei r`nit ca s` \n]eleag`
mesajul lui Michael! El ar fi dorit s` aud` cuvinte de
dragoste [i credin]`, pentru c` era prea interesat de
ea ca s` se mul]umeasc` doar cu trupul ei. Voia mai
mult.
|n momentul de fa]`, ultimele urme de vinov`]ie o
p`r`siser` pe Samantha definitiv, de o manier`
irevocabil`. La gndul c` l-ar fi putut pierde pe omul
iubit, lacrimile \i ][nir` din ochi. Respir` profund,
subit u[urat`. Da, \l iubea pe Michael, iubea din nou.
108
Faptul c` \[i m`rturisea \n sfr[it dragostea pentru
acest b`rbat o umplea de bucurie. Se sim]ea acum liber`
[i gata de orice. Vreau s` iubesc din nou, \[i spuse ea
surznd printre lacrimi. El va [ti s` primeasc` cel mai
frumos prezent pe care un suflet \l poate oferi altuia.
|nt`rit` de convingerile sale, se ridic`. Focul arunca
fl`c`ri galbene. C`ldura lui o f`cu s` se gndeasc` la
Michael. {i el m-ar \nc`lzi, \[i zise, cu inima strns`.
Deodat`, tres`ri la gndul unei noi spaime. S`-l
piard` pe Michael...
Nu! Cuvntul venise din sufletul s`u. Ea care
suferise att din cauza umbrelor trecutului, nu le va
mai permite s`-i tulbure via]a. Toate visele de fericire
legate de Greg fur` m`turate \ntr-o clip`. Michael
[tiuse s`-i re\nvie dragostea de via]`. Samantha \[i
spuse c` era timpul s`-[i asume responsabilit`]ile
care-i reveneau. Cu Michael, [i numai cu el, putea
s`-[i \ndeplineasc` visele, s`-[i trezeasc` sentimentele
pe care le crezuse moarte.
Tn`ra femeie se \ndrept` spre hol, cu un mers
sigur. |n baie, cada era \nc` plin` cu spum` mirosi-
toare. |n lumina plafonierei \[i z`ri chipul \n oglind`.
Ochii ei verzi, str`lucitori, \i luminau chipul mic, cu
pome]ii \nal]i. Se privi \ndelung, \ndep`rtnd o bucl`
aurie care se \nc`p`]na s`-i cad` pe frunte.
109
Se sim]ea liber`, u[oar`, ca [i cnd sc`pase de o
povar`. La gndul `sta, \[i \ndrept` ma[inal umerii.
Mi[carea asta \i desf`cu nodul de la halatul de baie. |n
loc s`-l strng` la loc, \[i contempl` din nou imaginea
\n oglind`! A[a trebuie s` m` vad` [i el, se gndi ea,
studiindu-[i propor]iile armonioase cu un surs. Oh,
dragostea mea! Am att de mult` nevoie de tine se
gndi ea, \nchiznd ochii. Pentru un scurt moment,
resim]i suflarea lui Michael \n ceaf`, corpul lui muscu-
los lipit de al ei. Minile lui urcnd c`tre sni...
Samantha deschise ochii. Viziunea disp`ru. Cu degete
tremurnde, \[i strnse halatul [i ref`cu nodul
cordonului.
Nu se va mai apropia de mine, medit` ea cu frun-
tea \ndngurat`, n-o s` mai fac` niciodat` primul pas.
Samantha stinse lumina [i ie[i din sala de baie cu
convingerea c` ea era aceea care trebuia s` se apropie
de el.
110
Capitolul 8
|n pragul camerei de oaspe]I, Samantha ezit` o
clip`. O lumin` blnd`, portocalie sc`lda \nc`perea,
crend o atmosfer` vesel` [i c`lduroas`. Tn`ra femeie
\[i l`s` privirea s` cutreiere pe tapiseriile care
acopereau pere]ii, \n afar` de cel din fund ocupat \n
\ntregime de un dulap din lemn de acaju. Prin una din
u[ile \ntredeschise, \[i z`ri hainele puse pe umera[.
P`reau uscate [i c`lcate.
|nc` un exemplu al amabilit`]ii lui \[i spuse ea
emo]ionat`. {i-l \nchipuia perfect pe Michael
c`lcndu-i rufele \n timp ce era \n baie.
Privirea i se opri pe patul de o persoan`, uitndu-se
la el cu ochi ostili. Tonul cuverturii \n carouri cu
desene delicate, de culoare verde pal, i se p`rea rece.
Oricum, nu o s` pot dormi, constat` ea cu o
111
luciditate care o surprindea. Nu, camera aceasta goal`,
orict de somptuoas` ar fi fost, n-o atr`gea. Se \ntoarse
[i ie[i pe culoar. Dar unde era Michael? Nu era nici
urm` de el, \n toat` casa. Samantha habar n-avea unde
era camera lui, dar era hot`rt` s-o descopere, chiar
dac` pentru asta ar trebui s` deschid` toate u[ile din
cas`.
Nu c`ut` mult` vreme. O raz` de lumin` care se
z`rea pe sub u[a de la cel`lalt cap`t al culoarului \i
atrase aten]ia.
Cu gtul uscat, se apropie, ridic` mna s` bat`,
apoi se r`zgndi. {i dac` nu voia s-o asculte? Dac` o
va expedia f`r` s`-i lase timp s` explice? Adunndu-[i
tot curajul, ridic` mna [i prinse mnerul clan]ei care
i se p`ru \nghe]at [i prinse s`-l r`suceasc`. U[a rezist`
un moment [i apoi, dup` un declic, se deschise f`r`
zgomot. Samantha intr` \ntr-o camer` de propor]ii
modeste. Toate luminile erau aprinse dar nu-l v`zu
nic`ieri pe b`rbatul pe care-l c`uta. Intrigat`, \naint`
pe mocheta groas` de culoarea turcoazei.
Decora]ia \i re]inu pentru moment aten]ia.
Remarc` \n treac`t l`mpile somptuoase, marca Tiffany,
fotoliile confortabile, capitonate cu catifea albastr`,
sofaua plin` de perne, armonia culorilor, mergnd de
la albastru \nchis la verde pastel.
112
Ca [i \n salon, fotoliile erau \ntoarse c`tre un
[emineu de marmur` alb`, decorat cu motive sculp-
tate [i avnd deasupra un peisaj marin. Fascinat`,
Samantha se uit` la valurile \nspumate ridicndu-se \n
b`taia vntului [i sp`rgndu-se de stncile ascu]ite.
Smulgndu-se magiei picturii, descoperi mai
retras` o a doua u[` \nchis`. Se sim]i atunci aproape
tot att de singur` [i neputincioas` ca [i cnd ar fi fost
abandonat` \n mijlocul oceanului reprezentat de
tablou. Trebuie s` g`sesc for]a de a-mi lua soarta \n
mini, \[i zise cu disperare, trebuie!
|n momentul urm`tor, \[i d`du seama c` se
mi[case, c` se g`sea \n fa]a ultimului obstacol al dru-
mului s`u. Instinctul \i spunea c` Michael se afl` din-
colo de u[a aceasta \nchis`. Era un sentiment att de
intens \nct resim]ea aproape fizic prezen]a b`rbatului
pe care-l c`uta.
Cu o hot`rre de care nu se credea \n stare,
\mpinse u[a cu toat` puterea. U[a se deschise [i tn`ra
femeie intr`.
Michael...
El era \n fundul camerei, \ntins pe un pat imens.
Ridicat \ntr-un cot, o fixa f`r` s` se clinteasc`.
Samantha \[i spuse c` locul ei e al`turi de el. Privirea
\l alunec` pe torsul lui, apoi urc` spre chipul lui.
113
Michael... repet` ea.
Cuvintele \i muriser` pe buze [i nu putea spune
mai mult. Expresia sumbr` a interlocutorului ei o des-
cump`nise complet. |n mod vizibil, era furios,
judecnd dup` buzele strnse, marcate de o cut` dis-
pre]uitoare. {i ochii lui! Niciodat` nu exprimaser` o
asemenea ostilitate.
Cu pumnii strn[i Samantha f`cu c]iva pa[i
\nainte.
Lumina care-l aureola \n contre-jour \i d`dea un aer
ireal.
B`rbatul r`mnea t`cut dar minile i se strnser`
pe cuvertura verde auriu. Cnd Samantha ajunse lng`
pat, o \ntreb` brusc, cu voce \nghe]at`:
Ce dore[ti?
Ea \[i umezi buzele, tremurnd, c`utndu-[i cuvin-
tele, f`r` s`-[i poat` lua privirea de la fa]a furioas` a lui
Michael.
Ce dore[ti? repet` el.
Pe tine, r`spunse ea cu sinceritate. Pentru o
frac]iune de secund` el p`ru c` se \mblnze[te. |n
momentul urm`tor, \i arunc` o privire att de
indiferent` \nct Samantha abia \[i re]inu un strig`t de
surpriz`.
Asta n-o s` rezolve nimic, spuse el t`ios, n-ai
s`-mi dai niciodat` ce \]i cer.
114
Eu...
Dac` ai venit s`-mi oferi corpul t`u, po]i s` pleci,
i-o t`ie el, rznd for]at.
Fiecare cuvnt avu asupra ei efectul unei ploi
\nghe]ate. Ucis` de ironia lui Michael, re]inndu-[i
lacrimile cu greu schi]` un gest de fug`. Mai rapid
dect ea, el o prinse de mn` [i o for]` s` se \ntoarc`
spre el. De data asta o privi calm, ca [i cnd ar fi vrut
s` se scuze pentru atitudinea lui.
A[teapt`, Samantha.
Cu capul plecat, ea se a[ez` pe marginea patului.
Se gndea c`-[i tr`dase sl`biciunea, dar nu-i p`sa.
Michael \i lu` degetele \nghe]ate \n mna lui mare.
N-ar fi trebuit... \ncepu ea, f`r` s` ridice privirea.
E[ti la tine acas`, suspin` el, strngnd-o de
mn`.
Nu. Dac` nu m` vrei, replic` ea abia auzit.
N-am spus asta.
Atunci, nu mai \n]eleg nimic din comportarea ta.
Gnde[te-te, Samantha.
Faci totul ca s` m` atragi, ca s` m` respingi apoi
imediat, \l acuz` ea.
El se aplec` spre ea.
Poate c` sunt un mosntru, dar nu m` pot
mul]umi cu jum`t`]i de m`sur`. Vreau totul
Samantha, totul, \n]elegi? Din clipa \n care te-am
115
v`zut, te-am iubit nebune[te. Noaptea care am
petrecut-o \mpreun` n-a f`cut altceva dect s`-mi
sporeasc` atrac]ia pe care o sim]eam pentru tine. Dar
s-a \ntmplat poate prea repede.
Poate, murmur` ea f`r` convingere.
S` te ]in \n bra]e, \nsemna s`-mi realizez visul cel
mai scump. Dar visul `sta s-a transformat repede \n
co[mar, iubirea mea...
N-am f`cut-o inten]ionat, eu...
Am suferit ca un nebun. Am descoperit c` luasem
ceva la care nu aveam dreptul, ceva care apar]inea
altuia. |n seara aceea faimoas`, \n timp ce dormeai,
dup` ce rostise[I un nume care nu era al meu, am stat
treaz, ca un orb care-[i aminte[te ce a pierdut.
Samantha plngea \ncet.
N-a fost vina mea...
Nu te acuz. {i \n seara asta, [tiu c` am s` pl`tesc
scump faptul c` te-am respins, fiindc` fiec`rei
p`rticele din mine \i este sete de trupul t`u. Dar
hot`rrea mea e luat`, Samantha. N-o s` m` folose[ti
niciodat` ca pe un obiect.
{tiu ct ai suferit seara asta, izgonindu-m`, spuse
ea ridicnd capul ca s`-l poat` privi \n ochi, tot att ca
mine venind s` te v`d. La urma urmei, dup` r`ul pe
care ]i l-am, f`cut era normal s` m` respingi. |n orice
caz, nici una din faptele mele n-au fost premeditate.
|ncearc` cel pu]in s` crezi asta, Michael.
116
Destinul a vrut ca \nc` de la \nceput s` ne r`nim
unul pe cel`lalt, nu-i a[a?
Ea \l aprob` [i \[i desprinse mna din cea a lui
Michael. R`mase un lung moment f`r` s` spun` nimic,
cu degetele crispate pe halat.
Este tot ce aveai de spus? o \ntreb` el cu r`ceal`.
Ea clipi din genele lungi.
Nu. Vom continua s` ne sf[iem, Michael?
Alegerea mea e f`cut`, dar care este a ta?
Cum? F`cu el uimit.
Dup` noaptea noastr` de dragoste, nu mi-am mai
g`sit lini[tea. Abia am mai dormit de atunci. {i \n
fiecare diminea]` te caut al`turi de mine. Nu se poate
schimba trecutul. L-am iubit pe Greg... Acum vreau s`
scap de umbrele trecutului. Tu mi-ai redat speran]a,
Michael, [i bucuria de a tr`i. Voi \ncerca s` fiu o so]ie
bun` dac` mai vrei s` m` iei \n c`s`torie. N-am putea
face un efort s` ne \n]elegem?
El r`mase nemi[cat, ca \mpietrit.
E adev`rat? o \ntreb` el \n sfr[it, pe mine m`
c`utai diminea]a al`turi de tine?
Da, Michael, r`spunse ea f`r` ezitare.
El o privi, cu chipul luminat de o asemenea bucurie
\nct \i venir` lacrimi \n ochi. Cu o mn` ezitnd` \i
mngie gtul, bucuroas` s`-i simt` sub degete b`taia
venelor.
117
Te iubesc, Michael.
{tia c` n-o s` uite niciodat` clipa aceea. El se aplec`
spre ea mngindu-i obrazul. Apoi dnd cuvertura
deoparte \i spuse.
Mi-e frig, vino s` m` \nc`lze[ti.
P`rea c`-[i rec`p`tase toat` \ncrederea \n ea. Sub
efectul emo]iilor, tr`s`turile i se \mblnziser`,
exprimnd o dragoste care nu mai putea fi ascuns`.
Dintr-o mi[care, ea l`s` s`-i cad` halatul pe mochet`.
Trupul gol \i str`lucea \n penumbr` [i-l auzi pe
Michael respirnd precipitat. Dou` bra]e ner`bd`toare
o cuprinser`, tr`gnd-o \n pat.
Cu un suspin se lipi de Michael, savurnd senza]ia
corpului s`u gol strns lipit de al ei. Atingerea lui fu
mai \nti u[oar`, cnd \i mngie cu vrful degetelor
pleoapele \nchise, cu genele lungi umbrindu-i
pome]ii, apoi conturul buzelor.
Prive[te-m`, murmur` el.
Ea redeschise ochii [i imediat se sim]i captivat` de
privirea lui. El urm` explorarea \nceat` a corpului ei,
f`cnd-o s` vibreze de dorin]`. La rndul ei, \[i l`s`
minile s` r`t`ceasc` pe corpul iubitului ei,
redesenndu-i fiecare mu[chi al torsului [i al spatelui.
Fermecat`, redescoperi un corp de b`rbat dur [i
tandru, totodat`, cu propor]ii magnifice.
118
El scoase un geam`t care o umplu de mndrie pe
Samantha. Ea era cea care-i provoca o asemenea
pl`cere. Se uitar` unul la cel`lalt [i \n priviri citi fiecare
pasiunea pentru cel`lalt.
O f`cu s` se \ntoarc` spre el [i gurile se c`utar` cu
aviditate. |n seara asta nu era vorba de nici o
ne\n]elegere. Dragostea lor era reciproc`, egal`,
\mp`rt`[it`. Fiecare voia s`-i ofere celuilalt nu numai
corpul, ci [i inima [i sufletul.
P`rul Samanthei, ca o perdea de aur, mngia
obrazul lui Michael. El tres`ri cnd buzele li se
atinser`. Culcat` deasupra lui, Samatha avea impresia
c` trupurile lor li se \ngem`neaz` perfect.
Michael, gemu ea...
El \i \n`bu[i cuvintele cu s`ruturi, \ntr-o \mbr`]i[are
din ce \n ce mai exigent`, l`sndu-i gura pentru a-i
s`ruta snii palpitnd de dorin]`.
Ai nevoie de mine, murmur` el, respirnd
sacadat, ai \ntotdeauna nevoie de mine.
Da, r`spunse ea, [i a[ vrea s`-]i ar`t ct de mult te
iubesc.
El \[i afund` privirea luminoas` \n ochii ei.
Fermecat, o contempla realiznd dintr-o dat` c`
metamorfoza pe care o prezisese [i o sperase, se
\nf`ptuise.
119
Respira]iile li se amestecau, arznd \n aceea[i
fl`c`r`. Fiin]ele lor se \mpreunar` [i curnd, leg`na]i
\n acela[i ritm se l`sar` transporta]i pe aripile
extazului.
Samantha pierduse no]iunea timpului. Nu mai
conta dect aceast` senza]ie delicioas` pe care se
preg`tea s-o tr`iasc` din plin.
Fericirea urca \n ea cu for]a unei explozii.
Dup` aceea, \l cuprinse cu bra]ele pe Michael [i \[i
\nfund` fa]a la gtul lui. R`maser` mult` vreme
\nl`n]ui]i, cu respira]ia \ntret`iat`.
O trecu un frison de pl`cere cnd mna lui Michael
\[i relu` drumul pe spatele ei. O r`sturn` pe a[ternu-
turile mototolite [i o cople[i cu toat` greutatea lui. Se
iubir` \ndelung, f`r` grab`, gur` peste gur`, \ntr-un
vrtej f`r` sfr[it.
Ghemuit` lng` Michael, lini[tit`, Samantha se
minuna de senin`tatea clipei. Cu capul odihnindu-se
pe um`rul lui Michael se sim]ea u[oar`, aproape f`r`
greutate.
Michael avea dreptate cnd spunea c` prima
noastr` \ntlnire a venit prea devreme, se gndi ea.
Acum totul era altfel. Nu se mai considera vinovat`
fa]` de Greg. {i chiar dac` Michael o ]inea \nl`n]uit`
120
de talie, niciodat` nu se sim]ise mai liber` [i mai
fericit`. Devenise pe de a-ntregul femeie [i avea
norocul de a se afla \n bra]ele b`rbatului pe care-l
iubea. Vechea ei re]inere disp`ruse cu totul.
M` simt att de bine, murmur` ea.
El rse \ncet.
Sunt prea b`trn ca s` spun la fel, spuse el cu o
mutr` comic`.
{i cum te sim]I, venerabile b`trn?
A[ spune c` am vaga dorin]` de a flirta cu tine,
spuse el s`rutnd-o.
|l auzi rznd, apoi \i sim]i obrazul lng` al s`u.
M` simt ca un pu[ti. Nu mi-am imaginat niciodat`
c` ne vom \n]elege att de bine. S` nu m` p`r`se[ti
niciodat` Samantha, niciodat`, niciodat`.
O s`-]i fie greu s` scapi de mine, domnule Brady!
Murmur` ea.
O trecur` fiorii cnd gura lui Michael \i mngie
um`rul. |ncntat`, realiz` efectul imediat pe care
aceast` mic` mi[care o avea asupra lui. El \[i trecu
minile peste mijlocul ei, apoi peste [oldurile tinerei
femei care se abandona deja.
Nu mai plou`, spuse brusc Michael [i se
\ndep`rt` de ea.
Se uit` la el, surprins`.
121
{i asta vrea s` \nsemne c` m` pot \ntoarce acas`
\n deplin` siguran]`?
Voiam s` spun numai c` dup` ploaie cerul
trebuie c` s-a luminat [i e plin de stele.
Bine, spuse ea.
El se porni s` rd`. Samantha \[i \ncrunt`
sprncenele sub]iri. De-a ce se juca oare? I-ar fi
tras cu pl`cere o palm`! |[i trase cear[aful pn`
sub b`rbie, hot`rt` s` se bosumfle. Michael o sur-
prinse, s`rind din pat [i \ntinzndu-se. |l urm`ri cu
privirea, admirndu-i f`r` s` vrea frumuse]ea
viril`.
Te mai plimbi mult \n jurul patului? \l \ntreb` ea
intrigat`.
Nu, r`spunse el, surz`tor. Un du[ rece o s` m`
trezeasc` de-a binelea.
De ce tot vorbe[ti?
De o plimbare cu ma[ina pe care o s-o facem
\mpreun`, iubita mea.
Ea trase un pumn \n pern`, incapabil` s`-[i
ascund` decep]ia. El o privi cu un aer nevinovat [i asta
o puse \n gard`. Degeaba aborda Michael expresia
unui b`ie]a[ nevinovat, cele dou` lumini]e diabolice
care ]\[neau din fundul ochilor dezmin]eau atitudinea
lui angelic`.
122
Ai \nnebunit? explod` ea. Cred c` afar` e un ger
de crap` pietrele.
Da, sunt nebun dup` tine, iubirea mea, afirm` el
tr`gnd-o din dulcea]a patului [I for]nd-o s` se ridice
\n picioare.
Bine! morm`i ea, tremurndu-i \n bra]e. Dac`
sunt obligat` s` ies din c`ldura patului [i s` merg \n
noaptea \nghe]at` [i \n compania unui nebun, pe
deasupra...
Hai s` fim calmi, spuse el pe gt, nu face mutra
asta. |n mai pu]in de o or` [i jum`tate, ajungem la
destina]ie.
|n semn de avertisment, ea \l trase de p`r.
Aten]ie! P`ze[te-te s` te joci cu mine de-a
ghicitul.
Ai mil`! Spun tot.
Unde vrei s` m` duci la ora asta? \l \ntreb` ea,
ascunzndu-[i sursul \n fa]a expresiei lui de fals
martir.
La lacul Tahoe, r`spunse el repede.
Ea simul` c` trage mai tare de p`r.
{i unde e lacul `sta, Tahoe?
Lng` frontiera cu Nevada, spuse el privind-o cu
un aergrav, ne putem c`s`tori acolo [i s` ne \ntoarcem
diminea]a. Vrei s` devii so]ia mea \n seara asta, dulce
Samantha?
123
|n ciuda tonului glume] pe care-l adoptase, \n voce
i se sim]ea o oarecare nesiguran]`. Cu un strig`t
Samantha se arunc` de gtul lui.
Asta dore[ti \ntr-adev`r?
Mai mult dect orice pe lume, r`spunse el
strngnd-o cu putere \n bra]e, ca [i cnd s-ar fi temut
s` n-o piard`.
Atunci, r`spunsul este da, iubitule da, da!
El \[i d`du capul pe spate ca s-o poat` privi mai
bine.
E[ti sigur`?
Ea cl`tin` din cap.
Da, cu o condi]ie.
Care? \ntreb` el nu f`r` nelini[te.
S`-mi dai voie s` \mpart cu tine du[ul acela rece
despre care vorbeai.
El scoase un geam`t, adnc, ridicnd-o \n bra]e ca
pe un fulg. O puse \ncet pe pat [i se aplec` deasupra
ei. Un foc interior \i lumina privirea.
Te iubesc att de mult! [opti el.
Ea se \ntinse spre el [i-l cuprinse \n bra]e.
124
Capitolul 9
A[ezat` la masa de lucru, Samantha se uita la so]ul
ei care intra \n mica debara pe care o transformaser`
\n atelier.
Dup` dou` s`pt`mni de c`s`torie, Michaelera la
fel de atr`g`tor, [i mai mult ca oricnd ast`zi. Era
\mbr`cat cu un pantalon de velur negru, purtat negli-
jent [i mulat pe picioare. Puloverul albastru \nchis
f`cea ca umerii s`-i par` [i mai largi dect de ocbicei.
Cu un aer nep`s`tor, con[tient de atrac]ia pe care o
exercita asupra tinerei sale so]ii, st`tea rezemat de
perete cu picioarele \ncruci[ate.
Ea se uita la el pe deasupra planului de construc]ie
\ntins pe masa de lucru. Atent la mesajul t`cut pe care
i-l adresa, o privi la rndul lui. D`dea impresia c`-i
place cum este \mbr`cat`, cu blugi presp`la]i [i o
125
bluz` care-i punea \n eviden]` rotunjimile bustului.
Un surs familiar \i ap`ru pe buze cnd se apropie
de ea.
|n acela[i moment Samantha se ridic` [i se \ndrept`
spre Michael. Se \ntlnir` \n mijlocul \nc`perii c`znd
unul \n bra]ele celuilalt: la atingerea trupurilor, ochii
lui Michael se aprinser`.
M` \mpiedici s` m` concentrez asupra lucrurlui
meu, se plnse el. |mbr`cat` cum e[ti ai ademeni [i un
sfnt. Ai mai fost sedus` \ntr-o debara?
Las`-m` s` m` gndesc, zise ea cu ochii pe
jum`tate \nchi[i. Nu, nu cred c` mi s-a mai \ntmplat.
Cred c` \n curnd, nu vei putea s-o mai spui.
Nu cer mai mult, dar m` \ndoiesc c` aceast` biat`
plan[et` a[ezat` pe capra ei, ar putea fi la \n`l]imea
pasiunii noastre.
|[i a[ez` surz`toare capul pe pieptul so]ului ei.
Dup` dou` s`pt`mni, luase pu]in \n greutate: traiul
bun o tachinase Michael. Sub mngierile lui
Michael, snii \i erau mai grei, [oldurile mai rotunde.
Adio siluet`!, se gndise ea. {i `sta nu e dect
\nceptul.
Aceste u[oare transform`ri \l \ncntaser` pe
Michael [i nu pierdea nici o ocazie s` I-o arate.
Cnd ai un so] att de seduc`tor, va trebui s` se
apere, spuse ea rznd. Acum, la munc`!
126
Domnul [i st`pnul t`u ne-a acordat o zi de
concediu.
Iar? strig` ea, l`snd capul pe spate ca s`-l
priveasc`. Charles n-a fost niciodat` att de generos.
La dracu cu Charles!
Cum? So]ul meu are un limbaj att de vulgar? M`
surprinde foarte mult.
Foarte bine, dar dac` te mai ag`]i pe lng` el, o
s` ai [i alte surprize.
Pl`cute, sper.
El scoase un morm`it [i o strnse puternic la piept.
Doamne, \]i simt fiecare p`rticic` a trupului prin
nenoroci]ii `[tia de pantaloni.
E cumva un repro[? surse ea.
Nu, nu, morm`i el.
Gata mereu s` v` s`ruta]i? se auzi o voce venind
prin u[a deschis`.
Charles Caruthers ap`ru \n cadrul u[ii, cu gura
pn` la urechi.
Ar trebui s` atrna]i la u[` un carton cu Nu
deranja]i! ad`ug` el.
Nu-iI da aten]ie, drag`, murmur` Michael,
lundu-[i so]ia de talie. Moare de gelozie.
N-are nici un motiv s` fie gelos, spuse Samantha
aruncndu-i o privire mali]ioas` [efului ei.
127
Pot s` [tiu de ce?
Samantha zmbi, \ncntat` de interven]ia ei.
P`i am auzit de la doamna Grees, care la rndul ei
a aflat de la Carey Nelson, o vecin` a acestei frumoase
v`duve vesele... care se nume[te... \n sfr[it, n-are
importan]`! |n orice caz, amicul nostru se pare c` a ple-
cat ieri sear` foarte trziu de la ea [i c` n-ar fi pentru
prima oar` cnd se \ntmpl` a[a ceva! Sunt scandalizat`!
{i ai dreptate, draga mea, spuse Michael,
pref`cndu-se [ocat.
Stacojiu, Charles \ncepu s` tu[easc`.
Ei bine, domnule Ceruthers, \i arunc` Michael
ne\ndur`tor, cum se face c` un b`rbat de vrsta [i
pozi]ia ta social` d` na[tere unor asemenea brfe?
Figura lui Charles deveni ro[i [i mai mult.
Ei... nu-i chiar neadev`rat, se blbi el.
Apoi prinznd curaj, ad`ug`:
Ei bine, poate c` n-am vrsta pentru a[a ceva,
chicoti el, dar \n ciuda aparen]elor mai am \nc` snge
\n vine, b`trne!
Michael ridic` din sprncene.
Spune-ne totul, \l rug` el, ce se-ntmpl` de fapt?
E adev`rat c` \n ultima vreme, eu [i Samantha te-am
cam neglijat.
Cu o figur` ab`tut`, Charles ridic` din umeri.
Suspin` sonor [i apoi declar` moroc`nos.
128
Arfi trebuit s`-]I spun, Michael, dar...
Tu[i din nou ca s`-[i ascund` emo]ia [i se \ntoarse
c`tre Samantha privind-o \ntunecat:
Voi femeile v-a]i n`scut ca s` fi]i nefericirea
b`rba]ilor! \i spuse el cu n`duf.
Oh! Drag` Charles, s-ar spune c` e[ti \ndr`gostit.
|[i d`du seama c` ghicise corect, dup` privirea tul-
burat` pe care i-o arunc` [eful ei. Se eliber` de bra]ul
lui Michel [i se avnt` spre Charles.
E att de minunat ce ]i se \ntmpl` Charles, exclam`
ea privindu-l drept \n ochi pe acesta, care nu [tia ce s`
mai zic` de \ncurc`tur`. Sunt att de fericit` pentru tine!
El cl`tin` din cap cu un aer resemnat.
Femeia asta e pe cale s` m` z`p`ceasc` de tot!
Ah! Ah! Pun pariu c` ta duce la nas!
Din p`cate, da!
Rsul lui Michael puse cap`t tachin`rilor din partea
Samanthei. O \ndep`rt` pe Samantha de [eful ei [i-i
\ntinse o mn` fr`]easc` acestuia, care trecea prin
toat` gama de ro[u:
De cnd sunt eu \nsumi c`s`torit, celibatarii m`
indispun. A[a c` bine ai venit \n fr`]ie, Charlie!
Samantha se uit` la ei cum \[i strng minile,
ne\ncercnd s`-[i ascund` emo]ia. Ace[ti doi b`rba]i,
fiecare \n felul lui, erau tot ce iubea mai mult pe
lume.. Nu se putu ab]ine s` \ntrebe:
129
A]i discutat deja despre asta?
Michael [i Charles schimbar` o privire de
complicitate masculin`, \nainte s` se \ntoarc` spre ea,
care triumfa.
Mary este mult mai rapid` dect tine, \i explic`
Charles, cu o mutr` \mblnzit` ca sub efectul unei
amintiri pl`cute, a reu[it s`-mi smulg` o promisiune
de c`s`torie, nu mai trziu de ieri sear`!
Lacrimile aburir` privirea Samanthei, care se apuc`
s` se smiorc`ie. Cei doi b`rba]i se uitar` la ea, Michael
mai mult indulgent, iar Charles de-a dreptul surprins.
Iar ei nici c`-i p`sa ce credeau despre ea.
Sunt att de fericit` pentru tine, Charles, se bl-
bi ea [tergndu-se la nas. |mi f`ceam griji pentru tine.
Ce surpriz`!
De cnd m-am c`s`torit cu Michael am avut
impresia c` te-am abandonat.
Vechea ta meteahn` de a te sim]i vinovat`,
concluzion` Charles, emo]ionat [i el, f`r` s`
m`rturiseasc`.
A[a era. Dup` ce se c`s`torise \l v`zuse mult mai
pu]in pe Charles. O schimbare subtil` intervenise \n
rela]iile dintre ei. {i atunci nu mai l`s` s`-i scape nici
o ocazie de a se sustrage la invita]iile lor. Samantha
\n]elese totu[i ct de mult trebuie c`-i lipseau cinele
\n doi, de dou` ori pe s`pt`mn`. Trebuie c` se
130
plictise[te \ngrozitor, \[i spusese ea, amintindu-[i
serile petrecute \mpreun` la birou, \n fa]a unor cafele
tari, discutnd despre munca lor.
Acum \n]elegea totul, dintr-o dat`. Charles \[i
refuzase dreptul la via]` pentru a-i fi al doilea tat`. O
dat` Samantha m`ritat`, \[i g`sise [i el o companie.
Eliberndu-m` pe mine, l-am eliberat pe el, \[i
zise ea, [tergndu-[i lacrimile de bucurie. Cei doi
b`rba]i continuau o conversa]ie al c`rui \nceput \i
sc`pase Samanthei. Charles vorbea de planurile lui cu
Mary. Conversa]ia \l \nc`lzise.
Samantha se lipi de Charles. Pentru a nu [tiu cta
oar` \[i repeta: Ct de tare ni s-au schimbat vie]ile de
cnd a venit el \n Auburn!
Discu]ia se purta acum pe marginea planului de
renovare a muzeului. |n curnd, o armat` de muncitori
cu picamere [i trn`coape urma s` apar` la fa]a locului.
Ce se va \ntmpla cu Bernhard House? \ntreb`
Charles.
Samantha schi]` un surs amar. Desigur, membrii
consiliului votaser` pentru restaurarea celei mai vechi
cl`diri din ora[, dar Samantha \ncepuse s`-[i piard`
speran]ele.
Dup` ce studiase planul de restaurare a muzeului
\n]elesese c` n-o s` r`mn` nici un ban pentru a-[i
realiza visul.
131
Cu cteva zile mai \nainte, Michael \[i exprimase
dorin]a s` viziteze Bernhard House. Exploraser`
\mpreun` vechea cl`dire cu [arpant` din lemn, con-
struit` pe primii pionieri din Auburn. Prin lumina
slab` a zilei filtrat` de jaluzelele \nchise, parcurser`
\n[iruirea de \nc`peri p`r`site. Pa[ii lor f`ceau s`
scr]ie podelele plan[eului. De[i f`cuse eforturi mari,
Samantha nu putu s`-[i ascund` triste]ea. |l condusese
pe Michael la etaj [i-i explicase \n ce fel vedea
restaurarea cl`dirii.
Ar trebui ca turi[tii s` aib` viziunea din interior a
secolului trecut, a[a cum era \n]eleas` \n epoc`.
Locul `sta face parte din obsesiile tale, nu-i a[a? o
\ntreb` calm Michael.
Ea \l aprob`.
Da, este adev`rat. Casa asta m` obsedeaz`. Nu
suport s-o v`d c`znd \n ruin`.
Michael \i ar`t` un tablou pr`fuit:
Cine este doamna asta?
Samantha se uit` emo]ionat` la pnz`:
Dup` goana dup` aur, aceast` construc]ie care
\nainte fusese han, a fost cump`rat` de Bernhard
Benjamin, care a transformat-o \n casa sa. Era \n 1868
[i dup` aceast` dat` a fost cunoscut` sub acest nume.
Doamna era so]ia lui.
132
Frumoas` femeie, remarc` Michael, \ntorcndu-[i
privirea c`tre Samantha, m` \ntreb c]i ani au trebuit
s` treac` pentru ca aceast` frumuse]e s` se ofileasc`.
A venit de foarte tn`r` \n ]inutul `sta. Era s`rac`,
dar probabil c` avea o s`n`tate solid`, fiindc` a putut
s` supravie]uiasc`, explic` Samantha vis`toare. Pe vre-
mea aceea, femeile n-avea dreptul s`-[i conduc` sin-
gure destinul. S-a c`s`torit cu Benjamin Bernhard.
Veniser` \mpreun` de pe coasta de est, pentru a-[i
reface via]a.
Judecnd dup` casa asta, se pare c` au reu[it.
Da. |n loc s` caute aur, Bernhard a preferat s`
planteze vi]` de vie pe p`mnturile sale. A devenit
imens de bogat.
Atunci, \nseamn` c` a putut s`-i ofere so]iei lui o
via]` de lux.
{tiu [i eu, spuse ea, cu ochii a]inti]i pe chipul
femei din tablou. Au \ntemeiat o familie mare. Toate
\nc`perile pe care le vezi r`sunau de rsetele copiilor
lor. Dar nu [tiu ce blestem ap`sa asupra acestei familii,
fiindc` to]i ace[ti copii au murit, unul dup` cel`lalt, pe
parcursul unei singure luni, lovi]i de o boal` miste-
rioas`. Numai doi au supravie]uit. Un b`iat [i o fat`!
Ce tragedie pentru aceast` s`rman` femeie!
Michael se apropie de Samantha [i-[i trecuun bra]
dup` umerii ei.
133
Nimeni nu este la ad`post de nefericire,
murmur` el. Las`-]i ultimele fantome s` se odih-
neasc` \n pace, Samantha. Aceast` femeie admirabil`
a trebuit s` g`seasc` puterea de a continua s` tr`iasc`
deoarece nu era sigur` \n suferin]`. {i nici tu nu e[ti,
draga mea.
Din ochii ei ][nir` lacrimi care \ncepur` s`-i curg`
pe obraji.
De ce plngi?
Mi-e fric` s` nu te pierd, Michael.
El o s`rut` \nceti[or pe p`r.
Uit`-]i spaimele, draga mea. O s` fiu \ntotdeauna
al`turi de tine.
Brusc, ea \l \mpinse:
Nu [tii nimic, strig` ea scuturnd din cap
furioas`, nu-mi po]i promite nimic. {i Greg vorbea la
fel. Dar era o minciun`! Da, o minciun`! Nu exist`,
\ntotdeauna, nefericirea ne urm`re[te ca un spectru
[i nu putem face nimic atunci cnd ne love[te. L-am
iubit, aveam nevoie de el [i a murit! N-o s` am nicio-
dat` \ncredere \n via]`. Te implor, \ncearc` s` m`
\n]elegi. L-am iubit pe Greg, te iubesc [i pe tine, dar
refuz s`-]i fac vreo promisiune legat` de un viitor \n
care nu cred.
Ui]i ceva, \i spuse el blnd, for]nd-o s`-[i ridice
privirea spre el. Suferin]a ]i-a format caracterul, ai
134
supravie]uit fiindc` e[ti puternic`, Samantha, [i
b`rbatul pe care l-ai iubit va r`i \ntotdeauna \n inima
ta. |ntotdeauna exist`, draga mea.
Suspin` [i o s`rut` pe gt.
O s` ne d`m aceast` posibilitate unul altuia,
ad`ug` el, dar nu ]ine dect de tine ca s` reu[im.
Ea \l privi, ca izbit` de o revela]ie. Dintr-o dat` toate
umbrele trecutului se risipir` sub magia vorbelor.
Mantia grea de temeri care ap`sa pe umerii ei se f`cu
u[oar`, fiindc` acum o \mpr]ea cu b`rbatul pe care-l
iubea.
Hei! La ce visezi?
Vocea lui Michael o aduse pe Samantha \n prezent.
|[i plimb` privirea de la so]ul ei la Charles. Amndoi
se uitau la ea, surprin[i de faptul c` era att de
absent`.
Ei bine, spuse ea surz`toare, v` cer iertare, cred
c` mi-e foame.
Cei doi schimbar` o privire.
E o nebunie ct m` cost` femeia asta cu
mncarea, glumi Michael. S` nu crezi un cuvnt,
Charles! Omul `sta m-a trt aproape cu for]a \n fa]a
altarului.
Charles continua s-o priveasc` \ngrijorat.
Asta e ciudat, murmur` el.
Ce anume, drag` [efule?
135
Cnd Samantha era o copil`, eu [i cu tat`l ei, abia
reu[eam s-o facem s` \nghit` o \mbuc`tur`. Acum, tu
spui c` m`nnc` de stinge, a luat cteva kilograme \n
plus. S` vedem... greutate \n plus, foame de lup,
spune Michael, nu are [i ame]eli?
Samantha?
Michael abia \i murmurase numele c` ea [i tres`ri.
Desigur, refuzase s` cread` c` ar fi vorba de o sarcin`,
dar ideea i se p`rea interesant`. Remarcile lui Charles
luar` propor]ii colosale \n imagina]ia ei [i f`cu un
efort s` le reprime. |n timpul primei sale sarcini, nu
avusese nici o stare de r`u. Chiar [i Greg spunea c`
dincolo de aspectul fragil ascundea de fapt o consti-
tu]ie robust`. Dar apetitul, \[i aminti ea, era tot a[a de
mare. Era tot timpul \nfometat`...
Sunte]i nebuni, amndoi! spuse ea \ncercnd s`-[i
st`pneasc` panica de care era cuprins`. Dac` eram
\ns`rcinat`, a[ fi [tiut. V` spun c` e imposibil, ad`ug`
ea, rznd for]at.
{i fiindc` nici unul dintre b`rba]i nu zise nimic, realiz`
enormitatea pe care o spusese. Putea s` se lini[teasc`
spunndu-[i c`, pn` la urm`, nu era ceva sigur, dar
adev`rul era cu totul altul. Avea nevoie de timp ca s`-[i
poat` st`pni spaima inexplicabil` care o cuprinsese.
Da, \i trebuia timp pentru a se obi[nui cu gndul c`,
poate, poart` \n pntece copilul lui Michael.
136
Samantha nu uitase seara cnd refuzase s`-i fac`
un copil [i durerea pe care i-o provocase. O asemenea
cruzime era \mpotriva firii ei. Va fi acum capabil s-o
ierte [i s`-i \n]eleag` sentimentele?
Nu, nu, trebuia \nti s`-i accepte copilul acesta
\nainte s`-i vorbeasc`! Buim`cit`, se \ntreb` dac`
dorea cu adev`rat s` aib` acel copil.
Samantha, e[ti gata?
Ea tres`ri.
Poftim?
Te-am \ntrebat dac` putem s` mergem acas`, \i
repet` Michael, ner`bd`tor.
Asta nu! se gndea ea, n-am nici un chef de un
tte--tte, \ntre patru pere]i. Nu acum. Vreau s`
ie[im, s` facem ceva, n-are importan]` ce.
De ce s` mergem acas` a[a de devreme? Spuse
ea, lundu-[i cel mai nevinovat aer. De ce s` nu
mergem s` s`rb`torim logodna prietenului Charles,
de exemplu?
A[a e, \i r`spunse Michael, cam din vrful
buzelor.
Vreau s-o cunosc pe Mary, continu` ea, ignornd
\ncruntarea so]ului ei. A[ vrea s` mergem prin \mpre-
jurimi. La \nceputul prim`verii, priveli[tea este
admirabil`.
137
O idee grozav`, spuse [i Charles, \ncntat.
Asear`, Mary mi-a repro[at c` nu-i ar`t ora[ul. {i avea
dreptate, ca s` zic a[a. O s-o sun imediat.
|n orele care urmar` Samantha a trebuit s` fac`
eforturi serioase ca s` r`mn` cu picioarele pe
p`mnt. |n ciuda celor care o preocupau, era
\ncntat` s`-i arate lui Mary locurile pitore[ti din
Auburn.
Imediat ce o cunoscuse pe logodnica lui Charles,
sim]ise o mare u[urare. Aceasta p`rea f`cut` pentru el.
Micu]`, gra]ioas`, cu o figur` proasp`t` sub p`rul gri \i
deveni imediat simpatic`. Avea [i un accent care o
f`cea irezistibil`.
To]i patru traversar` cartierul vechi, mergnd agale
prin fa]a magazinelor de antichit`]i. Pe Mary p`rea c`
o intereseaz` totul. F`cu ochii mari cnd un anticar le
spuse c` pr`v`lia lui apar]inuse o dat` unei familii de
chinezi.
Parterul era ocupat de un restaurant respectabil,
dar la subsol erau cabine pentru fumat opium. Se
putea ajunge acolo printr-o trap`, care acum este
\nchis`.
Povestea \nf`c`r` imagina]ia lui Mary. Antrenndu-i
[i pe ceilal]i, aleasa inimii lui Charles \[i petrecu dup`-
138
amiaza scotocind aleea din spatele pr`v`liei, \n
speran]a c` vor g`si o deschiz`tur` care s` duc` la
faimoasa tavern` din subsol.
L`sndu-i pe ceilal]i s` bntuie prin \mprejurimi,
Samantha se \ndrept` spre cap`tul str`zii. Ajuns` la
\nceputul unei pante, se uit` la un mic pod de
c`r`mizi, aruncat peste un curs de ap`.
Dintr-o dat` o mn` o trase \napoi.
Ce vrei s` faci? o \ntreb` Michael cu o voce
metalic`. S`-]i rezolvi problemele aruncndu-te \n ru?
Se uit` la el mirat`:
Nu i-am dat seama s` sunt att de aproape de
margine...
A, nu? \i r`spunse Michael fulgernd-o din priviri.
Bine\n]eles c` nu, se indign` ea, n`ucit` de
schimbarea brusc` de dispozi]ie a so]ului ei, ce vrei s`
insinuezi?
F`r` nici un cuvnt, o trase spre Charles [i Mary.
Aerul era saturat de parfumul arbu[tilor \nflori]i. To]i
patru p`r`sir` aleea \n t`cere [i ie[ir` \n strad`.
Samantha \[i eliber` mna din strnsoarea lui
Michael. Era furioas` pe el dar nu voia s` strice seara
prietenilor ei.
Statuia unui om ghemuit, p`rnd c` spal` aur
\ntr-un bazin, marca intrarea [i ie[irea din fund`tur`,
singura urm` r`mas` a str`zii principale din vechiul
139
Auburn. Cele dou` cupluri trecur` de cazarma
pompierilor, cu turnul ei singuratic \n`l]ndu-se
spre cer.
Cnd ajunser` la Auburn Hotel, se l`sase noaptea.
Bulevardul era m`rginit de fa]ada elegant` [i luminat`
ca ziua.
|n restaurant, aleser` o mas` \n spatele s`lii, mai
departe de ceilal]i.
Pierdut`, f`r` voie \n gndurile sale, Samantha
nu-[i d`du seama c` Michael se uita la ea.
Doamna pare c` s-a rupt de restul lumii, remarc`
el, atingndu-i mna pe fa]a de mas`.
Cine, eu?
Pentru o tn`r` c`s`torit`, \ndr`gostit` de so]ul
ei, te g`sesc mai ales distant`, draga mea. M` \ntreb la
ce te gnde[ti.
Era imposibil s` nu observe tonul lui sarcastic. Se
\ntoarse spre el, apoi se uit` \n alt` parte, [ocat` de
duritatea privirii lui. |[i d`du seama c` de ore \ntregi
se compl`cuse \ntr-o t`cere \nc`p`]nat`. Sim]indu-se
jenat`, se uit` la Charles [i Mary care discutau vesel,
neb`gnd de seam` starea de spirit \n care se afla.
|nseninat`, se aplec` spre so]ul ei:
Te-ai sup`rat pe mine nu-i a[a? [opti ea.
El se-ntoarse spre ea cu un surs amar.
140
Pentru nimic \n lume! De ce s` fiu sup`rat? Am al`turi
o femeie adorabil`, s`rb`toresc logodna unui prieten,
dimpotriv`, ar trebui s` fiu fericit ca un rege, nu-i a[a?
Avea o ironie insuportabil`.
Cnd ajunser` \n fa]a casei lui Mary, unde Charles
\[i l`sase ma[ina, Samantha era un car de nervi.
Michael demar` f`r` s`-[i descle[teze din]ii. Atitudinea
de companion agreabil [i-o schimbase cu o figur`
glacial`. Ne mai st`pnindu-se, Samantha \l \ntreb`:
Ce se-ntmpl`, Michael? Simt c` ceva nu-]i
convine. Despre ce e vorba?
El nu-i r`spunse. Ajun[i acas`, dup` ce \nchiser`
u[a, el o lu` de bra]e, oblignd-o s`-l priveasc`:
E[ti \ns`rcinat`?
Samantha sim]i cum \i fuge sngele din obraji. Te
rog dragul meu, se gndi ea, nu strica totul
Te-am \ntrebat ceva, Samanha!
Ea \[i umezi buzele uscate. Nemaisuportnd
privirea lui sfredelitoare, \[i plec` ochii, aprobnd din
cap. Dintr-un motiv inexplicabil, nu \ndr`znea s`-l
priveasc` \n ochi. R`mase nemi[cat`, cu chipul lipsit
de experesie, sim]indu-se din ce \n ce mai r`u.
Michael relu` dialogul, mai hot`rt:
De ce nu mi-ai spus?
Nu eram sigur`, se blbi ea, reu[ind totu[i s` se
uite la el. Nici azi nu sunt sigur`.
141
{i vrei s` \nghit toate balivernele astea?
Samantha f`cu ochii mari, starea de r`u fiindu-i
\nlocuit` de o fric` inexplicabil`.
Ce vrei s` spui, Michael?
El se mul]umi s-o priveasc` t`cut. Instinctiv, ea \[i
puse minile pe pntece. Atunci, el izbucni \n rs
for]at.
Doamne! Am ajuns ultimul fraier! Un biet idiot
care are nevoie de tine [i care-]i \nghite toate minciu-
nile, din cauza asta! Hot`rt lucru, dragostea e oarb`!
Michael...
|n noaptea cnd mi te-ai d`ruit, da, faimoasa
noapte a c`s`toriei noastre, i-o t`ie el scurt, [tiai c` \mi
purtai copilul, acel copil pe care nu-l doreai! {i cum tu
e[ti un cet`]ean onorabil al c`tunului `sta pietrificat \n
prejudec`]i, n-ai vrut s` te debarasezi de povara asta
inutil`, [i nici s` devii o mam` f`r` b`rbat. S`rman`
Samantha! Nu prea aveai de ales. Dar eu n-am s`-]i pot
ierta ipocrizia. Ai fi putut s`-mi spui, sunt suficient de
corect pentru a fi reparat aceast` gre[eal`, cum se
spune. |n loc de asta, ai preferat s`-mi spui comedia
\ndr`gosti]ilor! Mul]i copii se nasc la [apte luni dup`
c`s`torie! termin` el cu ochii \ntuneca]i.
Samantha ascultase acest rechizitoriu cu un calm
care o surprindea \n primul rnd pe ea. Fiecare cuvnt
al lui Michael o lovise ca un pumn. Niciodat` nu
142
suferise o asemenea durere [i totu[i r`m`sese t`cut`,
f`r` s` reac]ioneze cu furie. Dimpotriv`, \n]elegea
sup`rarea lui Michael. Nu-i spusese oare chiar ea c`
pentru nimic \n lume nu [i-ar dori copilul care acum \i
cre[tea \n pntece?
|[i d`du dintr-o dat` seama ct de mult \[i dorea
copilul acesta.
Doamne, ce rost are s` vorbim degeaba? Vocea
lui Michael exprima o triste]e f`r` margini.
Samantha se apropie de el, con[tient` de
am`r`ciunea pe care i-o provoca cu t`cerea ei.
Nu \n]elegi, murmur` ea, punndu-i mna pe
bra]. Nu g`sesc vorbele potrivite pentru a-mi exprima
sentimentele. Nu te condamn c` m` b`nuie[ti de ce e
mai r`u, dar te \n[]eli. |]i jur c` n-am b`nuit nimic
pn` \n dup`-amiaza asta, cnd Charles a \nceput s`
m` tachineze. M-am c`s`torit cu tine fiindc` te iubesc,
nu din alte motive.
El o prinse de umeri, privind-o adnc \n ochi.
Spune-mi c` dore[ti copilul `sta la fel de mult ca
[i mine, Samantha!
Tn`ra femeie se sim]i brusc ca un animal \ncol]it.
Deschise gura s` spun` ceva, dar nu reu[i s` articuleze
nici un sunet. El o respinse ca [i cum simpla ei
prezen]` l-ar fi deranjat.
143
|nc` una din vechile tale umbre din trecut, \i
spuse el rece, \ndep`rtndu-se spre cel`lalt cap`t al
\nc`perii. Nu mai avem nevoie s` ne juc`m de-a v-a]i
ascunselea! Eu nu mai cred \n fericire.
|ngrozit`, \[i d`du seama c` la[itatea ei \i luase lui
Michael orice posibilitatea de a \n]elege. Da, a[a cum
spusese [i el, mai avea \nc` \n suflet o team` inexpli-
cabil`, o fiar` pe care trebuia s-o \nfrunte singur`.
Copilul ar fi putut s` fie cheia care s`-i elibereze sufle-
tul chinuit. Atunci cnd \l va ]ine la sn, va uita pentru
totdeauna de trecut.
Hot`rrea fiindu-i luat`, nu f`cu nici cel mai mic
gest ca s`-l opreasc` pe cnd el se \ndep`rt` spre
ie[ire. Michael deschise u[a [i o briz` parfumat` n`v`li
\n \nc`pere. Parfumul florilor \i r`mase Samanthei \n
amintire pentru totdeauna asociat cu durerea din
glasul so]ului s`u atunci cnd \i spusese:
Ai avut dreptate s` nu crezi \n viitor, draga mea.
Este pur [i simplu o minciun`!
144
Capitolul 10
|n lunile care urmar`, descoperi c` exist` mai
multe feluri de a pierde b`rbatul pe care-l iube[ti.
Eforturile ei de a str`punge carapacea de indiferen]`,
dincolo de care se refugiase Michael, r`maser` f`r`
rezultat. Disperat`, se \nchise \n ea \ns`[i. Numai
munca le mai d`dea prilejul unei aparente
comunic`ri.
Aripa nou construit` a muzeului era aproape
terminat`. Bernhard House urma s` fie [i ea renovat`.
Samantha se \ntreba despre ce ar mai putea vorbi
cu so]ul ei, dup` ce lucr`rile se vor fi terminat [i
exponatele vor fi puse la locul lor.
|n aparen]`, atitudinea lui Michael nu se schim-
base. Ca un so] bun se interesa adesea de starea de
145
s`n`tate a so]iei sale. Avea aerul fericit al unui viitor
tat` [i \n public reu[ea s` fie la fel de vesel ca \nainte.
Dar Samantha nu-[i f`cea nici o iluzie. Michael nu
mai era cel pe care-l cunoscuse. |i luase locul un
str`in... Chiar [i \n momentele lor cele mai intime, \n
ciuda complimentelor pe care i le f`cea, \l sim]ea
superficial, cu grija de a-[i ascunde adev`ratele
sentimente.
Pe m`sur` ce sarcina \nainta, Samantha
c`p`tase obi[nuin]a de a se l`sa cuprins` de ni[te
st`ri de toropeal`, \n total` opozi]ie cu energia ei
anterioar`.
|ntr-o sear`, cnd Michael r`m`sese la birou sub
pretextul verific`rii unor schimb`ri de ultim moment,
Samantha se a[ezase pe canapea, \n fa]a televizorului.
Se uit` la un film de groaz`, despre un cuplu aflat \n
leg`tur` cu extratere[trii, care \ncet \ncet le \nlocuiau
vecinii [i prietenii. La sfr[it se sim]i att de obosit` c`
abia se tr\ pn`-n pat. Dar nu putea s` adoarm`.
Michael se-ntoarse trziu, ceea ce se \ntmpla din ce \n
ce mai des [i se strecur` t`cut \n pat, al`turi de so]ia
sa. Se \ntoarse pe o parte, cu spatele la ea. Dup` res-
pira]ie, Samantha ghici c` nu doarme. La un moment
dat, sim]indu-i fr`mnt`rile, se-ntoarse spre ea:
Totul merge bine? \ntreb` el, ridicndu-se
\ntr-un cot.
146
Samantha \nghi]i \n sec, neputnd s`-i r`spund`.
Ce se-ntmpl`? Copilul?
Nu, nu, n-am nimic, min]i ea.
Z`rea chipul lui Michael, \n lumina lunii. Se
\ntoarse \n pat ca s` scape de privirea lui.
Refuzul ei de a vorbi despre copil nu f`cea altceva
dect s` \nt`reasc` b`nuielile lui Michael, dar
Samantha era \n imposibilitate de a se comporta alt-
fel. |n timp ce Mary [i Charles discutau despre leag`n
[i scutece, doar Michael participa la discu]ie.
Samantha sim]ea c` nu are curajul s`-[i fac` planuri
de viitor.
Urma totu[i cu scrupulozitate indica]iile
doctorului. |n acela[i timp nu \ndr`znea s` se gn-
deasc` la bebelu[, de teama de a nu-[i strni amintirile.
Michael continua s-o priveasc` \n semiobscuritatea
din \nc`pere. |ntr-un trziu \[i schimb` pozi]ia cu un
oftat resemnat. La cap`tul r`bd`rii, Samantha \l
chem`:
Michael!
Ce e?
Ia-m` \n bra]e, m` simt att de singur`.
El o ascult` [i o trase c`tre el. Reconfortat`, adormi
cu capul pe um`rul lui. Cnd se trezi diminea]a,
constat` c` el plecase deja.
147
Ct o s` continu`m s` tr`im a[a? M` respinge din
ce \n ce mai mult. Nu mai este b`rbatul pe care-l
iubeam.
Era prea nedreapt`! Odinioar` crezuse c` Michael
o \n]elege. |nc` o eroare! \[i spuse cu am`r`ciune. {i
cum ar fi putut s-o \n]eleag`, atta timp ct era con-
vins c` dragostea ei pentru el nu-i dect teatru.
Propriile ei cuvinte \i revenir` \n memorie:
Nefericirea ne urm`re[te ca un blestem [i nu putem
face nimic atunci cnd ne love[te. Nu cred \n viitor.
{i am avut dreptate, se gndi ea, neavnd
\ncredere \n viitor.
Samantha se \ndrept` cu pa[i len]i spre ma[in`.
Venea de la obi[nuitul control medical de rutin`.
Doctorul \i spusese c` este \ntr-o bun` stare fizic`, dar
o dojenise pentru starea ei depresiv`.
Trebuie s`-mi revin, \[i spuse, instalndu-se \n
b`trna ei rabl`. Nu conteaz` ce o s` cread` Michael
despre starea ei. |nainte de toate trebuia s` aib` grij`
de copil. Micu]ul acela neajutorat depindea doar de ea.
O s` fiu puternic`, \[i promise, pentru mine [i
pentru copil.
Michael \i spusese o dat` c` este o
supravie]uitoare \[i aminti, pe cnd intra pe o arter`
aglomerat`.
148
Ai supravie]uit pentru c` e[ti puternic`. {i b`rbatul
pe care l-ai iubit va tr`i totdeauna \n inima ta.
Totdeauna exist`...
|n mod ciudat, Samantha adresa acum aceste
cuvinte lui Michael, nu lui Greg.
Da, Michael, murmur` ea [tergndu-[i lacrimile
cu dosul minii, totdeauna exist`, dragostea mea.
Mary, care se c`s`torise de cteva luni cu Charles,
\i devenise cea mai bun` amic`. |n]eleg`toare [i
senin`, \i d`duse de multe ori curaj s` \nfrunte
situa]ia.
Mary \n]elegea foarte bine problemele pe care
Samantha le avea, \n ceea ce-l privea pe Michael. Ea
\ns`[i sim]ise un sentiment de vinov`]ie, atunci cnd
se \ndr`gostise de Charles.
Mary fusese c`s`torit` cu dragostea ei din
tinere]e [i-l adorase pe so]ul ei pn` la moartea
acestuia.
|nainte s` moar`, se confensase ea Samanthei,
mi-a cerut s` jur c` n-o s`-mi sfr[esc zilele singur` [i
disperat`. Mult timp, n-am putut s`-mi ]in promisi-
unea. Nici un b`rbat nu era att de bun \n ochii mei
149
\nct s` ajung` la \n`l]imea primului meu so]. Ideea c`
a[ putea iubi pe altcineva mi se p`rea insuportabil`.
Apoi l-am cunoscut pe Charles... Sunt sigur` c` Bent ar
fi fost de acord.
Samantha \[i parc` ma[ina \n fa]a restaurantu-
lui unde \[i d`duse \ntlnire cu prietena ei.
Picioarele \i tremurau \n timp ce chelneri]a o
conducea la masa unde o a[tepta doamna Caruthers.
Mary era radioas`.
L-am convins pe Charles s` asfalteze drumul care
duce la casa noastr`.
Mare victorie, \ntr-adev`r, admise Samantha, cu
un surs for]at.
|l cuno[ti pe tip! Dac` \i intr` \n cap o idee, nu i-o
mai sco]i cu una cu dou`.
|n timpul mesei, Samantha se gndi doar la un
singur lucru: s` se \ntoarc` acas`. Mary sesiz` dis-
pozi]ia moroc`noaas` a prietenei ei, dar era prea
discret` s` pun` \ntreb`ri.
Extenuat`, Samantha se \ntoarse \n cele din urm` la
casa pe care o locuia \mpreun` cu Michael. R`t`cind
prin camere, aproape c`-[i regret` vechiul apartament.
Acolo, cel pu]in, se sim]ea la ad`post.
Tn`ra femeie se \ntreba angoasat` la ce servis-
er` toate aceste luni. Controlul asupra nervilor i se
150
diminuase. Oare din cauza asta era \ngrijorat
medicul, de starea psihologic` pe care o avea?
Trebuie s` fac ceva s` m` calmez pn` vine
Michael. Erau deja prea multe ne\n]elegeri \ntre ei,
prea mult` am`r`ciune pentru a mai agrava situa]ia.
Dac` nu reu[ea s` se calmeze pn` la \ntoarcerea, lui
ar fi fost probabil \n stare s`-i arunce cu ceva \n cap, de
\ndat` ce ar fi trecut pragul casei.
Samantha \[i preg`ti baia [i r`mase mult` vreme \n
cad`. {tergndu-se cu un prosop plu[at, se surprinse
surznd. L`s` s`-i cad` prosopul [i \ncepu s`-[i dea
cu crem`, \n fa]a oglinzii.
E[ti \ns`[i imaginea maternit`]ii fericite!
Vocea so]ului s`u o f`cu s` tresar`. Puse deoparte
cutia cu crem` [i c`ut` cu disperare halatul de m`tase
de pe u[`, dar Michael o \mbr`]i[` din spate.
De ce vrei s`-mi ascunzi corpul t`u? o \ntreb` el,
s`rutnd-o pe ceaf`.
Nu, las`-m`, protest` ea, sfor]ndu-se s` se
elibereze, m` simt urt` [i gras`.
Minile lui Michael \i explorar` trupul gol,
oprindu-se pe pntece [i urcnd apoi c`tre sni, pe
care-i cuprinse cu palmele.
{tii ce imens` pl`cere simt v`znd cum cre[te
copilul meu \n pntecele t`u? suspin` el. Cnd \]i ating
pntecele, \l simt cum mi[c`.
151
Aceste cuvinte, identice cu cele ale unei fraze
\ngropate \n memoria ei, o f`cu s` tresar`. Cu ochii
m`ri]i \l \mpinse violent pe so]ul ei.
Ce am f`cut? Ce am zis? Samantha, r`spunde-mi!
De ce e[ti att de palid`? Doar n-o s` le[ini?
Tn`ra femeie se \nmuie dintr-o dat`. Nu opuse nici
un fel de rezisten]` cnd Michael o ridic` \n bra]e ca s-o
duc` \n camer`. O puse \ncet pe pat [i se a[ez` lng` ea.
Nu suport s`-mi atingi pntecele, izbucni ea
dintr-o dat`.
El \[i retrase minile, cu privirea \mpietrit`. Lacrimi
\ndelung re]inute inundar` obrajii ei, transformndu-se
repede \n hohote. Tremur`toare, se cuib`ri lng`
Michael, care o strnse \n bra]e.
Din ce cauz` nu vrei s` te ating? \ntreb` el calm.
De data asta, nu mai putea s`-i ascund` adev`rul.
Durerea o cople[ea, nu mai avea curajul s` \nfrunte
singur` suferin]a.
Oh, Michael, gemu ea scuturat` de plns, nu
vreau s`-mi moar` copilul.
{i crezi c` dac` te ating, \i fac r`u copilului?
\ntreb` el ne\ncrez`tor, mngind-o pe obraz. Femeile
\ns`rcinate au adesea fobii curioase, spuse el, dar ce
spui tu e absurd.
Ea se ag`]` de c`ma[a lui Michael.
152
N-ai \n]eles, url` ea. Vorbesc se accidentul \n care
a murit Greg. Atunci am pierdut [i copilul. Asta a fost
pedeapsa mea.
|[i d`du seama de tonul ridicat al vocii sale, dar
nimic nu-i putea opri [uvoiul vorbelor.
Eram att de ferici]i, atunci cnd am plecat de
la restaurant ca s` ne \ntoarcem acas`! Era o
vreme \ngrozitoare, dar noi vorbeam despre
copilul nostru...
|nchise ochii \nainte s` continue, cu greutate:
Copilul... l-am sim]it cum mi[c`. Atunci, f`r` s`
m` gndesc, i-am luat mna lui Greg, ca s` i-o pun pe
pntece. Ultima imagine pe care am p`strat-o este
chipul lui \ncntat...
Draga mea feti]`, murmur` el leg`nnd-o, ct de
dur am fost cu tine...
A fost numai vina mea, \i replic` ea, cu gura lipit`
de gtul lui. Te-am l`sat s` crezi c` ]i-am refuzat
copilul fiindc` \mi era prea fric` s`-mi fac planuri de
viitor. Credeam c` dac` \ncep s` visez i se va \ntmpla
ceva copilului. {i n-a[ fi vrut asta.
El o ]inea \mbr`]i[at`, [tergndu-i lacrimile de pe
obraji. Pentru prima oar`, dup` mult` vreme, o privea
f`r` suspiciune. O vedea dintr-o dat` mic` [i fragil`, ca
153
un copil speriat, un copil care c`utase \n zadar o
explica]ie, chiar [i ira]ional`, la ceea ce i se \ntmplase.
|n aceste ultime luni, spuse el, te-am sim]it din
ce \n ce mai \ndep`rtat`. Era s` \nnebunesc. Pn` la
urm`, am vorbit cu Charles. Voiam s` vorbesc cu
cineva, \n]elegi? Mi-a povestit pe larg via]a ta de aici,
\n ora[ul `sta \n care ai crescut. Fiecare cuvnt al lui
m-a adus mai aproape de adev`r. Am \nceput s`
observ am`nunte, de exemplu furia ta cnd mi-am
exprimat inten]ia de a amenaja o camer` pentru
copil.
Se opri o clip`, \nainte s` continue, cu fruntea
\ngrijorat`:
M` \nsurasem cu o femeie senzual` [i
iubitoare [i m` trezisem lng` o necunoscut`.
Desigur, nu credeam c` urai copilul nostru, dar cu
tine nimic nu p`rea de \n]eles. Samantha, \]i cer s`
m` ier]i, s` \ncerci s` ui]i, ad`ug` el \ndep`rtndu-i
cu un gest tandru o [uvi]` de p`r de pe fa]`. Te-am
\mpins \ntr-o situa]ie pentru care nu erai preg`tit`,
dar \mi era att de fric` s` te pierd \nct nu am vrut
s` te leg cu ceva de mine. {i pn` la urm` mi-am
spus c` aceast` sarcin` mi-a distrus [i ultima [ans`
de a te avea.
154
Aceste cuvinte aduser` culoare \n obrajii palizi ai
tinerei femei. |[i duse o mn` la obraji. Dragostea pen-
tru Michael \i adusese un calm extraordinar. Acum
avea din nou puterea s` analizeze.
|n noaptea cnd acest copil a fost conceput, m-ai
auzit rostind numele lui Greg, \i spuse ea. Aveai drep-
tate s`-mi vorbe[ti de vinov`]ie. Nu puteam s` suport
s` fiu \n bra]ele tale, \n timp ce Greg era \n mormnt,
din vina mea. Din acel moment, te-am sim]it ca un
intrus. {i tu ai \nceput s` crezi c`-l voi vedea \ntot-
deauna pe Greg \n locul mult iubitului meu b`rbat,
Michael.
Repet` ce-ai spus, o implor` el, strngnd-o
puternic.
Iubitul meu, Michael, mai spuse ea o dat`, cu gura
lipit` de a lui. Te iubesc mai mult dect po]i s`-]i \nchipui.
Samantha, iubita mea...
Amndoi suntem ni[te supravie]uitori, nu-i a[a?
spuse ea, r`v`[indu-i p`rul. {i este timpul s` uit`m tre-
cutul. N-am s`-mi iert niciodat` ce am f`cut, dar nu
vreau s`-mi distrug cea de-a doua [ans` de a iubi.
Bra]ul lui Michael continua s-o strng` tandru. Dar
o umbr` din ochii lui o alarm` pe Samantha.
Numai vreau s` te aud vorbind a[a, spuse el ferm.
Sprncenele ei se \ncruntar`.
155
Nu \n]eleg. Credeam c` vrei s` auzi adev`rul...
Desigur. Dar termenul distrug nu poate fi
acceptat. Ai nimerit f`r` s` vrei \n acel accident.
Dar ]i-am povestit cum s-a \ntmplat! exclam` ea,
evitnd privirea p`trunz`toare a lui Michael!
Mi-ai povestit versiunea ta.
Dumnezeule! Am fost acolo, nu? Dac` nu i-a[ fi
distras aten]ia lui Greg \ntr-un moment att de
important, n-ar fi avut loc niciodat` acel accident.
De ce nu-l \nvinuie[ti pe be]ivul care venea din
sens opus? El este totu[i cel care a dep`[it linia
continu`.
De ce insi[ti? Refuzi adev`rul. I-am luat mna lui
Greg, atunci cnd s-a \ntmplat. Numai Dumnezeu [tie
de cte ori mi-am amintit scena asta...
Ei bine, trebuie s` ]i-o mai aminte[ti o dat`, \n
toate detaliile.
Nu, nu!
El o sili s`-[i ridice capul, f`r` multe menajamente.
Las`-m` \n pace.
Am citit raportul poli]iei, iubito.
Cum?
}i-am mai spus, am c`utat r`spunsul la felul \n
care te purtai. {tiu cine a provocat accidentul. Nu tu
l-ai provocat, ci Greg.
156
Nu, url` ea, a fost vina mea! Numai a mea!
El prinse micul pumn, care \ncerca s`-l loveasc`.
Trebuie s` m` ascul]i! \i [uier` el printre buzele
strnse. |nceteaz` s`-l mai aperi pe Greg. Ploua
toren]ial [i mergea]i pe un drum cu dou` benzi.
Raportul poli]iei e clar. Ma[ina voastr` a f`cut o schim-
bare brusc` a direc]iei. Conduc`torul celeilalte ma[ini
adormise la volan [I, pe deasupra, a fost arestat pen-
tru c` a condus \n stare de ebrietate. Am citit declara]ia
care ai dat-o la poli]ie: ai spus c` ai v`zut farurile
ma[inii din fa]` venind drept spre voi. Deci ar fi trebuit
s` le vad` [i Greg.
Nu, nu, relu` ea, arcuindu-se \n pat. Greg nu a
avut ce face. Cel`lalt venea drept spre noi, ca un bolid.
Pentru a-l evita, Greg a a tras de volan [i ma[ina
noastr` a ie[it de pe [osea [i s-a izbit de o stnc`. Eu
am fost aruncat` din ma[ina \n fl`c`ri, dar el n-a avut
norocul `sta. Nu putea s` fac` nimic, ]i-am mai spus!
Spui c` Greg a f`cut totul pentru a evita ma[ina
din fa]`? o \ntreb` el, \nfigndu-[i degetele \n carnea
delicat` a umerilor ei.
Da, desigur, hohoti ea.
Atunci te rog s` m` ier]i, \i spuse el nefiresc de
calm. |n aceste condi]ii, reflexele lui n-ar fi trebuit s`
fie blocate, altfel tipul din fa]` ar fi fost f`cut praf.
157
Brusc, Samantha \[i reaminti. Rev`zu scena
derulndu-se cu o precizie halucinant`, ca a unui film
la ralanti. Prin ploaie, farurile veneau drept spre ei. Cu
fa]a desfigurat` de groaz`, Greg se ag`]ase de volan, cu
amndou` minile.
Dup` [oc, acest detaliu, se [tersese din memoria
Samanthei, care refuza s`-[i aminteasc` faptul c`
b`rbatul pe care-l iubise fusese cople[it de groaz`. F`r`
s`-[i dea seama, \n mintea ei, aceast` scen` fusese
\nlocuit` cu cea precedent`, cea a diversiunii provo-
cate de ea. Greg pusese mna pe pntecele ei ca s`
simt` copilul.
Se uit` la Michael, cu ni[te ochi imen[i. Acesta o
privea cu compasiune. Atunci, ea izbucni \n lacrimi.
Plngea pentru Greg, pentru copilul care nu apucase
s` se nasc` [i mai ales pentru ea \ns`[i.
Michael nu mai spuse nimic, o ]inea doar \n
bra]e. Vinov`]ia care o chinuise att de tn`r` era \n
acel moment spulberat` de for]a dragostei lui
Michael.
|ncetul cu \ncetul, se opri din plns. Eliberat` de
trecut, se ghemui \n bra]ele lui.
Prive[te-m` iubirea mea, murmur` ea, atinge-m`.
El gemu de fericire [i o s`rut`. Apoi \[i l`s` gura s`
r`t`ceasc` mai jos, unde se afla copilul, s`rutnd
158
fiecare p`rticic` a trupului ei, cu o delicioas` tandre]e.
Fermecat`, ea i se abandon`, citind pe chipul lui
Micheal semnele pasiunii.
Samantha, \i spuse el ridicndu-[i obrazul pe
pielea ei m`t`soas`, m` la[i s` aleg numele copilului?
Ea izbucni \n rs, sufocndu-l \n bra]ele ei.
Bine\n]eles, prostu]ule! E copilul t`u.
Dac` e b`iat, o s`-i spunem Gregory Douglas, \n
amintirea lui Greg.
{i cu buzele lng` gura Samanthei, ad`ug`:
A[ vrea att de mult s` \mpart nemurirea cu tine...
Ea \i mngie p`rul cu o s`rutare. |n acel moment,
cuvintele deveniser` inutile. }inndu-l strns lng` ea,
se sim]i fericit`. Noaptea \ncepuse s` cad`, umbre
albastre se pelingeau \n camer`, dar Samantha nu
vedea dect lumin`. Un str`in intrase \n via]a ei pen-
tru a-i aduce o bog`]ie extraordinar`. R`m`sese
pentru a deveni dragostea ei. Cu el cunoscuse
pasiunea, speran]a [i \ncrederea \n viitor.
{i o adusese \napoi la via]`, pentru totdeauna.
Sfr[it
159

S-ar putea să vă placă și