Sunteți pe pagina 1din 156

VALERIE DUHAMEL

Singur`tatea
Alexandrei
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
IOAN DR~GHICI.
ALCRIS
Capitolul 1
Locuin]a familiei James, una dintre casele cele mai luxoase
din cartierul Berverly Hills, era complet luminat`. O recep]ie
mai mult pentru tinere]ea str`lucitoare a Hollywoodului... se
gndi Alexandra intrnd \n parcarea \n care se aliniau ma[ini
din m`rcile Rolls-Royce, Jaguar [i Porsche. |n definitiv,
aceast` concentrare de ma[ini de lux nu era deloc uimitoare,
\ntruct \n seara asta se s`rb`torea solemnitatea \nmn`rii
premiilor Oscar. Tinere sau mai pu]in tinere, toate
celebrit`]ile Hollywoodului erau invitate acolo.
Tn`ra femeie \[i opri ma[ina, o Lamborghini, \n spatele
casei \n stil georgian, care str`lucea de lumini pentru
aceast` ocazie. |n timp ce-[i strecura cheile ma[inii \n
po[et`, asociatul ei veni s` i se al`ture. |n vrst` de vreo
patruzeci de ani, un b`rbat \nc` foarte frumos cu ochii lui
cenu[ii [i p`rul negru pres`rat cu fire argintii la tmple,
Miles Thornton \i zmbi cu afec]iune.
A[adar, Alexi? Te sim]i mai bine, acum?
Alexandra \ncuviin]` cu un semn din cap.
|n orice caz, ar`]i superb. Chiar dac` ai pierdut ceva
cam mult din greutate, \n ultimul timp.
Iat` ceva care-i va face pl`cere tat`lui meu. El nu
\nceteaz` s`-mi repete c` ar trebui s` sl`besc cteva kilo-
grame!
Este nebun! E[ti prea slab`, Alexi. Dac` cel pu]in ai
accepta s` pleci \n vacan]`, m`car pentru o s`pt`mn`...
Alexi schi]` un zmbet. Ca de obicei, asociatul [i pri-
etenul ei se ar`ta extrem de ocrotitor fa]` de ea. Uneori,
avea chiar impresia c` Miles era singura persoan` care ]inea
cu adev`rat la ea.
Nu ne putem permite s` plec`m \n vacan]`, Miles, [tii
bine!
Tot ce [tiu este c` ai nevoie s` te odihne[ti. Te-ai sur-
menat \n ultimul timp.
Ajunseser` \ntre timp \n holul luxoasei locuin]e, unde
un servitor veni s` ia etola Alexandrei.
Oricum, este vina mea dac` e[ti epuizat`, murmur`
Miles. Te-am l`sat adeseori singur` dup` ce Nancy s-a
\mboln`vit.
Glume[ti? So]ia ta este bolnav` abia de cincisprezece
zile, iar eu am f`cut treab` foarte bun` f`r` tine.
Tu faci \ntotdeauna treab` foarte bun`, r`spunse el
zmbind. Dar cu toate acestea, ai nevoie de odihn`, Alexi.
6 VALERIE DUHAMEL
Tn`ra femeie \[i plec` ochii. Da, \[i consumase \ntr-adev`r
cu larghe]e energia \n activitatea ei, \n ultimul timp. {i apoi,
ruptura cu noua vedet` a ecranului, Martin Steel, [i toat`
publicitatea care fusese f`cut` \n jurul acestui eveniment
ajunseser` s-o epuizeze.
Iat` de ce, la dou`zeci [i opt de ani, unica mo[tenitoare
a unei averi imense tat`l ei nu era altul dect Henri
Rossini, unul dintre oamenii de afaceri cei mai influen]i de
la Hollywood se sim]ea nespus de obosit`. |n seara aceas-
ta, totu[i, f`cuse un efort special pentru a avea o \nf`]i[are
ct mai \ngrijit` [i ca s` ascund` urmele de oboseal` de pe
fa]a ei. Machiat` cu minu]iozitate, purta o rochie de m`tase
crem care-i \nfrumuse]a carna]ia delicat` [i-i scotea \n evi-
den]` p`rul lung, castaniu-ro[cat, care-i c`dea \ntr-o cascad`
supl` pe umeri.
N-ar fi r`u dac` ai putea sc`pa pentru ctva timp de
hoarda de ziari[ti care te urm`resc zi [i noapte, zise
Miles.
Alexi \i adres` un surs mali]ios.
Sigur, dar nu uita c` toat` publicitatea asta este exce-
lent` pentru afacerile noastre! exclam` ea. N-am avut nicio-
dat` attea apeluri telefonice la agen]ie ca \n momentul
acesta. Toat` lumea dore[te ca Alexi [i Miles s` le decoreze
casa!
Dac` sun`, este mai cu seam` pentru c` e[ti una dintre
cele mai talentate designere ale momentului!
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 7
Tn`ra femeie r`mase t`cut`. Avea f`r` \ndoial` real-
mente talent, dar nu trebuia s` se am`geasc`: succesul
agen]iei de decora]iuni pe care o \njghebase cu Miles ]inea
mai mult de numele pe care-l purta.
|n Beverly Hills, devenise aproape obligatoriu s` se fac`
apel la serviciile lor pentru amenajarea unei noi locuin]e.
Dar ct timp vor mai r`mne oare la mod`? Nu-[i f`cea nici
unul din ei iluzii [i se dedicau f`r` preget muncii lor, pen-
tru a evita un viitor crud [i decep]ionant.
|n timp ce traversau salonul ca s` ajung` pe teras`, cte-
va acorduri de Vivaldi ajunser` pn` la ei. |n gr`din`, lng`
piscin`, orchestra cnta muzica filmului abia ie[it din stu-
diourile lui Henri Rossini, care p`rea s` se anun]e drept un
succes sigur. Cam o sut` de invita]i discutau, rdeau, savu-
rau o cup` de [ampanie \n parcul casei. Majoritatea
b`rba]ilor erau \mbr`ca]i \n smochinguri, iar femeile purtau
toaletele cele mai elegante sau cele mai extravagante.
S-ar spune c` este numai lume bun` aici, murmur`
Miles.
Alexi \i arunc` un zmbet complice. Ca [i el, nu aprecia
genul acesta de petreceri mondene. Nu fuseser` invitate aici
dect persoanele cele mai \n vog` la Hollywood: actori, pro-
duc`tori, realizatori. |n seara asta, se vor semna f`r`
\ndoial` cteva contracte, se vor angaja staruri, se va vorbi
despre cinema \n cifre exorbitante, [i despre onorarii nu
mai pu]in ridicate.
8 VALERIE DUHAMEL
N-avem dect s` ne mi[c`m pu]in ici [i colo, apoi s` ne
eclips`m discret, suger` ea.
M`rturisesc c` a[ prefera s` nu pierd prea mult vremea
pe-aici. S`n`tatea lui Nancy m` \ngrijoreaz`. Dac` recep]ia
aceasta n-ar fi fost att de important` pentru afacerile noas-
tre, a[ fi r`mas la c`p`tiul ei.
Emo]ionat`, Alexi \[i puse o mn` pe um`rul lui. Sim]ise
un [oc cnd o v`zuse pe so]ia lui Miles, pu]in mai devreme.
Nancy, mereu att de plin` de energie [i de vesel`, nu mai
era dect o umbr`.
N-ar fi trebuit s` m` \nso]e[ti, Miles! }i-am spus-o, nu
era nici o problem`.
|n momentul acesta ai nevoie ca cineva s` te sus]in`,
Alexi.
|n clipa aceea, un chelner se apropie de ei cu un platou
cu cupe de [ampanie, [i Miles \ntinse una \nso]itoarei sale.
Nu puteam s` te las singur` printre p`s`rile astea de
prad`, \i [opti el la ureche.
Remarca lui smulse un mic hohot de rs tinerei femei.
Oh, s` [tii c` sunt obi[nuit`, deoarece am crescut
printre ei! De altfel, s-ar putea crede c` fac eu \ns`mi parte
din club.
Nu, tu nu, Alexi. Este suficient s` te cunoasc` cineva
pu]in ca s` \n]eleag` c` e[ti la fel de vulnerabil` ca un nou-
n`scut, printre ei. Degeaba faci eforturi s` pari tare ca o
stnc`, tu e[ti cu totul altfel.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 9
|nainte ca tn`ra femeie s` poat` r`spunde, gazda veni \n
\ntmpinarea lor.
Alexi, draga mea! Sunt att de fericit` s` te v`d,
exclam` Penelope James strngnd-o \n bra]e.
|mbr`cat` \ntr-o rochie superb` din lame, so]ia celui mai
renumit actor de la Hollywood era str`lucitoare. Nimeni
n-ar fi ghicit c` aceast` siluet` zvelt`, aceste tr`s`turi fine [i
aceast` piele f`r` riduri erau ale unei femei de aproape
cincizeci de ani. Penelope nu d`dea \napoi din fa]a nici unei
\ngrijiri, orict de scump` ar fi fost, pentru a face impresie
bun` al`turi de so]ul ei, Robert James.
Nancy nu este cu voi? \ntreb` ea.
Nu, nu se simte prea bine \n momentul acesta,
r`spunse Miles. {i, din p`cate, nu voi putea s` stau prea
mult seara asta. Dar ]ineam s`-l felicit pe Robert.
Sunt att de mndr` de el! {ti]i, este al doilea Oscar al
lui. A ob]inut deja unul pentru rolul din Sergentul Thomas.
Se \ntrerupse o clip`, apoi se \ntoarse spre Alexi.
Ce p`cat c` tat`l t`u n-a putut veni, \n seara asta...
A luat un avion spre Anglia imediat dup` ceremonie.
Turneaz` acolo noul lui film.
Alexi nu f`cea dect s` repete ceea ce toat` lumea [tia
deja. La drept vorbind, toat` lumea [tia \ntotdeauna unde
se g`sea tat`l ei. |n schimb, nimeni nu [tia vreodat` ceva
despre planurile lui, despre noile lui filme sau despre con-
tractele pe care le avea.
10 VALERIE DUHAMEL
Oricum, vom da o mic` petrecere pentru el \ndat` ce
se va \ntoarce, continu` Penelope.
O mic` petrecere... cu cel pu]in trei sute de invita]i! se
gndi Alexi, plictisit`.
|mi pare r`u pentru ce s-a petrecut \ntre Martin [i tine,
ad`ug` Penelope. Este curios, dar am crezut \ntotdeauna c`
era]i f`cu]i unul pentru altul. Cum te po]i \n[ela, uneori,
nu-i a[a?
Am r`mas \n raporturi foarte bune, Penny.
{i el a plecat \n Anglia, dup` cte am citit, continu`
Penelope, deoarece tat`l t`u i-a oferit rolul principal \n fil-
mul lui. La drept vorbind, de altfel, alegerea aceasta m-a sur-
prins mult. Credeam c` va cere cuiva mai matur s` joace
acest rol. Cineva ca Robert, de exemplu.
Ridic` din umeri [i izbucni \n rs. Un rs pu]in cam
for]at, care n-avea nimic spontan.
Dar trebuie s` [tie ce face! exclam` ea.
{tia foarte bine ce face! se gndi Alexi. Reu[ise s-o
despart` de Martin Steel, [i asta era tot ce conta pentru el.
Angajndu-l pe Martin pentru turnarera unui film \n Anglia
\i permitea s`-l \ndep`rteze de fiica lui [i s` pun` cap`t unei
idile pe care n-o aproba.
Bun, acum v` las, dragii mei, zise Penelope care tocmai
observase sosirea unor noi invita]i. Apropia]i-v` de bufet. Am
comandat totul la Harper [i Jones, acel mic magazin din
centrul ora[ului, [i trebuie s` spun c` nu-mi regret alegerea.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 11
Imediat ce se \ndep`rt`, Miles \[i ridic` ochii spre cer cu
un aer exasperat.
Acel mic magazin din centrul ora[ului, repet` el
imitnd tonul afectat al gazdei lor.
Toat` lumea [tia c` firma Harper [i Jones era cea mai
prestigioas` din Los Angeles, [i c` toat` lumea bun` f`cea
apel la ea.
Cred c` o s` iau un pahar, ca s` m` ajute s` suport
toate astea, ad`ug` el. Totul este aici fals [i ipocrit.
Aceasta este legea junglei, Miles. E preferabil s`-]i
compui un personaj \n spatele c`ruia s` te ascunzi ca s` po]i
supravie]ui \n aceast` lume, dragul meu. De altfel, nu-]i
spun nimic nou.
Deodat`, tn`ra femeie \l z`ri pe so]ul lui Penny, care
st`tea foarte aproape de Monica Houston, o tn`r`
actri]` blond` care de]inuse rolul principal feminin \n
film, [i pentru care tocmai primise un Oscar. Monica
devenise un star \n ziua \n care Henri Rossini o f`cuse
amanta lui. Deocamdat`, continua s` locuiasc` \n casa
tat`lui Alexandrei. Va \ncerca oare s` se consoleze cu
compania lui Robert de absen]a lui Henri? se \ntreb`
Alexi. La urma urmei, leg`turile erau att de efemere \n
mediul acesta...
Tn`ra femeie privi gnditoare lichidul auriu care
scnteia \n cupa din mna ei. Pe toat` durata ado-
lescen]ei, suferise din cauza singur`t`]ii. Suferea \nc` [i
12 VALERIE DUHAMEL
ast`zi, \n pofida prieteniei adev`rate a lui Miles [i a lui
Nancy, [i \n ciuda profesiei pe care [i-o iubea cu pasiune.
|n timp ce Miles \i povestea o anecdot`, ea \[i ridic`
privirea [i z`ri pe nea[teptate un b`rbat pe teras`. I se t`ie
respira]ia. |n locul acesta, unde erau reunite toate vedetele
Hollywoodului, necunoscutul era f`r` discu]ie cel mai fru-
mos b`rbat pe care-l \ntlnise vreodat`.
|n vrst` de aproximativ treizeci [i cinci de ani, purta un
smoching negru care-i punea \n valoare umerii largi, corpul
zvelt [i musculos. Cine era oare b`rbatul acesta? Nu-l v`zuse
niciodat`, era sigur`. {i-ar fi amintit cu siguran]` aceast`
figur` cu tr`s`turi regulate, p`rul negru ca pana corbului [i
ochii att de alba[tri. Ochi care o fixau cu intensitate, de alt-
fel, trezind \n ea senza]ii cel pu]in tulbur`toare.
Alexi lu` o \nghi]itur` de [ampanie \nainte de a-l \ntreba
pe Miles, pe un ton pe care-l voia ct mai firesc:
Spune-mi, \l cuno[ti pe b`rbatul acela, de pe teras`?
Miles se \ntoarse discret, apoi cl`tin` din cap.
Nu, r`spunse el. |n orice caz, trebuie s` fie o persoan`
important`. Ai v`zut cum Georgia Gold p`rea c`-i soarbe
literalmente cuvintele de pe buze! Pariez c` a g`sit un
subiect pentru viitorul ei articol.
Alexi \l privi din nou pe necunoscut. |ntr-adev`r, i se
al`turase o tn`r` femeie, blond`, care ar`ta superb.
Georgia Gold... Alexi nu putea s-o sufere pe aceast` ziarist`
aflat` \ntotdeauna la vn`toare de brfe [i care, \n trecut,
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 13
scisese lucruri \ngrozitoare despre ea. Aceast` specialist` a
cronicilor mondene nu se temea s` deformeze [i s` falsifice
adev`rul.
Z`rind-o brusc pe Alexi, ziarista \i arunc` un zmbet plin
de ipocrizie \nainte de a se \ntoarce spre interlocutorul ei,
care-i punea o \ntrebare. Este oare \n leg`tur` cu mine? se
\ntreb` Alexi. Dac` a[a st`teau lucrurile, Georgia Gold nu va
schi]a un tablou m`gulitor despre ea, era sigur`... Dar nu
trebuia totu[i s`-[i imagineze cu u[urin]` ce era mai r`u.
Necunoscutul o privise cteva clipe, desigur, dar `sta nu era
un motiv suficient ca s` simt` nevoia s` afle mai multe
despre ea.
Alexi? M` ascul]i?
Tn`ra femeie tres`ri surprins` auzind vocea lui
Miles.
N-ai auzit un cuvnt din ce ]i-am spus! exclam` el, cu
un aer amuzant.
|mi pare r`u, eram cu gndurile aiurea.
|n cazul acesta, am s` repet \ntrebarea: ai reflectat \n
leg`tur` cu oferta care ]i s-a f`cut pentru casa ta?
Nici nu se pune problema s-o vnd, Miles. De altfel, nu
\n]eleg de ce continu` s` m` scie cu propunerile lor. Asta
m` scoate din fire.
Ar trebui totu[i s` chibzuie[ti bine \nainte de a refuza.
Pre]ul pe care ]i-l ofer` ei este exorbitant. {i apoi,
\ntre]inerea acestei propriet`]i te cost` o avere.
14 VALERIE DUHAMEL
Nu pot s-o vnd, r`spunse ea pe un ton ferm. Este un
cadou de la tat`l meu.
E[ti liber` s` hot`r`[ti, bine\n]eles. Dar a[teapt` o zi
sau dou` \nainte de a le telefona.
O.K., Miles. Am s` a[tept o zi sau dou`... \nainte de a
refuza! r`spunse ea pe un ton mali]ios.
Hot`rt lucru, n-am \ntlnit niciodat` pe cineva att de
\nc`p`]nat ca tine! M` \ntreb cum reu[im s` lucr`m \mpreun`.
El \i ciufuli p`rul cu un gest afectuos, apoi \[i consult`
ceasul.
Dac` vrei s` m` scuzi, draga mea, m` duc s` dau un
telefon ca s` m` asigur c` Nancy se simte bine.
De acord. {i nu uita s`-i spui c` \i vei duce pizza ei
preferat`. Asta o va consola c` a sc`pat bufetul preg`tit de
Harper [i Jones!
Promit.
Miles se \ndep`rt` rznd, \n timp ce Alexi \[i croia drum
pe teras`, acum arhiplin`, ca s` se \ndrepte spre ringul de
dans, unde cteva perechi evoluau pe muzica languroas` a
viorilor din orchestr`.
Sunte]i Alexandra Rossini, presupun?
La auzul acestei voci grave, tn`ra femeie tres`ri [i-l z`ri
pe necunoscutul care se apropiase de ea.
Da, eu...
Se \ntrerupse, tulburat`. V`zut de aproape, b`rbatul
acesta era [i mai frumos. O stnjenea mai cu seam` faptul c`
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 15
o cerceta cu seriozitate, cu r`ceal` chiar. Or, \n mod
obi[nuit, b`rba]ii n-o priveau \n felul acesta. Se putea crede
c` necunoscutul voia s` citeasc` \n ea.
Ave]i un avantaj asupra mea pentru c` [ti]i cine sunt,
r`spunse ea. |n ceea ce m` prive[te, nu cred c` v` cunosc.
Este perfect. |mi place s` am un avantaj \nc` de la \nceput.
{i prefera]i s` v` p`stra]i anonimatul?
El r`mase t`cut timp de cteva secunde, [i Alexi crezu c`
nu-i va r`spunde.
M` numesc Matthew Channing.
Matthew Channing! Sunte]i proprietarul studiourilor
Brightwell din Anglia [i al unei case de editur` din New
York. M` \n[el?
Nu. Bravo, domni[oar` Rossini.
Cine nu auzise oare vorbindu-se despre Matthew
Channing? se \ntreb` tn`ra femeie. Era din acela[i soi ca [i
tat`l ei: negociator f`r` mil`, om de afaceri inteligent [i abil.
Ciudat... Pentru un motiv pe care-l ignora, era decep]ionat`
c` acest b`rbat tr`ie[te \n mijlocul acelora[i intrigi, c`
apar]ine aceleia[i lumi ne\ndur`toare ca tat`l ei.
Sunte]i aici pentru afaceri, domnule Channing? \ntreb`
ea politicos.
Da. Am cump`rat o cas` la Malibu Beach. Poate c` v-ar
pl`cea s-o vede]i, \ntr-una din zilele acestea?
Tn`ra femeie nu [tia ce s` spun`. Era oare o invita]ie
personal`, sau o ofert` de lucru?
16 VALERIE DUHAMEL
V` invit din motive exclusiv profesionale, preciz` el, ca
[i cum \i ghicise gndurile.
Bine\n]eles.
Nu se sim]ise niciodat` att de stnjenit`. Oare ce fusese
ct pe ce s`-[i \nchipuie? C` aceast` conversa]ie ascundea
un alt interes dect cel profesional? Ridicol! Cu att mai
mult cu ct b`rbatul era probabil deja c`s`torit [i tat` de
familie...
Dar nu ne \mpiedic` nimic s` ne revedem [i din alte
motive, ad`ug` el.
|[i \nso]i propunerea cu o privire foarte elocvent`, care
o f`cu s` ro[easc` pe tn`ra femeie. Nu exista nici o
\ndoial`: o provoca!
Ce \n]elege]i prin asta, domnule Channing? replic` ea
t`ios.
El izbucni \n rs, vizibil \ncntat.
Haide]i, domni[oar` Rossini, sper c` nu v` \n[ela]i cu
privire la inten]iile mele.
Nu le cunosc, domnule Channing. Ar fi preferabil,
f`r` \ndoial`, s` v` exprima]i mai limpede aceste
inten]ii.
Ei bine... m` gndeam la o cin` mine sear`, urmat` de
un prnz [i o cin` \n ziua urm`toare. Continund dup`
aceea cu un mic dejun r`spoimine diminea]`... Este oare
prea precipitat pentru dumneavoastr`?
Sunte]i \ntotdeauna att de expeditiv?
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 17
Da. Vede]i, r`bdarea mea este una din calit`]ile mele
cele mai \nsemnate. Bun, unde ajunsesem? Ah da, la micul
dejun. Sau poate la un brunch*; asta va depinde de ora la
care ne vom trezi. Apoi sugerez o logodn` fulger [i o
c`s`torie rapid`.
Tn`ra femeie izbucni \n rs.
{i un divor] dou` s`pt`mni mai trziu, \ncheie ea.
Dou` s`pt`mni? Pu]in cam mult pentru o c`s`torie la
Hollywood, nu?
Mai ales dac` se presupune c` la \nceput vin \n casa
dumneavoastr` \n calitate de decoratoare. Nu m` gndeam
c` voi fi prins` \ntr-un angrenaj infernal [i s` m` trezesc
divor]at` de clientul meu cincisprezece zile mai trziu!
El schi]` un surs, apoi o privi pe tn`ra femeie drept \n
ochi.
Serios, domni[oar` Rossini, ce-a]i spune s` cina]i cu
mine mine sear`?
_____________
* Cuvnt englezesc provenind din breakfast (mic dejun) [i lunch (prnz);
mas` luat` diminea]a trziu, ]innd loc de mic dejun [i de prnz (n.t.).
18 VALERIE DUHAMEL
Capitolul 2
Din fericire, sosirea lui Miles \i permise s` ignore \ntre-
barea lui Matthew Channing. Nu c` n-ar fi dorit s`-i accepte
propunerea, ci pentru c`, dintr-un motiv misterios, \i era
team` de el.
Iat`-l pe prietenul [i asociatul meu, Miles Thornton.
Miles, ]i-l prezint pe Matthew Channing. A[adar, cum se
simte Nancy?
Nu [tiu. Ea m-a asigurat c` totul e \n ordine [i c` nu tre-
buie s`-mi fac griji... Cu toate acestea, m` tem c` nu este
dect o aparen]` \n[el`toare. Am s` iau un taxi [i m` \ntorc
acas`.
Ia ma[ina mea, spuse imediat Alexi, care \[i deschise
po[eta, lu` cheile Lamborghini-ului [i i le \ntinse. Eu voi lua
un taxi.
Nu, nu se pune problema. Eu...
Nu v` face]i griji, interveni Matthew Channing. |mi
va face pl`cere s-o conduc acas` pe domni[oara Rossini.
Perspectiva aceasta o f`cu pe Alexi s` se simt` foarte stn-
jenit`, dar nu l`s` s` se observe nimic [i-i zmbi lui Miles,
care lu` cheile [i o s`rut` pe obraz.
|]i mul]umesc. Trec mine diminea]` pe la tine, Alexi.
Dup` ce Miles \[i lu` r`mas-bun, tn`ra femeie \i explic`
situa]ia lui Matthew Channing. S` vorbeasc` era cel mai bun
remediu \mpotriva jenei care o cuprindea.
Nancy este so]ia lui Mileas, ea...
Sunt la curent. Am \ntrebat-o pe Georgia Gold cine
este b`rbatul care v` \nso]ea, [i ea mi-a spus tot ce [tia
despre el.
{i tot ce [tia despre mine, f`r` \ndoial`... se gndi
Alexi, iritat`.
|n]eleg, murmur` ea. |n cazul acesta, [ti]i desigur c`
ma[ina lui Miles este imobilizat` \n garaj \n momentul aces-
ta, c` eu am b`ut [ase ce[ti de cafea neagr` ast`zi la birou,
[i c`...
Adev`rat? Georgia trebuie s` fi fost obosit`! A uitat
s`-mi semnaleze c` sunte]i o adept` a cafelei negre,
replic` el cu un rs u[or. Va trebui s` adaug aceast` mic`
informa]ie dosarului pe care mi l-a furnizat deja. Este
foarte interesant.
Alexi l-ar fi \ntrebat bucuroas` care erau de fapt aceste
informa]ii, dar n-o f`cu. Problem` de demnitate. |n afar` de
faptul c` ghicea cu u[urin]` ce inep]ii trebuia s` fi \n[irat
20 VALERIE DUHAMEL
Georgia pe seama ei: biata Alexandra Rossini, feti]a drag` [i
r`sf`]at` a magnatului industriei cinematografice, rupsese
leg`tura cu Martin Steel, care-i frnsese inima...
A fost foarte amabil din partea dumneavoastr` s`-i
propune]i lui Miles s` m` conduce]i acas`, domnule
Channing. Dar mai cu seam` n-a[ vrea s` v` deranjez.
Dar asta nu m` deranjeaz` absolut deloc, v` asigur.
Adoptase acela[i ton politicos cu ea, dar \n vocea lui se
sesiza o urm` de ironie.
De altfel, dac` a[a ar sta lucrurile, nu v-a[ fi f`cut pro-
punerea, ad`ug` el.
De asta, ea nu se \ndoia. Matthew Channing nu era cu
siguran]` omul care s` fac` ceea ce nu-i pl`cea!
Prad` unei nervozit`]i crescnde, Alexi schimb` cupa
goal` cu o cup` plin`. Matthew Channing n-o sl`bea o clip`
din ochi [i ea nu mai [tia ce atitudine s` adopte.
Foarte frumoas` recep]ie, nu g`si]i? arunc` ea \ntr-un
efort disperat de a rupe t`cerea.
Un surs ironic ap`ru pe buzele lui Matthew [i tn`ra
femeie blestem` spiritul care-i [optise aceast` remarc`
idioat`. Interlocutorul ei \[i d`duse cu siguran]` seama de
tulburarea pe care o strnea \n ea [i se amuza de situa]ie.
Este o recep]ie... s` spunem, interesant`, r`spunse el.
Dumneavoastr`, \n schimb, sunte]i foarte frumoas`,
domni[oar` Rossini.
|n mod ciudat, complimentul acesta o tulbur`. Era totu[i
obi[nuit` s` atrag` omagiile b`rba]ilor, dar Matthew
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 21
Channing avea un fel foarte deosebit de a-[i exprima
p`rerile, ca [i cum c`uta nu s-o flateze, ci s-o
descump`neasc`. Ceea ce [i reu[ise s` fac`, de altfel.
Mul]umesc, zise ea.
Se str`dui s`-i sus]in` privirea care n-o sl`bea nici o
clip`, c`utnd cu disperare un alt subiect de
conversa]ie.
Cum vi se pare California, domnule Channing?
Ar trebui s`-mi spune]i Matt. La urma urmei, trebuie s`
v` conduc acas`, \n seara asta.
La aceste cuvinte, Alexi sim]i c` i se aprind obrajii.
Vorbea ca [i cum plecarea la sfr[itul recep]iei fusese sta-
bilit` dinainte.
Ca s` r`spund \ntreb`rii dumneavoastr` referitoare la
California, clima este aici mult mai blnd` dect la Londra.
Din punctul acesta de vedere, prefer s` tr`iesc aici. Cuno[ti
Londra, Alexandra?
|i rostise numele cu o voce foarte blnd`, care o f`cu s`
se \nfioare. Dotat cu un asemenea fizic [i cu o asemenea
voce, ar fi putut s` fie actor, se gndi ea. Totu[i, f`r` s` prac-
tice aceast` meserie, p`rea mult mai puternic [i mai influent
dect toate persoanele reunite aici.
Am fost trimis` la pension la Londra imediat dup`
moartea mamei, r`spunse ea.
}i-a pl`cut acolo?
Alexi reflect` o clip` \nainte de a r`spunde.
Nu eram nefericit`, dar m-am sim]i pu]in cam singur`.
22 VALERIE DUHAMEL
|[i sublinie observa]ia cu un zmbet jenat. Nu vorbise
niciodat` despre aceast` perioad` a vie]ii ei; atunci de ce se
dest`inuia unui str`in? F`r` \ndoial`, [ampania \i dezlega
limba...
Tat`l dumitale trebuie s` v` fi lipsit, murmur` Matt.
F`r` \ndoial`.
R`maser` t`cu]i timp de cteva secunde, apoi Alexi
\ntreb`:
|l cuno[ti pe tata?
S` spunem c` drumurile noastre s-au \ntlnit.
R`spunsul acesta n-o mir` ctu[i de pu]in pe Alexi. Tat`l
ei cuno[tea at]ia oameni importan]i, chiar [i \n Anglia!
Pe nea[teptate, Matt \[i termin` paharul [i-l puse pe o
mas`.
Vrei s` dansezi? o \ntreb` el.
Cum orchestra cnta un slow deosebit de languros,
Alexi [ov`i o clip`, apoi sfr[i prin a accepta. O senza]ie
ciudat` puse st`pnire pe ea cnd Matt o trase spre el.
O senza]ie \n care se amestecau teama, dorin]`,
pl`cerea... Era o senza]ie de o asemenea intensitate
\nct nici m`car nu-[i d`du seama, cteva minute mai
trziu, c` slowul se terminase. Ar fi dorit s` r`mn` a[a
toat` noaptea, cu capul l`sat pe um`rul lui Matthew
Channing. Trebui ca el s` se \ndep`rteze cu blnde]e de
ea ca s` \n]eleag` \n sfr[it c` orchestra cnta acum o
bucat` mai antrenant`.
Vrei s` stai jos?
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 23
Prea emo]ionat` ca s` poat` vorbi, ea se mul]umi s`
accepte cu un semn din cap. |[i d`dea el \ntr-adev`r seama
de atrac]ia pe care o exercita asupra ei? Degeaba se str`dui
s`-l cerceteze \n timp ce se a[ezau la o mas` din apropierea
piscinei, deoarece fu incapabil` s` descopere cea mai mic`
urm` de emo]ie pe fa]a lui. Dac` cel pu]in l-ar cunoa[te mai
bine... Deocamdat`, se sim]ea complet dezarmat` \n fa]a lui.
Erau a[eza]i la mas` de cteva minute cnd un chelner
veni s` le aduc` o tav` \nc`rcat` cu cocteiluri [i alte b`uturi,
dintre care Matt alese un Perrier.
Cnd l-ai cunoscut pe tat`l meu? \ntreb` Alexi.
Sunt ani de zile de atunci.
Ce p`cat c` lipse[te \n acest moment! Ai fi putut s`-l
vezi \n seara asta...
Se afl` \n Anglia, nu-i a[a? Turneaz` acolo noul film cu
logodnicul dumitale, Martin Steel.
Fostul meu logodnic. De altfel, n-am fost niciodat`
logodi]i oficial.
El \i adres` un zmbet lipsit de c`ldur`.
Este adev`rat c` tat`l dumitale dezaproba aceast`
leg`tur` [i c` s-a str`duit s` rup` logodna?
Revoltat` de indiscre]ia de care d`dea dovad` interlocu-
torul ei, tn`ra femeie \l fulger` cu privirea.
Faci o gre[eal` dnd crezare tuturor celor scrise de
Georgia Gold, replic` ea cu r`ceal`.
Sunt obi[nuit s` cercetez faptele [i s` le judec eu
\nsumi. E[ti \nc` \n contact cu el, dup` plecarea lui?
24 VALERIE DUHAMEL
Cu cine? Cu tata sau cu Martin?
Cu amndoi.
El lu` o \nghi]itur` de ap` mineral`, pref`cndu-se c`
cerceteaz` persoanele dimprejur, ca [i cum r`spunsul pe
care ea urma s` i-l dea nu-l interesa dect pe jum`tate, dar
Alexi avea totu[i convingerea c` el o asculta cu cea mai mare
aten]ie.
N-am nici o veste de la ei de s`pt`mna trecut`. De alt-
fel, nu voi avea, f`r` \ndoial`, nici una \nainte de
\ntoarcerea lor.
{i, contrar a ceea ce credea toat` lumea, nu resim]ea nici
o am`r`ciune din acest motiv. Leg`tura ei cu Martin nu
fusese realmente serioas`. Asta, \ns`, Matthew Channing nu
era cazul s-o afle.
|n momentul cnd el se preg`tea s` relanseze conver-
sa]ia, Georgia Gold se apropie de masa lor, cu un surs pe
buze. Un surs adresat exclusiv lui Matthew, la drept
vorbind.
Iat`-te \n sfr[it, Matthew! exclam` ziarista. Sper c` nu
]i-ai uitat promisiunea... |[i aminte[ti? |mi rezervase[i un
slow.
Cum a[ fi putut s` uit, draga mea Georgia? replic` el.
|ncntat`, aceasta \i arunc` Alexei o privire
triumf`toare.
Dar \mi pare cu adev`rat foarte r`u, sose[ti prea trziu,
continu` Matthew. Tocmai m` preg`team de plecare.
Sursul ziaristei \nghe]` imediat.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 25
Deja? zise ea. Este \nc` devreme, dragul meu!
R`mne pe alt` dat`, draga mea.
Am luat not`! replic` Georgia, vizibil u[urat`.
Rochia ei de culoare argintie i se mula strns pe trup [i
o cr`p`tur` lateral` \i dezv`luia piciorul pn` la [old. Un
detaliu care p`rea s`-l fascineze pe Matthew, pn` \ntr-att
\nct nu privea dect \ntr-acolo.
Mi-ai citit cronica, s`pt`mna asta, draga mea Alexi?
\ntreb` atunci Georgia cu o voce suav`.
Nu mai cred \n pove[ti de foarte mult timp, draga mea,
susur` Alexi. Prefer s` citesc articole mai interesante dect
cronicile mondene.
Regret c` nu ]i-ai f`cut timp s`-i arunci o privire, Alexi.
|]i recomand insistent cronica de mine. Preg`tesc cteva
rnduri despre tn`ra prieten` a tat`lui dumitale, Monica.
Se pare c` este \n raporturi foarte bune cu gazda noastr`, \n
seara asta, nu g`se[ti?
|nainte ca Alexi s` poat` riposta, Georgia se \ndep`rta
deja, adoptnd un mers leg`nat, studiat [i provocator.
Nu \n]eleg de ce a invitat-o Penny pe femeia asta,
bomb`ni nemul]umit` Alexi. Este o adev`rat` pacoste!
Are totu[i picioare frumoase...
Alexi ridic` din umeri. Se considera oare nostim? S`-i fie
de bine! |n ceea ce o privea, n-o detestase niciodat` att pe
aceast` ziarist` ca \n seara asta!
Penny a invitat-o numai ca s` redacteze o dare de
seam` despre recep]ie \n cronica ei, relu` Matt.
26 VALERIE DUHAMEL
Da. {i i-a dictat f`r` \ndoial` tot ce trebuie s` scrie: cre-
atorul rochiei pe care o purta \n seara asta, num`rul invi-
ta]ilor [i numele lor, preparatele de la bufet, comandate la
Harper [i Jones...
Ei, haide, Alexandra, de ce tonul acesta dezgustat?
replic` el pe un ton fals \ngrozit. Nu [tii c` recep]ia aceasta
este cea mai important` care s-a ]inut la Hollywood, s`
spunem... de o s`pt`mn`?
Tn`ra femeie izbucni \n rs.
Ei bine, dac` nu te sup`r`, Matt, cred c` ar fi timpul
s`...
...s` plec`m? Att de curnd? Nici m`car n-ai trecut pe
la bufet!
|n seara asta m` ab]in, zise ea c`utnd-o cu privirea pe
gazda lor. Crezi ca avem o mic` [ans` s` ne eclips`m dis-
cret?
Nici cea mai mic`, dup` p`rerea mea.
Matthew avea perfect` dreptate. Avur` nevoie de o
jum`tate de or` ca s` traverseze terasa. Toat` lumea
\i saluta, mai cu seam` pe Matt, care p`rea respectat
[i c`utat de to]i. I se sorbeau cuvintele, i se
propunea invita]ie dup` invita]ie, pe care el le refuza
una dup` alta cu un anume tact, Alexi trebui s`
recunoasc`.
Ajunseser` \n hol cnd se \ntlnir` cu Monica Houston
[i Robert James. Alexi nu sim]ea s` aib` vreo afinitate
deosebit` cu tn`ra actri]`, pe care o considera o intri-
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 27
gant`. Tat`l ei, \ns`, p`rea s` ]in` la ea. {i pe bun` drep-
tate! Cu bogatul ei p`r blond, ochii mari alba[tri [i
formele sculpturale, actri]a era extrem de seduc`toare.
Imediat dup` \ncheierea prezent`rilor, Monica \i adres`
lui Matt cel mai frumos zmbet al ei.
Alexi, vino \ntr-una din zilele urm`toare acas`, la masa
de prnz, propuse ea f`r` s`-[i ia ochii de la Matt. {i adu-l [i
pe prietenul dumitale... M` simt att de singur`, \n momen-
tul acesta! Henri nici m`car nu mi-a telefonat dup` sosirea
\n Anglia, \]i dai seama?
Nu era nimic uimitor \n asta, se gndi Alexi. Tat`l ei avea
o singur` pasiune \n via]`: munca. Ea era cea mai \n m`sur`
s-o [tie!
Doar \l cuno[ti, Monica. Cnd se afl` la o turnare, nu
mai are importan]` dect dragul lui film, \i explic` cu o voce
blnd`, \nainte de a i se adresa lui Robert. Felicit`ri pentru
Oscarul primit.
Mul]umesc, Alexi. Dar nu-l datorez dect tat`lui dumi-
tale.
Tn`ra femeie \i zmbi ma[inal. S-ar fi putut crede c`
repeta discursul rostit la ceremonia de \nmnare a premi-
ilor. Spre marea ei u[urare, Matthew d`du \n sfr[it sem-
nalul de plecare [i disp`rur`.
Lini[tea nop]ii \i \nv`luia \n timp ce se \ndreptau spre
Jaguarul lui Matt. |n ma[in`, Alexi \i indic` drumul de
urmat, apoi Matt alese un CD [i imediat dup` aceea
r`sunar` primele acorduri ale unei fugi de Bach.
28 VALERIE DUHAMEL
Tn`ra femeie arunc` o privire furi[` \n direc]ia
\nso]itorului ei \nainte de a-[i sprijini capul de sp`tarul
scaunului. La ce se gndea oare Matthew \n clipa asta?
Se a[tepta oare s`-l invite acas` la ea, \n seara asta? Sau
chiar s`... Ei bine, dac` avea asemenea inten]ii, se \n[ela
amarnic. Aventurile de o noapte n-o interesau nicio-
dat`.
Dup` vreo zece minute, ma[ina cotea pe aleea m`rginit`
de copaci, care ducea la casa Alexandrei. Era vorba de o cas`
veche, pe care tn`ra femeie o renova cu mult` grij`, con-
sacrndu-i toate weekendurile. Gr`dina, din care o parte
era \nc` p`r`ginit`, \[i p`strase un farmec pu]in s`lbatic care
o cucerise imediat.
|]i place aici? \ntreb` Matt.
Da, mult. De fapt, nu locuiesc \n casa aceasta dect de
cteva luni. |nainte, am avut un apartament \n ora[.
Este pu]in cam mare pentru o persoan` singur`, nu
g`se[ti?
Opri motorul [i se \ntoarse spre ea.
La drept vorbind, da, r`spunse tn`ra femeie. Dar
n-am cump`rat-o, este un cadou de la tata.
Un mic cadou de la dragul dumitale tat`! replic` el pe
un ton caustic. Asta nu m` mir`. Georgia m-a prevenit c`
e[ti un copil r`sf`]at.
Remarca aceasta n-o surprinse deloc pe Alexi. Era
obi[nuit` cu a[a ceva de pe vremea cnd era privit` drept
fata unui om bogat, superficial` [i f`r` minte.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 29
Recunosc, nu mi-a lipsit niciodat` nimic, spuse ea pe
un ton lini[tit. Dar nu se poate spune c` sunt un copil
r`sf`]at... Muncesc din greu ca s`-mi ofer tot ce am.
Cu excep]ia acestei case. Ai ob]inut-o datorit` banilor
altuia.
|]i repet c` a fost un cadou. Nu este totu[i o crim` s`
ai bani, Matt! Sau atunci, e[ti [i dumneata la fel de vinovat
ca tat`l meu.
Henri Rossini [i cu mine n-avem nimic \n comun,
replic` el pe un ton t`ios.
Pu]in doritoare s` continue o discu]ie pe aceast` tem`,
Alexi se hot`r\ s`-[i ia r`mas-bun. La urma urmei, chiar dac`
nu aproba \ntotdeauna comportarea tat`lui s`u, \l iubea. De
aceea, era preferabil s` se opreasc` aici.
|]i mul]umesc c` m-ai condus, spuse ea. Pot s`-]i ofer
o cafea?
Alt` dat`. Dar n-ai r`spuns \nc` la \ntrebarea mea...
Ce \ntrebare? \ntreb` ea cu un aer iritat.
Invita]ia mea la cin`, pentru mine sear`.
Vrei s` m` invi]i la cin`, cu toate c` sunt fata bogat` [i
r`sf`]at` a lui Henri Rossini? M` uime[ti...
{tiam cine e[ti cnd ]i-am f`cut invita]ia, murmur` el.
Dar, la urma urmei, nimeni nu este perfect, nu-i a[a? F`r` s`
mai punem la socoteal` c` ai alte atuuri pentru a compensa
restul: silueta dumitale este aproape de perfec]iune.
Ei bine, ai un fel cel pu]in original de a declara unei
femei c` \]i place, domnule Channing!
30 VALERIE DUHAMEL
Am meritul de a fi sincer, domni[oar` Rossini. Este o
calitate rar` la Hollywood.
Sunt de aceea[i p`rere.
Atunci, e[ti de acord cu ora opt, mine sear`?
De acord.
R`spunsul o uimi pe ea \ns`[i. De ce cedase oare, la
urma urmei? N-ar fi [tiut s` spun`...
A[adar, pe mine, Alexandra.
Pe mine.
|n timp ce urca cele cteva trepte care duceau la u[a de
la intrare, sim]i \n spate privirea lui Matthew. El nu demar`
dect la cteva minute dup` ce ea \nchise u[a.
Alexi se sim]i atunci cuprins` de un sentiment inexplica-
bil. Era oare decep]ie c` n-o s`rutase, sau u[urare? Nu [tia.
|n orice caz, Matthew Channing avea darul de a o irita [i tul-
bura \n cel mai \nalt grad. Acest amestec de autoritate [i de
senzualitate care emana din fiin]a lui avea ceva derutant... [i
foarte periculos.
Hot`rt lucru, acceptase pu]in prea repede invita]ia de a
doua zi! |ncercarea va fi f`r` \ndoial` dificil`. Va [ti oare s`
se arate la \n`l]ime?
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 31
Capitolul 3
Miles intr` ca o vijelie \n biroul lui Alexi [i-i \ntinse un
dosar.
Po]i s` arunci o privire pe proiectul acesta, Alexi?
Sunt schi]ele pentru buc`t`ria familiei Madison?
Da. Va trebui s` le examinezi \nainte de a-]i da acordul.
Par foarte bune, Miles. Ca de obicei, de altfel.
Ridicnd capul, Alexi constat` c` Miles p`rea mult mai
pu]in ab`tut, \n dup`-amiaza asta. F`r` \ndoial` pentru c`
Nancy \l sunase \n cursul dimine]ii ca s`-i spun` c` starea ei
se ameliorase evident...
Se preg`tea s`-l \ntrebe cum st`teau exact lucrurile, cnd
se auzi o b`taie \n u[`. Secretara \[i f`cu apari]ia, ]innd \n
bra]e un buchet enorm de orhidee albe [i ro[ii.
Pentru dumneata, Alexi...
Ia te uit`, ia te uit`... Martin se nelini[te[te deja pentru
tine? arunc` Miles cu un zmbet mali]ios pe buze.
M-ar mira, replic` Alexi. Martin este extrem de \ncntat
pentru c` a ob]inut acest rol [i n-ar face nimic ce ar putea
s` nu fie pe placul tatei. Ca gestul de a-mi trimite flori, de
exemplu.
Intrigat`, lu` buchetul, apoi deschise plicul care-l
\nso]ea.
Pe disear`. Matt, citi ea cu voce tare.
Cel mai pu]in lucru ce se poate spune, este c` domnul
acesta nu-[i pierde timpul! exclam` Miles. De fapt, nu mi-ai
povestit cum s-a terminat recep]ia, asear`.
Oh, nu s-a \ntmplat nimic extraordinar. Am plecat
devreme.
Alexi \ntinse buchetul secretarei ca s` pun` florile \ntr-o
vaz`.
Nimic extraordinar, \ntr-adev`r? continu` Miles, din ce
\n ce mai ironic.
Drept r`spuns, Alexi \i arunc` o privire \ntunecat`, care-l
f`cu s` izbucneasc` \n rs.
|mi pare r`u, draga mea, dar p`reai att de ferme-
cat` \nct m-am \ntrebat dac` nu era ceva serios, de data
asta.
Trebuie doar s` cin`m \mpreun`, disear`, nimic mai
mult.
Asta m` lini[te[te. Are reputa]ia c` frnge inimile,
Alexi...
Nu este vorba dect de o cin`, Miles, repet` ea, destul
de iritat`.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 33
De acord, nu mai spun nimic. Dar n-a[ vrea s` suferi.
Voi fi prudent`, \]i promit... |]i mul]umesc, Miles,
ad`ug` ea pe un ton \mblnzit.
Pentru ce \mi mul]ume[ti? \ntreb` el lund ni[te
dosare de pe biroul asociatei sale.
|]i mul]umesc pentru c`-]i faci griji pentru mine. Tu [i
cu Nancy sunte]i ca un frate [i o sor` pentru mine.
Atunci, ascult`-]i fratele mai mare cnd \]i d` sfaturi, i-o
\ntoarse Miles. Nu te \ncrede \n ace[ti donjuani [i
reflecteaz` la oferta care ]i s-a f`cut \n leg`tur` cu casa.
Soneria telefonului le \ntrerupse conversa]ia. Miles ie[i
pe u[`, f`cndu-i complice cu ochiul tinerei femei, \n timp
ce ea ridic` receptorul.
Cteva minute mai trziu, la terminarea convorbirii tele-
fonice, z`ri scrisoarea primit` chiar \n diminea]a aceea, \n
care i se propunea din nou o sum` considerabil` pentru
casa ei. Cum secretara intra iar \n birou aducnd florile, \i
\ntinse plicul pe al c`rui antet figura adresa [i telefonul
agen]iei \ns`rcinate cu tranzac]ia.
Jenny, vrei s`-mi faci un serviciu, te rog? Sun`-i pe cei
de la Morgan Real Estate la num`rul de pe plic [i spune-le
c` oferta clientului lor nu m` intereseaz`. Casa aceasta nu
este de vnzare, oricare ar fi pre]ul.
Secretara \ncuviin]` [i p`r`si \nc`perea. Cteva secunde
mai trziu, pe aparatul telefonic al lui Alexi se aprinse un
bec, semnalndu-i c` ordinul fusese executat. Tn`ra
femeie lu` scrisoarea, o rupse \n patru [i arunc` buc`]ile
34 VALERIE DUHAMEL
\n co[ul de hrtii. Avea dreptate s` refuze, [tia bine. O
dat`, \[i va l`sa inima s`-i dicteze legile ei \n aceast`
afacere.
De obicei, se ferea s` ac]ioneze necugetat sau s` se lase
condus` de sentimente. Mai ales cnd era vorba de
b`rba]i...
Alexi contempl` cu deta[are orhideele superbe trimise
de Matthew Channing. Devenise sceptic` [i ne\ncrez`toare.
Sigur, nu fusese \ntotdeauna att de lipsit` de entuziasm.
Adolescent`, fusese chiar naiv` [i \ncrez`toare, gata s`
cread` pl`cutele promisiuni pe care b`rba]ii curtenitori i le
[opteau la ureche. O naivitate pe care [i-o pierduse cnd, la
vrsta de optsprezece ani, \n]elesese c` b`rbatul pe care-l
iubea nu vedea \n ea dect pe fiica lui Henri Rossini.
Ast`zi, ca femeie matur` [i cu experien]`, se ferea s`-[i
asculte elanurile inimii. Acesta era pre]ul ce trebuia pl`tit ca
s` nu sufere. De aceea, sfaturile lui Miles referitoare la
Matthew Channing erau de prisos: fa]` de un b`rbat att de
periculos, n-avea inten]ia s` renun]e la principiile ei.
Dimpotriv`, trebuia s`-[i sporeasc` vigilen]a.
*
* *
Restul dup`-amiezii, Alexi nu-[i d`du seama de trecerea
timpului [i-[i p`r`si biroul spre ora [ase, cu mintea \nc` pre-
ocupat` de problemele \n curs de rezolvare.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 35
Cu toate acestea, \ncetul cu \ncetul, \n timp ce conducea
ma[ina, chestiunile profesionale cedar` locul unui imagini
tulbur`toare: aceea a lui Matt. |[i reamintea tr`s`turile lui
cu claritate halucinant`, \n vreme ce nu mai reu[ea s`-[i
reaminteasc` nici m`car figura lui Martin. Ce s` mai spun`
de faptul c` nu-l cuno[tea pe Matt dect din ajun!
Casa ei \i ap`ru \n sfr[it \n fa]a ochilor, o construc]ie
mare [i alb`, \n fundul unui parc imens. Matt avea dreptate,
locuin]a aceasta era mult prea mare pentru ea. Era proiec-
tat` pentru a ad`posti o familie numeroas`, cu o droaie de
copii jucndu-se \n parc, pe peluzele imense sau pe
terenurile de tenis din spatele casei. Nu, hot`rt lucru, casa
aceasta nu era potrivit` pentru o tn`r` femeie celibatar`
care-[i petrecea cea mai mare parte a timpului la serviciu!
Cu toate acestea, nu-[i regreta nicidecum hot`rrea. {i,
cine [tie? Poate \ntr-o zi rsetele propriilor copii vor r`suna
\ntre ace[ti pere]i...
Cnd p`trunse \n hol, o \ntmpin` doar o lini[te pro-
fund`. Puse \n trecere un CD \n casetofon [i vocea lui Phil
Collins o \nso]i \n timp ce urca scara care ducea la camera
ei. Decorase ea \ns`[i toat` casa [i interiorul luxos al
locuin]ei ar fi putut servi drept showroom pentru agen]ia
lor.
|ntr-o \nc`pere al`turat` dormitorului, se afla garderoba
sa. Mngie \ncruntat` stofele scumpe, m`tasea, ca[mirul...
Ce s` aleag` oare pentru aceast` sear`? Dac` ar fi putut m`car
ghici unde avea Matthew Channing inten]ia s-o invite...
36 VALERIE DUHAMEL
Opt` \n cele din urm` pentru o rochie neagr`, destul de
scurt`, cu un decolteu rotunjit care-i punea \n valoare
pielea alb` [i delicat` a gtului. Apoi, o dat` hot`rrea luat`,
se retrase \n baie ca s` fac` du[.
|n sfr[it gata, cobor\ la parter ca s`-[i umple un pahar cu
ap` mineral` \n a[teptarea lui Matt. Perspectiva acestei seri
o umplea de nelini[te. De ce? Aceasta nu era totu[i prima ei
\ntlnire cu un b`rbat, orict de seduc`tor era Matthew
Channing!
|ntr-un fel, Miles avusese dreptate s-o pun` \n gard` \n
privin]a lui. Matt strnea \ntr-adev`r \n ea o reac]ie
neobi[nuit`.
Degetele tinerei femei se crispar` \n jurul paharului cnd
z`ri o ma[in` angajndu-se pe alee. Cteva clipe mai trziu,
se auzi soneria de la u[a de intrare.
Alexi nu se gr`bi. Ajuns` \n hol, \[i trecu mna prin p`r,
inspir` adnc, apoi deschise u[a... pentru a se trezi \n fa]a
unui necunoscut \n uniform`. {oferul lui Matthew
Channing, dup` toate aparen]ele.
Domni[oara Rossini? \ntreb` el pe un ton foarte politicos.
Da.
Domnul Channing este \nc` \n [edin]`. V` roag` s`-l
scuza]i [i m-a trimis s` vin s` v` iau.
Bine, eu... \n]eleg, se blbi ea, luat` pe nepreg`tite.
Sunte]i gata?
O clip`, sim]i dorin]a nebuneasc` s` r`spund` nu. Matt
era re]inut la o [edin]` de lucru... De cte ori nu folosise
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 37
tat`l ei acela[i pretext ca s`-[i trimit` [oferul la una dintre
amantele lui? Nici el nu [tia s`-[i p`r`seasc` sacrosancta
munc`, pentru indiferent ce motiv. |[i imagina \ntotdeauna
c` \nso]itoarele lui puteau s`-l a[tepte. Chiar [i mama ei, se
gndi Alexi \ntr-un acces de revolt`.
Hm... domni[oar` Rossini? Poate c` ar trebui s` v` lua]i
lucrurile?
Ea deschise gura ca s`-[i formuleze refuzul, apoi ridic`
din umeri. Nu mai era timp s` dea \napoi. Era gata, [i ar fi
fost pe ct de nepoliticos, pe att de neserios s` refuze
acum invita]ia.
Vin imediat, zise ea. M` duc doar s`-mi iau vesta [i
po[eta.
A[ezat` \n lunga limuzin` neagr`, Alexi nu acord` nici o
aten]ie direc]iei pe care o lua [oferul [i nu se smulse din
gndurile ei ab`tute dect \n clipa cnd z`ri panoul pe care
scria Malibu Beach.
Unde mergem, exact? \ntreb` ea.
Domnul Channing mi-a cerut s` v` conduc acas` la
dnsul.
Mnia tinerei femei ced` imediat locul nelini[tii. Nu
b`nuise nici o clip` c` [oferul o va duce acas` la Matthew
Channing. Gndul de a cina \n doi, \n casa lui, o f`cea
extrem de nervoas`.
Ma[ina se opri \n sfr[it \n fa]a unei case mari, situat` pe
]`rmul oceanului. {oferul o conduse pe Alexi pn` la u[a de
la intrare, pe care i-o deschise, apoi disp`ru. Dezorientat`,
38 VALERIE DUHAMEL
tn`ra femeie travers` holul, apoi intr` \n salon. S-ar fi putut
crede c` se afla \ntr-un decor de cinema... Pere]ii lambrisa]i
d`deau impresia c` te g`seai pe o corabie, iar ferestrele
imense permiteau s` vezi oceanul ct puteai cuprinde cu
ochii.
|n sufrageria al`turat` salonului se afla o mas` aranjat`
pentru dou` persoane. Lumn`rile se reflectau \n paharele
de cristal, [i trei trandafiri ro[ii erau a[eza]i \ntr-o vaz` fin
cizelat`. Atmosfera era [i mai romantic` datorit` razelor
soarelui ce cobora spre asfin]it, [i care umpleau \nc`perea
cu o lumin` purpurie.
Ah, domni[oara Rossini!
Surprins` s` aud` o voce de femeie, Alexi se \ntoarse. O
femeie \ntre dou` vrste \nainta spre ea, cu un surs amabil
pe buze.
Sunt Rosie, menajera domnului Channing, spuse ea.
Domnul Channing n-ar trebui s` mai \ntrzie. Pot s` v` iau
vesta?
Alexi \i \ntinse vesta [i lu` loc pe canapeaua pe care i-o
indica Rosie.
Ce dori]i s` be]i, domni[oar`? Un Martini? Mi-am luat
permisiunea s` v` preg`tesc unul. Dar dac` dori]i altceva...
Un Martini va fi perfect, mul]umesc.
Rosie \i \ntinse un pahar, apoi disp`ru. |n \nc`pere nu se
mai auzea dect zgomotul valurilor care se sp`rgeau de
]`rm. Vor cina a[adar aici, [i nu la restaurant. |n tte--tte...
Cuvintele lui Matt \i revenir` dintr-o dat` \n memorie. Mai
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 39
\nti o cin`, apoi un prnz, urmat de un... Nu! O judecase
foarte prost dac`-[i \nchipuia c`-[i va atinge scopul att de
repede.
Bun` seara, Alexandra. |mi pare r`u pentru aceast`
\ntrziere.
Tn`ra femeie \[i ridic` privirea. Matt era acolo. Superb.
Pur [i simplu superb. Nici un alt cuvnt nu era potrivit pen-
tru a descrie silueta lui zvelt`, pus` \n valoare de costumul
de culoare \nchis`, [i tr`s`turile perfecte ale fe]ei lui.
Dinspre partea lui, p`rea c` [i el o supunea unui examen
atent. Ceea ce vedea trebuie s`-i fi pl`cut, deoarece schi]`
un zmbet.
E[ti fermec`toare, Alexandra, murmur` el.
Mul]umesc.
Vom cina aici, sper c` asta nu te sup`r`. Mi-am spus c`
locul acesta va fi mai agreabil [i mai potrivit pentru a face
cuno[tin]`. Rosie este o buc`t`reas` excelent`, vei vedea.
Agreabil? Potrivit? Alexi era departe de a-i \mp`rt`[i
p`rerea. La drept vorbind, nu se sim]ea deloc \n largul ei [i,
ca s`-[i ascund` tulburarea, lu` o \nghi]itur` de Martini.
Apropo, mul]umesc pentru flori, murmur` ea. Sunt
foarte frumoase.
Drept orice r`spuns, el schi]` un zmbet scurt, apoi veni
s` ia loc al`turi de ea.
A[adar, ce p`rere ai despre mica mea cas`? \ntreb` el.
Este foarte... sofisticat`. S-ar putea spune c` este un
decor de film.
40 VALERIE DUHAMEL
|[i trecu din nou privirea peste \nc`pere, simulnd un
aer indiferent, pentru a nu-i dezv`lui ct de tulburat` era. |n
jurul ei pluteau efluviile apei de toalet` a lui Matt, discrete,
desigur, dar ame]itoare.
Am s` te duc s` vizitezi restul casei, spuse Matt. A[ vrea
s` refac decorarea unor \nc`peri. Dormitorul, de exemplu,
ar avea nevoie de serviciile dumitale.
Atta timp ct nu-mi ceri s` r`mn pentru micul dejun,
accept s` m` ocup de decorarea camerei, replic` ea privin-
du-l drept \n ochi.
M` b`nuie[ti de inten]ii deplasate, Alexandra! M`
subestimezi. Cnd voi dori s` r`mi pentru micul dejun, am
s` ]i-o cer \n mod deschis.
Pff! Oricum, noi am luat deja \n considerare micul
dejun, c`s`toria [i divor]ul. Ca s` punem punct,
hot`rser`m de comun acord s` ne limit`m la problemele
pur profesionale.
Am ajuns \ntr-adev`r la aceast` concluzie?
Da. {i din momentul \n care n-o s` m` consideri
drept o nou` juc`rie, vom ajunge poate s` ne
\n]elegem.
Mmm... simt c` vor fi unele probleme \ntre noi, declar`
el rznd. Deoarece nu v`d \ntr-adev`r cum a[ putea s` te
privesc altfel.
Tn`ra femeie tres`ri. Gndea oare cu adev`rat ceea ce
spunea? |n momentul acesta, ar fi fost incapabil` s` spun`
dac` glumea sau nu.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 41
Din fericire, Rosie ap`ru tocmai \n clipa aceea \n cadrul u[ii.
Pot servi cina, domnule Channing?
Da, Rosie.
Cteva minute mai trziu, se a[ezau la mas` [i Rosie le
servi o sup` delicioas` de somon pe care o savurar` \n
t`cere. De fiecare dat` cnd avea posibilitatea, Alexi \[i cer-
ceta gazda. Era att de fascinant cu fa]a lui cu tr`s`turi
autoritare [i pielea bronzat` de soarele Californiei...
Cnd ochii lor se \ntlnir`, Alexi \[i duse paharul cu vin
alb la buze ca s`-[i ascund` tulburarea.
|]i place meseria dumitale, Alexandra?
Da, mult. Agen]ia pe care am \nfiin]at-o cu Miles
reprezint` totul pentru mine.
Acesta era adev`rul. Pasiunea pe care o sim]ea pentru
munca ei \i umpluse un gol \n via]`, un gol pe care-l supor-
tase ani de zile.
Sunte]i situa]i \ntr-un cartier foarte elegant, mi se pare,
zise Matt. Chiria trebuie s` fie foarte ridicat`, nu?
Da, dar \n schimb, suntem mai aproape de clientela
noastr`. Avem noroc, \n momentul acesta se \ngr`m`desc
contractele.
Abia \[i sfr[ise fraza cnd surprinse o lic`rire ciudat` \n
ochii alba[tri ai lui Matt. Ca [i cum p`rea nel`murit...
Presupun c` tat`l dumitale v-a finan]at afacerea?
Nu! ripost` ea, iritat`.
|ncepea s` se satutre de a fi tratat` drept o feti]` r`sf`]at`.
Desigur, la \nceput, tat`l ei \i propusese s-o ajute, dar ea
42 VALERIE DUHAMEL
refuzase. Nu voia cu nici un pre] s`-i fie datoare cu ceva,
deoarece ar fi profitat de acest avantaj ca s`-i impun` voin]a
lui. Lui Henri Rossini \i pl`cea s` simt` c` fiica sa era \n
puterea lui, dup` cum \i pl`cea s` conduc` via]a tuturor
celor din jur.
Miles [i cu mine am contractat \mprumuturi la banc`,
zise ea. Suntem plini de datorii pn` peste cap. Dar n-avem
nici o alt` obliga]ie care s` apese asupra noastr`, `sta-i prin-
cipalul. Cu alte cuvinte, suntem st`pni pe soarta noastr`!
Sper numai, s` nu creasc` prea mult chiria \n lunile
urm`toare. Dac` ar trebui s` ne mut`m, afacerile ar avea de
suferit, asta-i sigur.
Timp de o frac]iune de secund`, se \ntreb` de ce
\ncredin]a toate aceste informa]ii, de fapt unui str`in?
|n fine, sunt sigur` c` ne vom descurca, \ncheie ea
zmbind.
Cu toate rela]iile tat`lui dumitale, ar trebui s` fie posi-
bil, replic` el, ironic.
Dumneata n-ai f`cut niciodat` apel la rela]ii?
Ba da, dar atitudinea dumitale m` surprinde.
De ce?
Ai fost crescut` \n bog`]ie [i cu toate acestea strigi \n
gura mare c` e[ti independent`. |]i sco]i imediat ghearele
cnd ]i se sugereaz` c` ai putea fi ajutat`. M`rturise[te c` e
ceva ciudat, totu[i!
M` ap`r pentru c` ai pl`cerea r`ut`cioas` s`-mi repe]i
c` sunt un copil r`sf`]at. |ntr-un cuvnt m` acuzi c` sunt
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 43
ceea ce, de fapt, nu sunt. De altfel, pot s`-]i spun c` n-am
fost \ntotdeauna bogat`. P`rin]ii mei au divor]at la pu]in
timp dup` ce m-am n`scut, [i am locuit cu mama, \ntr-o
cas` modest`. N-am avut nici un contact cu tat`l meu pn`
la moartea mamei.
Ce vrst` aveai atunci? \ntreb` el, cu ochii a]inti]i
asupra ei.
Doisprezece ani.
Ai suferit mult, nu-i a[a?
Alexi cl`tin` din cap. Nimeni nu va [ti vreodat` ct de
afectat` fusese de moartea mamei sale, care o \nconjurase
\ntotdeauna cu tandre]e [i afec]iune. Henri Rossini, nu
avea niciodat` timp de consacrat unei copile de doi-
sprezece ani. Ne[tiind cum s` se descurce cu ea, o trimi-
sese la pension \n Anglia [i dup` aceea n-o rev`zuse dect
episodic.
Recunoa[te totu[i c` nu ]i-a lipsit niciodat` nimic,
Alexandra! Henri Rossini te-a r`sf`]at \ntotdeauna.
Nimic mai fals, dar ea nu se putea sup`ra pe Matt c` o
credea, deoarece toat` lumea gndea a[a [i toate ziarele
relatau acela[i lucru. Desigur, din punct de vedere material
nu-i lipsise nimic. Dar banii nu-i d`duser` nici afec]iune,
nici dragoste.
Cu toate acestea, Alexi se feri s`-l contrazic` pe Matthew
Channing [i-[i plec` ochii. Nu voia cu nici un pre] ca el s`-i
ghiceasc` suferin]a cumplit`.
Ai dreptate, zise ea pe un ton t`ios. Am avut bani.
44 VALERIE DUHAMEL
Cnd menajera \[i f`cu apari]ia cu felul principal de mn-
care, Alexi profit` de acest scurt r`gaz ca s`-[i recapete
st`pnirea de sine. Se tulbura \ntotdeauna cnd vorbea de
copil`ria ei.
Mu[chi de vac`! Este unul din felurile mele preferate
de mncare, exclam` ea.
Sunt foarte mul]umit c`-]i place. Rosie este un adev`rat
maestru buc`tar, s` [tii.
{i este deosebit de dotat` ca s` ghiceasc` ce-mi place!
}i-am spus-o, am un dosar foarte gras despre dumnea-
ta, Alexandra!
|n clipa \n care Alexi \[i ridic` ochii, \ntlni privirea
ironic` a lui Matt [i izbucnir` amndoi \n rs. Acest acces de
veselie destinse atmosfera. Cu toate acestea, Matthew, zm-
bind \nc`, continua s-o cerceteze pe Alexi cu un are straniu,
cu un fel de deta[are.
Ai un zmbet frumos, Alexandra, murmur` el pe
nea[teptate. Un zmbet luminos, plin de via]`, [i uneori att
de vulnerabil.
Eu... Mul]umesc pentru compliment. Dar nu sunt vul-
nerabil`, te asigur.
Adev`rat?
Da. De altfel, reu[esc s` supravie]uiesc foarte bine \n
jungla de la Hollywood. Este o dovad`, nu?
Nu voia ca el s` ghiceasc` \n ce m`sur` era de fragil`.
Adolescent` fiind, ridicase un zid \ntre ea [i lumea exte-
rioar` [i nimeni n-ar fi putut b`nui c` avea nevoie de
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 45
afec]iune. Hot`rt`, sigur` de ea, puternic`, iat` imaginea
pe care dorea s-o ofere celor din jurul ei, mai cu seam` lui
Matthew Channing.
Prin urmare, semeni pu]in cu tat`l dumitale? o \ntreb`
el. E[ti oare la fel de ambi]ioas` [i de ne\ndur`toare ca el?
Bine\n]eles! Sper c` [tiai la ce pericol te expui cnd ai
invitat o Rossini la dumneata acas`. Suntem deosebit de
ne\ndupleca]i, \n familia noastr`.
Sunt mul]umit s` te aud spunnd a[a ceva. Asta \mi va
u[ura sarcina.
Poftim?
Draga mea, prefer s` am \n fa]` o adversar` pe m`sura mea.
Vocabularul acesta r`zboinic o descump`ni pe Alexi.
M` consideri drept o adversar`, domnule Channing?
Ei bine, e[ti extrem de dezirabil`, Alexandra. Jocul
merit` osteneala.
Despre ce joc vorbe[ti? Detest genul acesta de
sub\n]elesuri, declar` ea, stnjenit`.
Schi]nd un zmbet ironic, el \[i ridic` paharul [i-i adres`
un toast:
Pentru frumoasa mea adversar`!
Alexi nu-l imit`, mul]umindu-se s`-l priveasc`, surprins`.
Nu \n]elegea atitudinea lui Matt, toate cuvintele acestea cu
dublu \n]eles, pe care le spunea. Sim]ea \n mod nel`murit
c` reprezenta o amenin]are pentru ea.
Domnule Channing, sunte]i chemat la telefon, anun]`
pe nea[teptate Rosie.
46 VALERIE DUHAMEL
Cine este? \ntreb` el cu un pic de ner`bdare \n glas.
Avocatul dumneavoastr`. Insist` s` v` vorbeasc`.
De acord, voi vorbi din birou. Te rog s` m` scuzi cte-
va clipe, Alexandra...
De fapt, Matt reveni abia dup` o jum`tate de or`.
Mncarea se r`cise; Alexandra terminase [i Rosie strngea
farfuriile.
Iart`-m`, era vorba despre o afacere urgent`, declar`
el.
Nu face nimic... Apropo, tot nu mi-ai spus de ce ai
venit \n California, ad`ug` ea ca s` relanseze conversa]ia.
|n fond, \n momentul acesta ar fi trebuit s` m` aflu la
New York, dar, din nefericire, am multe lucruri de rezolvat
aici.
|mi aminte[ti de tata. Gata mereu s` cutreiere lumea
pentru a rezolva treburi urgente!
Industria cinematografic` nu \nseamn` deloc odihn`,
s` [tii.
|]i place meseria dumitale?
Da, dar studiourile Brightwell nu reprezint` dect o
parte anex` [i ne\nsemnat` a activit`]ilor mele. |ntr-un fel,
este un hobby. |n realitate, sunt mereu \n c`utarea unor noi
provoc`ri.
|[i \nso]i spusele cu o privire insistent`, una dintre acele
priviri derutante cu care Alexi \ncepea s` se obi[nuiasc`.
Ce ai spune de o mic` plimbare pe plaj` \nainte de a
trece la desert? suger` el.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 47
Pusese \ntrebarea pe un ton att de cald, de mngietor,
\nct Alexi se sim]i incapabil` s` refuze. Cu zmbetul pe
buze, se ridic` de la mas` [i-l urm` pe teras`.
Cum tn`ra femeie se \nfior`, Matt propuse s`-i \mpru-
mute haina lui.
Nu, va fi mai bine \ndat` ce vom \ncepe s` mergem,
murmur` ea.
El o lu` de bra] ca s-o ajute s` coboare cele cteva trepte
care duceau la plaj`. Luna aureola peisajul cu o lumin`
opalescent`, conferindu-i o \nf`]i[are aproape ireal`, [i
Alexi se opri locului, fermecat`.
Este frumos, nu-i a[a? murmur` Matt. |mi place
oceanul, for]a lui s`lbatic` [i ne\mblnzit`.
O str`b`tu un fior de ghea]`.
}i-e frig, Alexandra?
|nainte ca ea s` poat` r`spunde, o tr`sese spre el, trecn-
du-[i un bra] \n jurul umerilor ei. |n clipa aceea, ar fi dat
totul s` se refugieze lng` el, s`-[i pun` capul pe pieptul lui,
s` se lase leg`nat` la c`ldura \mbr`]i[`rii lui... Dar era
imposibil. |l cuno[tea abia de dou`zeci [i patru de ore! Cu
toate acestea, nu \ncercase niciodat` senza]ii att de
intense, att de vii \n prezen]a unui b`rbat.
Unde locuie[ti exact, la Londra? arunc` ea ca s` rup` farmecul.
Am o cas` pe malul Tamisei.
{i... locuie[ti singur?
Este un mod ocolit de a m` \ntreba dac` exist` o
femeie \n via]a mea?
48 VALERIE DUHAMEL
Nu! Sunt curioas`, pur [i simplu... [i m` \ntrebam cum
este via]a dumitale \n Anglia.
Duc o via]` dintre cele mai normale. Muncesc mult,
profit de ceea ce am. {i tr`iesc singur, ad`ug` el, amuzat.
R`spunsul meu este oare satisf`c`tor?
Ea ridic` din umeri, simulnd cea mai mare indiferen]`.
Pu]in \mi pas` mie s` [tiu cu cine tr`ie[ti! exclam` ea.
Adev`rat?
El \i mngie obrazul cu un deget, urmnd apoi curba
delicat` a buzelor. Inima lui Alexi \ncepu s` bat` nebune[te.
Matt urma s-o s`rute, era convins`, [i se preg`ti s`-i
primeasc` s`rutul cu o ner`bdare crescnd`.
Ar trebui s` ne \ntoarcem acum, Alexandra.
La aceste cuvinte, Alexi sim]i cum o cuprinde o imens`
decep]ie.
Cum vrei, murmur` ea.
Porni gnditoare \n urma lui, \n timp ce el se \ndrepta
spre cas`. Atmosfera salonului, parfumat` de aroma cafelei
pe care Rosie tocmai o preg`tise, \i procur` totu[i o real`
consolare.
Ce dori]i la desert? \ntreb` Rosie. Am [arlot` cu
c`p[uni, sau \nghe]at` de ciocolat` cu fri[c`.
Pentru mine doar o cafea, mul]umesc, r`spunse
Alexandra.
Sper c` nu ]ii regim? \i arunc` Matt.
Nu, dar \ntr-adev`r nu-mi mai e foame. Masa a fost deli-
cioas`.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 49
Sunt mul]umit c` ]i-a pl`cut, r`spunse el aducndu-i
un pahar de brandy. Am apreciat mult compania dumitale.
Vrei s` cin`m din nou \mpreun` smb`t` seara? A[ vrea s`
te invit la un mic restaurant pe care-l cunosc.
Cu pl`cere, Matt.
R`spunsese f`r` nici o ezitare. Dup` incidentul de
adineauri de pe plaj`, crezuse c` el nu va dori s-o revad`,
pentru c` n-o s`rutase [i, \n mod ciudat, perspectiva aceas-
ta o \ntristase.
Ct timp trebuie s` r`mi la Los Angeles? \ntreb` ea.
Att ct va fi necesar pentru afacerile mele. Am de gnd
s` vnd casa aceasta peste doi ani, dar nu [tiu exact ct timp
voi petrece aici.
|n]eleg.
Pentru ea, mesajul pe care tocmai i-l transmisese era cum
nu se putea mai limpede: nu va sta niciodat` dect tempo-
rar \n California. Prin urmare, era mai bine s` nu-[i fac` nici
un fel de iluzii referitor la un posibil viitor \ntre ei.
Preocupat` de gndurile ei, nu observase c` el se a[ezase
lng` ea pe canapea [i tres`ri cnd \ncepu s`-i mngie
p`rul.
Am \ns` impresia c` afacerile mele m` vor re]ine mai
mult timp dect prev`zusem, murmur` el. Da, simt deja c`
vor fi complica]ii...
Un fior pl`cut o str`b`tu pe Alexi \n timp ce mna lui
Matt cobora de-a lungul gtului ei \ntr-o mngiere subtil`
[i \nnebunitoare. Apoi, cu o \ncetineal` deliberat`, \[i
50 VALERIE DUHAMEL
\nclin` capul spre ea [i buzele lor se unir` \ntr-un s`rut
pasionat. Subjugat`, Alexi \[i trecu minile \n jurul gtului
lui [i se abandon` pl`cerii minunate a \mbr`]i[`rii lor. |n
clipa asta, nu mai avea dect o singur` dorin]`: s`-l iubeasc`
[i s` fie iubit` de el.
Cnd el se \ndep`rt` de ea, se privir` lung f`r` s` ros-
teasc` o vorb`, aproape n`uci]i, surprin[i de intensitatea
reac]iei lor. Pentru c` Alexi avu impresia c` cite[te \n ochii
alba[tri ai lui Matt aceea[i surprindere, aceea[i emo]ie pe
care o sim]ea ea \ns`[i.
Presupun c` lucrezi mine diminea]`? [opti Matt.
Eu... da... bigui ea, f`cnd eforturi s`-[i recapete
st`pnirea de sine.
R`mi aici. Steve te va conduce mine diminea]` la
birou.
Nici nu se pune problema, Matt.
Vorbise cu o voce nesigur`, aproape tremur`toare. Nu,
nu dorea o aventur` de o noapte. Dar de ce nu reu[ea s`
adopte acela[i ton deta[at ca el? Cu ce dezinvoltur` \i pro-
pusese, pe ocolite, s`-[i petreac` noaptea cu el!
De acord, Alexandra. Alt` dat`, poate.
Atunci cnd \l privi, Alexi sim]i c` i se strnge inima.
Refuzul pe care i-l opusese p`rea c` nu-l afectase ctu[i de
pu]in. Visase oare, cnd crezuse c`-[i pierduse st`pnirea de
sine, doar cu cteva clipe mai devreme?
Da, f`r` \ndoial`.
Se ridic`, descump`nit`.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 51
Eu... trebuie s` plec, zise ea.
Nu te sup`r` dac` \i cer lui Steve s` te conduc` acas`?
Nu, bine\n]eles.
Se pref`cu preocupat` s`-[i caute vesta pentru a-[i
ascunde fa]` de el tulburarea. |ntr-un fel, se sim]ea u[urat`.
|n acela]i timp, \ns`, [i teribil de r`nit` de indiferen]a pe
care o manifesta fa]` de ea.
Ca un des`vr[it st`pn al casei, o conduse pn` pe
peron [i o urm` cnd ea cobora treptele.
Noapte bun`, Matt.
}in s` te \nso]esc pn` la ma[in`, r`spunse el lund-o de bra].
{oferul deschise portiera cnd \i z`ri. |n momentul cnd
s` se a[eze pe bancheta din spate, Alexi se \ntoarse spre
Matt, cu inima b`tnd s`-i sparg` pieptul. Era oare ultima
oar` cnd \l vedea pe Matthew Channing, b`rbatul care
[tiuse s` scoat` la iveal` femeia pasionat` [i senzual` care
dormita \n ea? B`rbatul pe care ea \l respinsese...
|]i mul]umesc pentru aceast` cin` delicioas`, Matt.
Mul]umesc.
Se privir`, nemi[ca]i. Doamne! se gndi Alexi, cum
puteau s` se arate att de politico[i, att de curtenitori [i de
distan]i, dup` ce doar cu cteva clip` mai devreme se
s`rutau cu pasiune?
Noapte bun`, frumoas` copil`.
Matt se aplec` spre ea [i-i atinse buzele cu un s`rut u[or,
delicat, prea scurt.
Pe curnd, Alexandra.
52 VALERIE DUHAMEL
Capitolul 4
|n aceast` zi de smb`t`, Alexi reu[ise \n mod
excep]ional s` plece de la birou destul de devreme ca s`-[i
poat` petrece acas` o \ntreag` dup`-amiaz`. Era ocazia
ideal` pentru a se consacra \n sfr[it ctorva treburi
m`runte de amenajare, care \[i a[teptau rndul de luni de
zile.
|mbr`cat` \ntr-un [ort de blugi [i un tricou vechi, cu
p`rul legat \n coad` de cal, Alexi lucra \n plin soare, afar`,
ocupat` cu revopsirea ramelor ferestrelor, a c`ror vopsea se
scorojise cu timpul.
Auzi pe nea[teptate un zgomot de motor [i se \ntoarse.
O ma[in` necunoscut` tocmai se angajase pe aleea
gr`dinii.
Lui Alexi \i sc`p` un suspin de exasperare. Nu a[tepta pe
nimeni [i n-avea nici cea mai mic` dorin]` s` vad` lume. De
fapt, \nc` din ajun, era \ntr-o dispozi]ie groaznic`. A[teptase
toat` s`pt`mna un telefon de la Matt Channing ca s`
confirme \ntlnirea lor. |n zadar. Nici m`car nu g`sise de
cuviin]` s`-i cear` secretarei s` telefoneze pentru a anula
invita]ia. Nimic, nici un semn de via]`! Nu mai era f`r`
\ndoial` interesat de o femeie care nu cedase primelor lui
insisten]e...
Contrariat` [i furioas` pentru c` era att de afectat` de
atitudinea lui Matt Channing, Alexi se obi[nuise cu ideea de
a-[i petrece weekendul singur`.
Cteva clipe mai trziu, ma[ina se opri [i din ea cobor\
un b`rbat. F`r` nici o tragere de inim`, Alexi l`s` pensula,
\[i [terse minile p`tate de vopsea [i porni pe alee \n
\ntmpinarea lui.
Domni[oara Rossini? \ntreb` necunoscutul, sprijinit de
portiera ma[inii, un Porsche.
Da?
Sunt Jones Yates, de la agen]ia Morgan, zise b`rbatul
cu un zmbet mieros.
|n]eleg, replic` t`ios Alexi f`r` a \ncerca s`-[i ascund`
iritarea.
A[ putea avea o discu]ie cu dumneavoastr`,
domni[oar`?
Asculta]i, dac` a]i venit \n leg`tur` cu oferta de
cump`rare, v` \ntrerup imediat. Este inutil s` v` pierde]i
timpul, domnule Yates. Casa mea nu este de vnzare.
Credeam c` am fost foarte clar`.
54 VALERIE DUHAMEL
Da, domni[oar`. Cu toate acestea, am fost rugat s` v`
fac o nou` ofert`, mult superioar` celei precedente, la care
poate nu ve]i r`mne indiferent`.
V` repet c` v` pierde]i timpul.
A[tepta]i s` auzi]i suma total` care vi se propune.
Cifra exorbitant` pe care o anun]` agentul imobiliar o
l`s` pe Alexi f`r` glas. Apoi \ncepu s` rd`. Cine putea fi
oare att de nebun ca s` vrea s` cheltuiasc` at]ia bani pen-
tru aceast` proprietate?
A[ putea s` cunosc identitatea acestui cump`r`tor
generos? \ntreb` ea.
Regret, dar dore[te s`-[i p`streze anonimatul.
N-are dect! Oricum, casa mea nu este de vnzare. V`
\ns`rcinez s` i-o spune]i.
La aceste cuvinte, fa]a domnului Yates se contract`
u[or.
|nainte de a refuza, reflecta]i o clip` [i gndi]i-v` c`
pre]ul oferit este unul superior valorii reale a propriet`]ii
dumneavoastr`, declar` el.
Dar sunt perfect con[tient` de asta! |n schimb nu
\n]eleg jocul pe care-l face clientul dumneavoastr`. De ce
dore[te cu orice pre] s` cumpere aceast` cas`?
Este oare cu adev`rat important, cnd oferta este att
de seduc`toare?
Ceea ce este important, e faptul c` aceast` cas` nu este
de vnzare! \i arunc` Alexi \n culmea enerv`rii. La revedere,
domnule.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 55
F`r` s`-i mai arunce vreo privire, Alexi se r`suci pe
c`lcie [i se \ndrept` spre terasa unde erau \ngr`m`dite
claie peste gr`mad` cutii de vopsea, sticle cu terebentin` [i
pensule. Pu]in dup` aceea, auzi portiera trntindu-se [i
ma[ina tip sport demarnd, f`cnd s` scr]ie pietri[ul aleii.
Ar fi trebuit s` se simt` u[urat`, [i cu toate acestea o
team` nel`murit` pusese st`pnire pe ea. Cine dorea oare
cu atta \nc`p`]nare s`-i cumpere casa? {i de ce acest mis-
ter?
Cufundat` \n cea mai mare nedumerire, tn`ra femeie
ajungea \n buc`t`rie ca s`-[i cure]e pensulele, cnd soneria
de la intrare o f`cu s` tresar`. Dac` acest domn Yates
\ndr`znea s` revin` ca s-o scie, \i rezerva o primire \n felul
ei.
Domnule Yates, v-am spus c` eu nu...
Stupefiat`, se opri brusc. |n fa]a u[ii se afla Matt
Channing, cu un zmbet larg pe buze. Nemi[cat, t`cut, \[i
l`s` privirea s` alerge peste silueta tinerei femei, p`rnd s`-i
aprecieze picioarele goale, [oldurile \nguste, pieptul rotund
pe care se mula tricoul.
Ro[ie de ru[ine [i de jen`, Alexi r`mase f`r` glas.
Cu coada asta de cal [i cu acest [ort uzat, ar`]i ca o ado-
lescent`, zise el \n sfr[it. Ce s-a \ntmplat cu tn`ra femeie
sofisticat` cu care am cinat acum cteva zile?
{i-a luat o dup`-amiaz` liber` ca s` lucreze lini[tit`
acas` la ea, replic` Alexi, c`reia \i revenise uzul vorbirii.
Dac` ar fi [tiut c` vii, s-ar fi \mbr`cat \n consecin]`.
56 VALERIE DUHAMEL
|n cazul acesta, sunt foarte mul]umit c` n-am anun]at-o.
Cred c` o prefer a[a.
Remarca aceasta o f`cu s` zmbeasc` pe Alexi.
Complimentele \]i vor deschide toate u[ile! exclam` ea
dndu-se la o parte ca s`-l lase s` intre.
Mul]umesc. Apropo, cine era acel biet domn Yates pe
care te preg`teai s`-l iei la goan`?
Un agent imobiliar de la agen]ia Morgan. Aceast`
agen]ie dore[te s` cumpere casa mea [i nu \nceteaz` s`-mi
scrie [i s`-mi telefoneze. Acum cteva minute, s-a prezentat
aici ca s`-[i re\nnoiasc` oferta, \i explic` ea \ndreptndu-se
spre buc`t`rie.
Nu [tiam c` ]i-ai pus casa \n vnzare.
|n timp ce vorbea, se a[ez` pe unul din taburetele din
col]ul \nc`perii, unde se afla un bar. Alexi lu` cafetiera [i,
f`r` s`-i cear` acordul, \i umplu o cea[c`.
Dar nu este de vnzare! exclam` ea. Iat` de ce povestea
asta e de necrezut. Un cump`r`tor misterios, care refuz` s`-[i
dea numele, mi-a f`cut deja trei oferte.
Oferte interesante?
Da, chiar foarte interesante. De fapt, ultima era extrem
de generoas`.
{i e[ti tentat` s` accep]i?
Nu, replic` Alexi cu fermitate. Cu nici un pre].
Totul are un pre], Alexandra... Mai a[teapt` pu]in [i
necunoscutul dumitale va sfr[i prin a-l g`si pe cel care-]i va
conveni.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 57
Te \n[eli, Matt. Exist` oameni care nu pot fi cump`ra]i!
{i se \ntmpl` ca eu s` fac parte dintre ace[tia.
Adev`rat? Apropo, sper c` n-ai uitat de invita]ia mea la
cin`? Am rezervat o mas` pentru ora opt, \n seara asta.
Poftim?
Indignarea puse st`pnire pe ea. Hot`rt lucru, nu era
lipsit de tupeu! {i dac`, neavnd nici o veste de la el, [i-ar fi
organizat altfel seara?
Nu lua aerul acesta att de mirat, Alexandra. Te-am
\ntrebat dac` e[ti liber`, ast`-sear` [i mi se pare c` ai
r`spuns da.
Poate, dar credeam c`... se blbi ea, jenat` s`-i
m`rturiseasc` resentimentele ei. Ei bine, deoarece nu mi-ai
telefonat, am crezut c` e[ti foarte ocupat [i c` \ntlnirea s-a
anulat.
Bine\n]eles c` nu. De altfel, dac` ai terminat, propun s`
plec`m chiar acum [i s` petrecem \mpreun` dup`-amiaza.
Alexi [ov`i. Era \nc` foarte devreme, abia ora unu, [i avea
\nc` o mul]ime de lucruri de f`cut. Dar ziua era att de fru-
moas` [i Matt Channing att de atr`g`tor \n costumul lui de
in de culoare crem, cu c`ma[a albastr` care amintea de
ochii lui, \nct Alexi ardea de dorin]a de a-l urma.
A[adar? murmur` el adresndu-i un zmbet seduc`tor.
De acord. D`-mi pu]in timp s` m` duc s` m` schimb [i
ne re\ntlnim aici.
Alexi s`ri \n picioare [i se preg`tea s` mearg` \n camera
ei, cnd Matt o opri.
58 VALERIE DUHAMEL
N-o face, \i spuse el. Ar`]i foarte bine a[a cum e[ti...
Se ridic` \n aceea[i clip`, o prinse de bra] [i o trase spre
el, murmurnd:
...Absolut fermec`toare.
|[i sublinie complimentul cu un s`rut.
Dar dac` dore[ti \ntr-adev`r s` ascunzi aceste picioare
superbe, gr`be[te-te, relu` el. Nu-]i las dect cteva
minute.
Ei bine, eu... nu voi \ntrzia mult, zise Alexi, \nc` \n
stare de [oc.
Ajuns` \n camera ei, trebui s` se a[eze o clip` pe mar-
ginea patului ca s` se lini[teasc`. Trebuia neap`rat s`
p`streze distan]a, deoarece nu concepea s` aib` o leg`tur`
cu un b`rbat care inten]iona s` se \ntoarc` \n viitor \n
Anglia.
A[ezat` la m`su]a de toalet`, Alexi desf`cu panglica
ce-i ]inea p`rul [i-[i scutur` capul ca s`-i redea tot volu-
mul. |n timp ce \ntindea mna ca s` ia peria, privirea ei
\ntlni fotografia p`rin]ilor, care se afla \nr`mat` pe
noptier`. Atunci, buzele ei schi]ar` un zmbet plin de
triste]e.
Fotografia aceasta fusese f`cut` \n ziua c`s`toriei lor.
Susie, mama lui Alexi, \[i privea so]ul cu adora]ie, \n vreme
ce Henri Rossini fixa aparatul, cu un aer seme]. Pn` la
moartea ei, Susie p`strase aceast` fotografie pe noptier`,
dovad` c` [i dup` divor] continuase s`-l iubeasc` profund
pe fostul ei so].
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 59
Nu este un om r`u, Alexi, \i dest`inuise ea fiicei sale,
pu]in \nainte de moarte. {tiu c`, \n felul lui, m` iube[te \nc`.
Problema este c` n-a [tiut niciodat` s` m` iubeasc` destul.
Alexi \nchise ochii, cople[it`. Evocarea acestei amintiri \i
f`cea tt de r`u! O auzea \nc` [i acum pe mama ei spunndu-i
c` Henri nu-[i recuno[tea niciodat` gre[elile, nu admisese
niciodat` c` nu g`sea nicicnd s`-i acorde o clip` din progra-
mul lui supra\nc`rcat. Dragostea este ca o floare, Alexi,
\ncheiase ea. Ea cere s` ai grij` de ea, altfel se ofile[te [i piere.
Alexi \[i [terse cu dosul mnii o lacrim` care i se rosto-
golea pe obraz. De ce s` re\nvie un trecut att de dureros?
Mai bine s` se preg`teasc`. Matt Channing, o a[tepta [i ea
trebuia s` se gr`beasc`.
Se ridic` plin` de energie [i se \ndrept` spre garderoba
ei. |ntruct Matt adoptase o ]inut` u[oar`, trebuia s` fac` la
fel. Alexi alese prin urmare o pereche de blugi bej-deschis
[i o bluz` u[oar` din bumbac. |n mai pu]in de un sfert de
or`, cobora la Matt \n salon.
St`tea \n fa]a unei ferestre mari care d`dea spre imense-
le peluze \ncadrate de tufi[uri [i de arbu[ti verzi.
Ce gr`din` superb`! remarc` el.
Da, [i mie \mi place foarte mult. Tata spera s` poat`
cump`ra terenul care se g`se[te \n spatele propriet`]ii, pen-
tru a construi un uria[ parc de distrac]ii. Din nenorocire
[i din fericire pentru mine i-a luat-o altcineva \nainte.
Parcela a fost vndut` altcuiva. Atunci, tata mi-a d`ruit mie
aceast` cas`.
60 VALERIE DUHAMEL
Este un noroc, \ntr-adev`r. Bun, dac` e[ti gata, ar tre-
bui s` plec`m.
Alexi fu surprins` s` descopere pe alee o ma[in`
decapotabil` de un ro[u-aprins.
Unde este Jaguarul pe care-l conduceai s`pt`mna
trecut`? \ntreb` ea cnd lu` loc pe scaunul de lng`
[ofer.
Pentru mine, varietatea este sarea vie]ii. |mi place
schimbarea pentru c` alung` plictiseala. Ce vrei, unor
b`rba]i le place s`-[i schimbe so]iile [i se rec`s`toresc \n
fiecare an; eu prefer s` schimb ma[inile.
Oricum, nefiind c`s`torit...
Exact.
Cnd ma[ina demar`, Alexi \[i sim]i p`rul fluturnd \n
jurul fe]ei [i se str`dui s`-l pun` la locul lui.
Cum ai reu[it s` scapi de c`s`torie pn` la vrsta de...
treizeci [i cinci de ani? \ntreb` ea.
De ce oare femeile pun \ntotdeauna genul acesta de
\ntreb`ri?
Poate pentru c` r`spunsul le d` posibilitatea s`-[i fac`
o idee despre personalitatea dumitale?
Hm! Bine... motivul pentru care nu m-am c`s`torit,
Alexandra, este c` ]in mult la libertatea mea. Sunt un om de
afaceri mult prea ocupat pentru a putea avea leg`turi
serioase. Pe deasupra, cum ]i-am spus adineauri, \mi place
varietatea.
|ntoarse capul [i-i zmbi.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 61
Iat` c` e[ti informat` asupra personalit`]ii mele, draga mea.
La drept vorbind, nu mi-ai spus mare lucru! E[ti unul
dintre cei mai \nr`i]i seduc`tori...
...de care trebuie s` te fere[ti cu orice pre]!
Rsul lui cald, muzical, o tulbur` pe Alexi mai mult dect
ar fi dorit.
{i dumneata, Alexandra, de ce nu te-ai c`s`torit?
Poate pentru c`, la fel ca dumneata, ]in la libertatea mea.
Ei bine, form`m o pereche ideal`!
|nainte ca ea s`-i poat` anticipa gestul, el \i luase mna [i
o ducea \ncet la buze, strnind \n ea senza]ii pe ct de deli-
cioase, pe att de incontrolabile. Con[tient` de propria ei
neputin]`, \[i retrase mna.
Unde mergem? \ntreb` ea pe un ton fals indiferent.
Te duc la cel mai bun restaurant cu preparate din pe[te
pe care-l cunosc.
{i unde se g`se[te?
La San Francisco.
La San Francisco! exclam` ea. Dar este la sute de kilo-
metri de aici!
Acesta este motivul pentru care ne \ndrept`m spre
aeroport. Ne a[teapt` un avion cu reac]ie particular.
Evident, ce proast` sunt! E[ti la fel ca tata, ai mereu un
avion de luat...
|ntr-adev`r. Dup` cum [tii, c`l`toresc mult, [i m`rturi-
sesc c`, pentru mine, avionul este mijlocul de transport cel
mai practic.
62 VALERIE DUHAMEL
O jum`tate de or` mai trziu, se instalar` \n avionul lui Matt.
Ce lux! exclam` Alexi cercetnd interiorul.
Ochiul ei exersat de decoratoare nu l`sa s`-i scape nici
un am`nunt.
Da, ]in la un anumit confort, \i explic` Matt. Acum,
dac` vrei, s` ne preg`tim de decolare.
Ascult`toare, Alexi \[i prinse centura de siguran]`.
Decolar` cteva minute mai trziu [i, curnd dup` aceea, o
muzic` dulce r`sun` \n habitaclu, \n timp ce avionul atingea
viteza de croazier`.
Vino, zise Matt ridicndu-se, am s`-]i ar`t apartamentul
meu zbur`tor.
|nc`perea \n care se g`seau, tapisat` cu catifea albastr`,
fusese proiectat` [i conceput` pentru a ]ine loc de salon.
Comunica apoi cu un mic birou care, la rndul lui, se \nveci-
na cu o buc`t`rie.
Aici, Matt scoase din frigider o sticl` de [ampanie. O
deschise [i umplu dou` cupe de cristal.
Pentru o \ntlnire plin` de promisiuni! exclam` el
ridicndu-[i cupa.
Pentru \nceputul unei prietenii, \l corect` ea, tulbu-
rat`, \nainte de a lua o \nghi]itur` de [ampanie.
Urmeaz`-m`, am s`-]i ar`t ultima \nc`pere.
Era vorba de dormitor. O camer` luxoas`, tipic mas-
culin`.
Poate c`, \ntr-o zi, vom putea s` bem pentru prietenia
noastr` \n aceast` camer`? murmur` Matt.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 63
La aceste cuvinte, Alexi sim]i cum i se aprind obrajii.
Deoarece ea \ns`[i, v`znd patul mare, avusese unele gn-
duri de nem`rturisit...
Alexandra, pari la fel de tulburat` ca o tn`r` la
\mp`rt`[anie!
Hot`rt` s`-[i p`streze st`pnirea de sine, Alexi
replic`:
Nicidecum. De ce ar trebui s` fiu tulburat`?
Nu [tiu, dumneata trebuie s`-mi spui.
Considernd c` era preferabil s` schimbe subiectul,
simul` c` se intereseaz` din nou de decor.
|]i place s` c`l`tore[ti, dar p`strnd \n acela[i timp un
anumit stil, nu-i a[a? \i arunc` ea.
|mi place tot ce are clas`. {i dumneata ai mult` dis-
tinc]ie, Alexandra. Asta n-are nimic de-a face cu ele-
gan]a ve[mintelor pe care le por]i, sau cu educa]ia pe
care ai primit-o. Vorbesc despre felul dumitale de a fi.
|mi place cum \mi ]ii piept, cum te compor]i cu mine.
Majoritatea femeilor ar fi jucat jocul seduc]iei, dar nu
dumneata.
|]i mul]umesc pentru aceste complimente, dar...
E[ti foarte diferit` de aceea la care m` a[tep-
tam.
O feti]` r`sf`]at` [i capricioas`? \ntreb` Alexi, ca s`-l
provoace.
Oh, ai fost r`sf`]at` [i ai avut norocul s` te na[ti \ntr-o
familie bogat`. Dar f`r` \ndoial` tocmai acesta este motivul
64 VALERIE DUHAMEL
pentru care mi se pare att de uimitor s` descop`r la dum-
neata un spirit independent. Cum ]i-am spus-o deja, e[ti un
adversar demn de mine.
Prin urmare o s` ne lupt`m?
De ce nu?
Timp de cteva secunde, se m`surar` din priviri. Pe
nea[teptate, avionul \ncepu s` trepideze [i Alexi trebui s` se
sprijine de perete ca s` nu cad`. Dar o zdruncin`tur` mai
violent` o f`cu s`-[i piard` echilibrul. Se trezi atunci a[ezat`
pe pat, al`turi de Matt.
E \n ordine? o \ntreb` el cu blnde]e.
Abia avu timp s` \ncuviin]eze, c` Matt o \mbr`]i[a [i
punea st`pnire pe buzele ei. A fost la \nceput un s`rut
u[or, aproape timid, care deveni repede pasionat. Ca
ame]it` de un vin dulce, tn`ra femeie se abandon` pl`cerii
minunate pe care el o strnea \n ea.
Dar atunci cnd Matt \[i strecur` mna sub bluza pe care
o purta, se sperie.
Nu, Matt, [opti ea.
El se \ndep`rt` imediat. Ochii lui alba[tri reflectau o
adnc` uimire.
Iart`-m`, murmur` Alexi, dar nu pot.
Plecndu-[i capul, \[i aranj` bluza cu o mn`
tremurnd`.
Nu-i nimic, zise el cu blnde]e. Oricum, vom ateriza
peste zece minute. Dac` vrei s` te r`core[ti, te a[tept \n
salon.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 65
Tn`ra femeie se \ndrept` spre baie, u[urat` c` Matt
luase lucrurile a[a cum erau. Cu toate acestea, \n tonul lui
deta[at, aproape indiferent, pe care-l adoptase, avusese
impresia c` sesizeaz` un u[or tremur. Reu[ise oare, pentru
o clip`, s`-l tulbure pe Matt Channing?
Gnditoare, \[i cercet` imaginea \n oglind`. Ochii ei
str`luceau de o lumin` neobi[nuit`, iar obrajii \i erau ro[ii
de emo]ie... Niciodat` vreun b`rbat nu produsese o aseme-
nea impresie asupra ei.
Totu[i, trebuia s` r`mn` \n gard`. Matt Channing era un
seduc`tor pentru care ea nu reprezenta dect o cucerire \n
plus. De altfel, ca pentru a-i confirma temerile, Alexi z`ri \n
acel moment dou` halate brodate ag`]ate lng` du[. Unul
era de culoare albastru \nchis, f`r` \ndoial` al lui Matt; al
doilea, din m`tase str`vezie, nu putea fi destinat dect
pasagerelor fermec`toare care se \mbr`cau \n compania lui!
Ie[i furioas` din \nc`pere trntind u[a \n urma ei. La
urma urmei, pu]in o interesa felul \n care se comporta
Matthew Channing \n via]a particular`.
Vii la timp pentru aterizare, zise Matt \ntinzndu-i o
cup` de [ampanie. Pentru o zi minunat` cu dumneata!
*
* *
Este prima dat` cnd v`d San Francisco sc`ldat \n
soare, remarc` Alexi \n timp ce mergeau de-a lungul bule-
66 VALERIE DUHAMEL
vardului Fishermans Wharf. De obicei, aerul nu este att de
transparent. Exist` \ntotdeauna un v`l de cea]` deasupra
oceanului.
Am dat instruc]iuni foarte precise! exclam` el. Am
anun]at c` invit la San Francisco o tn`r` femeie de o fru-
muse]e excep]ional` [i c` \n onoarea ei cer un timp str`luci-
tor. {i cnd Matt Channing d` ordine...
Alexi izbucni \n rs.
Nu m` \ndoiesc, dar dac` de fiecare dat` cnd o femeie
frumoas` se plimb` la bra]ul dumitale \n acest ora[ soarele
trebuie s` str`luceasc`, m` tem foarte mult c` San Francisco
este amenin]at de usc`ciune! replic` ea.
Dumneata vorbe[ti despre femei frumoase, \n timp ce
eu vorbesc despre o frumuse]e excep]ional`, murmur` el
lundu-i mna.
Alexiei \i fu greu s` nu se simt` m`gulit` de acest com-
pliment. Matt era un seduc`tor incorigibil [i spusese proba-
bil acelea[i cuvinte la zeci de femei... Totu[i, cuvintele nu
erau mai pu]in pl`cute de ascultat.
Dup`-amiaza trecu foarte repede. Atmosfera ora[ului San
Francisco avea evident ceva magic, dar \n ziua aceasta, Alexi
avea impresia c` tr`ie[te un basm. Oceanul p`rea mai albas-
tru, lumina mai vie, baletul tramvaielor care traversau
ora[ul, mai ame]itor. {i Matt... Matt era absolut fascinant.
La sfr[itul zilei o invit` la cel mai bun restaurant cu
preparate din pe[te, din regiune. Alegerea lor se opri asupra
homarilor, \nso]i]i de un excelent vin alb de California.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 67
|]i place vinul acesta? \ntreb` Matt. Provine de la Napa
Valley, de la o podgorie pe care am cump`rat-o anul trecut.
Adev`rat? E[ti proprietarul unei podgorii? Credeam c`
activit`]ile dumitale se limiteaz` la produc]ia cinematogra-
fic`...
Nicidecum! Am o editur` la New York, un lan] de
hoteluri \n Europa [i, cum ]i-am spus, aceast` podgorie. Am
s` te duc s-o vezi, dac` dore[ti.
Da, a[ fi \ncntat`.
De ce nu \n weekendul urm`tor? murmur` el.
De ce nu...
Totul mergea prea repede, se gndi Alexi, mult prea
repede. N-avea nici o \ndoial` c` atunci cnd Matt Channing
invita o tn`r` femeie s`-[i petreac` la el cteva zile, a[tepta
ca ea s` \mpart` patul cu el. Or, ideea de a nu fi dect un
trofeu \n plus pe lista cuceririlor amoroase ale lui Matt n-o
\ncnta pe Alexi peste m`sur`.
|ncepu s`-l cerceteze cu discre]ie. B`rbatul acesta poate
s`-]i fac` r`u, \i [optea glasul ra]iunii. Cu toate acestea,
Alexi [tia c` dac` Matt \[i va re\nnoi invita]ia, ea va accepta.
Vorbe[te-mi pu]in despre dumneata, Matt.
Matt p`ru surprins, apoi zmbi.
{tii deja tot ce este important, nu?
{tiu c` e[ti un om de afaceri respectat, c` e[ti
celibatar, dar nu [tiu nimic altceva despre dumneata. De
exemplu, cum a fost copil`ria dumitale? Cum sunt p`rin]ii
dumitale?
68 VALERIE DUHAMEL
Timp de o frac]iune de secund`, Alexi crezu c` vede o
lic`rire de mnie str`lucind \n ochii lui Matt. Va refuza oare
s` r`spund` la \ntreb`ri att de inofensive?
S` vedem, cu ce s` \ncep? zise el \n cele din urm`,
schi]nd un zmbet slab. Tata era american, mama engle-
zoaic`. S-au cunoscut \n California [i s-au c`s`torit aproape
imediat.
Este o poveste frumoas`.
Erau foarte \ndr`gosti]i unul de cel`lalt. Din nefericire,
au tr`it pu]ini ani \mpreun`, deoarece mama a murit la
scurt timp dup` ce am \mplinit [apte ani.
Oh! |mi pare r`u c` am provocat aceste amintiri!
exclam` Alexi.
Nu-i nimic, te asigur. Ctva timp, tata a reu[it s` m`
creasc` singur, apoi una dintre prietenele lui, cu un copil
mai mic dect mine, a venit s` se instaleze la noi. |[i p`r`sise
so]ul [i avea nevoie de o cas` unde s` locuiasc`. Nu era
nimic \ntre tat`l meu [i ea, \n afar` de prietenie. De fapt,
situa]ia le convenea perfect: ea avea nevoie de un acoperi[,
iar tata de cineva c`ruia s` m` \ncredin]eze.
{i atunci? S-au \ndr`gostit [i s-au c`s`torit, presupun?
Nu, nicidecum. Prietena tat`lui meu n-a r`mas la noi
dect dou` luni. Dup` aceea, a fost obligat` s` plece.
De ce?
Pentru c` so]ul ei c`p`tase certitudinea c` so]ia lui \l
p`r`sise pentru tat`l meu. A hot`rt s` se r`zbune pe el [i
s`-l distrug`.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 69
S`-l distrug`? repet` tn`ra femeie, uluit`.
Da, pe plan financiar, cel pu]in. B`rbatul acela era
foarte puternic, avea numeroase rela]ii. El a provocat fali-
mentul tat`lui meu, l-a f`cut s`-[i piard` casa [i tot ce avea.
Este \ngrozitor, Matt. |mi este greu s`-mi imaginez o
asemenea \nver[unare.
Adev`rat?
Prad` unei nervozit`]i vizibile, Matt \[i trecu mna prin
p`r, apoi se ridic` brusc.
Plec`m, Alexandra.
Ea se supuse f`r` s` rosteasc` un cuvnt, uimit` de
aceast` schimbare de atitudine. Se urcar` curnd \n limuzi-
na neagr` pe care Matt o \nchiriase. Matt d`du ordin [ofe-
rului s`-i duc` la aeroport, apoi \[i l`s` capul pe spate [i
\nchise ochii.
Ct de vulnerabil p`rea, \n clipa asta! se gndi Alexi
urm`rindu-l pe furi[. Nu b`nuise niciodat` existen]a unei
sl`biciuni la acest b`rbat care p`rea mai solid ca o stnc`.
Instinctiv, ca s`-l protejeze, s`-l lini[teasc`, tn`ra femeie \[i
strecur` mna \n cea a lui Matt.
El deschise imediat ochii [i se \ntoarse spre ea. Apoi
degetele lui se \mpletir` cu cele ale tinerei femei.
Nu \ncetezi s` m` surprinzi, Alexandra.
Este un compliment?
Da. E[ti minunat` [i...
Se \ntrerupse o clip`, cu ochii a]inti]i pe fa]a tinerei
femei, care sim]i cum inima ei o lua razna.
70 VALERIE DUHAMEL
...[i te doresc din toate puterile mele, murmur` el.
Se aplec` foarte \ncet spre ea. |n clipa cnd s-o s`rute, se
opri brusc [i, strecurndu-[i un deget sub b`rbia ei, o oblig`
s`-[i ridice capul spre el.
Vreau s` te c`s`tore[ti cu mine, Alexandra.
Mai \nti, ea crezu c` n-a \n]eles bine. Apoi, \ncetul cu
\ncetul, p`trunse \n]elesul cuvintelor lui.
Nu a[tept un r`spuns imediat, zise el. Nu te gr`bi,
reflecteaz` s`pt`mna asta.
Matt, ai \nnebunit? rosti ea cu o voce lipsit` de infle-
xiuni.
Nicidecum.
Dar abia ne cunoa[tem...
Acesta a fost [i cazul p`rin]ilor mei cnd s-au c`s`torit.
{i cu toate acestea, adineauri g`seai povestea lor foarte fru-
moas`! Alexandra, crede-m`, nu te cer \n c`s`torie f`r` s`
m` fi gndit serios \nainte.
Cum se apropiau de aeroport, tn`ra femeie prefer` s`
nu spun` nimic. Cteva minute mai trziu, [oferul \i
deschidea portiera. |nc` ame]it` de ceea ce auzise, abia \[i
d`du seama. Ce \nsemna oare aceast` ciudat` cerere \n
c`s`torie? Era oare doar un capriciu din partea unui b`rbat
obi[nuit ca toat` lumea s` se supun` voin]ei lui?
Sper c` o s` m` ier]i, dar nu pot s` te \nso]esc, spuse
pe nea[teptate Matt. O treab` urgent` m` re]ine la San
Francisco, dar pilotul meu, Michael, va avea grij` s` te
\ntorci acas` \n total` siguran]`.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 71
|ncetul cu \ncetul, Alexi \[i revenea din surprinderea ei.
Cum [oferul continua s`-i ]in` portiera deschis`, cobor\ din
ma[in` [i-i mul]umi cu un zmbet. Matt o urm` ca s`-[i ia
r`mas bun.
Drum bun la \ntoarcere, Alexi! |]i voi telefona
s`pt`mna viitoare.
|n semn de r`mas-bun o strnse \n bra]e, apoi o s`rut`
pe obraz. Ce mult ar fi vrut s-o p`streze lng` el, \n seara
asta, dup` m`rturisirile lui... Dar \mbr`]i[area lor a fost
scurt`. Cteva clipe mai trziu, Matt urca din nou \n limuzi-
na care demar` imediat.
Cu inima strns`, tn`ra femeie privi ma[ina \ndep`rtn-
du-se. Vreau s` te c`s`tore[ti cu mine, Alexandra, spusese
el. Dar ce motive puteau oare s`-l \ndemne pe Matthew
Channing s` vrea s` se c`s`toreasc`, el care ]inea mai mult
ca la orice la libertatea lui [i care o striga \n gura mare, de
altfel? Dragostea? Alexi nu \ndr`znea s` cread` \n dragostea
fulger`toare. Atunci?
Pierdut` \n gnduri, se \ndrept` \ncet spre avion. Matt \i
d`duse o s`pt`mn` s` reflecteze. O s`pt`mn` pe care
inten]iona s-o foloseasc` pentru a elucida aceast` enigm`.
72 VALERIE DUHAMEL
Capitolul 5
Ai citit articolul Georgiei Gold, ast`zi? \ntreb` Miles
intrnd \n biroul lui Alexi, vineri diminea]a, s`pt`mna
urm`toare.
Da, l-am citit.
{i?
{i, ce?
Trebuie s` ai o p`rere despre acest articol, nu? La urma
urmei, prietena tat`lui t`u este aceea care se expune la
bra]ul lui Matthew Channing!
Tn`ra femeie scoase un oftat adnc.
Ascult`, Miles, Monica nu este c`s`torit` cu tata, iar
Matt este doar un prieten.
Da, un prieten care te-a invitat s`-]i petreci week-
endul trecut cu el la San Francisco, zise Miles pe un ton
ironic. Un prieten despre care n-ai \ncetat s`-mi vorbe[ti
toat` ziua de luni: Ce p`rere ai despre el, Miles?, {tii de
ce se afl` \n California?, sau Crezi c` se va stabili \n
regiune?...
Exagerezi! exclam` Alexi, con[tient` c` d` dovad` de
rea-credin]`. Am petrecut o zi \mpreun` [i asta a fost totul.
|n ceea ce prive[te articolul, [tiu din experien]` c` nu tre-
buie nicidecum s` crezi tot ce se scrie \n ziare. {i mai cu
seam` articolele Georgiei Gold! Nu mai departe dect
s`pt`mna trecut`, insinua c` Monica avea o leg`tur` cu
Robert James.
Dac` spui tu... |mi f`ceam griji pentru tine, \n]elegi? |n
aceste condi]ii, nu vei avea nici o obiec]ie s` te ocupi tu
\ns`]i de vila lui Matt Channing? |]i aminte[ti c` mi-a tele-
fonat miercuri ca s` i se trimit` un decorator, nu-i a[a?
Da, bine\n]eles. Acum c` am pus la punct treaba asta,
poate am putea s` ne consacr`m unor lucruri mai impor-
tante, nu crezi?
Pu]in dornic` s` vorbeasc` despre Matt Channing, ea
r`sfoi cteva dosare [i declar`:
Despre conturile agen]iei, de exemplu. Constat c`
mul]i clien]i ai no[ti \nc` nu ne-au pl`tit.
{tiu. Le-am trimis avertismente, dar deocamdat` n-am
ob]inut nici un r`spuns. Iat` de ce trebuie s` \ncheiem
neap`rat acest contract cu Matt Channing. Altfel, urmeaz`
catastrofa.
De acord, Miles. Dar, te rog, nu-mi \mpuia urechile cu
Matt Channing.
74 VALERIE DUHAMEL
Ea \i arunc` o privire rug`toare [i Miles sfr[i prin a
scoate un oftat adnc.
O.K., Alexi. Nu uita c` luna asta avem termene impor-
tante de plat`. Trebuie s` ne pl`tim furnizorii, mai avem
chiria...
Nu te nelini[ti. Clien]ii no[ti ne vor pl`ti de pe o zi pe
alta. La nevoie, vom putea g`si oricnd banii necesari pen-
tru a \ncheia luna.
Tu, poate, dar nu eu.
Nu fi ridicol! Ce importan]` are care dintre noi
investe[te bani \n agen]ie? Esen]ialul este ca ea s` continue
s` func]ioneze.
Da, dar situa]ia noatr` este precar`. {tii c` ]in s` iau
asupra mea partea de sarcini care \mi revine. {i dac` m-a[
sim]i incapabil s` le rezolv, cred c` a[ l`sa totul balt`.
Alexi \[i privi gnditoare prietenul. Cum s`-l condamne
c` dorea cu toat` puterea s` r`mn` independent? Ea \ns`[i
refuzase \ntotdeauna ajutorul tat`lui ei cnd i-l propusese.
Dup` plecarea lui Miles, tinerei femei \i veni foarte greu
s` se concentreze asupra problemelor pe care le avea de
rezolvat. |n realitate, era foarte preocupat` de \ntrzierea
pl`]ilor, dar [i mai mult \nc` de t`cerea lui Matt Channing.
Oare ce fel de b`rbat era? O cerea \n c`s`torie [i apoi o
l`sa f`r` nici o veste timp de o s`pt`mn`. Mai r`u, se afi[a
public cu alta! Ce \nsemna oare jocul acesta crud?
Cu att mai mult cu ct telefonase de dou` ori \n timpul
s`pt`mnii la agen]ie. O f`cuse \ns` numai pentru chestiuni
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 75
profesionale [i pe ea n-o ceruse niciodat`. {i apoi, ca pen-
tru a pune gaz pe foc, ziarul monden publica \n diminea]a
asta un articol pe prima pagin`, despre noul cuplu de la
Hollywood: Monica Houston [i Matt Channing. Gelozia o
f`cea oare s` vad` ro[u \n fa]a ochilor de fiecare dat` cnd
se gndea la acest articol? se \ntreb` Alexi.
Nu, imposibil. S-o [tie pe amanta tat`lui ei \n bra]ele
altuia, iat` ce o scia. Henri Rossini se va sim]i cu siguran]`
jignit [i Alexi nu suporta aceast` idee.
Exasperat`, umilit`, tn`ra femeie se ridic` brusc \n
picioare. Matt Channing credea c` poate manevra oamenii
cum avea chef, dup` bunul lui plac? Ei bine, va vedea c` [i-a
g`sit na[ul!
F`r` s` se gndeasc` prea bine la ce f`cea, Alexi \[i lu`
po[eta [i p`r`si agen]ia, hot`rt` s`-i fac` o mic` vizit` aces-
tui individ pu]in demn de stim` [i s`-i spun` \n fa]` ce crede
despre el. |n timpul drumului cu ma[ina pn` la Malibu,
mnia nu i se potoli. Ajuns` \ns` \n fa]a superbei vile a lui
Matt, se sim]i ca o proast`. |n ce calitate putea s`-i fac`
repro[uri sau s`-i dea o lec]ie de moral`? La urma urmei,
n-avea de ce s` se justifice fa]` de ea. Chiar dac` o ceruse \n
c`s`torie, ea nu-i d`duse r`spunsul [i prin urmare... Prin
urmare, era liber ca pas`rea cerului!
|n clipa aceea, \i revenir` \n memorie cuvintele lui Miles:
Trebuie s` \ncheiem neap`rat acest contract cu Matt
Channing. Altfel, urmeaz` catastrofa. Pe buzele tinerei
femei ap`ru un surs. Cel mai bun mijloc de a-[i lua revan[a
76 VALERIE DUHAMEL
asupra lui Matt Channing nu era oare s` limiteze rela]iile lor
la raporturi pur profesionale [i s` r`spund` atitudinii lui
deplasate prin cea mai mare r`ceal`?
|n aceast` stare de spirit se duse Alexi s` sune la u[a vilei.
O briz` c`ldu]` aducea efluvii iodate dinspre oceanul foarte
apropiat. Un singur zgomot tulbura lini[tea: ]ip`tul batjo-
coritor al unui pesc`ru[. Tinerei femei \i trecu prin minte
ideea de a face cale-ntoars`. Rosie, \ns`, deschisese deja u[a,
cu un zmbet pe buze.
Bun` ziua, domni[oar` Rossini. Domnul Channing v`
a[tepta.
Dup` trecerea primului moment de surpriz`, Alexi sim]i
cum o cuprinde din nou mnia. A[adar, [tia c` va veni?
Arogant cum era, \[i imaginase probabil c` nu se va putea
\mpiedica s`-i fac` o vizit`, dup` o s`pt`mn` de t`cere...
Domnul Channing este \n biroul s`u. Urma]i-m`, v`
rog.
Menajera deschise o u[` [i o invit` pe tn`ra femeie s`
intre \ntr-o \nc`pere spa]ioas`. Culorile bej [i maro ale
tapetului dominau, \n armonie cu lemnul patinat al
mobilierului [i cu nuan]a ro[cat` a pieii. Pere]ii erau deco-
ra]i cu cteva tablouri flamande de mare valoare, iar o
bibliotec` imens` ocupa un \ntreg perete.
A[ezat \ntr-un fotoliu capitonat cu piele, Matt Channing
era ocupat cu examinarea unui dosar.
Bun` ziua, Alexandra, zise el ridicndu-[i privirea. Sunt
\ncntat s` te v`d.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 77
Bun` ziua.
Ia loc, te rog.
|i ar`t` cu mna scaunul care se g`sea \n fa]a lui, [i \ndat`
dup` ce Alexi se a[ez`, se \ntoarse spre o m`su]` plasat`
lng` biroul s`u, pe care se afla o cafetier` [i ce[ti de
por]elan.
Cafea? propuse el.
Alexi accept` cu un semn din cap [i Matt se gr`bi s-o
serveasc`. |n ciuda mniei, tn`ra femeie, care nu-l sl`bea
din ochi, nu se putu \mpiedica s`-l admire. Totul la el expri-
ma rafinament [i bun-gust. |mbr`cat \ntr-un costum gri de
flanel`, care-i punea \n valoare statura \nalt`, era de o fru-
muse]e ce t`ia respira]ia.
Bine, relu` el cu o siguran]` calm`. Este vorba de o
vizit` personal` sau profesional`?
|ntrebarea o lu` pe nea[teptate. {i ea care se gndea s`-l
jigneasc` prezentndu-se la vila lui din motive exclusiv pro-
fesionale!
Dore[ti s`-]i redecorezi interiorul, nu-i a[a? \ntreb` ea
cu r`ceal`.
Matt se a[ez` din nou \n fotoliul lui, cu un zmbet ironic
pe buze.
Exact, am discutat despre asta cu Miles Thornton, zise el.
Ar fi venit el \nsu[i dac` ar fi avut posibilitatea, dar
agenda lui este plin` pn` s`pt`mna viitoare.
Sunt foarte mul]umit c` a[a stau lucrurile, deoarece
doream s` aflu tocmai p`rerea dumitale.
78 VALERIE DUHAMEL
Adev`rat? Ce gen de decora]ie dore[ti?
Ai mn` liber`, r`spunse el privind-o drept \n ochi.
Faci ca [i cum ar trebui s` aranjezi propria dumitale cas`...
Acum, dac` ]i-ai terminat cafeaua, am s`-]i ar`t vila.
Alexi se ridic` [i-[i puse cea[ca pe m`su]`. Ambiguitatea
cuvintelor lui Matt Channing nu-i sc`pase: propria dumi-
tale cas`, spusese el. Era un mod de a-i reaminti discret
cererea lui \n c`s`torie. Totu[i, ce s` cread` oare despre
indiferen]a pe care i-o ar`ta de cnd venise? |i venea s`
cread` c` visase ziua minunat` petrecut` la San Francisco [i
seara care urmase!
|]i las libertatea s` decorezi aceast` cas` dup` gustul
dumitale, dar nu te atinge de \nc`perea asta, zise el pe
nea[teptate. Este vorba de domeniul meu rezervat. Aici
lucrez, [i refuz s` se schimbe ceva.
Foarte bine.
Alexi \[i scoase din po[et` blocnotesul [i nota
instruc]iunile lui Matt Channing. Vizita \ncepu cu camerele
de oaspe]i situate la etaj, prev`zut` fiecare cu o mare sal` de
baie. Fiecare avea caracteristica ei proprie [i o culoare
deosebit`.
|n sfr[it, \n fundul culoarului lambrisat, Matt deschise
ultima u[`.
Iat` camera mea.
Inutil s` precizeze! se gndi Alexi descoperind
\nc`perea. Pu]in intimidat`, intr` [i cercet` mobilele din
lemn de abanos, tapiseriile de culori \nchise, imensul pat
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 79
cu baldachin. La fel ca biroul, locul acesta reflecta per-
sonalitatea lui Matt Channing \n ce avea el mai riguros.
Cred c` o femeie trebuie s` revad` decorarea acestei
\nc`peri, zise el. Ce p`rere ai despre patul cu baldachin?
Nimic deosebit.
Ai \ncercat deja a[a ceva?
Lic`rirea ironic` din fundul ochilor lui Matt o f`cu pe
tn`ra femeie s`-[i ias` din fire. Dac` el credea c` va putea
continua s`-[i bat` joc de ea, se \n[ela!
Ascult`, \ntreb`rile dumitale sunt complet deplasate!
exclam` ea. M` aflu aici ca s`-]i redesenez interiorul [i nu ca
s`-]i comunic impresiile mele personale!
Adev`rat? Credeam c` tocmai pentru asta te angajasem.
Da, dar este vorba de casa dumitale, nu de a mea. Mai
presus de orice, ]in s`-]i respect gusturile. Ale mele nu se
iau \n considerare.
Este oare un mod de a-mi spune c` nu dore[ti s` vii s`
tr`ie[ti aici?
Descump`nit`, Alexi ezit` o clip`.
Ca s` fiu sincer` cu dumneata, Matt, nu m-am gr`bit s`
reflectez la propunerea dumitale, pretinse ea. Am avut
impresia c` era vorba de un capriciu sau de o glum` din
partea dumitale.
De o glum`? |n cazul acesta, trebuie s` crezi c` am un
sim] al umorului foarte deosebit.
La drept vorbind, nu [tiu ce s` cred, Matt. Nu mi-ai
telefonat, s`pt`mna aceasta, [i din asta am tras concluzia c`
80 VALERIE DUHAMEL
nu era ceva serios \ntre noi. {i apoi, a fost articolul acela
insinund c` Monica [i dumneata...
Abia rostise aceste cuvinte c` le [i regret`. |i furnizase lui
Matt o arm` pe care o va \ntoarce f`r` \ndoial` \mpotriva ei.
A[adar, asta era! exclam` el cu un aer zeflemitor. Acum
\n]eleg motivul r`celii dumitale.
Nicidecum! Am venit pentru motive profesionale [i
prin urmare...
Nu e[ti cumva un pic geloas`?
Absolut deloc! exclam` ea, ro[ie la fa]`. N-am nici un
motiv s` fiu geloas`!
|n privin]a asta, ai dreptate.
|nainte ca ea s` poat` reac]iona, el o tr`sese spre sine.
N-ai nici un motiv s` fii geloas` pe Monica Houston,
pur [i simplu pentru c` nu este nimic \ntre ea [i mine, mur-
mur` el. Din \ntmplare, s-a trezit plasat` lng` mine \n tim-
pul unei recep]ii [i, pentru c` se intereseaz` de un nou film,
a c`rui turnare tocmai a \nceput, ne-am lansat \ntr-o
discu]ie despre produc]ia de filme \n Anglia. |n momentul
acela, o ziarist` a g`sit de cuviin]` s` fac` o fotografie.
Este inutil s`-mi \n[iri toate astea!
{i dac` n-am cerut s`-]i vorbesc atunci cnd am tele-
fonat la agen]ie, este mai cu seam` pentru c` nu voiam s`-]i
dau impresia c` \ncercam s` te cump`r prin mijlocirea aces-
tui contract. Crede-m`, Alexandra, ad`ug` el cu blnde]e,
doream s`-]i las cea mai deplin` libertate de reflec]ie. {i
doresc din tot sufletul s` te aud spunndu-mi da.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 81
Alexi \[i ridic` privirea spre el [i crezu c` inima va \nceta
s`-i bat`. P`rea att de serios! Nu, nu tri[a, se gndi ea, tul-
burat`.
Ce-ai spune de o cin` \n doi, ast`-sear`? relu` Matt.
Vom putea s` ne continu`m discu]ia...
Ierta]i-m` c` v` deranjez, domnule, zise Rosie
deschiznd u[a, dar domni[oara Houston este aici [i
dore[te s` v` vorbeasc`.
La aceste cuvinte, Alexi se sim]i str`b`tut` de un fior de
ghea]`. Ce c`uta oare Monica acas` la Matt Channing?
Foarte bine, Rosie, spune-i s` a[tepte pu]in. Alexandra,
relu` el \ntorcndu-se spre ea, e[ti de acord pentru seara
asta?
Un vrtej de gnduri contradictorii o \mpiedica pe tn`ra
femeie s` reflecteze. S`-[i petreac` seara cu Matt? Nimic nu-i
f`cea mai mare pl`cere. Dar ideea c` Monica putea fi aman-
ta lui o \nghe]a.
Nu, regret, murmur` ea. |n seara asta trebuie s` r`mn
la birou cu Miles. Alt` dat`, poate.
Bine. |n cazul acesta, s` mergem la Monica.
Actri]a a[tepta \n salon, \n picioare \n fa]a ferestrei care
d`dea spre plaj`. Silueta ei fermec`toare se deta[a pe fon-
dul alb`striu al oceanului [i al cerului. Scund`, dar
admirabil propor]ionat`, cu p`rul blond r`sfirat pe umeri,
sem`na cu o p`pu[` de por]elan.
Matt, dragule! exclam` ea.
Cnd o z`ri pe Alexi, sursul \i \nghe]` pe buze.
82 VALERIE DUHAMEL
Alexi! Ce surprinz`! Ast`zi nu e[ti la birou?
Alexandra mi-a acordat pu]in din timpul ei ca s`-mi dea
sfaturi \n materie de decorare, Monica. Are \ns`rcinarea s`
schimbe totul \n casa aceasta.
Cuvintele lui Matt avur` efectul scontat. Monica p`ru
imediat u[urat`.
Sunt sigur` c` Alexi va face minuni, aprecie ea. Este
foarte talentat`. |n orice caz, dac` ai nevoie de o alt` p`rere
feminin`, nu ezita s` m` consul]i.
E[ti foarte amabil`, Monica, r`spunse Matt.
Apoi se \ndrept` spre bar.
Ce pot s` v` ofer de b`ut? Ceai cu ghea]`, o b`utur`
alcoolic`?
Pentru mine, un ceai cu ghea]` va fi perfect, zise
Monica fandosindu-se. De fapt, Matt, am venit s`-]i propun
o ie[ire c`lare. Mi-am amintit c` ai vorbit despre lungile tale
plimb`ri pe cmpiile din Anglia [i...
Excelent` idee! zise Matt \ntinzndu-i un pahar. Din
nefericire, cteva \ntlniri m` re]in aici, \n dup`-amiaza asta.
Ce p`cat! {i dac` am cina \mpreun`? Speram s` ne
putem continua conversa]ia din celalat` sear`...
De ce s` nu prnzim aici, mai degrab`? propuse Matt
privind-o pe Alexi.
Monica arunc` o privire nelini[tit` spre fiica lui Henri
Rossini. |n mod evident, se temea c` nu va putea r`mne
singur` cu Matt Channing. Dar, oricum, exasperat` de com-
portarea Monic`i, Alexi prefera s` plece.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 83
Trebuie s` m` \ntorc la birou, spuse ea cu r`ceal`.
Adev`rat? Te vedem att de pu]in, draga mea, zise
Monica pe un ton mieros.
|mi pare r`u, trebuie s` m` \ntorc.
Te conduc, murmur` Matt.
Ajuns` \n pragul u[ii, Alexi arunc` un la revedere indiferent [i
se r`suci pe c`lcie. Spre marea ei surpriz`, Matt o prinse de bra].
Alexandra, te por]i ca o femeie geloas`. Te asigur c` nu
este nimic \ntre mine [i Monica. Prin urmare, este inutil s`-mi
arunci aceste priviri furioase!
Te \n[eli complet \n privin]a sentimentelor mele,
ripost` ea cu o total` rea-credin]`.
Cu o mi[care brusc`, \[i desprinse bra]ul [i deschise portiera ma[inii.
Cnd vrei s` \nceap` lucr`rile? \ntreb` ea cu r`ceal`.
Ct mai repede posibil.
N-am abordat aspectul financiar. La ce nivel se afl`
bugetul dumitale?
Alexandra, \mi este perfect indiferent, zise el zmbind.
Numai rezultatul m` intereseaz`.
Foarte bine. De acum \nainte, am toate informa]iile
necesare. La revedere.
Cnd \mi vei da ve[ti despre dumneata? se interes` el.
Foarte curnd.
Cu att mai bine. N-am fost niciodat` o persoan` foarte
r`bd`toare, Alexandra. {i cnd \mi pierd r`bdarea...
Nu-[i termin` fraza. F`r` s` mai a[tepte, Alexi porni
motorul [i demar`.
84 VALERIE DUHAMEL
*
* *
Lamborghini-ul ei alerga pe ]`rmul ocenului, de-a lun-
gul plajelor \ncnt`toare ale Californiei. Cufundat` \n
gndurile ei, \ns`, Alexi nu acorda nici o aten]ie peisaju-
lui. Numai scena care se desf`[urase acas` la Matt \i pre-
ocupa mintea.
O asalta f`r` \ncetare aceea[i \ntrebare: de ce voia s` se
c`s`toareasc` oare cu ea? Pentru c` o dorea? Poate. De
fiecare dat` cnd \[i \ndrepta ochii spre ea, Alexi sim]ea \n
el o dorin]` violent`, de nest`vilit.
Era \ns` asta de-ajuns? Matt nu vorbise niciodat` de tan-
dre]e, de iubire, de pasiune. {i mai ales, nu vorbise nicio-
dat` de fidelitate! |n clipa asta chiar, se g`sea \n compania
Monic`i, care \[i desf`[ura probabil toat` priceperea ca s`-l
cucereasc`. Cine [tie pn` unde putea s`-l antreneze
aceast` femeie?
Da, se gndi ea brusc, strngnd volanul mai tare, da, era
geloas`!
Cople[it` de disperare, Alexi opri ma[ina la marginea
[oselei, \[i sprijini capul de sp`tarul scaunului [i \nchise
ochii. O senza]ie stranie puse st`pnire pe ea la gndul c`
se \ndr`gostise de Matt Channing.
De ce se temea, de fapt? Nu voia s` sufere, s` fie r`nit`?
Pn` acum, b`rba]ii n-o interesaser` niciodat`. |i consi-
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 85
derase mai curnd superficiali [i c`utase s` evite aceste flir-
turi care, la fel ca Martin, nu vedeau \n ea dect fiica lui
Henri Rossini.
Matt era \ns` cu totul altfel. Pu]in \l interesa pe el averea
lui Henri Rossini, deoarece era el \nsu[i extrem de bogat.
Ct prive[te ambi]ia... Reu[ise deja \n mod str`lucit.
Prin urmare, dac` Matt Channing voia s-o ia \n c`s`torie,
nu putea fi dect pentru ea \ns`[i! {i poate chiar o iubea? Ce
mult dorea s` cread`...
Cu inima u[oar`, demar` [i porni \n direc]ia centrului ora[ului.
*
* *
Lunea urm`toare, Alexi se \ndrept` foarte devreme spre
agen]ie. R`mase extrem de surprins` cnd intr` \n biroul ei.
|n \nc`pere erau aranjate fermec`toare buchete de orhidee
albe amestecate cu trandafiri ro[ii, r`spndind un parfum
delicat.
Superb, nu-i a[a? remarc` secretara ei, \ncntat`. Am
pus plicul [i pachetul care \nso]eau florile pe biroul dum-
neavoastr`.
Mul]umesc, Jenny.
Alexi z`ri imediat micul pachet strecurat \ntr-o cutie
aurie \mpodobit` cu o panglic` ro[ie, [i plicul al`turat.
Devorat` de curiozitate, lu` cu]itul de t`iat hrtie [i
deschise plicul.
86 VALERIE DUHAMEL
Te invit la cin`, disear`, Matt, citi ea extrem de
bucuroas`. Cum s` nu fie cucerit` de aten]ii att de roman-
tice?
Cutia aurie ascundea un etui pe care era gravat numele
unui bijutier celebru. Alexi ridic` \ncet capacul [i r`mase
uluit`: pe un fond de catifea neagr`, str`lucea un pandantiv
din diamante [i rubine, ag`]at de un lan] de aur. Cu mna
care-i tremura, \l ridic` [i-l admir` lng` fereastr`. La lumi-
na zilei, pietrele pre]ioase str`luceau de-i luau ochi.
Extraordinar!
Alexi tres`ri. Miles tocmai intrase \n biroul ei [i nu-[i
ascundea admira]ia.
Sunt cu adev`rat foarte impresionat! exclam` el. Las`-m`
s` ghicesc, este vorba despre Matt Channing?
Ea \ncuviin]` [i puse bijuteria la loc \n cutiu]a ei.
Trebuie s` fie foarte \ndr`gostit de tine, Alexi...
Nu [tiu, murmur` ea, gnditoare. |n orice caz, mi-a
cerut s` m` c`s`toresc cu el.
De ce oare \i spunea asta? N-ar fi [tiut s` spun`... F`r`
\ndoial` din nevoia de a se dest`inui unui prieten. Oricum
ar fi fost, efectul produs asupra lui Miles fu surprinz`tor. Cu
ochii m`ri]i de uimire [i bra]ele atrnnd pe lng` corp,
p`rea stupefiat.
|n]eleg de ce zvonurile acelea stupide despre Monica
[i Matt te l`sau indiferent`, zise el \n cele din urm`. Ascult`,
sunt foarte fericit pentru tine, Alexi! Toate felicit`rile mele!
Este extraordinar!
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 87
Nu te gr`bi, Miles. |nc` n-am spus da.
Poftim?! exclam` el \ncruntndu-[i sprncenele. {i
pentru care motiv?
Nu-l cunosc aproape deloc.
{i ce-i cu asta? Exist` o parte de mister de descoperit [i
\n c`s`torie. Asta face tot farmecul, de altfel.
Poate. Matt m` atrage mult, dar...
Miles se apropie [i-[i trecu un bra] \n jurul umerilor ei.
Alexi, \nceteaz` s` te mai min]i singur`, e[ti mai mult
dect atras` de el. |l iube[ti, este ct se poate de limpede.
|ndat` ce i se roste[te numele, privirea ta se lumineaz`.
Nu de mine m` \ndoiesc, Miles, ci de el.
|n locul t`u, nu mi-a[ mai pune \ntreb`ri. Prive[te \n
jurul t`u! zise el ar`tndu-i buchetele de flori aranjate \n
biroul ei. |n specia feminin`, Matt este probabil b`rbatul cel
mai rvnit din tot ora[ul. Sute de femei ar da orict ca s` fie
\n locul t`u. {i tu e[ti aceea pe care a ales-o. Este limpede, nu?
Te iube[te, e nebun dup` tine... Prin urmare, nu l`sa s`-]i
scape aceast` [ans` de a-]i g`si fericirea, numai pentru c` te
temi s`-]i asumi un risc.
*
* *
Spre sfr[itul dimine]ii, dup` ce repetase de o sut` de ori
cuvintele lui Miles, Alexi \l v`zu pe Matt intrnd \n biroul ei.
Imediat, ca prin minune, toate temerile ei se risipir`.
88 VALERIE DUHAMEL
V`d c` ai primit darurile mele, zise el m`turnd
\nc`perea cu privirea.
Da, [i m` gndeam s` te sun pu]in mai trziu ca s`-]i
mul]umesc.
{i pentru a accepta invita]ia mea la cin`, sper!
Poate s` ]i se refuze ceva? r`spunse ea pe un ton de glum`.
Am impresia c` ai prins acest obicei, Alexandra. Dar
acum [tii c`, oricum, cu ct \mi rezi[ti mai mult, cu att mai
mult sunt hot`rt s` te am.
Tn`ra femeie \[i plec` ochii, tulburat`. |n clipa aceea,
Matt se apropie de ea [i lu` cutiu]a abandonat` pe birou.
Acest mic cadou a fost pe gustul dumitale?
Da...
Cu att mai bine! {i ce p`rere ai despre acesta? \ntreb`
el \ntinzndu-i o cutiu]` neagr`.
Ea o lu` cu inima b`tndu-i cu putere [i o deschise. |i
sc`p` o exclama]ie de admira]ie. De data aceasta, era un
inel cu un diamant enorm care str`lucea pe m`tasea neagr`.
Bijutierul m-a asigurat c` piatra este de o puritate abso-
lut`, zise Matt. Un diamant f`r` cusur pentru o frumuse]e
f`r` cusur!
El relu` cu delicate]e cutiu]a [i scoase inelul ca s`-l fac`
s` joace \n lumin` sub privirea fascinat` a lui Alexi. Apoi, cu
nesfr[it` blnde]e, lu` mna stng` a tinerei femei [i-i
trecu inelul pe deget.
Spune-mi c` accep]i s` devii so]ia mea, Alexandra, te
rog...
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 89
Ea [ov`i. Oare ce se va \ntmpla dac` refuza? Matt se va
\ntoarce \n Anglia [i nu-l va mai revedea niciodat`. Gndul
acesta era att de insuportabil, att de sf[ietor, \nct se
hot`r\ \n sfr[it s` recunoasc` adev`rul: \l iubea pe Matt
Channing, \l iubea din tot sufletul, din toat` fiin]a ei, [i
dorin]a ei cea mai arz`toare era s` devin` so]ia lui.
Da, Matt. Vreau s` m` c`s`toresc cu tine.
Atunci, s` spunem s`pt`mna viitoare.
Poftim?
S`pt`mna viitoare, vom fi c`s`tori]i.
S`pt`mna viitoare? repet` Alexi izbucnind \n rs. Nu, glume[ti...
N-am fost niciodat` mai serios. Duminic` ne vom duce
la o bisericu]` din Los Angeles [i un preot ne va c`s`tori. Vei
deveni doamna Channing.
Dar de ce s` gr`bim lucrurile? Am nevoie de timp s` m`
organizez, s`-mi anun] familia, prietenii...
Inutil, Alexandra. Nu vreau s`-]i las r`gaz ca s`-]i
schimbi p`rerea.
Nu-mi voi schimba p`rerea, Matt. Pot s` te asigur.
C`s`torindu-ne foarte repede, vom sc`pa de hoardele
de ziari[ti [i de fotografi...
Da, desigur. Totu[i, trebuie s` a[tept \ntoarcerea tatei.
Nu, Alexandra. Ceremonia se va desf`[ura cu doi mar-
tori [i un preot.
|[i sublinie cuvintele cu un s`rut pasionat care spulber`
ultimele \ncerc`ri de rezisten]` ale lui Alexi.
Da, s`pt`mna viitoare, murmur` ea.
90 VALERIE DUHAMEL
Capitolul 6
Alexi \[i contempla \n oglind` rochia de tafta de culoarea
[ampaniei, care se evaza \n jurul ei ca o corol` de floare. Ce
minun`]ie! Creatorul de mod` care o imaginase se \ntre-
cuse pe sine: \ncrusta]ii de dantel`, etol` de satin, nimic nu
lipsea.
|n timp ce se \nvrtea \n fa]a oglinzii, \[i z`ri brusc ceasul
de[tept`tor. Peste o jum`tate de or` va deveni doamna
Channing... Gndul acesta o entuziasma [i \n acela[i timp o
speria, deoarece b`rbatul cu care urma s` se c`s`toreasc`
r`mnea o enigm` pentru ea. Nu-i spusese niciodat` c` o
iube[te, nu fusese niciodat` vorba de sentimente \ntre ei. {i
peste cteva minute, vie]ile lor vor fi unite pentru totdeau-
na.
La naiba cu \ndoielile [i [ov`ielile! se gndi ea dintr-o
dat`. La urma urmei, era sigur` de ea, sigur` c`-l iube[te
\ndeajuns pe Matt pentru ca s` se lipseasc` de jur`minte
pasionate care, oricum, nu erau adeseori dect minciuni
sau iluzii efemere.
De fapt, nu vedea dect o singur` umbr` pe tablou:
Henri Rossini nu va fi prezent. Dup` ce telefonase de zece
ori unde se f`ceau film`rile [i l`sase mesaje, Alexi nu
primise nici un semn de la tat`l ei. Hot`rt lucru, el nu se
va schimba niciodat`. Cnd lucra la un film, nimic nu mai
conta, nici m`car unica lui fiic`.
Un suspin u[or sc`p` de pe buzele tinerei femei \n timp
ce-[i retu[a machiajul. Abia terminase aceast` opera]ie cnd
soneria de la u[a de intrare tulbur` t`cerea. Era cu siguran]`
Nancy, se gndi Alexi. Urmau s` mearg` la biseric` amn-
dou` \n marea limuzin` alb` a lui Matt. Miles [i so]ia lui
erau cei doi martori la c`s`torie, a[a cum dorise Matt.
*
* *
Matt [i Miles le a[teptau pe cele dou` tinere femei \n fa]a
bisericii. Amndoi erau foarte elegan]i \n costumele lor de
culoare \nchis`, dar Alexi n-avea ochi dect pentru Matt, mai
seduc`tor ca niciodat`. Pentru aceast` ocazie, purta m`nu[i
albe [i o garoaf` ro[ie la butonier`.
Cnd Alexi cobor\ din ma[in`, el o \nv`lui \ntr-o privire
pasionat`.
92 VALERIE DUHAMEL
Peste cteva minute voi fi un b`rbat \n culmea fericirii,
Alexandra, murmur` el depunnd un s`rut pe gtul tinerei
femei.
Ceremonia se desf`[ur` ca \n vis. Schimbul de con-
sim]`minte, binecuvntarea preotului, semn`turile \n
registru... Cteva minute fuseser` suficiente pentru ca
Alexandra Rossini s` devin` doamna Channing.
Beat` de fericire, Alexi p`r`si biserica la bra]ul so]ului ei.
Lumina orbitoare a soarelui o f`cu s` clipeasc` din ochi [i,
timp de o secund`, avu impresia c` toat` lumea p`rea s` fie
\n armonie cu fericirea ei.
Vizibil foarte emo]iona]i, Miles [i Nancy aruncar` asupra
lor confeti multicolore, sporind [i mai mult farmecul
momentului. |i \mbr`]i[ar` apoi [i-i s`rutar` pe proaspe]ii
c`s`tori]i [i se \ndreptar` cu to]ii spre limuzina alb` care tre-
buia s`-i duc` la un restaurant din inima Hollywoodului.
Potrivit obiceiului s`u, Matt organizase totul cu grij`.
Consim]ind c` ceremonia trebuia s`rb`torit` \n intimitate,
rezervase \ntregul restaurant pentru seara aceea. La sosirea
lor, un pianist \ncepu s` cnte o melodie romantic` [i cele
dou` cupluri fur` conduse \ntr-un salon decorat cu fast
pentru aceast` ocazie.
Aici, Matt deschise o sticl` de Dom-Perignon, [ampania
preferat` a Alexandrei.
Te gnde[ti \ntr-adev`r la toate, zise tn`ra femeie
lund paharul pe care i-l \ntindea.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 93
Sper. Pentru fermec`toarea mea so]ie!
Pentru proaspe]ii c`s`tori]i! exclamar` \n cor Miles [i
Nancy.
{i pentru martorii no[tri, ad`ug` Alexi zmbind.
Am fost foarte impresiona]i c` ne-a]i ales drept mar-
tori, zise Miles. Toate ur`rile noastre de fericire.
Alexi puse o mn` pe um`rul prietenului ei.
Mul]umesc, Miles.
A]i ales un loc pentru luna voastr` de miere?
\ntreb` atunci Nancy. Numai dac` nu cumva este un
secret...
Nicidecum, r`spunse Matt. O duc pe Alexi s` petreac`
dou` zile la podgoria mea de la Napa Valley.
Numai dou` zile?! exclam` Miles. {i eu care eram
preg`tit s` m` despart de pre]ioasa mea colaboratoare pen-
tru cel pu]in o s`pt`mn`...
Adev`rat, Matt? De ce s` nu plec`m pentru mai mult
timp? \ntreb` Alexi.
|mi pare r`u, draga mea. |n diminea]a aceasta am aflat
c` luni va trebui s` particip la o [edin]` important` la New
York, astfel c` suntem nevoi]i s` ne \ntoarcem duminic`
seara. Sper s` nu fii prea decep]ionat`.
Tn`ra femeie schi]` un surs slab ca s`-[i ascund`
triste]ea. Dar se sim]ea att de dezam`git`! Ct de mult \i
amintea Matt, \n clipa asta, de tat`l ei! Henri Rossini acor-
dase \ntotdeauna prioritate afacerilor sale. So]ia [i fiica lui,
94 VALERIE DUHAMEL
\n schimb, nu avuseser` dreptul dect la o parte infim` din
timpul [i aten]ia lui. De aici e[ecul c`s`toriei lui [i divor]ul
dramatic care urmase.
{edin]a aceasta nu poate fi amnat`? murmur` ea.
Nu.
Apoi, cum chelnerul [ef \i solicita p`rerea cu privire la
alegerea vinului, el se \ntoarse [i tn`ra femeie se str`dui s`
fac` o bun` figur` fa]` de prietenii ei.
Unde ve]i locui la \ntoarcerea de la Napa Valley?
\ntreb` Nancy, pu]in mai trziu.
La mine, \n vila de la Malibu, r`spunse imedit Matt. De alt-
fel, inten]ionam s`-i cer lui Miles s` contacteze agen]ia imobiliar`
care voia s` cumpere casa Alexandrei. Va trebui s`-i anun]e c`
proprietara [i-a schimbat p`rerea [i este de acord s`...
Nu ]i-am spus c` nu doresc s` vnd casa?! exclam`
Alexi, uluit`.
Draga mea, am discutat chestiunea asta ieri sear` [i-mi
amintesc perfect c` ai acceptat s` vii s` locuie[ti la Malibu.
Desigur, dar asta nu \nseamn` c` am inten]ia s` vnd
acea cas`!
|n mod straniu, Matt \ncepea s` dea semne de
ner`bdare.
|n fine, draga mea, ar fi absurd! \i arunc` el. O cas` la
Malibu, o alta la Londra, un apartament la New York, f`r` s`
mai punem la socoteal` proprietatea de la Napa Valley... La
ce ne-ar folosi o cas` \n plus?
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 95
|n t`cerea jenant` care urm`, Alexi se gndi c` so]ul ei
avea f`r` \ndoial` dreptate. Cu toate acestea, f`r` s` [tie
prea bine de ce, g`sea insisten]a lui cel pu]in ciudat`.
Foarte bine, Matt, cedez, spuse ea \n cele din urm`.
Miles, mi-ai face un serviciu dac` te-ai ocupa de problema
asta \n absen]a mea.
Restul mesei se desf`[ur` \ntr-o atmosfer` de bun`
dispozi]ie [i nici un alt incident notabil nu veni s` strice
petrecerea. Atunci cnd voia, Matt [tia s` fie un companion
fermec`tor, se gndi Alexi v`zndu-l discutnd cu Nancy,
care p`rea s`-i soarb` cuvintele, \ncntat`.
Str`luce[ti de fericire, Alexi! exclam` Miles, cu o cea[c`
de cafea \n mn`. {i trebuie s` admit c` so]ul t`u este un
b`rbat extraordinar. E limpede c` te ador`.
Tn`ra femeie \[i ridic` ochii spre Matt [i tres`ri. Nu
numai c` o fixa cu o intensitate tulbur`toare, dar avu impre-
sia c` cite[te \n privirea lui o ostilitate care o \nghe]`. Era
absurd! De ce i-ar fi purtat pic` Matt? De altfel, acum \i zm-
bea. Trebuie s` fi visat...
Este timpul s` plec`m, Alexandra, spuse el apropiindu-se
de ea.
O jum`tate de or` mai trziu, ajungeau la aeroport unde
\i a[tepta avionul personal al lui Matt.
*
* *
96 VALERIE DUHAMEL
Era aproape miezul nop]ii cnd ajunser` la Napa Valley.
Matt avea acolo un aeroport privat pe care avionul ateriz`
f`r` necazuri. O limuzin` \i conduse pn` la cas`.
Cnd ma[ina coti pe o alee, Alexi z`ri \n fundul par-
cului forma impun`toare a unei case mari din lemn,
luminat` toat`. Pe m`sur` ce se apropiau, tn`ra femeie
sim]i cum \i cre[te ner`bdarea. Era att de ner`bd`toare
s` admire frumoasa locuin]` care va fi de acum \nainte a
ei!
Cnd [oferul \i deschise portiera, respir` adnc,
inspirnd cu pl`cere mirosul de iasomie [i de regina
nop]ii. Apoi cercet` locul. |n fa]a ei se ridica o vil` \n stil
colonial spaniol, cu arcade caracteristice. O balustrad` din
fier forjat, sus]innd jardiniere pline cu flori multicolore,
f`cea \ncojurul cl`dirii, dnd vizitatorului o impresie de
veselie.
Este minunat! exclam` Alexi, entuziasmat`.
Nu-i a[a? Un administrator se ocup` de domeniu \n
timpul absen]ei mele [i trebuie s` recunosc c` se descurc`
foarte bine.
U[a de intrare se deschise brusc, l`snd s` treac` o
tn`r` fat` foarte bucuroas`.
Matt, ce bucurie s` te rev`d! exclam` ea.
|n vrst` de dou`zeci sau poate dou`zeci [i unu de ani,
era extrem de frumoas` [i emana din ea o impresie de
prospe]ime [i spontaneitate absolut fermec`toare.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 97
{i eu sunt foarte mul]umit s` te v`d, Joanna.
El l`s` jos bagajele [i strnse mna pe care i-o \ntindea tn`ra.
Alexandra, ]i-o prezint pe Joanna Bradley, fata admi-
nistratorului.
Alexi \i zmbi la rndul ei Joannei, care se m`rgini s`-i
adreseze o privire insolent` \nainte de a se r`suci pe
c`lcie. Jignit` de aceast` primire, tn`ra femeie [ov`i o
clip`, apoi urc` [i ea cele cteva trepte care duceau la
cas`.
Matt, ]i-am preg`tit tortul t`u preferat, zise tn`ra cu o
voce alintat` cnd intrar` \n cas`. Vrei o felie acum?
Nu, mul]umesc. Mai curnd mine diminea]`,
r`spunse Matt. M` r`sfe]i, s` [tii.
Arunc` o privire \n jurul lui, cu un aer satisf`cut.
Bravo! exclam` el. Casa este remarcabil de bine ]inut`!
Da? Tata mi-a spus c` vii, murmur` Joanna. |n con-
secin]`, am pus totul \n ordine.
Stnd pu]in mai la o parte, Alexi nu spunea o vorb`. De
ce s` \ntrerup` aceast` \ncnt`toare scen` a re\ntlnirii? se
gndi ea cu am`r`ciune. Oricum, Matt [i Joanna p`reau s`
fi uitat cu totul de existen]a ei.
Tot flec`rind vesel, urcar` amndoi la etaj [i Alexi sfr[i
prin a merge \n urma lor. |n cele din urm`, Matt deschise o
u[` care d`dea \ntr-o camer` mare. |n centrul \nc`perii se afla
un pat imens cu baldachin, ale c`rui perdele \mpodobite cu
flori [i p`s`ri se potriveau cu tapetul de pe pere]i.
98 VALERIE DUHAMEL
Dup` ce-i adresase un ultim semn de mn` lui Matt [i o
ingorase cu arogan]` pe Alexi, Joanna se f`cu nev`zut`.
Sala de baie se afl` \n dreapta, dac` dore[ti s` faci o
baie sau un du[, zise Matt dup` cteva secunde.
Mul]umesc.
Tn`ra femeie se a[ezase pe marginea patului, prad` unei
imense oboseli. |n aceast` nou` cas` se sim]ea complet
str`in`, ca [i cum nu era dect o intrus` [i nu so]ia st`pnului.
Stingherit`, se duse s`-[i caute obiectele de toalet` [i
c`ma[a de noapte, apoi se \nchise \n baie. Aici f`cu un du[
lung cu ap` cald`, \n speran]a de a se destinde. |n zadar. O
tortura o nelini[te inexplicabil`. De ce? Pentru c` Joanna
Bradley [i Matt p`reau foarte ata[a]i unul de altul?
Str`duindu-se s`-[i alunge din minte gndurile pe care le
considera ridicole, Alexi \[i trase pe ea c`ma[a de noapte [i
dezabieul, apoi se \ntoarse \n dormitor.
|l g`si pe Matt a[ezat la un birou plasat \n apropierea
ferestrei. R`sfoia ni[te documente. Cnd intr`, el \[i ridic`
privirea [i o m`sur` cu r`ceal` din cap pn`-n picioare.
Alexandra, vrei s`-mi acorzi o clip`, te rog? A[ vrea s`
semnezi cteva hrtii \nainte s` mergem la culcare.
Pu]in surprins` de aceast` cerere nea[teptat`, Alexi se
apropie de birou.
Despre ce este vorba? \ntreb ea.
Despre contractul nostru de c`s`torie. El precizeaz` ce
se va \ntmpla \n caz de divor].
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 99
De divor]? repet` Alexi, contrariat`. Dar abia ne-am
c`s`torit, Matt!
El \i adres` un surs \ng`duitor, din cele pe care le
adresezi copiilor prea naivi.
{tiu, draga mea. Dar asta este pentru cazul cnd, mai
trziu, am \ntmpina dificult`]i. Prive[te, iat` ce \]i va reveni
exact [i cred c` vei considera c` sunt foarte generos.
Cum Alexi nu f`cea nici o mi[care, el \i \ntinse stiloul.
Haide, draga mea...
N-ai \ncredere \n mine, zise ea cu un glas care-i tremura.
Bine\n]eles c` am, Alexandra. Altfel, de ce m-a[ fi
c`s`torit cu tine?
R`spunsul acesta n-o lini[ti ctu[i de pu]in pe tn`ra
femeie, cu att mai mult cu ct o lic`rire stranie [i
nelini[titoare str`lucea \n ochii lui Matt.
Dar poate c` tu n-ai \ncredere \n mine! \i arunc` el pe
nea[teptate. |]i repet: dac` va trebui s` divor]`m, pensia pe
care o vei primi va fi foarte generoas`. Vrei s` cite[ti \nainte
de a semna?
Cu o simpl` mi[care din cap, Alexi \l anun]` c` nu. Apoi
lu` stiloul [i-[i scrise numele \n partea de jos a contractului.
Mul]umesc, zise Matt foarte lini[tit.
Dup` toate aparen]ele, el considera incidentul \nchis.
Alexi, \ns`, nu reu[ea s`-[i revin` \n fire.
Ei bine, ce s-a \ntmplat, \ngera[ule? \ntreb` el cu o
voce dezmierd`toare.
100 VALERIE DUHAMEL
De ce m-ai for]at s` semnez acest contract? Mai ales \n
seara c`s`toriei noastre...
Nu te-am for]at.
Totu[i, nu mi-ai l`sat nici o posibilitate de alegere!
Nu spune asta. Exist` \ntotdeauna o cale de ales.
Da, ai dreptate, replic` ea cu o voce lipsit` de energie.
{i-mi dau seama c-am gre[it c`s`torindu-m` cu tine!
Abia rostise aceste cuvinte c` le regret` imediat. Da, vru-
sese s`-l r`neasc`, la fel cum o r`nise el. Dar cuvintele \i
dep`[iser` gndul.
Dac`-i a[a, ce urm`reai devenind doamna Channing?
izbucni el. Banii mei, poate?
Vorbe[ti f`r` s` te gnde[ti! N-am nici o nevoie de banii
t`i! Ui]i c`-mi c[tig foarte bine existen]a [i c` tata este [i el
foarte bogat.
Nu uit absolut nimic, Alexandra, nici cine e[ti tu, nici
cine este tat`l t`u. Un om arogant, crud [i ne\nduplecat!
Cum \ndr`zne[ti s` vorbe[ti \n felul acesta despre tat`l meu?
El nu r`spunse dar, ca pentru a o umili [i mai mult, f`cu
s` alunece una din bretelele c`m`[ii de noapte pe care o
purta.
Matt?! Ce faci?
Pun cap`t acestei discu]ii.
Timp de cteva secunde, r`mase \mpietrit`, att de mult
o revolta atitudinea lui Matt. Apoi, respinse brusc mna pe
care el o pusese pe pieptul ei.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 101
Ajunge! ]ip` ea.
De ce? Nu-]i place s` fii atins`, draga mea?
Era mai mult dect putea suporta [i mna ei porni sin-
gur`. Dup` aceea, privi fascinat` urma degetelor ei ap`rnd
pe obrazul lui Matt.
Iat` cine nu este foarte descurc`re], Alexandra, zise el
cu un glas r`gu[it. Cred c` doamna Channing are nevoie de
o mic` lec]ie!
Speriat`, tn`ra femeie f`cu un pas \napoi. Dar Matt o
prinsese deja de bra]. Cu o mi[care agil`, scoase deza-
bieul lui Alexi [i f`cu s`-i alunece c`ma[a de noapte la
picioare.
E[ti foarte frumoas`, \ntr-adev`r foarte frumoas`.
O trase spre el [i \ncepu s`-i mngie spatele cu o
mi[care lent`, senzual`. Timp de cteva secunde, Alexi
\ncerc` s` reziste pl`cerii care urca \n ea. Dar cum ar fi putut
s-o fac`, de vreme ce sim]urile o tr`dau, cnd toat` fiin]a ei
n`zuia spre o pl`cere [i mai mare?
Acum, vreau s` te aud spunnd te rog, Matt, f`
dragoste cu mine, murmur` el.
Ea deja nu-[i mai apar]inea. Vocea lui Matt, privirea lui,
minile lui ]eseau \n jurul ei leg`turi sub]iri ca pnza de
p`ianjen care o ]ineau prizonier` mai sigur dect ni[te
lan]uri. Oricum, \ns`, n-avea nici cea mai mic` dorin]` s`
scape. |n clipa asta era o prizonier` care consim]ea, o
femeie \ndr`gostit`.
102 VALERIE DUHAMEL
Te rog, Matt...
Cuvintele se stinser` pe buzele ei \n timp ce el se apleca
spre ea ca s-o s`rute. Apoi, foarte \ncet, o ridic` \n bra]e [i
o duse pe pat. Aici, puse st`pnire pe buzele so]iei lui, cu
mare blnde]e. Tremurnd, Alexi \nchise ochii [i l`s` s`-i
scape un geam`t de dorin]` [i \n acela[i timp de suferin]`.
Matt vru s` se \ndep`rteze, dar Alexi \l re]inu cu toat`
puterea lng` ea. Atunci, el \[i l`s` degetele s` alunece de-a
lungul pieptului ei cu pielea m`t`soas`, peste pntecul
neted [i peste [oldurile zvelte, murmurnd cuvinte f`r` [ir.
Ame]it` de un val de senza]ii voluptuoase, Alexi se arcuia, se
unduia, oferindu-se cu totul. Dar Matt, amant expert [i
atent, nu se gr`bea, acoperind-o cu mngieri [i s`rut`ri
fierbin]i, prelungind supliciul a[tept`rii pn` la limitele
suportabilului.
Veni \n ea, \n sfr[it, [i ea \i cuprinse cu picioarele
mijlocul ca s`-l primeasc` mai bine. Apoi, \ncetul cu \ncetul,
\n timp ce corpurile lor \[i g`seau singure ritmul dragostei,
Alexi sim]i pl`cerea urcnd \n ea. Matt o strnse brusc cu
toat` puterea, apoi \[i \nfund` fa]a \n p`rul ei r`spndit pe
pern`, iar strig`tul lor \n`bu[it p`ru s` r`sune mult timp \n
lini[tea camerei.
*
* *
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 103
A doua zi diminea]a, cnd se trezi, Alexi g`si gol locul de
lng` ea. |n \nc`pere se r`spndea o lumin` blnd`,
provenind de la soarele care se strecura printre jaluzele.
Tn`ra femeie se \ntinse, apoi suspin` de satisfac]ie. Ce
noapte minunat` petrecuser`! |i revenea \n memorie
amintirea \mbr`]i[`rilor lor p`tima[e, f`cnd-o s` regrete
absen]a so]ului ei. Ce mult i-ar fi pl`cut s` se trezeasc` \n
bra]ele lui, s`-[i petreac` prima lor diminea]` al`turi de el...
Se ridic` din pat, resemnat`, [i se \ndrept` spre baie.
Luna lor de miere era foarte scurt`, astfel c` trebuia s` pro-
fite ct mai mult posibil, f`r` s` piard` timpul singur` \n pat.
Un sfert de or` mai trziu, \mbr`cat` \ntr-o rochie scurt`
din bumbac de culoare galben-deschis, Alexi cobora scara
cu pa[i sprinteni. Ajuns` la parter, fu uimit` de lini[tea care
domnea \n cas`. Pu]in \ngrijorat`, se duse \n salon.
Nimeni...
Deodat`, auzi ecourile unei conversa]ii provenind din
buc`t`rie [i, lini[tit`, \[i spuse c` Joanna trebuia probabil s`
preg`teasc` micul dejun \n compania lui Matt.
Intrnd \n buc`t`rie, Alexi constat` totu[i c` se \n[elase.
|n \nc`pere nu se g`sea dect Joanna, care asculta radioul
cu volumul dat tare.
Bun` ziua! strig` Alexi.
Bun` ziua, morm`i tn`ra fat` f`r` s`-[i ridice ochii de
la tarta pe care o preg`tea. Cafetiera este acolo.
|[i \nso]i cuvintele cu o mi[care din cap.
104 VALERIE DUHAMEL
L-a]i v`zut pe Matt, \n diminea]a asta? \ntreb` Alexi,
hot`rt` s` nu ]in` seama de atitudinea ostil` a Joannei.
Da, am luat micul dejun \mpreun`.
Alexi sim]i din nou o \mpuns`tur` \n inim`. Intimitatea
care p`rea s` existe \ntre Matt [i Joanna era pentru ea foarte
greu de suportat.
|n]eleg, zise ea pe un ton aspru. {i dup` aceea a spus
unde se duce?
La vie.
|n t`cerea care urm`, Alexi o cercet` pe tn`ra fat` care
plasa cu aten]ie fructe pe fundul unei t`vi. Ni[te blugi
sp`l`ci]i se mulau pe corpul ei zvelt, \n timp ce tricoul,
foarte decoltat, l`sa s` se ghiceasc` \nceputul snilor. O
]inut` cel pu]in provocatoare...
Matt mi-a spus c` v-a]i c`s`torit ieri.
Remarca aceasta brutal` o surprinse pe Alexi. Joanna
p`rea s` insinueze c` Matt fusese constrns s` se c`s`to-
reasc`!
Da, ceremonia a avut loc ieri, r`spunse Alexi simplu,
pu]in dornic` s` \nr`ut`]easc` situa]ia.
Asta m` mir` mult.
De ce?
Pentru c` este \ndr`gostit de alt` femeie. Se nume[te
Carole [i Matt a invitat-o foarte des aici.
|n mod straniu, Alexi nu resim]i nimic. Poate c` \n sinea
ei se a[tepta la o descoperire de genul acesta, \ntr-o zi sau
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 105
alta. Cernd-o \n c`s`torie, Matt nu vorbise niciodat` de
dragoste. Cu toate acestea, speran]a secret` de a reu[i s`-l
cucereasc` [i s`-i c[tige inima \i permisese tinerei femei s`-i
]in` piept. Pn` acum, cel pu]in...
P`r`si buc`t`ria f`r` un cuvnt [i ie[i din cas`. Apoi, se
duse ma[inal s` se refugieze la umbra copacilor care
m`rgineau terasa [i descoperi pe nea[teptate un peisaj
splendid. Cu respira]ia t`iat`, \[i uit` pentru o clip` temerile
[i contempl` colinele care unduiau ct vedea cu ochii,
acoperite de p`duri [i de vii. Culorile frunzi[ului copacilor
se amestecau armonios cu cele ale viilor, sub lumina
dimine]ii, f`cnd-o s` se gndeasc` la un tablou impre-
sionist.
Curnd, \ns`, peisajul vesel \[i pierdu culorile [i se
\nce]o[`. Alexi se gndea, cu lacrimi \n ochi, c` nu era prima
femeie c`reia Matt \i ar`tase acest domeniu, [i gndul aces-
ta o f`cea s` sufere. Cine putea fi oare aceast` Carole, a c`rei
existen]` i-o dezv`luise Joanna? Singura, unica iubire a lui
Matt?
Cuprins` de sl`biciune, tn`ra femeie se l`s` s` alunece
la r`d`cina unui copac [i izbucni \n hohote de plns. Va tre-
bui oare s` accepte s`-l \mpart` pe Matt cu alta?
Nu, [tia deja c` nu va putea niciodat` s` tolereze o
asemenea situa]ie.
106 VALERIE DUHAMEL
Capitolul 7
Poate c` este un punct de vedere egoist, Alexi, dar sunt
u[urat c` n-ai lipsit mult timp, zise Miles la sfr[itul
s`pt`mnii care urmase dup` \ntoarcerea tinerei femei. Cu
toate comenzile care s-au adunat \n ultimul timp... Nu [tiu
cum a[ fi reu[it s` m` descurc singur!
Da, [tiu, murmur` Alexi. Surplusul acesta de munc`
este mai curnd un semn bun.
F`r` s` mai socotim c` tu [i cu Matt ve]i putea oricnd
s` v` lua]i cteva zile de vacan]` cnd ve]i avea timp, nu?
Apropo, ai citit ziarele ast`zi? Vorbesc despre povestea de
dragoste a anului!
|nc` n-am \n]eles cum au aflat de c`s`toria noastr`!
Alexi nu-[i putu st`pni o grimas` gndindu-se la arti-
colul Georgiei Gold. Ce [oc avusese, de diminea]`, cnd
descoperise povestea c`s`toriei lor relatat` de celebra
ziarist`! Nici un am`nunt nu lipsea. S` crezi c` Georgia asis-
tase la ceremonie, ascuns` \n spatele unui stlp al bisericii!
De fapt, ce m` sup`r` cel mai mult este c` tata a aflat
de c`s`toria mea din mass-media, declar` ea.
N-ai nimic s`-]i repro[ezi, Alexi. Ai \ncercat s`-l anun]i,
dar \n zadar. Haide, nu te mai gndi la asta. Ah, era ct pe
ce s` uit... Nancy m-a \ntrebat dac` ve]i avea o sear` liber`,
s`pt`mna viitoare, s` veni]i la noi la cin`?
Ei bine, Matt este \nc` la New York...
Cnd trebuie s` se \ntoarc`?
Nu [tiu, r`spunse ea, \ncurcat`. El este pu]in cam ca
tata, s` [tii. Dup` ce a plecat, nu mi-a telefonat o singur`
dat`. Te asigur c` ace[tia doi sunt f`cu]i s` se \n]eleag`!
E[ti sigur` c` nu dramatizezi situa]ia, Alexi? Matt este un
om de afaceri foarte ocupat. Gnde[te-te c` se afl` \n fruntea
a numeroase companii r`spndite \n toat` lumea! |n aceste
condi]ii, nu are prea mult timp pentru el... Dar sunt sigur c`
asta nu-l \mpiedic` s` se gndeasc` la tine [i s` te adore.
Alexi se mul]umi s` clatine din cap. Da, Matt avea un pro-
gram supra\nc`rcat. Dar un simplu telefon nu i-ar fi cerut
dect cteva minute... Oare unde se afla acum? Cine \i ]inea
companie? De ce aceast` t`cere prelungit`?
Incapabil` s` g`seasc` r`spuns la toate \ntreb`rile care o
fr`mntau, Alexi \ncepu s`-[i mu[te creionul. Din fericire,
s`pt`mna aceasta, munca suplinise \n parte golul l`sat de
Matt [i zilele trecuser` foarte repede. Dar nop]ile...
108 VALERIE DUHAMEL
Nop]ile, lucrurile st`teau cu totul altfel. N-ar fi crezut
niciodat` c` Matt \i va lipsi att de mult. Deoarece, singur`
\n patul lor mare, tn`ra femeie se plictisea. Amintirea
mngierilor lui Matt, s`rut`rile lui o obsedau, con-
damnnd-o uneori la lungi insomnii.
Deodat`, se auzi soneria telefonului, care o smulse din
gndurile ei. Mai iute dect ea, Miles ridic` receptorul.
Da, o clip`, zise Miles. Alexi, este tat`l t`u. Pe curnd.
Ie[i imediat pe u[`, l`snd-o pe Alexi singur` \n birou.
Alo? Tat`?
Ai \nnebunit de tot, Alexi? url` Henri Rossini \n aparat.
Surprins`, tn`ra femeie nu avu timp s` r`spund`.
Tocmai mi se spune c` te-ai fi c`s`torit cu Matt
Channing s`pt`mna trecut`. Sper c` este o glum`?
Nu, este adev`rat, r`spunse ea lini[tit`. |mi pare r`u c`
ai aflat att de trziu, tat`. Am f`cut tot posibilul ca s` te
anun]. Dorin]a mea cea mai drag` era s` asi[ti la c`s`torie.
Dup` cuvintele ei urm` o lung` t`cere.
Tat`, mai e[ti pe fir? \ntreb` ea \ncet.
De ce te-ai c`s`torit cu el?
Pentru c`-l iubesc, tat`.
Poate, dar ai f`cut cea mai mare gre[eal` din via]a ta.
Nu, nu cred.
|n realitate, chiar dac` vorbele tat`lui ei o r`neau adnc,
Alexi se a[teptase la o reac]ie de genul acesta. De fiecare
dat` cnd avusese un prieten, Henri Rossini n-o scutise de
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 109
cuvinte aspre [i critici dure, sub pretextul c` tn`rul b`rbat
nu era destul de bun pentru fiica lui. De data aceasta, \ns`,
era prea trziu ca el s` poat` interveni.
Serios? \i arunc` el. |l cunosc pe Channing mai bine
dect tine, \nchipuie-]i. Mai cu seam` nu-]i imagina c` s-a
c`s`torit cu tine din dragoste! A[teapt`-m`, iau primul avion
ca s` te scot din asta.
Tat`, eu...
Leg`tura se \ntrerupse brusc, l`snd-o pe Alexi extrem
de nelini[tit`. Avnd impresia c`-i era imposibil s`-[i reia
lucrul, se hot`r\ s` se duc` acas`. Dar cum s` uite cuvintele
lui Henri Rossini? Mai cu seam` nu-]i imagina c` s-a
c`s`torit cu tine din dragoste! spusese el...
*
* *
Se f`cuse deja noapte cnd sun` telefonul lui Alexi.
Tres`ri [i ridic` receptorul cu o mn` tremurnd`.
Alexi, tat`l t`u dore[te s` te vad` imediat, o anun]`
Monica pe un ton \n]epat.
Dup` care \nchise imediat. |n ciuda mniei pe care o
sim]ea v`zndu-se tratat` drept o feti]` neascult`toare, Alexi
urc` \n ma[ina ei [i porni spre Beverly Hills. Roas` de curi-
ozitate [i de \ngrijorare, voia s` aud` explica]iile lui Henri
Rossini.
110 VALERIE DUHAMEL
Ajunse \n sfr[it \n fa]a por]ilor din fier forjat ale
luxoasei propriet`]i a tat`lui ei. Paznicul o l`s` s` treac` [i
ea se duse s`-[i parcheze Lamborghini-ul la locul lui
obi[nuit.
|i deschise Monica. F`r` s` spun` o vorb`, f`r` un zm-
bet, o conduse pe Alexi pn` \n salonul unde o a[tepta
Henri Rossini. Ce sclifosit`! se gndi Alexi. N-o avusese
niciodat` la inim` pe actri]`, dar \n seara asta aproape c` o
ura!
A sosit fiica ta, dragul meu! anun]` Monica deschiznd
u[a.
Apoi se retrase, spre marea uimire a lui Alexi, care nu era
obi[nuit` cu o asemenea discre]ie din partea ei. Henri, care
st`tea pe canapea, se ridic` brusc \n picioare.
A[adar, proast` mic`, e[ti mul]umit` de tine?
Uluit`, Alexi privi fa]a cu tr`s`turile crispate de mnie a
tat`lui ei. Nu-i v`zuse niciodat` o asemenea expresie de ur`.
B`rbat frumos, surprindea de obicei prin \nf`]i[area lui
tn`r` [i dinamic`. |n seara asta \ns`, ar`ta mult mai b`trn
dect cei [aizeci de ani ai lui. Avea fa]a tras` [i tenul livid...
Numai ochii \i str`luceau neobi[nuit.
Trebuie s` \ncepi chiar de mine procedura de divor],
zise el. Trebuie s`-]i anulezi imediat c`s`toria.
Dar de ce? \ntreb` ea cu o voce tremurnd`.
Pentru c` Channing s-a c`s`torit cu tine pentru un sin-
gur motiv: ca s` se r`zbune pe mine.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 111
Ca s` se r`zbune pe tine? repet` ea ma[inal. Dar de ce
m-ar ur\ att de mult?
Te ur`[te pentru c` e[ti fiica mea. Vrea s` m` distrug`
cum l-am distrus eu pe tat`l lui, \n urm` cu peste dou`zeci
[i cinci de ani.
Poftim?
Alexi nu-[i putea crede urechilor. Prin urmare, tat`l ei
era b`rbatul care se \nver[unase \mpotriva lui Edward
Channing...
Mama ta m-a p`r`sit pentru b`rbatul acela! izbucni
Henri Rossini, vizibil scos din s`rite. Te-a luat cu ea [i s-a
dus s` locuiasc` \n casa lui.
Se \ntrerupse o clip`, cu un aer r`t`cit.
Am avertizat-o, totu[i, relu` el. Dar ea nu m-a crezut.
Mi-a subestimat puterea.
{i atunci? \ntreb` Alexi, urm`rindu-i cuvintele cu sufle-
tul la gur`. Ce ai f`cut?
Am f`cut tot posibilul ca s`-l ruinez pe Edward
Channing, s`-l distrug, pentru ca mama ta s`-l p`r`seasc`.
Mai \nti [i-a pierdut serviciul, apoi casa. |n cele din urm`,
a trebuit s` se \ntoarc` \n Anglia f`r` nici un ban.
Este monstruos! Mai ales c` n-a fost niciodat` nimic
\ntre Edward Channing [i mama. A plecat pentru c` era
foarte nefericit` cu tine. O neglijai...
Feti]o, nimeni nu-[i poate bate joc de Henri Rossini
f`r` s` suporte consecin]ele! arunc` el cu dispre], f`r` s-o
112 VALERIE DUHAMEL
asculte. Edward Channing a aflat-o pe spinarea lui. Cu att
mai r`u pentru el. Acum a venit rndul fiului s`u s`
primeasc` o lec]ie.
Nu! Nu pot s` cred c` Matt s-a c`s`torit cu mine ca s`
se r`zbune. C`s`toria noastr` n-are nimic de-a face cu
povestea asta.
Iluziile tale vor fi de scurt` durat`, Alexi! Haide, acum
du-te acas`. Nu la Malibu, ci \n propria ta cas`. M` voi ocupa
eu de toate.
Nu se pune problema s` divor]ez, tat`. {i apoi, oricum,
nu pot s` m` \ntorc acas`. Am vndut casa, acum cteva zile.
Ce? Cui ai vndut-o?
Nu [tiu, cred c` unei societ`]i. M` h`r]uiau de luni de
zile.
Bine\n]eles! {i sunt gata s` pariez c` societatea \n
chestiune se nume[te Holland Enterprises. Ea posed` deja
terenul din spatele casei [i proiecteaz` s` dezvolte pe el un
complex sportiv, tocmai pentru a-mi z`d`rnici planurile.
Nu [tiu, tat`. {i \mi este indiferent. Aveam nevoie de
bani pentru agen]ie [i...
{i Matt ]i-a sugerat s-o vinzi, a[a-i?
Da. De unde [tii?
Foarte simplu: Matt Channing se afl` \n fruntea soci-
et`]ii Holland Enterprises!
De data aceasta, Alexi crezu c` o s` le[ine. Cuprins` de
ame]eal`, se ag`]` de sp`tarul unui fotoliu ca s` nu cad`.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 113
Ai auzit destul, \n seara asta, Alexi? o \ntreb` el. Bun, ai
face mai bine s` r`mi aici, \n noaptea asta.
|n loc de r`spuns, tn`ra femeie cl`tin` din cap. Da, va
r`mne, deoarece nu se sim]ea \n stare s` conduc` ma[ina.
Dar numai noaptea asta. Dup` aceea, va trebui s`-l \nfrunte
pe Matt, ea singur`, nu Henri Rossini.
Ajunse ca \ntr-un fel de trans` \n vechea ei camer`, cea \n
care \[i petrecuse o parte din adolescen]`, cea \n care
\nv`]ase s` tr`iasc` \n singur`tate.
O cuprinse o stare \ngrozitoare de confuzie [i de
neputin]`. Se arunc` pe pat [i-[i \nfund` fa]a \ntr-o pern`.
Mai bine s` \ncerce s` nu se mai gndeasc`, s` fac` s` tac`
aceste voci care o torturau: Channing s-a c`s`torit cu tine
pentru un singur [i unic motiv: ca s` se r`zbune pe mine,
Matt Channing se afl` \n fruntea societ`]ii Holland
Enterprises...
Durerea era att de vie \nct amor]ea \ncetul cu \ncetul
toate capacit`]ile tinerei femei; se pr`bu[i \ntr-un somn de
plumb.
*
* *
A doua zi diminea]a Alexi se ridic` din pat, se \mbr`c`
[i se duse s`-[i caute tat`l care \[i lua micul dejun cu
Monica.
114 VALERIE DUHAMEL
Bun` diminea]a, \i spuse Henri \ndat` ce intr` \n
sufragerie. A[az`-te [i ia o cafea.
Nu. Trebuie s` plec imediat. M` \ntorc la Malibu.
Cum tat`l ei \i arunca o privire sumbr`, crezu potrivit s`
precizeze:
Matt se afl` la New York.
Bine. A[teapt` cteva minute \nainte s` pleci, [i-l vei
vedea pe Martin.
Cum? Este \n California?
Da, i-am acordat o s`pt`mn` de vacan]`.
|n]eleg. |]i imaginai f`r` \ndoial` c` am s` m` refugiez
\n bra]ele lui ca s` m` consoleze? Ei bine, nici nu se pune
problema! Pe curnd.
*
* *
Ajungnd la Malibu, Alexi avu o strngere de inim`.
Ma[ina lui Matt se afla pe alee. Nu numai c` se \ntorsese, dar
pe deasupra, nu era singur. O alt` ma[in` se afla lng` a lui.
Tr`gnd adnc aer \n piept, tn`ra femeie se str`dui
s`-[i adune tot curajul. Prin urmare, confruntarea va avea
loc mai curnd dect crezuse...
Urc` treptele peronului cu pa[i hot`r]i [i sun` la u[`.
Cteva secunde mai trziu, Matt ap`rea \n cadrul u[ii, cu o
expresie posomort` pe fa]`.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 115
Unde ai fost? o \ntreb` el pe un ton aspru.
Am ie[it. Am avut de f`cut o vizit` diminea]a devreme.
Cui?
Te intereseaz`? Cu toate acestea, n-am avut impresia c`
programul meu din ultimele zile a constituit una din pre-
ocup`rile tale majore!
De acord, trebuie s` recunosc c` a[ fi putut s`-]i tele-
fonez, dar am fost cople[it de probleme [i... Haide, intr`,
vom vorbi \n`untru despre toate astea.
{i tu, unde ai fost? \ntreb` la rndul ei Alexi, cnd
ajunser` \n hol.
{tii bine, la New York.
Da, dar New York-ul este un ora[ mare...
Am locuit ca de obicei \n apartamentul meu.
F`r` s`-i arunce o privire, Alexi porni spre camera
lor.
Alexandra, noi trebuie s`... Dar ce faci?
Abia intrat` \n \nc`pere, ea deschisese [ifonierul [i \nce-
puse s` umple o valiz` cu haine.
|mi fac bagajele, Matt. Cu alte cuvinte, m-am hot`rt s`
plec!
Vrei s` m` faci s` rd, sper! exclam` el smulgndu-i
valiza din mini.
Ea \l sfid` cu privirea, furioas`.
L-am v`zut pe tata [i el mi-a spus tot, zise ea pe un ton
\nghe]at.
116 VALERIE DUHAMEL
Spre marea ei uimire, Matt nu p`ru surprins. El se
mul]umi s` schi]eze un zmbet cinic.
Nu se poate! Cu siguran]` nu ]i-a spus tot, draga mea
Alexandra! exclam` el. Apropo, este oare tot att de violent
[i de \n`crit?
Nu vorbi a[a despre tat`l meu!
Sper c` nu m-ai ap`rat \n acela[i fel cnd m-a insultat
\n fa]a ta, Alexi!
N-a f`cut altceva dect s`-mi dezv`luie adev`rul, afirm`
ea, stnjenit`.
M-ar mira!
Mi-a spus, mai cu seam`, c` te-ai c`s`torit cu mine ca
s`-]i potole[ti setea de r`zbunare, ca s`-l ruinezi cum l-a
ruinat el pe tat`l t`u.
Matt se apropie de ea [i, \nainte ca tn`ra femeie s` se
poat` eschiva, o lipise de el.
Ce faci, Matt?! exclam` ea, speriat`.
A venit timpul s`-mi potolesc setea de r`zbunare, cum
bine spune tat`l t`u.
O f`cu s` suporte un s`rut brutal. |n ceea ce o privea,
Alexi refuz` s` cedeze dorin]ei care punea st`pnire pe ea,
[i-l respinse pe Matt cu toat` puterea.
|n aceea[i clip` sun` telefonul [i Matt ridic` recep-
torul.
Un oarecare Martin Steel vrea s`-]i vorbeasc`,
Alexandra, zise el cu o voce \n`bu[it`.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 117
Simul` c` \ntinde receptorul tinerei femei, apoi \nchise telefonul.
Cu ce drept m` \mpiedici s` vorbesc cu prietenii mei?!
exclam` Alexi, indignat`.
Am tot dreptul, Alexandra! Nu uita c` e[ti so]ia mea [i
n-am s` las nici un b`rbat s`-]i dea trcoale!
Nu sunt proprietatea ta!
Alexandra, cunosc mijloace prin care s` te trezesc la
realitate.
Ah, da? {i ce ai de gnd s` faci? S` m` ]ii prizonier` aici?
S` m` ba]i?
Haide, nu [tiu realmente ce s` aleg, zise el \nchiznd
[ifonierul. De exemplu, [tii c` am cump`rat cl`direa \n care
func]ioneaz` faimoasa agen]ie Alexi-Miles?
Cum tn`ra femeie t`cea, stupefiat`, el zmbi.
|n aceste condi]ii, vei \n]elege c` este \n interesul t`u
[i al asociatului t`u s` nu te ar`]i att de \nd`r`tnic`, draga
mea.
Nu te vei cobor\ pn` la [antaj... murmur` Alexi,
tremurnd de indignare.
F`r` cuvinte mari, Alexandra, te rog. Dar orice s-ar
\ntmpla, po]i s` fii sigur` c` dac` \ncerci s` m` p`r`se[ti,
n-am s` ezit o clip` s` provoc ruina voastr`, crescnd de
exemplu chiria \n mod exagerat. Bun, acum c` am pus la
punct situa]ia, preg`te[te-te. Avem vizitatori care ne
a[teapt` \n salon.
118 VALERIE DUHAMEL
Capitolul 8
Iat`-te \n sfr[it, draga mea! exclam` Matt cnd tn`ra
femeie intr` \n salon.
|n camera ei, \n timpul celor cteva minute pe care Matt
i le acordase ca s` se preg`teasc`, Alexi reu[ise s`-[i ia
\nf`]i[area unei proaspete c`s`torite fericite. De aceea, cnd
intr` \n \nc`pere, afi[a un zmbet vesel. Nimeni n-ar fi
putut b`nui ct de mult o costa asta.
Vreau s`-]i prezint pe doi dintre cei mai buni prieteni
ai mei, Paul Burns [i Carole, so]ia lui, spuse Matt.
De data aceasta, Alexi \ntmpin` toate dificult`]ile din
lume ca s` continue s` zmbeasc`. Carole... femeia de care
Matt era \ndr`gostit. A[adar, Joanna nu min]ise!
|ncntat` de cuno[tin]`, reu[i ea, totu[i, s` rosteasc`.
Carole \i \ntinse mna, zmbitoare. |nalt`, cu p`rul de un
blond-ar`miu, \mbr`cat` \ntr-un costum fust`-taior de
culoare ro[ie care-i venea de minune, era o femeie foarte
atr`g`toare. De altfel, so]ul ei, un b`rbat frumos de vreo
cincizeci de ani, n-o sc`pa o clip` din ochi.
Am auzit vorbindu-se mult despre dumneata,
Alexandra, spuse el politicos. Ce p`cat c` nu l-ai putut \nso]i
pe Matt la New York!
La aceste cuvinte, Alexi tres`ri. Totul devenea cum nu se
putea mai limpede... Matt se dusese s`-[i \ntlneasc` aman-
ta, sub pretextul unei c`l`torii de afaceri! Iat` de ce nu g`sise
o clip` liber` s`-i telefoneze, ei, so]iei pe care n-o iubea...
Locui]i chiar la New York? \ntreb` Alexi, mai pu]in din
curiozitate dect pentru a-[i ascunde suferin]a pe care i-o
provoca aceast` descoperire.
Da, r`spunse Carole. Este de altfel foarte comod pen-
tru Paul, deoarece sediul societ`]ii Holland Enterprises, ai
c`rei fondatori sunt Paul [i Matt, se afl` la doi pa[i de casa
noastr`.
Hot`rt lucru, conversa]ia se dovedea plin` de
\nv`]`minte! se gndi Alexandra, furioas`. A[adar, Matt nu
fusese singurul care f`cuse o afacere bun` vnznd propri-
etatea ei...
Ce vrei s` bei, draga mea? o \ntreb` Matt. Cred c` un
coniac ]i-ar prinde bine. G`sesc c` e[ti destul de palid`,
ast`-sear`.
Alexi se sili s`-i sus]in` privirea ironic`. Ce mult \l detes-
ta \n clipa asta!
120 VALERIE DUHAMEL
Nu, un pahar de ap` mineral` va fi foarte bun,
r`spunse ea pe un ton t`ios.
Sper c` nu e[ti sup`rat` pe noi pentru c` ]i-am aca-
parat so]ul toat` s`pt`mna trecut`, Alexandra, relu`
Carole. Tocmai dup` luna voastr` de miere...
Nu, deloc! exclam` Alexi. Mai ales c` am fost [i eu
foarte ocupat`: recep]ii, dineuri, cocteiluri...
Min]ea, dar nu se punea problema ca Matt s` [tie
c`-[i petrecuse toate serile a[teptnd un telefon de la
el.
Adev`rat? \i arunc` acesta \ntinzndu-i un pahar cu ap`
mineral`.
Matt ne-a povestit despre c`s`toria voastr` fulger, con-
tinu` Carole, aparent f`r` s` remarce tensiunea dintre cei
doi so]i. Ce idee romantic`!
Intrigat`, Alexi scrut` figura rivalei sale, \ncercnd s`
descopere pe tr`s`turile ei expresia unei emo]ii, chiar
trec`toare. |n zadar. De-a ce se juca oare Carole? Ar fi tre-
buit s` fie nebun` de gelozie... |n loc de asta, se ar`ta
cuprins` de admira]ie \n fa]a farmecului unei ceremonii de
c`s`torie oficiat` doar cu doi martori, la cteva zile dup` ce
b`rbatul \[i formulase cererea. Numai dac`... numai dac`
Matt era singurul \ndr`gostit [i dragostea lui nu era
\mp`rt`[it`!
Noi s`rb`torim ast`zi zece ani de c`s`torie, zise Carole.
Felicit`ri, rosti Alexi ma[inal.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 121
Era zdruncinat` \n convingerile ei. {i asta pe bun`
dreptate: privirea Carolei reflecta o asemenea dragoste
pentru so]ul ei \nct \i era greu s` cread` c` i-ar putea fi
infidel`.
Iat` motivul pentru care \n seara aceasta v` invit`m la
restaurant! ad`ug` Paul pe un ton vesel. Dar acum, Carole,
e timpul s` ne \ntoarcem la hotel. Cu toate aceste \ntlniri,
vom fi ocupa]i toat` dup`-amiaza.
F`r` s` mai \ntrzie, Paul [i Carole Burns \[i luar` r`mas-
bun. Matt [i Paul stabiliser` s` se \ntlneasc` pentru o
[edin]` de afaceri la Agen]ia imobiliar` Morgan. Nu exista
nici o \ndoial` c` asta era \n leg`tur` cu vnzarea casei ei! se
gndi Alexi cu triste]e.
*
* *
Presta]ia n-a fost la \n`l]ime, doamn` Channing!
declar` Matt pe un ton agresiv, intrnd \n salon. Va trebui
s` te str`duie[ti mai mult data viitoare, dac` vrei s` convingi
oamenii c` form`m un cuplu unit [i fericit!
Cuplul nostru nu este nici una, nici alta. Atunci, la ce
bun s` ne prefacem?
Ei bine, de exemplu, ca s-o \mpiedic`m pe Georgia
Gold s` r`spndeasc` zvonuri nepl`cute pe seama fiicei
dragi a lui Henri Rossini...
122 VALERIE DUHAMEL
Apropo de Georgia, tu ai fost acela care i-a furnizat o
dare de seam` am`nun]it` despre oficierea c`s`toriei noas-
tre?
A[tepta tremurnd r`spunsul, spernd totu[i c` Matt nu
avusese indecen]a s` fac` a[a ceva.
Da, draga mea, r`spunse el sigur de sine. Asta nu mi-a
cerut dect cteva minute la telefon.
Te detest! \i arunc` ea, la cap`tul r`bd`rii.
Acest ]ip`t al inimii nu p`ru s`-l emo]ioneze ctu[i de
pu]in.
Ce program ai, \n dup`-amiaza asta? o \ntreb` el,
nep`s`tor.
Nu te prive[te!
Eu cred c` da. Mai ales dac` ai inten]ia s` te duci s`-l
\ntlne[ti pe Martin Steel...
Oh! Destul! exclam` ea.
Bun, acum cred c` e timpul s` plec.
Unde te duci?
Am \ntlnire cu Paul.
Bine\n]eles! Uitasem de marele vostru proiect al com-
plexului sportiv. A[adar, ai dat o dubl` lovitur`... Ai de ce s`
fii mndru!
El o privi cteva secunde, p`ru pe punctul s` spun`
ceva, apoi sfr[i prin a ridica din umeri. |n clipa cnd era
gata s` ias` pe u[`, Alexi se repezi spre el [i-l prinse de
bra].
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 123
Matt, a[teapt`. Am nevoie s` [tiu ceva. Te-ai c`s`torit
cu mine numai cu scopul de a m` determina s`-]i cedez pro-
prietatea?
|ntrebarea fu urmat` de un scurt moment de t`cere, \n
timpul c`reia tn`ra femeie crezu c` i se face r`u, att de
repede \i b`tea inima. O ultim` speran]` o sus]inea. Matt nu
putea fi att de crud...
A fost unul dintre motive, \ntr-adev`r, spuse el \n cele
din urm`.
Din sete de r`zbunare, murmur` ea, distrus`.
La \nceput, voiam numai proprietatea ta ca s`-mi
\nchei socotelile cu tat`l t`u. Apoi am dorit s` posed totul.
Pe tine, agen]ia ta...
|n clipa aceea sun` telefonul, \ntrerupnd explica]iile lui
Matt.
Este cu siguran]` Paul, zise Matt. Anun]`-l c`
sosesc, te rog. Vom relua discu]ia noastr` mai trziu,
Alexandra.
|n timp ce el se \ndep`rta, Alexi ridic` ma[inal recep-
torul.
Alexi? Este foarte greu s` te g`seas` cineva, zilele astea!
Martin!
Auzind-o rostind acest nume, Matt se \ntoarse brusc [i o
fulger` pe tn`ra femeie cu privirea.
Pe disear`, Alexandra, spuse el pe un ton t`ios. Nu uita
c` avem o invita]ie la cin`. S` fii gata la ora [apte.
124 VALERIE DUHAMEL
U[a de la intrare pocni att de violent \nct se
zguduir` pere]ii. Alexi scoase un oftat adnc, apoi
\ntreb`:
Cum ai aflat num`rul meu de telefon, Martin?
Mi l-a dat Henri.
A[adar, [tii c` sunt c`s`torit`?
Da, dar Henri mi-a m`rturisit c` te-ai c`s`torit cu acest
b`rbat din disperare.
|mi pare r`u c` te decep]ionez, dar m-am c`s`torit pen-
tru c`-mi iubesc so]ul.
Adev`rat? Cu toate acestea, aveam impresia c` te
preg`teai s`-l p`r`se[ti.
Nicidecum. |l iubesc [i orice ar face, voi r`mne al`turi
de el.
|n aceste condi]ii, presupun c` n-o s`-mi acorzi o a
doua [ans`...
Nu. |n schimb, putem r`mne prieteni. {i, dac` vrei,
vorbe[te-mi despre filmul la care lucrezi...
{tii, Alexi, cred c` n-am f`cut niciodat` altceva dect s`
vorbim despre filmele mele!
Remarca aceasta o f`cu s` zmbeasc` pe Alexi care se
a[ez` pe canapea, gata s` asculte relatarea prietenului ei.
Poveste[te-mi totul, Martin...
*
* *
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 125
Ceva mai trziu, la volanul ma[inii ei sport, Alexi se
\ndrepta spre Hollywood. |n mod straniu, hot`rrea ei de a
r`mne cu orice pre] al`turi de Matt \i permisese s`-[i
recapete lini[tea. Sau aproape! Deoarece problema agen]iei
o fr`mnta. Iat` de ce se hot`rse s`-i fac` o vizit` lui Miles.
Cnd ajunse \n fa]a vilei familiei Thornton, Nancy fu
aceea care veni s`-i deschid`. Fermec`toare ca de obicei,
st`pna casei o conduse pe tn`ra femeie la so]ul ei, care se
bronza la marginea piscinei.
Alexi? Ce supriz` pl`cut`! exclam` Miles ridicndu-se
\n picioare.
El o invit` s` ia loc, iar Nancy se duse dup` b`uturi
r`coritoare.
Sunt mul]umit c` ai trecut ast`zi pe la noi, Alexi,
deoarece Nancy [i cu mine avem s`-]i anun]`m ceva.
Da? {i eu la fel, Miles. Matt a cump`rat localul \n care
se afl` agen]ia noastr`, \i spuse ea.
Reac]ia lui Miles o lu` complet pe nea[teptate. Se a[tepta
ca el s` par` ab`tut, sau cel pu]in uimit, dar \n loc de asta,
pe fa]a lui ap`ru o expresie de mare u[urare.
Iat` o veste excelent`, Alexi! {i eu care \mi f`ceam griji
privind cre[terea chiriei... Acesta este sfr[itul temerilor
noastre.
Timp de o clip`, Alexi [ov`i s`-i dezv`luie adev`ratele
inten]ii ale lui Matt. |n cele din urm`, \ns`, renun]`.
Deocamdat` era inutil s`-i \ntunece bucuria.
126 VALERIE DUHAMEL
Acum este rndul nostru, continu` Miles. Nancy
a[teapt` un copil!
Miles! Este extraordinar! exclam` Alexi.
*
* *
|n timpul drumului de \ntoarcere, Alexi se sim]i totu[i
cuprins` din nou de nelini[te. Dac` Matt se hot`ra s` dis-
trug` agen]ia, Miles, Nancy [i copilul lor vor fi primele vic-
time...
Abia acum te \ntorci? \i arunc` Matt \n timp ce tn`ra
femeie intra \n dormitorul lor.
El tocmai ie[ea din baie, cu bustul gol [i un prosop legat
\n jurul [oldurilor.
Da, dar voi fi gata pentru cin`, mumur` ea. N-ai de ce
s`-]i faci griji.
Ce s-a \ntmplat, Alexandra? Pari foarte preocupat`...
Vei m`ri chiria agen]iei?
Cine [tie?
F`r` s`-i mai dea vreo aten]ie, el se \ndrept` spre [ifonier
ca s`-[i aleag` un costum.
L-ai v`zut pe Martin, \n dup`-amiaza asta? o \ntreb` el
dup` cteva minute.
Nu.
Ia te uit`! Nu m` a[teptam la m`rturisiri din partea ta.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 127
Exasperat`, Alexi se duse s` se \nchid` \n baie. Cnd ie[i
de acolo, peste o jum`tate de or`, dormitorul era pustiu. Se
\ndrept` spre [ifonierul ei, deschiznd larg u[ile. |n seara
asta, dorea s`-i plac` lui Matt. Rochia ei din satin ro[u, care
\i eviden]ia de minune liniile siluetei, \i st`tea perfect.
Dup` ce \[i perie cu grij` p`rul lung, pe care-l l`s` liber
pe umeri, se machie u[or, apoi se hot`r\ s` poarte splen-
didul pandantiv cu rubine [i diamante pe care i-l d`ruise
Matt. La urma urmei, acum sau niciodat` era ocazia!
Cnd fu gata, Alexi respir` adnc [i, sim]indu-se mai
sigur` pe ea, cobor\.
Aflat \n picioare \n fa]a ferestrei uria[e, Matt contempla
\ntinderea \ntunecat` a oceanului, luminat slab de lun`. Se
\ntoarse \ncet cnd o auzi intrnd pe tn`ra femeie.
E[ti foarte frumoas`, Alexandra, murmur` el schi]nd
un zmbet slab.
Se va hot`r\ oare \n sfr[it s-o ia \n bra]e? se \ntreb` Alexi,
frem`tnd de team`. Nu... El se mul]umi s` arunce o privire
ceasului de la mn` [i spuse:
Este timpul s` plec`m, Alexi.
*
* *
O jum`tate de or` mai trziu, Matt oprea ma[ina \n fa]a
unuia dintre cele mai luxoase hoteluri din Hollywood.
128 VALERIE DUHAMEL
Le-am spus lui Paul [i Carolei c` trecem s`-i lu`m, zise
el. Ah, iat`-i!
Cu inima strns`, Alexi observ` ct de fermec`toare era
Carole \n rochia lung` de m`tase alb`strie, care p`rea c`
plute[te \n jurul ei. De altfel, Matt p`rea de asemenea cuce-
rit, constat` ea.
Ajunser` \n fine to]i patru la restaurantul unde \[i
s`rb`toriser` c`s`toria Matt [i Alexi. De data aceasta, era
arhiplin. Personalit`]ile cele mai de vaz` din regiune,
celebrit`]i ale filmului, cinau \n ritmul unei muzici de jazz
executate de un pianist.
Imediat dup` ce intrar`, [eful de sal` \i conduse la o
mas` de unde puteau vedea totul.
Colierul dumitale este splendid, Alexandra! exclam`
Carole.
Mul]umesc. Este un cadou de la Matt, declar`
Alexi.
Are mult gust...
|l cuno[ti de mult?
Matt este un vechi prieten al lui Paul. L-am cunoscut \n
ziua c`s`toriei noastre, r`spunse Carole.
|n]eleg.
Ceea ce \n]elegea mai ales, era ceea ce vedea: pe Carole,
superb` \n rochia ei de sear` [i pe Matt, fermecat de fru-
muse]ea ei [i disperat de faptul c` era \ndr`gostit de so]ia
celui mai bun prieten al lui.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 129
Alexandra?
Vocea lui Matt o smulse pe tn`ra femeie din gndurile
ei triste.
Ce ai ales?
Chelnerul [ef st`tea lng` mas` [i a[tepta ca ea s`-i
comunice comanda. Cercet` distrat` meniul [i se hot`r\
pentru pe[te.
Li se aduse curnd o sticl` de vin alb provenind de la
Napa Valley.
Carole, ai vizitat podgoria de la Napa Valley? \ntreb`
Alexi.
Da, Paul [i cu mine am petrecut acolo un weekend,
anul trecut.
Paul te-a \nso]it?
|ntrebarea p`ru s-o surprind` pe Carole.
Bine\n]eles! exclam` ea.
|n clipa aceea, o orchestr` lu` locul pianistului [i \n
restaurant se r`spndi o muzic` agreabil`. Cteva perechi
ajunser` pe ringul de dans.
Vrei s` dansezi, Alexandra? \ntreb` Matt.
Era mai mult un ordin dect o sugestie [i Alexi se supuse.
Matt o lu` de mn` ca s-o conduc` pn` la ringul de dans,
strngndu-i att de tare degetele \nct ea se strmb` de durere.
M` doare, murmur` ea \ncercnd s` se desprind`.
Adev`rat? Vrei s`-mi explici ce te-a g`sit adineauri?
Gnde[te-te la invita]ii no[tri [i arat`-te pu]in mai amabil`!
130 VALERIE DUHAMEL
|mi pare r`u, Matt, dar n-am [tiut niciodat` s` m`
prefac. Nu sunt fericit` [i m` tem s`...
Incapabil` s` continue, \[i ridic` spre Matt ochii plini de
lacrimi. O expresie stranie ap`ru atunci \n privirea lui Matt,
amestec de regret [i triste]e... |[i puse foarte \ncet un deget
pe buzele ei, apoi o trase cu blnde]e spre el, ca pentru a o
alina.
Cnd muzica se opri, inima lui Alexi b`tea s`-i
sparg` pieptul. Ce mult ar fi dorit s` r`mn` \n bra]ele
lui Matt ca s` prelungeasc` aceast` senza]ie delicioas`
de abandonare... Dar el o conducea deja spre masa
lor.
Seara i se p`ru lui Alexi interminabil`. Compania Carolei
[i a lui Paul era foarte pl`cut` [i, \n alte \mprejur`ri, tn`ra
femeie s-ar fi distrat f`r` \ndoial` cu ei. |n seara asta, \ns`,
era peste puterile ei.
*
* *
Se f`cuse foarte trziu cnd ajunser` la vila din Malibu.
Obosit`, Alexi intr` \n cas` [i urc` imediat \n dormitor. Matt
veni peste cteva minute [i se a[ez` pe marginea patului pe
care Alexi se \ntinsese.
Este adev`rat c` te fac nefericit`? \ntreb` el cu o voce
nesigur`.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 131
Prea emo]ionat` ca s` vorbeasc`, Alexi \ncuviin]` cu un semn din cap.
Sunt r`spunz`tor de tot ce se \ntmpl`, Alexandra.
Dar, m` crezi sau nu, n-am vrut niciodat` s` te r`nesc. La
\nceput, era un joc: tu erai o Rossini, eu voiam casa, voiam
s` te seduc... Numai c` am pierdut repede controlul asupra
situa]iei.
Se \ntrerupse o clip`, cu o cut` de \ngrijorare pe frunte.
|n fine, cred c` aveai dreptate s`-]i faci valizele, \n dup`-
amiaza asta, murmur` el. N-aveam nici un drept s` te folo-
sesc a[a cum am f`cut-o. Tot ce pot s`-]i cer este s` m` ier]i.
Dar dup`-amiaz` refuzai categoric s`...
Dup`-amiaza trecut` eram incapabil s` judec lini[tit. {i
apoi, \n seara asta, cnd am v`zut triste]ea din ochii t`i, am
\n]eles ct de mult te-am f`cut s` suferi.
|n clipa asta, Alexi ar fi vrut s` se arunce \n bra]ele lui [i
s`-i spun` c` se \n[ela, c`-l iubea [i c` nu voia s`-l
p`r`seasc`. Orgoliul, \ns`, o \mpiedic` s-o fac`.
Acum e timpul s` dormi. |i voi cere lui Rosie s` te ajute
s`-]i faci bagajele, mine diminea]`. Noapte bun`, Alexandra.
Noapte bun`, Matt.
Nici m`car nu \ncerc` s`-l re]in`. U[a se \nchise \ncet,
apoi fu lini[te. Noaptea asta, la fel ca cele precedente, o va
petrece singur`, se gndi Alexi.
Noaptea asta, care era f`r` \ndoial` [i ultima pe care o
petrecea la Malibu...
132 VALERIE DUHAMEL
Capitolul 9
}in neap`rat s` participi la aceast` recep]ie, Alexandra.
Tn`ra femeie se str`dui s` sus]in` privirea tat`lui ei, dar
degetele i se \ncle[tarser` pe cea[ca de cafea. Cu siguran]`,
era vorba de un ordin, [i nu de o sugestie.
Nu, nici nu poate fi vorba, replic` ea.
Au trecut dou` luni de cnd l-ai p`r`sit pe individul
acela. E timpul s`-]i revii, s` ie[i, s` \ntlne[ti lume... {i apoi,
Channing nu va fi acolo. Nu-]i face griji, m-am informat, \n
momentul acesta nu se afl` la Hollywood.
Asta nu schimb` cu nimic situa]ia! N-am s` merg.
Henri Rossini ridic` din umeri [i Alexi r`mase t`cut`. Cu
toate acestea, o mul]ime de \ntreb`ri \i ardeau buzele. Oare
ce [tia exact tat`l ei? Unde se afla Matt? Plecase oare \n
Anglia? Ideea asta o \nghe]a, dar nu \ndr`zni s` cear` mai
multe preciz`ri.
Pierdut` \n gndurile ei, abia auzi u[a deschizndu-se.
Apoi o z`ri pe Monica. |mbr`cat` cu un luxos dezabie de
m`tase alb`, aceasta se \ndrept` spre Henri, pe care-l s`rut`
pe obraz.
Bun` diminea]a, dragul meu, murmur` ea cu o voce suav`.
Incapabil` s` suporte manerele afectate ale tinerei
actri]e, Alexi se ridic` brusc.
Trebuie s` plec la birou, zise ea. Altfel voi fi \n
\ntrziere.
Dar nu ]i-ai luat micul dejun! protest` tat`l ei. Ar tre-
bui s` m`nnci ceva... {i apoi, a[teapt` o clip`. Spune-mi,
i-ai telefonat lui Steve Wilson?
Nu, tat`, n-am avut timp. {i... nu mi-e foame,
mul]umesc.
Nu uita s-o faci ast`zi, \i recomand` Henri. Nu uita c`
Steve este un avocat extrem de ocupat [i c`-]i face o favoare
acceptnd s` se ocupe de divor]ul t`u.
Alexi d`du din cap [i p`r`si \nc`perea. Ajuns` pe culoar,
scoase un oftat adnc. Ce favoare, \ntr-adev`r! Dintre acelea
din care Henri Rossini profita foarte mult, atunci cnd
pretindea ca evenimentele [i oamenii s` se supun` voin]ei
lui... Dar ea era hot`rt` s` nu cedeze. Avocatul, orict de
str`lucit ar fi, putea s` se duc` dracului! Nu va porni nicio-
dat` o procedur` de divor]!
|n clipa cnd traversa holul, auzi sunnd telefonul [i-i
tres`ri inima \n piept. Plec` urechea, o auzi pe secretara lui
134 VALERIE DUHAMEL
Henri r`spunznd [i apoi \nchiznd imediat. Doamne! se
gndi ea. De ce trebuia ca de fiecare dat` cnd suna tele-
fonul s`-[i \nchipuie c` era Matt? Totul era definitiv
\ncheiat \ntre ei, trebuia s` se obi[nuiasc` neap`rat cu
aceast` idee.
*
* *
Zece minute mai trziu, ajungea la agen]ie. Miles \i
adres` un surs larg, dar compasiunea pe care i se p`ru
c` o cite[te \n privirea lui o irit`. N-ar fi trebuit s`-i
spun` c` o rupsese cu Matt! De altfel, aten]ia manifes-
tat` de anturajul ei mai mult o sup`ra dect s-o \ncura-
jeze. Oricum, nu se punea problema s` cedeze. Cu att
mai mult cu ct programul zilei se anun]a foarte
\nc`rcat, iar o problem` major` implica supravie]uirea
agen]iei: chiria exorbitant` pe care Matt se preg`tea s`
le-o cear`.
Dup` ce trecu rapid peste coresponden]a zilei, Alexi se
\ndrepta spre biroul ei cnd Miles o prinse de bra].
Alexi, cred c` tu ar trebui... |n fine, am impresia c` ai
putea s` te odihne[ti pu]in... Ai prea multe griji \n momen-
tul acesta!
Nu-i nevoie, Miles. M` simt complet capabil` s`-mi
asum responsabilit`]ile.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 135
Dar te sim]i capabil` s` te ocupi de vila din Malibu?
Vila lui Matt? \ntreb` Alexi cu o voce alb`.
Da, tocmai a sunat adineauri. Dore[te s` [tie cnd vor
\ncepe lucr`rile.
{i... dore[te s` m` vad`?
Nu, dar a cerut ve[ti despre tine.
Cum func]ionara de la recep]ia agen]iei manifesta un
interes prea mare pentru conversa]ia lor, Alexi \i propuse
lui Miles s-o urmeze \n biroul ei.
Trebuie s`-]i fac o m`rturisire, declar` Miles dup` ce
\nchise u[a. Am abordat cu Matt chestiunea chiriei.
{i?
A r`spuns c` dore[te s` discute cu tine ct mai curnd posibil.
Mul]umesc, Miles. Dar nu te mai fr`mnta cu povestea
asta. |n curnd vei fi tat`. De aceea, gnde[te-te la so]ia ta,
la venirea copilului vostru. Mie \mi revine s` m` ocup de
problema asta.
|n realitate, o alt` amenin]are lansat` de Matt o preocu-
pa pe tn`ra femeie. Cu cteva s`pt`mni \n urm`, Matt \i
d`duse de \n]eles c` dac` nu se supunea exigen]elor lui, va
relata toat` povestea lor Georgiei Gold, de data asta \n
am`nun]ime. Era preferabil s` nu se gndeasc` la scandalul
care ar urma... Din ziua aceea, Alexi se temea \n fiecare
diminea]` de apari]ia ziarului, de fric` s` nu g`seasc` \n el
un articol referitor la ei. Cu toate acestea, pn` acum nu
fusese publicat nimic. De ce? Ce a[tepta el, de fapt?
136 VALERIE DUHAMEL
Vrei s` te scap de casa Channing? o \ntreb` Miles. A[
putea trimite acolo pe cineva, \n dup`-amiaza asta.
Mul]umesc, Miles, dar am muncit mult timp la
preg`tirea planurilor. Voi telefona intendentei lui Matt ca
s`-i spun c` sosesc. Doi dintre lucr`torii no[tri m` vor g`si
acolo.
Foarte bine. Atunci, pe curnd.
Cnd porni spre Malibu, Alexi se gndi c` poate \[i
supraestimase for]ele. Nu va reu[i niciodat` s` fac` fa]`!
Din fericire, cnd sosi acolo, Matt nu era prezent.
Sunt \ncntat` s` v` v`d, doamn` Channing, o
\ntmpin` Rosie cu un zmbet larg. V` rog s` intra]i. Am s`
v` preg`tesc o cafea.
|nainte ca Alexi s` poat` r`spunde, Rosie disp`ruse
deja \n buc`t`rie. Descump`nit`, tn`ra femeie se trezi
singur` \n mijlocul salonului cel mare, pe care-l cercet`
cu triste]e. Nimic nu se schimbase [i cu toate acestea,
totul era altfel.
Lua]i loc, doamn` Channing! exclam` atunci Rosie
care tocmai intra \n salon cu o tav` \n mn`.
|]i mul]umesc, Rosie, dar a[tept lucr`torii. Urmeaz` s`
apar` dintr-un moment \n altul [i trebuie s` v`d \mpreun`
cu ei programul zilei.
Prin urmare, nu dori]i s` r`mne]i? Pentru masa de
prnz sau poate pentru cin`? Domnul Channing credea c`
a]i putea.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 137
Poftim? Cum s` [tie c` voi veni ast`zi?
Nu [tiu. P`rea convins c` ve]i telefona \n dup`-amiaza
asta [i prev`zuse s` se \ntoarc` suficient de devreme ca s` v`
\ntlneasc`.
Adev`rat? {i unde este acum?
Cred c` trebuie s` fie la San Francisco, pentru afa-
ceri.
|n clipa aceea se auzi soneria de la intrare, anun]nd
sosirea lucr`torilor. Alexi le transmise planurile [i le d`du
instruc]iuni pentru executarea lucr`rilor.
*
* *
O jum`tate de or` mai trziu, dup` ce precizase sarcina
fiec`ruia, Alexi \[i strnse hrtiile. Era timpul s` plece [i cu
toate acestea nu reu[ea s` p`r`seasc` acest decor att de
familiar. |n pofida scurtului timp pe care-l petrecuse aici,
avea attea amintiri legate de aceast` cas`!
Cuprins` de o adnc` triste]e, se \ndrept` spre camera
pe care o \mp`r]ise cu Matt. Intrnd, recunoscu pe comod`
cutiu]a care con]inea inelul ei de logodn` [i verigheta.
Al`turi, pe locul unde o l`sase, se g`sea cutia din catifea
ro[ie cu splendidul colier pe care i-l d`ruise Matt.
Brusc, z`ri o a treia cutie. Intrigat`, se apropie [i o
deschise. O superb` br`]ar` din aur masiv se odihnea pe o
138 VALERIE DUHAMEL
mic` pernu]` din satin de culoare crem. Pe fa]a interioar` a
br`]`rii, se puteau citi cuvintele: Cu toat` dragostea mea,
Matt.
|nchise cutia, cu lacrimi \n ochi. Prin urmare, o alt`
femeie \i luase locul \n inima lui Matt! O femeie pe care o
iubea... Carole, f`r` nici o \ndoial`.
R`v`[it`, se r`suci pe c`lcie [i se repezi spre u[`... pen-
tru a se opri brusc. Matt era \n fa]a ei, cu o expresie sever`
pe fa]`.
Bun` ziua, Alexandra.
Bun` ziua, reu[i ea s` spun`.
Pot s` [tiu c`rui fapt datorez onoarea vizitei tale?
\ntreb` el pe un ton t`ios.
Ai uitat c` trebuia s` m` ocup de decorarea casei tale?
Decorarea... Desigur.
Sunt mul]umit` c` te v`d, afirm` ea. Trebuie s` [tii c`
am \nceput procedura de divor], nu-i a[a?
Nu, nu eram la curent, replic` el cu r`ceal`.
Cnd Matt \naint` spre ea, tn`ra femeie, din instinct, se
d`du la o parte. De fapt, el nu f`cu dect s` treac` pe lng`
ea ca s` se \ndrepte spre masa de scris.
Deoarece e[ti aici, am s` profit de ocazie ca s`-]i
\nmnez asta, zise el.
Scoase din geanta diplomat un plic gros pe care i-l
\ntinse.
Despre ce este vorba? \ntreb` ea.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 139
Despre actul de vnzare al localului agen]iei tale, o
anun]` el pe nea[teptate. L-am \nregistrat pe numele t`u.
De acum \nainte, agen]ia \]i apar]ine.
Dar, de ce? Nu \n]eleg... murmur` ea, stupefiat`.
Deoarece nu-mi este de nici o utilitate, pur [i simplu.
M` crezi sau nu, n-am avut niciodat` inten]ia de a te ruina
sau de a provoca ruina ta [i a lui Miles. Din momentul aces-
ta, pute]i fi lini[ti]i, amndoi.
Nu [tiu ce s` spun, Matt, rosti ea cu efort. Mul]umesc
mult.
|nc` nu \ndr`znea s` cread` c` ceea ce se \ntmpla era
adev`rat. De ce o asemenea generozitate din partea lui
Matt? Din prietenie pentru Miles? Din dragoste pentru ea?
Nu, era inutil s` se am`geasc`...
Bine, Alexi, acum ai documentele. |ntrebuin]eaz`-le cu
folos, zise el \nchiznd geanta diplomat. |l vezi \nc` pe
Martin?
Hm, da, l-am rev`zut, dar...
Iart`-m` c` ]i-am pus aceast` \ntrebare indiscret`.
Bun, acum trebuie s` plec. Peste o or` am \ntlnire cu
Paul.
Alexi \[i c`uta cuvintele ca s` se justifice, ca s`-l fac` s`
\n]eleag` c` \ntlnirea cu Martin era de ordin amical, dar nu
putu rosti dect banalit`]i.
Ai \ntlnire cu Paul? \ntreb` ea. Credeam totu[i c` so]ia
lui, Carole, se afl` la New York...
140 VALERIE DUHAMEL
Paul [i cu mine avem cteva deosebiri de p`reri... ceea
ce ne oblig` la [edin]e frecvente.
|n]eleg, murmur` Alexi, ne\ndr`znind s` \ntrebe dac`
motivul ne\n]elegerii lor era Carole.
R`maser` t`cu]i cteva clipe, apoi Matt \ntreb`:
Vei merge la recep]ie, disear`?
|nc` nu [tiu. Este posibil. {i tu?
Cu siguran]`, nu voi avea timp.
Poate c` am putea merge, fiecare pe seama lui? |n felul
acesta, \n ochii tuturor, secretul nostru ar fi p`strat.
Ascult`-m`, Alexandra, mai deveme sau mai trziu,
vom fi nevoi]i s` facem public` desp`r]irea noastr`. De alt-
fel, foarte curnd, tot Hollywoodul va fi la curent. Zvonurile
se r`spndesc att de repede, aici!
Alexi tocmai deschidea gura s` protesteze cnd cineva
b`tu la u[`.
Ierta]i-m` c` v` deranjez, domni[oar` Rossini, dar a[
vrea s` am avizul dumneavoast` asupra alegerii culorilor
din holul de la intrare, zise un lucr`tor intrnd.
Cobor imediat.
Ei bine, n-ai a[teptat prea mult ca s`-]i reiei numele de
fat`! exclam` Matt pe un ton ironic.
Nu port numele t`u de suficient de mult timp ca toat`
lumea s`-[i aminteasc` asta, replic` Alexi cu am`r`ciune. {i
cum tocmai mi-o reaminte[ti, c`s`toria noastr` se sfr[e[te.
A[a stnd lucrurile, nu \n]eleg care este problema.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 141
Adunndu-[i toat` demnintatea, p`r`si \nc`perea. Matt
nu va [ti niciodat` ct de greu \i fusese s` rosteasc` aceste
cuvinte...
*
* *
La sfr[itul zilei, complet epuizat`, Alexi se \ndrept` spre
casa tat`lui ei. Ultimul lucru de care se temea era o predic`.
Or, exact de asta avu parte cnd \l anun]` c` nu telefonase
avocatului.
{i pentru disear`? url` el furios, \n vreme ce Alexi se
\ndrepta, f`r` s` r`spund`, \n direc]ia sc`rii. Ideea de a par-
ticipa la aceast` recep]ie continu` s` te sperie?
Nicidecum. Dar credeam c` am l`murit aceast` pro-
blem`. N-am s` merg.
R`u faci. Oricum, l-am anun]at pe Martin c` vei veni.
La aceste cuvinte, Alexi se \ntoarse [i-[i privi tat`l drept \n ochi.
De ce te amesteci \n treaba asta? I-am spus lui Martin
c` nu mai vreau s` ies cu el. {i-]i reamintesc faptul c` tu
\nsu]i, \ntr-un timp, nu vedeai cu ochi buni leg`tura noas-
tr`. De altfel, ai f`cut toul ca s-o rupem, dac` nu m` \n[el.
|n cazul acesta, nu mai \n]eleg. De ce ]ii neap`rat s` reiau
leg`tura cu el?
De ce? Numai pentru c` prefer s` te [tiu mai curnd cu
Martin Steel dect \n compania lui Matt Channing.
142 VALERIE DUHAMEL
Dup` aceste cuvinte, Henri ie[i din \nc`pere trntind u[a
\n urma lui. Cteva minute mai trziu, Alexi urca \n camera
ei. Se s`turase pn` peste cap de toate pove[tile astea.
Tebuia s`-[i schimbe dispozi]a. |n fond, de ce n-ar merge la
recep]ia aceea?
Punndu-[i po[eta pe pat, z`ri plicul pe care i-l \nmnase
Matt. |l lu` [i citi \nc` o dat` documentele pe care le
con]inea. De ce f`cuse Matt asta? Spera s` dejoace \n felul
acesta eventualele planuri ale lui Henri, sau voia s` se
dezic` astfel de orice angajament fa]` de ea? {i unde era
Carole, \n toate astea?
Obosit` s` repete mereu \ntreb`rile c`rora nu le putea
g`si r`spuns, ridic` din umeri [i \ncepu s` se preg`teasc`
pentru recep]ie. F`cu un du[, apoi, \mbr`cat` cu o rochie
lung` din lame de culoare neagr`, machiat` cu grij`, se
apropie de oglind`.
|i sc`p` un oftat. |[i pierduse iar din greutate [i acum
\ncepea s` par` \ntr-adev`r slab`. Pielea ei era prea palid`,
aproape str`vezie, iar ochii p`reau prea mari pentru fa]a ei.
Nemul]umit`, se \ntoarse, \[i lu` po[eta [i ie[i. |n defini-
tiv, ce importan]` avea? De ce s-ar sinchisi de \nf`]i[area ei,
de vreme ce singura persoan` c`reia dorea s`-i plac` nu va
fi cu siguran]` acolo?
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 143
Capitolul 10
E[ti \ntr-adev`r superb`, Alexi! exclam` Martin Steel.
El \[i \nso]i aceast` observa]ie cu o privire insistent` care
o f`cu pe tn`ra femeie s` se simt` stnjenit`.
Mul]umesc, murmur` ea.
Se pref`cu apoi c` cerceteaz` invita]ii.
V`d c` tot Hollywoodul se afl` adunat aici, ast`-sear`,
ad`ug` ea.
Da... Mereu acelea[i figuri, nu-i a[a? Sincer vorbind,
\ncep s` m` satur. Nu-]i po]i \nchipui ct de fericit sunt s`
m` \ntorc \n Anglia.
Cnd trebuie s` pleci?
La sfr[itul s`pt`mnii. |nc` n-am terminat film`rile [i
dac` nu m` \ntorc acolo ct mai repede posibil, produc]ia
risc` s` coste o avere.
Tata te va \nso]i?
Bine\n]eles! {i tu? Nu te tenteaz`?
Poftim?
Te \ntreb dac` nu ]i-ar pl`cea s` vii cu mine \n Anglia.
Nici s` nu te gnde[ti!
Se \ntrerupse o clip`, apoi \[i privi lung prietenul, cu
curiozitate.
Spune-mi, nu cumva scumpul meu tat` ]i-a sugerat, din
\ntmplare, aceast` interesant` idee?
Hm, nu. |n fine, nu chiar, bigui el, jenat. De fapt,
conta pe mine s` te conving s` pleci pentru ctva timp,
\n]elegi?
Prea bine! Ar fi gata s` fac` orice ca s` nu m` mai \ntl-
nesc cu Matt.
Dar tu, ce crezi despre asta?
Nici nu se pune problema s` plec. Pentru c`...
Pentru o frac]iune de secund`, [ov`i. Ct de greu i se
p`rea s` rosteasc` aceste cuvinte pe care ar fi vrut s` le
strige \n fa]a \ntregii lumi!
Pentru c`-l iubesc, spuse ea \n sfr[it.
|l iube[ti? repet` Martin, cu un aer uluit. Dup` toate
aceste intrigi?
R`nit`, tn`ra femeie sim]i lacrimile umplndu-i ochii.
Martin \[i trecu imediat un bra] \n jurul umerilor ei [i,
trecndu-i un deget sub b`rbie, o sili s`-l priveasc`.
Iart`-m`, Alexi. |n fond, cred c` sunt pu]in gelos...
Se \ntrerupse brusc v`znd-o pe Georgia Gold apropiin-
du-se. Ziarista \i adres` un zmbet larg lui Alexi.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 145
Bun` seara! zise ea. Dar unde este so]ul dumitale, \n
seara asta?
Matt este re]inut de afaceri, interveni imediat Martin.
|mi face pl`cere s-o \nso]esc pe Alexi.
Adev`rat? replic` Georgia pe un ton afectat [i
inten]ionat ne\ncrez`tor. Apropo, Alexi, am auzit spunn-
du-se c` lucrurile nu merg prea bine \n familia Channing [i
c` ai p`r`sit domiciliul conjugal...
Doar ai auzit spunndu-se? Aveam totu[i impresia c`
de obicei e[ti mult mai bine informat`, susur` Alexi.
Tocmai de aceea speram, \ntlnindu-te, s` aflu pu]in
mai multe.
De ce? o ironiz` Alexi. Ai din \ntmplare inten]ia de a
face din asta subiectul viitorului dumitale articol?
Timp de o clip`, cele dou` femei se m`surar` din priviri
apoi, schimbndu-[i radical atitudinea, Georgia arbor` un
aer triumf`tor.
Lini[te[te-te, draga mea, eu am informa]ii din surs`
sigur`. Din surs` foarte sigur`, chiar.
|[i gratific` interlocutorii cu un surs satisf`cut, apoi se
\ndep`rt` cu mersul ei studiat. Alexi o urm`ri cu privirea,
gnditoare. Cine era persoana cea mai susceptibil` s`-i fi
dezv`luit acestei ziariste afurisite am`nunte de ordin parti-
cular? Matt, f`r` nici o \ndoial`. Nu putea fi dect el. Numai
dac` nu cumva Miles... Nu, imposibil. Pn` acum, acesta se
ar`tase foarte discret. |n ceea ce-l privea pe Henri Rossini,
el prefera s` nu aud` de aceast` c`s`torie. Atunci, cine?
146 VALERIE DUHAMEL
Alexi, vrei s` dansezi? o \ntreb` Martin.
Cu pl`cere.
Cel pu]in, se gndi ea, \n timp ce dansau, nu vor vorbi
despre Matt. Matt, a c`rui imagine nu \nceta s-o obsedeze;
Matt, pe care spera s`-l vad` ap`rnd \n orice clip`...
|n momentul cnd erau pe punctul s` se amestece cu
invita]ii grupa]i pe ringul de dans, orchestra \ncepu s` cnte
un slow.
Am noroc, \n seara asta! exclam` Martin, \nl`n]uindu-[i
partenera.
Ea nu protest` cnd el o strnse aproape. Dimpotriv`, \[i
trecu un bra] dup` gtul lui [i r`mase a[a, cu capul sprijinit
de pieptul lui.
Asta \mi aminte[te de timpurile frumoase de odinioar`,
murmur` Martin.
Poate, r`spunse ea \ndep`rtndu-se u[or. Dar apar]ine
trecutului. Nu uita c` ast`zi sunt o femeie c`s`torit`.
N-am cum s` uit, pentru c` nu \ncetezi s`-mi
reaminte[ti. {i eu...
Dar Alexi nu-l mai asculta. Avea impresia c` cineva o
privea cu insisten]`. Senza]ia era att de intens` \nct tinerei
femei aproape i se p`ru c` era b`tut` pe um`r. F`cu \ncon-
jurul ringului de dans cu privirea [i, brusc, crezu c` inima
va \nceta s`-i mai bat`; acolo, \n stnga, \l recunoscu pe
Matt.
|i reveni \n memorie amintirea primei lor \ntlniri.
Privirile lor se \ntlniser` \n acela[i fel, \n timpul unei
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 147
recep]ii... {i o emo]ie asem`n`toare cu cea pe care o sim]ea
acum pusese st`pnire pe ea. Dar ce deziluzie, dup` aceea!
Alexi, nu te sim]i bine?
Matt este aici.
{i ce-i cu asta? Ce ai de gnd s` faci? S` te duci la el?
Incapabil` s` r`spund`, Alexi \ntoarse capul. Privirea ei
se \ndrept` din nou spre Matt, aflat \ntr-o conversa]ie \nsu-
fle]it` cu o persoan` pe care-i era greu s-o disting`.
Doamne! Ce frumos era... Pe nea[teptate, avu loc o mi[care
a mul]imii [i Alexi fu ct pe ce s` scoat` un ]ip`t de surpriz`.
|nso]itoarea lui Matt nu era alta dect Carole!
Mergem s` bem ceva, de acord? propuse Martin.
F`r` s`-i a[tepte r`spunsul, o conduse \n cealalt` parte a
s`lii, apoi \i puse din proprie ini]iativ` o cup` de [ampanie
\n mn`.
Ascult`, Alexi, trebuie s`-]i revii \n fire. Sunt c`s`torii
destinate chiar de la \nceput e[ecului. Prive[te \n jurul t`u!
Jum`tate din oamenii de aici sunt la a doua, sau chiar la a
treia lor c`s`torie. A[a-i via]a. Nu e[ti tu prima [i nu vei fi cu
siguran]` nici ultima c`reia i se va \ntmpla asta.
P`streaz`-]i predicile pentru altcineva, Martin, te rog!
Cu ochii pleca]i cu \nc`p`]nare, tn`ra femeie \nvrtea
cupa \ntre degete.
M` \ntreb de ce Henri nu este aici, morm`i Martin.
La aceste cuvinte, Alexi tres`ri. Ideea c` Matt [i Henri
s-ar putea afla aici, \n seara asta, numai acum \i trecuse prin
minte. Ce se va \ntmpla oare, atunci?
148 VALERIE DUHAMEL
Am nevoie de aer, Martin. Scuz`-m`.
|[i puse cupa pe o mas` vecin`, apoi \[i croi drum
prin mijlocul mul]imii pn` la u[a cu geamuri care
d`dea pe teras`. Aici, se refugie \ntr-un col] lini[tit ca s`
reflecteze.
Cntecul oceanului foarte apropiat i se p`ru ciudat de
melancolic [i ea se sprijini de balustrada de piatr` pentru a
contempla plaja abia luminat` de lun`. Era o imagine
sublim`, care-i reaminti brusc plimbarea nocturn` pe care o
f`cuse cu Matt doar cu cteva s`pt`mni \n urm`. Ce
departe i se p`rea acum momentul acela!
Deodat`, un zgomot de pa[i \n spatele ei veni s`-i tulbu-
re medita]ia. Se \ntoarse [i, z`rindu-l pe Matt, sim]i c` i se
strnge inima.
Iei aer, Alexandra?
Nu, pur [i simplu am fugit. Sunt acolo oameni pe care
nu doresc s`-i v`d.
Cine, de exemplu? Martin? Tat`l t`u?
Ca [i al]ii, zise ea privindu-l pe Matt drept \n ochi.
Matt nu vru s` \n]eleag` aluzia, deoarece declar`:
Ei bine, \n cazul acesta, am s`-]i ]in companie.
Atmosfera supra\nc`lzit` din interior \ncepe s` m` supere.
Credeam... \n fine... mi-ai spus c` nu vei veni, ast`-
sear`.
Ei bine, mi-am schimbat p`rerea, asta-i tot. Nu este
apanajul femeilor s` fie nestatornice, nu crezi?
A[ fi vrut s` m` anun]i. A[ fi r`mas acas`!
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 149
Ascult`-m` bine, Alexandra. Cred c` voi mai sta ctva
timp \n California, dar n-am inten]ia s` te ]in la curent cu
ac]iunile [i gesturile mele de fiecare zi, nici cu
deplas`rile, dineurile sau recep]iile mele. Prin urmare, se
va \ntmpla, fire[te, s` ne \ntlnim accidental, din cnd \n
cnd.
Avea dreptate, ea o [tia. Cu toate acestea, revolta fierbea
\n ea. De ce ]inuse s` se afi[eze \n compania Carolei, dac`
nu ca s-o umileasc` pe ea, so]ia lui? {i el putea conta pe
Georgia Gold ca s` alimenteze scandalul. Mine, tot
Hollywoodul va fi informat de leg`tura lor...
Tu ai pus-o la curent pe Georgia Gold cu situa]ia noas-
tr`? \ntreb` ea.
Nu. Dar presupun c` nu m` crezi.
|ntr-adev`r. Deoarece \mi dau seama c` \ncerci prin
toate mijloacele s`-mi faci r`u. Te-ai folosit de mine. Ai pro-
fitat de numele meu ca s` te r`zbuni. {i iat` c` acum nu ezi]i
s` m` ridiculizezi \n public.
Stnd cu privirea pironit` pe fa]a tinerei femei, Matt nu
r`spunse imediat.
|ntr-un anumit fel, toate astea sunt exacte, sau mai
degrab` erau exacte la \nceput, zise el \n cele din urm`.
P`ru s`-[i caute cuvintele, apoi scoase un oftat adnc [i
continu`:
Recunosc c` atunci cnd te-am \ntlnit, n-am avut nici
un fel de scrupule ca s` m` folosesc de tine, iar tu te
\nc`p`]nai \n refuzul t`u. {i cum purtai numele de Rossini,
150 VALERIE DUHAMEL
m-am \nver[unat. |n realitate, nu m` gndisem niciodat` s`
te cer \n c`s`torie. Este adev`rat, doream s` te cuceresc [i s`
te determin \n felul acesta s`-mi cedezi bunurile tale. Dup`
aceea, a[ fi plecat. Numai c`, iat`... lucrurile nu s-au petre-
cut cum prev`zusem...
Temndu-se s` nu izbucneasc` \n plns, Alexi \[i adun`
ultimele puteri [i zise:
Te rog, Matt, taci. Nu vreau s` [tiu...
Cum ea \ncerc` s` se \ndep`rteze, el o prinse de bra] [i
o sili s`-l priveasc`.
Eu ]in \ns` s`-]i explic comportarea mea, Alexandra.
Dup` asta, poate voi reu[i s`-mi reg`sesc somnul.
}i-ai pierdut somnul, tu care ai pus la cale toate
ma[ina]iile acestea? Este o glum`, presupun...
Nu sunt att de insensibil cum crezi! Crede-m`,
Alexandra, nu mai dorm. Am organizat [i am planificat totul
\nainte de a te cunoa[te. Voiam cu orice pre] proprietatea
ta, dar mai cu seam`, [i acesta era ]elul meu principal, dore-
am s` m` r`zbun pe Henri Rossini. {i apoi, te-am \ntlnit...
|ncepnd din momentul acela, am \n]eles c` trebuia s`-mi
schimb planurile.
De ce? Pentru c` mi-a trebuit prea mult timp ca s`
cedez farmecului t`u? Erai gr`bit s`-]i potole[ti setea de
r`zbunare. {i timpul trecea...
Nu, asta n-are nici o leg`tur`. Dar nu pot s`-]i port pic`
pentru faptul c` sim]i atta am`r`ciune, ad`ug` Matt dup`
o clip` de ezitare. Am abuzat de sl`biciunea ta [i...
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 151
De sl`biciunea mea? repet` tn`ra femeie, surprins`.
Tocmai rupsese[i leg`turile cu b`rbatul pe care-l
iubeai. Martin plecase \n Anglia f`r` tine. Atunci, evident,
erai foarte vulnerabil`, nu-i a[a? Altfel spus, era momentul
ideal pentru mine.
Alexi r`mase t`cut`. Prin urmare, Matt credea c` nu se
c`s`torise cu el dect de ciud`... Ideea c`-l iubea, pur [i sim-
plu, nici m`car nu-i trecuse prin minte.
Ce se \ntmpl` aici?
Recunoscnd vocea tat`lui ei, Alexi sim]i cum o cuprinde
panica. De data aceasta, confruntarea era inevitabil`... {i
cnd tn`ra femeie v`zu expresia furioas` pe care o afi[a
tat`l ei, panica ei spori.
Pretind explica]ii, Alexandra, ordon` el.
Asemenea unei copile prinse \n gre[eal`, Alexi ro[i [i
\ncepu s` se blbie jalnic.
Fiica dumneavoastr` [i cu mine avem o discu]ie parti-
cular`, interveni atunci Matt.
|ndep`rteaz`-te de ea, Channing!
Trebuie s` consider asta drept o amenin]are, domnule Rossini?
Henri Rossini f`cu un pas \nainte, cu un aer amenin]`tor.
Te rog, tat`, \l implor` Alexi interpunndu-se. Nu face
o scen`. Voi intra \napoi.
Ai dreptate, murmur` Matt. Vreau s` am o convorbire
cu tat`l t`u.
La ideea de a-i [ti singuri pe amndoi, o str`b`tu un fior
\nghe]at. Trebuia s` evite asta, cu orice pre]!
152 VALERIE DUHAMEL
Nu... prefer s` r`mn, zise ea.
Intr`! repet` tat`l ei.
Matt se apropie [i o \mpinse cu blnde]e spre u[`.
Du-te, Alexandra. Fii lini[tit`, totul va fi bine.
|n]elegnd c` era inutil s` insiste, se supuse [i se
al`tur` mul]imii din interior. Se amestec` printre invi-
ta]i, cu o privire absent`, preocupat` numai de ceea ce
se petrecera afar`. {i dac` tat`l ei ar vrea s` se bat`?
Ideea asta o \ngrozi. Desigur, Henri era un b`rbat
robust, dar cu siguran]` nu tot att de puternic ca
Matt... Matt, care ar putea foarte bine s`-l omoare f`r`
s` vrea!
|n sfr[it, dup` un timp care i se p`ruse o eternitate, u[a
terasei se deschise [i ap`ru Matt. P`rea foarte obosit [i avea
o cut` amar` \n col]ul buzelor. |nainte ca Alexi s` aib` timp
s` se \ndrepte spre el ca s`-l \ntrebe ce se \ntmplase, el tra-
vers` sala [i, f`r` o privire spre ea, disp`ru.
Temndu-se de ce putea fi mai r`u, se repezi pe teras`.
Acolo, spre marea ei u[urare, \l g`si pe Henri rezemat cu
coatele de balustrad`, cu privirea pierdut` \n gol.
Tat`, te sim]i bine?
Alexi, [tii c` am mult` afec]iune pentru tine.
Da, bine\n]eles, r`spunse Alexi, surprins` de aceast`
declara]ie nea[teptat`. Dar pentru numele lui Dumnezeu,
ce \nseamn`...
|l iube[ti \nc`, nu-i a[a?
Se \ntoarse spre ea [i o privi lung.
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 153
Da, tat`, \l iubesc. Din toate puterile mele!
Atunci, du-te dup` el.
Surpriza o l`s` pe tn`ra femeie f`r` glas.
{i gr`be[te-te, draga mea, ad`ug` Henri zmbind.
A[teapt` pu]in... Sunt s`pt`mni de cnd m` \ndemni
s`-l p`r`sesc. Ce s-a \ntmplat?
Toat` lumea poate face gre[eli, rosti el ridicnd din
umeri.
Nelini[tit` brusc, Alexi se \ncrunt`. Tat`l ei nu p`rea \n
apele lui.
Ascult`, tat`, m` duc s-o caut pe Monica.
Henri refuz`, cu un semn din cap.
Monica [i cu mine nu mai suntem... de acord \n
momentul acesta. Ea este, dac` \ndr`znesc s-o spun, una
din gre[elile mele. |n aceast` dup`-amiaz`, am surprins-o
vorbind la telefon cu Georgia Gold. {i am \n]eles limpede
c`-i d`dea unele informa]ii despre tine.
Lui Alexi \i venea s`-[i dea palme. B`nuise pe toat`
lumea, \n afar` de Monica. Ce proast` fusese!
Haide, Alexi, doar n-o s` r`mnem toat` noaptea aici,
zise Henri. Vino, acum.
|[i lu` fiica de bra] [i o conduse \n`untru.
De fapt, trebuie s`-l \ntlnesc pe un anume Paul Burns,
spuse el.
Paul Burns? Dar acesta este asociatul lui Matt!
Deocamdat`, dar va fi \n curnd al meu. Matt a hot`rt s`
revnd`, la un pre] rezonabil, p`r]ile lui din complexul sportiv.
154 VALERIE DUHAMEL
Cum? Vinde tot?
Alexi! Fii dr`gu]`, arat`-mi unde se afl` Paul Burns, [i
dup` aceea po]i s` fugi.
Aflat` \nc` sub [ocul a ceea ce tocmai aflase, Alexi avu
nevoie de cteva clipe s`-[i recapete st`pnirea de sine.
Reu[i \n sfr[it s`-l descopere pe Paul, care dansa cu
Carole.
Asta-i bun`! exclam` ea. {i eu care credeam c`... \n
fine, credeam c` Matt [i Carole au venit \mpreun`, c` este
\ndr`gostit de ea.
Matt Channing este \ndr`gostit nebune[te de tine!
exclam` Henri cu o voce \n care se sim]ea pu]in` iritare.
Numai s` ai dreaptate, tat`, se gndi ea.
Haide, fugi, Alexandra, \i porunci el f`cndu-i complice
cu ochiul.
*
* *
|n pofida \ngrijor`rii, Alexi ap`s` pedala de accelera]ie.
Nici m`car nu \ndr`znea s` se gndeasc` la cuvintele
tat`lui ei. Dar \ntre toate temerile [i \ntreb`rile care o
asaltau, o singur` certitudine se impunea: trebuia s`-l
g`seasc` pe Matt ct mai repede. Dup` aceea, ei bine, va
hot`r\.
Matt se \ntorsese direct acas`, constat` ea z`rindu-i
ma[ina \n fa]a vilei. Opri al`turi de ea apoi, cu inima b`tnd
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 155
puternic, urc` treptele peronului. Totu[i, \n clipa cnd s`
sune, [ov`i. La aceast` or` trzie risca s-o trezeasc` pe Rosie
[i s` fie nevoit` s`-i dea explica]ii...
Prefernd s` intre ct mai discret posibil, Alexi ocoli casa
[i se \ndrept` spre verand`, cu inten]ia s` bat` \ncet \n
geam. Spre marea ei surpriz`, u[ile terasei erau deschise,
dar \n salon nu era nimeni.
De aceea, privi \n jurul ei, apoi \n direc]ia plajei. La
\nceput nu v`zu nimic, deoarece un nor mare ascundea luna.
Apoi, dintr-o dat`, datorit` unei raze argintii, \l v`zu. St`tea la
marginea apei, nemi[cat, cu fa]a spre linia orizontului.
|[i scoase f`r` [ov`ire pantofii [i alerg` spre el. El n-o
auzi venind. R`mase cteva secunde \n spatele lui, f`r` s`
spun` nimic, \ncercnd s`-[i lini[teasc` b`t`ile dezordonate
ale inimii.
Matt...
El nici nu tres`ri m`car. O auzise, oare? |n fine, se
\ntoarse \ncet.
Alexi?
O adnc` ne\ncredere se citea pe fa]a lui, ca [i cum se
\ndoia de realitatea a ceea ce vedea.
De ce... de ce ai venit, Alexi?
Sunt aici pentru c`... pentru c`...
Cuvintele nu-i veneau cu u[urin]` pe buze, att era de
tulburat`, dar cu pre]ul unui mare efort, reu[i s`-[i
redobndeasc` st`pnirea de sine. Venise clipa s` pun`
totul \n joc.
156 VALERIE DUHAMEL
Pentru c` te iubesc, Matt.
Reu[ise \n sfr[it s` dea glas m`rturisirii care-i ardea
buzele de atta timp. Surprins` de propria ei \ndr`zneal`,
Alexi sim]i dintr-o dat` un fel de ame]eal` amestecat` cu o
senza]ie de u[urare. Pu]in o mai interesa ce se va \ntmpla
de acum \nainte. El [tia acum ce sim]ea pentru el [i asta era
tot ce conta.
La \nceput, el nu avu nici o reac]ie. Apoi, f`cu un pas
timid spre ea. Atunci, nereu[ind s` se mai st`pneasc`, se
arunc` \n bra]ele lui, cuib`rindu-i-se la piept.
Dac` ai [ti ct am a[teptat clipa asta, murmur` el. Te
iubesc att de mult, dragostea mea...
O clip`, Alexi crezu c` \n]elege gre[it. Dar ridicnd capul,
\ntlni privirea plin` de tandre]e cu care o \nv`luia Matt [i
nu se mai \ndoi de sinceritatea lui.
Spune-mi c` nu visez, Matt. Este adev`rat? Este chiar
adev`rat?
El \[i strecur` cu delicate]e degetele \n p`rul ei [i se juc`
\nf`[urnd o [uvi]` pe deget.
Da, te iubesc, Alexandra. Iubesc felul cum mergi, cum vorbe[ti,
cum te mi[ti, cum \]i \nclini capul cnd m` prive[ti, iubesc...
Opre[te-te! exclam` Alexi atingndu-i u[or buzele cu
un s`rut. Pentru mine, toate astea vin prea repede, s` [tii.
Doar cu pu]in timp \n urm`, credeam c` m` ur`[ti, c` te-ai
c`s`torit cu mine numai din interes, [i mai cu seam` pentru
c`... pentru c` nu puteai avea femeia pe care ]i-o doreai. |mi
\nchipuiam c` tu [i Carole...
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 157
Carole? Este so]ia celui mai bun prieten al meu, asta-i
tot, spuse el pe un ton ner`bd`tor. M-am c`s`torit cu tine
numai pentru c` te iubeam. Da, recunosc, la \nceput
inten]iile mele nu erau... complet dezinteresate. Nu sunt
foarte mndru de mine, m`rturisesc, [i regret foarte mult.
Dar am mai discutat... Prin urmare, s` nu mai vorbim
despre asta, te rog. Mi-ai lipsit att de mult, draga mea, zise
el aplecndu-se foarte aproape de fa]a ei, [i m-am temut att
de mult s` nu te pierd...
Schimbar` un lung, un foarte lung s`rut, apoi Matt se
\ndep`rt` [i lu` fa]a tinerei femei \n mini.
Vreau s`-]i mai spun ceva, murmur` el. Dac` am
venit la aceast` recep]ie, ast`-sear`, a fost numai ca s`-]i
cer s` te \ntorci s` tr`ie[ti cu mine. Dar cnd te-am v`zut
\n bra]ele lui Martin Steel... am crezut c` \mi pierd
min]ile.
|]i repet c` nu este nimic \ntre mine [i Martin!
Un surs lumin` figura lui Matt, care \[i vr\ mna \n
buzunarul hainei.
Alexandra, vrei s`-]i \mpar]i via]a cu mine? S` lu`m
totul de la \nceput?
Matt! Este dorin]a mea cea mai scump`, [opti ea
s`rutndu-l din nou.
Atunci, prime[te asta.
Alexi lu` cutiu]a pe care i-o \ntindea [i o deschise. |i
ap`rur` imediat lacrimi \n ochi. Era vorba despre br`]ara de
aur pe care o g`sise \n camera lui Matt...
158 VALERIE DUHAMEL
Cu toat` dragostea mea, zise el \ntr-o suflare. Am
cump`rat-o pentru tine de ctva timp, dar tu nu mi-ai l`sat
r`gazul s` ]i-o d`ruiesc.
R`maser` mult timp \mbr`]i[a]i, ochi \n ochi, incapabili
s` exprime ce sim]eau. |n cele din urm`, se \ndreptar` spre
cas`.
Alexi se opri brusc.
Apropo, Matt... Ce i-ai spus tatei, \n seara asta, ca s`-[i
schimbe p`rerea despre tine?
Ei bine, i-am explicat c` tat`l meu \l iertase. C` \[i
ref`cuse via]a \n Anglia, o via]` mai curnd comod`, [i c`
toate astea apar]in trecutului. Cred c` ura tat`lui t`u fa]` de
mine nu era dect consecin]a unui adnc sentiment de
vinov`]ie. {i tu, dragostea mea, m-ai iertat oare?
|n loc de r`spuns, ea \i zmbi. Matt izbucni \n rs, o trase
spre el [i un s`rut tandru pecetlui \nceputul noii lor vie]i.
Sfr[it
SINGUR~TATEA ALEXANDREI 159

S-ar putea să vă placă și