Sunteți pe pagina 1din 160

Departamentul de servicii po[tale al societ`]ii noastre

de difuzare trimite colete de c`r]i att pentru persoanele


fizice ct [i cele juridice, \n condi]ii foarte avantajoase.
Suna]i la telefonul 021-223.63.07
sau scrie]i-ne pe adresa
S.C. ALCRIS 94 DIFUZARE S.R.L., Str. Teodosie Rudeanu,
Nr. 54, Sector 1, Bucure[ti.

Comenzi on-line:

www.alcris.ro

Titlu original (eng.): Return to Devils View

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale


MORGAN, MARY
|ntoarcere la Priveli[tea Diavolului / Mary Morgan
Traduc`tor: Cornelia Alexoi-Shili
Bucure[ti: Alcris, 2007.
ISBN 978-973-580-301-8
I. Micu Aurelian (Editor)
II. Dr`ghici Ioan (Lector)
821.111. 31=135.1
Colec]ia EL [i EA

MARY MORGAN

|ntoarcere la
Priveli[tea
Diavolului
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
CORNELIA ALEXOI-SHILI

ALCRIS
M-94

De aceea[i autoare \n colec]ia EL [i EA au mai ap`rut:

Dup` ruperea logodnei

nr. 318

O via]` periculoas`

nr. 327

Evadat` din harem

nr. 343

Paradisul reg`sit

nr. 348

Visuri interzise

nr. 383.

}inutul vr`jit

nr. 404

Micile bucurii ale vie]ii

nr. 446

Testamentul

nr. 565

Capitolul 1
Jana Harvey \[i l`s` Mini-ul luat cu \mprumut la marginea
drumului, \n umbra unui copac [i se ndrept` spre por]ile
mo[iei. Dinspre mare se ridica un vnt u[or, care \i sufl` p`rul
lung [i castaniu cu aceea[i intensitate cu care leg`na, \n valuri
purpurii, florile din vie.
Priveli[tea Diavolului! Minile i se strnseser` pe grilajul
por]ii inalte, de fier, \n timp ce privea lung la casa aflat` n
cap`tul aleii m`rginite de stejari Era, intr-adev`r, casa \n care
\[i petrecuse primii ani din via]`? O ncrunt`tur` abia vizibil` \i
\ncre]i fruntea, iar pe fa]a ce nu-i tr`da cei dou`zeci [i patru de
ani, ochii ei verzi devenir` gnditori.
Se spune c` lucrurile se supradimensioneaz` \n memoria
unui copil, a[a \nct, adeseori, par decep]ionant de mici [i de
nesemnificative cnd le revedem la vrsta adult`. Nu se

MARY MORGAN

\ntmplase \ns`, a[a, [i cu Priveli[tea Diavolului. Jana [tiuse c`


proprietatea era mare [i c` podgoriile sale erau apreciate pn`
dincolo de Cape, dar grandoarea a ceea ce vedea o lu` prin
surprindere. Nu se a[tepta s` fie chiar att de mare, att de
impresionant`; mai frumoas` dect \n toate visele sale
Construit` pe una din pantele muntelui Table, ar fi putut
figura cu succes ntr-un ghid al celor mai deosebite locuin]e \n
stil german clasic, din regiune. Ferestrele, cu cercevelele [i
jaluzelele din lemn, de un maro \ntunecat, contrastau puternic
cu albul zidurilor. O verand` larg` completa partea din fa]` a
casei [i peste coloanele \nalte c`dea o cascad` de flori stacojii,
care intensifica [i mai mult, prin contrast, albul zidurilor vechi.
|n spatele vilei, ca [i de fiecare parte a ei, se g`seau viile.
P`reau s` se intind` c\t vezi cu ochii. Valuri \ntregi de verde [i
purpuriu.
|n fa]a locuin]ei, prelins` pe panta muntelui, se a[ternea
peluza luxuriant` [i neted`, indicnd att grija ct [i banii care
au fost cheltui]i pentru \ntre]inerea ei.
Prins` \n toate aceste gnduri, Jana nici nu observ` cnd
minile ei \mbr`]i[ar` grilajele por]ii. Era plecat` din
Johannesburg doar de o zi [i, deja, planurile f`cute acolo
p`reau irealizabile. "Am locuit aici. A]i avea ceva \mpotriv` dac`
a[ arunca o privire?" Ct de simplu era acest discurs cnd \l
repeta cu Simon. Prea simplu. Acum, cu grandoarea [i
perfec]iunea Priveli[tii Diavolului \n fa]`, totul p`rea o fantezie.
|n mod sigur, logodnicul ei ar fi \n]eles-o.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

Dac` ar fi v`zut cu ochii lui mo[ia, ar fi putut realiza,


desigur, c`, \n ceea ce o prive[te, nu era posibil s` dea buzna
pentru o \ntrevedere cu proprietarul Priveli[tii. Sau n-ar
\n]elege? I-a judecat gre[it pe Simon [i pe mama sa
gndindu-se c` n-ar putea in]elege ct era de dificil pentru ea
s` mearg` [i s`-[i spun` pur [i simplu oful?
Indiferent de situa]ie, nu putea face nimic, acum. Cel pu]in
nu azi. Nu pn` nu g`sea o cale prin care cererea ei putea
p`rea, ct de ct, rezonabil`. {i, mai ales, pn` nu afla cte ceva
despre persoanele care au locuit aici. Dintr-o singur` privire,
Jana \n]elese c` nu era posibil` o discu]ie deschis` cu
proprietarii Priveli[tii f`r` ca cererea ei s` par` o impertinen]`.
|[i desf`cu minile de pe grilajul por]ii [i se \ndrept` \ncet,
\ncruntndu-se, spre Mini-ul ei. |n timp ce-[i \ntorcea ma[ina,
era deja hot`rt` s` uite de aceste probleme pentru cteva ore.
A[a cum grandoarea Priveli[tii Diavolului \i ie[ise complet
din minte, tot a[a, uitase frumuse]ea peninsulei Cape. "Cel mai
frumos cap din lume" Cuvintele lui Francis Drake, spuse cu
sute de ani \n urm` \i str`fulgerar` mintea, \n timp ce str`b`tea
gnditoare curbele abrupte ale drumului. Deasupra ei, se
ridicau maiestuase pantele \mp`durite ale muntelui Table [i,
de alt` parte, reliefat pe cer , Devil's Peak, piscul de la care [i-a
luat numele proprietatea de vinuri. Dedesubt, se l`f`ia
\ntinderea de case care era Cape Town [i suburbiile sale, iar,
mai departe, marea. Jana l`s` \n jos fereastra ma[inii [i respir`
aerul proasp`t de munte, cu aromele sale \ncnt`toare de pin

MARY MORGAN

[i flori s`lbatice, peste care r`zb`tea, \mbietoare, briza m`rii. O


invita]ie absolut irezistibil`.
La Fish Hoek, se opri. |[i puse costumul de baie [i
binecuvnt` \n minte momentul \n care [i-l aruncase \n valiz`,
doar cu o clip` \nainte ca ea [i Simon s` plece la aeroport.
Bikinii erau verzi [i Simon remarcase faptul c` ochii ei ie[eau [i
mai mult \n eviden]` c`nd \mbr`ca haine de aceast` culoare. |[i
amintea dezaprobarea lui din clipa \n care o v`zuse
\mpachetndu-i.
Nu mergi s` \no]i!
Poate c` da, flutur` ea un z\mbet [iret [i pentru c` nu se
putea ab]ine s` nu-l tachineze v`z`ndu-l att de serios
ad`ug`:
}i-e team` c` \mi voi g`si un iubit?
Nu fi absurd`! Vocea \i devenise dur`. E[ti logodit` cu
mine! |n plus, ceea ce ai spus, face ca tot acest voiaj s` par`
o mare absurditate.
Am glumit doar, iubitule, se c`i ea, v`znd cum l-a r`nit [i,
pentru o clip`, \[i dori ca el s` fi avut un fel de a fi mai pu]in
serios.
|ntinse prosopul pe plaja nisipoas` [i fierbinte [i se \ntinse
sprijinit` \n coate, pentru a privi \n jur, vr`jit`. Mica plaj` avea
o atmosfer` cu totul [i cu totul specific`. Era o adev`rat`
pl`cere s`-]i treci privirea att peste satul Fish Hoek, o a[ezare
pitoresc`, \ntins` la poalele muntelui, ct [i peste b`rcile
pescarilor, din vecin`tatea cheiului. O mic` nav` aluneca pe

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

apa str`lucitoare [i cnd aceasta ancor` cu m`iestrie la chei,


Jana, cuprins` de un entuziasm subit, \i strig`, din toate
puterile, pentru a-[i exprima admira]ia. Pescari [i pesc`ru[i
peste tot.
Jana intr` \n ap`, constatnd \n trecere c` fluxul crescu. Se
preg`ti pentru [ocul \ntlnirii cu apa rece, dar r`mase uimit`
de blnde]ea acesteia. Pentru cteva minute se bucur` s` simt`
\mbr`]i[area valurilor care \i inconjurau trupul. Apoi, v`znd
un val ridicndu-se deasupra celorlalte, plonj` \n el [i \ncepu s`
\noate. |not`toare puternic`, trecu repede pe lng` grupul de
tineri de la marginea apei, care a[teptau \n picioare revenirea
valurilor. De[i \mb`tat` de bucuria jocului cu marea, Jana
deveni, totu[i, con[tient` de faptul c` se ndep`rtase prea mult.
Dup` un timp, \ncet` s` mai \noate, se \ntoarse pe spate [i se
l`s` s` pluteasc`. Toate gndurile cu privire la ]elul ei,
disp`rur`, ca prin minune, \n acest binecuvntat abandon.
Valurile se \n`l]au [i coborau, ridicnd-o [i l`snd-o \n jos,
\mpreun` cu ele. Se gndi c` niciodat` nu s-ar putea s`tura de
aceast` pl`cere.
Apa era albastr` [i avea tot timpul \n fa]` crestele
mun]ilor Pierdut` \n gnduri, nici nu observ`, la \nceput, c`
valurile \ncepuser` s` se agite, puternic, \ntr-o parte.
Con[tientiz` asta, cu uimire, doar \n momentul \n care unul
dintre valuri o \n`l]` cu atta putere, nct fu purtat` departe,
\n larg. Se \ntoarse [i \ncepu s` \noate spre ]`rm. Nu se alarm`,
pentru c` [tia s` \noate foarte bine, a[a c` nu se gndi nici

10

MARY MORGAN

m`car o clip` c` ar putea avea vreo problem`. Vltoarea o lovi


aproape \n acela[i timp. Reu[i s` mai \noate \nc` pu]in dar,
imediat, fu prins` \ntr-un vrtej ame]itor. |ncerc` s` lupte din
r`sputeri, dar acesta fu mai puternic dect ea. |i trebui doar o
secund` pentru a realiza c` nu avea sc`pare.
Nici nu \[i d`du seama de ]ip`tul pe care \l scoase \n acea
clip`, biciuind cu diperare apa. Mareea era [i mai puternic`
acum, iar valurile [i mai \nalte.
Nu se sim]ise nicicnd mai neajutorat`.
Nu v`zu b`rbatul care \nota spre ea [i asta o f`cu s` scoat`
un ]ip`t de uimire cnd acesta o prinse de umeri. |ntr-o
secund`, trecu tot pericolul.
Doar mai trziu, \n momentul \n care Jana avu timp s` se
gndeasc` la toate acestea, \n]elesese de ce salvatorul ei nu
avusese, la rndul lui, probleme cu vrtejul; pur [i simplu,
acesta sc`zuse \ntr-att, \nct nu mai prezenta nici o dificultate.
|nc` ]innd-o strns, b`rbatul \ncepu s` \noate spre ]`rm.
Pentru cteva secunde, Jana se sim]i u[urat`. Apoi, ca [i cum ar
fi realizat c` el \[i spunea c` trebuie \nc` s-o ajute, Jana \ncerc`
s` se retrag`. Rezultatul nu se l`s` a[teptat [i \not`torul o
strnse [i mai tare. Jana \[i d`du atunci capul mult pe spate [i
\ncerc` s`-l priveasc`.
}ine-te, mri el.
Severitatea din tonul s`u o uimi.
{ocat`, r`mase pasiv` \n bra]ele lui, sim]indu-i tot corpul, ca
[i cum ar fi fost prin[i \mpreun` \n acela[i val. La un moment

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

11

dat, \ntorcndu-[i privirea, \i z`ri ochii... |ntuneca]i, s`lbatici,


feroce [i cu o expresie incredibil de mnioas`. Bra]ele care o
strngeau erau sub]iri dar foarte musculoase, astfel \nct, \n
ciuda furiei m`rii [i a greut`]ii corpului Janei, care \l tr`gea \n
jos, el \not` din r`sputeri.
Revenindu-[i din spaim`, Jana constat` c` \i sim]ea prezen]a
cu toat` fiin]a. Nu mai era nici un centimetru care s` nu fie \n
contact cu corpul ei. Pieptul lui vnjos \i presa snii, picioarele
puternice le strngea puternic pe ale ei, \n timp ce \nota parc`
f`r` nici un efort. Nu mai fusese niciodat` \ntr-un contact att
de apropiat cu un b`rbat, nici m`car cu Simon. Se \ntreba care
era motivul tremurului ei, fiind, \n acela[i timp, foarte vioaie.
Intimitatea impus` cu acest str`in era doar o consecin]` a
salv`rii. Totu[i, i se t`ie respira]ia. Odat` ajun[i la apa mai pu]in
adnc`, salvatorul ei o eliber` din strnsoare [i se post` pe
vertical`.
Cnd atinse p`mntul, Jana se \ndep`rt`. In acela[i timp, el
\[i l`s` minile pe lng` corp. Pentru prima dat`, putu vedea
mai mult dect s`lb`ticia ochilor lui. Era foarte \nalt, chiar mai
\nalt dect [i-l imaginase. Umerii \i erau foarte largi, pieptul
musculos, iar sub pic`turile mici de ap`, bronzul lui str`lucea
ca lustruit.
Vreau s` v` mul]umesc pentru \ncepu ea, dar fu
\ntrerupt`:
S-o l`s`m balt`!
Nu \n]eleg se holb` la el, Jana.

12

MARY MORGAN

Furia pe care o z`rise \n ochii lui cu cteva minute \n urm`,


se adnci [i mai mult. |i observ` linia rigid` a maxilarului [i
buzele strnse [i sim]i un nod \n gt.
Am \ncercat doar s` v` mul]umesc, se pomeni ea [optind.
O scuz` ar fi mai nimerit`, se curb` cu arogan]` gura lui.
Nevenindu-i a-[i crede urechilor, ochii ei se m`rir` de
uimire [i se aprinser` ca o cremene.
V-am creat probleme? \i replic` Jana, acum plin` de nervi
ea \ns`[i.
A]i \notat dincolo de zona permis`.
O privi apoi cu dispre], ad`ugnd:
Nechibzuin]ele de acest gen \i pun \n dificultate pe
salvamari.
Era pe punctul de a-i explica cele \ntmplate, dar arogan]a
lui o determin` s` se r`zgndeasc`, ridicndu-[i, sfid`tor,
b`rbia:
Nu v` place s` v` face]i meseria? Nu \[i d`du prea bine
seama ce anume o f`cuse s` spun` asta, dar, probabil, era de
vin` modul lui de a se comporta.
Dac` b`rbatul era, \ntr-adev`r, salvamar, atunci trebuia s`
cunoasc` toate pericolele din teritoriul s`u.
Buzele lui se desp`r]ir` \ntr-un surs batjocoritor [i ea putu
\ntrez`ri fulgerarea din]ilor s`i, de un alb incredibil, \n contrast
cu bronzul fe]ei. Ochii lui negri str`lucir` \ntr-un mod
nedefinit. Mali]iozitate? Furie? |n ciuda bravadei [i a zeflemelei,
pulsul Janei se acceler` \n urma replicii lui. Nu primise

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

13

r`spunsul a[teptat. |n timp ce vorbeau, un val \ncepu s`


creasc`, un val mai mare ca toate celelalte, \nalt, verde [i
spumos. Ochii Janei se l`rgir` de spaim` la vederea acestui zid
imens de ap`. |n acel moment, nu \i veni \n minte nici o idee
de salvare. Se gndi doar c` valul acela enorm o va acoperi [i o
va trnti la p`mnt.
Reflexele omului de lng` ea fur` ns` mult mai rapide. O
prinse \ntr-o clip`, f`r` nici o vorb`, se arunc` \n ap` cu capul
\nainte [i travers` valul \mpreun` cu ea. O ]inea \nc` foarte
strns, cnd vltoarea se sf`rm` peste ei, \ntr-un torent furios
de spum` agitat`. Momentul cel mai greu trecuse. Jana \ncerc`
s` stea \n piciore, dar acestea erau a[a de sl`bite c` r`maser`
neputincioase sub ea.
}ine]i-v` r`zb`tu prin vuietul m`rii, vocea lui. |ncerc`
s`-l priveasc`, s`-i spun` c` e ok, dar nu g`si cuvintele. O salv`
pentru a doua oar` [i ea sim]i nevoia s` spun` ceva, orice
Ca [i cum i-ar fi ghicit gndurile, b`rbatul \i spuse:
Nu trebuie s` spune]i nimic. Tonul s`u era ironic, dar
cnd \[i \ntoarse capul spre el, \l v`zu foarte ab`tut.
Valul avu o ultim` r`bufnire, dar el \nc` o mai ]inea strns.
Un moment de neaten]ie din partea lui [i ar fi luat-o torentul.
|i putea fi recunosc`toare.
Totu[i, nu putu s` nu se \ntrebe dac` fusese, \ntr-adev`r,
necesar s-o strng` att de tare, \nct s`-i simt` b`t`ile inimii
prin costumul de baie.
V-a]i amuzat, nu-i a[a? \i repro[` ea.

14

MARY MORGAN

Bine\n]eles. Care mascul s`n`tos n-ar fi f`cut-o? zmbi el


larg [i Jana sim]i c` i se taie respira]ia cnd b`rbatul \[i apropie
buzele de ale ei.
Nu vreau s` m` s`ruta]i!
Cerule! Cum spusese o asemenea neghiobie? Dar era prea
trziu s`-[i retrag` cuvintele [i se \mbujor` de jen` cnd gura
lui deveni dispre]uitoare.
Ce urm`ri]i, de fapt?
Tocmai v-am spus. Eu nu
NU?
Ochii lui o str`fulgerar` [i chiar dac` se a[tepta s-o combat`,
Jana se intreb`, totu[i, ce gust ar putea avea buzele lui. Nu putu
s`-i \nfrunte privirea, a[a c` \[i l`s` pleoapele s` cad`.
Trecur` cteva momente bune pn` cnd, \ncet de tot,
acestea fluturar`, deschizndu-se.
|i scrut` o secund` fa]a cinic`, dup` care \[i \ntoarse capul
n alt` parte.
Deci Spuse ea cu snge-rece [i f`cu apoi o pauz`, de[i
era ct se poate de convins` c` n-o va elibera cu prea mare
u[urin]`. |ncerca s`-[i st`pneasc` tremuratul, dar nu era deloc
simplu, al`turi de un mascul care o subjuga \ntr-att.
Nu \mi permi]i s` te s`rut.
Nu fusese o \ntrebare, dar Jana se sim]i obligat` s`
r`spund`.
Nu e \n obiceiul meu s` fiu intim` cu str`inii, r`spunse ea
\n]epat.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

15

Te cred, spuse el rznd cu poft` [i sunetul vocii sale era


puternic [i senzual. De necrezut, dar se \ntmpl` s` fii \n
siguran]`. Nu m` atrage s` fac dragoste cu copiii.
Un val de mnie o s`get`, pentru c` atinsese cu aceste
cuvinte un punct foarte vulnerabil. V`zuse prin ea, \n ciuda
neg`rilor ei [i se sim]ea umilit`. Cel mai umilitor fapt era \ns`
con[tientizarea dorin]ei de a-i sim]i buzele. Furioas` de toate
acestea, Jana \ncerc` s`-[i smulg` bra]ul din strnsoarea lui.
Primul imbold fu de a-i plesni fa]a arogant`. Dar b`rbatul,
ghicindu-i inten]ia, \i bar` lovitura. Apoi, \n timp ce-i privea
neputincioas` obrazul bronzat, \l observ` strngndu-[i f`lcile.
Am putea merge pe plaj`?
Blnde]ea tonului s`u era v`dit ironic`.
Furia apelor se domolise, a[a c` Jana prelu` controlul
asupra ei \ns`[i. Ochii de smarald lic`rir`, o clip`, sfid`tori,
dup` care femeia ie[i din mare cu sentimentul libert`]ii
depline. Nu mai era nevoie s` priveasc` \napoi pentru a [ti dac`
salvatorul ei e pe-aproape. Valurile nu mai reprezentau acum
nici cea mai mic` problem`. S` uite \ns` atingerea lui, devenise
dificil. Dincolo de arogan]a lui, care o \nfuria de-a dreptul, avea
o putere de seduc]ie pe care Jana nu o mai \ntlnise pn`
atunci. Trecuse de marginea plajei [i era pe punctul de a-[i
relua locul pe prosopul ei, cnd o mn` hot`rt` \i prinse
bra]ul.
Hei, f`cu ea involuntar, plimbndu-[i ochii de la degetele
care-i intrau \n carne, la fa]a slab`, cu privire ironic`.

16

MARY MORGAN

|ntotdeauna e[ti att de \n]ep`toare? O scrut` cu o privire


sardonic`, \n timp ce \i studia cu aten]ie str`lucirea ochilor
verzi [i buzele sfid`toare; apoi \ncepu a analiza snii ei mici,
talia [i picioarele lungi. Pentru prima oar` \n via]`, Jana \[i dori
s` fi avut un costum de baie dintr-o singur` pies`.
Se for]` s`-[i p`streze echilibrul [i \ncerc` s`-i r`spund`, \n
ciuda senza]iei de sufocare.
|n]ep`toare? \ntreb` ea.
Foarte. Buzele lui se curbar` amuzate, \n timp ce o privi
cu sub\n]eles. |n]epi cu tot ce ai, continu` el cu insolen]`,
privindu-i insistent bikinii. Nu ai mare lucru de ar`tat, dar
\n]epi.
Dac` Simon ar fi auzit asta, i-ar fi tras acum una de nu se
vedea. |[i pip`i degetele, \n c`utarea inelului de logodn`. |n
absen]a lui Simon, putea cel putin s`-l amenin]e pe acest
salvamar obraznic cu logodnicul s`u. |[i aminti \ns` c` \[i l`sase
inelul \n portmoneu, pentru c` nu [tia ce efect avea apa s`rat`
asupra diamantului.
Pe urm` \i veni \n minte faptul c`, poate, chiar dac` ar fi fost
cu ea \n acele momente, Simon nu-ar fi schi]at nici un gest, \n
aceast` situa]ie. De ce ar fi f`cut-o? |i p`ru ns` r`u imediat de
apari]ia acestui gnd lipsit de loialitate. Simon era sensibil [i
afectuos; n-avea nici un motiv s` \l compare cu aceast` brut`.
Nici unul! Nu \n]elegea, deloc, ce anume din natura acestui
str`in o incita s` gndeasc` \n spiritul unui duel victorian.
Aminte[te-]i, zise el.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

17

Nu mai \nota dincolo de limitele permise.


Poate dispre]ul lui se manifest` tocmai la momentul
potrivit, pentru a nu-[i mai r`ci gura de poman`, spunndu-i
toat` povestea cu vrtejul. Se gr`bi s` se desprind` din bra]ele
lui, cnd auzi o voce feminin` \ntrebnd:
Ai \ntlnit pe cineva cunoscut, dragul meu? Vrei s` m`
prezin]i?
Jana se \ntoarse, uimit`. Fata care se apropiase de ei pe
nesim]ite [i se oprise foarte aproape de salvamar purta o
pereche de bikini chiar mai mici dect ai Janei, f`cu]i anume
pentru a-i pune \n eviden]` formele opulente. P`rul \i era
negru [i lucios, \n puternic contrast cu ochii de un albastru
t`ios, care o sfredelir` imediat pe Jana, cu ostilitate evident`.
O cuno[tin]`? B`rbatul ridic` din umeri [i Janei i se p`ru
amuzat de antipatia creat` \ntre cele dou` femei.
Nici m`car nu-i [tiu numele, Miranda.
|n aceste circumstan]e, numele meu nu este important.
Mul]umesc c` m-ai salvat. Po]i s`-mi la[i bra]ul? Jana privi
insistent spre degetele puternice care \nc` o ]ineau prizonier`.
Desigur, spuse el [i \n glas i se sim]i regretul.
Despre ce fel de salvat e vorba? \ntreb` Miranda, \n timp
ce Jana tocmai se preg`tea s` se \ndep`rteze.
Am avut ceva probleme, interveni ea, sim]ind c` b`rbatul
ar putea avea necazuri, dup` ct de posesiv` p`rea s`-i fie
consoarta.
Hai c-am tr`it s-o aud [i pe asta!

18

MARY MORGAN

Nervii Janei se \ntinser` la maximum.


Dificult`]i cu marea asta de la False Bay? Da' e calm` ca un
iaz! rse batjocoritor femeia. S-ar putea crede c` totul a fost
doar un mijloc foarte viclean de a prinde-n mreje un mascul.
Jana fu ct pe-aci s`-i r`spund` c` dac` [i-a ales ca partener
de via]` un salvamar, atunci trebuia s` suporte [i
inconvenientele acesei profesii [i, pentru o clip`, sim]i o
pornire ira]ional` de simpatie pentru fata de lng` ea. Era,
\ntr-adev`r, destul de greu s` ai \ncredere intr-un b`rbat care
trata cu o familiaritate insolent` orice femeie \ntlnit`-n drum.
Apoi Jana v`zu din nou veninul din ochii alba[tri [i orice urm`
de simpatie \i disp`ru subit. Era o singur` cale de ie[ire din
aceast` situa]ie: s`-i lase s`-[i continue amndoi \ncontr`rile.
|n mod normal, Jana i-ar fi mul]umit \nainte de plecare
salvatorului ei, dar v`zndu-i din nou fa]a arogant` [i amuzat`,
nu mai consider` necesar s-o fac`.
Nu vroia s` ncurajeze vanitatea acestui Don Juan. i datora
mul]umiri, ntr-adev`r, dar cnd ncercase s` i le prezinte, mai
devreme, o refuzase. n fond, [i f`cuse doar meseria. Putea,
deci, n cel mai r`u caz, s-o considere nepoliticoas`. Oricum,
nu se vor mai vedea, a[a c` n-o interesa p`rerea lui. Odat`
terminat` misiunea ei la Priveli[tea Diavolului, nimic nu o va
mai mpiedica s` se ntoarc` la Johannesburg. Dup`-amiaza
asta petrecut` pe plaj` se va estompa treptat n memoria ei, [i
dac` totu[i [i-o va reaminti cteodat`, va avea doar valoarea
unui interludiu. Apoi, dup` ce se [terse cu o furie nejustificat`,

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

19

Jana [i ntinse prosopul pe nisip [i se a[ez`. Dup` asta, ncepu


s` admire ndelung marea, b`rcile [i muntele care domina mica
sta]iune, sorbind cu nesa] fiecare detaliu al acestei priveli[ti
minunate, de care nu-[i amintea de pe vremea copi`riei, dar pe
care o v`zuse de multe ori n fotografii. Deodat`, ca [i cum ar
fi fost atra[i de un magnet, ochii ei se oprir` asupra perechii ce
se ndrepta ]int` spre ea. Femeia [i ]inea bra]ul petrecut peste
talia b`rbatului, iar el o mbr`]i[a strns pe dup` umeri, n timp
ce valurile care b`teau ]`rmul le nconjura gleznele. Jana [i
ntoarse privirea, scrutnd concentrat` orizontul, dar bucuria
reveriei disp`ru, [i de toate astea era desigur vinovat
salvamarul. Ochii ei se oprir` pe motivele decorative ale
catargelor din portul de pescuit. Vroia s`-i arate, astfel, c` el nu
nsemna nimic pentru ea. Nu-i [tia nici m`car numele [i nici nu
vroia s`-l [tie. Nu inten]ionase s`-l mai vad`. Arogant [i prea
sigur de sine, era antiteza a tot ceea ce Jana respecta la un
b`rbat. {tia prea bine ce tip de b`rbat o atr`gea; o persoan`
gentil`, sensibil` [i grijulie, care nu recurge la calit`]ile sale
fizice, pentru a intra ntr-o rela]ie cu o fat`. O persoan` aidoma
lui Simon.
Atunci, de ce se sim]ea att de nelini[tit`, rev`zndu-l?...
Fu nevoit` s` recunoasc`, totu[i, fa]` de ea ns`[i, c` se
sim]ise foarte tulburat` n prezen]a acestui om, a[a cum nu se
sim]ise niciodata al`turi de Simon. Sim]ise o nevoie acut` de
a-[i lipi buzele de ale lui; att de mult nct, de[i negase asta cu
toat` puterea, el i[i d`duse seama imediat [i reac]ionase ca

20

MARY MORGAN

atare. O tulburare att de mare nct nc` o mai st`pnea.


Con[tientizase toat` aceast` pl`cere, de[i [i spusese c` era
doar consecin]a pericolului [i a intimit`tii mult prea puternice.
Acum [tia nsa c` n nici un moment Simon n-o f`cuse s`
vibreze ntr-un asemenea mod, att de feminin [i de total.
Gndurile acestea o r`v`[ir` complet.
Netezndu-[i prosopul, Jana [i v`zu degetul minii stngi
gol. Inelul pe care i-l d`duse Simon se afla inc` n
portmoneu.Ce dezastru ar fi fost pentru Simon dac` ar fi auzit
asta. Cum fusese n stare s` uite de el? Impacientat` deschise
imediat portmoneul [i [i puse inelul pe deget. Se mustr`, apoi,
n gand, pentru excesul de imagina]ie. Nu putea fi semnificativ
faptul c` uitase de inel. Dintr-o dat` ns`, nu mai avu astmp`r.
Vedea nc` toat` frumuse]ea din jur, dar nu se mai sim]i atras`
de nimic, a[a c` se ridic` n picioare, scutur` nisipul strns pe
prosop, ncerc`nd, n acela[i timp, s` se conving` pe ea ns`[i
c` ntlnirea din ap` nu avea nimic de-a face cu dorin]a ei
subit` de a p`rasi, n acel moment, plaja. Soarele dup`-amiezii
se preg`tea s` apun` [i un vnt r`coros se ridic` ncet dinspre
mare, b`tnd ritmic valurile. Era, oricum, timpul s` plece.

Capitolul 2
Soarele p`r`si cerul, pe m`sur` ce Jana acceler` treptat,
str`b`tnd cu ner`bdare [oseaua muntoas`. Simon i d`duse
adresa unui hotel din Cape Town, care i fusese recomandat de
c`tre unul dintre asocia]ii s`i. O singur` privire aruncat` din
afar` [i Jana pricepuse c` hotelul cu pricina nu era pentru ea.
Situat n centrul ora[ului, avea un aer prea a[ezat, pentru a o
satisface, n starea de spirit n care se afla. Chiar dac` inten]iona
s` r`mn` n acea zon` doar cteva zile, frumuse]ea peninsulei
i injectase n snge o dorin]` extraordinar` de a petrece acolo
o vacan]` de vis. Se decise, a[adar, s` caute un alt hotel, de
preferat unul din afara ora[ului. Observ`, apoi, un han, sus, pe
panta muntelui [i o lu` ntr-acolo. Casa joas` vopsit` n alb, cu
acoperi[ul de paie [i frontonul n stil clasic olandez era,
desigur, o proprietate privat`. [i schimb` ns` p`rerea imediat

22

MARY MORGAN

ce se apropie... Cuib`rit ntr-o cut` a muntelui, hanul era


nconjurat de copaci. O mul]ime de pini, brazi [i arbori argintii,
str`n[i laolalt`, n stilul v`zut, deja, n Table Mountain. Dup`
culoare [i tip, florile din gr`din` p`reau s` fie [i ele
originare din Cape. Era ceva n toate acestea ce o f`cur` s` se
gndeasc` la cele ntlnite la Priveli[tea Diavolului.
naintea cinei, Jana z`bovi cteva minute n holul cu vedere
spre mare [i ncerc` s` se concentreze asupra problemelor care
o aduseser` la Cape. Nu se mai gndise la asta de cteva ore;
cele ntmplate pe plaj` [terseser` din mintea sa orice alt gnd.
Involuntar, i ap`ru n fa]` imaginea salvatorului ei. nchise
ochii [i, pentru o clip`, sim]i din nou c`ldura pieptului lui larg.
Deschise furioas` pleoapele. Nu se va mai gndi, niciodat`,
la acest om, care [i f`cuse, n fond, doar meseria. Sim]i c`, dac`
nu [i-l scotea din minte, l tr`da pe Simon. Deja se sim]ea
vinovat` pentru compara]ia f`cut` ntre logodnicul s`u [i
aceast` matahal` arogant`. Fu foarte nefericit` s` constate c` i
trebuie mult efort pentru a reu[i.
Ochii ei verzi r`maser` pironi]i asupra priveli[tei ce se vedea
de la fereastra holului. Se l`s` ntunericul. Copacii din
apropierea p`durii deveniser` doar o mas` neagr` de forme. Pe
panta muntelui, mai ales nspre mare, luminile caselor
incepuser` s` se aprind`, una cte una, n satele a c`ror
frumuse]e o ncntase, n acea zi, att de mult. Hout Bay,
Llandudno [i Clifton, mbr`]i[nd ]`rmul de-a lungul
Oceanului Atlantic. n False Bay, pe coasta Oceanului Indian a

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

23

Peninsulei, se afla Fish Hoek , Kalk Bay [i Muizenberg. Undeva,


dincolo de toate astea, era marea. Era prea ntuneric acum
pentru a mai putea z`ri linia care separa cerul de mare, dar
Jana putu intrez`ri, totu[i, cteva lumini]e care apar]ineau
desigur vreunui vas [i chiar auzi, deodat`, n dep`rtare, sunetul
unei sirene.
Se afla n Cape de mai pu]in de o zi [i deja se sim]ea att de
atras` de frumuse]ea acestei zone, nct i era foarte greu s`
n]eleag` de ce familia sa p`r`sise aceste locuri. Aceasta era
istoria trecut`, n dedesubturile c`reia nu putuse nc`
p`trunde.
Pn` nu descoperea acest mister, nu se putea ntoarce la
Johannesburg, de[i, dup` cum [i d`duse deja seama, totul era
mult mai dificil dect i[i nchipuise.
Poate pentru c` era n mijlocul s`pt`mnii [i, n plus, la
sfr[itul sezonului, hanul era aproape gol. A[a se face c`
b`trnul hangiu nu avu nimic mpotriv` s` se a[eze la un pahar
de whisky al`turi de Jana, [i femeia aduse astfel vorba despre
Priveli[tea Diavolului. n momentul n care Jana ncepu s`
vorbeasc` despre celebrele vinuri ale propriet`]ii, ochii
b`trnului str`lucir`:
Priveli[tea Diavolului e unul dintre cele mai frumoase
locuri din regiune, spuse el.
Vreau s` merg acolo, zise Jana.
l cuno[ti pe domnul Dubois ? ntreb`, cu curiozitate,
hangiul.

24

MARY MORGAN

Jana v`zu o urm` de ngrijorare n privirea interlocutorului


s`u, a[a c` se gr`bi s` adauge, precaut`:
Nu-l cunosc, nc`.
Nu nc` Spune-mi, ns`, domnul Dubois [tie c` e[ti
aici?
Curiozitatea lui era [i mai mare acum.
Sper c` l voi cunoa[te curnd.
n]eleg... Sunetele se pierdur` treptat, n timp ce b`rbatul
[i trecu o mn` b`t`torit` peste chelie.
A[ vrea s` arunc o privire asupra casei.
Temerile Janei se nte]ir` brusc, pentru c` vedea acum,
foarte clar, ct de fondate fuseser` suspiciunile avute mai
devreme.
Doar o privire? \ntreb` hangiul... Pot s` [tiu de ce?
E o problem` de ordin personal.
Chiar nu-l cuno[ti pe domnul Dubois?... se strmb` el. P`i,
cred c` o s` ai atunci ceva probleme. Priveli[tea Diavolului
nu-i un loc unde se poate p`trunde u[or. Mai bine zis, nu mai e...
Jana prinse din zbor ultimele lui cuvinte:
Nu mai e?
Nu, de cnd domnul Dubois [i-a schimbat atitudinea.
Clint Dubois nu-i deloc amabil cu str`inii neanun]a]i, care apar
pe nepus` mas`. Cu toate astea, exist` o persoan` care e
ntotdeauna binevenit` acolo.
Ultima fraz` fusese rostit` cu subn]eles, dar Jana nu ntreb`
ce voia s` spun`. Preferin]ele domnului Dubois n materie de

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

25

vizitatori nu intrau n cmpul ei de interes. Era preocupat`


doar s` [tie dac` exista posibilitatea de a intra n cas` [i de a da
o rait` prin camere; mai ales prin dormitoare.
E o anume domni[oar` Maddison, continu` hangiul pe un
ton dezaprobator. E fotomodel. Ea e, ntotdeauna, foarte
binevenit` la Priveli[tea Diavolului.
Atunci, domnul Dubois nu e nsurat?
Nu era interesat` de statutul matrimonial al proprietarului
Priveli[tei, dar toate aceste detalii o puteau ajuta.
Nu nc`, dar toat` lumea zice c` e, de-acum, doar o
chestiune de timp.
Poate mariajul l va face mai uman pe acest domn, dar ea
nu mai putea s` a[tepte. Trebuia s` ajung` la Priveli[tea
Diavolului ct mai curnd; mine, dac` era posibil.
Pentru cteva minute, ntre cei doi interlocutori se l`sase
t`cerea. Hangiul [i b`u cu nghi]ituri mici martiniul iar Jana
privi ngndurat` nspre mare. ntr-un trziu, ntreb`:
Crede]i c` domnul Dubois m` va refuza, dac` i voi cere
s` v`d casa?
M` tem c` da. Cu toate c` doar un om cu inima de piatr`
ar putea refuza o fat` cu o fa]` att de adorabil` [i un zmbet
a[a de fermec`tor. Cine [tie, poate dac` i vei cere, va accepta
s` intri n cas`, pentru cteva minute.
Nu-mi ajung doar cteva minute, r`spunse ea,
mu[cndu-[i cu din]ii ei mici buza, n timp ce ochii i se
ntunecar`. Nu [tiuse niciodat` prea bine de unde s` nceap`

26

MARY MORGAN

toate aceste investiga]ii. Dup` cum ar`ta din afar`, casa p`rea
s` aib` o sumedenie de camere.
Am nevoie de cteva ore, sau, poate, chiar cteva zile.
Zile?
Curiozitatea lui crescu [i mai mult ca pn` atunci, iar Janei
i veni o idee n`stru[nic`.
Era mpotriva naturii sale s` spun` minciuni, dar se p`rea
c`, n acel moment, era absolut necesar.
Scriu o carte despre cele mai frumoase case n stil olandez
din regiune, a[a c` trebuie s` fac ni[te cercet`ri n acest sens.
Aha. Fa]a hangiului se lumin` [i Jana n]elese c` vorbele ei
avuseser` efectul scontat.
Cnd ai spus c` e o problem` personal`, eu... Dar o
carte... Sunt locuin]e [i mai frumoase pe-aici, domni[oar`
Harvey.
Vreau s` le v`d [i pe acestea, improviz` ea. Dar Priveli[tea
Diavolului are, cu siguran]`, un stil foarte distinct. Am nevoie
de acest exemplu, ca punct de pornire.
Nici nu-[i nchipuia ct de elocvent` era pledoaria ei.
Domnule Kruger, a]i putea s`-mi spune]i cte ceva despre
domnul Dubois?
S` ncerc... Figura sa zbrcit` se ncre]i, gnditoare... E un
om foarte bogat [i Priveli[tea Diavolului e unul dintre cele mai
pl`cute locuri din regiune; dar [tii deja toate acestea... Ce a[
putea s`-]i spun mai mult?... Clint Dubois are aproape treizeci
[i cinci de ani, e voinic, e puternic [i foarte st`pn pe el nsu[i.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

27

Involuntar, n mintea tinerei femei ap`ru chipul unui alt


b`rbat, care corespundea cu exactitate acestei descrieri, dar
alung` imediat aceast` imagine. Dup`-amiaza petrecut` pe
plaj` nu avea nici o leg`tur` cu ceea ce o interesa acum.
Nu pute]i s`-mi mai spune]i, nimic, altceva? ntreb`
tn`ra.
E nervos, chiar foarte nervos, a[ putea spune.
Pare un tip destul de dificil, ndr`zni Jana.
A[a este. Din cauza asta, cred, l p`r`sesc toate secretarele.
Ochii Janei sc`p`rar`:
Domnul Dubois are nevoie de secretar`?
Pentru o proprietate ca a lui, se folosesc o gr`mad` de
hr]oage.
Spunea]i c` nu rezist` nici o secretar` s` lucreze pentru
el?
Nici una, pn` acum, r`spunse amuzat b`trnul. Am auzit
c` ultima l-a p`r`sit cu o s`pt`mn` n urm`.

***

Mai trziu, spre sfr[itul serii, Jana telefon`, n sfr[it, la


Johannesburg.
Jana? Iubita mea, tu e[ti ?
Oh, Simon, da, eu sunt.

28

MARY MORGAN

Jana se relax` imediat ce auzi vocea logodnicului s`u. Pn`


n acel moment, nu realizase ct de tensionat` fusese.
Ai avut un zbor pl`cut? Vorbea mult mai tare ca de obicei,
ca [i cum ar fi vrut s` se asigure c` spusele sale pot str`bate
miile de mile dintre ei.
Perfect.
Atunci, e ceva n neregul` acolo, iubito?
Jana sim]i ngrijorarea din tonul lui [i zmbi. Cum i
mergeau direct la suflet, ntotdeauna, cuvintele lui... n nici un
moment, din ziua care trecuse, nu se sim]ise mai lini[tit`.
Amintindu-[i c` fusese posibil ca un alt b`rbat s`-i domine
mintea chiar dac` doar pentru cteva minute Jana se sim]i
oripilat`. [i pierduse, desigur, min]ile. Simon era persoana cea
mai important` din via]a ei.
Jana, Jana e[ti nc` pe fir?
Reflectnd la toate acestea, Jana uitase s`-i r`spund`.
Oh, da, dragul meu, rse ea u[or, m` gndeam doar la ct
de mult te iubesc.
E[ti sigur` c` nu s-a ntmplat nimic r`u?
{tia oare c` r`spunsul cel mai potrivit ar fi fost: "{i eu te
iubesc?" Probabil considera superfluu s`-i spun` ceva ce
socotea c` ea [tia deja a[a c` nu pierdu timpul cu astfel de
dulceg`rii, ntr-o convorbire telefonic` de la o att de mare
distan]`.
Locuie[ti la hotelul din Adderley Street?
Nu, iubitule, am g`sit hanul de la care te sun acum.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

29

Este sus pe munte, e nconjurat de copaci [i...


Dar Jana, ]i-am spus s` stai n alt loc.
n vocea lui se sim]i, dintr-o dat`, o mare sup`rare.
Simon, dac` ai putea vedea priveli[tea de aici, ai n]elege.
M` gndeam c` mi-ar pl`cea s` ne petrecem luna de miere n
aceste locuri [i...
Jana! Furia lui crescu [i mai mult... Convorbirea asta cost`
o avere. Vom putea vorbi despre luna de miere cnd te vei
ntoarce. Ai descoperit ceea ce te interesa?
Nu.
Ai fost la Priveli[tea Diavolului?
Da, spuse ea cu ezitare, dar n am intrat n cas`
De ce nu?
E dificil s`-]i explic. Dac` ai fi fost aici, ai fi putut n]elege,
dar a[a... Nu e un loc unde se poate p`trunde att de u[or.
Iubito, e[ti plin` de fantezie.
Un str`in, poate n-ar fi observat indulgen]a din glasul
logodnicului ei, n acel moment, dar Jana [tiu, chiar f`r` s`-l
vad`, c` fruntea lui se ncruntase.
Ai ncercat s` ba]i la poart`?
Era, ntr-adev`r, indulgent. Alt`dat` n-ar fi luat n seam`
acest ton. {tiind c` Simon avea ntotdeauna grij` de ea, i d`dea
un sentiment de siguran]` foarte pl`cut. De ce naiba i trecu
acum prin minte c` i vorbea ca unui copil?
Nu, Simon, n-am b`tut la poart`, r`spunse ea, cu speran]a
c` nu-i va sesiza resentimentul din voce.

30

MARY MORGAN

Atunci?...
}i-am spus... Ar fi trebuit s` vezi toate acestea... {i, n plus,
am auzit c` proprietarul se comport` ca un mic tiran. Nu este
deloc genul de om care i-ar putea permite unei str`ine s` dea
buzna prin dormitoarele casei lui.
L-ai ntlnit?
Nu nc`.
Atunci, ]i-a[ sugera s-o faci. Mine.
Jana [i mu[c` buza ne[tiind exact cum s` pun` ntrebarea:
Simon, e, ntr-adev`r, necesar?
Cred c` da.
Dar, dragul meu, a[ putea s` [tiu... Vreau s` spun... Ar
putea schimba cu ceva o bucat` de hrtie ceea ce sim]im unul
pentru altul?
Urm` un moment de t`cere. n clipa n care vocea lui se auzi
din nou, aceasta sun` ct se poate de rece [i Jana [tia c` era de
neclintit.
Binen]eles c` nu.
Dup` cuvintele lui, Jana sim]i nevoia s` adauge:
Atunci, a[ putea s` abandonez toat` aceast` idee [i s` iau
primul avion spre cas`?
Dac` am fi fost implica]i doar noi doi n aceast` problem`,
a[ fi putut spune da.
Grija din tonul s`u era acum [i mai pronun]at`.
Dar mai e [i mama; [i cuno[ti sentimentele ei.
Da, le cunosc, spuse ea, plat.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

31

Nu era o noutate c` viitoarea sa soacr` era o snoab`. Ceea


ce era nou, ntr-adev`r, sau poate doar nu con[tientizase asta
nainte, era sentimentul de u[or dispre] pentru atitudinea lui
Simon, care nu avea niciodat` curajul de a-[i nfrunta mama.
Jana ncerc` ns` s` nu se mai gndeasc` la asta. De fapt, Simon
evita s` intre n conflict cu mama sa, pentru c` era n natura lui
de a ncerca ntoteauna s` nu r`neasc` pe nimeni [i acesta era
unul din motivele pentru care l iubea att de mult.
Vei ncerca din nou, mine?
Se auzir`, nfundat, de la mii de mile dep`rtare, cuvintele
lui.
Da.
Ce tensiune prosteasc` se instal`, din nou, nl`untrul ei.
}i-e dor de mine?...
De ce mi-a[ face probleme, Jana?
Da, e adev`rat, dar dragule, spune-mi, m` iube[ti?
Binen]eles c` te iubesc.
"Ar fi putut r`spunde cu totul altfel", i trecu Janei prin
minte [i nchise telefonul, de[i, dup` ce f`cu asta, deveni foarte
furioas` pe sine ns`[i... Simon spusese adev`rul: chiar o iubea;
dac` n-ar fi fost a[a, de ce ar fi cerut-o de nevast`?
Plec` la culcare mai devreme ca de obicei dar, de[i era
foarte obosit`, nu reu[i s` adoarm`. Vntul se inte]i la c`derea
nop]ii [i Jana r`mase, ntins` n pat, n ntuneric, ascultnd
fo[netul pinilor pn` trziu. Era un sunet alin`tor. ncet, ncet
se relax`. D`du apoi la o parte, perdelele [i, contemplnd

32

MARY MORGAN

lini[tit` cerul nstelat, reflect` la ntmpl`rile zilei trecute. nti


de toate, i veni n minte extraordinara frumuse]e a Priveli[tei
Diavolului. Gndul c`, odat`, acolo fusese casa ei, o umplu din
nou de uimire. Culcat` n ntuneric, Jana se ntoarse cu ochii
min]ii n timp, ntr-o vreme n care o feti]` fericit` se juca vesel`
pe peluza din fa]a grandioasei propriet`]i. Reconstituirea nu
mai fu, ns`, tot att de clar` ca n momentele petrecute, n acea
zi, la fa]a locului. Se rev`zu pe urm`, n minte, conducnd
nervos pe serpentinele muntelui [i, inevitabil, i veni n gnd
aventura de la Fish Hoek. S`ri ns` repede de la toate astea [i
se str`dui s` se fixeze pe discu]ia avut` cu hangiul [i, mai apoi,
la telefon, cu Simon. Re]inu cu dificultate imaginea
logodnicului ei n fa]a ochilor, pentru c`, a[a cum constat` cu
regret, i lipsi determinarea. Alunec` ncet n somn [i Simon i
ie[i din minte f`r` nici o problem`. Imaginea care i lu` locul,
fu un zmbet ironic, pe o fa]` slab` dar ar`toas`, dominat` de
doi ochi lic`rind cu mali]iozitate.

***

n diminea]a urm`toare, soarele tocmai r`s`rise cnd se


trezi Jana. Hanul era nc` lini[tit, a[a c`, pn` la micul dejun,
dup` cum se p`rea, mai era de a[teptat cel pu]in o or`.
F`cndu-[i acest calcul rapid, Jana mbr`c` n fug` o pereche de

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

33

blugi [i un pulover c`lduros [i ie[i n gr`din`. Priveli[tea o


ncnt` [i de ast` dat`... Roua atrna n pic`turi mici pe crengile
pinilor [i str`lucea cu putere pe frunzele de aloe. Marea era de
un cenu[iu translucid, iar peste munte cea]a se l`sase att de
jos nct, spre pant`, se putea vedea doar la c]iva metri [i asta
cu dificultate. Strngndu-[i mai bine puloverul pe lng` corp,
Jana inspir` adnc aerul tare, de p`dure. Z`ri o potec` ce
[erpuia printre copaci [i ncepu s` urce prin iarba umed`.
Ce nemul]umit` ar fi fost acum doamna Lesands, dac` ar fi
v`zut-o. Mama lui Simon se a[teapt` ca viitoarea ei nor` s` fie
un adev`rat model de elegan]`, indiferent de mprejur`ri. n
ceea ce-l prive[te pe Simon, Jana era convins` c` i-ar fi f`cut o
mare pl`cere s-o vad` plimbndu-se a[a printre copaci,
mbr`cat` lejer, ca o nimf` a t`rmurilor mp`durite. Nu avea
nici un motiv s`-i repro[eze ceva. Era foarte preocupat de
cariera lui; asta era tot. Nu putea avea o so]ie care s` nu
corespund` tuturor normelor cerute, n situa]ia sa. Aceasta era
ra]iunea misiunii ei, n acele locuri.
Acum, avea o perspectiv` mai bun` asupra a ceea ce
inten]iona s` fac`. Dup` convorbirea avut` cu Simon,
abandon` orice inten]ie de a l`sa totul balt` [i de a prinde
primul avion spre cas`. i era, de asemenea, mult mai clar
faptul c` trebuia s` g`seasc` un motiv foarte bine ntemeiat,
pentru ca nfrico[`torul domn Dubois s` fie de acord cu planul
ei. Dar cum? Aceasta era ntrebarea! Care era calea de a ajunge
n preajma lui?

34

MARY MORGAN

Prins` cu totul de aceste probleme, Jana se ndep`rt`,


plimbndu-se, tot mai mult. Cea]a disp`ru treptat de deasupra
m`rii, astfel nct descoperi u[or catargele unei nave vechi, ce
plutea n dep`rtare. Pcla de peste munte ncepu de asemenea
s` se risipeasc`. Jana se ntreb` dac`, n timpul [ederii ei scurte
la Cape,va putea vedea vreodat` platoul muntelui Table, f`r`
acest acoper`mnt alb de nori. n fond, creasta turtit` a culmii
era nv`luit` n cea]`, de[i se putea crede c` sunt nori, dup`
form` [i consisten]` [i Jana [tia asta, deoarece de la aceast`
particularitate [i tr`gea muntele numele.
O mi[care nea[teptat` i atrase privirea [i Jana se opri
locului. De sub un arbore, s`ri o veveri]`. F`cu o pauz` mic`,
privind alertat` spre tn`ra femeie, [i ciuli apoi urechile [i se
pierdu, n fug`, printre copaci. Jana zmbi [ov`ielnic [i se
ntoarse spre han. Se ntreb` apoi din nou, cu uimire, cum
putuse familia sa s` p`r`seasc` un loc att de ncnt`tor.
O spiral` de fum venind dinspre hornul hanului, r`zb`tea
prin aerul plin de arome, ceea ce o f`cu pe Jana s` gr`beasc`
pasul. Un fapt anume devenise [i mai clar n mintea ei, n tot
acest drum prin p`dure. Nu era mai mult de o simpl` idee, n
acest moment, dar o putea ajuta enorm n investiga]iile pe care
[i le propusese.
La micul dejun, i vorbi hangiului despre asta. Cnd i auzi
ntrebarea, b`trnul tres`ri, dar [i reveni imediat [i se ncrunt`.
Am spus ntr-adev`r c`, de curnd, domnul Dubois a
r`mas din nou f`r` secretar`.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

35

A fost deja nlocuit`? Verdele ochilor ei se intensific` [i


mai mult, n a[teptarea r`spunsului.
Nu [tiu.
n mod sigur, a]i auzit cte ceva despre asta, domnule
Kruger. Priveli[tea Diavolului nu-i chiar att de departe.
Hangiul o privi cu suspiciune:
Nu cumva ai de gnd s` lucrezi pentru domnul Dubois?
Exact la asta m` gndeam, spuse ea, zmbind cu
preocupare. Nu v` da]i seama, domnule Kruger?... Domnul
Dubois are nevoie de o secretar`, iar eu trebuie s`-mi fac
intrarea la Priveli[tea Diavolului. Aranjamentul poate fi
convenabil pentru ambele p`r]i.
Atunci, te gndeai la tine ns`]i? o studie el, ncurcat.
Binen]eles, r`spunse ea.
Asta presupune ca domnul Dubois s` aib` niscaiva calit`]i
de supraveghetor.
Nu-i voi da nici un motiv n acest sens, r`spunse Jana cu
blnde]e. Nu v` face]i griji pentru mine, domnule Kruger.
Totul va fi ct se poate de bine.

***

Dup` micul dejun, Jana renun]` la ]inuta n care


cutreierase, dis-de-diminea]` p`durea [i adopt` una mult mai

36

MARY MORGAN

potrivit` cu o secretar` eficient`: o fust` n genul marinei


militare, cu o curea ro[ie, ncheiat` cu o cataram` minuscul` [i
o bluz` stacojie, menit` s`-i sublinieze cu delicate]e formele
feminine. Ce noroc c` avusese ideea de a-[i pune n valiz`
aceste haine!... Se cercet` n oglind`, ntrebndu-se ce machiaj
ar fi mai potrivit. n cele din urm` opt` pentru un verde-pal
pentru pleoape [i [i accentu` genele cu un rimel maro-nchis.
Dup`-amiaza petrecut` pe plaj` i mbujorase ndeajuns de
mult obrajii, iar bronzul u[or, de culoarea mierii, i punea [i
mai mult n eviden]` ochii verzi, str`lucitori. n ciuda faptului
c` nu era vanitoas`, Jana nu g`si, totu[i, c` era n cea mai bun`
form`. Spera ns` c` domnul Dubois va fi mul]umit de ea.
nainte de a ie[i din cas`, [i scoase inelul de pe deget [i-l
puse n po[et`. Asta pentru cazul n care proprietarul vestitei
podgorii [i dorea o secretar` lipsit` de obliga]ii. C` nu era
tocmai cinstit din partea ei, Jana nu se mai gndi, de ast` dat`.
Ajuns` la por]ile marii propriet`]i, Jana sim]i c`
sentimentele sale se schimbaser`, fa]` de ziua precedent`. Era
ntr-adev`r imposibil s` nu remarci frumuse]ea ie[it` din
comun a locuin]ei cl`dit` n cel mai interesant stil olandez din
ntreaga regiune, dar de data asta, l percepu la un nivel mult
mai abstract. Se d`du jos din ma[in`, pentru a deschide poarta,
dar gndul i era doar la ntlnirea cu Clint Dubois. Dac` acesta
era, ntr-adev`r, att de dificil dup` cum spusese hangiul,
atunci avea nevoie s` descopere n ea ns`[i toat` abilitatea de
care era n stare, pentru a ob]ine ceea ce vroia.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

37

La un moment dat, se gndise c` era mai bine s`-i telefoneze


domnului Dubois, pentru a-i cere o or` de ntlnire, dar se
r`zgndi imediat. Astfel, era mult mai probabil ca el s-o refuze.
O confruntare fa]` n fa]` avea mai multe [anse de reu[it`. A[a,
chiar dac` ncepea prin a o refuza, putea s`-[i ncerce, n plus,
puterea de persuasiune. Nu era oricum n firea ei s`
abandoneze un proiect, pn` nu d` toate b`t`liile.
[i parc`, a[adar, ma[ina pe locul special amenajat aproape
de cas` [i se gndi nc` o dat` la Simon. O voce interioar`,
minuscul`, i [opti cu insisten]` c`, dac` ar fi iubit-o cu
adev`rat, logodnicul ei n-ar fi pus-o niciodat` ntr-o situa]ie ca
cea de fa]`, dar Jana o alung` imediat.
Sc`rile formate din piatra muntelui, duceau spre o u[`
mare, sculptat`, cu un cioc`na[ str`lucitor de alam`. Jana se
vizualiz` pe ea ns`[i, n anii copil`riei, c`]`rndu-se voioas` pe
acelea[i trepte. [i amintea vag de o stnc` neagr`, de o p`pu[`
[i de rsul n cascade al unei femei. Dar asta era tot. Prea vag,
pentru a fi semnificativ.
O servitoare mbr`cat` ntr-o uniform` impecabil`, deschise
u[a. R`mase impasibil`, cnd Jana ntreb` de domnul Dubois,
dar disp`ru imediat ntr-o camer` apropiat`, care, dup` toate
probabilit`]ile, p`rea s` fie biblioteca. Jana privi n jur,
a[teptnd [i n ciuda nervozit`]ii fu fascinat` de-a binelea.
Nu v`zuse niciodat` o camer` mai frumoas`. Totul demonstra
un sim] extraordinar al luminii [i spa]iului. Mobila era, n
ntregime, din lemn [i piele. Biroul avea o ncrusta]ie manual`,

38

MARY MORGAN

sculptat` cu mult` m`iestrie, iar rafturile bibliotecii erau pline


cu o mul]ime de c`r]i, citite [i r`scitite, dup` nf`]i[area lor.
Cteva fotolii de piele, mari [i cu un aer extrem de confortabil,
ntregeau cu succes atmosfera. O not` aparte o d`deau, de
asemenea, picturile, realizate probabil de un artist din Africa de
Sud. Jana se apropie de una dintre ele, care, cu siguran]`, i
apar]inea lui Pierneef, personalitate care a imortalizat n cel
mai nalt grad aceast` parte a lumii [i ale c`rui lucr`ri le v`zuse,
pn` atunci, doar n galerii.
Fiecare obiect din camer` p`rea foarte costisitor, luxul fiind, n
concep]ia proprietarilor, dup` cum lesne se putea n]elege, expresia
confortului [i a bun`st`rii. n timp ce Jana uit` astfel de sine ns`[i,
pierdut` n respect [i admira]ie, Clint Dubois [i f`cu apari]ia n
nc`pere. Emana for]`, cultur` [i un bun gust absolut unic.
Domni[oara Harvey?
Doar dou` cuvinte; p`trunz`toare [i pu]in impacientate.
Dar vocea sun` familiar. Jana se r`suci, ncet.
Nu v-am auzit, cnd a]i intrat... Cuvintele se pierdur` u[or
n lini[tea camerei, n timp ce sngele i se scurse n picioare. Se
sprijini cu o mn` de sp`tarul scaunului.
Gestul nu-l surprinse deloc pe b`rbatul din fa]a ei. {ocul
fusese provocat de vederea cutei ironice a buzelor lui, ca [i de
lic`rirea amuzat` a ochilor lui ntuneca]i.
A[adar, nu doar n vltoarea m`rii ]i pierzi controlul
picioarelor? ntreb` el,
pe un ton de conversa]ie.

Capitolul 3
A[adar, o recunoscuse. Pentru un moment, crezuse c` nu o
va asocia cu fata pe care o salvase n mare.
Sunt perfect st`pn` pe mine ns`mi, l asigur` ea cu
r`ceal`, retr`gndu-[i mna de pe sp`tarul scaunului, parc`
pentru a dovedi mai bine cele spuse. Privind fix un punct din
spatele lui, Jana r`mase, foarte drept, n picioare, ca [i cum, n
a[teptarea r`spunsului lui, s-ar fi autombr`]i[at. Instinctiv,
sim]i c` b`rbatul va fi sarcastic.
Dar el nu scoase nici un cuvnt. Astfel, dup` cteva clipe,
tn`ra [i ntoarse privirile spre el, regretnd, instantaneu, cele
spuse. n ochii care o ]intuir`, putu citi ceva mult mai intens
dect orice alt r`spuns. i cercet` fa]a cu atta insolen]`, c` Jana
se mbujor`. Pe urm`, ncet, n mod inten]ionat, privirea lui
ncepu s` coboare ncet, de la linia sub]ire a gtului, cu sngele

40

MARY MORGAN

pulsnd n`valnic la baz`, pn` la curbele feminine, ale corpului


ei zvelt. Nu era nevoie de mai mult, pentru ca Jana s` n]eleag`
la ce se gndea; reconstituirea modului n care se strnseser`
unul ntr-altul, prin[i n vltoare, era ct se poate de evident`
n ochii lui. Nici ea nu uitase. Dar fusese att de necesar ca el
s` arate toate astea ntr-un mod att de evident?
F`cnd un mare efort de voin]`, Jana continu`, apoi, cu
calm:
A[ fi vrut s` vorbesc cu domnul Dubois.
Ochii ntuneca]i renun]ar` a mai c`l`tori de-a lungul
formelor corpului ei [i se ntoarser` spre fa]`. Privirea lui
amuzat` se accentu` [i mai mult.
Eu sunt Clint Dubois.
De[i a[teptat`, afirma]ia veni ca un [oc.
Tu... tu... se blbi ea, la nceput, dar [i reveni imediat [i
spuse cu o not` de acuzare n ton:
mi spusese[i c` e[ti salvamar.
Fusese propria ta concluzie, i reaminti el cu blnde]e.
M-ai salvat...
Fusese o prostie, desigur, ceea ce spusese dar pur [i simplu
nu putu s` nu reac]ioneze att de dramatic n fa]a acestui
b`rbat usc`]iv, pe care de altfel nici nu-l crezu.
Ai fi preferat s` te las s` te-neci? Din nou ap`rur` scntei
n ochii lui ntuneca]i.
Acesta fusese, n primul rnd, motivul pentru care notase[i
dincolo de limita permis`, am dreptate?

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

41

Nu trecusem nici un moment de limita permis`, r`spunse


ea, mbufnat`. Se ntmplase, doar, s` fiu prins` ntr-un vrtej.
Ar fi trebuit s`-mi nchipui c` vei continua s` crezi doar ceea ce
vrei tu.
Poate vrei, totu[i, s`-mi spui care e motivul vizitei tale,
domni[oar` Harvey?
ndemnarea [i amabilitatea cu care schimbase tonul,
dovedea c` nu crede nici un cuvnt din povestea ei.
Ai venit s`-mi prezin]i, din nou, recuno[tin]a ta? ncerc`
el, iar`[i, s-o momeasc`.
Era ntotdeauna att de nesuferit? se ntreb` ea,
str`duindu-se din r`sputeri s` nfrunte ochii lui aspri [i
batjocoritori. Clint Dubois avea caracteristicile pe care le detesta
ea, cel mai mult, la un b`rbat: arogan]a, aura de putere [i
bog`]ie, toate combinate cu autoritatea [i cruzimea. Ar`ta foarte
bine, de[i nu ntr-un mod conven]ional. Probabil era efluviul de
senzualitate [i for]` viril`, care la el era mult mai izbitoare dect
la oricare alt b`rbat ntlnit de ea pn` atunci. Femeile se ]ineau
scai de el, cu siguran]`, oriunde s-ar fi aflat. Un anume tip de
femei, se corect` ea n minte, n timp ce prin fa]a ochilor i
flutur` imaginea fetei pe care el o numise Miranda. n mod
evident, Clint Dubois era foarte con[tient de magnetismul s`u
fizic, un alt punct care l discredita n ochii Janei.
Nu am venit pentru a-mi exprima recuno[tin]a, r`spunse
ea, pentru c` modul lui de a se comporta, i provoca, practic,
reac]ii cu totul str`ine de natura sa. Am f`cut asta ieri.

42

MARY MORGAN

O lic`rire de o clip` ap`ru brusc n ochii ntuneco[i dar nu


de amuzament, de ast` dat`, iar Janei i fu imposibil s`
defineasc` ce anume era. Pu]in` ngrijorare, ar fi putut spune,
dac` nu meregea cu imagina]ia prea departe. Ea venise la
Priveli[tea Diavolului cu un scop [i ar fi o mare prostie dac`
faptul c` i displace acest proprietar, i-ar sta n cale.
Te rog ia loc, domni[oar` Harvey. Era acum, ntru totul,
proprietarul impresionantului domeniu; bine mbr`cat, vioi,
ns` total lipsit de o atitudine prietenoas`.
A fost o neglijen]` din partea mea c` nu ]i-am sugerat asta
mai devreme, spuse el, c`l`torind din nou cu privirea n susul
[i n josul corpului ei, dar amintirea circumstan]elor n care a
avut loc prima noastr` ntlnire, trebuie c` m-a distras.
}i s-a spus, vreodat`, c` e[ti insuportabil? nu se putu ea
stt`pni.
Consternat` de cele spuse, Jana [i astup` gura cu o mn`,
ca [i cum acest gest ar fi putut retracta cuvintele. Ochii ei verzi
se m`rir` de ngrijorare, privindu-l.
Tu, acum, i replic` el, cu duritate. Sunt un om ocupat, a[a
c` te-a[ ruga s` treci la subiect, domni[oar` Harvey.
Jana sim]i c` nu mai poate suporta nici un minut n plus
ochii aceia implacabili, a[a c`, trecnd cu privirea pe deasupra
lui, i prezent` o masc` la fel de rece. Gura i era att de uscat`,
nct crezu c` nu va mai putea scoate nici un cuvnt. Cu mare
efort, reu[i totu[i s`-[i ntredeschid` buzele.
Vreau s` lucrez pentru tine, ng`im`, n cele din urm`

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

43

Reac]ia lui o surprinse [i de ast` dat`. Se preg`tise pentru


a-i nvinge uimirea; chiar [i batjocura, ntr-o anumit` m`sur`.
Rsul s`u, ns`, att de gutural [i de senzual, era de-a dreptul
descurajant.
Se trase pu]in napoi [i-l privi cu mirare.
N-a fost nici o glum`.
Nu?
Alt chicotit abia auzit.
E adev`rat c` ai citit cele mai grozave manuale despre cum
se poate reu[i la un interviu pentru angajare?
Dac` a[a consideri.... Am pornit cu stngul, [tiu, dar nu
m-am a[teptat... Nu mi-am nchipuit, spuse ea, n timp ce o
limb` mic`, roz [i f`cu, pre] de cteva momente, apari]ia,
pentru a umezi buzele uscate.
Care va s` zic` te afli fa]` n fa]` cu b`rbatul condamnabil,
care a profitat ieri, n ap`, de situa]ia critic` n care te aflai.
Din]ii lui albi lic`rir` cu r`utate pe fa]a bronzat`... Sunt sigur c`
a fost un [oc. Acum, s` aud ce anume [tii s` faci pentru mine.
Jana i arunc` o privire rapid`, dar n ochii lui era atta
violen]`, c` se uit` imediat n alt` parte. Interviul se dovedea
mult mai dificil dect [i imaginase. Respir` adnc.
Vreau s` fiu secretara ta.
Ei, bine, spuse el [i nota de batjocur` din tonul lui aduse
peste obrajii tinerei femei un ntreg [uvoi de ape.
Sun` foarte interesant.
l nfrunt` cu vitejie:

44

MARY MORGAN

De ce?
Trebuie c` ai un motiv foarte serios, dac` ai f`cut tot acest
voiaj pn` la Priveli[tea Diavolului, pentru o slujb`.
Am... Am crezut c` ai nevoie de o secretar`.
Asta-i tot ceea ce urm`re[ti?
i vorbi lene[ [i lini[tit.
Ar mai putea fi [i altceva? l privi cu nesiguran]`, Jana.
Lenea din glasul lui se reflecta perfect n curbura buzelor,
dar, observ` ea, nu [i n ochi. Se l`s` complet pe spate n
fotoliul adnc de piele, cu picioarele lui lungi [i musculoase
a[ezate unul peste altul [i n toat` aceast` atitudine a sa era
ceva ce o f`cu pe Jana s` se gndeasc` la un animal de prad`,
vnjos, puternic [i extrem de periculos.
A[a cred.
Jana adopt` un stil pe care l sper` confiden]ial, apoi
continu`:
Tu ai nevoie de o secretar`, eu am nevoie de un serviciu.
Poate e adev`rat...
Sentimentul pericolului crescu...
Dar ceva mi spune, totu[i, c` nu e doar asta. Nu e nici un
deficit de locuri de munc` n Cape Town. {i, n plus... nu am
dat nici un anun]....
Am... Am auzit c` tocmai te-a p`r`sit ultima secretar`....
Asta a[a e, recunoscu el.
{i c` nu a mai revenit.
{i asta e adev`rat.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

45

{i-atunci ridic` ea din umeri, sfid`toare asta nu


nseamn` c` nu-i nici un mister la mijloc?
Nu.
Scoase tacticos o pip` din buzunarul pantalonilor, o aprinse
ncet, p`rnd s` nu observe t`cerea care se a[ternuse ntre ei,
ca un zid. Jana sim]i c` i vine s` ]ipe de tensiune, dar, n acela[i
timp, i privi cu admira]ie degetele lungi [i bine conturate.
Dup` un timp, [i ridic` privirea spre ea.
Nu e[ti proast`, domni[oar` Harvey dar nici eu nu sunt.
Amndoi suntem con[tien]i de boxul care tocmai a avut loc
ntre noi. Ai un motiv special pentru care vrei s` te angajezi la
Priveli[tea Diavolului [i eu vreau s`-l cunosc.
Chiar erau necesare toate astea, Simon? se r`]oi ea, n gnd,
extrem de nervoas`, logodnicului ei. Spuse, apoi, cu voce
joas`, ncercnd pe ct posibil s`-[i ascund` nelini[tea:
Ai dreptate, domnule Dubois. Am un motiv.
Aha! Aten]ia lui se ascu]i.
Ochii de smarald se ascunser` sub genele lungi [i negre ca
funinginea [i Jana se ntreb` n ce mod ar putea s`-i explice, cel
mai bine, totul. Primul impuls fu s`-i spun` adev`rul. Clint
Dubois p`rea a fi un om capabil s` evalueze cu exactitate o
situa]ie. n fond, nu era nimic condamnabil n inten]ia ei, iar
domnul Dubois nu avea, desigur, nevoie de subterfugii.
Totodat`, proprietarul Priveli[tii nu era chiar cea mai agreabil`
persoan` ntlnit` vreodat`, a[a c`, n mod sigur, cererea ei
avea toate [ansele s` par` absurd`.

46

MARY MORGAN

Alese, deci, s`-i spun` aceea[i poveste pe care i-o spusese


hangiului.
A[adar, te intereseaz` arhitectura olandez` din Cape...
R`spunsul fusese destul de conven]ional, astfel nct Jana [i
spuse c`, probabil, lic`rirea v`zut` n ochii lui, mai devreme,
era doar o pl`smuire a imagina]iei sale hipersensibile.
Da, zmbi femeia, pu]in mai lini[tit`, acum.
De ce oare nu pot s` te cred? Cred c` e de vin` zmbetul
prea dulceag de pe fa]a ta, din acest moment.
Domnule Dubois...
Uit` de c`ut`rile sale, uit` de tot, ns` arogan]a lui absolut`
o f`cu s` sar` n picioare...
Dac` nu m` vrei, spune. Nu am nevoie de...
Ah, dar tu vrei foarte mult acest angajament.
i prinse ncheietura minii [i, cu o putere de fier, o for]` s`
se a[eze la loc n fotoliu.
Ai nevoie... Ce motiv ai, nu [tiu, rnji el, r`ut`cios [i
satisf`cut. {i tocmai se ntmpl` s` am nevoie de o secretar`.
l privi cu suspiciune, dup` care [i cobor ochii spre
ncheietura minii. De[i o eliberase din strnsoare, locul de
care o prinsese i ardea nc`, de parc` ar fi fost conectat` la un
curent electric. Avea un avantaj considerabil asupra ei, dar,
oricum, [i atinsese scopul [i acum avea un chef nebun s`-l
sfideze.
Ai spus c` nu m` crezi, readuse ea vorba.
Nici o vorb`, din tot ce mi-ai spus, r`spunse el, jovial.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

47

Atunci nu n]eleg de ce ai mai vrut s` discut`m, replic` ea,


categoric.
Foarte simplu. Te pot angaja. Presupun c` n-ai probleme
cu ortografia [i dac` mai cuno[ti cteva lucruri esen]iale n
birotic`, e de-ajuns... Sau ai probleme cu ortografia?...
Inten]ionezi s`-mi dai un test?
Toat` sfidarea de care era capabil`, fusese pus` n aceast`
ntrebare. n a[teptarea r`spunsului, verdele din ochii ei l
incendiar`. O parte din ea [tia cu siguran]`, c` tocmai l
provocase s-o refuze. Urmarea, era, dup` toate astea, o
confruntare ct se poate de serioas` ntre Simon [i mama sa. Pe
de alt` parte, era con[tient` de faptul c` [i dorea foarte mult
s` devin` angajata proprietarului Priveli[tii.
Nu trebuie s` dai nici un test.
O privi rapid [i zeflemitor.
Dac` nu vei ajunge s` dactilografiezi cu rapiditatea de care
am nevoie, nu m` voi jena s` te trimit pachet acas`.
A[ fi doar nc` una dintre cele multe, r`spunse ea caustic.
Atunci, e[ti la curent cu toate ntmpl`rile.
Jana blestem` ro[ea]a care sim]i c` i se urc` n obraji, [i
blam` b`rbatul de lng` ea. De ce fusese att de necesar s`
ncarce o observa]ie inofensiv` cu mai mult sens dect era
necesar? i v`zu apoi scnteierea din ochi [i sim]i c` nregistrase
jena care-i aprinsese obrajii. Astfel, chiar acum, cnd slujba era
mai mult sau mai pu]in sigur`, se ntreb` dac` nu ar trebui, mai
bine, s` abandoneze totul.

48

MARY MORGAN

Am auzit cte ceva, ntmpl`tor.


Ceva ce te-a f`cut s` te ntrebi dac` te-ai putea expune
aceluia[i tratament. Deci, domni[oar` Harvey?
Jana ncerc` s` zmbeasc`.
Dac` m` accep]i, voi fi fericit` s` lucrez pentru tine.
Dup` semnul lui de aprobare, urmar` cteva momente de
bucurie absurd`. nainte ns` de a realiza cu adev`rat ce e n
sufletul ei, el ad`ug`:
Exist` doar o condi]ie, domni[oar` Harvey.
O condi]ie?
Trebuie s` locuie[ti aici, la Priveli[tea Diavolului.
Dar asta e imposibil, r`spunse Jana, r`spicat.
Atunci nu vei avea aceast` slujb`, o inform` el, cu crispare.
A[adar, acesta e motivul pentru care te-au p`r`sit toate
secretarele, spuse ea, acuzator.
Rsul s`u r`sun` batjocoritor de-a binelea.
Dac` asta e ceea ce crezi, cu adev`rat nu [tii nimic
despre sexul din care faci parte, domni[oar` Harvey.
Toat` atitudinea lui din acel moment, cu privirea
implacabil` [i buzele aspre, de[i extrem de senzuale, o f`cu s`
cread` c` domnul Dubois nu avea o p`rere prea grozav` despre
femei. i deveni, oricum, foarte clar faptul c` nu avea nici un
rost s` se mai lupte cu un adversar care este sortit s` c[tige
ntotdeauna. n ceea ce privea condi]ia pus` de el... Avea
nevoie de aceast` slujb`. Totu[i, stipularea era att de
neobi[nuit`, nct era necesar` o clarificare, ct de ct.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

49

De ce trebuie s` r`mn aici [i peste noapte?


Pentru c` nu pot avea un program fix. Problemele legate
de proprietate pot ap`rea la orice or`. Asta trebuie s` n]elegi
foarte bine, dac` vrei s` lucrezi pentru mine. Dac` am vreo
urgen]` n timpul serii, vreau s` pot conta pe tine.
Dar este de netolerat aceast` situa]ie, izbucni ea.
Trebuie s` alegi, spuse el, hot`rt.
Ceea ce o deranja cel mai mult, era faptul c` s-ar putea s` fie
nevoit` s` stea noaptea al`turi de Clint Dubois. Se pot na[te,
a[a, un milion de brfe, pe seama lor. Ideea aceasta nu era prea
confortabil`.
[i ntoarse privirea spre el [i, dup` modul n care o analiza,
[tiu c` i ghicise gndurile. Ridicndu-[i ncet fa]a spre ochii lui
adnci, spuse abia auzit:
Accept condi]iile, domnule Dubois.
Atunci, r`mne s` mai discut`m doar despre salariu, zise
el [i din tonul cu care vorbise, [tiu c` lua acceptarea ei ca pe o
garan]ie.
Dup` asta, Jana se ndrept` cu pa[i len]i spre u[` dar, mai
nainte de a ajunge, se ntoarse din nou spre el:
U[a mea va fi nchis`, noaptea.
Rsul lui r`sun` att de senzual, de amuzat [i de aproape de
ea, nct sim]i un fior pe [ira spin`rii. Nu observase c` o
conduse spre ie[ire. R`suflarea lui i r`cori obrajii ncin[i.
Dac` am foame de tine, crezi c` m` poate opri o u[`
nchis`?

50

MARY MORGAN

Nu vei ndr`zni, zise ea, cu respira]ia ntret`iat`.


Ce te face s` crezi asta?
Se apropie cu nc` un pas. Nu o prinse dup` mijloc, cum se
a[tept` ea, dar corpul lui era foarte aproape de al ei. i sim]ea
coapsele tari, ncordate, atingnd-o u[or [i con[tientiz`
mi[carea de du-te-vino, a pieptului lui larg. Ieri, amintirea
apropierii lui i inund` toate sim]urile.
ntr-un anume mod, ceea ce se ntmpla acum, era [i mai
ame]itor. N`rile i erau invadate de mirosul lui de mascul plin
de for]`, iar inima i b`tea att de s`lbatec, nct se temea c` el
o putea auzi.
Ei, bine, domni[oar` Harvey, zise el senzual, atingnd-o
cu delicate]e.
Eu...
nghi]i cu greutate...
Sper... c` vei fi... un gentleman.
Rsul lui i acceler` sngele n vene.
Gentleman ntr-un timp n care doamnele au disp`rut cu
des`vr[ire? Poate te-ai r`zgndit, domni[oar` Harvey.
Jana scutur`, amor]it`, din cap:
Nu.
i auzi r`suflarea rapid`.
Dup` aceea, se ndep`rt` att de brusc, nct Jana se sim]i
de-a dreptul frustrat`.
Atunci, te a[tept mine diminea]`, la ora nou`, spuse el [i
Jana nm`rmuri v`zndu-i r`ceala din ochi.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

51

***

Nu era prea trziu s` se r`zgndeasc`, se gndi Jana, n timp


ce se ntorcea la han. Cnd aduse vorba despre salariu ceea
ce o uimi Clint Dubois l`s` s` se n]eleag` [i modalitatea n
care acesta va fi dat. De[i se putea deduce c` el se gndea la o
lun`, Jana sim]i c`, de fapt, n sinea lui, era sigur c` nici ea nu
va rezista mai mult de o s`pt`mn`.
Ce-ar fi zis dac` se ntorcea acum s`-l anun]e c` nu mai vrea
slujba, chiar nainte de a fi nceput totul? Ar fi fost poate furios
dar, n mod sigur, nu [i surprins. P`rea s` dispre]uiasc`
ndeajuns de mult femeile, pentru a nu-l mai [oca nimic, cu
privire la ele.
Se hot`r s`-l sune pe Simon, cnd va ajunge la han. L-ar
putea prinde, nc`, la birou. Cine [tie ce reac]ie va avea, cnd i
va spune c` [i-a luat un serviciu care o va ]ine legat` de Cape
Town, pentru un timp? {i, mai mult dect att, cum va
reac]iona cnd va afla c` [i va petrece nop]ile la Priveli[tea
Diavolului? Cum va vedea toate astea? [i desprinse ochii de la
drumul pietruit [i-i mut` pe urma inelarului minii stngi.
Simon p`rea s` fie, acum, att de departe. Era o distan]` ce nu
]inea doar de cele peste o mie de mile geografice. Din mai
multe motive, pe care nu st`tu, n acel moment, s` le analizeze

52

MARY MORGAN

prea atent, logodna sa, p`rea s` se fi petrecut ntr-un vis,


efemer [i nesubstan]ial, sau n cu totul alt timp, sau ntr-o alt`
via]`. Gndurile acestea o tulburar` de-a binelea. ntr-un loc n
care drumul se l`rgi, pentru a ]ine cont de modul n care se
putea vedea priveli[tea, Jana parc` ma[ina pe o pant` mai
abrupt`, [i c`ut` inelul n portmoneu [i-l puse, cu fermitate,
pe deget. Apoi deschise portiera [i ie[i s` se plimbe la marginea
bordurii de nisip. Dedesubt, se ntindeau podgoriile; o
combina]ie de verde [i purpuriu, extrem de pl`cut` ochiului.
Vntul sufla cu blnde]e dinspre sud-est, purtnd cu el
zumzetul m`rii s`rate.
Ochii ei verzi se umbrir`, scrutnd orizontul... [i dorise
foarte mult c`s`toria cu Simon. Acesta era motivul pentru care
se afla n acele locuri; acesta era motivul c`ut`rilor ei de la
Priveli[tea Diavolului. Cercet`rile ncepute erau importante
pentru Simon [i mama sa, n consecin]`, prezentau importan]`
[i pentru ea ns`[i.
Logodna era cel mai important fapt din via]a sa prezent`;
sentimentul avut nainte, c` era doar un vis inconsistent, fusese
lipsit de sens.
Arunc` o privire spre inelul d`ruit de Simon. Soarele se
r`sfrnse n piatra de diamant cu un ntreg caleidoscop
str`lucitor de culori. Diamantul n sine nu nsemna nimic
pentru Jana. Importan]a lui consta doar n ceea ce reprezenta:
Simon [i viitorul lor mpreun`
Dar trebuia s` fie atent`.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

53

Simplul fapt c` fusese n stare s` fac` toate compara]iile pe


care le f`cuse, ntre Simon [i Clint Dubois dovedea asta. n
plus, frumuse]ea peninsulei, fascina]ia Priveli[tii Diavolului [i
aura special` a proprietarului domeniului, puteau fermeca pe
oricine. Cel mai important lucru, acum, era faptul c` devenise
con[tient` de aceast` magie [i astfel putea lua toate m`surile
necesare, nainte de a fi prea trziu.
Dup` ce va afla ceea ce vrea, Clint Dubois [i fabuloasa lui
cas` vor deveni doar o amintire. O amintire excitant`, probabil,
dar asta o va determina s`-[i umple [i mai mult timpul cu
problemele legate de cariera domnului Simon Lesands, cu cele
legate de cas` [i cu aten]ia acordat` so]ului ei.
Jana auzi apoi o ma[in` n preajm` [i ntoarse capul.
Automobilul trecu foarte ncet pe lng` ea, dar nu se opri. Nu
reu[i s` vad` foarte bine fa]a celui aflat la volan, dar nclinarea
special` a capului cu p`r de culoarea ebonitei i era foarte
familiar`. n timp ce privi ma[ina ndep`rtndu-se printre
pantele abrupte, Jana sim]i cum i se accelereaz` respira]ia.
Frumuse]ea peisajului ncet` brusc s-o mai fascineze [i se
ntoarse, cu o mnie mai mult incon[tient`, la Mini-ul ei.
Precau]ia ei fusese binevenit`, [i spuse Jana, sub imperiul
unei intui]ii fulger`toare.
De[i era important` misiunea pentru care se afla n Cape, a
[i-l scoate din minte pe proprietarul Priveli[tii, cu casa lui cu
tot, ct mai repede posibil, p`rea acum mult mai important.

54

MARY MORGAN

***

Ai g`sit ce c`utai, iubito? se gr`bi Simon s-o ntrebe.


Nu nc`.
La rndul ei, Jana se ntreb` de ce o enerva faptul c` el i
vorbea cu o voce att de ridicat` chiar dac` era la telefon [i
c` trecu direct la acest subiect.
Impulsurile costau mult, a[a c` era mai bine, pentru el, s`
exclud`... banalit`]ile?...
Ce te-a mpiedicat?
}i-am spus nc` de la nceput c` nu va fi u[or, p`ru s`
cear` n]elegere vocea ei.
Nu ai aflat absolut nimic?
Nu.
Jana ndep`rt` receptorul de ureche [i [i privi ncheieturile
minilor: erau albe [i umede. Relax` pu]in strnsoarea.
Jana!
Ce ton dezagreabil.
Simon... Iubitule...
De ce ncerca s` se scuze? A fost ideea lui, de a ntreprinde
ea toate astea.
Nu a fost posibil, deocamdat`... Dar va fi bine... (Din nou
[i alesese cu grij` cuvintele.)

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

55

Pentru numele lui Dumnezeu, Jana! Vino-]i n fire! Toat`


discu]ia asta, m` cost` o avere! ncearc`, te rog, s` te aduni.
Ct de iubitor era!...
[i mu[c` buzele nghi]ind cu nervozitate replica t`ioas`
care i veni instinctiv [i se uit` ]int` la inelul de logodn`.
Piatra rece i r`spunse clipind, amintindu-i c` b`rbatul de la
cel`lalt cap`t al firului o iubea [i vrea s-o ia de nevast`.
Respir` adnc [i spuse:
Mi-am luat o slujb` de secretar` la Priveli[tea Diavolului.
N-ai f`cut asta!
Jana continu`, ca [i cum nu l-ar fi auzit:
Voi ncepe de mine.
E ntr-adev`r necesar s` faci asta?
E singura modalitate de a putea p`trunde n cas`.
Se pare, deci, c` nu exist` alternativ`.
Nu trebuia s` se simt` enervat` de u[orul lui conformism.
Este ns` ceva ce trebuie s` [tii neap`rat, sun` aspru tonul
ei.
Da?
Va trebui s` dorm la Priveli[tea Diavolului, ng`im` ea,
a[teptnd ner`bd`toare r`spunsul.
A, nu! Nu vei face asta! exclam` Simon, nfuriat [i indignat,
totodat`. Jana ncerc` s`-[i regleze respira]ia; lucrurile se
puteau aranja, la urma urmei. Nu trebuia s` se ndoiasc` de
logodnicul s`u.
E o condi]ie pentru angajare, mai spuse ea.

56

MARY MORGAN

Urm` o lung` t`cere. De data asta, Simon nu se mai gndi la


costul convorbirii.
Cnd relu` dialogul, vorbi resemnat:
Dac` aceasta e condi]ia, se pare c` n-ai de ales.
Nu-]i pas`? ntreb` Jana, imediat ce [i reg`si glasul.
Binen]eles c` mi pas`, sosi prompt r`spunsul lui. Nu
cred c` exist` vreun b`rbat care poate acepta att de u[or ideea
c` logodnica sa doarme n casa altui b`rbat.
{i-atunci?
Iubito, spuse el [i, de[i tonul lui ncerca s` fie ct se poate
de indulgent [i de rezonabil, sim]i totu[i indignarea. Mi-ai
prezentat un fapt mplinit. Mi-ai spus c` e o condi]ie a angaj`rii,
ce mai pot s` spun?
M-am gndit c` mi vei cere s` renun] la toate aceste
c`ut`ri, replic` ea plictisit`.
Draga mea, a[ vrea, dar...
Dar?... ntreb` ea, din nou.
Cuno[ti importan]a a ceea ce cau]i, i spuse el rece.
Da, replic` Jana, ntrebndu-se dac` realizase asprimea
din tonul ei.
S-ar putea s` fie nevoie de ceva timp, pn` s` pot
descoperi cte ceva.
n]eleg.
Reu[ise s-o enerveze cu rezonabilitatea lui.
Convorbirea asta cost` foarte mult, i reaminti ea cu
r`ceal`.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

57

Ne vom spune la revedere. Jana, iubito era mult`


c`ldur`, de ast` dat`, n vocea lui, ca [i cum realizase, n sfr[it,
c` o enervase m` voi gndi la tine n fiecare moment. Te
iubesc, dragostea mea.
{i eu te iubesc, zise ea ngrozindu-se n aceea[i clip` de
ct de oribil de automat` fusese fraza ei.
Puse jos receptorul. Stupefac]ia se instal` u[or, dar
categoric, n sufletul ei [i Jana nu putu s` nu se ntrebe dac`
proprietarul Priveli[tei, n acelea[i circumstan]e, nu i-ar fi spus
femeii pe care o iube[te s` se ntoarc`.

Capitolul 4
Jana ajunsese la Priveli[tea Diavolului cu cinci minute mai
nainte de ora fixat`. Servitorul, care o primi [i cu o zi nainte,
o recunoscu, a[a c` i ceru s`-l urmeze. Patronul era n biroul
lui, o camer` mare [i nsorit`, nu departe de bibliotec`. Scria
ceva, cu capul mult plecat, a[a nct Jana nu-i putu z`ri privirea.
Domnule Dubois, zise ea, ncercnd s`-i capteze aten]ia.
M` bucur s` v`d c` e[ti punctual`.
Tonul lui sun` foarte conven]ional [i practic, astfel nct
nervozitatea Janei p`ru imediat un non sens.
Se sim]i fericit` c` plasa rela]ia lor pe un plan att de
impersonal.
Puse stiloul pe birou [i se ridic` n picioare, n timp ce
pulsul ei se acceler`, inexplicabil. Uitase ct de nalt era. Umerii
lui erau chiar mai largi dect [i-i amintea, iar prin ]es`tura

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

59

c`m`[ii de bumbac Jana putu ntrez`ri, cu emo]ie, conturul


pieptului lui musculos.
F`cu c]iva pa[i spre ea. Ochii care o studiau n cele mai
mici detalii, erau inexpresivi [i ntuneca]i. Jana r`mase ca
hipnotizat`.
Apoi l v`zu zmbind, cu o expresie foarte cald` n ochi. Asta
i d`du s` n]eleag` faptul c` domnul Clint Dubois putea fi
foarte uman, dac` vroia.
Bine-ai venit la Priveli[tea Diavolului.
Mul]umesc, r`spunse ea, ncet [i cum sim]i c` nervozitatea
o p`r`se[te, i ntoarse zmbetul.
Un moment mai trziu ns`, nervozitatea i reveni [i
tensiunea datorat` acesteia i pusese un nod dureros n stomac.
Zmbetul ei p`ru s` schimbe ceva n gndurile lui, pentru c`,
dintr-o dat`, toat` c`ldura de pe fa]a lui disp`ru ca prin
minune.
Ochii negri coborr` spre ea, severi [i implacabili.
i voi spune menajerei s` te conduc` n camera ta, o
anun]` el, ap`snd soneria din apropiere. Po]i fi gata de lucru
ntr-o jum`tate de or`?
Binen]eles, r`spunse ea, cu un ton de adev`rat`
profesionist`.
Urmnd-o ns` pe menajer` pe culoarele lungi, fu cuprins`
de un sentiment de incertitudine. ncerc` s` se conving` pe ea
ns`[i c` domnul Dubois nu era pentru ea nimic mai mult dect
patronul ei.

60

MARY MORGAN

Dispre]ul cu care a analizat-o, n vederea angaj`rii, pentru


c` nu se putea explica n alt mod comportamentul s`u, era
foarte dureros pentru ea.
Casa era chiar mai mare dect [i-o imaginase.
n momentul n care intrar` n aripa dormitoarelor, dup`
toate aparen]ele, Jana privi cu uimire n jur, apoi disperarea ei
crescu din ce n ce. Att de multe u[i... [i nici o posibilitate de
a afla n care dintre toate aceste camere se afla ceea ce c`uta ea.
Dac` [ederea ei la Priveli[tea Diavolului trebuia s` se
prelungeasc` mai mult dect anticipase?
Menajera deschise o u[`, intr` n camer` [i o a[tept` [i pe
ea. Sentimentul de depresie o p`r`si imediat ce privi n jur,
vr`jit`. Spre deosebire de celelalte nc`peri v`zute nainte,
aceasta degaja o atmosfer` extraordinar`, de lumin`, de aer [i
soare de p`dure. Draperiile [i acoper`mntul de pat erau
dintr-un brocart roz-nchis, iar covorul de un gri-perl`, foarte
pl`cut. Mobila, toat` din lemn, avea un design armonios ,
extrem de gra]ios conturat.
Dup` ce menajera o l`s` singur`, Jana se apropie de
fereastra att de chem`toare, cu arcadele ei largi [i curbele
trasate a[a de grijuliu [i de lini[titor. Nu se vedea marea, dar
gr`dinile [i viile care umpleau priveli[tea erau fermec`toare.
Privi cteva minute acest miracol, dup` care se ntoarse s`
studieze din nou camera. Cine dormise aici, cu mai bine de
dou`zeci de ani n urm`? C`ut` n memorie, dar nu g`si nimic.
Privi cu aten]ie n jur, gnditoare. n primele momente ale

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

61

acestei vr`ji, Jana v`zu doar str`lucirea camerei, bunul gust cu


care fusese aleas` mobila [i combina]ia foarte reu[it` de culori.
Nu observase pn` atunci lambriurile de pe pere]i. Mai erau
asrfel de lambriuri n bibliotec` [i n biroul patronului. Era o
naivitate s` cread` c` alte camere din cas` nu aveau lambriuri?
[i privi ceasul. Dac` vroia s` nu ntrzie, trebuia s` se
gr`beasc`. Clint Dubois spusese s` se ntoarc` peste o jum`tate
de or` [i, cu siguran]`, era un om care ]inea la cuvntul lui.
n afara voin]ei ei, gndurile i se ntoarser` la proprietarul
casei. Putea spune despre el c` era, din punct de vedere fizic,
cel mai izbitor b`rbat pe care-l ntlnise; n acela[i timp, era cel
mai descurajant. Nu avea ns` nici un dubiu c`, atunci cnd
vroia, putea avea foarte mult farmec. Nu-[i f`cea ns` nici o
iluzie n ceea ce prive[te arogan]a [i cruzimea sa. Va putea
ndura s` locuiasc` n aceea[i cas` cu acest om, s` lucreze
pentru el, s` se mpace cu dispozi]iile sale imprevizibile? Toate
acestea p`reau intolerabile.
Sim]i tenta]ia s` se ntoarc` n birou [i s`-i spun` ce putea
face cu slujba sa a[a cum, desigur, procedaser` toate cele
dinaintea sa. Problema era c` nc` n-o putea face. Venise la
Priveli[tea Diavolului cu un scop [i, pentru c` l iubea pe
Simon, trebuia s` treac` peste toate acestea.
Cnd se ntoarse, Clint Dubois i ar`t` camera ei de lucru.
Era o camer` nvecinat`, mult mai mic`, mobilat` eficient, cu
un birou, o ma[in` de scris electric`, plus cteva vitrine pentru
dosare.

62

MARY MORGAN

Echipamentul, foarte modern, de birou, contrasta radical cu


mobila stil, att de atractiv construit`.
Clint Dubois ncepu, pe un ton rece [i rezervat, s`-i prezinte
ndatoririle de secretar`. Jana i r`spundea cu deta[are
profesional`. n momentele n care nu putea fi observat`, l
studia cu aten]ie. Era foarte greu de crezut c` b`rbatul acesta,
cu alura lui de proprietar st`pn pe sine era una [i aceea[i
persoan` cu b`rbatul pe care l ntlnise n vltoarea m`rii.
Omul acela era ca un zeu al apelor, primitiv [i s`lbatic. Putea
doar s` se minuneze de aceast` transformare. Cu toate aceste
diferen]e de aspect fizic [i de comportament, Jana se sim]ea
permanent atras` de el, pentru c` nici hainele scumpe, nici
manierele alese, nu puteau s` ascund` esen]a personalit`]ii sale:
o virilitate att de senzual`, cum nu-i mai fusese dat niciodat` s`
vad`, pn` la el. Se temea c` Simon n-ar mai fi fost de acord, att
de u[or, cu slujba ei, dac` ar fi v`zut ce patron avea.
Atribu]iile sale de secretar` se ntindeau pe o arie mult mai
larg`, dect anticipase. n pofida faptului c` se angajase doar
pentru o perioad` [i doar pentru a putea p`trunde n acea cas`,
Jana era fascinat` de-a dreptul ascultndu-l pe Clint Dubois
vorbind. Totul i se p`ru att de interesant c`, n adncul inimii
ei, [i dori ca acest serviciu s` devin` permanent. Dar nu era
posibil. Permanen]`, n via]a sa, nsemna Simon. Permanen]`
nsemna s` devin` o bun` so]ie, s` sprijine cariera so]ului ei [i,
n plus, chiar dac` Simon nu va fi prea entuziasmat de aceast`
idee, s` devin` mam`.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

63

Dup` ce termin` cu expunerea ndatoririlor de secretar` la


Priveli[tea Diavolului, Clint Dubois trecu la dictare.
Dexteritatea Janei era excelent` din acest punct de vedere, dar,
foarte repede, [i d`du seama c` trebuia s` se familiarizeze cu
o serie ntreag` de termeni noi: Riesling, ciubere [i recolt` de
struguri. n fa]a unui cuvnt nefamiliar ei, Jana se opri,
nen]elegnd ce-i spusese, exact.
[i ridic` privirea, a[teptnd ca el s` repete [i-l v`zu
analiznd-o. Era n ochii lui o concentrare pe care Jana o mai
surprinsese [i alt` dat`.
De data asta era nc` ceva mult mai pu]in definit, dar care
f`cuse ca obrajii ei s` prind` bujori.
Teritoriu nou? ntreb` el sec.
Pu]in; dar sunt sigur` c` i voi da de cap`t, se gr`bi ea s`
r`spund`.
Nu am nici o ndoial` c` dai de cap`t tuturor lucrurilor pe
care ]i le pui n minte. Era ceva foarte provocator n expresia
lui, [i Jana sim]i c` se refer` la cu totul alceva, dect la
problemele legate de serviciu.
Ar fi vrut s`-i r`spund`, dar nu-[i g`si cuvintele. Pentru
cteva minute lungi, ochii ei verzi se adncir` n privirea lui
ntunecat`.
Jana fu prima care cobor pleoapele.
Dictarea continu` n acela[i ritm [i cu aceea[i eficien]`, dar
Jana nu putu s` nu se ntrebe ce credea el, exact, de sensul
subtil, ascuns, n schimbul lor de replici.

64

MARY MORGAN

Doar cnd se apropie timpul de plecare, Clint Dubois reveni


pu]in la tonul lui ironic de dinainte, cu care Jana se obi[nuise
foarte repede.
Nu ezita s` ceri ajutor dac` ai nevoie, domni[oar` Harvey.
F`cu o pauz`, n care se observ` cu u[urin]` sclipirea de
amuzament din ochii lui: nu a[tepta s` te scufunzi.

***

Jana se afla la Priveli[tea Diavolului de trei zile, cnd, n


sfr[it, se ivi prilejul de a -[i putea ncepe c`ut`rile. n primele
dou` zile fusese att de ocupat`, nct pur [i simplu nu se mai
gndi la toate acestea.
Clint Dubois o solicit` la maximum. Nu fusese nedrept, dar
i impusese standarde foarte nalte [i a[tept` ca ea s` fie la
nivelul lor. n schimb, i fix` un onorariu substan]ial. Jana
ncepu s` n]eleag` de ce l p`r`siser` toate secretarele.
De[i nu v`zuse prea multe din ceea ce lucraser` cele
dinaintea ei, reu[i totu[i s` n]eleag` ct de dificil` le p`ruse
aceast` slujb`.
Maxima domnului Dubois era munca de ast`zi, trebuie s`
fie terminat` ast`zi.
Jana fusese hot`rt`, nc` de la nceput, s`-i demonstreze c`
putea ]ine pasul cu el. Nu era doar necesitatea de a putea

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

65

r`mne la Priveli[tea Diavolului pn` n momentul n care afla


tot ce trebuia s` afle. Constat`, cu surpriz`, c` respectul
patronului era foarte important pentru ea.
Totu[i, nu doar munca o ]inuse departe de c`ut`rile ei.
Ciud`]enia casei n care se afla, contribui [i ea foarte mult. Prea
multe camere [i prea multe persoane care se preumblau, tot
timpul, dintr-un loc ntr-altul. Nu se obi[nuise nc` nici cu
programul menajerei [i al celorlalte dou` servitoare. Ceea ce
dorea cel mai pu]in, era s` fie surprins` ntr-o situa]ie
inadecvat`, pentru care nu putea g`si nici o scuz`.
n a treia zi ns`, [i termin` toat` treaba cu o or` naintea
prnzului. Clint era la podgorie, iar n cas` nu mai era nimeni,
n afar` de ea. Observ` mai dinainte c`, la aceast` or`, to]i
membrii personalului se retr`geau n departamentul care le
fusese rezervat.
Terminnd scrisorile planificate pentru acea zi, Jana p`r`si
biroul [i se ndrept` spre aripa dormitoarelor. Inima i b`tea
mult mai repede, dect de obicei, de parc` s-ar fi preg`tit
pentru o crim`. Ceea ce c`uta era un lucru care i apar]inuse,
cu mai bine de dou`zeci de ani n urm`; trebuia s`-l recapete.
Era extrem de nelini[tit`, totu[i. Putea fi n mare dificultate,
dac` o g`sea Clint. Ar ntreba-o, desigur, ce c`uta acolo. ntr-un
fel, [i dori s` fi fost sincer` cu el, de la nceput; ar fi scutit` de
toat` [arada asta cu secretariatul. Privind retrospectiv, Jana se
ntreb` dac` nu fusese o copil`rie s` se lase descurajat` de
m`re]ia Priveli[tii Diavolului [i de puternica personalitate a

66

MARY MORGAN

proprietarului ei. n plus [i aici se ntoarse la modul ei


obi[nuit de a vedea lucrurile Clint Dubois ar fi putut fi de
acord cu toate cercet`rile pe care dorea ea s` le ntreprind`?
Pu]in probabil. Mai mult dect att, cunoscndu-l acum mai
bine, Jana sim]i c` toate astea n-ar fi f`cut dect s`-l determine
s-o dispre]uiasc`. Era mai bine s` p`streze secretul.
Aripa dormitoarelor era alc`tuit` din [apte camere [i nu
reu[ise pn` atunci s` intre dect n cea care-i fusese rezervat`.
{tia unde dormea Clint; camera lui era la doar trei u[i
dep`rtare de a sa. F`cu o rug`ciune scurt`, n minte,
gndindu-se c` nu era necesar s` caute [i acolo, dac` ceea ce
c`uta se afla, a[a dup` cum b`nuia, n alt` parte.
Pentru moment, era foarte mult` lini[te n cas`. Se auzeau
doar b`t`ile inimii ei; att de tare nct se temea c` ar putea fi
descoperit`, din cauza lor. Fu tentat`, astfel, s` abandoneze
c`ut`rile [i s` ncerce n alt` zi. Trebuia totu[i s` nceap`,
ntr-un mod sau altul. Deschise a[adar u[a n dreptul c`reia se
g`sea [i intr`.
[i pierdu ns` speran]a n clipa n care se strecur` n
nc`perea urm`toare: peste tot erau lambriuri. N-o mai
desp`r]ea nimic de camera patronului. mpinse u[a, apoi
arunc` o privire rapid` de-a lungul coridorului, pentru a se
asigura c` nu putea fi descoperit`.
{i aceast` camer` avea lambriuri. Privi cu aten]ie n`untru.
De[i era aproape goal`, era impregnat` de aura celui care o
ocupa.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

67

O atmosfer` de o virilitate asem`n`toare proprietarul actual


al Priveli[tii.
Undeva n cas` se auzi o u[`. Jana ie[i gr`bit` din camera lui
Clint. [i aranj` cu grij` p`rul. Trebuia s` cerceteze totul, n
am`nunt, dar asta cerea timp. ntr-adev`r, se p`rea c` va trebui
s` r`mn` pe-acolo mai mult dect anticipase.
Cnd intr` n sufragerie, l g`si pe Clint Dubois a[ezat deja
la masa lung` din lemn [i, instinctiv, se opri locului, pentru o
clip`. Sim]i un fel de team`, n fa]a perspectivei de a lua
prnzul mpreun` cu el. Pn` acum, fusese norocoas`; Clint
luase micul dejun foarte devreme, cu mult nainte de a cobor
ea, apoi [i v`zu de treburile sale cu podgoria. Masa de prnz
nu era un lucru att de bine stabilit, n ceea ce-l privea. Cel mai
adesea, la aceast` or`, mnca n alt` parte. Jana i propusese,
nc` din prima zi, s` ia masa n camera ei, dar patronului s`u
nu i se p`ru destul de ntemeiat` aceast` dorin]`. Nu vedea nici
un motiv pentru care personalul trebuia s` fie nevoit s`
serveasc` mncarea n dou` locuri diferite.
O privi foarte atent cnd intr` acum [i, dup` modul n care
[i ridicase o sprncean`, Jana n]elese c` observase ezitarea ei.
n momentul n care tn`ra femeie inten]ion` s`-[i reia locul de
alt`tat`, Clint o ndemn` s` se a[eze pe scaunul de lng` el.
Nu e locul meu acela, zise ea proste[te.
Acum, este. Hai, domni[oar` Harvey, se r`ce[te mncarea.
Jana accept`, a[ezndu-se cu cea mai mare distinc]ie de care
se sim]i capabil` n acel moment. I se puse apoi n fa]` o

68

MARY MORGAN

farfurie cu sup` [i ea f`cu, politicoas`, efortul de a lua cteva


linguri. Nu era tocmai u[or s` aib` poft` de mncare cu Clint
Dubois a[ezat att de aproape.
De ce ai schimbat aranjamentul scaunelor? ntreb` Jana,
dup` ce r`maser` singuri.
Pentru c` a[a mi-a pl`cut mai mult, declar` el, foarte sigur
de sine, determinnd-o s` cread` c` f`cea ntotdeauna doar
ceea ce vroia el.
Sim]indu-se observat`, Jana ridic` privirea. Col]ul buzelor
sale erau ridicate, aproape imperceptibil n sus, p`rnd c`,
dintr-un moment ntr-altul, va izbucni n rs.
Am f`cut-o pur [i simplu; nu a existat nici un motiv, spuse
el lene[. Po]i vedea chiar tu c` e mult mai normal s` st`m de
vorb`, unul lng` altul, dect dac` am sta de o parte [i de alta
a mesei.
Vrei s` spui c` vom vorbi despre munc`, n timp ce ne
lu`m prnzul? ntreb`
Jana, cu sfial`, pref`cndu-se c` nu n]elesese foarte bine.
Nu m-am gndit la asta, r`spunse el cu o voce joas`, n
care se putea ghici cu u[urin]` att tachinare, ct [i provocare.
Te voi l`sa s` alegi tu subiectul, spuse, mngindu-i u[or
b`rbia.
Jana sim]i furnic`turi peste toat` fa]a, la atingerea lui,
mbujorndu-se. Dup` str`fulger`rile din privirea ntunecat`,
[tiu ct de amuzant fusese asta pentru el. De ciud`, ochii i se
umplur` de lacrimi [i ncerc` s`-i ascund`, ncepnd s`

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

69

m`nnce. Era desigur un b`rbat foarte receptiv [i nu-i fusese


greu s` realizeze ct` emo]ie i produsese atingerea lui, dar nu
trebuia s` simt` c` a fost [i pl`cere.
Te temi de mine.
Jana [i n`l]` capul [i-i privi ochii, a c`ror lucire scrut`toare
i devenise deja familiar`.
Ce, anume, ]i-a dat ideea asta?
Dac` nu i s-ar fi auzit respira]ia accelerat`!
Modul n care st`teai de partea cealalt` a mesei, ca o
virgin` care se teme c` va fi r`pit`.
Gre[e[ti. Nu m` a[teptam s` fiu r`pit`.
Chiar dac` nu te a[teptai la asta, ]i place, totu[i, cred, s`
la[i aceast` impresie, rse el r`ut`cios. Dar tu e[ti virgin`.
Ai spus o pe un ton ce pare, mai degrab`, insult`.
Vocea ei suna pu]in nesigur.
Ia-o cum vrei.
Privirea lui o str`punse din nou:
E[ti o femeie a secolului dou`zeci, domni[oar` Harvey.
Asta nu nseamn` c` am abandonat orice urm` de moral`,
replic` ea.
Distinsa domni[oar` Harvey care, totu[i, n-a fost chiar
att de distins` printre valuri, cu cteva zile n urm`.
Rsul lui o f`cu s`-i creasc` pulsul.
Nu trebuie s` negi, domni[oar`... {i... m`nnc`, te rog.
Maggie va fi foarte furioas` dac` vei l`sa neatins` mncarea
preparat` de ea.

70

MARY MORGAN

E[ti cel mai arogant b`rbat pe care l-am ntlnit vreodat`,


i r`spunse Jana, nemaiputndu-se ab]ine.
Dar vrei s` lucrezi pentru mine, i ntoarse el vorba, n
acela[i stil.
Dup` ce trase bine aer n piept, femeia continu`:
Da.
Trebuie c` stai foarte bine la subiectul privind casele
olandeze din Cape.
Da, stau.
Prinse ncet furculi]a [i cu]itul [i ncepu s` m`nnce,
interesat` subit de felurile din fa]a ei.
Clint i imit` gestul, cu mai mult` poft` ns`, [i ea [i impuse
s`-i ]in` ritmul.
Fraza lui urm`toare sosi n mod cu totul nea[teptat:
}i-ai terminat foarte repede treaba, ast`zi.
Nu fusese nici urm` de repro[ n tonul lui dar Jana i arunc`
involuntar o privire scurt`, b`nuitoare. Fusese att de sigur` c`
era singur` n cas`, n timpul turului prin aripa dormitoarelor.
D`duse [i el o rait` pe-acolo?
Am intrat n rutin`, spuse ea, inexpresiv.
Nu mai e nimic de lucru, pentru ast`zi, spuse el.}i-ar face
pl`cere s` vezi ceva, n mod special, din Priveli[tea Diavolului?
Te referi la camere? ntreb` ea ncet, gndindu-se c` o
v`zuse cutreiernd din u[` n u[` [i c`uta acum o modalitate de
a ncerca s` descopere ce c`utase.
M` refer la proprietate, n general.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

71

Poate vrei s` [tii mai multe lucruri despre arhitectura


acesteia, dac` asta e ceea ce te intereseaz` att de mult.
Ochii lui se ngustar`, privind-o:
Asta e ceea ce te-a adus aici, nu-i a[a?
Da, da... desigur...
Atunci, cred c` vei fi bucuroas` dac` vei avea ocazia s`
arunci o privire.
Jana i r`spunse cu un zmet foarte larg, n mod inten]ionat.
Mi-ar face mult` pl`cere, ntr-adev`r. Dac` nu mai ai s`-mi
dai nimic de lucru pentru azi, voi ncepe, probabil, s`
vagabondez pu]in prin domeniu, n dup`-amiaza asta.
Ar fi mai bine s-o faci cu mine.
Tonul s`u fusese unul obi[nuit, dar Jana i c`ut` privirea,
pentru a se asigura de asta, o dat` n plus. Nu-i f`cea pl`cere
s-o [tie colindnd pe mo[ia sa de una singur`, ori, pur [i
simplu, i dorea compania? Ultimul gnd i se p`ru ns` mult
prea absurd, a[a c`-l alung` imediat. Indiferen]a lui, n ceea ce
o privea, era mult prea evident`.
Dac` o dup`-mas` petrecut` mpreun` p`rea s` nu nsemne
nimic pentru el, pentru Jana propunerea c`zu ntr-un moment
foarte special. Inima i b`tea s` se sparg`, iar ro[ea]a obrajilor
ei nu putea trece, desigur, neobservat`.
Privirea lui continu` s-o sus]in` pe a ei, examinnd cu
aten]ie verdele intens n care se scufund`.
Faptul c` te voi nso]i e att de deranjant? spuse el
ridicnd sardonic o sprncean`.

72

MARY MORGAN

Deranjant? Oh, nu. E excitant la culme. E tulbur`tor; e


ame]itor... Recunoscu Jana pentru sine ns`[i, dar cu voce tare
spuse doar:
Dumnezeule, nu. Sunt doar foarte surprins` c`... ]i po]i
face timp pentru asta.
Vom pleca dup` ce ]i vei termina cafeaua.
Va fi extraordinar, spuse ea, pu]in inadecvat, ridicnd
cea[ca la gur` ct putu de ncet, ncercnd s` ntrzie ct mai
mult momentul ie[irii din cas`. Clint i d`duse peste cap toate
planurile pentru orele care urmau.
Dup` ce-[i b`u cafeaua, Jana ie[i din sufragerie, sub
pretextul c` trebuia s`-[i ia un stilou [i ceva pentru notat, din
camera sa. De fapt, vroia s` se calmeze pu]in [i s`-[i adune
gndurile. Se sim]ea ca o adolescent` la prima ei ntlnire. Se
comportase absolut ridicol, se gndi ea, n timp ce [i schimb`
tricoul [i pantalonii cu o rochie sub]ire de var`, n care se
sim]ea mult mai confortabil.
Cu siguran]`, Clint Dubois era diferit de oricare alt b`rbat
ntlnit n via]a ei dar, cu toate acestea, ar fi fost cazul ca, pn`
la cei dou`zeci [i patru de ani ai s`i, s` fi nv`]at s`-[i
st`pneasc` emo]iile.
Cnd cobor sc`rile, l v`zu a[teptnd-o. U[a era deschis`,
a[a c` l putu z`ri la fereastr`, privind ngndurat peste vale. Se
ntreb` dac` regret` cumva invita]ia lansat`.
Se apropie ezitnd.
Domnule Dubois...

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

73

Clint se ntoarse [i o analiz` cu mult interes, de la umerii


prin[i n bretelele sub]iri ale rochi]ei de var`, pn` la sandalele
cu tocul jos, care i puneau n eviden]` delicate]ea picioarelor
mici. Jana se sim]i foarte tensionat`, v`zndu-se analizat` astfel.
Da, spuse ea, cu un aer provocator, ca [i cum i-ar fi
r`spuns la o ntrebare nerostit`. Mi-am schimbat ]inuta; mi
pare r`u, dac` nu o po]i aproba.
Privirea lui se ridic` ncet [i n ochi i ap`ru o expresie pe
care Jana nu i-o mai v`zuse niciodat` pn` atunci, dar pe care
nu putu s-o defineasc`.
Ce te face s` crezi c` nu o pot aproba? zise el, att de lent
[i de senzual, nct Jana se sim]i ca [i cum ar fi fost goal`. O
und` de enervare [i f`cu loc ncet spre buzele ei, dar n cele
din urm` reu[i s-o opreasc`. Nimic nu trebuie s` te pun` n
conflict cu acest om [i aminti ea. Atta vreme ct avea nevoie
de el, trebuia s` men]in` pacea.
Mul]umesc, r`spunse proasp`ta secretar`, spernd din
toat` inima c` nici tonul, nici bujorii nflori]i n obraji nu o
puteau deconspira.
Vor arunca doar o privire general` asupra domeniului, o
anun]` Clint Dubois , dup` ce [i ncepuser` periplul. A vedea
n detaliu o astfel de mo[ie cerea foarte mult timp dar Jana [i
va putea face totu[i o impresie despre elementele de
arhitectur` care au f`cut Priveli[tea Diavolului att de faimoas`.
Jana ncerc` s` se concentreze asupra spuselor lui, dar era
foarte greu, pentru c` vocea lui p`rea s` vin` de la mare

74

MARY MORGAN

dep`rtare; o dep`rtare ce nu avea nimic n comun cu faptul c`


el era cu mult mai nalt dect ea. Dificultatea survenea din
faptul c` se sim]ea att de atras` fizic de b`rbatul de lng` ea,
nct i era imposibil s` n]eleag` ce spunea. Dintr-o dat`, [i
d`du seama c` fluxul explica]iilor se oprise. [i n`l]` privirile
[i l v`zu scrutnd-o, ca [i cum ar fi a[teptat un r`spuns la ceea
ce zisese mai nainte.
E... foarte frumos, spuse ea, ntr-un trziu.
Da, este, fu [i el de acord, ncntat.
Poate ai vrea s` notezi cte ceva, n acest punct.
S`-mi notez? ntreb` ea foarte ncet, ezitnd.
Poate e[ti interesat` s`-] notezi cte ceva cu privire la
istoria aripei de est, repet` el, completnd cele spuse.
Eu... Binen]eles, ng`im` ea.
Jana [i aplec` foarte mult capul, c`utnd cu aten]ie stiloul
n geanta mare. Mna care i prinse b`rbia, ridicndu-i ncet
fa]a, o lu` prin surprindere [i Jana tres`ri, pierzndu-[i
respira]ia.
La ce te gndeai? N-ai auzit nici un cuvnt, din tot ce ]i-am
spus.
Era ceva extrem de enigmatic, n aceast` acuza]ie a lui.
Nu putea s`-i spun` adev`rul; era mult prea [ocant, chiar [i
pentru ea ns`[i, a[a c` debit` prima fraz` care i trecu prin
minte:
M` gndeam ct` pl`cere i-ar face unui copil s` se joace
pe aceste peluze.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

75

Clint Dubois [i l`s` brusc minile pe lng` corp. Gentile]ea


lui de pn` atunci se risipi ntr-o frac]iune de secund` [i n
expresia lui [i f`cu treptat loc duritatea intransigent`.
E[ti mai lipsit` de subtilitate ca oricare dintre semenele
tale, spuse el, caustic.
Tremurnd, Jana i c`ut` fa]a. Buzele i se strnseser`, iar
ochii i deveniser` de ghea]`. Ce spusese att de grav, c` putuse
provoca toat` aceast` furie?
Nu n]eleg, zise Jana cu nervozitate, umezindu-[i cu limba
buzele uscate.
Ct de bine mai joci rolul de fecioar` neprih`nit`, o lu` el
n derdere.
Sim]i lacrimile strecurndu-i-se sub pleoape, dar le alung`
repede, st`pnit` de furia care crescu nl`untrul ei. Indiferent
de ce-i spusese ea, fusese f`r` nici un fel de rea inten]ie. Chiar
dac` i era patron, nimic nu-i d`dea dreptul de a-i vorbi cu atta
arogan]`.
Mai nti de toate, ai fi putut s`-mi spui cu ce ]i-am gre[it.
De parc` n-ai [ti!
Arogan]a lui, pe care Jana o ura att de mult, se accentu`.
Copii jucndu-se pe peluz`. Tonul rsului lor, r`sunnd
prin camerele goale. Asta urma s` fie urm`toarea ta remarc`!
Ce te face s` crezi c` sunt gata s` suport toate aceste observa]ii
specifice dorin]elor feminine?
Rse gutural, apoi ad`ug`:
E[ti cea mai obraznic` femeie pe care am cunoscut-o.

76

MARY MORGAN

Obraznic`? ntreb` ea ca ntr-un ecou.


Obraznic`, repet` el n]ep`tor. Cnd ai luat hot`rrea c`
vrei s` fii st`pna Priveli[tii Diavolului?

Capitolul 5
Jana mpietri, r`mas` f`r` cuvinte. Pentru un moment,
sperase totu[i c` glume[te, dar implacabilitatea expresiei sale i
d`du certitudinea c` se gndise foarte bine la fiecare cuvnt pe
care l rostise.
Ei, bine, domni[oar` Harvey? relu` el discu]ia... Cnd ai
luat decizia de care vorbeam? Cnd ai venit s` te angajezi aici?
Sau ai avut toate astea n cap nc` de cnd ai f`cut tot ceea ce
ai f`cut la Fish Hoek?
Nedorind ca el s`-i vad` lacrimile care i invadar` obrajii,
Jana se ntoarse cu spatele.
O durere ascu]it` i se a[ez` subit n piept [i n]elese cu
exactitate c` o femeie din trecutul lui l f`cuse s` sufere att de
mult nct le suspecta acum pe toate.

78

MARY MORGAN

ntr-un moment n care se a[tepta cel mai pu]in, Clint o


cuprinse dup` umeri [i o ntoarse cu for]a spre el. Jana ncerc`
din r`sputeri s` se opun`, dar f`r` succes.
Ia-]i minile de pe mine! strig` ea, printre icnetele de
durere.
A, am atentat la virginitatea ta, acum, o ironiz` el din nou.
Z`u, domni[oar` Harvey, nu crezi c-ar trebui, n sfr[it, s` devii
mai stabil` n sentimente?
Ce vrei s` spui? se pomeni ea, [optind.
Nu te ai ferit a[a de atingerea mea n prima zi, n mare.
Nu te cuno[team atunci, zise ea uniform. {i, dac` vrei s`
[tii, n-am avut nevoie de interven]ia ta.
Nu? r`spunse el cu ironia-i caracteristic`. Asta r`mne de
discutat.
F`cu o pauz` [i Jana i analiz` cu insisten]` col]ul gurii,
ridicat mult, ntr-o parte, de zmbetul r`ut`cios.
Te ]inusem atunci n bra]e, strns, mult timp dup` ce
trecuse pericolul; nu p`rea c` te deranjeaz`; ba, dimpotriv`, a[
fi putut jura c`-]i place la nebunie, o scrut` el, insolent.
Nu putuse nega ultima parte a acuza]iei lui. Era un b`rbat
prea receptiv, ntr-adev`r, pentru a nu fi sim]it ct` pl`cere i
f`cuse atingerea sa, a[a c` se v`zuse nevoit` s`-i r`spund`, din
nou, ntr-o doar`:
Atunci nu te cuno[team.
Presupunnd c` mi spui adev`rul de[i nu cred m-ai
recunoscut, totu[i, cnd ai venit pentru interviu. De asemenea,

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

79

ai fost de acord cu condi]iile impuse de acest post. Ai [tiut,


deci, la ce te po]i a[tepta.
La ce anume trebuie s` m` a[tept? spuse ea, cu respira]ia
ntret`iat`.
La asta.
Minile care i cuprinser` umerii, pentru a o s`ruta,
coborr` strns, pn` mai jos de sfr[itul spatelui ei. Nu fusese
nici un fel de tandre]e n mbr`]i[area lui. Buzele lui fur`
brutale, ca ntr-o pedeaps`. Jana ncerc` s` se elibereze din
strnsoare, dar gestul ei avu doar un efect contrar: Clint o
strnse cu [i mai mare putere. Se sim]i ultragiat` de
comportamentul b`rbatului de lng` ea. Cu toate acestea,
sim]urile i fur` invadate de o excita]ie de nedescris.
n cele din urm`, el [i ndep`rt` capul, ca [i cum era
imperios necesar s` respire [i s` se relaxeze. Jana reu[i, astfel,
s` se desprind` [i ea. [i pierduse orice ra]iune [i reac]ion` din
instinct. Ca prin vis, ridic` spre el o mn` [i-l p`lmui cu putere
peste fa]`. i sim]i respira]ia [uiernd. Clint [i duse o mn` la
fa]`, apoi, ca [i cum ar fi vrut s-o ajute s` mai dea o dat`, prinse
bra]ul care-l lovise pentru a-l face s` repete nea[teptatul atac.
Janei i revenir` ns` reflexele, a[a c` se fix` bine pe piciorul
din spate [i s`ri asupra lui, ca un animal n pericol.
Scorpie mic`, ce e[ti, mri el, amenin]`tor.
Vei da socoteal` pentru modul n care te-ai comportat.
[i pierduse orice control; nu att din cauza manierelor lui,
ct, mai ales, din pricina propriilor ei reac]ii. {tia foarte bine c`

80

MARY MORGAN

brutalitatea lui era doar un r`spuns la ceea ce ea i transmisese


tot timpul, cu toate mpotrivirile de circumstan]` [i mustr`rile
de con[tiin]` pe care le avea acum.
Clint [i cobor privirile spre ea, analiznd-o ndelung.
Tot ceea ce am f`cut, a fost doar pentru a-]i da ce te-ai
a[teptat, zise el pe un ton distant.
Ce sfid`tor e[ti!
Nu se sim]ea n stare s`-i suporte r`ceala de aisberg, nu
cnd ea se afla ntr-o tensiune emo]ional` [i ntr excita]ie pe
care nu o mai tr`ise niciodat` n via]a ei. F`cu un efort
supraomenesc s`-[i n`bu[e un suspin, dar reu[i. I se uscase
gtul, dar r`mase foarte dreapt` [i cu o expresie de mndrie [i
de sfidare pe fa]`, cum, cu siguran]`, nu mai avusese niciodat`.
Poate ai reu[it, totu[i, s`-]i dai seama c` nu sunt o trf`,
domnule Dubois.
Nu?
Mna lui i pres` toracele, cobornd ncet [i senzual pe linia
sub]ire a sternului, pn` n punctul n care pulsul s`u acelerat
i d`dea n vileag toat` agita]ia.
Nu, r`spunse ea ferm. n primul rnd, nu mi propusesem
s` m` nec, pentru a cere s` fiu salvat`. Pe de alt` parte, n-am
[tiut c` tu e[ti proprietarul de la Priveli[tea Diavolului.
Ochii ei verzi l privir` inexpresiv. Clint i studie cu
de-am`nuntul fa]a oval`, obrajii nro[i]i [i buzele tremurnd.
[i retrase mna de pe pieptul ei [i expresia batjocoritoare
din col]ul gurii lui disp`ru.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

81

Cnd ncepu s` vorbeasc`, vocea lui sun` calm, dar f`r` nici
o urm` de scuze n ton.
Te cred, spuse.
Jana [i ntoarse capul, astfel ca el s` nu-i poat` vedea
lacrimile fierbin]i, care i inundar` fa]a.
Cuvintele lui urm`toare ns`, o determinar` s` se ntoarc`
iar`[i spre el.
Totu[i, mai e ceva care m` face s` te b`nuiesc de
nesinceritate.
Ce anume? ntreb` Jana, nelini[tit`.
Ai spus c` cercetezi arhitectura olandez` din Cape.
Da, spuse ea, curioas`, ntrebndu-se ce mai poate urma.
Atunci, trebuie c` ai f`cut ni[te cercet`ri, nainte de a veni
aici.
Binen]eles.
Asta-i problema, [i m`sur` el cu aten]ie cuvintele. n timp
ce-]i ar`tam domeniul, explicndu-]i cteva elemente specifice,
am avut sentimentul absolut straniu c` e[ti complet str`in` de
orice problem` de arhitectur`.
Pentru c` am adus vorba despre copii?
Nu numai de-asta.
Privirea lui str`luci de mali]iozitate [i Jana [i puse
minile-n piept, preg`tindu-se pentru un nou val de sarcasm.
De ce nu ]i-ai notat nimic, domni[oar` Harvey? Mi-ai spus
c` urci n camera ta, pentru a-]i lua un stilou [i hrtie pentru
ceea ce trebuie s` notezi.

82

MARY MORGAN

Nu e ntotdeauna necesar s` consemnez ceea ce v`d,


spuse Jana, ncercnd s`-[i ascund` tulburarea. Am o memorie
destul de bun`.
S-o supunem unui test, atunci.
De ce e important pentru tine? ncerc` ea s` salveze
situa]ia.
Un zmbet periculos [i f`cu apari]ia, discret, pe buzele lui.
Pur [i simplu vreau s`-mi satisfac aceast` curiozitate.
Nu cred c` e o problem` care ar putea avea vreo leg`tur`
cu atribu]iile mele de secretar`... Dar dac` asta e ceea ce vrei...
Exact. Spune-mi numele arhitectului care a proiectat
Priveli[tea Diavolului. Modul n care fusese rostit` fraza nu
p`ru c` cere neap`rat un r`spuns dar privirea lui fix` [i adnc`
nu admitea omiterea problemei, sub nici o form`.
Jana c`ut` cu disperare n minte. Men]ionase el, cumva,
vreun nume? [i aminti c` men]ionase, la un moment dat,
totu[i, un arhitect. Nu avea nici un drept s-o pun` ntr-o astfel
de situa]ie... De ce o f`cea?
Ei bine? spuse el a[teptnd... Neprimind nici un r`spuns,
se ndep`rt` c]iva pa[i, punndu-[i minile n buzunarele
pantalonilor att de bine croi]i.
n ochii care o priveau cu intensitate, nu era ns` nici un
semn de relaxare.
E de necrezut, spuse Jana. mi st` pe limb` numele lui,
dar am un lapsus incredibil.
Chiar a[a? zmbi el ironic.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

83

E ridicol, nu-i a[a? {tiu att de multe despre el [i mi scap`


numele.
Louis Thibault.
Louis Thibault... Binen]eles.
Binen]eles, repet` el foarte ncet.
Jana l privi pe furi[ [i-l v`zu zmbind; un zmbet foarte larg
[i senzual, care o f`cu s`-[i imagineze un joc foarte abil, dintre
un [oarece [i o pisic`. O h`r]uire care s` fac`, mai apoi, ct mai
mare satisfac]ia pedepsei. Pentru cteva momente, ntre ei se
a[ternu t`cerea; o t`cere n care zumzetul unei albine din
apropiere p`ru anormal de puternic.
Apoi, l auzi spunnd:
{i, binen]eles, cuno[ti numele sculptorului Thibault, cu
care a lucrat...
Jana sim]i c` o apuc` isteria.
Pentru moment, nu mi-l amintesc, r`spunse, cu un calm
care o surprinsese pn` [i pe ea ns`[i.
Imposibil! [i ridic` el o sprncean`, pref`cndu-se
surprins. Au lucrat att de mult timp mpreun`.
Gilbert [i Sullivan, spuse ea, cu umor [i ironie.
Exact. Eu l [tiu pe Louis Thibault [i tu l [tii pe Anton
Anreith, rnji el larg. Dar... binen]eles, numele lui Anreith
st`tea [i el, ca [i al lui Thibault, coco]at pe vrful limbu]ei tale
mici [i dr`g`la[e.
Domnule Dubois, replic` ea, nro[indu-se pn` la urechi.
Da, domni[oar` Harvey.

84

MARY MORGAN

Poate sunt un tic`los c` am f`cut aceast` referire la limba ta


[i poate sunt un tic`los c` ]i-am cerut s`-mi vorbe[ti despre
dou` personalit`]i de care n-ai auzit n via]a ta.
Urm` un alt flash al din]ilor lui de un alb impecabil.
Mi-am putut face, totu[i, o p`rere.
Ce a f`cut [oarecele cnd a fost prins? A l`sat pisica s`-l
h`r]uiasc` pn` cnd aceasta s-a plictisit, n sfr[it, de jocul ei,
sau s-a luptat s`-[i recapete libertatea?
Nu m` intereseaz` banii t`i, schimb` Jana subiectul, cu o
nou` str`lucire n ochi, mul]umit` de ideea salvatoare, care-i
veni n minte.
Clint rse surprins, apoi replic` amuzat:
Cum a[ putea fi sigur c` nu e[ti o hoa]`?
n obrajii Janei, culoarea ap`ru [i disp`ru brusc.
Nu era hoa]`, dar gndindu-se la modul cum p`trunsese
prin camere [i la ce s-ar fi petrecut dac` el ar fi surprins-o n
acele momente, sim]i c`-i nghea]` sngele n vene. ncepuse s`
se team` c` o v`zuse. Bujorii care-i cuprinser` fa]a nu trecur`
neobserva]i [i Jana sper` c` nu-i d`duse, astfel, cine [tie ce idei
nebune[ti. Dac` angaja pe cineva s-o urm`reasc`, cercet`rile ei
vor fi imposibile.
Nu am nici inten]ia de a fi metres` la Priveli[tea
Diavolului, ncerc` ea, din nou, schimbarea direc]iei
dialogului.
N-ar fi r`u, dac`-ai fi; ai face dou` servicii, ntr-un singur
salariu.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

85

Urm` un schimb de replici f`r` cuvinte, cald [i plin de


umor, dar n care se sim]i, totu[i, avertismentul, tot timpul.
Jana sim]i o mic` mpuns`tur` n piept. Orice amant` de la
Priveli[tea Diavolului putea fi o posibil` so]ie pentru Clint
Dubois; asta nu-i ie[ea Janei din minte.
}inndu-[i ochii n p`mnt, fusese luat` prin surprindere,
nc` o dat`, de degetele care-i ridicar` b`rbia [i o for]ar` s`
priveasc` n ochii ntuneca]i.
Cum se face c` nu te-ai m`ritat pn` acum, Jana?
Inima i b`tu cu putere, auzindu-l rostindu-i prenumele.
ncerc` s`-i evite privirea, dar Clint venise prea aproape de
fa]a ei, a[a c` n-avu sc`pare.
E o ntrebare ridicol`, se pomeni spunndu-i.
Nu cnd e pus` unei fete att de dr`gu]e [i de atr`g`toare.
Degetele lui ncepur` s`-i mngie b`rbia, att de delicat [i
de senzual, nct Jana crezu c`-i ia foc toat` fiin]a.
M` consideri atr`g`toare?
Pusese ntrebarea aproape f`r` voia ei.
O umbr` misterioas` nv`lui ochii lui.
mi ceri s` ]i-o demonstrez din nou?
Nu, scutur` Jana din cap cu putere, de[i con[tientiz`
foarte clar ct de mult dorea s`-i simt`, iar`[i, mbr`]i[area.
Dar, dac` m` consideri atr`g`toare, de ce tot acest
comportament, ca [i cum prezen]a mea ]i-ar displ`cea profund?
O privi insistent printre pleoape, apoi r`spunse:

86

MARY MORGAN

Draga mea, Jana, vei descoperi n via]a ta, c` sex-appeal-ul


[i afec]iunea nu merg, ntotdeauna, mn` n mn`.
M` ur`[ti, ntr-adev`r, nu-i a[a? spuse ea cu dificultate
s`rind mult napoi, ca [i cum i-ar fi provocat o ran` fizic`.
Acum ai devenit melodramatic`, declar` el, inexpresiv
E mai mult nencredere.
Pentru c` nu [tiu despre arhitectura olandez` din Cape tot
ceea ce crezi tu c` ar fi trebuit s` cunosc?
Nu e numai asta. Nu am ncredere, n general, n sexul din
care faci parte, domni[oar` Harvey.
ncepuse iar`[i, a[adar, s` se formalizeze. Jana trase aer n
piept [i continu`, emo]ionat`:
Poate ar fi mai bine s` p`r`sesc Priveli[tea Diavolului,
domnule Dubois ? spuse ea, de[i fusese con[tient` de
implica]iile pe care le putea avea ntrebarea sa. Dac` nu-[i va
continua cercet`rile, va avea probleme cu Simon. n momentul
acela, ns`, ce se va ntmpla ntre ea [i logodnicul ei, n cazul
e[ecului proiectului abia nceput, o interesa prea pu]in.
Clint rse u[or [i Jana i sim]i r`suflarea cald`, la baza
cefei.
Am spus eu asta?
Se putea deduce.
Doar mi-am exprimat nencrederea, gesticul` el larg,
pentru a nt`ri cele spuse. Am mare nevoie de o secretar`, iar
tu stai bine [i cu ortografia [i cu rapiditatea dactilografierii,
calit`]i foarte rar ntlnite, n zilele noastre. Cum [i tu ai

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

87

motivele tale de a r`mne la Priveli[tea Diavolului, situa]ia pare


avantajoas` pentru amndoi.
Se ndep`rt`. Discursul despre istoria domeniului se
ntrerupse abrupt. Jana nu mai aduse vorba, iar Clint p`rea s`
considere pierdere de timp, continuarea explica]iilor pe tema
cu pricina.
La prima r`scruce de drumuri, se desp`r]ir`. Trebuia s`
verifice ni[te instala]ii la pivni]e, se scuz` el. Nu o invitase s`-i
]in` companie.

***

Cina fusese t`cut` [i dezolant`. Felurile de mncare fuseser`


foarte reu[ite somon la cuptor, n sos de vin, dup` care urm`
o tart` cu mere dar Janei i lipsise a[a de mult apetitul, nct
totul i p`ruse ca de carton. Ar fi fost mai bucuroas` s` mping`
la o parte farfuriile, ns` prezen]a att de dominant` a lui Clint
Dubois o for]` s` ncerce cte pu]in, din tot ceea ce i se puse
dinainte.
De asemenea, nu g`sise nici un subiect de conversa]ie, iar
patronul ei se dovedise a nu fi omul discu]iilor de
complezen]`.
La un moment dat, f`r` a se l`sa observat`, Jana i arunc` o
privire. Spre deosebire de ea, care se lupta din r`sputeri cu

88

MARY MORGAN

tensiunea acumulat`, Clint era relaxat, [i ngurgita totul cu o


pl`cere evident`, p`rnd c` uitase de-a binelea de prezen]a ei.
Apoi, dintr-o dat`, [i ntoarse capul spre ea. Nu spuse
nimic, dar ochii care i c`utar` pe ai ei erau plini de sarcasm,
astfel nct, ru[inat`, Jana privi din nou n farfurie.
"{tie, exact, ct de mult r`u mi face. {tie [i-i face pl`cere"
[i spuse ea n gnd, furioas`.
Cina se terminase [i, dup` un "noapte bun`" sec, Clint
Dubois p`r`si nc`perea. Jana ar fi dat orict s`-i cunoasc`
planurile pentru acea sear`. R`mas` singur`, [i b`u minute
ntregi cea de-a doua cafea, a[teptnd s` aud` zgomotul ma[inii
lui. Dac` el ie[ea, ntreaga cas` putea fi a ei. Totul se cufund`
ns` n t`cere.
Cu un oftat, Jana l`s` cea[ca de cafea pe mas` [i se ndrept`
spre ie[ire. Trecnd pe lng` bibliotec`, se opri. U[a nchis` o
f`cu s` se ntrebe dac` nu cumva Clint era n`untru. Poate citea
sau lucra. Nu era interesat` cu ce [i ocupa el serile, dar
prezen]a lui n cas` i r`pea libertatea de mi[care. Tot ce putea
face era s` urce n camera sa [i s` vad` ce putea g`si pe-acolo.
Asta se [i ntmpl`, n minutele urm`toare. De[i, odat`
ajuns` n camera cu a[ternuturi fine, de brocart, nu mai sim]i
nimic din entuziasmul avut n prima zi. Neavnd nici o idee
clar` despre modul n care s`-[i nceap` cercet`rile, i veni n
minte s` studieze cu de-am`nuntul mai nti peretele din fa]a
sa, dup` care s` continue cu toat` casa. Pentru moment, [i lipi
mnile de lambriu, presndu-l [i ascultnd cu aten]ie. Dup`

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

89

cteva minute ns`, se opri, plictisit`. Nu g`si nimic [i [i


pierduse speran]a. Cu siguran]`, trebuia s`-[i extind`
cercet`rile n alt` parte, ceea ce se dovedise, deja, foarte dificil.
Erau prea multe camere [i n cas` era cineva aproape tot
timpul. n cursul zilei, servitorii cutreierau peste tot n sus [i-n
jos, iar seara, dup` cum putuse constata, n ultima vreme, Clint
Dubois r`mnea mai mult pe-acas` sau oricum nu-i era nc`
foarte clar ce program avea.
Se gndi, totu[i, s` controleze alt` camer` n acea noapte
dar, dup` cteva minute, abandon` aceast` idee, p`rndu-i-se
prea periculoas`. Clint o suspecta deja, destul. Dac` ar g`si-o
ntr-o camer` n care nu avea nici un motiv s` intre, i-ar fi
imposibil s` g`seasc` un r`spuns adecvat.
Lu` a[adar o carte [i ncepu s` citeasc`, dar dup` ce citi
acea[i pagin` de trei ori, f`r` a fi n stare s` n]eleag` ceva, o
puse la loc pe raft [i ie[i.
Era o noapte de var` cald` [i mbietoare. O lun` aproape
plin` sc`lda casa [i mprejurimile ntr-o lucire cu iradieri
eterice. Stnd a[ezat` pe o stnc` din apropierea sc`rilor, Jana
fixa cu ochii larg deschi[i proprietatea care, odinioar`, fusese
c`minul ei.
Clint i vorbise, n dup`-amiaza acelei zile despre stilul
special n care era construit` Priveli[tea, dar nu re]inuse nimic,
din pricina termenilor mult prea tehnici. Ce prostie, s` sus]in`
c` se pricepe la arhitectur`, n fa]a unei persoane att de
documentate, cum era Clint Dubois.

90

MARY MORGAN

Dar dac` stilul [i perioada n care fusese proiectat`


proprietatea nu nsemna nimic pentru ea, din alte puncte de
vedere Jana se sim]ea tot mai apropiat` de cl`direa care se
n`l]a, cu atta elegan]`, n fa]a ei... Extrem de misterioas` [i
extrem de ncnt`toare, n acela[i timp.
Casa ei din Johannesburg era un simplu apartament, ntr-un
boc modern [i foarte nalt; un bloc f`r` nici un fel de istorie. n
schimb, vechimea Priveli[tii Diavolului se ntinde n trecut de-a
lungul a peste dou` sute de ani, ntr-un timp n care Table Bay
era doar cu pu]in mai mult dect un port comercial obi[nuit,
pentru Compania Olandez` din Indiile de Est, iar moderna
capital` a provinciei Cape era doar un vis frumos.
Priveli[tea Diavolului era o cas` cu tradi]ie, cu istorie, o cas`
n care genera]ii n [ir au tr`it, au iubit, au murit; o cas` plin`
de secrete. Undeva ntre ace[ti pere]i, se ascundea secretul
propriului ei trecut. ncepuse ns` s` se ndoiasc` de faptul c`
l va putea descoperi vreodat`.
i era foarte clar acum c` cercet`rile propuse puteau dura
cteva s`pt`mni [i, n plus, totul p`rea s` ]in` foarte mult de
[ans`.
Nu era pentru prima dat` cnd Jana se ntreb` dac` avusese
dreptate s`-i permit` lui Simon s`-i cear` o astfel de
ntreprindere. De acolo, lucrurile p`ruser` mult mai simple.
Acum vedea diferen]a [i, n plus, era singur` n fa]a tuturor
acestor probleme.
Trecuser` deja trei zile de la ultima sa convorbire cu Simon.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

91

Adev`rul era c` nu avea nici un chef s`-l sune de la


Priveli[tea Diavolului [i nici nu mai trecuse pe la han, pentru a
ntreba dac` au un telefon acolo. Dar Simon [tia unde e, a[a c`,
dac` ar fi vrut, ar fi putut s-o caute. [i alung`, impacientat`,
p`rul de pe umeri. Acest fel de a gndi putea fi nceputul unui
nou mod de a privi lucrurile. Alt` dat`, va pune, a[a, la ndoial`,
iubirea lui Simon, pentru ea [i asta chiar nu vroia s` se
ntmple.
ncercase, ntotdeauna, s` nu se mint` pe ea ns`[i, n nici o
mprejurare. Astfel, stnd pe stnca aceea, n lumina difuz` a
lunii aproape pline, Jana se v`zu nevoit` s` recunoasc` faptul
c` proiectul, pentru care venise n Cape, era doar unul dintre
motivele din pricina c`rora se sim]ea att de nelini[tit`. Nu
putea nega, fa]` de propria-i persoan`, c` proprietarul
domeniului era cea mai important` cauz` a tensiunii sale. nc`
de la nceput, cnd s`rise s-o salveze, Jana se sim]ise foarte
excitat` n prezen]a lui. V`zuse n el, chiar de atunci, cel mai
interesant b`rbat din c]i ntlnise vreodat`. Cu certitudine,
nimeni, pn` la el, nu-i mai r`scolise astfel sim]urile.
Trebuia s` p`r`seasc` Priveli[tea Diavolului. Devenise
imperios necesar s` plece ct mai departe de b`rbatul a c`rui
personalitate avusese o asemenea putere asupra sa, care trezise
n ea o parte att de primitiv` [i de instinctual` nct nici m`car
nu [i-ar fi putut nchipui c` exist`, n adncul s`u. n mod cert,
era incredibil de atras` de el, dar aceast` atrac]ie era, evident,
doar de ordin fizic. Nu ar fi putut avea pentru el, niciodat`,

92

MARY MORGAN

tipul de sentimente pe care le sim]ea pentru Simon. n orice


caz, pentru lini[tea inimii sale, trebuia, cu orice pre], s` rup`
contactul cu acest om. N-o mai interesa motivele pentru care
Simon era preocupat de trecutul s`u. Va trebui s` n]eleag`
faptul c` a fost nevoit` s`-[i abandoneze c`ut`rile. Simon nu
era f`r` pat`, dar era grijuliu [i gentil. Va n]elege c` a fost
nefericit` la Priveli[tea Diavolului [i va fi astfel de acord s` ia
primul avion spre cas`. Ar fi trebuit s`-l sune chiar acum, dar
era ntuneric [i nu era foarte obi[nuit` cu serpentinele
muntelui, pentru a putea conduce n siguran]`, pn` la cel mai
apropiat post telefonic. Va g`si, mine dup` prnz, o solu]ie,
pentru a dormi n alt` parte, [i spuse Jana, mai lini[tit`, dup`
aceast` hot`rre. l va suna, atunci, [i pe Simon.
Evident, l va anun]a pe Clint Dubois de inten]ia ei [i nu
credea c` l va lua prin surprindere. Nici c` i va p`sa foarte
mult.
n mod curios, aceast ultim gnd i provoc` o durere adnc`
n suflet.

***

Diminea]a, cnd sosi n birou, Clint Dubois era deja acolo,


a[teptnd-o. St`tea pe scaun, n fa]a vitrinei cu dosare, picior
peste picior, ntins ct era de lung, citind ceva, cu mare aten]ie.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

93

Era mbr`cat cu o c`ma[` de un albastru deschis, foarte reu[it


asortat` la pantalonii n stil marin`resc. Nu se a[teptase s`-l
ntlneasc` att de devreme , de aceea, inima i b`tu s` se
sparg`, la vederea lui.
E[ti n ntrziere, spuse el, f`r` a-[i ridica privirea din
dosarul pe care-l citea.
Am n]eles c` slujba ncepe la ora nou`, spuse Jana,
nedumerit`.
E nou` [i trei minute.
mi pare foarte r`u. E o diminea]` a[a de frumoas` c`
m-am plimbat un timp prin gr`din`.
Pentru mine e important s` sose[ti la timp, spuse el, cu
r`ceal`.
Arogan]a lui o nfurie.
Cteva minute de ntrziere conteaz` chiar att de mult?
ntreb` Jana, sfid`tor.
Clint [i ridic` ochii spre ea, cercetnd-o din cap pn`-n
picioare, cu o privire evident insult`toare.
Acesta este un birou, domni[oar` Harvey [i trebuie s`
respect`m orarul anun]at. Nu uita asta!...
Nu-i de mirare c` te p`r`sesc toate secretarele, i arunc`
ea peste um`r. Nu cred c` poate exista cineva care s`-]i suporte
arogan]a.
E[ti pl`tit`, deci trebuie s` m` supor]i, i reaminti el,
crispat. Ia un carnet [i un stilou.
Jana l fix` cu capul nclinat ntr-o parte.

94

MARY MORGAN

Buzele se desprinser`, dar mai nainte s` apuce s` spun`


ceva, o mn` ca de fier o for]` s` se a[eze pe scaunul ei de
lucru.
Vom vorbi despre personalitatea mea nesuferit` alt` dat`,
spuse el ner`bd`tor. Avem prea mult de lucru, ast`zi.
Jana prinse stiloul ntre degetele tremurnde, [i a[ez`
creionul pentru desene al`turi [i a[tept`, cu ochii pierdu]i sub
genele lungi, ca el s` nceap` dictarea.Pentru nimic n lume, nu
vroia ca el s` realizeze ct de mult o afectase comportamentul
lui. Dar, orict de mare i era furia, dezam`girea produs` de
indiferen]a lui era [i mai mare.
n timp ce Clint r`sfoia de zor printr-un teanc de hrtii, Jana
nu se putu ab]ine s` nu-i arunce o privire fulger`toare. Totul,
la el, degaja putere [i autoritate: arcuirea sprncenelor, linia
ferm` a buzelor, forma alungit` [i plin` de for]` a maxilarului.
Modul n care dicta, reflecta cu prisosin]`, ntreaga sa
personalitate: rece, concis [i la obiect. Nici o t`ietur` [i nici o
ezitare. P`rea s` aib` toate planurile [i toate unghiurile vastei
sale propriet`]i, n vrful degetelor. n ciuda a ceea ce i
displ`cea la Clint Dubois ca persoan`, nu putu s` nu-l admire.
n]elegea, acum, de ce podgoria de la Priveli[tea Diavolului,
faimoas` nc` dinainte de existen]a lui, devenise [i mai
eficient`, n ultima perioad`.
Sfr[iser` treaba [i Clint fusese gata s` p`r`seasc` biroul,
cnd Jana, cuprins` nc` de furie, murmur`:
Voi mnca, de ast` dat`, n biroul meu, domnule Dubois.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

95

Privind-o sarcastic peste um`r, patronul Priveli[tei spuse


f`r` nici un fel de ezitare:
mi cuno[ti ordinele.
Jana se nro[i, cu nervozitate, umilit` din nou de arogan]a
lui nem`surat`.
A[ prefera s` fiu singur` cnd m`nnc, ast`zi.
Nu-mi voi pune personalul s` lucreze n plus.
Vocea i sun` blnd, dar luciul bisturiului se vedea foarte
clar, printre cuvinte.
Te voi revedea la ora unu, n sufragerie, domni[oar`
Harvey.
Dup` ce rosti ct putu de r`spicat aceast` fraz`, Clint
Dubois p`r`si nc`perea, f`r` a mai arunca nici o privire n
urm`.

Capitolul 6
Dup` cteva minute, Jana reu[i, destul de calm`, s`-[i reia
lucrul. Schimbul de replici avut nu i r`pise prea mult timp, dar
se p`rea c` orice contact cu b`rbatul care i mai era [i patron,
era menit s-o tulbure peste m`sur`. Regret`, din nou, c` prima
reac]ie la atingerea lui era departe de a fi fost una de furie; de[i
furia existase, aceasta fusese doar o reac]ie normal`, n
circumstan]ele date.
Ceea ce nu fusese tocmai un fenomen normal, era excita]ia
att de extraordinar de puternic`, pe care o sim]ise, ca [i cum
i-ar fi luat foc tot corpul. Trebuia, mai mult ca oricnd, s`-l sune
pe Simon.
Dup` ce [i va termina munca, o va face. Nu putea s` lase
totul balt`, riscnd s`-l enerveze pe Clint, pentru c` nu a
terminat cu toate problemele legate de coresponden]`.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

97

Ridicnd husa ma[inii de scris, Jana trase aer n piept [i se


puse pe lucru.
mpotriva celor ntmplate ntre ea [i Clint, foarte curnd se
l`s` absorbit` de problemele ce se cereau rezolvate. Nu
realizase pn` atunci cte urgen]e erau legate de bunul mers al
unei propriet`]i a[a de grandioase. Poate nainte de a p`r`si
Priveli[tea Diavolului pentru a se ntoarce la Johannesburg, ar
trebui s` dea o rait` prin podgorii.
Nu auzise u[a deschizndu-se, de aceea, tres`ri surprins`
auzind o voce feminin` n preajm`.
Dar ce muncitoare e[ti, domni[oar` Harvey, [i scutur` ea
coama.
Dezordinea p`rului negru [i str`lucitor, ca [i ochii adnci [i
foarte alba[tri, i amintir` de cineva foarte familiar, dar n
confuzia de moment, Jana nu putu spune cu exactitate cine era
fata care d`duse buzna n biroul s`u.
Miranda Maddison.
Informa]ia fusese completat` de un zmbet for]at.
Ne-am ntlnit la Fish Hoek.
Miranda! Fata care nu ezitase s`-[i exprime dezacordul cnd
aflase c` Jana fusese salvat` de la nec.
A, binen]eles, se str`dui ea s` fie politicoas`. Iart`-m`, nu
te-am recunoscut, n primul moment.
Pref`cut` mic`; nu-]i aminte[ti de mine? Ai ochi doar
pentru Clint, nu-i a[a? Ostilitatea luci, ca [i mai nainte, n ochii
ei atr`g`tori, altfel.

98

MARY MORGAN

Jana se crisp` imediat dup` aceast` remarc` grosolan`.


Nu [tiu dac` ai uitat, dar eram n stare de [oc, atunci.
A, deci continui cu povestea aia incredibil`, rse ea cu
r`utate. Se vede treaba c` atunci cnd ]i pui ceva n cap, cau]i
cele mai stra[nice metode ca s` reu[e[ti.
Janei i p`ru ct se poate de r`u [i de ast` dat` c`
ncercase s`-[i conving` patronul c` fusese doar un accident,
ceea ce se ntmplase la mare.
Nu avea nici un rost s`-i mai explice ceva nici acestei fete
voluptuoase, cu ochii ca de aisberg, prin urmare t`cu,
a[teptnd.
Nu-]i dai seama ct de evident e totul? continu`
r`ut`cioas` femeia din fa]a ei.
Evident? repet` Jana, grijulie.
M` refer la faptul c` nu-ai avut nici un pic de jen` s` vii
aici, la Priveli[tea Diavolului [i s`-l contactezi pe Clint a doua zi
dup` ce l-ai f`cut de rs la mare.
Jana respir` adnc, mai nainte de a fi capabil` s` dea vreun
r`spuns, n starea n care ajunsese, din pricina acuza]iilor ce i
se aduceau.
Nu ]i cer s` m` crezi, ns` a fost o pur` coinciden]`,
r`spunse ea, uitndu-se cu subn]eles spre u[`. Acum, te rog s`
m` scuzi, dar domnul Dubois a[teapt` s` termin aceast`
scrisoare, ast`zi.
Domnul Dubois, ai zis?... Ct` formalitate!... exclam` ea
cu ironie. De fapt, ar fi mai bine dac` ar r`mne a[a.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

99

Apoi, veni foarte aproape de Jana [i-i [uier` printre din]i:


n]elege, o dat` pentru totdeauna, domni[oar` Harvey;
Clint Dubois este al meu!...
Jana se cutremur` de fiorul puternic ce-i str`b`tu [ira
spin`rii.
Aparent ns`, r`mase impasibil`.
Domnul Dubois nu mi-a f`cut impresia unui b`rbat care
ar putea fi vreodat` proprietatea cuiva.
Nu te juca, a[a, cu mine! [i arunc` ea veninul. Clint [i cu
mine suntem pe punctul de a ne c`s`tori. Dac` vei ncerca
s`-mi stai n cale, va fi vai [i-amar de capul t`u.
Cu un efort supraomenesc, Jana puse o coal` nou` n
ma[ina de scris. Apoi, [i vr ochii n noti]ele carne]elului de
secretar`, acolo unde Miranda nu putea realiza dezastrul pe
care-l produsese cu ultima ei fraz`.
[i sim]i inima att de r`nit`, nct se temea c` nu va mai
putea scoate nici un cuvnt.
Ai n]eles? t`ie aerul ca un cu]it, vocea Mirandei.
Nu m` intereseaz` via]a dumitale personal`, spuse Jana
ncet [i cu r`ceal`.
Vreau doar s` m` asigur c` ai n]eles... Nici o coincide]` n
plus, sau chestii de felul `sta.
Coinciden]`? interveni o voce cunoscut`, n timp ce ele [i
ridicar` ochii, surprinse.
Miranda [i revenise prima, nv`luindu-l cu un zmbet
nevinovat.

100

MARY MORGAN

Tocmai aveam cu domni[oara Harvey o discu]ie foarte


interesant` despre coinciden]e.
Regret c` nu am participat [i eu, r`spunse Clint destul de
rece, dar lumini]a juc`u[` ce-i ap`ru n priviri o asigur` pe Jana
c` situa]ia l amuzase teribil.
M` tachinezi ca de obicei, spuse Miranda, cu un rs att
de a]]`tor, c` Jana sim]i c` i se face r`u. Ai uitat c` am venit s`
lu`m prnzul mpreun`, iubitule? continu` ea, schimbnd
subiectul.
Chiar dac` fata o anun]ase despre proiectul lor de a se
c`s`tori peste pu]in timp, dulceg`ria din replicile ei o r`ni la
culme pe proasp`ta secretar`.
Putem s` mnc`m, deja.
Apoi, nclinndu-[i u[or capul spre Jana, ad`ug`:
Dac` e[ti [i dumneata gata, domni[oar` Harvey.
A[ fi vrut s` fiu numai cu tine, iubitule, i spuse Miranda,
ag`]ndu-se de bra]ul lui [i alungindu-[i buzele ca pentru un
s`rut. Mi-ai spus c` trebuie s` mai lucrezi, ceva, nu-i a[a,
domni[oar` Harvey?
Chiar a[a este, r`spunse Jana, gr`bit. M` tem c` este
absolut necesar s` mai r`mn pu]in aici, pentru a putea trimite
ni[te r`spunsuri urgente, domnule Dubois.
Cred c` am stabilit deja mpreun` ni[te reguli,
domni[oar` Harvey. Fusese un ton plin de autoritate, care o
redusese la t`cere chiar [i pe Miranda. V`d c` e cazul s`-]i
repet ceea ce ]i-am spus, deja, cu ctva timp nainte: nu mi voi

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

101

pune, sub nici un motiv, personalul s` lucreze n plus. Ne vei


face, a[adar, pl`cerea s` ne nso]e[ti, domni[oar` Harvey.
"Nu voi putea sta acolo, calm`, mncnd lini[tit`, n timp ce
tu [i viitoarea ta so]ie v` mbr`]i[a]i, gngurind nimicuri dulci",
[i spuse Jana, fixndu-l.
Nu era ns` nici o solu]ie de sc`pare, dup` privirea lui att
de categoric`. n plus, faptul c` el nu acceptase moftul amantei
lui, o f`cu pe Jana s` ia asta ca pe un punct c[tigat, n fa]a
mironosi]ei care d`duse buzna n via]a ei. Ostilitatea Mirandei
provoc` n sufletul Janei un sentiment de antipatie pe care
nu-l mai sim]ise niciodat`. Astfel, gndi Jana, orice disconfort ar
sim]i stnd al`turi de ei n sufragerie, era mai u[or de suportat,
[tiind c` Miranda e la fel de deranjat` de prezen]a sa.
n timpul prnzului, datorit` pozi]iei ocupate la mas`,
domni[oara Harvey se sim]i
de-a dreptul bolnav`. Miranda flec`rise tot timpul,
adresndu-se, n mod direct, doar proprietarului domeniului,
ca [i cum Jana nici n-ar fi existat. Replicile lui erau scurte [i
conven]ionale, dar niciodat` necioplite. Din conversa]ie,
reie[ise c` Miranda era un model destul de apreciat, c` era
vecina lui Clint [i unica fiic` a unui om foarte bogat, care
ntr-o bun` zi [i va l`sa ntreaga avere fiicei sale adorate.
Jana nu se ndoi nici o clip` c` patronul ei era foarte
interesat de rela]ia cu Miranda. l privi pe furi[, constatnd, o
dat` n plus, toat` arogan]a [i siguran]a lui de sine. Totu[i,
fusese [i el robit de tenta]ia de a se c`s`tori cu o femeie care,

102

MARY MORGAN

pe lng` faptul c` era foarte frumoas`, mai era [i destul de


bogat` pentru a putea acoperi orice deficit s-ar fi putut ivi n
leg`tur` cu proprietatea sa. Dac` Jana era capabil` de a n]elege
toate acestea, nu nsemna ns` c` le [i accepta. Sim]ind asta,
Jana [i propuse s`-[i analizeze cu aten]ie noile ei sentimente,
mai nainte ca acestea s-o poat` st`pni cu totul. Erau mult prea
f`r` sens. Ea ns`[i se preg`tea pentru o c`s`torie cu un om
care, oricum, i era superior lui Clint Dubois, din toate
punctele de vedere. De[i avea un fizic foarte atr`g`tor, ea
personal nu [i-l dorea de so]. Dac` o duruse faptul c` l v`zuse
interesat de alt` femeie, era, desigur, doar din cauza faptului c`
st`tuser` mult mpreun` n ultimele zile [i vanitatea sa fusese
r`nit` la gndul c` nu reu[ise s`-l acapareze cu totul. Perfect
logic.
Dup` mas`, Miranda [i Clint p`r`siser` mpreun` sufrageria.
{oaptele a]]`toare l`sau s` se ntrevad` f`r` nici un dubiu
ncotro se ndreptau, adncind [i mai mult durerea din pieptul
Janei.
Parc` lipsit` de orice putere, tn`ra femeie, r`mas` singur`,
se ndrept` agale spre micul ei birou cu vedere spre gr`din`. Pe
masa de lucru erau o mul]ime de scrisori care a[teptau o
rezolvare mai nainte de sfr[itul zilei, dar Jana se sim]i
incapabil` s` fac` fa]` tuturor acelor probleme, n acel
moment. Se duse, a[adar, la fereastr` [i o deschise larg. Capul
i vjia de gnduri. Se aplec` pu]in n afar` [i [i l`s` privirile
s` hoin`reasc` la ntmplare peste purpura viilor. {tia c` era

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

103

foarte important s` se ntoarc` la munca sa, dar la fel de


important era s`-[i limpezeasc` propriile gnduri.
Pn` acum, fusese foarte mndr` de independen]a sa, de
faptul c` nu avea nici o problem` s` se descurce ntr-o lume a
b`rba]ilor. Ce anume avea Clint Dubois att de deosebit nct
pentru prima dat` n via]a ei o f`cuse s` se simt` att de
extraordinar de feminin`? De ce, v`zndu-l cum o dore[te ca
femeie, fusese la rndul ei nebun` de dorin]`, de[i este
logodit` cu un alt b`rbat?
Nu-i fusese de-ajuns c` o aprecia pentru rapiditatea cu care
dactilografia [i pentru acurate]ea stilului; dorise, de asemenea,
s-o vad` frumoas` [i atr`g`toare. [i dorise asta mai mult dect
orice altceva. Frumoas` [i atr`g`toare fuseser` cuvintele lui la
adresa ei. Din p`cate, dup` cum se putuse observa cu u[urin]`,
dup` aceea le aruncase la ntmplare. Altfel nu se poate explica
r`ceala [i autoritatea cu care i vorbise, dup` ce o s`rutase.
Pe urm`, i era foarte clar acum, c` sentimentul pe care-l
avusese v`zndu-l plecnd cu Miranda Maddison, se putea
numi, cu cea mai mare siguran]`, gelozie. O gelozie primitiv` [i
foarte greu de suportat. Dar de ce? De ce, de ce, de ce? Nu-l
iubea. Are toate defectele pe care le ur`[te cel mai mult la un
b`rbat. Pe de alt` parte, era ndr`gostit` de Simon.
Ah, dac` ar putea s` uite momentele pe care le petrecuse n
bra]ele lui Clint. n timpul zilei, cu un efort supraomenesc, e
adev`rat, reu[ea s` uite. Noaptea ns`, dup` ce adormea, i era
imposibil s`-[i controleze visele.

104

MARY MORGAN

Diminea]a, n starea dintre trezie [i vis, imaginile i vin n


minte, f`r` voia ei.
Clint Dubois avea, cu certitudine, o mare putere asupra ei.
F`r` ndoial`, putea st`pni orice femeie. n orice caz, ea, Jana
Harvey, reac]ionase ca o adolescent`. Unde-i fusese mndria?
Unde-i fusese bunul-sim]?... {i pentru ce aceast` att de
nerezonabil` gelozie fa]` de Miranda? ntr-adev`r, i displ`cea
la culme, dar asta nu nsemna c` avea dreptul s` pun` la
ndoial` alegerea f`cut` de Clint. Miranda era o flu[turatic`; o
femeie calculat`, care l dorea pe Clint lng` ea, pentru c` i
putea satisface toate visele, se gndi Jana.
Dar ar putea ea gndi n alt mod despre femeia pe care Clint
a ales-o?
Da, spuse mintea ei.
Nu, insist` inima.
F`cu un efort pentru a se ndep`rta de fereastr` [i de
priveli[tea att de relaxant`. Revenind cu greutate la treburile
care o presau, Jana nu putu totu[i s` nu se gndeasc` la Simon.
Trebuia s` l sune. Dac` i va auzi vocea, cu siguran]`, se va
termina cu r`t`cirile ei de pn` acum. n acela[i timp, n
perioada pe care o va mai petrece la Priveli[tea Diavolului ct
mai scurt` cu putin]` va c`uta s` nu stea prea mult n preajma
lui Clint. n felul acesta, nu se va mai sim]i subjugat` de el.
Dup` aceste reflec]ii, Jana p`r`si biroul n prip`
nemaigndindu-se la ce va spune patronul ei, constatnd c` [i
abandonase lucrul, de[i erau att de multe urgen]e. Dac` se va

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

105

ntoarce, totu[i, nainte de a pleca Miranda, Clint nici nu va [ti


nimic despre ie[irea ei. Pentru ea, cea mai important`
prioritate n acel moment era s` vorbeasc` la telefon cu
logodnicul s`u.
Hangiul fu foarte bucuros s-o ntlneasc` din nou.
Vrei s` dai un telefon, domni[oar`?
Da, v` rog...
Jana, iubito, ai g`sit ceea ce c`utai? o ntreb` Simon din
prima clip`, cu o curiozitate nedisimulat`.
Nici o exclama]ie de bucurie, la auzirea vocii ei, dup` a[a de
multe zile...
Dezam`git`, Jana i r`spunse pe acela[i ton impersonal:
Nu nc`.
Draga mea, dar v`d c` ai nevoie de un sac de ani, pentru
problema asta, r`spunse el, acuzator.
Poate nu voi afla niciodat` nimic, spuse Jana.
Dar... mi-ai spus ntotdeauna c`...
E ceea ce mi-a spus bunica, l ntrerupse ea, enervat`.
Simon, nu realizezi c` nici m`car nu [tiu exact ce caut? Habar
n-am unde trebuie s` caut. Priveli[tea Diavolului are foarte
multe camere [i toate au lambriuri.
Urmar` cteva clipe de t`cere, apoi Simon ntreb`,
contrariat:
Ce facem, atunci?
Jana trase puternic aer n piept, dup` care spuse, cu sufletul
la gur`:

106

MARY MORGAN

Asta depinde de tine.


T`cur` din nou. Cuvintele ei, avurseser`, deci, un mare
impact asupra lui, dac` se ndura s` lase secundele att de
scump pl`tite s` treac` astfel.
Cnd vorbi din nou, o f`cu foarte hot`rt:
Atunci, ntoarce-te.
Chiar vrei s` abandonez toat` aceast` c`utare?
R`spunsul s`u era de o importan]` vital` pentru ea. Putea
astfel afla m`sura dragostei lui, dac` reu[ea s` treac`, sau nu,
peste dorin]ele mamei lui [i peste interesele legate de bunul
renume al firmei lor.
Cnd te-ai putea ntoarce?
Jana nu realiz` pe moment c` el evitase r`spunsul la
ntrebarea sa.
Nu [tiu exact, spuse ea, ag`]ndu-se de receptor ca [i cum
s-ar fi temut s` nu cad`.
Vei lua primul avion, sunar` ca un ordin cuvintele lui.
Ceva din ea ns` se revolt` la auzul acestei comenzi.
Am o slujb`, i reaminti Jana...
De fa]ad`.
Era impacientat.
Nu n viziunea domnului Dubois; [i nici ntr-a mea.
Nu ai nici o leg`tur` cu acest om.
"Din p`cate", se gndi Jana f`r` s` vrea.
l voi anun]a, spuse apoi, foarte aproape de receptor.
Ct timp ]i va lua s` rezolvi asta?...

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

107

Dou`zeci [i patru de ore?...


O s`pt`mn`...
Pentru numele lui Dumnezeu, Jana, spuse el, enervat
de-acum la culme.
A[a am stabilit, la nceput.
D`-l dracului!
Ciudat; nu observase niciodat` la el nici un fel de arogan]`,
pn` n acest moment. Era un alt tip de arogan]`, dect cea cu
care o obi[nuise patronul s`u, dar tot arogan]` se chema. Jana
se plesni peste frunte cu mna r`mas` liber`: de ce a trebuit s`
fac`, acum, aceast` compara]ie?...
Cu siguran]`, nu vei fi prima, continu` Simon.
i datorez pu]in` loialitate, r`spunse Jana, ap`snd
cuvintele.
O alt` t`cere se a[ternu ntre ei. Dup` ce relu` firul
convorbirii, vocea lui era de nerecunoscut:
Urmeaz` s`-mi spui c` tr`ie[ti cu el.
Sunt doar angajata acestui om, r`spunse ea, caustic.
Natural. N-am vrut s` insinuez nimic.
Nu?
[i cercet` mna stng`; p`rea c` trecuse un secol de cnd
avusese inelul pe cel de-al patrulea deget.
Nu, se auzi rsul lui for]at, de la cel`lalt cap`t al firului. Ai
ncercat s` m` provoci, dar e foarte evident c` nu-ai nimic, cu
nici un alt b`rbat.
E[ti foarte sigur de asta, nu se putu ea ab]ine.

108

MARY MORGAN

Binen]eles; Vreau s` spun n acest punct, tonul lui avu


o urm` de incertitudine nu m-am gndit niciodat` c` ai
face-o. Iubito, spune-mi, te rog, s-a ntmplat ceva?
Nu, [opti ea.
Atunci, draga mea, chiar ]ii att de mult s`-l anun]i din
timp, de plecarea ta?
Da.
n acest caz, vreau s` te mu]i la un hotel. Tonul lui
devenise agresiv. Nu-mi convine faptul c` logodnica mea
doarme sub acela[i acoperi[ cu un alt b`rbat.
Nu-i spusese asta la nceput, cnd aflase care e condi]ia
angaj`rii ei la Priveli[tea Diavolului. Clint Dubois nu va fi
de-acord ca ea s` locuiasc` n alt` parte, prin urmare, Simon
trebuia s` ia o decizie cu privire la continuarea proiectului care
o adusese acolo. n acela[i timp, Jana sim]i c` timpul petrecut
la faimoasa proprietate schimbase foarte multe lucruri n
sufletul ei. {tia acum cu certitudine, c` nu va mai avea niciodat`
pentru Simon sentimentele dinainte.
Jana, ascult`-m`, vreau s` pleci chiar azi de la Priveli[tea
Diavolului. Anun]`-m` cnd vei veni, ca s` te a[tept la aeroport.
De ast` dat`, nu-l mai ntreb` dac` o iube[te. [i spuser` un
la revedere scurt [i aproape neauzit [i nchiser` telefoanele. n
momentul n care Jana pusese jos receptorul, nc` mai tremura.

***

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

109

Se ndep`rtase doar cu pu]in de telefon, cnd sim]i o mn`


pe bra]ul s`u. Jana nu-[i ridic` imediat privirea, pentru c` nu
vroia ca hangiul s-o vad` plngnd.
Ve[ti rele? ntreb` el precaut.
Jana f`cu semn din cap c` nu, [i ncerc` s` zmbeasc`.
Domni[oar` Harvey, zise hangiul u[or stnjenit, [i Jana
pricepu c` vrea s`-i spun` ceva, dar nu [tia cum s` nceap`...
Se vorbe[te pe-aici... n]elegi... ]i spun doar pentru c`
n-a[ vrea s` te r`neasc` ceva, sau cineva...
Ce anume se vorbe[te?
Despre dumneata [i... domnul Dubois.
Se a[teptase s` aud` asta nc` de cnd i v`zuse ezitarea, dar
nu se sim]i prea curioas`.
Nu sunt prima secretar` care locuie[te la Priveli[tea
Diavolului. Nu n]eleg ce ar putea fi, spuse Jana ct putu de
ncet
Lumea spune c`... de data asta e... altfel...
Nu fusese necesar ca Jana s` se gndeasc` foarte mult cine
purta responsabilitatea r`spndirii acestui zvon. Putea fi doar
Miranda Maddison.
Nu e nimic adev`rat, crede-m`, r`spunse Jana.
Fa]a lui br`zdat` de riduri se lumin` ntr-un surs foarte
larg.
Te cred; vroiam doar s` [tiu c` nu te r`nesc toate aceste
brfe. Data viitoare, cnd voi mai auzi pe cineva vorbindu-te de
r`u, voi [ti cum s`-i astup gura.

110

MARY MORGAN

ngrijorat` c` nu va fi n biroul s`u, nainte de a-i fi observat


Clint Dubois lipsa, Jana se ndrept` n grab` spre ie[ire,
mul]umindu-i cu respect hangiului pentru sentimentele sale.
Drumul care cobora spre Priveli[tea Diavolului era att de
spectaculos, nct Jana sim]i c` nu s-ar putea plictisi niciodat`
s`-l str`bat`. i va lipsi frumuse]ea acestei peninsule, se gndi
ea. Nimic n Johannesburg nu se putea compara cu ceea ce
v`zuse aici, dar trebuia s` se ntoarc` acolo; [i nc` foarte
curnd. {i, n plus, Johannesburg nsemna foarte mult pentru
ea: acolo era casa ei, acolo era Simon, acolo era locul n care ea
[i so]ul ei vor ncepe noua lor via]` mpreun`.
ncet, ncet, gndurile i zburar` la ceea ce-i spusese
hangiul. Ce o determinase pe Miranda s` r`spndeasc` toate
acele brfe?... Gelozie?... Ce o putea determina pe o femeie att
de frumoas` [i de voluptuoas` s` se team` de ea? Dac`
ntr-adev`r era geloas`, nsemna c`, de fapt, Miranda nu era
att de sigur` pe ea ns`[i, dup` cum p`rea. n orice caz, Jana
nu avea nici un fel de simpatie pentru ea [i nici nu putea s-o
invidieze. Nu era prea u[or, desigur, s` fii so]ia unui b`rbat cu
spirit de dictator, a[a cum se dovedea a fi Clint Dubois. Era
oare tandru cu femeia pe care o iubea [i care l iubea la rndul
s`u, sau se temea c` tandre]ea i [tirbe[te masculinitatea?
ntrebarea o umplu de durere, a[a cum se ntmpla de fiecare
dat` n ultimul timp, cnd se gndea la patronul ei.
Conducndu-[i cu aten]ie Mini-ul pe drumul de munte, Jana
fu cuprins` de un sentiment al inevitabilului. Chiar nainte de

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

111

a fi vorbit la telefon cu Simon, [tiuse c` sosise timpul s`


p`r`seasc` Priveli[tea Diavolului. Motivul [tia foarte bine
nu avea nici o leg`tur` cu gelozia Mirandei [i nici chiar cu
cercet`rile sale. Cauza o constituia, orict ar fi fost de
surprinz`tor, proprietatea ns`[i; faptul c` ncepuse s` iubeasc`
aceast` cas`, ca [i cum ar fi fost nc` a ei. Cel mai puternic
motiv dintre toate ns`, [i spuse Jana cu sinceritate deplin`, era
n mod sigur de-acum Clint Dubois. Chiar dac` nu-l iubea
cum ar fi putut iubi un om a c`rui personalitate venea ntr-o
asemenea contradic]ie cu tot ceea ce aprecia ea la un b`rbat?
fizic, se sim]ea extrem de atras` de el, b`rbatul att de ie[it din
comun.
De[i acceptase s` locuiasc` la Priveli[tea Diavolului pentru
c` acest fapt servea de minune c`ut`rilor ei, Jana regreta
hot`rrea luat` atunci. Fusese evident, nc` din primele
momente la mare, ct` influen]` are prezen]a lui asupra
sim]urilor sale, cum se tope[te sub atingerile lui. Era destul
doar s`-l vad` apropiindu-se, pentru ca toat` fiin]a ei s` intre n
alarm`. Dac` nu va pleca n cel mai scurt timp de la Priveli[tea
Diavolului, acest Clint Dubois putea pune n pericol fericirea ei
al`turi de Simon.
Insisten]a lui Simon de a se ntoarce la Johannesburg i
u[urase mult situa]ia. Tot ceea ce i mai r`mnea acum de f`cut,
era s`-l informeze pe Clint despre inten]iile ei [i s` mai lucreze
pentru el cele [apte zile prev`zute n contract, dup` anun]area
demisiei.

Capitolul 7
Nu era nimeni prin preajm`, cnd se ntoarse la Priveli[tea
Diavolului, a[a c` [i parc` ma[ina [i intr` n cas` printr-o
intrare lateral`. Hrtiile de pe masa ei de lucru erau neatinse,
semn c` nu trecuse nimeni pe-acolo n lipsa sa. Se puse deci pe
munc`, dactilografiind totul cu rapiditate [i competen]`, astfel
nct, pn` la l`sarea serii, [i terminase toat` treaba.
Sperase c` patronul ei nu va fi n sufragerie la ora cinei, dar
cnd intr` l v`zu a[teptnd deja cu mult` elegan]`, la masa
lung` din lemn.
Nu spuse nimic, la intrarea ei, nici m`car un "bun` seara",
impus de o minim` polite]e, dar ochii lui o privir` cu r`ceal`,
studiind-o ndelung, n lumina difuz`. Dup` expresia fe]ei lui,
Jana [tiu cu siguran]` c` absen]a ei de dup` prnz, i era
cunoscut`. O furie mocnit` color` obrajii proaspetei secretare,

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

113

privindu-[i demn` patronul. Nu era o adolescent`, pentru a fi


tras` la r`spundere c` [i p`r`sise cteva ore postul, f`r` a-[i
cere permisiunea. R`m`sese dup` aceea mult peste program [i
nu plecase pn` nu-[i sfr[ise toat` treaba.
Ar fi vrut s`-i spun`, toate acestea, prin viu grai, dar era
imposibil, de vreme ce acuza]ia lui nu era verbal`, ci doar
implicit`.
Mncarea fusese ca de obicei delicioas`, dar nici unul dintre
ei nu d`du vreun semn c` ar avea vreun pic de poft`, n fa]a
bucatelor g`tite cu atta str`duin]`.
Dup` ie[irea lui Clint, Jana mai r`mase cteva minute cu
cea[ca de ceai n mini, [uiernd printre din]i fraze nu tocmai
ortodoxe.
Pentru prima dat` nu mai fu interesat` de programul de
sear` al proprietarului. Chiar dac` [i petrecea noaptea n ora[,
cu Miranda, chiar dac` r`mnea n camera lui de studiu i
devenise totuna. Nu mai avea nici un chef s`-[i continue
cercet`rile. {tiind c` zilele sale la Priveli[tea Diavolului erau
num`rate, Jana intr` ntr-un soi de relaxare care o ]inea
deoparte de toate aceste probleme. Tot ce vroia acum era s`
contemple ct mai mult frumuse]ea casei n care se afla, pentru
a le p`stra ct mai bine n minte, pentru perioada n care nu le
va mai vedea.
Sufrageria avea o u[` care d`dea ntr-un col] al gr`dinii [i
Jana se hot`r s`-[i petrec` o parte a serii pe stnca pe care mai
st`tuse [i alt`dat`, reflectnd, n ntuneric. Era o noapte

114

MARY MORGAN

nstelat`, care i aducea n suflet o pace cum nu mai sim]ise de


mult` vreme. Se ridicase, ncet, colindnd cu pa[i lini[ti]i
gr`dina. Nu era nici o lumin`, dar stelele i erau de-ajuns
pentru a vedea pe unde calc`. Era atta t`cere n jur, nct de[i
n mod obi[nuit nu se auzea traficul [oselei de munte, acum
zgomotul ma[inilor care treceau din cnd n cnd, r`zb`tea
pn` la ea. Ct de mult i vor lipsi toate acestea, cnd nu va mai
fi aici, se gndi Jana, plin` de triste]e.
Nu ]i-e frig? r`sun` nea[teptat n noapte, o voce familiar`.
Se opri brusc. Nu-l observase pn` atunci n lumina difuz` a
nop]ii. Privi spre locul de unde se auzise glasul [i, dup` ce se
obi[nui pu]in cu ntunericul, i z`ri umbra nalt`, rezemat` de
un parapet.
E foarte frumos aici, spuse ea ncet, ncercnd s`-[i
st`pneasc` respira]ia, n urma [ocului.
Da, ntr-adev`r, fu [i el de-acord, iar vocea lui vibr` n
adncimea nop]ii [i mai profund ca de obicei. Mergi departe?
Pn` unde va fi nevoie s` ies din via]a ta, i r`spunse ea n
gnd, propunndu-[i s`-i vorbeasc`, imediat despre hot`rrea
ei. Apoi, nu [tiu exact nici ea de ce [i spuse c` mai bine s`
amne totul pn` a doua zi diminea]a.
Am ie[it s` m` plimb pu]in, spuse ea apoi cu voce tare,
de[i tremurnd`. E o noapte foarte pl`cut`.
Este.
R`spunsul s`u sun` att de cald, nct urm`toarea lui
ntrebare o lu` prin surprindere:

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

115

Ai [ters-o azi dup`-mas`, de la birou. Unde ai fost?


De fapt, o surprinsese doar momentul n care pusese
aceast` ntrebare, pentru c`, dup` privirea lui din timpul cinei,
Jana se a[teptase la aceast` discu]ie. Cu toate acestea, i se ridic`
un nod n stomac, auzindu-l.
Mi-am terminat toat` treaba pentru ast`zi, declar` ea
satisf`cut`, dup` ce [i mai reveni pu]in.
Nu asta te-am ntrebat... Unde ai fost? Era foarte mult`
autoritate n tonul s`u; autoritatea b`rbatului care nu admitea
s` r`mn` f`r` r`spuns.
Pentru un moment, Jana se gndi s`-[i continue
argumentul, dar p`ru imposibil n situa]ia dat`, a[a c` spuse
ncet, pu]in vinovat`:
A... a trebuit s` merg ntr-un loc...
Unde?
Era att de simplu s`-i spun` adev`rul; ce o re]inea? Ar fi
trebuit s`-i spun`, de la nceput, tot adev`rul...
... ntr-un loc... r`spunse ea evaziv.
O cuprinse dup` umeri, for]nd-o s`-l priveasc`.
Ai un motiv, dac` e[ti att de secretoas`... Un b`rbat? zise
el sl`bind strnsoarea o clip`.
Ai fost s` te ntlne[ti cu el?
Nu, binen]eles c` nu.
Clint rse att de senzual, nct Jana se nfior`.
Nu, binen]els c` nu repet` el, rznd [i mai tare. }i-am
spus c` e[ti o femeie foarte sensibil`.

116

MARY MORGAN

La fel de sensibil` ca Miranda? ntreb` ea, dar ar fi dat


orict dup` aceea s` nu fi spus aceste cuvinte.
Femeia etern`, zise el, cu ironie... Oglind`, oglinjoar`...
Deci?
Cine-i mai frumoas` din aceast` ]ar`, parodie el,
sardonic...
Apoi [i cobor degetele pn` la ncheietura minii ei [i o
mngie cu atta senzualitate, nct Jana sim]i c`, dac` ar fi fost
cuprins` de o flac`r`, n-ar fi putut sim]i mai mult de-att, c` ia
foc.
Ce-ai zice de un test al senzualit`]ii tale?
Jana ncerc` s` se opun`, dar buzele lui le prinseser` deja
pe ale ei... Un s`rut f`r` pasiune [i f`r` tandre]e.
Minile lui se plimbau de sus n jos [i invers pe corpul ei,
tr`gnd-o din ce n ce mai aproape, pn` cnd, instinctiv, Jana
se lipi toat` de el.
Dup` asta, el o mpinse brusc ndep`rtnd-o. Mi[carea
aceasta fusese probabil cel mai mare [oc pe care Jana l
resim]ise vreodat`. Clint [i scoase pipa din buzunarul
pantalonilor, o aprinse tacticos [i ncepu s` fac` rotocoale largi
de fum, ca [i cum ar fi spus, f`r` cuvinte, c`... demonstrase ce
avusese de demonstrat.
Am avut dreptate? spuse el pe un ton ct se poate de
ironic.
Jana nu-[i revenise nc` dup` asaltul asupra sim]urilor sale
dar nu putu s` nu se nfurie, v`znd cum [i rde de ea. O r`nea

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

117

cumplit faptul c`, n timp ce ea fusese n delir n bra]ele lui, el


nu sim]ise nimic.
Porcule, ce e[ti, [uier` ea.
}i-am dat doar ceea ce ai vrut, draga mea, rnji el.
Jana r`mase f`r` replic`, la auzul acestor vorbe. [i n`l]`
b`rbia cu demnitate, gndindu-se c`, oricum, n diminea]a
urm`toare [i va anun]a demisia.
N-a fost amuzant? ntreb` el, ridicnd ironic o sprncean`.
Nu...
nainte de a m` mai insulta nc` o dat`, ]i amintesc faptul
c` e[ti angajata mea.
Nu [i sclava ta, replic` Jana. Las`-m` s` plec, spuse ea,
v`znd cum i prinde mna din nou.
Mai avem cte ceva de discutat, spuse Clint, aproape
r`stit.
N am de gnd s`-]i spun unde am fost, ridic` [i ea tonul.
De[i dup` expresia fe]ei p`ru s` spun` c` insist` s` afle
r`spunsul, ntrebarea lui fusese de alt` natur`:
Ai citit cartea scris` de Louis Thibault?
Arhitectul care proiectase Priveli[tea Diavolului...
Jana f`cu ochii mari, pentru c` ceea ce l interesa pe el
acum, nu avea nici cea mai mic` leg`tur` cu tot ce vorbiser`
pn` n acel moment. [i aminti ns` c` z`rise aceast` carte n
biroul ei. Clint o pusese probabil inten]ionat acolo, pentru a
vedea interesul ei n probleme de arhitectur`.
Se v`zu nevoit` s` scape cu o minciun`:

118

MARY MORGAN

Da...
Ai g`sit-o interesant`? spuse el [i-n lini[tea nop]ii sim]i cu
claritate furia lui crescnd`.
Extrem de interesant`, r`spunse ea, cu r`ceal`.
Ciudat; cartea p`rea neatins`, afirm` Clint, cu un ton
neutru.
-M-ai spionat, r`spunse Jana, privindu-l cu obrajii nro[i]i de
minciuna pe care trebuia s-o continue.
Am fost doar curios s` [tiu dac` te-a interesat, spuse el,
sec.
Jana t`cu, ncercnd s` fac` pu]in` ordine n haosul din
mintea sa, apoi continu`, ct de calm putu:
De ce era important pentru tine?
Interesul t`u pentru arhitectura olandanez` din Cape nu
pare att de mare pe ct vrei s` m` faci s` cred.
Nu cred foarte mult n ceea ce spun c`r]ile, l inform`
Jana, ng`lbenindu-se. Prefer s` v`d cu ochii mei, ncerc` ea s`
improvizeze... mi place s` m` p`trund de atmosfera, de
caracterul...
Degetele lui ncepur` o explorare foarte senzual` a
ncheieturii minii ei, a[a c` Jana se ntrerupse un moment,
nainte de a-l ntreba, cu r`suflarea ntret`iat`:
Trebuie neap`rat s` faci asta?
Nu, r`spunse el, dar mngierile nu se oprir`. Jana, vreau
s`-]i vorbesc...
Bine, dar... nceteaz` cu mngierile astea.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

119

Dac` vrei tu ... r`spunse el [i-[i l`s` bra]ele pe lng` corp,


n timp ce Jana sim]i c` deja i lipseau atingerile lui.
Nu [tiu nc` ce te-a adus la Priveli[tea Diavolului ns` [tim
amndoi foarte bine, c` nu interesul t`u pentru arhitectur` te
]ine aici. Nu zise el, la protestele din expresia ei,
ntrerupndu-i inten]ia de a spune ceva. Nu m` intereseaz`
explica]iile tale. Vreau doar s`-mi spui un singur lucru: vei mai
r`mne?
l privi ca hipnotizat`. Fa]a lui era o masc` inexpresiv` dar
devastator de atractiv`. Nu vroise s` abordeze azi subiectul
demisiei sale ns` mprejur`rile p`reau s-o for]eze.
De ce vrei s` [tii?
Am un proiect foarte important.
Ce proiect?
Pentru un timp, trebuie s` fac ni[te cercet`ri cu privire la
o boal` care atac` via, n perioada de cre[tere. Trebuie s` pun
la punct o inven]ie.
Jana l ascult` n continuare, vorbind despre podgorie,
despre maladiile care puteau compromite ntreaga produc]ie
de vinuri [i v`zu, cu uimire, ct de interesat era el de toate
acestea. Se dovedi preocupat de ceea ce se ntmpla cu
renumele vinurilor din toat` provincia Cape. Nu se putea s`
nu-l admiri.
Dup` un timp, Clint [i ncet` relatarea [i se ndep`rt`
gnditor n ntuneric, ca [i cum ar fi uitat de existen]a ei. Era
mult` autoritate n figura lui nobil`, mult` for]` dar [i mult`,

120

MARY MORGAN

mult` singur`tate. Ar fi vrut s`-l mngie, n acel moment.


Spuse doar, cu mult` grij`:
Ce contribu]ie pot avea eu, n toate acestea?
A[ vrea s` dactilografiezi acest proiect, r`spunse el,
privind-o n ochi.
Dureaz` mult? Mai mult de o s`pt`mn`?...Doar att mai
pot s` r`mn.
Scrierea proiectului poate dura o lun` sau dou`, r`spunse
Clint, cercetndu-i ntreb`tor fa]a. Nu e chiar att de greu, pe
ct pare.
Ce... ce te face s` crezi c` a[ putea s` te ajut?
Nu cred... {tiu... E[ti foarte competent`.
Mul]umesc, zise ea neinspirat, pentru c` nu-i venise n
minte nimic alceva.
Era fericit` c` st`teau n ntuneric [i nu-i putea vedea astfel
paloarea [i lacrimile care-i invadar` ochii.
Vei r`mne, atunci?
Spune-i! Prinde momentul [i spune-i se ncuraj`, pe sine
ns`[i, n gnd, Jana. Inima sa fusese ns` de alt` p`rere,
oprind-o s` ac]ioneze n sensul indicat de ra]iune.
Sunt aici ncerc` ea s` tergiverseze pu]in situa]ia.
Termin` cu jocul `sta, Jana, r`spunse el, prinzndu-i cu
for]` b`rbia [i for]nd-o s`-l priveasc` n ochi. Trebuie s` [tiu.
De ce?
Pentru c` dac` ncepi aceast` munc`, e necesar s` r`mi
aici pn` vom termina toat` treaba. Nu se poate altfel, Jana.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

121

E att de important pentru tine? i c`ut` ea privirea n


ntuneric.
Da, spuse el cu hot`rre.
De ce te-au p`r`sit celelalte secretare? vru ea s` [tie, n
sfr[it.
Ochii lui se ngustar` foarte mult, analiznd-o mai nainte de
a-i da un r`spuns:
Le-am trimis acas`, pachet.
Jana l studie, cu aten]ie, la rndul ei.
Dezam`git`?
Dar de ce ai f`cut-o?
Pentru c` n-au fost capabile s` se ridice pn` la
standardele mele.
Ca secretare sau ca femei? fu ea gata s` ntrebe, dar [i mu[c`
buzele.
Atunci, r`mi?
Con[tient` de faptul c` a doua zi diminea]a hot`rrea ei i va
p`rea o nebunie, Jana r`spunse, totu[i:
Voi r`mne, domnule Dubois.
Clint, r`spunse el; de azi ncolo, mi vei spune Clint.
Noua situa]ie o surprinse de-a binelea pe Jana, dar Clint
nu-i d`duse nici o clip` de r`gaz dup` afirma]ia cu totul nou`.
i cuprinse buzele, cu o siguran]` de sine uimitoare. N-o mai
s`rutase niciodat` n acest mod. Un s`rut ca pentru a sigila un
contract, nimic mai mult, se gndi ea cu disperare. Scurt [i f`r`
pic de tandre]e

122

MARY MORGAN

Jana ncepu s` tremure att de tare, nct el i spuse, ncet [i


sf`tos:
}i-e frig... Du-te n cas`, acum Jana. Ne vedem mine.
Hot`rrea de a r`mne nc` la Priveli[tea Diavolului, l
scoase din min]i pe Simon. l r`nise... Dar, n ultimul timp, ea
realizase c` nu era doar o fat` de dou`zeci [i patru de ani, pe
cale s` se m`rite. Era, de asemenea, Jana Harvey. Era
inteligent`, era capabil` de a realiza o serie ntreag` de lucruri,
prin ea ns`[i.Proiectul lui Clint o entuziasmase [i o interesase,
ntr adev`r, s` participe la mplinirea lui.
nainte de a c`dea n bra]ele somnului, Jana se ntreb` dac`
n dimine]a urm`toare nu va sim]i c` a fost o nebunie s`
accepte continuarea serviciului la Priveli[tea Diavolului. Pentru
moment, era sigur` c`, n situa]ia dat`, ar fi ales oricum s`
lucreze pentru Clint, chiar dac` Simon, din aceast` cauz`, ar fi
anun]at-o c` renun]` la c`s`toria cu ea.
A doua zi, Jana ajunse prima n birou. Clint nu luase micul
dejun n acela[i timp cu ea, dar nu era nimic neobi[nuit n asta.
Cnd ap`ru n camera de lucru, Jana l v`zu deci pentru prima
oar` de la convorbirea n care stabiliser` c` i va spune pe nume.
Bun` diminea]a, Jana.
Tonul lui suna foarte proasp`t, n deplin` concordan]` cu
fa]a odihnit` [i s`n`toas`.
Bun` diminea]a... Clint, spuse ea ezitnd, cu timiditate.
De[i i pronun]ase numele de mii de ori n gnd, nu era
prea u[or s-o fac` de fa]` cu el.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

123

Gata de munc`? spuse el zmbind cu ochi cu tot, cum Jana


nu-l mai v`zuse niciodat`. Sim]ise ct de dificil i fusese s`-i
pronun]e numele.
Da, sunt. Proiectul t`u m` entuziasmeaz`, Clint.
i spuse din nou... Clint, constatnd c`, de data asta, i
veni mult mai u[or s-o fac`.
M` bucur foarte mult, dar, totu[i, nu vom ncepe s`
lucr`m sus]inut, pn` luni.
Oh, r`spunse dezam`git` Jana, clipind surprins`. Am
crezut c`...
Am o coresponden]` urgent` [i a[ vrea s` rezolvi nti
asta. Vezi s` nu mai dispari, tam-nesam, n Miniul t`u, cum ai
f`cut ieri. Dup` ce vei termina ceea ce ai de f`cut azi, vreau s`
te ntorci n camera ta [i s`-]i mpachetezi cteva lucruri.
S`-mi mpachetez cteva lucruri?
Nu [tii c` am o caban` de pescuit lng` Hermanus?
Jana scutur` din cap, n semn c` nu [tia.
Sunt foarte obosit, continu` el, am nevoie de cteva zile
de odihn`, nainte de a ncepe lucrul la proiect.
Ai spus s`-mi mpachetez cteva lucruri; asta nseamn`
c`...
C` vei veni cu mine, binen]eles.
Doar... doar tu [i cu mine? ntreb` ea, pierzndu-[i
r`suflarea.
Ai cumva att de multe scupule, dintr-o dat`?
Nu... dintr-o dat`.

124

MARY MORGAN

Locuim mpreun` la Priveli[tea Diavolului, vom locui


mpreun` [i n cabana mea de pescuit. Ce diferen]` e?
Priveli[tea Diavolului e mare; n plus, aici sunt [i
servitorii..
Vrei s` spui c` aici te sim]i mai n siguran]`, chiar dac`
servitorii dorm n alt` parte? spuse el, din nou sarcastic.
Ai vreun servitor la casa ta de pescuit? ntreb` Jana, de[i
realizase absurdul acestei fraze.
Nu, n-am. Asta va nsemna c` va trebui s` g`te[ti [i s` ai
grij` de cas`. Dac` ]i-a[ fi spus c` am acolo dou` camere, nu
]i-ai fi f`cut attea probleme, e adev`rat, micu]` Jana?...
Folosise n mod deliberat atributul "micu]`", desigur,
pentru a-i ar`ta c` se comport` ca o fat` foarte tn`r` [i foarte
inocent`. Jana sim]i ns` [i duio[ia din acest apelativ, a[a c` se
sim]i emo]ionat`, mai mult dect deranjat`, de acest cuvnt.
Dac` exist` un perete ntre noi doi, sunt gata s`-mi asum
riscul, spuse ea, continund apoi, cu nehot`rre:
Clint, dac` tot ceea ce urm`re[ti e s` te relaxezi, de ce ai
nevoie de mine acolo?
Poate nu va fi doar o vacan]`. Inten]ionez s`-mi rev`d
ni[te lucr`ri, a[a c` s-ar putea s` am nevoie de tine.
Nici un cuvnt despre faptul c` l interesa compania sa, pur
[i simplu. Oricum, Jana se sim]i foarte emo]ionat` la gndul c`
va sta cteva zile, singur` cu proprietarul Priveli[tii. Termin`,
a[adar, coresponden]a [i se gr`bi s`-[i mpacheteze lucrurile.
Doar strictul necesar, spusese el. Totu[i, n ultimul moment,

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

125

Jana arunc` n valiz` [i costumul de baie. Cabana era lng`


ocean, a[a c` putea avea o justificare, dac` era nevoie. Nu
credea ns` c` el va recunoa[te aceast` ]inut`, chiar dac` o va
observa n bagajul ei.

Capitolul 8
Soarele era sus, cnd p`r`sir` Cape Town.
Stnd lini[tit` n scaunul ei, Jana se gndi c` nu mai v`zuse
niciodat` atta frumuse]e. De o parte marea, de un albastru
turquoise de cealalt` parte mun]ii, str`juind maiestuos
mprejurimile. Nu se ab`tuser` nici o clip` din drum pn` la
Hermanus, dar contemplnd peisajul acela att de special Jana
se gndi c` ntr-o zi se va ntoarce n acele locuri, pentru a le
vizita pe ndelete.
Clint t`cu tot drumul.
De fapt, se gndi ea, nu avusese cum s` ghiceasc` faptul c`
era str`in` de acele meleaguri. Nu-i spusese c` vine din
Johannesburg...
Se ntoarse pu]in spre el, spernd c` nu va fi observat`.
Conducea cu aten]ie, f`r` nici o urm` de tensiune.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

127

Opriser` doar o singur` dat`, pentru a bea o cafea, la un


han. Dup` asta, merseser` ]int` spre Hermanus.
Ascuns` la poalele muntelui [i nconjurat` din toate p`r]ile
de copaci, cabana de pescuit la care tr`seser` n sfr[it dup`
cteva mile, era asemeni oric`rei case de pescari din
mprejurimi.
Ce diferen]` ntre cele dou` propriet`]i, gndi Jana, sigur`
de faptul c` cele cteva zile petrecute acolo i va pune n lumin`
o alt` latur` a patronului ei. Era, ntr-adev`r, o personalitate
foarte complex`, [i spuse ea, aruncndu-i din nou o privire
fugar`.
Cnd coborr` din ma[in`, Jana fu [i mai surprins` de ct de
mic` era casa. Surpriza se citi imediat pe obrazul ei oval, [i Clint
o ntreb` surznd:
Speriat`?
N... Nu, spuse ea, nesigur`.
Ce minciun`! Te temi c` nu vei putea dormi confortabil.
Am nceput s` te cunosc, Jana Harvey, replic` el, ridicndu-i
b`rbia, pentru a o determina s`-l priveasc`. Nu ]i-ai dat seama?
Era acum n ochii lui ceva foarte nou, pentru ea, ceva
imposibil de definit. Nu se dovedi n stare s` suporte
str`lucirea aceea.
Te rog, [opti, cu pieptul tres`rind de emo]ie, ncercnd s`
se ndep`rteze.
Clint se ntoarse supus la ma[in`, pentru a scoate valizele
din portbagaj.

128

MARY MORGAN

Fusese nebun` s` vin` aici singur` cu el? se gndi Jana,


contemplnd o floare de munte.
Deodat`, v`zu o umbr` lung`, n spatele ei.
Ce fat` curajoas`, o ironiz` Clint. Sunt, ntr-adev`r, dou`
camere, aici.
Deschise apoi u[a [i se d`du atent ntr-o parte, pentru a-i
face loc s` treac`. i lu` foarte pu]in timp pentru a realiza c`
spusese adev`rul. Casa era destul de spa]ioas`, iar cele dou`
camere, n stil rustic, erau extrem de pl`cut amenajate. Aerul
era pu]in cam nchis, dar nu ntr-att nct s` te fac` s` nu te
sim]i bine. O simplitate, total nestudiat`, r`zb`tea din fiecare
col].
Ei?...
E foarte dr`gu], spuse Jana, cu c`ldur` n glas.
M` bucur c` ]i place.
De-a dreptul incredibil, gndi Jana... Din tonul lui chiar
reie[ea c`-l interesa p`rerea ei.
Obosit`? vru el s` [tie.
Oh, nu.
Ce-ai zice dac` ai face un ceai?.. Ai absolut tot ce trebuie
acolo, zise el ar`tnd spre o ni[` vecin`. Dup` aceea, vom
merge s` not`m. Jana l privi n timp ce preg`tea ce[tile. Se
ntoarse apoi spre pachetul cu biscui]i, surznd [i continu` tot
ritualul a[ez`rii ceaiului, cu o bucurie stranie [i relaxant`.
[i b`ur` licoarea aromat` pe o teras` minuscul`, cu vedere
la ocean, [i puser` costumele de baie. Clint i ar`t` care dintre

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

129

cele dou` camere va fi pentru ea. Chiar dac` era cea mai mic`,
era cea mai frumoas` [i mai intim`. Pe un perete era ag`]at` o
oglind` [i Jana se privi ndelung, n costumul de care fusese
att de bucuroas`, alt`dat`. Pentru prima oar` Jana sim]i c` i
era ru[ine s` ias` din camer`, a[a. Ar fi preferat s` renun]e la
ideea cu notul, dar cu marea lui intui]ie, Clint [i-ar fi dat seama
de ce o face [i ar tachina-o. [i arunc`, a[adar, un prosop pe
umeri [i deschise u[a.
l g`si n fa]a ferestrei, examinnd un hele[teu. Era doar n
slip [i Jana nu-[i mai putu opri goana inimii, la vederea
trupului lui musculos [i bronzat. Auzind-o, se ntoarse, o
examin` o clip` f`r` nici o expresie, dup` care i spuse calm:
Nu ]i-a luat prea mult timp, spuse el zmbind. Orice alt`
femeie din lume, s-ar fi g`tit mai mult de o or`. S` mergem,
Jana, surse el [i mai larg.
Orice alt` femeie din lume, [i spuse Jana... Pe cine mai
adusese n cabana lui, pierdut` printre copaci?... Pe Miranda?
Poteca spre ocean devenise foarte abrupt` la un moment
dat, a[a c` Jana nu schi]` nici un gest de protest, cnd Clint o
prinse de mn`, ajutnd-o s` coboare. Ajunser` pe plaj` [i el
continu` s`-i ]in` mna strns ntr-a lui, ca [i cum n-ar fi
observat c` pericolul trecuse de mult.
Hot`rr` s` se a[eze pe una dintre stnci, la ]`rmul
oceanului. [i a[ezar` prosoapele, dar Jana ezit` s` se dezbrace.
F`r` hainele astea, ]i-ar sta mai bine, zise Clint, amuzat de
atitudinea ei.

130

MARY MORGAN

M` tem c` soarele e prea puternic, acum, spuse Jana,


privind direct n ochii lui negri.
Numai soarele e de vin`? ntreb` el, provocator.
Clint...
Cred c` va trebui s` te ajut pu]in, surse proprietarul
Priveli[tii [i, cu autoritatea st`pnului, ncepu s` caute
modalitatea de a o dezbr`ca. Jana se sim]i foarte tn`r` [i foarte
vulnerabil`, stnd n fa]a lui, n costumul ei verde, sim]indu-l
analizndu-i fiecare centimetru de corp.
Frumos, spuse el. Chiar mai frumos dect mi aminteam.
Mul]umesc, spuse ea, pu]in emo]ionat`.
Doar c` nu e[ti att de bronzat` cum m-a[ fi a[teptat de la
o fat` care [i petrece timpul liber pe plaj`.
Am avut prea pu]in timp liber n ultima vreme, i reaminti
ea.
Ai ulei de plaj`? o ntreb` Clint, surprinznd-o.
Jana f`cu semn din cap c` nu [i Clint, privind-o cu ochii lui
adnci, scoase din buzunarul c`m`[ii o sticlu]` cu ulei. Jana l
privi o clip` [i mai uimit`, apoi prinse sticlu]a [i [i unse n
grab` umerii [i picioarele. La insisten]a lui Clint de a-[i unge
mai bine corpul, Jana scutur` din nou din cap, repede [i
adolescentin, refuzndu-l.
ntoarce-te cu spatele, ordon` el. Pentru numele lui
Dumnezeu, femeie, crezi c` vreau s` am o secretar` ars` de
soare?
N... Nu cred...

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

131

Clint lu` uleiul din minile ei [i, mai nainte ca Jana s` fi


apucat a spune ceva, ncepu s-o maseze cu degetele lui lungi [i
sub]iri, pe spate [i pe [olduri.
Jana se supuse, f`r` a mai zice nimic.
Marie Antoinette s-a nvins pe ea ns`[i cu acela[i curaj,
sub ghilotin`, remarc` el, masnd-o cu dexteritate.
Ce b`rbat, [i spuse Jana, cu n`rile palpitnd voluptuos sub
imperiul atingerilor lui... i citea chiar toate gndurile?...
Rsul lui satisf`cut o f`cu s` cread` c`-i auzea fiecare b`taie
de inim`.
Mi-a pl`cut refuzul t`u, spuse el, cu ironie evident`.
Trebuie c` e[ti mult mai speriat` dect am crezut eu.
Se temea, ntr-adev`r...
Dar nu n sensul n care credea el. Se temea de ceea ce era
n sufletul ei, de faptul c` sim]ea c` totul e mai mult dect o
simpl` escapad`. n acel moment, cu degetele lui impregnate
n ulei masndu-i corpul, f`cea un efort supraomenesc s` nu
geam` de pl`cere. Trebuia s` se ndep`rteze de el, sau [i
pierdea min]ile.
S` mergem s` not`m, propuse ea, temndu-se c` i
sim]ise tulburarea.
Se bucur` c` nu o mai prinse de mn` cnd alergar` n ap`;
orice alt` atingere ar fi f`cut-o s` reac]ioneze cu un foc, pe care
nu-l mai experimentase niciodat` n via]a ei.
Odat` ajun[i n bra]ele valurilor, Clint se pierdu n larg.
Avusese ns` grij` s-o avertizeze, mai nti, s` nu se ndep`rteze

132

MARY MORGAN

prea mult de ]`rm, pentru c` nu vrea s` piard` o secretar` att


de competent`.
Atunci se gndi ea nu prezenta ntr-adev`r pentru el nici
un fel de interes, ca femeie. Alung`, speriat`, aceast` remarc`;
era logodit`... Fusese f`r` minte s` nu-[i dea seama c` ceea ce
sim]ise pentru Clint la Priveli[tea Diavolului se va accentua, n
aceste locuri att de izolate. Se va controla... Va evita s` se mai
apropie de el [i se va concentra pe un comportament de
secretar` devotat`, care [i-a nso]it [eful la mare, pentru a-i fi la
ndemn`, dac` inten]iona s`-[i continue munca [i acolo. [i va
lua carne]elul pentru nsemn`ri peste tot, cnd vor mai ie[i
mpreun`.
Oh, pe cuvntul meu, v`d o siren`, se auzi vocea lui [i
imediat dou` mini i cuprinseser` trupul.
Jana deschise ochii larg, privindu-l nm`rmurit`: devastator
de ar`tos. To]i zeii apelor, cu magnetismul lor primitiv, erau
nimic n fa]a acestui teribil seduc`tor.
Pentru cteva momente, r`mase aparent pasiv`, continund
s` pluteasc` pe spate, n timp ce el o ]inea de talie. Apoi d`du
u[or din picioare, ncercnd s`-[i schimbe pozi]ia, dar el fu mai
rapid dect ea. i cuprinse coapsele [i [i le nf`[ur` dup` talie,
s`rutnd-o . Cu o mn` continua s-o ]in`, iar cu cealalt` i
mngia trupul. Pasional [i de nest`pnit. Apoi [i cobor
buzele pn` deasupra bikinilor. Jana l cuprinse dup` umeri, cu
sentimentul c` nimic nu mai exista n lume, n acel moment, n
afar` de sim]urile ei, total r`v`[ite. Nu mai conta ce-i spunea

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

133

mintea; corpul s`u i apar]inea n acele momente, acestui om.


Deschise ochii, dar soarele o opri s`-i vad` expresia. N-ar fi
crezut vreodat` c` inima ei putea s` bat` att de tare, dar se
ntmplase.
Vraja m`rii, l auzi [optind.Se desprinse apoi, brusc.
A[teapt`-m` pe plaj`, i spuse el, cu un ton ciudat.
Jana i ascult` ordinul. Se usc` bine cu prosopul [i se ntinse
la soare, cu ochii nchi[i.
Fusese gata s` fac` orice i-ar fi cerut. De ce a ndep`rtat-o?...
O salvase de ea ns`[i?
De[i [i propuse s` nu se mai despart` de carnetul ei de secretar`, uitase de-a binelea de el, tot restul acelei zile. n schimb,
savur` cu sete fiecare moment petrecut mpreun` cu patronul
ei.
Avuseser` o cin` simpl`, cu pe[te [i vin, dar fusese atta
bucurie n atmosfer`, c` Jana nu-[i aminti s` mai fi tr`it
vreodat` clipe nc`rcate de o asemenea fericire. Atunci, pe
nesim]ite, se instal` n mintea ei un gnd absolut surprinz`tor
chiar [i pentru ea ns`[i: cum ar fi s` fie so]ia lui Clint Dubois...
O ntrist` acest gnd [i ncerc` s`-l alunge, speriat`. Pentru
prima dat` se gndise la asta [i [tiu, imediat, c` nu va uita acest
moment niciodat`.
Dac` i-ar fi cerut s` vin` n camera ei, nu l-ar fi refuzat. Era
fericit` [i speriat` deopotriv` de sentimentele ei.
Cnd sfr[ir` cina ns`, Clint i spuse doar:
Noapte bun`, micu]o...

134

MARY MORGAN

Doar cteva cuvinte, dar sunar` ca o mngiere.


l iubea... Acum era sigur` de asta... Nu era doar o atrac]ie
fizic`. Oricum, el nu trebuia s` afle asta niciodat`. Cnd se va
sfr[i proiectul, se va ntoarce la Johannesburg, unde o a[tepta
Simon. Spera doar c` logodnicul ei nu-[i va da seama ce se
ntmplase cu ea la Priveli[tea Diavolului.
n zilele urm`toare, Clint i vorbi mult despre proiect, dar
cnd Jana deschise carne]elul pentru a-[i nota cte ceva, el o
opri scurt, spunndu-i c` vorbe[te cu voce tare doar pentru
a-[i pune ordine n gnduri. Era att de dedicat muncii lui,
nct Jana nu numai c`-l ascult` cu cea mai mare aten]ie, dar
chiar sim]i c`, lucrnd pentru el, e pl`cut [i interesant. [i dori
din nou aceast` munc`, pentru totdeauna.
Plecar` din Hermanus smb`t`, pu]in dup` asfin]itul
soarelui.
Cnd l v`zuse nchiznd c`su]a [i punnd valizele n
portbagaj, Jana sim]i c`, o parte din ea, murise odat` cu aceste
gesturi.
Ca [i cum i-ar fi ghicit gndurile, Clint deschise portiera din
dreptul ei [i-i spuse aproape [optit:
Poate vom mai veni pe-aici, cteodat`, n week-end.
Un potop de lacrimi i invadar` ochii [i Jana [i ntoarse
capul pentru ca el s` nu-i b`nuiasc` durerea.
Nu va mai revedea niciodat` aceste locuri [i nici c`su]a
pierdut` printre copaci. Data viitoare, el va veni aici cu
Miranda.

Capitolul 9
Miranda sosi la Priveli[tea Diavolului la foarte scurt timp de
la ntoarcerea lor. Se ar`t` extrem de bucuroas` s`-l revad`.
Toat` numai miere fa]` de Clint, [i rev`rs` din plin veninul,
cnd r`mase singur` cu Jana.
Prea ndurerat` de toat` situa]ia, Jana refuz` s`-i r`spund` [i
r`mase la fel de mpietrit` cnd Miranda [i Clint se urcar` n
ma[ina fetei, pierzndu-se, mpreun`, n lini[tea nop]ii.
Toate gndurile despre Miranda [i Clint se risipir` ns` ca
prin minune, cnd servitoarea o anun]` c` o c`utase insistent
la telefon, un anume domn Lesands. L`sase un num`r de
telefon din Cape Town [i numele hotelului la care putea fi
g`sit.
Simon n Cape Town! Cu degetele tremurnde, Jana form`
num`rul. Ce alt` complica]ie i mai rezerva via]a?

136

MARY MORGAN

Jana!
Vocea lui era furioas` [i f`r` pic de tandre]e.
Unde, dracu', ai fost?
De data asta, nu cost` att de mult secundele, Simon,
spuse ea, ncercnd s`-[i ascund` resentimentele.
Nu n]eleg...
E o convorbire local`; nu trebuie s` pl`te[ti n plus, dac`
mi spui c` ]i-a fost dor de mine.
Ah, toate fleacurile astea, din nou...
Da... Toate fleacurile astea, din nou, spuse ea, uimit` c`
putea fi att de degajat`.
Binen]eles c` mi-a fost dor de tine, Jana, iubito, dar
ncerc s` n]eleg ce s-a ntmplat.
Nimic deosebit.
Urm` un moment de lini[te, dup` care Simon spuse, destul
de sec:
Abia a[tept s` te v`d... {i s` te s`rut...
Eu nu, se gndi Jana... Trebuia s` fie o foarte bun` actri]`,
pentru a-l face pe Simon s` cread` c` i-a fost dor de el. Nu-i mai
dorea s`rut`rile. Un singur b`rbat o f`cea s` vibreze,
s`rutnd-o, dar acel b`rbat nu era el. Totu[i, dac` vroia
c`s`toria cu Simon, trebuia s` se prefac`.
Proprietarul Priveli[tei se va c`s`tori, a[a c` n-avea de gnd
s` se pedepseasc` singur`, nct s` r`mn` toat` via]a
ndurerat`.
Vin s` te v`d, spuse Simon, ner`bd`tor.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

137

Nu, r`spunse ea, gr`bit. Nu, Simon.


De ce nu? spuse el, nevenindu-i s` cread`. De ce crezi c`
sunt n Cape Town?...
Da, [tiu...
Jana se gndi imediat, impacientat`, la urm`rile pe care le
putea avea prezen]a lui Simon la Priveli[tea Diavolului.
Inelul... [i aminti ea, privindu-[i degetul gol...
Ne vom ntlni la Sea Point, spuse Jana, cu toat`
fermitatea de care se sim]i n stare. E un loc foarte frumos, n
vecin`tatea m`rii.
i spuse cum s` ajung` acolo [i c` se vor ntlni ntr-o
jum`tate de or`, dup` care nchise repede telefonul, pentru a
sc`pa de alte ncurc`turi.
Avusese timp doar pentru a face un du[ [i pentru a-[i
schimba rochia...
Clint nici nu va sim]i c` [i-a petrecut noaptea n afara casei,
[i spuse, gr`bindu-se s` scoat` Mini-ul din garaj.
Gonind pe drumul de munte, Jana [i privi inelul, pus la loc
pe mna stng`. Cnd se angajase la Clint, urma inelului
r`mas` pe degetul ei i se p`ruse incredibil de stranie Acum,
prezen]a inelului pe mna ei i se p`rea foarte ciudat`, ca [i cum
n-ar fi fost locul lui acolo.
Cnd intr` n restaurant, l v`zu pe Simon a[teptnd-o deja.
Se ridic` de la mas`, cnd o v`zuse [i veni spre ea
Las`-m` s` te privesc, spuse el, dup` ce o s`rut` scurt. E[ti
foarte schimbat`...

138

MARY MORGAN

Adev`rat?...
E[ti mai slab` [i mai bronzat`... {i e ceva n ochii t`i... Nu
[tiu exact ce, dar ceva ce n-am mai v`zut niciodat` n privirea
ta.
}i se pare, spuse Jana, ncercnd s`-[i p`streze calmul. De
fapt, fusese foarte uimit` de intui]ia lui.
Pe de alt` parte, [i ea l vedea pe Simon cu al]i ochi.
Era mult mai scund dect [i amintea sau era din pricina
faptului c` se obi[nuise cu n`l]imea lui Clint?... n plus, fa]a i
era p`mntie... Doar paloarea obi[nuit` a celor din Highveld.
Departe de mare, nu putea ar`ta la fel de viguros, ca locuitorii
din Cape.
Totu[i, ce era cu afectarea asta din alura lui? ntotdeauna
ar`tase a[a?...
nceteaz` cu compara]iile, se mustr` ea. Nu e cinstit, [i
spuse... Simon nu va ar`ta niciodat` ca patronul ei, dar nici
patronul ei nu avea calit`]ile lui Simon.
i puse, dup` aceste gnduri, ntreb`rile obi[nuite ntr-o
astfel de situa]ie: dac` a avut un zbor pl`cut, ce-i mai face
mama, ce nout`]i mai erau pe la birou?... Nu remarcase, din
prima clip`, c` r`spunsurile lui erau foarte scurte [i abstracte.
E[ti schimbat`... Nu e[ti curioas` s` [tii de ce am venit
pn` aici, Jana?
S` m` iei cu tine? spuse ea, u[or nesigur`... Simon, ]i-am
spus c` nu pot...
{tiu ce mi-ai spus; dar nu accept...

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

139

Am venit s` descop`r adev`rul despre mine ns`mi [i ce


influen]` are acest om asupra ta... Acest Clint Dubois...
Toat` influen]a din lume pe care o poate avea un b`rbat
asupra unei femei... E toat` dragostea mea, ar fi vrut s`-i spun`,
dar r`spunse ncet, aproape [optit:
Nici una, Simon.
Atunci, de ce ai refuzat s` te ntorci la Johannesburg?
Proiectul...
[i poate lua alt` secretar`; nimeni nu e de nenlocuit.
I-am promis, r`spunse ea, cu noduri de plns n gt, la
auzul vorbelor lui... Acest proiect e important, Simon...
E important [i pentru tine?...
Da...
E mai important dect mine?...
ntrebarea fusese pus` n mod deliberat [i cu subn]eles.
Nu-i r`spunse direct. Un r`spuns sincer l-ar fi r`nit [i asta
nu-i servea nici ei la nimic...
i datorez lui Clint pu]in` loialitate.
Lui Clint?... V`d c` ai nceput s`-l cuno[ti foarte bine... E[ti
fericit` n casa lui, Jana? ntreb` el, insinuant...
}i-am spus toate condi]iile, nainte de a accepta slujba.
Nu mi-au pl`cut...
Dar nici nu mi-ai spus s` m` ntorc acas`... n fond, a fost
ideea ta, s` ncep toate aceste c`ut`ri...
E adev`rat, spuse el, foindu-se stnjenit pe scaun. N-ai
g`sit nimic, nc`?

140

MARY MORGAN

Nu.
Ai c`utat n toat` casa?
Nu... Fusese rndul ei s` se simt` vinovat`...
Fa]a lui se lumin`, dintr-o dat`:
Atunci, mai ai vreo [ans`?
l privi lung, ncercnd s` ghiceasc` ce se afla exact n
mintea logodnicului ei. Vroia ca ea s` se ntoarc` acas` dar n
acela[i timp vroia bucata de hrtie pentru care o trimisese aici.
Se ntreb`, nc` o dat`, ce s-ar fi ntmplat dac` ar fi refuzat
de la nceput s` vin` n Cape, pentru a c`uta ceea ce el credea
a fi foarte important pentru viitorul lor?
Slabe [anse, s` g`sesc ceva...
Probabil Simon realizase nemul]umirea din glasul ei, c`-i
ntoarse palma [i o s`rut`, delicat, pe mn`.
Te iubesc, dragostea mea... {i m` iube[ti [i tu...
Foarte romantic, i ntrerupse o voce foarte cunoscut`
Janei. Simon [i ridic` uimit privirea, spre fata care i privea cu
ironie. Se uit` apoi spre Jana ntreb`tor, dar nu primi nici un
r`spuns. nlemnise, zgindu-se ca la un film horor, spre fata cu
p`rul negru [i spre b`rbatul care o nso]ea.
Cred c` tocmai am stricat o scen` de dragoste... Clint,
dragule, se pare c` tocmai ai mai pierdut o secretar`, spuse
Miranda, punndu-[i o mn` pe umerii Janei.
ndep`rtnd-o f`r` s-o priveasc`, Jana [i fix` ochii pe fa]a lui
Clint. Cu o grimas` de nedescris, proprietarul Priveli[tii
Diavolului o analiza cu o r`ceal` de aisberg.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

141

Felicit`rile noastre par s` soseasc` tocmai la timp, spuse


Miranda, cu dulcea]a ei pref`cut`. Nu ne-ai prezentat
logodnicului t`u, domni[oar` Harvey.
Permite-]i-mi s` vi-l prezint pe Simon Lesands... Simon...
Sunt bucuroas` s`-]i fac cuno[tin]` cu domni[oara Miranda
Maddison [i cu domnul Dubois, spuse Jana, pronun]nd cu
greutate cuvintele.
Dup` privirea ostil` pe care i-o arunc`, Jana sim]i c` Simon
nu se a[teptase ca patronul ei s` fie un b`rbat att de ar`tos.
Clint ar`ta maiestuos [i impenetrabil. A[teptnd-o pe Miranda
s`-[i sfr[easc` bla-bla-urile, se retr`sese c]iva pa[i mai
departe, cercetnd cu arogan]` lumea din jur.
Suntem primii care v` felicit`m? ntreb` Miranda,
scrutndu-i ca [i cum ar fi v`zut pentru prima oar` n via]` dou`
persoane logodite.
Da, r`spunse f`r` chef Jana.
Nu, o contrazise Simon.
Cine a mai f`cut-o? zise Miranda, plin` de curiozitate.
Suntem logodi]i de mai mult timp. Trebuie c` a]i observat,
pn` acum, inelul Janei.
Jana sim]i c` se n`bu[`. Nimic nu o mai putea salva, de data
asta. [i ridic` ochii spre Clint, dar fa]a lui era f`r` nici o
expresie.
Dup` o scurt` t`cere, Miranda zise, rznd cu subn]eles::
Desigur, am fi observat inelul domni[oarei Harvey, dac`
l-ar fi purtat, nu-i a[a, dragule?...

142

MARY MORGAN

Ai spus c` ]i-e foame, Miranda... S` ne ntoarcem la masa


noastr`...
Cum spui tu, dragostea mea.
Apoi, cu un surs triumfal, spre Jana:
E o comoar`, acest b`rbat, nu i a[a?... De-asta mi e att
de drag, spuse Miranda, aruncndu-i o ochead` lui Simon:
Am fost foarte ncntat` de cuno[tin]`, domnule Lesands.
Jana i privi ndep`rtndu-se... Tot ce-[i mai dorea era s` se
ntoarc` n camera ei [i s` plng` pn` i secau lacrimile.
Jana...
Incredibil... Pentru cteva momente, uitase de prezen]a lui
Simon. Spera c` nu-i v`zuse, totu[i, durerea din ochi.
Nu ai purtat inelul?...
Nu.
De ce nu?
O str`fulger` cu privirea.
Te-ai gndit c`, purtndu-l, nu-l vei mai putea cuceri pe
[eful t`u?
Nu l-am purtat, pentru c` m-am gndit c` a[a voi avea mai
multe [anse s` p`trund la Priveli[tea Diavolului.
A[ vrea s` te cred, spuse el, privind spre masa la care
st`tea Clint.
Domnul Dubois e logodit cu domni[oara Maddison?
ntreb` el.
A[a se pare, spuse Jana [i cuvintele ei fur` nc`rcate de
durere. n orice caz, nu e nimic oficial, deocamdat`.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

143

Atunci, nu poate fi nimic, ntre voi dou`.


Ce vrei s` spui, Simon?
Dac` nu e nimic ntre voi dou`, atunci, poate po]i
continua c`ut`rile.
Jana l privi lung, f`r` a r`spunde.
Pentru Dumnezeu, Jana, spune ceva.
Ce ai vrut s` spui, de fapt?... N-am n]eles...
C` po]i continua c`ut`rile pn` la sfr[itul proiectului.
Spune-mi, Simon, dac` g`sesc acele hrtii dar, nu g`sim n
ele ceea ce a[tept`m cum va fi?
Te rog, Jana.
Spune-mi, te vei mai c`s`tori cu mine? insist` ea.
Ce sens are s` ne gndim la aceast` ipotez`?
Evitase r`spunsul. O f`cuse deliberat? se gndi Jana,
temndu-se c`... da...
R`maser` mai mult timp n restaurant, iar Simon i vorbi
despre afacerile lui din Cape, care l ]ineau o vreme n regiune.
n aceast` perioad` Jana va sfr[i, probabil, lucrul la proiect [i
se vor ntoarce mpreun`.
Conversa]ia fusese, totu[i, destul de for]at`. Erau asemenea
celor care nu prea au ce s`-[i spun` [i se gr`besc s` rup`
t`cerile cu nimicuri.
Ie[iser` apoi din restaurant [i f`cuser` o scurt` plimbare,
f`r` a conversa prea mult.
Cnd l p`r`si, pentru a se ntoarce la Priveli[tea Diavolului,
se sim]i eliberat`.

144

MARY MORGAN

Grandioasa proprietate era, cu excep]ia verandei, cufundat`


n ntuneric.
Clint p`rea c` se ntorsese naintea ei. Tot ceea ce-[i dori
Jana, n acel moment, era s` r`mn` singur`, pentru a putea, n
sfr[it, s` dea drumul larimilor, re]inute toat` seara.
Se ndrept` deci cu cea mai mare grij`, spre dormitorul ei.
Str`b`tuse jum`tate din camer`, cnd z`ri, cu inima b`tndu-i
s` se sparg`, o umbr` lung`, n scaunul de lng` pat.
Clint, [opti ea, ducndu-[i repede mna la gur`.
Frumos ]i mai st` s` ajungi acas` la ora asta, o mustr` el.
Eu nu-]i ]in ]ie eviden]a, replic` Jana. Ie[i afar` din camera
mea!
E casa mea, spuse el cu r`ceal`.
Mai lipse[te doar s`-mi spui c` [i patul `sta e al t`u.
Dac` ncerci s` m` seduci, pot s` te asigur c` ]i pierzi
timpul. Fac ntotdeauna ceea ce-mi place.
Atunci, de ce e[ti aici?
Pentru c` vreau o explica]ie.
Nu po]i a[tepta pn` mine diminea]`? r`spunse Jana,
de[i n ton i se putea citi, foarte clar, vulnerabilitatea [i
nesiguran]a.
Pentru a-]i da timp s` n`scoce[ti alt` poveste ridicol`? Nu,
Jana, vom vorbi acum.
Sunt foarte obosit`, spuse ea, presndu-[i tmplele.
D`-i drumul. Te ascult. Pe urm`, po]i s` te culci lini[tit`.
Chiar nu-]i pas` c` nu m` simt bine?

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

145

Ctu[i de pu]in.
Tonul lui era att de ferm, nct Jana sim]i c` nu putea avea
nici o sc`pare.
Vrei s` [tii despre Simon, dar habar n-am cum s` ncep.
ncepe cu nceputul... Vreau s` [tiu toate detaliile,
indiferent ct de sordide sunt.
Nu e nimic sordid, se r`sti ea.
Nu?... Poate avem o alt` scar` valoric`. Ai venit n casa
mea, ncercnd s` m` n[eli asupra motivului care te-a adus
aici. Trebuie c` erai, deja, logodit` cu Simon.
O privi, a[teptnd un r`spuns [i Jana ncuviin]`.
Nu purtai inelul, cnd te-ai prezentat pentru interviu. Nu
l-ai pus niciodat`, nainte, de cnd e[ti aici. Nu-l purtai nici n
ziua n care ai fost la Fish Hoek [i ai ncercat toate acele trucuri,
ca s`...
Nu a fost nici un truc, l ntrerupse ea, furioas`.
}i-am spus de mii de ori pn` acum, c` am fost prins`
ntr-un vrtej.
Clint t`cu un moment [i cnd vorbi, nu se citi nici o
ng`duin]` n tonul lui.
Admi]nd c` spui adev`rul cu privire la acest fapt, totu[i
n-ai nici o scuz` c` mi-ai ascuns faptul c` e[ti logodit`.
A[a este, recunoscu Jana, nefericit`.
De ce? o scutur` el cu putere de umeri. Ai ]inut att de
mult s` lucrezi pentru mine... Ce te-a determinat s` vrei asta? Ai
avut un motiv, n mod sigur.

146

MARY MORGAN

Jana ncerc` s`-l ndep`rteze, dar Clint se dovedi de


nenduplecat. A[a, i era imposibil nu doar s` respire, dar [i s`
gndeasc`. Trebuia ns` s` ncerce; era foarte clar c` n-o va l`sa
pn` nu afla ceea ce vroia.
Am avut un motiv, spuse ea, n cele din urm`. Dar n-a avut
nici o leg`tur` cu tine, Clint. }i-am spus [i alt` dat` c` n-am
urm`rit banii t`i, spuse ea, ridicndu-[i privirea.
Banii nu, dar poate alceva.
Ceva care mi-a apar]inut, cndva, spuse ea, foarte ncet.
O privi ndelung, n t`cere, observnd b`rbia-i n`l]at` cu
mndrie, str`lucirea furioas` din ochi.
Vrei s`-mi spui despre ce este vorba?
D`-mi drumul, mai nti, r`spunse ea simplu.
Clint o eliber` din strnsoare [i Jana, ndep`rtndu-se c]iva
pa[i, [i ncepu cu emo]ie relatarea:
Mi-am petrecut primii patru ani din via]`, la Priveli[tea
Diavolului, zise ea ncet, strnind valuri de uimire n ochii
proprietarului vastului domeniu. Se ntoarse apoi cu fa]a spre
fereastr` [i nu-[i schimb` pozi]ia pn` nu termin` tot ceea ce
avea de spus...
Fusese adoptat` [i adus` la Priveli[tea Diavolului, n primele
zile ale vie]ii ei...
Nu-[i cunoscuse niciodat` adev`ra]ii p`run]i, iar pe cei care
o adoptaser` i iubise ntotdeauna, foarte mult...
Totu[i, nu putea nega faptul c` se ntrebase de multe ori,
care-i era adev`rata origine.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

147

La Priveli[tea Diavolului, locuise mpreun` cu cei care o


nfiaser` [i, de asemenea, cu bunica ei adoptiv`. Asta pn` n
ziua n care tat`l ei renun]ase la munca sa de pn` atunci [i se
mutaser`, cu to]ii, la Johannesburg. Bunica sa fusese cea care-i
alimentase mereu visele despre p`rin]ii ei adev`ra]i,
spunndu-i c` putea fi foarte mndr` de originile ei.
Nu-mi d`duse niciodat` prea multe detalii, continu` ea,
ns` m-a f`cut s` n]eleg faptul c` existaser` ni[te circumstan]e
foarte speciale, care i-a mpiedicat s` m` p`streze.
B`trna doamn` refuzase permanent s` spun` mai mult, n
ciuda insisten]elor Janei. Totu[i, cnd sim]i c` i se apropie
moartea, i vorbi Janei despre o hrtie. Aceasta se g`sea undeva
la Priveli[tea Diavolului [i n ea era scris tot secretul cu privire
la na[terea Janei.
Dac` se hot`rse s` vin` la priveli[tea Diavolului, era pentru
c`, acum, acea bucat` de hrtie o putea ajuta foarte mult n a
[ti mai multe despre ea ns`[i. I se ceruse asta, ntr-o problem`
vital`, pentru ea. Nu-[i dorea s` cunoasc` toate acestea pentru
ea ns`[i, pentru c` [i iubea foarte mult p`rin]ii adoptivi [i era
mndr` de ei; viitorul s`u so], ns`, ]inea foarte mult s` [tie
adev`rata sa identitate.
Pe Simon l cunoscuse imediat dup` ce p`rin]ii ei adoptivi
muriser` ntr-un accident de ma[in`. Jana avea, pe-atunci,
dou`zeci [i unu de ani... ncepuser` s`-[i petreac` tot mai mult
timp mpreun`... Era trist` [i se sim]ea foarte singur` iar Simon
umpluse golul imens din via]a ei. Se comportase cu foarte

148

MARY MORGAN

mult` n]elegere, fusese extrem de gentil [i de amabil, tot timpul. Nu-[i amintea nici o cerere real` n c`s`torie din partea lui
dar, ncet, ncet, c`s`toria lor devenise o chestiune de la sine
n]eleas`.
T`cu cteva minute, apoi continu`:
Dup` ce Simon mi-a dat inelul de logodn` [i a anun]at
evenimentul, mi-a cerut s` vin aici [i s` caut s` aflu secretul
originii mele. Asta pentru c` bunica mea a sugerat, de multe
ori, c` m-a[ trage dintr-o familie nobil`. Astfel, dac` a[
descoperi c` e, ntr-adev`r, a[a, mama lui Simon ar avea prilejul
s` se laude peste tot cu acest fapt [i eu a[ fi foarte bine primit`
n familia Lesands.
{i dac` nu vei descoperi ceea ce speri? fuseser` primele
cuvinte rostie de Clint, de la nceputul povestirii ei.
Jana ncerc` s` g`seasc` vreo reac]ie pe chipul lui, dar st`tea
prea ascuns n ntuneric, iar n tonul lui nu era nimic relevant.
Nu [tiu, r`spunse Jana.
Simon ]i va cere s`-i napoiezi inelul?
O voi face f`r` s`-mi cear`. Nu m` voi sim]i bine ntr-o
familie c`reia i e ru[ine cu mine.

Capitolul 10
T`cur`... Jana era foarte emo]ionat`. Cu doar att de pu]in
timp n urm`, ea [i Clint, locuiser` absolut singuri n c`su]a lui
de lng` mare. Au fost clipe de mare fericire pentru ea. [i
aminti intimitatea cinelor avute mpreun`, sub lumina stelelor.
Acum era, toat`, numai durere, [tiind c` acele seri nu se vor
mai repeta.
De ce nu mi-ai spus, de la nceput toate astea? ntreb`
Clint [i glasul lui sun` cu o asprime incredibil`.
M-am temut c` m` vei considera ridicol`, [opti ea.
Foarte adev`rat. Chiar a[a ar fi fost.
Vocea lui era ca de ghea]`.
Am crezut c` ai ceva coloan` vertebral`, Jana, dar m` tem
c` m-am n[elat.
Pentru c` am fost de acord cu investiga]iile?...

150

MARY MORGAN

Nu aveam alternativ`.
Nici o alternativ`, ridic` el tonul, repetndu-i cuvintele.
E[ti o fat` capabil`. E[ti curajoas` [i po]i fi independent`. Nu
n]eleg de ce a trebuit s` alimentezi, a[a, capriciile unui haplea!
Simon nu e un haplea!
Nu-[i d`du prea bine seama de ce trebuia s` sar` n ap`rarea
logodnicului ei, dar o f`cu, totu[i.
Un haplea, un snob [i un nebun. r`spunse el cu un
dispre] v`dit la adresa lui Simon, str`b`tnd gr`bit spa]iul
dintre ei [i scuturnd-o cu putere de umeri, nc` o dat`.
Nebun?
Un b`rbat care ]i cere pedigriul pentru a vedea ce e[ti,
Jana, e un nebun. E[ti preg`tit` s` ]i petreci tot restul vie]ii tale
al`turi de acest nebun?
Dac` tot nu voi putea s`-mi petrec tot restul vie]ii al`turi de
tine, gndi Jana, ce importan]` are cu cine m` m`rit.
Spuse , apoi, cu voce tare:
Da
E bogat?
Nu e s`rac, spuse Jana, cu indiferen]`.
Bog`]ie [i statut social. Pentru aceste "calit`]i" e[ti gata s`
te prostituezi.
Oricum, Simon e politicos, spuse Jana, nc`rcat` de furie.
{i tu crezi c` polite]ea lui va fi de-ajuns, pentru a te sim]i
satisf`cut` n pat?
Nu-]i bate joc de tine ns`]i, Jana.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

151

Te vei plictisi, de moarte, dup` o lun` de m`riti[ cu el.


Ce-]i pas` ]ie? se r`sti la el Jana.
A[a... Pisicu]a mea s`lbatic`, [opti Clint, [i o trase mai
aproape.
Nu avea nici un rost s` se opun`. {tia deja c` era mult mai
puternic dect ea.
O cuprinse n bra]e [i i mngie fiecare centimetru din
trup, n timp ce o s`ruta cu o ardoare f`r` egal, f`cnd-o s` nu
se mai gndeasc` la nimic, alceva, dect la faptul c` era n
bra]ele b`rbatului iubit [i tot ce [i mai dorea era s` fie posedat`
de el. Instinctiv, se lipi de el att de strns, nct p`rea c` nu se
vor mai putea desprinde.
Dup` ce el o ndep`rt`, Jana putu doar s`-l priveasc`,
sfr[it` de durerea separ`rii. {tia ct de mult l dorea? Masca
impasibil` din fa]a ei, i spunea, totu[i, dup` lic`rirea stranie
din ochi, c` era perfect con[tient de starea n care o adusese.
Jana c`ut` cu disperare pe fa]a lui, un semn ct de mic c`
fusese [i el r`v`[it, de ceea ce se ntmplase ntre ei. Respira]ia
lui era pu]in mai accelerat`, dar att. n rest, doar expresia lui
acuzatoare, de dinainte.
Te rog, pleac`, spuse Jana, tremurnd.
Chiar asta inten]ionam s` fac, r`spunse Clint, pe un ton
extrem de blnd.
Ajunsese la u[`, cnd Jana l strig`:
Clint...
Se opri, ntorcndu-[i capul spre ea.

152

MARY MORGAN

Vrei... vrei , nc`, s` r`mn pentru proiect?...


Curba puternic` a buzelor lui se schimb` ntr-un surs
melancolic.
Binen]eles. Acest mic exerci]iu n-a schimbat cu nimic
aceast` parte a rela]iei noastre.
n diminea]a urm`toare, Clint i d`du un teanc de hrtii [i-i
explic` ce are de f`cut, a[a c` Jana se pusese pe treb`. Nu
vorbiser` nimic despre cele petrecute cu o noapte nainte, ca [i
cum totul se [tersese deja din memoria lui. Fusese doar Clint
Dubois, st`pnul celei mai mari podgorii din Cape, cu un
proiect de cercetare foarte important, care trebuia terminat n
cel mai scurt timp.
ntr-un fel, Jana era fericit` de maniera impersonal` pe care
o adoptase Clint. Zilele trecuser` una dup` alta, [i, ncetul cu
ncetul, se stabili [i rutina. n fiecare diminea]` lucra cu
patronul ei, ntr-o atmosfer` rece [i rezervat`, iar seara se
ntlnea cu Simon. Uneori, seara, ea [i Simon, se ntlniser`, n
ora[, cu Miranda [i Clint. Simon era v`dit impresionat de
frumuse]ea brunetei. Miranda rdea ntr-una, flirtnd pe fa]` cu
Simon. Clint se purta rece, dar politicos. Din cnd, n cnd,
Clint o m`sur` pe Jana, cu insisten]`. Nu realizase nc` faptul
c` jocul dintre Simon [i Miranda i era absolut indiferent. Jana
nu se putea gndi la alceva, dect la Clint. Inima, mintea, fiin]a
ei toat`, tnjea dup` el. Nu l iubea pe Simon [i acest lucru i
devenise din ce n ce mai clar n ultimul timp. A fost o gre[eal`
s` cread` c`, odat` c`s`torit` cu Simon, nu se va mai gndi, att

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

153

de mult la Clint. Dar nu putea avea nici un viitor, al`turi de


Clint... Era doar o chestiune de timp, c`s`toria lui cu Miranda.
i va spune lui Simon c` nu se poate c`s`tori cu el [i, dup` ce
proiectul va fi gata, ceea ce se va ntmpla ct de curnd va
ncepe o via]` nou`. Va r`mne n Cape Town. Poate va ncepe,
ntr-adev`r, s` studieze arhitectura din Cape...
Dar asta apar]inea viitorului; pentru rezolvarea problemelor
prezentului, rebuia s` vorbeasc`, urgent, cu Simon. n plus, [i
va rencepe c`ut`rile. De data aceasta, pentru ea ns`[i.
Cnd Miranda veni pentru prnz, Jana aproape c` terminase
de scris proiectul. Frumoasa brunet` ar`ta de-a dreptul
str`lucitor. De[i fusese nesuferit`, ca de obicei, n cele cteva
minute petrecute singur` cu Jana, de data asta b`tu foarte mult
struna, pe rela]ia Janei cu Simon. Cu Clint, se comport` cu
aceea[i fals` dr`g`l`[enie, dintotdeauna.
Dup` prnz, cei doi ie[iser` mpeun`. Descurajat`, Jana se
ntoarse n biroul ei. ncepu s` lucreze, dar nu se putu
concentra [i paginile fuseser` pline de gre[eli. Clint era un
perfec]ionist [i modul n care scrisese ea acum era inacceptabil,
a[a c` f`cu o pauz`.
Patronul s`u era cu Miranda, deci nu avea cum s`-[i dea
seama c` a p`r`sit biroul.
Se gndi s` mearg` la plaj`, dar, n timp ce se ndrepta spre
garaj, cu costumul de baie [i prosopul n mini, se r`zgndi
brusc. n depresia n care se afla, valurile nu o puteau ncnta,
ca alt` dat`.

154

MARY MORGAN

[i va continua c`ut`rile. n curnd, va sfr[i proiectul [i va


pleca de la Priveli[tea Diavolului. Nu va mai exista o alt` [ans`
de a afla adev`rul despre ea ns`[i.
R`m`sese doar o singur` camer` necercetat`: dormitorul lui
Clint. Nu avusese niciodat` curajul s` caute acolo. Dac` vroia
s` intre acolo, era cel mai bun moment. Probabilitatea de a fi
descoperit` era foarte redus`.
Intrase n aceast` camer` pn` acum doar o singur` dat` [i
atunci doar pentru cteva minute. {i acum, ca [i alt`dat`,
fusese izbit` de atmosfera special` a acestei nc`peri. Pe unul
din scaune, era o c`ma[` pe care Clint o purtase n acea zi, mai
devreme.
O prinse n mini [i o apropie de obraji. O a[ez` cu mare
greutate, la loc.
Hot`r s`-[i nceap` c`ut`rile cu col]ul de lng` pat.
Era a[ezat` n genunchi, ap`snd cu aten]ie lambriul, cnd
auzi u[a deschizndu-se.
Se ntoarse, cu inima b`tndu-i nebune[te.
Clint, spuse ea, pierdut`.
Ahhhhh!... Ce interesant, scr[ni el, ironic.
Pot s`-]i explic, spuse ea, cu disperare.
Iubito, prezen]a unei fete n camera unui b`rbat, este o
explica]ie foarte clar` prin ea ns`[i.
O str`lucire luciferic` ap`ru n ochii lui [i Jana se gr`bi s`
adauge:
Nu, Clint... Eu...

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

155

Era decis` s`-i m`rturiseasc` tot, dar gura sa o prinse pe a ei,


cu for]`, mai nainte de a apuca s` rosteasc` vreun cuvnt. Dac`
vroia s` se lupte pentru a se elibera, Jana trebuia s` fac` asta, mai
nti, cu ea ns`[i. {tia ns`, la fel de bine, c` n-ar fi avut niciodat`
aceast` putere. O ntinse pe pat [i o mngie att de senzual [i
de provocator, nct Jana se sim]i ca ntr-o dulce agonie. Trebuia
s`-l alunge, ct nu era prea trziu, dac` vroia s` nu se aleag` cu
o amintire care o va obseda pn` la sfr[itul zilelor.
Adunndu-[i toate for]ele, Jana reu[i s`-l ndep`rteze,
ridicndu-se. l auzi sco]nd un r`cnet de furie, dup` care
ncerc` s-o prind` din nou. Jana f`cu un pas napoi [i n
momentul urm`tor, [i prinse un picior sub masa de toalet`.
ncercnd s-o ajute s`-[i scoat` piciorul f`r` a se r`ni, Clint lovi
sticlu]ele de parfum, care se rostogolir` pe podea.
Se l`s` o t`cere adnc` ntre ei, n timp ce culegeau
sticlu]ele... Dup` asta, Clint n-o mai atinse. i d`du timp s` se
calmeze [i Jana era fericit` de dezordinea ce se f`cuse pe jos; le
d`duse o ocupa]ie.
Dup` cteva minute, Jana z`ri o pat` mic`, ce str`b`tu
printr-o crest`tur` din fundul sertarului. Instinctiv, ap`s` cu
degetul suprafa]a acelei urme. Se auzi un sunet surd, dup` care
ie[i la iveal` o cavitate minuscul`. n fundul acelei cavit`]i,
z`cea o bucat` de hrtie.
Jana, spuse Clint, prinznd-o repede de mn`... E[ti sigur`
c` vrei s` cite[ti ce scrie acolo?
Ochii care se ridicar` spre el erau de nenduplecat.

156

MARY MORGAN

Cred c` trebuie s` fac asta.


Jana desf`cu apoi, foarte ncet, hrtia mp`turit`. Citi de
dou` ori cele scrise. Apoi, f`r` nici un cuvnt, i-o nmn` lui
Clint. n timp ce el ncepu s` citeasc`, Jana se apropie de
fereastr` [i privi ndelung, peste gr`dina nmiresmat` [i viile
f`r` sfr[it care se ntindeau naintea ei.
Ultima parte a scrisorii fusese scris` de bunica ei [i mesajul i
era adresat Janei. Din scrisoare reie[ea c` mama adev`rat` a
Janei fusese fina bunicilor ei, o fat` foarte frumoas`, n vrst` de
[aptesprezece ani, care se ndr`gostise de un student la
conservator [i r`m`sese ns`rcinat` cu el. Tn`rul era un pianist
care promitea s` fac` o mare carier` [i mama Janei nu vrusese
ca el s` se simt` obligat s-o ia n c`s`torie, mai nainte de a fi
preg`tit pentru asta. Frumoasa fat` murise la o s`pt`mn` dup`
ce o adusese pe Jana pe lume. Fiica bunicilor ei, cea pe care Jana
o numise ntotdeauna "mam`" , o adoptase pe Jana.
" De ce ]i-am scris toate acestea, Jana?" spunea bunica ei
n scrisoare. " Nu pentru a nu te gndi la p`rin]ii t`i adoptivi ca
la ai t`i proprii, pentru c` te-au crescut cu mare iubire, ci
pentru c` va veni momentul n care va trebui s`-]i cuno[ti
adev`rata origine. Nu o privi cu ochi r`i pe fata care te-a adus
pe lume; a fost foarte frumoas`, iubitoare [i pur`. Nu trebuie
s`-]i fie ru[ine s` vorbe[ti despre ea. F`-o cu toat` dragostea pe
care a meritat-o din plin, ntotdeauna."
Jana... ]i pare r`u c` ai descoperit, toate acestea? o ntreb`
Clint, apropiindu-se cu grij`.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

157

O, nu, Clint, spuse Jana, radiind de fericire.


Simon nu va fi ncntat s` afle aceste lucruri, spuse el,
privind-o cu luare-aminte.
Nu. Nu-i mai spusese ct era de bucuroas` de acest fapt.
E aici... A sosit n acela[i timp cu mine, dar nu erai n
birou... Te a[teapt` n bibliotec`.
E n bibliotec`? Atunci, trebuie s` fug ntr-acolo.
Jana l privi pe Simon cu mult` aten]ie, nainte de a intra n
bibliotec`. Avea o figur` impacientat` [i iritat`. Ct de pu]in l
cuno[tea, se gndi Jana.
Simon, ncepu ea.
Jana, unde Dumnezeu ai fost? S`ri n picioare [i veni spre ea.
Am g`sit ceva, Simon...
Ai g`sit hrtia? ntreb` el ner`bd`tor.
Simon, mai nainte de a citi, a[ vrea s`-]i napoiez ceva,
spuse Jana [i-i puse n mn` inelul cu diamant.
Dup` ce citi scrisoarea, Simon [i ridic` ochii spre ea.
Jana, n-ai s` faci asta...
E mai bine a[a, spuse ea, hot`rt`.
Iubito, nu [tiu, spuse el privind pe deasupra ei.
Eu, da.
{i ntr-adev`r, [tia... Dac` Simon ar fi iubit-o cu adev`rat,
dup` ce a citit hrtia, ar fi strns-o n bra]e [i i-ar fi spus c` toate
acele lucruri nu pot schimba rela]ia lor.
Jana tocmai [i mpacheta lucrurile [i le punea ntr-o valiz`,
cnd intr` Clint n camera ei.

158

MARY MORGAN

Ai vorbit cu Simon? ntreb` el f`r` nici un preambul.


Da.
Cum a primit vestea?
Ochii lui ntuneca]i o priveau cu o intensitate care i
acceler` sngele n vene.
Jana lu` cu grij` un pardesiu [i-l a[ez` ncet n valiz`.
I-am dat inelul napoi, mai nainte ca el s` fi citit
scrisoarea. N-am avut nevoie de concluziile lui. La[itate, cred...
N-ai fost niciodat` o la[`, Jana. Ce faci? ntreb` el,
observnd abia atunci cu adev`rat, c` [i strngea lucrurile.
mi fac bagajele.
Clint ridic` nedumerit din sprncene.
Pleci undeva? Jana r`spunse, f`r` a putea s`-l priveasc` n ochi:
Proiectul va fi gata foarte curnd. Nu vei mai avea nevoie
de mine.
Poate nu ca secretar`, ntr-adev`r, spuse el, rznd
re]inut. n orice caz, Jana, nu vei pleca.
Clint... Ai.... Ai altceva de lucru pentru mine? spuse ea
privindu-l, n timp ce speran]a i se furi[` n suflet.
Da; ca so]ie... O cuprinse cu bra]ele, f`cnd-o s`-i bat`
inima mai tare ca niciodat`. Spune "DA", iubita mea.
ntorcndu-se spre b`rbatul pe care-l iubea mai mult dect
via]a, Jana ntreb` totu[i:
{i Miranda?
Cred c` va fi mult mai fericit` cu Simon al t`u. A c`zut
exact la momentul potrivit n acest ora[. Miranda devenise o
pacoste pentru mine.

|NTOARCERE LA PRIVELI{TEA DIAVOLULUI

159

Vrei s` spui c` niciodat`... Clint, hangiul mi-a spus c` ]ie


nu-]i plac femeile.
Am ntlnit doar femei ca Miranda, pn` la tine. Fete care
ie[eau cu mine pentru bani [i pozi]ie social`.
Aproape c` m-am l`sat vnat, o dat`, dar am jurat c` nu se
va mai ntmpla.
Clint... Jana nc` nu n]elesese prea bine.
Clint... Vreau s` spun...
Vrei s` spun eu?... Da, iubita mea, te iubesc.... Te-am iubit
din momentul n care ai pus piciorul la Priveli[tea Diavolului.
{tii c` am venit cu un scop... se cuib`ri ea n bra]ele lui.
De ce nu m-ai alungat?
Pentru c` te-a[ fi pierdut.
Nu-l mai vreau pe Simon de mult` vreme. Oh, Clint, am
fost n infern, iubindu-te nc` din clipa n care m-ai salvat [i
creznd c` nu m` vrei. Acum, nici nu pot s` cred c` este
adev`rat tot ce se ntmpl`...
Ar fi mai bine s` crezi, pentru c` n cel mai scurt timp
posibil vei fi so]ia mea
Buzele lui se ntlnir` cu ale ei n cel mai senzual, mai cald
[i mai tandru s`rut pe care l-ar fi putut tr`i vreodat`.
Bun venit, marea mea dragoste... Aceasta este adev`rata
ta ntoarcere la Priveli[tea Diavolului.

Sfr[it

Solicitan]ii la
CARTEA PRIN PO{T~
se pot adresa
S.C. ALCRIS 94 DIFUZARE
Bucure[ti, str. Teodosie Rudeanu 54, sector 1
tel. 021-223.63.07. sau C.P. 41-129.
Pentru rela]ii editoriale se pot adresa editurii:
str. Panait Istrati 62, sector 1
tel/fax 021-224.16.98
tel.: 021-665.45.65

|n ITALIA detaili[tii [i cititorii no[tri fideli se pot adresa pentru


cump`r`turi sau abonamente la oricare din cele [apte colec]ii ale noastre:
El [i Ea, Romantic, Roz, De Aur, Nostalgic, Poli]ista, Mari Romane de
Dragoste, la num`rul de telefon: 00393480820307.

S-ar putea să vă placă și