Sunteți pe pagina 1din 314

PAMELA KENT

Incanta]ia
dragostei
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
CORNEL ROMO{AN
ALCRIS
Prolog
Locuitorii din Sanvito sunt foarte ata[a]i de
legende, pretinznd c` insula lor este trupul unui
uria[ adormit, pe care marea \ncearc` cu disperare
s`-l trezeasc`.
Marea este att de \ndr`gostit` de uria[ul ei, \nct
nimic nu-i poate domoli pasiunea. Ei sunt siguri c`
dac` un b`rbat ar c`dea de pe una dintre falezele
insulei, marea s-ar retrage, pentru ca nefericitul s` se
zdrobeasc` de stnci.
Dar dac` ar fi vorba de o femeie, atunci m`rii i
s-ar face mil` [i [i-ar \ntinde mantaua de argint a
spumei ca s-o salveze.
Legenda nu p`rea totu[i interesat` de cei doi
b`ie]i care mergeau pe drumul falezei \n diminea]a
aceea. Preocupa]i de discu]ia lor, fiecare vroia s`-l
conving` pe cel`lalt c` spusele lui aveau dreptate.
Se sim]eau la ad`post de urechi indiscrete.
Oamenii nu prea veneau pe aceast` parte a insulei,
mai ales diminea]a devreme, cnd roua f`cea pietrele
alunecoase.
|nc` n-ai \mplinit dou`zeci de ani, Salvo!
exclam` cel mai mare dintre ei. Cum po]i s` spui c`
[tii ce e bine pentru ai no[tri?
Ai aceea[i vrst` cu mine. Cu ce drept \mi spui
c` m` \n[el?
Tot ce spun, este c` locuitorii din Sanvito se
simt bine a[a cum sunt. Ar trebui mai \nti s` ajungi
s`-i convingi c` au nevoie de o schimbare, ceea ce
nu-i chiar att de simplu.
|n privin]a asta, suntem de acord, r`spunse
cel`lalt rznd. Dac` i-ai l`sa pe ei s` aleag`,
locuitorii de aici ar l`sa lucrurile s` se desf`[oare la
fel, \nc` o mie de ani.
Vorbitorul trase un [ut \ntr-o piatr`, [i o privi
c`znd de pe falez`, \nainte de a continua.
6 PAMELA KENT
Ascult` bine ce-]i spun [i adu-]i aminte cuvintele
mele. |ntr-o bun` zi, oamenii din Sanvito vor venera
numele lui Salvo Gibrian. Vor c`dea \n genunchi, cu
fa]a la p`mnt, ca s`-mi mul]umeasc` pentru
bun`starea pe care le-o voi aduce.
Adonis era obi[nuit s` aud` asemenea cuvinte din
gura v`rului s`u. Ele nu-l mai [ocau, dar nici nu-l mai
amuzau. Aproape c`-i era mil` de Salvo. Visurile lui
nu puteau dect s` se risipeasc` la contactul cu
realitatea.
Continuar` s` mearg` \n t`cere. Adonis privea \n
dep`rtare, spre cap`tul de sud al insulei. Civiliza]ia
l`sase pu]ine urme. Nu se vedea dect catedrala, a
c`rei cupol` se ridica deasupra zidurilor de piatr`.
Structura era simpl` [i arhaic`, dar r`mnea
impresionant`. Pentru Adonis, era asemenea unui
scurt rezumat al popula]iei insulei: pio[i, mndri [i
fatali[ti.
Salvo urm`ri privirea lui Adonis [i se strmb`.
Construc]ia asta oribil` [i ramolit` Cnd o
v`d, am impresia c` suntem \n Evul Mediu.
Adonis \l privi pe Salvo, dar nu spuse nimic. Ar fi
fost greu s` g`se[ti doi membri ai aceleia[i familii
INCANTA}IA DRAGOSTEI 7
att de diferi]i. Adonis era realistul, iar Salvo
vizionarul. Cnd se jucau, Salvo inventa jocuri
periculoase, \n timp ce Adonis prefera distrac]iile
simple. Ce p`cat s` te gnde[ti c` aceste diferen]e
care-i uniser` \n copil`rie puteau s`-i despart` la
vrsta adult`
De ce m` prive[ti a[a? \ntreb` Salvo.
M` \ntrebam doar ce s-a \ntmplat cu acel Salvo
Gibrian care alerga dup` fete [i c`ruia-i pl`cea s`
joace domino? Cred c` a[ prefera compania lui.
Am crescut. Dar n-am pierdut nimic din
pasiunile care m` animau. |n]eleg c` Talia te-a
considerat plictisitor \n ultimul timp.
Ea ]i-a spus?
Printre altele.
Lui Adonis \i pl`cea sora mai mic` a lui Salvo.
Cndva, fata \[i \nchipuise c` era \ndr`gostit` de
v`rul ei, \ns` Adonis, mai mare dect ea, reu[ise s-o
conving` c` nu era vorba de a[a ceva. Cu toate astea,
p`rerea ei conta foarte mult [i de aceea, spusele lui
Salvo nu-i f`ceau pl`cere.
Nu pune la inim`, \l lini[ti v`rul s`u. Are doar
[aptesprezece ani, to]i tinerii de pe insul` sunt la
8 PAMELA KENT
picioarele ei [i ea profit`. |ns` nici unul nu-i pare
destul de bun.
Cei doi b`ie]i rser` din toat` inima, uitnd pentru
o clip` ne\n]elegerile dintre ei.
Prive[te, Salvo! Adonis ar`t` cu mna un gard
viu de chiparo[i, pe marginea falezei.
|]i aduci aminte cnd ne jucam to]i trei pe sub
pomii `ia?
Bine\n]eles c`-mi aduc aminte! Se spunea c` era
un smoc de p`r al uria[ului [i am \ngropat acolo un
b`nu] de aur. M` \ntreb dac` mai e acolo.
Nu-mi amintesc povestea asta.
Se apropiau de arbori, \n timp ce Salvo \ncerca
s`-[i aduc` aminte.
Bunica ta i-a dat Taliei de ziua ei un b`nu] de
aur. I-a spus s` aib` grij` s` nu-l piard`, pentru c`
asemenea b`nu]i nu cresc \n p`mnt. Atunci Talia l-a
\ngropat sub chiparo[i, pe de o parte ca s`-l ascund`,
dar [i ca s` vad` dac` un asemenea b`nu] chiar nu
putea s` creasc` \n p`mnt
Deodat`, Salvo se \mpiedic` de o r`d`cin`, [i
\nainte ca Adonis s` aib` timp s` reac]ioneze,
disp`ruse \n pr`pastie.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 9
Adonis tres`ri [i \[i v`zu v`rul care se ]inea doar \n
mini, trupul balansndu-se \n gol. Jos, valurile se
zdrobeau de stnci ca o falc` imens` preg`tit` s`
mu[te.
Ajutor! striga Salvo.
Aga]`-te de mine!
Adonis se \ntinse pe jos [i-[i prinse v`rul de mn`,
\ns` faleza era att de abrupt` \nct Salvo nu g`sea
un loc unde s` se sprijine cu picioarele.
Nu te mai zbate, s` nu c`dem amndoi, \i strig`
Adonis. Ascult`! Trebuie s` ajungi s` m` prinzi de
mn`, altfel nu pot s` te scot de acolo.
Degetele lui Salvo se \nvine]eau, \ncle[tate de
stnc`.
Nu pot! O s` cad!
F` ce-]i spun!
Ochii lui Salvo fur` cuprin[i de o groaz` de
nedescris.
De ce? Vrei s` m` vezi murind?
Cuvintele astea, strigate \ntr-un moment de
z`p`ceal`, n-ar fi trebuit s`-l impresioneze pe Adonis,
c`ruia, deodat`, \i veni \n minte o imagine teribil`,
de ne\n]eles, inexplicabil`.
10 PAMELA KENT
Avea \n fa]a ochilor o lume a terorii, a haosului, a
mor]ii, asupra c`reia st`pnea Salvo.
Adonis se gndi imediat la bunica lui, care ar fi
numit asta un semn al Cerului. Ea l-ar fi sf`tuit s` ]in`
seama de acest avertisment. Tot ce avea de f`cut era
s`-[i ]in` v`rul, pn` la epuizare. Salvo avea s` se
zdrobeasc` de stnci [i
Pentru numele lui Dumnezeu, Donis, ce faci?
Privirile li se \ntlnir`. Era ca [i cum Salvo citise
presim]irea pe chipul lui Adonis. Privirea \i deveni
aspr`, nemiloas`, dar Adonis scutur` din cap ca s`
alunge halucina]ia.
Reu[i s`-l prind` pe Salvo mai hot`rt [i,
unindu-[i puterile, \l ridic` pn` la el.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 11
Capitolul 1
Bun`, Karen! Trosc!
Un teanc de hrtii c`zu pe ziarul pe care Karen \l
avea deschis pe birou.
Ah, nu, Molly! Mai bine le aruncai la co[.
Secretara o privi pe Karen [i se strmb`.
Am impresia c` \nc` nu te-ai trezit. Totu[i, e opt
[i jum`tate, [i sala de a[teptare e plin`.
Karen \[i termin` cafeaua [i-[i strnse ziarul.
Nu prea am dormit. Cnd mi-am cump`rat
televizorul, nu m` gndeam c` n-o s` mai am timp s`
dorm. {tii la ce or` s-a terminat filmul cu James Dean
ast`-noapte?
V`zndu-te cum ar`]i , pot s`-mi fac o idee, o
tachin` Molly. Fii serioas`, glumesc. Ar`]i foarte bine.
Mul]umesc.
Era timpul s` se apuce de dosare. |l deschise pe
primul, morm`i ceva de ne\n]eles, [i-l puse deoparte.
F`cu la fel [i cu al doilea dosar. To]i consilierii
biroului de imigr`ri obi[nuiau s` trateze a[a cazurile
deosebite, f`r` solu]ie. De ce trebuia s` le rezolve
ast`zi?
Era mai \nti o familie, care vroiau s` fie na[i celui
mai bun prieten al lor, cineva din sudul Europei. Era
vorba despre un b`rbat de patruzeci [i trei de ani,
analfabet, care-[i c[tiga pinea avnd grij` de
caprele unui proprietar din regiune. Dup` ce se
\ntlniser` de mai multe ori, nu reu[ise s`-l fac` s`
\n]eleag` c` cel mai bun prieten nu putea fi
considerat ca un membru al familiei, iar \n Canada,
nu era nevoie presant` de p`stori de capre.
Mai erau [i cei doi Garcia. Estelle, cet`]ean`
canadian` de treizeci [i opt de ani, o femeie gras` cu
o figur` nepl`cut`, care abia se m`ritase cu un
mexican de dou`zeci de ani, scund, cu p`rul negru [i
guraliv.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 13
Ea lucra \ntr-o fabric` de ketchup, \n vreme ce
Miguel culegea ro[ii. Cei doi s-au \ntlnit la un picnic
[i [i-au picat cu tronc imediat. Duminica urm`toare
s-au c`s`torit, [i chiar luni, erau \n biroul de imigr`ri
ca s` ob]in` un permis de [edere permanent pentru
Miguel.
|n cursul unei discu]ii \ntre patru ochi, proasp`tul
c`s`torit \i dest`uinuise lui Karen c` \n satul lui, avea
deja doi copii.
Dar cum \i explica, nevinovat, mama copiilor nu
era so]ia lui legitim`. So]ul femeii isp`[ea o pedeaps`
de zece ani pentru omor. Miguel nu f`cea altceva
dect s`-i dea femeii ce avea trebuin]`.
Nu vorbise despre copii cu Estelle, pentru c` se
temea de reac]ia ei. Miguel o asigurase pe Karen
c`-[i iubea nevasta [i nu vroia dect s-o fac` fericit`.
|n acela[i timp, o \ntrebase cum s` fac` rost de ajutor
de [omaj.
Familia Garcia nu se prezentase la o \ntlnire care
fusese stabilit` pentru s`pt`mna trecut`. Trebuia s`
se vad` din nou ast`zi. De data asta, nu vroia s` lase
nimic la voia \ntmpl`rii. Lu` telefonul [i form`
num`rul.
14 PAMELA KENT
Alo, Estelle? Karen Miller la telefon, de la biroul
de imigr`ri.
Estelle d`dea impresia c` abia se trezise.
Cum? Cine? Ah, dumneavoastr` sunte]i.
Tonul interlocutoarei nu era prea binevoitor.
}i-am dat telefon ca s`-]i aduc aminte c` trebuie
s` ne \ntlnim ast`zi la ora unsprezece. So]ul
dumitale trebuie s`-mi aduc` certificatul medical.
Urm` o t`cere la cap`tul cel`lalt al firului.
Vre]i s` spune]i ast`zi?
|ntocmai.
Trebuie s` venim amndoi?
Da. Ai dificult`]i s` te \nvoie[ti de la serviciu?
Nu, n-am dificult`]i. Am fost dat` afar`.
Ah, \mi pare r`u. {i Miguel? El mai lucreaz`?
P`i nu. {i-a dat demisia.
Karen \[i \n`l]` sprncenele, nedumerit`.
De ce?
B`nuiesc c` s-a s`turat.
Atunci, cu ce o s` tr`i]i?
O s`-mi g`sesc de lucru ct de curnd. {i o s`
caute [i Miguel.
Bine\n]eles! \[i spuse Karen, scriind ceva \n dosar.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 15
Probabil c` ambi]ia era una dintre \nsu[irile de
baz` ale lui Miguel.
{tii dac` a f`cut rost de certificatul medical?
Nu sunt sigur`. Poate
Pot s` vorbesc cu el?
Karen auzi ceva ca [i cum Estelle avea dificult`]i s`
articuleze un r`spuns.
P`i Ei bine Deocamdat` doarme.
Spune-i c` e ceva important.
Bine. S` v`d ce pot s` fac.
Estelle nu \nchise telefonul, dar Karen continua
s`-i aud` respira]ia. Trecu un minut pn` s` mai
spun` ceva.
E sub du[, dar am s`-i spun c` a]i sunat. A]i spus
ora unsprezece, nu-i a[a?
Da. {i spune-i so]ului dumitale c` dac` nu vine
ast`zi, voi fi nevoit` s` nu dau un aviz favorabil
dosarului s`u.
Glasul Estellei \i tr`d` imediat panica.
Dar de ce? Doar am f`cut toate demersurile
legale.
Da, dar am impresia c` Miguel nu vrea dect
s` A, nu, nu-i nimic grav.
16 PAMELA KENT
Deocamdat`, prefera s` lase familiei Garcia o
speran]`.
Ascult`, Estelle, chiar dac` Miguel nu poate veni,
a[ vrea s` vorbesc cu tine.
De ce? Eu sunt canadian`. Nu pute]i s` m`
epulza]i.
N-am vorbit niciodat` despre expulzare.
Poate, dar cu asta v` ocupa]i de obicei, nu?
Nu, dac` putem s`-i ajut`m pe oameni. {i ct
despre dumneata, a[a cum ai spus, e[ti cet`]ean`
canadian`.
Estelle Garcia bigui o vag` promisiune, dar Karen
n-o crezu dect pe jum`tate. Miguel probabil o
p`r`sise, [i so]iei \i era ru[ine s-o spun`.
|n timp ce scria rezumatul discu]iei \n dosarul
Garcia, Molly intr` \n birou.
Hei, Karen, am un client pentru tine.
Cui datorez onoarea asta?
Molly se apropie, [i adopt` o expresie
conspirativ`.
Este un tip nemaipomenit. N-o s`-]i crezi
ochilor.
Chiar dac` e un pic \n sfr[it, demodat.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 17
Una dintre sarcinile la care Molly ]inea cel mai
mult era selectarea clien]ilor. Cnd era vorba despre
arti[ti care aveau nevoie de un permis de munc`, \i
trimitea colegilor lui Karen, [tiind c` tinerei femei
nu-i pl`ceau deloc.
Cum adic` demodat?
Ei bine, trebuie s` aib` vreo patruzeci de ani, dar
se \mbrac` de parc` ar avea de dou` ori pe att.
{i de unde vine?
Dintr-un loc bizar, despre care n-am auzit
vorbindu-se niciodat`.
Molly nu se prea pricepea la geografie. Nu putea
s` fac` diferen]a dintre Argentina [i Arkansas.
M` ocup de el imediat. {i mul]umesc pentru
\ntietate.
Strnse dosarul Garcia pe care-l a[ez` deasupra
teancului. Ar fi fost fericit` s` cread` c` \ndoielile ei
erau nefondate. La urma urmei, poate se iubeau [i
erau ferici]i pn` cnd Miguel \[i va ob]ine permisul
de [edere.
Karen lu` mapa pe care i-o l`sase Molly. Con]inea
numele [i data na[terii clientului s`u, ct [i
na]ionalitatea. Un pa[aport negru era prins cu o
18 PAMELA KENT
agraf`. Nu era vorba de nici o urm` a vreunui dosar
anterior, ceea ce \nsemna c` era la prima vizit` la
oficiu.
Venea din Sanvito. Spre deosebire de Molly, Karen
[tia c` Sanvito era o mic` insul` independent`, din
marea Mediteran`. Acum c]iva ani, ziarele vuiser`
din cauza r`sturn`rilor politice, care se \ntmplaser`
acolo.
Karen se duse \n sala de a[teptare. O familie de
mormoni ocupa singur` o jum`tate din \nc`pere.
|ntr-un col], st`tea pe scaun un b`rbat singur. Nu era
nici o \ndoial`: era omul despre care-i vorbise Molly.
B`rbatul avea privirea r`t`cit`, cufundat \n
gndurile lui. St`tea cu bra]ele \ncruci[ate la piept [i
nu p`rea s` fi observat apropierea lui Karen. Avea
tr`s`turile fe]ei fine, tenul mat, p`rul negru ca
smoala, avea o tunsoare clasic`. Purta o c`ma[` alb`,
pantaloni gri [i pantofi f`cu]i cu grij`.
Era un b`rbat rafinat [i seduc`tor. |ns` era greu
s`-i dai o vrst`. Chipul avea maturitatea unui b`rbat
de patruzeci de ani, dar fizicul p`rea s` fie mai tn`r.
Karen arunc` o privire pe mapa ei [i spuse:
Adonis Sotera.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 19
Cnd \ntoarse capul spre ea, fu ct pe ce s`
tresar`. O surprinse privirea lui de om b`trn. Ochii
erau de un cenu[iu att de [ters, \nct parc` erau
translucizi.
Donis o privi cu luare-aminte pe angajata de la
biroul de imigr`ri care-l strigase, [i-[i blestem`
ghinionul.
O femeie!
Numai de asta n-avea nevoie. Experien]a \l
\nv`]ase c` femeile aveau darul de a-i citi gndurile.
Le admira pentru intui]ia lor, ba chiar le invidia, \ns`
\n cazul de fa]` ar fi preferat s` aib` drept
interlocutor un b`rbat.
Veni]i cu mine?
Donis se ridic` [i o urm`. Tn`ra femeie nu purta
uniform`, [i nu putea s` [tie ce grad avea. Purta un
taior maro, cu o croial` foarte riguroas`, care-i d`dea
o expresie grav`.
Func]ionarii de la biroul de imigr`ri n-aveau
birouri fiecare, ci ocupau doar un spa]iu \nconjurat
de pere]i mobili. Ea se a[ez` la o mas` [i-l invit` pe
Donis s` ia loc pe un scaun. Pe urm`, \i lu`
pa[aportul [i \ncepu s`-l citeasc`.
20 PAMELA KENT
El profit` de situa]ie ca s` examineze locul, dar
nimic nu tr`da personalitatea tinerei femei. |i citi
numele pe placa ce se g`sea pe mas`. K. L. Miller. Un
nume anglo-saxon. Era al ei sau al so]ului? Nu purta
verighet`.
Trebuia s` aib` vreo treizeci de ani. Probabil
divor]at`. Nu. Mai curnd nem`ritat`.
Ce pot s` fac pentru dumneavoastr`, domnule
Sotera?
El zmbi [i f`cu semn spre pa[aport.
Dup` cum pute]i vedea, viza de pe pa[aport,
care mi-a fost dat` pe aeroportul din Toronto, nu mai
e valabil` dect o s`pt`mn`. A[ vrea s` r`mn mai
mult, ca s` vizitez locurile.
Ea privea foaia ata[at` la pa[aport. |n acest timp,
Donis o observa, \ntrebndu-se dac` avea s` fie
prietenoas` sau nu.
Era \n`ltu]` [i zvelt`. P`rul de un blond cenu[iu i
se rev`rsa pe umeri. |n afar` de cercei, nu mai purta
nici o alt` bijuterie.
Donis prefera femeile care purtau fuste largi [i
br`]`ri de aur. Credea c` a[a ceva le scotea \n
eviden]` feminitatea. Dar dup` ce o v`zuse pe K. L.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 21
Miller, trebuia s` recunoasc` ceva: cu o fust` larg` [i
br`]`ri de aur, femeia asta ar fi p`rut ridicol`.
V`d c` viza v-a fost eliberat` de biroul nostru de
la Viena, remarc` ea. Acolo locui]i?
Nu. Eram \n Austria \n acel moment, [i de acolo
am luat avionul. C`l`toresc mult pentru guvernul din
Sanvito, dar n-am avut niciodat` ocazia s` v` vizitez
]ara. A[ fi vrut s` plec direct din Sanvito dar, dup`
cum trebuie s` [ti]i, Canada n-are reprezentan]`
consular` acolo.
Am avut a[a ceva, pn` cnd ]ara dumneavoastr`
a \ntrerupt rela]iile diplomatice cu noi.
Era o not` de repro[ \n glasul ei? Sarcasm? Sau
doar oboseala \l f`cea s` se poarte ca un paranoic?
Din p`cate, a[a stau lucrurile. Suntem pe punctul
de a reexamina pozi]ia noastr` fa]` de ]`rile
occidentale. Acum, cnd s-a ajuns la o stabilitate
politic`, sunt sigur c` ne vom deschide din nou c`tre
lumea \ntreag`. Func]ionara municipal` Miller \l privea
atent, \ns` Donis era obi[nuit cu a[a ceva. {i pe urm`,
nu vroia s` se spun` c` nu fusese atent` la spusele lui.
V` rog s` m` scuza]i, spuse ea, dar nu suntem
obi[nui]i s` primim locuitori din Sanvito aici, \n
22 PAMELA KENT
Ontario. Ca s` v` spun adev`rul, sunte]i primul pe
care-l \ntlnesc.
El \i zmbi.
E de \n]eles. Pu]ini dintre compatrio]ii mei au
ocazia s` ajung` pn` aici.
El r`sfoi paginile pa[aportului [i atinse \n trecere
degetele tinerei femei.
Dup` cum pute]i vedea, am un statut
diplomatic, care \mi confer` anumite privilegii.
Karen \i \ndep`rt` mna.
Da Am observat [tampila, dar nu eram sigur`
de semnifica]ia ei. Ce face]i pentru guvernul
dumneavoastr`?
Sunt consilier economic...
Ea cl`tin` din cap, l`snd s` se \n]eleag` c` era
impresionat`.
pe lng` pre[edinte.
Sim]i un nod \n stomac. A[a se \ntmpla de fiecare
dat` cnd era \ntr-o situa]ie delicat`. Dar \nv`]ase
s`-[i ascund` teama.
Ave]i idee despre strategia guvernului nostru?
Numai ce am putut afla din ziare.
Adonis \i aprecie tactul.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 23
Avem \n fruntea statului un pre[edinte ales pe
via]`. Este, cred, un concept nu prea cunoscut \n
restul lumii.
{i noi avem prim-mini[trii care dau uneori
impresia c` vor fi ale[i mereu.
|n]eleg. Poate, pn` la urm`, conduc`torii no[tri
nu sunt att de diferi]i.
|l surprindea. De obicei, func]ionarii
guvernamentali nu prea aveau sim]ul umorului.
De ce ofi]erul de imigr`ri de la aeroport v-a dat
o viz` a[a de scurt`?
N-aveam de gnd s` r`mn mai mult, dar am fost
curios s` v`d ]ara dumneavoastr`, a[a c` am venit
s`-mi prelungesc [ederea. E mult de cnd n-am mai
c`l`torit de pl`cere.
Ave]i prieteni \n Ontario?
Nu.
|l privi \n ochi, oarecum surprins`, auzindu-i
r`spunsul instantaneu. Adonis \[i lu` angajamentul
s` fie mai diplomat data viitoare.
V` \ntreb asta pentru c` Londra noastr` nu
prea este un obiectiv turistic.
Ar trebui s` fie. Londra este un or`[el minunat.
24 PAMELA KENT
Amuzat`, func]ionara rse ca [i cum ar fi fost vorba
despre un compliment adresat ei. {i poate c` \ntr-un
fel era. Obrajii lui Karen se \nro[iser`, [i Donis trebui
s`-[i revizuiasc` p`rerea fa]` de interlocutoare. Acum
o vedea mult mai pu]in rece [i distant` dect atunci
cnd se \ntlniser`.
Ct timp vre]i s` r`mne]i? \l \ntreb` deschiznd
sertarul.
O lun` {ase s`pt`mni.
Trebuie s` v` pun cteva \ntreb`ri.
V` stau la dispozi]ie.
Ave]i bilet de \ntoarcere?
Da. Vre]i s`-l vede]i?
Dac`-l ave]i la dumneavoastr`.
|l am \n valiza de la gar`. Pot s` m` duc s`-l iau.
Nu, nu-i neap`rat` nevoie. Sunt sigur` c` dac` vi
s-a dat o viz` [i un permis de [edere, totul trebuie s`
fie \n ordine.
Donis se rezem` de sp`tarul scaunului.
Mul]umesc.
Spre marea lui u[urare, o v`zu lund o hrtie din
sertar [i \ncepnd s` scrie. Trecuse cu bine prima
\ncercare.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 25
A]i locuit tot timpul aici, la Londra? \ntreb` la
rndul lui.
M-am n`scut [i am locuit \ntr-o ferm` la
patruzeci de kilometri de ora[.
De acolo ave]i obrazul ca de piersic`, ce se
potrive[te de minune cu mierea p`rului cum
spunem noi \n Sanvito. Tn`ra femeie se \nro[i.
Mul]umesc.
V`zndu-i reac]ia, Donis putu s`-[i dea seama c`
func]ionara Miller nu era obi[nuit` s` primeasc`
complimente \n timpul orelor de program. Totu[i, le
merita din plin.
Unde v` gndi]i s` sta]i \n timpul [edereului la
noi?
N-am hot`rt \nc` nimic. Pute]i s`-mi
recomanda]i un hotel destul de central?
Este unul lng` Palatul Congresului, la cteva
str`zi de aici.
Perfect Dup` ce vom termina cu hrtiile,
pute]i s`-mi ar`ta]i pe unde s-o iau?
Cu pl`cere.
Se \n[elase, avusese noroc s` fie trimis la o femeie
fermec`toare. Avea ni[te ochi verzi \ncnt`tori.
26 PAMELA KENT
Func]ionara prinse cu o agraf` o foaie \n pa[aport.
Poftim, pute]i s` r`mne]i \n Canada pn` pe 16
august. Dac` vre]i s` prelungi]i [edereul, va fi
suficient s` v` prezenta]i la oficiul de imigr`ri cel mai
apropiat.
Foarte bine.
Trebuie s` v` previn c` nu ave]i dreptul s` v`
angaja]i \n timpul [edereului \n Canada.
Fi]i lini[tit`, n-am de gnd s` fac a[a ceva.
Karen \i \ntinse documentul, punnd astfel cap`t
\ntrevederii. Nu mai fusese att de nervoas` de cnd
Michael Caine se a[ezase la biroul ei s`-i cear` un
permis de munc`. Dar Adonis Sotera, prin originea [i
manierele unei alte vrste, nu era [i el un personaj
extraordinar?
Mul]umesc, spuse el punndu-[i pa[aportul \n
buzunar. {i acum, vre]i s`-mi ar`ta]i cum c` ajung la
hotel?
Ah, da, uitasem. Scoase un plan din sertar.
Este vorba despre Holiday Inn. Nu pute]i s` nu
da]i de el, e de-ajuns s` merge]i pe jos.
Donis se ridicase s` urm`reasc` explica]iile lui
Karen, [i-[i pusese amndou` minile pe birou.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 27
Acolo, ea \i v`zu inelul [i se gndi imediat c` era
vorba despre un inel de nunt`.
Bine\n]eles, un b`rbat att de seduc`tor era cu
siguran]` \nsurat. O so]ie fidel` [i supus`, \nconjurat`
de o droaie de copii, trebuia s`-l a[tepte pe insula lui.
Tiparul perfect al familiei mediteraneene.
Dar privind mai \ndeaproape, descoperi o cruce
gotic` gravat` \n metal. Karen [tia destul de bine c`
\n Sanvito toate libert`]ile civile [i religioase fuseser`
abolite dup` ultimele alegeri preziden]iale. I se p`ru
surprinz`tor faptul c` tocmai consilierul economic al
pre[edintelui arboreaz` att de deschis simbolul
credin]ei lui.
Se hot`r\ s` ri[te s` fac` un comentariu.
Nu pot s` nu v` remarc inelul. E vechi?
Donis \[i retrase nervos mna.
N-am idee ct este de vechi. E un inel de aur [i
nimic mai mult.
Dar nu cumva religia e abolit` \n Sanvito?
B`rbatul \[i strecur` planul \n buzunar.
Cuno[tin]ele dumneavoastr` \n materie de
politic` interna]ional` [i spiritul de observa]ie sunt
admirabile.
28 PAMELA KENT
Karen sim]i c` luase ini]iativa. Adonis Sotera nu
p`rea ofensat, ci mai degrab` stingherit. Cu coada
ochiului, tn`ra femeie v`zu c` \[i \ntoarce inelul \n
jurul degetului ca s` ascund` crucea.
Citesc ziarele, atta tot.
|n]eleg. Dar ave]i dreptate. Practica religiei este
interzis` \n Sanvito. Totu[i, nu suntem fanatici. Port
acest inel din motive sentimentale. Proprietarul
inelului este cineva la care am ]inut.
|mi cer scuze dac` am p`rut indiscret`.
Karen era ro[ie din cauza \ncurc`turii. Nu mai
f`cuse de mult o asemenea gaf`.
N-ave]i motiv s` v` cere]i scuze. A[a cum v-am
spus, erudi]ia dumneavoastr` m` impresioneaz`. Am
terminat?
Da, s-a terminat.
Ei bine, \nc` o dat`, mul]umesc.
Adonis Sotera \i lu` mna [i \nclin` capul. O clip`,
ea crezu c` avea s`-i s`rute mna. Dar el se mul]umi
s-o mai priveasc` o dat`, dup` care ie[i.
O l`s` pe Karen cu o stranie tulburare. Din fericire
pentru ea, nu toate \ntrevederile o tulburau att. Ce
avea b`rbatul acesta att de deosebit?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 29
Era oare privirea lui de nep`truns?
***
Karen ie[i din cl`direa cu aer condi]ionat ca s`
plonjeze \n cuptorul str`zii de la sfr[itului
dup`-amiezii. Ca [i cum c`ldura n-ar fi fost de-ajuns,
automobilele prinse \n ambuteiajul de la ora ie[irii
de la birouri \ncepuser` un concert de claxoane care
ar fi putut s` scoat` din fire cea mai r`bd`toare fiin]`
omeneasc`.
Se gr`bi s` ajung` la umbra pl`cut` a copacilor din
Victoria Park. Pentru ea, era o pl`cere [i o destindere
s` treac` pe aici pn` s` ajung` acas`. |[i scoase
pantofii [i merse \n picioarele goale prin iarba
proasp`t`. Imobilul \n care locuia d`dea spre parc, [i
putea s`-[i petreac` ore \ntregi la fereastr` privind
arborii mari.
Alese s` urce pe jos, pentru c` liftul p`rea blocat
la un etaj. Astfel, ajunse la u[` abia tr`gndu-[i
r`suflarea. Abia intrase cnd sun` telefonul.
30 PAMELA KENT
Alo, Karen, unde-ai fost? |ncerc s` dau de tine
de mai bine de o jum`tate de or`.
Era fratele ei mai mic, Tim. La dou`zeci [i cinci de
ani, \nc` se purta ca un copil, dar Karen, care \i
fusese aproape mam`, nu se sup`ra.
M-am plimbat.
Ei bine, m` bucur c` ai ajuns acas`. Vroiam s` te
invit s` cin`m \mpreun`.
Cu pl`cere. Cnd?
Disear`.
Ah, nu, nu ast`-sear`. Sunt extenuat`
Vine [i tata.
De ce? S-a \ntmplat ceva?
Pentru cineva care cuno[tea genul de rela]ii care
existau \ntre tat` [i fiu, nu era o \ntrebare nelalocul
ei.
Nu, totul e bine. A fost ideea lui Sue. Ea vroia
s`-l invite \nc` de cnd am cump`rat casa. Pn` la
urm`, am fost de acord.
E foarte bine c` tata vine la voi, dar de ce-mi
spui \n ultima clip`?
Pentru c` [i eu [tiu abia de o or`, m`rturisi Tim
rznd. Cnd m-am \ntors de la serviciu, Sue avea
INCANTA}IA DRAGOSTEI 31
friptura \n cuptor. Ea \ns`[i i-a telefonat tatei s`-l
cheme. E convins` c` dac` m-ar fi \ntrebat pe mine
cum s` facem, a[ fi lungit-o pn` la calendele
grece[ti.
Karen aprecie perseveren]a cumnatei sale.
De acord. Fac un du[ [i vin.
Masa o s` fie la ora [apte. S` nu \ntrzii!
Karen \n]elese mesajul. Vroia s` ajung` \naintea
tat`lui
Am s` vin ct se poate de repede.
***
Karen deschisese larg ferestrele ma[inii \n timp ce
rula pe malul taluzat al Tamisei. Londra canadian`
avea o sumedenie de similitudini cu capitala englez`
cu acela[i nume. Chiar [i clima din Ontario sem`na
cu cea din Marea Britanie.
Casa pe care Tim abia o cump`rase era o mic`
cl`dire construit` \n stil colonial. Tim se ocupa cu
a[a ceva: cump`ra cte o cas`, o renova [i dup` aceea
32 PAMELA KENT
o vindea, sco]nd un beneficiu. Sue [i cu el locuiau
acolo \n timpul lucr`rilor, [i cnd treaba se termina,
se mutau \n alt` parte. Asta se \ntmpla aproape \n
fiecare an. Karen n-ar fi putut s` spun` cte
apartamente ocupaser` \n felul `sta.
Cnd v`zu ma[ina tat`lui s`u, Karen sim]i o
strngere de inim`. Nu-i mai r`mnea dect s` spere
c` totul mergea bine.
Sue fu cea care veni s`-i deschid` u[a. Era o tn`r`
brune]ic`, plin` de energie.
Slav` Domnului c-ai venit, spuse Sue. |ncepeam
s` m` \ngrijorez.
M-am gr`bit ct am putut. Cum merg lucrurile?
A[a [i a[a. Tat`l t`u abia a venit. St` de vorb` cu
Tim, \n salon.
Karen o privi ne\ncrez`toare.
Stau de vorb`?
|n fine, s` spunem c` nu se ceart`, cel pu]in nu
\nc`. Trebuie s` preg`tesc masa. Nu vrei s` te duci la ei?
De acord, dar s` m` chemi dac` ai nevoie de
mine \n buc`t`rie.
Sue f`cuse o treab` remarcabil` ca s` se poat`
locui \ntr-un [antier permanent. Cteva flori [i
INCANTA}IA DRAGOSTEI 33
perdelele dr`gu]e de la ferestre d`deau un aspect
c`lduros [i primitor salonului.
Karen \[i g`si tat`l [i pe Tim a[eza]i \ntr-un col] al
\nc`perii. William Miller tr`gea con[tiincios din
]igar` bnd o bere, iar b`iatul lui \[i f`cea de lucru cu
o limonad`. Amndoi ridicar` privirea la apari]ia ei.
Bun` seara, le spuse nou-venita celor doi.
De ce ai \ntrziat?
Tim era mereu foarte \ncordat \n timpul
\ntlnirilor \n familie. Karen nu-i r`spunse, [i se duse
s`-[i s`rute tat`l.
Ce mai faci? o \ntreb` el.
Mul]umesc, bine. Dar tu?
N-am de ce s` m` plng.
Aceste formule de polite]e erau doar ni[te
formalit`]i, care nu erau altceva dect ilustrarea
dificult`]ilor pe care le aveau membrii familiei de a
comunica \ntre ei.
Cum \]i merge la serviciu?
Era a doua \ntrebare pe care tat`l nu sc`pa
niciodat` s-o pun` fiicei.
Ca de obicei.
Ea se duse s` se a[eze pe sofa, lng` Tim.
34 PAMELA KENT
Fr`]ioare, s-ar zice c` ai lucrat ceva \n astea dou`
s`pt`mni de cnd e[ti aici.
Fr`]iorul, care era cu un cap mai \nalt dect ea, \[i
umfl` pieptul cu mndrie.
N-are nici un rost s`-mi pierd timpul. Casa asta
\mi place. O s` fie superb` dup` ce voi termina
lucr`rile.
Da, e foarte frumoas`.
Urmar` cteva momente de t`cere, dar \nainte ca
nou-venita s` g`seasc` un nou subiect de
conversa]ie, se auzi glasul lui William Miller.
Cred c` recolta o s` fie bun` anul `sta.
Fratele [i sora \ntoarser` \n acela[i timp capetele
spre el. Era un subiect pe care-l abordau de obicei
abia dup` ce terminau de mncat.
Hm despre ce recolt` vorbe[ti, tat`? \ntreb`
Tim.
Karen \i trase un cot discret \n coaste. Prin astfel
de \ntreb`ri \ncepeau de obicei disputele.
Recolta de tutun, fire[te! morm`i domnul Miller.
Dar n-ai mai plantat tutun de mai bine de patru
ani. Cu un gest provocator, tat`l lor scoase un pachet
de ]ig`ri din buzunar [i-[i aprinse una.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 35
Dar am cultivat vreme de treizeci [i cinci de ani.
Asta \mi d` dreptul s` vorbesc.
[i s` ne afumi, morm`i b`iatul lui. Nu te
deranja, mai ales pentru noi. Am respirat fum toat`
via]a.
Tim te rog, \l opri Karen. A[adar, tat`, cum e
pre]ul tutunului anul `sta?
Chipul b`trnului se destinse, ca de fiecare dat`
cnd cineva se ar`ta interesat de meseria lui de
agricultor.
Hal Martin e convins c` pre]ul va r`mne acela[i,
dar eu nu cred.
Karen nu-l mai v`zuse pe Martin de foarte mult
timp, \ns` tat`l ei nu sc`pa nici o ocazie s` vorbeasc`
despre el. Dup` ce se \ntmplase \ntre cele dou`
familii, nu prea \n]elegea de ce nu-i dispre]uia.
Dimpotriv`, parc` f`cea din ei un fel de eroi.
Mncarea era savuros`. Sue le servi o friptur`
excelent`, [i f`cuse chiar [i o pr`jitur` cu ciocolat`.
Tim reu[i s`-[i p`streze calmul, [i seara aceea fusese
una dintre cele mai bune pe care familia le petrecuse
\n ultimele luni.
Karen insist` s-o ajute pe Sue s` strng` masa.
36 PAMELA KENT
Am auzit ce-a spus Tim \n salon. |mi pare r`u, se
scuz` Sue, odat` ajunse \n buc`t`rie.
N-ai de ce. Tim e un om \n toat` firea. {i tata ar
trebui s` fie la fel.
Nu fi prea sever` cu tat`l t`u. Simte lipsa so]iei.
{i nou` ne lipse[te. Dar ar trebui s` \n]eleag`
\ntr-o bun` zi c` `sta nu-i un motiv s`-[i verse
sup`rarea pe copiii lui.
Nu-i a[a, Karen. Nu [tie s`-[i exprime
sentimentele.
Karen zmbi amar.
Nu e de glum`. |nainte, era mama, ea era liantul
familiei. Dar acum, nu [tiu
Sue o prinse de um`r.
Nu spune a[a ceva! Nu e nimic mai important ca
familia.
Da, dar
Nu uita c` b`rba]ii din camera de al`turi
conteaz` pe tine. Tim [i tat`l lui poate nu-[i dau
seama, dar au nevoie de tine. La fel [i eu.
***
INCANTA}IA DRAGOSTEI 37
Karen fu fericit` cnd se \ntoarse acas`. {tia c`
avea dreptate cumnata ei, dar asta n-o prea consola.
Mesele astea \n familie erau destul de stnjenitoare [i
se sim]ea u[urat` c` sc`pase de cea de ast`zi.
Se \ntindea \n pat cnd \ncepu s` sune telefonul.
Domni[oara Miller? \ntreb` un glas de b`rbat cu
un u[or accent.
Da
Adonis Sotera la telefon. Ne-am \ntlnit
azi-diminea]` la biroul dumneavoastr`, v` aduce]i
aminte?
Cum ar fi putut s` uite?
Bine\n]eles c`-mi amintesc de dumneavoastr`.
De unde ave]i num`rul meu de telefon?
Urm` o t`cere la cap`tul cel`lalt al firului.
Sunte]i singura K. L. Miller \n cartea de telefon.
{i ce pot face pentru dumneavoastr`?
Sunt \ntr-o situa]ie delicat`. |ntr-o mare
\ncurc`tur`, cum spune]i dumneavoastr`.
Expresia o f`cu s` zmbeasc`.
Ce fel de \ncurc`tur`?
Sunt la \nchisoare.
38 PAMELA KENT
Capitolul 2
Sunte]i \n \nchisoare? De ce? Ce s-a \ntmplat?
Este vorba de o ne\n]elegere, dar nu reu[esc
s`-i conving pe domnii `[tia de la poli]ie.
De ce v` acuz`?
Sta]i s` m` gndesc pu]in. Au spus "lovituri
cauzatoare de r`ni"
Lovituri cauzatoare de r`ni?
Da, a[a au formulat acuzarea.
Karen deveni ct se poate de nelini[tit`. Cum
Canada nu recuno[tea Sanvito, povestea asta risca s`
se transforme \ntr-un co[mar de birocra]ie.
Domni[oar` Miller, mai sunte]i pe fir?
Da, sunt aici. Vre]i s` vin acolo, s` v`d dac`
putem aranja cumva lucrurile?
Pute]i face asta? V-a[ r`mne recunosc`tor
pentru eternitate.
Vin imediat. Dar
Ea t`cu [i se gndi cteva clipe.
Ah, \mi pare r`u, domnule Sotera, dar acum \mi
dau seama c` nu pot s` fac asta.
De ce?
Exist` un program de g`rzi pentru cei care
trebuie s` se ocupe de probleme de felul `sta, [i
trebuie s` iau leg`tura cu colegul care este de
serviciu ast`zi.
Nu se poate face o excep]ie?
Nu sunt autorizat` s` iau o asemenea hot`rre,
dar \l sun pe ofi]erul de gard` care o s` vin` s` se
ocupe de problema dumneavoastr`.
Cum este ofi]erul `sta?
Barney? Este
Nu putea s`-i spun` exact cum era Barney
Coxwell, pentru c` l-ar fi deprimat de la \nceput.
Are mult` experien]`.
|n]eleg, r`spunse el f`r` prea mult` convingere.
40 PAMELA KENT
{tiu c-o s` face]i cum este cel mai bine, dar \n
primul rnd, spune]i-i colegului dumneavoastr` c`
nu pot s` r`mn \n spatele gratiilor.
Glasul \i tr`da o disperare pe m`sura situa]iei \n
care se afla.
V` promit.
|nchiznd telefonul, tn`ra femeie era cu moralul
la p`mnt.
Ce ghinion s` fie tocmai Barney! Cu el, puteai s`
te a[tep]i la orice, chiar ca Adonis Sotera s-o p`]easc`
[i mai r`u fa]` de cum se anun]a.
R`spunse so]ia lui Barney.
Doamn` Coxwell, la telefon e Karen Miller. |mi
cer scuze c` v` deranjez a[a de trziu, dar avem un
client care a ajuns la \nchisoare. Barney e acas`?
Nu, a plecat \n urma unui apel telefonic.
Se \ntoarce repede?
Mi-a spus c` s-ar putea s` nu se \ntoarc` pn`
mine diminea]`. A primit o informa]ie despre ni[te
emigran]i care s-ar ascunde pe coasta D'Aylmer.
Karen oft` u[urat` [i-i mul]umi so]iei lui Barney
\nainte de a-[i suna ofi]erul superior.
Rathbone la telefon.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 41
Chiar trezit \n miezul nop]ii, Rathbone d`dea
impresia c` era mereu de gard`. Karen nu se sim]ea
niciodat` \n largul ei cnd \i vorbea, [i el nu-i d`dea
nici o mn` de ajutor.
Karen \i explic` pe \ndelete situa]ia clientului s`u
[i [eful o ascult` r`bd`tor.
Ei bine, vorbe[te cu un alt consilier. Evans
trebuie s` fie acas`.
Dar, domnule, a[ vrea s` m` ocup chiar eu de
cazul `sta.
Credeam c` nu-]i place s` lucrezi pe teren, \n
afara orelor de program.
A[a e, dar
N-ai mai fost pe teren de mult timp, Miller. Crezi
c` e[ti \n stare s` te descurci de data asta?
A[a cred, domnule Rathbone. Sunt chiar sigur`
de asta.
Foarte bine, atunci du-te. Mine diminea]` vreau
s` am un raport complet pe birou.
***
42 PAMELA KENT
Comisariatul de poli]ie era la o dep`rtare de
cteva minute de locuin]a lui Karen. Ea \[i parc`
ma[ina lng` trotuar [i se duse la sergentul de
serviciu.
Nu ne-am v`zut de mult timp. Ce mai face]i?
Foarte bine. Dar prizonierul nostru? A fost
cuminte?
Da. Pare pu]in nervos, dar nimic mai mult.
Cred c` [i dumneata ai fi, \n locul lui. Un turist
care se afl` \ntr-o ]ar` str`in` [i se treze[te \n spatele
gratiilor nu e \ntr-o situa]ie prea pl`cut`.
A[a este, recunoscu sergentul. O s` chem un
agent care s` v` duc` jos.
Karen coborse de multe ori la subsol, dar nu
reu[ise s` se obi[nuiasc` nicidecum cu locul.
|n]elegea nelini[tea clientului ei.
Acesta st`tea \n pat, cu capul sprijinit pe
genunchi. Avea c`ma[a sf[iat`, [i o vn`taie pe
obraz. Cnd auzi u[a deschizndu-se, ridic` ochii cu
o privire buimac`. F`cu totu[i un efort s` zmbeasc`.
A]i venit pn` la urm`, domni[oar` Miller.
Spune-mi Karen, spuse ea zmbind. Majoritatea
clien]ilor mei a[a fac.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 43
Karen intr` \n celul` [i agentul \nchise u[a \n urma
ei.
M-a[ sim]i onorat s`-]i spun Karen, dar atunci ar
trebui s`-mi spui [i tu Donis.
De acord. Te doare?
|ntinse mna spre obrazul lui, dar se opri \nainte
s`-l ating`.
Numai cnd \nchid ochiul, dar fii lini[tit`, nu-i
chiar att de grav. |mi pare r`u c` n-am ce s`-]i ofer.
Mul]umesc. |n activitatea ei v`zuse mul]i
r`uf`c`tori, dar instinctul \i spunea c` acum nu era
vorba despre a[a ceva.
Ce s-a \ntmplat?
Poli]istul de gard` nu ]i-a spus nimic?
A[ vrea mai \nti s` ascult versiunea ta asupra
celor \ntmplate.
Foarte bine. E o tmpenie, [i numai eu sunt de
vin`. Cnd am plecat de la tine, m-am dus la hotelul
pe care mi l-ai recomandat [i m-am odihnit pu]in
\nainte de a ie[i s` m`nnc ceva. Cnd m` \ntorceam,
se \ntunecase [i m-am r`t`cit. Mi-am scos planul din
buzunar [i tocmai \l studiam \n momentul \n care
cineva mi-a pus mna pe um`r.
44 PAMELA KENT
Te-ai gndit c` trebuia s` fie un ho], nu?
Nu. M` gndeam la ce avea s` urmeze dat`
fiind situa]ia mea.
Nervos, \[i trecu degetele prin p`r.
Nu \n]eleg.
}i-am spus c` am fost consilierul economic al
pre[edintelui. E normal ca un om aflat \n pozi]ia mea
s` atrag` du[m`nii.
Dar aici e[ti \n Canada.
Recunosc c` m-am purtat proste[te. F`r`
\ndoial`, a fost din cauza oboselii. Am avut o reac]ie
instinctiv` de ap`rare, atta tot.
{tii ce vroia omul `la de la tine?
Cred c` vroia s`-mi propun` s` m` ajute, dar
\nainte de a-l l`sa s` vorbeasc`, l-am tras un cot \n
coaste care l-a f`cut s` cad` pe jos.
M`surnd f`r` \ndoial` vreun metru optzeci,
fizicul lui Donis te f`cea s` te gnde[ti mai degrab` la
agilitate [i reflexe dect la brutalitate.
Ce s-a \ntmplat dup` aceea?
Ne-am b`tut. A reu[it s`-mi trag` un pumn \n
fa]`, dar pn` la urm` l-am f`cut s` se lase p`guba[.
Cnd a venit poli]ia, a cerut s` m` aresteze.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 45
Karen scoase o hrtie [i \ncepu s` noteze spusele
lui Donis.
Poli]ia ]i-a spus cnd va trebui s` te prezin]i \n
fa]a justi]iei?
Mine diminea]`. Dar cu riscul de a m` repeta,
n-a[ vrea s`-mi petrec noaptea aici. Pot s` dau o
semn`tur`, s` ofer garan]ii, \ns`, te rog, cineva \n
pozi]ia mea, s`-[i petreac` o noapte \n arestul
poli]iei
Nu-[i termin` fraza, ca [i cum cuvintele l-ar fi
\nfrico[at.
Nu sunt sigur` c` pot
El n-o l`s` s` continue [i o prinse de mini.
Te implor
Agentul care asista la \ntrevedere puse mna pe
revolver.
D`-te la o parte de lng` ea!
Scuz`-m`, murmur` el l`snd-o \n pace.
Nu-i nimic.
Tn`ra femeie se \ntoarse spre agent [i f`cu un
gest s`-l lini[teasc`. Dintr-un motiv pe care nu-l
cuno[tea, Donis tr`ia \ntr-o team` permanent`.
Ai ales pe cineva care s` te apere?
46 PAMELA KENT
Poftim?
Parc`-l trezise dintr-un vis.
Ai ales un avocat care s` te apere?
El cl`tin` din cap.
Ofi]erul mi-a spus despre asta, dar credeam c`
de a[a ceva beneficiaz` doar cet`]enii canadieni.
Nu. Toat` lumea are dreptul s` fie ap`rat`. Vrei
s` m` ocup eu de treaba asta?
Cel \ntrebat se gndi cteva clipe.
Cred c` nu. Am s` fac doar apel la clemen]a
judec`torilor.
Tu hot`r`[ti, dar trebuie s` te avertizez c` \n
cazul \n care e[ti condamnat, curtea va cere s`-]i fie
retras` viza.
O s` fiu expulzat?
}i se va cere s` pleci singur.
Voi fi obligat s` m` \ntorc \n Sanvito?
Nu neap`rat.
Atunci, fie ce-o fi!
Karen tocmai \[i aranja noti]ele \n geant` cnd \i
veni o idee.
N-a[ vrea s`-]i faci speran]e zadarnice, Donis,
dar am s` \ncerc totu[i s` te scot de aici.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 47
Chipul lui se lumin` [i-i adres` un zmbet de
mul]umire.
|]i mul]umesc de la bun \nceput.
O privi cum se \ndep`rteaz`. Hot`rt lucru, Karen
Miller nu era cum o crezuse la \nceput. Sub aparenta
ei r`ceal` se ascundea o inim` generoas`, [i b`nuia
c` putea s` fie extrem de feminin` dac` vroia.
Poate n-o l`sa indiferent`, cine [tie? Of, nu era
momentul cel mai potrivit s` se gndeasc` la o
leg`tur`, [i cu att mai pu]in s` se \ndr`gosteasc`,
dar Karen ar fi putut s` fie o aliat` pre]ioas`.
Donis se \ntinse [i se \ntoarse cu fa]a la perete.
Nu-i mai r`mnea dect s` a[tepte.
Karen se apropie de biroul sergentului.
Ofi]erul care a f`cut arestarea mai este aici?
Nu, a plecat. Vre]i s` vede]i dosarul?
Da, v` rog.
Sergentul i-l aduse [i \ncepu s` citeasc`.
Martorul se nume[te Dominique Scapiletti.
Adresa: Richmond Street. Are un magazin \n White
Oaks Mall. L-a]i v`zut pe omul `sta?
Doar pentru cteva clipe.
Pute]i s`-mi spune]i cum ar`ta?
48 PAMELA KENT
Un metru [aizeci [i cinci, nici gras nici slab,
p`rul negru. Avea un costum ieftin. Bietul de el, a
avut parte de o b`taie zdrav`n`. A[a se \ntmpl`
uneori cnd vrei s`-]i aju]i aproapele.
Karen nu f`cu nici un comentariu.
Fi]i atent, a]i accepta s`-l elibera]i pe domnul
Sotera dac`-mi asum eu responsabilitatea?
Nici o problem`. |l ]inem aici a[teptnd s` vin`
cineva de la serviciul dumneavoastr`.
Mul]umesc, spuse ea dndu-i \napoi dosarul.
Donis se ridic` auzind cheia r`sucindu-se \n u[`.
Totul s-a rezolvat, explic` ea agentului.
Donis o privi pe Karen, apoi u[a care r`mnea
deschis`.
Ai reu[it s`-mi ob]ii eliberarea?
Nu-i venea s` cread`. Nu lipsise mai mult de un
sfert de or`.
E[ti liber, dac` promi]i s` fii prezent mine
diminea]` la audiere.
Renun]nd la rezerva lui obi[nuit`, Donis o lu` \n
bra]e pe eliberatoarea lui.
E[ti formidabil`. Nu [tiu cum ai f`cut, dar \]i
mul]umesc din inim`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 49
Karen, cu fa]a lipit` de pieptul lui, nu putea s`
vorbeasc`.
M` tem c` nu mai po]i r`mne la Holiday Inn.
Mi-am permis s` fac cteva aranjamente.
El sim]ea b`t`ile inimii tinerei femei, care
dovedeau c` era ct se poate de emo]ionat`.
N-are nici o importan]` locul, ct` vreme nu mai
am z`brele la ferestre.
|]i promit, dar Donis po]i s` m` la[i s`
respir?
El se \ndep`rt` imediat.
Iart`-m` Karen, n-am vrut s`
Nu-i nimic.
Obrajii i se \nro[iser`, de pl`cere sau din cauza
\ncurc`turii, [i asta \l \ncnt`.
Nu-i nimic. Unde r`m`sesem? Da, cum \]i
spuneam, am g`sit un loc unde s` stai la noapte.
Nu-i luxos, dar o s` te sim]i bine.
Unde este?
La seminarul iezui]ilor. Au ni[te camere de hotel
cu care oamenii bisericii ne ajut` cnd avem vreo
problem`.
Cum? Vrei s` r`mn cu ni[te oameni ai bisericii?
50 PAMELA KENT
Te deranjeaz`?
|[i d`du seama c` tocmai propusese unui
reprezentant al unui guvern ateu s` se duc` s`
doarm` \ntr-o m`n`stire. Nu era un gest prea
diplomatic.
S` nu m` \n]elegi gre[it, o lini[ti el. N-am de
f`cut nici o obiec]ie la asta. Sunt doar pu]in surprins,
atta tot.
Sim]ea c` Donis \[i rec`p`ta treptat controlul de
sine. Totu[i, timp de cteva minute, sesizase un alt
aspect al lui. Era \n stare de sentimente de \ncredere,
cu toate c` era \n permanen]` \n gard`.
Karen reintra \n obi[nuita activitate profesional`.
|l conduse la sergent, care \l puse s` semneze \ntr-un
registru [i-i d`du \napoi lucrurile. Pe urm` plecar` la
c`minul p`rintelui Peter.
Era fericit` [i se sim]i u[urat` s`-l vad` pe p`rinte.
Era un b`rbat solid, cu o privire deschis`. Era ungur
[i venise \n Canada \n 1957. De cnd se stabilise \n
Ontario, generozitatea [i dragostea lui pentru
aproape strniser` admira]ia tuturor.
|i \ntmpin` cu c`ldur`.
A fost ct pe ce s` \ntrzii, spuse el zmbind.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 51
Sancho mi-a mai f`cut o surpriz`.
Sancho era ma[ina veche a p`rintelui Peter, pe
care o numea a[a \n amintirea credinciosului servitor
al lui Don Quichotte.
Ce s-a mai \ntmplat?
Avusese [i ea ocazia s` mearg` o dat` cu Sancho, [i
durase mai mult de o or` s` str`bat` cinci kilometri.
Carburatorul
De ce n-o duci o dat` la un garaj, s-o vad` un
meseria[?
P`rintele Peter \[i duse o mn` la inim`.
Copila mea drag`, cum po]i s`-mi propui a[a
ceva? Nu l-a[ abandona niciodat` pe Sancho printre
oamenii `ia, chiar dac` mul]i dintre ei sunt catolici.
Tot ce-mi trebuie ca s` repar ma[ina este credin]a
[i cteva scule. Apoi se \ntoarse spre Donis.
Ce mai faci? Eu sunt p`rintele Peter.
Bine, \ncntat de cuno[tin]`, p`rinte.
Karen se a[teptase la o oarecare ostilitate din
partea lui, \ns` Donis se \nclin` respectuos.
Trebuie s` fii obosit, fiul meu. Am s`-]i ar`t
camera [i mine diminea]`, cnd o s` fii odihnit, o s`
st`m de vorb`. La ce or` trebuie s` fii la tribunal?
52 PAMELA KENT
La ora nou`, r`spunse Karen.
Donis se \ntoarse spre ea.
Vii [i tu?
|n privirea lui era o rug`minte mut`, dar ea era
obligat` s`-l dezam`geasc`.
|mi pare r`u, un alt consilier lucreaz` la Palatul
de Justi]ie.
|n]eleg, spuse el l`snd ochii \n jos.
Mi se pare c` e[ti din Sanvito, nu? \[i \ntreb`
p`rintele oaspetele.
Da, chiar de acolo.
Cu mul]i ani \n urm`, cnd eram student la
Roma, am cunoscut un tn`r preot originar din
insul`. Poate \l cuno[ti, cine [tie? Dar nu-mi aduc
aminte cum \l chema
Dac` e tot preot, \nseamn` c` nu mai e \n
Sanvito.
Bine\n]eles. Dar a[ vrea s`-mi aduc aminte
numele lui. |n sfr[it, o s`-mi amintesc pe la trei
diminea]a.
Karen era obosit` [i vroia s` se duc` s` se culce,
dar nu reu[ea s` alunge sentimentul de
responsabilitate pe care-l avea fa]` de Donis. Totu[i,
INCANTA}IA DRAGOSTEI 53
f`cuse tot ce putuse [i mine, un coleg avea s` se
ocupe mai departe de ceea ce era de f`cut. N-avea de
ce s`-l vad` din nou, nu era nici un motiv s`-[i
doreasc` s`-l revad`.
Donis nu-i u[ur` situa]ia, pentru c` o prinse de
mini [i o privi cu gravitate.
Sper c` nu ]i-am stricat de tot seara.
Nicidecum. Pur [i simplu mi-am f`cut datoria.
Dac` toat` lumea gnde[te ca tine, Canada
trebuie s` fie un t`rm extraordinar.
Karen se sim]ea stnjenit`. Vru s` mai vorbeasc`
doar ca s` fac` ceva.
O s` te sim]i foarte bine aici. {i dac` ai nevoie de
ceva, de orice
Se \ntrerupse. Donis o prinse de b`rbie [i o s`rut`
pe amndoi obrajii.
La mine \n ]ar`, a[a se face cnd mul]ume[ti
cuiva pentru amabilitate. {i tu, Karen, ai fost din cale
afar` de amabil` cu mine.
Pe urm`, el se r`suci pe c`lcie [i-l urm` pe
p`rintele Peter \n seminar, stnd de vorb` ca [i cum
ar fi fost vechi prieteni.
54 PAMELA KENT
***
A doua zi diminea]`, Karen se duse \n biroul
[efului ei direct. Liz O'Connell vorbea la telefon, dar
\i ar`t` un scaun. Karen se a[ez`, cu dosarul Sotera \n
mn`, [i \ncerc` s` nu trag` cu urechea la conversa]ia
care se desf`[ura. Dar era imposibil.
Liz, care fusese m`ritat` de trei ori [i de fiecare
dat` divor]ase, avea o via]` social` foarte animat`.
Karen se \ntreba de multe ori de unde avea Liz atta
energie, [i at]ia curtezani.
Nu, nu caut s` te evit, dragul meu, dar mama este
\ntr-adev`r bolnav` O bron[it`, cu ni[te complica]ii.
|n curnd o s` \mplineasc` nou`zeci de ani, [i sunt
singura ei fat`. {tiam c-ai s`-n]elegi. Pe curnd.
L`s` receptorul pe birou cu o expresie de dezgust.
De ce trebuie s` se poarte mereu ca un z`natic?
mri ea.
Credeam c` e amabil [i e[ti \ndr`gostit` la
nebunie de el.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 55
Da, nu este Casanova, dar e dr`gu].
Ce-i repro[ezi?
E un zgrie-brnz`.
Cred c` exagerezi.
Vorbesc serios. E bogat, dar nu cump`r`
niciodat` nimic. S`pt`mna trecut`, eram la oper`, [i
\n timpul pauzei, toat` c`ptu[eala smochingului i s-a
descusut.
Karen se st`pni cu greu s` nu pufneasc` \n rs.
{i ce-ai f`cut?
M-am drapat \n demnitatea mea, am ie[it [i am
chemat un taxi. De atunci am decretat c` mama este
prea bolnav` ca s` mai pot accepta o \ntlnire.
Chiar e bolnav`?
A murit de mult, dar chiar o bron[it` a r`pus-o.
Spune-mi mai bine de ce-ai venit.
Am primit un telefon ast`-noapte [i m-am ocupat
de problem`.
Da, Rathborne mi-a spus de dou` ori
azi-diminea]`. A fost un caz interesant?
Am scris totul \n raport. M-am gndit c-ai vrea
s`-l cite[ti \nainte de a lua o hot`rre.
|i \ntinse dosarul [i Liz parcurse repede raportul.
56 PAMELA KENT
Fir-ar s` fie, e vorba de cineva important.
Trebuie s` evit`m orice gaf`.
Exact a[a mi-am spus [i eu. Apropo, Liz, vreau
s`-]i cer o favoare.
Ce anume?
Pot s` asist la audierea din diminea]a asta?
De ce? Avem un ofi]er acolo.
Liz r`sfoi dosarul pn` d`du peste fotografia lui
Adonis Sotera.
Aha! Uite cum se explic` interesul pe care-l ai
pentru acest dosar. Chiar e un tip seduc`tor.
Haide, Liz, nu-i a[a.
Atunci, despre ce vorba? Nu face pe mironosi]a
cu mine. Dac-a[ avea un client ca el, [i eu a[ proceda
la fel.
Karen \[i d`du seama c` era mai u[or s` fie cu
totul de p`rerea lui Liz.
De acord, ce pot s` spun? Ai dreptate. B`rbatul
`sta e de-a dreptul fascinant.
{i eu am aceea[i impresie.
Atunci, pot s` m` duc?
M` tem c` nu. Jim Evan abia mi-a telefonat s`-mi
spun` c` e bolnav.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 57
E[ti singura care po]i s` asiguri permanen]a pe
ziua de azi.
Ei, asta nu-i chiar att de grav.
Dac` vrei, am s`-]i comunic rezultatul audierii
de \ndat` ce-l voi afla.
|]i mul]umesc.
***
|n pauza de mas`, Karen prefer` s` ias` s` se
plimbe un pic. Nu putea s`-l alunge pe Donis din
gndurile ei. Liz nu-i d`duse nici o veste, dar era
posibil s` nu se fi judecat \nc`.
F`r` s` vrea, se trezi \n fa]a bibliotecii. Cu un vag
sentiment de vinov`]ie, cum era vorba despre o
indiscre]ie, intr` \n cl`dire, hot`rt` s` afle mai
multe despre Sanvito.
Ceru s` i se aduc` tot ce avea leg`tur` cu istoria
insulei [i se adnci \n lectur`.
Sanvito era un punct pe hart`, la jum`tatea
distan]ei dintre Sardinia [i coasta spaniol`. Era o
58 PAMELA KENT
pozi]ie strategic` important` [i fusese obiectul de
disput` al multor cuceritori. Fenicienii, grecii,
romanii, spaniolii fuseser` pe rnd st`pni acolo.
Insula nu-[i ob]inuse independen]a dect dup`
sfr[itul primului r`zboi mondial.
Acum, c`zuse parc` \ntr-o nou` form` de
domina]ie. Actualul pre[edinte, care fusese ales
printr-o fraud` electoral`, guverna cu mn` de fier.
P`mnturile fuseser` confiscate, totul era cenzurat [i
taxe grele \i ap`sau pe bie]ii locuitori.
Cnd oamenii \ncepuser` s` se adune \n biserici ca
s` caute mijloace de a rezista, fusese interzis` religia.
Toate bisericile au fost arse [i practica religioas`
interzis`. Mul]i preo]i au fost executa]i.
|n cele din urm`, dictatorul a declarat stare de
urgen]` [i a \nchis frontierele cu lumea exterioar`.
Karen arunc` o privire la ceasul de la mn` [i v`zu
c` ora ei liber` se terminase. |i mai r`mneau [i alte
articole de citit, dar [tia destul. D`du \napoi
documentele [i plec`.
Era clar c` Donis era din echipa care f`cea s`
domneasc` teroarea \n Sanvito. Poate el era cel care
pusese la punct sistemul de impozite. La el \n ]ar`,
INCANTA}IA DRAGOSTEI 59
trebuia s` fie la fel de du[m`nit precum dictatorul
pentru care lucra.
Karen sim]i o oarecare tulburare cnd \[i d`du
seama cui acordase viza. Ba chiar mai mult, \l ajutase,
\l scosese din \nchisoare, [i chiar \l privise cu
simpatie. Adonis Sotera, f`r` \ndoial`, nu era un
simplu turist. Dar atunci, ce venise s` fac` aici?
Dup` ce se \ntoarse \n birou, Karen se a[ez` s` se
gndeasc`. Ceea ce de-abia aflase nu pleda \n
favoarea lui Donis, dar de aici pn` la a-l acuza de
crime politice, era un prag pe care nu putea s`-l
dep`[easc`.
Lu` telefonul [i sun` la poli]ie, ca s` afle ceva
despre cel care f`cuse plngere. Ofi]erul de serviciu
\i d`du adresa lui Scapiletti [i numerele de telefon.
|ncerc` mai \nti s`-l caute acas`.
A]i gre[it num`rul, \i r`spunse glasul unui
b`rbat.
|i repet` num`rul pe care-l primise de la poli]ie.
Da, `sta e num`rul, dar aici nu st` nimeni cu
acest nume.
Lu` apoi leg`tura cu magazinul unde era angajat
Scapiletti.
60 PAMELA KENT
Nu, nu lucreaz` la noi, \i r`spunse directorul.
Nu-l cunosc pe omul `sta.
Karen \nchise telefonul, \ngndurat`.
Dup` cteva clipe, Liz o sun` prin interfon.
O s` te bucuri s` afli c` acuza]iile care i se
aduceau domnului Sotera n-au fost luate \n seam`.
Cum? Dar ce s-a \ntmplat?
Reclamantul, un anumit Scapiletti, nu s-a
prezentat la audiere.
Doamne! exclam` Karen. Liz, trebuie s` vorbesc
imediat cu tine. Cred c` am f`cut o gre[eal` teribil`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 61
Capitolul 3
Karen petrecu mai mult de o jum`tate de or`
explicndu-i lui Liz ce tocmai aflase despre Sanvito.
Aceasta o ascult` cu aten]ie, dar r`spunsul ei o
surprinse pe Karen.
Cred c` reac]ionezi \ntr-o manier` excesiv`.
Dup` ceea ce s-a \ntmplat la tribunal, Scapiletti
`sta poate foarte bine s` fie unul din Sanvito.
Fii serioas`, te ui]i prea mult la filmele de
spionaj. Tot ce se poate spune este c` reclamantul
folose[te un nume [i o adres` false. Poate are
probleme cu poli]ia de aici. Cine [tie? Dar `sta nu-i
un motiv s` te gnde[ti la ce-i mai r`u pentru Donis.
Karen se frec` la ochi [i \ncerc` s`-[i pun` un pic
de ordine \n gnduri.
De acord, s` zicem c` povestea asta cu martorul
nu-i dect o coinciden]`. Dar atunci, cu ce se ocup`
Donis? A recunoscut c` lucreaz` pentru pre[edintele
din Sanvito. Cineva care lucreaz` pentru un tiran
este complice la nelegiuirile lui.
Karen, stai o clip`. |n]eleg c` nu e[ti de acord cu
ce se \ntmpl` \n Sanvito, dar nu e treaba noastr` s`
facem politic`.
De acord, dar este un om periculos, crud!
Atta timp ct nu comite nici un delict pe
teritoriul nostru, nu ne intereseaz` inten]iile lui.
{i toate cruzimile care au fost f`cute pe insula
lui, execu]iile f`r` judecat` ale unor oameni
nevinova]i, nici asta nu ne intereseaz`?
P`rerea ta personal` nu conteaz`. Nu uita c`
postul de consilier \]i impune s` fii rezervat`. Exist`
o limit` pe care nu trebuie s-o dep`[e[ti. |n]elegi ce
vreau s` spun?
|n urm` cu o or`, Karen era sigur` c` intuia ceva.
Acum, era ct se poate de confuz`.
Cred c` da.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 63
Perfect. {i nu mai face mutra asta. Tu e[ti cea
mai bun` angajat` a mea. Singura ta problem` e c`
pui prea mult la inim`. |nva]` s` p`strezi distan]a,
altfel o s` \nnebune[ti.
Crezi c-ar trebui s` las balt` dosarul Sotera?
Da. Stai deoparte vreo lun`, [i o s` vedem dup`
aceea dac` e cazul s` form`m o comisie de anchet`.
Mul]umesc, mi-a f`cut bine s` st`m de vorb`.
Liz \i zmbi.
Doar pentru asta sunt aici.
***
William Miller se a[ez` la masa din buc`t`rie s`-[i
bea cafeaua.
Martinii mi-au dat c`p[uni din gr`dina lor, spuse el.
Frumos din partea lor, r`spunse Karen, distrat`.
Soarele acestei dimine]i de duminic` b`tea \n
geamurile buc`t`riei. Karen observ` c` trebuia
sp`late [i se hot`r\ s` se apuce de asta imediat dup`
ce-[i va termina cafeaua.
64 PAMELA KENT
Ai putea s` faci dulcea]`, ca s` iei cu tine. De
asemenea, po]i s` le dai lui Tim [i lui Sue.
Karen \[i a[ez` cea[ca goal` pe mas`.
Nu am curajul s` fac asta pe c`ldura care se
anun]`. N-ai dect s` le pui la congelator.
Nu [tiu cum, spuse tat`l cu o expresie
nemul]umit`.
Mai vrei un pic de cafea?
Nu, mul]umesc. Cred c` am s` m` duc s` m`
\ntind pu]in. R`mi s` dormi aici la noapte, nu-i a[a?
Nu ast`zi. Trebuie s` m` \ntorc la Londra.
Tat`l n-o \ntreb` de ce. De obicei avea grij` s`-i
dea explica]ii, dar de data asta alese s` fac` asemenea
fratelui s`u. Dac` tat`l era a[a de interesat de via]a
fetei lui, n-avea dect s-o \ntrebe el ce avea de gnd
s` fac`.
Dar nu f`cu nimic. Se ridic` greoi de la mas` [i se
duse \n camer`. Karen strnse masa, pe urm` se
apuc` s` [tearg` geamurile.
Buc`t`ria f`cea parte din ferm` de la bun \nceput.
P`rin]ii ei o cump`raser` cnd se c`s`toriser`, acum
cincizeci de ani, pe urm` o m`riser` treptat, pe
m`sur` ce familia crescuse.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 65
Copiii Miller se \mpr`[tiaser` peste tot, din
Florida pn` \n California. Cnd mama mai tr`ia, se
\ntlneau to]i de Cr`ciun. Acum, nu. Doar Karen [i
Tim continuau s` se vad` cu tat`l lor, [i Tim chiar o
f`cea f`r` tragere de inim`. Era trist, dar destul de
firesc ]innd seama de educa]ia pe care o primiser`.
Dup` ce termin` de cur`]at geamurile de la parter,
nu avu curajul s` treac` la cele de la etaj. Ar fi plecat
bine-mersi f`r` s` lase o vorb` tat`lui, dar n-ar fi fost
frumos. St`tea singur toat` s`pt`mna [i Karen \[i
f`cea datoria s` treac` s`-l vad` la fiecare sfr[it de
s`pt`mn`. Din fericire, el cobor\ \n momentul \n
care ea \[i f`cea griji.
Te-ai odihnit bine, tat`?
Nu prea. Trebuie s` m` duc s` m` vad` un
doctor, pentru c` m` cam doare spatele.
Te mai doare?
Da. Hal Martin are acelea[i probleme ca mine. E
boala fermierilor.
Karen l`s` ochii \n jos. |[i iubea tat`l, dar mai erau
zile ca aceasta \n care-i era greu s`-l suporte. Se
plngea tot timpul, nu vorbea dect despre el,
despre reumatismul lui. Asta \nsemna b`trne]ea
66 PAMELA KENT
Luna viitoare o s` m` \ntorc la universitate s`
fac ni[te cursuri, spuse ea ca s` schimbe subiectul.
Mda
B`trnul se uit` la termometru, pe urm` r`sfoi cal-
endarul. Nu spuse nimic despre geamurile sp`late.
Sunt ni[te cursuri de drept penal, insist` ea.
Drept penal? Ca poli]i[tii!
Asta n-are nici o leg`tur` cu poli]ia, ]i-am mai
explicat.
Atunci, despre ce e vorba?
Hm despre terorism.Tat`l f`cu o strmb`tur`.
De ce naiba ai nevoie s` \nve]i a[a ceva?
Ei bine, trebuie s` fim la curent cu toate. Nici o
]ar` nu e la ad`post de fenomenul `sta [i
Totdeauna am spus c` nu duc la nimic cursurile
astea. {i cnd m` gndesc c` pe astea se duc impozitele
noastre! Ce-ar spune maic`-ta dac-ar mai tr`i?
Resemnat`, Karen l`s` ochii \n jos.
F`r` \ndoial`, ar fi de acord cu tine.
Bine\n]eles! Nu \n]eleg femeile de ast`zi. Cnd
ai ajuns la biroul de imigr`ri, aveai nevoie de un post
la arhiv`. N-ar fi trebuit s` accep]i promovarea asta,
unde-]i ri[ti via]a.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 67
De data asta, tn`ra femeie nu se mai putu ab]ine.
Tat`, [tii foarte bine c` dispre]uiam munca la
arhiv`. Am muncit mult ca s` ajung la postul pe
care-l am acum. Nu \n]elegi ce-mi place, fie, dar
nu-mi face repro[uri.
Tat`l scoase o ]igar` din pachet [i o aprinse.
Pfui, e[ti la fel ca maic`-ta. {i ea se \nfuria de
fiecare dat` cnd \i demonstram c` n-avea dreptate.
***
|n seara aceea, la cineclubul universit`]ii, era un
festival Grace Kelly. Karen \[i l`s` tat`l singur [i se
duse acolo. G`sise dou` prietene, [i toate trei
petrecur` seara privind evolu]ia lui Grace \mpreun`
cu Bing, Jimmy [i Gary.
Se desp`r]ir` destul de trziu [i Karen plec` s`-[i
ia ma[ina din parcare. Noaptea era c`ldu]`, cu o
briz` pl`cut`. |i pl`cuser` filmele. Grace Kelly era
una dintre actri]ele ei preferate; dar o cuprinse o
stranie triste]e. Via]a i se p`rea deodat` anost`, dar
68 PAMELA KENT
n-avea altceva de a[teptat de la existen]` dect rutina
cotidian`.
Fire[te, avea o slujb`, prieteni, o familie [i o
s`n`tate excelent`. {tia, din experien]a prietenelor
ei, c` mariajul [i copiii nu erau de-ajuns pentru a
satisface o femeie.
Cu un pic de noroc, peste dou`zeci [i [ase de ani,
administra]ia \i va oferi o petrecere de bun-r`mas [i
va avea drepul la o pensie confortabil`. Poate colegii
\i vor oferi un cadou, cine [tie? Ce perspectiv`
deprimant`!
Conducndu-[i ma[ina, \ncerca s` se gndeasc`
Avea \n primul rnd nevoie de un somn bun, [i pe
viitor, se va ab]ine s` se mai duc` s` vad` asemenea
filme.
Se opri la un semafor [i tres`ri. Silueta unui b`rbat
care a[tepta nu departe, \n sta]ia unui autobuz, i se
p`ru cunoscut`. Adonis Sotera.
F`r` s` se gndeasc`, deschise geamul.
Vrei s` te duc undeva, str`ine? \ntreb` [oferi]a
zmbind.
Donis \ntoarse capul spre ea [i-[i \n`l]`
sprncenele.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 69
Nu m` recuno[ti? Sunt Karen, de la biroul de
imigr`ri.
Lumina semaforului se schimb` \n verde [i
ma[inile din spate \ncepur` s` claxoneze. Karen trase
ma[ina lng` trotuar.
Nu uitase deloc \ndoielile pe care le avea, \ns`
discu]ia cu Liz o f`cuse s` se deta[eze pu]in. Dosarul
Sotera o interesa la fel de mult, cu toate c` promisese
s` nu se mai ocupe de el.
Ce cau]i aici la ora asta? o \ntreb` \n timp ce
ie[ea din ma[in`.
|ntunericul nop]ii [i luminile de pe strad` d`deau
chipului s`u o expresie nelini[titoare. Ar fi fost mai
bine s` nu se opreasc`? Oricum, acum era prea
trziu.
Am fost s` v`d un film, cu ni[te prietene. Vreau
s` spun trei filme.
Era tulburat` ca o licean` [i-[i mu[c` nervos
buzele.
Donis, care p`ruse la \nceput contrariat, \ncepu s`
zmbeasc`.
{i tu, ce faci aici \n miezul nop]ii?
A[tept autobuzul.
70 PAMELA KENT
Nu era r`spunsul pe care-l a[tepta, \ns` Karen
trebui s` se mul]umeasc` [i cu el. La ora asta, nu mai
era dispus` s` fac` interogatorii.
Dac` vrei s` ajungi \n ora[, pot s` te duc eu.
Te-ai \ntors la Holiday Inn?
Nu. P`rintele Peter mi-a propus s` r`mn la
seminar [i am acceptat cu pl`cere. Pre]urile de la
hotel nu sunt pe m`sura buzunarului meu.
Karen era mul]umit` c` p`rintele Peter \l invitase
pe Donis s` r`mn` acolo. Avea \ncredere \n judecata
preotului. Dac` avusese \ncredere \n Donis, putea s`
fac` [i ea la fel.
M` bucur pentru tine. Seminarul este un loc
foarte pl`cut. Vrei s` mergem s` bem o cafea?
Vorbise f`r` s` se gndeasc`, dar vroia s` mai stea
de vorb` amndoi, s` [tie mai multe despre el.
{tiu un bar nu prea departe, unde au un
capucino excelent, ad`ug` ea.
Donis nu [ov`i nici o clip` [i cl`tin` din cap.
A[ merge cu cea mai mare pl`cere, dar sunt
ocupat. Poate alt`dat`.
Karen se sim]i umilit`. A[adar, atrac]ia nu era
reciproc`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 71
Dar dac` vrei s` m` la[i undeva
De[i farmecul situa]iei disp`ruse, nu putea totu[i
s` refuze propunerea pe care i-o f`cuse pu]in mai
\nainte.
Urc`!
Ma[ina era mic`, [i apropierea lui Donis o f`cea s`
nu se simt` \n largul ei.
Unde mergi? \ntreb` ea, dregndu-[i glasul.
Pe Oxford Street. Nu [tiu adresa exact`, dar am
s`-]i ar`t locul.
Mergi la un restaurant?
Da. Trebuie s` m` \ntlnesc cu ni[te prieteni. |n
sfr[it ni[te cunoscu]i.
Cine erau oamenii `[tia, [i unde-i \ntlnise?
Ai mai avut [i alte \ntlniri nepl`cute?
Karen regret` imediat c` pusese o asemenea
\ntrebare, dar Donis nu p`ru deranjat.
Din fericire, nu.
Asta m` face s`-mi amintesc c` \nc` nu ]i-am
mul]umit c` m-ai scos din \nchisoare. De obicei nu
r`mn dator fa]` de o femeie, dar \]i sunt profund
recunosc`tor pentru ajutorul t`u.
Uit` de asta!
72 PAMELA KENT
Ai fi de acord s` m` \nso]e[ti, s` bem un pahar
\ntr-o sear`?
Ea nu se a[tepta la o asemenea invita]ie.
Mi-ar face pl`cere.
Perfect. Am s` te sun ct de curnd. Semaforul
se face verde. Po]i s` m` la[i aici.
E[ti sigur? A[ putea
Nu, o s` cobor aici.
Tonul lui Donis nu accepta contrazicere [i Karen
avu impresia c`-i simte o vag` nelini[te, ca [i cum ar
fi fost gr`bit s-o p`r`seasc`.
Mul]umesc mult, noapte bun`.
Semaforul era verde. Karen n-avea de ales dect
s-o ia din loc. |ncerc` s`-l vad` pe Donis \n oglinda
retrovizoare, ca s` [tie unde mergea. Pe acolo erau
mai multe restaurante.
Nu-[i putu satisface curiozitatea. Donis r`mase
mult timp pe marginea trotuarului, cu minile \n
buzunare. O privea cum se \ndep`rteaz`, ca [i cum
n-ar fi vrut s` se afle unde vroia s` ajung`.
***
INCANTA}IA DRAGOSTEI 73
|n zilele urm`toare, Karen se consacr` exclusiv
treburilor pe care le avea de f`cut la serviciu. |n felul
`sta, evita s` se gndeasc` prea mult la frumosul [i
misteriosul str`in.
Lu` dosarul Garcia [i-l duse la Liz.
Mi-ar pl`cea s` le fac o vizit` proaspe]ilor
c`s`tori]i. Liz ridic` ochii spre ea.
Despre cine vorbe[ti?
Despre Miguel [i Estelle Garcia.
Ah, da, lucr`toarea la ketchup [i cel care culege
ro[ii. Au ceva probleme?
Au probleme \nc` de la \nceput. E mai bine de o
lun` de cnd nu l-am mai v`zut pe Miguel. Estelle are
mereu scuze pentru el, dar sunt sigur` c` so]ul a
p`r`sit-o deja.
Atunci, trebuie f`cut` o anchet`. Te ocupi tu de
asta?
Bine\n]eles. M` \n]eleg bine cu Estelle, [i sunt
sigur` c` ea [tie cum stau lucrurile.
De acord, dar fii prudent`. Situa]ii de felul `sta
pot s` ia o turnur` nea[teptat`.
{tiu bine. Nu-mi place s` m` amestec \n via]a personal`
a oamenilor, dar cred c` trebuie s` intervenim.
74 PAMELA KENT
O s` v`d cine te poate \nso]i \n misiunea asta.
Ea lu` telefonul [i ap`s` pe buton ca s` capete ton.
Alo, Barney. E cineva dintre voi care ar vrea s`
mearg` \n misiune cu o blond` fermec`toare? Nu,
prostule, nu cu secretara de la prim`rie. Cu Karen. E
aici, la mine \n birou.
La cteva secunde dup` ce Liz \nchise, ap`ru
Barney.
Haide, frumoaso, a trecut un veac de cnd n-am
mai ie[it \mpreun`, nu?
Karen oft` [i se \ntoarse spre Liz.
Te rog s`-i spui s` nu mai bat` cmpii
Karen are dreptate. Nu se vorbe[te a[a Nu
suntem vn`tori de recompense.
Cum vrei dumneata, [efa.
Barney, un burtos de vreo cincizeci de ani, vedea
peste tot emigran]i clandestini. La el, asta devenise o
fobie.
Pe cine o s` anchet`m?
O s`-]i explic \n ma[in`, r`spunse Karen
ridicndu-se.
Pe drum, \i f`cu un scurt rezumat al aventurilor
perechii Garcia.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 75
|n]eleg, spuse \nso]itorul. {i eu m-am interesat
de Dominique Scapiletti, cel care s-a b`tut cu clientul
t`u parc` Sotera \l cheam`.
Interesat`, Karen se \ntoarse spre el.
{i ce-ai g`sit?
Adresa pe care a dat-o nu exist`.
Adev`rat? A mai luat leg`tura cu poli]ia de
atunci?
Nu, nici vorb`. Amuzant, nu? E ca Sotera `sta. A
plecat de la Holiday Inn [i n-a l`sat adresa. Nu [tiu
unde s-a dus.
Eu [tiu. A r`mas la seminar.
E[ti sigur`? P`rintele ]i-a spus?
Nu, l-am \ntlnit pe Donis \n ora[, smb`t` seara
[i chiar l-am dus cu ma[ina pn` la un restaurant.
Da? V`d c` ai grij` de clien]ii t`i.
Termin`, Barney. A[tepta \n sta]ia de autobuz [i
l-am ajutat, atta tot.
Unde se ducea?
Trebuia s` se \ntlneasc` la un restaurant de pe
Oxford Street, cu ni[te prieteni.
Prieteni? Ce prieteni?
Karen oft`.
76 PAMELA KENT
Nu [tiu nimic [i nu e treaba mea. Poate o s` te
surprind`, Barney, dar str`inilor nu le este interzis s`
se vad` cu cet`]eni canadieni. De altfel, Donis nu
face obiectul unei anchete. Liz ]i-a cerut doar s` fii cu
ochii pe el.
Pentru mine, draga mea, to]i sunt suspec]i.
Tn`ra femeie se l`s` p`guba[`. N-avea nici un
rost s` mai discute.
Merser` cteva minute \n t`cere, \nainte ca Barney
s` revin` la subiectul lui favorit.
{tii c` \n week-end-ul `sta am f`cut nou`
expulz`ri?
Bravo! se sim]i obligat` s` reac]ioneze
interlocutoarea. Statisticile tale trebuie s` fie
impresionante.
Da, a[a e! |nc` o arestare, [i bat recordul de anul
trecut.
Ei bine, dac` Miguel Garcia [i-a p`r`sit nevasta,
te las s` te ocupi de cazul lui.
Chiar faci asta pentru mine?!
Karen ar fi vrut s` izbucneasc` \n rs \n fa]a
reac]iei copil`re[ti a colegului s`u, dar nu-i prea
pl`cea felul cum se purta Barney cu imigran]ii.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 77
Estelle [i Miguel locuiau lng` o unitate militar`,
\ntr-un bungalou apar]innd Ministerului Ap`r`rii.
Karen [i Barney se d`dur` jos din ma[in` [i se
apropiar` de u[`. |n`untru, se auzea \nfundat ritmul
unei muzici rock. Cu un asemenea fond sonor, era
imposibil s` fi fost auzi]i. Barney deschise u[a de
plas` pentru ]n]ari [i, sub privirile \ngrozite ale
tinerei femei, \ncepu s` bat` \n u[` cu pumnii [i cu
picioarele.
Termin`, Barney, o s` d`rmi casa.
Dar metoda se dovedi eficient`. Muzica se d`du
mai \ncet [i cineva din`untru r`spunse \n spaniol`.
Karen \i arunc` o privire surprins` lui Barney.
E Miguel, nu-mi vine s` cred.
U[a se deschise. |n pragul ei, ap`ru Miguel Garcia.
Era \mbr`cat cu o bluz` de corp [i ni[te pantaloni, [i
nu p`rea deloc impresionat de nou-veni]i.
Ce vre]i?
Barney scoase insigna.
Coxwell, de la Imigr`ri. {i ea e Miller.
O cunosc.
Karen \ncerca s` se ascund` \n spatele colegului
ei. Nu-i pl`cea deloc situa]ia asta.
78 PAMELA KENT
E[ti Miguel Garcia? \ntreb` Barney.
Mda.
El e, confirm` Karen. Am vrea s` vorbim cu tine,
Miguel.
Despre ce?
Despre permisul t`u de [edere.
Miguel ridic` din umeri, indiferent.
Hai s` vorbim.
Putem s` intr`m? \ntreb` ea.
Miguel se uit` pe rnd la ei, cu o expresie
b`nuitoare.
Intra]i, n-am nimic de ascuns.
Intrar` \ntr-un salon minuscul. Karen alese s` se
a[eze \n timp ce Barney se plimba, cu minile la
spate.
Dac` suntem aici, \ncepu Karen, este din cauz`
c` nu te-ai prezentat la ultimele trei convoc`ri.
Miguel \i f`cu cu ochiul [i ie[i din camer` f`r` s`
r`spund`. Se \ntoarse dup` un minut, cu o sticl` de
bere \n mn`, [i se a[ez` pe banchet`.
Domni[oara Miller ]i-a pus o \ntrebare, url`
Barney. De ce n-ai venit la birou?
Nu [tiu, domnule. Trebuie s` fi uitat.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 79
Unde e Estelle? \ntreb` Karen.
La lucru.
Credeam c` a fost dat` afar`.
El nu r`spunse imediat.
Da, dar au primit-o din nou.
Parc-am \n]eles c` ]i-ai dat demisia.
A[a e
De ce? Nu e o munc` potrivit` pentru un tip ca
tine?
Karen f`cu o strmb`tur`, dar din fericire Miguel
nu p`rea [ocat de tonul lui Barney.
M` descurcam cu treaba pe care-o f`ceam. Am
f`cut lucruri [i mai nasoale ca s` c[tig o pine. Dar
am alergie la ro[ii.
|[i ridic` mneca [i ar`t` bra]ul plin de bubi]e.
S`racul de tine!
Adev`rat, domnule. E ceva pe frunze care-mi
face ce se vede.
Te-a v`zut vreun medic? \ntreb` Karen.
Barney, care disp`ruse \n buc`t`rie, nu-i l`s` timp
s` r`spund`.
Hei, Garcia, nevast`-ta e alergic` la menaj?
Ce vrei s` spui ?
80 PAMELA KENT
Vino s` vezi, Karen.
Buc`t`ria era \ntr-o stare \nfior`toare. Vasele nu
mai fuseser` sp`late de cine [tie ct timp, [i pe jos
erau aruncate cutii de conserve. Karen n-o prea
cuno[tea pe Estelle, dar nu-i venea s` cread` c` o
femeie putea s` locuiasc` \ntr-o asemenea mizerie.
Se \ntoarse \n \nc`perea care ]inea loc de salon [i
se post` \n fa]a lui Miguel.
Am s`-]i pun o \ntrebare, [i vreau un r`spuns
sincer, spuse ea cu fermitate.
Ascult, r`spunse mexicanul, bosumflat.
Tu [i Estelle locui]i \mpreun`, ca so] [i so]ie?
Miguel se ridic` brusc.
Am spus deja, e la munc`. Imediat ce-o s`
se-ntoarc`, o s` fac` cur`]enie.
Po]i s`-mi dovede[ti c` Estelle mai locuie[te aici?
De ce-a[ face-o?
Arat`-ne dulapul, ordon` Barney.
Ce-i `la?
Locul unde v` ]ine]i hainele.
|l urmar` pe Miguel \n camer`. Patul era nef`cut,
dar se p`rea c` dormise o singur` persoan`. Barney
deschise dulapul.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 81
Jum`tate era plin cu haine b`rb`te[ti, cealalt`
jum`tate era goal`.
Unde sunt lucrurile ei?
La cur`]at.
Nimeni nu-[i trimite toate lucrurile deodat` la
cur`]at. Haide, spune adev`rul!
Karen \ncerca s` calmeze situa]ia, pentru c` se
temea de reac]iile lui Barney.
Bine, bine. A plecat la p`rin]ii ei.
Dar ai ei sunt mor]i, interveni Karen.
Miguel devenea din ce \n ce mai nervos. Se leg`na
de pe un picior pe cel`lalt [i ridica ochii \n tavan, ca
[i cum ar fi a[teptat s`-i vin` din cer un ajutor.
Bine, am s` v` spun ce vre]i s` auzi]i. A plecat.
Ne-am certat [i [i-a f`cut bagajele.
Barney se bucura nespus s` tr`iasc` momente ca
acesta. Pe chip i se \ntip`ri o profund` satisfac]ie.
Bine, bine Atunci, v-a]i desp`r]it.
Nu! Ne-am certat, atta tot. Dar suntem \n
continuare c`s`tori]i. {i biroul de imigr`ri n-are
dreptul s`-[i vre nasul \n problemele mele
conjugale. |mi iubesc nevasta, [i de asta r`mn aici,
s-o a[tept.
82 PAMELA KENT
Miguel marcase un punct. E drept c` nimic nu-l
obliga s` r`mn` \n bungalou. Karen nu prea era
convins` de spusele lui, dar vroia s`-i mai acorde o
[ans`.
Vino, Barney, hai s` plec`m. Dac` Estelle se
\ntoarce, d`-ne un telefon. Ne-am \n]eles?
De acord.
{i vreau s`-]i v`d certificatul medical.
Miguel morm`i ceva nedeslu[it [i trase un [ut \n
u[` ca s-o \nchid`.
***
Buc`tarii de la Trattoria Palerma habar n-aveau de
aerul condi]ionat, [i aburul care ie[ea din marmite
f`cea ca buc`t`ria s` par` o baie turceasc`, \ns`
Donis p`rea s` nu se sinchiseasc`.
Alt`dat`, ar fi pufnit \n rs dac` cineva i-ar fi spus
c` o s` ajung` s` spele vase ca s`-[i c[tige o pine.
Fusese un student str`lucit [i avusese o carier` de
succes pn` s`
INCANTA}IA DRAGOSTEI 83
{i acum Cine-ar fi putut s` cread` c` va ajunge
aici? Cu un gest, arunc` resturile dintr-o farfurie
\ntr-un sac, pe urm` o vr\ sub robinet.
De fapt, situa]ia ar fi putut fi [i mai rea. Canada era
o ]ar` frumoas`, [i oamenii nu erau att de reci [i de
distan]i cum \[i \nchipuise.
|ntlnirea lui cu Karen Miller era o dovad` \n acest
sens. Doar ea fusese cea care-l scosese din
\nchisoare!
Era o femeie seduc`toare, inteligent` [i amabil`,
dar r`mnea \nainte de orice consilier` la biroul de
imigr`ri.
Totu[i, cu o sear` \nainte, cnd o \ntlnise [i-l
invitase s` bea o cafea, nu era de serviciu. Era oare
posibil s` se intereseze de el [i altfel, dect pe plan
profesional?
Dac-ar fi fost la el acas`, lucrurile ar fi fost simple.
Dar se g`sea \ntr-un or`[el din Ontario, \n mijlocul
Canadei, [i nu [tia care erau obiceiurile pe aici.
N-avea dect o certitudine. Karen nu era o
u[uratic` \n c`utarea unei aventuri trec`toare. Poate
c` \n zilele urm`toare
Adonis Sotera?
84 PAMELA KENT
Tonul glasului, [i mai ales mna care i se opri pe
um`r, nu putea s`-l \n[ele pe Donis.
Cine e[ti? \ntreb` el f`r` s` se \ntoarc`.
Coxwell, de la biroul de imigr`ri. Vreau s`-]i v`d
documentele.
Pu]in mai trziu, Coxwell \l \mpingea pe Donis, cu
minile \nc`tu[ate, \n localul oficiului de imigr`ri.
Prima persoan` pe care o v`zu Donis fu Karen. Ea \l
privi pe Barney, apoi \l recunoscu pe Donis. Deveni
deodat` foarte palid` [i-l auzi murmurnd:
Oh, nu
Donis o privi cu r`cel` [i se apropie de ea.
Po]i s` fii mndr`, domni[oar` Miller. |]i faci
treaba foarte bine.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 85
Capitolul 4
Ce se-ntmpl`, Barney?
Karen se gr`bi spre colegul ei, f`r` s-o intereseze
privirile curioase ale persoanelor care erau acolo.
Pentru ea, nu putea dect s` fie vorba de o
gre[eal`.
Mul]umesc c` mi-ai furnizat o indica]ie
pre]ioas`. |n felul `sta, nu mi-am pierdut toat`
dup`-amiaza.
Ce indica]ie? Despre ce vorbe[ti?
Barney arunc` o privire triumf`toare spre Donis.
Cnd te-am p`r`sit, am hot`rt s` m` duc s` v`d
unde-l l`sase[i pe Sotera cu o sear` \nainte. L-am
g`sit sp`lnd vasele la Palermo, f`r` nici un permis
de munc`, bine\n]eles.
Karen l`s` ochii \n jos. Inima i se strnse. Donis
n-ar putea niciodat` s` \n]eleag` c` nu era cu nimic
vinovat`. Cnd ridic` ochii, o lacrim` \i curgea pe
obraz, o lacrim` care n-avea ce c`uta aici, la locul ei
de munc`.
|mi pare r`u, \i spuse lui Donis.
Dar el nici m`car n-o privi.
De ce ]i-ar p`rea r`u? interveni Barney. Nu ]i-ai
f`cut dect datoria. Haide Sotera, avem un raport de
scris.
***
Seara, dup` ce termina treaba la birou, Karen avea
\ntlnire cu cumnata ei ca s` mearg` la cump`r`turi.
Era ceva ce nu f`cea de prea multe ori, \ns` de fiecare
dat`, \i f`cea pl`cere.
Totu[i, ie[ind din al optulea magazin, Sue se
pr`bu[i pe o banc`, l`snd s`-i cad` pachetele pe jos.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 87
M-am s`turat. Dac` mai trebuie s` merg la vreun
magazin, n-or s` m` mai ]in` picioarele.
Sue, ce-i cu tine? De obicei e[ti plin` de via]`.
Totul e bine, te asigur. Vroiam s`-]i pun aceea[i
\ntrebare.
Eu sunt ct se poate de bine, fii lini[tit`.
Karen se aplec` s` strng` pachetele. Curios
lucru nu era \n stare s`-[i aminteasc` ce
cump`rase.
Ai probleme la serviciu?
Nu \n fine, nu prea.
Karen [tia c` Sue nu i-ar mai pune alte \ntreb`ri. |i
impusese s` respecte secretul profesional, [i \n plus,
nu mai vroia s` se gndeasc` la Donis. Nu vroia s`-[i
mai aduc` aminte de chipul lui, cnd \l adusese
Barney.
{i pe urm`, de ce trebuia s` se simt` vinovat`?
Donis fusese cel care lucrase, [tiind bine c` n-avea
dreptul s-o fac`. Singura ei gre[eal` fusese aceea c`
nu-[i ]inuse gura.
***
88 PAMELA KENT
Donis auzi u[a grea, metalic`, \nchizndu-se, [i
zgomotul acesta \l sim]i pn` \n m`duva oaselor.
Gardianul se \ndep`rt`, \nchiznd pe drum [i alte
u[i. Donis mai trecuse [i \nainte prin asta, a[a c`
zgomotele astea \i erau familiare.
|ns` obi[nuin]a nu f`cea lucrurile mai u[oare,
dimpotriv`. Reu[ise s` reziste o dat`, [i nu era sigur
c` ar fi putut s-o ia de la \nceput. Nevoia de libertate
era din ce \n ce mai presant`.
Acum doi ani, Donis nu \nnebunise, pentru c` \n
cele din urm` se resemnase. Acceptase s` moar`,
pentru c` \n momentul acela, moartea era singura
op]iune pe care o avea. Dar ast`zi, credea c` ce
fusese mai greu trecuse
Donis se a[ez` pe patul metalic [i se uit` \n jur. Nu mai
era la comisariatul de poli]ie, ci la centrul de deten]ie. La
\nchisoare! Se \ntinse pe spate [i \nchise ochii.
|nchisoarea Asta \i trezea \n minte un trecut pe
care ar fi vrut att de mult s`-l uite Celula de ast`zi
era mai curat`, patul mai confortabil, dar restul era la
fel: o u[` \ncuiat` [i gratii la ferestre.
|n \nchisoare, timpul trece cu o \ncetineal` greu
de suportat. Pierdeai no]iunea de zi [i noapte. Rupt
INCANTA}IA DRAGOSTEI 89
de lumea exterioar`, cum puteai s` p`strezi contactul
cu realitatea?
Cel mai greu de \ndurat era singur`tatea. {i mai
era [i degradarea fizic`, trupul sl`bea, mu[chii se
atrofiau
Da, amintirile-i erau \nc` vii, teribil de prezente.
Hei, Sotera, treze[te-te! }i se r`ce[te mncarea.
Deschise ochii [i se ridic` pe marginea patului. |n
fa]a lui era o tav` cu mncare. Gardianul intrase \n
celul` [i l`sase u[a deschis`. Donis nu \n]elegea.
Gardienii nu intrau niciodat` \n celule.
Asta trebuia s` fie o nou` form` de tortur`.
Mncarea era otr`vit` sau avea s` i-o ia \ndat`
ce-ar vrea s-o m`nnce.
Dar gardianul ie[i, l`snd tava cu mncare.
M`nnc`, spuse el \ncuind u[a. N-o s` mai ai
nimic pn` la micul dejun.
Donis \l v`zu pe om \ndep`rtndu-se. Mirosul
mnc`rii umplea atmosfera celulei, [i nu mai putea
s` suporte. Se ridic` [i b`tu \n u[`.
Ia mncarea!
Gardianul se \ntoarse \napoi.
Ce se-ntmpl`? Nu-]i place ce ]i-am adus?
90 PAMELA KENT
Ascult`, nu sunt un criminal. E o gre[eal`. N-a[
mai putea s` tr`iesc \nc` doi ani \n felul `sta.
Doi ani? Ai mai petrecut doi ani \n \nchisoare?
Era cald \n \nchisoare, \ns` Donis drdia. C`ma[a
\i era ud` de transpira]ie, [i-i era grea]`.
Dac` trebuie s` r`mn, atunci cheam` un preot.
Poftim?
Un preot. Am bani. Pot s` pl`tesc.
Hei, nu po]i vorbi pe engleze[te?
Donis d`du din cap. De ce gardianul `sta nu
\n]elegea ce-i spunea? Vroia un preot, nimic mai
mult.
Parc` nu merge, nu?
Gardianul se \ntorsese \n celul` [i-l examin`
\ncruntat.
Ce se-ntmpl`? Hei, Sotera, ascult`-m`. |ncearc`
s` te lini[te[ti pu]in. O s`-]i aduc un pahar cu ap`.
Donis \l privi pe gardian cum se \ndep`rta din
nou. |ncet-\ncet, revenea la realitate. Nu era \n
Sanvito. Era \n Canada. |nfometarea [i tortura erau
din alt` epoc` [i din alt` lume.
La \ntoarcerea gardianului, se sim]ea mai bine. |i
mul]umi omului [i b`u paharul cu ap`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 91
Sotera, s-ar zice c` ]i-e mai bine. Te-ai mai
colorat la fa]`. Nu mai ai nevoie de nimic?
Erau multe lucruri pe care Donis nu le \n]elegea \n
]ara asta.
De ce trata]i prizonierii att de omene[te?
Gardianul p`ru u[urat s` vad` c` Donis \[i venise
\n fire.
Pur [i simplu e[ti \n deten]iune, \n a[teptarea
termin`rii unei anchete f`cute de serviciul de
imigr`ri.
{i cnd se va termina ancheta asta?
Cred c` luni.
{i ast`zi e vineri.
Da, \[i fac treaba ct se poate de repede, dar
Trei zile. {i fiecare or` din aceste trei zile avea s`
dureze o eternitate. Sim]i cum \l cuprinde panica,
dar reu[i s` se st`pneasc`.
Pot s` dau un telefon?
Depinde cu cine vrei s` vorbe[ti.
Inexplicabil, prima dat` se gndi la Karen. Ar fi
vrut s`-i aud` glasul, dar [tia c` nu trebuia s` se mai
gndeasc` la ea. Nu din cauza ei era acum la
\nchisoare?
92 PAMELA KENT
A[ vrea s` dau telefon unui preot. P`rintelui
Peter.
Nici o problem`. |l cunosc.
Am dreptul s` primesc [i vizite?
Una pe zi, precum vitaminele. Acum, hai s`
telefonezi. Plimbarea asta mic` o s`-]i deschid` pofta
de mncare.
Gardianul l`s` u[a deschis` [i Donis \l urm` pn`
\n sala unde se g`sea telefonul.
***
Cnd \l v`zu pe p`rintele Peter intrnd \n celula
lui, Donis \n]elese c` via]a putea s` fie o permanent`
re\ncepere. Puteai s` parcurgi mii de kilometri [i s`
te treze[ti exact \n aceea[i situa]ie.
Ce mai faci, fiule? \ntreb` p`rintele \ntnzndu-i
mna lui Donis. Nu ar`]i prea bine.
Sunt obosit, dar o s` treac`.
P`rintele Peter se a[ez` pe patul de fier [i continu`
discu]ia pe care o \ncepuser` la telefon.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 93
Ar fi trebuit s`-mi spui c` aveai nevoie de bani.
Noi avem un buget la seminar pentru asemenea
situa]ii. N-ar fi trebuit s` faci o ilegalitate.
Donis cl`tin` din cap.
Nu-i a[a de simplu.
Ah nu? Totu[i, [tiai la ce riscuri te expui.
P`rinte, pn` la urm` n-am f`cut dect s` sp`l
ni[te vase. Nici un canadian n-ar fi acceptat s` fac`
a[a ceva.
E drept, dar asta nu-i o scuz`.
P`rinte, v` asigur c` n-am venit \n Canada s` m`
\mbog`]esc. Sunt aici pentru c` \n sfr[it, pentru
ni[te motive care n-au nimic \n comun cu banii, [i
care nu sunt deloc simple.
Ai destul` \ncredere \n mine ca s`-mi explici
motivele astea?
Donis \[i trecu degetele prin p`r. Putea s`-i
r`spund` p`rintelui? Putea s` aib` \ncredere \n
cineva? A[a crezuse, cnd venise aici, \ns` destinul
hot`rse altfel.
P`rintele Peter p`ru a-i \n]elege fr`mnt`rile.
Po]i s` ai \ncredere \n mine, sunt preot, spuse el
cu blnde]e.
94 PAMELA KENT
Donis trase adnc aer \n piept.
Am ajuns \n \nchisoare ca un criminal. N-am
bilet de \ntoarcere, [i nici destui bani. Asta e de-ajuns
pentru Coxwell s` fie convins c` nu m-a[ prezenta la
anchet` dac-a[ fi liber.
Ai face-o, [tiind c` ri[ti s` fii expulzat \n Sanvito?
Donis aprecie sinceritatea p`rintelui, [i r`spunsul
lui fu la fel de sincer.
A[a m` gndeam [i eu. Ce s-a \ntmplat cu
biletul t`u de avion? Cnd ai venit \n Canada, trebuia
s` ai bilet dus-\ntors.
Am vndut biletul de \ntoarcere.
C]i bani ai acum?
Vreo dou` sute de dolari.
Nu-i de-ajuns ca s` pleci din Canada. P`cat, dar
e logic s` fii \nchis preventiv.
Ce s-ar fi \ntmplat dac-a[ fi spus c` nu vreau s`
p`r`sesc Canada?
Nu asta-i metoda cea mai bun`. Ar fi trebuit s` faci
cererea \n ]ara ta, pe lng` un consultant canadian.
Asta am vrut s` fac la Viena. Mi s-a spus c` \n
Canada n-au nevoie de economi[ti [i c` formalita]ile
ar dura cel pu]in un an.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 95
Exact a[a stau lucrurile.
Nu puteam s` a[tept un an. Pentru mine, era
deja periculos s` mai \ntrzii m`car o zi.
P`rintele Peter \[i \n`l]` sprncenele.
Nu \n]eleg. De ce-ar fi fost periculos?
Iat` din nou \ntrebarea la care nu \ndr`znea s`
r`spund`. Donis se gndi la bunica lui. Ea i-ar fi spus
c` \ntlnirea cu p`rintele nu era \ntmpl`toare, [i c`
trebuia s` aib` \ncredere \n destin.
Dar atunci, ce i-ar fi spus \n leg`tur` cu Karen?
Donis? Ce se-ntmpl` cu tine? \ntreb` p`rintele.
|[i alung` din minte imaginea lui Karen.
Ierta]i-m`, m` gndeam la altceva. Dac` v`
vorbesc despre trecutul meu, trebuie s`-mi jura]i s`
p`stra]i t`cerea despre ce am s` v` spun. Alte vie]i
dect a mea depind de discre]ia dumitale.
B`trnul zmbi.
Sunt preot, adu-]i aminte. Sunt \nv`]at cu
confesiunile. Pot s`-]i promit c` cele ce-mi vei spune
nu vor ie[i dintre zidurile acestei \nchisori.
Donis ezit` o clip`, \nainte de a lua hot`rrea.
Timp de o or`, el vorbi, [i p`rintele \l ascult`, mai
\ntrebndu-l cteodat` ca s`-i explice cte un
96 PAMELA KENT
am`nunt. Dup` ce termin`, Donis se sim]i u[urat, ca
[i cum fusese de-ajuns s` spun` povestea asta ca s`
scape de povara care-l ap`sa.
Dac` vrei, pot s` te ajut, spuse p`rintele.
Cum asta?
Dac` asta vrei, pot s` fac \n a[a fel \nct s` r`mi
\n Canada. Voi fi sf`tuitorul t`u \n cursul anchetei de
la oficiul de imigrare.
De ce a]i face asta?
Pentru c` [tiu ce \nseamn` s` fugi mereu, [i [tiu
c` la un moment dat, trebuie s` te opre[ti.
Prima reac]ie a lui Donis fu s` refuze ajutorul
p`rintelui. |n Sanvito, s` accep]i ajutorul cuiva era
considerat un semn de sl`biciune. Poate asta explica
de ce poporul evoluase att de pu]in \n decursul
secolelor. Dar, poate nu era chiar a[a
V` sunt recunosc`tor, p`rinte.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 97
Capitolul 5
Luni dup`-amiaz`, Barney Coxwell ap`ru \n biroul
lui Karen.
Spune-mi, [tii \n ce mare \ncurc`tur` e clientul
t`u? \ncepu el cu o expresie satisf`cut`.
Karen \[i a[ez` stiloul pe birou, str`duindu-se s`
r`mn` impasibil`.
M` ocup de mai multe persoane \n acela[i timp.
Despre cine vorbe[ti?
Sotera, frumosul mediteranean, cum \i spune
Molly.
Interogatoriul lui Donis \ncepuse \n diminea]a
aceea. Karen parc` st`tea pe jar a[teptnd decizia
justi]iei. Sperase doar s` afle ce se \ntmplase de la
altcineva dect de la Barney.
V`d c` abia a[tep]i, a[a c` spune-mi ce s-a
\ntmplat?
Audierea a fost suspendat`. Trebuie s` re\nceap`
dup`-amiaz`, dar reprezentantul nostru mi-a garantat
c` va fi expulzat, f`r` nici o problem`.
Karen \l cuno[tea bine pe ofi]erul despre care era
vorba. Era un om cinstit, care n-ar fi expulzat un
imigrant clandestin dac` n-ar fi considerat
\ntr-adev`r necesar.
De ce nu i se propune mai degrab` s` plece de
bun`voie? Doar nu-i acuzat de nici o activitate
criminal`.
A[a crezi dumneata. Poli]ia a trimis un telex
autorit`]ilor din Sanvito ca s` afle mai multe despre
Sotera. Ei bine, num`rul pa[aportului e fals
Poate s` fie o simpl` gre[eal`.
Las`-m` s` termin. Nu e nici o gre[eal`. Nu
numai c` Sotera nu lucreaz` pentru pre[edinte, dar
chiar nu mai este cet`]ean din Sanvito.
Dar atunci
Este apatrid.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 99
Acum doi ani, pre[edintele i-a retras cet`]enia.
Cum a ob]inut pa[aportul?
E un fals.
Doamne!
Barney \[i freca minile, vizibil \ncntat de
\ntors`tura pe care o luau evenimentele.
Lucrurile n-au s` r`mn` a[a, asta e sigur.
Barney, te rog s` termini!
Trebuia s` stea s` se gndeasc`, [i nu putea s`
fac` asta \n prezen]a lui.
Hei, n-are nici un rost s` fii sup`rat` pe mine,
domni[oar`!
Spunnd acestea, ridic` din umeri [i ie[i. Karen
f`cu un efort s` nu ia ceva de pe birou [i s` arunce
dup` el. Se ridic` [i se duse s-o caute pe Liz.
Pot s` vorbesc cu tine?
Bine\n]eles. Tocmai m` preg`team s` cobor s`
beau o cafea. Nu vii [i tu?
Nu, nu pot. N-am timp.
Bine, atunci te ascult.
Vroiam s`-]i cer o favoare. De \ndat` ce se va lua
o hot`rre \n cazul Sotera, te rog s`-mi dai [i mie de
veste, de acord?
100 PAMELA KENT
V`zndu-te cum ar`]i, \mi dau seama c` Barney a
trecut pe la tine.
Da, [i mi-a prezentat cum stau lucrurile, \n stilul
lui personal.
Sper c` nu te sim]i vinovat` \n chestia asta.
Ca s` fiu sincer`, nici eu nu mai [tiu ce simt.
}i-ai f`cut treaba, a[a cum ar fi f`cut oricine.
N-aveai de unde s` [tii c` min]ea \n leg`tur` cu
pa[aportul [i cu restul.
Dar nu despre asta vreau s`-]i vorbesc. |]i aduci
aminte ce credeam despre el dup` ce am citit la
bibliotec`? Ei bine, m-am \n[elat. Nu este complice
cu guvernul, dimpotriv`. Pre[edintele \i poart` pic`
[i n-are nici un amestec \n atrocit`]ile comise pe
insula lui.
Liz o privi o clip` cu surprindere.
Trebuie s` recunosc c` eu nu vedeam a[a
lucrurile, dar nu te gr`bi s`-l consideri nevinovat pe
omul `sta. Dac` nu face parte dintre oamenii
apropia]i de pre[edinte, asta nu \nseamn` c` este un
s`rman nevinovat.
{tiu bine, dar dac` a comis vreo f`r`delege, a
f`cut-o doar ca s`-[i salveze pielea. N-a avut de ales.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 101
Karen se pr`bu[i pe un scaun, nemaiavnd
argumente.
Poate ai dreptate. |mi \nchipui c` asta se va
consemna \n raport. Dar de ce ai venit s`-mi spui
toate astea, Karen?
Aveam nevoie s` vorbesc cu cineva.
Liz izbucni \n rs.
Barney a reu[it ce vroia, nu-i a[a?
Cnd intr` la mine \n birou, v`d ro[u \n fa]a
ochilor.
Ascult`, l-am v`zut pe Donis [i \n]eleg c` l-ai luat
sub aripa ta. {i eu a[ fi f`cut ca tine, dar nu [tii nimic
despre el, \n afar` de ceea ce a descoperit poli]ia. Nu
te plimbi cu un pa[aport fals \n buzunar f`r` un
motiv serios, [i dac` a fost decretat apatrid, trebuie
s` existe unul.
Vrei s` spui c` nu sunt obiectiv`?
Nu trebuie s` te la[i prins` \n capcan` de
sentimentele tale fa]` de b`rbatul `sta. P`streaz`-]i
mintea limpede. E singurul sfat pe care pot s` ]i-l
dau.
Cuvintele lui Liz parc` puneau pu]in` ordine \n
gndurile lui Karen.
102 PAMELA KENT
Ai dreptate. Am s` m` str`duiesc.
Foarte bine. |]i promit s` te ]in la curent cu ce
se-ntmpl`, dar deocamdat` cafeaua m` a[teapt`, [i
trebuie neap`rat s-o beau, dac` vreau s` r`mn treaz`
pn` la sfr[itul zilei.
***
Era aproape ora de \nchidere a birourilor, cnd
Karen o v`zu din nou pe Liz.
Tocmai am primit un telefon de la judec`tor.
Karen \[i ]inu respira]ia.
Ce-au hot`rt?
Expulzarea.
Oh, nu
A[teapt` pu]in. Arestarea a fost suspendat`, [i
Donis a ie[it din \nchisoare.
Karen nu mai \n]elegea nimic.
Adev`rat? Dar de ce?
A f`cut o cerere s` ob]in` statutul de refugiat
politic. P`rintele Peter l-a sf`tuit s` fac` a[a.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 103
Karen se sim]i u[urat`.
Ea i-l prezentase lui Donis pe p`rinte, [i acesta se
dovedise un sfetnic bun.
Ceea ce \nseamn` c` Donis va putea s` r`mn`
\n Canada pn` cnd comitetul va lua o hot`rre \n
acest caz. {i asta poate s` dureze cteva luni.
Exact, confirm` Liz.
Cine se va ocupa de dosarul lui, aici?
Chiar despre asta vroiam s` vorbesc cu tine.
M-am gndit c` ai putea s` te ocupi tu.
Lui Karen nu-i venea s`-[i cread` urechilor.
Eu?
Te-ai mai ocupat de asemenea cazuri. Crezi c`
po]i s` te descurci [i cu `sta?
Glume[ti? Dosarul `sta va intra \n istoria
biroului de imigr`ri ca cel mai frumos care a fost
\ntocmit vreodat`.
Doamne, abia a[tept s`-l citesc [i eu.
Trebuie s` recunosc c` dac` n-ai fi fost [efa mea,
superioar` ierarhic, ]i-a[ fi s`rit de gt s` te s`rut.
Haide, nu te sfii s-o faci. Birourile sunt \nchise,
acum.
104 PAMELA KENT
***
Totul era preg`tit. Pixurile erau aliniate \n fa]a ei,
dosarele disp`ruser` \n sertare [i blocnotesul se afla
exact pe marginea biroului.
Karen se mai gndise s` a[eze cu o neglijen]`
ostentativ` casetofonul pe un col] al mesei, [i pusese
\n el o caset` nou`.
Nu mai lipsea dect Donis.
La ora exact`, auzi b`tnd la u[`.
Intr`! spuse ea ridicndu-se.
Donis deschise u[a [i intr` \n birou. Era palid [i
p`rea obosit. Era \mbr`cat cu un costum gri, cu
croial` european`.
Bun` ziua, spuse ea pe un ton cordial, dar
impersonal.
El p`ru s` cnt`reasc` o clip` sinceritatea primirii.
|mi pare bine s` te v`d din nou, r`spunse pn`
la urm`. Hot`rt lucru, drumurile noastre sunt f`cute
s` se \ncruci[eze.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 105
Asta de deranjeaz`?
Trebuie s` recunosc c` atunci cnd p`rintele
Peter mi-a spus c` o se te ocupi de dosarul meu,
n-am fost prea \ncntat.
Karen l`s` ochii \n jos.
{i acum, ce p`rere ai?
Din \ntmplare, m-am \ntlnit cu un negustor
portughez care a venit aici acum cinci ani.
Da, trebuie s` fie domnul Medeiros.
|i place mult de tine. Te g`se[te simpatica, cum
spune el.
{i comerciantul `sta te-a f`cut s`-]i schimbi
p`rerea despre mine?
Nu. Mi-am schimbat p`rerea cnd mi-a vorbit
despre Coxwell. Colegul t`u are o reputa]ie proast`
printre imigran]ii care au ap`rut de curnd.
Karen se lini[ti un pic [i-i ar`t` un scaun pe care
s` ia loc.
Barney face uneori exces de zel. P`rintele
Peter va asista [i el la \ntrevederi?
Nu. Nu vreau s`-l mai deranjez.
Tn`ra femeie sim]i o mare pl`cere. Asta \nsemna
c` Donis avea \ncredere \n ea.
106 PAMELA KENT
|nainte de a \ncepe, trebuie s`-]i spun clar c`
\ntlnirile astea au ca singur scop \ntocmirea unui
dosar. Eu una, n-o s` am nici o influen]` personal` \n
luarea deciziei finale. E de la sine \n]eles c` tot ce se
va vorbi aici va r`mne confiden]ial. Ai s`-mi pui vreo
\ntrebare?
Nu, niciuna.
Ea ap`s` pe butonul casetofonului [i \ntrevederea
\ncepu.
Biroul de imigr`ri din Londra, Ontario, 24 iulie.
Scopul audierii: s` se stabileasc` dac` cererea este
conform` cu statutul conven]iei refugia]ilor politici.
Vorbise privind casetofonul, apoi se \ntoarse spre
Donis.
Care este numele dumneavoastr`, v` rog?
Andonis Miliano Sotera.
Care este data na[terii?
M-am n`scut pe 27 iulie 1958.
Peste trei zile, avea s` fie aniversarea lui. Va fi
cineva care s`-l s`rb`toreasc`?
Unde v-a]i n`scut?
La Muniz, Sanvito
Care este situa]ia familial`?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 107
Nec`s`torit.
R`spunsul acesta o surprinse. Tot timpul \[i
\nchipuise o so]ie care trebuia s`-l a[tepte acolo, pe
insula lor, o so]ie care ar fi f`cut-o s` nu mai viseze
la o eventual` rela]ie cu clientul s`u.
Mai ave]I familie?
Cred c` bunica mai tr`ie[te, [i am doi veri, veri
\ndep`rta]i.
Unde locuiesc?
Bunica [i un v`r locuiesc \n Sanvito, veri[oara
mea e \n Spania.
Caseta ajunse la sfr[it [i Karen trebui s-o \ntoarc`.
Cred c` acum ar fi un moment potrivit s` nu v`
mai pun \ntreb`ri [i s` v` las s` vorbi]i. Ceea ce vor
s` afle membrii comitetului, sunt motivele care v-ar
\mpiedica s` v` \ntoarce]i acas`. Pute]i s` \ncepe]i
chiar cu perioada copil`riei. N-o s` mai intervin dect
dac` va fi nevoie pentru precizarea unui am`nunt,
sau o dat`.
Donis lu` un pix de pe mas` [i-l privi cu aten]ie.
Copil`ria mea a jucat un rol important \n
evenimentele care s-au petrecut \n ultimii ani. Tat`l
meu era redactor-[ef la un ziar din Sanvito. Mama era
108 PAMELA KENT
casnic` [i se ocupa de cre[terea mea. Cnd am
\mplinit optsprezece ani, am plecat la Barcelona s`
studiez economia. Cnd m-am \ntors, mi s-a propus
un post de consilier economic. Cum nu eram prea
mul]i \n domeniul `sta, am ajuns repede \n fruntea
Comisiei \ns`rcinat` cu dezvoltarea.
Sub ordinele cui lucra]i?
Ale pre[edintelui. |n fine, ale fostului
pre[edinte. Am r`mas pe postul `sta mai bine de [ase
ani. Dup` ultimele alegeri, mi s-a cerut s` plec. N-am
avut de ales, pentru c` birourile mele fuseser`
devastate [i se schimbaser` \ncuietorile. Am \ncercat
s` pun la punct un cabinet de consilieri pentru
\ntreprinderi, \ns` clien]ii mei disp`reau unul dup`
altul \n agita]ia reformelor economice. Atunci, am
ajuns la ziarul tat`lui meu unde m` ocupam de
cronica economic`. T`cu cteva clipe, ca [i cum
povara amintitilor devenea prea ap`s`toare. Sau
poate pierduse obi[nuin]a de a povesti?
Tata a fost mereu foarte independent fa]` de cei
de la putere. Din p`cate, de data asta, guvernul nu
mai suporta nici o critic`, [i ziarul a \nceput s` fie
cenzurat.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 109
Ce a]i f`cut?
Nu puteam s` t`cem. Atunci, am \nceput s`
\ntemeiem o pres` clandestin`, unde ap`reau toate
informa]iile cenzurate \n presa oficial`.
Guvernul n-a [tiut nimic despre asta?
Ba da, pn` la urm` ne-a descoperit sistemul,
dar ct` vreme am reu[it s` ap`rem, am fost foarte
eficace.
Karen surprinse \n ochii lui Donis o flac`r` nou`.
|l vedea \nfl`c`rndu-se vorbind despre ]ara lui, [i-l
sim]ea c` era mndru de ceea ce se \ntmplase. Dar
deodat`, l`s` capul \n jos, [i glasul lui deveni mai
sumbru.
|ntr-o zi, tata mi-a cerut s` m` duc la o
conferin]` economic`, la Geneva. Am \ncercat s`-l fac
s` \n]eleag` c` nu st`team \n loc de asta, dar el nici
n-a vrut s` aud`. |n absen]a mea, tata [i mama au fost
aresta]i [i arunca]i \n \nchisoare. Am \ncercat s` m`
\ntorc ct mai repede, dar ]ara se \nchisese pentru
lumea exterioar`.
Nu mai era nici un vapor, nici un avion cu care s`
se poat` ajunge \n Sanvito.
{i ce a]i f`cut?
110 PAMELA KENT
Am plecat la Barcelona, [i acolo i-am cerut cuiva
care avea o [alup` s` m` duc` pe insul`.
P`rin]ii au fost aresta]i din cauza activit`]ii de
jurnali[ti?
Da, numai din cauza asta.
{i de ce pre[edintele a a[teptat s` pleca]i din
]ar` ca s` fac` arest`rile? Trebuia s` b`nuiasc` faptul
c` ve]i deveni un opozant.
Cred c` a avut o pl`cere sadic` s` ne despart` [i
s` m` \mpiedice s` m` \ntorc la ai mei.
E o presupunere?
Nu, mi-a spus-o el \nsu[i.
Aducnd vorba despre omul care-i pricinuise
attea suferin]e, Karen \l v`zu pe Donis strngnd
pumnii. Furia clocotea \n el, st`ruitoare.
Nemul]umirea oamenilor cre[tea din zi \n zi. Au
\nceput s` se ]in` \ntruniri politice \n biserici, pentru
c` era locul pe care-l credeau cel mai ferit de poli]ie.
Dar guvernul s-a gr`bit s` \nchid` bisericile [i s`-i
\mpu[te pe preo]i pentru incitare la revolt`.
Au fost judeca]i?
Bine\n]eles. To]i au fost g`si]i vinova]i.
Ce-a]i f`cut cnd v-a]i \ntors \n Sanvito?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 111
Am fost s-o v`d pe cea la care ]ineam cel mai
mult: bunica mea. Era foarte b`trn`, dar era \n
fruntea celei mai importante mi[c`ri de rezisten]`
din Sanvito. M-am ascuns la ea acas`. Dup` cteva
s`pt`mni, am aflat c` p`rin]ii mei au fost \mpu[ca]i.
Of, Doamne! l`s` s`-i scape Karen.
Donis, cu o expresie indiferent`, f`cu un semn
spre casetofon.
S-a terminat caseta.
Karen se gr`bi s-o schimbe. Gesturile \i erau
[ov`itoare, pentru c` fusese bulversat` de lucrurile
pe care le auzise.
|n timpul `sta, continu` Donis, ]ara se \ndrepta
spre catastrof`. Fabricile se \nchideau una dup` alta,
[i infla]ia \i ruina pe oamenii de rnd. Cmpurile nu
mai erau cultivate [i foametea s-a ad`ugat [irului de
nenorociri din ]ar`.
Oamenii au \nceput s` fug` din Sanvito, ca s`
scape de situa]ia asta.
Cum plecau?
Pe mare. Fire[te, asta se \ntmpla noaptea, cu
permanenta nelini[te de a fi repera]i de poli]ie.
Bunica [i cu mine ne ocupam de opera]iile astea,
112 PAMELA KENT
pentru c` era unul dintre ultimele lucruri pe care le
puteam face pentru ai no[tri.
Donis se ridic` [i se duse s`-[i umple un pahar cu
ap`. Karen \l privea cu un amestec de jen` [i respect.
Nu era prima dat` cnd retr`ia co[marurile unui
refugiat politic \ntors \n infern. Cambodgieni,
libanezi, palestinieni, trecuser` prin biroul ei. {i de
fiecare dat`, uria[ul, monstruosul decalaj care exista
\ntre aceste pove[ti [i ceea ce se \ntmpla \n via]a ei
de zi cu zi, o f`cea s` simt` un nod \n gt.
|n timp ce ea se revolta \mpotriva cre[terii
pre]urilor, popoare \ntregi erau condamnate s`
moar` de foame, erau condamnate s` tr`iasc` \n
mizerie.
|i era ru[ine de problemele ei ne\nsemnate, ru[ine
c` avusese norocul s` se fi n`scut la ad`post de
fr`mnt`rile profunde din toat` lumea.
Donis \[i puse paharul pe birou [i continu`:
|ntr-o noapte, \mi ajutam veri[oara s` fug`. Era
student` la Barcelona [i era \n vacan]` \n Sanvito
cnd s-au \nchis grani]ele. Vaporul cu care urma s`
plece tocmai se preg`tea s` ias` \n larg, cnd a venit
poli]ia. Au tras \n vasul lor, dar f`r` s`-i nimereasc`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 113
Ct despre mine, am fost dus direct la \nchisoare.
De ce v` acuzau?
Tr`dare, crime \mpotriva siguran]ei statului
Mi s-a \nscenat un simulacru de proces. Imediat,
pre[edintele a organizat o ceremonie \ntr-o pia]`
public`, \n decursul c`reia mi-a retras cet`]enia.
De ce asta?
Cred c` devenise megaloman [i vroia s`
demonstreze lumii \ntregi c` avea puterea absolut`
lundu-mi drepturile civice, ca [i cum mi-ar fi negat
existen]a.
Ce s-a \ntmplat dup` aceea?
Am fost aruncat \n \nchisoare [i am petrecut doi
ani \n izolare complet`.
A]i fost condamnat la doi ani de \nchisoare?
Donis l`s` s`-i scape un rs amar.
Am fost condamnat s` fiu \mpu[cat chiar a doua
zi, \n zori. N-am s` uit niciodat` noaptea aceea pe
care am petrecut-o \n celul`. Mi-au adus o mas`
bogat`, un adev`rat festin, cu feluri de mncare
rafinate, care, la noi, nu se mai g`seau de mult. M-au
sf`tuit s` mnnc bine, pentru c` era ultima mea
mas`. Pe urm`, timp de doi ani, am a[teptat \n fiecare
114 PAMELA KENT
diminea]` s` vin` dup` mine. |n fiecare sear`, m`
gndeam c` va fi ultima mea noapte. Timp de doi ani,
n-am vorbit cu nimeni, n-am v`zut pe nimeni.
Karen \ncepea s`-l \n]eleag` mai bine pe Donis. |i
\n]elegea privirea att de stranie. A[a se explica [i
panica ce l-a cuprins cnd ajunsese \n \nchisoare.
|ntr-o zi, \n sfr[it, am primit anun]ul oficial al
condamn`rii la moarte. Se p`rea c` le trebuise doi ani
de gndire ca s` fie siguri c` meritam pedeapsa capital`.
|mi aduc aminte c` am rs cnd am citit hrtia.
Karen nu-l sc`pa din ochi. Chipul lui Donis era
posomort aducndu-[i aminte de trecut, dar p`rea
s` se u[ureze desc`rcndu-[i sufletul.
|]i \nchipui pe cineva izbucnind \n rs la anun]ul
propriei condamn`ri la moarte? Dar toat` situa]ia
asta nu p`rea dect o fars` crud`. Sim]eam nevoia
teribil` s` vorbesc, s` stau de vorb` cu cineva. Atunci,
i-am cerut gardianului s`-mi aduc` un preot.
Credeam c` cererea \mi va fi refuzat`, ca de obicei.
De altfel, nu mai r`m`seser` prea mul]i preo]i \n
Sanvito. Spre marea mea surprindere, un preot a
ap`rut \n celula mea \n toiul nop]ii. Era \ntuneric [i
el ]inea o lumnare \n mn`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 115
Donis cobor\ glasul [i privirea i se pierdu \n cea]`,
din pricina acestei amintiri sumbre.
Purta o hain` lung` de dimie, explic` vorbitorul.
Nu puteam s`-i v`d fa]a, dar glasul lui n-am s`-i uit
niciodat` glasul. Poate nu era dect un glas obi[nuit,
dar era prima dat` cnd auzeam a[a ceva dup` doi
ani
Ce ]i-a spus?
M-a \ntrebat dac` sunt de religie catolic`. I-am
r`spuns c` am fost crescut \n credin]a ortodox`. N-a
luat asta \n seam` spunnd c` suntem fiii aceluia[i
Dumnezeu. S-a oferit s`-mi asculte confesiunea, dar
i-am explicat c` n-avea nici un rost. Aveam nevoie s`
vorbesc, [i doar asta am f`cut. La un moment dat, s-a
apropiat de mine [i m-a anun]at c` o s`-mi acorde
iertarea p`catelor. Cu o mi[care din mnec`, a stins
flac`ra lumn`rii. Gardianul a strigat ceva, dar p`rintele
l-a lini[tit spunndu-i c` aproape am terminat.
Karen \[i ]inea r`suflarea. Donis l`sa impresia c`
tr`ia a doua oar` scena aceea.
A continuat s` spun` o rug`ciune, dar, \n
\ntuneric, am auzit zgomotul unei haine c`znd pe
jos. Nu \n]elegeam ce se \ntmpla. Pe urm`, mi-a pus
116 PAMELA KENT
un obiect \n mn`. Am recunoscut o cuminec`tur`
[i un inel. "Pune-]i inelul", mi-a [optit. Am f`cut ce
mi-a spus. Pe urm` mi-a \ntins o caraf` cu vin, [i \n
timp ce beam, m-a \mbr`cat cu haina lui de dimie.
S-a apropiat de urechea mea [i mi-a spus c` o barc`
m` a[tepta pe ]`rm ca s` m` duc` \n Spania.
Te-a ajutat s` evadezi? \ntreb` Karen,
nevenindu-i s` cread`.
A r`mas \n locul meu. Cnd l-am \ntrebat de ce
face asta, mi-a r`spuns c` sute de oameni conteaz` pe
mine. Pentru ei, devenisem Eliberatorul.
Se \ntrerupse, [i Karen \[i ]inu r`suflarea,
a[teptnd s` \nceap` din nou.
Nu [tiam ce s` fac, [i nu puteam s` accept
sacrificiul unei fe]e biserice[ti, dar lucrurile s-au
\ntmplat mult prea repede. S-a dus [i a b`tut la u[`
chemndu-l pe gardian. Ultimele lui cuvinte au fost:
" S` nu te \ncrezi \n Santinela Ro[ie". Dar n-a avut
timp s`-mi spun` mai mult.
Gardianul nu [i-a dat seama ce s-a \ntmplat?
Nu. Era noapte [i purtam o glug` pe cap. A v`zut
inelul, [i i-a fost de-ajuns. Cteva minute mai trziu,
eram liber.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 117
|n micul birou al ofi]erului de imigr`ri Karen
Miller urm` o t`cere prelungit`.
{ti]i ce s-a \ntmplat cu preotul?
Chipul lui Donis se \ntunec`.
A a fost executat diminea]`, abia reu[i s`
r`spund` cel \ntrebat. N-am [tiut niciodat` cum l-a
chemat.
118 PAMELA KENT
Capitolul 6
Nu, nici m`car cum \l chema, repet` el.
Donis t`cu, chinuit de imaginile teribile din
trecut. Amintirile \i chinuiau zilele, \l f`ceau s` nu
doarm` nop]i \ntregi. Erau ca ni[te ghiulele, pe care
avea s` le poarte legate de picioare toat` via]a.
Donis, te sim]i r`u?
O voce \i vorbea, blnd`, afectuoas`
Donis!
Karen se ridic` [i-l lu` de mn`.
El l`s` ochii \n jos, [i privi mna delicat`. O prinse
cu degetele [i cele dou` mini se strnser`,
\ncurajndu-se, \nc`lzindu-se una pe cealalt`.
Asta a fost de-ajuns ca s`-l trezeasc` din co[mar.
El ridic` privirea.
Karen era nelini[tit` [i impresionat`.
Ce se \ntmpl`? \ntreb` el.
Nu [tiu. P`reai att de preocupat de ceva.
Mi-a fost fric`.
|ngerii trebuia s` arate a[a, \ns` Karen Miller era
adev`rat`, ct se putea de adev`rat`. {i totu[i, Karen
Miller era o femeie.
Mi-e foarte bine.
Nu `sta era adev`rul. Ar fi vrut s` se arunce \n
bra]ele ei ca s`-[i uite temerile, s`-[i alunge
sentimentul de vinov`]ie, dar nu se putea a[a ceva.
E[ti sigur?
O lini[ti cu un zmbet.
Putem face o pauz`, dac` vrei.
Nu, r`spunse el cu fermitate. Prefer s`
continu`m. |l privi o clip`, apoi se hot`r\ s` apese pe
butonul casetofonului.
De acord, s` continu`m. Mi-ai spus c` p`rintele
]i-a atras aten]ia \nainte de a pleca.
El p`ru s` fac` un efort ca s`-[i aminteasc` ce se
\ntmplase.
120 PAMELA KENT
Da, m-a avertizat s` m` feresc de Santinela
Ro[ie.
Ce \nseamn` Santinela Ro[ie?
Este un serviciu al poli]iei secrete din Sanvito.
De fapt, e vorba despre o organiza]ie puternic`, dar
care a ap`rut cnd eu eram deja \n \nchisoare. Nu
[tiu mare lucru despre ei.
Cu ce se ocup`?
Principala lor preocupare este s`-i repereze pe
cei fugi]i \n str`in`tate. Fie c`-i aduc cu for]a s` fie
judeca]i \n Sanvito, fie \i elimin` pe loc. De obicei,
opteaz` pentru a doua variant`. Se mul]umesc s`-i
r`peasc` pe oamenii de care au nevoie, medici,
ingineri. Pe urm`, \i silesc s` lucreze pentru ei sub
amenin]are, sau \i [antajeaz`.
|n]eleg.
Donis citi confuzia din ochii lui Karen, [i-i p`ru
r`u c` asta se \ntmpla din cauza spuselor lui.
Oamenii care fac parte din Santinela Ro[ie
recurg la tortur` fizic` sau moral`? \ntreb` ea.
Bine\n]eles.
Hai s` ne \ntoarcem la noaptea evad`rii. Ce s-a
\ntmplat cnd te-ai trezit afar`?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 121
Am luat-o la fug`. |n orice clip`, m` a[teptam s`
m` trezesc fa]` \n fa]` cu poli]ia, dar am avut noroc
[i am reu[it s` ajung la ]`rm, unde m` a[tepta o
[alup` cu care am ajuns la Barcelona.
Acolo, erai a[teptat?
Donis zmbi, ca [i cum [i-ar fi amintit un lucru
care-l f`cea fericit.
Da. Acolo era veri[oara mea, cea care fugise cu
doi ani \nainte. M` a[tepta pe chei, cu o sticl` de vin
\ntr-o mn` [i un pa[aport \n cealalt`.
Un pa[aport adev`rat?
Nu, era imposibil s` fac rost de un pa[aport
adev`rat. Era un fals, cu care m-am prezentat aici.
Ai r`mas \n Spania?
Numai cteva s`pt`mni. Trebuia s` pun la
punct o re]ea de evadare ca s`-i ajut pe cei care
r`m`seser` \n Sanvito. Pe urm`, am c`l`torit prin
Europa, s` iau leg`tura cu cei care fugiser` [i s` le
atrag aten]ia \n leg`tur` cu Santinela Ro[ie.
{tiau deja despre ea?
Nu. Cei mai mul]i nici nu [tiau de existen]a
Santinelei Ro[ii. Presa interna]ional` nu spusese
nimic. De fapt, toate asasinatele s`vr[ite de
122 PAMELA KENT
serviciile secrete, de fiecare dat` erau f`cute s` par`
ni[te accidente. Nu se f`cea nici o anchet`, deci nu
era nici o crim`.
|n]eleg. Din cele ce mi-ai spus, \n]eleg c` nu po]i
s` te \ntorci \n Sanvito f`r` s`-]i pui via]a \n pericol.
Dar de ce ai ales Canada, ct` vreme erai \n siguran]`
[i \n Europa?
Nu mai era vorba despre siguran]a mea
personal`. Eu puteam \ntotdeauna s` m` descurc,
dar exila]ii \[i puneau toate speran]ele \n mine [i nu
\n]elegeau c` nu puteam s` fac nimic pentru ei.
Nu pentru asta te-au ajutat s` evadezi?
Ba da, dar \ncepeam s` devin un pericol pentru
ei. Am c`l`torit un an de zile prin toat` Europa,
folosind o sumedenie de [iretlicuri ca s` nu fiu
urm`rit, dar am aflat c` mai mul]i compatrio]i cu care
m` \ntlnisem au \nceput s` piar` la pu]in timp dup`
plecarea mea. Am tras concluzia c` eram urm`rit \n
permanen]`.
Au \ncercat s` te opreasc`?
Nu. Nu li se ordonase a[a ceva. Planul lor
trebuia s` fie acela de a-i elimina pe to]i cei care
fugiser`, [i eu eram cel care-i conducea la ei. |ntr-o
INCANTA}IA DRAGOSTEI 123
zi, m-am \ntlnit cu un om de afaceri \ntr-o p`dure
de lng` Viena. Tocmai fugise, [i vroiam s`-l ajut.
L-am aten]ionat \n leg`tur` cu Santinela Ro[ie, pe
urm` ne-am \ntors, fiecare la treburile lui, pe
drumuri separate. Abia am ajuns la liziera p`durii,
cnd am auzit un foc de arm`.
Cel cu care te-ai \ntlnit a fost \mpu[cat?
Da. Am f`cut cale \ntoars` [i l-am g`sit. Fusese
\mpu[cat pe la spate. Ar fi trebuit s`-i anun] familia,
dar [tiam c` asta ar fi \nsemnat s`-i condamn [i pe ei
la moarte. M-am mul]umit s` dau un telefon la poli]ie
[i am plecat.
Unde te-ai dus?
M-am \ntors la Viena, am ob]inut o viz` de la
consulat, [i am luat primul avion care pleca \n
Canada.
De ce ai ales Canada?
Mi s-a p`rut cea mai bun` alegere. Auzisem
despre marile \ntinderi s`lbatice [i \nghe]ate.
Crezi c` Santinela Ro[ie te-a urmat pn` aici?
Nu, nu cred. {i de altfel, am \ntrerupt leg`turile
cu exila]ii.
Mai ai ceva de ad`ugat?
124 PAMELA KENT
Nu, nimic.
|ntrevederea s-a terminat, spuse Karen oprind
casetofonul.
Ce-o s` se-ntmple acum?
|nregistrarea va fi trimis` la Ottawa, dup` aceea
va trebui s` a[tept`m hot`rrea comitetului.
Ct poate s` dureze asta?
Cteva luni. Pn` atunci, ai s` prime[ti un
permis de [edere.
Complexitatea [i aparenta incoeren]` a birocra]iei
p`rea s`-l amuze din plin.
Vrei s` spui c` acum pot s` lucrez?
Exact. Permisul o s` fie gata mine, [i po]i s`
treci pe aici s`-l iei.
Era o ocazie s`-l vad` din nou, [i Karen \[i d`du
seama \n acea clip` ct de important era pentru ea.
Pe mine, spuse el ridicndu-se.
Mul]umesc, ai fost foarte curajos.
Donis se opri \n pragul u[ii, [i se \ntoarse.
F`r` tine, n-a[ fi ajuns aici.
***
INCANTA}IA DRAGOSTEI 125
Un grup de studen]i \ncepea un concert, undeva,
\n parc. Karen, care se \ntorcea acas`, se opri s`-i
asculte. Pe urm`, \[i scoase pantofii [i se a[ez` pe
iarb`.
Atmosfera dup`-amiezii era ct se poate de
pl`cut`. Lui Karen \i pl`ceau asemenea surprize \n
via]a cotidian`.
Frumos, nu-i a[a?
Karen tres`ri, \ns` recunoscu glasul, [i un zmbet
\i ap`ru pe buze.
Donis!
El \[i l`s` jos geanta de sport pe care o avea \n
mn` [i se a[ez` lng` ea. Renun]ase la costumul
conven]ional pe care-l purtase diminea]` [i era
\mbr`cat mai confortabil.
Tocmai ie[eam de la sala de gimnastic`, [i am
auzit muzica.
Erai aici de mult?
Destul ct s` m` uit la tine [i s`-mi dau seama c`
e[ti o romantic` incurabil`.
Karen l`s` ochii \n jos.
Poate ai dreptate. |n mine, undeva foarte adnc,
trebuie s` dormiteze o fiin]` romantic`.
126 PAMELA KENT
La ce viseaz` o canadian` romantic`?
Karen p`ru s` se concentreze.
Nu [tiu n-am o imagine prea clar`. Este mai
degrab` ceva ca muzica asta, o emo]ie, o senza]ie, ca
[i cum a[ fi la mii de kilometri de aici, gata s` fac
ni[te lucruri extraordinare, minunate
Lucrurile astea, ai s` le faci.
Karen \ncepu s` rd`.
Lucrnd pentru guvernul federal?
|ntlne[ti oameni de toate felurile, ascul]i
pove[tile fiec`ruia
E amuzant, nu m` gndeam niciodat` c-o s`
ajung s` fac a[a ceva, dar lucrul `sta m` pasioneaz`.
Este [i `sta un punct de vedere.
Erau a[eza]i unul lng` altul [i aproape se
atingeau. Iarba din jurul lor era ca un covor catifelat.
Soarele str`lucea pe cerul senin.
O clip`, Karen \ncepu s` viseze c` f`cea dragoste
cu b`rbatul acesta, acolo, \n aer liber, leg`na]i de
muzic`.
Nu vrei s` mergem undeva, s` bem un pahar?
propuse Donis.
Ea tres`ri [i reveni la realitate, \nro[indu-se.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 127
Orchestra terminase de cntat [i spectatorii
\ncepuser` s` se r`spndeasc` pe alei.
Da, cu pl`cere.
La insisten]a lui Donis, Karen alese locul unde s`
mearg`. |l conduse la o cafenea ungureasc`, cu
mobil` de lemn \nchis` la culoare, care o f`cea s` se
simt` ct se poate de lini[tit`.
Se a[ezar` la o mas` de la fereastr`.
Nu pari s` te sim]i \n largul t`u, remarc` Donis.
Te deranjeaz` s` fii v`zut` \mpreun` cu mine?
Nu, nicidecum. Este n-a[ putea s` spun.
Te intimidez cumva?
|l privi [i-i zmbi. Ce femeie nu s-ar fi sim]it
intimidat` \n fa]a acestui b`rbat?
|n primul rnd, povestea ta e cea care m`
intimideaz`. Cnd m` gndesc prin cte ai trecut, am
impresia c` nu exist` nimic comun \ntre noi.
Era, bine\n]eles, aceast` atrac]ie fizic`, dar nu
putea s-o recunoasc`.
Donis f`cu un gest prin care s` arate sala \n care se
aflau.
Avem \n comun locul acesta. Avem amintirea
concertului din parc.
128 PAMELA KENT
Avem clipa pe care o tr`im \mpreun`.
E[ti un personaj surprinz`tor, Donis Sotera.
De ce spui asta?
Uit`-te la tine! Ai cunoscut infernul, [i te-ai
\ntors de acolo. Cu toate astea, r`mi deschis
pl`cerilor simple ale vie]ii.
M` supraapreciezi, Karen. Sunt ca oricine
altcineva. {tiu ce \nseamn` \ndoiala [i frica, dar \n
clipa asta m` faci s` m` simt bine, \mi redai
\ncrederea \n viitor.
Nu glumi.
~sta-i adev`rul. Cnd sunt cu tine, g`sesc
puterea s` fac fa]` trecutului, sau cel pu]in s` las
impresia asta.
Era impresionat` de sinceritatea lui. Erau pu]ini
b`rba]ii care s`-[i recunoasc` sl`biciunile.
Osp`tarul veni [i a[ez` pe masa lor o sticl` de vin
[i dou` pahare. Donis fu cel care turn`.
Gust`, spuse el, e o b`utur` dumnezeiasc`.
Doar v`zndu-l, te face s` te sim]i bine.
Destul cu vorba, continu` el. E rndul t`u s`-mi
vorbe[ti despre tine, s`-mi spui dac` ai fra]i, surori,
vreun so] sau vreun iubit.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 129
N-am nici un so] [i nici un iubit, spuse ea
rznd. |n schimb, am trei fra]i [i dou` surori. Unul
dintre fra]i locuie[te chiar aici, \n Londra, \ns` restul
familiei e r`spndit pe tot continentul american.
N-ai fost m`ritat` niciodat`?
Ea b`u o \nghi]itur` de vin [i cl`tin` din cap.
Nu, dar am fost logodit` de dou` ori.
Ce s-a \ntmplat?
Prima dat`, n-aveam dect nou`sprezece ani.
Logodnicul meu a plecat la universitate, [i pe la
mijlocul anului [colar am primit de la el o scrisoare
\n care-mi spunea c`-[i g`sise sufletul pereche \n
timpul cursurilor de biologie.
Erai prea tn`r`.
Spusese asta pe tonul unui unchi care st`tea de
vorb` cu nepoata, [i asta-l amuza.
Ai dreptate. M` \nfior [i acum cnd m` gndesc
c-a[ fi putut s`-mi petrec via]a lng` el.
Ce face acum?
Are un butic de \nchiriat casete video.
Ai fi putut deveni o cinefil` convins`.
Poate, dar nu e o motiva]ie suficient` ca s`-]i
tr`ie[ti via]a, nu crezi?
130 PAMELA KENT
Sunt de acord cu tine. Ce s-a \ntmplat cu al
doilea?
Karen izbucni \n rs. Oare vinul, sau prezen]a lui
\i inducea aceast` pl`cut` euforie?
Pe al doilea l-am \ntlnit acum patru ani. Am
tr`it \mpreun` doi ani. {i ast`zi m` \ntreb dac-am
avut un motiv s`-l p`r`sesc. Le pl`cea p`rin]ilor mei,
era curtenitor, \i pl`cea s` munceasc`
|l iubeai?
Karen nu \n]elese de ce-i era att de greu s`
r`spund` acestei \ntreb`ri.
Ei bine, trebuie s`-l fi iubit.
Atunci, de ce nu v-a]i c`s`torit?
|[i aduse aminte de acest episod al vie]ii, [i asta o
f`cu s` zmbeasc`.
|ntr-o zi, logodnicul meu m-a a[teptat la ie[irea
de la birou [i mi-a spus c` avea o surpriz` pentru
mine. M-a dus undeva la marginea ora[ului [i mi-a
ar`tat casa pe care o cump`rase.
Pentru cine o cump`rase?
Pentru noi.
A cump`rat-o f`r` s` sta]i de vorb`?
Tn`ra femeie \ncuviin]`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 131
Casa era oribil`, [i m-a f`cut imediat s` m`
gndesc la o colivie \n care vroia s` m` \nchid`.
Ne-am certat, [i dup` aceea n-am mai vrut s`-l v`d.
Ce-ai fi vrut s`-]i ofere?
Habar n-am. O alt` via]`. }i se pare c` sunt
nebun`?
Nicidecum. V` iubea]i deja?
Nu. Cnd eram tn`r`, n-aveam timp s` m`
\ndr`gostesc. Pe urm`, \mprejur`rile nu m-au mai
l`sat.
|mi pare r`u c` te fac s` te gnde[ti la lucruri de
care nu-]i aduci aminte cu pl`cere.
Donis o prinse de mn`.
{tii de cnd n-am mai avut pl`cerea s` port o
asemenea discu]ie?
Karen cl`tin` din cap.
De ani de zile. Am fost la \nchisoare, bine\n]eles.
Pe urm`, \n ilegalitate, vechii mei prieteni m` priveau
ca pe Marele Eliberator.
Devenisem un mit pentru ei.
|i \n]eleg. E[ti foarte curajos.
El \[i retrase brusc mna.
Partea asta a vie]ii mele s-a terminat.
132 PAMELA KENT
Nu sunt Eliberatorul, [i nu vreau s` mai am nici un
amestec \n povestea asta. Niciodat`.
Crezi c` e posibil?
De ce pui \ntrebarea?
Pentru c` trecutul este o parte din tine. Nu po]i
s`-l respingi, nici dac-ai vrea.
Vreau s` tr`iesc, pur [i simplu s`-mi tr`iesc via]a
[i s` fiu lini[tit.
Donis schimbase tonul, [i asta o f`cu s`-i mai pun`
o \ntrebare:
Crezi c` cel care te-a agresat, Dominique
Scapriletti, este omul Santinelei Ro[ii?
E posibil, dar nu cred.
{i-a dat un nume [i o adres` false!
Dac` serviciile secrete ar fi fost interesate de
mine, ar fi recurs la mijloace de ac]iune mai
sofisticate.
Sper s` ai dreptate.
O mngie cu blnde]e pe obraz.
Karen, e[ti att de bun`. Crede-m`, am avut
ocazia s` cunosc firea omeneasc`, [i-mi dau sema c`
generozitatea este departe de a fi o tr`s`tur` fireasc`
a cuiva. E o calitate rar`. Tu e[ti o femeie deosebit`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 133
Complimentul lui Donis o puse pe gnduri.
Despre ce vorbea? Ce c`uta s` bea un pahar cu vin
\mpreun` cu un b`rbat pe care-l \ntlnise \n timpul
orelor de serviciu, cu cteva zile \nainte?
Trebuie s` plec, spuse ea deodat`.
Deja?
Da, am am ceva de f`cut, acas`.
Donis nu era naiv, dar nu f`cu nici un comentariu.
Am s` te \nso]esc.
Nu e nevoie.
Mi-ar face pl`cere.
De ce l-ar fi refuzat? Nu-i st`tea \n fire s` fac` a[a
ceva. {i nici nu i-ar fi f`cut pl`cere s`-l p`r`seasc`.
Se \ntunecase cnd ajunser` \n fa]a casei lui Karen.
O clip`, se gndi s`-l invite s` urce, dar cu toat`
dorin]a pe care o avea, se ab]inu.
Donis nu-i l`s` timp s` se gndeasc`. O lu` \n
bra]e [i puse st`pnire pe buzele ei.
Tn`ra femeie avu inten]ia s` se dea \napoi, \ns`
Donis n-o l`s` s`-i scape. |n bra]ele b`rbatului, cu
buzele strivite de ale lui, sim]urile i se trezeau.
Senza]ii de mult uitate \i cuprindeau trupul.
Deodat`, diferen]ele dintre ei disp`reau.
134 PAMELA KENT
Lumile lor, att de \ndep`rtate cu cteva clipe
\nainte, se \ntlneau dincolo de cuvinte. Nu mai erau
dect un b`rbat [i o femeie \mbr`]i[a]i.
Karen ar fi vrut ca aceast` clip` s` dureze o
ve[nicie, \ns` Donis o \ndep`rt` \ncet [i-i cuprinse
fa]a \n mini.
E[ti o femeie extraordinar`, Karen, murmur` el.
Mul]umesc, r`spunse ea f`r` s` se gndeasc`.
Eu trebuie s`-]i mul]umesc. Mi-ai redat ceva ce
crezusem pierdut pentru totdeauna. Mi-ai redat
speran]a.
O privi lung, apoi se r`suci pe c`lcie [i se
\ndep`rt` \n \ntuneric.
Karen se linse pe buze. " Donis, dac-ai [ti c` [i tu
ai dat vie]ii mele gustul pe care [i-l pierduse".
Cnd se trezi, \n diminea]a urm`toare, fu cuprins`
de panic`. A[adar, fuseser` de-ajuns dou` pahare cu
vin ca s` se lase s`rutat` \n fa]a casei! Ce-avea s`
cread` despre ea?
Ajungnd la serviciu, se \ntlni cu domnul
Rathbone \n ascensor. Stnjeneala pe care o sim]ea
\n compania lui era accentuat` de atitudinea rece [i
arogant`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 135
F`r` \ndoial`, \ncerca s-o intimideze, [i, din
p`cate, reu[ea foarte bine.
V` rog s` veni]i \n biroul meu.
Demoralizat`, \[i urm` [eful. Degeaba \ncerca s`
se gndeasc`, s` se conving` singur` c` nu mai era o
feti]`, nu ajuta la nimic.
Permisul lui Adonis Sotera.
Domnul Rathbone \i \ntinse dosarul pe care-l luase
de pe mas`.
Poftim?
Ieri ai cerut un permis de [edere.
Tn`ra femeie \[i strnse minile la piept, \n
speran]a s`-[i st`pneasc` b`t`ile nebune[ti ale
inimii.
Atta tot?
O privi cu surprindere.
A[a cred. De ce? Vroiai s`-mi mai ceri ceva?
Nu, domnule, nu mai vreau nimic. Mul]umesc
pentru permis.
P`r`sindu-[i superiorul, \[i repro[a c` fusese att
de proast` [i se duse s` se refugieze \n biroul ei.
Pe urm`, \[i petrecu toat` ziua reflectnd ce
atitudine s` adopte fa]` de Donis dup` cele
136 PAMELA KENT
\ntmplate. Dar cu ct c`uta mai mult, cu att era mai
disperat` c` nu g`sea nimic. Poate era mai bine s` i-l
dea lui Molly, ca s` se descurce ea?
Molly intr` chiar \n clipa aceea, punnd cap`t
reflec]iilor lui Karen.
Ghice[te cine-i aici?
Mi-am \nghi]it limba, r`spunse Karen mimnd
plictiseala.
Haide, Karen, nu te mai preface. }i-am v`zut
sclipirea din ochi, [i nu te condamn deloc, e un tip
dr`gu].
Mul]umesc, Molly. M` duc s`-l caut.
Cnd ajunse \n sala de a[teptare \mpreun` cu
Molly, \[i pierdu din nou calmul. Va putea s`-[i
ascund` tulburarea?
Donis ridic` ochii spre ea [i-i ie[i \n \ntmpinare.
Privirile li se \ntlnir`, [i Karen se gr`bi s` se
\ntoarc`.
Po]i s` vii \n biroul meu? spuse ea cu glas pu]in
tremur`tor.
O urm` [i Karen \i f`cu semn s` se a[eze \n fa]a ei.
E[ti destul de nervoas`, nu?
Eu ? Nu poate oboseala.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 137
|n]eleg.
Karen \i fu recunosc`toare c` nu insista. Scoase
dosarul [i \ncepu s`-i explice condi]iile pe care le
impunea acest permis de [edere, pe un ton ct se
poate de profesional [i neutru.
{i dac` mi se acord` statutul de refugiat politic,
ce se va-ntmpla?
O s` ]i se dea un permis permanent, [i vei putea
r`mne \n Canada ct vrei.
Foarte bine.
Se apropie s` semneze, \n timp ce Karen completa
data.
Peste dou` zile o s` fie aniversarea ta, nu-i a[a?
Ia te uit`! Era ct pe ce s` uit. De ce m` \ntrebi?
Karen nu era o persoan` spontan`.
De multe ori se gndea o lun` de zile pn` s` ia o
ini]iativ`.
M` gndeam c` am putea preg`ti o serat` ca s`
s`rb`torim asta, \mpreun` cu c]iva prieteni
Donis se uit` la ea ca [i cum i-ar fi d`ruit luna de
pe cer.
Vorbe[ti serios?
Tn`ra femeie se \nro[i pn` \n albul ochilor.
138 PAMELA KENT
Ei bine, e[ti departe de cas`, [i nu cuno[ti prea
mult` lume aici. M-am gndit c`
E o idee excelent`.
Perfect. Atunci, s` zicem vineri, la mine. {tii
imobilul, [i numele este trecut pe sonerie.
Donis p`rea surprins [i \ncntat. Se apropie de ea
[i o s`rut` pe obraji.
Mereu m` surprinzi, Karen. Mul]umesc pentru
permis, [i pe vineri.
Imediat dup` ie[irea lui, Karen se pr`bu[i \n
fotoliu, n`ucit`. "Tot timpul m` surprind pe mine
\ns`mi."
INCANTA}IA DRAGOSTEI 139
Capitolul 7
Molly, ai ceva de f`cut vineri sear`?
Secretara o privi, amuzat`.
Karen, nu [tiam c` sunt o femeie pe gustul t`u.
Amuzant, dar nu glumesc deloc.
Nu [tiu ce m-a apucat, dar i-am promis lui Donis s`
organizez o mic` serat` pentru aniversarea lui, [i
acum caut invita]i.
Cele dou` tinere femei luau masa de prnz la
bufet.
De ce vrei s` invi]i pe cineva? N-ai dect s`-i spui
lui Donis c` prietenii t`i sunt ocupa]i, [i o s`
petrece]i o sear` \ntre patru ochi.
E foarte tentant ce spui tu, crede-m`, \ns` Donis
nu se a[teapt` s` fie vorba de o petrecere intim`, la
lumina lumn`rilor, [i nu vreau s`-l sperii. {tii cum
sunt b`rba]ii.
Mie-mi spui?! Cnd sunt cu Mick, abia
\ndr`znesc s` deschid gura, de fric` s` nu-mi
\n]eleag` gre[it vorbele. Acestea fiind spuse, \mi pare
r`u, dar vineri am \ntlnire.
Cu Mick? N-ai dect s`-l chemi [i pe el.
Crezi? Trebuia s` mergem la cinema, dar cred
c-o s` fie de acord s` schimb`m programul.
Foarte bine, atunci, contez pe tine.
Po]i s-o faci. Donis e un b`rbat bine, [i pe urm`
e att de galant
Chipul vis`tor al lui Molly o f`cu s` pufneasc` \n
rs. Era clar, nu era singura impresionat` de farmecul
frumosului mediteranean.
Ai idee ce cadou am putea s`-i aducem? o \ntreb`
secretara.
Nu-]i face griji, nu trebuie s` aduci nimic.
Nu se poate a[a ceva! Nu se poate s`rb`tori o
aniversare f`r` un cadou.
Despre aniversarea cui este vorba?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 141
Liz abia venise la masa lor cu o cafea [i ni[te
fursecuri pe o tav`.
A frumosului domn Sotera, r`spunse Molly.
Liz se \ntoarse spre Karen, uimit`.
A[a e? Preg`te[ti o petrecere pentru el?
E doar o reuniune \ntre prieteni, atta tot. Asta
sper c` nu ridic` nici o problem`, nu?
De ce m` \ntrebi?
P`i, Donis este unul dintre clien]ii no[tri, [i n-a[
vrea s` fac o gaf`.
Fii serioas`! Atta vreme ct \i dai de b`ut [i de
mncat dar nu te m`ri]i cu el, serviciul n-are de ce s`
se amestece.
Fraza nevinovat` a lui Liz avu efectul unei bombe
\n mintea lui Karen, care f`cu un efort s` rd`, dar
rezultatul fu jalnic.
Nu-]i face griji, Liz.
Sunt [i eu invitat`?
De bun` seam`. O s` fie la mine, vineri seara.
Trebuie doar s` vii la opt.
***
142 PAMELA KENT
Seara urm`toare, Karen se hot`r\ s`-[i fac` ordine
\n apartament. Pn` la urm`, era mul]umit` de ideea
pe care o avusese. I-ar fi p`rut r`u dac` Donis ar fi
fost singur de ziua lui.
Ar fi [ase, [apte, punndu-l la socoteal` [i pe
p`rintele Peter, care nu era sigur c` putea veni, dar
insistase pe lng` el, [tiind c` prezen]a lui i-ar face
mare pl`cere lui Donis. Era singurul lui prieten de pe
acolo.
De altfel, fusese surprins` s` afle c` Donis nu mai
locuia la seminar. Acum \mp`r]ea un apartament cu
un irlandez, a c`rui so]ie [i copii r`m`seser` \n
Irlanda.
La drept vorbind, se nelini[tise pu]in. |ntr-adev`r,
Donis locuia acum aproape de ea.
Soneria de la u[` o smulse din reflec]ii.
Cine e?
Sunt eu, Sue.
Karen se gr`bi s`-[i scoat` [or]ul [i s` se duc` s`
deschid`.
Ce surpriz` pl`cut`!
Hm cur`]enie \n toat` regula, spuse tn`ra
femeie intrnd. Ce se-ntmpl`?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 143
Karen nu vroia s` intre \n am`nunte, [i prefer` s`
nu ia \n seam` \ntrebarea.
Nimic deosebit. Vrei s` bei ceva?
Ai ni[te lapte?
Bine\n]eles. Vrei [i biscui]i?
Nu, doar un pahar cu lapte.
Karen se duse \n buc`t`rie [i umplu un pahar
pentru cumnata ei.
Ce cau]i afar` la ora asta?
Vroiam s` vorbesc cu tine.
|ntorcndu-se \n salon, Karen observ` c` Sue era
foarte palid`.
Ce se-ntmpl`? Nu pari \n apele tale
Nu-i nimic Sunt doar pu]in obosit`.
E din cauza lui Tim, nu-i a[a? Ce-a mai f`cut, de
data asta?
Karen, \mi pare r`u c` vin iar`[i s`-]i vorbesc
despre problemele noastre, dar ne-am certat asear`.
Mi-e tare fric`.
De ce v-a]i certat? Iar`[i vroia s` se mute?
Nu, nu-i asta. S-a \ntmplat ceva important, [i
vroiam s`-l pun la curent pe tat`l t`u. Am vorbit cu
Tim, [i mi-a spus s` m` ocup eu. A[a se face c` l-am
144 PAMELA KENT
sunat pe tat`l t`u, ca s`-i spun c` trecem s`-l vedem,
mine sear`.
La ferm`?
Da. N-am f`cut cea mai bun` alegere, nu-i a[a?
Cnd i-am spus lui Tim c` poate o s` r`mnem acolo
peste noapte, s-a \nfuriat la culme.
Poate foarte bine s` r`mn` peste noapte, acolo.
Asta am \ncercat s`-i explic [i eu, \ns` se teme ca
vizitele astea s` nu devin` o obi[nuin]`, [i tat`l lui s`
nu \nceap` s` ne a[tepte \n fiecare smb`t`.
Karen \[i aducea aminte foarte bine de perioada \n
care rela]iile familiale \ncepuser` s` se strice. Sue,
Tim [i cu ea obi[nuiau s` mearg` regulat \n vizit` la
p`rin]i, dar dup` ce s-a vndut ferma, situa]ia a
devenit de nesuportat.
Tat`l ei st`tea tot timpul \n fotoliu, cu un pahar \n
mn`, plngndu-se de soart`.
Mama lor r`mnea \n buc`t`rie [i se ocupa de
toate. |ntrevederile \ntre patru ochi cu so]ul ei
deveneau de fiecare dat` tot mai groaznice, [i a[tepta
cu ner`bdare vizita copiilor.
Purtarea tat`lui lor nu-i stimula s` treac` des pe
acolo. Credea c` toat` familia trebuia s` i se supun`,
INCANTA}IA DRAGOSTEI 145
nu suporta nici cea mai mic` critic` [i nu ar`ta deloc
recuno[tin]` nici lor, nici so]iei.
Karen avea un caracter conciliant, \ns` Tim
mo[tenise de la tat`l lui mndria [i temperamentul
irascibil, [i cea mai ne\nsemnat` discu]ie \ntre cei doi
b`rba]i degenera repede \ntr-o disput`.
Cum pot s` te ajut, Sue?
Nu prea [tiu. Aveam nevoie s` vorbesc cu cineva
care-l \n]elege pe Tim.
{i m-ai g`sit pe mine? exclam` Karen,
contrariat`, dar eu nu l-am \n]eles niciodat`. Doar
am crescut al`turi de el.
Cnd vorbesc cu prietenele mele, m` sf`tuiesc s`
divor]ez.
Karen se \ncrunt`.
Sper c` nu te gnde[ti serios s` faci a[a ceva, nu?
Nu. |l iubesc pe Tim. Nu este perfect dar cine
este? Am venit s` vorbesc cu tine, pentru c` [tiu c`
niciodat` nu te superi pe el.
Nu c` nu-mi vine s-o fac, dar privesc mereu
lucrurile cu ochii surorii mai mari, care iart` totul. {i
pe urm`, este singurul din familie care a r`mas aici.
Cu cine altcineva a[ mai petrece de Anul Nou?
146 PAMELA KENT
{i pentru el e important acest lucru, dar nu vrea
s` recunoasc`. M` \ntreb cum s` fac s`-i apropii pe
tat` [i fiu.
Dac` v-a[ invita pe to]i trei la mas`, \ntr-o sear`?
S-ar putea?
Bine\n]eles. De mult timp nu l-am mai invitat pe
tata, [i uite c` s-a ivit acum ocazia. Ce-ai zice de
smb`t`?
Nu, nu smb`t`, pentru c` sunt de gard` la
spital.
Atunci, s` zicem, duminic`.
Tim este invitat de ni[te prieteni la ]ar` [i
s`pt`mna viitoare, lucrez de noapte. De ce s` n-o
facem mine?
Mna lui Karen se \ncle[t` pe cana cu cafea. Totul
mersese att de bine pn` aici. Trebuia ca o reuniune
de familie s` strice mica serat` pe care o preg`tea.
{tia de asemenea c` nu putea s` refuze s`-i \ntind`
o mn` de ajutor cumnatei. Sue conta pe ea.
Am invitat c]iva prieteni mine sear`. N-ave]i
dect s` veni]i [i voi.
Oh n-a[ vrea s`-]i stric planurile.
Nu vorbi prostii.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 147
Nu m` deranjeaz` absolut deloc, dimpotriv`.
Karen zmbi larg, ca s` fie mai conving`toare. Din
fericire, meseria o \nv`]ase s` fie a[a.
{i pe urm`, mereu am vrut s` te prezint
colegilor mei de serviciu. Asta e o ocazie ct se poate
de bun`.
Sue se ridic` [i se duse s-o ia pe Karen \n bra]e.
E[ti cumnata cea mai extraordinar` pe care o
cunosc. {i cred c` \ntlnirea asta ar fi cadrul ideal ca
s` anun] o noutate senza]ional`.
Fericirea lui Sue \i f`cu pl`cere lui Karen, dar
parc` se sim]ea \n pielea unui cre[tin care urma s` fie
aruncat leilor.
***
Molly [i Mick ajunser` primii. Molly era
\ncnt`toare \n rochi]a ei mulat`. Mick era
surprinz`tor. Foarte palid, cu p`rul negru c`zndu-i
pe umeri, purta o hain` de piele neagr`, un tricou [i
blugi. |n ureche, avea un inel gros, de argint.
148 PAMELA KENT
Bun` seara, m` numesc Karen.
Salut, eu sunt Mick, r`spuse el strngndu-i
mna.
Mick e baterist \ntr-un grup rock, preciz` Molly.
Poftim, intra]i, \i invit` gazda. Trebuie s` fie o
\ndeletnicire pasionant`.
Purta cizme mexicane, ale c`ror tocuri \nalte
p`reau o sfidare permanent` a legilor echilibrului.
P`i \n momentul de fa]`, nu cnt. A[tept un
angajament. Deocamdat` sp`l ma[ini \ntr-un garaj.
E doar o chestiune de timp, trebuie s` fii
perseverent.
Molly [i Mick erau foarte tineri. Karen avea
impresia c` era o m`tu[` care-[i primea \n vizit`
nepo]ii.
Unde s` las asta? \ntreb` Molly.
Avea \n mn` un pachet, a c`rui form` tr`da
con]inutul: un disc.
Frumos din partea voastr` c` a]i venit cu un
cadou. Pune-l pe masa din salon.
|[i invit` musafirii s` ia loc [i le aduse de b`ut.
Mick \ncepu imediat s` se amuze cu ni[te arahide pe
care le arunca \n sus [i \ncerca s` le prind` \n gur`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 149
Karen f`cea tot posibilul s` se uite \n alt` parte, \n
timp ce secretara b`tea din palme. Din fericire, se
auzi soneria de la intrare.
Ierta]i-m`, trebuie s` m` duc s` deschid.
A fost fericit` s` dea peste Tim [i Sue. Poate aveau
s` se ocupe ei de Mick |i conduse \n salon, dar
n-avu timp s` le propun` s` bea ceva, pentru c` deja
suna altcineva la u[`.
Erau Liz [i p`rintele Peter, care formau o pereche
surprinz`toare. Rigoarea clasic` a fe]ei biserice[ti
contrasta cu ]inuta sofisticat` a Lizei. Ea purta o
rochie cu volane, \n stil spaniol, dou` inele enorme
\n urechi [i zmbea ca o stea de televiziune.
Molly nu-[i putu re]ine un rs \nfundat cnd \i
v`zu intrnd \n salon.
Nu [tiam c` ie[i]i \mpreun`, spuse ea.
Remarca \l f`cu pe p`rintele Peter s` pufneasc` \n rs.
Am \ncercat s` p`str`m ct mai mult` discre]ie \n
rela]ia noastr`.
Liz se apropie de Molly [i o ciupi u[or de obraz.
Uite, asta-mi place la tine. |n momentul \n care
m` apropii de cineva, trebuie s` apari tu, [i ratez
totul din pricina asta.
150 PAMELA KENT
|n fa]a expresiei \ngrozite a lui Mick, p`rintele
Peter se sim]i obligat s` spun` cum st`teau lucrurile.
Suntem doar prieteni, explic` el.
Schimbarea asta contribui la destinderea
atmosferei [i Karen era mul]umit` s` constate c`
toat` lumea vorbea cu \nsufle]ire. Plec` s` mai aduc`
o sticl` de Sangria cnd se auzi din nou soneria.
Se duse s` deschid` u[a [i d`du peste tat`l ei, cu
un carton de beri \n mn`. |n spatele lui, cu expresia
nelini[tit` a celui care nu cunoa[te locurile, Donis
p`rea s` [ov`ie.
Bun` seara, fata mea, ce mai faci?
Foarte bine, tat`. V`d c` te-ai \ntlnit deja cu
invitatul nostru de onoare.
Domnul Miller nu se \ntoarse, ci f`cu doar un
semn cu mna peste um`r.
Ah, despre el vorbe[ti? Ne-am \ntlnit \n lift, dar
nu [tiam c` venea aici.
Atunci, intr`, Donis, spuse gazda. |mi pare bine
s` te v`d
Donis adusese o sticl` cu vin fran]uzesc pe care-l
alesese cu grij`, dar pentru moment nu se gndea
deloc la asta.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 151
Karen era superb`. Purta o rochie verde, de
m`tase, foarte decoltat` la spate. Se machiase discret,
[i ro[ul din obraji \i punea \n valoare culoarea de jad
a ochilor. Cum ar fi putut s-o considere rece [i
distant`?
Rochia ]i se potrive[te de minune, murmur` el.
Mul]umesc. Tat`, a[ vrea s` ]i-l prezint pe Donis
Sotera. Donis, tat`l meu, William Miller.
Donis \nclin` capul [i-i strnse mna, \ns` domnul
Miller \l privea b`nuitor, cu aceea[i privire pe care o
arborau to]i turi[tii americani afla]i \n vizit` \n
Europa.
|ncntat s` v` cunosc.
{i eu la fel, r`spunse domnul Miller.
Nou-venitul strnse cartonul cu beri ca [i cum s-ar
fi temut s` nu i le fure cineva.
Donis se lini[ti descoperind figuri cunoscute \n
salon. Era secretara lui Karen, o femeie mai \n vrst`
cu care se \ntlnise la biroul de imigr`ri, [i p`rintele
Peter.
Karen p`rea \ncordat`. Se gndi o clip` c` el era
cauza, dar \n]elese c` nu a[a st`teau lucrurile, cnd
surprinse schimbul de priviri dintre ea [i fratele ei.
152 PAMELA KENT
Membrii familiei Miller se p`rea c` nu se prea
\n]elegeau \ntre ei.
Tim, nu vrei s` le oferi ceva de b`ut ultimilor
veni]i ? \ntreb` Karen.
Gazda avea grij` de invita]i, vroia s` fac` pe plac
fiec`ruia, \ns` lui Donis \i venea greu s` participe la
veselia general`. Ar fi preferat s` petreac` seara
numai cu ea.
Gndul `sta \l f`cea s` se simt` vinovat. Nu [i-ar fi
\nchipuit nicidecum o asemenea aniversare! Ar fi
putut foarte bine s` fie singur \n camera lui sau poate
chiar la \nchisoare. Pn` la urm`, Karen f`cuse pe
dracu-n patru s`-i fac` pl`cere.
Cel mai bun lucru pe care putea s`-l fac` era s` se
distreze \mpreun` cu ceilal]i. Accept` paharul cu vin
pe care i-l \ntindea Tim [i se a[ez` lng` b`rbatul cu
cercel \n ureche.
Lui Karen nu-i venea s` cread`. Totul se desf`[ura
de minune. Invita]ii vorbeau \ntre ei, [i Donis se
\n]elegea cu toat` lumea. Bine\n]eles, o cin` la
lumina lumn`rilor, \ntre patru ochi, ar fi fost mai
romantic`, dar era totu[i bucuroas` de turnura pe
care o luase serata.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 153
Se apropie de cumnata ei [i plecar` amndou` \n
sufragerie s` a[eze cadourile pe mas`. Pe urm`, se
duse s`-i caute pe ceilal]i, abia a[teptnd s` vad`
reac]ia lui Donis.
N-a fost decep]ionat`. Ochii au \nceput s`-i
sclipeasc` asemenea unui copil \n diminea]a de
Cr`ciun.
E pentru mine? \ntreba el, nevenindu-i s`
cread`.
E aniversarea ta, nu? Dar \nainte de toate,
trebuie s` te a[ezi \n capul mesei.
Sue [i-a f`cut atunci intrarea, cu tortul \n bra]e, [i
toat` lumea a \nceput s` cnte.
Chipul lui Donis a c`p`tat o expresie curioas`, [i
Karen s-a temut o clip` s` nu fi f`cut o gaf`. Poate
torturile aniversare nu erau bine privite \n Sanvito
Dar de unde s` [tie?
Sue a[ez` tava \n fa]a lui, [i fl`c`rile lumn`rilor
luminau expresia grav` a lui Donis.
Trebuie s`-]i pui o dorin]` \nainte de a sufla,
recomand` p`rintele Peter.
O dorin]`? Orice dorin]`?
Bine\n]eles, confirm` fa]a bisericeasc`.
154 PAMELA KENT
{i trebuie s` alegi cu grij`, pentru c` numai o dat`
pe an ai ocazia asta.
Donis a suflat \n lumn`ri [i a ridicat ochii spre
Karen. Privirile li s-au \ntlnit [i, pre] de o clip`, au
fost singuri \n \nc`pere, ca [i cum ar fi fost singuri pe
lume.
Pe urm`, Molly a venit s`-l s`rute pe Donis [i
farmecul clipei s-a risipit. Ceva mai trziu, Karen se
\ntreba dac` nu cumva visase momentul acela de
magie.
Liz a adus cadourile pentru Donis. Spre marea
surprindere a lui Karen, toat` lumea, \n afar` de tat`l
ei, se gndise s`-i aduc` un cadou.
Tim [i Sue \i aleseser` un tricou al echipei de
basse-ball din Toronto. Donis era \ncntat. El le
spuse c` \n Sanvito, oamenilor le pl`cea foarte mult
acest sport [i c` to]i prietenii aveau s`-l invidieze
pentru tricou.
Nimeni nu remarc`, dar pe Karen o surprinser`
spusele lui Donis. A[adar, se gndea c` putea s` se
\ntoarc` la el \n ]ar` \ntr-o bun` zi. Chiar credea c`
era posibil s`-[i reg`seasc` prietenii din copil`rie sau
era o fraz` inspirat` de nostalgie?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 155
Liz \i oferi un ghid turistic al regiunii [i profit` de
asta ca s` amuze pe toat` lumea cu gesturile ei
seduc`toare cnd \l s`rut`.
Karen tocmai se gndea c` Liz era persoana ideal`
s` anime o serat`, cnd \[i v`zu tat`l, care st`tea
\ntr-un col], singur, ca de obicei. Dar ceea ce o
surprindea, era felul cum se uita la Liz. O sorbea din
priviri. Ea se \ntoarse spre Tim, care era prea ocupat
ca s`-[i fi dat seama.
A venit rndul cadoului s`u s` fie desf`cut. Donis
d`du la o parte hrtia de ambalaj, [i scoase capacul
cutiei. |n`untru nu era dect un plic, pe care \l
deschise [i zmbi spre Karen.
Uite un cadou care nu se datoreaz` \ntmpl`rii,
Karen. Cum te-ai gndit la a[a ceva?
Mi-a venit a[a r`spunse cea \ntrebat`, rznd.
Reac]ia lui o bucura la culme. Toat` noaptea se
chinuise s` g`seasc` o idee original`, [i pn` la urm`
se hot`rse s`-i ia un abonamant de trei luni la clubul
sportiv al c`minului. Termenul dep`[ea pu]in ceea ce
prev`zuse la \nceput, dar \n definitiv, era un cadou
util.
P`rintele Peter \i d`du dou` bilete la teatru.
156 PAMELA KENT
Ct despre Molly, ea trop`i din picioare
ner`bd`toare pn` ce Donis desf`cu pachetul.
Un disc, constat` cu pl`cere s`rb`toritul. Muzica
\mi place foarte mult.
Karen \[i mu[c` buzele. Secretara ei era o fat`
\ncnt`toare, dar n-avea nici o judecat`. Imigran]ii
nu se plimbau cu combinele audio \n bagaje.
Nu cunosc grupul `sta.
Donis ar`t` tuturor albumul. Era fotografia a patru
tineri \mbr`ca]i \n verde.
Este Jimmy Crud, explic` Molly. E grozav.
Cnt` rock adev`rat, o s` vezi. Karen, putem s`-l
ascult`m?
|ngrijora]i, to]i \ntoarser` capetele spre Karen.
P`i s` vede]i, pick-upul meu nu e \n cea mai
bun` form`. |n condi]iile astea, n-a[ vrea s`-i stric
discul lui Donis.
Un murmur de u[urare urm` cuvintelor gazdei. Liz
avu grij` s` caute ni[te muzic`, [i g`si o melodie
pl`cut`, pentru ambian]`.
Karen termina de servit invita]ilor tortul, cnd Sue
se apropie de ea.
Karen, po]i s` vii cu tat`l t`u \n buc`t`rie?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 157
Tim le urm`, [i to]i patru se reg`sir` curnd \n
jurul mesei.
Ce se-ntmpl`? \ntreb` William Miller.
Ochii lui Sue scnteiau pozna[i.
Spune-le tu, Tim.
Tim p`rea stingherit ca un adolescent care vroia s`
cear` permisiunea de a fi l`sat s` fac` ceva.
Ei bine \n fine, Sue [i cu mine vroiam s` v`
anun]`m c` Sue e \ns`rcinat`.
{i cnd urmeaz` s` na[ti? interveni Karen.
|n ianuarie, r`spunse Sue.
Aha, acum \n]eleg totul. Iat` de ce erai a[a de
palid` ieri. Felicit`rile mele!
William Miller \[i puse berea pe mas`. Stnjenit, el
\naint` cu bra]ele deschise.
Bine, copiii mei. E foarte bine.
|n prima clip`, lui Tim \i veni s` se dea \napoi, ca
[i cum acest gest neobi[nuit al tat`lui s`u l-ar fi
speriat, dar pn` la urm`, se \mbr`]i[ar`.
Mul]umesc, tat`.
Pe urm`, William se \ntoarse spre nora lui [i o
ridic` \n sus.
Ei, u[urel cu nevast`-mea! E firav`.
158 PAMELA KENT
Nu-i adev`rat. Nu sunt firav`, sunt \ns`rcinat`,
ceea ce nu \nseamn` acela[i lucru.
P`rintele Peter intr` \n buc`t`rie.
Pardon, reac]ion` el. Nu vroiam s` v` \ntrerup.
Tat`l lui Karen se apropie de el, zmbitor.
P`rinte, ghice[te ce s-a \ntmplat? O s` fiu bunic!
Felicit`rile mele, William. E pentru prima dat`?
Nu, e a [aptea oar`. Sau poate a opta. Dar e
prima dat` cnd va cre[te aici, la Londra. O s` pot s`
m` ocup de el.
Karen [i Tim se uitar` mira]i unul la altul. Tat`l lor
\ncepea oare s` se exteriorizeze? Ce era mai nimerit
s`-l scoat` din plictiseala lui, dect un nepo]el cu
care s` se joace pe genunchi?
Dup` ce aflar` vestea asta important`, se
\ntoarser` \n salon la invita]i, care solicitau s`
danseze. Se d`du la o parte masa joas`, la fel [i
fotoliile, [i ap`ru un ring de dans improvizat.
Au \nceput Tim [i Sue, urma]i imediat de Molly [i
Mick. Pe urm`, Liz l-a invitat pe William Miller, [i
Karen era \ncntat` s`-[i vad` tat`l att de bine
dispus. |n timp ce se alc`tuiau perechile, gazda
disp`ru discret ca s` fac` un pic de ordine \n
INCANTA}IA DRAGOSTEI 159
\nc`perea al`turat` [i de asemenea \n gndurile ei.
|[i repro[a faptul c` fusese re]inut` s`-[i invite
familia, mai ales tat`l. O cople[i un vag sentiment de
vinov`]ie. De ce se temuse c` tat`l ei va strica
petrecerea? Se purtase la locul lui, ca [i cum nu s-ar
mai fi v`zut de mult. Poate ar fi fost bine s` se vad`
mai des, nu?
Sim]i pe umeri dou` mini hot`rte, dar bnde.
Nu trebui s` se \ntoarc` s` vad` cine era. Inima
\ncepu s`-i bat` dintr-o dat` mai repede.
Te c`utam, murmur` glasul grav al b`rbatului.
Eu f`ceam un pic de ordine pe aici
Las`, o s` ne ocup`m mai trziu de asta.
Femeia sim]i dou` buze atingnd-o la baza gtului,
apoi el o f`cu s` se \ntoarc` [i o lu` \n bra]e.
S` dans`m
160 PAMELA KENT
Capitolul 8
|n momentul acela, cineva puse unul dintre
discurile ei preferate, care \ncepea cu o balad` care-i
mergea la inim`. Era un cntec de dragoste despre
doi \ndr`gosti]i, care se re\ntlneau \n cele din urm`.
|n bra]ele lui Donis, cu capul sprijinit de um`rul
lui, Karen se l`sa condus`. Nu vroia s` se mai
gndeasc` la viitor, la tot ce-i desp`r]ea. Nimic nu
conta mai mult dect trupurile lor \nl`n]uite,
mi[cndu-se \n acela[i ritm.
Oare Donis era la fel de fericit? Reu[ea s`-[i uite
trecutul dureros, viitorul nesigur? |[i dorea din toat`
inima s` fi fost a[a.
Karen, e[ti altfel dect celelalte femei.
Ea ridic` pu]in capul, [i buzele li se atinser`. Sim]i
un fior [i se cuib`ri la pieptul lui.
Donis, nici tu nu e[ti ca ceilal]i b`rba]i. E[ti
diferit. Foarte diferit. Cntecul se terminase, \ns`
Donis nu p`rea dornic s`-i dea drumul. O mngia cu
blnde]e pe spate, [i o s`ruta la baza gtului. Karen
nu putea s` se \ndep`rteze, ca [i cum muzica ar fi
]esut \n jurul lor o plas` invizibil` [i misterioas`.
Aha, aici v` ascundea]i amndoi! se auzi glasul
lui Liz, care risipi magia momentului.
Liz se p`rea c` abuzase de Sangria. Avea privirea
tulbure [i gesturile ne\ndemnatice.
Ce-ai zice de un pic de cafea? propuse Karen.
Tocmai vroiam s` fac.
Cafea?! Nici pomeneal`. Venisem s` te \ntreb
dac` nu cumva ai ni[te tangouri.
Tangouri?
Da, vreau un tango. Tangoul este un dans
foarte gr`itor. {i sunt o specialist` \n a[a ceva.
Din p`cate, nu, nu am.
Liz ridic` din umeri, \n`l]ndu-[i sprncenele,
vizibil decep]ionat`.
162 PAMELA KENT
Bine, nu-i nici o problem`. Pot s` m` descurc [i
f`r` muzic`. Veni]i [i voi! Am promis c-am s` fac o
demonstra]ie [i nu vreau s` rata]i a[a ceva.
Donis o lu` de mn` [i o conduse \n salon.
Trebuie s` fie fascinant, coment` el.
Will a fost de acord s`-mi fie partener.
Ea puse mna pe William Miller, care o privea
vinovat, [i-l \mpinse pn` \n mijlocul \nc`perii.
Cine, tata? exclam` Karen, nevenindu-i s`
cread`.
Mick opri muzica [i to]i cei de fa]` f`cur` un cerc
\n jurul dansatorilor. Liz \ncepu, a[ezndu-[i
partenerul \ntr-o poz` potrivit` pentru tango, cu un
picior \nainte, corpul \nclinat spre spate [i capul
drept.
Foarte bine, [i nu uita ce te-am \nv`]at.
Ar fi bine s` n-ai prea mult` \ncredere \n mine.
Liz nu-i mai l`s` timp s` aleag`, [i \ncepu s`
ritmeze pa[ii.
Pa-ram, pam, pam. Pa ram pam pam. Ram pam
pam.
Acesta a fost momentul dezl`n]uirii unui rs
nebunesc. Nimeni nu se mai putea ab]ine. Molly se
INCANTA}IA DRAGOSTEI 163
r`sucea pe canapea [i Sue rdea cu lacrimi \n ochi.
Liz parc` era o Carmen Miranda pu]in cherchelit`, \n
timp ce William se uita tot timpul nefericit \n jurul
lui.
Rznd, Donis o lu` de mn` pe Karen. Era un gest
nesemnificativ, dar care le dovedea complicitatea.
Tn`ra femeie sim]ea speran]a ren`scnd \n ea. |ntre
ei, se puneau bazele unei prietenii trainice, [i cine
[tie, poate a unui sentiment mai adnc.
Liz [i William [i-au salutat publicul care nu se mai
s`tura s`-i aplaude.
Era trziu [i p`rintele Peter a fost primul care s-a
ridicat s` plece.
Trebuie s` ]in liturghia mine diminea]`,
devreme. Mul]umesc foarte mult pentru invita]ie. A
fost o sear` de care o s`-mi amintesc.
Karen \l \nso]i pe p`rinte pn` la u[`.
P`rinte, m` bucur c` ai venit, [i cred c` [i lui
Donis i-a f`cut pl`cere. De fapt, nu era vorba s-o duci
pe Liz acas`?
I-am f`cut propunerea asta, dar se pare c` tat`l
t`u a avut mai mult succes.
A[a se pare. Ei bine, pe curnd, p`rinte Peter.
164 PAMELA KENT
|ntorcndu-se \n salon, Karen \l g`si pe William
Miller a[ezat pe canapea al`turi de Liz. I-a [optit ceva
la ureche, dup` care au pufnit \n rs amndoi. Tat`l
ei nu era de obicei att de sociabil, [i gazda
remarcase c` nu b`use dect dou` beri. Asta se
datora faptului c` aflase c` are s` fie bunic, sau Liz \l
f`cea s` fie a[a?
|ncet-\ncet, apartamentul se goli. Dup` ce [i-a
condus la u[` ultimul invitat, Karen s-a trezit,
singur`, \n salon, fa]` \n fa]` cu Donis.
R`maser` t`cu]i, ca [i cum ar fi fost stnjeni]i, [i
unul [i cel`lalt.
Donis rupse t`cerea.
Am s` te ajut s` pui lucrurile la loc.
Karen ar fi preferat s` se cuib`reasc` lng` el pe
canapea, dar nu \ndr`znea s`-i propun` s` lase
menajul pentru a doua zi. Cum ar fi fost s-o fac`?
Se apucar` s` spele vasele, vorbind de toate [i de
nimic. Fiecare f`cea un efort supraomenesc s` nu
lase s` transpar` din gesturile sau cuvintele lui ceea
ce \ntr-adev`r gndea. Dar nu dup` mult timp, ultima
farfurioar` era a[ezat` la locul ei, [i nu mai exista nici
o porti]` de sc`pare.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 165
Donis o conduse cu blnde]e pn` la sofa, o f`cu
s` se a[eze [i se instal` al`turi de ea, apoi cuprinse cu
palmele chipul tinerei femei [i o privi \n ochii verzi.
Chiar \n visurile mele cele mai nebune[ti, n-a[ fi
\ndr`znit s`-mi \nchipui c` cineva ca tine va ap`rea \n
via]a mea.
Femeia \l privi, surprins`. Donis era frumos,
inteligent, formidabil de seduc`tor. Cu siguran]`,
toate femeile erau \nnebunite dup` el.
Mi-ai redat speran]a, \ncrederea \n mine \nsumi,
[i zmbetul. E[ti o raz` de soare, care-mi lumineaz`
via]a.
El \i atinse buzele cu ale lui, cu atta delicate]e
\nct era mai degrab` o mngiere dect un s`rut,
apoi \i r`suci o [uvi]` de p`r ar`miu \n jurul
degetului.
A[ vrea s` fac o \n]elegere cu tine, mai spuse el.
O \n]elegere?! repet` ea.
Karen era dezam`git`. Se a[tepta la vorbe mai
romantice.
Promite-mi s` nu-]i strici p`rerea despre mine,
orice s-ar \ntmpla..
Nu \n]eleg.
166 PAMELA KENT
Suntem dou` fiin]e omene[ti f`cute din carne [i
snge, [i natura are regulile ei. M` \ntreb de altfel
dac` nu e prea trziu.
Prea trziu, pentru ce?
Chipul lui Donis deveni grav.
E[ti \ndr`gostit` de mine [i m` dore[ti, nu-i a[a?
Karen se \nro[i ca racul.
Cum po]i s` bigui tn`ra femeie. Cum
\ndr`zne[ti s` spui a[a ceva?
~sta-i adev`rul, nu po]i s` spui c` nu.
Chiar de-ar fi adev`rat, n-are nici o importan]`.
Siguran]a ta dep`[e[te limita.
Ea se ridic` [i \ncepu s` se plimbe cu pa[i mari
prin \nc`pere. Era furioas`, [i \n acela[i timp se
sim]ea umilit`.
N-am vrut s` te jignesc.
Totu[i, ai f`cut-o.
De ce?
Ne\ncrez`tore, se \ntoarse spre el [i-l privi fix, \ns`
Doris p`rea sincer surprins de reac]ia ei.
Parc` era un copil care nu \n]elegea c` f`cuse o
prostie.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 167
Pentru c` pentru c` un b`rbat nu trebuie s`
spun` a[a ceva unei femei, nu \nainte de a \ng`dui
chiar ea.
Vroiam ca rela]ia dintre noi s` fie sincer`.
Karen se pr`bu[i \ntr-un fotoliu.
Nu asta-i problema. Nu [tiu cum sunt femeile de
la tine din ]ar`, dar aici, noi avem mndria noastr`.
Ce leg`tur` are mndria cu dragostea?
Era clar c` Donis \ncerca s-o \n]eleag` dar nu
reu[ea. Poate era din cauza ultimilor doi ani de
singur`tate.
Foarte bine, voi \ncerca s`-]i explic. Spunnd c`
sunt \ndr`gostit` de tine [i c` te doresc, m` obligi
s` trec \n defensiv`.
Donis veni s` se a[eze turce[te \n fa]a ei, cu
minile pe genunchii ei.
Inten]ia mea nu era s` te jignesc sau s` te fac s`
te sim]i ridicol`, \]i jur.
Nu-mi vine s` cred. El l`s` minile s`-i cad`.
|mi pare foarte r`u. Nu-mi \nchipuiam c`
vorbele mele or s` te [ocheze. Trebuie s` fi uitat
toate ocoli[urile pe care trebuie s` le fac` un b`rbat
[i o femeie ca s` mearg` unul spre cel`lalt.
168 PAMELA KENT
Iar eu, cred c` e nevoie de toate ocoli[urile
astea, cum spui tu.
Te-ai sup`rat pe mine?
" Nu sunt sup`rat`! A[ vrea s` te consolez, s` m`
arunc \n bra]ele tale [i s` te s`rut ca s`-]i [terg
triste]ea de pe chip, dar amorul propriu e mai tare".
Un alt motiv o f`cea s` fie re]inut`. Niciodat` nu
spusese c` dragostea era reciproc`. S` nu simt` oare
nimic pentru ea?
Cred c-ar fi mai bine s` pleci, spuse ea pe un ton
neutru.
Nu vrei s`-mi mai dai o [ans` s` m` explic?
Karen \ntoarse capul ca s`-[i ascund`
am`r`ciunea.
Am vorbit destul, ast`-sear`.
Donis se ridic`. Citi triste]ea pe chipul lui, dar nu
se r`zgndi asupra deciziei sale.
Avea nevoie de timp, s` se calmeze [i s` se mai
gndeasc`.
Mul]umesc pentru seara asta
N-are rost s`-mi mul]ume[ti.
Nu era \n stare s`-l \nso]easc` pn` la u[`. |i auzi
pa[ii \ndep`rtndu-se [i u[a \nchizndu-se. O clip`,
INCANTA}IA DRAGOSTEI 169
vru s`-l cheme \napoi, s`-i spun` c`-l iart`, c` vroia s`
r`mn`, dar se st`pni.
***
A doua zi diminea]`, Karen se trezi foarte
devreme.
Era smb`t`, [i ar fi trebuit s` profite s` se
odihneasc`, mai ales dup` petrecerea din seara care
trecuse, dar \i era cu neputin]` s` adoarm` din nou.
Un vrtej de gnduri nu-i d`deau pace.
Se a[ez` pe marginea patului [i \ncerc` s`
reflecteze. Ce s` fac` pentru a-[i alunga amintirile?
Nu-i venea s` citeasc`, era prea devreme s` se duc` la
o prieten`. Singura solu]ie era s` plece din
apartamentul acesta care-i amintea de discu]ia cu
Donis. De aceea, se hot`r\ s`-i fac` o vizit` tat`lui
s`u.
F`cu un du[, se \mbr`c` [i cobor\ s`-[i ia ma[ina.
Era frumos, vremea ideal` pentru o plimbare de
\ndr`gosti]i. Pe drum, se str`dui s` nu se gndeasc`
170 PAMELA KENT
la ziua pe care-ar fi putut s-o petreac` \mpreun` cu
Donis, s` stea de vorb`, s` se plimbe prin parc.
Oprind ma[ina \n fa]a fermei, ceva nefiresc \i
atrase aten]ia. Ziarul r`m`sese aruncat pe pragul u[ii,
iar primul gest al b`trnului, cnd se trezea, era s`-l
ia ca s`-l citeasc` \n timp ce-[i bea cafeaua.
Karen \ncerc` s` deschid` u[a, dar aceasta era
\ncuiat`. O descuie cu cheia ei [i intr`.
Tat`?
Lini[tea din interior o f`cu s` se gndeasc` la ceva
r`u.
Sunt eu, Karen. Nu te-ai trezit \nc`?
" S` dea Dumnezeu s` nu se fi sculat \nc`! "
Se duse spre camera lui, cu inima strns`. Karen
inspect` toat` casa, dar \n zadar, nici un semn de
tat`l ei. Ie[i \n gr`din` [i-l mai strig` de cteva ori,
f`r` nici un rezultat.
Nemaiputnd suporta nelini[tea, se \ntoarse \n
cas` [i d`du un telefon fratelui.
Tim , eu sunt. Sunt la ferm` [i nu-l g`sesc pe
tata.
Dar ct e ceasul?
E aproape unsprezece.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 171
Cum? |]i dai seama c` e week-end?
{tiu, dar sunt \ngrijorat`.
Poate s-a dus s` fac` o tur` prin sat. Ma[ina mai
e \n garaj?
Am uitat s` m` duc s` m` uit. Stai pu]in, nu
\nchide.
F`r` s` mai ]in` seama de morm`ielile fratelui, o
lu` la fug` spre garaj. Ma[ina nu era acolo.
Cnd lu` din nou receptorul, Karen \[i auzi fratele
rznd la cel`lalt cap`t al firului.
Ce se-ntmpl`?
Cred c` am aflat unde se ascunde.
Despre ce e vorba?
Tata nu s-a oferit s-o duc` acas` pe Liz?
Ba da, dar nu v`d ce Oh, nu, Tim, doar nu
crezi c`
De ce nu? |n definitiv, sunt majori amndoi.
Bine\n]eles, dar
Era explica]ia cea mai ra]ional`, dar lui Karen nu-i
venea s` cread`.
Mai e[ti acolo, surioar`?
Karen se sim]ea dintr-odat` ct se poate de
singur`.
172 PAMELA KENT
Da, \nc` mai sunt murmur` ea. Scuz`-m` c`
v-am trezit.
***
Donis fusese ct pe ce s-o sune pe Karen de cteva
ori, dar reu[ise s` se ab]in`. Trecuse aproape o
s`pt`mn` de la serat`. Nu merita acest lucru, dar ar
fi fost nedrept s`-i dea speran]e ct` vreme nu era
dect un fugar, care nu putea s`-i ofere dect povara
vinov`]iei lui. Un preot necunoscut \[i d`duse via]a
ca s` \ndeplineasc` o sarcin`, [i se ascundea aici,
departe de ai lui [i de lupta lor pentru libertate. {i
lui Karen, ce-ar fi putut s`-i spun`? |i [tia
sentimentele, dar n-ar fi fost mai bine dac-ar fi
rupt-o ct mai era \nc` timp? Cineva b`tu la u[` [i
Donis tres`ri. Era aproape unsprezece noaptea [i nu
a[tepta pe nimeni.
Donis, e[ti aici? Sunt p`rintele Peter.
Instinctiv, Donis sperase s` fie Karen, a[a c` \[i
ascunse ct putu decep]ia de pe fa]` cnd deschise u[a.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 173
Bun` seara, p`rinte.
|mi pare bine s` te [tiu \n via]`. Ai t`i se
nelini[teau.
Donis prefer` s` nu \ntrebe la cine se referea.
Am lucrat.
Zi [i noapte? \ntreb` ironic preotul.
Practic, da. P`rinte, pot s`-]i ofer ceva? Cafea,
ceai?
Nu, mul]umesc, nu vreau nimic. Scuz`-mi ora
trzie la care am venit, dar e[ti un om greu de g`sit.
Trebuie s` recunosc.
Sper s` nu te superi pe mine dac`-]i spun c` nu
ar`]i bine deloc.
Donis l`s` ochii \n jos. {i `sta era unul dintre
motivele care-l f`cuser` s` nu treac` pe la Karen. Era
tras la fa]`, avea ochii \ncerc`na]i [i ar`ta obosit.
Cte slujbe ]i-ai luat?
Trei. Dar, p`rinte, ce motiv are vizita dumitale?
Lucrezi prea mult, dragul meu Donis, \]i pierzi
min]ile. Doar tu mi-ai spus s` iau leg`tura cu tine,
dup` seara aceea.
Ah, da, banii, uitasem. N-am s` fiu pl`tit dect
s`pt`mna viitoare, dar pot s`-]i spun cu cine s` iei
174 PAMELA KENT
leg`tura. Dar te rog s` ]ii minte, nu r`mne nimic
scris.
Donis \i d`du indica]iile, [i p`rintele le repet` de
mai multe ori, ca s` i se \ntip`reasc` \n minte.
|mi pare r`u c` nu pot s` spun mai mult, dar
\n]elegi c` asta trebuie s` r`mn` ultrasecret.
|n]eleg, [i nu-]i face griji, am s` m` ocup de tot.
|]i mul]umesc, \n numele meu [i al tuturor celor
pe care-i aju]i.
De ce nu i-ai dat nici un semn de via]` lui Karen?
|ntrebarea \l lu` prin surprindere, [i chipul lui
reflect` o clip` tulburarea care-l m`cina.
Dumneata ai vorbit cu ea?
De mai multe ori. Nu crezi c` merit` cel pu]in
un telefon?
I-am mul]umit pentru ce a f`cut, dac` asta e ce
vrei s` spui.
P`rintele \l privi dojenitor.
Haide, e o prieten`, Donis. |[i face multe griji
pentru tine.
}i-a spus ea, p`rinte?
Nu direct, dar o cunosc destul de bine ca s`-mi
dau seama ce simte.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 175
Donis nu vroia s` se arate prea aspru; [tia c`
preotul n-ar putea s`-l \n]eleag`.
Pe mine, nu m` cuno[ti. Nu caut s` leg prietenie
cu un semen.
Preotul \[i \n`l]` sprncenele.
{i ce vrei, pn` la urm`?
Cel \ntrebat ezit` cteva clipe.
Singur`tatea. De a[a ceva am nevoie.
De ce faci alegerea asta, cnd po]i s` aduci
attea, celorlal]i?
Donis zmbi cu am`r`ciune.
Ce pot s` le ofer? Reputa]ia mea de erou, de
eliberator, \n timp ce m` ascund aici?
N-ai dreptate. Nici Karen, nici eu nu te
consider`m un la[.
Ai ocazia s` porne[ti din nou de la zero, \ns`
trebuie s` \nve]i din nou s` tr`ie[ti.
Pentru asta am nevoie de timp [i trebuie s` fiu
singur. Trebuie s`-mi pun \n bun` rnduial`
existen]a.
|n realitate, te v`ic`re[ti pentru soarta ta.
Spectacolul `sta m` \ntristeaz`.
Donis strnse pumnii de furie.
176 PAMELA KENT
Atunci, n-ai dect s` pleci ca s` nu mai
trebuiasc` s` m` vezi!
Imediat \i p`ru r`u de ce spusese.
|mi cer scuze, nu m` gndeam c`
Nu-i nimic. E[ti obosit [i n-am s` \ncep acum
s`-]i fac moral`.
El se ridic` [i porni spre u[`.
D`-mi un telefon cnd o s` ai banii.
Mul]umesc c` ai venit.
Cnd r`mase singur, Donis se \ntinse pe pat.
Lng` el, pe noptier`, era un plic cu biletele pe care
i le oferise p`rintele Peter. Spectacolul avea s` fie
smb`t`.
Donis stinse lampa [i zmbi. Prietenul lui avea
dreptate. Era timpul s` \nve]e din nou s` tr`iasc`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 177
Capitolul 9
Liz o \ntlni pe Karen \n fa]a xeroxului.
Salut, pari foarte ocupat` \n momentul `sta.
De ce? \ntreb` Karen, sortnd paginile.
N-am mai vorbit de o gr`mad` de timp. Ce-ai
zice s` mergem s` bem o cafea?
Nu se poate; dup` cum ai observat, am de lucru
pn` peste cap.
Mda. Ei bine, trebuie totu[i s` m`nnci. Te invit
s` mnc`m \mpreun` la prnz.
Nu [tiu, Liz. |mi propusesem s`-mi iau un
sandvi[, ca s` am timp s`-mi termin dosarele.
Ascult`, trebuie s` st`m de vorb`.
Dosarele tale pot s` mai a[tepte.
E vorba despre serviciu? Am f`cut vreo gre[eal`?
E vorba despre tat`l t`u.
Karen [tia c` nu putea s` evite la nesfr[it discu]ia
asta. F`r` s`-[i dea seama, evitase s` dea ochii cu Liz
\n ultimele zile. {tia foarte bine c` tat`l ei [i Liz se
vedeau aproape \n fiecare sear`. William Miller era
destul de mndru ca s`-i spun` c` se ducea la
restaurant, la cinematograf sau chiar s` danseze cu
Liz.
N-avea nici un motiv s` prelungeasc` a[teptarea
aceasta.
De acord, s` mergem s` mnc`m.
Aleser` un mic restaurant chinezesc, care se afla
nu departe de birou.
S` vorbim deschis, \ncepu Liz cnd se a[ezar`.
Trebuie s`-mi spui dac` te deranjeaz` c` m` v`d cu
tat`l t`u
Karen l`s` ochii \n jos [i \ncepu s` se joace cu
[erve]elul.
Bine\n]eles c` nu, ce naiba!
Sim]ea privirea lui Liz \ndreptat` asupra ei [i [tia
c` aceasta nu se va mul]umi cu un asemenea r`spuns.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 179
Poate c`, la \nceput, m-a deranjat.
A[a credeam [i eu. De ce?
Nu-mi dau seama. E foarte greu de spus \n
cuvinte. {tiu c` tata a r`mas singur de doi ani [i c`
are dreptul s`-[i tr`iasc` via]a.
Dar?
Dar nu pot s` nu fiu \ngrijorat`. Sunte]i att de
diferi]i unul fa]` de cel`lalt. Tu e[ti obi[nuit` s` ie[i,
s` ai o via]` social` animat`, \n timp ce tata n-a
p`r`sit niciodat` ferma \n cinzeci de ani de c`snicie.
E normal. P`rin]ii t`i au avut [ase copii de
crescut, [i o ferm` de \ntre]inut.
Da, dar
}i-e team` c-o s`-l fac s` sufere, nu?
Karen oft`, apoi cl`tin` din cap.
Crezi c` o s` m` distrez cu el, [i-o s`-l las balt`
cnd m` plictisesc?
Tn`ra femeie nu r`spunse. |i venea greu s`
discute despre rela]iile tat`lui s`u cu o alt` femeie
dect mama ei.
|]i jur cu mna pe inim` c` nu s-a \ntmplat
nimic \ntre noi.
Karen \i arunc` o privire ne\ncrez`toare.
180 PAMELA KENT
Nu mai sunt copil, Liz. Degeaba \ncerci s`-mi
ascunzi realitatea.
Totu[i, `sta-i adev`rul. Cu toate eforturile mele,
n-am dormit niciodat` \n acela[i pat cu tat`l t`u.
Pe chipul tinerei femei se citi o mare u[urare.
Dar cum se poate a[a ceva? Liz pufni \n rs.
Tat`l t`u este un domn cu principii \nvechite. El
mai crede c` trebuie s` fac` mult timp curte unei
femei, \nainte de a \ndr`zni s` fac` primul pas.
Dar, \n seara de dup` aniversare, nu s-a \ntors la
ferm`.
Am stat de vorb` toat` noaptea [i pe urm`, el a
dormit pe canapea. A[a se \ntmpl` de fiecare dat`
cnd r`mne la mine. Acum te-ai lini[tit?
Era ridicol, \ns`, da, se sim]ea mai bine.
|ncuviin]`, cl`tinnd din cap. Liz o prinse de mn` [i
o privi \n ochi.
|n]eleg, [i-mi pare bine c-am putut sta de vorb`.
Pot s`-]i pun o ultim` \ntrebare?
Te rog.
E[ti \ndr`gostit`?
Liz oft` din toat` inima [i arunc` o privire spre
u[`. Venise rndul ei s` se simt` stnjenit`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 181
Ascult`, \ntrebarea e delicat`, [i n-a[ vrea s` par
prea optimist`, dar cred c` de data asta, l-am g`sit \n
sfr[it pe cel pe care-l c`utam de mult` vreme.
Se \ntorcea \n biroul ei, gndindu-se \nc` la
discu]ia pe care o avusese, cnd o sun` Molly.
Karen, ghice[ti cine te-a c`utat la telefon ct ai
lipsit?
V`znd zmbetul pozna[ al secretarei, Karen
\n]elese imediat despre cine era vorba. Dar, curios
lucru, nu sim]i nici o bucurie. Nu hot`rse s`-l uite
pentru totdeauna?
De ce faci mutra asta? Credeam c`-l iube[ti.
Karen se str`dui s` zmbeasc` [i lu` foaia de hrtie
pe care i-o \ntindea secretara.
|l iubesc, dar nu asta-i problema.
Citi mesajul. Donis nu l`sase nici un num`r de
telefon. Spunea doar c` va suna mai trziu. |[i
petrecu restul dup`-amiezii a[teptndu-l. Primi exact
treisprezece apeluri, dar nici unul de la Donis. Ce
\n]elegea prin acest mai trziu? Ast`zi, s`pt`mna,
luna viitoare?
|n momentul \n care u[ile ascensorului se
\nchiser` \n urma ei, i se p`ru c` aude telefonul.
182 PAMELA KENT
Ridic` din umeri [i-[i v`zu de drum. Era o prostie
s`-[i ia dorin]ele drept realitate.
Odat` ajuns` acas`, \ncerc` s` nu se mai gndeasc`
la el [i se hot`r\ s` fac` un du[. Se \ndrepta spre baie
cnd telefonul \ncepu s` sune. Se gr`bi s` ajung` la
el [i ridic` receptorul.
Alo?
Karen? Sunt Donis.
Rezemat` de perete, se l`s` s` alunece pe el [i se
trezi pe jos, cu receptorul sprijinit de um`r [i un
zmbet senin pe buze.
***
Donis lucra smb`t` pn` la [apte seara, a[a \nct
n-aveau timp s` cineze \nainte de spectacol, \ns` lui
Kare pu]in \i p`sa, pentru c` era prea fericit` s`-l
vad` din nou.
Donis ajunse la ea la [apte [i jum`tate. Cnd \i
deschise u[a, abia reu[i s`-[i st`pneasc` o tres`rire
de stupoare.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 183
Era proasp`t ras [i purta c`ma[` alb`, dar p`rea
epuizat.
E[ti sigur c` vrei s` ie[im ast`-sear`? \ntreb` ea.
Da, bine\n]eles, f`r` discu]ie!
O prinse de mn` [i se \ndreptar` \mpreun` spre
ascensor.
Pari extenuat. Lucrezi prea mult.
Trebuie s` recunosc, ast`zi a fost o zi grea. A
venit un transport pe care nu-l a[teptam, dar a
trebuit s`-l desc`rc`m. La celelalte slujbe pe care le
am, e mai simplu.
Se hot`rr` s` mearg` la teatru pe jos. R`coarea
serii era divin` dup` canicula de peste zi.
Celelale slujbe? Dar cte ai? se nelini[ti Karen.
Trei, \n total.
Trei? Dar acum trei s`pt`mni n-aveai de lucru.
Cum le-ai g`sit?
E foarte simplu. Restaurantul unde sp`lam vasele
m-a angajat chelar, [i acolo lucrez [ase seri pe
s`pt`mn`. Ziua, manipulez m`rfuri \ntr-un antrepozit,
iar la sfr[it de s`pt`mn` livrez pizza acas`.
N-are nici o leg`tur` cu calificarea pe care o ai.
O privi zmbind.
184 PAMELA KENT
{tii, aici, \n Ontario, nu prea se caut` un expert
\n economie din Sanvito. Dar sunt convins c` \ntr-o
zi, o s` g`sesc un post mai sigur [i mai interesant.
{i eu sunt convins`, Donis.
El o cuprinse cu bra]ul pe dup` umeri [i o
conduse a[a pn` la teatru.
Piesa era interesant`, decorurile excelente [i
actorii extraordinari. Cu toate astea, Donis adormi \n
actul al doilea. Cnd cortina cobor\ dup` ultimul act,
ropotul de aplauze \l f`cu pe Donis s` tresar`. P`rea
complet dezorientat. Privea \n jurul lui [i i se adres`
lui Karen \ntr-o limb` de ne\n]eles. Pe urm` se trezi
la realitate [i-i zmbi.
Cnd am adormit ?
Imediat dup` ce Billy Bigelow a ajuns \n cer.
A avut cum s`-[i \ndrepte gre[elile?
Da, s-a \ntors pe p`mnt s`-[i ajute so]ia [i fata.
|mi plac pove[tile care se termin` cu bine.
O umbr` ap`ru \n ochii ei verzi. {i ei \i pl`ceau
pove[tile cu happy-end. Dar a[a avea s` se \ntmple
[i \n cazul lor?
Rela]ia cu Donis era att de fragil`, viitorul, att de
nesigur.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 185
Ai pizza de livrat ast`-sear`? \ntreb` ea ie[ind din
teatru.
Nu, sunt liber pn` mine sear`.
Am o sticl` cu vin alb \n frigider. Nu vrei s` vii la
mine, s` bem un pahar?
Ea \i remarc` ezitarea.
Nu preferi s` mergem s` dans`m undeva sau s`
mergem \n alt` parte?
Ceea ce vreau \n primul rnd, este s`-mi dau jos
pantofii.
El rse [i o prinse de mn`.
Atunci, s` mergem.
|n timp ce mergeau, ea \i povesti piesa cu verv` [i
constat` cu pl`cere c` se destindea. Ajun[i la ea
acas`, gazda se duse s` caute pahare, \n timp ce el
deschidea sticla de vin.
Vroiam s`-]i spun ce r`u \mi pare pentru cele ce
s-au petrecut \n seara aceea, spuse el pe un ton grav.
|i \ntinse un pahar [i ea b`u o \nghi]itur`.
Nu trebuie s`-]i ceri scuze.
N-am vrut s` te jignesc.
{tiu foarte bine lucrul `sta. De altfel, [i eu
trebuie s`-]i fac o m`rturisire.
186 PAMELA KENT
Ea privi sclipirile care pluteau pe suprafa]a vinului
din pahar. Nu-[i g`sea cuvintele [i-i era ct se poate
de recunosc`toare lui Donis c` era att de r`bd`tor.
Motivul pentru care am reac]ionat att de
prompt, a fost acela c` aveai dreptate. Eram \n
sfr[it, sunt \ndr`gostit` de tine.
Karen
El \i puse o mn` pe bra].
Da, sunt \ndr`gostit` de tine. Acum, am c`p`tat
curaj [i pot s` ]i-o spun. Dar sentimentele mele m`
privesc doar pe mine, [i nu-]i cer nimic. Dac` vrei,
putem s` nu ne mai vedem. Vroiam doar s` [tii c`
ai ghicit.
Donis oft` [i o trase pe Karen spre el.
Nu eram preg`tit` s-o recunosc, iat` de ce m-am
sup`rat.
El o mngie cu blnde]e pe p`r.
|mi pare r`u pentru ne\n]elegerea asta, dar nu
mi-ai l`sat timp s`-]i explic.
Acum, ai tot timpul de care ai nevoie.
El rse [i o s`rut`.
Da, avem timp cel pu]in pn` mine sear`. Cnd
vorbeam, sim]eam c` suntem att de apropia]i, \nct
INCANTA}IA DRAGOSTEI 187
acest lucru m-a surprins [i m-a speriat. Venim din
dou` lumi att de diferite
De ce te-a speriat asta?
Pentru c` m` tem c` nu putem s` g`sim ce
c`ut`m.
Karen ridic` spre el ochii \ntreb`tori. B`rbatul b`u
o \nghi]itur` de vin, apoi \[i duse paharul la buzele
lui Karen.
Sunt trei feluri de dragoste. Afec]iunea profund`,
care une[te prieteni sinceri [i fideli, dragostea
familial`, [i pasiunea, care-i consum` pe aman]i.
O strnse cu putere, [i ea sim]i orice team`
p`r`sind-o. Acum, nimic din ce-i mai putea spune,
n-avea s-o mai sperie.
Prietenia e sentimentul cel mai trainic pentru c`
prietenii se aleg, [i ceea ce-[i ofer`, o fac f`r` s` cear`
nimic \n schimb.
Karen se \ntreb` dac` era pe cale s`-i propun`
prietenia. Se putea face teorie despre dragoste [i
dorin]`?
{i leg`turile de familie? \ntreb` ea.
Aici, n-ai de ales. Sunte]i lega]i prin snge, [i
dac` familia nu-]i convine, o s` suferi toat` via]a.
188 PAMELA KENT
Karen se gndi la familie. Era dragoste \ntre ei? Da,
chiar dac` n-o exprimau deschis.
{i aman]ii?
Donis o s`rut` pe p`r.
Pasiunea care-i une[te mai poate s` se [i
destrame.
Avea dreptate sau nu, trebuia s` [tie s`-[i asume
riscul de a iubi, cel pu]in a[a gndea Karen dup` ce
se \ntlnise cu Donis. Totu[i, \i \n]elegea mai bine
atitudinea din seara anivers`rii.
Cnd ai spus c` eram \ndr`gostit` de tine, era un
fel de punere \n gard`?
Da. Nu vroiam s` ne angaj`m pe drumul `sta.
}in prea mult la prietenia noastr`.
Dar de ce dragostea ar strica rela]iile noastre?
Poate este doar o prejudecat`. Dar eu n-am
\ncredere \n dragoste. |n spatele fiec`rui te iubesc, se
ascunde o a[teptare, la care cel`lalt nu poate
totdeauna s` r`spund`.
Ea \l privi cu o expresie grav`.
Acum \n]eleg.
Ascult`-m`, Karen. Orice-ai a[tepta de le mine,
mi-e team` s` nu te decep]ionez.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 189
{i dac` ]i-a[ spune c` n-a[tept nimic?
}i-a[ r`spunde c` ]in la tine mai mult ca la orice
pe lumea asta.
Ca prieten` sau ca amant`?
Tu trebuie s` hot`r`[ti.
|l \mbr`]i[`, fericit` s` asculte inimile b`tnd la
unison, s` simt` c`ldura trupurilor unite. Trupul ei
luase deja hot`rrea pe care trebuia s-o exprime cu
voce tare.
Donis, noaptea asta vreau s` fim aman]i. Nu este
nici o condi]ie [i nu a[tept nimic de la tine.
El \i cuprinse fa]` \n palme [i o privi mult timp, ca
[i cum ar fi [ov`it.
E[ti sigur` c` n-o s` ai remu[c`ri?
Nu, Donis, \]i promit.
Un s`rut prelung pecetlui acordul lor. Apoi
descoperir` cum mngierile le trezeau \ncet-\ncet
sim]urile.
Karen sim]i nu dup` mult timp rochia
alunecndu-i pe trup, [i avu impresia c` era
antrenat` de un vrtej c`ruia nu putea s` i se
\mpotriveasc`. De altfel, nici n-ar fi vrut s-o fac`.
Datorit` lui Donis, descoperea din nou o lume de
190 PAMELA KENT
senza]ii uitate, o lume \n care era femeie, femeie din
plin.
Ca de foarte departe, i se p`ru c` auzea glasul lui
Donis care murmura:
Dragostea mea
Visase sau totul nu era dect un vis?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 191
Capitolul 10
O raz` de soare trecea prin perdeaua ferestrei [i
ajunse s-o trezeasc` pe Karen. Ea deschise ochii [i se
\ntreb` de ce totul i se p`rea att de diferit ast`zi.
Se \ntoarse \ntr-o parte [i v`zu perna mototolit`.
Imediat, \[i aduse aminte [i pe buze \i \nflori un
zmbet la amintirea acestei nop]i minunate. |ns`
Donis nu mai era acolo.
Se d`du jos din pat [i-[i puse pe ea o rochie de
cas`. N-avea de ce s` se nelini[teasc`, trebuia s` fac`
un du[ sau s` bea o cafea.
Nu era nimeni \n baie [i era lini[te \n cas`. Se duse
la buc`t`rie. El st`tea sprijinit cu coatele pe pervazul
ferestrei, cu privirea pierdut` \n dep`rtare. N-o
auzise venind. P`rea absent, ca [i cum ar fi fost la mii
de kilometri dep`rtare.
Ea ar fi vrut s`-i sar` \n bra]e, dar nu \ndr`zni.
Bun` diminea]a.
Se \ntoarse \ncet [i p`ru s` se desprind` greu din
gndurile lui. Dar poate era o impresie gre[it`. Ea
avea soarele \n ochi, [i el era \n contre-jour.
Te-am trezit? \ntreb` Donis.
Nu.
Cu att mai bine.
El zmbi [i-i \ntinse bra]ele. U[urat`, veni s` se
lipeasc` de el. B`rbatul \[i \nfund` fa]a \n p`rul ei
m`t`sos. De ct timp nu mai fusese att de fericit?
"Karen, cum a[ putea s` te r`spl`tesc pentru
fericirea pe care ]i-o datorez?"
P`reai att de adncit` \n somn. Nu vroiam s` te
deranjez.
Nu, sunt aici, \mpreun` cu tine.
Donis \i remarc` un pic de nelini[te \n privire. Era
oare din cauza lui?
Noaptea asta a fost minunat`.
Da, Donis, minunat`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 193
Atunci, de ce ai umbra asta \n ochi?
Nu-mi vine s` cred c` e adev`rat, c` n-a fost un
vis.
|]i pare r`u?
Nici vorb`, doar ]i-am promis.
T`cur` [i r`maser` mult timp \nl`n]ui]i, privind
soarele care se ridica la orizont. Cuvintele n-aveau
nici un rost.
Ai ceva planuri pentru ziua de azi? \ntreb` \n
cele din urm` Donis.
Nu, n-am nici unul.
Vrei s` petrecem ziua \mpreun`?
Da, mi-ar face pl`cere.
Donis \[i d`dea seama c` era re]inut` s`-[i arate
bucuria de a tr`i [i buna dispozi]ie.
{tii care a fost prima impresie cnd te-am v`zut?
\ntreb` el.
Karen se a[ez`, cu ochii sclipind de curiozitate.
Nu, nu mi-ai spus nimic.
Ei bine mi s-a p`rut c` erai foarte rece [i
afectat`.
Ea se bosumfl` imediat.
Mul]umesc, frumos din partea ta.
194 PAMELA KENT
Dar impresia asta n-a durat dect cteva minute.
M-am gndit pu]in [i mi-am dat seama c` nu era dect
o aparen]`.
{i acum, cnd m` cuno[ti mai bine, ce p`rere ai?
P`rerea mea s-a consolidat. E[ti femeia care-mi
place.
Karen se cuib`ri la pieptul lui, ca s`-[i ascund`
obrajii ce se \nro[iser`.
Bine, acum e timpul s` afli ce a[teapt` un b`rbat
din Sanvito de la o femeie.
Dar eu nu sunt din Sanvito.
Ba da, e[ti. |n tradi]ia din insula noastr`,
dragostea este de-ajuns ca s` fac` din tine o
cet`]eanc` pe de-a-ntregul.
Ei bine, ar fi trebuit s`-mi spui asta de la bun
\nceput.
Am f`cut-o \nadins. Ai fi putut s` nu fii de acord,
\n ultima clip`. Karen pufni \n rs.
S` nu-mi spui c` trebuie s` stau toat` ziua-n
buc`t`rie
Nu, nici vorb` de a[a ceva. |n fine, nu \nc`.
Pentru moment, e de-ajuns s` faci o cafea pn` fac un
du[, [i cnd termini, o s` vii la mine.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 195
E un obicei al femeilor din ]ara ta, s` fac` du[ cu
aman]ii lor?
{i alte cteva lucruri.
El se ridic` [i se duse \n baie.
A[a cum promisese, tn`ra femeie ajunse sub du[
lng` el. Se sp`lar` unul pe cel`lalt, descoperindu-[i
pentru a doua oar` trupurile, cu mai mult` tandre]e
[i mai pu]in gr`bi]i dect o f`cuser` \n ajun. Apoi se
[terser`, [i Donis o lu` \n bra]e, o duse \n pat [i se
\ntinse lng` ea.
Se mngiar` \ndelung, \nainte s` se \mbr`]i[eze
din nou. {i din nou, pasiunea \i \mpinse pe culmile
pl`cerilor trupe[ti Pe urm` se odihnir`, lipi]i unul
de cel`lalt, \ncnta]i de fericirea la care nici nu
\ndr`zniser` s` se gndeasc`.
Mult mai trziu, Donis g`si curajul s` se duc` la
buc`t`rie, de unde se \ntoarse dup` cteva minute cu
cafele [i biscui]i. Se rezemar` confortabil cu spatele
pe perne [i-[i luar` micul dejun \n pat.
{tii s` mergi pe biciclet`? \ntreb` Karen. Am
putea s` mergem \n Springbank Park [i s` facem
acolo un picnic. Am un vecin de la care a[ putea
\mprumuta o biciclet`.
196 PAMELA KENT
Un picnic, grozav` idee! P`cat c` n-o s` am timp
s` preg`tesc cteva specialit`]i de la mine de acas`.
Karen \l privi, amuzat`.
S` \n]eleg c` [tii s` g`te[ti? Credeam c`
mediteraneenii nu se ocup` de probleme menajere.
Ai prea multe prejudec`]i. {tii bine c`
buc`tarii-[efi din marile restaurante europene sunt
b`rba]i, nu?
S` \n]eleg c` faci parte din categoria asta?
Exact. Sunt foarte dotat \n domeniul `sta.
Karen se aplec` spre el [i-l s`rut`. |nchise ochii ca
s` simt` mai bine momentul.
Am avut mare noroc s` te \ntlnesc.
Era aproape miezul zilei, cnd ajunser` \n parc.
Ziua era superb` [i Karen nu se putea ab]ine s` nu
fac` leg`tura \ntre soarele care str`lucea pe cer [i
dragostea care-i \nc`lzea inima. Pe tot drumul,
mergnd \n fa]`, se \ntorcea spre el s` vad` dac` o
urma. De ce-i era team`? C-o s` dispar` a[a cum
ap`ruse, f`r` s-o anun]e?
G`sir` un loc lini[tit pe malul rului [i se oprir`
acolo. Mncar` sandvi[urile pe care le preg`tiser` [i
dup` aceea se \ntinser` s`-[i fac` siesta.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 197
Fericirea lui Karen ar fi fost des`vr[it` dac` n-ar fi
existat \ntrebarea care o chinuia. Ce se-ntmpla dac`
pleca? Via]a ei va putea s`-[i reia cursul firesc ca [i
cum nimic nu s-ar fi \ntmplat?
Te gnde[ti s` te \ntorci \n Sanvito? Vreau s`
spun, dac` lucrurile se pun la punct
Donis privea un nor lung, \ntins pe cerul albastru.
Niciodat`! r`spunse f`r` ezitare.
}ara ta nu-]i lipse[te?
El se gndi o clip`.
}ara care-mi lipse[te nu mai exist`. Nu sunt
dect ni[te scene de co[mar. Oamenii cer[esc pe
strad`, copiii \[i tr`deaz` p`rin]ii ca s`
supravie]uiasc`. Niciodat` n-am s` m` \ntorc de
bun`voie.
Dar bunica ta mai e acolo?
Cred c` da.
El zmbi de aceast` amintire.
Mi-era team` de ea, cnd eram copil.
De bunica ta?
Da, dac-ai cunoa[te-o, ai \n]elege de ce. Toat`
lumea o respect` [i se teme pu]in de ea, pentru c`
are darul previziunii.
198 PAMELA KENT
Prezice viitorul?
Nu chiar. Dar cnd \ntlne[te pe cineva, [tie
imediat dac` e un om bun sau nu. Are de multe ori
presim]iri, cnd cineva va muri, de exemplu.
Brrr, \n]eleg c` te \nsp`imnt`.
Oamenii din Sanvito sunt foarte supersti]io[i.
V`d semne peste tot, \n nori, \n culoarea
p`mntului
Tu, \n schimb, pari foarte ne\ncrez`tor.
Nu po]i s` cite[ti destinul \n te miri ce, dar
trebuie s` recunosc c` cei mai mul]i dintre noi au o
sensibilitate excep]ional` [i pot prevedea
evenimente ce urmeaz` s` se \ntmple.
Karen \[i a[ez` b`rbia pe pieptul lui.
Chiar crezi? Eu una, trebuie s` recunosc, nu sunt
\n stare s` intuiesc absolut nimic. Dac` am impresia
c` va ploua, po]i s`-]i la[i lini[tit umbrela acas`.
Nici eu nu sunt prea dotat \n privin]a asta, dar
bunica mi-a explicat ore \ntregi c` avea un adev`rat
instinct. Asta n-are nimic \n comun cu previziunile
meteorologice.
Ce \nsemn` un adev`rat instinct?
O privi cu o expresie grav` [i ochi scnteietori.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 199
Chestia asta apare pe nepreg`tite \n mintea
cuiva, \ntr-o perioad` de criz` sau de mare tensiune.
Sunt viziuni pe care le accep]i. E imposibil s` nu iei
\n seam` aceste " avertismente."
{i ce se \ntmpl` dac` le ignori?
Chipul lui se \ntunec`.
Poate s`-]i par` r`u toat` via]a.
***
Mai trziu, se duser` s` se plimbe prin parc.
Mergnd pe o alee, Karen observ` un cuplu care
p`rea o pereche de tineri \ndr`gosti]i, ie[i]i la
plimbare. Erau Estelle [i Miguel Garcia care se
plimbau, lini[ti]i, bra] la bra]. La urma urmei, poate
se \n[elase \n privin]a lor. Acum erau att de
aproape, \nct \ntlnirea era inevitabil`.
Bun` ziua, Estelle, bun`, Miguel! exclam` Karen
cu un zmbet larg. |mi pare bine s` v` v`d.
Bun` ziua, r`spunse Estelle l`snd ochii \n
p`mnt.
200 PAMELA KENT
Ia te uit`, domni[oara Miller! Ce mai face]i?
Tn`rul mexican p`rea foarte sigur pe el, ceea ce
nu se potrivea deloc cu atitudinea nevestei lui.
Unde ai fost? o \ntreb` Karen pe Estelle.
Am fost s`-mi v`d p`rin]ii. Miguel mi-a spus c`
a]i trecut pe la noi.
Ultima dat` cnd am vorbit, mi-ai spus c` erai \n
[omaj. Ce faci acum?
M-au angajat din nou.
Dar tu, Miguel? }i-a trecut alergia?
Atta timp ct stau departe de ro[ii, n-am nici o
problem`.
Nu uita s`-mi aduci certificatul medical.
Da, domni[oar` Miller, nu v` face]i griji. O s` iau
leg`tura cu dumneavoastr` ct de curnd.
***
|n zilele care urmar`, Karen tr`i \ntr-o dulce
euforie. Fiecare clip` petrecut` \mpreun` cu Donis
era att de pre]ioas`, la fel de intens` ca \n prima zi.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 201
Singura umbr` din acest tablou era programul
supra\nc`rcat al lui Donis. Din cnd \n cnd,
r`mnea peste noapte la ea, dar asta nu se putea
\ntmpla prea des, pentru c` \ntlnirile lor pasionale
\l \mpiedicau s` se odihneasc`. Dar mergea [i a[a.
Karen se obi[nuise s` tr`iasc` \n condi]iile astea, f`r`
s`-[i fac` griji pentru ziua de mine. Era mijlocul lui
august, trecuse o lun` de la demersul oficial de la
biroul de imigr`ri [i nu se primise \nc` nici un
r`spuns. Dar ct` vreme \l [tia pe Donis al`turi de ea,
parc` nu mai era a[a de tem`toare.
A[a st`teau lucrurile [i \n aceast` frumoas`
duminic`. Erau pe drum spre ferma b`trnului
Miller, unde Liz organizase un gr`tar. Donis privea
pe fereastr` [i era impresionat de cmpurile cultivate
cu tutun. Dup` un drum pl`cut, \n timpul c`ruia
Karen \i d`du o sumedenie de am`nunte \n leg`tur`
cu tutunul [i cu via]a de acolo a b`trnului Miller,
ajunser` la un mic drum care ducea direct la ferm`.
De o parte [i de alta a aleii, cteva flori \ncercau s`
supravie]uiasc` \n mijlocul ierbii s`lbatice.
Tn`ra femeie \[i aduse aminte de vremurile cnd
gr`dinile lui Miller strneau invidia tuturor vecinilor.
202 PAMELA KENT
Tat`l [i mama ei plantaser` toate speciile de flori, [i
vizitatorul era \ntmpinat de un foc de artificii
vegetale de toate culorile.
Karen sim]ea mereu o strngere de inim` cnd
vedea ce se \ntmplase cu casa \n care copil`rise. Dar
ast`zi, nu-[i putu st`pni o exclama]ie de
surprindere \n fa]a spectacolului care o a[tepta. Tat`l
ei, urcat pe o scar`, ag`]a iedera, \n timp ce Liz era
a[ezat` \n mijlocul unor ghivece cu plante.
Ce se-ntmpl` aici? \ntreb` Karen cnd ie[i din
ma[in`.
Tat`l cobor\ de pe scar` [i veni spre ea.
E pu]in cam trziu, dar ne-am gndit c-ar fi bine
s` avem cteva plante \n jurul casei.
Acest noi o f`cu pe Liz s` zmbeasc`. Donis \l
salut` pe domnul Miller dup` care se apropie de ea.
Pari descump`nit`. Ce nu merge?
Nu merge nimic. Cred c` m` pricep la gr`din`rit
la fel cum m` pricep la fizica nuclear`.
|]i aduc aminte c` tu e[ti cea care a insistat s`
cump`r`m plante, o tachin` William.
Dar eu n-am dect plante artificiale, care n-au
nevoie de nimic [i sunt mereu verzi.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 203
|ndr`zne[ti s` le spui plante? Nu sunt dect ni[te
cadavre.
Vrei s` te ajut? \i propuse Karen.
Tat`l t`u e un profesor foarte bun. Ar trebui s`
m` descurc singur`.
F`cu o grimas` de dezgust, apoi cu mna cu
manichiur` perfect`, \ncepu s` sape o groap` mic` \n
p`mnt. Karen se uit` la tat`l ei. Era ciudat s`-l vad`
\ndr`gostit, [i, trebuia s-o recunoasc`, stnjenitor.
Donis, hai s` lu`m din ma[in` ce am adus!
Donis lucrase cteva ore bune s` preg`teasc`
ni[te specialit`]i din ]ara lui, care s` \nso]easc`
gr`tarul. Karen nu fusese l`sat` s` guste nimic,
pentru c` buc`tarul ]inea ca surpriza s` fie aceea[i
pentru toat` familia.
Tim [i Sue venir` pu]in dup` aceea [i se apucar`
cu to]i s` preg`teasc` masa. Tim [i tat`l lui aprinser`
focul, discutnd despre sport.
Donis \ncerca [i el s` fac` ceva, \ns` Karen \l sim]i
c` nu era \n apele lui. |l lu` cu ea \n salon [i-l
\mbr`]i[`.
N-ai nevoie de nimic?
Nu. Cnd e[ti aici, n-am nevoie de nimic altceva.
204 PAMELA KENT
Dar cred c` te plictise[ti.
O s`rut` ca s-o fac` s` tac`.
Dac` ]i se pare c` m` plictisesc, vino doar s`-mi
dai un s`rut din cnd \n cnd.
Po]i s` contezi pe mine.
Liz \i strig` de afar` s` vin` s` m`nnce. Fripturile
la gr`tar erau gata [i se a[ezar` to]i la masa rotund`.
Karen adusese ce preg`tise Donis [i-l servi pe tat`l
s`u. Acesta arunc` o privire ne\ncrez`toare la ce avea
\n farfurie.
Ce-s astea?
Gust`, sunt specialit`]i din Sanvito, preg`tite
special de Donis.
Sunt dolmas, se g`se[te a[a ceva [i \n buc`t`ria
greceasc`.
Domnul Miller le \mpinse pe marginea farfuriei
f`r` s` mai spun` nimic, dar era clar c`-i era team`
s` nu se otr`veasc`. Karen \[i d`du atunci seama c`
tat`l ei nu [tia nimic din ce se \ntmpla \n lumea din
afara fermelor din Ontario. |n plus, era f`r` \ndoial`
foarte mndru de situa]ia lui [i nu vroia s` se
schimbe [i s` se deschid` spre lumea exterioar`.
E o mncare deosebit`, se scuz` Donis.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 205
Mmm, e excelent`! exclam` Liz.
Da, \nt`ri Sue. E delicioas`.
Donis \i zmbi lui Karen, s-o lini[teasc`. Nu era
sup`rat pe tat`l ei, [i asta o mul]umi. Bine\n]eles,
Donis avusese de-a face cu oameni mai antipatici
dect un ]`ran limitat [i ne\ncrez`tor.
Restul mesei se desf`[ur` f`r` nici un incident,
\ns` Karen \n]elese c` f`cuse o gre[eal` vrnd s`-l
introduc` pe Donis \n familia ei.
Era un e[ec total. Prezen]a lui \l f`cea pe tat`l ei s`
nu se simt` bine.
Liz se ridic` s` strng` farfuriile [i Karen \i d`du o
mn` de ajutor.
La desert, avem pl`cint` cu mere, anun]` Liz.
Ai fost s-o cumperi de la patiserie? o \ntreb`
Karen \n buc`t`rie.
Nu, eu am f`cut-o. Nu-]i vine s` crezi?
Hm e[ti [efa mea, lucrezi \ntr-un birou, [i
mereu te-am v`zut \ntotdeauna \mbr`cat` impecabil,
machiat`, [i
Liz ridic` privirea, zmbitoare.
Niciodat` nu-i prea trziu s` te schimbi. |mi face
mare pl`cere s` g`tesc pentru tat`l t`u.
206 PAMELA KENT
De acord, dar s` nu-mi spui mai trziu c` nu
te-am prevenit. Vei fi surprins` s` vezi ct de repede
se va obi[nui tata cu ce faci pentru el, [i \n curnd va
considera lucrurile astea fire[ti.
Liz aduse pl`cinta la mas`, o t`ie [i prima bucat`
i-o d`du lui William. Toat` lumea \ncepu s` m`nnce,
\n afar` de Liz, care a[tepta s` vad` p`rerea
protejatului ei. Acesta, con[tient de importan]a pe
care o avea \n momentul de fa]`, \ncepu s`
inspecteze pl`cinta.
Lu` furculi]a [i \ncerc` s` decupeze o buc`]ic`, dar
pl`cinta r`mase \ntreag`. Dup` cteva \ncerc`ri,
reu[i.
Nu crezi c` umplutura e pu]in cam uscat`?
De cum v`zuse expresia contrariat` a tat`lui s`u,
Karen se a[teptase la o asemenea reac]ie. Acum, era
curioas` s` vad` ce va spune Liz.
Totu[i, am respectat cu stricte]e re]eta.
Da, bine\n]eles, spuse tat`l pe un ton nesigur.
Trebuie totu[i s` ai mna format`.
{i eu n-o am, nu-i a[a?
Mie, pl`cinta asta mi se pare delicioas`,
interveni Donis.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 207
Mul]umesc, Donis, dar ce poate s` [tie un
locuitor din Sanvito despre pl`cinta cu mere? Lui
Will nu-i place pl`cinta mea, [i trebuie s` m`
antrenez pn` o s` am mna format`. Chiar dac`
trebuie s` fac un milion de pl`cinte cu mere, am s`
a[tept pn` ce Will o s` fie mul]umit.
Ochii lui Liz aruncau fulgere, [i Karen \[i ascunse
un zmbet. O reg`sea \n sfr[it pe Liz O'Connell
care-i pl`cea. Era femeia hot`rt`, de care tat`l ei
avea nevoie. Mama lui Karen suferise destul pentru
c` fusese prea slab`.
Will \[i d`du seama de grosol`nia lui [i morm`i:
N-are rost s` te enervezi
Ai dreptate. N-are rost s` m` enervez. Ar trebui
s`-]i mul]umesc c` le-ai atras tuturor aten]ia c` nu
[tiu s` g`tesc. O femeie apreciaz` a[a ceva.
Karen [i Sue \[i vrr` nasul \n farfurie. Tim se
ridic` [i se duse \n salon. Donis ridic` sticla de vin s`
le toarne celorlal]i.
Cine vrea s` bea un pahar?
***
208 PAMELA KENT
Mi-ar fi pl`cut att de mult s` nu trebuiasc` s`
lucrezi \n noaptea asta.
Karen oprise ma[ina \n fa]a casei \n care locuia
Donis.
{i mie-mi pare r`u c` te-am f`cut s`-]i pierzi
duminica. |mi repro[ez c` ]i-am impus dejunul `sta.
Nu-]i face nici o grij`, nu e[ti versiunea feminin`
a tat`lui t`u. De altfel, n-ai dreptate s` te ar`]i att de
sever` cu el. Pn` la urm`, nu este dect un produs
al mediului \n care tr`ie[te.
Karen se apropie de el [i-l s`rut`.
Se vede c` e[ti diplomat. La ce or` trebuie s` fii
la restaurant?
La [ase.
Karen se uit` la ceas.
Ei bine, \nseamn` c` nu mai avem mult timp.
N-ai dect s` faci un du[ [i s` te schimbi, pe urm` am
s` te duc eu.
Mul]umesc.
Pl`cerea va fi de partea mea.
Aten]ie, feti]o, nu te las s` urci la mine dect
dac`-mi promi]i c-o s` fii cuminte.
Promit.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 209
Karen venise doar de cteva ori pe la el. |mp`r]ea
apartamentul cu \nc` cineva [i era mult mai simplu s`
se-ntlneasc` la ea.
|l a[tept` \n salon \n timp ce f`cea du[. Parc` era
un interior spartan Nici m`car n-avea televizor.
|ncepu s` se plimbe cu pa[i mari prin \nc`pere. Pe
noptier`, v`zu o fotografie \nr`mat`. Era o fotografie
alb negru, destul de veche. Nu recunoscu
personajele din cli[eu. Trebuie s` fi fost una dintre
pu]inele fotografii pe care putuse s` le ia cnd
plecase.
Donis intr` \n momentul acela. Tn`ra femeie
\ntoarse capul [i-i zmbi, \ns` el p`rea stnjenit. Se
uita pe rnd la Karen [i la fotografie.
Familia mea, spuse el sim]ind-o c` a[tepta o
explica]ie.
Nu vroiam s` fiu indiscret`.
Chipul lui Donis se \ntrist`, dar \i zmbi.
Ar fi trebuit s` ]i-o ar`t de mult.
Cine sunt ace[ti oameni?
Donis se apropie [i o prinse cu bra]ul de umeri.
Uite-o pe bunica, spuse el ar`tnd-o pe femeia
care se afla \n mijloc.
210 PAMELA KENT
Era foarte slab` [i \mbr`cat` \n negru, a[a cum
[i-o \nchipuise.
Aici sunt p`rin]ii mei [i m`tu[a care a murit,
acum mult` vreme.
{i cei trei copii?
Cel cu pantaloni scur]i sunt eu. Aveam zece ani.
Aici e veri[oara Talia. E cu doi ani mai mic` dect
mine, [i acum locuie[te \n Spania.
Ea te-a ajutat s` fugi?
Da.
{i al doilea b`iat, cine e?
V`rul meu fratele Taliei.
Karen \ncerc` s`-i priveasc` mai atent tr`s`turile.
Unde-i acum? A murit?
Donis \[i \ncle[t` f`lcile.
Nu, v`rul meu n-a murit. |l cheam` Salvo
Gibrian. E pre[edintele din Sanvito.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 211
Capitolul 11
Donis lu` fotografia \nr`mat` din minile lui
Karen [i o sili s` se a[eze pe pat.
Ar fi trebuit s`-]i spun \nainte.
{i de ce n-ai f`cut-o? replic` ea, nedumerit`.
}i-ai fi schimbat p`rerea despre mine
Ce-i mai ascunsese? Avea s` mai afle c` era \nsurat
[i avea zece copii?
|n timpul audierii pentru raportul de la
comisariat, ar fi trebuit s` precizezi c` era v`rul t`u.
Nu era momentul cel mai potrivit ca s-o fac.
De ce? Pentru c`, dup` aceea, n-a[ mai fi vrut s`
ies cu tine?
Nu-i pl`cea tonul cinic pe care-l adoptase, dar era
mai presus de puterile ei.
Nu amesteca rela]ia noastr` \n toat` treaba asta,
Karen. M-am gndit s`-]i spun la audiere, dar am
considerat c` e mai bine s` m` ab]in. Scopul acestei
audieri, dac-am \n]eles bine, era s` se [tie dac`
puteam s` m` \ntorc sau nu \n Sanvito, f`r` ca via]a
s`-mi fie pus` \n pericol. Cred c` am dovedit c` nu
puteam, [i asta f`r` s` intru \n detaliile rela]iilor
mele familiale.
Sunt de acord, dar ai ascuns un lucru important.
Ce-i a[a de important? Salvo a vrut s` m`
distrug` psihic, iar eu, cum a[a putea s` dovedesc c`
nu sunt un spion sau un terorist \n solda guvernului?
|n ciuda iubirii, ne\ncrederea ei profesional`
trecea pe primul plan. Dac` ascunsese un lucru att
de important, se putea s` fi min]it \n toate.
Ai putea fi unul sau altul?
Dumnezeule! Karen, ai v`zut bine urmele de pe
trupul meu!
Karen \[i acoperi fa]a cu minile.
Poate c` tocmai prin tortur` te-au determinat s`
joci rolul pe care-l vroiau ei
INCANTA}IA DRAGOSTEI 213
Ascult`-m` bine. Vezi ce se-ntmpl`? Ne iubim,
[i nici m`car nu reu[esc s` te conving c` nu sunt o
marionet` \n minile pre[edintelui. Cum a[ putea s`
m` descurc \n fa]a unui juriu alc`tuit din birocra]i?
Karen trebui s` recunoasc`; avea dreptate, [i-[i
repro[` c` se \ndoise de el. Donis continu`, \ncet:
|n ]ara mea, familia este un lucru foarte
important, [i nu se reduce doar la p`rin]i [i copii.
Salvo [i cu mine suntem veri \ndep`rta]i, dar cnd
eram copii, eram nedesp`r]i]i.
|mi pare r`u, murmur` ea.
Trebuie s` fi fost cumplit s`-l vezi evolund \n
direc]ia asta.
Donis se apropie [i o cuprinse \n bra]e.
Mai cumplit de ct po]i s`-]i \nchipui.
***
Karen nu putu s` \nchid` ochii toat` noaptea,
bulversat` de cele aflate. |n zori, ajunsese s` ia dou`
hot`rri.
214 PAMELA KENT
Pe plan personal, aceast` revela]ie nu schimba
nimic \n raporturile ei cu Donis. |l iubea [i el nu era
r`spunz`tor de purtarea v`rului s`u.
|n schimb, pe plan profesional nu putea s` nu
reac]ioneze. Situa]ia era delicat`, pentru c`
informa]ia asta putea s` fie \n defavoarea lui Donis,
dar \n acela[i timp, era important ca cei din comitet
s` nu afle de la altcineva.
Imediat cum ajunse la serviciu, se duse s` bat`
direct la u[a [efului.
Domnule Rathbone, pute]i s`-mi acorda]i o
\ntrevedere de cteva minute? \ntreb` ea.
***
Donis nu lucra \n aceast` sear` de luni, astfel \nct
Karen se duse direct la el dup` ce ie[i de la birou.
|ns` degeaba sun`, pentru c` nu-i deschise
nimeni. R`mase un timp \n fa]a u[ii, f`r` s` se poat`
hot`r\ s` plece. Trebuia s`-l vad`. Trebuia s`-i spun`
ce f`cuse.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 215
Nervoas` [i nelini[tit`, se hot`r\ s` nu se duc`
imediat acas` [i intr` \n parc. Era locul lor preferat
de plimbare, [i seara, ca s` profite de r`coare, veneau
deseori s` se \ntind` pe iarb`.
Drumul o conduse pn` \n fa]a s`lii de gimnastic`.
|i veni o idee. Poate Donis era acolo. Intr` s` vad`
cum st`teau lucrurile \n registrul clien]ilor.
Pe mine m` cau]i?
Karen tres`ri [i se \ntoarse.
Donis!
El avea o geant` de sport \n mn` [i p`rea epuizat.
Am trecut pe la tine. Nu erai acas`.
B`rbatul zmbi.
Fire[te, eram aici.
Karen vroia s`-i vorbesc`, s`-i m`rturiseasc`, dar
nu reu[ea s` spun` nimic.
O lu` \ncet de mn` [i o conduse afar`.
Le-ai spus, nu-i a[a?
Cum ai ghicit?
Pentru c`-]i st` scris pe fa]`, pe de o parte, [i pe
de alt` parte, pentru c`-mi dau seama c` n-aveai de
ales.
Ba da, chiar aveam de ales. A[ fi putut s` tac.
216 PAMELA KENT
Iar secretul te-ar fi ap`sat zi [i noapte, [i pn` la
urm`, din cauza asta ne-am fi \ndep`rtat.
Karen se arunc` la pieptul lui.
Mi-era att de team` de reac]ia ta. Eram
\mp`r]it` \ntre impresia c` te tr`dez [i, pe de alt`
parte, datoria mea.
{tiu, [i asta nu schimb` nimic \n sentimentele pe
care le am pentru tine.
E[ti sigur c` nu e[ti sup`rat pe mine?
Nicidecum, spuse el, mngindu-i p`rul. {i dac`
tot suntem la capitolul confiden]e, trebuie s`-]i
m`rturisesc [i eu ceva.
O cuprinse teama. Se \ncord`, a[teptndu-se la
ceva r`u.
Ce?
Te iubesc.
P`s`rile nu-[i opriser` cntecul, [i p`mntul nu se
cutremurase sub picioarele ei. Auzise bine?
Cred c` n-am \n]eles prea bine ce-ai spus. Vrei s`
repe]i?
Izbucni \n rs [i o lu` \n bra]e.
Te iubesc. Uite, \n cteva secunde am spus de
dou` ori ceva ce n-am mai spus niciodat` \n via]`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 217
Nu te-ai descurcat r`u pentru un \ncep`tor. N-a
durut? \ntreb` ea, mali]ioas`.
Nici vorb` de a[a ceva. {i tu, nu te sim]i \n stare
s`-mi declari sentimentele tale?
Te iubesc, Donis, dar ai descoperit asta \naintea
mea.
El o prinse de mn`.
Hai s` mergem s` bem un pahar ca s` ne
revenim din emo]ii, propuse el zmbind.
Tn`ra femeie \ncuviin]`, \n t`cere. Era att de
fericit`, \nct nu mai era \n stare s` vorbeasc`. Donis
o iubea! O iubea!
***
Donis n-a [tiut niciodat` de cte ori a repetat
cuvintele astea \n s`pt`mnile care au urmat. Era ca
o melodie, o incanta]ie de care nu mai sc`pa.
|ntr-o diminea]`, mergnd la serviciu, tn`ra
femeie \[i d`du seama c` era mai r`coare. Ce repede
trecuse vara!
218 PAMELA KENT
Trecuser` dou` luni de la audierea lui Donis [i
decizia nu trebuia s` mai \ntrzie mult.
Cnd ajunse \n birou, o scrisoare era a[ezat` pe
mas`. O deschise distrat`, dar \ndat` ce \ncepu s-o
citeasc`, \n]elese c` putea s` aib` nepl`ceri ct de
curnd.
"Domni[oar` Miller,
V` aducem la cuno[tin]` prin prezenta c` a fost
depus` o plngere \mpotriva dumneavoastr` de c`tre
domnul [i doamna Garcia, locuitori \n Londra,
Ontario. Ei afirm` c` au fost victimele unor
persecu]ii din partea dumneavoastr`, [i c` a trebuit
s` suporte tot felul de scieli, din cauza
na]ionalit`]ii domnului Garcia.
Un ofi]er \ns`rcinat cu respectarea drepturilor
omului a \nceput o anchet` [i va lua leg`tura cu
dumneavoastr` ct de curnd. Trebuie s`-i da]i toate
indica]iile referitoare la plngerea celor doi.
Mul]umindu-v` pentru colaborare etc."
Semn`tura era indescifrabil`.
Persecu]ii? Scieli?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 219
Era ridicol; toate astea nu st`teau \n picioare de la
bun \nceput
Cei doi Garcia n-aveau dreptul s` fac` a[a ceva!
Fusese \n]eleg`toare cu ei, cu toate c` nu fuseser` de
bun`-credin]`. Ba dimpotriv`!
|n momentul acela, Barney Coxwell deschise u[a
[i-[i strecur` capul \n`untru.
Salut, Miller!
Las`-m`-n pace.
Barney era ultimul om pe care ar fi vrut s`-l vad`.
|n plus, el ar fi meritat s` i se atrag` aten]ia pentru
metodele dure [i vorbele rasiste.
Am venit s`-]i aduc o veste bun`
O s` ascult ve[tile bune mai trziu, Barney.
Pentru moment, trebuie s` m` duc s-o v`d pe Liz.
Liz lu` cuno[tin]` de scrisoare cl`tinnd din cap.
M` a[teptam la a[a ceva. Avocatul lor m-a sunat.
Mi-a spus c` i-ai \ntlnit pe clien]ii lui \n parc [i c`
Liz nu putea s` termine ce \ncepuse.
{i ce?
C` ai fost grosolan`. N-are rost s` mai spun c`
nu cred nimic, dar va trebui s` reac]ion`m.
Dar n-am fost grosolan`!
220 PAMELA KENT
N-ai de ce s`-]i faci griji. Cei doi Garcia n-au
nimic la mn` \mpotriva ta, [i \ntotdeauna ai fost
apreciat`.
Poate, dar o anchet` va avea loc, [i asta e destul
de grav.
Cel mai bine ar fi s` te duci s` vorbe[ti cu [eful
cel mare. Trebuie s` afle cum stau lucrurile [i poate
te va ajuta.
Karen sim]i un nod \n gt, dar r`spunse:
Bun` idee.
Dac` domnul Rathbone era surprins de con]inutul
scrisorii, n-o ar`t` totu[i.
Te rog s`-i atragi aten]ia lui Molly [i \ntregii
echipe care va trebui s` colaboreze cu anchetatorul,
spuse [eful lui Liz.
O s` le spun.
Pe urm`, se \ntoarse spre Karen.
Ei bine, domni[oar` Miller, ce-ai de spus despre
aceste acuza]ii care ]i se aduc?
Ce vre]i s` spun? Toat` povestea asta e ridicol`.
E drept c` tot timpul am b`nuit c` aceast` c`snicie
nu e dect un mijloc pentru ca Miguel s` ob]in` un
permis de [edere. |n rest, n-am f`cut dect ce aveam
INCANTA}IA DRAGOSTEI 221
de f`cut. Am luat leg`tura cu ei destul de des, pentru
c` uitau mereu s`-mi aduc` certificatul lui medical.
Din dosar, \n]eleg c` te-ai dus la ei \mpreun` cu
Coxwell.
Da. Vroiam s` verific dac` mai stau \mpreun`.
Am v`zut c` lucrurile nu erau chiar a[a.
Karen ar fi putut s` fac` un raport despre asta,
interveni Liz. Dac` n-a f`cut-o, este o dovad` a
faptului c` a fost \n]eleg`toare.
Domnul Rathbone nu spuse nimic [i continua s`
r`sfoiasc` dosarul Garcia.
Nu v`d nici o noti]` referitoare la \ntlnirea pe
care ai avut-o cu ei \n parc.
Bine\n]eles, era duminic`.
E[ti \n permanen]` o reprezentant` a guvernului
[i trebuie s` faci o referire la tot ce se-ntmpl`, asta
ca s` ai o acoperire \n caz c` apare vreo problem`.
Avea dreptate [i ar fi trebuit s` se gndeasc` [i ea
la asta.
Deodat`, \i veni o idee.
A fost un martor la \ntlnirea noastr`.
Cine?
Numele lui este Adonis Sotera.
222 PAMELA KENT
Domnul Rathbone se \ncrunt` [i se \ntoarse spre
Liz.
Sotera? N-am mai auzit numele `sta undeva?
Liz o privi dezolat` pe Karen.
Da, ne ocup`m de dosarul lui.
A f`cut o cerere de statut de refugiat politic.
Acum \mi aduc aminte. Sotera. A[teapt` s` fie
expulzat pentru munc` ilegal` [i pa[aport fals.
Despre el este vorba?
Avea ni[te circumstan]e atenuante, explic` Liz.
Crede]i, domni[oar` Miller, c` un clandestin
poate s` sus]in` o m`rturie valabil` \ntr-o anchet` ca
asta?
|n fa]a t`cerii lui Karen, el continu`:
Trebuie s` \n]eleg c` nu te-ai \ntlnit cu Sotera
\ntmpl`tor?
Nu, ne-am plimbat \mpreun`.
Vezi, domni[oar` Miller, atitudinea dumitale m`
deruteaz`. Pe de o parte, \i b`nuie[ti pe cei doi
Garcia c` au un mariaj de form`, [i pe de alt` parte,
dumneata apari \n public \n compania unui b`rbat
\ntr-o situa]ie ilegal`.
Ce s` mai \n]eleg?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 223
Via]a mea personal` n-are nimic \n comun cu
povestea asta.
Credibilitatea dumitale este \n joc. Cnd te
plimbi la bra] cu un imigrant f`r` acte, cum vrei s` fii
luat` \n serios dup` accea?
|mi cere]i s` nu m` mai v`d cu domnul Sotera?
{tii bine c` nu am dreptul `sta.
Dar asta m` sf`tui]i?
Gnde[te-te pu]in: \ntr-o situa]ie ca asta, via]a
privat` \]i va fi luat` la bani m`run]i.
N-am nimic de ascuns [i am s` continuu s` m`
v`d cu Donis \n timpul, [i dup` terminarea anchetei.
Domnul Rathbone oft` din tot sufletul [i se a[ez`
mai bine \n fotoliul s`u.
Ascult`, te-am pus \n gard`, f` ce vrei. S` [tii
totu[i c` discu]ia noastr` de acum se va repeta \n fa]a
anchetatorului.
E datoria mea s` procedez a[a.
Liz lu` dosarul Garcia de pe birou [i se duse spre
u[`.
Mul]umesc, domnule Rathbone.
Baft`! \i spuse acesta lui Karen \n momentul \n
care tn`ra femeie ie[ea din birou.
224 PAMELA KENT
***
Dup` masa de prnz, tocmai se gndea la ce se
\ntmplase cnd Coxwell ap`ru din nou.
Acum, vrei s` auzi vestea mea cea bun`?
Te ascult, Barney.
|]i aduci aminte de Scapiletti?
Cel care a f`cut plngerea \mpotriva lui Donis?
Exact. Tocmai a fost arestat pentru conducere \n
stare de ebrietate. Se folosea de o duzin` de
identit`]i [i era c`utat \n trei state.
E[ti sigur?
Bine\n]eles. Amprentele digitale nu mint
niciodat`.
Atunci, nu face parte din Santinela Ro[ie.
Poftim?
Nu, nimic. E[ti formidabil, Barney! Mul]umesc.
|]i stau oricnd la dispozi]ie. {i dac` ai de gnd
s` urm`re[ti vreun clandestin, f` apel la mine.
Karen prefer` s` nu r`spund`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 225
Capitolul 12
|n seara aceea, Donis ajunse trziu acas` la Karen.
P`rea epuizat de ziua de lucru, dar imediat ce o v`zu,
o flac`r` i se aprinse \n ochii negri.
Adusese o sticl` de vin [i se preg`tea s-o deschid`,
cnd remarc` expresia \ngrijorat` de pe chipul
tinerei femei.
Ce se-ntmpl`, draga mea? Ai probleme?
Karen se gndise degeaba toat` seara s`-[i
preg`teasc` un discurs. Acum, nu mai [tia cum s`
\nceap`.
Puse dou` pahare pe mas`.
Stai jos, Donis. Vreau s` vorbim despre noi.
Trebuie neap`rat s` adop]i un ton att de oficial
ca s` abordezi subiectul?
Nu \n sfr[it, ba da nu [tiu. Ah, cum s` te
fac s` \n]elegi ceea ce vreau s`-]i spun? Ascult`,
poftim, vreau s` [tiu ce se va \ntmpla dac` dac`
n-ai primi autoriza]ia s` r`mi \n Canada.
El nu p`ru deloc surprins. Nesiguran]a situa]iei \l
f`cuse s`-[i pun` de multe ori asemenea \ntreb`ri.
R`spunsul mi se pare ct se poate de clar. Dac`
nu primesc autoriza]ia s` r`mn, am s` plec.
Atta tot? O s` te mul]ume[ti s` le accep]i
decizia?
Am de ales?
Ai putea s` faci apel. E o procedur` care poate s`
dureze ani \ntregi
De cnd domni[oara Karen Miller se ocup` de
ap`rarea mea?
Nu vreau dect s` te ajut.
|]i mul]umesc foarte mult, dar n-am de gnd
s`-mi petrec via]a depinznd de hot`rrile unor
birocra]i care vor arunca o privire nep`s`toare
asupra dosarului meu. Dac` mi se refuz` statutul de
refugiat, o s` plec \n alt` parte.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 227
Dar unde?
Nu [tiu.
Karen se sim]i cople[it` de triste]e [i de disperare.
{i eu te-ai gndit ce se va \ntmpla cu mine,
dac` pleci?
Cel \ntrebat l`s` capul \n jos, dar avu timpul s`-i
vad` \n privire o suferin]` pe care nu reu[ea s-o
ascund`.
Via]a ta e aici. Ai o meserie, o familie. Trebuie s`
r`mi [i s` continui ca \nainte.
N-a[ putea, m`rturisi ea cu o voce care se vroia
neutr`.
Am [tiut amndoi de la bun \nceput c` n-aveam
nici o garan]ie. Credeam c` suntem de acord s` ne
iubim ct se va putea.
Nu-i un motiv s` ne l`s`m \nvin[i. Dac` vrei s`
\ncepi o via]` nou` aici, \n Canada, exist` o
modalitate.
Donis reflect` mult timp \nainte de a r`spunde, [i
asta o nelini[ti pe Karen. De ce [ov`ia att? Putea s`
g`seasc` \n alt` parte dect aici libertatea [i
dragostea?
Te gnde[ti la c`s`torie?
228 PAMELA KENT
Noi nu suntem str`ini unul fa]` de cel`lalt
Ai dreptate.
{i chiar dac` ne c`s`torim, nu vei fi obligat
Obligat s` ce? Fii mai explicit`!
Ei bine, n-o s` fii obligat s` r`mi toat` via]a cu
mine. Imediat dup` ce vei ob]ine cet`]enia, ai putea
s`-]i recape]i libertatea.
Fir-ar s` fie, Karen, drept cine m` iei?
Ea l`s` capul \n jos. Nu s-ar fi gndit niciodat` c`
va ajunge s`-[i ofere mna unui b`rbat. Poate se
gndea c` n-o va refuza. Ru[inea o f`cea s`-i vin` s-o
ia la fug`.
Nu pot s`-]i spun ct m` impresioneaz`
propunerea ta, Karen, dar trebuie s` [tii c` dac` ar fi
fost alt` situa]ie, de mult ]i-a[ fi cerut s` fii so]ia mea.
Karen ridic` spre el ochii \nl`crima]i.
Adev`rat?
Bine\n]eles c`-i adev`rat. Nu pot s` m` \nsor.
Trebuie s`-mi \n]elegi motivele.
Explic`-mi-le
|n primul rnd, e vorba de siguran]a ta.
Ce vrei s` spui?
Vreau s` spun c` sunt urm`rit.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 229
Ar fi o prostie s` cred c` nu mai exist` nici un
pericol.
Vorbe[ti despre Santinela Ro[ie, nu-i a[a?
Vorbesc despre oamenii lui Salvo.
Nu pot s` fac` nimic \mpotriva mea, sunt
cet`]ean` canadian`.
Dup` legea din ]ara mea, c`s`toria ]i-ar conferi
imediat cet`]enia din Sanvito, cu drepturile [i
obliga]iile ei. {i so]ia Eliberatorului ar \nfrunta
acelea[i riscuri ca mine.
Karen \[i aduse aminte de evenimentele pe care i
le descrisese Donis [i se cutremur`.
De acord, \]i \n]eleg temerile, dar nu exagera cu
pericolul. |]i aminte[ti de Dominique Scapiletti?
Incidentul care-l f`cuse s` ajung` \n \nchisoare \i
reveni imediat \n minte.
Da. Ce mai e cu el?
Karen \i povesti ce-i spusese Barney. P`ru u[urat.
Uite o veste bun`, dar asta nu \nseamn` c` nu e
nimeni pe urmele mele.
Ai [i alte motive ca s` respingi c`s`toria noastr`?
N-am spus c` a[ refuza aceast` c`s`torie. Am
spus c` este imposibil. Nu vreau s` tr`iesc cu sabia
230 PAMELA KENT
lui Damocles deasupra capetelor noastre f`r` s`
mai pun la socoteal` riscul de a fi expulzat. A[ vrea s`
tr`iesc via]a pe care ne-o alegem noi, nu cea pe care
ne-o impun evenimentele.
Cer prea mult?
Karen se apropie [i-[i sprijini capul pe pieptul lui.
Nu, nu ceri prea mult.
***
|n urm`toarele trei zile, tn`ra femeie urm`ri
cursuri la universitate [i nu avu timp s` se gndeasc`
la grijile ei.
|ns` r`gazul nu dur` prea mult, pentru c` la birou
o a[tepta o veste proast`.
Uite c` m-am \ntors, spuse ea lund loc \n fa]a
lui Liz. Ce nout`]i sunt?
|n leg`tur` cu Donis, nimic, altfel te-a[ fi sunat
imediat.
|mi pare bine. Aici, cum s-au desf`[urat
lucrurile?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 231
R`u. Sala de a[teptare este mereu plin`, [i
inspectorul a venit ieri s` ne interogheze, pe
Rathbone [i pe mine.
Cum arat`? Cu cine seam`n`?
Nu seam`n` cu cineva cunoscut. Am petrecut
trei sferturi de or` cu el, [i n-a[ fi \n stare s` ]i-l
descriu.
Nu-]i face griji, Karen, sunt sigur` c-o s` te
descurci de minune cu el.
A[a sper, dar ]ine-mi pumnii. Ei bine, acum m`
duc \n biroul meu.
Stai o clip`. E[ti liber` dup` serviciu?
Bine\n]eles.
Nu vrei s` mergem s` bem un pahar \mpreun`?
Simt nevoia s` stau de vorb` cu cineva.
Karen remarc` \n momentul `la c` Liz nu p`rea \n
apele ei.
Cu pl`cere, Liz.
Se \ntlnir` la cafeneaua ungureasc` [i Liz
comand` imediat o votc`, ceea ce nu era un semn
bun. Karen trase concluzia c` nu st`tea bine cu
moralul.
Ce nu merge? \ntreb` ea.
232 PAMELA KENT
|n primul rnd, promite-mi s` p`strezi secret tot
ce-]i voi spune. E cineva care nu trebuie s` [tie
despre discu]ia noastr`.
Cine?
Tat`l t`u.
Ar fi trebuit s`-mi dau seama. Promit, n-am s`
scot nici o vorb`. Dar de ce te-ai gndit s` vorbe[ti cu
mine? La urma urmei, sunt fata lui.
E[ti de asemenea singura persoan` pe care o
cunosc, care poate s` m` asculte [i s` m` \n]eleag`.
Karen aprecie \ncrederea prietenei sale, chiar
dac` discu]ia asta nu-i f`cea deloc pl`cere.
Ce-a f`cut deci t`ticul meu?
Am rupt-o cu el.
Cum asta?
S-a \ntmplat \n ultimul week-end. Sunt
surprins` c` nu e[ti la curent.
N-am [tiut nimic. Cnd i-am cerut tatei ve[ti
despre tine, mi-a spus c` erai foarte ocupat`.
Da, coment` ea cu un zmbet amar. Eram
ocupat` s`-mi \ngrijesc rana.
Dar, a]i avut un motiv anume?
Unul ct se poate de important.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 233
Am f`cut dragoste
Karen se \nec` cu o \nghi]itur` de suc de
portocale.
Nu sunt sigur` c` vreau s` ascult continuarea.
Dar de ce? Nu po]i s` accep]i c` tat`l t`u e un
b`rbat ca oricare altul?
Bine\n]eles c` pot, dar cunoscndu-l pe tata, m`
a[tept la ce-i mai r`u.
Rela]iile lui cu ceilal]i sunt totdeauna foarte
complicate.
Seara \ncepuse foarte bine. Cnd ne-am \ntors
de la restaurant, am ajuns la mine [i am dansat pe
cteva dintre melodiile noastre preferate. Am b`ut un
pic, dar totul a fost foarte bine pn` ne-am dus \n
camer`.
Karen nu putu s` nu se \nro[easc`, stnjenit` s`
intre \n intimitatea tat`lui ei.
Ce s-a \ntmplat?
A \nceput s`-mi vorbeasc` despre complexul de
culpabilitate fa]` de defuncta so]ie, Alma Miller, cu
care [i-a petrecut mai bine de patruzeci de ani.
|mi pare foarte r`u, dar nu sunt prea surprins`.
Mama a fost singura femeie din via]a lui.
234 PAMELA KENT
Ar fi trebuit s` m` a[tept la reac]ia asta, dar m`
gndeam c` [i-a revenit, c` a \ncetat s` se complac`
\n singur`tatea lui. Pentru o clip` , am crezut c` se va
schimba.
E[ti sigur` c-ar vrea s` se schimbe? Tata a tr`it
mult timp a[a.
E nefericit, Karen. Crezi c` nu [i-a dat seama ce
s-a \ntmplat cu familia lui, dup` moartea mamei
voastre? Tu [i Tim, \i ar`ta]i pe fa]` c` vizitele sunt o
corvoad` pe care v-o impune]i. |]i dai seama cum se
simte?
}i-a spus el asta?
N-a fost nevoie. {tiu s` citesc pe chipul lui. E un
fermier, un ]`ran. Nu [tie s` vorbeasc`.
|l iubim, totu[i.
{tiu, [i nu vreau s` v` critic.
Ar trebui s` vorbim despre tata [i despre tine, se
corect` Karen, care vroia s` schimbe subiectul.
Liz zmbi cu am`r`ciune.
Tat`l t`u [i cu mine, este un capitol \ncheiat.
L-ai iubit?
|l iubesc, o corect` Liz. {i nu mai e nimic de
f`cut. Cel mai bine ar fi s` ui]i c` am purtat aceast`
INCANTA}IA DRAGOSTEI 235
discu]ie. Aveam doar nevoie s` plng pe um`rul t`u,
[tiind c` m` vei \n]elege. Nu po]i s`-]i \mpline[ti
totdeauna visele. Totu[i, de data asta, am f`cut tot
ce-am putut
***
Tn`rul a[ezat \n fa]a ei era blond [i avea ochii de
un albastru [ters. Era chelios [i p`rea destul de
boln`vicios.
|mi cer scuze dar nu v-am re]inut numele.
Harcourt. Ardell Harcourt.
Karen repet` de mai multe ori numele acesta \n
minte, dar [tia c` n-avea s` [i-l aminteasc`. Fusese
trimis de comisia drepturilor omului [i Karen abia
a[tepta s`-l vad` ie[ind din birou.
Se rezem` de sp`tarul fotoliului ei.
De unde vre]i s` \ncep?
O privi cu ochii lui inexpresivi [i se posomor\.
De ce nu de la \nceput?
Vre]i s` vorbesc despre copil`ria mea?
236 PAMELA KENT
El f`cu o mutr` jignit`, ca s-o fac` s` \n]eleag` c`
nu-i pl`ceau asemenea glume.
Nu, asta nu intereseaz` pe nimeni. Vorbi]i-mi
mai bine despre prima dumneavoastr` \ntlnire cu
familia Garcia.
Pot s`-mi iau dosarul?
Bine\n]eles. Este doar o \ntrevedere, nu un
interogatoriu.
Ei bine, cei doi Garcia s-au prezentat aici, la
\nceputul verii. Vroiau s` ob]in` un permis de [edere
pentru Miguel. Miguel era \n Canada de trei
s`ptmni, lucra la o ferm` [i se \nsurase cu Estelle
cu dou` zile \nainte.
Cum a]i descrie atitudinea lor de atunci?
Karen se gndi cteva clipe.
Estelle mi s-a p`rut rezervat`, timid`. Miguel era
aproape agresiv, dar a[a se poart` de multe ori
imigran]ii.
Ce le-a]i spus?
Le-am explicat procedura.
Reclamantul ne-a spus c` i-a]i cerut s` se-ntoarc`
\n Mexic.
Nu-i adev`rat!
INCANTA}IA DRAGOSTEI 237
P`rea s` \n]eleag` explica]iile dumneavoastr`?
Cred c` da. Estelle s-a m`rginit s` clatine din cap
la sfr[itul fiec`rei fraze pe care o spuneam. Pe
Miguel p`rea s` nu-l intereseze dect ajutorul de
[omaj, pe care spera s`-l poat` ob]ine.
Dup` deschiderea dosarului, rolul
dumneavoastr` trebuia s` se termine aici?
|n mod normal, da.
Sprnceana dreapt` a lui Ardell Harcourt se ridic`
pu]in, ceea ce \nsemna c` era interesat de ceea ce se
discuta.
A]i remarcat ceva nelalocul lui?
B`nuiam c` Miguel Garcia nu se c`s`torise dect
ca s` poat` ob]ine cet`]enia canadian`.
Pe ce v` baza]i presupunerile?
Erau mai multe. |n primul rnd diferen]a de
vrst`, pentru c` Estelle are cu optsprezece ani mai
mult dect Miguel, [i pe urm` diferen]a fizic`.
Ce vre]i s` spune]i?
V-a]i \ntlnit cu ei, nu?
Karen a[tepta un r`spuns, \ns` Ardell Harcourt
venise se pun` el \ntreb`ri, [i nu s` i se cear`
p`rerea.
238 PAMELA KENT
Miguel pare a fi un seduc`tor latino-american, \n
timp ce fizicul Estellei n-o prea avantajeaz`.
El nu spuse nimic, foarte preocupat de stiloul pe
care-l mnuia ca pe o banderil` pe care toreadorul
urma s-o \nfig` \n spatele taurului.
Ac]iunea dumneavoastr` n-a avut deci nici un alt
scop, \n afar` de acela de a v` asigura de realitatea
acestui mariaj?
Exact. }ineam s-o protejez pe Estelle, care nu
plecase niciodat` din Ontario, [i nu cunoscuse
niciodat` b`rba]i. S-a angajat la uzin` imediat ce a
terminat [coala [i mi s-a p`rut destul de naiv`.
Vroiam s`-i dau cteva informa]ii despre ]ara din care
venea so]ul ei. Ea credea c` Mexicul f`cea parte din
Statele Unite.
{i i-a]i dat de \n]eles c` f`cuse o gre[eal`
m`ritndu-se cu Miguel?
Bine\n]eles c` nu.
Cum s-au desf`[urat \ntrevederile pe care le-a]i
avut cu Miguel?
Era destul de agresiv.
V-a vorbit despre familia lui din Mexic?
Da.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 239
|n timpul celei de a doua \ntlniri, mi-a spus c`
l`sase doi copii acolo, dar mama lor nu-i era so]ie
legitim`. Era deja m`ritat`, [i so]ul ei era \n
\nchisoare.
El v` acuz` c` l-a]i tr`dat [i i-a]i spus Estellei de
copiii lui.
Func]ia pe care o am \mi impune s` fiu
rezervat`. Nu mi-am tr`dat niciodat` interlocutorii.
N-am f`cut altceva dect s`-l sf`tuiesc s` discute cu
Estelle.
Chestionarea continu` \n felul acesta aproape \nc`
o or`. |i povesti am`nun]it vizita pe care o f`cuse
\mpreun` cu Coxwell, ct [i despre \ntlnirea din
parc. Donis fusese interogat cu o zi \nainte, [i
depusese m`rturie \n favoarea ei.
La sfr[it, Harcourt \[i \nchise carnetul de noti]e
[i-l puse \n serviet`.
V` mul]umesc pentru colaborare, domni[oar`
Miller.
Ce-o s` se-ntmple acum?
Mai sunt cteva persoane cu care trebuie s`
vorbesc, pe urm` o s` trimit raportul la comisia care
va hot`r\.
240 PAMELA KENT
Ct timp va dura?
Ardell Hartcourt ridic` din umeri, nel`murit.
N-am de unde s` [tiu. Poate s` dureze destul de
mult. La revedere, domni[oar` Miller.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 241
Capitolul 13
|ntr-o diminea]`, la \nceputul lui octombrie, Donis
\i d`du telefon lui Karen.
P`rintele Peter ne invit` la cin`, \i spuse el.
Abia ie[ise de sub du[ [i n-avusese timp dect s`
se-nf`[oare \ntr-un prosop.
Foarte bine, \ncuviin]` ea. Dar de ce-mi dai
telefon pentru asta? Nu trebuia s` ne vedem
ast`-sear`?
P`rintele are nevoie de un r`spuns imediat.
O s` mnc`m la seminar?
Da. Acolo este un preot care vine din Sanvito. A
crezut c` mi-ar face pl`cere s`-l v`d.
Cnd o s` fie?
Mine sear`, la [apte [i jum`tate. Pe curnd,
draga mea. Te iubesc.
Inima \i tres`ri \n piept, ca de fiecare dat` cnd
auzea cuvintele astea magice.
***
Masa fusese pr`g`tit` \ntr-o mic` sal` de la
seminar. P`rintele Peter \i \ntmpin` cu c`ldura
obi[nuit` [i-i conduse pe verand`.
Vom lua un aperitiv \nainte de mas`, spuse el.
P`rintele Eustatius nu trebuie s` \ntrzie. Ultima dat`
cnd l-am v`zut, discuta despre probleme de s`n`tate
cu un episcop. Ce pot s` v` ofer?
Karen ceru un pahar cu vin alb, \n timp ce Donis
alese o bere.
P`rintele Peter disp`ru cteva clipe [i cnd se
\ntoarse, era \nso]it de un b`rbat.
L-am g`sit pe Eustatius. Episcopul a renun]at
s`-l conving` s` se r`zgndeasc`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 243
Suntem un popor de oameni \nc`p`]na]i,
remarc` Donis zmbind.
Se ridic` s`-[i salute compatriotul. P`rintele
Eustatius era un uria[ de aproape doi metri, cu p`rul
grizonant [i o privire p`trunz`toare.
P`rintele Peter mi-a vorbit mult despre
dumneata, spuse el strngnd mna lui Karen.
Mul]umesc. Pentru mine e o pl`cere s` v`
cunosc.
P`rintele Eustatius se \ntoarse spre Donis, [i-l
privi cu respect.
|n sfr[it, am privilegiul s` m` \ntlnesc cu
Eliberatorul. E o mare onoare pentru mine.
Aici, nu sunt dect Donis, p`rinte.
Preotul zmbi.
Auzisem spunndu-se c` modestia e una dintre
numeroasele tale calit`]i.
P`rintele Peter remarc` stnjeneala lui Donis.
De ce s` nu ne a[ez`m [i s` st`m de vorb` la un
pahar? propuse el.
Eustatius lu` sticla de vin a[ezat` pe mas` [i
examin` atent eticheta.
Hm, iat` o marc` de vin faimoas`!
244 PAMELA KENT
Ce n-a[ da s`-l gust sub un umbrar, \n r`coarea de
toamn` de pe insula noastr`
Culesul viilor trebuie s` fi \nceput, constat`
Donis, gnditor.
Da, a[a e. Tat`l meu avea cteva hectare de vie,
[i-mi amintesc ce frumos era la cules [i ce grozav`
serbarea de la sfr[it.
Sanvito este un adev`rat paradis, dac` e a[a cum
spune]i, observ` Karen.
A fost, o corect` p`rintele. {i, \ntr-o bun` zi,
dac` Cel de Sus va vrea, ar putea s` fie din nou.
Nu locui]i acolo pentru moment? \ntreb` Donis.
Nu. Situa]ia politic` este foarte \ncordat`. M`
ocup de o comunitate mic` de exila]i de la Bruxelles.
Eustatius se \ncrunt` [i se \ntoarse spre p`rintele
Peter.
Aici, putem s` st`m de vorb` f`r` nici un risc?
Toat` lumea a plecat. Suntem singuri.
Perfect. Chiar vroiam s` stau de vorb` cu tine,
Donis. Ajutorul t`u este apreciat de compatrio]ii
no[tri din toat` Europa. Am putut s` ajut`m o familie
care pierduse totul. Organiza]ia noastr` devine foarte
eficient`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 245
Sunt fericit s` aflu a[a ceva. Dar credeam,
p`rinte Peter, c` aportul meu va r`mne anonim.
Doar c`
N-ai ce s`-i repro[ezi lui Peter. A fost \ntotdeauna
foarte discret, dar au ap`rut imediat zvonuri care au
dus la identificarea sursei dona]iilor. Ai devenit o
legend`, [i nimeni n-a vrut s` cread` c` ai murit.
Sta]i pu]in, interveni Karen. Am impresia c` nu
\n]eleg nimic din discu]ia asta.
Donis [i p`rintele Peter se privir`, stnjeni]i.
Nu i-ai spus? \ntreb` p`rintele.
Am crezut c-ar fi mai bine s` nu [tie.
Despre ce vorbi]i?
Pentru Karen era doar o simpl` curiozitate. |l
respecta prea mult pe Donis, ca s` se amestece \n
via]a lui privat`.
Nu te-ai \ntrebat niciodat` de ce Donis lucra
dou`zeci [i patru de ore pe zi, [apte zile pe
s`pt`mn`?
Am crezut c` vroia s` se \mbog`]easc`.
Donis \ncepu s` rd`.
|n fiecare s`pt`mn`, \mi d` cea mai mare parte
a c[tigului s`u, explic` p`rintele. Trimit banii la o
246 PAMELA KENT
adres` din Europa, [i fondurile astfel strnse se
folosesc s` ajute exila]ii.
Adev`rat? {i de cnd dureaz` asta?
De la bun \nceput, r`spunse Donis.
Eustatius ridic` paharul.
Propun un toast \n onoarea acestor doi
gentlemeni, pentru generozitatea [i devotamentul
lor.
Karen ridic` paharul, la rndul ei.
Pentru p`rintele Peter [i pentru Donis!
Donis se apropie de ea, ca s`-i poat` spune ceva la
ureche.
Nu e[ti sup`rat` c` nu ]i-am spus nimic?
Nu, dimpotriv`, sunt mndr` de tine.
Discu]ia a durat tot timpul mesei. Cei trei b`rba]i
erau admirabili povestitori, rafina]i [i cultiva]i. Karen
era fericit` s`-l vad` pe Donis att de lini[tit, att de
dornic s` vorbeasc` despre ]ara lui.
Eustatius, nu trebuia s`-i transmi]i un mesaj lui
Donis? \ntreb` p`rintele Peter.
Ba da, bine\n]eles! Cum puteam s` uit asta?
Veri[oara ta \]i transmite salut`ri [i m-a \ns`rcinat
s`-]i spun c` se gnde[te de multe ori la tine.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 247
Ochii lui Donis sclipir` de bucurie.
Talia? Ai vorbit cu ea?
De multe ori. Ultima oar` am v`zut-o s`pt`mna
trecut`, la Bruxelles.
Ce mai face?
Afec]iunea pe care Donis o ar`ta fa]` de veri[oara
lui era att de profund`, \nct Karen [tiu imediat c`
avea s` se \n]eleag` bine cu ea.
E ct se poate de bine. N-am avut ocazia s-o
cunosc cnd a fost mic`, dar acum a devenit o tn`r`
foarte frumoas`.
Ultima dat`, mi s-a spus c` era la Barcelona, dar
n-am \ncercat s` iau leg`tura cu ea, de team` s` nu
aib` telefonul supravegheat.
St` tot la Barcelona. Se ocup` de exila]ii care
ajung acolo. Oamenii o iubesc foarte mult.
Ia te uit`! Trebuie s` se fi schimbat mult de tot.
Talia de care-mi aduc eu aminte nu era interesat`
dect de animale.
Eustatius pufni \n rs.
Suntem cu to]ii creaturile lui Dumnezeu.
Deodat`, o umbr` de \ngrijorare ap`ru \n privirea
lui Donis.
248 PAMELA KENT
P`rinte, are probleme din cauza originii sale?
Vrei s` spui, din cauz` c` este sora
pre[edintelui? Nu, nici vorb`. De altfel, cei mai mul]i
n-o [tiu dect dup` prenume.
Era foarte apropiat` de fratele ei? \ntreb` Karen.
Donis zmbi.
Venea cu noi peste tot. Era cu doi ani mai mic`
dect noi, dar era un adev`rat b`ie]oi. Eram foarte
apropia]i, to]i trei.
Cu toate astea, a trebuit s` fug` din ]ar`?
Da. Ideile politice ale lui Salvo au \ndep`rtat-o
pn` la urm`. Dup` alegeri, Talia a trecut de partea
opozi]iei. Nu cred c-ar fi \ncercat s-o omoare, dar f`r`
\ndoial` ar fi vrt-o \n \nchisoare.
Karen \[i aminti de fe]i[oara pe care o v`zuse \n
fotografie. Ce familie uimitoare!
Mai st`tur` de vorb` mult timp, pn` cnd Donis
d`du semnalul de plecare. Trebuia s` se trezeasc`
devreme a doua zi, [i se vedea c` \ncepeau s` i se
\nchid` ochii.
A fost o sear` pl`cut`, spuse Karen, \n ma[in`.
Da, fu de acord Donis. P`rintele Peter este o
gazd` nemaipomenit`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 249
Vrei s` treci pe la mine?
Nu, n-ar fi bine. {tii ce se va \ntmpla: \nc` o
noapte alb`! {i trebuie s` m` refac.
Foarte bine Mine ne vedem?
Mine vom avea o sear` doar pentru noi.
Ea opri ma[ina \n fa]a casei lui.
Somn u[or, draga mea. Pe mine.
***
Karen se trezi mngiat` cu blnde]e pe obraz de
o raz` de soare. |ntoarse capul s` priveasc` ceasul:
opt f`r` un sfert.
Dumnezeule, avea s` \ntrzie! |i mai r`mnea un
sfert de or` ca s` ajung` la birou. S`ri imediat din pat
[i se duse-n baie. Nu-i pl`cea s` se gr`beasc`
diminea]a, dar de data asta n-avea de ales.
Ajunse la birou cu cincisprezece minute mai
trziu, dar nimeni p`ru s` bage de seam`.
Bun` diminea]a, Karen! \i strig` Molly. Parc` nu
te-ai trezit
250 PAMELA KENT
Nu [tiu nici eu.
Du-te atunci s` bei o cafea, pentru moment n-ai
nimic de f`cut aici.
Cred c`-i o idee foarte bun`.
Cobor\ la bufet [i se \ntoarse cu dou` c`ni cu cafea
aburind`.
Tocmai se a[ezase la birou, cnd \[i f`cu apari]ia
Liz.
E[ti aici? Te-am c`utat peste tot.
Am \ntrziat, scuz`-m`.
Nu-i nimic. Am dou` lucruri s`-]i spun. |n
primul rnd, domnul Rathbone a primit un telefon
de la comisia de inspec]ie.
{i?
Au clasat dosarul f`r` urm`ri. N-ai de ce s`-]i faci
griji.
Karen oft` din tot sufletul.
Ce u[urare!
Vrei s` afli [i a doua veste?
Bine\n]eles, nu mai trage de timp!
S-a luat hot`rrea referitoare la Donis.
Karen \[i sim]i inima palpitnd.
Fir-ar s` fie, ce mai a[tep]i s`-mi spui?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 251
Liz \[i privi unghiile, ca s` prelungeasc` suspansul.
I s-a acordat statutul de refugiat politic. Poate s`
r`mn` aici.
Karen s`ri de pe scaun [i o \mbr`]i[`.
Nemaipomenit! {tiam eu c-a[a va fi! Poate s`
r`mn`! Chiar poate s` r`mn`!
Liz trebui s` protesteze, ca s` nu fie strns` de gt.
Atunci, spune-mi, Donis [tie?
Calmeaz`-te, r`spunse Liz conducnd-o cu
blnde]e pe Karen spre fotoliul ei. Bea-]i cafeaua [i
vino-]i \n fire. {tii bine c` nu eu trebuie s`-l anun] pe
Donis. Nu \n fiecare zi o femeie poate s` ofere un
viitor b`rbatului pe care-l iube[te.
Karen l`s` capul \n jos, \ncercnd s`-[i st`pneasc`
lacrimile.
Ai dreptate.
Te las, dar promite-mi c-o s`-mi poveste[ti ce
reac]ie a avut.
|]i promit.
Tremurnd, form` num`rul de telefon al antre-
pozitului unde lucra Donis.
Alo, a[ vrea s` vorbesc cu Donis Sotera, v` rog.
Nu-i aici.
252 PAMELA KENT
Vre]i s` spune]i c` a ie[it?
Nu, ast`zi n-a venit.
Karen nu mai \n]elegea nimic. Era prima oar` cnd
nu se ducea la munc`.
A dat telefon s` spun` c` e bolnav?
Tot ce [tiu este c` trebuie s` munceasc` al]ii \n
locul lui.
Bine, mul]umesc.
Cine [tie, poate mai dormea. Era att de obosit.
|l sun` acas`. |i r`spunse un glas cu accent
irlandez.
Sean, sunt Karen. Te-am trezit?
Nu-i nimic, trebuia s` m` trezesc. Cu ce pot s` te
ajut?
Donis e acolo?
Nu [tiu, m` duc s` v`d.
Auzi receptorul pus pe mas` [i a[tept` ca Sean s`
se \ntoarc`.
Nu-i aici, Karen. Vrei s`-i transmit ceva?
Nu nu, spune-i doar c` l-am c`utat.
|nchise telefonul, cu o presim]ire rea. Se
\ntmplase ceva anormal. Donis nu obi[nuia s`
lipseasc` de la serviciu f`r` s` anun]e.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 253
Avusese un accident? |l c`lcase diminea]` vreo
ma[in`?
Dup` masa de prnz, \l sun` pe p`rintele Peter.
Poate [tia el unde se afla.
Nu, nu l-am v`zut de cnd a]i plecat \mpreun`,
asear`. Pari foarte nelini[tit`, Karen.
Chiar sunt. De cteva ore, \ncerc s` dau de el ca
s`-i comunic decizia comisiei, [i nu reu[esc s`-l g`sesc.
Decizia e favorabil`?
Da, Donis poate s` r`mn` aici.
Minunat. Ascult`, sunt sigur c` Donis nu poate fi
departe. Poate a vrut s` fie singur dup` discu]ia pe
care am avut-o asear`, despre insula lui natal`.
Karen se sim]i \nviorat` de optimismul p`rintelui.
Cred c` ai dreptate, p`rinte. De luni de zile n-a
mai auzit nimic de familia lui.
A[a e. {tii ce chinuitoare sunt unele lucruri \n
via]`, copila mea. D`-i o mn` de ajutor, l`sndul pu]in
\n pace. Dac`-l v`d, am s`-i spun s` ia leg`tura cu tine.
Mul]umesc, p`rinte.
Restul zilei i se p`ru interminabil. Se repezea s`
r`spund` la telefon, dar de fiecare dat` era
dezam`git`.
254 PAMELA KENT
Minutele se scurgeau \ncet, ca ni[te ore, [i era din
ce \n ce mai nelini[tit`. |n sfr[it, la ora patru, plec`
de la birou [i, f`r` s` mai a[tepte ascensorul, se duse
s` coboare pe sc`ri.
Nu [tia de ce, dar spera din toat` inima s-o a[tepte
\n fa]a casei ei. Intrnd, deschise cutia de scrisori [i
o hrtiu]` c`zu pe jos. {tiu imediat c` era de la
Donis. Se duse sub o plafonier` ca s` poat` citi.
"La ora cnd vei citi aceste rnduri, am s` fiu \n
drum spre Sanvito. Acolo, m` a[teapt` o femeie, o
femeie pe care am iubit-o cndva, [i care are nevoie
de mine. M` \ntorc s` m` \ntlnesc cu ea. |mi pare
r`u. A[ fi vrut ca lucrurile s` urmeze alt curs. Te rog,
r`mi cu o amintire frumoas` despre mine, a[a cum
o s` fac [i eu."
P`mntul parc` se pr`bu[i sub picioarele ei.
C`znd \n genunchi, strnse la piept buc`]ica de
hrtie. Scoase un ]ip`t un ]ip`t de nelini[te [i de
disperare.
Nu, Donis, nu, te rog
INCANTA}IA DRAGOSTEI 255
Capitolul 14
Tn`ra femeie urc` scara ca un robot. F`cea
gesturi mecanice, \i era rece, foarte rece. |[i f`cu un
ceai [i se a[ez` pe pervazul ferestrei, \n acela[i loc
unde-l g`sise pe Donis \n diminea]a de dup` prima
lor noapte de dragoste. |n ziua aceea, soarele forma
un halo auriu \n jurul p`rului s`u negru. Se l`sase
\n[elat` de un miraj? Poate nu-l cunoscuse pe
adev`ratul Donis.
Se uit` la hrtia pe care-o l`sase pe mas`. Cum
putuse s` fie att de proast`, \nct s` uite c` nu era
dect un b`rbat.
{i acum, plecase.
Trei luni, Donis Sotera fusese centrul universului
[i soarele ei, [i totul se terminase, pentru totdeauna.
Totu[i, nimic nu l`sase s` se \ntrevad` un asemenea
sfr[it. |[i aminti ultimele lui cuvinte. Somn u[or,
draga mea.
Cu ochii \n lacrimi, arunc` o privire \n jurul ei.
Nimic nu se schimbase. Camera era aceea[i, [i ceaiul
era cald \nc`. Singura diferen]` era c` Donis nu se
mai afla acolo, [i din el nu mai r`m`sese dect o
bucat` de hrtie [ifonat`.
Se ridic` [i se hot`r\ s` citeasc` din nou cuvintele
de r`mas-bun. Poate-i sc`pase un am`nunt.
Cnd plecase? Cum plecase? Fuseser` \mpreun`
pn` la miezul nop]ii. Donis nu se ar`tase deloc
ner`bd`tor, toat` seara.
S-au desp`r]it ca de obicei, cu un s`rut tandru.
Trebuia s` se vad` a doua zi. Era cu neputin]` s` fi
plecat f`r` s`-i spun` nimic.. Donis nu era un la[.
" Acolo m` a[teapt` o femeie, o femeie pe care am
iubit-o cndva"
Cuvintele astea erau asemenea unui cu]it care se
r`sucea \n ran` [i Karen f`cu un efort s` nu
izbucneasc` \n lacrimi.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 257
Vorbiser` de multe ori despre vie]ile pe care le
tr`iser` \nainte, [i Donis \i spusese c` mai cunoscuse
femei, dar nu se \ndr`gostise de nici una. O fi
min]it-o? Amintindu-[i sinceritatea lui, lucrul `sta \i
p`rea imposibil.
Totu[i, era acolo, sub ochii ei, scris negru pe alb.
" |mi pare r`u."
Nu, nu trebuia s`-i par` r`u. Oricare-ar fi fost
motivele unei asemenea dispari]ii, ei nu-i p`rea r`u
deloc. Clipele petrecute \mpreun` r`mneau cele
mai frumoase din via]a ei.
Soneria telefonului o f`cu s` tresar`. |n suflet i se
trezi o speran]` nebun`. {i dac` era Donis? Dac`
totul nu fusese dect o glum`?
Alo?
Alo, Karen, sunt p`rintele Peter.
L-ai g`sit pe Donis? Unde este? E cu dumneata?
Lini[te[te-te, Karen. Nu, nu-i cu mine.
Karen strnse receptorul \n mn` cu toate puterile
[i respir` adnc.
|mi cer scuze.
Nu-i nimic. }i-am dat telefon pentru c` s-a
\ntmplat ceva ciudat.
258 PAMELA KENT
Ce anume?
P`rintele Eustatius a plecat {i ma[ina mi-a
disp`rut.
Karen f`cu o figur` mirat`.
P`rinte, \mi dai telefon ca s`-mi spui c` ]i s-a
furat ma[ina?
P`rintele Eustatius a disp`rut.
Poate s-a dus s` fac` o tur` [i n-o s` \ntrzie.
Karen era gr`bit` s` \nchid`, ca s` lase telefonul
liber pentru cazul \n care ar fi sunat Donis.
Nu, Eustatius nu l-ar fi luat pe Sancho f`r` s`
mi-o cear`.
{tii de cnd a plecat?
Nu [tiu precis. Am remarcat absen]a lui
Eustatius pu]in dup` telefonul t`u \n leg`tur` cu
Donis.
Deodat`, \n mintea ei se aprinse o lumini]`. Donis
\i spusese de mai multe ori c` nu se va \ntoarce nicio-
dat` \n Sanvito de bun`voie, iar ast`zi, doi locuitori
din Sanvito [i o ma[in` disp`ruser` deodat`. Nu
putea s` fie vorba despre o simpl` \ntmplare.
P`rinte, trebuie s` te v`d imediat.
Cred c` s-a \ntmplat ceva groaznic..
INCANTA}IA DRAGOSTEI 259
***
Santinela Ro[ie? Exclam` p`rintele Peter
a[ezndu-se \n fa]a lui Karen, \n bibliotec`. Nu se
poate. Omul `sta e un preot.
Nu asta-i problema. Donis mi-a explicat c`
serviciile secrete s-au infiltrat \n toate p`turile
sociale. Eu cred c` Eustatius a fost trimis aici de
Santinela Ro[ie.
Chipul p`rintelui se descompuse.
Dar p`rea att de fericit c` l-a \ntlnit pe Donis.
E de \n]eles acest lucru, ct` vreme a primit
misiunea s`-l duc` \napoi, \n Sanvito.
Nu-mi vine s` cred. Recunosc c` aceast`
dispari]ie simultan` e stranie, dar Donis poate a[a
s-a gndit s` fac` dup` discu]ia care s-a purtat asear`
despre Sanvito. Poate i s-a f`cut dor de ]ar` [i a
preferat s`-l urmeze pe Eustatius.
Cnd trebuia s` plece p`rintele Eustatius?
Cred c` mine.
260 PAMELA KENT
Atunci, de ce s`-[i fi devansat plecarea cu dou`
zile? {i de ce-ar fi plecat \n toiul nop]ii?
Nu-mi vine s` cred
Eustatius a spus c` e preot. Dac`-i adev`rat,
\nseamn` c` nu se poate \ntoarce \n Sanvito.
La asta nu m-am gndit
P`rintele c`zu pe gnduri.
Foarte bine, spui c` Donis nu s-ar fi \ntors
niciodat` \n Sanvito de bun`voie. Asta nu \nseamn`
neap`rat c` a fost r`pit. Poate a primit ni[te ve[ti,
care l-au f`cut s` se r`zgndeasc`.
Atunci, e o capcan`, pentru c` acolo \l a[teapt`
moartea sau \nchisoarea.
Propriile cuvinte o f`cur` s` se cutremure, dar nu
era momentul s`-[i arate sl`biciunea. |[i strnse
pumnii.
Circumstan]ele se schimb` cu timpul, insist`
p`rintele. Pre[edintele e v`rul lui. Poate l-a trimis pe
Eustatius s`-i spun` lui Donis c` e din nou binevenit
acas`.
|n acest caz, Donis mi-ar fi spus-o. N-ar fi plecat
ca un ho].
Poate a plecat doar pentru o scurt` perioad`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 261
Plecnd a[a, ar pierde orice [ans` s` ob]in`
permisul de [edere. E de necrezut.
Tot ce spui este ct se poate de logic, dar nu-mi
vine s` cred a[a ceva. {i cnd m` gndesc c` eu am
organizat \ntlnirea asta
Nu e[ti deloc r`spunz`tor, p`rinte.
Preotul parc` \mb`trnise cu c]iva ani, doar \n
cteva minute.
Doamne, Karen, eu am f`cut-o!
|i \n]elegea sentimentul de vinov`]ie care-l
cuprindea.
N-ar trebui s` te sim]i vinovat. Ce poate fi mai
firesc dect s` dai posibilitatea unor expatria]i s` se
\ntlneasc`? Acum, problema este cum s` ac]ion`m.
S` d`m telefon la poli]ie semnalnd furtul
ma[inii [i dispari]ia a doi oameni.
Nu se poate ca Sancho s` r`mn` \n pan` pe
autostrad`?
P`rintele Peter zmbi trist.
Din p`cate, cred c` nu.
De curnd, am dus ma[ina la service [i acum
merge ca ceasul.
Atunci, e prea trziu. Nu sunt dect dou` ore de
262 PAMELA KENT
mers pn` la aeroportul din Toronto [i nu [tim ct au
avans. S-au putut \mbarca \n orice avion ce zbura \n
Europa.
Poli]ia ar putea alerta Interpolul.
Mi-e team` totu[i c` Donis nu va colabora cu
Eustatius.
De ce? Dac` poli]ia intervine, ar fi salvat.
Din cte-l cunosc pe Donis, nu amenin]area
direct` asupra lui l-ar putea obliga s`-l urmeze pe
r`pitor.
Atunci, despre cine-ar putea fi vorba?
Prietenii lui, familia, ceilal]i!
P`rintele \ncuviin]`, cl`tinnd din cap.
Ai dreptate. Donis e \n stare s` se sacrifice, [i
du[maniii [tiu asta.
Atunci, ce s` facem?
Trebuie s` alert`m \n primul rnd poli]ia
canadian`.
Cunosc pe cineva care ne-ar putea ajuta.
Lu` telefonul [i-l sun` pe un locotenent, cunoscut
al unui prieten al s`u, care-i promise s` pun` la
treab` un anchetator.
Pot s` v`d biletul pe care ]i l-a l`sat? \ntreb`
INCANTA}IA DRAGOSTEI 263
p`rintele Peter \n timp ce a[teptau.
Ea \i \ntinse bucata de hrtie.
Nu cred c` exist` aceast` femeie.
Mai bine zis, nu vrei s` crezi, ca s` spunem
lucrurilor pe nume.
Poate. Dar spune-mi, p`rinte, nu ]i s-a \ntmplat
s` crezi a[a mult \n cineva, astfel \nct nimeni s` nu
te poat` face s` te r`zgnde[ti?
Bine\n]eles, pentru un preot, asta se cheam`
credin]`, pentru voi, se cheam` dragoste.
Plecnd de la seminar, Karen se duse direct la
apartamentul lui Donis. Sean era acas`.
Bun` ziua, Sean! Ai ve[ti despre Donis?
Nu, cu toate c` am stat tot timpul acas`.
Normal. Nu cred c` l-ai v`zut. Dac` nu te
deranjeaz`, pot s` m` duc \n camera lui?
F` ce vrei.
Cheam`-m` dac` ai nevoie de ceva.
|i mul]umi [i se duse \n camera lui Donis. Patul
era neatins, ceea ce \nsemna c` nu se culcase.
Deschise [ifonierul. Toate lucrurile erau acolo. |n
baie, lipsea aparatul de ras [i periu]a de din]i, dar
apa de colonie, pasta de din]i [i crema de ras erau la
264 PAMELA KENT
locul lor.
|ntorcndu-se \n camer`, v`zu fotografia a[ezat`
pe noptier`. {tia ct ]inea Donis la ea. N-ar fi uitat-o
nicidecum.
Toate indiciile \i confirmau teoria. Donis nu
plecase de bun`voie.
Poli]ia avea s` vin` s` fac` perchezi]ie [i vor lua
toate obiectele care apar]ineau lui Donis. Fotografia
asta nu trebuia s` ajung` \n minile lor. Era singura
amintire din copil`ria lui Donis, singura leg`tur` pe
care o mai avea cu el.
Puse fotografia \n geant`, \i mul]umi lui Sean [i
plec`.
***
A doua zi, o parte din temerile ei se confirmar`.
Sancho, automobilul p`rintelui Peter, fusese g`sit \n
parcarea aeroportului din Toronto.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 265
Poli]ia nu-i g`sise pe Donis [i pe Eustatius pe
listele pasagerilor, dar c`ut`rile continuau.
Era week-endul de Ziua Recuno[tin]ei, [i Karen nu
putea s` nu se gndeasc` la ironia sor]ii, \n timp ce
mergea spre casa fratelui ei. Promisese s` fac` o
salat`, dar nu avusese curajul, [i se opri pe drum s`
cumpere una de la un local.
Tim [i Sue nu fuseser` niciodat` att de ferici]i.
Faptul c` avea s` devin` t`tic \l schimbase pe Tim, [i
la aperitiv, el anun]` c` renun]a s` vnd` casa. Sue
era obosit` de attea mut`ri, [i-i pl`cea locul `sta.
Sue \i lu` de mn` pe Karen [i pe tat`l ei [i-i duse
s` vad` camera copilului, care era decorat` cu gust [i
cu dragoste, iar viitoarei mame \i f`cu mare pl`cere
s` le arate ultimele cump`r`turi pe care le f`cuse.
|n schimb, William nu mai fusese niciodat` att de
\ntors pe dos, de la \nceputul lunii. S`rb`toarea asta
familial` nu p`rea s`-l bucure deloc. Nu vorbi dect
despre recolta de tutun care avea s` fie
dezastruoas`.
Cnd veni timpul s` se a[eze la mas`, nu avu nici
un cuvnt de apreciere pentru curcanul somptuos
care trona \n mijlocul mesei.
266 PAMELA KENT
Din fericire, Tim parc` plutea pe noura[i, \nct nu
avu nici o reac]ie.
Se a[ezar` to]i patru, [i Karen nu putu s` nu se
gndeasc` ce bine-ar fi fost s` fie [ase, la aceast`
\ntlnirea. Sim]ea [i lipsa lui Liz.
Ce p`cat c` Donis n-a putut s`-[i ia liber, spuse
Tim \ncepnd s` taie curcanul.
Da, fu de acord Sue. Nu-i prea amuzant s`
lucrezi \ntr-o asemenea zi.
Karen strnse din din]i.
Sunt sigur` c` se gnde[te le noi \n clipa asta.
Poate f`cuse o gre[eal` nespunnd nimic familiei,
dar nu voise s` le strice bucuria.
Acum, face parte din familie, continu` Sue.
"V` rog s` termina]i!" gndi Karen.
A primit un r`spuns pentru statutul de refugiat?
\ntreb` Tim.
Karen \[i sc`p` cu]itul \n farfurie.
Hm da vineri. Poate s` r`mn`.
Minunat! Trebuie s` fii fericit`.
William Miller, care t`cuse pn` atunci, se \ntoarse
spre ea.
Karen, parc` nu e sosul pe care-l faci de obicei.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 267
Ce spui?
Spun c` sosul `sta de salat` nu seam`n` cu
celelalte pe care le-ai preg`tit pn` acum.
Nu-]i place?
Are prea mult o]et.
Ah, asta este! Ei bine, pot s`-]i explic de ce. Am
f`cut ceea ce nici o femeie din familie nu \ndr`zne[te
s` fac`.
Pe drum, m-am oprit la o b`c`nie [i am cump`rat
salata gata f`cut`, poftim!
Karen! strigar` \ntr-un glas Sue [i Tim.
|mi pare r`u, dar nu mai suport atitudinea tatei.
Noi vorbim despre Donis, [i tot ce g`se[te el de spus,
este c` salata are prea mult o]et.
Ie[irea aceasta nu era \n felul de a fi al tinerei
femei [i gazdele nu [tiau cum s` reac]ioneze.
Nu-mi place cum te por]i, spuse domnul Miller,
[i cred c-ar fi bine s`-]i ceri scuze.
Karen \[i arunc` [ervetul pe mas`.
Nu, tat`, de data asta n-o s`-mi mai cer scuze,
pentru c` a[ vrea s` mai vorbim [i despre tine, din
cnd \n cnd.
Ce naiba vrei s` spui?
268 PAMELA KENT
Adev`rul, tat`. Ar fi trebuit s` vezi triste]ea de pe
fa]a lui Sue cnd ai intrat aici [i n-ai avut nici o vorb`
bun` de spus pentru treaba pe care a f`cut-o. {tii
bine c` [i-a dat toat` osteneala. La fel ai f`cut [i cu
mama toat` via]a. Ea f`cea absolut orice ca s`-]i fac`
pe plac, [i tu nu-i mul]umeai niciodat`.
Ce leg`tur` are maic`-ta cu toat` povestea de
acum?
Era ro[u de furie. Karen nu se descump`ni.
Dintr-o dat`, vroia s`-i spun` ce avea pe inim` de
mult timp.
Nu ]i-a p`sat niciodat` de sentimentele noastre,
de nevoia noastr` de afec]iune, iar cu mama, te-ai
purtat mai r`u dect cu noi.
Maic`-ta [tia foarte bine ce sim]eam pentru ea.
De unde putea s` [tie? Ar fi trebuit s`-]i
interpreteze t`cerile ca pe ni[te dovezi de dragoste?
William nu r`spunse. Karen continu`:
{i numai doi dintre copii t`i se afl` la aceast`
mas`, nici unul dintre ceilal]i nesim]ind nevoia s`-]i
telefoneze \ntr-o asemenea zi de \ntlnire \n familie.
B`trnul trnti un pumn \n mas`.
Destul, Karen. Ce vrei pn` la urm`?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 269
Ce vrem cu to]ii, tat`, este ceea ce n-am avut
niciodat`. Dragostea ta.
O lini[te sinistr` urm` cuvintelor lui Karen. Dar nu
dur` mult timp.
Asta crezi? C` nu v-am iubit niciodat`?
Karen l`s` ochii \n jos, epuizat` de rostirea acestor
cuvinte ]inute ascunse atta timp.
{i crezi asta pentru c` n-am [tiut niciodat` s-o
spun? Pentru c` nu g`seam cuvintele potrivite?
Nu de cuvinte aveam nevoie, ci de un pic de
c`ldur` sufleteasc`, s` ne iei \n bra]e, s` ne s`ru]i
|ns` p`reai c` nu-]i p`sa de noi. De ce crezi c` Tim
\nv`]a a[a de prost? Pentru c` nu-i d`deai aten]ie
dect atunci cnd era pedepsit. {i de ce crezi c` acum
lucreaz` ca un nebun s` repare case? Ca s` c[tige
bani? Nicidecum. Face asta ca s`-l remarci, s`-l aprobi
[i s`-l \ncurajezi. Dar ]ie pu]in \]i pas`. N-ai
manifestat niciodat` interes pentru lucr`rile lui.
Domnul Miller se \ntoarse spre fiul s`u.
{i tu crezi la fel ca sora ta?
Tim l`s` ochii \n jos.
Cred c` da.
De ce n-ai spus niciodat` nimic?
270 PAMELA KENT
Tim deschise gura, dar nu reu[i s` spun` ceva. Sue
veni spre el [i-l prinse de mn`.
Cum ar fi putut? Seam`n` prea mult cu
dumneata.
V` iubesc pe to]i, [i v-am iubit mereu.
William vorbise hot`rt, str`duindu-se s` rosteasc`
clar fiecare cuvnt.
Karen se gr`bi spre tat`l ei, cu bra]ele desf`cute.
{i eu te iubesc, tat`.
Tim se ridic` [i f`cu la fel. Sue se apropie la rndul
ei, [i se \mbr`]i[ar` cu putere, ca [i cum s-ar fi
re\ntlnit dup` o lung` desp`r]ire.
Cnd se a[ezar` din nou la locurile lor, se a[ternu
o lini[te stnjenitoare. William fu cel care ridic`
paharul spre Sue.
Nu prea m` pricep la discursuri, dar propun un
toast pentru minunata mea nor`. Sue, este cel mai
frumos Thankgiving care mi-a fost dat s`-l tr`iesc.
Acum, nu mai a[tept dect un lucru, [i anume ca Tim
s` aib` bunul-sim] s` se \nsoare cu tine.
Nelini[tea lui Karen datorat` lui Donis nu
disp`ruse, dar \[i sim]ea inima mai u[oar`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 271
Cnd se trezi \n diminea]a urm`toare, triste]ea o
cople[i din nou. Mai avea \n minte amintirea
petrecerii de familie de la Tim [i \n acela[i timp avea
impresia c` asta apar]inea unei alte lumi.
Oricare ar fi fost motivele, [tia c` nu va putea
reveni la rutina vie]ii dinainte. Ani de zile, fusese
mul]umit` s` fie fiica lui William, sora lui Tim,
cumnata lui Sue [i munca ei o f`cuse fericit`. Dar
toate astea se terminaser`.
Donis intrase \n via]a ei [i schimbase regulile
jocului.
|i deschisese noi orizonturi, o f`cuse s` cunoasc`
lumi necunoscute de tandre]e [i voluptate. Niciodat`
n-ar putea s`-l uite.
Karen [tia ce avea de f`cut [i nimeni n-ar fi putut
s-o opreasc`. Nu era nici un pic de romantism \n
hot`rrea ei. Era doar un gest de dragoste, pur [i
simplu.
Avu r`bdare s` se fac` o or` rezonabil` ca s`-l sune
pe p`rintele Peter.
P`rinte, m-am hot`rt s` plec \n Europa, s` v`d
ce s-a \ntmplat cu Donis, [i am nevoie de ajutorul
dumitale.
272 PAMELA KENT
Capitolul 15
Karen nu luase niciodat` o asemenea hot`rre
nes`buit`. P`rintele Peter f`cuse tot posibilul s-o
conving` s` se r`zgndeasc`, dar ea se dovedise de
neclintit.
Trebuia neap`rat s` [tie ce se \ntmplase cu
Donis.
Nu putea s` mai tr`iasc` f`r` s` [tie. F`r` tragere
de inim`, preotul acceptase s-o ajute.
Ie[ind din gara din Barcelona [i amestecndu-se
prin mul]imea de oameni care vorbea o limb` de
ne\n]eles, \[i d`du seama de nebunia pe care-o
f`cuse.
Cu o zi \nainte, se afla \n compania unui grup de
turi[ti canadieni, \mpreun` cu care plecase \ntr-o
excursie organizat`. |i p`r`sise \n Andaluzia,
l`sndu-i la soare, pe plaja cu nisip fin, ca s` ajung`
la Barcelona, unde se sim]ea pu]in tem`toare.
Familia [i colegii o credeau bronzndu-se pe malul
m`rii, \ncercnd s` uite o decep]ie amoroas`.
Karen \[i lu` saco[a de um`r [i porni cu curaj \n
direc]ia care-i fusese indicat`, spre centrul ora[ului.
G`sise pe hart` un bulevard care se chema Las
Ramblas. Odat` ajuns` acolo, va \ncerca s` se
descurce.
Ar fi oprit un taxi, dar trebuia s` fie ct se poate de
precaut`. P`rintele Peter \i atr`sese aten]ia: pentru
siguran]a exila]ilor din Sanvito, trebuia s` fie ct se
poate de prudent` cu informa]iile pe care le furniza.
Un nume, o adres`, [i nimic mai mult. Dar \n fine,
era un contact.
Fusese precaut` s` anun]e la ambasada Canadei
din Madrid venirea ei \n Spania. Dac` nu primeau
nici o veste de la ea timp de dou` s`pt`mni, le cerea
s`-i anun]e familia [i s` \nceap` o anchet`.
Cnd ajunse pe bulevard, se sim]i mai lini[tit`.
274 PAMELA KENT
Mersul pe jos \i f`cuse bine [i ambian]a era
pitoreasc`. Karen se angaj` pe o strad`
perpendicular`, care trebuia s` duc` \n vechiul
cartier. Ar fi fost mai prudent s` caute mai \nti un
hotel pentru noapte \nainte de a \ncepe drumul, dar
era ner`bd`toare s` \ntlneasc` persoana de contact.
Scoase planul s`-l studieze, dar trebui s`-[i dea
seama repede cum st`teau lucrurile: \n labirintul de
str`du]e medievale, \[i f`cea iluzii creznd c` se va
descurca. Obosit` s` se \nvrteasc` \n cerc, renun]`
s` nu mai \ntrebe care era drumul. Din p`cate,
nimeni nu p`rea s` cunoasc` nici strada, nici
restaurantul pe care-l c`uta.
Pn` la urm`, se apropie de un b`trn, a[ezat pe
treptele unei sc`ri. |i ar`t` hrtia, dar el \i d`du de
\n]eles c` nu [tia s` citeasc`, [i parc` nu vorbea
spaniola. Tn`ra femeie \ncerc` s` pronun]e ct mai
distinct numele [i adresa restaurantului. Atunci,
b`trnul parc` se trezi.
Se ridic` [i o invit` s`-l urmeze. Se plimbar` mult
timp pe str`du]ele umede, cu miros de mncare
mediteranean`, [i Karen \ncepea s` se descurajeze,
cnd se oprir` \n fa]a unei por]i masive de lemn. Nu
INCANTA}IA DRAGOSTEI 275
era o fa]ad` de restaurant, [i doar o pl`cu]` indica la
Sada Suerte.
Karen \i mul]umi b`trnului [i vru s`-i dea o
moned`, dar acesta o refuz` [i disp`ru repede.
U[a era \nchis`. |n`untru era \ntuneric [i nu se
vedea nimic pe geam. |ncepu s` bat`, [i dup` cteva
minute, un b`rbat veni [i \ntredeschise u[a.
Si? Que quierre?
P`i c`utam un restaurant, [i mi s-a
recomandat, hm Casa Suerte.
Cine e[ti? \ntreb` el pe engleze[te.
Dac` locul acesta era presupus a fi un centru al
rezisten]ei din Sanvito, ar fi trebuit s` fac` un mic
efort ca s` fie conving`tori \n rolul de personal al
unui restaurant.
Sunt turist` [i vin din Canada.
Nu deschidem dect pentru cin`. Karen se uit`
la ceasul de la mn`. Era cinci dup`-amiaz`.
Cnd, adic`?
La zece.
|n Canada, la ora zece te culcai! Karen se gndi s`
se \ntoarc` mai trziu, dar gndul c` trebuia s` mai
fac` odat` tot drumul n-o \ncnta deloc.
276 PAMELA KENT
N-a[ putea s` intru s` beau ceva? Am mers toat`
ziua [i mi-e sete.
B`rbatul deschise u[a, nu prea \ncntat, [i se duse
dincolo de tejghea s` aprind` lumina. Locul nu era
dezagreabil. Mesele erau de lemn vechi, [i pere]ii
acoperi]i cu covoare [i farfurii pictate.
Ce vrei s` bei?
Dac` omul `sta vroia s` aib` succes \n comer],
trebuia neap`rat s` urmeze ni[te cursuri de rela]ii cu
publicul. Karen se a[ez` pe un taburet din fa]a
barului [i-l privi.
Mi-e indiferent, numai s` fie rece [i s` nu aib`
alcool. B`rbatul scoase o sticl` cu un lichid pe care
Karen \l lu` drept lapte, dar care avea un gust ciudat
[i nu nepl`cut.
Ce-i asta?
Horchata.
Aha
B`rbatul n-o sc`pa din ochi. Era clar c` vroia un
singur lucru: s-o vad` plecnd.
Cel care mi-a dat adresa, \ncepu ea, mi-a spus
c-a[ putea s` g`sesc un prieten aici.
Chipul b`rbatului r`mase impasibil.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 277
Prietenul `sta m-ar duce s` vizitez ora[ul.
Care e numele celui cu care vrei s` te-ntlne[ti?
|l cheam` Hanibal.
|ntins pe pat, Donis privea pere]ii albi din jurul
lui. Obiectiv vorbind, era mai bine. Mncarea era
bun`, locul era confortabil [i nu erau gratii la
ferestre. Totu[i, niciodat` nu suferise att, niciodat`
singur`tatea nu i se p`ruse mai greu de \ndurat.
" Karen, unde e[ti? Te mai gnde[ti la mine?"
|[i \n`bu[i lacrimile de furie neputincioas`, care se
preg`teau s`-i apar` \n ochi. Ce zeu crud putea s`-i
smulg` fericirea pe care o \ntrev`zuse pentru cteva
clipe? Dar totul trecuse, [i acum trebuia s` se
concentreze asupra prezentului.
U[a camerei era \ncuiat` prin exterior, dar i se
explicase c` era o m`sur` fireasc` pentru o persoan`
\n reziden]` supravegheat`. Donis g`sise exprimarea
amuzant`. Salvo era o gazd` deosebit`, care trebuia
s`-[i \nchid` oaspe]ii ca s` nu fug`.
Era acolo de o s`pt`mn` [i \nc` nu-[i v`zuse
v`rul. Dup` spusele gardienilor, pre[edintele era
prea ocupat, \ns` Donis [tia c` era felul lui Salvo de
a se juca astfel cu victimele.
278 PAMELA KENT
Totul se \ntmplase att de repede \nct, cnd \l
z`rise pe Eustatius ascuns \n umbra u[ii lui, crezuse
c` era vorba de o glum`.
Dar, doar dintr-o privire, \n]elesese c` situa]ia era
grav`. Pe chipul pretinsului preot se citea atta ur`,
\nct inten]iile-i erau clare.
Donis \[i ascunsese nelini[tea f`cnd o glum`:
Dar nu este ilustrul p`rinte Eustatius?!
O expresie de ciud` se \ntip`ri pe fa]a pref`cutului
preot.
Nu e[ti surprins s` m` vezi a[a?
Nu m` mai surprinde absolut nimic. Cum ai
f`cut rost de adresa mea?
Prin unul dintre prietenii t`i cei mai buni,
p`rintele Peter. Te admir` foarte mult, s` [tii, la fel
ca mine, de altfel.
Este o adev`rat` onoare s` pun mna pe
Eliberator.
Vezi-]i de treab`, Eustatius. Mi-e somn.
Vorbise pe un ton deta[at, dar Eustatius \l prinse
de mn` cnd vru s` treac` pe lng` el.
Nu te gr`bi, Sotera. Te vei \ntoarce \n Sanvito
\mpreun` cu mine. Ne a[teapt` o ma[in`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 279
{tiam c` Salvo nu se va da b`tut. |n plus, v`d c`
nu se d` \napoi nici de la un sacrilegiu.
A considerat chestia asta amuzant`. Ai putut s`
evadezi datorit` unui preot, [i un preot te aduce \napoi.
Donis \[i strnse pumnii ca s`-[i p`streze calmul.
Ce vrei de la mine? Ce vrea Salvo?
E[ti economist, unul dintre cei mai buni.
Pre[edintele vrea s` te \ntorci s` lucrezi pentru el.
Mai bine mor!
Surprinz`tor! Pre[edintele a prev`zut aceast`
reac]ie. Mi-a atras aten]ia s` nu te amenin] cu
moartea sau cu tortura, pentru c` asta nu te va face
s` te r`zgnde[ti.
{i atunci, vrea s` fac` apel la spiritul meu civic?
Pre[edintele nu-]i vrea r`ul.
Te consider` singurul capabil s` redreseze
economia ]`rii.
{i dac` refuz?
Ar fi regretabil, r`spunse Eustatius frecndu-[i
minile. Bunica ta duce o via]` foarte activ` [i ar fi
p`cat s` [i-o piard` din cauza \nc`p`]n`rii nepotului.
Donis \[i prinsese agresorul de guler [i-l
\mpinsese \n perete.
280 PAMELA KENT
S-a legat de bunica? Nu-i e ru[ine s` se ia de o
femeie b`trn`?
Era singurul mijloc de a te convinge.
Unde-i ea? Ce i-a f`cut?
E \n \nchisoare, \n aceea[i celul` \n care-ai stat [i
tu cndva. Ce coinciden]`, nu-i a[a? Nu e un loc prea
potrivit pentru o femeie de vrsta ei.
Fir-ar Care e pre]ul pe care trebuie s`-l pl`tesc
pentru libertatea ei? Se a[teapt` s` fac minuni?
Nu fi a[a sarcastic. Pre[edintele Gibrian \]i cere
pur [i simplu s` te \ntorci [i s` stai de vorb` cu el.
Dac` m` \ntorc, o s-o elibereze pe bunica?
Ai cuvntul lui Salvo Gibrian.
Donis se ab]inu s` fac` vreun comentariu.
Foarte bine. Mine m` voi ocupa de plecare.
Se preg`tea s` plece, dar Eustatius nu-l l`s`.
M` tem c` n-ar fi o solu]ie prea bun`. Este un
zbor mine diminea]`, [i o s` plec`m imediat.
Nu pot s` plec a[a. Am de f`cut ni[te
aranjamente.
Despre ce vorbe[ti?
Despre permisul meu de [edere \n Canada, de
exemplu.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 281
Nu te mai gndi la asta. Dup` ce-o s` ajungi
acas`, n-o s` mai ai nici un chef s` te \ntorci aici.
Haide!
Eustatius, cu o putere pe care nu i-ar fi b`nuit-o, \l
scoase afar`.
Stai pu]in! strig` Donis. Asta nu-i tot.
|n]eleg, prietena ta.
|i era imposibil s` plece f`r` s`-i dea m`car o
explica]ie. Tocmai ezita, cnd \n mna cucernicului
ap`ru un revolver. De acum, era prea trziu.
Ma[ina p`rintelui Peter a[tepta \n spatele casei.
Eustatius se a[ez` la volan [i Donis lu` loc lng` el.
Nu pot s` dispar chiar a[a, gnde[te-te pu]in!
Bine\n]eles c` po]i.
Las`-m` s`-i scriu dou` cuvinte. O s` controlezi
ce-am scris.
Ce-o s`-i spui? C` te-a r`pit Santinela Ro[ie? Ea
lucreaz` pentru guvern [i nu vreau un incident
diplomatic. Discre]ia este deviza noastr`.
Ascult`, dac` plec f`r` s`-i dau nici un motiv,
po]i fi sigur c` se va duce direct la poli]ie.
Preotul se gndi cteva clipe.
Cred c` ai dreptate. Unde st`?
282 PAMELA KENT
Donis \i ar`t` drumul, apoi c`ut` o hrtie \n torpedo.
Nu-i era u[or s` scrie sub amenin]area unei arme,
dar era [i mai greu s` g`seasc` ni[te cuvinte care s`
n-o r`neasc`.
Cu inima strns`, scrisese o minciun` groaznic`.
B`rbatul din spatele tejghelei nu-i r`spunse la
\ntrebare. Karen se hot`r\ s` a[tepte.
Adu-mi aminte de unde vii. Am uitat.
Din Canada. Sunt canadian`. Cuno[ti Canada?
Nu.
E prima oar` cnd vin \n Spania. Dumneata e[ti
spaniol?
Sunt sanvitean.
Chiar a[a?
Ce treab` ai cu Hanibal?
Ei bine, dup` cum ]i-am spus, unul dintre
prietenii mei
Care prieten?
Karen oft`. Nu era sigur` c` putea s` mai reziste
mult timp unui asemenea interogatoriu.
|l cuno[ti pe Hanibal?
Mai trece pe-aici, din cnd \n cnd.
Cum pot s`-l \ntlnesc sau s`-l fac s` afle c` sunt aici?
INCANTA}IA DRAGOSTEI 283
Interlocutorul cl`tin` din cap \n sens negativ.
Lucrurile nu se petreceau a[a de simplu cum \[i
\nchipuise. Era clar c` o b`nuia ca fiind spioan`.
Nu-l condamna, pentru c` [tia la ce riscuri se expuneau.
Totu[i, n-avea timp de pierdut. Donis era \n pericol.
Trebuia s` fie mai direct`. Trase cu ochiul s` se asigure
c` u[a r`m`sese deschis`, ca s` poat` s` scape \n caz de
nevoie [i se hot`r\ "s` se arunce \n ap`".
Ai auzit vorbindu-se despre Eliberator?
Omul avu o clipire imperceptibil` din ochi, care o
f`cu s` \n]eleag` c` nimerise exact la ]int`. Dar, \n
aceea[i clip`, v`zu perdeaua din spatele lui
mi[cndu-se. Era clar c` mai asculta cineva discu]ia lor.
Toat` lumea a auzit vorbindu-se despre
Eliberator. Ce [tii despre el?
Ne-am cunoscut \ndeaproape.
Nu el ]i-a spus de Hanibal.
De unde [tii?
{tiu eu.
Ai dreptate. Sunt \n c`utarea lui Donis, [i de asta
am nevoie s`-l v`d pe Hanibal. B`rbatul \i \ntoarse
spatele [i \ncepu s`-[i [tearg` paharele.
Cum ]i-am spus deja, i se \ntmpl` s` mai treac`
pe aici.
284 PAMELA KENT
|n fiecare zi?
Poate.
Cnd? Seara? B`rbatul nu r`spunse, [i \n]elese c`
nu va mai scoate nimic de la el. Ea scoase cteva
bancnote din buzunar.
Ct \]i datorez? |i spuse [i ea pl`ti.
A[ mai vrea un horchata, dar a[ vrea s`-l beau
aici, spuse tn`ra femeia ar`tnd o mas`.
}i-am spus c` restaurantul este \nchis.
{tiu, dar m-ai l`sat s` intru. O s-a[tept ora mesei,
\n cazul \n care Hanibal ar trece pe-aici
Perdeaua se mi[c` din nou, [i [tiu c` Hanibal va
afla \n curnd c` era c`utat de o tn`r` canadian`.
Karen trebui s` aib` r`bdare trei zile, trei zile de
a[teptare groaznic`. G`sise o mic` pensiune \n
cartier, dar nu se ducea acolo dect s` doarm`. Restul
timpului [i-l petrecea \n fa]a u[ii restaurantului,
a[teptnd. Proprietarul nu deschidea dect la
unsprezece. La \nceput, clien]ii fuseser` surprin[i de
femeia blond`, mereu singur`, a[ezat` la o mas`. Dar
\ncepnd din a treia zi, nu-i mai d`dur` nici o aten]ie.
Karen se \nc`p`]n` \n demersul ei, pentru c` [tia
c` o puneau la \ncercare.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 285
|n seara celei de a treia zile, pe la miezul nop]ii,
consumatorii \ncepeau s` p`r`seasc` localul cnd un
mic lustragiu intr`, la rndul lui. Karen \l remarcase deja
pe pu[ti, dar se \ntreba ce c`uta acolo la o asemenea
or`. Pu[tiul se apropie de Karen [i-i ar`t` periile.
Nu, mul]umesc. Am sandale [i n-am nevoie s` le
lustruiesc.
Se uita curios la picioarele ei. Era simpatic [i nu
p`rea s` aib` mai mult de doisprezece ani.
|l cau]i pe Hanibal? o \ntreb` pe engleze[te.
Lui Karen \i s`ri inima \n piept.
Da. |l cuno[ti?
El \[i [terse nasul cu mneca, [i f`cu o mutr` de
om sigur pe el.
|l cunosc.
Unde este? |l a[tept de trei zile. Po]i s`-i spui c`
a[ vrea s` vorbesc cu el?
B`iatul \[i l`s` jos cutia cu scule [i se a[ez` la mas`.
Haide, spune. Eu sunt Hanibal.
Donis [tiu c` era cineva dincolo de u[` chiar
\nainte de a auzi cheia r`sucindu-se \n broasc`. Era
\ntuneric, dar recunoscu o siluet` \mbr`cat` \n
uniform`. R`mase \ntins pe pat.
286 PAMELA KENT
Te-ai trezit? \ntreb` b`rbatul. Donis nu r`spunse.
Bine\n]eles c` da. Ascult` For]ele noastre sunt
mobilizate. Zilele pre[edintelui sunt num`rate.
Patul metalic scr]i cnd Donis se ridic`.
Ce-ai spus?
Ai auzit bine. Nu pot s` mai \ntrzii, dar trebuia
s` te avertizez. O s` aib` loc o insurec]ie. Nu trebuie
s` colaborezi cu pre[edintele.
Cnd va avea loc?
Nu s-a stabilit data exact`, dar va fi curnd.
Soldatul se \ndrept` spre u[`, [i Donis \[i d`du
seama c` nu-i v`zuse chipul.
Cum pot s` fiu sigur c` nu-i o capcan`?
Nu po]i.
Stai pu]in! Altceva n-ai s`-mi spui?
Doar c` veri[oara ta te s`rut` [i c` te va vedea \n
curnd. Talia!
Putea s` fie adev`rat? Era unul dintre capii
rezisten]ei, dar o r`scoal` era imposibil`. Ar fi o
nebunie, ar fi \n`bu[it` \ntr-o baie de snge.
Speran]a pe care o trezise aceast` \ntlnire se
n`rui imediat. Ca de obicei, se trezea singur cu
gndurile lui. {i toate gndurile duceau spre Karen.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 287
Capitolul 16
Karen r`mase cu gura c`scat`.
Tu e[ti Hanibal? Cel pe care-l a[tept aici de trei
zile?
De ce pari att de surprins`?
Avea pu]in accent latino, dar engleza lui era
excelent`.
Dar nu e[ti dect un copil!
Este unul dintre atuurile mele. Tn`ra femeie
l`s` ochii \n jos spre cutia de lustruit.
S` lustruie[ti pantofi, vrei s` spui?
Da, astai acoperirea mea. Adev`rata mea munc`
e mult mai important`.
{i pe urm`, nu sunt att de tn`r. Am paisprezece
ani. |n fine aproape.
Karen era disperat`. Pierduse trei zile, [i acum i se
p`rea imposibil s`-l poat` \ntlni pe Donis.
Ascult`, Hanibal. Am venit aici ca s` aflu ce s-a
\ntmplat cu Donis Sotera. Po]i s` m` aju]i?
N-am mncat toat` ziua, spuse el f`r` s`
r`spund` la \ntrebare. |mi oferi ceva de mncare?
Karen oft` [i-i \ntinse meniul.
Alege-]i ce vrei. |ns` Hanibal nu trebui s`
citeasc` lista, ca s` dea comanda.
Locuie[ti \n Canada, nu-i a[a?
V`d c` te-ai informat.
Nicidecum. Eram dup` perdea cnd ai venit, \n
prima zi.
Am observat c` era cineva acolo. De ce n-ai ie[it
la iveal`?
Trebuia s` fiu prudent, s` m` asigur mai \nti c`
nu erai o du[manc`.
{i ce te-a f`cut s` te lini[te[ti?
Te priveam cnd lustruiam pantofi. P`reai trist`.
{i cum zvonurile vorbeau despre \ntoarcerea lui
Donis, noi am hot`rt c` povestea ta era credibil`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 289
Ce \nseamn` acest "noi"?
Oamenii pentru care lucrez.
{i ce-ai auzit \n leg`tur` cu Donis?
C` e \n reziden]` supravegheat` \n palatul din
Sanvito.
Ce \nseamn` aceast` reziden]` supravegheat`?
Cine poate [ti? Doar pre[edintele hot`r`[te. Dar
[tim c` \nc` tr`ie[te.
Ca s` aud` aceste cuvinte c`l`torise mii de
kilometri, \ns` deodat`, nu-i mai era de-ajuns.
Osp`tarul \i aduse lui Hanibal o tav` plin` cu
pe[te, pe care i-o puse \n fa]` [i vorbi sever cu el \n
limba sanvitean`. Lucrul `sta nu p`ru s`-l deranjeze
pe pu[ti, care \ncepu s` m`nnce cu poft`.
Mi-a spus c` am vorbit prea mult.
De ce? Nu mi-ai spus nimic.
Am vorbit mai mult dect trebuia. Eu nu sunt
dect un intermediar, un emisar.
{i ce trebuie s` fac` un emisar?
Eu transmit mesaje, m` \ntlnesc cu oamenii [i
apreciez dac` sunt cinsti]i sau nu. M` pricep bine la
asta.
{i am reu[it la examenul `sta?
290 PAMELA KENT
Bine\n]eles, f`r` probleme. De altfel, te
observasem deja. Talia vrea s` te vad` acum.
Karen tres`ri cnd auzi acest nume.
Talia? Vorbe[ti despre veri[oara lui Donis?
Da.
Unde este?
Nu departe de aici. Dup` ce termin de mncat, o
s` mergem acolo.
Karen \[i sprijini b`rbia \n pumni [i se uit` la
pu[tiul care continua s` m`nnce cu poft`. La urma
urmei, dup` ce a[teptase att, cteva minute \n plus
nu mai contau.
Plecnd de la restaurant, Hanibal o conduse
printr-un labirint de str`du]e [i sc`ri, unde n-ar fi fost \n
stare s` se descurce. Se oprir` \n fa]a unei u[i [i Hanibal
b`tu cteva lovituri care parc` alc`tuiau un cod.
U[a se deschise [i Hanibal o conduse \n`untru. O
b`trn` o privi pe \ndelete pe Karen, \nainte de a se
hot`r\ s-o lase s` intre \ntr-o curte interioar`.
Plante uria[e erau ag`]ate pe coloane. Peste tot
erau flori tropicale, cu culori minunate. O colivie cu
p`s`ri multicolore se ad`uga la ambian]a magic` a
locului acela.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 291
B`trna disp`ru, dar Karen se sim]ea totu[i
lini[tit` prin prezen]a lui Hanibal.
O brunet` frumoas` ap`ru de dup` o perdea de
verdea]`. Era descul]`, purta o tunic` lung`, [i ca
bijuterii avea dou` inele mari \n urechi. Pe um`rul ei
st`tea un papagal.
Tu e[ti Karen?
Avea o voce blnd` [i melodioas`.
Karen \ncuviin]` cl`tinnd din cap.
Ce vrei de la noi?
Vreau s` [tiu ce s-a \ntmplat cu Donis.
De ce?
Pentru c` pentru c`-l iubesc.
Ce te face s` crezi c` i s-a \ntmplat ceva?
Karen se \ntoarse spre Hanibal, dar \n]elese din
privirea lui c` n-ar fi trebuit s`-i spun` nimic.
Am o presim]ire.
De cnd \l cuno[ti?
De vreo patru luni.
Karen nu putea s` nu observe reticen]a tinerei
femei. Atunci, se hot`r\ s` fac` dovada bunelor ei
inten]ii. |i \ntinse fotografia pe care o luase de la
Donis.
292 PAMELA KENT
Talia o lu`, [i chipul i se lumin` de un zmbet.
Uite, uite! \i spuse lui Hanibal. Familia noastr`.
N-am mai v`zut fotografia asta de ani de zile. Eram
copii, Donis, Salvo [i cu mine. E [i mama mea, [i
p`rin]ii lui Donis. {i aici, este Nani.
Talia privea fotografia ca [i cum ar fi putut s`-[i
aduc` aminte de anii de lini[te [i de fericire.
Mul]umesc c` mi-ai ar`tat-o, spuse ea dndu-i-o
\napoi lui Karen. De mult nu m-am mai gndit la
perioada aceea. E trziu, dar vrei s` mai vorbim
despre Donis?
Mi-ar face pl`cere, veni imediat r`spunsul lui
Karen.
Ea \ntinse mna [i pas`rea veni s` i se a[eze pe
degete.
Hanibal, du-l pe Rasputin \n colivia lui [i pe
urm` treci la culcare.
Deja? Talia se \ncrunt`, [i asta fu de-ajuns ca
pu[tiul s` dispar`.
Vrei un ceai? propuse Talia.
Da, mi-ar face pl`cere.
O privi pe frumoasa brunet` ducndu-se spre
buc`t`rie [i nu putu s` nu-i admire mersul gra]ios.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 293
Cnd se \ntoarse, puse ceainicul [i dou` ce[ti pe
m`su]a din fa]a lui Karen, [i se a[ez` [i ea.
Atunci, spune-mi, Donis s-a sim]it bine \n
Canada? Bnd ceaiul, Karen \ncepu s`-i descrie
am`nun]it toat` povestea lor, de la prima \ntlnire
pn` la venirea lui Eustatius. Era bucuroas` c` putea
\n sfr[it s` se dest`inuie cuiva care o \n]elegea [i
care-l iubea pe Donis.
Cum ar`ta acest Eustatius?
Karen i-l descrise pe pretinsul preot.
|l cuno[ti?
Nu. Se poate s` nu fie din Sanvito. Salvo a
recrutat oameni de peste tot.
Pari s` fii la curent cu ceea ce face fratele t`u.
Am reu[it s` plas`m spioni chiar [i \n palatul
preziden]ial.
Dar ce a[teapt` de la Donis? Crezi c` vrea
s`-l omoare?
Nu. Nu imediat, \n orice caz. Are nevoie de el. Sper
doar c` Donis n-o s` fie att de nebun \nct s` refuze.
Karen se sim]i deodat` dep`[it` de turnura pe care
o luau evenimentele, [i nu putu s` nu-[i ascund` fa]a
\n palme.
294 PAMELA KENT
Of, nu mai [tiu! Nu [tiu de ce m-am hot`rt s`
fac o asemenea c`l`torie. Dar aveam nevoie s` [tiu.
Nu puteam s` m` mul]umesc cu att.
Scoase biletul pe care i-l l`sase Donis la plecare [i
i-l \ntinse Taliei.
E[ti sigur` c` nu-i vorba doar de gelozie?
Sincer` s` fiu, nu pot s` cred \n existen]a acestei
femei, chiar dac` trebuie s` recunosc c` am crezut \n
prima clip`.
Fii lini[tit`, \l cunosc pe Donis dintotdeauna, [i
aici, n-a avut niciodat` o rela]ie serioas`.
Mul]umesc, Talia. Cred c` aveam nevoie s` aud
a[a ceva.
{i acum, ce vei face?
Karen ridic` din umeri.
Ce pot s` fac? Nu pot s` m` gndesc s` ajung \n
Sanvito, cu toate c` doar acolo l-a[ putea vedea pe
Donis.
Poate mai este un mijloc.
Care?
Dac` te-am l`sat att s` a[tep]i pn` s` lu`m
leg`tura cu tine, a fost din cauz` c` puneam la cale
un plan. Prezen]a ta poate s` se dovedeasc` util`.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 295
Util` pentru ce?
Ca s`-l salv`m pe Donis [i s` r`sturn`m
regimul fratelui meu.
Sala mare a palatului preziden]ial ilustra
megalomania dictatorului. Nu era dect o acumulare
de coloane, fresce, lustre de cristal Tocmai \n
fund, tronul instalat acolo spunea multe despre
mentalitatea lui Salvo Gibrian, ales pre[edinte pe
via]`. Nu-[i d`dea oare seama c` dimensiunile
acestea \l f`ceau s` par` ridicol de mic?
Donis nu fu \nc`tu[at ca s` fie dus \n fa]a v`rului
s`u.
Ne revedem \n sfr[it, \ncepu Salvo pe un ton
ironic.
Donis nu r`spunse, [i prefer` s` se uite la vechiul
lui prieten. Transformarea era incredibil`. Se
\mplinise, tr`s`turile i se buh`iser` de gr`sime,
trupul i se pleo[tise.
Apropie-te, drag` vere. Ar trebui s` fii mul]umit
s` m` vezi din nou; \n definitiv, suntem de acela[i
snge.
Ai eliberat-o pe bunica?
Fiecare lucru la timpul lui.
296 PAMELA KENT
}i-ai dat cuvntul!
Donis reac]ionase cu o asemenea violen]`, \nct
gardienii vrur` s` intervin`, dar un gest al
pre[edintelui \i opri.
Ar fi fost prematur s`-]i eliberez bunica, \nainte
de a avea pl`cerea s` st`m de vorb`.
Ei bine, spune, te ascult.
Salvo f`cu un gest spre gardieni, [i ace[tia se
\ndep`rtar`.
Prefer s` dau un caracter mai intim discu]iei
noastre.
Ar fi trebuit s` g`se[ti un loc mai discret.
Nu-]i place aici? Eu am fost cel care a pus la
punct planurile. |n sfr[it, cam a[a ceva. Donis, o s`
fiu sincer. }ara are nevoie de tine. Suntem pe
marginea unei pr`pastii.
Te temi c` o criz` economic` o s`-]i tulbure
somnul?
Te sf`tuiesc s` p`strezi pentru tine sarcasmele.
Ar fi mai bine pentru tine. Pot s`-]i dau tot ce ai
nevoie: statistici, rapoarte financiare \n sfr[it,
totul. Situa]ia e critic`. Avem o infla]ie de cinci sute
la sut`, b`ncile str`ine nu ne mai primesc moneda.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 297
Donis \[i asculta v`rul, \ns` dincolo de ace[ti
indicatori economici, vedea mizeria unui popor care
murea de foame.
Ce-mi ceri, e imposibil, Salvo. Un singur om nu
poate face s` mearg` economia unei ]`ri.
Trebuie s` iei ni[te hot`rri, ct` vreme nici
unul dintre mini[trii mei nu e \n stare.
E de la sine \n]eles. {tiu ce-i a[teapt` dac` fac
vreo gre[eal`.
Lucrurile s-au schimbat de cnd ai plecat, Donis.
Vrei s` spui c` nu mai omori [i nu mai jefuie[ti?
Ai grij` ce spui.
Eu sunt st`pnul aici.
N-am de gnd s` te ajut, \n nici un fel. M-am
\ntors doar ca s-o eliberez pe bunica, atta tot.
Chipul lui Salvo se \ntunec`. Cu o expresie
crncen`, se ridic` de pe tron.
Vei face ce-]i cer, pentru c`-mi datorezi asta.
De ce-ar trebui s-o fac?
Pentru c` ai vrut s` m` omori.
Despre ce vorbe[ti?
Nu mai face pe nevinovatul. {tiu c` n-ai uitat.
Adu-]i aminte de diminea]a de pe falez`.
298 PAMELA KENT
Abia \mplinisem dou`zeci de ani [i aveam o
sumedenie de proiecte [i de vise.
Nu, nu uitase, cu toate c` \ncercase s`-[i alunge
amintirile. {i nu era o \ntmplare faptul c` Salvo \[i
cl`dise palatul chiar pe locul acela.
N-am avut niciodat` de gnd s`-]i dau drumul.
Nu min]i! }i-am citit \n ochi. M` priveai ca [i
cum a[ fi fost un monstru.
Dar nu te-am l`sat s` cazi.
Nu dar cred c` ]i-a p`rut r`u.
Am l`sat s`-mi scape aceast` [ans`, nu mi-am
urmat instinctul. A[ fi putut evita ruina ]`rii [i
moartea multor nevinova]i, dar n-am f`cut-o.
De asta ai devenit Eliberatorul, att de nobil,
att de generos, gata s`-]i aju]i concet`]enii?
Sentimentul de vinov`]ie te f`cea s` te por]i a[a?
Salvo rostea cu glas tare un adev`r pe care Donis
nu vrusese niciodat` s`-l ia \n seam`.
Nu vreau s` fiu erou, ci doar s`-i ajut pe cei care
au nevoie.
Ei bine, continu`-]i opera, aici.
}i-am spus deja c` n-o s`-ncerc s`-]i repar
gre[elile de administrare.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 299
Ce p`cat, drag` vere! {i eu care eram att de
\ncrez`tor. {tii, am un mare num`r de prizonieri
politici \n celulele mele, [i \ntre]inerea lor cost`
Statul o mul]ime de bani. Ce p`rere ai?
Elibereaz`-i!
Mi-ar fi pl`cut s` fac asta. Dac-ai fi acceptat s`
lucrezi pentru mine, cei optzeci [i [apte de b`rba]i [i
femei ar fi putut fi salva]i.
Ce vrei s` spui?
E costisitor s` continuu s`-i hr`nesc, [i solda]ii
mei \mi solicit` s` se antreneze la tir. Sunt sigur c`
asta i-ar amuza.
Pentru numele lui Dumnezeu, Salvo, e[ti nebun?
Cnd o s` se termine?
O s` se termine cnd o s` redresezi tu situa]ia.
|]i dau o s`pt`mn` ca s`-mi propui o serie de
m`suri. La sfr[itul s`pt`mnii, dac` n-am nimic de la
tine, prizonierii din prima celul` vor fi omor]i.
Dup` \nc` o s`pt`mn`, o s` pun s` fie omor]i cei
din a doua celul`. {i a[a mai departe, pn` o s` te
hot`r`[ti s` colaborezi. Dac` rezi[ti pn` la sfr[it,
ceea ce m-ar surprinde din partea ta, ai s` fii
\mpu[cat la rndul t`u.
300 PAMELA KENT
|n felul `sta, am s` m` debarasez de to]i opozan]ii.
Donis t`cu, [i Salvo trebui s`-i interpreteze t`cerea
ca pe o acceptare.
G`rzi, lua]i-l pe omul `sta [i da]i-i tot ce v` cere!
Are de lucru!
Elibereaz-o pe bunica! strig` Donis \n timp ce
gardienii \l luau cu ei.
Salvo \ncepu s` rd` homeric \n sala goal` [i rece.
Nu ]i-am spus \nc`? Este liber` de o s`pt`mn`.
Soldatul reveni s` ia leg`tura cu el. De data asta se
post` \n fa]a ferestrei, [i Donis putu s`-i vad` fa]a.
Era att de tn`r, \nct te f`cea s` te gnde[ti la un
copil deghizat \n b`rbat.
Sper s`-mi aduci ve[ti bune. Nu mai am dect
cinci zile r`gaz.
Mecanismul a pornit. Accept` s` colaborezi cu
pre[edintele.
Dar nu pot s` fac altceva?
Nu. Prezen]a dumitale aici este de-ajuns.
Poporul \ncepe s` cear` eliberarea conduc`torului
lor.
Donis \[i ascunse fa]a \n mini. Nu mai vroia s`
moar` al]i oameni din cauza lui.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 301
Mai este ceva. Prietena dumitale canadian` este
\n Spania.
Cine? Karen? De ce-i acolo?
Te c`uta. Acum, e \mpreun` cu Talia.
Dumnezeule!
A[adar, \l iubea! |n ciuda biletului pe care i-l
l`sase, era acolo. Dragostea fusese mai tare. Se gndi
la primejdiile care o a[teptau.
Spune-i Taliei s-o trimit` acas`.
N-a[ putea s` ajung la ele, dar cred c` m-ar
refuza.
De ce?
Prietena dumitale ne va ajuta
Nu! Nici vorb` de a[a ceva! Karen n-are nici o
leg`tur` cu insurec]ia. Insist s` se \ntoarc` acas`.
Soldatul \[i puse pu[ca pe um`r [i se \ntoarse cu
spatele.
Planurile sunt stabilite deja. Nu putem s` risc`m
viitorul ]`rii ca s` ne ocup`m de siguran]a unei
femei.
Fereastra n-avea gratii. Putea s` ias` pe acolo [i s`
fug`. Ar fi putut s` ajung` la Karen, s-o oblige s` se
\ntoarc` la ea acas`? Dar nu Locul lui era aici. Via]a
302 PAMELA KENT
[i speran]a a mii de oameni depindeau de el. {i era
f`r` \ndoial` ultima [ans` ca ]ara s`-[i redobndeasc`
libertatea [i s` termine cu tirania lui Salvo Gibrian.
Atunci, promite-mi s` ai grij` de ea.
O s` facem tot posibilul. {i acum, d`-mi inelul.
Cel cu cruce. El face parte din planurile noastre.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 303
Capitolul 17
Vaporul se apropia de portul Muniz, din Sanvito.
Karen privea spre ]`rm, \ntrebndu-se care va fi
reac]ia lui Donis. O s` fie furios? Dar nu mai avea nici
o importan]`. Trebuia neap`rat s`-l elibereze.
Insula de culoare brun` [i verde era a[ezat` pe o
mare turcuoaz. Dou` monumente dominau ora[ul.
De-o parte, catedrala, construc]ie veche, purtnd
patina anilor, \[i \n`l]a spre cer s`geata cupolei, \n
timp ce, de partea cealalt`, monstruos [i ridicol,
palatul preziden]ial desfigura faleza.
Re[edin]a fratelui meu, spuse Talia ar`tnd noua
construc]ie.
B`nuiam, r`spunse Karen.
Se uit` pe punte la echipa de jurnali[ti, fotografi [i
tehnicieni care-i \nso]ea. Veneau din dou`sprezece
]`ri, atra[i de perspectiva unui reportaj extraordinar
\n care se amestecau politica, dragostea [i o dram`
familial`.
Karen \i \ng`duise Taliei s` se foloseasc` de
numele s`u, ca s` asigure succesul misiunii. {i
reu[ise. Sora dictatorului [i logodnica eroului erau
pe cale s`-l salveze pe Donis Sotera din ghearele
tiranului. Asta nu putea s` lase pe nimeni nep`s`tor.
Publicitatea era esen]ial` \n reu[ita ac]iunii, \i
explicase Talia. Ct` vreme Salvo s-ar fi [tiut \n
centrul aten]iei tuturor, nu [i-ar fi permis nici cea
mai ne\nsemnat` violen]`.
De altfel, el \i asigurase pe jurnali[ti c` erau
bineveni]i, [i ar fi mul]umit s` stea de vorb` despre
soarta lui Donis Sotera.
Pe chei, sute de persoane a[teptau sosirea
vaporului. Spre marea ei surprindere, Karen v`zu c`
erau agitate steaguri din Sanvito [i ale Canadei.
De ce to]i oamenii `[tia, cu attea drapele? o
\ntreb` pe Talia.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 305
Sunt pentru tine, femeia care a cucerit inima
Eliberatorului. Aici, noi nu rezist`m unei pove[ti de
dragoste.
Le a[tepta o ma[in`. Urcar` \n ea \n timp ce
jurnali[tii se \nghesuir` \ntr-un autobuz. Pornir` la
drum c`tre palat, aclamate de o mul]ime de oameni,
masa]i de-a lungul parcursului.
{oferul opri \n fa]a unei sc`ri monumentale, care
ducea \n`untrul palatului. Gardienii le conduser` pe
o alee larg`, decorat` cu lux ostentativ, [i ajunser`
\ntr-o sal` mare \n cap`tul c`reia se afla tronul.
Dup` cteva minute, \n ritmul maiestuos al unei
fanfare, ap`ru pre[edintele. Era att de gras \nct mai
mult se leg`na dect p`[ea. Destul de scund, purta o
uniform` militar` acoperit` \n mare parte cu medalii.
Pre[edintele se uit` doar o clip` la Karen, dup`
care \[i concentr` aten]ia asupra surorii lui.
Draga mea Talia, ce pl`cere s` te rev`d, spuse el
deschiznd bra]ele.
Talia urc` cele trei trepte care duceau la tron, ca s`-[i
s`rute fratele. Salvo se \ntoarse atunci spre jurnali[ti.
Bine a]i venit pe insul`! Sunt flatat c` lumea se
intereseaz` de reuniunea noastr` de familie.
306 PAMELA KENT
Salvo b`tu din palme [i doi servitori aduser`
scaune pentru cele dou` femei.
Spune-mi, drag` frate, \ntreb` Talia a[ezndu-se,
ce mai face v`rul nostru?
Ct se poate de bine, sor` drag`. Donis este aici
\n largul lui [i n-ai de ce s`-]i faci griji pentru el.
Cnd vorbea, privirea lui Salvo avea ni[te sclipiri
stranii, ca [i cum nebunia punea treptat st`pnire pe
el.
Dac` a[a stau lucrurile, n-o s` g`se[ti nici un
inconvenient dac` Donis vine s` ne spun` el \nsu[i,
nu?
Mi-ar pl`cea, \ns` Donis are o mul]ime de
treburi de f`cut, [i mi-a cerut expres s` nu-l deranjez
sub nici un pretext.
Karen lu` cuvntul la rndul ei.
Am f`cut mii de kilometri ca s` ajung aici, [i nici
nu m` gndesc s` plec f`r` s` fi stat de vorb` cu
Donis. N-am nici un motiv s` te cred Donis poate
e mort la ora asta.
Domni[oar` Miller, nu te-ai gndit c` poate
sentimentele lui fa]` de dumneata s-au schimbat?
Dac`-i a[a, vreau s`-l aud pe el spunnd-o.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 307
Foarte bine, atunci o s`-i cer s` vin`, dar te
previn c` nu-i place absolut deloc s` fie \ntrerupt din
treab`.
Salvo d`du un ordin unuia dintre gardieni [i
acesta se \ntoarse dup` cteva minute \nso]it de
Donis.
Karen \[i d`du seama c` tremura din cap pn`-n
picioare. Nu se mai v`zuser` de cteva s`pt`mni,
care i se p`reau o eternitate. Donis o privi pe Talia,
apoi pe Karen, cu un aer inexpresiv.
Ce c`uta]i aici?
Am venit s` ne asigur`m c`-]i merge bine, \i
r`spunse veri[oara.
Ei bine, v-a]i pierdut timpul. Salvo v-a spus
adev`rul. Am venit aici de bun`voie, ca s` redresez
economia ]`rii. |n ciuda zvonurilor care au ap`rut,
nu sunt prizonier [i pot s` plec cnd vreau.
Nu te cred.
Nu m` intereseaz` ce crezi.
Karen sim]i c`-i \nghea]` sngele \n vine. Donis
p`rea furios la culme.
Ai putea m`car s` fii mai amabil cu Karen, care a
venit de departe.
308 PAMELA KENT
Nu vreau s`-i spun dect un singur lucru, [i
anume c` se amestec` \n ceva care n-o prive[te. {i mi
se pare o ru[ine c` a]i convocat at]ia jurnali[ti
pentru o \ntlnire de familie.
Talia puse mna pe bra]ul lui Karen.
|mi pare r`u. Cred c` am judecat gre[it situa]ia.
Salvo pufni \n rs.
N-are de ce s`-]i par` r`u, surioar`. Donis [i cu
mine v-am rezervat o mic` surpriz`.
Ce fel de surpriz`?
O mas` \n familie. Ne-am gndit c` ]i-ar face
pl`cere s-o vezi pe Nani \nainte de a pleca din nou,
pentru c` b`nuiesc c` nu vrei s` r`mi \n ]ara ta.
}ara asta nu este ]ara mea. Dar a[ fi bucuroas`
s-o v`d pe Nani. Ce mai face?
Neschimbat`, [i a[a o s` r`mn` mult timp.
Karen r`sufl` u[urat`. Planul p`rea c` se desf`[ura
a[a cum fusese prev`zut.
Da, o s` mnc`m to]i patru pe terasa care d`
spre mare. Vom fi \mpreun`, ca alt`dat`.
To]i patru?!
Da, tu, Donis, Nani [i cu mine. F`r` s` mai pun
la socoteal` gardienii, bine\n]eles.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 309
Karen sim]i un gol \n stomac. Nu fusese invitat`...
Din fericire, prev`zuse a[a ceva.
Talia se \ntoarse spre Karen.
Te deranjeaz` s` mai a[tep]i cteva ore?
Nu-i nici o problem`. Dar e[ti sigur` de ceea ce
faci?
Uneori, trebuie s` ai \ncredere \n instinct. {i pe
urm`, abia a[tept s-o v`d pe Nani.
Atunci, du-te, [i nu-]i face griji pentru mine.
Karen se \ntoarse la jurnali[ti. Gardienii venir` s`
le propun` s`-i urmeze \ntr-o sal` unde le fu servit`
o gustare.
Era moart` de team`. Niciodat` nu tr`ise
asemenea clipe, [i nu se sim]ea preg`tit`. {i pe urm`,
nu [tia pe cine s` mai cread`, \n lumea asta de
nebuni. Donis denun]ase \n public dragostea lor, [i
Talia era sora unui dictator psihopat.
Puse mna pe inelul lui Doris pe care [i-l prinsese
de un l`n]i[or la gt. Bijuteria ajunsese la ea din
mini str`ine, [i din motive care n-aveau nici o
leg`tur` cu dragostea.
Doi gardieni intrar` \n clipa aceea \n \nc`pere [i se
\ndreptar` spre Karen.
310 PAMELA KENT
Avem un mesaj de la Donis Sotera, spuse unul
dintre ei.
Despre ce este vorba?
|[i vrea inelul.
Ce vrea?
Inelul de aur care-i apar]ine. Vrea s` i-l dai
\napoi.
Spune-i c` n-am de gnd s` i-l dau. |n definitiv,
el este cel care nu [i-a ]inut promisiunea.
Gardienii se uitar` unul la cel`lalt.
Ne pare r`u, dar trebuie s` insist`m.
{i dac` refuz, ce-o s` face]i? O s` m` \mpu[ca]i?
Bine\n]eles c` nu. E[ti sub protec]ia
pre[edintelui, domni[oar` Miller, dar sper`m c` vei
accepta s` colaborezi.
Jurnali[tii \ncepur` s` se adune \n jurul lor.
Dac` Donis vrea s`-[i recupereze inelul, l`s`-m`
s` i-l dau chiar eu.
Rcuno[ti deci c`-l ai
De bun` seam`. Nu m` despart de el niciodat`.
|[i scoase l`n]i[orul din corsaj [i le ar`t` bijuteria.
Donis Sotera ia masa \mpreun` cu familia. Nu
vrea s` fie deranjat.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 311
N-am s` fac scandal, dac` de asta se teme.
Cei doi gardieni vorbir` ceva pe limba lor, pe
urm`, cel mai tn`r se \ntoarse spre Karen.
De acord, o s` te \nso]im pn` pe teras`, dar nu
te l`s`m s` r`mi acolo.
Nici nu vreau.
Karen \i urm` pe cei doi b`rba]i. Terasa era \n
partea cealalt` a palatului. Pn` la urm`, ajunser` \n
fa]a unei por]i duble, p`zit` de un soldat \narmat.
Poarta se deschise [i intrar`.
Locul era exact a[a cum \l descrisese Talia.
P`mntul era acoperit cu dale de marmur`, care se
terminau pe marginea falezei de-a lungul c`reia era
plantat un [ir de chiparo[i. Jos, se auzea zgomotul
surd al valurilor care se sp`rgeau de stnci.
Donis era a[ezat lng` o b`trn` \mbr`cat` \n
negru. Talia [i Salvo st`teau de vorb`, rezema]i de
balustrad`. La sosirea ei, to]i se \ntoarser` spre
nou-venit`.
Donis se ridic` [i li se adres` gardienilor f`cnd
semn spre Karen.
Ce caut` aici? \ntreb` el.
Tremurnd, Karen \i ar`t` inelul pe care-l ]inea \n mn`.
312 PAMELA KENT
Am inelul dumneavoastr` domnule.
Am cerut s` mi-l aduc` gardienii.
N-am vrut s` m` supun. Dar uite-l, prinde-]i
inelul blestemat
Karen arunc` inelul \n aer \n timp ce gardienii \[i
armar` pu[tile [i traser`. Salvo fu atins din plin de un
glon] [i se smuci \napoi datorit` impactului. Se
pr`bu[i \n bra]ele Taliei, care se \ncovoie sub
greutatea lui. Ea \[i pierdu echilibrul [i, \nainte ca
cineva s` poat` interveni fratele [i sora disp`rur` \n
gol.
Karen alerg` gr`bit` \ntr-acolo. O sut` de metri
mai jos, tupul dislocat al tiranului z`cea pe stnci.
Dar nimeni n-o v`zu pe Talia. Doar e[arfa ei ro[ie
r`m`sese ag`]at` de o stnc`.
Donis o lu` pe Karen \n bra]e [i ea sim]i
risipindu-se toat` nelini[tea pe care o \ncercase \n
cursul acestor zile cumplite.
Draga mea, s-a terminat. Totul s-a terminat.
Iart`-m`
INCANTA}IA DRAGOSTEI 313
Epilog
Casa lui Donis era construit` \n partea de sud a
insulei, lng` plaja cu nisip fin, unde frunzele
ctorva palmieri se leg`nau \n adierea brizei. Era o
cas` modest`, cu pere]i albi [i cu acoperi[ de ]igl`
ro[ie, dar aici locuiau ferici]i de [ase luni.
Pe masa de pe teras`, munca lui Karen era
\mp`r]it` \n dou` teancuri. |ntr-o parte, c`r]ile de
gramatic` sanvitean`, \n cealalt`, mapa cu
coresponden]`. Karen era \ntins` pe un [ezlong,
\ntrebndu-se cu ce s` \nceap`.
Tot ca o [oprl` la soare, nu-i a[a?
Karen deschise ochii.
Dragul meu, cum mai este infla]ia pe ziua de azi?
Donis se aplec` s-o s`rute.
Deloc r`u. Unde-i bunica?
|n acela[i loc, ca \n fiecare zi la aceast` or`.
Pe plaj`?
Da, cu Hanibal. {i el e convins c` Talia se va
\ntoarce \ntr-o bun` zi. Se pare c` e o legend`
Donis privi \n direc]ia plajei.
Da, legenda. M-am gndit mult la ea, \n ultimele
luni.
Se spune c` dac` o femeie cade de pe falez`,
marea o salveaz` de la moarte.
Tu crezi?
Nu [tiu. Important e c` bunica o crede.
Karen era de acord cu el, [i cu legenda. Dispari]ia
Taliei era greu de admis, [i trebuia s` p`streze
speran]a.
Era s` uit c` am o scrisoare pentru tine, spuse
Donis.
|nc` una! Cine-ar mai fi crezut c` vom primi
scrisori dup` [ase luni
E de la tat`l t`u.
Ah, e altceva spuse ea deschiznd plicul.
INCANTA}IA DRAGOSTEI 315
Citind scrisoarea, un zmbet \ncntat i se \ntip`ri
pe chipul bronzat.
Totul e ct se poate de bine. Nepotul nostru
Benjamin a \mplinit trei luni [i i-a ap`rut primul
dinte. Ah de necrezut. Tata [i Liz au \nceput s`
caute un apartament \n ora[. Tata pleac` de la ferm`.
Aventurile lui Karen avuseser` urm`ri [i peste
Atlantic. Toat` familia urm`rise la televizor
reportajul despre lovitura de stat.
|n panica lui, William se \ntorsese la Liz s` caute
lini[tea al`turi de ea. Se \mp`caser` [i se c`s`toriser`
pu]in dup` aceea.
Tat`l lui Karen \i trimisese [i un exemplar din
ziarul local, London Free Press.
Ascult`, tata spune c` a cump`rat cincizeci de
exemplare, ca s` le p`streze amintire
Articolul se intitula: "O tn`r` canadian` din
Londra, ambasadoare a farmecului \n Sanvito".
Jurnalistul vorbea despre negocierile purtate de
Karen Miller Sotera, so]ia ministrului de finan]e,
pentru redeschiderea consulatului Canadei din
Sanvito.
E [i un interviu cu domnul Rathbone.
316 PAMELA KENT
Are numai elogii despre mine. Poate m` iube[te,
\n cele din urm`.
Donis se apropie [i-[i lu` so]ia \n bra]e.
Bine\n]eles c` te iube[te. Cuno[ti mul]i
func]ionari care ar profita de concediul anual ca s` se
duc` s` r`stoarne un dictator sngeros?
Donis, te rog, tocmai uitasem de asta.
Dar nici nu se pune problema ca eu s` uit. Sunt
prea mndru de tine.
Karen zmbi [i ridic` ochii spre el.
Am str`b`tut un drum lung, de cnd ai intrat \n
biroul meu de la oficiul de emigr`ri.
Donis o mngie pe obraz cu vrful degetelor.
{i nu-i dect \nceputul c`l`toriei, dragostea mea.
Sfr[it
INCANTA}IA DRAGOSTEI 317

S-ar putea să vă placă și