Sunteți pe pagina 1din 154

SUZANNE DYE

Via]a \n doi
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ILEANA DINU.

ALCRIS

PROLOG

Sus, cerul nop]ii exploda sub focul artificiilor;


comete, stele cu coad`, stele \n fl`c`ri... Se
s`rb`torea data de patru iulie \n Las Vegas, iar
Dillon McKenna trebuia s` sar` cu motocicleta peste
vulcanul acela \n miniatur`, care erupea la fiecare
cincisprezece minute \n fa]a cazinoului Mirage.
Mul]imea p`rea foarte agitat`. Dillon se \ndrept`
spre mijlocul str`zii, despicnd mul]imea cu bra]ele
sale puternice, pentru a-[i face loc. Se a[ez` \n [aua
motocicletei, apuc` ghidonul, apoi se \ndrept`. Se
balans` un moment ca un dansator pe srm`, d`du
drumul ghidonului [i se ridic` \n picioare. Mul]imea
amu]i. Unii spectatori fluturar` stegule]e [i-[i aruncar` [epcile alb, ro[u [i albastru \n aer. Dillon se
5

aplec` din nou s` se prind` de ghidon [i l`s` s`-i


scape o \njur`tur`. Sim]ea c` ia foc din cauza c`[tii [i
a costumului pe care L.W. \l comandase special pentru aceste s`rituri. Sudoarea \i curgea pe fa]`, \i intra
\n ochi, orbindu-l. Clipi des pentru a-[i limpezi
privirea. Se gndi c` era ultima s`ritur` pentru el.
Numai gndul acesta \l mai r`cori. |l f`cu s` fie mai
atent, s` execute s`ritura aproape perfect \n fa]a
oamenilor care-l vedeau pentru ultima oar`.
Fuseser` buni cu el, de-a lungul anilor, [i-l
sus]inuser`. Din cauza asta meritau un spectacol
bun. De fapt, ei nu [tiau c` Dillon va pleca, nimeni
nu [tia asta. Se a[ez` mai bine \n [aua motocicletei [i
ambal` motorul. Se \nclin` \n fa]a oamenilor care
veniser` s`-l vad`. Mul]imea \ncepu s` strige entuziasmat`, f`cndu-i semne cu mna. |n momentul
cnd ajunse pe Flamingo Road, trebui s` \ntoarc` [i
s` se \ndrepte spre ramp`. O voce din casc` \i spuse
c` mai avea dou` minute pn` la explozia vulcanului. Ambal` motorul, ro]ile scr[nir`, [i \ntoarse
motocicleta. Din culise cineva trase spre el conform
6

scenariului, f`r` \ns` a-l nimeri. Motocicleta modificat` special pentru aceast` acroba]ie era acum
preg`tit` pentru s`ritura care-l f`cuse celebru pe
Dillon Mc Kenna. Lumea \ncepu s` scandeze
numele lui.
Di-llon. Di-llon... O mie de voci r`sunau ca una.
Mai ai un minut, \i [opti vocea \n casc`. Apoi
\ncepu num`r`toarea invers`: cincizeci [i opt,
cincizeci [i [apte... Dillon ambreie. Mul]imea t`cu
brusc urm`rind cum el se arunc` \nainte, prinde
vitez` [i o ia spre rampa care sfr[ea \n inima vulcanului. |n fa]a lui, ca [i sub el, se declan[ase
erup]ia. Aflat la marginea rampei, Dillon se preg`ti
de s`ritura cu motocicleta, aruncndu-se \n \ntunericul din fa]a lui cu [aptezeci [i cinci de mile la or`,
iar focul izbucni sub el. Se arunc` l`snd \n urm`
oamenii [i focul. }inea minile \ncle[tate de ghidon,
aplecat \n fa]`, atent la traiectoria pe care trebuia s-o
urmeze, a[teptnd s` apar` rampa de aterizare.
Dup` arcul pe care-l descrise motocicleta lui, trebuia
s` \nceap` coborrea. Roata din spate ateriz` pe mar7

ginea rampei [i, pentru o frac]iune de secund`, gndi


u[urat c` sc`pase [i de data asta [i era liber s` plece
acas`. Dar deodat` realiz` c` nu era chiar a[a. Atinsese
rampa prea devreme. Gndul \i ap`ru cnd sim]i c`
motocicleta cu care f`cea corp comun de obicei i se
\mpotrivea, iar ghidonul \i sc`p` din mini. Fu
catapultat \n aer. Corpul lui lovi cu putere rampa, iar
motocicleta veni dup` el. Dup` ce lovir` rampa, omul [i
aparatul se zdrobir` pe pavaj. Ultimul lucru pe care-l
mai auzi fu vocea tat`lui s`u decedat. Este ultima ta
s`ritur`, nefericitule, n-o s` mai scapi...

Se vis` \n ]inuturile natale, \n fa]a casei familiei


Beaudine, la Red Dog, California. Era o sear` de
toamn` trzie [i sim]i chiar [i mirosul frunzelor arse.
Avea [aptesprezece ani pe atunci, iar Cat Beaudine \i
f`cea moral`, ca de obicei.
Am avut o singur` dorin]`, Dillon McKenna,
s-o aduci pe sora mea la ora nou`, dar ca de obicei,
nu te-ai ]inut de cuvnt.
8

Adora, iubita lui, \l ]inea de bra]. Iar el vru s-o


impresioneze pe Adora punnd-o la punct pe sora ei
mai mare. Dillon deschise gura vrnd s`-i spun` ceva
lui Cat Beaudine, dar vorbele refuzar` s` ias`. Casa
familiei Beaudine disp`ru deodat` \n cea]`. Cineva
pomeni ceva despre semnele vitale. Fe]e cu m`[ti
chirurgicale erau aplecate asupra lui. Privirile lor
erau \ngrijorate. Cineva \ncerca s`-l calmeze,
spunndu-i c` totul va fi bine. Apoi se vis` din nou
\n fa]a casei familiei Beaudine, iar Cat Beaudine \l
]intea cu pu[ca tat`lui ei. Atunci \[i d`du seama c`
viseaz`, Cat Beaudine nu-l amenin]ase niciodat` cu
pu[ca, \i spusese doar c` ar putea s-o fac`. |n vis, sau
\n timpul halucina]iilor lui, c`ci nu mai [tia ce era de
fapt, el putea s` vorbeasc` [i o \ntreb` pe Cat:
Ce-]i pas` ]ie de sora ta [i de ora la care vine
acas`?
Cineva trebuie s` aib` grij` de ea [i de familia
asta. Nu este o obliga]ie pe care mi-am asumat-o cu
pl`cere, McKenna, ci m-am trezit cu ea, la moartea
tat`lui nostru.
9

Nu po]i s` m` amenin]i cu pu[ca numai pentru


c` am adus-o cu o or` mai trziu!
Dar Cat tr`sese \n el.
Sim]i o durere fulger`toare [i glon]ul mu[cndu-i
carnea. Cineva \ntreb`:
Unde este anestezistul?
Dillon nu mai auzi nimic.

Mult mai trziu, Dillon lupta din r`sputeri s`


revin` la realitate. Acum, durerea era diferit`. O
sim]ea, \l mnca de viu, cu toate c`-i administraser`
destule calmante ca s` i-o mai u[ureze. Nu mai
sim]ise niciodat` o durere a[a de mare. Deschise
ochii, dar nu \ndr`zni s-o fac` dintr-o dat`, din cauza
luminii care i se p`ru orbitoare. V`zu instala]ia de la
capul patului, prin care \l hr`neau. Mai v`zu [i un
mic aparat care scotea ni[te zgomote slabe, ca de
bule de aer care se ridic` la suprafa]a apei. Sim]i
mirosul puternic de dezinfectant al \nc`perii \n care
se afla, dar [i pe cel al florilor care \mpodobeau
10

salonul. Probabil, lumea i le adusese ca s`-i


\mbun`t`]easc` starea de spirit, lui, invalidului.
Deodat` auzi voci de undeva dintr-un col] al camerei.
Doctorii au spus c` nu va mai putea merge, va
r`mne imobilizat. Nu cred c` voi putea...
Taci, Natalie, pentru numele lui Dumnezeu, nu
vezi c` s-a trezit? Dac` te aude? Vrei s` strici totul cu
incon[tien]a ta?
V`zu dou` persoane apropiate lui, culmea, una
era Natalie, femeia cu care voia s` se c`s`toreasc`,
iar b`rbatul era Leo Ward, cel care-l lansase \n acest
spectacol [i-i f`cuse un nume. |i privi [i-[i spuse c`
el nu le va mai fi de folos \n nici un fel, acum. Dar,
probabil, ceea ce era mai r`u \l a[tepta de acum
\nainte, c`ci via]a lui nu va mai fi la fel. Va duce o
via]` de om handicapat [i nu mai putea spera la
nimic bun. Sim]i dorin]a de a se \ntoarce la locurile
natale. Sim]i nevoia unei femei care s` sufere al`turi
de el, s`-i fie sprijin \n momentele grele care vor
veni. Trebuia s` fie o femeie puternic`. {i mai trebuia s` [tie s` se ocupe [i de moralul lui.
11

Capitolul 1
Dup` optsprezece luni...
Cat Beaudine vru s` intre \n dormitorul surorii
sale, Adora. Televizorul care se afla pe una dintre
noptiere transmitea [tirile de la ora unsprezece.
Cat se uit` \mprejur cu un ochi critic, a[a cum
f`cea de obicei. Peste tot se aflau [erve]ele folosite,
hrtie de ambalaj pentru flori [i alte multe lucruri
risipite. Ordinea [i cur`]enia nu erau punctele
forte ale Adorei. |n mijlocul patului, printre alte
[erve]ele mototolite, Adora, sora ei, cu rimelul
scurs pe obraji, suspina dup` ultimul ei iubit,
Farley Underwood, care o p`r`sise. Ca de obicei,
12

Adora o chemase pe Cat doar ca s` primesc`


\ngrijiri suflete[ti din partea ei. De-a lungul timpului Cat o mai consolase de cteva ori pe sora ei,
din acelea[i motive. Adora era \mbr`cat` \ntr-un
capot care \i cam alunecase \ntr-o parte pe um`r [i
p`rea cea mai nefericit` femeie din lume.
O, Cat! |]i mul]umesc c` ai venit, zise Adora
[tergndu-[i ochii. E[ti cea mai bun` sor` din
lume, nu [tiu ce m-a[ face f`r` tine. |mi pare r`u
c`-]i creez probleme, dar [tii c` nu am pe nimeni
altcineva. Pe um`rul cui s` plng? De ce mi se
\ntmpl` toate numai mie, surioar`? De ce m` las`
to]i b`rba]ii pe care-i iubesc? N-am vrut dect s`
am [i eu ceea ce au surorile mele mai mici, un
b`rbat bun, o familie, copii, o via]` normal`, dar se
pare c` mie nu-mi este dat a[a ceva. Oare cer prea
mult de la via]`?
Nu, Adora.
{i atunci? Am deja treizeci [i patru de ani, Cat.
Ct s` mai a[tept? Eu nu sunt ca tine, nu am t`ria
ta de a \nfrunta via]a, nu pot cutreiera mun]ii ca
13

tine, \nc`l]at` cu cizme, [i \n jean[i, f`r` vreun


b`rbat al`turi; sunt o femeie obi[nuit`, vreau un
c`min, un copil. Adora izbucni \n plns, iar Cat o
\mbr`]i[` cu c`ldur`.
Erai prea bun` pentru el, Adora, uit`-l [i nu
mai suferi pentru el, sunt sigur` c` vei cunoa[te
un alt b`rbat, care s`-]i merite dragostea.
Crezi c` b`rbatul potrivit ar mai putea s` apar`?
Sigur c` da, este doar o chestiune de timp...
Dar Cat nu-[i sfr[i ideea c`ci Adora n-o mai
asculta, fiind atent` la televizor.
Dumnezeule! exclam` ea.
O reporter` foarte cunoscut` lua un interviu
unui b`rbat.
Este Dillon, Dillon McKenna, d` mai tare, Cat!
V`znd c` sora ei nu execut` imediat ce i se
ceruse, Adora d`du la o parte mormanul de perne
[i g`si telecomanda, dnd televizorul mai tare.
A[adar, Dillon, ne po]i vorbi despre cartea pe
care ai scris-o? spunea reportera.
Cat fluier` a pagub`.
14

Dillon McKenna n-a scris nici o carte \n via]a lui.


Sst! zise Adora. Ce bine arat` Dillon! Nici nu
se vede c` a suferit un accident cumplit acolo, \n
Las Vegas.
Dac` v` uita]i \n partea de jos a ecranului o s`
vede]i c` n-am scris-o eu, spunea Dillon. El se \ntoarse
spre b`rbatul care st`tea \n dreapta lui. Oliver a f`cut-o.
Dar povestea este autentic`, eu am scris ce
mi-a spus Dillon. Am \nceput cu rodeoul, cu figura]ia [i cascadoria, nu lipse[te nimic din via]a lui,
poate doar aventurile sentimentale asupra c`rora
n-am insistat c`ci nu mi s-au p`rut semnificative.
Desigur, cartea sfr[e[te cu accidentul de la Las
Vegas, de acum un an [i jum`tate.
{i ce vei face de acum \nainte, Dillon
McKenna?
Nu [tiu, lucrurile vor fi altfel ca pn` acum.
Va trebui s` decid unde m` voi stabili, [i-mi voi
\nscrie via]a pe alte coordonate.
Cat nu mai ascult`, \ncepu s` adune [erve]elele
folosite de sora ei [i le arunc` \n co[.
15

Ce zici, Cat? Dillon arat` grozav, nu?


A[a este, zise ea, c`ci nu putea nega un lucru
att de evident.
Crezi c` se va \ntoarce aici?
Cat era circumspect`, nu putea s` cread` c` o
celebritate ca Dillon McKenna s-ar putea \ntoarce
\n or`[elul de munte Red Dog.
Dac` se va \ntoarce, tu vei [ti prima, doar ai
grij` de casa lui! zise Adora.
Adora, el n-a stat niciodat` \n casa asta! A
cump`rat-o printr-o firm` imobiliar` care m-a angajat pe mine s` m` ocup de ea. Mai bine las`-l pe
Dillon [i gnde[te-te la tine. Te sim]i mai bine acum?
Cred c` vrei s` te duci acas`, nu?
A[ min]i dac` a[ spune c` nu, dar, dac` vrei,
mai stau cu tine.
Nu, surioar`, v`zndu-l pe Dillon mi-am mai
revenit pu]in.
Cat \[i s`rut` sora.
Dac` ai nevoie de mine, m` g`se[ti acas`.
Mul]umesc, surioar`.
16

Capitolul 2
Dillon Mc Kenna cobor\ din Land Cruiserul
s`u, ignornd durerea permanent` [i scitoare pe
care o sim]ea \n [old, care probabil \l va chinui
toat` via]a de acum \nainte. Z`pada scr]ia sub
cizmele lui. Casa arat` bine, se gndi el. Era construit` din lemn ignifugat, iar pe partea dinspre
munte peretele era de sticl` pentru ca proprietarul s` se poat` bucura de priveli[tea aceea minunat` a c`rei frumuse]e ar fi impresionat pe
oricine.
Dillon inspir` adnc, bucurndu-se de aerul
acela proasp`t, cum numai aici se putea respira.
17

De undeva se auzea zgomotul f`cut de cineva


care sp`rgea lemne. V`zu o camionet` parcat`
aproape de cas` [i se gndi c` probabil era a persoanei care se \ngrijea de casa lui. Dup` ce-[i
\ncheie jacheta \mbl`nit` privi mai atent spre
b`rbatul care sp`rgea lemne cu gesturi foarte
sigure. Dillon z`bovi urm`rindu-i mi[c`rile [i
apoi zmbi spunndu-[i c` \n urm` cu
unsprezece luni n-ar fi avut r`gaz s` fac` asta. I
s-ar fi p`rut un lucru nesemnificativ [i nu [i-ar fi
pierdut vremea. Dar accidentul pe care-l suferise
[i de pe urma c`ruia \[i revenise doar datorit`
competen]ei unui chirurg grozav, care-l
realc`tuise din plastic [i metal, \l f`cuse s` aprecieze lucrurile simple care formeaz` via]a
adev`rat`. Tocmai atunci omul sim]i c` este
observat [i, l`snd jos toporul se \ntoarse cu fa]a
spre el. Lui Dillon i se p`ru de la distan]` c`
b`rbatul avea tr`s`turi foarte delicate, iar mai
apoi observ` c` avea [i sni care se conturau frumos pe sub pulov`rul cam decolorat, ce-i drept.
18

Apoi, realiz` c` se \n[elase cumplit, c` era de


fapt o femeie, care veni spre el, dup` ce-[i
scoase c`ciula de pe cap. Pe m`sur` ce se
apropia, Dillon \i admir` ochii de un albastrucenu[iu, pe care \i mai v`zuse undeva, a, desigur, era Cat Beaudine, sora Adorei.
Era \n sfr[it acas`. Acest gnd \l f`cu s` se simt`
dintr-o dat` mai bine.
Dillon? Dillon McKenna?
Chiar eu sunt, Cat. Bine te-am g`sit.
Acum era rndul ei s` r`mn` cu gura
deschis`. Nu se mai v`zuser` de [aisprezece
ani. Poate c` ea fusese [i la \nmormntarea
tat`lui lui, \n urm` cu opt ani, dar el nu-[i
amintea s-o fi v`zut. Dillon \i \ntinse mna.
Femeia avea o palm` grea, aspr` din cauza
muncii. Dillon \i lu` mna \n palmele sale [i
observ` c` femeia asudase probabil din cauza
efortului iar pe frunte \i ap`ruser` broboane de
sudoare. Deodat` el \i eliber` mna c`ci realiz`
c-o ]inuse cam mult.
19

Ce faci, Dillon? \ntreb` ea. Mi-ai f`cut o surpriz`. Cnd m-au sunat cei de la agen]ie s`
deschid casa m-am gndit c`...
C` poate vine vreun nou chiria[?
Ea d`du din cap.
Dar ar fi trebuit s` m` a[tept la tine, am auzit
c` vrei s` petreci ctva timp \n lini[te, s` te refaci
de pe urma accidentului \n care era s`-]i pierzi
via]a.
De unde ai auzit?
La televizor, acum cteva s`pt`mni.
M` surprinde c` te-a interesat, nu m-ai pl`cut
niciodat` prea mult.
Femeia \l privi \n ochi.
Nou`, celor de aici, care tr`im departe de
lume, ne place s` fim informa]i, mai ales despre
cei care au f`cut ceva \n via]`. Iar dac` ai vrut s` te
retragi undeva, acesta este locul cel mai indicat. Te
po]i bucura de toat` lini[tea din lume.
Nu exagera, sunt doar patruzeci de kilometri
pn` la Reno.
20

Dar atunci cnd ninge este cam greu s`-i str`ba]i.


{tiu, doar am crescut \n ]inuturile astea.
Nu cumva \ncerci s` scapi de mine, Cat? o
nec`ji el.
Ea nu zmbi.
Nu, cum a[ putea s-o fac?
Bine, pentru c` vreau s` stau mult timp aici.
Este problema ta. Dillon, cred c` vrei s` intri
\n cas`, s` despachetezi. Casa este curat`.
Tu te-ai ocupat de cur`]enie?
Eu nu fac cur`]enie, asta este problema
agen]iei. Am dat drumul la ap` [i la c`ldur` de
cteva ore, iar acum voiam s` tai ni[te lemne, m`
gndeam c` poate o s` vrei s` faci focul \n
[emineu. M` \ntorc la munca mea [i, cnd termin,
o s`-]i fac focul.
Dillon avu o idee mai bun`.
{tii ce? Las` naibii t`iatul lemnelor acum.
Dar eu...
Ajunge dac` aduci \n cas` lemnele pe care le-ai
spart. Hai s` bem o bere [i s` mai st`m de vorb`.
21

Eu...
De dragul vremurilor trecute.
Bine, ced` Cat, realiznd c` nu avea argumente. Imediat ce o f`cu, tenul ei c`p`t` o nuan]`
u[or ro[iatic`.
Berea este \n ma[in`, m` duc s-o aduc, zise
Dillon.
Cat \ncerc` s` protesteze, dar el plec` pe ct de
repede \i permitea [oldul cel reconstruit, poate
tocmai pentru a evita s` aud` protestele ei. Dup`
ce b`g` ma[ina \n garaj [i intr` \n buc`t`rie, o
v`zu pe Cat cu bra]ele pline de lemne. Ea \l z`ri
prin u[a de sticl` [i-i arunc` o privire curioas`.
Dillon \i deschise u[a dinspre teras`, iar ea puse
lemnele \n cutia lor, apoi \[i scoase m`nu[ile [i le
puse \n buzunar. Dillon scoase dou` cutii de bere
\n timp ce ea se apleca s` fac` focul \n [emineu. El
puse cump`r`turile \n debara [i se \ntoarse. |i
\ntinse o cutie de bere [i \ncepur` s` bea. Dillon
o invit` s` se a[eze pe canapeaua din fa]a
[emineului.
22

Canapeaua este deschis` la culoare iar


hainele mele sunt cam murdare, va trebui protejat` cu o hus`, zise ea. Trebuie s` mai [tii c` am
verificat ast`zi toate ]evile casei [i nu vei avea
probleme cu ele.
Dillon vru s`-i spun` c` nu-i p`sa de acea canapea, dar realiz` c` hainele ei erau doar o scuz`, ea
nu voia s` stea jos. Nu voia s` se simt` confortabil, \n general, sau poate nu voia s-o fac` \n
prezen]a lui. Privi prin peretele de sticl`, unde
lumea p`rea c` se scufund` \ntr-o mare de
z`pad`.
Nu-mi vine s` cred c` m` aflu \n sfr[it aici,
murmur` el. Este o priveli[te minunat`. Am
cump`rat casa asta acum [apte ani, \ntr-o doar`.
La moartea tat`lui meu, am v`zut-o [i m-am
\ndr`gostit de ea. M-am gndit c` atunci cnd
m` voi retrage, m` voi sim]i foarte bine pe
meleagurile astea, care-mi evoc` attea
amintiri.
Ai f`cut foarte bine, Dillon.
23

Dillon o studie \ntrebndu-se dac` ea se schimbase prea mult. Cu [aisprezece ani \n urm` pe el
nu-l impresionau calmul, st`pnirea ei de sine,
puterea pe care o emana. Pe atunci nu pentru
aceste calit`]i se uita la o femeie. I se p`ruse prea
dur` [i poate chiar a[a fusese.
Am auzit despre accidentul t`u, \ncepu ea.
Da, am f`cut o s`ritur` nereu[it` peste un vulcan la cazinoul Mirage din Las Vegas. S`ritura mi-a
reu[it dar aterizarea n-a fost bun`. Am suferit
destul pn` m-au ref`cut doctorii.
Dar au f`cut-o foarte bine.
Pe dinafar` a[a pare. Recuperarea este destul
de lent` totu[i, m` simt rigid [i ]eap`n. Dar acum
te rog poveste[te-mi despre ce s-a mai \ntmplat
pe aici, despre familia ta, pentru \nceput. Mama ta,
surorile tale.
Mama s-a rec`s`torit, zise ea r`sucind cutia de
bere pe o parte [i pe alta. Cu un pictor pe care l-a
\ntlnit la bingo. A fost dragoste la prima vedere [i
acum locuiesc \n Tucson.
24

{i cele mici?
Deirdre [i Phoebe?
Exact.
S-au c`s`torit amndou`, Deirdre locuie[te la
Loyalton [i Phoebe la Portola.
{i tu?
Eu? zise ea surprins` de \ntrebare. Eu nu m-am
c`s`torit.
Era r`spunsul pe care \l a[tepta el, dar era tentat s` aprofundeze subiectul, s` [tie de ce era \nc`
nec`s`torit`. Se decise \ns` c` nu era bine s-o
fac`; femeia p`rea destul de ar]`goas` [i era evident c` nu-i pl`cea s` vorbeasc` despre sine. Sau
poate numai pentru c` nu avea prea multe de
spus?
Ai [i nepo]i?
Cinci. Doi de la Deirdre [i trei de la Phoebe.
{i cnd te gnde[ti c` fetele astea erau ni[te
copii cnd am plecat de aici. Dar Adora?
Dillon observ` c` femeia strnse mai tare
cutia de bere din mn` [i realiz` c` f`cuse o
25

gre[eal`. {tia exact ce era \n mintea ei; ce naiba


c`uta ea acolo cu fostul iubit al surorii ei?
Femeia se for]` s` zmbeasc`.
Adora este bine, dar nici ea nu s-a c`s`torit.
Are un salon de \nfrumuse]are pe strada Beau
Bridge. Se nume[te Shear Elegance Salon of
Beauty. |i merge destul de bine. Dar acum v`d c`
s-a f`cut cam trziu [i a[ vrea s` plec, zise ea
\ndreptndu-se spre u[`.
Dillon se ridic` [i \ntinse o mn` spre ea.
A[teapt` pu]in, Cat.
Ea \nghe]`, apoi \ntoarse capul s`-l priveasc`.
Expresia de uimire de pe fa]a ei spunea totul:
b`rba]ii rareori o atingeau. Iar acum un b`rbat
f`cea asta [i ea nu [tia cum s` reac]ioneze. Era cu
un an mai mare dect el, a[a-[i amintea Dillon.
Avea treizeci [i cinci, poate treizeci [i [ase de ani.
Ce dore[ti? \ntreb` Cat \n cele din urm`.
Vocea ei tr`d` uimire. Din nou el nu-i r`spunse,
dar nici nu-i eliber` mna. Sim]ea pielea ei supl` [i
cald`, mu[chii ca de o]el. Era o femeie puternic`.
26

Las`-m` s` plec, repet` ea.


Cat, vreau s`-]i mul]umesc c-ai avut grij` de
cas`.
Nici o problem`, zise ea cu ochi reci. Pentru
un necunosc`tor privirea ei ar fi ilustrat iarna de
afar`, dar el [tia c`, dac` va insista, va da [i de
c`ldur`.
Cat se \ntoarse [i plec`.
Dillon r`mase cu ochii a]inti]i \n urma ei mult
timp dup` ce ea disp`ru. Se sim]ea nea[teptat de
bine. Dup` accident, dup` dezam`girile care
urmaser`, dup` lunile de durere [i eforturi, de
team` s` nu-[i for]eze picioarele, se sim]ea bine
stnd la fereastra unei case care-i pl`cea, privind
mun]ii iarna. Era bine acas`. {i era la fel de bine c`
aceast` femeie [tia s` rezolve toate lucrurile.
Pentru c` el sim]ea c` va avea nevoie de ea.

27

Capitolul 3
Ei, l-ai v`zut pe Dillon?
Uimit`, Cat se \ntoarse. Adora, aflat` \n mijlocul
casei ei, \i zmbea complice.
Cum ai intrat? o \ntreb` Cat \n loc s`
r`spund` la \ntrebare.
Adora o privi jignit`.
Ai l`sat u[a deschis` la buc`t`rie. Ei, l-ai
v`zut? insist` Adora oftnd, toat` lumea
vorbe[te numai despre el. A f`cut cump`r`turi
la b`c`nia din centru, iar Lizzie Spooner a
umplut tot ora[ul despre felul \n care arat`
Dillon.
28

Da, m-am ocupat de casa lui, [tii, este


obliga]ia mea, \n cadrul agen]iei.
Adora o privi cu repro[.
Te-am sunat de multe ori, dar n-ai r`spuns.
Tu de ce nu m-ai sunat?
Abia am sosit, Adora, sunt obosit`. Vrei
pu]in` cafea?
A[ prefera un ceai. Spune-mi, Cat, cum po]i
tr`i aici, \n pustietatea asta, f`r` s` ai cu cine
schimba o vorb`?
|mi place s` tr`iesc retras`, m` simt mai bine
astfel. Citesc tot timpul.
Da, uitasem c` tu e[ti diferit` de restul familiei, o nec`ji Adora. Nu-]i lipse[te familia noastr`,
felul \n care tr`iam acas`?
Cat \[i aminti de casa \n care se n`scuser`. Nu
era foarte mare [i era cam greu s` cre[ti \n ea patru
fete. Avea o singur` baie, permanent ocupat` de
vreuna dintre fiicele familiei care se machia sau se
piept`na.
Ei, nu-mi r`spunzi? insist` Adora.
29

Prefer intimitatea casei mele de acum, zise


Cat turnnd apa din ceainic peste plicule]ele de
ceai.
Mie-mi lipse[te, eu sunt o iubitoare a atmosferei de familie.
{tiu, zmbi Cat \ng`duitor. Adora suferise cel
mai tare la c`s`toria mamei lor. Charlotte
Beaudine Shanahan depinsese mereu de primul ei
so]. Iar din ziua \n care-[i cunoscuse cel de al
doilea so], fiicele ei trecuser` pe planul doi. Dar
Cat se descurcase, suplinind rolul ambilor p`rin]i.
Phoebe [i Deirdre aveau acum propriile lor familii,
numai Adora r`m`sese singur`.
Aceasta \[i scoase haina, apoi se a[ez` pe un
fotoliu, privind-o insistent pe Cat.
Hai, poveste[te-mi, l-ai v`zut, nu?
Cat oft`. Nu avea chef s` vorbeasc` despre \ntlnirea ei cu Dillon McKenna.
Cat, ai sau nu de gnd s`-mi poveste[ti despre
el? Am avut dreptate, nu? S-a retras aici ca s` se
lini[teasc`, s` se gndeasc` la via]a lui viitoare, nu?
30

Nu mi-a dat am`nunte, dar cred c` ai dreptate. Dillon s-a schimbat foarte mult, nu mai este
cel pe care-l [tii tu de acum [aisprezece ani. A trecut o via]` de cnd a plecat de aici.
Adora oft`.
Nu putea s` se schimbe radical. Eu \l
cunosc bine, a fost primul meu iubit. Despre ce
a]i vorbit, Cat? Spune-mi odat`, mor de curiozitate.
Cat se uit` la sora ei, \ntrebndu-se dac` putea
cumva s` se eschiveze de la aceast` conversa]ie
stnjenitoare.
Nu [tiu ce s`-]i spun, n-am discutat nimic din
ceea ce te-ar putea interesa. Dillon Mc Kenna mi-a
oferit o bere, am acceptat-o [i am discutat
banalit`]i.
Poveste[te-mi totul, fiecare vorb` pe care ]i-a
adresat-o.
V`znd c` nu avea nici o posibilitate de sc`pare,
Cat \ncepu s`-i descrie \ntlnirea cu Dillon,
omi]nd inten]ionat acele momente \n care mna
31

lui \ntrziase cam mult pe bra]ul ei. Dup` ce Cat


termin` de povestit, Adora se a[ez` din nou \n
scaun [i sorbi o gur` de ceai.
Te-a \ntrebat despre mine? Desigur tu i-ai
spus ce fac, iar el a \nceput s` anticipeze. O s` m`
duc chiar acum acas` la el s`-i urez bun venit.
Adora, poate ar fi mai bine s`-l la[i...
M` [i duc, zise fata hot`rt`, iar Cat \[i spuse
c` sora ei era destul de mare acum [i putea s`
decid` singur` ce era mai bine pentru ea. Cu obrajii \mbujora]i, Adora se \ndrept` spre u[`.

A doua zi era smb`t`, dar telefonul ei sun`


exact la ora nou`. Se gndi c` era Adora cu detalii
despre \ntlnirea cu Dillon. |l l`s` s` sune de trei
ori \nainte de a r`spunde.
Bun`, Cat, se auzi o voce profund` de b`rbat.
Cat sim]i fiori [i a[tept` o secund` s` se
lini[teasc` \nainte de a r`spunde.
32

Bun`, Dillon.
Cat, de cnd am venit aici am avut timp s` m`
gndesc la mine [i situa]ia mea [i am ajuns la concluzia c` am nevoie de ajutorul unei femei pricepute.
Ce fel de ajutor, Dillon?
Pentru \nceput, zise el, a[ avea nevoie de mai
multe lemne. A[ mai apela la tine pentru un video
performant [i alte echipamente electronice; din
cte am \n]eles, tu te pricepi s` mi le instalezi. Am
comandat [i o anten` pentru satelit, care trebuie
s` soseasc`, precum [i echipamentele pentru
exerci]iile fizice pe care va trebui s` le fac zilnic, ca
s` evit astfel atrofierea mu[chilor. Am [i o mul]ime
de c`r]i [i a[ avea nevoie de mai multe rafturi pentru bibliotec`. Am mai auzit c` te pricepi [i la
tmpl`rie.
Cat nu-i r`spunse. Se gndi c` Dillon aflase
prea multe despre capacit`]ile ei \n numai
dou`zeci [i patru de ore. Dar se gndi [i la banii pe
care i-ar pl`ti el pentru tot ceea ce solicita, iar
33

ace[ti bani nu i-ar fi stricat, mai ales \n lunile de


iarn`, cnd nu prea avea altceva de lucru. Ea tocmai \[i cump`rase o cas`, mic`, ce-i drept, \n care
locuia, [i cei cinci acri de teren ce-o \nconjurau.
Dar Dillon McKenna reprezenta primejdia pentru
ea, pentru lini[tea ei, dac` nu mai mult. Cu o zi \n
urm`, o prinsese de bra] [i nu-i d`duse drumul
dect cnd ea insistase s` se elibereze. Apoi, sosise
Adora cea cu ochii str`lucind de fericire din cauza
aceluia[i b`rbat.
Cat? auzi vocea lui Dillon.
Da, m` gndeam, ascult`, Dillon, \]i
mul]umesc pentru ofert`, dar m` tem c` va trebui
s` discu]i cu agen]ia la care lucrez.
Am f`cut-o deja.
Poftim?
Am vorbit cu cei de la agen]ie [i mi-au spus c`
nu au nimic \mpotriv` dac` noi doi am rezolva
aceste probleme, mai ales acum, cnd voi sta mult
timp aici. Te voi pl`ti bine, Cat, mai spuse el avansnd o cifr`.
34

Cat se gndi la ipotec` [i la repara]iile necesare


casei pe care o cump`rase; trebuia s` refac`
izola]ia, acoperi[ul, s` dubleze geamurile, c`ci
casa ei nu era ca a lui Dillon, se \nc`lzea doar cu
lemne.
Dac` vrei o zi sau dou` de gndire, nici o
problem`. Sun`-m`, da?
Cat nu [tia cum s` reac]ioneze. Situa]ia era
cam ciudat`, de[i nimic nu se \ntmplase \ntre ea
[i Dillon McKenna. |n afar` de mna lui care
z`bovise prea mult pe bra]ul ei, lucru care-i produsese senza]ii necunoscute pn` acum. Dar ea
putea controla situa]ia. |[i spuse c` lucrurile
puteau fi v`zute \ntr-o alt` lumin`, c`ci nu erau
att de complicate. El trebuia s`-[i revin` de pe
urma r`nilor [i avea nevoie de cineva care s`-i
ofere o mn` de ajutor, iar ea avea nevoie de
bani.
Nu am nevoie de timp de gndire, mie \mi
prinde bine oricnd s` am ceva de lucru. Cnd
\ncep?
35

Cat era sigur` c` r`spunsul lui va fi chiar


acum, dar se \n[el`. Dillon t`cu pre] de o
secund`, apoi spuse:
Cred c` de luni, cnd \mi sose[te o parte din
aparate. Vino aici pe la zece.
Foarte curnd, Cat primi telefon de la
Adora.
Am vorbit cu Dillon [i spunea c` are nevoie
de cineva care s`-l ajute cu toate problemele lui,
mai ales cu echipamentele electronice [i i-am
sugerat c` te-ar putea folosi pe tine. Nu te-a
sunat?
Ba da.
Cat a[tept` ca sora ei s` mai spun` ceva, dar
aceasta n-o f`cu, [i prefer` s` \ncheie discu]ia cu
ea, gndindu-se ct de bine se pricepea Adora s`
profite de \mprejur`ri. C`ci dac` ea va lucra \n casa
lui Dillon atunci [i sora ei avea un motiv s` treac`
mai des pe acolo. Dar Adora nu se gndise nici un
moment c` leg`tura profesional` dintre Dillon [i
Cat ar constitui un impediment pentru ea. Adora
36

era mai tn`r` [i mai atr`g`toare dect sora ei. {i


mai [tia c` pe sora ei mai mare n-o interesau
b`rba]ii.

Luni diminea]a, acas` la Dillon era mare


forfot`, c`ci sosise camioneta care-i aducea
televizorul [i celelalte echipamente stereo pe
care le solicitase. Dillon le ar`t` oamenilor
unde s` instaleze televizorul cel mare, apoi
\ncepu s` cotrob`ie prin cutii, risipind ambalajele. Voia ca \nc`perea s` arate ca [i cum el
ar fi \ncercat s` instaleze aparatura primit`.
Spera c` astfel Cat nu-[i va pune prea multe
probleme referitor la felul \n care ar`ta casa
lui [i c` nu se va \ntreba cum este posibil ca
un om care a modificat proiectul unei motociclete s` nu fie capabil s` instaleze un video pe
televizor.

37

Cnd sosi, Cat \l g`si pe Dillon \n mijlocul


sufrageriei, a[ezat pe podea, \nconjurat de cutii
deschise, ambalaje de polistiren, manuale de
instruc]iuni. |n spatele lui se afla un televizor nou,
cu un ecran foarte mare. Dillon ridic` privirea spre
ea.
Slav` Domnului c` ai venit, nu m` descurcam
cu toate astea!
Cat avu o senza]ie ciudat`. Reu[i \ns` s-o ignore
[i-[i dezbr`c` jacheta punnd-o \n cuier.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` ea pe un ton
calm.
Am nevoie de ajutor, Cat.
Se apropie de el, privi peste um`rul lui, [i-i
spuse:
Ar trebui s` \ncepi prin a r`suci butonul `sta
spre dreapta.
N-o face pe de[teapta, Cat, ai venit aici s` m`
aju]i, sau s` m` faci s` m` simt prost?
Bine, cu ce te pot ajuta?
Stai jos aici lng` mine, pentru \nceput.
38

Ea ezit` un moment, spunndu-[i c` nu era


prea bine s` stea aproape de el. Dar apoi se gndi
c` dac` n-ar face-o, el ar crede c` ea are probleme,
c` se sim]ea \n pericol, [i nu era a[a. Privindu-l,
Cat \[i aminti c` nasul lui ar`ta cumva altfel cu [aisprezece ani \n urm`, probabil c` [i-l lovise \ntr-un
accident.
Te po]i ridica singur, Dillon?
Nu cred c-o pot face, Cat.
{i atunci de ce te-ai a[ezat?
Trebuie s` fac orice, indiferent dac`-mi
provoac` durere, altfel n-o s`-mi mai revin niciodat`.
Cat \i zmbi \n]eleg`toare, apoi \[i spuse c` nu
se afla aici pentru a asculta problemele lui Dillon
McKenna [i ct de greu se f`cea recuperarea lui, ci
venise s` munceasc`.
}i-a fost greu, Dillon? nu se putu ab]ine [i-l
\ntreb`.
De fapt, nu [tiu ce [i cui am vrut s`-i demonstrez cu faptele mele nes`buite, cu s`riturile pe
39

care numai un incon[tient le putea face. Mi-am


riscat via]a inutil, dar accidentul de la Mirage mi-a
pus capac. Am mai fost accidentat de cteva ori,
dar niciodat` la modul `sta. Am stat \n scaun cu
rotile [ase luni [i jum`tate.
Cat se gndi la trupul ei puternic [i la faptul c`-l
folosise la maximum pentru a-[i c[tiga existen]a.
Nu putu s` nu se gndeasc` [i la via]a ei [i se
\ntreb` cum ar fi dac` ar ajunge imobilizat` \ntr-un
scaun cu rotile.
Cat \i privi buzele frumos conturate care
aveau o cicatrice ro[iatic`, destul de
pronun]at`.
Asta de unde o mai ai? \ntreb` ea [i \ntinse
mna pentru a indica cicatricea.
De la un rodeo, am avut buza rupt` \n
dou`. Dar asta a fost cu cincisprezece ani \n
urm`.
Cat se aplec` spre el, de[i putea s` vad` totul
foarte bine din pozi]ia \n care se afla. Ea observ` c`
ochii lui c`prui aveau iriza]ii g`lbui [i c`, atunci
40

cnd vorbea, se \nsufle]eau dintr-o dat`. |i pl`cea


mirosul lui, era ceva proasp`t, miros de cedru sau
stejar.
Tocmai atunci se auzi soneria de la intrare. Cat
se ridic` \n grab`.
Probabil a sosit echipamentul pentru gimnastic`. Ai dou` posibilit`]i, Cat, s` m` ridici de aici
sau s` r`spunzi singur` la u[`.
Nici o problem`, zise Cat [i se duse s`
deschid` u[a.
|ntr-adev`r sosise echipamentul pentru gimnastic`. {i \ntruct Dillon trebuia s` le arate unde
dore[te s` fie montat, ea \l ajut` s` se ridice.
Sufrageria casei se afla la primul etaj, \mpreun` cu
alte trei \nc`peri [i dou` b`i mari. Una dintre aceste \nc`peri fu transformat` \n sal` de gimnastic`.
|n timp ce transportau echipamentul la primul
etaj, Dillon afl` c` unul dintre oameni era perfect
instruit pentru a-l monta, iar Cat \l l`s` pe Dillon
s`-l supravegheze [i continu` instalarea echipamentului electronic. Pe la ora unu oamenii termi41

nar` treaba [i p`r`sir` casa, l`snd-o pe Cat s`-i


explice lui Dillon c` nu putea prinde mai nimic pe
acel celebru televizor f`r` o anten` performant`.
M-am s`turat de toate astea, zise Dillon la un
moment dat, ar fi mai bine s` mnc`m ceva.
Eu mi-am adus un sandvi[, este \n ma[in`,
zise Cat.
Probabil cu unt de arahide.
Ce este r`u dac` ar fi cu unt de arahide?
Bine, dar oricum eu voi preg`ti prnzul, a[a
c` vei mnca \mpreun` cu mine.
Dar...
Nu accept un refuz, Cat.
Care era problema? se \ntreb` Cat. S`lbaticul
Dillon McKenna de alt`dat` se transformase
\ntr-un b`rbat civilizat, care-i pl`tea destul de bine
pentru munca ei [i-i mai oferea [i un prnz. Dar ea
nu putea s` accepte toate astea, ea era Cat
Beaudine. Era diferit` de celelalte femei. Se
spunea despre ea c` este o persoan` pe care se
putea conta, c` era cam dur`, c` avea prieteni
42

numai b`rba]i, dar c` ace[tia nu se uitau la ea


a[a cum se uitau la sora ei, Adora, de exemplu.
Tocmai din acest motiv nu \n]elegea de ce
Dillon McKenna, care putea s` aib` orice femeie
din lume, ar fi privit-o \n alt fel. De aceea \i
zmbi.
|]i mul]umesc pentru invita]ie, Dillon.
El scoase un curcan rumenit din cuptor [i
\ncepu s` taie pieptul \n felii groase.
|mi place s` g`tesc, s` m` fi v`zut cum m`
\nvrteam cu scaunul cu rotile prin buc`t`rie!
Dillon mai scoase o cutie cu maionez` [i o
salat` [i f`cu dou` sandvi[uri mari din toate acestea.
Dup` ce mncar`, Cat se duse s` mai sparg`
ni[te lemne, pe care le stivui sub un [opron, pentru ca lui Dillon s`-i fie u[or s` le ia de acolo. |ncepuse s` se \ntunece, iar ea se gr`bea s` plece
acas`. Se gndi s`-i strige lui Dillon de acolo din
curte c` pleac`, [i s` nu mai fie nevoit` s` intre \n
cas`. |l strig`, dar neprimind nici un r`spuns,
43

\ncepu s`-l caute prin toat` casa. {i \l g`si \n cele


din urm` \n camera de gimnastic`, \mbr`cat \n
echipament sportiv [i f`cnd exerci]ii pentru
bicep[i. Pe podea pusese un aparat de radio portabil [i asculta muzic`. Atunci cnd o v`zu, se opri.
Iar ea observ` c` trupul \i era acoperit de mici
broboane de sudoare. Cat \l privi impresionat`,
apoi se control` imediat [i-[i spuse c` lucrnd \n
construc]ii v`zuse mul]i b`rba]i asuda]i, dar nu
fusese impresionat` ca acum.
Ai terminat totul? o \ntreb` Dillon.
Da.
Vii mine la aceea[i or`?
|n mod normal ar trebui s` vin poimine, dar
dac` ai nevoie de mine...
Am, Cat, mine sose[te antena parabolic`, ar
trebui s` vii [i mine, tot a[a, pe la zece.

44

Capitolul 4
A doua zi nu sosi antena parabolic`, ci c`r]ile
lui Dillon. El o puse pe Cat s` m`soare locul \n
care putea aranja rafturile bibliotecii [i s`
estimeze costul acestora. Apoi, se hotr\ s` fac` un
drum la Reno s` cumpere lemnul necesar. Insist`
ca ea s`-l \nso]easc`, \ntruct ea era cea care le
f`cea. Cat \ncepu s`-i evite privirea, de fapt se uita
oriunde putea s` evite acei doi ochi c`prui. Dillon
o privi cum desface cutiile \n care se aflau c`r]ile
[i, la un moment dat, se sim]i dator s`-i dea o
explica]ie.
Cred c` te \ntrebi cum a ajuns un pierde var`
ca mine s` aib` attea c`r]i?
45

Nu te-am considerat niciodat` un pierde var`.


N-ai spus-o cu voce tare, este adev`rat, dar ai
gndit-o. {i ai dreptate, am avut o copil`rie cam
ciudat` care nu prevestea nimic bun. Dar acum
sunt adult [i am citit mult. De fapt, c`r]ile mi-au
p`strat s`n`tatea mintal`.
De ce spui asta?
Vezi tu, Cat, cnd faci cascadorie a[tep]i
mereu cte ceva: s` se opreasc` ploaia, s` se
toarne o anumit` scen`, [i cartea m-a ajutat s`-mi
treac` vremea mai u[or.
Dar [coala ]i-ai continuat-o? \l \ntreb`
Cat.
Dillon se aplec` pu]in cam ]eap`n, a[a cum
f`cea de la \ntoarcerea sa acas`, [i lu` o carte
dintr-o cutie. Se uit` la titlul acesteia, apoi o
deschise la prima pagin`.
Nu, nici un colegiu cu reputa]ie nu m-ar fi
primit. Dar tu, ai terminat liceul?
Da, dar aici m-am oprit, zise ea repede
dorindu-[i s` nu-i fi pus \ntrebarea.
46

De ce, Cat? |mi amintesc c` erai o fat`


de[teapt`. Parc` ai c[tigat [i o burs`.
Cat \i evit` privirea.
Da, este adev`rat. Cat prefer` s` priveasc` pe
geam pentru ca el s` nu-i citeasc` regretul din
ochi. Era ceva personal, iar ea evita s` aib` ceva \n
comun cu el.
Ce [coal` era, Cat? insist` el.
Stanford. Era o burs` pentru specializare in
domeniul electronicii.
Da, \mi amintesc, dar de ce nu te-ai dus, Cat?
Tata a murit tocmai atunci [i a trebuit s` renun].
{i de ce nu te-ai dus dup` aceea?
Ce importan]` mai are acum?
Sunt doar curios, asta-i tot, m`rturisi Dillon.
Uite ce este, Dillon, nu-mi face pl`cere s`
vorbesc despre asta. Surorile mele erau foarte mici
pe atunci, iar mama a fost distrus` la moartea tatei,
pentru c` era dependent` de el, nu f`cea un pas
f`r` aprobarea lui. Nu se putea descurca f`r` un
b`rbat la u[`.
47

A[a c` tu ai fost acel b`rbat?


Da, i-am luat locul tatei, am luat deciziile pe
care mama nu putea s` le ia, am avut grij` de surorile mele [i am c[tigat [i bani pentru ca s-o putem
scoate la cap.
{i acum? De ce nu-]i continui studiile?
E cam trziu, Dillon. |mi place via]a mea a[a
cum este. Am libertate [i \mi duc via]a a[a cum
doresc.
Po]i avea att libertate, ct [i via]` personal`,
dar po]i studia \n continuare.
Da, a[ putea, dar asta este problema mea, nu
crezi?
Plecar` cu camioneta lui Cat pentru a putea
transporta lemnul tras la rindea. De cum
ajunser` la Reno, Dillon sim]i c`-i este foame. O
duse pe Cat la un restaurant care p`rea nepreten]ios pe din afar`. Cat decise c` \i ajungea o
salat`.
Nu te \ncrunta, Cat, eu sunt [eful, deci voi
pl`ti.
48

Cat \ncepu s`-l contrazic`, ea obi[nuia s`-[i


pl`teasc` partea de consuma]ie sau
se
mul]umea s` stea \n camioneta ei [i s` ron]`ie un
sandvi[.
Deodat` dou` fete care [u[otiser` \ntr-un col]
se apropiar` de masa lor.
E[ti cumva Dillon McKenna?
|n persoan`.
Am avut dreptate, Elaine! |]i vine s` crezi?
Elaine \i \ntinse lui Dillon un [erve]el cu emblema restaurantului pe care el \i scrise dou` rnduri.
Privindu-le pe cele dou`, Cat \[i spuse c` nu
mai v`zuse pn` atunci dou` femei comportndu-se ca dou` adolescente fstcite. Se \ntreb`
cum era pentru Dillon s` fie recunoscut la orice
pas, s` nu se poat` bucura de intimitate. Ea se
bucura prea mult de via]a ei privat`.

Cnd se \ntoarser` acas` la Dillon, g`sir` o


camionet` care \i a[tepta. Nici nu apucar` bine s`
49

afle de unde venea sau cui \i apar]inea, c` portiera


se deschise [i Adora \[i f`cu apari]ia, alergnd spre
partea \n care se afla Cat.
Unde a]i fost? Era s` plec!
La Reno, dup` lemn pentru rafturi.
Salut, Adora, se auzi vocea lui Dillon, ce te
aduce pe aici?
Ai spus c`-]i trebuie o menajer`.
Da, [i \nc` foarte repede.
Bobby, vino aici!
Bob Chamberlaine ie[i din camionet` [i veni spre ei.
Adora f`cu prezent`rile [i Dillon \i invit` pe to]i
\n cas` sub pretext c` voia s` s`rb`toreasc` faptul
c` nu va mai trebui s` fac` singur cur`]enie. Le
ar`t` echipamentul de gimnastic`, dup` care \i
invit` pe to]i la mas`. De[i Cat pretext` c` are
treab` [i vrea s` plece, nu fu l`sat`. Conversa]ia se
desf`[ura foarte pl`cut \ntre ei, dar Cat surprinse
schimbul de priviri \ntre Adora [i Dillon [i nu se
mai sim]i deloc bine. Era ora nou` [i dup` multe
insisten]e reu[i s` plece spre cas`.
50

|n urm`toarele dou` s`pt`mni, Cat lucr` zilnic


pentru Dillon. Chiar dup` ce rezolv` problema
antenei satelit [i a rafturilor, Dillon mai g`si cte
ceva de f`cut pentru ea. |ntr-o diminea]`, Cat g`si
oglinzile de la sala de gimnastic` sparte. Desigur,
plecar` imediat spre Reno pentru a le \nlocui.
Apoi, Dillon decise s` transforme unul dintre dormitoare \n birou.
Pentru ce-]i trebuie birou, Dillon?
Nu-mi trebuie deocamdat`, Cat, dar ar fi bine
s` am unul.
Pentru ce ?
Cine [tie? Poate voi scrie o nou` carte.
Vrei s` spui c`-l vei folosi din nou pe bietul
Oliver ca s` ]i-o scrie?
Cat citise cartea [i o g`sise interesant`. Nu-i
spuse lui Dillon c`, de[i lucra zilnic pentru el,
cnd se ducea acas` nu mai f`cea nimic altceva \n
afar` de a-i citi cartea.
51

Oliver Ames nu se poate considera exploatat.


Am \mp`r]it banii cu el. Dar eu am nevoie de un
birou, Cat, asta este. Vrei s`-mi faci rafturile pentru
c`r]i [i un birou?
Sunt banii t`i...
Cat se apuc` \ntre timp s` repare chiuveta din
buc`t`rie, care pierdea ap`. Deodat`, Dillon o
strig` impacientat.
Cat, Cat, vino repede, vreau s` ]i-l prezint pe
L.W. Creedy.
Cat scoase capul de sub chiuvet` [i v`zu un
individ chel, gras, \mbr`cat \ntr-un costum
impecabil.
M` bucur s` v` cunosc, zise ea \ntinzndu-i
mna dup` ce l`s` jos cheia fix` cu care lucra.
Ce bine este s` ai o asemenea femeie prin
preajm`, zise b`rbatul strngndu-i mna cu
putere. Cat se \ntreb` de unde-i era numele lui
att de cunoscut, [i-[i aminti imediat: din cartea
lui Dillon. Creedy era b`rbatul care organizase
publicitatea pentru cascadoriile lui Dillon.
52

Crede-m`, McKenna, ar fi cel mai grozav


lucru din via]a ta, spunea Creedy.
Cat auzi cum se trnte[te u[a frigiderului.
Nu m` mai intereseaz`.
Rattlesnake Ravine! Asta \]i spune ceva?
Este lng` muntele Shasta. Am luat leg`tura [i
cu cei de la Harley Davidson, ar trebui s` vezi la ce
lucreaz`. Este ceva ce n-ai mai v`zut.
Vrei [i pu]in` maionez`? zise Dillon \ntinzndu-i cutia.
Nu, doar mu[tar. Ar fi trebuit s` [tii asta de
acum. Unde r`m`sesem? A, m` gndeam s` fie pe
4 iulie, este destul de cald [i lumea va ie[i cu
pl`cere afar`. Se petrece exact la doi ani de la accidentul t`u. O s` fie grozav, te vei \mbr`ca \n culorile steagului american [i...
Creedy, n-ai \n]eles c` nu m` intereseaz`?
Dar dac` renun]i la s`rituri ce naiba o s` faci,
Dillon?
Cine [tie? Poate o s` fac copii, ceea ce-mi cere
mult timp.
53

{i cu cine, m` rog, o s`-i faci?


Chiar te intereseaz`, Creedy? Ai copii?
Creedy pufni cu dispre].
Nu-mi plac copiii, McKenna. Dar dac` te
hot`r`[ti s`...
Nu m` r`zgndesc, Creedy.
Dup` vreo dou` zile, Dillon avu un alt vizitator. Cnd deschise u[a, Cat r`mase f`r` grai.
Dincolo de u[` se afla o femeie uluitor de frumoas`.
Bun`, sunt Natalie Evans. |l caut pe Dillon. Te
rog s`-l anun]i.
Dillon, strig` Cat, ai un musafir, Natalie
Evans!
Dillon d`du ochii peste cap cu un aer exasperat, apoi se for]` s` zmbeasc`.
Bine, invit-o \n`untru.
Cat decise c` era cazul s` plece, c`ci rezolvase
problemele din ziua respectiv`.
A[ vrea s` vii mine pe la prnz, Cat, \i spuse
Dillon la desp`r]ire.
54

Plecnd, Cat observ` c` \n fa]a casei lui Dillon


se afla un Mercedes elegant, ceea ce \nsemna c`
Natalie Evans era nu numai frumoas`, ci [i bogat`.
A doua zi, cnd sosi, ma[ina nu mai era acolo.
Vrei s` st`m de vorb`, Cat?
Cum ar fi vrut!
|n ultimele dou` s`pt`mni, Cat ajunsese s`-l
plac` mult pe Dillon McKenna, cel care se \ntorsese \n localitate dup` [aisprezece ani. B`iatul
acela furios care fusese odat`, se maturizase [i
ajunsese un b`rbat responsabil.
V`d c` nu am nimic de f`cut ast`zi, Dillon,
este mai bine s` plec, zise ea [i se [i ridic` \n
picioare.
Dillon o prinse \ns` de umeri [i o \ntoarse spre
el.
Dillon?
Cat, zise el [i-i acoperi gura cu un s`rut.
55

Capitolul 5
Cat ardea de ner`bdare. Trupul i se topise.
Erau senza]ii minunate pe care nu le mai sim]ise
vreodat`. Nu putea crede c` i se \ntmpla tocmai
ei. |[i sim]ea picioarele tremurnd, moi, f`r`
vlag`, [i se ag`]` de umerii lui pentru ca s` nu
cad`. Dillon o strnse la piept. Deodat` ea-[i
aminti c` nu era bine s` se abandoneze astfel
bra]elor lui, [i \ncerc` s` opun` rezisten]`.
Dillon, eu...
El n-o l`s` s` continue. O s`rut` din nou [i-o
strnse cu putere \n bra]e. Apoi, sim]ind-o la fel
de moale \n bra]ele lui, o cuprinse de mijloc, iar
56

ea \[i spuse c` ajunsese tocmai a[a cum \[i


promisese s` nu ajung` niciodat`. Prea femeie,
prad` senza]iilor, prad` bra]elor b`rbatului.
Dillon o dorea, asta era clar. Acest gnd o
\nsp`imnt`. Era incredibil, imposibil, dar
adev`rat. Dillon \i atinse snii, apoi \i ridic` \ncet
b`rbia spre el.
Cat. Dillon \i eliber` buzele o clip` pentru
a-i [opti numele. Apoi s`rutul re\ncepu.
S`rutnd-o, o duse spre una dintre canapelele
mari din camera de zi. O a[ez`, apoi st`tu [i el
lng` ea, iar cu o mn` \i deschise primul nasture al pulov`rului. Apoi, mna lui se \mpiedic`
de sutienul ei. Atingerea minilor lui \i produse
senza]ii uluitoare. Pielea snilor ei, foarte
moale, f`cu mna lui s` par` aspr`. Apoi, Dillon
\i desf`cu nasturii pulov`rului.
Abia a[tept s` fac dragoste cu tine, Cat. M`
\ntreb cnd va fi posibil. Te-am dorit de acum
dou` s`pt`mni, cnd te-am v`zut \n spatele casei
mele.
57

Cat era uluit` de ceea ce auzea. Deci Dillon


o dorise de cnd se \ntorsese acas`. Dillon o
dorea [i urma s` fac` dragoste cu ea, acum,
aici.
Spune-mi c` m` dore[ti [i tu, Cat. Vreau s`
te aud spunndu-mi asta. Vreau s` nu ne mai
prefacem c` vii aici numai ca s` lucrezi pentru
mine. Nu-mi plac minciunile. {tim amndoi pentru ce e[ti aici. Spune-mi-o, Cat, spune-mi-o cu
voce tare. Vom porni din acest moment \n noua
noastr` rela]ie.
Totul \ncepu s` se \nvrteasc` cu ea. |[i aminti
de Adora, de Natalie Evans. {i poate multe altele,
cine le putea [ti?
Te rog, Cat, recunoa[te c` m` dore[ti.
Nu pot s-o fac.
Cat?
V`znd c` ea tace, Dillon sc`p` o \njur`tur`,
retr`gndu-se spre cel`lalt cap`t al canapelei.
Cat r`mase [ocat`, a[teptnd ca inima s`
nu-i mai bat` att de tare. Apoi, cu degete care
58

p`reau c` refuz` s-o asculte, ea-[i \ncheie nasturii pulov`rului, dup` care se \ntoarse spre el.
Se ridic` \n picioare privindu-l.
Dillon \i \nfrunt` privirea.
La[o!
Po]i s` m` insul]i cum vrei, nu voi face
dragoste cu tine. Ai pl`nuit totul, nu? M-ai ademenit aici sub pretext c` ai nevoie de ajutor, ai
inventat foarte multe nevoi.
Dar ai f`cut mult` treab`, Cat. Iar eu am
avut nevoie de acele rafturi. Recunosc \ns` c` am
spart inten]ionat cele dou` oglinzi.
De ce ai f`cut-o, Dillon?
M` mai \ntrebi? Ce [anse a[ fi avut, Cat? Nu
puteam s`-]i dau \ntlnire pentru ca s` te cunosc
mai bine. De altfel, nu cred c` ai fost vreodat` la
o \ntlnire.
Ea nu zise nimic, pentru c` Dillon avea dreptate.
Dup` un minut, el continu`:
Am avut nevoie de un pretext pentru a fi \n
preajma ta.
59

Dar de ce, Dillon? Puteai avea orice alt` femeie!


Dar eu nu vreau orice alt` femeie.
Oricum, va trebui s` g`se[ti pe altcineva.
De ce, Cat? D`-mi un singur motiv pentru care n-a[ putea s` m` \ndr`gostesc de
tine!
Pentru c`... eu \mi tr`iesc via]a a[a cum cred
de cuviin]`, m` bucur de libertatea mea [i nu
vreau s` schimb toate astea. Am petrecut zece ani
din via]` crescnd familia tat`lui meu, dup`
moartea lui, a[a c` mi-am f`cut datoria fa]` de
societate. De acum \ncolo voi avea grij` numai de
mine.
Dillon \i arunc` acea privire cu care ea
v`zuse c` b`rba]ii se uitau la femeile pe care le
doreau, dar cu care nici un b`rbat n-o privise
pn` acum.
Nu ]i-am spus dect c` te doresc, Cat, nu
]i-am cerut s` te legi de mine pe via]`.
Nu, este adev`rat c` n-ai f`cut-o. Ai vrut
doar s` faci dragoste cu mine.
60

Da, a[a e.
Dar eu n-am vrut, Dillon.
Mincinoaso! N-ai vrut s` te legi de
mine! D`-]i o [ans`, Cat! Po]i spune acum c`
nu te intereseaz` sentimentele, dar nu este
a[a.
Te rog, las`-m` s` plec!
Dac` o s`-mi repe]i asta, poate o s-o fac.
De acum, te rog s` g`se[ti pe altcineva care
s`-]i fac` treab` \n cas`. La revedere.
Cat? Nu m-ai l`sat s`-]i spun nimic nici
despre Natalie, dar eu tot vreau s` afli c` nu este
nimic \ntre mine [i Adora, ceea ce a fost s-a terminat cu mul]i ani \n urm`. Eram copii pe
atunci.
Nu cred c` e cazul s`-mi spui asta.
Ba da, Cat, pentru c` tu \]i iube[ti mult
sora. {i mai [tiu c` \i e[ti loial`. {i poate crezi
c` dac` nu te pot avea pe tine, m` voi \ntoarce
la sora ta.
Asta este problema ta [i a Adorei.
61

Cat petrecu restul zilei verificnd celelalte


case de care avea grij` \n cadrul agen]iei.
Ajunse acas` pe sear`, cnd \ncepuse s` ning`
cu fulgi mari. |[i f`cu un sandvi[ [i \l mnc` \n
picioare, la chiuvet`, ca de obicei. Dup` ce
mnc` se duse \n atelierul ei, unde lucr` dou`
ore la biroul lui Dillon. Voia s`-l termine [i s`
i-l trimit` ct mai repede, \ncheind astfel orice
leg`tur` cu el.
A doua zi era duminic`. Cat merse la biseric`
[i, dup` ce se \ntoarse, lucr` din nou la biroul lui
Dillon. |l termin` duminic` noaptea pe la ora
dou`. Se odihni cteva ore [i, cnd se scul`, \l
sun` pe Bob Tamerlain care fu de acord s` treac`
pe la ea \nainte de a se duce la Dillon. Bob o
ajut` s` urce biroul \n camioneta ei, apoi s`-l
duc` lui Dillon. Acesta se declar` foarte
mul]umit de ceea ce v`zu. Dup` ce-[i exprim`
62

mul]umirea, Dilon se a[ez` la noul lui birou [i


scrise un cec acoperind costul acestuia, ca [i cele
dou` s`pt`mni ct ea lucrase pentru el. De asemeni, \i invit` pe ea [i pe Bob la mas`, lucru pe
care Cat \l refuz`.
Avea s`-i simt` lipsa. Ea \l \ndr`gise ca prieten,
dar se pare c` Dillon voia mai mult.
Cred c` ne vom lua r`mas bun, Dillon, zise
ea f`r` a-l privi.
La revedere, Cat.

Zilele urm`toare, Cat descoperi c`


singur`tatea [i lini[tea casei sale n-o mai
atr`geau, ca alt` dat`. Nu mai putea citi, a[a c`
prefer` s` urm`reasc` televizorul toat` noaptea,
iar a doua zi cu capul greu de attea filme, se
sim]i dezgustat` de propria-i via]` [i sim]i nevoia
s` ias` undeva. D`du peste Lizzie Spooner la
supermarket.
63

|n seara asta eu [i Adora ie[im, mergem la


Spotted Owl. Ar trebui s` vii [i tu, o s` fie o
petrecere pe cinste. Adora l-a invitat [i pe Dillon
McKenna.
Imediat ce auzi c` [i el va fi acolo, Cat [tiu c`
nu se va duce. Dar, cum veni seara \[i spuse c`
orice, chiar [i o confruntare cu el, este de preferat singur`t`]ii ei, \n fa]a televizorului, unde
avea s` urm`reasc` reluarea serialului
Baywatch.
Ajunse la bar pe la 8:40. Atmosfera nu era
tocmai pl`cut`; era un fum s`-l tai cu cu]itul.
Doar reclamele luminoase de la toate tipurile
de bere mai \nveseleau pu]in locul. Cei care-[i
f`ceau veacul prin acest bar erau de prin
partea locului [i de obicei erau l`sa]i de
neveste.
Lizzie [i Adora erau la bar. O pereche de
motocicli[ti tatua]i se afla lng` ele, pretextnd
c` joac` biliard. Cat arunc` o privire \n jur [i-[i
spuse c` era ultimul loc din lume \n care [i-ar fi
64

dorit s` petreac` o sear`. Acum, cnd nu mai


putea pleca, se hot`r\ s` stea cu fetele ct va bea
o bere, apoi s` plece. |[i spuse c` Adora n-o mai
sunase \n ultimul timp, a[a cum obi[nuia s-o
fac`.
Am fost ocupat`, \i spuse aceasta.
Cu ce?
Ce-a]i zice de ni[te muzic` bun` sau de
un dans, fetelor? li se adres` un motocliclist
cu bicep[i de fier, cunoscut sub numele de
Spike.
Nu pot, s`ri s`-i r`spund` Adora. Sunt cu
sora [i cu prietena mea.
Motociclistul continua s` rnjeasc`.
Ei, sor` mai mare, ce-ai zice dac` a[ lua-o la
dans pe Adora?
Uite ce e, Spike, sora mea este o fat` prea
delicat` pentru a-]i spune c` n-are nici un chef s`
danseze cu tine. A[a c` las-o \n pace.
Spike se \ncrunt` [i-i spuse, continund s`-[i
mestece guma:
65

Haide, frumoaso, las-o pe sora ta \n pace. Am


zis bine, sor`? C`ci dup` cum se vede, pare mai mult
frate... Nu-i a[a, Dudley? se adres` unui tovar`[.
Acesta \l aprob`:
Mda, Spike, pare mai mult frate. Dar ce
fundule] fain are fratele `sta...
Adora se ridic` [i d`du s` plece.
Unde te duci? Crezi c` po]i s` pleci a[a? Nu
te gnde[ti c` po]i s` m` superi? {i nu-i recomand nim`nui s` m` scoat` din s`rite.
Cat sim]i nevoia s` intervin` [i \l lovi cu cizma
pe Spike. Acesta care nu se a[tepta la o interven]ie \n for]`, mai ales din partea unei femei, se
dezechilibr` [i c`zu.
Cineva de la bar \ntreb`:
Ai nevoie de ajutor, Cat?
Cat scutur` din cap. |l ridic` pe Spike [i-i
spuse:
Sora mea ar prefera s`-[i scoat` nervii de la
to]i din]ii din gur` dect s` danseze cu tine. Iar
acum pleac` de aici [i gata.
66

Las`-l pe minile mele, se auzi vocea lui


Dillon de undeva din spatele ei.
Fir-a[ al naibii dac` `sta nu este chiar Dillon
McKenna!
Dillon \i \ntinse mna, iar motociclistul se cam
fstci, pierzndu-[i definitiv siguran]a de pn`
atunci.
B`uturi pentru toat` lumea! comand`
Dillon.
Apoi, el \i prinse de bra] pe cei doi motocicli[ti [i-i trase deoparte, elibernd barul.
Ai v`zut cum te-a salvat Dillon? zise Adora,
pierdut` \n admira]ie.
M` descurcam [i f`r` el, preciz` Cat.
Cat, ce se \ntmpl` cu tine? Ce ai \mpotriva
lui Dillon, doar te-a sc`pat dintr-o situa]ie dificil`.
Cat \[i spuse c` nimeni nu era de vin`, doar
Dillon McKenna. Ar fi vrut s` spun` asta cu voce
tare, dar n-o f`cu. Prefer` s` se ridice [i s` plece
tocmai cnd Dillon se \ndrepta spre ele, dup` ce-i
potolise pe cei doi zurbagii.
67

Pe la unu [i jum`tate \n noaptea aceea, Cat


realiz` c` nu va adormi. De fiecare dat` cnd
a]ipea \[i amintea momentul \n care se \ntorsese
[i-l v`zuse \n spatele ei pe Dillon. |n visul ei, se
arunca \n bra]ele lui. Apoi, ajungeau la ceea ce-[i
dorea ea cel mai mult, la s`rut`ri.
Cat gemu [i se \ntoarse \n pat, incapabil` s`
adoarm`. |ncepu s` tremure, de[i era \mbr`cat`
\n pijama groas`, c`ci focul se stinsese de mult
[i casa ei, care nu avea izola]ie bun`, se transformase \ntr-un iglu.
Se \mbr`c` \ntr-o pereche de jean[i [i dou`
pulov`re, [osete groase [i cizme. |n[f`c` \n grab`
o jachet` care se afla pe cuier [i, o dat` urcat` \n
camionet`, l`s` motorul pornit
s` se
\nc`lzeasc`. Apoi, porni \n inima nop]ii.
Camioneta p`rea c` [tie unde trebuie s-o duc`,
de[i ea ar fi putut s` jure c` nu va mai c`lca
vreodat` \n casa aceea.

68

Capitolul 6
Luminile din fa]a casei erau aprinse [i trimiteau
umbre stranii spre cer, spre stele, care p`reau [i
ele \nghe]ate. Cat r`mase \n camioneta ei \ntrebndu-se dac` era bine ce f`cea. Auzise c` unele
femei bolnave de dragoste recurgeau la aceste
vizite inopinate.
Este unul dintre cele mai grele momente
pentru o femeie, \i spusese Adora. Atunci cnd te
treze[ti noaptea, [i o iei spre casa lui, spernd s`
fie vreo lumin` aprins`, \ntrebndu-te dac` [i el se
gnde[te la tine... Sau este cu altcineva.
Cat lovi cu pumnul \n bordul ma[inii. Apoi
cobor\ [i se \ndrept` spre veranda casei. De[i nu
69

avea nici cea mai vag` idee cum va proceda cnd \i


va r`spunde Dillon, \[i lu` inima-n din]i [i b`tu.
Apoi, dup` ce a[tept` cteva momente, sun` la
sonerie, dar nu se \ntmpl` nimic. Dup` cteva
minute \[i spuse c` Dillon nu era acas`, sau, dac`
era, nu voia s` r`spund`. Se \ndrept` spre garaj [i
observ` c` Land Cruiserul nu era acolo.
Se \ntoarse la camioneta ei [i plec` spre ora[;
avea nevoie s` discute cu cineva. Abia atunci se
hot`r\ s` se duc` la Adora. |i d`dea astfel ocazia s`
se revan[eze pentru toate nop]ile pe care le pierduse ascultndu-i nefericirile.
Imediat ce ajunse pe strada Adorei, Cat \ncepu
s` caute din priviri un loc de parcare. Tot atunci
v`zu [i ma[ina lui Dillon parcat` \n fa]a salonului
de \nfrumuse]are al Adorei. Se uit` spre casa acesteia unde luminile erau aprinse. Deci Dillon era cu
sora ei! Cat \ncepu s` scruteze frenetic strada pentru a vedea ma[ina lui Lizzie sau camionul lui Bob
Tamberlaine. Dar nu v`zu nici o ma[in`. Cat \[i
rezem` fruntea de volanul ma[inii, sim]ind nevoia
70

s` spun` ceva urt sau, pur [i simplu, s` urle, c`ci


nu putea sc`pa de durerea pe care o sim]ea, de
parc` cineva i-ar fi str`puns inima. Ar fi vrut s`
urce \n fug` sc`rile de la apartamentul Adorei [i s`
vad` cu ochii ei ce se petrecea acolo. Dar nu putea
s-o fac`. |i spusese lui Dillon c` nu va face niciodat` dragoste cu el. {i cu toate c` acesta i-a repetat
c` nu se va \ntoarce la Adora, \[i schimbase decizia.
Adora era o femeie liber`, iar el, la fel.
La[ul, \[i spuse Cat. Poate c` ar avea o mul]ime
de explica]ii pentru ce f`cea la miezul nop]ii la
Adora, dar ea nu era dispus` s` le asculte. Porni
spre cas`. Poate c` nu va dormi o lun` de acum
\ncolo, dar va trece peste iubirea pentru Dillon
McKenna.

Nici nu se mai culc` \n pat cnd ajunse acas`.


Deschise televizorul [i se a[ez` pe sofaua din
camera de zi, \nvelit` \ntr-o p`tur`, a[teptnd zorii
ca pe o salvare miraculoas`. Mo]`i un pic. Se trezi
71

\nfrigurat`, pe fondul buletinului de [tiri la


sfr[itul c`ruia crainicul anun]` un viscol puternic
\n zona lor.
F`cu focurile, apoi sim]i nevoia unei cafele
tari care s-o trezeasc`, s-o \mpiedice s` mo]`ie
toat` ziua. Se \ndrept` spre cafetier` [i, cnd vru
s` umple vasul acesteia cu ap`, \l lovi cu putere
de marginea chiuvetei. Vasul se sparse, iar Cat
d`du exasperat` ochii peste cap, spunndu-[i c`
nu era dect un vas de sticl` care se putea
\nlocui u[or. Sim]i nevoia s` se dezl`n]uie, s`
dea fru liber lacrimilor, \ns` n-o f`cu,
strngnd durerea \n`untrul ei. Scr[ni din din]i
[i adun` cioburile. Pe la zece f`cuse deja rondul
caselor pe care le avea \n grij` [i nu g`si nici o
problem`.
V`zu c` cerul \ncepuse s` se \ntunece dar plec`
totu[i spre centru s` fac` ni[te cump`r`turi, c`ci,
dac` viscolul avea s` fie chiar a[a de puternic cum
se anun]ase, nu va putea s` ias` o zi sau dou` din
cas`. Trecu [i pe la magazinul lui Reggie Kratt, s`
72

cumpere un alt vas pentru cafetier`. Tocmai


atunci cineva deschise u[a; nu era nimeni altcineva dect Dillon.
Cat sim]i c` \i cedeaz` genunchii. Inima \i b`tea
de parc` tocmai atunci ar fi terminat un maraton.
Bun`, Cat.
Bun`, Dillon, zise ea cu un zmbet for]at.
Dillon se \ntoarse spre b`trnul Kratt.
Am venit s` cump`r ni[te l`mpi cu gaz, s` am
dac` cumva se \ntrerupe curentul electric.
Uite-le, sunt acolo, pe rafturile din stnga.
Dar gaz ai?
Am un bidon \ntreg.
Perfect, ce altceva \]i mai pot oferi?
Nimic, m` duc acum la Reno s`-mi fac provizii
de mncare.
}i-ai pierdut min]ile, b`iete? Dac` te duci
acum la Reno, o s` stai acolo cteva zile, pn`
trece viscolul.
Dillon \ncepu s` rd` cu acel rs puternic al lui
care o f`cea pe Cat s`-i tremure genunchii.
73

Nu-]i face probleme, Reggie, am lan]uri pentru ro]i, anvelope pentru z`pad`, [i ma[ina mea
este un vehicul cu trac]iune pe patru ro]i.
Dillon, Reggie are dreptate, nu este cazul s`
iei viscolul \n piept.
Apreciez grija ta, Cat, dar pot s`-mi port singur de grij`.
Cat \l privi f`r` s` mai scoat` o vorb`. Cuvintele
lui fuseser` ca o palm`.

Dup` o or`, cnd Cat ajunsese deja acas`, vntul \ncepuse s` bat` cu putere sporit` [i ningea \n
vrtejuri. Pe la trei, sun` telefonul. Era Adora,
care-i spunea c` \nchisese salonul [i tr`sese
obloanele casei, a[a cum f`ceau \n caz de viscol.
Ai tot ce-]i trebuie?
Da, am mncare, gaz, [i lemne, a[ putea
rezista o s`pt`mn` f`r` s` ies din cas`.
Cat, ai grij` de tine! Linia telefonic` se \ntrerupse brusc.
74

Peste or` se \ntrerupse [i lumina. Z`pada c`dea


\n valuri, iar vntul urla prin col]urile casei. Aprinse
l`mpile cu gaz [i le instal` \n col]urile casei, de unde
aruncau o lumin` ciudat`. |ncerc` s` nu-[i fac` probleme pentru Dillon. Poate c`, v`znd cum \ncepuse
s` urle vntul, abandonase ideea drumului pn` la
Reno. Oricum, nu avea s`-l sune ca s` vad` ce face;
cu toate astea se trezi formnd exact num`rul lui. La
al cincelea semnal auzi vocea lui Dillon care-i
spunea c` nu este acas` [i s`-i lase un mesaj.
Dillon, sunt eu, Cat. Pe aici viscole[te destul
de r`u. Mi-am f`cut probleme pentru tine, dac`
e[ti acas`, te rog, ridic` receptorul!
Dar acest lucru nu se \ntmpl`. Fa]a lui Cat lu`
foc, era teribil de furioas` pe el pentru c`, de[i era
acas`, nu ridica receptorul. Sau, poate era plecat.
Cat \ncepu s` str`bat` cu pa[i mari \nc`perile casei,
gndindu-se apoi c` el r`m`sese undeva la Reno, \n
vreun hotel. Nu trebuia s`-[i mai fac` probleme din
cauza lui, gndi ea [i se duse la fereastr`, privind
trist` z`pada care se \nc`p`]na s` cad`. Deodat`
75

v`zu ceva lucind \n z`pad`. Era o lucire metalic`,


acoperit` imediat de viscolul dezl`n]uit. Dar ea nu
mai a[tept`, fugi spre buc`t`rie, apoi spre veranda
casei. Land Cruiserul cel ro[u se afla acolo, era o
realitate. |n cele din urm` Dillon deschise portiera.
Mi-a fost team` s`-mi continuu drumul spre
cas`, [i nu numai asta... eu...
Ai f`cut foarte bine, Dillon, intr`.
El intr` [i r`maser` fa]` \n fa]` privindu-se,
gndindu-se c` vor fi nevoi]i s` petreac` cel pu]in
dou` zile \mpreun`.
Pofte[te, f`-te comod, \l invit` Cat.
{tii, Cat, eu... am adus ceva \n portbagaj. Cte ceva
de mncare, m` tem s` nu \nghe]e totul dac` nu...
M` duc eu, tu intr` s` te \nc`lze[ti.
El o apuc` de mn`.
Stai pu]in, Cat, m` duc eu, zise Dillon [i porni prin
perdeaua de z`pad` care p`ru c`-l \nghite imediat.
Reap`ru dup` cteva momente [i Cat clipi, c`ci
nu-[i d`dea seama ce are \n bra]e. Nu realiz` c` era
un copil dect cnd acesta \ncepu s` plng`.
76

Capitolul 7
Dillon \i \ntinse copilul.
B`nuiesc c` este o feti]`, are toate lucrurile
roz.
Cat \l privi, f`r` a \n]elege nimic.
D`-mi-o mie, zise ea.
Dilon \i \ntinse copila[ul [i-i spuse:
Eu m` duc s` aduc mncarea.
Cat se duse direct \n dormitor [i puse copilul
pe pat. Plnsetele feti]ei se intensificar`, c`ci nu-i
convenea s` fie l`sat` din bra]e. Cat aprinse dou`
lumn`ri pe care le puse pe noptier` [i alte dou`
l`mpi cu gaz. Copilul se dezvelise [i ea-i privi cu
77

duio[ie mnu]ele [i picioru[ele. Feti]a o privi la


rndul ei cu ochi[orii ei mari, alba[tri. Cat \i zmbi,
amintindu-[i de surorile sale, Deirdre [i Phoebe,
pe care le crescuse.
Feti]a \ncepu s` plng`, iar Cat realiz` c` e ud`
[i trebuie schimbat`.
Dillon, strig` ea, am nevoie de pampers pentru feti]`!
Dillon ap`ru \n cadrul u[ii, privindu-le pe cele
dou`, c`ci nu prea \n]elegea ce-i trebuia lui Cat.
Pachetul cu pampers, Dillon.
Cat se gndi c`, dup` ce vor rezolva cumva
problema copilului, Dillon va trebui s`-i dea [i
ni[te explica]ii.
~sta este? \ntreb` el f`r` a intra \n \nc`pere.
Cat privi pachetul voluminos pe care era imprimat` o giraf`.
Da, `sta este, Dillon. A[az`-te aici, pe pat.
Dillon se a[ez`, privind cum Cat desface
pachetul \n care, pe lng` scutece, se mai aflau
ni[te juc`rioare, un biberon [i o p`turic`.
78

Stai, micu]o, zise Cat, vom rezolva imediat


problema ta.
V`d c` te pricepi s` schimbi un copil, remarc`
Dillon. Nici nu [tii ce mult m` bucur` asta!
Cat \l privi suspicioas`.
De ce? Dar nu conteaz`, o s` discut`m mai
trziu despre asta. Adu [i restul lucrurilor de la
ma[in`. Nu uita lanternele pe care le-ai cump`rat
de la Kratt, le vom aprinde peste tot prin cas`.
Cat se ocup` \n continuare de toaleta feti]ei,
fredonndu-i un cntecel pe care-l \nv`]ase pentru
surorile ei mai mici. Dup` ce schimb` feti]a, \i
\nc`lzi laptele.
Dillon ap`ru cu lanternele.
Unde este telefonul t`u, Cat?
Este pe birou, sub scar`.
Dillon ridic` receptorul. Nu func]iona.

79

Dup` o or`, toate erau \n ordine, feti]a dormea


lini[tit`, tot ce adusese Dillon fusese pus \n c`mar`,
iar ei st`teau \n camera de zi, bnd ceaiuri fierbin]i
[i mncnd sandvi[uri. Lumina era \ntrerupt`,
liniile telefonice la fel. Afar` se l`sase \ntunericul.
Am tr`it prea mult \n Los Angeles, zise Dillon,
am uitat ct de greu poate fi uneori aici. Dac` nu
sl`be[te viscolul, am putea r`mne aici bloca]i
cteva zile.
Da, este posibil, morm`i Cat. Dar ea avea alt`
problem`, mai important`, de l`murit. Al cui este
copilul, Dillon?
Dillon \[i trecu palma pste fa]`.
Cat sim]i c`-[i pierde r`bdarea. Se surprinse
\ntrebndu-l:
Nu cumva este al Nataliei Evans?
Dillon o privi uluit cteva secunde, apoi izbucni \n rs. Apoi, cnd reu[i s` se opreasc`, \i spuse:
Ar trebui s-o cuno[ti pe Natalie. }i-ai da
seama c` este ultima femeie din lume care ar vrea
s` aib` un copil.
80

Cat se \ncrunt`, sub imperiul gndurilor care o


cam \ndemnau s` afle ct mai multe despre Natalie
Evans. Dar ea [tia c` lucrul cel mai important era
s` afle al cui este copilul.
Bine, atunci, dac` nu este al ei, al cui este?
Nu am nici cea mai vag` idee. O s`-]i
povestesc cum m-am trezit cu un sugar \n ma[in`.
M-am dus la Reno [i am parcat \n fa]a supermarketului. Cnd am ie[it \ncepuse s` ning`, a[a c` am
luat-o spre autostrad`, cu inten]ia de a m`
\ntoarce. Dar am v`zut c` benzina era pe sfr[ite,
a[a c` am oprit la prima sta]ie de pe autostrad`. |n
timp ce \mi umpleau rezervorul m-am dus la
toalet`, apoi m-am \ntors la ma[in`, am pl`tit [i am
plecat. Probabil c` \n momentul \n care am ie[it
din ma[in` cineva a pus copilul acolo. Drumul a
fost un co[mar, mi-a luat trei ore s` ajung la Red
Dogs [i m-am gndit la un moment dat s` m`
opresc acolo. Dar \mi doream s` ajung acas`, a[a
c` am luat-o spre Barlin Creek [i atunci au \nceput
scncetele. Am avut un sentiment foarte ciudat,
81

parc` [i acum simt fiori pe [ira spin`rii. Era s`


intru \ntr-un morman de z`pad`, s` pierd direc]ia.
Dup` ce mi s-au mai potolit b`t`ile inimii, am realizat c` m` alesesem cu un pasager foarte mic [i
aveam nevoie de ajutor. A[a c` m-am \ndreptat
spre tine. Restul \l [tii.
Dar cine putea s`-]i pun` copilul \n ma[in`?
Nu am idee [i, pn` nu vor func]iona telefoanele, nu m` voi l`muri.
Cat \l privea [i nu [tia dac` era cazul s`-l cread`
sau nu. Probabil nedumerirea i se citea pe fa]`
pentru c` Dillon insist`:
Te rog, Cat. Doar nu crezi c` am furat copilul.
Chiar crezi c` a[ fi capabil s` fac r`u unui copil?
Nu, nu cred c` l-ai furat.
M` simt mai bine acum.
Dar problema r`mne aceea[i, cine ar face
r`u unui copil?
Dup` cum ]i-am mai spus, Cat, pn` nu vom
avea telefon [i lumin` o s` fie cam greu s`-]i
r`spund.
82

T`cur` amndoi. Afar`, vntul urla [i z`pada


b`tea \n geamuri. |n cele din urm`, el \ntreb`:
Deci, ce facem, Cat?
Ea \i \ntlni privirea. |n ochii ei el citi mii de
\ntreb`ri care a[teptau un r`spuns, dar poate ea nu
avea curaj s` i le pun`. Deodat`, Cat se ridic`,
\nc`l]` o pereche de mocasini, [i-i spuse privindu-l
cu emo]ie:
M` duc \n pod unde sper s` mai fie leag`nul
pe care l-a f`cut tata pentru mine, \nainte de a m`
na[te, cnd \nc` mai spera c-o s` fiu b`iat.

Leag`nul era aruncat undeva, sub o scar` din


pod, un spa]iu pe care Cat \l \nchisese cu plastic,
cu doi ani \n urm`. De atunci folosise acest spa]iu
pentru depozitare. |narmat` cu o lantern`, Cat se
\ndrept` spre acel loc. Leag`nul se afla acolo, deasupra unei cutii foarte mari \n care fusese cndva
un radiator, iar acum z`ceau aruncate tot felul de
nimicuri.
83

Cat? auzi glasul lui Dillon. L-ai g`sit?


Da, Dillon, este aici. Cat veni cu leag`nul pe
care-l purta \n bra]e ca pe un trofeu, [i-l puse la
picioarele lui Dillon. Stai s` vedem \n ce stare este.
|ngenunchear` amndoi [i examinar` leag`nul,
atingndu-l u[or. Acesta se mi[c`, f`cnd s`
scr]\ie podelele de sub el.
Cat urm`ri mi[carea leag`nului.
Tata mi l-a f`cut, \nainte de a m` na[te.
Dillon o privi \ntr-un fel oarecum ciudat.
Este normal s`-l fi f`cut \nainte.
Catherine, era scris pe partea din fa]` a
leag`nului, dar e-ul final lipsea. Sub numele ei mai
era scris Mitchel Jr.
Deci tat`l t`u a sperat c` vei fi b`iat [i a scris
numele pe care ]i l-ar fi pus.
Dar n-am fost.
Adev`rat, n-ai fost.
Ce vrei s` spui cu asta, Dillon? Nu-mi place ca
interlocutorul meu s` nu spun` lucrurilor pe
nume.
84

Dillon o prinse de bra], iar ea-[i aminti de


o scen` asem`n`toare petrecut` acas` la el.
Viscolul `sta este cel mai bun lucru care ni se
putea \ntmpla, Cat. Vei fi aici cu mine cteva zile.
{i \nainte de terminarea viscolului, va trebui s`
cazi la pace cu mine. Te-ai gndit vreodat` c` ne
asem`n`m mult?
Cat \ncerc` s`-[i elibereze bra]ul, dar \n zadar.
Ea era o femeie puternic` dar [i Dillon avea for]`.
Da, Cat, ta]ii no[tri ne-au hot`rt soarta. Pe
tine te-a format s`-i iei locul, a[a cum ar fi f`cut un
fiu, atunci cnd l-ar fi p`r`sit tat`l.
Pe noi nu ne-a p`r`sit tata, a murit.
Dar tu dai vina pe el. Pentru c` ]i-a l`sat pe
cap toate femeile din familie, pentru c` te-a lipsit
de [ansa de a studia [i de a-]i tr`i via]a a[a cum
dore[ti. Iar tat`l meu, ei bine, tat`l meu face ca al
t`u s` par` u[` de biseric`. Pe mine m-a \nv`]at
tata c` via]a nu are nici un rost. A fost tot timpul
acru, pentru c` mama a murit la na[terea mea. De
mine nu i-a p`sat deloc. De multe ori mi-a repetat
85

c` era mai bine s` nu m` fi n`scut. De multe ori


am f`cut acte incon[tiente, dup` unii, tocmai pentru a-i demonstra c` eram [i eu capabil de ceva.
Vorbele lui Dillon erau dureroase, iar mnia lui
Cat se transform` deodat` \n \n]elegere [i simpatie
pentru copilul de odinioar` care suferise att de
mult. |l rev`zu cu ochii min]ii, un b`ie]el descul],
fl`mnd, murdar...
Da, \mi amintesc. Dillon, eu... |i strnse
bra]ul u[or.
Nu am nevoie de mila ta, Cat, nu-mi mai
folose[te la nimic acum. Unde r`m`sesem? Ah, da,
am f`cut amndoi fa]` unor mari provoc`ri. Tu ai
avut grij` de familia pe care ]i-a l`sat-o tat`l t`u. Eu
mi-am riscat via]a pentru fiecare ban c[tigat.
Acum suntem singuri [i avem o vrst` la care al]ii
au familii, copii. Noi suntem tot singuri.
Mai sunt [i al]ii nec`s`tori]i, uit`-te la
Spooner, la Bob Tamberlaine, la Adora.
|n clipa \n care rosti numele surorii sale, Cat
regret`.
86

A, da, Adora. Este o problem`.


Nu vreau s` discut`m despre ea acum...
De ce nu vrei? Nu vrei s` discu]i despre
Adora, despre nimic, [tiu asta. Nu vrei s`
discu]i despre nimic ce ar putea rupe barierele
ridicate \ntre noi. Preferi s` aduni toate informa]iile [i s` consta]i c` sunt un individ
problem`, [i s` stai la distan]`. Nu este nimic
\ntre mine [i Adora, Cat, poate doar pu]in` prietenie.
Cu Adora ai discutat problema asta?
El \nclin` din cap.
Am f`cut-o.
Cat se ar`t` surprins`. Apoi, \l \ntreb`:
Cnd?
Asear`. M-am dus la ea dup` ce s-a \nchis
barul, [i am stat de vorb`.
Ce i-ai spus?
Acela[i lucru pe care ]i l-am spus [i ]ie cnd
ne-am \ntlnit acum cteva s`pt`mni: c` totul s-a
terminat \n urm` cu [aisprezece ani. I-am spus [i
87

ce simt pentru tine. I-am spus c` m` simt atras de


tine, c` a[ vrea s` mi te apropii, dar c` tu nu-mi dai
ocazia s-o fac.
{i Adora ce-a zis?
M-a ascultat [i aparent, m-a aprobat. Ce naiba
a[ fi putut s`-i spun mai mult?
Cat d`du din cap [i se gndi la sora ei [i la
lucrurile pe care nici una dintre ele nu le spusese \n
timpul acelei ultime conversa]ii telefonice. Acum \i
era clar c` ar fi trebuit s` discute deschis cu Adora.
Cat, de ce m-ai \ntrebat unde [i cum am discutat cu Adora?
Cat \[i \ntoarse privirea de la fereastr` c`tre el,
spunndu-[i c` nu era cazul s` i se confeseze lui
privitor la comportamentul ei din noaptea trecut`.
O v`zuse cum \l \nfruntase pe Spike, nu era cazul
s` aud` [i urmarea.
Dar Dillon veni spre ea, [i o prinse \n bra]e.
}i-am v`zut ma[ina \n fa]a casei Adorei,
noaptea trecut`. N-am putut dormi [i la miezul
nop]ii am plecat spre tine. Cnd am ajuns acolo
88

am mai stat pu]in \n camionet` [i m-am \ntrebat


dac` e[ti acas` [i mai ales dac` e[ti singur. Dup` o
vreme am cobort din ma[in` [i am b`tut la u[`.
Apoi, restul \l [tii.
Dac` ai [tiut c` sunt la Adora, de ce n-ai intrat?
Cat \[i privi minile, apoi se uit` [i la ale lui Dillon.
Minile lui erau mai \ngrijite dect ale ei. Minile ei
ar`tau c` era o femeie care muncea tot timpul.
Cred c` n-am intrat pentru c` n-am vrut cu
adev`rat s` aflu ce este \ntre tine [i Adora. Dup`
cum spuneai, ceea ce-mi trebuia mie era o scuz`
pentru a sta departe de tine.
Asta dore[ti [i acum?
Cuvintele da [i nu ap`rur` simultan \n mintea
ei, dar nu le rosti, ci r`mase uitndu-se la chipul
lui drag, gndindu-se c` \n sfr[it ajunsese s`
doreasc` [i ea un b`rbat, [i c` acum era speriat` de
propriile-i sentimente.
Cat, ]i-am pus o \ntrebare. Asta-]i dore[ti [i acum?
O, Dillon...
El o lu` \n bra]e [i o strnse la piept.
89

|mi place mult s` te ating, Cat. Pari att de puternic`, dar ai mult` sensibilitate pe care vrei s-o ascunzi.
Dillon...
De cnd m-ai l`sat singur, am trecut prin
clipe de co[mar. Am \ncercat s` te uit, apoi am
\nceput s`-mi imaginez cum ar fi via]a noastr`
\mpreun`...
Dar ai fost att de rece [i nep`s`tor cu mine
ast`zi, la magazin...
La ce naiba te a[teptai, Cat, cnd mi-ai spus c`
nu m` vrei \n via]a ta? Nici m`car nu mi-ai
mul]umit c` te-am sc`pat de Spike. Apoi, dintr-o
dat`, ]i-ai manifestat \ngrijorarea c` m-a[ fi putut
r`t`ci \n viscol.
{tiu, Dillon.
Acum, nu mai spune nimic, las`-m` s` te
s`rut. Spune c` pot s-o fac!
Dar, Dillon...
Vreau s` te aud spunndu-mi asta ! Un singur
cuvnt, Cat!
Bine, Dillon, s`rut`-m`!
90

Capitolul 8
{i Dillon o s`rut`. Fu un s`rut tandru, parc` \n
contrast cu viscolul puternic de afar`. Cat \[i sim]i
trupul dintr-o dat` plin de via]`. Snii ei se lovir`
de pieptul lui puternic, iar genunchii \ncepur` s`-i
cedeze ca [i alt`dat`. Dar acum lui Cat nu-i mai
p`sa, \l prinse pe Dillon cu bra]ele pe dup` gt [i
se l`s` prad` gurii lui. Dar atunci auzir` amndoi,
fu un ]ip`t sup`rat care se auzea din camera
al`turat`; copila[ul se trezise.
Probabil trebuia schimbat.
Dac` continu` tot a[a, nu vom mai avea
schimburi mine diminea]`. Voi folosi ni[te buc`]i
de cear[af, asta cred c` este singura solu]ie.
91

Te descurci tu, spuse Dillon, care \ncerca s`


lini[teasc` feti]a cu o juc`rie de plastic.
Nici lapte praf nu mai avem, cred c-o s` folosesc ni[te lapte diluat [i poate ni[te piure de
fructe, de[i nu [tiu cum va reac]iona.
Dup` cum am mai spus, sunt sigur c-o s` te
descurci.
Sper s-o pot face, dar nici nu [tiu ce vrst` are
copila[ul. B`nuiesc c` nu are mai mult de patru
luni [i nu [tiu dac` a primit hran` solid` pn`
acum. N-am mai \ngrijit bebelu[i de foarte mult
timp.
Cat \l urm`ri pe Dillon, care \ncepuse s` scuture o pereche de chei al c`ror sunet o \ncnta pe
feti]`. Se \ntinse pe pat [i urm`ri fericit` jocul dintre b`rbat [i copil. Era un moment foarte pl`cut, \n
cas` era cald, se sim]eau bine, iar afar` viscolul
urla din r`sputeri. Cat nu rezist` tenta]iei de a
atinge c`p[orul copilului, care gunguri fericit, nu
se [tie dac` la atingerea ei sau la zgomotul f`cut de
cheile lui Dillon.
92

A avut mare noroc mititica asta! zise Dillon


privind cu duio[ie feti]a, cine [tie ce s-ar fi \ntmplat dac` n-ar fi avut norocul s` ajung` aici.
M` duc s` aduc leag`nul, zise Cat, \ngrozit`
de ce s-ar fi putut \ntmpla cu un copil l`sat \n voia
sor]ii. Se pare c` trebuia s` m` numesc Cat cea
plin` de resurse.
Iar eu am crezut c` te nume[ti Desiree.
Cat ro[i, c`ci numele acesta fusese \ntotdeauna
o problem` pentru ea: de aceea f`cea tot posibilul
s`-l ]in` secret. Mama ei o botezase astfel dup` ce
citise o carte despre nu [tiu ce iubit` a lui
Napoleon.
De unde [tii de acest prenume al meu?
Adora mi l-a spus, pe vremea cnd eram prieteni. I-am repro[at c` se las` prea mult d`d`cit`
de tine, iar ea m-a asigurat c` nu faci altceva dect
s` vorbe[ti, dar c` are ea ac de cojocul t`u, \n
cazul \n care exagerezi. Mi-a spus c` te-a
amenin]at s` spun` \n tot ora[ul c` te nume[ti [i
Desiree.
93

A, acum \mi amintesc.


Probabil c` din aceast` cauz` n-ai tras atunci
cu pu[ca \n mine!
Poate, zise Cat, apropiindu-se de leag`nul \n
care pusese copila[ul. Se gndi c` era cel mai pl`cut
viscol prin care trecuse vreodat`, acum cnd era cu
el [i cu feti]a. Dar dac` situa]ia asta s-ar prelungi, ar
mai fi la fel de pl`cut`? se gndi ea. Dac` ar avea o
familie pe care s-o \ngrijeasc`? Asta era tocmai ceea
ce ea-[i spunea mereu c` nu-i trebuie. Nu-i pl`cea
ceva care s-o lege de cas`, [i s`-i fure libertatea pe
care abia acum \ncepea s-o aib` cu adev`rat. Dar ce
\nsemna libertatea pentru ea? De cnd revenise
Dillon \n localitate, ideea de libertate c`p`tase sensuri noi. Era poate un sinonim al singur`t`]ii.
Cat? La ce te gnde[ti?
Cat \i evit` privirea, dar apoi nu se mai putu ab]ine [i-i
puse \ntrebarea pe care voia s-o pun` de mult` vreme.
Dillon, ai vrea acum s`-mi vorbe[ti despre
Natalie Evans?
|]i spun tot ce vrei, draga mea.
94

Am tr`it doi ani cu Natalie, \ncepu Dillon. Am


discutat [i despre c`s`torie, dar nu ca despre ceva
care urma s` se \ntmple \ntr-un viitor apropiat.
Eu eram acela care-[i dorea o familie. Ei nu-i convenea s` se c`s`toreasc`, mai ales s`-mi fac` un
copil. |i pl`cea prea mult distrac]ia.
{i asta a fost cauza desp`r]irii voastre?
|ntr-o oarecare m`sur`. Dar s-a \ntmplat ceva
care mi-a dat foarte mult de gndit, mai mult dect
refuzul de a avea copii. Dup` accidentul de la Mirage,
se p`rea c` nu voi mai putea merge vreodat`. Natalie
n-a putut suporta ideea [i l-a preferat pe Creedy.
Dar este un b`rbat de aproape [aizeci de ani!
exclam` Cat.
Nu-l subestima pe b`trnul Creedy. Este un
tip plin de via]`, are mul]i bani, [i, mai ales, poate
merge pe picioarele lui, lucru de care eu nu eram
sigur pe atunci.
Cum ai aflat de rela]ia lor?
95

Mi-a spus un prieten care i-a v`zut \mpreun`,


\ntr-un club. Eu n-am fost prea surprins, m` a[teptam la asta. Cnd i-am spus lui Natalie, a \nceput
s` plng`, iar eu m-am \nduio[at [i tot eu am fost
acela care a \ncercat s-o consoleze. Am decis de
comun acord c` rela]ia noastr` nu are viitor. Dar
asta n-a fost partea cea mai urt` a rela]iei mele cu
Natalie. Cel mai greu mi-a fost la dou` ore dup`
ce am ie[it din sala de opera]ii, cnd ea discuta
despre mine cu Creedy [i-[i exprima dezgustul fa]`
de felul \n care voi tr`i de acum \nainte. Nu este ea
femeia care s` accepte un invalid.
{i atunci de ce a mai venit la tine acum dou` s`pt`mni?
Creedy a trimis-o. Trebuia s` m` fac` s`-mi
schimb hot`rrea [i s` accept din nou s` fac s`riturile,
la poalele muntelui Shasta.
Era att de frumoas`, Dillon...
E[ti cumva geloas`? Fii lini[tit`, am refuzat-o.
Eu nu m` gndeam atunci dect la felul \n care-]i
voi explica a doua zi scopul vizitei ei. Alt` \ntrebare mai ai, Cat?
96

Deocamdat` nu.
Pentru ctva timp r`maser` a[a, ]inndu-se de
mn` ca doi [colari \ndr`gosti]i, \n timp ce viscolul
de afar` era tot mai aprig.
Apoi, Cat \l duse s` vad` [i celelalte \nc`peri ale
casei. Dillon nu mai p`rea acum att de dornic s` fac`
dragoste cu ea, iar ea nu voia s` i se arunce \n bra]e.
Dac` vrei s` faci du[, o po]i face acum ct \nc`
nu s-a r`cit apa.
Un du[ ar fi grozav, zise el, n-o s` dureze prea
mult pentru ca [i tu s` po]i face unul.
Dar plnsul feti]ei care se auzi din camera unde
o l`saser` \i f`cu [i de data asta s`-[i lase
problemele pentru mai trziu [i s` se ocupe de ea.
Cred c`-i este foame, zise Cat, o s`-i fac un
piure de banane [i poate s` diluez ni[te lapte de
vac`. Dup` ce potoli feti]a, Cat vru s` spun` c`
aceasta va fi lini[tit` o vreme, dar nu mai reu[i.
Privirea lui Dillon \i lu` graiul.

97

Capitolul 9
Cat se ridic` \ncet.
Dillon, eu...
El \i puse un deget pe buze, [optindu-i:
O s` treze[ti feti]a. Apoi sufl` \n lampa care
se afla pe masa din buc`t`rie. |nc`perea se scufund` brusc \n \ntuneric. Afar` vntul b`tea la
fel de puternic, dar mai puternic` era acum
atrac]ia dintre Cat [i b`rbatul a[ezat lng`
leag`n. Ea nu-i putea evita privirea. Figura lui era
luminat` de lampa din dormitor, a c`rei lumin`
r`zb`tea pn` la ei. Ea citi multe promisiuni \n
ochii lui. F`r` s`-[i dea seama ce face, Cat se
98

ridic` [i se \ndrept` spre dormitor. Dillon o


urm` [i \nchise u[a \n urma lui. Cat sim]i c`
picioarele \i f`ceau probleme, a[a c` se a[ez` pe
pat.
Se va face frig aici dac` \nchizi u[a.
Vino aici, Cat.
Ea f`cu un pas spre el, apoi \nc` unul. Ajunse
foarte aproape dar Dillon n-o atinse.
Am vrut s` mai a[tept, nu [tiu de ce. Poate
s`-]i dau mai mult timp de gndire. Dar acum nu
mai pot a[tepta, Cat.
Aceasta \l privi, bucurndu-se de figura lui
frumoas`, ochii negri, chiar [i de cicatricea de
pe buza lui. Se bucur` de umerii lui largi, cu
musculatura puternic`. Pe um`rul stng avea
o cicatrice care disp`rea undeva sub bra].
Acum, cnd \l vedea de aproape, ea observ` c`
aproape tot trupul lui era acoperit de cicatrice.
Ce spui, Cat? Oare este ceea ce cred eu? C`
n-ai f`cut niciodat` dragoste?
99

Ai dreptate, a[a este.


Se pare c` n-am venit preg`tit pentru a face
dragoste. Nu am cum s` te protejez.
Eu m-am gndit la toate [i am ceea ce-]i trebuie. Nu te uita a[a la mine, dac` n-am f`cut-o
pn` acum nu \nseamn` c` nu mi-am planificat
asta. De fapt, mi le-a dat Adora acum cteva luni,
pentru cazul \n care imposibilul s-ar fi petrecut,
cum spunea ea.
Cat, \i [opti el numele. Vocea lui era o invita]ie. Dillon o strnse la piept [i ea se relax`.
A[a este mai bine, spuse el, s`rutnd-o tandru.
Cteva minute nu f`cu altceva dect s`-i
mngie p`rul, iar ea deveni \nc` o dat`
con[tient` c` se sim]ea bine [i protejat` la pieptul lui. Apoi Dillon o s`rut` \n timp ce \i
descheia nasturii c`m`[ii. El s`rut` fiecare
buc`]ic` de piele eliberat` de nasturii desf`cu]i.
Cat se sim]i dintr-o dat` femeie, \n mijlocul viscolului, sub minile unui b`rbat.
100

Dup` ce f`cur` dragoste, Cat r`mase privindu-l cu ochii mari. El \i zmbi. Dar Cat nu putu
s` nu scape o lacrim` [i el [tiu de ce. Cauza
erau cicatricele r`nilor urte care-i br`zdaser`
trupul.
Nu mi se par urte, Dillon.
Atunci, ce te-a f`cut s` plngi la vederea
lor?
Mai multe motive.
Spune-mi-le.
M-am gndit la ct trebuie s` fi suferit \n
momentele acelea... la faptul c` ai fost foarte
aproape de a nu mai putea s` mergi... am plns
pentru curajul de care ai dat dovad`, ca s` te
po]i recupera dup` acel accident... m` uluie[ti
de fapt... eu nu plng prea u[or.

Cnd se trezir` de diminea]a, \nc` viscolea.


Electricitatea [i liniile telefonice nu se resta101

biliser`. Feti]a d`dea semne de nelini[te, mai


mult ca sigur din cauza hranei cu care nu era
obi[nuit`. O luar` cu rndul \n bra]e, leg`nnd-o.
Pe la ora dou` r`maser` f`r` pampers [i
\ncepur` s` recurg` la buc`]i de pnz` prinse
cu ace de siguran]`. Dar [i a[a se mai \ntmplau
accidente. De aceea, Dillon invent` f[ia de
plastic fixat` peste pnz`, lucru care-i mai scuti
pu]in de atta munc`. Puser` o frnghie \n pod,
pe care s` usuce scutecele micu]ei, ba chiar [i
jean[ii lui Dillon, p`ta]i \n timp ce \ncerca s-o
calmeze pe feti]`. Ori de cte ori aveau un
moment liber [i copila era lini[tit`, profitau
pentru a face prtie prin z`pada care p`rea c`
vrea s`-i \ngroape. Dar z`pada c`dea necontenit, iar sub ea straturile mai vechi, deja
cur`]ate, \nghe]au. Cu toate acestea ei se bucurau de izolarea lor. G`sir` timp chiar s` [i joace
Scrabble sau s` vorbeasc` vrute [i nevrute. Abia
\n a treia zi feti]a p`ru c` s-a obi[nuit cu laptele
de vac` \ndoit cu ap` pe care i-l administrase
102

Cat. Lumea pe care [i-o creaser` \n trei p`rea


idilic`, un loc magic f`r` trecut sau viitor.
Pentru Cat, acele zile de furtun` \nsemnau c`
totul se oprise la prezent. Ea nu avea dect grija
feti]ei [i a lui Dillon, a dragostei lor. Ori de cte
ori feti]a le d`dea r`gazul necesar, f`ceau
dragoste, ceea ce p`rea s`-i produc` mult`
bucurie lui Dilllon.
Ea descoperi c` Dillon era un b`rbat inventiv.
A treia zi, smb`t`, pe cnd era rndul ei s` dea
z`pada a[ternut`, Dillon veni pe nea[teptate [i-i
puse z`pad` pe gt. De aici \ncepu o adev`rat`
lupt` cu bulg`ri. Dar tot Dillon fu cel care ced`
[i o lu` \n bra]e. Cat privi cerul. Un vrtej de
fulgi care c`deau pe fa]a ei, la \nceput usca]i,
apoi topindu-se sub c`ldura trupului ei
deveneau umezi [i reci. Era un moment de
frumuse]e suprem`, erau singuri \n inima viscolului. Dar auzir` plnsetele feti]ei c`reia i
se f`cuse foame [i reluar` rutina din ultimele
trei zile. Cat hr`ni bebelu[ul, iar Dillon
103

preg`ti ceva de mncare, apoi sp`l` scutecele


micu]ei. Pe la trei diminea]a feti]a \i trezi din
nou.
Ascult`, o \ndemn` Dillon, s-a oprit vntul.
Se \mbr`car` [i ie[ir` afar`, unde se mai a[ternuse destul` z`pad`, chiar dac` ei o \nl`turaser`
dup`-amiaz`. Deasupra capetelor lor, stelele
p`reau \nghe]ate [i ele.

Diminea]a aduse pu]in soare. Ie[ir` din nou,


c`ci z`pada ajunsese la nivelul ferestrelor de la
primul etaj. La ora nou` se restabili circuitul
electric, dar nu [i telefonul. Cat deschise televizorul, la un post din Reno.
... micu]a Alexa Todd n-a fost \nc` g`sit`, auzir`
vocea crainicului. Feti]a a disp`rut acum [aptezeci
[i dou` de ore, cnd o femeie cu probleme psihice a furat-o din c`rucior \ntr-un supermarket.
Dup` ce a furat copilul, femeia sus]ine c` l-ar fi
104

pus \ntr-un Land Cruiser de culoare ro[ie.


Autorit`]ile sper` c` acum, dup` ce viscolul s-a
mai potolit, posesorul ma[inii va da informa]ii
despre feti]a de patru luni care a fost pus` \n
ma[ina sa.
Imaginea copila[ului disp`rut fu \nlocuit` de
un instantaneu cu pini plini de z`pad` [i cu
autostrada pe care nu se putea circula.
... Viscolul cumplit care a durat trei zile a
\ncetat, l`snd Carolina de Nord acoperit` de
troiene dup` ceea ce noi numim cel mai mare
viscol din ultimii dou`zeci de ani...
Cat se gndi imediat la p`rin]ii micu]ei Alexa,
acum c`-i [tia [i numele.
Nu mai plnge, mititico, o alin` Cat, te
vom duce la p`rin]ii t`i imediat ce va fi posibil.

105

Capitolul 10
Depuser` trei ore de efort supraomenesc, dar
cur`]ar` drumul spre autostrad` pentru a putea
scoate Land Cruiserul. Cnd se \ntoarser` \n cas`,
observar` c` telefonul tot nu func]iona.
Cat hr`ni feti]a, o schimb` [i o \nf`[ur` \n cea
mai c`lduroas` p`tur` pe care o avea. |mpreun`
cu Dillon se \ndrept` spre ma[in`. La ie[irea spre
autostrad` se \ntlnir` cu Nestor Brinkman, care
fusese coleg de [coal` cu Cat. El lucra acum la
prim`rie [i conducea un plug de desz`pezire. A[a
c` Dillon [i Cat avur` drumul cur`]at, f`r`
probleme.
106

Dar ce ai acolo, \n bra]e? \ntreb` omul.


Un copil, Nestor.
Glume[ti? L-a]i f`cut cam repede!
Dillon \i explic` felul \n care g`sise feti]a \n
ma[ina sa, preciznd c` era vorba chiar despre
copilul dat disp`rut.
Am auzit [i eu, zise Nestor. Au transmis [tirea
la televizor.
Liniile telefonice sunt \nc` \ntrerupte, a[a c`
nu [tiu cum \i putem anun]a pe p`rin]ii copilei.
Trebuie s` ajungem ct de repede cu ea la biroul
[erifului.
Drumul spre ora[ a fost cur`]at chiar de mine,
le spuse Nestor. Am [i sta]ia radio, a[a c-o s`-i sun
s` [tie c` sunte]i pe drum.

Drumul fu anevoios; era cur`]at, ce-i drept, dar


acum \nghe]ase. Feti]a, leg`nat` de mi[c`rile
ma[inii, adormi imediat. Cat privea drumul de
parc` ar fi vrut s` fac` ma[ina s` mearg` mai
107

repede; era imperios necesar s` ajung` mai


repede \n ora[. Dup` un timp, Cat \ncepu s` se
gndeasc` la tot felul de lucruri. Urgen]a de a
ajunge \n ora[ nu era singurul lucru pe care-l sim]ea.
Sub aceast` nevoie urgent`, cre[tea sentimentul
unei mari pierderi [i o senza]ie de inutilitate.
Timp de trei zile, care fuseser` o bucurie pentru ea, \ngrijise [i se jucase cu acest copil venit de
nic`ieri. Dar acum, feti]a care dormea \n bra]ele ei
se va \ntoarce la p`rin]ii ei. Cat nu va mai vedea
vreodat` ace[ti ochi alba[tri. |i aranj` p`tura pentru ca feti]a s` nu simt` frigul. De fapt, ea [i Dillon
trebuia s` fie mndri pentru c` f`cuser` tot posibilul pentru acea f`ptur` f`r` ap`rare. Povestea ei
va fi probabil repetat` de p`rin]i de nenum`rate
ori [i \i vor vorbi de acei str`ini amabili care avuseser` grij` de ea \n timpul furtunii. Acei str`ini
amabili, asta vor fi ea [i Dillon pentru feti]`. De
fapt, asta [i erau. Dar, \n aceste trei zile magice de
viscol, Cat \ncepuse s` se gndeasc` la feti]` ca [i
cum ar fi fost a ei.
108

Cnd ajunser` la biroul [erifului constatar` c`


mesajul lui Nestor fusese interceptat. Wanda
Spooner, reprezentanta Serviciilor locale pentru
protec]ia copilului, \i a[tepta de ceva timp.
Doi reprezentan]i o flancau pe Wanda: unul
era Don Pebbles, un consilier local. Pe cel`lalt Cat
nu-l cuno[tea.
Bine c` a]i venit, sunte]i o desf`tare pentru
ochii no[tri, le spuse Don. Wanda \ntinse bra]ele
pentru a primi copila.
Cat \i \ntinse feti]a, dar nici ea nici Wanda nu
fur` atente la p`tura care c`zu pe jos. Cat o ridic`
[i o scutur`, apoi \nveli feti]a cu grij`. Tocmai
atunci micu]a d`du semne de nelini[te [i \ntinse
mnu]ele spre Cat, de parc` ar fi cerut s` fie luat`
\napoi. Cat evit` s` priveasc` copilul. Sim]i o
nevoie imperioas` de a lua feti]a [i de a fugi cu ea,
undeva, departe.
I-am anun]at pe p`rin]i [i au pornit spre noi.
Nu trebuie s`-]i mai spun ce mare bucurie le-am
f`cut [i ct \]i suntem de recunosc`tori.
109

Wanda, trebuie s` [tii c` am terminat toate


scutecele [i am folosit ni[te buc`]i curate de
pnz`. Pe deasupra lor am pus ni[te plastic.
Trebuie s` recunosc inventivitatea de care a]i
dat dovad`.
Cat \[i aminti de acele trei zile de neuitat pe
care le petrecuse cu Dillon [i feti]a. De fapt,
fuseser` cele mai frumoase zile din via]a ei. Iar
acum se terminaser` [i ceva p`ru c` se \nchide \n
urma ei. Undeva, \n spatele lor, se deschise o u[`
[i ap`ru [eriful, cu al]i doi consilieri.
Catherine Beaudine? zise [eriful venind spre
ea.
{eriful o lu` [i \i strnse mna cu putere.
E[ti un om minunat. Te felicit pentru ceea ce
ai f`cut. Cum se simte feti]a ? mai \ntreb` el.
Wanda Spooner o lu` pe Cat de dup` umeri.
Feti]a se simte bine; a fost \ngrijit` cu mult`
dragoste. Va trebui s` \ntocmim un raport asupra
felului \n care s-au desf`[urat lucrurile.
Cat \ncerc` s`-i zmbeasc`.
110

Cu ce ai hr`nit feti]a, Cat? \ntreb` Wanda.


Cat \i spuse.
Au fost probleme digestive?
Da, la \nceput, dar se pare c` s-a adaptat.
Foarte bine, \mi mai po]i spune ceva despre
feti]`, dac` i-a ap`rut vreo eczem`, a avut reac]ii
ciudate? A f`cut temperatur`?
O, nu!
|n momentul acela u[a se deschise [i ap`ru
Xavier Mott, unul dintre medicii de familie din
Red Dog.
Cat, te voi l`sa acum pentru ca doctorul
s` poat` examina feti]a. {eriful \]i va pune
ni[te \ntreb`ri, iar apoi vom mai discuta [i
noi.
{eriful o conduse pe Cat \ntr-un alt birou, unde
se mai aflau un consilier [i o femeie care lucra la
un calculator.
Cat, te rug`m s` ne poveste[ti cum ai g`sit
copilul [i tot ce s-a \ntmplat dup` aceea, o invit`
[eriful.
111

Cat \i spuse tot ce voia s` [tie, explicndu-i cu


ct` greutate aduseser` copilul la biroul [erifului,
imediat ce se oprise viscolul. {eriful o ascult` atent
f`r` a o \ntrerupe. Cat tocmai termina povestirea
cnd ap`ru [i Dillon cu cei doi consilieri.
Ce spui, Don? \l \ntreb` [eriful pe unul dintre
consilieri.
Ce am auzit acum se potrive[te cu ce mi-a
spus doamna Rankin. Ea pretinde c` a l`sat copilul
\ntr-un Land Cruiser ro[u, \n aceea[i sta]ie de benzin` \n care s-a oprit [i Dillon.
Care a fost explica]ia ei? \ntreb` Dillon.
Este o poveste foarte trist`. Copilul femeii a
murit acum trei s`pt`mni de pneumonie; era o
feti]` de vrsta celei aici de fa]`. Desigur, femeia
[i-a pierdut min]ile cnd a v`zut c` i-a murit
copilul. A v`zut-o pe Alexa la supermarket [i, cnd
mama ei s-a \ntors cu spatele...
I-a furat copilul, termin` Dillon.
A[a a fost, zise [eriful, dar apoi a \nceput s` se
dezmeticeasc` [i a pus feti]a \ntr-un loc care i s-a
112

p`rut ei c`lduros [i confortabil, \ntr-un Land


Cruiser. Totul s-a sfr[it cu bine datorit` vou`, mai
spuse el.
Ne pare bine c` am putut fi de ajutor.
Cat \i privi pe to]i cei de fa]`.
Putem pleca acum?
Dup` ce [eriful le confirm` c` puteau pleca [i
le mai mul]umi o dat`, Dillon lu` mna lui Cat,
iar ea se sim]i mai bine, mai sigur`, la atingerea
minii lui puternice. Ea observ` uimirea de pe
fa]a lui Don Pebbles, pe care-l cuno[tea din
[coal`, cnd o v`zu ]inndu-se cu Dillon de mn`.
Nici nu apucar` s` se \ndrepte spre ie[ire, cnd
Wanda \i prinse din urm` rugndu-i s` mai
r`mn` pentru a vorbi cu cineva. V`zur` \ntr-un
col] al \nc`perii o femeie \mbr`cat` \ntr-un
pulov`r ro[u, care o privea cu oarecare uimire,
probabil ne\n]elegnd ce putea g`si la ea un
b`rbat ca Dillon. Wanda ap`ru cu rug`mintea ca
ei s` mai a[tepte, c`ci p`rin]ii feti]ei urmau s`
apar` dintr-un moment \ntr-altul. Ap`rur` [i doi
113

reporteri de la un post local de televiziune. Dillon


refuz` un interviu, sub pretext c` era prea obosit.
Cum au [i aflat c` suntem aici? \ntreb` Cat
nedumerit`.
Se pare c` au r`bdare, nu le scap` nimic, zise
[i Dillon.
Cat \[i spuse c` probabil povestea se r`spndise
foarte repede [i pentru c` Dillon era o persoan`
public`, iar povestea avusese un sfr[it fericit [i
p`rin]ii aveau s`-[i recupereze copilul.
Te sim]i bine, Cat? o \ntreb` Dillon.
M` simt foarte bine, \i spuse ea, cu ochii
\nchi[i.
Plecar` spre casa lui Cat, iar cnd ajunser` ea
\ntrzie privindu-l.
Am ajuns acas`, zise Dillon.
Cat se for]` s`-i zmbeasc`.
{tii, Dillon, m` gndeam c` ar fi bine s` treci
pe acas` s` vezi cum sunt lucrurile pe acolo, m`
refer la conducte, care ar fi putut avea de suferit
din cauza viscolului.
114

Ce se \ntmpl` cu tine, Cat? \ntreb` Dillon,


c`ruia \i pierise zmbetul.
Te-am rugat s` te duci acas` s` verifici dac`
totul este \n ordine. Iar eu o s` trec pe la casele de
care m` ocup.
Cat, ce se \ntmpl`?
Nimic, bigui ea. Numai c` am nevoie de
pu]in timp pentru mine.
De ct timp ai nevoie, Cat? Vocea lui sun`
oarecum exasperat`. Dac` nu era atent`, probabil
urma o confruntare \ntre ei. Rezolv` problemele
pn` disear`, vreau s` te scot \n ora[. Vin s` te iau
la [apte [i jum`tate.
Cu aceste vorbe, Dillon porni motorul [i plec`.
Cat r`mase pe verand`, f`cndu-i semne cu mna,
nefiind prea convins` de ceea ce avea s` urmeze.
Dup` plecarea lui, se duse s` vad` dac` acele
case pe care le avea \n grij` aveau probleme [i se
\ntoarse peste vreo dou` ore. De cum p`[i \n cas`,
aceasta i se p`ru goal` [i neprimitoare. Apoi
privirea \i c`zu asupra leag`nului pe care-l l`sase
115

lng` sob`, [i nu-[i mai st`vili lacrimile. Porni s`


strng` din cas` toate lucrurile care-i aminteau de
feti]a pe care o ]inuse \n bra]e timp de trei zile.
Cnd strnse [i p`turica nu mai rezist`, [i-[i
\ngrop` fa]a \n ea, plngnd. Dup` ce se mai calm`
observ` c` avea cteva mesaje telefonice, semn c`
liniile erau \n func]iune din nou. Apoi telefonul
sun`. Era chiar Adora.
Ce faci, surioar`? Cum de e[ti att de calm`?
Ce vrei s` spui, Adora?
Tot ora[ul vuie[te despre tine [i feti]a adus`
de Dillon. Chiar [i Ruddy Crebbs m-a sunat s` te
rog s`-i dai un interviu. Sunte]i eroii acestei
s`pt`mni. Cat, te sim]i bine? Vrei s` vin la tine?
Cat nu-[i dorea asta. Dar ea [i Adora aveau de
l`murit multe lucruri.

116

Capitolul 11
Dillon nu g`si nici o problem` acas`. Cineva
degajase drumul de z`pad` cu un plug, probabil
Nestor Brinkman. |n interior totul ar`ta ca de
obicei. Cnd \[i verific` mesajele, \l g`si pe cel
l`sat de Cat \n prima zi de viscol.
|l ascult` de vreo trei ori, numai pentru a auzi
cum \l ruga s`-i dea un telefon [i s`-i spun` c`
totul este bine. Cat nu era o femeie cu care te
puteai descurca u[or. Dar era foarte clar din
vocea ei c` era \ngrijorat` pentru el; [i asta
\nainte de acele trei zile pe care le petrecuser`
\mpreun`.
117

Lucrurile se vor aranja, \[i spuse el, trebuia doar


s`-i dea timpul cerut de ea. Dup` ce f`cu du[ sun`
la restaurant pentru a rezerva o mas` [i se gndi
cum va reac]iona Cat la invita]ia lui. Dar, imediat ce
puse receptorul \n furc`, sun` telefonul. {i nu
numai o dat`. Primi telefoane de la mul]i reporteri
de pe cuprinsul Statelor Unite. Vestea despre fapta
lui [i a femeii \mpreun` cu care salvase via]a micu]ei
Alexa Todd str`b`tuse toat` America, dar fiecare
dintre cei care sunau voia s-o aud` chiar de la el.
Din polite]e Dillon r`spunse la primele telefone [i le spuse ceea ce [tiau deja. Apoi \[i aminti
c` nu mai avea pentru ce s` curteze mass media,
a[a c` l`s` robotul s` preia mesajele.
La ora la care porni spre casa lui Cat, sosiser`
la u[a lui patru reporteri c`rora le ceruse s`-l
lase \n pace. Dup` ce o lu` pe Barlin Creek Road
realiz` c` era urm`rit de o ma[in`. {i el, care
pl`nuise o sear` romantic`! O sear` cu o femeie
cum rar po]i g`si; [i un [ir de ma[ini care-l
urm`rir` pe drumul spre casa ei.
118

Cat era \nc` \n baie, doar cu sutienul [i o


pereche de bikini pe ea. Se studia \n oglind`,
nemul]umit` de p`rul pe care [i-l scurtase singur` [i de minile ei muncite, cu unghiile scurte.
Nu prea era o bucurie pentru cine o privea, se
gndi ea cu am`r`ciune. Evident c` nu era genul
de femeie care s` cucereasc` inima unuia dintre
cei mai grozavi b`rba]i pe care-i v`zuse vreodat`.
Va \ncerca s` fac` fa]` acestei seri, de[i era convins` c` \n scurt timp Dillon \[i va da seama c`
nu era ea femeia potrivit` pentru el.
Dillon insistase s` se \ntlneasc` cu ea. Dar nu
avusese vreo \ntlnire cu un b`rbat \n via]a ei.
Nici m`car o rochie \n care s` arate civilizat nu
avea [i tocmai din acest motiv se afla \nc` sumar
\mbr`cat`, \n fa]a oglinzii din baie, cu zece
minute \nainte de ora \ntlnirii. {i chiar dac` ar
fi avut o rochie s-ar fi sim]it nefiresc \n ea. Nu
119

mai purtase rochie de la \nmormntarea tat`lui


ei, [i asta pentru c` mama ei insistase ca ea s` se
\mbrace decent.
Cat gemu de neputin]`, ie[i din baie [i se
duse \n dormitor, unde se hot`r\ s` \mbrace, ce
altceva dect o pereche de jean[i [i o c`ma[`;
ambele noi, dar nu-i d`deau deloc un aer feminin. Pe undeva printr-o debara g`si o pereche de
cizme de cowboy pe care le cump`rase cu doi
ani \n urm` \n timpul unei excursii f`cute la
Tahoe. |nc`l]ndu-le, \[i spuse c` va ar`ta [i se va
sim]i foarte bine \n seara asta.
Cnd fu gata, se mai uit` o dat` \n oglind`.
Ar`ta la fel de prost ca mai \nainte, dar acum era
\mbr`cat`.
Se auzi o b`taie \n u[`. Deci, Dillon sosise.
|i strig` c` u[a era deschis`, dar apoi avu o
mic` ezitare. Abia cu o or` \n urm`, reu[ise s`
scape de reporterii care b`tuser` la u[a ei.
Fuseser` insisten]i, a[a cum sunt de obicei. Se
duse s` deschid`, netezindu-[i cutele pe care le
120

f`cuse c`ma[a. Cnd \l v`zu pe Dillon, inima


\ncepu s`-i bat` mai tare. {i el era \mbr`cat sport
[i ar`ta foarte bine. De fapt, ei i se p`rea c` este
tot mai frumos de fiecare dat` cnd \l vedea.
Pot s` intru?
Cat f`cu un pas \napoi.
Dillon trecu pragul, apoi \nchise u[a repede.
Trebuie s` te previn. Nu suntem tocmai singuri.
Te referi la reporteri?
Dillon \nclin` din cap.
Este o ma[in` care ne a[teapt` la ie[irea pe
autostrad`. Iar peste drum de casa ta se mai afl`
ni[te reporteri \ntr-un Chevrolet de ultimul tip.
Va fi o adev`rat` aventur` s` sc`p`m de aici.
Crezi c` ne vor urm`ri?
Nu numai att, dar ne vor face seara un calvar. Cina noastr` nu va fi a[a cum mi-am dorit-o.
O, Dillon... nu [tiu...
Ce nu [tii, Cat?
Nu [tiu dac` m` pot descurca. Este prea
mult pentru mine. Totul e prea nou, nu sunt
121

obi[nuit` cu prea mult` lume \n jurul meu. Cat


ridic` frustrat` minile \n aer. Nici m`car n-o s`
mai pot vedea feti]a.
Dillon t`cu o clip`.
Nu v`d de ce n-ai putea s-o mai vezi, Cat.
Cat \l privi nemul]umit`.
Feti]a a fost luat` de p`rin]ii ei de acum,
asta este...
Cat, ar mai fi o posibilitate. Am putea lua
leg`tura cu p`rin]ii ei.
Nu vreau. N-a[ suporta s-o v`d \n bra]ele
altcuiva, pentru c` m-am ata[at prea mult de ea.
N-am vrut s` se \ntmple asta, dar...
Dac` ai lua leg`tura cu p`rin]ii ei, poate ai
\ncepe s`...
Nu, nu vreau s-o mai v`d. {i nu numai asta,
Dillon. Mai sunt [i alte lucruri care nu merg.
Ce nu merge, Cat?
Rela]ia noastr`. Trebuie s` \n]elegi asta. Nu
m` pot adapta. Mai este [i Adora. N-am discutat
cu ea. Cum pot ie[i cu tine la restaurant cnd am
122

fost att de la[` [i nu i-am spus despre rela]ia


noastr`? Cred c` ar fi dureros pentru ea s` ne
vad` \mpreun` sau s` aud` de la altcineva despre
noi.
Dillon nu p`ru prea afectat.
Asta-i tot?
Da... nu.... Te rog s` \n]elegi c` nu pot ie[i
cu tine \n seara asta.
Cat. Dillon \i lu` mna \n palmele sale [i o
trase spre el. Ea se l`s` cam f`r` convingere, dar
nici nu opuse rezisten]`. Dillon o lu` \n bra]e,
ceea ce o f`cu s`-[i lase capul pe pieptul lui.
O, Dillon, \n]elege, nu pot...
Cat, nu mai spune nimic, stai aici, la pieptul
meu. Apoi o s`rut`, iar ea se \ncord` \ncercnd
s`-[i aminteasc` toate motivele pe care voia s` le
invoce. Dar cu trupul lui lipit de al ei \i era cam
greu s`-[i aminteasc` vreunul.
Dillon murmur`:
S`rut`-m`, Cat, [i las` toate problemele
deoparte.
123

Cu un oftat, Cat se trezi r`spunzndu-i la


s`rut. Ea sim]i \n momentul acela c` al`turi de el
ar putea \nvinge orice, chiar [i teama [i \ndoielile
ei.
Dar se auzi un cioc`nit \n u[a buc`t`riei [i
u[a se deschise larg \nainte ca ea s`-l poat` invita pe cel care b`tuse. Cat auzi o exclama]ie, apoi
explodar` luminile unor bli]uri. Fotograful l`s`
camera mai jos, le f`cu un semn cu ochiul
[treng`re[te, spunndu-le:
V` mul]umesc!
Ce naiba este asta? se \nfurie Dillon. El f`cu
un pas c`tre fotograf. Cat uit` de el, c`ci nu avea
ochi dect pentru Adora.
Adora, te rog...
Nu! strig` aceasta. Nu te apropia! {i se
r`suci pe c`lcie, disp`rnd cu fotograf cu tot.
Adora! Cat se n`pusti dup` sora ei.
Dillon \i bloc` drumul.
Las-o \n pace acum!
Nu \n]elegi c` trebuie s-o opresc?
124

Nu, Cat, stai aici [i las-o \n pace. N-o s` fie


nici o problem`. Las-o s` se obi[nuiasc` cu
ideea.
Dar Cat nu putea face asta. Se sim]ea vinovat`.
Nu, Dillon, eu am tr`dat-o. Ea te place [i
eu...
Dillon scutur` din cap.
Nici unul dintre noi n-a f`cut nimic gre[it,
Cat, nu te mai \nvinov`]i. A trecut vremea cnd
trebuia s` ]ii locul tat`lui vostru. Acum, Adora
este o femeie matur`, las-o s` se descurce singur`.
Era prea mult, deja Cat nu mai putea face fa]`
acestei situa]ii.
Nu-mi spune tu, Dillon McKenna, cum sunt
[i ce trebuie s` fac! D`-te la o parte din drumul
meu! Ie[i din via]a mea!
{i Dillon asta f`cu. Minile lui c`zur` neputincioase de pe umerii ei. Se \ntoarse [i porni spre
u[`.
125

Ai vorbit serios, Cat?


Cat sim]i c` i se frnge inima. Dillon p`rea
att de trist, de dezam`git. |nclin` din cap.
Da, Dillon, am \ncercat s`-]i spun, dar n-ai
vrut s` m` ascul]i. Nu sunt f`cut` pentru asta...
Nu ai dreptate, Cat. }i-e doar team`, asta
este. Iar eu m-am plictisit s` te tot rog s` vezi
lucrurile a[a cum sunt. Dup` cum ]i-am spus din
prima zi cnd ne-am \ntlnit, \n dragoste sunt
necesare dou` persoane.
Dar nu pot.
Bine, Cat, nu po]i. }ine-o tot a[a. Poate o s`
ajungi s` [i crezi ceea ce spui. Tu nu po]i s` fii ca
orice femeie. Tat`l t`u a vrut s` fii b`iat [i tu ai
luat-o \n serios. Acum vorbe[ti cu Dillon, un b`iat
care a fugit de prin locurile astea pentru a-[i face
un rost \n via]`. Trebuie s` spun cum era tat`l
t`u? Cred c` [tii [i singur`.
Opre[te-te, Dillon, te rog...
La naiba, n-am de gnd s-o fac! Mi-l
amintesc foarte bine, era un tip mare, un
126

adev`rat b`rbat. Iar mama ta era o femeie


mignon`, care se uita la el ca la Dumnezeu. De
fiecare dat` cnd i-am v`zut, mama ta se sprijinea de el. Iar lui \i pl`cea asta teribil. |i pl`cea
s` se simt` dorit [i important. Le-a \ncurajat pe
toate fetele lui s`-[i idolatrizeze b`rba]ii. Dar
mama ta nu i-a oferit un fiu, ceea ce [i-a dorit el
cel mai mult. A[a c` el [i-a f`cut singur un b`iat.
De fapt, te-a transformat pe tine, Cat. Chiar dac`
te-a botezat Catherine Desiree, pe leag`n ]i-a
scris numele pe care [i l-ar fi dorit pentru tine,
Mitchel Jr. Tu ai fost b`iatul pe care nu l-a avut.
Te-a f`cut dur` [i puternic` pentru a prelua
friele casei atunci cnd Mitchel senior avea s`
dea col]ul...
Cum po]i vorbi a[a? Tata a murit, n-a avut ce
face, a[a s-a \ntmplat.
Nu ]i-a dat dreptul s` fii tu \ns`]i, Cat!
Tata a avut dreptate, femeia nu poate fi
puternic`, nu poate tr`i f`r` un b`rbat. Ai v`zut
c` mama n-a putut s-o fac`.
127

Acest b`rbat \]i controleaz` via]a, chiar dac`


a murit acum [aptesprezece ani. |]i controleaz`
fiecare zi din via]` atunci cnd nu e[ti tu \ns`]i.
Atunci cnd crezi c` exist` o lege a firii care nu
las` femeia s` fie puternic`. El ne-a desp`r]it de
la \nceput, Cat, [i m-am s`turat s` lupt cu el, cu
cineva care nu mai exist` [i cu care nu m` pot
confrunta direct. Nu pot face minuni, sunt un
om obi[nuit. Am crezut c` acele zile petrecute \n
trei, feti]a pe care am salvat-o [i \ngrijit-o, te vor
face s` gnde[ti altfel. Dar nu s-a putut, c`ci tu
crezi prea tare \n ideile tat`lui t`u. Ai dreptate,
trebuie s` punem cap`t rela]iei noastre. La
revedere, Cat Beaudine.

128

Capitolul 12
Dillon se \ntoarse [i plec`.
Cat r`mase nemi[cat` o vreme, dup` plecarea
lui. Vorbele lui \i r`sunau [i acum \n minte.
Spunndu-[i c` nu avea rost s` mai stea acolo,
\n mijlocul buc`t`riei, se \ndrept` spre u[`.
|ncuie iala, apoi stinse lumina, [i casa se cufund`
\n \ntuneric.
Poate este mai bine a[a, [opti ea.
Apoi, ne[tiind ce era mai bine s` fac`, se duse
\n dormitor [i se \ntinse pe pat, \mbr`cat`.
R`mase cu ochii deschi[i, \n \ntuneric, [i
a[tept` somnul ca pe o binecuvntare. Dar som129

nul nu avea s` vin` prea curnd. A[teptnd s`


adoarm`, recapitul` de mai multe ori spusele lui
Dillon.
Acesta avea dreptate, ea nu era un om \ntreg;
era o jum`tate de om, era ceea ce visase tat`l ei
ca ea s` devin`. Dar Dillon se \n[elase acunzndu-l pe tat`l ei, care f`cuse tot ce putuse pentru
ea. St`tea \n puterea ei s` dep`[easc` aceast`
stare, dar n-o f`cuse. Se mul]umise cu libertatea
[i intimitatea ei, dar toate astea pentru c` nu
avusese curajul s` se revolte \mpotriva felului \n
care tr`ia, s` \ncerce s` fie ea \ns`[i; o femeie cu
nevoi [i responsabilit`]i.
Pe cnd st`tea \n pat, a[teptnd s` adoarm`,
sun` telefonul. Lui Cat i se p`ru c` nu avea s` se
mai opreasc`. Apoi, dintr-o dat`, sunetul strident
al telefonului \ncet`. Se f`cu lini[te.

130

A doua zi diminea]a fu trezit` de cineva care


b`tea la u[` cu putere. Cat gemu [i \ntinse mna
spre ceasul de pe noptier`. Acesta ar`ta ora
dou`sprezece noaptea. Uitase s`-l regleze atunci
cnd revenise curentul electric.
B`taia din u[` se repet` cu intensitate sporit`.
Cat \[i c`ut` ceasul de mn`. Atunci realiz` c` se
culcase \mbr`cat` [i \nc`l]at`. Ceasul de mn`
indica ora unsprezece. Dormise cam mult. Focul
se stinsese [i \n camer` era foarte frig.
{i nu [tia cine bate cu atta insisten]` la u[`,
probabil unul dintre acei reporteri care doreau
s` discute cu ea. Se duse spre u[a de la buc`t`rie
[i o deschise brusc, preg`tit` s`-i spun` vreo
dou` celui care b`tea att de insistent.
Deschise gura s`-i spun` c` dorea s` fie l`sat`
\n pace, dar observ` c` reporterul era o femeie,
o tn`r` care purta \n bra]e ceea ce ea nu credea
c-o s` mai vad` vreodat`.
Era o femeie pl`cut`, cu gropi]e \n obrajii ca
de copil. |i zmbi.
131

Bun`, Cat, sunt Marian Todd.


Cat nu spuse nimic cteva secunde.
Te sim]i bine, Cat?
O, da!
Crezi c` am putea intra \n cas`? Sunt doi
reporteri aici, la intrarea de pe autostrad`, [i am
f`cut tot posibilul s` nu fiu urm`rit`.
Ceea ce auzi o f`cu pe Cat s` se dezmeticeasc`. O trase pe Marian \n cas`, ct putu de
repede. Imediat ce \nchise u[a [i o privi pe feti]`,
aceasta \ntinse mnu]ele spre ea [i \ncepu s` gngureasc`.
Nu te-a uitat, zise Marian, \ntinzndu-i copila[ul.
Palmele lui Cat erau transpirate de emo]ie. {i
le [terse de jean[i.
Este cam rece \n cas`, zise ea, tocmai voiam
s` aprind focul.
Marian Todd nu mai spuse nimic [i-[i ]inu
feti]a strns la piept, acceptnd cafeaua pe care
Cat se oferi s` i-o fac`.
132

Ia loc, te rog, o invit` Cat.


Am \ncercat s` lu`m leg`tura cu tine la telefon, zise Marian a[ezndu-se cu feti]a \n bra]e.
Cat trase aer \n piept.
Da, cred c` a]i f`cut-o. N-am prea r`spuns la
telefon. {i ca un f`cut, tocmai \n momentul
acela, aparatul \ncepu s` sune, dar Cat nu
r`spunse.
Marian o privi cu \n]elegere.
Cred c` ai fost cam tracasat` \n ultimele zile.
Cat \ncuviin]`:
Tracasat`, da, `sta este cuvntul.
L-am sunat pe prietenul t`u, Dillon, asear`,
iar de diminea]` i-am f`cut o scurt` vizit`, continu` Marian. Ne-a spus c` e[ti o persoan` mai
retras` [i c` te-a deranjat contactul acesta cu
mass media. A[a c` Larry, so]ul meu, mi-a spus c`
ar fi mai bine s` vin doar eu cu feti]a. Am vrut
s`... Deodat` ochii femeii se umplur` de lacrimi.
Marian \[i mu[c` buzele [i continu` : cele trei zile
au fost cumplite [i totu[i am reu[it s`
133

supravie]uim. Iar Alexa este \ntr-o stare foarte


bun`. Nici nu pot s`-]i spun ct de mult vreau
s`-]i mul]umesc...
Cat se sim]i cuprins` de disperare. Trebuia s`
se mi[te, s` se ridice de pe acel scaun. Dar feti]a
\ntinse din nou mna spre ea.
Vrea s-o iei \n bra]e, \i spuse Marian.
Cat, c`reia \i transpiraser` palmele, [i le frec`
de pantaloni [i nu putu s` reziste acelor mnu]e
dolofane \ntinse spre ea, nici ochi[orilor alba[tri.
Lu` feti]a \n bra]e. Aceasta zmbi [i-[i \ntinse
mnu]ele spre fa]a ei. Pentru Cat era o minune s`
poat` ]ine din nou feti]a \n bra]e. Era tocmai ceea
ce ea \[i refuzase atta vreme. P`pu[i [i rochii,
primele s`rut`ri.
{i Dillon, care rdea. Dillon care o privea \n
ochi. Dillon care o cuno[tea mai bine dect se
cuno[tea ea.
|i pare bine c` te vede, spuse Marian.
Bun`, micu]o, [opti Cat. Ce ai mai f`cut de
cnd ne-am desp`r]it? {i, pentru prima dat`, ea
134

accept` numele pe care p`rin]ii i-l d`duser`


feti]ei... Alexa. Ridic` privirea spre mama
feti]ei.
Cat, \]i mul]umim din suflet, spuse Marian.
Nu pot exprima \n cuvinte toat` recuno[tin]a
noastr`.
St`tur` de vorb` aproape o or`. Cnd
ajunser` la a treia cea[c` de cafea, Marian suger`
c` ar fi mai potrivit` o conferin]` de pres`, organizat` la Reno.
Te rog, Cat. Femeia se aplec` spre ea. Nu
vrem dect s` ne \ntoarcem lini[ti]i la vie]ile
noastre. {i pentru ca s-o putem face trebuie s`
l`s`m presa s` pun` toate \ntreb`rile [i s`
r`spundem a[a cum vom putea. Cred c`, dac` ne
vom str`dui \mpreun` cu Dillon [i Larry, dac` le
vom acorda ziari[tilor, s` zicem, dou`zeci de
minute din via]a noastr`, vom fi liberi apoi s` ne
relu`m via]a de dinainte de acest eveniment, f`r`
a risca s` ne trezim mereu cu indivizi care ne
spioneaz`.
135

Cat \ncuviin]`. {tia c` Marian are dreptate, dar


ideea de a se supune voluntar aprob`rii sau dezaprob`rii unei s`li pline de oameni o f`cea s` nu
se simt` \n largul ei.
S` \n]eleg c` ai acceptat? o \ntreb` Marian,
plin` de speran]`.
Dup` ce trase aer \n piept, Cat \i spuse:
O s` m` mai gndesc la asta. |]i promit.
Marian \i zmbi.
Am \nc` un motiv pentru care s`-]i fiu
recunosc`toare, Cat.

Dup` plecarea lui Marian, Cat nu-[i mai g`si


locul. Nu se gndea dect la sora ei, Adora.
Venise momentul \n care nu mai putea sta
ascuns` \n cas`, ascultnd cum suna telefonul,
dorindu-[i s` scape ct mai repede de to]i acei
reporteri care o vnau. Se decise s` ri[te, lu`
cheile ma[inii, \mbr`c` o jachet` groas` [i plec`.
136

Urc` \n ma[ina ei [i, ignornd Chevroletul care o


urm`rea, porni spre sora ei, Adora, la Red Dog City.
Lola Pierce, recep]ionera salonului de frumuse]e care-i apar]inea Adorei ridic` ochii din
registrul de program`ri.
Adora, zise ea, te caut` sora ta.
Adora ridic` privirea de pe coafura pe care o
executa [i strnse din buzele ei pline. Era
aproape s` termine cocul lui Pilar Swenson.
Cat i se adres` cu voce tare.
Adora, a[ vrea s` st`m de vorb` cteva
minute.
Pilar? zise aceasta.
Ce este, draga mea?
Te deranjeaz` dac`-]i termin` Lola coafura?
Nu, iubito, du-te [i discut` cu sora ta.

Se duser` \ntr-o alt` \nc`pere a salonului [i se


a[ezar` pe o canapea.
Cat \ncepu:
137

Adora, eu...
Dar Adora izbucni:
O, Cat, n-am dormit cteva nop]i!
Cat, care era \n aceea[i situa]ie, o \n]elese.
Adora, am venit aici pentru a-mi cere iertare
de la tine. Am fost o tic`loas`.
Nu...
Ba da, surioar`. {i-mi pare r`u.
Nu mi-a venit s`-l cred.
Te referi la Dillon?
Adora \ncuviin]`.
A fost foarte direct cu mine, Cat. Mi-a spus de
la \nceput c` este interesat de tine. {i eu am
sim]it, de fapt, c` tot ce a fost \ntre mine [i Dillon
s-a terminat cu [aisprezece ani \n urm`. {i m-am
mai gndit c` tu nici nu-]i doreai un b`rbat, pe
cnd eu mi-l doream cu disperare. {i imagineaz`-]i
c` tocmai eu l-am ajutat s` te cunoasc`, spunndu-i
tot ce po]i face, \ndemnndu-l s` te angajeze.
M-am sim]it tr`dat`. Nu mi s-a p`rut cinstit.
Oft` [i continu`:
138

{i [tiu tot ce ai f`cut tu, surioar`, [tiu c` ai


\ncercat s` renun]i la el de dragul meu.
Oh, Adora...
Opre[te-te, surioar`. Lacrimile \ncepuser`
s`-i curg` pe obraji. Figura ta spune toate astea.
Tu po]i fi dr`gu]` cu mine acum, po]i s` spui c`
m` ier]i, dar atitudinea mea n-a fost una corect`.
Cnd am dat peste voi noaptea trecut` a fost un
moment al adev`rului pentru mine. Am [tiut c`
trebuie s` \ncetez s` m` mai mint [i s`-mi fac
iluzii; Dillon nu pe mine m` voia. Am fost
geloas`, surioar`.
Cat veni mai aproape de sora ei [i-i \ndep`rt`
o [uvi]` c`zut` pe frunte.
Te-am iertat [i am uitat totul, fii lini[tit`.
|mi pare att de bine, Cat, zise Adora [i se
duse \n \nc`perea al`turat` de unde se \ntoarse
cu ni[te [erve]ele [i o sticl` de coniac.
Nu cred c` este cazul, Adora...
{tiu c` e prea devreme, dar trebuie s`
s`rb`torim \mp`carea noastr`. Aduc imediat pahare.
139

Dup` o jum`tate de or`, Adora prinsese destul


curaj ca s-o \ntrebe:
{i unde este el acum? S` nu-mi spui c` nu
[tii!
Cat sorbi gura de b`utur` care-i mai r`m`sese
\n pahar.
Nu [tiu unde este Dillon.
Adora scutur` ne\ncrez`toare din cap.
Lacrimile \ncepur` din nou s`-i curg` pe
obraji.
Cat, nu face asta, nu renun]a la dragoste.
Dup` rolul pe care l-am avut \n rela]ia voastr` nu
mi-a[ ierta-o dac` lucrurile n-ar merge bine \ntre
voi.
Cat se ridic`, apoi se \ndrept` spre fereastra
care d`dea spre strada Bridge, acum acoperit` de
z`pad`.
Deodat` se \ntoarse spre Adora.
Mine, la Reno, va avea loc o conferin]` de
pres`. Marian, mama feti]ei pe care am ad`postit-o,
a insistat s` m` duc [i eu.
140

{i Dillon? \ntreb` Adora. Va veni [i el?


Cred c` da.
Foarte bine. Am o mul]ime de lucruri de
rezolvat acum, surioar`.
La ce te referi, Adora?
Trebuie s` ar`]i bine pentru aceast` conferin]`, [i voi face tot posibil s`-]i schimb
\nf`]i[area.

A doua zi, la ora dou`, Cat fu introdus` pe u[a


din spate a unei s`li din Reno, care fusese
\nchiriat` pentru conferin]a de pres`.
Sunte]i Cat Beaudine?
O femeie cu un dosar \n bra]e se \ndrepta spre ea.
Da, zmbi Cat. Se sim]ea nefiresc \mbr`cat`
\n taior, cu tocuri \nalte, iar sora ei o [i machiase,
destul de discret de altfel.
Femeia o privi f`r` a-[i ascunde admira]ia,
apoi se adres` unui b`rbat care, probabil, f`cea
parte din echipa de filmare.
141

Ernie, zise ea, te rog du jacheta lui Cat


la cuier. Tot el ]i-o va aduce dup` conferin]a
de pres`. Femeia o mai privi o dat`, impresionat` de schimb`rile care se petrecuser` cu
ea.
Domni[oar` Beaudine, ar`ta]i grozav.
De fapt, [tiam c` nu sunte]i o femeie care s`
pun` pre] pe aspectul exterior [i tocmai de
aceea sunt impresionat` de schimb`rile survenite. Acum, v` voi duce \ntr-o alt`
\nc`pere unde v` pute]i relaxa pn` \ncepe
conferin]a.
Cat vru s-o \ntrebe cum ar putea s` se relaxeze
[tiind c` peste cteva minute se va confrunta cu
o mul]ime de reporteri [i \ntreb`rile lor indiscrete. Dar femeia nu-i d`du ocazia s`-i mai pun`
vreo \ntrebare. Se r`sucise pe c`lcie [i ie[ise din
\nc`pere, cu dosarul ei sub bra], cu un aer foarte
important.
Cat ridic` din umeri [i o urm` \n sala de conferin]e. Familia Todd sosise deja. Larry Todd, la
142

fel de prietenos ca [i so]ia lui, Marian, \i zmbi cu


prietenie [i-i mul]umi pentru grija cu care \i ocrotise feti]a.
Dup` cteva minute ap`ru [i Dillon, \mbr`cat
cu un pulov`r gri, \n care ar`ta att de bine \nct
Cat se \ntreb` \nc` o dat` ce naiba g`sise un
asemenea b`rbat la ea. El r`mase \n cadrul u[ii [i
f`cu o trecere rapid` \n revist` a celor afla]i \n
\nc`pere.
Lui Cat i se p`ru c` privirea lui o arde. Ea
[tia c` lui Dillon nu-i sc`pa nici un am`nunt,
nici \mbr`c`mintea ei nou`, nici tunsoarea, [i
cu att mai mult fardul pe care i-l aplicase
Adora. Se sim]i ca o caraghioas`. Ar fi vrut s`
se ridice [i s-o rup` la fug`, s` plece undeva
unde s` nu mai fie centrul aten]iei. De fapt, ar
fi vrut s` se arunce la pieptul lui [i s`-l implore
s`-i mai dea o [ans`. Dar nu f`cu nimic.
Clipele treceau. |n cele din urm` Dillon veni
spre ei.
Larry se ridic` s`-l \ntmpine.
143

Salut, Dillon, \]i mul]umesc c` ai venit.


Alexa, aflat` \n bra]ele mamei sale, \[i \ntinse
mnu]ele dolofane spre el.
Dillon o lu` din bra]ele lui Marian [i o ridic`
\n sus.
Ce faci, mititico?
Alexa \ncepu s` rd` fericit`. Apoi, Dillon se
a[ez` lng` Larry, cu feti]a pe genunchi.
Cat \ncerc` s` evite privirea lui Dillon, de[i
din momentul \n care intrase nu mai avusese
ochi dect pentru altcineva. Tot aerul din
\nc`pere p`rea c` vibreaz` la energia degajat`
de el. De fiecare dat` cnd Dillon adresa vreo
\ntrebare, ea ar fi vrut s` fie cea care-i
r`spunde.
|n cele din urm` ap`ru femeia cu dosarul, care
se ocupa de ei.
V` rog s` m` urma]i, le spuse ea, conducndu-i pe scen`, unde se a[ezar` la dou` mese, cu
microfoanele \n func]iune. |n dreptul unuia dintre acestea st`tea un b`rbat.
144

Este psihiatrul care o trateaz` pe Darah


Rankin, [opti Marian.
Cat fu invitat` s` ia loc, Dillon fu a[ezat la
dreapta ei, iar Marian cu Alexa \n bra]e la stnga,
urmate de Larry [i psihiatrul despre care se vorbise.
Cat fu foarte atent` \n primele minute s` nu
priveasc` spre cei din sal`. {tia c` nu r`m`sese
nici un loc liber [i c` blitzurile se puseser` \n
func]iune, la fel [i camerele video.
Un b`rbat \mbr`cat \ntr-un costum bleumarin
f`cu prezentarile [i ceru ca \n timpul [edin]ei s`
nu se fac` fotografii. Primul supus tirului de
\ntreb`ri fu doctorul Pole, psihiatrul. El avea,
oricum, o cuvntare preg`tit`.
Doamna Rankin, \ncepu el, adic` femeia
care a r`pit-o pe Alexa, este grav bolnav`. Este
sub strict` supraveghere medical`.
Unul dintre reporterii prezen]i \ntreb`:
S-a formulat vreo acuza]ie \mpotriva ei?
Larry g`si c` era de datoria lui s` intervin`.
145

Noi n-am acuzat-o, am \n]eles c` are grave


probleme psihice, datorate unei suferin]e profunde. Am fi mul]umi]i dac` ar putea beneficia
de ajutorul la care se refer` doctorul Pole.
B`rbatul \n costum bleumarin f`cu o precizare:
Cu toate acestea, statul Nevada o va pune
sub acuzare pentru c` a pus \n pericol via]a
micu]ei Alexa Todd, r`pind-o de la mama ei.
Judec`torul va decide \ns` dac` doamna Rankin
poate fi f`cut` responsabil` de gestul ei.
Una dintre femeile prezente \n sal` i se adres`
lui Dillon:
Domnule McKenna, am aflat c` acest incident v-a inspirat [i c` v` ve]i \ntoarce la munca
dumneavoastr` de pn` acum. Mai [tim c` a]i
decis s` s`ri]i cu o motociclet` special construit`
o pr`pastie din mun]ii Shasta.
Dillon duse mna la frunte.
Sursa de la care a]i primit aceste informa]ii
este un anume domn Creedy, cumva?
146

Nu v` pot oferi aceast` informa]ie.


|n acest caz, indiferent de sursele de informare, vreau s` precizez c` n-am luat o astfel de
decizie. Nu voi reveni \n lumea cascadoriei. Nici
m`car acest copil frumos, Alexa, nu-mi poate
schimba hot`rrea.
Se ridic` un alt reporter.
Doamn` Todd, cum v` sim]i]i acum, cnd
v-a]i rec`p`tat copilul?
Este foarte greu de descris \n cuvinte ceea ce
simt, mi se pare una dintre cele mai mari bucurii
din via]a mea.
Domni[oar` Beaudine, v-a]i ata[at de micu]a Alexa?
Cat \[i drese glasul, c`ci \n momentul \n care
reporterul \i pronun]ase numele, sim]ise c` nu
mai are aer [i nu va putea scoate o vorb`.
Cine nu s-ar fi ata[at de ea?
Mul]imea o aprob`. Cat sim]i c` to]i \i erau
al`turi \n acele momente, pn` [i reporterii.
R`sufl` u[urat`, c`ci nu fusese att de greu pe ct
i se p`ruse ei.
147

Dup` aceea \ntreb`rile \ncepur` s` curg` din


toate p`r]ile. |n minutele urm`toare, lui Cat,
Dillon [i familiei Todd li se ceru s` descrie cu lux
de am`nunte prin ce trecuser` \n timpul acelui
viscol teribil. Erau attea de spus \nct Cat sper`
c` \ntrebarea despre rela]ia dintre ei nu se va
mai pune.
Dar nu avu acest noroc. |ntrebarea nu fu evitat`.
O femeie \nalt` cu o voce strident` g`si c` era
momentul s` intervin`.
Se vorbe[te c` \ntre dumneavoastr` [i
domni[oara Beaudine s-a n`scut o idil`, domnule
McKenna, spuse ea. Pute]i s` ne spune]i ceva \n
acest sens?
Lui Dillon \i \nghe]` zmbetul pe fa]`. El se
aplec` spre microfon [i spuse r`spicat:
Nu.
Cineva din sal` ridic` un ziar. Pe prima pagin`
a acestuia erau dou` instantanee pe care reporterii reu[iser` s` le ia; \n primul, cei doi se
\mbr`]i[au cu foc.
148

V` rug`m s` comenta]i aceast` imagine,


domnule McKenna.
Lui Dillon \i pieri obi[nuitul zmbet de pe
fa]`.
Dup` cum am mai spus, nu am nimic de
comentat. Nu este nici o rela]ie \ntre mine [i
domni[oara Beaudine.
Dac` ceea ce se vede aici \n fotografie
\nseamn` nimic, a[ vrea s` v`d ceea ce ar \nsemna ceva \n accep]ia dumneavoastr`.
Se auzir` [oapte [i chiar rsete din sal`.
Bine, zise b`rbatul \n costum albastru, s`
trecem la alte probleme....
Cat se aplec` spre microfon.
Eu...
Se f`cu t`cere. Toat` lumea a[tepta cu sufletul
la gur` ca ea s` ofere informa]ii care s` pun`
evenimentul \ntr-o lumin` nou`. Cat trase aer \n
piept, apoi spuse:
A[ vrea s` spun ceva despre mine [i domnul
McKenna.
149

Era atta lini[te \n sal` \nct se putea auzi cum


se topea z`pada afar`. Cat sim]ea sute de ochi
a]inti]i asupra ei, urm`rind-o, a[teptndu-i spusele. Dar to]i ace[ti ochi nu aveau nici o importan]`, o singur` pereche de ochi conta. A lui
Dillon. Iar ea nu putea s` \ntoarc` tocmai atunci
capul [i s` vad` dac` el o privea.
Cat mai trase o dat` aer \n piept, se aplec` din
nou spre microfon [i spuse ceea ce a[teptau to]i
cei prezen]i s` aud`.
Sunt \ndr`gostit` de domnul McKenna.
T`cerea care se l`s` fu att de ap`s`toare pentru ea. Dar micu]a Alexa Todd \i veni \n ajutor cu
un chiot.
To]i cei prezen]i izbucnir` \n aplauze.
McKenna! McKenna! repetau ei. Vocea
unui reporter reu[i s` se aud` cu tot vacarmul
creat.
Ce ave]i de spus la toate astea, domnule
McKenna?
Dillon morm`i ceva.
150

A]i vrea s` repeta]i cu voce tare ceea ce a]i


spus? Nu s-a auzit.
Este problema mea, a noastr`, mai precis.
Cat, care nu \ndr`znea s`-l priveasc`, sim]i mna
lui a[ezndu-se pe bra]ul ei. Ea clipi de cteva
ori, luat` pe nea[teptate, [i v`zu c` el se ridic` [i
d`rm` masa din fa]a lor, cu microfon cu tot.
Lumea din sal` \ncepu s` strige frenetic, pierdea
partea cea mai interesant` a spectacolului.
Vino, Cat, zise el, s` ie[im de aici.
Cat \[i drese glasul din nou.
Dar nu cred c`...
Vino, Cat. Dillon o ridic`.
Cat \l urm`, dar sim]i nevoia ca \nainte de a
p`r`si sala s` mai spun` o dat`:
O s` v` ]inem la curent...
Vino, Cat. Dillon o lu` de mn` iar ea se l`s`
condus` spre ie[ire. De fapt, s-ar fi l`sat condus`
oriunde de el.
Organizatoarea conferin]ei de pres` \ncerc`
s`-i opreasc`:
151

V` rug`m s` mai ave]i pu]in` r`bdare, conferin]a nu s-a terminat...


Dillon n-o mai ascult` ci, remorcnd-o pe Cat,
trecu pe lng` femeie.
Parcurser` un coridor care p`rea c` nu se mai termin`, apoi intrar` \n holul unde \[i l`sase Cat haina.
Dillon, trebuie s`-mi recuperez haina! Am
l`sat-o...
Uit` de ea, Cat! O s`-]i cump`r o mie de
haine! S` sc`p`m de aici!
Dillon o conduse spre parcare.
Urc`, \i spuse el, deblocnd u[a unei ma[ini
albastre sport pe care ea n-o mai v`zuse.
Unde este Land Cruiserul?
Dillon ridic` din umeri.
Ieri m` sim]eam deprimat, a[a c` mi-am
cump`rat un Maseratti.
Sper c` te-a ajutat s`-]i revii.
Se pare c` nu. Urc`.
Cat se supuse ordinului, mai ales c` era tocmai ce-[i dorea. Ma[ina se puse \n mi[care exact
152

cnd reporterii ap`rur` din cl`dire. Dillon


ambal` motorul [i porni \n vitez` de pe loc, c`ci
o astfel de ma[in` \i permitea s-o fac`.
Dillon, fii atent! strig` Cat, legndu-[i centura.
Stai lini[tit`, Cat, din asta am tr`it!
Goni c]iva kilometri pentru a pune oarecare
distan]` \ntre el [i reporteri. Cat asista neputincioas`, a[tepnd s` se \ntmple ceva r`u.

Dar nu se \ntmpl` nimic [i peste o jum`tate


de or` se cazau la cel mai bun hotel din Reno. Cat
se pr`bu[i \ntr-un fotoliu.
Acum, dup` ce m-am relaxat pu]in nu mi se
mai pare att de \ngrozitoare conferin]a de pres`.
Te-ai schimbat foarte mult, Cat. Cine ]i-a
t`iat p`rul?
Adora.
{i machiajul, [i taiorul?
153

Tot Adora. Ne-am rezolvat problemele, apoi


ea m-a ajutat s`-mi schimb \nf`]i[area. Are gusturi
deosebite.
Ar`]i grozav, Cat. Ai fost sincer` cnd ai rostit cuvintele acelea la conferin]a de pres`?
Ct se poate de sincer`.
Atunci mai spune-le o dat`, numai pentru
mine.
Te iubesc, Dillon.
El t`cu un moment. Apoi \i lu` mna \ntre ale
lui [i o ridic` \n picioare. |ncepu s`-i descheie
nasturii jachetei.
|mi place cum ar`]i \n acest taior, Cat. Dar
mai mult \mi placi \n jean[ii t`i vechi [i-n cizme.
M` bucur, Dillon.
{i cel mai mult \mi placi goal`. |i scoase
jacheta [i o arunc` pe un scaun, apoi \ncepu s`-i
desfac` fermoarul rochiei. Cat o l`s` s` cad` la
p`mnt, apoi \[i scoase pantofii. Nu purta sutien,
a[a cum o \nv`]ase Adora.
Dillon fu surprins de goliciunea ei.
154

{i eu te iubesc, Cat.
Cat zmbi.
{tiam. Ea \i ridic` pulov`rul [i i-l scoase. Am
[tiut asta, dar am vrut s` te aud spunndu-mi-o
acum.
S` repet?
Cat \i atinse pieptul.
Da, mai spune-mi-o. Veni mai aproape de el,
\[i \nl`n]ui bra]ele de gtul lui [i-[i l`s` capul la
pieptul lui. S`-mi spui mereu vorbele astea,
Dillon.
O s` ]i le repet mereu, Cat, dac` o s` te
m`ri]i cu mine.
Da, Dillon, o fac cu toat` dragostea.
Dillon o ridic` \n bra]e [i o duse \n dormitor,
spunndu-i:
Dar acolo, Cat realiz` c` nu avea cu ce s` se
protejeze. Dillon o s`rut` [i-i spuse:
Ne-am descurcat destul de bine cu Alexa.
Cat \l \mpinse pentru a-i vedea ochii.
Ce spui?
155

C` probabil ne-ar sta mai bine cu un copil al


nostru. De fapt, mi-am f`cut o mul]ime de planuri pentru via]a pe care o vom duce \mpreun`,
Cat.
Cat \i \ndep`rt` o [uvi]` de pe frunte.
Spune-mi-le, Dillon, nu uita nici un
am`nunt.
Bine, Cat, vreau ca tu s`-]i continui studiile,
a[a cum ar fi trebuit cu ani \n urm`. Vreau s`-]i iei
diploma de inginer.
O, Dillon...
Vreau s` avem copii. Vreau s`-i cre[tem
\mpreun`, copiii no[tri, sau al]ii, pe care s`-i
facem ai no[tri.
Vrei s` [i adopt`m?
El \ncuviin]`.
Am avut o copil`rie foarte nefericit`, Cat.
Tocmai de aceea a[ vrea s` acord o [ans` altor
copii. Te-ar deranja s` adopt`m unul sau doi?
Nu [tiu, nu mi-am pus niciodat` problema
asta.
156

Te-a[ ajuta mult la cre[terea lor. |]i


aminte[ti cum ne-am descurcat cu Alexa?
Este o nebunie.
De ce, Cat?
Am crezut c`-mi place singur`tatea mea. Dar
de cnd te-am cunoscut, sunt fericit` s`-i anun]
pe to]i c` te iubesc [i chiar am f`cut-o \n fa]a unei
s`li pline cu reporteri.
O s` facem multe lucruri \mpreun`, Cat, [i o
s` avem o via]` minunat`.
Ea nu mai spuse nimic, vorbele erau de prisos.
De cnd se \ntorsese Dillon McKenna \n Red Dog
City, lumea devenise un loc \n care se putea
\ntmpla orice, un loc \n care chiar b`ie]oasa Cat
Beaudine s`-[i g`seasc` toat` dragostea [i fericirea care-i fuseser` cndva refuzate.

Sfr[it

157

S-ar putea să vă placă și