Sunteți pe pagina 1din 156

PATRICIA RANDALL

Totul
pentru a
pl`cea
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
CORNEL ROMO{AN
ALCRIS
Romance
Capitolul 1
Cum s` fac? repet` de cteva ori Vicky cu jum`tate de gur`.
|n diminea]a aceasta conducea nervos [i cnd opri \n fa]a
Centrului de cercet`ri oceanografice, puse o frn` brutal` care f`cu s`
scr[neasc` pneurile.
Femeia ie[i din ma[in`, trnti portiera [i f`cu c]iva pa[i. Briza
pl`cut` a Floridei o \nv`lui asemenea unui voal de m`tase, dar era
prea \ncordat` ca s`-i simt` blnda mngiere sau chiar s` arunce o
privire spre plaja m`rginit` de palmieri.
Da. Cum s` fac` s`-[i g`seasc` un so] \n Miami? se mai \ntreb` o
dat`. |n ora[ul acesta, c`utarea unui so] ar fi \nsemnat b`taie de cap,
nu glum`!
|i revenir` \n minte cteva frnturi din discu]ia pe care tocmai o
avusese cu mama ei.
Victoria, ai treizeci de ani. Dac` st`teai cu noi la Boston, erai de
mult m`ritat` cu cineva din anturajul t`u care s` ]i se potriveasc`.
Mama nu uita niciodat` s`-i aduc` aminte c` era descendent`
dintr-una din cele mai vechi familii din Statele Unite [i c` acest titlu
implica, pe lng` unele privilegii, [i un num`r de obliga]ii.
Dac` te-ai \ntoarce acas`, continuase mama, nu ne-ar fi deloc greu
s`-]i g`sim pe cineva cu care s` te m`ri]i. Familia conteaz` att de mult
pe tine, draga mea
Oftnd dezgustat` la aceast` amintire,Vicky \[i scoase din geant` legit-
ima]ia de acces [i i-o prezent` gardianului. Dup` care, rumegndu-[i \n
continuare gndurile sumbre, se duse la liftul cu care ajunse la etajul
al doilea. Bine\n]eles c` nu putea s` le repro[eze p`rin]ilor insisten]a
de care d`deau dovad`. |ns`, de fiecare dat` cnd o sunau, se sim]ea
din ce \n ce mai vinovat` [i cu fiecare zi care trecea, situa]ia devenea
insuportabil`.
De fapt, nu vroia dect s` le fac` pe plac, punnd la punct o
c`s`torie ca s`-i mul]umeasc`. Dar \n realitate nu era deloc att de sim-
plu: s` g`seasc` un logodnic era o sarcin` anevoioas`, care solicita nu
numai preocupare, ci [i foarte mult timp
Oft`. A[adar, era greu de pus mna pe un b`rbat! Totu[i, de trei
s`pt`mni nu se gndea dect la asta. Sau mai degrab`, \ncepea \n
sfr[it s` se gndeasc` serios. Numai c` era ocupat` pn` peste cap
[i \n plus, habar n-avea de unde s` \nceap`!
Intr` \n biroul ei. Masa era plin` cu pagini dactilografiate.
Raportul de activitate care i se ceruse, suspin` ea descurajat`.
Numele raportului nu era cel mai potrivit. Cnd era prost dispus`,
Vicky \[i spunea c` titlul de Raport de inactivitate ar fi fost mult mai
nimerit. De trei ani de cnd lucra la acest program, la ce rezultat
ajunsese? Din p`cate, la nimic. Unele dintre ipotezele pe care le \nain-
tase erau foarte interesante, dar ar fi solicitat lucru ne\ntrerupt. {i \n
loc s` se consacre acestor proiecte la care ]inea att de mult, ce f`cea?
Participa la recep]iile lumii bune din Miami \n speran]a de a g`si un
so]. Ce ironie!
Cnd se a[ez` la masa de lucru, o cuprinse o adnc` descurajare. I
se puse un nod \n gt
Abia \n clipa \n care auzi dou` b`t`i u[oare \n u[`, reveni la
realitate. Vicky ridic` ochii [i \ntlni privirea afectuoas` a prietenei
sale, Gina.
Ai trecut prin fa]a biroului meu f`r` m`car s`-mi spui bun`
diminea]a! se plnse ea. M` \n[el, sau nu e[ti \n apele tale?
Vicky fu ct pe ce s` izbucneasc` \n lacrimi. Da, totul mergea r`u
\n clipa asta [i nu mai [tia ce s` fac`.
6 PATRICIA RANDALL
Cred c` problema vine de la Miami
Miami? repet` Gina ridicnd o sprncean`.
Intr` \n birou, \mbr`cat` cu un tricou mulat [i o fust` scurt`, verde,
care i se potriveau de minune.
Care este problema? \ntreb` noua venit` zmbind radios. Timpul
este superb, marea splendid`, vegeta]ia luxuriant` [i locuie[ti la doi
pa[i de cele mai frumoase magazine din lume! Mai e nevoie s` adaug
c` lucrezi la cel mai sofisticat Centru de cercet`ri oceanice din Statele
Unite?
F`r` \ndoial` c` Gina avea dreptate, dar \n diminea]a asta, nu
reu[ea s`-i transmit` optimismul ei contagios.
Totu[i, e o problem` foarte important`, r`spunse Vicky cu o
expresie disperat`: e vorba despre b`rba]i!
Gina f`cu ochii mari.
B`rba]i??? B`rba]ii din Miami sunt cei care stric` peisajul? E lucrul
cel mai neobi[nuit pe care l-am auzit vreodat`!
Vicky \i arunc` o privire crncen`. Blond`, finu]`, fermec`toare,
Gina mergea pe dou`zeci [i cinci de ani. F`cea parte din categoria
oamenilor \nzestra]i de la natur` \n toate privin]ele. La Centrul
oceanografic, ocupa un post de secretar`, \ns` atribu]iile ei erau mult
mai mari. Se ocupa printre altele [i de gestiunea principalelor proiecte
de sus]inere psihologic` a cercet`torilor Da, Gina avea toate
calit`]ile. Chiar [i sim]ul umorului, pe care Vicky \l aprecia att de mult
atunci cnd era \n form` [i pe care-l detesta \n momente ca acesta.
Ori, acum, numai de glume nu-i ardea!
Bine. De acord. B`rba]ii nu stric` nimic, \ncuviin]` ea, \ns` \ncep
s` m` satur s` caut pas`rea rar`!
{i totu[i, o temper` Gina, dac` pas`rea aceasta exist`, aici ai s-o
g`se[ti, de bun` seam`! |n Miami g`se[ti tot felul de b`rba]i: frumo[i
[i ur]i, boga]i [i s`raci, musculo[i [i sfriji]i! Dr`gu]` cum e[ti, n-ai
dect s` te duci pe o plaj` [i s`-i zmbe[ti primului b`rbat care va
trece; din primul minut, \]i va cere num`rul de telefon [i ]i-l va da
pe-al lui! Miami este ca un magazin cu autoservire pentru femeile
singure!
TOTUL PENTRU A PL~CEA 7
Vicky era att de descurajat` \nct se sim]ea gata s` urmeze sfatul
Ginei [i s` se duc` spre cea mai apropiat` plaj`. Dar o sclipire de
luciditate o f`cu s`-[i dea seama ct era de stupid` ideea.
Bine\n]eles! Gina, pentru tine e u[or. Tu e[ti din Nebraska. Po]i
s` te m`ri]i cu oricine.
Gina \[i \n`l]` sprncenele.
N-am deloc de gnd s` m` m`rit cu oricine, replic` ea imediat.
Dar nu asta e problema. Ai face mai bine s`-mi spui ce ai \n cap [i de
ce e[ti att de \ngrijorat`.
Vicky schi]` un gest de neputin]`.
Cercet`rile mele despre adaptarea morcovilor \n mediul marin
bat pasul pe loc! exclam` ea ar`tnd spre foile de hrtie care-i
acopereau biroul.
Lucrul acesta nu mi s-ar p`rea att de \ngrijor`tor, spuse Gina
care se a[ezase confortabil pe fotoliul destinat vizitatorilor. Va mai
trece ctva timp pn` la primele rezultate cu morcovii ace[tia
submarini.
Nu e de glumit, Gina. S` [tii c` este foarte important. Dac` o s`
ajungem s` facem plantele s` creasc` sub ap`, ar fi o reu[it` [tiin]ific`
formidabil`!
{tiu. To]i cercet`torii vor s` salveze omenirea! |ns` nu-]i face
griji; dac` nu reu[e[ti s` ajungi la un rezultat luna aceasta, vom vedea
luna viitoare ce se mai poate face. Crede-m`, va fi \nc` o tem` de
actualitate.
Gina, \]i ba]i joc de mine, [i f`r` \ndoial` c` ai dreptate Dar ce
vrei? Cercet`rile mele bat pasul pe loc [i n-am nici un motiv s` m`
bucur. Lucrez la un proiect pasionant de care a[ vrea s` m` ocup zi [i
noapte [i \n loc de asta, \mi pierd timpul alergnd dup` un so] de
care a[ putea foarte bine s` m` lipsesc.
Bine, spuse Gina care p`rea gata s` asculte totul. Vrei s` te
m`ri]i. Da sau nu?
Mmmm Mai bine s` zicem c` este vorba despre o obliga]ie
familial`.
Gina f`cu din nou ochii mari.
8 PATRICIA RANDALL
Vicky, c`s`toria este orice, \n afar` de o obliga]ie familial`! Este
o alegere personal`. |n general, obliga]iile familiale se refer` la vizite
la m`tu[i bolnave, la cadouri pentru nepo]i. A[a stau lucrurile! Cnd
te aud vorbind despre c`s`torie
Ai vorbi la fel dac` ai fi \n locul meu, obiect` Vicky.
Gina \[i \n`l]` din nou sprncenele, \n timp ce Vicky \ncerca s` se
justifice:
S` nu ui]i c` m` cheam` Victoria Sommerset-Hayes
Da, [tiu foarte bine cum te cheam`. Dar nu \n]eleg de ce
Fire[te c` nu \n]elegea! Venea din Nebraska. Cum ar fi putut s`
\n]eleag`?
Vicky \ncerc` s`-i explice:
Gina, nu este vorba numai de un nume. Dac` te cheam`
Sommerset-Hayes, \nseamn` s` mo[tene[ti [i ni[te obliga]ii.
Interlocutoarea nu \n]elegea unde vroia s` ajung`.
Explic`-mi de ce numele t`u face din c`s`torie o obliga]ie
familial`.
Totu[i, e att de simplu, \ncepu Vicky. Mama este o autentic`
Sommerset [i tata un autentic Hayes. Sunt singurul lor copil
|n]elegi? Sunt ultimul descendent al acestor familii cu o tradi]ie
\ndelungat`!
Gina era vizibil surprins`:
Vrei s` spui c` te sim]i obligat` s` le faci pe plac p`rin]ilor
t`i [i s` repopulezi lumea cu mici exemplare de Sommerset-
Hayes?
Nu numai c` m` simt obligat` s-o fac, dar le-am [i promis s` m`
m`rit anul acesta [i nu vreau s`-i decep]ionez.
Gina o privi amuzat`.
Cu o fat` ca tine, probabil c` nu cunosc \n]elesul cuvntului
decep]ie. Vicky, fii serioas` o clip`. La treizeci de ani, e[ti unul din-
tre cei mai cunoscu]i cercet`tori \n domeniul t`u [i nu numai \n
Statele Unite! P`rin]ii t`i au de ce s` fie mndri de tine, nu-i a[a? |n
plus, n-ai nevoie s`-]i iei asemenea angajamente! Doar dac` ai ceva
s`-]i repro[ezi?
TOTUL PENTRU A PL~CEA 9
Bine\n]eles c` nu! s`ri ca ars` Vicky.
Deci, singura ini]iativ` pe care ]i-ai permis-o \n treizeci de ani a
fost cea de a pleca s` locuie[ti \n Miami?
Vicky \ncuviin]` cl`tinnd din cap. Prin fereastra deschis`, se auzea
fream`tul m`rii
Totu[i, nu este un delict s` lucrezi \ntr-unul dintre cele mai mari
centre de cercet`ri oceanografice din Statele Unite!
Ba pentru ei, este, obiect` Vicky. Am f`cut cursuri superioare de
biologie \n loc s` m` mul]umesc, a[a cum au f`cut fetele prietenilor
lor, s` termin un curs de istoria artelor. |n ziua \n care i-am anun]at c`
plec din Boston, am \n]eles c` universul lor s-a n`ruit.
E o crim` s`-]i pui creierul la treab`? P`rin]ii t`i sunt mndri
de reu[ita ta profesional`, da sau nu? Cnd te [tiu aici, sunt
mul]umi]i?
Cu un gest larg, Gina ar`t` toat` \nc`perea. Vicky se uit` \n
jurul ei. Pere]i albi, un calculator, un microscop Un birou care
sem`na cu oricare altul. Numai c` soft-ul era mai sofisticat dect
altundeva.
Cred c` p`rin]ii mei nu-[i dau seama c` aici fac ceva util. Ei
viseaz` cu totul altceva pentru mine
Vicky sim]i din nou sentimentul de vinov`]ie care o cople[ea de
fiecare dat` cnd se gndea la p`rin]ii ei. |[i aducea aminte de seara
teribil` cnd le anun]ase plecarea la Miami. Mama ei se \mboln`vise [i
trebuise s` stea \n pat o s`pt`mn`. Bunicii i se scufundaser` imediat
cor`biile. Iar tat`l \[i convocase, \n repetate rnduri, psihanalistul [i
avocatul la sfaturi de tain`.
Da, Vicky [tia ce le-ar fi pl`cut lor: s` frecventeze cluburile selecte
din Boston [i s` se m`rite tn`r`. |n loc de asta, se lansase \n
cercetarea [tiin]ific` [i tr`ia la mii de kilometri de ei
Bine, continu` Gina. S` admitem c` trebuie s` te m`ri]i [i s`
perpetuezi prestigioasa dinastie
~sta-i adev`rul, confirm` Vicky. Le-am pus prea mult r`bdarea la
\ncercare.
Gina schi]` un zmbet.
10 PATRICIA RANDALL
N-a[ spune chiar a[a |n orice caz, ast`zi m` bucur c` nu m-am
n`scut \n Boston! |mi aduc aminte c` aveam [aisprezece ani cnd am
fugit cu b`iatul po[ta[ului |]i \nchipui ce scandal s-ar fi iscat \n
familia ta dac` ai fi avut o asemenea idee?
Vicky zmbi auzind aceast` presupunere suprarealist`.
Acum, mama m` sun` \n fiecare zi ca s` m` \ntrebe dac-am f`cut
ceva [i trebuie s`-]i spun c` telefoanele ei m` streseaz` din ce \n ce mai
mult. {i are un fel de a-mi spune la revedere, care m` scoate din min]i.
N-ai de ce s` te alarmezi. Tu \ns`]i spui c` nu te gnde[ti serios
la c`s`torie dect de dou`-trei s`pt`mni.
F`r` nici un rezultat! Gina, timpul trece! Luna trecut` am
\mplinit treizeci de ani. Nu mai am toat` via]a \nainte.
O femeie poate s` aib` copii pn` la patruzeci de ani, \ncerc`
s-o lini[teasc` prietena ei.
Vicky cl`tin` din cap, disperat`.
S-o la[i pentru mai trziu, n-a fost niciodat` cea mai bun` solu]ie.
|n plus, dup` felul cum decurg lucrurile, am impresia c` voi avea
nevoie de zece ani ca s`-mi g`sesc un so]!
Oft` din adncul sufletului [i continu`:
Ar fi trebuit s` \ncep cu mul]i ani \n urm`. |ns`, vezi tu, c`s`toria
nu f`cea parte din lista mea de priorit`]i. Am fost o proast`.
Crede-m`, o asemenea \ntrziere se recupereaz` \n cteva
minute! Judecnd dup` experien]a mea proprie, plaja din Miami este
cu siguran]` locul \n care po]i cel mai u[or s` \ntlne[ti un b`rbat
frumos. Dr`gu]` cum e[ti, n-are de ce s`-]i fie fric`.
Am \ncercat, Gina, recunoscu Vicky. De dou` s`pt`mni nu fac
altceva dect s` colind plajele, barurile, cocteilurile, mesele de aniver-
sare Chiar ast`-sear` sunt invitat` la o recep]ie dat` de ni[te prieteni
ai p`rin]ilor mei. Dar [tiu precis ce se va-ntmpla: o s` mor de
plictiseal` [i n-am s` schimb o vorb` cu nimeni toat` seara.
Cum a[a? \ntreb` Gina, nevenindu-i s` cread`. N-ai schimbat
niciodat` dou` vorbe cu un necunoscut sau n-ai \ntlnit privirea cuiva
care ]i s-a p`rut simpatic? Vicky, nu-mi vine s` cred.
Urm` o t`cere prelungit`, dup` care Gina re\ncepu:
TOTUL PENTRU A PL~CEA 11
Chiar a[a? Nimeni n-a intrat niciodat` \n vorb` cu tine?
Nu, nimeni care s`-mi convin`, preciz` Vicky. Doar \n]elegi
bine, Gina, c` nu pot s` m` m`rit cu oricine. Familiile Sommerset [i
Hayes au fost printre primele care au pus piciorul pe p`mntul
american. Gnde[te-te doar c` str`mo[ii mei au venit cu prima corabie
de pe continent, cu Mayflower Un mariaj cu primul venit ar fi cel
mai r`u lucru care s-ar putea \ntmpla!
S` ne \n]elegem bine, spuse Gina. Cu ce fel de om te gnde[ti s`
te m`ri]i? }ii neap`rat ca [i str`mo[ii lui s` fi venit cu Mayflower?
Cam a[a ceva, r`spunse Vicky suspinnd. Dac-ai [ti ct e de greu
de g`sit un b`rbat de genul `sta \n Miami!
Vicky, nu fi ridicol`! Pur [i simplu este imposibil, \n Miami sau
oriunde \n alt` parte!
Spunnd acestea, Gina se ridic` [i schi]` o reveren]` \n fa]a unui
interlocutor imaginar.
Bun` ziua, domnule |ncntat` Numele meu este Victoria
Sommerset-Hayes. Pot s` [tiu dac` str`mo[ii dumneavoastr` au venit
cu Mayflower, v` rog?
Apoi izbucni \n rs, \nainte de a trage concluzia:
B`rba]ii din Miami cu siguran]` c` nu sunt obi[nui]i cu o
asemenea prezentare!
La Boston ar fi mai u[or, remarc` Vicky. A[ putea cel pu]in s`
contez pe ajutorul p`rin]ilor mei.
P`rin]ilor t`i? \ntreb` Gina ne\ncrez`toare.
Da, ar fi extrem de simplu. Ar invita un tn`r care ar reprezenta
alegerea lor [i
E[ti sigur` c` [i-ar da osteneal` s` v` prezinte unul altuia? \ntreb`
Gina, batjocoritoare. Dup` p`rerea mea, nu v-a]i \ntlni dect \n fa]a
ofi]erului st`rii civile, \n momentul cnd a]i semna actele.
Gina! replic` Vicky dezaprobatoare. N-ar trebui s` vorbe[ti
a[a.
Dar e[ti pe cale s` accep]i o c`s`torie aranjat`! relu` Gina
furioas`. Ori, acesta este lucrul care m` dezgust` cel mai mult la fetele
din genera]ia noastr`!
12 PATRICIA RANDALL
La Miami, poate, spuse Vicky. Dar te asigur c` la Boston
Slav` Domnului c` suntem \n Miami, tran[` Gina.
Slav` Domnului? Dar Gina tocmai pentru c` suntem \n
Miami este totul att de greu Dac` ar fi s` \ncep s`-mi caut un so],
n-a[ mai avea timp pentru nimic altceva! Adio cercetare, adio
laborator, adio lucr`rile mele despre cultura submarin` de legume!
Micu]a mea Vicky, dac` te-ai \ndr`gosti, asta n-ar \nsemna
implicit c` ]i-ai distruge pentru totdeauna cariera. Ba eu cred c` ar fi
un excelent stimulent intelectual. Singura problem` dac` asta poate
fi considerat` o problem` ar fi s` g`se[ti un b`rbat seduc`tor, de
care s` te \ndr`goste[ti.
Nu cer att! replic` Vicky. M-a[ mul]umi doar s` g`sesc pe cineva
de familie bun`, pentru care s` am un respect deosebit [i
Gina se strmb`.
Din partea mea, te-a[ sf`tui s-o la[i mai moale cu respectul [i s`
pui baz` pe o iubire nebun`, spuse ea.
O iubire nebun`? Vicky nu avea experien]` \n privin]a asta. |[i
aducea aminte de un frumos profesor australian care-i predase \n
colegiu cnd avea cincisprezece ani |l iubise cu o pasiune de
adolescent`, f`r` s` \ndr`zneasc` niciodat` s` schimbe o vorb` cu el.
C]iva ani mai trziu, se apropiase pentru un timp de un tn`r
arhitect de familie bun` cu care p`rin]ii ei se gndiser` s-o m`rite.
Proiectul acesta fusese evident compromis din cauza plec`rii ei la
Miami.
|n afar` de ace[tia doi, pe care nu-i regretase de altfel niciodat`,
via]a ei sentimental` se reducea la zero |n orice caz, iubirea nebun`
nu era una dintre tr`s`turile clanului Sommerset-Hayes. Erau oameni
respectabili [i austeri, mai degrab` so]i fideli dect aman]i pasiona]i.
Respectul \mi este de-ajuns, spuse Vicky.
Gina se ridic` ner`bd`toare.
Te las singur`, Vicky. Te admir din plin pentru obedien]a [i
virtutea ta. Dar niciodat` n-am fost mai bucuroas` c` n-am [i eu
calit`]ile astea.
Se duse spre u[`.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 13
Succes, draga mea! {i mai ales, ad`ug` ea cnd ajunse \n prag,
nu le mai cere p`rerea prietenelor tale; ar fi pierdere de vreme. Cel
mai bine ar fi s` te adresezi unui profesor de genealogie sau unui
detectiv particular!
*
* *
Luke \nchise u[a [i se a[ez` \ntr-un fotoliu, f`r` s` spun` un
cuvnt.
|nc` o zi agitat`! se plnse el. Am impresia c` tinerii nelini[ti]i din
Miami sunt din ce \n ce mai nervo[i
Ce ]i s-a mai \ntmplat?
Am reu[it s` pun mna pe Robby Ingress
Bravo! reac]ion` imediat Barney. E o veste nemaipomenit`.
Da, numai c` \n momentul \n care-i descopeream ascunzi[ul,
[i-a scos revolverul, l-a \ndreptat spre mine [i nu s-a oprit dect
dup` ce a golit \nc`rc`torul!
Ce s`-i faci? spuse Barney ca un filozof. Celor pe care-i c`ut`m
noi nu prea le place s` fie descoperi]i. Reac]ia lui Robby Ingress era de
a[teptat. De altfel, probabil c` n-avea de gnd s` te omoare, ci doar s`
te sperie.
Da, atitudinea asta este de \n]eles la un pu[ti de cincisprezece
ani, dar ar fi putut s` ajung` r`u dac` poli]ia punea mna pe el.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Barney. A reu[it s` scape?
Nicidecum, spuse Luke. Numai c` dup` ce l-am scos pe
Robby afar` din ascunz`toare, i-am explicat c` n-am venit s`-l
arestez. A \n]eles repede c` nu sunt dect un detectiv particular
pe care maic`-sa l-a angajat ca s`-i dea de urm`. Nimeni n-a v`zut
c` a tras; autorit`]ile nu vor [ti nimic despre ce s-a-ntmplat \n
dup`-amiaza asta.
Maic`-sa ]i-e datoare vndut`, spuse Barney admirativ. Sper c`,
din recuno[tin]`, \]i va dubla onorariul!
14 PATRICIA RANDALL
Nu prea cred, spuse Luke. N-are nici un ban \n buzunar. De
altfel, nici n-am de gnd s`-i cer ceva.
Barney \[i privi interlocutorul, nevenindu-i s` cread`.
Vrei s` spui c` ]i-ai riscat via]a \ntr-o anchet` care n-o s`-]i aduc`
nici un ban? Cum vrei s-o scot la cap`t cu un asociat ca tine? se tngui
el [i continu` pe un ton de repro[:
E[ti prea generos, Luke! Prea dezinteresat! E o adev`rat`
catastrof` s` lucrezi al`turi de cineva att de altruist! Neglijezi afacerile
cele mai rentabile ca s` te ocupi de clien]i ocazionali, care de obicei
nu pot s`-]i pl`teasc`. Dac` vrei s` faci acte de caritate, nu te mai
pretinde detectiv particular!
Luke \l l`s` s` vorbeasc`. Era prieten cu Barney de mult` vreme [i
se cuno[teau foarte bine. Cnd avea ceva pe inim`, n-avea nici un rost
s`-l \ntrerup`.
Luke \l l`s` s` se v`ic`reasc`, [tiind foarte bine c` Barney n-ar fi
acceptat niciodat` s` se despart` de el. Luke avea \ntr-adev`r cel mai
invidiat carnet cu adrese din Miami. Le spunea pe nume tuturor
miliardarelor frumoase pentru care Barney ar fi vrut att de mult s`
lucreze.
Trase adnc aer \n piept [i \ncepu s` se uite la \nc`perea pe care
Barney o reamenajase de curnd, dup` gustul lui. |ntr-adev`r, era un
loc curios; mochet` groas`, fotolii confortabile, culori calde [i o
lumin` discret` S-ar fi putut crede c` era un bar de hotel, mai
curnd dect o agen]ie de detectivi. Barney \i avusese \n vedere pe
oamenii cei mai de vaz` din Miami.
Oamenii din lumea bun` nu vor veni la noi dect dac` vor avea
impresia c` sunt ca la ei acas`, pretindea el.
Din punctul acesta de vedere, Luke \i d`dea dreptate. Dar \n vreme
ce acest s`la[ poleit continua s`-l fascineze pe Barney, lui \ncepea s`-i
devin` insuportabil. Se gndi la mama lui Robby Ingress, care \[i
cre[tea singur` cei trei copii. O ajutase s`-[i reg`seasc` b`iatul [i n-ar
accepta pentru nimic \n lume nici cel mai mic onorariu. Cnd proceda
a[a, avea sentimentul datoriei \mplinite. Pu]in \i p`sa dac` asociatul lui
nu era de acord cu el!
TOTUL PENTRU A PL~CEA 15
M` pui pe gnduri, spuse Barney cu o jum`tate de gur`. Luke,
e[ti de departe cel mai bun detectiv din Miami.
Luke ciuli urechea. Colaboratorul lui nu-l prea obi[nuise cu
complimentele
Sau unul dintre cei mai buni. |n afar` de asta, tu e[ti cel care
atrage clien]ii aici. |n primul rnd este vorba de competen]`, dar [i
despre fizicul [i farmecul t`u. |ns` dac` vei continua s`-]i asumi riscuri
inutile f`r` s` fii pl`tit pentru asta, afacerea se va duce de rp` \n
urm`toarele cteva luni.
|ncurcat, Luke l`s` ochii \n p`mnt [i spuse:
Nu-mi asum riscuri aproape niciodat` Cazul lui Robby Ingress
a fost o excep]ie.
O excep]ie? exclam` Barney. Chiar c` ai mintea scurt`! |n ultima
lun`, este a treia oar` cnd \]i [uier` gloan]ele pe la urechi!
Luke nu trebuia s` r`scoleasc` prea mult printre amintiri ca s`
recunoasc` faptul c` Barney avea dreptate. Ultimele s`pt`mni
fuseser` destul de agitate
Dar `sta nu e cel mai grav lucru, ad`ug` Barney dup` cteva
clipe. Nu sunt de acord cu tine cnd refuzi unele afaceri u[oare [i din
care pot ie[i ni[te bani frumo[i, [i c` \]i permi]i s`-i trimi]i la plimbare
pe cei mai buni clien]i ai no[tri!
Luke \ncerc` s` protesteze, dar era imposibil! Barney se lansase \ntr-una
dintre tiradele pe care le cuno[tea att de bine. Acum, devenea liric.
Luke, \n ora[ul `sta sunt cteva zeci de miliardari. La ei sunt
banii, e de-ajuns s` te apleci pu]in ca s`-i aduni. Miami este singurul
loc din lume \n care un detectiv f`r` \nsu[iri ie[ite din comun poate s`
se \mbog`]easc` doar dnd cteva telefoane unor informatori \n care
s` aib` \ncredere. De ce nu profi]i de oportunitatea asta? Cnd m`
gndesc la Suzette Harris, care te-a c`utat zilele trecute
Luke \[i trase capul \ntre umeri. Iar`[i povestea asta de care se
s`turase deja!
Suzette Harris, Luke! So]ia lui Harvey Harris! Miliardarul! Nu
vroia dect s` ne lase un cec mare ct jum`tate din bugetul statului!
Barney strnse pumnii aproape ]ipnd:
16 PATRICIA RANDALL
{i tu ai trimis-o la plimbare!
Barney, [tii ce mi-a cerut? r`spunse Luke ridicnd [i el glasul.
Vroia s` m` angajeze s`-i g`sesc cinele yorkshirul fie-si!
Pumffy nu e un yorkshire, e un loulou de Pomerania, url`
Barney.
Luke izbucni \n rs.
Pumffy! Ah, uitasem c` are un nume att de caraghios!
Amuzamentul lui \l scoase din priz` pe Barney care continu` mai
calm:
Problema nu este nici rasa, nici numele, Luke. Cnd miliardarii
vin la noi pentru c` [i-au pierdut cinele, treaba noastr` este s` le
g`sim cinele [i s` ne umplem buzunarele. E simplu ca bun` ziua.
Atunci, suger` Luke, scoate placa metalic` ce orneaz` u[a [i pe
care scrie: Adams [i Templeton, detectivi particulari. {i pune s` se
scrie o titulatur` mai apropiat` de noua noastr` activitate: Adams [i
Templeton, c`ut`tori de animale pierdute.
Gluma nu-l dezarm` pe Barney, care reveni la atac.
Ascult`, Luke. Doamna Harris ]ine ca tu s` te ocupi de problema
asta. Spune c` nu numai c` \l cuno[ti pe Pumffy, dar [i el ]i-ar
recunoa[te mirosul dac` te-ar sim]i pe aproape. Face din asta o
chestiune personal`. {i
F`cu o pauz` de o clip` \nainte de a continua:
mi-am luat angajamentul s` te conving s` te ocupi de afacerea
asta.
Nu, re\ncepu Luke, hot`rt. Nici nu se pune problema. Doar nu
m` vezi pe strad`, strignd \n ne[tire: Pumffy! Pumffy!
{i \ncepu s` rd`.
Barney se mul]umi s` r`spund`:
Cu siguran]` c` exist` o manier` mai discret` [i mai eficient` de
a face aceast` anchet`.
Pu]in \mi pas` de capriciile miliardarilor, morm`i Luke. Oamenii
care au prea mul]i bani, \n cele din urm` ajung s`-[i piard` min]ile: ar
vrea ca toat` lumea s` fie la picioarele lor. Uneori trebuie s` le spui nu
cu toate c` de obicei au uitat \n]elesul cuvntului.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 17
N-ai dreptate, replic` Barney. Cei mai mul]i dintre oamenii
ace[tia pe care \i tratezi cu atta dispre] te consider` prietenul lor!
Era adev`rat. Luke nu avea numai contacte neutre cu ei, dar se
bucura [i de sprijinul acestei lumi poleite, ale c`rei capricii \l
exasperau acum.
Of! f`cu el \ncercnd s` se apere. Am pierdut din vedere multe
persoane. De altfel, ies \n lume din ce \n ce mai pu]in.
Asta n-a \mpiedicat-o pe doamna Madalyne Flemming nu mai
departe de azi-diminea]` s` se asigure c` vii la recep]ia pe care o d`
ast`-sear`. S-ar p`rea c` ]i-a trimis o invita]ie, dar nu te-ai deranjat
s`-i r`spunzi.
Luke fu descump`nit. Da, primise cartonul cu cteva zile \n urm`
dar \l amestecase printre celelalte hrtii. |ntr-adev`r, nu-[i d`duse
osteneala s-o sune pe Madalyne ca s`-i spun` c` nu vine Totu[i, era
o femeie inimoas` [i avea toat` stima pentru ea. Numai c` n-avea nici
un chef de activit`]i mondene.
Frumos din partea ei c-a sunat, mri Luke.
Sper c` te duci!
Nu, Barney. N-am chef s` ies, [i recep]ii de felul `sta nu m`
intereseaz`.
Barney \ndrept` spre interlocutorul lui un deget amenin]`tor.
Ai grij`, Luke. |mb`trne[ti [i devii cinic.
Luke ridic` din umeri.
Am treizeci [i doi de ani. Nu m` simt nici b`trn nici terminat
Am remarcat ceva, spuse Barney mijind ochii, cu un aer perspi-
cace. Cnd ]i-am spus c` a disp`rut cinele familiei Harris, n-ai crezut
nici o clip`. Ai acuzat-o pe fiica lor c` a r`spndit vestea asta. Te
\nc`p`]nezi s` pretinzi c` tat`l ei, ca s-o consoleze, \i va oferi o
vacan]` de vis \n Italia, [i c` micu]a a pus totul la cale cu prietenii ei
Evident, spuse Luke.
N-ai nici o dovad`. De ce s` nu se fi pierdut, pur [i simplu?
Consider c` reac]ia ta este de un cinism nelini[titor. Du-te [i
odihne[te-te, b`trne. Sau retrage-te!
Luke oft` din adncul sufletului.
18 PATRICIA RANDALL
Dac` m` consideri cinic, Barney, \nseamn` c` e[ti cel mai mare
g`g`u]` care a existat vreodat` pe fa]a p`mntului! De fiecare dat`
cnd Harri[ii au f`cut apel la noi, a fost din aceea[i cauz`: fata lor avea
nevoie de vacan]`. Prima oar`, spunea c` i se furase o br`]ar` cu dia-
mante. |]i aduc aminte c` a ap`rut din nou \n scrinul ei \n mod miste-
rios dup` dou` zile de cercet`ri. A doua oar` cnd micu]a a venit la
noi, a fost din cauz` c` Mercedesul verde pal, cadoul ei de aniversare,
i-a fost furat din garaj. Draga de ea! Am dat trei telefoane [i am aflat \n
mai pu]in de cinci minute numele prietenului care i-a f`cut un bine
lundu-i ma[ina [i ascunzndu-i-o cteva zile. Acum, a disp`rut
cinele.
Luke ridic` glasul.
{i tu \i mai iei \nc` \n serios? Povestea cu cinele este un nou
capriciu. M-am s`turat de copil`riile astea. Prefer \nc` o anchet`
periculoas`, chiar dac` nu c[tig nici un ban. Cel pu]in, cnd dau mna
cu un om \ntr-adev`r nelini[tit, n-am impresia c`-mi pierd timpul!
|ns` Barney tot nu era convins.
Am vorbit cu fata la telefon. S` [tii c` p`rea \ntr-adev`r \ngrijorat`.
S`rmana! Luke o cuno[tea bine. Avea dou`zeci de ani, un p`r fru-
mos, ro[cat [i o mutri]` \nc`p`]nat` care spunea totul: cnd \i intra
ceva \n cap, puteai fi sigur c` o s` ob]in` pn` la urm` ceea ce vroia,
orict ar fi costat.
Luke, e[ti
Nu, nu sunt cinic, Barney. {i chiar dac-a[ fi, asta nu schimb` cu
nimic realitatea. Ai fi [i tu, Barney, dac` ai cunoa[te lumea bun` din
Miami a[a cum o cunosc eu. Am lucrat cinci ani la agen]ia Quake, cea
mai prestigioas` dintre toate; specializat` \n filaje mondene [i regl`ri
de conturi \ntre staruri. |i cunosc foarte bine pe to]i grangurii de aici;
nu se gndesc dect la carier` [i la bani cnd se mai \ntmpl` s`
gndeasc`!
De ce ai fost de acord s` facem \mpreun` agen]ia asta, din
moment ce nu mai supor]i meseria? \ntreb` Barney agasat.
Pentru c` vroiam s` fiu util. Mi s-a f`cut lehamite s`-i distrez pe
bog`ta[i. O zi urm`ream o femeie, b`nuit` de so] c` are un amant; a
TOTUL PENTRU A PL~CEA 19
doua zi \l urm`ream pe so]ul despre care so]ia avea unele \ndoieli. {i
\n timpul mort, f`ceam conversa]ie cu fata lor de [aisprezece ani care
nu avea dect un lucru \n minte: s` se distreze flirtnd cu detectivul
p`rin]ilor ei.
{i? Nu-]i plac fetele de [aisprezece ani care caut` s` te seduc`?
|mb`trne[ti, Luke
Da, sunt unele lucruri care m` calc` pe nervi, \ncuviin]` Luke.
Dar e mai degrab` un semn de luciditate, crede-m`.
Se ridic` brusc, fr`mntat de un gnd pe care nu putea s` [i-l
alunge din minte. Cnd aducea vorba despre fetele de familie bun`
care se jucau cu inimile detectivilor, \ntotdeauna \i ap`rea \n fa]a
ochilor imaginea Darlenei. Darlene, care rsese de el, Darlene, care-l
dusese cu pre[ul. Darlene care-l dezam`gise att Dar care nu
sem`na cu nici o alta sau cel pu]in a[a \ncerca el s` se conving`.
|n]elegi, re\ncepu el, sunt oameni care \ntr-adev`r au nevoie de
noi. Mama lui Robby, de exemplu. Sunt mul]umit c` am lucrat pentru
ea, pl`tit sau nu.
Barney ridic` din umeri.
Tot te mai gnde[ti s` scapi lumea de r`u, nu-i a[a? Un p`cat al
tinere]ii Crede-m`, Luke, o s`-]i treac`. La fel ca [i pornirile tale de
generozitate.
Ia te uit`! remarc` Luke sim]ind c` are avantaj asupra lui Barney.
Acum cteva minute eram b`trn [i cinic; [i acum uit` c` am redevenit
un adolescent generos! E bine de [tiut! |n sfr[it oricum ar fi, nu
conta pe mine s`-l caut pe Pumffy. Am pierdut deja destul timp de
poman` \n via]`.
Ie[i trntind u[a.
20 PATRICIA RANDALL
Capitolul 2
|mi pare r`u, Victoria, chiar nu pot s` te ajut, [opti Madalyne.
A[ezat` al`turi de Victoria, \n mijlocul salonului \n care strnsese toat`
lumea bun` din Miami, privea mul]imea invita]ilor cl`tinnd din cap.
Nu. Chiar c` nu [tiu nimic despre arborele genealogic al lui
William Blakey, continu` ea. {i nu sunt \n stare s`-]i spun \n ce epoc`
au venit str`mo[ii lui \n America. {tiu doar c` a f`cut avere \n industria
cosmetic`. E destul de pu]in pentru ce-ai vrea tu
La drept vorbind, Vicky nu era deloc surprins`. Madalyne
Flemming era prieten` cu mama ei, \ns` nu era din Boston, [i am`nun-
tul acesta f`cea toat` diferen]a. Vicky \n]elesese destul de repede c` nu
se putea baza pe sprijinul ei.
Pot s` m` interesez, dac` vrei, \i propuse Madalyne.
Vicky arunc` o privire pu]in mai atent` \n direc]ia lui William
Blakey [i cl`tin` din cap.
Nu, mul]umesc. Nu-i nevoie.
Tocmai \l eliminase pe William de pe lista posibililor pretenden]i.
{i asta, pentru un motiv serios. Privindu-l mai \ndeaproape, observ` c`
nu se mul]umea s` vnd` produsele cosmetice ci le folosea [i el din
plin. Dac` \ntmpl`tor Vicky ar fi dus cu ea la Boston un logodnic cu
p`rul l`cuit, cu pleoapele u[or umbrite [i cu buzele \nviorate cu ro[u,
tat`l ei ar fi f`cut cu siguran]` apel la cinci sau [ase psihanali[ti \n
acela[i timp!
Madalyne puse mna pe cea a lui Vicky.
Scuz`-m`, Victoria, trebuie s` te p`r`sesc pentru o clip`. Tocmai
au venit Harrison Ford [i so]ia lui. Trebuie neap`rat s` m` duc s` le
spun bun` seara.
Gazda disp`ru imediat printre invita]i, l`snd-o pe Vicky gnditoare.
Vicky b`u pe \ndelete o \nghi]itur` de [ampanie urm`rind cu
privirea straniul balet al femeilor elegante care treceau prin fa]a ei, \n
general \nso]ite de un cavaler superb sau un so] durduliu.
Era pierdut`, \[i spuse ea. Madalyne \i promisese c` la recep]ia ei
va \ntlni toat` elita local`. E drept, personalit`]ile zilei nu lipseau. Dar
era la Miami, nu la Boston. {i printre b`rba]ii ace[tia bronza]i care
p`reau to]i \n cea mai bun` dispozi]ie, \i era imposibil s`-i deosebeasc`
pe aristocra]i de cei de curnd \mbog`]i]i, [i starurile de figuran]i.
La Boston, se cuno[tea dintr-o privire din ce mediu provenea
fiecare invitat. |n societatea amestecat` din Miami, Vicky nici m`car nu
\ncerca s` ghiceasc`; [tia foarte bine c` avea toate [ansele s` se \n[ele.
Mai b`u o \nghi]itur` din [ampania delicioas`. Luase hot`rrea:
avea s` mai stea ctva timp aici, s` se plictiseasc` politicos, apoi \i va
mul]umi c`lduros Madalynei [i se va \ntoarce acas` ca de obicei, cu
coada \ntre picioare.
{i toate astea pentru c` era la Miami, nu la Boston! Cu siguran]`,
aceast` constatare devenea o obsesie. Dar cum s` nu se simt` debu-
solat` \n aceast` lume \n care reperele sociale erau \ntr-o permanent`
modificare?
Astfel, cine putea s` fie tn`rul acela cu privire inteligent` [i trup
de atlet? Un mo[tenitor bogat, un campion de tenis sau un
func]ion`ra[ dintr-un hotel? Hainele lui nu puteau s` furnizeze nici un
indiciu asupra situa]iei sale. Purta cu elegan]` o ]inut` simpl`, pan-
taloni deschi[i la culoare, bluz` de un alb str`lucitor, ca \n reclamele
pentru detergen]i [i hain` cenu[ie. Costumul acesta standard nu
putea s` dea nici o informa]ie asupra lui, cu att mai mult cu ct cei
mai mul]i dintre b`rba]i optaser` \n seara aceea pentru o ]inut` lejer`.
Ar fi vrut totu[i s` [tie cine era. Avea o expresie deschis`, simpl` [i
destins`. P`rul castaniu l`sa s` se \n]eleag` c` nu mai trecuse de ceva
timp pe la frizer. L`snd la o parte aceast` observa]ie, Vicky nu putea
s` trag` nici o concluzie asupra originii sociale a acestui necunoscut.
22 PATRICIA RANDALL
|[i \ndrept` apoi aten]ia asupra blondei vaporoase care-i ]inea
companie de cteva minute. La drept vorbind, cei doi alc`tuiau un
cuplu destul de nostim, pentru c` pe m`sur` ce tn`ra vorbea,
cavalerul ei p`rea c` se plictise[te mai mult.
Cum [i el se uita la ea, Vicky \i adres` un zmbet extrem de
seduc`tor, la care el \i r`spunse. Era o simpatie la prima vedere?
Despre cine putea s` fie vorba? |ntr-un loc ca acesta, totul era posibil.
Frumosul `sta putea foarte bine s` fie un escroc pe care-l c`uta
poli]ia Vicky sim]i cum o str`bate un fior. Dar se lini[ti foarte
repede. |n primul rnd, era vorba despre un prieten al Madalynei. |n
al doilea rnd, aceast` naturale]e, aceast` elegan]` dezinvolt`, nu era
a unui om h`ituit. Da, probabil c` str`mo[ii lui
Sau mai curnd, nu. Gndindu-se mai bine, tocmai aceast`
non[alan]` \l tr`da. Descenden]ii marilor familii caut` \ntotdeauna s`
fac` impresie. Vor s` se impun` [i elegan]a este pentru ei un mijloc de
a parveni. B`rbatului acestuia \i p`sa prea pu]in de impresia pe care o
f`cea ca s` fie urma[ul unui nume mare. Prin urmare nu era pentru
ea P`cat!
Vicky mai b`u o \nghi]itur` de [ampanie, cople[it` de gnduri
negre privind soarta ei.
Gndurile \i fur` \ntrerupte de apari]ia Madalynei, care parc` radia.
Victoria, am o veste foarte bun` pentru tine.
Vicky o privi surprins`.
Trebuie s` ]i-l prezint neap`rat pe Fielding Daniels. Genealogia
lui te reduce la t`cere [i sunt sigur` c` este exact partida la care se
gndesc p`rin]ii t`i!
*
* *
Luke r`m`sese perplex. Unu, pentru c` nu-[i explica evenimentul
cu ocazia c`ruia Madalyne organizase aceast` serat`. Doi, pentru c` nu
\n]elegea cum de rochia vaporoas` lui Aimsly Woods nu se destr`ma.
{i trei, ar fi dat orict s` cunoasc` identitatea blondei care era a[ezat`
pe canapeaua care se afla la c]iva pa[i de el.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 23
De cteva minute, Luke \ncerca s` g`seasc` r`spunsuri la aceste trei
\ntreb`ri. Cel mai bine, \[i spuse el, era s` se gndeasc` la ele \n ordine.
Ce c`uta el la recep]ia asta? Era greu de spus. Madalyne \l sunase
tocmai cnd se \ntorsese acas`. F`r` s` insiste, asemenea unei
\ntruchip`ri a nevinov`]iei, \i adusese aminte c` \n seara aceea avea
invita]i ni[te prieteni [i c`, dac` avea un pic de timp liber, i-ar fi f`cut
deosebit` pl`cere dac` [i-ar fi f`cut [i el o scurt` apari]ie Luke nu
[tia cum s` reziste unei asemenea aten]ii. Femeile de rangul Madalynei
erau de obicei att de \n]epate \nct aceast` simplitate \l impresionase.
{i apoi, trebuia s` recunoasc` un lucru; discu]ia cu Barney \i
r`suna \nc` \n urechi. Nu putea s` uite c` prietenul lui \i spusese c` era
b`trn [i cinic Astfel \nct Luke \[i dorise s` ajung` printre miliar-
darii din Miami ca s`-[i mai dea seama o dat` ce p`rere avea despre ei.
Bine\n]eles, majoritatea nu ]ineau dect la prestigiu [i la bani. Dar
prin aceasta erau att de diferi]i de restul oamenilor? Nu aveau [i ei
parte de acelea[i bucurii [i necazuri? Nu se bucurau [i ei de succesele
lor, mari sau mici ? Nu erau [i ei sup`ra]i cnd \[i pierdeau cinele ca
oricare alt om?
{i chiar dac` unii dintre ace[ti privilegia]i se dovedeau egoi[ti [i
superficiali, `sta era un motiv ca s`-i resping` pe to]i, a[a cum f`cea el?
Dup` telefonul Madalynei, Luke sim]ise topindu-i-se severitatea de care
d`duse dovad` cu cteva ore mai devreme, \n fa]a lui Barney. Era att
de sigur c` nu putea \ncerca nici o afec]iune, nici o prietenie poate,
pentru oamenii ace[tia ale c`ror cusururi le cuno[tea att de bine?
Astfel, \n ciuda a[tept`rilor lui, se hot`rse s` se duc` la Madalyne
[i s`-i \ntlneasc` pe invita]ii aceia c`rora, \n urm` cu dou` ore, nu
vroia s` le acorde nici cel mai mic interes.
Pentru moment, vorbea cu Aimsly Woods. Sau mai degrab`, o l`sa
pe ea s` vorbeasc`. Cu iahtul ei se \ntmplase ceva, nu \n]elesese prea
bine ce. Prin urmare, trebuia s`-[i ia un alt iaht. Crud` dilem`, pentru
c` oferta era att de mare \nct nu putea s` se hot`rasc` asupra
modelului pe care s`-l aleag`. La drept vorbind, Luke nu asculta dect
o fraz` din trei. Singurul lucru asupra c`ruia reu[ea s` se concentreze
era miracolul vestimentar c`ruia \i era martor; \n vreme ce rochia lui
Aimsly, generos decoltat`, \i dezgolea umerii [i o mare parte din spate,
24 PATRICIA RANDALL
r`mnea totu[i la locul ei! De fiecare dat` cnd volubila Aimsly f`cea
un gest, ridica din umeri sau scutura din cap f`cnd s` i se onduleze
buclele care \i c`deau pe umeri, Luke se gndea c` de data asta o s`-i
cad` Dar nu era nimic de f`cut; rochia nu se mi[ca nici m`car cu
un milimetru. Dup` p`rerea lui, Aimsly trebuie s` se fi uns cu lipici
\nainte de a o \mbr`ca!
{i atunci, continu` Aimsly, ca s` m` consoleze, tatei i-a venit ideea
s` dea comand` pentru un iaht exact la fel ca Intrepide. Dar unde s` dea
comanda? Armatorul care ni-l f`cuse pe Intrepide tocmai d`duse
faliment! Am apelat atunci la unul dintre prietenii no[tri care
Luke \[i st`pni un c`scat. De fapt, povestea aceasta cu rochia nu
era mai captivant` ca aventura cu iahtul. Aimsly chiar era proast`?
Credea oare c` o putea asculta debitnd attea prostii? Sau poate ]inea
s`-[i duc` pn` la cap`t povestea dintr-un alt motiv. Un motiv
meschin: [tia c` salariul de detectiv nu i-ar da niciodat` posibilitatea
lui Luke s`-[i permit` un iaht asem`n`tor cu al ei, [i se bucura de
privilegiul pe care i-l oferea averea p`rin]ilor.
Taci, Luke, \[i spuse el. Darlene era \n stare de un asemenea gen
de socoteal`. Darlene putea s` vorbeasc` ore \n [ir numai pentru
pl`cerea de a etala luxul \n care tr`ia. |ns` nimic nu-i d`dea dreptul s`
spun` despre Aimsly a[a ceva.
Privirea lui Luke se \ndrept` atunci spre blonda a c`rei simplitate
[i elegan]` le admirase deja. |n sfr[it, o f`ptur` despre care nu [tia
nimic! O femeie tn`r` plin` de mister [i discre]ie, al c`rei farmec
rezervat te f`cea s` vrei s-o prive[ti ore \n [ir
P`rul prins \ntr-un coc \i punea \n valoare gtul sub]ire, rochia
bleumarin lung` pn` la genunchi, \i scotea la iveal` picioarele cu
glezne fine. Pielea ei l`ptoas` dovedea c` era o femeie care \[i ocupa
timpul cu ceva, o femeie care avea ceva mai bun de f`cut dect s` stea
toat` ziua \ntins` pe plaj` la soare. Era pu]in machiat`, prefernd f`r`
\ndoial` s` lase naturii ini]iativa frumuse]ii sale. O creatur` aparte,
concluzion` b`rbatul, cu un zmbet vis`tor pe buze, admirndu-i \n
voie chipul inteligent, ochii alba[tri [i limpezi ca apa de izvor [i, sub
rochia sobr` cu o croial` clasic`, \i ghicea corpul perfect.
Cine era oare aceast` frumoas` necunoscut`?
TOTUL PENTRU A PL~CEA 25
Expresia surprins` care se \ntip`rise pe figura lui Aimsly \l f`cu
s`-[i dea seama c` \[i pusese \ntrebarea cu voce tare. Ea \[i \ntrerupse
pentru o clip` monologul, ca s`-i cear` s` repete \ntrebarea.
Mmmm M` \ntrebam M` \ntrebam cine este blonda a[ezat`
pe canapea.
Cine? \ntreb` Aimsly cu o voce ascu]it`.
Ea urm`ri privirea lui Luke.
Ah! Este fata unei prietene a Madalynei. Nu [tiu de unde este.
Avea pielea prea alb`, era prea rezervat`. Blonda asta venea
probabil din Europa. Era oare suedez`?
Ce face aici?
|mi \nchipui c`-[i a[teapt` so]ul! r`spunse Aimsly pe un ton care
se vroia spiritual.
|ns` Luke remarcase deja c` tn`ra femeie nu purta verighet`.
Nu cred, spuse el.
Este \ntr-adev`r nostim`, observ` Aimsly. Bine, unde r`m`sesem?
Aa, da! De \ndat` ce l-am \ntlnit pe acest prieten, el ne-a propus imediat
s` ne pun` \n leg`tur` cu un armator pe care-l cuno[tea, [i tata
Privirea lui Luke se plimba peste um`rul interlocutoarei. De bun`
seam` c` blonda \[i d`dea seama cum st`teau lucrurile. Cu att mai
r`u sau cu att mai bine. N-avea de gnd s` fie discret. Dup` cteva
clipe, chiar risc` s`-i adreseze un zmbet.
Dup` p`rerea lui, mai degrab` \[i c`uta un so] un mo[tenitor
bogat pe care s` pun` mna!
Vai! Remarca aceasta era \ntr-adev`r cinic`! Cu siguran]` c`
Barney avea dreptate! |[i mu[c` buzele [i se str`dui s`-[i alunge
b`nuielile. Dar, \n sfr[it, dac` nu-i pl`ceau banii, care era motivul care
o determina s`-i zmbeasc` acum destr`b`latului de Fielding Daniels?
Da, cnd Daniels se a[ezase lng` ea, nu schi]ase nici un gest de
stnjeneal`, ba dimpotriv`. {i uite-i c` acum discutau de zor amndoi.
Exista oare vreo femeie, o femeie adev`rat`, care s` poat` discuta f`r`
dezgust cu un asemenea escroc? Toat` lumea [tia prin ce fel de trafic
ru[inos reu[ise s` fac` avere. Pentru ca aceast` femeie s` simpatizeze
un asemenea om, trebuia \ntr-adev`r s`-i plac` banii. Sau mai bine zis:
trebuia s`-i plac` numai banii pe lumea asta.
26 PATRICIA RANDALL
Era cinic? Mai degrab` realist, \[i spuse Luke ca s` se lini[teasc`.
Dar \n sfr[it, pentru a nu fi prea expeditiv, [i pentru a-i l`sa o [ans`
misterioasei blonde, se hot`r\ s` verifice el \nsu[i presupunerile pe
care le f`cuse pe seama ei. {i dac` din \ntmplare, nu [tia cine era
Fielding Daniels, ar consim]i s` revin` asupra aprecierilor lui.
Dar numai cu condi]ia aceasta.
*
* *
|ntr-adev`r, sunt descendent al familiei Daniels, care este
originar` din Boston.
Adev`rat? spuse Vicky. Este mmm fascinant.
Nu, \[i spuse \n sinea ei, nu era deloc fascinant. |n fond, tipul
acesta nu-i inspira deloc \ncredere.
Familia ta este fascinant`, Victoria. Madalyne mi-a spus c` e[ti o
Sommerset?
Da Mama
N-avu timp s` termine.
Senatorul Wilson Sommerset este deci unchiul t`u? interveni
interlocutorul, mai gr`bit ca niciodat`.
Unchiul ei, \n prezent Despre el era vorba! Nu-l mai v`zuse de
doi ani, dar se sim]i obligat` s` aprobe.
{i tat`l t`u este Luthan Hayes, pre[edintele Cur]ii supreme?
Da.
Minunat. |ntr-adev`r, minunat! exclam` el. Ar fi o onoare pentru
mine s`-i fiu prezentat. La drept vorbind, o asemenea rela]ie ar fi
pentru mine extrem de pre]ioas`, pentru c` \n profesiunea mea
Care este profesiunea dumitale, domnule Fielding?
B`rbatul f`cu un gest evaziv.
Sunt cantonat \n domeniul afacerilor. Dar n-o s` vorbim despre
munc` la o petrecere ca asta, preciz` el ca s` schimbe subiectul.
Fielding continu` imediat:
Trebuie s` ne cunoa[tem mai bine, Victoria. Familiile noastre au
multe \n comun [i totul m` face s` cred c` ne vom \n]elege bine.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 27
Ajutor! \[i spuse Vicky, \ngrozit` de aceast` intrare \n
subiect. Trebuia s` g`seasc` un pretext ca s` scape de el, [i \nc`
repede!
Din fericire, paharul ei era aproape gol. B`u [i ultima \nghi]itur` [i
spuse, cu un zmbet fermec`tor:
Da, cu mare pl`cere. Dar \nainte, pot s`-]i cer s`-mi mai aduci un
pic de [ampanie?
Bine\n]eles, \ncuviin]` Fielding [i disp`ru \n mul]Ime.
Vicky se ridic` gr`bit`. Of! Ar fi f`cut orice numai s` nu se m`rite
cu un asemenea b`rbat. Era prea \nalt, prea gras, prea vorb`re]. {i mai
ales mai ales, remarcase c` avea unghiile murdare. {i neglijen]a
aceasta nu era un semn bun. Oftnd pu]in mai lini[tit`, se preg`tea s`
plece, cnd un b`rbat \i t`ie calea.
Uimitor, nu-i a[a?
Poftim? spuse ea, \ncurcat`, necunoscutului din fa]a ei.
Era vorba tocmai despre b`rbatul cu p`rul castaniu, despre care se
\ntrebase cu cteva minute \n urm` dac` era un fun]ion`ra[ de hotel
sau un campion de tenis.|i zmbea deschis, sco]nd la iveal` o dantur`
perfect`. Femeia arunc` o privire c`tre minile lui. Unghiile \i erau de
o cur`]enie des`vr[it`.
Nu \n]eleg, bomb`ni ea, un pic tulburat`.
Fielding este un b`rbat uimitor, nu-i a[a?
Fielding? Despre cine vorbea? Ah da, bine\n]eles, despre
sperietoarea aceea cu unghiile murdare pe care-l trimesese s`-i aduc`
o cup` cu [ampanie.
Mmmm De-abia am f`cut cuno[tin]` cu el, spuse ea.
F`r` s` \n]eleag` de ce, observ` c` interlocutorul ei era extrem de
degajat.
Este \ntr-adev`r un om de necrezut, relu` el. Nimic nu-i st` \n
cale. De altfel, poate de asta se plimb` toat` ziua prin tribunale.
Este avocat? \ntreb` Vicky.
Nu tocmai. Cnd se duce la tribunal, de obicei este acuzatul. Dar
datorit` debitului s`u verbal, a sc`pat \ntotdeauna pn` acum. S`-i
ur`m mult` [ans`, cred c` va avea nevoie \n lunile care urmeaz`.
Magistra]ii \ncep s` se sature de fofilelile lui.
28 PATRICIA RANDALL
Vicky avu o tres`rire de indignare. Cum? Nu numai c` acest sinistru
Fielding avea unghiile murdare, dar \n plus, \n vreme ce avea mai
multe procese \n crc`, vroia s` i-l prezinte tat`lui ei? Ce tupeu!
Aproape c` i-ar fi s`rit de gt frumosului necunoscut ca s`-i
mul]umeasc` pentru c`-i deschisese ochii.
Nu [tiai c` banii lui Fieldind au un miros urt? \ntreb` el.
Nici nu [tiam c` Fielding are bani, r`spunse ea spontan.
Mul]umesc c` m-ai pus \n gard` domnule
Luke.
Un nume simpatic, \[i spuse tn`ra femeie. Mai pu]in suspect dect acel
Fielding! Da, Luke era un prenume la fel de direct ca cel care-l purta.
|n sfr[it Era mai bine s` nu se ambaleze. De acord, aparen]ele
erau de partea omului acestuia, \ns` nu [tia nimic despre el. Era fer-
mec`tor, e drept, \ns` ochii lui verzui sclipind de mali]ie puteau foarte
bine s` fie ai unui vn`tor de zestre.
{ampania ta, se auzi deodat` o voce de b`rbat.
Vai! St`tea de vorb`, \n loc s-o fi [ters! Uite c` Fielding ap`rea din
nou, cu paharul ei \n mn`, cu un zmbet care nu prevestea nimic
bun. Ce putea s` mai inventeze de data asta ca s` scape de el?
Luat` prin surprindere, \i arunc` o privire rug`toare salvatorului
ei. Acesta \i f`cu un semn discret c` era de acord. Pe urm` se \ntoarse
spre Fielding [i-i spuse pe tonul cel mai firesc cu putin]`:
Bun` seara, Fielding! Sunt fericit c` pun \n sfr[it mna pe tine.
Madalyne \ntreba pe toat` lumea unde ai putea s` fii. A primit un
telefon pentru tine, [i i-am promis s`-]i transmit mesajul.
Daaa? \ntreb` Fielding, pu]in nelini[tit.
Da. Un telefon de la magistrul Magistrul Of, e clar c` nu
reu[esc niciodat` s` re]in numele avoca]ilor! Cred c` toate sunt la fel.
|n sfr[it, cred c` trebuie s` [tii despre cine vorbea. Spunea s` te
\ntlne[ti ct mai repede cu el \n leg`tur` cu
Bine\n]eles c` sunt la curent, \l asigur` Fielding, degajat. Da, este
cineva care lucreaz` pentru mine. E clar c` nu po]i s` te distrezi cinci
minute. Ce vre]i, este pre]ul gloriei, spuse el disp`rnd.
Spunnd acestea, \[i croi drum prin mul]imea invita]ilor
Madalynei.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 29
Vicky [i Luke r`maser` fa]` \n fa]`. Ea se str`dui s` r`mn` serioas`,
s` nu pufneasc` \n rs, dar nu reu[i mai mult de cteva clipe. Luke
\ncepu s` rd` la rndul lui ceea ce-l f`cea mai seduc`tor ca oricnd.
Crezi c` se va \ntoarce cnd va afla c` l-ai min]it? \ntreb` ea.
Cel mai nostim ar fi s`-i fi spus chiar adev`rul! Are at]ia avoca]i
[i attea procese \n spate \nct \mi vine s` cred c` \n fiecare minut,
chiar o duzin` dintre ei \l caut` pentru o problem` urgent`!
Zmbetul dr`gu], ochii blnzi, sim]ul umorului [i unghiile
irepro[abile Bine, dac` b`rbatul acesta era de familie bun`, s-ar fi
m`ritat imediat cu el [i problema ar fi fost rezolvat`. Se trezi gndin-
du-se prima dat` cu pl`cere la m`riti[. Pn` la urm`, Gina poate avea
dreptate
Atunci ap`ru Madalyne, vizibil amuzat`.
Victoria, draga mea, m` \ntreb ce i-ai spus lui Fielding. L-am
v`zut ie[ind att de gr`bit, \nct m-am \ntrebat dac` s-a-ntmplat ceva.
Vicky \[i mu[c` buza.
Luke \i mai veni o dat` \n ajutor.
Cred c` este foarte ocupat. A ]inut s`-[i fac` apari]ia la petrecerea
aceasta doar din prietenie pentru tine, Madalyne, \ns` timpul lui este
extrem de pre]ios.
Madalyne, care p`ru s` \n]eleag` apropoul, schi]` un zmbet de
convenien]` c`tre necunoscut, apoi o prinse pe Vicky de mn` ca s`
fac` prezent`rile.
Victoria, v`d c` ai f`cut deja cuno[tin]` cu Luke Adams.
Adams? se \ntreb` Vicky. Adams? Se putea s` fie descendentul lui
John Adams, unul dintre fondatorii spirituali ai primilor pre[edin]i ai
Statelor Unite? Tat`l ei, aflnd c` se m`rit` cu urma[ul lui John Adams,
ar fi mndru la culme {i ea, de altfel! Ce fericire! Descenden]ii lui
John Adams locuiau \n Boston. Nu era o \ntmplare minunat` s`
\ntlneasc` unul \n Miami?
Madalyne, cu tact, continu` prezent`rile.
Dragul meu Luke, d`-mi voie s` ]i-o prezint pe Victoria
Sommerset-Hayes, care vine din Boston.
Din Boston? \ntreb` el imediat. Da, mi se p`rea mie c` recunosc
acest accent delicat.
30 PATRICIA RANDALL
Vicky se \nro[i de pl`cere, apoi, lundu-[i inima \n din]i \ntreb`:
De unde e[ti originar, domnule Adams?
Luke, rectific` el.
{i ad`ug`:
Sunt din Dakota.
Femeia p`li. Ce decep]ie! {i cnd te gnde[ti c` se [i vedea al`turi de el,
urcnd treptele unei biserici somptuoase, cu fa]a acoperit` cu voalul de mireas`.
Luke este salvatorul nostru, spuse Madalyne, bucuroas`. Acum
doi ani, cnd b`iatul nostru, Eddie a fugit de acas`, el l-a g`sit [i l-a
convins s` se \ntoarc`. N-am s` uit niciodat`.
Vicky se \ntoarse spre Luke, care p`rea pu]in stnjenit.
Ia te uit`? B`rbatului acesta frumos [i att de dezinvolt, se p`rea c`
nu prea \i pl`ceau complimentele
De altfel, ad`ug` Madalyne, este f`r` \ndoial` singurul om din Miami
\n care po]i avea \ncredere oarb`. {i este un profesionist des`vr[it.
|n ce domeniu?
Ce proast` sunt! \[i repro[` Madalyne. Cu asta ar fi trebuit s`
\ncep! Luke este detectiv.
Detectiv? Ce catastrof`! Singurul b`rbat care reu[ise s`-i strneasc`
interesul de cnd venise \n Miami venea din Dakota [i \n plus, era
detectiv! Bravo, Vicky! {i cnd te gnde[ti c` \[i \nchipuise c` se va
m`rita cu el Ce idioat`!
Se sim]i att de ru[inat` \nct avu impresia c` nu mai poate articula
un cuvnt. |n aer plutea o u[oar` nelini[te.
Totu[i, spuse ea ca s` rup` t`cerea, nu ai revolver.
Nu, la Madalyne, r`spunse Luke.
Urm` o nou` t`cere.
Totu[i, \[i spuse Vicky, poate ar putea s` le plac` p`rin]ilor ei, sau
poate c` tat`l ei ar putea s`-l ajute s` Dar nu. Un nu hot`rt!
Niciodat` un detectiv din Dakota nu va fi pe placul familiei ei. Era mai
bine s` renun]e imediat dect s` viseze \n zadar.
Cu att mai r`u, \[i spuse ea [i zmbindu-i frumosului Luke, reu[i
s` articuleze cu regret:
Ei bine La revedere, domnule Adams. Am fost \ntr-adev`r
\ncntat` s` te cunosc. Acum, te las. Chiar trebuie s` m` duc s` m`
ocup de morcovii mei!
TOTUL PENTRU A PL~CEA 31
Capitolul 3
|n diminea]a urm`toare, Vicky era mai descurajat` ca oricnd
atunci cnd Gina intr` \n biroul ei. Cnd se gndea la seara care
trecuse, era sup`rat` pe toat` lumea, nu numai pe cei din Miami.
Gina se opri \n fa]a biroului ei \ntinzndu-i o can` cu cafea.
C`utarea unui so] n-a dat rezultate? o \ntreb` ea \ntr-o doar`.
Nu, morm`I Vicky. Mi-am pierdut timpul degeaba.
Nu te intereseaz` b`rba]ii? \ntreb` Gina, perfid`. Nu au str`mo[i
a[a cum ai vrea tu?
Am g`sit pe cineva, \ncuviin]` Vicky gndindu-se la Fielding. |ns`
am aflat imediat c` era un escroc.
Un escroc? repet` Gina, vizibil interesat`. Parc-ar fi vorba de un
roman! Poveste[te-mi [i mie despre ce este vorba.
N-am ce s`-]i povestesc. Tipul avea un arbore genealogic irepro[abil
[i un cazier care l-ar fi speriat pn` [i pe Al Capone. Nu pot s` m` hot`r`sc
asupra nim`nui din ora[ul `sta! M` \nvrtesc \n jurul cozii, Gina
S-a prezentat spunndu-]i ceva de genul: |ncntat, domni[oar`,
sunt prin] [i r`uf`c`tor \n acela[i timp. Nu vrei s` te c`s`tore[ti cu
mine? spuse prietena ei, ne\ncrez`toare.
Bine\n]eles c` nu. Madalyne mi l-a prezentat ca pe un domn
foarte bine. Chiar am \nceput s` st`m de vorb`. Numai c`, dou` minute
mai trziu, Luke mi-a explicat cum st`teau lucrurile: \nchipuie-]i c`
Stai o clip`, o \ntrerupse Gina. Nu mai \n]eleg nimic. Cine este
Luke `sta? Un complice?
La drept vorbind, Vicky n-avea inten]ia s` vorbeasc` despre Luke.
Se gndise la el toat` noaptea, \i era de-ajuns. |ns` acum, dac`-i rostise
numele, bine\n]eles c` Gina avea s`-i pun` o mul]ime de \ntreb`ri.
Nu, Luke este detectiv, \i explic` ea, jenat`.
{i a venit s`-l aresteze? Formidabil! Ce aventur`!
Vicky \ncerc` s` opreasc` discu]ia f`cndu-se c` vroia s` se apuce
de lucru. Lu` o eprubet` [i not` ceva pe etichet`, r`spunzndu-i calm:
Nu. Este un prieten al Madalynei.
{i cum arat` detectivul `sta? Neras de dou` zile [i cu un revolver
la centur`?
Nu avea arm`. A venit ca prieten, ]i-am spus doar.
T`cu din nou. Dar Gina, entuziast`, n-avea de gnd s` se opreasc`.
Eu m` \ndr`gostesc de to]i detectivii pe care-i v`d \n filme,
preciz` ea. Cum arat`? Tn`r? Frumos?
N-arat` r`u, \ncuviin]` Vicky, str`duindu-se s` par` ct mai
degajat`.
Gen Sylvester Stallone sau Sean Connery?
Nici unul nici cel`lalt, r`spunse Vicky.
Evit` s` adauge c` i se p`rea mult mai sexy dect Sylvester Stallone
[i Sean Connery la un loc.
Se duse la microscop [i-l regl`. Degeaba! Chipul zmbitor al lui
Luke \i era \ntip`rit pe retin`. Neavnd de ales, \ncepu s`-l descrie:
Nu seam`n` deloc cu cei pe care-i vezi \n filme. E mai natural,
mai simplu, mai direct. P`r castaniu, ochi verzi, un zmbet pl`cut. {i
mini foarte \ngrijite.
Mini cum? \ntreb` Gina.
Da, \n sfr[it, vreau s` spun c` avea unghiile curate.
{i cum Gina se uita la ea cu ochii mari, Vicky ad`ug`:
|mi plac b`rba]ii care au mini frumoase, cu unghii \ngrijite.
Cum s`-]i spun?
Nu-mi explica nimic, am \n]eles. Te-ai \ndr`gostit. Formidabil,
draga mea! M`rit`-te cu el, problema e ca [i rezolvat`!
TOTUL PENTRU A PL~CEA 33
E extrem de seduc`tor, \ncuviin]` Vicky. Dar are un defect: e
detectiv [i vine din Dakota.
Vai! interveni Gina. Uitasem un am`nunt important. Nu-i
de-ajuns ca viitorul t`u so] s` fie fermec`tor. Trebuie de asemenea s`
fie prin]!
Vicky nu putu s` nu zmbeasc`.
Bine, continu` Gina, binevoitoare. Atunci nu te m`rita cu el, dar
ofer`-]i m`car o ultim` aventur` fierbinte \nainte de a intra pentru
totdeauna printre cei de rangul t`u.
O aventur` fierbinte? Dar a[a ceva nu e \n planurile mele M`
tem c` deja am intrat printre cei din rangul meu, Gina, sau mai
degrab` n-am ie[it niciodat` din rndurile lor!
M` exasperezi, Vicky, se lament` Gina. Ascult`-m` bine [i las`
microscopul! Te \n[eli \n privin]a b`rba]ilor [i a c`s`toriei.
|ndr`goste[te-te la nebunie de un necunoscut [i cnd o s` fii sigur` de
sentimentele tale, m`rit`-te. |n momentul acela vei vedea dac` este
prin] sau nu! |ns` nu \ncerca s` te m`ri]i cu cine [tie cine, \nainte de
a-l iubi; vei ajunge la o catastrof`.
Vicky nu scoase o vorb`.
Gnde[te-te la copii, Vicky. {tii ce \nseamn` s` tr`ie[ti \ntr-un
c`min f`r` dragoste?
Da, [tia. P`rin]ii ei se \n]eleseser` \ntotdeauna, dar nu se prea
iubiser`. Avusese mult de suferit din cauza aceasta. Poate c` mai
suferea [i ast`zi
Vicky se str`dui totu[i s` r`spund`:
Gina, tu nu cuno[ti mediul din care vin. Te asigur c` genul acesta
de mariaj este foarte frecvent.
Dup` p`rerea mea, detectivii frumo[i au prioritate \n fa]a
tradi]iilor familiale. F`r` \ndoial` c` te [ochez \n clipa asta. Sau \]i
par teribil de libertin`. Eu cred \n iubire, Vicky, [i a[ vrea s` te v`d
fericit`.
Dup` o t`cere prelungit`, Vicky r`spunse:
Probabil c` ai dreptate, Gina, [i eu poate gre[esc. Dar ce vrei?
Mi-e team` c` \n privin]a asta, o s` mor proast`.
34 PATRICIA RANDALL
Ca s` \ncheiem aceast` scurt` conversa]ie, ad`ug` Gina cu
mali]iozitate, p`rerea mea este c` detectivul `sta e tocmai ce-]i trebuie.
Mai gnde[te-te, cnd o s` ai o clip` liber`.
Spunnd acestea plec`, l`snd-o pe Vicky perplex`. Ca de
fiecare dat` cnd Gina pleca din biroul ei, Vicky medita asupra
discu]iei lor. Gina era vioaie, provocatoare, uneori chiar agresiv`,
dar era \n acela[i timp generoas` [i plin` de bun-sim]. {i Vicky avea
\ncredere \n ea.
Se gndi o clip`. S` se m`rite cu Luke? Nici nu se punea problema.
S` aib` o aventur` cu el? Nu trebuia s` mai stea pe gnduri. {i totu[i,
Gina avea dreptate \ntr-o privin]`: detectivul era exact ce avea nevoie.
Pentru c` avea s` fac` apel la el ca s`-i g`seasc` un so].
Dup` p`rerea Madalynei, era cel mai bun detectiv din Miami. Ar fi
deci \n stare s` se intereseze discret asupra unor posibile partide din
ora[, [i s`-i pun` la dispozi]ie repede o list` cu toate detaliile. Perfect,
\[i spuse ea, satisf`cut`. Problema era rezolvat`.
Cu un zmbet radios pe buze, Vicky puse mna pe microscop.
Acum, la treab`!
|ns` treizeci de secunde mai trziu, \ndoiala o chinuia din nou.
Trebuia s`-l sune pe acest Luke Adams? Dar cum s`-i spun` [i de unde
s` \nceap`? Solicitarea ei era cel pu]in nefireasc` Ce-o s` fac` dac`
o s`-i rd` \n nas? Of! |n ce situa]ie stnjenitoare se afla!
Pe de alt` parte, dac` \ncerca s`-[i caute singur` un so], avea toate
[ansele s` nu ajung` la nici un rezultat. Nu mai departe de asear`,
fusese ct pe ce s` se trezeasc` \n bra]ele unui escroc! Grozav! Prin
urmare, era mai bine s` fac` apel la un profesionist. Era poate
umilitor, \ns` mult mai pu]in dect s` se m`rite cu un b`rbat c`ruia
poli]ia s` vin` s`-i pun` c`tu[ele la o or` dup` c`s`torie!
Privirea i se opri pe birou. Peste tot hrtii mototolite, calcule
\ntrerupte, proiecte de experien]e Nu ajungea la nici un rezultat [i
continua s`-[i piard` timpul \n zadar cu ac]iunile mondene! Morcovii
nu erau \nc` gata s` creasc` sub ap`
Avea dreptul s` priveze lumea de o descoperire care ar permite
\ntr-o bun` zi s` hr`neasc` [i copiii \nfometa]i?
TOTUL PENTRU A PL~CEA 35
Dac` vroia s` se \nhame la acest proiect, trebuia s` continue s`
lucreze la Centrul oceanografic din Miami. Ori, pentru a r`mne aici,
trebuia s`-[i g`seasc` un so]. {i ca s`-[i g`seasc` un so], trebuia s` fac`
apel la Luke. Era att de simplu!
Puse mna pe telefon.
*
* *
Te v`d cam bosumflat! spuse Barney. Mi-am petrecut toat` seara
alergnd pe str`zi \n c`utarea lui Pumffy, \n timp ce tu te-ai distrat cu
lumea bun`. {i diminea]a asta, tot tu faci o mutr` acr`.
Nu fac nici o mutr` acr`, r`spunse Luke.
Ba da, ba da. Ai pus receptorul \n furc` att de ar]`gos \nct era
s` spargi telefonul.
A[a era. Avea o proast` dispozi]ie de nedescris. De ce s` nege?
Nu g`sesc nimic, Barney, recunoscu el. De ast`zi, m` ocup de o
afacere nou`. Un tip pe care-l cheam` Rysler a [ters-o. Mi-am petrecut
toat` diminea]a pe telefon [i \nc` n-am nici o pist`.
Ca s` \ntmpine \ntrebarea pe care asociatul lui urma de bun`
seam` s` i-o pun`, ad`ug`:
Sunt clien]i care vor pl`ti. ~[tia au ceva bani.
A[a mai merge, remarc` sobru Barney. Dar dac` vrei s` [tii
p`rerea mea, proasta ta dispozi]ie vine de altundeva. Mi se pare c` este
o femeie la mijloc. Una pe care o cheam` Victoria Sommerset-Hayes.
Luke se \nnegur` [i mai mult. Dac-ar fi [tiut s`-[i ]in` gura, n-ar fi
ajuns aici! |ns` Barney abia \l \ntrebase cum fusese la serat` c` el \i [i
spusese de Vicky, despre cuvintele pe care le schimbaser`, despre
felul brusc \n care se terminase conversa]ia lor Toate preciz`rile
acestea strniser` interesul lui Barney.
Se ridic` \n picioare, furios pe el \nsu[i. |n orice caz, chiar dac`
nu-i spunea nimic, Barney n-ar fi \ntrziat prea mult s` descopere
secretul proastei lui dispozi]ii. |nc` din zori Luke se trezise foarte
devremeLuke rumega scena din ajun. Revedea frumosul chip al lui
36 PATRICIA RANDALL
Vicky, privirea limpede [i simpatia pe care i-o ar`tase. Pn` \n clipa
\n care aflase c` vine din Dakota [i \[i c[tig` pinea ca detectiv
particular. Din clipa aceea, nu mai fusese deloc interesat` de el [i
plecase gr`bit`, sub un pretext absurd.
Chiar trebuie s` m` duc s` m` ocup de morcovii mei. Probabil se
crezuse spiritual`. Ce idioat`! I-ar fi pl`cut mai mult de ea dac-ar fi
spus c` prefera compania invita]ilor mai \nst`ri]i. Cel pu]in, ar fi spus
adev`rul. Baliverna asta era cea mai josnic` ipocrizie. O fat` de
cincisprezece ani ar fi g`sit un pretext mai plauzibil. Era \nclinat s`
cread` c` nu st`tea prea bine la capitolul imagina]ie!
Cu ochii scnteindu-i de mali]iozitate, Barney se amuza vizibil
v`zndu-l cum rumega povestea. De data asta, Luke nu f`cu nimic
s`-[i st`pneasc` furia.
Bine\n]eles c` la ea m` gndesc! izbucni el. Dac` vedeai cum
m-a l`sat masc` acolo N-am mai v`zut niciodat` a[a ceva!
Barney rse \ncet.
Credeam c` nu supor]i ca mo[tenitoarele bogate s` \ncerce s` te
seduc`. Aceasta nici m`car n-a \ncercat!
Ba da, totu[i! Ea \ncercase s`-i plac` Sau mai degrab` nu-[i
ascunsese o oarecare simpatie. Luke [tia c` nu se \n[ela: avusese
impresia unui sentiment reciproc de dragoste la prima vedere.
|ns` trebuia s` cread` c` era la fel cu celelalte; \n fond, nu se interesa
dect de pozi]ia social` a interlocutorilor [i contul lor din banc`.
Harris a sunat [i diminea]a asta, spuse Barney. Pumffy n-a
reap`rut [i fata lui este distrus`. |mi \nchipui c` tot nu-]i pas` de ei?
Luke nu r`spunse nimic.
Dup` p`rerea mea, cinele lor nu s-a pierdut singur, relu`
Barney. Cineva a trebuit s`-l r`peasc`.
Luke ridic` din umeri.
R`pitorul ar fi dat un semn de via]`. Ar fi cerut r`scump`rarea
sau ar fi trimis prin po[t` o ureche a lui Pumffy.
Ai dreptate, \ncuviin]` Barney.
Sunt sigur c` acest cine o s` apar` ca prin farmec \ndat` ce
Harris \[i va trimite fata \n palatul la care viseaz` acum.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 37
Vreau s`-]i propun un trg, spuse deodat` Barney. Dac` accep]i
s` te ocupi de cinele lui Harris, am s`-]i ofer o revela]ie capital` care
te va \nveseli imediat.
Nici o revela]ie n-o s` m` \nveseleasc` diminea]a asta, morm`i
Luke. Dar po]i totu[i s` \ncerci. Dac` ai s`-mi dai o veste bun`, d`-i
b`taie.
Te angajezi \n cazul Pumffy?
Da! exclam` el ner`bd`tor. Ei bine, care-i vestea?
Cnd ai ie[it adineaori s`-]i cumperi ]ig`ri, te-a c`utat cineva la
telefon.
Cine?
Victoria Sommerset-Hayes.
Luke fu ct pe ce s` le[ine.
Ea Ea a sunat? Dar de ce?
Ca s` se-ntlneasc`, aici, cu tine. I-am spus s` treac` \ntr-o or`.
Ei? E[ti fericit?
Cum Luke \i adresa un surs blajin, Barney se gr`bi s` adauge:
Nu uita c` ai acceptat s` te ocupi de Pumffy!
*
* *
Uite deci cum arat` o agen]ie de detectivi, \[i spuse Vicky,
circumspect`. Nu se aventurase niciodat` \ntr-un asemenea loc. Locul
era ciudat, decora]iunea \ngrijit`, luxoas` chiar ceea ce o f`cea s` se
simt` un pic mai lini[tit`. Un asemenea birou p`rea potrivit cu ceea ce
urma s` solicite. Da, aducea mai degrab` cu o agen]ie matrimonial`
dect cu un comisariat de poli]ie. Cu att mai bine!
La asta se gndea cnd ap`ru Luke, la fel de zmbitor [i degajat ca
ieri. De bun` seam`, nu sem`na deloc cu un detectiv. Era un b`rbat
deschis cu care se p`rea c` te puteai \n]elege u[or [i nu [i-l putea
\nchipui cu pistolul \n mn`, alergnd \n urm`rirea unor r`uf`c`tori.
|n diminea]a asta purta ni[te pantaloni bej [i o c`ma[` bleu c`reia
\i suflecase mnecile.
38 PATRICIA RANDALL
Iat`-]i deci biroul, spuse femeia. Nu m` a[teptam la atta rafinament.
Te surprinde? Ai [i de ce, r`spunse gazda rznd. Nu sunt eu
responsabil de decorare. Vinovatul este Barney.
Barney?
Asociatul meu. Cu el ai vorbit la telefon. Gusturile lui sunt
discutabile, dar instinctul nu: nu se \n[al` niciodat`.
Femeia cl`tin` din cap. De ce trebuia s` fie detectiv? {i ce idee, s`
vin` din Dakota! Ah! Ct de simple ar fi fost lucrurile dac` dac` l-ar fi
\ntlnit la Boston!
Ce pot s` fac pentru tine? \ntreb` Luke.
Ei bine, \ncepu ea pe un ton ezitant, am o problem` de natur`
mmm conjugal`.
E[ti m`ritat`? o \ntreb` el, surprins.
Nu. Tocmai asta-i problema, spuse ea, jenat`. Am nevoie de
tine
Vicky sim]i c` se \nro[e[te pn` \n vrful urechilor.
Am nevoie s` m` aju]i s`-mi g`sesc un so], spuse ea dintr-o
suflare.
Avea nevoie de el pentru pentru ce?
Luke o privi pe Vicky, a[ezat`, \n fa]a lui, pe canapea. |mbr`cat` \n
bleumarin, cu p`rul blond dat pe spate, \mbina, la fel ca \n seara
precedent`, elegan]a [i simplitatea. |n ciuda absurdit`]ii cuvintelor pe
care tocmai le spusese, nu putu s` n-o admire. De altfel, era att de
fermecat de ea \nct nu \n]elesese de la bun \nceput.
Ce-ai spus? \ntreb` el, convins c` nu auzise bine.
Femeia \i adres` un surs dezarmant.
Bine\n]eles, solicitarea mea are de ce s` te uimeasc` [i reac]ia ta
nu m` surprinde. Cu siguran]`, \]i datorez ni[te explica]ii
suplimentare.
{i, f`r` s` mai a[tepte, \i vorbi despre Mayflower, despre Boston,
p`rin]ii ei, sosirea la Miami [i despre telefoanele pe care le primea zil-
nic de la mama ei, care \ncepeau de fiecare dat` cu aceea[i -
\ntrebare: Ai g`sit pe cineva, Victoria?
TOTUL PENTRU A PL~CEA 39
O asculta stupefiat, f`r` s` scoat` un cuvnt. Cnd aflase c`-l
sunase, se lansase \ntr-o serie de presupuneri. Partea cinic` din el
parc`-i suflase c`-i va cere informa]ii confiden]iale despre o
personalitate din \nalta societate. |ns` imediat, o alt` voce opti-
mist`, aceasta \i sugerase c` poate vroia pur [i simplu s`-l vad`
din nou.
Vai! Dac` realitatea era pu]in diferit` de ceea ce-[i \nchipuise,
sem`na mai mult cu versiunea cinic` dect cu versiunea idealist`.
Pentru c`, pn` la urm`, nu numai c` Vicky nu se interesa de el, dar
f`cea apel la serviciile lui ca s`-i g`seasc` un alt b`rbat Un b`rbat cu
care s` se c`s`toreasc`.
\n sfr[it, termin` ea, dac` reu[e[ti, a[ putea, datorit` ]ie, s`
r`mn la Centrul de cercet`ri oceanografice.
La ce? Luke avu din nou impresia c`-i sc`pase ceva. Probabil c`-i
sc`pase o fraz`, sau mai multe, pentru c`, \ntr-adev`r, nu mai
\n]elegea nimic. Despre ce vorbea acum?
Scuz`-m`, tocmai ai adus vorba despre Centrul de cercet`ri
oceanografice. Ce leg`tur` poate s` aib` cu
Scuz`-m`! Cu asta ar fi trebuit s` \ncep: \n centrul acesta lucrez.
{i cum el nu spunea nimic, femeia ad`ug`:
Pe post de cercet`toare.
Lucra! S-ar fi a[teptat la orice \n afar` de asta. Femeile pe care le
invita Madalyne nu lucrau niciodat`. Sau poate se ocupau cteva ore,
dup`-amiaza, de o galerie de tablouri sau de un magazin de antichit`]i.
|ns` era vorba despre o activitate de fa]ad`, o pierdere de timp
elegant`, inventat` de un so] binevoitor. Profesiunea de cercet`toare
era cu totul altceva.
|n momentul acesta lucrez la o tem` pasionant`, continu` ea.
Este vorba despre posibilitatea de a cultiva legume \n mediul sub-
marin. Miza [tiin]ific` [i social` este considerabil`. Dar nu am timp [i
nu vreau ca aceast` c`utare a unui so] s` m` \mpiedice s` duc la bun
sfr[it un proiect att de extraordinar.
Vorbise cu o sinceritate [i o \nfl`c`rare care o f`ceau foarte
simpatic`, chiar dac` obiectul vizitei era extrem de iritant. Ciudat`
40 PATRICIA RANDALL
amestec`tur`! \[i spuse el, pe jum`tate iritat, pe jum`tate fascinat.
Femeia aceasta, aparent, nu f`cea nimic a[a cum f`ceau to]i ceilal]i.
Era totu[i un lucru pe care vroia s`-l limpezeasc`, de[i era din cale
afar` de ridicol: trebuia neap`rat s`-i pun` \ntrebarea.
Scuz`-m` dac` sunt indiscret Proiectul acesta se refer` la
morcovi? \ntreb` el.
|ntr-adev`r, spuse ea. Din cauza asta a trebuit s` plec asear`.
Aveam de terminat o experien]`.
Uf! A[adar nu min]ise asear` cnd \l p`r`sise rostind cuvintele acelea
ciudate despre morcovi. Ce u[urare! Luke se sim]i cople[it de fericire,
dar \[i d`dea seama c` exagera. De fapt, \i era recunosc`tor Victoriei c`
nu-l min]ise \n ajun. Acum chiar \[i repro[a c` se \ndoise \n privin]a ei.
|n]elegi de ce am problema aceasta \ncepu ea.
Mmmm problema morcovilor?
Nu, problema so]ului. Trebuie s` m` m`rit, dar n-am timp s`-mi
caut un so] care s`-mi convin`. Accep]i s` m` aju]i?
De asta ai fost ieri la Madalyne? \ntreb` Luke, dornic s` mai
l`mureasc` ceva.
Da, r`spunse femeia cu o uimitoare spontaneitate. Acesta e
motivul pentru care erau mai mul]i acolo, nu-i a[a? |n sfr[it, vorbesc
despre celibatari, bine\n]eles
Da, bine\n]eles {i eu cred c` la serate de genul `sta, unele
persoane sper` s` \ntlneasc` pe cineva
T`cu, stnjenit. Era att de \ncurcat de sinceritatea ei, de realismul
cu care vorbea despre preocuparea ei cea mai important` [i cea mai
pu]in m`rturisit` de tinerele femei din toat` lumea!
Dar singura persoan` pe care mi-a prezentat-o Madalyne a fost
nesuferitul `la de Fielding, relu` ea. Am s`-]i fiu ve[nic recunosc`toare
c` m-ai scos din ghearele lui. Mul]umesc \nc` o dat`!
|l privea cu un zmbet sincer [i radios. Unul dintre zmbetele
acelea care te fac s` vrei s` s`ru]i o femeie, s-o strngi \n bra]e, s-o
dezbraci [i s` faci dragoste cu ea Doar att.
|n loc de a[a ceva, r`mase a[ezat pe fotoliul lui [i se str`dui s`
r`mn` impasibil.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 41
Nu vreau ca \ntmplarea nepl`cut` de ieri s` se mai repete, spuse
ea. Pentru asta \]i solicit ajutorul.
Un nou zmbet al lui Vicky. Un nou frison. Dac` \n clipa aceea ar fi
intrat cineva \n birou [i l-ar fi \ntrebat cum \l cheam`, n-ar fi [tiut s`-i
r`spund`.
Nu m-am mai ocupat niciodat` de asemenea afaceri, recunoscu
el. Evident
Ceea ce-]i cer nu solicit` ni[te cercet`ri laborioase. Mi-ar fi
de-ajuns s` cunosc identitatea unor persoane care s` \ndeplineasc`
toate condi]iile necesare [i cu care a[ putea lua leg`tura.
Toate condi]iile necesare? Ce \n]elegi mai exact prin asta?
Este simplu. Caut pe cineva ai c`rui str`mo[i au participat cumva
la \ntemeierea Statelor Unite. {i care s` nu aib` cazier judiciar.
Iat` de ce, ieri, \[i pierduse dintr-o dat` interesul pentru el Nu
avea str`mo[ii potrivi]i pentru a intra \n prestigioasa familie c`reia \i
apar]inea ea!
Cel pu]in nu d`duse \napoi \n fa]a eventualit`]ii s` se m`rite cu un
b`rbat al c`rui cont \n banc` s` fie mai sub]ire. Bine, trebuia s` pun`
lucrurile la punct [i \n privin]a asta.
Ezit` totu[i, temndu-se s` nu se expun` unei decep]ii crude. Apoi
se arunc` \n ap`:
Nu mai sunt [i alte criterii?
Femeia st`tu pe gnduri cteva clipe. El, parc` era pe c`rbuni aprin[i.
Ba da A[ mai vrea s` fie inteligent. {i \nc`
Au! Ce-avea s` mai adauge?
s` aib` unghiile curate.
Luke zmbi, nel`murit.
Da, explic` ea. Fielding avea unghiile murdare [i am v`zut c` asta
m` deranja mult. }i se pare ridicol ce spun?
Nicidecum.
Acest am`nunt amuzant [i \nduio[`tor \n acela[i timp, \l
impresion`. Nu putu s` nu se uite pe furi[ la unghiile lui Of! Erau
impecabile. F`r` s` vrea, oft` u[urat.
Cum nu vroia s` lase nimic nel`murit, o mai \ntreb` o dat`:
42 PATRICIA RANDALL
Ai ni[te criterii financiare?
Nu, r`spunse ea f`r` s` stea pe gnduri.
Nu-i r`u, \[i spuse Luke. Extravagant`, dar simpatic`.
Apar]inea lumii bune, aceleia despre care, cu o zi \nainte, \i
explicase lui Barney c` nu mai vroia s` aud`. |ns` ea avea un fel de
prospe]ime care-i conferea tot farmecul [i care o deosebea cu totul de
ceilal]i de aceea[i spe]`.
Spune-mi sincer. Crezi c` pot s` m` bazez pe tine \n afacerea
aceasta? \ntreb` ea cu un zmbet care ar fi topit [i o inim` de ghea]`.
Da? Nu? El nu [tia. Solicitarea era superficial`, pueril`. Nu mai
departe de ieri, jurase c` nu mai vroia s` se consacre dect per-
soanelor care sufereau. {i totu[I, zmbetul acesta, vocea, farmecul dis-
tant, corpul a c`rui perfec]iune o ghicea sub rochia clasic` Totul
pleda \n favoarea ei. Dac` refuza s` se ocupe de cazul ei, ar p`r`si
biroul {i pe urm`? Cum putea s-o revad`?
Pe de alt` parte, afacerea era att de curioas`
C`zu pe gnduri. Avea \n minte mii de argumente pro [i contra.
Era vorba despre cine [tie al ctelea capriciu al Victoriei Sommerset-
Hayes? Sau de straniul apel al unei cercet`toare cople[it` de
problemele de serviciu? Cine era ea, \n fond? Un copil r`sf`]at? O
femeie care nu era \n stare s` aib` grij` de ea? O cercet`toare pasionat`
care era pe punctul de a face o formidabil` descoperire [tiin]ific`?
Luke era prad` celei mai mari confuzii cnd sim]i, delicat, subtil,
catifelat, un parfum delicios care-i mngie n`rile. Cu o zi \nainte, nu
remarcase c` mirosea att de bine. Cnd aceast` arom` minunat`, att
de feminin`, att de \nv`luitoare ajunse pn` la el, nu mai v`zu motiv
s` \ntrzie r`spunsul.
Da, o asigur` el cu un zmbet larg. Cred c-am s` m` pot ocupa
de cazul t`u.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 43
Capitolul 4
Nu \nc`, mam`, r`spunse la telefon Vicky, a doua zi diminea]`.
|nc` n-am \ntlnit pe nimeni, dar sunt pe o pist` Nu, nimic nu e
stabilit \nc`, dar
Prinse receptorul \ntre um`r [i b`rbie [i continu` s` vorbeasc`, \n
timp ce-[i \mbr`ca pantalonii.
Nu-]i pot spune nimic mai mult pentru c`
Pentru c`, \[i spuse ea, seduc`torul detectiv pe care l-am angajat
pentru treba asta nu m-a sunat \nc`, [i-mi pare foarte r`u
E o poveste lung`, mam`, [i sunt deja \n mare \ntrziere, \ncheie
tn`ra femeie.
Arunc` o privire spre imensul orologiu cadou de familie care-i
\mpodobea camera.
Da, mam`, trebuie neap`rat s` plec, dar \]i promit c` te sun de
\ndat` ce o s` am nout`]i Nu-]i face griji Te s`rut, mam`.
Curios! Ea care nu min]ise niciodat`, nu \ndr`znise s`-i spun`
mamei adev`rul. De ce-i era ru[ine [i ce avea de ascuns? {tia foarte
bine cum st`teau lucrurile.
Cu o zi \nainte, ideea de a beneficia de serviciile unui detectiv
particular i se p`ruse str`lucit`. Acum, nu mai era foarte sigur` c` nu
f`cuse o prostie apelnd la ajutorul frumosului Luke Adams. |n sfr[it!
Nu era cazul s`-i par` r`u pentru ceea ce f`cuse: zarurile erau
aruncate, parc` a[a se spunea, nu-i a[a?
De fapt, i-ar fi pl`cut s` cunoasc` punctul de vedere al lui Luke \n
problema aceasta. Cnd \i explicase, cu dou`zeci [i patru de ore \n
urm`, pentru ce venise, o ascultase foarte atent. R`m`sese impenetra-
bil. Nu-i citise pe fa]` nici un semn de agasare sau de nervozitate.
Corpul atletic nici nu se clintise. Numai privirea lui tulbur`toare, vie
ca o ap` curg`toare, reac]ionase uneori. |ns` era extrem de greu s`
ghiceasc` la ce se gndea frumosul Luke \n timp ce-i vorbea.
{i cnd te gnde[ti c` este originar din Dakota! se plnse femeia
pentru a mia oar`. Hot`rt` s`-l alunge din gndurile ei, \[i lu` geanta,
\ncuie u[a de dou` ori [i murmur`:
Revino cu picioarele pe p`mnt, Vicky. Tipul `sta nu-i pentru tine!
Dar n-avea ce s` fac`. De fiecare dat` cnd \nchidea ochii, \i vedea ochii
verzi, p`rul castaniu. {i-i sim]ea c`ldura zmbetului ca pe o raz` de soare
Alt`dat`, Vicky fusese prea cuminte, prea st`pn` pe ea \ns`[i, mai
ales atunci cnd le auzea pe celelalte fete de vrsta ei vorbind despre
b`ie]i. Se \ntreba dac` era la fel de senzual` ca prietenele ei. |ncepnd
de ieri, nu mai avea nici o \ndoial`: da, dorin]a putea s-o cople[asc` [i
pe ea [i s-o fac` s`-[i piard` capul!
Toat` diminea]a \ncercase s` se concentreze asupra a ceea ce avea
de f`cut. Degeaba. {i cnd vroia s` trag` ni[te concluzii asupra rela]iei
ei cu Luke, era \nc` [i mai r`u: toate ideile i se \nce]o[au.
Era sup`rat` pe ea \ns`[i pentru c` se gr`bise s` se duc` la el, a
doua zi dup` ce se cunoscuser`. Dac` s-ar fi ab]inut, probabil c` nu
l-ar mai fi \ntlnit niciodat`, ceea ce ar fi fost de preferat, f`r` \ndoial`.
Se mai gndea c`-i spusese prea mult mamei [i-i d`duse astfel ap` la
moar`, ca s-o poat` chinui mai departe. Ridic` ochii spre cer. Ct de
complicat era totul! Era tentat` s` cread` c` trebuia s` nu fac` nimic,
nici s` spun` nim`nui nimic, pentru c` \ntotdeauna ajungea s`-i par`
r`u. Poate era mai bine s` fac` un leg`mnt de t`cere [i singur`tate.
Totu[i, se sim]i u[urat` \n clipa \n care Gina d`du buzna \n biroul
ei cu buna dispozi]ie [i tonusul ei obi[nuit.
|mi pare r`u c` \ntrerup un geniu care lucreaz`! trmbi]` ea
vesel`. Tocmai m-a sunat doctorul Ridgeway: se \ntreab` la ce au dus
experien]ele pe care le-ai anun]at \n proiectul t`u de cercetare.
A[teapt` prima serie de rezultate.
Vicky se strmb`.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 45
N-am terminat toate testele. Am avut o problem` cu
\ngr`[`mntul [i de aici a venit \ntrzierea. Am s` termin s`pt`mna
asta. Va avea rezultatele cel trziu luni.
Mul]umit` lui Luke, \[i spuse cercet`toarea, voi avea \n sfr[it timp
s` m` consacru activit`]ii mele. |i mul]umi \n adncul sufletului
binef`c`torului s`u. Cufundat` \n asemenea visuri, Vicky tres`ri cnd
Gina b`tu deodat` cu pumnul \n mas`.
Nici s` nu te gnde[ti! Doar n-o s` te \nchizi aici tot weekendul!
Ar fi o mare prostie! |n primul rnd, trebuie s` te odihne[ti. Pe urm`,
ad`ug` zmbind ironic, \]i amintesc c` ai o treab` de terminat. Trebuie
s` g`se[ti o pas`re rar` care trebuie s` fie de familie bun`, la fel ca tine.
Grea sarcin`!
Vicky continu` s` se uite la paginile cu cifre pe care le ]inea \n
mn`. Gina era simpatic` [i prietenoas`, dar \ntotdeauna caustic`. A[a
\nct ezita s`-i spun` ce stabilise, \n ajun, cu Luke.
Dar se pare c` Gina, uns` cu toate alifiile, se hot`rse s-o fac` s`
vorbeasc`
Dac`-]i propui s`-]i petreci smb`ta [i duminica \n laborator,
\nseamn` c` ]i-ai rezolvat problema insinu` ea.
Nu chiar, r`spunse Vicky.
Not` o cifr` pe una dintre paginile aflate \n fa]a ei. Apoi ridic`
ochii. Gina o privea extrem de curioas`. Vicky se pref`cu c` nu
\n]elegea cum st`teau lucrurile. Dar cum lini[tea devenea prea
ap`s`toare, f`cu impruden]a s` adauge:
S` zicem c` m-am descurcat.
Evident, era un cuvnt \n plus. |n secunda urm`toare, Gina o som`
s`-i spun` mai mult. De[i n-ar fi vrut, Vicky n-avu \ncotro [i trebui s`
se conformeze, povestindu-i extravaganta ei hot`rre.
Ai f`cut tu a[a ceva? repet` Gina dup` ce ascultase toat`
povestea. Ai angajat un detectiv ca s`-]i caute un so]?
Era evident c` nu-i venea s` cread`.
{i el a acceptat? o mai \ntreb` o dat`.
Nemul]umirea i se citea pe fa]`.
Cum ai \ndr`znit s` faci un asemenea lucru? \ntreb` ea pe un ton
acuzator.
46 PATRICIA RANDALL
Vicky avea impresia c` era o feti]` care f`cuse o mare boroboa]`.
N-avea dect s`-i cear` iertare [i s` se refugieze \n bra]ele prietenei ei.
Dar nu. Se \mpotrivi imboldului ini]ial [i se ap`r` cum putu adic`
nu prea grozav.
N-am f`cut nimic r`u, spuse ea cu convingere. |n situa]ia mea,
\nchipuie-]i c` oricine ar fi f`cut apel la un detectiv! Logic, nu-i a[a?
Gina se \ncrunt`.
Logic? Logic ai spus? Tu crezi c` este logic s` angajezi un Silvester
Stallone ca s` te ajute s` te m`ri]i cu altcineva?
|n primul rnd, nu seam`n` deloc cu Silvester Stallone! protest`
Vicky. Pe urm`, n-am f`cut altceva dect s` pun un profesionist s` fac`
ceea ce [tie s` fac`. E ceva r`u \n asta? Cnd mi se stric` ceva la ma[in`,
m` duc la un mecanic auto. Este absolut acela[i lucru.
Abia dup` ce rostise fraza \[i d`du seama de prostia pe care o
spusese. Un so] nu era o ma[in`, [i Luke nu era un mecanic auto oare-
care Dar nu mai putea da \napoi, nu putea recunoa[te c` se
\n[elase. Se \nc`p`]n` s` continue s` se apere, ne\ndemnatic`.
Jignit`, Gina \i repet` c` nici nu trebuia s` se gndeasc` la a[a ceva,
c` trebuia s`-[i consacre mai mult de trei s`pt`mni pentru un lucru
de care depindea fericirea vie]ii \ntregi, c` felul acesta de a-i da de
lucru unui detectiv nu era altceva dect o dezertare la[`
|n orice caz, n-o s` mearg`, trase ea concluzia. Nici n-are rost s`
m` enervez pentru atta lucru. Atta vreme ct nu-l vei fi ales tu \ns`]i,
ct` vreme nu va fi unicul, singurul \n lume, nu vei reu[i s` te m`ri]i
cu el! Gnde[te-te o clip` ce \nseamn` s`-]i petreci toat` via]a
\mpreun` cu un b`rbat, Vicky, [i o s`-mi dai dreptate.
Nicidecum, obiect` Vicky. Sunt sigur` c` dac` m` m`rit cu un
b`rbat din acela[i mediu ca [i mine, rela]ia noastr` va merge de la
sine. |n fiecare zi, ne vom descoperi noi puncte comune. |ncearc`
s`-n]elegi, Gina, nu caut o mare dragoste. Caut un so].
Dar e acela[i lucru! exclam` Gina aproape ]ipnd. Dac`-]i aduce
un b`rbat absolut potrivit criteriilor tale [i nu sim]i nimic pentru el, s`
nu-mi spui c` te m`ri]i cu el!
Pre] de o clip`, Vicky avu \n fa]a ochilor chipul radios al lui Luke,
a[a cum \l v`zuse ieri, u[or bronzat, cu din]ii albi [i ochii verzi cu
privirea limpede.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 47
Mmmm Nu, poate nu.
{i dac`-l \ntlne[ti pe b`rbatul ideal [i p`rin]ii t`i nu-l plac, s`
nu-mi spui c`-l la[i s`-]i scape!
De data asta, rev`zu trupul lui Luke, silueta zvelt`, degetele
delicate, bra]ele viguroase, picioarele [i [oldurile pe care se mulau
pantalonii deschi[i la culoare
Nu, evident, fu nevoit` s` recunoasc`.
Dar, la drept vorbind, de dou` minute, nu se mai gndea la ceea
ce spunea. A[a \nct o l`s` pe Gina s` ia conducerea f`r` nici m`car s`
se gndeasc` s` se apere.
Nu po]i s` te c`s`tore[ti dect cu b`rbatul pe care-l iube[ti, Vicky.
Ct despre povestea asta cu detectivul, te asigur c` este demersul cel
mai stupid pe care l-ai f`cut vreodat`!
*
* *
Da, s` te conduc pn-aici este lucrul cel mai stupid pe care l-am
f`cut vreodat`, spuse Luke.
|n loc de r`spuns, Barney \n`l]` din umeri.
Erau amndoi \n holul expozi]iei canine care se desf`[ura \n
fiecare an \n Miami. Sute de cini erau expu[i admira]iei vizitatorilor.
Luke [i Barney intrar` pe aleea central`.
Nu m-a[ fi gndit niciodat` c` sunt at]ia cini \n ora[ul `sta,
declar` Barney.
{i nu este dect a zecea parte din cinii din Miami, remarc` Luke.
Nu, \ntr-adev`r. Aici e numai fri[ca. Cinii de ras` care au c[tigat
concursuri exact ca cel pe care-l c`ut`m noi. Pentru c` nu exclud ideea
ca r`uf`c`torii s` fi pus mna pe Pumffy tocmai pentru ca s`-l prezinte aici.
Nu uita c` fiecare competi]ie aduce \nving`torului cteva mii de dolari
Luke nu era prea atent la ce spunea prietenul lui. Num`rul cinilor
\l impresiona mai mult dect cel al vizitatorilor. Oamenii ace[tia nu
aveau altceva mai bun de f`cut dect s` admire c`]eii saloanelor,
piept`na]i [i aranja]i, la care proprietarii lor se uitau cu o admira]ie
grotesc`. Era de necrezut!
48 PATRICIA RANDALL
Se apropiar` de sectorul c`]eilor de Pomerania. A[eza]i pe perne
de diferite culori, o mul]ime de cini, practic identici \i priveau pe cei
care treceau prin fa]a lor, cu priviri n`uce [i limbile atrnnd.
E rndul t`u s` fii cu ochii-n patru, \l anun]` Barney. |n definitiv,
numai tu \l cuno[ti pe Pumffy. Eu nu l-am v`zut dect \ntr-o fotografie.
Scoase din buzunar o fotografie pe care de bun` seam` c` i-o
d`duser` Harri[ii.
Parc-ar fi c`utat un pai \n carul cu fn, \[i spuse Luke. Dar dac` tot
erau aici, era mai bine s` fac` un efort
Luke \[i aducea aminte un detaliu: Pumffy avea botul un pic mai lung
dect ale celorlal]i cini din rasa lui. |i trecu deci \n revist` pe to]i pretenden]ii
la cupa celui mai frumos. Un lucru era sigur: Pumffy nu era printre ei.
Suzy va fi dezam`git`, spuse am`rt Barney.
Suzy? |ntreb` Luke. Acum \i spui Suzy, Suzettei Harris?
Nu, r`spunse calm Barney. Pe fata ei o cheam` Suzy.
Ia te uit`! spuse Luke. Uitasem
Nu \n]elegea importan]a pe care Barney o acorda acestei anchete
[i se \ntreba dac` nu cumva \i ascundea ceva. Barney era un fost
poli]ist din Chicago, pe care lumea bun` din Miami \l fascinase \ntot-
deauna. S`rmanul Barney! Dac` tn`ra Harris \ncepea s`-i dea tr-
coale, l-ar fi dat gata \ntr-o clip` {i de altfel, dup` felul mngietor
cum rostea Suzy, Luke se gndi c` poate r`ul fusese deja f`cut.
Fii atent, Barney. Dac` Suzy e ca maic`-sa
Suzy e o fat` \ncnt`toare [i doamna Harris a fost \ntotdeauna
foarte binevoitoare cu mine, replic` Barney, jignit. Sunt femei ele-
gante [i rafinate. De altfel, Suzy a f`cut o [coal` de design vestimentar.
O [coal`? Luke n-o credea pe Suzy \n stare s` fac` ceva cu mintea
[i minile ei, dar prefer` s` nu spun` nimic. La ce-ar fi folosit? Evident,
Barney se l`sase subjugat de cele dou` femei dup` cum o dovedi
remarca urm`toare.
Suzy nu-[i mai g`se[te somnul de cnd a disp`rut Pumffy, spuse
el pe un ton lugubru.
Bla-bla! replic` Luke. |[i va reg`si somnul ct de curnd; de \ndat`
ce p`rin]ii \i vor rezerva o camer` \ntr-un hotel european de cinci stele
Barney se f`cu c` nu aude; continua s` se uite la cini cu o privire
b`nuitoare.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 49
S` nu te ata[ezi de Suzy, relu` Luke care prefera \ntotdeauna s`
pun` punctul pe i. Fetelor bog`ta[ilor le place s` se joace cu inimile
b`rba]ilor. Dar nu se \ndr`gostesc niciodat` de ei! Sunt nemiloase. {i
s` mai ]ii minte ceva, Barney: nu se m`rit` dect cu miliardari,
niciodat` cu detectivi.
De ce le ur`[ti a[a? \ntreb` Barney.
Pentru c` m` enerveaz` cnd cineva \[i bate joc de mine. {i cnd
te gnde[ti c` suntem doi oameni \n toat` firea c`utnd un c`]elu[ de
lux care nicidecum n-a disp`rut!
De ce Pumffy n-ar fi fost luat de cineva [i expus aici sub un nume fals?
Dac` a[a st`teau lucrurile, l-am fi g`sit, r`spunse simplu Luke.
Este ancheta cea mai stupid` din via]a mea. {i cnd m` gndesc c`
suntem aici dintr-un capriciu al unei mo[tenitoare bogate!
Barney ripost` imediat.
Te \n[eli, Luke. Ancheta cea mai stupid` din via]a ta este cea pe
care o faci pentru Victoria Sommerset-Hayse. {i dac` nu m`-n[el, [i
aici este vorba despre un capriciu al unei mo[tenitoare bogate, la fel
de ciudat ca cel cu cinele disp`rut!
Luke nu-i r`spunse.
|n orice caz, spuse Barney, eu nu m-am l`sat manipulat chiar \ntr-att
\nct s` accept s`-i caut un so]! O s` vezi c` \n curnd o s` vrea s`
organizezi o prezentare a pretenden]ilor [i va trebui s`-i faci pe plac!
Luke se [i \nchipui, pre] de o clip`, f`cnd o prezentare exhaustiv`
a unui pretendent \n fa]a unei Vicky radioase. |i \nghe]` sngele \n
vine. Nu, a[a ceva nu va face niciodat` Era de acord s`-i pun` la dis-
pozi]ie datele pe care le vroia, dar asta era tot. Nu va face niciodat`
ceva \n plus. S` nu cread` c` va face orice-ar fi \n stare altul s` fac`!
De altfel, ea nu-i cerea nimic. N-avea nevoie de el ca s`-ntlneasc`
un b`rbat cum \[i dorea. Atunci cnd Darlene pusese ochii pe Edgar
Snow, nu-i fusese greu deloc s`-l \ntlneasc`
N-o s`-i prezint pe nimeni, auzi? O s`-i dau o list` cu poten]ialii
pretenden]i. Mai departe, s` se descurce singur`! S` [tie c` nu lucrez
la o agen]ie matrimonial`! Ceea ce mi-a cerut este o simpl` treab` de
informare pe care am s-o fac la timp ca pe oricare alt` misiune.
{i ad`ug`, am`rt:
50 PATRICIA RANDALL
De altfel, nu m` intereseaz` deloc!
Ce spui? Nu-]i mai plac femeile tinere [i dr`gu]e, care au o
expresie inocent` [i privirea limpede?
Cnd o femeie \mi propune o afacere, r`spunse Luke, evit s-o
privesc prea \ndeaproape. |n plus, nu-mi plac personajele mondene [i
Victoria Sommerset-Hayes este unul dintre ele.
Ai cules informa]ii despre ea? \ntreb` Barney schimbnd tonul.
Cteva.
Hmm Ar fi fost mai bine dac` i-ar fi spus c` f`cuse o anchet`
minu]ioas` despre ea, descoperind cu v`dit interes fiecare detaliu.
{i atunci?
Face parte dintr-o familie influent` din Boston, fiind descenden]i
din primul val de emigran]i \n Statele Unite. Tat`l este un \nalt
magistrat. Are un unchi senator, to]i ceilal]i sunt ni[te oameni agre-
abili. Este un produs pur al lumii bune. Un singur am`nunt particular:
a f`cut studii superioare pe care le-a absolvit str`lucit.
Din cauza asta este att de calculat` \n tot ceea ce face, spuse
Barney.
Luke se sim]i stnjenit. Rectific` imediat:
F`r` \ndoial` c` este o femeie cu capul pe umeri.
Ct de greu \i era s` vorbeasc` despre ea pe un ton neutru!
Revedea mereu gestul ei precis prin care se asigura c` avea cocul
la locul lui. Un gest elegant, natural, gra]ios, ca [i felul de a-[i \ncruci[a
picioarele, re]inut, dar plin de senzualitate.
Te gnde[ti la cineva pentru ea? \ntreb` Barney.
Luke \nghi]i \n sec \nainte de a-i r`spunde:
Dou` sau trei persoane. Ni[te tipi irepro[abili, dar f`r` nici un
pic de personalitate. Dar la urma urmei, nu mi-a spus niciodat` c` vrea
un b`rbat cu caracter.
Aici era problema. Vicky insistase asupra unor tr`s`turi pe care le
considera primordiale. {i Luke se gndise tot timpul la criteriile aces-
tea. Nu-[i asuma nici o r`spundere \n privin]a lor! B`rbatul care se va
c`s`tori cu Vicky va fi deci foarte diferit de el
|n sfr[it! |n definitiv, din moment ce este de familie bun` [i are
unghiile curate, concluzion` el.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 51
Unghiile curate?
Da. |i plac b`rba]ii care \[i \ngrijesc minile.
Aha! exclam` Barney. A[a stau lucrurile! De azi diminea]`, din
zece \n zece minute te speli pe mini. M` gndeam c` ai suferit o
tulburare psihic` o obsesie. Dar m-am lini[tit! Pur [i simplu e[ti
nebun dup` ea
*
* *
Era trecut de ora opt cnd Vicky se \ntoarse acas`, epuizat`. F`cu
o baie [i \[i \nc`lzi ceva \n cuptorul cu microunde. Apoi puse un disc,
ud` plantele [i, aproape goal`, aranj` cteva lucruri \n apartament. O
sear` lini[tit`, destul de pl`cut`, \n general.
Se gndi la re]etele pe care le preg`tea maic`-sa, la felul cum cinau
ai ei, a[eza]i fa]` \n fa]`, \n somptuoasa sufragerie a casei familiale
Bine\n]eles, cnd va fi m`ritat`, va trebui s` se sacrifice pentru ritualul
mesei de sear`. Ce corvoad`! Alung` din minte aceste gnduri
negre gndindu-se c`, dac` avea pu]in noroc, so]ul ei nu-i va cere s`
preg`teasc` de mncare.
Ct de plictisitor trebuia s` fie s` cinezi fa]` \n fa]` cu acela[i b`rbat
o via]` \ntreag`!
Cum s` scape de gndul acesta stresant? Lu` \n calcul mai multe
alternative. So]ul ei poate va fi la fel de \ncrncenat ca ea la munc`, un
b`rbat care va pleca foarte devreme [i se va \ntoarce foarte trziu
Ori un domn care va c`l`tori mult [i nu va fi de prea multe ori pe
acas` Ori poate, va angaja o guvernant` care s` aib` grij` de
\ntre]inerea casei [i de mncare Sau poate c` logodna lor va dura
ceva timp, cteva luni, poate un an-doi, astfel \nct s` aib` timp s`
\nve]e s` joace rolul de so]ie gospodin`?
|[i continu` reflec]ia. Nu, cel mai probabil, la urma urmei, era c`
lui Luke \i va fi greu s` g`seasc` un pretendent potrivit pentru ea.
Consider` c` aceast` versiune era destul de plauzibil` [i \ncepu s`
se gndeasc` imediat cu tandre]e la Luke.
52 PATRICIA RANDALL
Capitolul 5
Cteva zile mai trziu, Vicky era \n laborator, stnd de vorb` cu
unul dintre eminen]ii speciali[ti ai Centrului, cnd Gina b`tu de dou`
ori [i \[i strecur` capul prin deschiz`tura u[ii.
|mi pare r`u c` v` deranjez, spuse ea, dar te caut` cineva, Vicky.
M` caut` cineva?
Un b`rbat bine! Cu p`rul castaniu [i ochii verzi
Apoi, f`cndu-i cu ochiul, ad`ug`:
Parc` am \n]eles c`-l cheam` Luke Adams. I-am spus s` te a[tepte
la bufet.
Vicky f`cu o pauz` \nainte de a se ridica. I se p`rea c` laboratorul
se \nvrte[te cu ea. Dar \[i reveni [i reu[i s` articuleze:
Scuz`-m`, doctore Angus. Nu putem s` continu`m pu]in mai
trziu?
Bine\n]eles. Cercetarea nu este totul \n via]`. Uneori trebuie s`
treac` pe planul secund.
El se ridic` zmbind [i disp`ru imediat.
De necrezut! \[i spuse Vicky ie[ind la rndul ei. Pn` [i directorii
Centrului vor s` m` vad` m`ritat`. Trebuie s` fie vorba despre un
complot!
Cum se \ndrepta spre ascensor, Gina g`si un moment s`-i
strecoare:
Ct de seduc`tor poate fi acest Luke Adams! Trebuie s`-]i fi g`sit
pe cineva Dar gnde[te-te bine: \n locul t`u l-a[ prefera pe frumosul
detectiv \n locul mo[tenitorului bogat!
Nu e momentul pentru glume, morm`i Vicky.
Vocea ei era de nerecunoscut. |i fu greu s`-[i recapete calmul [i
r`mase cteva minute pe culoar \nainte de a-[i continua drumul.
Cnd intr` \n bufet, avu surpriza s-o vad` pe Gina stnd de vorb`
cu Luke. Ce? Gina era aici? Revenise ca s` stea de vorb` cu Luke pen-
tru a-l face s` aib` r`bdare? Ei bine! Uite-o pe una care nu pierdea
timpul!
|n prima clip` \i veni s` le vin` de hac amndurora. Ce viper` era
Gina asta! {i Luke, care n-avea nimic de obiectat interlocutoarei,
fermec`tor, mai frumos [i mai sexy ca oricnd!
Uite-l, Vicky, trmbi]` Gina. V` las \mpreun`.
{i, \ntorcndu-se spre Luke, ad`ug`:
Cnd vrei, mai vino!
Ce tupeu! fu ct pe ce s` explodeze Vicky. Pe urm` \i fu ru[ine de
reac]ia ei; Gina nu f`cuse altceva dect s`-i anun]e sosirea, nu-l
avusese \n vedere pe Luke. N-avea rost s` ia totul \n tragic!
Oricum, trebuia s` spun` lucrurilor pe nume: se l`sase cople[it`
de gelozie {i nu era ciudat, [i chiar de ne\n]eles, din moment ce,
nicidecum nu se va m`rita cu Luke? Pentru c` Luke n-o interesa
absolut deloc?
S` mergem \n biroul meu, \i propuse ea vizitatorului.
|n timp ce mergeau pe culoar, el o \ntreb` despre mersul
cercet`rilor despre morcovi Femeia zmbi, \ns` Luke p`rea ct se
poate de serios. {i curiozitatea referitoare la interlocutoarea lui era de
net`g`duit.
Cum treceau prin fa]a unor laboratoare ale c`ror u[i r`m`seser`
deschise, o \ntreb` chiar dac` le-ar putea vizita. Gazda nu avu nimic de
obiectat. Luke o asculta atent. Fiecare dintre \ntreb`rile pe care i le
punea era extrem de pertinent`. O not` bun` pentru el, \[i spuse
Vicky. Evident, admira tipul de activitate c`reia i se consacrase [i nu
desconsidera, ca majoritatea celorlal]i, importan]a cercet`rii ei.
54 PATRICIA RANDALL
Ai noroc c` practici meseria aceasta, spuse el \n cele din urm`.
{i ad`ug`, asemenea unui ecou la remarca lui de adineaori:
Orice s-ar \ntmpla, dup` ce te m`ri]i, s` nu-]i abandonezi
niciodat` meseria. Este o [ans` destul de rar` s` po]i s`-]i faci meseria
cu pasiune.
Pasiune? Pe buzele lui, cuvntul suna altfel {i Vicky se sim]i
tulburat` auzindu-l rostind acest cuvnt. Un cuvnt care nu f`cea
parte din vocabularul ei curent [i pe care se temea s`-l mai aud` de
cnd \l cunoscuse pe Luke.
{i el? Care era pasiunea vie]ii lui? Avea o prieten`? Doar nu era s`
tr`iasc` singur? Nimic din toate acestea n-o priveau. Dar, \n sfr[it, i-ar
fi pl`cut s` [tie
Doar n-ai venit s` m-ascul]i vorbindu-]i despre munca mea,
remarc` ea dup` ce \nchise u[a biroului. Cred c` ai venit cu
informa]iile pe care ]i le-am cerut, nu-i a[a?
Da, \ncuviin]` el.
Deja? \[i spuse clienta, nec`jit`. Regret` imediat ciudata reac]ie;
ct` vreme \l \ns`rcinase cu o misiune clar`, era firesc s` se achite ct
mai repede de ea!
|i \ntinse un plic pe care ea \l desf`cu \ncet.
Uite, spuse Luke. |l cheam` Jeremie Arabesc. Are o carier` remar-
cabil` \ntr-o afacere de familie. Are treizeci [i [apte de ani [i familia lui
este una dintre cele mai vechi din Statele Unite.
Un zmbet se \ntip`ri pe buzele lui senzuale \n clipa \n care preciz`:
E un tip foarte \ngrijit [i \ntotdeauna este la patru ace.
De unde [tii?
L-am \ntlnit de mai multe ori.
Urm` o t`cere. Femeia sim]i c` tot trupul \i \n]epene[te. Repede!
Trebuia s` g`seasc` ceva de obiectat
{i n-are m`trea]`? \ntreb` Vicky b`nuitoare.
Nu, r`spunse calm Luke. }i-am spus c` este un tip foarte \ngrijit.
Ce-a[ mai putea s`-l \ntreb? \[i spuse ea.
Se uit` la documentele care se aflau \n plic. Luke f`cuse o treab`
bun`. F`cuse o scurt` not` biografic` \n care trecuse toate informa]iile
TOTUL PENTRU A PL~CEA 55
pe care le putuse ob]ine despre el: vrsta, talia, data na[terii, arborele
genealogic, extras dup` cazierul judiciar, cum \i place s`-[i petreac`
timpul liber, culoarea preferat` Nu lipsea absolut nimic, nici m`car
zodia!
Cum ai ob]inut toate informa]iile acestea? |ntreb` ea, uimit` de
atta precizie.
Detectivul \i adres` un zmbet la superlativ, [i-i f`cu cu ochiul.
Am f`cut o anchet`.
Ea zmbi. Bine\n]eles, era simplu ca bun` ziua. Apoi privirea i se
opri asupra unei fotografii.
El este?
Luke \ncuviin]`.
Am f`cut-o cu un aparat mic, dotat cu un teleobiectiv puternic.
Profesional. Este foarte comod \n unele anchete.
Deodat`, Vicky avu o cu totul alt` viziune asupra interlocutorului,
fa]` de chipul vesel cu care-l asocia pn` acum |l v`zu ascuns \n
umbr`, asumndu-[i nenum`rate riscuri, \nfruntndu-i pe unii oameni
care puteau s` fie foarte periculo[i. I se f`cu ru[ine pentru c` apelase
la serviciile unui asemenea om pentru un motiv att de ne\nsemnat.
Gina avea dreptate: nu-l deranjase pe Silvester Stallone s` fac` pe
pe]itorul?
Probabil c` de obicei te ocupi cu afaceri mai serioase dect a
mea, murmur` ea.
Da. Dar nu m` mai surprinde nimic \n meseria asta, replic` Luke.
Clienta abia atunci \n]elese. Ar fi vrut s` cunoasc` unele lucruri
despre via]a lui Luke. Ar fi vrut s` [tie cum \i pl`cea lui Luke s`-[i
petreac` timpul liber, ce culoare prefer` Noti]a pe care o avea \n
mn` scotea la vedere o ne\n]elegere groaznic`.
Atunci? Ce p`rere ai despre el? o \ntreb` Luke cu jum`tate de
gur`.
Cum ea r`m`sese mut`, repet`:
Vicky, ce p`rere ai despre Jeremie Arabesc?
Cerule! Uitase deja numele celui \n discu]ie! {i totu[i, acest
Jeremie Arabesc trebuia s-o intereseze, nu Luke!
56 PATRICIA RANDALL
Se concentr` asupra fotografiei. O figur` inexpresiv`, mai degrab`
sever`, despre care \ncerc` s`-[i fac` o p`rere. Nu, cu siguran]`, tipul
acesta nu-i inspira nici simpatie, nici aversiune. Doar un pic de plic-
tiseal`. P`rea un tip respectabil. Dar exact a[a ceva c`uta, nu?
N-avea de ce s` se plng`.
Deodat`, Vicky \ntreb`:
De ce nu s-a \nsurat pn` acum?
Luke f`cu un gest de neputin]`.
De unde vrei s` [tiu? mri el, \nainte de a ad`uga cu un zmbet
r`ut`cios: poate c` n-a \ntlnit \nc` femeia care s` plac` p`rin]ilor lui!
Tn`ra femeie sim]i c` se tope[te de dragul acestui detectiv att de
r`ut`cios care o ironiza att de delicat dar se str`dui s` r`mn`
stan` de piatr`.
Sunt sigur c` i-ai pl`cea foarte mult, ad`ug` detectivul, cu un ton
conving`tor. |i place s` fie \nconjurat de femei tinere [i dr`gu]e [i
destul de conformiste, la fel ca tine.
Destul de conformiste? A[a o vedea el? De fapt, ce vroia s` spun`?
Insinua c` nu era dect o bleag` incapabil` de fantezie [i de glume? E
drept, nu purta fustele scurte nici culorile vii care-i d`deau farmec
Ginei Dar spera totu[i c` nu sem`na chiar att de mult cu bunica!
Se sim]i extrem de obosit`, cu att mai mult cu ct Luke se ridic` brusc.
Cred c` toate informa]iile utile figureaz` \n dosar. Dac` mai este
ceva neclar, sun`-m`. |]i stau la dispozi]ie.
Da, spuse ea. Dac` o s` am nevoie, \]i dau de veste.
Din u[a biroului, \i mul]umi c`-i d`duse posibilitatea s` vad`
laboratoarele.
N-ai pentru ce s`-mi mul]ume[ti, spuse Vicky. M` bucur c` te-a
interesat.
B`rbatul disp`ru.
Vicky r`mase singur` \n camer`. Inima i se opri cteva secunde.
Plecase Ce se va-ntmpla cu ea acum?
Atunci, se \ntmpl` un miracol un adev`rat miracol. Luke f`cu
cale-ntoars` [i-i zmbi din pragul u[ii \nc`lzind din nou atmosfera
\nc`perii. O \ntreb`:
TOTUL PENTRU A PL~CEA 57
Cum ]i-a pl`cut \ntrevederea pe care am avut-o?
A fost perfect`, r`spunse Vicky.
Dar imediat intr` \n panic`. |n cteva clipe, Luke avea s` dispar`
din nou. Ce se va \ntmpla dup` aceea? Nimic, f`r` \ndoial` {i peste
cteva zile poate \i va trimite un alt pretendent. A[a se va termina
rela]ia lor?
A[teapt`, spuse ea. Mmm Nu [tiu cum s` Crezusem c` am
\n]eles c`.. o s` mi-l prezin]i pe Jeremie. Vreau s` spun |n sfr[it
Cred c` misiunea ta nu s-a terminat \nc`.
Luke, cu zmbetul lui prietenesc, cu ochii sclipind mali]ios, st`tea
tot \n cadrul u[ii.
Ai putea s`-l \ntlne[ti f`r` probleme, spuse el. Cu siguran]` c`
ave]i o mul]ime de prieteni comuni. Pentru \nceput, Madalyne.
A[ prefera s` te ocupi personal de aceast` \ntlnire.
Dac` se ocup` el, \[i spuse Vicky, am [ansa s`-l mai v`d cel pu]in
\nc` o dat`
Ai vreo idee \n leg`tur` cu locul unde ai vrea s`-l \ntlne[ti?
\ntreb` Luke, vizibil surprins.
Absolut nici una, r`spunse ea. |n privin]a asta, am deplin`
\ncredere \n tine.
Detectivul veni s` se a[eze \n fa]a ei.
E[ti o femeie stranie. M-ai angajat s` g`sesc pe cineva care s`
corespund` unor criterii. Am f`cut-o {i am impresia c` e[ti mai
dezinteresat` ca \nainte.
A[adar, \[i d`duse seama. Da, era mai dezinteresat`, speriat` chiar
la ideea de a se \ntlni cu tipul acesta respectabil, despre care deja nu
mai vroia s` aud` vorbindu-se. Luke avea dreptate. Avea \ntotdeauna
dreptate.
Ea g`si o justificare:
|nc` n-ai ajuns la cap`tul misiunii tale. La Boston, e u[or
s`-ntlne[ti pe cineva: marile familii se duc s` se vad` deseori. Dar la
Miami, p`rin]ii mei nu sunt aici
58 PATRICIA RANDALL
Ce-ar putea s` fac` p`rin]ii t`i acolo? \ntreb` Luke.
Ei m-ar face s`-l \ntlnesc pe Jeremie, dac-a[ fi la Boston. Aici, la
Miami, nu te am dect pe tine, explic` Vicky.
Evident, dac` insista att, era pentru ca s` nu-i \ntoarc` spatele
deodat` [i s` dispar` pentru totdeauna din via]a ei.
Femeia \[i ap`r` energic punctul de vedere, punnd pe tapet o
sumedenie de argumente, unul mai lipsit de logic` dect cel`lalt:
apelase la el ca s` c[tige timp, ca s`-i g`seasc` un so] [i s` rezolve
problema o dat` pentru totdeauna. Dosarul pe care i-l \nmnase
probabil c` era complet, dar la ce i-ar fi folosit? Situa]ia nu avansase
deloc de cnd \i d`duse plicul. |nc` avea o teribil` nevoie de el!
Vicky t`cu, privindu-l plin` de speran]`. Din p`cate, pledoaria ei
nu avu efectul scontat. Luke, dintr-un motiv pe care nu-l \n]elegea,
p`rea contrariat.
E[ti o femeie tn`r` din lumea bun`, [i \n plus, o cercet`toare
str`lucit`, replic` el pe un ton de repro[. Ai \ntr-adev`r nevoie de ser-
viciile mele ca s` \ntlne[ti pe cineva care [tii foarte bine cum trebuie
s` fie?
Da, afirm` ea. Am nevoie de tine, pentru c` a[ vrea s` m`
\ntlnesc cu el \n bun` regul`.
|n bun` regul`? repet` el, intrigat.
Bine\n]eles! Trebuie ca situa]ia s` par` ct mai fireasc`.
Madalyne ar putea s` ]i-l prezinte, suger` el.
{i tu? |l cuno[ti, nu-i a[a? Mi-ai spus c` te-ai \ntlnit deja cu el.
Luke se \ncrunt`.
Da, \l cunosc, dar
Te rog! insist` Vicky. Ar fi att de u[or pentru tine [i att de
jenant pentru mine s` apelez din nou la Madalyne.
Mi se pare c`
Nu-l l`s` s`-[i termine fraza.
Te rog! F` asta pentru mine!
Ce se \ntmpla cu ea? |n timp ce Luke o privea cu un amestec de
uimire [i ironie, se sim]i cople[it` de o c`ldur` pl`cut`. Inima \i b`tea
TOTUL PENTRU A PL~CEA 59
gata s`-i sparg` pieptul, un fel de be]ie o cuprindea. O be]ie care-i
\nc`lzea trupul [i o elibera de nelini[ti. Devenea deodat` insistent`,
\nc`p`]nat`, autoritar` chiar. Sim]ea c` nu vorbea numai cu detec-
tivul despre a c`rui existen]` nici nu [tia cu o s`pt`mn` \nainte, ci
cu un prieten, un confident, singurei fiin]e care exista \n realitate
pentru ea. Ct` \ncredere avea \n el B`t`ile furioase de inim` \i
aduser` aminte c` sentimentul pe care-l \ncerca acum nu mai era
doar prietenie. Alung` aceast` idee [i reveni \nc` o dat` la atac: tre-
buia neap`rat ca Luke \nsu[i s` i-l prezinte pe Jeremie Arabesc, insist`
ea, hot`rt`.
Din dou`, una. Fie c` Luke avea o remarcabil` con[tiin]`
profesional`, fie c` [tia c` avea \ntr-adev`r nevoie de el. Pentru c`
accept`, f`r` s` mai fie nevoie s` insiste.
O fac [i pe asta pentru tine, spuse el pn` la urm`.
Vicky se uit` la el. Ct era de frumos! Niciodat` ochii lui nu i se
p`ruser` mai verzi, niciodat` tr`s`turile nu i se p`rur` mai blnde
Cnd se ridic` din nou s` plece, nu-l re]inu.
|nc` o secund` [i n-ar mai fi fost st`pn` pe ea \ns`[i.
60 PATRICIA RANDALL
Capitolul 6
A[ezat la birou, Luke ]inea \ntr-o mn` agenda iar \n cealalt`,
telefonul. |[i storcea mintea c`utnd un mijloc de a i-l prezenta pe
Jeremie lui Vicky.
Ce deziluzie! {i i se \ntmpla tocmai lui, care visa s` se ocupe de
lucruri serioase.
Ce s` fac`? S` pun` la cale una dintre acele \ntlniri
\ntmpl`toare care nu mai convinge pe nimeni? Sau s` joace cu c`r]ile pe
mas` [i s`-i spun` lui Jeremie c` o mo[tenitoare bogat` se interesa de el?
Dup` o jum`tate de or` de fr`mnt`ri, se hot`r\ pentru calea
direct`. De altfel, atunci cnd tatonase terenul, rostise deja numele lui
Vicky \n fa]a lui. Acesta reac]ionase \ntr-un fel care-l \ncuraja:
O familie mare din Boston! exclamase el, \ncntat.
Prin urmare, Jeremie nu va avea nimic de obiectat s-o \ntlneasc`
pe Vicky. Nu, problema era alta. Nu Jeremie \l punea pe gnduri, ci
chiar Vicky.
P`rea att de inocent`, att de neajutorat` \n fa]a b`rba]ilor, att de
ignorant` \n regulile elementare \n privin]a seduc]iei Luke se \ntreba
cum va reac]iona cnd se va trezi \n fa]a pretendentului. {ov`ia \n con-
tinuare, dar nu putea s` continue a[a. Trebuia s` se arunce \n ap`
Dup` cteva minute, sun` la Centrul de cercet`ri oceanografice:
S-a f`cut, \[i anun]` el clienta. Am stabilit o \ntlnire cu Jeremie
pentru ast`-sear`, la [apte [i jum`tate, la Carmel Glen Country Club.
Ast`-sear`?
Dup` \ntrebarea ei distrat`, \n]elese c` o deranja de la treab`.
{i la ce or`?
Luke repet`. Femeia p`rea neatent` la spusele lui.
Situa]ia devenea absurd`! Avea impresia c` nu era deloc interesat`
de aceast` \ntlnire. Pentru o clip`, vru s` ia taurul de coarne [i s` pun`
lucrurile la punct. Ce vroia femeia asta pn` la urm`? |ncepea s`-[i
piard` cump`tul
Ce-i cu tine? o \ntreb` el. Ai altceva planificat pentru ast`-sear`?
Nu. Sper numai s` nu dureze prea mult. Tocmai am pus la punct
un experiment pe care trebuie s`-l \ntrerup la unsprezece fix.
Se lans` \ntr-o explica]ie detaliat` care-l l`s` masc` pe Luke. Era
clar c` pentru ea, munca era pe primul plan!
De fapt, cu ct o vedea cum se poart`, cu att o \n]elegea mai
pu]in.Vicky devenea o enigm`. Era str`lucitoare, tn`r` [i frumoas`
De ce avea nevoie de un detectiv s`-[i g`seasc` un so]?
Din cauza asta, concluzion` ea, trebuie neap`rat s` fiu liber`
la ora unsprezece fix. Crezi c` va fi posibil?
Habar n-am. Este prima oar` cnd pun la punct o asemenea
\ntlnire.
Ba nu. Dac`-[i aducea bine aminte, mai f`cuse cndva ceva
asem`n`tor. Sora lui, cnd avea [aptesprezece ani, \l rugase s`-i fie
mijlocitorul unei \ntlniri cu un b`iat. |ns` \n afar` de experien]a asta,
nu mai organizase nici o alt` \ntlnire galant`, nu mai dejucase nici o
c`s`torie aranjat`.
Trebuie s`-]i spun c` [i eu sunt novice \n materie, recunoscu
Vicky. Dar dac` este vorba doar de b`ut un pahar, cred c` vom termina
\ntr-o or`. Ce p`rere ai?
Era att de imprevizibil` Cum \[i \nchipuia oare aceast`
\ntlnire? |[i imagina c` va da buzna peste Jeremie, \i va strnge mna,
vor sorbi un pahar cu [ampanie [i se va \ntoarce \n mare grab` \n
laborator? Dac` a[a vroia s`-[i g`seasc` un so], \nsemna c` mai avea de
a[teptat!
Vicky, ar fi mai bine s` fii liber` disear`, o sf`tui b`rbatul.
Probabil c` Jeremie te va invita la cin`.
62 PATRICIA RANDALL
A[a crezi? oft` Vicky. Dar de ce?
Luke \[i mu[c` buza [i prefer` s` nu spun` nimic. |l exaspera, cu
mutri]a nevinovat` pe care o afi[a cnd nu-i ie[ea ceva la socoteal`!
A[a se procedeaz` de obicei, Vicky, r`spunse el ca un tat`
\n]eleg`tor.
Explica]ia aceasta p`ru s-o satisfac`.
Urm` din nou o lini[te prelungit`. Nostim` fiin]` P`rea
\ntotdeauna surprins` atunci cnd se vorbea \n fa]a ei despre ceea ce
putea s` se \ntmple \ntre un b`rbat [i o femeie. Dar nu mai avea
cincisprezece ani! De bun` seam` c` avusese prieteni, aman]i Cum
fuseser` oare? {i cum se purtase cu ei?
Nu putea s` scape de o b`nuial` stranie. Vicky nu era chiar o oi]`
nevinovat`. {i nu era nep`s`toare la pl`cerile trupe[ti. Sim]ea ceva
vibrnd \n el \n clipa \n care o privea. Ceva ce nu aveau toate femeile.
Vicky, att de rezervat`, att de retras`, Vicky [tia s` iubeasc` Era
f`cut` pentru dragoste Era o femeie pentru care pl`cerea exista
Atunci, de ce atta mister, attea \ntreb`ri? De ce apelase la el ca s`-i
g`seasc` un so]?
El a fost cel care a vorbit despre cin` sau tu i-ai sugerat s` m`
invite? \ntreb` ea, ne\ncrez`toare.
Ei bine, spuse Luke, i-am spus c` ai vrea s` te m`ri]i cu el [i c` ai
preten]ia s` te invite la cin`.
Femeia ]ip`, \ngrozit`:
Doar nu i-ai spus a[a ceva!
Luke f`cu un efort s`-[i st`pneasc` un hohot de rs. Naivitatea lui
Vicky \l f`cea s` se minuneze.
De ce? Nu trebuia? \ntreb` el, nevinovat.
Bine\n]eles c` nu! Acum, ce-o s` cread` despre mine?
A[adar, se \ntreba ce va crede Jeremie despre ea Luke era sur-
prins. Cnd \l recrutase s`-i g`seasc` un so], nu se \ntrebase oare ce
credea [i el? Cu siguran]`, nu! Ce trebuia s` \n]eleag` din asta? C` era
prea jos pe scara social` [i pu]in \i p`sa de p`rerea lui? C` ceea ce gn-
dea nu conta nici ct negru sub unghie pentru ea? C` era o cantitate
neglijabil` \n ochii ei?
TOTUL PENTRU A PL~CEA 63
Am glumit, Vicky. N-a[ face niciodat` a[a ceva, recunoscu
detectivul, dndu-[i seama c` trebuia s` pun` cap`t jocului.
Tn`ra femeie oft`, u[urat`.
Acum, fii cinstit, Luke. Ce-a spus despre cin`?
Nimic clar. Doar c` i-ar pl`cea s` petreac` o sear` \mpreun` cu
tine. Cred c` numele unchiului t`u \i spune ceva.
Era o n`scocire. La telefon, Jeremie fusese evaziv. Auzind numele
de Sommerset-Hayes, \i pusese lui Luke mai multe \ntreb`ri. Senatorul
Sommerset era o persoan` suficient de influent` pentru ca Jeremie s`
caute s` nu piard` ocazia s` aib` o \ntlnire cu Vicky, nepoata lui.
Unchiul Willie? Au trecut doi ani de cnd nu l-am v`zut!
Luke zmbi. |i pl`cea spontaneitatea r`spunsurilor ei. |i spunea
senatorului Wilson Sommerset unchiul Willie! Dac-ar fi putut s-o
aud`, Barney ar fi fost cu siguran]` impresionat
|l cunoa[te de asemenea [i pe tat`l t`u, pe care-l admir`, preciz`
Luke. |l consider` un adev`rat geniu \n drept.
Ciudat` titulatur` Tata este magistrat. Cred c` este \ntr-
adev`r extrem de competent, \ns` aprecierea de geniu mi se pare
exagerat`.
O bil` alb` pentru ea! |n lumea ei, defectul cel mai r`spndit era
acela de a te crede un geniu sau a considera c` familia ta face parte
dintr-o elit` superioar` tuturor celorlal]i. Vicky nu \mp`rt`[ea aceast`
p`rere. |i considera pe ai ei ca pe ni[te oameni obi[nui]i.
Nu-]i face griji, o lini[ti el ca s` \ncheie discu]ia. |n orice caz, am
s` fiu [i eu acolo. Deci, pe disear` la [apte [i jum`tate, la Carmel Glen
Country Club.
Se preg`tea s` \nchid` telefonul, \n clipa \n care \[i auzi
interlocutoarea:
Unde-i asta? Nici m`car nu mi-ai dat adresa!
Luke amu]i de surprindere. Cum? Carmel Glen era clubul cel mai
select [i cel mai invidiat din Miami. To]i visau s` fie primi]i acolo
Membrii lui, ale[i pe sprncean`, nu pierdeau niciodat` ocazia s`-[i
stabileasc` acolo \ntlnirile, mai ales atunci cnd vroiau s`-[i impre-
sioneze invita]ii. Era de necrezut c` Vicky nu cuno[tea tocmai un
asemenea loc!
64 PATRICIA RANDALL
Este barul clubului de golf cel mai select din Miami. N-ai fost
niciodat` acolo?
De ce m-a[ fi dus? Nu joc golf.
Vicky! Nu este genul de club unde lumea se duce cu gen]ile pline
cu crose [i mingi de golf! De cele mai multe ori, membrii clubului se
mul]umesc s` bea un pahar [i s` stea de vorb`!
Din fericire, n-am ajuns niciodat` \ntr-un asemenea loc, replic`
femeia. Am altceva mai bun de f`cut dect s` m` umflu \n pene c` a[
fi o mare sportiv`. Dac-ai [ti ce sunt \n curs de preg`tire O ipotez`
pasionant`! |nchipuie-]i c` experimentul pe care tocmai l-am lansat \n
aplicare
Vicky se lans` \ntr-o explica]ie \mp`nat` cu termeni [tiin]ifici. Ei
bine! \[i spuse Luke, dac` pe Jeremie nu-l intereseaz` biologia, nu se
va sim]i deloc bine \n seara asta Cum o credea \n stare s` uite la ce
or` urma s` aib` loc \ntlnirea, \i propuse s` treac` s-o ia.
Ea \i puse o ultim` \ntrebare:
|ntr-un club de golf, trebuie s` fii neap`rat \mbr`cat \n alb?
Nicidecum, obiect` Luke st`pnindu-se s` nu pufneasc` \n rs.
Cred c` faci confuzie cu tenisul, Vicky. Po]i s` te \mbraci cum vrei.
Atmosfera este de obicei foarte destins`.
Dup` ce \nchise, b`rbatul avu din nou nepl`cuta impresie c`
f`cuse exces de zel. S`-i caute un so], fie. S`-i pun` la punct o \ntl-
nire, mai treac`-mearg`. Dar dac` trebuia s`-i spun` [i ce fel de rochie
s` \mbrace [i ce subiecte de conversa]ie s` abordeze, era din cale
afar`!
C`zu pe gnduri. Apoi avu o revela]ie.
Cred c` are impresia c` sunt maic`-sa! murmur` pentru sine
\nsu[i.
Ai perfect` dreptate, \ncuviin]` Barney.
Luke tres`ri. Cufundat \n gndurile lui, nu-[i auzise asociatul
intrnd.
M` pui pe gnduri, continu` Barney. Cau]i un so] pentru o
femeie care-]i place. Te complaci \n rolul de clo[c` avnd grij` de
puiul ei. |n plus, \ncepi s` vorbe[ti singur!
Luke nu-i r`spunse.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 65
|ntinde-te pe canapea [i poveste[te-mi ce te fr`mnt`, \l \ndemn`
Barney. |n cazul t`u, nu mai r`mne dect metoda b`trnului doctor
Freud
Dac-a[ apela la serviciile tale ca psihanalist, a[ fi \ntr-adev`r c`zut
\n cap! replic` Luke \n zeflemea.
Bine, spuse Barney a[ezndu-se pe canapea, \ncepi s` redevii tu
\nsu]i. Dar serios vorbind, nu pari a fi \ntr-o form` prea bun`. M`
\ntreb ce ]i s-a \ntmplat
Se sc`rpin` \n cap [i \ntreb`, dup` cteva clipe:
De fapt, a ap`rut ceva nou \n afacerea Rysler?
Da. S-a rezolvat. Fata s-a refugiat \ntr-un motel, sub un nume fals.
Cnd am ajuns la ea, am v`zut-o r`suflnd u[urat` pentru c` n-avea
nici un ban s` pl`teasc`. Am luat-o sub aripa mea [i le-am dus-o \napoi
p`rin]ilor. A[a am putut s` asist la o scen` \nduio[`toare de re\ntregire
a familiei.
Bravo! Atunci, ar trebui s` fii mul]umit Ce nu merge? \ntreb`
\ncet Barney. Aaa! Da! Am g`sit: p`rin]ii au refuzat s` te pl`teasc`!
Luke infirm` cl`tinnd din cap.
|nchipuie-]i c` au insistat s`-mi dea imediat cecul.
Perfect, fu de acord Barney. Prin urmare, dac` faci fa]a asta, nu
poate fi dect dintr-un singur motiv: te gnde[ti prea mult la frumoasa
Victoria Sommerset-Hayes!
Cnd Barney f`cea pe poli]istul subtil cu el, Luke \l g`sea extrem
de iritant. E drept, solicit`rile lui Vicky \i d`deau ceva b`taie de cap. E
drept, \l considera o mam` pentru ea, juc`ria, guvernanta care ar fi tre-
buit s` stea tot timpul lng` ea. E drept, \n seara aceasta urma s`-i
prezinte un alt b`rbat, infinit mai bogat dect el Dar \n sfr[it, era
treaba lui, degeaba \[i \nchipuia Barney c` \n]elegea situa]ia!
A[adar, pn` la urm` i-ai g`sit pe cineva, nu-i a[a?
Da, \ncuviin]` Luke \ncercnd un sentiment de culpabilitate. Se
va \ntlni cu el disear`.
|n clipa aceea, ar fi preferat s` nu se fi gndit nici o clip` la Jeremie,
s` nu-i fi scris numele pe o foaie de hrtie, s` nu-i fi dat dosarul lui Vicky.
Ar fi vrut ca el s` fie cel care cineaz` singur cu ea. F`r` Jeremie. Poate c`
atunci nu i s-ar mai fi p`rut att de ciudat s` cineze cu un b`rbat
66 PATRICIA RANDALL
Luke! Explic`-mi [i mie de ce e[ti att de ab`tut.
}i se pare, Barney!
E[ti sigur?
Bine\n]eles c` sunt sigur.
|n cazul `sta, nu te-ar deranja s`-mi dai o mn` de ajutor?
Tu[i s`-[i dreag` glasul \nainte de a continua:
Uite cum stau lucrurile. Clubul celui mai bun prieten al omului
\i reune[te \n fiecare an, \ntr-o serat` foarte [ic, pe to]i proprietarii
cinilor de ras` din \ntreaga regiune. Suzy crede c` ar fi o idee bun`
s` mergem [i noi pe acolo.
Luke nu putu s` se st`pneasc` s` nu pufneasc` \n rs.
S` nu-mi spui c` \l cau]i \n continuare pe Pumffy!
Ba da, mai mult ca niciodat`, replic` Barney f`r` s` se lase descurajat.
Vino cu mine. Cuno[ti pe toat` lumea din Miami [i poate c-o s`-]i vin`
o idee genial` s` g`se[ti un suspect.
Luke izbucni:
Un suspect? Nici mai mult nici mai pu]in! Pumffy doarme lini[tit,
undeva la vreun prieten al lui Suzy [i tu cau]i un suspect. Nu-mi vine
s` cred!
Cum po]i s` fii att de categoric? morm`i Barney. Domnul
atoate[tiutorul, f`r` \ndoial` c` are ceva cu cei din familia Harris.
|ns` nu este dect un fel de a face o investiga]ie: trebuie mers pe
teren. Doar dac` nu te hot`r`[ti s` acuzi pe cineva f`r` s` ai dovezi, a[a
cum faci tu \n clipa aceasta. De altfel, m` \ntreb de ce-]i cer p`rerea.
Nu e[ti \n stare s` m` aju]i. A[ face mai bine s` m` asociez cu Suzy.
|nc` de la \nceputul anchetei, \i vine cte o idee genial` \n fiecare zi!
Pot s` aflu [i eu m`car una dintre aceste idei geniale? \ntreb`
Luke chicotind.
Ei bine, dac` tot vrei s` [tii, relu` Barney, m-a sf`tuit s`-i
interoghez chiar pe cini.
Luke nu se mai putu ab]ine [i izbucni \n rs, \ns` Barney continu`
imperturbabil:
Cu un pic de intui]ie, se poate urm`ri [i interpreta reac]ia unui
animal [i, formulnd \n fa]a lui mai multe ipoteze, po]i s`-]i dai seama
care i se par plauzibile [i care nu.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 67
Cel mai fantezist lucru este totu[i s` te apuci s`-i
interoghezi chiar pe cini!
Luke rdea cu atta poft` \nct abia reu[ea s` vorbeasc`. |ntre dou`
hohote, exclam`:
Barney, meri]i o medalie: medalia celui mai mare g`g`u]` care a
fost vreodat` pe fa]a p`mntului! Pot s` aflu [i eu ce ]i-au r`spuns
cinii cu care ai stat de vorb`?
Dup` p`rerea lor, r`spunse Barney, cu o expresie jignit`, \n
ultima vreme Pumffy n-avea nici o inten]ie s` fug`. Deci, este clar c`
l-a luat cineva.
|ntr-adev`r, str`lucit` deduc]ie! se entuziasm` Luke. Acum,
spune-mi: dac` mine va disp`rea un pe[te ro[u din acvariul
Plymouth, ce faci? Te duci s`-]i cumperi ni[te labe [i o masc` de
scufund`tor ca s`-i interoghezi pe ceilal]i pe[ti?
Po]i s` rzi ct vrei, spuse Barney. Dac` nu vrei s` m` aju]i, am
s`-l g`sesc singur pe Pumffy!
Expresia \nciudat` care i se citea pe fa]`, \l f`cea mai nostim ca
oricnd. Dar Luke nu vroia s`-l jigneasc`. El f`cu primul pas.
Haide, Barney! Bine\n]eles c` am s` te ajut! Nu degeaba suntem
asocia]i. La ce or` este prev`zut` recep]ia despre care vorbeai?
La opt.
Luke \[i f`cu repede un calcul: la ora opt, deja le-ar fi f`cut
cuno[tin]` celor doi [i cel mai bine era s` dispar` ca s`-i lase singuri.
Misiunea lui va fi terminat`. Vicky \[i va fi g`sit \n sfr[it o pereche
demn` de ea. Jeremie va fi entuziasmat de ideea de a se c`s`tori cu
nepoata unui senator att de influent. Nu mai aveau de f`cut altceva
dect s`-[i aleag` o rochie alb` de mireas` de la cea mai mare cas` de
mode din Statele Unite. {i pentru el, aventura se termina aici. Se va
\ntoarce la anchetele lui Avea deci destul timp ca s`-l ajute pe
Barney s` descopere suspec]ii dac` era nevoie, chiar interogndu-i
pe cini!
Ne-am \n]eles, \ncuviin]` el. Ne \ntlnim acolo, la opt [i jum`tate.
Nu pot s` ajung mai devreme pentru c` trebuie s` i-l prezint pe
Jeremie lui Vicky, dar
68 PATRICIA RANDALL
Ce trebuie s` faci?
Ce ]i-am spus: trebuie s` i-l prezint Victoriei Sommerset-Hayes
pe un anume Jeremie Arabesc.
Barney f`cu ochii mari.
Mi-ai spus c` treaba ta era doar o simpl` culegere de
informa]ii Credeam c` te-ai hot`rt s` nu le faci nici o prezentare!
Da, ]i-am spus c` m` voi m`rgini s` redactez ni[te noti]e
referitoare la unul sau mai mul]i pretenden]i la mna lui Vicky. |ns`
m-am r`zgndit. Asta-i tot.
La urma urmei, de ce accep]i rolul `sta de mijlocitor?
Pentru c` m-a rugat Vicky, recunoscu el.
{tiuse \nc` de la bun \nceput c` orice i-ar fi cerut, n-ar fi putut s-o
refuze. Avea ochii prea alba[tri, pielea prea alb`, p`rea prea cuminte
pentru a \ncerca m`car s` i se \mpotriveasc`. {i se pare c` [i ea
\n]elesese foarte bine acest lucru!
Ct de mult se schimbase de cnd o \ntlnise! |[i amintea totul. Privirea
dezarmant` pe care i-o aruncase \n clipa \n care f`cuser` cuno[tin]`, la
Madalyne. Felul cum \i \ntorsese spatele \ntr-o clip`. Stnjeneala, compli-
citatea cu care-i ceruse a doua zi s` se ocupe de cazul ei De fiecare dat`
cnd \ncepuse o fraz` cu te rog, dac` ai putea, \l \ngenunchease.
Pe scurt, spusese da, la totul. Ie[ise \n \ntmpinarea dorin]elor ei.
Devenise confidentul, consilierul vestimentar, [oferul ei! Altfel spus,
se pusese \ntr-o situa]ie insuportabil`. Iar o voce interioar` \i [optea
c` nu se terminase totul
Luke, ai l`sat-o s` devin` st`pna ta, remarc` Barney. |i satisfaci
toate capriciile. Uneori, femeilor trebuie s` le mai spui [i nu!
Ce-ar fi s` vorbim pu]in [i despre tine, suger` Luke, zeflemitor.
Tu cum ]i-ai petrecut ziua, Barney? Interognd cinii! {i unde o s`-]i
petreci seara? Toate astea pentru c` Suzy ]i-a b`gat \n cap c` m`rturia
unui cine te-ar putea ajuta s`-l g`se[ti pe patrupedul care r`spunde
la numele ridicol de Pumffy! {i tocmai tu \mi spui s` nu m` las dus cu
vorba de o femeie? Cine e cel mai fraier dintre noi?
Din punctul `sta de vedere, morm`i Barney, cu siguran]` c`
suntem la egalitate
Luke rse din nou. |ns` de data asta, Barney f`cu la fel. {i pentru
prima dat` dup` dou` zile, \[i f`cur` complice cu ochiul.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 69
Capitolul 7
Tu ce p`rere ai? \[i \ntreb` Vicky oglinda.
Pentru \ntlnirea cu Jeremie, \[i alesese o rochie clasic`, pu]in mai
lung`, care fusese f`cut` la o mare cas` de mode, la cererea mamei ei,
un model special creat pentru ea. Aceasta trebuia s` fie alegerea
perfect` pentru prima sear`
Oglinda r`mase mut`.
|]i mul]umesc, murmur` femeia, \]i mul]umesc pentru \ncurajare
Vicky oft`. Bine\n]eles, dac` ar fi fost \n locul ei, Gina [i-ar fi ales o
rochie mult mai scurt`, probabil ro[ie sau verde, culori care i-ar fi pus
mai bine \n valoare pielea bronzat`. Dar uite c` ea nu era Gina O
reprezentant` a afamiliei Sommerset-Hayes era obligat` s` poarte o
]inut` mai auster`, care s`-i semnaleze interlocutorului c` avea de a
face cu o bostonian` autentic`.
Totu[i, \[i spuse ea, ar fi mai prudent s`-i cer sfatul lui Luke, care
trebuie s` fie expert \n materie de elegan]` feminin`.
Dac` st`tea bine s`-[i aduc` aminte, sf`tuitorul ei parc`-i spusese
c` lui Jeremie \i pl`ceau femeile pu]in mai clasice. Precizarea aceasta
nu c`uta s` ascund` ceva? Vroia s` insinueze c` prefera femeile mai
temperate?
|n filme, detectivii ie[eau \ntotdeauna cu blonde superbe, cu o
]inut` scandaloas`, cu forme rotunjite [i un decolteu generos. |i
pl`ceau oare [i lui asemenea femei?
Cu att mai r`u pentru el, dac` nu sunt genul lui! spuse femeia
cu voce tare. |n definitiv, trebuie s`-i plac lui Jeremie!
Apoi, dup` o scurt` t`cere, ad`ug`:
Dac` totu[i \mi place...
Ridic` din umeri. Ct de proast` era! Bine\n]eles c` Jeremie \i va
pl`cea! Avea toate calit`]ile care se puteau cere unui b`rbat. De alt-
fel, nu era chiar att de exigent` \n materie de b`rba]i; singurul lucru
care nu-i pl`cea la un b`rbat erau unghiile murdare. Ct` vreme
Jeremie era mereu pus la patru ace, n-avea cum s` nu fie totul foarte
bine
Ca s` se \ncredin]eze c` a[a st`teau lucrurile, mai arunc` o privire
la fotografia pe care Luke i-o f`cuse pe furi[. Hmmm Era greu de
crezut c` s-ar fi putut \ndr`gosti din prima sear` de Jeremie Arabesc.
Dar nu mai trebuia s`-[i fac` singur` griji; nimeni nu-i cerea s` se
\ndr`gosteasc` din prima sear`! Nu se punea dect problema de a-[i
g`si un so] respectabil. Nimic mai mult.
Se mai uit` o dat` la fotografie. Jeremie avea chipul sumbru, frun-
tea \ncruntat`, gnditoare. |n definitiv, mul]i oameni, care \n realitate
nu arat` r`u deloc, nu sunt fotogenici. Probabil c` era [i cazul lui.
N-avea de ce s`-[i fac` griji.
Zece minute mai trziu, Luke sun` la u[`. Zmbetul lui fermec`tor
, alura sportiv` [i degajat`, contrasta izbitor cu expresia trist` a lui
Jeremie din fotografie.
Cum el purta o hain` neagr` [i o cravat` asortat`, cu o croial`
destul de sobr`, femeia nu putu s` nu fac` remarca ce-i st`tea pe buze.
Credeam c` va fi o ambian]` decontractat`. Ori constat c` e[ti de
o elegan]` irepro[abil`
Este din cauz` c` dup` aceea m` duc la o serat` cu preten]ii,
r`spunse el cu modera]ie.
O serat` cu preten]ii? Unde? Dar mai ales cu cine? Trebui s` fac`
un efort ca s` nu-i pun` \ntrebarea care o fr`mnta. Via]a lui Luke n-o
privea. Era mai bine s` r`mn` \n banca ei Totu[i, i-ar fi pl`cut s`
[tie cum st`teau lucrurile \n realitate!
Noul venit arunc` o privire de jur-\mprejurul camerei.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 71
E frumos aici, la tine.
E adev`rat N-ai mai fost niciodat` aici Mobilierul acesta
vechi l-am primit de la bunica.
Femeia se lans` \ntr-o explica]ie confuz` despre povestea mobilei
sale |ns` mintea \i st`tea la cu totul altceva: nu-i spusese nimic
despre ]inuta ei. Doar aruncase o privire asupra rochiei sale. Cum va
fi \mbr`cat` necunoscuta \mpreun` cu care se va duce dup` aceea la
serata cu preten]ii? Ar fi dat orice s` afle Fericita aleas` va fi
probabil mai decoltat` [i mai sexy dect era ea
Era att de \ngrijorat` \nct ced` dorin]ei de a se sim]i lini[tit`.
Ce p`rere ai de rochia mea? Crezi c` pot s` merg \mbr`cat` a[a?
Bine\n]eles, r`spunse el. Este chiar genul de ]inut` care-i va
pl`cea lui Jeremie.
Frumos r`spuns, n-avea ce spune! Deci, lui nu-i pl`cea? De ce se
mul]umea s` vorbeasc` \n numele altuia cnd \i cerea lui p`rerea? Era
nesuferit pn` la urm`!
Femeia sim]i nevoia s` se destind` pu]in \nainte de a pleca. Ideea
de a se \ntlni cu Jeremie i se p`rea att de stresant`
Vrei s` bei ceva? \ntreb` gazda \ndreptndu-se c`tre bar.
Da, ea sim]ea nevoia s` bea un pahar cu el \nainte de a pleca. Un
pic de alcool \i va face bine. Printre altele, \i trecu prin minte o idee
n`stru[nic`: servindu-l pe Luke, \i va v`rsa un pic de aperitiv pe hain`.
|n felul acesta, va fi obligat s` treac` pe la el \nainte de a merge la
serat` [i domni[oara Hyper-Sexy va fi furioas`. Bine gndit!
Nu mul]umesc, spuse Luke. Jeremie este \ntotdeauna foarte
punctual. N-are rost s`-l facem s-a[tepte. Pe de alt` parte, cred c` e[ti
ner`bd`toare s`-l cuno[ti
Bine\n]eles, r`spunse femeia mu[cndu-[i buzele.
Formidabil, ct \ncepuse s` mint` de cnd \l cuno[tea pe Luke! Tocmai ea,
pentru care alt`dat`, sinceritatea era o regul` de conduit`. Ct se schimbase
Trase adnc aer \n piept.
Dac` se gndea bine, Luke avea dreptate. Dac` vroia s` fie liber` la
ora unsprezece, era mai bine s` nu \ntrzie.
|l urm` pn` \n parcare [i descoperi cu surprindere c` avea o
ma[in` gri.
72 PATRICIA RANDALL
|n filme, de cele mai multe ori, detectivii au o decapotabil` de
un ro[u aprins
Ai dreptate, o aprob` el rznd. Dar este absurd! Cu o asemenea
ma[in` ai toate [ansele s` fii reperat imediat Cinea[tii nu prea
cunosc meseria noastr`.
La drept vorbind, un b`rbat ca el avea toate [ansele s` fie remarcat
oricum, indiferent ct [i-ar fi dat osteneala s` treac` neobservat!
Vicky cl`tin` din cap, furioas` c` se l`sase din nou ab`tut` de la
ceea ce-[i propusese. Acum, trebuia s` \nceteze s` se mai gndeasc` la
Luke pentru a se concentra asupra lui Jeremie.
Ce fel de om este? \l \ntreb` pe Luke dup` ce acesta se instal` la
volan.
{tii deja totul despre el, r`spunse [oferul, calm.
{tiu doar dou`-trei lucruri, dar De exemplu, despre ce vom
vorbi ast`-sear`? Ce \l intereseaz`?
Luke porni motorul [i demar`.
}i-am spus c` joac` golf [i tenis. |i mai place s` vorbeasc` despre
afaceri.
Ce cacealma! Dac` asta este tot ce-l intereseaz`, o s` fie o sear`
foarte vesel`
Habar n-am nimic despre ce se-ntmpl` \n lumea afacerilor [i nu
m` intereseaz` golful [i tenisul, morm`i ea.
Chiar a[a? spuse Luke nep`s`tor. A[adar n-ai \nv`]at la [coal`
cum s` abordezi toate aceste subiecte? Credeam c` \n [colile bune din
Boston se predau cursuri de conversa]ie monden`
Acum \[i b`tea joc de ea! Dac` mai continua a[a, ar fi podidit-o
lacrimile.
N-am fost niciodat` \ntr-o asemenea [coal` privat`! protest` ea.
Nu m-a l`sat tata s` merg Ca s` nu m` vorbeasc` lumea.
Sunt impresionat, recunoscu Luke sincer.
Tn`ra femeie continu`, gnditoare:
De aici vine tot necazul lui. Dac` tata ar fi preferat o [coal`
privat`, probabil c` nu mi-a[ fi continuat studiile. N-a[ fi plecat
niciodat` din Boston. {i mama m-ar fi m`ritat de mult.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 73
Asta se cheam` c` a ie[it r`u, \n lumea voastr`?
Ea zmbi. Ie[ise r`u? Da? Nu? Poate! Luke o min]ea, era clar. Dar
prin glumele [i ironiile lui, poate \ncerca s-o fac` s` \n]eleag` ceva. O
b`nuia c` este mndr` de alegerile pe care le f`cuse, mndr` de
studiile ei, mndr` c` sc`pase de sub protec]ia p`rin]ilor. Ce mai vroia
s` spun`? |ncerca oare s-o fac` s` \n]eleag` c` nu era obligat` s` se
m`rite cu acest Jeremie Arabesc, la care, evident, nu se gndise mai
mult de trei minute la rnd? Cum s` [tie, ct` vreme nu vroia s`-i
spun` mai mult?
Acesta este motivul pentru care trebuie neap`rat s` m` m`rit,
afirm` ea ca s`-l provoace, s`-l fac` s` recunoasc` ceea ce abia a[tepta
s` aud`. Am \n palmares destule excentricit`]i ca asta!
Luke conducea repede, cu ochii a]inti]i asupra drumului.
|nso]itoarea nu se \ntorcea spre el, ci se mul]umea s`-l priveasc` cu
coada ochiului.
{oferul nu se clinti.
Ar fi formidabil dac` Jeremie mi-ar pl`cea de la prima vedere,
ad`ug` ea, perfid`. Ce bucurie imens` ar fi pentru mama!
Cu siguran]` c` a[a se va \ntmpla, declar` [oferul pe un ton
neutru.
Da? |n cazul acesta, fotografia nu prea sem`na cu el! Pentru c`
Jeremie cel prezentat \n dosar nu era b`rbatul care s` zdrobeasc`
inimile femeilor.
A[a crezi? [opti ea.
S` [tii c`-l intereseaz` mult femeile.
De ce oare?
Ast`zi este milionar. |n zece ani va fi miliardar. N-ai citit asta \n
dosar? Cred c` am f`cut aceast` precizare.
E drept, deschisese dosarul, citise cte ceva [i se gr`bise s`-l arunce
\ntr-un sertar. Detaliile \i sc`paser`.
Am Am citit totul, spuse ea. A fost o lectur` captivant`.
S` fim serio[i! O alt` minciun`.
{i mi-a pl`cut rapiditatea cu care ai pus la un loc toate aceste
informa]ii.
74 PATRICIA RANDALL
Asta-i meseria mea, replic` el, cu modestie.
Cum po]i s` devii detectiv? \ntreb` femeia, vrnd s`-l aud`
vorbind despre via]a lui.
Urmndu-]i instinctul, cred. Barney a fost poli]ist \n Chicago. |ntr-o
bun` zi, a hot`rt s` pun` cap`t vie]ii de poli]ist [i s` \nceap` altceva.
{i tu?
A fost o \ntmplare, pur [i simplu. Am \nceput s` studiez
sociologia, f`r` s` [tiu unde voi ajunge cu asta. Unul dintre colegii mei
a fost r`pit \ntr-o zi. Am pornit pe urmele lui [i am reu[it s`-l g`sesc.
Tat`l lui era detectiv. Cum am fost mai rapid dect el, mi-a propus s`
m` angajeze \n agen]ia lui. Am acceptat imediat. |mi plac anchetele
E formidabil s`-]i dai seama c` po]i fi util cuiva.
Asta se \ntmpla \n Dakota? \ntreb` Vicky.
Da. Mult mai trziu am ajuns aici. |ntr-o zi, am citit \ntr-un ziar
c` firma Quake face angaj`ri \n Miami. Este o firm` prestigioas`. Mi-am
\ncercat norocul. M-au angajat.
Dar n-ai r`mas la ei
Am stat acolo doi ani. Pe urm`, m-am s`turat de n`scocirile
oamenilor prea boga]I, care \[i inventeaz` singuri probleme
Deodat`, Luke p`ru stnjenit, ca [i cum s-ar fi temut s` n-o fi jignit.
Vrei s` spui c` micile griji ale miliardarilor nu te mai
impresioneaz`? \ntreb` ea.
Prefer s`-i ajut pe cei care au nevoie \ntr-adev`r.
|n cazul acesta, misiunea cu care te-am \ns`rcinat \nseamn` c` nu
te prea intereseaz`.
|n loc de r`spuns, el se \nchise \ntr-o t`cere diplomatic`.
Atunci, de ce ai acceptat s` te ocupi de cazul meu? insist` ea,
vrnd s`-l fac` s` ias` din reticen]a lui.
Din simpatie pentru tine {i de asemenea, pentru c`, dac` te
\mpiedic s` te m`ri]i cu tipi ca Fielding, voi avea totu[i impresia c` fac
o fapt` bun`.
Din simpatie pentru tine, repet` femeia jubilnd. Se \ntinse,
aproape cu voluptate. I se p`rea c` Luke \i f`cuse un cadou minunat.
Deci, era pu]in interesat de ea. {i tocmai i-o spusese |n sfr[it!
TOTUL PENTRU A PL~CEA 75
Mul]umesc, spuse ea pur [i simplu. E frumos din partea ta c` ai
acceptat s` m` aju]i.
Dintotdeauna, \i pl`ceau oamenii care d`deau dovad` de bun-sim]
\n societate. |ntr-o pornire optimist`, \[i spuse c` poate Jeremie avea
aceea[i calitate.
Din p`cate, o jum`tate de or` mai trziu putu s` constate c`
Jeremie nu era \nzestrat cu \nsu[irile pe care [i le \nchipuise
Era deja a[ezat la bar cnd ajunser` ei. Chipul lui avea aceea[i
expresie grav` [i ne\ncrez`toare ca \n fotografie.
Domnul Jeremie Arabesc. Domni[oara Victoria Sommerset-
Hayes.
Vicky \l privi. Purta un costum bej, de o elegan]` irepro[abil`, dar
care tr`da un asemenea conformism \nct nu-[i putu re]ine un oftat de
descurajare. Se \ntoarse spre Luke care-i f`cu un semn discret, ca [i
cum ar fi vrut s`-i spun`: Acum este rndul t`u.
Atunci, ea se arunc` \n ap`.
Jeremie, sunt \ncntat`. Luke mi-a vorbit despre tine [i sunt
\ncntat` s` te cunosc.
Dup` ce rosti aceste cuvinte, avu impresia c` epuizase toate
subiectele de conversa[ie pe care le-ar fi putut ataca \n cursul serii. Se
sim]ea stngace, devenea att de timid` Lucrurile \ncepuser` prost!
Vor rde \ntr-o bun` zi, ea [i Jeremie, de aceast` jen` pe care o
\ncercau amndoi \n aceast` clip`? Poate c` nu. Mai degrab` s-ar fi
putut crede c` nu vor ajunge niciodat` s` rd` \mpreun`.
Jeremie \i adres` lui Vicky un zmbet palid, conven]ional. Apoi
r`spunse, serios, ap`snd pe fiecare dintre silabele pe care le
pronun]a:
{i eu sunt \ncntat. Luke mi-a spus c` e[ti originar` din Boston?
Da, r`spunse ea. Chiar de acolo.
Privirea lui Vicky cobor\ spre minile lui. Luke nu exagerase cnd
\i spusese de grija lui permanent` pentru toaleta proprie: probabil c`
dura o or` zilnic trecerea lui pe la manichiurist`!
Cum Luke se a[ezase lng` Jeremie, tn`ra femeie le examin`
minile amndurora. Cele ale lui Jeremie erau \ngrijite remarcabil. Dar
76 PATRICIA RANDALL
ar fi preferat ca minile lui Luke s` le ating` |n sfr[it, era un fel de
a spune, pentru c` nici nu se punea problema s` ating` minile unuia
sau ale celuilalt.
Mai remarc` ceva: paloarea lui Jeremie contrasta cu fa]a bronzat`
a lui Luke. Unde tr`ia Jeremie de era att de livid? Chiar [i ea, care
lucra aproape noapte [i zi, ar`ta mai bine!
Ct despre Jeremie, acesta o privea insistent, un pic suspicios.
Deodat`, \[i d`du seama c` interlocutorul o dezbr`ca din priviri. Se
cutremur`.
E[ti rud` cu senatorul Wilson Sommerset? o \ntreb` el.
Se a[tepta la a[a ceva! Se afla aici doar de cteva minute [i unchiul
Willie ap`rea, ca din \ntmplare, pe tapet Parc` to]i b`rba]ii din
Statele Unite se vorbiser` \ntre ei.
Este \ntr-adev`r unchiul meu, r`spunse ea cu r`ceal`, \ns` ne
vedem foarte rar.
Jeremie p`ru s` n-o fi auzit. El continu`:
Tata s-ar sim]i foarte onorat s`-l cunoasc` pe senatorul
Sommerset. Ar trebui s` le facem cuno[tin]` de \ndat` ce se va ivi
ocazia.
E foarte pu]in probabil ca unchiul meu s` vin` la Miami.
Locuie[te
N-avem dect s`-l invit`m la un turneu de golf, o \ntrerupse el.
Ce p`rere ai, Victoria?
Apoi, f`r` s` mai a[tepte r`spunsul, continu`:
Cu siguran]`, e[ti o juc`toare foarte bun` [i a[ fi \ncntat s` fac
o partid` cu tine.
Din p`cate, eu nu joc golf, m`rturisi ea.
Chipul lui Jeremie deveni [i mai trist.
Ce p`cat! Trebuie s` \nve]i, neap`rat.
Pentru a doua oar` \n decurs de cteva minute, Vicky sim]i un fior
rece str`b`tnd-o. Jeremie se exprima cu un glas metalic [i autoritar
care nu admitea nici o \mpotrivire.
Nu am \nclina]ie spre sport, spuse ea timid.
Dar Jeremie continu`, f`r` s` ]in` seama de obiec]iunea ei:
TOTUL PENTRU A PL~CEA 77
Terenurile de aici sunt foarte bune pentru \ncep`tori. Chiar dac`
nu ai un dar pentru golf, nu-]i va fi de loc greu s` progresezi \n scurt
timp. Mama o s` te ajute. |i place foarte mult golful [i sunt sigur c` te
vei \n]elege de minune cu ea.
Vicky strnse din]ii. Despre ce vorbea, de fapt? |nc` nu spusese da
[i avea deja \n spate o soacr`! O soacr` pe care trebuia s-o urmeze ore
\n [ir pe parcursurile interminabile ale terenurilor de golf? Slav`
Domnului, avea altceva mai bun de f`cut.
Mi-ar face pl`cere, spuse ea, stnjenit`.
{i t`cu. Nu, nici nu se punea problema de golf. {i dac` se gndea
mai bine, nici de Jeremie \nsu[i nu mai putea fi vorba. Se putea
hot`r\ s` se m`rite, s` perpetueze dinastia [i s` le fac` pl`cerea
p`rin]ilor, \ns` de aici pn` la a se m`rita cu Jeremie Arabesc, era un
pas mare, pe care nu-l va face! Nu putea nicidecum s` se m`rite cu
el! Cu att mai mult cu ct Luke, a[ezat lng` el, sclipea de farmec [i
inteligen]`, chipul lui frumos, zmbitor radiind de s`n`tate [i
senzualitate Era foarte simplu: privirea unuia o \nc`lzea, a
celuilalt, o \nghe]a.
Singurul atu al lui Jeremie, dac` se putea spune a[a, era acela c`
putea s` vorbeasc`, poate ore \n [ir, f`r` s`-i acorde nici cea mai
mic` aten]ie interlocutorului, nici m`car s` remarce ct de mult \l
plictisea.
Avu r`bdarea s` asculte pn` la cap`t, f`r` s` clipeasc`, povestea
ultimei lui partide de golf.
{i cnd am v`zut c` urmeaz` a optsprezecea gaur`, termin`
el, dou`zeci de minute mai trziu, am \n]eles c` partida nu era jucat`.
Pentru c` terenul era att de desfundat \nct ar fi trebuit
Din fericire, nu sunt dect optsprezece g`uri! \[i spuse
ascult`toarea. Dac` ar mai fi existat [i a nou`sprezecea, poate ar fi
adormit pe scaun.
Arunc` o privire spre Luke, care p`rea la fel de plictisit ca ea. De
fiecare dat` cnd \i vedea unul lng` cel`lalt, \[i d`dea seama c` nici
nu putea s` se gndeasc` la o c`s`torie cu Jeremie, nici m`car la \nc`
o sear` petrecut` \n compania lui!
78 PATRICIA RANDALL
|ntlni privirea lui Luke, sclipind de ardoare [i mali]iozitate. Rdea
de ea [i avea pentru ce. P`rea s`-i spun`: Haide, Vicky, m`rit`-te cu
el, din moment ce e demn de tine Ea \[i st`pni zmbetul.
Deodat`, Luke se desprinse de sp`tarul scaunului, l`s` jos paharul,
[i, \n loc s-o salveze de asiduitatea unui pretendent nepotrivit, se
ridic` spunnd:
Bine, v` las. Scuza]i-m` c` trebuie s-o [terg engleze[te, dar sunt
a[teptat undeva. V` doresc s` ave]i o sear` excelent`.
Ce? Avea s` plece a[a? R`mnea singur` cu acest \nsp`imnt`tor
pis`log care, cu siguran]`, \i va povesti toate partidele de golf pe care
le-a jucat de la \nceputul anului! Ah, nu! Nici nu putea fi vorba de a[a
ceva!
{i eu trebuie s` plec, spuse femeia, ridicndu-se la rndul ei.
Jeremie \nlemni.
Glume[ti, spuse el. R`mne]i amndoi s` cina]i cu mine.
Eu chiar nu pot, spuse Luke, plec la o serat` unde sunt a[teptat
deja de mai mult de o jum`tate de or`. |ns` Vicky va fi \ncntat` s`-]i
]in` companie.
Dar este imposibil, \ncepu ea s` explice. Nu sunt cu ma[ina.
Luke m-a adus aici [i a[ prefera s` plec cu el, pentru c`
Nici o problem`, spuse Jeremie. Am s` te duc eu acas`. Pn`
atunci, o s` ne cunoa[tem mai bine
R`mi, Vicky, insist` Luke.
Tn`ra femeie se a[ez` din nou, distrus` suflete[te. N-avea ce s`
mai spun`. Ea fusese de acord cu aceast` \ntlnire, nu putea s` plece
a[a. N-avea \ncotro [i trebuia s` se resemneze. La urma urmei, Jeremie
poate nu i se va mai p`rea att de scitor dup` plecarea lui Luke
De altfel, ce alt b`rbat, a[ezat lng` el, n-ar fi p`rut [ters [i lipsit de
interes?
Luke \i salut` [i plec` f`r` s` se \ntoarc`. Vicky \l privi cum se
\ndep`rteaz`, cu inima strns`. |n clipa \n care disp`ru, \i veni s` fug`
dup` el.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 79
Capitolul 8
N-am s` pot niciodat` s`-]i spun ct de mult apreciez ajutorul
pe care ni-l dai \ntr-un moment att de nepl`cut, \i murmur` lui
Luke la ureche Suzette Harris. Suzy este foarte tulburat` [i cred c`
f`r` tine
Luke r`mase de piatr`. Sentimentalismele de felul acesta i se p`ruser`
\ntotdeauna nepotrivite. |n definitiv, nu era vorba dect de un cine pier-
dut. {i probabil c` nu era chiar att de pierdut cum se credea
{tiu c` Barney pune la inim` afacerea asta, replic` el cu
sobrietate.
Suzette \ncuviin]`. |mbr`cat` cu rochia ei lung` de catifea ro[ie,
parc` era o cnt`rea]` care se preg`tea s` urce pe scen`. Frumoas`
femeie, \[i spuse Luke. Ce actri]` ar fi putut s` fie!
Asociatul t`u este un om extraordinar, [opti femeia cu o privire
plin` de recuno[tin]`. Ajutorul lui ne-a \nc`lzit inimile. Ar fi minunat
dac-ar putea s`-l g`seasc` pe Pumffy!
{i eu sper s` nu mai dureze mult pn` atunci, coment` Luke.
Da, cea mai mare dorin]` a lui era s` se termine ct mai repede
toat` afacerea asta. |n aceast` \mprejurare, nu avea \ncredere nici \n
Suzy nici \n Barney; pe ct era ea de machiavelic`, pe att era el de
naiv. Indiferent dac` se g`sea sau nu dr`gu]ul de Pumffy, Suzy va avea
\n curnd dreptul la un sejur prelungit \ntr-un palat european. Va
disp`rea mai bine de o lun` [i va uita pn` [i numele lui Barney. Totul
era ca asociatul lui s` nu se ata[eze prea mult de ea \nainte de a pleca.
Dar Luke vedea foarte clar c` Barney era gata s` se \ndr`gosteasc` la nebunie
Arunc` o privire spre ceas. Ora zece. Era mai bine de o or` de cnd
Vicky [i Jeremie f`cuser` cuno[tin]`. Ce se \ntmpla cu ei? Cnd \i
p`r`sise, Viky nu p`rea dispus` s` se \ndr`gosteasc` la prima vedere
de Jeremie. |ns` inimile femeilor ascund uneori mari surprize |n
ciuda unei oarecare reticen]e, acceptase s` r`mn` la cin`. De altfel,
de ce ar fi refuzat? Jeremie avea toate calit`]ile pe care le a[tepta de la
un b`rbat. |n fond, tinerele din lumea ei visau la altceva dect un
logodnic bogat [i prezentabil? Nici Vicky nu f`cea excep]ie
Ba da, totu[i. Era inteligent`, original`. Dac` vroia s` se m`rite, era
numai din cauz` ca vroia s` \nl`ture nelini[tea p`rin]ilor ei. Gusturile
ei o \ndemnau mai degrab` c`tre biologie dect spre seratele mon-
dene. Ct despre apartamentul s`u, acesta scotea \n eviden]` o per-
sonalitate plin` de fantezie [i cald`, un rafinament care nu datora
nimic stereotipurilor unei clase sociale.
Ai remarcat ceva suspect? \ntreb` Barney.
Luke tres`ri. Cufundat \n gndurile lui, nu observase c` asociatul
lui se apropiase.
Nu, nimic, r`spunse el.
|nc`perea era plin` de invita]i de toate vrstele, extrem de elegan]i,
care aveau un numitor comun: erau cu to]i cuprin[i de o admira]ie
ostentativ` \ndat` ce ap`rea un nou cine. Nici unul dintre ei nu p`rea
\n stare s` r`peasc` un animal. Ipoteza aceasta chiar c` era absurd`!
Dar tu? \ntreb` Luke. B`nuie[ti pe cineva?
Nu, spuse Barney. Te rog, renun]` la expresia asta de parc` ai
vrea s` devorezi pe toat` lumea. O nelini[te[ti pe Suzy, care m-a
\ntrebat de mai multe ori dac` o s` arestezi pe cineva.
Luke o c`ut` cu privirea. A[ezat` lng` maic`-sa, cu o batist` \n
mn`, arunca din cnd \n cnd o privire spre Barney. Luke nu se putu
ab]ine s` nu-i mai atrag` o dat` aten]ia:
Barney, nu te l`sa prins \n plasa ei! Va fi de-ajuns ca Pumffy s`
apar` din nou pentru ca Suzy s` te uite chiar a doua zi. |]i garantez
acest lucru.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 81
Nu sunt deloc pe cale s` m` \ndr`gostesc de ea, r`spunse
Barney. Anchetez dispari]ia unui cine [i nimic mai mult. {i m` \ntreb
de ce e[ti att de agresiv Dar, dac` m` gndesc mai bine, [tiu: nu
i-ai l`sat singuri pe Vicky [i Jeremie?
Da, [i? Care-i problema? Am gre[it ceva \n afacerea asta pe care
am dus-o la bun sfr[it? Ar trebui s` fii mul]umit.
Spunnd aceste cuvinte, Luke nu [tia pe cine vroia s` p`c`leasc`.
Imaginea lui Vicky [i Jeremie, cinnd \mpreun`, era cea mai
deprimant` din cte i se \ntip`riser` \n minte \n ultima vreme.
Adev`rat, ai lucrat bine, spuse Barney afi[nd un rictus ciudat.
Cu un pic de baft`, \[i vor petrece noaptea \mpreun` [i mine
diminea]` vor stabili data evenimentului.
Era deja sinistru s`-[i \nchipuie seara lor, dar ideea c` dormeau
unul \n bra]ele celuilalt era de-a dreptul insuportabil` Luke strnse
din din]i. Parc` vedea trupul lui Vicky mngiat de minile perfect
\ntre]inute ale lui Jeremie Arabesc
Nu att de repede, Barney! replic` el cu severitate. Vicky nu este
genul de femeie care ajunge \n pat din prima sear`!
Barney \[i \n`l]` sprncenele pentru o clip` [i continu`, deta[at:
De unde [tii? Spuneai chiar tu c` este interesat` [i calculat`.
Femeile de genul `sta [tiu foarte bine cum s`-i ia min]ile unui b`rbat
cu care s-au hot`rt s` se m`rite.
Interesat` [i calculat`? Spusese el a[a ceva? Poate o f`cuse de ciud`,
de furie, pentru c` nu gndea a[a, [i nu era de acord ca Barney s`
vorbeasc` \n felul acesta despre ea.
Dac` am spus-o, m-am \n[elat, morm`i el.
Ba nu, o lu` Barney de la cap`t. |n ziua de azi, contractele de
c`s`torie se stabilesc \n dormitoare. {i dac` m` uit la ceas, cred c`
frumoasa Victoria Sommerst-Hayes se preg`te[te s` semneze.
Spunnd acestea, rse sardonic, f`cndu-l pe Luke s` simt` c`
\nghea]`.
Sunt sigur c` nu, r`spunse acesta cu mai mult` ardoare dect [i-ar
fi dorit. Vicky are o educa]ie bun`. Crede-m`, principiile ei nu-i dau
voie s` procedeze a[a.
82 PATRICIA RANDALL
Luke era obligat s` se opreasc`, \ns` tremura de furie. Ce cretin era
Barney `sta! De ce se amesteca? {i cum \ndr`znea s-o judece pe Vicky?
Nici n-o cuno[tea. Vorbise m`car cinci minute cu ea? Nici m`car att!
{i, bine\n]eles, \[i permitea s-o judece ca pe toate celelalte!
Altfel ar fi vorbit dac` s-ar fi uitat mai atent la ea. Sau dac` i-ar fi
v`zut apartamentul: mobilierul vechi, gustul rafinat care era transmis
din genera]ie \n genera]ie [i care f`cea din ea o veritabil` aristocrat`,
o prin]es` r`t`cit` \n lumea de azi. Nu, Vicky era o femeie excep]ional`
[i era evident c` nu-[i va petrece noaptea cu Jeremie, chiar dac` ar fi
\ncercat pentru el, dintr-odat`, o pasiune violent` ceea ce nu era nici
o [ans` s` se \ntmple.
Haide, Luke! De mult` vreme [i-a dat jos dac` avea a[a ceva,
insist` Barney.
Luke se [terse pe frunte cu dosul palmei. Nu, nu putea s`-i fac` a[a
ceva! Vicky n-ar accepta niciodat` s` Dar nu numai ea trebuia s`
hot`rasc`. Mai era [i Jeremie, nu-i a[a? Poate era tipul de b`rbat insis-
tent care era gata s` sileasc` o femeie s`-i cedeze de la prima
\ntlnire |n cazul acesta, cum va reac]iona ea?
|nchipuindu-[i ce era mai r`u, Luke sim]i c` p`lea. Purtarea lui Vicky
era un straniu amestec de reticen]`, poate chiar r`cel`, [i ingenuitate. La
prima vedere, experien]a ei cu b`rba]i era att de redus` \nct \[i punea
\ntotdeauna problema ce a[tepta partenerul de la ea [i c`uta \n perma-
nen]` s` se conformeze unui cod despre care nu [tia nimic.
B`rba]ii cu care se \ntlnea de obicei erau f`r` \ndoial` cadre
universitare de vreo [aizeci de ani, erau interesa]i de cercet`rile ei
[tiin]ifice, nu de ea, ca femeie. Ceea ce, bine\n]eles, nu era cazul lui
Jeremie. Cum avea s` se apere dac` ar fi \ncercat s` o s`rute?
Se \nfior` la gndul acesta. |l cople[ea un sentiment de vinov`]ie.
Nu el era cel care i-o oferise lui Jeremie pe tav`, f`r` m`car s-o fi pus
\n gard` cu ceea ce i s-ar fi putut \ntmpla? Ar fi trebuit s` r`mn` cu
ea, s` aib` grij` de ea, s` refuze s-o p`r`seasc` chiar o clip`
|n clipa aceea, el, care nu se temuse niciodat` de nimic, care nu se
d`dea la o parte din calea gloan]elor gangsterilor, fu cuprins de un
sentiment pe care nu-l cuno[tea: panica.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 83
*
* *
[i profiturile ob]inute anul acesta dep`[esc cu mult ceea ce
estimam anul trecut la aceea[i dat`, astfel \nct putem s` ne permitem
s` reinvestim un capital reprezentnd 80% din suma pe care
Cu un pahar \n mn`, Vicky \ncerca s`-i urm`reasc` discursul.
Nu-[i permitea s` mai bea o \nghi]itur` de vin, temndu-se s` nu
piard` [irul spuselor interlocutorului ei {i totu[i, \n sinea ei,
mul]umi sticlei de vin bine aleas` de chelner, care o ajutase
considerabil s`-l suporte pe Jeremie!
|ncerc` s` se concentreze \n continuare, oarecum lini[tit` la
gndul c` nu mai avea s` dureze mult. Acceptase s` cineze cu Jeremie
ca s`-l cunoasc` mai bine. Asta [i f`cuse. Acum, lucrurile se
limpeziser`: tipul acesta era cel mai plictisitor pe care-l \ntlnise
vreodat`.
Numai o femeie care suferea de insomnie putea s` se simt` bine \n
compania lui: era de-ajuns ca Jeremie s` \nceap` s` vorbeasc` despre
golf, afaceri de investi]ii bancare, pentru ca \n urm`toarele dou`
minute nefericita s` \nceap` s` sfor`ie.
Numai c` Vicky dormise bine \ntotdeauna [i nu o \ncnta ideea de
a se m`rita cu un somnifer. A[teptnd ca pis`logul din fa]a ei s`-[i ter-
mine monologul, f`cea eforturi s`-[i ]in` ochii deschi[i.
~sta e un lucru bun pentru mine. Acum, [tiu c` tat`l meu are
deplin` \ncredere \n mine. |n ziua \n care se va retrage, \i voi lua locul
f`r` ca nimeni s` poat` pune la \ndoial` competen]a mea. |n felul `sta,
\n c]iva ani
|n ct timp? interveni Vicky, ca s` participe [i ea la conversa]ie.
De fapt, pu]in o interesau speran]ele lui Jeremie \n carier`!
Ei bine, s` zicem, \n cincisprezece ani
Dac` m-a[ m`rita cu el, \[i spuse tn`ra femeie, ar trebui s` mai
suport nerozii de felul `sta \nc` cincisprezece ani |n ace[ti
cinsprezece ani, b`ie]elul `sta va c`uta s`-i dovedeasc` tat`lui s`u c`
84 PATRICIA RANDALL
este demn s`-i urmeze \ntr-o bun` zi Se va maturiza vreodat`? Da,
f`r` \ndoial`, \ns` mai era mult pn` atunci! |nchise ochii. {tia deja
c` nu va avea r`bdare s` a[tepte ziua aceea.
De ce ai plecat din Boston?
Ea \i spuse c` nu era dect un singur Centru oceanografic potrivit
pentru o cercet`toare de nivelul ei. Centrul acesta se afla la Miami.
Fusese obligat` s` vin` aici, s` se mute \n Florida.
Jeremie \[i strnse u[or buzele. Cum po]i s`ruta un asemenea
b`rbat? se \ntreb` ea.
|n ce const` munca ta?
V`zndu-i expresia un pic dezgustat`, tn`ra femeie \n]elese foarte
bine ce credea despre cercetarea [tiin]ific` [i se hot`r\ s` nu-[i pre-
lungeasc` prea mult expunerea. La ce bun s`-i dea explica]ii cuiva
c`ruia nu-i p`sa?
Este foarte bine dac` ai ceva de lucru \n afara casei, spuse
b`rbatul, atoate[tiutor. |ns` bine\n]eles c` \n ziua \n care se m`rit`, o
femeie are de f`cut fa]` altor obliga]ii.
Vicky \[i mu[c` buza ca s` nu remarce c` munca aceasta era extrem
de important` pentru ea [i c` d`dea dovad` de mai mult` competen]`
\n cercet`rile ei dect el \n afacerile lui! }inndu-[i gura \nchis`, \l l`s`
imperturbabil` s`-[i continue ce avea de spus.
O femeie trebuie s` dea serate, s` se ocupe de opere de
binefacere [i s` \ncerce s`-[i secundeze so]ul \n anumite treburi.
Vicky se gndi la mama ei: ce altceva f`cuse dect s` \mb`trneasc`
\n umbra carierei so]ului ei? Rolul acesta umil [i onorabil [i-l
\ndeplinise cu r`bdare [i abnega]ie. Dar Vicky [tia c` avea altceva mai
bun de f`cut dect s` organizeze recep]ii [i opere de binefacere.
|n timpul acesta, Jeremie \[i continua monologul.
Via]a unei femei m`ritate trebuie s` fie perfect organizat` [i [tiu c`
sfaturile mamei mele te vor ajuta foarte mult. Este nu numai o so]ie
des`vr[it`, ci [i o perfect` st`pn` a casei [i o organizatoare f`r` pereche.
Ar fi surprinz`tor s` se \ndr`gosteasc` de alt` femeie mai
mult dect de propria mam`! \[i spuse tn`ra femeie cu cinism.
|ntr-adev`r, avea toate defectele
TOTUL PENTRU A PL~CEA 85
Cnd vom fi c`s`tori]i, ar trebui ca
Ia te uit`! Se trezea cu verigheta pe deget f`r` s` fi fost m`car
\ntrebat`. Se p`rea c` p`rin]ii lui Jeremie uitaser` s`-i spun` c`, atunci
cnd vroia s` se c`s`toreasc`, trebuia s` cear` mai \nti acordul
fericitei alese!
Atunci, Vicky \[i aduse aminte ce-i spusese Gina despre c`s`toriile
aranjate [i nu putu s` nu zmbeasc`. Jeremie \i lu` imediat gestul
drept un semn de aprobare [i continu` [i mai hot`rt:
Ne vom muta la p`rin]ii mei, care au o cas` foarte frumoas` la
Westhills.
Westhills? Dar era la mare distan]` de Miami! Vicky fu surprins` \n
prima clip`, apoi \[i d`du seama cum st`teau lucrurile. F`r` \ndoial`
c` Jeremie se gndea c` \ndat` ce se vor c`s`tori, ea va pleca de la
Centrul oceanografic |n ochii lui, ea nu trebuia s` aib` dect o sin-
gur` ocupa]ie: s` fac` totul pentru ca s` devin` nici mai mult nici mai
pu]in dect o clon` a viitoarei ei soacre!
Trase adnc aer \n piept. Un lucru era sigur: nu se va m`rita
niciodat` cu acest b`rbat!
El trebuie s`-i fi remarcat iritarea, pentru c`-[i \ntrerupse brusc
discursul referitor la obliga]iile unei femei c`s`torite.
Ai p`]it ceva, Victoria? \ntreb` el \ngrijorat.
Nu, n-am nimic, mul]umesc.
|nfipse furioas` furculi]a \n friptura care tocmai le fusese servit`.
|ntr-o or`, se va debarasa de acest Jeremie. |ntr-o or`, [i pentru tot-
deauna. Gndul acesta \i d`du curajul de care avea nevoie, ca s`
r`mn` politicoas`.
Se gndea deja la urmarea evenimentelor. Bine, se \n[elase. |l
l`sase pe Luke s` \n]eleag` c` era \n stare s` se m`rite cu orice individ
a c`rui genealogie urca pn` \n epoca lui John Adams. Nu era a[a. Se
\n[elase [i, o dat` \n plus, Gina avusese dreptate. Ca s` te m`ri]i cu un
b`rbat, trebuie s` mai aib` [i alte calit`]i \n afar` de educa]ie [i un
nume prestigios. Trebuia s` mai aib` dou`-trei lucruri \n plus.
Nu trebuia s` uite s`-i precizeze asta lui Luke.
86 PATRICIA RANDALL
Dou` ore mai trziu, ajuns` \n sfr[it acas`, Vicky se felicita c`
supravie]uise acestei interminabile cine, cnd auzi un cioc`nit la u[`.
Era aproape miezul nop]ii. Cine putea fi la o asemenea or`?
Se duse la u[`, cu inima b`tndu-i cu putere.
Era Luke.
Purta tot costumul acela sumbru care \i venea att de bine. De unde
venea? Se putea crede c` serata cu preten]ii fusese foarte scurt` sau c`
nu ajunsese acolo. Cu att mai bine, \[i spuse ea, mul]umit`.
Bun` seara,Luke. Ce faci aici?
Ei bine M` \ntorceam acas` [i trecnd, am v`zut lumin` la
tine. Mi-am permis s` urc s` te \ntreb cum s-a desf`[urat \ntlnirea.
Cu haina lui [i cravata neagr`, parc` era altcineva. Adev`ratul Luke
era mai degajat, mai dezinvolt. |mbr`cat att de sobru, cu expresia asta
de \ngrijorare, nu-l recuno[tea era la fel de seduc`tor ca cel`lalt
Luke, dar mai impresionant, mai grav. Fermec`torul detectiv se
transformase \ntr-un frumos necunoscut.
Cum ]i s-a p`rut Jeremie? o \ntreb` el \ngrijorat.
Jeremie? Vicky ezit` o clip`. |n momentul acesta, era att de
departe de gndurile ei Fusese de-ajuns s` apar` Luke pentru ca
s`-i alunge din amintire cina de pomin`.
El st`tea \n prag. Cum gazda se preg`tea s`-l invite s` intre, \i
surprinse privirea pe care o arunc` peste um`rul ei.
E aici? murmur` el.
Cine? \ntreb` ea.
Jeremie Arabesc.
Nu, Doamne fere[te! r`spunse femeia, rznd f`r` s` vrea.
Cum adic`,Doamne fere[te? N-a fost o sear` pl`cut`?
Ba da, \ns` Intr` [i ia loc. Am s` fac o cafea [i st`m de vorb`.
|n timp ce femeia forfotea prin camer`, noul venit reveni la atac:
Mi se pare c` are exact profilul pe care-l c`utai. |n plus, am
remarcat c`, de cum te-a v`zut, te-a pl`cut.
Exact a[a este, \ncuviin]` ea turnnd cafeaua \n ce[ti. L-am interesat
foarte mult pn` \n clipa \n care i-am spus c` \n curnd o s` plec din
Miami, s` m` duc s` studiez reproducerea elefan]ilor \n Africa de Sud!
TOTUL PENTRU A PL~CEA 87
Mie nu mi-ai vorbit despre proiectul `sta, remarc` Luke, surprins.
N-am [tiut nici eu pn` \n clipa \n care inten]iile lui Jeremie s-au
conturat cu claritate. Cnd a adus vorba despre data c`s`toriei, am
\nceput s` improvizez. {i bine mi-a prins! Ardoarea lui a disp`rut
imediat spre marea mea bucurie!
Luke f`cu ochii mari.
Vrei s` spui c` l-ai min]it? \ntreb` el, ne\ncrez`tor.
|ntrebarea lui suna straniu. N-o credea \n stare s` mint` un b`rbat?
A[adar, o vedea ca pe oi]a alb` ale c`rei gesturi [i vorbe sunt
\ntotdeauna motivate doar de grija de a face bine?
Bine\n]eles, r`spunse ea, triumf`toare. {i trebuie s`-]i spun c`
sunt mndr` de rezultatul pe care l-am ob]inut.
Apoi, cum Luke se uita la ea f`r` s` spun` nimic, continu`:
Dar, \n principiu, nu mint niciodat`. Sunt foarte cinstit`,
ad`ug` ea.
Era adev`rat, \ns` de cteva zile de fapt, de cnd \l \ntlnise pe
Luke se trezea min]ind de zece ori pe zi. Ce influen]` dezastruoas`
avea asupra ei!
Eu tot nu \n]eleg. Ce s-a \ntmplat \ntre voi? Te-a f`cut s` bei?
|n clipa asta, sim]ea \ntr-adev`r un fel de be]ie. |ns` nu din cauza
vinului. Mai degrab` din cauza u[ur`rii, a u[ur`rii pe care i-o pricinuia
aceast` minciun` [i a pl`cerii s`-l revad` pe Luke.
Vreau s-o v`d [i eu pe femeia care poate s` petreac` o sear` \ntre
patru ochi cu Jeremie, f`r` s` soarb` o pic`tur` de alcool, replic` ea
revoltat`.
{i, sorbindu-[i cafeaua pe \ndelete, \l \ntreb` pe Luke:
Dar de ce m-ai f`cut s` m` \ntlnesc cu un asemenea om?
Cum? Dar tu e[ti cea care a vrut s`-l cunoasc`! Jeremie
corespunde exact criteriilor tale! Are unghiile curate [i ni[te str`mo[i
exact cum ]i-ai dorit. Ce-]i trebuie mai mult?
S` nu-mi mai vorbe[ti despre unghiile lui! exclam` Vicky,
izbucnind \n rs. Cu siguran]` c` este b`rbatul care are cea mai
mare grij` de persoana lui. Ar fi mai bine dac` nu s-ar sp`la pe mini
att de des!
88 PATRICIA RANDALL
Dar parc` ziceai c`-]i plac
Femeia \l \ntrerupse:
C` \mi plac b`rba]ii cura]i. Ar fi trebuit s` adaug c` am oroare de
maniaci.
Cum po]i s` fii prea curat? \ntreb` Luke agasat. Mi se pare a fi
imposibil.
Este imposibil, spuse Vicky. {i totu[i, este cazul lui
Jeremie.Doar el este demn de aceast` reu[it`! De altfel, toat`
persoana lui este o performan]`. Jeremie ar putea figura \n Cartea
recordurilor. Este b`rbatul cel mai plictistor, mai obositor, mai
misogin, pe care mi-a fost dat s`-l cunosc vreodat`. Vroia s` renun]
la cercetare ca s` organizez dineuri cu oameni influen]i [i gale de
binefacere \n numele lui.
Terminndu-[i fraza, izbucnit \ntr-un hohot de rs s`n`tos.
|mi \nchipui c` felul acesta de a-]i petrece timpul te \ngroze[te,
replic` Luke, gnditor.
Pe mine?
Ea rse din nou.
Detest via]a monden`. {i principiile lui Jeremie sunt cele mai
rigide de care am auzit vreodat`. Nici nu se pune problema s` m`
c`s`toresc cu un asemenea b`rbat!
|n mediul t`u, asemenea principii sunt respectate
P`rin]ii mei le respect`, [i eu \mi respect p`rin]ii. Asta-i tot. Dar
s` nu mi se cear` s` respect regulile de care am \ncercat s` scap toat`
via]a. Vreau \ntr-adev`r s` m` c`s`toresc pentru a face pe placul fami-
liei, dar nici nu se pune problema s` abandonez cercetarea [tiin]ific`
ca s` devin bibeloul unui so], care s`-l ajute \n cariera lui! F`r` s` mai
pun la socoteal` c` Jeremie n-are deloc sim]ul umorului
Luke \nghi]i \n sec.
Vrei s` spui c` [i sim]ul umorului face parte de acum din
criteriile tale de selec]ie?
Bine\n]eles. Sincer vorbind, \ntreb` femeia, tu, care \l cuno[ti
pe Jeremie, cum ]i-ai \nchipuit c` m` pot m`rita cu un asemenea
b`rbat?
TOTUL PENTRU A PL~CEA 89
Sincer s` fiu, spuse Luke, \mp`rt`[esc aceea[i p`rere despre el.
{i mi-ai propus totu[i s` m`-ntlnesc cu el? exclam` ea \ngrozit`.
Nu d`dusem importan]` felului de b`rbat cu care vroiai s` te
m`ri]i, mri Luke, \ncurcat. Nu mi-ai vorbit niciodat` despre sim]ul
umorului. Cum a[ fi putut s`-mi dau seama ct de important este acest
lucru pentru tine?
Vroiai totu[i s` m` m`rit cu cineva ca el? insist` Vicky.
Nu, r`spunse Luke. Ca s` fiu sincer, \mi pare bine c` nu ]i-a
pl`cut.
R`maser` t`cu]i, ochi \n ochi. Vicky \[i spuse c` nu mai fusese
niciodat` singur` cu el, att de trziu. Sim]i c` o cuprinde
tulburarea
Apoi, dup` o clip` de ezitare, continu`:
Data viitoare, mi-ar pl`cea s` \ntlnesc un b`rbat care s` se
gndeasc` [i la cariera mea [i s` aib` sim]ul umorului.
De familie bun`. Cu o carier` frumoas`. Curat, dar nu maniac.
Interesat de munca ta [i nu f`r` sim]ul umorului, enumer` el. Asta-i
tot?
Tn`ra femeie se uit` adnc \n ochii lui Luke.
Mi-ar pl`cea s` mai aib` [i alte calit`]i. Dar s` admitem c` [i
numai acestea ar fi un \nceput promi]`tor.
De acord, \ncuviin]` Luke l`snd jos cana de cafea. Mine m`
apuc de treab`. Acum, te las s` te culci.
Gazda \l conduse pn` la u[`. |n prag, \n loc s`-i spun` la revedere,
o trase spre el [i o s`rut` pe frunte.
90 PATRICIA RANDALL
Capitolul 9
Bine\n]eles, morm`i Gina cteva zile mai trziu, cercet`torii sunt
ni[te oameni imprevizibili!
Aplecndu-se lng` birou, puse \n priz` cablul de alimentare al
calculatorului care intr` imediat \n func]iune.
Explic`-mi [i mie, Vicky, continu` Gina ridicndu-se, cum ai
reu[it s`-]i iei doctoratul \n chimie f`r` s` [tii c` \nainte de a chema pe
cineva s`-]i repare calculatorul, trebuie s` te asiguri c` e pus \n priz`?
Vicky clipi din ochi, cu o expresie vinovat`.
Gina, [tii foarte bine c` lucrurile cele mai simple sunt uneori
foarte complicate pentru mine.
|n categoria asta se \ncadreaz` [i cercet`rile matrimoniale?
Hmm Nu [tiu, bomb`ni Vicky. Luke trebuie s` treac` dup`-
amiaz` pe aici.
Iar`[i? \ntreb` Gina, surprins`. S`-]i fi g`sit oare \n sfr[it F`t-Frumosul?
Sper c` da, r`spunse Vicky pornind imprimanta.
|n scurt timp, cteva pagini ie[ir` din ma[in`. Pe una dintre ele, era
un grafic pe care Vicky \l privi cu aten]ie.
Gina ridic` ochii \n tavan.
Cnd o s`-n]elegi c` a[a n-o s` mearg` niciodat`?
Despre morcovi vorbe[ti? \ntreb` Vicky.
Rectific` o cifr` cu creionul [i modific` [i curba unui grafic.
Vorbesc despre c`s`toria ta! preciz` Gina, amuzat`.
De[i tulburat`, Vicky se str`dui s` nu lase s` se vad` acest lucru.
S` nu fim att de ne\ncrez`toare! Luke este un maestru \n
cercet`ri de toate felurile. Ar g`si [i un ac \n carul cu fn! De ce n-ar
g`si [i so]ul ideal pentru mine? Am deplin` \ncredere \n el!
Poate dar \n adncul sufletului, ai vrea s` nu-]i g`seasc` pe
nimeni, nu-i a[a?
Vicky a[ez` foaia de hrtie pe birou [i se uit` la prietena ei.
Ce vrei s` spui, Gina? Ba dimpotriv`, sper s`-l g`seasc` foarte
repede.
Hmm Eu nu sunt att de sigur` ca tine.
Cu un aer complice, Gina \[i \nf`[ur` o [uvi]` de p`r pe vrful
degetului ar`t`tor.
Luke ]i-a prezentat deja mai mul]i b`rba]i care corespundeau
perfect exigen]elor tale. Pe to]i i-ai respins. Dac` vroiai doar s` le faci
pe plac p`rin]ilor, de ce nu l-ai ales pe unul dintre ei?
De data asta, Vicky nu g`si nici un r`spuns. Gina \[i d`duse seama.
Profesional, Luke f`cuse o treab` irepro[abil`. |i adusese pe tav` mai
mul]i b`rba]i care corespundeau tuturor criteriilor ei. Urmaser`, dup`
Jeremie, Leonard, Vincent, Marc, Jonathan {i recent, Edwin. Le
g`sise fiec`ruia cte un cusur.
Este simplu ca bun` ziua! M-au dezam`git to]i cei pe care i-am
v`zut pn` acum. Vreau pe altcineva.
Se gndi la ultima \ntlnire pe care o pusese la cale Luke.
Edwin Thordyke, de exemplu. P`rea perfect. Era descendentul
unei mari familii din Philadelphia. A f`cut studii de drept [i istorie.
Sunt convins` c` le-ar fi pl`cut p`rin]ilor mei.
{i? interveni Gina.
Vicky f`cu o strmb`tur`.
Problema istoricilor, vezi tu, este c` nu-i intereseaz` dect istoria.
Cnd ne-am \ntlnit, timp de dou` ore a reconstituit, genera]ie dup`
genera]ie, arborele lui genealogic Am crezut c-o s` mor de plic-
tiseal`! Am \n]eles ce m` a[tepta dac` m-a[ fi m`ritat cu el |]i dai
seama c` am sim]it c` trebuia s` bat \n retragere!
92 PATRICIA RANDALL
E[ti o persoan` dificil`, spuse Gina. Oricine ar fi b`rbatul cu care
te vei c`s`tori, va trebui s`-l ascul]i vorbind despre ce-l intereseaz`. E
mai bine s`-]i vorbeasc` despre istorie dect despre crichet!
Totu[i, exist` ni[te limite! replic` Vicky. Pentru ca un eveniment
s`-i atrag` aten]ia lui Edwin trebuie s` se fi petrecut acum dou` sute
de ani! Mi-a[ da sufletul \n bra]ele lui dac` ar \ncepe s` vorbeasc`
despre bolile pe care le-au avut str`mo[ii lui Nemaipomenit!
Gina o m`sur` pe Vicky din cap pn` \n picioare cu o privire att
de dezaprobatoare, \nct o f`cu s` ro[easc`.
Nu e[ti de p`rere c`, pentru a suporta pe cineva toat` via]a,
trebuie s` existe m`car cteva puncte de interes comun?
Bine\n]eles c` trebuie, r`spunse Gina. ~sta este motivul pentru
care nici un detectiv din lume nu va putea niciodat` s` fac` alegerea
\n locul t`u!
Vicky r`mase f`r` replic`. |nc` o dat`, Gina avea dreptate. Situa]ia
\ncepea s` devin` agasant`!
{i Luke? El nu-]i place? o \ntreb` prietena ei cu sinceritatea sa
obi[nuit`. Pare s` fie foarte interesat de tine!
Vicky se str`dui s`-i r`spund` calm, f`r` s` lase s` se vad` emo]ia
care o cuprinsese. |ns` inima \i b`tea tare, gata s`-i sparg` pieptul.
Luke nu este deloc interesat de mine, avu ea de obiectat. De
altfel, ancheta asta \l agaseaz`. Ceea ce-i place s` fac` cel mai mult este
s` vin` \n ajutorul familiilor mai nevoia[e [i s`-i reg`seasc` pe ado-
lescen]ii nelini[ti]i care fug de acas`. |n cazul meu, sunt departe de
ceea ce-l intereseaz` pe el!
Gina \i respinse observa]ia cu un gest al minii.
Cum se poate ca o fat` att de inteligent` ca tine s` nu \n]eleag`?
Vine s` te vad` aproape \n fiecare zi!
A[a era. Vizitele lui Luke erau mult mai frecvente dect o solicita
misiunea pe care o avea de \ndeplinit. Vicky nu avu curajul s`-i spun`
c` venea s-o vad` chiar [i acas`
|ntr-adev`r, trecea seara cnd vedea lumina aprins`. Parc`
devenise un ritual. Cnd venea, aducea [i o cin` pentru doi, pe care o
cump`ra de la un restaurant din apropiere. Mncau lini[ti]i, vorbind
TOTUL PENTRU A PL~CEA 93
despre proiectele lui Vicky, sau despre altceva |[i f`ceau dest`inuiri
unul celuilalt. Timpul se scurgea lini[tit, pn` cnd pleca. Tinerei
femei \i pl`ceau foarte mult aceste momente de intimitate.
Gina, trebuie neap`rat s` st`m de vorb`, de vreme ce trebuie
s`-mi g`seasc` un so].
Dac`-[i petrece atta timp c`utnd noi pretenden]i, este normal
ca cercet`rile s` nu \nainteze prea repede, remarc` Gina, ironic`.
El
N-are rost s` negi ceea ce este foarte clar. Se simte atras de tine.
{i tu e[ti \ndr`gostit` la nebunie de el!
Nu! replic` ferm Vicky. |l g`sesc` simpatic, de ce s` neg, e un
b`rbat dr`gu]. Asta-i tot. {tiu foarte bine c` nu pot s` m` c`s`toresc cu
el. {i ca s` fiu sincer`, mi se pare c` nu sunt deloc genul lui.
*
* *
S` g`seasc` un so] care s`-i plac` lui Vicky [i un ho] de cini ca
s`-i fac` pl`cere lui Barney, asta era tot ce avea de f`cut. {i cnd te
gnde[ti c` pretindea c` are o meserie pasionant`!
Se opri o clip` \n fa]a unei vitrine, ca un trec`tor oarecare. De fapt,
cu coada ochiului \l urm`rea pe un b`rbat care tocmai ie[ise din
magazin. Rothwell era buticul cu mncare pentru animale cel mai
cunoscut din Miami.
Necunoscutul se duse la o ma[in` neagr`, deschise portbagajul [i
puse \n`untru doi saci mari. Apoi se instal` la volan [i demar`.
Luke ridic` din umeri [i se duse spre ma[ina lui.
Atunci? \ntreb` Barney, de \ndat` ce Luke \nchise portiera.
Nimic, spuse Luke.
I-ai luat num`rul?
Nu, n-avea rost.
Barney fu ct pe ce s` sar` s`-l strng` de gt.
De ce? Ai vreun motiv s` crezi c` nu este vorba despre cel care
l-a r`pit pe Pumffy?
94 PATRICIA RANDALL
Dac` cineva trece pe la Rothwell ca s` cumpere ni[te mncare de
cini, asta nu \nseamn` s`-i punem imediat c`tu[ele!
Cu toate astea continu` Barney, a luat cinci saci cu singurele
crochete pe care Pumffy accept` s` le m`nnce!
Asta nu este o dovad`. De altfel, cnd a deschis ma[ina, am v`zut
c` avea doi cini mari. Ei sunt cei care or s` m`nnce crochetele lui
Pumffy!
Barney fierbea de ciud`. Luke ad`ug`:
Eu n-am \ncredere \n pista asta pe care am luat-o.
Spionndu-i pe cump`r`torii de mncare de cini, n-o s` ajungem
la nici un rezultat. Dac` Pumffy a fost cumva furat, ho]ii nu vor fi
att de pro[ti \nct s` vin` s` se aprovizioneze tocmai la Rothwell!
Ar alege un magazin care s` nu bat` la ochi. Sau e mai u[or de
crezut c` pu]in le va p`sa de gusturile lui Pumffy [i or s`-i dea s`
m`nnce orice.
S` zicem c` ai dreptate. Dac` pista asta nu duce nic`ieri, contez
pe tine s` g`se[ti alta, spuse Barney, jignit. Te crezi [mecher, dar \]i
aduc aminte c` anchetele tale bat pasul pe loc, la fel ca ale mele!
Ce vrei s` spui?
De cnd ai cunoscut-o pe Victoria Sommerset-Hayes, nu te mai
ocupi de nimic altceva!
Luke nu-i r`spunse. Era clar c` Barney \[i preg`tea predica. Trebuia
s` se a[tepte la un discurs lung, plin de repro[uri.
{i adev`rul este c`-]i pierzi timpul pentru c` nu vrei s` stabile[ti
un termen final.
Luke nu se clinti, \ns` nu putu s` nu-[i \nal]e sprncenele, cu o
expresie \ntreb`toare.
Ar fi trebuit s` fie o joac` de copii s`-i g`se[ti pe cineva, continu`
Barney. M` surprinde faptul c` nu s-a m`ritat deja cu propriile ei
mijloace. Dar nu! Tu [ov`ie[ti, tergiversezi lucrurile, te duci la ea s`-]i
spun` dac` da sau nu {i uite c` circul `sta dureaz` de trei
s`pt`mni!
I-am prezentat deja [ase b`rba]i, ale[i pe sprncean`. Nu i-a
pl`cut nici unul. Ce pot s` fac?
TOTUL PENTRU A PL~CEA 95
Care sunt motivele acestor refuzuri?
Criteriile devin din ce \n ce mai rafinate. La \nceput, c`uta pur [i
simplu pe cineva din lumea ei, care s` aib` unghiile curate. Asta p`rea
u[or de g`sit. Acum, vrea s` aib` sim]ul umorului, s`-l intereseze
cercet`rile ei, s` nu fie prea b`trn, s`-i plac` copiii, s` nu aib` ambi]ii
politice, dar s` fie preocupat de problemele sociale
Vrei s`-]i spun p`rerea mea? Pe tine te vrea!
Habar n-ai ce vorbe[ti! Eu nu sunt dect un biet detectiv din
Dakota! Ar fi perfect dac` str`mo[ii mei ar d`inui de pe vremea
dinozaurilor. Dar nu e cazul. Te contrazic, Barney. N-am nici o [ans`
\n fa]a lui Vicky!
Haide, Luke, nu fi copil. {tii foarte bine c` aceste criterii pe care ]i
le impune sunt fanteziste! Nici ea nu prea [tie ce vrea, la fel ca multe alte
femei dr`gu]e. Nu este matur`, asta-i tot. Este att de diferit` de Suzy!
Iar \ncepe! \[i spuse Luke, un pic agasat. Nu scap` nici o ocazie s`
vorbeasc` despre ea!
Termin`, Barney! De fiecare dat` cnd deschizi gura, o faci ca s`
roste[ti acela[i nume!
Suzy este att de att de minunat`! se \nfl`c`r` Barney. Ieri
mi-a vorbit despre cursul pe care l-a urmat la Centrul de studii
istorice! Nici nu-]i \nchipui ct poate fi de cultivat`.
Exist` vreun singur domeniu \n care s` nu fi urmat un curs?
\ntreb` Luke, cu sarcasm.
Nu! Tocmai! spuse Barney, radios. {tie tot, o intereseaz` orice
Ce fat` str`lucit`!
Bravo ei! spuse Luke, sceptic.
Suzy f`cea parte din categoria fetelor care urmeaz` toate
conferin]ele care li se propun, pentru c` nu sunt \n stare s` urmeze o
universitate. Chiar avea un motiv s` se extazieze?
E frumoas`, continu` Barney. {i att de elegant`. Ce clas` are!
Nu sunt \ntru totul de acord, obiect` Luke. Vicky are clas`! Se
poart` ca o regin`! Vicky este sclipitoare! A f`cut studii adev`rate [i
lucreaz` la un nivel foarte \nalt. Scuz`-m`, dar este cu totul altceva
dect Suzy Harris!
96 PATRICIA RANDALL
Da. Se pricepe foarte bine la plante [i la pe[ti, \ns` nu [tie nimic
despre via]`. Plute[te pe un noura[. La fel ca tine!
La fel ca mine? \ntreb` Luke, ofensat. Ce \nseamn` gluma asta?
Barney rse din toat` inima.
Luke, sincer s` fiu, m` \ntreb de-a ce te joci. Am v`zut [i eu
fotografiile pe care i le ar`]i lui Vicky. Nici o femeie normal` nu s-ar
m`rita cu un asemenea papagal!
Criteriile ei m` intereseaz`, spuse rece Luke. Nu ale tale.
Nu po]i s` negi c`-i alegi pretenden]i absolut incompatibili cu ea!
{i [tiu foarte bine de ce. Recunoa[te c` e[ti \ndr`gostit de ea!
Luke mai protest` o dat`, de form`. Dar [tia c` Barney avea
dreptate. Nu-i fusese simpatic nici unul dintre b`rba]ii pe care
i-i prezentase lui Vicky. {i nu fusese niciodat` surprins de
refuzurile ei.
Numai c` Barney nu vedea dect un aspect al problemei. Luke
trebuia s` recunoasc` un lucru: se \ndr`gostise de Vicky. Dar, din
p`cate, reciproca nu era valabil`. Se m`rgini deci s` r`spund`,
cl`tinnd din cap.
Nu este nimic de f`cut, nu sunt genul ei.
Eu am impresia c`-i plac lui Suzy, spuse atunci Barney. }ie nu ]i
se pare?
Luke oft` din adncul sufletului.
*
* *
Nu [tiu cum s` spun. Nu prea a[ vrea s`-l \ntlnesc pe acest
Regis, declar` Vicky. Nu-l simt compatibil cu mine.
A[ezat` pe un taburet din laboratorul ei, cu picioarele \ncruci[ate,
spatele drept, r`sfoia aparent degajat` paginile dosarului preg`tit de
Luke. Tot ce fusese omene[te posibil de aflat, era scris acolo, negru pe
alb. Buchisi dou`-trei informa]ii care n-o impresionar` deloc.
Nu [tiu, spuse ea. La prima vedere, am impresia c` nu-mi va
pl`cea.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 97
Cum a[a? \ntreb` Luke. Totu[i, este de[tept, are o firm` de
arhitectur` care merge bine [i o familie c`reia nu-i po]i g`si nici un
cusur. P`rin]ii lui locuiesc chiar \n Boston! |i plac copiii, este generos,
sensibil {i se pare c` are mai mult` personalitate ca Jeremie!
Nici nu e greu s` fie a[a, murmur` Vicky.
De acord, accept` Luke. Jeremie nu era un b`rbat pentru tine.
Dar n-a[ spune acela[i lucru despre Regis. O s` vezi, nu-i r`u deloc
A[ vrea s` te cred, dar mi se pare c` nu este prea nu e prea
interesant {i apoi, nu-mi place mutra lui.
E[ti sigur`?
Luke arunc` o privire pe fotografie.
Bine\n]eles, trebuie s`-]i plac` blonzii Mie \mi plac b`rba]ii cu
p`rul castaniu, ad`ug` el f`cndu-i cu ochiul, dar n-a[ vrea s` te influen]ez.
{i ei! |i pl`cea la nebunie culoarea p`rului lui Luke. Fusese primul
lucru pe care-l remarcase la el! Era minunat, des, m`t`sos |i venea
\ntotdeauna s`-l mngie
Dar bine\n]eles, nu putea s`-i spun` Prin urmare, nu r`spunse
glumei lui [i cobor\ nasul \n p`mnt.
|n fond, \i pl`cea totul la el. }inuta sportiv`, chipul zmbitor,
gentile]ea, felul \n care o tachina, care o f`cea uneori s` ro[easc`
Era \ntotdeauna att de natural, att de dezinvolt Luke era sin-
gurul b`rbat care p`rea el \nsu[i [i putea s` discute de la egal la egal
cu oricare dintre cercet`torii din Centru. Era natural, pur [i simplu.
Deodat`, Luke spuse, cu o voce de robot:
Alo, Vicky? Aici, p`mntul. Ne auzi?
Ea zmbi. Da, din ce \n ce mai des, cnd \l vedea pe Luke, avea
momente cnd se deta[a de lumea \nconjur`toare Cnd el \[i d`dea
seama, o trezea la realitate ironiznd-o pu]in.
Iart`-m`, spuse ea. M` gndeam la altceva. Despre ce vorbeam?
Vorbeam despre Regis.
Luke \i \ntinse fotografia. Minile lor se atinser`. Tn`ra femeie
\nchise ochii o clip`. Ce mini fine Cnd deschise din nou ochii,
privirea \i c`zu asupra fotografiei lui Regis. Ct de diferit era Regis de
Luke! Ar fi dat orice s` nu-l fi \ntlnit.
98 PATRICIA RANDALL
Nu [tiu de ce, dar am impresia c` n-o s` mearg`. Cred c`
Vicky lu` \nc` o dat` noti]a din dosar [i c`ut` disperat` s`-i
repro[eze ceva lui Regis. S` vedem Deodat`, \i veni o idee.
Cred c` face prea mult` politic`.
Ia te uit`! Aveam impresia c` unchiul t`u, Wilson
Ei bine! spuse ea. Tocmai din cauza unchiului Wilson nu-mi
convine. Cred c` \n familia mea sunt deja destui care se ocup` cu
afacerile de stat. {i n-are nici un rost s` mai aducem pe cineva! Apoi,
oamenii politici au nevoie de o so]ie care s` fie mereu al`turi de ei. Nu
vreau un so] al`turi de care s` stau tot timpul. Nici nu se pune
problema s` renun] la cercetare!
Of! Nu! exclam` Luke descurajat [i amuzat \n acela[i timp. S`
nu-mi spui c` va trebui s` mai caut unul! La al ctelea suntem acum?
Am impresia c` nu vom ajunge niciodat` la bun sfr[it!
Femeia zmbi stnjenit`, \n vreme ce el continu`:
{i cte criterii trebuie s` iau \n considerare ast`zi? Treizeci [i
cinci? Treizeci [i [ase?
Hmm Credeam c` nu sunt dect [ase sau [apte
Luke re\ncepu, vorbind ca un elev care-[i spunea lec]ia:
Mediu bun. Carier` frumoas`. Unghii impecabile. Nu prea \nalt.
Nu prea scund. Nu prea b`trn. Nu prea cochet. Totu[I, bine \mbr`cat.
Pu]in ecologist. Dar nu prea mult Am uitat ceva oare?
Nu cred c` sunt prea multe criteriile pe care ]i le cer, \ncerc`
Vicky s` se apere. Dac` m` gndesc bine, am s`-mi petrec toat` via]a
\mpreun` cu el [i este normal s` am ni[te preten]ii, nu-i a[a?
Acum, vorbea ca Gina.
F`r` \ndoial`, spuse Luke. Dar \]i dai seama ce cercet`ri
laborioase trebuie s` fac? Este ancheta cea mai ciudat` [i mai grea pe
care am \ntlnit-o \n toat` cariera mea!
Interlocutoarea era stupefiat`. Pentru prima dat`, dovedea o
u[oar` ner`bdare [i o oarecare oboseal`. El, de obicei att de delicat,
\ncerca s-o fac` s` \n]eleag` c` [i devotamentul lui avea ni[te limite? Se
s`turase?
TOTUL PENTRU A PL~CEA 99
Adev`rat? spuse ea. Trebuie s` \n]eleg c` ai de gnd s` renun]i?
|i \ntlni privirea. |n adncul ochilor lui scnteia o mic` flac`r`
verde. Avu impresia c` sclipirea aceea \i transmitea un mesaj. Un mesaj
ciudat, blnd, foarte intim. Lumini]a p`rea s`-i spun`: Te iubesc!
Nu se sim]ise niciodat` att de aproape de Luke. C`ldura trupului
lui parc` ajungea la ea. Rezist` totu[i tenta]iei, \n timp ce el \i
r`pundea:
Nu. Voi merge pn` la cap`t. Din prietenie pentru tine, Vicky.
|ns` m` tem c` o s` am de lucru c]iva ani!
Ea zmbi fericit`, sim]indu-se pu]in vinovat`. Ce putea face ca s`-i
mul]umeasc` pentru gentile]ea lui? Ce putea s` inventeze \n chip de
mul]umire? Cum s`-i explice c` nu trebuia s-o abandoneze?
Cnd te-am rugat s` m` aju]i, nu credeam c-o s` fie att de greu,
\ncepu ea. {tiu ct de pre]ios este timpul t`u. Sunt sigur` c` ai cazuri
mai importante care a[teapt`
To]i clien]ii mei sunt importan]i, o \ntrerupse el cu un zmbet
tandru, care o tulbur`.
|]i mul]umesc. E[ti att de dr`gu] c` pui atta inim` \n problema
aceasta. Vii s` m` vezi att de des
E normal. Trebuie s` \nv`] s` te cunosc. Asta face parte din
anchet`. {i pe urm`, \mi place s` vin \n laborator [i s` te ascult vorbind
despre munca ta. A[tept cu ner`bdare acei faimo[i morcovi submarini!
Vicky nu putu s` nu se simt` pu]in decep]ionat` A[adar, din
profesionalism venea s-o vad` att de des? Aten]ia lui pentru mor-
covii submarini trecea deci \naintea aten]iei pentru ea? Doar a[a
spusese, nu?
Deci, Gina nu avea dreptate.
Luke nu era interesat de ea. Sau nu prea. Era [ocat` de aceast`
lovitur`. Cu att mai r`u
Da, cu att mai r`u sau mai bine! Din moment ce, oricum, nu
putea s` se m`rite cu el, era mai bine ca Luke s` nu simt` nimic pen-
tru ea, trase concluzia, str`duindu-se s`-[i st`pneasc` deprimarea.
Trebuie s` plec, anun]` el. Trebuie s`-]i g`sesc un so] [i s`-l ajut
pe Barney s` dea de urma unui cine pierdut!
100 PATRICIA RANDALL
Un cine pierdut? Nu [tiam c` te ocupi [i de animale!
Oficial, nu, din fericire! Dar Barney vrea neap`rat s` m` amestece
\n afacerea asta, de care m-a[ lipsi cu pl`cere.
Nu po]i s`-l refuzi? \ntreb` Vicky.
Pot s` spun nu clien]ilor, nu lui Barney. Este prietenul meu.
{i, de altfel, am o datorie fa]` de el.
Vicky \i arunc` o privire \ntreb`toare, rugndu-l \n t`cere s`-i
spun` mai mult. Din fericire, el se conform`.
E o poveste mai lung`, \ncepu el. S` zicem c` \ntr-o zi Barney
m-a scos dintr-o pas` proast`.
Te-a scos din \ncurc`tur`?
Nu chiar. M` \ndr`gostisem de o fat` care nu era pentru mine.
Barney a fost dr`gu] [i m-a ajutat s`-mi revin.
Era att de curioas`, \nct nu putu s` nu-i pun` \ntrebarea care-i
st`tea pe limb`:
Ea Ea te-a p`r`sit, a[a este?
Da. Ca s` se m`rite cu Edgar Snow, multimiliardarul.
Vicky nu-[i revenea. O femeie \l l`sase balt` pe Luke? {i pentru
cine? Pentru acel oribil Edgar Snow, a c`rui fotografie o vedea uneori
\n ziarele financiare; un b`rbat scund, chel [i rotofei, a c`rui figur` nu
avea nimic seduc`tor!
Probabil c` [i-a pierdut capul, spuse Vicky, gnditoare.
Nu prea cred.
{i, cu un zmbet dezarmant, continu`:
Nu f`cea parte dintre femeile care-[i pierd capul |n orice caz,
am \ntors pagina pentru totdeauna. Acum, cred c` nu eram f`cu]i unul
pentru cel`lalt. Nu corespundea genului de femeie pe care-l caut
ast`zi.
Care este genul acesta de femeie? \ntreb` Vicky, tremurnd.
Inima \i b`tea s`-i sparg` pieptul.
Ei bine, spuse Luke. A[ vrea s` \ntlnesc o femeie altfel dect
celelalte O femeie care s` nu tr`iasc` doar pentru bani [i via]` mon-
den`. Care s` caute s` vad` ct valoreaz` oamenii, \nainte de a \ntreba
ce pozi]ie au \n societate. A[ mai vrea de asemenea s` poat` cre[te
TOTUL PENTRU A PL~CEA 101
copiii no[tri. Cunosc prea multe familii \n care cei doi p`rin]i se ocup`
fiecare de problemele lui [i-[i las` progeniturile s` creasc` oricum.
Pentru mine, femeia ideal` trebuie s` fie inteligent`, generoas`,
deschis` spre lume
Era greu s` se identifice cu un asemenea model de perfec]iune
feminin`, \[i spuse Vicky, descurajat`.
Luke, ceea ce cau]i tu nu este o femeie, ci o sfnt`, observ` Vicky
cu am`r`ciune.
Nicidecum, protest` el. Am uitat s` men]ionez c` vreau s` fie [i
senzual`, chiar sexy. O femeie cu care a[ vrea s` fac dragoste tot
timpul [i ei s`-i plac` asta.
Ia te uit`! \[i spuse Vicky. Coafat` cu coc [i cu rochiile ei bleumarin,
n-avea nici o [ans` s`-i plac`. F`r` \ndoial` c` o considera sexy ca o
canistr` de benzin`! Cu toate acestea, sim]ea c` dac` Luke i-ar fi
propus s` fac` dragoste, nu i-ar fi spus nu |[i ascunse stnjeneala
zmbind.
Luke, tu vrei o bomb` sexual` cu inim` mare [i care s` aib` un
creier de Einstein! {i ]ie o s`-]i fie greu s` te c`s`tore[ti Apeleaz` la
un detectiv care s`-]i g`seasc` o creatur` att de perfect`! \i suger` ea,
mali]ioas`.
El \i adres` un zmbet complice.
Sunt detectiv, Vicky. {i \nc` n-am g`sit-o!
102 PATRICIA RANDALL
Capitolul 10
Mam`, am \ntlnit deja mai mul]i b`rba]i, dar nici unul nu mi-a
convenit, \i explic` Vicky.
Ca \n fiecare diminea]`, maic`-sa o sunase ca s`-i pun` invariabil
aceea[i \ntrebare
De ce? Ce-ai avut s` le repro[ezi?
Vicky \n]elese c` n-avea rost s` fie chiar att de sincer`. Nu putea
totu[i s`-i m`rturiseasc` mamei c` nici unul dintre b`rba]ii \n cauz`
nu-i pl`cea ca fizic!
Cred c` \ntre noi nu exist` prea multe afinit`]i, spuse Vicky.
|n definitiv, nu era chiar att de departe de adev`r.
Mam`, la drept vorbind, lucrurile sunt pu]in mai complicate
dect \mi \nchipuisem
Biata de tine! M`car dac-ai fi fost cu noi! |ntr-un ora[ mai s`
zicem mai civilizat dect Miami, ar fi fost cu totul altfel. |n Boston,
sau \n Philadelphia, n-ar fi fost att de greu
Oare? se \ntreb` Vicky. |ncepea s` cread` c` problema venea de la
ea, [i nu de la Miami Poate \i era imposibil s` se m`rite, [i cu asta
basta!
|]i aduci aminte de Harold Wellington? o \ntreb` mama. S` [tii c`
tot ne\nsurat este. Dac` te mai intereseaz`
Nu! Cu nici un pre] nu-l vroia pe Harold Wellington.
Cred c` glume[ti, mam`! Harold sa[iul! Nu pot s` m` m`rit cu
un b`rbat sa[iu!
Ca s` fie mai conving`toare, ad`ug`:
Gnde[te-te la copiii no[tri!
Ai dreptate, Victoria, dar
{i \n plus, pentru nimic \n lume nu vreau s` plec din Miami! La
Centrul de cercet`ri este nevoie de mine [i n-o s` renun] niciodat` la
lucr`rile mele.
Lui Vicky \i p`ru r`u c` fusese att de categoric` [i continu` mai cu
blnde]e:
S` nu-]i faci griji, mam`. Cu siguran]`, am s` g`sesc pe cineva ct
de curnd. F`r` \ndoial` c` este o problem` doar de cteva s`pt`mni.
Ai r`bdare.
Cu receptorul prins \ntre gt [i um`r, \ncepu s` se pieptene.
Privindu-se \n oglind`, sim]i c`-i era ru[ine. Iar`[i min]ise Trebuia
s`-[i vin` \n fire. Altfel, avea s`-i creasc` nasul ca lui Pinocchio!
Continu\nd s`-[i lini[teasc` mama la telefon, strnse trei c`r]i [i
cteva pagini pe care le adusese de la laborator cu o zi \nainte, [i le
puse \n geant`. Apoi se \nc`l]`.
De fapt, nu putea s` nu se gndeasc` la faptul c` era vinovat` de
situa]ia \n care ajunsese. Pentru c` Luke f`cuse o treab` excelent`. |i
prezentase ni[te b`rba]i irepro[abili. Ni[te b`rba]i care, f`r` \ndoial`,
le-ar fi pl`cut p`rin]ilor ei, [i care, printre altele, nu vroiau dect s` se
\nsoare cu ea. Atunci, ce se \ntmpla? De fiecare dat`, ea era cea care
nu mai vroia s`-i vad` din nou.
Trebuia s` \n]eleag` ce se \ntmpla cu ea. De ce era att de pornit`
s` se debaraseze de ace[ti pretenden]i? De ce d`duse bir cu fugi]ii
dup` ce-i \ntlnise prima oar`? Ea avea o problem`, nu ei!
M` \ntreb dac` nu cumva ai dreptate, o anun]` pe Gina cteva
ore mai trziu, \n timp ce beau cte o cafea. Cred c` m-am resemnat
|n sfr[it! fu de acord Gina, cu o expresie \ncntat`. |n]elegi \n
sfr[it c` povestea asta cu detectivul nu st` \n picioare!
Nu asta vroiam s` spun! Problema nu ]ine de Luke, ci de mine.
|i sunt recunosc`toare c` am c[tigat foarte mult timp. Datorit` lui, am
104 PATRICIA RANDALL
putut s`-mi continuu treaba. Numai c` problema este alta. Am
impresia c` b`rbatul pe care-l caut nu exist` dect \n imagina]ia mea.
Ce te face s` crezi a[a ceva? o \ntreb` Gina. Asear` ai mai avut o
\ntlnire care te-a decep]ionat?
Vicky \ncuviin]` cl`tinnd din cap.
|l chema Alexandre, r`spunse ea, gnditoare.
Stai pu]in, \ntreb` prietena ei, r`ut`cioas`. Las`-m` s` ghicesc! }i
s-a p`rut c` e prea \nalt? Prea scund? Prea dolofan? Prea curat? Nu ]i-a
pl`cut silueta lui sau cazierul judiciar?
Nimic din toate astea, obiect` Vicky. Ba chiar are multe calit`]i.
Arat` bine, [tie s` vorbeasc`, este inteligent. Nu duce lips` nici de
sim]ul umorului, nici de galanterie. {i \n plus, este interesat de
biologie!
Daaa? interveni Gina. |n cazul acesta, de ce nu ]i-ai comandat
deja rochia de mireas`?
Cred c` Alexandre e prea sportiv pentru mine, spuse Vicky cu
gravitate.
Prea sportiv! Ca s` vezi! exclam` Gina izbucnind \ntr-un hohot
de rs. Bravo, Vicky! Nu m` a[teptam s` g`se[ti un asemenea
pretext!
Un pic jignit` c` prietena ei o ironiza, Vicky \ncepu s`-i explice:
Face cte patru ore de sport \n fiecare zi. Dar nu `sta-i lucrul care
m-a deranjat cel mai mult! Cel mai r`u a fost c`, tot timpul ct am stat
de vorb`, [i-a \ncordat mu[chii pe sub hain`.
Gina ridic` din umeri.
{i care-i problema? {i faimo[ii t`i str`mo[i trebuie s` fi fost atle]i,
nu-i a[a?
Da, dar nu cred c`-[i \ncordau bicep[ii cnd st`teau la mas`.
}i se pare att de stnjenitor?
Teribil de stnjenitor! Mi-e cu neputin]` s`-i vorbesc serios mai
mult de un minut, c` m` face s` rd!
Gina nu putu s` se ab]in` s` nu zmbeasc`.
Distrac]ia asta nu deranjeaz` att de mult! Cnd te sim]i atras`
de un b`rbat
TOTUL PENTRU A PL~CEA 105
Nu cred c` m` simt atras` de el, r`spunse Vicky. Trebuie s`-]i mai
m`rturisesc ceva; v`zndu-i bicep[ii umflndu-se [i dezumflndu-se,
pn` la urm` am avut impresia c` am r`u de mare. {i nu pot s` iau
dou` comprimate de Nautamine de fiecare dat` cnd cinez cu el!
S-a dus [i Alexandre, anun]` Gina, sobr`.
Da, din p`cate, spuse Vicky.
Din p`cate? Ce vezi r`u \n asta?
Gina avea \ntotdeauna un mod personal de a vedea lucrurile.
|ntorcea pe dos situa]iile \ntr-un fel att de nea[teptat, \nct \[i punea
interlocutorul pe gnduri.
Vicky recunoscu atunci prietenei sale, nu f`r` sfial`:
Cred c` am o problem`, Gina. Nu [tiu. O problem` hmm
hormonal`. {tii, la o anumit` vrst`, uneori, femeilor li se \ntmpl`
Vicky , ai treizeci, nu cincizeci de ani! Spune-mi totu[i ce te face
s` crezi c` ai probleme de felul `sta?
|n ultima lun` m-am \ntlnit cu mai mult de o duzin` de b`rba]i,
[i nu m-am sim]it fizic atras` de nici unul. Cu toate c` n-aveau nimic
de repro[at! Am impresia c` problema vine de la mine. Este vina mea
c` nu simt nimic fa]` de ei.
Absolut nimic? Nici m`car un \nceput de fior?
Nici cel mai mic fior, spuse Vicky.
Nici pentru acest Alexandre, att de sportiv?
Nici pentru el. Crezi c` ar trebui s` m` duc s` m` consulte un
medic?
S` nu exager`m, Vicky! Este normal s` nu te sim]i atras` de to]i
b`rba]ii pe care-i \ntlne[ti Eu nu cred \n povestea asta cu hor-
monii. Exist` un precedent. Pn` acum te-ai sim]it atras` de b`rba]i,
nu-i a[a? Fa]` de Luke, frumosul t`u detectiv, sim]i ceva, sau m`
\n[el?
Bine\n]eles, cnd se gndea la ochii lui verzi, la p`rul castaniu, la
zmbetul lui blnd, Vicky sim]ea c` \ncepe s` se topeasc` de dorin]`.
Da, era atras` de el, chiar puternic atras`. |i pl`cea mult de tot s`-i
priveasc` trupul pe care-l g`sea \n acela[i timp tulbur`tor [i lini[titor.
|i r`spunse imediat Ginei:
106 PATRICIA RANDALL
Da, este adev`rat, m` tulbur` pu]in O s` rzi: acum cteva
zile, cnd am jucat tenis, evitam s` m` uit la el cnd servea, de team`
c` n-am s` nimeresc mingea!
Gina p`ru stupefiat`.
Ai jucat tenis cu el?
Da. Cum Alexandre este un adev`rat atlet, Luke s-a gndit c` ar
trebui s` m` ini]ieze [i pe mine, m`car \n tenis, \nainte de a-l \ntlni.
Gina p`rea gnditoare. Vicky continu`:
Este de-a dreptul absurd! M` simt atras` de Luke, cu care n-am
s` m` pot m`rita niciodat`, [i de fiecare dat` cnd \ntlnesc un b`rbat
cu care m-a[ putea c`s`tori, parc` m` simt blocat`. Ceva se
\mpotrive[te \n mine, [i nu-mi vine dect s-o iau la fug`!
Ce vrei ? [opti Gina. Inima are ra]iunile ei Du-te s` vezi un
medic dac` vrei, dar [tiu deja ce sfat o s`-]i dea.
Ce sfat?
Dac`-]i place Luke, m`rit`-te cu el.
Dar Gina, este imposibil, Luke este
un detectiv cretin, care \n plus, vine din Dakota. {tiu, [tiu.
Bine, atunci nu te m`rita cu el. Dar ie[i cu el: cel pu]in n-o s` mai ai
grija pretinsei probleme hormonale.
{i cum Vicky nu g`sea replic`, Gina ad`ug`:
Haide, Vicky, nu face mutra asta. O aventur` n-a stricat niciodat`
nim`nui!
Eu nu sunt dintre cele care au aventuri, declar` Vicky cu
gravitate.
Dar ai ie[it pn` acum cu un b`rbat? \ntreb` Gina.
Da, recunoscu Vicky.
Erau mul]i ani de cnd se \ntmplase
|l chema Bosswell. Era student la arhitectur`, [i cum era de
familie bun`, p`rin]ii no[tri se gndeau deja s` ne c`s`toreasc`.
{i atunci? Dac-ai avut \n mn` pas`rea rar`, de ce nu te-ai m`ritat cu el?
}inea s` r`mn` la Boston, unde tr`ia toat` familia lui. |ntr-o
bun` zi, am primit r`spunsul de la Centru Cnd am anun]at c` plec
la Miami, nici nu s-a mai pus problema s` ne c`s`torim.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 107
Hmm f`cu Gina, gnditoare. Eu m-am \ntrebat mereu de ce
p`rin]ii t`i n-au fost de acord cu plecarea la Miami Acum, m-am
l`murit.
Mai st`tu pe gnduri cteva clipe.
|n orice caz, un lucru este sigur: nu e[ti oi]a nevinovat` care
pretinzi a fi. |n ziua \n care ]i-a pl`cut un b`rbat, nu ]i-a fost greu deloc
s`-l seduci.
Nu mai mi-aduc aminte cum s-a-ntmplat. Dac` ast`zi ar trebui
s` seduc un b`rbat, n-a[ [ti absolut deloc cum s` fac!
Gina ridic` ochii spre cer.
{i totu[i, e att de simplu! Exist` o stratagem` care merge
totdeauna: \l invi]i s` cineze la tine [i-i deschizi u[a, \mbr`cat` sexy
Negrul d` bine! {i nu trebuie s`-]i mai faci griji: b`rba]ii \[i dau seama
\ntotdeauna unde vrei s` ajungi.
Gina era nostim`, dar \n clipa aceasta Vicky ar fi preferat un
r`spuns mai serios.
Nici m`car nu [tiu s` preg`tesc mncare pentru o cin` \n doi, se
plnse Vicky.
Ce fraier` e[ti! |ntr-o asemenea situa]ie, un b`rbat nici nu se mai
gnde[te la mncare!
Vrei s` [tii adev`rul? Ei bine, Gina, nu numai c` \n dulapul meu
n-am s` g`sesc lenjerie sexy, dar \n plus am impresia c` a[ fi ridicol`
purtnd a[a ceva. S` presupunem c` m-am hot`rt s` seduc un b`rbat,
pe Luke de exemplu Dac` m-ar vedea \mbr`cat` a[a, ar izbucni \n
rs [i cred c` i-ar trebui o jum`tate de or` ca s` redevin` serios.
Gina zmbi. Vicky continu`:
{i cnd ar putea din nou s` vorbeasc`, sigur c` mi-ar spune:
Vicky, nici nu-]i dai seama ct de bine te prinde ]inuta asta care-]i
confer` o not` clasic`, de femeie la locul ei!
Totu[i, n-am impresia c` Luke te vede ca pe un vas de por]elan
chinezesc din secolul al nou`sprezecelea!
Ba da, tocmai. {i nu se \n[al` prea mult. Zilele trecute, am vrut
s`-mi cump`r un costum de baie ceva mai sexy, [tii, unul care te face
108 PATRICIA RANDALL
s` semeni cu Cindy Crawford. Ei bine, cnd l-am pus pe mine, mi s-a
p`rut c` nu sem`n cu Cindy Crawford ci cu Pamela Anderson. Ceea
ce nu-i acela[i lucru!
Vicky, draga mea, dac` ai de gnd s` \ncepi s`-]i modifici
garderoba, \nseamn` c` e[ti \ndr`gostit` de Luke!
|ntr-adev`r, m` simt atras` de el, recunoscu Vicky \nro[indu-se,
dar cred c`, dup` ce mi-l va prezenta pe b`rbatul ideal, cel cu care m`
voi c`s`tori, nu ne vom mai \ntlni. {i o s`-l uit N-o s` fie o tragedie.
De ce nu \ncerci s`-l seduci? insist` Gina. |ncearc`, [i-o s` vezi
cum va fi! Ce ai de pierdut?
Nu vreau s`-l seduc pe Luke. Nu tocmai pe el! |ns` a[ putea s`
\ncerc cu altcineva?
Gina nu r`spunse.
*
* *
Cteva zile mai trziu, Luke o anun]` pe Vicky c` descoperise un
nou poten]ial pretendent.
|l cheam` Spencer Lewiston, familia lui s-a afirmat \n timpul
masacrului din Boston, [i se spune chiar c` str`-str`bunicul lui a fost
amantul so]iei lui Paul Revere. Ce zici de asta?
C` este imoral, r`spunse Vicky. Dar nu asta-i problema.
De altfel, nici sentimentele, nici planurile ei nu i se p`reau foarte
morale
Ea st`tea pe canapea, cu o carte de biologie pe genunchi. La un
metru de ea, a[ezat pe covor, Luke r`sfoia un dosar. Era \mbr`cat cu
ni[te blugi presp`la]i [i o c`ma[` neagr`. De fiecare dat` cnd \l
privea, Vicky \[i spunea c` era cel mai sexy b`rbat pe care-l \ntlnise
pn` acum. Glasul, gesturile lui, zmbetul, erau att de senzuale \nct
v`zndu-l, avea impresia c` o cople[e[te dorin]a. Cu toate c` el, pro-
fesionist cum o obi[nuise, \i f`cea descrierea unui alt b`rbat, de care
ea sim]ea c` se plictisea deja
TOTUL PENTRU A PL~CEA 109
|n orice caz, n-o s` [tim niciodat` nimic despre asta, remarc` el.
Dup` p`rerea mea, so]ia lui Paul Revere trebuie s` fi fost o so]ie fidel`,
iar str`-str`bunicul lui Spencer, un mincinos l`ud`ros. Dar ca s` revin
la Spencer, joac` squash de dou` ori pe lun`, are din]ii foarte albi [i
culoarea lui preferat` este verdele.
Foarte bine, spuse Vicky. {i crezi c` dac` a[ \ncerca s`-l seduc?
Poftim? spuse Luke.
Femeia se \nro[i [i reveni brusc cu picioarele pe p`mnt.
Mmm {tii cumva dac`-l preocup` ploile acide?
Da, r`spunse Luke \ndreptndu-[i din nou aten]ia asupra
dosarului. Am aflat ceva pe tema asta Ai un pic de r`bdare Da, a
semnat o peti]ie \n care este vorba tocmai despre aceast` problem`.
Este foarte vigilent \n materie de ecologie.
{i \n timp ce Luke c`uta anul, luna, ziua [i ora la care Spencer
semnase acea peti]ie, de sup`rare, Vicky se gndea la dulapul \n care
\[i ]inea lenjeria. |n afar` de alb, culoarea desuurilor ei era verde pal.
Or, ce poate fi pe p`mnt mai inhibant dect o andiv`?
Ea oft`. Dac` Luke i-ar fi v`zut lenjeria, i s-ar fi confirmat cataloga-
rea pe care i-o atribuise: era o femeie clasic`, mult prea clasic`
Uite! exclam` el deodat`. A semnat apelul ecologi[tilor pentru
votul legii antipolu`rii, \n prim`vara trecut`.
Oare Spencer o va g`si sexy? |n definitiv, n-avea dect s` \ncerce. |n
felul acesta, \[i va da seama o dat` pentru totdeauna cum st`teau lucrurile.
Ai auzit? A semnat apelul ecologi[tilor pentru
Da, da, f`cu ea, indiferent`.
|n clipa aceea, surprinse privirea lui Luke, avnd o not` de
exasperare pe care n-o mai v`zuse.
Cum adic` da, da? \ntreb` el furios. |]i dai seama ct am muncit
ca s` adun toate datele acestea despre el? |n]elegi ce \nseamn` asta
pentru mine? |]i preg`tesc dosare detaliate [i tu abia dac` te ui]i prin
ele. De fiecare dat` cnd ]i-am adus pe o tav` de argint un so] care s`
corespund` cerin]elor tale, mi-ai pus ni[te \ntreb`ri pe ct de descu-
rajante pe att de abracadabrante. {i cnd g`seam r`spunsul, nici
m`car nu-l ascultai. Ce joc e `sta, Vicky?
Ea sim]i c` ajunsese \ntr-o mare \ncurc`tur`.
110 PATRICIA RANDALL
Eu Apreciez foarte mult ceea ce faci pentru mine, Luke, bigui
ea. M` crezi indiferent`, pentru c` nu [tiu cum s`-]i mul]umesc. |ns`
pot s` te asigur c` pre]uiesc foarte mult ajutorul t`u.
Urmar` cteva secunde \n care Luke p`ru s` regrete tonul cu care
\i vorbise.
Dar ea era gata s`-i dea dreptate. A[a era. Dep`[ea m`sura atunci
cnd inventa de fiecare dat` un pretext ca s` refuze un nou
pretendent. Fie. N-o s` mai fac` a[a.
Dup` cteva clipe, Luke continu`:
Atunci? Ce p`rere ai despre Spencer?
Tn`ra femeie \[i mu[c` buza. Nu era momentul s` exagereze
din nou.
Mmm Trebuie neap`rat s`-l \ntlnesc, declar` ea f`r` prea
mult` convingere.
Perfect! jubil` Luke. O s` fie la recep]ia pe care o d` familia
Daniels, vineri sear`. Cu ocazia asta po]i s` faci cuno[tin]` cu el.
Tu O s` fii [i tu? \ntreb` ea cu glasul tremur`tor.
Da. Trebuie s` m` ocup de cteva detalii pentru o alt` anchet`.
Vicky era att de dezorientat` \nct nu putu s` se ab]in` s`-i pun`
\ntrebarea care o chinuia de cteva zile.
Luke. Ai sedus vreodat` pe cineva?
Dac-am sedus pe cineva? Ciudat` \ntrebare. De ce m` \ntrebi?
Ca s` [tiu.
Te gnde[ti la ceva?
Ea sim]i c` ro[e[te.
Nu.
Ba da, este limpede.
Deodat`, el p`ru \ngrozit.
Vrei s` spui c` te-ai hot`rt s`-l seduci pe Spencer? Recunosc c`
n-arat` r`u deloc Dar, Vicky, \nc` nu l-ai \ntlnit! Poate ar trebui s`
a[tep]i s`-l vezi \nainte s` treci la ac]iune!
Te asigur c` nici prin cap nu mi-a trecut a[a ceva, spuse Vicky.
Nu |ns` mi-am dat seama c` dac`, \ntmpl`tor, m-a[ hot`r\ s`-l seduc,
n-a[ [ti absolut deloc cum s-o fac! Nu am experien]` \n privin]a asta.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 111
{i mi te adresezi mie De ce? Mi se pare c` oricare dintre
prietenele tale ]i-ar putea da sfaturi mai bune ca mine!
Era gata-gata s`-i r`spund`: Nu, Luke. Tu e[ti cel mai sexy b`rbat
pe care l-am \ntlnit pn` acum. Tu e[ti cel care trebuie s`-mi dea
r`spunsul. De la tine, doar de la tine vreau s`-l aud
Dar nici nu se punea problema s`-i ]in` un asemenea discurs! A[a
\nct se mul]umi s`-i dea un r`spuns evaziv.
E[ti detectiv. E normal s` m` adresez ]ie!
|n]eleg, morm`i el. |n filme, detectivii sunt \ntotdeauna
mari seduc`tori. Dar \n realitate, lucrurile nu se \ntmpl` ca la
cinematograf. Ai vorbit cu nu [tiu cu prietena ta Gina, de
exemplu?
Ea m-a sf`tuit s` fac rost de lenjerie neagr` Nu sunt sigur` c`
este cel mai bun sfat.
Nici un b`rbat nu rezist` la a[a ceva, confirm` detectivul ca un
cunosc`tor. Sfatul este bun. |ns` \mi \nchipui c` te gnde[ti la o
apropiere mai subtil`, nu-i a[a?
Vicky \ncuviin]` cl`tinnd din cap.
Daaar Mama ta ce spune? \ntreb` el.
Cuvntul seduc]ie nu face parte din vocabularul ei.
B`rbatul zmbi.
Poate ai dreptate. Spune-mi, Vicky, ai totu[i o experien]` \n
domeniul `sta? Ai flirtat cu un b`rbat?
Tn`ra femeie se \ntunec`. Ieri, Gina, acum, Luke! Se pare c`, toat`
lumea \[i punea aceea[i \ntrebare Bine\n]eles c` flirtase cu un
b`rbat! Doar avea treizeci de ani! Cnd vor \nceta s-o mai considere o
gsculi]`?
Nu sunt att de inocent` cum par, obiect` ea, r`nit` \n amorul
propriu. {i dac` vrei s` [tii totul, m-am culcat deja cu un b`iat. Dar asta
s-a \ntmplat cu mul]i ani \n urm`. Am impresia c` ast`zi nu mai sunt
\n stare s` seduc pe cineva. De altfel, din cte \mi aduc aminte, atunci
cnd am ie[it cu Boswell, nu eu l-am sedus. El a fost cu ini]iativa.
Luke tu[i s`-[i dreag` glasul.
112 PATRICIA RANDALL
{i dup` povestea asta, n-ai mai cunoscut niciodat` pe altcineva?
Niciodat`. Sunt o femeie serioas`. Sau mai degrab`, cred c` nu
sunt o femeie cu care b`rba]ii s`-[i doreasc` s` petreac` o noapte.
|i dest`inuia ceva ce nu \ndr`znise niciodat` s` spun` altcuiva.
Urm` o t`cere prelungit`.
Nu sunt foarte sexy, continu` ea. Cnd m` uit la Gina, \mi dau
seama c` nu las` nici un b`rbat indiferent. Chiar [i b`trnul doctor
Fisher este atras de ea. Cnd sunt eu cu el, am impresia c` \mi vede
doar spiritul. Cred c` nici m`car nu-[i d` seama dac` sunt b`rbat sau
femeie!
Cum a[a? Eu mi-am dat seama imediat c` e[ti femeie.
|]i mul]umesc, spuse ea ironic. Este o remarc` ce-mi merge
direct la inim`. Dar nu sunt sigur` c` to]i b`rba]ii sunt la fel de
perspicace. Poate c` acesta este un criteriu pe care ar trebui s`-l adaug
listei mele: ar trebui ca viitorul meu so] s` poat` spune dintr-o privire
c`rui sex \i apar]in.
De ce nu? \ncuviin]` Luke badjocoritor [i complice \n acela[i
timp. Printre zecile de criterii pe care le-am stabilit pn` acum, am
putea s` mai strecur`m unul: trebuie ca b`rbatul \n chestiune s` fi
absolvit \n tinere]e [i o [coal` de detectivi. Cu siguran]`, sunt sute de
b`rba]i \n Miami care \ndeplinesc aceast` cerin]`!
El rse.
Ea nu.
Tn`ra femeie [tia c` \n Miami nu era dect un singur b`rbat care
corespundea criteriilor ei, adev`ratelor ei criterii. {i b`rbatul acesta se
numea Luke Adams. Din p`cate, \n mintea p`rin]ilor ei, Luke Adams
n-ar fi putut niciodat` s` devin` so]ul ei. Din p`cate
Este absurd, re\ncepu Luke, care devenise din nou serios. E[ti
foarte feminin`, Vicky, foarte seduc`toare, chiar foarte senzual`
Ct de delicat era! Rostea cuvintele acestea cu atta duio[ie Dar
ar fi trebuit s` priveasc` lucrurile \n fa]`: orict de gentil ar fi fost
Luke, nu era deloc seduc`toare, [i ea [tia bine. Era un domeniu \n
care avea nevoie de o serioas` mn` de ajutor. {i el era singurul
c`ruia i-o putea cere.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 113
S` revenim totu[i, relu` Luke. Cei pe care ]i i-am prezentat, trebuie
s`-[i fi manifestat totu[i interesul printr-un gest, un cuvnt? Cnd ]i-au
spus la revedere, de exemplu, te-au f`cut s` sim]i c` le-ai pl`cut?
Adoptnd o voce de [col`ri]`, tn`ra femeie \ncepu s` turuie lec]ia:
Jeremie mi-a strns mna. Milton [i-a ridicat p`l`ria. Harlin mi-a
s`rutat mna Singurul care a vrut s` m` conduc` a fost Gerald: vroia
s`-mi pun` cteva \ntreb`ri despre unchiul meu. E m`gulitor!
Luke c`zu pe gnduri.
|mi \nchipui c` nici unul dintre ei nu ]i-a pl`cut. Trebuie s`-[i fi
dat seama [i ei. B`rba]ii simt lucrurile astea.
Dar dac` a[ fi vrut s`-i determin pe ei s` fac` primul pas, n-a[ fi
fost \n stare s`-i fac s` \n]eleag`, morm`i Vicky, descump`nit`. |n
domeniul acesta sunt absolut dezarmat`
Din fericire! coment` Luke, \ncruntndu-se.
Totu[i, \ntr-o bun` zi am s` m` \ndr`gostesc de un b`rbat,
continu` ea. Cum s` m` port atunci ca s`-l fac s` \n]eleag` c`-mi place?
M` \ntreb ce-i \n capul t`u, spuse Luke. De obicei, lucrurile astea
vin de la sine. Cred c` nu ai nevoie de nici un sfat.
Luke, spuse femeia cu tremur \n glas, eu n-am nevoie de un sfat.
Am nevoie de o lec]ie!
O femeie tn`r` ca tine n-are nevoie de o lec]ie de felul `sta! Ce
fel de lec]ie ai vrea s`-]i predau? Mie \mi place foarte mult inocen]a [i
nevinov`]ia ta!
Inocen]`? Nevinov`]ie? Catastrof`! Considera c` nu era \n stare s`
\n]eleag` ce era cu dragostea! Cu att mai r`u! Dac` nu vroia s` fac`
nimic pentru ea, n-avea dect s` schimbe tactica
Foarte bine! Dac` nu vrei s` m-aju]i, o s` m` adresez altuia. Lui
Spencer, de exemplu.
Luke p`li.
|]i interzic, spuse el. Cere-mi tot ce vrei, dar pentru numele lui
Dumnezeu, nu-l b`ga [i pe Spencer \n povestea asta! Este \n interesul
t`u ca discu]ia asta s` r`mn` \ntre noi.
|n sfr[it, o s-o ajute! Cu fizicul lui, Luke trebuie s` fi cucerit
inimile multor fete. Era f`cut pentru dragoste. Ochii lui, glasul,
114 PATRICIA RANDALL
gesturile, totul la el era extrem de excitant. El, care era un virtuos al
seduc]iei, putea foarte bine s`-i dea cteva sfaturi, nu? Ea cuno[tea att
de pu]in inimile b`rba]ilor
Bine. Ce vrei s` [tii, de fapt? \ntreb` el cu o expresie att de
resemnat` \nct interlocutoarea fu ct pe ce s` pufneasc` \n rs
Se p`rea c` seduc`torul nu prea avea de gnd s`-[i tr`deze
secretele!
Ei bine, ce trebuie s` fac dac` \ntlnesc pe cineva care-mi
place?
|ncepi prin a lua cina cu el. Dup` aceea, dac` nu te invit` la el,
\l invi]i aici ca s`-i oferi un pahar, r`spunse el f`r` tragere de inim`.
Da? f`cu ea. Interesant. {i pe urm`?
Luke \[i trecu o mn` prin p`r [i se uit` \n tavan.
Pe urm` hmm de obicei cel care invit` propune ceva de
b`ut. Un whisky, o cafea
Perfect! spuse [col`ri]a lund un stilou [i o foaie de hrtie. |mi
dai voie s` notez?
Deforma]ie profesional`! constat` Luke. E[ti tu \ns`]i, Vicky.
Apoi continu`:
S` presupunem c` el vine aici. Ar trebui s` pui ni[te muzic`
pl`cut` [i s` la[i lumina mai intim`. Ah! Altceva: f` s` dispar` \n dulap
portretul acesta cumplit al str`bunicii tale. Cu privirea ei de bufni]` [i
\mbr`c`mintea neagr`, este \nsp`imnt`toare. Poate face s`-[i ias` din
fire un om normal!
Perfect, perfect! \[i spuse Vicky punndu-[i la punct scenariul.
Notase deja: cafea, muzic`, lumin`, portret. Trebuia s` nu uite nimic!
{i pe urm`?
Luke zmbi din nou. De data asta, f`r` s` se ascund`.
Pe urm`? Ei bine, ca s` destinzi atmosfera, inventezi o mic`
minciun`: s-a dereglat televizorul, ]i-ai pierdut un inel \ntr-un col] al
\nc`perii, ai vrea s` ag`]i o perdea Pe scurt, \i ceri ajutorul.
Da?
El se preg`te[te s` intre \n joc. Iat` c` acum sunte]i unul lng`
cel`lalt
TOTUL PENTRU A PL~CEA 115
Bine Ce se-ntmpl` atunci?
Ar fi nefiresc dac` nu te-ar lua \n bra]e [i n-ar \ncerca s` te s`rute.
Privirea lui Luke era tandr` [i senzual`. I-ar fi pl`cut s` se lase
cuprins` de el \n bra]e
{i dac` nu se \ntmpl` nimic? \ntreb` ea ca s` fie cu inima
\mp`cat`.
Nu \nseamn` c` partida e pierdut`. O dat` televizorul reparat,
inelul g`sit, perdeaua ag`]at`, te a[ezi lng` el pe canapea.
{i dac` s-a a[ezat deja pe un fotoliu sau pe scaun?
Luke nu putu s` se ab]in` s` nu pufneasc` \n rs.
Dac` exist` un singur b`rbat care s` nu se a[eze pe canapea, po]i
s` m` spnzuri, spuse el.
Vicky \[i mu[c` buza. |ntrebarea ei era de bun` seam` ridicol`
|ncerc` s` recupereze terenul pierdut.
{i dac`, o dat` a[ezat pe canapea, nu m` s`rut`?
|l s`ru]i tu.
Of! Dar n-a[ \ndr`zni.
Ar trebui s` te antrenezi, o sf`tui el cu blnde]e.
|n clipa aceea, \[i d`du seama c` era a[ezat` lng` el, tocmai pe
canapea Dac` din \ntmplare el ar fi fost cel pe care ar fi vrut s`-l
seduc`, ar fi putut s`-l s`rute \n clipa asta, exact a[a cum tocmai o
\nv`]ase
|ns` din fericire, \[i spuse femeia, nu se punea problema s`-l
seduc` pe Luke. Ca s` lupte cu emo]ia care o cople[ea, se str`dui
s`-[i p`streze capul limpede. |ntre ei doi, evident, era vorba despre
altceva. Leg`tura lor era pur [i simplu prieteneasc`. Sau chiar strict
profesional`. Nu era mai bine a[a?
De altfel, totul fusese foarte simplu \ntre ei, \n ciuda atrac]iei pe
care o sim]ea fa]` de el. Chiar strania lec]ie de seduc]ie pe care i-o
d`dea acum, era absolut platonic`. Ce noroc avea c` d`duse peste un
profesor ca el!
D`-i b`taie, \i suger` profesorul.
Ca o elev` ascult`toare, Vicky se conform` [i-l s`rut` timid, pe
obraz. Cnd buzele atinser` pielea lui, se \nfior`. |ncerc` o senza]ie
116 PATRICIA RANDALL
foarte pl`cut` [i tulbur`toare. Avu impresia c` \nc`perea se cutremura
cu ea. Ar fi pus o clip` capul pe um`rul profesorului ei \n]eleg`tor!
Glume[ti? o \ntreb` el cu blnde]e. Vicky! Nu-]i s`ru]i v`rul, nici
pe cel mai bun prieten al surorii tale! |nchipuie-]i c` e[ti cu un b`rbat
pe care te-ai hot`rt s`-l seduci! Un b`rbat care-]i place!
Se apropie din nou de fa]a lui Luke [i sim]i c` obrajii \i iau foc.
Apoi \i atinse buzele, \ntrebndu-se dac` acest s`rut \i va dezv`lui
dorin]a care o sim]ea pentru el.
El \i r`spunse cu blnde]e. Vicky nu se eschiv`. {i curnd, r`spunse
s`rutului s`u, strivindu-[i buzele de ale lui, [i gemnd de pl`cere. Luke
\i oferea un s`rut tandru [i extrem de excitant, un s`rut att de suav,
un s`rut care ar fi putut s` dureze toat` via]a
Toat` via]a? Revenind brusc la realitate, femeia d`du \napoi.
Ce se-ntmplase? |l mai s`rutase pe Boswell, cnd flirta cu el
\ns` nu-[i aducea aminte s` fi sim]it vreodat` aceast` pl`cut` vlv`taie,
aceast` c`ldur` animal` att de pl`cut`, care punea st`pnire pe ea.
Pielea \i era \n fl`c`ri. Snii ei vroiau s` simt` pieptul lui Luke,
mngierile lui Uitase oare ce \nsemna un s`rut? Ori cunoscuse vre-
odat` aceast` be]ie de o clip`, aceast` flac`r` care o mai ardea \nc`,
chiar dup` ce se \ndep`rtase de Luke?
Redevenise st`pn` pe sine Dar \n sinea ei, chiar renun]ase la
el? Sincer` s` fie, ar fi vrut s` continue s`rutul. Ar fi vrut s` pre-
lungeasc` jocul, s` fie eleva lui \n dragoste [i s`-l vad` deschiznd pen-
tru ea poarta unui univers interzis. Ar fi ini]iat-o cu blnde]e \n
secretele [i vraja pl`cerii. I s-ar fi supus.
Ct` vreme era expert \n materie, p`rnd s` [tie totul despre
femei, s-ar fi \ncredin]at lui, f`r` nici cea mai mic` re]inere, minilor
lui blnde, buzelor lui umede, corpului s`u att de suplu [i puternic.
Ar fi dezbr`cat-o. Ar fi fost mndr` s-o vad`. {i dup` ce [i ea i-ar fi scos
la rndul ei hainele, ar fi fost excitat` la culme. Trupurile lor ar fi ars
\n aceea[i flac`r`. Ar fi vibrat la unison, \n ritmul dorin]ei
Atunci, pentru prima dat`, cu violen]` [i f`r` ru[ine, \[i dori ca
Luke s` devin` amantul ei. Doar acest s`rut \i deschisese ochii: era
f`cut` s`-i apar]in` lui.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 117
Ca [i cum i-ar fi ghicit gndurile, Luke o trase spre el, s`rutnd-o
cu o ardoare s`lbatic`, care o f`cu s` tresar` fericit`. Nu avu puterea
s` i se \mpotriveasc`. Avea s`-i dea jos bluza? Ea \[i dorea cu ardoare
acest lucru. Ar fi vrut ca el s`-i priveasc` snii, s`-i ating` cu minile,
apoi cu buzele, s`-i s`rute Se s`turase s` apar` \n fa]a lui ca o feti]`
cuminte, preg`tit` s` poarte toat` via]a fuste bleumarin [i gata s` se
m`rite cu un domn extrem de plictisitor
|ns` deodat`, el sl`bi \mbr`]i[area, chiar \n clipa \n care femeia
sim]ea c` \n curnd nu va mai putea s` se \mpotriveasc` dorin]ei
Vrei s`-]i ar`t [i ce se \ntmpl` dup` aceea? o \ntreb` el mali]ios,
cu acel zmbet fermec`tor, cu privirea aceea limpede care o
\nnebunea.
Ce putea s`-i r`spund`? Avea s`-i cear` s` fac` dragoste cu ea
pentru c` asta \[i dorea, pentru c` nici un alt b`rbat din lume nu ar
putea niciodat` s`-i ofere atta bucurie?
Nu, bine\n]eles. Hot`rse s`-[i caute un so], nu s` devin` amanta
unui detectiv din Dakota!
|]i mul]umesc, spuse ea, confuz`. Cred c` am \n]eles bine lec]ia.
Prefer s` m` opresc aici, ast`zi.
Tu hot`r`[ti, spuse Luke, ca [i cum i-ar fi p`rut r`u. Dac` mai vrei
s` [tii altceva
Nu [tia ce s`-i r`spund`. Inima \i b`tea s`-i sparg` pieptul {i cnd
te gnde[ti c` nu fusese nevoie dect de un s`rut ca s`-[i piard`
capul
Tulburat`, r`spunse:
F`r` \ndoial`, [tiu destul
Dar surprinse \n clipa aceea, \n ochii lui Luke, o privire extrem de
sever`.
Aten]ie! spuse el. Dac` ]i-am ar`tat ce \nseamn` un s`rut, asta nu
\nseamn` c` trebuie s` la[i pe oricine s` te s`rute! Nu s-ar opri aici!
{i-i ]inu un lung discurs despre necesitatea ca o femeie ca ea s`
r`mn` cast`.
Ironia soartei! Uite c`-i d`dea sfaturi s` fie reticent` [i s`-[i p`streze
virtutea! Ct era de lipsit de sens ceea ce-i spunea
118 PATRICIA RANDALL
Ei bine, Luke! replic` femeia dup` ce interlocutorul \[i termin`
discursul, cred c` ar trebui s` te \ntlne[ti cu mama. Ai acelea[i idei \n
privin]a educa]iei tinerelor femei!
*
* *
Mi-a spus c` o f`ceam s` se gndeasc` la maic`-sa! \i m`rturisi
Luke lui Barney, a doua zi diminea]`. |]i dai seama? Abia o s`rutasem
[i mi-a spus c` o fac s` se gndeasc` la maic`-sa!
Zilele trecute chiar tu spuneai c` te consider` un fel de mam`,
observ` Barney.
Poate, dar speram s` m` \n[el.
Intui]ia ta de detectiv ]i-a jucat o fest`!
Detectiv? Acum o lun`, mai eram \nc` detectiv. Dar ast`zi am
devenit c`ut`tor de cini [i bon` de tinere femei. Ce naiba am f`cut ca
s` merit a[a ceva?
Nu [tiu ce-ai f`cut. Dar cu ea, ai f`cut trei gre[eli imense. Prima,
acceptnd s`-i cau]i un so]. A doua, organiznd tu \nsu]i prezent`rile.
{i a treia, refuznd s` recuno[ti c` femeiu[ca asta \]i place! Acum,
trebuie s` \ndrep]i gre[elile. De ce nu treci la ac]iune?
Barney, tocmai ]i-am spus c` am s`rutat-o. |n clipa urm`toare,
mi-a spus c` o fac s` se gndeasc` la maic`-sa |n orice caz, [tii bine
c` nu sunt potrivit pentru ea.
Ce te face s` crezi asta?
Caut` s` \ntlneasc` un bog`ta[, un tip a c`rui genealogie [i
carier` s` fie pe placul p`rin]ilor ei
Prostii! \l \ntrerupse Barney. Vorbe[te-i despre sentimentele tale.
Arat`-i c-o iube[ti. Poate vei fi surprins de reac]ia ei. Eu unul, a[a fac
cu Suzy. A acceptat s` vin` s` cineze la mine ast`-sear`!
Luke \l privi, nevenindu-i s` cread`. Imposibil! Fusese att de prost
\nct s`-i spun` lui Suzy c` o iubea? Era naiv dac` \[i \nchipuia c`-i va
p`sa ctu[i de pu]in de el!
Te-am pus \n gard`, Barney! Te-ai l`sat prins \n capcan` de fata
asta Acum, ai grij`.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 119
Ai ceva \mpotriva ei, pn` la urm`? mri el. Suzy e frumoas`,
inteligent`, nostim`, teribil de senzual` [i rafinat` S-ar zice c` asta
te agaseaz`!
E egoist` [i-i place s`-i manipuleze pe ceilal]i, a[a cum fac toate
din anturajul ei, morm`i Luke.
Imediat \i p`ru r`u pentru ceea ce spusese. Barney era prea
\ndr`gostit ca s` mai gndeasc`. R`ul era deja f`cut: micu]a se jucase
cu el. De altfel, nu fusese greu deloc. Fostul poli]ist din Chicago fusese
\ntotdeauna fascinat de fetele frumoase din Miami.
Cum crezi c` or s` se \ntmple lucrurile mai departe? Speri s`-]i
petreci noaptea cu ea, nu-i a[a? {i dup` aceea? Crezi c-o s` plece de
acas` [i s` se mute la tine? Crezi c-o s` vrea s`-]i fac` de mncare?
Luke [i-o \nchipuia pe Suzy instalndu-se la Barney. Scena era
jalnic`. Locuia \ntr-o co[melie, o caricatur` a ceea ce ar fi trebuit s` fie
locuin]a unui holtei. O s`-[i ia t`lp`[i]a \ndat` ce-o s` vad` despre ce
era vorba!
Lui Suzy nu-i pas` de decor! {i sunt sigur c` frumoasei Victoria
Sommerset-Hayes pu]in \i pas` unde locuie[ti. Invit-o la tine [i o s`-i
plac` la nebunie. {i o s` vezi c` nu-]i va cere dect s` r`mn` s`
doarm` acolo!
O clip`, Luke [i-o \nchipui pe Vicky, \n dormitorul lui. |ns` alung`
imediat aceast` imagine din mintea lui: \i era team` s` cread`, team`
s` \ncerce, a[a cum \l \ndemna Barney. {tia bine c` trezirea ar fi
brutal`
Vei vedea, insist` Barney. Invit-o la cin`. Femeile sunt
\ntotdeauna \ncntate cnd b`rba]ii preg`tesc masa. Spune-i s` vin`
pentru un hamburger.
Nicidecum, morm`i Luke.
De ce?
Ct de agasant era Barney cu de ce- urile lui!
Pentru c` este vegerian`, conchise Luke, \n lips` de argumente.
|n cazul `sta, d`-mi voie s`-]i dau un alt sfat.
Care?
Preg`te[te-i un sote de morcovi!
120 PATRICIA RANDALL
Capitolul 11
Roberto, ai vreo informa]ie despre Pumffy? Trebuie s` aflu
neap`rat! spuse Luke. Dac` \ncerci s` acoperi pe cineva, tot o s` aflu,
mai devreme sau mai trziu
Cani[ul nu avu nici o reac]ie.
Cum vrei tu, Roberto. Nu e[ti obligat s` ne aju]i. |n orice caz,
dac` afli ceva, sunt \n continuare interesat.
Detectivul, care st`tea \n genunchi, se ridic`. Nenorocit` meserie!
\[i spuse el.
Cnd acceptase s`-i dea o mn` de ajutor lui Barney, nu [tia \n ce
se b`ga!
Bine, acum era timpul s` se \ntoarc` \n sala \n care se \nghesuiau
invita]ii, zmbitori, cu cte un pahar \n mn`. Ce-ar fi avut de spus
dac` ar fi [tiut la ce interogatoriu \i supunea pe cinii din cas`?
Ajungnd aici, Luke aflase c`, \n urm` cu dou` zile, familia Daniels
pierduse la rndul ei un fidel cine de companie, pe Mishka. Ipoteza
unei r`piri, att de drag` lui Barney, nu i se p`rea acceptabil`
Totu[i, serata se apropia de sfr[it [i el nu primise \nc` nici o
informa]ie.
|nainte de a se \ntoarce printre ceilal]i invita]i, \[i aranj` cravata [i
se uit` la ceas. Era unsprezece. Unde erau Vicky [i Spencer? Ar fi fost
surprins dac` ar fi sedus-o deja Dar oricum, ca s` se lini[teasc`,
Luke \ncerc` s`-i mai treac` o dat` \n revist` defectele. |n primul rnd,
Spencer rdea tot timpul. Se putea remarca atunci c` avea gura prea
mare, din]ii prea albi Am`nuntul acesta, cu siguran]` o va irita pe
Vicky. |n plus, el avea p`rul vopsit, ceea ce nu putea s` nu-i displac`
unei femei ca ea. |n sfr[it, oriunde se ducea, \[i lua cu el peste tot
bunica. Nu era aiurea?
Luke trase adnc aer \n piept.
Sau poate se \n[ela: seara se desf`[urase foarte bine [i \n clipa asta
Vicky, cu capul pe um`rul lui Spencer, probabil \l a[tepta s`-i propun`
s` mearg` la el s` bea un pahar.
Luke intr` \n sala mare [i se uit` atent la mul]imea invita]ilor.
Cuno[tea figurile tuturor [i totu[i, nu-i f`cea nici o pl`cere s` se afle,
\n seara asta, \n aceast` societate vesel`.
Unde era ea?
Invita]ii arborau ]inutele cele mai extravagante [i discutau despre
iahturi sau despre ma[inile lor de curse. Oamenii ace[tia n-aveau
altceva de spus!
Unde era ea?
O c`ut` \n zadar cu privirea. Ideile i se \nv`lm`[eau \n minte.
Ce s` fac`? Avea dreptate Barney? Trebuia s`-i m`rturiseasc` lui
Vicky? S-o fac` s` \n]eleag` c-o iubea? S`-i explice c` el era cel cu care
trebuia s` se m`rite? E drept, nu apar]inea unei mari familii din Statele
Unite. Dar ce importan]` avea? Dragostea nu era mai puternic` dect
convenien]ele?
Unde era ea?
Continua s-o caute cu privirea. Ce s-ar \ntmpla dac`, atunci cnd
ar ap`rea \mpreun` cu Spencer, s-ar duce la ea [i i-ar m`rturisi lini[tit
c-o iubea? L-ar m`sura din cap \n picioare? I-ar \ntoarce spatele? Nu-i
venea s` cread`. Se gndea mai degrab` c` l-ar s`ruta cu pasiunea [i
senzualitatea pe care i-o dovedise atunci cnd buzele lor se \ntlniser`
pentru prima dat`
Unde era ea? Unde?
Deodat`, o z`ri, fermec`toare \n rochia ei lung`. Nu mai era nici o
alt` femeie \n lumea asta care s` aib` aceast` elegan]`, aceast`
122 PATRICIA RANDALL
\nf`]i[are de regin`, talie supl` pe care ]inuta i-o puneau att de bine
\n valoare. Celelalte femei adoptau culori vii, decolteuri \ndr`zne]e
dac` vroiau s`-[i eclipseze concurentele [i s` atrag` aten]ia asupra lor.
Vicky, niciodat`. |ntotdeauna era \mbr`cat` simplu [i era, de departe,
cea mai frumoas`. R`mase o clip` pe loc, s-o poat` admira. Amestecul
acesta de senzualitate [i reticen]` \l d`dea peste cap.
|n timp ce st`tea dreapt` [i mut` al`turi de Spencer, acesta rdea
din toat` inima. Probabil c` rostise una dintre inep]iile care nu-l
amuza dect pe el [i pe bunica lui! B`trna, pudrat` [i zmbitoare, era
\ntr-adev`r lng` el, gndindu-se probabil c` tn`ra pereche nu se
putea lipsi de ea.
Din fericire, Vicky nu \mp`rt`[ea veselia lui Spencer. Luase deja o
hot`rre? Urma s`-i explice din nou c` nici acest pretendent nu era cel
potrivit [i c` trebuia s`-i mai prezinte unul?
|n momentul \n care Luke \[i rec`p`ta speran]a, \ntlni privirea ei. |i
adres` un zmbet care spunea multe. {i \n acela[i timp, \i d`du paharul
gol lui Spencer care plec` \n direc]ia bufetului. Luke \n]elese acest sem-
nal. Adio, Spencer! |nc` unul care trebuia s` se dea b`tut! Se va \ntoarce,
cu un pahar plin \n mn`, \ntr-un minut sau dou`, [i o va c`uta \n zadar
Luke [tia ce-i r`mnea de f`cut: s-o \nso]easc` acas`, s` bea o cea[c`
de cafea [i Cine [tie? Poate \i va mai cere \nc` o lec]ie de seduc]ie
Porni spre ea.
Dar cineva \l prinse de mn`.
Luke, trebuie s`-]i prezint pe cineva, spuse Rita Daniels.
*
* *
Uite c` era din nou liber` Uf!
Se uitase bine la Spencer \nainte de a-[i face o p`rere. |l urm`rea
cu privirea, \n timp ce-[i f`cea loc printre invita]i Ah! Nu era antipa-
tic, nici vorb` de a[a ceva. Reu[ise de exemplu s` fac` un efort [i s` nu
aduc` vorba despre unchiul ei. O veritabil` reu[it` din partea lui! Da,
dintre to]i cei cu care o f`cuse s` se \ntlneasc` Luke, Spencer nu era
probabil cel mai r`u.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 123
Cu toate astea, \l trimisese dup` [ampanie cu inten]ia hot`rt` de
a disp`rea de \ndat` ce-i va fi \ntors spatele. Ce-i va r`spunde lui Luke
cnd o va \ntreba ce-o f`cuse s` se poarte a[a? Nu prea [tia
Apropo de Luke, ce se-ntmplase cu el? Cu cteva clipe mai
\nainte, \i \ntlnise privirea Dar parc` se volatilizase. |l c`ut` cu
privirea prin mul]ime.
Aha! Uite-l! |n cel`lalt cap`t al salonului, discuta cu o ro[cat` cu un
farmec agresiv.
|n clipa aceea, auzi o voce cunoscut`:
Victoria! Ce surpriz`!
Era Madalyne.
|mi face mare pl`cere s` te rev`d dup` atta timp! M-a tot sunat
mama ta \n ultima vreme, dar mi-ar fi f`cut pl`cere s`-mi dai [i tu cte
un telefon din cnd \n cnd!
Vicky l`s` ochii \n jos.
Am impresia c` \ntreg Miami e aici! continu` Madalyne. Ia te uit`?
Nu este Luke Adams cel pe care-l z`resc acolo? |]i aduci aminte,
Victoria? Cred c` ]i l-am prezentat.
Da, murmur` Vicky.
Bine\n]eles c`-[i aducea aminte! {i chiar nu \ncetase s` se gndeasc`
tot timpul la el de atunci |ns` Madalyne nu trebuia s` [tie asta.
E cu guvernanta familiei Daniels.
O guvernant`? \ntreb` Vicky, surprins`.
Dup` corsajul transparent [i fusta mulat`, femeia asta p`rea mai
degrab` a fi stripteuz`, dect guvernant` de copii!
Da. Se zice c` cei mici o iubesc la nebunie!
|n orice caz, femeia asta trebuia s` aib` lenjerie intim` de toate
culorile
Ce pereche frumoas` ar alc`tui, se entuziasm` naiv` Madalyne.
Nu crezi, Victoria? Ar fi att de bine ca Luke s`-[i g`seasc` pe cineva.
Povestea lui cu Darlene s-a terminat lamentabil
Darlene ? \ntreb` Vicky. Despre cine e vorba?
N-ai auzit niciodat` vorbindu-se despre ea? Tu de unde ai
ap`rut, Vicky?
124 PATRICIA RANDALL
Hmm Din laboratorul meu!
Continua s` se uite la cei doi: Luke, minunatul Luke, Luke al ei, [i
aceast` creatur` stranie, cu p`rul ro[u. El zmbea. {i ea \i zmbea la
rndul ei. Amndoi erau radio[i. Vicky sim]ea c` era \n stare s`-i
omoare pe amndoi.
Ei bine, \ncepu Madalyne s`-i explice \ncet, acum c]iva ani, Luke
[i Darlene alc`tuiau un cuplu minunat. Erau tineri, frumo[i Se
iubeau att de mult! To]i credeam c` pn` la urm` se vor c`s`tori. {i
pe urm`
Vicky se uit` la Luke cu coada ochiului Ce puteau s`-[i spun` \n
clipa asta? Era totu[i de necrezut! Era acolo ca s-o ajute s`-[i g`seasc`
un so], nu s` umble dup` fete. {i \nc` ce fete!
|ntr-o zi, continu` Madalyne mai \ncet, am aflat c` Darlene \l
p`r`sise. Cteva s`pt`mni mai trziu, se m`rita cu Edgar Snow.
Vicky r`mase gnditoare.
Victoria, \n ceea ce m` prive[te, n-am \n]eles-o pe Darlene. Cred c`
a f`cut o gre[eal` enorm`. N-am nimic cu Edgar, dar ce vrei? Sunt tentat`
s` cred c` nimic nu este mai important dect un mariaj din dragoste.
Vicky se uit` mai atent` la el.
Lui Darlene \i pl`ceau prea mult banii, continu` Madalyne. Mi-aduc
aminte c` vroia neap`rat s`-l sileasc` pe Luke s` ocupe un post impor-
tant care-i fusese propus. El \ns` a refuzat de la bun \nceput. Este cel
mai dezinteresat om din Miami, sau mai bine zis este singurul!
Da, \ncuviin]` Vicky. |i place s` vin` \n ajutorul celor defavoriza]i
de soart`.
Are o inim` bun`, \nt`ri Madalyne cu un ton admirativ. Merit`
\ntr-adev`r s` fie fericit, [i cea care se va m`rita cu el va avea noroc.
Spunnd acestea, Madalyne \[i lu` r`mas bun de la ea [i se duse
spre al]i invita]i. Vicky c`zu pe gnduri: i se f`cea r`u cnd se gndea
c` Luke se va putea c`s`tori \ntr-o bun` zi cu guvernanta copiilor
Daniels
*
* *
TOTUL PENTRU A PL~CEA 125
Hai, spune-mi tot! \i ordon` Luke conducnd-o pe Vicky la ea
acas`. Ce mai ai s`-i repro[ezi lui Spencer?
Totul! \i venea s` r`spund`. Totul: zmbetul permanent, p`rul
prea negru, felul cum vorbea, mieros [i afectat Ce altceva? Ah, da!
Ochii alba[tri [i nu verzi. {i felul ciudat de a strnge mna.
Dar \[i mu[c` buzele [i nu spuse nimic. Se hot`rse s` fie eroin`.
Nu era momentul s` dea gre[.
Nimic, spuse ea.
Nimic?
Nu, n-am ce s`-i repro[ez.
Suferise foarte mult v`zndu-l pe Luke cum st`tuse de vorb` cu
ro[cata aceea. {i aceast` suferin]` \i atr`sese aten]ia asupra ei \ns`[i.
Da, fusese geloas`, foarte geloas`. Ct timp mai trebuia s` se mint`, s`
ascund` adev`rul? Era \ndr`gostit` de el.
De acum \nainte, era prea trziu s` continue s` ascund` adev`rul.
Se ata[ase prea mult de el. |l visa \n fiecare noapte. Se gndea la el tot
timpul. Sim]ea \nc` pe buze savoarea s`rutului s`u
Era o prostie, din moment ce avea de gnd s` se m`rite cu altul. Pn`
la urm`, n-avea de ales: trebuia s` pun` punct acestei rela]ii pasionale.
Trebuia s`-[i g`seasc` un so] ct mai repede. Cu att mai bine! Da,
\ntr-adev`r, era timpul ca aceast` poveste s` se termine.
|l stimez [i-l apreciez pe Spencer, repet` ea. Luke p`ru extrem
de surprins.
Adev`rat?
Da, confirm` ea.
Acum nu mai avea nici o importan]` dac` era adev`rat sau nu.
Trebuia s` nu se mai \ntlneasc` cu Luke. Altfel, \ntr-o bun` zi,
sentimentele ei vor ap`rea la lumina zilei [i ar fi o catastrof`!
El tu[i ca s`-[i dreag` glasul.
Aveam impresia c` este cam superficial pentru tine Glumele
lui [i felul lui de a rde tot timpul
Este foarte spiritual, obiect` Vicky.
A[a crezi? Curios, eu am impresia c` este vorba de un fel de
nervozitate, de un dezechilibru care-l face s` rd` tot timpul. Vrei s`
[tii ce cred pn` la urm`? Am impresia c` are ceva de ascuns.
126 PATRICIA RANDALL
Nicidecum! r`spunse ea categoric.
Trase adnc aer \n piept. Situa]ia era absurd`: uite-o c`-l elogia pe
Spencer!
S-ar putea s` m` \n[el, admise Luke. |n definitiv, nici un detectiv
nu este infailibil!
Spencer este absolut perfect, f`cu ea un efort s` adauge. {i
familia lui este una dintre cele mai vechi din Statele Unite. Str`mo[ii
no[tri s-au cunoscut. Nu este nemaipomenit?
Ba da, dar
Este foarte cultivat [i este pasionat de ecologie. Ct despre
bunica lui, este att de dr`gu]`
Da spuse Luke, absent. Totu[i, este curios c` o poart` cu el
peste tot. Se pare c` nu se descurc` f`r` ea.
Vicky se uit` pe geamul lateral al ma[inii. Trec`torii erau din ce \n
ce mai rari. Automobilele mergeau repede. Ce se \ntmpla cu ea? |n ce
joc ciudat intrase?
Bine\n]eles, ar trebui s` \nv`]`m s` ne cunoa[tem, relu` ea. Dar
sunt convins` c` eu [i Spencer suntem f`cu]i s` ne \n]elegem. Am
impresia c` avem attea afinit`]i Nu este minunat?
Ba da, Vicky, r`spunse Luke, ab`tut. E minunat.
*
* *
Minunat? repet` Barney, furios. Cum a[a, minunat? Ai \nnebunit
de tot?
Luke nu-i r`spunse. |n diminea]a aceasta, era moroc`nos.
Te anun]` c`-i place Spencer [i tu g`se[ti acest lucru minunat?
}i-am spus-o deja: ar trebui s` te duci la un psihiatru \nainte de a fi
prea trziu!
Tu interoghezi cinii ore \ntregi [i eu trebuie s` m` duc la
psihiatru? mri Luke, cufundat \n fotoliu.
Eu am de f`cut o anchet`! protest` Barney. E normal s`
interoghez martorii. Apropo, ai reu[it s` sco]i ceva de la Roberto?
TOTUL PENTRU A PL~CEA 127
Nu, absolut nimic.
Interogatoriul nu d`duse nici un rezultat Dar cum ar fi putut s`
afle ceva de la un cani[? De bun` seam`, Barney avea ceva la cap!
Nu, singura informa]ie interesant` venea de la guvernanta
copiilor Daniels. Remarcase c` un tip ceva mai ciudat, brunet, cu un
tatuaj pe um`r, se uitase mai mult la cini, \nainte de dispari]ia lui
Mishka. Cnd \[i d`duse seama c` fusese remarcat, respectivul
\ntorsese spatele, disp`rnd imediat. |ns` era \ntr-adev`r vorba
despre un indiciu?
Luke ridic` din umeri.
Barney, te \nc`p`]nezi s` cau]i pe cineva care nu exist`. Pretinzi
c` anchetele mele stau pe loc, \ns` cred c` cea cu Pumffy o s` bat`
toate recordurile!
{i ad`ug`:
Acum i-am g`sit un so] Victoriei Sommerset-Hayes, sper s` devii
[i tu din nou rezonabil [i s-o trimi]i la plimbare pe Suzy Harris!
Niciodat`! protest` \ncrncenat Barney. I-am jurat lui Suzy c-o
s`-l g`sesc pe Pumffy [i m` voi ]ine de cuvnt.
Luke \i repet` pentru a suta oar` c` povestea asta cu cinele era cea
mai mare fars` care fusese inventat` la Miami \n ultima vreme
Furios, Barney trecu la contraatac.
O.K., Luke, s` vorbim un pic despre tine. |mi pare bine c` te-ai
ocupat de aceast` Victoria Sommerset-Hayes. M`car este o client` care
va pl`ti! Dar crezi c` este o idee fericit` aceea s-o faci s` se m`rite cu
detracatul `la de Spencer?
Luke r`mase interzis.
Spencer, un detracat? Ce vrei s` spui?
Toat` lumea [tie c` are \nclina]ii pentru b`rba]i \n vrst`.
Cum a[a? De unde [tii asta? \ntreb` Luke, r`mas cu gura
c`scat`.
Suzy mi-a spus-o, nu mai departe de azi-diminea]`, r`spunse
mndru Barney.
Luke se uit` la ceas. Era nou` [i jum`tate. {i Barney abia venise la
birou.
128 PATRICIA RANDALL
Ai v`zut-o pe Suzy \n diminea]a asta? \ntreb` Luke ne\ncrez`tor.
Te-ai apucat s` organizezi \ntlniri de lucru cu noaptea-n cap?
Asociatul lui afi[` o expresie de superioritate masculin` care-l
impresion` pe Luke.
N-ai nimerit-o, replic` el. Ne-am v`zut \n diminea]a asta pentru c`
Se ridic`.
pentru c` [i-a petrecut noaptea la mine. Asta-i tot.
Daaa? |n cazul `sta, felicit`ri, b`trne! V`d c` planurile tale de
seduc]ie au func]ionat mai bine dect te a[teptai.
Barney recunoscu modest c` n-avea nici un amestec \n treaba asta.
|n momentul \n care se preg`tea s`-i declare lui Suzy ct de mult ]inea
la ea, aceasta i-o luase \nainte. Ea \l s`rutase prima [i-i propusese s`
mearg` la el acas`. |nainte s` poat` lua ini]iativa, femeia devenise deja
st`pna lui.
Da, trase Barney concluzia. Cred c` Suzy e mai gr`bit` ca mine
Ar trebui s` n-ai \ncredere \n ea, spuse Luke, dojenitor.
Las`-m`-n pace, Luke! spuse Barney. Sunt att de \ndr`gostit de
ea Dac-ai [ti ce noapte am petrecut \mpreun`
Evident! |ns` ei \i va trece repede De \ndat` ce-o s` aib` ocazia
s` ajung` \n Europa, \[i va schimba felul de a gndi [i pu]in \i va mai
p`sa de bietul Barney!
|n]eleg de ce te cramponezi s` cau]i javra aia! f`cu Luke, batjocoritor.
Nu m` cramponez. Ne crampon`m amndoi. E altceva! De altfel,
am g`sit o nou` pist`. Unul dintre oamenii mei are o informa]ie de
prima mn`.
|i cunosc pe oamenii t`i. Pentru ni[te bani, \]i spun ce vrei [i ce
nu vrei. Sunt campioni \n debitat bazaconii!
Barney deveni circumspect.
Este un tip foarte bine informat. Spune c`, de curnd, o band` a
\nceput s` fure animale de companie.
E[ti sigur c` este vorba despre o band`?
Da. R`uf`c`torii fur` cini de ras`, \i \mperecheaz` [i vnd din
nou puii pe pia]a neagr`. S-ar p`rea c` este o afacere rentabil`.
Luke \[i ridic` ochii \n tavan.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 129
Cum po]i s` \nghi]i o asemenea tmpenie?
Barney lua de bun` orice gogom`nie pe care i-o servea vreun
informator binevoitor.
Perfect! Exist` o pia]` neagr` a cinilor de ras`, afirm` Barney. {i
este foarte profitabil`!
M` \ndoiesc.
O s` vezi. Ne \ntlnim la prnz cu omul meu.
Ne \ntlnim? Vrei s` spui c` trebuie s` merg cu tine? Sunt cam
obosit, Barney.
Nu, b`trne! Vii cu mine Asta ar mai lipsi!
Luke oft` din r`runchi.
*
* *
|l cheam` Spencer, spuse Vicky. Se pare c` are o leg`tur` cu Paul
Revere [i
|[i trecu dosul palmei peste frunte. I-ar fi pl`cut s`-i poat` spune
Ginei ceva mai clar, mai precis despre Spencer, dar evident, nu era
preg`tit` pentru a[a ceva.
~``` este foarte gentil.
Foarte gentil? repet` Gina. Ai un fel foarte original de a fi
\ndr`gostit` Sper totu[i c` gentile]ea nu este singura calitate a
viitorului t`u so] [i c` mai are [i alte atuuri pe care s` le pun` la b`taie!
Mai are [i o bunic` foarte simpatic`, ad`ug` Vicky.
Nu-mi vine s` cred! spuse Gina. Te m`ri]i cu un b`rbat care este
foarte gentil [i care are o bunic` foarte simpatic`. E[ti c`zut` \n
cap?
Nicidecum, protest` Vicky. Este foarte important s` te \n]elegi cu
familia alesului!
Nici nu se pune problema, [tii bine. Dar e[ti \ndr`gostit` de el?
Da sau nu?
{i de data aceasta Vicky ezit`. Gina nu se d`dea b`tut` niciodat`.
Dac` st`teai de vorb` cu ea, trebuia neap`rat s` fii sincer.
130 PATRICIA RANDALL
Ascult`, are un zmbet dr`gu], glume[te tot timpul, \i place
biologia, [i |n sfr[it, din toate aceste motive, \l apreciez mult.
Sunt curioas` s` v`d cum va fi, spuse Gina plecnd. Vom tr`i
[i vom vedea!
Se p`rea c` nu era foarte convins`, dar se hot`rse s` nu
mearg` mai departe cu interogatoriul. U[urat`, Vicky se cufund`
\n visarea ei.
Ce avea s` se \ntmple acum? |l va vedea din nou pe Spencer chiar
desear`. Poate se vor s`ruta. Vor fi buzele lui, nu cele ale lui Luke, cele
care o vor face s` intre \n vibra]ie. Vor merge mai departe? F`r`
\ndoial` El va fi, [i nu Luke, cel care o va lua \n bra]e. A[a e via]a
Se va m`rita cu el {i dup` aceea se va putea dedica f`r` grij`
cercet`rilor ei.
Deschise dosarul voluminos care o a[tepta pe birou. Acum, la
treab`!
*
* *
A[ vrea s` [tiu ct i-ai dat, mri Luke cu un ton de repro[.
|mpinse ostenit u[a biroului s`u. Ce zi avusese! Vicky \i f`cea
bezele din bra]ele lui Spencer. Suzy \l \nh`]ase pe Barney. {i tocmai
a[teptaser` \mpreun` timp de dou` ore un informator care,
bine\n]eles c` nu venise.
Se sim]ea epuizat, terminat
Ce se \ntmplase de fapt? De ce via]a lui se transformase dintr-o
dat` \ntr-un co[mar?
C`zu pe gnduri. Barney avusese dreptate cnd \i spusese s` ia
ini]iativa [i s` nu piard` timpul cu Vicky. Ar fi trebuit s`-[i calce pe
inim` [i s`-i spun` c` o iubea.
|n loc de asta, ce f`cuse? I-l prezentase pe Spencer.
Nemaipomenit` idee avusese! Mr]oaga asta \i pl`cuse, [i poate chiar
ast`-sear`, va deveni amantul ei Ce oroare! Luke \ncerc` s` se
gndeasc` la altceva.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 131
Abia intrat \n birou, Barney se repezi la telefon [i o sun` pe Suzy:
Eu sunt, \ngerul meu Nu, n-a venit nimeni. A fost o informa]ie
fals` E[ti dezam`git`, inima mea? {i eu Bine\n]eles c` mai avem
[i alte piste Nu-]i face griji, draga mea, suntem pe punctul de a-l
g`si Da, comoara mea
Lui Luke i se f`cu grea]`.
Barney \nchise telefonul, consternat.
Am min]it-o, recunoscu el. Nu mai am nici o pist`. Am impresia
c` n-o s` mai pun niciodat` mna pe Pummfy.
Nu te mai fr`mnta att, spuse Luke, mai am`rt ca oricnd. De
\ndat` ce Suzy va avea biletul de avion pentru Europa, vei vedea c` o
s` apar` ca prin minune.
Nu-i adev`rat, replic` Barney. Nici nu-]i dai seama ct o fr`mnt`
aceast` dispari]ie. Cred c-a \n]eles multe lucruri cu ocazia asta. Repet`
c` s-a s`turat de attea palate [i voiaje. Ar vrea s` se stabileasc` undeva,
\ntr-o c`su]`, unde s` \ntemeieze o cresc`torie de cini. De acum, asta
este tot ce-o intereseaz`. Pot s` te asigur lini[tit c` nu mai are nici un
chef s` se duc` \n Europa!
Luke ridic` o sprncean`, ne\ncrez`tor. Dac` ar fi avut dreptate,
\nsemna c` Barney ar fi fost mai pu]in nefericit ca el! Dar \n punctul
\n care se aflau, asociatul lui nu putea s`-[i doreasc` dect un lucru:
ca Suzy s` fie sincer`.
Numai c` erau slabe speran]e: asemenea femei nu doreau dect
s`-[i g`seasc` un miliardar cu care s` se m`rite imediat. Pn` [i Vicky,
cea care i se p`ruse mai altfel dect toate celelalte, pusese ochii pe
Spencer. De ce? Ce g`sise la el? Nimic! Avea \nainta[i ilu[tri [i un cont
\n banc` bine garnisit, atta tot!
Trebuie s`-]i mai spun ceva, \l anun]` Barney.
Lui Luke \i veni s`-[i astupe urechile. Nu! S` nu-i mai spun` absolut
nimic! Paharul se umpluse. Singurul lucru pe care [i l-ar mai fi dorit \n
clipa aceasta ar fi fost s` se afle pe o insul` pustie!
Uite, \ncepu Barney. Suzy mi-a spus c` Spencer a avut ni[te
nepl`ceri cu poli]ia de moravuri.
132 PATRICIA RANDALL
Cazierul lui judiciar este virgin, obiect` Luke.
Da, a reu[it s` mu[amalizeze afacerea. Dar a fost o vreme cnd
organiza ni[te \ntlniri de un gen foarte special. N-ar fi ceva neobi[nuit
pentru un miliardar. Dar cu siguran]` c` acest lucru nu ar fi privit cu
ochi buni de familia Sommerset-Hayes
*
* *
Era deja trziu cnd Vicky \l sun` pe Spencer \n seara aceea. Cu o
jum`tate de or` mai devreme, o l`sase acas` Acum, trebuia s` fi
ajuns [i el acas`. Vroia s` se vad` din nou, ct mai repede cu el ca s`
clarifice lucrurile.
Alo? Spencer? Sunt Victoria. Am s` fiu foarte direct`: nu cred c`
trebuie s` ne mai vedem. Am uitat s`-]i spun c` m` preg`tesc pentru
o misiune prelungit` \n Africa de Sud [i am s` plec acolo pentru c]iva
ani.
Taci, Vicky, \i [optea o voce interioar`. De ce mai inventezi [i
povestea asta? Spencer este perfect. Este un b`rbat fermec`tor.
Bunica lui este \ncnt`toare |ns` Vicky n-o ascult`. Se hot`rse s`
termine o dat` pentru totdeauna.
Cum Spencer nu scotea o vorb`, tn`ra femeie nu g`si altceva mai
bun de f`cut dect s` trnteasc` receptorul \n furc`. Apoi, arunc` o
privire de jur-\mprejur.
Totul era \n perfect` ordine. Dac` Luke ar fi fost acolo, n-ar fi avut
nimic de spus. Vicky pusese o muzic` dulce [i f`cuse lumina mai mic`.
|nlocuise portretul str`bunicului de pe perete cu o scen` de
vn`toare. Preg`tise chiar [i dou` cafele pe o tav`.
|ns` nimic din toate acestea nu-i fuseser` de folos. Abia intrat \n
camer`, Spencer o s`rutase. Chiar \n clipa aceea, ea avusese o
revela]ie. {tiuse c` nu se va c`s`tori cu Spencer.
Nu trebuise s` stea s` se gndeasc`. |l respinsese instinctiv.
Atingnd-o cu buzele lui, Spencer n-o f`cuse s` simt` nici o emo]ie,
TOTUL PENTRU A PL~CEA 133
nici o \nfiorare, nici o scnteie, \n timp ce savoarea buzelor lui Luke o
mai f`cea \nc` s` viseze Da, \n clipa \n care o s`rutase Spencer,
\ncercase s` simt` cea mai mic` senza]ie |n zadar!
Ar fi putut tot att de bine s-o s`rute pe bunica lui; nici atunci n-ar
fi sim]it nimic.
Aparent, trebuie ca Spencer s` fi fost mai emo]ionat ca ea. |ntr-
adev`r, cnd \i \ntlnise privirea \n clipa urm`toare, citise \n ea un fel
de extaz de ne\n]eles. Da, p`rea c` este nebun dup` ea.
Se a[ez` pe canapea.
Ce absurditate! |[i vrse \n cap s` se m`rite cu el. Ct despre el,
p`rea sincer \ndr`gostit de ea {i uite c`, de la primul s`rut, ea
\n]elegea c` nu era nimic posibil \ntre ei.
Acum dou` zile, ar fi putut s` se gndeasc`, s`-[i spun` c` un s`rut
nu era mare lucru, c` nu trebuia s` se a[tepte la nici o pl`cere
deosebit` Dar de cnd \l s`rutase pe Luke, [tia bine la ce-ar fi tre-
buit s` se a[tepte. Un s`rut putea fi minunat, tulbur`tor, ame]itor
|ncerc` s` se mai gndeasc`. |ns` nimic nu se schimb`. Numai la
simplul gnd c` Spencer ar mai putea s-o s`rute o dat`, sim]ea c`-i
\nghea]` sngele.
Ce s` fac`? S` se \ncurce \n propriile minciuni? S`-i lase o [ans` lui
Spencer? N-avea nici una Ce s` fac`?
Se ridic` s`-[i preg`teasc` o cafea. Atunci, auzi o b`taie \n u[`. Era
trziu. Cine putea s` fie la ora asta? {tia bine c` nu mai putea s`
conteze pe o vizit` a lui Luke
Era el, totu[i.
Am \ncercat s` te sun de mai multe ori, dar n-ai fost acas`.
|ncepusem s` fiu \ngrijorat
Parc` vroia s`-[i cear` scuze pentru c` se afla aici.
Am ie[it s` iau cina cu Spencer, spuse ea. Abia ne-am \ntors.
E aici? \ntreb` Luke, stupefiat.
Nu. Tocmai a plecat.
Ah! De ce era att de complicat cu Spencer [i att de simplu cu
Luke? De ce s`ruturile unuia erau att de sinistre, [i att de incitante
134 PATRICIA RANDALL
ale celuilalt? Rev`zndu-l pe Luke, \i venea s` sar` \n bra]ele lui,
s`-i simt` \mbr`]i[`rile, s`-l dezbrace Sim]ea feminitatea
trezindu-se \n ea.
De ce-ai venit? \ndr`zni \n sfr[it s`-l \ntrebe.
Trebuie s`-]i spun ceva \n leg`tur` cu Spencer.
Tn`ra femeie nu vedea despre ce putea s` fie vorba. De altfel,
pu]in \i p`sa. Un singur lucru conta acum pentru ea: seara, cel pu]in,
nu era pierdut` din moment ce-l rev`zuse pe Luke
Este destul de greu de explicat, \ncepu el. Mi s-a spus Am
aflat |n sfr[it, unii spun c`
Ea se gndi din nou la cin`. La glumele lui Spencer. La momentul
cnd o adusese acas`. La contactul nepl`cut cu buzele lui
Ei, ce? \ntreb` femeia, \ngrijorat`.
Spun c`
Ea nu avu curajul s` asculte nici s` \n]eleag` [i-i mul]umi lui Luke
\nainte de a-l l`sa s`-[i continue fraza. Era prea mul]umit` c` \i oferea
un pretext s-o rup` cu el.
|]i mul]umesc pentru ajutorul t`u, Luke. |]i mul]umesc de o
mie de ori. {i eu \l b`nuiam pe Spencer `sta c` este un tip ciudat,
necinstit, un viciat, un gangster ce [tiu eu? Da, \ntr-adev`r. Ai
dreptate. E cu neputin]` s` m` m`rit cu un asemenea individ. |]i sunt
infinit de recunosc`toare c` mi-ai atras aten]ia. De altfel, b`nuiam [i
eu ceva.
|mi pare Vicky, \mi pare foarte r`u. Dac` mi-a[ fi \nchipuit, nu
]i l-a[ fi prezentat niciodat`.
Ce [ans` avusese s` scape de Spencer! Era \n al nou`lea cer. {i
\n timp ce euforia o f`cea s`-[i piard` capul, \l auzi pe Luke
\ntrebnd-o:
Vicky, e[ti sigur` c` te sim]i bine? Am impresia c` e[ti altfel.
Ea \l privi cu un sentiment nest`pnit de fericire. Era aici! Era \n
fa]a ei. Fermec`tor, amabil, sexy. O \ntreba dac` se sim]ea bine. Da!
Nu se mai sim]ise niciodat` att de bine.
Spencer disp`ruse. Nu va mai avea niciodat` de-a face cu el. {i uite
c` singurul b`rbat care exista \n ochii ei \i suna la u[`!
TOTUL PENTRU A PL~CEA 135
Ct se poate de firesc, gazda \i propuse s` bea \mpreun` o cafea.
El accept` [i se a[ez` pe canapea Ei \i venea s` ]ipe de fericire. S`
sar` pn`-n tavan s` se cuib`reasc` la pieptul lui
Cinci minute mai trziu, \n timp ce-i umplea cea[ca de cafea, el o
\ntreb` ironic ce se-ntmplase cu portretul str`bunicului.
L-am dus jos, \n pivni]`, r`spunse gazda.
|i \ntinse zaharni]a pe care el o lu` cu minile lui fine. Dorin]a
cre[tea \n ea asemenea unei febre eliberatoare.
Veni s` se a[eze lng` el.
Vrei s` spui c` aveai de gnd s`-l seduci pe Spencer? \ntreb`
Luke, sarcastic, dar [i \ngrijorat.
Ce putea s` r`spund`? Adev`rul? S` fim serio[i! Ct` vreme
minciuna nu mai era un secret pentru ea, \i r`spunse, nevinovat`:
Bine\n]eles c` nu!
Uf! r`sufl` Luke u[urat.
O trase lng` el. Ea nu se opuse. Era att de bine s`-i simt` bra]ele
viguroase cuprinznd-o. Era att de pl`cut s`-i simt` \n sfr[it
respira]ia, buzele, s`rut`rile, care aprindeau \n ea o flam` delicioas`.
Pl`cerea venea din nou s`-i bat` la u[`
Ct de bine s`ruta! |ntre dou` s`rut`ri, \n vreme ce avea impresia
c` se zbenguia \ntr-o mare de pl`cere [i senzualitate, b`rbatul \i [opti:
A[ fi \nnebunit dac` l-ai fi sedus pe Spencer!
Ea r`spunse cu un geam`t tandru:
S` \n]eleg c` trecem la lec]ia a doua?
Luke zmbi.
Lui Vicky i se p`rea c` undeva, departe, pe un ]`rm \ndep`rtat,
p`rin]ii \i f`ceau un semn. |ncercau s-o aten]ioneze. Strigau ceva. Dar
ce? De la o asemenea distan]`, nu mai auzea nimic. |n clipa aceasta
[tia, doar c` va fi a lui Luke. {i doar asta conta \n ochii ei.
O lu` \n bra]e, travers` salonul [i o a[ez` pe un fotoliu \nc`p`tor.
Luke? De ce nu r`mnem pe canapea? \ntreb` tn`ra femeie,
tulburat`. Credeam c`
Este a doua lec]ie, frumoaso! Am f`cut deja cuno[tin]` cu
canapeaua. Va trebui s` trecem la altceva.
136 PATRICIA RANDALL
O privi. Ct era de frumoas` cu aerul acesta inocent, aceast`
expresie de naivitate absolut` care n-o p`r`sea niciodat`, nici chiar
atunci cnd era s`rutat` de un b`rbat! Ct era de frumoas` [i ct o
iubea!
Trebuie s`-mi iau caietul [i stiloul? \ntreb` ea.
Nu. Sunt sigur c` n-o s`-]i fie greu s`-]i aduci aminte toat` via]a
de ceea ce se va-ntmpla acum
O sorbea din ochi. Ea care p`rea de obicei att de rezervat`, att de
rece, devenea sub privirile lui o amant` senzual` Nu putea s` nu se
simt` mndru de aceast` metamorfoz`.
Ce trebuie s` fac, profesore Adams? \ntreb` eleva, docil`.
Ai putea de exemplu s`-]i \nchipui c` este pu]in prea cald
Ai dreptate, spuse ea cu o mutri]` fermec`toare. Te sufoci
aici
El \i descheie primii doi nasturi ai corsajului.
Tn`ra femeie zmbi lasciv.
El \[i strecur` mna sub bluz`, pe pielea att de moale. Ea gemu
\ncet. Luke \i sim]i snii \nt`rindu-se imperios, la \ndemnul dorin]ei.
|]i place? murmur` el.
Daaa
Atunci, \ncepu s-o dezbrace, f`cnd s` alunece m`tasea corsajului
peste pielea att de moale, att de parfumat`. Un um`r, apoi cel`lalt.
Cu o mi[care de expert, \i desf`cu sutienul pe care \l puse jos. Pieptul
lui Vicky era gol, acum, splendid [i cu sfrcurile \nt`rite.
Luke, spuse ea \ngrijorat`. Luke
Da?
Tu e[ti E[ti sigur c` ]i-e bine?
B`rbatul zmbi.
De ce spui asta? Niciodat` nu m-am sim]it att de fericit.
E[ti fierbinte, recunoscu femeia terminnd s`-i descheie c`ma[a.
|n clipa urm`toare, sim]i minile lui Vicky prinzndu-l de umeri,
cobornd apoi, lipindu-se de pieptul lui, mngindu-l pe abdomen
Descoperea trupul care ardea pentru ea. |[i plimba minie pe pielea
lui, ca o amant` arz`toare [i pasionat`.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 137
Dorin]a se ridica \n el ca un [uvoi de lav`. C`utndu-i buzele, se
\ncnt` de parfumul r`sufl`rii ei. Urma s` fie a lui. S`-i apar]in` Era
att de ner`bd`tor s` fie \n ea!
|ngrijorat s` n-o bruscheze, prefer` s` se asigure c` [i ea \ncerca
aceea[i ardoare.
Trebuie s` r`mnem aici sau s` trecem imediat la lec]ia a treia? o
\ntreb` el la ureche.
Nici nu m` gndesc s` m` opresc, dac` sunt pe drumul cel bun,
r`spunse femeia.
O sim]i cum \l mngia, din ce \n ce mai \ndr`znea]`.
E drept c` faci progrese stupefiante, trebui el s` recunoasc`.
Se rostogolir` pe jos. Minile lui Luke se aventurar` sub fusta
tinerei femei. |i mngie cu blnde]e coapsele, pn` \n momentul \n
care acestea se desf`cur` singure, chemndu-l parc` |i d`du jos [i
ultimele haine. Acum era goal`. Goal` sub ochii lui, superb`,
arz`toare, impetuoas` A[a voise \ntotdeauna s-o vad`. A lui, arznd
de dorin]`, gat` s`-i apar]in` Vicky cea rezervat`, pudic`, era de
acum o amant` fierbinte care \i cerea imperios mngierea
Luke se ridic` [i o lu` de mn` s-o duc` \n camera ei. Acolo vroia
s` celebreze unirea lor.
|n pragul camerei, se mai s`rutar` o dat`, avizi, nes`tui. Dup`
aceea, o a[ez` \n pat. Imediat, o acoperi cu s`rut`ri, contemplndu-i
\n voie trupul care i se oferea. Cnd \[i l`s` gura s` \ntrzie pe pn-
tecul ei, r`suflarea lui Vicky se acceler`, apoi \i ceru s` p`trund` \n ea.
Atunci, cu blnde]e, \n ritmul pl`cerii amndurora, cu r`bdare [i
convingere, deveni amantul ei
*
* *
E[ti sigur` c` n-ai sedus niciodat` pe nimeni? o \ntreb` Luke a
doua zi diminea]a. Mi-e greu s` te cred
Era a[ezat \n fa]a ei, cu o cea[c` de cafea \n mn`. Cum abia ie[ise
de sub du[, p`rul lui castaniu era \nc` ud. Ochii verzi, scnteind
mali]io[i, o priveau amuza]i.
138 PATRICIA RANDALL
Asear`, am avut impresia c` eleva mea [tia lec]ia la fel de bine ca mine
Poate c` sunt foarte \nzestrat`, spuse ea. Dar, \n orice caz, ca s`
progresez, nimic nu este mai bun ca ni[te ore suplimentare!
|n aceast` diminea]`, nu-[i punea nici o \ntrebare \n leg`tur` cu
libidoul ei, [i nu era deloc tentat` s` se mai duc` s` vad` un medic
Ai dreptate, spuse Luke. }i-am prev`zut deja un program
intensiv
Avea privirea unui b`rbat \ndr`gostit. Vicky nu se l`s` s` cad` \n
capcana acestor superbi ochi verzi care-i murmurau \n fiecare clip` te
iubesc.
Trebuie totu[i s` m` duc la birou! declar` el. Dac` nu m` vede
ap`rnd, Barney cine [tie ce-o s`-[i \nchipuie!
Da, era trziu deja. {i ea trebuia s` se duc` la munc`. Ziua \ncepea.
Ce puteau face? Luke se ridic` [i o mai s`rut` o dat`, la \nceput cu
blnde]e, apoi tandru, pe urm` cu patim` Pn` la urm`, gurile lor
se desp`r]ir`.
Pe disear`, dragostea mea, \i [opti el.
F`cu c]iva pa[i c`tre u[` [i se \ntoarse brusc, cu o expresie
\ngrijorat`.
Mmm Vicky?
Da?
Spune-mi adev`rul. Noaptea asta, a fost o experien]`, pentru
tine? Vreau s` spun o lec]ie? Sau doar
Tu ce crezi?
Cum el \ncepea s` p`leasc`, femeia \ncet` s` se mai joace.
A fost orice \n afar` de o simpl` lec]ie. N-am fost niciodat` att
de sigur` de sentimentele mele.
B`rbatul se \ntoarse spre ea [i murmur`:
Of, Vicky! Te iubesc att de mult! Sunt att de fericit!
Plec` din nou |n prag, se \ntoarse pentru ultima oar` [i-i strig`,
bucuros:
{i cnd m` gndesc c` era ct pe ce s`-]i g`sesc un so]!
{i disp`ru. Ea se ridic` la rndul ei, aproape ame]it`.
Avea impresia c` plutea \ntre p`mnt [i cer.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 139
Capitolul 12
Nu, mam`. |nc` n-am g`sit pe nimeni, explica Vicky o s`pt`mn`
mai trziu. La drept vorbind, am fost att de ocupat`
Cu ce e[ti att de ocupat`, Victoria? Cu munca ta?
Bine\n]eles, dar nu numai cu asta.
Arunc` o privire c`tre baie. |n clipa aceea Luke ie[ea de acolo, gol
ca Adam, ud \nc`. |i preg`tise un halat, \ns` atunci cnd ie[ea de sub
du[, lui \i pl`cea s` intre a[a \n camer` spre marea ei \ncntare!
Tn`ra femeie \[i mu[c` buzele s` nu rosteasc` r`spunsul care-i
venise \n minte: Mam`, un b`rbat \n pielea goal` vine spre mine. Este
superb, incredibil de sexy [i \ndr`gostit la nebunie de mine! Petrecem
\mpreun` ni[te nop]i magnifice |n condi]iile astea, cum vrei s`-mi
mai caut un so]?
|n loc de asta, o min]i, o dat` \n plus.
C`ut`rile mele sunt pe punctul de a se materializa, mam`. |ns`
acum sunt foarte ocupat`.
{tiu, draga mea. Dar ai face bine s` te gnde[ti la c`s`torie.
Ai dreptate, mam`. Te asigur c` m` gndesc serios la asta.
Cteva ore mai trziu, Gina o \ntreb`:
I-ai spus mamei tale de Luke?
Glume[ti? M` \mboln`ve[te numai ideea c` p`rin]ii mei ar putea
s` afle despre leg`tura noastr`!
{i cnd te gnde[ti s` le spui [i lor? A[tep]i s` ajungi s` fii
\ns`rcinat` cu al treilea copil?
Draga mea Gina, ]i se pare c` sunt proast`, dar numai la ideea
s`-i spun mamei adev`rul De obicei \]i min]i p`rin]ii pe la
paisprezece, cincisprezece ani dar pe urm` te opre[ti. Eu, la
vrsta mea, de-abia \ncep [i nu m` pricep deloc!
|n cazul `sta, nu mai min]i [i f` tot posibilul s` nu mai calci \n
str`chini. Dac` n-ar fi vorba dect despre o aventur` trec`toare,
n-ar fi nevoie s` le spui. Dar acum, este clar c` va trebui s`-i pui la
curent.
Vicky se \nro[i pn` \n vrful urechilor.
Gina, despre ce tot vorbe[ti? Nu este dect o aventur` trec`toare.
{i ct` vreme tot n-am de gnd s` m` c`s`toresc cu Luke
Prietena ei o privi, \ncruntat`.
E[ti sigur` de asta? El ce spune? Crede [i el c` este vorba doar de
o aventur` trec`toare?
Vicky era teribil de stnjenit`.
Bine\n]eles, r`spunse ea sus [i tare. De fapt, n-am abordat serios
problema, dar sunt convins` c` Luke nu ia \n serios toat` povestea
asta. {tii doar c` este un mare seduc`tor. |n plus, [tie foarte bine c`
trebuie s` m` c`s`toresc cu un altfel de b`rbat. Nu-[i face iluzii c` ar
avea vreo [ans`
A[a ]i se pare ]ie, crede-m`. Dac` vrei s` [tii p`rerea mea, Luke
este \ndr`gostit lulea de tine! {i un b`rbat \ndr`gostit nu d` \napoi
niciodat`.
Gina \[i privi lung prietena. Apoi o prinse de mn`, \nainte de a
continua:
Uit`-te la mine, Vicky. E[ti \ndr`gostit`. |ndr`gostit` la nebunie.
Te gnde[ti tot timpul la el, nu vorbe[ti dect despre el Se vede
limpede c` e[ti fericit`. Luke \]i d` telefon toat` ziua
Vicky \nghi]i \n sec. Prietena ei se preg`tea s`-i mai spun` o dat`
adev`rul \n fa]`.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 141
Vicky, e[ti \ndr`gostit` la nebunie de el. |ncerci s` te \n[eli pe
tine \ns`]i atunci cnd te \nc`p`]nezi s` sus]ii contrariul. |n locul t`u,
n-a[ pretinde c` este vorba doar de o aventur`. A[ privi adev`rul \n
fa]`: l-ai \ntlnit pe b`rbatul vie]ii tale!
Vicky sim]i \n ea o c`ldur` pl`cut`.
*
* *
Ce se-ntmpl` dintr-o dat`? bomb`ni Barney. |]i petreci tot tim-
pul la telefon. E[ti din nou amabil cu toat` lumea. Cn]i, fredonezi,
pufne[ti imediat \n rs. S` [tii c` nu te mai \n]eleg.
Luke era de p`rere c` un b`rbat fericit \n dragoste nu trebuia s`-[i
povesteasc` via]a tuturor. Mai ales \n cazul de fa]` se impunea un pic
de discre]ie. Dar oricum, Barney ar fi trebuit s` \n]eleag`. Ar fi trebuit
s` simt` ceva cu att mai mult cu ct motiva]ia bucuriei lui nu era
greu de ghicit. De obicei, Barney era mai atent
Deodat`, Luke \[i d`du seama c` [i Barney se schimbase de o
vreme. Erau vreo dou` zile de cnd era moroc`nos. Ce se-ntmpla
cu el?
S-a-ntmplat ceva, Barney?
Cel \ntrebat oft` din toat` inima [i recunoscu, pe un ton
lugubru:
Suzy pleac` \n Europa la sfr[itul s`pt`mnii.
Cum?
Taic`-su i-a dat ieri biletele de avion pentru Grecia [i Italia
Vrea s-o vad` plecat` ct mai repede; pretinde c` dispari]ia lui Pumffy
a dat-o peste cap [i c` trebuie s`-[i revin`, s` se mai gndeasc` [i la
altceva.
Din p`cate, nu mai era nimic de spus
Credeam c` Suzy nu mai are de gnd s` c`l`toreasc`, \ncepu
totu[i Luke.
142 PATRICIA RANDALL
{i eu credeam acela[i lucru.
F`r` \ndoial` c` taic`-su insist`. Poate c` ea n-are nici un chef s` plece.
Barney se uit` disperat la interlocutorul lui.
Nu vreau s` plece. Vreau s` r`mn` aici, cu mine.
I-ai spus [i ei?
Nu, recunoscu Barney. Am acceptat hot`rrea ei. Ea trebuie s`
aleag`. I-am spus doar c` o s` fiu \ngrijorat \n continuare de dispari]ia
lui Pumffy
Glasul i se frnse pentru cteva clipe [i trebui s` fac` un efort ca s`
termine:
Mi-a r`spuns s` nu-mi fac snge r`u, pn` la urm` o s` apar` el.
Cu o privire de o infinit` triste]e, trebui s` recunoasc`:
Ai avut dreptate, Luke. {i eu nu te-am ascultat
Nu spune asta, Barney. Nu po]i s` [tii niciodat` S-ar putea
foarte bine ca Pumffy s` fi fost \ntr-adev`r furat de cineva!
Luke ar fi fost \n stare s` inventeze orice ca s`-l consoleze pe
Barney. |ns` atitudinea lui Suzy era dezam`gitoare.
Mul]umesc, b`trne, e[ti amabil. Dar vezi bine c` nici tu nu
crezi
|n cazul de fa]`, trebuia s` recunoasc` faptul c` Barney nu gre[ea.
*
* *
Acum trebuie g`sit Pumffy, [i ct mai repede, o anun]` Luke pe
Vicky.
Ei \i pl`cea foarte mult cum se a[eza pe covor [i-i povestea ce
se-ntmplase \n timpul zilei.
Dac` vreau s`-l fac pe Barney s` ias` din starea asta de
deprimare, n-am dect un singur lucru de f`cut: s` pun mna imediat
pe javra aia blestemat`!
Da? spuse Vicky lund \n mn` o bucat` de pizza.
Dac` maic`-sa ar fi v`zut-o \n clipa aceea, [i-ar fi spus c` via]a de la
Miami avea o influen]` deplorabil` asupra fetei sale.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 143
Ce se-ntmpl` deci cu Barney?
Nimic nu mai merge \ntre el [i Suzy! Frumoasa mo[tenitoare din
Miami [i fostul poli]ist din Chicago sunt \n pragul desp`r]irii.
Lui Vicky i se strnse inima. Ce-i spunea? Nu mai vorbea dect
despre Suzy [i Barney, bine\n]eles, dar pn` la urm` Ea \ns`[i
era descendenta unei familii bune, iar Luke nu era dect un biet
detectiv din Dakota. {tia foarte bine c` [i ei trebuia s` se despart`
\ntr-o bun` zi
Nu mai fi att de dezolat`, draga mea. Lucrurile se mai pot aranja
\nc`, o asigur` el servindu-se la rndul lui cu pizza. Dar pentru asta,
trebuie s` pun mna pe animalul `la nenorocit.
Spunnd acestea, \i zmbi interlocutoarei. Dou` riduri mici \i
ap`rur` \n col]ul gurii. Femeia sim]i c` se tope[te de dragul lui.
De fapt, continu` el, adev`rata problem` a lui Barney nu este
Suzy. Eu sunt!
Tu?
Da. Atta l-am prevenit \n leg`tura cu aceast` posibil` continuare a
rela]iei cu Suzy, \nct acum \i este ru[ine. E normal. Dar poate c` m-am
\n[elat. Uite cum a fost cu tine. Plecasem pe o pist` fals`.
Aaaa, da? Credeai c` sunt o fat` de familie bun`, distins` [i
inhibat`?
Ochii verzi ai lui Luke sclipir` mali]io[i.
Nu. |n privin]a asta, am avut dreptate: e[ti o fat` de familie bun`,
distins` [i inhibat`
Izbucnir` \n rs \n aceea[i clip`.
Dac-ar [ti la ce m` gndesc acum, \[i spuse Vicky, poate c` [i-ar
schimba p`rerea despre mine
Printre milioanele de lucruri care \mi plac la tine, [i acesta \mi
place cel mai mult, este modul senzual \n care te la[i \ncorsetat`
|n clipa aceea, era un b`rbat superb. Rostea cuvintele cu un glas
att de blnd, att de cald, \nct era cu neputin]` s` nu-l crezi. Gina
avea oare dreptate? Era \ntr-adev`r \ndr`gostit la nebunie de ea? Vicky
ar fi vrut att de mult ca acesta s` fie adev`rul
144 PATRICIA RANDALL
Atunci, \n ce privin]` te-ai \n[elat asupra mea?
Am crezut \ntr-adev`r c` \]i c`utai un so] din \nalta societate [i c`
era imposibil s` te interesez. Vedeam bine c` te interesam \ntructva
Dar credeam c` nu puteam fi pentru tine dect un amant trec`tor.
O \nv`lui cu o privire tandr` [i-i spuse:
Tot timpul nu f`ceam altceva dect s` citesc [i s` recitesc lista
criteriilor tale [i-mi spuneam c` nu sem`nam deloc cu cel cu care te
vei c`s`tori!
Vicky mai lu` o bucat` de pizza, [i-i spuse, cu cea mai serioas`
expresie din lume:
Nu te \n[elai, Luke. Chiar c` nu semeni cu cel cu care m` voi
c`s`tori. So]ul meu va trebui s` fie descendent dintr-o familie mare, va
avea un nume ilustru [i o situa]ie foarte bun` De altfel, m` bizui \n
continuare pe tine s` mi-l g`se[ti ct mai repede!
Din cauza [ocului, b`rbatul l`s` pizza s`-i scape pe covor. Se
\ntunec` la fa]`. Timp de un minut, nu mai putu s` articuleze nici un
cuvnt. Privirea lui era absolut lipsit` de expresie.
Ca s`-[i ascund` stnjeneala, Vicky schi]` un zmbet nervos. Ce
se-ntmpla? De ce nu mai spunea nimic?
{tii foarte bine c` mai devreme sau mai trziu va trebui s` m`
m`rit, re\ncepu ea, cu inima grea. Ai [tiut asta de la bun \nceput, \nc`
din prima zi. Luke de ce nu-mi r`spunzi?
Vrei s` spui reu[i el s` articuleze, c` aventura noastr` n-are
nici un viitor? C` ai petrecut cu mine toate nop]ile astea numai ca s`
vezi cum e? N-avem nici un viitor \mpreun`?
Eu Eu credeam c` [tii, Luke, se blbi femeia. Credeam c` ai
\n]eles cum stau lucrurile.
B`rbatul se ridic` brusc [i url`:
C` am \n]eles ce!? Ce ]i-ai \nchipuit? C` este normal ca un
detectiv s` se culce cu clientele lui? C` fac dragoste cu tine, a[teptnd
s` apar` \n sfr[it so]ul ideal? Asta face parte din contract?
Dar [tii bine c` p`rin]ii mei
Aducnd vorba despre p`rin]ii ei, crezuse c`-l va mai potoli. Dar
efectul se dovedi a fi contrar. P`rea mai furios ca oricnd.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 145
Vicky, nu vorbesc despre p`rin]ii t`i. Despre tine vorbesc.
Despre noi. Doar tu e[ti cea care-]i vei alege so]ul. Nu ei.
Fiecare are felul lui de a privi lucrurile! exclam` ea, jignit`. |mi
respect p`rin]ii mai mult ca orice pe lume!
Adev`rat? ]ip` Luke, scos din fire. Adev`rat? Atunci, descurc`-te singur`!
|[i lu` haina [i porni spre u[`.
S` nu mai contezi pe mine c-am s` g`sesc un so] pentru femeia
pe care o iubesc! ad`ug` el f`r` s` se \ntoarc`.
|n clipa urm`toare, u[a se trnti cu zgomot.
*
* *
A doua zi, Luke se hot`r\ s`-i spun` totul lui Barney.
|]i dai seama? Ea consider` povestea noastr` ca pe o aventur`
f`r` nici un viitor!
Pr`bu[it \ntr-un fotoliu, avea impresia c` ajunsese la fund. Cu o zi
\nainte, credea c` Vicky \l iubea. {i era \n culmea fericirii. Acum, se
sim]ea cople[it de o decep]ie adnc`
Nu asta spuneai adineaori!
Instalat la biroul lui, Barney analiza situa]ia la rece.
Da, cnd vorbeai despre discu]ia pe care a]i avut-o, ai precizat c`
vorbea despre p`rin]ii ei. Nu despre ea. A spus c` nu se poate m`rita
cu tine. Dar n-a spus c` n-ar vrea acest lucru.
Era frumos din partea lui c` vroia s`-l consoleze. |ns` Luke sim]ea
c` era greu s`-[i refac` moralul zdruncinat.
Luke, trebuie s` fii optimist! Nimic nu este definitiv pierdut \n
cazul t`u.
Chipul lui Barney se \ntunec` brusc.
Nu trebuia s` fii un bun psiholog ca s`-]i dai seama c` se gndea la
Suzy.
Luke, Vicky \nc` n-a avut timp s` se gndeasc`. Este dezorientat`
de ceea ce i se \ntmpl`. Trebuie s`-i mai la[i timp
146 PATRICIA RANDALL
Mul]umesc, Barney. E[ti dr`gu], dar
T`cu, \ncercnd \n zadar s` reflecteze asupra situa]iei. Trebuia s`
reu[easc` s` trag` ni[te concluzii, s`-[i pun` gndurile \n ordine Oft`
din adncul sufletului. La ce bun? Totul se spusese deja: nu era pentru
Vicky dect un amant trec`tor, \n vreme ce ea era totul pentru el.
Nu auzi c` sun` telefonul? \l \ntreb` Barney cteva minute mai trziu.
Nu. De cnd se gndea la Vicky, nu mai auzea nimic. Fu chiar
surprins c` Barney \i atr`gea aten]ia.
Lu` receptorul.
Alo? Da, eu sunt Bun` ziua
Dup` dou` minute, \nchise.
Formidabil! exclam` el, bucuros. Un prieten, poli]ist, mi-a
vndut un pont teribil: adresa unui tip ciudat, brunet, cu un tatuaj pe
um`r. Un tip despre care se b`nuie[te c` a furat ni[te cini. Vino,
Barney! S` mergem!
*
* *
Ba da, m` simt bine, spuse Vicky.
Se plimba prin mijlocul laboratorului, printre microscoape [i
borcane de sticl`, incapabil` s` stea locului.
La \nceput, am fost tulburat` de ceea ce s-a-ntmplat, dar acum
m` simt mai bine, mult mai bine.
Vicky, fii rezonabil`, o \ndemn` Gina cu blnde]e.
Odihne[te-te cteva zile [i mai gnde[te-te. |n orice caz, n-are rost
s` mai vii la laborator \n condi]iile astea. |ncepi de dou` ori la
rnd aceea[i experien]`, gre[e[ti la calcule, iar graficele tale sunt
fanteziste!
Vicky se sim]i cople[it` de confuzie.
Toat` lumea se poate \n[ela.
Nu, Vicky! Tu, nu! spuse Gina. E[ti cea mai str`lucit` cercet`toare
din Centru. Avem prea mult` nevoie de tine, aici! Draga mea, vrei s` faci
un mare bine laboratorului? Sun`-l pe Luke [i \mpac`-te cu el.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 147
Imposibil!
De ce?
Vicky fu ct pe ce s` se arunce \n bra]ele prietenei sale.
Ai avut dreptate, Gina. M-am purtat ca o toant` cerndu-i lui
Luke s`-mi g`seasc` un so]. N-ar fi trebuit niciodat` s`-i cer a[a ceva!
Se sim]ea distrus`. Gre[ise \n toate privin]ele
Ai dreptate, \nt`ri Gina cu obi[nuita ei sinceritate. Poate c` te-ai
purtat ca o proast`, dar o s` rec[tigi terenul pierdut, nu-i a[a?
S` rec[tige terenul pierdut? U[or de spus! Era un e[ec pe toate
fronturile: Luke era furios, ea nu \ntlnise nici un pretendent serios,
p`rin]ii continuau s` fac` presiuni asupra ei [i nici la laborator nu era
bun` de nimic.
Ar trebui s` stai de vorb` cu el, insist` Gina.
La ce-ar folosi? Tot ar fi trebuit s` se termine \ntr-o bun` zi. Toat`
povestea asta este ridicol`.
Se uit` \n jurul ei. Da, avea de lucru. Trebuia s` se apuce, s`
munceasc` zi [i noapte ca s`-[i termine calculele [i experien]ele. Poate
c`, pn` la urm`, o s` reu[easc` s`-l uite pe Luke. De acum \nainte,
avea s` se gndeasc` tot timpul la el
Vicky, nu face pe proasta! Lucrurile nu sunt chiar att de com-
plicate. E[ti nebun` dup` el, el e nebun dup` tine. Ce poate fi mai sim-
plu? Pute]i \nc` s` fi]i ferici]i \mpreun`. Te asigur c` nimic altceva nu
mai conteaz` pe lume.
Era clar c` Gina n-o \n]elegea. {i nici Luke. Nici p`rin]ii ei, de altfel.
|n concluzie, nimeni n-o \n]elegea. Era o situa]ie deprimant`.
*
* *
N-are nici un rost, spuse Barney. Ne pierdem timpul aici.
Taci! N-am venit aici ca s` avem de unde ne \ntoarce \napoi.
La ce-ar mai folosi, acum? Mi-e indiferent
Credeam c` e[ti un om de teren? \l lu` peste picior Luke.
Barney nu avu nici o replic`. Se vedea c` era cu moralul la p`mnt
148 PATRICIA RANDALL
Luke parc` ma[ina la vreo dou` sute de metri distan]` de cas`. Era
o cl`dire gri, [tears`, garnisit` cu o mic` poart` metalic`. Nu r`spunse
nimeni. Pn` la urm`, escaladar` gardul [i se apropiar` de cas`, cu
pa[i de pisic`.
|n curte, Luke ciuli urechea. Dup` cteva clipe, i se p`ru c` aude
ni[te l`tr`turi \nfundate. |i mai veni inima la loc.
Ajutat de Barney, for]` u[a cl`dirii. O dat` p`trun[i \n`untru,
f`cur` o recunoa[tere la parter [i la etajul unu, f`r` s` remarce nimic
deosebit. Numai c` \n buc`t`rie era un sac enorm cu crochete ieftine.
Dac` i s-ar fi dat a[a ceva, Pumffy ar fi preferat s` fac` greva foamei
Un miros caracteristic venea din beci. Acolo, descoperir` ceea ce
c`utau.
|n praful [i mizeria de acolo, c`]eii s`rir` \n sus, bucuro[i parc` de
sosirea celor doi detectivi.
Uite deci cresc`toria! exclam` Luke.
Poate, spuse Barney, ab`tut. Dar nu-l v`d pe Pumffy.
Aici v`d c` sunt numai c`]eii, observ` Luke. |mi \nchipui c`
p`rin]ii lor sunt \n alt` parte Poate \n garaj.
Ie[ir` afar`, traversar` curtea [i se \ndreptar` spre o cl`dire mai
mic`, a c`rei u[` o deschiser` f`r` prea mare greutate. Barney r`mase
afar` la pnd`. Luke intr`. |n obscuritate, \ntrez`ri ni[te cu[ti mai mari
din care se auzeau ni[te l`tr`turi jalnice. Luke le examin` pe rnd.
Erau cini de toate m`rimile. Bine\n]eles c`, \n ultima, recunoscu
botul alungit al lui Pumffy.
Scoase un strig`t de bucurie. Dar cnd se preg`tea s`-l cheme pe
Barney, auzi lng` urechea lui un declic pe care din p`cate \l cuno[tea
bine, [i sim]i contactul cu metalul la tmpl`. Cineva \l v`zuse cnd
intrase \n garaj [i acum \l amenin]a cu arma.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 149
Capitolul 13
Da, explic` Barney, eu am dat alarma. Luke nu se \ntorsese dup`
dou` minute. |ntre noi este un consemn: asta \nsemna c` este \n pericol.
Instalat confortabil pe canapeaua din biroul lui, cu picioare pe
masa joas`, era destins [i radios. Le zmbea satisf`cut ziari[tilor care
vroiau s` afle [i cel mai ne\nsemnat detaliu din evenimentul zilei.
Din momentul acela, totul a fost ct se poate de simplu. A fost
suficient s` a[tept s` vin` poli]ia ca s`-i \nha]e pe r`uf`c`tori.
Cum a]i reu[it s` le g`si]i ascunz`toarea?
Cel \ntrebat adopt` o expresie plin` de importan]`.
E o poveste lung`. B`nuiam de ctva timp existen]a acestei
bande. Punnd cap la cap mai multe informa]ii, am reu[it s`
Luke, care auzea aceast` poveste pentru a zecea oar`, se cam
s`turase. Barney triumfa, f`r` pic de modestie
Da, am fost felicita]i de poli]ie. La drept vorbind, [i eu sunt un
fost poli]ist [i
Luke se amuza gndindu-se la felul cum se desf`[urase scena.
Pentru c` pn` la urm`, el fusese cel care tr`sese de Barney [i insistase
s` mearg` la fa]a locului ca s` fac` o inspec]ie temeinic` a locului. Dar
era probabil singurul care s`-[i aduc` aminte de am`nuntul acesta.
Dar ce importan]` mai avea acum? Barney era att de fericit s`
pozeze pentru prima pagin` a unui jurnal, cu c`]ei \n bra]e! |n clipa
aceea, parc` plutea pe un noura[
{i nu era deloc greu de \n]eles de ce. Cu o zi \nainte, cnd se
prezentase, cu Pumffy \n bra]e, la vila Harri[ilor, re\ntlnirea cu Suzy
fusese foarte tandr`. Fata plnsese de bucurie rev`zndu-[i cinele [i
se aruncase \n bra]ele lui Barney. Luke plecase \n vrful picioarelor
Mai este ceva despre care presa \nc` nu [tie \nc`, declar` Barney,
dup` ce plecase [i ultimul jurnalist. }i-am rezervat ]ie \ntietatea: m`
c`s`toresc cu Suzy Harris, [i tu \mi vei fi martor.
Lui Luke i se t`ie r`suflarea.
Te c`s`tore[ti cu ea? Credeam c` o s` plece \n Europa
Vom pleca \mpreun` \n Europa, corect` el, radios. |n
voiaj de nunt`.
N`ucit, lui Luke \i trebuir` cteva clipe ca s` poat` vorbi din nou.
Felicit`ri, b`trne, spuse el \n cele din urm`. {i p`rin]ii ei,
cum au primit vestea?
Sunt \ncnta]i! Mai ales pe mama lui Suzy o incit` la culme ideea
de a organiza cea mai fastuoas` nunt` a anului. Ct despre tat`l ei,
mi-a mul]umit c`lduros c` l-am g`sit pe Pumffy. Credea c` Suzy va
avea o depresiune teribil`!
|ntr-adev`r, Harri[ii erau ni[te oameni formidabili! Dac` [i p`rin]ii
lui Vicky ar fi sem`nat cu ei, lucrurile ar fi fost mai simple
|[i [terse fa]a cu palmele. Da, \n afacerea aceasta, se \n[elase \n
toate privin]ele [i despre toat` lumea. |i judecase gre[it pe Harri[i. Nu
avusese \ncredere \n Suzy. Nu vrusese s` cread` c` Pumffy ar fi putut
s` fie furat. |l considerase pe Barney un naiv. Pe scurt, nu avusese
deloc fler. |n ceea ce o privea pe Vicky
|n ceea ce o privea pe Vicky, se \n[elase [i mai mult. Crezuse c` [i
ea \mp`rt`[ea acelea[i valori cu el. O crezuse \n stare s`-l iubeasc`, s`
renun]e la mediul artificial al mondenilor [i snobilor din care prove-
nea. Dar nu. Ea jurase s` se m`rite cu un mo[tenitor bogat, cu un
nume ilustru [i \[i va ]ine promisiunea. {i el, el picase de fraier \n
povestea asta
Am vorbit cu Suzy despre tine, \l anun]` Barney. {i [tii ce mi-a
spus?
Luke ridic` sprncenele. Pu]in \i p`sa ce credea Suzy, \ns` Barney
era att de fericit s` vorbeasc` despre ea
TOTUL PENTRU A PL~CEA 151
Nu.
Suzy spune c` ruptura asta dintre voi nu va ]ine. Trebuie s-o suni
pe Vicky. Suzy nu acord` nici o importan]` pove[tii cu genealogia. Ea
spune c` toat` lumea are str`mo[i; ca s` vii pe lume, trebuie s` ai
p`rin]i, nu-i a[a?
Spunnd acestea, \ncepu s` rd` \n hohote. Neputnd s`-i
\mp`rt`[easc` buna dispozi]ie, Luke oft` di toat` inima [i se uit` pe
fereastr`. Era frumos afar`. Aerul era curat, cerul albastru, f`r` nici un
nor. Ah! Ct de bine ar fi fost s` mai poat` crede \n viitor
{i totu[i, se \mpiedica de un detaliu de un str`-str`bunic erou
sau un nume ilustru Da, ar fi fost suficient ca
Luke avu atunci o revela]ie. Lui, care scormonise pentru Vicky
genealogia tuturor b`rba]ilor din Miami, nu-i trecuse niciodat` prin
cap s` caute [i printre \nainta[ii lui.
Suzy avea dreptate: ca s` vii pe lume, trebuie p`rin]i, [i ace[ti
p`rin]i erau copiii cuiva Luke se ridic` brusc. Da, era o cercetare pe
care neglijase s-o fac`. O cercetare de o importan]` capital`
*
* *
Este \ntr-adev`r o cercetare de o importan]` capital`, fu de acord
doctorul Lumbard ridicnd spre Vicky o privire admirativ`. Ai avut o
sclipire de geniu, domni[oar` Sommerset-Hayes. {i ipoteza aceasta,
dac` se confirm`, va revolu]iona domeniul \n care e[ti interesat`.
Vicky sim]i c` ro[e[te de pl`cere. Aprecierile directorului ei de
studii \i merser` drept la inim`.
|ns` dup` ce trecu prima clip` de \ncntare, se sim]i mai trist` ca
oricnd. La ce bun felicit`rile acestea, dac` era singura care s` le aud`?
Da, \n clipa aceasta se gndea la Luke. M`car dac-ar fi putut fi aici Ar
fi fost mndru de ea, ar fi privit-o tandru, poate chiar ar fi s`rutat-o. Sau
m`car ar fi tachinat-o, cum f`cea de obicei
Oricum ar fi fost, s-ar fi bucurat pentru ea, [i ea ar fi putut s`-i fie
recunosc`toare. Nu din cauza lui putuse s`-[i confirme unele intui]ii
[i s` ajung` \n sfr[it la un rezultat? Nu fusese el cel care-i permisese
152 PATRICIA RANDALL
s` se dedice din plin cercet`rilor ei? De altfel, f`cuse [i mai mult;
crezuse \n ea. {i \ncrederea pe care i-o dovedise [i dragostea pe care
i-o oferise \i d`duser` aripi.
Cu inima plin` de triste]e, \i mul]umi doctorului Lumbart [i ie[i
din biroul lui.
Ce-avea s` fac` acum? S` se m`rite cu Harold Wellington [i s` aib`
copii sa[ii? Desigur, p`rin]ii ei ar fi fost \n sfr[it ferici]i S` plece din
Miami [i s` se \ntoarc` la Boston, tocmai cnd ob]inuse confirmarea
succesului lucr`rilor la care ]inea att de mult? Nu! Ar fi fost prea
absurd!
|mpinse u[a biroului ei, mai trist` ca niciodat`. Va reu[i vreodat`
s` \nve]e ceva din povestea ei cu Luke? Peste [ase luni, peste zece ani,
\[i va mai aduce aminte de savoarea s`rut`rilor lui, de farmecul
zmbetului s`u, de blnde]ea glasului lui? I se p`rea c` da
Se instal` \n fa]a calculatorului. S` munceasc` mereu mai mult,
asta era tot ce-[i dorea. Nici nu se punea problema s` se \ntoarc`
acas`. |n apartamentul pustiu, sim]ea prea ap`s`toare lipsa lui Luke.
Nu mai putea s` suporte amintirea clipelor fericite pe care le
petrecuser` acolo, \mpreun`.
|ncerca degeaba s` se concentreze asupra unei liste de date [i cifre
cnd intr` Gina.
Ei, Vicky, ce mai e nou? \ntreb` nou-venita cu un zmbet c`lduros.
Nimic. Dar tu, te sim]i bine?
Ai v`zut ziarele?
Nu, de ce? Este vreun articol despre Centru?
Ceva mai mult de att! exclam` bucuroas` Gina. Un articol despre
ancheta pe care a dus-o la bun sfr[it faimoasa agen]ie de detectivi
Templeton [i Adams. Este chiar [i o fotografie cu frumosul t`u Luke.
Luke? repet` Vicky, ne\ncrez`toare.
Ct \i era de greu acum s`-i rosteasc` numele
De ce a ap`rut \n ziar?
Asociatul lui [i cu el au ajutat poli]ia s` prind` ni[te r`uf`c`tori
care aveau o re]ea de nu-[tiu-ce. Ar trebui s` cite[ti articolul. Este att
de pasionant. Cu condi]ia s`-]i plac`, bine\n]eles, pove[tile cu poli]i[ti,
ho]i [i arme de foc!
TOTUL PENTRU A PL~CEA 153
Arme de foc?
Vicky se ridic` imediat [i puse mna pe ziar. Sim]ea c` i se face r`u
numai gndindu-se c` Luke putea fi r`nit.
I s-a-ntmplat ceva lui
Nu, nu, lini[te[te-te, interveni Gina, ironic`. Chiar [i bandi]ii
sunt bine mersi. |n afar` de unul, mi se pare, care a fost mu[cat de un
cine.
Vicky \ncepu imediat s` citeasc` articolul. |ntr-adev`r, Luke era un
tip formidabil, inteligent, curajos Avea un singur cusur: ereditatea lui.
S` [tii c` este un tip nemaipomenit, declar` Gina, care parc` \i citea
gndurile. Cred c` nici o femeie din lume n-ar refuza s` se m`rite cu el
Glasul ei c`p`t` o inflexiune mai blnd`, ca [i cum i s-ar fi adresat
unui copil.
S` [tii, re\ncepu ea, dac` un b`rbat iube[te o femeie [i are
gnduri serioase cu ea, nu sunt dect dou` solu]ii. Fie c` ea nu-l
iube[te, [i refuz`
Sub privirea ei p`trunz`toare, Vicky sim]i c` p`le[te.
Fie c` este \ndr`gostit` de el, [i se gr`be[te s` accepte, sfr[i
Gina.
Vicky r`mase t`cut`, gata s` izbucneasc` \n lacrimi. Luke ap`rea \n
ziare. Luke era un tip formidabil. Luke era \ndr`gostit de ea. Ea ce mai
a[tepta, s` spun` da fericirii?
Dar, bigui ea, p`rin]ii mei
Vicky, la naiba cu p`rin]ii t`i, str`mo[ii [i tot ora[ul Boston!
Despre tine vorbesc acum, nu despre ei!
Vicky trase adnc aer \n piept, \ncercnd s` lupte cu emo]ia care o
cople[ea.
R`spunde-mi sincer, continu` Gina. Crezi c` \ntr-o zi o s` te po]i
c`s`tori cu un alt b`rbat dect Luke? O s` mai fie vreunul care s`-]i
plac` att de mult, care s`-]i fac` inima s` bat` cu tot atta putere, care
s` te fac` fericit`?
De data asta, Vicky nu putu s`-[i mai st`pneasc` un oftat adnc.
Nu [tiu, murmur` ea.
Ba nu! Bine\n]eles c` nu! Era un singur b`rbat pe p`mnt cu care
vroia s` se m`rite. {i b`rbatul acesta se numea Luke Adams.
154 PATRICIA RANDALL
Vicky, ai \ncercat m`car s` vorbe[ti cu p`rin]ii t`i? Sunt sigur` c`
nu-[i doresc altceva dect s` te [tie fericit`. Sun`-i!
Atunci, cu amestecul de brusche]e [i blnde]e care o caracteriza,
Gina lu` telefonul, i-l a[ez` pe birou [i-i \ntoarse spatele.
Haide, Vicky! Un pic de curaj! exclam` Gina \nainte de a \nchide
u[a \n urma ei.
R`mas` singur`, Vicky ezit`. Ce s` fac`? S` se resemneze [i f`cndu-se
c` lucreaz` s` a[tepte cuminte ora s` se duc` acas`? {i ce-i va spune
mamei cnd aceasta o va suna? O va min]i din nou? |i va spune c` se
va \ntlni ct de curnd cu cineva?
La ce bun? De acum [tia foarte bine c` nu va mai avea niciodat` un
alt b`rbat ca Luke. Luke, care o iubea. Luke, pe care [i ea \l iubea.
Luke, care avea s` fie so]ul ei.
Trase din nou aer adnc \n piept [i form` num`rul.
Alo? Mam`? Te-am sunat ca s` te anun] c` am \ntlnit un b`rbat
[i cred c` de data asta
Maic`-sa scoase un ]ip`t de bucurie [i se gr`bi s`-i pun` \ntreb`ri.
|nainte de a merge mai departe, Vicky crezu c` trebuia s` pun`
lucrurile la punct:
Este detectiv, mam`. {i este originar din Dakota.
Clipe prelungite de t`cere, urmate de un [oc surd, apoi un mic zgo-
mot sec. Vicky se crisp`. Cu siguran]` c` maic`-sa l`sase s`-i scape
receptorul din mn`. }innd piept nelini[tii, avu curajul s` zmbeasc`.
Evident, p`rin]ii ei trebuia s` se obi[nuiasc` cu ideea. Asta putea s`
dureze cteva luni Dar cu att mai r`u!
Acum, sim]ea c` avea curajul s` \nfrunte orice.
*
* *
|mbr`case lenjerie neagr`, foarte incitant`, a[a cum o \nv`]ase
Luke. Se uit` satisf`cut` \n oglind`. Corpul ei i se p`rea mai frumos,
mai armonios, mai sexy ca de obicei. Pentru prima oar`, \n]elegea
pl`cerea femeilor de a se face frumoase pentru un b`rbat.
Se duse \n buc`t`rie ca s` arunce o privire la masa pe care o
preg`tise.Totul era \n ordine.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 155
|n dup`-amiaza asta, sunase la agen]ie. Dar d`duse de Barney. |l
felicitase pentru succesul lor. Emo]ionat, el \i spusese de c`s`toria lui
cu Suzy Harris. P`rea extrem de fericit
|l rugase s`-i spun` lui Luke s-o sune, dup` ce se va \ntoarce.
Aparent, se ocupa de o nou` afacere despre care nu-i spusese
nimic lui Barney. Se p`rea c` era vorba despre o afacere compli-
cat`. F`r` \ndoial` c` se lansase pe urmele unui copil pierdut sau
ale unui adolescent fugit de acas` Alerga, o dat` \n plus, \n folo-
sul altora! |ntr-o or` sau poate mai mult, o va suna, [i ea \l va invita
la cin`. Ar putea atunci s`-i vorbeasc` despre hot`rrea pe care o
luase, apoi vor trece \mpreun` la cea mai dulce [i mai incendiar`
serat`
Deodat`, auzi un cioc`nit \n u[`. Cine putea s` fie? Era \nc`
devreme. Se gr`bi s`-[i pun` un halat pe ea [i se duse la u[a de la
intrare.
Cine-i?
Luke.
Luke? Catastrof`! Nu-l a[tepta dect peste vreo dou` ore! Mai avea
o mie de lucruri de preg`tit pentru sosirea lui
|i deschise. El st`tea la un metru de ea, cu o expresie enigmatic`.
Imposibil s` ghice[ti ce avea \n minte
Ea ar fi putut s`-i spun` te iubesc \nainte de orice. Dar,
bine\n]eles, nu f`cu nimic [i se mul]umi s` murmure:
Bun` seara.
Bun` seara. E[ti singur`?
Da.
Cu att mai bine.
Pre] de o clip`, ochii lui frumo[i exprimar` confuzia. |ns` foarte
repede, se luminar` \ntr-o sclipire ironic`.
Trebuie s` \n]eleg c` \nc` nu ]i-ai g`sit F`t-Frumosul? ad`ug` el.
P```i Nu.
Se sim]i stupid`. Dintre miile de lucruri pe care [i le propusese s`
discute cu el, niciunul nu-i venea \n minte.
Atunci e bine, declar` Luke cu un calm uimitor. Am g`sit pe
cineva uimitor de potrivit pentru tine.
156 PATRICIA RANDALL
Ce? Despre ce vorbea? Spusese doar c` va abandona cercet`rile!
Jurase c` pentru nimic \n lume nu va mai \ncerca s` m`rite o femeie
pe care o iubea! Se r`zgndise? Nu o mai iubea? Tocmai cnd se
hot`rse s`-[i anun]e p`rin]ii? Era revolt`tor!
Sigur pe el, Luke se duse spre mas`, lu` un scaun [i scoase cteva
foi de hrtie dintr-o map`.
Am f`cut ni[te cercet`ri serioase, anun]` el. Cred c` n-am ajuns
niciodat` att de departe cu o anchet`
Etal` con[tiincios \n fa]a ei foile acoperite cu scrisul lui frumos. Pe
una dintre ele se afla schi]at un arbore genealogic.
Unde vroia s` ajung`?
Se sim]ea timid` [i ne\ndemnatic`. Pe sub halat nu avea dect
lenjeria intim`. Situa]ia era jenant` pn` la urm`
Explic`-mi [i mie, Luke, avu \n sfr[it puterea s` spun`.
}i-am g`sit so]ul ideal.
|nseamn` c` te-ai r`zgndit? Ultima dat` cnd ne-am v`zut, vroiai
s` abandonezi cercet`rile. Spuneai c` m` iube[ti [i \n condi]iile astea
Ct de umilitor era pentru ea s`-i aminteasc` aceste cuvinte!
M-am mai gndit, replic` el pe un ton enigmatic. Am \n]eles c` situa]ia
ta era stnjenitoare, c` n-aveam nici o [ans` s` m` c`s`toresc cu tine.
Ce absurditate! Cum putea s` spun` asemenea cuvinte? Ea nu [tia
dac` s` izbucneasc` \n rs sau \n plns
|n orice caz, era mai bine s` fie sincer`.
Luke, s` l`s`m asta. M-am r`zgndit. Nu mai vreau s` \ntlnesc
pe nimeni. Cu tine vreau s` m` m`rit.
Expresia lui era la fel de misterioas`, impenetrabil`. Era clar c` se
gndea la ceva.Dar la ce?
Vrei s` spui c` e[ti \ndr`gostit` de mine?
Da, Luke. Ai auzit bine. Preg`tisem totul pentru ast`-sear`.
Vroiam s`-]i ofer faimoasa scen` de seduc]ie pe care am repetat-o
\mpreun`. {i pe urm` ai sunat la u[`. Nu sunt chiar preg`tit`, dar
El se ridic` [i o \mbr`]i[`.
Dragostea mea, murmur` el cu o voce gtuit` de emo]ie,
dragostea mea E[ti femeia cea mai frumoas` [i mai sexy din lume.
Te iubesc. Vreau s` te p`strez toat` via]a \n bra]e
Deja, ea nu mai [tia unde se afla.
TOTUL PENTRU A PL~CEA 157
Am attea lucruri s`-]i spun, \ncepu el.
Un singur lucru vreau s` aud, Luke. Spune-mi c` m` iube[ti, c`
vei r`mne cu mine, c`
Vicky, vrei s` fii so]ia mea?
Un s`rut ]inu loc de r`spuns. Vicky sim]ea c` o strngea mai tare
\n bra]e.
Cteva minute mai trziu, \l \ntreb`:
Nu ]i se pare c` e prea cald, aici?
Da, \ncuviin]` el. Foarte cald.
B`rbatul f`cu s`-i alunece halatul de pe ea.
*
* *
Le-am explicat p`rin]ilor mei c` dac` vor s` fiu fericit`, vor fi de
acord cu c`s`toria noastr`.
Era goal`, lungit` lng` el, [i-i vorbea cu tandre]e, strecurnd [i s`rut`ri
printre cuvinte. El o ]inea \n bra]e [i ochii verzi \i str`luceau de fericire.
Le-am mai spus c` dac` vor s` m` vad` m`ritat`, nu mai exist` o
alt` variant`. Ori m` m`rit cu tine, ori n-am s` m` m`rit niciodat`!
Maic`-sa le[inase, taic`-su \i d`duse telefon psihanalistului Nu
era nimic uimitor \n toate astea. De cnd luase hot`rrea, nu mai
d`dea atta importan]` discu]iilor familiale. Doar nu po]i s` faci
omlet` f`r` s` spargi ou`le
Cred c` au fost scandaliza]i, spuse el.
Da, dar [tiu c` pn` la urm` vor \n]elege. {i ]in \ntr-adev`r la
fericirea mea, Luke. {tiu bine acest lucru.
Luke o strnse mai tare [i o f`cu s` se rostogoleasc` lng` el. Ce
avea s` mai urmeze?
Adineaori, n-ai vrut s` m` ascul]i. Totu[i, am ceva foarte important
s`-]i spun: am g`sit pe cineva care este uimitor de potrivit pentru tine.
Luke, te rog s` taci.
Trebuie s` m` ascul]i. S` [tii c` este foarte important. E un tip
formidabil. Are sim]ul umorului. Unghii irepro[abile. Nu prea sportiv,
dar destul de bun juc`tor de tenis. Preg`tit s` te secondeze \n cariera
ta. Interesat de biologie. Cu str`mo[i ilu[tri.
158 PATRICIA RANDALL
Adev`rat?
Da. |nchipuie[te-]i c` este descendetul lui John Adams \nsu[i.
John Adams? Doar att?
Toat` lumea [tie c` John Adams a fost cel care a pus
fundamentele Statelor Unite. Dar nu prea se [tie c` atunci cnd s-a
\nsurat, servitoarea lui era \ns`rcinat`. Zvonurile c` el era tat`l, l-au
obligat pn` la urm` s` recunoasc` paternitatea copilului.
E[ti sigur?
Da. Pe urm`, pentru a nu-i compromite cariera lui John Adams,
tn`ra mam` s-a mutat undeva, ct mai departe de Washington. S-a
stabilit \n Dakota, unde [i-a crescut singur` copilul care n-a fost
altul dect str`-str`bunicul meu.
Cum? \ntreb` Vicky stupefiat`. Vrei s` spui c` b`rbatul ideal pe
care vroiai s` mi-l propui e[ti tu?
Exact. Cred c` eu corespund perfect criteriilor tale, nu?
Da, dragostea mea, murmur` femeia, profund tulburat`. Tu e[ti
so]ul ideal.
Atunci, spuse el, zmbind fermec`tor, pot s` clasez \n sfr[it
dosarul t`u?
Vicky \[i a[ez` capul pe um`rul lui.
Acum ori niciodat`, r`spunse ea. Ai f`cut \ntr-adev`r o treab`
foarte bun` La urma urmei, este prima oar` cnd un detectiv devine
eroul unei pove[ti cu zne!
Sfr[it
TOTUL PENTRU A PL~CEA 159

S-ar putea să vă placă și