Sunteți pe pagina 1din 109

Tara Lee-Rasturnare

de situatie
ALCRIS
Capitolul 1
Dragoste secret`
Ultima oar` cnd o v`zuse se afla \n bra]ele fratelui
lui. De fiecare dat` cnd o vedea al`turi de Mickey,
sim]ea cum ceva \n sufletul s`u se rupe, provocndu-i
dureri chinuitoare.
|ns` acum era aici, cu el. Doamne, ct \i dusese
dorul O strngea dr`g`stos \n bra]e, nevrnd parc`
s`-i mai dea drumul niciodat`.
Te rog, Bill, l`s`-m`. Nu cred c` e corect, spuse
Laura \ncercnd s` se elibereze.
{i ea tnjea dup` el, dup` atingerea lui. Dar trebuia
s` lupte cu ea \ns`[i. Era con[tient` c`, \n via]`, nu po]i
face tot ce ]i-ai dori. |n primul rnd trebuie s` faci ceea
ce crezi c` este corect pentru toat` lumea.
{tiu c` nu e corect, r`spunse Bill. Nu e corect s`
neg`m ceea ce sim]im [i ceea ce suntem unul pentru
5
cel`lalt. Nu e normal s` ne min]im [i s` pretindem c`
nimic nu se \ntmpl` \ntre noi [i c` suntem, pur [i
simplu, cumna]i.
Dar nu avem ce face, [tii foarte bine. Eu sunt
c`s`torit` cu fratele t`u.Iar acum nu mai avem cum
s` schimb`m aceast` situa]ie, indiferent ct de mult
ne-am dori.E prea trziu. {i, din p`cate, nu putem da
timpul \napoi
Bill oft` trist, dar nu se l`s` \nvins. Lupta pentru o
cauz` care, dup` p`rerea lui, nu era \nc` pierdut`.

Uite ce e, Laura. Tu e[ti medic psihiatru, iar din


\ntreaga ta carier`, cred c` ai \nv`]at c` o c`snicie nu
poate fi fericit` dect atunci cnd ambii parteneri sunt
ferici]i. |n caz contrar, via]a este un chin pentru
amndoi, o minciun` ce nu aduce dect necazuri [i
nefericire ve[nic`
F`cu o pauz`, c`utndu-[i cuvintele potrivite, apoi
continu`:
Noi doi ne-am iubit cu mult \nainte s` apar`
Mickey. |ntre noi a fost ceva cu totul special, nu po]i
nega asta.
{tiu, Bill, dar acum trebuie s` privim lucrurile cu
obiectivitate. Din p`cate, situa]ia este cu totul alta
P`rea \ncordat`, iar vocea \i tremura. {i-ar fi dorit
s-o strng` din nou \n bra]e, dar nu mai \ndr`znea.
Laura lu` de pe biroul ei o fotografie \nr`mat`, \n
care ea, Mickey [i Michael p`reau o familie att de
fericit`.
6
{tii la ce m` gndesc de fiecare dat` cnd privesc
fotografia asta?
Bill scutur` din cap a nega]ie.
M` gndesc, spuse ea \ncet, c` tu ar fi trebuit s`
fii aici, nu Mickey. Pentru c` tu e[ti tat`l lui Michael,
de[i Mickey nu trebuie s` afle asta niciodat`. Cred c`
ar fi distrus.
P`rea nefericit`, confuz` [i speriat`.
Bill [tia c` Laura ]inea foarte mult la so]ul ei, de[i
nu-l iubise niciodat` cu adev`rat. Se refugiase \n
bra]ele lui atunci cnd iubitul ei, Bill, cu care urma de
altfel s` se c`s`toreasc`, \ncepuse s-o neglijeze din
cauza problemelor pe care le avea. Iar acum, amndoi
sufereau pentru c` nu puteau da timpul \napoi.
Lini[te[te-te, Laura! Te iubesc prea mult [i nu pot s`
suport s` te v`d sup`rat`. Toate se vor rezolva, ai s` vezi
O lu` \n bra]e [i sim]i cum ea se relaxeaz` \ncet,
\ncet, la pieptul lui. Acolo se sim]ea cel mai bine, acolo
\[i g`sea lini[tea de care avea atta nevoie.
Of, nu mai suport atta tensiune. Mickey este [i
el att de nervos [i de stresat... Lucreaz` prea mult la

noul s`u caz [i este foarte obosit. Nu cred c` ar putea


face fa]` unui divor].
|]i faci prea multe griji pentru el. Cum r`mne cu
noi? Nu ajunge ct ne sacrific`m pentru al]ii, zi [i
noapte, aici, la spital? Oare noi nu avem dreptul la
fericire, la satisfac]ii \n via]a personal`, a[a cum au to]i
ceilal]i?
7
Nu avem ce face, Bill. Atunci cnd am ales medicina
am renun]at, \ntr-un fel sau altul, la via]a personal`.
Dar nu eu am ales medicina, ea m-a ales pe mine.
Trebuia s` calc pe urmele tat`lui meu. Era un lucru de
la sine \n]eles
{tiu, \ns` nu regre]i nimic, nu-i a[a?
Laura avea dreptate. Nu regretase niciodat` c`
devenise medic. |[i iubea foarte mult meseria [i avea o
carier` str`lucit`. Iar dac` n-ar fi urmat medicina,
probabil c` n-ar fi cunoscut-o niciodat` pe ea, marea
dragoste a vie]ii lui.
Se cunoscuser` \n internatul facult`]ii. Pe atunci,
frumuse]ea Laurei era ascuns` \n spatele unor ochelari
mari [i a unor haine l`li. B`rba]ii nu-i d`deau prea
mare aten]ie. |ns` el reu[ise s` vad` dincolo de acel
exterior, deloc ademenitor.
Pe vremea aceea nu izbutise s` \n]eleag` de ce se
sim]ea att de atras de ea, dar acum \n]elegea prea
bine. Laura era o femeie deosebit`, cu foarte multe
calit`]i, al`turi de care te sim]eai minunat.
Ai [i [terg`toare la ochelarii `[tia? o \ntrebase el
\ntr-o zi, \ntlnind-o la biblioteca din incinta facult`]ii.
Laura ridicase ochii din cartea pe care o studia [i
\ntrebase inocent:
Ce spuneai?
Ochelarii t`i {tii, sunt la fel de mari ca un
parbriz de Volkswagen. M` \ntrebam dac` au [i
[terg`toare
Rseser` \mpreun` [i apoi ie[iser` la o cafea.
8
Lui Bill \i fusese destul de greu s-o conving`, mai
trziu, s` mearg` la un film, la un concert, sau s` ia

cina \mpreun`. Laura era foarte serioas` [i


con[tiincioas` [i \[i dorea foarte mult s` termine
medicina, de[i [tia c` erau pu]ine femei care reu[eau.
Nimeni n-o credea \n stare s` devin` medic, \n afar` de
Bill. Doar el [tia c`, \ntr-o bun` zi, Laura avea s` fie un
bun psihiatru, un medic renumit [i c`utat.
Se dovedise c` nu se \n[elase absolut deloc. Laura
era acum unul dintre cei mai cunoscu]i psihiatri din
stat [i avea o mul]ime de pacien]i [i un mare num`r de
cazuri rezolvate. |ns`, pentru a ajunge aici, muncise
foarte mult. |nv`]ase zi [i noapte, f`cuse zeci [i sute de
studii de specialitate.
Bill \[i aminti nop]ile pe care le petrecuser`
\mpreun` \n camera ei din internatul facult`]ii. De[i
trecuser` mul]i ani de atunci, nu uitase nici m`car un
singur am`nunt. Asta pentru c` fiecare noapte
petrecut` al`turi de Laura fusese cu totul [i cu totul
special`. Se iubeau cu pasiune, vorbeau vrute [i
nevrute [i rdeau \mpreun` ore \ntregi. Apoi, Laura se
a[eza la masa de studiu, de unde nu se mai ridica
dect a doua zi diminea]`.
Cu toate c` dormea foarte pu]in, Bill n-o auzise
niciodat` v`itndu-se c` este obosit`. De multe ori nici
nu \n]elegea cum putea s` aib` atta voin]`, atta putere
de munc` [i, \n acela[i timp, atta poft` de via]`.
Laura fusese un model pentru el. Atunci cnd se
sim]ea descurajat, obosit sau speriat, era suficient s`
9
se gndeasc` la ea, sau s` stea de vorb` cu ea. G`sea
\n atitudinea [i \n vorbele ei curajul [i ambi]ia de a merge
mai departe, de a dep`[i starea de criz` \n care se afla.
De-a lungul anilor, Bill se gndise de multe ori [i
admisese \n sinea lui c`, f`r` Laura, poate nici n-ar fi
terminat facultatea sau poate n-ar fi avut atta respect
fa]` de meseria de medic.
|n ziua cnd primiser` diplomele, amndoi
fuseser` foarte ferici]i. S`rb`toriser` evenimentul
petrecnd o noapte de pomin`, iubindu-se cu
frenezie, de data aceasta mult mai relaxa]i [i mai
lini[ti]i. Laura nu se mai a[ezase la masa de lucru, ci

st`tuse lng` el, \n pat, pn` \n zorii zilei urm`toare.


Apoi adormiser` epuiza]i, unul \n bra]ele celuilalt.
Au tr`it att de multe clipe frumoase atunci Iar
acum, Bill \[i dorea s` tr`iasc` o via]` \ntrag` al`turi de
ea. Nu se mai mul]umea cu momentele scurte pe care
le puteau petrece \mpreun`, momente furate \ntre
orele lungi pe care le acordau pacien]ilor lor. Vroia ca
noaptea s` se afle lng` el, nu lng` un alt b`rbat.
Vroia s-o ]in` \n bra]e [i s` fac` dragoste cu ea. S-o
priveasc` dormind. S-o trezeasc` [i s-o iubeasc` din
nou [i din nou.
Avea att de mult` nevoie de ea Dar trebuia s` se
poarte cu grij` ca s` nu distrug` totul, a[a cum f`cuse
cu mult timp \n urm`. |[i promisese sie[i c` n-o va mai
face niciodat` s` sufere. Femeia aceasta nu merita
dect dragoste, fericire [i bucurii.
10
{tia c` erau f`cu]i unul pentru altul [i trebuia s-o
fac` [i pe ea s` recunoasc`, f`r` team`, c` nu puteau
tr`i a[a la nesfr[it. Vie]ile lor trebuia s` se uneasc`,
chiar dac` asta ar fi \nsemnat un mare [oc pentru
Mickey.
Bill \i prinse fa]a \n mini [i-o privi \n ochi.
Laura, te iubesc nespus de mult. Am impresia c`
te a[tept de o ve[nicie. Dar \]i promit c`, mai devreme
sau mai trziu, vom fi din nou \mpreun`.
Se s`rutar` cu pasiune. Se iubeau [i aveau nevoie
unul de altul. |n rest, nimic nu mai conta.
Telefonul de pe birou ]ri, f`cndu-i s` tresar`. Se
auzi apoi vocea secretarei:
Doamn` doctor Horton, a sosit so]ul
dumneavoastr`.
Laura se \ndrept` spre u[`, f`cndu-i semn lui Bill
s`-[i [tearg` repede urmele de ruj.
Mickey, ce surpriz`! spuse ea, mimnd bucuria.
Am ve[ti foarte bune, zise Mickey \n timp ce
\nchidea u[a.
|[i lu` so]ia \n bra]e [i se \nvrti cu ea, nebun de
fericire. Abia dup` cteva clipe \l v`zu [i pe fratele s`u,
stnd \ntr-un col] [i privindu-i.

Bun`, Bill. Nu te-am v`zut.


Nu-i nimic, veni r`spunsul sec.
Ei, care-i vestea cea bun`? interveni repede Laura.
Nici n-o s`-]i vin` s` crezi. Am g`sit un martor
ocular la crima pe care o anchet`m. El a v`zut
11
adev`ratul criminal. Asta \nseamn` c`, \n curnd,
clientul meu va fi scos de sub acuza]ii. Abia a[tept s`
v`d mutra procurorului cnd va afla
Bill privea \ndurerat cum Laura se afla acum din
nou \n bra]ele fratelui lui. Singura femeie pe care o
iubise vreodat` cu adev`rat apar]inea propriului s`u
frate. Lui nu-i r`mnea dect s` spere c`, \ntr-o bun`
zi, lucrurile aveau s` se aranjeze, \ntr-un fel sau altul,
iar el avea s` fie din nou \mpreun` cu femeia vie]ii lui.
Ce veste grozav`! spuse repede Laura.
Se preg`tea s` fac` [i alte comentarii, astfel \nct
Mickey s` nu observe cum \i privea Bill. Dar era deja
prea trziu. Acesta se \ntorsese deja spre fratele lui.
Ei, ce spui de chestia asta?
Poftim? A, \mi pare r`u. Sunt preocupat de un caz
al meu. Dar m` bucur pentru tine.
Mickey se sim]i prost [i \[i lu` ap`rarea.
Uite ce e, [tiu c` munca mea de avocat nu se
compar` cu cea de chirurg. Dar cred c`, \ntr-un fel, [i
eu salvez vie]i.
Bine\n]eles, dragul meu, interveni Laura
v`zndu-i dezam`girea. S` [tii c`, dac` nu \]i
\mp`rt`[im a[a cum ar trebui bucuria este numai din
cauza grijilor pe care ni le facem pentru un pacient.
Serios? {i despre ce pacient e vorba?
Pu[toaica Albertson, spuse Laura.
Doamna Peterson, r`spunse Bill \n acela[i timp.
Se privir` \ncurca]i.
12
De fapt, discutam despre asem`n`rile dintre
cele dou` cazuri...
Dar Mickey nu era prost. Ce asem`n`ri puteau
exista \ntre pu[toaica aceea c`reia i se amputase un
picior [i o femeie care \ncercase de curnd s` se

sinucid`? Nu prea era el priceput \n ale medicinei, \ns`


[tia sigur c` acesta era un nonsens.
Dar acum era prea fericit ca s` analizeze mai
profund situa]ia.
Ce zice]i? S`rb`torim victoria mea? Haide]i s`
servim \mpreun` prnzul.
Urm` un moment de t`cere.
O, Mickey, eu nu pot, se scuz` Laura. Am un
pacient care trebuie s` soseasc`.
Bill?
|mi pare r`u, nici eu nu pot, r`spunse el [i ie[i
din cabinet.
Nu mai suporta s`-i vad` \mpreun`. |i venea s` urle
de durere. I se p`rea o prea mare nedreptate. Sim]ea
nevoia s` fug` [i s` se ascund` undeva, \ntr-o p`dure,
pe un vrf pustiu de munte, de unde s` nu se mai
\ntoarc` dect atunci cnd avea s` afle c` Laura putea
fi din nou a lui. Numai atunci via]a lui putea intra din
nou \n normal.
Laura se desprinse din bra]ele so]ului s`u [i se
a[ez` la birou.
Acum, scuz`-m`, Mickey, dar trebuie s`-mi arunc
o privire asupra fi[ei urm`torului pacient...
13
|nc` o minciun`. Nu era necesar s` citeasc` fi[a lui
Susan Martin, pentru c` [tia totul despre cazul ei.
Fusese doar o scuz` ca s` scape ct mai repede de
prezen]a lui Mickey. Se sim]ea oarecum vinovat` fa]`
de el, dar \n acela[i timp furioas` pe \ntreaga situa]ie.
***
Doug se \ntorsese acas` de la serviciu. Era cam trziu,
dar clubul pe care-l deschisese de curnd \l solicita
mai mult de dou`sprezece ore pe zi. Ca orice \nceput,
se dovedea a fi mai greu dect se a[teptase, dar nutrea
speran]a c`, \ntr-o bun` zi, localul avea s` devin`
foarte cunoscut [i apreciat [i, implicit, foarte rentabil.
Tot la \nceput se afla [i c`snicia lui cu frumoasa Addie.
|ns` aici lucrurile p`reau s` mearg` mult mai u[or.
So]ia lui era o femeie cu totul [i cu totul special`.
Ea era cea care-l \nv`]ase s` iubeasc`, s` doreasc` [i s`

respecte \n acela[i timp. Al`turi de ea, aflase ce era cu


adev`rat fericirea.
La \nceput, cnd o cunoscuse, nu fusese foarte
atras de ea. |ns` nu trecuse mult timp [i sim]ise \n
adncul sufletului c` ar vrea s`-[i petreac` via]a al`turi
de o asemenea femeie.
Pe vremea aceea, el avea o aventur` cu Julie, fiica
lui Addie. A[a ajunsese s-o cunoasc` pe viitoarea lui
so]ie. Nu-i pl`cuse situa]ia \n care se aflase, aceea de a
alege \ntre mam` [i fiic`. N-ar fi vrut s` r`neasc` pe
14
15
nimeni, dar era imposibil. A[adar, Julie fusese exclus`
din via]a lui. {tia c` aceasta suferise enorm [i era
convins c` \nc` \l mai iubea. De altfel, dac` ar fi avut
suficient curaj, ar fi recunoscut c` [i el mai ]inea \nc`
la ea. |ns` nu reu[ise niciodat` s` \ntrevad` un viitor
al`turi de ea. Era convins c` femeia cu care vroia s`-[i
\mpart` via]a era Addie.
Ce-i cu tine, iubitule, ai c`zut pe gnduri?
Addie st`tea \n u[a buc`t`riei [i \[i privea
\ngrijorat` so]ul.
S-a \ntmplat ceva? De ce e[ti att de ab`tut?
Draga de Addie Grijulie [i iubitoare cum numai
ea [tia s` fie, se gndi Doug.
Nu, iubito, nu s-a \ntmplat nimic. Sunt doar
pu]in obosit, atta tot, r`spunse el blnd, \ncercnd s-o
lini[teasc`.
Atunci, vino s` m`nnci pu]in [i apoi te po]i odihni.
Cina era gata, ca de obicei. Addie era o gospodin`
des`vr[it`.
Servir` \mpreun` masa, povestindu-[i unul altuia
cum \[i petrecuser` ziua.
Cum merge treaba la club, dragul meu?
Am senza]ia c` \ncepe s` mearg` din ce \n ce mai
bine. Am angajat un nou buc`tar care a cucerit to]i
clien]ii cu meniurile sale.
Dar osp`tarii, cum se descurc`?
Bine. Au \n]eles, \n sfr[it, c` din barul meu nu
trebuie s` plece nici un client nemul]umit. Altminteri,

risc` s` fie concedia]i.


Joci cam dur, nu crezi?
S-ar putea, dar am mari ambi]ii \n ceea ce
prive[te clubul acesta.
Se retr`seser` apoi \n intimitatea primitoare a patului
lor, \n care petrecuser` attea momente de pl`cere.
Savurau ferici]i fiecare clip` petrecut` \mpreun`, fie
p`l`vr`gind vrute [i nevrute, fie f`cnd dragoste, sau
stnd pur [i simplu \mbr`]i[a]i, ca acum.
***
Dup` plecarea so]ului ei, Laura se cufund` \n
munc`. |n felul acesta, nu mai avea timp s` se
gndeasc` la complicata via]` personal`.
Mai trziu, ie[i s` se plimbe pe holurile spitalului.
Asta o relaxa foarte mult. Se sim]ea aici ca acas`,
pentru c` aici \[i petrecea cea mai mare parte a
timpului. Spitalul era a doua ei cas`. Adora mirosul
specific, iubea agita]ia de pe culoare atunci cnd sosea
o urgen]`, \[i respecta colegii, de care se sim]ea foarte
ata[at`. Formau \mpreun` o mare [i inimoas` familie,
ce avea un singur scop binele oamenilor.
Trecu pe lng` sala de opera]ii [i se \ntlni cu Bill.
Zmbetul lui \i \nc`lzi pe loc sufletul [i-i alung`
proasta dispozi]ie.
Ce-i cu tine pe-aici?
Sim]eam nevoia s` fac o plimbare, r`spunse
Laura, gnditoare.
16
Te sim]i vinovat` c` ne s`rutam cnd a venit
Mickey, nu-i a[a?
Dragul de Bill {tia \ntotdeauna ce era \n sufletul ei.
Cam a[a ceva
Te \n]eleg, dar s` [tii c` nu cred c` am s` pot sta
departe de tine... {i cred c` nici tu nu vrei asta, nu-i
a[a?
Da, adic` nu. Nu [tiu
Uite ce e, trebuie s` st`m de vorb`. Termin
imediat aici [i ie[im la o cafea, bine?
Bill \ntinse mna s-o mngie \mp`ciuitor pe obraz.
Dar se opri brusc.

Ce caut` tata [i Mickey aici?


Amndoi se uitar` \n direc]ia din care veneau cei
doi b`rba]i, avnd pentru un moment impresia c`
vedeau dou` fantome.
Hei, nu mai face mutra asta vinovat`, [opti Bill.
St`team de vorb`, nu ne s`rutam...
|ns` Mickey observase deja c` ceva nu era \n regul`.
{tia c` Laura [i Bill se iubiser` demult, \n tinere]e.
Fuseser` chiar [i logodi]i, \nainte ca el s-o cunoasc` pe
viitoarea lui so]ie. Oare mai erau \nc` \ndr`gosti]i? Sau
poate aveau o aventur`?...
17
Capitolul 2
Suspiciune [i tr`dare
Mickey se afla \n sala de judecat`. Avea s` c[tige
procesul, era sigur de asta.
A[ dori s-o chem \n fa]a cur]ii pe Sara Brown, \i
spuse el judec`torului.
Pe fa]a procurorului se citir` mai \nti confuzia,
apoi furia.
Obiectez, onorat` instan]`. Ap`rarea a ascuns
acest martor.
Dimpotriv`, onorat` instan]`, spuse Mickey, sigur
pe el. Acuzarea [tia de acest martor, la fel cum [tia c`
era singurul martor care putea demonstra nevinov`]ia
clientei mele, Marybeth Nader.
|n sal` se auzir` strig`te de uimire. Judec`torul
restabili imediat ordinea.
S` auzim ce ave]i de spus, domnule Horton, [i
apoi am s` decid dac` martorul va fi audiat sau nu.
18
Acum era unul dintre acele momente cnd avoca]ii
par a fi mai degrab` actori ai unei drame de televiziune.
Mickey \[i \nv`]ase foarte bine rolul [i era sigur de
reu[ita sa. F`cu o pauz` \nainte de a \ncepe, l`snd
tensiunea s` creasc` pn` la un anumit nivel. Apoi
scoase din mapa lui o foaie de hrtie [i spuse calm:
Am aici o depozi]ie semnat` de martor \n care
sus]ine c` a fost cu Joe Nader \n noaptea crimei. Declar`,
de asemenea, c` uciga[ul n-a fost Marybeth Nader.

Lumea din sal` amu]ise. Reporterii de televiziune


ie[iser` [i se n`pustiser` asupra telefoanelor de pe
holul tribunalului pentru a transmite vestea
redactorilor.
Depozi]ia martorei \i captiv` pe to]i pre] de
aproape o or`. Impactul asupra juriului fusese cel
scontat de Mickey.
Sara Brown povesti cum ea [i cea mai bun`
prieten` a ei luaser` \mpreun` prnzul \n acea zi, la un
restaurant din centrul ora[ului, cu doar cteva ore
\nainte de uciderea lui Joe.
Dar de ce continuai s` te mai vezi cu Marybeth,
din moment ce ea era so]ia celui cu care aveai o
aventur`? \ntreb` Mickey. Nu-]i era ru[ine s-o mai
prive[ti \n ochi?
Sara avea lacrimi \n ochi.
N-am vrut s-o r`nesc, o iubeam ca pe o sor`. Am
\ncercat s` m` despart de Joe, dar n-am avut suficient
curaj. Pur [i simplu nu \n]eleg ce se petrecea cu mine.
|[i scoase o batist` din geant`, apoi continu`:
19
Uneori uneori te \ndr`goste[ti exact de
persoana care nu trebuie [i nu po]i face nimic ca s`
\mpiedici asta, orict de mult ai \ncerca, orict de mult
]i-ai dori.
Cu aceast` afirma]ie, Mickey [tia c` Sara c[tigase
simpatia femeilor din juriu. {i, pn` la urm`, chiar
avea dreptate. Probabil c` fiecare fusese la rndul lui
\ndr`gostit de o persoan` nepotrivit`
Ce ironie! se gndi Mickey. Clienta lui fusese
\n[elat` de so] [i de cea mai bun` prieten`. La fel cum
el era \n[elat de propriul lui frate [i de propria sa
so]ie.
V`zu cu coada ochiului cum cineva se a[ezase pe
locul din spatele lui. Probabil c` era Laura. Venea
\ntotdeauna \n sala de judecat` pentru a-l \ncuraja \n
clipele grele. Pentru o clip`, \i p`ru r`u c` gndise att
de urt despre so]ia sa. Doamne, ct \[i dorea s` se fi
\n[elat \n privin]a ei.
Se \ntoarse \ncet, f`r` s` fie observat. Dar, din

p`cate, nu era Laura. Era Linda Patterson, secretara lui


devotat`. |l privea \ncurajator [i admirativ \n acela[i
timp.
V` rug`m s` ne povesti]i ce s-a \ntmplat \n
noaptea crimei, se adres` el martorei.
Sara Brown povesti juriului [i auditorului c` \n
noaptea aceea ea [i iubitul ei luaser` cina acas` la ea [i
f`cuser` dragoste. Apoi ie[iser` la plimbare, \n
apropiere. |ns`, dintr-o dat`, ap`ruse o ma[in` care
20
venise cu vitez` spre ei [i-l lovise \n plin pe Joe. Acesta
murise la cteva minute dup` accident, \n bra]ele ei.
Sara era pe punctul de a claca, \ns` Mickey n-o l`s`.
Ar fi putut fi Marybeth Nader cea care l-a ucis pe
Joe?
Marybeth nu putea omor\ nici o musc`, cu att
mai pu]in un om. {i vorbesc foarte serios cnd spun
asta.
Atunci, cine putea fi?
Nu [tiu.
V` rog s` ne descrie]i persoana.
Era un b`rbat
Un b`rbat?
Da, sunt sigur` de asta. De aceea n-am venit de la
\nceput, mi-era team` c` m` va omor\ [i pe mine. Apoi
mi-am dat seama c`, indiferent ce urmeaz` s` mi se
\ntmple, n-o pot l`sa pe Marybeth s` intre la
\nchisoare. Pur [i simplu nu pot. I-am creat [i a[a
destule nepl`ceri
Mickey se apropie de ea.
|]i mul]umim, Sara. {tim ct de greu a fost pentru
tine s` depui aceast` m`rturie.
Urm` o mic` pauz`. La \ntoarcerea \n sala de
judecat`, juriul anun]` c` acuza]iile \mpotriva lui
Marybeth Nader fuseser` retrase.
Sunt liber`, [opti bucuroas` Marybeth. Sunt
liber`!
21
Mickey d`du din cap [i o privi cum se \ndep`rta
\mpreun` cu familia ei. Era liber`, \ntr-adev`r, \ns` nu

va uita prea curnd c` fusese \n[elat` de so]ul ei [i de


cea mai bun` prieten`. Va mai putea vreodat` s`-[i
recapete \ncrederea \n oameni?
Fericirea lui Mickey se transform` \n am`r`ciune
atunci cnd procurorul veni la masa lui [i spuse acru:
Cred c` \n]eleg de ce ]i-a devenit Marybeth att
de simpatic` Pentru c` [i tu e[ti \n aceea[i situa]ie
ca ea.
Ce vrei s` spui?
Tocmai se preg`tea s`-l ia furios de guler, cnd
observ` c` lng` el ap`ruse Linda Patterson.
Mickey, doar n-ai de gnd s` te umile[ti \n halul
`sta. Hai s` plec`m de-aici.
P`r`sir` \mpreun` cl`direa tribunalului.
Despre ce era vorba? \ntreb` ea, studiindu-i
tr`s`turile \n lumina soarelui.
A, nimic... Dar ce-i cu tine la tribunal?
Am venit s` te v`d. Ai fost absolut minunat,
Mickey.
Era mndr` de el, se vedea asta pe fa]a ei.
Hai s` s`rb`torim marea victorie! Fac eu cinste,
se oferi Linda.
Aten]ia pe care i-o acorda era ca un balsam pentru
sufletul lui, pentru orgoliul s`u distrus.
Bine, accept` Mickey, dar mai \nti trebuie s` dau
un telefon.
22
Te a[tept aici, r`spunse ea a[ezndu-se pe o
banc`.
Mickey sun` la spital [i ceru cu Laura.
|mi pare r`u, domnule, dar are o urgen]`, \l
inform` operatoarea.
O urgen]`? Ce fel de urgen]` putea avea un
psihiatru?
Ceru apoi cu doctorul Bill Horton. Dar dup` un
timp, operatoarea \l anun]` c` nici el nu era de g`sit.
Imagina]ia lui o lu` razna. |i vedea pe cei doi
so]ia [i fratele s`u f`cnd dragoste nebune[te pe
canapeaua din biroul ei. Oare putea fi adev`rat?
Se \ndrept` spre Linda [i \[i aduse aminte c` pe

aceea[i banc` st`tuse cu Laura, cu mult timp \n


urm` [i \ncercase s-o consoleze dup` desp`r]irea
de Bill.
Laura, nu-mi place s` te v`d att de nefericit`, \i
spusese el. Hai s` ie[im \mpreun` disear`. Numai
pentru cin`.
|n cele din urm`, o convinsese s` ias` cu el, \n seara
aceea [i \n multe alte seri. |ns` acum \[i d`dea seama
c` n-ar fi trebuit s` se amestece. Ea fusese \ntotdeauna
iubita fratelui s`u Sperase \ns` c`-l va uita. Dar se
\n[elase. Inima Laurei apar]inuse [i avea s` apar]in`
pentru totdeauna lui Bill. {tia asta instinctiv.
Ve[ti proaste?
Vocea Lindei \l readuse brusc la realitate. Aproape
c` uitase de ea, att era de cufundat \n gnduri.
23
Nu, spuse \ncet, observnd cum ea \l privea
dr`g`stos.
De ce oare nu observase pn` acum ct de mult \l
pl`cea?
Spuneai ceva de o s`rb`torire a victoriei?
Fii sigur de asta.
Intrar` \ntr-un bar din imediata apropiere, se
a[ezar` la o mas` [i b`ur` cteva pahare. Linda
toast`.
Pentru cel mai bun avocat din statul nostru!
Mul]umesc, m` simt tare bine acum.
{i eu m` simt bine \n compania ta, dar mi se cam
face foame. }ie nu?
Ba da, dar m` gndesc cu groaz` s` m` duc acas`
[i s`-mi preg`tesc singur cina
Dar Laura nu te a[teapt`?
Nu-i acas`. Are o urgen]` la spital. {i chiar dac`
era acas`, nu m` a[tepta cu cina Doctorii nu g`tesc,
nu [tiai?
{i cine v` face mncare?
Menajera. Iar atunci cnd e liber`, ca ast`zi, eu
m` ocup de asta. Probabil c` \n seara asta am s`-mi fac
ni[te ou`. Sau pur [i simplu beau o can` cu lapte.
Dar a[ putea s`-]i preg`tesc eu cina.

{tii s` g`te[ti?
Bine\n]eles. Chiar \mi place s` g`tesc.
{i de ce nu? se gndi Mickey. Oricum, n-avea
pentru ce s` se gr`beasc` acas`.
24
25
***
Addie conducea ma[ina \ncet, acordndu-[i timp s`
admire str`lucirea ora[ului natal \ntr-o zi superb` de
var`. Doamne, ct de dragi \i erau aceste locuri, cte
amintiri avea legate de ele C`l`torise mult la via]a
ei, dar nic`ieri nu se sim]ise att de bine ca aici.
Se \ntorcea de la clubul lui Doug. Fusese s` vad`
noua firm` luminoas`, de care so]ul ei era att de
mndru. Acum [tia c` avea [i de ce. Scris` cu litere
de-o [chioap`, \n culori ce se stingeau [i se aprindeau
ame]itor, firma te ademenea s` intri [i s` te la[i cucerit
de serviciile irepro[abile, de muzica bun` [i de
delicioasele mnc`ruri servite aici. Doug's Place
Suna att de bine
Trecu prin fa]a tribunalului. Fusese aici de
nenum`rate ori, pentru a-[i vedea fratele cum evolua
\n fa]a jura]ilor. Era att de mndr` de el
De fapt, era mndr` de to]i membrii familiei ei.
|[i arunc` privirea spre fa]ada impun`toare a
cl`dirii, aflat` chiar \n centrul ora[ului. I se p`ru c`-l
vede pe Mickey pe una dintre b`ncile de pe trotuar.
|ncetini ma[ina. Da, chiar el era. Numai c` nu era
singur. O femeie tineric` se afla acolo, cu el. Se
ridicaser` amndoi dintr-o dat` [i se \ndreptaser`,
]inndu-se de mn`, spre barul din apropiere. Oare ce
se petrecea? Fratele ei avea o aventur`? Nu, a[a ceva
nu era posibil. So]ia lui, Laura, era o femeie deosebit`,
c`reia n-aveai ce s`-i repro[ezi. Aveau \mpreun` un fiu,
iar familia lor p`rea cu adev`rat fericit`. Nu, probabil
c` o \n[elase privirea. Poate c` nici nu fusese Mickey,
ci doar i se p`ruse.
***
Simte-te ca acas`! \i spuse Linda cnd ajunser` \n
apartamentul ei. Eu m` apuc de treab`. Cina va fi gata

imediat. Sunt moart` de foame.


Disp`ruse \n buc`t`rie, de unde \n curnd
\ncepuser` s` vin` arome apetisante.
Apartamentul era micu], dar modern [i confortabil.
Iar cina... fusese delicioas` [i preg`tit` \ntr-un timp
record. Friptur` cu garnitur` de legume, ba chiar [i
desert.
Poate c` nu este la fel de de[teapt` ca Laura, sau
la fel de dr`gu]`. Dar [tie s` fac` un b`rbat s` se simt`
bine, se gndi Mickey.
Dup` cin`, se mutar` \n sufragerie s` bea \mpreun`
cafeaua. Linda se schimbase de hainele de serviciu.
Purta acum un capot simplu, dar era seduc`toare. Era
altfel fa]` de cum o cunoscuse el, mult mai feminin` [i
mai atr`g`toare.
Nu te mai gndi la asta. E[ti un b`rbat \nsurat, \[i
spuse singur. Dar apoi \[i aminti cu triste]e c` Laura
nu p`rea s`-[i fac` griji din cauza verighetei de pe
deget.
26
Nu-mi place c` trebuie s` plec...
Atunci nu pleca.
Apropiindu-se provocator, Linda \i mas` u[or
mu[chii \ncorda]i ai gtului [i [opti cu senzualitate:
Nu pleca... Cred c` n-o s`-]i par` r`u.
N-avea de ce s`-i par` r`u, se gndi Mickey. Linda
venea \n \ntmpinarea dorin]elor sale att la birou, ct
[i \n buc`t`rie [i poate [i \n pat. Oare de ce nu
observase asta pn` acum?
Gurile lor \nfometate se \ntlnir`,iar dorin]a [i
pasiunea puser` st`pnire pe ei.
Mickey descoperi cu bucurie c` cineva ]inea cu
adev`rat la el, \l dorea [i era gata s`-i satisfac` orice
pl`cere. Iar dac` Laura \[i f`cea de cap cu fratele lui, ei
bine, acum se sim]ea r`zbunat.
27
Capitolul 3
Co[marul Laurei
|n sfr[it, am ob]inut ceea ce mi-am dorit de la
via]`, spuse Susan Martin \n biroul Laurei. Trebuie

\ns` s`-]i spun c` n-a[ fi reu[it f`r` ajutorul t`u.


Laura \i zmbi prietene[te, bucuroas` s`-[i revad` o
veche pacient`.
Nu-i adev`rat, Susan. Singur` ai reu[it, [i asta
pentru c` ai vrut cu adev`rat. Eu nu te-a[ fi putut ajuta
dac` n-ai fi pus \n joc toat` voin]a [i ambi]ia ta. Tu ai
fost cea care a hot`rt c` vrei s` dep`[e[ti momentele
de criz` [i s` continui s` tr`ie[ti ca un om normal.Tu
singur` ai g`sit calea spre lini[te [i fericire. Este
aproape \n totalitate meritul t`u.
Bine, dar am mai fost [i la al]i psihiatri, iar ei nu
mi-au fost de nici un ajutor.
V`znd c` Laura inten]iona s` protesteze din nou,
schimb` tactica:
28
{i-n plus, dac` m-ai \nv`]at s`-i las [i chiar s`-i
\ncurajez pe cei din jurul meu s`-mi spun` adev`rul
despre mine, acum las`-m` [i tu s`-]i spun ceea ce
simt.
Laura se strmb`, amuzat`.
Hei, ce faci acum, \]i [antajezi terapeutul?
Rznd, Susan atac` din nou:
Nu e vorba de [antaj, \ns` cred c` nu e[ti dintre
aceia care nu pun \n practic` ceea ce-i \nva]` pe al]ii,
nu-i a[a?
Nu, \[i spuse Laura, dar cteodat` mai dau [i eu
gre[. Psihiatrii nu sunt sfin]i, din p`cate.
Laura, crede-m`, mi-ai fost de mare ajutor. Cnd
a murit fiul meu, eram distrus`. Mi-am acuzat so]ul,
apoi l-am ucis. Ce mai, \nnebunisem. Dar tu m-ai
ajutat s` trec peste toate astea, tu [i ceilal]i membri ai
familiei Horton.
Laura \[i aminti cu u[urin]` despre perioada aceea.
Susan fusese printre primii ei pacien]i. Un caz pe care
n-avea s`-l uite niciodat`.
{i ea trecea atunci prin clipe grele. Se logodise cu
Bill, iar apoi el disp`ruse. Aflase mai trziu c` era
disperat [i [ocat. |[i dorise foarte mult s` devin`
chirurg [i, cnd \n sfr[it reu[ise, constatase c` nu
putea opera, nu putea trece peste [ocul emo]ional.

Iar asta \l adusese \n pragul nebuniei. Disp`ruse


pentru a-[i acorda timp de gndire, pentru a se
reg`si.
29
|ns` ei nu-i spusese nimic din toate acestea, iar ea
aflase adev`ratul motiv al dispari]iei lui mult prea
trziu. Se sim]ise p`r`sit` [i abandonat`.
Exact \n perioada aceea depusese o m`rturie
psihiatric` la tribunal, \n cazul lui Susan Martin,
ap`rat` chiar de Mickey Horton. A[a \i cunoscuse
Susan pe amndoi [i atunci \ncepuse s` se \nfiripe
rela]ia ei cu Mickey.
Ie[iser` de cteva ori s` ia prnzul \mpreun`, apoi
se plimbaser` prin parcul din apropierea tribunalului
[i \n felul acesta deveniser` din ce \n ce mai apropia]i.
Nu dup` mult timp, Mickey o ceruse \n c`s`torie, iar
ea acceptase. Nu \n]elegea nici acum de ce f`cuse asta.
Probabil c` sim]ise nevoia s` se refugieze \n bra]ele lui
primitoare [i, totodat`, s` se r`zbune pe Bill.
Se \ntoarse \n prezent [i \[i \ndrept` din nou
aten]ia c`tre Susan.
Tu m-ai ajutat s` trec peste toate, spuse aceasta.
Tu m-ai f`cut s` \n]eleg c` era normal s` caut alinare
\n alt` parte [i c` fapta mea nu era att de oribil`
precum p`rea.
Laura se gndi c`, \n mare parte, cazul ei se
asem`na cu cel al lui Susan. Poate c` tocmai de aceea
fusese capabil` s-o ajute [i o \n]elesese att de bine.
Amndou` c`utaser` la un moment dat un um`r pe
care s`-[i poat` g`si alinarea durerilor suflete[ti, iar
asta le schimbase radical via]a ulterioar`. {i Susan avea
un copil cu fratele celui cu care era logodit` [i urma s`
30
se c`s`toreasc`. Numai c` ea avusese t`ria s`-i spun`
logodnicului ei, iar acesta o iertase. Urmau s` se
c`s`toreasc` \n curnd.
Laura spera din tot sufletul ca Susan s` fie \n stare
s` dea ochii cu cumnatul ei, \n viitor, a[a cum [i ea
g`sise puterea s` stea fa]` \n fa]` cu Bill. Diferen]a era
c` Susan avea s` se c`s`toreasc`, pn` la urm`, cu

fratele pe care-l iubea, \n timp ce ea, Laura, nu era


c`s`torit` cu fratele pe care-l iubea cu adev`rat. Mai
mult dect att, se p`rea c` avea s`-[i petreac` restul
vie]ii tnjind dup` el, tr`ind din amintiri.
Susan fusese un caz foarte interesant. De[i p`rea
fragil` [i vulnerabil`, reu[ise s` ias` din impas mult
mai repede dect al]ii. {i asta pentru c` era o
lupt`toare. Trecuse prin multe momente de criz`:
copilul ei murise \n timp ce se afla cu so]ul ei, \ntr-un
parc. De sup`rare, ea \[i \mpu[case so]ul. Urmase apoi
procesul, dar sc`pase. Mickey \i salvase via]a, iar Laura
s`n`tatea mintal`. Acum, \n sfr[it, existen]a sa intra
pe un f`ga[ normal.
Am \nv`]at s` supravie]uiesc, indiferent ce mi se
\ntmpl`, spuse Susan cu mndrie. Asta-i via]a.
Eu cred c` cel mai mult te ajut` faptul c` ai
\nv`]at s` nu mai tr`ie[ti \n trecut, s` nu-l la[i s` te
influen]eze [i s` te limiteze.
E adev`rat, dar asta tot tu m-ai \nv`]at. |mi
amintesc cum st`team aici, la biroul t`u [i \mi
plngeam de mil`. Mi-era team` de trecutul meu. Iar
31
tu mi-ai spus: Bine, dar asta s-a \ntmplat ieri. Ce se
va \ntmpla ast`zi? Sau mine? De ce la[i trecutul s`-]i
distrug` prezentul [i viitorul? Prive[te \nainte cu curaj
[i pn` la urm` totul va fi bine.
Da, [i nici m`car nu te-ai \nfuriat pe mine... M`
ascultai f`r` m`car s` sco]i o vorb`.
Laura zmbi, iar Susan continu`:
De atunci \ncepnd, de fiecare dat` cnd m` mustra
con[tiin]a pentru gre[elile din trecut, \mi aduceam
aminte de cuvintele tale. |mi spuneam: Bine, asta a
fost, iar ce va fi de acum \nainte depinde numai [i
numai de mine. Datorit` ]ie am \nv`]at s`-mi controlez
via]a, mul]umit` ]ie am ajuns aici, \n pragul c`s`toriei
cu iubitul meu Greg. Promi]i c` ai s` vii la nunt`?
Bine\n]eles. N-a[ lipsi pentru nimic \n lume, o
asigur` Laura zmbind [i conducnd-o la u[`.
Ora lor se terminase.
***

Ce-i cu tine, iubito? Nu prea e[ti \n apele tale \n


seara aceasta, spuse Doug.
Acum era rndul lui s` fie \ngrijorat. Se \ntorsese
mai devreme de la club [i \[i g`sise so]ia cam palid` [i
cam ab`tut`. Nici nu prea mncase mare lucru \n
timpul cinei.
Nu [tiu ce se \ntmpl`, dar nu m-am sim]it prea
bine azi.
32
Vrei s` mergem la doctor?
Acum? |n nici un caz. |n plus, nici nu m` simt
chiar a[a de r`u. Doar c` am avut o stare general` mai
proast` dect de obicei.
Bine, dar ar trebui s`-]i faci ni[te analize, s` vezi
despre ce e vorba.
Addie schimb` subiectul. |ntotdeauna \i fusese
oarecum team` de medici, de[i tr`ise o via]` \ntreag`
printre ei. Tat`l s`u era medic, fratele s`u, Bill, era un
renumit chirurg, iar cumnata ei era psihiatru. |i iubea
foarte mult pe to]i, dar se temea s` intre \n \mp`r`]ia
lor. Nu-i pl`cuse niciodat` via]a de spital. Explica]ia
era simpl`: nu-i pl`cea s` vad` oameni \n suferin]`,
oameni dispera]i. Ea \ns`[i se temea de boal`. |i
mul]umi \n gnd lui Dumnezeu c` o ferise pn` acum
de ceea ce se temea mai mult.
Iubito, cred c` ]i-ar prinde bine o plimbare \n aer
liber, suger` vesel Doug. N-ai vrea s` mergem prin
parc? {tiu c` e cam trziu, dar e o noapte att de
pl`cut`
De ce nu? E o idee excelent`.
Se \mbr`car` repede [i ie[ir` \n aerul r`coros al
serii. Addie se sim]i imediat mai bine.
Se plimbar` bra] la bra] pe aleile pietruite ale
parcului, a[ezndu-se din cnd \n cnd pe cte o
banc` [i admirnd cerul plin de stele. Erau ferici]i. Se
s`rutau ca doi copii, se jucau [i se tachinau.
33
Se \ntoarser` acas` mult dup` miezul nop]ii. Addie
se sim]ea foarte bine acum, a[a c` nu exista nici un
motiv s` nu petreac` o noapte plin` de pasiune, \n

bra]ele iubitului ei so].


***
Laura observase mai de mult c` secretara so]ului ei
\i cam f`cea ochi dulci acestuia. Linda p`rea o femeie
periculoas`, genul de femeie care ob]ine \ntotdeauna
ceea ce-[i dore[te, indiferent de num`rul persoanelor
pe care le-ar putea r`ni. Pn` acum nu avusese sor]i de
izbnd`, \ns` \n noaptea aceea Laura sim]i instinctiv c`
reu[ise pusese mna pe so]ul ei.
Ajunsese acas` pe la ora unsprezece noaptea.
Avusese o urgen]`. Se \ntmpla rar \n psihiatrie, dar se
mai \ntmpla. Unul dintre pacien]ii s`i luase ostatic` o
asistent` [i nu-i mai d`dea drumul. Laura trebuise s`
stea de vorb` cu el [i s`-l conving` s-o elibereze pe
colega ei. {i tocmai cnd crezuse c` totul era \n regul`,
un alt pacient s`rise la b`taie [i-l r`nise pe cel`lalt. Bill
fusese chemat s` se ocupe de el.
Era epuizat` atunci cnd deschisese u[a apartamentului.
Mickey nu ajunsese \nc`, dar ea nu-[i f`cuse griji. Se
gndea c` ie[ise \n ora[ cu colegii lui. Se hot`rse s`
nu-l a[tepte. Se urcase \n pat [i adormise instantaneu.
Pe la ora patru, se trezise \n patul \nc` gol. Nu mai
avea nici o \ndoial`. Mickey avea o aventur`.
34
Tratase, de-a lungul carierei ei, foarte multe
femei care descoperiser` c` so]ii le \n[elau. Dar nu
crezuse niciodat` c` va ajunge s` simt` ceea ce
sim]iser` [i ele: durere, vinov`]ie, confuzie [i, nu \n
ultimul rnd, mnie. Cum \ndr`znea el s`-i fac` una
ca asta? Dup` ce ea \[i negase sentimentele fa]` de
Bill [i refuzase s` aib` o aventur` cu el? Dup` ce se
str`duise din greu s`-l fac` fericit? {i ce avea Linda
\n plus fa]` de ea? Ce [tia s` fac` \n plus? Oare era
mai bun` \n pat?
Termin`, \[i porunci Laura, hot`rt` s`-[i alunge
din minte aceste gnduri ce o torturau \ngrozitor.
Mickey se \ntoarse acas` a doua zi diminea]`.
Michael plecase deja la [coal`, a[a c` puteau discuta \n
lini[te.
De ce, Mickey?

El nici m`car nu \ntreb` ce vroia s` spun` cu asta.


R`spunse ironic:
Adic` tu ai voie, iar eu nu, nu-i a[a?
Nu \n]eleg...
Ei, nu \n]elegi... Tu ai deja o aventur` cu fratele
meu, aventur` care dureaz` poate de ani de zile...
Dac` ar fi lovit-o, poate nu ar fi fost att de [ocat`.
De unde ]i-a venit ideea asta?
Ei, haide, chiar m` consideri un prost? De cte ori
te caut la spital, e[ti cu el. De cte ori vreau s` vorbesc
cu tine la telefon, amndoi ave]i o urgen]`. {i-n plus,
deja [tie tot ora[ul.
35
Dar nu-i adev`rat!
Nu te cred.
Se opri, speriat`. B`rbatul ei o acuza pe nedrept de
infidelitate, iar ea nu [tia cum se putea ap`ra. Din
p`cate,n-avea cum s`-i demonstreze contrariul.
|]i jur c` \ntre mine [i Bill n-a fost [i nu va fi
niciodat` altceva dect o rela]ie de amici]ie [i de
colegialitate.
Nu te cred.
Dar trebuie s` m` crezi.
|ns` indiferent ce-i spunea Laura, el nu-[i schimba
p`rerea!
Consider c` vrei s` crezi c` eu [i Bill avem o
aventur`, concluzion` ea. |n felul acesta ai o scuz`,
nu-i a[a?
|ntrebarea ei \l prinse nepreg`tit. Trecu la
amenin]`ri.
Ei bine, s` [tii c` n-am de gnd s` renun] la Linda.
Ce vrei s` faci \n cazul `sta?
S-ar putea s` divor]ez, spuse Laura.
Mickey o privi lung, apoi \[i lu` servieta [i ie[i din
cas` f`r` a mai spune un cuvnt.
***
|n diminea]a aceea, la spital, Bill sim]i intuitiv c`
ceva era \n neregul` cu Laura. Evita s` r`mn` singur`
cu el, evita chiar s`-l priveasc` \n ochi.
36

Ce-i cu tine?
Nimic. Sunt doar foarte ocupat`.
R`spundea evaziv, \ncercnd s` evite orice discu]ie
cu el.
Cred c` s-a \ntmplat ceva...
Nu s-a \ntmplat nimic.
V`znd c` nu putea afla nimic de la ea, Bill s` l`s`
p`guba[.
Dup` cteva zile, trecu pe la ea. Mickey nu era
acas`. Oricum, \n ultimul timp p`rea s` fie mai mult
plecat. Se a[ezar` amndoi pe canapea [i Laura \i
spuse, \n sfr[it, ce o nec`jea. |i povesti despre Mickey
[i Linda, despre acuza]iile so]ului ei [i despre cearta
dintre ei.
F`r` s` vrea, Bill se sim]i \ntr-un fel u[urat [i fericit.
Dar \[i ascunse cu grij` sentimentele. Nu ar fi vrut s-o
supere pe Laura, care p`rea att de confuz` [i de
nefericit`.
Ai de gnd s` divor]ezi? \ntreb` el prompt.
Nu [tiu ce s` fac.
|nc` mai ]ii la el, dup` tot ce ]i-a f`cut? Nu vezi
c`-[i bate joc de tine? Divor]eaz`, Laura!
Nu e chiar att de simplu...
Ba este. Oricum, c`snicia voastr` a fost o
gre[eal`.
Bill o prinse \ncet de umeri [i o for]` s` se uite \n
ochii lui.
37
Tu m` iube[ti pe mine, nu pe el. Iar noi doi ar
trebui s` fim \mpreun`, Laura.
Uite ce este, recunosc c` am f`cut o gre[eal`
c`s`torindu-m` cu el. Mi-am dat seama de asta imediat
dup` nunt`. {tiu c` \ntotdeauna te-am iubit numai pe
tine.
Atunci, p`r`se[te-l!
Nu e chiar att de u[or. Trebuie s` m` gndesc
bine \nainte s` iau aceast` hot`rre. N-a[ vrea s` fac
din nou o gre[eal`. {i-n plus, dac` n-am fost capabil`
s` fac aceast` rela]ie s` mearg`, de unde s` [tiu c` voi
putea face ca rela]ia noastr` s` fie una perfect`?

Simplu. Trebuie s` \n]elegi c` rela]iile bazate pe


sentimente adev`rate merg de la sine.
Bill sim]i cum \l cuprinde frustrarea. |[i d`dea
seama c` nu prea avea sor]i de izbnd`. Oft`
neputincios [i \i cuprinse umerii cu bra]ele lui puternice.
Noi doi ne iubim. Noi doi ar trebui s` fim
\mpreun`
{tiu, Bill. Dac` ai [ti ct de mult m-am str`duit ca
totul s` fie bine. Am \ncercat din r`sputeri s`-l fac
fericit [i, al`turi de el, s` fiu [i eu fericit`. Dar nu s-a
putut Ceea ce sim]eam pentru el era doar o umbr`
din ceea ce sim]eam pentru tine.
Atunci, de ce mai stai pe gnduri? P`r`se[te-l!
Trebuie s` m` gndesc bine \nainte s` iau aceast`
hot`rre.
Bill \ntreb`, derutat:
38
Mai e [i altceva \n afar` de asta?
Laura ezit` la \nceput, apoi spuse:
|i sunt datoare, Bill. A fost \ntotdeauna lng`
mine cnd am avut nevoie. Nu-l iubesc, dar ]in foarte
mult la el. N-a[ vrea s`-l fac s` sufere.
Da, dar nu po]i continua o c`snicie doar din
sim]ul datoriei. Ascult`-]i inima, nu ra]iunea. Ai
dreptul s` fii fericit`. Cred c` Mickey nu te va face
niciodat` fericit`. De altfel, cred c` el \[i caut` propria
fericire chiar \n clipele acestea
F`cu o pauz`, apoi continu`:
P`r`se[te-l, Laura! Divor]eaz` de el [i c`s`tore[te-te
cu mine!
Un zgomot le distrase aten]ia. Se \ntoarser`
amndoi s` vad` despre ce era vorba. Fiul lor st`tea \n
dreptul u[ii, consternat.
Michael!
Laura se \ndrept` spre el, dar el se d`dea \napoi.
Las`-m`! Nu te atinge de mine!
Michael, tu nu \n]elegi.
Nu, nu \n]eleg. Tu e[ti mama mea [i ar trebui
s`-l iube[ti pe tata.
O, Michael, dac` ai [ti cine este adev`ratul t`u

tat`..., se gndi Laura disperat`. B`rbatul pe care \l


iubea cu adev`rat [i care era tat`l b`iatului ei se afla
chiar acolo, cu ei.
Michael, interveni Bill.
Nu vreau s` stau de vorb` cu tine, ]ip` b`iatul. Tu
nu e[ti tat`l meu. Nu vreau s` mai aud nimic.
39
Ie[i din cas`, \nainte ca cineva s`-l poat` opri.
Fugea disperat [i ajunsese deja \n mijlocul str`zii.
Laura v`zu cum o ma[in` se apropia cu vitez`.
Michael, ai grij`!
Striga [i alerga, \ncercnd s`-[i salveze fiul. Dar era
prea trziu. Ma[ina \l lovise din plin, aruncndu-l \n
aer. Trupul lui inert z`cea acum pe trotuar, \ntr-o balt`
de snge.
O, Dumnezeule!
Laura [i Bill se apropiar` de el. {oferul
autoturismului plngea [i se scuza:
A fost un accident, \mi pare r`u. Nu l-am v`zut
dect prea trziu.
|ns` cei doi nu-i d`dur` aten]ie. C`utau cu
disperare pulsul b`iatului.
Am g`sit, strig` Bill triumf`tor. Laura, are puls. |l
simt.
Michael avea o ran` deschis` la picior [i pierdea
mult snge. |[i pierduse cuno[tin]a [i p`rea mai mult
mort dect viu.
Vecinii se adunaser` \n jurul lor.
Nu v` mai uita]i a[a. Chema]i o ambulan]`,
pentru Dumnezeu! strig` Laura \n timp ce \ncerca s`
opreasc` sngerarea cu ajutorul unei e[arfe pe care o
smulsese disperat` de la gtul unei femei.
Unul dintre vecini adusese o p`tur` [i-l acoperise
pe b`iat. Ceilal]i priveau [i murmurau rug`ciuni. {i
Laura se ruga la Dumnezeu pentru fiul ei [i-i
40
mul]umea c` o ajutase s` devin` medic. Cel pu]in [tia
ce avea de f`cut \n astfel de situa]ii, nu trebuia s`
priveasc` neputincioas` cum fiul ei se zb`tea \ntre
via]` [i moarte.

Michael fusese grav r`nit. Pulsul era foarte slab,


pupilele erau dilatate [i nu reac]ionau la stimuli,
pierduse foarte mult snge.
Laura \l privi pe Bill. Teama [i disperarea se citeau
\n ochii ei.
Totul va fi bine, Laura, \i spuse Bill \ncurajator,
b`nuind la ce se gndea ea. |]i promit c` va fi bine.
{tia c` Bill nu putea face astfel de promisiuni. Dar
\[i dorea foarte mult s`-l cread`.
Ambulan]a sosi, \n sfr[it. Parc` trecuse o ve[nicie.
Brancardierii \l puser` pe Michael pe targ`.
E fiul dumneavoastr`, doctore Horton?
Laura d`du afirmativ din cap. Nu putea vorbi. Gtul
i se uscase, iar lacrimile \i curgeau [iroaie pe obraji. I
se p`rea c` tr`ie[te un co[mar.
Se urc` \n ambulan]`, al`turi de fiul ei. P`rea att
de mic [i neajutorat pe targa aceea {i era att de
palid
|i lu` o mn` \ntre ale sale, strngnd-o energic,
c`utnd s`-i simt` pulsul att de slab.
Ambulan]a porni spre spital. Sirenele r`sunau
\nsp`imnt`tor. Laura [i Bill aveau s` fac` cea mai
lung` [i cea mai dureroas` c`l`torie a vie]ii lor.
41
Capitolul 4
Disperare [i speran]`
Laura, aici erai? Am venit ct de repede am putut.
Lacrimile pe care pn` atunci Laura [i le re]inuse
cu greu, \i inundar` acum obrajii.
Alice Horton, mama celor doi b`rba]i din via]a ei,
intrase \n sala de a[teptare a spitalului [i se apropia de
ea. O lu` \n bra]e, \ncercnd s-o lini[teasc`.
O, draga mea, nu-]i mai face attea griji. Sunt
sigur` c` Michael va fi bine.
Eu nu sunt chiar att de sigur`, Alice. Am v`zut
cu ochii mei accidentul. Lovitura a fost att de
puternic`... Cred c` i-a fost afectat` chiar [i coloana
vertebral`. Mi-e team` s` m` gndesc la urm`ri. S-ar
putea s` nu mai mearg` niciodat`
Gndul acesta o f`cu s` se cutremure, \ngrozit`. Nu

mai putea articula nici un cuvnt. Plngea \n hohote,


ascunzndu-[i chipul \n palmele ce-i tremurau mult
prea vizibil.
42
Stai lini[tit`, Laura, fiul t`u e pe mini bune. Aici
va primi toate \ngrijirile de care are nevoie.
Laura nu spuse nimic. D`du doar aprobator din cap.
Alice continu` s-o \ncurajeze:
Tom s-a dus \n salonul lui Michael. Probabil c` va
veni curnd [i ne va aduce ve[ti despre starea lui.
Poate chiar se simte deja pu]in mai bine.
Dar Laura nu-[i putea permite acum s` spere \n
miracole. Risca s` fie dezam`git`, iar [ocul ar fi fost cu
mult mai mare.
Mickey a ajuns? \ntreb` Alice, neb`nuind \nc`
nimic din ceea ce se petrecea \ntre cei doi so]i.
Nu. Spunea c` are mult de lucru \n seara asta.
Aceea[i scuz` \nvechit`, pe care am auzit-o ani \n
[ir, se gndi Laura cu am`r`ciune. Dar soacra ei nu
trebuia s` [tie \nc` toate astea. Ad`ug` nep`s`toare:
Am sunat la el la birou, dar mi-a r`spuns robotul.
Apoi \[i [terse ochii [i se \ndrept` spre u[`.
M` duc s`-l caut pe Bill.
Pe Bill? E aici? \ntreb` Alice, mirat`.
Da. Era cu mine cnd a avut loc accidentul,
r`spunse Laura, evitnd privirea soacrei ei.
Oare Alice se \ntreba acum ce c`uta Bill acas` la ea
\n timp ce Mickey era \nc` la birou? Se p`rea c` nu. Era
mult prea preocupat` de starea nepotului ei.
Mul]umesc lui Dumnezeu, spuse Alice u[urat`.
Dac` Bill e aici, stau lini[tit`. Michael va fi bine, Bill va
face tot posibilul pentru asta.
43
A[ vrea s` fiu [i eu la fel de sigur` ca tine, zise
\ncet Laura.
Plec` s`-l caute pe Bill. Dar nu-l g`si nici la urgen]e,
nici \n sala de opera]ii, acolo unde asistentele \l
preg`teau pe Michael pentru interven]ia chirurgical`.
Nu l-a]i v`zut pe doctorul Horton? \ntreb` ea o
asistent`.

Ba da. Cred c` este la vestiar.


Laura \l g`si \ntr-adev`r acolo. Era \nc` \mbr`cat \n
hainele de strad`. St`tea pe o banc`, ]innd \n mn` o
can` de cafea. Lng` el se afla o sticl` de coniac.
Bill, ce e cu tine?
Nu pot s` fac asta, Laura. Pur [i simplu nu pot.
Ce nu po]i s` faci?
Nu pot s`-mi operez propriul fiu.
|nm`rmurit`, Laura se a[ez` lng` el.
Nu \n]eleg. Pn` acum ai f`cut tot ce a trebuit
pentru el.
Da, pentru c` am \ncercat s` nici nu m` gndesc
la ceea ce f`ceam. Mi-am ignorat propriile sentimente.
Atunci, asta ar trebui s` faci [i acum.
{tiu, dar acum nu mai pot. Uit`-te la minile
mele, Laura!
Minile \i tremurau \ngrozitor. Pentru un moment,
Laura intr` \n panic`. Trebuia \ns` s` r`mn` calm`.
Dar este o reac]ie normal`. {i eu mai tremur din
cnd \n cnd.
Da, dar tu nu trebuie s` intri acolo [i s`-]i operezi
propriul copil, url` Bill.
44
Nu, de[i mi-a[ fi dorit s` pot face asta. Nu-mi
place s` m` simt att de neputincioas`. Dar eu nu sunt
chirurg.
F`r` s` vrea, ridicase tonul.
Tu e[ti chirurg [i tu trebuie s` faci asta. |ncearc`
s` te aduni.
Dar Bill privea pierdut spre sticla de coniac.
Nu pot, pur [i simplu. S` g`seasc` pe altcineva.
Laura nu [tia ce s` fac`. |l \n]elegea pe Bill [i o
durea sufletul pentru el. Dar \n acela[i timp se gndea
la fiul ei, fiul lor. Via]a lui era acum \n minile tat`lui
s`u. Trebuia s` fac` repede ceva.
Tu [tii cel mai bine c` fiecare minut conteaz`. Ce
se va \ntmpla cu fiul nostru dac` nu vor g`si la timp
un alt chirurg? Chiar vrei s`-]i vezi propriul copil
murind, \n vreme ce tu stai aici [i te lamentezi? Sau
poate vrei s`-l vezi plimbndu-se o via]` \ntreag` \ntr-un

scaun cu rotile?
Bill tremura [i \ncepuse s` plng`. Laura \i lu`
minile \n ale sale.
Uit`-te la minile astea, \i ordon` ea, f`cndu-l s`
le priveasc`. {tii ce v`d eu cnd m` uit la minile tale?
El scutur` neajutorat din cap.
V`d anii lungi de studiu [i practic` \n care ai
\nv`]at cum s` le folose[ti pentru a-i vindeca pe
oameni. V`d chinul prin care ai trecut atunci cnd ai
crezut c` nu le vei putea folosi niciodat`. V`d zecile,
poate sutele de oameni pe care i-ai ajutat pn` acum.
45
Cred c` Dumnezeu te-a trecut prin toate astea tocmai
pentru ca acum s` fii capabil s`-]i salvezi fiul. El este
rodul iubirii noastre, tot ce avem noi mai de pre]. Ai
putea avea \ncredere \n altcineva c`-l va face bine?
Pentru c` eu n-am \ncredere dect \n tine, \n minile
tale [i \n sufletul t`u.
Bill o privea fix, mai con[tient ca niciodat` c` Laura
\l iubea nespus de mult. Numai cineva care te iube[te
cu adev`rat poate avea atta \ncredere \n tine, se
gndi el.
Te-am dezam`git, nu-i a[a? \ntreb` trist.
Nu. Ai s` m` dezam`ge[ti dac` nu \ncerci m`car.
Atunci vei fi chiar [i tu dezam`git de tine \nsu]i.
U[a vestiarului se deschise. Era Mickey. V`zndu-i
pe cei doi cum st`teau acolo, ]inndu-se de mn`,
sim]i cum furia pune st`pnire pe el.
Voi doi sta]i aici, \n timp ce fiul meu...
Bill se preg`te[te pentru opera]ie, \l \ntrerupse Laura.
Poftim? A]i \nnebunit? Cum crede]i c` voi fi de
acord ca be]ivul `sta s`-mi opereze fiul? Chiar dac` nu
era beat, tot nu l-a[ fi l`sat s`-l opereze pe Michael.
Bill se \nfuriase [i ar fi vrut s` spun` multe. |ns`
ochii rug`tori ai Laurei \l \mpiedicar` s`-i spun`
fratelui s`u al cui fiu era de fapt Michael.
Mickey, zise Laura, [i eu am un cuvnt de spus. E
[i fiul meu...
{i tu vrei ca fiul nostru s` fie operat de be]ivul
`sta doar pentru c` este iubitul t`u?

46
Nu este iubitul meu, [i nu este un be]iv. Acum
termin` cu gelozia [i d`-te la o parte!
Spre surprinderea ei, Mickey b`tu \n retragere, iar
Bill se \ndrept` spre sala de opera]ii.
O asistent` \l ajut` s`-[i pun` m`nu[ile sterile,
halatul [i boneta. Intr` \n sal` [i se opri lng` masa de
opera]ii. |[i privi fiul. Masca \i acoperea mare parte din
chip. Venele \i erau str`punse de tuburi prin care se
scurgea \ncet sngele venit s` compenseze pierderile
de pn` atunci. Radiografii de tot felul erau luminate
pe suportul din apropiere. Instrumentele chirurgicale
str`luceau \n lumina puternic` a l`mpii de deasupra
mesei. Personalul medical st`tea \n a[teptare.
Bill ezit` cteva clipe. O v`zu pe Laura cum \l privea
prin geamul u[ii. Ochii ei citiser` \ntotdeauna sufletul
[i mintea oamenilor. Acum \ns`, ei reflectau
sentimentele sale: durere, team`, groaz`. {i speran]`.
Trebuia s`-i demonstreze c` nu gre[e[te avnd
\ncredere \n el, c` nu se \n[elase atunci cnd se
\ndr`gostise de el. |i promisese, cnd a[teptau
ambulan]a, c` Michael va fi bine. |l rug` pe Dumnezeu
s`-l ajute s`-[i respecte promisiunea. |l implor` s`-l
lase pe Michael \n via]`, s` nu-l condamne la o via]`
petrecut` \n scaunul cu rotile.
Apoi lu` bisturiul [i \ncepu opera]ia.
***
47
Laura \l g`si pe Mickey patrulnd nervos pe
holurile spitalului. Se apropie de el.
Acum vii s` stai cu mine, dac` Bill nu e disponibil?
Cum te-a[ putea convinge c` \ntre mine [i Bill nu
e nimic? \ntreb` ea, exasperat`.
|n nici un fel. Orice mi-ai spune ar fi o minciun`,
[tiu foarte bine asta.
O asistent` trecu \n grab` pe lng` ei, iar Laura
a[tept` ca ea s` plece \nainte de a continua discu]ia.
Mickey, nu mai pot s` te \n]eleg. Spune-mi, te
rog, ce vrei de la mine?
Nimic. Absolut nimic. Vreau doar ca fiul meu s`

fie bine. {i nu cred c` be]ivul `la \l va ajuta \n vreun fel.


Nu era beat, Mickey, \n]elege! Crezi c` l-a[ fi l`sat
s` intre \n sala de opera]ii dac` a[ fi avut cea mai mic`
b`nuial` c` nu e \n stare s`-l ajute pe fiul nostru? Ce
fel de mam` crezi c` sunt?
Nu [tiu, dar sper c` [tii ce faci. Pentru c`, dac` se
\ntmpl` ceva r`u fiului nostru, va fi numai vina ta.
Spusese asta cu atta ur`, \nct Laura nu [tia ce s`
mai cread` despre el. Nici despre ea. Oare gre[ise
convingndu-l pe Bill s` intre \n sala de opera]ii?
Gre[ise creznd c` era singurul care-i putea salva fiul?
Categoric, nu. Bill era un chirurg de excep]ie. El n-ar
fi luat bisturiul \n mn` dac` n-ar fi fost sigur c` va
reu[i.
Dar chirurgia era att de imprevizibil`... Existaser`
de-a lungul timpului situa]ii \n care chirurgi de
48
renume, cu o vast` experien]`, nu-[i putuser` salva
pacien]ii. Existau mult prea multe neprev`zuturi. Unii
pacien]i nu rezistau anesteziei, al]ii f`ceau stop cardiac
pe masa de opera]ii, sau sufereau un stop respirator.
De asemenea, hemoragiile interne puteau ap`rea \n
orice clip`. Corpul omenesc era un sistem cu prea
multe variabile, un tot ce p`rea solid, dar \n realitate
era mult prea fragil [i vulnerabil.
S-ar fi putut ca Michael s` supravie]uiasc` interven]iei
chirurgicale, s` scape cu via]`, dar s` r`mn` imobilizat
\ntr-un scaun cu rotile tot restul vie]ii.
Gndul acesta o sperie [i o f`cu s` se \nfioare. |l
rug` pe Dumnezeu s` nu lase s` se \ntmple una ca
asta, s` n-o pedepseasc` pentru p`catele ei,
nenorocindu-i fiul pe via]`. Michael era un b`ie]el
cuminte, care nu-i crease niciodat` nici un fel de
probleme. Nu merita o astfel de soart`. Avea via]a
\nainte [i trebuia s` [i-o tr`iasc` asemenea oric`rui om
normal.
F`r` s` vrea, \[i aminti noaptea \n care fusese
conceput. Fusese prima ei noapte lini[tit`, pe care o
petrecuse \n \ntregime \n bra]ele lui Bill, nemaifiind
nevoit` s` se a[eze la masa de lucru. |n ziua aceea,

primiser` amndoi diplomele de absolvire, semn c`


anii lungi de studiu [i stres se \ncheiaser`.
S`rb`toriser` evenimentul la un renumit restaurant
din centrul ora[ului, apoi se retr`seser` \n intimitatea
camerei de la internat. F`cuser` dragoste \ntreaga
49
noapte, cu o pasiune pe care n-o mai sim]iser`
niciodat`. Bill fusese att de tandru [i att de
iubitor |[i f`uriser` apoi \mpreun` planuri de viitor,
planuri care, din p`cate, nu deveniser` realitate.
Un singur vis li se \ndeplinise: aveau un fiu,
dragostea lor d`duse roade. Michael fusese pl`m`dit \n
cea mai frumoas` noapte a vie]ii lor. Nu trebuia s` uite
asta niciodat`, nici ea, nici Bill. De dragul lui trebuia s`
lupte cu destinul ce i se p`rea uneori att de nedrept.
De dragul lui trebuia s`-l suporte pe Mickey, s`-[i
p`streze speran]a c`, \ntr-o bun` zi, toate se vor aranja.
Cufundat` \n gnduri [i amintiri, Laura nici nu
observase c` Mickey plecase, iar acum Alice [i Addie se
aflau lng` ea.
Aici erai, draga mea? \ntreb` Alice cu blnde]e \n
glas. Ne-am f`cut griji pentru tine.
Am venit imediat cum am aflat, ad`ug` cumnata ei.
O, Alice, Addie, mi-e att de team` Cred c` am
s` \nnebunesc.
Ei, nu se poate s` clachezi a[a. Tu e[ti o fire mult
prea puternic`. Noi, femeile, suntem mult mai
curajoase dect b`rba]ii, [tii asta foarte bine. Se cred ei
mai puternici, dar nu sunt deloc a[a.
O luar` de bra] [i o conduser` \ncet spre bufetul
din incinta spitalului. Se a[ezar` la o mas`, iar Alice
comand` trei cafele [i un sandvi[.
Trebuie s` m`nnci, Laura. Urmeaz` o noapte
lung` [i trebuie s` te ]ii tare.
50
Alice fusese \ntotdeauna blnd` [i \n]eleapt`. O
tratase pe Laura ca pe propria ei fiic`. Nu intervenise
niciodat` \n via]a ei personal`, nu-i repro[ase niciodat`
nimic. |ns` acum chiar \[i f`cea griji pentru nora ei.
Ce-i cu tine, Laura? Pari mult prea trist` [i deprimat`.

Te-ai certat cu Mickey, sau doar mi se pare mie?


Nu. De ce, ]i-a spus el ceva?
Alice scutur` din cap.
Nu mi-a spus nimic, dar cred c` ceva nu e \n
regul` \ntre voi doi.
Laura r`sufl` u[urat`. N-ar fi vrut ca soacra ei s` [tie
tot ce se \ntmpla.
Nu, am avut doar ni[te discu]ii, nu prea pl`cute.
{tii cum e... Sau nu [tii, pentru c` tu [i Tom a]i avut o
c`snicie perfect`.
Ei, nu e chiar a[a. Am avut [i noi problemele
noastre. Dar am [tiut s` trecem peste ele, asta este cel
mai important.
Apoi toate trei r`maser` t`cute un timp. Addie \[i
aduse aminte de ceea ce v`zuse cu cteva zile \n urm`
\n fa]a tribunalului. Oare Mickey avea \ntr-adev`r o
aventur`? Poate c` nu, dar atunci de ce se certase cu
Laura? Ce se \ntmpla cu ei, cu familia fericit` pe care
o aveau?
Laura se uit` la ceas.
Doamne, ur`sc a[teptarea [i incertitudinea.
Michael este pe mini bune, lini[te[te-te, \i spuse
Addie blnd.
51
{tiu, dar nici chiar Bill nu poate face miracole.
Nu la el m-am referit. E[ti \n domeniul `sta de
mult timp, [tii c` atunci cnd medicina nu mai poate
face nimic, Dumnezeu poate.
Ai dreptate, Addie. Trebuie s` ne p`str`m
speran]a [i \ncrederea.
A[a este. Acum, s` mergem s` vedem dac` mai
putem afla ceva nout`]i.
Se ridicar` [i plecar` \mpreun` spre sala de
a[teptare.
***
Dumnezeu le ascultase rug`ciunile, iar acum fiul
lor era la terapie intensiv`, \n afara oric`rui pericol.
Opera]ia fusese o mare reu[it` medical` [i \ntreaga
familie \i era recunosc`toare lui Bill.
Nici nu [tiu cum a[ putea s`-]i mul]umesc, [opti

Laura.
Se aflau \n cabinetul ei, singuri, \n sfr[it.
N-ai pentru ce s`-mi mul]ume[ti, draga mea. Eu
ar trebui s`-]i mul]umesc pentru \ncrederea deplin`
pe care ai avut-o \n mine. S` [tii c` numai vorbele tale
m-au ajutat s`-mi g`sesc curajul necesar [i s` duc la
bun sfr[it complicata interven]ie chirurgical`.
Se \mbr`]i[ar` ferici]i, destinzndu-se dup` orele
lungi de emo]ii [i incertitudini.
Apoi plecar` \mpreun` s`-l viziteze pe Michael.
52
B`iatul dormea lini[tit, conectat \nc` la aparate.
Lng` el se afla Alice, care-l mngia u[or pe mn`.
Mickey plecase imediat dup` ce se \ncheiase
opera]ia. Probabil c` sim]ea nevoia s` se refac` \n
bra]ele Lindei. Laura nu comentase, pentru c` abia
a[teptase s` r`mn` singur` cu Bill, s` nu mai fie
privi]i cu suspiciune.
Addie plecase [i ea pentru c` nu se sim]ea prea
bine. Acuza o durere ciudat` de cap, \nso]it` de
ame]eli [i gre]uri.
Mam`, spuse Bill, acum te po]i duce acas`.
B`iatul e \n afara oric`rui pericol. |n plus, e pe mini
bune. Eu sunt de gard` \n noaptea aceasta, iar Laura
r`mne cu mine.
Laura \l privi surprins`. Nu discutaser` nimic
despre acest aspect, \ns` Bill \i d`duse astfel de \n]eles
c` avea nevoie de ea.
Alice se ridic` [i \[i s`rut` nepotul, fiul [i nora.
R`mne]i cu bine, dragii mei. |i mul]umesc lui
Dumnezeu c` ne-a ascultat rug`ciunile. Ne vedem mine.
Se \ntoarse [i plec`, \nainte ca cineva s`-i poat` vedea
lacrimile din ochi. Erau lacrimi de fericire. Nepotul ei
tr`ia [i avea s` tr`iasc` normal [i de acum \nainte.
Laura [i Bill se a[ezar` pe marginea patului, privindu-[i
dr`g`stos fiul.
Seam`n` perfect cu tine, draga mea, [opti Bill.
De altfel, cred c` acesta este [i motivul pentru care
nimeni n-a b`nuit vreodat` c` Mickey n-ar fi adev`ratul
lui tat`.

53
|ntr-adev`r, dac` ar fi sem`nat cu Bill, ceilal]i ar fi
putut b`nui adev`rul. De[i erau fra]i, Mickey [i Bill nu
prea sem`nau, nici fizic, [i nici din alte puncte de
vedere.
R`maser` t`cu]i pre] de vreo or`, fiecare urm`rind
monitoarele ce afi[au func]iile vitale b`iatului [i
gndindu-se la fericirea pe care era posibil s` n-o
\mp`rt`[easc` niciodat` to]i trei.
Apoi se ridicar` [i se se \ndreptar` spre cabinetul
lui Bill. Petrecur` acolo \ntreaga noapte, strns
\mbr`]i[a]i pe canapeaua de piele. Din cnd \n cnd,
se mai duseser` s` vad` ce f`cea Michael. Dormise
lini[tit toat` noaptea, iar func]iile vitale ale
organismului intraser` \n normal.
Spre diminea]` se trezise [i, de[i era \nc` ame]it [i
confuz, \[i aducea aminte de tot ce se \ntmplase.
Mam`, unde e tata?
S-a dus acas` s` se culce. Mine are o \nf`]i[are la
tribunal [i trebuie s` fie odihnit.
Laurei \i p`rea r`u c` era nevoit` s`-l mint`, dar
b`iatul aflase [i a[a prea multe, nu mai era cazul s`-i
dea alte motive de \ngrijorare. Trebuia s`-l protejeze
m`car pe perioada refacerii sale.
Cum te sim]i, dragul meu? Te doare ceva?
Nu-mi dau seama \nc`. Cred c` anestezia \nc` \[i
mai face efectul.
Michael \ntoarse capul [i-l v`zu pe Bill. Nu-l
observase pn` atunci.
54
Ce-i cu el aici? \ntreb` b`iatul iritat.
Fiule, el este unchiul t`u. Mai mult dect att, el
este doctorul care te-a salvat de la moarte.
Nu, mam`, el este cel din cauza c`ruia era s` mor.
Ca s` nu mai spun c` [i tu ai o mare vin` \n treaba asta.
Michael, ce-ar fi s` uit`m pentru moment tot ce
s-a \ntmplat? Vom vorbi despre asta cnd te vei
\ns`n`to[i [i te vei \ntoarce acas`.
Bill nu spuse nimic. Se gndi c` Laura era cea mai
\n m`sur` s` rezolve situa]ia. Putea \ns` s` spun` cu

siguran]` c` b`iatul urma s` aib` resentimente fa]` de


el mult timp de acum \nainte, pn` cnd lucrurile
aveau s` se limpezeasc`.
Ie[i ab`tut din salon, \ndreptndu-se spre vestiar.
Soarta \l punea din nou la \ncercare. Fiul s`u \l ura
[i-l dispre]uia acum. Nu [tia cum avea s` \ndrepte asta,
dar spera ca timpul s` le rezolve pe toate [i s`-i aline
durerea din suflet.
***
Addie se \ntorsese de la spital fericit` c` nepotul ei
era acum \n afara oric`rui pericol, dar sim]indu-se din
ce \n ce mai r`u. Doug ap`ru [i el la cteva minute.
Observ` imediat c` ceva nu era \n regul`. So]ia lui era
\mbr`cat` de strad`, lucru neobi[nuit pentru ea la ora
aceasta trzie, [i era [i foarte palid`.
55
Iubito, ce-i cu tine?
Vin de la spital.
De la spital? Chiar a[a r`u te-ai sim]it ast`zi?
Michael a fost grav accidentat de o ma[in`. Bill
l-a operat.
{i, cum a decurs opera]ia?
Slav` cerului, bine. A fost foarte riscant`, dar Bill
s-a descurcat de minune.
Bill era fratele ei preferat. Nu \n]elegea de ce, dar
\ntotdeauna se sim]ise mult mai apropiat` de el dect
de Mickey. Asta pentru c` Bill era o fire deschis`, care
n-avea niciodat` nimic de ascuns. Addie [tia toate
problemele pe care le avusese. Se bucurase \mpreun`
cu el atunci cnd terminase facultatea, suferise al`turi
de el atunci cnd se temuse c` nu va putea profesa
niciodat`, [tia c` \nc` o iubea pe Laura, la fel cum [tia
c` nu va mai iubi niciodat` o alt` femeie.
Dar Laura, cum a suportat [ocul?
Ea este o fire foarte puternic` [i foarte
echilibrat`. Dac` n-ar fi a[a, nu i-ar putea ajuta pe
pacien]ii ei. {i totu[i, la un moment dat ni s-a p`rut c`
va claca. Se temea ca nu cumva fiul ei s` r`mn`
imobilizat toat` via]a \ntr-un scaun cu rotile. Dar tat`l
lui, vreau s` spun unchiul lui, i-a salvat att via]a, ct [i

picioarele.
Nu-i pl`cea s` aib` secrete fa]` de Doug, dar Bill o
rugase insistent s` nu spun` nim`nui c` el era
adev`ratul tat` a lui Michael.
56
57
B`iatul cum se simte? \ntreb` Doug \nc` [ocat de
ceea ce auzise. E bine?
Da. Dormea \nc` atunci cnd am plecat eu
Addie se opri [i trase adnc aer \n piept. Se a[ez`
pe cel mai apropiat scaun. Buzele i se albiser` [i ar`ta
foarte r`u.
Iubito, cu ce s` te ajut? \ntreb` Doug cu
stng`cie.
|i aduse repede un pahar de ap` mineral` [i o
feliu]` de l`mie.
Addie \[i mai reveni pu]in.
Mine mergem la spital s` vedem ce se \ntmpl`
cu tine, anun]` so]ul ei.
Bine, iubitule.
De data aceasta se speriase [i ea. Starea de r`u dura
de cteva zile. Trebuia s`-[i fac` ni[te analize, poate
era anemic`.
Am s` vorbesc cu Bill s` v`d cnd ne poate primi.
Dar acum lini[te[te-te, m` simt mai bine.
***
Nu l`sa u[a deschis`, mam`!
Laura ezit` o clip`.
Haide, mam`, n-am dormit cu u[a deschis` nici
cnd eram bebelu[, ce naiba...
Mi-e team` c` nu voi auzi dac`...
Nu mi se \ntmpl` nimic, mam`. M` simt perfect.
Michael?
Da?
Laura a[tept` ca fiul ei s`-[i ridice ochii din cartea
pe care o citea.
S` [tii c` te iubesc foarte mult.
Da, [tiu, bolborosi Michael plictisit.
Laura \nchise u[a [i r`mase lipit` de ea un moment.
|i mul]umi \n gnd lui Dumnezeu c`-i salvase fiul.

Se \ndrept` apoi spre dormitorul ei. Era gol.


Mickey continua s` lipseasc` nop]ile de acas`, a[a cum
continua de altfel s` cread` c` so]ia lui \l \n[ela. Sau
poate nici nu credea asta cu adev`rat, ci era doar un
pretext pentru a-[i putea face de cap cu Linda.
Doamne, oare cnd aveau s` ias` din acest impas?
Adormi \n clipa \n care se a[ez` pe pat. Era
epuizat`.
Spre diminea]`, un zgomot o trezi. O u[` se
deschisese, apoi se \nchisese cu zgomot. Se auzeau
pa[i \n buc`t`rie. |[i puse repede un halat [i cobor\ \n
fug` sc`rile, creznd c` Michael avea nevoie de ceva.
A, tu erai...
Da, eu. A[teptai pe altcineva? \ntreb` Mickey sarcastic.
Nu, dar am crezut c` este Michael. Ce cau]i?
Caut un pahar, dar se pare c` nimic nu mai e la
locul lui \n casa asta.
Laura se \ndrept` spre dulapul de deasupra
chiuvetei [i scoase un pahar.
Am profitat de timpul liber pe care l-am avut
stnd acas` cu Michael [i am rearanjat cteva lucruri
pe-aici.
58
Ce frumos! spuse Mickey ironic. Te-ai
transformat \ntr-o femeie de cas`...
Uite ce e, [tiai \nainte s` te c`s`tore[ti cu mine c`
nu sunt o prea bun` gospodin`, a[a c` termin` cu
repro[urile. Acum ce mai cau]i?
Sticla de whisky.
Laura o scoase dintr-un alt dulap [i i-o \nmn`.
Ar`]i groaznic, Mickey.
Mul]umesc.
Mickey, \mi fac griji pentru tine. S` [tii c` ]in
foarte mult la tine.
El ridic` din umeri, de parc` nu-i p`sa.
Ai mncat?
Da. O cin` excelent`. Am servit chiar [i un desert
delicios, r`spunse el, vrnd s-o r`neasc`.
F`cu o pauz`, apoi \ntreb` sarcastic:
Ei, cum te sim]i? Cred c` la fel cum m-am sim]it

[i eu cnd am aflat despre tine [i Bill.


Dar nu era nimic de aflat. O, Doamne, m-am
s`turat de discu]iile astea. N-am putea sta de vorb` ca
doi adul]i?
Noi doi nu avem nimic de discutat, zise Mickey [i
ie[i trntind u[a.
59
Capitolul 5
Inim` zdrobit`
Mickey a[tepta ca doctorul s` citeasc`
electrocardiograma. Observase c` acesta ofta [i
scutura din cap. Nu era semn bun.
O or` mai trziu, ie[ea buimac din cabinet. Inima
lui era sl`bit` [i nu mai func]iona normal. Laura
avusese dreptate. Muncise prea mult [i nu se menajase
deloc.
Se urc` \n ma[in`, dar nu porni. |nc` nu-i venea
s` cread`. Nu se putea s` i se \ntmple tocmai lui a[a
ceva. Observ` cu coada ochiului un b`trnel care
traversa strada. De ce via]a asta era att de nedreapt`?
De ce se \mboln`vise el, care era \nc` tn`r [i \n
putere, iar b`trnul, care tr`ise deja at]ia ani, era
perfect s`n`tos? De ce eu [i nu el? se \ntreb`
Mickey furios.
|[i aduse aminte de vorbele doctorului:
60
Ia-o mai \ncet! Altfel vei avea mari probleme.
Trecuse prin foarte multe \n ultimul timp. Avusese
numai cazuri complicate, constatase c` Laura \l \n[ela
chiar cu propriul lui frate, apoi urmase accidentul lui
Michael. {i mai era [i Linda...
Linda, draga de ea... |n bra]ele ei \[i g`sise refugiul.
|i era destul de greu ca, dup` lungile ore petrecute la
birou, s` fug` la Michael, s` stea [i cu el [i apoi s`
petreac` noaptea cu Linda. Dar merita efortul. Ea era
att de blnd` [i \n]eleg`toare. |l iubea cu adev`rat [i
nu-l \n[ela, a[a cum f`cea so]ia lui.
Nu, nu trebuia s` lase s` i se \ntmple nimic r`u.
Avea un fiu de crescut, o carier` \nfloritoare [i o
amant` care-l iubea [i-l \n]elegea. Trebuia s` se

odihneasc` [i s` se protejeze. Via]a lui va merge


\nainte, indiferent de problemele inimii lui.
|[i aminti din nou de sfaturile doctorului:
Scurteaz`-]i orele de program [i evit` stresul, \i
spusese el. Caut` s` nu faci eforturi prea mari.
Asta \nseamn` c` nu pot face nici dragoste?
\ntrebase Mickey contrariat.
P`i, ce s`-]i spun, numai dac` ]i-e team` ca so]ia
s` nu te b`nuiasc` de aventuri extraconjugale,
r`spunsese doctorul Faron rznd.
La \nceput, Mickey b`nui c` doctorul [tia despre
aventura lui cu Linda. Doar era coleg cu Laura [i nu
era imposibil ca ea s`-l fi rugat s`-i spun` asta numai
pentru a rupe rela]ia dintre so]ul ei [i amanta lui.
61
So]ia mea v-a rugat s`-mi spune]i asta? \ntreb`
Mickey r`stit.
Laura?
Doctorul Faron p`rea foarte surprins.
Bine\n]eles c` nu. N-am mai vorbit cu ea de
cteva s`pt`mni. Am vrut doar s` fac o glum`, nimic
altceva. N-a]i auzit de doctorul Watkins? A f`cut un
stop cardiac s`pt`mna trecut`, exact cnd se afla \n
pat cu o tn`r` amant`. Se pare c` a fost un cumul de
factori: stresul de a nu fi prins de so]ie, efortul fizic
prelungit, toate acestea suprapuse peste problemele
de s`n`tate ale inimii.
V`znd c` Mickey nici m`car nu zmbea, doctorul
schimb` subiectul, revenind la prescrip]iile medicale.
Doamne, ct de complicat` era via]a, se gndi
Mickey, odihnindu-[i capul pe volanul ma[inii.
Apoi porni ma[ina [i plec` spre birou. Avea de
gnd s` urmeze rutina zilnic` [i s` se comporte
absolut normal. Doctorii nu aveau \ntotdeauna
dreptate, el [tia foarte bine asta.
Dar o durere surd` \n piept \i confirm` c` medicul
cardiolog avusese dreptate. |n seara aceea se v`zu
nevoit s-o refuze pe Linda [i s` g`seasc` scuze pentru
neputin]a lui de a face dragoste cu ea.
Am avut o zi lung` [i grea, iubito.

Nu-i nici o problem`.


{i totu[i, o r`ceal` nea[teptat` se sim]ise \n
vocea ei.
62
Deja pleci?
El d`du din cap.
Te duci s` faci dragoste cu ea?
Buzele ei alt`dat` att de senzuale erau bosumflate
acum. Mickey rse.
{tii foarte bine c` nu mai am astfel de rela]ii cu ea.
Linda p`ru mai lini[tit` [i \[i puse bra]ele \n jurul
gtului lui.
Nici nu [tiu cum se poate ab]ine s` nu te ating`.
Se descurc` ea.
Da, probabil candideaz` pentru un post de
sfnt`...
Vorbea cu du[m`nie [i invidie.
Ce vrei s` spui?
Nu [tiu, dar e att de dr`gu]`, de \n]eleg`toare [i
de iert`toare. Sfnta Laura...
Mickey era pu]in surprins de aceast` remarc`
sarcastic`. Dar Linda \l mai surprinsese [i cu alte
ocazii. Ea nu-i cerea niciodat` cadouri scumpe, dar
\ntotdeauna [tia exact cum s`-l fac` s` i le cumpere.
De multe ori avusese chiar impresia c`-l \n[ela. |ns` nu
d`duse prea mare importan]`. Oricum, n-ar mai fi
suportat s` fie din nou dezam`git. Se gndise atunci c`
nimeni nu era perfect, nici m`car Linda. |ns` metoda
contraceptiv` pe care ea o folosea se dovedise departe
de a fi perfect`.
Sunt \ns`rcinat`. Vom avea un copil, \i spusese ea
\ntr-o sear`. Nu te bucuri?
63
Nu, nu se putea bucura [i se sim]i oarecum prost
din cauza aceasta. |n sinea lui, \[i propusese ca rela]ia
cu Linda s` fie doar o aventur`, nimic de durat`, nimic
serios. |i spusese chiar [i ei c` nu avea de gnd s`
divor]eze de Laura, de team` s` nu-[i piard` fiul. Dup`
discu]ia aceea, ea o l`sase mai moale cu divor]ul,
pentru c` pn` atunci \ncercase s`-l conving` s` se

despart` de so]ia lui.


Dar acum, copilul complica [i mai mult lucrurile.
Dac` ar fi divor]at de Laura pentru a se c`s`tori cu
Linda, l-ar fi pierdut pe Michael. Sacrifica, \n felul
acesta, un copil pentru un altul. Nu [tia ce s` fac`.
Devenise [i foarte suspicios \n ultimul timp. |[i
pierduse \ncrederea \n oameni. Fusese dezam`git de
propriul lui frate [i de propria so]ie. Nu mai avea
\ncredere nici \n Linda. Nu \n]elegea de ce aceasta nu
[tia nici m`car cu aproxima]ie data cnd urma s`
nasc`. {i auzise tot felul de lucruri necurate despre ea
de la cuno[tin]ele lor comune.
E[ti sigur c` e copilul t`u? \l \ntrebase Laura dup`
ce \[i revenise din [oc.
Bine\n]eles c` era sigur. Sau nu era?
***
Apoi, \ntr-o noapte, [ase luni mai trziu, Linda
n`scu o feti]`. Cnd o v`zu, Mickey sim]i o imens`
bucurie. Era att de dulce [i de frumoas`, la fel cum
64
fusese [i Michael cnd se n`scuse. Nici nu-i venea s`
cread` ct de \mplinit se sim]ea. Pn` la urm`, soarta
nici nu fusese att de crud` cu el. Procrease doi copii
reu[i]i, iar asta \nsemna cu adev`rat ceva, se gndi el.
Dar fericirea lui nu dur`.
De ce-mi faci asta? o \ntreb` el pe Laura, care se
\ntorsese cu analizele feti]ei de la laborator. Pur [i simplu
nu supor]i s` m` vezi fericit, nu-i a[a? Nu supor]i ideea
c` pot fi fericit [i al`turi de altcineva, recunoa[te.
Laura \i demonstr` c` nu era copilul lui. Grupa
sanguin` a feti]ei era alta dect a lui sau a Lindei, prin
urmare era exclus ca Melissa s` fie a lui.
Fa]` \n fa]` cu analizele, Linda recunoscu c`-l
\n[elase. Avusese o scurt` aventur` cu un alt b`rbat [i
r`m`sese \ns`rcinat`.
Dar eu te iubesc, s` [tii. Cu el m-am culcat \nainte
s` m` \ndr`gostesc de tine.
|ns` Mickey n-o putea crede. De altfel, nu mai avea
\ncredere \n nimeni [i \n nimic. Via]a lui era distrus`,
la fel ca [i inima lui.

|ntr-una din seri, se \ntoarse trziu acas`. Laura \l


a[tepta.
Slav` Domnului c` ai venit! Tocmai inten]ionam
s` te caut acolo unde credeam c` e[ti.
Evita mereu s` rosteasc` numele Lindei.
De ce? Ce s-a \ntmplat? E vorba despre Michael?
Nu, Michael e bine. Pentru tine \mi f`ceam griji.
Pentru mine? Ei, nu pot s` cred, Laura...
65
A sunat doctorul Faron. Spunea c` trebuie s` te
duci s`-]i iei rezultatul analizelor cardiologice.
Se apropie de el [i-l \mbr`]i[` instinctiv, ignornd
r`ceala lui.
Am fost foarte \ngrijorat` pentru tine, Mickey.
Crede-m`, ]in \nc` foarte mult la tine.
O credea, dar pentru moment nu dorea s` lase pe
nimeni s` se mai apropie de el. |i era team` s` nu fie
din nou r`nit. N-ar mai fi putut suporta. Se smulse
brutal din \mbr`]i[area ei.
{tiu, [tiu...
Gestul [i vorbele lui o dureau. Ea ]inea foarte mult
la el, dar el continua s-o r`neasc`, continua s-o acuze
de infidelitate.
Mickey, trebuie s` st`m de vorb` despre ceea ce s-a
\ntmplat cu Linda. N-a[ vrea ca asta s` se mai repete.
{i de ce s` nu se repete? Trebuie s`-]i spun c`
deja se repet`. Am o alt` amant`, min]i el. O cheam`
Darlene. Ea m` iube[te, tu nu. Ea m` face fericit, tu
nu. Despre ce altceva mai vrei s` discut`m?
Laura se \ntoarse cu spatele, pentru ca el s` nu-i
poat` vedea lacrimile. Cuvintele lui \i r`sunau \nc` \n
urechi. Se sim]ea vinovat` pentru situa]ia \n care se
afla c`snicia ei. Iar singura ei vin` era c`-l iubea pe Bill.
Dar cel pu]in nu se culcase cu el, a[a cum f`cuse
Mickey cu Linda [i, mai nou, cu Darlene.
Oricum, \n clipele acestea trebuia s` fie aproape de
so]ul ei, care trecea printr-o perioad` dificil`, att din
66
punct de vedere emo]ional, ct [i din punct de vedere
al s`n`t`]ii. Se sim]ea tr`dat de toat` lumea de

propria lui so]ie, ba chiar [i de amanta pe care o


crezuse femeia perfect`. Oare ce s-ar fi \ntmplat cu el
dac` ar fi aflat c` Michael nu era copilul lui, ci al
fratelui lui? Probabil c` ar fi fost complet distrus.
Laura se gndi cum l-ar fi putut ajuta.
Hei, de ce e[ti att de concentrat`? \ntreb`
Mickey batjocoritor. Te gnde[ti cum s` scapi de mine
ca s` poat` veni Bill?
Continua s-o r`neasc`.
Am s` pretind c` nici n-am auzit \ntrebarea ta.
Cred c` e[ti foarte \ncordat [i te \n]eleg.
I-auzi! De cnd ai devenit o nevast` att de
amabil`? zise el \n b`taie de joc [i ie[i trntind u[a.
***
Addie [i Doug parcar` ma[ina \n fa]a spitalului [i se
\ndreptar` spre lift. Bill \i a[tepta \n cabinetul s`u.
Ct m` bucur s` te v`d, surioar`!
Se ridic` de la birou [i \[i \mbr`]i[` dr`g`stos sora,
apoi d`du mna cu cumnatul lui. Doamne, ce bine
ar`tau \mpreun`! Formau o pereche perfect`. Se
bucurase foarte mult pentru ei cnd aflase c` se vor
c`s`tori. {tia c` nepoata lui, Julie, suferise cumplit [i-l
duruse sufletul pentru ea, dar \n acela[i timp fusese
\ncntat c` Addie \[i g`sise, \n sfr[it, fericirea.
67
Dar ce-i cu voi? Ce vnt v` aduce pe aici?
Sora lui nu-i spusese dect c` vor trece pe la el \n
cursul zilei, f`r` s`-i men]ioneze de ce.
Addie nu s-a sim]it prea bine \n ultimul timp,
spuse repede Doug, punnd un bra] protector pe
um`rul so]iei sale.
Da, interveni ea, am avut ni[te dureri ciudate de
cap, \nso]ite de ame]eal` [i de st`ri de grea]`.
Bill se apropie de ea [i o privi cu un ochi de
specialist.
Cred c` va trebui s` facem mai \nti ni[te analize
[i abia dup` aceea putem sta de vorb`.
Telefonul de pe biroul lui ]ri strident. Ridic`
repedereceptorul [i spuse precipitat:
Bine, vin imediat.

Apoi se adres` celor doi pacien]i din cabinetul s`u:


Addie, Doug, v` rog s` m` scuza]i. Avem o
urgen]`. Rug`mintea mea este s` veni]i mine
diminea]` la prima or`, ca s` putem recolta snge.
Addie, nu m`nnci, nu bei nimic. Ne vedem aici la ora
[apte fix, e-n regul`?
Bine, Bill. Acum du-te.
Cei doi so]i p`r`sir` spitalul ceva mai lini[ti]i. Bill
era un doctor mult prea priceput. El [i-ar fi dat seama
dintr-o singur` privire dac` era ceva grav. A[a c`, dac`
nu se manifestase \n nici un fel, \nsemna c` se
alarmaser` degeaba.
***
68
Tat`! Ce-i cu tine a[a devreme acas`?
Bun`, fiule.
Mickey intr` [i \[i \mbr`]i[` fiul.
Hei, ce s-a \ntmplat? \ntreb` Michael, p`rnd
pu]in jenat.
De ce, n-am voie s` te \mbr`]i[ez?
Mickey observase c` \n ultimul timp fiul lui
devenise mai rece, mai distant fa]` de el. Nici m`car
nu-l mai privea \n ochi.
Michael, vino s` stai aici, lng` mine.
|i f`cu prietenos semn s` ia loc pe canapea. |ns`
b`iatul st`tea nemi[cat \n mijlocul camerei.
S-a \ntmplat ceva, Michael? Ai ceva s`-mi spui?
Cred c` da. Vreau s`-]i spun c` m-am \n[elat \n
privin]a ta.
Ce vrei s` spui cu asta?
Am auzit cnd te certai asear` cu mama. {i sunt
destul de mare ca s` \n]eleg c` ai o aventur` cu
secretara ta. Te credeam un om cu principii morale,
dar nu e[ti.
Michael, nu \n]elegi. Eu...
Ba \n]eleg. Acum \n]eleg de ce vii \ntotdeauna
foarte trziu acas`. Preferi s` stai cu ea, \n loc s` stai cu
noi.
Mickey se ridicase de pe canapea [i \ncerca s`-[i
lini[teasc` fiul, \ns` f`r` succes.

Te ur`sc! Te ur`sc! striga Michael [i lovea cu


pumnii \n pieptul tat`lui s`u.
|ns` cuvintele dureau mult mai tare dect
loviturile. Apoi durerea aceea... I se p`rea c` o mn`
69
uria[` \ncerca s`-i scoat` inima din piept. Fa]a i se
contorsionase, iar trupul lui c`dea \n gol. Se prinse cu
ambele mini de fiul s`u, ]inndu-[i cu greu echilibrul,
[i spunnd rug`tor:
Ajut`-m`, te rog, Michael.
Apoi c`zu inert pe podeaua camerei.
***
Telefonul ]ri \n biroul Laurei.
M` scuza]i, doamn` doctor, spuse secretara. {tiu
c` nu vre]i s` fi]i deranjat`, dar fiul dumneavoastr`
spune c` e o urgen]`.
Michael n-o mai sunase la birou de cnd era mic.
Probabil c` era \ntr-adev`r o urgen]`. Ridic` repede
receptorul.
Mam`, cred c` l-am omort, zbiera el. Nu [tiu ce
s` fac. Cred c` l-am omort pe tati.
Respir`? \ntreb` repede Laura.
Da.
Bine, uite cum facem. R`mi la telefon, iar eu
trimit chiar acum o ambulan]`. M` auzi?
Da, mam`.
Fugi \n biroul secretarei [i sun` la serviciul de
ambulan]e al spitalului. Apoi se \ntoarse repede [i lu`
receptorul.
Michael, mai e[ti pe fir?
Da, mam`, sunt aici.
Laura \i d`du indica]ii [i-l ]inu de vorb` pn` cnd
sosi ambulan]a. Apoi \nchise [i-l c`ut` repede pe Bill.
70
|n scurt timp, salvarea ajunse la spital. |[i d`du
seama dup` expresia de pe chipul medicilor c` situa]ia
era grav`. Ct despre Michael, el p`rea r`v`[it [i foarte
speriat. Era convins c`-[i omorse tat`l.
O, mam`, eu l-am ucis, spuse el printre lacrimi.
Laura \l lu` \n bra]e. Doamne, ct de mult \l iubea!

Michael era sufletul ei [i n-ar fi vrut ca el s` aib` de


suferit din cauza gre[elilor p`rin]ilor.
Nu l-ai ucis. O s` se fac` bine, ai s` vezi. {i chiar
dac` nu va fi a[a, trebuie s` [tii c` n-ai nici o vin`. Tat`l
t`u avea probleme mari cu inima. Putea suferi un atac
de cord \n orice clip`, fie c` se certa cu mine sau cu
tine, fie c` rdea de o glum` bun`. |n]elegi?
Michael d`du afirmativ din cap.
Bun. Vreau s` nu ui]i asta niciodat`. Nici tat`l t`u
n-ar suporta s` [tie c` te auto\nvinov`]e[ti. Acum s`
mergem \n sala de a[teptare.
Bill veni \n \ntmpinarea lor.
Trebuie s`-l oper`m, spuse el \ncet.
Ce [anse sunt?
Voi face tot posibilul.
Abia dup` ceva timp Laura \[i d`du seama c` Bill
ezitase s` r`spund` cu exactitate la \ntrebarea ei.
|nsemna c` situa]ia era cu adev`rat grav`.
F`r` s` vrea, \[i aduse aminte de toate cuvintele
urte pe care Mickey i le spusese cu o sear` \nainte. O
dureau [i acum. Dar l-ar fi putut ierta. }inea enorm de
mult la el.
Nu, nu se poate sfr[i a[a, [opti ea. Pur [i simplu
nu vreau s` cred c` totul se va termina aici.
71
Capitolul 6
Con[tiin]` \nc`rcat`
|[i operase de curnd fiul, iar acum trebuia s`-[i
opereze fratele. Era o sarcin` al naibii de grea.
Eu sunt gata, doctore, anun]` anestezistul \n
timp ce verifica masca de pe chipul lui Mickey.
Erau \nconjura]i de tot felul de aparate [i ma[in`rii
care \nregistrau semnele vitale ale bolnavului.
Bill privi atent monitoarele, urm`rind linia firav` ce
reprezenta pulsul fratelui s`u. Nu avea ce face, trebuia
s`-l opereze. Mickey ar fi putut muri pn` cnd g`seau
un alt chirurg specializat \n cardiologie. Dar nu i se
p`rea cinstit ca el s` poarte \ntreaga r`spundere \n
acest caz. Nu avea cum s` judece obiectiv, din moment
ce era vorba despre fratele lui.

Doctore?
Anestezistul a[tepta. Bill trase adnc aer \n piept [i
f`cu prima incizie. Sngele ][ni [i-i murd`ri m`nu[ile.
Acela[i snge care curgea [i prin venele lui.
72
Lucr` \n t`cere. Asistenta [tia exact de ce
instrumente avea nevoie, iar cel`lalt chirurg care asista
la opera]ie \[i vedea de treaba lui.
Electrocardiograma [i celelalte teste speciale pe
care i le f`cuser` \i avertizaser` c` era un caz foarte
complicat. |ns` nu se a[teptaser` la asta.
Dumnezeule! exclam` Harvey, medicul secund.
Crede]i c` se mai poate face ceva?
Vom face un triplu bypass, spuse Bill tensionat.
Un triplu bypass? Dar n-ai mai f`cut dect o
singur` dat` a[a ceva.
De ce trebuia ca totul s` fie att de complicat? se
\ntreba Bill. Pentru c` nimic nu fusese vreodat` simplu
\n ceea ce ]inea de Mickey, \[i r`spunse tot el. Mickey
fusese genul de om care p`rea hot`rt s` \noate
\mpotriva cursului firesc al apei, pentru a demonstra
ct e el de nemaipomenit. De mic copil \i f`cuse
concuren]` fratelui s`u [i \ncercase s` arate c` era mai
grozav dect el. |ntre ei fusese mereu o lupt`. Se
luptaser` chiar [i pentru Laura. De multe ori, Bill se
\ntreba dac` Mickey o iubise pe Laura sau o luase pur
[i simplu pentru a-i demonstra lui cine e mai bun.
|[i controla cu greu minile [i \ncerc` din r`sputeri
s`-[i controleze [i gndurile. Dar ele refuzau s`-l
asculte [i-l asaltau continuu.
Indiferent de trecutul lor, Mickey era fratele lui [i
era dator s`-i salveze via]a. Dar oare Mickey mai vroia
s` tr`iasc`? |n ultimul timp fusese sup`rat pe toat`
lumea, chiar [i pe Laura. O acuzase, f`r` nici o dovad`,
73
de infidelitate. Nu [tia \ns` c` ea \i fusese mai mult
dect credincioas`. Laura fusese tot timpul o so]ie
devotat` [i loial`, o femeie care se gndea \n primul
rnd la fericirea celor din jur [i apoi la cea personal`.
Poate c` fratele lui nici nu merita a[a o femeie, se

gndi Bill.
Oare ce \ntors`tur` ar fi luat vie]ile lor dac` Mickey
n-ar mai fi existat? El [i Laura s-ar fi putut c`s`tori,
dup` un timp. {i ar fi fost, \n sfr[it, \mpreun`. Ar fi
putut s-o ]in` \n bra]e f`r` s` se mai simt` vinovat. Ar
fi putut face dragoste cu ea toat` noaptea. |mpreun`
cu fiul lor ar fi fost o adev`rat` familie.
Un bzit amenin]`tor \l trezi la realitate. Privi
monitorul, str`b`tut acum de o linie perfect dreapt`.
Stop cardiac, strig` Bill aruncnd instrumentele.
|ncepu s`-i maseze cordul \n timp ce striga s` i se
preg`teasc` defibrilatorul [i medicamentele necesare
\n astfel de situa]ii.
Masa energic pieptul f`r` via]` al fratelui s`u,
spernd din tot sufletul ca minile lui s` aib` o putere
supranatural` [i s` \nf`ptuiasc` un miracol. |ns` tot
efortul lui se dovedea a fi zadarnic. Activ` \n repetate
rnduri defibrilatorul, \ns` f`r` nici un rezultat. Linia
sub]ire de pe ecranul monitorului r`mnea \n
continuare perfect dreapt`.
Lu` seringa [i inject` repede o substan]` care,
spera el, avea s` pun` inima din nou \n mi[care. Privi
\ncordat ecranul, a[teptnd reac]ia medicamentului.
Nimic.
74
La naiba, Mickey, n-o s`-mi faci mie una ca asta!
S` nu cumva s` \ndr`zne[ti s` mori, m` auzi? ]ip` Bill
disperat la fratele lui care z`cea f`r` via]` pe masa de
opera]ie.
Bill, spuse Harvey blnd. |n tonul vocii lui nu se
mai putea sesiza nici o urm` de speran]`.
|ns` Bill nu-i d`du aten]ie [i-i aplic` pacientului
pentru a treia oar` [ocuri electrice. |n sfr[it, liniu]a
sub]ire tres`ri, ab`tndu-se vag de la drumul ei drept.
Inima lui \ncepuse din nou s` bat`, slab, dar regulat.
Bill r`sufl` u[urat [i, dup` cteva momente, se
apuc` din nou de treab`.
Vrei s` preiau eu pentru un timp? \ntreb` Harvey.
D`du negativ din cap. El era cel care trebuia s`
duc` opera]ia la bun sfr[it. Era treaba lui s` salveze

via]a lui Mickey. Asta numai dac` Dumnezeu nu


inten]iona s`-l pedepseasc` pentru ceea ce gndise
pu]in mai devreme.
***
Cteva ore mai trziu, \nchideau t`ietura de pe
pieptul pacientului. Opera]ia reu[ise.
Mickey fu dus la terapie intensiv`.
Ai fost nemaipomenit, Bill, zise Harvey \n timp
ce-[i scotea m`nu[ile. Eu n-a[ fi reu[it. E[ti un chirurg
de excep]ie.
{tii, unii cred c` meseria de chirurg este similar`
cu cea de mecanic.
75
Asta \nseamn` c` nu te-au v`zut pe tine opernd.
Hei, dar ce-i cu tine? Te doare ceva?
Bill se \ncovoiase timp de cteva clipe.
N-am nimic. A fost doar un junghi.
Probabil c` e o durere prin simpatie cu a fratelui
t`u. La drept vorbind, nici nu [tiu cum ai putut s` ai
atta t`rie. Eu n-a[ fi putut s`-mi operez propriul frate.
Te-ai descurcat minunat. Acum du-te [i odihne[te-te
pu]in. Ne vedem mine diminea]`.
E-n regul`, r`spunse Bill trecndu-[i mna prin
p`r.
Ie[i din sala de opera]ii [i se \ndrept` spre sala de
a[teptare. |i salvase via]a fratelui s`u. Dar cu via]a lui
ce f`cuse?
Laura se ridic` [i-i ie[i \n \ntmpinare. Nu putu s`
nu observe c` halatul verde de chirurg era ud leoarc`
[i se lipise de trupul perfect al lui Bill, iar el se mi[ca
\ncet [i p`rea extenuat. Orele de a[teptare [i suferin]`
\[i puseser` amprenta pe chipul ei perfect. Era palid`
[i riduri fine \i ap`ruser` \n jurul ochilor.
Am f`cut tot ce-am putut, \i spuse Bill epuizat. S`
sper`m c` va supravie]ui. Tot ce mai putem face acum
este s` a[tept`m [i s` ne rug`m la bunul Dumnezeu.
Via]a lui Mickey st` acum \n minile lui.
Laura \nchise ochii. |n spatele ei se auzeau vocile
fericite ale celorlal]i membri ai familiei.
Sim]i cum ni[te bra]e puternice o cuprinseser` [i

deschise ochii. Se afla \n bra]ele lui Bill.


76
Ce-i cu tine? Te sim]i bine? \ntreb` el \ngrijorat.
Da, acum sunt bine. |]i mul]umesc c` i-ai salvat
via]a, Bill.
Nu trebuie s`-mi mul]ume[ti, Laura. Mai bine
spune-mi ce-i cu Michael.
B`iatul st`tea pe canapeaua din spatele lor [i
plngea \ncet, ascunzndu-[i chipul \n palme.
Crede c` Mickey a f`cut infarctul din cauza lui,
explic` Laura. N-am reu[it pn` acum s`-l conving c`
n-are nici o vin`. |ncearc` [i tu, poate pe tine te va
crede. Eu una, nu [tiu ce s`-i mai spun.
Bill se a[ez` pe canapea lng` fiul s`u. Nu suportase
niciodat` s`-l vad` plngnd. |l durea sufletul cnd [tia
c` b`iatul sufer`, indiferent din ce motive.
Mama ta ]i-a spus adev`rul, \ncepu el.
B`iatul nu se uit` la el. Continua s` ]in` capul
plecat, fixnd cu privirea covorul de sub picioare.
Lacrimile i se rostogoleau \ncet pe obraji.
N-a fost vina ta, Michael. Mickey avea probleme
cu inima. Putea \n orice clip` s` sufere un infarct.
Norocul lui a fost c` s-a \ntmplat cnd era cu tine.
Te-ai comportat admirabil. N-ai intrat \n panic`, ai
sunat la spital [i ai avut grij` de el pn` s` ajung`
ambulan]a. Datorit` ]ie tr`ie[te.
Michael ridic` ochii din p`mnt.
Nu m` min]i?
Nu te-a[ min]i niciodat`, fiule.
Se sc`pase. Privi repede \n jur. Nu-l auzise nimeni, \n afar`
de Laura. Iar ea zmbea, \ncercnd s`-[i re]in` lacrimile.
77
Tat`l t`u se va face bine.
|mi promi]i?
|]i promit, spuse Bill, rugndu-l din nou pe
Dumnezeu s`-l ajute s`-[i ]in` promisiunea.
Michael se arunc` \n bra]ele lui, suspinnd \ncet.
Bill [i Laura \[i \mbr`]i[ar` fiul, reu[ind s`-l lini[teasc`.
St`tur` mult timp acolo, \mbr`]i[a]i, f`r` s` le pese de
cei din jur.

***
Laura p`[i cu team` \n salonul so]ului ei. |ntreaga
priveli[te o \nsp`imnta [i n-ar mai fi putut face nici
un pas dac` Bill n-ar fi fost acolo s-o \ncurajeze.
Mickey era \nconjurat de o mul]ime de aparate,
monitoare, suporturi de perfuzii [i de transfuzii.
Chipul lui era alb ca fa]a de pern` pe care se odihnea.
P`rea mai mult mort dect viu.
Bill, de ce este att de palid?
A trecut prin multe, draga mea.
Laura d`du trist din cap.
Crezi c` e o idee bun` ca Michael s`-l vad` acum?
\ntreb` Bill nesigur.
Cred c` dac` nu l-ar vedea ar fi mai r`u.
Laura se apropie de pat [i \[i mngie blnd so]ul.
Supravie]uise opera]iei, dar pn` cnd nu-l va vedea
mi[cndu-se, n-avea cum s` cread` c` era bine. Acum
p`rea foarte sl`bit [i nu era convins` c` el va reu[i s`
78
79
duc` totul la bun sfr[it. |i \ndep`rt` de pe frunte
cteva [uvi]e de p`r, \ncercnd s` nu priveasc`
bandajul imens de pe pieptul lui.
M` duc s`-l aduc pe Michael, zise Bill.
Cei doi ar`tau minunat \mpreun` tat` [i fiu, se gndi
Laura, privindu-i cum intrau \n salon. De la un timp se
\n]elegeau foarte bine. Bill r`spundea \ntotdeauna cu
r`bdare la \ntreb`rile lui Michael. Ca [i acum.
El ne poate auzi? \ntreb` b`iatul.
Laura [i Bill se privir` \n t`cere pre] de cteva
secunde.
Nu [tiu exact, dar nu este exclus, r`spunse Bill.
Crezi c` a[ putea s`-i spun ceva?
De ce nu? interveni Laura.
Michael se apropie timid de pat [i puse o mn` pe
mna tat`lui s`u.
Tat`, te rog, iart`-m`. Eu
Dragul meu, spuse Laura blnd, sunt sigur` c`
[tie asta.
Dar a[ vrea totu[i s`-i spun cteva cuvinte.

Bill o lu` u[or de mn` [i zise:


Las`-l. Trebuie s`-[i descarce sufletul.
Michael zmbi. Era primul zmbet pe care Laura \l
vedea pe chipul fiului ei de cteva s`pt`mni \ncoace.
Prea bine, atunci. Eu [i mama ta te vom a[tepta
pe hol. Dar s` nu stai mult.
Bill p`rea nelini[tit [i nervos. Cnd ajunser` pe
holul acum pustiu, Laura \l \ntreb`:
S-a \ntmplat ceva?
Nu, nu s-a \ntmplat nimic.
Ai avut emo]ii? Mie mi-a fost att de team` pentru el...
De ce? Credeai c` n-am s` fac tot posibilul s`-l
salvez?
O, Doamne, nu. Nici nu mi-a trecut prin cap a[a
ceva, Bill.
Laura, dac` ai [ti la ce m` gndeam \n momentele
cnd inima lui refuza s` mai bat`...
Trebuia s`-i spun` adev`rul. Trebuia s` se
dest`inuie.
Cum? Dar nou` nu ne-a spus nimeni c` ar fi
ap`rut complica]ii.
{i de ce v-ar fi spus? Ce putea]i face voi?
Avea dreptate, trebuia s` recunoasc`. |ns` ideea c`
Mickey fusese la un pas de moarte o f`cu s` se
cutremure.
Acum spune-mi, la ce te gndeai \n acele clipe?
Bill se \ndrept` spre fereastr`. N-ar mai fi putut s-o
priveasc` pe Laura \n ochi.
Crezi c` Mickey e telepatic? Sau doar Dumnezeu
mi-a dat o lec]ie?
Ce vrei s` spui? \ntreb` Laura confuz`.
M` gndeam cum s-ar fi schimbat vie]ile noastre
dac` Mickey ar fi murit pe masa de opera]ii
Poate c` ar fi trebuit s` fie \ngrozit` auzind aceste
lucruri. |ns` nu-l putea \nvinov`]i pe Bill. El se c`ia
pentru gndurile lui p`c`toase [i suferea enorm, se
80
sim]ea asta \n tonul vocii lui. Dar tot el era cel care-i
salvase via]a lui Mickey. Iar asta conta cu mult mai mult
dect gndurile pe care le avusese \n clipele acelea.

|nainte ca Laura s` poat` spun` ceva, u[a de la


salonul lui Mickey se deschise [i Michael veni lng` ei.
Bill se mas` pe piept. Sim]ea acolo o durere surd`.
{tia c` gemenii sim]eau telepatic durerile. El [i Mickey
nu erau gemeni, dar erau foarte apropia]i ca vrst`.
Sau poate c` durerea ap`ruse din cauz` c` se temea
\nc` pentru via]a fratelui s`u, pentru faptul c` ar fi
putut muri att de tn`r.
Plecar` \mpreun` spre cas`.
Tot drumul, Bill r`mase t`cut. Avea con[tiin]a
\nc`rcat`. Cum putuse s` gndeasc` a[a ceva? El [i
Mickey ]ineau foarte mult unul la cel`lalt, indiferent
de discu]iile [i certurile pe care le avuseser` de-a
lungul timpului. Dar se p`rea c` dragostea pentru
Laura era cu pu]in mai mare dect dragostea pentru
fratele s`u.
81
Capitolul 7
Dureri de cap
Addie [i Doug st`teau pe canapeaua de piele din
cabinetul lui Bill [i a[teptau ner`bd`tori ve[ti despre
Mickey. Mai aveau un motiv \n plus pentru care se
aflau aici: at`zi urmau s` afle rezultatul analizelor lui
Addie.
Bill intr` \n cabinet p`rnd obosit [i \mb`trnit.
Opera]ia prin care \i salvase via]a fratelui s`u \l
extenuase.
Ia te uit`, doi porumbei \n cabinetul meu! spuse
el, vrnd s` par` vesel [i s` mai destind` atmosfera att
de \ncordat`.
}inea \n mn` un vraf de hrtii. Se a[ez` la birou [i
le citi cu aten]ie.
Bill, ce face Mickey? Cum se simte?
Acum e bine. S` sper`m c` totul va evolua normal
[i de acum \nainte.
82
Nu mai spuse nimic, ci se concentr` asupra
analizelor pe care le avea \n fa]`. P`rea \ngrijorat,
observase Addie. Oare era grav bolnav`?
Bill, ce se \ntmpl`? Spune ceva!

Fratele ei tu[i, pentru a-[i drege vocea [i apoi spuse


serios:
Draga mea, cred c` ar trebui s` te vad` un doctor.
De ce? Ce fel de doctor?
Un doctor ginecolog.
Addie [i Doug \nghe]aser`.
Vorbesc chiar acum cu doctorul Harlan. S`
sper`m c` v` poate primi.
Spunnd acestea, puse mna pe telefon [i form`
interiorul colegului s`u. Era liber timp de o jum`tate
de or`, a[a c`-i putea primi pe cei doi.
V` a[tept dup` aceea \n cabinetul meu, spuse Bill
cnd se desp`r]i de sora [i cumnatul lui, \n fa]a u[ii pe
care scria Doctor Harlan.
Se plimb` apoi lini[tit pe holurile spitalului.
Doamne, ct de bine se sim]ea aici! Spitalul acesta era
casa lui.
Nu [tia de ce, dar o bun` dispozi]ie \l cuprinse
dintr-o dat`. De fapt, exista o explica]ie. B`nuia c`
sora lui era \ns`rcinat`. Nu spusese nimic, pentru c`
vroia mai \nti s` afle [i p`rerea doctorului Harlan.
Se \ndrept` spre sec]ia de terapie intensiv`, acolo
unde se afla Mickey.
83
***
Timpul trecea tare greu \n spital, iar Mickey era
plictisit [i nervos.
|n fiecare diminea]` la ora [apte o asistent` \l trezea
ca s`-l preg`teasc` pentru micul dejun, care se servea
abia pe la ora opt. Apoi urma o diminea]` \ntreag`
petrecut` \n fa]a televizorului. Pe la prnz mo]`ia, iar
dup`-amiaza era la fel de plictisitoare ca [i diminea]a.
Zilele i se p`reau interminabile [i din ce \n ce mai greu
de suportat.
|n sinea lui [tia c` ar fi trebuit s` fie mul]umit c` era
\nc` \n via]`. {i mai [tia c` asta se \ntmplase gra]ie
fratelui s`u. Toat` lumea \n jur vorbea numai despre
extraordinarul chirurg Bill Horton, att de sufletist,
att de bun [i att de priceput.
Bun` diminea]a! spuse asistenta de serviciu, o

femeie blond`, \ntre dou` vrste. A]i primit din nou


flori.
|i \nmn` un buchet enorm de garoafe albe [i
galbene.
Mickey citi cartea de vizit` care \nso]ea buchetul.
Sunt de la un client, explic` el. Un client pe care
l-am salvat de la scaunul electric. Fusese acuzat de o
crim` pe care, de fapt, o comisese altcineva, iar eu
le-am demonstrat asta jura]ilor.
A, ce frumos! Spuse asistenta \n timp ce aranja cu
grij` perna de sub capul lui. Fratele dumneavoastr`,
84
doctorul Horton, a sunat deja de dou` ori s` vad` cum
v` sim]i]i. Spunea c` vine s` v` vad` pu]in mai trziu.
Serios? Dar ce, \l mustr` con[tiin]a?
Ce spunea]i?
A, nu, nimic. Vorbeam de unul singur.
Cred c` sunte]i foarte mndru de el. A f`cut o
treab` nemaipomenit`. Toat` lumea vorbe[te despre
reu[ita lui.
Bill, Bill, Bill! Toat` lumea vorbea numai despre el.
Se s`turase, nu mai suporta.
Asistenta \i schimb` bandajul, \i aranj` patul [i apoi
plec`. Mickey se gndi cu ce s`-[i omoare timpul. Lu`
o carte de pe noptier` [i \ncepu s` citeasc`. Dar nu era
genul lui, a[a c` se plictisi repede. Ceea ce ar fi citit cu
cea mai mare pl`cere era unul dintre dosarele lui. Dar
i se interzisese de c`tre medici. Ei, [i ce?
Sim]indu-se ca un ho], Mickey deschise unul
dintre sertarele de la noptier` [i scoase cu grij` o
serviet` pe care reu[ise s` i-o strecoare un curier cu o
zi \nainte.
Era att de concentrat asupra dosarului pe care-l
citea, \nct nici nu auzi cnd intr` asistenta. Se trezi la
realitate \n clipa cnd aceasta \i smulgea sup`rat` foile
din mn`.
Hei, ce faci?
{ti]i regulile, nu? Nu ave]i voie s` munci]i.
Trebuie s` v` supune]i ordinelor date de medic.
Asistenta zmbea victorioas` cu dosarele \n mn`.

85
D`-mi-le \napoi!
Am s` vi le dau, dar numai dac` este de acord
doctorul Horton. Vorbim cu el cnd vine. Probabil c`
trebuie s` apar`.
F`r` ca Mickey s` mai poat` spune ceva, asistenta
lu` servieta [i ie[i din salon.
Hei, ia stai a[a!
Dar u[a se \nchisese deja cu zgomot \n urma ei.
Femeie afurisit`, pufni el [i \ntinse mna dup`
telefon s`-l sune pe Bill.
Dar \[i aduse aminte c` telefonul fusese scos de
acolo cu dou` zile \n urm`, cnd fusese prins sunnd
la birou.
Ei bine, dac` toat` lumea \l trata ca pe un copil
obraznic [i neastmp`rat, era cazul s` se [i poarte ca
atare. Trebuia s` pun` ceva la cale.
Bun` diminea]a! r`sun` o voce de b`rbat. Cum te
sim]i ast`zi, Mickey?
Era doctorul Harvey White, unul dintre colegii lui
Bill. Era \nso]it de un grup de medici \n halate albe.
}i-i prezint pe doctor Rudd, doctor Brooks,
doctor Powers [i doctor Weisenstein. Domnilor,
acesta este fratele lui Bill Horton.
Era strig`tor la cer! El avea propria lui identitate,
era un avocat str`lucit. |ns`, dintr-o dat`, devenise
doar fratele lui Bill Horton. Nimeni nu p`rea s` [tie
cine era el cu adev`rat.
86
Pacientul a suferit un atac de cord major, \ncepu
doctorul, [i a fost operat de urgen]` de colegul meu,
doctorul Bill Horton. Procedura chirurgical` a fost
foarte complicat` deoarece a fost nevoie de un triplu
bypass...
Medicul continu` s` expun`, minute \n [ir, \ntr-un
limbaj specific, situa]ia lui Mickey. Ceilal]i puneau din
cnd \n cnd \ntreb`ri.
Timp de zece minute, Mickey \i ascult` pe medici,
referindu-se la el doar sub titulatura de pacientul [i
discutnd de parc` el nici nu s-ar fi aflat acolo.

Grozav, se gndi. Acum sunt doar o marionet` menit`


s` demonstreze priceperea [i talentul fratelui meu...
Medicii plecar` [i \n camer` se f`cu lini[te. Derul`
\n minte cuvintele doctorului White. Acesta le
explicase colegilor lui cum inima pacientului
\ncetase s` mai bat` pe masa de opera]ie [i ct de greu
fusese s`-l readuc` la via]`.
Am fost la un pas de moarte, se gndi Mickey. |n
ciuda tuturor eforturilor depuse de medici, era ct pe
ce s` mor.
Ce ironie! Fantasticul doctor Bill Horton era s`-[i
piard` fratele pe masa de opera]ie.
Sim]i cum furia \l cuprinde \ncet, \ncet. La naiba!
De ce trebuia s` i se \ntmple tocmai lui una ca asta?
De ce lui, care avea de crescut un fiu [i trebuia s`-[i
g`seasc` un drum \n via]`?
87
Trebuie s` m` fac bine! Trebuie s` ies de aici, \[i
spunea el poruncitor. Sim]ea cum cuvintele \i
pulseaz` \n cap. Se ap`s` cu degetele pe tmple. |l
durea foarte tare capul. |l ultimul timp \l duruse
mereu. Nu mai suporta...
***
Bill st`tea pe hol, \n dreptul u[ii de la salonul
fratelui s`u. Dar nu era \n stare s` intre.
F`cuse tot posibilul pentru a-l salva pe Mickey. |i
f`cuse o interven]ie chirurgical` complicat`, f`r` de
care poate ar fi fost mort de mult. Petrecuse ore \n [ir
lng` patul lui pentru a-l ajuta s`-[i revin`. Nu se
a[teptase la mul]umiri [i recuno[tin]` ve[nic`. Dar nu
se a[teptase nici la acuza]iile nerostite pe care le putea
citi \n ochii lui reci. |ns` ele erau acolo, le vedea de
cte ori venea s`-l viziteze, ca medic sau ca frate. Iar
acum se temea s` le vad` din nou.
Se for]` s` zmbeasc` [i intr` \n salon.
Bun venit, mare chirurg! \l \ntmpin` Mickey.
Bill oft`, neputincios.
Cum te sim]i ast`zi, Mickey? E[ti cam palid. Te
mai doare capul?
Uite ce e, mie s`-mi spui cnd pot pleca acas`.

Deocamdat`, nu.
{i ce \nseamn` asta?
88
Nu [tiu exact, \nc` vreo cteva zile. Trebuie s` te
]inem sub observa]ie pn` te refaci complet, r`spunse
Bill calm, \n timp ce lua tensiunea fratelui s`u.
Hei, ce faci? Asistenta mi-a luat pu]in mai
devreme tensiunea.
Nu-i nimic, vreau s` verific [i eu.
|ncerc` s` r`mn` calm, \ns` fratele lui devenise
foarte irascibil [i nervos.
Bill vorbise deja cu Laura despre posibilitatea de a
preda cazul lui Mickey unui alt doctor, acum c` greul
trecuse. Nu avea nici un rost s` continue s`-l trateze,
din moment ce Mickey era foarte tensionat \n
prezen]a lui. |ns` Laura nu fusese de acord. Spunea
c` \n el are cea mai mare \ncredere [i insista ca el s`
se ocupe \n continuare de caz. {i pentru c` Bill nu-i
putea refuza niciodat` nimic, acum to]i trei se aflau
\ntr-un impas.
Termin` de luat tensiunea. Era pu]in cam mare. {i,
\n acela[i timp, durerile de cap persistau. |ncerc` s`
nu se alarmeze, \ns` intui]ia \i spunea c` ceva nu era
\n regul`. Nu [tia exact ce anume, dar, cu siguran]`,
ceva se \ntmpla.
S-a \ntmplat ceva? \ntreb` Mickey v`zndu-l
\ncruntat.
Bill ezit` o clip`.
Nu, nimic important. De altfel, cred c` te refaci
foarte repede. Am auzit c` asistenta ]i-a confiscat o
89
serviet` plin` cu dosare. Cred c` am s` te torturez
ca s`-mi spui cum ai reu[it s` le strecori aici.
Nu e nevoie s` m` torturezi. |nsu[i statul \n spital
este o tortur` pentru mine.
Bill \l \n]elegea. Trecuse prin multe \ncerc`ri \n
ultimul timp, iar refacerea lui era destul de
anevoioas`. Era \ngrijorat pentru starea s`n`t`]ii
fratelui lui [i, ca s` fie sigur c` nu era nimic \n
neregul`, trebuia s`-i mai fac` ni[te analize. |ns`

Mickey protest`:
Dar mi-ai f`cut destule analize. Nu mai vreau s`
aud de alte investiga]ii.Vreau doar s` plec de aici.
{tiu, Mickey, iar eu vreau doar s` te ajut`m.
Da, da, [tiu eu... Dac` vrei s` m` aju]I, las`-m` s`
plec. M-am s`turat s` stau aici ca o legum` mutilat`.
Bill era [ocat.
Dar eu nu te-am mutilat! Eu te-am salvat...
Serios? Mai bine m` l`sai s` mor.
Lui Bill nu-i venea s` cread` ce auzea.
Uite ce e, Mickey, [tiu c` te sim]i prost, dar te
asigur c` \n curnd vei fi \n stare s`-]i reiei cursul
normal al vie]ii [i s` te \ntorci la cei care ]in la tine.
Serios? Ca de exemplu... Te referi la Laura? Nu fi
ipocrit...
Rdea ca un apucat.
{tii ceva, Mickey? P`rerea mea este c` nu vrei s`
crezi c` cei din jurul t`u te iubesc, [i asta pentru c`
90
nici tu \nsu]i nu te iube[ti. Dac` ]i-ar fi p`sat de tine,
nu te-ai fi purtat att de urt cu femeia asta care este cel
mai bun lucru din via]a ta. |mi pare r`u pentru tine.
S` nu-]i mai par`, r`spunse fratele lui sarcastic.
Uite ce este, vreau s` [tii c` am f`cut tot ce-am
putut pentru tine. {i, crede-m`, nu mi-a fost deloc
u[or s` operez o inim` \mpietrit` ca a ta.
Se \ntoarse [i ie[i din salon.
Mickey r`mase din nou singur, \n lini[tea
mormntal`, cufundndu-se \n gndurile lui. Era
foarte greu s` fii singur \n astfel de momente, se gndi
el, [i nu [tia de ce, dar gndul lui fugea din ce \n ce
mai des la moarte. Probabil c` la fel se \ntmpla [i cu
pacien]ii din saloanele al`turate [i de aceea
televizoarele mergeau, \n general, cu volumul dat la
maximum.
Se \ntinse dup` telecomand`.
***
Via]a era frumoas`, se gndi Alice. Frumoas`, dar
foarte grea cteodat`.
|n ultimul timp, familia lor avusese mult de suferit

din cauza accidentului lui Michael [i a infarctului lui


Mickey. Fuseser` momente de cump`n`, momente \n
care numai credin]a \n Dumnezeu \i ajutase s` fac` fa]`
situa]iei.
91
Suferise enorm al`turi de fiul [i nepotul ei, al`turi
de to]i ceilal]i membri ai familiei. Se temuse c`-i va
pierde, se temuse pentru viitorul lor. Dar acum, totul
se aranjase.
|n plus, primise cu cteva zile \n urm` o veste care-i
bucurase inima. Vestea venise ca o alinare pentru
sufletul ei \mb`trnit [i \ndurerat. Fiica ei, Addie,
a[tepta un copil. Ea [i Doug erau foarte ferici]i.
Acum aveau s` fie cu adev`rat familia perfect`, se
gndi Alice. Ei doi se iubeau foarte mult, iar dragostea
lor d`duse roade. De[i se p`rea c` Addie nu va mai
putea avea niciodat` copii, dup` ce o n`scuse foarte
greu pe Julie, cu mul]i ani \n urm`, iat` c` Dumnezeu le
demonstra \nc` o dat` c` exist` [i miracole, c` orice este
posibil atunci cnd oamenii se iubesc [i se \n]eleg bine.
Gndul \i fugi la nepoata ei, Julie. Ce mult [i-ar fi
dorit ca [i ea s` aib` copii. Atunci, ar fi devenit
str`bunic`. Numai c` mariajul ei cu Scott nu p`rea s`
mearg` la fel de bine ca al mamei ei.
Alice se gndi c` erau momente \n care nu reu[ea
s`-[i \n]eleag` nepoata, orict de mult s-ar fi str`duit.
P`rea cteodat` att de nefericit`, f`r` a avea un motiv
anume. Cndva \i spusese c` nici nu-[i dorea copii. Nu
dorea s` r`neasc` pe nimeni a[a cum o r`nise mama ei
pe ea, spusese ab`tut`.
Alice oft`. Poate, \ntr-o bun` zi, Julie avea s` se
r`zgndeasc`.
Se \mbr`c` [i plec` spre spital \mpreun` cu so]ul ei.
92
***
Mickey, dragul meu, ar`]i foarte bine, spuse Alice
aplecndu-se s`-l s`rute pe obraz.
Fiul ei se afla \nc` imobilizat la pat, dar culoarea \i
revenea \ncet, \ncet \n obraji.
Trebuie s`-i fii recunosc`tor lui Bill. De altfel,

cred c` noi to]i ar trebui s`-i fim, nu-i a[a?


O, nu, nu se poate se gndi Mickey. Oare dup`amiaza avea s` fie la fel ca diminea]a? Sim]ea cum
capul \i plesne[te de durere.
To]i \i suntem recunosc`tori lui Bill, spuse tat`l
s`u \n timp ce \[i aranja un scaun lng` pat. }i-a salvat
via]a, fiule...
E o mare diferen]` \ntre a face o opera]ie [i a
salva o via]`, interveni Mickey nervos. O opera]ie e
doar o procedur` standard.
P`rin]ii lui \l priveau uimi]i, ne\n]elegnd ce era cu
el. Tom continu` s` vorbeasc`, f`r` s` ]in` cont de
remarca lui.
Doctorul White spunea c` Bill s-a comportat
irepro[abil. Iar \n momentul \n care inima ta s-a oprit
pe masa de opera]ii, el s-a luptat pentru via]a ta de
parc` era a lui.
Mare parte din via]a mea este acum a lui,
bolborosi Mickey.
93
Ce spui?
Nimic, nimic... Vorbeam de unul singur.
Se mas` nervos pe frunte.
Nu [tiu cum se face c` toat` lumea [tie de
incidentul de pe masa de opera]ie, numai eu nu [tiam.
Oare de ce s-or fi ferit de mine? Nu meritam [i eu s` [tiu
ce s-a \ntmplat cu mine? Ce era a[a un mare secret?
Bine, dar \n general, noi nu povestim pacien]ilor
despre momentele de criz` din timpul unei opera]ii,
interveni tat`l s`u \mp`ciuitor.
Pacien]ilor? Doamne, m-am s`turat de cuvntul
`sta. Oameni buni, eu sunt un pacient mai special, a]i
uitat? Sunt fiul t`u, tat`, fiul doctorului Tom Horton [i
fratele doctorului Bill Horton.
Dar ce e cu tine azi, fiule? De ce e[ti att de
nervos? \ntreb` Alice, \ncercnd s`-l lini[teasc`.
|ncearc` s` te calmezi, te rog.
Mama ta are dreptate. Ar trebui s` te lini[te[ti [i
s` nu-]i mai faci attea probleme. Nici nu [tiu de ce
e[ti att de agitat

Nu [tii? Stai c`-]i spun acum. Pentru c` eu abia azi


am aflat c` opera]ia mea a fost un experiment. {i m`
deranjeaz` teribil s` fiu tratat ca un cobai.
Ai \n]eles gre[it, interveni Tom.
De ce crezi c` am \n]eles gre[it? Doctorul White m-a
vizitat diminea]`, \nso]it de un grup de medici. Le spunea
c` toat` procedura chirurgical` a fost experimental`.
Tom oft` trist, dar nu abandon` lupta:
94
Las`-m` s`-]i explic despre ce e vorba, dar mai
\nti vreau s`-mi promi]i c` te lini[te[ti [i c` nu mai
faci observa]ii ironice.
Bine, bine, am s` \ncerc Dar nu pot s`-]i
promit c` am s` [i reu[esc.
Tat`l lui fu [ocat de r`spunsul ironic [i spuse:
Uite ce este, Mickey, [tiu c` treci printr-o
perioad` mai grea [i \ncerc s` fiu mai mult dect
r`bd`tor cu tine. Dar trebuie s`-]i spun c` ai \ntrecut
m`sura. Dac` mai ai de gnd s` faci comentarii din
acestea ironice, s` [tii c` plec [i nici nu mai trec pe la
tine. Ai \n]eles?
Mickey observ` c` tat`l lui vorbea foarte serios [i
\ncerc` s` calmeze spiritele:
Bine, tat`, \mi cer scuze. N-am vrut s` te sup`r.
Bun. Acum, ascult`-m`. Doctorul White a vrut s`
spun` c` aceast` procedur` nu este prea des \ntlnit`,
dar \n esen]` este asem`n`toare cu un dublu bypass.
Norocul nostru a fost c` Bill a fost capabil nu numai s`
recunoasc` necesitatea efectu`rii unui triplu bypass, ci
s`-l duc` [i la bun sfr[it.
Dar de ce nu m-ai operat tu, tat`?
Pentru c` e[ti fiul meu [i n-ar fi fost corect din
punct de vedere etic. |n mod normal, nici Bill nu ar fi
trebuit s` te opereze, dar era un caz de urgen]`. Nu
puteam risca s` a[tept`m pe altcineva. {i-n plus, Bill
este cel mai bun chirurg cardiolog din statul `sta.
95
E[ti att de mndru de el... Nu-]i sim]i amenin]at`
reputa]ia?
Nicidecum. Trebuie s` [tii c` [i de tine sunt

mndru, Mickey. Te-am v`zut [i pe tine opernd


\n sala de judecat` [i [tiu c` e[ti un avocat de
excep]ie.
Da, da, se gndi Mickey cu am`r`ciune, pe cine
\ncerci tu s` p`c`le[ti? Tu [i mama l-a]i iubit
\ntotdeauna mai mult pe Bill, [tiu eu.
Tom se \ntoarse spre Alice.
Te las un pic cu fiul t`u. Am pu]in` treab`. M`
\ntorc repede.
Alice oft` [i se adres` fiului ei:
Mi-a mai spus o dat` c` se \ntoarce repede [i a
venit dup` o zi [i jum`tate... Nici un caz nu este att
de simplu cum pare la prima vedere. Eu sunt fericit`
c` tu nu e[ti doctor. {tiu cum e s` iube[ti un doctor.
Da, [i eu [tiu.
Alice rse.
Ar trebui ca doctorii s` nu aib` voie s` se
c`s`toreasc` dect \ntre ei.
Da, pentru ei nimic nu mai conteaz` \n afar` de
medicin`...
Ce-i cu tine, fiule? Ai probleme cu Laura?
Ct de mult ar fi vrut s`-i spun`. Dar nu putea, de[i
i-ar fi pl`cut s`-i demonstreze c` Bill nu era att de
perfect precum p`rea. {i nici Laura. Dar probabil c` ar
96
fi r`nit-o prea r`u. Mama lui ar fi suferit, poate, mai
mult dect el. Nu, nu-i putea face una ca asta.
Nu, mam`, n-am nici o problem`. Numai c`,
stnd aici, \n spital, mi-am amintit ct de mult [i-a
dorit tata s` m` fac [i eu medic, ca [i el. Poate atunci
m-ar fi iubit mai mult, poate ne-am fi \n]eles mai
bine.
N-ai dreptate. Te-ar fi iubit la fel de mult,
indiferent de meseria pe care ]i-ai fi ales-o . Voi doi nu
v` \n]elege]i prea bine doar pentru c` amndoi ave]i
personalit`]i puternice [i, uneori, sunte]i foarte
\nc`p`]na]i. Dar s` [tii c` Tom este foarte mndru c`
e[ti avocat, [i \nc` unul renumit.
Vrei s` spui c` am fost...
O, Mickey, [tiu c` e greu s` stai aici, imobilizat

\ntr-un pat de spital. Dar te vei \ntoarce curnd \napoi


la cariera ta.
Da, daDac` voi mai avea vreun client pn`
atunci Bill nu-mi d` voie nici m`car s` citesc ni[te
dosare. A pus asistentele s` stea cu ochii pe mine, de
parc` a[ fi cel mai periculos criminal.
Da, pentru c` nu e[ti \nc` perfect ref`cut.
Deocamdat` trebuie doar s` te odihne[ti, n-ai voie s`
faci nimic altceva.
U[a salonului se deschise [i Laura intr`.
Laura, draga mea, m` bucur c` te v`d, o
\ntmpin` Alice.
97
98
Se \mbr`]i[ar` [i se s`rutar`. }ineau foarte mult
una la alta, iar \ntre ele era o rela]ie foarte frumoas`.
Alice, m-am \ntlnit cu Tom. M-a rugat s`-]i
transmit c` te a[teapt` la camera de gard`.
E-n regul`. Atunci, v` las. Mickey, odihne[te-te [i
vorbim mine, bine?
Mickey d`du din cap f`r` entuziasm. Durerile de
cap nu-i d`deau pace [i se sim]ea mizerabil.
Laura se a[ez` lng` so]ul ei. Ar fi vrut s`-l s`rute,
dar risca s` fie respins`, a[a c` renun]`.
Cum te sim]i, Mickey?
Minunat. Am avut o zi grozav`. Am c[tigat
treizeci de mii la jocurile televizate, am \nv`]at mai
mult dect speram vreodat` despre anorexie [i
cultivarea plantelor de apartament [i am aflat ce scuze
pot g`si so]iile care \[i \n[al` so]ii.
Laura s` decise s` nu r`spund` \n nici un fel la
remarca lui insinuant` [i \n]ep`toare. Se \ndrept` spre
fereastr` [i trase draperiile.
Cred c` te ui]i prea mult la televizor.
Dar ce-ai vrea s` fac din moment ce sunt ]intuit
\n patul `sta blestemat?
So]ia lui propuse, zmbitoare:
M` gndeam s` comand`m o pizza [i s` st`m de
vorb`, a[a cum ne pl`cea cndva. Ce zici?
Ei, haide, Laura, nu te mai preface. Nu e nimeni

pe-aici care s` te aud`.


Dar nu m` prefac... Ce-i cu tine? De ce e[ti a[a de
nervos? {tiu c` perioada postoperatorie poate cauza
iritabilitate [i depresii temporare, dar
Ei, te rog s` nu-mi mai vorbe[ti ca un doctor.
M-am s`turat de at]ia doctori \n jurul meu.
Iart`-m`{i tat`l t`u a trecut pe la mine pe la
cabinet s`-mi spun` c` ceva nu e \n regul` cu tine. Era
foarte \ngrijorat.
Bine m`car c` cineva \[i face griji pentru mine.
Dar to]i ne facem griji pentru tine, Mickey.
Absolut to]i.
Mickey se sim]ea mai bine acum c` aflase c` tat`l lui
era \ngrijorat pentru el. Dar apoi se gndi c` la el,
precum [i la fratele lui, era o chestiune de mndrie.
Nu-[i puteau permite s`-[i strice imaginea.
Mickey, vorbe[te cu mine. Spune-mi ce ai pe
suflet. Altfel nu te pot ajuta, orict de mult a[ vrea, \l
rug` Laura.
Bine. Am s`-]i expun foarte pe scurt problemele
mele. Am suferit o interven]ie chirurgical` complicat`.
Cariera mea se duce de rp`. Iar tu, iubita mea so]ie,
m` \n[eli cu fratele meu \n cabinetul t`u sau prin
vestiare. Sau, [i mai probabil, \n patul meu de acas`.
{i, culmea ironiei, mai ai [i tupeul s` vii aici [i s` m`
\ntrebi ce-i cu mine. Ei bine, via]a mea e un mare
dezastru.
99
Laura nu mai [tia ce s` zic`. Cuvintele lui o dureau
teribil. Dac` i-ar fi dat o palm`, probabil c` nu s-ar fi
sim]it att de prost.
Te \n[eli, [opti ea. Nici nu-]i dai seama ct de r`u
te \n[eli. Ai nevoie de ajutor. Eu nu te mai pot ajuta.
Se \ntoarse [i ie[i din salon. Se sim]ea de parc`
greutatea \ntregii lumi era pe umerii ei. Lacrimi
fierbin]i \i curgeau pe obraji. Reu[i s` ajung` \n
cabinetul ei \nainte s` se pr`bu[easc`.
Mickey se sim]ea mai r`u ca niciodat`. Capul \l
durea \ngrozitor. Auzea zgomote ciudate [i
deranjante. Urechile \i ]iuiau asurzitor, sumbra camer`

de spital se \nvrtea \n jurul lui.


Se \ntinse s` apese pe soneria de urgen]`. Dar se
dezechilibr`, prins parc` \ntr-un vrtej nemilos, [i c`zu
din pat. Trupul lui z`cea acum inert pe podea, sufletul
lui trist nu se mai chinuia a[a cum f`cuse mereu \n
ultimul timp.
100
Capitolul 8
Amnezia
Ce frumos era totul \n jurul lui O paji[te \ntins`
[i verde, \nconjurat` de p`duri cu copaci falnici [i
pruri ce susurau melancolic. P`s`rele vesele se
auzeau necontenit, muzica naturii \l \nv`luia. Privea
cerul senin, infinitul albastru [i etern.
Se sim]ea foarte bine. Nimic nu-l mai durea, nici o
grij` nu-l mai ap`sa, nici un gnd nu-l mai nelini[tea.
Era att de bine
Privi \n zare [i i se p`ru c` cineva venea alergnd
spre el, cu bra]ele \ntinse primitor. Da, \n sfr[it era
iubit. Se sim]i dintr-o dat` foarte fericit. Dragostea
pulsa frenetic \n inima lui r`nit`.
Femeia se apropiase de el [i-l \mbr`]i[a cu pasiune.
Era foarte frumoas`, [tia asta, dar nu-i putea distinge
prea bine tr`s`turile. Chipul ei era \nv`luit \ntr-o cea]`
dens`, ce devenise aurie \n b`taia soarelui.
101
Dar nici nu conta cum ar`ta. Important era c` se
sim]ea iubit, \n]eles [i putea \ncepe, \n sfr[it, o nou`
via]`. Inima lui tnjise prea mult dup` dragoste, lini[te
[i fericire. Iar acum le avea pe toate. Plus toat` aceast`
feerie \n fa]a ochilor lui.
***
Doug era \n al nou`lea cer. Nu-[i aducea aminte
s` mai fi fost vreodat` att de fericit. Vestea c` va
deveni t`tic \l luase prin surprindere. Nu se a[teptase
la asta [i, dac` se gndea mai bine, nici nu putea
spune c` [i-o dorise cu ardoare. {tia c` era pu]in
probabil ca Addie s` mai poat` avea copii [i se
obi[nuise cu ideea.
|ns` acum realiza c` un copil era tot ce-[i mai putea

dori de la via]`. {i, pn` la urm`, asta \[i dorise cel mai
mult, dar nu-[i d`duse seama.
Avea o so]ie perfect`. Frumoas`, seduc`toare,
tandr` [i iubitoare, Addie venea \n \ntmpinarea
tuturor dorin]elor lui. |mpreun` aveau o cas` superb`,
aranjat` dup` gustul [i nevoia lor de confort. Avea o
afacere proprie, care mergea din ce \n ce mai bine [i
care \i d`dea mari satisfac]ii. Iar acum Acum avea [i
un bebelu[ \n pntecele iubitei lui so]ii.
Dumnezeu fusese darnic cu el, trebuia s`
recunoasc` asta.
102
Intr` fericit \n clubul care \i purta numele. Angaja]ii
lui \l salutar` prietenos. Se \n]elegea foarte bine cu
to]i, \ntemeiaser` aici o mic` familie. La \nceput fusese
destul de greu, pn` \n]eleseser` c` trebuie s`-[i fac`
datoria \ntocmai, iar r`splata va fi pe m`sur`. |ns`
acum totul mergea bine.
Se \ndrept` spre biroul lui. Mai avea de pus la
punct cteva am`nunte pentru petrecerea pe care
urma s-o organizeze \n cinstea so]iei lui. Avea s` fie o
petrecere tr`snet, la care va invita toat` familia [i to]i
prietenii. Toat` lumea trebuia s` \mp`rt`[easc`
bucuria lor.
Telefon` la firma care se ocupa de decorarea
localului.
S` nu uita]i! Vreau o mie de baloane ro[ii, pe care
s` scrie Addie, Doug [i bebe. Mai vreau buchete
asortate de flori de cmp pentru fiecare mas` [i pentru
bar. Vreau ca totul s` fie perfect, la fel ca so]ia mea.
M-a]i \n]eles? Per-fect!
|nchise telefonul [i verific` lista cu meniuri. Bif`
repede felurile de mncare pe care le dorea pentru
petrecere [i se \ndrept` spre buc`t`rie.
Dragul meu, se adres` Doug buc`tarului, acesta
este meniul pentru marea petrecere. Ai grij`!
Consider` c` dai acum cel mai important examen al
vie]ii tale.
Buc`tarul zmbi.
103

'N]eles, [efu!
Tot personalul era fericit pentru Doug. Nici nu
puteau fi altfel, pentru c` era un om minunat. Exigent,
dar minunat.
Acum, c` toate erau puse la punct, se putea
\ntoarce acas`, la draga lui so]ie. Avea s` revin` la bar,
dar mai trziu. {i poate Addie \l va \nso]i atunci. Asta
numai dac` se sim]ea destul de bine. Sarcina \i d`dea
destul` b`taie de cap, din p`cate.
***
Mickey se trezi pe podeaua rece [i tare. Probabil c`,
\n c`dere, se lovise la cap, pentru c`-l durea
\ngrozitor. V`zu patul din apropiere. Oare de acolo
c`zuse? Dar oare unde se afla? Locul acesta i se p`ru
familiar, dar nu-[i aducea aminte de ce era aici. {tia
doar c` nu-i pl`cea [i c` nu mai dorea s` r`mn` nici
m`car un minut.
Se concentr`. O, Doamne, nu numai c` nu-[i
aducea aminte unde era, dar nu [tia nici cine era.
Auzi ni[te voci. Prin u[a \ntredeschis` v`zu dou`
femei \n halate albe. Deci se afla \ntr-un spital. Dar
oare de ce?
Nu, nu se poate s` fiu \ntr-o clinic` psihiatric`.
Doamne, te rog, e destul c` nu [tiu cine sunt. Vreau s`
fiu \ntr-un spital ob[nuit.
104
O durere ascu]it` \i str`punse pieptul. Se uit` [i
v`zu un bandaj mare. |l dezlipi la un col]. Era o
t`ietur` lung`, cusut` cu multe, multe fire. Oare de ce-l
t`iaser` a[a? Duse instinctiv mna la cap, pip`indu-se
cu aten]ie. Tot ce putea sim]i erau firele de p`r. Deci
nu-l operaser` [i la cap. Bine, dar atunci de ce nu-[i
putea aminti cine era sau ce se \ntmplase cu el?
V`zu c` pe partea cealalt` a patului se afla un
buton. Se gndi s` se trasc` pn` acolo [i s` apese pe
el, dar ceva \n interiorul lui nu-l l`sa s` fac` asta. Se
sprijini de pat [i se ridic` \n picioare.
Era cam ame]it, tremura [i avea sentimentul c` nu
trebuia s` se afle acolo. Nu era \n siguran]`. Trebuia s`
plece ct mai repede. Dac` medicii aflau c` \[i

pierduse memoria, cine [tie ce aveau de gnd s`-i fac`


sau cine [tie dac` aveau s`-i mai dea vreodat` drumul
din acest spital nenorocit. Poate dac` sc`pa de aici
[i-ar fi amintit cine era [i ce se \ntmplase cu el. Poate
memoria avea s`-i revin` afar`, la aer curat. Cu ct se
gndea mai mult la plecare, cu att i se p`rea cea mai
bun` alegere.
Dar nu putea pleca \n pijama, ceilal]i l-ar fi
remarcat imediat. C`ut` \n dulap [i g`si o c`ma[`, o
pereche de pantaloni [i una de pantofi. Fu dezam`git
s` constate c` \n buzunarele pantalonilor nu se afla
nici un act de identitate, nici m`car un carnet de
conducere [i nici un ban. Hainele nu i se p`reau
105
cunoscute, dar i se potriveau perfect. Descoperi
ini]ialele M.H. \ncrustate pe catarama curelei de piele.
Se \ntreb` de la ce proveneau oare. Dar n-avea timp s`
se gndeasc`.
|ndreptndu-se spre u[`,se v`zu \n oglind`.
R`mase nemi[cat \n fa]a imaginii reflectate de sticla
str`lucitoare. Era un tip de vreo treizeci de ani, destul
de \nalt, cu tr`s`turi normale. Nu ar`ta r`u deloc,
numai c` era pu]in cam palid. Se \ntoarse repede,
temndu-se parc` de str`inul din oglind`.
Scoase capul pe u[` [i privi de-a lungul
coridoarelor. Asistentele erau destul de departe [i nu
se uitau \n direc]ia lui. A[a c` era timpul s` plece.
|nainta repede pe coridorul luminat, observnd c`
nu existau nici u[i [i nici grilaje de protec]ie. Deci nu
se afla \ntr-o clinic` de psihiatrie, se gndi u[urat.
Ajunse \n dreptul liftului [i ap`s` pe buton. A[tept`
\ncordat, rugndu-se \n sinea lui ca nimeni s` nu-l
recunoasc`.
Reu[i s` ia liftul [i ajunse \n curnd la parterul
spitalului. O mul]ime de oameni treceau pe lng` el,
dar nici o figur` nu i se p`rea cunoscut`. Oare nimeni
nu-l recuno[tea, nu avea chiar nici o cuno[tin]` \n
marea asta de oameni? Se sim]i ca un extraterestru
sau, mai degrab`, se sim]i invizibil. Dar nu mai conta.
Era, \n sfr[it, liber.

106
Se \ndep`rt` repede de spital [i, la cteva blocuri
distan]`, g`si o banc` [i se a[ez`. Era epuizat [i nu-[i
putea aduce aminte de nimic. Avea oare o familie? Nu
purta verighet`. C`ut` \n memorie, dar nu g`si nimic,
dect un mare gol. Acela[i gol \l reg`si [i \n sufletul lui.
Se ridic` [i plec` mai departe. Nu era \n siguran]`,
pentru c` nu se \ndep`rtase destul de mult de spital.
|n plus, ar fi trezit mai pu]ine b`nuieli mergnd, dect
stnd pe o banc`, ar`tnd confuz [i derutat.
Trebuie s` merg, s` merg continuu, \[i spuse \n
gnd. Trebuie s` m` \ndep`rtez ct mai mult de locul
`sta blestemat.
Dar ct de departe ar fi putut ajunge, a[a sl`bit cum
era?
P`[ea \ncet pe trotuar, privind cu aten]ie \n jurul
s`u, spernd s` vad` o persoan` sau cel pu]in un lucru
care s` i se par` cunoscut [i s`-i readuc` memoria. Dar
nimic nu i se p`rea familiar. Era \nconjurat de str`ini,
ignorat de o lume \ntreag`.
|[i privi din nou minile. Nu [tia de ce, dar era
obsedat de faptul c` pe inelarul lui nu se afla nici o
verighet`, nici un semn c` ar fi apar]inut cuiva. Iar
gndul c` era singur pe lume \l aducea \ncet, \ncet \n
pragul disper`rii.
***
107
Inelul, v` rog.
Cavalerul de onoare c`ut` \ntr-unul dintre
buzunare, apoi \n cel`lalt. Spuse disperat:
Nu g`sesc inelul.
Apoi, cnd toat` lumea \ncepuse s` murmure [i s`
se foiasc`, el scoase inelul din buzunarul de la piept [i
i-l \nmn` mirelui.
Laura zmbi amuzat` [i se \ntoarse s` vad`
reac]ia lui Bill. El nu zmbea. Nici m`car nu privea
la mirii care st`teau \n fa]a altarului. O privea pe ea.
{i era atta dragoste \n privirea lui Se sim]i
minunat, mngiat` de acea privire dr`g`stoas`.
Dar \[i aduse aminte c` se aflau \n public [i spuse

oarecum r`stit:
Bill, \nceteaz`!
Nu era indicat ca cei din jur s`-i vad` cu ct`
dragoste se priveau.
Laura \[i \ndrept` din nou aten]ia spre ceremonia
religioas`. Era momentul \n care Susan punea
verigheta pe degetul lui Greg. Ce bine ar`tau
\mpreun`! Spera din tot sufletul ca cei doi s` fie mereu
la fel de ferici]i ca \n aceste clipe. Spera ca amndoi s`
poat` uita noaptea aceea \n care Susan se refugiase \n
bra]ele unui str`in, str`in ce se dovedise a fi nimeni
altul dect fratele lui Greg.
F`r` s` vrea, Laura se \ntreb` cum ar fi fost dac`
ea [i Bill s-ar fi aflat acum \n fa]a altarului. Ct de
108
minunat ar fi fost s` \nceap` o nou` via]` \mpreun`,
plin` de iubire [i pasiune, se gndi ea vis`toare.
|ntotdeauna crezuse c`-l iubise pe Mickey. Sau
poate c` asta dorise ea s` cred`. Dar acum se
convinsese c` sufletul ei \i apar]inea \n totalitate lui
Bill. Nu mai avea cum s` nege aceste sentimente att
de puternice.
Un scncet o f`cu s` revin` la realitate. Era Alice.
|ncerca s`-[i st`pneasc` lacrimile, dar nu reu[ea.
Laura scoase un [erve]el din geant` [i i-l d`du.
C`s`toriile m` fac mereu s` plng, [opti Alice.
Uite ce frumo[i sunt amndoi! Fericirea se cite[te pe
chipurile lor.Ce bine ar fi fost dac` ar fi putut veni [i
Mickey. Susan ]ine foarte mult la el. Dac` nu era el,
Susan ar fi fost dup` gratii acum.
Mickey era \ntr-adev`r un avocat excep]ional, se
gndi Laura cu mndrie. Participase [i ea la cteva din
procesele lui [i v`zuse ct de bine [tia s` \mbine
logica, bunul sim], \ndr`zneala [i, de ce nu, farmecul
personal.
Doamne, ct de bine se \n]eleseser` ei doi la
\nceput, \[i aminti ea cu triste]e. Mickey fusese un
adev`rat prieten pentru ea dup` ce disp`ruse Bill.
Plnsese pe um`rul lui, iar el o \n]elesese [i o ajutase
s` dep`[easc` momentul. Fusese ca un balsam pentru

sufletul ei r`nit.
109
|ncet, \ncet, se \ndr`gostise de el. El o curtase
r`bd`tor [i, pn` la urm`, o ceruse \n c`s`torie.
Cnd se \ntorsese Bill, era deja prea trziu. Laura se
c`s`torise cu Mickey. Acum \i p`rea r`u c` fusese att
de slab` [i de proast` \nct s` uite de singura ei
dragoste adev`rat` [i s` cad` \n bra]ele lui Mickey.
Mai trziu, Mickey \[i d`duse seama c` mariajul lor
fusese o gre[eal` [i \ncepuse s`-l b`nuiasc` pe Bill c`
\ncearca s` i-o fure pe Laura. El nu [tia \ns` c`
dragostea adev`rat` nu putea fi furat`.
Cineva ap`ruse lng` Laura [i-i \ntrerupse
gndurile.
Doamn` Horton, sunte]i chemat` la telefon.
Se ridic` [i ie[i din capel`. Noroc c` locurile lor se
aflau \n partea din spate a bisericii [i deci nu fusese
nevoit` s` deranjeze prea mult` lume pentru a ie[i.
|mi pare r`u c` a trebuit s` v` deranjez, doamn`
Horton. Dar v` caut` cineva de la spital, explic` aprodul
\n timp ce o conducea pe Laura spre biroul preotului.
O invit` \n`untru [i apoi o l`s` singur`, \ntorcndu-se
\n biseric`. Laura ridic` receptorul, avnd un
presentiment ciudat.
Ia nu te mai gndi la prostii!, \[i spuse
poruncitor. Probabil c` e secretara. Sun` pentru o
programare ap`rut` \n ultimul moment.
Dar [tia foarte bine c` cei de la spital o c`utau
numai \n caz de urgen]`.
110
Aici Laura Horton, spuse ea \n receptor.
|mi pare r`u c` a trebuit s` v` deranjez, doamn`
doctor, spuse o femeie care se prezentase ca fiind
asistenta de serviciu. Vroiam doar s` v` \ntreb, domnul
Horton este cu dumneavoastr` acolo?
Mickey? Bine\n]eles c` nu e aici. Nu era suficient
de ref`cut pentru a m` putea \nso]i. De ce? Vre]i s`
spune]i c` nu mai e \n spital?
Urm` o scurt` pauz`.
Nu mai e \n salonul dumnealui.

A]i verificat, poate e la laboratorul de analize


Am c`utat peste tot, chiar [i \n subsoluri.
Doamn` doctor, \mi pare r`u c` trebuie s` v` spun
asta, dar so]ul dumneavoastr` nu e de g`sit.
Laura \[i mas` tmplele. Trebuia s` fie calm`, s`
poat` gndi logic.
Poate a ie[it la plimbare, \n curtea spitalului. Sau
poate e la bufet. A]i c`utat [i acolo?
Am c`utat \n tot spitalul. Facem asta de dou` ore.
Dou` ore? {i de ce nu m-a]i sunat mai devreme?
Panica o cuprindea \ncet, \ncet, orict de mult
\ncerca s`-i reziste.
N-am vrut s` v` alarm`m degeaba. Am crezut
c`-l vom g`si, dar eforturile noastre au fost zadarnice.
Laura \nchise ochii.
|mi cer scuze, n-am vrut s` v` acuz de nimic. A]i
f`cut tot ce trebuia [i pentru asta v` mul]umesc. Ajung
la spital \n zece minute.
111
Bine. {i, doamn` doctor
Da?
|ncerca]i s` r`mne]i calm`. Trebuie s`-l g`sim
noi pn` la urm`
Laura \nchise telefonul [i \ncerc` s` se lini[teasc`.
Probabil c`, pn` va ajunge la spital, Mickey va fi deja
\n patul lui, uitndu-se la televizor. |ns` orict de mult
\[i repeta chestia asta \n minte, nu reu[ea s-o cread` cu
adev`rat.
Se gndi s` plece imediat la spital. Dar n-ar fi fost
drept. Familia trebuia s` [tie ce se \ntmplase.
Intr` \n biseric`. Ceremonia era deja pe sfr[ite.
Mirii se \ntorceau de la altar [i p`[eau acum pe primul
lor drum \mpreun`, spre viitor. Susan se arunc` de
gtul Laurei.
|]i vine s` crezi? Am reu[it! Acum suntem
c`s`tori]i.
Ar`ta perfect \n rochia de mireas`, iar chipul ei
frumos str`lucea de atta dragoste [i fericire. Era
foarte entuziasmat`.
O, Laura, \]i mul]umesc din suflet c` ]i-ai f`cut

timp s` vii s` m` vezi \n aceast` postur`.


{i eu m` bucur c` am putut veni, draga mea. V`
felicit pe amndoi [i sper ca toat` via]a s` fi]i la fel de
ferici]i ca acum. Dar \n acela[i timp m` v`d nevoit`
s`-mi cer scuze c` nu pot r`mne la recep]ie. A
intervenit ceva la spital.
112
113
Ce p`cat! Ne pare r`u, dar ne bucur`m c` ai
reu[it totu[i s` ajungi la ceremonia religioas`. A
\nsemnat foarte mult pentru noi.
Laura se desp`r]i de ei [i plec` \n c`utarea lui Bill.
|l g`si pu]in mai \n fa]`.
Bill, slav` cerului c` te-am g`sit, spuse ea pe
ner`suflate. Au sunat de la spital. Mickey a disp`rut.
Vrei s` spui c` nu e \n salonul lui... Bine, dar sunt
att de multe alte locuri unde ar putea fi.
Nu. Au spus c` au r`sturnat spitalul cu susul \n jos
[i nu l-au g`sit nic`ieri. Le-am spus c` venim imediat.
Bill \[i puse un bra] pe umerii ei.
Lini[te[te-te. Sunt sigur c` nu s-a \ntmplat
nimic. Hai s` le spunem [i p`rin]ilor mei [i apoi
plec`m \ntr-acolo.
Laura \l urm` prin mul]imea de oameni. |i g`sir` pe
Tom [i Alice stnd la rnd [i a[teptnd s` felicite mirii.
Mam`, tat`, au sunat de la spital
O, nu, nu se poate, spuse Alice p`lind. Fiul meu
a murit
Nu, mam`, Mickey a disp`rut. Sau, cel pu]in, nu
e \n salonul lui. Dar sunt sigur c` nu s-a \ntmplat
nimic cu el.
Bine, dar nu l-au c`utat [i ei? interveni Tom.
Ba da, dar nu l-au g`sit. Noi plec`m chiar acum
\ntr-acolo.
Venim [i noi, spuse Tom.
***
Camera lui Mickey era goal` cnd ajunser` cu to]ii
la spital.
Cum se poate ca un pacient s` dispar` pur [i
simplu, f`r` ca voi s` observa]i? o \ntreb` Tom pe

asistenta [ef`.
Laura traversase deja salonul [i verifica dulapul.
Simplu, spuse ea v`znd interiorul gol al
dulapului. S-a \mbr`cat [i a ie[it, ca un vizitator
oarecare.
Dar Tom nu accept` astfel de scuze.
Bine, dar cum e posibil s` nu observe nimeni
nimic? De ce n-a]i fost mai atente? V` [tiam mai
responsabile
Domnule doctor, crede]i-ne, nici noi nu [tim
cum s-a putut \ntmpla una ca asta. L-am c`utat peste
tot, dar nu e de g`sit.
Lui Mickey nu-i pl`cea aici, interveni Laura, ura
spitalul. Dar nu m-am gndit nici o clip` c` putea s`
fug`.
Apoi \[i aminti de ultima lor discu]ie.
|n ultimul timp, Mickey fusese sup`rat pe toat`
lumea. Spunea c` nim`nui nu-i p`sa de el. O,
Dumnezeule, dac` din disperare a f`cut cine [tie ce
lucru prostesc?...
114
Ei, nu \ncepe s` te gnde[ti la toate prostiile,
spuse repede Bill. Trebuie s` ne lini[tim. Probabil c`
exist` o explica]ie logic` \n toat` chestia asta. {i
indiferent ct de sup`rat ar fi fost, Mickey nu [i-ar fi
putut face singur nici un r`u.
Aici avea dreptate. Mickey era un om cu picioarele
pe p`mnt. Bill continu` s`-[i exprime gndurile:
Poate c` a sim]it nevoia s` stea departe de noi
pentru un timp. Era sup`rat pe noi to]i, dar mai ales
pe mine pentru c`-l ]ineam ]intuit \n pat.
Nu le spuse \ns` ct de mult \l \ngrijoraser`
durerile acute de cap [i tensiunea fluctuant` ale lui
Mickey. Poate avea s`-i spun` lui Tom mai trziu, dar
Laura [i Alice nu trebuia s` [tie. {i-ar fi f`cut [i mai
multe griji.
Cred c` ar trebui s` anun]`m poli]ia, suger`
asistenta [ef`.
Te rog, Doamne, ai grij` de fiul meu, striga
disperat` Alice. Nu-l l`sa s` moar`!

115
Capitolul 9
Confuzie general`
Bjbia \ntr-o bezn` total`. Se sim]ea de parc`
mersese ore, zile, luni.
Apoi v`zu dintr-o dat` o lumin`, undeva departe.
Era lumina de la cap`tul tunelului lung [i \ntunecat.
|i era foarte sete. Avea gtul uscat [i-l ardea. V`zu o
piscin` [i se apropie de ea. |ngenunchie, apoi se
aplec` s` bea ap`. Dar, ciudat, nu-[i putea vedea
chipul pe suprafa]a apei. Se trase \napoi \nsp`imntat,
chiar \ngrozit.
Treze[te-te, domnule, ai avut un co[mar.
Deschise ochii [i-l privi speriat pe b`rbatul care
st`tea al`turi de el \n camion. |[i [terse transpira]ia
rece de pe frunte.
Nasol, nu? {i eu aveam co[maruri, mai ales dup`
r`zboi. M` doare stomacul, cred c` e gol. Al t`u? Cred
c` [i ]ie ]i-e foame, ai dormit cteva ore bune.
116
Dac` omul acela ar fi [tiut c` nu numai stomacul \i
era gol, ci [i mintea, [i sufletul, se gndi Mickey. Nici
nu [tia care era mai r`u, co[marul sau realitatea. |nc`
nu-[i amintise nimic, nici m`car numele lui. Era \n
continuare un om f`r` identitate. {i cine [tia ct timp
avea s` mai r`mn` a[a.
Ei, ia zi?
Ce s` zic?
Mnc`m ceva? \ntreb` [oferul.
Nu, mie nu mi-e foame. Cred c` mi-ar prinde
bine dac` a[ mai dormi pu]in. Am s` cobor doar pn`
la toalet`, iar apoi m` \ntorc \n camion [i m` culc pn`
m`nnci tu. Nu te superi, nu?
Cum s` m` sup`r? Po]i s` r`mi aici [i s` dormi
ct vrei. S` [tii c` nu sunt sup`r`cios din fire.
{oferul parc` \n fa]a unui bar, \[i piept`n` cu grij`
p`rul de culoarea nisipului, \[i vr\ c`m`[a \n blugi [i
apoi cobor\.
Odihne[te-te, Marty, strig` el. Chiar pari obosit.
{i ai grij` s` nu visezi urt. Dac` \ntrzii, \nseamn` c`

stau mai mult de vorb` cu Betty Lou. N-am mai v`zut-o


de cnd am trecut ultima oar` pe aici.
***
Cnd camionul oprise s`-l ia, [oferul se prezentase:
Frank. Dar el nu [tiuse cum s` se prezinte. {tia doar
117
ini]ialele: M.H. Michael fusese primul nume care-i
venise \n minte, dar \l f`cea s` se simt` un pic ciudat.
{i totu[i, sim]ea c` numele lui sem`na oarecum cu
Michael. Marty? Da, era foarte bun. Iar numele de
familie? Tocmai treceau pe lng` un magazin pe al
c`rui frontispiciu scria Hansen's. Deci, asta era.
Marty Hansen, se prezentase el.
Mo]`ia \nc` atunci cnd [oferul se \ntoarse.
Am luat un sandvi[ la pachet, iar Betty Lou mi-a
umplut termosul cu cafea, spuse Frank vesel. M-am
gndit c` e[ti lefter [i c` ]i-a fost ru[ine s`-mi spui c`
]i-e foame.
Se instal` pe scaunul lui [i ad`ug`:
Poate m-am \n[elat, dar cred c` nu e nici o
problem`. Eu am \ntotdeauna loc [i pentru un sandvi[
\n plus. Poate e[ti prea mndru [i nu vrei s` recuno[ti
c` ]i-e foame.
A[a era, era mndru. Dar acum, mndria se lupta
cu foamea. {i nu putea [ti cnd avea s` i se iveasc` din
nou ocazia de a mnca ceva.
Ai dreptate, spuse Marty lund sandvi[ul. Sunt
mndru, dar falit. |]i mul]umesc, oricum.
Era foarte bun. Nici nu-[i mai aducea aminte de
cnd nu mai mncase.
Ce ciudat, se gndi el. Nu-i venise deloc u[or s`
accepte ceva de la un str`in. Probabil c` fusese un
b`rbat st`pn pe el, cu o situa]ie material` sigur`, care
118
nu ceruse niciodat` ajutorul nim`nui. Nu [tia sigur,
dar spera s` afle \n curnd, dac` afurisita asta de
amnezie avea s` dispar`.
Privindu-[i tovar`[ul de c`l`torie, Marty se gndi c`
Frank era cam de aceea[i vrst` cu el, de[i p`rea mai
\n vrst`. Era, de asemenea, mai descurc`re] [i mai

\n]elept. |i pl`cea compania lui. Oare sem`nau? Nu,


era imposibil. Minile lui Frank erau mult mai muncite
dect ale lui, iar hainele erau de o calitate mai proast`.
|]i place stilul `sta de via]`? \l \ntreb` Marty.
Sim]ea nevoia s` vorbeasc`, s` afle mai multe
despre tovar`[ul s`u de drum.
Frank d`du afirmativ din cap.
Deocamdat` \mi convine. |ntotdeauna mi-a
pl`cut s` lucrez singur, s` fiu propriul meu st`pn.
{tii, noi, camionagii, ne asem`n`m oarecum cu
fermierii. Numai c` noi st`pnim autostr`zile, \n timp
ce ei st`pnesc vitele.
|naintau cu vitez` pe autostrad` [i treceau din cnd
\n cnd prin mici ora[e. |n fiecare dintre ele, Marty
c`uta ceva cunoscut, ceva care s` i se par` ct de ct
familiar.
Frumoas` ]ar`, nu-i a[a? zise Frank observnd
interesul tovar`[ului s`u de drum pentru peisajul
\nconjur`tor.
Marty d`du afirmativ din cap.
119
E[ti urm`rit? \ntreb` [oferul, b`nuitor.
|ntrebarea \l luase prin surprindere. Acum nu mai
admira \mprejurimile, ci se uita mirat la tovar`[ul s`u
de drum.
A, nu.
Mi-am dat seama. Am \nv`]at s` cunosc oamenii
dintr-o privire.
Dac` a[ fi fost urm`rit, n-a[ fi reu[it s` fug din
spital, se gndi Marty. Probabil c` a[ fi fost p`zit de
g`rzi. Nu, nu fug de nimeni. Poate doar de mine
\nsumi... Poate c` nici nu vreau s`-mi amintesc cine
sunt cu adev`rat...
Marty c`l`tori \mpreun` cu Frank sute [i sute de
kilometri. Dar \n tot timpul acesta nu reu[i s`-[i
aminteasc` nimic din trecutul lui, nici o figur` uman`
[i nici un loc nu i se p`rur` cunoscute.
Deodat`, Frank se ab`tu de la drumul principal.
Vreau s`-]i ar`t ceva, spuse el \n timp ce f`ceau
curba.

Intrar` \ntr-un peisaj de ]ar`, verde, frumos [i


lini[tit. Era genul de loc unde ]i-ar fi pl`cut s` r`mi,
s` te reg`se[ti. Marty era fermecat.
Ei, ce zici?
Ce putea s` zic`? Nici nu g`sea cuvintele potrivite
pentru a-[i exprima p`rerea despre acest col] de rai. I
se p`rea oarecum cunoscut.
120
Paji[tea pe care se aflau acum era \nconjurat` de
p`duri din care r`suna ciripitul vesel al p`s`relelor, de
rule]e ce o br`zdau [i str`luceau \n b`taia soarelui.
Totul i se p`rea familiar. Oare mai fusese vreodat`
pe-aici?
Eu am colindat toat` ]ara \n lung [i-n lat, zise
Frank, dar nic`ieri n-am \ntlnit un loc ca acesta.
F`cu o pauz`, apoi ad`ug`:
Am \nceput s` strng bani. M` gndesc s`-mi
cump`r [i eu o bucat` de p`mnt pe-aici, \ntr-o bun`
zi. Poate am s`-mi g`sesc [i o nevast` [i ne vom stabili
aici. Vom cre[te \mpreun` copiii [i ne vom ocupa de
agricultur`.
Era o idee bun`, se gndi Marty. |[i d`du seama c`
[i lui i-ar fi pl`cut s` tr`iasc` \n aceste locuri. {i lui i-ar
fi pl`cut s` aib` o familie, s` simt` c` apar]ine cuiva.
Dar oare avusese vreodat` a[a ceva?
Te superi dac` r`mn aici? \ntreb` el dintr-o dat`.
Da' ce-]i veni omule?
Nu [tiu. Pur [i simplu locul `sta m` atrage. Poate
c` ceea ce \nseamn` pentru tine \ntr-o bun` zi,
pentru mine \nseamn` chiar acum.
Sim]ea \n sufletul lui gol c` asta trebuia s` fac`, s`
r`mn` \n acel loc minunat. Lini[tea [i fericirea
pluteau \n aer, speran]a \i ren`scuse.
Dar cum \l putea \n]elege Frank, cnd el \nsu[i nu
se putea \n]elege?
121
Bine, spuse Frank. Faci cum vrei.
Cteva minute mai trziu, Marty urm`rea cum
camionul se \ndep`rta. |ntr-o mn` ]inea jacheta pe
care i-o d`duse Frank, spunnd c` era veche [i lui

nu-i mai trebuia, iar cu cealalt` \i f`cea cu mna


singurei sale cuno[tin]e, singurului s`u prieten. Apoi
camionul se pierdu \ntr-un nor de praf.
Marty r`mase pe loc cteva momente, apoi porni
\ncet pe marginea drumului. Nu [tia unde se afla, nu
[tia \ncotro se \ndrepta, nu [tia ce-i va rezerva
viitorul. Tot ce [tia era c` pn` acum se descurcase
destul de bine: \[i g`sise ad`post, hran` [i chiar un
prieten.
|i veni \n minte un citat din Aristotel: Orice lucru
\nceput bine este pe jum`tate f`cut.
Ce ciudat, se gndi el. Nu-[i amintea absolut nimic
despre el, despre familia sau prietenii lui, dar \[i
amintise cuvintele lui Aristotel. {i totu[i, era un semn
bun. Probabil c` \ncepea s`-i revin` memoria.
Soarele ardea cu putere, iar drumul pe care mergea
p`rea f`r` sfr[it. Transpira]ia i se prelingea \ncet pe
frunte [i pe spate. |[i descheie c`ma[a, sim]ind pe
piept adierea u[oar` a vtului. Scoase din buzunar o
batist` [i se [terse pe fa]`.
La un moment dat, v`zu \n dep`rtare o ferm`. Se
sim]i u[urat, ca un om care mergea de zile \ntregi prin
122
de[ert [i descoperise o oaz`. Se apropie cu pa[i repezi.
O femeie st`tea \n genunchi, \n fa]a casei [i planta
floricele.
Maggie introduse o petunie \n cuibul de p`mnt,
apoi ap`s` cu minile p`mntul moale [i cald. |i
pl`cea s` simt` atingerea solului. De cnd nu mai
avusese timp s` se ocupe de asta? Munca la ferm` nu
se termina niciodat`, chiar dac` munceai din zori [i
pn` la apus. Iar seara se ocupa de acte [i hrtii, chiar
dac` nu-i pl`cea s` fac` asta.
Dac` n-ar fi fost att de pierdut` \n gnduri, l-ar fi
observat probabil pe str`inul care st`tea \n fa]a por]ii.
Dar cinele ei, Tramp, \l observase [i s`rise deja pe el,
culcndu-l la p`mnt.
Tramp, stai! strig` Maggie.
Animalul se trase \napoi.
|mi cer scuze, domnule. Sunte]i r`nit?

Numai mndria mea a avut de suferit, bolborosi


Marty, ridicndu-se cu greu.
Se uita speriat la cinele care \nc` mria. Se
scutur` de firele de iarb` [i de urmele de praf.
Vroiam s` v` rog s`-mi da]i ceva de b`ut, dac` nu
v` e cu sup`rare.
Marty se uit` mai bine la femeia care st`tea \n fa]a
lui [i-l privea \ngrijorat`. Era foarte frumoas`, cu p`rul
de un ro[cat \nchis. Nu-[i aducea aminte s` mai fi
123
v`zut o femeie att de special` \n toat` via]a lui.
Uitase chiar [i de setea arz`toare care-l chinuise pn`
atunci.
Maggie era con[tient` c` b`rbatul o studia cu
aten]ie, dar n-avea ce s` fac`. {i-n plus, nici nu o
deranja. Spera doar s` nu aib` praf pe fa]`, cum avea
de obicei cnd se ocupa cu gr`din`ritul, iar blugii ei
vechi s` nu fie rup]i.
Musafirul ei era genul de b`rbat la care, dac` ar fi
avut timp vreodat` \n via]a ei s` viseze, ar fi visat cu
siguran]`. Era un b`rbat bine f`cut, atr`g`tor, cu
tr`s`turi simple, dar frumoase.
Ap`ruse de nic`ieri, ca s` intre \n ferma [i \n
via]a ei.
Marty nici nu observase crjele care st`teau \ntinse
pe iarb` \n apropiere. Femeia se \ntinse dup` ele [i se
ridic` greu. Tramp veni repede lng` ea, vrnd s` se
joace, \ns` ea se dezechilibr` [i c`zu din nou pe iarb`.
Rdea [i \mpingea vesel` animalul care vroia acum s-o
ling` pe fa]`.
A]i p`]it ceva, domni[oar`? \ntreb` Marty
apropiindu-se de ea.
Nu, nu. Sunt bine.
Avea probabil \n jur de dou`zeci de ani, se gndi
Marty. Tr`s`turile ei erau copil`re[ti. Tenul \i radia de
s`n`tate [i vitalitate. P`rea foarte energic`, \n ciuda
handicapului ei.
124
Dar de ce-l la[i s` se joace a[a cu dumneata?
Tramp [tie c` nu trebuie s` m` trateze ca pe un

bibelou de por]elan, r`spunse Maggie cu r`ceal`.


Iar din expresia chipului ei, Marty \n]elese c` [i el
trebuia s` fac` la fel. Femeia asta avea un caracter
puternic [i era, de asemenea, foarte mndr`.
|n sufletul lui, Marty sim]i deodat` nevoia s-o
cunoasc` mai bine. Se uit` repede la mna ei [i
descoperi cu bucurie c` nu purta verighet`.
M` \ntrebam dac` a[ putea g`si ceva de lucru la
ferma dumitale, spuse el dintr-o dat`.
***
Laura se gndea cu disperare c` Mickey ar fi putut
fi deja mort, lovit de o ma[in` sau ucis de un criminal.
Sau poate c` el \nsu[i \[i pusese cap`t zilelor...
Gndurile acestea nu-i d`deau pace. Se sim]ea
vinovat` pentru c` nu-[i d`duse seama la timp ct de
tulburat era so]ul ei [i nu insistase s`-l ajute. Alice [i
Tom se \nvinov`]eau [i ei pentru c` nu f`cuser` mai
mult pentru copilul lor nefericit. Bill \[i f`cea [i el
procese de con[tiin]`, iar Michael credea c` el purta
toat` vina celor \ntmplate.
Au trecut deja dou` luni [i nimeni n-a aflat nimic
despre el, spuse Alice trist`.
125
P`rea mai \mb`trnit` [i parc` nimic \n jurul ei n-o
mai interesa cu adev`rat. Dispari]ia lui Mickey o
afectase foarte mult.
Cum se poate a[a ceva, Laura?
Dar ea nu-i r`spunse. Nici n-ar fi [tiut ce s` spun`.
Privi \n jurul ei [i v`zu chipurile am`rte ale celorlal]i
membri ai familiei. Era atta durere...
Telefonul sun`, f`cndu-i pe to]i s` tresar`.
Laura s`ri s` r`spund`. To]i ochii erau a]inti]i
asupra ei, plini de speran]`.
E ofi]erul de poli]ie, le spuse ea \n [oapt`,
acoperind cu c`u[ul palmei receptorul.
Da? {i nu era el?
|n clipa aceea, speran]a muri \n ochii tuturor.
Mul]umim, domnule ofi]er.
Puse receptorul la loc, luptndu-se cu lacrimile ce
amenin]au s`-i inunde obrajii [i temndu-se s` le dea

celor dragi \nc` o veste trist`.


G`siser` pe cineva care avea toate semnalmentele
lui Mickey, dar se dovedise c` nu era el. Triste]ea \i
cuprinse din nou, speran]a muri.
{i dac` a murit? \ntreb` Michael plngnd \n
hohote.
Alice veni lng` el s`-l lini[teasc`.
Nu plnge, dragul meu.
Dar [i ea avea lacrimi \n ochi.
126
S` sper`m c` totul va fi bine, pn` la urm`.
A[a spuneau mereu, dar nimic nu era cu adev`rat
bine, atta timp ct Mickey nu era cu ei [i nici m`car
nu [tiau dac` mai era \n via]`.
Michael fusese foarte tensionat \n ultima vreme [i
asta nu-i f`cea deloc bine, se gndi Alice. Trebuia s`-l
scoat` cumva din starea asta.
Michael, zise ea, ce-ar fi s` vii s` stai la noi cteva
zile?
Nu, bunico, stau aici. Dac` sun` tata?
Sunt sigur` c` mama ta ne va ]ine la curent cu tot
ce se \ntmpl`, nu-i a[a Laura? interveni Tom.
Bine\n]eles. Du-te [i stai cu bunicii, Michael.
Le-ar prinde bine s` fii lng` ei pentru un timp. Promit
s` v` sun de \ndat` ce aflu ceva .
Bine, accept` b`iatul. M` duc s`-mi strng
lucrurile.
|nainte s` plece, Tom \i spuse lui Bill:
Te rog s` ai grij` de Laura, fiule. Mi se pare c` nu
se simte prea bine.
Bine\n]eles c` va avea grij` de ea, se gndi Bill. Era
singura femeie pe care o iubea [i pe care o iubise
vreodat` cu adev`rat. {i, pentru prima oar` de la
dispari]ia lui Mickey, \[i d`du seama c` acum aveau
[anse s` fie \mpreun`, a[a cum \[i doriser`
dintotdeauna. |ns` un sentiment amar de vinov`]ie \i
\ncol]i imediat \n minte. El nu vroia ca fratele s`u s`
127
fie mort, nu vroia s-o vad` pe Laura suferind. {i
totu[i, \[i dorea ca Mickey s` nu se mai \ntoarc`.

Mai vrei ni[te cafea? \ntreb` Laura dup` ce ceilal]i


plecaser`.
Nu, mul]umesc.
Eu mai \mi pun.
Bill o privi \n timp ce-[i turna cafeaua. P`rea
lini[tit`, st`pn` pe situa]ie. Dar el [tia c` nu era dect
o masc`. Se duse lng` ea [i vru s-o \mbr`]i[eze. |ns`
Laura se trase repede \napoi.
Bill, dac` Mickey nu e aici cu noi, nu \nseamn` c`
nu mai exist`.
Poate c` era mai bine s` vorbeasc` deschis cu ea, se
gndi Bill. Acum era momentul s`-i spun` tot ce avea
de spus.
{i dac` \ntr-adev`r nu mai exist`?
Bill!
Laura p`lise.
S-ar putea s` nu se mai \ntoarc` niciodat`, draga
mea. Trebuie s` fim con[tien]i de asta.
O prinse de mini, nel`snd-o s`-i \ntoarc` spatele.
Ei, haide, Laura! Nu pot s` cred c` nu te-ai gndit
niciodat` la asta pn` acum. Tu e[ti o fat` de[teapt`.
{i curajoas`. E timpul s` \nfrunt`m adev`rul. S-ar
putea s` nu-l mai vedem niciodat`, chiar dac` este viu
sau... mort.
Laura \l privea \nm`rmurit`.
128
Ce vrei s` spui, Bill?
Cumnatul s`u \[i trecu o mn` prin p`r [i o privi \n
ochi.
Vreau s` spun c`, \n decurs de dou` luni, i se
putea \ntmpla orice, chiar dac` nou` ne este team` s`
recunoa[tem. S-ar putea s`-l fi lovit o ma[in`, sau s` fi
suferit un nou atac de cord, poate fatal, sau, de ce nu,
s` se fi hot`rt s` nu ne mai stea \n drum.
Bill! strig` Laura, disperat`.
Nu e imposibil, s` [tii. Continua s` cread` c` noi
doi avem o aventur`. De fapt, era convins c`, \n timp
ce el st`tea imobilizat \n patul de la spital, noi doi ne
f`ceam de cap \n patul lui de acas`.
Se opri cteva clipe, apoi ad`ug`:

{i-n plus, adu-]i aminte ct de mult ura spitalul.


Pentru noi este ca o a doua cas`, dar el \l ura din tot
sufletul.
Laura r`mase t`cut` cteva momente. Nici nu [tia
ce s` mai cread`.
Chiar crezi c` se considera un intrus \ntre noi
doi? Sau, mai bine spus, o persoan` respins` de
\ntreaga lume?
Nu [tiu, Laura. N-am reu[it niciodat` s` \n]eleg
ce era \n capul fratelui meu, de[i mi-a[ fi dorit
foarte mult. {tiu doar c` \n ultimul timp era foarte
nefericit. {i m` gndesc, spuse Bill \ncet, c` poate e
mna destinului aici. Dac` Mickey nu ar fi disp`rut,
129
tu ai fi continuat s` te complaci \ntr-o c`snicie
nefericit` [i s` faci tot posibilul pentru a-]i mul]umi so]ul.
Cuvintele lui avur` efectul unei bombe asupra
Laurei. |l privea \ngrozit`.
Iart`-m`, draga mea, zise Bill cu blnde]e. N-am
vrut s` te sup`r, dar trebuia s`-]i spun ce gndesc.
Ei bine, ai spus-o . Acum e[ti fericit?
R`mase \nm`rmurit`. Nu se a[teptase ca omul pe
care ea \l iubea att de mult s-o r`neasc` att de r`u.
|ntr-un fel, ceea ce-i spusese acum era mult mai dureros
dect tot ce-i spusese Mickey vreodat`. {i asta pentru c`
pe Bill \l iubea cu adev`rat, iar astfel de vorbe, venite
din partea persoanei iubite, dureau \ngrozitor.
Cred c` ar trebui s` pleci acum, spuse Laura cu
vocea stins`.
Bill ar fi vrut s` protesteze, dar renun]`. Laura
p`rea distrus`.
Plec`, \ntrebndu-se dac` distrusese cu cteva vorbe
toat` dragostea dintre ei, tot ce aveau ei mai frumos.
***
De cum aflase de dispari]ia misterioas` a fratelui ei,
Addie se \ntristase. Fericirea ei p`lise, sufletul ei era
acum \ntunecat. Mickey nu fusese fratele ei preferat,
dar \l iubise enorm, a[a cum de altfel \i iubea pe to]i
membrii familiei. Se sim]ea foarte ata[at` de ei to]i,
130

mai pu]in de fiica ei, Julie. Nu [tia de ce, dar \ntre ele
se afla o pr`pastie, un mare gol ce nu putea fi umplut,
din p`cate.
|ntr-adev`r, gre[ise fa]` de ea atunci cnd o l`sase la
bunici pentru a se muta \n Fran]a. Dar nu avusese
\ncotro. {i-n plus, p`rin]ii ei o crescuser` irepro[abil, iar
ea c`utase s` vin` \n ]ar` ori de cte ori fusese posibil.
Apoi, cnd \n sfr[it se \ntorsese definitiv, o r`nise
din nou, furndu-i iubitul. De fapt, nu i-l furase, de[i
Julie a[a sus]inea. Pur [i simplu, Doug o pl`cuse pe ea
mai mult [i se ata[ase de ea.
Dac` ar fi continuat s` se gndeasc` la asta, ar mai
fi g`sit scuze, dar nu avea rost. {tia c` fiica ei n-o va
ierta niciodat`, indiferent de scuzele pe care le-ar fi
putut g`si.
Doug intr` \n sufragerie [i o v`zu ab`tut`.
La ce te gnde[ti, iubito?
M` gndeam la Mickey. Oare pe unde o fi acum?
Sau nici nu mai este?
So]ul ei observ` c` lacrimile amenin]au s`-i inunde
chipul frumos. |i \n]elegea triste]ea [i \ngrijorarea. De
aceea amnase [i petrecerea. Era con[tient c` membrii
familiei Horton nu aveau acum dispozi]ia necesar`
pentru distrac]ii.
Addie, lini[te[te-te. Sunt sigur c`, pn` la urm`, \l
vom g`si.
O, ct a[ vrea s` ai dreptate!
131
Capitolul 10
Suferin]` [i bucurie
Marty se opri, se sprijini \n coada lope]ii [i \[i
[terse sudoarea de pe frunte. Munca era grea, dar se
sim]ea bine muncind \n aer liber, sub b`taia
soarelui.
Bra]ul [i piciorul care-l sup`raser` cnd fugise din
spital, nu-l mai dureau deloc.Mi[carea \i prinsese bine.
Nici mu[chii lui nu mai aveau acum de suferit ca \n
primele zile de lucru la ferm`. Se sim]ea mai bine ca
niciodat` [i nu credea s` fi fost \n via]a lui att de
puternic [i de s`n`tos. Ultimele luni se dovediser` a fi

un balsam pentru trupul [i sufletul s`u.


Nici nu mai avusese timp s` se gndeasc` la via]a
lui anterioar`. Muncea toat` ziua, iar seara adormea
epuizat, imediat dup` ce se \ntindea \n pat. {i-n plus,
era att de fericit aici, \nct uneori nici nu-[i mai dorea
s`-i revin` memoria.
132
Alteori \ns` se sim]ea frustrat, mai ales atunci cnd
Maggie sau ceilal]i muncitori \l \ntrebau despre
trecutul s`u. Dar ce putea s` le r`spund`, cnd \nc`
nu-[i amintise nimic?
O dat`, \n timpul unei pauze, v`zuse c` unul dintre
colegii s`i citea o carte cu titlul Omul f`r` ]ar`. Da,
se gndise el, era r`u [i a[a, dar cu mult mai r`u era s`
fii un om f`r` trecut.
{i totu[i, era fericit \n acest mic paradis. Nu gre[ise
atunci cnd se hot`rse s` r`mn` aici, [i nu se \n[elase
nici \n privin]a lui Maggie. Era o femeie extraordinar`,
\n preajma c`reia nu puteai s` nu te sim]i bine.
Se apuc` din nou de treab`. Observ` c` Maggie
st`tea pu]in mai departe, cu un registru deschis \n fa]a
ei. Probabil c` era un registru de contabilitate.
Era att de frumoas` \n b`taia soarelui, cu p`rul ei
lung [i ar`miu atrnndu-i pe umeri. Se concentra
asupra cifrelor [i \[i mu[ca u[or buza de jos. Era
\mbr`cat` \ntr-o c`ma[` albastr` [i o pereche de blugi.
P`rea o feti]` care \[i f`cea con[tiincioas` temele pentru
[coal`. Numai formele apetisante ale trupului ei
aminteau de faptul c` ea era femeie. Dar ce femeie
Te-ai odihnit destul, Hansen, strig` cu asprime
Les, administratorul fermei.
Marty se preg`tea s` protesteze. Ar fi vrut s`-i spun`
c` nu luase nici o pauz` \n diminea]a aceea, dar un
coleg \i f`cu semn s` tac`, a[a c` nu mai spuse nimic.
|[i v`zu \n continuare de treaba lui.
133
Doar din cnd \n cnd se mai oprea s-o priveasc`
pe Maggie.
Hei, ]i-am spus c` [efului nu-i place s` te ui]i la
femeia lui, \i [opti un muncitor dup` ce administratorul

plec`.
Ei, dar nu m` poate aresta numai pentru c` m` uit.
Nu, dar te poate concedia. Asta vrei?
Nu, r`spunse Marty rnjind. Mul]umesc pentru
avertizare.
O umbr` c`zu pe foile registrului. Maggie \[i ridic`
privirea, spernd ca umbra s` fie a lui Marty.
Deveniser` foarte buni prieteni \n decurs de cteva
luni [i c`utau s` petreac` \mpreun` ct mai mult timp
posibil.
Dar nu era el, era Les. |ncerc` s` nu lase s` i se vad`
dezam`girea pe fa]`.
'Nea]a, Les. Cum merge treaba?
Merge bine, r`spunse b`rbatul privindu-i pe
muncitori. Doar c` nu \n]eleg de ce l-ai angajat [i pe `sta...
Maggie nici nu trebuia s` \ntrebe despre cine
vorbea. {tia prea bine c` era vorba despre Mickey.
Pentru c` mai aveam nevoie de oameni, r`spunse
ea scurt.
Dar se vede clar c` nu a mai lucrat \n via]a lui la
o ferm`... {i pare att de ciudat Eu unul nu pot avea
\ncredere \n el.
Din cte am v`zut, \[i face foarte bine treaba. {i
asta este cel mai important. Nu m` intereseaz` unde a
mai lucrat \nainte sau cum este ca om, r`spunse
Maggie, privindu-l pe Les.
134
Era un b`rbat dr`gu], de vreo treizeci de ani, cu
p`rul negru [i ochii negri. |ns` \n privirea lui se putea
citi un soi de r`utate, amestecat` cu gelozie [i sete de
\navu]ire.
Ascult`, Les, mai bine spune-mi ce te sup`r` cu
adev`rat.
Bine, tu ai vrut-o. Nu-mi place cum se uit` `sta la
tine. Te prive[te de parc` ar vrea s` te c[tige.
Nu toat` lumea gnde[te ca tine Les, ar fi vrut
Maggie s`-i spun`. Marty nu vrea s` m` c[tige, nici pe
mine, nici ferma mea, a[a cum vrei tu. E[ti gelos
pentru c` ai observat c` eu [i Marty ]inem foarte mult
unul la cel`lalt.

Les continu`:
{tii foarte bine ce simt pentru tine. Te-am rugat
de attea ori s` te c`s`tore[ti cu mine. Tot ce trebuie
s` faci este s` spui da.
Maggie oft`.
Les, \mi pare r`u, dar r`spunsul e nu. {tiu c`
nu prea \]i convine, dar n-am ce face. Asta e
Mnia se putea citi acum pe chipul lui Less.
Poate ar trebui s`-mi dau demisia ca s` realizezi,
dup` aceea, ct de mult ai nevoie de mine, tun` el.
N-ai dect s-o faci, dac` a[a crezi de cuviin]`.
Maggie n-ar fi vrut s` plece, avea nevoie de el la
ferm`. Dar nici n-avea de gnd s`-l ]in` cu for]a sau s`
se roage de el s` r`mn`.
135
S` [tii c` nici un om nu e de ne\nlocuit, iar eu nu
sunt dependent` de nimeni, chiar dac` sunt femeie, [i
pe deasupra [i infirm`.
Bine, o s` vedem noi, spuse Les. Nici n-ai idee ct
de greu e s` conduci o ferm` ca asta. |n mai pu]in de
o s`pt`mn`, ai s` m` implori s` m` \ntorc. M` g`se[ti
la sor`-mea, dac` te r`zgnde[ti.
Se \ndrept` ]an]o[ spre camioneta lui, se urc` [i
trnti u[a. Plec` scr]ind din ro]i [i l`snd \n urma lui
un mare nor de praf.
- Nu cred c` am s` m` r`zgndesc vreodat`, \[i
spuse Maggie.
Chiar atunci se auzi un ]ip`t venit dinspre un grup de
muncitori. Marty fugi \ntr-acolo s` vad` ce se \ntmpl`.
Ernie, unul dintre fermieri, \[i prinsese mna \ntr-un
utilaj. }ipa de durere [i \ncerca s`-[i elibereze bra]ul
r`nit, \ns` nu reu[ea dect s` se r`neasc` mai r`u.
Cu o vitez` de care nu se crezusese niciodat` \n
stare, Marty \i s`ri \n ajutor.
Fred, strig` el, opre[te mototul. Ben, ajut`-m` s`-l
scoatem de aici.
|l \ntinser` pe iarb`. Sngele ][nea prin c`ma[`,
\mpr`[tiindu-se pe p`mnt. Marty se aplec` deasupra
lui, scoase o batist` din buzunar [i o leg` strns,
oprind sngerarea. Probabil c` o arter` \i fusese atins`,

se gndi el. Nu credea s` fi v`zut vreodat` \n via]a lui


att de mult snge.
|l urcar` repede \n camioneta lui Ben, care plec`
imediat cu el la spital.
136
Ai ac]ionat exact ca un doctor, spuse Maggie \n
timp ce privea cum camioneta se \ndep`rta de ei.
Marty se \ntoarse uimit. Uitase complet de prezen]a ei.
A[a crezi?
|[i privi minile. De ce sim]ea atta repulsie v`znd
snge [i auzind cuvntul doctor? Oare fusese medic?
Se cutremur`.
Sunte]i liberi tot restul zilei, le spuse Maggie
muncitorilor.
Apoi \[i \ndrept` din nou aten]ia spre Marty. P`rea
derutat [i profund impresionat de accident.
Cred c` ]i-ar prinde bine un pahar de bere, spuse
ea. Hai \n cas`. Eu am s`-]i preg`tesc berea, pn` te speli.
Se a[ezar` \n buc`t`rie. Maggie preg`tise o
limonad` pentru ea [i o bere rece pentru Marty. Se
sim]eau bine departe de canicula de afar`, \n buc`t`ria
r`coroas`.
Marty sorbea \ncet din berea lui [i o privea pe
Maggie. Nu-[i putea lua ochii de la ea. Era mul]umit c`
accidentul acesta \i f`cuse s` se apropie mai mult, de[i
\i p`rea nespus de r`u pentru Ernie.
St`tur` minute \n [ir f`r` s` scoat` o vorb`, f`r` s`
fac` o mi[care, doar privindu-se. Apoi, dintr-o dat`,
Marty se uit` la ceas [i spuse:
Trebuie s` plec, cred c` ai treab`.
Da, trebuie s` m` uit pe registrele alea. Aoleu, le-am
uitat \n leag`nul de la poart`.
}i le aduc eu, spuse el [i disp`ru \nainte ca ea s`
poat` obiecta.
137
Te rog s` nu m` tratezi ca pe o neputincioas`, \l
rug` Maggie cnd se \ntoarse.
Marty o privi surprins.
Nu m-am dus dup` registre creznd c` nu te-ai fi
descurcat, spuse el sincer. Acum, c` te cunosc mai

bine, [tiu sigur c` n-ar exista nici m`car un lucru pe


care s` nu-l po]i face, dac` \]i pui mintea.
Ba da. Din p`cate, exist` unul Nu voi putea
niciodat` s` merg
Era mult` am`r`ciune \n glasul [i pe chipul ei.
Atmosfera dintre ei devenise dintr-o dat` tensionat`.
Marty nici nu [tia ce ar fi putut s`-i spun`. Dup` cteva
clipe, spuse blnd [i \mp`ciuitor:
Nu te mai gndi la asta. |ntr-o bun` zi vei putea
merge. Iar atunci am s`-]i cump`r o rochie ro[ie [i
ni[te pantofi ro[ii [i am s` te invit la dans.
Lui Maggie i se t`ie respira]ia. Era atta bun`tate [i
dragoste \n vorbele [i-n ochii lui. {i mai era ceva:
dorin]`. Dorin]a pe care n-o crezuse c` o va mai vedea
vreodat` \n ochii unui b`rbat, dup` accidentul care-i
omorse p`rin]ii [i o l`sase infirm`. Probabil c` [i
ochii ei exprimau acelea[i sentimente, pentru c` el se
apropiase de ea, o luase \n bra]e [i o s`ruta. Crjele \i
c`zuser` pe podea, dar oricum nu mai avea nevoie de
ele atta timp ct se afla \n bra]ele lui puternice.
Marty era cople[it de mirosul ei, de gustul buzelor ei,
de s`rutul lor plin de pasiune. Nici nu-i venea s` cread`
c` totul se petrecea att de repede [i att de natural.
138
Maggie, la rndul ei, sim]ea c` \ntreaga ei via]`
c`p`tase un alt sens \n doar cteva clipe. Senza]ia era
n`ucitoare. Era ca [i cum o tornad` m`turase ferma ei,
iar pe ea o luase pe sus, asemenea lui Dorothy din
Vr`jitorul din Oz , [i o dusese departe, pe un t`rm
ciudat, dar plin de minun`]ii.
F`r` s`-[i dea seama, izbucni \n rs. Marty \ntreb`
amuzat:
Ce s-a \ntmplat, draga mea?
A, nimic. Sau, de fapt, multe. M` gndeam c`
totul se petrece att de repede [i mi se pare att de
ciudat. Dar, \n acela[i timp, att de minunat
{tiu, [i eu simt la fel.
Marty o strnse mai tare \n bra]e.
N-am s`-]i mai dau drumul niciodat`, dragostea
mea, \i spuse el. Am s` te iubesc mereu.

{i eu. Dar, Marty de unde putem [ti dac` nu


cumva e[ti c`s`torit? Poate cineva care te iube[te te
caut` acum cu disperare
Nu cred. Ceea ce simt pentru tine n-am sim]it
niciodat` pentru nimeni altcineva, [tiu asta instinctiv.
R`mase cteva clipe dus pe gnduri, apoi ad`ug`
sigur pe el:
Cred c` \n adncul sufletului a[ fi sim]it dac` ar fi
existat cineva.
Se a[ezar` unul lng` altul pe pat, nemi[ca]i,
mul]umindu-se s` se priveasc` [i s` vad` \n ochii lor
dragostea \mp`rt`[it`.
139
***
Laura era tare furioas`. Cum putuse Bill s`-i spun`
a[a ceva? Nici nu se a[teptase la una ca asta din
partea lui, din partea b`rbatului pe care \l iubea cu
tot sufletul. Nu putea uita vorbele lui: Poate c` e
mna destinului aici. Dac` Mickey n-ar fi disp`rut, ai
fi continuat s` te complaci \ntr-o c`snicie nefericit` [i
s` faci tot posibilul pentru a-]i mul]umi so]ul. Nici
acum nu-i venea s` cread` c` Bill vorbise att de dur
cu ea.
Niciodat` nu se sim]ise att de r`nit`. Era convins`
c` Bill regretase cele spuse din clipa imediat
urm`toare. |ncercase s`-[i cear` scuze, dar, pentru
prima oar` \n via]a ei, nu i le acceptase.
{i totu[i, dac` se gndea mai bine, el avea perfect`
dreptate cnd spunea c` s-ar fi compl`cut \n c`snicia
ei nefericit` dac` Mickey nu disp`rea. O cuno[tea prea
bine, poate chiar mai bine dect se cuno[tea ea \ns`[i.
|ns` tot nu-l putea ierta pentru vorbele lui.
De cteva s`pt`mni, evita s` dea ochii cu el. Era
sup`rat` [i, \ntr-un fel, dezam`git`. Asta pn` \ntr-o
bun` zi cnd una din pacientele sale o f`cu s`
\n]eleag` c` Bill nu gre[ise cu nimic ci, din contr`, ea
era cea care gre[ise.
A[a cum o profesoar` din facultate \i spusese odat`
c` \nv`]a foarte multe lucruri de la studen]ii ei, tot a[a
Laura \nv`]a de la pacien]ii pe care-i consilia.

140
Mandy \ncerca de mult timp s`-[i salveze c`snicia,
dar so]ul ei era alcoolic [i ea nu mai putea suporta s`
tr`iasc` al`turi de el. {i, de[i Laura suferea cumplit
de cte ori auzea de c`snicii care se destr`mau, de
data aceasta [i ea fusese de acord c` nici m`car un
sfnt n-ar fi suportat s` treac` prin tot ce trecea
Mandy.
M-am hot`rt s`-l p`r`sesc, spuse pacienta. Nu-l
pot schimba, orict de mult a[ \ncerca. Nu voi ob]ine
niciodat` de la el ceea ce \mi doresc cu adev`rat. Barry
este mult prea egoist ca s`-mi poat` acorda [i mie
m`car pu]in` aten]ie.
Se opri, dar, v`znd c` Laura nu spunea nimic,
continu`:
{tiu c` are nevoie de mine. Dar m-ai \nv`]at s` nu
las pe nimeni s` depind` de mine pentru c` este \n
detrimentul tuturor. Poate va \nv`]a s` se descurce
singur atunci cnd nu voi mai fi lng` el. N-are nici un
rost s` mai r`mn cu el, c`snicia noastr` nu va fi
niciodat` una fericit` [i implicit nici eu nu voi fi.
Oft` [i spuse cu triste]e:
Dac` a[ reu[i s`-mi \nving teama c` voi r`mne
singur` tot restul vie]ii mele dac` \l p`r`sesc pe el
Dar [tiu sigur c` nu voi fi \n stare s` m` implic \ntr-o
alt` rela]ie, atta timp ct sunt cu el. {i, cu ct m`
complac mai mult \n aceast` c`snicie nefericit`, cu att
mai greu \mi va fi mai trziu s`-mi refac via]a.
Dup` ce plec` Mandy, Laura reflect` asupra
cuvintelor ei. Avea dreptate. C`snicia \i era
141
compromis`. Se sim]i dintr-o dat` bucuroas` pentru
ea, pentru felul \n care se hot`rse s`-[i schimbe
via]a.
Laura \[i privi minile. |nc` mai purta verigheta.
Dar \n sufletul ei [tia c`, dac` se va \ntoarce vreodat`,
Mickey nu va mai fi b`rbatul care o iubise [i la care
]inuse foarte mult.
Se \ndrept` spre fereastr` [i \[i aduse aminte ce-i
spusese Mandy \ntr-o alt` [edin]`: |l iubesc foarte

mult pe so]ul meu. |nc` \l mai iubesc. Mi-am dorit tare


mult s`-l ajut, dar n-am putut. |ns` nu este singurul
vinovat pentru distrugerea c`sniciei noastre. Uneori,
cnd iube[ti prea mult pe cineva, crezi c` po]i s` faci
imposibilul. Dar nu reu[e[ti, pentru c` nu te po]i
lupta de unul singur.
|[i aduse aminte de trecutul ei. Provenea dintr-o
familie cu probleme. |[i dorise s` devin` medic
psihiatru tocmai pentru a-i putea \n]elege [i ajuta pe
cei din jurul ei. |ns` asta nu \nsemna c` trebuia s` fie
psihiatru [i acas`, cu so]ul ei. Avea [i ea dreptul la
lini[te, relaxare, la dragoste [i bucurii. {i [tia foarte
bine unde le putea g`si pe toate acestea. Al`turi de
Bill.
Trebuia s`-l caute [i s`-[i cear` scuze. Sau oare era
prea trziu? Dac` el n-o mai iubea? Ia nu te mai gndi
la toate prostiile astea!, \[i spuse ea. Bill este un
b`rbat matur, stabil din punct de vedere emo]ional.
{i-n plus, dac` te-a iubit pn` acum, f`r` s`-i pese c`
142
e[ti c`s`torit`, nu va renun]a la sentimentele lui doar
pentru cteva vorbe spuse la mnie sau o mic`
ne\n]elegere.
Acum [tia ce avea de f`cut. Trebuia s` \ncerce s`-l
g`seasc` [i s` stea de vorb` cu el.
Scoase \ncet verigheta de pe deget [i o puse \n
sertarul de la birou. O dung` albicioas` \i r`m`sese
acum pe deget. Dar, \n timp, avea s` se estompeze.
Poate va petrece weekendul \n aer liber [i se va
bronza. |[i aduse aminte c` Bill o invitase, mai de
mult, la o plimbare cu barca pe lac. S-ar putea s`
accepte invita]ia, se gndi entuziasmat`, dac` nu
cumva era prea trziu.
Ct de mult i-ar fi pl`cut s` fie numai cu el, departe
de lume. Le-ar fi prins bine s` poat` sta de vorb`
lini[ti]i, s` \ncerce s` dep`[easc` \mpreun` situa]ia de
criz` \n care se aflau.
Puse mna pe telefon [i form` num`rul de la
cabinetul lui. Secretara \i f`cu imediat leg`tura.
Laura? \ntreb` Bill pl`cut surprins.

Da, eu sunt, spuse Laura mu[cndu-[i buza de


sus. A[ vrea s`
Dintr-odat`, \[i pierduse tot curajul.
Bill, a[ vrea s`-]i cer p`rerea \n leg`tur` cu o
re]et` pe care trebuie s` i-o prescriu unui pacient.
O re]et`?
Da, ce te miri a[a? Psihiatrii n-au dreptul s`
prescrie re]ete?
143
Ba da. Doar c` speram s` fi sunat pentru cu totul
altceva.
P`rea dezam`git, dar \n acela[i timp fericit c` ea
sunase, \n sfr[it. Nu mai conta motivul.
Laura, spune-mi despre ce e vorba.
Uite ce e, tocmai a sosit un pacient. Am s`-]i las
re]eta \n vestiarul t`u, s` te ui]i pe ea.
Bine, e-n regul`.
|nchise repede telefonul, \[i lu` carne]elul de
re]ete [i scrise: Recomand`ri medicale: Odihn` [i
relaxare pentru Laura [i Bill Horton. A se \ntlni
mine, la ora unsprezece, pe malul lacului. A se
respecta \ntocmai. Apoi semn`.
Puse repede hrtia \ntr-un plic [i-l duse la vestiar,
\n dulapul lui Bill.
***
Addie st`tea \ngndurat`, balansndu-se u[or cu
[ezlongul ei preferat. Ce ciudat` era via]a Exact
atunci cnd totul p`rea c` merge perfect, atunci cnd
te sim]eai cu adev`rat fericit, soarta \]i demonstra c`
via]a nu este f`cut` numai din bucurii.
Dispari]ia lui Mickey \i d`duse mult de gndit. {i
totu[i, \n orice lucru puteai vedea partea goal` sau
partea plin` a paharului.
De pild`, se gndi ea, partea plin` de data aceasta
era c` Bill [i Laura puteau fi, \n sfr[it, \mpreun`.
144
Pre] de cteva clipe se bucur` pentru ei, apoi
triste]ea o cuprinse din nou. Ei doi ar fi putut fi
\mpreun` [i \n alte \mprejur`ri, nu att de tragice.
Laura ar fi putut s` divor]eze. Sau Bill ar fi putut s-o

a[tepte \n continuare, a[a cum o a[teptase pn` acum.


Se \ndrept` spre piscin` [i se cufund` \n apa rece.
Senza]ia pl`cut` \i mai alung`, pentru un timp,
triste]ea.
Doctorul Harlan \i spusese c` era foarte
recomandat s` fac` mi[care, chiar s` \noate. De
asemenea, trebuia s` fac` plimb`ri lungi, menite s`-i
asigure o condi]ie fizic` bun`, \n vederea na[terii.
|[i imagin` cum avea s` fie cnd va aduce pe lume
fiul sau fiica ei [i a lui Doug. Ct` fericire va fi
De[i se temuse toat` via]a de medici, de data aceasta
abia a[tepta clipa \n care va fi internat` \n spital pentru
a na[te. |n plus, doctorul Harlan era un b`trnel tare
simpatic, care te f`cea imediat s` te relaxezi [i s` te
sim]i bine. Tot cu el o n`scuse [i pe Julie. Numai c`
atunci nu fusese la fel de fericit` cum avea s` fie acum.
Ie[i din piscin` [i intr` \n cas`. Ridic` receptorul
telefonului [i form` gr`bit` num`rul de la clubul lui
Doug. I se f`cuse att de dor de el Sim]ea nevoia s`-l
aud`, pentru c` mai era destul pn` seara, cnd el
avea s` se \ntoarc` acas`.
Bun`, iubitule! spuse ea \n receptor.
Doug se bucur` s-o aud`. Vocea ei senzual` \i
amintea ct de norocos fusese c` o cunoscuse.
145
Draga mea, cum te sim]i ast`zi?
Foarte bine. {i am o veste grozav` pentru tine.
Serios? Ia s-auzim!
Bebelu[ul nostru a \nceput s` dea din picioare.
Imediat dup` ce plecase Doug la serviciu, sim]ise
ca o fluturare, care apoi se transformase \ntr-o zbatere
energic` de cteva secunde. Ini]ial, nici nu [tiuse ce s`
cread`. Dar, cnd senza]ia reveni, cteva minute mai
trziu, g`sise fericit` explica]ia: bebelu[ul lor mi[ca.
Nu-l sunase imediat pe Doug. A[teptase mai \nti s`
se conving`. Acum era sigur`.
O, Addie, nici nu [tii ce bucurie mi-ai f`cut!
Nu trebuia s`-i spun` \n cuvinte. Bucuria se
distingea clar \n glasul lui.
|ncerc s` vin pn` acas`, dar pu]in mai trziu.

Bine, dragul meu, te a[tept.


|ntre timp, ai grij` de tine. {i nu uita c` te iubesc
enorm.
{i eu te iubesc, Doug.
|nchise telefonul [i se a[ez` pe canapea. Se sim]ea
cople[it` de atta iubire [i fericire. |l rug` pe
Dumnezeu ca ele s` dureze la nesfr[it.
***
Laura nu dormi toat` noaptea de emo]ii, de
bucurie, de fericire. Se bucura \n sinea ei c` luase, \n
sfr[it, o hot`rre \n privin]a viitorului [i spera s` fie
146
cea corect`. Reflectase \ndelung asupra situa]iei \n
care se afla [i ajunsese la concluzia c` nu era drept s`
fie condamnat` iremediabil la nefericire, sau s` se
mul]umeasc` la infinit cu surogate ale fericirii. Dac`
fericirea era un ideal, a[a cum afirmase Kant, ei bine,
ea avea de gnd s`-l ating`. Avea o carier` str`lucit`,
un fiu s`n`tos [i reu[it, o situa]ie material` foarte
bun`. Tot ce-i lipsea era iubirea \mp`rt`[it`,
dragostea plin` de pasiune. Iar asta putea g`si numai
al`turi de Bill.
Spre diminea]`, adormi cu gndul la el.
Se vis` \n bra]ele lui primitoare [i puternice.
Senza]ia era ame]itoare. G`sise, \n sfr[it, fericirea.
Numai c` ea nu durase mult. Mickey reap`ruse la
scurt timp \n vie]ile lor, hot`rt s`-i despart` pentru
totdeauna. Laura nu \n]elesese cum avea de gnd s`
fac` asta, dar [tia c` avea un plan diabolic, care o
speriase [i o f`cuse s` plng`. |l implora s`-i lase s` fie
ferici]i \mpreun`, dar el r`mnea de neclintit \n
hot`rrea lui.
Ceea ce o speria cel mai tare era faptul c` nici nu
reu[ea s`-i disting` chipul. Era \nv`luit \ntr-o negur`
albicioas` [i p`rea \nsp`imnt`tor. Teama [i groaza
puseser` st`pnire pe sufletul Laurei, iar el p`rea s`
savureze din plin lucrul acesta.
A doua zi diminea]`, se trezi transpirat`, cu perna
ud` din pricina lacrimilor pe care le v`rsase \n somn.
147

|ncerc` s` nici nu se gndeasc` ce semnifica]ie putea


avea un astfel de vis [i se str`dui din r`sputeri s`
alunge triste]ea pe care o resim]ea.
Intr` sub du[ [i r`mase acolo mult timp, \ncercnd
s` se relaxeze sub atingerea apei c`ldu]e [i sub influen]a
binef`c`toare a mirosului pl`cut de l`cr`mioare.
Apoi, cu moralul mult mai ridicat, se \ndrept` spre
buc`t`rie, unde preg`ti un co[ cu mncare, \n general
tot ce [tia c`-i pl`cea lui Bill: friptur` de pui, salat`,
chifle, fructe proaspete [i o sticl` de vin alb.
***
La ora zece [i jum`tate, Bill era deja \n locul
prescris de medic. Vr\ mna \n buzunar [i scoase
re]eta. O mai citi o dat`, ca pentru a se convinge c` nu
fusese un vis frumos. |nc` nu-i venea s` cread` c` \i
f`cuse o asemenea invita]ie. Nici m`car nu \ndr`znea
s` se bucure, de team` ca nu cumva totul s` se n`ruie.
I se \ntmplase prea des \n ultimul timp ca speran]ele
s` se dovedeasc` de[arte pentru a mai putea spera
acum la minuni [i r`sturn`ri spectaculoase de
situa]ie.
Se f`cu ora unsprezece. Ea nu ap`ru. Descurajat,
mai a[tept` o jum`tate de or`. |ncepuse s` cread` c`
Laura nu va veni. Poate c` voise doar s`-l r`neasc`,
s`-l fac` s` sufere. Dar ea nu era genul de femeie
r`zbun`toare. Poate c` doar \ntrzia pu]in.
148
Cteva minute mai trziu, o v`zu cobornd dealul
\n fug` [i p`rnd pu]in cam preocupat`. Bill \i zmbi,
f`cndu-i cu mna. |ngrijorarea de pe chipul ei
disp`ru ca prin farmec [i-i f`cu [i ea cu mna.
Laura era emo]ionat` ca o [col`ri]` la prima ei
\ntlnire. |l cuno[tea pe Bill de ani de zile, se \ntlnise
cu el de nenum`rate ori, dar acum era cu totul altceva.
|i fusese greu chiar [i s` se hot`rasc` \n privin]a
hainelor pe care s` le poarte. Se schimbase de cteva
ori \nainte s` se decid` [i tocmai de aceea \ntrziase.
Draga mea Laura \ntrzie ca de obicei, spuse Bill
zmbind fericit.
|i lu` co[ul din mn`.

Doamne, ce greu e! Cred c` ai luat merinde


pentru o s`pt`mn` \ntreag`.
Ei, nici chiar a[a.
Se \mbarcar`. Bill desprinse barca de la mal [i
a[tept` ca vntul s-o duc` \n largul lacului. Abia dup`
aceea porni motorul.
St`teau amndoi pe punte [i nu spuneau nimic.
Laura se tot gndea cum s`-[i cear` scuze, cum s`-i
spun` lui Bill c` se hot`rse, \n sfr[it, asupra
viitorului ei. Mai bine zis, asupra viitorului lor, dac` o
mai iubea \nc`.
Apoi, dintr-o dat`, \[i d`du seama c` nu trebuia s`
spun` nici un cuvnt pentru c` Bill \i \n]elesese
\ntotdeauna chiar [i t`cerea.
Se relax`, bucurndu-se de frumuse]ea peisajului
ce i se \nf`]i[a \naintea ochilor.
149
Soarele str`lucea cu putere pe bolta cereasc`,
razele lui reflectndu-se \n luciul apei, poleindu-l cu
scnteieri de aur. Nici un nori[or nu amenin]a s`-i
submineze autoritatea. Avea s` fie o zi superb`, se
gndi Laura, cel pu]in din punct de vedere
meteorologic. Vntul adia u[or, jucndu-se \n p`rul ei
[i f`cnd ca din cnd \n cnd lacul s` tremure timid.
Era o lini[te deplin`, tulburat` doar rareori de
strig`tul vreunei p`s`ri sau de clipocitul cristalin al
apei, provocat de s`ritura unui pe[te mai [turlubatic.
Laura privi \n zare, deslu[ind clar siluetele zvelte
ale mun]ilor ce \nconjurau lacul, precum [i culmile
blnde ale dealurilor ce \i precedeau. Se sim]ea ca
\ntr-o cetate, str`juit` de toate aceste frumuse]i ce
\ncntau privirea [i sufletul. Se gndi c` nici cel mai
priceput pictor n-ar fi reu[it s` redea \ntocmai acest
minunat peisaj, nici cel mai renumit poet n-ar fi reu[it
s` exprime \n cuvinte potrivite bog`]ia de sim]iri tr`ite
\n fa]a acestei superbe panorame.
Bill privea [i el \mprejurimile, \n timp ce crmea
micu]a barc`. {i-o cump`rase cu c]iva ani \n urm` [i
o \ndr`gise nespus de mult. Era locul unde se retr`gea
s`-[i caute lini[tea, s` se odihneasc` [i s` reflecteze

asupra vie]ii. De cte ori se sim]ea derutat, de cte ori


se sim]ea dezam`git, se \mbarca [i colinda f`r` o ]int`
anume pe suprafa]a lacului. O invitase de cteva ori [i
pe Laura, \ns` ea \l refuzase politicos, g`sind mereu
cte o scuz`, mai mult sau mai pu]in plauzibil`. Se
bucura teribil c` de data aceasta acceptase.
150
|nc` de cnd \[i cump`rase barca, Bill visase la ziua
\n care Laura avea s`-l \nso]easc` \n aceste minunate
c`l`torii. {tia c` \n mijlocul vastei \ntinderi de ap`
aveau s` fie numai ei doi, departe de lume, departe de
probleme [i griji. Numai aici ar fi g`sit lini[tea de care
aveau nevoie pentru a-[i analiza sentimentele, pentru
a se gndi la viitor.
O ra]` s`lbatic` ateriz` inopinat pe luciul apei [i
Bill coti brusc, ca s` n-o loveasc`. Barca se \nclin`
dintr-o dat` amenin]`tor. Dar Laura nu se sperie. Se
sim]ea \n siguran]` cnd era cu Bill, chiar [i \n mijlocul
unui lac imens sau \n mijlocul oceanului.
Ce ciudat, se gndi ea. Ct de diferi]i erau cei doi
b`rba]i pe care-i iubea! Rela]ia cu Bill nu \nsemna
neap`rat o \n]elegere perfect`. Aveau micile lor
discu]ii [i diferen]e de opinie, \ns` \ntotdeauna putea
[ti cu siguran]` ceea ce gndea. Dar rela]ia cu Mickey
era att de tensionat` uneori, \nct nici nu mai [tia ce
s` cread` despre el. |n plus, so]ul ei era o persoan`
ascuns`, despre care nu puteai [ti niciodat` cu
siguran]` ce simte sau ce gnde[te.
Bill era lumina soarelui, iar Mickey partea
\ntunecat` a lunii.
Se convinsese, \n sfr[it, c` nu mai avea rost s`
\ncerce s`-[i salveze c`snicia, chiar dac` Mickey ar fi
fost g`sit. Erau prea multe persoane nefericite ea,
Bill, Mickey [i, nu \n ultimul rnd, Michael. |[i d`du
seama, f`r` s` vrea, ct de lini[tit` se sim]ise de
151
cnd so]ul ei disp`ruse. Avea un sentiment de
vinov`]ie, dar nu putea nega ceea ce sim]ea cu adev`rat.
|n prezen]a lui Bill, se sim]ea cu totul altfel. Era
mult mai lini[tit`, era ea \ns`[i [i se sim]ea \n stare s`

fac` fa]` oric`rei situa]ii [i s` dep`[easc` orice greut`]i.


Probabil c` a]ipise, pentru c` Bill o trezi blnd.
De ce nu te duci \n cabin` s` dormi, draga mea?
Vrei s` te ard` soarele aici, pe punte?
Stai lini[tit, eu nu m` ard niciodat`, sau ai uitat?
Cred c` mai degrab` ]i-e foame, de aceea m-ai trezit,
nu-i a[a?
Rznd, Bill arunc` ancora [i aduse co[ul cu
mncare.
Dar ce-i cu tine, ai mncat cam pu]in, spuse el
dup` ce terminar` de servit masa. Ceva te
nelini[te[te
Laura privi \n zare, temndu-se s` se uite \n ochii
lui.
Acum [tiu de ce e[ti un chirurg cardiolog att de
renumit, spuse ea dup` un timp. Te pricepi s` cite[ti
\n inimile oamenilor. {tii \ntotdeauna tot ce se petrece
acolo, nu-i a[a?
Bill nu spuse nimic, dar ea [tia c` o \n]elegea foarte
bine. Sim]ea exact ce era \n inima ei.
Ai avut dreptate, Bill. Dac` Mickey n-ar fi
disp`rut, a[ fi continuat s` cred c` mariajul nostru ar
mai fi putut fi salvat. {i, cine [tie ct timp de acum
\nainte, m-a[ fi compl`cut \n aceast` rela]ie nefericit`.
152
|[i privi minile emo]ionat`, c`utndu-[i cuvintele.
Bill \i urm`ri privirea [i observ` c` pe degetul ei nu
mai era nici urm` de verighet`. Verigheta ei disp`ruse!
Bill, tu ce crezi, se va mai \ntoarce vreodat`?
Bill era ct pe ce s-o \ntrebe despre cine vorbea. Era
att de fericit, \nct nici nu prea auzise \ntrebarea.
Nu [tiu ce s` zic, draga mea. Mama e sigur` c`,
pn` la urm`, el se va \ntoarce. Iar ea are un fel de al
[aselea sim], \n ceea ce-i prive[te pe copiii ei.
Laura \l privi \n ochi.
Ei bine, nu mai conteaz` dac` se \ntoarce sau nu.
Am hot`rt s` m` despart de el, indiferent de urm`ri.
Acum [tiu c` n-ar fi trebuit s` m` c`s`toresc niciodat`
cu el. Toat` via]a eu te-am iubit numai pe tine. Doar
c`

Se opri, apoi spuse repede, temndu-se parc` de


r`spunsul ce urma s`-l primeasc`:
Doar c` nu [tiu sigur dac` [i tu m` mai iube[ti.
Bill oft` \ndelung.
Glume[ti? Crezi c` am \ncetat vreo clip` s` te
iubesc?
Asta era tot ce-[i doreau s` aud` unul de la altul.
Fericirea le cuprinse sufletele, a[a cum dragostea le
cuprinse trupurile fl`mnde. Se \mbr`]i[au [i se
s`rutau cu o pasiune desc`tu[at`, ]inut` cu greu \n
fru at]ia ani.
Bill o lu` de mn` [i coborr` \mpreun` \n cabin`.
Cndva, \l invidiase pe fratele lui pentru c` o putea
153
]ine \n bra]e ori de cte ori dorea. Acum era rndul lui
s-o ]in` \n bra]e [i \[i promise s` nu-i mai dea drumul
niciodat`.
***
Marty se concentra asupra cifrelor din registru. Le
adunase pentru a treia oar` [i ob]inuse un al treilea
rezultat. Dar nu se enerv`, ci relu` cu r`bdare calculele.
Maggie f`cea [i ea acela[i lucru, cu un alt registru.
Serviser` \mpreun` cina, ca de obicei, iar acum
st`teau \n fa]a focului din [emineu, v`zndu-[i fiecare
de treaba lui.
{i totu[i, ceva ciudat se petrecea \ntre ei \n seara
asta. |[i aruncau pe furi[ priviri dr`g`stoase [i c`utau
s` se ating` \ntmpl`tor.
Dar Marty nu vroia s-o gr`beasc` [i era foarte atent
cu ea. Din ziua cnd se s`rutaser` cu atta pasiune \n
buc`t`rie, el evitase s` mai petreac` prea mult timp \n
preajma ei. Se temea c` nu va putea rezista tenta]iei de
a o atinge. Iar Maggie era o femeie att de special`.
Vroia s`-[i petreac` toat` via]a al`turi de ea, dar trebuia
s`-i lase timp s` se acomodeze cu el, trebuia s-o fac`
s`-l doreasc` la fel de mult cum o dorea el.
Te-ai plictisit de calcule? \ntreb` ea zmbind.
Nu.
Am crezut c` te-ai plictisit pentru c` te tot ui]i de
jur-\mprejur.

154
Tu \mi distragi aten]ia.
Maggie ro[i. Cuvintele lui o f`cuser` s` se simt`
bine, nu [tia de ce.
|n seara asta purta un halat dr`gu] de culoarea
ciocolatei [i \[i aranjase chiar [i p`rul. Preg`tise o cin`
special` [i desf`cuser` o sticl` de vin. |[i dorea tare
mult s` fie cu el, s` petreac` noaptea asta al`turi de el.
Dar dup` cin`, el se apucase de calcule, spunnd c`
trebuia s` le dea de cap. |i pl`cea tare mult s-o ajute \n
tot ce ]inea de ferm` pentru c` el \nsu[i se ata[ase
enorm de ferma asta. Iar cnd vorbea despre ea, nu se
gndea numai la banii care se ob]ineau, a[a cum f`cea
Les, ci [i la pl`cerile pe care ferma le oferea: munca \n
aer liber, satisfac]ia de a vedea culturile \ntinse,
relaxarea dup` o zi de munc`. {i-n plus, era pl`cerea
de a fi mereu lng` Maggie.
Arunc` pixul [i se ridic`, \ndreptndu-se spre ea.
|ngenunche \n fa]a ei [i \ncepu s-o mngie tandru.
Maggie tremur` de dorin]`.
Nici nu [tii ct de mult te doresc, [opti el.
|[i trecu degetele prin p`rul ei moale [i fin, ce
str`lucea ro[iatic \n lumina fl`c`rilor. |i atinse u[or
buzele senzuale, mai \nti cu degetele, apoi cu
propriile buze. |n ochii ei se puteau citi dorin]a [i
pasiunea.
O lu` \n bra]e [i o duse \n dormitor.
Marty era att de blnd [i de bun, att de atent [i
de grijuliu. Era b`rbatul la care ea visase \ntotdeau155
na, de[i nu crezuse c`-l va g`si vreodat`, mai ales
dup` groaznicul accident care o l`sase infirm`.
De altfel, crezuse atunci c` via]a ei se \ncheiase, c`
nici un b`rbat n-avea s`-i mai acorde vreodat` aten]ie.
O speriase gndul de a nu mai putea avea o familie,
dar, cu timpul, se consolase cu ideea. |[i g`sise
refugiul \n munc`, str`duindu-se ca ferma mo[tenit`
de la p`rin]ii ei s` devin` din ce \n ce mai prosper`.
De multe ori se gndea c` soarta fusese mult prea
crud` cu ea. Dup` o copil`rie fericit`, petrecut` \n

snul familiei iubitoare, \ntr-o lini[te [i armonie


des`vr[ite, se trezise dintr-o dat` singur`, la o vrst`
mult prea fraged`, \ntr-o lume mult prea rea [i plin`
de interese ascunse. Ini]ial avusese un [oc puternic [i
crezuse c` nu va putea face fa]`. Apoi \nv`]ase s` se
descurce, s` mearg` mai departe, indiferent de
obstacolele ivite. |[i pierduse \ns` speran]a de a fi
vreodat` iubit` cu adev`rat, de a fi respectat` pentru
felul ei de a fi, [i nu pentru pozi]ia pe care o avea la
ferm`.
Dar niciodat` nu puteai [ti ce-]i rezerva viitorul, se
gndise ea atunci cnd Mickey ap`ruse \n via]a ei ca o
raz` cald` [i t`m`duitoare. Dintr-o dat`, \ntreaga ei
via]` se schimbase. Descoperise al`turi de el bucuria
de a tr`i, \nv`]ase s` zmbeasc` din nou [i s` se bucure
pentru orice clip` tr`it` lng` el. Descoperise c`
speran]a unei vie]i fericite, \n snul unei familii
iubitoare, se strecurase din nou \n sufletul ei trist.
156
157
Iar acum, strns \mbr`]i[a]i \ntre cear[afurile de
m`tase, descoperiser` \mpreun` extazul, fericirea
deplin`, bucuria de a iubi [i de a fi iubit.
Cteva ore mai trziu, st`teau \ntin[i unul lng`
altul \n patul mare [i confortabil, pe care Maggie nu
crezuse vreodat` s`-l \mpart` cu cineva, mai ales cu un
b`rbat att de minunat ca Marty. |l mngia dr`g`stos
pe piept [i descoperi acolo o cicatrice, ascuns` sub
firele negre de p`r.
Ce-ai p`]it aici?
Nu [tiu, cred c` am fost operat cndva. Sau poate
c` m-am t`iat accidentalNu reu[esc s`-mi aduc
aminte.
Stau cteodat` [i m` \ntreb cum po]i tr`i cu
attea semne de \ntrebare, f`r` s` [tii nimic despre
trecutul t`u.
Marty nu spuse nimic, iar ea continu`:
Am putea merge la poli]ie s`-i rug`m s` ne ajute.
Nu vreau. Cred c` mi-e team` s` aflu cine am fost
cu adev`rat. Poate c` am fost un criminal, sau poate c`

am comis o ilegalitate.
Maggie se \ndoia c` el ar fi putut s` fie altceva dect
b`rbatul perfect care era acum. Nu putea crede c` era
certat cu legea. Era un b`rbat minunat.
S`rut` tandru cicatricea de pe pieptul lui [i apoi
adormi fericit`.
A doua zi diminea]`, Maggie se trezi singur` \n pat.
Oare fusese doar un vis? se \ntreb` ea. Nu, totul fusese
158
real. Marty intr` \n dormitor aducnd micul dejun,
coresponden]a [i ziarele. O s`rut`, fur` o bucat` de
[unc` [i apoi plec` la treab`.
Maggie r`mase \n pat. Se sim]ea o r`sf`]at` a sor]ii.
Servi micul dejun [i r`sfoi lipsit` de interes ziarele.
Privirea \i alerga peste rndurile scrise mic, dar mintea
ei refuza s` \n]eleag` ceea ce citea. Singurul lucru pe
care \l con[tientiza era fericirea. Nu mai sim]ise
niciodat` ceea ce sim]ea acum. Dragostea \]i d`dea un
sentiment de lini[te interioar`, o siguran]` pe care
n-o puteai c`p`ta indiferent de pozi]ia social` sau
material` pe care o aveai.
R`mase [ocat` cnd citi unul dintre anun]uri.
Cineva \l c`uta pe Marty. So]ia [i familia. Poza lui
ap`rea lng` anun].
Ascunse repede ziarul.
Marty se \ntoarse dup` scurt timp [i i se p`ru c`
ceva nu era \n regul` cu Maggie.
Ce e cu tine, iubito?
Mi-a fost tare dor de tine, atta tot.
{i mie mi-a fost dor de tine, draga mea.
Maggie sim]ea cum fericirea i se scurge printre
degete, l`snd \n urm` un mare gol. |ntinse minile
spre el.
Hai s` facem dragoste, [opti ea, iar Marty se
supuse cu cea mai mare pl`cere.
Crezuse c` nu puteau exista clipe mai minunate ca
atunci cnd f`ceau dragoste! Dar mai trziu, cnd
st`tea cuib`rit` la pieptul lui, realiz` c` era la fel de
minunat. Numai c`, de data aceasta, fericirea avea un
gust dulce-am`rui.

|i era team` s`-i spun` c` aflase cine era cu


adev`rat. |l iubea tare mult [i, \ntr-un fel, ar fi vrut s`
aline suferin]a pe care o vedea \n ochii lui ori de cte
ori vorbea despre trecutul s`u misterios. Dar, dac` i-ar
fi spus, poate ar fi plecat. De altfel, trebuia s` plece,
din moment ce avea o so]ie [i o familie.
Dar, pn` la urm`, de ce trebuia s`-i spun`? se
\ntreb` Maggie. {i ea avea dreptul la fericire. Poate c`
nici nu fusese att de fericit cu cealalt` femeie. Chiar
el spusese c` nu credea s` mai fi iubit vreodat` pe
cineva a[a cum o iubea pe ea.
Avea oare dreptul s`-l p`streze? Ce se va \ntmpla
dac`, \ntr-o bun` zi, el \[i va reaminti totul? Vor vedea
atunci. |ns`, pentru moment, fericirea lor abia n`scut`
avea dreptul s` existe, indiferent de urm`ri.
Sfr[it
159

S-ar putea să vă placă și