Sunteți pe pagina 1din 156

CYNTHIA HARROD-EAGLES

Pe aripile iubirii
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de

MIHNEA COLUMBEANU.

ALCRIS
Capitolul 1

Comitatul Suffolk este verde cel mai verde ]inut din


Anglia. E verde chiar [i iarna, cnd copacii nu-[i mai aduc
contribu]ia la paleta general` de culori. Dar verdea]a
\nseamn` umezeal`, iar umezeala \nseamn` ploaie. |n
general, locuitorilor din Wesslingham nu le displ`cea ploa-
ia, ba chiar dimpotriv`. Dup` cum spunea doamna
Partridge de la Bell, ploaia vine de la Dumnezeu. |ns` ce-i
prea mult, orict de bun ar fi, stric`, iar acum ploua aproape
ne\ntrerupt de trei luni. Oamenii \ncepeau s` bomb`ne.
Kestrel Richards nu li se al`turase. De cnd se \ntorsese
ultima oar` acas` din Lowestoft, unde nu mai era nevoie de
serviciile ei, era absolut fericit` [i putea fi v`zut` adesea
mergnd pe strada principal` a satului, cu capul gol prin
ploaie, fluiernd ca o mierl`.
Kestrel locuia \mpreun` cu tat`l ei v`duv \ntr-o c`su]` de
la marginea Mla[tinii Wessle. Casa se numea Coats Cottage,
dar domnul Richards, care era un suffolkez get-beget,
6 CYNTHIA HARROD-EAGLES

spunea c` numele nu avea nici o leg`tur` cu


\mbr`c`mintea, fiind doar pronun]ia local` a cuvntului
coots* A[a se explica de ce pe t`blia de la intersec]ia cu stra-
da principal` scria cu litere [chioape [i [terse: Spre
mla[tin` [i Casa Li[i]elor.
P`s`rile de tot felul erau via]a domnului Richards. Ornitolog
reputat, de[i oficial pensionar, continua s` scrie articole pentru
ziarele din Estul Angliei [i revistele locale [i, din cnd \n cnd,
vorbea la emisiunea radiofonic` despre natur` |n aer liber.
Scrisese multe c`r]i, inclusiv cea mai celebr` lucrare a lui despre
speciile pe cale de dispari]ie, Nepre]uitele num`rate, care
primise premiul Societ`]ii de Conservare a Naturii.
De[i iubea toat` p`s`rile, specialitatea lui era familia
uliului [i cea a [oimului motiv pentru care, desigur, o
botezase astfel pe Kestrel** Era singura lui fiic` [i o adora.
O crescuse aproape f`r` nici un ajutor, c`ci mama ei murise
cnd feti]a avea abia patru ani, astfel \nct era inevitabil,
poate, ca fata s`-i fi mo[tenit iubirea pentru p`s`ri. Fusese
uimit cnd, la absolvirea [colii, Kestrel insistase s` urmeze
un curs de secretariat, pe care \l terminase cu brio [i se
angajase la o firm`.
De ce Dumnezeu vrei s` te \nchizi \ntr-un birou, ct e
ziua de lung`, cnd ai la dispozi]ie tot comitatul Suffolk ca s`
hoin`re[ti? \ntrebase domnul Richards, pe tonul lui blajin.
Nu vreau s` fac meseria asta, tat`, r`spunsese cu fermitate
Kestrel, dar trebuie s`-mi c[tig existen]a \ntr-un fel sau altul.
______________
*Coats = vestoane, mantouri; coots = li[i]e (n.tr.) p`s`ri care po-
pulau mla[tinile \n num`r mare.
** Kestrel = vnturel, [oim mic (n.tr.)
PE ARIPILE IUBIRII 7

Nu \n]eleg de ce, replicase el, ar`tnd \n jur. Aici avem


tot ce vrem. Casa, gr`dina, zarzavaturile noastre, iar drep-
turile mele de autor ne ajung pentru tot ceea ce nu putem
cultiva sau vna.
Nu ne vor ajunge o ve[nicie. {i-n plus, sunt fat`. |mi
doresc [i eu unele dintre lucrurile pe care le au alte fete,
cum ar fi haine [i \nc`l]`minte de calitate, iar pe astea nu ni
le putem permite din drepturile tale de autor.
M` rog, dac` a[a spui trebuie s` te cred, de[i nu v`d de
ce vrei haine elegante, c` tot n-ai unde s` le por]i.
Tocmai asta e, r`spunsese ab`tut` Kestrel. M` simt
destul de bine \n blugi [i cizme de cauciuc, \ns` m`car din
cnd \n cnd a[ vrea s` ar`t [i eu mai dr`gu]`.
Pentru mine e[ti \ntotdeauna foarte frumoas`, repli-
case cu deplin` \ndrept`]ire domnul Richards.
Dar Kestrel nu se l`sase, se angajase [i muncise pe brnci,
ba uneori chiar se sim]ise bine. |i pl`cea compania celorlalte
fete [i nimic nu o \ncnta mai mult dect s` cutreiere maga-
zinele \n pauza de mas`, dar [tia c` nu acesta era viitorul ei.
O irita faptul de a sta \nchis` \n cas` toat` ziua, iar ne[tiin]a
celorlalte fete despre via]a \n s`lb`ticie [i natur` \n general i
se p`rea la fel de ciudat` pe ct \i g`seau ele ignoran]a cu
privire la starurile pop [i emisiunile de televiziune.
A[a c` nici m`car nu se pref`cuse c` regreta cnd fusese
concediat`. De cum ajunsese acas`, dup` ultima zi de
munc`, \[i lep`dase hainele de ora[, luase pe ea pulov`rul,
blugii [i cizmele [i ie[ise la o hoin`real` prelungit` prin
b`l]i [i p`duri.
Tat`l ei fusese \ncntat.
8 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Nu te gr`bi s`-]i g`se[ti alt` slujb`, \i spusese el. N-avem


o nevoie chiar att de urgent` de bani. Vine prim`vara [i
vom avea destul` mncare din gr`din`, iar vicarul [tii ct de
generos e cu ou`le de la g`inile lui.
Nici n-am de gnd s` m` gr`besc, \i promisese Kestrel.
Cred totu[i c` va trebui s`-mi g`sesc alt post, dar nu mai
devreme de o lun`, dou`... Banii de la desfacerea contrac-
tului \mi ajung, [i mai pot munci ocazional [i prin sat. M`
bucur att de mult c` m-am \ntors acas`!
Bine, bine, atunci m` po]i \nso]i \n micile mele ex-
cursii. |n perioada asta a anului sunt attea de v`zut iar
dac` sim]i nevoia de a exersa \n continuare la ma[ina de
scris, po]i s` dactilografiezi \nsemn`rile mele. Mie degetele
mi se \ngreuneaz` pe zi ce trece...
Sigur c-am s` ]i le scriu, tat`, rsese Kestrel. N-o fac eu
\ntotdeauna?
Unul dintre primele lucruri pe care le avusese de f`cut
fusese s` aprovizioneze c`mara, c`ci \n timp ce lucrase,
neputnd face cump`r`turi dect \n weekend, tat`l ei con-
sumase o bun` parte din proviziile adunate cu atta trud`,
f`r` a se gndi s` cumpere altele \n locul lor. A[a c`, a doua
zi diminea]a, Kestrel \[i luase co[ul [i po[eta, pornind spre
satul aflat la opt sute de metri distan]`.
|n prima parte, mersese pe drumul \ngust, m`rginit de
tufi[uri \nalte, care nu ducea dect la casa lor. La col]ul din-
tre acest drum [i uli]a satului se afla o cas` mic` de c`r`mid`
numit`, din timpuri imemoriale, Dodman's, ceea ce f`cea ca
locului s` i se spun` Col]ul lui Dodman. |n cas` locuia un
b`trn trecut de nou`zeci de ani, pe care Kestrel \l numise
PE ARIPILE IUBIRII 9

\ntotdeauna \n sinea ei domnul Dodman, de[i adev`ratul


lui nume era Ambrose. |n dialectul local, dodman \nsemna
melc, iar b`trnul se mi[ca \ntr-adev`r foarte \ncet.
Cnd Kestrel trecu pe drum, Ambrose se afla \n gr`din`
[i o salut` vesel:
'Nea]a, don[oar` Kestrel!
Modul lui de a rotunji vocalele f`cea ca numele s` sune gen
Castrol, dar Kestrel era obi[nuit` cu asta. Pu]ini dintre localnici
\i pronun]au corect numele. Majoritatea spuneau Kesterl, iar
tovar`[ii de joac` din copil`rie o numiser` Kester.
Bun` ziua, domnule Ambrose. Frumoas` zi, nu-i a[a?
|i v`zu mna apropiindu-se instinctiv de buzunar, pentru
ca apoi s` se \ndep`rteze, f`r` tragere de inim`. |n fiecare
diminea]` din copil`ria ei, cnd trecuse prin dreptul casei
lui Dodman, b`trnul venise la poart` cu un biscuit, un m`r
sau o prun` pentru ea. Obiceiul murea greu, de[i acum nu
mai avea ce s`-i d`ruiasc`.
Frumoas`, nici vorb`, slav` Domnului, r`spunse el cu
pio[enie, \nainte de a ad`uga: numai c` nu ne-ar strica [i
pu]in` usc`ciune. Cum e via]a pe balt`? Cam umed`, hai?
|nc` nu v-a intrat apa-n cas`?
|nc` nu, zmbi Kestrel. Ra]elor le place la nebunie.
Z`u c` da, d`du din cap Ambrose. P`s`rile nu se sup`r`
dac` plou` un picule]. Va s` zic`, te-ai \ntors acas`, hai? L-aju]i
[i pe taic`-t`u olecu]`-n loc s` mai dai mereu fuga la ora[?
Doar pentru un timp. De[i trebuie s` spun c` e pl`cut
s` n-am de c`l`torit \n fiecare zi. Pentru mine e ca o vacan]`.
Pn` la urm`, \ns`, tot va trebui s`-mi g`sesc o slujb`.
Ambrose cl`tin` din cap.
10 CYNTHIA HARROD-EAGLES

De cnd m` [tiu n-am mai v`zut a[a ceva, spuse el cu


triste]e, fete tinere ca matale s` lucreze ct e ziulica de
lung`. Pe vremea mea nu se f`cea.
Kestrel se ab]inu s` precizeze c`, pe vremea lui, majori-
tatea tinerelor fete erau angajate [i munceau mult mai mult
[i mai greu dect lucrase ea vreodat`.
Terminndu-[i ideea, Ambrose \i zmbi vesel [i [tirb.
Nu peste mult vor \ncepe s` vin` oaspe]ii de var`.
Atuncea o s` fie destul de lucru pentru matale. Nu vei avea
nevoie s` ba]i iar` drumu' pn-la ora[.
S-ar putea, \i d`du dreptate Kestrel, bine dispus`.
Porni spre sat, dar gndul la vizitatorii estivali continua s-o
urm`reasc`. |n Wesslingham nu existau prea multe atrac]ii
pentru turi[ti [i, pe lng` drume]ii \n trecere, care \nnoptau
la Bell, localnicii vedeau foarte pu]ini str`ini. La cteva mile
de sat, \ns`, existau cteva cabane de vacan]`, \nchiriate de
unele familii pentru cte o s`pt`mn`, dou`, vara. Ace[ti
sezoni[ti asigurau necesara clientel` pentru magazinele [i
crciumile din sat, plus noi [i binevenite subiecte de con-
versa]ie.
Lui Kestrel \i pl`cea s` vad` chipuri noi \n scurtul
sezon estival, c`ci satul Wesslingham, orict de frumos
era, cam ducea lips` de tineret [i mai ales tineret
nec`s`torit...
Dup` ce-[i termin` cump`r`turile [i conversa]iile cu to]i
localnicii care ]ineau mor]i[ s` spun` ct se bucurau c`
Miss Castrol se \ntorsese (Sun` de parc-a[ fi o Miss
Univers a Garajelor! \[i spuse ea), Kestrel intr` \n maga-
zinul de artizanat al satului s` bea o cafea.
PE ARIPILE IUBIRII 11

Salonul de cafenea din magazin nu se deschidea dect


vara, cnd veneau turi[tii, dar Kestrel era prieten` cu pro-
priet`reasa. Aceasta de numea Theodora Bielecki, dar la
cererea ei toat` lumea \i spunea Theo. Picta, modela oale,
sculpta \n lemn, confec]iona juc`rii din crpe, broda [i lucra
bijuterii de aram` [i email. Toate acestea se vindeau \n
magazinul ei.
|n plus, mai era [i expert` \n istoria antic` [i modern` a
satului Wesslingham, se distingea ca enoria[` de n`dejde [i
ducea o via]` dubl` satisf`c`tor de misterioas`, implicnd
deplas`ri pn` la Norwich ba chiar, cum se zvonea pe
[optite la po[t`, [i pn` la Londra! Kestrel nu [tia din ce-[i
c[tiga existen]a Theo cu excep]ia magazinului, care se
vedea clar c` nu i-ar fi fost de ajuns dar n-o \ntrebase
niciodat`, considernd c`, dac` dorea s`-i spun`, Theo ar fi
f`cut-o din proprie ini]iativ`.
Bucuroas` s-o vad`, Theo o \ntmpin` cu cuvintele:
C` bine-ai mai picat! Acu[ d` cafeaua-n clocot! Ia un
loc. Tocmai brodam o pern` de rug`ciune, \i explic` ea,
ar`tnd un obiect de catifea violet` cu fire aurii pe care \l
l`sase jos la apari]ia lui Kestrel. Vicarul mi le-a ar`tat pe
unele dintre cele vechi, victoriene, din sacristie le-au cam
mncat moliile a[a c` m-am gndit s`-mi \ncerc mna.
E foarte frumoas`, Theo, z`u a[a. Va fi \ncntat.
A, p`i nu m-am gndit s` i-o dau lui... nu m-a[teptam
s` ias` destul de bine... Chiar crezi c` i-ar pl`cea? \ntreb`
Theo, clipind din ochi nesigur`.
Sigur c` da. Alea de piele sunt criminale att de
tari...!
12 CYNTHIA HARROD-EAGLES

P`i trebuie s` fie tari, cred peniten]`, canon, mortifi-


carea c`rnii, una alta... |n fine, am auzit c` te-ai \ntors. C`
bine-a mai picat [i asta. N-aveai tu nici o treab` s`-]i tr`ie[ti
via]a ofilindu-te \ntr-un birou \nchis.
Kestrel rse.
Ce ciudat, toat` lumea pare convins` c` a[ avea un des-
tin mult mai m`re]! {tii, omul mai trebuie [i s`-[i c[tige
existen]a, vrnd-nevrnd.
Via]a e prea scurt` ca s` te irose[ti f`cnd ce nu-]i place,
declar` Theo cu convingere. Uit`-te la mine, de pild`...
Kestrel a[tept` cu r`suflarea t`iat`, dar Theo schimb`
subiectul.
{i, oricum, ce-ai de gnd s` faci de-acum \ncolo?
Pentru moment nimic, doar s`-l ajut pe tata [i s`-mi
trag pu]in respira]ia. Mai am de cheltuit lichidarea, abia pe
urm` o s`-mi fac griji cu banii.
Hmmm... Cam greu... Ce p`cat c` nu [tii [i tu s` scrii,
ca taic`-t`u. Totu[i, \ntr-o bun` zi ai s` te m`ri]i, [i-atunci
n-ai s`-]i mai faci griji cu slujba o s` te ]in` b`rbatu-t`u.
De unde [tii c-o s` m` ]in`? \ntreb` Kestrel amuzat`.
P`i, altfel de ce s` te mai m`ri]i? replic` Theo cu nevi-
nov`]ie, iar Kestrel nu-[i putu da seama dac` glumea sau
vorbea serios. Totu[i, r`spunse:
Ei, nu cred c-am s` m` m`rit vreodat`. |n fond, n-am
g`sit nici un b`rbat care s`-mi convin`. |n Wesslingham, sin-
gurul burlac e b`trnul domn Ambrose, care s` tot aib`
nou`zeci [i trei de ani.
|n]eleg... murmur` Theo, cu un lic`r \n ochi. Las`, nu
conteaz`, acu[ vin sezoni[tii...
PE ARIPILE IUBIRII 13

S`racii de ei, nici nu [tiu ce-i a[teapt`, zmbi Kestrel.


Ce vrei s` spui?
De cnd am venit acas`, toat` lumea numai sezoni[ti
\mi promite, ba pentru una, ba pentru alta. Nici nu-n]eleg
cum ne descurc`m \n restul anului.
|n sfr[it, \[i termin` cafeaua [i se ridic`.
O iei spre cas`? \ntreb` Theo.
|nc` nu. Mai trebuie s` vorbesc cu o femeie, \n leg`tur`
cu un iepure, spuse Kestrel pe un ton misterios.
A, cu Laura de la bibliotec`. Ei, transmite-i salut`rile
mele. {i cnd mai vii \n sat, treci [i pe-aici.
|[i promit, zmbi Kestrel, ie[ind \n ploaia care \nce-
puse din nou.
Biblioteca din Wesslingham era o cl`dire foarte
impozant` pentru un sat att de mic, \ntruct servea \nc`
patru c`tune, plus caravana cu c`r]i. Se afla \ntr-o frumoas`
cas` din c`r`mizi ro[ii [i albe, \n stil georgian, imediat dup`
Bell. Ani de zile, dup` r`zboi, fusese neglijat`, pn` cnd pe
rafturi nu mai r`m`seser` dect volume vechi de Ruby M.
Ayres [i Clarence E. Mulford. Iar atunci sosise Laura.
Laura Holmes era str`in` ceea ce \nsemna c` nu se
n`scuse \n Suffolk, ba nici m`car \n Estul Angliei iar
apari]ia ei ca bibliotecar` la Wesslingham adusese cu sine
un val de energie [i elan. Se angajase \n lupte viguroase cu
autorit`]ile locale, ob]inuse dublarea bugetului, aruncase
aproape toate vechiturile [i \ncepuse s` reconstruiasc`.
Dup` aproape zece ani, biblioteca devenise un centru al
vie]ii comunitare s`te[ti la fel de important ca biserica sau
po[ta.
14 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Kestrel \[i aminti de cl`direa d`r`p`nat` [i \ntunecoas` din


copil`ria ei, cnd intr` \n holul luminos, zugr`vit proasp`t,
plin cu flori de prim`var` \n jardiniere, iar de-acolo \n
biblioteca propriu-zis`, cu c`r]ile ei noi [i \ngrijite, pe rafturi
bine luminate. Laura tocmai aranja specialit`]ile s`pt`mnii
pe c`ruciorul de lng` u[`. Crmuia gusturile literare din
Wesslingham cu blnde]ea unui despot luminat, iar reco-
mand`rile ei erau de obicei citite.
Bun`, Laura, ce mai faci? o salut` Kestrel, f`r` a se
osteni s` [opteasc`, \ntruct \n bibliotec` nu mai era nimeni
pe moment.
A, ocupat` ca de obicei, r`spunse Laura, \ndreptndu-se
doar att ct s`-i arunce o privire peste um`r. De[i uneori
m` \ntreb dac` merit`. Doamna Dorrit tocmai mi-a adus
\napoi Jane Eyre [i mi-a spus c` nu-i la fel de bun` ca fil-
mul de la televizor.
Kestrel rse.
Ia-o a[a, propuse ea. Acum zece ani, nimeni din sat nu
[tia c` pe lng` film mai exist` [i o carte.
S-ar putea s` ai dreptate. Oricum, ce pot face pentru
tine? Vrei ceva de citit \n autobuz? Sau ai trecut s` \ntreb de
cte ori a fost cerut` cartea tat`lui t`u s`pt`mna asta?
Nici una, nici alta. M` \ntrebam dac` n-ai putea s`-mi
dai un iepure pentru ceai.
Laura locuia \ntr-o vili[oar`, pe malul altui bra] al
b`l]ilor, cam la opt sute de metri distan]` de Coats Cottage,
\n linie dreapt`. De[i casa ei era mic`, avea o gr`din`
enorm`, \ntins` pn` \n stuf`ri[, iar Laura \[i suplimenta
c[tigurile cultivnd cantit`]i enorme de legume [i crescnd
PE ARIPILE IUBIRII 15

iepuri pentru vnzare. Kestrel se sfia \ntotdeauna s`-i


cear` cte un iepure, c`ci Laura p`rea foarte ata[at` de ei
[i, probabil, cam plngea cnd vindea cte unul pentru
toc`ni]`.
M` tem c` pe moment n-am nici unul nici un iepure
de-al meu, vreau s` zic, r`spunse ea, iar lui Kestrel i se p`ru
c` \n ochii negri ai bibliotecarei, dup` lentilele fumurii ale
ochelarilor, se citea u[urarea. Dar am un iepure s`lbatic pe
care-l po]i lua, dac` te intereseaz`. Cred c-ar trebui s` stea
la fiert toat` noaptea.
De ce-a murit? \ntreb` Kestrel prudent`, iar Laura
zmbi pe nea[teptate.
De leziuni fatale, spuse ea. L-a adus Larch. Nu [tiu dac`
l-a omort \n momentul atacului, sau \n drum spre mine,
dar la sosire era decedat deja, cum se spune \n spitale.
Larch era motanul siamez al Laurei, un animal enorm [i
masiv, vn`tor feroce.
Mda, bine, am s`-l iau, dac` Larch n-are nici o
obiec]ie.
A, n-ar vrea s`-l m`nnce. A trebuit s`-l \nv`] s` nu-mi
omoare iepurii, desigur, [i \nc` nu e sigur prin ce se
deosebesc de cei s`lbatici. Cnd mi l-a adus era foarte neli-
ni[tit se tot scuza c`-l stricase...
Bietul Larch... coment` Kestrel. N-ai putea s` le pui
iepurilor t`i clopo]ei, sau ceva, ca s`-i deosebeasc`?
Ar fi o idee uite c` la asta nu m-am gndit, remarc`
Laura, gnditoare. De[i, dac` nu te superi, nu vor mai
prea fi iepuri s`lbatici care s`-l \ncurce, acum cnd a venit
uliul.
16 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Uliul? \ntreb` Kestrel, dintr-o dat` atent`. Care uliu?


A, l-am v`zut de vreo dou` ori, zbura peste stuf`ri[ la
vn`toare, \n zorii zilei, cnd ie[isem s` culeg ciuperci. Ieri,
de fapt ]inea \n gheare ceva ca un pui de iepure, de[i cred
c-ar fi putut s` fie [i un [obolan.
Interesant... Trebuie s` aflu dac` l-a v`zut [i tata. Cam
pe unde l-ai v`zut?
Ieri? Era deasupra trestiilor dintre casa voastr` [i a
mea. Un uliu cu penaj cam ro[iatic.
Kestrel cl`tin` din cap.
Nu-mi dau seama ce-ar putea s` fie. |l voi \ntreba pe
tata, el trebuie s` [tie neap`rat. Ei, \]i mul]umesc, Laura.
Cum r`mne cu iepurele?
Po]i s`-l iei \n drum spre cas`, dac` vrei. E ag`]at \n
hambar. {tii unde-i cheia, nu-i a[a?
Toat` lumea [tie unde ]ii cheia, rse Kestrel. Nici nu
mai \n]eleg de ce nu-l la[i descuiat.
Obicei vechi, r`spunse Laura cam \n]epat`. Nu se [tie
niciodat` cine poate trece pe drum.
{i ct vrei pentru el? mai \ntreb` Kestrel, deschizndu-[i po[eta.
A, nimic. Larch nu mi-a cerut bani. Po]i s`-i p`strezi res-
turile de la [unc`, dac` vrei s`-i pl`te[ti lui.
A[a voi face, trec s` ]i le las.
|ntr-o pung` de hrtie, preferabil, preciz` Laura, serioas`.
Mi-ai t`iat tot cheful! Ei, salut!
Salut. {i spune-i tat`lui t`u c`, dac` vrea s` i se vnd` c`r]ile
despre p`s`ri, trebuie s` strecoare cumva \n poveste [i un rechin,
sau o pr`bu[ire de avion. Au astea o c`utare, ceva de speriat.
Rznd, Kestrel mai f`cu un semn de r`mas-bun [i ie[i.
Capitolul 2

Iepurele era att de mic [i slab, \nct Kestrel conchise c`


avea nevoie de ajutor ca s` se poat` transforma \n toc`ni]`
[i, \n loc s` scurteze drumul spre cas` prin mla[tini, reveni
\n sat pentru a cump`ra o bucat` de [unc`.
Ajungnd la Col]ul lui Dodman, v`zu lng` zidul casei
motocicleta vicarului, care tocmai ie[ea din cas`, \nso]it de
b`trnul domn Ambrose.
A, uite-o! exclam` domnul Ambrose, z`rind-o pe
Kestrel. Vorbe[ti de drac... scuze, p`rinte vicar.
Bun` ziua, domnule Truman, \l salut` Kestrel.
Bun`, Kestrel, draga mea. Tocmai eram \n drum spre
Coats Cottage.
Avea]i treab` cu mine, sau cu tata?
Cu amndoi, draga mea, desigur. Vrei s` te iau \n [a?
Kestrel privi cu \ndoial` motocicleta.
|n locul dumneavoastr`, eu a[ \mpinge-o de ghidon.
Drumul nostru nu-i prea grozav, dup` atta ploaie.
18 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Da, desigur, fiind att de jos... M` \ntreb dac` se va


usca vremea \n curnd.
La radio s-au anun]at [i alte ploi, spuse Kestrel.
Domnul Ambrose, care se uitase de la unul la altul, se
retrase cu un comentariu dispre]uitor:
Pff, nu-i nimica de capul `lor buletine meteo!
Mai demult, cnd o aflam de la p`s`ri, p`ianjeni [i
alte lighioane, aveam parte de o vreme mult mai fru-
moas`.
Vicarul \l privi pe b`trn cum \[i tr[ia pa[ii pe c`rare,
apoi se \ntoarse spre Kestrel, cu o expresie destul de \ngri-
jorat`.
Dumneata ce p`rere ai, o \ntreb` el \ncet, oare chiar
crede c` vremea e cauzat` de prognoze? C`ci dac` a[a
crede, atunci z`u c` ar trebui s`... un detaliu de-o impor-
tan]` att de fundamental`...
Cred c` glumea, r`spunse Kestrel cu convingere.
Mergem? Putem bea un ceai, tata m` a[teapt` cu ibricul pe
foc.
Da, desigur, uite cum te-ai udat! Ce neatent sunt! Am
auzit c` ai renun]at la slujba din ora[ ia spune-mi, acum
ce te gnde[ti s` faci?
|[i lu` motocicleta de ghidon [i, unul lng` altul, pornir`
pe drumeagul \ngust.
Coats Cottage ar`ta \mbietor \n lumina mohort` a zilei
ploioase, cu fumul ie[ind pe co[ul \nalt, amintind de ceai [i
pine pr`jit`, dar vicarul se opri totu[i \nainte de a intra,
privind cu \ncntare spre mla[tini.
Ce frumos se vede de-aici biserica! coment` el.
PE ARIPILE IUBIRII 19

Kestrel se opri al`turi, uitndu-se peste \ntinderea de


ape [i p`puri[uri, spre turla p`trat` a bisericii.
{tii, urm` vicarul, \ntotdeauna cnd vin aici \mi doresc
s` pot picta. Un peisaj att de simplu [i gr`itor...
Tocmai se lansa \ntr-un comentariu plastic prelungit,
uitnd de ploaia care i se strecura sub guler, cnd domnul
Richards deschise u[a casei, strigndu-i:
Intra]i, p`rinte vicar? Am pus apa la fiert.
|n antreu, Kestrel \[i scoase cizmele [i hanoracul,
ad`ugndu-le peste mald`rul de haine [i \nc`l]`ri pline de
noroi \ngr`m`dite permanent la intrare. Un moment, se
\ntreb` cum ar fi fost s` locuiasc` tot timpul \n ora[, unde
nici chiar pe vreme urt` nu te murd`reai a[a. Apoi \[i
alung` gndul [i, scuturndu-[i p`rul ud, \l urm` pe vicar \n
cabinetul tat`lui ei, unde ardea permanent focul, pentru a
feri c`r]ile de umezeal`.
Dintre toate camerele din cas`, aceea \i pl`cea cel mai
mult lui Kestrel. Doi pere]i erau acoperi]i cu c`r]i de la
podea pn`-n tavan, iar ceilal]i doi, zugr`vi]i \n alb, erau
decora]i cu unele dintre cele mai reu[ite desene
ornitologice ale tat`lui ei, presate cu grij` \ntre geamuri
de c`tre Kestrel \ns`[i, \n copil`rie. |n [emineul \nalt [i
boltit, de c`r`mid`, ardea un foc mare de c`rbuni [i
bu[teni, a c`rui lumin` vesel` sc`lda mobila veche dar
bine lustruit`. Singura fereastr` d`dea spre mla[tin`, iar
canapeaua din fa]a ei fusese locul favorit al lui Kestrel,
cnd era mic`. Dup` moartea mamei, cnd se sim]ea sin-
gur` [i dorea compania tat`lui ei, acesta o a[eza la
fereastr`, cu cte una din c`r]ile lui ilustrate, iar Kestrel
20 CYNTHIA HARROD-EAGLES

st`tea cuminte privind pozele zbur`toarelor, \n timp ce


el lucra la birou. Probabil c` atunci se \ndr`gostise de
p`s`ri.
Pofti]i, domnule Truman, lua]i loc, lua]i loc, \l invit`
tat`l ei. M` duc s` fac un ceai.
Nu, tat`, stai lini[tit, \l fac eu. Oricum trebuie s`-mi
despachetez cump`r`turile, spuse Kestrel. Sunt sigur` c`
ave]i multe de discutat.
Vicarul era un observator avid al p`s`rilor [i venea ade-
sea s`-l consulte pe tat`l ei. Iar acest lucru \i aminti de
uliul Laurei.
A, [i am ceva s`-]i spun dar mai \nti voi aduce
ceaiul.
{i eu am s`-]i spun ceva, dar voi a[tepta pn` aduci
ceaiul, Kestrel, r`spunse domnul Truman. Sunt sigur c` te
va interesa.
Kestrel d`du din cap [i se duse la buc`t`rie, \ntrebndu-se
dac` nu cumva [i vicarul avea aceea[i veste. Cnd \ns`
reveni cu ceaiul, acesta vorbea despre materialul de altar pe
care-l brodase Theo.
E \ntr-adev`r nespus de frumos. Ni[te flori att de fer-
mec`toare, [i a[a de delicat lucrate. Desigur, nu-l putem
folosi dect dup` Postul Mare, cum i-am [i explicat, dar
atunci \l vom lua negre[it. L-ai v`zut, Kestrel?
Da, eram de fa]` cnd vi l-a dat, s`pt`mna trecut`,
dup` repeti]ia corului.
Sigur c` da, ce prostii \ntreb!
Kestrel se a[ez`, \ncepnd s` toarne ceaiul. Ridic`
privirea pentru a \ntreba:
PE ARIPILE IUBIRII 21

Ce veste ave]i pentru noi, domnule Truman?


A, da, vestea. Ei bine, [tii, s-ar putea s` fie foarte intere-
sant. E vorba de ceva ce-am v`zut ieri, cnd mergeam spre
biseric` pentru liturghia de diminea]`. Desigur, rareori mai
vine cineva la liturghie, cnd dimine]ile sunt att de
\ntunecoase, dar eu o slujesc totu[i. Cred c` era mult mai
bine pe vremuri, cnd orele slujbelor se stabileau dup` cum
r`s`rea soarele, astfel \nct...
Da, desigur, dar ce anume a]i v`zut? \l \ntrerupse dom-
nul Richards, c`ci vicarul avea obiceiul s` divagheze, cnd
vorbea despre biserica lui.
V` rog s` m` scuza]i... Ce-am v`zut? P`i la \nceput, [ti]i,
am crezut c` era un cine, un cine brun, fugind ct \l
]ineau picioarele prin stuf`ri[, [ti]i cum fug cinii cnd au
mirosit ceva. {i apoi s-a apropiat [i am v`zut c` de fapt era
o pas`re.
|i privi, captndu-le aten]ia, ca un adev`rat povesti-
tor.
Zbura la mic` \n`l]ime peste l`stari, b`tnd din
aripi foarte repede, iar din cnd \n cnd scotea ni[te
]ipete ascu]ite, extrem de interesante nu le pot
imita..
Cum ar`ta? \ntreb` domnul Richards atent, aproape
\ncordat.
Era ca un mic uliu, de culoare brun-ro[cat`, iar cel mai
b`t`tor la ochi lucru era c` avea coad` cenu[ie [i aripile
\nspicate cu gri.
Kestrel \[i auzi tat`l expirnd prelung, [uier`tor. Se
\ntoarse spre el.
22 CYNTHIA HARROD-EAGLES

{i vestea adus` de mine e cam aceea[i, tat`. Laura de la


bibliotec` mi-a spus c` ieri diminea]a a v`zut o pas`re ciu-
dat`, vnnd peste stuf`ri[. Ar`ta ca un uliu ro[covan. I-am
spus c` te voi \ntreba ce-ar putea s` fie.
Cnd am ajuns acas`, continu` vicarul, cu u[oar`
emo]ie, m-am uitat direct \n atlasul cu p`s`ri, [i singurul pe
care l-am g`sit s` arate ct de ct asem`n`tor era... eretele
de balt`.
Un erete de balt`, repet` domnul Richards, \ncet,
aproape reveren]ios.
N-am auzit niciodat` de a[a ceva, spuse Kestrel.
Tat`l ei o privi t`ios.
La drept vorbind, m-a[ [i mira s` fi auzit. E o pas`re
rar`, ba chiar foarte rar`. De fapt, \n zilele noastre nu se
mai \ntlne[te dect \n Minsmere. Cndva era foarte
r`spndit` \n Anglia, dar e sensbil` la zgomote [i la tul-
bur`rile din jurul locurilor unde-[i face cuibul, iar acum
mai exist` doar foarte pu]ine locuri destul de \ndep`rtate
de civiliza]ie ca s-o atrag`. {i nu numai att, dar popula]ia
ere]ilor de balt` a fost drastic redus` de pesticide [i erbi-
cide.
Se uit` de la Kestrel la domnul Truman [i \napoi.
Ar fi foarte interesant foarte interesant \ntr-adev`r
dac` am g`si unul \n b`l]ile noastre.
Crede]i c` ar fi posibil? \ntreb` domnul Truman.
Domnul Richards se ridic` de la birou [i scoase o carte
din raft. Kestrel o recunoscu dup` m`rime [i culoare era
opera lui, Nepre]uitele num`rate.
Sigur c` ar fi posibil, r`spunse el.
PE ARIPILE IUBIRII 23

Se a[ez`, \ntorcnd cu grij` paginile, apoi i-o oferi


vicarului, deschis` \ntr-un anumit loc.
Kestrel, d`-mi-l pe Brown de pe raftul de sus, o rug` el.
Kestrel lu` atlasul familiar [i i-l d`du tat`lui s`u, care
c`ut` din nou, pentru ca de data asta s` i-l \nmneze ei.
Cele mai mari speran]e, spuse el, le am fiindc` eretele
e foarte aparte nici o alt` pas`re nu poate fi confundat`
cu el. Coada cenu[ie [i petele de pe aripi sunt unice.
|ntre timp, Kestrel \ncepuse s` studieze imaginea pe care
i-o ar`tase tat`l ei, o plan[` color ct pagina, reprezentnd
un frumos uliu brun cu cap [i piept gri, ai c`rui ochi galbeni
o priveau feroce din imagine. Citi textul [i afl` c` era o
femel`.
Ce minunat arat`, spuse ea, privindu-[i tat`l. O, sper c`
este \ntr-adev`r un erete de balt`. Ar fi o descoperire extra-
ordinar`!
Cred c` meritul descoperirii ar trebui s`-i revin` dom-
nului Truman, spuse politicos domnul Richards.
O, \n nici un caz, domnule, \n nici un caz. Dac` este
ceea ce sper eu c` este, nu vreau s`-mi \nsu[esc nici un
merit. F`r` prezen]a dumneavoastr` aici, \n sat, nu m-a[ fi
priceput niciodat` la mai mult dect s` presar firimituri pen-
tru prigorii. {i-n plus, dumneavoastr` v` va reveni rolul de a
o identifica, ceea ce sunt sigur c` va \nsemna s` z`ce]i mult
timp \n iarba umed`. Faptul c` eu am v`zut pas`rea n-a fost
dect o simpl` \ntmplare.
La fel ca \n cazul Laurei, ad`ug` Kestrel. Cred c`, dac` e
ceea ce credem, motivul e acela c` Wessle Marsh este att de
neluat` \n seam`. La urma urmei, pe lng` noi [i biseric`, numai
24 CYNTHIA HARROD-EAGLES

casa Laurei mai are vedere spre mla[tin`. Ceea ce e foarte


bine, dac` eretele este att de sensibil la zgomote pe ct spui.
Nu cred, r`spunse cu severitate tat`l ei, ar trebui s`
renun]i la orice speran]` c` s-ar \nmul]i aici. A[a ceva nu
s-a mai \ntmplat de... nu mai [tiu exact de ct timp, dar s`
tot fie vreo cincisprezece ani. |n ]ara asta, nu s-au mai
\mperecheat dect \n foarte pu]ine locuri, extrem de izo-
late. Nu, nu poate fi dect o pas`re r`zlea]`, care s-a oprit s`
vneze aici pentru cteva zile.
|n acest caz, interveni vicarul, n-ar strica s` \ncerca]i s-o
vede]i ct de curnd posibil. Poate pleca oricnd. S-ar putea
chiar s` fi plecat, \[i d`du el seama, cu dezam`gire.
Laura spunea c` l-a v`zut de vreo dou` ori, deci trebuie
s` se afle aici de cteva zile, \[i aminti Kestrel. A spus c` ieri
l-a v`zut cu un pui de iepure \n gheare sau poate un
[obolan...
Nu cred c` era iepure, ar fi o prad` prea mare,
coment` vicarul, f`r` convingere, privindu-l \ntreb`tor pe
domnul Richards.
M` rog, Laura poart` \ntr-adev`r ochelari fumurii, mur-
mur` Kestrel.
Tat`l ei o privi p`trunz`tor, apoi izbucni \n rs.
Kestrel, draga mea, ct de ne[tiin]ific po]i gndi!
exclam` el.
Kestrel \i zmbi, v`znd ct de emo]ionat [i \ncntat era.
|n fond, nu era numai ornitolog, ci [i specialist \n ulii [i
[oimi. Dac` acela era \ntr-adev`r un erete de balt`, ar fi fost
cel mai bun lucru care i se putea \ntmpla domnului
Richards.
PE ARIPILE IUBIRII 25

Deci, mergem disear` s`-l c`ut`m? \ntreb` ea.


Desigur, la apusul soarelui.
A[ dori s` pot veni [i eu cu dumneavoastr`, dar am se
slujit o vecernie \n Southwick, spuse domnul Truman.
Oricum, sunt sigur c` m` ve]i anun]a care a fost rezultatul,
nu-i a[a?
P`rea nehot`rt, ca [i cum cei doi ar fi p`strat secretul
numai pentru ei.
Sigur c` da! \l \ncredin]` Kestrel. Mine diminea]` voi
veni la liturghie [i-am s` v` spun dac` am v`zut ceva.
Mine e duminic`? \ntreb` vag surprins domnul
Richards. Ei, atunci s-ar putea s` vin [i eu, dac` este \ntr-
adev`r ceva de spus.
Vicarul clipi din ochi mirat, apoi zmbi cu satisfac]ie.
A[adar, trebuie s` a[tept vestea cea bun` cu ner`bdare
\ndoit`, spuse el, cu un lic`r \n ochi. Trebuie s` fi trecut cel
pu]in doi ani de cnd am avut pl`cerea s` v` v`d la biseric`.
Ei, spuse domnul Richards, e tot ce pot face, dup` ce
a]i avut generozitatea de a veni s`-mi aduce]i o asemenea
veste.
Cei doi \[i zmbir`, \n]elegndu-[i perfect sentimentele.
Capitolul 3

Spre sear` ploaia \ncet`, p`rnd s` se anun]e un asfin]it


senin.
M` bucur foarte mult, \i spuse Kestrel tat`lui ei, \n timp
ce-[i luau canadienele. Nu m` deranjeaz` ploaia, dar dac`
sunt nori gro[i se \ntunec` \nainte de apusul soarelui [i nu
mai putem vedea nimic.
Ce-i aia nimic? replic` domnul Richards, dojenitor.
Vremea rea pentru o vietate e bun` pentru alta.
Kestrel zmbi cu r`bdare. Uneori, tat`l ei le lua pe toate
\ntr-un sens prea literal.
Oricum, continu` ea, dac` mi se ud` des p`rul, va
cre[te [i mai repede [i va trebui s` m` tund.
Ie[ir` \n lumina aurie a dup`-amiezii, p`[ind prin
noroiul din curte, iar Kestrel \[i spuse \n treac`t c` acela nu
era modul ideal al multora de a-[i petrece seara de smb`t`.
Apoi, \ns`, emo]ia posibilit`]ii unei \ntlniri cu eretele de
balt` \i alung` din minte orice alt gnd.
PE ARIPILE IUBIRII 27

Desigur, tat`l ei avusese dreptate erau destule de


v`zut. |n acea perioad` din zi iepurii ie[eau s` m`nnce,
micii vn`tori de noapte \ncepeau s` se trezeasc`, p`s`ri de
tot felul \[i ]ineau consf`tuirile de sear`. Grauri [i ciori-de-
cmp f`ceau t`r`boi \n copacii ocupa]i de stolurile lor.
Nimeni nu era sigur ce scop aveau acele \ntruniri Kestrel
avea propria ei p`rere, dar era ne[tiin]ific`, a[a c` nu i-o
spusese niciodat` tat`lui ei.
|i arunc` o privire \n timp ce mergea \n fa]a ei, observnd
din nou ce mi[c`ri ml`dioase avea, acolo, \n elementul lui.
Ochii s`i ageri [i aten]i erau singurii care se mi[cau sprinten
restul trupului p`rea s`-i lunece printre ierburile \nalte
f`r` s` le ating`. Desigur, Kestrel n-avea idee cum ar`ta ea
\ns`[i, dar la un moment dat, privind-o, domnul Richards \[i
spuse c` ar`ta ca o mic` s`lb`ticiune, un fel de felin`
furi[ndu-se prin l`st`ri[.
Cnd ajunser` la plcurile de trestii de lng` casa Laurei
se oprir`, domnul Richards indicnd c` zona aceea era
ideal` pentru pnd`. Se instalar` \n cele mai uscate locuri
pe care le putur` g`si. Domnul Richards \[i scoase binoclul
[i \l puse al`turi, la \ndemn`, dup` care amndoi r`maser`
nemi[ca]i.
Nu peste mult, s`lb`ticiunile \ncepur` s` se deprind` cu
prezen]a lor acolo, iar via]a din jur reveni la normal. Kestrel
v`zu un [oarece-de-cmp care alerga \n salturi repezi,
oprindu-se la doar cteva palme de ea pentru a o privi, cu
must`]ile tres`rindu-i, \nainte de a fugi mai departe. Un bt-
lan vn`t trecu cu pa[i ]an]o[i prin ap`, la mic` distan]`, [i
se opri cu un picior ridicat pentru a se sc`rpina pe piept cu
28 CYNTHIA HARROD-EAGLES

ciocul lui lung, ca o spad`. Soarele apunea, iar lumina lui


aurie sc`lda pas`rea \ntr-o aureol`. Kestrel se \ntreb` cum
ar`tau mla[tinile din Camargue la ora aceea a zilei [i ce efect
avea acel halou aurit \nv`luind un stol de flamingo
trandafirii.
Apoi, \[i d`du seama c` nu era singur`. |ntorcnd abia
perceptibil capul, cobor\ privirea, pentru a vedea doi ochi
alba[tri [i str`lucitori care o fixau din desi[. Fu ct pe ce s`
tresar`, dar se st`pni la timp, cnd \[i d`du seama c` nu era
dect motanul Laurei, Larch. La naiba, \[i spuse ea, o s`
strice totul! Dac` a ie[it la vn`toare, va speria toate p`s`rile
din zon`. Mai bine am merge mai departe de-aici n-o s`
vedem nimic.
|n continuarea ochilor lui Larch se prelinse trupul s`u
felin, \ncet, foarte \ncet, pn` ajunse lng` ea, ghemuit, f`r`
s`-[i mi[te dect, de dou` ori, scurt, vrful nervos al cozii.
Kestrel \l privi cu o expresie amenin]`toare, iar botul
motanului se c`sc` larg, \ntr-un mieunat mut. Ochii lui
Kestrel se \ndreptar` spre btlan, ca s` vad` dac` se spe-
riase, iar cnd revenir` \n acela[i loc Larch disp`ruse, la fel
de neauzit pe ct \[i f`cuse apari]ia.
Kestrel arunc` o privire spre tat`l ei, \ntrebndu-se dac`
era cazul s`-i spun` c` aveau un rival \n apropiere, dar \n
acel moment ochii lui se ab`tur` o clip` spre ea, iar Kestrel
\[i d`du seama c` tot trupul domnului Richards se \ncor-
dase ca al unui setter, \ndreptat \ntr-o anumit` direc]ie.
Imediat dup` aceea, v`zu [i ea.
O pas`re, plutind la mic` \n`l]ime deasupra trestiilor,
cam la o sut` de metri distan]`. Parcurgea pe toat` lungimea
PE ARIPILE IUBIRII 29

cte un bra] de trestii, iar la cap`t se \nclina pe-o arip` ca s`


se \ntoarc`, moment \n care Kestrel \i v`zu sclipirea cenu[ie
str`lucitoare pe penele cafenii. Pas`rea urc` pe un curent
de aer, \napoindu-se pe acela[i drum, cu inconfundabilul
s`u zbor de uliu, dup` care plan` din nou pn` deasupra
stuf`ri[ului.
Kestrel se uit` din nou la tat`l ei, a[teptnd o eventual`
confirmare c` acela era eretele, dar ochii domnului
Richards st`teau a]inti]i asupra p`s`rii cu o asemenea inten-
sitate \nct Kestrel \[i d`du seama c` uitase complet de
prezen]a ei. Privi din nou.
Acum, sistemul de zbor se schimbase. Pas`rea urca,
descriind spirale largi pentru a lua \n`l]ime, pn` la vreo
[aptezeci de metri, dup` care p`ru s` cad` ca un bolovan.
Mna lui Kestrel se repezi la gur` nu auzise nici un zgo-
mot, dar se putea trage cu arma, din direc]ia opus` vntu-
lui, f`r` ca detun`tura s` se aud`. Nelini[tea ei \ns` nu dur`
dect o frac]iune de secund`, c`ci \n c`dere pas`rea f`cu o
tumb`, prinse din nou o pal` de vnt [i-[i relu` ascensi-
unea, pentru a face aceea[i figur`.
|n urm`toarele cteva minute, pas`rea \[i \ncnt` specta-
torii ascun[i cu o uluitoare demonstra]ie de acroba]ii
aeriene, plonjnd, r`sucindu-se, rostogolindu-se, f`cnd sal-
turi mortale [i lansnd, dup` fiecare num`r, acela kuii-a!
ascu]it care-[i r`spndea ecoul peste mla[tini. Erau ni[te
imagini [i sunete pe care Kestrel n-avea s` le poat` uita
niciodat` [i le urm`rea cu sufletul la gur`, uitnd de orice
altceva, pn` cnd, \ntr-un trziu, cu un ultim ]ip`t lugubru,
pas`rea zbur` \n alt` direc]ie, f`cndu-se nev`zut`.
30 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Atunci, treptat, Kestrel \[i reveni, dndu-[i seama c` era


foarte \nfrigurat` [i \n]epenit`, dup` ce st`tuse atta vreme
\n aceea[i pozi]ie, ghemuit` cu picioarele [i posteriorul \n
iarba ud`. Totu[i, \n virtutea disciplinei de-o via]`, a[tept`
prima mi[care a tat`lui ei \nainte de a se \ndrepta, prudent`,
\ntinzndu-[i rnd pe rnd toate membrele, cu gemete u[oare.
Domnul Richards se \ntoarse spre ea, cu chipul radios.
|n ochi \i str`lucea lumina unei bucurii f`r` egal, iar Kestrel
[tiu c` nu mai era nevoie s` \ntrebe dac` pas`rea era \ntr-
adev`r un erete.
A fost superb, tat`, spuse ea. Absolut superb.
{tii ce-am v`zut adineaori? o \ntreb` el.
Kestrel a[tept` continuarea.
Acele acroba]ii sunt ritualul de \mperechere al eretelui
de balt`.
Privi peste um`r, ca [i cum s-ar fi a[teptat ca pas`rea s`
fie \nc` acolo.
Trebuie s` fie o pereche.
Serios?
Domnul Richards p`rea vag amuzat.
Draga mea, eretele nu prea face de unul singur ritualul
de \mperechere.
Cu un zmbet r`ut`cios, Kestrel r`spunse:
Poate c` era o repeti]ie.
Tat`l ei trecu peste aceste cuvinte.
|ntrebarea este: se vor \mperechea aici? Ar fi... absolut
minunat s` se \mperecheze [i s`-[i dureze cuibul aici dar
cred c` ar \nsemna s` n`d`jduim prea mult. Oricum, sper
desigur s`-i supraveghem \ndeaproape.
PE ARIPILE IUBIRII 31

Mai bine am merge s` ne usc`m, spuse Kestrel lundu-l


de bra] cu afec]iune, [i s` mnc`m ceva de cin`. |mi dau
seama c` de-acum \ncolo \]i vei petrece o mare parte din
timp aici, culcat \n iarba ud`, a[a c` n-ar strica s`-]i dau de
mncare ct mai pot.
Se \ntoarser` [i pornir` spre cas`. Dup` ce f`cur` c]iva
pa[i, Larch ap`ru din nou, potrivindu-[i pasul dup` al lor ca
un cine. Avea \n bot un animal care p`rea a fi un [oarece
mort, observ` Kestrel mul]umit`.
Bun`, Larch, \l salut` ea.
Motanul nu ridic` privirea, ci doar mri amenin]`tor,
de[i rezonan]a avertismentului era cam \n`bu[it` de prada
care-i astupa gura.
L-ai v`zut adineaori, tat`? \ntreb` Kestrel. A trecut pe
lng` mine chiar \nainte de a ap`rea eretele. M` temeam s`
nu sperie tot ce mi[c`, dar a fost foarte t`cut.
Tat`l ei \i zmbi.
{i pe lng` mine a trecut, spuse el. Tot timpul a stat la
c]iva pa[i de mine, nemi[cat ca o statuie. Am impresia c` [i
el urm`rea spectacolul. Un caracter foarte rar \l salut!
Drumul spre cas` trecea pe lng` vila Laurei [i, cnd se
apropiar`, \n continuare \nso]i]i de motan, o v`zur` pe
Laura \n fundul gr`dinii, s`pnd o nou` parcel` pe care s-o
cultive cu legume. Larch coti spre ea, chemnd-o cu glas
sonor, iar Laura ridic` privirea spre ei [i le f`cu cu mna.
Tocmai am v`zut din nou pas`rea aia, \i anun]` ea,
imediat ce ajunser` destul de aproape ca s-o aud`. Se aplec`
s` primeasc` ofranda motanului, o examin` scurt [i i-o
\napoie.
32 CYNTHIA HARROD-EAGLES

{i noi am v`zut-o, r`spunse Kestrel. Ne-am uitat cum a


dat un spectacol al Baronului Ro[u absolut incredibil. {i
motanul t`u a fost acolo, tata a spus c` [i el urm`rea
reprezenta]ia.
Am spus ct de rar este s` g`se[ti o pisic` amatoare de
spectacole ale p`s`rilor, declar` solemn domnul Richards.
Laura rse, rezemndu-se \n cazma.
{tie cnd n-are nici o [ans`, spuse ea. Odat` a \ncercat
s`-[i fac` de cap cu o leb`d` [i n-a uitat niciodat`. De-atunci,
are un respect s`n`tos la adresa tuturor p`s`rilor mai mari
dect vr`biile.
M` bucur s` aud, r`spunse domnul Richards.
Tata crede c` s-ar putea ca pas`rea s` se \mperecheze
\n curnd, ad`ug` Kestrel. {i este \ntr-adev`r o pas`re foarte
rar`, a[a c` ar fi \ngrozitor dac` s-ar \mperechea, pentru ca
pe urm` s-o m`nnce Larch.
Voi sta eu de vorb` cu el, le promise Laura. Oricum,
m` bucur foarte mult pentru voi. Din curiozitate, cum se
nume[te?
Erete de balt`, r`spunse Kestrel.
Laura d`du din cap.
Am s`-l caut \n atlas, luni diminea]a. Poate fac o friz`
pentru salonul copiilor de la bibliotec`.
O, nu, spuse Kestrel alarmat`, te rog, nu face asta. De
fapt, dac` nu te superi, am prefera s` nu spui nim`nui e
o pas`re foarte sperioas` [i s-ar putea s` fug`.
M` rog, bine, dac` a[a crede]i, atunci n-am s` spun
nimic. |mi pare r`u c` nu le putem \mp`rt`[i [i altora
emo]ia, dar cred c` voi [ti]i mai bine, spuse Laura,
PE ARIPILE IUBIRII 33

re\ncepnd s` sape. Du-te s`-l ajungi pe tat`l t`u din


urm` pare s`-[i doreasc` un ceai mai mult dect orice.
Vai de mine, \[i spuse Kestrel, am jignit-o. Ezit` un
moment, apoi, ridicnd din umeri \n sinea ei, \i f`cu cu mna
[i porni dup` domnul Richards. O s`-i treac`, mai mult ca
sigur. Luni diminea]a voi merge pe la bibliotec` [i-o s` st`m
la o [uet`.

Kestrel avusese de gnd s` se scoale cu noaptea-n cap, ca


s` se duc` [i s` se mai uite la pas`re, dar cnd se trezi con-
stat` c` abia mai avea timp s` ajung` la biseric`. De[i dru-
mul prin mla[tini nu era lung, pe uscat avea mult de mers
[i trebuia s-o ia pe-acolo ca s` nu se murd`reasc`, \ntruct
f`cea parte din cor [i o vedea lumea. Totu[i, \[i lu` cu ea
blugii [i o pereche de adida[i, \ntr-o saco[`, pentru ca dup`
ce-[i f`cea datoria s` treac` m`car la \ntoarcere prin
mla[tin`, cu speran]a de a-l mai revedea o dat` pe rarul
vizitator.
Ploua din nou, cu stropi m`run]i [i de[i, p`trunz`tori.
Kestrel, \ns`, era prea bucuroas` ca s`-i pese, [i trecu pe la
Col]ul lui Dodman cntnd. Cnta imnurile ei favorite, care
nu se prea potriveau \n acea perioad` a anului, dar \ntot-
deauna o plictisiser` imnurile religioase din Postul Pa[tilor.
|n schimb, prefera mar[urile militare, ca Pentru to]i sfin]ii
[i A fi pelerin, care aveau un ritm foarte stimulativ pentru
mersul pe jos.
Str`b`tu strada mare a satului, prin fa]a Po[tei, pe lng`
Bell [i magazinul lui Theo, prin dreptul bibliotecii [i al
restaurantului Cinele [i r`]oiul, cntnd dar cu gndul
34 CYNTHIA HARROD-EAGLES

tot timpul la pas`rea cea ciudat`. Dac` ar fi [tiut c`, la un


moment dat, mar[ul ei fusese privit cu mult interes, poate
c` n-ar fi cntat att de tare [i necontrolat dar nici prin
minte nu-i trecea.
Dup` slujb`, trecu pe la vicar ca s`-i dea vestea cea bun`,
iar acesta \i strnse mna [i o felicit` cu atta \nsufle]ire
\nct doamna Dorrit fu ct pe ce s` cad`, tot \ntinzndu-se
s` aud` despre ce era vorba, cu capul stndu-i evident
numai la nun]i.
Cred c` tat`l dumitale va scrie un articol despre pas`re
pentru revista parohiei, nu-i a[a? spuse domnul Truman.
Poate [i o emisiune la radio...?
Poate, mai trziu, r`spunse Kestrel. Deocamdat`, \ns`,
cred c` e destul de mul]umit doar s-o priveasc`. Cred c` [i
acum e pe-acolo, pe undeva.
Amintindu-[i ce discutaser` \n ajun, ad`ug`:
Se pare c` ve]i mai avea de a[teptat \nc` vreo doi ani
\nainte de a-l vedea din nou la biseric`.
Domnul Truman zmbi binevoitor.
Cel pu]in [tiu c` \i aduce Domnului prinosul de
recuno[tin]`, chiar dac` nu vine la biseric` \n acest scop. Bine,
atunci, m` anun]a]i [i pe mine dac` se mai \ntmpl` ceva?
Desigur, r`spunse Kestrel. Chiar acum m` duc s`-mi
iau jean[ii pe mine [i voi merge spre cas` pe-acolo.
Ai [i cizmele la dumneata? Nu. Sper s` nu r`ce[ti, de la
umezeal`...
N-ar fi prima oar` cnd m` ud anul `sta, rse Kestrel.
Dac` ploaia nu \nceteaz` curnd, va trebui s` ne facem cu
to]ii cte-o arc`.
PE ARIPILE IUBIRII 35

Ajungnd la marginea mla[tinii, \n partea din spatele


bisericii, care era separat` de drum printr-un gard,
Kestrel \[i suflec` blugii pn` la genunchi [i se strecur`
printre stinghiile gardului. De cum puse piciorul pe
p`mnt, nimeri \ntr-o gropi]` plin` cu ap` [i noroi, iar o
pietricic` i se rostogoli \n pantof [i se propti sub talp`. Fu
ct pe ce s` \njure, \[i aminti c` era duminic` [i se a[ez`
lng` gard, pe cea mai uscat` por]iune de p`mnt, ca s`
se descal]e.
Dup` ce scutur` pietricica din adidas, tocmai se preg`tea
s` [i-l pun` la loc \n picior, cnd o pas`re se apropie \n
zbor, oprindu-se pe un stlp al gardului. Ridicnd privirea,
Kestrel v`zu, la doar c]iva pa[i de ea, un erete.
|ncremeni, de[i inima \i b`tea cu repeziciune. Pas`rea
\ntoarse capul, \n alert`, cu ochii aurii holba]i pe fa]a
palid`, iar Kestrel \[i d`du seama imediat c` era o femel`
dovada, dac` mai aveau nevoie de vreo dovad`, c` \ntr-
adev`r era vorba de o pereche! Pas`rea ]inea \n cioc un
smoc de vegeta]ie uscat` iarb` [i buruieni amestecate cu
p`mnt, materialul natural din care \[i fac cuiburile p`s`rile
de balt`.
|[i lu` zborul, iar Kestrel, gr`bindu-se nebune[te, \[i
trase la nimereal` pantoful, f`r` a sc`pa pas`rea din ochi,
\ncercnd s` vad` \ncotro se \ndrepta. Se ridic` \n picioare
[i, pe ct putea de discret, \ncepu s-o urm`reasc`.
Urm`rirea p`s`rii fu lung` [i \nceat`, c`ci trebuia s` aib`
grij` s` n-o sperie. Femela de erete zbura \ncoace [i-ncolo,
adunnd ierburi uscate [i ducndu-le la cuib; de fiecare dat`
se oprea undeva pe drum, la fel cum poposise [i pe stlpul
36 CYNTHIA HARROD-EAGLES

gardului, uitndu-se s` vad` dac` n-o pndea vreun pericol.


Kestrel nu [tia cum de n-o v`zuse cu acea ocazie, dar rosti
\n gnd o rug`ciune de mul]umire.
|n cele din urm`, peste vreo jum`tate de or`, Kestrel
reu[i s` ia urma p`s`rii pn` la un plc mare de trestii de
lng` o limb` de p`mnt. L`sndu-se pe vine dup` un butoi
de p`cur`, v`zu \n sfr[it pas`rea ad`ugnd ultimul trans-
port peste o gr`mad` mare de tulpini care urma s`-i fie
cuibul.
Stai numai s-aud` tata! \[i spuse ea. Eretele \[i face
cuib! Asta o s` intre \n istorie!
Privi mult timp [i, \n cele din urm`, r`bdarea \i fu
r`spl`tit` de o apari]ie a ambelor p`s`ri, cnd masculul veni
[i el la viitorul cuib cu un mic [arpe de ap` \n cioc, semn c`
avusese succes la vn`toare. Probabil acest lucru \i aminti
femelei c`-i era foame, c`ci un moment mai trziu \[i lu`
zborul \mpreun` cu b`rb`tu[ul [i, \n curnd, \ncepu s` li se
aud` strig`tul ascu]it de vn`toare.
{i lui Kestrel \i era foame. Se uit` la ceas [i v`zu c` era
trecut de ora prnzului, a[a c`, \ndreptndu-se, porni peste
f[ia de p`mnt, spre cas`. Trecu printr-o poart`
improvizat`, pe sub o firm` mare pe care nu se deranjase
niciodat` s-o citeasc`. Totu[i, acum se \ntreb` dintr-o dat`
ce era por]iunea aceea de p`mnt lng` care \[i aleseser` cei
doi ere]i loc de cuib [i, ridicnd privirea, v`zu cu groaz`
denumirea celei mai mari antreprize de construc]ii din
regiune.
O nou` construc]ie important` a firmei COSSEY, scria
pe t`blie.
Capitolul 4

Nu [tiu, r`]u[co, spuse Joe Lambert, proprietarul de la


Cinele [i r`]oiul, uitndu-se la Kestrel pe deasupra
paharului pe care-l [tergea; avea doar un metru [i cincizeci
\n`l]ime [i, fiind destul de \ndesat, d`dea impresia unei
forme perfect circulare. Dac` vrei s` [tii de Cossey's, ar tre'i
s` te duci la alde Bell fiul lor, Bill, lucreaz` la Cossey's,
nu-a[a, Phil?
Hmm? murmur` Phil, barmanul, ridicnd ochii dinspre
halba pe care o umplea.
Bill Partridge lucreaz` la Cossey's.
H`t-colo, la Southwick, din cte-am auzit. De ce nu-l
\ntrebi pe el?
Joe se \ntoarse spre Kestrel, vesel.
N-a[ recomanda la nimenea s` se duc` la Bell, dac-ar fi
mai aproape d-aicea. Ce-]i pofte[te inima? Fac eu cinste, c`
tot nu te v`d prea des pe la noi.
38 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Nu m` face s` m` simt vinovat`, Joe. {tii c` \n fiecare


zi m` scol prea devreme ca s` pot \ntrzia noaptea prin sat.
E, atunci ast` sear` faci o excep]ie, nu-a[a? Ia zi, ce iei?
Ei, o jum`tate cu tine beau cu pl`cere, mul]umesc
foarte mult.
Kestrel venise \n sat numai cu inten]ia de a afla tot ce
putea despre [antierul de construc]ii care era planul [i
pentru cnd. P`rea o ironie inutil` a sor]ii c` ere]ii aleseser`
tocmai acel loc pentru a-[i cl`di cuibul. La prnz, se dusese
gr`bit` acas` s`-i spun` tat`lui ei totul [i, dup` ce-[i petre-
cuse toat` dup`-amiaza la pnd`, domnul Richards \i con-
firmase observa]iile p`s`rile \[i f`ceau cuib, dar orice
activitate pe [antier urma s` le z`d`rniceasc` eforturile iar
\n anul urm`tor n-aveau s` se mai \napoieze acolo.
|nainte de a-[i fi ob]inut locul de munc` din Lowestoft,
Kestrel frecventase cu regularitate Cinele [i r`]oiul. Vara,
restaurantul avea muzic` live \n weekenduri: un interpret
de cntece populare cu o chitar`, sau un pianist [i un bate-
rist, orice se g`sea, iar uneori Kestrel ajutase chiar [i cu
servitul la bar. Prin urmare, p`rea locul cel mai potrivit pen-
tru a culege informa]ii [i se \nfiin]ase prompt.
|n timp ce Joe \i punea \n fa]` halba de-o jum`tate,
aten]ia \i fu atras` de un b`rbat ce st`tea \n cealalt` parte a
barului.
Auzi, Kestrel, te-ar tenta o partid` de s`ge]i?
|ntorcnd capul, Kestrel \l v`zu pe Tim O'Connor, cu o
s`geat` \n mn`. Era clar c` venise prea devreme pentru a
se \ntrece cu partenerii lui obi[nui]i de joc. |[i lu` halba [i
se apropie de el.
PE ARIPILE IUBIRII 39

Bun`, Tim. Bine, primesc, dar n-am mai jucat de mult,


a[a c`-s cam neantrenat`.
Nici o grij`, n-am s` rd, \i promise Tim, p`rnd s`
uite c`, \n urm` cu c]iva ani, cnd juca s`ge]i cu regula-
ritate, Kestrel \l \nvinsese la fiecare partid`. Fuseser`
colegi de [coal` \n sat. Tim tr`ise toat` via]a la
Wesslingham, la fel ca ea, iar m`tu[a lui, Miss O'Connor,
era foarte activ` \n Institutul Femeilor. Kestrel nu-l sim-
patizase niciodat` prea mult, de pe vremea cnd, Tim
avnd zece ani, \l surprinsese furnd ou` din cuiburile
p`s`rilor. Tim dispre]uia profund toate formele de via]`
zbur`toare, motiv care era de ajuns ca s` nu fie niciodat`
buni prieteni.
|ncepur` partida, iar Kestrel arunc` prima s`geat`, \n
timp ce Tim st`tea rezemat de mas`, c`utnd s` lege o con-
versa]ie.
V`d c` \nc` nu te-ai m`ritat, spuse el, dup` ce-[i sco-
bise un timp creierii f`r` s` g`seasc` un subiect mai ac`t`rii.
Cam pe cnd s` ne-a[tept`n [i noi la o invita]ie la nunt`,
mm?
Era genul de \ntrebare pe care Kestrel trebuia s-o pareze
cu polite]e cnd i-o puneau persoanele vrstnice din sat,
\ntruct acestea considerau c` se cade ca orice femeie trecute
de optsprezece ani s` fie m`ritat`, dar nu vedea de ce-ar fi tre-
buit s` procedeze la fel [i cu Tim.
Nu-i un comentariu prea potrivit din partea ta, Tim, nu
crezi? Dac` stau s` m` gndesc c` e[ti singurul din clasa
noastr` care-a reu[it s` scape de juv`]...
Tim p`ru cam stnjenit.
40 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Juv`]? Vorbe[ti cam urt despre m`riti[.


{i tu cum l-ai numi? |n trecut, cam a[a spuneai [i
tu.
A, dar cnd e vorba de \nsur`toare e altceva, replic` el,
f`cnd un pas \nainte s` arunce s`geata.
Kestrel zmbi cu mil`.
Bietul Tim ce vederi de mod` veche! Gnde[ti ca pe
vremea bunicii.
Tim arunc` aiurea, iar s`geata nimeri srma, cu un
z`ng`nit, [i rico[` la picioarele lui.
Ce vrei s` zici? \ntreb` el pe un ton defensiv, lund
s`geata ca s` i-o dea lui Kestrel.
N-ai auzit niciodat` de egalitatea \ntre femei [i b`rba]i?
\ntreb` ea cu bun`voin]`, aruncnd.
Tim pufni.
N-ai s-o prea g`se[ti prin partea locului. {i oricum, se
gr`bi el s` schimbe subiectul, de ce \ntrebi despre Cossey?
Ce te intereseaz`, a[a, dintr-o dat`?
|i veni o idee [i se lumin` la fa]`.
Te gndeai s` te angajezi la ei, ca zid`ri]`, poate?
N-ar fi exclus, r`spunse ea cu indiferen]`. Mi-ar pl`cea
s` mnuiesc [paclul [i mistria.
{tia c` Tim avea s` profite de ocazie pentru a \ncepe o
discu]ie despre deosebirile fizice dintre b`rba]i [i femei,
ceea ce-i convenea de minune, c`ci nu voia ca el s`-i
descopere interesul fa]` de [antierul de construc]ii. Era
genul de om care, dac` afla despre ere]i, s-ar fi dus acolo ca
s` arunce cu pietre \n ei. Nu din r`utate, ci numai ca s` vad`
dac` erau \ntr-adev`r sperio[i.
PE ARIPILE IUBIRII 41

Termin` partida [i, scuzndu-se sub pretextul c` a doua


zi trebuia s` se trezeasc` de diminea]`, plec` de la Cinele
[i r`]oiul, pentru a se duce la Bell, \n speran]a de a-l vedea
pe Bill Partridge.
Nu, scumpo, ast`-sear` e plecat. {i-a g`sit o cuconi]`
tineric` prin Kessingland, b`iatu' mamii, spuse amabil`
doamna Partridge. Se v`d tot mereu, de-aproape dou` luni
\n [ir, ad`ug` ea cu mndrie.
Kestrel \i citi \n ochi inevitabila \ntrebare care urma, dar
nu reu[i s-o opreasc`.
{i tu cnd ai de gnd s` ne-aduci acas` un tinerel de
treab`, dar? To]i ne ziceam c` ai cu siguran]` pe cineva, \n
Lowestoft. }in minte c` doamna Dorrit zicea acu' ctva timp
c` pentru tine numai un b`iat de la ora[ ar fi destul de bun
de[i oricine-ar putea zice la fel, de vreme ce-n Wesslingham
nu mai e nici un b`iat bun de-nsur`toare, doar dac` nu-l pui
la socoteal` pe Tim O'Connor, iar `la-i a[a un las`-m`-s`-te-las
c` nici celei mai rele du[mance a fiic`-mii nu i-a[ dori s` se
m`rite cu el o, scuz`-m` un minu]el, scumpo...
Noroc c` tocmai \n acel moment o chemase un client de
la bar, iar cnd reveni \[i uitase vorba.
Ia s-auzim, ce voiai s`-l \ntrebi pe Bill? Poate-mi dai s`-i
transmit un mesaj?
M` rog, nu neap`rat, r`spunse Kestrel. M` gndeam
doar c`, lucrnd pentru Cossey, s-ar putea s` [tie ceva
despre locul de [antier din cap`tul satului dincolo de Trei
Copaci, mai \ncoace de calea ferat`.
Domnul s` te aib`-n paz`, p`i sigur c` [tie! El \nsu[i o
s` lucreze acolo, mine! Zece locuin]e-n stil georgian, asta
42 CYNTHIA HARROD-EAGLES

o s` se construiasc`. Au proiectu' pe hrtie de-o bun`


bucat` de vreme, da' cu ct a tot plouat pn-acu' n-au apu-
cat s`-nceap`. A fost pe-aici un domn... o, uite \nc-un
client, scuz`-m`, scumpo...
La \ntoarcere, doamna Partridge uitase din nou despre
ce vorbiser` [i spuse doar att:
Mai bine treci tu pe-aici mine [i stai de vorb` cu Bill.
O s`-]i spun` el tot ce vrei s` [tii, nu m`-ndoiesc.
Da, a[a voi face. V` mul]umesc, doamn` Partridge,
spuse Kestrel [i se \ntoarse s` plece, cam \ngrijorat`.
Totu[i, dac` ploaia ]inuse lucr`rile \n loc atta timp,
existau [anse ca situa]ia s` mai dureze. N-avea nici un rost
s`-[i fac` griji pe moment, cel pu]in pn` nu afla ce [i cum,
\[i spuse ea ceea ce, totu[i, nu reu[ea s`-i alunge
temerile.

Luni diminea]a, Kestrel se duse la [antier, trecnd prin


sat, c`ci tat`l ei avea scrisori de pus la po[t`. De[i era destul
de devreme, oficiul po[tal se aglomerase deja, iar Kestrel fu
nevoit` s` stea la o coad` din care f`cea parte, v`zu ea cu
inima strns`, [i doamna Dorrit, campioana olimpic`
s`teasc` la p`l`vr`git-de-curs`-lung`. Celelalte persoane de
la coad` nu se gr`beau, a[a c` n-aveau nici un motiv de
nemul]umire, [i-n plus principala calitate a doamnei Dorrit
era aceea c` \ntotdeauna brfea destul de tare ca s-o aud`
toat` lumea.
Un tn`r a[a de dr`gu], zice doamna Partridge
\mbr`cat dichisit, me[ter la vorb`, [tii soiu'... {i-o cre[tere
PE ARIPILE IUBIRII 43

a[a de-aleas` da' e [i normal, nu? Doar vine din Norwich...


ad`ug` ea, cu o privire \n jur, dnd din cap pentru a accen-
tua importan]a acestui am`nunt.
{i ct st`? \ntreb` doamna Baldergammon, so]ia diri-
gintelui.
N-a zis. A stat la Crown, \n Southwick, a[a c` trebuie s`
fie un om cu dare de mn`...
Nu [i dac`-i aici cu treburi, o \ntrerupse domnul
Baldergammon. Dac-a venit cu treburi, pl`te[te firma, a[a c`
poate s` stea unde pofte[te.
Doamna Dorrit nu se l`s`.
Ei, dac` lucreaz` pentru o firm` la care-i d` mna s`-l
]ie cu cas` [i mas` la Crown, \nseamn` c`-i pl`te[te [i leaf`
bun`, deci tot om cu dare de mn` se cheam` c` e.
Domnul Baldergammon n-o mai contrazise, mai mult
fiindc` tocmai \i num`ra pensia domnului Ambrose.
Oricum, continu` doamna Dorrit, v`znd c` nimeni
nu-i mai punea la \ndoial` vorbele, acum s-a mutat la Bell,
fiindu-i mai la-ndemn`, \n]elege]i. A[a de dr`gu] [i ar`tos
[i toate [i nu face nici un deranj, zice doamna Partridge
ca un membru de familie, zice. Numai c` [i din voce \i
r`zb`tu o triste]e iremediabil` cred c`-i \nsurat, la anii pe
care-i are...
Spunnd aceasta, \ntoarse capul direct spre Kestrel, care
avu grij` s` r`mn` cu privirea \n gol, refuznd s` mu[te
nada. Ce nesuferit, \[i spuse ea, s` vin` aici cu manierele
lui alese [i accentul elevat, numai pentru ca doamna Dorrit
s` m` poat` pisa [i mai mult! Orice str`in care punea
piciorul \n sat era evaluat spontan dup` scara de valori
44 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Kestrel, chestie care cam \ncepea s-o plictiseasc`. Oare ct


mai am de a[teptat pn` s` m` lase [i pe mine-n pace, ca pe
Theo [i Laura? se \ntreb` ea. Dar, \n fond, nu era tocmai
acela[i lucru, de vreme ce nici una dintre ele nu se n`scuse
\n Wesslingham.
V`znd c` la ghi[eul domnului Baldergammon tocmai \i
venea rndul domnului Barrow, Kestrel se a[ez` la cealalt`
coad`. Domnul Barrow [i dirigintele po[tei cultivau amn-
doi dovlecei, iar discu]iile lor despre meritele comparate ale
propriilor mon[tri vegetali se puteau prelungi cte o or` [i
mai bine. Kestrel \[i cump`r` att de expeditiv timbrele de
la doamna Baldergammon, \nct nevasta dirigintelui abia
avu timp s` se \ntrebe cu nostalgie de ce venise str`inul \n
Wesslingham tocmai \n acea perioad` a anului [i s` fie
asigurat` c` Kestrel habar n-avea ([i, dup` cum reie[ea din
tonul ei, pu]in \i p`sa). Apoi ie[i \n sfr[it, pornind cu pas
vioi pe strada principal`, spre Southwick.
Cnd ajunse la terenul viran, descoperi c` acolo \nce-
puser` deja s` se \ntmple unele lucruri. Fusese adus un
transport de c`r`mizi, desc`rcate chiar lng` intrarea \n
curte, iar Bill Partridge, singur pe [antier, le stivuia mig`los
\ntr-o parte. Ochii lui Kestrel se repezir` c`tre mla[tin`. Spre
marea ei u[urare, v`zu o str`fulgerare maronie scurt`, cnd
unul dintre ere]i \[i lu` zborul. Va s` zic`, erau \nc` acolo!
Ura, Kestrel, o salut` amical Bill, \ntrerupndu-se din
lucru, cnd o v`zu apropiindu-se. Am auzit c` te-ai \ntors
c` nu mai lucrezi, adic`. O ]igar`?
Kestrel cl`tin` din cap, a[teptndu-l s`-[i aprind` una
\nainte de a-l \ntreba:
PE ARIPILE IUBIRII 45

Bill, ce se \ntmpl`? Ce-s toate astea? ad`ug`, ar`tnd


cu o mn` \n jur.
Ale lui Cossey, r`spunse el scurt. Zece vile or`[ene[ti.
Au cump`rat locu-n septembrie trecut, cic`, da' mai cu vre-
mea asta urt`, mai cu una, mai cu alta... \n fine, n-au
putut s` fac` nimic. Oricum, acum c` vine prim`vara, au s`
se-apuce de treab`.
|n cteva cuvinte, vorbind insistent, Kestrel \i explic`
despre p`s`ri.
Am observat-o pe una azi-diminea]`, cnd am venit
aici, confirm` el amiabil. Nu i-am prea dat aten]ie o
pas`re-i doar o pas`re, [i-asta nu era dect tot o pas`re, la
urma urmei.
Cu pasiune, Kestrel \i explic` de ce eretele de balt` nu
era doar o simpl` pas`re.
La cel mai mic zgomot sau deranj de orice fel vor pleca
[i n-au s`-[i mai fac` niciodat` cuibul aici. Din cauza stre-
sului, anul `sta nu-[i vor mai face nici un cuib, iar la noi nu
se vor mai \ntoarce. S-ar putea ca asta s` fie unica [ans` de
a ajuta specia s` se instaleze la loc \n habitatul ei natural.
Nu-]i dai seama ct e de important?
Bill Partridge \i privi fa]a agitat`, mijindu-[i ochii c`prui,
prin fumul ]ig`rii.
|mi dau seama c` pentru tine e important, nici vorb`,
spuse el \n]eleg`tor, [i n-am nimic \mpotriv` s` le las \n
pace. |n]elegi, \n diminea]a asta eu nu fac dect s` stivu-
iesc c`r`mizile [i pot s` stau numai \n partea de-aici, f`r`
s` m-apropii da' n-o s` foloseasc` la nimic. |n cursul
s`pt`mnii va veni betoniera, [i-atunci s` vezi g`l`gie!
46 CYNTHIA HARROD-EAGLES

S`pt`mna asta...? \ntreb` Kestrel, cople[it`.


Nu [tiai c` agentul a [i venit? Tocmai de la Norwich, ca
s` se-asigure c` treaba merge bine. O s` ne zoreasc` pe to]i,
nici vorb`. Tr`sese la Crown, da' cnd i-am spus despre
buc`t`ria mamei [i toate celelalte, s-a r`zgndit [i a venit la
noi. St` \n camera cea mare din fa]`, deasupra garajului
aia pe care-am zugr`vit-o chiar dup` Cr`ciun, iar mama i-a
pus perdele noi, f`cute din materialul cump`rat de la tal-
ciocul din St. Patrick, preciz` el, cu pasiunea pentru detalii
m`runte pe care o mo[tenise de la doamna Partridge.
Deci, asta f`cea str`inul, \[i spuse nemul]umit` Kestrel.
Ei bine, trebuia ajutat s`-[i \n]eleag` gre[eala nimic, nimic
n-avea s`-i \mpiedice pe ere]i s` se \mperecheze, chiar [i
dac` pentru asta Kestrel s-ar fi aruncat ea \ns`[i \n betonier`
ca s-o opreasc`. Prin minte \i treceau tot felul de planuri
nebune[ti, \n timp ce se \ntorcea spre mla[tin`, c`utnd
ere]ii din priviri.
Ploaia \ncepu din nou.
Oricum, se pare c` [i El e de partea ta, coment` Bill,
ridicnd privirea; \[i stinse ]igara [i se \ntoarse. Ei, eu mai
stivuiesc vreo cteva [i-am s-o-ntind. Pare s` se-anun]e o
ploaie cu g`leata, a[a c` azi n-o s` se fac` mare lucru.
Vei ]ine minte... s` nu te-apropii, da, Bill? \ntreb`
Kestrel, trezindu-se din reverie.
Cu mine s` nu-]i faci griji, Kestrel n-o s` le fac nimic la
p`s`rile tale. Da' eu-s numai unul. De ceilal]i nu pot s` zic
nimica.
|]i mul]umesc oricum, Bill, spuse Kestrel [i, vrndu-[i
minile \n buzunare, plec` posomort`.
PE ARIPILE IUBIRII 47

Pe drum, se opri s` se \mpace cu Laura, dar constat` c`


bibilotecara o iertase deja pentru iritarea momentan` din
ajun, invitnd-o acum la mas`. Kestrel accept` cu bucurie,
f`r` s` se supere deloc cnd constat` c` era un prnz de
lucru, constnd din pine cu brnz` [i ceai, luate \n gr`din`,
\n timp ce terminau s`patul pe care-l \ncepuse Laura \n
ajun.
Ce-]i mai fac p`s`rile? \[i aminti Laura s` \ntrebe.
Kestrel \i explic` situa]ia cu [antierul.
Foarte r`u. Vai de mine! M` rog, sper de dragul t`u ca
ploaia s` continue, de[i o s` ne strice recolta de cartofi, ca
s` nu mai pomenesc de ceap`.
Se pare c` pe fermieri nimic nu-i mul]ume[te,
r`spunse Kestrel, s`pnd cu \nver[unare ca s`-[i descarce
enervarea cauzat` de [antier. Anul trecut, cnd a fost secet`,
spuneau c` va fi recolt` slab` de cartofi, iar acum dau vina
pe ploaie.
Cartofii sunt plante sensibile. Nu le place s` fie deran-
ja]i la vremea facerii cuibului, replic` Laura, iar cnd Kestrel
ridic` spre ea o privire \ncruntat` f`cu un pas \napoi, cu un
gest defensiv. Hai, nu-mi s`ri la beregat`. Glumeam [i eu,
atta...
Iart`-m`, se scuz` Kestrel, cam ru[inat`. Dar e un lucru
prea important ca s` glumim pe seama lui.
Kestrel, copila mea, nimic nu e prea important pentru
o glum`. A[a se nasc fanaticii. {i, apropo, ad`ug` Laura,
serioas`, dac` te vei \ndr`gosti vreodat`, ai grij` s` te mai [i
\nfurii pe respectivul din cnd \n cnd ai un aer foarte
impresionant.
48 CYNTHIA HARROD-EAGLES

La asta Kestrel fu nevoit` s` rd`, relundu-[i s`patul cu


mai mult` energie [i pl`cere.
Cnd pauza de mas` a Laurei se \ncheie, Kestrel o \nso]i la
bibliotec` [i r`mase acolo un timp, r`sfoind ni[te c`r]i, pn`
cnd, v`znd c` ploaia se mai potolise, se hot`r\ s` se \ntoarc`
acas` prin mla[tini [i stuf`ri[, ca s` vad` dac` ere]ii mai erau
acolo.
Se apropie de locul cuibului prin partea [antierului de
construc]ii [i, cnd ajunse la poart`, v`zu c`, de[i Bill ple-
case acas`, \n curte era totu[i cineva.
Era un b`rbat \nalt, \mbr`cat cu un impermeabil elegant,
tipic or`[enesc, [i cizme Wellington care fie erau noi, fie
fuseser` cur`]ite de la ultima folosire, c`ci nu aveau nici
urm` de noroi pe ele. Prin urmare, Kestrel nu avu nevoie
s`-i vad` teodolitul din mn` pentru a [ti c` \n fa]a ei se afla
tocmai du[manul, agentul din Norwich.
|n clipa cnd \l v`zu, \ncepu s`-i clocoteasc` sngele \n
vene. Cu buzele strnse [i n`rile dilatate, intr` \n curte, gata
de lupt`.
Capitolul 5

Stuart King nu se omorse niciodat` dup` lucrarea din


Wesslingham. Nici nu s-ar fi pus problema s-o refuze era
un profesionist priceput [i c[tiga bine, dar \nc` nu
ajunsese att de independent \nct s` poat` spune da sau
nu \n leg`tur` cu vreun proiect anume. {tia, \ns`, c` treaba
era dificil`, iar perspectivele nu-l \ncntau deloc.
Stuart era un om care admira ordinea, disciplina, efi-
cien]a. Se n`scuse [i crescuse \ntr-un ora[ \ntmpl`tor,
chiar la Norwich [i admira precizia cu care func]ionau
ora[ele, fiecare persoan` \ndeplinindu-[i rolul pentru ca
ansamblul s` func]ioneze normal. Considera via]a la ]ar`
dezordonat` [i extrem de nepractic`. Suprafe]e mari de
teren st`teau nefolosite [i nefolosibile. Oamenii lucrau la
ore anormale [i niciodat` nu-i puteai g`si cnd aveai nevoie
de ei. Uneltele [i ma[in`riile erau l`sate la \ntmplare, pn`
rugineau sau se pierdeau.
50 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Desigur, unele dintre produse erau utile [i pl`cute.


Vacile transformau iarba \n lapte dar \ntr-un mod att de
lent [i p`gubos, p`scnd la nimereal` pe paji[ti imense [i
l`sndu-[i b`legarul \n locuri de unde nu putea fi recoltat [i
folosit. Nu, via]a rustic` r`mnea un mister pentru Stuart,
care prefera ca a[a s` [i r`mn`.
{i-apoi, mai era [i proiectul propriu-zis acesta avea s`
creeze dificult`]i. Munca de construc]ii avea un anumit ritm
natural [i, o dat` ce-l pierdeai, toate \ncepeau s` se dere-
gleze. Lucrarea \ntrziase deja cu [ase luni, ceea ce era un
semn foarte r`u. Desigur, prezen]a lui acolo avea anumite
compensa]ii g`sise o gazd` foarte amabil` [i m`moas`, \n
persoana doamnei Partridge de la Bell, avea o camer` con-
fortabil`, iar mesele, pe care le lua \n buc`t`ria din spate, cu
familia, erau delicioase [i \ndestul`toare. Stuart era un om
destul de \nchis \n sine [i timid, \n via]a personal` (unul
dintre motivele pentru care, la dou`zeci [i [apte de ani, era
\nc` nec`s`torit), [i se bucura c` g`sise o locuin]` unde
oamenii se purtau frumos cu el.
Dar, pe lng` toate problemele la care se a[teptase, nici
un moment nu-[i \nchipuise c` \nc` din prima zi pe [antier
avea s` fie atacat de Harpia din Borneo. Aceasta fu prima lui
impresie cnd o v`zu pe Kestrel apropiindu-se, [i ar putea
fi iertat pentru c` f`cu un pas \napoi, \nainte de a se st`pni
[i a afi[a o expresie politicoas`.
A doua impresie fu c` acea Harpie cu hainele ude,
r`v`[ite [i pline de noroi era extrem de frumoas`, \n genul
feroce, cu ochi alba[tri sc`p`r`tori [i p`r castaniu buclat,
\ncurcat de vnt [i \mbrobonat de ploaie. Oricum, se p`rea
PE ARIPILE IUBIRII 51

c` printre ]elurile ei nu se num`ra [i acela de a ob]ine admi-


ra]ia, c`ci cnd se opri \n fa]a lui, privindu-l crunt, Stuart nu
reu[i dect s` \ntrebe, cu glas cam pierit:
C`uta]i pe cineva...?
|n auzul lui Kestrel, glasul suna slab [i plictisit, \n acel stil
blazat al persoanelor prea sofisticate pentru a-[i pierde vre-
mea cu localnicii.
Dumneata e[ti agentul? \ntreb` ea, pe un ton b`t`ios.
~`... da. Am aceast` onoare, r`spunse prudent
Stuart.
Ei bine, aici nu pute]i construi.
De ce nu? replic` el \n modul cel mai firesc, \nc`
\nainte de a se \ntreba cu ce drept \i spunea Kestrel a[a ceva.
Nu pute]i, [i gata. E inadmisibil.
Aha... f`cu Stuart, \ncepnd s` se l`mureasc`.
Nu era o persoan` cu autoritate oficial`, ci mai degrab`
un fel de protestatar`. }ara p`rea s` forfoteasc` de ele \n
majoritate, femei care n-aveau altceva mai bun de f`cut,
pornite s` \mpiedice oamenii s`-[i vad` de treburi, din tot
felul de motive tmpite.
{i a]i dori s`-mi spune]i [i mie de ce? \ntreb` el, ca s`-i
fac` hatrul.
Acolo, \ncepu Kestrel cu pasiune, ar`tnd spre mla[tini
cu un deget tremur`tor, acolo, chiar la marginea acestui
teren, o pereche de ere]i de balt` au \nceput s`-[i constru-
iasc` un cuib.
A, p`s`ri...! o \ntrerupse el, l`murit.
Pentru Kestrel, tonul lui emana atta dispre], \nct o f`cu
s` se burzuluiasc` pe loc.
52 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Da, p`s`ri! Desigur, dumneata n-ai cum s` [tii nimic


despre p`s`ri, dar partea asta din Suffolk este un mediu
natural de \mperechere pentru o mul]ime de specii rare. E
una dintre pu]inele zone din Anglia care n-au fost cotropite
de industria[i [i speculan]i porni]i s` construiasc` locuin]e
la ]ar` numai pentru a-[i c`ptu[i ei buzunarele. Iar din acest
motiv avem aici p`s`ri rare, dintre care unele au ajuns s`
nu-[i mai dureze cuiburile nic`ieri \n Anglia.
{i din cte presupun, acele... zi-le pe nume... fac parte
dintre ele, spuse Stuart, \nc` politicos, \n pofida supozi]iilor
ei jignitoare la adresa lui.
Acele zi-le pe nume sunt doi ere]i de balt`, o
pas`re foarte rar` [i foarte frumoas`, din familia uliului.
Cndva, erau r`spndite prin partea locului, dar au fost
intoxicate cu chimicale [i alungate de proliferarea indus-
trial`, iar acum nu mai vin aici dect \n vizit`. Se
\mperecheaz` doar \n una sau dou` colonii protejate. De
cincisprezece ani, nici o pereche nu s-a mai reprodus aici,
\n Wessle Marsh.
M` rog, acum, c` [i-au f`cut cuibul, m-a[ fi a[teptat s`
fii fericit`.
Tocmai asta-i problema, replic` exasperat` Kestrel. }i-am
spus c` le-au alungat dezvolt`rile industriale. Sunt foarte
sensibile la zgomotele [i tulbur`rile de orice fel, \n perioa-
da de reproducere. Orice \ncercare de a construi aici le-ar
alunga. Anul `sta nu [i-ar mai face cuib deloc, iar aici nu s-ar
mai \napoia niciodat`.
Scuz`-m`, dar cu cine am pl`cerea...? se interes`
Stuart, ca s` c[tige timp.
PE ARIPILE IUBIRII 53

Sunt Kestrel Richards, iar tat`l meu este Graham


Richards, ornitologul.
Era clar c` acest nume nu-i spunea nimic.
Aha... Credeam c` oi fi vreo oficialitate din partea unei
societ`]i de conservare a mediului, sau a[a ceva...
Ei bine, nu sunt, dar nu v`d ce importan]` are asta.
A, nici una, nici una... desigur...
Cnd era nervos, glasul lui Stuart suna mai plictisit ca
oricnd, iar Kestrel nu avea nici ea timp s` se calmeze.
{i locuie[ti \n Wesslingham?
Acolo, r`spunse ea repezit, ar`tnd cu degetul. |n
Coats Cottage, la marginea mla[tinii. {i-acum, ce-ai de gnd
s` faci?
|n leg`tur` cu ce?
|n leg`tur` cu [antierul, desigur. }i-am explicat de ce
nu po]i construi aici.
Tonul ei \ncepea s`-l cam \nfurie pe Stuart.
Nu-mi propun s` fac nimic altceva dect lucrul pentru
care am venit [i anume, s` iau toate m`surile necesare
pentru ca acest proiect de construc]ii s` continue, cu toat`
viteza posibil`. |]i \n]eleg sentimentele fa]` de p`s`ri...
Nu e vorba numai de mine! strig` Kestrel, \nnebunit`
de neghiobia lui. E problema tuturor oamenilor din sat, a
\ntregii ]`ri! Orice fapt` care pericliteaz` \mperecherea a doi
ere]i de balt` ar fi o crim` la adresa posterit`]ii!
Frumoase cuvinte, coment` iritat Stuart, dar eu n-am
auzit niciodat` de pas`rea asta [i m` \ndoiesc c` a mai auzit
altcineva, \n afara unui num`r ne\nsemnat de maniaci ai
p`s`rilor...
54 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Maniaci ai p`s`rilor...! repet` Kestrel, aproape


amu]it` de mnie.
...[i nu-i v`d pe [efii mei \nduplecndu-se din consi-
dera]ie fa]` de o pas`re c`reia, din moment ce nimeni n-a
auzit de ea, nimeni nu-i va sim]i lipsa.
St`teau fa]` \n fa]`, Kestrel \nro[it` de furie, Stuart \nalt,
ferm [i rece ca ghea]a. Ajunseser` \ntr-un impas evident [i,
dup` cteva momente, Kestrel se r`suci pe c`lcie [i porni
prin ploaie, l`sndu-l pe Stuart de[i n-avea de unde s` [tie
destul de zguduit.

Draga mea, e[ti \ntr-un hal f`r` de hal, observ` blajin


domnul Richards, cnd Kestrel intr` \n cas` trntind u[a
dup` ea.
|ntmpl`tor, Graham Richards tocmai trecea prin antreu
[i \i observ` nu prea \ngrijorat \nf`]i[area r`v`[it`, Kestrel
fiind obi[nuit` s` umble prin ploaie [i noroi. Dar nu putea
s`-i ignore petele ro[ii de pe obraji [i nici pielea albit` de
furie din jurul n`rilor.
Ce s-a \ntmplat? Vino \n cabinetul meu e[ti mai ud`
dect de obicei, cred...
Ooooof, porcul `la \ncrezut, m`celar \ngmfat [i ignorant...
Kestrel, calmeaz`-te! interveni domnul Richards. M`
alarmezi de-a binelea!
N-am \ncotro, tat` sunt a[a de furioas` c`-mi vine s`
scuip!
Se [i vede, observ` tat`l ei, rznd. Cel care te-a
sup`rat ar avea de ce s` tremure de fric`. Ar`]i ca o s`lbatic`
foarte periculoas`...
PE ARIPILE IUBIRII 55

Serios?
Kestrel se opri, gndindu-se la aspectul \ngrijit, aproape
elegant, al adversarului. Se privi, \[i v`zu blugii \nnoroia]i,
cizmele enorme \mpov`rate cu p`mnt, hanoracul rupt
nu era tocmai culmea elegan]ei feminine. Se uit` \n oglinda
mic` [i p`tat` de pe perete, lng` cuier, [i-[i observ` p`rul ud
[i \nclcit, din care ie[eau fire de iarb` uscat`, fa]a nefardat`,
cu o dr` de noroi pe un obraz cum o fi ajuns acolo? iar
pe chip \i ap`rur` din nou bujorii, de[i din cu totul alt motiv.
Ce [i-o fi spus despre mine? se \ntreb` ea. Ar`t de vreo
paisprezece ani, ca fetele alea \nnebunite dup` cai, care se
tot \nvrtesc prin jurul grajdurilor. |n nici un caz nu i-am
putut face o impresie prea bun`. Nici nu m` mir c` nu m-a
luat \n serios. Sunt o adev`rat` ar`tare!
Mai sp`[it`, \[i scoase cizmele [i hanoracul [i-[i urm`
tat`l \n cabinet, unde se opri \n fa]a focului, pentru a-[i usca
blugii la spate \ntotdeauna partea cea mai ud`, din cauza
obiceiului ei de a se a[eza \n iarb`, pe orice vreme, ca s`
observe p`s`rile.
Ar trebui s`-mi iau ni[te pantaloni din-`ia de plastic,
cum li se pun bebelu[ilor, coment` ea.
Domnul Richards zmbi, bucuros c`-i revenise sim]ul
umorului.
Las`-m` numai s` pun ibricul pe foc, [i-apoi ai s`-mi
po]i spune ce s-a \ntmplat.
Dup` ce se \ntoarse de la buc`t`rie, o ascult` pe Kestrel
cum \i povestea, calm`, \ntlnirea cu agentul.
Iar concluzia e c` vor \ncepe construc]iile imediat ce
\nceteaz` ploaia. Of, tat`, trebuie s` facem ceva!
56 CYNTHIA HARROD-EAGLES

M` rog, Kestrel, nu prea v`d ce-am putea face. Omul


are tot dreptul s` construiasc` unde vrea, atta vreme ct
planurile \i sunt aprobate.
Dar, tat`...!
Da, draga mea, [tiu, dar ce altceva putem face? Cred c`
am putea \ncerca s`-l rug`m politicos, sublinie el, cu o
lic`rire \n ochi, dar nu m` a[tept s` avem vreo [ans`.
Oricum, ai spus c` nu vor \ncepe pn` nu trece ploaia, iar
pn` atunci pare s` mai fie destul` vreme. Eu a[ a[tepta s`
v`d ce se mai \ntmpl`. Chiar dac` ploaia se opre[te, mare
lucru nu vor putea face pn` nu se usuc` p`mntul. Iar
p`mntul din partea locului nu e prea permeabil, a[a c` va
trebui s` sape funda]ii adnci, ceea ce nu se poate \ncepe
dect dup` ce solul va fi mult mai uscat.
Bine, tat`, dar cum de [tii attea despre construc]ii?
\ntreb` Kestrel, surprins`.
De ce n-a[ [ti despre construc]ii? replic` el, cu un zm-
bet. Credeai c` nu-s dect un pasionat al p`s`rilor, b`trn [i
maniacal?
Aceste cuvinte sem`nau att de mult cu ale agentului
maniaci ai p`s`rilor \nct Kestrel se \nduio[` [i-[i arunc`
bra]ele pe dup` gtul tat`lui ei, cuprinzndu-l ocrotitor.
O, tat`, e[ti a[a de scump!
Domnul Richards o b`tu afectuos pe um`r, surprins [i
\ncntat de efuziunea ei sentimental`.
Sigur c` sunt, draga mea, de ani de zile ]i-o tot spun.
Kestrel rse, \i d`du drumul, tr`gndu-[i nasul, [i zmbi.
Hai s` bem un ceai, propuse ea.
Capitolul 6

Oricine care se bazeaz` pe vremea din Anglia ca s` fac` ceva


e condamnat s` aib` o dezam`gire. A doua zi, trezindu-se \n
zori, Kestrel st`tu un moment nedumerit`, \ntrebndu-se ce
anume era att de ie[it din comun \nct \i stricase somnul.
Apoi, \[i d`du seama: soarele str`lucea prin fereastra dor-
mitorului.
Gemu sonor, se d`du jos din pat [i se duse s` priveasc`
printre perdele. Soarele, r`s`rit de pu]in` vreme, se afla la
mic` \n`l]ime deasupra b`l]ilor, luminnd toate suprafe]ele
ude [i urcnd \ncet spre bolta f`r` nori, care p`rea hot`rt`
s` r`mn` astfel.
Ca s` vezi! murmur` ea, de una singur`. Ce perversi-
tate...!
Dar era o diminea]` minunat`, din toate punctele de
vedere cu excep]ia celui al protej`rii ere]ilor, iar Kestrel nu
devenise att de insensibil` \nct s` nu se poat` da jos din
pat. Se sp`l` [i se \mbr`c` \n grab`, apoi cobor\ la parter.
58 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Ascult` un moment, conchise c` tat`l ei dormea \nc`, apoi


lu` un co[ [i ie[i pe u[a lateral`, ducndu-se la cules de ciu-
perci.
Nu se a[tepta s` g`seasc` multe, nefiind o regiune prea
rodnic` \n ciuperci, dar era o scuz` valabil` pentru a ie[i din
cas` att de devreme, \nainte de a se trezi [i al]ii pentru a
strica frumuse]ea zilei. Se duse pn` \n dreptul casei lui
Dodman, de unde, p`r`sind drumul, care descria un ocol
spre sat, s`ri peste un zid pn` pe cmpia din partea
cealalt` [i porni de-a lungul tufi[urilor, t`ind-o pe
scurt`tura curbei [i g`sind dou`-trei ciuperci albe care s`-i
r`spl`teasc` osteneala.
Porni haihui pe cmpii, f`r` s` se \ndep`rteze de sat dar
evitnd [i s` se apropie prea mult, iar \n cele din urm`,
sim]ind c` i se f`cuse foame [i c` picioarele \nc`l]ate \n
adida[i i se umeziser` de rou`, reveni pe drum, cu gndul
de a se \ndrepta spre cas`. Ie[i \n drum trecnd prin gr`dina
domni[oarei O'Connor, astfel \nct intr` \n sat lng` Bell.
Ultimul om pe care se a[tepta s`-l \ntlneasc` la ora
aceea matinal` ea [i ultimul pe care dorea s`-l vad`, dar toc-
mai se preg`tea s` ias` din gr`din` pe poart` cnd observ`
o siluet` \nalt`, \n impermeabil, care se apropia. Kestrel se
retrase la umbra arbu[tilor \nainte de a fi v`zut`, \ntrebn-
du-se imediat de ce o f`cuse orice \ncercare de a-l evita
era ridicol`. Dar, de vreme ce tot o f`cuse, r`mase pe loc,
privindu-l. Se vedea clar c` revenea la hotel, dup` ce-[i
f`cuse plimbarea de diminea]`. Nu s-ar fi a[teptat s` fie
genul care se treze[te cu noaptea-n cap.
Fusese poate pe [antier? Nu, venea din direc]ia opus`.
Trecu prin dreptul ascunz`torii ei f`r` s-o observe, iar
PE ARIPILE IUBIRII 59

Kestrel \i putu vedea bine profilul destul de chipe[, fu ea


nevoit` s` recunoasc`. Avea chipul serios, aproape trist.
Kestrel \[i spuse c` ar`ta att de nepotrivit, cu impreme-
abilul lui nou [i curat pe uli]a satului nepotrivit [i, poate,
cam \nsingurat...? Se reculese. De ce s`-i par` r`u pentru el?
Probabil c`, dac` afla, agentul ar fi luat-o ca pe o grav`
insult`.
Cnd fu sigur` c` n-avea cum s-o mai vad`, Kestrel ie[i
din ascunzi[, pornind spre cas`. Diminea]a \ncepea s` fie
populat`. |l \ntlni pe po[ta[, care se \ntorcea de la Coats
Cottage, iar cnd ajunse la Col]ul lui Dodman \l v`zu \n
gr`din` pe b`trnul domn Ambrose, care adulmeca
v`zduhul ca un terrier b`trn [i sur.
A, 'nea]a, Miss Castrol, o salut` el, f`cndu-i cu ochiul,
complice. Ai fost dup` ciuperci, v`z. Ia zi, te-ntlni[i cu
tinerelu-acela?
Care tinerel? \ntreb` Kestrel, iritat`.
A, i-un tinerel pe cinste, continu` b`trnul, nelund \n
seam` \ntrebarea lui Kestrel, cum era [i de a[teptat. Arat`
elegant cum se cuvine, ca tot omu' \nst`rit. {i-i chipe[,
ad`ug` el, meditativ, dac` e s-o pui [i pe asta la socoteal`.
Da' la a[a ceva te pricepi tu mai bine ca un b`trn ca mine,
hai?
Ei, nu-l prea cunosc, spuse Kestrel pe un ton distant,
[i n-am vorbit cu el dect o dat`.
Voia s` dea impresia c`, dac` mai vorbea vreodat` cu el,
asta n-avea s` se \ntmple prea curnd, dar domnul
Ambrose \i adres` un zmbet [tirb, \n]elegnd taman invers.
Ei, las`, n-o pune la inim`, spuse el. O s` stea \nc` mult
timp aicea, a[a c-o s` ai ocazia.
60 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Acum trebuie s` plec, m` a[teapt` tata cu micul dejun,


spuse ea, gr`bit` s` scape.
Dup` micul dejun, tat`l ei porni spre locul cuibului.
Am s`-mi cl`desc o ascunz`toare de cealalt` parte a
[antierului, spuse el. Dac` vreau s` observ p`s`rile cum se
cade, trebuie ca m`car s` pot sta pe loc uscat. Nu mai sunt
tn`r ca odinioar`... \i spuse el lui Kestrel.
Bine, eu am s` sp`l rufele [i fac pu]in` ordine,
r`spunse ea, apoi vin [i eu.
}i-a[ fi recunosc`tor dac` ai trece prin sat, ca s`-mi
cumperi [i mie un ghem de sfoar` verde. Mi-a mai r`mas
doar cam o jum`tate de iard.
Bine, tat`, spuse Kestrel cu resemnare, c`ci sperase ca
\n acea zi s` evite satul. Atunci, ne vedem mai \ncolo.
Cnd intr` \n sat, soarele str`lucea puternic [i \nc` mai
b`tea o briz` slab`, r`coroas`. |n toate gr`dinile erau \ntinse
la uscat rufele de lunea, flfind cu plesnete umede [i
lucind \n soare, iar pe boschetele din cur]i erau \ntinse
batiste, pe alocuri att de multe \nct se p`rea c` ninsese.
Nori cumulus albi [i mari ap`ruser` pe cerul de un albastru
\nchis, iar Kestrel privi \n sus, spernd s` vad` vreun semn
de ploaie, dar nu erau acel gen de nori.
Domnul Barrow se afla \n magazinul de scule [i articole
diverse, cump`rnd araci pentru maz`re. La vederea lui
Kestrel, ochii i se luminar`.
'Nea]a, Kestrel uite-adineaori l-am v`zut pe tn`rul
acela trecnd! o anun]` el voios.
Kestrel zmbi plictisit`.
Nu z`u? replic` ea, f`r` interes. Ce crede]i, oare o s`
mai plou`?
PE ARIPILE IUBIRII 61

Stratagema avu succes, c`ci domnul Barrow, la fel ca to]i


s`tenii, se credea expert \n meteorologie.
Nu, spuse el, cred c-o s` r`mn` destul de frumos o
vreme. Era [i timpul, altfel toate legumele mi-ar fi putrezit
\n p`mnt. |n perioada asta a anului e o umezeal` cumplit`
praf o f`cea cartofii [i ceapa, s` vezi de n-o fi a[a. Totu[i,
acum cred c` o vreme s-a pus pe timp frumos.
Bate [i-un vnt bun ca s` le usuce, ad`ug` Jim Cosser,
proprietarul magazinului. Toate rufele-astea \ntinse afar`
de-o s`pt`mn`, dou`, n-am mai v`zut a[a priveli[te. Mai
vrei ceva, Arnie? \ntreb` el, v`znd-o pe Kestrel c`-[i cam
pierdea r`bdarea.
Nu, asta-i tot, Jim. Ne mai vedem pa, Kestrel.
Transmite-i salut`ri de la mine tn`rului t`u.
{i ie[i chicotind, \n culmea \ncnt`rii.
Dup` attea comentarii, Kestrel era preg`tit` s`-l vad`
pe tn`r la locul de construc]ie, dar acesta nu se z`rea
nic`ieri. Totu[i, pe [antier era destul` activitate, c`ci \n
afar` de Bill Partridge se mai aflau acolo doi tineri [i un
b`rbat \ntre dou` vrste, cu [apc` se vedea clar c` erau
oamenii firmei Cossey, c`ci nu f`ceau parte dintre s`teni.
|ntindeau o pasarel` de scnduri peste p`mntul umed, iar
o gr`mad` de scnduri desc`rcate recent \[i a[teptau
stivuirea. |n timp ce Kestrel ocolea [antierul pe margine,
unde p`mntul era mai uscat, Bill o v`zu [i se apropie s`-i
vorbeasc`.
Avea o expresie de scuz`.
|mi pare r`u, spuse el. Azi-diminea]` a fost aici domnul
King [i a spus s`-i d`m bice. Pare s` fie un om foarte
energic.
62 CYNTHIA HARROD-EAGLES

~sta-i agentul, nu-i a[a? Nu [tiam cum \l cheam`.


Stuart King, spuse Bill. ~[tilal]i-s doi muncitori [i
maistrul de la Cossey oameni din Lowestoft. Dup` ce-a
plecat am vorbit cu maistrul, da' parc-a[ fi vorbit c-un turc. A
zis c` domnul King i-ar pune pielea pe b`] dac` s-ar \ncurca
pentru nu-[' ce pas`re. M` scuza]i, da' a zis foarte clar.
Kestrel cobor\ privirea.
}i-ai dat toat` silin]a, Bill. Cred c` maistrul trebuie s`
fac` ceea ce i se spune. Nu, dup` King `sta trebuie s` m` ]in.
Poate c-o s` plou` din nou, spuse Bill, dup` o scurt`
t`cere.
Ridicnd privirea spre cer, Kestrel cl`tin` din cap.
Poate... Nu-mi r`mne dect s` sper. L-ai v`zut pe tat`l
meu?
L-am z`rit acu' ctva timp, da' de-atunci nu m-am mai
uitat. {efu' ne ]ine din scurt uite, [i-acuma se uit` la mine.
Trebuie s` m` duc.
Da, du-te, nu vreau s` ai nepl`ceri. |]i mul]umesc c` ai
\ncercat, Bill.
Bill f`cu un gest vag cu mna [i plec` plesc`ind prin
noroi. P`mntul era \nc` flea[c`, observ` Kestrel, u[urat`.
Apoi, porni s`-[i caute tat`l. Acesta lucra la ascunz`toare, cu
\ncetineala lui obi[nuit`, [i lu` de la ea sfoara f`r` nici un
comentariu. Se mi[ca att de t`cut [i u[or, \nct p`rea s`
fac` parte din mediul natural, iar via]a \[i urma cursul \n
jurul lui la fel de netulburat ca [i cum ar fi fost un [oarece
de cmp. Kestrel fu cam surprins` s`-l vad` pe Larch acolo,
umblnd prin desi[uri cu cine [tie ce treburi de-ale lui.
Motanul o salut` cu un prrp scurt [i o privire fulger`toare
din ochii lui de safir.
PE ARIPILE IUBIRII 63

Te deranjeaz`? \ntreb` Kestrel.


Domnul Richards privi spre motan [i zmbi. Larch \i zmbi [i el.
A, nu e de-ai no[tri, cred.
Mai sunt aici?
Abia \ndr`znise s` \ntrebe, de[i [tia c` trebuia ca ere]ii s`
fie acolo, altfel tat`l ei n-ar fi continuat s`-[i construiasc`
att de calm ad`postul.
Da \nc` nu par s` fie prea tulbura]i, am bucuria s`
spun. Se opresc mai frecvent ca s` priveasc` \n jur dar
pn` acum `sta e singurul semn de agita]ie. |n fond, nu
sunt dect trei oameni, iar prezen]a lor e intermitent`.
Dar dac` activitatea se va intensifica?
Activitatea de pe [antier? Da, asta ar avea efect. Iar dac`
aduc [i ma[in`rii...
L`s` fraza neterminat`.
Vor aduce obligatoriu, mai devreme sau mai trziu,
dac` nu facem ceva, \ncepu Kestrel, \ns` tat`l ei ridic` o
mn`, f`cndu-i semn s` tac`, [i ridic` binoclul la ochi att
de repede \nct Kestrel nici nu apuc` s` disting` mi[carea.
Kestrel \n]epeni [i, cobornd privirea, \l v`zu pe Larch la
picioarele ei, la fel de \ncremenit, privind printr-o
desp`r]itur` dintre ramurile pe care domnul Richards le
legase deja. Oare era posibil ca motanul s` admire \ntr-
adev`r mi[c`rile p`s`rilor?
|n clipa urm`toare, Kestrel v`zu ere]ii.
Dup` ce disp`rur`, iar cei trei observatori se animar` din
nou, Kestrel \ntreb`:
Ce aduceau? Mai construiesc \nc`?
Se pare c` da, spre marea mea bucurie, r`spunse tat`l
ei, iar Kestrel zmbi u[urat`.
64 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Spre ora prnzului, ere]ii se f`cur` nev`zu]i, a[a c` dom-


nul Richards se hot`r\ s` se duc` acas` un timp, ca s`
m`nnce [i s` fac` unele \nsemn`ri, pentru a reveni pe
\nserat.
Tu ce-ai s` faci? \[i \ntreb` el fiica.
Cred c` m` duc s` iau masa cu Theo, r`spunse ea. S-ar
putea s` aib` unele idei despre ce-ar fi de f`cut.
Da, s-ar putea \ntr-adev`r. |mi face impresia unei tinere
cu o minte foarte practic`.
{i-i plac p`s`rile, ad`ug` Kestrel, zmbind.
Domnul Richards zmbi [i el.
{tii, \i spuse, pe un ton tachin`tor, acum e prima oar`
cnd zmbe[ti \n diminea]a asta. }ine-o tot a[a, s-ar putea s`
devin` un obicei.
|n timp ce-[i croia drum \napoi spre strad`, Kestrel v`zu
c` Stuart King revenise pe [antier. Stuart King... I se p`rea
ciudat s`-i [tie numele. {i i se potrivea un nume rece,
trufa[, sofisticat, lipsit de suflet. Cnd trecu prin apropierea
lui, King se uit` la ea, dar Kestrel prefer` s`-l ignore. Atunci,
privirea lui se mut` pu]in mai \n spatele ei, [i \ncepu s`
rd`. |ntorcnd capul, Kestrel v`zu c` Larch o urma, fidel
ca un cine. Motanul se opri \n acela[i timp cu ea,
adresndu-i un mieunat t`cut. Era comic, \ntr-adev`r, dar
lui Kestrel nu-i pl`cea ca omul acela s` rd` de ea [i,
\nro[indu-se \n obraji, \n`l]` capul [i plec` f`r` a-l mai
\nvrednici cu vreo privire.
Cnd ajunse la bibliotec`, Larch continua s-o \nso]easc`,
iar Kestrel cbor\ privirea spre el, \ntrebndu-se dac` s`-l
duc` \n`untru, la Laura. Dar, \n acel moment, ca [i cum s-ar
fi \n]eles dinainte, u[a se deschise [i Laura ie[i.
PE ARIPILE IUBIRII 65

A, aici erai! constat` ea. Salut, motane. Pe unde mi-ai umblat?


Iar`[i a privit p`s`rile, dac`-]i vine s` crezi. {tii, chiar
cred c` le urm`re[te cu interes. S-a \nvrtit un timp pe lng`
ascunzi[ul lui tata, dar cnd ere]ii au revenit [i-a ales un loc
de unde-i vedea ct mai bine [i a stat neclintit pn` au ple-
cat.
Laura rse.
Nimic din tot ce-mi spune lumea despre siamezul meu
nu m` mai surprinde. ~[tia sunt mai umani dect oamenii.
Acum \ncotro te duceai?
S-o tapez pe Theo de ceva de mncare.
I-auzi! {i eu la fel. S` sper`m c` [i-a f`cut
cump`r`turile. A, apropo, azi-diminea]` a venit la bibliotec`
tn`rul t`u.
Kestrel se \ntunec` la fa]`.
Dac` te referi la clientul de la Bell, ]i-a[ fi
recunosc`toare dac` nu l-ai numi tn`rul meu.
Hopppaaa! exclam` Laura, cu o mutr` comic`. Pardon,
scuza]i. De ce a[a de s`lbatic`, frumoas` fecioar`?
Oriunde merg \n sat, oamenii-mi tot spun unde se
duce [i ce face de parc` pe mine numai asta m-ar intere-
sa! se plnse Kestrel. {tiu c` ori de cte ori se apropie un
b`rbat nec`s`torit la mai pu]in de zece mile de
Wesslingham toat` lumea a[teapt` cu respira]ia t`iat` s`
vad` dac` se va \nsura cu mine, dar am cam \nceput s` m`
satur. {i, avnd \n vedere cine e acest specimen anume,
g`sesc c` e o adev`rat` lips` de tact.
Consider` c` n-am spus nimic, replic` Laura, de[i pe
buze \i r`m`sese o urm` de zmbet care lui Kestrel nu-i
pl`cea deloc.
66 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Theo se bucur` s` le vad`, ca de obicei, [i nu ezit` s` le


ofere ceva de mncare.
Numai s` nu v` sup`ra]i c` e doar sup` [i brnz`.
Mie \mi convine, spuse Kestrel, a[ezndu-se, cu
privirea \n jur dup` pisic`. Larch unde-i?
A plecat acas`, r`spunse Laura. S-a desp`r]it de noi \n
dreptul aleii.
A, apropo, spuse Theo, tn`rul t`u a fost azi pe-aici,
Kestrel. {i-a manifestat interesul, \ntr-un mod care v`dea
inteligen]`, fa]` de unele dintre acuarelele mele. Cred c`
are gusturi destul de rafinate...
|n acest moment, Laura, care urm`rise norii de furtun`
ce se adunau pe fa]a lui Kestrel, o \ntrerupse.
Nu-i place s` amintim de el, Theo, [i mai alea la modul
`sta. Era s`-mi ia beregata, numai fiindc` i-am spus c` azi-
diminea]` a trecut pe la bibliotec`.
A, chiar a[a? {i de ce-a venit la bibliotec`? \ntreb`
Theo.
Ca s` ia lec]ii de pian, tmpito, r`spunse binevoitoare
Laura. De ce credeai? M-a \ntrebat dac` se poate \nscrie, a[a
c` l-am trecut ca membru temporar [i a \mprumutat dou`
c`r]i.
Privi \n gol, cu triste]e.
Mi-a f`cut impresia unui tip singuratic. A spus c` voia
ceva de citit seara, cnd e singur. M-a cam atins la coarda
sensibil`.
M` rog, ca str`in nu prea are ce s` fac` \n Wesslingham,
coment` Theo cu \n]elegere. Mai ales necunoscnd pe
nimeni [i nu cred c` vrea s` stea la taclale \n fiecare sear`
cu alde Partridge.
PE ARIPILE IUBIRII 67

Mm... Sunt oameni dr`gu]i, dar nu-s cea mai intere-


sant` companie. {i probabil c`, dup` ce lucreaz` toat` ziua
cu Bill, se jeneaz` s`-[i petreac` timpul liber cu el. Cred c`
se \nchide \n camera lui [i cite[te. Foarte trist, z`u a[a...
E c`s`torit? \ntreb` Theo.
Dup` cum zice doamna D., nu este, de[i nu [tiu ct`
\ncredere putem avea. Nu pare c`s`torit.
Kestrel, care suportase totul \n t`cere, izbucni enervat`:
De unde Dumnezeu pute]i [ti dac` un om e c`s`torit
sau nu, doar uitndu-v` la el?
A, nu [tiu... |]i dai seama [i gata... r`spunse Laura cu o
lucire primejdioas` \n ochi. Kestrel [tia la ce se gndea.
Ce c`r]i a cerut? \ntreb` ea, \n pofida propriei voin]e.
O Patricia Highsmith [i un P. G. Wodehouse, r`spunse
Laura.
Hmm, murmur` Theo meditativ. Mister preten]ios [i
comedie. Nu prea revelator. Dar nici nu-i po]i repro[a gus-
turile, Kestrel.
Of, ia mai taci! exclam` Kestrel, izbucnind \n rs. Bine,
m` intereseaz` dar nu \n sensul acela. Vreau doar s` [tiu
cum e, ca s` g`sesc cea mai sigur` cale de a-l ataca.
|n problema asta cu p`s`rile, vrei s` zici? \ntreb` Theo.
Cred c` umbli dup` cai verzi pe pere]i, spuse Laura cu
convingere. Nu v`d cum ar putea interesele unei p`s`ri s`
precump`neasc` fa]` de ale unei \ntregi firme de con-
struc]ii. {i cred c` prim`ria le-a aprobat proiectul, a[a c` nu
v`d ce [anse ai avea.
Crezi c` e doar o pas`re oarecare, nu-i a[a? \ntreb`
Kestrel.
Laura ridic` din umeri.
68 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Nu po]i opri progresul \n loc, Kestrel. {i gnde[te-te la


to]i oamenii f`r` case din ]ara asta. M`car `[tia construiesc
locuin]e, nu institu]ii sau [osele.
Dar de ce tocmai aici? interveni [i Theo \n discu]ie. {i
pentru cine? Localnicii f`r` ad`post nu vor locui \n casele
astea. Sunt locuin]e la ]ar` pentru cei boga]i re[edin]e \n
stil georgian, nu a[a se numesc? Noi n-avem nevoie de case
[i nici o familie de muncitori n-ar putea locui \n ele, chiar
dac` ar avea pre]uri rezonabile. Pe-aici nu exist` muncitori.
Oamenii trebuie s` locuiasc` \n apropierea locului de
munc`.
{i uit`-te la casele alea noi pe care le-au construit lng`
Oulton Broad sunt \nc` goale, de[i au fost terminate
acum un an, aminti Kestrel.
Laura ridic` minile.
Bine, recunosc. Dar r`mn cu convingerea c`-]i ba]i
gura de poman`. Oricum n-o s` te asculte.
Asta-i foarte adev`rat, r`spunse Kestrel, posomort`.
M` crede o vagaboand` care se t`v`le[te prin noroaie o
maniac` a p`s`rilor, parc` a[a m-a numit...
Theo rse.
|ncearc` s` nu amesteci rca personal` cu zelul cruci-
adei tale, spuse ea.
Kestrel \i scoase limba un gest nu tocmai elegant, dar
conving`tor.
Ce-a]i zice s` mnc`m? puse Laura cap`t discu]iei. La
unu f`r` un sfert eu trebuie s` m` apuc de treab`.
Capitolul 7

Cnd ajunse \napoi acas`, dup` prnz, Kestrel constat`


c` tat`l ei se \nchisese \n cabinet cu \nsemn`rile lui, a[a c`
se hot`r\ s`-[i ocupe dup`-amiaza cu sp`latul. Nu
murd`reau prea multe rufe, dar \ntruct Kestrel detesta
aceast` munc`, iar domnul Richards rareori \[i amintea c`
mai existau [i treburi gospod`re[ti, hainele nesp`late se
adunau \ntotdeauna pn` cnd nici unul dintre ei nu mai
avea ce \mbr`ca.
Cnd termin`, constatnd c` mai avea timp, profit` de
ocazie ca s` fac` o baie. Se dezbr`c` gnditoare, dup` care
\ncepu s` se studieze \n oglinda b`ii.
P`r des [i s`n`tos, ondulat atr`g`tor, cu o culoare fru-
moas`, dar ar`tnd cam ca un caier de cl]i. Fa]a... o
cuno[tea de prea mult timp ca s-o poat` considera altceva
dect fa]a ei, o fizionomie destul de pl`cut`, dar cam prea
pu]in sofisticat`. Avea sprncenele dese [i \nchise la
culoare, diferite de acele linii sub]iri [i arcuite, abia vizibile,
ale modelelor; nasul \i era destul de drept, \ns` [i destul de
70 CYNTHIA HARROD-EAGLES

pistruiat, cu vrful pu]in arcuit \n vnt; gura, o idee cam


prea larg`; pielea bronzat` [i obrajii rumeni o f`ceau s`
arate ca o ]`r`ncu]` \n toat` regula fetele de la ora[ erau
palide ca ivoriul.

Stuart King g`sea via]a \n Wesslingham mai pu]in proble-


matic` dect se a[teptase. Singurul necaz era c` to]i voiau
s`-l \mperecheze cu S`lbatica din Borneo. Ceea ce-l deranja
[i nu pu]in. L`snd la o parte faptul c` femeia era vizibil
pornit` s`-l urasc` pn` la pr`sele, nu p`rea s` aib` mai
mult de [aptesprezece ani. Dac` era singura fat` nem`ritat`
din sat, Stuart le \n]elegea fixa]ia, dar faptul c` era att de
tn`r` f`cea ca \ngrijorarea lor s` devin` cam deplasat`.
Noroc c` [tia cum s-o evite cel pu]in seara. Un b`trnel
\i spusese c` duminic` seara S`lbatica din Borneo fusese la
Cinele [i R`]oiul, deci probabil acolo \[i consuma cidrul,
sau ce-or fi b`ut localnicii. Prin urmare, nu trebuia dect s`
stea acas` [i avea s` fie \n siguran]`.

Dup` ce-[i petrecu toat` dup`-amiaza gndindu-se la


Stuart King, Kestrel conchise c` totul era o pierdere de
vreme dac` nu mai f`cea m`car o \ncercare de a-l convinge,
a[a c`, dup` ceai, \i spuse tat`lui ei c` se ducea la Bell s` bea
ceva [i urc` la etaj s` se schimbe. Nu voia s` par` c` se
\mbr`case anume elegant, dar nici s` arate ca [i cum, \n loc
de-a-[i fi ales hainele, c`zuse direct \n ele la nimereal`.
Dup` ce st`tu pe gnduri mai mult dect merita ocazia,
alese o fust` din piele de c`prioar` care, de[i veche, fusese
cndva elegant`, [i un pulov`r galben ca penele de canar.
|[i strnse p`rul ca pe vremea cnd lucra \n ora[, cu partea
PE ARIPILE IUBIRII 71

din fa]` adunat` \ntr-un coc [i cea de la ceaf` l`sat` pe


spate. |i st`tea destul de bine [i o f`cea s` arate mai \n
vrst`.
Principala problem` era \nc`l]`mintea. Pe drumeag era
\nc` noroi, deci singurele potrivite ar fi fost cizmele
Wellington dar acestea ar fi stricat efectul fustei. Cuget`
un timp [i tocmai era gata s`-l dea dracului pe Stuart King
[i s` mearg` oricum cu cizmele, cnd \[i aminti de bicicleta
tat`lui ei. Zmbind \ncntat` c` rezolvase problema, se
\nc`l]` cu o pereche de pantofi de golf bine lustrui]i.
Iar ]inuta asta, \[i spuse ea, privindu-se \n oglind`, e
bun` chiar [i pentru domnul Stuart mare-scul` King, chiar
[i dac-ar fi tocmai de la Londra.
Tat`l ei cobor\ [aua bicicletei la \n`l]imea potrivit`,
spunndu-i c` mai trziu era posibil s` vin` [i el \n sat.
O, da, tat`, ar fi minunat. De luni de zile n-am mai b`ut
un p`h`rel \mpreun`.
Ei, vom vedea. Totu[i, nu vom avea probleme cu
transportul, la \ntoarcere?
A, nu, po]i s` m` iei pe bar` sau pot eu s` merg pe
jos. Dac` la \ntoarcere m` murd`resc pu]in de noroi, nu va
fi nici o problem`.
Pe nea[teptate, tat`l ei \i zmbi.
Unul dintre lucrurile care-mi plac cel mai mult la tine,
Kestrel, este completa ta desconsidera]ie fa]` de vanit`]ile
femeie[ti.
Numai de-ai [ti, spuse Kestrel \n sinea ei, vinovat`,
s`rutndu-l de r`mas bun.
|ncepu s` pedaleze fericit`, fredonnd un cntec, cu gn-
dul la nimic anume. Obi[nuit` cu lini[tea de pe drumurile
72 CYNTHIA HARROD-EAGLES

din partea locului, la Col]ul lui Dodman coti pe uli]a satu-


lui f`r` s` se asigure. |n clipa urm`toare se auzi un claxon,
urmat de un scr[net de frne. Kestrel \ntoarse capul, alar-
mat`, tr`gnd brusc de ghidon ca s` evite ma[ina, se cl`tin`
nebune[te un moment [i c`zu \n [an].
Era un [an] plin de noroi. Kestrel c`zu \ntr-o parte, cu
bicicleta deasupra. De pe lan]ul neprotejat al acesteia,
picioarele expuse i se mnjir` cu ulei. Ma[ina un Capri
galben-mu[tar se opri la c]iva metri distan]` [i, un
moment, pe uli]` nu se mai auzi dect sfritul tot mai
sc`zut al ro]ii din spate a bicicletei, care se \nvrtea \n gol,
\ncetinind.
Ai p`]it ceva? se auzi un glas, iar Kestrel, ridicnd
privirea din cuibul ei de noroi, v`zu capul \ngrijit impecabil
al lui Stuart King profilndu-se pe cer.
Dumneata! strig` ea exasperat`, \ncepnd, spre pro-
pria ei surprindere, s` plng`. Sigur c` am p`]it! se tngui.
Sunt plin` de noroi [i ulei. Praf mi s-au f`cut hainele! Nu
gra]ie dumitale mai sunt \n via]`!
Stuart King se d`duse jos din ma[in` cu genunchii
tremurndu-i, gata s`-[i prezinte scuzele, \mp`ciuitor,
\n]eleg`tor sau \ndatoritor, dup` cum dicta situa]ia, dar
aceast` izbucnire din partea persoanei pe care se felicita
c-o evitase era prea mult. Totu[i, \[i p`str` calmul [i spuse
numai att:
N-a fost vina mea, s` [tii. Ai ie[it de pe drum cu vitez`
[i f`r` s` te asiguri.
N-ai nici un drept s` circuli a[a de repede pe o strad`
ca asta! replic` ea, revoltat`. Putea s`-]i ias` \n cale orice
vaci, copii, orice...
PE ARIPILE IUBIRII 73

{i cnd colo, ai ap`rut dumneata, r`spunse el, \ncer-


cnd s` fac` haz.
{i cine te-a[teptai s` apar` de pe drumul casei noastre?
Lacrimile \ncepeau s`-i fie alungate de furie. Stuart
spuse:
Oricum, termin` cu plnsul. Nici nu trebuia s` circuli
cu o biciclet` ca asta e prea mare pentru dumneata.
Nu vorbi cu mine ca [i cum a[ fi un copil! strig` Kestrel.
{i ia chestia asta de pe mine!
Stuart fu ct pe ce s` zmbeasc`, c`ci Kestrel, a[a cum
st`tea a[ezat` \n [an], cu p`rul rev`rsat pe umeri [i fa]a mn-
jit` de noroi [i lacrimi, nu p`rea mai mare de treisprezece
ani. El \ns` [tia c` tinerele fete nu suportau referirile la vrs-
ta lor [i, cu tact, redeveni serios, ridicnd bicicleta pe drum.
Nu s-a \ntmplat nimic, constat` el, dup` ce-i examin`
spi]ele. Cred c` tat`l dumitale va fi mul]umit sau o fi a fratelui...?
Nu s-a \ntmplat nimic [tii c`-mi placi? {i hainele
mele? {i ciorapii, ferfeni]` s-au f`cut! mai descoperi ea. Cum
po]i fi a[a de neatent? Hai, nu mai sta [i te uita la mine
ajut`-m`, ce, nu po]i?
Totul a fost numai din vina dumitale, spuse el,
\ntinzndu-i mna. N-am circulat deloc prea repede [i chiar
dac` ai tr`it aici toat` via]a tot trebuie s` fii atent` cnd ie[i
de pe un drum l`turalnic pe unul principal. Nici dumneata
nu [tiai ce-]i poate ie[i \n cale.
Ia mai taci din gur`! i-o retez` ea nervoas`, neg`sind
alt` replic` mai inteligent`.
Se ridicase pe jum`tate [i, \n acel moment, spre groaza
ei, mna lui Stuart alunec`, l`snd-o s` cad` la loc \n noroi,
cu un plesc`it sonor. |l privi cu uimire.
74 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Inten]ionat ai f`cut-o! spuse, uimit` de comportamentul lui.


Ai meritat. Nu v`d de ce te-a[ ajuta, dac` vorbe[ti
mrl`ne[te cu mine.
Un moment, se uitar` unul la altul \n t`cere, apoi Kestrel
\ncepu s` plng` din nou. De data asta nu mai erau lacrimi
de enervare, ci de umilin]` c` planul i se compromisese att
de jalnic, iar Stuart King o privi [i mai \ngrijorat, regretn-
du-[i imediat impulsul de moment.
Ascult`, \mi pare r`u a fost o nesim]ire din partea
mea, spuse el pe dat`. Numai c`... of, haide, nu plnge... |mi
pare foarte r`u. Cred c` noroiul se va peria u[or, dup` ce se
usuc`. Stai, las`-m` s` te ajut...
{i \ntinse din nou mna spre ea. Kestrel o \ntinse [i ea,
f`r` s` se uite, iar Stuart, cnd se aplec` s-o apuce, avu sur-
priza ca degetele ei s`-l \nha]e de \ncheietur` [i, dintr-o
smucitur` brusc`, se pomeni tras \n [an] lng` ea.
Nemaipomenit...! exclam` el, privindu-i fa]a br`zdat`
de lacrimi. Te-ai pref`cut, numai, c` plngeai.
Nu m` pref`ceam, sughi]` Kestrel, nesigur` dac` de rs
sau de plns, dar ai meritat-o. N-ar trebui s` mai umbli a[a
cu nasul pe sus.
|n via]a mea n-am \ntlnit o pu[toaic` mai prost-crescut`...
Tare mi-ar mai pl`cea s`-]i frec mutra asta \ngmfat` \n
noroi! \l \ntrerupse Kestrel, cu furie. Cum \]i permi]i s`-mi
vorbe[ti a[a? Nu-s un copil [i credeam c`, dup` ce m-ai
aruncat \n [an], \n primul rnd ar fi trebuit s` ai bunul sim]
de a m` ajuta f`r` s` m` iei de sus. Dar a[a sunte]i voi, `[tia
de la ora[, v` crede]i cei mai grozavi. Probabil te vei oferi
s`-mi pl`te[ti cur`]irea hainelor, convins c` a[a te-ai achitat
de toate.
PE ARIPILE IUBIRII 75

Voiam s`-]i ofer o compensa]ie pentru cur`]ire, de


fapt, \ncepu el, dar se \ntrerupse la vederea expresiei ei
satisf`cute. Deci, asta-i p`rerea dumitale despre mine...?
\ntreb`, pe un ton meditativ.
Da, [i nu e nevoie s`-mi spui ce p`rere ai despre mine,
fiindc` asta s-a observat clar, din prima clip` cnd m-ai
v`zut, replic` t`ios Kestrel.
Lui Stuart i se p`ru c` \n cuvintele ei se distingea o
anumit` ciud` [i, un moment, \i studie fa]a, \n c`utarea
unor indicii, pn` o v`zu \ncepnd s` ro[easc`. Kestrel
\ntoarse capul [i ridic` mna la obraz, c`utnd petele de
noroi.
De fiecare dat` cnd m` vezi, sunt plin` de noroi,
spuse ea, gata s-o podideasc` din noi lacrimile de frus-
trare.
Chiar \n acel moment, Stuart \[i spunea ct de superb ar
fi ar`tat \mbr`cat` elegant, iar dac` l-ar fi privit \n ochi
atunci l-ar fi putut face s` se simt` foarte vulnerabil. Se
\ntmpl` \ns` ca un cotcod`cit ascu]it, de undeva de sus, s`
le distrag` aten]ia, [i cnd ridicar` capetele \l v`zur` pe
domnul Ambrose coco[at de rs, plesnindu-se cu palmele
peste coapse la vederea lor a[eza]i \n noroi.
O, grozav` priveli[te pentru ochii am`r]i! chicoti el.
Ce ru[ine s` te vad` omul plin` de noroi, Miss Castrol, cu
hainele tale dr`gu]e numai tin`, da'z`u c-ar`]i
nemaipomenit, z`u c` da, [i domnul din Norwich tot a[a.
Am s` ]in minte asta cte zile oi avea, pe cinstea mea!
Cl`tin` din cap, [tergndu-[i o lacrim` de la col]ul
ochiului, [i travers` uli]a cu pa[i tr[i]i, pentru a-[i ocupa
postul de observa]ie preferat, \n poart`.
76 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Sp`[it, Stuart se ridic` din noroi [i o ajut` [i pe Kestrel s`


ias`, de ast` dat` f`r` nici un alt incident. Se uitar` unul la
altul, serio[i.
|]i dai seama c` pn` mine va [ti tot satul, [i nici
m`car a[a cum a fost de fapt, spuse Kestrel.
Stuart d`du din cap, rozndu-[i buza.
Ascult`, \mi pare r`u pentru haine [i pulov`rul `sta
are o culoare a[a dr`gu]`... A[a vrea s` te pot desp`gubi cu
ceva...
Las`, nu conteaz`, \ncepu Kestrel, dar imediat se
r`zgndi, continund: problema cu hainele, dar po]i face
ceva pentru mine, ca s` te achi]i. Po]i opri munca pe [antier.
Chipul lui Stuart, pe care se citise \n]elegerea, se
\ntunec`, \n timp ce r`spundea cu r`ceal`:
Acum m` tem c` ai dat-o \n bar`. {tii bine c` a[a ceva
nu se poate.
Ba nu [tiu deloc, \ncepu ea, cu aprindere, \ns` Stuart
o \ntrerupse:
Nu vreau s` vorbim despre asta, mai ales acum [i aici,
cnd e[ti \n halul `sta. Dac` e totul \n regul`, cred c` ar tre-
bui s` te duci acas` [i s` faci o baie sau ceva... Dac`-mi
trimi]i nota de plat` de la cur`]`torie, am s-o achit,
bine\n]eles.
Un adev`rat gentleman! se r`sti Kestrel, dup` care \[i
mu[c` buza. Nu voise s` fie grosolan`, dar ceva din tonul lui
o enervase [i observ` imediat c`-l jignise. |nainte de a apuca
s`-[i prezinte scuzele, Stuart se r`suci pe c`lcie [i plec`
spre ma[in`, f`r` o vorb`.
Capitolul 8

Domnul Richards fu \n]eleg`tor, dar nu \ntr-atta \nct s`


nu-[i dea seama c` vina fusese \n primul rnd a ei.
Cred c` to]i ne-am cam blazat \n leg`tur` cu circula]ia
rutier`, spuse el, dar cu asta n-am rezolvat nimic. M` bucur
numai c` nimeni n-a fost r`nit.
Numai amorul meu propriu, replic` am`rt` Kestrel.
Din nou acas`, cu blugii ei comozi pe ea, \ncepea s` vad`
partea comic` a lucrurilor.
{i, \n plus, orice [ans` am fi avut s`-l atragem de partea
noastr` acum a zburat pe fereastr`. |n veci n-o s` m` ierte
pentru c` l-am tras dup` mine.
|mi pare r`u c` trebuie s-o spun, dar a[ fi dorit s` v`d
[i eu momentul, coment` domnul Richards, cu col]urile
gurii arcuite \ntr-un zmbet.
L-a v`zut b`trnul domn Ambrose, r`spunse Kestrel. A
traversat uli]a anume ca s`-mi spun` c` nu-l va uita pn` la
moarte. Pn` mine o s` vorbeasc` tot satul.
78 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Da, m` rog, cu asta n-avem ce face. |]i va \nt`ri repu-


ta]ia \nc` pu]in [i atta tot.
Care reputa]ie?
Reputa]ia c` ]i-e imposibil s` te m`ri]i, spuse domnul
Richards, cu un lic`r \n ochi. Nimeni nu s-ar \nsura cu o fat`
focoas` ca tine, nu-i a[a?
A[ vrea s` pot fi [i eu la fel de sigur`, murmur` Kestrel
posomort`. Sigur` c` asta va fi p`rerea lor, bine\n]eles.
Am senza]ia c` o vor lua ca pe un semn ceresc c` omul `sta
[i cu mine suntem f`cu]i unul pentru altul, sau alt` nimi-
carni]` din-asta, [i se vor str`dui [i mai abitir s` ne com-
bine.
Fata mea drag`, ar fi trebuit s` te obi[nuie[ti pn`
acum [i s` [tii c` to]i o fac numai din bun`tate sufleteasc`.
A, [tiu, dar m` cam obose[te, nimic mai mult. Ce zici,
ne punem cizmele [i-o lu`m prin mla[tini pn` la Cinele
[i r`]oiul, pentru un p`h`rel?
Domnul Richards o cuprinse cu un bra] pe dup` umeri,
s`rutnd-o pe cre[tetul capului.
Bun` idee, spuse el. {i \n seara asta ai ar`tat foarte
dr`gu], \naintea b`ii de noroi, \n caz c` nimeni nu s-a gn-
dit s`-]i spun`.
Nu mi-a spus nimeni, dar \]i mul]umesc. Cred c`
de-acum \ncolo m` voi m`rgini la \nf`]i[area dr`gu]`.
Se spune c` pn` [i mndria se pleac` \n fa]a unei
c`z`turi.
Pentru mine vei fi dr`gu]` \ntotdeauna.
|ntr-o deplin` armonie, pornir` prin \ntunericul
\nser`rii, peste mla[tina pe care o cuno[teau att de bine;
PE ARIPILE IUBIRII 79

cnd ajunser` la Cinele [i r`]oiul se l`sase noaptea, iar


luminile crciumii str`luceau \mbietor prin ferestrele joase.
|[i [terser` cizmele de noroi pe bara de font` anume
instalat` lng` u[` [i intrar` \n salonul cam friguros. De cum
p`[i \n`untru, Kestrel \l auzi, deloc surprins`, pe Joe
Lambert \ntmpinnd-o cu urm`torul comentariu miezos:
Bun`, Kestrel! Ei, am auzit [i eu c` doamnele fac \mpa-
chet`ri cu n`mol, dar nu [tiam c` se aplic` \n partea asta!
Gestul lui era teribil de comic, iar Kestrel, cu toat` \ndr-
jirea ei, nu putu s` nu se al`ture rsului general.

A doua zi, \ns`, nu mai fu nimic de rs. Soarele r`s`ri din


nou pe un cer senin, iar Kestrel [i tat`l ei pornir` \nc` din
zori. |narma]i cu echipamentele lor obi[nuite binoclul [i
caietul se duser` pn` la ascunz`toare [i-[i ocupar` pos-
tul, pentru a observa ere]ii. Ace[tia ie[iser` amndoi la
vn`toare, plutind pe deasupra mla[tinilor cu ]ipetele lor
tnguitoare, pentru ca ocazional s` dispar` \n cte-un loc
ferit, probabil ca s` m`nnce ce prinseser`.
Problemele \ncepur` pe la [apte [i jum`tate, cnd sosir`
muncitorii cu un furgon Bedford, la scurt timp \naintea
unei basculante [i a unei betoniere. Kestrel [i tat`l ei schim-
bar` priviri nelini[tite, dar nu puteau face altceva dect s`
priveasc`.
N-a[ fi crezut c` p`mntul e destul de uscat deja, \i
spuse Kestrel domnului Richards, spernd \n subcon[tient
c` opinia lui avea s` adevereasc` acest lucru, dar tat`l ei nu
f`cu dect s` ridice din umeri.
80 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Nu [tiu ce s` zic... Poate le-au adus ca s` le foloseasc`


mai trziu... Poate c` nu le vor folosi azi.
Din clipa sosirii oamenilor pe [antier, p`s`rile \nce-
puser` s` dea semne de nelini[te. Zburau \ncoace [i-ncolo
prin jurul locului de cuib, chemndu-se, repezindu-se cu
mi[c`ri scurte [i nervoase, diferite de gra]ia calm` dinainte.
La \nceput, zburar` \ncontinuu \napoi spre cuib, oprindu-se
\n apropiere [i privind \n jur cu mi[c`ri iu]i ale capului, dar
treptat se \ndep`rtar` de el, evitnd tot mai vizibil agita]ia [i
zgomotele de pe [antier.
Femela p`rea mai dispus` s` stea pe loc dect masculul,
dar cnd porni primul motor o p`r`si [i pe ea curajul [i, cu
un ]ip`t alarmat, \[i lu` zborul spre locul unde o a[tepta
perechea ei, la o oarecare distan]`. Un moment, cele dou`
p`s`ri st`tur` una lng` alta, atente, apoi \[i luar` zborul,
\ndep`rtndu-se spre mare.
O, tat`! ]ip` Kestrel, apoape \n lacrimi. Au plecat. Of,
nesim]i]ii, cum pot fi att de zgomoto[i? A[a-mi mai vine s`
m` duc acolo [i s` le stric fier`tania!
Pentru numele lui Dumnezeu, Kestrel! exclam` dom-
nul Richards, alarmat. Nu l`sa s` ]i se urce la cap reputa]ia
asta de femeie de ac]iune. O asemenea fapt` e delict penal
po]i avea necazuri foarte serioase. {tiu c` nu vorbe[ti
serios, dar nu vreau s` te-aud nici m`car spunnd-o.
Ba vorbesc foarte serios! declar` ea cu aprindere,
strngnd pumnii. Dac` alt` cale nu am ca s`-i opresc, am s-o
fac le pun zah`r \n rezervorul de benzin`, sau ceva...
P`s`rile sunt mai importante dect porc`ria aia jegoas` [i
\mpu]it` care zdr`ng`ne \ntruna!
PE ARIPILE IUBIRII 81

|]i interzic cu des`vr[ire s` faci una ca asta! continu`


serios domnul Richards. {i m-a[ sim]i mult mai lini[tit dac`
nici nu te-ai mai apropia de [antier.
De ce? De ce s` nu trec, cum fac \ntotdeauna?
Fiindc`, feti]o, dac` se produce vreo stric`ciune acci-
dental` [i se [tie c` ai trecut tu pe-aici [i c` le purtai pic`,
s-ar putea s` se cread` c` tu ai f`cut-o.
Kestrel st`tu un moment pe gnduri.
Vrei s` zici c` ar fi \n stare s`-mi fac` o \nscenare?
Tat`l ei oft`.
Nu, nu asta vreau s` zic. De ce trebuie s` le dramatizezi
a[a pe toate? Precis e influen]a tuturor acelor filme pe care
le vezi la televizor.
Iubitul meu t`tic, \i zmbi Kestrel strngndu-l de bra],
[tii bine c` nu m` uit aproape deloc, dect la emisiunile
despre via]a \n s`lb`ticie. Poate c` dramatizez, dar n-am
\ncotro. Omul `sta scoate la lumin` tot ce am mai r`u \n
mine.
Of, nu [tiu... ar`]i destul de interesant cnd te
enervezi, coment` tat`l ei. Ei, [i-acum nu crezi c` ar fi mai
bine s` mergem [i s`-ncerc`m s` g`sim ere]ii?
Kestrel uitase de ei un moment, iar pe fa]` \i ap`ru o
expresie grav`.
Vai de mine, da ce \ngrozitor, cum am putut uita de ei...!
Era de a[teptat e[ti tn`r`, ai pe cap [i alte lucruri,
nu numai ni[te biete p`s`ri.
Tat`!
Te tachinez, feti]o. Haide, s` mergem. A[ vrea s` [tiu
unde sunt. Poate reu[esc s` deduc ceva din mi[c`rile lor.
82 CYNTHIA HARROD-EAGLES

S-ar putea s` se fi speriat doar temporar. |n orice caz, eu a[a


sper. Ar fi o tragedie s` fi v`zut ultima oar` perechea noas-
tr` \n curs de reproducere.
Diminea]a trecea treptat, dar nic`ieri nu se z`rea nici
urm` de ere]i, iar lui Kestrel i se spulberau tot mai mult
speran]ele. Tat`l ei, v`znd acest lucru, propuse s` se
despart` pentru a acoperi dou` zone diferite, \ntlnindu-se
din nou la ora mesei, ca s`-[i compare constat`rile.
Avem [anse mai mari s` le g`sim dac` acoperim o
regiune mai \ntins`, spuse el.
Desigur, \i d`du dreptate Kestrel. Cine ia binoclul?
Mai am unul, \n rucsac.
Kestrel \l deschise [i g`si \n`untru micul binoclu de
rezerv`.
Dac` le z`re[ti, \i spuse domnul Richards, stai pe loc [i
urm`re[te-le cu aten]ie, ca s`-mi po]i spune ct mai exact ce
fac. {i, nici o grij` nu cred c` s-au speriat definitiv.
|nc`, preciz` Kestrel.
Tat`l ei n-o contrazise.
Se desp`r]ir`, pornind \n direc]ii diferite. Kestrel observ`
c` norul care plutise la orizont de diminea]` se apropia cu
repeziciune dinspre mare, iar vntul se \nte]ea. Sufla de la
nord-est, un vnt care de obicei aducea ploaie, iar cnd se
hot`r\ s` se duc` la mas` cerul era acoperit complet [i \nce-
puser` s` cad` primii stropi.
Poate va ]ine \n loc lucr`rile, \[i spuse ea. A[ dori-o din
tot sufletul [i sper s` nu fie prea trziu. M` \ntreb dac` tata
le-o fi g`sit... Cred c-am s` m` \ntorc pe la [antier, ca s` v`d
dac`-i deranjeaz` ploaia.
PE ARIPILE IUBIRII 83

Drumul \napoi era foarte lung [i, cnd ajunse, din cerul
plumburiu ploua toren]ial, iar [antierul era \ntr-adev`r
pustiu. Speran]ele \i mai ren`scur` pu]in, [i privi nelini[tit`
norii, pn` se convinse c` plafonul nu mai avea nici o
sp`rtur`. Atunci se \ndrept` spre cas` [i, \n timp ce se
apropia de biseric`, v`zu dou` siluete conversnd peste gar-
dul cur]ii tat`l ei [i vicarul.
Trebuie s` spun, zise domnul Truman, cnd Kestrel
se apropie, c` nu credeam s` v`d ziua cnd m` voi bucura
de atta ploaie, dar iat` c` s-a \ntmplat. Cnd au c`zut
primii stropi, abia dac` mi-a venit s` cred. M` aflam \n
biseric`, sortnd partiturile pentru repeti]ia corului, cnd
am auzit ploaia b`tnd \n ferestre. A[a c` mi-am luat
umbrela [i am pornit spre... tab`ra inamic`, dac` m` pot
exprima a[a.
Vezi c` [i dumnealui o ia \n serios la fel ca noi, \i spuse
domnul Richards lui Kestrel.
O, \ntr-adev`r, \ntr-adev`r, r`spunse vicarul cu sinceri-
tate. Nu pot spera s` am alt` [ans` de a vedea o pereche de
ere]i f`cndu-[i cuibul aproape \n ograda mea.
{i pe [antier ce se \ntmpla? \ntreb` Kestrel.
A, da... \n fine, la vremea cnd am ajuns acolo ploua cu
g`leata, iar oamenii se ad`postiser` \ntr-o barac`. Probabil
a[teptau s` vad` dac` va \nceta, dar dup` un timp tn`rul
acela domnul King, nu-i a[a? a venit [i a vorbit cu vrst-
nicul cred c` e maistrul [i a trimis oamenii acas`.
M` rog, trebuie s` fi fost evident chiar [i pentru el c`
nu se va opri prea curnd, spuse Kestrel, pe un ton t`ios
care nu-i sc`p` vicarului.
84 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Bietul om, spuse acesta. |mi pare foarte r`u pentru el


la urma urmei, e meseria lui [i cred c`-l frustreaz` foarte
tare c` \l ]ine \n loc un fenomen asupra c`ruia nu are nici o
putere.
Sper c` nu v-a]i sim]it constrns s` v` ruga]i pentru el
ca s` aib` vreme frumoas`, coment` sec domnul Richards.
A, nu, dac` e vorba s` aleg \ntre el [i ere]i, m` tem c`
n-are nici o [ans`. Dar de ce nu intr`m \n sacristie, la
ad`post de ploaie?
Ei, eu tocmai m` duceam acas` s` m`nnc ceva, spuse
Kestrel privindu-[i tat`l, dar acesta d`du din cap spre vicar,
spunnd:
Da, vom intra cteva minute, ca s` mai st`m pu]in de
vorb`. Kestrel, tocmai \i spuneam domnului Truman
despre problema noastr` [i ne-a sugerat s` organiz`m o
campanie.
O campanie?
Da, intr` [i vom discuta despre ea.
|n sacristie era cald [i uscat [i mirosea a mucegai, ca \n
toate sacristiile vechi. Cei doi vizitatori se a[ezar` pe
scaunele tari ale sacristiei, \n timp ce vicarul se rezema de
cuf`r, \ntr-o pozi]ie elegant`.
Ai v`zut p`s`rile, tat`? fu prima \ntrebare a lui
Kestrel, dup` ce-[i scoase apa din urechi. Ciudat, cum
niciodat` nu observai c` te udase[i pn` nu intrai \n
cas`.
Da, de departe. Nu m-am apropiat foarte mult de ele,
dar bine c` m`car st`teau prin zon`, nu se \ndreptau spre
locuri mai \ndep`rtate.
PE ARIPILE IUBIRII 85

Unde erau? \ntreb` nelini[tit` Kestrel.


|n apropiere de Colmansfield, unde e balta aia cu ap`
st`t`toare.
Dar e att de departe! strig` Kestrel.
Nu [i pentru un erete, r`spunse tat`l ei. Dar tocmai de
aceea nu m-am apropiat nici eu.
Se vor mai \ntoarce?
Cred c` da. Probabil vor reveni disear`, iar cnd
au s` vad` c` e lini[te din nou s-ar putea s` se calmeze.
Cel pu]in, a[a sper. Dar asta ne readuce la vechea pro-
blem` dac` st` ploaia, totul se va relua de la \nceput
[i nici ele n-au s` se \napoieze de un num`r nedefinit
de ori.
Nici ploaia n-o s-o ]in` la nesfr[it, interveni vicarul. De
aceea am propus s` declan[`m o campanie pentru a prote-
ja p`s`rile.
O campanie \n sat? \ntreb` Kestrel, f`r` convin-
gere.
Ini]ial, desigur, va trebui s` ob]inem sprijinul satului.
Ideea e s` adun`m ajutoare suficiente pentru a \nainta o
propunere la urm`toarea [edin]` a consiliului parohial,
care se va ]ine s`pt`mna viitoare. Atunci ar trebui s` se
poat` exercita presiuni suficient de puternice asupra con-
structorilor pentru a-i ]ine \n loc pn` ajungem la alte con-
cluzii.
Mi se pare cumplit de lent, r`spunse Kestrel, lund \n
sinea ei hot`rrea ca, dac` era absolut necesar, s` \ncerce
totu[i s` strecoare un kilogram de zah`r Tate Lyle \n rezer-
vorul de benzin`, cel pu]in ca m`sur` temporar`.
86 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Mi se pare singura cale, spuse vicarul. Trebuie s` d`m


imediat drumul unei campanii [i s` ]inem o \ntrunire \n sala
parohiei, ct de curnd posibil, ca s` supunem la vot.
O \ntrunire? Cnd? \ntreb` Kestrel.
Duminic`, a[ zice. Duminic` seara, dup` vecernie.
Duminic`? De ce nu ast`-sear`? S-ar putea ca mine
ploaia s` \nceteze.
Avem nevoie de timp pentru a face publicitate
\ntrunirii [i a duce pu]in` munc` de l`murire, draga mea,
r`spunse domnul Richards. Trebuie ca la \ntrunire s` vin`
ct mai mult` lume, altfel mo]iunea nu va avea nici o greu-
tate.
{i-n plus, ad`ug` vicarul, vom avea asigurat` prezen]a
tuturor celor de la vecernia de duminic`. Personal am s`-i
conduc \n sala parohial`.
Numai s` n-o [tearg` cnd trec prin fa]` pe la Bell,
coment` Kestrel.
Voi avea eu grij`. {i-acum, m` \ntreb dac` a]i vorbit cu
cei de la Societatea Regal` pentru Protec]ia P`s`rilor. Ar tre-
bui s` ne poat` da ni[te sfaturi. Poate vor trimite pe cineva
s` ]in` o cuvntare la \ntrunire un vorbitor profesionist e
mult mai impresionant pentru auditoriul din sat dect un
localnic cunoscut.
Le-am scris imediat ce am identificat p`s`rile, r`spunse
domnul Richards. De fapt, cred c` r`spunsul lor ne [i
a[teapt` acas` am plecat \nainte de a fi venit po[ta, azi-
diminea]`. Dar, desigur, voi lua din nou leg`tura cu ei. Am s`
le telefonez azi dup`-amiaz` [i-i voi \ntreba despre un
vorbitor.
PE ARIPILE IUBIRII 87

Bun, spuse vicarul. Ei bine, eu voi \ncepe \n dup`-amiaza


asta pu]in` campanie la domiciliile oamenilor am pe list`
cteva vizite pentru ziua de azi [i mai pot strecura cteva,
\naintea repeti]iei cu corul. Desigur, le voi vorbi [i cori[tilor
iar voi doi n-ar strica s` v` da]i toat` silin]a ca s` r`spn-
di]i vestea, nu-i a[a?
Desigur, r`spunse domnul Richards. |i voi spune dom-
nului Ambrose, iar r`spndirea va fi asigurat`.
Iar eu m` duc pe la Theo, ad`ug` Kestrel, prad` unei
inspira]ii nea[teptate, ca s-o \ntreb dac` nu ne poate face
ni[te afi[e. Un afi[ viu-colorat, vizibil, \n fereastra po[tei, [i
unul la Cosser's, unul la bibliotec`... ar trebui s` fie de folos
pentru cauza noastr`.
Bun` idee, spuse domnul Truman. |i po]i cere lui Joe
Lambert s` pun` unul [i \n barul de la Cinele [i r`]oiul.
Nu cred c` domnul Partridge va dori s` afi[eze vreunul [i la
Bell, \ntruct acolo locuie[te Liderul Opozi]iei nu-i putem
cere s` ri[te pierderea clientelei.
Dar, \[i spuse Kestrel dintr-o dat`, \n timp ce se \ndrep-
ta spre magazinul lui Theo prin ploaia toren]ial`, exact asta
sper`m s` fac` Stuart King s` plece. Un moment, ideea \i
d`du o senza]ie extrem de nepl`cut`.
Capitolul 9

Strada mare a satului era pustie [i, \ntruct norii gro[i


coborser` pn` aproape de sol, se \ntunecase ca pe \nse-
rat. Ploaia c`dea \n rafale, iar Kestrel, care se strecura pe
lng` ziduri, la fereal`, se repezi \n magazinul lui Theo,
unde se opri s`-[i scuture apa din p`r [i ochi.
Nu [tiu de ce nu-]i iei o canadian` cu glug`, o
\ntmpin` Theo \n chip de salut. Sunt sigur` c` p`rului t`u
nu-i face deloc bine s` se ude \ncontinuu a[a.
Nu se ud` \ncontinuu, ci numai cnd plou`, r`spunse
Kestrel pe un ton rezonabil. {i-apoi, ploaia vine de la
Dumnezeu.
Nu-mi \ncepe! gemu Theo, venind s`-i ia hanoracul.
Azi-diminea]` m-am dus la po[t` dup` ni[te timbre [i a tre-
buit s-o suport dou`zeci de minute pe doamna Dorrit cu o
predic` despre ploaie. Pare s` aib` un mandat special de la
Dumnezeu, sau a[a ceva, ca s`-i interpreteze semnele. Nu
[tiu ce va face vicarul, cnd o s`-l pun` pe liber. Dup`
PE ARIPILE IUBIRII 89

evanghelia ei, ploaia e o pedeaps` trimis` satului pentru


toate p`catele comise anul trecut sub pretextul caniculei
femei care se f]iau de colo-colo \n bikini [i-a[a mai
departe.
Kestrel rse.
Eu n-am v`zut prea multe f]ieli, dect din partea
sezoni[tilor iar majoritatea costumelor bikini erau purtate
de copii sub zece ani. Dar, apropo de vicar...
Vrei o cafea?
Te-am refuzat eu vreodat`?
Atunci, du-te dincolo [i stai jos. N-o s` ne deranjeze
nimeni, pe ploaia asta.
Cu att mai bine, pentru c` voiam s`-]i vorbesc, spuse
Kestrel.
A, da, despre vicar! Bine, a[teapt` s` pun cafeaua pe
mas`.
Kestrel se a[ez` la una dintre mesele din lemn de
brad, \n fundul magazinului, [i aprinse lampa ag`]at`
deasupra acesteia afar` de \ntunecase de-a binelea.
Theo aduse o cafetier` plin` [i o pr`jitur` apetisant`, cu
nuc` [i cafea.
|ncerc o nou` re]et`, spuse ea. S`-mi spui cum ]i se
pare.
Dup` cum arat`, e prea bun` pentru clientela estival`,
coment` Kestrel.
Ce crud` e[ti, replic` Theo \n timp ce se a[eza [i turna
cafeaua. Serve[te-te. {i-acum, ce-i cu vicarul?
Kestrel \i povesti despre incidentul de diminea]a, cu
p`s`rile, [i despre campania propus` de domnul Truman.
90 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Va face propagand` din cas`-n cas`, iar duminic`, dup`


vecernie, vom ]ine o mare \ntrunire \n sala parohial`, ca s`
ob]inem sprijinul pentru o mo]iune care va fi supus` con-
siliului parohial, s`pt`mna viitoare. Nu m` tem dect c` va
fi prea trziu ca s` mai foloseasc` la ceva. Dac` ploaia se
opre[te, ma[in`riile vor porni din nou, iar p`s`rile au s`
plece.
Iar consiliile de soiul `sta sunt foarte \ncete [i greoaie,
coment` Theo \ngndurat`, de[i, desigur, o asemenea
mo]iune ar avea efect. Printre membri sunt mul]i iubitori ai
p`s`rilor Colonelul Drake, doamna Humphries [i al]ii ca ei.
Kestrel d`du din cap.
Dar am hot`rt ca, \n ultim` instan]`, s` \ncerc un
sabotaj.
Theo ridic` o privire t`ioas`.
Adic`, s` le g`ure[ti instala]iile, chestii din-astea?
Nu, r`spunse Kestrel zmbind. N-am s` spun mai mult,
ca s` nu te incriminez. Dar de fapt am venit s`-]i ob]in aju-
torul \n problema unor afi[e ai putea s` ne trnte[ti ceva
b`t`tor la ochi, ca s` atrag` oamenii la \ntrunire?
Ce limbaj auzi acolo, s` trntesc, cnd e vorba de
capodoperele mele! Dar, desigur, voi \ncerca s` v` ajut.
Cte vrei?
Cam o jum`tate de duzin`, dac` ai timp, spuse Kestrel.
Unul la po[t`, desigur, [i unul la bibliotec` Laura o s`-l
pun` \ntr-un loc vizibil...
Laura nu-i prea pornit` pe problema asta cu p`s`rile,
s` [tii, o preveni Theo. Este o femeie extrem de practic` [i
nu crede \n lupta cu morile de vnt.
PE ARIPILE IUBIRII 91

Dar nu e nici \mpotriv`, nu-i a[a?


Nu, nu tocmai, dar nici nu se omoar`. Pe urm`, mai
sunt [i legumele ei, desigur. Noii locatari din noile case vor
fi tot at]ia posibili cump`r`tori. {i-i pare foarte r`u pentru
M`ria Sa Agentul...
Kestrel nu era sigur` ct de serios vorbea Theo, dar
r`spunse \n acela[i spirit:
Ei, po]i s`-i spui c` p`s`rile vor ajuta satul s`
devin` celebru, [i-atunci va face avere vnzndu-le
legume turi[tilor. Iar \n ceea ce-l prive[te pe Stuart
King...
Da? M` intereseaz` s` v`d cum vei r`spunde [i la
obiec]ia asta.
De pild`: dac` va construi \n continuare, au s`-l
avanseze pentru c` a rezolvat o situa]ie dificil` [i-l vor
trimite pe un [antier de construc]ii din de[ert, pentru arabi,
unde va muri de insola]ie. A[a c`, dac` nu-l sprijin`, \i face
o favoare.
Ingenios, rse Theo. Dar s` fim serioase un
moment, eu totu[i am \ndoielile mele \n leg`tur` cu cam-
pania asta dac` va avea vreun efect, sau un efect sufi-
cient...
Crezi c` n-ar trebui s-o facem?
A, nu, consider c` e bine s` mergem \nainte, dar cred
c` avem nevoie de presiuni mult mai mari pentru a-i
convinge pe constructori s` \ntrerup` un proiect att de
avansat.
Ziarele? propuse Kestrel.
Theo cl`tin` din cap.
92 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Mai mult. Televiziunea. Mai exact, emisiunea-magazin


de la ora [ase, Panoramic sau, cel pu]in, partea din ea
care se ocup` de Estul Angliei.
Pare tentant, dar cum s` facem...? \ntreb` Kestrel.
|ntmpl`tor, \l cunosc destul de bine pe redactorul
emisiunii, Tony Flaxman, cu care am lucat acum c]iva ani
la o emisiune asem`n`toare...
Ai lucrat la B.B.C.?! exclam` Kestrel surprins`.
Mai lucrez [i acum, din cnd \n cnd, r`spunse Theo
cu modestia cuvenit`.
Pe fa]a lui Kestrel se ivi un zmbet serafic.
Deci, asta faci tu cu ocazia c`l`toriilor `lora misterioase \n
ora[! {tiam eu c` e ceva interesant, dar nici prin minte nu-mi
trecea ce anume. Mai degrab` te-a[ fi considerat agent secret.
Hai c` vorbe[ti prostii, zmbi Theo. S` nu ne abatem
de la subiect. Ideea e c` sunt sigur` c` l-a[ putea convinge
pe Tony s` realizeze un material despre ere]i, la rubrica
despre Estul Angliei. Iar unul dintre cercet`torii lui ar putea
s` afle cine sunt oamenii de la baza antreprizei [i, eventual,
s` exercite unele presiuni asupra lor.
Cu siguran]`, emisiunea i-ar impresiona pe oamenii
din partea asta a lumii, spuse Kestrel cu \nsufle]ire. Practic
toat` lumea se uit` la Panoramic, datorit` [tirilor agricole,
[i tot ce se spune acolo e liter` de evanghelie.
St`tu un moment pe gnduri.
Dar cnd s-ar putea face? Dac` mai \ntrzie mult, nu va
folosi la nimic. Cred c` emisiunea asta se preg`te[te cu
s`pt`mni de zile \n avans.
Theo rse.
PE ARIPILE IUBIRII 93

Nu e cazul, pentru emisiunile de genul `sta. Trebuie


s` aib` posibilitatea de a introduce [tiri proaspete pn`
\n ultimul moment, altfel ar fi o emisiune s`lcie ca mn-
carea sleit`. Nu, nici o grij` viteza face tot farmecul. Voi
merge s` vorbesc cu el mine diminea]` [i sunt destul de
sigur` c`-l pot convinge s-o bage imediat vineri seara,
s` zicem. Vineri e cel mai bine, pentru c` au [i stu-
diourile locale extinse, [i cea mai mare audien]` la
public.
Vineri! Ar fi extraordinar! exclam` Kestrel, \nsufle]it`.
Voi avea grij` ca [i la \ntrunirea de duminic` s` vin` toat`
lumea [i-i vom ar`ta domnului Stuart King c` nu-i de glum`
cu noi...
Se \ntrerupse brusc, c`ci \n acel moment u[a magazi-
nului se deschise, cu un clinchet vesel al clopo]elului
chinezesc pe care Theo \l ag`]ase deasupra, [i intr` tocmai
subiectul conversa]iei. Se opri \n prag, parc` nefiind sigur
c` nimerise bine, iar Theo se ridic` imediat [i porni spre
el.
Bun` ziua! Ce pot face pentru dumneavoastr`? \ntreb`
ea binevoitoare.
Stuart ar`ta destul de jalnic, cu p`rul ud lipit de cap,
[iroind de ap` pe guler. Impermeabilul lui alb [i elegant nu
mai era tocmai imaculat, avnd pete de noroi \n jurul
fundului, [i nici ghetele negre nu mai luceau, cu toat` glo-
ria dinainte stins`.
Nu sunt sigur c` mi s-a spus bine, \i r`spunse el lui
Theo. Am \ntrebat dac` e prin sat vreun loc unde a[ putea
bea o cafea, sau a[a ceva \n camera mea e att de mohort
94 CYNTHIA HARROD-EAGLES

[i nu-mi place s-o deranjez pe doamna Partridge tot timpul


iar cei de la po[t` mi-au spus c` aici ]ine]i un fel de cafe-
nea, vara...
Da, dar numai vara, \i spuse Theo. {ti]i, pentru vizita-
tori. Iarna n-ar fi rentabil`.
A, \n]eleg... murmur` el, cu o dezam`gire de nedescris.
Kestrel, care st`tea ascuns` dup` o plant` mare de plas-
tic, avu dintr-o dat` revela]ia a ceea ce \nsemna s` n-ai unde
merge [i ce face \ntr-o asemenea zi.
Dar, \ntmpl`tor, continu` Theo repede, tocmai
am f`cut ni[te cafea [i mai am [i o pr`jitur` c`reia \i
\ncerc re]eta, a[a c` sunte]i binevenit s` pofti]i al`turi
de noi.
Ce s` spun, mul]umesc nespus, sunte]i foarte ama-
bil`... \ncepu \ncntat Stuart [i, f`cnd un pas spre masa cu
lampa aprins`, v`zu cine era cealalt` persoan`.
Se opri brusc.
A... f`cu el.
Asta voiam [i eu s` zic, replic` Theo. Cred c` o
cunoa[te]i pe domni[oara Kestrel Richards, fiica ilustrului
nostru ornitolog local.
Ne-am cunoscut... murmur` el, \ncurcat.
Kestrel \ncerca s` par` indiferent`.
Nu v` descuraja]i din cauza mea, spuse ea. E o zi infer-
nal` ca s` umbla]i pe str`zi.
Sunte]i foarte amabil`, dar nu vreau s` deranjez,
r`spunse ferm Stuart.
Nu, nu, nu ne deranja]i deloc, insist` Theo. Sta]i jos,
scoate]i-v` trenciul...
PE ARIPILE IUBIRII 95

Nu m-a]i \n]eles... M` tem c` domni[oara Richards [i cu


mine nu suntem... tocmai str`ini. M` tem c` prezen]a mea
n-ar fi binevenit`, spuse el, ]eap`n.
{tiu despre incidentul cu baia-de-noroi, replic` Theo,
[i nu pot spune dect un lucru: dovede[te c` \n materie de
neghiobie amndoi sunte]i la fel. {i-acum, sta]i jos. Kestrel
poate pleca dac` are vreo obiec]ie [i-a b`ut cafeaua.
Kestrel rse, iar Stuart o privi surprins, constatnd ct de
schimbat` ar`ta cnd era destins`, f`r` s` fiarb` de draci.
Dac` sunte]i sigur`... spuse el, ezitant.
Kestrel profit` de ocazie.
Da, v` rog. Ave]i la fel de mult dreptul s` sta]i aici, ca
[i mine. {i, oricum, voiam s` m` scuz pentru cele \ntm-
plate atunci. Era]i \mbr`cat cu haine de ora[ [i nu se cuve-
nea s` fac ce-am f`cut.
M` rog, [i mie \mi pare r`u, cred c` [i hainele dum-
neavoastr` s-au f`cut praf, spuse el, u[urat c` avea ocazia s`
se scuze.
Eu am fost de vin` nu m-am uitat pe unde
mergeam...
{i eu am fost de vin` n-ar fi trebuit s` conduc att de
repede...
Of, pentru numele lui Dumnezeu, mai t`ce]i din gur`,
amndoi! \i admonest` binevoitoare Theo. A]i putea-o ]ine
a[a la nesfr[it. Cum v` place cafeaua?
Neagr`, v` rog, [i f`r` zah`r.
Theo zmbi.
Un om cu gust, coment` ea, f`cndu-i cu ochiul lui
Kestrel, care-i r`spunse cu o privire \ncruntat`.
96 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Apoi, Theo se duse \n buc`t`rie dup` cafea, iar Kestrel [i


Stuart se pomenir` dintr-o dat` singuri. Se l`s` o t`cere
penibil`.
Urt` vreme, spuse el, ca s` destind` atmosfera.
Pentru dumneavoastr`, r`spunse Kestrel.
Stuart nu pricepu sub\n]elesul [i continu`:
Da, a trebuit s` \ntrerupem lucrul pe ziua de azi. Nu
cred c` se va opri pn` seara.
{i p`s`rile mele au fost deranjate, spuse Kestrel,
str`duindu-se s`-[i p`streze calmul. Azi-diminea]` le-a alun-
gat zgomotul.
|mi pare r`u, murmur` el, \ncurcat.
Serios?
Da, pentru c`-mi dau seama ct sunt de importante
pentru dumneavoastr`, r`spunse Stuart, \ncercnd s` fie
obiectiv. Dar n-am ce face. Casele trebuie s` fie construite
e nevoie de ele.
Cine are nevoie de ele? ripost` Kestrel. Nu sunt
locuin]e ale prim`riei pentru s`racii din mahalale, sau pen-
tru cei f`r` ad`post. Sunt vile scumpe pentru oameni
boga]i. Ce nevoie s` fie de ele? Cum vor ajuta la rezolvarea
crizei de locuin]e?
Vocea \ncepea s`-i devin` t`ioas`, ceea ce-l irita pe
Stuart.
Aceasta este o viziune foarte naiv`, spuse el. Oamenii
care cump`r` aceste case le vor vinde pe cele vechi, mai ief-
tine. Pe acelea le vor cump`ra al]ii, care [i le vor vinde pe
cele actuale, [i mai ieftine. {i a[a mai departe. Procesul se
desf`[oar` pn` la cap`t, elibernd \n cele din urm` cele
PE ARIPILE IUBIRII 97

mai ieftine domicilii pentru cump`r`torii f`r` antecedente.


Astfel sunt ajuta]i cei f`r` ad`post. {i nu uita, avnd \n
vedere costurile manoperei [i ale materialelor din momen-
tul de fa]`, este aproape imposibil s` se construiasc` o cas`
nou` destul de ieftin` pentru un cump`r`tor care nu are
nimic de vnzare.
Toate bune [i frumoase, dar r`mnem cu o mul]ime de
locuin]e asemenea `stora pe care \ncerca]i s` le construi]i
aici [i care continu` s` stea goale. Sunt foarte pu]ine dintre
cele ieftine [i multe dintre ele se d`rm`.
Stuart deschise gura s` r`spund`, apoi se r`zgndi.
N-are nici un rost s` continu`m discu]ia asta cnd
numai unul dintre noi cunoa[te faptele, spuse el.
Care fapte? Oi fi [tiind dumneata faptele privitoare la
case, dar despre p`s`ri ce [tii?
Foarte pu]in, doar atta ct am nevoie. P`s`rile pur [i
simplu nu sunt importante.
Deci crezi c` omul e singura fiin]` care are dreptul s`
tr`iasc` pe planeta asta? \ntreb` Kestrel cu aprindere, chiar
\n momentul cnd Theo aducea cafetiera plin`.
Cafeaua! anun]` ea. Am auzit cumva sunetul cristalin al
glasurilor ridicate? Nu v` pot l`sa un minut singuri f`r` s`
v` certa]i?
|ncercam s` nu m` cert, replic` Stuart, dar...
Dar e[ti prea gentleman ca s` acuzi o domni[oar` c` te-a
provocat, \ncheie Theo \n locul lui.
Stuart zmbi involuntar, privind spre Kestrel. Ochii li se
\ntlnir` [i, un moment, Kestrel avu o senza]ie stranie de
\nrudire cu el, ca [i cum s-ar fi cunoscut de-o via]`, ca [i cum
98 CYNTHIA HARROD-EAGLES

ar fi crescut \mpreun`, ca [i cum ea [i el... Dar nu dur`


dect o frac]iune de secund` [i oricum nu avea nici un
sens.
Se pare c` amndoi suntem de neclintit, spuse ea cu
voce slab`, \mbujorat` de stnjeneal`; apoi \[i feri privirea,
ad`ugnd sfid`tor: dar n-am s` m` las \nvins`. Nu voi fi
\nvins`.
Sigur c` nu vei fi, r`spunse Theo, vorbindu-i ca unui
copil \mbufnat. {i-acum, s` facem pace. Mai vrei o cafea,
Kestrel?
Nu, nu, mai bine plec... s` m` ocup de... [tii tu ce,
spuse Kestrel, ridicndu-se brusc [i f`r` a-l privi pe Stuart.
|]i mul]umesc pentru cafea, Theo iar pr`jitura a fost deli-
cioas`. Cnd s` trec mine, ca s` aflu vestea? \ntreb` ea,
privind-o semnificativ, pentru a-i da de \n]eles s` nu-i vor-
beasc` lui Stuart despre planurile lor.
A, cred c` revin pn` la prnz, r`spunse Theo. Treci
atunci. Dac` nu m-am \ntors, am s` vin eu pe la voi, la ora
ceaiului.
Perfect, ne vedem atunci. Pa. La revedere, domnule
King, ad`ug` ea, privindu-l cu pruden]` dar senza]ia
aceea ciudat` nu-i mai reveni, iar chipul lui p`rea complet
neutru.
La revedere, fu singurul r`spuns.
Capitolul 10

Cnd Kestrel intr` \n bibliotec`, \n`untru erau cteva


persoane, dar Laura nu se vedea printre acestea. Polly
Hoxey, bibliotecara adjunct`, care era nepoata doamnei
Truman, so]ia vicarului, o anun]`:
Laura s-a dus acas` a plecat acum vreo or`.
A... e bolnav`? \ntreb` Kestrel.
Nu, azi a lucrat doar o jum`tate de zi. Ca-n fiecare
miercuri.
Am crezut c` lunea avea jum`tate de norm`...
Nu, lunea se duce la Lowestoft s` aleag` c`r]i.
Miercurea \[i ia o jum`tate de zi liber`. Doar c` uneori face
schimb [i-[i ia ea smb`ta, iar eu \mi iau miercurea.
Mul]umesc.
Kestrel ie[i din nou, iar Polly Hoxey o privi zmbind cu
jum`tate de gur`, c`ci cu ctea minute \n urm` trecuse
pe-acolo domni[oara O'Connor, ca s`-[i re\nnoiasc` abona-
mentul la A Week of Passion [i s`-i spun` c` tn`rul din
100 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Norwich [i Kestrel Richards \[i beau \mpreun` cafeaua \n


magazinul de scule singuri! Deci nu era deloc de mirare c`
p`rea s` pluteasc` pe aripile unui vis. Polly oft` scurt [i reveni
la Seniorul Inelelor, pe care-l citea sub birou de [ase
s`pt`mni \ncoace, cu speran]a c` avea s-o ]in` pn` la Cr`ciun.

Printre Cosser's [i l`pt`rie trecea o c`rare \ngust` [i ud`


care ducea la drumul din fa]a casei Laurei. Pe la jum`tatea
acestuia, Kestrel se \ntlni cu Larch, care o salut` cu un
miorl`it p`trunz`tor [i se repezi \n fa]a ei, cu coada ridicat`
ca un drapel. Cnd Kestrel ajunse la casa Laurei, aceasta o
a[tepta \n u[a din spate.
A, tu erai, spuse ea. Larch m-a anun]at c` venea cineva,
dar nu [tiam cine putea fi. Intr`, ad`ug`, privind-o cu un
ochi critic. E[ti ud`-leoarc`. De fiecare dat` cnd te v`d, pari
s` fii ca murat`.
Din cauza ploii, r`spunse Kestrel, urmnd-o pe Laura
\n`untru.
Un ceai?
|nc` n-ai mncat?
Nu.
Atunci, am venit la mas`.
Laura rse.
|mi place cum gnde[ti. Bine sardele pe pine
pr`jit`? O s-o pr`jim la foc.
Cu condi]ia s` ai o furculi]` special`, spuse Kestrel,
amintindu-[i ultima ocazie cnd pr`jise pine la Laura, care
rezistase tenta]iei de a \nlocui focurile de lemne cu gaze sau
instala]ii electrice. Eu n-am mini de azbest, ca tine.
PE ARIPILE IUBIRII 101

Ei, \ntreb` Laura, dup` ce se instal` pe covorul din fa]a


[emineului, c`rui fapt \i datorez pl`cerea acestei vizite? Sau
n-ai venit dect la mas` [i nimic mai mult?
Kestrel, care nu avea obiceiul s-o ia pe ocolite, r`spunse:
Voiam s` aflu cu cine votezi. |ncepem o campanie de
protec]ie a ere]ilor [i vreau s` [tiu dac` e[ti pro sau contra.
De ce trebuie neap`rat s` fiu pro sau contra? \ntreb`
Laura. Drag` Kestrel, e[ti a[a de categoric`, precum un sol-
dat roman Cine nu e cu noi e \mpotriva noastr`! Eu v`d
p`r]i bune [i de-o parte, [i de alta. Nu cred c` vreau s` fiu
categorisit`.
Bine, nu-]i cer s` te declari de partea unei tabere sau a
alteia. Vreau numai s` [tiu dac` ai s` ne aju]i. Sau, \n caz
contrar, dac` vei \ncerca s` ne opre[ti.
Ce anume ai vrea s` fac? se interes` Laura, \n ochi cu o
lic`rire amuzat` pe care Kestrel nu i-o observ`.
P`i, Theo face ni[te afi[e pentru \ntrunirea de
duminic`, \n sala parohiei, [i m` \ntrebam dac` ai vrea s`
pui unul \n bibliotec`, la vedere. Practic, pe-acolo trece
toat` lumea ar fi un loc foarte potrivit.
Sunt m`gulit` c` dup` p`rerea ta biblioteca e un punct
att de vital al satului. Dar, las`-m` s` m` gndesc... un afi[,
zici...? {tii, s-ar putea s` fie cam complicat pentru mine,
\ntruct reprezint un loc strategic pentru ambele tabere.
Cum adic`? \ntreb` Kestrel cu suspiciune.
Ei, Stuart King vine destul de des pe la bibliotec` de
dou` ori pe zi, \n]elegi [i s-ar putea ca afi[ul t`u pe perete
s` nu-l prea \ncnte. Ar fi penibil pentru mine, \]i dai
seama...
102 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Kestrel ridic` privirea, gata s` protesteze, dar zmbetul


abia st`pnit al Laurei \i d`du de \n]eles c` prietena ei o
tachina doar. Gndindu-se la faptul c` Stuart King se ducea
la bibliotec` de dou` ori pe zi, \ntreb`:
{i de ce vine att de des? Cite[te cu accelera-
torul?
Laura se pref`cu jignit`.
Nu e[ti prea delicat` cu mine, o mustr` ea. Vine s` m`
vad`, desigur. Doar nu vrei s` spui c` nu ]i-a trecut prin
minte? Stuart [i cu mine avem multe \n comun.
|l nume[ti Stuart? \ntreb` Kestrel, \ncercnd s`
p`streze un ton neutru, cam f`r` succes. Laura o privi cu
blnde]e.
Domnul s` te binecuvnteze, c` nu reu[e[ti deloc s` te
ascunzi. A \nceput \n sfr[it s` te conving` propaganda din
sat?
Ce vrei s` spui? \ntreb` \n defensiv` Kestrel.
|ncepe s` te intereseze? A, [tiu c` te vei gr`bi s` negi
din toat` inima, a[a c` te scutesc de deranj [i nu fac dect
s` te asigur c` vine la bibliotec` doar ca s` st`m de vorb`. E
un om foarte singur [i nu are pe nimeni cu care s` se \mpri-
eteneasc`.
Dect pe tine, spuse Kestrel cu voce mic`.
De ce o deranja? |ntrebarea Laurei, care nu cerea un
r`spuns, \i r`suna \n minte. |ncepea s-o intereseze Stuart
King? Spera c` nu.
Dect pe mine. {i pe Theo, cred, din moment ce mi-a
spus c` se duce [i pe la ea.
Iar asta \nseamn` c` nu po]i sprijini campania?
PE ARIPILE IUBIRII 103

V`d p`r]i bune \n ambele tabere, Kestrel, repet` Laura.


|n]eleg ce \nseamn` p`s`rile pentru tine [i tat`l t`u [i pot
\n]elege [i ce \nseamn` pentru Stuart slujba lui. Dar, pentru
c` vreau s` r`mn absolut neutr`, am s` v` expun afi[ul.
Oricum, dac`-l face Theo, va fi o oper` de art`, a[a c` m`car
voi avea o justificare. {i \ndr`znesc s` spun c-am s`-i pot
explica lui Stuart.
Of, iar Stuart `sta...! exclam` Kestrel, cu dezgust.

La ora ceaiului primi o veste bun`, c`ci ere]ii se \ntor-


seser`, iar tat`l ei \i v`zuse pe amndoi \n apropierea cuibu-
lui.
Domnul Richards ascult` cu mult interes despre planul
lui Theo de a face apel la emisiunea Panoramic.
E exact genul potrivit de emisiune, spuse el. To]i local-
nicii o urm`resc [i are un stil intim de a prezenta [tirile,
care-i face pe oameni s` se implice.
|nc` nu s-a confirmat, dar Theo e sigur` c`-l poate
convinge pe redactor, [i nu cred c` ar spune asta dac` n-ar
fi realmente sigur`.
Deci acum [tim din ce-[i c[tig` Theo existen]a?
\ntreb` domnul Richards zmbind.
Nu [tiu dac` e tocmai a[a, spuse \ncet Kestrel. Vreau s`
zic, e ceva \n leg`tur` cu televiziunea, dar ce anume face,
exact, n-am idee.
|ntreab-o mine, suger` domnul Richards. Apropo, azi
dup`-amiaz` am telefonat la S.R.P.P.
104 CYNTHIA HARROD-EAGLES

A, bun! {i ce-au spus?


S-au ar`tat foarte interesa]i de campania noastr` [i au
promis c` vor trimite pe cineva care s` ]in` o cuvntare,
duminic`. |mi vor confirma mine cine vine, printr-o
scrisoare. Iar cnd m-am \ntors, sosise deja un r`spuns la
scrisoarea mea, spunnd c` mine va veni cineva s` vad`
p`s`rile.
Deci, ]i-a revenit creditul de a le fi reperat, coment`
Kestrel. Foarte bine, nici nu [tii ct m` bucur.
Repeti]ia corului \ncepea la [apte, a[a c`, dup` ceai,
Kestrel se sp`l`, se schimb` [i porni spre biseric`.
Doamna Dorrit sosise deja [i st`tea de vorb` cu doam-
nele Baldergammon [i Farthing, criticnd sonor aranja-
mentele florale care \n s`pt`mna aceea c`zuser` \n sarcina
doamnei Cosser, o femeie umil` [i ne[tiutoare care tocmai
din acest motiv a[tepta \ntotdeauna cu groaz` s`-i vin` rn-
dul la flori.
N-are defel sim]u' culorii, spunea doamna Dorrit, la fel
cum f`cuse [i data trecut` cnd \i venise rndul doamnei
Cosser, care reac]ionase izbucnind \n plns. Toate alburile
[i galbinurile `stea laolant`, de te-apuc` [i bila, z`u dac` nu.
Alb [i galbin, alb [i galbin, alb [i galbin peste tot, da-i oribil
a[a ceva!
|n acel moment, o z`ri pe Kestrel care \ncerca s` ajung`
\n sacristie pe neobservare [i o strig`, cu vocea ei
bubuitoare.
Aaa, Kestrel, aci mi-erai! Ne-a zis vicaru' de campania
aia pentru p`s`rile lu' mata. Frumos a vorbit, nu zic, da' [tiu
eu dac-o fi chiar pe-a[a? |s f`pturile lu' Domnu', doamn`
PE ARIPILE IUBIRII 105

Dorrit, zice, da' io-i zic, o fi el vicar, zic, da' parc` po]i s` zici
c` n-om fi [i noi f`pturile lu' Domnu', [i ce, la noi ne zice
careva c` s` nu ne facem noi cuiburile unde ne taie capu',
a[a i-am zis.
{i d`du din cap spre cele cteva femei din jurul ei, care
o ascultau potrivit de impresionate. Lui Kestrel i se cam
pr`bu[i moralul. Dac` doamna Dorrit se declara \mpotriva
campaniei, a[a ceva putea avea efect \n sat, mai ales asupra
femeilor m`ritate, care tindeau s`-i urmeze exemplul.
Desigur, existau [i destule persoane care se pronun]au
automat pentru orice lucru c`ruia i se \mpotrivea ea, dar \n
ansamblu Kestrel ar fi preferat s-o aib` pe doamna Dorrit de
partea ei.
Dar nu crede]i c` avem datoria s` ap`r`m fiin]ele mai
mici [i mai slabe dect noi? \ntreb` ea.
Apoi, c`utnd un argument care s-o conving` pe doam-
na Dorrit, ad`ug`:
{i-n fond, sunt p`s`rile noastre, p`s`ri din
Wesslingham, de ce s` le alunge ni[te londonezi? C`ci ni[te
londonezi au s` se mute \n casele acelea, s` [ti]i. Nu con-
struiesc case pentru oamenii din Wesslingham, ci numai
pentru str`ini.
C` chiar a[a, confirm` doamna Dorrit, dnd din cap
spre doamna Baldergammon. Nu c` str`inii n-ar fi buni [i ei
la ceva, vara...
Vara suntem obi[nui]i cu ei, \i d`du dreptate doamna
Baldergammon. {i pe urm`, cu-nghe]`]ile [i toate tim-
brele-n plus pentru c`r]i po[tale [i alte alea, ne vin destul
de mul]i...
106 CYNTHIA HARROD-EAGLES

{i cum ziceam, o \ntrerupse cu severitate doamna


Dorrit, str`inii-i numa' buni vara, da' la ce s` ne stea aici
ctu-i anu' de lung? Cine-i ei s` ne zic` c` s` n-avem noi
paseri la noi pe balt`? P`i ce crede ei!
Kestrel tocmai se \ntreba dac` s` \ncerce sau nu cteva
l`muriri suplimentare, cnd Jim Cosser, unul dintre cei mai
buni baritoni ai corului, se apropie din strana unde st`tuse,
la fereal`.
U[or ]i-i matale s` vorbe[ti, Jessie Dorrit, spuse el
\ncet. Matale nu trebuie[ti s` faci nimica ca s`-]i c[tigi exis-
ten]a. Tr`ie[ti din pensie [i din ce ]i-a l`sat Sid, Dumnezeu
s`-l ierte, a[a c` matale ]i-i totuna dac` vin sau nu vin. Da'
eu [i Mary trebuim s` tr`im din vnz`ri, [i cu ct ne vin mai
mul]i oameni s` cumpere de la noi, cu-atta-i mai bine pen-
tru noi.
Arunc` o privire spre Kestrel.
Acuma sigur, n-am nimica-mpotriv` la p`s`ri, mai cu
seam` dac`-s a[a de rare cum spui matale c`-s, [i tare-l mai
admir pe tata la matale, [tii doar...
Apoi ochii \i revenir` cu venin spre doamna Dorrit, ale
c`rei comentarii despre aranjamentele florale ale so]iei lui
se auziser` \n toat` biserica.
Da' unii ar trebui s` cugete de dou` ori \nainte
s`-ncerce s` dea afar` clien]ii din pr`v`liile la oamenii
cinsti]i, mai cu seam` cnd [i ei tr`iesc din gr`simea
p`mntului.
{i cine tr`ie[te din gr`simea p`mntului, m` rog, Jim
Cosser, po' s`-mi zici [i mie? se r`]oi doamna Dorrit, \nfu-
riat`. Cine cump`r` o hain` nou` de Pa[ti, cu guler de
PE ARIPILE IUBIRII 107

blan`, cnd al]ii trebui' s` se mul]umeasc` cu ce-are de trei


ani \ncoa', [i cine cump`r` la ocazia de-a ]inut-o vicaru' pen-
tru fondu' de catastrofe, cnd se-ntinse inunda]ia pn` tom-
nai h`t \n Southwick?
Nu-i treaba matale dac` eu \i cump`r nevesti-mii o
hain` de blan`, \ncepu cu aprindere Jim Cosser, cnd
vicarul, care tocmai intra din sacristie, \i \ntrerupse cu o
tuse delicat`.
Cred c` ar fi bine s` ]inem minte c` aceasta e casa lui
Dumnezeu, spuse el, cu sub\n]eles.
Scuze, p`rinte vicar, bomb`ni Jim Cosser, adresndu-i
doamnei Dorrit o privire care-ar fi \mpietrit-o pn` [i pe
Gorgon`, \ns` de pe fa]a de fier a b`trnei doamne alunec`
precum apa de pe gsc`.
Apropiindu-se de locul unde st`tea vicarul, Kestrel spuse
\ncet:
V`d c` pozi]iile \ncep deja s` se \mpart`, de[i nu sunt
sigur` dac` din cele mai adecvate motive.
Da, \n]eleg ce vrei s` spui, r`spunse domnul Truman,
dat \ntr-un sat a[a ceva e inevitabil. Apropo, Theo mi-a spus
despre planul vostru de a v` duce la televiziune cu un apel
[i trebuie s` spun c` g`sesc ideea excelent`! Va cuceri
jum`tate din sat [i vom putea ob]ine [i sprijinul altora din
regiune. Dac` emisiunea se transmite mine, vom putea
face propagand` pentru \ntrunire [i \n Southwick, \n
Lesston [i-n alte sate din \mprejurimi.
Bun` idee, r`spunse Kestrel cu \nsufle]ire. |n fond,
Wessle Marsh nu e numai a noastr`, iar eretele e pas`rea
comitatului Suffolk a \ntregului comitat Suffolk.
108 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Principiul implicat ar trebui s`-i preocupe pe to]i cei ce


tr`iesc \n Estul Angliei, continu` domnul Truman, ambaln-
du-se. Nu v`d de ce nu l-am invita la \ntrunirea asta [i pe
reprezentantul nostru \n Parlament. Atunci chiar i-am pune
pe to]i pe j`ratic!
Kestrel zmbi.
Dup` o zi att de mole[it`, m` bucur c` g`sesc pe cine-
va care crede \n cauza asta cu tot atta convingere ca mine.
Cred, continu` vicarul...
Dar Kestrel nu afl` ce credea, c`ci u[a bisericii se
deschise, pentru a l`sa s` intre \nc` cinci b`rba]i din cor.
Vai de mine, ia uite ct e ceasul! Cred c` ar fi bine s`
\ncepem, [tii, altfel nu termin`m repeti]ia pn` \ncep s`
bat` clopotele, [i nu se face.
B`tu din palme.
Ne putem a[eza la locuri, v` rog? Vom \ncepe f`r` cele-
lalte doamne, sunt sigur c` sosesc [i dumnealor \n cteva
momente.
Tocmai am v`zut-o pe doamna Mayhew, p`rinte vicar,
\l inform` domnul Barrow, ducndu-se cu copilul s`-l lase
la Jacksoni. Trebuie s` apar` imediat.
Bun, bun, vom \ncepe cu imnul chetei, de acord?
Cobor]i pe versurile alternative [i pe ultimul vers, mai
spuse vicarul, ridicnd bagheta.
Capitolul 11

Zorii zilei de joi se ivir` mai noro[i [i mohor]i dect ar


fi \ndr`znit Kestrel s` spere. Mai bine zis, nu ploua, dar
cerul era acoperit [i plumburiu, \ntinzndu-se deasupra
unei lumi verzi [i umede cu copaci semi-\nfrunzi]i ce
tremurau sub amenin]area ploii iminente. Kestrel se uita de
la fereastra dormitorului peste \ntinderea de un verde-
cenu[iu ciudat a mla[tinilor, observnd activit`]ile matinale
ale p`s`rilor de balt`. Vorba aceea vreme bun` pentru
ra]e!
La micul dejun, tat`l ei \i aminti c` \n diminea]a aceea
venea omul de la S.R.P.P. pentru a vedea ere]ii.
Am s`-l duc direct acolo, apoi cred c`-l invit s` ia masa
la noi, spuse el. Avem ceva de mncare?
Nimic altfel ai fi observat! r`spunse vesel` Kestrel,
dup` ce mu[c` din pinea pr`jit`.
Era tipic pentru tat`l ei s` invite pe cineva la mas`,
gndindu-se abia dup` aceea la mncare.
110 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Dar pot da o rait` prin magazine \n diminea]a asta,


dac` vrei, continu` ea. N-ar strica [i pu]in` cur`]enie prin
cas`, dac` tot vom avea musafiri.
Da, cred c` ar fi bine s` deretic`m pu]in, r`spunse vag
tat`l ei, privind \n jur la mald`rele de haine curate care
z`ceau peste tot, de cnd le sp`lase Kestrel.
Am putea face ordine chiar acum, propuse ea. Dac` eu
pun hainele astea la loc, tu ai putea s` sco]i Hoover-ul [i s`
aspiri, pn` [terg eu praful.
Se uitar` unul la altul peste mas`, cu un fel de disperare,
apoi oftar` la unison.
Cred c` n-avem \ncotro, spuse tat`l ei. Trebuie s` spun c`,
atunci cnd \mi amintesc ct de imaculat` era casa pe vremea
cnd tr`ia mama ta, m` cople[e[te admira]ia. Mai mult, niciodat`
nu p`rea s` fac` nimic. Cred c` asta e defini]ia unei artiste este
acea persoan` care face ca o munc` dificil` s` par` u[oar`.
Haide, tat`, te cunosc. Speri s` m` atragi \ntr-o discu]ie
ca s` amn`m ceasul nefast, zmbi Kestrel, iar domnul
Richards \i zmbi [i el.
Cum ai ghicit?

Cnd sosi omul de la S.R.P.P., care se numea s-ar fi


putut altfel? domnul Nightingale*, casa era curat` ca o
cas` de burlac, cum spunea Kestrel. Domnul Nightingale
era scund, chel [i cu ochelari adic`, din cine [tie ce motiv,
exact a[a cum se a[teptase Kestrel s` arate. Dup` o conver-
sa]ie preliminar`, la o cafea, domnul Richards spuse:
_____________
* Privighetoare. (n.tr.)
PE ARIPILE IUBIRII 111

Ei, b`trne, e[ti gata s` mergem? Sper c` ]i-ai adus ni[te


cizme prin b`l]i e destul de umed.
A, da, sunt \n ma[in` m` duc acum dup` ele. |n]eleg
c` aici a plouat mult \n ultima vreme.
Da, spre norocul nostru, dup` cum a reie[it. Vii [i tu
cu noi, Kestrel?
~`... nu, cred c` nu vin, r`spunse Kestrel, prefernd s`
nu-[i petreac` diminea]a cu domnul Nightingale, dup` ce-l
categorisise \n minte ca pe un maniac al p`s`rilor. Cred c`
m` duc \n sat s` m` ocup de campanie.
Cum dore[ti, replic` domnul Richards. Nu [tiu cnd ne
vom \ntoarce la mas`, dar dac` venim \naintea ta, am s`-]i
las pu]in` tocan` \n cuptor.
Mul]umesc, tat`. Atunci, pe curnd.

Pe la ora prnzului, Kestrel aflase un lucru foarte impor-


tant despre campanii, [i anume c` propagandistul trebuia s`
aib` o capacitate nelimitat` de a \ngurgita ceai. |n toate
casele unde i se r`spunsese la u[` fusese nevoit` s` accepte
cte o cea[c`, iar cnd ajunse la magazinul lui Theo sim]ea
c` mai avea pu]in [i avea s` dea pe din afar`.
Totul e-n regul`, o anun]` Theo de cum o v`zu. Am
aranjat pentru mine, iar Tony g`se[te c` e tocmai subiectul
potrivit pentru a strni interesul pe plan local.
O, excelent! se bucur` Kestrel. Deci, cum facem? Vin ei
aici sau mergem noi la ei?
112 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Ambele, r`spunse Theo. Vor ni[te imagini cu p`s`rile,


iar \n continuare un interviu cu tine, \n studio.
Cu mine? \ntreb` Kestrel, surprins`. De ce nu cu
tine?
Fiindc`-s p`s`rile tale, tolomaco!
Dac` sunt ale cuiva, sunt ale tat`lui meu. Sau ale
vicarului. De ce n-ar lua interviul unuia dintre ei?
O fat` de vrsta ta, [i mai ales una dr`gu]` ca tine, ar
avea mai mult succes dect un b`rbat \ntre dou` vrste,
orict de ilustru.
Dar...
Ascult`, vrei s` ob]ii sprijin pentru campanie, nu?
Atunci nu mai face nazuri.
Bine, dar n-am mai ap`rut niciodat` la televizor. N-a[
[ti ce s` fac.
Crede-m`, spuse cu r`bdare Theo, vor [ti ei. Iar dac` o
voiau pe Elizabeth Taylor, ar fi invitat-o pe ea.
Bine, r`spunse Kestrel, cu o mutr` cam ab`tut`. Am
cam \n]eles. De fapt, ce se va \ntmpla?
P`i, mine diminea]a vor trimite o echip` cu o
camer` portabil` [i va trebui s`-i duci s` filmeze p`s`rile.
Vor veni devreme, \ntruct le-am spus c` atunci au cele
mai mari [anse s` le vad`, [i ca s` aib` ct mai mult timp,
\n caz c` nu apar. Cnd filmezi animale, trebuie s` ai
mult` r`bdare. Iar dup`-amiaz` ve]i merge la studioul
din Norwich, ca s` \nregistra]i interviul. S-ar putea s`-l
suprapun` peste imaginile filmate, dac` reu[esc s`
PE ARIPILE IUBIRII 113

prind` ceva care va avea nevoie de explica]ii de pild`,


p`s`rile mncnd, sau cl`dindu-[i cuibul, [i a[a mai
departe...
Deci, n-am s` intru \n direct? \ntreb` Kestrel, ne[tiind
dac` s` se bucure sau s`-i par` r`u.
Nu, a[a c` vei ajunge la timp \napoi ca s` te vezi.
Bine, m` descurc eu. {i altceva?
Acum nu-mi mai vine nici o idee. Dar, nici o grij`, o
s`-]i plac`. {i-acum, mai bine ocup`-te de afi[ele pe care
le-am f`cut. Avem trei pn` acum, dar am s` mai lucrez [i
azi [i le punem mine. Ce p`rere ai?
Erau \ntr-adev`r impresionante, dup` cum Kestrel i-o [i
spuse, cu entuziasm. Fiecare reprezenta cte un erete \n
zbor, pe fundalul cerului senin.
~sta-i cerul, \n caz c` nu l-ai recunoscut, spuse Theo cu
solemnitate.
Cuvintele erau scrise cu litere stacojii, contrastnd
atr`g`tor cu albastrul cerului.
Capteaz` privirea, coment` Kestrel, privindu-le de la
distan]`. Le duc chiar acum unul la po[t`, unul la Cinele
[i r`]oiul [i unul la bibliotec`, a[ crede. Astea-s locurile cele
mai importante. Iar pe urm`, \[i aminti ea, am s` m`nnc
ceva de prnz.

Domnul Baldergammon accept` imediat s` expun`


afi[ul, spunnd c` aveau s` vin` amndoi la \ntrunirea de
114 CYNTHIA HARROD-EAGLES

dup` vecernie. Kestrel le povesti despre emisiunea de la


televiziune, iar cei doi promiser` s` se uite [i s` le spun` [i
tuturor celorlal]i
Doamna Dorrit o s` se \ng`lbineasc` de invidie, \i
spuse doamna Baldergammon, pe un ton confiden]ial.
Toat` ziua o ]ine cu nepo]ic`-sa care-a jucat \n pontomima
aia de la Lowestoft, da' la tevelizor n-a ap`rut, numa' pe
scena de la [coal`. Abia a[tept s`-i zic!
Kestrel renun]` la orice \ncercare de a o mai corecta, \[i
lu` r`mas bun [i porni prin sat, spre bibliotec`. Ajungnd la
u[`, \l v`zu pe Stuart King \n`untru, stnd de vorb` cu
Laura [i rznd. Ar`ta foarte firesc, ca un element din
decor, a[ezat pe un scaun \nalt, de cealalt` parte a biroului
dickensian al Laurei.
Un moment, Kestrel uit` pentru ce venise, dar \n clipa
urm`toare Stuart ridic` privirea, uitndu-se la ea surprins.
Laura \l privi, apoi privi spre u[`, iar Kestrel, cam derutat`,
f`cu un pas \napoi, dup` care se \ntoarse [i o lu` la fug`
prin ploaie, spre cas`.
Ce-or fi crezut despre ea, c`-i spiona a[a? Dar, pe sub
acest gnd forfoteau altele, mai negre, [i nu ]inea deloc s`
[i le analizeze.

Zorii zilei de vineri se ivir` cu un aer prim`v`ratic [i un


cer albastru apos, vizibil pe alocuri, dup` care razele soare-
PE ARIPILE IUBIRII 115

lui \ncepur` s` r`zbeasc` printre nori. O zi capricioas`, \[i


spuse Kestrel \n timp ce se \mbr`ca, dar probabil mai bun`
pentru filmare dect una cu ploaie continu`.
Tocmai \[i terminau micul dejun, cnd sosi echipa de fil-
mare, cu un Land Rover cam rablagit. Kestrel le ie[i \n
\ntmpinare erau doi tineri \n canadiene [i o fat` \n
hanorac [i cu p`rul ca o claie. Nu ar`tau deloc ca ni[te
vedete, dar Kestrel fu u[urat` s` vad` c` erau u[or abor-
dabili.
Sper c` v-a]i adus cizme, le spuse ea, \n timp ce cobo-
rau din ma[in`. E \ngrozitor de umed.
Ni s-a spus, r`spunse fata. M` tem c` eu n-am nici o
pereche, dar pantofii `[tia sunt destul de solizi.
Ridic` piciorul, ar`tndu-i-l lui Kestrel, care cl`tin` din
cap cu scepticism.
O s`-]i intre \n noroi complet. Ce num`r por]i? Poate-]i
\mprumut eu o pereche.
}i-am spus eu, Doreen, zise unul dintre tineri, \n timp
ce cel`lalt deschidea portiera din spate a ma[inii ca s`-[i
scoat` cizmele [i echipamentele.
{ase cu cinci, r`spunse fata. Apropo, eu sunt Doreen
Good, [ef` de produc]ie, iar ei sunt Nick [i Terry, camera-
manul [i sunetistul.
Se salutar` dnd din cap, iar domnul Richards veni s` le
fie prezentat [i el.
Cred c-ar trebui s` mergem imediat, propuse, \n caz c`
\ncepe iar munca pe [antier [i le sperie.
116 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Perfect, r`spunse Terry. Ar`ta]i-ne drumul.


|ntruct echipamentele dumneavoastr` par destul de
grele, cred c` ar fi bine s` mergem cu ma[ina prin sat,
apropiindu-ne de cuib prin [antier. Altfel, v` pute]i scufun-
da \n mla[tin` f`r` urm`, sub greutatea aparatelor.
Cnd ajunser` la [antier era aproape ora opt, iar acolo se
aflau deja c]iva oameni, plimbndu-se de colo-colo [i
fumnd, \n a[teptarea orei cnd \ncepea oficial programul.
Sub privirile lor surprinse, cei din ma[in` pornir` prin
noroi, spre mla[tin`, Doreen fiind \nc`l]at` cu o pereche de
cizme de-ale lui Kestrel, prea mici pentru ea.
Ajunser` la ascunz`toare, cei doi tineri ducnd \ntre ei
camera, care era destul de mare [i se folosea sprijinit` pe
um`r, ca o bazooka, explic` Nick, iar Kestrel d`du din cap
\n]elep]e[te, de[i habar n-avea ce era aceea o bazooka. |[i luase
la ea binoclul, la fel ca tat`l ei, [i din cnd \n cnd \l \ntorcea spre
[antier, ca s` vad` ce f`ceau oamenii. La un moment dat, \n
lentile ap`ru Stuart, iar Kestrel \ntoarse repede binoclul, temn-
du-se s` n-o vad`, \nainte de a-[i da seama ct de naiv` era.
Apoi v`zu ere]ii. |ncremeni, dup` care privi \n jur, ca s`
vad` dac`-i observaser` [i ceilal]i. Tat`l ei tocmai \i ar`ta lui
Nick, cameramanul, care r`spundea cu degetul mare ridicat
\n semn de O.K., \n timp ce Terry \[i preg`tea echipa-
mentele de sunet, pentru cazul c` p`s`rile se apropiau
destul de mult ca s` le \nregistreze ]ipetele.
Cei doi ere]i p`reau s` [tie c` erau filma]i. Zburau
\mpreun`, spre cuib, apoi d`dur` cteva trcoale pe la mar-
PE ARIPILE IUBIRII 117

ginea [antierului, \ntr-un fel de recunoa[tere aerian`,


strigndu-se cu glasuri sonore [i limpezi. |n sfr[it, \[i
\ncepur` dansul de \mperechere.
Cei cinci privitori din ascunz`toare \i urm`reau fascina]i,
\n timp ce ere]ii d`deau un adev`rat spectacol, ca [i cum ar
fi [tiut c` de asta depindea soarta lor. Urcau, pluteau, se ros-
togoleau ca dou` frunze \n vnt, se opreau, f`ceau salturi
mortale, cu o asemenea gra]ie \nct Kestrel sim]ea un nod
\n gt de emo]ie.
Cnd \n sfr[it dansul se termin` [i p`s`rile se
\ndep`rtar` peste b`l]i, urm`rite de camer` pn` disp`rur`,
se l`s` t`cerea. |ntr-un trziu, Doreen oft`.
Fermec`tor, spuse ea.
Fantastic, confirm` Nick, entuziasmat. Nici nu
\ndr`znisem s` sper a[a ceva. Tony va fi \ncntat tu ai tras
ceva? \l \ntreb` el pe Terry.
Nu sunt sigur pn` ascult banda. Cam sufla vntul.
S-ar putea s` le fi acoperit ]ipetele.
O.K., spuse Doreen, acum mai vreau cteva planuri
generale cu mla[tina [i un plan apropiat al cuibului, \n rela]ie
cu [antierul, pentru ca telespectatorii s` \n]eleag` problema.
Atunci, eu dau o fug` pn` acas` s` pun de cafea,
spuse Kestrel, zmbind. Tat`, po]i tu s` te ocupi de ei? O iau
pe scurt`tur`.
Dup` ce \ntregistrar` un scurt interviu cu domnul
Richards, \n sufrageria casei, \[i strnser` echipamentele [i
se preg`tir` s`-[i ia r`mas bun.
118 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Ne vedem dup`-amiaz`, desigur, \i spuse Doreen lui


Kestrel, \n timp ce-[i strngeau minile. La studio.

Studioul era o camer` spa]ioas`, puternic luminat`, cu


un [ir de birouri \n fa]a unui perete plin de ecrane, pe care
Kestrel \l recunoscu din emisiune. |n cap`t, pe un ecran
mare, se afla mira emisiunii Panoramic, color Kestrel n-o
v`zuse pn` atunci dect alb-negru.
Restul s`lii era plin` de camere TV, cabluri [i scaune.
Kestrel nu apuc` s` observe mai mult, c`ci un b`rbat \nalt [i
incredibil de slab, a c`rui c`ma[` p`rea s` atrne direct pe
oase, se apropie cu mna \ntins`.
Bun` ziua! M` bucur c` ai venit. Eu sunt Tony
Flaxman, redactorul emisiunii. Vino s`-l cuno[ti pe Bill
Anderson norocosul care-]i va lua interviul.
Cu dezinvoltura lui profesional`, Tony Flaxman o lu` de
mn` [i o conduse spre birouri, unde celebrul moderator
era instalat deja. Kestrel avea o senza]ie ciudat`,
cunoscndu-l att de bine de la televizor \nct aproape c`
se a[tepta s-o recunoasc`. Nu mai cunoscuse niciodat` o
vedet`.
Dar nu avu timp s` stea pe gnduri, c`ci Bill Anderson se
ridic`, \ntinzndu-i mna peste birou, [i spuse:
|ncntat! Bill Anderson dar te rog s`-mi spui Bill,
toat` lumea m` nume[te a[a.
PE ARIPILE IUBIRII 119

Kestrel \i strnse mna, timid`, sim]ind c` era pentru Bill


Anderson cam acela[i lucru cu pacientul pentru un medic sau un
dentist doar o persoan` anonim` cu care urma s`-[i fac` meseria.
Stai te rog jos lng` Bill, Kestrel pot s`-]i spun
Kestrel, da? ca s` vedem cum punem lumina, spuse Tony
Flaxman.
De[i pe Kestrel n-o \ncntau oamenii care cer voie s` te
tutuiasc` [i nici nu-]i a[teapt` r`spunsul, \n]elese c` totul
nu era dect o formul` automat` [i nu exista loc pentru sen-
timente personale.
Se a[ez` la celebrul birou, lng` celebrul moderator,
privind spre un [ir de aparate \ndreptate spre ea ca ni[te
tunuri.
Uit`-te la mine o clip`, da? \i ceru Bill Anderson, cu
zmbetul lui strict profesional. De ce ai un nume att de
neobi[nuit?
O clip`, Kestrel fu surprins`, apoi \[i d`du seama c` o
]inea de vorb` din motive tehnice. Dup` ce-i r`spunse, Bill
privi spre camere [i spuse:
Mai redu pu]in din filtre.
Un timp, Bill Anderson, Tony Flaxman [i tehnicienii de
imagine [i sunet se duelar` \n comentarii tehnice absconse,
dup` care unul dintre ei chem` machieuza.
Bun`, o salut` fata cu vioiciune. Preferi ceva anume?
}i-ai adus de-acas`?
Nu... r`spunse Kestrel, surprins`. Nu m` fardez nicio-
dat`. Trebuia s-o fac?
120 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Cum vrei. Dac` de obicei nu-]i dai cu nimic, po]i


r`mne a[a. Culoarea merge, nu cred c` mai avem ce s`
ad`ug`m.
Dup` o filmare de prob`, Bill Anderson se \ntoarse spre
aparate.
Cum a fost? \ntreb` el.
La mine, O.K., r`spunse cineva.
Alt` voce \ntreb`, mai caustic:
Nu poate s`-[i ]in` la un loc minile alea?
Bill Anderson se \ntoarse spre Kestrel [i-i traduse:
Po]i s`-]i ]ii minile pe birou, sau \n poal`, dac` vrei?
Numai s` nu le mai tot mi[ti atta.
Kestrel d`du din cap, sim]indu-se ca un copil prins cu o
n`zbtie, iar Bill Anderson strig` din nou spre omul cel
nev`zut:
Altfel, sunetul cum a mers?
Primi un r`spuns pe care Kestrel nu-l auzi, apoi spuse:
Bine, atunci \i d`m drumul? Putem \ncepe acum?
Kestrel se sim]ea att de \ngrozitor, ca o p`pu[` mnuit`
de colo-colo, \nct \[i spuse c`, dac` asta \nsemna televi-
ziunea, prefera s` nu aib` nimic de-a face cu ea. Dar \n clipa
urm`toare Bill Anderson \i zmbi [i-i puse aceea[i \ntrebare
de la proba filmat`, cu atta interes \nct p`rea s` fie cel mai
important lucru din via]a lui de[i auzise r`spunsul \n
urm` cu doar cteva minute. Kestrel sim]i c` era bine s` vor-
beasc` \n termeni ct mai varia]i, cu fraze scurte, parc`
temndu-se s` nu-l plictiseasc`, iar \n urm`toarele cteva
PE ARIPILE IUBIRII 121

minute se chinui \ngrozitor, pn` cnd \l v`zu \ntorcndu-se


din nou spre camer`, iar becule]ul ro[u de deasupra aces-
teia se stinse. R`sufl` u[urat`.
Tony Flaxman se apropie [i, dup` ce vorbi cteva momente
\ncet cu Bill Anderson, d`du din cap spre Kestrel, spunndu-i:
O.K., a fost perfect. Avem tot ce ne trebuie. Vrei s` vii
pu]in aici?
Kestrel se ridic` de la birou, a[teptndu-se s` i se spun`
c` era o jale [i nici n-aveau s` transmit` emisiunea. Dar Bill
o lu` deoparte [i-i [opti:
A fost extraordinar, \]i mul]umim mult, Kestrel. Acum,
dac` vrei s` semnezi contractul...
Chiar a fost bine? M` sim]eam \ngrozitor de
emo]ionat` [i ]eap`n`, \l \ntrerupse Kestrel.
Nu, a fost formidabil, serios. Dac` vrei, po]i s` stai aici
[i s` urm`re[ti restul emisiunii. Interviul t`u se va da peste
cteva minute, po]i s`-l vezi \ntr-o cabin` de vizionare, dac`
vrei, continu` el, cu un zmbet cam for]at, iar Kestrel,
amintindu-[i c` era prietenul lui Theo, \[i d`du seama c` nu
insista dect din amabilitate.
Mul]umesc mult, mai bine plec, spuse ea. Am s`-i
transmit salut`ri lui Theo.
A, da, lui Theo... mai spuse vag Tony [i se \ndep`rt`,
\ncepnd deja s` uite de existen]a ei.
Capitolul 12

Excelent, Kestrel, declar` tat`l ei, cnd emisiunea se


termin`. Te-ai comportat absolut firesc \n fa]a camerelor de
luat vederi.
{i mie mi-a pl`cut cum se auzea glasul t`u, povestind
cum le-ai descoperit, r`spunse Kestrel.
M` \ntreb dac` s-a uitat [i cineva din consiliul parohiei,
spuse domnul Richards, meditativ.
Foarte posibil. |n fond, Panoramic e o emisiune
extrem de popular`.
Aveau s` afle imediat ct de popular` era. Cam la zece
minute dup` ce se sfr[ise, sun` telefonul [i r`spunse dom-
nul Richards. Kestrel \l auzi vorbind din cealalt` camer`.
Da... mul]umesc... foarte frumos din partea dumnea-
voastr`... da, [i eu sper... Nu, dar duminic` avem o \ntrunire
[i... Da... V` mul]umesc... Da, am s`-i spun.
|nchise [i reveni, cu un zmbet ciudat.
Cine-a fost, tat`? \ntreb` Kestrel.
PE ARIPILE IUBIRII 123

O doamn` din Ipswich, care iube[te p`s`rile [i s-a


sim]it datoare s` sune ca s` ne spun` c` e al`turi de noi [i
sper` s` \nvingem, [i c` s`-]i spun c` ai vorbit minunat.
Nu z`u? Ce ciudat, eu credeam...
|n acel moment, telefonul sun` din nou.
Las` c` acum r`spund eu.
De ast` dat` era o tn`r` care fusese coleg` de birou cu
Kestrel, iar convorbirea dur` mai mult, c`ci fata nu mai
putea de emo]ie c` o cuno[tin]` de-a ei ap`ruse la televizor.
Imediat ce Kestrel \nchise, telefonul sun` din nou.
Timp de o or` [i jum`tate le telefonar` tot felul de pri-
eteni [i rude, plus c]iva str`ini, ca s` le spun` c` v`zuser`
emisiunea [i voiau s-o felicite pe Kestrel.
|n sfr[it, apelurile se r`rir`, iar Kestrel [i domnul
Richards reu[ir` s` se relaxeze.
Phii! spuse Kestrel, trntindu-se \ntr-un fotoliu. Nu
[tiam c`-i intereseaz` pe att de mul]i! Sunt uimit` c` ni[te
oameni complet necunoscu]i ne caut` \n cartea de telefon
numai ca s` ne spun` c` sunt al`turi de noi.
M` bucur c` e a[a, r`spunse domnul Richards. E \ncu-
rajator s` vedem c` pe oameni \i intereseaz` suficient de
mult ca s` fac` \ntr-adev`r ceva. Cei care ]in mai mult la con-
struc]ii nu par s` se fi deranjat. {i-acum, ce zici de-un ceai?
|l fac eu, spuse Kestrel, ridicndu-se, tocmai cnd tele-
fonul suna din nou.
R`spunse domnul Richards. Era centralista, care-l \ntreba
dac` primea o convorbire cu taxa invers`, cu un post public
din Londra. Dup` ce ascult`, nevenindu-i s` cread`, domnul
Richards izbucni \n rs.
124 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Nu, nu primesc, spuse el, categoric. S` revin` mine,


dac` pn` atunci face rost de fise.

Opiniile locale \ncepur` s` se exprime a doua zi


diminea]a. Domnul Richards lucra \n gr`din`, iar c]iva
s`teni trecur` ca din \ntmplare ca s`-i spun` c` v`zuser`
emisiunea [i s` se intereseze despre ce era vorba. Unii
aduser` [i cadouri, ca [i cum ar fi fost un motiv de
s`rb`toare. Domnul Richards fu foarte mi[cat de aten]iile
lor [i le oferi ceai, iar Kestrel, mai \ndr`znea]`, se duse \n sat
unde, fiind smb`t` diminea]a, str`zile erau pline de
oameni. O acostau din c]iva \n c]iva metri, cerndu-i
explica]ii, astfel \nct, cnd ajunse \n fa]a bibliotecii, avu
senza]ia c` g`sise un liman salvator. F`cu ultimii pa[i cu
capul \n piept, spernd s` n-o mai opreasc` nimeni, [i se
ciocni de cineva care ie[ea de la bibliotec`. Dou` mini
puternice o apucar` de umeri, ca s-o sprijine, iar Kestrel
ridic` privirea, numai pentru a vedea chipul lui Stuart King,
care zmbea.
Bun` diminea]a! o salut` el. Ce-i cu graba asta?
|ncercam s` scap de admiratori, r`spunse ea, cu o
privire peste um`r. A trebuit s` explic interviul de la
Panoramic de vreo cincizeci de ori pe-o distan]` de tot
at]ia metri [i nu mai am resurse.
Apoi \[i d`du seama c` era posibil ca Stuart s` nu fi v`zut
emisiunea [i spuse:
Cred c` nu te ui]i la televizor...
De ce crezi asta?
PE ARIPILE IUBIRII 125

P`rea sincer curios s`-i aud` r`spunsul. Kestrel nu-i


putea spune fiindc` te consideri superior, [tiind c` ar fi
fost grosolan` [i, probabil, nedreapt`. Dup` un moment de
gndire, r`spunse:
Fiindc` locuie[ti la hotel, nu acas`.
Judecnd dup` timpul trecut pn` s`-mi r`spunzi, cred
c` nu `sta e adev`ratul motiv la care te gnde[ti, replic` el.
Oamenii care stau \n hoteluri se uit` adesea la televizor mai
mult dect acas`, tocmai fiindc` nu au altceva de f`cut [i nu
cunosc prea mult` lume prin zon`.
Ridicnd privirea, Kestrel constat` c` Stuart se uita drept
\n ochii ei, cu o expresie care o cam f`cea s` ame]easc`.
Sim]i c` ro[ea, apoi p`li, [i un moment se \ntreb` foarte
serios dac` nu cumva avea s` le[ine.
Stuart \i eliber` umerii, continund pe un ton mai des-
tins:
Te-am v`zut la televizor am fost foarte impresionat.
P`reai att de calm` [i ra]ional` cu totul altfel dect tn`ra
cu care am avut una sau dou`... alterca]ii.
F`cu o pauz`, apoi coment`:
|n diminea]a asta nu ai prea multe de spus. Se pare c`
vorbesc numai eu. E cam greu s` legi o conversa]ie, cnd
interlocutorul nu-]i r`spunde.
{i de ce-ai vrea s` legi o conversa]ie? \ntreb` repede
Kestrel.
Fiindc` mi-a trecut prin minte c` ar trebui s` [tiu cte
ceva despre tine. |n fond, tocmai am fost ales inamic onori-
fic. Facem parte din dou` tabere adverse, ca doi candida]i \n
alegeri, [i abia dac` am schimbat dou` vorbe unul cu altul.
126 CYNTHIA HARROD-EAGLES

E necesar s`-]i cuno[ti adversarul?


Dac` e necesar? Nu [tiu, r`spunse el, gnditor; avea un
fel ciudat de a lua \n serios \ntreb`rile retorice [i de a le
r`spunde la fel de serios. Cred c` lupta poate deveni mai
interesant`. Oricum, l`snd la o parte considerentele de
strict` necesitate, a[ dori s` te cunosc mai bine. |mi strne[ti
interesul.
M` faci s` par un...
Un...?
Un fel de specimen.
Ca o pas`re pe care a[ studia-o?
De ast` dat`, Kestrel \i percepu umorul din glas [i izbuc-
ni \n rs.
A[a mai merge, spuse Stuart, rznd [i el. Erai mult
prea serioas` pentru ora asta, \ntr-o diminea]` de smb`t`;
iar smb`ta nu lucr`m [i nici nu facem campanii, ad`ug`
el, pe un ton sever.
Kestrel d`du din cap, umil`.
Atunci, ce facem? \ntreb` ea.
Dintr-o dat`, Stuart deveni serios.
Iei cina cu mine disear`?
Complet descump`nit`, Kestrel deschise gura, dar nu
ie[i nici un sunet. Numai la a[a ceva nu se a[teptase.
Cl`tin` din cap, temndu-se c` o cin` \n doi risca s`
degenereze \n ceart`, dar Stuart p`ru s`-i citeasc` gndurile
[i spuse:
|nainte de asta, facem un pact: nu vom vorbi nici
despre p`s`ri, nici despre construc]ii. A[a, n-o s` ne cert`m
dect cel mult prietene[te, ca to]i oamenii.
PE ARIPILE IUBIRII 127

Cuvntul prietene[te o convinse. Ideea de a fi prieteni


i se p`rea att de \ncnt`toare, \nct se profila \n mintea ei
ca o floare pe fondul unui zid cenu[iu.
~sta e un cu totul alt fel de zmbet, spuse el \ncet. A[
vrea s` te pot \ntreba la ce te-ai gndit adineaori, dar n-am
s-o fac. Prime[ti s` iei cina cu mine?
Da, r`spunse ea. Mi-ar face pl`cere.
Am auzit c` la Crown, \n Southwick, se serve[te mn-
care foarte bun`, e adev`rat? o \ntreb` Stuart.
Da, da, e un restaurant binecunoscut prin partea locu-
lui... {i nu vom vorbi despre p`s`ri sau construc]ii?
|]i promit. Dar trebuie s`-mi promi]i [i tu.
A, promit! se repezi Kestrel, abia st`pnindu-[i rsul.
Mai ales despre p`s`ri nu.
Stuart o privi cu capul u[or \nclinat, \ntrebndu-se ce
planuri avea, apoi spuse, cam nesigur:
La ce or` s` te iau? Crezi c` la [apte [i jum`tate e bine?
Da, ar fi perfect, r`spunse Kestrel.
Atunci, voi rezerva masa pentru ora opt.
|nc` nu p`rea prea convins.
Vei fi gata, nu-i a[a?
Sigur c` voi fi gata, nu-]i face griji.
Atunci, pe disear`, mai spuse el [i se \ndep`rt`.

Kestrel \[i petrecu restul zilei ca \ntr-un vis. Cu ct se


gndea mai mult, cu att totul i se p`rea mai extraordinar.
Iar dup` toate comentariile cu sub\n]eles care-i fuseser`
aruncate de la sosirea lui \n sat, se \ngrozea la gndul c`-i
128 CYNTHIA HARROD-EAGLES

v`zuse cineva stnd de vorb`. F`r` tragere de inim`, \i


spuse tat`lui ei, de[i [tia c` acesta n-avea s` mai spun`
nim`nui.
La Crown, zici? fu singurul lui r`spuns. |nseamn` c`
ve]i lua o cin` delicioas`.

Stuart era [i el la fel de surprins. Faptul c` pornise pe


drumul pe care tot satul \l \mpinsese cu atta \ndrjire i se
p`rea o dovad` de sl`biciune. Nu-[i putea explica altfel
dect acceptnd c` Kestrel avea o anumit` atrac]ie ciudat`,
o s`lb`ticie care-l ispitea.
Ei, \n orice caz, \[i spuse el \n timp ce se b`rbierea \n
fa]a oglinzii, \n seara asta vei afla destule despre ea ca s`
nu-]i mai pui attea \ntreb`ri.
Ceea ce, desigur, era o binecuvntare, c`ci Kestrel \i tul-
bura serios lini[tea sufleteasc`.

Ajunse pu]in mai devreme, iar domnul Richards \l invit`


\n cabinet s` a[tepte, unde legar` imediat o conversa]ie.
Discutar` despre arhitectura bisericeasc`, jazz, m`rci de
ma[ini [i canalele de televiziune care transmiteau cele mai
reu[ite comedii, iar cnd o auzir` pe Kestrel cobornd scara
ajunseser` s` aib` opinii foarte favorabile unul despre
cel`lalt.
Cnd Kestrel intr`, Stuart se ridic`, \ntorcndu-se spre
u[`, [i cteva momente se uitar` unul la altul cu o intensi-
tate aproape dureroas`. Stuart avea impresia c` nu v`zuse
PE ARIPILE IUBIRII 129

\n via]a lui o asemenea frumuse]e. Rochia i se mula u[or pe


trup, culoarea crem contrastnd cu nuan]a bronzat` a pielii,
iar p`rul se ondula m`t`sos \n jurul fe]ei cu o expresie
aproape sfioas`.
Dup` cteva clipe de t`cere prelungit`, timp \n care nici
unul nu [tiu ce s` spun`, domnul Richards interveni:
Ei, cred c` ar fi timpul s` pleca]i, nu-i a[a?
Kestrel se \ntoarse spre el, iar sentimentele pe care nu [i
le putea exprima fa]` de Stuart se rev`rsar` \ntr-un val de
afec]iune la adresa tat`lui ei.
Ai s` te descurci singur, nu-i a[a, tat`?
Domnul Richards p`ru cam surprins.
Sigur c` da, de ce s` nu m` descurc? Distrac]ie pl`cut`
[i nu v` gr`bi]i s` v` \ntoarce]i prea curnd.
Pa, tat`! \[i lu` r`mas-bun Kestrel de la el, cu o
\mbr`]i[are strns` [i un s`rut.
Apoi se \ntoarse spre Stuart.
Sunt gata.
Pornir` spre ma[in`, f`r` s` se priveasc`.
Capitolul 13

Pn` la Southwick nu era cale lung`, dar Stuart nu era


obi[nuit s` conduc` noaptea pe [osele [i mergea \ncet, ast-
fel \nct drumul p`rea s` se prelungeasc` [i t`ceau amndoi
cam crispa]i, ne[tiind ce s` spun`.
Cnd trecur` \n sfr[it prin dreptul caselor de la
periferie, Stuart \ntreb`:
Aproape am ajuns, nu?
Da, e dup` primul col]. Ia-o \ncet uneori, oamenii
parcheaz` pe carosabil, de[i e interzis.
Se l`s` din nou lini[tea [i, \n timp ce Stuart introducea
ma[ina \n parcarea restaurantului, tensiunea se intensific`
din nou. Cnd trase frna de mn` [i opri motorul, [tia c`
trebuia s` fac` ceva ca s-o risipeasc`, altfel seara avea s` fie
complet ratat`. Prin urmare, cnd Kestrel \ntinse mna s`
deschid` portiera, i-o acoperi cu a lui, oprind-o.
PE ARIPILE IUBIRII 131

Unde te gr`be[ti? o \ntreb` el.


Glasul p`rea s`-i sune extrem de ciudat. Curtea era slab
luminat`, dar Stuart observ` lucirea din ochii ei, cnd
cl`tin` din cap, r`spunznd cu o voce u[or surprins`:
Nu m` gr`besc nic`ieri. De ce?
Stuart ridic` o mn`, o strecur` pe sub p`rul ei, la ceaf`,
[i o trase spre el, u[or dar ferm. O sim]i rezistnd la \nceput,
dar deodat` Kestrel ced` [i se l`s` cuprins` de bra]ele lui.
Cu un sentiment aproape de u[urare, o s`rut` ezitant,
parc` explornd. Apoi o mai ]inu un moment \n bra]e,
t`cut, [i-i d`du drumul.
Kestrel se \ndrept` la loc, ridicndu-[i o mn` la p`r, dar
Stuart sim]i c` totul era \n regul`.
Deci, asta a fost, spuse ea cu o voce din care se sim]ea
mul]umirea. Mergem?
|n orice caz. S` nu uit`m de subiectele tabu, ad`ug` el,
deschiznd portiera.
Cu siguran]`.
Stuart se \ntreb` de ce tonul ei suna att de satisf`cut.
E foarte frumos aici, spuse el privind \n jur, dup` ce
comand` aperitivul. Nu prea preten]ios, dar confortabil [i
de bun gust. Am auzit c` [i mncarea e de calitate.
Este, r`spunse Kestrel. Anul trecut, tata m-a adus aici
de ziua mea [i i-a comandat buc`tarului chiar [i un tort.
L-au adus la mas` cu o sticl` de [ampanie era mic uite-
attica [i cu numele meu scris pe el, lng` inscrip]ia La
mul]i ani!
132 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Ce frumos! coment` Stuart. Tat`l t`u comandase [i [ampania?


Da, pentru tort.
Pare un romantic.
Cred c` a[a [i este. Suntem foarte apropia]i.
Se observ`. El ]i-a ales numele?
Da... r`spunse Kestrel, cu o expresie cam posomort`.
Cnd eram mic`, a fost o pacoste pe capul meu [tii cum
te tachineaz` copiii la cea mai mic` ciud`]enie. Dar acum
m-am obi[nuit [i-mi place. M`car e aparte.
Eu g`sesc c` e un nume foarte frumos [i ]i se
potrive[te, spuse Stuart, privind-o lung. Dar de ce tocmai
Kestrel?
E pas`rea favorit` a tat`lui meu. Uliii [i [oimii sunt
specialitatea lui. Majoritatea s`tenilor \mi spun
Kesterl.
Osp`t`ri]a le aduse cele dou` pahare cu vin de Xeres
comandate la sosire, iar Stuart \ntreb`:
{i-acum, Kestrel, ca expert` a specialit`]ilor casei, ce-ai
recomanda?
Prefer s` nu... Nu pot suferi s` am asemenea respon-
sabilit`]i. Dar [tiu ce voi lua eu. Ou` umplute, urmate de
fazan.
Stuart o privi atent, dar expresia ei nu spunea nimic.
Probabil c` numai printr-o coinciden]` ambele feluri alese
aveau leg`tur` cu p`s`rile.
Eu voi \ncepe cu mezeluri, spuse el, hot`rt s` nu cad`
\n aceea[i capcan`, apoi iau un biftec, cred.
PE ARIPILE IUBIRII 133

Chelneri]a lu` listele [i plec`, iar Stuart puse picior peste


picior, spunnd:
Cu asta, am trecut peste partea cea mai grea a serii, a[a
c` putem s` ne relax`m. |mi spun adesea c` ar fi mai bine
ca restaurantele s` serveasc` doar un singur fel de mncare,
ca s` nu te oblige s` alegi.
A, nu sunt de acord, r`spunse Kestrel vesel`. Dup`
mine, citirea listei [i alegerea e partea cea mai pl`cut`.
Mai pl`cut` dect mncatul?
Da, mult mai pl`cut`. |n timp ce cite[ti lista, po]i gusta
din toate. Dup` ce-ai ales, trebuie s` te mul]ume[ti cu un
singur fel.
Atunci, asta \mi \nt`re[te argumentele. Dac` n-ar trebui
s` alegi, n-ai fi dezam`git...
|[i petrecur` timpul continund cu nimicurile [i
glumele, pn` sosi mncarea.

La \ntoarcere, Stuart conduse foarte \ncet, nedorind ca


seara s` se sfr[easc` att de curnd. Subiectul tabu, pe care
\l evitaser` f`r` nici o dificultate, revenise \n planul \nti, [i
amndoi se \ntrebau cum aveau s` continue \n \mprejur`ri
att de neprielnice. A doua zi urmau s` fac` parte iar din
tabere adverse [i, indiferent de deznod`mnt, acest lucru
risca s` le strice prietenia.
Cnd Stuart opri ma[ina lng` Coats Cottage,
r`maser` t`cu]i, privind priveli[tea luminat` de lun`.
134 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Mla[tinile p`reau argintate, iar \n dep`rtare fa]ada


bisericii se profila misterios pe fondul cerului cu nori r`zle]i.
Stuart... \ncepu Kestrel \ntr-un trziu, \ntorcndu-se
spre el, dar Stuart o opri.
Nu spune nimic, \i ceru el insistent. Nu \nc`.
{i, cuprinznd-o din nou \n bra]e, o s`rut`. Pentru
Kestrel, \ns`, vraja se risipise deja. O sim]i \ncercnd s` vor-
beasc` \nc` \n timp ce o s`ruta [i, peste un moment, \i d`du
drumul, nervos.
De ce nu po]i s` te lini[te[ti? o \ntreb` el. {tii bine c` lupta
asta n-are nici un rost. N-ai nici o [ans`. De ce nu renun]i?
N-am s` renun]. Nu pot. Cum \mi po]i cere s` nu mai
]in la un lucru att de important pentru mine? S` fiu att de
inconstant`? Ai respecta o asemenea persoan`?
Se pare c` ai hot`rt \n numele meu ce trebuie s`
respect [i ce nu, spuse el rece, cu un glas care o \nfior`
c`ci era glasul unui str`in. Cum am putut crede c` suntem
prieteni?
Cum am putut crede c` ne asem`n`m? strig` Kestrel,
\nver[unat`.
Nu ne asem`n`m deloc. Suntem cu totul deosebi]i...
Kestrel, \ns`, nu-l l`s` s` termine fraza. Nu-i distinsese
am`r`ciunea din glas, auzise numai tonul rece [i t`ios al
or`[eanului, [i o f`cu s`-[i mu[te buza cu triste]e.
Att de deosebi]i, \nct cred c` nu mai are nici un rost
s` st`m aici, spuse ea. E trziu, ar fi timpul s` intru \n cas`.
|]i mul]umesc pentru cin` partea aceea mi-a f`cut pl`cere.
PE ARIPILE IUBIRII 135

Pentru tine, replic` el, partea cea mai pl`cut` s-a ter-
minat \nainte de a \ncepe cina.
Voise doar s` reia gluma, amintindu-i comentariile de la
restaurant, dar Kestrel \l \n]elese gre[it [i cobor\ din ma[in`,
trntind portiera [i intrnd \n cas` f`r` o vorb`.
Dac` dup` aceea plnse, \n pat, Stuart n-avea s` [tie
niciodat`. {i nici Kestrel n-avea s` [tie c` [i el st`tuse treaz
aproape toat` noaptea, privind afar` pe fereastra camerei,
cu gndul la ea.

Munca grea este cel mai bun paliativ pentru problemele


personale, iar Kestrel [tia destul de bine acest lucru. Dup`
micul dejun, deschise ferestrele [i f`cu cur`]enie \n toat`
casa, [tergnd praful [i lustruind cu mult` energie. Domnul
Richards \i ]inu companie sp`lnd ferestrele, iar dup`-
amiaz` lucrar` \mpreun` \n gr`din`. Astfel \nct, la ora
ceaiului, Kestrel era frnt` de oboseal` prea istovit` ca s`
se mai gndeasc` la problemele ei. Fcu o baie ca s`-[i
alunge durerile de [ale, apoi \[i b`u ceaiul cu tat`l ei, \n
cabinet.
Te sim]i mai bine? o \ntreb` \ntr-un trziu domnul
Richards.
Ridicnd privirea spre el, Kestrel zmbi vag.
Da, r`spunse ea, m` simt aproape normal. |mi e[ti de
mare ajutor, tat`.
M` bucur. {i tu mi-ai fost de mare ajutor, ani de zile,
de cnd a murit mama ta, a[a c` acum m` achit de-o dato-
136 CYNTHIA HARROD-EAGLES

rie. {i, continu` el uitndu-se la ceas, cred c` e timpul s` m`


duc la sala parohial`, ca s` aranjez scaunele [i s` v`d ce-ar
mai fi de f`cut...
Vecernia se bucurase \ntotdeauna de o asisten]`
numeroas` \n Wesslingham, \ns` pn` [i vicarul fu pl`cut
surprins de participarea din seara aceea. P`rea s` fi venit tot
satul, cu excep]ia ctorva catolici [i a ateilor \nvetera]i ca
familia Pendle, care n-ar fi venit nici dac` sunau trmbi]ele
Judec`]ii de Apoi.
Corul se form` perechi-perechi, sopranele \n fa]`, con-
tinund apoi, \n ordinea vocilor, pn` la domnul Barrow [i
Jim Cosser, ba[ii. Kestrel era prima, \mpreun` cu Mary
Mayhew. Cnd ie[ir` din sacristie, intrnd \n biserica ticsit`,
Kestrel arunc` o privire \n jur, pe sub gene, ca s` vad` cine
venise. O f`cea \ntotdeauna, dar de ast` dat` ochii \i fur`
atra[i direct spre ultima stran`, unde st`tea \n picioare
Stuart King, \ntr-un costum \nchis, sobru, cu minile \mpre-
unate \n fa]`. Ar`ta cuviincios [i solemn, cu excep]ia
ochilor, care i se a]intir` asupra lui Kestrel cu o expresie
f`r` nimic religios. Kestrel \ncerc` s` se concentreze asupra
slujbei, \ns` nici ochii ei nu reu[eau s` se desprind` de el.
Dup` slujb`, corul ie[i reveren]ios, iar o dat` ajun[i \n
sacristie cori[tii \ncepur` s`-[i scoat` stiharele [i tocile,
schimbndu-se cu hainele de ora[. Doamna Dorrit, care
avea pe ea o mul]ime de catrafuse [i se mi[ca \ntotdeauna
\mpleticit, se lupta disperat` cu nasturii bluzei, \n timp ce
al`turi Kestrel se schimba cu iu]eala fulgerului.
PE ARIPILE IUBIRII 137

Dr`ciile dracu', c` nu mai reu[esc s` le vin de hac! S`


nu-l l`sa]i pe vicar s`-nceap` f`r` mine! strig` ea, \ngrozit`
c` risca s` piard` vreun moment interesant. De ce nu
mi-oi fi luat eu bluza albastr`, c` pn-acu[a gata eram?! S`
nu-nceap` f`r` mine, am zis!
Kestrel o l`s` s` se descurce, f`r` prea mari regrete, [i
porni gr`bit` spre sala parohial`. Ajuns` la intrare, v`zu cu
bucurie dou` ma[ini pe care nu le cuno[tea, ceea ce \nsem-
na c` veniser` [i str`ini.
Una dintre ma[ini \i apar]inea vorbitorului de la S.R.P.P.,
care tocmai st`tea de vorb` cu tat`l ei. Cnd \i auzi numele
Percy Romain Kestrel avu ocazia s` spun` c`-i citise o
carte, spre marea lui pl`cere.
S`tenii \ncepur` s` intre, ezitnd s` ocupe locurile din fa]` pn`
cnd nu mai avur` \ncotro, dup` straniul obicei al spectatorilor
englezi. Theo [i Laura sosir` \mpreun` [i se apropiar` de Kestrel.
Ai emo]ii? o \ntreb` Laura.
Pu]in, r`spunse Kestrel, dar mai mult pentru rezultat,
dect pentru c` trebuie s` vorbesc. Uite c` vine vicarul. Cred
c` ar fi timpul s` urc`m pe podium. Unde vei sta, Laura?
A, \n rndul \nti, dac` al]ii nu par s` se-ndemne. |mi
place s` v`d bine.
Domnul Truman \[i ocup` locul pe estrad` [i, dup` ce
ultimele murmure se stinser`, deschise lucr`rile prezentn-
du-i pe cei de lng` el: Kestrel, tat`l ei, Theo [i domnul
Romaine. |n calitate de invitat, domnului Romaine i se d`du
cel dinti cuvntul.
138 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Invitatul ]inu o cuvntare reu[it`, care lui Kestrel \i d`du


senza]ia c` mai fusese ]inut` la nenum`rate \ntruniri din
toat` ]ara. Glumele erau cizelate, pauzele pentru rs precis
calculate, momentele serioase echilibrate perfect. Domnul
Romaine vorbi despre p`s`ri \n general, despre importan]a
lor pentru ]ar`, despre rolul lor \n echilibrul ecologic [i per-
turbarea recent` a acelui echilibru prin distrugerea mediu-
lui de via]`. Era un discurs profesionist [i conving`tor, care
se bucur` de o bun` primire din partea auditoriului.
|n continuare \i veni rndul domnului Richards, care
vorbi \n calitatea lui de localnic, ca om din Wesslingham,
insistnd c` era vorba de ere]ii lor, acea specie rar` care ale-
sese calea \ntoarcerii \n locurile de unde fusese alungat`. Le
expuse problema \n termeni simpli [i clari, l`sndu-i cu
impresia c` un lucru care le apar]inea lor era amenin]at de
str`ini, c` cineva \ncerca s`-i jecm`neasc`. Cuvntarea,
inspirat`, avu efectul scontat.
Kestrel \l auzi pe vicar prezentnd-o ca urm`toarea la
cuvnt [i se ridic`, f`r` s` scape din ochi silueta \ntunecat`
din fundul s`lii. Discursul pe care [i-l preg`tise \i zbur` din
cap [i vorbi cu pasiune, sinceritate [i emo]ie, din toat`
inima. Era o cuvntare p`tima[`, de mare efect, dar nu prea
util` pentru binele cauzei. Dac` domnul Richards le d`duse
senza]ia c` [tiau ce anume era \n joc [i totul depindea numai
de ei, Kestrel \i l`s` cu impresia c` era numai o grij` a sa pro-
prie, o valoare intangibil` care nu prea avea cum s`-i atrag`
pe s`teni, oameni cu mentalit`]i att de practice.
PE ARIPILE IUBIRII 139

Vicarul se ridic` s` trag` concluziile [i s` prezinte


m`surile propuse, iar Kestrel [tiu, ascultndu-l, c` pier-
duser`. Spectatorii erau plictisi]i [i nervo[i, ridicnd din
umeri [i, unii mai din spate, chiar vorbind despre altele, f`r`
s` mai asculte. Cnd vicarul supuse la vot, cteva mini se
ridicar` imediat, cele ale str`inilor [i ale celor c]iva local-
nici iubitori ai naturii. Restul s`tenilor a[teptau s` vad` cum
decurgea votul, \nainte de a lua pozi]ie, ceea ce, desigur,
era fatal. Alte cteva mini se ridicar`, f`r` tragere de inim`,
unele [ov`ir` [i fur` coborte la loc, iar un b`rbat \[i ter-
min` mi[carea sc`rpinndu-se la nas.
Cnd fu clar c` alte mini n-aveau s` se mai ridice, vicarul
le num`r`. Lui Kestrel nu-i venea s` cread`. |[i privi tat`l,
care ridic` din umeri, calm.
Mo]iunea fusese respins` cu treizeci [i opt de voturi con-
tra [i optsprezece pentru. Unii oameni nu votaser` deloc.
M` \ntreb, spuse vicarul, dac` v-a]i dat seama ct de
rar` e aceast` pas`re...
Haide]i, p`rinte, spuse cu respect cineva din sal`, c`
doar`-i numa' o p`s`ric`, acolo, nu-a[a?
Slujbili-i slujbi [i c`[ili-i c`[i, declar` altcineva, strnind
un murmur general de \ncuviin]are.
E-te na, c` ce, le-o omor\ careva? Nu le-omoar` nime',
spuse o femeie, din fundul s`lii.
|n clipa urm`toare izbucni taifasul general, auditoriul
declarnd cu de la sine putere [edin]a \nchis`. Cei din fund
se repezir` afar`, iar ceilal]i \i urmar` mai r`zle]i, conver-
140 CYNTHIA HARROD-EAGLES

snd \ntre ei. Unii vorbeau despre [edin]`, l`udnd-o pen-


tru c` fusese att de interesant`, iar al]ii despre cu totul
altele, uitnd deja de ere]i ca [i cum nici n-ar fi existat.
Vicarul porni \ncet, discutnd cu Theo ce puteau face \n
continuare, c`ci era un militant \n`sprit, pentru care o lupt`
pierdut` nu \nsemna [i pierderea r`zboiului. Domnul
Richards \l conducea pe domnul Romaine la ma[in`,
vorbind despre p`s`ri. Kestrel r`mase pe loc, privind fix
spre sala care se golea treptat.
Stuart se gndi s`-i spun` ceva, dar \[i d`du seama c` nu
era momentul cel mai potrivit, a[a c` se retrase pe verand`,
dup` care porni spre Bell.
{i atunci, cnd ajunse cam la cincizeci de metri distan]`,
avu revela]ia. |l izbi att de puternic \nct se opri \n loc.
Sigur c` da! spuse el cu glas tare. Cum de nu ne-a venit
nici unuia dintre noi ideea?
Coti imediat spre drumul care ducea la Coats Cottage. |n
timp ce ei puneau ibricul pentru ceai, el urma s` apar` \n
prag, cu solu]ia tuturor problemelor. |[i l`s` gndul s`
st`ruie, cu pl`cere, \ndeosebi asupra recuno[tin]ei cuiva
anume.
Capitolul 14

Kestrel travers` veranda \ntunecoas` a s`lii parohiale,


cobornd pe alee. Tat`l ei o a[tepta, iar cnd ajunse lng`
el o cuprinse de umeri, \ncurajator.
Nu-mi vine s` cred c` am pierdut, spuse ea.
Atunci nu crede. N-a fost dect primul obstacol,
r`spunse domnul Richards.
|l privi cl`tinnd din cap.
Draga mea, continu` tat`l ei, mai exist` [i alte c`i. Nu
te descuraja a[a.
Pornir` \mpreun` spre cas`.
Ce c`i s` mai existe? \ntreb` Kestrel. Dac` satul nu e
al`turi de noi, ce mai putem face?
Satul nu este nici \mpotriva noastr`, \i aminti tat`l ei.
Cei care n-au votat deloc sunt la fel de mul]i ca aceia care
au votat \mpotriv`. Nu e nevoie dect s`-i convingem.
Dar nu mai avem timp! se tngui ea. Mine e luni
constructorii vor \ncepe cu siguran]` lucrul. Uite!
142 CYNTHIA HARROD-EAGLES

{i ar`t` spre luna care se \n`l]a pe bolta senin`, f`r` nici un nor.
Am [tiut tot timpul c` vremea urt` n-avea s` dureze o
ve[nicie, replic` \ncet domnul Richards.
Iar acum s-a terminat, spuse Kestrel.
Nu era foarte clar ce anume considera ea c` se termi-
nase, [i-[i continuar` un timp drumul \n t`cere, pn` cnd
pa[ii lui Kestrel \ncepur` s` [ov`ie.
Tat`, cred c` nu vin direct acas`. A[ face o plimbare
mai \nti, ca s`-mi limpezesc pu]in capul.
Bine, draga mea. S` nu \ntrzii prea mult, te rog, altfel
\mi voi face griji. {i nu uita, emisiunea de la televizor ne-a
adus mult sprijin mai putem face \nc` attea lucruri.
Trebuie doar s` ne gndim.
Da, \n]eleg, tat`. Pe curnd. N-am s` \ntrzii.
Se desp`r]i de el, trecu peste un grad [i travers` o paji[te,
pn` la marginea mla[tinii ei dragi. Dac` tat`l ei era att de
calm, ea de ce n-ar fi putut s` fie? Doar nu putea crede c`
]inea la ere]i mai mult dect el.

Cnd v`zu motocicleta vicarului rezemat` de peretele


casei, Kestrel zmbi \n sinea ei. Probabil c` \i venise o nou`
idee pentru campanie [i se repezise direct la Coats Cottage
ca s-o discute.
Kestrel ezit` un moment \n \ntuneric, apoi se apropie de
fereastr` ca s` se uite \n`untru, neobservat`.
Tat`l ei se plimba prin cabinet, vorbind. Vicarul st`tea
\ntr-un fotoliu de lng` foc, cu fa]a aproape spre fereastr`,
comentnd sau punnd cte o \ntrebare din cnd \n cnd.
PE ARIPILE IUBIRII 143

Iar de cealalt` parte a focului, cu spatele spre ea, st`tea


\n fotoliu \nc` un vizitator, un b`rbat tn`r [i \nalt, cu p`r
brunet ondulat [i ceaf` \ngust` o ceaf` pe care Kestrel ar
fi recunoscut-o oriunde.
Dar ce c`uta acolo? Primul ei implus fu acela de a se
repezi \n`untru, dar se ab]inu. Venise s` se \mp`uneze? Nu,
nu s-ar fi cobort pn` la a[a ceva. Oricum, p`reau s` con-
verseze prietene[te, de[i cu toat` seriozitatea. Ce
Dumnezeu puteau discuta?
Dintr-o dat`, Kestrel sim]i c` era frnt` de oboseal` [i nu
mai voia altceva dect s` ajung` \n camera ei, departe de to]i
[i toate.
A, Kestrel, te-ai \ntors! exclam` domnul Richards, cnd
o v`zu intrnd. Foarte bine. Domnul Truman a venit s` dis-
cut`m care ar putea fi planul de ac]iune, iar apoi am fost
onora]i cu \nc` un vizitator, continu` el, ar`tnd spre
Stuart.
Kestrel nu se uit` \ntr-acolo. R`mnnd cu ochii la tat`l
ei, spuse:
Da, tat`, am intrat numai ca s`-]i spun c` m-am \ntors.
Cred c` m` duc direct la culcare, sunt foarte obosit`.
A, nu \nc`, draga mea. Vino [i stai jos pu]in, o chem`
domnul Richards.
Vicarul se ridicase [i el, oferindu-i locul, iar Kestrel
\l privi vag, con[tient` aproape numai de b`rbatul
\nalt, \n costum \nchis, de la marginea cmpului ei
vizual.
Domnul King a venit la noi cu o idee. Trebuie s` auzi
ce are de spus.
144 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Nu cred c` m-ar putea interesa nimic din ce are de


spus domnul King, r`spunse Kestrel. Sunt foarte obosit`.
Noapte bun`.
{i, \nainte ce cineva s` mai poat` insista, se r`suci pe
c`lcie [i fugi la etaj, \n camera ei.
Cei trei b`rba]i privir` dup` ea, apoi se uitar` unii la al]ii,
\ntreb`tori.
M` tem c` a suportat destul de greu \nfrngerea,
coment` vicarul.
|mi prezint scuzele pentru cele \ntmplate, \i spuse
domnul Richards lui Stuart. Cred c` e \nc` destul de tulbu-
rat`. M` a[teptam ca plimbarea s-o mai lini[teasc`, dar...
Nu face nimic, \l asigur` Stuart. |n]eleg.
Mine va fi mai calm`. Atunci vom avea destule ocazii
s`-i spunem, continu` domnul Richards. Ce p`cat c`-[i va
petrece toat` noaptea \n starea asta. Poate ar fi bine s` m`
duc la ea, mai trziu.
Dac` m` scuza]i c` intervin, spuse domnul Truman, ar
fi mai bine s` nu-i d`m speran]e \nainte de a fi siguri de suc-
ces.
Ave]i dreptate, r`spunse domnul Richards. Am s`-i
spun abia mine.

Dup` o noapte agitat`, Kestrel se trezi [i mai devreme


dect de obicei. O durea capul [i se sim]ea \ngrozitor, a[a c`
se hot`r\ imediat s` ias` la o plimbare. Soarele tocmai
r`s`rea pe un cer perfect senin. Era ultima ei [ans` de a
savura acea zi minunat`. Dup` ora opt, vremea frumoas`
avea s` devin` un blestem.
PE ARIPILE IUBIRII 145

Plimbarea o purt` pe un drum ocolit, \n semicerc, pe


m`sur` ce soarele urca pe cer. Nu avea ceasul la ea, dar [tia
c` trecuse de [apte [i \ncetini pasul, \ndreptndu-se,
aproape f`r` s`-[i dea seama, spre sat [i [antier. Cnd v`zu
biserica, tocmai b`tea de opt. |mpotriva propriei voin]e,
Kestrel \[i continu` drumul, atras` de locul unde nu-i mai
r`mnea dect s` vad` cum li se spulberau toate
speran]ele.
Nu se auzea nici un zgomot de motor poate c` \nce-
peau mai trziu. Orologiul bisericii ar`ta acum opt [i
jum`tate. {antierul ap`ru acolo nu era nimeni. Nici
muncitori, nici ma[in`rii, numai stivele de c`r`mizi, baraca
[i ]`ru[ii cu sfori care delimitau perimetrele funda]iilor.
Kestrel se opri, nedumerit`. |ntr-o zi att de frumoas`,
s-ar fi a[teptat s` \nceap` de diminea]a. |n sfr[it ap`ru cine-
va, intrnd \n curte din strad`. Kestrel sim]i c` inima \i
tres`rea \n piept, cnd v`zu c` era Stuart. |n]elese venise
s` inspecteze locul, ca s` vad` dac` p`mntul era destul de
uscat, pentru ca apoi s` le telefoneze muncitorilor [i s`-i
cheme.
|l privi cum traversa curtea, privind \n jur, c`lcnd peste
b`ltoace, f`r` nici o grab`. Nici m`car nu p`rea s` exa-
mineze solul. Ar`ta mai mult ca un om ie[it la o plimbare,
care nimerise \ntmpl`tor pe [antier. De fapt, venea direct
spre ea, ca [i cum ar fi vrut s-o ia prin mla[tini.
Kestrel se retrase spre stuf`ri[, dar probabil f`cu un mic
zgomot, c`ci Stuart \ntoarse imediat capul spre ea [i porni
imediat \ntr-acolo. Peste cteva momente, ajunser` fa]` \n
fa]`, la doar c]iva metri dep`rtare.
146 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Kestrel...
Prezen]a lui, numele ei pe buzele lui, \i f`ceau inima s`
bat` necontrolat. Dar n-avea de gnd s`-i arate ct o afecta.
|[i \ndrept` umerii, privindu-l lung.
De ce te ascunzi? \ntreb` Stuart. De ce tot fugi de
mine?
Nu fug.
R`spunsul nu p`rea conving`tor nici m`car pentru ea
\ns`[i.
Atunci, de ce faci mutra asta nefericit`? Doar nu mai
suntem du[mani, nu-i a[a?
Pe-asta tu ar trebui s-o [tii cel mai bine, spuse ea.
Stuart o privi \ntreb`tor.
Tat`l t`u nu ]i-a spus? Nu, \mi dau seama acum...
Ascult`-m`, am s`-]i spun ceva.
Nu vreau s` aud.
Ba trebuie s` auzi, insist` el ferm. Stai jos.
Cnd Kestrel nu se supuse, o sili s` se a[eze, blnd dar
categoric, ca [i cum ar fi fost un copil \nc`p`]nat.
Am solu]ia problemei, continu` Stuart. Da, nu mai fi
a[a surprins`, doar [tii ce vreau s` spun. Ideea mi-a venit
asear`, dup` \ntrunire.
Nu credeam c` poate exista o solu]ie f`r` ca unul din-
tre noi s` cedeze, spuse Kestrel, gata s`-l previn` c` ea, una,
nu era deloc dispus` s-o fac`.
Vezi, tocmai aici e-aici. Nu g`seam o solu]ie fiindc`
\n]eleseser`m gre[it problema. |]i dai seama, e clar c`
oamenii care au cump`rat terenul `sta pentru construc]ii
nu vor renun]a numai de dragul unor p`s`ri. Stai, nu te
PE ARIPILE IUBIRII 147

repezi las`-m` s` termin. Vor construi aici, [i nimic nu-i va


opri, dect dac` s-ar dovedi c` p`mntul e nepotrivit, ceea
ce nu e cazul.
{i-atunci? \ntreb` ea. Ce-am rezolvat?
Atunci, mi-am dat seama c` tu ai cerut tot timpul ca
proiectul de construc]ie s` fie anulat complet, definitiv. Dar
p`s`rile nu vor r`mne aici permanent. Am \n]eles c` tu de
fapt nu voiai dect ca lucr`rile s` se opreasc` atta timp ct
p`s`rile \[i fac cuibul [i-[i cresc puii. De fapt, nu doreai o
contramandare, ci numai o amnare.
Se opri, iar pe fa]a lui Kestrel se a[ternu \ncet un zmbet
radios, \n]elegnd \n sfr[it care era ideea.
Desigur! strig` ea. Ce pro[ti am fost!
S` mai zmbe[ti [i alt` dat` a[a pentru mine, vrei?
\ntreb` \ncet Stuart.
Poftim?
Nimic. A[a c` m-am dus la tat`l t`u, care a fost de
aceea[i p`rere nu e nevoie dect s` amn`m lucr`rile
pn` cnd puii ere]ilor ies din ou` [i \nva]` s` zboare.
{i se poate face? \ntreb` Kestrel.
Cred c` da. Dac` m` duc la [eful meu din Norwich,
cred c`-l pot convinge c` p`mntul e \nc` prea umed [i ar fi
mai bine s` a[tept`m anotimpul uscat \nainte de a \ncepe.
Cnd ai s` pleci?
Azi, n-are nici un rost s` mai amn. Am suspendat deja
lucr`rile de construc]ie a[a c`, dac` misiunea mea reu[e[te,
p`s`rile tale vor fi \n siguran]`.
O, dar e minunat! exclam` Kestrel, s`rind \n sus.
{i-atunci ce mai a[tep]i? Ce faci aici?
148 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Am venit \n primul rnd ca s` m` asigur c` muncitorii


au plecat, dar [i pentru c` m` a[teptam s` te v`d, r`spunse
Stuart. {i m` bucur c` te-am \ntlnit.
Bine, atunci nu mai \ntrzia te rog, vreau s` spun...
Te rog, du-te imediat. Nu mai suport tensiunea asta.
Bine. Am s` merg cu ma[ina, a[a ajung mai repede.
{i cnd te-ntorci? Eu cnd voi [ti? \l \ntreb` insistent
Kestrel, conducndu-l spre [osea.
Ar trebui s` fiu \napoi azi dup`-amiaz`. Tu vei afla
prima, \i promise el.
Apoi ezit`, privindu-i fa]a \nsufle]it`.
De ce nu l-ai l`sat pe tat`l t`u s`-]i spun` asear`? o
\ntreb` el.
Nu mai suportam s` vorbesc cu tine. Toat` situa]ia
p`rea att de disperat`...
Toat` situa]ia? Vrei s` spui...
Of, te rog, pleac` odat`, \l implor` Kestrel. Vom avea
timp destul pentru explica]ii, mai trziu.
Da, sigur c` vom avea timp, r`spunse \ncet Stuart.
O mai privi o dat`, lung, ca pentru a se alimenta cu
energie \naintea plec`rii la drum, [i porni ma[ina. Iar
Kestrel, din nou plin` de speran]`, \l privi pn` disp`ru la
cotitura drumului.
Capitolul 15

Ziua p`rea s` nu se mai sfr[easc`. Neavnd nimic altce-


va de f`cut, Kestrel \[i petrecea timpul hoin`rind prin sat, ca
s` converseze cu oamenii. Nu mai voia s`-i evite spe-
ran]ele ren`scute o f`ceau s` fie vorb`rea]`, s`-i iubeasc` pe
to]i. Umbla din loc \n loc, discutnd despre [edin]` [i
viitorul campaniei, f`r` a men]iona noua \ntors`tur` a
lucrurilor, \ns` ascultndu-i cu r`bdare pe to]i cei care se
scuzau c` nu votaser`.
Domnul Baldergammon, care votase cu ambele tabere,
ca s` nu \ncap` nici o \ndoial`, era gata s` vorbeasc` [i pro
[i contra mo]iunii, \n func]ie de cine intra la po[t` sau dac`
nevast`-sa \l asculta sau nu.
Theo era plin` de speran]e, vorbind despre extinderea
campaniei, [i propuse s` bea un pahar la Bell, c` tot se
apropia ora prnzului.
Domnul Partridge, care participase la \ntrunire pentru c`
doamna Partridge se oferise s` stea la bar, spuse c` b`iatul
150 CYNTHIA HARROD-EAGLES

de la S.R.P.P. vorbise frumos [i le oferi amndurora un rnd


din partea casei, \n semn de scuze.
Oricum, spuse el, \ntrunirea a prins bine pentru vnz`ri.
Dup` aia, toat` lumea s-a adunat din nou aici, ca s-o ia cu
discu]iile d'a capo. Nimic nu te face s`-]i fie mai sete dect
o [edin]` stra[nic`. {i s` mai vorbe[ti de tradi]ie p`i la
Joe Lambert, s`racu', \n Cinele [i r`]oiu' `la al lui, abia
dac`-nc`peau c]iva!
Cnd sosi momentul ca Theo s` plece, Kestrel merse mai
departe prin sat, pn` la bibliotec`, unde o g`si pe Laura
rezistndu-i eroic doamnei Dorrit, care se plngea c` o carte
pe care tocmai o \mprumutase nu con]inea dect numa'
scrb`vnicii, de la prima pn-la a din urm` fil`!
Dar mi-a]i cerut ceva de dragoste, \i aminti cu blnde]e Laura.
Nu, c` trebuia s`-mi dau io seama, \nc` dup` copert`!
bomb`ni doamna Dorrit. F`tuci care s` umble cu umerii
despuia]i ca aia [i subt palmieri pe deasupra, mai mare
ru[inea!
Laura suger` c` poate fata \[i dezgolise umerii fiindc`-i
era prea cald, \ntruct palmierii cresc de obicei \n ]`rile cu
clim` tropical`.
Las' c-am v`zut eu de la prima fil` c`-i o carte porcoas`!
protest` indignat` doamna Dorrit, iar Laura zmbi.
Ei, atunci sunt sigur` c` nu v-a]i nec`jit f`r` rost, citind-o
pn` la cap`t?
P`i, adic`, eu... \ncepu doamna Dorrit [i, neg`sind
altceva de spus, se repezi s` declare: trebuie s` le puie o
aten]ionare pe copert`, eu atta zic!
{i ie[i, plin` de demnitate.
PE ARIPILE IUBIRII 151

Aten]iune lectura poate d`una la s`n`tate, coment`


Kestrel \n urma ei, chicotind.
Dac`-mi cerea dragoste [i n-o g`sea, s-ar fi \nfuriat [i
mai r`u, spuse Laura. Totu[i, cred c` era cam torid` pentru
ea. Mai ales pe vremea asta, [i cu un corset att de strns...
Taci c` m` umfl` rsul, r`spunse Kestrel. {i nu-i fru-
mos.
{i ce te face s` fii a[a de generoas` \n diminea]a asta?
se interes` Laura.
E o zi minunat`.
Din cte se [tie, pentru tine numai minunat` nu se
poate numi.
Iar constructorii nu lucreaz` azi.
A... Da, a[a se explic`...
Ieri n-ai votat, spuse Kestrel. M-ai f`cut curioas`. De ce?
}i-am spus [i \nainte de ce nu cred c` ai vreo
speran]`. N-am votat nici contra.
Expresia Laurei era neutr` ca \ntotdeauna.
Domnul Baldergammon a votat de dou` ori, ai obser-
vat?
Ipocritul, rse Kestrel, care \n ziua aceea era dispus` s`
ierte pe toat` lumea.
{i, de fapt, cnd mai treci [i tu la o partid` de c`r]i?
N-ai mai fost de peste o s`pt`mn`. Polite]ea dicteaz` s` le
dai victimelor o [ans` de a-[i mai scoate din pagub`.
Atunci, ce-ai zice de mine sear`? \ntreb` Kestrel.
Merge... Dar de ce nu ast`-sear`?
Disear` s-ar putea s` fiu ocupat`, r`spunse Kestrel,
\ncercnd s`-[i ascund` \ncntarea.
152 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Cum vrei atunci, mine sear` s` fie. Vino la ceai.


Perfect. Ne vedem atunci.
Ie[ind din nou, mai merse un timp prin sat, ajungnd
\ntr-un trziu pe [antier, unde se a[ez` pe aceea[i stiv` de
cherestea de diminea]a, cufundndu-se \n visuri. {i astfel o
g`si \n cele din urm` Stuart, cnd se \ntoarse de la Norwich.
Salut! Credeam c` m` a[tep]i acas`, spuse el, apropi-
indu-se.
Kestrel \i adres` un zmbet somnoros, \n soarele dup`-
amiezii.
Cum m-ai g`sit? \ntreb` ea alene.
Prin telepatie. Nu m` \ntrebi cum a mers?
Nici n-am nevoie. |mi dau seama dup` fa]a ta c`-mi
aduci ve[ti bune. Cum ai reu[it?
I-am spus clar \n ce stare e [antierul, cum se prezint`
solul, care sunt condi]iile meteorologice [i a[a mai departe.
Vocea ra]iunii, \n]elegi.
{i ce-a spus?
A zis c` s-ar putea s` am dreptate [i a propus s` mai
a[tept`m pn` la var`.
Stuart se a[ez` lng` ea, \ntinzndu-[i picioarele.
Nu m` a[teptam s` accepte att de u[or, dar cred c` a
cam \nceput s` se plictiseasc` de [antierul `sta cu probleme.
Deci, nu se va lucra pe [antier pn`...?
Cel pu]in dou` luni. Ajunge att? E[ti mul]umit`?
Pare s` fie solu]ia ideal` pentru toat` lumea, r`spunse
Kestrel, zmbindu-i. P`s`rile vor fi \n siguran]`. O, sunt att
de fericit`! Hai s`-i spunem [i tatei. E[ti un geniu, absolut
minunat! A[ putea s` te [i s`rut!
PE ARIPILE IUBIRII 153

|n clipa cnd s`ri \n picioare, Stuart o apuc` de mn`.


P`i chiar ai putea, s` [tii!
Cu uimire, v`zu c` din ochii ei se stingea toat` fericirea.
Ce este? Ce s-a \ntmplat? \ntreb` el nelini[tit.
Kestrel cl`tin` din cap.
Spune-mi! insist` Stuart.
Dac` lucrarea se decaleaz`... ai s` pleci, r`spunse ea.
O privi lung, \ncepnd s` \n]eleag`.
{i te-ar deranja? o \ntreb` el cu blnde]e.
Kestrel \[i retrase mna, iar Stuart \i d`du drumul [i se
a[ez` privind-o, contemplndu-i fa]a frumoas` [i n`r`va[`,
ochii str`lucitori, pozi]ia mndr` a trupului.
{tii, am putea s` ne mai \ntlnim din cnd \n cnd,
spuse el. Pn` \n Norwich nu e mult de mers.
Da, cred c` am putea, r`spunse rece Kestrel, hot`rt`
s` nu cer[easc`. Oricum, s` nu ne batem capul cu asta
acum. Hai s`-i ducem tat`lui meu... vestea cea bun`!
Pornir` \mpreun` spre drum, unde Stuart \[i l`sase ma[ina.
Kestrel, spuse el deodat`, tocmai mi-a trecut prin minte...
Da?
N-am v`zut niciodat` p`s`rile astea, numai la televizor.
Ar fi posibil s` mi le ar`]i? M` iei [i pe mine o dat`, cnd
sunt aici?
Kestrel uit` de orice mndrie, bucuroas` c` avea ocazia
s` mai stea cu el, \nainte de a pleca definitiv.
Da, desigur. De ce nu disear`? Cel mai bine e pe la
apusul soarelui [i se pare c` va fi o noapte senin`. Ce ciu-
dat...
Se \ntrerupse.
154 CYNTHIA HARROD-EAGLES

Ce anume?
Tocmai mi-am dat seama. Nu mai am motive s`-mi
par` r`u c` e vreme frumoas`. Parc-a trecut o ve[nicie de
cnd n-am mai putut spune e o zi minunat`!
Cred c` \ntotdeauna am s`-mi aduc aminte de tine pe
ploaie, spuse Stuart. Ori de cte ori te vedeam, umblai cu
capul gol printr-o ploaie toren]ial`.
Ciufulit`, murdar` [i deloc sofisticat`, ad`ug` Kestrel,
pe un ton cam t`ios.
M` rog, dac` tu a[a te consideri...
Tu cum ai spune, altfel?
A, nu, nu umbla dup` complimente!
Kestrel \[i mu[c` buzele. Nu trebuia s` se certe cu el
putea fi ultima lor ocazie de a sta \mpreun` [i, cu toate prin-
cipiile ei, voia s` profite la maximum.
Vino s` iei ceaiul la noi, \i spuse ea repede, iar apoi
mergem \mpreun` s` vedem ere]ii.
Mul]umesc, spuse el politicos. Mi-ar face pl`cere.

Desigur, domnul Richards era \ncntat de deznod`mnt,


de[i \ntreb` imediat dac` Stuart avea s` plece.
Trebuie s` m` \ntorc la Norwich, spuse acesta, iar
de-acolo am s` fiu trimis unde este nevoie de mine. Totu[i,
niciodat` nu m` deplasez prea departe nu-s genul care s`
fac` mereu naveta pn` \n Sahara [i-napoi. Toate locurile
mele de munc` sunt \n Norwich [i prin \mprejurimi.
Deci, nu v` vom pierde de tot? \ntreb` domnul
Richards.
PE ARIPILE IUBIRII 155

Numai dac` ]ine]i cu tot dinadinsul...


|n ceea ce m` prive[te, a[ fi foarte \ncntat s` mai
trece]i pe la noi, \n vizit`, ori de cte ori pute]i [i nu m`
\ndoiesc c` [i Kestrel e de aceea[i p`rere.
O privir` amndoi pe Kestrel, care replic` dezn`d`jduit`:
Mai vrea cineva ceai?
Nu voia ca Stuart s` mai treac` pe la ei din cnd \n cnd
voia s` r`mn` cu ea tot timpul; dar, dac` nu avea [i el
asemenea sentimente, la ce bun s` [i-o doreasc`?
Domnul Richards era un om plin de tact, iar cnd Kestrel
suger` c` era timpul s` se duc` s` vad` ere]ii le oferi
binoclul lui, refuznd s`-i \nso]easc`.
Mai am de f`cut unele lucruri, de scris cteva
\nsemn`ri, pn` nu-mi trece dispozi]ia, explic` el. Duce]i-v`
voi doi. Noi vom mai avea destule ocazii s`-i vedem. S-ar
putea s` merg [i eu, mai \ncolo.
Kestrel [i Stuart plecar` \n t`cere, lund-o pe scurt`tura
dintre b`l]i.
Va fi un asfin]it ro[u ca sngele, spuse dup` un timp
Stuart, ca s` \nchege o conversa]ie. ~sta ar trebui s` fie un
semn bun, nu-i a[a?
Da, r`spunse ma[inal Kestrel. Cnd amurgu-i sngerat, st`
ciobanul \mp`cat, cum se spune. {i de obicei se [i potrive[te.
Deci, multe dintre vechile zic`tori populare au baze
[tiin]ifice solide, coment` el. |mi amintesc c`, \n copil`rie,
puneam pnze de p`ianjeni peste cte o t`ietur` ca s` nu
mai sngereze iar pnza de p`ianjen e practic penicilin`
pur`, a[a c` era firesc s` dea rezultate.
Kestrel \l privi surprins`.
156 CYNTHIA HARROD-EAGLES

M` mir c` [tii asta.


Ei, nu-s nici eu chiar att de ignorant pe ct m` cre-
deai, replic` Stuart.
{i totu[i, ai spus c` nu [tii nimic despre p`s`ri.
Nici nu [tiu. Pe mine m-au interesat \ntotdeauna
insectele, arahnidele artropodele \n general. La zece ani
aveam o colec]ie de p`ianjeni de toat` frumuse]ea.
Kestrel rse, speriind o mierl` dintr-un tufi[ \nvecinat.
Pas`rea \[i lu` zborul, cu un ]ip`t alarmat.
Niciodat` nu vei \nceta s` m` uime[ti, spuse ea.
Nici nu sper, r`spunse Stuart, oprindu-se din rs, cam
intimidat, ne[tiind prea bine cum s-o ia.
|n timp ce se apropiau de [antier, Kestrel v`zu \n fa]`
unul dintre ere]i.
Ar fi bine s` ocolim, spuse ea. |n seara asta nu prea
bate vntul [i fiecare sunet ajunge pn` departe. Nu trebuie
s`-i speriem.
Descriser` un semicerc larg, ajungnd la
ascunz`toarea domnului Richards f`r` a fi deranjat pe
nimeni. Kestrel se uit` prin binoclu, iar dup` un moment
i-l oferi lui Stuart.
Uite, femela e \n cuib.
Stuart privi.
Care-i el [i care-i ea? \ntreb` el \n [oapt`.
Femela are capul mai deschis la culoare, r`spunse
Kestrel, lund din nou binoclul. M` \ntreb dac` deja
cloce[te...
{i atunci, sub privirile lor, p`s`rile \[i reluar` baletul
aerian, minunatul spectacol de acroba]ie pe care-l
PE ARIPILE IUBIRII 157

prezentaser` pentru camerele de televiziune. Stuart


privea fascinat, f`r` a se mai osteni s` ia binoclul de la
Kestrel.
Reprezenta]ia se sfr[i, femela reveni \n cuib, iar mascu-
lul se opri pe un stlp de gard, la marginea [antierului
p`r`sit. Stuart lu` din nou binoclul [i privi prin ocular,
reglnd claritatea pentru a vedea ct mai bine pas`rea.
P`rea s` se afle att de aproape, \nct avea senza]ia c` i-ar fi
putut ciufuli penele cu mna dac` ar fi \ndr`znit. |i studie
capul mndru, arcuirea feroce a ciocului, ochii aurii
str`lucitori, mereu aten]i, care puteau distinge cea mai mic`
mi[care a unui [oarece de cmp, de la \n`l]imea [i din viteza
zborului. Penajul cafeniu bogat, picioarele curbate [i puter-
nice totul era att de des`vr[it, s`lbatic [i liber, \nct
Stuart putea s` \n]eleag` de ce era nepre]uit.
F`r` tragere de inim`, l`s` binoclul jos, \ntorcnd capul
spre Kestrel.
M-a[ putea uita la ei o ve[nicie, spuse el. Acum \n]eleg
de ce-]i sunt att de dragi, de ce ]ii att de mult la ei.
Kestrel \l privi bucuroas`.
Soarele apusese, l`snd s` \nceap` crepusculul prelungit
din mla[tini.
M` bucur, spuse ea. |ntotdeauna am considerat
nefiresc faptul c` nu-]i puteai da seama. Un om ca tine tre-
buie s` ]in` la tot ceea ce e frumos. {i \n special la p`s`ri
\n special la ere]ii mei.
}in la toate lucrurile frumoase, spuse el. Dar exist` o
fiin]` a c`rei frumuse]e mi-e mai drag` dect a tuturor
celorlalte.
158 CYNTHIA HARROD-EAGLES

O pas`re? \ntreb` Kestrel, cu ochii lumino[i \n penum-


br`, de[i [tia deja r`spunsul.
Oarecum. Pas`rea inimii mele, zmbi Stuart. Nu [tiu ce
s` fac... nici nu [tiu dac` pot \ndr`zni s` te ating...
Drept r`spuns, Kestrel f`cu un pas spre el, ajungnd \n
bra]ele lui.
Nu vreau s` pleci, spuse ea, disperat`. Nu voiam s` ]i-o
spun, dar nu m` pot st`pni.
De ce nu voiai s` mi-o spui? \ntreb` el, s`rutnd-o tan-
dru pe frunte.
Fiindc` am impresia c` nu-]i pas`.
Cum s` nu-mi pese? Nici eu nu vreau s` te p`r`sesc,
dar p`reai att de ostil`... Cred c` `sta e felul t`u de-a fi. E[ti
o mic` s`lb`ticiune, nu-i a[a?
O s`lb`ticiune liber`, ca ere]ii? Nu, n-a[ crede... nu mai
sunt.
Urm`toarele cuvinte \i fur` \n`bu[ite la pieptul lui.
Nu vreau dect s` fiu cu tine. Altceva nici nu-mi mai
doresc, de cnd... de-atunci de cnd ne-am \ntlnit \n
magazinul lui Theo.
Stuart o strnse [i mai tare, f`cnd-o s` se desfete \n
\mbr`]i[area lui. Altceva nici nu p`rea s`-[i mai doreasc`,
pentru toat` via]a.
Dar ce vom face? \ntreb` Kestrel dup` cteva clipe,
spiritul practic revenindu-i ca de obicei. Va trebui s` pleci.
Nu putem face dect un singur lucru, r`spunse el,
elibernd-o doar att ct s-o poat` privi. S` ne c`s`torim.
{i pe urm`? \ntreb` ea, cu buzele tremur`toare, \ntr-o
[oapt` abia auzit`.
PE ARIPILE IUBIRII 159

Ne vom g`si o locuin]` pe-aici pe undeva, \n


apropierea mla[tinii. Pot face naveta la Norwich nu-i un
drum prea lung.
Nu te va deranja s` locuie[ti la ]ar`?
|n nici un caz, prostu]` mic`!
Dac` nu ne mut`m prea departe, tata o s` se bucure,
mai spuse ea. Te place mult.
{i tu? Tu m` placi?
Nu, zmbi Kestrel, eu te iubesc.
Ridic` fa]a spre el, iar buzele lui r`coroase se coborr`
peste ale ei, f`cnd timpul s` se opreasc` \n loc. Nici unul
dintre ei nu v`zu ere]ii lundu-[i zborul, nici ultima gean`
de ro[ea]` [tergndu-se de pe cer, la apus; nu sim]ir` prima
atingere de rou`, nici nu observar` un viezure curios care-[i
croia drum prin p`puri[, prin apropierea lor.
Iar cnd \n sfr[it se putur` desprinde unul de cel`lalt
suficient ca s`-[i \nceap` drumul spre cas`, tot cerul era plin
de stele. Kestrel ridic` privirea, de lng` um`rul ocrotitor al
lui Stuart, privind cu uimire.
Mine va fi din nou o zi minunat`, spuse ea.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și