Sunteți pe pagina 1din 160

Departamentul de servicii po[tale al societ`]ii noastre

de difuzare trimite colete de c`r]i att pentru persoanele


fizice ct [i cele juridice, \n condi]ii foarte avantajoase.
Suna]i la telefonul 021-223.63.07
sau scrie]i-ne pe adresa
S.C. ALCRIS 94 DIFUZARE S.R.L., Str. Teodosie Rudeanu,
Nr. 54, Sector 1, Bucure[ti.

Comenzi on-line:

www.alcris.ro
Titlu original (fr.): La magie daimer

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale


VALERY, CLAIRE
|n ritmul inimilor / Claire Valery
Traduc`tor: Cornel Romo[an
Bucure[ti: Alcris, 2006.
ISBN 10 973-646-457-1
13 978-973-646-457-7
I. Micu, Aurelian (Editor)
II. Dr`ghici, Ioan (Lector)

821.111. 31=135.1

Colec]ia EL [i EA
CLAIRE VALERY

|n ritmul
inimilor

ALCRIS
De aceea[i autoare \n colec]ia EL [i EA au mai ap`rut:

|ntlnire nea[teptat` nr. 362


Linda se apropie de Charlotte, cu tava \n mn`.
Noul patron este acolo, \n fundul s`lii, cu logodnica lui! [opti ea, emo]ionat`.
Dac` ai vedea ct e de frumos! Este irezistibil! Ai noroc, s-a a[ezat la una din mesele
tale. Sceptic`, Charlotte se \ntoarse [i [ocul pe care-l resim]i \i t`ie r`suflarea.
Noul patron nu era altul dect Harris Jordan, b`rbatul cu care fusese ct pe ce s` se
c`s`toreasc`, prima ei dragoste! Speriat`, fata blestem` soarta care i-l scosese din nou
\n cale pe Harris. A[adar, va trebui s` lucreze sub ordinele fostului ei logodnic.
Cum va reac]iona el cnd o va vedea? {i mai ales, ce va trebui ea s` fac`? Pentru c`
logodnica lui vedea cu ochi buni prezen]a Charlottei la Calul negru...

Discul de aur nr. 444


Cine dintre ei doi are dreptate? Kate, cu entuziasmul ei [i cu siguran]a celor
dou`zeci [i opt de ani ai ei, sau Jerome, b`rbatul trecut prin via]`, cu privirea \ntoars`
mereu spre trecut? Ea lucreaz` \ntr-o cas` de discuri, preocupat` de descoperirea
unor noi talente. El cnt` din pl`cere, seara, \ntr-un cabaret din Paris. Muzica e
punctul lor comun [i totu[i, chiar \nainte de a se cunoa[te, totul le st` \mpotriv`.

Mireasa fugar` nr. 611


Invita]ii se \ngesuie la intrarea \n biseric`. |n fa]a altarului, \n rochie de mireas`, st`
Carla, iar al`turi de ea, b`rbatul ales de familie s`-i fie so]. Un b`rbat pe care-l
cunoa[te dintotdeauna, dar pe care nu l-a iubit niciodat`. Este oare prea trziu pentru
a se \mpotrivi acestei c`s`tori? A[a se pare. Dar Iat` c` destinul, sub chipul unui
b`rbat frumos cu ochii alba[tri, hot`r`[te altfel. Frank \[i face apari]ia \n biseric` [i \i
\ntinde fetei o mn` salvatoare. Iar Carla prime[te acest ajutor f`r` ezitare, riscnd
totul. Pentru c`, refuznd s` se c`s`toreasc`, fata sfideaz` dou` clanuri mafiote, care
[tiu s`-[i fac` singuri dreptate
Capitolul 1

Jessaminei nu-i venea s`-[i cread` ochilor. La c]iva


pa[i de ea, st`tea Marc Power, faimosul cineast al c`rui
ultim film primise trofeul Palme d'Or la festivalul de la
Cannes.
A[ezat la o mas` de pe terasa Mount Soche din
Blantyre, destins, perfect nemi[cat, el nu acorda nici o
aten]ie permanentului du-te-vino al turi[tilor, nici
valului nesfr[it de ma[ini.
Zvelt, cu p`rul blond, Marc Power se distingea din
mul]ime prin \nf`]i[area lui aristocratic`. Totul \n alura
lui reflecta o personalitate evident`, ct [i o mare for]`
fizic`. De altfel, aceast` impresie Jessamine [i-o f`cuse
v`zndu-i fotografia din ziar, ocazie cu care remarcase de
6 CLAIRE VALERY

asemenea ciudatul contrast \ntre gura lui senzual` [i


austeritatea expresiei.
Acum, cnd \l vedea \n carne [i oase, \n]elegea ce
b`rbat excep]ional trebuia s` fie acest Marc Power.
|n ochii unora, p`rea chiar un geniu. Dotat cu un sim]
artistic de net`g`duit, avea o dubl` carier` de cineast [i
de scriitor, [i c`r]ile lui, la fel ca filmele, se bucurau de
succes pretutindeni.
|n clipa aceea, regizorul p`rea cufundat \n gnduri,
astfel \nct tn`ra femeie, a[ezat` la o mas` vecin`, putea
s`-l priveasc` pe \ndelete. Era \ntr-adev`r seduc`tor
Numai un englez putea s` aib` o asemenea dezinvoltur`
fireasc`, acel comportament flegmatic, tipic britanic.
Toat` persoana lui emana lini[tea unui om con[tient de
valoarea proprie.
Nu-mi place", \[i spuse deodat` Jessamine, care fu
imediat uimit` de aversiunea asta ne\ntemeiat`.
Ce se-ntmpla cu ea? Totu[i, de obicei nu era insensibil`
la farmecul b`rba]ilor Atunci, de ce aceast` r`bufnire
de antipatie pentru omul acesta pe care nici nu-l
cuno[tea?
Pe de alt` parte, cineastul ar fi putut s-o ajute.
Diminea]`, la aeroport, nu putuse s` \nchirieze o ma[in`
a[a cum \[i propusese de la bun \nceput, din cauza
|N RITMUL INIMILOR 7

reglement`rilor de circula]ie din Malawi, care puneau


ni[te condi]ii clare de vrst`. Jessamine, care se l`uda c`
nu l`sa niciodat` nimic la voia \ntmpl`rii, omisese
totu[i acest detaliu.
Dar cum ar fi putut s` se gndeasc` la tot?
Evenimentele se precipitaser` att, cel pu]in \n ultimul
timp! {i acum, era aici, \ntr-o ]ar` necunoscut`, gata s`
cunoasc` o mare dragoste {i nu cu primul venit!
Matthiew Yates, nu numai c` era b`rbatul cel mai
seduc`tor pe care-l cunoscuse vreodat`, ci \n plus, mai
avea [i un talent extraordinar de actor. |n rest, Marc
Power nu se \n[elase atunci cnd \l angajase pentru
turnarea urm`torului s`u film, o vast` fresc` a vie]ii
africane care se desf`[ura \n Malawi.
La amintirea \ntlnirii cu actorul, Jessamine schi]` un
zmbet vis`tor. {i cnd te gnde[ti c` abia trecuse o
lun` |n momentul acela, Jessamine era \n trecere prin
Johannesburg pentru o serat` dat` de impresarul lui.
Tn`ra femeie se afla [i ea acolo datorit` prietenei sale
Leigh Knight, care o invitase. De cum \l v`zuse, fusese
cucerit` de farmecul lui, dar refuzase s`-i cedeze
avansurilor. Departe de a se fi sim]it descurajat, acesta \i
mai f`cuse curte timp de dou` s`pt`mni.
Dou` s`pt`mni minunate, \n decursul c`rora se
8 CLAIRE VALERY

v`zuser` \n fiecare zi {i cnd el trebuise s` plece \n


Malawi, \i ceruse s`-l \nso]easc`.
Nu putem s` ne desp`r]im a[a, \i declarase.
Jessamine era de acord cu p`rerea lui. Astfel \nct, se
hot`rse s`-[i cumpere un bilet de avion din propriile
economii [i s`-l \ntlnesc` acolo.
Ca s` profite din plin de sejurul ei, demisionase din
postul de secretar`, pe care-l avea. Referin]ele i-ar fi
permis s` g`seasc` f`r` probleme o slujb` la \ntoarcere;
\n plus, dac` aventura cu Matthiew avea s` se termine cu
bine, de bun` seam` c` avea s` mearg` cu el \n Anglia
dup` terminarea turn`rii filmului.
|n orice caz, era deschis` schimb`rii. Locul de munc`
pe care-l ocupa de doi ani \i devenise insuportabil, [i
interesul pe care i-l ar`ta patronul nu f`cea dect ca
lucrurile s` fie [i mai dificile. Ceea ce-i trebuia \nainte de
orice, era o rela]ie stabil` care s` se termine cu o
c`s`torie. De mult timp a[tepta clipa asta
Evident, purtarea mamei sale \i influen]a mult
convingerile. {i acum, nimeni [i nimic nu putea s-o
deturneze de la obiectivul pe care [i-l stabilise: va fi o
so]ie [i o mam` iubitoare.
Ce idee! \i repeta Leigh, cu nep`sare.
|N RITMUL INIMILOR 9

Nu trebuie s` fac ca mama, \i r`spundea sobru


tn`ra femeie, de fiecare dat`.
Atunci, cu tact, Leigh schimba subiectul. Ea era
singura c`reia Jessamine \i dezv`luise motivele
\nc`p`]n`rii ei [i pn` acum, nu putuse s` se plng` de
indiscre]ia prietenei sale. Cu toate astea, pu]in \nainte
de plecare, Jessamine o b`nuise c`-i spusese totul lui
Matthiew, f`r` \ndoial` din gelozie.
Totu[i, purtarea actorului fa]` de ea nu se schimbase,
dup` p`rerea Jessaminei. Sentimentul c` el era b`rbatul
la care visase dintotdeauna se \nt`rise.
La gndul acesta, tn`ra femeie zmbi. G`sise \n
sfr[it b`rbatul ideal! Ce bine f`cuse c` avusese r`bdare
s` a[tepte Tinerii de vrsta ei p`reau insipizi [i,
\ntotdeauna, le respinsese cererile \n c`s`torie.
Intui]ia \i [optea c` cel cu care se va m`rita va fi altfel: va
[ti s-o elibereze de nesiguran]` [i de spaim`.
Matthiew Yates |n curnd, vor fi \mpreun`.
Cu condi]ia, bine\n]eles, s` reu[easc` s` ajung` la
Zomba, locul unde trebuia s` se \ntlneasc` toat` echipa!
Dar ce c`uta Marc Power la Blantyre? Jessamine \l
privea \n continuare. Inexplicabil, doar prezen]a lui o
f`cea s` se simt` stingherit`, ca [i cum ar fi fost vorba
despre o amenin]are mut`.
10 CLAIRE VALERY

Tn`ra femeie puse imediat aceast` reac]ie pe seama


oboselii c`l`toriei [i \ncerc` s` se lini[teasc`. Trebuia cu
orice pre] s`-[i ascund` sentimentele, pentru c` poate o
conducea cu ma[ina lui la Zomba
Cnd cineastul se ridic`, Jessamine \[i scoase
ochelarii de soare, \ncercnd s` adopte o expresie facial`
amabil`. Trebuia neap`rat s`-l abordeze
Domnul Power?
B`rbatul se opri \n fa]a ei. Dup` aerul lui distant,
tn`ra femeie \n]elese c` \l deranja.
Da?
M` cheam` Jessamine Gillray. Credeam c` m-a]i
putea ajuta, spuse pe un ton amabil.
Regizorul f`cu o mutr` sceptic`.
M-ar surprinde. Distribu]ia a fost stabilit` \nc` de
acum o lun`, replic` el pe un ton lipsit de bun`voin]`.
Dar nu sunt actri]`! exclam` Jessamine.
{i nu ai de gnd s` devii?
Nu! r`spunse, hot`rt` Nici m`car nu vreau un
autograf!
Ironia acestei remarce nu-l deranj` pe Marc Power,
care r`mase imperturbabil.
Atunci, f`r` \ndoial` e[ti jurnalist`, nu?
|N RITMUL INIMILOR 11

Nicidecum. Pute]i s` m` asculta]i cteva clipe,


domnule Power? De ce nu v` a[eza]i pu]in?
Pentru c` e mai greu s` scapi de cineva indezirabil
cnd e[ti ]intuit pe un scaun, r`spunse interlocutorul,
ct se poate de serios.
Dar ce-]i \nchipui dumneata? \ntreb` Jessamine pe
un ton sarcastic. A[ vrea doar s` ajung la Zomba, [i m`
\ntrebam dac` m` po]i duce acolo.
La auzul acestor cuvinte, pe chipul lui Marc Power se
\ntip`ri uimirea.
Aha! Pot s` te \ntreb ce ai de gnd s` faci acolo?
o \ntreb`, acuzator.
De bun` seam`, e[ti foarte ne\ncrez`tor!
M` \ntlnesc cu un prieten, atta tot.
|n]eleg. Pot s` [tiu [i eu cine este acest prieten?
Cuprins` de o brusc` nelini[te, tn`ra femeie [ov`i.
Pe urm`, \n]elegnd c` mai devreme sau mai trziu tot
avea s` afle, declar` calm:
Este vorba de Matthiew Yates. Vin de la
Johannesburg [i
Doamne, \nc` o admiratoare! i-o t`ie cineastul,
vizibil exasperat. Ascult`, \n]eleg c`-l g`se[ti pe Matthiew
seduc`tor, dar las`-l \n pace s` lucreze lini[tit!
12 CLAIRE VALERY

Nu sunt o simpl` admiratoare, domnule Power.


Dac` ai fi avut polite]ea s` m` la[i s` termin, ai fi aflat c`
Matthiew \nsu[i mi-a cerut s` vin. Are nevoie de mine.
Crezi c` e sincer?
Umbra de ironie nu-i sc`p` tinerei femei, care
r`spunse imediat:
Cu ce drept \mi pui \ntrebarea asta?
Matthiew Yates joac` \n filmul pe care-l fac eu [i nu
vreau s` fie deranjat \n timpul film`rilor.
Nu crezi c` e suficient de matur ca s` aib` grij` de el?
F`r` \ndoial`, dar ca pe cei mai mul]i dintre actori,
sensibilitatea \l face s` fie fragil. Are att de pu]in`
\ncredere \n sine, \nct orice contrazicere ar putea s`-i
influen]eze calitatea presta]iei.
Ceea ce spui nu seam`n` deloc cu b`rbatul pe
care-l cunosc. {i, \n definitiv, de ce l-ar deranja prezen]a
mea?
Pur [i simplu pentru c` nu cuno[ti rigorile meseriei.
De asta cred c` ar trebui s` [tiu mai mult despre rela]ia
voastr`, \nainte de a ajunge la platoul de filmare.
Tn`ra femeie p`li. Tonul batjocoritor pe care-l
folosise Marc Power era plin de sub\n]elesuri
Nu cred c` po]i s` \n]elegi, declar` ea ridicndu-[i
b`rbia cu mndrie, dar s` [tii c` \l iubesc pe Matthiew.
|N RITMUL INIMILOR 13

Marc \ntmpin` aceast` declara]ie cu o mutr`


dispre]uitoare.
Ei bine, nu se poate spune c` e[ti prea discret`!
{i dac` acolo sunt ziari[ti?
Jessamine se \ntoarse c`tre masa vecin`.
Dou` canadiene [i un suedez st`teau de vorb` f`r` s` le
acorde nici o aten]ie.
Parc` ]i-ar fi team` de pres`! remarc`, ironic, tn`ra
femeie. Dar succesul se pl`te[te, mai ales cnd \l
datorezi marelui public.
Bine\n]eles, nu-]i pas` de r`ul pe care-l poate face
asta?
Surprins`, Jessamine se \ntreb` ce \nsemnau
cuvintele cineastului. Cui putea s` d`uneze rela]ia ei cu
Matthiew? Sigur, acesta din urm` evitase publicitatea \n
decursul sejurului s`u la Johannesburg.
Dar nu era nimic de ascuns; dragostea lor era pur [i
simplu
Nu \n]eleg unde vrei s` ajungi |]i cer doar s` m`
duci la Zomba. Doar nu-i un secret de stat!
Bine, sunt de acord. |n definitiv [tii ce faci.
Mul]umesc. De altfel, sunt gata s` pl`tesc.
La aceste cuvinte, Marc Power o \nv`lui pe tn`ra
femeie cu o privire insistent`. Cu silueta ei sub]ire, gura
14 CLAIRE VALERY

senzual` [i ochii alba[tri ca cerul, tn`ra femeie oferea


un tablou din care el nu pierdea nici un detaliu
F`ceam aluzie la o plat` financiar`, continu` ea pe
un ton glacial. {tiu c` benzina e scump`.
N-are rost. Promite-mi doar c` n-o s`-i deranjezi pe
oamenii din echipa mea. Am investit mult \n filmul `sta
[i turn`rile trebuie s` se \ncheie \nainte de \nceperea
sezonului ploios.
E vorba despre lini[tea echipei, sau mai mult a
dumitale? \ntreb` ea, cu ironie.
Ei bine, s` zicem c` m-a[ l`sa cu bun`voin]`
deranjat de tine, dac` \n felul `sta Yates ar evita s` se
fac` de rs
Ui]i \ns` c` Matthiew m` iube[te!
|ntr-adev`r, [i m` \ntreb cum poate s` aib` vreun
sentiment pentru o femeie ca tine
Insultat`, Jessamine s`ri \n sus. Foarte sigur pe el,
regizorul o atinsese \n punctul cel mai sensibil
Dar nu [tii nimic despre mine! exclam` femeia, cu
ciud`. Cum \]i permi]i s` m` judeci?
{tiu deja destule: faptele tale te descriu suficient de
bine.
{i dac` nu-l apreciezi pe Matthiew, de ce \l accep]i
s` joace \n filmele tale?
|N RITMUL INIMILOR 15

E un actor bun. |n rest, mi-e mil` de el.


Aceast` remarc` nepoliticoas` la adresa celui pe
care-l iubea nu-i pl`cu deloc tinerei femei. F`cnd un
efort s` se st`pneasc`, lu` o expresie ct se poate de
deta[at` \nainte de a declara:
|mi pare r`u, domnule Power, \ns` cinismul
dumitale nu te onoreaz`.
Cinism nu este cuvntul cel mai potrivit. Dar e
drept c` nu cap`t prea u[or \ncredere \n cineva.
{i mai ales \n mine, nu-i a[a?
|n tine, nu mai mult dect \n alte femei, cu att mai
pu]in dac` sunt frumoase [i inteligente. Sunt prea
nes`]ioase, [i gata s` fac` orice ca s`-[i ating` scopul.
|n ultimii ani, am avut de multe ori ocazia s`-mi dau
seama.
Ambi]ia este deci un defect pentru o femeie?
|n orice caz, nefiind actri]`, n-am nevoie de favoruri.
Totu[i, ducndu-te la Zomba, mi se pare c` sunt de
folos ambi]iilor tale, sublinie b`rbatul, cu ironie.
Jessamine sim]i c` avea \ntructva dreptate.
Totu[i, refuz` s`-[i piard` cump`tul.
|l iubesc pe Matthiew, se mul]umi s` repete, cu
jum`tate de gur`.
Cel pu]in, a[a credea ea.
16 CLAIRE VALERY

Pentru c` dac` venise \n Malawi, o f`cuse tocmai ca s`


fie sigur`; \l cuno[tea att de pu]in pe Matthiew
Dar nici nu se punea problema s`-l lase pe Marc Power
s`-i sesizeze incertitudinile, pentru c` [i-ar fi b`tut joc de
ezit`rile ei!
Totu[i, cineastul \i ghicise gndurile, pentru c` spuse,
pe un ton batjocoritor:
Ah, sunt sigur c` vei reu[i s`-]i dai seama singur`, [i
s`-l convingi [i pe Matthiew de asta Nimic nu-i mai
seduc`tor [i mai periculos dect iluziile!
Dup` cteva clipe de t`cere, el continu`:
Plec la ora cinci, domni[oar` Gillray. A[teapt`-m` \n
holul hotelului, cu bagajele.
O s` fiu acolo, negre[it, \l asigur` ea. {i, mul]umesc.
Poate o s`-]i par` r`u.
Cu acest r`spuns enigmatic, cineastul se \ndep`rt` cu
pa[i mari.
Dup` ce disp`ru, Jessamine oft` u[urat`.
|l dispre]uiesc", \[i mai spuse o dat`, tulburat` de
violen]a emo]iilor care se \nfruntau \n ea. Niciodat` nu
crezuse c` ar fi putut s` fac` o impresie att de
proast`
Un lucru era clar: Marc Power credea c` doar averea
[i celebritatea lui Matthiew o atr`geau. F`r` \ndoial`,
|N RITMUL INIMILOR 17

pentru c` nu putea crede \n sinceritatea sentimentelor


lor Totu[i, altfel ar fi gndit dac` ar fi [tiut c` nutrea
gnduri de m`riti[? Probabil c` nu. Jessamine citea
rareori rubrica monden` a ziarelor, dar era \ncredin]at`
c` cineastul nu se \nsurase cu nici una dintre
numeroasele lui prietene".
|[i amintea mai multe dintre leg`turile lui. Mai \nti,
acea prin]es` european` f`r` un sfan], apoi, timp de doi
ani, o actri]` american` cu numele de Iris Jensen.
{i dac`-[i aducea bine aminte, mai fusese [i o actri]`
englez` de o frumuse]e tulbur`toare
Deci, nu putea s-o dispre]uiasc` \n numele unei
morale pe care el \nsu[i n-o respecta. Nu, dac` o
respingea, era doar din cauz` c` refuza s` cread` \n
sinceritatea sentimentelor ei pentru Matthiew.
|n fond, nu putea s` nu-i dea dreptate. Dac` se
gndea bine, determinarea ei de a se m`rita cu artistul
putea s` par` pu]in suspect` Cele mai multe dintre
tinerele de vrsta ei nu d`deau prioritate vie]ii
profesionale, cel pu]in c]iva ani, ca s`-[i fac` un rost \n
via]`?
Jessamine era altfel: dintotdeauna, vrusese s` se
m`rite [i nu putea s` \ntlneasc` vreun b`rbat f`r` s`-l
vad` ca pe un candidat poten]ial.
18 CLAIRE VALERY

Vai! Cine ar putea s` \n]eleag`? Mariajul ar fi fost


pentru ea un element de siguran]`, care ar fi f`cut-o s`
nu semene cu mama ei De la ea, mo[tenise o
senzualitate exacerbat`, care se manifesta prin gustul
pentru materiale m`t`soase, parfumuri exotice [i
pl`cerea de a tr`i intens. Or, Jessamine nu vroia s` aib`
via]a dezm`]at` a mamei sale. De asta trebuia s` se
m`rite; pentru ea, era singurul mijloc de a \mp`ca natura
ei pasional` [i nevoia de legitimitate.
Totu[i, nu vroia s` se m`rite f`r` dragoste. Ar fi fost
mult mai bine dect o simpl` alian]` din interes, astfel
\nct spera din toat` inima ca atrac]ia ei pentru Matthiew
s` se dovedeasc` a fi durabil`. Dac` a[a ar fi stat
lucrurile, \[i lua angajamentul s` devin` o so]ie
irepro[abil`, \n schimbul protec]iei pe care i-o oferea el.
Bine\n]eles, era con[tient` de fragilitatea unui cuplu
\n lumea cinematografiei, dar Matthiew nu sem`na cu
ceilal]i actori. |n plus, la treizeci [i trei de ani, \nregistra
succes dup` succes de c]iva ani deja. Avusese timp
pentru a se obi[nui cu succesul [i s`-[i g`seasc` un
oarecare echilibru.
Jessamine oft`. Numai dac` totul s-ar fi \ntmplat a[a
cum \[i dorea Ct de ne\nsemnate i s-ar fi p`rut atunci
vorbele pline de sarcasm ale lui Marc!
|N RITMUL INIMILOR 19

Cel pu]in, a[a spera La drept vorbind, doar gndul


c` trebuia s`-i suporte prezen]a [i comentariile critice pe
drumul pn` la Zomba, o f`cea s` se simt` teribil de
stnjenit`.
De fapt, f`r` s` poat` spune de ce, Jessamine sim]ea
neclar c` cineastul reprezenta un real pericol
Capitolul 2

Ce u[or puteai fi cucerit de atrac]ia aproape magic` a


Malawi-ului, \[i spuse Jessamine contemplnd cmpia
larg` de la poalele muntelui care ajungea pn` la colinele
v`lurite. Muntele Mlanje se profila \n zare, aureolat de
ultimele raze ale soarelui ce se preg`tea s` apun`.
Cu toate c` aprecia Blantyre, al c`rui nume \nsemna
locul na[terii doctorului Livingstone, tn`ra femeie
g`sea ora[ul acesta \n`bu[itor. Din fericire, pe \n`l]imile
care-l \nconjurau, aerul era mai proasp`t. De altfel, prin
unele lucruri, peisajul de aici aducea aminte de unele
locuri din Sco]ia.
Poate asta \l atr`sese aici pe doctorul Livingstone
Dar \n fond, lucrul acesta n-avea nici o importan]`
|N RITMUL INIMILOR 21

pentru el; dragostea lui pentru Africa, \n]elegerea lui fa]`


de oamenii de aici, erau de-ajuns ca s`-i explice
ata[amentul fa]` de acest continent
Reveria tinerei femei fu \ntrerupt` de zgomotul unor
pa[i. Ea se \ntoarse, [i zmbi v`zndu-l pe Matthiew
apropiindu-se. Actorul se opri la c]iva pa[i [i o privi
admirativ.
|n lumina aceasta de sfr[it a dup`-amiezii, tn`ra
femeie era radioas`. Un costum safari de in alb \i scotea
\n relief bronzul [i-i sublinia rotunjimile feminine.
De sub p`l`ria de pai, sc`pau cteva bucle blonde care-i
d`deau un aspect romantic. Cu ochii alba[tri [i buzele
c`rnoase, oferea un amestec de candoare [i de
senzualitate ct se poate de fermec`tor.
Ct e[ti de frumoas`! spuse actorul, apropiindu-se.
{i tu ar`]i foarte bine! replic` Jessamine cu
dezinvoltur`.
Te rog, nu rde de mine. Spune-mi mai bine la ce te
gnde[ti.
Matthiew o \ntreba din priviri, vizibil nelini[tit.
De cnd ajunsese aici, Jessamine \i remarcase nevoia
permanent` de a fi lini[tit de cineva. Nu era vorba de
egocentrismul care se \ntlnea de multe ori \n cazul
actorilor, ci \i lipsea \ncrederea \n sine.
22 CLAIRE VALERY

E[ti absolut magnific, \l asigur`. E[ti frumos,


inteligent, [i unul dintre cei mai talenta]i actori.
{i m` iube[ti? \ntreb` \nso]itorul, cuprinznd-o
tandru \n bra]e.
Jessamine avu un moment de ezitare, pe urm` se
hot`r\ s` fie sincer`.
Poate c` da
Dar de ce nu po]i s`-mi dai un r`spuns clar [i
sincer?
Nu m-am mai \ndr`gostit niciodat` pn` s` te
\ntlnesc pe tine
Totu[i, ai dou`zeci [i unu de ani! Ct trebuie s` mai
a[tept, Jessamine?
{i, ca s`-i \nfrng` reticen]a, o s`rut`. Femeia se l`s`
cucerit` de \mbr`]i[are, dar nu r`spunse s`rutului dect
pe jum`tate. Se gndea la ceea ce abia se \ntmplase.
De ce nu reu[ea s` vad` clar ce era \n mintea ei?
Matthiew era un b`rbat fermec`tor, [i era vizibil atras de
ea. Cu toate astea, \n decursul ultimelor s`pt`mni,
fusese nevoit` s`-[i schimbe impresia pe care [i-o f`cuse
despre el, pentru c` nu era conform` cu realitatea.
De exemplu, se ar`ta exagerat de sensibil la orice form`
de publicitate, ca [i cum i-ar fi fost ru[ine s` apar` \n
compania ei. Astfel, nu o l`sa s` apar` \n locurile unde
|N RITMUL INIMILOR 23

se filma, [i chiar nu vroia s` o vad` al`turndu-se


grupurilor care se formau seara, la hotel. {i, \n timpul
vizitelor oficialit`]ilor sau ale presei, Matthiew nu-i
acorda nici un pic de aten]ie.
Totu[i, Jessamine \i \n]elegea purtarea. Fusese ]inta
ziari[tilor vreme de at]ia ani Atunci, nu era nimic mai
firesc dect s`-[i doreasc` un pic de discre]ie.
Bine\n]eles, totul va fi altfel dup` ce se vor c`s`tori.
La gndul acesta, pe tn`ra femeie o cuprinse
\ndoiala. Pn` acum, el nu deschisese niciodat` discu]ia
pe tema asta. Poate spera s`-[i ating` scopul f`r` s`
treac` prin faza asta, cine [tie? |ns` dac` o iubea, va
r`spunde ct de curnd dorin]elor ei
Deodat`, glasul lui Matthiew o trezi din gndurile sale.
Pot s` vin la tine, ast`-sear`? \i [opti la ureche.
|n momentul acela, se auzi un zgomot de glasuri
venind de pe terasa de deasupra. Surprins, Matthiew o
\ndep`rt` pe Jessamine. Aceasta se sim]i imediat iritat`,
senza]ie care crescu \n clipa \n care recunoscu perechea
care venea spre ei.
Era vorba despre Marc Power [i secretara lui, Glenda
Summerley. Jessamine f`cuse cuno[tin]` cu ea imediat
dup` ce venise la hotel, trecuser` mai bine de dou`
s`pt`mni de atunci.
24 CLAIRE VALERY

Glenda, ]i-o prezint pe Jessamine Gillray, o s`


zicem, o prieten` a lui Matthiew
{ov`iala regizorului nu sc`p` neobservat` de cele
dou` femei.
Adev`rat? spuse Glenda examinnd-o pe Jessamine
cu un amestec de amuzament [i dispre].
Pe urm`, schimb` cu Marc o privire plin` de
sub\n]elesuri.
Cu toate astea, atunci cnd Jessamine f`cuse drumul
de la Blantyre pn` la locul de filmare, regizorul se
dovedise un companion agreabil. Sigur, nu d`duse
dovad` de prea mult` deschidere fa]` de ea. |n orice caz,
renun]ase s-o supun` interogatoriului obi[nuit, a[a cum
o f`cuse \n cursul primei \ntlniri. Se mul]umise s`
abordeze subiecte conven]ionale, ca [i cum ar fi stat de
vorb` cu orice necunoscut. Jessamine ajunsese chiar s`
se \ntrebe dac` omul `sta era \n stare de o \nfl`c`rare
pasional`
|n fond, discu]ia se desf`[urase \n jurul loca]iei
Malawi pe care regizorul p`rea s-o cunoasc` la perfec]ie.
|n felul acesta, tn`ra femeie aflase c` avea o cas` pe
malul marelui lac [i c` acolo petrecea dou` sau trei luni
\n fiecare an.
|N RITMUL INIMILOR 25

Revela]ia asta \i fusese confirmat` de Auberon Siwale,


faimosul actor tanzanian, cu care f`cuse cuno[tin]` la
pu]in timp dup` sosirea ei.
Marc face parte din categoria pu]inilor oameni care
au Africa \n snge. Oriunde s-ar afla, se \ntoarce
totdeauna \n Malawi. Fire[te, are o cas` la Londra, ct [i
o proprietate \n Hampshire, \ns` ]ine mai mult la casa lui
de pe malul lacului. Altfel, cum ar fi putut s` scrie
Continentul dezl`n]uit? Trebuie s` iube[ti Africa pentru
ca s` po]i p`trunde \n sufletul oamenilor de aici.
Jessamine \[i reconsiderase atunci p`rerea despre
regizor. |[i d`dea seama c`, la urma-urmei, Marc Power
nu era un temperament att de rece cum l`sa s` par`.
S` iube[ti Africa, \nseamna s` iube[ti contrastul dintre
umbr` [i lumin`, tradi]ie [i modern, jocul [i revolu]ia pe
care le descrisese \n Continentul dezl`n]uit. La lectura
c`r]ii, Jessamine \n]elesese c`, la fel ca ea, autorul avea o
leg`tur` trainic` cu locul acesta, c`-i sim]ea magia \n
adncul sufletului. De altfel, viziunea pe care o
prezentase se dovedise att de complet` [i de just`, \nct
lucrarea fusese primit` cu entuziasm \n multe ]`ri
africane. F`r` nici o \ndoial`, filmul va fi primit cu
acela[i interes de toat` lumea
26 CLAIRE VALERY

Glasul Glendei o trezi brusc pe Jessamine din


gndurile sale. Deja, i se p`rea c` \ntrez`rea pe fa]a
secretarei lui Marc o expresie de batjocur`. Doamne, ce
nesuferit`-i era femeia asta c`reia nu-i pl`cea de
nimeni: nici de Jessamine, care c`uta mereu aprobarea
celor din jur, nici de Tilsa Musosotwane, care juca
pentru prima dat`, [i nici, mai ales, de fosta prieten` a
lui Marc Power, Iris Jensen, care avea un rol de
compozi]ie mai complicat.
Nu e[ti destul de discret, Matthiew, te-am
descoperit, lans` ironic secretara. A fost bine, pentru c`
te c`utam. Te-a sunat cineva de la Londra.
Matthiew morm`i o scuz` nedeslu[it`, apoi se
\ndep`rt` repede. Imediat dup` plecarea lui, Jessamine
ridic` b`rbia cu curaj [i le zmbi nou-veni]ilor.
Ceva probleme? \ntreb` Marc cu o amabilitate
exagerat`.
Tn`ra femeie, care nu \n]elegea unde vroia s`
ajung`, se gndi cteva clipe. Poate credea c` vroia ca
Matthiew s`-i consacre tot timpul liber, [i c` nu-i pl`cea
s` primeasc` apeluri de la impresarul lui?
S` [tii c` nu sunt att posesiv`, r`spunse pn` la
urm`.
A[a e bine!
|N RITMUL INIMILOR 27

N-o mai tachina cu pove[tile tale, Marc, interveni


Glenda rznd. Situa]ia acestei tinere este deja destul de
nepl`cut`
Totu[i nu pare stnjenit`, r`spunse Marc scrutnd
chipul Jessaminei, care se \nro[i ca racul.
Haide, ai v`zut bine c` Matthiew a c`p`tat o
expresie vinovat` la venirea noastr`.
Glenda zmbi cu condescenden]` spre Jessamine.
Poate ne consideri ne\ng`duitori? Dar, vezi tu,
draga mea, \mpotriva p`rerii foarte r`spndite, chiar [i
actorii au ni[te principii.
Jessamine o privi pe secretar` cu scntei de furie \n
ochi.
Aparent, principiile astea nu se refer` la amabilitate,
replic` ea cu o voce mu[c`toare.
Auzind cuvintele astea, secretara l`s` s`-i scape o
exclama]ie plin` de ciud`. Era clar c` nu era obi[nuit` s`
fie \nvins` pe terenul propriu Ascunzndu-[i un
zmbet, regizorul crezu de cuviin]` c` trebuia s`
intervin`.
Aprop de amabilitate, Glenda, a[ vrea s` le
telefonezi responsabililor de la circula]ia rutier` ca s`-i
invi]i disear` la cin`. Ne-au u[urat filmarea blocnd toate
drumurile de acces, [i ar fi un mod de a le mul]umi.
28 CLAIRE VALERY

Du-te chiar acum, te rog, s` nu fie prea trziu.


Ochii verzi ai Glendei se \ntunecar`, \ns` era o
secretar` prea versat` ca s` protesteze. Cum ea se
\ndep`rta spre cas`, Jessamine se preg`ti s-o urmeze.
|n clipa aceea, glasul lui Marc o opri.
A[teapt`, domni[oar` Gillray, vreau s`-]i spun ceva.
Tn`ra se \ntoarse cu fa]a la regizor.
Mi se pare c` am vorbit destul despre asta pe ziua
de azi, spuse ea cu demnitate. Cu ce drept v` permite]i
s` m` judeca]i, dumneata [i secretara? Remarca despre
amabilitate se referea \n aceea[i m`sur` [i la dumneata!
Amabilitatea este o form` de respect. Consideri c`
atitudinea dumitale poate s` provoace un asemenea
sentiment?
La \ntrebarea asta, Jessamine nu mai [tiu ce s`
r`spund`. Ce f`cuse oare ca s` merite o asemenea
desconsiderare din partea lui? Un asemenea
comportament era revolt`tor [i inexplicabil, venind de la
un om att de inteligent!
M` judeci foarte sever, relu` \ncet tn`ra femeie.
Dar \n numele c`rui principiu? Nu v`d unde e r`ul \n
rela]ia mea cu Matthiew.
Nu, bine\n]eles c` nu e[ti att de egoist`!
|N RITMUL INIMILOR 29

Nu mergi mai departe dect s`-]i \mpline[ti propriile


dorin]e, [i, \n plus, le etalezi \n public!
Jessamine ridic` ochii cu o expresie sumbr`.
Nu mi-e ru[ine de ceea ce fac.
Se vede! Yates, cel pu]in, are scrupule.
Jessamine se sim]i p`lind sub privirea insistent` a
regizorului, [i se str`dui s`-[i st`pneasc` tremurul
buzelor. Avea impresia c` se confrunta \ntr-un duel \n
care singurul care cuno[te regulile era Power
De ce-mi vorbe[ti a[a brutal? \l \ntreb` cu r`ceal`.
S` \n]eleg c-ar trebui s` \nchid ochii \n fa]a realit`]ii?
Ia te uit`! Ce mai faci? |]i place sejurul? Ce impresie \]i
face?
Mul]umesc, m` simt bine [i este un loc minunat!
Tn`ra femeie nu putuse s`-[i st`pneasc` fream`tul
glasului, \ns` cel pu]in ultima ei remarc` era sincer`.
Interlocutorul \[i d`du seama de asta, pentru c` o privi
cu aparent interes.
Da, este \ntr-adev`r un loc minunat [i lini[tit, \n
ciuda tam-tamurilor.
|n clipa aceea, bubuitul surd se opri pu]in, \n vreme
ce noaptea care se l`sa \nv`luia mun]ii \ntr-o nuan]`
indigo. Pe urm`, bubuitul re\ncepu, neobosit, mai tare,
mai insistent ca niciodat`, anun]nd noaptea african`,
30 CLAIRE VALERY

\ntunecat` [i pasional`. Dar tn`ra femeie refuza s`


asculte apelul primitiv care-i strnea senzualitatea.
Dezorientat`, \l privi pe Marc Power, [tiind c` ar fi
trebuit s` plece [i s` nu mai asculte remarcele lui
jignitoare, dar un sentiment mai puternic dect mndria
o \mpingea s` [tie mai multe despre el, poate chiar s`-l
\n]eleag`
Aici, luminozitatea e deosebit`, continu` \ncet
tn`ra femeie. Din ce cauz` se \ntmpl` asta?
Din cauza lacului, explic` el. Cam a cincea parte din
suprafa]a Malawi-ului este acoperit` de ap`. Livingstone
numea locurile astea Nyassaland, ceea ce \nseamn` ]ara
lacului, dar \n 1964, cnd [i-a declarat independen]a,
s-a numit Malawi. Asta \nseamn` brum` str`lucind, sau
reflex de lumin`. Am ambi]ia s` redau aceast`
luminozitate pe ecran [i pentru asta, m-am asigurat de
serviciile unuia dintre cei mai buni cameramani.
De asta ai ales s` filmezi \n locul `sta?
Da, dar [i pentru diversitatea peisajelor care creeaz`
un fundal \ncnt`tor.
Cu att mai mult cu ct negrii sunt liberi aici,
continu` Jessamine, gnditoare.
Este una dintre marile diferen]e fa]` de Africa de
Sud.
|N RITMUL INIMILOR 31

B`nuiesc c` asta \]i schimb` mult impresia despre ]ara


ta, nu?
|n primul rnd sunt african`, abia dup` aceea sunt
sud-african`, replic` Jessamine, pu]in jignit` de aceast`
remarc`.
E[ti foarte susceptibil`! exclam` regizorul,
zmbind.
Am [i de ce! De cnd am venit, m` critici tot timpul.
Nu-mi place rela]ia ta cu Matthiew.
N-ai dreptul s` m` judeci.
Nu, dar sunt liber s`-]i fac repro[uri.
Asta e clar!
O not` de disperare r`zb`tu din glasul Jessaminei
care, f`cnd un efort s` se controleze, continu`:
|n ochii dumitale, dragostea mea pentru Matthiew
n-are nici o importan]`?
Nu cred c`-l iube[ti! replic` t`ios b`rbatul.
El t`cu cteva clipe, apoi continu`, \ncet:
Am observat felul cum \l prive[ti, [i n-am v`zut nici
un pic de dragoste \n ochii t`i. Te gnde[ti la ceea ce
poate s`-]i ofere. Dar ce vrei? Banii lui?
La auzul acestor cuvinte, obrajii tinerei femei luar`
foc, \ns` reu[i s` \nfrunte privirea lui Marc Power. Pe un
ton dispre]uitor, rosti:
32 CLAIRE VALERY

Dac` m-ar interesa banii, atunci m-a[ adresa


dumitale!
De ce nu? A[ face fa]` situa]iei, [i lumea [i-ar face
mai pu]ine griji
O dat` \n plus, remarca asta avu efectul unei palme
asupra Jessaminei, care f`cu un efort s` r`spund`:
Te consideri foarte sigur pe tine, Marc Power!
Dar s` nu-]i faci iluzii; niciodat` n-o s` m` \ncurc cu tine.
Privirea lui Marc se opri o clip` asupra buzelor tinerei
femei, care tres`ri imperceptibil.
{i dac` a[ \ncerca s` te fac s`-]i schimbi p`rerea?
\ntreb` el cu voce grav`. |n felul `sta, ai [ti exact la ce s`
te a[tep]i
Acum, era foarte aproape de ea. F`r` s` spun` nimic,
o prinse \n bra]e [i o trase \ncet spre el. Tn`ra femeie
[tia c` era de-ajuns un gest ca s` se elibereze de
\mbr`]i[area lui, dar, ciudat, parc` se sim]ea paralizat`.
Sunt sigur c` e[ti o femeie foarte senzual`, \i
murmur` Marc Power la ureche.
Deja, o mngia pe ceaf`.
Te \n[eli, replic` Jessamine, hot`rt` s` r`mn` de
marmur`.
Cum ai putea fi altfel, cu ni[te buze att de
apetisante [i ochi mai alba[tri ca cerul Africii
|N RITMUL INIMILOR 33

Tulburat`, tn`ra femeie \nchise ochii o clip`. Se sim]i


[i mai emo]ionat` cnd strnsoarea deveni mai
puternic`.
Nu te las s` m` s`ru]i! insist` ea pe un ton ferm.
El o prinse de b`rbie [i-i ridic` \ncet capul.
Deodat`, cuprins` de panic`, ea c`ut` s` se elibereze.
Nu te \mpotrivi, Jessamine Vreau att de mult s`
te s`rut.
Se aplec` spre ea [i-i mngie buzele. La atingerea
asta, tn`ra femeie tres`ri. Ar fi trebuit s` se elibereze,
s`-i refuze \mbr`]i[area. Inexplicabil, orice \mpotrivire
era imposibil`.
|ncerc` atunci s`-[i \ndrepte aten]ia \n alt` parte, a[a
cum mai f`cuse [i cu alte ocazii, cnd voise s`-[i ascund`
firea senzual`. Dar de data asta nu reu[i. Marc Power era
deosebit fa]` de ceilal]i b`rba]i Nimeni n-o mai
s`rutase a[a
F`r` s` vrea, tn`ra femeie se ag`]` de umerii
regizorului. El o strnse [i mai tare, [i minile \i
alunecar` \n jurul mijlocului ei. |n dep`rtare, Jessamine
auzea bubuitul surd [i nelini[titor al tam-tamurilor care
aducea cu el toat` senzualitatea african`.
Deodat`, gura lui Marc deveni mai imperioas`,
mngierile mai st`ruitoare. Ame]it`, tremurnd,
34 CLAIRE VALERY

Jessamine l`s` s`-i scape un geam`t. Cnd regizorul


consim]i s-o lase \n pace, \l \ntreb` cu am`r`ciune:
Acum e[ti mul]umit, sau vrei s` continu`m jocul
`sta absurd?
Chiar crezi c` e absurd? Din partea mea, mie mi-a
pl`cut. Din p`cate, trebuie s` te p`r`sesc, pentru c`
trebuie s` merg s` asist la film`ri.
R`nit` \n amorul propriu, Jessamine se gndi c`
pentru el nu era nimic altceva dect o experien]` \n plus.
Confuz`, \ncepu s` tremure. |nso]itorul ei \[i d`du
seama cum st`teau lucrurile [i exclam`:
Jessamine, ce-i cu tine?
Ea se d`du \napoi, cu tr`s`turile fe]ei \n`sprite.
Nimic. M` la[i absolut indiferent`
Marc Power \[i rse \n barb`.
Nu [tiu ce m` surprinde mai mult la tine: lipsa de
scrupule, sau de sinceritate. Dar la urma urmei, poate
\ncerci doar s` fugi de realitate.
Nici tu nu e[ti prea scrupulos, dac` te por]i a[a!
Ce vrei, \n definitiv? S` m` \ndep`rtezi de Matthiew?
De ce-l aperi att, ce r`u a[ putea s`-i fac?
Mai mult dect \]i po]i \nchipui. Tot ce-]i dore[ti
este s` g`se[ti un b`rbat care s`-]i asigure un trai
confortabil. Restul nu te intereseaz`. Atunci, de ce s` nu
|N RITMUL INIMILOR 35

fiu eu acela, mai degrab` dect Yates? Te asigur c` n-ai


avea nimic de pierdut
Destul!
De data asta, Jessamine nu se mai putea st`pni.
Niciodat`, nimeni nu o tratase cu atta dispre].
N-avea deci nici un pic de respect pentru ea?
Am totu[i multe s`-]i spun [i o s` m` ascul]i pn` la
sfr[it, domni[oar` Gillray. Las`-m` s`-]i spun c` e[ti o
femeie foarte senzual`, chiar dac` nu vrei s` recuno[ti.
Este o mo[tenire de familie, replic` Jessamine cu
am`r`ciune.
Spunnd aceste cuvinte, se \ntoarse imediat [i se
\ndep`rt` ct mai repede, abia ab]inndu-se s` nu
izbucneasc` \n plns. Sim]ea privirea lui Marc Power
arznd-o \n spate, [i nu vroia s`-i arate disperarea.
Dar, \n adncul sufletului, inima \i sngera, ca [i cum
i-ar fi fost \nfipt un cu]it.
A[adar, o lua drept o aventurier` gata s` se ofere celui
care oferea mai mult! Avea dreptate? {i dac`-i
descoperise adev`rata fire? N-ar fi trebuit nicidecum s`
cedeze avansurilor lui, ct` vreme se afla aproape de
Matthiew. Dar cel mai r`u \n toat` povestea asta era c`
prinsese gustul! Nu, bine\n]eles, nu era mai breaz` dect
maic`-sa
36 CLAIRE VALERY

Cople[it`, \[i aminti aversiunea pe care o sim]ise de la


bun \nceput fa]` de el: din instinct, v`zuse \n el o
amenin]are mortal`.
{i acum, cnd pericolul ie[ise la suprafa]`, Jessamine
\n]elegea c` nu era \n stare s` lupte, pentru c` ar fi
trebuit s` lupte chiar \mpotriva firii ei.
Capitolul 3

Teama, care se domolise treptat, reap`ru \n sufletul


Jessaminei atunci cnd se afla \n camera ei,
preg`tindu-se \nainte de cin`.
De ctva timp, Marc Power fusese absorbit de
treburile lui [i nu-i acordase nici o aten]ie. Ar fi trebuit
deci s` se bucure. Dar perspectiva urm`toarelor
s`pt`mni de film`ri pe malul lacului Malawi o f`cea s`
fie nervoas`. {i avea de ce! |ntr-adev`r, Matthiew tocmai
o anun]ase c` Marc le va oferi cu aceast` ocazie
amndurora ospitalitate \n locuin]a lui.
Or, dac` Jessaminei \i era u[or s`-l evite pe regizor la
hotel, altfel ar fi stat lucrurile dac` ar fi locuit sub acela[i
acoperi[ cu el.
38 CLAIRE VALERY

Terminndu-[i de pus la punct toaleta, tn`ra femeie


\[i propuse deci s` r`mn` vigilent`. Dar asta ar fi fost
de-ajuns? Era un tip crud, care avea s` fac` toate
eforturile ca s` pun` cap`t rela]iei ei cu Matthiew.
|n plus, nu era indiferent` la farmecul lui Va reu[i oare
s`-i dejoace planurile de a o seduce? Nu era deloc sigur`!
Tot observndu-l \n timpul film`rilor, Jessamine
\ncepea s` \n]eleag` mai bine personalitatea lui Marc.
Era clar c` avea nevoie s` conduc`, [i meseria lui de
regizor \i permitea s`-[i exercite din plin autoritatea.
Tehnicienii [i actorii, to]i \i acceptau ordinele f`r` s`
crteasc`, pentru c` reu[ise s`-i fac` s` accepte
concep]ia lui despre film. |n condi]iile astea, film`rile
pentru fiecare scen` erau reduse la minimum.
Cu toate astea, tn`ra femeie trebuia s` recunoasc`
un lucru: Marc Power, spre deosebire de at]ia al]i
realizatori, nu era deloc \nfumurat. Dac` \n unele
momente se purta ca un tiran, refuznd de exemplu o
modificare oarecare \n scenariu, pe de alt` parte, era
dispus s` ]in` seama de remarcele tehnicienilor s`i.
|n sfr[it, avea foarte mult` r`bdare ca s` potoleasc`
\ndoielile pe care le \ncercau Matthiew Yates [i
partenera lui \n film, un manechin care turna pentru
prima dat`.
|N RITMUL INIMILOR 39

Discret`, Jessamine asista de multe ori la film`ri.


|i pl`cea s` se afle \n compania acestor oameni cu
sensibilit`]i [i orizonturi variate. |n plus, profita ca s`
afle ct mai mai multe detalii despre lumea fascinant` a
cinematografului. Uneori, ajungea chiar [i la Zomba ca
s` asiste la proiectarea film`rilor f`cute \n aceea[i zi, cu
toate c` atunci era nevoit` s` \nfrunte privirea lui Marc
Power. |n prezen]a lui, avea grij` s` p`streze o expresie
indiferent`, care nu l`sa s` i se ghiceasc` sentimentele.
I se \ntmpla totu[i s` \ncerce o oarecare triste]e,
constatnd indiferen]a lui Marc. Cnd turna, parc` nimic
nu-i mai re]inea aten]ia \n afar` de camer` [i de jocul
actorilor. {i ea, degeaba \[i repro[a gndurile
melancolice, n-o ajuta cu nimic. De[i regizorul p`rea s-o
uite, Jessamine nu se s`tura s`-i contemple p`rul blond
decolorat de soare, chipul din ce \n ce mai bronzat cu
fiecare zi
Ungndu-[i trupul cu o lo]iune parfumat`, tn`ra
femeie oft`. Trebuia s` fie de acord c` era extraordinar
de seduc`tor.. Dar [i periculos de primejdios!
Totu[i, pn` atunci [tiuse s` reziste avansurilor lui, de ce
s` se nelini[teasc`?
|n sinea ei, r`spunsul veni numaidect: pentru c` avea
o personalitate ie[it` din comun, [i era att de frumos!
40 CLAIRE VALERY

Inima i se strnse. De bun` seam`, n-avea de ce s` se


team` de Marc, adev`ratul pericol era \n ea; va reu[i oare
acolo unde maic`-sa e[uase?
Emo]ionat`, se gndi din nou la ziua pe care o
petrecuse. Marc se uitase de multe ori la ea, avnd \n
ochi o sclipire dur` de diamant. |n sfr[it, era interesat
de ea! Dar foarte repede, Jessamine putuse s`-[i dea
seama c` \n el clocotea o furie oarb`, st`pnit`, pe care,
mai devreme sau mai trziu, nu va mai putea s-o
st`pneasc`. Chiar un b`rbat c`lit ca el trebuia, din cnd
\n cnd, s` dea fru liber furiei sale
Atunci, \[i aduse aminte atitudinea lui \n cele mai mici
detalii. Tot timpul, o c`utase cu privirea, observnd-o
mereu, mai ales atunci cnd era lng` Matthiew.
Cnd din \ntmplare \[i \ncruci[a privirea cu a lui, Marc
se m`rginea s` zmbeasc`, un zmbet scurt [i for]at care
nu prevestea nimic bun. P`rea s` fi pus la cale un plan [i
a[tepta momentul prielnic s` treac` la fapte
Jessamine \[i privi chipul \n oglind`. Era tras` la fa]`,
\ncordat`. F`r` \ndoial`, din cauz` c` se temea s` nu dea
ochii cu Marc Trebuia neap`rat s` se aranjeze \nainte
de a se \ntlni cu echipa de filmare la cin`. Un pic de
machiaj [i o rochie dr`gu]` erau exact ce trebuia. Dar, \n
primul rnd, trebuia s` se odihneasc` pu]in. |n clipa
|N RITMUL INIMILOR 41

asta, nu-[i dorea nimic mai mult dect s` r`mn` pe


scaun, cu ochii \nchi[i, ca s` se poat` destinde ct mai
bine
O b`taie \n u[` o f`cu s` tresar`. Se ridic` repede [i se
duse la u[`, strngndu[i cordonul rochiei de cas`.
Cnd tn`ra femeie descoperi cine era, o surprindere
intens` i se \ntip`ri pe fa]`. Regizorul era ultima
persoan` la care s-ar fi a[teptat s` fie acolo!
Da? reu[i s` articuleze dup` cteva clipe.
Pot s` intru?
F`r` s` a[tepte r`spunsul, Marc Power trecu pragul.
Jessamine fu nevoit` s` fac` un pas \napoi ca s`-l lase s`
treac`. |nchise u[a \n urma lui cu un gest automat, pe
urm` se \ntoarse spre cineast.
Sprijinit de marginea [emineului, Marc Power o
privea ironic. Tn`ra femeie nu purta dect un neglijeu
de m`tase foarte lejer, care mai mult dezvelea dect \i
acoperea silueta.
}inuta asta ]i se potrive[te de minune
N-ai ce c`uta \n camera mea, domnule Power,
exclam` Jessamine f`r` s`-i ia \n seam` remarca.
Totu[i, \n sinea ei, era \n pragul unei mari confuzii.
Privirea regizorului o f`cea s` se simt` prost, [i nu era
deloc indiferent` la aten]ia lui.
42 CLAIRE VALERY

Nu-]i fie team`, Jessamine. Am venit s`-]i fac o


propunere.
Ce fel de propunere? f`cu femeia un efort s`
\ntrebe.
Marc \ncepu s` rd`, cu un rs for]at.
Asta depinde \n mare parte de tine. De fapt, este
vorba despre dou` propuneri.
Ei bine, \ncepe cu prima!
Marc Power o privi un timp \n t`cere, dup` care
continu`:
Aproape sunt tentat s` trec direct la a doua, dar o
s` fiu rezonabil.
Stnjeneala tinerei femei cre[tea \ntruna.
Era con[tient` de ]inuta ei lejer`, [i privirea regizorului
nu era deloc lini[titoare. Nu-i r`mnea dect s` spere c`
n-o s`-i remarce tulburarea
Dar deodat`, surprinse pe chipul vizitatorului o
expresie sarcastic`. A[adar, o citise", [i se bucura de
puterea pe care o avea asupra ei
Gata s` cear` iertare, tn`ra femeie \[i st`pni cu greu
lacrimile care st`teau s`-i apar` \n ochi. Ar fi vrut s`
strige de furie, dar se sim]ea att de vulnerabil` \n fa]a
lui. Nimeni nu putea s-o ajute s` se elibereze de
sentimentele ce clocoteau \n ea?
|N RITMUL INIMILOR 43

|ncerc` s` vorbeasc`, \ns` mi[c` buzele f`r` s` poat`


articula un sunet; sim]ea un nod \n gt. Mai \ncerc` s`
spun` ceva [i reu[i pn` la urm` s` rosteasc` \ncet:
A[tept
Uite propunerea mea, Jessamine. M-am hot`rt s` te
trimit \napoi la Blantyre, ca s` po]i lua primul avion
c`tre Africa de Sud. Bine\n]eles, am s`-]i pl`tesc eu
biletul. Nici nu se pune problema s` mergi cu noi pe
malul lacului.
Jessamine \l privi cteva clipe, ne[tiind ce s`
\n]eleag`.
Nu vorbe[ti serios, nu-i a[a? Doar nu-]i \nchipui c`
am s`-]i accept propunerea?
Ba da, a[a cred. Matthiew ]i-a cerut s`-l \nso]e[ti pe
malul lacului? \ntreb` Marc, indiferent.
Bine\n]eles, din moment ce m` iube[te, r`spunse
femeia, sfid`toare.
{i tu tu \l distrugi! se ambal` cineastul.
N-ai remarcat cum i s-a schimbat dispozi]ia de cnd ai
venit? A devenit iritabil, nervos. Ce i-ai f`cut s` se poarte
a[a?
La aceste cuvinte, chipul Jessaminei se \ntunec`.
Cum ar fi putut s` nu remarce bru[tele schimb`ri de
dispozi]ie ale actorului? Trebuia s` fie ct se poate de
44 CLAIRE VALERY

atent` [i diplomat` ca s` nu-l deranjeze. De fapt,


Matthiew era ner`bd`tor s` mearg` mai departe \n
rela]ia lor, [i refuzurile ei repetate nu f`ceau altceva
dect s`-i sporeasc` iritarea. O acuza c` nu-l iubea, c`
nu-l considera destul de seduc`tor.
F`r` \ndoial`, tn`ra femeie era [i o preocupare a lui
Marc Power, pe care-l interesa doar buna desf`[urare a
film`rilor
|ndreptndu-[i aten]ia asupra interlocutorului ei,
tn`ra femeie spuse cu r`ceal`:
|]i face pl`cere s` dramatizezi lucrurile
Este normal ca Matthiew s` aib` o via]` personal`.
|n definitiv, ceilal]i actori au venit cu so]iile sau
prietenele lor; dificult`]ile noastre ar putea s` li se
\ntmple [i celorlal]i. Dar, problemele noastre nu-i
afecteaz` cu nimic presta]ia.
Termin`!
Cu ochii scnteind de furie, Marc se apropie de ea [i
o prinse de umeri.
E[ti un monstru de egoism!
O sclipire greu de definit ap`ru \n privirea lui \n timp
ce o privea fix. Brusc, o trase spre el [i c`ut` s` pun`
st`pnire pe buzele ei. Imediat, Jessamine \ntoarse capul
|N RITMUL INIMILOR 45

Nu insista, Marc. Niciodat` n-ai s` po]i lua locul lui


Matthiew. Nu te iubesc, [i nu am de gnd s` te s`rut.
Atunci, po]i s` te lauzi c` e[ti una dintre pu]inele
femei care mi-au putut rezista, r`spunse el \ncet. Dar nu
m` las b`tut a[a de u[or.
Rostind aceste cuvinte, \i mngia \ncet p`rul.
Gestul acesta simplu o tulbur` profund pe Jessamine.
|ncet-\ncet, sim]i rezisten]a sl`bindu-i, [i se abandon`
\mbr`]i[`rii lui. Curnd, un foc p`tima[ se aprinse \n ea,
\n timp ce mngierile lui Marc deveneau din ce \n ce
mai \ndr`zne]e, ajungnd \n locurile cele mai intime
Opre[te, nu trebuie s` faci a[a ceva, gemu femeia
f`r` convingere.
Marc zmbi [i \i [opti la ureche:
Vezi bine c` nu e att de nepl`cut
Te rog, hai s` ne oprim aici, implor` ea.
Abia \[i termin` fraza cnd auzi, \n dep`rtare,
zgomotul tam-tamurilor. Imediat, o cuprinse o stranie
impresie de remu[care. Chiar sem`na cu mama ei ca s`
se poarte a[a?
Atrac]ia pentru cel care o desconsidera o scrbi.
Ce a[tep]i de la mine? \ntreb`, cuprins` de panic`.
A[ vrea ca asta s` fie o lec]ie pentru tine! Spui c`-l
iube[ti pe Yates, dar purtarea ta dovede[te contrariul.
46 CLAIRE VALERY

|l faci s` sufere impunndu-i o rela]ie pe care n-o


dore[te [i, ca s` \ncoronezi totul, cedezi avansurilor
mele. Mai devreme sau mai trziu, vei suporta
consecin]ele faptelor tale, [i cu aceea[i ocazie, o s`-i faci
r`u lui Zo
Zo? \ntrerupse Jessamine, uimit`.
Zo Pym, se gr`bi s` precizeze Marc.
Despre cine vorbe[ti? Cine-i aceast` Zo?
Te rog, nu mai face pe inocenta. E so]ia lui Yates.
Imposibil! Matthiew nu-i c`s`torit!
Spunnd aceste cuvinte, Jessamine devenise palid` ca
o moart`. Marc se \ndep`rt` [i o privi fix. O mare
surprindere se \ntip`ri pe chipul lui.
Ie[i! \i ordon` ea.
Jessamine, las`-m` s`-]i explic
Sub bronzul fe]ei, era [i el acum livid. F`cu un pas
spre tn`ra femeie, p`ru c` ezit`, apoi renun]` s` mai
\nainteze.
N-avem nimic s` ne spunem! afirm` Jessamine.
Nu mai putea s` vorbeasc`, umilirea o ardea
asemenea unui fier ro[u. F`cnd un mare efort, reu[i
totu[i s` continue:
D`-mi voie totu[i s` spun ceva: m-ai umilit a[a cum
n-a mai f`cut nimeni pn` acum.
|N RITMUL INIMILOR 47

Te ur`sc, domnule Power. Acum, e[ti mul]umit?


|mi pare r`u, \mi dau seama ce sim]i, r`spunse el,
cu glas obosit.
Totu[i, tr`s`turile lui nu tr`dau nici o emo]ie \n timp
ce o contemplau pe tn`ra femeie. Aceasta, cu capul
plecat, oferea spectacolul \nfrngerii totale.
Pleac`! murmur` ea pe un ton rug`tor.
Marc Power nu se mi[c`.
Nu [tiai despre asta, nu-i a[a?
C` Matthiew e \nsurat? Nici acum nu-mi vine s`
cred, r`spunse femeia cu o voce plat`.
Dar e imposibil! Cu siguran]` c` ai auzit
vorbindu-se despre Zo Pym, insist` Marc.
Niciodat`.
Totu[i, e o actri]` cunoscut` \n Anglia. A jucat \n
cteva telenovele, care au avut mare succes.
Poate `sta-i motivul pentru care n-am auzit de ea.
Televiziunea sud-african` nu prezint` dect rareori
produc]ii engleze A[adar, e m`ritat` cu Matthiew?
Da. Nu \n]eleg cum ai putut s` nu [tii asta.
Marc t`cu cteva clipe, pe urm` continu`, \ncet:
Chiar dac` Zo nu e o celebritate \n Africa de Sud,
nu la fel stau lucrurile cu Matthiew. Fiecare gest al lui
apare \n pres`.
48 CLAIRE VALERY

Atunci, n-am b`gat eu de seam`. Cnd a fost


c`s`toria?
Anul trecut, \n august.
A[a stau lucrurile deci! exclam` Jessamine pe un
ton sumbru. |n perioada aia, am fost \ntr-o expedi]ie \n
de[ertul Namibiei cu ni[te prieteni, [i bine\n]eles, n-am
avut posibilitatea s` citim ziarele.
|n]eleg. Yates trebuie s` fi crezut c` [tiai. E obi[nuit
c` toat` lumea s`-i cunoasc` via]a privat`.
E singura explica]ie posibil`, \ncuviin]` Jessamine
cu am`r`ciune.
Situa]ia e alta, dac` e c`s`torit?
Bine\n]eles! exclam` ea, iritat`. Dar a[ vrea s`-]i pun
aceea[i \ntrebare: ceea ce tocmai ai aflat \]i schimb`
p`rerea pe care o ai despre mine?
Expreasia lui Marc Power deveni cinic`.
}i-am spus deja, nu am \ncredere \n femei.
N-a[ putea s`-]i r`spund la \ntrebare \nainte de a-mi fi
dat tu un r`spuns la \ntrebarea mea.
R`ceala acestor cuvinte o readuse pe tn`ra femeie la
realitate. Rev`zu scena care tocmai se desf`[urase \ntre
ei, [i tr`i \nc` o dat` umilin]a.
R`spunsese \mbr`]i[`rii lui, la fel cum ar fi f`cut [i
maic`-sa, [i asta cu toate c`-[i propusese s` nu fac`
|N RITMUL INIMILOR 49

niciodat` ca ea. Ca s` \ncoroneze totul, fusese ridicol`


urmndu-l pe Matthiew \n Malawi, [i expunndu-se \n
felul `sta dezaprob`rii tuturor. Pentru c` cine-ar fi crezut
c` nu [tia c` era \nsurat? {i nu putea s`-i repro[eze nici
lui Matthiew, pentru c` el trebuie s` fi crezut c` era la
curent cu situa]ia lui. Acum, Jessamine \i \n]elegea
insisten]a de a men]ine rela]ia lor secret`: avea de gnd
s` se \ntoarc` la so]ie, dup` aceast` escapad` amoroas`.
Nu, singura vinovat` era numai ea!
Deodat`, \[i d`du seama c` Marc o privea atent.
Vrei s` asi[ti la umilirea mea pn` la cap`t? \ntreb`
ea cu am`raciune.
Nu chiar.
Atunci, pleac`...
Vocea ei era doar un murmur pentru c` se temea s`
nu \nceap` s` plng` \n fa]a lui. Marc mai z`bovi cteva
clipe, neputnd s`-[i dezlipeasc` privirea de Jessamine.
Pe urm`, f`r` s` mai spun` nimic, ie[i.

***
50 CLAIRE VALERY

A doua zi diminea]`, tn`ra femeie se trezi cu ochii


\ncerc`na]i, dovad` a nop]ii agitate de care avusese
parte. Ca s` nu fac` o impresie proast`, adopt` o
piept`n`tur` care s`-i pun` \n valoare fine]ea
tr`s`turilor, se machie cu grij`, [i \[i alese un costum
foarte simplu care-i accentua perfec]iunea siluetei.
|n fine, adopt` o expresie foarte distant` \nainte de a se
hot`r\ s` ajung` la micul dejun.
Totu[i, precau]iile ei se dovedir` inutile, pentru c`
nici Marc, nici Matthiew, nu erau acolo. |ntr-adev`r,
Jessamine afl` dintr-un bilet c` actorul plecase \mpreun`
cu echipa de filmare pe malul lacului Malawi. Gndul c`
Marc era [i el probabil \n drum s` ajung` la ceilal]i o mai
lini[ti.
|nserndu-se deja, nu avea curajul s` coboare la cin`.
R`m`sese deci \n camera ei, cu luminile stinse, \nc`
bulversat` de revela]ia pe care i-o f`cuse Marc Power.
Seara, mai trziu, cineva \i b`tuse la u[`, dar Jessamine
nu r`spunsese. Persoana, Matthiew f`r` \ndoial`,
plecase, gndindu-se c` dormea. De fapt, femeia se
r`sucise tot timpul \n pat, tr`ind emo]ii violente.
Toat` noaptea, fusese obsedat` de chipul lui Marc
Power. Nu-i pl`cea ideea c` [tia totul despre p`]ania ei
cu Matthiew [i, mai mult ca orice, se sim]ea vinovat` c`
|N RITMUL INIMILOR 51

r`spunsese \mbr`]i[`rii lui. Ce purtare depravat`


avusese!
Remu[c`rile acestea se amestecau totu[i cu amintirea
senza]iilor pe care regizorul le trezise \n ea.
Fiecare s`rut, fiecare mngiere l`sase o urm`. |nc` le
sim]ea gustul, dulcea]a, [i aceast` impresie era att de
puternic` \nct Jessamine nu putea s` nu simt` un fel de
dispre] fa]` de ea. Cum putuse s` simt` c`-l dorea pe
b`rbatul `sta? O ura, o dispre]uia, [i ea trebuia s`-i
pl`teasc` cu vrf [i \ndesat!
Pn` \n zori, \ntins` \n pat, cu ochii \nchi[i [i cu inima
sf[iat`, ascultase b`t`ile surde ale tam-tamurilor
neobosite
Smulgndu-se din gndurile care o obsedau, tn`ra
femeie \[i termin` micul dejun \ntrebndu-se ce avea s`
fac`. S` plece? Dar n-avea nimic ce s`-[i repro[eze,
atunci, de ce s` fug` ca o hoa]`? {i pe urm`, avea
dreptul la o explica]ie din parte lui Matthiew F`r` s`
mai pun` la socoteal` c` \[i cheltuise to]i banii pentru
sejurul `sta. Atunci, era bine s` profite ct mai era aici.
Mai avea attea lucruri de v`zut, mai cu seam` faimosul
lac!
Pu]in \nveselit` de gndurile acestea, se duse la
recep]ia hotelului ca s` vad` nota de plat`.
52 CLAIRE VALERY

Deodat`, se opri, ro[ie la fa]`, gata s` fug`.


La c]iva pa[i de ea st`tea cel a c`rui simpl` vedere o
f`cea s`-i fie ru[ine.
Capitolul 4

Trecur` cteva secunde pn` s`-[i vin` \n fire.


Pe urm` Jessamine, \l salut` pe Marc Power cl`tinnd din
cap [i, f`cndu-se c` nu-l ia \n seam`, se \ntoarse spre
recep]ionerul hotelului.
Totu[i, era profund tulburat`. |[i sim]ea obrajii
arznd [i fruntea umed`. Cu o mn` tremur`toare,
semn` nota care-i era \ntins`.
|n sfr[it, cednd curiozit`]ii, arunc` pe furi[ o privire
spre regizor. Acesta p`rea interesat de diversele
suveniruri expuse pe tejghea. Chipul lui nep`s`tor nu
tr`da nici o emo]ie. Numai buzele lui l`sau s` se
ghiceasc` o oarecare nervozitate.
54 CLAIRE VALERY

Tn`ra femeie nu avu timp s` continue examinarea


pentru c` un b`iat din personalul hotelului se apropie
de ea zmbind [i o \ntreb` unde s` duc` bagajele. Ea se
preg`tea s` cear` informa]ii despre liniile de autobuz
care treceau pe acolo atunci cnd Marc interveni:
A[ vrea s` stau pu]in de vorb` cu domni[oara
Gillray, spuse el.
|nainte de a avea timp s` protesteze, cineastul o lu`
de mn` [i o trase afar`. De \ndat` ce-i d`du drumul,
femeia se \ntoarse spre el, cu ochii scnteindu-i de furie.
Ce \nseamn` asta? Doar n-o s` \ncepi din nou!
spuse, dispre]uitoare.
Vreau doar s` [tiu ce vrei s` faci, Jessamine.
Am hot`rt s` merg la lac, r`spunse sfidndu-l cu
privirea.
Chipul lui Marc se \n`spri.
Dac` Matthiew e c`s`torit, asta nu are nici o
importan]` pentru tine?
Nu m` duc acolo ca s` m` \ntlnesc cu Matthiew.
|ntre noi, totul s-a terminat. N-am nici o treab` cu un
b`rbat \nsurat. Dac` vreau s`-mi \mpart via]a cu un
b`rbat, acela va fi doar so]ul meu.
De ce? Ai un motiv anume? o \ntreb` interlocutorul,
amuzat.
|N RITMUL INIMILOR 55

Nici unul, lini[te[te-te, r`spunse cu calm.


Dar de ce nu \ncerci s`-l convingi pe Matthiew s`-[i
p`r`seasc` nevasta? continu` Marc cu o ironie f`]i[`.
Jessamine \[i mu[c` buzele.
La ce mi-ar folosi? La nimic Dac-a[ putea s`-l
conving, n-a[ avea nici o siguran]` c` nu m-ar p`r`si
\ntr-o bun` zi. Ceea ce caut eu \ntr-o c`s`torie este o
leg`tur` durabil` [i sigur`.
|n locul t`u, n-a[ spune asta \n gura mare!
O asemenea declara]ie \i pune pe b`rba]i pe fug`
Totu[i, dac` i-a[ fi spus lui Matthiew mai clar ce
a[teptam de la el, n-am fi ajuns \n situa]ia asta.
Dac` nu te mai intereseaz`, de ce te \nc`p`]nezi s`
te duci la lac? insist` Marc. Cau]i un alt candidat la
c`s`torie?
Fii lini[tit, dac` a[ vrea asta, cu siguran]` nu te-a[
alege pe tine.
Cu att mai bine, pentru c` ]i-ai pierde timpul
degeaba. Totu[i, las`-m` s`-]i dau un sfat: renun]` la
gndul `sta. O femeie tn`r` att de frumoas` [i
senzual` ca tine n-ar trebui s` se gndeasc` s` se m`rite.
Jessamine tres`ri. De ce-[i permitea, cu fiecare ocazie,
s`-i aduc` aminte ce vulnerabil` era?
Taci odat`! \l implor`, cu disperare \n glas.
56 CLAIRE VALERY

Adev`rul te face s`-]i fie att de team`? |n fine, nu


mi-ai spus totu[i de ce vroiai s` te duci pe malul lacului
Malawi.
La urma urmei, este unul dintre cele mai mari lacuri
din Africa! {i vreau s` fac pu]in turism prin regiune.
Ca s` ajung aici, mi-am l`sat serviciul, mi-am cheltuit
banii Atunci, de ce s` m` \ntorc acum la
Johannesburg? Poate-am f`cut o gre[eal`, dar n-are de ce
s`-mi fie ru[ine de felul cum m-am purtat!
Cu o expresie indiferent`, Marc p`rea c` pndea
emo]ia s` apar` pe chipul femeii. Continu`:
Nu te temi c` Matthiew \[i va cere drepturile?
Matthiew n-are nici un drept asupra mea!
Mi-am pl`tit singur` drumul, la fel [i hotelul. Niciodat`
n-a[ fi acceptat s` fiu invitat` de el, nu sunt att de naiv`.
{i unde ai de gnd s` stai? se interes`, curios,
regizorul.
Tocmai \ncercam s` aflu, cnd ai intervenit, ripost`
Jessamine.
Te previn c` toate hotelurile de pe malul lacului
sunt pline.
Dup` cteva clipe de gndire, declar`:
Dac` prezen]a lui Yates nu te deranjeaz`, po]i s` te
consideri invitata mea. Bine\n]eles, trebuie s`-mi promi]i
|N RITMUL INIMILOR 57

c` nu o s` \ncerci s` te r`zbuni pe Matthiew. Zo Pym va


veni curnd s`-[i \ntlneasc` so]ul, [i n-ar avea rost s`
afle ce s-a \ntmplat.
Po]i s` fii lini[tit. N-am nici un motiv s`-i vreau r`ul
lui Matthiew. De bun` seam`, a crezut c` [tiam care e
situa]ia lui.
-}i-a spus el?
|nc` n-am avut timp s` vorbim despre asta. {i tu,
i-ai spus ceva?
Nu v`d de ce-a[ fi f`cut-o. Nu e treaba mea
Cu toate astea, nu la[i impresia!
N-am ac]ionat dect pentru binele lui Zo.
Ct despre ruptura ta cu Matthiew, f` ce vrei. Atunci,
te-ai hot`rt s` vii cu mine?
Jessamine ezit` cteva clipe.
La drept vorbind, nu [tiu dac`
|[i l`s` fraza \n suspans, aruncnd o privire
b`nuitoare spre regizor.
Stai lini[tit`, n-are de ce s`-]i fie fric` de mine.
N-am de gnd s` repet scena de asear`, spuse b`rbatul,
ca [i cum i-ar fi citit gndurile.
Te cred. |n definitiv, n-ai nici un motiv s` cau]i s`
m` \ndep`rtezi de Matthiew. De altfel, Zo trebuie s` fie
o femeie deosebit` dac` ai vrut s-o protejezi.
58 CLAIRE VALERY

Jessamine nu se putuse ab]in` s` nu rosteasc` aceste


cuvinte pe un ton sarcastic.
|ntr-adev`r. |ntmpl`tor, e[ti geloas`? Bine, s`
trecem peste asta A[tept totu[i r`spunsul t`u.
Dup` cel privi \ndelung, tn`ra femeie se hot`r\ \n
sfr[it:
De acord, r`spunse ea.
Bine, o s`-]i iau bagajele.

***

Dup` pu]in timp, Jessamine lua loc \n confortabila


ma[in` sport a regizorului. Pe timpul drumului, r`mase
t`cut`, cu mintea fr`mntat` de gnduri sumbre.
Toate speran]ele, toate planurile ei cu actorul se
terminau acolo, totu[i \[i d`dea seama c` acest sfr[it
n-avea nimic \n comun cu o tragedie. Se sim]ea r`nit`
doar \n amorul propriu, pentru c` f`cuse o gre[eal` de
judecat`. Pentru prima dat`, sim]ul perfec]iunii care-i
caracteriza via]a profesional` o tr`dase.
Deodat`, se \ntreb` cum putea s` fie Zo, pentru ca
Marc s` fie att de \ngrijorat de fericirea ei. Imediat, \[i
|N RITMUL INIMILOR 59

aduse aminte. Cu cteva luni \n urm`, citise un articol \n


pres`, \n care se vorbea despre leg`tura lui Marc Power
cu o actri]` englez`. Foarte posibil s` fi fost vorba despre
Zo! |n cazul `sta, dac` Matthiew ]inea la so]ia lui, era
firesc s` aib` o oarecare ranchiun` De mai multe ori,
Jessamine \[i d`duse seama c` actorul manifesta o
oarecare gelozie fa]` de Marc.
Tn`ra femeie arunc` o privire spre [ofer. F`r` s`
vrea, era fascinat` de frumuse]ea lui viril` [i de
st`pnirea lui de sine, \n orice situa]ie.
La un moment dat, ma[ina \ncetini, [i Jessamine \[i
\ndrept` aten]ia asupra drumului, a[teptndu-se s` vad`
un baraj de poli]ie. Totu[i, [oseaua era perfect liber`.
Nelini[tit`, arunc` o privire \ntreb`toare c`tre regizor, \n
timp ce acesta oprea ma[ina pe dreapta.
De ce oprim?
Tocmai m-am gndit la ceva, spuse Marc cu o
expresie sumbr`. Spui c` e[ti \n c`utarea unui so].
|ns`, nu mi-ar conveni dac` o femeie de genul t`u ar
ridica preten]ii asupra vreunui membru al echipei mele.
O femeie de genul meu po]i fii lini[tit, Marc, cred
c` pentru moment abandonez orice proiect de c`s`torie.
Va trebui s` mai treac` ceva timp pn` s`-mi revin dup`
e[ecul cu Matthiew.
60 CLAIRE VALERY

Dar ce-i cu \nc`p`]narea asta s` te m`ri]i? \ntreb`


Marc. O asemenea determinare nu-i normal`, mai ales la
o femeie att de seduc`toare. La vrsta ta, ar trebui mai
repede s` te gnde[ti s` te distrezi!
Nici nu m` gndesc la a[a ceva! replic` Jessamine,
iritat`.
T`cu cteva clipe, [i Marc Power fu surprins s`
citeasc` suferin]a \n ochii \nso]itoarei lui.
Chiar tu ai spus-o, Marc, o femeie de genul meu
{tii ce-a fost mama? O aventurier`!
Jessamine, te rog
O femeie u[oar`, cum se spune, [i te scutesc de
toate celelalte aprecieri pe care le-ar merita, continu`
tn`ra femeie, dezam`git`.
Pufni \ntr-un rs nervos.
{i, aparent, crezi c` e[ti la fel ca ea!
Destul de mult!
Marc Power \i trase o palm` cu putere. Mut` de
uimire, Jessamine se uit` o clip` la el, ne[tiind ce s`
\n]eleag`. Apoi, strig`, indignat`:
Ai dat \n mine?!
{i o s` mai dau, dac-o s`-]i mai pierzi controlul,
declar` ferm regizorul. Acum, spune-mi povestea ta.
|N RITMUL INIMILOR 61

|mi \nchipui c` mama ta a avut mai multe aventuri \n


tinere]e, pe care le-ai acceptat greu, nu?
Nu. Mama a fost o aventurier` de cea mai joas`
spe]`.
Nu-mi vine s` cred, Jessamine. Purtarea ta denot` o
educa]ie perfect`. Am mai degrab` impresia c` ai fost
foarte bine crescut`.
|[i alegea cu grij` aman]ii, afirm` tn`ra femeie, cu
cinism. Admiratorii \i ofereau haine [i bijuterii, [i aveau
grij` s` nu duc` lips` de nimic. Aveau grij` [i de mine
s`-mi asigure educa]ia \n [colile cele mai scumpe.
E o dovad` c` mama ta vroia s` fii fericit`, spuse
\ncet Marc Power.
Jessamine contempla peisajul, cu privirea fix`.
Da, n-am dus lips` de nimic. Obi[nuia s`-mi spun`
prin]es`, [i eu credeam c` era cea mai frumoas` [i mai
minunat` dintre femei Dup` accea, crescnd, am
\nceput s` \n]eleg de unde veneau to]i banii. Nici m`car
n-a \ncercat s` ascund` adev`rul. Ba dimpotriv`,
r`spundea sincer \ntreb`rilor mele. Mama nu vedea
nimic r`u \n felul ei de a tr`i.
Jessamine t`cu o clip`, sim]ind un nod \n gt. De cte
ori nu povestise toate astea prietenei sale Leigh! {i de
cte ori \[i repetase ei \ns`[i, \ncercnd s` justifice
62 CLAIRE VALERY

comportamentul mamei. {i acum, uite un b`rbat care o


asculta impasibil
Mama nu avea dect un singur principiu: F` ce-]i
place [i las`-i pe ceilal]i s` tr`iasc` a[a cum vor". De asta
m-a l`sat s` plec, atunci cnd n-am mai putut suporta
adev`rul. Am urmat cursuri \n timpul vacan]elor [i, cu
diploma de secretar` \n buzunar, m-am mutat singur`.
A fost foarte decep]ionat`, dar nu m-a \mpiedicat s` fac
ce vroiam.
{i ce s-a \ntmplat cu ea? \ntreb` Marc, f`r` nici o
umbr` de emo]ie.
La pu]in timp dup` plecarea mea, s-a m`ritat cu un
milionar. Se gndea la asta de mai mult` vreme, pentru
c` [tia c` tinere]ea nu e ve[nic`.
Iart`-m`, te-am judecat gre[it, recunoscu sincer
Marc. Uit` toate vorbele pe care le-am spus despre tine.
N-are rost s`-]i ceri scuze, aveai dreptate. Nu fac mai
mul]i bani dect mama, replic` Jessamine pe un ton
acru. Nu mi-ai dovedit-o tu? Am o fire \nfl`c`rat`, ca ea.
Dar, din fericire, asem`narea se opre[te aici. Vreau s` m`
marit, ca s` am o pasiune legitim` [i respectabil`.
Jessamine nu [tia ce-i venise s` fac` m`rturisirea asta
lui Marc Power. Deja, \ncepea s`-i par` r`u. T`cut`, l`s`
capul \n jos.
|N RITMUL INIMILOR 63

Vrei s` m` faci s` \n]eleg c` ai avut multe leg`turi?


o \ntreb` Marc.
Nu, am \nv`]at s` rezist tenta]iilor E de-ajuns s`
m` gndesc la altceva, afirm` femeia, nel`murit` ea
\ns`[i de explica]ia sa.
Tactica ta nu pare s` fi dat roade asear`, observ`
Marc, zmbind.
Tn`ra femeie se sim]i \nro[indu-se.
Asta arat` bine c` sem`n cu mama! exclam`,
disperat`. Stau mai r`u dect ea, din moment ce m` tratezi
cu atta dispre] [i cruzime. Ce-o s` se \ntmple cu mine?
Pe chipul lui Marc ap`ru un zmbet enigmatic.
F`r` un cuvnt, desf`cu centura de siguran]` a
pasagerei. Jessamine se \ncord`.
Ai promis c` scena de asear` n-o s` se mai repete, \i
aminti ea.
|ntocmai, n-o s` fie ca asear`, o asigur` el cu
blnde]e.
Se aplec` spre tn`ra femeie [i-i puse o mn` pe
um`r.
Vreau doar s` [terg amintirea asta nepl`cut`, [i s`-]i
dovedesc c` e[ti normal`.
Cum a[a? \ng`im` ea, speriat` de senza]iile pe
care le trezeau
64 CLAIRE VALERY

mngierile lui.
E simplu: nu te dispre]uiesc deloc, Jessamine.
{tiu c` m-am \n[elat. Acum, vreau pur [i simplu s` te
strng \n bra]e, ca s` te s`rut.
{i crezi c` am s` te las, f`r` s` opun rezisten]`?
Nici nu se pune problema! exclam` b`rbatul,
amuzat. Pn` acum, n-ai \ntlnit niciodat` pe cineva care
s`-]i plac`. Dar poate altfel stau lucrurile de data asta.
Dac` te atrag, nu trebuie s`-]i fie ru[ine c` m` dore[ti.
Cu aceste vorbe, se aplec` spre ea [i-i atinse buzele cu
gura. |ncntat`, tn`ra femeie \ntredeschise buzele.
|mbr`]i[area lui Marc deveni mai puternic`, mngierile
mai gr`bite. Atunci, trupul Jessaminei se umplu cu o
c`ldur` domoal`, ca [i cum s-ar fi trezit la via]`. Putea s`
reziste farmecului acestui b`rbat? Nu, pentru c` era
prins` \n capcan` [i nu vroia s` scape.
P`tima[`, se lipi de regizor. Atingerea f`cu s` se
aprind` \n ea o dorin]` intens`; senza]ii delicioase,
necunoscute, ap`rur` \n adncurile ei. Sim]i \n tot
corpul o stare pl`cut`, astfel \nct nu putu s` se ab]in`
s` nu scoat` un geam`t. |ncet, se sim]i luat` de un val
blnd [i c`ldu], departe, tot mai departe
Vezi, totul e bine spuse Marc \ncet.
Marc, mi-e att de fric`, [opti femeia.
|N RITMUL INIMILOR 65

Avid` de \mbr`]i[`rile lui, se \ntinse spre el.


Afar`, drumul se \ntindea pn` \n zare [i peisajul i se
p`rea aproape ireal, ca \ntr-un vis. Numai cntecul
greierilor mai tulbura lini[tea care-i \nconjura
Deodat`, Marc p`ru s`-[i recapete controlul asupra
lui \nsu[i.
S` ne oprim aici pentru moment, Jessamine.
Locul nu este potrivit s` ne l`s`m \n voia pasiunii,
explic` el cu umor.
Acum, o privea atent pe tn`ra femeie. |ncet-\ncet,
aceasta \[i revenea \n fire. Cu ochii sclipind de o
str`lucire \nfl`c`rat`, \l privi la rndul ei, \nc`
impresionat` de s`ruturile lui.
Marc, murmur` ea, a fost minunat.
Ce s` \n]eleg? Capitulezi f`r` condi]ii?
La aceste cuvinte, femeia tres`ri. Se ridic` [i-l contempl`
o clip`. Ce \nsemnau cuvintele astea enigmatice? Era un fel
crud de a-i aduce aminte de mama ei?
Ru[inat` [i tem`toare, ridic` o privire \ntreb`toare
spre el.
N-ai \n]eles pn` la urm`? \ntreb` cu un glas care
vibra. }i-am explicat c` n-am s` fiu niciodat` ca mama.
Nu e vorba de mama ta, ci de tine, Jessamine.
Or, tocmai ]i-am dovedit c` \ntre noi exist` o atrac]ie
66 CLAIRE VALERY

adev`rat`. Asta s` \nsemne c` sunt so]ul pe care-l cau]i?


Nu, bine\n]eles.
Dup` ce trase concluzia asta, el puse contact
motorului [i pornir` din nou la drum.
|]i mul]umesc c` e[ti cinstit, spuse cu r`cel`
Jessamine. Cel pu]in, \n felul `sta n-am s`-mi mai pierd
timpul.
|n loc de r`spuns, Marc izbucni \n rs. Jignit`, tn`ra
femeie se retrase \ntr-o t`cere \nc`p`]nat`,
str`duindu-se s`-[i pun` gndurile \n ordine. Sim]ind c`
regizorul o observa, adopt` o expresie deta[at`.
Dup` o t`cere prelungit`, Marc lu` din nou cuvntul:
De ce nu renun]i la aceast` idee fix` cu mariajul?
Nu \n]elegi c` purtarea ta e fireasc`?
|n]eleg doar c` nu pot s`-]i rezist a[a cum rezist de
obicei \n fa]a celorlal]i b`rba]i. Asta-i tot, [i, \n plus, nu
sunt hot`rt` s` m` angajez \ntr-o aventur`. Ar fi urmat`
de prea multe suferin]e.
E[ti att de diferit` de celelalte? De ce ai fi la
ad`post de chinurile inimii?
Glasul lui Marc deveni tran[ant atunci cnd relu`:
Remu[c`rile [i suferin]a sunt tributul pe care
trebuie s`-l pl`te[ti, pentru cteva clipe de fericire. O s`
vezi ct e de u[or s` supravie]uie[ti.
|N RITMUL INIMILOR 67

Cu condi]ia s` ai curaj, bine\n]eles.


De ce nu m` accep]i a[a cum sunt, cu convingerile
mele? |n definitiv, nu-]i cer s` fii de acord cu ele.
Atunci, a[ vrea ca pe viitor s` m` la[i \n pace!
Asta depinde numai de mine declar` regizorul
f`r` nici o explica]ie.
Tn`ra femeie sesiz` avertismentul care se ascundea
\n r`spunsul lui, [i se sim]i frem`tnd. Ce-l \mpingea s`
se poarte a[a? Poate \ncerca s-o pun` la prob`, dar \n ce
scop? De fapt, adev`rul era f`r` \ndoial` mult mai
simplu: regizorul o g`sea seduc`toare [i vroia s` aib` o
nou` aventur` amoroas`
Jessamine oft`, amintindu-[i s`ruturile lui. Nu reu[ea
s`-[i explice atrac]ia irezistibil` pe care o avea Marc
Power asupra ei. |n orice caz, un lucru era sigur: trebuia
s` lupte cu \ncrncenare \mpotriva acestei tenta]ii.
Pentru c` dac` termina prin a-i ceda, ar fi fost m`cinat`
de remu[c`ri [i ru[ine. Nu, de bun` seam`, nu se putea
hot`r\ s`-[i asume un asemenea risc.
Marc nu mai vorbea, acum. Se m`rginea s` conduc` \n
t`cere, f`r` s`-i acorde nici o aten]ie.
Jessamine se hot`r\ atunci s` contemple peisajul.
P`durii \i urmau acum cmpuri vaste pres`rate cu
baobabi, \ntrerupte uneori de \ntinderi de[ertice, arse
68 CLAIRE VALERY

de soare. Din cnd \n cnd, treceau prin cte un s`tuc,


format din cteva colibe cu acoperi[uri de paie.
Peste toate aceste peisaje, parc` plutea o lumin` magic`,
aproape ireal`. Fenomenul acesta se datora prezen]ei
faimosului lac, unul dintre cele mai mari din Africa, [i
Jessamine abia a[tepta s`-l admire. Dac` Marc Power
alesese decorul `sta pentru a turna filmul, spectacolul
trebuia cu siguran]` s` fie de o mare frumuse]e
La jum`tatea drumului, cei doi f`cur` o halt` \ntr-o
colib` mic` ce folosea drept magazin, ca s` cumpere
b`uturi r`coritoare. B`ur` la umbra unei terase, f`r` s`
schimbe o vorb`.
Mai r`mi mut` mult timp? \ntreb` Marc atunci cnd
pornir` din nou la drum.
Aceast` remarc` i se p`ru cu att mai nedreapt`
Jessaminei cu ct regizorul nu fusese nici el vorb`re].
Nu sunt aici ca s` fac conversa]ie, replic` femeia pe
un ton amar. Dar dac` asta vrei, explic`-mi ce sunt
construc]iile pe care le-am v`zut, cu firmele lor
g`l`gioase. E vorba despre localuri?
|ntr-adev`r, sunt echivalentul bufetelor unde se
vnd b`uturi din Africa de Sud. Ambian]a e de altfel
foarte c`lduroas`, dar m` tem c` n-ar fi pe placul t`u:
e[ti mult prea \nchis` \n tine!
|N RITMUL INIMILOR 69

Te rog, n-o lua de la cap`t! protest` tn`ra femeie,


agasat`. Las`-m`-n pace!
De acord, deci o s` r`mi lini[tit`, [i singur`
Pentru totdeauna, de altfel, pentru c` n-o s`-]i g`se[ti
so]ul ideal. Nu vezi c` motiva]iile tale nu ]in de la bun
\nceput?
E drumul pe care mi l-am ales, replic` ea cu
jum`tate de glas.
Cu toate astea, pe m`sur` ce se apropia de inima
Africii, toate certitudinile ei disp`reau f`r` s` poat` face
nimic
Capitolul 5

P`reai \ngrijorat` la prima or`, Jessamine. Nu merge


ceva? \ntreb` Matthiew a[eznd pe mas` cana cu cafea.
Tn`ra femeie oft` [i se ridic`, dup` ce terminase un
mic dejun frugal.
Ai terminat? \ntreb` ea. A[ vrea s` vorbim pu]in.
Dac` insi[ti, morm`i Matthiew f`r` prea mult
entuziasm.
P`r`sir` r`coarea s`lii de mese care avea o perspectiv`
magnific` spre lac.
|n diminea]a aceea, Marc trebuise s` plece devreme ca
s` ajung` la locul unde se f`ceau film`rile, [i Iris Jensen
trnd`vea. |n condi]iile astea, Jessamine luase micul
dejun \mpreun` cu Matthiew [i Glenda Summerley.
|N RITMUL INIMILOR 71

Aceasta trebuia s` aib` grij` ca actorul s` nu \ntrzie la


filmare, [i asistase amuzat` la ne\n]elegerea care \ncepea
s` apar` \ntre cei doi.
Cu toat` aten]ia binevoitoare din partea lui Bennet [i
a Albertei, servitorii lui Marc Power, Jessamine se sim]ea
demoralizat`. Cu o zi \nainte, disp`ruse discret \n timpul
seratei, gndindu-se c` ar fi avut mai mult curaj s`-l
\nfrunte pe actor dup` un somn bun.
Dar diminea]`, \[i d`duse repede seama c` Matthiew
era r`nit, [i foarte pornit \mpotriva ei. F`r` tragere de
inim`, tn`ra femeie luase deci hot`rrea s-o termine ct
mai repede cu el. Din p`cate, se sim]ea \nc` obosit` [i
incapabil` s` se gndeasc` la ceva, pentru c` toate
gndurile ei se \ndreptau \n permanen]` spre Marc.
Locuin]a acestuia era magnific`. Jessamine se opri o
clip`, ca s-o priveasc` mai bine. Ridicat` pe un
promontoriu stncos, domina lacul Malawi. F`cut` din
lemn de abanos, avea ferestre mari protejate de plase de
]n]ari care se deschideau spre gr`din`.
Pu]in mai jos, Marc avea o plaj` privat`, \n jurul unui
mic golf. Acolo puteau fi ancorate mai multe
ambarca]iuni, [i era dotat` cu instala]ii pentru schi
nautic, plan[e cu vel` [i alte sporturi nautice.
72 CLAIRE VALERY

Jessamine abia a[tepta s` le \ncerce, \ndemnat` cu


ardoare s-o fac` de c`tre Bennet.
|n sfr[it, erau [i cteva stnci, unde valurile se
sp`rgeau \nspumate. Acolo se oprir` Matthiew [i
Jessamine, cu ochii a]inti]i spre \ntinderea apei.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` Matthiew, suspicios.
Ieri noapte, la hotel, n-ai vrut s`-mi deschizi, [i a trebuit
s` plec f`r` tine. Bine\n]eles, am fost sigur c` ai fi
preferat compania lui Marc Power! {i asear`, ai f`cut
totul ca s` nu dai ochii cu mine. Ce nu merge,
Jessamine? Marele regizor te-a cucerit pn` la urm`?
Tonul ironic al actorului o jigni. F`r` s` r`spund`,
Jessamine continu` s` priveasc` apa scnteietoare.
Atunci? insist` Matthiew, ner`bd`tor.
Tn`ra femeie se \ntoarse spre el [i \l privi, deodat`
foarte serioas`.
Matthiew, e greu de spus \ncepu ea ezitant.
Bine\n]eles, o s`-]i par` de necrezut, dar uite cum stau
lucrurile: nu [tiam c` e[ti c`s`torit.
Cum a[a?! exclam` \nso]itorul, stupefiat. |n sfr[it.
Jessamine, nu vorbi prostii, nimeni nu poate s` nu [tie
a[a ceva!
Ba da, din p`cate. C`s`toria ta a avut loc \n perioada
\n care eu eram departe de civiliza]ie, \n de[ertul
|N RITMUL INIMILOR 73

Namibiei. Matthiew, chiar \mi pare r`u, ad`ug` femeia


dup` o scurt` pauz`.
|]i pare r`u?! |ncerci s`-mi dai de \n]eles c` mariajul
meu schimb` cu ceva rela]ia noastr`?
M` tem c` da, \ncuviin]` femeia, cu regret .
Nu cred o iot` din povestea asta, mri Matthiew.
|n cazul `sta, de ce-ai venit aici? Ai inventat toat`
povestea asta pentru c` \l preferi pe Marc Power.
El, bine\n]eles, e marele, genialul regizor \n timp ce eu
nu sunt dect o marionet` \n minile lui! Fii serioas`, nu
e[ti prima care e cople[it` de farmecul lui Chiar [i Zo
\l mai iube[te!
Fii serios, Matthiew, de ce s` fii gelos pe Marc?
\ntreb` Jessamine, cu nesiguran]`.
Furia actorului se transforma \ntr-un adev`rat haos.
Zo te iube[te, sunt sigur` de asta, afirm`
femeia. Altfel, nu s-ar fi m`ritat cu tine
A f`cut-o pentru c` a crezut c` Power se s`turase de
rela]ia lor. Continu` [i acum s` aib` un adev`rat cult
pentru el. N-are rost s`-mi spui c` venera]ia nu \nseamn`
dragoste. Zo mi-a repetat asta de o mie de ori, dar eu
nu v`d absolut nici o diferen]`. De altfel, [i tu te-ai
\ndr`gostit de el, trase b`rbatul concluzia, cu
am`r`ciune.
74 CLAIRE VALERY

N-ai dreptate, insist` Jessamine. {i totu[i


Toat` povestea asta e ridicol`, Matthiew. Nu vroiam s`
am doar o aventur` cu tine, \mi \nchipuiam c` o s` m`
ceri de nevast`. Atunci, vezi bine c` Marc nu are nici o
leg`tur` cu decizia mea; nici el n-ar fi niciodat` de acord
s` se \nsoare cu mine.
Ai dreptate, \ncuviin]` Matthiew. Nu are destul`
\ncredere \n femei ca s` se lege de vreuna. De multe ori,
m-am consolat la succesele lui spunndu-mi c` are cel
pu]in un handicap: nu e \n stare s` aib` \ncredere \n
femei. Dar acum, m` \ntreb dac` `sta nu e, dimpotriv`,
punctul lui forte.
Nu po]i s` nu mai vorbe[ti despre el?
Ba da, atunci cnd Zo va \nceta \n sfr[it s`-l
iubeasc`! replic` el \ntr-o pornire violent`.
Pn` atunci Ascult`, Jessamine, s` a[tept`m venirea
lui Zo ca s-o rupem. Ea nu va [ti nimic despre ce s-a
\ntmplat, pentru c` toat` lumea va fi ct se poate de
discret` {i pe urm`, ce importan]` are?
Matthiew, ct e[ti de copil! exclam` Jessamine,
decep]ionat`.
O sclipire de mnie \i fulger` \n ochi cnd ad`ug`:
|n plus, atitudinea ta este jignitoare fa]` de mine.
Acum \mi dau bine seama c` nu m` iube[ti.
|N RITMUL INIMILOR 75

Ba te iubesc, exclam` b`rbatul cu \nc`p`]nare.


Nu, o iube[ti pe Zo. Se simte de fiecare dat` cnd
\i roste[ti numele. |mi pare r`u Credeam c` te iubesc,
dar pn` la urm` nu mai sunt att de sigur`
Auzind aceste cuvinte, chipul actorului exprima o
furie violent`. Cu pumnii strn[i, se apropie de tn`ra
femeie care f`cu un pas \napoi, speriat` de amenin]area
pe care i-o citea \n ochi.
E[ti o zurbagie! exclam` el, cu furie st`pnit`. O s`
mi-o pl`te[ti, fii sigur` de asta! Te crezi deaupra
celorlalte, ca s` refuzi o leg`tur` trec`toare? Tocmai tu,
fata unei aventuriere!
Auzind cuvintele acestea, Jessamine p`li, \ns` nici nu clipi.
Uite c-am ajuns [i aici! exclam` ea, resemnat`.
{i cnd te gnde[ti c` \]i eram recunosc`toare pentru
discre]ia \n leg`tur` cu problema asta... Dar acum, nu
mai pot s` contez pe asta, nu-i a[a?
Aruncnd o privire spre cas`, femeia ad`ug`, pe un
ton moroc`nos:
Te caut` Glenda Summerley; trebuie s` fi venit
vremea s` pleca]i la filmare.
Matthiew se \ntoarse [i el, [i v`znd-o pe Glenda
f`cndu-i semne, se preg`ti s` se duc` la ea, nu \nainte
de a ad`uga spre Jessamine:
76 CLAIRE VALERY

Fii sigur` c-o s`-]i par` r`u


O senza]ie de dezgust o cuprinse pe tn`ra femeie,
care se mul]umi s` contemple lacul. Dup` ce ma[ina
ducndu-i pe Matthiew [i Glenda se \ndep`rt`, r`mase
mult timp adncit` \n gnduri.
Bietul Matthiew Era att de dezorientat! Gelozia lui
maladiv` fa]` de regizor era o dovad` a faptului c` nu
avea \ncredere \n el \nsu[i. Se folosise de ea doar ca s`
ias` el \n eviden]`. F`r` \ndoial`, pentru c` mai spera de
asemenea s` rec[tige dragostea so]iei sale.
Acceptnd ospitalitatea lui Marc, femeia nu f`cuse
altceva dect s`-i trezeasc` lui Matthiew b`nuielile.
Acum, situa]ia era att de complicat`, \nct Jessamine
nu mai vedea cum s` rezolve problemele. {tia c` nu [i-ar
fi iertat niciodat` dac` actorul n-ar fi dus la bun sfr[it
turnarea filmului lui Marc Power.
Cu toate astea, [i el avea partea lui de responsabilitate
\n ceea ce se \ntmplase. |n definitiv, el fusese cel care o
invitase. Trebuia s` se team` de sentimentele care-l
fr`mntau pe Matthiew; auzise despre gelozia lui.
Atunci, de ce s`-[i asume un asemenea risc? {i mai ales,
de ce \i acceptase invita]ia?
Jessamine se gndi cteva clipe. Nu mai era sigur` de
motivele care-i justificau gestul impulsiv. Cnd \i f`cuse
|N RITMUL INIMILOR 77

propunerea, avea o stare de spirit care ar fi f`cut-o s`


\nfrunte pe toat` lumea, dac` ar fi trebuit. Dar poate
voise s`-l sfideze pe Marc Power? La urma urmei,
Matthiew nu vorbea prostii cnd spunea despre ea c`
sim]ea o atrac]ie fa]` de cineast De fapt, gndul s`
nu-l mai vad` \i fusese absolut insuportabil.
Totu[i, spusele b`rbatului nu-i l`saser` nici o
speran]`. Bine\n]eles, regizorul n-ar fi refuzat s` aib` o
rela]ie cu ea, \ns` despre c`s`torie nici nu putea fi vorba.
Jessamine se mustr` \n sinea ei. Bine\n]eles, mai avea
timp s` fug` Dar s` plece, \nsemna s` renun]e s`-l mai
vad`, s`-l mai aud`, [i nu se sim]ea \n stare de a[a ceva.
Nu \nc`. Dar, \n curnd, \[i promise s` plece.
Pn` atunci, avea un scurt r`gaz. Ca s`-l vad` mai bine,
s`-l admire de departe Pentru c`, inevitabil, trebuia s`
ias` din via]a lui Marc Power, ziua aceea avea s` vin`
mult prea devreme.

***

Filmarea se desf`[ur` f`r` incidente, la c]iva


kilometri de lac. Un sat african, cu colibe de chirpici,
78 CLAIRE VALERY

fusese special construit pentru filmare. Actorii erau la


locurile lor, [i figuran]ii a[teptau p`rerea realizatorului
despre scena pe care abia o turnaser`.
Marc Power era printre ei, stnd de vorb` cu Yvon
Gurdal, profesorul pe care \l angajase s` verifice
autenticitatea ctorva scene istorice.
Al`turi de Iris Jensen, Jessamine nu-[i putea dezlipi
privirea de regizor. |mbr`cat doar cu ni[te pantaloni, \[i
expunea torsul bronzat soarelui arz`tor.
V`zndu-l astfel, Jessamine \[i aduse aminte cu o
strngere de inim` de atingerea lor. Bine\n]eles, ar fi
f`cut mai bine dac` ar fi stat acas`, dar atunci cnd Iris \i
propusese s` vin` un ceas sau dou` pe platoul de
filmare, nu putuse rezista tenta]iei.
Jessamine Jessamine?
Din glasul lui Iris Jensen r`zb`tea amuzamentul,
ar`tnd c` se chinuia de ctva timp s`-i atrag` aten]ia.
|mi pare r`u c` te-am trezit la realitate, continu`
Iris, dar po]i s`-mi satisfaci curiozitatea? Ce se-ntmpl`
ast`zi? De ce tehnicienii te-au invitat s` ie[i cu ei, [i de
unde vine stnjeneala Christinei Mac Leod? De obicei v`
\n]elege]i foarte bine
{i Jessamine remarcase c` membrii echipei se uitau
pe furi[ la ea [i f`ceau comentarii discrete.
|N RITMUL INIMILOR 79

Cred c` \n]eleg ce s-a \ntmplat, spuse ea


interlocutoarei pe un ton resemnat. Vezi tu
Jessamine, ai pus ochii pe cineva care ]i-e pe plac,
printre oamenii `[tia? interveni Glenda Summerley
apropiindu-se de cele dou` femei.
Jessamine ridic` ochii [i schi]` un zmbet glacial.
A[ putea s` te \nvinuiesc de def`imare pentru
cuvintele astea, Glenda, declar` ea f`r` s` tremure.
Te asigur c` nu m` gndesc s` vnez pe teritoriul t`u.
F`r` s`-i acorde nici o aten]ie, secretara se \ntoarse
spre Iris [i-i adres` un zmbet irepro[abil.
Nu e[ti la curent? Ast`zi, toat` lumea nu vorbe[te
dect despre asta. S-ar p`rea c` mama Jessaminei este o
femeie de moravuri u[oare
Ei [i? Asta nu \nsemn` deloc c` Jessamine este la fel.
Jessamine \i arunc` o privire recunosc`toare actri]ei,
apoi i se adres` Glendei:
Te previn c` dac` vei continua s` r`spnde[ti
zvonuri pe seama mea, o s` fiu nevoit` s`-mi angajez un
avocat.
Sper c` ai \n]eles, Glenda. Ai face mai bine s` ne la[i
\n pace, fu de p`rere Iris.
Dup` ce le arunc` o privire crncen`, secretara se
\ndep`rt` cu un zmbet dispre]uitor pe buze.
80 CLAIRE VALERY

A[ strnge-o de gt! izbucni vehement Iris.


N-are deloc scrupule!
Ai dreptate, oft` Jessamine. Nu-mi place s` recurg la
amenin]`ri, dar n-am s` m` las insultat` f`r` s`
reac]ionez.
Nu te enerva, spuse Iris pufnind \n rs. Ai g`sit
cuvintele potrivite care s-o fac` s` tac`. Dar de unde a
aflat o asemenea groz`vie?
De la Matthiew, b`nuiesc, r`spunse Jessamine cu
voce gtuit`. A aflat asta la Johannesburg [i s-a gr`bit s`
r`spndeasc` zvonul, dup` ce i-am anun]at desp`r]irea
noastr`, azi-diminea]`.
Actri]a o privi gnditoare, apoi declar`, zmbind:
A[adar, a]i rupt-o |mi pare bine pentru Zo!
Vestea asta o s`-i plac` [i lui Marc. Dac` aventura ar mai
fi durat , Zo ar fi avut mult de suferit. Matthiew e un
prost, nu are \ncredere \n el \nsu[i [i nu vede c` nevasta
\l iube[te sincer. Totu[i, nu-mi vine s` cred c` te
vorbe[te de r`u.
Aha! asta \nseamn` c` a prins-o pe Glenda cnd era
furioas`.
Da, f`r` \ndoial`. Acum, trebuie s` fie \n caravan`,
rumegndu-[i decep]ia, ru[inat [i ne[tiind cum s` se fac`
iertat. Jessamine, nu-l repinge atunci cnd va veni s`-[i
|N RITMUL INIMILOR 81

cear` scuze, altfel filmarea va avea de suferit. Cred c` m`


duc s`-l caut [i s` \ncerc s`-l lini[tesc pu]in.
Spunnd acestea, actri]a se \ndep`rt`. Jessamine se
\ntoarse spre Marc, care nu era departe, [i surprinse \n
privirea lui o sclipire amenin]`toare.
Imediat, tn`ra femeie \[i \ntoarse fa]a, cu gura uscat`
[i inima b`tndu-i nebune[te. Ce \nsemna privirea asta?
Era sup`rat pe ea din nou, [i nu [tia din ce cauz`
Nu-[i d`dea seama de presiunea pe care era nevoit` s-o
suporte? Era, \ntr-adev`r, prea mult!
Pu]in mai trziu, \n timp ce era lng` cantin`,
Jessamine \l v`zu pe Marc Power apropiindu-se.
Adopt` imediat o masc` nep`s`toare. Pentru o clip`,
crezu c` avea s` treac` prin fa]a ei f`r` s` spun` un
cuvnt, dar deodat`, el se opri [i o privi cu o expresie
agresiv`.
Ce te-a f`cut s`-i spui Glendei povestea ta? Nu po]i
suporta s` nu fii \n centrul aten]iei generale?
Ba dimpotriv`, a[ prefera s` se uite de mine!
Fiecare minut este o adev`rat` tortur`, replic` Jessamine
cu r`ceal`. Credeam c` ai s` \n]elegi, dup` ce ]i-am spus
ieri.
A[a credeam [i eu, dar se pare c` m-am \n[elat \n
privin]a ta, spuse Marc, perfid.
82 CLAIRE VALERY

|]i \nchipui \ntotdeauna ce e mai r`u! izbucni


vehement tn`ra femeie. Chiar credeai c` pot s`-i fac
confiden]e fermec`toarei tale secretare?
|n cazul `sta, s` \n]eleg c` m` b`nuie[ti pe mine c`
i-am spus toat` povestea?
Nu, bine\n]eles c` nu! se \nfurie Jessamine.
Spre deosebire de tine, eu am \ncredere \n oameni, [i
[tiu c` niciodat` n-ai face un lucru a[a de josnic.
|mi faci o mare onoare, replic` Marc pe un ton
ironic. Atunci, de ce e[ti att de furioas`?
Pentru c` mi-ar fi pl`cut s` ai [i tu tot atta
\ncredere \n mine, r`spunse cu am`r`ciune cea
\ntrebat`. |n afar` de tine [i de cea mai bun` prieten` a
mea, nimeni nu [tia despre treaba asta. Ea este cea care
m-a tr`dat, [i Matthiew s-a gr`bit s`-i spun` Glendei
acest secret.
Se pare c` ai f`cut o gre[eal` f`cnd confiden]e
acestei pretinse prietene, spuse Marc gnditor.
Nu. I-a p`rut r`u, dup` aceea. A f`cut a[a din cauza
geloziei
{i de ce a c`utat Matthiew s` se r`zbune pe tine?
|n sfr[it, a]i terminat-o?
Da, po]i s` fii mul]umit. De acum, fericirea lui Zo
nu mai e amenin]at`. Concentreaz`-te asupra a ceea ai
|N RITMUL INIMILOR 83

de f`cut din moment ce `sta este singurul lucru care,


\ntr-adev`r, te intereseaz`!
Cum tn`ra femeie se preg`tea s`-i \ntoarc` spatele,
regizorul o prinse de mn` [i o sili s` se \ntoarc`.
Ai dreptate, a[ face orice pentru filmul `sta,
recunoscu cineastul cu jum`tate de voce. |l consider ca
pe o datorie pe care o am fa]` de Africa. Este realizarea
mea, \ns` moral, ea apar]ine oamenilor de aici.
Fii lini[tit` totu[i, n-am de gnd s` m` las distrus de
munca mea.
Fascinat` de blnde]ea din privirea lui, Jessamine uit`
toate repro[urile pe care le avea de f`cut.
Dar nu te sim]i niciodat` strivit de responsabilitate?
\ntreb` femeia, palpitnd.
N-am de ales. Sunt singurul care poate s` fac` acest
film, explic` regizorul, senin.
Deodat`, Jessamine \[i d`du seama c` Marc nu-i mai
acorda nici o aten]ie. Era adncit \n sinea lui, cople[it de
gnduri. Brusc, o cuprinse teama. Dac` ar fi continuat
s`-i fac` asemenea confiden]e, risca s` se ata[eze din nou
de el Trebuia neap`rat s` se \ndep`rteze, \nainte de a
fi prea trziu!
Ei bine, sper c` nu ]i-am f`cut mai multe probleme,
spuse femeia cu aparent` dezinvoltur`. Matthiew e
84 CLAIRE VALERY

pornit \mpotriva ta, fiind convins c` am venit aici pentru


tine.
Nu m` surprinde s` aud a[a ceva despre el,
r`spunse Marc pe un ton sec.
Apoi, cu un zmbet ironic, ad`ug`:
Trebuie s` recuno[ti c` are dreptate!
}i-am explicat deja ce c`utam, [i m-ai f`cut s`
\n]eleg clar c` nu e[ti b`rbatul care \mi trebuie, \i aminti
tn`ra femeie, cu nesiguran]` \n glas. Marc Power se
\ndep`rt` cu pa[i mari, f`r` s` remarce confuzia
Jessaminei. Aceasta r`mase nemi[cat` cteva clipe, prad`
unei intense agita]ii.
I se p`rea c`, \ncet-\ncet, capcana \n care se prinsese
se \nchidea.

***

|n zilele care urmar`, Jessamine \l observ` pe regizor


[i \[i d`du seama din ce \n ce mai bine de
responsabilit`]ile care-i ap`sau pe umeri, [i care f`ceau
din el o fiin]` singuratic`.
|N RITMUL INIMILOR 85

Pe parcursul film`rilor, ap`reau la suprafa]`


animozit`]i, se n`[teau pove[ti de dragoste; astea f`ceau
parte din lumea cinematografului, \ns` to]i erau dornici
s` ajung` la acela[i final [i se bazau pe cineast cu aceea[i
\ncredere.
Totu[i, Marc Power \[i p`stra \ntotdeauna aceea[i
st`pnire de sine. Capacitatea lui de munc` p`rea
nelimitat`. Niciodat` nu d`dea semne de oboseal`.
Numai c` Jessamine \[i d`dea seama uneori de tensiunea
pe care o avea \n el, dintr-o inflexiune sau tonul t`ios al
vocii.
Era firesc ca un regizor s` simt` efectele tensiunii [i
tn`ra femeie se \ntreb` cum se elibera de povara asta.
Aparent, acum nu era nici o femeie \n via]a lui, cu toat`
bun`voin]a ostentativ` a Glendei Summerley.
Totu[i, Marc Power avea nevoie de cineva lng` el,
c`ruia s` i se poat` dest`inui, s` uite de toate grijile.
Nici m`car un b`rbat att de deosebit nu putea s`
tr`iasc` a[a, retras \n singur`tatea lui.
Pentru moment, regizorul nu avea deloc timp pe care
s`-l consacre Jessaminei. Dar aceasta [tia c` nu o uitase.
Atitudinea provocatoare pe care o adopta de fiecare dat`
cnd vorbea cu ea, ct [i hot`rrea care se citea \n ochii
lui erau de-ajuns s-o conving`. Atra[i unul de cel`lalt,
86 CLAIRE VALERY

erau totu[i desp`r]i]i de un conflict pe care nu reu[eau


s`-l rezolve
Cteodat`, Jessamine se sim]ea ca o victim` c`reia un
animal de prad` \i acorda o clip` de r`gaz. De asta
r`mnea circumspect`, asistnd rareori la [edin]ele de
turnare. Deocamdat`, profita s` fac` un pic de turism cu
Bennet. Servitorul, fericit [i mndru s`-i arate locurile,
se dovedi un ghid excelent.
Totu[i, \n adncul sufletului, tn`ra femeie [tia c`
trebuia s` plece. Dar cum putea s` dispar` din existen]a
lui Marc? Nu putea suporta ideea s` nu-l mai vad`.
Nu \nc`, implora \n sinea ei, nu \nc`!"
Capitolul 6

Avem program ast`-sear`, anun]` Iris, vesel`.


Instalate pe verand`, actri]a [i Jessamine \[i f`ceau
siesta dup` o mas` bun` \n timp ce Matthiew, care nu
avea s` participe, preferase s` r`mn` singur \n salon.
Ct despre Marc, el se gr`bise s` plece \mpreun` cu
Glenda Summerley [i tehnicienii s` fac` ni[te \ncerc`ri
pentru o scen` de magie neagr` care avea s` se turneze
ct de curnd.
Bennet [i Alberta ne propun s` mergem s` dans`m
\ntr-una din colibele care sunt folosite ca localuri de
noapte, continu` Iris, [i eu una, am fost de acord.
Jessamine, dac` n-ai altceva de f`cut, n-ai vrea s` vii cu
noi?
88 CLAIRE VALERY

Jessamine ezit` \n prima clip`. |[i amintea de spusele


lui Marc referitoare la asemenea localuri. |i spusese c`
acolo era o ambian]` cald`, care nu i-ar fi convenit unei
persoane \ncuiate", ca ea. Dar ast`zi, el nu era aici, a[a
\nct putea s`-[i abandoneze obi[nuita ne\ncredere.
Chiar mi-ar pl`cea, \i r`spunse lui Iris cu entuziasm.
Dar localnicii s` nu ne considere intru[i
Fii lini[tit`. Bennet mi-a spus c` cei de aici sunt
ni[te oameni foarte primitori.
Iris reu[i s`-l conving` [i pe Matthiew, [i, nu dup`
mult timp, cei trei plecar`. Discoteca", s`-i zicem a[a, se
afla \n p`dure, la c]iva kilometri de sat. Nev`znd nici o
ma[in` prin apropiere, Jessamine \[i spuse c` trebuia s`
fie \nchis, dar Bennet o contrazise imediat:
Nu, oamenii vin pe jos din sat. Intra]i, prieteni!
De cum trecur` pragul, toate privirile se \ntoarser`
spre ei. Alberta \ncepu s` rd` [i spuse:
Nu sunte]i obi[nui]i ai localului. Nu au de multe ori
ocazia s` vad` albi intrnd aici.
Curioas`, Jessamine [i \nso]itorii ei \ncepur` s`
examineze locul. |n \nc`perea nu prea spa]ioas`, se
distingeau mai mul]i b`rba]i dect femei. Podeaua era de
ciment [i lumina venea doar de la o lamp` ag`]at` de
tavan.
|N RITMUL INIMILOR 89

De[i erau mese [i scaune \mpr`[tiate, cei mai mul]i


clien]i st`teau la bar sau rezema]i de pere]i.
Prelund conducerea opera]iunii, Bennet comand`
de b`ut [i se a[ezar` la o mas`. |ntr-un col], un tonomat
f`cea tot timpul s` se aud` muzica singurului disc pe
care-l avea.
Nu se danseaz`? \ntreb` Jessamine.
Nu prea des, [i nu \nainte de a se g`si cineva care s`
sparg` ghea]a, explic` Bennet ridicndu-se repede.
Haide, Jessamine, cu siguran]`, e[ti o bun` dansatoare.
Tn`ra femeie dans` cu el, apoi cu altcineva din cei
afla]i \n local. Nu dup` mult timp, Matthiew [i Iris li se
al`turar`. Cnd discul se termin`, oamenii \i apl`udar`
cu entuzaism pe dansatori.
Atunci, Iris, c`reia \i pl`cea s` se amestece \n treburile
altora, propuse:
Matthiew, cred c` ar fi bine s-o invi]i pe Jessamine
la dans
Auzind aceste cuvinte, chipul actorului se \ntunec`,
dar trebui s` fie de acord, ca s` nu par` nepoliticos.
F`r` prea mult entuziasm, o invit` deci pe Jessamine.
Pe mine m` amuz` aici, pe tine nu? \ncepu tn`ra
femeie cu precau]ie.
90 CLAIRE VALERY

Nu, nu prea, veni r`spunsul, pe un ton moroc`nos.


Cred c`-]i dai seama c` mi-e greu s` m` simt \n largul
meu, \n compania ta.
Pentru c` mai e[ti \nc` furios, sau pentru c` ai
remu[c`ri? \ntreb` mali]ios dansatoarea.
Jessamine! |mi pare att de r`u pentru ce ]i-am
f`cut, exclam` Matthiew.
Vorbise cu atta sinceritate, \nct o impresion`.
Nu [tiu ce m-a apucat, continu` el, dar n-am putut
s` m` ab]in. Totu[i, [tiam ct se poate de bine c` Glenda
avea s` povesteasc` mai departe ceea ce a aflat, [i o s`-]i
fac` r`u.
S` uit`m incidentul `sta, propuse pe un ton destins
\nso]itoarea lui.
Jessamine, de ce s` nu
Se opri, [i o privi cu o expresie vrednic` de mil`.
Nu vreau s` te h`r]uiesc, dar nu [tii ce reprezin]i
pentru mine. E[ti att de frumoas`, att de inteligent`
Matthiew, de ce ai att de pu]in` \ncredere \n tine?
Iris mi-a spus c` so]ia te iube[te.
Nu pot s` v`d calm lucrurile, replic` actorul,
dezam`git. {tiu c` ar trebui s` am \ncredere \n Zo,
dar e din cauza lui Marc Power.
|N RITMUL INIMILOR 91

El reprezint` tot ce nu sunt eu: e renumit pentru


inteligen]`, geniul lui creator \n timp ce eu n-am
dect fizicul.
Tinerei i se f`cu mil` de \nso]itorul s`u. Lipsa lui de
siguran]` \l f`cea att de vulnerabil, \nct ajunsese s`-i
deteste pe ceilal]i, \nchizndu-se \ntr-o singur`tate
amar`
Sim]indu-se vinovat` pentru tot, se str`dui s`-l
\ncurajeze:
Ai talent, Matthiew. Fizicul t`u n-ar folosi la nimic
dac` n-ai fi conving`tor \n diferitele roluri pe care le
interpretezi.
{i cine m` face conving`tor? Doar un regizor bun,
interveni tn`rul, cu asprime \n glas.
Trebuie s` existe talent de la bun \nceput, altfel nu
te-ai descurca cu rolurile din filmele lui Marc.
Da, dar trebuie s` m` conduc` cineva.
Spre deosebire de al]i actori, care pot trece [i de partea
cealalt` a camerei de filmat, eu n-a[ putea niciodat` s`
ajung un bun realizator.
Doamne, [i te condamni pentru atta lucru?
Dac` merg a[a mai departe, pn` la urm` o s` fii de
acord cu mine! replic` el cu ironie.
F`cu un efort s` se lini[teasc`, [i continu` pe un ton ferm:
92 CLAIRE VALERY

Scuz`-m`, Jessamine, n-am dreptul s` te plictisesc


cu problemele mele. S` fim prieteni \ncepnd de azi
Uimit` de aceast` brusc` [i total` schimbare \n bine,
tn`ra femeie se opri din dans, [i, arbornd cel mai
frumos zmbet, \l s`rut` cu blnde]e pe obraz.
Iris Jensen, care-i observa de la distan]`, \i f`cu semnul
victoriei.
Cum muzica abia \ncepuse din nou, Matthiew [i
Jessamine se trezir` deodat` singuri pe ringul de dans.
Femeia, con[tient` de aten]ia care li se acorda, fu
surprins` s` constate c` lucrul `sta \i pl`cea.
Pentru prima dat`, nu se sim]ea deloc intimidat` de
privirile celorlal]i.
|ncepu s` danseze cum nu mai dansase niciodat`
pn` atunci. Purtat` de ritmul muzicii, se ondula \ncet,
cu ochii a]inti]i \n cei ai partenerului de dans, cu un
zmbet plutind pe buzele \ntredeschise. |n jurul ei, nu
mai exista nimic.
Discul era pe terminate cnd Jessamine avu impresia
difuz` a unei amenin]`ri. Se uit` \n jurul ei, c`utnd
cauza care \i pricinuia tulburarea, cnd deodat`, chipul
\i \mpietri.
A[ezat la o mas`, Marc Power o contempla, cu un
zmbet enigmatic pe buze.
|N RITMUL INIMILOR 93

F`r` s-o piard` din ochi, el se ridic` [i se apropie de


marginea ringului de dans, unde st`tea Iris.
Unde e Glenda? \l \ntreb` ea.
S-a \ntors acas` cu unul dintre tehnicieni, r`spunse
Marc privind-o \n continuare pe Jessamine.
Tn`ra femeie sim]i un fior. De cnd \l v`zuse la mas`,
toat` buna dispozi]ie \i disp`ruse, ca s` lase locul unei
tensiuni extreme.
Vino s` dans`m, Jessamine, \i ordon` regizorul \n
timp ce muzica \ncepea din nou.
Jessamine ridic` spre el o privire b`nuitoare; nu o
invita la dans, \i ordona.
Ascult`toare, se apropie de el, cu p`rere de r`u.
Marc o \mbr`]i[` imediat [i, cteva clipe, se \nfruntar`
din priviri, nep`sndu-le de aten]ia cu care erau privi]i.
Pe urm`, Marc o antren` \ntr-un dans lent [i senzual.
Cu trupul strns lipit de al regizorului, Jessamine se
sperie de senza]ia care se trezea \n ea. |ncordat` de
dorin]`, lupt` totu[i ca s` reziste tenta]iei.
Se pare c` farmecul lui Yates ]i-a risipit pn` la
urm` pretinsele scrupule, murmur` Marc cu voce grav`.
|ntr-adev`r, nu refuz s` dansez cu un b`rbat sub
pretextul c` e \nsurat, replic` imediat femeia. E ct se
poate de onorabil, totu[i.
94 CLAIRE VALERY

Adev`rat? r`spunse Marc pe un ton sceptic. Cu toate


astea, te-am v`zut s`rutndu-l
A fost doar un gest de prietenie. {i-a cerut \n sfr[it
scuze pentru felul cum s-a purtat.
Atunci, totul merge din ce \n ce mai bine, nu?
Nu chiar a[a, dar, cel pu]in am hot`rt s` ne
\n]elegem ct se poate de bine. Ai prefera s` nu mai
vorbim unul cu cel`lalt? Asta ar putea trezi b`nuielile lui
Zo Pym, ad`ug` ea cu ar]ag.
De fiecare dat` cnd roste[ti numele lui Zo, parc`
la[i impresia de gelozie, remarc` gnditor regizorul.
{i m` \ntreb de ce. S` fii oare \ndr`gostit` de Matthiew?
Jessamine rse nervos.
Nu. Credeam c`-l iubesc, dar acum, [tiu c` m-am
\n[elat. Voiajul la Malawi mi-a permis cel pu]in s`-mi
descop`r adev`ratele sentimente
Ai f`cut bine c` ai venit s` te asiguri \n leg`tur` cu
asta, spuse Marc pe un ton zeflemitor.
Dup` tot ce ]i-am spus despre mama, speram s`
\n]elegi de ce m` port a[a
Te \n]eleg foarte bine, Jessamine, spuse el f`r`
grab`, dar asta nu \nseamn` c` sunt de acord. Te \n[eli
dac` la[i hot`rrea pe care ai luat-o s`-]i strice via]a.
Dar spune-mi, ce crede Matthiew despre desp`r]irea asta?
|N RITMUL INIMILOR 95

Nu-[i va reveni curnd \ntru totul, murmur` tn`ra


femeie. {tii foarte bine c` ai o responsabilitate la fel de
mare ca mine \n povestea asta; e mistuit de gelozie.
|n mintea lui, tu e[ti marele regizor, [i el nu e dect
un simplu actor.
Nu se \n[al`, afirm` Marc. N-are stof` s` reu[easc`
altfel, dect \n fa]a camerelor de filmat.
Ce crud e[ti!
De ce? Pentru c` privesc realitatea \n fa]`? Nu pot s`
fac nimic pentru Matthiew. Ura lui exacerbat` este din
cauz` c` Zo a fost amanta mea \nainte de a-l cunoa[te.
Din p`cate, Matthiew [i cu mine suntem f`cu]i s` lucr`m
\mpreun`. Nu fac film`ri dect cu cei mai buni actori, iar
el caut` cele mai bune roluri.
Auzind aceste cuvinte, tn`ra femeie c`p`t` o
expresie gnditoare.
Ce p`cat c` Matthiew nu poate s` considere
film`rile ca pe o munc` \n echip`! oft` ea. |n orice caz,
ar trebui s` [tie c` mii de oameni se duc la cinematograf
tocmai ca s`-l vad` pe el.
Tocmai asta nu-i convine: ar prefera s` fie
recunoscut de elit`. Spune-mi, Jessamine, ce te face s` te
duci la un film?
96 CLAIRE VALERY

Ei bine, m` intereseaz` subiectul filmului,


regizorul Ah, \n]eleg ce vrei s` spui!
Da, de asta ]inea Matthiew att de mult la tine.
Faci parte din aceast` elit`, [i admira]ia ta pentru el i se
pare miraculoas`.
Vroia doar s` profite de mine \n]elese tn`ra
femeie. S`racul, am f`cut lucrurile [i mai grele pentru el!
N-ai de ce s`-l plngi, i-o t`ie Marc, sec.
Matthiew nu are dect ceea ce merit`, [i noi nu-i folosim
la nimic. N-are rost s` te sim]i vinovat` fa]` de el.
Dar, am vorbit destul despre el Acum, fii atent` la
muzic` [i danseaz`!
Strngnd-o mai tare \n bra]e, o conduse cu o mn`
ferm` dar u[oar`. Jessamine era pe deplin con[tient` de
trupul lipit de al ei. Numai teama de a nu sem`na cu
maic`-sa o f`cea s` nu se abandoneze \n bra]ele lui Marc
Pentru numele lui Dumnezeu! exclam` ner`bd`tor
partenerul s`u. Lini[te[te-te De ce s` nu accep]i
inevitabilul?
Ct timp sunt limpede la minte, nimic nu e
inevitabil.
Atunci, am s` te fac s`-]i pierzi [irul gndurilor,
amenin]` Marc cu un rs sardonic. S` [tii c` sunt \n stare
de a[a ceva.
|N RITMUL INIMILOR 97

Jessamine era convins` de asta, [i confuzia \i spori.


Nu po]i s`-mi respec]i dorin]ele? \l \ntreb` cu
demnitate.
|n clipa aceea, era dureros de con[tient` de
fragilitatea \mpotrivirii ei, pentru c` nu era prizoniera
acelui b`rbat, ci a firii proprii, senzuale [i profunde.
F`r` s` acorde importan]` spuselor ei, Marc o \ntreb`:
Mai devreme te distrai, nu?
Da, pn` cnd ai ap`rut tu, r`spunse r`ut`cios
tn`ra femeie.
Ei bine, dac` nu-]i mai place aici, hai s` plec`m!
Ceilal]i pot foarte bine s` se \ntoarc` f`r` noi.
Brusc nelini[tit`, Jessamine \[i privi \nso]itorul \n
ochi, cu speran]a c`-i va ghici inten]iile. Dar el nu l`sa
nimic s` se vad`. Nefiind \n stare s`-l refuze, se \nclin`,
resemnat`.
La ce bun s`-i reziste? Marc Power ob]inea totdeauna
ce-[i dorea! {i pe urm`, \n adncul sufletului, o voce \i
[optea c` nu [i-ar fi dorit nimic mai mult dect s` r`mn`
singur` cu el
O dat` ajun[i \n ma[in`, totu[i, teama \ncepu s` nu-i
dea pace. Numai s` nu-i fi luat acceptarea drept o
capitulare total`
Unde mergem? \ntreb` femeia, cu jum`tate de glas.
98 CLAIRE VALERY

Te duc acas`. Nu te teme: dac` vrei, po]i s` strigi


dup` ajutor
Toat` povestea asta e caraghioas`, murmur` femeia.
F`r` s` spun` nimic, Marc puse o caset` s` cnte [i nu
mai schimbar` o vorb`. |ncet-\ncet, Jessamine se lini[tea.
Pe furi[, arunc` o privire spre [oferul al c`rui profil se
deta[a \n \ntuneric [i scoase un oftat. Situa]ia p`rea de
nerezolvat: n-ar fi fost niciodat` mul]umit` cu o simpl`
leg`tur`, [i totu[i, Marc era o atrac]ie formidabil` pentru
ea.
Cnd, \n sfr[it, ajunser`, Jessamine se gr`bi s` ias`
din ma[in` [i porni repede spre cas`. |nainte de a avea
timp s` se \ndep`rteze, Marc o prinse de mn` [i o sili
s`-l priveasc` \n fa]`.
Jessamine
Femeia r`mase nemi[cat`, privindu-l fix, cu o
disperare mut`.
Lng` ei, gr`dina era sc`ldat` \n lumina palid` a lunii.
Numai clipocitul apei care se lovea de stnci tulbura
lini[tea deplin`.
Ce-i cu tine? \ntreb` \ncet Marc Power.
|[i a[ezase minile pe umerii ei [i o privea atent.
Nimic, las`-m` \n pace. Nu nu vreau s`-]i fiu
amant`
|N RITMUL INIMILOR 99

Un zmbet fugar lumin` chipul b`rbatului, care


r`spunse cu blnde]e:
|nc` nu ]i-am cerut a[a ceva. Haide, vino s` ne
plimb`m. |]i promit s` m` supun dorin]elor tale.
Nefiind \n stare s`-i reziste, Jessamine \l l`s` s-o
prind` de mn` [i pornir` prin gr`din`.
Ce p`rere ai, dup` seara asta tipic african`?
E o experien]` deosebit` s` stau la un loc cu
popula]ia local`. La mine \n ]ar`, nu-i posibil a[a ceva,
m`rturisi Jessamine renun]nd la obi[nuita ei rezerv`.
Nu [tia dac` farmecul b`rbatului sau noaptea o
determina deodat` s` fie ea \ns`[i, f`r` artificii
|]i place aici?
Da mult.
A[ putea s` te duc s` vizitezi locurile, cnd o s` am
mai pu]in de lucru, continu` Marc.
Poate veni r`spunsul, vag.
|ncerc` s`-[i elibereze mna, dar regizorul o ]inea ferm.
Nici un poate! Dansezi nemaipomenit de bine, [i
vreau s` te duc \n cele mai bune cluburi.
|nc` o dat`, Jessamine \ncerc` s`-[i elibereze mna.
Surprins`, constat` c` Marc \[i \mpletise degetele cu ale
ei [i contactul acesta intim \i transmitea o emo]ie stranie,
ca [i cum ar fi chinuit-o un foc interior.
100 CLAIRE VALERY

Acum, ajunseser` pe plaj`.


S` ne \ntoarcem, suger` femeia, aparent ct se
poate de calm`. Am mers destul de departe.
Mie nu mi se pare, replic` b`rbatul.
|ncet, el \i ridic` b`rbia.
Marc
Nu-]i fie fric`... Jessamine, a[ vrea s`-mi acorzi o a
doua [ans`. Totul a \nceput att de r`u pentru noi. Ar fi
p`cat s` r`mnem aici.
Cu o infinit` delicate]e, o mngie pe fa]`. Jessamine
sim]i atunci o dorin]` nest`pnit` trezindu-se \n ea.
Nici nu se pune problema, murmur` ea cu glas
\n`bu[it.
Te temi de o aventur` f`r` perspectiv`, nu-i a[a?
Dar ]i-a[ oferi mult mai mult de att.
Nu te cred, murmur` Jessamine cu un glas abia
auzit. Las`-m` s` plec.
Nu imediat
B`rbatul r`mnea calm, impasibil. Totu[i, tn`ra
femeie putu s` sesizeze o not` de furie \n glasul lui.
Trebuie s` [tiu,Jessamine. M` dore[ti, nu-i a[a?
Atunci, de ce ]i-e team`?
Nu [tiu, dar mi-e fric`, Marc!
Sunt att de \nfrico[`tor?
|N RITMUL INIMILOR 101

Tulburat`, \l privi cteva clipe. |n lumina lunii, \i


vedea clar chipul pe care se distingeau umbre
misterioase.
Nu de tine m` tem, ci de mine \ns`mi, recunoscu
femeia \ntr-un moment de luciditate.
Pentru c` e[ti o copil` pierdut`, care nu [tie unde
este, r`spunse el cu un zmbet tandru. Exemplul mamei
tale \]i \ntunec` mintea! Pn` la urm`, Jessamine, e[ti o
persoan` inteligent`. A venit timpul s` ai \ncredere \n
mine s` ai \ncredere \n tine \ns`]i! Te rog
Impresionat` de aceast` rug`minte, Jessamine puse
minile pe pieptul lui. Acum [tia ce sim]ea neclar \n
sinea ei, de cnd \l \ntlnise. Sentimentele ei erau mai
mult dect o simpl` atrac]ie fizic`. |l iubea, pur [i
simplu.
|ntr-o str`fulgerare, mai \n]elese [i c` regizorul o
punea la \ncercare. |n fond, nu sim]ea pentru ea dect o
simpl` dorin]` fizic`. Dac` ar fi iubit-o \ntr-adev`r, nu
i-ar fi cerut niciodat` un asemenea sacrificiu.
Oh, se gndi \n sinea ei, ar fi att de simplu s` cedez
dorin]elor lui, ar fi att de pl`cut, dac` m`car m-ar iubi!"
Nu, nu pot! murmur`, cu glasul vibrnd de
disperare.
De ce, Jessamine? Unde ]i-e curajul?
102 CLAIRE VALERY

Credeam c`-mi \n]elegi motivele, \i repro[` femeia,


cu am`r`ciune.
{tiu c` m` dore[ti, afirm` Marc, implacabil.
{i, parc` s`-i dovedeasc` asta, o strnse mai tare.
Mi-ai promis, \ncepu Jessamine st`pnindu-[i
frisoanele de pl`cere pe care le sim]ea
Am promis s` m` supun dorin]elor tale, [i vrei s` te
s`rut, o \ntrerupse b`tbatul cu o voce grav`.
Avea dreptate. Deja se strngea lng` el, cernd
s`rutul att de a[teptat. Cnd se aplec` spre ea, tn`ra
femeie nu mai \ncerc` s`-i reziste.
Curnd, o tulburare de nedescris o cuprinse, [i
cre[tea pu]in cte pu]in O s`ruta cu atta patim`, cu
atta ardoare!
Jessamine \i r`spunse din toat` inima, \nfigndu-[i
degetele \n p`rul lui blond, arcuindu-[i trupul lipit de al lui
Las`-m` s` te mai s`rut, vreau s` te acop`r cu
s`rut`ri, [opti Marc explorndu-i febril formele
voluptuoase.
Apoi, o \mbr`]i[` cu patim`, \ncepnd s`-i descheie
nasturii rochiei. Cople[it`, femeia nu se mai st`pnea,
\ncurajndu-l s` continue. Era aproape dezbr`cat` cnd,
deodat`, se auzi o voce din fundul gr`dinii.
Marc, unde e[ti?
Capitolul 7

Marc f`cu un efort s` nu trag` o \njur`tur`.


Am auzit c` a venit o ma[in`, dar cine-ar putea s`
fie? Iris n-ar face a[a ceva.
Vocea se auzi din nou.
Marc, e[ti acolo?
Regizorul se \ndep`rt` imediat. Jessamine \l urm`ri,
punndu-[i hainele \n ordine, cu obrajii ro[ii ca racul.
Pe aici! spuse regizorul \n direc]ia siluetei care
p`rea c` [ov`ie pe drumul ce-l avea de f`cut. Zo, draga
mea, cnd ai venit?
A[adar, era Zo Pym! Cuprins` de o nelini[te greu de
definit, Jessamine o privi pe actri]` apropiindu-se.
104 CLAIRE VALERY

Abia am ajuns, r`spunse Zo. Glenda mi-a spus c`


te g`sesc aici, cu siguran]`.
Deodat`, nou-venita o v`zu pe Jessamine, care st`tea
pu]in mai la distan]`.
Ah, Marc, \mi pare r`u, nu [tiam c` e[ti cu cineva.
Glenda nu mi-a spus nimic Sper c` nu v-am deranjat, nu?
Ba da, ca s` fiu sincer! r`spunse Marc ironic. Zo,
]i-o prezint pe Jessamine Gillray. Jessamine, ea este Zo
Pym.
Tu e[ti Jessamine! Dar Glenda mi-a spus c`
Zo t`cu o clip`, apoi, cu o voce u[urat`, continu`:
N-are nici o importan]` Sunt \ncntat` s` te
cunosc.
{i eu.
Jessamine \i zmbi, pu]in \ncordat`. |nc` o dat`,
Glenda nu putuse s`-[i ]in` gura! Ce o f`cea, pn` la
urm`, pe secretar`, s` semene atta discordie \n jurul ei?
Glasul lui Marc \i \ntrerupse [irul gndurilor.
De ce n-ai anun]at c` vii, Zo? Matthiew ar fi r`mas
s` te \ntmpine.
Vroiam s`-i fac o surpriz`, recunoscu actri]a oftnd,
trist`. A fost o prostie din partea mea.
"O prostie care se putea termina r`u", complet` \n
sinea ei Jessamine, cuprins` de compasiune.
|N RITMUL INIMILOR 105

Acum \n]elegea de ce Marc o f`cuse s` treac` drept


prietena lui, pentru moment. Era clar c` Zo se sim]ea
u[urat` v`zndu-i c` alc`tuiau un cuplu
Cum ai venit aici? \ntreb` regizorul.
Am \mprumutat o ma[in`, bine\n]eles!
E drept, ct` vreme ai vrsta care se cere pentru a[a
ceva glumi Marc. Haide]i s` intr`m \n cas`!
Jessamine vru s-o ia \nainte, dar Marc o prinse de bra]
cu un gest posesiv. B`nuind c` f`cea asta din cauza lui
Zo, nu protest`.
De altfel, \i era recunosc`toare acesteia din urm` c`
intervenise la timp. Altfel, f`r` \ndoial` c` i-ar fi cedat
regizorului
La gndul `sta, se cutremur`.
Totul e bine, Jessamine? \ntreb` \ncet Marc, cnd
Zo se \ndep`rtase.
Bine\n]eles, r`spunse cu r`ceal` cea \ntrebat`.
B`rbatul lu` mna de pe um`rul ei. F`r` s`-l vad` la
fa]`, tn`ra femeie [tiu c` se \ntunecase.
Nu-]i face griji, \ncepu el din nou. Vom avea din
nou ocazia s` r`mnem singuri [i...
Nu, niciodat`, spuse calm Jessamine. Las`-m` \n
pace, de-acum \nainte.
Prostu]o! [opti el cu blnde]e.
106 CLAIRE VALERY

Crezi c` o s` renun] acum? Dup` tot ce s-a \ntmplat?


Destul! implor` tn`ra femeie uitndu-se \n direc]ia
lui Zo, temndu-se ca aceasta s` nu surprind` frnturi
din discu]ia lor. Dar actri]a megea mult \n fa]`, f`r` s` le
acorde nici o aten]ie.
Vom mai avea ocazia, repet` Marc. {i nimeni nu va
mai veni s` ne deranjeze data viitoare.
Nu va mai exista nici o data viitoare", spuse
Jessamine cu am`r`ciune \n glas.
Suferea respingndu-l a[a pe regizor, \ns` [tia c`,
dac` \i ceda, ar fi regretat.
Stnjeneala \i crescu [i mai mult atunci cnd ajunser`
\n sfr[it \n cas`, unde-i a[tepta Glenda. |n lumina
puternic`, obrajii ei ro[ii [i dezordinea ]inutei ar`tau c`
se \ntmplase ceva. De cum o v`zu, ochii verzi ai
secretarei aruncar` spre ea fulgere furioase. Ct despre
Zo, ea p`rea \n acela[i timp stnjenit` [i \ncntat`.
Jessamine prefer` s` dispar` repede, \nainte ca situa]ia
s` devin` de nesuportat.
Cu inima grea, se duse \n camera ei, [i avu grij` s`
\ncuie u[a. Totu[i, precau]ia asta nu folosea la nimic.
Trebuia s` se team` de ea \ns`[i, nu de Marc!
Se \ntinse \n sfr[it pe pat [i r`mase lungit`, cu ochii
r`t`ci]i \n gol. |l iubesc", \[i spuse, disperat`.
|N RITMUL INIMILOR 107

M`car de-ar sim]i [i el la fel! Dar nu trebuia s` se


a[tepte la a[a ceva: Marc Power nu era \n stare s`
iubeasc`. Avea un temperament pasional doar atunci
cnd era vorba de munca lui, \n rest era un om rece, un
intelectual pentru care emo]iile treceau pe planul doi
Deodat`, o u[oar` b`taie \n u[` o f`cu pe Jessamine
s` tresar`. Auzi glasul lui Marc, care o chema \ncet.
}inndu-[i respira]ia, v`zu clan]a mi[cndu-se. Avea s`
insiste?
Dup` ctva timp, zgomotul pa[ilor lui o anun]` c`
renun]ase. Dar nu se sim]i \ntru totul u[urat`. {tia c` nu
era omul care s` sparg` u[a sau s` amenin]e. Prefera s`
foloseasc` viclenia, [i s` aib` r`bdare |n asta consta
for]a lui! Departe de a \ncerca s-o domine, el a[tepta
s`-i apar]in`
Jessamine \ntinse mna s` sting` lumina. Vroia s`
r`mn` \n \ntuneric, cu toate c` n-ar fi putut s` adoarm`.
Prea mult` triste]e o ap`sa, o triste]e imens` [i f`r`
sc`pare |l g`sise pe b`rbatul vie]ii sale, care \i refuza
ceea ce-[i dorea cel mai mult pe lume: c`snicia [i
siguran]a.

***
108 CLAIRE VALERY

A doua zi, de pe pontonul pe care st`tea, Jessamine o


privea pe Zo care \nota spre ea. Se \nsera, dar era \nc`
destul de cald ca s` stea afar`.
Dup` o noapte agitat`, Jessamine se sculase trziu
diminea]a, [i la trezire nu-i g`sise dect pe servitori \n
casa goal`. De atunci, timpul se scursese foarte \ncet
pentru ea: f`cuse baie, profitase de soare, [i f`cuse chiar
un pic de schi nautic. |ncet-\ncet, un calm \n[el`tor, care
sem`na mai mult cu o n`ucire, puse st`pnire pe ea.
Pn` la urm`, reu[ise s` ia o hot`rre. A doua zi, cnd
avea s` fie mai odihnit`, va organiza preg`tirile pentru
\ntoarcerea \n Africa de Sud, c`ci concluzia era ct se
poate de clar`: s` r`mn`, n-ar fi folosit la nimic bun, ar
fi d`rmat-o.
Reveria tinerei femei fu \ntrerupt` de Zo, care se
c`]`ra pe ponton. Nu f`r` ciud`, observ` c` actri]a era
frumoas` cu p`rul ei ro[u, cu ochii minuna]i de
chihlimbar [i pielea att de alb` De ce s` fie uimit` c`
Marc fusese cucerit de farmecul ei?
Alungndu-[i din minte gndul acesta, Jessamine \i
zmbi lui Zo.
Apa e nemaipomenit`, remarc` actri]a.
Te-ai convins [i tu de asta, pe ziua de azi?
Da, \ncuviin]` Jessamine.
|N RITMUL INIMILOR 109

Speram s` te v`d azi-diminea]`, dar am plecat


\nainte s` te treze[ti. }ineam att de mult s` asist la
film`ri! Mai ales c` Matthiew trebuia s` joace azi o scen`
capital`.
Dup` o scurt` ezitare, continu`:
Am Am impresia c` te-am deranjat asear`.
|mi pare foarte r`u.
Nu-i absolut nimic, o lini[ti tn`ra femeie.
Pe moment, am fost luat` pe nepreg`tite, dar acum totul
este \n ordine.
Mul]umesc, [tiu ct de stnjenitoare poate s` fie o
asemenea situa]ie.
Jessamine ridic` din umeri [i \ntoarse privirea spre
lacul acoperit de pcl`.
Ah, n-a fost dect un joc nevinovat spuse ea pe
un ton deta[at.
Nu att de nevinovat, sper, altfel Glenda Summerley
s-ar gr`bi s`-]i ia locul! ripost` Zo. Lui Marc nu cred
c`-i place, dar nimic nu o poate opri pe Glenda. {tii c` a
ajuns chiar s` fac` insinu`ri pe seama ta [i a lui
Matthiew? Femeia asta seam`n` discordie [i nu se poate
ab]ine s` nu fac` r`u, chiar dac` nu are nimic de c[tigat.
Probabil a f`cut-o din gelozie, spuse Jessamine pe
un ton neutru.
110 CLAIRE VALERY

S-ar putea, \ncuviin]` Zo, dar asta nu-i o scuz`.


Are un mare talent s`-i ating` pe ceilal]i \n punctele cele
mai sensibile. Vezi tu, c`snicia mea scr]ie un pic, [i
Glenda [tie foarte bine c` Matthiew vrea cu orice pre] s`
dovedeasc`
L`s` fraza neterminat`.
Cred c` te plictisesc cu pove[tile mele, relu` ea,
confuz`. Pe scurt, eram pu]in \ngrijorat`, [i \n acela[i
timp fericit` s` [tiu c` e[ti \mpreun` cu Marc.
Hot`rrea se citea pe chipul actri]ei. "Uite exact
femeia de care are nevoie Matthiew!" \[i spuse
Jessamine. Zo cuno[tea foarte bine punctele slabe ale
so]ului, [i era hot`rt` s` nu-l lase s` distrug` mariajul
lor
Deodat`, actri]a se nelini[ti.
Nu e timpul s` ne \ntoarcem? \ntreb` ea, uitndu-se
la cer.
Tn`ra femeie aprob` [i pornir` spre cas`, f`r` s` mai
schimbe nici un cuvnt. Jessamine era nelini[tit` la
gndul c` trebuia s` treac` peste seara asta, pentru c` o
sim]ea pe Glenda gata s` strecoare una dintre remarcele
ei perfide.
B`nuielile i se confirmar`. Atunci cnd r`mase
singur` pe teras`, dup` cin`, secretara veni la ea.
|N RITMUL INIMILOR 111

M-ai acuzat de def`imare, \ncepu brusc Glenda, dar


atitudinea ta las` unele dubii despre moralitate.
Dac` faci aluzie la Marc replic` Jessamine pe un
ton rece, am dreptul s` ies cu cine-mi place, nu?
Da f`r` \ndoial`. Te-ai gndit c` ar fi o prad` mai
u[oar` dect Matthiew, nu? o lu` peste picior secretara.
Nu a[a a[ vorbi despre Marc, replic` tn`ra femeie.
Marc face ce vrea, cred c` ]i-ai dat seama, nu?
Nu crezu c` mai era nevoie s` adauge c` n-avea de
gnd s` aib` o leg`tur` cu regizorul
Este b`rbat, [i ia ce i se ofer`, spuse Glenda, cu
ochii scnteind de furie. |n plus, [tii de ce e att de
interesat de tine, nu-i a[a? Face asta pentru Zo Pym, ca
s` nu afle adev`ratul motiv al prezen]ei tale.
|n cazul `sta, mi se pare c` ai putea s`-i respec]i
dorin]a
Marc [i cu mine suntem de acord s` juc`m jocul.
Dar tu, n-ai de ales: participarea ta este doar o slab`
compensa]ie a prezen]ei tale printre noi!
Dup` aceste cuvinte, Glenda se \ndep`rt`, arbornd
un zmbet triumf`tor. Jignit` de asemenea clevetiri,
Jessamine \[i propuse imediat s` telefoneze a doua zi la
Blantyre ca s` se informeze despre posibilit`]ile de
plecare.
112 CLAIRE VALERY

Restul serii, avu impresia c` suport` un adev`rat


supliciu. Dac` juca teatru \n fa]a lui Zo, trebuia s`-i
zmbeasc` lui Marc, s` discute cu el. Din fericire,
prezen]a invita]ilor o sc`p` de o \ntrevedere \ntre patru
ochi cu regizorul.
Mai trziu, dup` ce se duse la culcare, Jessamine
nu-[i g`si somnul. Degeaba asculta cu aten]ie clipocitul
apei din lac [i se l`sa leg`nat` de zgomotul surd al
tam-tamurilor, chipul lui Marc o obseda. Se sim]ea plin`
de dragoste pentru el, [i sim]ea cu acuitate nevoia
atingerii minilor [i a s`rut`rilor lui.
Imaginea lui Marc era att de prezent` \n mintea ei,
\nct nu fu deloc surprins` cnd auzi b`t`i \n u[`.
{tia deja c` era el.
Chiar \nainte de a avea timp s` aprind` lumina, u[a se
deschise.
|nc` nu dormi, Jessamine? murmur` Marc, care se
apropie non[alant de pat.
Apoi, se opri s-o contemple, cu un zmbet pe buze.
Curios lucru, de[i era speriat` de prezen]a lui, femeia se
sim]ea foarte fericit`. {tiindu-l acolo, era de-ajuns ca s`
scape de incertitudinile [i de fr`mnt`rile proprii.
Nu cred c` ospitalitatea \]i d` voie s` intri a[a \n
camera mea, murmur`, timid`.
|N RITMUL INIMILOR 113

A[a crezi? \ntreb` nou-venitul, zmbind \n


continuare.
Pe urm`, veni s` se a[eze pe marginea patului [i o
sclipire de veselie i se aprinse \n ochi, \n vreme ce o
examina pe tn`ra femeie.
Ce vrei? \ntreb` ea, pu]in speriat`.
Ar trebui s`-]i dai seama
Jessamine sim]i c` o cuprinde panica.
Marc, te rog. Nu face din mine ce nu vreau! \l
implor`.
Regizorul se \ncrunt`.
Haide, Jessamine! Vreau numai s` te ajut s`-]i
descoperi adev`rata fire, replic` el cu cruzime, dar s` nu
crezi c` sunt gata s` pl`tesc pre]ul pe care-l ceri ca s` te
am! N-ai s` reu[e[ti s` m` convingi niciodat`.
Femeia primi cuvintele acestea ca pe o palm`.
Pn` acum, sperase s`-[i schimbe p`rerea, dar speran]a
o p`r`sea definitiv.
Cu un glas frem`tnd de furie, replic`:
|n orice caz, e[ti ultimul b`rbat pe care mi l-a[ dori
s`-mi fie so]! Nu e[ti capabil de dragoste, sau m`car de
\ncredere. Fii lini[tit, nici nu m` gndesc s` m` m`rit cu
tine. Nici m`car s` am o leg`tur` cu tine. De altfel, ]i-am
spus asta ieri sear`.
114 CLAIRE VALERY

Ieri sear` Am fost deranja]i ieri sear`, murmur`


interlocutorul.
Deodat`, trase cear[aful care o acoperea, [i o
contempl` cteva clipe.
Din fericire, putem \n sfr[it s` continu`m de acolo
de unde am \ntrerupt.
A[adar, nu ascul]i niciodat` ce-]i spun?! exclam`
Jessamine, cu am`r`ciune.
Nu, pentru c` m` dore[ti, r`spunse regizorul f`r`
menajamente.
Spunnd cuvintele astea, se aplec` \ncet spre ea [i-i
mngie cu buzele decolteul de dantel` fin`.
Tulburat`, sim]indu-[i sl`bind rezisten]a, tn`ra
femeie protest`:
Folose[ti ni[te arme necinstite, Marc.
Cine vorbe[te despre arme? Suntem \n aceea[i
tab`r`, Jessamine. De ce m-ai evitat toat` seara? ad`ug`
el cu asprime.
Pentru c` nu vreau s` cedez avansurilor tale,
r`spunse ea \ncercnd s`-[i recapete calmul. De altfel,
m-am hot`rt s` plec chiar mine, [i vreau s` m` \ntorc
acas` f`r` nici o amintire.
Se poate, dar mai [tiu c` trupul t`u m` cheam`.
|mi dau seama de asta de fiecare dat` cnd te ating, Jessamine.
|N RITMUL INIMILOR 115

Cu \nfl`c`rare, d`du la o parte cear[aful [i o


\mbr`]i[`.
Marc! protest` tn`ra femeie, \ncercnd s`-l
resping`.
Mai trziu, vorbim mai trziu, promise b`rbatul.
Deocamdat`, am nevoie s` te simt, s` te ating
Ah, Jessamine, niciodat` pn` acum n-am sim]it o
dorin]` att de puternic` pentru o femeie. Vreau s` fii a
mea, pe de-a \ntregul a mea
Buzele lui acoperir` \ncet chipul Jessaminei, apoi,
cuprins de ardoarea dorin]ei sale, o s`rut` pasional. Sub
efectul s`rut`rilor lui, tn`ra femeie \[i uit` toate re]inerile.
Conta numai gura lui Marc, mngierile lui generoase
B`rbatul se dezbr`c` aproape f`r` ca ea s`-[i dea
seama. Cnd fu cu totul dezbr`cat, femeia \i admir`
trupul superb.
E[ti att de frumoas`! [opti Marc \ntinzndu-se
lng` ea. Nu-]i po]i \nchipui cte am \ndurat ast`zi
Nu puteam s` m` gndesc dect la tine.
Marc, murmur` ea, \n timp ce o lua din nou \n bra]e.
Inevitabil, Jessamine se sim]ea cufundndu-se
\mpreun` cu el \ntr-un abis de pl`cere. {tia c` nu se
putea opri, c` nu vroia s` se opreasc` Nimic nu mai
conta \n afar` de ofranda trupului ei, pe care o oferea
celui pe care-l iubea mai presus de orice.
116 CLAIRE VALERY

Minile lui Marc o mngiar` cu ardoare, trezind la


trecerea lor scntei de pl`cere. Curnd, tn`ra femeie
[tiu c` avea s` i se d`ruiasc`. O str`b`tu un fior.
Jessamine, te doresc murmur` b`rbatul
\ndr`znind o mngiere intim`.
|ntr-o ultim` tres`rire de luciditate, tn`ra femeie se
gndi la mama ei [i la consecin]ele gestului s`u. Ce-i va
mai r`mne, atunci cnd rela]ia lor va lua sfr[it?
Nimic, nici m`car o umbr` de mndrie!
O cuprinse o imens` disperare [i, din adncul fiin]ei,
se revolt`:
Nu, nu! Te rog, nu trebuie s` faci asta!
Surprins de reac]ia ei, Marc r`mase deodat` nemi[cat.
Chipul Jessaminei era palid, ochii f`r` nici o expresie.
De ce e[ti att de \nsp`imntat`?! exclam` regizorul,
nevenindu-i s` cread`.
Redevenind st`pn pe el \nsu[i, reu[i s` se \ntind`
lng` tn`ra femeie. Aceasta \nchise ochii. Nu sim]ea nici
o lini[tire, doar o imens` p`rere de r`u.
|mi pare r`u, \ncepu ea cu glas istovit.
Marc se m`rgini s-o priveasc`, cu ochii sclipind de o
furie st`pnit`.
|mbrac`-te! ordon` el sec. Pe urm`, st`m de vorb`.
Capitolul 8

Cu un gest obosit, Jessamine se ridic` [i \[i aranj`


c`ma[a de noapte. Pe urm`, r`mase a[ezat` pe marginea
patului \ntr-o atitudine de prostra]ie.
Atunci? \ntreb` Marc pe un ton glacial.
N`ucit`, ridic` ochii spre el. O privea implacabil, cu o
expresie rece.
|mi pare r`u, eu
Cel pu]in, recuno[ti c` gre[e[ti, i-o t`ie cineastul.
Marc, nu pot s`-]i fiu amant` Uit` de mine!
Glasul i se frnse. |[i d`dea seama c` era pe cale se
renun]e la unica ei [ans` de fericire.
Te \nc`p`]nezi s` vrei neap`rat s` te m`ri]i, nu-i
a[a? Nu-i o noutate un asemenea [antaj Jessamine, m`
118 CLAIRE VALERY

decep]ionezi. }i-am spus, n-am s` cedez niciodat`.


Altfel, m-a[ \ntreba toat` via]a dac` te-ai c`s`torit cu
mine din dragoste sau doar ca s` fii respectabil`. Cum a[
putea s` am \ncredere \n tine? Jessamine, nu, nu
plnge!
|n ochii tinerei femei ap`ruser` lacrimi. Marc \ntinse
mna s-o lini[teasc`, dar [i-o retrase imediat, [tiind c` un
asemenea gest n-ar fi ajutat la nimic.
Jessamine plngea a[a cum numai femeile plng
uneori, cu lacrimi de disperare care \i curgeau
ne\ntrerupt pe obraji, lacrimi pline de o suferin]` greu
de exprimat
La un moment dat, femeia reu[i s` se calmeze.
Cu ochii \nv`lui]i \nc` \n lacrimi, \l privi cu am`r`ciune.
Iart`-m`.
N-are rost s`-mi dai explica]ii. Lacrimile tale \mi
sunt de-ajuns. |]i promit c` n-am s-o mai iau de la cap`t.
E[ti mul]umit`?
Mul]umesc.
Din glasul ei r`zb`tea o u[urare amestecat` cu regret.
Acum, culc`-te [i a[teapt`-m`! \i ordon`. M` duc
s`-]i caut ceva care s` te fac` s`-]i revii.
Ascult`toare, Jessamine se afund` \n patul ei.
Se sim]ea golit` de orice emo]ie.
|N RITMUL INIMILOR 119

Cteva clipe mai trziu, Marc se \ntorcea cu un pahar


\n mn`.
{tiu c` nu-]i place coniacul, a[a c` ]i-am adus un
whisky. Trebuie s` fi \nghe]at. Are s` te \nc`lzeasc` [i o
s` adormi repede.
Mul]umesc, repet` Jessamine lund paharul.
B`u o \nghi]itur` [i f`cu imediat o strmb`tur`.
Pe urm`, privindu-l pe regizor, \ntreb`, gnditoare:
Marc, tu ce-o s` faci?
Eu? Am s` termin sticla de whisky \n noaptea asta,
[i mine o s` fiu \ntr-o dispozi]ie groaznic`, r`spunse el
sobru.
|mi pare r`u.
Nu-]i cere scuze. Ar fi trebuit s` te ascult, dar a fost
mai presus de mine. M-am l`sat purtat de pasiune.
N-o s` se mai \ntmple a[a ceva.
|n orice caz, am s` plec mine-poimine, murmur` ea.
Chipul lui Marc se \ncord`.
Nici nu se pune problema! Trebuie s` r`mi. Pentru
Zo. Dac` pleci acum, o s`-[i pun` o sumedenie de
\ntreb`ri. Nu vreau s` afle nimic. Dar nu-]i face griji,
nu-]i mai cer s` joci teatru. Lui Zo i se va p`rea firesc s`
te las \n pace \n timpul film`rilor, doar cunoa[te meseria
asta.
120 CLAIRE VALERY

Jessamine era prea obosit` ca s` mai gndeasc`.


|n plus, ideea de a pleca din Malawi, de a nu-l mai vedea
pe Marc, era de nesuportat.
Bine, am s`-mi prelungesc [ederea pn` la plecarea
ei, accept` femeia cu voce [tears`.
Marc \ncuviin]`, cl`tinnd din cap.
Acum, \ncearc` s` dormi Noapte bun`.
|nainte de a ie[i, se \ntoarse s` adauge:
N-ai de ce s` te temi, Jessamine, dar e[ti singur`.
Mai gnde[te-te la asta!
Ie[i \nchiznd u[a cu grij`, [i Jessamine r`mase
nemi[cat`, cu ochii pironi]i \n gol.
Mult timp dup` aceea, stinse lumina, cople[it` de
oboseal`. Marc avea dreptate: pentru ea \ncepea o
singur`tate prelungit`.

***

Regizorul se ]inu de cuvnt: \n cursul s`pt`mnilor


urm`toare, se adnci \n munca lui, cernd [i echipei
aceea[i \ndrjire. Le inducea tuturor o asemenea
energie, \nct nimeni nu protest`.
|N RITMUL INIMILOR 121

Jessamine [tia c` Marc se culca trziu [i se trezea


devreme, [i atunci cnd ajungea pe platoul de filmare
vedea bine c` nu precupe]ea nici un efort s` fac` ce avea
de f`cut. Scenele se turnau \n timpul cel mai scurt, [i
chiar atunci cnd camerele nu filmau, regizorul nu st`tea
degeaba. F`cea totdeauna \n a[a fel \nct s` discute cu
un tehnician sau s` dea un sfat vreunui actor.
Totu[i, Jessamine nu se ducea dect rareori s`-l vad`,
[i asta doar ca s-o trag` pe sfoar` pe Zo. De fiecare dat`,
sim]ea o bucurie amestecat` cu durere; [tia c`, de-acum,
nu putea s`-l mai vad` dect de la distan]`.
La gndul acesta, o suferin]` ascu]it` \i sf[ia inima,
mai ales atunci cnd surprindea vreo urm` de \ncordare
pe chipul lui Marc. Cu p`rere de r`u, se gndea atunci c`
ar fi fost mai bine s`-l lini[teasc`. Seara, r`mnea mult
timp treaz`, \n c`ldura patului, tulburat` de amintiri
recente. Nu putea s` uite mngielile regizorului, era
mai presus de puterile ei.
Cu toate astea, f`cea mari eforturi s` nu le arate
celorlal]i sentimentele pe care le tr`ia. Singura dovad` a
supliciului pe care-l tr`ia era sl`birea subit`. P`rea [i mai
fragil` dect \nainte, [i trebuia s` admit` c` \i st`tea bine.
Dac` cineva se nelini[tea de s`n`tatea ei, femeia punea
pierderea \n greutate pe seama c`ldurii [i mnc`rii.
122 CLAIRE VALERY

Mult timp, Marc Power [i Jessamine se evitar`, \ntr-un


acord tacit. De altfel, cineastul era cople[it de diverse
probleme, h`r]uit de ziari[tii mereu \n c`utarea unor
subiecte de scandal. Ca s` aib` grij` de via]a privat` a
vedetelor sale, pn` la urm` interzisese accesul presei \n
locurile de filmare.
|n ansamblu, reporterii fur` mai degrab`
decep]iona]i; totu[i unii se \nc`p`]nar` s` r`mn`
acolo, [i r`bdarea le fu curnd recompensat`.
|ntr-adev`r, Iris Jensen [i un alt actor se duser` \n
p`durea virgin` ca s` caute acolo un artizan care f`cea
gravuri \n lemn de abanos. Pe drum, \ntlnir` o
procesiune alc`tuit` din b`ie]i care fuseser` supu[i unui
ritual de ini]iere, [i \ncercar` s`-i fotografieze. Urm` o
busculad` f`r` urm`ri nepl`cute pentru c` pu[tii le
cereau bani. Ziari[tii, bine\n]eles, erau acolo.
Imediat, imortalizaser` incidentul. Sub titluri mari,
\mbietoare, ei insinuaser` c` Marc Power profita de
ospitalitatea din Malawi ca s`-i exploateze pe locuitorii
de acolo. Vorbeau chiar despre evacuarea unui sat, ca s`
fac` loc pentru filmarea unei scene.
Marc, dac-ai [ti ce r`u \mi pare pentru ce-am f`cut!
exclam` Iris dup` apari]ia articolelor, \n timp ce to]i
erau aduna]i pe teras`.
|N RITMUL INIMILOR 123

P`streaz`-]i tiradele pentru camerele de filmat, \i


replic` Glenda pe un ton batjocoritor. |n orice caz, am
trimis deja o dezmin]ire.
Nu te mai gndi la asta, Iris, complet` Marc cu
blnde]e.
Dar povestea asta poate s` fie un scenariu de film,
insist` actri]a. Publicul ne va crede \n stare de orice.
S-o \ntreb`m pe Jessamine ce p`rere are. La urma
urmei, ea trebuie s` aib` o privire mai limpede dect
noi, propuse Glenda.
Ce p`rere ai, draga mea? o \ntreb` Marc.
Con[tient` de prezen]a lui Zo, Jessamine \i zmbi
regizorului.
Ei bine, cred c` reputa]ia ta \i va face pe cei mai
mul]i s` considere c` nu-i dect o brf`. Oamenii au citit
Continentul dezl`n]uit, [i [tiu c` locuie[ti aici [i \i
respec]i pe locuitori.
O declara]ie foarte loial`, coment` Glenda cu glas
mieros. Nu-i a[a, Marc?
Loial` [i fidel` calit`]i indispensabile unei bune
so]ii, \ncuviin]` regizorul cu o sclipire ironic` \n ochi.
S` fie asta noua ta tactic` s` m` aduci la sentimente mai
onorabile draga mea?
124 CLAIRE VALERY

Cine nu \ncearc` nu reu[e[te, nu r`mase Jessamine


datoare cu r`spunsul.
R`spunsul acesta provoc` un rs general.
{i ce-i cu acest faimos sat unde urmeaz` s` turn`m?
\ntreb` Jessamine.
Marc se ridic`, ner`bd`tor.
Ne-au fost acordate toate autoriz`rile necesare.
Am purtat negocierile personal, [i am angajat c]iva
localnici ca figuran]i. De altfel, acum trebuie s` m` duc
s` am grij` de ultimele aranjamente. N-are rost s` vii cu
mine, Glenda.
Cu att mai bine, r`spunse secretara rznd, am
oroare de locurile astea.
Cu att mai bine, repet` Zo, mali]ioas`, pentru c`
Marc [i Jessamine vor avea de gnd s` fie singuri
amndoi, odat` [i odat`.
Jessamine va aprecia, de bun` seam`, vizita asta,
ad`ug` Iris. {i ei \i place foarte mult Africa.
Atunci, regizorul se \ntoarse spre Jessamine.
Vino, draga mea. S` mergem.
La aceste cuvinte, Glenda se \ntunec`, sub privirile
amuzate ale celor dou` actri]e. Ct despre Jessamine, era
mi[cat` de interven]ia lor, dar pu]in \ncurcat`: trebuia s`
aleag` \ntre a-l \nso]i pe Marc Power, sau s` ri[te s`
|N RITMUL INIMILOR 125

trezeasc` b`nuielile lui Zo. Of, nu-i pl`cea deloc


comedia asta!
F`r` un cuvnt, \l \nso]i pe Marc la ma[in`, privindu-l
pe furi[. Chipul \ntunecat al cineastului nu-i spunea
nimic
Cnd veni s`-i deschid` portiera, el exclam` deodat`:
Ah, femeile astea! Cum o s` mergi pe unde avem
de-ajuns cu asemenea \nc`l]`ri? Dar nu mai ai timp
s`-]i iei altceva! Urc`!
Cteva secunde, r`mase lng` ma[in`, privindu-[i fix
pasagera. Nelini[tit`, Jessamine \[i examina ]inuta.
Bine\n]eles, nu era ceea ce-i trebuia acum
|n perspectiva unei seri lini[tite petrecute pe terasa de
pe malul lacului, \[i luase sandale fine cu toc, asortate cu
costumul. P`rul minunat era ridicat \ntr-un coc
sofisticat.
Hot`rndu-se s` \nfrunte privirea lui Marc, ridic`
ochii [i se \nro[i imediat v`zndu-l c` o examina cu un
zmbet \n col]ul gurii.
}i-e team` de compania mea, Jessamine? o \ntreb`
cu blnde]e.
Tn`ra femeie ridic` din umeri, stnjenit`, apoi,
adunndu[i tot curajul, \i zmbi deschis.
Mi-ai f`cut o promisiune, \i aduse aminte.
126 CLAIRE VALERY

Ai dreptate. S` mergem.
R`maser` t`cu]i, amndoi. Acum, dac` nu mai avea
nici o [ans` s`-l cucereasc`, Jessamine nu mai avea dect
o singur` grab`: s` se \ndep`rteze de el, s` nu-l mai
vad`.
{i totu[i, nu putea s` nu simt` o profund` nostalgie.
|mp`r]iser` att de pu]ine lucruri pn` acum!
Nu avuseser` parte de pl`cerile dragostei, nici de
deznod`mntul pe care-l promitea atrac]ia reciproc`,
nici de momente de tandre]e, nici de discu]ii f`r` sfr[it.
Ar fi vrut att de mult s` rd` cu el, s`-i devin`
complice |ns` via]a hot`rse altfel!
F`r` s`-[i dea seama, \[i strnse pumnii.
Lini[te[te-te, spuse Marc cu non[alan]`. Am s`-mi
]in promisiunea.
Sunt sigur` de asta, replic` tn`ra femeie, plictisit`.
El rse aspru.
Ascultndu-te, am impresia c` nu-]i pare la fel de
r`u ca mie. Sper, cel pu]in, c`-]i dai seama de privilegiul
pe care-l ai? E prima oar` cnd fac o asemenea
promisiune unei femei!
Jessamine \ntoarse capul. S` stea lng` el era o
asemenea tortur`, \nct nu \ndr`znea s`-i \nfrunte
privirea
|N RITMUL INIMILOR 127

Ai f`cut promisiunea din cauza lacrimilor mele,


murmur` femeia.
Da. Pentru c` nu erau lacrimi mincinoase.
P`reai convins` c` vei muri dac` accep]i s`-mi fii
amant`
|]i sunt foarte recunosc`toare, spuse ea, neg`sind
un alt r`spuns.
V`zndu-te, nu s-ar spune!
Totu[i, te asigur c` sunt sincer`.
Adoptase un ton distant, de team` s` nu-i ghiceasc`
disperarea.
Marc se m`rgini s` rd` din nou, un rs de
convenien]`, [i continuar` drumul f`r` s`-[i mai spun`
nici un cuvnt.
Cnd ajunser` \n sat, se \nnopta. L`sar` ma[ina la o
oarecare distan]` de colibe [i continuar` drumul pe jos.
Sandalele Jessaminei se \nfundau \n p`mnt, [i fu
nevoit` s` se opreasc` de mai multe ori ca s`-[i scoat`
nisipul [i s` scape de m`r`cini.
Te descurci singur` sau ai nevoie de ajutor? \ntreb`
Marc cu o curtoazie glacial`.
Mul]umesc, m` descurc singur`, r`spunse tn`ra
femeie pe acela[i ton.
128 CLAIRE VALERY

Cnd ajunser` \n sat, femeii i se strni curiozitatea, [i


aproape uit` de dificult`]ile pe care le avea cu mersul.
Nu cuno[teai aspectul `sta al Africii, nu? \ntreb`
regizorul, care f`cea [i el parte din fascina]ia momentului.
Pn` acum, n-am mai fost niciodat` \ntr-un sat
african. Ce-i cu gardul `la? \ntreb` ea ar`tnd o
\mprejmuire.
E cimitirul. Foi[orul \nalt pe care-l vezi d`
posibilitatea gardienilor s` aib` grij` ca nimeni s` nu
vin` s` tulbure lini[tea mor]ilor.
Nu peste mult timp, locuitorii satului le venir` \n
\ntmpinare [i Marc st`tu de vorb` cu ei \ntr-un dialect
african. Cu toate dificult`]ile de a se \n]elege, ambian]a
era pl`cut` [i negocierile se desf`[urar` \ntr-un climat de
bun`voin]` [i respect reciproc.
Ct despre Jessamine, ea trebui s` r`spund`
numeroaselor \ntreb`ri pe care le puneau tinerele, care
erau curioase s` afle mai multe despre via]a ei. |i cerur`
l`muriri despre vrst`, despre haine, via]a privat`, [i
curios lucru, se interesar` [i de problema bronzului
tinerei femei.
Cnd ajunser` la subiecte mai serioase, cum ar fi
salariul sau pre]ul hainelor, Jessamine, \ncurcat`, min]i.
|N RITMUL INIMILOR 129

|i era ru[ine s` le spun` adev`rul, ct timp cele mai


multe tr`iau aproape dezbr`cate de tot.
E un semn de generozitate din partea ta s` le min]i,
observ` Marc atunci cnd se preg`teau s` plece.
Mi-a fost pu]in ru[ine
Evident, \n ]ara ta, lucrurile sunt v`zute \n
conformitate cu criteriile occidentale, [i nivelul de via]`
e altfel; aici, nivelul de trai e foarte cobort, dar Malawi
este \n plin` dezvoltare. De altfel, locuitorii au
\ntmpinat foarte bine turnarea filmului, pentru c` \n
felul `sta vor putea primi ni[te bani
{i cnd te gnde[ti c` ziarele te consider` un
exploatator! remarc` Jessamine, gnditoare.
S` nu-mi spui c` te intereseaz` reputa]ia mea,
replic` cineastul pe un ton batjocoritor.
Ea nu r`spunse. Pentru prima oar`, se \ntreb` dac`
regizorul se \ndoia de faptul c` \l iubea. {i dac` ar afla
asta, cum ar rec]iona? Ar comp`timi-o? Dar nu, Marc n-ar
crede-o niciodat` sincer`
Oftnd, Jessamine continu` s` mearg` \n urma
\nso]itorului ei. Acum era \ntuneric, [i nu avea nici un alt
reper \n afar` de c`ma[a lui Marc, care era o pat` alb` \n
obscuritate.
130 CLAIRE VALERY

Jessamine, te \mpiedici mereu las`-m` s` te ajut,


sau consideri propunerea mea o ofens`? \ntreb` b`rbatul
\ntorcndu-se spre ea.
Nu v`d absolut nimic! exclam` Jessamine.
Dac` continuu a[a, o s`-mi sucesc gleznele, cu tocurile
astea blestemate!
|n tot cazul, au fost de mare efect pentru femeile
din sat. Vrei s` te duc \n bra]e?
Nu!
Atunci, d`-mi mna. E bezn` ca-n nuc`, nu?
B`nuiesc c` tu, cel pu]in, vezi pe unde s` mergi,
observ` Jessamine cu ar]ag.
Exact, o asigur` \nso]itorul cu obi[nuita lui
bun`voin]`.
Tn`ra femeie nu mai g`si nimic de ad`ug`t. Cnd el
o prinse de mn`, inima \ncepu s`-i bat` mai repede.
O cuprinse o c`ldur` pl`cut`. Ar fi fost att de u[or s` se
\ntoarc` spre el
Ajun[i \n fa]a ma[inii, Marc fu cel care se \ntoarse spre
ea. Imediat, Jessamine se \ncord`.
Nu-]i fie fric`, m` ]in \n continuare de cuvnt, \i
spuse el cu o blnde]e incredibil`. Tocmai vroiam s`-]i
pun o \ntrebare, Jessamine. Chiar e[ti att de nefericit`?
Capitolul 9

Dac` \ntrebarea nu i-ar fi fost pus` cu atta


amabilitate, Jessamine ar fi avut puterea s` r`spund` \n
batjocur`. Dar o privea cu atta blnde]e, cu atta
compasiune, \nct nu avu curajul s` resping`
\mb`rb`tarea pe care i-o oferea.
Da, sunt nefericit`, r`spunse simplu.
Marc o strnse mai tare, \n timp ce continua:
Totu[i, n-ai nici un motiv s` fii. }i-am spus, po]i s`
ai tot ce vrei. E de-ajuns s` te hot`r`[ti
{i mama vroia s` aib` totul, murmur` tn`ra femeie.
|[i rezem` capul pe um`rul lui [i se l`s` leg`nat` de el.
Nu-[i dorea nimic mai mult pe lume dect s` simt` c`ldura
bra]elor lui \nconjurnd-o, s`-i aud` glasul lini[titor
132 CLAIRE VALERY

Jessamine, ce \ncurc`tur`! oft` Marc, resemnat.


Cu vrfurile degetelor, o mngie cu blnde]e pe gt.
Marc Marc
Dezorientat`, tn`ra femeie nu putea dect s` repete
la nesfr[it numele celui pe care-l iubea.
Cu un gest blnd, o oblig` s` ridice capul, [i gurile lor
se \ntlnir` \n \ntuneric. Se s`rutar` \ndelung, f`r`
pasiune, c`utnd mai degrab` s` se lini[teasc` unul pe
cel`lalt. Pe urm`, sim]urile se trezir` [i se s`rutar` mai
cu ardoare.
Atunci, b`rbatul \ncepu s-o mngie pe Jessamine,
care se \nfior` la atingerea minilor lui experte.
Se strneau senza]ii att de puternice \n ea, \nct fu
cuprins` de ame]eal`. Curnd, dorin]a o mistuia pe
de-a-ntregul
Ah, ce n-ar fi dat s` se abandoneze \n bra]ele lui, s` se
lase devorat` de flac`ra pasiunii
Minile \i alunecar` pe pieptul lui Marc, pe care \l
mngie febril. B`rbatul scoase o exclama]ie surd`,
care-i aminti brutal Jessaminei ce crud era s` strneasc`
o pasiune pe care nu era hot`rt` s-o satisfac`.
|mi pare r`u, \mi pare r`u, exclam` \ndep`rtndu-se
de el. Nu pot! Nimic nu s-a schimbat. Vreau Vreau
|N RITMUL INIMILOR 133

Ce vrei, Jessamine? \ntreb` Marc cu asprime \n glas.


S` m` c`s`toresc cu tine, [i asta s` fac` legitim` dorin]a
ta? Te doresc, dar nu \ntr-att!
El st`tea cu spatele sprijinit de ma[in`,
rec`p`tndu-[i suflul.
Atunci, n-am s` fiu a ta niciodat`, spuse Jessamine
cu o voce plin` de regret.
Uite unde-am ajuns! exclam` el cu o furie abia
st`pnit`. Un ultimatum! Femeile ca tine sunt demne de
dispre], \[i vnd trupul \n schimbul unei c`s`torii!
Dar eu, cu ce m` aleg din afacerea asta? A[ [ti doar c`
te-ai folosit de mine! S` nu mai vorbim despre asta [i s`
mergem!
El deschise portiera ma[inii [i Jessamine lu` loc f`r`
un cuvnt. Mult timp, r`maser` tacu]i, cufunda]i \n
gndurile lor.
La un moment dat, Marc \ncepu, cu dezinvoltur`:
Dac` \n]eleg bine, totul s-a terminat.
Da, r`spunse Jessamine ridicnd din umeri.
E[ti o proast`!
Femeia c`ut` o replic` t`ioas`, \ns` cuvintele \i
r`maser` \n gt. La ce bun? |ntre ei se ridica un zid de
ne\n]elegere. De altfel, el nu sim]ea fa]` de ea dect
indiferen]`. Ah! O dorea, bine\n]eles, dar dac` ]inea
134 CLAIRE VALERY

\ntr-adev`r la ea, asta era o alt` problem` Era mai bine


s` recunoasc` adev`rul \nainte de a fi prea trziu.
La acest gnd amar, femeia arunc` o privire spre el [i
\n]elese c` eforturile \i erau zadarnice: orict ar fi fost de
crud, \l iubea. Ba mai mult, \l va iubi mereu.
Convingerea asta, izvort` din adncul fiin]ei sale, i se
impunea acum \n minte cu o limpezime de necrezut.
Ma[ina \ncetini cnd se apropiar` de locul unde
trebuia s` ajung`.
Sper c` vizita \n sat a fost interesant`, spuse Marc cu
o polite]e irepro[abil`.
Mi-a demonstrat \n primul rnd c` ziari[tii se \n[al`
\n privin]a ta.
|ntorcndu-se spre el, \l \ntreb`, cu bun`voin]`:
Chiar ]i-au f`cut r`u?
Nu tocmai, r`spunse b`rbatul, parcnd ma[ina.
Totdeauna este loc pentru o dezmin]ire.
Dar du[m`nia asta pe care ]i-o arat` protest`
Jessamine. Unele articole te calomniaz` cu mr[`vie!
B`rbatul t`cu cteva clipe, apoi oft`.
B`nuiesc c` `sta e pre]ul succesului. Mai \nti, te
consider` geniu [i te urc` pe un piedestal [i pe urm`,
\ncearc` s` te dea jos de acolo. Unii rezist`, al]ii nu.
{i tu faci parte din categoria celor care rezist`?
|N RITMUL INIMILOR 135

Cred c` da.
|n ciuda \ntunericului, ea observ` zmbetul care
lumina chipul regizorului.
Dar trebuie s`-]i fie greu, uneori. E[ti att de
singur
Tn`ra femeie gndea cu glas tare, c`utnd s`
\n]eleag` de ce refuza orice ajutor, de ce refuza
dragostea.
Marc rse \nfundat.
|nc` o cerere de c`s`torie, Jessamine? Dac` vrei,
po]i s` fii a mea, dar f`r` ceremonie [i certificat!
Cum a[a?
Po]i s` tr`ie[ti cu mine, [i a[a n-a[ mai fi singur.
Cred c` glume[ti! reac]ion` tn`ra femeie, p`lind brusc.
Nu te vreau pentru o noapte, sau pentru o
s`pt`mn` sau o lun`, continu` Marc lini[tit. Ceea ce-]i
propun, este s` tr`ie[ti cu mine. Am s` te fac s`
descoperi lumea, [i lumea te va idolatriza. Cu mine, vei
putea s` dai fru liber firii tale
Nu, nu vreau! strig` Jessamine cu voce ascu]it`.
Astupndu-[i urechile, tn`ra femeie ie[i din ma[in`
[i alerg` pn` la plaj`.
Ajuns` acolo, \ngenunche, [i \[i acoperi fa]a cu
palmele. Nu fusese ct pe ce s` cedeze propunerii lui?
136 CLAIRE VALERY

|ntr-adev`r, ar fi fost minunat s` \mpart` totul cu el, s`


tr`iasc` al`turi Dar nu-i vorbise despre dragoste.
{i Jessamine se temea cel mai mult c`, pn` la urm`, se
va plictisi de ea Ce \nsemna o leg`tur` care nu se baza
dect pe dorin]`? Mai mult ca sigur, avea s` sufere mai
mult dup` aceea, pentru c` n-ar fi putut s` nu se ata[eze
de el
Tn`ra femeie sim]i atunci c` trebuia s` nu aib`
nicidecum \ncredere \n propriile reac]ii. {ov`iala de
adineauri dovedea ct era de vulnerabil` \n fa]a lui.
Dar exemplul sinistru al mamei sale trebuia s`-i
aminteasc` \n fiecare clip` care era pre]ul tenta]iei
Dup` dou` s`pt`mni, Jessamine [tiu c` nu mai avea
de ce s` se team`: Matthiew [i Zo plecaser` din Malawi
\n diminea]a aceea. Ct despre Marc, el plecase cu toat`
echipa pe platoul Nyika, unde trebuia s` filmeze cteva
zile. Tn`ra femeie nu credea c` avea s`-l mai vad`,
pentru c` se gndise s` plece la Johannesburg la sfr[itul
s`pt`mnii.
Cu toat` lin[tea pe care o sim]ea, Jessamine nu putea
s` nu cedeze nostalgiei. "A[ fi putut s`-l fac fericit", se
gndise \n ziua precedent` v`zndu-l dansnd cu Iris \n
timpul seratei organizate cu ocazia desp`r]irii de
Matthiew [i de Zo.
|N RITMUL INIMILOR 137

Nu f`r` remu[c`ri, se gndise c` i-ar fi adus multe,


chiar dac` n-o iubea. Mai mult ca oricine, ea \i \n]elegea
personalitatea, temperamentul. Cu toate astea, [tia c` se
chinuia degeaba: niciodat` nu s-ar fi mul]umit cu o
jum`tate de m`sur`. Poate era o sl`biciune a ei, \ns`
suferise att din cauza purt`rii mamei sale, \nct nu
putea accepta s` urmeze acela[i drum ca ea.
|n timpul seratei, Marc n-o invitase niciodat` la dans,
[i Jessamine se sim]ise oscilnd \ntre u[urare [i
suferin]`.
Diminea]`, el plecase f`r` s`-i spun` la revedere.
Nici m`car nu-i v`zuse ma[ina. Poate era mai bine a[a
N-avea s`-l mai vad` deci niciodat` niciodat`.
De fiecare dat` cnd se gndea la asta, o cuprindea un
tremur nervos. Viitorul f`r` el i se p`rea sumbru,
dezolant O agonie lung` [i dureroas`, asta o a[tepta.
{irul gndurilor nu-i fu \ntrerupt dect la prnz, cnd
Alberta \i servi dejunul, pe urm`, Jessamine fu l`sat` de
capul ei. La ora patru, \[i puse pe ea un costum de baie
[i cobor\ pn` pe malul lacului. Acolo, se sc`ld` \n voie
[i profit` de soare. F`r` s` cread` acest lucru, \ncerc` s`
se conving` c` era bucuroas` s` fie singur`. Degeaba;
parc` avea \n permanen]` \n fa]a ochilor imaginea lui
Marc.
138 CLAIRE VALERY

Spre sear`, se ridic` [i, \nnodndu-[i cu grij`


prosopul \n jurul mijlocului, se \ntoarse \n cas`.
Odat` ajuns` sus, se opri brusc, \mpietrit` de surpriz`.
Ma[ina lui Marc era la locul ei obi[nuit [i regizorul
st`tea la o mas` din gr`din`, ocupat s` citeasc` din nou
scenariul.
Cu un efort teribil, Jessamine \ncerc` s`-[i
domoleasc` ritmul b`t`ilor inimii.
Marc, ce faci aici? \ntreb`, cu r`suflarea t`iat`.
El ridic` privirea, cu un zmbet pe buze.
Filmarea se reia abia poimine, [i mi-am adus
aminte c` aveam ni[te planuri amndoi, r`spunse el pe
un ton mali]ios.
O lic`rire greu de definit \i ap`ru \n ochi \n clipa \n
care o v`zu \nro[indu-se.
Doar n-o s`-ncepi din nou! exclam` femeia,
nelini[tit`.
Nu, Jessamine, nu e ce te gnde[ti tu, spuse
regizorul cu un zmbet sardonic. |]i aduci aminte c`
\ntr-o zi ]i-am spus c` te duc s` dans`m \ntr-un local de
noapte? Ei bine, asta o s` se \ntmple disear`!
Ai avut ocazia s` dansezi cu mine asear`, [i n-ai
profitat de ocazie, remarc` Jessamine cu r`ceal`.
|N RITMUL INIMILOR 139

N-aveam nici un interes s` fac asta de fa]` cu toat`


lumea. Vreu s` petrec o sear` \ntreag` numai cu tine
{i cum trebuie s` se termine seara asta? \ntreb` ea
c`utnd un motiv de refuz.
Ochii lui Marc se adncir` \n cei ai interlocutoarei.
Se va termina exact a[a cum o s` vrei, Jessamine,
r`spunse el cu asprime. Dar s` nu fii prost inspirat` s`
m` refuzi, pentru c`, dup` aceea, n-o s` ne mai vedem
niciodat`.
Jessamine, care deschisese gura s` protesteze, t`cu.
O cuprinse un calm resemnat. Seara asta, avea s`-l vad`
pentru ultima oar`, a[a \nct trebuia s` profite de ocazie,
pentru c` avea s` fie una dintre pu]inele amintiri care-i
vor r`mne de la el. |n plus, \[i d`duse cuvntul
Cnd tn`ra femeie \[i f`cu din nou apari]ia, pu]in
mai trziu, era mai seduc`toare ca oricnd, \mbr`cat` cu
o rochie crem care-i scotea \n eviden]` tenul mat [i-i
sublinia formele armonioase. Nu-i sc`p` privirea
admirativ` pe care i-o arunc` Marc.
Rochia asta ]i se potrive[te de minune, spuse el
zmbind. Parc-ai fi o virgin` ducndu-se la sacrificiu
Dar n-o s` fie nici un sacrificiu, nu-i a[a? \i aduse
aminte Jessamine, nelini[tit`.
140 CLAIRE VALERY

Nu. N-are rost s`-mi aduci aminte de promisiunea


pe care ]i-am f`cut-o, pentru c` m` chinuie[te tot timpul,
r`spunse el pe un ton sec.
Pu]in dup` aceea, se g`seau \ntr-unul din cluburile
elegante care se aflau pe malul lacului. Celebritatea lui
Marc atrase aten]ia discret` dar eficient` a personalului,
[i fur` a[eza]i la cea mai bun` mas`.
Marc comand` imediat [ampanie, [i \n fa]a expresiei
uimite a tinerei femei, declar` pe un ton sarcastic:
Trebuie s` s`rb`torim cu demnitate ultima sear` pe
care o vom petrece \mpreun`!
|n timpul mesei, el d`du dovad` de o dezinvoltur`
amestecat` cu furie care strni curiozitatea Jessaminei, dar
care nu puse nici o \ntrebare. La fel ca pe el, seara asta de
adio o l`sa nesatisf`cut`. Totu[i, conflictul lor i se p`rea
de nerezolvat, a[a \nct desp`r]irea era singura solu]ie.
Dup` ce mncar`, se duser` \n salonul de dans.
Orchestra localului cnta pe rnd ultimele hituri
americane, dar [i ritmuri africane.
De \ndat` ce se trezi \n bra]ele lui Marc, Jessamine
sim]i cuprinznd-o o dorin]` violent`. Sngele \i
clocotea \n vine, inima-i b`tea nebune[te
Cu capul l`sat pu]in pe spate ca s`-[i contemple mai
bine partenerul, femeia dansa f`r` s` mai acorde aten]ie
|N RITMUL INIMILOR 141

la nimic altceva, indiferent` la perechile care se


\nvrteau \n jurul lor. Cople[it` de dorin]`, nu-[i mai
putea dezlipi ochii de Marc. Cu buzele \ntredeschise,
obrajii ro[ii de emo]ie, se lipea de el, spernd c`
momentul acesta avea s` dureze la nesfr[it
E[ti o vr`jitoare, murmur` Marc cu glas descompus.
Nu, tu e[ti un magician", \[i spuse Jessamine cu
disperare. O fermecase. Mintea ei era captiv`.
Nu-i timpul s` plec`m? \ntreb` ea dup` cteva clipe
de t`cere.
Marc schi]` un zmbet sumbru.
Nici vorb`, Jessamine. R`mnem aici pn` pleac`
orchestra.
Trecuse de mult de miezul nop]ii, [i nu r`m`seser`
dect ei pe ringul de dans. Nu mai dansau, doar se
l`g`nau \ncet, epuiza]i, dar nevrnd s` se despart`.
|n cele din urm`, muzican]ii se oprir`. Marc le oferi
ceva de b`ut, la fel barmanului [i [efului clubului, dup`
care ie[ir`.
Prospe]imea aerului o f`cu pe Jessamine s`-[i
recapete luciditatea. Totu[i, cnd ajunser` \n fa]a casei
lui Marc, pe tn`ra femeie o cuprinse o nervozitate
nea[teptat`.
142 CLAIRE VALERY

Gata, am cinat [i am dansat \mpreun`.


E[ti mul]umit? \ntreb` femeia, cu tupeu.
-Nu, r`spunse cel \ntrebat cu o expresie sumbr`.
Hai s` mai bem un ultim pahar.
Jessamine sim]i c` \ncerca la fel ca ea s` \ntrzie
momentul desp`r]irii, [i-l urm`, f`r` un cuvnt.
Odat` ajun[i, Marc \i oferi un pahar cu whisky.
Ea \ncepu s` soarb` alene, sub privirea gnditoare a
\nso]itorului.
La ce or` te gnde[ti s` pleci la Nyika? \ntreb`
Jessamine, nervoas`.
Mine diminea]`, devreme.
Dup` o scurt` t`cere, Marc ad`ug`, ca pentru el
\nsu[i:
N-a[ avea curajul s` plec f`r` s` Nu putem s` ne
desp`r]im a[a
Cineastul \[i l`s` jos paharul, se aplec` spre ea, [i-i
spuse \ncet:
Jessamine, am \ncercat s` te las \n pace, pentru c`
asta vroiai. Dar ast`-sear` nu mai pot, simt c` \nnebunesc.
Hai s` uit`m promisiunea pe care ]i-am f`cut-o!
Cuvintele pe care le spunea, intona]ia glasului s`u o
bulversar` pe Jessamine pn` \n adncul sufletului.
Deodat`, tenta]ia se trezi \n ea, irezistibil`. |n definitiv,
|N RITMUL INIMILOR 143

n-avea importan]` dac` o iubea sau nu; \n seara asta,


vroia s`-i cedeze, f`r` gnduri ascunse, f`r` rezerve, ct
mai generos posibil.
C`lcndu-[i \n picioare orgoliul, Jessamine nu mai
ascult` dect de dragostea ei.
Da, spuse \ncet \ntinzndu-i minile. Da, Marc.
|l auzi sco]nd o exclama]ie de uimire.
Noaptea asta murmur` pentru sine \ns`[i.
Doar noaptea asta.
El n-o auzi. Frem`tnd de dorin]`, o lipi strns de el
[i o s`rut`, la \nceput \ncet, apoi cu o ardoare care se
transmise imediat [i femeii. Atunci, \nnebunit`, beat` de
pasiune, r`spunse cu acela[i elan s`ruturilor [i
mngierilor. Niciodat` nu se mai sim]ise att de
\ndr`znea]`, att de liber` Sub minile experte ale
amantului, i se deschidea \n fa]` nou un univers \n care
plutea, fericit`
Cnd se trezi goal` \n fa]a lui, nu mai avu nici o
re]inere. Abia a[tepta s` i se ofere celui care-i dezv`luise
lumea \ncnt`toare a pl`cerii.
Vino, Marc, vino \i murmur`.
B`rbatul, care o contempla \n t`cere, \i ascult`
rug`mintea. O lu` \n bra]e [i o duse \n patul lui, nimic
nemaiavnd importan]` \n afar` de ei \n[i[i.
144 CLAIRE VALERY

Mai trziu, satisf`cut` din plin [i foarte u[urat`,


Jessamine era pe punctul s` adoarm`, cnd deodat`, o
s`geat` i se \nfipse \n inim`. Dar Marc nu o iubea
O str`b`tu un fior.
Ce s-a \ntmplat?
Mna \nso]itorului ei o mngie cu blnde]e.
Avea glasul potolit, \n fine lini[tit.
E[ti minunat`, Jessamine Vreau s` vii cu mine la
Nyika mine, [i pe urm`
Nu, i-o t`ie tn`ra femeie, \nchiznd ochii. Marc, nu
m-ai \n]eles. }i-am oferit noaptea asta, atta tot. Nu pot
s`-mi abandonez principiile, nu vreau s` tr`iesc cu tine.
Urm` o t`cere ap`s`toare. Apoi, brusc, b`rbatul se
repezi la ea, cu ochii m`ri]i de furie.
A[ putea s` te omor! Vrei s` pleci, s` renun]i la
fericirea noastr`! De ce, Jessamine, de ce?
Mi-e scrb` de mine, n-ar fi trebuit s` am
sl`biciunea s`-]i cedez {tiu bine c` nu m` iube[ti [i
n-a[ accepta niciodat` o leg`tur` f`r` dragoste. Ceea ce
am f`cut, este este degradant!
P`tezi amintirea nop]ii `steia cu cuvintele tale.
Nu vezi [i ce-i frumos \n gestul nostru? Dac` asta vrei, am
s`-]i redau libertatea mine diminea]`, dar pn` atunci,
vei fi a mea
|N RITMUL INIMILOR 145

{i se ]inu de cuvnt. Abia \n zori o l`s` \n pace,


epuizat de pl`cere, cufundndu-se \ntr-un somn
reparator.
Cnd femeia se trezi, primul lucru pe care-l v`zu fu
acela c` el nu mai era al`turi.
|n picioare \n fa]a ferestrei, b`rbatul admira
priveli[tea lacului.
Marc!
Cum nu f`cea nici o mi[care, Jessamine se ridic` s` se
duc` la el. Amintirea nop]ii \i mai \nro[ea \nc` obrajii.
Nu mai \ncercase niciodat` un astfel de amestec de
pasiune [i blnde]e
Marc, \mi pare r`u, spuse, cuib`rindu-[i capul pe
um`rul lui.
{i mie, dar ce-a fost a fost, Jessamine, replic`
b`rbatul cu cinism.
S` m` ajute Dumnezeu, oft` femeia, resemnat`.
S` sper`m, pentru c` eu nu pot s` fac nimic pentru
tine. Am timp s` fac un du[, [i plec la Nyika.
|mi pare r`u, repet` Jessamine, dezam`git`.
Cnd Marc se \ntoarse spre ea, o cuprinse un
sentiment de adnc` vinov`]ie. Regizorul p`rea s` fie la
cap`tul puterilor, avea cearc`ne sub ochi [i gura-i era
\ncadrat` de dou` cute obosite.
146 CLAIRE VALERY

Brusc, o lu` pe tn`ra femeie \n bra]e, [i o strnse


tare la piept.
Nu \n]eleg nimic, Jessamine. E[ti a[a de frumoas`,
de ce s` irosim totul
R`maser` ctva timp nemi[ca]i, unul \n bra]ele
celuilalt, cuprin[i de o imens` disperare. Pe urm`, Marc
se eliber` [i o fix` cu privirea ca [i cum ar fi vrut s`
r`mn` cu imaginea ei pe retin`.
A pleca, \nseamn` a muri pu]in, spuse el, cu un
zmbet trist.
O s`rut` pe buze [i se \ndep`rt`. Ea ar fi vrut s`-l
cheme \napoi, dar cuvintele i se oprir` \n gt.
Haide, spuse el cu asprime. Nu mai e nimic de
ad`ugat, \n afar` de mul]umesc pentru o amintire
frumoas`!
Hohotul de plns al Jessaminei fu primit cu un rs
dur. Scuturat` de hohote, tn`ra femeie \[i adun`
hainele [i se duse spre u[`. |nainte de a ie[i, se \ntoarse.
Marc, \n fa]a ferestrei, nu f`cuse nici o mi[care.
Pe chipul lui se citea o am`r`ciune de nespus.
Capitolul 10

Smb`ta urm`toare, Jessamine se afla din nou \n


holul hotelului Mount Soche din Blantyre. |ntoarcerea
de la punctul de plecare", \[i spuse, cu inima strns`.
Cu o zi \nainte, Bennet o adusese aici cu ma[ina.
|[i petrecuse noaptea la hotel, [i acum nu mai avea dect
cteva ore pn` s` ia autobuzul care s-o duc` la
aeroportul Chileka.
Cu ironie, tn`ra femeie \[i aduse aminte c` venise
aici plin` de iluzii, convins` c` avea s` \ntlneasc` \n
sfr[it satisfac]ia [i fericirea. Acum, toate speran]ele i se
spulberaser`. Se tr`dase singur`, nu [tiuse s` reziste, [i
\n fond, nu era mai breaz` ca maic`-sa. Totu[i, nu-i p`rea
r`u pentru ce f`cuse. Cum ar fi putut? |ntlnirea cu Marc
fusese perfect`: o clip` furat` de la zei.
148 CLAIRE VALERY

Jessamine oft`, privind distrat` terasa din fa]a


hotelului. Da, acolo se jucase totul. Chiar de la prima
privire, \n]elesese c` Marc Power n-o va l`sa indiferent`.
|n plus, se temea de puterea pe care el nu ar fi [ov`it
s-o exercite asupra ei. Poate, pentru c` avea o previziune
vag` c` nu putea s` ias` nimic bun
Cufundat` \n gndurile ei, Jessamine nu acorda nici o
aten]ie turi[tilor care treceau prin hol cnd, deodat`,
recunoscu o siluet` care trecea prin fa]a mesei sale.
Iris! exclam`, cu un zmbet pe buze.
Zmbetul acesta se risipi imediat \n fa]a chipului
aspru [i \nchis al actri]ei.
Bun` ziua, r`spunse sec aceasta din urm`.
Jignit` de atitudinea ei, Jessamine o privi f`r` s`
spun` un cuvnt, nevenindu-i s` cread`.
De ce e[ti a[a de surprins`, Jessamine? \ncepu Iris,
cu r`ceal`. |mi pl`cea de tine, te g`seam \ncnt`toare.
Dar dup` r`ul pe care i l-ai f`cut lui Marc
Auzind cuvintele astea, Jessamine rse, deloc vesel`,
\nainte de a exclama:
Atunci uite ce a f`cut el din mine!
Iris o privi atent`, remarcnd \n sfr[it cearc`nele
violete care subliniau ochii voala]i de am`r`ciune ai
tinerei femei.
|N RITMUL INIMILOR 149

Doamne! exclam` nou-venita a[ezndu-se \n fa]a


Jessaminei. V`d c` [i Marc te-a f`cut s` suferi.
Asta trebuie s`-l macine
El, s` aib` remu[c`ri?
|n ciuda eforturilor pe care le f`cea, Jessamine nu
putea s` se st`pneasc`. Cu dificultate, continu`:
Remu[c`rile lui nu schimb` nimic. Ce nevoie avea
s` se aprind` pentru mine?
Nu [i-a dat seama, Jessamine, explic` Iris, calm`.
{i pe urm`, era prea trziu, mi-a spus-o el.
Pentru Jessamine, cuvintele acestea fur` lovitura de
gra]ie. |[i ap`s` buzele cu palmele [i murmur`,
privindu-[i fix interlocutoarea:
}i-a spus Ce ]i-a povestit?
Nu mare lucru, r`spunse Iris, privind-o cu
compasiune. Dar de ce mi-ar fi ascuns adev`rul?
Suntem prieteni, [i el sufer`.
Chiar a[a?! exclam` Jessamine cu dispre] \n glas.
Da, chiar a[a, o asigur` Iris. Se fr`mnt` f`r`
\ncetare, [i toat` lumea \[i d` seama c` se \ntmpl` ceva
cu el. Noroc c` film`rile la Nyika n-au durat dect cteva
zile! Nici o femeie \naintea ta nu l-a f`cut s` ajung` a[a.
S-a desp`r]it mereu de cuceririle lui f`r` nici o urm` de
regret. |ns` tu E cumplit s`-l vezi a[a. Jessamine, deci
nu-l iube[ti?
150 CLAIRE VALERY

Ba da, \l iubesc, protest` Jessamine cu voce


tremur`toare. El nu m` iube[te.
Totu[i, avea de gnd s` se \nsoare cu tine!
Imposibil!
|n tulburarea ei, Jessamine aproape ]ipase. Se st`pni
[i continu`, vorbind cu am`r`ciune:
De asta am plecat, pentru c` nu vroia s` se \nsoare
cu mine! M-a f`cut s` \n]eleg clar lucrul `sta. Nu m`
iube[te
O clip`, interveni Iris. S` examin`m cu calm
lucrurile. |n primul rnd, trebuie s` recuno[ti c` Marc
este un om care, poate foarte bine s` se \n[ele. Pe urm`,
succesul lui este att de mare, \nct nu [tie niciodat`
dac` femeile sunt sincere cu el. Poate a vrut s` te supun`
la prob`, [i totul a luat o \ntors`tur` proast`.
Of! Doamne, reac]ion` Jessamine, deodat` foarte palid`.
O cople[ea o nelini[te teribil`. Dac` ea fusese aceea
care judecase gre[it? Dac` ea nu [tiuse s` \n]eleag`
din vorbele lui mesajul pe care \ncerca \n zadar s-o fac`
s` \n]eleag`?
Ce ]i-a mai spus? \ntreb` Jessamine, \n culmea disper`rii.
Iris cl`tin` din cap.
Ei bine, n-a fost foarte clar. Aparent, ai trecut cu
succes proba, sau cel pu]in asta credea el. Era pe
|N RITMUL INIMILOR 151

punctul s`-]i cear` s` mergi cu el la Nyika [i s` v`


c`s`tori]i imediat dup` terminarea film`rilor, cnd tu i-ai
spus c` totul s-a terminat.
Pentru c` aveam impresia c` nu avea dect o
atrac]ie fizic` pentru mine. Cu siguran]`, ]i-ai dat seama.
Marc [i cu mine eram aman]i. Presupun c` pentru el, nu
era vorba dect de un episod trec`tor
Jessamine f`cu o pauz` ca s`-[i trag` sufletul, [i
continu` cu un glas care abia se auzea:
Dar eram att de preocupat` de problemele mele,
\nct nu l-am \n]eles. L-am acuzat c` este un monstru
{i el a plecat la Nyika convins c` ]i-a distrus via]a
Acum, trebuie s`-l dete[ti !
Nu, niciodat` n-am s`-l pot detesta, oft` Jessamine.
Atunci, \l iube[ti \ntr-adev`r? Nu e[ti sup`rat` pe el?
Nu, bine\n]eles c` nu! Mie mi-e ru[ine c` l-am
judecat gre[it. Ar fi trebuit s` fiu mai atent`
Uite cum se ajunge s` te sf[ii \n numele iubirii
|n orice caz, un lucru e sigur, amndoi sunte]i la fel de
r`spunz`tori de e[ecul `sta. Acum, ce te gnde[ti s` faci?
Ce-a[ putea s` fac? \ntreb` Jessamine, ab`tut`.
Iris cl`tin` din cap, exasperat`.
|ntoarce-te acolo [i stai de vorb` cu el pe \ndelete!
Bine, s` ne gndim ce trebuie f`cut Trebuie \nchiriat`
152 CLAIRE VALERY

o ma[in` cu [ofer, m` ocup eu de asta. Dac` pleci


imediat, ajungi disear` la lac. Haide!
Dar
Descump`nit`, Jessamine ridic` ochii spre Iris.
Cum pot s` fiu sigur` c` m` iube[te?
Actri]a o privi o clip`, apoi izbucni \ntr-un hohot de rs.
Prostu]o! Dac` nu ]ineam att de mult la fericirea
lui Marc, ]i-a[ fi scos ochii; sunt att de geloas` Tu e[ti
aleasa, Jessamine, [i po]i fi sigur` c` Marc o s` te
iubeasc` toat` via]a, altfel nici nu s-ar gndi s` se \nsoare
cu tine. Are nevoie de tine. Pentru prima oar`, are
nevoie de o femeie al`turi!
Cnd Iris termin` de vorbit, Jessamine o privi f`r`
s`-i vin` s` cread`. Ar fi vrut att de mult ca actri]a s`
aib` dreptate Dac` n-ar fi fost a[a, sim]ea c` decep]ia
ar fi ucis-o. Totu[i, instinctul o \mpingea s` urmeze
sfaturile lui Iris.
Numai s` nu fi fost prea trziu! Marc era foarte
orgolios, [i poate n-ar ierta-o c`-l respinsese
Dup` o or`, Jessamine era gata de plecare. Iris Jensen
se ocupase de anularea biletelor de avion [i propuse
chiar s` pl`teasc` ea \nchirierea ma[inii. Impresionat` de
atta bun`voin]`, Jessamine \i mul]umi, cu lacrimi \n
ochi.
|N RITMUL INIMILOR 153

Nu pot dect s`-]i doresc s` ai noroc, r`spunse Iris,


bine dispus`. Ie[i \n calea lui Marc [i convinge-l de
dragostea ta. La revedere, Jessamine, [i mult noroc!
|n clipa urm`toare, ma[ina demar` \n tromb`,
lund-o pe Jessamine care-i f`cea cu mna semne de
bun-r`mas prietenei sale.
Datorit` [oferului care era un b`rbat jovial [i care
lucrase [i \n Africa de Sud, tn`ra femeie, la \nceput,
nu-[i d`du seama de trecerea timpului. Vorbise cu el
despre amintiri comune din Africa de Sud, r`spunznd la
\ntreb`rile lui despre schimb`rile care se \ntmplaser`
acolo. Apoi, \ncet-\ncet, femeia se \nchise \n gndurile
ei. Din nou, \ncepea s`-i fie team`.
"Doamne, f`-l s` m` mai vrea", implor` \n sinea ei.
{i, cu fa]a \ntoars` c`tre fereastr`, se str`dui s`-[i
calmeze nelini[tea privind defilarea peisajului.
Cu toate ocoli[urile [i barajele de poli]ie, mergeau
bine, dar se \nnoptase deja cnd ajunser` pe malul
lacului. Cnd ie[i din ma[in`, Jessamine ezit` o clip`.
U[a de la cas` era \nchis`, perdelele trase. Doar o
lumini]` se vedea \n salon. Ne[tiind ce s` fac`, tn`ra
femeie r`mase nemi[cat` pe verand`, cuprins` de un
tremur nervos.
154 CLAIRE VALERY

Vrei s` te odihne[ti un pic? \l \ntreb` pe [oferul care


scotea bagajele din ma[in`.
Mul]umesc, dar am o prieten` care lucreaz` pe aici
[i am s` profit de ocazie ca s` m` duc s-o v`d, r`spunse
el zmbind.
|n cazul `sta, las` valizele aici. Mi-ar pl`cea s` fac o
surpriz` persoanei care locuie[te aici.
Bine\n]eles.
Dup` ce plec` ma[ina, Jessamine travers` veranda [i
\ncerc` s` deschid` u[a de la intrare. Reu[i, f`r`
dificultate. Pe urm`, o \nchise \ncet [i r`mase cteva
clipe \n vestibul, cu inima palpitnd.
Dup` ce se mai lini[ti, se duse spre salonul unde
v`zuse lumini]a [i se opri \n pragul u[ii. A[ezat lng` bar,
Marc privea cu dezgust paharul pe care-l avea lng` el.
Era tras la fa]` [i avea o expresie buimac`.
Cople[it` de emo]ie, Jessamine \l chem`, \ncet:
Marc
El tres`ri [i \ntoarse capul, nevenindu-i s` cread`.
Jessaminei i se p`ru chiar c` vede o sclipire de bucurie
\n ochii lui, dar imediat, el se \ntunec` la fa]`.
Jessamine! Ce faci aici?
Tn`ra femeie c`ut` repede s` spun` cele mai
potrivite cuvinte.
Se apropie de el, con[tient` de tulburarea care o st`pnea.
|N RITMUL INIMILOR 155

Ce vrei? o \ntreb`, ne\ncrez`tor.


Tot ce vrei tu, r`spunse simplu \ncercnd s`
zmbeasc`. Am venit s`-]i spun c` m-am \n[elat ultima
dat`, [i c` te iubesc.
Sunt \ncntat! exclam` el pe un ton mali]ios.
Cine ]i-a spus? B`nuiesc c` Iris, ea se amestec`
totdeauna \n treburile celorlal]i.
Surprins` de r`ceala lui, Jessamine puse o mn` pe
bra]ul lui, dar el se eliber` cu un gest brusc.
}i-a mai spus [i c` aveam de gnd s` m` \nsor cu
tine, nu-i a[a? declar` el ironic. De asta ai venit, ca s` fii
sigur` c` visele ]i se vor \mplini!
Jessamine tres`ri. A[adar, n-o credea sincer`
Orice-ar fi spus acum, ar fi putut s` fie folosit \mpotriva
ei. Ei bine, cel pu]in s` [tie ce avea pe inim`!
Nu e[ti mai breaz` ca Matthiew Yates! se avnt` b`rbatul,
cu ochii sclipind de furie. Nu ai \ncredere \n nimeni!
Femeia alerg` la u[`, unde se opri s`-l priveasc`. Marc
era deodat` foarte palid, dar era prea trziu, nu mai
putea s` tac`.
Crezi c` m-a[ fi d`ruit ]ie dac` nu te-a[ fi iubit cu
adev`rat? |mi [tiai ezit`rile, [tiai ct m` chinuia exemplul
maic`-mi, [i cu toate astea, m-ai supus unui test umilitor,
ai vrut s` vezi din partea mea dovezi de dragoste!
156 CLAIRE VALERY

}i-am dat dovezile astea [i, totu[i, continui s` ai \ndoieli!


|n ce fel m` iube[ti, dac` tot vrei s`-]i aduc dovezi?
Jessamine murmur` Marc, epuizat.
|ns` femeia plecase deja. Str`b`tu holul alergnd,
deschise u[a grea [i ie[i pe verand`, unde era \ntuneric
bezn`. Se \mpiedic` \n valiza ei [i c`zu.
Jessamine, Jessamine, ce s-a-ntmplat?
|ntr-o clip`, Marc ap`ruse lng` ea, cu disperarea
\ntip`rit` pe fa]`.
F`cnd un efort, Jessamine se ridic` pe jum`tate, cu
ochii sc`lda]i \n lacrimi.
Tu mi-ai f`cut r`u, Marc. M` doare, din pricina ta
Acum, fie-]i mil` [i las`-m` \n pace!
Cnd o lu` \n bra]e, scoase un geam`t de protest,
apoi, dobort` de oboseal` [i de am`r`ciune, \[i sprijini
capul de el, scuturat` de hohote.
Nu plnge, te rog, murmur` el. Uite, m` a[ez \n
genunchi [i te implor s` te m`ri]i cu mine. S` nu spui
nu. Niciodat` n-am s` te mai umilesc cerndu-]i dovezi.
Te iubesc att de mult, draga mea Cred c` te iubesc
de la \nceput, m` \nnebunea gndul s` te [tiu cu
Matthiew. De asta trebuia s`-]i [tiu adev`ratele
sentimente pe care le ai fa]` de mine.
O strnse \n bra]e, [i tn`ra femeie \[i d`du seama c`
[i el tremura.
|N RITMUL INIMILOR 157

|n noaptea \n care mi-ai spus c` totul s-a terminat,


am crezut c`-mi pierd min]ile Niciodat` n-am suferit
att, niciodat` Am vrut s` m` r`zbun, \ns` diminea]`,
cnd ne-am desp`r]it, \mi venea s` plng.
El \[i \nfund` fa]a \n p`rul tinerei femei, pe urm`
continu` cu o voce care abia se auzea:
}i-am f`cut atta r`u, Jessamine, m` dispre]uiesc.
Nu sunt obi[nuit s` iubesc [i am vrut s` te pedepsesc, s`
te umilesc. Dar am atta nevoie de iubirea ta.
Vorbise cu atta convingere, \nct tn`ra femeie fu
impresionat`, [i-[i \nnod` bra]ele \n jurul gtului s`u.
Te iubesc, Marc, po]i s` fii sigur de asta, \i [opti.
E doar gre[eala mea. Eram obsedat` de exemplul
maic`-mi, eram orbit` de ni[te principii stupide. Dac` a[
fi [tiut c` m` iube[ti, nu te-a[ fi p`r`sit nicidecum
Nu trebuie s`-]i ceri scuze, n-aveai de unde s` [tii.
Ar fi trebuit s`-]i m`rturisesc sentimentele, \ns` orgoliul
m-a \mpiedicat s-o fac. |mi repro[ez arogan]a [i
cruzimea. Toat` s`pt`mna asta, m-am gndit tot timpul
la tine, m-am \ntrebat ce avea s` se \ntmple cu tine
dup` r`ul pe care ]i l-am f`cut.
{i eu m-am gndit mult la tine, Marc Ar fi trebuit
s`-mi urmez instinctul \nc` de la bun \nceput. Te iubesc
att de mult!
Nu mai mult ca mine, replic` el cu tandre]e.
158 CLAIRE VALERY

O s`rut` cu o blnde]e infinit`.


|mbr`]i[area lor se prelungi mult timp, fiecare
gustnd fericit clipa aceasta de eternitate. Pe urm` Marc,
o lu` de mn`, spunndu-i:
Nu-i prea confortabil, aici. Crezi c` po]i s` mergi?
Bine\n]eles! Mai mult mi-a fost fric` dect s` m`
doar` ceva, \l asigur` Jessamine vorbind cu u[urin]`.
Marc o lipi [i mai strns de el.
Te iubesc, [i am nevoie de tine, Jessamine.
Minile \i coborr` pe [oldurile ei.
Cu tine, devin un alt om
Tonul pasional al acestei declara]ii, emo]ia care
transp`rea din glasul lui [i graba febril` a mngierilor lui
o bulversar` pe Jessamine. Cu vrful degetelor, desen`
cu \ncntare contururile chipului frumos al lui Marc.
Niciodat` nu vom mai fi singuri, nu-i a[a, Marc?
Nu vreau nimic mai mult, draga mea, r`spunse cel
\ntrebat, cu o nuan]` de ironie. Dar s` [tii c` \nc` nu
mi-ai r`spuns dac` vrei s` te m`ri]i cu mine.
Auzind aceste cuvinte, chipul femeii \nflori.
Marc, n-ar fi mai bine doar s` ne mul]umim s` tr`im
\mpreun`? Niciodat` nu mi-a[ ierta-o, dac` ai mai avea
vreo \ndoial` despre mine
El o privi serios cteva clipe, apoi o strnse [i mai tare.
|N RITMUL INIMILOR 159

{tiu, draga mea. Dar pentru mine, nu se mai pune


problema s` te pun din nou la \ncercare Cred \n tine
[i \n dragostea ta. {i chiar vreau s` m` \nsor cu tine.
E[ti sigur?
Te rog, nu mai rde de mine, Jessamine. Sunt sigur
c` te iubesc mai mult dect orice pe lumea asta. O s`
vezi, c`snicia noastr` va \nvinge toate obstacolele pe
care ni le va rezerva viitorul.
Atunci, primesc s` m` m`rit cu tine, rosti cu
gravitate tn`ra femeie.
Emo]ionat, b`rbatul se aplec` spre ea [i-i puse cu
ardoare st`pnire pe buze. Pe urm` declar`, radios:
O s` ne c`s`torim \n Anglia, poate chiar s`pt`mna
viitoare. Pe urm`, o s` ne \ntoarcem \n Malawi ca s`
petrecem luna de miere.
Cu un glas vibrnd de bucurie, femeia ad`ug`:
Nu-i o noapte magnific` cea mai frumoas` pe
care am tr`it-o vreodat`?
|n loc de r`spuns, el o strnse \n bra]e.
O lume nou` \ncepea pentru ei, [i aveau toat` via]a
\nainte ca s-o descopere.

Sfr[it
Solicitan]ii la

CARTEA PRIN PO{T~


se pot adresa
S.C. ALCRIS 94 DIFUZARE

Bucure[ti, str. Teodosie Rudeanu 54, sector 1


tel. 021-223.63.07. sau C.P. 41-129.
Pentru rela]ii editoriale se pot adresa editurii:
str. Panait Istrati 62, sector 1
tel/fax 021-224.16.98
tel.: 021-665.45.65

|n ITALIA detaili[tii [i cititorii no[tri fideli se pot adresa pentru


cump`r`turi sau abonamente la oricare din cele [ase colec]ii ale noastre:
El [i Ea, Romantic, Roz, De Aur, Nostalgic, Poli]ista, la num`rul de
telefon: 00393480820307.

Tip`rit la

TIPOGRAFIA ALCRIS

Str. Panait Istrati, Nr. 62, Sector 1


Bucure[ti
Tel: 021 224 16 98
021 665 45 65

S-ar putea să vă placă și