Sunteți pe pagina 1din 156

JACQUELINE CASE

Prea pu]ine
amintiri
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
LULI FILIPESCU.
ALCRIS
Capitolul 1
Dac` ar fi putut s`-[i aminteasc`... Oneori avea ceva
ca o str`fulgerare. Totu[i, nimic concret. Nimic care s`
permit` umbra vreunei speran]e. Tot ceea ce [tia era c`
via]a ei \ncepuse numai cu doi ani \nainte, \ntr-o gar`
londonez`.
S` nu mai ai un trecut... e \ngrozitor! Chiar [i acum \i
venea greu s` admit` o asemenea situa]ie. {i \i mai venea
greu s`-[i accepte [i numele, Adria Morris... {i-l alesese
la \ntmplare. Adria, fiindc` i se p`rea un prenume fru-
mos. {i Morris, \nfignd la \ntmplare un ac \n paginile
unei c`r]i de telefon.
Cnd sosise la spital, medicii \i d`duser` \n jur de
dou`zeci [i doi de ani. {i \i aleseser` o dat` fictiv` de
na[tere: 29 aprilie. De ce 29 aprilie? Pur [i simplu pen-
tru c` \n acea zi fusese descoperit` le[inat` \ntr-una din
toaletele g`rii Victoria.
5
{i de atunci trecuser` exact doi ani [i dou` luni,
fiindc` acum era iunie. Psihiatrii abandonaser` de mult
timp orice speran]` de a-i rede[tepta memoria. Poli]ia
f`cuse tot ceea ce \i st`tuse \n putin]`. Ziarele publica-
ser` fotografia frumoasei amnezice, dup` cum o
numiser`. F`r` nici un rezultat... Nimeni nu d`duse
vreodat` vreun semn de via]`. Deci nu avea o familie?
Nici prieteni?
Sta]ia de autobuz se apropia. Se \ndrept` spre spatele
ma[inii ag`]ndu-se din loc \n loc de bar` ca s`-[i
men]in` echilibrul. Aruncnd o privire spre ceas, se
\ncrunt`: dac` nu se gr`bea va \ntrzia. {i nu-[i putea
permite a[a ceva. Era att de greu s`-]i g`se[ti o slujb` \n
ziua de azi!
Adria s`ri jos. Soarele str`lucea [i se f`cuse cald chiar
de la aceast` or` matinal`. Nu mai avea timp s` mearg`
pn` la zebr`. Mai bine s` traverseze pe aici! F`r` s` mai
ezite, profitnd de o \ncetinire a circula]iei, se repezi
\ntre dou` taxiuri, trecu prin fa]a unei camionete, \ncon-
jur` o motociclet`... Aproape c` ajunsese pe trotuarul
opus cnd o ma[in` albastr` se opri la numai c]iva cen-
timetri de ea, \ntr-un scr[net \ngrozitor de frne.
Se \ntoarse spre [ofer [i \i adres` un surs timid de
scuz`. El o fixa cu un aer dur, vizibil furios. Dar cine n-ar
fi fost, \n locul lui?
Adria fugi \n direc]ia marelui magazin. Pont` cu un
minut [i ceva mai devreme [i un suspin de u[urare \i
sc`p` de pe buze. |ncetinind pasul, se \ndrept` spre ves-
6
tiar, \[i scoase rochia din bumbac bej [i \[i \mbr`c` uni-
forma. Dou` vnz`toare o salutar` printr-un semn din
cap, continund s` discute cu \nsufle]ire.
Lucra aici de optsprezece luni, dar nu avea nici o pri-
eten`... La \nceput, cteva dintre colege \ncercaser` s-o
fac` s` ias` din rezerva ei. Dar cea nou` p`stra distan]a,
a[a c` ele nu \ntrziaser` s`-[i piard` interesul fa]` de
ea... {i Adria nici nu cerea mai mult! Prieteni? Nu voia
nici unul, cu excep]ia lui Larry, singurul din lume capa-
bil s-o \n]eleag`. Gra]ie lui avea o locuin]` [i o slujb`.
Gra]ie lui nu se sim]ea complet pierdut` \n ora[ul `sta
mare. {i tot gra]ie lui, reu[ise s` treac` peste momentele
de descurajare [i disperare. |i datora totul [i se \ntreba
cteodat` cum s`-[i manifeste recuno[tin]a fa]` de el.
Adria \[i mai aranj` pu]in p`rul \n oglinda de deasu-
pa chiuvetei. Chipul ei \n form` de inim` [i bretonul cas-
taniu \i erau acum familiare. La \nceput, la spital, \i venea
greu s` se recunoasc`... De fiecare dat` cnd se vedea \n
vreo oglind`, avea impresia c` se afl` \n fa]a unei
necunoscute.
Cine era ea \n realitate? De unde venea [i ce f`cea ea
\n gara Victoria \n acea diminea]` de 29 aprilie? O
g`siser` \n com`. Ce i se \ntmplase? Ipoteza cea mai
plauzibil` era c` fusese atacat` de ni[te vagabonzi care,
dup` ce o loviser` cu putere \n cap, \i furaser` po[eta,
banii, actele...
Dar \nainte? |nainte era un gol imens...
7
***
Diminea]a se scurse f`r` probleme. Adria fusese
repartizat` de mai multe s`pt`mni la un raion de
[osete. Clien]ii erau relativ pu]in numero[i \n acea zi,
fapt ce \i permise s` \nceap` inventarul.
Mine va avea la dispozi]ie o jum`tate de zi liber`.
Apoi va fi vineri. {i pe urm` weekendul... Din p`cate,
Larry trebuise s` plece \n provincie [i nu va putea mnca
\mpreun` cu el a[a cum f`ceau \n fiecare duminic`. Se
obi[nuiser` s` se \ntlneasc` \ntr-un pub. Adria adora
aceste ie[iri. {tia c` [i lui Larry \i pl`ceau. Bietul Larry...
El era asistent social [i meseria lui nu-i l`sa deloc timp
liber. Considera c` trebuie s` fie disponibil zi [i noapte.
Cei care aveau nevoie de el puteau s`-i bat` la u[`
indiferent la ce or`.
Cineva se opri \n fa]a raionului ei [i un zmbet
automat ap`ru pe buzele Adriei. Cnd \l recunoscu pe
[oferul ma[inii albastre, sim]i c` \ncremene[te. Nu-l
z`rise dect o frac]iune de secund`, dar acel chip bron-
zat cu tr`s`turi energice, \ncadrat de un p`r de culoare
\nchis`, r`m`sese \ntip`rit \n memoria ei.
El o studia f`r` s` scoat` nici un cuvnt.
Totul este \n regul`? o \ntreb` el \n cele din urm`.
Vreo vn`taie?
Hmm... nu.
Tn`ra \nghi]i \n sec.
8
Sunte]i amabil c` v` interesa]i, dar nu e cazul. A
fost numai vina mea. N-ar fi trebuit s` traversez printr-un
loc nepermis. Eram \n \ntrziere [i...
|[i l`s` fraza \n suspensie, apoi schimb` brusc
subiectul:
Cum m-a]i g`sit? se mir` ea.
U[or... V-am v`zut intrnd \n acest magazin. Era
\nc` \nchis, deci am ajuns la concluzia c` sunte]i o anga-
jat`, nu o client`. De un sfert de or`, am luat la rnd
toate raioanele \n c`utarea dumneavoastr`...
A[ fi putut lucra la birouri.
B`rbatul \ncepu s` rd`.
E adev`rat.
Adria nu mai [tia ce s` spun`. Nu-l mai v`zuse niciodat`
pn` ast`zi pe acest b`rbat [i totu[i el o atr`gea \ntr-un
mod ciudat. C]i ani o fi avnd? Treizeci [i trei, poate
treizeci [i patru? |nalt, bine cl`dit, purta cu elegan]` un
costum gri a c`rui culoare se potrivea cu ochii lui.
Probabil c` nu ducea lips` de bani... Asta se ghicea
dup` hainele lui, dup` siguran]`, dup` autoritatea care
atingea aproape arogan]a.
Privirea Adriei se opri pe buzele lui senzuale, ferme,
bine desenate. Sim]i c` o trece un fior [i \[i feri privirea.
|mi pare r`u pentru... pentru ce s-a \ntmplat azi-
diminea]`, \ng`im` ea. Dar s` [ti]i c` nu ave]i nimic a v`
repro[a! Chiar dac` m-a]i fi lovit, eu eram vinovata!
Dar n-am venit s`-mi cer scuze! exclam` el. Totu[i,
dac` ]ine]i cu adev`rat s` v` face]i iertat`...
9
Da?
Cina]i cu mine disear`.
Nu, mul]umesc.
Nu ie[i]i cu necunoscu]i?
O cnt`ri din priviri. P`rea s-o evalueze.
M` numesc Kyle Hamilton [i vin din Sainte-Amlia,
declar` el cu o \ncetineal` studiat`. Uite c` m-am
prezentat!
Saine-Amlia?
O insul` din Caraibe. Producem rom...
Foarte interesant, [opti ea. {i acum v` rog s` m`
scuza]i...
Dar dumneavoastr` cum v` numi]i? insist` el.
N-are importan]`... Trebuie s` v` refuz invita]ia,
domnule Hamilton. Sunt ocupat` disear`.
P`cat!
B`rbatul d`du din mn` [i se \ndep`rt`. Iar Adriei \i
p`rea deja r`u c` spusese nu... Tipul \i pl`cea, nu mai
\nc`pea nici o \ndoial` \n aceast` privin]`. Avea o per-
sonalitate foarte puternic` [i o atr`gea ca un magnet.
Dar, din p`cate, era prea trziu pentru regrete!
***
Se f`cuse foarte cald cnd Adria p`r`si \n sfr[it
magazinul, la sfr[itul dup`-amiezii.
Se opri o clip` pentru a-[i strnge baretele la san-
dalele cu tocuri \nalte, sprijinindu-se cu o mn` de zid.
10
Pot s` v` ajut? se interes` o voce b`rb`teasc`.
Adria \[i \ndrept` repede spatele. B`rbatul din
ma[ina albastr` se afla \n fa]a ei...
{i o privea cu aten]ie.
Surprins` c` m` vede]i?
Sincer, da! admise ea.
Credea]i c` o s` m` descurajez att de u[or?
Nu sunte]i obi[nuit cu refuzurile... ghici ea.
B`rbatul \ncepu s` rd`.
Asta e cu totul altceva. {ti]i c` s-a f`cut aproape o
or` de cnd v` a[tept? Nu voiam s` v` pierd...
De ce?
Fiindc` vreau s` cin`m \mpreun`!
Dar v-am spus c`...
El o \ntrerupse.
Nu era un pretext?
Adria nu-i r`spunse.
Chiar trebuie s` ie[i]i undeva \n seara asta? Era
adev`rat? insist` el.
Ea \i sus]inu privirea apoi, de bun`voie, \[i recunoscu minciuna.
Era doar un pretext...
Atunci accepta]i invita]ia mea!
Nu sunt \mbr`cat` pentru...
El o \ntrerupse din nou.
Sunte]i perfect` [i [ti]i asta la fel de bine ca [i mine!
A[ putea s` v` duc la Ritz...
Fu rndul Adriei s` izbucneasc` \n rs.
La Ritz! Tocmai acolo? La drept vorbind, eu prefer
un loc mai simplu.
11
Cum vre]i. Veni]i...
O prinse de cot, \n timp ce continua:
Ma[ina mea este parcat` \n apropiere. Sub un
panou pe care scrie sta]ionarea interzis`... Dac` n-am
primit o amend`, e o adev`rat` minune!
G`si \ns` cartona[ul verde sub [terg`tor.
Minuni nu mai exist` \n vremea noastr`! oft` el
b`gndu-l \n buzunar. E al treilea cartona[ pe care \l
primesc ast`zi! A[ fi f`cut mai bine s` iau taxiul \n loc s`
\nchiriez o ma[in`.
B`g` cheia \n contact [i demar`.
Vom trece mai \nti pe la Claridge, unde locuiesc...
Las ma[ina acolo [i bem un pahar \nainte de a cina.
La Claridge! Tocmai acolo... Adria \[i spuse amuzat`
c` \[i f`cea intrarea \n lumea bun`.
Colec]iona]i amenzi? \l \ntreb` ea.
F`r` voia mea... Dar avnd \n vedere c` plec \n
acest weekend, nu le dau nici o aten]ie. Nu cred c` o s`
m` urm`reasc` pn` \n Caraibe!
Adria \i arunc` o privire cu coada ochiului. Profilul lui
se deta[a pe geamul portierei. |i admir` fruntea \nalt`,
nasul pu]in acvilin, b`rbia voluntar`. Apoi \i privi mnile
a[ezate pe volan. Purta pe degetul mic o [evalier` din
aur gravat` cu ini]ialele K [i H.
Tn`ra avu brusc impresia c` i se \nfund` urechile. La
fel ca [i cum s-ar fi g`sit \ntr-un avion care \[i \ncepuse
dintr-o dat` coborrea. Dar ea nu fusese niciodat` cu
avionul! Cel pu]in, nu dup` cte [tia ea...
12
Kyle \i remarc` imediat indispozi]ia.
Nu v` sim]i]i bine? o \ntreb` el nelini[tit.
Adria avea impresia c` are picioarele de vat`... {eva-
liera asta reprezenta ceva pentru ea, ar fi putut jura. Avu
impresia c` o revede, undeva \n str`fundurile memoriei,
str`lucind \n soare... Apoi imaginea disp`ru.
Nu v` sim]i]i bine? repet` Kyle.
Nu, nu... \l lini[ti ea.
R`t`cirea ei nu durase dect o clip`. Acum \[i reg`sise
sursul obi[nuit.
E o ma[in` \nchiriat`? \l \ntreb` ea.
Da. Dar nu v` teme]i, o s` fac \n a[a fel \nct
nimeni s` nu aib` probleme din cauza amenzilor mele!
Adria \[i reg`sise st`pnirea de sine cnd sosir` la
Claridge. Kyle \ntinse cheile ma[inii portarului, apoi \[i
conduse invitata la bar.
O s` be]i un coniac, hot`r\ el. |n ma[in` m-am
speriat... Am crezut c` o s` le[ina]i!
Ce idee! Dar nu-mi prea place coniacul... Prefer un
gin tonic dac` se poate.
Cum dori]i... {i comand` un gin-tonic [i un
whishy. Apoi se \ntoarse spre ea [i \i adres` un surs. Tot
nu v` cunosc numele!
De data asta, tn`ra nu mai ezit`.
Adria Morris.
Adria? Nu e un nume prea obi[nuit...
Nu...
Se \nro[i, apoi continu`:
13
P`rin]ii mei...
Se \ntrerupse brusc [i \ncepu s` tu[easc`. |[i sim]ea
obrajii \n fl`c`ri.
Sosirea b`uturilor cre` o diversiune.
Deci, locui]i pe o insul`... rosti ea dup` ce b`u
cteva \nghi]ituri de gin tonic. O insul` mare?
Ct]eva zeci de kilometri p`tra]i...
Cui apar]ine?
Avnd \n vedere c` sunt singurul mo[tenitor de sex
b`rb`tesc \n via]`, presupun c` mie... Fratele meu a
murit acum doi ani \ntr-un accident de ma[in`.
Oh! se mul]umi ea s` rosteasc`.
Se l`s` o t`cere ap`s`toare.
Ave]i [i surori? \l \ntreb` la sfr[it Adria.
Una singur`. Iar mama mea tr`ie[te. Amndou`
locuiesc \mpreun` cu mine la Sainte-Amlia.
{i fabrica]i rom?
Da. Avem propriile noastre distilerii. Cunoa[te]i
Caraibele?
Din nefericire, nu.
Ar trebui s` veni]i acolo s` v` petrece]i vacan]ele.
Este un loc idilic! Plajele din Sainte-Amlia sunt cele mai
frumoase din lume...
{i-l imagin` \n costum de baie, pe o plaj` cu nisip alb
[i fin, \nconjurat` de cocotieri... Imaginea era att de
incredibil de clar`, \nct, timp de o clip`, avu impresia c`
se g`se[te acolo.
Ave]i noroc! S` tr`ie[ti la soare tot anul e un
adev`rat vis! exclam` ea.
14
Familia Hamilton este stabilit` \n Sainte-Amlia de
mai mult de trei sute de ani. Nici nu mi-a[ putea \nchipui
o alt` existen]`...
{i sunte]i ultimul descendent al acestei familii...
Kyle zmbi cinic.
Dac` nu m` c`s`toresc, va trebui s`-l conving pe
b`rbatul care se va c`s`tori cu sora mea s`-[i schimbe
numele...
Inima Adriei f`cu un mic salt. Deci nu era c`s`torit...
Dar asta nu schimba cu nimic lucrurile: probabil c` nu-l
va mai revedea niciodat`. Nu spusese el adineaori c` va
pleca \n weekend spre aceast` insul` a paradisului?
Am vorbit destul despre mine! exclam` el. E rndul
dumneavoastr`.
Adria \[i roti paharul \ntre degete.
Nu e mare lucru de spus... Locuiesc la marginea
ora[ului, \ntr-o mic` pensiune de familie. {i [ti]i deja c`
sunt vnz`toare!
Ave]i familie?
Nu, dup` cte [tiu.
El o examin` f`r` s` mai scoat` un cuvnt. Apoi
schimb` deliberat subiectul.
V` place buc`t`ria italieneasc`?
Foarte mult.
Kyle se ridic`.
Perfect! |n acest caz, m` duc chiar acum s` tele-
fonez ca s` ni se rezerve o mas`. M` a[tepta]i aici? Nu
dureaz` mult.
15
|mp`r]it` \ntre dorin]a de a fugi [i aceea de a r`mane,
Adria ezita... S`-[i petreac` seara \n compania lui Kyle?
Era o gre[eal`. Acest b`rbat avea puterea de a o tulbura
nespus de mult [i [tia deja c` \i va fi greu s`-l dea uit`rii.
Kyle reveni \nainte ca ea s` fi putut lua o hot`rre.
Am rezervat o mas` pentru ora [apte [i jum`tate.
V` convine?
Foarte bine. Dar m` gndeam...
Ce anume?
C` obi[nui]i s` cina]i mai trziu. |n ]`rile calde
orele de mas` sunt diferite, nu-i a[a?
Nu e o regul` absolut`.
Adria mai b`u cteva \nghi]ituri de gin tonic.
V-a]i \ntors la hotel \n aceast` dup`-amiaz`,
remarc` ea.
De unde [ti]i?
Purta]i o alt` c`ma[`. {i v-a]i b`rbierit.
Kyle izbucni \n rs.
Ave]i un spirit foarte dezvoltat de observa]ie, dup`
cte v`d.
Apoi ad`ug` pe un ton destins.
Cnd \ncerci s` impresionezi o femeie, e mai bine
s` ai grij` de aparen]e. N-a[ avea nici o [ans` neras [i cu
c`ma[a [ifonat`!
|ncerca]i s` m` impresiona]i? se mir` ea.
Te surprinde asta? Probabil c` nu sunt primul...
E[ti o fat` frumoas`, Adria.
O fat`? exclam` ea. Adineaori ai spus c` sunt o femeie!
B`rbatul \ncepu s` rd`.
16
Trebuie s` fiu foarte atent cu tine, Adria. Nu te
superi c` \]i spun a[a? Iar tu s`-mi spui Kyle, la fel ca to]i
prietenii mei. Acum c` ne-am \n]eles \n aceast` privin]`,
spune-mi, c]i ani ani?
Dou`zeci [i patru.
{i eu am treizeci [i patru... Cu zece ani mai mult
dect tine. E prea mult?
|ntrebarea nu are rost.
De ce?
Fiindc` o s` pleci spre Sainte-Amlia.
|[i sim]i inima grea. Da, el o s` plece... {i brusc dori
s` \ntind` mna, s`-i mngie frumosul chip viril, buzele
senzuale...
Kyle... Nu mai \ntlnise niciodat` un b`rbat ca el.
O invitase \ntr-un restaurant select [i foarte la mod`.
Apoi dansar`, iar cnd obrazul lui se lipi de al ei, i se
p`ru un gest firesc. Avea impresia c` se tope[te \n bra]ele
lui, c` e una cu el. I se \ntmplase de pu]ine ori s` se
simt` att de \n siguran]`.
Mi-ai produs un [oc azi-diminea]`! \i spuse el dup`
ce se \ntoarser` la mas`. Semeni att de mult cu o femeie
pe care am cunoscut-o pe vremuri...
Adria tres`ri.
Sem`n mult... cu ea?
Fizic, da. Dar asem`narea se opre[te aici!
Dup` o scurt` t`cere, el o \ntreb`:
O s` ne mai vedem \nainte de plecarea mea?
Dac` vrei... se auzi ea r`spunznd.
17
O s` trec s` te iau mine sear`, la \nchiderea
magazinului.
Mine sunt liber` toat` dup`-amiaza!
Atunci te duc la Brighton. |]i place marea?
Oh, da!
Cum se va termina povestea asta? Ghicea cu
u[urin]`... Kyle va pleca. Va avea cteva minunate
amintiri... [i dureroase regrete.
Fu destul de dezam`git` c` el nu-i propusese s-o
\nso]easc`. Nici m`car nu \ncercase s-o s`rute. Se
mul]umise s`-i cheme un taxi [i s` pl`teasc` \n avans cursa.
Cnd ajunse acas`, era aproape miezul nop]ii. Acas`...
Se putea numi astfel aceast` camer` modest` de la primul
etaj al unei pensiuni ieftine de familie? O \nveselise cum
putuse mai bine cu cteva pernu]e colorate [i ni[te
postere. Dar ansamblul nu p`rea deloc luxos!
|nainte s` se stabileasc` aici, vizitase mai multe pen-
siuni de familie \n compania lui Larry. Aceasta era una
dintre cele mai bine administrate.
|i fu destul de greu s` adoarm` \n aceast` noapte. Nu-[i
putea lua gndul de la Kyle... {i \n urm` cu dou`zeci [i
patru de ore habar nu avea de existen]a acestui b`rbat!
De necrezut... [opti ea, \ntorcndu-se de pe o
parte pe cealalt` pe divanul \ngust.
Kyle avea cu [ase ani mai mult dect Larry. P`rea mult
mai matur, mult mai sigur pe el... Precis nu-i lipsiser`
niciodat` banii! Nu-[i f`cuse niciodat` griji la sfr[itul
lunii pentru plata chiriei...
18
Cnd Adria reu[i \n sfr[it s` adoarm`, fu doar ca
s`-l viseze pe Kyle... Pe el sau pe un altul? Cnd se trezi,
acesta fu primul gnd care \i veni \n minte. Era posibil ca
una dintre fantomele trecutului ei s` vin` s`-i bntuie
nop]ile?
***
Kyle o a[tepta \n fa]a intr`rii principale a marelui
magazin. Purta un costum sub]ire de culoare gri [i o
c`ma[` cu gulerul descheiat, care l`sa s` se \ntrez`reasc`
pieptul bronzat.
E[ti f`cut s` tr`ie[ti \n zone cu clim` blnd`,
remarc` ea. O dat` e frumos [i la Londra [i to]i par s`
sufere de c`ldur`. Dar tu pari s` te sim]i \n largul t`u...
Chestiune de obi[nuin]`.
O studie cu admira]ie. Adria \mbr`case un taior din
bumbac de un verde \nchis.
Culoarea asta \]i vine de minune, o asigur` el.
Dou` vnz`toare trecur` pe lng` ei. |ntoarser` capul
[i Adria \[i spuse c` brfele nu vor \ntrzia s` apar` pe
socoteala ei... Dar de fapt, \i era perfect indiferent!
Sper c` ]i-e foame, \i spuse Kyle. Am cerut de la
hotel un co[ de picnic.
Adria b`tu din palme.
Oh! Mergem la picnic? Ce idee bun`!
Kyle \[i parcase corect ma[ina de data asta, a[a c` nu
primise nici o amend`.
19
Se \ndrept` spre coast` [i, dup` o or`, ajunser` \n
apropierea Brightonului. |n loc s` se \ndrepte spre ora[,
Kyle o lu` pe un drum de p`mnt b`t`torit care \i duse
pe culmea unei faleze ce domina marea.
Ne vom sim]i foarte bine aici. Ce p`rere ai? o
\ntreb` el.
E un loc minunat, \l asigur` ea cu sinceritate.
Adria a[ez` con]inutul co[ului pe fa]a de mas` \n
carouri pe care o \ntinsese pe iarb`.
{ampanie! exclam` ea.
O b`nuial` \i trecu prin minte.
Ai inten]ia s`-mi dai de b`ut ca... ca s`-]i atingi
scopul?
El o fix` f`r` s` scoat` nici un cuvnt [i Adria sim]i c`
ro[e[te.
Iart`-m`. A fost o glum` prosteasc`...
Nu att de prosteasc`. Poate c` m-am gndit la asta
cnd am comandat [ampanie.
M-a[ mira! Ca [i cum ai avea nevoie s` recurgi la
asemenea subterfugii pentru a seduce femeile!
Depinde de \mprejur`ri... |mi placi, Adria. |mi
placi chiar foarte mult...
Dar o s` pleci, \i reaminti ea. {tii la fel de bine ca
[i mine... Nimic nu este posibil \ntre noi!
A[ putea s`-mi prelungesc [ederea aici. |n acest
caz, ai accepta s`-mi ]ii companie?
Adria abia mai putea respira, de parc` fugise nu [tiu
c]i kilometri. Oare Kyle vorbea serios? Nu [tia.
20
Am nevoie de timp de gndire, r`spunse ea cu
pruden]` \n cele din urm`.
Inima \i b`tea s` se rup`. Brusc, Kyle o trase spre el
[i buzele lor se \ntlnir` \ntr-un s`rut pasionat.
Larry o s`rutase de dou` sau trei ori, dar ea nu
sim]ise nimic. |ns` \n bra]ele lui Kyle avea impresia c` se
pr`bu[e[te \ntr-un abis. Totul se \nvrtea \n jurul ei...
Kyle \i mngia snii [i ea nu se gndi s` protesteze.
Totul i se p`rea att de firesc. Dorin]a o f`cu s` tremure.
Se cambr`, oferindu-se.
Kyle... [opti ea.
El \i deschise un nasture. Un al doilea. Apoi \[i ridic`
brusc capul [i r`mase nemi[cat. Adria deschise ochii uimit`.
Kyle fixa mica pat` pe care o avea pe unul din sni.
Nu-i nimic, [opti ea. Un semn din na[tere.
{i \l atinse cu vrful degetelor.
Are forma unei semiluni.
{tiu!
{i o \mpinse cu brusche]e.
Da, [tiu! repet` el pe un ton dur.
O lu` de umeri [i o scutur` furios.
Ce joc faci, Lisa?
21
Capitolul 2
Urechile Adriei vjiau din ce \n ce mai puternic. Era
absolut incapabil` s` se gndeasc`, s` judece... Se
mul]umea s`-l priveasc` pe Kyle cu ni[te ochi nem`surat
de mari pe chipul care p`lise brusc.
El continua s-o scuture de umeri, f`r` pic de
blnde]e.
Nu-mi r`spunzi odat`?
Eu... eu nu \n]eleg, \ng`im` ea.
Abia \[i auzea vocea, care p`rea s` vin` de foarte
departe, printr-o cea]` deas`.
Cine este Lisa? \l \ntreb` ea.
Nu mai juca teatru! Te-am recunoscut!
Dar...
El o zgl]i din nou.
Dac` mi-ai da acum cteva explica]ii? {tiu c` nu e[ti
Adria, ci Lisa. Semnul `sta din na[tere este dovada!
22
Eu... eu...
O trecu un fior [i sim]i c` i se face grea]`. {ocul
fusese prea brutal. |n ciuda aerului cald, \nghe]ase. Apoi
i se p`ru c` i se face din ce \n ce mai frig... Cea]a care o
\nconjura se f`cu de nep`truns... Le[in`.
Cnd redeschise ochii, v`zu c` el o privea cu \ngrijo-
rare. |i cuprinsese \ncheietura minii [i \i c`uta pulsul.
M-ai speriat \ngrozitor! oft` el. Inima \]i b`tea att
de neregulat! Am crezut c` o s` mori!
|[i [terse fruntea cu dosul palmei.
Oh! Ce emo]ie!
Adria vru s` se ridice dar el o \mpiedic`.
Nu! Nu te mi[ca!
M` simt att de sl`bit`... [opti ea.
Nu mai pricep nimic! Credeam c` joci teatru. Dar
n-ai fi putut simula un asemenea le[in! Nici cea mai bun`
actri]` n-ar fi fost \n stare. Dac` e[ti cu adev`rat Adria
Morris, asta \nseamn` c` m-am \n[elat! Eu...
Nu sunt Adria Morris, \i m`rturisi ea. Nu [tiu cine
sunt. {i asta dureaz` de doi ani!
De doi ani?!
Trebuia s`-mi iau un nume oarecare, fiindc` nu
reu[eam s` mi-l amintesc pe al meu. Cine este aceast`...
aceast` Lisa?
Cumnata mea.
Cu un efort vizibil, ad`ug`:
So]ia fratelui meu.
Cel care a murit \n accidentul de ma[in`?
Da.
23
Kyle era la fel de palid, \n ciuda bronzului s`u. |[i tre-
cea mna peste frunte cu un aer n`ucit.
Toate asta nu au nici un sens! Lisa a murit \n
acela[i timp cu Paul... Amndoi sunt \nmormnta]i \n
cavoul familiei de la Sainte-Amlia.
Adria reu[i \nsfr[it s` se ridice \n capul oaselor.
Nu... nu este posibil, \ng`im` ea. Ce poveste
nebuneasc`! Cum a[ putea fi Lisa Hamilnton dac` ea
este moart`?
Tn`ra trase aer \n piept.
I-a]i v`zut corpul?
Nu. Ma[ina a luat foc [i ocupan]ii ei au fost car-
boniza]i. Cum s`-i identifici \n asemenea condi]ii? Dar
avnd \n vedere c` Paul [i... [i Lisa fuseser` v`zu]i \n
ma[in` doar cu o or` \naintea tragediei, nimeni nu [i-a
pus \ntreb`ri.
El o fix` gnditor.
Poveste[te-mi versiunea ta...
Ce-a[ putea s`-]i spun? Am fost g`sit` le[inat`, \ntr-o
toalet` a g`rii Victoria. Nu aveam nici un ban asupra
mea, nici un act de identitate. Am fost dus` la spital [i,
cnd mi-am revenit, nu-mi mai aminteam de nimic.
De nimic? insist` el.
Absolut nimic, rosti ea ap`snd pe fiecare cuvnt.
Eram amnezic`.
Gara Victoria... [opti Kyle ca pentru sine. Poate c`
veneai de la aeroport. Nu ]i-a r`mas nimic, dup` cte spui?
|n afara rochiei de pe mine! spuse ea cu
am`r`ciune.
24
O mai ai?
Da, am p`strat-o. E singura leg`tur` pe care o mai
am cu trecutul meu. Vrei s-o vezi?
Hai!
O ajut` s` se ridice \n picioare.
Te sim]i \n stare s` mergi la Londra? o \ntreb` el
\ngrijorat.
Bine\n]eles.
Nu schimbar` nici un cuvnt pe drumul de
\ntoarcere. Dat` complet peste cap de ultimele eveni-
mente, Adria nu [tia ce s` mai cread`.
Lisa Hamilton... Acest nume nu trezea \n ea nici o
rezonan]`. Era cumnata lui Kyle? Locuise \nainte \n
Caraibe? Nimic nu avea sens... Mai ales faptul c` Lisa
Hamilton, moart` [i \ngropat` la mii de kilometri de aici,
fusese reg`sit` la Londra!
|[i cuprinse capul \ntre mini. Avea impresia c` bietul
ei creier \nfierbntat o s` fac` explozie.
Nu te mai gndi la toate astea, \i spuse Kyle.
U[or de zis.
Haide mai \nti s` vedem rochia aceea. Poate c` ea
\mi va reaminti de ceva...
Nu le mai trebui mult s` ajung` \n fa]a pensiunii de
familie unde locuia Adria [i tn`ra \l conduse pe Kyle \n
camera ei. |ncerc` s` vad` aceast` \nc`pere mobilat` f`r`
gust prin ochii vizitatorului ei. {i brusc \i fu ru[ine. Kyle
Hamilton era obi[nuit cu luxul. {i \n mod sigur c` [i Lisa
Hamilton.
25
|[i deschise dulapul, scose rochia de m`tase natural`
pe care o p`strase ca pe un feti[, dar pe care nu mai
\ndr`znise s-o poarte de doi ani.
Pune-o pe tine, o rug` Kyle.
Adria \l ascult`.
Nu-mi aminte[te de nimic, [opti el, vizibil
dezam`git.
{tiai toat` garderoba cumnatei tale?
De fapt, nu, a[a e...
Honor, numele acesta \]i spune ceva? \l \ntreb`
ea.
Kyle tres`ri.
Repet`.
Honor. E eticheta croitorului. Poli]ia a f`cut
cercet`ri dar nu a g`sit nici o cas` de mod` cu acest
nume.
Las`-m` s` v`d!
|n[f`c` rochia [i \i \ntoarse gulerul.
Honor! exclam` el. E cel mai bun stilist din
Charlotte Amlia!
Charlotte Amlia?
Capitala insulei Saint-Thomas.
F`cu o pauz`.
Accidentul a avut loc la Saint-Thomas, declar` el
c`utndu-[i cu grij` cuvintele.
|i c`ut` privirea.
Toate aceste nume nu-]i spun nimic? Saint-
Thomas, Charlotte Amlia?
26
Absolut nimic, oft` ea.
Paul?
Nu.
Uitase pn` [i prenumele so]ului ei! Nici m`car nu
[tia c` a fost m`ritat`... Cnd o g`siser`, nu purta
verighet`. Se putea vedea \ns` urma unui inel pe dege-
tul inelar de la mna stng`. O urm` sub]ire, alb` pe
pielea bronzat` a degetului inelar. Dar nimeni nu
d`duse vreo aten]ie acestui aspect.
Stai jos, te rog, \i spuse ea. {i vorbe[te-mi... despre
Lisa.
El lu` loc pe unicul scaun din camer` [i ea se a[ez` \n
fa]a lui, pe marginea patului.
Nu [tiam nimic despre tine pn` \n ziua cnd Paul
te-a adus la Sainte-Amlia, \ncepu el. A]i f`cut cuno[tin]`
\n Elve]ia, \ntr-o sta]iune de sporturi de iarn`. V-a]i
c`s`torit acolo.
Adria ridic` din sprncean`.
S-a c`s`torit f`r` s`-[i anun]e familia?
Paul ac]iona \ntotdeauna \mpins mai mult de
impuls dect de ra]iune.
Cnd a avut loc aceast` c`s`torie?
Cu trei luni \nainte de accident.
Chipul lui se \n`spri.
|ntre tine [i Paul totul se terminase deja...
Doar dup` trei luni de c`s`torie?
Nu era]i f`cu]i unul pentru cel`lalt. Dar la ce bun
s` mai vorbim despre asta acum? Ceea ce mi-ar pl`cea s`
[tiu este cum ai ajuns la Londra.
27
{i cine era cealalt` femeie? Cea care a fost \nmor-
mntat` \n locul meu... Cu condi]ia, bine\n]eles, ca eu s`
fiu Lisa!
Oh, din acest punct de vedere nu mai \ncape nici
o \ndoial`!
Adria strnse din pumni.
Trebuie s` [tiu, [opti ea. Totul! Cine eram \nainte
de a m` c`s`tori cu fratele t`u?
Te numeai Lisa Cosgrave. Dup` spusele tale, erai
orfan`. O m`tu[` b`trn` te crescuse [i, la moartea ei, \]i
l`sase o mic` sum` de bani. Suficient` ca s`-]i po]i
petrece o vacan]` la munte, \n Elve]ia.
Cu un ton egal, ad`ug`:
Ai dou`zeci [i trei de ani, nu dou`zeci [i patru.
{tii data zilei mele de na[tere?
Paisprezece aprilie.
Apoi Kyle ridic` din umeri.
Mai mult de atta nu [tiu. Erai \ntotdeauna foarte
discret` \n privin]a trecutului t`u.
Adria \i sus]inu privirea.
Nu erai de acord cu aceast` c`s`torie, ghici ea.
Cum am fost primit` de familia ta?
Mama era departe de a fi \ncntat`. |[i f`cuse attea
speran]e \n privin]a mezinului ei... |n schimb te
\n]elegeai foarte bine cu sora mea, Madalyn.
Deci sora ta refuza s` cread` c` m` m`ritasem cu
fratele t`u pentru banii lui? Cum m` acuza]i probabil cu
to]ii...
{i pretinzi c` ]i-ai pierdut memoria?
28
Dac` mi-am pierdut memoria, asta nu m`
\mpiedic` s` judec cu luciditate, reflect` ea cu
am`r`ciune.
Dup` cte spunea Paul, ai refuzat s` te culci cu el.
{i nu-i mai r`m`sese dect un singur mijloc de a-[i atinge
scopurile: s` te ia \n c`s`torie.
Adria se \nro[i ca para focului.
Nu-]i prea iubeai fratele, remarc` ea.
Eram foarte diferi]i, recunoscu el.
Cteva clipe de t`cere, timp \n care Kyle o privi cu
intensitate, p`rnd c` vrea s-o \ntrebe ceva.
Tot nu-]i aminte[ti nimic?
Nimic...
Ai fost totu[i surprins` c` apar \n magazin...
Fiindc` te-am recunoscut!
Aha!
Fiindc` fusese[i gata s` dai cu ma[ina peste mine
\n acea diminea]`! \i reaminti ea.
Adria se ridic` [i se duse s`-[i sprijine fruntea de gea-
mul rece.
Cred c` e de preferat c` mi-am uitat complet tre-
cutul, oft` ea.
Ceea ce ]i-am spus nu-]i place?
Versiunea ta nu-mi place, \l corect` ea.
{i se \ntoarse brusc cu fa]a spre el.
E \ngrozitor s` n-ai memorie! Via]a mea a \nceput
acum doi ani... Tu ai treizeci [i patru de ani de amintiri!
Iar eu...
Strnse din din]i.
29
Dar sunt sigur` c` personalitatea nu se schimb`.
Acum a[ fi incapabil` s` m` m`rit cu un b`rbat pentru
banii lui. Probabil c` la fel eram [i \nainte.
Deci \l iubeai pe Paul?
Nu [tiu, oft` ea. Probabil...
Din nou se instal` o t`cere ap`s`toare. Kyle fu primul
care o rupse.
E[ti o v`duv` bogat`, Lisa. Jum`tate din domeniu
\]i apar]ine.
Nu-l vreau!
Trebuie s` te \ntorci la Sainte-Amlia! Acolo este
locul t`u!
Dar...
Pentru mine, o \ntrerupse el, nu exist` nici o
\ndoial`. E[ti Lisa! O [tiu, o simt, sunt sigur de asta!
Te cred... [opti ea. Dar nu vreau s` merg la Sainte-
Amlia. Locul meu este aici! Aici am re\nceput o nou`
via]` [i...
Kyle privi \n jurul lui strmbndu-se.
Te sim]i la tine acas` \n camera asta sumbr`?
Imposibil! {i nu-mi spune c` voca]ia ta este de a vinde
[osete! De ce refuzi s` p`r`se[ti Londra?
O privi cu aten]ie, strngnd din pleoape.
Din cauza unui b`rbat?
Adria scutur` din cap.
Nu. Nimic serios... Dac` lucrurile ar fi stat a[a, nu
]i-a[ fi acceptat invita]ia de asear`.
Atunci? Spune-mi ce te re]ine?
Tu! \l \nvinui ea.
30
Eu?!
Atitudinea ta s-a schimbat complet cnd ai
descoperit c` a[... putea fi...
C` e[ti, o corect` el. |]i repet c` nu mai am nici un
dubiu \n privin]a asta!
Kyle ridic` din umeri, apoi continu`.
Bine\n]eles c` atitudinea mea s-a schimbat! Pune-te \n
locul meu! Te credeam moart` [i brusc ai reap`rut. Ce [oc!
Te \n]eleg...
Adria reflect` cu repeziciune. S` se duc` la Sainte-
Amlia, \n aceast` insul` \nsorit` despre care nu p`strase
nici o amintire? Era singurul mijloc de a-[i solicita
memoria, de a re\nnoda leg`turile cu trecutul.
Trebuie s` te \ntorci acolo, Lisa! insist` el.
Tn`ra trase adnc aer \n piept.
Ne-am \n]eles, se hot`r\ ea.
O fixa, dar privirea lui r`mnea impenetrabil`.
O s`-i telefonez mamei [i lui Madalyn. Trebuie s`
le pun la curent... |n ct timp crezi c` vei putea pleca?
Dup` ce o s`-mi dau demisia, cred c` va trebui s`
mai lucrez o lun`, \n perioada preavizului. Chiria mea e
pl`tit` pentru trimestrul viitor. A[a c`, eu...
E[ti bogat` de acum, Lisa! repet` el. Nu mai ai
nevoie s` lucrezi [i po]i s`-]i iei adio pentru totdeauna
de la aceast` mizerabil` pensiune de familie!
Adria ezit`.
Las`-m` cel pu]in o s`pt`mn`. Pleac` a[a cum era
prev`zut... Voi veni atunci cnd m` voi sim]i preg`tit`.
Categoric nu! O s` te a[tept. Ai nevoie s` ]i se
reaminteasc` \n fiecare moment cine e[ti.
31
{i cine era ea? O oarecare Lisa Hamilton, pretindea
el. V`duva unui anume Paul Hamilton... Trebuia s`-l
cread` pe cuvnt.
Adria Morris \[i \ncheiase rolul.
***
Cnd avionul pe ruta Londra New York decol`,
Lisa privi prin hublou. O ploaie posomort` \neca
peisajul. Cnd va revedea Anglia? Cnd \l va mai revedea
oare pe Larry?
Acesta ]inuse s-o \nso]easc` la aeroport. Era singurul
c`ruia considerase c` trebuie s`-i dezv`luie adev`rul.
Bietul Larry! |i venea greu s`-[i ascund` decep]ia.
S` ai mare grij` de ea, \i spusese el lui Kyle \n momen-
tul cnd \[i luau r`mas bun. A fost deja att de traumatizat`...
Kyle a[teptase s` treac` de cealalt` parte a barierelor
ca s` remarce pe [optite:
E \ndr`gostit de tine.
Deloc! Nu se gnde[te dect la munca lui.
Lisa se sprijini de sp`tarul fotoliului confortabil [i
\nchise ochii. Larry \ndr`gostit de ea? Kyle se \n[ela...
Sigur c` o s`rutase de mai multe ori, dar f`r` pic de pasi-
une. {i oricum avea inten]ia s` r`mn` \n leg`tur` cu el.
O s`-i scrie regulat.
Bine\n]eles c` voiajau la clasa \nti... {i [tia acum c`
nu era vorba de prima ei c`l`torie cu avionul. De altfel,
pentru a ajunge \n Elve]ia, folosise \n mod sigur acest
mijloc de transport.
32
De ce sporturile de iarn`? Era oare o schioare bun`?
Sau se dusese \ntr-o sta]iune renumit` doar \n speran]a
de a g`si un so] bogat?
Stewardesa se apropie de ei, zmbitoare.
Pu]in` cafea, doamn`?
O luase drept so]ia lui Kyle [i acesta nu \ncerca s`
l`mureasc` ne\n]elegerea.
C`l`toria va fi interminabil`, o prevenise el. Dup` ce
vor ajunge la New York, vor trebui s` ia alt avion pn` la
Saint-Thomas unde \[i vor petrece noaptea. Apoi, a doua
zi, vor zbura spre Tortola, o alt` insul`. {i de acolo vor
lua un avion pentru Sainte-Amlia.
O adev`rat expedi]ie! Dar aceast` expedi]ie o mai
f`cuse o dat` dup` c`s`toria ei, chiar dac` nu-[i mai
amintea deloc de ea.
Care era pe atunci starea ei de spirit? Era \ndr`gostit`
de Paul, so]ul ei? Nu era \n stare` s`-[i ofere nici un
r`spuns la toate aceste \ntreb`ri.
***
Ajunser` \n sfr[it la New York unde trebuiau s`
a[tepte avionul pentru Saint-Thomas. Avnd \n vedere c`
voiajau cu clasa \nti, avur` dreptul la salonul VIP unde
li se servir` cocteiluri.
Lisa \[i ridic` paharul [i \ncerc` s` surd`.
Ce lux! rosti ea ironic`.
Kyle se mul]umi s` ridice din umeri cu indiferen]`.
33
Traversarea dintre Tortola [i Sainte-Amlia este
lung`? \l \ntreb` ea.
Vreo jum`tate de or`.
Sper c` n-o s` am r`u de mare...
N-ai avut niciodat`. Te-am plimbat de multe ori la
bordul Seajade-ului...
O \nv`lui \ntr-o privire aproape \ngrijorat`.
Seajade! insist` el. Asta nu-]i spune nimic?
Nu. E un vapor?
Un velier.
Timp de o frac]iune de secund`, i se p`ru c` vede \n
fa]a ochilor ni[te pnze albe umflate de vnt.
Dac` m-ai invitat la bord, \nseamn` c` nu aveai o
p`rere att de proast` despre mine, [opti ea.
El deschise gura, apoi o \nchise. Ce-o fi avut de gnd
s`-i spun`? Lisa se preg`tea s`-l \ntrebe dar nu mai avu
timp. O tn`r` intrase \n salon. Iar Kyle se ridicase pen-
tru a-i ie[i \n \ntmpinare.
Isabelle! exclam` el. Ce surpriz` pl`cut`!
Tn`ra \l s`rut` pe gur`.
|mi pare att de bine c` te v`d, Kyle...
|n taiorul Chanel de culoare alb`, escarpenii fini, cu p`rul
blond lung pn` la umeri, era de o elegan]` ie[it` din comun.
Am telefonat la Sainte-Amlia [i am aflat c` te
\ntorci ast`zi, continu` ea. {i atunci mi-am schimbat pla-
nurile... S` [tii c` mi-ai lipsit.
Am fost obligat s`-mi prelungesc sejurul.
{tiu. Madalyn m-a pus la curent.
Se \ntoarse spre Lisa care, f`r` s` scoat` nici un
cuvnt, urm`rise conversa]ia lor.
34
Bun`! \i spuse ea.
|i \ntinse mna [i Lisa nu putu face altceva dect s-o
strng`. Al`turi de aceast` femeie se sim]ea att de
[tears`. Isabelle avea alura unui manechin. Oare ce
reprezenta ea pentru Kyle? Doar o prieten`?
O gelozie brusc` puse st`pnire pe ea.
Pe vremuri, n-ai cunoscut-o pe Isabelle, \i spuse
Kyle.
{i \[i f`cu datoria, prezentndu-le.
Lisa Hamilton... {i Isabelle Barrymore, din Saint-
Thomas.
Nici pe Paul nu l-am cunoscut, complet` Isabelle.
{i \i adres` Lisei un surs fermec`tor.
Probabil c` e \ngrozitor s` nu-]i aminte[ti de nimic!
Cu pu]in noroc \[i va reg`si memoria, o asigur`
Kyle.
Trebuie s` v` petrece]i noaptea la noi acas`! pro-
puse Isabelle. P`rin]ii mei n-ar \n]elege de ce trebuie s`
v` duce]i la hotel cnd noi avem attea camere de
oaspe]i.
Fiindc` i-ai telefonat lui Madalyn, ai aflat cumva
dac` ne trimite vaporul? o \ntreb` Kyle.
Da, v` a[teapt` mine \n port la Tortola.
Perfect! |n acest caz, nu mai e nevoie s` telefonez.
Lisa arunc` pe furi[ o privire spre mna stng` a
Isabellei. Nu purta inel... deci nu era oficial logodit` cu
Kyle! Curios lucru, dar aceast` constatare \i f`cu
pl`cere.
35
Peste cteva minute pasagerii pentru Saint-Thomas
fur` ruga]i s` se \mbarce. Clasa \nti a Boeingului 707
era aproape goal`, a[a c` Isabelle se putu a[eza \n
apropierea lor.
Ce p`cat c` nu avem un Concorde pe aceast` linie!
spuse ea \ncheindu-[i centura. Ne-ar permite s` c[tig`m
timp. Presupun c` a]i c`l`torit cu un Concorde \ntre
Londra [i New York?
Nu, n-am putut ob]ine locuri, r`spunse Kyle.
Zborurile erau complete.
P`cat!
Isabelle \i adres` un surs Lisei.
Probabil c` e[ti epuizat`!
Dar nu sunt o invalid`, avu chef s` replice Lisa,
furioas` foc. Dar reu[i s`-[i ]in` gura. Ar fi gre[it s` se
supere cnd Isabelle \ncerca doar s` se arate amabil`...
C`l`toria a fost cam lung`, declar` ea.
Nu te-ai uitat la film?
|l mai v`zusem.
{i Kyle nu s-a ocupat de tine? se mir` Isabelle.
|l b`tu pe um`r pe vecinul ei...
De ce n-ai fost mai dr`gu] cu cumnata ta?
Kyle se mul]umi s` ridice din umeri. Lisa \nchise ochii
pref`cndu-se c` doarme. |i era \ngrozitor de fric` de
ziua de mine. Ce-o s` descopere \n acele insule unde se
presupunea c` tr`ise [i ea?
36
Capitolul 3
Familia Barrymore locuia \ntr-o vil` splendid` situat`
pe una dintre colinele care dominau ora[ul Charlotte-
Amlia, capitala insulei Saint-Thomas.
|l primir` pe Kyle ca pe un fiu. Doamna Barrymore,
contrar fiicei sale care r`m`sese destul de rece, \i ar`t`
mult` simpatie Lisei.
Te plng, \i m`rturisi ea. Doresc din tot sufletul
meu s`-]i recape]i memoria... {i sper c` o s`-]i plac` la
Sainte-Amlia. Insula este relativ izolat` [i s-ar putea s`
te plictise[ti. |n acest caz, vino \n vizit` la Saint-Thomas,
voi fi \ntotdeauna \ncntat` s` te primesc.
Lisa \i mul]umi pentru invita]ie, hot`rt` \ns` s` nu-i
dea curs. Sim]ea o mare nevoie de singur`tate.
Dac` vrei s` te odihne[ti, nu ezita s` urci, \i spuse
Kyle dup` cin`.
Da, nu ezita, insist` Isabelle. Crezi c`-]i vei g`si
camera? Vrei s` te \nso]esc?
37
E[ti foarte amabil`, dar mi-am p`strat sim]ul
orient`rii, replic` ea sarcastic.
Apoi se \ntorse spre doamna Barrymore.
Cina a fost delicioas`. Mul]umesc!
Camera ei d`dea spre spatele casei. Avea o vedere
splendid` spre o gr`din` tropical` [i o piscin` a c`rei ap`
scnteia sub clarul de lun`. |ntrzie pu]in pe balcon
\nainte de a se b`ga \n pat. Noaptea era pl`cut`, a[a c`
l`s` ferestrele deschise.
Dar nu reu[i s` adorm` imediat. Se sim]ea singur` [i
dezorientat`. Pierdut` \ntr-o lume necunoscut`... {i
mine ce va fi? La \nceput crezuse c` poate conta pe
Kyle. Dar se \n[elase... Imediat ce \n]elesese c` era Lisa
Hamilton [i nu Adria Morris, atitudinea lui se schimbase
complet.
{i pe urm` ap`ruse Isabelle...
Vocea acesteia din urm` se f`cu auzit` din gr`din`,
exact de sub fereastra ei.
|mi cuno[ti sentimentele, oft` ea. Credeam c` le
\mp`rt`[e[ti...
Ascult`, Isabelle... Trebuie mai \nti s-o conduc pe
Lisa acas`.
Nu e casa ei! Femeia asta nu este o Hamilton!
Dar posed` jum`tate din domeniu.
D`-i o pensie [i va fi mul]umit`.
A[ dori s`-[i recapete memoria...
Poate c` asta nu se va \ntmpla niciodat`!
Vreau s` aflu ce s-a \ntmplat \ntre ea [i Paul \n ziua
accidentului! {i cine \mi poate spune \n afar` de ea?
38
Cu condi]ia s` ias` din starea de amnezie!
Simt nevoia s`... s` pun ordine \n trecut [i \n
mintea mea \nainte s` m` gndesc la viitor, declar` el pe
un ton hot`rt.
Ce dur e[ti!
Nu. Dar ct timp attea \ntreb`ri vor r`mne f`r`
r`spuns, nu-mi voi g`si lini[tea.
T`cur` apoi. Mai erau oare \n gr`din`? Se s`rutau sub
clar de lun`? Roas` de gelozie, Lisa st`tea nemi[cat` \n
pat.
Isabelle \l adusese inten]ionat pe Kyle sub fereastra
ei? Oh, era capabil` de asta...
|[i duse mna la inim`. B`tea nebune[te sub snul ei
stng. Acolo unde avea acel mic semn \n form` de
semilun`.
Dar de unde [tia Kyle de el? Poate fiindc` purta \ntot-
deauna costume minuscule de baie... Urma lor r`m`sese
mult timp \ntip`rit` pe trupul ei \nainte ca bronzul s`
dispar` complet.
***
Cnd Lisa deschise ochii a doua zi de diminea]`,
soarele se afla deja sus, pe un cer f`r` nori. P`r`si
camera [i \l g`si pe Kyle pe o teras` unde \[i termina
micul dejun.
La ce or` plec`m spre Tortola? \l \ntreb` ea.
Spre prnz.
39
Lisa \[i puse mna strea[in` la ochi [i privi portul.
Dou` vapoare de croazier` erau ancorate acolo. Probabil
c` ora[ul era plin de turi[ti.
Ai dormit bine? se interes` Kyle.
Foarte bine. Dar tu?
El nu-i r`spunse. Dar dac` \[i petrecuse noaptea cu
Isabelle, nu avusese prea mult timp de odihn`...
Ar`]i mai bine, remarc` el.
Climatul are poate un efect calmant. M` simt
mai pu]in nervoas`. |ntotdeauna este att de cald? De
la 1 ianuarie la 31 decembrie?
Aproape... Umiditatea este totu[i mai ridicat` \n
unele anotimpuri.
Vorbe[te-mi despre insule...
}i-ai cump`rat un ghid! \i reaminti el f`r` pic de
amabilitate.
Dar Lisa nu se l`s` impresionat`.
|ncercam s` fac conversa]ie!
Kyle \ncepu s` zmbeasc`.
Un punct marcat pentru tine... Dar ai petrecut trei
luni la Sainte-Amlia.
Trei luni sau nimic...
Rev`znd insula, e posibil ca unele amintiri s`-]i
revin`. Sper c` Madalyn ne va a[tepta la Tortola.
C]i ani are?
Dou`zeci [i cinci. La fel ca Paul cnd a murit...
{i nu se gnde[te la c`s`torie?
Vag... E interesat` de un australian, un oarecare
Tod.
40
Lisa se crezu obligat` s` sar` \n ajutorul cumnatei sale.
Nu toat` lumea poate fi att de hot`rt` ca tine! \i
spuse ea. Te crezi att de bun judec`tor al faptelor
celorlal]i?
Da.
Tu nu te \n[eli niciodat`? insist` ea.
Arareori.
Lisa \l cnt`ri din priviri.
Ce simpl` ]i se pare probabil via]a! \l ironiz` ea. Ai
attea certitudini.
Dup` o clip` de gndire, ad`ug` cu jum`tate de voce,
ca pentru sine.
M` \ntreb dac` nu e[ti vinovat de e[ecul c`s`toriei
mele!
Kyle tres`ri.
De ce spui asta?
Lisa nu-i r`spunse imediat. Brusc avu impresia c` se
g`se[te \n fundul unui tunel \ntunecos. {i Kyle st`tea la
cap`tul lui, \n plin` lumin`...
Din nou \ncepur` s`-i vjie urechile [i totul p`rea c`
se \nvrte[te \n jurul ei.
De ce spui asta? repet` Kyle.
Lisa se sim]ea deja mai bine. Trase adnc aer \n piept.
Nu [tiu, [opti ea. {tiu doar c` pe vremuri erai
du[manul meu. {i c` ai redevenit! Nu \n]eleg de ce ai vrut
s` m` aduci aici. Nu erai ctu[i de pu]in obligat s`-mi
spui c` \l mo[tenesc pe Paul.
Kyle ridic` din umeri.
41
Fiindc` tr`ie[ti, ai toate drepturile. Asta e!
Ar fi fost mai bine s` mor, spuse ea cu am`r`ciune.
Totul ar fi fost mult mai simplu...
Oh, ct de simplu! o ironiz` el.
M` \ntreb cine era femeia care a pierit \n locul
meu...
Am inten]ia s` trec pe la comisariat [i s` fac o mic`
anchet`. {i tu o s` m` \nso]e[ti! Dac` Paul te-a p`r`sit
pentru alta, poate c` o s`-i recuno[ti numele!
Poate...
Lisa \[i trecu mna peste fruntea fierbinte [i el p`ru
imediat \ngrijorat.
Te doare capul?
Pu]in.
Pe un ton aproape provocator, ea ad`ug`:
E normal, nu?
El se pref`cu \ns` c` n-a auzit.
Imediat ce \]i vei termina micul dejun, plec`m.
F`r` s` ne lu`m r`mas bun de la gazdele noastre?
Am f`cut-o deja. {i Isabelle are inten]ia s`-[i
petreac` weekendul la Sainte-Amlia.
Probabil c` e[ti mul]umit!
El o fix` f`r` s` spun` nici un cuvnt [i, f`r` voia ei,
Lisa se \nro[i.
Isabelle te g`se[te foarte simpatic`, declar` el \n
cele din urm`.
N-am nevoie nici de mil`, nici de simpatie.
Ro[ea]a fe]ei i se accentu`. De ce era att de nervoas`
\n diminea]a asta?
42
Dac` ai cump`r`turi de f`cut, declar` Kyle pe un
ton neutru, ar fi mai bine s` vizitezi magazinele din
Saint-Thomas. La Tortola nu g`se[ti mare lucru, iar la
Sainte-Amlia cu att mai pu]in!
{i cum face]i s` v` procura]i alimentele de strict`
necesitate?
Ceea ce nu producem noi, ni se livreaz` cu
vaporul.
{i nu v` sim]i]i rup]i de lume? S` tr`ie[i pe o insul`
pierdut` e frumos, dar...
Sainte-Amlia nu este o insul` pierdut`! protest`
el.
Apoi tonul i se mai \mblnzi.
Acolo m-am n`scut [i acolo am inten]ia s`-mi
petrec zilele pn` la sfr[itul vie]ii... Ceea ce nu m`
\mpiedic` \ns` s` c`l`toresc. |n timpul absen]elor mele,
administratorul supravegheaz` planta]iile [i distileria.
Este un om foarte competent \n care am deplin`
\ncredere.
Lisa nu [i-o prea \nchipuia pe Isabelle adaptndu-se
acestei existen]e de Robinson Crusoe.
Un servitor se apropie de ei.
Taxiul pe care l-a]i comandat a sosit, domnule, i se
adres` el lui Kyle.
Dup` zece minute, Kyle [i Lisa soseau la comisariat.
|n timp ce taxiul \i a[tepta, consultar` dosarele per-
soanelor disp`rute cu doi ani \n urm`. Nu li se f`cuse
nici o greutate \n privin]a asta.
43
Attea persoane au disp`rut f`r` nici o urm`! se
mir` Lisa. Mi se pare de necrezut.
A[a e. Dar numai trei persoane ar putea
corespunde cu ceea ce c`ut`m noi.
Lu` cteva noti]e, dar Lisa nu \ndr`zni s`-l \ntrebe
care-i erau inten]iile. S` contacteze familiile persoanelor
disp`rute? S`-i \ntrebe dac` respectivele femei \l
cuno[teau pe Paul Hamilton?
Apoi plecar`, \ndreptndu-se direct spre aeroport, de
unde \[i luar` \n curnd zborul spre insula Tortola.
Zborul nu dur` mai mult de un sfert de or`. Fascinat`,
Lisa privea marea foarte albastr` [i insulele pline de
verdea]`, cu plaje acoperite denisip alb.
Un vapor \i a[tepta \n port. Imediat ce \i z`ri, o tn`r`
\mbr`cat` \n tricou [i un [ort alb se repezi spre ei.
Madalyn... spuse Kyle.
Lisa ghicise asta f`r` greutate, fratele [i sora sem`nau
att de mult! Acela[i p`r de culoare \nchis`, aceia[i ochi
cenu[ii...
Madalyn o primi cu un surs, \nainte de a o \mbr`]i[a
cu afec]iune.
|mi place noua ta piept`n`tur`! declar` ea. |nainte
umblai tuns` scurt...
Madalyn venise singur` la bordul unei vedete rapide
cu motor. |l l`s` pe Kyle s` preia comanda [i veni s` se
instaleze al`turi de Lisa \n cabin`.
Deci te-ai \ntors! Nu-mi vine s`-mi cred ochilor.
Cum a primit vestea mama ta? o \ntreb` Lisa.
44
Nu prea bine, r`spunse cu sinceritate Madalyn. Tu
tr`ie[ti, \n timp ce iubitul ei fiu a murit... I se pare un
lucru nedrept. Dar va trebui s` se obi[nuiasc`, vrnd-
nevrnd, cu ideea!
Dup` p`rerea lui Kyle, ea crede c` m-am m`ritat cu
Paul pentru banii lui. Asta e [i p`rerea ta?
Madalyn \i sus]inu privirea.
Nu. Erai \ndr`gostit` de Paul, \]i s`rea \n ochi asta!
La \nceput. Dar n-a durat mult timp!
V-a]i c`s`torit cnd abia v` cuno[tea]i. {i era]i att
de tineri amndoi! Nu era]i destul de cop]i pentru
c`s`torie.
Lisa se \ntoarse spre Kyle care ]inea crma. |[i sufle-
case mnecile c`m`[ii pn` deasupra coatelor,
descoperindu-[i bra]ele musculoase [i bronzate. Briza \i
ciufulise p`rul.
Vezi Sainte-Amlia? o \ntreb` Madalyn.
Insula se apropia cu repeziciune. Cocotierii se
deta[au pe cerul f`r` nori, de un albastru pur. Valuri
mici, cu crestele \nspumate, se sp`rgeau de nisipul alb.
Ce frumos este! se extazie Lisa.
Kyle \ndrept` vasul direct spre un ponton de lemn
unde mai era amarat` o ambarca]iune.
Distileria, portul comercial [i satul unde tr`iesc
muncitorii se g`sesc de cealalt` parte a insulei, \n spatele
colinelor, \i explic` Madalyn.
Kyle s`ri pe ponton [i amar` vasul. |i \ntinse apoi
mna Lisei. F`r` s` se gndeasc`, ea \i accept` ajutorul
45
pentru a debarca. Timp de o clip` el o ]inu strns la
pieptul lui [i Lisa sim]i c` b`t`ile inimii i se \nte]esc.
Dar Kyle \i d`du brusc drumul [i se \ntoarse la bordul
vedetei dup` bagajele lor.
Lisa privi \n jurul ei.
Deci am mai fost aici?
|n vocea ei exista o not` de disperare.
Nu-mi aduc aminte de nimic!
Nu \ncerca s`-]i for]ezi memoria, o sf`tui Madalyn.
Totul \]i va reveni brusc \n minte, poate \n momentul
cnd te vei a[tepta mai pu]in!
Poate c` va trebui s`-mi mai dea cineva una \n cap!
spuse cu am`r`ciune Lisa.
Nu cred c` e recomandabil! \[i d`du Kyle p`rerea.
Se apropiase de ele, c`rnd cele trei valize.
{tiu c` sunte]i ni[te fiin]e sensibile, le ironiz` el,
dar m-a]i putea ajuta totu[i!
De ce ar trebui s`-[i scoat` sufletul o femeie cnd
are [ansa s` fie \nso]it` de un b`rbat galant? \l \ntreb`
Madalyn sarcastic.
Lisa se \ntoarse spre el.
D`-mi valiza mea!
Se \mpiedic` [i fu gata s` cad`. Kyle \[i ridic` ochii
spre cer.
Ar fi mai bine s` le duc eu \n continuare.
Sosir` \n fa]a unui jeep parcat \n cap`tul unei alei
m`rginite de cocotieri. Kyle puse bagajele \n spate [i se
instal` la volan. Madalyn se a[ezase deja lng` valize,
ceea ce o oblig` pe Lisa s` se a[eze \n fa]`.
46
Cmpurile cu trestie de zah`r se \ntindeau de fiecare
parte a drumului. Verdele lor palid se armoniza cu cel
mai \nchis al palmierilor.
Negrii lucrau sub conducerea unui supraveghetor. Se
oprir` din lucru ca s` priveasc` trecerea jeepului. Lisa
avu strania impresie c` ei o recuno[teau.
Ca [i cum \i ghicise gndurile, Madalyn \i spuse:
Toat` lumea e la curent cu \ntoarcerea ta. Dac` nu
le-a[ fi spus, s`rmanii de ei [i-ar fi \nchipuit c` v`d o
fantom`!
Kyle trase brusc de volan ca s` evite un alt jeep, care
venea din sens invers.
E Scott, \i explic` Madalyn. Administratorul... A
muncit ca un apucat \n absen]a ta, Kyle!
E pl`tit pentru asta, bomb`ni acesta din urm`.
Opri ma[ina [i Scott f`cu la fel. Era un b`rbat de vreo
treizeci de ani, cu un chip deschis [i zmbet simpatic.
Sunt foarte fericit c` v` rev`d, doamn` Hamilton!
rosti el strngnd mna Lisei.
Timp de cteva minute discut` cu Kyle ni[te
am`nunte privind planta]ia. Apoi ma[inile \[i continuar`
drumul, fiecare \n direc]ia ei.
|n curnd vom ajunge, \i comunic` Madalyn.
Casa se afl` foarte departe de plaj`, remarc` Lisa,
un pic decep]ionat`.
E construit` pe stnc`, \i spuse Kyle. De aceea e
att de solid` [i a mai r`mas \n picioare de-a lungul tim-
pului. Dar exist` o piscin`. {i destule ma[ini ca s` te po]i
duce la plaj` de cte ori dore[ti!
47
Dar nu [tiu s` conduc.
Cnd erai aici conduceai jeepul.
Oh! f`cu ea, surprins`.
{i c`l`reai, ad`ug` Madalyn.
Adev`rat?
Nu foarte bine, recunoscu tn`ra. Erai \nc`
\ncep`toare... Ai mai avut ocazia s` c`l`re[ti \n ultimii
doi ani?
Niciodat`.
Dup` o pauz`, [opti:
E drept c` nici nu mi-a trecut prin cap a[a ceva...
Casa ap`ru dup` ce cotir` pe o alee. |nconjurat` de o
splendid` gr`din` tropical`, era o cl`dire alb` cu un sin-
gur etaj, \nconjurat` de verande.
Madalyn studia chipul crispat al Lisei.
O recuno[ti? \ntreb` ea.
Deloc.
Apoi rse f`r` pic de veselie:
|mi imaginasem o locuin]` cu colonade... Oarecum
\n genul filmului Pe aripile vntului.
Pe vremuri exista aici o locuin]` cu colonade \n
acest stil, intr` Kyle \n vorb`. A fost ars` de sclavi \n tim-
pul uneia dintre revoltele lor.
Lisa tres`ri.
{i ce s-a \ntmplat cu oamenii care o locuiau?
Au fost uci[i. To]i... Cu excep]ia fiului cel mare
care, \n acel timp, era \n str`in`tate.
Apoi ad`ug` pe un ton neutru:
48
Dac` n-ar fi avut ideea bun` de a nu se g`si atunci
la Sainte-Amlia, eu [i Madalyn nu ne-am afla acum aici!
Oprise jeepul \n fa]a casei. |nh`mndu-se din nou la
c`ratul valizelor, se \ndrept` spre cele cteva sc`ri care
duceau la verand`.
Vom termina alt` dat` lec]ia de istorie, \i spuse el
peste um`r. Ne-am \n]eles?
Lisa \ntlni privirea lui Madalyn. Tn`ra femeie \i
zmbea cu c`ldur`. Avea m`car o prieten` \n aceast` cas`
pe care se presupunea c` o cunoa[te dar unde avea
impresia c` p`trunde pentru prima oar`.
Se sim]i imediat \n largul ei \n \nc`perile mari [i
r`coroase, pardosite cu gresie de un verde \nchis. Briza
mi[ca u[or perdelele duble f`cute dintr-un material
\nflorat, \n tonuri pastelate.
Un negru tn`r \mbr`cat \n alb le ie[i \n \ntmpinare.
Doamna v` a[teapt` \n pergol`, \i anun]` el. A
cerut s` se serveasc` dejunul imediat ce sosi]i.
|i arunc` Lisei o privire intrigat`.
Vre]i s` v` duc mai \nti valizele sus? \l \ntreb` el pe
Kyle.
Da, te rog. {i mai a[teapt` zece minute pn` s`
serve[ti masa. S` avem cel pu]in timpul necesar de a ne
sp`la pe mni!
|n timp ce Lisa se piept`na \n cabinetul de toalet` de
la parter, Madalyn se sp`la pe fa]` cu ap` rece.
Majoritatea prnzurilor le lu`m \n pergol`, pe
marginea piscinei, \i spuse ea.
Apoi zmbi.
49
Mi se pare att de ciudat c` trebuie s`-]i explic
totul! Pentru mine, [tii toate astea... Chiar nu-]i aminte[ti
nimic?
Din p`cate, nu! |ncep s` m` \ntreb dac` sunt cu
adev`rat Lisa...
Nu exist` nici o \ndoial` \n aceast` privin]`, o
asigur` Madalyn.
Ie[ir` \mpreun` [i o luar` pe o alee cu nisip. Lisa nu
se mai s`tura admirnd vegeta]ia luxuriant`. {i cte
specii de flori! {i ce colorit!
Kyle le a[tepta la intrarea \n pergola plin` de flori
care se oglindea \n piscin`. Masa era pus` iar femeia cu
p`rul alb [i ochii sp`l`ci]i care se instalase deja \n capul
mesei era cu siguran]` doamna Hamilton.
Lisa se sim]i cuprins` de team`. Mama lui Kyle [i
Madalyn nu-i d`du \ns` nici o aten]ie.
L-a]i v`zut pe Samuel? \ntreb` ea f`r` s` se
adreseze cuiva anume. I-am cerut s` serveasc` masa
imediat ce sosi]i.
M`mico, uite-o pe Lisa... spuse Madalyn
\mpingnd-o spre ea pe tn`ra femeie.
Lisa se c`zni s` zmbeasc`. B`trna o fix` cu un aer
ostil.
N-o s` am ipocrizia s` pretind c` sunt fericit` s` te
rev`d! rosti ea. Din cauza ta, fiul meu a murit...
E[ti nedreapt`! exclam` Madalyn. Nici m`car nu
era cu Paul \n ma[in` cnd s-a produs accidentul!
Poate pentru c` ea [tia ce o s` se \ntmple!
Kyle f`cu un pas \nainte.
50
De data asta ai mers prea departe! Tu...
Lisa \l \ntrerupse.
Nu! Mai bine s` spunem lucrurilor pe nume! Deci,
crede]i c` am provocat inten]ionat accidentul? C` a[ fi
umblat la motorul ma[inii fiului dumneavoastr` ca s`...
Doamna Hamilton \i evit` privirea.
Paul conducea foarte bine. M` mir c` n-a evitat
pomul acela...
Paul conducea foarte bine, dar prea repede, inter-
veni Kyle. Urmele l`sate de pneuri pe asfalt au dovedit
c` dep`[ise cu mult limita de vitez` \n curb`.
Dup` p`rerea anchetatorilor, frnele ar fi putut fi
sl`bite.
Poate! interveni din nou Kyle. Dar nu s-a putut
stabili cu certitudine care era starea ma[inii.
Eu sunt sigur`, spuse doamna Hamilton aruncn-
du-i o privire veninoas` noii venite.
Subiectul este \nchis, o \ntrerupse Kyle pe un ton
f`r` drept de apel.
Trase apoi un scaun.
Te rog, Lisa, a[az`-te.
Ea \i d`du ascultare f`r` s` mai scoat` nici un cuvnt.
Ar fi vrut s` protesteze, s`-[i strige inocen]a, dar la ce
bun? Femeia era a[a montat` \mpotriva ei... {i, de altfel,
cum ar putea s`-[i dovedeasc` neputin]a de a sabota un
sistem de frnare?
Samuel sosi cu un c`rucior pe care era a[ezat un
apetisant bufet rece. Kyle deschise o sticl` de vin alb [i
umplu patru pahare, \nainte de a-[i ocupa locul dintre
mama lui [i Lisa.
51
Conversa]ia lncezea... Doamna Hamilton p`stra
t`cerea [i Lisa nu \ndr`znea s` deschid` gura. Doar
Madalyn mai f`cea din cnd \n cnd cte o remarc`
banal`.
Dup`-amiaz` m` duc la fabric`, declar` Kyle cnd
Samuel aduse cafeaua.
{i plec` imediat. Madalyn [i Lisa p`r`sir` la rndul lor
pergola. |n mod deliberat doamna Hamilton \[i ignorase
nora \n tot timpul mesei.
|mi pare r`u! exclam` Madalyn. Nici nu-mi
\nchipuiam c` te ur`[te att de mult! De la moartea lui
Paul duce o existen]` aproape vegetativ`. Nimic nu mai
pare s-o intereseze. {i dac` \[i petrece cea mai mare
parte a timpului \n pergol`, se datoreaz` faptului c` lui
Paul \i pl`cea \n mod deosebit acest loc. |ntotdeauna \l
g`seai acolo... cel pu]in cnd se afla la Sainte-Amlia!
Lipsea des?
Aici se plictisea... Imediat ce avea posibilitatea, o
[tergea. |n cursul uneia dintre escapadele lui \n Europa
a f`cut cuno[tin]` cu tine. {i te-a adus aici f`r` s` ne fi
anun]at m`car c` s-a c`s`torit!
Ce [oc pentru mama voastr`!
Pentru noi to]i.
M` \ntreb dac` Paul m` iubea... [opti Lisa. Nu cred.
Dup` p`rerea lui Kyle, s-a c`s`torit cu mine fiindc` n-am
vrut s` m` culc cu el.
Nu te v`d \n stare de un asemenea [antaj
sentimental.
52
Ce [tii tu? oft` Lisa.
{i, cu o am`r`ciune plin` de cinism, ad`ug` ca pen-
tru sine.
Ce [tiu eu?
}i-ai pierdut memoria, asta e. Dar caracterul t`u nu
s-a schimbat. Ceea ce e[ti incapabil` s` faci acum, n-ai fi
putut face nici... \nainte.
Kyle mi-a spus c` m` lua uneori la bordul lui
Seajade. Venea [i Paul?
Paul detesta velierele. Dar nu-mi amintesc de
plimb`rile tale pe mare \n compania lui Kyle. E adev`rat
\ns` c` n-am fost la Sainte-Amlia ct ai stat tu acolo. Am
plecat \n Australia...
Ca s`-]i vezi logodnicul?
Tod nu e logodnicul meu! protest` Madalyn. {i pe
vremea aceea nici m`car nu-l cuno[team.
Pe un ton nep`s`tor, ad`ug`:
O s`-l \ntlne[ti s`pt`mna viitoare. Va veni s`-[i
petreac` la Sainte-Amlia cteva zile.
{i Isabelle la fel!
Madalyn f`cu o strmb`tur`.
Isabelle?! Se plictise[te de moarte aici!
O lu` de mn` pe Lisa, tr`gnd-o spre cas`.
Trebuie s`-]i ar`t camera ta...
Era o \nc`pere mare [i luminoas` care d`dea spre
gr`dini. Cuvertura de pe pat, ]esut` de mn`, se armo-
niza cu covoarele [i perdelele. O sal` de baie se afla
al`turi. Lisa admir` arborele mare cu flori ro[ii ale c`rui
ramuri \i atingeau ferestrele.
53
|ntreaga cas` este \nconjurat` de tamarini. A[a se
numesc ace[ti arbori, \i explic` Madalyn.
E[ti fericit` aici? o \ntreb` pe nea[teptate Lisa. Nu
te sim]i pu]in... ca la \nchisoare?
Nu. E simplu s` iau vaporul sau avionul dac` am
chef s` plec spre noi orizonturi...
F`cu o pauz`.
{i dac` m` m`rit, relu` ea \n cele din urm`, va tre-
bui s` p`r`sesc Sainte-Amlia, bine\n]eles...
Zmbea, dar ochii ei nu zmbeau.
Te las, [opti ea. Odihne[te-te... Dac` ai nevoie de
ceva, e de ajuns s` suni.
Se opri \n prag.
Mama \[i face \ntotdeauna siesta de la ora dou` [i
jum`tate pn` la ora [ase. |n consecin]`, nu ezita s` faci
o baie \n piscin` dac` ai chef! Nu ri[ti s` ai o \ntlnire
nepl`cut`!
Informa]ia era pre]ioas`. Niciodat` Lisa n-ar fi riscat
s` se scalde \n piscin` [tiind c` teribila doamn` se afl` la
pnd` \n spatele arbu[tilor din pergol`!
F`r` pic de entuziasm, \ncepu s`-[i desfac` valiza. |[i
sim]ea inima att de grea! Sperase c` la Sainte-Amlia se
va produce \n sfr[it declicul salvator. Din p`cate,
memoria \i juca feste, refuznd s` reintre \n func]iune.
Nu se sim]ea deloc la ea acas` \n re[edin]a \nconjurat`
de tamarini...
Adev`rata ei cas` se g`sea la Londra, \n acea modest`
pensiune de familie pe care Kyle o privise cu atta dispre].
Oh, ce n-ar fi dat s` se g`seasc` acolo \n aceast` clip`...
54
Capitolul 4
Cnd Lisa deschise ochii, era deja ora cinci a dup`-
amiezii. Privi \n jurul ei cu un aer r`t`cit. O raz` de soare
p`trundea \n \nc`pere [i briza mi[ca u[or crengile tama-
rinului.
N-aveam deloc inten]ia s` a]ipesc, bomb`ni ea.
Voiam s` m` duc la piscin`...
Dar mai avea timp, fiindc` doamna Hamilton nu-[i
terminase \nc` siesta. Se gr`bi s`-[i pun` costumul de
baie [i pe deasupra un halat pufos pe care-l g`sise ag`]at
de u[a b`ii. Apoi cobor\ \n picioarele goale.
Una din u[ile verandei era deschis`. D`dea spre un
salon decorat \n verde pal, corai [i alb. Probabil c` era
foarte pl`cut s` te retragi \n aceast` \nc`pere mare [i
r`coroas` cnd soarele ardea prea tare.
|mpins` de un impuls nea[teptat, Lisa se apropie de
pianul mare. Din instinct ghicise c` [tie s` cnte...
55
F`r` s` ezite se a[ez` pe taburet [i \[i l`s` degetele s`
fug` pe clape. F`r` nici cel mai mic efort, interpret`
\nceputul unei sonate de Mozart. Sigur, n-o interpretase
cu virtuozitate, dar onorabil.
{i nu [tiuse nimic despre asta \n ultimii doi ani ai
vie]ii ei!
Cntai destul de des pe vremuri... spuse Kyle, a
c`rui siluet` \nalt` se oprise \n prag.
{i sp`rgeam urechile tuturor?
Apoi se ridic` brusc.
Concertul s-a terminat? se mir` el.
M` duceam la piscin`. U[a salonului era deschis`
[i, f`r` s` m` gndesc am intrat.
Vorbise pe un ton provocator. Kyle se mul]umi \ns`
s` ridice din umeri.
Aici e[ti la tine acas`. Nu uita c` jum`tate din
aceast` cas` \]i apar]ine!
Vocea lui se \mblnzi apoi:
Am recunoscut bucata pe care ai cntat-o...
Nu-mi cuno[team talentul acesta de pianist`! spuse
ea cu o ironie amestecat` cu disperare.
Kyle schimb` subiectul conversa]iei.
Cobori la piscin`? Te \nso]esc... A[teapt`-m` cinci
minute ca s` m` pot schimba.
Ea \l a[tept` cteva clipe apoi ie[i pe u[` [i travers`
gr`dinile \n direc]ia piscinei. Kyle va [ti unde s-o
g`seasc`, dac` \ntr-adev`r dorea asta!
56
Era deja \n ap` cnd el \[i f`cu apari]ia pe marginea
bazinului. Bronzat, perfect propor]ionat, tot numai
mu[chi... Avea un corp de atlet [i Lisa \nghi]i \n sec. Se
sim]ea din ce \n ce ai atras` de el...
De ce nu m-ai a[teptat? o \ntreb` el mirat.
Ea \i \ntoarse spatele [i f`cu pluta.
N-am \n]eles c` dore[ti s` te a[tept, pretinse ea.
Totul e \n regul` la fabric`?
Nu sunt probleme. Nu sunt niciodat`; cnd Scott
se ocup` de ceva...
De ct timp lucreaz` pentru tine?
De trei ani. A venit pu]in \naintea ta...
Paul se ocupa de planta]ii [i distilerie?
Deloc...
Acum Kyle \nota lene[ al`turi de ea.
Nu da aten]ie la ce spune mama... Moartea lui Paul
a afectat-o teribil.
Era copilul ei preferat?
Da.
Ezit` o clip` \nainte de a spune pe ner`suflate:
Paul nu era un veritabil Hamilton.
Cum asta?
Mama mea a avut o leg`tur`... Paul era rodul acelei
iubiri nelegitime.
Lisa r`mase t`cut` cteva clipe.
Tat`l vostru era la curent cu asta? \ntreb` ea \n cele
din urm`.
Da... Dar el o iubea att de mult \nct a \nchis ochii
[i l-a considerat \ntotdeauna pe Paul ca pe propriul lui fiu.
57
{tiam asta... \nainte? \l \ntreb` ea cu o voce lipsit`
de intona]ie.
Probabil c` nu. Nici m`car Paul nu [tia!
Lisa se \ncrunt`.
{i atunci, de ce mi-o spui acum?
Kyle oft`.
Voiam s-o \n]elegi pe mama... [i s` n-o ur`[ti! |l
iubea pe Paul cu o dragoste devorant`, exclusivist`...
|n timp ce Madalyn [i tu...
Madalyn [i cu mine suntem ni[te Hamilton veri-
tabili. Am devenit foarte devreme independen]i, \n timp
ce Paul a r`mas ag`]at de fusta mamei. A fost att de
nefericit` cnd el a trebuit s` p`r`seasc` Sainte-Amlia
pentru a merge la colegiu. Dar [i mai nefericit` cnd
demonul c`l`toriilor a pus st`pnire pe el [i a \nceput s`
str`bat` lumea \n lung [i-n lat...
Kyle se \ncrunt` brusc.
Tremuri! }i-e frig?
Se ridic` \n mini [i ie[i pe mal, apoi \ntinse mna
pentru a o ajuta s` ias` la rndul ei. Apoi \i d`du halatul.
Privirea Lisei se opri pe minile lui puternice dar
rasate totodat`. Se cl`tin` \n timp ce urechile \ncepur`
s`-i vjie [i totul \ncepu s` se \nvrteasc` \n jurul ei.
Brusc sim]i mirosul iodului, c`ldura soarelui, marea care
clipocea... [i palmele lui Kyle pe trupul ei gol.
Dar totul nu dur` dect o frntur` de secund`.
Lisa! o strig` \ngrijorat Kyle.
Ea \i zmbi.
58
Nu-i nimic...
Dar ce s-a \ntmplat?
Nu [tiu. |n unele momente, am ni[te str`fulger`ri.
Ni[te \ntoarceri \n timp, poate?
|[i trecu mna peste fruntea transpirat`.
Am impresia c` m` trezesc dintr-un vis...
Mai degrab` un co[mar! E[ti att de palid`...
O oblig` s` se lungeasc` pe un [ezlong.
Odihne[te-te... O s`-]i ]in companie.
De fapt, Lisa ar fi preferat s` r`mn` singur` pentru a
\ncerca s` se reg`seasc` [i s` pun` cap la cap frag-
mentele acelei viziuni.
Kyle se a[ez` al`turi de ea. Amndoi r`maser` t`cu]i.
Lisa se hot`r\ s` vorbeasc` prima:
M-ai b`nuit [i tu, la fel ca [i mama ta, c` am umblat
la frnele ma[inii?
Nu. Niciodat`.
|n ce punct ai ajuns cu cercet`rile \n privin]a femeii
care se afla cu Paul \n ma[in` \n momentul accidentului?
Le face poli]ia.
Kyle se \ntoarse spre ea. Chipul lui era serios,
aproape grav.
Poate c` nu \]i vei rec`p`ta niciodat` memoria.
Te-ai gndit vreodat` la aceast` posibilitate?
Da.
Mine o s` te duc s`-]i vizitezi domeniul...
Domeniul meu! exclam` ea \n derdere.
. Tot ce este aici \]i apar]ine pe jum`tate, \i reaminti el
N-am impresia c` posed acest drept.
Kyle ridic` din umeri.
59
Totu[i a[a este. Nu e vorba de un cadou ci de un
drept... Poate c` sunt cteodat` un prost, dar s` [tii c`
niciodat` n-am fost un filantrop, crede-m`!
Regre]i faptul c` mi-ai spus c`-l mo[tenesc pe Paul?
Nicidecum. M` gndeam la ni[te gre[eli pe care le-am
f`cut pe vremuri...
Tu, tu s` faci gre[eli? Tare m-ar mira asta... Cred c`
]i-am mai spus-o: tu e[ti un om al certitudinilor.
Toat` lumea face prostii.
O \nv`lui \ntr-o privire de nep`truns.
|ntr-un anumit sens ai noroc. Porne[ti de la
zero.
Ce noroc pe capul meu! rosti ea cu am`r`ciune.
***
Doamna Hamilton nu-[i f`cu apari]ia la ora cinei.
Ceruse s` fie servit` \n camera ei, spre marea u[urare a
Lisei...
Kyle \l invitase pe Scott, administratorul. El [i cu Lisa
se simpatizar` imediat. Era un b`rbat cult, calm [i cu
scaun la cap. Adora Sainte-Amlia [i nici nu-i trecea prin
minte c` ar mai putea tr`i \n alt` parte.
Unde locuie[ti? \l \ntreb` tn`ra femeie.
Mi-am construit un bungalou la c]iva kilometri de
aici. Pe marginea plajei...
Dup` cin`, cei doi b`rba]i \ncepur` o partid` de [ah,
iar Madalyn o duse pe Lisa s` viziteze gr`dinile.
60
Scott e divor]at, \i spuse ea \n timp ce se plimbau.
E[ecul c`s`toriei l-a f`cut misogin...
Misogin? Nu mi-a f`cut impresia.
Cnd o s`-l cuno[ti mai bine, o s`-]i dai seama.
Lisa ridic` din sprncene.
Ai \ncercat s`-l faci s` ias` din cochilie?
Rezist greu la o provocare! replic` Madalyn
imediat.
Dar pe urm` l-ai \ntlnit pe Tod [i l-ai uitat pe
Scott...
Pe urm` l-am \ntlnit pe Tod, da...
{i brusc, Madalyn schimb` subiectul.
Mi se pare c` te \n]elegi mai bine cu Kyle...
Am impresia c` nu m` mai judec` att de aspru.
Lisa oft`.
Mama voastr` va fi mai greu de convins! Pentru ea
sunt oaia neagr` a familiei!
Ai reu[it s-o sco]i din starea ei de prostra]ie. De la
moartea lui Paul tr`ia ca un zombi.
Ajunser` la un patio \nconjurat de tamarini \nal]i.
Lisa se obi[nuise deja cu concertul ne\ntrerupt al
greierilor. Trase aer \n pl`mni, \mb`tat` de parfumul
florilor de iasomie [i al plantelor aromate.
Ct` lini[te... [opti Lisa.
Atunci profit` de ea! Avem deseori musafiri [i
atunci ambian]a e mai pu]in lini[tit`.
Deci nu toat` lumea se plictise[te la Sainte-
Amlia... remarc` tn`ra femeie.
61
Te gnde[ti la Isabelle?
Madalyn ridic` din umeri.
Dac` vrea s` se m`rite cu Kyle, va trebui s` se
obi[nuiasc`. O femeie \ndr`gostit` este capabil` de
unele sacrificii...
Crezi c` e \ndr`gostit` de Kyle?
|n loc s`-i r`spund` la \ntrebare, Madalyn puse o alta:
Isabelle e \ntr-adev`r \n stare s` iubeasc` pe cineva
\n afara propriei persoane?
Cum po]i vorbi astfel? se mir` Lisa. V` credeam
prietene...
Nu prea avem multe \n comun! Totu[i n-o consi-
dera chiar att de rea! La fel ca toat` lumea, are defectele
[i calit`]ile ei. Cnd are inten]ia s` vin`? A precizat data?
Nu.
Oricum, nu are nici o importan]`... Avem destul
loc aici!
Privi peste um`r \n direc]ia casei.
Ne \ntoarcem? propuse ea.
Dac` vrei.
Lisa ezit` o clip` \nainte de a \ntreba:
Ai ni[te fotografii cu Paul?
Probabil. Mama mea...
Niciodat` n-a[ \ndr`zni s-o \ntreb pe ea! exclam` Lisa.
Te \n]eleg.
Madalyn reflect`.
Cred... [opti ea. Cred c` lucrurile tale se afl` tot \n
pod.
62
Lucrurile mele? se mir` tn`ra femeie.
Nu ne place s` arunc`m nimic, \i explic` Madalyn.
Mai avem \n pod [i hainele str`bunicii!
|[i ridic` ochii spre cer.
Cum de nu m-am gndit mai de mult la asta? Hai
repede, s` vedem!
Lisa p`ru oarecum reticent`.
Putem a[tepta [i pn` mine.
De ce s` amn`m pe mine ce putem face ast`zi?
rosti cu \n]elepciune Madalyn.
F`r` pic de entuziasm, Lisa o urm` \n pod.
Amndou` p`trunser` \ntr-o harababur` plin` de praf.
Scaune [chioape, mobile desperecheate, cufere antice...
Madalyn ridic` cu vrful degetelor capacul unuia din-
tre ele [i scoase o rochie lung` de tafta gri.
|]i \nchipui cum ar fi s` cobori la cin` astfel
\mbr`cat`? Moda era foarte frumoas` pe vremuri... dar
nu prea comod`.
Apoi deschise o umbrel` de m`tase \nflorat`.
{i nici vorb` s` te expui la soare! Trebuia s`-]i
p`strezi pielea alb`!
Privi \n jurul ei [i morm`i:
Unde om fi pus lucrurile tale?
Se \ndrept` spre o cutie mare care p`rea mai nou`.
Poate aici? O deschid?
Dac` vrei
Lisa regret` c` abordase acest subiect. Ar fi preferat
s` vad` toate astea mai trziu, dup` ce se va obi[nui cu
63
noua ei via]` la Sainte-Amlia. Dar evenimentele \nce-
puser` s` se succead` prea rapid [i nu avea timp s` se
adapteze.
Madalyn deschise cutia.
Nu m-am \n[elat! exclam` ea. Toate \]i apar]in...
Recunosc trusa de toalet` pe care ]i-a oferit-o Kyle cnd
ai \mplinit dou`zeci [i unu de ani.
Lisa lu` oglinda de argint, \nnegrit` dup` doi ani de
p`r`sire. Chipul ei nelini[tit se reflecta \n ea. Culoarea
ochilor ei ca smaraldul se \ntunecase att de mult \nct
p`reau aproape negri.
Ziua mea. Paisprezece aprilie, parc`...
Pe vremea aceea se afla de dou` luni la Sainte-Amlia.
Ce palid` e[ti! se \ngrijor` Madalyn. Nu te sim]i
bine?
Lisa rse f`r` pic de veselie.
Ba da... Sunt doar dezam`git`. Speram c` v`znd
obiectele care mi-au apar]inut, declicul se va produce \n
sfr[it \n mintea mea. Din p`cate \ns`...
Ridic` teancul de haine \mp`turite cu grij`.
Ce garderob` bogat`! Aveam toate astea cnd am
sosit aici, sau le-am cump`rat dup` aceea?
Mergeam amndou` la cump`r`turi, la Saint-
Thomas. Veneam mereu \nc`rcate cu pachete...
Cheltuiam banii lui Paul sau pe ai mei?
Habar n-am!
Madalyn ridic` o rochie din m`tase bleu.
64
Ce frumoas` erai \n asta! Dar cred c` \]i mai vine
\nc`. Ai exact aceea[i siluet` ca \nainte...
Voiam s` c`ut`m ni[te fotografii, \i reaminti Lisa.
Deschise o mic` cutie de piele [i descoperi un
nasture.
S` p`strezi un nasture, ce idee caraghioas`...
coment` Madalyn. Oh! Am g`sit o fotografie... Prive[te!
Sunte]i amndoi, tu [i Paul.
Lisa arunc` o privire. Ct de tn`r` p`rea. {i ct de
fericit`!
Un b`rbat o ]inea de umeri. Un tn`r sub]irel cu
p`rul blond. Fuseser` fotografia]i lng` un teleschi [i
mai aveau \nc` schiurile \n picioare...
Deci [tiu s` schiez... [opti ea.
Paul zicea c` erai \ncep`toare. Dar nu-]i era team`
de nimic!
Lisa \[i trecu mna peste frunte.
Chiar dup` ce am v`zut-o, nu-mi amintesc de
nimic... ce p`cat! Sperasem c`...
|[i l`s` fraza \n suspensie, \n timp ce un suspin \i
sc`pa de pe buze.
O s` le spun lui Samuel [i Josh s` coboare cutia \n
camera ta, decise Madalyn. O s` triezi lucrurile ca s` te
hot`r`[ti ce p`strezi [i ce arunci.
Da...
Madalyn \i adres` un zmbet c`lduros.
Sunt att de bucuroas` c` te-ai \ntors! spuse ea cu
spontaneitate.
65
Lisa [tia c` Madalyn e sincer` [i sim]i c` i se \nc`lze[te inima.
|i descoperir` pe cei doi b`rba]i \n fa]a micului bar,
cu un pahar \n mn`.
S`rb`toream victoria lui Scott, le anun]` Kyle.
El a c[tigat? se mir` Madalyn.
De data asta! admise Scott. Dar Kyle nu era \n
mn`. Avea mintea aiurea.
Probabil c` se gndea la Isabelle...
Voi ce a]i f`cut? \ntreb` Kyle.
Ne-am urcat \n pod, r`spunse Madalyn. Am g`sit o
cutie mare cu lucrurile Lisei.
Scott o \nv`lui \ntr-o privire plin` de \n]elegere.
{i asta nu te-a ajutat s`-]i reaminte[ti?
Era mai mult o constatare dect o \ntrebare.
Nu... recunoscu ea. Dar nici nu-mi f`cusem vreo iluzie!
Scott \[i lu` \n curnd r`mas bun de la ei.
Te conduc pn` la ma[in`, se hot`r\ pe nea[teptate
Madalyn.
Cu sursul pe buze, Kyle \i privi \ndep`rtndu-se.
Credeam c` [i-a pierdut orice speran]`, [opti ca
pentru sine.
Ce vrei s` spui? se interes` Lisa.
Kyle ridic` din umeri.
De mai multe ori a \ncercat s`-l fac` s` ias` din
carapacea lui... F`r` nici un rezultat pn` \n prezent! Dar
sora mea admite cu greu \nfrngerea.
Din cauza lui Scott nu se hot`r`[te s` se m`rite cu Tod?
Kyle nu-i r`spunse direct la \ntrebare.
66
Dac` devine so]ia lui Tod, ar fi obligat` s`
p`r`seasc` Sainte-Amlia, remarc` el.
O femeie nu este oare gata s`-l urmeze pe b`rbatul iubit
pn` la cap`tul lumii? \ntreb` Lisa pe un ton voit indiferent.
B`rbatul iubit? repet` el. Dar, \n primul rnd,
nimic nu dovede[te c` Madalyn este \ndr`gostit` de Tod.
{i, \n al doilea rnd, crezi \ntr-adev`r c` dragostea
rezolv` toate problemele?
Nu, recunoscu ea dup` cteva clipe de gndire. Totu[i...
Kyle o \ntrerupse.
{i despre compatibilitatea de caracter ce p`rere ai?
Da, [i ea este foarte important`.
Apoi ad`ug` pe un ton nep`s`tor.
Dac` nu te c`s`tore[ti [i nu ai copii, care dintre ei
ar accepta mai u[or s`-[i schimbe numele pentru a
deveni un Hamilton? Scott sau Tod?
Nici unul nici cel`lalt!
Pe un ton sec, \ncheie:
Dar nu mi-am spus \nc` ultimul cuvnt! Peste
c]iva ani, poate c` voi fi \nconjurat de o droaie de
copii...
Isabelle va fi oare o mam` bun`? Lisa se \ndoia... {i
brusc, o indispuse imaginea acestei femei purtnd
primul copil al lui Kyle...
Un gin tonic? \i propuse el.
Da, te rog.
El \i \ntinse un pahar cu cuburi de ghea]`. Lisa b`u o
\nghi]itur` [i se \nec`.
67
Oh! L-ai f`cut mai tare ca de obicei...
|ncepu s` tu[easc` [i \[i lu` batista. Ceva \i c`zu din
buzunar [i se rostogoli pe jos. Kyle se aplec` pentru a
recupera obiectul rotund.
Un nasture... [opti ea. L-am g`sit \n pod printre
lucrurile mele. Probabil c` l-am pus \n buzunar f`r` s`-mi
dau seama.
El se strmb`.
Doar un nasture f`r` valoare.
Da...
Era unul dintre cei mai comuni. Bleumarin, f`r` nici
un ornament... Genul de nasture care se folose[te la
blazere sau vestele sport. Lisa \l lu` [i-l b`g` \n buzunar.
Mine te duc s` vizitezi insula, spuse Kyle.
Ne va lua mult timp?
O bun` parte a zilei. Vom lua cu noi un co[ de picnic.
Lisa \l privi drept \n ochi.
Un picnic cu [ampanie?
Nu. Dac` nu cumva vrei tu asta...
Ea neg` dnd din cap. Regreta deja c` spusese asta.
Cred c` n-o s` mai beau \n via]a mea [ampanie!
oft` ea.
M` faci pe mine vinovat de ce s-a \ntmplat?
|n parte.
Kyle \[i trecu gnditor mna prin p`r.
M` \ntreb ce s-ar fi \ntmplat dac` n-a[ fi descope-
rit acel mic semn din na[tere...
Lisa \nghi]i \n sec.
68
Poate c`, \n timp, mi-a[ fi rec`p`tat memoria.
Sim]i c` i se strnge inima.
Nu [tiam \nc` cine e[ti, \n acea dup`-amiaz`...
O trecu un fior.
Vntul e mai r`coros. Ai zis adineaori c` o s` plou`.
Probabil. Temperatura scade \ntotdeauna cu cte-
va grade \nainte de ploaie.
Dup` vreun minut, primele pic`turi de ploaie c`zur`
pe dalele terasei. Apoi un adev`rat potop se porni exact
\n momentul cnd Madalyn se \ntorcea \n fug`.
Ce timp! exclam` ea.
{i \i zmbi Lisei.
Dar nu-]i face griji! Nu e de durat`... Mine soarele
va str`luci din nou [i totul va fi uscat.
Ceva mai trziu, Lisa urc` \n camera ei. |n aceast`
cas` mare, era singurul loc unde se sim]ea bine. Aici
putea s` \ncerce s`-[i pun` pu]in` ordine \n gnduri.
69
Capitolul 5
|n cursul urm`toarelor zile, atitudinea doamnei
Hamilton nu se schimb` deloc. Asista la mese dar f`cea
un punct de onoare din faptul c` nu-i adresa nici un
cuvnt nurorii sale.
Lisa spera c` situa]ia se va aranja cu timpul...
Dup` cum promisese, Kyle o dusese s` descopere
insula. {i asta o pasionase... Urm`rise de la \nceput pn`
la sfr[it procedeul de fabrica]ie a romului, de la sosirea
trestiei de zah`r pn` la depozitarea \n butoaiele vechi
de stejar...
Aproape o mie de negri tr`iau pe insul`. Lucrau \n
distilerie sau pe planta]ii [i locuiau \n ni[te bungalouri
albe \nconjurate cu gr`dini]e.
Dar e un adev`rat sat! remarcase Lisa.
Aproape...
Nu le lipse[te nimic. Nici biserica, nici b`c`nia, nici
sala de club...
70
Nici [coala, ad`ugase Kyle. Totu[i, cei care doresc
s`-[i continue studiile trebuie s` se duc` la Tortola.
De unde provin locuitorii din Sainte-Amlia?
Sunt descenden]ii sclavilor pe care str`bunii mei
i-au adus din Africa.
{i se purtau bine cu ei?
Dac` s-ar fi purtat bine nu s-ar fi r`sculat.
Spre sfr[itul dup`-amiezii, \n timp ce leneveau pe
[ezlongurile de pe marginea piscinei, Lisa reveni asupra
subiectului.
{i cum a f`cut ultimul Hamilton ca s` reia con-
trolul situa]iei?
A recurs la armat` pentru a-i lini[ti pe rebeli. Apoi
a reconstruit totul...
{i a \n]eles ceva \n urma acelei \ngrozitoare lec]ii?
A \nceput s` se poarte mai frumos cu cei care lucrau
pentru el?
Presupun... Dar cum a[ putea [ti asta? Nu ne-a mai
r`mas nici o m`rturie din acea epoc`.
|[i urm`ri din priviri sora care \nota de la un cap`t la
cel`lalt al piscinei, \ntr-un craul perfect.
Ai avut timp s` arunci o privire asupra con]inutu-
lui acelei cutii? o \ntreb` el f`r` s-o priveasc`.
Chipul tinerei femei se \ntunec`.
Da... Din p`cate, nu am descoperit nimic intere-
sant. A[ fi putut ]ine, de exemplu, un jurnal...
Crezi?
Lisa oft`.
71
Totul e posibil... Dar dac` am plecat \n Anglia
cu gndul de a nu mai reveni niciodat` aici, proba-
bil c` am luat cu mine toate lucrurile la care
]ineam...
Nu eram la Sainte-Amlia \n momentul plec`rii
tale.
Dar [tiai c` \ntre mine [i Paul lucrurile nu mergeau
prea bine...
Da.
Brusc, Kyle se ridic`.
Am de dat vreo dou` sau trei telefoane. Ne vedem
mai trziu!
Lisa \l privi \ndep`rtndu-se. Era sigur` c` el \i
ascunde ceva. Se \ncrunt`. Dar ce anume? {i de ce?
Madalyn ie[i \n sfr[it din ap` [i i se al`tur`.
Kyle te-a p`r`sit?
S-a dus s` dea ni[te telefoane.
Scumpei de Isabelle, bine\n]eles! Ciudat c` nu [i-a
f`cut \nc` apari]ia...
De ct timp o cunoa[te Kyle?
Oh! Nu de mult timp. De vreo [apte-opt luni, nu
mai mult.
Lisa se c`zni s` zmbeasc`.
Fratele t`u trebuie s` fie un adev`rat donjuan. Sunt
sigur` c` are o groaz` de cuceriri.
Nu chiar! o asigur` Madalyn.
Privirea ei \mbr`]i[a \ntreg peisajul.
72
I-ar trebui o femeie care s` [tie s` se adapteze exis-
ten]ei ceva mai deosebite pe care o ducem la Sainte-
Amlia... Dar ar trebui s`-i plac` totodat` c`l`toriile [i
neprev`zutul! Kyle c`l`tore[te destul de des.
Rse ironic.
Nu \ns` destul de des dup` gustul Isabellei! Prev`d
c` vor avea probleme dac` se c`s`tore[te cu ea...
Dac` se c`s`tore[te cu ea, repet` Lisa pe un ton
voit indiferent. Deci nu e \nc` sigur?
Madalyn izbucni \n rs.
Cu Kyle nimic nu e sigur!
Dup` o clip` de gndire, ad`ug`:
Ca [i cu mine, de altfel... Nu degeaba suntem frate
[i sor`!
***
A doua zi de diminea]`, \n timpul micului dejun, Kyle
\[i anun]` inten]ia de a se duce la Saint-Thomas.
O s` lipsesc dou`-trei zile, preciz` el.
Dup` cinci minute plecase deja. Madalyn se strmb`.
Cum \l fluier` Isabelle, d` fuga imediat!
Apoi, Madalyn se ridic`.
Vii cu mine \n cas`, Lisa?
Ca [i \n celelalte dimine]i, micul dejun fusese servit
\n pergol`. {i conform obiceiului ei, doamna Hamilton
r`m`sese mut`... Asta nu mai putea dura!
73
O s` mai r`mn pu]in aici, declar` Lisa \ndemnat`
de un impuls nea[teptat.
Madalyn ridic` din sprncene. Nu f`cu nici un
comentariu dar expresia ei era destul de elocvent`.
Dup` plecarea ei, o t`cere grea se instalr`, tulburat`
doar de cntecul p`s`rilor [i fo[netul vntului printre
ramuri.
Lisa trase adnc aer \n piept. Apoi spuse pe nea[tep-
tate:
Cred c` [i lui Paul \i pl`cea mult acest loc...
Chipul b`trnei se \nsufle]i.
Da, venea des aici.
Cel pu]in \i r`spunsese... Era totu[i un \nceput!
Kyle mi-a spus c` era]i foarte apropia]i unul de
cel`lalt.
Paul avea nevoie de mine. Ceea ce n-a fost nicio-
dat` cazul lui Kyle! El nu are nevoie de nimeni...
Rse \ntr-un fel care \i zgrie timpanele Lisei.
{i cu Isabelle asta, nu va ]ine mult!
Lisa tres`ri.
Oh!
Rsul acru al doamnei Hamilton se f`cu din nou
auzit.
O s` vezi! Nimeni nu-l poate re]ine... Nici tu n-ai
reu[it!
Ce tot spunea b`trna? Nu mai era \n toate min]ile?
Eu eram so]ia lui Paul, \i reaminti cu blnde]e Lisa.
Nu a lui Kyle!
74
Ca [i cum asta te-ar fi putut \mpiedica s` alergi cu
limba scoas` dup` el! |]i trebuiau doi!
Lisa sim]i c` i se face r`u.
Dar e ridicol! se auzi ea protestnd.
B`trna \i arunc` o privire du[m`noas`.
Fiindc` nu \]i po]i aminti nimic, de unde [tii?
Nu... nu e posibil! se blbi Lisa.
|[i \mpinse scaunul deoparte.
Ah! Dar n-o s` pleci tocmai acum! exclam` doam-
na Hamilton. Kyle nu vrea s`-]i spun` adev`rul? Ei bine,
o s` ]i-l spun eu!
Lisa se a[ez` la loc, rezistnd tenta]iei de a o lua la
goan`. Era timpul s` afle...
V` ascult! spuse ea pe un ton provocator.
De la \nceput am citit \n tine ca \ntr-o carte
deschis`! spuse cu am`r`ciune interlocutoarea ei. {i
bietul Paul, pe care \l duceai cu u[urin]` de nas, ]i-a
\n]eles \n cele din urm` jocul! Mai ales cnd ai \nceput
s`-i dai trcoale lui Kyle... Dar Kyle nu te voia. {i atunci
ai \ncercat s` te \mpaci cu Paul...
De ce ne-am dus la Saint-Thomas? De ce am plecat
\n Anglia?
Nu [tiu. Presupun c` Paul te-a urcat \n avion ca s`
scape de tine...
Lisa \[i cuprinse capul \n mini.
Nu... rosti ea cu o voce r`gu[it`. Eu... nu vreau s`
cred toate astea.
75
Totu[i, explica]ia b`trnei doamne era plauzibil`.
Altfel, cum s-ar fi explicat faptul c` el cuno[tea existen]a
semnului \n form` de semilun` de pe snul ei? Asta
\nsemna c` \ntre Kyle [i ea...
Fiul meu a murit din cauza ta, o acuz` doamna
Hamilton.
Nu eram eu cu el \n momentul accidentului! O alta
se g`sea \n ma[in`...
O prieten` \ntlnit` din \ntmplare la aeroport, pe
care a avut amabilitatea s-o conduc`!
Nu pute]i [ti ce a fost, fiindc` identitatea pasagerei
nu a fost \nc` stabilit`!
Cu un gest al minii, doamna Hamilton \ndep`rt`
aceast` obiec]ie.
Tot mai crede]i c` am umblat la sistemul de frnare
al ma[inii? o \ntreb` Lisa.
B`trna doamn` \i arunc` o privire.
Nu, spuse ea obosit`. Eram prea tulburat` \n ziua
\ntoarcerii tale... {i Kyle mi-a dovedit c` a[a ceva era
imposibil.
Apoi \nchise ochii.
Nu mai am chef de vorb`. De ce nu m` la[i singur`?
Cu pa[i len]i, Lisa se \ntoarse \n cas`. Cum s` afle
dac` soacra ei \i spusese adev`rul? Pentru asta nu exista
dect o singur` solu]ie: s`-l \ntrebe pe Kyle... Dar
niciodat` n-ar \ndr`zni s` fac` a[a ceva!
***
76
Kyle reveni mai devreme dect era prev`zut. {i singur...
Nu, Isabelle nu m-a \nso]it, r`spunse el la o \ntre-
bare a mamei sale.
Nu p`rea c` dore[te s` mai dea o alt` explica]ie. {i nu
fusese la Saint-Thomas doar ca s-o vad` pe Isabelle...
Poli]ia a descoperit identitatea femeii care \l
\nso]ea pe Paul \n ziua accidentului...
Arunc` o privire \n direc]ia Lisei.
Se pare c` dup` ce te-a dus la aeroport, s-a \ntlnit
cu acea femeie, care se \ntorcea de la Caracas.
Dup` o scurt` t`cere, ad`ug`:
Ai plecat \ntr-adev`r la Londra \n acea zi. Numele
t`u figureaz` pe lista pasagerilor.
{i a \ntlnit-o din \ntmplare pe femeia respectiv`?
Nu, fiindc` a a[teptat destul de mult dup` plecarea
avionului. {i, \n principiu, nu avea pe nimeni de a[tep-
tat. |n plus, el \nsu[i venise de la Caracas \n acea
diminea]`...
Familia disp`rutei a fost informat`? se interes`
Madalyn.
Nu \nc`. Poli]ia va proceda mine la exhumarea
cadavrului [i \l va anun]a apoi pe so]ul ei.
Pe Lisa o trecu un fior [i p`li. El o privi \ngrijorat.
Te sim]i bine?
Lisa tremura.
M` gndeam la bietul om...
Pentru el va fi o u[urare, \ntr-un anumit fel. Cel
pu]in, va afla... Chinul e s` nu [tii.
77
Mie-mi spui! oft` ea din adncul pieptului.
|i reveneau mereu \n minte acuza]iile soacrei sale.
Aceasta \i spusese adev`rul, sau se distrase doar
sem`nnd \ndoiala \n biata ei minte [i a[a destul de tul-
burat`?
Cum te-ai dus pn` la Saint-Thomas? \l \ntreb` ea
pe Kyle. La bordul Seajade?
El o fix`, strngnd din pleoape.
Nu, r`spunse el \n cele din urm`. Am luat [alupa...
Dar am inten]ia s` ies mine cu Seajade. Cine vrea s`
vin` cu mine?
Eu nu, se gr`bi Madalyn s` spun`. A[tept un tele-
fon de la Tod... Dar tu ar trebui s` te duci, Lisa.
Lisa nu ezit` nici o secund`.
Ce pl`cere! La ce or` pleci, Kyle?
Cam pe la zece. |]i convine?
Perfect.
Se \ntoarse, pu]in jenat`, spre doamna Hamilton. Dar
b`trna doamn` c`zuse din nou \n obi[nuita ei apatie...
***
A doua zi diminea]a, Kyle [i Lisa luar` un jeep pentru
a ajunge la pontonul unde era amarat velierul.
Mama ta n-a reu[it \nc` s`-[i revin`, remarc` Lisa.
E \nc` foarte deprimat`, ai dreptate.
Poate c` ar trebui s` plece din Sainte-Amlia ca s`
scape de aceste amintiri dureroase.
78
Poate. Dar hot`rrea \i va apar]ine. Eu nu-i pot
impune asta...
O examin` pe Lisa din cap pn`-n picioare [i \ncepu
s` zmbeasc`.
Ai aspectul unui adev`rat marinar!
Lisa purta o pereche de pantaloni albi [i un tricou cu
dungi albe [i albastre. Ni[te mocasini cu t`lpi antidera-
pante \i completau ]inuta.
Se pare c` erau hainele mele... \nainte.
Exact. Mocasinii i-ai cump`rat de la Tortola.
Lisa sim]i c` i se accelereaz` pulsul.
Erai cu mine \n acea zi?
Da.
Ajunser` pe ponton [i Lisa privi velierul.
Lui Paul \i pl`cea s` mearg` cu vaporul? se interes`
ea.
Nu se sim]ea bine dect la bordul unui mijloc
rapid de transport. Velierele \l plictiseau...
Lisa \[i mu[c` buza de jos, privind cu team` iahtul.
Chiar am stat eu la crma acestui vas?
Da.
Apoi zmbi.
Nu-]i fie team`, n-o s` te pun ast`zi la crm`! Fii
mai destins` [i distreaz`-te... Sunt obi[nuit s` conduc
singur Seajade.
Nici o amintire nu reveni \n memoria tinerei femei
cnd urc` la bord. Totu[i se adapt` u[or cu balansul
vasului...
79
Du-te s` vizitezi cabinele \n timp ce pornesc, \i
suger` Kyle.
Lisa cobor\ \n careul mare cu pere]ii desp`r]itori
\mbr`ca]i \n lemn de tec. Dou` cabine separate... O mic`
sal` de baie [i o buc`t`rie bine echipat`.
Deschiznd o u[`, f`cu s` cad` o hain` ag`]at` de
clan]`. Era o vest` veche bleumarin. Lund-o de pe jos,
observ` c` \i lipse[te un nasture...
Tres`ri. Fiindc` [tia unde se afl` nasturele lips`... Era
cel pe care-l descoperise \n urm` cu cteva zile printre
hainele ei aflate \n podul casei.
Motorul f`cu s` vibreze suprastructurile. P`r`seau
]`rmul... Apoi se f`cu t`cere: Kyle ridicase pnzele.
Lisa preg`ti cafeaua \nainte s` se decid` s` urce \n
cocpit cu dou` ce[ti. Briza umfla pnzele albe [i velierul
plutea \n sensul vntului, l`snd \n urma lui o dr` de
spum`.
Sper c` ]i-ai luat [i costumul de baie, spuse Kyle.
|l am pe mine.
Kyle b`u o \nghi]itur` din lichidul fierbinte.
Faci \ntotdeauna o cafea att de bun`! Am fost sur-
prins cnd ai preg`tit-o prima oar` cnd te-ai urcat la
bord.
Te mir` c` sunt capabil` s` fac [i ceva bun?
Nu [tiai nimic despre nave... Dar cel pu]in nu aveai
r`u de mare!
M` \ntreb de ce m-ai invitat prima oar`!
Prima oar` a fost ideea lui Madalyn!
80
Sainte-Amlia era deja departe \n urma lor. Kyle
manevr` cu abilitate vasul printr-o strmtoare dintre
dou` recifuri. |n curnd se aflar` \n centrul unei lagune
\nconjurate de cteva insule de coral pustii.
Un adev`rat paradis! exclam` Lisa.
Nu se s`tura admirnd cerul de un albastru intens,
marea turcoaz [i insulele cu cocotieri care \nconjurau
plajele de nisip de o albea]` sclipitoare.
N-am adus echipamentul de scufundare, spuse
Kyle. Dar pe lng` recifuri se pot vedea cei mai frumo[i
pe[ti.
M-am mai scufundat?
|ncepusem s` te \nv`]. Pe urm` ai plecat...
Kyle \[i scoase apoi cu un gest foarte firesc blugii [i
tricoul, pentru a r`mne doar \ntr-un slip negru.
Lisa \[i ]inu respira]ia, tulburat` peste m`sur`.
Silueta lui Kyle se desena pe cerul albastru... [i \i venea
greu s`-[i dezlipeasc` privirea de pe el.
A[tept` ca el s` plonjeze, ca s` se dezbrace la rndul
ei. Apoi cobor\ cu pruden]` pe sc`ri]`.
|notar` mult timp \nainte de a se \ntoarce la bordul
lui Seajade.
Un asemenea exerci]iu face poft` de mncare!
spuse Kyle bine dispus. M` duc s` caut co[ul cu
provizii... Vom lua masa pe punte.
Co[ul era foarte bine garnisit: mai multe feluri de
friptur` rece, chifle, o salat` de legume, brnzeturi [i
fructe tropicale.
81
Pesc`ru[ii [i pelicanii se \nvrteau \n zbor \n jurul
vasului. Din timp \n timp le aruncau o buc`]ic` de pine
pe care p`s`rile o prindeau din zbor.
|]i imaginezi cu u[urin]` pira]ii navignd sub
drapelul negru pe aceste m`ri... remarc` Lisa.
Insulele acestea erau pe vremuri punctul de \ntl-
nire al multor pira]i! Sosirea plantatorilor a schimbat
totul. Primul Hamilton a debarcat \n Caraibe [i a primit
insula Sainte-Amlia cu condi]ia s` fac` respectat` legea
pe aceste meleaguri.
Se numea [i pe atunci Sainte-Amlia?
Nu, a botezat-o astfel dup` numele so]iei lui.
{i nimeni n-a \ncercat s`-i ia insula?
Nimeni n-ar fi avut \ndr`zneala s`-l \nfrunte pe
teritoriul lui! Nu se desp`r]ea niciodat` de muschet` [i
nu ezita s` trag`. |n plus, str`mo[ul meu a f`cut acte \n
regul` pentru proprietatea lui. Cnd am fost ultima oar`
la Londra, le-am studiat...
Acesta a fost scopul voiajului t`u \n Anglia?
Nu, aveam stabilite ni[te \ntlniri importante de
afaceri.
Kyle fix` gnditor orizontul.
Destinul este cteodat` foarte ciudat [i c`ile lui
sunt extrem de \ncurcate...
Da, nu-i a[a? spuse ea pe un ton voit indiferent.
Rezist` dorin]ei de a pune mna pe pieptul lui Kyle.
Pe inima lui...
82
Mai f`cuse un asemenea gest, era sigur` de asta. {i c`
f`cuse mai mult, mult mai mult... Venise momentul s`
afle.
Kyle, am descoperit de unde provenea nasturele
pe care l-am g`sit \n pod...
De la vesta mea.
Da...
Lisa se \narm` cu curaj.
Spune-mi adev`rul. De ce am p`strat acest nasture?
El o fix`. Lisa se ag`]` de mna lui.
Spune-mi! insist` ea.
|n acea clip`, era preg`tit` s` aud` orice.
Ai purtat vesta asta... \ncepu el.
Cnd?
|n ziua cnd ne-a surprins o avers`... |n ziua cnd
am f`cut dragoste pentru ultima oar`.
83
Capitolul 6
Mai multe secunde se scurseser` \nainte ca Lisa s`-[i
reg`seasc` glasul.
Ultima... oar`?
Da. A trebuit s` plec cu afaceri [i accidentul s-a pro-
dus a doua zi dup` plecarea mea.
Eu... nu \n]eleg, \ng`im` ea. M` dispre]uiai, m`
judecai cu asprime [i totu[i...
{i totu[i te doream ca un nebun! Cnd Paul a
\nceput s` te neglijeze, am intrat eu \n scen`.
Kyle ridic` din umeri.
Oh! Nu caut scuze... Nu am nici una.
Lisei \i venea greu s` accepte ceea ce corpul ei [tia
deja de mult din instinct.
Cnd ne-am plimbat \mpreun` cu velierul...
Totul a \nceput la bordul lui Seajade. Eram sin-
guri. Un b`rbat, o femeie... [i explozia dorin]ei lor
reciproce.
84
Ct timp a durat aceast` leg`tur`?
Cincisprezece zile. Madalyn era plecat` \n
Australia. Iar Paul..
Kyle oft`.
Paul st`tea oricum att de pu]in timp la Sainte-
Amlia!
Vorbe[ti ca [i cum ai fi singurul vinovat. Cnd,
dup` p`rerea mamei tale, eu sunt cea care am \ncercat
s` te seduc...
}i-a vorbit ea despre asta?! exclam` el. Dar cnd?
|n ziua cnd ai fost plecat la Saint-Thomas.
Kyle ridic` din nou din umeri.
Mama nu e \ntotdeauna obiectiv`. Te ur`[te [i te
consider` plin` de toate p`catele din lume. Pentru ea,
indiferent ce ai face, gre[e[ti...
Cl`tinnd din cap, ad`ug` cu o voce aproape de
neauzit:
Dar eu sunt cel vinovat. Erai foarte vulnerabil` [i
eu am profitat de situa]ie. Abia cnd te-ai \ntors la Paul
am \n]eles ct am fost de orb... |ntre noi nimic nu era
posibil, a[a cum \mi \nchipuiam eu \n nebunia mea.
Deci l-am \ntlnit pe Paul la Saint-Thomas... exact
\nainte s` iau avionul spre Londra?
Lisa \[i \ncruci[` bra]ele pe piept.
Dar e de ne\n]eles!
Dac` ]i-ai putea aminti...E[ti singura care poate
explica tot ce s-a \ntmplat atunci.
Lisa \[i ridic` ochii spre el.
85
Ceea ce sim]eam pentru tine era... ceva serios? Sau
era vorba doar de o... simpl` aventur`?
Era ceva serios, r`spunse el greu. Att din partea ta
ct [i din a mea.
Se aplec` spre ea. P`rea extrem de \ncordat.
Lisa, o minune a vrut s` fii \n via]`... Avem [ansa de
a re\ncepe totul de la zero! S` nu rat`m aceast` extraor-
dinar` [ans`! o rug` el.
Eu... eu nu [tiu ce s` zic, r`spunse ea dintr-o
suflare.
Inima \i b`tea nebune[te.
Lisa... [opti Kyle.
O trase spre el. Buzele lor se \ntlnir`. Cu ochii
\nchi[i, Lisa se lipi de el. Dorin]a o ame]ea. Prin vene
parc` \i curgea foc... |[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gtului
puternic al lui Kyle. Imagini dezordonate dansau \n
mintea ei \nfierbntat`. |n aceste clipe, era sigur` c` le
mai tr`ise. Totu[i, nici o imagine precis` nu-i revenea \n
memorie.
Sutienul ei se afla deja pe podeaua cocpitului. Kyle o
privi cu pasiune.
Te doresc... Oh, dac` ai [ti ct de mult te doresc...
Spunnd asta, se \ndep`rt` de ea.
Totu[i, ]in ca de data asta totul s` fie \n regul`! O
s` te m`ri]i cu mine.
S`... s` m` m`rit cu tine? Repet` ea cu stupefac]ie.
|l privi cu ni[te ochi mari [i uimi]i.
86
Dar... tu e[ti fratele lui Paul!
Paul e mort. Nimeni [i nimic nu te poate \mpiedica
s` devii so]ia mea.
{i mama ta? {i Madalyn? Ele ce vor crede?
O s` le punem \n fa]a faptului \mplinit!
O privi rug`tor.
Nu vreau s` te mai pierd!
Kyle... dar nu e posibil...
De ce nu?
{i Isabelle?
I-am spus adev`rul.
Tot adev`rul?
El cl`tin` din cap.
Nu. Ceea ce s-a petrecut atunci nu-i prive[te pe
ceilal]i.
O lu` din nou \n bra]e.
{i tu ]ii la mine, Lisa! afirm` el.
Tn`ra nu \ncerc` s`-l contrazic`.
E adev`rat... De cnd am sosit la Sainte-Amlia am
\ncercat mereu s` lupt \mpotriva atrac]iei pe care o
aveam pentru tine...
Kyle se destinse brusc.
Deci nu te-ai schimbat! Totul poate fi ca \nainte...
|[i consult` ceasul.
Mergem direct la Tortola. Vntul `sta e favorabil [i
vom ajunge \n mai pu]in de o jum`tate de or`. Pn`
disear` vom fi c`s`tori]i!
87
Imposibil!
El \i adres` un zmbet triumf`tor.
Am o licen]` \n buzunar. Totul este aranjat acolo
pentru a se putea celebra ceremonia \n mimimum de
timp [i ct mai discret posibil. De ce s` mai a[tept`m?
Ai prev`zut totul!
Trebuie s` [tii s` prevezi totul.
Kyle avea dreptate: de ce s` mai a[tepte? |l iubea cu tot
trupul [i sufletul ei. Cum, probabil, \l iubise acum doi ani...
Trase adnc aer \n piept.
Hai s` mergem..
***
|n mai pu]in de un sfert de or`, devenir` so] [i so]ie...
Lisa se \ntoarse la bordul lui Seajade complet n`ucit`.
Totul mersese att de repede!
M` \ntreb dac`... dac` n-am \nnebunit amndoi!
spuse ea, o dat` ajun[i la bord. Ce o s` cread` oamenii?
Kyle izbucni \n rs.
E cea mai mic` dintre grijile mele! Noi amndoi
[tim ce facem. Nu e `sta principalul?
O lu` \n bra]e [i o s`rut`.
Suntem f`cu]i unul pentru cel`lalt...
Kyle...
Da?
Suntem obliga]i s`-i punem pe to]i la curent acum?
El o strnse [i mai tare \n bra]e.
88
Vreau ca toat` lumea s` afle c` e[ti so]ia mea...
Va fi un adev`rat [oc! Mai ales pentru mama ta.
Va fi un [oc indiferent cnd facem anun]ul: azi sau
peste o lun`... A[a c`, la ce bun s` mai a[tept`m?
Kyle porni motorul iahtului.
Prea trziu pentru regrete, scumpa mea!
Nici n-am, \l asigur` ea.
Efectuar` rapid traversarea \ntre cele dou` insule.
Dup` ce Seajade fu amarat` la ponton, Kyle \nconjur`
umerii Lisei cu bra]ul [i \[i cufund` privirea \ntr-a ei.
Am luat o hot`rre, declar` el cu gravitate. De
acum \nainte e[ti a mea. Pentru totdeauna... Paul a
murit. Nu poate reveni ca s` ne despart`.
Nu mi-l amintesc deloc pe Paul. Parc` nici n-a
existat pentru mine. Te iubesc, Kyle. Cred c` te iubesc
din prima zi...
Prima zi? repet` el.
Lisa oft`.
Pentru mine, \ntlnirea noastr` dateaz` din
momentul cnd ai fost gata s` dai cu ma[ina peste mine
pe o strad` londonez`.
O strnse [i mai tare \n bra]e.
C`s`toria asta va fi o reu[it`! Gra]ie nou`, o
mul]ime de mici Hamilton vor veni s` \nveseleasc`
proprietatea noastr`...
M` iei prea repede! Las`-m` mai \nti s` m`
obi[nuiesc cu noul meu statut de so]ie...
Se \ncrunt` \ngrijorat`.
89
Cnd ai inten]ia s` le dai vestea?
|nti o voi preveni pe mama mea... {i e mai bine
s-o fac singur!
Lisa oft` u[urat`. Prefera s` nu fie de fa]` cnd teribi-
la b`trn` va fi pus` la curent... |i mai r`mnea s` dea
ochii cu Madalyn.
***
O g`sir` pe marginea piscinei, \n compania lui Scott.
Se certaser` oare? Aveau ni[te fe]e lungi...
Unde a]i fost? \i \ntreb` Madalyn.
La Tortola, \i r`spunse Kyle. M` bucur c` e[ti [i tu
aici, Scott. O s` s`rb`torim \mpreun` cu voi evenimen-
tul...
Ce eveniment? se interes` Madalyn.
Kyle o privi cu dragoste pe Lisa.
Ne-am c`s`torit.
O expresie de intens` surpriz` se \ntip`ri pe chipul
lui Scott.
Z`u?! E adev`rat? Hmm... felicit`rile mele!
Kyle se \ntoarse spre Madalyn.
Tu nu zici nimic?
Tn`ra ridic` din umeri.
Nu crezi c` exagerezi? De ce nu mi-ai spus
dinainte? N-aveai nevoie de un asemenea mister... E[ti
major, e[ti vaccinat, Lisa la fel. Nimeni nu v-ar fi putut
\mpiedica s` v` duce]i planurile la bun sfr[it.
90
E mai sigur a[a.
O strnse pe Lisa \n bra]e, apoi \i d`du drumul ca s`
se \ndrepte spre frigiderul din pergol`.
Sper c` avem [ampanie la rece.
Credeam c` suntem prietene, Lisa, spuse Madalyn
pe un ton neutru. {i te-ai ferit de mine!
Tn`ra nu avu timp s` deschid` gura. Kyle r`spunse
\n locul ei.
N-a putut s`-]i spun` nimic pentru bunul motiv c`
habar nu avea, azi-diminea]` cnd s-a \mbarcat, de
scopul excursiei noastre.
Le zmbi celor dou` femei, apoi continu`:
Am convins-o s` se m`rite cu mine, \n timpul
mesei...
Lisa \ncerc` s` destind` atmosfera.
Trebuie s` spun c` a fost o mas` excelent`! zise ea.
Madalyn se ridic` brusc [i veni s-o s`rute.
Sunt foarte mul]umit`! o asigur` ea. Pu]in sur-
prins`, bine\n]eles, dar \ncntat`. Ceea ce nu \n]eleg
totu[i este de ce era]i att de gr`bi]i...
Kyle aduse cupele de cristal [i o sticl` de [ampanie.
N-am spus nim`nui pentru a evita ca mama s` ne
pun` be]e-n roate, \i explic` el lui Madalyn.
Nu te a[tepta s`-]i aplaude hot`rrea!
Lisa este acum so]ia mea. Va trebui s` se resem-
neze, fie c`-i place, fie c` nu.
Ad`ug` pe un ton dur:
91
Ar cam fi timpul s` nu-i mai \nghi]im toate caprici-
ile! Paul este mort, cnd o s` admit` asta? {i Lisa nu este
vinovat` de accident. Nici m`car nu era acolo cnd s-a
produs!
Dup` ce turn` [ampanie \n cupe, ridic` paharul.
Pentru viitor! Via]a este un continuu pariu... S`
sper`m c` vom avea cu to]ii noroc la ruleta destinului.
Pentru viitor... spuse Madalyn.
|l privea pe Scott cu un aer gnditor.
Da, pentru viitor, repet` ea. Dar nu trebuie s`
cont`m doar pe noroc. Destinul nu este o rulet`.
Trebuie s` d`m dovad` de pu]in` voin]` [i \ncredere...
Nimeni nu f`cu nici un comentariu. Madalyn con-
tinu` atunci pe un ton voit vesel:
{i unde o s` v` instala]i acum?
Pentru moment \n camera mea, decise Kyle. E sufi-
cient loc ca lucrurile Lisei s` fie puse acolo.
O fac chiar eu, se gr`bi aceasta s` spun`. Nu are
rost s` deranj`m servitorii.
Va trebui totu[i s`-i punem la curent! zise Madalyn.
C`s`toria asta fulger va fi principalul subiect de conver-
sa]ie \n zilele urm`toare.
Kyle f`cu un gest indiferent.
Oh! Vor g`si repede un alt subiect!
|i arunc` o privire rapid` surorii sale.
Cnd trebuie s` vin` Tod?
Mine.
Madalyn f`cu o pauz` \nainde de a \ntreba:
92
Isabelle \]i cuno[tea inten]iile?
Mi s-a p`rut cinstit din partea mea s`-i spun totul.
Nu te mai \ntreb cum a primit vestea...
Mai bine!
Lisa asculta discu]ia cu o ureche distrat`. Se sim]ea
complet dezorientat`... |n cteva ore trecuse de la un rol
despre care nu-[i amintea nimic la altul \n care nu [tia
cum s` se poarte.
Deci, de acum \nainte era nevasta lui Kyle? Nu-i venea
s` cread`. Atinse inelul de aur pe care el i-l pusese \n
deget la sfr[itul scurtei ceremonii.
Cinezi cu noi, Scott? \l \ntreb` Kyle.
Administratorul declin` invita]ia:
Nu, mul]umesc. Am o mie de lucruri de f`cut.
|[i lu` r`mas-bun de la ei [i, de data asta, Madalyn nu-i
propuse s`-l \nso]easc` pn` la ma[in`...
Kyle \[i termin` [ampania [i se ridic`.
Hai! oft` el.
Sora lui \n]elese imediat despre ce este vorba.
Vrei s` vin cu tine?
Mai bine m` duc singur. Dar m` \ndoiesc c` dup`
asta va vrea s` cineze cu noi disear`!
Lisa spera c` teribila ei soacr` va r`mne \n camera ei.
Prefera s` a[tepte ziua de mine pentru penibila
confruntare.
Dup` plecarea lui Kyle, Madalyn \i adres` o privire
intrigat`.
93
Am impresia c` am s`rit peste dou` sau trei capi-
tole ale acestei istorii. |n momentul accidentului, eu m`
aflam \n Australia.
Cu sinceritatea ei obi[nuit`, o \ntreb`:
Aceast` c`s`torie gr`bit` e consecin]a unei lungi
pove[ti de dragoste?
Lisa se \nro[i.
Ce vrei s` spui?
{tii prea bine. |ntre tine [i Kyle a fost \ntotdeauna ceva...
Se \ntrerupse brusc [i ridic` din umeri.
De ce nu? Paul nu te merita!
Un oftat \i sc`p` de pe buze.
Sper c` a]i luat amndoi cea mai potrivit` hot`rre!
Ne iubim. Noi...
Dragostea nu este \ntotdeauna de ajuns! o \ntre-
rupse Madalyn cu melancolie.
Dar \[i reg`si repede zmbetul.
Ave]i inten]ia s` pleca]i \n c`l`toria de nunt`? Dac`
a[ fi \n locul vostru, m-a[ \mbarca la bordul lui Seajade
[i a[ porni-o spre Barbados.. Tinerii c`s`tori]i au \ntot-
deauna nevoie de singur`tate.
Barbados.. [opti Lisa. Ar fi minunat! Dar Kyle are
ni[te responsabilit`]i aici.
Scott e perfect capabil s` asigure bunul mers al
afacerii.
Apoi ad`ug` cu cinism.
Dac` nu exist` riscuri, po]i avea deplin` \ncredere \n el!
Lisa \i \ntlni privirea [i citi \n ea disperare.
94
E[ti \ndr`gostit` de Scott? se auzi ea \ntrebnd.
Madalyn rse. Un rs aspru, lipsit de orice urm` de
veselie.
Suntem aman]i de un an... Kyle [i cu tine a]i sosit
adineaori \ntr-un moment extrem de nepotrivit, crede-m`!
Tocmai \i d`dusem un ultimatum. Totul sau nimic...
{i ce-a ales?
S-a eschivat, ca de obicei! {tii ce mi-a zis? C` \i las`
cale liber` lui Tod.
Lisa reflect` cteva clipe.
Crezi c` a fost o idee bun` s`-l invi]i aici pe Tod?
Nu, bine\n]eles c` nu! M` folosesc de el ca s`-l fac
gelos pe Scott... dar nu merge!
Nu sim]i nimic pentru Tod?
|mi place de el, dar nimic mai mult.
Ar trebui s`-i spui c` nu are nici o speran]`. Dac`
rivalul lui ar fi scos din joc, poate c` Scott ar ie[i din
rezerva lui...
Scott se teme s`-[i ia vreun angajament. E[ecul
mariajului s`u l-a traumatizat [i \i e team` s` nu p`]easc`
la fel.
Apoi, Madalyn ridic` din umeri.
Dar nu trebuie s` te bat la cap cu toate astea. Mai
ales ast`zi!
Se ridic`, spunndu-i:
Pe curnd!
Se l`sase noaptea [i licuricii se z`reau pe aleile
gr`dinii ca o multitudine de mici puncte luminoase.
95
Lisa privi gnditoare apa piscinei, care p`rea din clip`
\n clip` mai \ntunecat`. Apoi se hot`r\ s` intre \n cas`.
Urc` \n camera ei. Aici o a[tepta Kyle.
Ai vorbit cu mama ta? \l \ntreb` ea cu team`. Cum
a primit vestea?
Destul de bine, spre marea mea surpriz`. |n fond,
prefer` s` fii so]ia mea dect a lui Paul...
Dup` o scurt` t`cere, ad`ug`:
Se gnde[te s` p`r`seasc` insula.
Din cauza mea?
Nu. Din cauza amintirilor. Are prea multe amintiri
dureroase aici... Niciodat` nu a fost cu adev`rat fericit`
la Sainte-Amlia.
Dar unde se va duce?
La Washington, la sora ei.
Din c]iva pa[i, ajunse lng` ea.
Lisa...
O lu` \n bra]e, dar ea \l respinse f`r` convingre.
Se apropie ora cinei.
Nu ne a[ez`m niciodat` la mas` \nainte de ora opt!
Chipurile lor erau acum att de apropiate...
Lisa... de ce ]i-e team`?
De toate, [opti ea. Nu mai sunt aceea[i... pe care o
cuno[teai \nainte.
El p`ru u[urat.
Doar asta e? Ba da, e[ti aceea[i! |n aceast` dup`-
amiaz`, la bordul iahtului, te-am reg`sit. Exact ca odi-
nioar`... S-ar fi putut crede c` ace[ti doi ani de desp`r]ire
n-au existat niciodat`.
96
F`r` nici un efort, o ridic` [i o a[ez` pe patul mare.
Dorin]a cuprinse trupul ei ca o flac`r` vie. De acum
\nainte era so]ia lui Kyle. Nu a lui Paul. {i totul \ncepea
din acea clip`.
El o dezbr`c` f`r` nici un pic de grab`. Lisa se \nfio-
ra sub mngierile lui, vibra sub s`rut`rile lui... Era a lui.
Numai a lui. {i pentru totdeauna...
Atinser` \mpreun` extazul. Apoi r`maser` unul \n
bra]ele celuilalt.
Lisa, dragostea mea.
El o privea satisf`cut.
De prima oar` cnd te-am v`zut, am [tiut c` sun-
tem f`cu]i unul pentru altul.
Paul [i-a dat seama de ceva?
Paul nu era un fin observator!
Mai ales dac` eu nu contam prea mult pentru el...
Kyle \[i sl`bi strnsoarea bra]elor.
La \nceput, p`rea c` ]ine pu]in la tine. Dar la ce
bun s` zgnd`rim trecutul? S` ne gndim mai bine la
viitor. {i la prezent...
Te iubesc, Kyle... spuse ea cu r`suflarea t`iat`.
***
Tod Sherman sosi a doua zi, dup` cum \i anun]ase
Madalyn. Era un om de afaceri australian, de vreo
patruzeci de ani.
97
Ce insul` micu]`! \i spuse el Lisei dup` vreo dou`
zile. Cteva Sainte-Amlia ar \nc`pea u[or \n ferma mea!
|ncepu s` rd`.
{i e mai frumos la ranch-ul meu dect aici!
Imagineaz`-]i mii de hectare de prerie... Fiindc` \mi tre-
buie mult` iarb` ca s` hr`nesc turmele!
Conduci singur ferma? \l \ntreb` Lisa.
Oh, nu! Am prea multe de f`cut ca s` m` distrez
jucndu-m` de-a fermierul.
Tonul lui se schimb`.
Madalyn mi-a vorbit despre tine. Deci ]i-ai pierdut
complet memoria? Te plng...
|i zmbi, apoi continu`:
Dar o s` vezi! O s`-]i revin` \n momentul cnd te
a[tep]i mai pu]in.
Poate c` da, poate c` nu...
Am impresia c` te \n]elegi bine cu Madalyn, taton`
el terenul.
Da, suntem prietene bune.
Tod nu era omul s` se \ncurce \n vorbe. Mergea drept
la ]int`.
M` g`se[te prea b`trn pentru ea?
Hmm... nu, r`spunse Lisa cu sinceritate. Kyle are
cu unsprezece ani mai mult dect mine [i diferen]a de
vrst` nu m` deranjeaz` deloc.
Eu am patruzeci [i trei de ani.
Cu optsprezece mai mult dect Madalyn, gndi Lisa.
Nu pari de vrsta asta, \l asigur` Lisa cu sinceritate.
Tod se \nclin`.
98
Mul]umesc, doamn`!
Apoi chipul lui se \ntunec`.
Dac` Madalyn ]inea cu adev`rat la mine, ar fi
acceptat s` se m`rite de acum cteva luni cu mine!
Unele femei au nevoie de timp ca s` se decid`.
Dar am \nceput s` m` plictisesc de atta a[teptare!
|i mai acord o s`pt`mn`... De acum \n opt zile, dac` tot
nu [tie ce vrea, o p`r`sesc!
Un ultimatum? [opti Lisa. Cine [tie... Poate c` asta
o va face s`...
Se \ntrerupse brusc.
.... s` aleag`! fusese gata s` spun`. Din fericire, t`cuse
la timp. Tod [tia de existen]a lui Scott?
Ca [i cum \i ghicise gndurile, el remarc`:
Am impresia c` \[i petrece mult timp \n compania
administratorului angajat de fratele ei. Sau m` \n[el
cumva?
Ia uite-o pe Madalyn! exclam` Lisa, fericit` de
aceast` diversiune care o scutea s` r`spund` la o \ntre-
bare jenant`.
Madalyn era \ntr-o ]inut` clasic` de c`l`rie. Iar Tod
p`rea un adev`rat fermier cu c`ma[a lui \n carouri,
blugii decolora]i [i p`l`ria cu boruri largi. |n joac`,
Madalyn i-o \nfund` pe cap.
Gata de plimbare?
Apoi ezit` o clip` \nainte de a se \ntoarce spre Lisa.
99
Mama vrea s` te vad`.
Tn`ra se \ncrunt`. |n ultimele dou`zeci [i patru de
ore, doamna Hamilton nu-i adresase nici o privire. Ce
voia acum? Ar fi fost ceva surprinz`tor...
M` duc, spuse ea f`r` nici un pic de entuziasm.
Era pentru prima oar` cnd intra \n camera soacrei
sale, o \nc`pere mare [i luminoas` decorat` \n verde
deschis [i alb.
Doamna Hamilton st`tea lng` fereastr`, frunz`rind
un album de fotografii.
Plec mine, o anun]` f`r` nici o introducere.
Valizele mele sunt aproape gata... Po]i s` te instalezi aici
cu Kyle dac` vrei.
Ne sim]im foarte bine acolo unde suntem, [opti ea
jenat`. {i ve]i fi fericit` s` v` reg`si]i camera neatins`
cnd ve]i reveni la Sainte-Amlia.
N-o s` mai revin niciodat`. Ar fi trebuit s` plec de
mult. Dac` am r`mas, am f`cut-o doar pentru Paul... El
avea nevoie de mine.
Bine\n]eles...
Kyle n-a avut niciodat` nevoie de mine!
V` \n[ela]i. El nu-[i exteriorizeaz` sentimentele,
dar asta nu-l \mpiedic` s` aib` o inim`.
Aiurea! Este exact ca [i tat`l lui. Nimic nu-l intere-
seaz`, \n afar` de planta]ii [i distilerie.
Pufni dispre]uitor.
Oricum ]ie pu]in \]i pas` dac` are sau nu inim`!
S-a \nsurat cu tine [i, \n fond, era singurul lucru pe care
]i-l doreai!
100
Dac` m-am m`ritat cu el, am f`cut-o fiindc` \l
iubesc! o asigur` Lisa pe un ton sfid`tor. {i nu e vorba
de un calcul meschin, dup` cum se pare c` crede]i.
Pretindeai la \nceput c`-l iube[ti pe Paul! Dar ]i-a
ghicit repede jocul, bietul meu b`iat. Din p`cate era prea
trziu... {i-a pl`tit cu via]a gre[eala.
Ridic` mna.
Oh, acum recunosc \ns` c` n-ai avut de-a face
direct cu accidentul. Dar nu uit c`, din cauza ta, a fost
obligat s` se duc` \n acea zi la Saint-Thomas!
|i adres` o privire plin` de ur`.
{tii de ce ]i-ai pierdut memoria? Pentru c` preferi
s` nu-]i aminte[ti anumite evenimente. O solu]ie fericit`,
dintr-un anumit punct de vedere... Asta dovede[te cel
pu]in c` ai un minimum de con[tiin]`! ad`ug` ea cu
dispre].
Lisa nu g`si nimic de r`spuns. Nu era pentru prima
oar` cnd se avansa o asemenea teorie \n fa]a ei... Unul
dintre psihiatrii care o \ngrijiser` la Londra era adeptul ei.
Unde ne poate duce aceast` discu]ie? o \ntreb` ea
sim]indu-se dintr-o dat` obosit`. La nimic bun... V`
chinui]i singur` [i m` chinui]i [i pe mine.
Din contr`, \mi face mult bine s` discut cu tine!
O lumini]` r`ut`cioas` se aprinse \n ochii ei sp`l`ci]i.
Vrei s` [tii de ce s-a \nsurat Kyle cu tine? Pur [i sim-
plu pentru a pune mna pe ceea ce ai. Acum a ajuns \n
sfr[it s`-[i vad` visul cu ochii: este st`pnul domeniului!
Rsul ei acru r`sun` \n camer`.
101
Nu face]i nici unul nici cel`lat prea multe parale!
V` merita]i unul pe cel`lalt!
Ridic` mna.
A[teapt`! Probabil c` vei reu[i s`-l re]ii cteva
s`pt`mni, chiar luni. Dar s` ]ii minte ce \]i spun nu va
dura. Mai devreme sau mai trziu, se va distra cu alta!
Orbit` de lacrimi, Lisa fugi din camer`.
Minte, minte... hohotea ea.
Totu[i Kyle nu-i vorbise niciodat` despre dragoste...
Fugi afar` din cas`. Mergea f`r` ]int`, \ncotro vedea
cu ochii. Un jeep era parcat pe o alee [i, f`r` s` se gn-
deasc`, se instal` la volan. Nu \ncercase s` conduc` de
cnd venise aici. Dar de data asta, dorin]a de a sc`pa de
acest co[mar era mai puternic` dect teama ei. |ntoarse
cheia \n contact [i motorul \ncepu s` toarc`.
B`g` automat \n prima vitez`... Torsul motorului
p`ru s` se amplifice. |i r`suna \n cap, asurzitor. {i brusc,
totul \i reveni \n minte. Imaginile trecutului ei i se
perindar` prin capul \nfierbntat ca \ntr-un caleidoscop
delirant.
102
Capitolul 7
Avionul \[i \ncepu coborrea [i teama o cuprinse
brusc pe Lisa.
Mi-e fric`, \i m`rturisi ea. {i dac` familia ta nu m` place?
Paul izbucni \n rs.
Te plac sau nu te plac, asta nu mai poate schimba
cu nimic faptul c` de acum e[ti so]ia mea.
Dar asta nu avu darul s-o lini[teasc` pe Lisa. Aproape
c` nu mai [tia pe ce lume este... Totul mersese att de
repede \ntre ei...
Dup` moartea m`tu[ii ei, \i r`m`seser` cteva mii de
lire sterline. Avea dou` posibilit`]i. S` plaseze ace[ti
bani... sau s`-[i ofere vacan]a visurilor ei \ntr-o sta]iune
\nz`pezit`.
Hot`rse s`-[i petreac` cincisprezece zile \ntr-o
sta]iune renumit` pentru sporturile de iarn` care se
practicau acolo. Pe urm`, nu-i mai r`mnea dect s` se
\ntoarc` \n Anglia [i s`-[i caute o slujb`.
103
A doua zi dup` sosirea ei \n Elve]ia, f`cuse
cuno[tin]` cu Paul. {i nu se mai desp`r]iser` \n tot
restul sejurului.
Cnd Paul \i propusese s` devin` so]ia lui, nu ezitase
nici o clip`. Se credea \ndr`gostit`... {i viitorul pe care el
i-l \nf`]i[a \n cele mai minunate culori \i luase ochii [i
min]ile. O insul` mereu \nsorit`? Un adev`rat paradis
pentru o micu]` englezoaic` pentru care via]a fusese
cenu[ie pn` acum!
Avionul ateriz` f`r` probleme pe pista \ngust` din
Tortola.
M` simt din ce \n ce mai nervoas`, [opti Lisa.
Paul \ncepu din nou s` rd`.
N-ai de ce! Nici m`car n-au aflat de existen]a ta.
Lisa tres`ri.
Cum?! Nu i-ai anu]at c` ne-am c`s`torit?
Nu \nc`...
Paul! Dar...
Va fi o surpriz`! o lini[ti el, nep`s`tor.
Un taxi \i duse pn` \n port unde \i a[tepta o vedet`
puternic`. U[urat`, Lisa constat` c` nici un membru al
familiei so]ului ei nu avusese ideea de a le veni \n
\ntmpinare...
Paul \l b`tu pe um`r pe marinarul care se afla la
crma vasului.
Tu o s` fii primul care afl` marea veste! Iat` o nou`
doamn` Hamilton!
Un zmbet f`cu s` sclipeasc` din]ii negrului.
104
De data asta a]i s`rit calul, domnule Paul!
Lisa se sim]ea din ce \n ce mai jenat`. Paul \i cuprinse
umerii cu bra]ul.
Hai, zmbe[te-mi! O s` vezi! To]i vor fi bucuro[i! |n
seara asta d`m o petrecere!
Cu cocotierii ei att de \nal]i, tufele de hibiscus [i
dafinii roz, bananierii, cmpurile cu trestie de zah`r [i
plajele cu nisip alb, Sainte-Amlia avea \nf`]i[area unui
paradis terestru [i Lisa \ncepuse s` se simt` mai destins`.
Oamenii care lucrau \ntr-un loc att de frumos nu
puteau fi dect simpatici.
Luar` un jeep pentru a ajunge pn` la casa situat` pe
o colin` din centrul insulei. |n momentul cnd ajunser`
\n fa]a verandei, o tn`r` \[i f`cu apari]ia.
Madalyn, ]i-o prezint pe Lisa! declar` Paul.
Oh! }i-ai adus o prieten`! exclam` Madalyn. Ce
idee bun`!
{i surznd, \i \ntinse mna noii venite.
Bun`, Lisa! \i spuse ea cu c`ldur`. O s` le spun
s`-]i preg`teasc` imediat o camer`. Probabil c` e[ti
obosit` dup` o c`l`torie att de lung`.
Se p`rea c` \n ochii lui Paul situa]ia era comic`. Dar
Lisa era cu totul de alt` p`rere.
Unde este mama? o \ntreb` el. {i Kyle?
Pe mama o g`se[ti \n pergol`. Iar Kyle este cu Scott.
Am nevoie de voi to]i...
De ce? S-a \ntmplat ceva?
Paul ridic` din umeri.
105
Oh! La urma urmei, la naiba cu atta ceremonie... Lisa
este so]ia mea. Ne-am c`s`torit \n Elve]ia acum opt zile.
Pufni \n rs.
|n consecin]`, n-are rost s` fie preg`tit` camera de
oaspe]i...
Madalyn abia reu[i s`-[i ascund` stupoarea. Lisa con-
sidera c` Paul ar fi putut anun]a noutatea cu ceva mai
mult tact! O c`s`torie este un lucru serios. De ce vorbea
despre ea ca despre o fars` reu[it`?
Dar Madalyn \[i reg`sise deja zmbetul.
Ei bine... Felicit`ri! Dar ce surpriz`!
Se \ntoarse spre Lisa.
Probabil c` vrei s` te speli [i s` te schimbi. O s`-]i
ar`t camera ta... camera lui Paul. |n acest timp, tu,
ad`ug` ea la adresa fratelui ei, ai face mai bine s` te duci
s-o anun]i pe mama. Te a[teapt` cu atta ner`bdare!
Gnde[te-te pu]in... De data asta ai lipsit aproape trei
luni!
Ce vrei, aveam obliga]ii matrimoniale, glumi el.
Madalyn se mul]umi s` ridice din umeri. O conduse
apoi pe Lisa \ntr-o camer` mare \n bleu [i alb ale c`rei
balcoane d`deau spre o splendid` gr`din` tropical`.
Uite sala de baie, \i spuse ea deschiznd o u[`. Nu
te gr`bi, te a[tept aici...
Dup` ce se sp`l` pe mini, Lisa \[i ref`cu machiajul.
Apoi se decise s` se \ntoarc` \n camer`, unde Madalyn se
instalase \ntr-un fotoliu confortabil.
|[i drese vocea.
106
Vestea asta nea[teptat` ]i-a produs un [oc, [opti ea
jenat`. Nu te a[teptai ctu[i de pu]in la a[a ceva...
Mama e cea care va suferi un adev`rat [oc! exclam`
Madalyn. Unde l-ai cunoscut pe Paul?
|n Elve]ia, \ntr-o sta]iune de sporturi de iarn`.
Madalyn zmbi.
{i... dragoste fulger`toare?
Da... Fratele t`u m-a cucerit.
{i ce gndesc p`rin]ii t`i despre aceast` c`s`torie fulger?
Nu mai am familie...
Oh! rosti Madalyn emo]ionat`. S`rman` Lisa... Dar,
datorit` lui Paul, ai acum o nou` familie!
Apoi, expresia chipului ei se schimb` [i ad`ug` cu
jum`tate de voce, ca pentru sine.
R`mne de v`zut dac` va fi sau nu un lucru bun!
Din nou, tonul ei se schimb`:
E[ti gata? Coborm?
Da... Cum o s` m` primeasc` mama voastr`?
Depinde de felul \n care i-a anun]at Paul vestea...
Nu l-a mai v`zut de cteva luni [i nu [tiu dac` va fi \ncn-
tat` c` va trebui s`-[i \mpart` fiul cu o alt` femeie!
Dar de ce m-ar considera o rival`? N-am nici o
inten]ie s` m` bag \ntre ei...
O so]ie ocup` \ntotdeauna primul loc \n inima
unui b`rbat. E normal! Va trebui ca [i mama mea s`
admit` asta.
|i g`sir` pe doamna Hamilton [i pe Paul a[eza]i \n
pergol`, pe marginea piscinei.
107
Ah, uite-o pe Lisa! exclam` Paul. Vino s-o salu]i pe
m`mica... Abia a[teapt` s` te cunoasc`.
Lisa \ntinse mna b`trnei doamne care o fixa cu un
aer dur. Reu[i totu[i s` zmbeasc`.
Bun` ziua, doamn`. Paul mi-a vorbit mult despre
dumneavoastr` [i sunt fericit` s`...
Doamna Hamilton o \ntrerupse:
E[ti orfan`, dup` cte mi-a spus fiul meu.
Da...
Nu citi nici un pic de mil` \n privirea ostil` a inter-
locutoarei sale.
Cu ce se ocupau p`rin]ii t`i? o \ntreb` aceasta cu
un ton trufa[.
Tat`l meu era profesor la universitate. A murit \ntr-un
accident de avion \mpreun` cu mama mea. Aveam patru
ani pe atunci. O m`tu[` \n vrst` m-a primit \n casa ei [i
m-a crescut. S-a \mboln`vit acum ctva timp [i am \ngri-
jit-o \n ultimele [ase luni...
Abia reu[i s`-[i st`pneasc` tremurul vocii.
Apoi a murit.
Dar probabil c` era nevoie de mai mult, ca s-o
\nduio[eze pe doamna Hamilton.
Nu pot s` afirm c` aceast` c`s`torie m` umple de
bucurie, declar` ea pe un ton sec. Dar, din p`cate, nu se
mai poate face nimic!
Apoi se \ntoarse spre fiica ei:
108
Azi nu ni se mai aduce prnzul?
Ba da... Am cerut \ns` s` fie servit cu un sfert de or`
mai trziu.
Madalyn \[i mu[c` buzele.
S` [tii, Paul, c` dac` aveai inten]ia s` ne serve[ti cu
[ampanie, cred c` momentul e prost ales. Deschide mai
bine o sticl` de vin!
Lisa \[i \n`bu[i un oftat [i l`s` capul \n jos. Nu se
a[teptase ca soacra ei s-o primeasc` azi cu bra]ele
deschise... Dar sperase la un minimum de c`ldur`. Se
p`rea \ns` c` nu trebuia s` conteze pe a[a ceva. Doamna
Hamilton o tolera [i atta tot. Probabil c` atitudinea ei
nu se va schimba o dat` cu trecerea timpului.
Dar Paul nu-[i pierduse ctu[i de pu]in buna dis-
pozi]ie... Lisa \ncepu s` se \ntrebe dac` so]ul ei nu era o
fiin]` lipsit` de sensibilitate. {i brusc i se p`ru att de
diferit de b`rbatul pe care \l cunoscuse \n Elve]ia.
Dar acest b`rbat existase oare cu adev`rat? Sau nu era
dect un produs al propriei sale imagina]ii? Deja \nce-
puse s` aib` ni[te \ndoieli \n aceast` privin]`.
Dup` prnz, doamna Hamilton se retrase \n cas`.
|[i face siesta \ntreaga dup`-amiaz`, \i explic`
Madalyn. Ar trebui s` v` instala]i. Am poruncit s`-]i urce
valizele \n camera voastr`, Lisa.
|]i mul]umesc. E[ti foarte dr`gu]` cu mine,
Madalyn.
Cred c` e loc destul \n dulapuri. Sau mai a[tep]i
ni[te cufere?
109
Nu, nu... Tot ce posed se afl` deja aici.
Cnd r`mase singur` cu so]ul ei, Lisa \[i \mp`rt`[i
temerile.
Mama ta m` detest`. Crede c` ai fi putut g`si ceva
mai bun...
Paul \ncepu s` rd`.
Nici o femeie n-ar fi reu[it s`-i fie pe plac! Poate,
doar dac` mi-ar fi ales-o ea... {i aceea nu mi-ar fi pl`cut
mie, bine\n]eles!
F`cnd un gest indiferent, ad`ug`:
Dar nu-]i face griji! Se va obi[nui cu tine... Mai ales
cnd \[i va da seama c` sunt fericit cu tine. {i pentru ea,
acesta este principalul!
Oh! Da, vreau s` te fac fericit! spuse ea cu
patim`.
Paul o s`rut` pe vrful nasului.
Vreau s` fac o plimbare c`lare. Vii cu mine?
Abia [tiu s` m` ]in \n [a... {i trebuie s` desfac valizele.
O s` se ocupe Bella de ele!
Prefer s` m` ocup personal de asta.
|n acest caz, po]i s` aranjezi [i lucrurile mele! Pe
curnd!
Lisa aranj` pu]in prin camer`. Apoi f`cu un du[ [i
\mbr`c` o rochie simpl` de bumbac, de culoarea caisei.
Cobor\ [i f`cu \nconjurul holului. Casa p`rea pustie [i ea
se sim]ea aproape ca o intrus`.
Se decise s` \mping` o u[` [i p`trunse \ntr-un salon
vast. Un pian de concert trona \ntr-un col].
110
Oh! exclam` ea \ncntat`.
Se a[ez` \n fa]a claviaturii [i-[i l`s` degetele s` alerge
pe clape. M`tu[a ei, care avea idei de pe timpuri, con-
sidera c` educa]ia unei fete nu este complet` dac` nu
[tie s` cnte la un instrument.
Sim]indu-se observat`, se \ntoarse brusc. Un b`rbat
st`tea \n prag, sprijinindu-se cu non[alan]` de tocul u[ii.
Ochii lor se \ntlnir` [i Lisa sim]i c` i se \nte]esc
b`t`ile inimii... {i mai sim]i c` nu e \n stare s` scoat` nici
un cuvnt.
Continu` s` cn]i, te rog! spuse el. Nu te \ntrerupe
din cauza mea.
Lisa \[i reg`si glasul.
E[ti Kyle... ghici ea.
Da. Dar tu?
Apoi zmbi.
Am ghicit! Paul a adus o invitat`...
Lisa se \nro[i.
Nu... nu ]i-ai v`zut \nc` fratele?
Abia m-am \ntors.
Lisa trase adnc aer \n piept.
Eu... eu nu sunt invitata lui Paul.
{i, dintr-o r`suflare, ad`ug`:
Sunt so]ia lui.
Expresia lui Kyle r`mase de nep`truns. Dar acum o privea
strngnd u[or din pleoape, vrnd parc` s-o evalueze.
{i cnd te-ai m`ritat cu el? o interog` el pe un ton
glacial.
111
Acum o s`pt`mn`...
C]i ani ai?
Ro[ea]a tinerei femei se accentu`.
{i \ntrebarea urm`toare care va fi? \l \ntreb` ea
provocatoare.
{i \[i \mpinse \nainte b`rbia voluntar`.
|ntreab-o pe mama ta! M-a supus deja unui
interogatoriu inchizitorial.
Nu m` mir`...
|nchise u[a \n urma lui [i se sprijini de ea.
Deci Paul [i cu tine a]i montat aceast` mic` fars`?
Nu e vorba de o fars`. Suntem legal c`s`tori]i. Vrei
s` vezi actele?
N-are rost... Unde e fratele meu?
S-a dus s` fac` o plimbare c`lare. M-a[ fi dus [i eu
dar nu sunt o bun` c`l`rea]`.
Kyle o fixa f`r` s` scoat` nici un cuvnt. Ea continua
s` turuie verzi [i uscate.
Ct e de frumoas` insula voastr`! Ador deja Sainte-
Amlia... Nu \n]eleg de ce Paul pleac` att de des de
acas`. |n locul lui, a[ sta mereu aici...
Cine a vrut s` vin` aici? se interes` Kyle. Tu sau el?
Bine\n]eles c` el. Dar [i eu voiam s`-i cunosc
familia...
Ah, da... f`cu el ironic. Spune-mi acum, de ct timp
v` cuno[tea]i cnd a]i hot`rt s` v` c`s`tori]i?
Lisa se \nro[i din nou.
112
De zece zile, recunoscu ea \n cele din urm`.
Zece zile?! {i ]i s-a p`rut suficient?
Lisa strnse pumnii. |ncepuse s` se \nfurie.
Cum \ndr`zne[ti...?
Kyle o \ntrerupse.
O s` m` pronun] dup` ce \l v`d pe Paul.
Apoi o m`sur` din cap pn`-n picioare.
|ntre timp, simte-te ca acas`!
Un zmbet sarcastic \i \ntinse buzele senzuale.
Dar mai e nevoie s`-]i spun asta? Te sim]i deja \n
largul t`u, nu-i a[a? rosti el, voit insult`tor.
Dup` aceste cuvinte disp`ru, l`snd-o pe Lisa
furioas` la culme. |l ura pe b`rbatul `sta! Era la fel de
nesuferit, de dur, de r`u [i de arogant ca mama lui!
|n mai pu]in de o zi, \[i f`cuse deja doi du[mani aici.
Oft` din adncul inimii. Viitorul i se p`rea din ce \n
ce mai pu]in roz... Nu era de ajuns s` tr`ie[ti pe o insul`
paradisiac` pentru a duce o existen]` de vis. Afla asta
acum, din propria experien]`!
Paul se \ntoarse spre sear`. {i p`rea prost dispus.
Ce i-ai spus lui Kyle? bomb`ni el f`r` nici o
introducere.
Avea aerul unui b`ie]el care fusese dojenit. Din feri-
cire, Lisa avusese timp s`-[i recapete calmul [i s` aduc`
evenimentele la propor]iile lor adev`rate...
N-a fost deosebit de amabil, replic` ea pe un ton
plin de dezinvoltur`. A[a c` i-am r`spuns pe acela[i ton.
113
Capitolul 8
Primele s`pt`mni petrecute de Lisa \n Sainte-Amlia
se dovedir` extrem de grele. Soacra ei r`mnea de
ghea]`, cumnatul ei evita s`-i adreseze cuvntul [i Paul
lipsea destul de des...
Din fericire, o avea pe Madalyn.
Unde-i Paul? o \ntreb` aceasta \ntr-o dup` amiaz`,
cnd st`teau amndou` pe marginea piscinei.
A luat [alupa. Cred c` a plecat la Tortola.
De ce nu l-ai \nso]it? se mir` Madalyn.
Fiindc` nu mi-a cerut-o.
Nu-mi zice c`-]i trebuie o invita]ie oficial` ca s`-]i
\nso]e[ti so]ul!
Lisa reu[i s`-[i ascund` dezam`girea.
Oh! Cteodat` sim]i nevoia s` fii singur! pretinse ea.
{i crezi c` va reu[i s` g`seasc` singur`tatea nece-
sar` la Tortola? o \ntreb` Madalyn, vizibil sceptic`.
De data asta, Lisa nu mai rezist`.
114
De mine vrea s` fug`... regret` deja c` s-a \nsurat
cu mine.
Madalyn, care lenevea pe un [ezlong, se ridic` brusc.
Nu mai spune prostii! Paul te iube[te... Dar \ntot-
deauna s-a plictisit la Sainte-Amlia.
Cum e posibil? N-am v`zut niciodat` un loc att de
frumos...
Apoi se \ncrunt`.
Dac` Paul ar lucra, timpul nu i s-ar mai p`rea att
de lung. Kyle ar trebui s`-l oblige s` fac` ceva...
{i crezi c` Paul ar accepta? \i t`ie vorba Madalyn.
N-a fost niciodat` interesat de fabric` sau de planta]ii.
{i doar n-o s`-l loveasc` de acum un brusc interes...
Zmbi ironic.
Chiar dac` ar \ncerca, n-ar face dect prostii... {i
Kyle s-ar sup`ra \n mod sigur.
Kyle nu are deloc r`bdare...
Zmbetul lui Madalyn se \mblnzi.
Nu se poart` deloc dr`gu] cu tine. Cteodat` se
poart` ca un urs din p`dure...
A r`mas convins c` i-am \ntins o curs` lui Paul ca
s`-l oblig s` se \nsoare cu mine, oft` Lisa \nciudat`. Un
caraghios... Ce arme a[ fi avut la dispozi]ie?
Parc` n-ai [ti!
Dar...
Nu te prive[ti niciodat` \n oglind`? {tii, frumuse]ea
nu e totul. Dar conteaz`!
Madalyn ridic` din umeri [i continu`:
115
|n orice caz, dac` ar accepta Kyle s` poarte o
discu]ie de m`car zece minute cu tine, ar \n]elege c`
n-ai avut nici unul din scopurile ascunse pe care ]i le
atribuie.
S`ri \n picioare [i se \ntinse.
{i dac` am merge s` facem o plimbare c`lare?
Ce idee bun`!
Dup` o jum`tate de or` galopau amndou` de-a
curmezi[ul cmpurilor cu trestie de zah`r. Lisa, care
c`l`rea o iap` foarte blnd`, nu se temea deloc. Vntul \i
ciufulea p`rul [i r`v`[ea coama de culoare \nchis` a calu-
lui ei. Soarele str`lucea pe un cer f`r` nori [i, \n
dep`rtare, se z`rea apa turcoaz a lagunei. |n acele
momente, Lisa se sim]ea extrem de fericit`. Uitase com-
plet de Paul [i de pr`pastia care se adncea zi de zi \ntre
ei.
Cele dou` c`l`re]e nu \ntrziar` s` ajung` \n
apropierea distileriei ale c`rei co[uri \nalte d`deau o
\nf`]i[are industrial` acestei p`r]i a insulei. Portul
comercial se g`sea \n apropiere [i macaralele \nc`rcau
dou` cargouri.
Hai s`-i salut`m pe Kyle [i Scott, \i propuse
Madalyn.
Lisa ezit`.
Dar sunt ocupa]i...
G`sesc ei cinci minute [i pentru noi!
Evitnd drumul pe care treceau ne\ncetat camioanele
aducnd trestia de zah`r, ajunser` \n fa]a cl`dirilor
administrative ale fabricii.
116
Madalyn s`ri jos [i \[i leg` calul de o barier`. Lisa f`cu
la fel, \nainte de a o urma spre birouri. |i g`sir` pe cei
doi b`rba]i \ntr-o \nc`pere mare unde se \nvrteau ven-
tilatoarele.
O mic` surpriz`! exclam` Madalyn.
{i se trnti pe un scaun.
Murim de sete! Ce ne oferi]i?
Ceai, propuse Scott.
Madalyn se strmb`.
Nimic altceva?
Pe c`ldura asta, ceaiul e cel mai r`coritor.
E adev`rat...
Te sim]i acum mai sigur` pe tine cnd c`l`re[ti? o
\ntreb` Scott pe Lisa.
Categoric da, \l asigur` ea.
{i r`spunse la zmbetul lui amabil.
Lorette e att de bun`! Nu m-a aruncat \nc` din [a.
N-o s` fii o c`l`rea]` demn` de acest nume dect
dup` ce o s` cazi de cteva ori, declar` Kyle.
{i se a[ez` \n spatele biroului s`u.
{i dac` mi-a]i spune de ce a]i venit amndou` pn`
aici?
Sim]im nevoia de companie! replic` imediat
Madalyn. Paul a plecat la Tortola...
Kyle se \ntoarse spre Lisa.
{i n-ai avut chef s` te duci cu el?
Nu...
Evitnd privirea lui Madalyn, ea [opti.
117
Sper c` nu v` deranj`m prea mult... Ave]i de lucru!
Deloc. Am terminat pe ziua de azi.
Madalyn b`tu din palme cu un entuziasm exagerat.
|n acest caz, disear` trebuie s` vii s` cinezi cu noi,
Scott! {tii doar c` u[a noastr` \]i este \n permanen]`
deschis`... Ar trebui s` profi]i mai des de asta. Ne-am
\n]eles? Cont`m pe tine?
Ne-am \n]eles...
Ochii lui Madalyn scnteiar`.
{i dup` cin`, Kyle ne va conduce la bordul lui
Seajade. O minicroazier` sub clar de lun`, ce romantic!
Fratele ei o amenin]` cu degetul.
Ai tendin]a s`-i faci pe to]i s` joace dup` cum cn]i
tu!
Oh, Kyle, tu nu vrei s` facem o plimbare cu iahtul
la lumina stelelor?
Ba da! Scott, vii [i tu?
Cu pl`cere.
Nu putem conta pe Paul, spuse Madalyn. Detest`
velierele... Dar tu vii cu noi, Lisa!
Nu m-am plimbat niciodat` cu vaporul. Dac` am
r`u de mare [i stric totul?
Kyle \i arunc` o privire batjocoritoare.
Atunci o s` te arunc`m peste bord!
Lisa nu se putu \mpiedica s` izbucneasc` \n rs. Un
fulger se aprinse \n ochii cenu[ii ai lui Kyle [i un fior o
parcurse atunci din cap pn`-n picioare.
N-o s` aib` r`u de mare! declar` Madalyn.
Mai vedem noi, morm`i Kyle.
118
P`r`sir` distileria \mpreun`. Cele dou` femei plecar`
c`lare, a[a cum veniser` \n timp ce b`rba]ii luau loc la
volanele jeepurilor.
|n sfr[it am reu[it s`-l scot din carapacea lui pe
Scott! exclam` Madalyn. Gnde[te-te... A acceptat o invi-
ta]ie! Ce miracol!
Lisa o struni pe Lorette s` mearg` la pas.
Te sim]i atras` de el? o \ntreb` ea.
M` intrig`, \i m`rturisi Madalyn. Nu iese nicio-
dat`... De ce nu se duce mai des la Tortola sau la Saint-
Thomas?
Poate c` r`spunsul e simplu: se simte foarte bine
aici!
S-ar zice c` numai munca e important` pentru el...
La fel ca [i pentru Kyle, rosti Lisa cu jum`tate de
voce.
Te \n[eli! Kyle [tie s` se [i distreze.
C`l`torii, femei?
Exact...
Sim]ind grajdul, Lorette o lu` la trap.
Curios lucru c` fratele t`u a r`mas burlac, remarc` Lisa.
|[i caut` sufletul pereche. {i nu e prea u[or. Cte
femei ar accepta s` se \ngroape la Sainte-Amlia?
Sainte-Amlia? Dar e un paradis! o asigur` Lisa
plin` de entuziasm. Cum s` te plictise[ti aici? {i ]ie \]i
place...
Cu mine e altceva, eu sunt n`scut` aici. {i, din
cnd \n cnd, \mi iau [i eu zborul!
Dup` o scurt` pauz`, ad`ug`:
119
Chiar am inten]ia s` plec \n Australia luna viitoare.
Avem cuno[tin]e acolo...
Deci, Madalyn o va p`r`si! Lisei \i fu greu s`-[i
ascund` decep]ia.
{i ct timp vei lipsi?
Nu [tiu \nc`... |n mod sigur mai multe s`pt`mni.
Ar trebui s`-i sugerezi lui Paul s` te duc` \ntr-o c`l`torie.
Nu e bine ca o pereche de tineri c`s`tori]i s` tr`iasc` \n
familie. V-ar prinde bine la amndoi s` mai fi]i [i singuri.
Madalyn avea dreptate. Dac` plecau, vor mai reg`si
poate farmecul primelor zile de c`s`torie?
Se \ndep`rtau \ncetul cu \ncetul unul de cel`lalt [i
scenele dintre ei \ncepeau s` se \nmul]easc`.
Ct po]i fi de plictisitoare [i provincial`! \i spuse
Paul chiar \n acea dup`-amiaz`. M` duc s` caut pu]in`
distrac]ie la Tortola.
A[teptntu-l, Lisa, se \mbr`c` \ntr-o pereche de pan-
taloni albi [i un tricou. Apoi \[i strnse p`rul \ntr-o coad`
de cal.
Paul ajunse exact \n acel moment.
Ai aerul unei pu[toaice! spuse el dispre]uitor.
Lisa \ncerc` s` zmbeasc`.
Excursia a fost pl`cut`?
Minunat`!
O lumini]` ciudat` sclipi \n ochii lui [i, din vrful
buzelor, ad`ug`:
Ar fi trebuit s` vii [i tu.
Nu ]ineai deloc s` te \nso]esc. Doar sunt prea plic-
tisitoare [i prea provincial`.
120
Oh! Am zis eu asta?
{i izbucni \n rs.
Biata mea Lisa... Abandonat` de so]ul ei cel r`u!
Madalyn [i cu mine am fost c`lare pn` la distilerie.
Apoi se hot`r\ s`-i \mp`rt`[easc` planurile lor.
Scott vine s` cineze cu noi disear`. Pe urm` plec`m
to]i cu iahtul..
Cu Seajade? Nu conta]i pe mine...
|n acest caz nu m` duc nici eu, spuse ea
decep]ionat`.
De ce? o \ntreb` ner`bd`tor Paul.
|[i arunc` mocasinii \ntr-un col] [i se \ndrept` spre
bar.
Doar nu suntem obliga]i s` fim tot timpul \mpre-
un`! bomb`ni el.
Apoi trnti u[a \n urma lui. Descump`nit`, Lisa \[i
observ` expresia \n oglind`. Ochii se \ntunecaser` [i
tr`s`turile \i reflectau sentimentele.
Dar, fiindc` Paul \i spusese s` ia parte la aceast` ie[ire
pe mare... Ei bine, se va duce!
|[i dorea att de mult s` navigheze la lumina
stelelor...
***
Madalyn \l luase cu ea pe Scott pe puntea din spate a
vasului, \n timp ce Lisa r`m`sese cu Kyle care ]inea
crma. Era lun` plin` [i pnzele umflate de briz` p`reau
121
transparente \n lumina ei. Apa clipocea \ncet, lovindu-se
de coca vasului, [i mii de stele str`luceau pe cerul de catifea.
|]i place? o \ntreb` brusc Kyle.
Oh, e minunat!
N-ai r`u de mare?
Pn` \n prezent, deloc.
|nghi]i \n sec.
Ce p`cat c` n-a venit [i Paul... [opti ea.
Apoi se \nro[i puternic. Nu era adev`rat! |n acel
moment nu regreta ctu[i de pu]in absen]a lui Paul.
Kyle o \nv`lui \ntr-o privire p`trunz`toare.
E[ti sincer`?
Lisa nu \ndr`zni s`-i r`spund` [i, cu jum`tate de glas,
ca [i cum vorbea numai pentru el \nsu[i, Kyle continu`:
Lumea \[i \nchipuie c` mariajul este un drum
pres`rat cu trandafiri. Din nefericire, lucrurile nu prea
stau a[a. Unele c`s`torii sunt de la \nceput sortite e[ecu-
lui. Paul [i cu tine nu ave]i nimic \n comun. |ncepi s`-]i
dai seama de asta?
{tii prea bine c` nu l-am luat pe Paul pentru banii
lui! rosti ea cu am`r`ciune.
Am abandonat de mult aceast` teorie! o asigur` el.
Te-ai \ndr`gostit de el... dar n-a durat.
{i Paul?
Paul e lipsit de maturitate.
Ai putea zice acela[i lucru [i despre mine.
Nu. Te-am studiat \n cursul acestor ultime
s`pt`mni. E[ti mult mai coapt` la minte dect el.
O fix` cu aten]ie, apoi ad`ug`:
122
Dar nu e[ti prea fericit` aici. Totu[i, reu[e[ti s` faci
fa]` situa]iei. Te plictise[ti la Sainte-Amlia?
Categoric nu! protest` ea.
Kyle ridic` din sprncene.
Nu te sim]i ca \ntr-o \nchisoare pe aceast` insul`
pierdut`?
Ador Sainte-Amlia! spuse ea cu convingere.
Adev`rat?
Dup` o scurt` t`cere, el ad`ug` foarte \ncet:
Te cred...
Vrei s` fii prietenul meu, Kyle? se auzi ea r`spun-
znd. |n loc s`-mi fii du[man...
B`rbatul schi]` un surs [i Lisa avu impresia c` zm-
bea propriilor gnduri.
N-am fost niciodat` du[manul t`u, de unde ai mai
scos-o [i pe asta?
Aveam impresia...
Apoi Kyle schimb` brusc subiectul:
}i-ai adus costumul de baie?
Da, la sfatul lui Madalyn.
Atunci, du-te iute [i te schimb`! O s` arunc ancora
[i putem face o baie. Sau ]i-e fric` s` te scalzi noaptea?
Va fi o experien]` nou`! exclam` ea rznd.
Arareori se mai sim]ise att de fericit` [i de destins`.
Cobor\ fredonnd \n cabin` [i \[i puse costumul de baie.
Apoi se al`tur` celorlal]i care \notau deja \n jurul iahtului.
Apa era c`ldu]`. Lisa f`cu pluta, admirnd cerul \nste-
lat. Ciudata exaltare care o cuprinsese adineaori n-o
p`r`sise \nc`.
123
Nu vrei s` urci la bord? o \ntreb` Kyle.
Oh! |nc` cinci minute! \l rug` ea. Eu...
|ncepuse s` tu[easc`, fiindc` \nghi]ise pu]in` ap`. Nu
fusese niciodat` o \not`toare prea bun`, a[a c` fu ime-
diat cuprins` de panic`.
M`... m` \nec!
Se ag`]` de Kyle care o lu` \n bra]e.
Nu te teme... Sunt aici, lng` tine.
|i men]inea capul deasupra apei. Trupurile lor se
lipiser` unul de cel`lalt, potrivindu-se la fel de bine ca
dou` piese dintr-un puzzle... Teama Lisei disp`ruse deja,
\nlocuit` de flac`ra dorin]ei. V`zu ochii lui Kyle
str`lucind \n lumina lunii. {i cnd puse st`pnire pe
buzele ei, se ag`]` cu disperare de el, \nchiznd ochii...
Nici nu-[i d`du seama c` erau pe cale s` se scufunde.
Kyle d`du cu putere din picioare, readucndu-i pe
amndoi la suprafa]`. Se \ndep`rt` pu]in de el [i se trezi
brusc la realitate.
Cu mi[c`ri dezordonate, \ncepu s` \noate \n direc]ia
iahtuluii. Dar acum, de[i nu era deloc frig, \ncepuse s`
cl`n]`ne din din]i. Reu[i s` urce scara [i s` ajung` la
bord f`r` ajutor.
Dar Kyle o urm`rea [i Lisa se repezi speriat` spre
cabine.
Nu fugi! \i [opti el.
Madalyn [i Scott r`m`seser` \n ap`. Lisa se \ntoarse
spre el, for]ndu-se s` r`mn` calm`.
Asta... asta n-ar fi trebuit s` se \ntmple niciodat`,
declar` ea cu o voce gtuit`.
124
Dar s-a \ntmplat.
|[i puse minile pe umerii tinerei femei.
Nu... nu m` atinge! \l implor` ea.
Privirea b`rbatului deveni p`tima[`.
Nu dramatiza lucrurile. A fost doar o s`rutare!
Doar o mic` s`rutare f`r` importan]`...
Apoi p`ru s`-l treac` un fior.
Dar nu m` mai privi a[a, Lisa! Dac` nu, eu... o s` te
mai s`rut o dat`!
Lisa se trase \napoi.
Nu, Kyle! Sunt so]ia fratelui t`u!
{i crezi c` pot s` uit asta? A]i sosit de o lun` aici [i n-a trecut
o zi f`r` s` te doresc ca un nebun... De ce crezi c` te-am evitat?
Pentru c`... m` dispre]uiai. La fel ca mama ta.
Kyle o scutur`.
Nu-l iube[ti pe Paul! {i el nu te iube[te...
Te implor, las`-m` \n pace!
Kyle l`s` s`-i cad` minile pe lng` corp.
Trebuie s` facem ceva... Situa]ia e \ngrozitor de
complicat`, dar g`sim noi o solu]ie, o asigur` el.
Lisa fugi s` se refugieze \ntr-o cabin`. Se \mbr`c`
repede, cu gesturi sacadate. Mii de gnduri \i asaltau
mintea \nfierbntat`...
Oh! De ce se m`ritase cu Paul... cnd ea \i era desti-
nat` lui Kyle?
|ncerc` s` revin` la realitate. Era c`s`torit`!
Promisese s`-[i iubeasc` so]ul la bine [i la r`u, pn` la
ultima suflare, indiferent ce s-ar \ntmpla! S`-l \n[ele cu
fratele lui? Nu, niciodat`...
125
Pu]in cte pu]in \[i reg`si calmul [i preg`ti cafeaua \n
micu]a buc`t`rie a vasului, a[teptnd \ntoarcerea lui
Madalyn [i Scott.
Cnd \i auzi c` s-au suit la bord, urc` \n cocpit cu o
cafetier` aburind`.
Oh! Ce bine miroase! exclam` Madalyn.
Nu [tiu s` fac mare lucru, m`rturisi Lisa. Dar la
cafea nu m` bate nimeni!
Dac` Bella intr` \n grev`, o s` apel`m la tine, spuse
Madalyn bine dispus`.
Kyle izbucni \n rs.
Preparatele Lisei vor fi \n mod sigur mai bune
dect ale tale. |]i aminte[ti de pr`jitura aia oribil` pe care
voiai s` ne-o bagi pe gt?
Madalyn izbucni la rndul ei \n rs.
Pusesem atta drojdie \nct se f`cuse ca un balon.
Un balon imposibil de mncat!
}inu neap`rat s` coboare \n buc`t`rie ca s` spele
ce[tile \mpreun` cu Scott. R`mas` singur` cu Kyle, Lisa
\ncerc` s` nu-l priveasc`... Kyle nu \ntrzie s` ridice
ancora.
O s` ne \ntoarcem folosind motorul, decise el.
O \nv`lui pe Lisa \ntr-o privire \ngrijorat`.
Totul e \n regul`?
N-am r`u de mare, replic` ea.
Nu vorbeam despre asta. Lisa...
Ea \l \ntrerupse:
Aveai dreptate! Era vorba doar de o s`rutare! O
mic` s`rutare f`r` importan]`! \l asigur` ea provocator.
126
Capitolul 9
Ziua plec`rii lui Madalyn spre Australia sosi foarte
repede... Lisa ]inuse s-o \nso]easc` la Tortola \mpreun`
cu Paul. |ncerca s`-[i ascund` triste]ea, \mbr`]i[ndu-[i
singura prieten` pe care reu[ise s` [i-o fac` \n Sainte-
Amlia.
Ca [i cum \i ghicise gndurile, Madalyn o s`rut` cu
dragoste.
Sper c` nu te vei plictisi prea mult \n absen]a mea!
Ce idee! exclam` Lisa, for]ndu-se s` rd`.
Un taxi a[tepta la marginea pontonului.
Pleac` repede! O s` pierzi avionul... Chiar nu vrei
s` mergem cu tine pn` la aeroport?
Nu! o asigur` Madalyn. Detest desp`r]irile inter-
minabile...
Deschise portiera taxiului.
Pe curnd! Peste o lun` [i jum`tate m` \ntorc. {ase
s`pt`mni trec foarte repede, dup` cum [tii...
127
Cu inima grea, Lisa urm`ri din ochi ma[ina pn` ce
disp`ru la cap`tul cheiului. Apoi, cu pa[i \nce]i, se
\ntoarse lng` Paul care d`duse deja drumul la motorul
[alupei.
Haide! Gr`be[te-te pu]in! o lu` el la rost.
Se \n]elegeau din ce \n ce mai r`u... De cte ori \l
\ncerca s-o s`rute Lisa se crispa, rezistnd din r`sputeri
dorin]ei de a-l respinge.
Parc` ai fi de lemn! \i spusese el furios asear`.
Lisa \ncepuse s` se gndeasc` serios s`-l p`r`seasc`.
Dar unde s` se duc`? Ce s` fac`? Nu avea nici m`car des-
tui bani ca s`-[i cumpere un bilet pentru Londra!
{i pe urm`, mai era [i Kyle a c`rui prezen]` o tulbu-
ra nespus. Kyle care c`p`tase atta importan]` \n via]a e,
\n inima ei... Trebuia s` fug` [i de el! Dac` nu, ce se va
\ntmpla?
Din fericire, el nu \ncercase s-o s`rute din nou. O
tratase cu r`ceal`, exact ca \nainte. Aproape c` ajunsese s`
se \ntrebe dac` acele momente de nebunie existaser` cu
adev`rat sau dac` nu cumva imagina]ia ei \i jucase feste...
Se decise \n fine s` sar` la bordul [alupei.
|ncepusem s` cred c` vrei s` pleci [i tu \n Australia,
bomb`ni Paul.
Ai fi fost mul]umit s` m` vezi plecnd?
B`rbatul ridic` din umeri.
O mic` desp`r]ire nu ne-ar prinde r`u. Ne-ar da
ocazia s` ne gndim \n lini[te, fiecare pe cont propriu...
{i f`r` s`-i mai a[tepte r`spunsul, el declar`.
128
Am inten]ia s`-mi petrec cteva zile la Saint-Thomas.
F`r` mine?
Nu ]i-am spus adineaori c` o mic` desp`r]ire ne-ar
prinde bine?
Vrei s` m` la[i singur` \n Sainte-Amlia?
Dar nu r`mi singur`! |i ai pe mama [i pe Kyle.
Lisa rse for]at.
Ce companie \ncnt`toare! {tii cum m` trateaz`
mama ta...
Dac` nu-]i place, du-te [i tu undeva. Eu mi-am
aranjat deja sejurul.
Cnd pleci?
Mine.
Apoi se \ncrunt`.
Poate chiar dup`-mas`...
Foarte bine, oft` Lisa.
Urm` o lung` t`cere.
Te asigur c` va fi mai bine! spuse Paul, devenind
brusc mai conciliant.
}i-ar conveni s` nu m` mai g`se[ti \n Sainte-Amlia
la \ntoarcerea ta? \l \ntreb` Lisa.
Paul o fix`. Apoi \[i \ndep`rt` minile \ntr-un gest de
neputin]`.
Ce pot s` zic? Tu trebuie s` hot`r`[ti...
|[i trecu apoi mna prin p`r.
Te-ai schimbat att de mult!
Apoi \ncepu s` zmbeasc`.
129
Dar, re]ine, totul se mai poate aranja \nc`! declar` el vesel.
Cum?
Fii ca \nainte! Nu cred c` e greu, nu-i a[a?
Madalyn pretinde c` am gre[it venind s` ne
instal`m \n Sainte-Amlia. Dup` p`rerea ei, am fi f`cut
mai bine s` locuim \n alt` parte. Amndoi ne-am sim]i
mai bine [i c`s`toria noastr` ar avea [anse s` se con-
solideze...
Pe chipul lui Paul se \ntip`ri o expresie aspr`.
Ia te uit`! Deci [i ea vrea s` scape de mine?
Nu! protest` Lisa. |n]elegi de-a-ndoaselea... se gn-
dea numai la fericirea ta.
|i sus]inu privirea.
Nu-mi spune c` adori Sainte-Amlia. Te plictise[ti
de moarte aici.
Dac` r`mn, o fac numai pentru mama mea. Ai
vrea s-o p`r`sesc?
Nu! Bine\n]eles c` nu...
F`cur` restul travers`rii f`r` s` mai schimbe nici un
cuvnt. Paul chiar se gndise dinainte s` plece la Saint-
Thomas, sau era o hot`rre de ultim` or`? Dar, indife-
rent care ar fi fost situa]ia, cnd ajunser` acas` \[i preg`ti
valiza, apoi se duse s`-[i anun]e mama.
Apoi \i ceru lui Josh s`-l duc` la Tortola, de unde
urma s` ia avionul spre Saint-Thomas.
Lisa ar fi vrut s`-l roage s` n-o lase acolo. Ce se va face
ea singur` \n Sainte-Amlia... cu Kyle? |i era fric` de el,
dar [i mai fric` de ea \ns`[i.
130
***
Kyle o descoperi la sfr[itul dup`-amiezii, la
marginea piscinei.
Unde e Paul? o \ntreb` el cu indiferen]`.
A plecat la Saint-Thomas... ca s` reflecteze.
Chiar c` ar fi momentul s` ia o hot`rre! declar` el
pe un ton repezit. Spune-mi, Lisa...
Da?
Fratele meu te-a f`cut foarte nefericit`?
Nu e vina lui. {i eu sunt de blamat!
Kyle o fixa f`r` s` scoat` nici un cuvnt.
Am gre[it c`s`torindu-ne att de repede, [opti ea.
{i acum pl`tim aceast` gre[eal`.
De ce te-ai m`ritat cu el?
Lisa nu r`spunse, a[a c` el insist`:
Te-ai sim]it atras` de el...
E foarte atr`g`tor, recunoscu ea.
}i s-a p`rut frumos [i...
Ea \l \ntrerupse.
N-a fost numai asta. Dusesem pn` atunci o exis-
ten]` foarte singuratic` [i... destul de monoton` lng` o
m`tu[` b`trn`. Paul mi-a deschis por]ile unei lumi a
c`rei existen]` o ignoram pn` atunci. Lng` el via]a mi
s-a p`rut dintr-o dat` plin` de soare. C` el m-a ales toc-
mai pe mine dintre toate fetele care gravitau \n jurul
lui... asta mi se p`rut o adev`rat` minune!
Kyle ridic` din umeri.
131
Erai diferit` de celelalte. Ai [tiut s`-i spui nu,
crede-m` c`, pentru el, era o experien]` cu totul nou`!
S-a c`s`torit cu mine fiindc` am zis nu... spuse ea
cu am`r`ciune.
Paul nu e obi[nuit s` i se refuze ceva. Refuzul t`u
l-a jignit [i l-a ambi]ionat... {i a g`sit mijlocul s` capete
ceea ce dorise.
Da! oft` ea. {i acum regret`. Ca [i mine, de altfel.
Vocea lui Kyle se \mblnzi.
O s`-mi amintesc \ntotdeauna momentul \n care
te-am z`rit prima oar`. Cntai la pian... {i mi-am spus c`
o s` fii a mea, fiindc` eram destina]i unul altuia de la
\nceputul \nceputurilor. P`reai extrem de tn`r`, dar
eram deja hot`rt s` nu ]in seama de diferen]a de vrst`.
|[i mu[c` buzele.
Apoi mi-ai spus c` e[ti so]ia lui Paul!
{i acum crezi la fel... c` sunt prea tn`r`? \ntreb`
ea \n [oapt`.
Kyle \i atinse bra]ul. Lisa se \nfior`.
Nu... Cnd o s` \mpline[ti dou`zeci [i doi de ani?
|ntrebarea o lu` prin surprindere.
S`pt`mna viitoare. Pe 14...
De ce n-ai spus mai dinainte? Madalyn [i-ar fi am-
nat plecarea [i am fi dat o petrecere!
Lisa zmbi cu jum`tate de gur`.
|]i m`rturisesc c` uitasem de aniversarea mea!
Imposibil!
Ba da! Cnd ai prea multe griji, nu te gnde[ti la
asemenea am`nunte...
132
La ce dat` se \ntoarce Paul?
Nu mi-a zis.
Lisa \[i feri privirea.
Dar \n punctul unde au ajuns lucrurile, nu mai are
nici o importan]`... spuse ea cu triste]e.
Totul se va aranja! o asigur` el cu convingere.
A[ vrea s` te cred. Totu[i...
Cu o infinit` tandre]e, el \i cuprinse chipul delicat \n
mini.
Totul se va aranja, repet` el.
Buzele lor se \ntlnir` \ntr-o s`rutare f`r` sfr[it. Apoi
\[i \ndep`rt` pu]in capul.
O s` g`sim noi o solu]ie! afirm` el \nc` o dat`.
{i speran]a cuprinse brusc inima Lisei. O speran]`
nebun`... Fiindc` nu se mai ascundea dup` deget. {tia c`
\l iube[te pe Kyle. |l iubea a[a cum nu-l iubise niciodat`
pe Paul. Cu Paul nu fusese ceva serios. |[i d`dea seama
acum, cnd cuno[tea adev`rata dragoste.
El o privi cu patim`.
Imediat ce va reveni Paul, va trebui s` por]i o
discu]ie foarte serioas` cu el. Fie, aceast` c`s`torie a fost
o gre[eal`... Dar toate gre[elile se pot repara!
Nu, nu chiar toate... {i nu ne putem gndi la divor]
doar dup` dou` luni de c`s`torie.
{i dac` aceast` c`s`torie se dovede[te un e[ec, de ce nu?
El \i \ntinse mna.
Hai s` facem o baie! |]i va schimba \n mod sigur
gndurile.
133
***
Paul nu reveni a doua zi. Nici a treia... Nici dup`...
Lisa \ncepuse s` se \ngrijoreze. Dar \ntr-o zi primi o
telegram` din Caracas. Paul spunea c` are inten]ia s`
petreac` acolo cincisprezece zile. Ce f`cea \n Venezuela?
Nu d`dea nici o explica]ie [i Lisa trebui s` se
mul]umeasc` doar cu acest scurt mesaj.
Doamna Hamilton avu un acces de furie cnd Lisa \i
ar`t` buc`]ica de hrtie bleu.
De ce a plecat la Caracas? De tine fuge! Dac` n-ai fi
fost aici, ar fi r`mas \n Sainte-Amlia, aproape de mine, [i...
Te rog, mam`! o \ntrerupse Kyle pe un ton aspru.
Privirea lui nu spunea nimic bun [i teribila b`trn` se
v`zu redus` la t`cere.
Merge prea departe! \i spuse Kyle Lisei dup` ple-
carea b`trnei. |ntre dou` rele, m` \ntreb care e cel mai
mic. O mam` posesiv` sau un fiu iresponsabil?
Mama ta m` ur`[te...
Nu pe tine personal te ur`[te, ci pe femeia care i-a
luat fiul. Orice femeie putea fi \n locul t`u...
Trebuia s`-[i \nchipuie c` Paul se va \nsura \ntr-o
bun` zi!
Spera c` va lua o femeie aleas` de ea. O femeie pe
care ea o va domina complet...
N-ai fost niciodat` gelos pe fratele t`u? Copiilor nu
le place s` vad` c` mamele lor au o preferin]`...
134
Eu gelos pe dragostea exclusivist` pe care mama
i-o poart` lui Paul? Nu... Dar trebuie s`-]i spun c` am fost
\ntotdeauna mai apropiat de tata.
Dup` o clip` de gndire, declar`:
Dac` Paul se afl` la Caracas, nu e greu s`-l g`sim [i
s`-i spunem s` se \ntoarc` la timp pentru aniversarea
ta...
Categoric nu! exclam` ea. Prefer ca nimeni s` nu
afle...
Dar eu [tiu!
Atunci, te rog, nu pomeni nim`nui despre asta!
}i-ar pl`cea s`-]i petreci aniversarea la bordul lui
Seajade?
Lisa nici nu st`tu s` se gndeasc`.
Oh! Ce idee bun`!
Atunci, ne-am \n]eles. O s` plec`m \nainte de micul
dejun. Te sim]i \n stare s` preg`te[ti la bord ni[te ou` cu
[unc`?
Bine\n]eles. Doar [tii ce buc`t`reas` bun` sunt!
|n diminea]a zilei de 14 aprilie, Lisa era gata de
\mbarcare... Dormise foarte pu]in \n acea noapte [i, \n
cursul interminabilelor ore de insomnie, luase \n sfr[it
hot`rrea care se impunea... |l va p`r`si pe Paul. La ce
bun s` mai insiste? C`s`toria lor era un e[ec total. O
desp`r]ire va fi mult mai bun` pentru amndoi.
Kyle nu-i influen]ase cu nimic hot`rrea. Fiindc` ea
avea destul de mult bun sim] ca s` \n]eleag` c` nu te
m`ri]i cu fratele b`rbatului de care abia ai divor]at...
135
Dac` ar fi ascultat de vocea ra]iunii, [i-ar fi f`cut valizele
[i ar fi p`r`sit Sainte-Amlia. |[i d`dea seama c` face o
gre[eal` petrecnd o zi \ntreag` \n compania lui Kyle.
Dar n-ar fi avut inima s` renun]e la aceast` plimbare cu
iahtul. Voia s` strng` cteva amintiri... Chiar dac` asta
\nsemna s` se joace cu focul.
Kyle o a[tepta la volanul jeepului, \n fa]a verandei.
La mul]i ani!
Lisa se a[ez` al`turi de el. B`rbatul o s`rut` u[or pe buze.
Ar`]i minunat ast`zi!
Fericirea se putea citi pe chipul ei. Era convins` c`
aceast` zi va fi cea mai frumoas` din via]a ei. Voia s` pro-
fite din plin de ea. F`r` s` se mai gndeasc` la ziua de
mine...
Marea era lini[tit` [i soarele str`lucea pe un cer f`r`
nori. Era minunat s` navighezi printre insuli]ele cu
cocotieri, \nconjurate de o plaj` \ngust` de nisip alb [i
de o lagun` turcoaz... Lisa ar fi dat orice ca s` poat` tr`i
al`turi de Kyle, la bordul lui Seajade. S` hoin`reasc` pe
m`rile albastre la bordul acestui vas, cu pnzele albe
umflate de vnt. Un adev`rat vis!
La ce te gnde[ti? o \ntreb` Kyle pe nea[teptate.
|[i terminase cafeaua [i pusese cea[ca pe mas`.
|ncearc` s` dai uit`rii grijile!
Oh! Au r`mas departe, la mal, \l asigur` ea.
{i zmbi.
Nu m` gndesc dect la clipa prezent`. Cum s`-]i
mul]umesc pentru acest cadou deosebit?
136
Te rog, f`r` manifest`ri de recuno[tin]`.
Vocea lui deveni r`gu[it`.
Pe tine te vreau, Lisa. Drept mul]umire...
Lisa \nghi]i \n sec.
Dar eu... eu nu sunt liber`.
Mi-e indiferent. Paul nu merit` o femeie ca tine.
Dar Paul este \nc` so]ul meu, [opti ea.
O auzise oare Kyle? Probabil c` nu, fiindc` o luase
deja \n bra]e. {i ea uit` imediat de tot restul.
Dorin]a \i scoase pe amndoi din min]i. Gfind, Lisa
se lipi de el, oferindu-i-se toat`. Cnd Kyle desf`cu plin
de \ndemnare [nurul care lega minusculul bikini, ea nu
protest`. Ar fi trebuit s`-i fie ru[ine s` r`mn` goal` \n
fa]a lui. Dar, \n loc de asta, avea un ciudat sim]`mnt de
mndrie. |l iubea pe Kyle. Atunci, de ce s` nu i se
d`ruiasc` \ntr-un elan al \ntregii ei fiin]e? Era normal.
Era firesc. Era... \n logica pasiunilor care \mping un anu-
mit b`rbat spre o anumit` femeie. Fiindc` erau f`cu]i
unul pentru cel`lalt, fiindc` destinul dorise astfel.
Mergeau oare \n \ntmpinarea destinului lor?
Experien]ele pe care le cunoscuse Lisa al`turi de Paul
nu se puteau compara cu explozia de senzualitate [i de
voluptate pe care o cunoscu \n bra]ele lui Kyle. Niciodat`,
nici \n cele mai nebune[ti visuri, nu [i-ar fi \nchipuit c`
trupul ei poate r`spunde cu o asemenea pasiune.
***
Kyle o s`rut` u[or pe buze.
E[ti adorabil`...
Lisa se cuib`ri la pieptul lui.
137
Oh! Sunt att de fericit`...
Devenind brusc lucid`, p`li.
Doamne, ce-am f`cut?
Kyle ridic` din umeri.
S` l`s`m deoparte morala. {i mai ales, f`r`
ipocrizie...
|[i \ncruci[` bra]ele pe piept [i rosti cu o convingere
absolut`:
Tu [i Paul n-a]i fi reu[it niciodat` s` forma]i un
adev`rat cuplu. Recunoa[te asta!
Da, dar...
Cum se va \ntoarce, vom rezolva [i \ncurc`tura
asta, o \ntrerupse el. Nu m` \ntreba cum, fiindc` acum
nu [tiu mai mult dect tine. Dar va trebui neap`rat s`
g`sim o solu]ie.
Lisa \nchise ochii [i \[i sprijini capul de um`rul solid
al lui Kyle. Visa s` aud` din partea lui vorbe de
dragoste... Voia s`-i spun` vorbe de dragoste, dar ele
refuzau s` ias` de pe buzele ei. Acum dou` luni \i vorbea
lui Paul despre dragoste. Oh! De ce nu \n]elesese atunci
c` lua drept dragoste o palid` lic`rire a ei?
Kyle \[i ridic` ochii spre cerul care \ncepuse s` se
\ntunece.
Se preg`te[te o furtun`, a[a c` ar fi mai \n]elept s`
ne \ntoarcem \n port...
Ce p`cat! A[ fi dorit ca aceast` zi s` nu se mai
sfr[easc` niciodat`!
Dar Kyle urcase deja pe punte. Pnzele vibrau \n
b`taia vntului puternic. Lisa \l privi cum le regleaz`.
138
B`rbatul `sta o f`cuse s` se cunoasc` mai bine pe ea
\ns`[i... Al`turi de el, Paul avea aerul unui adolescent. {i
nu numai fizic! Oare Paul se va maturiza vreodat`?
Kyle reveni \n cocpit [i se a[ez` la crm`.
Via]a este nedreapt`, declar` cu am`r`ciune Lisa.
Nu, o asigur` el. Via]a este a[a cum ne-o facem.
Paul a fugit de responsabilit`]ile ce-i reveneau... De
mine m` ocup eu de toate.
***
Pentru Lisa urm`toarele dou` s`pt`mni fur`
minunate. |n fiecare zi Kyle o lua la bordul lui Seajade.
{i Lisa nu mai tr`ia dect pentru cele cteva ore \n care
se g`seau singuri pe ap`. Acolo uita de toate. Nu mai
erau dect ei pe lume...
Doamna Hamilton b`nuia oare ce se \ntmpla? |n
orice caz nu f`cu nici un comentariu \n aceast` privin]`.
{i oricum, Lisa o evita pe ct putea...
La cincisprezece zile dup` plecaea lui Paul, Kyle o
anun]` c` trebuie s` plece \n interes de afaceri.
Nu mai mult de patruzeci [i opt de ore, o asigur` el.
O s` fac \n a[a fel \nct s` fiu aici cnd se \ntoarce Paul.
Cteva pic`turi de ploaie se strivir` de puntea vasului.
N-ai pelerin`? Ia vesta mea, \i suger` Kyle.
Ea \mbr`c` vesta bleumarin pe care el i-o \ntinsese.
Unul din nasturi nu se mai ]inea dect \ntr-o a]`. |l
smulse [i \l b`g` \n buzunarul blugilor. O s`-l coas` ea
mai trziu...
139
Aversa nu dur` mult [i soarele re\ncepu s` str`luceasc`
\n timp ce un vnt puternic alunga norii. Dar, dac` timpul
se ameliorase, starea de spirit a Lisei r`m`sese sumbr`...
Ce-o s` m` fac f`r` tine? \l \ntreb` ea cu disperare.
Kyle o strnse \n bra]e.
Patruzeci [i opt de ore! E un fleac!
{i ce-o s` ne facem cnd se va \ntoarce Paul? \l
\ntreb` ea aproape plngnd. Nu e decent s` mai r`mn
\n Sainte-Amlia...
Nu...
Lisa \[i ridic` spre el chipul \ngrijorat.
Atunci, ce-o s` facem? insist` ea.
Totul depinde de reac]ia lui Paul.
Kyle ridic` din umeri.
Iar reac]iile lui Paul sunt imprevizibile... Va trebui
s` facem fa]` [i s` ne repliem \n func]ie de cursul eveni-
mentelor. Recunosc c` vom trece prin momente grele.
Sunt preg`tit pentru asta. Tu nu?
Dac`...
Lisa \[i mu[c` buza de jos.
Dac` a[ p`r`si Sainte-Amlia [i...
O s` te duci la Tortola. Voi g`si un apartament...
{i o s` vii s` m` vezi? |n fiecare zi?
O trecu un fior.
Solu]ia asta nu mi se pare prea... respectabil`...
Ascult`, Lisa, trebuie s` rezist`m [i s` facem fa]`
realit`]ii. Va fi ori Tortola ori Londra. Preferi s` te \ntorci
\n Anglia [i s` a[tep]i acolo derularea evenimentelor?
Lisa se \nfior` din nou.
140
Nu... Dar a[ vrea s` tr`iesc cu tine la lumina zilei.
M` \ntreb dac` vom reu[i s` facem asta \ntr-o bun` zi.
Dup` ce se va pronun]a divor]ul, nu m` v`d locuind \n
Sainte-Amlia dac` Paul r`mne aici...
Pot s` cump`r partea lui de domeniu! Ar fi \ncn-
tat s` plece de tot.
{i mama ta?
Dac` Paul pleac`, \l va urma \n mod sigur.
Kyle o lu` \n bra]e [i o leg`n` ca pe o feti]`.
Cu timp [i r`bdare, totul se va aranja, \i spuse el
pentru a suta oar`, poate.
***
Kyle plec` a doua zi de diminea]`. {i Lisa r`mase sin-
gur` cu doamna Hamilton. {i era convins` c` aceasta,
pentru a o evita \n timpul meselor, va cere s` i se
serveasc` mncarea \n camera ei. Fu deci mirat` s-o
g`seasc` la locul ei obi[nuit \n pergol`, la ora prnzului.
Lisa f`cu eforturi pentru a \ntre]ine conversa]ia.
Timidele ei \ncerc`ri fur` primite printr-o t`cere de
ghea]` [i nu mai insist`.
La sfr[itul mesei, b`trna \[i arunc` brusc [ervetul
al`turi de farfurie.
Chiar crezi c` o s` reu[e[ti cu Kyle? o \ntreb` ea.
{i o privi dispre]uitor pe Lisa.
De la \nceput a jurat c` va distruge aceast`
c`s`torie. Oh! Eu nu sunt \ntotdeauna de acord cu
metodele lui, dar cu o femeie ca tine exist` o alt` solu]ie?
Rse ironic.
141
Dac` \]i \nchipui c` o s`-l p`c`le[ti a[a cum l-ai
p`c`lit pe Paul, \]i faci iluzii!
N-am \ncercat niciodat` s`-l p`c`lesc pe Paul,
declar` Lisa \ncercnd s` r`mn` calm`. Dar recunosc
faptul c` aceast` c`s`torie a fost o gre[eal`. {i unul [i
cel`lalt suntem de blamat.
Aha! Deci recuno[ti s` ai f`cut o gre[eal`? spuse
zeflemitor interlocutoarea ei. Presupun c` ai ajuns la
concluzia asta fiindc` ]i se pare o partid` mai bun` Kyle
dect Paul!
Nu e vorba despre asta...
Prima ta gre[eal` a fost c` te-ai m`ritat cu Paul. A
doua c` \ncerci s`-l prinzi \n la] pe Kyle, o \ntrerupse
doamna Hamilton.
Rsul ei nepl`cut r`sun` din nou.
Imediat ce va reveni, te va alunga! Faci pariu?
Lisa o fix`, cu ochii \ntuneca]i.
Kyle? Nu v` cred.
Nu? Ei bine, a[teapt` [i o s` vezi! Oh! N-o s` te
lase f`r` bani, bine\n]eles. Dac` o s` pleci, o s` prime[ti
att ct \]i trebuie ca s` tr`ie[ti. Kyle va avea grij` de
toate. S-a dus s`-[i consulte avocatul \n acest sens...
Lisa reu[i s` se ridice.
Nu v` cred, repet` ea.
|mi cunosc fiul. Este un om f`r` mil`, la fel ca tat`l
lui. Vrea s` pleci [i a f`cut tot ce trebuie pentru asta.
Sarcina lui n-a fost prea dificil`. {i nici nepl`cut`...
Apoi rnji.
142
E[ti o fat` frumoas`, a[a c` a f`cut bine c` a profitat
de asta!
Neputnd s` suporte mai mult, Lisa fugi \n direc]ia
casei, orbit` de lacrimi. |ncerca s` se conving` c` teribi-
la b`trn` min]ise... Dar totul se potrivea. Fiecare ele-
ment din puzzle fusese pus la locul lui.
Kyle se distrase probabil de minune pe socoteala ei!
Fusese att de credul`... La fel de proast` ca o gsc`, se
aruncase cu capul \nainte \n cursa pe care i-o \ntinsese
el. {i acum nu-i mai r`m`sese nimic. Doar ochii ca s`
plng`...
***
|[i preg`ti valiza \n aceea[i sear`, hot`rt` s` plece a
doua zi la prima or`. Dar nu adormi \nainte de ivirea
zorilor [i cnd deschise ochii, soarele se afla deja sus pe
cer. |[i privi ceasul [i v`zu c` era trecut de ora zece.
|[i puse \n grab` o rochie, prima pe care o g`si
deschiznd dulapul. |n momentul cnd \[i \ncheia san-
dalele cu tocuri \nalte, u[a se deschise [i \n pragul ei \[i
f`cu apari]ia Paul.
Pleci \ntr-o c`l`torie? se mir` el.
Ea \l privi uluit`.
Cnd te-ai \ntors?
Abia am sosit.
Ai v`zut-o pe mama ta?
Nu \nc`. De ce?
143
Fiindc` vrea s`-]i spun` ceva. Despre mine [i
despre Kyle.
Paul strnse din pumni.
{i... e adev`rat?
Da.
Lisa \i sus]inu privirea.
S` nu pretinzi cumva c` \]i pare r`u! Doar amorul
t`u propriu este r`nit. |ntre noi, Paul, totul se sfr[ise...
{i asta \i d`dea dreptul lui Kyle s`-mi ia locul? \i
spuse el cu cinism.
Sunt la fel de vinovat` ca [i el. Oh, s` [tii c` nu caut
scuze. A[a a fost s` fie...
Paul o m`sur` din ochi f`r` s` scoat` nici un cuvnt.
Apoi ridic` din umeri.
A[a a fost s` fie! repet` el sarcastic. Bietul Kyle! |l
plng...
Ignorndu-i ironia, Lisa declar` cu fermitate:
Acum nu-mi mai r`mne dect s` plec. E mai bine...
Vrei s` divor]ezi?
Bine\n]eles.
Lisa oft`.
C`s`toria noastr` a fost un e[ec pe toat` linia. Nu
po]i nega asta!
A[a e! Dar crezi c` te vei \n]elege mai bine cu Kyle?
Lisa se crisp`.
Plec de tot. Am terminat-o cu tine... [i cu Kyle la fel.
Paul arunc` o privire spre valijoara \n care Lisa
\nghesuise la nimereal` cteva lucruri de ale ei.
144
{i unde pleci?
Ct mai departe posibil, dac` a[ putea. Din neferi-
cire n-am deloc bani.
Asta nu e o problem`!
{i cu un gest al minii, \i interzise s` protesteze.
O s` te ajut din punct de vedere financiar. E cel
mai mic lucru pe care \l pot face! |n fond, totul s-a \ntm-
plat din vina mea. Dac` nu m-a[ fi \nsurat cu tine, acum
n-am fi fost \n situa]ia asta!
Rse ironic.
De multe ori ac]ionez impulsiv [i necugetat.
Cteodat` \mi reu[e[te. Din nefericire, nu \ntotdeauna.
Nu se poate spune c` am fost deosebit de inspirat \n ziua
cnd ]i-am vorbit despre c`s`torie!
Lisa ezit` o clip`. Dar avea de ales?
Mi-ar trebui un bilet de avion pentru Londra...
E un \nceput? rnji el.
Lisa \[i \ndrept` cu mndrie spatele.
Altceva n-o s`-]i mai cer! afirm` ea cu hot`rre. O
dat` ajuns` \n Anglia, m` descurc eu... Presupun c` vor
trece mai multe luni pn` se va pronun]a divor]ul. |ntre
timp, n-are rost s` mai r`mnem \n leg`tur`.
Paul o privi surprins, ca [i cum o vedea pentru prima
oar`.
Te-ai schimbat mult! se mir` el.
Lisa privi ceasul.
Pot s` iau avionul spre Londra chiar \n aceast`
dup`-amiaz`, dac` ajung la timp la Saint-Thomas...
145
Te duc eu.
Nu te deranja, eu...
Paul o \ntrerupse.
Oricum trebuie s`-]i cump`r bilet.
Buna dispozi]ie \i revenise. Parc` sc`pase de cine [tie
ce povar`... Deci aceast` c`s`torie era [i pentru el un
chin?
Nu-i nevoie s-o anun] pe mama, morm`i el. O s-o
v`d disear`... O s` aib` o surpriz` pl`cut`!
***
Ajunser` la Saint-Thomas la \nceputul dup`-amiezii.
Paul ]inuse mor]i[ s-o \nso]easc` pn` acolo... Poate
pentru a se asigura c` \ntr-adev`r pleac`!
|n loc s` ia unul din numeroasele taxiuri care a[tep-
tau \n port, el \nchirie o ma[in`. Era o pierdere de timp
[i de bani, dar Lisa nu f`cu nici un comentariu. Se sim]ea
deja departe, foarte departe...
Paul se instal` fluiernd vesel la volan [i se \ndrept`
spre aeroport, dup` ce salut` printr-un semn al minii o
pereche care traversa strada.
O disperare f`r` margini o cople[ise pe Lisa. Deci,
totul se terminase. N-o s`-l mai vad` niciodat` pe Kyle!
Un singur loc mai r`m`sese la clasa turist... Paul pl`ti
printr-un cec apoi, cu un gest autoritar, puse un teanc
de dolari \n geanta Lisei.
146
Nu! protest` ea. Eu nu...
Vreau eu! o \ntrerupse el. Banii `[tia \]i vor permite
s` \nchiriezi un apartament [i s` tr`ie[ti f`r` probleme
un timp.
O lu` de umeri [i o privi cu o oarecare emo]ie.
Adio, Lisa... |mi pare r`u c` totul s-a terminat a[a.
Noroc pe mai departe!
Noroc [i ]ie!
***
Sosi la Londra a doua zi de diminea]` [i lu` trenul
care lega aeroportul de gara Victoria.
Epuizat` de c`l`toria att de lung` [i de decalajul
orar, se duse direct la toaleta din gar`, cu inten]ia s` se
schimbe. Rochia ei din m`tase sub]ire nu era potrivit`
pentru temperatura de la Londra.
|[i puse valiza jos, pe gresie, \n timp ce \[i sp`la
minile. Dou` femei deschiser` u[a [i intrar` la rndul
lor \n locul acela destul de strmt. Lisa le arunc` o
privire indiferent`...
Brusc, ca dou` furii, se repezir` la ea. Tn`ra primi o
lovitur` violent` \n ceaf` [i avu impresia c` bietul ei cap
a f`cut explozie.
147
Capitolul 10
Cu pre]ul unui imens efort, Lisa reveni la clipa
prezent`. Condusese jeepul pn` la mare. Se anun]a o
furtun` [i o violent` avers` se ab`tu curnd asupra
insulei. |n mai pu]in de un minut, hainele ei fur` ude
leoarc`. Dar \i era indiferent... Timpul frumos va reveni
imediat [i soarele va usca p`mntul moale.
Stnd la volanul vehiculului de teren, Lisa privea, f`r`
s`-i vad` \ns`, norii negri care se \ngr`m`deau la orizont.
Kyle nu-i vorbise niciodat` despre dragoste...
|n consecin]`, doamna Hamilton avusese dreptate...
atunci, demult, dar [i ast`zi. Pe vremuri, Kyle voia cu tot
dinadinsul s` strice mariajul fratelui s`u mai mic. Acum,
voia s` pun` mna pe tot domeniul. {i reu[ise...
Vuietul furtunii se \ndep`rta. Soarele \ncepu din nou
s` str`luceasc`.
Dar de data asta, n-o s` mai plec! spuse Lisa printre
din]ii \ncle[ta]i.
148
|n urm` cu doi ani fugise. Dar acum va \nfrunta
situa]ia. Fiindc` \l iubea pe Kyle. F`r` el, via]a ei nu avea
nici un sens... Prima ei c`s`torie nu durase dect cteva
s`pt`mni, dar aceasta va dura pn` la sfr[itul vie]ii!
Se decise \n cele din urm` s` se \ntoarc` la vil`. Kyle
o a[tepta \n fa]a verandei.
Deci te-ai decis s` te urci din nou la volan?
Da... spuse ea indiferent`.
Mama a vrut s` te vad`, dup` cte mi-a spus
Madalyn. Ce avea s`-]i spun`? Sper c` nimic nepl`cut...
Nu, nu! pretinse tn`ra femeie. Voia s`-mi propun`
s` lu`m camera ei dup` ce pleac`.
Doar att? se mir` el.
Da... Te-ai \ntors singur? Scott n-a vrut s` vin`?
Prefer` s` evite acum casa noastr`.
Cred c`-l \n]eleg. Nu vrea s`-l \ntlneasc` pe Tod.
Lisa se \ndrept` spre verand`.
M` duc s` m` schimb pentru mas`. M-a prins ploa-
ia [i m-a udat...
Kyle deschise gura dar ea nu-i l`s` timp s` vorbeasc`.
Urc` treptele din dou` \n dou` [i ajunse \n camera ei cu
r`suflarea t`iat`. Ar fi vrut s` aib` pu]in timp ca s`
reflecteze. Din p`cate, nu era posibil fiindc` peste cte-
va minute se va servi masa \n pergol`.
Fu destul de surprins` s-o g`seasc` pe doamna
Hamilton instalat` la mas`. Dar b`trna nu va avea totu[i
satisfac]ia s` afle ce efect avuseser` vorbele ei veni-
noase... Prea orgolioas` ca s`-[i arate suferin]a, Lisa le
adres` tuturor un surs fermec`tor.
149
Sper c` nu m-a]i a[teptat ca s` \ncepe]i masa! M-a
surprins furtuna [i a trebuit s` m` schimb, le explic` ea.
Lucr`torii de pe planta]ie ne invit` la un gr`tar
disear`, anun]` Kyle.
Ce idee bun`! exclam` Tod.
Apoi se \ntorse spre Kyle.
Dac` ai destul timp pentru a organiza o mic` plim-
bare pe mare, mi-ar pl`cea s` fac un tur la bordul lui
Seajade \n aceast` dup`-amiaz`.
Cu pl`cere, \l asigur` Kyle. Mai ales c` e att de fru-
mos... N-a fost o furtun` de durat`.
Eu n-o s` merg, se auzi Lisa declarnd. Sunt un pic
obosit` [i vreau s` fiu \n form` la petrecerea de disear`!
Kyle o \nv`lui \ntr-o privire nelini[tit`.
N-ai mncat aproape nimic! Sper c` nu e[ti
bolnav`...
Deloc!
{i reu[i s` zmbeasc`.
Doar un pic obosit`, repet` ea.
Acum c` \i revenise memoria [i [tia ct` importan]`
avusese Seajade \n via]a ei \n urm` cu doi ani, nu mai
\ndr`znea s` se \ntoarc` la bord...
Nu mai a[tept` cafeaua. Se scul` de la mas` spunnd:
V` rog s` m` ierta]i... M` duc s` m` odihnesc.
Kyle nu se lu` dup` ea [i Lisa \[i sim]i inima mai grea.
Deci Kyle nu avea nici un sentiment tandru pentru ea...
O dorea fizic [i att. Dar dorin]a, dac` nu era sus]inut`
de dragoste, nu era de ajuns ca s` cimenteze un cuplu.
150
***
Cnd Madalyn, Kyle [i Tod revenir` spre sfr[itul
dup`-amiezii, Lisa st`tea pe verand` cu o carte \n mn`.
Se preg`tise deja pentru sear`...
{tii cumva dac` vine [i Scott la petrecere? \l \ntreb`
ea pe Kyle.
A zis c` va trece pe acolo.
Asta \nseamn` c` nu va veni! spuse Madalyn.
Tod o fix` printre pleoapele strnse. Dar nu f`cu
totu[i nici un comentariu. Lisa \n]elese \ns` c` [tia cum
stau lucrurile [i nu mai putea fi tras pe sfoar`...
Dup` o jum`tate de or` pornir` to]i patru spre sat la
bordul unui singur jeep. S`tenii \i primir` cu bra]ele
deschise. Preg`tiser` o adev`rat` petrecere: gr`tar,
muzican]i [i dansuri amestecate cu cntecul greierilor [i
sunetul tobelor [i chitarelor.
Foarte pitoresc! coment` Tod, vizibil \ncntat.
Bine dispus, se oferi s` ajute la preg`tirea gr`tarului
instalat pe plaj`.
Lisa \l urm`ri din ochi zmbind.
E simpatic! \i spuse ea lui Madalyn.
{tiu! oft` aceasta. Din nefericire, nu-l iubesc... Ct
de complicat` este via]a!
|[i mu[c` buzele.
Dac` a[ avea pu]in curaj, m-a[ duce s`-l caut pe
Scott care st` precis ascuns \n brlogul lui...
151
Deloc! o contrazise Lisa. Uite-l!
Madalyn tres`ri.
Ai dreptate! exclam` ea.
{i cu un pas dintr-o dat` mai u[or, cu zmbetul pe
buze, se \ndrept` spre Scott. Tod urm`rise de departe
scena. Dar expresia lui nu tr`da nimic... |ncepu s` rd`
[i s` glumeasc` \mpreun` cu negrii care \l \nconjurau,
supraveghind \n acela[i timp cotletele de pe gr`tar.
Kyle se apropie de Lisa.
Unde-i Madalyn?
Cu Scott...
Kyle se \ncrunt`.
Sper c` [tie ce face!
Cred, rosti Lisa cu jum`tate de voce. Ea pe Scott \l
iube[te, nu pe Tod.
Scott a avut o experien]` nefericit`. Crezi c` e
preg`tit pentru o nou` c`s`torie?
De ce nu? E o mare gre[eal` s` nu mai \ncerci o
dat`!
Apoi zmbi.
Oricum sunt destul de mari amndoi ca s`
hot`rasc` singuri ce au de f`cut...
Apoi schimb` inten]ionat subiectul.
Sosul pare delicios!
O veche re]et` din Caraibe...
Continuar` s` discute verzi [i uscate \nainte de a se
al`tura s`tenilor. Petrecerea continu` pn` trziu \n
noapte.
152
Nu [tiu unde s-a dus Madalyn, \i spuse Kyle lui Tod
\n momentul plec`rii. Te-a l`sat balt`!
Tod ridic` din umeri.
|ntotdeauna trebuie s` existe un c[tig`tor [i un
p`guba[! spuse el cu o veselie for]at`. Eu sunt
p`guba[ul...
Dup` o scurt` pauz`, \ntreb`:
Mine o conduci pe mama ta la Saint-Thomas?
Da.
Te deranjeaz` dac` vin cu voi?
Apoi ad`ug`, oftnd:
Nu-mi mai r`mne nimic de f`cut aici!
Ajunser` \n t`cere acas`. |n sinea lui, Kyle fierbea [i Lisa
\l \n]elegea... Madalyn se purtase \ngrozitor fa]` de Tod.
Tod urc` imediat \n camera lui. Kyle se instal` \n
salon dup` ce \[i luase un pahar de whisky.
Mine o s` vii [i tu cu noi la Saint-Thomas, Lisa,
spuse el hot`rt. A[a c` ai face mai bine s` te duci la cul-
care. S-a f`cut trziu [i mine o s` plec`m dis-de-
diminea]`.
Tu r`mi jos?
O a[tept pe Madalyn. Vreau s`-i vorbesc.
Nu, Kyle! \l rug` ea. Te rog, nu-i face moral`! Nu \n
seara asta! Mine o s` regre]i amarnic ceea ce i-ai spus
\ntr-un moment de furie.
Unele lucruri trebuie puse la punct, replic` el pe
un ton care nu admitea replic`.
Cum Lisa nu se mi[ca din loc, el insist`:
153
Du-te la culcare!
O izgonea! Bine\n]eles, o f`cea \ntr-un fel politicos,
dar rezultatul era acela[i. Cu inima grea, se hot`r\ s` se
duc` \n camera lor.
|[i peria p`rul \n fa]a ferestrei deschise, cnd ap`ru
jeepul lui Scott. Madalyn s`ri u[or jos [i urc` sc`rile
verandei.
Vocea aspr` a lui Kyle ajunse pn` la urechile Lisei:
A[ putea s` aflu care e jocul t`u?
Nu e vorba de un joc. Scott [i cu mine vom \ncer-
ca s` locuim \mpreun`...
{i dac` nu merge, te mul]ume[ti cu un altul?
Te referi la Tod? M` \ndoiesc c` o s` aib` r`bdarea
s` a[tepte att.
Madalyn! Tu...
Am gre[it cnd l-am l`sat pe Tod s` cread` c` s-ar
putea s` m` m`rit cu el... O mare gre[eal` din partea
mea. Dar dac` a[ fi devenit so]ia lui, a[ fi f`cut cea mai
mare prostie din via]a mea!
Fiindc` e[ti \ndr`gostit` de Scott? {i ]i-ai dat seama
de asta abia acum, dup` trei ani?
Atta timp mi-a trebuit ca s`-i str`pung carapacea...
Ultima barier` a c`zut \n sfr[it.
Mai exist` vreuna? o ironiz` Kyle.
|n seara asta, pentru prima dat`, Scott mi-a vorbit
despre so]ia lui.
Presupun c` l-a p`r`sit.
154
A plecat fiindc` \l considera prea posesiv, prea
exclusivist... recunoa[te acum c` `sta era adev`rul.
Kyle rse ironic.
{i totul o s` fie perfect pentru toat` lumea de acum
\nainte! Scott e foarte abil, scumpa mea! Foarte
calculat...
{i tu nu e[ti calculat? Cnd e vorba de Lisa, nu la[i
nimic la voia \ntmpl`rii! ripost` imediat Madalyn.
Un punct \n favoarea ta, recunoscu Kyle pe un ton
neutru. Dar m-am descurcat!
Madalyn se scuz` imediat:
N-ar fi trebuit s` vorbesc astfel... Noapte bun`,
Kyle! Mai discut`m [i alt` dat` acest subiect. Cnd vom
fi mai calmi!
Cu o mn` care tremura pu]in, Lisa continua s`-[i
perie p`rul. Aceast` discu]ie nu-i oferise nici un element
nou... Atunci de ce se sim]ea att de trist`?
Cnd Kyle intr` \n camer`, ea era deja \n pat [i se
pref`cea c` doarme. Kyle aprinse lumina [i ea clipi.
S-a \ntors Madalyn? \ntreb` ea cu o voce
somnoroas`.
Da... Am o idee, Lisa! Scott se poate ocupa singur
de administrarea domeniului o s`pt`mn` sau dou`.
Dac` am pleca \ntr-o croazier` la bordul lui Seajade?
Lisa se str`dui s` par` entuziast`.
{i cnd ridic`m ancora?
Poimine...
O privi cu un aer gnditor.
155
Ar fi trebuit s` m` gndesc mai de mult la asta! Am
tr`it cele mai frumoase momente la bordul acestui iaht...
Acum [tia [i Lisa asta... Atunci, de ce ezita s`-i spun`
c` i-a revenit memoria?
***
Avionul doamnei Hamilton avea o jum`tate de or`
\ntrziere. Lisa se a[ezase \ntr-un col], cu o revist` \n
mn`, l`snd mama [i fiul s`-[i ia r`mas bun f`r`
martori.
Tod plecase deja... Madalyn [i el se desp`r]iser` \n
termeni buni. Tod nu era un tip expansiv, [i chiar dac`
suferea nu o ar`ta.
Zborul pentru Washington fu \n sfr[it anun]at. Kyle
o duse pe mama lui pn` la ie[irea pasagerilor. Apoi se
\ntoarse lng` Lisa [i traversar` \mpreun` sala imens`.
Ia te uit`! exclam` o voce ascu]it` de femeie. Ce
surpriz`! Tinerii c`s`tori]i...
Isabelle se oprise \n fa]a lor. Expresia lui Kyle r`mase
de nep`truns.
Isabelle! Ce cau]i aici? Vii sau pleci?
Am venit s` a[tept o prieten`.
Se uit` la Lisa chior[.
Deci i-ai prins \n curs` pe cei doi Hamilton, unul
dup` altul! Care e secretul t`u?
Dar, f`r` s` a[tepte vreun r`spuns, se \ntoarse spre
Kyle [i-l \ntreb`:
156
Cum a primit mama ta vestea c`s`toriei tale?
A plecat la Washington. O s` locuiasc` la sora
ei...
{i toate problemele s-au rezolvat ca prin minune!
spuse Isabelle ironic`.
A[a se pare...
Kyle \nconjur` talia Lisei cu bra]ul [i spuse:
Mi-a f`cut pl`cere s` te rev`d, Isabelle, o asigur` el.
Salut`-i pe p`rin]ii t`i din partea mea...
L`snd-o pe Isabelle s` se \ndrepte spre salonul de
sosiri, ei ie[ir` din aerogar`.
Dac` nu m-ai fi reg`sit, te-ai fi \nsurat cu ea? \l
\ntreb` Lisa.
El ezit` o frac]iune de secund`.
Ea n-ar fi putut tr`i la Sainte-Amlia! se plictise[te
\n dou` zile.
V-a]i fi putut instala \n alt` parte.
Niciodat`!
F`cu un semn unui taxi. P`rea dintr-o dat` foarte pre-
ocupat... Fiindc` o rev`zuse pe Isabelle?
{oferul fluiera vesel. Ajungnd la o curb` \n vrf de
ac, le ar`t` cu o mn` un arbore ale c`rui crengi
\nnegrite se \n`l]au spre cer.
Aici a avut loc un accident, acum vreo doi ani. O
ma[in` s-a izbit de copac [i pasagerii au ars de vii...
Dar arborele nu murise. Cteva crengu]e verzi
ap`ruser` pe trunchiul lui.
157
Aten]ie! strig` Kyle.
Un camion venea din sens invers, lund virajul \n
vitez`... {oferul taxiului trase de volan [i ma[ina se
r`sturn` pe marginea drumului. Lisa \l auzi pe Kyle
strignd-o. Apoi \[i pierdu cuno[tin]a.
***
Cnd deschise ochii, v`zu mai \nti cupola albastr` a
cerului.
Apoi \[i aminti imediat de accident [i fu cuprins` de
groaz`!
Kyle!
Vru s` se ridice, dar el o \mpiedic`.
Nu te mi[ca, \i porunci el. Sunt aici... Totul e \n
regul`.
Lisa reu[i s` se ridice \n capul oaselor. Privi \nfiorat`
taxiul r`sturnat cu ro]ile \n sus. Cum de reu[ise Kyle s-o
scoat` de acolo?
Din fericire, ma[ina n-a luat foc, [opti ea. Suntem
amndoi teferi. Dar [oferul?
Vrea s` se bat` cu camionagiul.
O privi cu pasiune.
Lisa, dragostea mea! Tr`ie[ti... Dac` ar fi trebuit s`
te mai pierd o dat`, n-a[ fi rezistat!
Tn`ra \l privi ne\ncrez`toare; nu \ndr`znea s` cread`
ceea ce auzise...
158
Dar... m` iube[ti pu]in, Kyle?
El ridic` din sprncene.
Ce \ntrebare! Tu e[ti totul pentru mine! Dac` nu
te-a[ fi iubit, ce motiv aveam s` te iau de nevast`?
Pentru a deveni st`pnul \ntregului domeniu...
Nu m-am c`s`torit din interes, ci din dragoste.
Fiindc` m-am \ndr`gostit de tine din prima zi... Din
p`cate, tu erai so]ia lui Paul. {i pe urm` ai fugit!
Am plecat doar fiindc` eu credeam c` urm`re[ti
doar s`-mi strici c`s`toria cu Paul.
Cine ]i-a b`gat toate astea \n cap?
Ea nu-i r`spunse, dar Kyle \n]elese f`r` greutate.
Mama mea, nu-i a[a? Ar fi trebuit s` b`nuiesc...
{i... a min]it?
Bine\n]eles!
O strnse \n bra]e.
Dragostea mea! Nu [tii c` te iubesc [i c` nu pot tr`i
f`r` tine?
Ea se cuib`ri la pieptul lui.
Ba da, acum [tiu... {i eu te iubesc, Kyle. {i te voi
iubi mereu.
Sfr[it
159

S-ar putea să vă placă și