Sunteți pe pagina 1din 156

ELIZABETH RENIER

Dac` e s`
tr`dez

ALCRIS

Capitolul 1
Caroline Penwarden se \ntoarse pe partea cealalt`, \[i a[ez`
capul pe pern` [i \ncerc` s` adoarm` la loc. Apoi \[i aminti ce
zi era azi. Se trezi imediat, ridicndu-se din patul cu patru
stlpi, [i privi obloanele trase.
Toat` noaptea vntul zgl]ise ferestrele, urlase pe horn [i
fo[nise prin ulmii din spatele grajdurilor. Acum era lini[te:
doar apa de ploaie curgea prin burlane [i un sturz cnta \n
stejarul din gr`din`.
Caroline \[i puse un halat [i \nc`l]` ni[te papuci, apoi
deschise obloanele. Soarele ie[ea dintre nori. Nu putea spune
ce o f`cea s` tremure, aerul rece sau emo]ia.
F`cu o bezea sturzului [i-i spuse vesel`:
E[ti ecoul cntecului din inima mea, domnule Sturz, c`ci
azi sunt vesel`. {tii de ce? E data de dou`zeci mai a anului
Domnului 1774, a optsprezecea aniversare a mea. Ast`zi,
Timothy \i va cere tat`lui meu s` fiu logodnica lui, a[a cum a
promis acum dou` luni, cnd a plecat la Londra. Tata va fi de

ELIZABETH RENIER

acord, ca s`-mi \ndeplineasc` dorin]a, iar mama se va \ndoi


\nti, apoi va zmbi [i ne va binecuvnta. Va fi exact cum am
pl`nuit, vei vedea.
Pas`rea se \ntoarse spre ea, cu capul pe-o parte, ca [i cum
s-ar fi \ndoit. Dar v`zuse un vierme \n gr`din`, spre care
zbur`.
Rznd, Caroline \nchise fereastra [i privi mul]umit`
camera ei. Pe pere]i erau tapiserii, perdelele patului erau
brodate. Bibelouri adunate de c`pitanul Penwarden din toate
p`r]ile globului erau peste tot. Totul pentru confortul [i
pl`cerea ei, d`ruite de Nicholas [i Amelia Penwarden.
Ie[i pe hol [i se \ndrept` spre un dormitor mare care d`dea
spre curte.
Aici se n`scuse. Aici, acum optsprezece ani, mama ei
le[inase la auzul ve[tii mor]ii so]ului ei pe mare. Caroline
r`mase orfan` la o or` dup` na[tere.
Amelia Penwarden, care nu putea avea copii la treizeci de
ani, \[i ]inuse prietena muribund` de mn` [i-i promisese c`
va avea grij` de feti]` ca [i cum ar fi fost a ei.
Dep`[ise fragilitatea copil`riei, trecuse de nelini[tile
adolescen]ei [i acum radia de s`n`tate [i fericire, c`ci toate
dorin]ele i se \mplineau: era o lume de frumuse]e [i dragoste,
de siguran]` [i pace. C`p`ta tot ce-[i dorea. Toate i se ofereau.
C`s`torindu-se cu Timothy, va fi tot lng` p`rin]ii ei adoptivi.
Cnd ei vor muri, ceea ce spera s` fie ct mai trziu, \i va
r`mne Trendarrow. Aici, \n p`dure, la cotul rului Tamar, \[i
va tr`i via]a, \nconjurat` de familia ei, departe de greut`]ile
lumii. Dac` va tnji vreodat` spre locuri \ndep`rtate, ca tat`l
ei, \i va trece repede. B`rba]ii erau f`cu]i pentru aventuri
dep`rtate. Pentru femei, c`minul era busola vie]ii lor.

DAC~ E S~ TR~DEZ

Privi patul \n care murise mama ei, \ncercnd s` sufere, s`


regrete. Totu[i, nu-i [tia fa]a [i nu-i auzise vocea. Fusese
fericit` ca singurul copil de la Trendarrow.
Ie[i, sim]indu-se pu]in vinovat` c` nu avea gnduri triste.
Privind \n casa sc`rilor, v`zu figura ascu]it` a Ameliei
Penwarden la o fereastr`. Studia un portret de pe perete. De
sub bonet` \i ie[eau [uvi]e albe [i avea minile \mpreunate a
rug`ciune.
Caroline a[tept`, t`cut` [i nemi[cat`, nevrnd s-o
\ntrerup`. Cnd Amelia se \ntoarse, Caroline alerg` pe culoar,
spunndu-i bun` diminea]a. F`cu o plec`ciune [i \[i s`rut`
mama adoptiv` pe obraz.
La ce portret te uitai, mam`? La cel cu tine la optsprezece
ani, sau la cel al tatei \n uniform`, sau...? Se opri, urm`rind
privirea Ameliei. L-ai ag`]at aici? [opti. Portretul meu, printre
adev`ra]ii Penwardeni!
Dar unde altundeva, copil`? Vocea Ameliei era aspr`, ca
atunci cnd era impresionat`. De optsprezece ani te-am privit
ca pe fata noastr`. Sper ca portretele copiilor t`i [i ale copiilor
lor s` atrne curnd aici.
Caroline privi portretele care atrnau pe ambii pere]i ai
galeriei. {i apoi pe al ei.
Fusese dificil s` pozeze. Nu avea r`bdare s` stea mult timp
nemi[cat`. Acum v`zu c` meritase. Ar`ta neprih`nit` \n rochia
albastr`. Artistul redase rozul din obrajii ei, ro[ul buzelor. |n
ochii cenu[ii de dup` genele negre prinsese ceva din expresia
tat`lui ei iubit. P`rul ei castaniu, dat dup` urechi, era prins
\ntr-o plas` aurie. Era mai scund` ca femeile Penwarden. Era
un avantaj s` fii scund`, \i spusese doica. |i f`cea pe b`rba]i s`

ELIZABETH RENIER

se simt` protectori, superiori. Nu c` a[a era rela]ia ei cu


Timothy. Mai degrab` ea conducea.
Vocea Ameliei \i \ntrerupse gndurile.
Am o critic` de f`cut. Probabil pentru a-[i satisface
propria idee de frumuse]e feminin`, nu pentru c` a[a am vrut
eu, ]i-a f`cut b`rbia mai delicat` [i ]i-a f`cut gura mai mic`.
Semeni cu mama ta, dar ai tr`s`turile tat`lui t`u. E bine s`
mo[tene[ti att blnde]ea ei, ct [i curajul lui.
Instinctiv, Caroline o lu` de bra].
Mam`, sunt ceea ce m-a]i f`cut tu [i tata. Ceea ce-mi va
aduce viitorul depinde de ce m-a]i \nv`]at voi c` e drept [i
cinstit.
Copil`, nu am \ncercat niciodat` s` te conving c` e drept
s` te m`ri]i cu Timothy Brencombe.
Dar \l iubesc, exclam` Caroline. |l [tiu de cnd eram mic` [i...
Mama ei continu`, imperturbabil:
Nici nu te-am \nv`]at s` te legi de o cas`, de un loc.
Trendarrow e c`minul meu. De ce s` nu-l iubesc [i s`-mi
doresc s` tr`iesc mereu aici?
Amelia r`spunse grav:
Pentru c` e datoria unei femei s`-[i urmeze so]ul, acas`
la el, nu invers.
Asta inten]ionez [i eu, mam`, pentru un timp. Vom tr`i
la conacul din Sampford Folliott, pe care tat`l lui Timothy i
l-a dat. Mai apoi... Se opri la timp s` nu aminteasc` moartea
p`rin]ilor ei [i termin` vesel`: Timothy va fi de acord, vei
vedea.
Sunt sigur`, remarc` Amelia. El [i tat`l t`u \]i \ndeplinesc
toate dorin]ele.
Caroline se d`du \napoi, [ocat`.

DAC~ E S~ TR~DEZ

Mam`, vocea ta e att de rece. Nu e[ti de acord?


Zmbind, Amelia se aplec` [i o s`rut` pe frunte.
Nu. De[i cteodat` e[ti \nc`p`]nat`, mi-ai \ndeplinit
toate a[tept`rile. E[ti s`n`toas` [i frumoas`, e[ti iubitoare [i
cred c` ai curaj. Dac` vei continua s` dore[ti aceast` c`s`torie,
te voi binecuvnta. Deveni din nou rece. Dar te avertizez,
copil`, gnde[te-te bine. Odat` m`ritat`, nu mai e drum de
\ntoarcere.
***
C`pitanul Penwarden st`tea la fereastr` \n biblioteca \nalt`,
lambrisat`, cu picioarele dep`rtate ca [i cum ar fi fost pe
punte. B`tea cu un document sigilat \n degetul mare \n timp
ce reflecta asupra unei decizii pe care o luase \n aceast`
camer` acum optsprezece ani; o decizie care atunci p`rea s`
fie doar un sacrificiu, renun]area la orice speran]` a unui
mo[tenitor la Trendarrow.
Ajunsese la Playmouth cu o corabie avariat` [i jum`tate de
echipaj ucis sau r`nit. Trimisese un mesager la Trendarrow cu
[tirea despre moartea tn`rului ofi]er a c`rui so]ie st`tea cu
Amelia [i altul cu raportul la Amiralitate. Mai trziu, cnd
plecase spre cas` cu o barc` pe Tamar, era descurajat. Chiar
vederea co[urilor casei sale printre copaci pe un deal lng`
ru, nu-l bucurase. Viitorul apropiat p`rea sumbru. Dou`
femei \nl`crimate care-l a[teptau la Trendarrow [i curnd
convocarea la Amiralitate; un interviu care, f`r` \ndoial`, \i va
\ncheia cariera.

10

ELIZABETH RENIER

Pe micul chei, fiica hangiului venise s`-l salute. B`use la


han [i se preg`tise pentru s`pt`mnile grele ce aveau s`
urmeze.
La intrarea \n Trendarrow ap`ruse Amelia, iar \n spatele ei
era o doic` cu un nou-n`scut \n bra]e. Se oprise, nevenindu-i
s` cread`, apoi \[i \mbr`]i[ase so]ia.
Adev`rul fusese la fel de dureros ca o lovitur` fizic`, dup`
scurta lui speran]`. Inspectase proprietatea, bucurndu-se c`
servitorii se fereau din calea lui; \[i striga ordinele mai tare ca
de obicei ca un protest \mpotriva casei \ndoliate. La sfr[itul
s`pt`mnii se hot`rse s`-[i recunoasc` fiul din flori f`cut cu
o femeie de la han [i s`-i aduc` acas` la el. Vor fi o companie
mai vesel` dect so]ia sa \mbr`cat` \n negru, preocupat` s`
aib` grij` de ]ncul plng`cios de care ar fi vrut s` scape. O
adusese pe Amelia \n bibliotec` s`-i spun` planul lui. Iar ea,
mndr` de obicei, \ngenunchease cu copilul \n bra]e.
Umile[te-m` dac` a[a vrei, dar las`-m` s` p`strez acest
copil. Altul nu voi mai avea.
V`zuse disperarea \n ochii ei, cum ]inea copilul ca o leoaic`
protectoare [i fusese [ocat. Niciodat` \n sup`rarea lui c` nu-i
d`ruise copii nu se gndise ce sim]ea ea. |i spusese s` se ridice
[i cu re]inere d`du la o parte [alul [i privise pentru prima oar`
copilul care era att de mic. Copilul deschisese ochii [i-l
privise direct; \ntinsese mna mic` [i-l prinsese de deget, ca [i
cum ar fi avut \ncredere \n el.
Furios pe el \nsu[i c` se l`sase impresionat, l`sase
responsabilitatea deciziei asupra Ameliei, subliniind c` doar
generozitatea lui \l f`cea s-o primeasc` pe Caroline cea orfan`
\n cas`, un mare sacrificiu. Ani de zile sim]ise un sentiment de
vin` c`tre fiul lui natural. Dar acesta murise la nou` ani, iar
fragila orfan` supravie]uise.

DAC~ E S~ TR~DEZ

11

Se \ntoarse cnd se deschise u[a, ]innd documentul la


spate. Caroline travers` camera \n fo[netul rochiei de m`tase
lila [i, rznd, se \ntinsese s`-i aranjeze peruca.
Probabil c` iar ai picat pe gnduri, tat`. Cteodat` cred c`-]i
sco]i peruca de tot cnd problemele ]i se \ngr`m`desc pe cap.
Ai ghicit bine, admise el, zmbind. Sper s` nu intri pn`
nu mi-o pun la loc pe cap.
A[ privi \n alt` parte. Capul gol al unui domn nu e o
priveli[te pl`cut`. Odat` l-am v`zut pe Timothy f`r` peruc`.
Puah! Tremur` exagerat. Cnd ne vom c`s`tori...
Deci e[ti hot`rt`, domni[oar`? Nici tu, nici Timothy, nu
mi-a]i cerut permisiunea.
Caroline \i mngie degetele scurte [i butuc`noase.
Timothy m` va cere ast`zi. Mi-a promis \nainte s` plece
la Londra c` o va face de ziua mea. Sunt motive s` nu-l refuzi.
E o partid` bun`, c`ci nu sunt de origine \nalt` s` sper la mai
mult dect al doilea fiu al unui pair. Al doilea, Timothy e
major [i a mo[tenit conacul de la Sampford Folliott la o zi de
drum de Trendarrow. Trei, e chipe[, vesel [i...
|l iube[ti?
Bine\n]eles c`-l iubesc. Mi-a fost ca un frate.
Nicholas spuse gnditor:
A[a e. Am observat la voi aceea[i rela]ie fericit` ca \ntre
mine [i sora mea Mary.
|nc` te mai gnde[ti la ea, tat`?
Fa]a c`pitanului Penwarden se \nnegur`.
Adesea. Cnd \mb`trne[ti, amintirile din copil`rie devin
mai vii. N-am mai v`zut-o de dou`zeci [i cinci de ani. Nu [tiu
dac` e \nc` \n America, sau m`car dac` mai tr`ie[te. A sosit
doar o scrisoare, apoi.... t`cere.

12

ELIZABETH RENIER

Caroline se ridic` pe vrfuri [i-l s`rut` cu simpatie pe obraz.


Nu-mi pot imagina cum tat`l t`u a fost att de nesim]itor
s-o desmo[teneasc` doar pentru c` dorea s` se m`rite cu
cineva pe care el nu-l dorea. M` bucur c` nu e[ti ca el, tat`.
Fa]a lui Nicholas se \nsenin`. O lu` de mijloc.
Dar te-am a[teptat mult [i ai bunul sim] s` alegi un so]
care nu te va duce departe de cas`.
Caroline se eliber` u[or [i-l privi \n ochi, \ntrebnd:
Nu regre]i nimic, tat`?
Am un singur regret, scumpo. C` nu e[ti fiica mea
natural`.
|[i plec` fruntea [i murmur` trist`:
{i eu regret. |n diminea]a asta am \ncercat s`-mi plng
p`rin]ii, s` m` gndesc la ei ca fiind reali. Dar nu am putut.
N-am dorit niciodat` al]i p`rin]i dect pe tine [i pe mama, sau
alt c`min. Tot ce sunt [i voi fi e datorit` vou`.
Nicholas \i lu` b`rbia mic` [i \nc`p`]nat` \n minile lui
puternice.
Iube[ti locul `sta, nu-i a[a?
Aprob` din cap cu putere.
Toate c`r`mizile, to]i copacii, toate col]urile. Dac` ar fi s`
fiu exilat` din Trendarrow, ca sora ta...
Tat`l ei \i puse un deget pe buze.
S` nu mai vorbim de lucruri triste. Ast`zi trebuie s` fii
fericit`. Uite ce am aici. |i ar`t` documentul. Acesta e
testamentul meu, Caroline. La moartea mea, tu vei fi st`pn`
la Trendarrow.
Dup` un moment de surpriz` [i [oc, protest`:
Dar, domnule, dac` mama...
Tu vei fi st`pn`, repet` el ferm. Vei locui aici cu so]ul
t`u. Copiii t`i vor fi mo[tenitorii mei. Amelia \mb`trne[te.

DAC~ E S~ TR~DEZ

13

Dac` tr`ie[te mai mult dect mine, va fi scutit` s` administreze


casa. Ezit` un moment, apoi continu` repede: iar Timothy va
avea grij` de mo[ie.
Caroline ezit`.
Dac` e[ti sigur, tat`. Nu vreau s-o sup`r pe mama \n
vreun fel. Ar putea fi r`nit`.
{tiu, [tiu, spuse Nicholas. De multe ori am nedrept`]it-o.
Dar ne-am \mp`cat [i acum ne \n]elegem unul pe altul. Fii
sigur` c` \n privin]a asta am aprobarea ei deplin`.
Ochii cenu[ii ai Carolinei erau \nc` tri[ti.
Dar de ce ]i-ai f`cut testamentul, tat`. Vrei s` mori?
Prostii. Am doar cincizeci de ani [i nici o boal`, doar un
ochi de sticl`, amintire a anilor petrecu]i pe mare. De fapt,
dac` n-ar fi pace a[ fi la bordul unui cruci[`tor, nu trnd`vind
cu jum`tate de salariu. A[a c` nu mai fi nelini[tit`. Vom
ascunde testamentul \n birou [i nu vom mai vorbi despre asta.
Caroline b`tu din palme. Dup` ce \ncuiar` documentul, \l
lu` de mini [i dansar` prin bibliotec` pn` ce el se trnti, cu
r`suflarea t`iat` [i cu fa]a ro[ie de efort, \n fotoliul mare de
piele de lng` [emineu.
Sprijinindu-se de sp`tar, cu minile dup` gtul lui, \i spuse
blnd:
Drag` tat`, e cea mai fericit` zi din via]a mea. Portretul
meu atrn` acum pe culoar lng` al t`u, [i mama m-a g`tit. M-ai
asigurat c` m` iube[ti [i c` Trendarrow va fi mereu casa mea.
{i acum... Se roti prin camer`, rochia lila umflndu-i-se. Acum
trebuie s` m` preg`tesc s`-l primesc pe Timothy. Ce frumoas`
e via]a!
***

14

ELIZABETH RENIER

Servitoarea Carolinei, o tn`r` din Playmouth al c`rei so]


murise \n ultima ac]iune naval` a c`pitanului Penwarden, \[i
\mpreun` minile \n extaz.
Ar`ta]i att de bine, domni]`! Inima domnului
Brencombe va s`ri \n sus.
Caroline se privi critic \n oglind`.
E[ti sigur` c` nu po]i s` mai strngi corsetul?
Nu, domni]`, nu ve]i mai putea respira. |i f`cu cu ochiul.
De[i n-ar fi r`u s` le[ina]i \n bra]ele domnului Brancombe.
Caroline chicoti.
Nu, n-ar fi bine. Domnul Brencombe se va speria, m` va
l`sa pe podea [i va fugi dup` ajutor. A[a f`cea mereu cnd
le[inam, dar mi-a trecut de mult. Acum, d`-mi e[arfa [i p`l`ria.
Polly \i puse e[arfa galben` pe umeri, \i leg` panglica
p`l`riei de pai sub b`rbie [i oft` satisf`cut`.
Frumos. |mi aduc pelerina [i suntem gata, domni]`.
Nu trebuie s` vii cu mine, Polly.
V` \ntlni]i cu domnul Brencombe la capel`, domni]`?
Da.
Nu v` ve]i aventuriza acolo singur`, nu-i a[a?
Aventura, o corect` Caroline. Ba da. Am fost acolo de
multe ori.
Polly \[i frnse minile.
O, domni]`. {ti]i c` doamna Penwarden nu va fi de
acord. E pustiu pe acolo. Mie \mi d` fiori cnd merg la vechea
capel`.
Caroline spuse, sever:
Nu fi proast`, Polly. E o cas` a Domnului.
S-ar putea. Dar \mi amintesc povestea pe care mi-a]i
spus-o despre cum a fost construit` \ntr-un loc att de straniu.

DAC~ E S~ TR~DEZ

15

Am fost \nsp`imntat` cnd am v`zut-o prima oar` [i jur c`


sunt ochi care te privesc din p`dure, fantome, cred.
Rznd, Caroline se \ntoarse spre u[`.
E[ti doar o fat` prostu]`, de[i e[ti cu c]iva ani mai mare
ca mine. Capela are o legend` minunat` [i sunt sigur` c` nu
voi p`]i nimic r`u.
Cinci minute mai trziu, era pe drumul abrupt care ducea
spre p`dure. Era umbr`; stejari [i pini opreau lumina soarelui.
Ferigile se ridicau pn` deasupra capului ei; parc` era \n
jungla de care \i povestise tat`l ei. Se opri ascultnd cu aten]ie,
de parc` era \ntr-adev`r \n pericol. Un porumbel zbur` printre
frunzele copacilor, iar Caroline se d`du \napoi speriat`. Apoi,
rznd, \[i continu` drumul. |n afara grani]elor mo[iei tat`lui
ei, [tia c` lumea era plin` de pericole. Dar aici la Trendarrow
nu avea de ce s` se team`.
Oftnd mul]umit`, d`du col]ul [i z`ri capela. De mult timp
povestea acesteia f`cea parte din via]a ei [i n-o mai mira capela
mic`, situat` pe o stnc` deasupra rului. Deschise u[a de
stejar ]intuit cu fier [i fu orbit` de lumina reflectat` de pere]ii
albi. |n`untru erau doar dou` b`nci de lemn [i o mas` acoperit`
cu o pnz` de in, pe care st`tea o cruce de aur. Pe pere]i erau
lumn`ri \n suporturi de fier [i o statuie de lemn a Fecioarei
cu Pruncul. Prin vitralii intra lumin` ro[ie [i albastr`.
St`tea t`cut`, sim]ind senza]ia familiar` de siguran]` [i
pace absolute. Apoi \ngenunche [i \ncepu s` se roage.
Cteva clipe mai trziu, auzi cizme grele venind pe drum.
|[i ]inu r`suflarea \n timp ce pa[ii se oprir` la u[`; apoi se
\ndep`rt` spre marginea stncii.
Dragul de Timothy, se gndi ea. De[i nu era prea
credincios, a[tepta ca ea s`-[i termine rug`ciunile.

16

ELIZABETH RENIER

Nemaiputndu-se concentra, se ridic`, f`cu o plec`ciune de


scuze spre altar [i ie[i. |[i aranj` fusta verde [i un crlion]
rebel. Apoi ocoli cl`direa mic` de piatr`.
Soarele o lovi \n ochi. |l vedea pe Timothy ca prin cea]`.
St`tea la marginea stncii [i privea rul Nici nu se mi[c` la
apropierea ei.
Se gndi c` o nec`jea, cum f`cea mereu, [i-i trecu prin
minte s` se ascund`. Dar nu-l mai v`zuse de trei luni [i nu se
mai gndi la asta.
|ntinse minile [i strig` vesel`:
Timothy. O, Timothy, ct m` bucur s` te v`d!
El se \ntoarse \ncet. |[i scoase tricornul [i f`cu o
plec`ciune. Cnd se \ndrept` [i ie[i din lumina orbitoare a
soarelui, Caroline v`zu c` gre[ise.
Acesta nu era Timothy.
Dezam`git`, \[i l`s` bra]ele \n jos [i-l privi pe str`in. Mai
\nalt dect media, o privea amuzat cu ni[te ochi c`prui. P`rul
lui blond, legat la ceaf`, nu avea crlion]i; fa]a era bronzat`, ca
a unui marinar. Nu se potrivea cu peisajul de var`. Culorile lui
erau ale toamnei. Era \mbr`cat \n maro, cu nasturi auri]i.
St`tea cu o mn` sprijinit` de zidul capelei, relaxat, ca [i cum
ar fi avut dreptul s` fie acolo. La bru avea o sabie.
Caroline se d`du \napoi, cu mna la gt. Nimeni nu purta
s`bii la Trendarrow, acum c` nu mai erau \n r`zboi cu
Fran]a.
Am... am gre[it, domnule. Se \ntoarse [i vru s` plece,
ner`bd`toare s`-i povesteasc` tat`lui ei despre intrus.
Tn`rul o prinse blnd de bra].
Te rog, nu te teme. Poate c` am gre[it lund-o pe poteca
de lng` ru. Dar am vrut s` v`d cu ochii mei...

DAC~ E S~ TR~DEZ

17

Ce s` vezi? \ntreb` ea.


Capela [i locul unde Harry Penwarden [i-a salvat via]a cu
ingeniozitate.
De unde [tii tu, un str`in, povestea asta?
|[i lu` mna de pe a ei [i r`spunse simplu:
De la mama mea.
Frica \i fu \nlocuit` de curiozitate [i nu mai \ncerc` s`
plece. Era intrigat`. Vocea lui era grav` [i blnd` [i vorbea rar
[i t`r`g`nat. Totu[i, nu p`rea s` fie un str`in.
Str`inul se duse pe marginea stncii.
Impulsiv, ea \ntinse o mn`.
Nu sta acolo, te rog. E periculos.
El zmbi cu toat` fa]a.
M` mi[c` grija ta, domni]`. Mai ales c` acum o clip` ai fi
vrut s` pic \n ru. Sunt la fel de dezam`git ca dumneata c` nu
sunt eu cel pe care \l a[teptai.
Ro[i.
E[ti impertinent, domnule.
E considerat` o impertinen]` \n Anglia s` faci un
compliment? Oglinda ta probabil ]i-a spus ct de frumoas`
e[ti. Eu doar confirm acest fapt.
E[ti un str`in, domnule.
Sper c` voi remedia asta curnd. Locuie[ti aici, domni]`?
Vreau s` spun, la Trendarrow?
Da.
Atunci, \mi po]i spune. Chiar `sta e locul?
{tia c` ar fi trebuit s` plece, dar ochii lui o opreau.
Da, acesta e locul. Harry Penwarden era urm`rit de
du[mani [i a fost \ncol]it \n propria cas`. A sc`pat prin tunelul
secret de sub ferm`. Cnd a ajuns aici, [i-a auzit urm`ritorii

18

ELIZABETH RENIER

prin p`dure. {i-a luat p`l`ria, a pus o piatr` \n ea [i a aruncat-o


\n ru; apoi s-a ascuns \n tufi[uri. Du[manii au auzit zgomotul
[i v`znd p`l`ria pe ap`, au crezut c` s-a \necat [i nu l-au mai
c`utat. Harry a fugit \n str`in`tate. Mai trziu, cnd s-a \ntors,
a construit aceast` capel` \n semn de mul]umire.
Str`inul se sprijini din nou pe zidul capelei.
Exact cum mi-a spus mama. Pot s` m` uit \n`untru? |mi
cer scuze c` te-am deranjat din rug`ciune.
Am crezut c` e[ti...
Timothy, care presupun c` e iubitul t`u?
Ro[i din nou [i se duse la u[a capelei.
Cum e o cas` a Domnului, nu-]i pot interzice s` intri.
De[i modul t`u de a intra \n Trendarrow e dubios, iar
atitudinea ta...
Un moment, te rog, o \ntrerupse el amuzat. Cred c` acum
tu e[ti prost crescut`. Nu [tiu s` am vreo vin`. Dar tu ce faci? Dac`
vine Timothy, nici nu m` po]i prezenta, c`ci nu-mi [tii numele.
Dar nu de reac]ia lui Timothy se temea ea. Dac` afla
Amelia...
Nu, asta nu trebuie s` se \ntmple! exclam` ea. Te rog,
domnule, pleac` imediat.
Cum el nu se clintea, Caroline b`tu din picior.
Domnule, te rog s` pleci.
Zmbind, el d`du din cap c` nu.
Mi-ai dat voie s` intru \n capel`.
Str`inul deschise u[a. Caroline puse bra]ele de-a
curmezi[ul intr`rii. El \ncepu s` rd`.
O iap` n`r`va[`, o femeie \n]epat` amndou` sunt pe
gustul meu. Caroline \[i strnse pumnii [i vroia s`-l loveasc` \n
piept.

DAC~ E S~ TR~DEZ

19

E proprietate particular`. N-ai nici un drept.


Str`inul zmbi superior, ceea ce o \nfurie.
Atta ferocitate \ntr-o f`ptur` att de mic`. Hai s` fim
rezonabili. Dac` o iau \n jos pe c`rare, m` voi \ntlni cu
Timothy, ceea ce-l va face la fel de b`nuitor ca dac` ne-ar
vedea aici; dac` o iau \n sus, ajung la cas`.
Dac` o iei \ntr-acolo, te vei \ntlni cu tat`l meu, [i el...
Va pune cinii pe mine? Deja tremur.
Printre copaci, v`zu o hain` mu[tar.
Vei afla imediat ce va face, domnule.
Imperturbabil, tn`rul d`du ochii cu c`pitanul Penwarrden
care venea alunecnd pe poteca noroioas`. Cu suflarea t`iat`
cnd ajunse lng` ei, \l fix` cu privirea pe intrus.
Cine e b`rbatul `sta, Caroline? Ce caut` aici? Cum
\ndr`zne[ti s-o jigne[ti pe fiica mea, domnule?
Str`inul spuse calm:
Nu am jignit-o, domnule. Voiam doar s` v`d capela.
Sunte]i c`pitanul Penwarden?
Da.
Tn`rul o privi pe Caroline. Spre dezam`girea ei, nu era
impresionat de mnia tat`lui ei. F`cu o plec`ciune [i spuse:
Numele meu e Miles Courtenay, domnule. Numele de
fat` al mamei mele era Mary Penwarden. De aceea cred,
domnule, c` am onoarea de a v` fi nepot.

Capitolul 2
Era ora trei. Trei ore de cnd c`pitanul Penwarden \l
primise pe nepotul s`u la Trendarrow. Uimirii \i luase loc
bucuria. |i ar`t` lui Miles casa. |i ar`t` portretul lui Mary
Penwarden [i afl` c` murise. Apoi \l b`tu pe Miels pe um`r [i
ceru ca la cin` s` fie servit vinul cel bun.
Se \ntinse masa. Aveau somon, carne [i fructe. Sticla
vene]ian` se reflecta pe mobila de mahon [i o vaz` mare cu
trandafiri se afla \n mijlocul mesei. Miles st`tea pe locul de
onoare, iar lng` el b`iatul Piers, finul lui, care venise cu el din
America. Caroline era \n fa]a lui, \ncercnd s`-[i ascund`
dezam`girea c` uitaser` de ziua ei de na[tere. |n plus, nu
primise ve[ti de la Timothy, care nu venise.
Miles \[i povestise via]a de o duzin` de ori [i totu[i
Nicholas \l descosea.
Spui c` mama ta a murit acum doi ani?
A[a e. De grip`.
Nicholas oft`.

DAC~ E S~ TR~DEZ

21

S`rmana Mary. Mi-am iubit mult sora.


{i ea pe dumneavoastr`, domnule. Vorbea adesea despre
dumneavoastr` [i despre Trendarrow. Totu[i, niciodat`
despre p`rin]ii ei.
Asta pot \n]elege. Tat`l nostru era aspru. Dorin]a lui era
lege. Nu ne l`sa mn` liber`, nici m`car s` ne c`s`torim cu
cine vroiam.
Caroline observ` c` gura Ameliei se crispase, dar t`cu \n
timp ce Nicholas \[i continua \ntreb`rile.
Tat`l t`u n-a murit de moarte bun`?
A fost omort de indieni.
Totu[i, descrii Virginia ca un loc lini[tit [i prosper,
protest` Caroline.
Miles \[i l`s` furculi]a jos.
A[a e acum, domni]`. Dar cnd francezii i-au instigat pe
indieni s`-i atace pe coloni[ti la vest de noi, tat`l meu s-a
\nrolat \n mili]ia trimis` \n ajutorul lor.
Piers f`cu semn cu cu]itul \n jurul capului [i exclam`:
A fost scalpat. Voi ucide [i voi scalpa un indian cnd voi
fi mare.
Nu vei face asta, \l cert` blnd Miles. Acum e pace.
Nu va ]ine. |n plus, un b`rbat trebuie s` lupte. Piers se
\ntoarse spre Nicholas. Nu-i a[a, domnule?
C`pitanul Penwarden zmbi indulgent spre b`iat.
Trebuie s`-]i sluje[ti patria, sunt de acord. Ca soldat sau
marinar, vei fi chemat s` lup]i la vremea ta.
Miles spuse:
Sper c` nu v` jignesc, domnule, dac` sugerez c` sunt [i
alte moduri \n care un b`rbat \[i iube[te patria...

22

ELIZABETH RENIER

Puah! \ntrerupse Nicholas, dispre]uitor. Politica,


b`nuiesc.
Piers remarc` mndru:
Miles e membru al Casei Comunelor din Virginia. A venit
\n Anglia s` spun` guvernului vostru ct de r`u v` purta]i cu
noi.
Rsul tolerant al b`rba]ilor fu retezat de vocea de ghea]` a
Ameliei.
Credeam c` domnul Courtenay a venit s` te \nso]easc` la
[coal`, unde ar trebui s` fii \n clipa asta, \nv`]nd s`-i ascul]i
pe cei mai \n vrst`.
Ochii b`iatului se m`rir` de uimire. Miles spuse repede:
V` rog s` nu-l judeca]i prea aspru, doamn`. |ntr-o ]ar` \n
care adesea b`ie]ii de vrsta lui au \ndatoriri de b`rbat, e
natural s` se cread` \ndrept`]it s` ia parte la conversa]ia
adul]ilor.
Caroline, v`znd c` Amelia se mniase, \ntreb` repede:
Ce vrei s` spui, domnule Courtenay? De ce s`-[i asume
asemenea responsabilit`]i?
O studie peste mas` [i spuse:
Nu e un subiect pl`cut, domni]`. Indienii au fost lini[ti]i
la grani]` mul]i ani. Mai bine s` uit`m...
V` voi spune, interveni Piers, nelund \n seam` cenzura
Ameliei. S`lbaticii au ucis b`rbatul din cas` [i a devenit
r`spunderea b`ie]ilor s`-[i apere mama [i surorile de...
Destul, Piers, \l admonest` Miles pe finul s`u.
Chiar c` e destul, spuse Amelia rece, ridicndu-se. E
evident c` vre]i s` discuta]i subiecte nepotrivite pentru
urechile doamnelor. Eu [i Caroline ne vom retrage. Se
\ntoarse spre Miles, cu b`rbia ridicat`. F`r` \ndoial`, domnule

DAC~ E S~ TR~DEZ

23

Courtenay, femeile pionier din colonia dumneavoastr` se


distreaz` la auzul acestor pove[ti de groaz`. Dar \n ]ara asta nu
e ceva obi[nuit.
Miles ro[i.
Cum a]i remarcat, doamn`, Piers are multe de \nv`]at.
Ridicndu-se, f`cu o plec`ciune, dar avea un aer de arogan]`
care \i contrazicea cuvintele.
Jum`tate de or` mai trziu, Caroline, plimbndu-se prin
gr`din` [i ascultnd s` aud` calul lui Timothy [i privind spre
p`dure s`-i vad` haina albastr`, se \ntlni cu Piers. B`iatul,
privind porumbeii din porumbar, era la fel de trist ca ea.
Nu se mi[c` \n timp ce ea se apropie, ci remarc`, de parc`
ar fi vorbit singur:
A[ vrea s` am aripi ca o pas`re. Atunci, a[ putea zbura
\napoi \n America. Ur`sc Anglia.
Nu po]i spune asta doar dup` cteva zile petrecute la un
han din Playmouth.
Se \ntoarse spre ea.
O uram \nainte s` vin. Tata o asculta prea mult pe mama,
care vrea s` fiu educat ca un gentleman englez. La ce-mi
folose[te, cnd sunt american?
E vreo diferen]`? \ntreb` ea.
Nici o diferen]`! Ochii \i erau la fel de dispre]uitori ca vocea.
Tr`ie[ti \ntr-o colonie britanic`. P`rin]ii t`i, ca [i cei ai
domnului Courtenay, sunt englezi. Atunci, cum...?
Bine\n]eles c` nu vei \n]elege, o \ntrerupse b`iatul
grosolan. E[ti doar o femeie.
Piers! Vocea lui Miles \i sperie. Venise pe iarb` [i nu-l
auziser`. Cu fa]a sever`, \i ordon` lui Piers s`-[i cear` scuze.
B`iatul \[i mu[c` buza, apoi, ro[ind, murmur` o scuz`.
Caroline spuse, \mp`ciuitoare:

24

ELIZABETH RENIER

Nu prea-i place aici. Cu inteligen]a lui, se va adapta curnd.


Nu vreau s` m` adaptez, protest` Piers.
Cu o privire, Miles \l f`cu s` tac`.
Totu[i, vei face ceea ce ]i se cere.
De c`tre mama mea, murmur` b`iatul.
Miles \i spuse Carolinei:
M` tem c` sunt \n mare m`sur` responsabil pentru c` e
att de rebel. C`ci nu sunt de acord ca un viitor cet`]ean
american s` fie educat \ntr-o [coal` englezeasc`.
Totu[i, ne-ai spus c` tat`l t`u era un profesor englez, \i
aminti ea.
Asta a fost demult. Timpurile se schimb`. Oamenii se
schimb`. Doar Parlamentul Britanic r`mne \nchistat.
Piers exclam` s`lbatic:
Mi-ar pl`cea s` fac precum Guy Fowkes [i s` v` arunc \n
aer parlamentul vostru prostesc.
Caroline privi de la unul la altul.
Nu \n]eleg. Vorbi]i ca [i cum a]i fi din alt` ]ar`, du[mani
aproape.
Miles ridic` din umeri.
S-ar putea ajunge [i la asta, \ntr-o zi. Hai c` suntem prea
solemni. Soarele str`luce[te [i am aflat c` e ziua ta. Spre regretul
meu, n-am nici un dar de oferit dect pe mine \nsumi, un v`r
pe care nu [tiai c`-l ai. {i de acum \ncolo, servitorul t`u credincios. F`cu o plec`ciune, zmbind cum f`cuse lng` capel`,
iar ea crezu c-o ironiza din nou. Apoi deveni brusc serios.
Veri[oar` Caroline, ai bun`tatea s`-mi ar`]i ele[teul cu
nuferi din gr`din` [i foi[orul de var`? {i m` duci prin tunelul
de sub ferm`?
|l privi uimit`.

DAC~ E S~ TR~DEZ

25

De unde [tii de astea? N-ai mai fost pe aici.


A[a cum ]i-am spus, de la mama. Cred c` m-a[ descurca
la Trendarrow [i legat la ochi. Privi la Piers. Vei g`si grajdurile
\n spatele casei, \i spuse acestuia. |]i va pl`cea mai mult dect
gr`dina. Dar ai grij` s`-]i spui opiniile numai cailor.
Rse \n timp ce finul s`u fugi de acolo. Apoi privi casa.
Vocea lui deveni grav`.
Credeam c` mama mea exagera, c` nu poate exista o cas`
att de frumoas`, de lini[tit`.
Caroline \i studie fa]a. Profilul lui avea linii clare [i era
chipe[. Avea aceea[i b`rbie hot`rt` [i acela[i nas drept ca
Nicholas, dar era mai cizelat, elegant \n ciuda hainelor lui
simple. Gura lui nu era la fel de senzual` ca a tat`lui ei [i nu
avea asprimea sincer` a c`pitanului Penwarden.
Se sim]i geloas`, mai ales c` Miles spuse:
Patru sute de ani Trendarrow a apar]inut familiei
noastre, f`r` s` se piard` continuitatea natural`. |i zmbi. De[i
sunt rebel, sunt mndru de mo[tenirea mea, de sngele
Penwarden. Nu sim]i la fel, veri[oar`?
Ro[i. Cu capul plecat, murmur` stngace:
N-a[ vrea alt c`min.
El privea casa [i nu observ` stnjeneala ei.
Miles spuse blnd:
Face parte din via]a mea, de[i n-o v`zusem pn` ast`zi.
Cnd eram copil \mi imaginam c` m` joc \n aceast` gr`din`.
De sute de ori m-am pref`cut c` sunt Harry Penwarden [i c`
scap de urm`ritori. |mi imaginam c` m` ascundeam \n
porumbar, cum f`ceau mama [i unchiul Nicholas. Era la fel de
adev`rat pentru mine ca [i casa mea din Virginia. Se \ntoarse
spre ea, cu ochii tri[ti, de[i buzele \i zmbeau.

26

ELIZABETH RENIER

Totu[i, ct gre[eam \n visele mele. C`ci nu vedeam alt


copil, o feti]` brunet`.
Caroline sim]i din nou gelozia. Tr`ia o minciun`, \l l`sa s`
cread` c` era o Penwarden veritabil`. C`ci era doar o intrus`,
ocupnd locul la care el avea dreptul. Probabil a[a o va privi
cnd va afla adev`rul.
Din cauza durerii pe care o f`cuse s-o simt`, vru s`-l
r`neasc` [i ea. Spuse rece:
Nici nu ai visat un b`iat cu ochi alba[tri, glume].
Ai avut un frate? \ntreb` Miles surprins.
Nu. Timothy nu e fratele meu, de[i cteodat` \l consider a[a.
{i acum vrei s` te m`ri]i cu el? Norocosul de Timothy, s`
\mpart` cu tine copil`ria [i viitorul t`u. Urt din partea lui c`
\ntrzie ast`zi.
Sigur are un motiv serios.
Miles spuse \mp`ciuitor:
Bine\n]eles. Nu trebuia s` te provoc. Poate a[tepta
fluxul sau...
Nu vine pe ru. Casa lui e peste grani]`, \n Devon. Nu e
departe, dar drumul e prost.
Miles \[i desf`cu bra]ele.
Atunci, poate c` [chioap`t` calul lui, [i-o fi pierdut vreo
potcoav`.
Mi-a scris c` pleac` \n zori, reflect` ea trist`. Sunt case,
ferme pe drum, unde ar putea \mprumuta alt cal dac` s-a
\ntmplat asta.
Nu-]i fie team`, va veni curnd, o asigur` Miles. Un
b`rbat adev`rat ar merge pe jos treizeci de kilometri [i ar \nota
printr-un torent furios, numai ca s` aib` parte de o primire
cum mi-ai f`cut mie din gre[eal`. Sunt al`turi de tine,

DAC~ E S~ TR~DEZ

27

veri[oar`. Dar cum eu sunt aici [i el nu, te mai rog o dat`


s`-mi ar`]i ele[teul cu nuferi.
O privi blnd \n timp ce-i \ntinse bra]ul. Uit` de gelozie
[i-l duse la gura tunelului.
Ca \ntotdeauna cnd se afla \n acest loc, vorbi \n [oapt`.
F`r` \ndoial`, mama ta ]i-a povestit despre cei doi veri ai
lui Harry Penwarden, care au fost prin[i aici?
Da, a[a e. Un om n-ar avea [anse de sc`pare aici, cu
du[manii la ambele capete. Du[manii au p`zit doar intr`rile,
ca s` nu ri[te s` lupte pe semi\ntuneric.
Cei doi i-au obligat s` lupte. Au n`v`lit asupra
du[manilor.
Sigur. Nici un Penwarden nu s-ar preda f`r` lupt`.
Iritat` de arogan]a lui, sublinie rece:
Tu nu e[ti un Penwarden. Nici nu e r`zboi civil \n Anglia,
acum.
Sim]i c` bra]ul lui \n]epene[te.
Nu port numele `sta. Totu[i \n vene \mi curge acela[i
snge ca al t`u, din partea mamei.
Caroline inspir` repede. Educa]ia Ameliei o \mboldea s`-i
spun` lui Miles adev`rul. Totu[i, dac` tat`l ei nu-i spusese, de
ce ar face-o ea?
Miles spuse:
E ciudat s` ne gndim c` mama a p`r`sit o cas` ca aceasta
pentru a deveni servitoare.
U[urat` de schimbarea subiectului, Caroline spuse repede:
Nu eram \n camer` cnd le-ai povestit p`rin]ilor...
p`rin]ilor mei despre acea perioad` din via]a ei. A fost obligat`
s` fac` asta?

28

ELIZABETH RENIER

Miles \[i puse un picior pe marginea de piatr` a ele[teului,


privind \n ap`. |n p`dure, p`s`rile ciripeau vesele, iar
gnduritul porumbeilor era ca un cntec de leag`n.
Miles spuse rar:
A[a cum ]i-am zis, tat`l meu era fiul unui func]ionar, de
familie bun`, dar s`rac. Era profesor la Londra cnd mama
mea l-a cunoscut mergnd \n vizit` la o m`tu[`. S-au
\ndr`gostit imediat unul de altul. Tat`l ei, bunicul nostru, nu
era de acord [i i-a cerut s` se \ntoarc` acas` imediat [i s` se
m`rite cu cel pe care-l alesese el, cu dou`zeci de ani mai \n
vrst` dect ea. Era curajoas` chiar [i pe vremea aceea [i a fost
toat` via]a. {i-a vndut bijuteriile pe care le avea cu ea, s-au
c`s`torit \n secret [i au plecat \n America. Acolo, el a ob]inut
un post ca perceptor pentru copiii unui plantator bogat, iar
mama mea a devenit servitoarea so]iei lui. St`pnii i-au tratat
pe p`rin]ii mei ca membri ai familiei. Domnul Nicholson l-a
\nv`]at pe tat`l meu tot ce [tia despre tutun [i mai trziu l-a
\mprumutat ca s` \nceap` s` cultive [i el tutun. A fost greu, dar
s-au descurcat. Iar acum...
Acum e[ti un om bogat, important, din colonie?
Am o planta]ie de sute de mii de acri [i depozitele mele;
joag`re, ateliere de piel`rie, o tr`sur` frumoas`, un grajd plin
cu cai pursnge, trei sute de sclavi.
Sclavi? \ntreb` ea oripilat`.
Sigur. To]i oamenii boga]i au sclavi.
E crud. Tremura de indignare [i \[i ridic` b`rbia mic`.
Nu vei g`si cruzime pe planta]ia mea, o asigur` el. Negrii
sunt bine hr`ni]i [i nu-i biciuiesc. {i eu lucrez la fel de mult
ca [i ei.

DAC~ E S~ TR~DEZ

29

Tu e[ti liber. Po]i tr`i cum vrei.


Nu crezi c` e mai bine pentru ei s` tr`iasc` pe planta]ia
mea, siguri c` au d`post [i hran`, \ngriji]i cnd sunt bolnavi,
dect printre pericolele junglei africane?
America nu e ]ara lor de ba[tin`. Am auzit c` sunt
transporta]i ca vitele.
Nu eu \i aduc \n America, domni]`, nici nu-i prind eu.
Dar cum sunt de vnzare [i am nevoie de mn` de lucru, ce
r`u fac?
Dac` nu-]i dai seama...
Ai o mare admira]ie pentru tat`l t`u. Te-ai \ntrebat
vreodat` care sunt condi]iile \n care tr`iesc marinarii lui pe
vapor [i ale pionierilor?
Furioas`, ea r`spunse:
Cum po]i sugera c` exist` compara]ie? C` tat`l meu ar
contribui la o asemenea... asemenea...
O mngie pe mn` ca pe un copil.
Nu am scuze, veri[oar`. E[ti \ngr`dit` \ntr-o mic` lume
protejat`, confortabil`, \n valea asta lini[tit`. Am fost r`u s`-]i
tulbur lini[tea. |[i trase mna.
|nti rzi de mine. Apoi m` dispre]uie[ti. Probabil c`
te bucuri c` ai descoperit o veri[oar`, domnule Courtenay.
Eu nu.
Se \ntoarse pe c`lcie [i, \n fo[netul rochiei verzi, porni \n
sus pe c`rare. O provocase. Timothy o \nt`rta adesea, dar nu
o r`nea [i era blnd, pe cnd acest str`in \i strica ziua de
na[tere.... Nu era de-ajuns c` \ndreptase aten]ia tuturor
asupra lui de ziua ei, avea [i aere de superioritate [i critica
guvernul englez. {i [tia totul despre Trendarrow. De la mama
lui, care fusese o Penwarden.

30

ELIZABETH RENIER

Se opri cu mna pe clan]a porti]ei care separa gr`dina \n


dou`. Dac` era cinstit`, nu persoana lui o deranja, ci ceea ce
reprezenta el. Era un mo[tenitor direct, \n timp ce ea n-avea
sngele familiei Trendarrow \n vene. Cnd va afla asta, nu va
voi s`-[i cear` mo[tenirea? Ce va putea ea face? Dac` tat`l ei...
nu, dac` domnul Penwarden \i va cere s` renun]e la dreptul ei
asupra mo[iei Trendarrow... Dreptul ei? Nu avea nici un
drept. Prin na[tere, Trendarrow \i apar]inea de drept lui Miles
Courtenay, dac` vroia. Nu persoana lui, ci amenin]area pe
care o aducea fericirii ei o f`cea s` fie ostil`.
Se \ntoarse la el, lng` ele[teu. Cu ochii \n p`mnt, spuse:
Iart`-m`, domnule. Tat`l meu s-ar sup`ra dac` ar afla c`
am fost nepoliticoas` cu tine.
Nu reac]ia c`pitanului Penwarden m` \ngrijoreaz`. M-am
gndit cum te-am jignit att de tare \nct ai plecat. Poate c`
doamnele pe care le cunosc eu tr`iesc \ntr-o lume mai realist`,
poate c` \n Anglia trebuie s` m` port altfel. Dac` ]i-am gre[it
cu ceva, \mi cer scuze. M` ier]i?
|ntinse mna a \mp`care. Ea ar fi vrut doar s` i-o ating`, dar
el i-o ridic` la buze [i i-o s`rut`, apoi i-o ]inu cu ambele mini.
S` m` \nve]i, veri[oar` mic`, \n ce fel trebuie s` m` port
\n Anglia. {i dac` sunt un elev silitor, poate m` \nvi]i la nunta
ta, vrei?
Am... am \n]eles c` stai doar pu]in \n Anglia.
Ridic` din umeri.
Cine [tie? |nti trebuie s`-l dau pe Piers la [coal`, apoi am
afaceri la Londra, [i s` \ncerc s` ob]in o audien]` la unii
mini[tri, ca s` vorbesc \n numele concet`]enilor mei din
Virginia. Dup` aceea, dac` unchiul m` mai prime[te, a[ vrea
s` m` \ntorc la Trendarrow. Locul acesta m-a fermecat.

DAC~ E S~ TR~DEZ

31

Caroline \[i trase mna [i-[i \ntoarse fa]a de la el, ca s` nu


i-o vad`, c`ci era sigur` c` \n ochii ei se citea consternarea. |[i
dorea din tot sufletul s` vin` Timothy, s-o \nveseleasc`, s`-i
risipeasc` temerile. Timothy, care-i inspira siguran]` [i era att
de previzibil. Involuntar, \i rosti numele.
Zmbind, Miles spuse:
Gndurile tale sunt la acest tn`r norocos. Te invidiez c`
e[ti att de \ndr`gostit`. M-am distrat, am cunoscut multe fete
frumoase. Dar nici o rela]ie n-a fost att de serioas` ca s` duc`
la c`s`torie.
Arogan]a lui o f`cu s` r`spund`.
Ai dou`zeci [i patru de ani, o vrst` la care ar trebui s` te
gnde[ti serios s` te \nsori. Majoritatea oamenilor boga]i \[i
doresc mo[tenitori.
Fire[te, fu el de acord. Cu timpul, voi face acest pas
\nsp`imnt`tor. Nu vreau s`-mi mo[teneasc` str`inii averea
strns` cu greu de familia mea. Privi co[urile casei. Cu timpul,
o so]ie \mi va da un fiu pentru Trendarrow, Trendarrow al meu.
Caroline \nghe]`. Nici m`car prezen]a lui Timothy nu i-ar fi
risipit temerile acum. Str`inul acesta vroia s` aib` Trendarrow,
s`-i ia c`minul drag \n care tr`ise optsprezece ani.
Caroline se sprijini de zidul porumbarului [i-i venea s`
le[ine, ca \n trecut. Lumea se \nvrtea \n jurul ei.
Ca de la mare distan]` \l auzea pe Miles vorbind. Ca prin
cea]` \l v`zu pe Thomas, slujitorul. Cu un mare efort, se
concentr` asupra mesajului pe care i-l aducea.
C`pitanul Penwarden m-a trimis, domni]`, s` v` spun c`
furtuna de noaptea trecut` a m`turat podul. Rul e umflat [i
repede, cine ar vrea s`-l treac` s-ar \neca. Domnul Brencombe
nu va ajunge la Trendarrow ast`zi, domni]`.

32

ELIZABETH RENIER

|ncerc` s` r`mn` con[tient`. Dar aceast` nou` dezam`gire


era prea mult pentru ea. |ntunericul o cuprinse ca o u[urare,
ca o evadare. |l z`ri ca prin cea]` pe Miles cum o prindea \n
bra]e. Capul \i c`zu pe um`rul lui [i nu mai [tiu nimic.
***
S` fi]i s`n`toas`, domni]`, exclam` Polly, aranjnd
penele. De ce a]i le[inat a[a?
Indignat`, Caroline spuse:
Doar nu crezi c` am vrut s` le[in, mai ales \n fa]a
domnului Courtenay? |mi e ru[ine c` m-am purtat proste[te.
Nu v` agita]i. V-am spus azi diminea]` c` avea]i corsetul
prea strns. Trebuia s`-l sl`bi]i dup` mas`.
Nu corsetul e de vin`. Am avut un [oc.
Servitoarea o mngie pe mn`.
Probabil a]i crezut c` domnul Brencombe s-a \necat \n
ru. Thomas v-a transmis mesajul \n mod stupid.
Caroline fu de acord.
Da, cred c` acesta a fost motivul.
Polly se d`du \napoi [i f`cu o plec`ciune \n timp ce Amelia
intr` \n camer`, cu un pahar cu doctorii. Se a[ez`, spunndu-i
servitoarei s` plece [i-i d`du amestecul Carolinei s`-l bea.
Fa]a Ameliei era aspr`. Totu[i, fata aflase de mult c` sub
masca rece era o femeie cu emo]ii adnci pe care le controla
permanent, care suferise mult.
Acum \mi vei spune de ce ai le[inat.
Caroline se sprijini pe perne.

DAC~ E S~ TR~DEZ

33

|]i voi spune, mam`. Vreau s`-]i spun. Dar \nti, te rog,
spune-mi opinia ta despre domnul Courtenay.
Amelia \[i \mpreun` minile osoase, \ncruntndu-se.
|l consider un tn`r ambi]ios, foarte \nc`p`]nat. Nu te
l`sa p`c`lit` de elegan]a lui, de vorba expresiv` sau de
complimentele lui. Sunt doar o coaj`, sub care se ascund
hot`rrea [i cruzimea, la fel ca tat`l t`u.
Tata nu e crud, protest` Caroline.
Cnd vrea s`-[i \ndeplineasc` vreun scop, este. Marina
francez` mi-ar da dreptate. Dar ne \ndep`rt`m de la subiect.
De ce ai le[inat?
Caroline se sprijini pe un cot [i privi fa]a mamei ei.
Domnul Courtenay a recunoscut de ce a venit aici.
|ntr-adev`r. {i care e motivul lui?
S` mo[teneasc` Trendarrow.
Amelia se ridic` [i se duse la fereastr`, b`tnd cu degetele
\n pervaz.
De asta m` temeam [i eu, de cnd a venit. Inten]ionat
l-a f`cut pe tat`l t`u s` devin` sentimental, referindu-se la
mama lui, spunnd ce devotat` \i era lui Nicholas [i mo[iei
Trendarrow. Devotat`! O singur` scrisoare \n dou`zeci [i cinci
de ani, nici o vizit`. A rupt toate leg`turile cu familia ei [i cu
Trendarrow cnd a fugit cu so]ul ei, \mpotriva dorin]ei tat`lui ei.
{ocat`, Caroline [opti:
Mam`! Tu... ai urt-o!
Nu, n-am urt-o. Mai degrab` am invidiat-o [i am
dezaprobat-o. Pentru mine, nici nu se punea problema s` nu
ascult de dorin]ele tat`lui meu. Nu puteam s`-l refuz, chiar
dac` inima mea... Ei, asta nu mai conteaz` acum. Spune-mi ce
a spus de ai ajuns la concluzia asta despre el.

34

ELIZABETH RENIER

Dup` ce Caroline \i relat` conversa]ia cu Miles, Amelia


r`mase pe gnduri. |n cele din urm` spuse:
{i are avantajul de a ar`ta ca un Penwarden, a[a blond
cum e. De fapt, are multe avantaje.
Caroline suger`, ezitnd:
Att de multe \nct Trendarrow s` fie al lui?
Amelia se \ntoarse repede, \ncruntat`.
Al lui? A venit ca un str`in, de la mii de kilometri,
neinvitat [i neanun]at. Iar tu e[ti fiica noastr` de optsprezece
ani. Iube[ti Trendarrow, copil`, nu-i a[a?
Caroline d`du din cap c` da.
Sunt con[tient` c` tu crezi c` o astfel de dragoste pentru
o cas` e pu]in prosteasc`, mam`.
Prosteasc` sau nu, Trendarrow va fi al t`u, nu te teme.
Dar dac` tata s-ar r`zgndi? Dac` mi-ar cere s` renun] \n
favoarea nepotului lui?
Vei spune Nu. Stai s` m` gndesc. Se a[ez` cu b`rbia \n
mini, \n timp ce Caroline privea stingherit` pe fereastr`. Nu
trebuie s` pari prea \nc`p`]nat`, c`ci asta nu te va ajuta... A,
[tiu. |i vei spune c` deoarece nu te mai m`ri]i cu Timothy
Brencombe, casa e unicul t`u c`min.
Dar, mam`...
Vrei s` te ajut \n problema asta, ca acest... acest str`in s`
nu-]i uzurpe locul aici?
Da, mam`, te rog.
Atunci, nu m` mai contrazice.
Cteodat`, ca acum, afec]iunea [i gratitudinea Carolinei
pentru mama sa vitreg` erau amestecate cu team` [i respect.
Cnd Amelia spusese Atunci nu m` mai contrazice, pe acel
ton, o redusese din nou la o feti]` mic`. Atinse u[or mna
Ameliei.

DAC~ E S~ TR~DEZ

35

Bine, mam`. De[i m-ai \nv`]at s` nu spun niciodat`


lucruri neadev`rate, dac` a[a crezi tu...
Neadev`rate? Unde e minciuna?
C` nu m` voi m`rita cu Timothy.
Mama ei o trase de mn`, \ntorcnd-o cu fa]a spre ea.
A, da. Va fi adev`rat, par]ial, c`ci \]i vei amna logodna
pn` ce domnul Courtenay va fi din nou \n America. {i tu [i
Timothy, sunte]i destul de tineri s` a[tepta]i.
Ce-i voi spune lui Timothy, cum \i voi explica?
|i vei spune c` nu e[ti sigur` de sentimentele tale fa]` de
el, c`...
Dar, mam`, nu se putu opri Caroline s` protesteze. Asta
chiar ar fi o minciun`.
Amelia \ntoarse capul \ncet. O privi grav pe Caroline.
Chiar e[ti sigur`? \ntreb` Amelia. Chiar e[ti? Vom vedea.
Se ridic` [i ie[i, [i cnd u[a se \nchise, Caroline \nchise
ochii [i strnse la piept cuvertura patului. |n diminea]a asta
deschisese larg obloanele pentru a intra soarele, pentru a-i
\mplini visurile de viitor.
Pn` \n clipa aceea, cnd la capel`, \n loc de Timothy, se
\ntlnise cu Miles Courtenay. O dat` cu venirea lui,
suspiciunea, \ndoaiala, anxietatea \i cuprinseser` gndurile.
|ndoiala c` dragostea tat`lui ei pentru ea se va dovedi mai
puternic` dect leg`turile [i afec]iunea lui de snge;
suspiciunea asupra motivelor mamei ei, care \i cerea s` mint`,
anxietatea c` propria ei con[tiin]` o va face \n cele din urm`
s` cedeze Trendarrow, de[i nu-[i putea imagina viitorul \n alt`
parte.
M`car dac` ar fi venit Timothy. El nu-i putea rezolva
problemele; nici nu ar fi \ncercat, se gndi ea trist`. Dar

36

ELIZABETH RENIER

imaginea fe]ei lui vesele, a ochilor lui alba[tri str`lucitori, era


tot ceea ce visa \n clipa asta.
***
|n acea sear`, Caroline cobor\ din camera ei \mbr`cat` cu
o rochie vi[inie de m`tase cu dantel`. P`rul ei [aten era strns
\ntr-un coc [i c]iva crlion]i \i acopereau urechile. Se g`tise
cu grij`. Rochia era favorita tat`lui ei; lan]ul de aur de la gt
i-l d`ruise dup` ce interceptase un vas spaniol cu bog`]ii.
Vroia s`-i demonstreze str`inului arogant c` nu era doar o
copil` simpl`, cum p`rea el s-o considere. |[i rec`p`tase
curajul [i hot`rrea [i era gata de lupt` pentru Trendarrow.
B`nuise c` Miles, venind dintr-o colonie de la mii de
kilometri dep`rtare, va avea doar haine simple. De[i el [i Piers
se instalaser` \n cas`, nu v`zuse bagaje sau servitori de-ai lor.
Se \nveseli v`znd \ncntarea de pe fa]a tat`lui ei cnd se
ridic` [i o conduse c`tre un scaun, tandre]ea cu care o
mngie pe mn` [i o \ntreb` dac` [i-a revenit pe deplin.
|n timp ce Piers f`cu o plec`ciune, observ` admira]ia
invidioas` din ochii lui, iar privirea mamei ei era una de
aprobare. Sigur` pe ea, a[tept` ca Miles s` se apropie din
col]ul opus, de lng` clavecin.
Cnd el se apropie [i f`cu o plec`ciune, ea \[i ]inu
respira]ia. Croiala hainei lui purpurii era la mod`. Avea
pantaloni [i [osete albe, imaculate, catarame de argint la
pantofii negri. Avea o cravat` cu dantel` [i o vest` gri, brodat`
cu purpuriu [i verde. P`rul lui auriu era legat la ceaf`. |[i d`du

DAC~ E S~ TR~DEZ

37

seama c` la Londra, femeile ar fi \ntors capul dup` el. Caroline


\[i plec` privirea \n timp ce el \i s`rut` mna, ca s` nu vad` c`
era atras` de el. Astfel, v`zu pe mna lui un inel cu pecete cu
blazonul Penwarden, pe care probabil i-l d`duse tat`l ei.
Orict de chipe[ [i de elegant, Miles Courtenay era
du[manul ei.
Politicos, el spuse:
Sunt \ncntat s`-]i v`d iar obrajii rumeni, domni]`, [i c`
]i-ai revenit. M` speriase[i.
R`spunse rece:
F`r` \ndoial`, domni[oarele pe care le cuno[ti sunt mai
zdravene [i nu le[in`. V`znd dezaprobarea [i surpriza pe fa]a
tat`lui ei, ad`ug` repede: Am \n]eles c` m-ai dus \n cas`,
domnule. |]i sunt \ndatorat`.
N-ai fost o povar`. E[ti mai u[oar` ca Piers.
B`iatul exclam` indignat:
Nu m-ai dus \n bra]e de ani de zile. O asemenea
sl`biciune e pentru fete doar.
Miles se \ncrunt` spre el, dar Nicholas s`ri \n sprijinul
Carolinei.
A fost o feti]` delicat`.
Asta a fost demult, protest` ea. Acum pot c`l`ri mult [i
]in pasul cu tata cnd inspecteaz` cmpurile.
Tat`l ei \[i ridic` sprncenele stufoase.
Hai, copil`, nu te mai l`uda att.
Miles se aplec` spre ea, vorbind \ncet.
S` nu te stinghereasc` prezen]a mea, veri[oar`. Dac` a[
fi suferit o dezam`gire la fel de mare ca a ta ast`zi, [i eu a[ fi
fost sup`rat.

38

ELIZABETH RENIER

|l privi, preg`tit` s` vad` ironie \n ochii lui. |n locul ei v`zu


simpatie [i blnde]e. M`car dac` ar fi fost urt sau vulgar;
dac` nu ar fi vorbit att de fermec`tor [i leg`nat. Dac` l-ar
putea considera r`u, ca s`-l poat` ur\ cu adev`rat...
Dar el nu era a[a. |i vorbea din nou, politicos:
Dac` e[ti destul de odihnit`, vreau s` te rog ceva. Am
observat printre partiturile de lng` clavecin cteva cntece pe
care le cnta mama mea. Da, continu` el, v`zndu-i surpriza.
Avea [i ea un clavecin din Anglia. |n ultimul timp, spre
regretul meu, n-a mai cntat nimeni la el.
Nicholas exclam`, mndru:
Caroline cnt` excelent [i are o voce mai frumoas` dect
s`rmana mea sor`. Cnt` ceva vesel pentru ziua ta, copil`.
Era \ncntat` c`-[i amintise c` era ziua ei [i se duse la
clavecin, vesel`. Miles aprinse lumn`rile \n suporturi de
argint de pe clavecin [i-i trase scaunul. Apoi \i \nmn` o
partitur`. Citind titlul, ea d`du din cap c` nu, c`ci nu era ceea
ce ceruse tat`l ei. Miles i-o lu` din mn` [i o puse pe suport.
Te rog, spuse el. Ca s`-mi ar`]i c` m-ai iertat.
Ochii lui erau rug`tori. Brusc, \i p`ru mult mai tn`r, lipsit
de arogan]`. Ridic` din umeri, \[i aranj` rochia [i-[i duse
minile la claviatur`.
Muzica era melancolic`. Cuvintele spuneau despre un
c`min l`sat \n urm`, peste mare. |n timp ce cnta, era ca [i
cum spiritul femeii care cntase demult la acest instrument
intrase \n ea, umplndu-i vocea de melancolie.
Cnd cntecul se termin`, \l auzi pe Miles oftnd.
Mul]umesc din inim`, veri[oar`. Ai cntat att de frumos,
cu \n]elegere, parc` mama ar fi tr`it din nou.
Politicoas`, ea murmur`:

DAC~ E S~ TR~DEZ

39

E[ti amabil, domnule. B`nuiesc c` mamei tale \i pl`cea


cntecul acesta deoarece red` triste]ea de a fi departe de cas`.
El d`du din cap c` nu.
Unde era tata, acolo era casa ei, fericirea ei. Dar \[i
amintea mereu de Trendarrow [i cteodat`, cnd el era
absent...
Men]ionarea Trendarrow-ului o readuse la realitate, la
faptul c` acest b`rbat era rivalul ei. Observ` [i t`cerea stranie
din camer`. Apoi scaunul tat`lui ei scr]i \n timp ce el se
ridic`. Vocea lui tun`:
E[ti binevenit, b`iete, de[i ai \ntrziat.
Caroline privi spre u[`, apoi se ridic` repede.
Timothy, strig` vesel` [i se \ndrept` spre el cu bra]ele
\ntinse. Dar se opri brusc, l`s` bra]ele \n jos [i-l privi mirat`.
El poza \n u[`, sprijinindu-se \ntr-un baston. Avea o hain`
de satin bleu, pantaloni lega]i la genunchi cu panglici, ca [i
pantofii ascu]i]i. Avea o e[arf` enorm` sub b`rbie, avea p`rul
buclat, cu o mic` [i absurd` p`l`rie \n vrf. Fa]a lui era
machiat` [i obrajii rumeni de fard.
F`cu cteva plec`ciuni [i murmur` stupid:
Iart`-m` domni]`, iart`-m`, domnule. Nu [tiam c` ave]i
oaspe]i.
Caroline, \mpreunndu-[i minile \ncntat`, rse.
Timothy, ce-i cu prostia asta?
Expresia fe]ei lui se schimb`. Era \ncurcat.
Care e problema? \ntreb` ea.
Ro[i sub fard.
Nu vroiam s` te fac de rs. A fost doar o glum`.
{tiu. Dar de ce? |[i d`du seama c` doar ea vorbise \n
ultimele clipe.

40

ELIZABETH RENIER

Tat`l ei privea \ncruntat, piezi[ spre Miles. Fa]a Ameliei


p`rea de ghea]`. Piers st`tea cu gura c`scat`, cu ochii plini
de ne\ncredere [i repulsie. Iar Miles... Privirea rece a lui
Miles \l cnt`rea pe Timothy, de la peruca pudrat` la pantofii
cu cioc. O sprncean` era ridicat`. Era evident c`-l
dispre]uia.
Ro[ind la fel ca Timothy, Caroline \l lu` de mn` [i
spuse:
Cum tat`l meu n-a f`cut-o, permite]i-mi s` vi-l prezint pe
onorabilul Timothy Brencombe. Timothy, el e domnul
Courtenay din Virginia.
Timothy f`cu o nou` plec`ciune.
Am onoarea, domnule, murmur` el. F`r` \ndoial`,
crede]i c` sunt cam ciudat. Am f`cut-o ca s-o distrez pe
Caroline. A[a se \mbrac` unii tineri din Londra. Se numesc
macaroane. Pe mine m-au amuzat.
Miles zmbi doar cu buzele. Murmur` rece:
Al dumneavoastr`, domnule.
Caroline, strngndu-l mai tare pe Timothy de degete,
remarc` rece:
Nu te a[tepta ca domnul Courtenay s`-]i aprecieze
gluma. Via]a \n America e mai simpl`. Nu prea cunoa[te
manierele londoneze.
Cu alt` ocazie cuvintele ei, tonul insolent, i-ar fi adus
mustr`rile Ameliei. Dar nu acum.
Timothy se relax`.
Atunci, mai bine s` explic...
Nu e nevoie, \l opri Caroline. Cum gluma ta a fost menit`
s` m` distreze pe mine, cum ai f`cut un efort att de mare s`
fii aici de ziua mea...

DAC~ E S~ TR~DEZ

41

A fost un drum greu, spuse el. Ai auzit c` s-a rupt podul?


Am r`t`cit mult pn` am g`sit pe cineva care s` m` treac` \n
barc`. Dar \]i promisesem. Ochii lui alba[tri \i priveau pe ai ei,
c`utnd aprobare.
Piers exclam`, incredul:
A]i c`l`rit [i a]i fost \ntr-o barc`, \mbr`cat a[a?
Timothy rse.
Sigur c` nu. M-am schimbat la han.
Sunte]i un gentleman englez? \ntreb` b`iatul, cu minile
la spate.
Miles \l prinse de um`r.
Dac` mai e[ti obraznic, te bat. Totu[i, Caroline nu sc`p`
privirea complice dintre cei doi.
Caroline sim]ea c` o cuprinde mnia. Dac` cei doi n-ar fi
fost de fa]`, reac]ia la prostioara lui Timothy ar fi fost diferit`.
Nicholas ar fi rs \n hohote. Amelia ar fi zmbit tolerant [i l-ar
fi servit imediat cu ceva de mncare. Iar ea l-ar fi pus s`-i
maimu]`reasc` pe acei tineri. Camera ar fi r`sunat de rsete.
Ar fi fost toasturi \n cinstea logodnei ei.
Dar \n loc de asta... V`zu c` nu era nevoie ca Miles s` fie
urt sau r`u. |i stricase ziua de na[tere [i-l umilise pe Timothy,
care f`cuse atta efort s-o distreze. {tiu brusc, venirea lui le va
tulbura via]a. Prezen]a lui amenin]a pacea din Trendarrow.
|l privi direct \n ochi [i se bucur` cnd el se d`du \napoi [i
ridic` o mn`, ca pentru a se feri de o lovitur`. Chiar c` era
du[manul ei [i nimic n-o mai putea face s`-l ierte.

Capitolul 3
Da, \n]eleg, spuse Timothy, de[i nu p`rea convins. Dar
nu ar fi mai simplu s`-i la[i domnului Courtenay Trendarrow,
dac` el [i tat`l t`u vor asta?
Caroline, cu un picior pe sc`unel, \[i trecu poalele rochiei
de c`l`rie peste un bra].
Dac` ei vor asta? Tata deja a trimis dup` notar.
Ajutnd-o s` \ncalece, Timothy suger`, plin de speran]`:
Am putea tr`i destul de bine la Sampford Folliott. Tat`l
meu folose[te rar casa de la ora[, acum c` a \mb`trnit, iar
fratele meu are casa lui pe Berkeley Street. Deci cnd mergem
la Londra...
Ct de des va fi asta?
Majoritatea timpului, r`spunse el. Nu te po]i plictisi de
Londra. Pe cnd la ]ar`, mai ales cnd plou`...
Dac` n-ar ploua, n-am avea atta frumuse]e aici. Valea
rului, copacii. Ar`ta c`rarea cu paltini care ducea de la cas` la
cheiul rului. Apoi \l \ntreb`: f`r` \ndoial`, glume[ti despre
Trendarrow, nu-i a[a?

DAC~ E S~ TR~DEZ

43

Nu \n \ntregime. Cred c` o cas` la ]ar` ne-ar fi suficient`.


Foarte bine. Instaleaz` un chiria[ la Sampford Folliott [i
vom locui la Trendarrow.
Trendarrow e mai departe de Londra, spuse el
\nc`p`]nat. {i cnd rul nu poate fi traversat, ca acum...
|l privi incredul`.
Sugerezi s` renun] la Trendarrow? Tu, care m` cuno[ti
att de bine, care [tii c` e via]a mea? Am fost ferici]i aici.
Nu neg. Dar mai sunt [i alte case.
Privirea ei \mbr`]i[` \ncet, cu dragoste, pietrele cenu[ii,
acoperite de licheni ale zidului, tufele de trandafiri galbeni [i
paji[tea din fa]a casei.
Pentru mine, nu exist` alt` cas`. Credeam c` ai
\n]eles asta.
Timothy s`ri \n [a [i o lu` de mn`.
Iart`-m`. Cred c` Londra m-a f`cut insensibil.
Caroline se \ntoarse spre el, zmbind.
Nu vreau s` te opresc s` te distrezi. Dac` voi avea
Trendarrow, voi fi o so]ie supus`.
Timothy izbucni \n rs.
Asta nu-]i pot promite. Nici s` m` impun \n fa]a unei
Penwarden.
{tii c` nu sunt cu adev`rat...
Spiritul t`u e Penwarden, chiar dac` ai alt snge, spuse el
amuzat.
Miles sosi c`lare, cu Piers al`turi.
Spune]i-ne [i nou` de ce rde]i, s` rdem [i noi.
Timothy ar`ta jenat. Caroline spuse rece:
M` tem c` nu, domnule. Era ceva personal.
Miles ridic` din umeri [i-i zmbi lui Piers.

44

ELIZABETH RENIER

Se pare c` te-am ofensat iar, domni]`, voi \ncerca s`


\ndrept lucrurile. Se \ntoarse spre Timothy. |mi cer scuze,
domnule. Am fost att de impresionat de \nf`]i[area
dumneavoastr` ieri, \nct am fost nepoliticos. V`zndu-v` \n
diminea]a asta \mbr`cat normal, apreciez sim]ul umorului de
asear`.
Timothy \ntinse mna, cu ochii alba[tri str`lucitori.
Nu e nevoie de scuze, spuse vesel. M-am purtat proste[te
[i v-am surprins. Sper c` finul dumneavoastr` apreciaz` c`
acum ar`t mult mai bine ca un gentleman englez, nu-i a[a?
Piers remarc`, plin de \ndr`zneal`:
Ar`ta]i foarte chipe[, domnule. Dar de ce purta]i peruc`?
Credeam c` doar domnii \n vrst` fac asta.
Timothy spuse solemn:
Ai dreptate. Dar p`rul meu e de culoarea noroiului [i e
aspru ca o coad` de cal.
Piers se r`suci \n [a ca s` examineze coada calului pe care
\l c`l`rea. Lund o [uvi]` \ntre degete, \l privi pe Timothy,
nevenindu-i s` cread` c` era adev`rat.
Chiar a[a, domnule? N-am v`zut niciodat` un b`rbat cu
un astfel de p`r.
Miles [i Timothy rser`. Apoi, Miles spuse:
Domnul Brencombe face glume, Piers. Nu uita asta.
Caroline nu era sigur` dac` tonul lui era sarcastic, sau era
doar imagina]ia ei. |i privea fiecare remarc`, suspicioas` [i
ostil`, de cnd Polly \i raportase par]ial conversa]ia pe care o
auzise.
Treceam, doar treceam, domni]`, de-a lungul culoarului,
iar c`pitanul Penwarden [i domnul Courtenay vorbeau mai
\ncolo. Tat`l t`u a spus c` va trimite un b`iat s` cheme

DAC~ E S~ TR~DEZ

45

notarul. Apoi americanul a spus ceva, dar n-am auzit dect


numele dumneavoastr`. Atunci, tat`l t`u s-a \nfuriat [i a
strigat: Nu accept contrazicere, domnule. Problema se va
rezolva \n seara asta.
Tat`l ei nu-i spusese nimic despre planurile lui. De fapt, \n
diminea]a asta, era att de preocupat de nepotul lui c`
aproape c` nici nu o b`gase \n seam`. Acum se gndea c`
\n]elegea suferin]a Ameliei [i-[i aminti vorbele: Cnd \[i pune
ceva \n minte, e crud. Dar chiar \mpotriva ei, pe care doar ieri
spusese c-o iubea att de mult?
|l v`zuse c`l`rind dinspre grajduri, vesel [i satisf`cut. |[i
\ndemn` calul, f`cndu-i semn lui Timothy s-o urmeze.
Hai s-o lu`m \nainte, suger` cu fals` veselie, s` nu-l mai
aud` pe b`iatul `la l`udndu-se. Imit` vocea lui Piers:
cmpurile din Anglia sunt ct ni[te batiste. |n Virginia se
\ntind pe mii de acri. Servitorii vo[tri sunt cu duzinile, ai
no[tri cu sutele. |mi vine s`-i trag una cu biciul.
Timothy num`r` pe degete.
Regulile unei c`s`torii fericite. Num`rul unu, locuim la
Trendarrow. Num`rul doi, niciodat` nu trebuie s` m` laud.
Caroline se relax` [i puse cu tandre]e o mn` pe bra]ul lui.
E[ti att de bun cu mine, Timothy. Doar vederea fe]ei tale
m` \nvesele[te.
Fiindc` e fa]a unui clovn?
N-am spus asta, protest` ea.
Unele domni[oare din Londra p`reau s` gndeasc`
faptul c` nu am creier [i m` tratau ca pe un negru.
Dac` se poart` a[a cnd sunt eu prezent`...
Ro[i [i-[i ridic` b`rbia.
Timothy o \ntreb`:

46

ELIZABETH RENIER

Caroline, e[ti sigur` c` vrei s` te m`ri]i cu mine? Eu... eu


nu sunt un b`rbat ambi]ios. Nu m` voi remarca \n societate sau...
Era uimit`.
S` nu m` m`rit cu tine? Am hot`rt asta de cnd eram
copii. A, \n]eleg. Ai luat \n serios motivul pe care ]i l-am spus
de a ne amna logodna. Dar ]i-am spus, mama mi-a zis s`
declar c` sunt nesigur` de sentimentele mele. {tii c` nu e
adev`rat. Cum el nu se \nsenin`, cum se a[teptase, ad`ug`
\ncet, surprins`: tu e[ti nesigur de sentimentele tale.
A[tept` ca el s` nege, dar r`mase t`cut [i ro[i. Atunci, ea
exclam`:
A[a deci. |]i place mai mult de vreo fat` din Londra.
Era rndul lui s` fie [ocat.
Nu-i adev`rat. Am cunoscut multe tinere frumoase. Dar
nici una nu se compar` cu tine. Sunt insipide. La Londra e
apreciat spiritul \n conversa]ie. Dar niciodat` nu m-am
dep`rtat de tine, declar` el sincer.
Atunci, ce ai, Timothy? De ce te \ndoie[ti?
Cteodat` cred c` nu sunt pe m`sura a[tept`rilor tale.
Cnd vom uita amintirile copil`riei...
Niciodat`, protest` ea. Nu le vom uita niciodat`. Le vom
retr`i \n copiii no[tri, care vor cre[te la Trendarrow, lng` noi.
Timothy, ce ai? }i-am dat vreun motiv? Am sugerat eu
vreodat`, pn` s` m` oblige mama \n diminea]a asta, c`...
Nu. |ndoiala e \n`untrul meu.
Trist`, v`zu \n ochii lui rug`mintea unui copil care caut`
aprobare. Sco]ndu-[i m`nu[a, \l mngie u[or pe obraz [i spuse:
Atunci trebuie s` ]i-o risipesc.
Nep`sndu-i de ceilal]i c`l`re]i se aplec` [i-l s`rut` pe gur`.
Ochii lui se \nseninar`. |i s`rut` degetele.

DAC~ E S~ TR~DEZ

47

Iart`-m` c` am fost prost. Voi face tot ce voi putea s` te


fac fericit`, Caroline. Apoi chicoti. B`nuiesc c` Piers nu se
a[tepta la asta de la un gentleman englez.
Nu-mi pas` ce gndesc Piers sau domnul Courtenay.
De fapt, nu putea ghici ce gndea Miles despre ac]iunea ei
impulsiv`.
Nicholas se apropie, zmbind. Aceast` partid` de c`l`rie pe
mo[ie fusese ideea lui [i a lui Miles, se gndi ea amar, ca s`-i
arate viitoarea proprietate.
Pe chei, muncitorii \nc`rcau c`rbunele ce fusese adus cu
corabia ieri. Doi pescari tr`geau plasele pline cu somon.
Miles se \ntoarse spre gazda lui.
Via]a lng` ru e aceea[i \n toat` lumea, b`nuiesc. Toate
proviziile mele sunt aduse pe ru. Tutunul meu pleac` la
distribuitori de pe cheiuri.
Piers declar` dispre]uitor:
Nu po]i compara cheiurile tale, Miles cu acestea
minuscule. Rul James are patru kilometri [i jum`tate l`]ime
\n unele locuri.
Exasperat`, Caroline exclam`:
Nu mai spune prostii, Piers. Un ru nu poate fi att de lat.
V`znd c` finul lui ro[ise, Miles interveni:
B`iatul e cam l`ud`ros, domni]`. Dar nu minte. F`r`
\ndoial`, tat`l t`u a v`zut astfel de ruri mari, cnd a c`l`torit
\n jurul lumii.
A[a e, fu de acord Nicholas, desc`lecnd. Totu[i nu le-a[
schimba cu Tamar-ul. Marea e la doar optsprezece kilometri
de aici. Cteodat` jur c` se simte mirosul ei.
Muncitorii se oprir` s`-l salute. O b`trn` ie[i din cas` [i
duse mna strea[in` la ochi, cu un copil mic ag`]at de fusta ei.
Nicholas o salut`.

48

ELIZABETH RENIER

Bess, el e domnul Courtenay, fiul surorii mele Mary [i a


venit din America.
B`trna \l privi uimit` pe Miles. Apoi \[i ridic` un col] al
[or]ului [i-[i [terse ochii de lacrimi.
Iart`-m`, domnule. Am fost d`daca lui Mary, era o feti]`
frumoas`. A fost o zi trist` la Trendarrow cnd a plecat. Dar
asta a fost att de demult.
Miles s`ri din [a [i-i lu` minile. Uitat, copilul fugi dup` un
fluture. Muncitorii se apropiar` s`-l studieze pe Miles. B`trna
\l privea \n ochi, pierdut`.
Caroline \[i d`du capul \n spate. Cu am`r`ciune, se gndea
c`-l acceptau deja. Deoarece era un Penwarden, nepotul
c`pitanului. Pe cnd pe mine m` accept` doar pentru c` a[a
vrea c`pitanul. |n ochii lor, copilul din flori n`scut la han avea
mai multe drepturi asupra Trendarrow-ului ca mine.
|l privi pe Timothy, care urm`rea cum scoteau somonul la
mal. Oare avea dreptate, era mai bine s` renun]e la
Trendarrow f`r` lupt` [i s` tr`iasc` \mpreun` la Samford
Folliott? Nu asta se a[tepta de la o fat`, cnd se m`rita? S` uite
restul... chiar Trendarrow?
Nu, strig` inima ei. Nu era destul. |l vroia pe Timothy [i
Trendarrow. Pe primul \l \ntorcea pe degete. Pentru al doilea
va lupta cu toate for]ele ei, cu toate armele posibile, lacrimi,
rug`min]i, chiar minciuni, dac` era nevoie.
|[i privi rivalul. Se plimba pe chei cu Nicholas, observnd,
comentnd, salutndu-se cu s`tenii cu superioritatea unui
b`rbat obi[nuit cu bog`]ia [i puterea. Avea deja destul. Cum
va putea avea grij` de Trendarrow [i de marea lui planta]ie din
Virginia? Planta]ia lui. |i veni \n minte o arm` pe care o putea
folosi.

DAC~ E S~ TR~DEZ

49

Strigndu-l pe Timothy s-o ajute s` descalece, se al`tur`


celor doi de pe chei.
Ai sugerat, domnule Courtenay, c` munca pe chei e la fel
oriunde \n lume. Totu[i, cred c` observi o diferen]`.
Muncitorii pe care \i vezi aici sunt liberi. Nu folosim sclavi \n
Cornwall. |nainte ca Miles s` poat` r`spunde, se \ntoarse spre
Nicholas. {tiai c` domnul Courtenay are mai mult de trei sute
de sclavi, tat`? Spune c` n-o duc mai r`u dect marinarii de pe
cor`biile tale.
Fa]a lui Nicholas se \nro[i. Ochiul lui negru arunc` fl`c`ri
spre Miles. Tn`rul spuse repede:
Nu am spus chiar a[a, domnule.
Nu-mi pas` ce ai spus, domnule. E[ti st`pn de sclavi?
Sigur. To]i mo[ierii mari sunt.
I-am v`zut \n porturile din Africa. I-am v`zut \nl`n]ui]i [i
b`tu]i, \ndesa]i \n calele vaselor ca vitele, b`rba]i, femei, chiar
[i copii. |ndr`zne[ti s`-i compari cu marinarii care sunt pl`ti]i
s`-[i apere ]ara, bine hr`ni]i, \ngriji]i, liberi s`-[i vad` nevestele
[i copiii cnd ajungem \n port. {i cnd marin`ria lor se
\ncheie, le dau multora de lucru la Trendarrow. Thomas, care
[i-a pierdut un bra], t`iat de o macet` spaniol`. Silvas, care
lucreaz` gr`dina, de[i are un picior de lemn. Samuel,
barcagiul, to]i au fost pe mare cu mine [i...
Asta spuneam [i eu, domnule, interveni Miles. Oamenii
dumneavoastr` sunt bine trata]i, ca [i sclavii mei. Dar ve]i
admite c` exist` ofi]eri cruzi, a[a cum exist` st`pni de sclavi
cruzi. E la fel \n via]`; exist` st`pni buni [i st`pni r`i.
Sistemul e r`u, declar` Nicholas. |ntregul sistem de a
st`pni al]i oameni ca pe vite, obligndu-i s` fac` ceea ce
nu vor.

50

ELIZABETH RENIER

A[a cum fac cei care \i iau cu arcanul pe oameni s`-i fac`
marinari, spuse Miles calm.
Fa]a lui Nicholas deveni att de ro[ie, \nct Caroline se
temu de consecin]e. |i puse o mn` pe bra].
Mai bine s` nu continu`m discu]ia asta, sau poate mai
trziu, tat`.
|[i trase bra]ul.
Discu]ie! N-am mai auzit a[a o neobr`zare. {i tocmai de
la fiul surorii mele! F`cu un pas spre Miles. Vrei s`-mi spui c`
era de acord cu un astfel de obicei revolt`tor?
Miles nu ced`.
Am avut servitori negri \n cas` ani de zile, inclusiv
propria mea doic`, la care am ]inut mult. Cnd a murit, de[i
mama avea grij` de mine, mi s-a frnt inima.
Nicholas \l privea, d`du din cap [i murmur`:
Propria mea sor`. Att de blnd`.
A[a a r`mas mereu, iubit` de to]i sclavii. Dac` tat`l meu
sau eu \i exploatam mai mult dect puteau...
Se \ntrerupse, c`ci Caroline ]ip` alarmat`. Copilul,
alergnd \nc` dup` fluture, se apropia de marginea cheiului.
Trecu pe lng` mna \ntins` a ei [i c`zu \n ap`.
Caroline se apropie.
Timothy! Timothy, repede!
El \[i scoase haina [i p`l`ria, \i ceru unui muncitor s`-i
scoat` cizmele [i plonj` \n ap`. Caroline st`tea cu minile
\mpreunate, rugndu-se \n t`cere. Miles \[i scoase [i el haina.
F`r` s`-l priveasc`, ea spuse:
N-are rost s` \ncerci s`-i aju]i. Curentul e \n[el`tor.
Timothy o va salva, vei vedea.
|[i puse haina la loc [i spuse resemnat:

DAC~ E S~ TR~DEZ

51

Ai dreptate. Nu [tiu s` \not.


Copila era luat` de ap`. Capul lui Timothy era la c]iva
metri de ea cnd se scufund`. Se scufund` [i el dup` ea. Se
ridic`, \n bra]e cu feti]a. O lu` spre chei. Curentul era
puternic.
Unul dintre pescari \[i dezlegase barca [i vslea spre
Timothy. Trase feti]a \n barc`. Barca \l lovi pe Timothy \n cap
[i se scufund`. |n timp ce Caroline suspin` disperat`, Miles se
arunc` \mbr`cat \n ap`.
Nebunule, exclam` ea involuntar. V` ve]i \neca amndoi.
Dup` clipe lungi, capul lui Timothy ie[i iar la suprafa]`. Se
prinse de barc`. Miles se zb`tea \n ap`, \ngreunat de hainele
ude. Doi barcagii \l scoaser` [i pe el.
O femeie ie[i \n fug` din c`su]` [i lu` feti]a \n bra]e. Apoi,
v`zndu-l pe Miles scos afar` din ap`, \ngenunche \n fa]a lui,
s`rutndu-i mna.
Uitnd de team`, Caroline se mnie de gre[eala femeii.
Lund mna lui Timothy, \l trase \n fa]`.
Gre[e[ti, Nancy, spuse ea. Domnul Brencombe ]i-a salvat fiica.
Femeia \i privea confuz` pe amndoi. Apoi \[i exprim`
gratitudinea fa]` de Timothy. Jenat, el murmur`:
Hai, ai grij` de feti]`. Apa e rece.
Nicholas \l b`tu pe um`r.
Bravo, b`iete. {i tu, Miles. Curajos, dar prost, cum a spus
fata mea.
S`tenii se strnser` \n jurul lor. Unul aduse caii, altul \i
aduse cizmele lui Timothy. El respira greu. Sngele care \i
curgea din cap se amesteca printre pic`turile de ap`, iar \n p`r
avea alge. Totu[i, Caroline se gndi c` niciodat` nu-l mai
iubise ca acum.

52

ELIZABETH RENIER

Drag` Timothy, du-te acas` [i schimb`-te. Spune-i lui


Thomas s` aprind` focul \n camera ta.
Piers se apropie cu un obiect zdren]uit de cap`tul unei
vsle.
Cred c` e a dumneavoastr`, domnule.
Timothy examin` peruca distrus`. Apoi, \nvrtind-o pe
deget, rse.
La naiba, nu ajunge s` m` pudrez ca s` ar`t iar bine. Se
\ntoarse spre Miles, al c`rui p`r ud se crlion]ase deja lng`
urechi. Acest domn e \n avantaj. Vino, domnule Courtenay, ne
vom zvnta \mpreun`.
S`tenii se d`dur` la o parte, l`sndu-i pe cei doi s` plece
c`lare. Urmndu-i mai \ncet al`turi de tat`l ei, Caroline
\ncerca s`-[i pun` \n ordine sentimentele. Era mndr` de
Timothy, se bucura c` Miles v`zuse curajul lui, [i la fel [i Piers.
Ct despre Miles... Sfidase avertismentul ei [i ra]iunea, s`rind
\n ru \mbr`cat, f`r` s` [tie s` \noate. Fusese nebun. Dar
curajos. {i pentru c`pitanul Penwarden, curajul scuza multe
defecte.
Ar fi vrut ca Miles s` fi privit neajutorat, ca [i ea, iar Timothy
s` nu \mpart` triumful cu nimeni; ca acest om care era
du[manul ei s` nu-i trezeasc` admira]ia [i respectul.
***
Amelia era \ncruntat` \n timp ce cosea. Caroline nu era
surprins`. Nicholas nu anun]ase pe nimeni \n afar` de Miles
c` venea notarul [i Caroline, nevrnd s`-i cauzeze nepl`ceri

DAC~ E S~ TR~DEZ

53

lui Polly, nu men]ionase subiectul. Amelia avu astfel un


oaspete \n plus cu cinci minute \nainte de cin`, iar Nicholas
insist` ca notarul s` r`mn` la ei peste noapte. Nu mai avu
timp s` \ntrebe motivul acestei vizite nea[teptate, nici
Caroline nu mai avu ocazia s` discute cu tat`l ei, ca s`-[i
pledeze cauza.
Acum, era prea trziu. Dup` cin`, Nicholas \i invit` pe Miles
[i pe notar s` vin` cu el \n alt` camer`. Timothy, bine dispus
ca \ntotdeauna, nu se sup`rase c` fusese exclus, ci \[i exprim`
u[urarea de a nu fi obligat s` asculte discu]ii despre legi.
Faptul c` nu-l invitase [i pe el era, dup` ea, o confirmare a
inten]iei lui Nicholas, iar mai trziu \l v`zu pe tat`l ei \ndesnd
un document \n buzunar la vederea ei.
Cum \i putea face asta? S`-[i \ncalce promisiunea, s`-i
\n[ele \ncrederea? Oare leg`turile de snge erau att de
puternice \nct s` [tearg` \n patruzeci [i opt de ore
optsprezece ani de devotament? Nu crezuse c` era ceva ce
Nicholas n-ar fi f`cut pentru fericirea ei, nici o dorin]` pe care
s` nu i-o \ndeplineasc`. {i acum, f`r` s`-i spun` nimic, \[i
schimba testamentul \n favoarea str`inului, a unui om care nu
cuno[tea Anglia sau Wales-ul [i nu vorbea corect. {i care avea
deja o sut` de mii de acri de p`mnt.
Timothy suger` vesel:
Juc`m c`r]i? B`nuiesc c` e vreun joc pe care-l [tie [i Piers.
{tiu s` joc orice, declar` b`iatul. {i v` garantez c` voi
c[tiga.
Atunci s` nu juc`m pe mize mari, rse Timothy. Nu m`
dau banii afar` din cas`, momentan. V`zu privirea de
avertizare a Carolinei [i murmur`: Am uitat c` mamei tale

54

ELIZABETH RENIER

nu-i plac jocurile de noroc. |n Londra, un b`rbat nu e v`zut


bine dac` nu risc` din cnd \n cnd la masa de joc.
Amelia l`s` cusutul.
Voi doi pute]i juca, dar nu pe bani. Vreau ca Piers s`-mi
povesteasc` despre ]ara lui, despre care [tiu att de pu]in [i de
care e att de mndru.
B`tu cu mna pe scaunul de lng` ea [i Caroline fu la fel
de uimit` ca b`iatul de aceast` schimbare brusc` de atitudine.
Nu se putea concentra s` joace [i Timothy, tachinnd-o, \i
spuse c` Piers ar fi jucat mai bine.
Dar Piers se sim]ea \n largul lui. Vocea lui era sigur` [i
r`suna clar.
Guvernul britanic e att de \nc`p`]nat [i nu cunoa[te
problemele americane, \nct Miles crede c` va fi o revolt`.
O revolt`? repet` Amelia, oripilat`.
Cu muschete, s`bii [i tunuri, ad`ug` Piers \ncntat. Dac`
are loc \n timp ce sunt aici la [coal`, voi fugi [i...
Vrei s` spui c` domnul Courtenay se va ridica \mpotriva
guvernatorului, reprezentantul coroanei, \mpotriva regelui \nsu[i?
Piers era pu]in jenat, dar r`spunse cu \nd`r`tnicie:
Dac` regele gre[e[te, atunci Miles [i ceilal]i conduc`tori
[i to]i americanii, nu vor avea de ales, nu-i a[a?
Caroline auzi inspira]ia Ameliei, v`zu privirea de triumf pe
fa]a mamei ei [i-[i d`du seama ce vroia s` ob]in`. Aveau totu[i
o arm` cu care s`-l \nfrng` pe Miles. Nicholas putea trece cu
vederea sclavia. Dar tr`darea, \n aceast` cas` care-[i dovedise
loialitatea fa]` de coroan` de-a lungul vremurilor, nu ar fi
tolerat-o.
Caroline se \nveseli. Un cuvnt de-al Ameliei [i Miles va
c`dea \n dizgra]ie [i va fi probabil dezmo[tenit. El [i

DAC~ E S~ TR~DEZ

55

l`ud`rosul de Piers vor pleca de la Trendarrow [i toate vor fi


ca \nainte, ca [i cum n-ar fi venit niciodat`.
Nu, nu va fi chiar la fel. C`ci ap`ruse \ndoiala, gelozia [i
mai alesa durerea tr`d`rii de c`tre tat`l ei.
Se duse s` se culce curnd dup` ce Piers fusese trimis la
culcare. Dar nu adormi. Privea \n \ntuneric, auzind-o pe
Amelia trecnd pe lng` u[`, apoi pasul greu al tat`lui ei, voci
de b`rba]i. |n dormitorul p`rin]ilor, Nicholas va spune ce
f`cuse; iar mine va repara totul.
Ce f`cuse Nicholas \n seara asta? Ce fusese scris, semnat [i
pecetluit, lng` paharele de vin de Porto [i pipele de tutun de
Virginia? |n bibliotec`, \n sertarul secret al biroului tat`lui ei...
Se d`du jos din pat [i-[i c`ut` halatul [i o lumnare.
Deschise u[a cu grij` [i ascult`. Se auzeau mici zgomote de
noapte. Un [oarece ap`ru. Cum era descul]`, nu f`cu nici un
zgomot cnd merse spre sc`ri.
Casa sc`rilor era \ntunecat`, misterioas`. |ncepu s`
coboare, cu inima b`tndu-i cu putere. O treapt` scr]i \n
t`cerea nop]ii. Sim]i pe cineva \n spate. Se \ntoarse [i deschise
gura ca s` ]ipe. O mn` i-o acoperi.
O fa]` neagr`, cu ochii str`lucind, era deasupra ei. Sc`p`
lumnarea din mn`. Cnd b`rbatul o prinse, v`zu str`lucirea
unui cu]it. Se ]inu de balustrad` [i sim]ea c` \ntunericul se
\nvrtea \n jurul ei.
Auzi vocea b`rbatului \n ureche:
Nu te teme, domni]`. Benjamin nu love[te pe tine.
Benjamin n-a lovit niciodat` o femeie \n via]a lui.
|nghi]ind \n sec, \ncerc` s` se controleze. Le[inul trecu.
Cnd el ridic` lumnarea, v`zu c` b`rbatul purta o livrea
albastr` cu fa]a argintie [i o peruc` alb` pudrat`; ochii lui
negri erau \ngrijora]i.

56

ELIZABETH RENIER

Promi]i s` nu ]ipi? \ntreb` el.


D`du din cap c` da [i el \i lu` mna de la gur`. |i ceru scuze.
Eu scuze c` te-am speriat, domni]`. Am crezut c` e[ti un
du[man al domnului Courtenay. Prietenii domnului
Courtenay spun c` are du[mani \n toat` Anglia, din cauza
politicii.
|ncepnd s` \n]eleag`, Caroline \ntreb`:
E[ti servitorul domnului Courtenay?
Da, domni]`.
|l studie cu aten]ie.
E[ti sclav?
Un sclav eliberat, domni]`. Domnul Courtenay m-a eliberat.
E[ti... e[ti educat? \ntreb` ne\ncrez`toare.
Da, domni]`. {tiu s` citesc [i s` scriu. {tiu ceva greac` [i
latin`.
Degetele ei se strnser` pe balustrad`.
Ce faci aici, la ora asta?
Dorm \n fa]a u[ii st`pnului, domni]`. El dat libertate,
tratat ca om alb. Eu vreau murit pentru el.
Caroline \l privi uimit`. Apoi, brusc con[tient` de felul cum
era \mbr`cat`, \i smulse lumnarea [i fugi \n camera ei.
***
Casa era ciudat de lini[tit` cnd, dup` ce dormise pn`
trziu, Caroline cobor\ sc`rile a doua zi diminea]`. Afl` de la
Polly c` Amelia era \ncuiat` cu tat`l ei. Timothy [i Piers jucau
c`r]i. Miles nu se vedea.

DAC~ E S~ TR~DEZ

57

Ap`ru servitorul negru. Zmbi, f`cu o plec`ciune [i ar fi


vorbit cu ea. Dar ea plec`, jenat` de ceea ce se \ntmplase
noaptea trecut`.
Deci, deja se \ntmplase. Nu se \ndoia c` Nicholas aflase de
p`rerile anti-regale ale nepotului lui [i-l gonise. De[i nu [tia
ct de mnios putea fi tat`l ei, [tia la ce s` se a[tepte. Cnd era
furios, to]i se fereau din calea lui. Doar Amelia avea curajul s`
stea lng` el.
Sigur c` acum Nicholas avea motiv de sup`rare [i pentru
prima oar` sim]i c`-l \n]elegea. S` descopere c` unicul fiu al
surorii sale iubite era nu numai un proprietar de sclavi, dar [i
un rebel!
|nc` nu vroia s`-l \ntlneasc`. Nici nu vroia s` fie prezent`
cnd Miles [i finul lui vor pleca. Nu vroia s`-i mai asculte vocea
profund` care o atr`gea, \mpotriva voin]ei ei; nici s`-[i
aminteasc` faptul c` o dusese \n bra]e, cu capul pe um`rul lui.
Ie[ind din cas` pe o u[` l`turalnic`, ajunse \n gr`din`.
A[a cum f`cea \ntotdeauna cnd era tulburat`, se duse la
capel`.
Mai trziu, [tiu c` Miles va fi acolo, privind rul.
Se opri brusc, mi[cnd o piatr` care-i tr`da prezen]a. El se
apropie [i spuse grav:
E mai mult dect speram, s` vorbim \ntre patru ochi.
Dac` a[ putea \ntoarce timpul \napoi cu dou` zile... Dac`
atunci cnd te-am v`zut \ngenunchind \n fa]a altarului, a[ fi
plecat... |[i duse o mn` la frunte. Nu vroiam s` aduc
nefericirea \n aceast` cas`. Am sperat s` nu afle c`pitanul
Penwarden despre politica mea. Acum \n]eleg dezam`girea pe
care i-am produs-o. Dar tu... Tu e[ti prea tn`r` s` te
preocupe politica. Ce-am f`cut s` te nemul]umesc?

58

ELIZABETH RENIER

Arogan]a \i disp`ruse. Ochii lui erau tri[ti. Acum c` era


\nfrnt [i p`r`sea Trendarrow, nu-l mai ura.
Nu persoana ta m-a nemul]umit, ci scopul venirii tale aici.
Nu \n]eleg.
Ai \ncercat s` m` prazi de ceea ce am mai scump.
|ncruntndu-se, Miles repet`:
Nu te \n]eleg, domni]`.
Aerul lui de inocen]` o f`cu s` se indigneze:
Nu ai destul p`mnt, de ce ai \ncercat s`-mi iei
Trendarrow?
Se \ncrunt` [i mai tare. Uimirea din ochii lui p`rea
veritabil`.
Ce te face s` crezi c` doresc Trendarrow? Ce ar putea
s`-mi treac` prin gnd s`-]i iau c`minul?
Ezit`, hot`rrea ei risipindu-se \n fa]a expresiei tulburate a
fe]ei lui. Miles f`cu un pas spre ea [i spuse:
Veri[oar` Caroline, aceasta ar putea fi ultima dat` cnd
vorbim Hai s` \ncerc`m s` rezolv`m ne\n]elegerile noastre.
Deschise u[a capelei. Aceasta e o cas` a Domnului [i \n ea,
adev`rul va triumfa.
Cu re]inere, \ntr` \naintea lui \n capel`. |n`untru, lumina
era slab`. Se a[ezar` pe o banc`. Caroline parc` visa, totu[i \n
acest loc, ca \ntotdeauna, \[i g`sea pacea interioar`.
Acum te rog, spune-mi, ce r`u ]i-am f`cut, veri[oar`?
Nu sunt veri[oara ta, domnule Courtenay. Nu ]i-a spus
ta... c`pitanul Penwarden asta?
Perplex, Miles d`du din cap c` nu.
Atunci, s`-]i explic.
Ascult` povestea ei f`r` s-o \ntrerup`. Dup` ce termin`, el
t`cu un timp. Apoi spuse blnd:

DAC~ E S~ TR~DEZ

59

Acum \n]eleg de ce te-a deranjat venirea mea. Dar totu[i,


cum ai crezut c` pot fi att de crud cu tine? Sau c` tat`l t`u, a
c`rui lume se \nvrte \n jurul t`u, ]i-ar putea face asta?
Ce altceva puteam s` cred? Nu am dreptate? Noaptea
trecut`, cnd a venit notarul, nu [i-a schimbat testamentul \n
favoarea ta?
Asta vroia. Dar tu nu aveai de ce suferi.
Tata [i-ar fi \nc`lcat promisiunea, mi-ar fi luat
Trendarrow! {i spui c` nu aveam de ce suferi!
Miles \i lu` minile \n ale sale.
Calmeaz`-te, micu]o. Nu aveam inten]ia s`-]i iau
Trendarrow. Unchiul meu a propus...
Tonul lui o f`cea s` vrea s` protesteze [i mai mult. Miles \i
puse un deget pe buze.
Stai lini[tit` [i ascult`. C`pitanul Penwarden a declarat c`
nu ]i-ar putea lua casa [i mo[ia, c`ci te iube[te. A ad`ugat doar
o clauz` la testament c` dac` mori \naintea lui, sau f`r`
mo[tenitori, Trendarrow va fi al meu.
Caroline f`cu ochii mari. |i venea s` cad` \n genunchi chiar
atunci [i s` cear` iertare c` se \ndoise de tat`l ei. El nu vroise
nici o clip` s-o dezmo[teneasc`. Nici m`car nu-i spusese
nepotului s`u c` nu era fiica lui natural`. Iar motivul de a nu
discuta problema cu ele era c` posibilitatea mor]ii ei
premature sau de a nu avea copii, ca Amelia, le-ar fi cauzat
durere. Oare de ce nu avusese \ncredere \n el? |n loc de asta,
\i r`spl`tise dragostea cu suspiciune [i repro[.
V`znd-o tulburat`, Miles continu`:
Cnd unchiul Nicholas a f`cut aceast` sugestie, am spus
ceea ce vroiam s` evit. De[i vroiam o mo[ie \n Anglia, nu
puteam accepta nici cea mai \ndep`rtat` posibilitate ca

60

ELIZABETH RENIER

Trendarrow s`-mi apar]in`. Se ridic`, sprijinindu-se de banca


din fa]` [i privi fereastra de deasupra altarului. B`nuiesc c`
l-a[ fi bucurat dac` a[ fi t`cut, c`ci nu e normal ca tu s` mori
\naintea lui sau s` nu faci copii. Totu[i, mi-am ascultat
con[tiin]a.
{i i-ai spus c` e[ti un du[man, un antiregalist?
Nu e att de simplu, spuse el, \ntorcndu-se spre ea. Nu
sunt du[manul nim`nui, deocamdat`. Vrem doar s` fim trata]i
ca oameni liberi, s` ridic`m propriile taxe, s` ne facem
propriile legi. Politica de succes din Anglia nu poate fi aplicat`
\n America, o ]ar` tn`r` care vrea progresul. E[ti prea tn`r`
s`-]i pot explica.
Ridicndu-se, Caroline spuse rece:
De[i sunt tn`r` [i proast`, nu consider c` acesta e locul
s`-mi \mp`rt`[e[ti ereziile tale. |]i amintesc, aceast` capel` a
fost construit` de c`tre un b`rbat care [i-ar fi dat via]a pentru
regalitate.
Crezi c` o spurc cu prezen]a mea? |n fa]a lui Dumnezeu,
cred c` opiniile mele, ac]iunile mele, sunt la fel de onorabile.
|mi risc via]a pentru cauza american` la fel cum Harry
Penwarden [i-a riscat-o pentru Charles I.
Caroline se opri \n u[`, \ntrebnd peste um`r:
Deci ai du[mani \n Anglia, cum a sugerat servitorul ieri?
Zmbi trist.
Nu m` a[tept s` g`sesc doar prieteni \n Londra. Sunt [i
tr`d`tori printre noi.
Tr`d`tori? E un cuvnt groaznic.
O urm` afar`, \nchiznd u[a cu grij`.
Atunci, uit` [i uit`-m`. Nu, nu pe mine, ci ceea ce
reprezint \n ochii t`i. Adu-]i aminte de mine din cnd \n cnd,

DAC~ E S~ TR~DEZ

61

dac` vrei, ca despre un om care vrea s` \ndeplineasc` un vis.


{i \n schimb a g`sit alt vis, frumos, dar imposibil, [i a v`zut
chiar [i soarele str`lucind mai tare cnd ai crezut c` sunt
altcineva.
Caroline st`tea nemi[cat` pe poteca \ngust` de deasupra
rului. Nu se auzea nici un alt sunet pentru ea, dect vocea
lui, plin` de dorin]`. P`rul lui blond constrasta cu verdele
copacilor [i-[i aminti c`-l considerase c` avea culorile toamnei.
Toamna care p`stra triste]ea trecerii verii [i perspectiva iernii
lungi [i grele.
Parc` era \ntr-un vis. {tia c` rul se zb`tea la baza stncii,
sim]ea porumbeii gngurind \n gr`din`. Sim]ea poteca sub
picioare, piatra aspr` a zidului capelei sub degetele ei. Restul
era ca un vis. Miles o privea \n ochi. |[i ridic` bra]ele spre ea.
Ea se apropie, condus` de o voin]` care nu p`rea a ei,
sim]ind c` soarta adusese ceea ce avea s` se \ntmple.
Se auzi un strig`t aspru printre copaci, rupnd vraja.
Caroline privi peste ru, de unde venise sunetul. Un b`rbat
conducea doi boi la o balt`, un cine l`tra la picioarele lui.
Strig` un salut \n timp ce o barc` se apropie. Lumea zilnic` o
cuprindea, lumea pe care o cuno[tea, sigur` [i lini[tit`.
Tremur` gndindu-se ce nebunie era s` fac`. Evitnd
privirea lui Miles, spuse:
M-ai min]it c` motivele tale au fost cele mai nobile. E
adev`rat c`, refuzndu-]i-se toat` mo[tenirea, orgoliul te-a
\mpins s` refuzi [i clauza aceea?
Miles \i prinse mna [i-i ridic` b`rbia, oblignd-o s`-l
priveasc` \n ochi.
Tot mai e[ti suspicioas`. Chiar dac` ]i-am spus \n fa]a lui
Dumnezeu c` nu doresc Trendarrow, sau s` te r`nesc?

62

ELIZABETH RENIER

Timothy nu-i vorbise niciodat` a[a, nici n-o strnsese de mn`.


Cum \ndr`zne[ti? spuse ea mnioas`.
Tu \ndr`zne[ti, domni]`. S` faci ceea ce n-a mai f`cut
nimeni. S` spui c` sunt mincinos. {i doar o clip` dup` ce erai
gata... {i ce mai conteaz`?
|[i frec` \ncheietura minii pe cnd el se \ndep`rt` [i privi
rul. Umerii \i c`zuser`, minile \i atrnau pe lng` corp.
Carolinei \i trecu sup`rarea. |n loc, sim]i triste]e [i dor. |[i
\mpreun` minile, st`pnindu-se s` nu-l ating`.
|n cele din urm` spuse:
Aveam toate motivele s` cred c` vroiai s` cape]i
Trendarrow. C`ci tu \nsu]i ai admis asta.
Cum adic`?
Vorbeam lng` ele[teul cu nuferi. Ai spus: Cu timpul, voi
g`si o so]ie care s`-mi dea un fiu pentru Trendarrow-ul meu.
Era [ocat, apoi \n]elese:
Nu m` refeream la acest Trendarrow, Caroline.
Trendarrow-ul meu e \n Virginia. A[a a numit mama mea
c`minul nostru. Dac` m-ai fi \ntrebat atunci... Se opri, apoi
spuse: Chiar dup` asta ai le[inat. |i lu` mna \n ale lui, ]innd-o
att de blnd \nct [i-ar fi putut-o trage, dac` ar fi vrut.
Iart`-m`. Acum \n]eleg de ce te-ai \ndoit de mine. Am venit \n
pace, s` v`d c`minul mamei mele. Nu [tiam dac` mai locuiau
rudele ei aici, sau dac` s` m` prezint. Am fost primit ca un fiu
reg`sit [i m-am sim]it bine. Totu[i, am adus sup`rare, mai ales
pentru tine.
Caroline spuse repede:
Eu am gre[it. Mi-e ru[ine c` m-am \ndoit de tat`l meu [i
c` te-am judecat gre[it. Erai oaspete, un str`in. {i te-am tratat
aproape ca pe un du[man.

DAC~ E S~ TR~DEZ

63

A[a cum m` consider` tat`l t`u [i s-ar putea s` m`


consideri [i tu \ntr-o zi.
Caroline \[i duse minile la obrajii ro[ii.
Nu, niciodat`. Orice politic` ai face, care pe bun`
dreptate spui c` nu o \n]eleg, ai fost bun cu mine. Chiar [i
acum, ai luat asupra ta vina pentru suspiciunile mele. Te rog
s` m` ier]i. |]i doresc numai bine \n viitor.
|n viitor? Privi peste ru la fermierul cu boii. Viitorul e
\ntunecat. Trecutul e luminos. Ct despre prezent... Ochii lui
erau dispera]i. |ntr-o or`, voi pleca din via]a ta. Fii fericit`,
micu]` Caroline. Fii fericit` \n c`s`toria ta, cu copiii t`i, aici, \n
siguran]a Trendarrow-ului. |mi voi aminti de tine a[a cum
te-am v`zut \ntia dat`, cu fa]a plin` de lumin` [i de bucurie;
cu rochia verde, parte a p`durii, a visului meu. A[a cum e[ti
acum, [i vei fi mereu, de[i acum fa]a ]i-e umbrit`.
Nu avu curajul s`-l priveasc` \n timp ce-i s`ruta mna.
Adio, mic` veri[oar`, murmur` el cu vocea frnt`.
Dumnezeu s` te aib` \n paz`.
Plecase. |nainte ca ea s`-i poat` r`spunde, \nainte s`-[i
poat` [terge lacrimile. Pa[ii lui se pierdur` pe potec`. |[i duse
mna la gur` [i-i rosti numele iar [i iar. Doar porumbeii \i
r`spunser`, oftnd din copaci.

Capitolul 4
Miles st`tea \n biblioteca locuin]ei pe care o \nchiriase la
Londra, b`tnd cu pana de scris \n degete, \ncruntndu-se la
foaia de hrtie goal` de pe birou. Era cald, se anun]au tunete.
Zgomotul [i mirosul ora[ului aglomerat intrau pe fereastra
deschis`. |i era dor de Virginia, de o plimbare c`lare pe
planta]ia sa \n r`coarea dimine]ii sau pe strada Ducele de
Gloucester din Williamsburg spre taverna Raleigh pentru un
pahar de punci [i discu]ii pl`cute, dup` o sesiune a Casei
Reprezentan]ilor la Capitoliu.
Dup` o astfel de \ntlnire, se decisese s` plece \n c`l`torie:
s` viziteze casa mamei lui, s`-[i contacteze agentul de vnz`ri
din Londra; \nainte de toate, s` fac` tot ce putea pentru a evita
ruptura de Anglia, care pentru mul]i coloni[ti era doar o
chestiune de timp.
Totu[i, cum putuse spera s` reu[easc` acolo unde b`rba]i
ca Benjamin Franklin d`duser` gre[? Era printre cei mai tineri
membri ai Adun`rii, de orientare moderat`, spernd totu[i c`
vocile lor puteau fi auzite, de[i revolta se preg`tea.

DAC~ E S~ TR~DEZ

65

Pn` acum, aici \n Londra, nu i se permisese nici m`car o


[oapt` \n sprijinul compatrio]ilor s`i. |n ciuda scrisorilor de
recomandare, a rapoartelor oficiale care-i fuseser`
\ncredin]ate, fusese evitat [i i se ceruser` scuze c` nu fusese
primit de vreun membru al guvernului britanic. Mine,
spuneau, poate va fi ocazia mine. Chiar whig-ii, pe care i-i
prezentase domnul Franklin, erau de neimpresionat,
nep`sndu-le c` r`bdarea coloni[tilor avea o limit`.
Experien]a lui \n Londra fusese amar`. Pe str`zile din
Williamsburg, lumea \l saluta. Era un oaspete frecvent la
palatul guvernatorului. Pe mo[ia lui avea autoritatea suprem`.
Aici era un nimeni, un necunoscut, un colonist indezirabil,
un produc`tor de probleme.
|i spusese Carolinei c`-[i risc` via]a. Via]a lui, descoperise
cu triste]e, nu avea suficient` importan]` ca s` produc` cea
mai mic` \ngrijorare guvernului britanic. Trebuia s` fii un
orator \nfocat, ca Patrick Henry, ca s`-]i atragi mnia
guvernatorilor.
Chiar [i via]a lui la Trendarrow se dovedise o gre[eal`. Ct
despre veri[oara Caroline, care nu era veri[oara lui natural`...
Miles l`s` pana [i se duse la fereastr`, privind cerul
plumburiu. Ce joc al sor]ii o f`cuse s` \ngenuncheze \n capel`,
chiar la sosirea lui la Trendarrow? De ce nu plecase atunci,
l`snd-o s` se roage, f`r` s`-i vorbeasc`, f`r` s`-i r`mn` \n
memorie trupul ei micu] [i cald \n bra]ele lui [i p`rul ei
m`t`sos cnd o dusese \n cas` dup` ce le[inase?
Fulger`, alungndu-i gndurile tandre. Apoi se auzi
tunetul, ca un sunet de tun ce avea s` urmeze.
Furtuna era la fel ca dispozi]ia lui, [i pentru prima oar` \n
via]`, Miles se recunoscu \nvins. Era posibil` o singur` decizie.

66

ELIZABETH RENIER

S` ia prima corabie spre cas` [i o dat` ajuns la Tidewater,


s`-[i pun` treburile \n ordine [i s`-[i \ndeplineasc` datoria de
ofi]er \n mili]ie, preg`tindu-se pentru confruntarea care p`rea
inevitabil`.
Vru s` sune s` vin` servitorul, dar fa]a lui Benjamin ap`ru
deja \n u[`.
Ave]i un oaspete, domnule. C`pitanul Penwarden e aici,
cernd s` v` vad`.
Nicholas intr` cu zgomot, sco]nd fum, f`cndu-[i vnt cu
o batist`. Era att de ro[u c` Miles se gr`bi s`-l ajute s` se a[eze
pe un scaun. |i spuse nelini[tit:
Sper c` animozitatea \mpotriva mea nu v` va \mpiedica
s` be]i un pahar de vin cu mine.
Nicholas se l`s` greu \n scaun, aranjndu-[i e[arfa.
A[ dori vin de Madeira. Se l`s` pe sp`tar, dndu-[i pe
spate peruca de pe fruntea lucitoare. Asta m` face con[tient de
vrsta mea, vremea asta fierbinte. E o zi s` stai pe marea
lini[tit`, nu s` cau]i un nepot renegat. Morm`i cu satisfac]ie \n
timp ce sorbi din vin, \n timp ce Miles a[tepta o explica]ie a
vizitei lui.
Dup` ce Benjamin ie[i, Nicholas spuse brusc:
V`d c` negrul e \nc` lng` tine.
De ce n-ar fi?
Sclav eliberat, nu-i a[a?
A[a e. Dar dac` l-a]i \ntreba pe Benjamin care e cea mai
scump` dorin]` a lui, pun pariu c` va spune c` e s` moar` \n
serviciul meu la Trendarrow. Trendarrow-ul meu, pe rul
James, nu pe Tamar, ad`ug` gr`bit.
Nicholas \ntinse paharul ca s` i-l reumple.

DAC~ E S~ TR~DEZ

67

Dac` ai spune c` e[ti \mpotriva sclaviei, m-a[ sim]i mai


bine, Miles. Insi[ti asupra egalit`]ii \n aceast` revolt` pe care o
coci. Cum \mpaci asta cu sclavia?
Nici un om, nici un sistem, nu sunt perfec]i, domnule.
Cred c`, \n timp, nu vor mai fi adu[i sclavi \n America. Sunt
deja voci \mpotriva acestei practici. Dar deocamdat` avem
probleme mai mari.
{i ai anun]at Camera Comunelor de asta? Ai convins
guvernul, ai ob]inut independen]a coloniei?
Degetele lui Miles se strnser` pe piciorul paharului.
Nu, domnule. |n Londra sunt doar un pe[te mic \ntr-un
ele[teu mare.
|n Virginia e[ti un pe[toi mare, nu-i a[a?
Miles confirm`, iar Nicholas \[i \ntinse picioarele.
M-am gndit la asta. E[ti \nc`p`]nat. Nu vrei s` cedezi
deloc, de[i m-ai mniat.
Nu sunt du[manul dumneavoastr`. Dac` am fost
nepoliticos...
N-ai fost. Tocmai asta m` doare. Nici m`car n-ai ridicat
vocea. M-ai f`cut s` m` simt prost. Asta te-au \nv`]at la
facultatea din Williamsburg, nu-i a[a? S` nu-]i pierzi niciodat`
cump`tul?
|ncerc s` tr`iesc ca un gentleman din Virginia, dup` un
cod al bunelor maniere stabilit de colonelul George
Washington, care spune s` respect`m to]i oamenii.
Nicholas s`ri \n picioare.
Doamne sfinte! Probabil c` ai auzit de asta de la bunicul
t`u. Am uitat, nu l-ai cunoscut. Spune-mi, codul `sta altruist e
de acord s` te bucuri de via]`, c`ci e[ti tn`r [i sunt multe
femei frumoase?
Relaxndu-se pu]in, Miles spuse cu grij`:

68

ELIZABETH RENIER

Am \nclina]iile naturale ale unui b`rbat, domnule.


Nicholas se lovi cu palma pe genunchi:
M` bucur s` aud asta. |ncepusem s` cred c` e[ti prea
fandosit pentru un marinar obi[nuit ca mine. |[i scoase pipa
din buzunarul mare. Trase din ea, apoi \i f`cu cu ochiul. |]i fac
vnzare, observi. O iarb` pl`cut`, tutunul. Stai jos, Miles. |mi
\n]epene[te gtul s` \ntorc capul dup` tine.
Miles rse, acceptnd cu u[urare faptul c` unchiul s`u se
\mp`case cu el. Se a[ez`, turnndu-[i \nc` un pahar cu vin.
M` bucur c` a]i venit. Cnd m-a]i gonit, m` temeam...
Da, da, [tiu. Credeai c` nu ne vei mai vedea vreodat`. Dar
la vrsta mea, vreau s` dorm bine noaptea. Fa]a surorii mele
ap`rea din \ntuneric, plin` de repro[. Eram nedesp`r]i]i,
Miles. Cum ea a n`scut fiul pe care eu niciodat`... fiul pe care
mi l-am dorit, ar fi fost deplasat s` continuu s`-]i port pic`.
Chiar dac` nu avem acelea[i p`reri, chiar dac` dezaprob
politica ta, e[ti totu[i fiul lui Mary. E[ti totu[i un Penwarden.
B`nuind c` vrea s` atace din nou subiectul testamentului,
Miles spuse repede:
Domnule, problema Trendarrow-ului...
Deocamdat` nu m` preocup` Trendarrow. La urma
urmei, Caroline e s`n`toas` [i s-ar p`rea c` se va m`rita anul
`sta. Viitorul familiei mele pare destul de sigur.
Miles \[i privi minile \mpreunate, temndu-se s` nu-[i
tr`deze tulburarea la men]ionarea c`s`toriei Carolinei.
Nicholas se aplec` \n fa]` [i-l atinse pe genunchi cu coada pipei.
Am venit la Londra ca s` ne \mp`c`m, b`iete. {i ca s` te
ajut. De[i nu sunt de acord cu cauza ta, \]i admir tenacitatea.
B`nuiesc c` nu prea ai avut succes, nu-i a[a?
Trist, Miles d`du din cap c` a[a era.

DAC~ E S~ TR~DEZ

69

Mai mult, ai fost ignorat, dispre]uit?


Din nou Miles d`du din cap.
Nicholas \[i \ndrept` umerii.
Asta se va termina. Nici o rud` de-a mea nu va fi
ignorat`. |]i voi da scrisori de recomandare, te voi prezenta
personal...
Nu, domnule. Sunte]i amabil, dar n-am inten]ia s`
profit.
Atunci, e[ti un \nc`p`]nat. Asta am auzit despre voi,
coloni[tii. Orgoliul vostru blestemat v` face imposibili.
Mi-a mai r`mas doar pu]in orgoliu pentru ultimele trei
s`pt`mni, r`spunse Miles trist.
Prostii! Vei fi orgolios ct vei tr`i. Am studiat oamenii,
Miles, \n toate condi]iile. {i spun, nimic nu te va \ncovoia. E[ti
la fel ca mama ta. Pedepse, \ntmpl`ri nefericite, o \ndoiau ca
pe un arc de o]el. Cum treceau, cum se \ndrepta.
A[a e, reflect` Miles. Cnd tata a fost ucis, am crezut c`
va fi distrus`. Dar a muncit [i mai mult, [i-a asumat [i alte
responsabilit`]i.
Femeile triste n-au nevoie de odihn`. Nicolas trase adnc
din pip` [i privi fumul. Nici b`rba]ii. Ac]iune. Aceasta e
singura solu]ie. T`cu pu]in. Dar ne abatem de la subiect. De
dragul mamei tale, vreau s`-]i ar`t partea pl`cut` a Londrei.
Nu te pot l`sa s` te \ntorci \n s`lb`ticia ta cu ideea c` suntem
la fel de neprimitori ca s`lbaticii vo[tri. {i mie mi-ar pl`cea
pu]in` distrac]ie la Londra. Dar so]ia mea...
Nu e cu dumneavostr`?
Ba da. Cnd Caroline m-a rugat s-o iau cu mine, sigur c`
Amelia...
Miles nu se putu ab]ine.

70

ELIZABETH RENIER

Fiica dumneavoastr` e [i ea aici?


Da. De[i nu cred c`-]i va face pl`cere. S-a purtat urt cu
tine la Trendarrow. Cred c` a fost geloas` pe tine, mai ales
c-ai ap`rut de ziua ei. Femeile sunt suspicioase.
Miles, apropiindu-se de fereastr` \n timp ce ploaia \ncepu,
spuse prevez`tor:
|nainte de a pleca de la Trendarrow, m-am \mp`cat cu ea.
Totul a fost o ne\n]elegere.
Nicholas se b`tu cu palma pe genunchi.
Ar trebui s` fii mai discret, b`iete. Abordarea direct` o
po]i folosi cu o servitoare, dar nu ]ine la Caroline.
Domnule! Nu m-am gndit...
Dac` nu te-ai gndit, nu e[ti un b`rbat adev`rat, spuse
Nicholas blnd. E o fat` frumoas`, nu-i a[a? Are toate
farmecele feminine. Are inima cald`, e vesel`. De fapt, e tot ce
Amelia nu e. Dac` o fat` precum Caroline nu-]i face inima s`
bat` mai repede, Miles, nu te recunosc ca rud`. Haide, fii
sincer.
Nu e nevoie s` m` dezmo[teni]i din cauza asta, unchiule
Nicholas. Caroline are toate calit`]ile pe care le admir la o fat`.
Dar...
Dar ce?
Am \n]eles c` e promis` domnului Brencombe, c`
logodna ei...
E ceva ciudat, \l \ntrerupse Nicholas, gesticulnd cu pipa.
De ziua ei era plin` de planuri de nunt`, \ncercnd s` ne
conving` s` se logodeasc` imediat. Totu[i, acum...
Miles se aplec` \n fa]`.
Acum?
Nicholas puf`i gnditor din pip`, \ncruntat.

DAC~ E S~ TR~DEZ

71

Pare s` vrea s` lase totul pe mai trziu. Cnd so]ia mea


i-a spus c` ar trebui s` amne anun]area logodnei, fata s-a
bucurat.
Fa]a lui Miles era impasibil`, de[i inima \i b`tea cu putere.
{i domnul Brencombe? A fost de acord cu aceast`
amnare?
Nicholas flutur` pipa \n aer.
O, el va fi de acord cu orice sugestie a Carolinei. Un tn`r
amuzant [i prietenos. N-ar rezista o zi pe mare.
Nu e lipsit de curaj, \i reaminti Miles. Cnd feti]a a c`zut
\n ru...
Nu, nu e la[, se ridic` Nicholas [i-l b`tu cu coada pipei
pe bra]. Dar o s`-]i spun ceva. Nu i-ar fi trecut prin cap s-o
ajute pe feti]` dac` fiica mea nu l-ar fi \ndemnat. Are nevoie de
cineva care s` gndeasc` pentru el, s` ia decizii. E potrivit
pentru Caroline, b`nuiesc, c`ci ea ]ine la el [i-i place s` ias`
totul cum vrea ea. Dar nu e bine s` cnte g`ina.
Se opri la u[`, sc`rpinndu-se sub peruc`.
Ei, uite c-am uitat un motiv al vizitei mele. Avem bilete
pentru teatrul din Drury Lane \n seara asta. Vii cu noi? Bine.
St`m \n casa lordului Brencombe, pe strada Conduit. M` tem
c` el e prea bolnav s` locuiasc` acolo. Servitorii nu sunt cum
ar trebui, dar e confortabil` [i Timothy e generos cu vinurile
din pivni]`.

***

72

ELIZABETH RENIER

|mbr`cat` cu rochia vi[inie pe care o purtase de ziua ei, cu


bijuterii \n p`r [i un evantai la \ncheietura minii, Caroline
intr` \n salonul viitorului ei socru [i f`cu o plec`ciune c`tre
Miles. Observ` cu \ncntare c` el purta costumul purpuriu,
avea p`rul pudrat [i crlion]at.
Hot`rt` s`-i arate c` prostia pe care fusese gata s-o fac`
lng` capela din Trendarrow era acum ferm alungat` din
mintea ei, spuse:
Bun` seara, vere Miles. Mama m-a trimis s`-]i ]in companie pn` e gata.
Purtarea ei nu avu efectul dorit. Miles era \ncntat c` fusese
direct`, f`r` s` se prefac` surprins` c`-l vedea. S`rutndu-i
mna, el spuse grav:
E o mare pl`cere s` te rev`d, nu speram asta.
S` uit`m ce s-a \ntmplat mai demult, domnule. Vreau s`
te consider v`rul meu care locuie[te departe, pe care vreau
s`-l \ntov`r`[esc \n scurta lui vizit` \n ]ara noastr`.
Miles nu-[i putu opri rsul.
Iart`-m`, mic` veri[oar`, o rug` el, v`znd-o [ocat`.
Acum e[ti ca un copil fermec`tor. Apoi e[ti o domni[oar`
perfect`. Nu fi jignit`. Acest amestec e \ncnt`tor.
Hot`rrea ei sl`bi pu]in. Dar vroia s` fie st`pn` pe situa]ie.
Se a[ez` pe sofaua fran]uzeasc`, \ntinzndu-[i poalele rochiei,
astfel \nct nu mai era loc lng` ea. Miles \[i trase un scaun
lng` sofa.
Domnul Brencombe vine? \ntreb` el ca din
\ntmplare.
|n seara asta, nu. Lui Timothy nu-i place teatrul. S-a dus
la un meci de box. V`znd \ncntarea din ochii lui, continu`

DAC~ E S~ TR~DEZ

73

repede: Sunt... sunt sigur` c`-]i va pl`cea piesa; c` vei putea


urm`ri ceea ce vor s` spun` actorii. |]i voi spune cnd po]i
aplauda [i... De ce zmbe[ti?
De acest nou rol al t`u, veri[oar`. Acela de profesoar`.
Bine\n]eles c` nu sunt acelea[i obiceiuri \n teatrele din ]ara ta
[i cele din a mea.
F`cu ochii mari de surpriz`.
Teatre? |n ]ara ta?
Bine\n]eles, domni]`. Avem teatru \n Williamsburg.
Ultima pies` pe care am v`zut-o acolo a fost Negustorul din
Vene]ia, de Shakespeare.
Deschise evantaiul, jenat`.
{i ce distrac]ii mai ave]i acolo, domnule? Sunt cam
ignorant`.
Nu-]i face probleme. Mul]i din Anglia nu [tiu, spuse el
amar. Felul nostru de via]` nu e mult diferit de cel din patria
mam`. Facem vizite vecinilor, ca [i voi, ne distr`m prietenii cu
muzic` [i c`r]i de joc sau un meci de crichet. B`rba]ii joac`
zaruri \n taverne, \n timp ce doamnele lor viziteaz`
magazinele lui Miss Hunter din Williamsburg. Sunt curse de
cai, vn`toare, instruc]ie cu mili]ia; se danseaz` la Taverna
Raleigh. Cnd Adunarea e \n sesiune, sunt baluri oficiale la
palatul guvernatorului. Via]a noastr` nu e plicticoas`.
|l privi cu ochii mari.
{i tu po]i s` intri la reziden]a guvernatorului?
Sigur. Mai ales c` lordul Dunmore are trei fete
nem`ritate.
Sunt... frumoase?
Miles se sprijini pe sp`tar, desf`cndu-[i minile.

74

ELIZABETH RENIER

Ce s`-]i spun? Dac` spun c` sunt, asta te va sup`ra. Dac`


le declar urte, vei b`nui c` te mint. {tiu \n ce bucluc pot intra
atunci cnd o domni[oar` m` pune s` descriu \nf`]i[area
alteia.
Strnse evantaiul.
Se pare c` [tii multe despre sexul slab.
Zmbind, remarc`:
Ca burlac bogat [i important, am nevoie de asta. Altfel a[
fi fost p`c`lit de mult.
A[a consideri c`s`toria, o p`c`leal`?
Nu, dac` e din dragoste. Dar am \ntlnit multe tinere
care de[i zmbeau inocent cu buzele, priveau peste um`rul
meu la planta]ia mea, evalund-o.
Caroline continu` s` priveasc` evantaiul din poal`.
Pari deziluzionat, cinic.
Experien]a m-a f`cut a[a. Am descoperit c` [i \n Londra,
mamele cu fete de m`ritat sunt gata s` treac` cu vederea c`
sunt un colonist demn de dispre], de dragul averii mele. Omul
care sunt, ce reprezint eu, nu conteaz` pentru ele, nici pentru
fetele lor proaste. V`znd c` ea era \ncurcat` [i nu [tia ce s`
r`spund`, \i lu` mna. Iart`-m`, mic` veri[oar`. Sunt hot`rt
s`-mi las triste]ea deoparte \n seara asta, nu s`-]i stric buna
dispozi]ie.
|ntreb` ezitant:
Atunci, \i ur`[ti [i tu pe englezi, ca Piers?
Nu, nu-i ur`sc. Am p`rin]i englezi, dac`-]i aminte[ti. M`
disper` orbirea lor, ignoran]a privind ceea ce se \ntmpl` \n
afara micii lor insule, mai ales \n America. Oamenii vo[tri
importan]i continu` s` se poarte de parc` suntem doar pu]in

DAC~ E S~ TR~DEZ

75

mai buni dect s`lbaticii. Perpetueaz` mitul c` suntem fo[ti


de]inu]i, o mul]ime neajutorat` dependent` de bun`voin]a
regelui [i de mercenarii britanici. Sunt [i c]iva, nu zic, ca
lordul Chatham [i domnul Edmund Burke... Ah, Caroline, de
ce nu m` opre[ti? Cred c` sunt destul de plicticos pentru tine,
nu mai e nevoie s` fiu [i acru.
Privindu-l, ea spuse:
Nu te consider nici una, nici alta, Miles. A[ vrea s`
\n]eleg, dac` pot. Mi-ai spus c` e[ti la fel de englez ca mine.
Totu[i vorbe[ti ca un str`in, cnd spui ]ara ta [i a mea. Nu
face Virginia parte din Imperiul Britanic? Nu sunte]i [i voi
supu[ii regelui George, ca noi? Vorbe[ti aceea[i limb`, por]i
acelea[i haine [i ave]i acelea[i obiceiuri [i cultur`. Unde e
diferen]a care te face s` ne prive[ti aproape ca pe inamicii
t`i?
Ochii Carolinei erau serio[i, era pu]in \ncruntat` de
concentrare. Miles \ntreb`:
S`-]i spun despre economie [i politic`?
Ea desf`cu \ncet evantaiul \n poal` [i urm`ri cu un deget
modelul lui.
M` \ntreb cteodat` dac` lumea mea nu e prea strmt`,
prea izolat`; dac` nu teama m` ]ine la Trendarrow. F`r` p`...
f`r` c`pitanul Penwarden [i doamna Penwarden nu sunt
nimic, nu am nimic.
|l ai pe Timothy Brencombe, \i aminti el.
Caroline se \ncrunt` [i mai mult.
Dar Timothy face parte din Trendarrow. Cnd ne vom
c`s`tori, va locui acolo.
Miles ridic` sprncenele.

76

ELIZABETH RENIER

A fost de acord cu asta?


Da. M-a contrazis pu]in. Dar opunerea lui n-a durat mult.
Mereu cedeaz`. Bine\n]eles, vom petrece timpul [i la conacul
lui din Sampford Folliott [i aici la Londra.
Miles se ridic`. Stnd cu spatele la ea, o \ntreb`:
Asta dore[ti de la mariajul t`u? Orice ai sugera, so]ul t`u
trebuie s` se supun`. El s` cedeze. Nu tu, nu-i a[a?
Caroline sim]i fiori pe [ira spin`rii. Avea ideea stranie c` de
r`spunsul ei depindea viitorul. Nu spusese [i Amelia acela[i
lucru, \n diminea]a zilei ei de na[tere. E datoria unei femei
s`-[i urmeze so]ul la casa lui, nu invers. De ce \ncercau
amndoi s-o fac` s` se \ndoiasc`, s`-i \ntunece fericirea din
imagina]ia ei?
|l privi \n ochi [i spuse r`spicat:
A[a m` \n]eleg cu Timothy. El e mai fericit astfel [i e
datoria unei so]ii s`-[i p`streze so]ul fericit, nu-i a[a?
Miles nu-i r`spunse; continua s-o priveasc` \n ochi. |n cele
din urm`, ea privi \n alt` parte [i-[i \nchise evantaiul
ner`bd`toare.
Cred c` m` compari cu mama ta. F`r` \ndoial`, sunt \n
dezavantaj.
Miles se l`s` pe un genunchi lng` ea, lundu-i minile
\ntr-ale lui. Spuse blnd:
E[ti att de u[or de r`nit, micu]o. E bine s` te m`ri]i cu
Timothy. Vei naviga cu el pe o mare lini[tit`, nu pe
Atlanticul periculos, nu vei \nfrunta furtunile [i greut`]ile
pe care mama ta le-a \nfruntat. Fii mul]umit`. Pentru tine, va
fi bine.
Caroline tremura, nu [tia dac` era pentru c` o ]inea de
mn` sau din cauza fiorului sim]it. Panicat`, se gndi c` nu-l

DAC~ E S~ TR~DEZ

77

va putea uita niciodat`. Chiar atunci cnd \l consider


du[manul meu, nu-l pot ur\. E o leg`tur` \ntre noi, care...
U[a se deschise. Amelia avea buzele strnse, ochii
\ntuneca]i de dezaprobare. Miles se ridic` [i, f`cnd o
plec`ciune, spuse calm:
Admiram modelul de pe evantaiul domni[oarei
Penwarden. B`nuiesc c` e chinezesc. So]ul dumneavoastr`
probabil c` a adus multe astfel de obiecte fermec`toare din
str`in`tate.
Nici o situa]ie, se gndi Caroline, nu-l putea face s`-[i
piard` calmul. {i \[i aminti, cu un resentiment brusc, cum
intrase sigur` pe ea \n aceast` camer`, hot`rt` s`-l joace pe
degete, ca pe Timothy. Timothy, de cnd \l [tia, n-o tulburase
niciodat` a[a.
***
Piesa se terminase. Dac` l-ar fi \ntrebat cineva despre ce era
vorba \n ea, Miles n-ar fi [tiut ce s` r`spund`. Privise \n gol
scena. Dar aten]ia lui era la fata de lng` el. Era con[tient de
lini[tea ei fermec`toare, de rsul ei, de batista dus` la ochi.
Mai presus de toate, era con[tient de apropierea ei. Um`rul ei
gol \i tenta degetele; linia gtului ei sub p`rul m`t`sos era o
\ncntare pentru sim]urile lui. Totu[i, ce putea ea [ti despre
tenta]ie, de dorin]a pe care o putea trezi, cnd experien]a ei
cu b`rba]ii se limita la Timothy Brencombe, pe care \l privea
ca pe un frate? Izolat` la Trendarrow, crescut` de un tat`

78

ELIZABETH RENIER

desfrnat [i de o mam` frigid`, de unde s` [tie ce bucurie ar


aduce o c`s`torie adev`rat`, a[a cum v`zuse el la p`rin]ii lui?
Putea s` fie responsabil de trezirea ei, de teama, de
anxietatea pe care i le-ar fi produs, de conflictul credin]ei ei
fa]` de mai multe persoane? Nu era mai bine s` plece imediat
[i s-o lase pe prin]es` dormind \n turnul ei de iluzii de
adolescent`, mul]umit` de lumea ei \ngust` [i sigur`?
Miles urc` \n tr`sura lui Nicholas [i se a[ez` \n col]ul
opus Carolinei, tr`gndu-[i picioarele lungi, ca s` n-o calce
pe rochie. O v`zu zmbind, cu ochii \nc` str`lucitori de
emo]ie.
Caroline exclam` vesel`:
Cred c` niciodat` nu m-am distrat mai bine. Nu e a[a c-a
fost frumos, mam`?
Amelia privi pe fereastr`.
Piesa a fost bine jucat` [i sem`na cu via]a real`. Pentru
mul]i, inima dicteaz` \naintea datoriei.
Nicholas tu[i.
Niciodat` n-am \n]eles de ce ar vrea un b`rbat s` se fac`
actor.. S` mearg` ]an]o[ pe scen` [i s` vorbeasc` tare.
Caroline \l \n]ep`:
Nu a[a faci [i tu pe punte, tat`?
Nicholas se b`tu pe genunchi.
Trebuia s` m` gndesc c` vei r`spunde, domni[oar`. Se
\ntoarse spre Miles. Iat` care e urmarea faptului c`-i permit
unei tinere s` m` joace pe degete. M` tachineaz`, rde de
mine...
Tat`! {tii c` te stimez, c` te respect...
Ei, haide, copil`. Nicholas se aplec` [i o mngie pe
mn`. {i eu te respect. Nu te sup`ra.

DAC~ E S~ TR~DEZ

79

Caroline f`cu un efort s` zmbeasc`, dar era jenat`. De ce


era att de sensibil`? De ce-i p`sa de p`rerea lui Miles despre
ea? |n cteva s`pt`mni, el va p`r`si Anglia [i era pu]in
probabil s`-l mai vad` vreodat`. La acest gnd, i se t`ie
respira]ia. Bucuria i se risipi.
Nu prea vorbi restul drumului. Cnd tr`sura se opri \n fa]a
casei \nchiriate de Miles, se trase \n col], departe de lumina
tor]ei, care ar fi dat-o de gol, [i abia [opti Noapte bun`.
Miles g`si o scrisoare de la Piers. B`iatul era \ncurcat de
felul cum fusese primit \n Anglia. Obi[nuit, ca membru al unei
familii conduc`toare din Virginia, s` fie respectat de copiii
negustorilor [i meseria[ilor, se trezi dispre]uit [i ironizat de
noii lui colegi de [coal`. |i scria c` doar unul fusese prietenos
cu el: Paul Hardacre, fiul unui bancher, care este sortit, spre
invidia lui Piers, s` devin` militar.
Miles citi printre rnduri, recunoscnd sub bravada
b`iatului singur`tatea. |[i aminti zilele lui de [coal` la William
[i Mary College din Williamsburg, fericit printre b`ie]ii cu
acela[i statut social ca al lui, cu acelea[i mentalit`]i; vacan]ele
petrecute \n casele confortabile [i elegante ale marilor
cultivatori de pe vremea cnd via]a era lini[tit` [i u[oar`.
|nainte ca guvernul britanic s`-i pun` la grea \ncercare,
punnd taxe mari, dnd legi imposibile, ignorndu-i de
departe.
L`s` scrisoarea s` cad`. Nu avea ce s` fac` pentru Piers,
dect s`-l sf`tuiasc` s` fie r`bd`tor [i re]inut. Nu avea ce face,
mama lui vroia s` fie educat \n Anglia. Pentru el, situa]ia era
stabilit`. Era loial patriei lui. Asta \i rezerva viitorul. Acolo
trebuia s`-[i caute so]ie, una obi[nuit` cu p`mntul vast din
Tidewater, nu cu izolarea unei v`i din }ara Galilor; una care

80

ELIZABETH RENIER

s` accepte discu]ii despre indieni, sclavi [i pre]ul tutunului ca parte


a vie]ii zilnice; una care s` nu se team` de via]` sau de dragoste.
Se a[ez` la birou [i-[i lu` pana. Cuvintele negre ca
gndurile lui umpleau hrtia.
C`tre {eful Camerei Comunelor,
din Williamsburg, Virginia
Domnule,
Cu cel mai mare regret v` informez c` misiunea mea, din
partea dumneavoastr` [i a concet`]enilor mei din Virginia, a
e[uat. Gurvernul britanic e surd \n refuzul s`u fanatic de a ne
asculta cererile. M` \ndoiesc c` lordul North cite[te m`car
rapoartele noastre. Iar regele, nu cred c` se uit` m`car pe
peti]iile noastre umile, pe care apoi le folose[te s`-[i aprind`
pipa cu tutunul al c`rui pre] a sc`zut att de mult \nt vom
ajunge \n \nchisoarea datornicilor.
Nu v`d alt` solu]ie dect s` ridic`m armele, a[a cum ne-a
spus adesea Patrick Henry. Inten]ionez s`-mi rezolv afacerile
aici ct mai repede [i s` m` \ntorc s` lupt.
Semn` furios [i \[i puse sigiliul att de hot`rt, \nct biroul
scr]i. R`spunse cioc`nitului la u[` al lui Benjamin.
Servitorul negru travers` camera \n t`cere [i se opri lng` el.
Cred c` ar trebui s` v` spun ceva despre po[ta[, domnule
Courtenay.
Ei bine?
Cnd a adus scrisoarea aceea de la cona[ul Piers, a fost
oprit la picioarele treptelor de la intrare.
Oprit?
Da, domnule. Un b`rbat s-a apropiat [i a vorbit cu el, apoi
i-a dat ni[te bani. Apoi po[ta[ul i-a dat scrisoarea s-o citeasc`.
Miles se ridic`, \ncruntat.

DAC~ E S~ TR~DEZ

81

Era doar o scrisoare, Benjamin? Aceasta, de la


cona[ul Piers?
Da, domnule. Sunt sigur. B`nui]i c` b`rbatul acela c`uta
o scrisoare din America? Crede]i c` era un spion?
Gnditor, Miles r`spunse:
Da, cred c` era. Poate c`, la urma urmei, nu sunt un
pe[te att de mic.
Cnd plec`m acas`, domnule Courtenay? Nu-mi place
Anglia, nici vremea rece, nici oamenii reci. Nu e bine pentru
noi aici, domnule.
Miles puse o mn` pe um`rul negrului.
Am o scrisoare pe care vreau s-o trimit cu primul vapor
din Londra [i vom pleca [i noi din Plymonth.
Servitorul ar`ta \ncurcat.
De ce mergem pn` la Plymonth, cnd pleac` vapoare
din Londra?
Miles se dep`rt`, privind cu ochi goi hrtiile de pe birou.
Chiar a[a, de ce spusese Plymonth? Apoi, \n timp ce privea
scrisoarea pe care abia o scrisese, \[i d`du seama [ocat, ideea
era deja \n mintea lui. De ce ar mai fi scris, dac` s-ar fi \ntors
imediat?
Lumina lumn`rii c`zu pe inelul cu pecete pe care i-l
d`duse Nicholas, inelul cu blazonul familiei mamei lui.
Familia Penwarden din Trendarrow. Toat` copil`ria aceste
cuvinte \l obsedaser`, prevestiser` visul care \l adusese pe
stnca de deasupra Tamarului. O g`sise acolo, dragostea lui,
[i de acolo trebuia s`-[i ia r`mas-bun de la ea. Nu aici \n
Londra, cu Timothy Brencombe lng` ea. Ci lng` capel`,
unde p`stra \n minte imaginea ei: o zei]` a p`durilor \n rochie
verde, cu fa]a str`lucind ca soarele. Va merge din nou la
Trendarrow. Dar singur.

Capitolul 5
C`l`rind prin parc cu Timothy, Caroline era fascinat` de
priveli[tea Londrei. Obi[nuit` cu nuan]ele de culoare mai
sobre ale ]`ranilor, cu traficul redus de pe uli]ele de lng`
Trendarrow, g`sea captivante mi[carea continu` [i explozia
de culori. Treceau multe tr`suri, mul]i oameni \mbr`ca]i \n
culori vii pe aleile parcului.
Soarele de diminea]` \i \nc`lzea spatele. |ndoielile de seara
trecut` disp`ruser`. Era o nou` zi, plin` de speran]`, iar la
noapte era un bal la care aveau s` fie prezen]i att Timothy,
ct [i Miles.
Sporov`ia vesel` ca un copil, comentnd tot ce vedea, \n
largul ei, ca \ntotdeauna, \n compania lui Timothy. Ochii lui
erau \ntuneca]i, col]urile gurii l`sate \n jos. Umerii lui erau
c`zu]i.
Ce ai? \ntreb` Caroline. De ce e[ti att de serios, cnd ai
spus c` \n Londra via]a e captivant`?
Timothy se for]` s` zmbeasc`.

DAC~ E S~ TR~DEZ

83

Nu-i nimic. M-am distrat prea mult noaptea trecut`.


La fel ca tata. Cnd bea prea mult, e mai bine s` nu-i
ie[i \n cale a doua zi. }i se \ntmpl` des asta cnd e[ti \n
Londra?
Ro[ind, Timothy murmur`:
E ceva obi[nuit la o \ntlnire \ntre b`rba]i. Sper c` nu-mi
vei interzice asta cnd vom fi c`s`tori]i.
Pentru prima oar` era iritat` c` el n-o asculta. Vocea ei fu
rece cnd r`spunse.
|ntr-adev`r, trebuie s` te distrezi. E[ti b`rbat [i po]i face
excese.
Ochii lui Timothy se m`rir`. |nghi]i \n sec [i spuse:
N-am alte vicii.
N-am spus c` ai. Dar dac` acest viciu te transform` \ntr-un
om de nesuportat, e suficient.
Nu te sup`ra, Caroline. Pari a fi doamna Penwarden, de
care mi-e team`.
Caroline aproape c` era jignit`. Apoi, v`zndu-l c` arat` ca
un copil care tocmai a fost certat, \i d`du mna.
|mi pare r`u. De obicei e[ti o companie pl`cut`...
{i a[a voi r`mne. |i povesti meciul de box din seara
trecut`. Gesturile lui erau exagerate, expresia fe]ei ridicol`,
\nct ea izbucni \n rs. Se \ntlnir` cu un grup de tineri
b`rba]i, cuno[tin]e de-ale lui Timothy, care \l \ncurajar` s`
povesteasc`. El \i invit` pe c]iva oameni importan]i care
fuseser` la meci.
Caroline, \ncntat` c` Timothy era din nou cel pe care \l
[tia, aplaud` \mpreun` cu ceilal]i [i fu privit` de ei cu
admira]ie. Curnd, \[i d`du seama c` atr`geau aten]ia asupra
lor, vorbind tare [i rznd mult. Amelia n-ar fi fost de acord.

84

ELIZABETH RENIER

|ncerc` s`-i capteze aten]ia lui Timothy, dar el era absorbit s`


se dea \n spectacol. Caroline se \ndep`rt` pu]in, spernd c` el
o va urma.
O tr`sur` opri lng` ea. Privi s` vad` cine era \n`untru,
apoi \[i ]inu r`suflarea de dezam`gire. Fereastra fu l`sat` [i
ap`ru un cap de femeie, cu o p`l`rie enorm` cu pene. Era
ultima persoan` pe care Caroline ar fi vrut s-o vad` \n clipa
aceea: Sybilla Hardacre.
Veri[oar` de-a doua cu Amelia, fiica unui pair, se c`s`torise
cu un negustor cu influen]`. So]ul ei era bancher, gras, plin de
pomp`, cu un strop de umor, dar Nicholas nu-l suporta [i
Caroline se temea de el.
Sybilla o salut` rece. Privirea ei dezaprobatoare se mut`
asupra lui Timothy.
E trist c` unii p`rin]i au astfel de fii, remarc` acid. Dac`
lordul Brencombe [i-ar vedea fiul acum...
Lordul Brencombe e \n Devon, interveni Caroline
repede. Timothy nu face nici un r`u. Cred c` a uitat de mine.
Asta e evident. Sunt surprins` c` tat`l t`u te las` s` te
plimbi cu un tn`r care se poart` att de execrabil. O voi
informa pe Amelia c`...
O izbucnire strident` de rs \i acoperi cuvintele. Tinerii
erau cu spatele la tr`sur`, aten]i la Timothy. Unul dintre ei
spuse clar:
E u[or de ghicit cine e acest personaj, Brencombe.
Domnul Eustace Jeremiah Hardacre, pomposul b`trn.
Blestema]ii `[tia de negustori se cred egalii no[tri.
Caroline ridic` vocea [i \ntreb` de s`n`tatea familiei
doamnei Hardacre. Sybilla \ns` ordon` vizitiului s` mute
tr`sura cu c]iva pa[i mai \n fa]`.

DAC~ E S~ TR~DEZ

85

De[i era dezam`git`, Caroline nu se putu ab]ine s` nu


zmbeasc` la expresia de pe fa]a lui Timothy. |[i c`sc` gura [i
fu \nghiontit de un prieten s`-[i scoat` p`l`ria. }innd-o la
piept, privea f`r` cuvinte la Sybilla, cu obrajii ro[ii ca ai unui
[colar prins furnd.
Doamna Hardacre spuse cu superioritate:
Bun` diminea]a, domnule Brencombe. Acum v`d de ce
nu mergi la teatru. De ce s` pl`te[ti, cnd po]i da propriul
spectacol? |l voi informa pe so]ul meu ce talentat e[ti \n
domeniul `sta.
|nainte ca Timothy s` apuce s`-[i cear` scuze, \nchise
fereastra. Tr`sura se \ndep`rt`.
La dracu', exclam` Timothy distrus. Dac` tat`l meu va
afla, sau chiar fratele meu...
Unul dintre tovar`[ii lui remarc` vesel:
Pariez c` ai mai fost certat pn` acum, nu-]i face
probleme.
Va fi mai mult dect o mustrare, r`spunse Timothy trist.
Nu-]i dai seama ce grav e.
Haide, Brencombe, spuse cel`lalt. Nu s-a sfr[it lumea c`
ai fost prins ridiculizndu-l pe caraghiosul `la.
Nu \n]elegi, repet` Timothy cu b`rbia \n piept. Cnd
Caroline, de care uitase, se apropie, ro[i pn` la urechi.
B`nuiesc c` ai remu[c`ri c` ai uitat de prezen]a mea. Te
iert. Dar sugerez ca ace[ti gentlemeni s` te scuze [i s` ne
continu`m plimbarea \ntr-un fel mai politicos cu ceilal]i.
Timothy \[i puse p`l`ria [i-[i \ndemn` calul s` mearg`,
recunoscnd sup`rarea ei sub tonul vesel. Tinerii murmurar`
scuze [i plecar` \n direc]ia opus`.

86

ELIZABETH RENIER

Acum \n]eleg de ce vrei s` petreci mai mult timp la Londra,


remarc` ea. |]i place compania acestor... acestor tineri veseli?
Timothy l`s` triste]ea [i r`spunse entuziasmat:
A[a e, \mi place. Cele mai frumoase momente din via]a
mea le-am petrecut... Dndu-[i seama de gre[eala lui, se
corect` repede. Adic`, atunci cnd nu eram cu tine.
|l privi. Pentru prima oar` \i trecu prin minte c` s-ar putea
s` nu [tie totul despre el. |n to]i ace[ti ani, crezuse c` fa]a lui
deschis` nu-i ascunsese nici un secret. Mereu era gata s`-i
r`spund` la \ntreb`rile ei [i s`-i povesteasc` ce lucruri \l
amuzaser` cnd nu era cu ea. Era oare [i altceva? O parte pe
care o ascundea? B`rba]ii aveau aventuri. Era de a[teptat. Tat`l
ei, Miles... |[i aminti cuvintele lui: M-am distrat cu femei, natural...
Atunci fusese doar provocat` de siguran]a lui. Acum... Inspir`
repede [i duse o mn` la piept, ca [i cum ar fi durut-o.
Era [ocat` de aceast` reac]ie. Dac` putea fi tolerant` cu
Timothy, de ce era geloas` pe aventurile lui Miles?
Deveni con[tient` c` Timothy \ncerca s`-i capteze aten]ia.
Prinse cuvintele lupt`.
Mai trziu, spune-mi mai trziu, spuse ea. Hai s` ne
\ntoarcem, acum. La apus se adun` norii.
Plecau din parc, cnd \l v`zur` pe Miles c`l`rind pu]in \n
fa]a lor. Cnd \l ajunser`, fa]a lui se lumin` de bucurie.
Tocmai aveam nevoie de o companie pl`cut` s` m`
\nveseleasc`, spuse el. Ocoli]i pu]in [i mergem s` bem un
pahar de vin \mpreun`?
Timothy r`spunse moroc`nos:
F`r` \ndoial`, Caroline se bucur` s` te vad`, domnule.
Am fost o companie dezagreabil` \n diminea]a asta.
Miles ridic` o sprncean`, amuzat:

DAC~ E S~ TR~DEZ

87

Trebuia s` vii cu noi la teatru, domnule Brencombe.


Atunci n-ai mai fi f`cut-o de oaie.
Ai auzit deja?
N-am auzit nimic. Cred doar c` asear` ai dus cam des
paharul la gur`. Se \ntoarse spre Caroline. Aceasta e o
sl`biciune b`rb`teasc`. Dar femeile sunt cele mai iert`toare fiin]e.
Ea r`spunse acid:
Probabil c` ai experien]`?
O privi surprins, apoi spuse:
De cnd a murit mama mea, nu a fost nimeni c`reia s`-i
pese dac` beam pn` c`deam sub mas`. De[i, ca s` fiu sincer,
rar ajung \n starea asta. Boac`nele mele sunt de alt fel, [i nu
le uit att de u[or.
Caroline se \ntreb` ce vroia s` spun`, dar nu \ndr`zni s`
\ntrebe. Ca [i cum i-ar fi ghicit gndurile, el continu`:
Chiar acum vin de la domnul Benjamin Franklin, care m-a
avertizat s` am grij` ce scriu pe hrtie. Ridic` din umeri, apoi
cnd se apropiar` de casa lui, spuse: Domnul Franklin e de
acord cu decizia mea de a m` \ntoarce acas` mai devreme
dect inten]ionam. El \nsu[i g`se[te c` nu are sens s` mai
\ncerc o conciliere. Dac` un om att de onorabil, care se
poart` frumos cu englezii, poate fi att de violent atacat...
Nu l-a ap`rat lordul Chatham? \ntreb` Timothy.
Ba da, spre onoarea lui. Dar un singur om zbiernd \n
pustie nu poate ajunge la urechile surde ale Parlamentului
Britanic.
Pleci curnd din Anglia? \ntreb` Caroline.
D`du din cap c` da.
Acum, locul meu e \n Virginia, datoria mea e c`tre
Adunare [i c`tre concet`]enii mei.

88

ELIZABETH RENIER

Concet`]enii mei. Cuvintele erau la fel de reci ca ploaia


care \i ud` brusc fa]a.
Miles o conduse repede pe sc`ri, \n timp ce Timothy ducea
caii \n grajd. Benjamin f`cu o plec`ciune de la u[`, ar`tndu-[i
din]ii zmbind.
Am f`cut focul \n bibliotec`, domni]`.
Focul? Dar e var`.
Miles remarc` trist:
Noi g`sim a[a-numita voastr` var` cam rece fa]` de cea
din Virginia.
Observnd expresia de dezam`gire de pe fa]a lui Benjamin,
Caroline spuse repede:
|ntr-adev`r, e cam r`coare, acum c` soarele s-a ascuns.
Miles, observnd c` negrul era fascinat de Caroline, se
a[ez` cu picioarele \ncruci[ate.
Domni[oara Penwarden [i b`nuiesc [i domnul
Brencombe, cred c` noi tr`im \n s`lb`ticie, Benjamin.
Ochii servitorului se m`rir`.
O, nu, domni]`. Doar cei de la frontier`. Casa domnului
Courtenay e mai frumoas` ca aceasta [i cred c` e de zece ori
mai mare. Are o paji[te care d` spre ru. Multe doamne [i
domni elegan]i vin \n vizit`, cu tr`suri [i servitori, la fel ca \n
Anglia. Doar c` \n Virginia, servitorii sunt negri, ca mine. E
muzic` [i dans, iar domnul Courtenay are o bibliotec`
splendid`. Trendarrow nu e \n s`lb`ticie, domni]`.
Era uimit` de vehemen]a servitorului, de faptul c`-l
sus]inea pe Miles. Negrul veni lng` ea, demn.
Cred c` \ntr-o zi ve]i veni \n Virginia, domni]`. Ve]i veni
[i ve]i r`mne, ca mama domnului Courtenay.
Nu prea cred. Nu inten]ionez s` plec niciodat` din
Anglia.

DAC~ E S~ TR~DEZ

89

Nici fosta mea st`pn` n-a [tiut c` va pleca, atunci cnd


era fat`. Nici mama mea, care s-a n`scut \n Africa. Trebuie s`
mergem acolo unde ne trimite bunul Dumnezeu, [i cred...
Benjamin, \l \ntrerupse Miles, o jenezi pe domni[oara
Penwarden.
Negrul \[i ceru scuze. Era att de trist, \nct Caroline \l
atinse pe bra].
Nu m-am sup`rat, Benjamin. Doar c` eu m` voi m`rita cu
domnul Brencombe [i voi tr`i la Trenarrow-ul meu din }ara
Galilor. Nu cred c` m` voi aventura vreodat` \n America.
Benjamin \l privi pe Timothy, apoi pe Miles, apoi din nou
pe Caroline. Expresia fe]ei lui \i d`du o senza]ie vag` de jen`.
Servitorul f`cu o plec`ciune [i ie[i \n lini[te.
Timothy se \nfior` exagerat.
L-am auzit pe tat`l t`u vorbind despre vraci. Garantez c`
[i negrul `sta e unul.
Benjamin nu e r`u, \l asigur` Miles. Nu ar r`ni nici o creatur`.
Exceptnd ca s` te apere, suger` Caroline. Miles o privi
cu sprncenele ridicate. Ea ad`ug` repede: Timothy e cam
timorat. A avut o \ntlnire nefericit` \n parc.
Timothy interveni:
Povestea se va afla curnd \n tot ora[ul, a[a c` a[ putea
s`-i povestesc [i domnului Courtenay. |n timp ce povesti, \i
reveni buna dispozi]ie [i mim` din nou ridiculizarea lui
Eustace Hardacre.
Dup` ce se s`tur` de rs, Miles \ntreb`:
Nu e bancher? B`nuiesc c` e acela[i care are un fiu la
[coal` cu Piers. B`ie]ii au devenit prieteni.
B`trnul \ngmfat va interzice asta curnd, declar`
Timothy. E pentru spnzurarea americanilor, \n afar` de cei

90

ELIZABETH RENIER

care-i umplu punga. |[i b`u vinul dintr-o \nghi]itur`. La dracu,


aproape c` am uitat. |[i privi pe rnd tovar`[ii [i-[i puse jos
paharul. A[ putea s` recunosc. Povestea probabil c` s-a
r`spndit deja prin cafenele. F`r` \ndoial` ve]i auzi despre
aventura de la balul de asear`.
Despre ce e vorba? \ntreb` Caroline ner`bd`toare.
Spune-ne odat`. B`nuiesc c` nu e ceva grav.
Ba e foarte grav, spuse Timothy trist. Am pariat azinoapte [i am pierdut.
Turnnd vin, Miles remarc`:
Sigur nu e ceva att de grav. Mi se \ntmpl` [i mie.
Dar cred c` tu \]i po]i permite.
Altfel nu a[ paria, domnule Brencombe. To]i domnii pe
care \i cunosc pun deoparte o sum` pentru a[a ceva.
Timothy era jenat.
Asta e problema. Am cheltuit to]i banii pe care mi-i d` tat`l
meu. A[a c` am riscat. Eram sigur c` galezul va c[tiga lupta.
|nsp`imntat`, Caroline exclam`:
Ai pariat f`r` s` ai bani?
Timothy d`du din cap c` da. Miles \l \ntreb`:
Era o sum` mare? Am ceva fonduri \n Anglia. A[ fi fericit
s` te servesc.
Cu fa]a ro[ie, Timothy izbucni:
E[ti amabil. Dar chiar dac` a[ accepta oferta ta, m`
\ndoiesc c` ai putea face rost de at]ia bani aici.
Caroline se aplec` \n fa]`.
Ct, Timothy? C]i bani datorezi?
Cinci sute de lire, murmur` el.
Lui Miles \i venea s` \njure, iar Caroline privea capul plecat
al lui Timothy.

DAC~ E S~ TR~DEZ

91

Glume[ti, nu-i a[a?


De data asta, nu.
Timothy, erai...
Beat? Nu, [tiam ce f`ceam. Am crezut c` e o ocazie s` m`
redresez financiar. Se \ncrunt` [i-[i \ncle[t` pumnii. St`tea
acolo, cu inele pe degetele groase [i cu nasturi de aur.
Credeam c`-[i poate permite s` piard`. Eram att de sigur c`
galezul va \nvinge.
Miles \i umplu paharul.
Poate c` ai exagerat. {tiindu-te glume], nu s-ar putea ca
acest domn s` considere pariul o glum`?
Timothy d`du din cap c` nu.
N-a glumit niciodat` \n via]a lui. |n plus, m-a pus s`
semnez o hrtie. {i mi-a dat cartea lui de vizit`, cu suma
scris` pe ea, ca s` nu uit. Ca [i cum a[ fi putut. O scoase din
buzunar.
Miles lu` cartea de vizit`. Caroline privi peste um`rul lui.
Cnd citi numele, inspir` brusc, [i-[i lu` obrajii \n mini.
Timothy, cum ai putut? Dintre to]i...
Dndu-i \napoi cartea de vizit`, Miles remarc`:
Chiar acum cteva minute am auzit numele `sta. N-ai fost
prea de[tept s-o jigne[ti pe so]ia domnului Hardacre.
Mizerabil, Timothy spuse:
Cnd va auzi de scena din parc, \mi va cere s` pl`tesc
imediat [i dac` nu am cu ce m` va da de gol. P`rin]ii no[tri vor
afla, Caroline.
Tata te va ajuta, sunt sigur`, spuse Caroline, dar \n vocea
ei era \ndoial`.
A[ fi bine primit dac` i-a[ cere cinci sute de lire, apoi
mna ta? M` \ndoiesc c` m-ar considera o partid` bun`.

92

ELIZABETH RENIER

Nu po]i vorbi cu fratele t`u? suger` ea.


Nu acum. So]ia lui e bolnav` la pat. Mi-ar \nchide u[a \n nas.
Atunci, cu prietenii t`i. Cei care te-au admirat azidiminea]`.
Timothy rse amar:
Sunt lefteri, ca mine.
|l privi \n t`cere, [ocat` de iresponsabilitatea lui. |[i aminti
cnd erau mici [i-i \mprumuta mici sume de bani ob]inute de
la tat`l ei, f`r` s` [tie Amelia; auzi rsul lui cnd spunea c` e
lefter. Mereu \[i pl`tise datoriile \n cele din urm`, chiar dac`
s`pt`mna viitoare se \mprumuta din nou la ea. {i erau sume
mici. Dar acum...
Miles se ridicase, cu b`rbia \n mn`, gnditor.
Am f`cut ni[te calcule \n minte. Am venit cu un transport
de tutun propriu. Cred c` voi putea strnge suma de care ai
nevoie.
Nu pot accepta, domnule. Sunt un str`in pentru tine.
Sunt v`rul domni[oarei Penwarden. Cum aceast`
problem` o afecteaz`, indirect...
Caroline \l privi cu ochi str`lucitori.
Miles, e[ti foarte generos. Mai ales c` m-am purtat urt
cu tine.
Atunci cnd credeai c` vroiam s`-]i fur Trendarrow-ul?
Rse blnd. S` spunem c` vreau s`-]i las o impresie mai bun`
dect prima dat`.
Timothy, \mp`r]it \ntre u[urare [i jen`, murmur`:
Nu [tiu cnd \]i pot \napoia banii, domnule. Nici s`-]i
ofer vreo garan]ie...
Domnule Brencombe, \n Virginia, cuvntul unui
gentleman e suficient. Cnd vei putea, vei pl`ti banii agentului

DAC~ E S~ TR~DEZ

93

meu din Londra. O s` am grij` ca destui bani s` fie disponibili


pentru aceast` \mputernicire, spuse el a[ezndu-se la birou.
Mine e destul de bine?
Cinci sute de lire, se gndi el [i pu]ine [anse de a-i
recupera. V`znd privirea de mul]umire a Carolinei, sim]ind
degetele ei pe bra], [tiu c` [i dac` ar fi fost cinci mii de lire,
i-ar fi f`cut rost pentru ea.
***
Cnd Miles sosi la casa lordului Brencombe \n seara aceea,
Nicholas \l rug` s` renun]e la tr`sura pe care o \nchiriase.
E destul loc \n a noastr`. Timothy a primit ve[ti c` so]ia
fratelui lui a n`scut \n siguran]` un b`iat [i s-a dus s`-i felicite.
Vine [i el mai trziu. Oft`. Lordul Brencombe e norocos. Doi
fii [i acum un nepot, care s`-i poarte numele. N-ai vrea s`-l
schimbi pe al t`u s`-l iei pe al mamei tale? E[ti singurul
Penwarden de sex b`rb`tesc care va r`mne.
Zmbind, Miles spuse:
Sunt onorat s` m` considera]i demn de asta, domnule.
Cu riscul de a v` ofensa, trebuie s` refuz. Tat`l meu a fost
respectat \n Virginia. Sunt mndru s` port numele lui. F`cu o
plec`ciune c`tre Amelia. Nu cred c` v-ar pl`cea un rebel...
Nu ai stof` de tr`d`tor, Miles. Inima ta e la fel de englez`
ca a mea.
Miles ridic` din umeri.
Posibil. Dar cineva nu-[i poate urma mereu inima.
Amelia se b`tu cu eventaiul peste degete.

94

ELIZABETH RENIER

Caroline a stat cteva ore \n fa]a mesei de toalet`. Nu e


politicos din partea ei... A, uite-o.
Miles o v`zu prin u[a deschis`. Caroline se opri la piciorul
sc`rilor, mna ei \n m`nu[` alb` p`rnd ca aceea a unui copil.
Broderia de argint a rochiei ei albe str`lucea. Bijuteriile din
p`rul ei str`luceau de asemenea. I se vedea talia supl`, umerii
goi [i gtul.
Miles auzea vag vocea Ameliei \n spatele lui, dar nu
\n]elegea ce spunea. Oft`. Niciodat` \n via]a lui nu fusese att
de captivat la vederea unei femei. Hot`rrea lui se spulber`.
Doar \n noaptea asta \[i va urma inima, va z`ri o frntur` din
fericirea care ar fi putut s` fie.
Miles travers` sala [i-i s`rut` mna. O clip`, ochii ei fur` la
acela[i nivel ca ai lui, str`lucitori de emo]ie. Apoi, sfioas`, \[i
l`s` privirea \n jos [i f`cu o reveren]`. Cnd \i lu` bra]ul,
degetele ei se strnser` pe bra]ul lui.
Vreau s`-]i mul]umesc, [opti ea, pentru c` ai fost bun cu
Timothy. A fost un gest generos din partea ta, Miles.
|[i puse mna peste a ei.
Ca s` scapi de necaz...
Eram nec`jit` [i [ocat`. Cred c` Londra nu are un efect
pozitiv asupra lui Timothy. Rzi de mine? Cu adev`rat, Miles,
m` faci s` m` simt ca un copil.
Nu \n seara asta. |n seara asta e[ti o prin]es` frumoas` [i
eu sunt cavalerul t`u. Tot ce \mi ceri, voi face.
Rse \ncntat`.
M` tachinezi la fel de mult ca Timothy. Nu cred c` vei fi
la fel de dornic ca el s`-mi \ndepline[ti dorin]ele.
Chiar [i cei mai puternici b`rba]i se \nmoaie cteodat` ca
s-o mul]umeasc` pe femeia pe care... pe care o admir`.
Spuse, vesel`:

DAC~ E S~ TR~DEZ

95

Te-au \nv`]at s` vorbe[ti att de frumos la colegiul din


Williamsburg?
Un b`rbat poate fi \nv`]at s` discute politicos, s` fac` un
compliment. Doar inima lui \i poate spune cum s`... Vino,
mic` veri[oar`, p`rin]ii t`i a[teapt`.
|n clipa \n care intrar` \n sala de bal, opinia Carolinei
despre Miles, format` \n seara zilei ei de na[tere, fu
confirmat`. Vocile t`cur`, evantaiele se oprir`, \n timp ce ochii
femeilor \i urm`rir` intrarea \n sal`. Caroline \l strnse de bra]
[i-[i ]inu capul sus, mndr` s` fie al`turi de el. Nu c` hainele
lui erau mai frumoase sau p`rul mai elegant crlion]at [i
pudrat dect al altor b`rba]i. |n locul costumului purpuriu,
purta acum o hain` verde [i pantaloni gri de m`tase. Dar [i al]i
b`rba]i erau elegant \mbr`ca]i. Prezen]a sa era pentru
Caroline, cea care-l singulariza. Aerul de siguran]`, de
autoritate, pe care-l socotise la \nceput o dovad` de arogan]`,
la fel de natural ca rsul pentru Timothy.
Gndindu-se la Timothy, se sim]i jenat` o clip`. C`ci
trebuia s` admit` c` nu regreta c` lipsea. Admira]ia din ochii
lui Miles, propozi]iile lui rostite doar pe jum`tate, o
emo]ionau. Sim]ea o parte a ei, \ncuiat`, a[teptnd cu sufletul
la gur` ca Miles s` deschid` u[a, c`ci el avea cheia. Aproape c`
se \ntmplase lng` capel`; pn` cnd fermierul strigase la
boii lui [i lumea familiar` a Trendarrow-ului o \nconjurase din
nou.
Aici nu erau la Trendarrow. Erau la Londra, la un bal care
str`lucea de candelabre [i de bijuterii, de m`tase [i satin de
toate nuan]ele, plin de murmurul vocilor, de zgomotul
picioarelor [i al evantaielor. Acesta era un loc magic [i ea

96

ELIZABETH RENIER

\ns`[i, cum spusese el, o prin]es`. Doar \n seara asta.


Trednarrow [i viitorul ei sigur, planificat, \n care Miles nu avea
loc, puteau fi uitate.
Zmbind, Miles spuse:
Ai fost amabil` s` m` instruie[ti la teatru. M` bizui pe tine
s` m` instruie[ti de asemenea s` dansez. Ceea ce e considerat
potrivit la palatul guvernatorului \ntr-o colonie \ndep`rtat`, s-ar
putea s` nu se potriveasc`....
Caroline \[i atinse degetele cu evantatiul.
Iar m` tachinezi, amintindu-mi c` nu v` cunosc
obiceiurile. Sunt sigur` c` m-ar distra un dans r`zboinic indian.
|]i voi dansa unul \ntre patru ochi. De[i nu [tiu de unde
voi procura penele [i un tomahawk.
Sunt \nsp`imnt`tori, indienii?
Nu mai avem probleme cu ei \n Tidewater de mul]i ani.
Exist` chiar o [coal` pentru indieni la William and Mary
College, [i \ncerc`m s`-i cre[tin`m.
Gnditoare, Caroline spuse:
B`nuiesc c` dup` un timp, mama ta s-a obi[nuit s` vad`
oameni ro[ii [i negri. Dac` negrii sunt to]i ca Benjamin...
Din p`cate, nu. Nu to]i oamenii de aceea[i culoare sunt
to]i buni sau to]i r`i. Ct despre Benjamin, \l respect ca pe un
alb. Mereu ne-a slujit, ca servitor [i prieten. Era devotat mamei
mele, cum mi-e acum mie.
Nu-mi spui mai multe despre Trendarrow-ul t`u?
Dac` vrei. Casa are zece ani, e din c`r`mid` [i lemn, cu
dou` etaje. Multe ferestre dau spre paji[tea care coboar` spre
ru. Sunt dou` camere mari la parter, lambrisate cu stejar, cu
[emineuri, ca acas` la tine. Avem multe lemne de foc, c`ci

DAC~ E S~ TR~DEZ

97

p`durea ajunge pn` la marginea planta]iei. Avem acareturi:


buc`t`ria, m`cel`ria, sp`l`toria. Apoi grajdurile [i garajele
pentru tr`suri.
Pare foarte mare.
Miles ridic` din umeri.
|n compara]ie cu planta]iile Berkeley Hundred [i
Westover, e de m`rime moderat`. Cum nu am familie, e destul
de mare. Cnd la mine stau mai mult de doisprezece oaspe]i...
Dai multe serb`ri?
}inem casele deschise pentru oaspe]i, \n Virginia.
Ai spus c` lucrezi la fel de mult ca orice sclav.
A[a fac, \n felul meu. M` trezesc foarte devreme s`
inspectez planta]ia c`lare, \mpreun` cu supraveghetorul meu.
Trebuie s` trec pe la cheiuri, sunt probleme: un sclav bolnav,
vite care nu m`nnc`, o recolt` pierdut`. Coresponden]` [i
contabilitate. Tr`im dup` propriile reguli pe planta]ie,
odihnindu-ne cnd vrem. Ce e mai pl`cut \ntr-o zi de var`,
dect s`-]i termini treaba diminea]a, iar \n c`ldura de la prnz
s` stai la umbra unui copac, privind p`unii pe paji[te?
|n timp ce vorbea, Caroline \i privea fa]a [i-i v`zu ochii
str`lucind cnd vorbea de casa lui. Ea spuse blnd:
Expui o imagine a unei vie]i pline [i \ncnt`toare.
Miles puse mna pe a ei.
Ar fi [i mai frumos dac` ai fi [i tu acolo.
{ocat`, spuse repede:
Nu cred c` ai avea timp pentru o so]ie.
Chiar cnd rosti asta, sim]i c` ro[ea [i-[i deschise evantaiul
ca s`-[i ascund` confuzia. Fu u[urat` cnd Miles se opri dup`
o plant` mare, care \i ascundea.
Miles spuse blnd:

98

ELIZABETH RENIER

Cu siguran]`, cineva g`se[te timp pentru ce are mai


scump pe lume. Dar ideile mele despre c`s`torie nu sunt ale
tale, micu]` Caroline. Eu cred c` o femeie \[i urmeaz` so]ul,
c`l`torind departe, dac` e nevoie; st` lng` el la bine [i la r`u;
\i face copii. Dac` vrea s` fac` asta, el \i va pune la picioare tot
ce are, \i va \mp`rt`[i visele [i ea va fi st`pna inimii lui pentru
totdeauna. P`rin]ii mei au fost ferici]i a[a. Singurul lor regret
a fost c` nu au avut [i al]i copii dup` mine. Au \nfruntat
\mpreun` greut`]i [i pericole, \ntr-un ]inut str`in...
Caroline \[i imagin` c` mergea spre capel` printr-o jungl`
tropical`, sim]ind pornirea spre aventur` a tat`lui ei. |[i duse
o mn` la piept ca s`-[i lini[teasc` inima, care b`tea
nebune[te. Era cuprins` de o emo]ie ciudat`, care o \ndemna
spre orizonturi mai largi.
Apoi \l v`zu pe Timothy. Timothy, \n albastru ca
\ntotdeauna, att de familiar, de sigur, de drag. Timothy,
c`ruia \i promisese viitorul ei.
Inspir` adnc [i se \ntoarse spre Miles. Vocea ei era sigur`
cnd \i spuse:
Ai dreptate cnd spui c` suntem diferi]i. Sunt sigur` c`
voi naviga pe ape mai lini[tite dect mama ta.
V`zu dezam`girea \n ochii lui Miles.
O clip`, am crezut... \ncepu el, apoi se opri. Fa]a lui era
impasibil` cnd Nicholas [i Amelia se apropiar`.
Cu vocea artificial de vesel`, Caroline \ntreb`:
Vre]i s` dansa]i, tat`?
Sigur. Nu spune c` e[ti prea b`trn`, Amelia. Ai fost
mereu vioaie.
Ochii Ameliei se aprinser` [i zmbi vesel`.
Voi \ncerca un menuet. Dac` muzican]ii vor cnta ceva
mai vivace, ne vom a[eza [i vom privi.

DAC~ E S~ TR~DEZ

99

Cred c` ai dreptate, drag`, se resemn` Nicholas. A[ fi


caraghios.
Mergnd mai departe, Timothy li se al`tur`. Pasul lui era
sprin]ar, ochii str`lucitori.
Am sc`pat de necazuri, spuse el. Fratele meu e att de
fericit c` i s-a n`scut un fiu, \nct a fost foarte generos. A fost
de acord s`-mi pl`teasc` datoria. De fapt, era att de bine
dispus, \nct am cerut cu dou` sute de lire mai mult. Haide,
Caroline, nu fi a[a de circumspect`. |[i poate permite banii
`[tia, are toate avantajele primului n`scut.
Sco]nd o hrtie din buzunar, o rupse \n dou` solemn.
F`cnd o plec`ciune exagerat`, \i \nmn` buc`]ile lui
Miles.
Domnule, bun`tatea ta m-a mi[cat profund. Nu o
apreciez mai pu]in, acum c` nu mai am nevoie de bani. Acum
pot dansa toat` seara f`r` griji. Vino, Caroline. Domnul
Courtenay, sunt sigur, se distreaz` cu dansuri populare.
Caroline ezit` o clip`, nesigur` de reac]ia lui Miles. El
ridic` o sprncean` [i zmbi u[or. F`cnd o plec`ciune, spuse
grav:
Cum domnul Brencombe m` face snob, \]i cer s` dansezi
menuetul cu mine.
Caroline nu-[i d`dea seama dac` era r`nit sau sarcastic. Nu
mai putea rezista presiunii bra]ului lui Timothy. |n timpul
dansului, \l c`ut` cu privirea pe Miles. El st`tea singur lng`
planta exotic`, privind hrtia din mna sa. Apoi o f`cu cocolo[
[i o l`s` s` cad` \n ghiveci. Acest gest o impresion`. Gre[i
pasul, deveni confuz`, pierdu ritmul dansului. {i cnd privi
din nou la Timothy, avea ochii plini de lacrimi pentru care nu
g`sea nici o explica]ie ra]ional`.

100

ELIZABETH RENIER

***
Se terminase. Tenta]ia [i visul. Visul pe care \l v`zuse o
clip` \n ochii ei; tenta]ia de a c`uta un col] mai retras, de a o
lua \n bra]e [i de a-i lini[ti \ndoielile cu s`ruturi pasionale.
Caroline s-ar fi speriat de revela]ia brusc` a pasiunii pe care
n-o cuno[tea \nc`, era sigur. Dup` ce ar fi calmat-o, i-ar fi spus
[oapte dulci \n p`rul brunet, ea tot ar mai fi tremurat [i
poate...
Miles alung` aceste gnduri din minte. Caroline nu era a
lui; nu-i va \mp`rt`[i viitorul nesigur. Toat` via]a [i-o va aminti
a[a cum era \n seara asta: radioas` \n alb [i argintiu, cu ochii
cenu[ii inocen]i, sigur` c` \n lumea ei totul era bine. Era
prin]esa lui adormit`, dar nu avea dreptul s-o trezeasc`, cu un
s`rut. Chiar ocazia de a o ajuta \i fusese negat` cnd Timothy
rupsese \mputernicirea de plat` \n dou`.
Tr`sura opri \n fa]a casei lui. Miles spuse politicos:
A]i fost amabili s` m` include]i \n grupul vostru. Seara a
fost pl`cut`. S`rut` mna Ameliei. Servitorul dumneavoastr`,
doamn`. {i al t`u, veri[oar` Caroline.
Ea nu-l privea. Privea pe fereastr` \ncruntat`, tulburat`.
Ce se \ntmpl`? \ntreb` ea. Tat`, de ce se apropie Henry de
cas`, \n loc s` coboare treptele tr`surii? Se pare c` a g`sit... O, nu!
Miles se \ntoarse s` vad` ce cauzase strig`tul ei de spaim`.
Deschise u[a [i s`ri jos. |nso]itorul \ngenunchease pe pavaj,
]innd \n mn` o peruc` alb` p`tat` de snge. La picioarele lui
Miles era cadavrul servitorului s`u, Benjamin.
|nso]itorul spuse, impresionat:

DAC~ E S~ TR~DEZ

101

S`-l duc \n`untru, domnule? Se strng curio[ii.


Miles d`du din cap c` da. |n spatele lui, Nicholas porunci
s` se coboare treptele tr`surii.
Ce se \ntmpl`? \ntreb` el. Un tlhar [i-a f`cut treaba
chiar \n pragul u[ii tale? Apoi, recunoscnd cadavrul, exclam`:
Doamne! E servitorul t`u negru. Asasinat?
Paralizat de [oc, f`r` s` \n]eleag`, Miles deschise u[a casei
[i se \ntoarse cu lumn`ri. |l \ndrum` pe \nso]itor spre
bibliotec`, unde Benjamin fu \ntins pe sofaua de piele. |n
camer` erau \mpr`[tiate hrtii. Biroul era spart; cerneala
cursese pe covor.
Intrnd \n camer`, Nicholas puse c`limara \n picioare.
Lipse[te ceva? Hrtii compromi]`toare? Scrisori de la
prietenii t`i rebeli? Asta nu e o spargere obi[nuit`.
Miles nu asculta. Era \ngenuncheat lng` trupul b`rbatului
care \l slujise toat` via]a, dormise \n fa]a u[ii lui [i care acum
\[i d`duse via]a pentru el. Miles \[i lu` capul \n mini. Suspin`.
Sim]i o atingere u[oar` pe um`r. Caroline era lng` el,
\nl`crimat`.
{opti trist`:
Era att de blnd. Cine ar fi putut face asta?
|n fundal, Nicholas d`dea ordine. |nso]itorul aduse o
p`tur` [i acoperi cadavrul lui Benjamin. Miles nu sim]ea dect
vocea Carolinei, mna ei pe um`rul lui. Fa]a ei parc` se
maturizase brusc [i era la fel de blnd` ca a mamei lui. Miles
\[i puse mna pe obraz. Ea \l \mbr`]i[`.
Miles, drag`. Nu vroia dect s` te slujeasc`, s`-[i dea via]a
pentru tine. Nu vroia s` plngi prea mult dup` el.
|l ]inea \n bra]e, \l mngia pe p`r. |i lu` capul la pieptul ei
[i uit` de orice, numai s`-l ostoiasc`.

Capitolul 6
Caroline st`tea la fereastra din fa]a intr`rii casei lordului
Brencombe, privind nelini[tit` strada. Dup` agita]ia din
ultima or`, casa era neobi[nuit de lini[tit`. Nicholas, ca [i cum
ar fi fost pe punte, d`duse ordine. Angajase un servitor pentru
Miles, aranjase \nmormntarea lui Benjamin. Miles, str`in \n
Londra, \l l`sase s` comande, de[i nu vroia s`-[i implice unchiul
\ntr-o treab` ce p`rea periculoas`. Timothy se oferise s` ajute,
dar fusese refuzat de Nicholas. Acum era \n bibliotec`, scriind
o scrisoare pentru mama sa [i una pentru Eustace Hardacre,
pe care vroia s-o trimit` \mpreun` cu datoria.
Carolinei i se p`rea c` totul nu fusese adev`rat. Afirma]ia
lui Nicholas c` locuin]a lui Miles era periculoas` pentru ea;
repro[urile Ameliei pe drumul spre cas`.... Dar nu-[i amintea
dect ap`sarea tmplei lui Miles pe pieptul ei, inima care \i
b`tuse cu putere [i emo]ia care o l`sase tremurnd.
St`tea \ntins` \n sfr[it \n patul mare, cu perdele, luna
p`trundea prin obloane [i se confrunta cu existen]a celeilalte
Caroline, pe care o respinsese, dar pe care o purtase ca pe un
copil nen`scut \nc` \n ea, \n ultimele s`pt`mni.

DAC~ E S~ TR~DEZ

103

Diminea]a se privise \n oglind`, a[teptndu-se s` vad`


schimbarea care avusese loc. Nu v`zu nimic deosebit. Nici
p`rin]ii ei sau Timothy nu p`reau s` vad` vreo diferen]`.
Faptul c` devenise o femeie, c` l`sase deoparte pentru
totdeauna lumea copil`riilor, \l [tia numai ea. Dar acuma era
ca dou` persoane.
|l a[tepta pe Miles, care trebuia s` se \ntoarc` \mpreun` cu
tat`l ei. |i era dor de el, s`-i ating` mna, s`-l \mpace.
|n curte intr` o tr`sur` [i se opri \n fa]a u[ii. Dar pe
portier` nu era nici blazonul Penwarden, nici Brencombe.
Ap`ru o siluet` plin`, g`tit` peste m`sur`. |nsp`imntat`,
cobor\ sc`rile.
N`v`lind \n bibliotec`, exclam`:
Timothy, domnul Hardacre e la u[`. S`-i spun valetului
s`-i spun` c` nu e[ti acas`, sau s-o chem pe mama?
De ce? \ntreb` el vesel. |l pot \nfrunta, acum c` am
\mputernicirea de plat` de la fratele meu.
Dar, Timothy, so]ia lui e cu el. Doar nu crezi c` va trece
cu vederea ridiculizarea so]ului ei din parc?
Timothy deveni serios.
La dracu, uitasem.
Se auzi clopo]elul. Pa[ii valetului se auzir` pe hol.
Ce-o s` faci? [opti Caroline, ca [i cum ar fi fost din nou
copii, sf`tuindu-l cum s` scape de pedeapsa pentru vreo
n`zdr`v`nie pe care o f`cuser`.
Timothy mim` o muschet` pe um`r.
|nfrunt`m du[manul. Cu tine al`turi, chiar [i b`trnul
\nfumurat nu m` poate speria.
Caroline \[i st`pni rsul [i-[i lu` o mimic` adecvat`. Avea
o expresie inocent` [i f`cu o reveren]` pn` la p`mnt; iar

104

ELIZABETH RENIER

ochiul critic al Sybillei Hardacre nu detect` nici o gre[eal` \n


salutul lui Timothy.
Afabil, el spuse:
Nu cred c` locuin]a tat`lui meu a mai fost onorat` de
prezen]a dumneavoastr` pn` acum. Dori]i vin, ciocolat`?
Sybilla r`spunse, ]eap`n`:
Am venit spernd c-o vom g`si pe veri[oara mea, Amelia.
Cum e[ti aici, domnule Brencombe...
Cum sunt aici, doamn`, [i so]ul dumneavoastr` e [i el
aici, permite]i-mi s`-mi onorez datoria pe loc. F`cnd o
plec`ciune, Timothy \i d`du \mputernicirea de plat`.
Degetele cu inele ale lui Eustace Hardacre \n[f`car` hrtia.
O citi cu aten]ie, apoi o \mp`turi [i o b`g` \n portmoneu.
Nu m` a[teptam s`-mi pl`te[ti att de repede. Ai noroc,
domnule Brencombe. Eu nu ]i-a[ fi dat banii att de u[or.
Sybilla trecu la al doilea atac.
Cealalt` problem` care ne-a f`cut s` venim nu cred c`
poate fi rezolvat` att de u[or. Caroline, te rog, cheam-o pe...
doamna Penwarden.
Ea nu m-a acceptat niciodat`, reflect` Caroline amar. Totu[i,
va pretinde c` a f`cut aceast` vizit` din \ngrijorare familial`. O
\ntlni pe Amelia care tocmai cobora sc`rile, [i-i [opti:
Mam`, nu te sup`ra pe Timothy prea tare. N-a vrut s`
supere pe nimeni. S-a distrat doar pu]in.
Amelia ascult` purtarea nepoliticoas` a lui Timothy,
povestit` de veri[oara ei.
Cnd \n cele din urm` \i veni rndul s` vorbeasc`, spuse:
F`r` \ndoial`, domnul Brencombe ar trebui s` v` cear`
scuze. E problema lui, nu a mea. Ct despre prietenii fiicei
mele, e datoria mea [i a tat`lui ei s` hot`rm. Dac` a]i avea o fiic`...

DAC~ E S~ TR~DEZ

105

S` aud asta de la tine! izbucni doamna Hardacre.


Imperturbabil`, Amelia se corect`:
Dac` a]i avea grija unei fiice...
A[ avea grij` cu cine umbl`. Am \n]eles c` azi-noapte a
dansat un menut cu un str`in.
Mereu ai ascultat brfele r`ut`cioase, r`spunse Amelia. Ai
auzit astfel doar jum`tate din adev`r. Partenerul Carolinei la
menuet a fost domnul Courtenay, fiul surorii lui Nicholas,
Mary. E un gentleman american. A fost oaspetele nostru asear`.
Carolinei \i venea s-o ia \n bra]e pe mama ei. Eustace
interveni [i el
Courtenay, spune]i? E din Virginia? Cnd Amelia d`du
din cap c` da, \ntreb`: Are un protejat numit... O clip`. Scoase
o scrisoare din buzunar [i o r`sfoi. A, aici era. Piers. Acesta e
numele b`iatului.
Caroline \i r`spunse:
E finul domnului Courtenay, domnule. Cum a]i auzit de
el? A, acum \mi amintesc. Miles a men]ionat...
B`iatul e la aceea[i [coal` cu fiul meu, Paul, spuse
Eustace. Speram s`-l \ntlnesc pe domnul Courtenay din
Virginia. Spuse Virginia cu scrb`.
Timothy, care st`tea lng` fereastr`, bucuros c` nu mai era
\n discu]ie, anun]` vesel:
Atunci, domnule, dorin]a vi se va \mplini. Iat`-l pe
domnul Courtenay, \mpreun` cu c`pitanul Penwarden.
Nicholas, spernd s` intre nev`zut cnd recunoscuse
tr`sura de afar`, \njur` \n gnd cnd Timothy deschise u[a
salonului.
Cnd Miles intr`, ochii lui se \ntlnir` o clip` cu ai
Carolinei. V`zndu-l trist, \i arunc` o privire de simpatie.

106

ELIZABETH RENIER

Eustace \l privi din cap pn`-n picioare. F`r` s`-l salute,


exclam` grosolan:
Deci tu e[ti cel care predic` separarea tinerilor [i vrei ca
fiul meu s` fie un tr`d`tor. Ai merita una cu biciu[ca.
Involuntar, mna lui Miles se duse la spad`. Triumf`tor,
Eustace izbucni:
Iat`! Ar fi \n stare s` m` ucid`, rebel tic`los!
Haide, sunt doamne de fa]`, protest` Nicholas.
Miles spuse calm:
De aceea, domnule, m` ab]in de a cere scuze pentru
aceste insulte.
O scuz`! exclam` Eustace. Crezi c` ]i-a[ cere scuze,
cultivator am`rt de tutun?
E din categoria celor care v` umplu cuferele cu bani, v`
reamintesc, spuse Nicholas mnios.
{i de aceea cred c` pot conduce lumea!
Nu, domnule, protest` Miles, f`r` s` ridice vocea. Doar
]ara noastr`.
Amelia \ncepu s` se ridice. Dar Eustace \i f`cu semn cu
mna gras`.
Nu, nu pleca]i. S` [ti]i ce [arpe a]i \nc`lzit la Trendarrow.
Cunosc perfect vederile politice ale domnului
Courtenay, remarc` rece Amelia. Sunt \n dezacord cu ale
noastre. Totu[i, e nepotul so]ului meu.
Nicholas veni lng` scaunul ei. V`znd privirea lui de
mul]umire, Caroline \[i d`du seama ce leg`tur` puternic` era
\ntre ei. Orice dezacorduri ar fi avut \n particular, \n fa]a lumii
erau uni]i.
Miles \i spuse Ameliei:
Nu [tiu cu ce l-am jignit pe acest domn. Dar cum suntem
amndoi oaspe]i \n casa domnului Brencombe...

DAC~ E S~ TR~DEZ

107

Casa e \nc` o dovad` a prostiei lui, declar` Eustace. Voi


considera de datoria mea s`-l informez pe lordul Brencombe
c` fiul s`u prime[te \n cas` un tr`d`tor...
V` rog s` nu face]i asta, interveni Timothy nelini[tit. Tata
e bolnav. Nu vreau s`-i provoca]i \ngrijorare.
Nu eu \i voi provoca \ngrijorare, spuse Eustace. Ci
propria ta purtare.
Miles p`[i \ntre ei.
Cu mine sunte]i certat, domnule Hardacre. S` nu-i
implic`m pe al]ii. Nu-mi dau seama...
Nu min]i, domnule. Eustace \l ar`t` cu un deget gras.
Negi c` \ncurajezi tr`darea \mpotriva regelui t`u [i a ]`rii
mam`? C` \]i provoci concet`]enii s` ridice armele \mpotriva
trupelor trimise s` v` protejeze? C` te aduni cu oamenii care
vor s` \ncalce legile Angliei?
Sigur c` neg asemenea acuza]ii, rostite cu aceste cuvinte.
Am venit \n Anglia s` caut o rezolvare pa[nic` a conflictelor
noastre. Dac` guvernul britanic se \nc`p`]neaz` s` fie surd la
apelurile noastre, s` ne trateze ca pe drojdia societ`]ii; dac`
mini[trii vo[tri, exceptnd c]iva mai lumina]i, ne provoac`
continuu prin obtuzitatea lor [i impune taxe care ne \n`bu[e
economia... Atunci afirm c` nu pute]i fi surprins dac` unii
dintre noi care se revolt` \mpotriva...
Ha! A]i auzit? Eustace \[i lovi palma cu pumnul. Se
condamn` singur.
Nicholas se trase de e[arf` ca [i cum nu putea respira.
Amelia puse mna pe bra]ul lui, avertizndu-l. Controlndu-se,
el spuse:
Prea iei \n serios cuvintele lui Miles, Eustace. Nu te-au
revoltat niciodat` taxele sau altceva? De multe ori am jurat s`

108

ELIZABETH RENIER

pun tunul pe Amiralitate, dar nimeni nu m-a acuzat de


tr`dare. Miles e tn`r...
Nu prea tn`r ca s` fie membru al Adun`rii din Virginia,
institu]ie pe care \n]eleg c` guvernatorul g`se[te adesea
necesar s-o dizolve din cauza hot`rrilor ei rebele!
Caroline nu-[i mai putu ]ine gura.
Dar Miles e prieten cu guvernatorul. Merge la baluri \n
casa lordului Dunmare din Williamsburg.
Ro[i furioas` cnd to]i o privir`: Sybilla cu dezaprobare,
p`rin]ii ei mustr`tor, Timothy cu nelini[te. C`ut` \ncurajare la
Miles. Dar privirea lui o avertiza s` tac`.
Eustace exclam`, triumf`tor:
Atunci chiar e un [arpe. Complotnd \n \ntuneric s`...
Gre[e[ti, domnule, r`spunse Miles. Lordul Dunmare
cunoa[te ideile mele, [i pe cele ale altor reprezentan]i. Nu
complot`m \n pivni]e \ntunecoase \mpotriva regelui [i a
Parlamentului Britanic. Plngerile, avertismentele noastre
sunt deschise, ca s` le judece to]i. |nainte ca Eustace s`-l poat`
\ntrerupe, continu` amar, ridicnd vocea pentru prima dat`:
\n Anglia nu e a[a. Aici, \n ]ara mam` c`reia ar trebui s`-i fiu
fidel, servitorul meu, care nu a f`cut r`u nim`nui \n via]a lui,
a fost asasinat cu cruzime; biroul meu spart, hrtii personale
furate. Dac` a[a rezolv` englezii ne\n]elegerile...
Nicholas veni lng` el, prinzndu-l pe Miles de bra].
Ai grij`, b`iete. E[ti sup`rat [i furios.
Eustace se ridic`. Un nasture s`ri din vesta lui cnd \[i
scoase burta \n fa]`. Timothy, \n`bu[indu-[i rsul, \l c`ut` pe
jos. I-l \nmna radios. Bancherul \i d`du mna la o parte,
confruntndu-se cu Miles.
|ntr-adev`r, domnule, ar trebui s` ai grij`. De mine nu se
rde, cu mine nu se ceart`. |i arunc` o privire lui Timothy,

DAC~ E S~ TR~DEZ

109

care se pitise \n spatele lui Nicholas. Am putere, domnule


Courtenay [i inten]ionez s-o folosesc \n slujba ]`rii mele. Am
luat deja m`suri ca fiul meu s` nu mai fie corupt. Am cerut ca
finul dumitale s` fie imediat exmatriculat de la [coal`.
Miles \[i pierdu controlul. Desf`cu bra]ele.
Dar e doar un copil. Nu poate face r`u!
Nu z`u! Crezi c` hot`rrea fiului meu, care nu mai vrea
s` intre \n armat` ca s` nu lupte \mpotriva prietenului s`u
Piers, m` poate l`sa rece?
De[i era \ngrijorat`, Caroline se bucur` pentru Paul, al
c`rui caracter \l crezuse de mult strivit.
Timothy remarc` peste um`rul lui Nicholas.
Atunci, mai bine \l da]i la Marin`. Nu prea cred c` se vor
\ntlni pe mare.
Furia lui Eustace nu mai avea limite. Se n`pusti afar`, iar
so]ia lui \l urm` cu demnitate. |n u[`, Miles \i t`ie calea.
V` rog, domnule, retrage]i-v` plngerea. Piers e tn`r,
impresionabil. E singur \n Anglia, f`r` familie [i al]i prieteni \n
afar` de mine. Nesiguran]a \l face s` laude realiz`rile ]`rii sale,
s`-mi exagereze importan]a, s` vad` o lupt` cu armele acolo
unde e doar o lupt` cu cuvintele. Desconsidera]i-m`, dac`
vre]i. Dar v` rog, nu v` desc`rca]i mnia pe un copil.
Eustace spuse cu satisfac]ie:
Vei vedea curnd pe cine o s`-mi descarc mnia,
domnule, prefer s-o numesc indignare \ndrept`]it`. D`-te la o
parte s` trec.
|l lovi pe Miles cu bastonul peste bra].
Caroline tres`ri, cu mna la gt. Amelia era [i ea \n
picioare.
Nicholas exclam` mnios:

110

ELIZABETH RENIER

Ai mers prea departe, Eustace. Cum \ndr`zne[ti s`-mi


tratezi nepotul ca pe o slug` insolent`!
Miles se scutur` acolo unde fusese lovit, ca de un gunoi.
Nu te enerva, unchiule Nicholas. Domnul Hardacre mi-a
f`cut de fapt un serviciu, c`ci v-a demonstrat cum sunt privi]i
americanii de negustorii vo[tri, de guvern, chiar [i de rege.
Cuvintele mele nu ar fi ar`tat mai clar nemul]umirile noastre.
Calm, se d`du la o parte, f`cnd o plec`ciune irepro[abil`
c`tre Sybilla, care trecu pe lng` el f`r` s`-l priveasc`.
Ro[u la fa]`, Nicholas \i urm` \n hol. Timothy, ar`tndu-i
degetele \ncruci[ate Carolinei, \i ocoli [i-[i chem`
majordomul.
Miles se \ntoarse c`tre Amelia.
Regret, doamn`, c` dumneavoastr` [i Caroline a]i fost
implicate \ntr-o asemenea ceart`. M` tem c` nu v-am adus
dect necazuri.
Amelia ridic` din umeri.
I-ai oferit so]ului meu ocazia de a lupta din nou, de[i nu
cu tunurile de pe vas. De fapt, nu-i faci nici un deserviciu.
Cauza mea nu e a lui, doamn`. El nu poate lupta cu
con[tiin]a curat` pentru o cauz` pe care o consider` gre[it`.
Dreptatea, domnule Courtenay, nu e niciodat` de partea
gre[it`. Unchiul t`u caut` dreptatea pentru tine.
Observnd \ncruntarea Ameliei \n timp ce Eustace ridica
vocea pe hol, Caroline \nchise u[a.
Mam`, cum se pot purta att de urt? Nu [tiu cum ]i-ai
p`strat calmul, Miles. |n Virginia nu exist` dueluri?
Foarte rar. Doar nu crezi c` a[ putea cere satisfac]ie de la
ruda mamei tale, un oaspete \n casa domnului Brencombe, de
dou` ori de vrsta mea?

DAC~ E S~ TR~DEZ

111

Autocontrolul t`u e de l`udat, spuse Amelia. |]i


mul]umesc pentru asta. Oricum, vei mai auzi de Eustace
Hardacre. Hrtiile care ]i-au fost furate te acuzau cu ceva?
Miles \[i lu` b`rbia \n mn`.
|ncerc s`-mi amintesc cuvintele exacte dintr-o scrisoare
pe care i-am scris-o altui deputat din Virginia. E adev`rat c`
le-am spus guvernatorului [i Adun`rii opiniile mele, iar acum
dou` zile am scris o scrisoare la sup`rare. |mi amintesc c` am
f`cut aluzie la regele George \n termeni nefavorabili.
O, Miles! exclam` Caroline, [ocat`. Ai trimis-o?
Era \n biroul meu, a[teptnd ca un vas s` plece din
Londra.
{i a fost furat` de ho]?
Da. |mpreun` cu o scrisoare de la Piers care, dac` ar fi
fost scris` de un adult, ar fi fost compromi]`toare. {ti]i c`
b`iatul nu se controleaz`.
Cine b`nuie[ti c` e vinovat de acest jaf [i de uciderea
servitorului t`u? \ntreb` Amelia.
So]ul dumneavoastr` [i domnul Benjamin Franklin
consider` c` sunt opera unui informator obi[nuit.
Ochii Carolinei se m`rir`.
Vrei s` spui c` va preda aceste hrtii personale ca probe
\mpotriva ta, doar pentru bani? E josnic!
Dac` e a[a, nu prea sunt [anse s` fie prins. Nu cred c`
vreun magistrat ar fi un doritor s` prind` un criminal [i ho]
mai mult ca sir John Fielding. Totu[i, cnd l-am vizitat la casa
lui din Bow Street azi diminea]`, nu prea am putut s`-l ajut`m.
Nici un martor n-a ap`rut; nu e nici un indiciu. {i dac` cel care
a f`cut mr[`via asta e cunoscut ca folositor guvernului...
Ridic` din umeri, l`sndu-[i propozi]ia neterminat`.
Amelia spuse:

112

ELIZABETH RENIER

Ai intrat \ntr-o mare \ncurc`tur`, domnule Courtenay.


N-ai avut noroc c` dup` neglijen]a ta cu propria
coresponden]`, ai sosit aici \n acela[i timp cu veri[oara mea
[i so]ul ei. Eustace Hardacre nu amenin]` \n vnt. Are mare
putere \n Londra. Privindu-[i minile \mpreunate, Amelia se
\ndrept` \ncet spre u[`; apoi \l privi. Dac` Piers e
exmatriculat, [i nu m` \ndoiesc c` va fi [i nu-l po]i primi la
tine, nu te teme. Nu-mi plac cei care asfideaz` autoritatea,
domnule Courtenay. Dar Piers e doar un copil. Va fi binevenit
la Trendarrow.
Miles reveni la realitate [i travers` camera. S`rutndu-i
mna, spuse:
V` mul]umesc din inim`. Am \ntlnit mult` du[m`nie \n
Anglia. Dar afec]iunea [i simpatia din partea voastr` cnt`resc
mult mai mult.
Ochii Ameliei se \mblnzir`, fa]a i se relax`. |i strnse u[or
mna. Apoi \ncepu s` urce sc`rile.
|ntorcndu-se spre Caroline, Miles d`du trist din cap.
Nu \n]eleg. Credeam c` m`tu[a mea nu aprob` opiniile
mele [i ale lui Piers; c` era fericit` s` scape de noi.
Asta era atunci cnd credea, cum credeam [i eu, c` ai
venit s`-mi iei Trendarrow. Mama ar considera du[manul ei pe
oricine mi-ar amenin]a fericirea.
Nu-[i d` seama c` acum amenin] fericirea ta, c` v-a[
putea aduce mari necazuri?
|l va sus]ine pe tata. Nu i se opune dect cnd e vorba de
mine. Au o rela]ie ciudat`, Miles. Cred c` tata a r`nit-o
profund \n trecut, de[i e prea mndr` s` recunoasc`. Dac` nu
m-ar fi adoptat pe mine, el [i-ar fi numit fiul natural
mo[tenitor.

DAC~ E S~ TR~DEZ

113

Are un fiu?
A avut demult, cu fiica hangiului de pe chei. B`iatul a
murit de mic.
Miles t`cu. Apoi spuse blnd:
Ct trebuie s` te iubeasc` tat`l t`u, Caroline. E evident
c`-[i dorea un fiu. Totu[i, \n schimb te-a acceptat pe tine.
M` tachina c` eram att de mic` \nct m-ar fi putut ]ine
\ntr-o mn`. Mereu mi-a adus cadouri frumoase din c`l`toriile
lui. Optsprezece ani m-a iubit ca pe propria lui fiic`.
{i tu \l iube[ti?
Bine\n]eles.
Mai mult dect pe Timothy?
Perplex`, se \ncrunt` [i r`spunse rar:
Nu se pot compara. Sentimentele mele pentru Timothy sunt...
Dragostea unei surori pentru fratele ei?
Ro[i [i se \ntoarse cu spatele. Cu vocea tulburat`, spuse:
{i tu? |nti mama, apoi tat`l meu. Chiar [i Timothy \nsu[i.
{i acum, tu. Vre]i s` m` face]i s` m` \ndoiesc.
|ndoiala nu prinde dac` nu are teren favorabil. Se
apropie de ea. Copila Caroline, c`utnd siguran]a lucrurilor
familiare, s-a convins pe ea \ns`[i c` n-avea \ndoieli. Femeia pe
care am descoperit-o noaptea trecut`...
Inima ei b`tea prea tare. Acum c` sosise momentul pe
care-l a[teptase, era nepreg`tit` s`-i fac` fa]`. |[i lu` obrajii \n
mini.
Nu, Miles, te rog. Sunt... sunt confuz`. Noaptea trecut`
am sim]it, am crezut c` aveai nevoie de mine.
Am nevoie de tine acum. Mereu voi avea nevoie de tine.
O lu` de umeri, blnd, mngietor. Frica \i trecu. |ntr-o clip`,
va fi la fel de calm` [i de puternic` precum fusese noaptea
trecut`.

114

ELIZABETH RENIER

Se auzir` vocile lui Nicholas [i Timothy, care se \ntorceau.


Caroline [opti:
Nu acum, Miles. D`-mi drumul, te rog.
Miles \i d`du drumul, apoi o urm` la u[`. Caroline fugi pe
sc`ri. Se opri [i-l privi. Din cauza lui nu mai era fata inocent`,
f`r` griji. Prin el fusese implicat` \n r`ut`]ile oamenilor. De[i
acest gnd \l deranja, [tia c` dac` ar fi fost \ntoarc` timpul
\napoi, nimic pe lume n-ar fi \nlocuit minutele scumpe cnd
ea \l \mbr`]i[ase.
***
Nicholas se trnti pe un scaun [i-[i [terse transpira]ia de pe
frunte.
Trei zile, [i ce-am realizat? \l \ntreb` pe Miles, de lng`
fereastra bibliotecii casei lordului Brencombe. Nimic. N-avem
nici un indiciu cine ]i-a omort servitorul. Nu [tim ce s-a
\ntmplat cu hrtiile tale. Eustace Hardacre inten]ioneaz` s`-]i
fac` r`u.
|[i \ntinse picioarele [i-[i scoase pipa din buzunar. Miles \[i
scoase [i el punga cu tutun.
Te-ai zb`tut pentru mine, unchiule Nicholas, [i-]i sunt
recunosc`tor. Nu e lupta ta...
Nu e felul meu de a lupta. D`-mi o corabie zdrav`n`, un
echipaj bun [i ni[te tunuri \ndreptate spre un cruci[`tor
inamic, un inamic pe care s`-l pot vedea, s`-l pot lovi. Nu-mi
plac intrigile [i spionii.

DAC~ E S~ TR~DEZ

115

Nici mie, protest` Miles. Activitatea mea nu e secret`;


guvernatorul Virginiei [i lordul North sunt la curent cu ce fac.
Nicholas trase din pip`.
Acolo cred c` sunt hrtiile tale, la lordul North. {i
b`nuiesc c` tlharul e \n slujba lui.
Atunci, de ce n-a f`cut nici o mi[care?
Nu se gr`be[te. Sigur [tie c` ai rezervat un loc pe
corabia care pleac` din Plymouth peste [ase s`pt`mni; c`
oricum nu pleac` nici un vas din Londra spre America timp
de dou` s`pt`mni. N-ai \ncercat s` p`r`se[ti Londra.
Probabil gnde[te c` dac` mai a[teapt`, te vei da mai mult
de gol.
M`car ar \ncheia a[teptarea asta, reflect` Miles amar.
Nu vreau s` te v`d jucnd rolul unui martir, sau s` mi se
implice familia \n scandalul procesului unui tr`d`tor.
Nu, domnule. De aceea ar fi mai bine s` v` \ntoarce]i
imediat la Trendarrow, s` uita]i de existen]a mea [i de necazul
pe care vi l-am adus.
|ndr`zne[ti s`-mi dai ordine, domnule? M` voi \ntoarce
acas` cnd voi avea chef, nu cnd vrea altcineva. |l privi pe
Miles cu ochiul s`u bun. La dracu, nu te sperii cnd m` mnii.
Nu ]i-e fric` de mine deloc?
Nu, domnule. Regret doar c` v-am jignit.
Nicholas puf`i din pip` \n t`cere cteva clipe.
S`-]i spun cum vom face. Ne \ntoarcem la Trendarrow [i
tu vii cu noi.
Miles r`spunse.
Nu cred c` asta ar mul]umi-o pe so]ia dumneavoastr`.
N-ar fi prima dat` cnd nu-i fac pe plac. Dar nu mi se va
opune.

116

ELIZABETH RENIER

Vorbi]i serios, domnule?


Bine\n]eles. Las glumele pe seama tn`rului Brencombe.
Atunci, trebuie s` v` mul]umesc, domnule, [i s` v` refuz
invita]ia. Nu m` voi ascunde, spuse Miles.
Nicholas se \ncrunt` [i-i evit` privirea.
Cine a spus c` te ascunzi?
Nu la asta v` gndea]i. Acolo e un tunel, pe care str`mo[ii
\l [tiau. Nu vreau s` fiu \nchis acolo, cu poli]ia a[teptnd la
ambele capete. Mai bine s` m` prind` la loc deschis.
C`pitanul Penwarden studie fa]a hot`rt` a tn`rului. Se
ridic` [i-l b`tu pe um`r.
A[a vorbe[te un adev`rat Penwarden. Dac` ]i-ai schimba
credin]a, s` ]ii cu regele [i parlamentul [i i-ai p`r`si pe rebelii
aceia blestema]i, atunci a[ m`rita-o pe Caroline cu tine [i a]i
sta amndoi la Trendarrow.
Dar, domnule, zmbi Miles, dac` mi-a[ schimba credin]a,
n-a[ mai fi un adev`rat Penwarden.
Caroline intr` \n timp ce ei rdeau. Spuse vesel`:
Nu \n]eleg de ce se mai vorbe[te despre r`zboi, cnd
doi gentlemeni cu idei att de diferite se \n]eleg att de
bine.
Nu oameni ca noi \ncep r`zboaiele, spuse Nicholas. Ci
oameni limita]i, \n posturi \nalte. B`rba]i ca \nfocatul orator
Patrick Henry din Virginia [i politicieni bigo]i ca lordul North
din Anglia. Dar nu mai spune [i altcuiva, sau voi fi arestat
pentru tr`dare, \mpreun` cu Miles.
Caroline \[i duse mna la gt [i ochii i se m`rir`.
Credeam c` pericolul a trecut, c` nu mai avem de ce s`
ne temem...
Nicholas o mngie pe um`r.

DAC~ E S~ TR~DEZ

117

Haide, drag`, doar glumeam.


Nu se glume[te cu a[a ceva, tat`.
Miles spuse blnd:
Nu-]i face griji pentru mine, veri[oar`. Nu mi se va
\ntmpla nimic.
Atunci, de ce por]i mereu sabia? De ce a \nceput tata s-o
poarte din nou pe a lui? {i ai pistoale la [a. Le-am v`zut.
Miles r`spunse, imperturbabil:
Londra e un loc periculos, cum cred c` ]i-ai dat seama.
Trebuie s` m` protejez de tlhari...
Nu m` min]i, r`spunse ea mnioas`. Nu sunt copil.
Amndoi crede]i c` Miles va fi arestat?
E posibil, spuse Miles calm. Totu[i, nu cred c` voi fi
spnzurat.
Caroline \[i duse minile la obraji, privindu-i \ngrozit`.
Dup` o clip`, ochii \i str`lucir`. |l lu` pe Nicholas de bra] [i-l
privi pe sub gene.
Tat`, nu-mi mai place Londra. E zgomot [i mizerie, sunt
mul]i cer[etori [i scene nepl`cute. Nu ne \ntoarcem la
Trendarrow? {i vine [i v`rul Miles cu noi?
Tat`l ei \i mngie mna cu dragoste.
Asta i-am sugerat [i eu. Dar nu vrea s` vin`. Vrea s` uit`m
de el.
Privindu-l pe Miles \n ochi, Caroline spuse rar:
Asta, cum [tie [i el, e imposibil.
Inima lui Miles tres`ri. Dar acum era ferm hot`rt s` nu
\ncerce s-o cucereasc`. Nu avea dreptul s-o implice \n
necazurile lui; mai ales acum, cnd era posibil s` fie arestat.
A[a c` nu-i r`spunse [i-i evit` privirea cald`. |n schimb,
\ntreb`:

118

ELIZABETH RENIER

{i Timothy? {i el vrea s` plece din Londra? Sau nu l-ai


\ntrebat?
Niciodat` n-o face, observ` Nicholas. Caroline ia
hot`rrile, iar Timothy o urmeaz` fericit.
Ro[ind, se \ndep`rt` de el [i exclam` rece:
Dac` e fericit a[a, ce obiec]ie ai?
N-am nici o obiec]ie, copil`. Dar \mi place mai mult s`-]i
fiu tat` dect so], dac` a[a gnde[ti. |i f`cu cu ochiul lui Miles.
Poate chiar dac` te vei r`zvr`ti, nu ar fi o amabilitate s`-]i s`
te \nsori cu Caroline.
Mirat`, \ntreb`:
De ce spui c` Miles ar trebui s` se \nsoare cu mine?
Era doar o... o glum`, drag`, r`spunse Nicholas, ro[ind.
|ntre Miles [i mine.
|i privi pe rnd. Tat`l ei p`rea preocupat de pipa lui. Miles
aproape c` zmbea.
Spuse mnioas`:
Nu prea consider aceasta subiect de glum`. Totu[i, aflu
cte ceva despre cei apropia]i.
Se \ntoarse, gata s`-i dea lacrimile [i plec`. Se duse la
fereastra dormitorului ei, privind traficul str`zii. Se auzeau
strig`tele vizitiilor [i vnz`torilor ambulan]i, tropotul
copitelor [i zgomotul ro]ilor. Ora[ul forfotea de via]` [i
undeva acolo erau Timothy [i prietenii lui, jucnd zaruri, c`r]i
sau privind o lupt` de coco[i; uitnd de ea \n timp ce paria
cele dou` sute de lire pe care le storsese de la fratele lui, \n
plus.
Undeva acolo erau locuri pe care nu le v`zuse niciodat`:
\nchisorile Newgate [i Tyburn [i Poarta Tr`d`torilor. Aceste
nume \i d`deau fiori reci. |[i dorea din toat` inima s` plece de

DAC~ E S~ TR~DEZ

119

aici, unde Timothy nu putea rezista tenta]iei; unde b`rba]ii


purtau s`bii [i se temeau pentru via]a lor; unde o distrac]ie de
sear` se \ncheia cu uciderea unui servitor blnd [i devotat [i
unde era o str`in`.
|nchise ochii. |n locul tr`surilor, v`zu paji[ti [i un ele[teu
cu nuferi. |n locul strig`telor stridente de pe strad` auzi
cntecul sturzului din stejarul mare de la Trendarrow. Acolo
era \n siguran]` [i nimic nu se schimba, iar anotimpurile
treceau lini[tite; [i nu-i mai era team` pentru tat`l s`u, c`ci
probabil \[i va petrece restul zilelor acas`, cu jum`tate de
sold`. Trendarrow, b`rba]ii pr`fui]i de calcar [i pescarii
tr`gnd plasele pline cu somon [i copiii jucndu-se pe chei. {i
soarele str`lucind prin ferestrele colorate ale capelei, [i pacea.
Deschise ochii [i-[i duse minile \mpreunate la piept. Nici
m`car la Trendarrow nu mai putea g`si pacea. C`ci acolo \l
v`zuse prima oar` pe Miles. |n capel`, \l crezuse du[manul ei
[i aflase c`-i era prieten. Aproape c` se aruncase \n bra]ele lui
[i-i strigase numele dup` ce plecase.
Niciodat` Trendarrow nu va mai fi acela[i pentru ea. Nu
putea \ntoarce timpul \napoi. Iar viitorul p`rea tulbure. Era
plin de nesiguran]`, team` [i de \ncerc`ri pe care nici nu le
b`nuia.
***
Caroline se duse cu Timothy s`-l felicite pe fratele lui
pentru na[terea unui b`iat. Nu era ceva nou pentru ea s`
cumpere un cadou pentru un nou-n`scut. Adesea, o

120

ELIZABETH RENIER

\ntov`r`[ise pe Amelia, ducnd un [al sau o juc`rie, sau


mncare dac` p`rin]ii erau s`raci, la casele prietenilor din
Trendarrow. |n camere zugr`vite \n alb se minunase de micile
creaturi care supravie]uiser` chinurilor na[terii.
Vizita pentru a vedea pe viitorul mo[tenitor al lordului
Brencombe era foarte diferit`. Mama se sprijinea pe perne
\ntr-un pat imens cu baldachin, cu o bonet` pe cap, cu inele
pe degete [i cu un rubin la gt, peste halatul scump.
Doica aduse copilul [i a[a cum se a[teptau de la ea,
Caroline fu de acord c` era \ntr-adev`r un Brencombe [i
sem`na cu tat`l lui. Se \ntreba dac` va fi la fel cnd [i ei \i va
sosi timpul s` nasc`. Va fi Timothy la fel de mndru, de sigur
c` e copilul lui? |l privi cum discuta vesel cu fratele lui.
Pentru prima oar` se gndi la ceva ce ignorase: c` \n
noaptea nun]ii, cnd vor fi \mpreun` \n pat, el nu-i va mai fi
ca un frate.
Sim]i un fior rece, de[i \n camer` era cald. Lucy Brencombe
o privea, surprins` [i curioas`.
Te sim]i bine, Caroline? \ntreb` ea. Nu cumva \]i vine s`
le[ini?
Nu, m` simt bine. Dar Londra m` \n`bu[e.
Nu prea te sim]i bine, departe de iubitul t`u Trendarrow,
nu-i a[a? De[i nu-mi pot imagina cum te distrezi acolo. Nu e
de mirare c` Timothy dore[te s` stea mai mult la Londra. Ar
trebui s`-i cn]i \n strun` [i tu.
Crezi c` e \n]elept?
Vrei s` zici jocurile de noroc? Lucy ridic` din umeri.
Trebuie s` fii tolerant` cu viciile so]ului t`u. La urma urmei,
din multe puncte de vedere, Timothy e doar un b`iat. De mai
multe ori lordul Brencombe mi-a m`rturisit c`-i pare bine c`
tu vei fi [efa. Ar fi pierdut f`r` tine.

DAC~ E S~ TR~DEZ

121

Nu pentru prima oar`, Croline se \ntreb` dac` Lucy nu e


sarcastic`. Se scuz` s` plece, \mpotriva protestului slab al lui
Timothy.
|n tr`sur`, st`tea \n col]ul ei, privind pe fereastr`,
examinnd \n detaliu respingerea pe care o avusese gndindu-se
la noaptea nun]ii.
Timothy spuse:
Fratele meu [i so]ia lui inten]ioneaz` s` mearg` \n Devon
imediat ce Lucy va putea c`l`tori, ca s`-i arate b`iatul tat`lui
meu. E bine s` [tie c` are un nepot \nainte s` moar`.
Surprins`, se \ntoarse spre el.
Tat`l t`u e pe moarte?
Mama mea i-a scris lui Lucy c` nu crede c` va tr`i pn` la
anul. Presupun c` ar trebui s` stau cu el. Fa]a lui se lumin`.
Mai bine s` m` distrez la Londra ct mai e posibil, \nainte s`
fim \n doliu.
N-ai fi un sprijin pentru mama ta dac` te-ai duce acas`?
Nu m-a chemat.
Caroline t`cu pre] de cteva minute, privind din nou pe
fereastr`. Apoi spuse:
Timothy, \n leg`tur` cu logodna noastr`...
Ro[ind, el spuse repede:
N-ar fi mai bine s-o amn`m? Ar fi un ghinion s` aranj`m
nunta [i apoi tat`l meu s` moar` [i s` ne dea planurile peste
cap. |n plus...
Ce? \l \ndemn` ea, c`ci se oprise, evitndu-i privirea.
Adev`rul e c` m` distrez mai mult aici, \n Londra.
Distrac]iile ca burlac nu vor mai fi potrivite cnd voi fi \nsurat.
{tiu c` vei fi \n]eleg`toare cu viciile mele. Dar trebuie s` m`

122

ELIZABETH RENIER

gndesc la ce vor spune tat`l meu [i fratele meu. Ca fiu mai


mic, depind material de ei. {i nu cred c` tat`l t`u m` va ierta
dac` \]i pierd zestrea la c`r]i.
Att ]i-ar trebui! S` \n]eleg c` preferi compania
prietenilor t`i \mp`timi]i de jocuri de noroc [i femei?
La dracu, nu umblu cu femei, Caroline. }i-am mai spus,
ele m` trateaz` ca pe un copil amuzant.
Gnditoare, spuse:
|n ultimul timp, m-am gndit [i eu c` asta e[ti.
O privi surprins.
M` \n]elegi, Caroline. Nu vreau s` fiu celebru, dect ca
un tip distractiv, care aduce rsul. Nu doresc s` fiu membru al
parlamentului sau s` fiu colonel. Sabia mea se poate odihni
\n teac`, pistolul \n toc, doar dac` nu sunt atacat de ho]i. Nu
sunt ca v`rul t`u Miles...
Ce-i cu el?
El e altfel. E n`scut s` comande, ca tat`l t`u, de[i cu alte
mijloace. Un b`rbat care ]ine discursuri [i ia via]a prea \n
serios pentru gustul meu. E generos, am flat. Dar m`
stnjene[te, c`ci nu [tiu niciodat` ce gnde[te.
A[a e, murmur` ea. C`zu pe gnduri [i nu mai fu atent`
la ce spunea Timothy. El o atinse u[or pe mn`.
Te-am jignit, Caroline?
Reveni cu picioarele pe p`mnt.
Cu ce?
Cnd am sugerat s` amn`m logodna?
A, asta...
Interpretndu-i gre[it tonul, Timothy \ncepu repede s`-[i
cear` scuze.

DAC~ E S~ TR~DEZ

123

Nu mie mi-a trecut \nti prin cap ideea asta, \]i aminte[ti.
Mama ta a propus s` mai a[tept`m, pn` vom pleca la
Londra. A subliniat c` e[ti mic` \nc` [i c` nu ai experien]` cu
b`rba]ii. A[a, nu m-am gndit la asta. P`reai la fel de tn`r` ca
mine. De fapt, te-am considerat mereu \n]eleapt`, mai
[tiutoare dect mine. De aceea p`rin]ii [i fratele meu cred c`
ne-am potrivi.
Dar tu, Timothy? \ntreb` ea, privindu-l \n ochi. E[ti sigur
c` sunt potrivit` pentru tine? Chiar vrei s` te \nsori cu mine,
sau te supui familiei?
O privi cu ochi mari.
Caroline! Cum po]i spune asta? Am sperat mereu c`
\ntr-o zi vei fi so]ia mea, c` prietenia din copil`rie va continua
\ntr-o c`snicie.
Prietenie? Asta cau]i \ntr-o c`snicie?
E mai sigur. Am v`zut ce se poate \ntmpla atunci cnd
un b`rbat o ia razna din prea mult` pasiune.
Ce se poate \ntmpla, Timothy? Cum eu nu prea am
experien]`, spune-mi tu.
Timothy se \ncrunt`, concentrat.
Sunt cuprin[i de gelozie, chinui]i de suspiciune. Chiar
ieri un tn`r gentleman pe care-l cuno[team a murit \ntr-un
duel ca s` salveze onoarea so]iei sale.
|i studie fa]a, analiznd fiecare tr`s`tur`, ca atunci cnd
erau copii [i se \ntlniser` pentru prima oar`. Apoi \ntreb`:
{i tu nu ai fi provocat de asta? Nu mi-ai ap`ra onoarea?
Timothy era [ocat.
Caroline, nu va fi nevoie. Nici tu nu-]i vei lua amant, nici
eu amant`. Dac` vreun b`rbat, dup` ce ne vom c`s`tori, va
sugera c` ai pe altcineva, nu l-a[ crede.

124

ELIZABETH RENIER

Minile Carolinei se r`cir` \n m`nu[i; gtul i se usc`. |i


venea greu s`-i pun` o \ntrebare. Nu-l privi cnd \ntreb`:
Ai atta \ncredere \n mine?
Iar fu surprins.
|mi pun via]a chez`[ie pentru loialitatea ta, declar` el sincer.
Nu-i r`spunse, \l strnse doar de mn` [i privi din nou \n
gol pe geam. |nchise ochii [i-[i dori s` fie din nou fata care el
credea c` \nc` e, cea care se trezise \ncrez`toare cnd
\mplinea optsprezece ani, care alergase vesel` \n p`dure s`-l
\ntlneasc`. {i s-a trezit \n schimb...
Cnd tr`sura d`du col]ul, Caroline fu aruncat` \n portier`.
Trezit` la realitate, deschise ochii, apoi strig` indignat`:
Timothy! Opre[te tr`sura!
Imediat el scoase capul pe fereastr`, poruncindu-i vizitiului
s` opreasc`.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` el. Ai v`zut alt` crim`?
Aproape. Era un b`iat care privea la o pl`cu]` cu numele
str`zii, nu f`cea nimic r`u. Un gentleman l-a \mpins la o parte.
Nu e nimic neobi[nuit, remarc` Timothy. Doar nu vrei ca
un gentleman s` ocoleasc` un coate-goale.
Dar b`iatul s-a \ntors, cred ca s` protesteze [i b`rbatul l-a
lovit peste fa]` cu bastonul. Acum zace \n [an] [i nu se mi[c`.
Nu po]i salva orice zdren]`ros din Londra, Caroline. F`r`
\ndoial`, b`iatul a fost insolent [i a primit o lec]ie. Se \ntmpl`
des. Ignor`-l. Se opri din vorbit cnd v`zu fa]a ei.
Caroline spuse, mnioas`:
Nu sunt att de naiv` s` nu [tiu ce se \ntmpl` pe str`zile
Londrei. Totu[i, nu sunt de acord [i acum nu-l voi ignora.
Spune-i \nso]itorului t`u s` se uite la b`iat.
Timothy era oripilat.

DAC~ E S~ TR~DEZ

125

Nu pot, Caroline. S` trimit \nso]itorul tat`lui meu s`


ajute un jegos!
Caroline puse mna pe clan]`.
Foarte bine. Atunci m` duc eu.
O prinse de bra].
Las`, m` duc eu.
Timothy ceru s` se coboare scara.
|n timp ce el se \ntoarse cu jum`tate de inim` pe strad`,
Caroline se gndi la trecut. Un incident dup` altul \i n`v`le \n
minte, incidente c`rora atunci nu le d`duse importan]`.
Acum, ob]inu o nou` imagine a caracterului lui Timothy. Era
o imagine care nu-i pl`cea [i nu vroia s-o compare cu cealalt`,
care o obseda. Nu-i pl`cuse ei s` aib` ini]iativa? De ce s`-l
acuze pentru o schimbare care avusese loc \n interiorul ei?
Timothy era acela[i. Pl`cut, dr`gu], serviabil. A[a fusese
mereu, a[a vroise ea s` fie. Deci nu era cinstit s` simt` a[a o
iritare pentru tr`s`turile caracterului lui pe care \nainte le
acceptase [i ignorase.
Caroline scoase capul pe geam, s` vad` de ce \ntrzia.
Mergea \ncet pe trotuar, cu un b`iat cl`tinndu-se pe picioare
al`turi.
Oftnd, Caroline spuse:
D`-i o guinee, Timothy. Poate va uita... Se opri, privind
surprins` p`rul murdar al b`iatului, hainele mototolite,
pantofii rup]i.
Cobor\ repede din tr`sur`. Apoi lu` mna b`iatului [i
exclam` uimit`:
Piers, ce faci aici? |n ce hal e[ti!

Capitolul 7
|n ciuda protestelor lui, Piers fu b`gat \n pat, Caroline \l
piept`n`, Polly \l sp`l` pe picioare. Carolinei \i venea s` rd`
cnd \l vedea \ncurcndu-se \n mnecile halatului lui Timothy.
Acum, spune-mi. Cum ai ajuns la Londra [i de ce? Erai
\ntr-un hal...
Am mers pe jos [i m-am ascuns \n c`ru]e. Nu aveam bani
de diligen]`. |n plus, \n Virginia nu sunt diligen]e, [i nu [tiam
cum se procedeaz`. Pu]inii bani pe care i-am avut, i-am dat pe
mncare.
S`rmanul copil! exclam` Caroline.
Nu sunt copil. Aceste... greut`]i nu sunt nimic fa]` de ce
voi suporta \n mili]ie.
Dar, Piers, nu vei fi soldat.
Ba da. Dac` Paul Hardacre \l poate sfida pe tat`l lui, [i eu
pot. |[i l`s` capul pe-o parte. E ciudat. Tat`l lui Paul vroia
s`-l fac` militar [i el nu vrea, iar eu, care n-am alt` dorin]`...
Continu`-]i povestea. Ai venit la Londra s`-l cau]i pe
Miles?

DAC~ E S~ TR~DEZ

127

Ce alt motiv a[ fi avut? {i acum n-o s` m` la[i s`-l v`d.


}i-am spus, Miles e cu tata, c`utnd un domn din guvern.
Se va certa cu ei?
Miles nu e att de b`t`ios ca tine, Piers. Se zbate pentru
o \n]elegere pa[nic` dintre ]`rile noastre.
Nu va reu[i, anun]` Piers cu satisfac]ie. Paul spune c`
negustorii sunt hot`r]i la represalii, s` trimit` trupe britanice
s` le dea o lec]ie afurisi]ilor de coloni[ti. Astea sunt cuvintele
tat`lui lui, ad`ug` \n grab`, v`znd c` ea nu era de acord.
|mi imaginez. |l cunosc pe tat`l prietenului t`u. E \nrudit
prin c`s`torie cu mama [i are o mare putere [i influen]`.
{i e membru \n consiliul [colii. A cerut s` fiu
exmatriculat. Cum Caroline nu spuse nimic, continu` cu
\ndr`zneal`: N-am a[teptat asta. Am fugit deoarece nu-mi
place la [coal`, nu pentru c` mi-era ru[ine cu ce-am f`cut.
Ce-ai f`cut? Sau nu vrei s`-mi spui?
|i studie fa]a cu suspiciune.
Caroline spuse blnd:
Piers, de cnd ne-am v`zut ultima dat`, am aflat multe
lucruri. C` sunt dou` tabere \n problema asta cu cele
treisprezece colonii, c` Miles nu e nici rebel, nici tr`d`tor, a[a
cum crezusem la \nceput; c` multe din sup`r`rile lui sunt
\ntemeiate. Dac` b`rba]i ca Eustace Hardacre hot`r`sc politica
guvernului nostru...
B`iatul o privea cu gura c`scat`.
E[ti de partea noastr`?
N-am cum. M-am n`scut \n Anglia [i am fost crescut` \n
tradi]ia loialit`]ii necondi]ionate fa]` de coroan`. Tat`l meu e
ofi]er \n marina regal`. Tat`l meu natural a fost la fel. V`znd

128

ELIZABETH RENIER

c` ochii lui Piers se m`reau de surpriz`, continu` \n grab`: Dar


acum \n]eleg. Miles mi-a vorbit despre legile nedrepte pe care
guvernul britanic vi le-a impus. Mi-a vorbit despre masacrul
din Boston, cnd solda]ii britanici au tras \n mul]ime [i cum \n
decembrie anul trecut, dup` ce bostonezii au aruncat \n mare
ceai, \n semn de protest fa]` de Compania Indiilor R`s`ritene,
care \l vindea la suprapre], guvernul britanic a \nchis portul.
Ochii lui Piers se m`rir` [i mai mult.
Dar e[ti o englezoaic`. Nu credeam c` vei \n]elege astfel
de lucruri.
Ba da, dac` vreau. {i dac` cel care explic` e r`bd`tor.
Miles ]i-a povestit despre asta?
Da, el. Am stat mult cu el \nainte ca s`rmanul Benjamin
s` fie ucis.
B`iatul s`ri \n picioare \n pat. Dndu-[i seama c` f`cuse o
gre[eal`, Caroline ad`ug` repede:
Nu trebuia s`-]i spun. Uitasem c` nu [tiai despre asta.
Miles \]i va spune cnd se va \ntoarce.
Piers o prinse de \ncheietura minii [i-i ordon` s`lbatic:
Nu. Tu \mi vei spune, acum.
O privi \n ochi \n timp ce ea povestea. Cnd Caroline
termin`, Piers se \ntoarse \ntr-o parte [i st`tea trist. B`iatul \[i
vr\ pumnul \n gur` [i-l mu[c`.
Nesigur`, \i puse o mn` pe um`r.
Po]i s` plngi dac` vrei, Piers. Doar eu sunt aici [i nu voi
spune nim`nui. Eu am plns dup` Benjamin [i abia \l
cuno[team.
Piers \[i puse capul pe um`rul ei. Caroline \i d`du o batist`
[i \ncepu s`-l mngie pe p`r, dndu-[i seama c` [tirea despre

DAC~ E S~ TR~DEZ

129

moartea lui Benjamin declan[ase toat` nefericirea lui din


ultimele s`pt`mni. |[i aminti cuvintele lui Miles: E singur \n
Anglia... datorit` nesiguran]ei, simte nevoia s` se laude...
Nu \ncepuse s` \n]eleag` doar politica, ci [i natura
b`rba]ilor. Ei te dominau \ntr-o clip` [i-]i c`utau ajutorul \n
urm`toarea. Lunga ei rela]ie cu Timothy n-o \nv`]ase asta.
Nu-[i amintea ca vreodat` el s` fi vrut s`-[i impun` voin]a. Nici
nu plnsese pe um`rul ei, ca Miles [i Piers. El n-ar face asta.
|[i d`du brusc seama brusc c` o femeie \[i putea folosi
puterea \n dou` feluri: un sprijin pentru un b`rbat slab sau
ca o solu]ie la care s` recurg` doar la mare nevoie. Crezuse
c` [tia care erau nevoile ei proprii. S` tr`iasc` lng` Timothy,
s` caute soarele, s` evite umbrele, orizontul ei s` se limiteze
la grani]ele Trendarrow-ului. Dar atunci nu se cuno[tea pe sine.
Auzi pa[i pe sc`ri [i apoi vocea lui Miles. Piers se dep`rt`
de ea. Caroline aranj` lenjeria de pat [i p`rul lui [i spuse:
|l voi ]ine pe Miles de vorb` pn` \]i revii.
Piers \[i sufl` nasul zgomotos [i murmur`:
Mul]umesc, domni[oar` Caroline. |mi... \mi pare r`u c`
am fost grosolan cu tine.
|l strnse u[or de mn` [i ie[i. Afar`, se sprijini de u[` [i-l
opri pe Miles, prinzndu-l de bra].
Hai s`-]i spun ce s-a \ntmplat \nainte s` vorbe[ti cu el. {i
Miles, nu fi prea dur cu el. Ai avut dreptate c` \n ciuda
bravadei lui, Piers e doar un copil.
Cnd Miles intr` \n camer`, Caroline cobor\ ca s`-l
\ntlneasc` pe tat`l ei, care cerea vin de porto [i un servitor
care s`-i scoat` cizmele de c`l`rie.
O salut` vesel, apoi \ntreb`:

130

ELIZABETH RENIER

Unde e mama ta?


Cred c` la cump`r`turi. Nu era acas` cnd m-am \ntors
din vizita la cumnata lui Timothy.
Deci nu [tie \nc` despre oaspetele nostru? A fugit de
la [coal`, a[a mi-a spus Timothy. {i eu am vrut s` fac asta
de multe ori. Dar \mi era mai fric` de tata dect de director.
|[i ridic` peruca pentru a se sc`rpina pe cap. E o minune c`
am ajuns c`pitan de vas. Eram att de supus cnd eram mic
\nct ai fi crezut c` voi primi ordine toat` via]a, nu c` voi
da.
Caroline spuse gnditoare:
Nu e mereu la fel, tat`. Lui Timothy nu-i place s` dea
ordine, de[i a fost educat s-o fac`.
A, Timothy seam`n` cu mama lui. O plimbare prin port
e ceea ce prefer` unei c`l`torii \ndep`rtate.
Caroline se duse la fereastr` [i-[i trecu degetul peste
broderia perdelei.
{i mama mea? Ea ce prefer`?
Pui \ntreb`ri grele, copil`. Mai bine \ntreab-o pe Amelia.
Nu prea am cunoscut-o pe mama ta, eram mai mult pe mare
atunci. Dar tat`l t`u... Era un b`rbat curajos. Avea r`u de mare,
dar nu se d`dea b`tut. Cteodat` consider c` semeni cu el,
draga mea. Po]i fi \nc`p`]nat`, ca el. Ceea ce-]i dore[ti, e[ti
hot`rt` s` cape]i. Mi-e team` c`, fiind femeie, \ntr-o zi vei
pl`ti un pre] pentru asta.
Tat`, nu te \n]eleg.
C`pitanul Penwarden oft`.
Nu, nu \nc`, murmur` pentru sine. O privi pe sub
sprncenele stufoase. Vino aici, copil`.

DAC~ E S~ TR~DEZ

131

St`tea \n fa]a lui, cu minile \mpreunate. Apoi \i \ndrept`


peruca. El o mngie pe mn`, apoi [i-o duse la obraz.
Ce-o s` fac atunci cnd nu vei mai fi lng` mine s` m`
aranjezi?
Voi fi mereu aici, tat`.
Vei fi la Sampford Folliott.
Se aplec` deasupra lui, ca el s` nu-i vad` fa]a.
Tat`, vei fi mul]umit s` m` m`rit cu Timothy?
Se r`suci \n scaun ca s-o vad`, dar ea \[i feri fa]a. R`spunse
cu grij`:
Cea mai mare dorin]` a mea e s` te m`ri]i din dragoste.
C`s`toria mea cu Amelia a fost aranjat` de ta]ii no[tri.
Amndoi... Dar asta e o poveste veche. Sora mea, Mary, cum
[tii deja, l-a sfidat pe tata [i a fugit cu un profesor lefter. {i ai
auzit de la Miles ce bine au ajuns. |i puse bra]ele \n jurul
gtului lui, ]innd-o aproape. Dac` \l iube[ti pe Timothy
destul, Caroline, dac` e[ti sigur` c` el e b`rbatul vie]ii tale, vei
avea binecuvntarea mea. Orice \ndoieli am avea eu [i mama
ta, c`ci \]i vrem fericirea, le vom da la o parte, dac` tu nu ai
nici una.
|njur` cnd u[a se deschise [i Timothy intr`, cu o caraf` [i
pahare pe o tav` de argint.
Timothy imit` plec`ciunea unui servitor.
Scuza]i-m`, domnule, pentru \ntrziere. Majordomul a
c`zut pe sc`ri [i ceilal]i servitori au grij` de el, a[a c` permite]i-mi
s`-mi ofer serviciile.
Nicholas se \ncrunt` [i o privi pe Caroline, v`znd c` nici
ea nu era amuzat` de prosteala lui Timothy. Ro[ind, el ie[i.

132

ELIZABETH RENIER

V` voi g`si valetul, domnule.


Caroline exclam`, exasperat`:
Timothy, nu e treaba ta s`...
El spuse jenat:
E mai u[or.
Deasupra paharului pe care i-l \nmn`, Nicholas \ntlni
privirea Carolinei.
E dr`gu], vrea mereu s`-i mul]umeasc` pe to]i.
Caroline l`s` paharul [i \ngenunche \n fa]a tat`lui ei.
Tat`, [i eu am \ndoieli. Mi-au venit brusc, de cnd
suntem la Londra. Nu, nu e adev`rat. De cnd... Se opri la
timp s` spun` de cnd Miles a ap`rut \n via]a mea. |n
schimb, continu`: Dar i-am promis lui Timothy. El are
\ncredere \n mine. {i \l iubesc. Mereu l-am iubit. |[i lu`
obrajii ro[ii \n palme. Dar m` tem c` nu a[a cum ar trebui.
Tat`, ce s` fac?
Oftnd, Nicholas \[i puse mna pe p`rul ei.
N-am nici un r`spuns pentru tine, copil`. {efii mei de la
Amiralitate nu au emis reguli pentru inim`. Mi le-am f`cut pe
ale mele. {i tu o vei face.
|l privi de jos [i de[i peruca lui era din nou \n dezordine, o
l`s`. |n cele din urm` spuse cu ezitare:
Tat`, pot s` te \ntreb? Iubeai pe altcineva cnd te-ai
c`s`torit cu mama?
Da. {i ea.
A fost greu s` ui]i?
Am avut noroc. Am avut cariera mea. Eram \n r`zboi, nu
era timp de visuri. Dar pentru Amelia... F`r` copilul dup` care
tnjea, cred c` i-a fost [i mai greu. {i Dumnezeu s` m` ierte,

DAC~ E S~ TR~DEZ

133

ca majoritatea b`rba]ilor, m-am gndit doar la mine, m-am


distrat cu cine am vrut.
Ai mai v`zut-o vreodat`, pe cea pe care ai iubit-o?
Sorbi din vin.
Da. Am v`zut-o chiar \n diminea]a asta.
Tat`!
Nu fi [ocat`. Mama ta [tie de \ntlnirea noastr`, care a
fost aranjat` din partea lui Miles. So]ul doamnei are o pozi]ie
\nalt` \n guvern [i e cunoscut c` ]ine partea americanilor. I-am
cerut, ca vechi prieten, s`-[i foloseasc` influen]a dac` Miles...
Zmbi. E \nc` o femeie frumoas`.
Caroline se sprijini pe c`lcie.
Tat`, cred c` e[ti foarte r`u. Miles [tie de asta?
Sigur c` nu. Nici tu s` nu-i spui. Miles e orgolios. Nu
trebuie s` [tie c`-[i datoreaz` libertatea farmecelor unei femei.
Asta \nseamn` c` nu mai e \n pericol?
Nicholas \[i b`u vinul de porto.
Da. |nso]it de domnul Franklin, l-a vizitat pe lordul
Chatham [i pe domnul Burke. Cu ace[ti trei oameni
importan]i ]inndu-i partea...
Dar e scrisoarea, \i aminti. A admis c` l-a vorbit de r`u pe
rege.
Dar nu cred c` l-a amenin]at. Dac` ceea ce-[i aminte[te e
corect, nu era nimic \n scrisoare care s` justifice o acuza]ie de
tr`dare. Rebeliune, posibil. Dar nu pot permite libertatea de
exprimare [i s` bage pe cineva la \nchisoare pentru c` [i-a
exercitat acest drept.
Caroline se ridic` [i se duse lng` fereastr`, cu spatele la
Nicholas. |ncercnd s` aib` un ton indiferent, spuse:

134

ELIZABETH RENIER

Atunci, cum acum nu se va considera c` fuge, po]i s`-l


convingi pe Miles s` se r`zgndeasc` [i s` vin` cu noi la
Trendarrow? F`r` \ndoial` c` vrea s` treac` pe la [coala lui
Piers [i s` rezolve lucrurile [i e \n drum. Ar fi mai bine pentru
el s` duc` acas` amintirea casei mamei lui, dect a acestui ora[
care i-a adus numai necazuri.
Nimic nu m-ar \ncnta mai tare. Dar tu \l vei convinge,
draga mea. Miles va asculta mai degrab` de veri[oara lui
frumoas`, dect de unchiul b`trn [i urt.
Tat`, nu e[ti urt, protest` ea, \ntorcndu-se cu fa]a la el.
Asta mi-a mai spus-o o doamn`, azi-diminea]`. Totu[i, m`
tem c` amndou` sunte]i doar amabile. Se ridic`. Nu mai vine
valetul? Abia a[tept s` ajungem acas` [i servitorii mei s` fie
lng` mine imediat ce deschid gura.
Ie[i, tr`gnd de sfoara clopo]elului cu furie.
Vrnd s` fie singur` ca s` se gndeasc` la cuvintele tat`lui
ei, Caroline merse \n gr`dina din spatele casei. O plimbare cu
barca prin port? Sau o c`l`torie \ndep`rtat`? Era sigur c` va fi
obligat` s` ia o decizie \n urm`toarele cteva zile. Ori va
\nchide hot`rt` u[a noului ei eu [i-[i va lua adio de la Miles
la Londra; sau, convingndu-l s` se \ntoarc` la Trendarrow, va
\nfrunta consecin]ele.
Se opri pe c`rarea \ngust` dintre tufele tunse. Pe tat`l ei \l
convingea de mic`; lui Timothy \i poruncea. Dar pe Miles \l va
ruga...
Repet` cuvintele, gesturile pe care le va folosi \n timp ce o
mierl` cu ciocul plin de viermi, a[tepta ca ea s` treac` de
cuibul ei. |[i ceru scuze p`s`rii c-o deranjase [i merse mai

DAC~ E S~ TR~DEZ

135

departe. {i brusc, \n imagina]ia ei, era din nou la fereastra


dormitorului, de ziua ei de na[tere, chemnd sturzul, salutnd
ziua [i viitorul cu bucurie [i siguran]`. Ziua care fusese att de
fericit`, pn` venise Miles.
Era posibil s` fie aceea[i de atunci, f`r` \ndoielile
prezentului? S` se \ntoarc` la pacea v`ii, la casa pe care o
iubea... S` poat` fi cu Timothy din nou \n locurile \n care \l
[tia, f`r` s`-i deranjeze nimeni, f`r` s`-l compare cu Miles.
Oare [i-ar rec`p`t` siguran]a dinainte? Sau se \ndep`rtase
prea mult pe acest nou drum, un drum care, v`zu cu o
claritate \nsp`imnt`toare, o putea duce peste Atlantic c`tre
o ]ar` necunoscut`, \ncrezndu-se \ntr-un b`rbat pe care
abia \l cuno[tea, care fusese numit rebel [i tr`d`tor [i a
c`rui ]ar` ar putea fi \ntr-o zi \n r`zboi cu a ei? Un drum care
ar obliga-o s` se despart` de p`rin]i, de casa iubit`, de
Timothy. Ar \nsemna s`-[i calce cuvntul fa]` de el, s`-[i
schimbe toate ideile, s` caute un curaj pe care nu era sigur`
c`-l avea.
Dac` acum ar fi fost la Trendarrow, ar fi mers la capel`,
c`utnd acolo un r`spuns. Dar nu era la Trendarrow. Era \n
Londra, printre trandafirii lordului Brencombe. Iar mierla o
avertiza c` Miles se apropia.
Miles spuse:
Ai fost bun` cu Piers. L-ai cucerit.
N-a fost greu. Cred c` a fost foarte singur la [coal`, mai
ales cnd i s-a interzis s` mai fie cu singurul lui prieten. Apoi
a fost amenin]at cu exmatricularea... Miles, a[ vrea s` te duci
la domnul Hardacre [i s`-l \nve]i minte.
Miles ridic` o sprncean`, zmbind.

136

ELIZABETH RENIER

Asta e veri[oara mea blnd`, acum att de mnioas`?


Nu sunt veri[oara ta. Nici nu sunt mereu blnd`, sau... Se
\ntoarse \ntr-o parte. Adev`rul e c` nu mai [tiu cine sunt. E
atta confuzie \n mintea mea.
De care sunt responsabil? Cnd ea d`du din cap c` da, el
spuse trist: M-am temut de asta. |n ziua cnd ne-am cunoscut,
erai att de sigur` pe tine [i pe viitor. Erai fericit` \n lumea ta
netulburat` de nimic. Dac` nu a[ fi venit la Trendarrow...
|l privi tulburat`.
Dar ai venit, Miles. Peste ocean, din alt` ]ar`, cu alte
obiceiuri. {i totu[i acum \n]eleg, nu e o diferen]` att de mare.
Te temi c` necazurile compatrio]ilor t`i \i va duce la revolt`;
totu[i, vorbe[ti despre privitul p`unilor pe paji[tea ta. M-am
gndit la Trendarrow ca la un loc lini[tit [i am uitat de
str`mo[ii mei, care au fost captura]i \n tunel. Chiar [i povestea
lui Harry Penwarden era pentru mine ca una cu zne, cu final
fericit. Am ignorat violen]a [i ura de la \nceputul ei. A[a va fi
mereu, Miles? B`rba]ii se vor lupta unii cu al]ii din cauza
credin]ei lor?
M` tem c` da. Nu exist` pace. Oamenii au idei noi [i se
schimb`, ne]innd seama de opozi]ie. Cteodat` \[i
\ndeplinesc idealurile f`r` v`rsare de snge. Asta vreau s` fac.
Caroline atinse petalele unui trandafir vi[iniu.
Cum, din cele ce mi-ai spus, asta nu e probabil, te vei
\ntoarce \n Virginia s` lup]i?
Dac` nu exist` alt` cale spre libertate, da. De aceea... Se
\ntrerupse, cu durere pe fa]`. Apoi zmbi [i spuse: Hai s`
l`s`m gndurile negre. Spune-mi, noul mo[tenitor
Brencombe e frumos?

DAC~ E S~ TR~DEZ

137

Miles, nu schimba subiectul. Nu mai sunt un copil s` fiu


cru]at` de probleme [i s` m` gndesc doar la frivolit`]i.
Nu consider na[terea o frivolitate. Caroline continu` ca
[i cum el n-ar fi spus nimic: Nu caut mereu s` evit latura trist`
a vie]ii, ca Timothy. N-am fugit la vederea s`rmanului
Benjamin, n-am le[inat.
Miles \i lu` mna.
Caroline, ce vrei s`-mi spui, sau s`-]i spui ]ie \ns`]i?
Vreau s` te fac s` \n]elegi c` nu trebuie s` regre]i c` ai
ap`rut \n via]a mea. C`ci eram \n letargie. Te rog, Miles, vino
iar la Trendarrow.
Spusese asta din impuls, uitase toate \ndoielile. Se p`rea c`
\n acele clipe, hot`rrea fusese luat`.
Degetele lui le strnser` pe ale ei.
|n ce scop? \ntreb` el.
E casa mamei tale [i e[ti binevenit. {i...
{i? o \ndemn` el.
Dac` \]i pas`, eu doresc asta.
Miles t`cu o clip`. Apoi spuse gnditor:
Cum se \ntoarce roata. Ai f`cut tot ce-ai putut s` m` alungi.
Te-am strigat, Miles. Te-am strigat [i n-ai auzit.
Am auzit. Dar nu erai preg`tit`, Caroline. }i-era team`,
de mine, de dragoste, de ceea ce dep`[ea orizontul t`u \ngust.
{i am [tiut c` trebuia s` te las netulburat`, sigur` de tine. De
cnd ai venit la Londra, am fost slab, permi]ndu-mi s`-]i
sporesc \ndoielile despre nunta ta, \ncercnd s` te ademenesc
vorbind despre p`uni pe paji[te [i balauri la palatul
guvernatorului. Dar \n realitate, ochii mei vedeau mili]ia
f`cnd instruc]ie, iar \n urechi nu aveam sunet de viori, ci de
tunuri [i tobe militare.

138

ELIZABETH RENIER

Nu m` mai deranjeaz` o astfel de discu]ie, Miles. |ntr-adev`r,


cum att tat`l meu natural ct [i cel adoptiv au fost ofi]eri, nu
e demn de mine s` m` tem.
El vorbi blnd, privind peste capul ei, ca [i cnd n-ar fi
auzit-o:
Mi te-am imaginat ca st`pna casei mele, stnd la
clavecinul mamei mele \n lumina lumn`rilor, sau c`l`rind
\mpreun` cu mine pe planta]ie. Ne-am v`zut \n vizit` la
guvernator \n Williamsburg [i eram mndru c` te am la bra].
Am auzit Trendarrow-ul meu r`sunnd de rsul copiilor [i am
visat la o dragoste ca cea a p`rin]ilor mei [i la fericirea
perfect`.
E [i visul meu, murmur` ea, \ntorcndu-se spre el.
Expresia fe]ei lui o \nfior`. Cnd vorbi, vocea lui era
aspr`:
E doar un vis, Caroline. Realitatea e diferit`. Mnia
concet`]enilor mei cre[te. Ct am fost \n Anglia, Adunarea din
Virginia a ]inut o zi de post [i rug`ciune pentru oprimata
colonie Massachusetts. |n rug`ciune s-a vorbit despre r`ul
r`zboiului civil. Doar nu crezi c` te-a[ duce \ntr-un ]inut \n
care aceast` amenin]are se apropie? {i tu, ca [i familia ta, cu
tradi]ie loialist`?
Caroline suger`:
Ai putea sta \n Anglia, Miles. |]i cedez Trendarrow.
Privind-o, se \mblnzi.
Att de mult te-am schimbat? Alt`dat` ai fi luptat cu mine
cu orice arm` ca s` p`strezi Trendarrow. {i acum... Dar eu nu
sunt Timothy, micu]o, s` mi se ordone unde s` tr`iesc, sau
cum s`-mi duc via]a. Locul meu, dac` nu sunt arestat, e \n

DAC~ E S~ TR~DEZ

139

Virginia; loialitatea mea principal`, pentru concet`]enii mei.


A[a cum am [tiut de la \nceput, \n viitorul meu nesigur nu e
loc pentru tine.
Miles, [opti ea. Miles, nu po]i fi att de crud.
Crud? A, da, a[a am fost, ar`tndu-]i o lume mai mare
dect Trendarrow, o viziune mai profund` asupra c`sniciei
dect ai avea cu Timothy. Pentru asta, te rog s` m` ier]i.
Totu[i, am trezit \n tine o dorin]` vag`, Caroline, nu un foc
mare. Vei uita curnd...
{tiu c` nu e adev`rat, protest` ea vehement. Mi-ai ar`tat
alt` parte a mea. Partea aceasta \]i apar]ine, Miles. Nu po]i s`
ie[i pur [i simplu din via]a mea.
Pentru binele t`u, pot [i trebuie. Aici, \n Anglia, te-am
implicat pe tine [i familia ta \n treburile mele periculoase, am
adus discu]ia despre tr`dare [i spnzur`toare \n via]a ta de zi
cu zi, din cauza ideilor mele un b`iat a fost exmatriculat.
B`rba]ii ca mine trebuie s` c`l`toreasc` singuri, Caroline.
Patrick Henry nu are so]ie? \ntreb` ea. {i str`mo[ii no[tri
din r`zboiul civil nu aveau familii?
Fu con[tient` de gre[eala ei imediat ce el vorbi.
A[a e, au avut. {i [tii ce necazuri au fost cauzate de
ne\n]elegerile lor.
Caroline \[i plec` ochii [i se \ntoarse \ntr-o parte, cu umerii
c`zu]i.
Atunci, vei pleca [i nu te voi mai vedea niciodat`?
A[a e mai bine, crede-m`.
{i crezi c` voi putea fi fericit`?
Sunt multe feluri de fericire, Caroline. Vei fi mul]umit`,
ca \nainte. Dac` focul din tine nu e aprins, vei suferi mai

140

ELIZABETH RENIER

pu]in. |ntoarce-te \n pace la Trendarrow, mic` veri[oar`.


Roag`-te pentru mine cteodat`, \n capela de lng` ru, unde
ne-am cunoscut.
Se \ntoarse cu fa]a spre el, prinzndu-l disperat` de hain`.
Miles, o, Miles, nu m` p`r`si.
Miles \i lu` minile [i i le s`rut`.
Faci totul [i mai greu pentru mine [i pentru tine,
Caroline. Dar nu m` vei \ndupleca. Sl`biciunea mi-a trecut.
Nu-]i pot aduce dect nefericire, cum le-am adus unchiului
meu [i so]iei lui, lui Piers [i lui Benjamin. Calmeaz`-te [i
spune-mi adio. S`rut`-m` pentru prima [i ultima dat`, apoi
las`-m` s` plec, f`r` lacrimi sau repro[uri.
O \mbr`]i[` [i ea se ag`]` de el, [tiind acum cnd era pe
cale s`-l piard`, ct de mult \l iubea. Nu-i venea s` cread`
c` o poate respinge. Mereu ob]inuse ce vroise cnd \[i
pusese mintea. Puse minile dup` gtul lui, \i trase capul \n
jos [i-l s`rut` pe buze. Se lipi de el. O clip`, el r`spunse,
strngnd-o \n bra]e, s`rutnd-o pasionat pe p`r, pe obraji,
pe gur`. Apoi, brusc, \i d`du drumul, se \ntoarse pe c`lcie
[i plec`.
Caroline r`mase unde o l`sase, zguduit` de for]a acestei
noi emo]ii, prea ame]it` ca s`-l mai strige. Plecarea lui brusc`
risipise petalele florilor. Pierdut`, le culese de jos, apoi le l`s`
s` cad`. |i d`dur` lacrimile. Timothy, cu ochii lui alba[tri
tulbura]i, era \n fa]a ei.
Caroline, te-am c`utat peste tot.
|[i d`du seama c` nu era nelini[tit din cauza ei. De fapt, nu
p`rea c` observase tulburarea ei. Cu un efort, se concentr`
asupra cuvintelor lui.

DAC~ E S~ TR~DEZ

141

Am primit o scrisoare de la mama mea. Crede c` tata


este... este pe moarte. C` nu mai are de tr`it dect o
s`pt`mn`-dou`.
Caroline \i puse o mn` pe bra].
Timothy, \mi pare r`u.
Cum [tii, nu-l iubesc a[a cum \l iube[ti tu pe c`pitanul
Penwarden. Totu[i, e tat`l meu, [i mama are nevoie de mine.
Inten]ionez s` plec poimine. Caroline...
I se p`rea c` nu e mai \n vrst` dect Piers [i de dou` ori
mai neajutorat. Citindu-i gndurile, \l \ntreb`:
Vrei s` vin cu tine?
Fa]a lui se lumin` imediat. O strnse de mn`.
Nu vreau s`-]i \ntrerup distrac]iile. Dar a[a e, vreau s` vii
cu mine. Moartea m` \nsp`imnt`. {i nu voi [ti ce s` fac [i ce
s` spun, dac` nu e[ti cu mine s` m` aju]i.
Caroline se ridic` pe vrfuri [i-l s`rut` pe obraz, cum f`cuse
adesea \n trecut.
Nu te teme, voi fi cu tine.
|i s`rut` mna.
{tiam c` m` pot baza pe tine, Caroline. Mai e ceva. Mama
crede c` tata va muri \mp`cat dac` ne-ar binecuvnta unirea.
Un fior o cuprinse pe Caroline. Se sprijini pe bra]ul lui
Timothy [i \nchise ochii. Cnd \i redeschise, Timothy o privea
nelini[tit.
Caroline inspir` adnc [i-i zmbi.
Bine, spuse ea. {i asta, dac` vrei s` vin.

Capitolul 8
Era ultima zi \n acest ora[ care \i adusese atta bucurie,
atta durere. I-ar fi pl`cut s` se \nchid` \n camera ei, singur`
cu amintirile [i visele ei spulberate. Avusese o re]inere s` se
aventureze \ntr-o via]` nou`, o experien]` nou`. {i cnd \n
cele din urm` g`sise curajul, cnd \[i d`duse seama ce
\nsemna dragostea, fusese refuzat`. Cnd fusese gata s`
\nfrunte lumea, Miles \ncercase s-o protejeze. Deschisese o
u[` pentru ea, ar`tndu-i o fericire la care nici nu visase; apoi
i-o trntise \n nas. Aproape c`-i venea s`-l urasc` a[a cum \l
urse de ziua ei. I se strnse inima la gndul c` s-ar putea s`-l
\ntlneasc` azi cnd va veni s`-l ia pe Piers [i s`-[i ia adio de la
unchiul [i m`tu[a lui.
Ultima zi, o \ntmpin` Timothy cnd cobor\ cu re]inere
s` ia micul dejun. Am f`cut planuri. Cum ai fost de acord s` vii
cu mine acas`, azi voi avea grij` s` te distrez.
Dar, Timothy...
Nici un dar, te rog. Vreau s` \ntorc spatele meselor de
joc [i tovar`[ilor mei de dragul t`u. Diminea]` te voi duce la

DAC~ E S~ TR~DEZ

143

muzeul Cox [i te voi plimba prin Londra. {i voi trimite un


servitor s` re]in` un separeu la teatrul din Covent Garden.
Asta era o [ans` de a-l evita pe Miles. Totu[i, protest`:
}ie nu-]i place teatrul, Timothy.
Vreau ca asta s` fie o zi care s`-]i plac` ]ie. Ca s`-mi ar`t
recuno[tin]a. Apoi, observnd c` era \ngndurat`, ad`ug`:
Planurile mele nu-]i sunt pe plac, Caroline?
Se adun`, dndu-[i seama c` Timothy, care lua pu]ine
decizii f`r` s`-i cear` ei aprobarea mai \nti, \[i folosise
ini]iativa [i planificase o zi \ntreag` pentru ea. |l s`rut` pe
obraz.
Drag` Timothy, sigur c`-mi sunt pe plac.
Cutele de pe fruntea lui se destinser`, dar ochii erau \nc`
nelini[ti]i.
Asta vreau, Caroline, s`-]i fac pe plac. Nu m` compar cu
c`pitanul Penwarden sau cu Miles, [tiu...
Caroline \i strnse mna.
Nu vreau s` fii altfel, min]i ea amabil`.
Bra]ul lui o \ncol`ci [i-[i puse obrazul pe p`rul ei.
|]i sunt recunosc`tor c` m` \ncurajezi. C`ci nu m` voi
schimba. Nu vreau s` fiu trist, ci s` rd [i s` te fac [i pe tine s`
rzi. Voi face tot ce voi putea s` te fac fericit`, Caroline. Doar
asta conteaz`.
Caroline \[i ascunse fa]a la um`rul lui, c`ci \i d`dur`
lacrimile. Nu avea curajul s` vorbeasc`.
La sugestia Carolinei, Piers \i \nso]i \n plimbarea de
diminea]`. Dac` nu era \n casa lordului Brencombe cnd
venea Miles, atunci acesta ar fi a[etptat. Acum \i era dor s`-l
vad` \nc` o dat`. Costumul b`iatului fusese sp`lat [i c`lcat [i
g`siser` o pereche de pantofi pentru el. Era politicos cu

144

ELIZABETH RENIER

Caroline, pu]in timid. Dac` r`mnea \n Anglia, dac` \i g`sea


alt` [coal`, se gndea ea, dac` ar veni \n vacan]e la
Trendarrow, cel pu]in ar fi p`strat aceast` slab` leg`tur` cu
Miles.
Dup` ce vizitar` muzeul Cox, pe care ea \l g`si plictisitor,
iar Piers interesant, vechea lui l`ur`do[enie \i reveni.
Dispre]ui cl`direa parlamentului, declarnd Capitolul din
Williamsburg mai frumos, iar Tamisa o consider` un pria[
pe lng` rul James din Virginia. |n parcul Saint James anun]`
c` [i \n Williamsburg erau tr`suri la fel de frumoase [i oameni
la fel de elegan]i.
O singur` \ntmplare \l f`cu s` nu se mai laude. Tr`sura era
\nghesuit` de o mul]ime pe o strad` \ngust`. Timothy scoase
capul pe geam pentru a descoperi cauza.
Un b`rbat fioros \i rnji.
Preg`tesc Tyburn Tree, domnule.
Spnzur`toarea? Vor spnzura pe cineva?
Da, mine. Pe Jack cel Blnd. Un nume dichisit pentru un
tlhar care a ucis mai mul]i oameni pentru bani. Gentlemenii
ca dumneavoastr` vor c`l`tori mai \n siguran]` dup` aceea.
Timothy \i d`du un b`nu] [i-[i trase capul \n`untru,
\nchiznd fereastra.
Ochii lui Piers erau mari:
Putem veni s` vedem, domnule Brencombe?
Oripilat`, Caroline exclam`:
Sigur c` nu. Asemenea lucruri nu sunt pentru ochii
copiilor.
Piers o privi dispre]uitor.
Eu nu voi le[ina, declar` el aluziv. Se \ntoarse spre
Timothy. E adev`rat c` picioarele li se zbat dup` ce sunt atrna]i?

DAC~ E S~ TR~DEZ

145

Nu [tiu. N-am fost martor la nici o execu]ie, nici nu vreau


s` fiu. Moartea, mai ales cea violent`, m` umple de repulsie [i
oroare.
Dar cei spnzura]i sunt r`i, insist` b`iatul. E la fel ca
atunci cnd noi omorm indieni cnd ucid \n p`dure.
B`rba]ii spnzura]i de Tyburn Tree nu sunt to]i uciga[i.
Au fost preo]i persecuta]i pentru religia lor [i b`rba]i de vaz`
acuza]i c` au complotat \mpotriva regelui.
Speriat, Piers \ntreb`:
Execut` aici b`rba]i acuza]i de tr`dare?
A[a e.
Caroline \[i ]inu r`suflarea. Minile ei \nghe]ar`.
Fa]a lui Piers era palid` cnd vorbi:
Dac`... dac` Patrick Henry ar veni vreodat` \n Anglia, ar
fi acuzat de tr`dare. El spunea: Dac` e s` tr`dez, poporul s`
m` judece. Asta a fost acum nou` ani [i \nc` e liber, \ncheie
el cu u[urare.
Timothy protest` blnd:
Acum putem \ncheie subiectul?
Piers se \ntoarse c`tre Caroline.
M` \ntrebam despre Miles. A vorbit adesea \mpotriva
guvernului britanic. |[i spune singur rebel. |n Virginia nu e
periculos. Dar aici... Paul a spus c` tat`l lui...
Caroline \i lu` mna. Amintindu-[i asigurarea tat`lui ei, \n
care avea \ncredere, spuse:
V`rul Miles e \n siguran]`. Orice lucru indiscret ar fi spus,
are prieteni \n Londra, care \l vor proteja.
Displ`cndu-i aceste discu]ii serioase \n ziua \n care vroia
s-o distreze pe Caroline, Timothy exclam`:

146

ELIZABETH RENIER

Ce prostie din partea vizitiului s` ne aduc` pe aici. A, \n


sfr[it ne mi[c`m. V` sf`tuiesc s` nu v` uita]i.
Piers \[i acoperi fa]a cu minile, dar Caroline v`zu c` se uita
printre degete. Ea \ns`[i arunc` o privire spre spnzur`toare.
Auzea [i zgomotul; strig`te [i rsete, buc`]i de cntece
deocheate.
Piers remarc`, impresionat:
E foarte \nalt`. Sunt scaune \n fa]`.
Pentru care doamnele [i domnii pl`tesc mult, spuse
Timothy cu dezgust. Eu m` distrez mai bine la o lupt` de
coco[i. Nu te pot aduce s` vezi, Piers, plec`m mine.
Caroline nu era sigur` de acest gnd sau vederea
\nsp`imnt`toarei spnzur`tori \i redusese pe to]i la t`cere \n
drumul spre cas`. Cnd ajunser` la casa lordului Brencombe,
Caroline v`zu calul lui Miles priponit lng` poart`. Vroia s` sar`
din tr`sur`, s` fug` spre el ca s-o \mbr`]i[eze, s`-l roage s-o ia
cu el. |n schimb, controlndu-se, intr` la bra]ul lui Timothy.
Vesel, Nicholas o primi cu anun]ul:
L-am convins. Miles vine cu noi.
Uimit`, se \ntoarse spre Miles. Dar tonul lui era impersonal
cnd spuse:
Regret c` nu voi avea pl`cerea companiei tale la
Trendarrow, Caroline. |n]eleg c` \n schimb vei merge cu
domnul Brencombe.
Speran]a ei de moment pieri. Schimbarea planurilor lui se
datora doar absen]ei ei din Trendarrow.
Spuse amar:
Sunt sigur` c` ai luat o decizie \n]eleapt`.
Nicholas se plimba cu minile sub frac. Vom fi un grup
vesel pe drum. Piers va veni \n tr`sur` cu noi, nu ai nimic

DAC~ E S~ TR~DEZ

147

\mpotriv`, Amelia? Miles [i Timothy ne vor escorta, continu`


c`pitanul Penwarden. Cu Henry [i vizitiul cu muschetele lor [i
cei trei gentlemeni \narma]i pn` \n din]i, nu ne vom teme de
tlhari.
Piers exclam` emo]ionat:
Poate vom fi ataca]i [i vom captura un tlhar [i apoi va fi
spnzurat la Tyburn Tree.
Destul, Piers, \l avertiz` Miles. Vrei s` sperii doamnele?
B`iatul spuse, \nc`p`]nat:
Nu vreau s` c`l`toresc \n tr`sur` ca o fat`.
Miles travers` camera [i se opri lng` el.
Vei face ce ]i se spune.
***
Caroline avea s`-[i aminteasc` de aceast` c`l`torie toat`
via]a ei. Cnd ajunser` la periferia Londrei diminea]a
devreme, \ncepu furtuna. Cei din tr`sur` erau zgudui]i \n timp
ce caii se poticneau sau se repezeau \nainte la fiecare tunet.
Dup` fulgere veni ploaia, rece [i de neoprit. Ore \n [ir b`tu
\n acoperi[ul tr`surii [i stropi perdelele de la ferestre cu
noroi.
Caroline nu prea dormise toat` noaptea trecut`, tulburat`
de gndurile ei. Cnd \n cele din urm` adormise, avusese un
co[mar \n care \l v`zuse pe Eustace Hardacre cu [treangul \n
mn`, sub spnzur`toare. Ea era legat`, privind dup` c`ru]a
care avea s`-l aduc` pe Timothy, iar Miles se \ndep`rta c`lare
f`r` s` priveasc` \napoi.

148

ELIZABETH RENIER

Amelia observase paloarea ei [i o privea cu nelini[te.


Seara, oprir` la un han.
|n dormitor, Amelia \i puse Carolinei o mn` pe frunte.
Copil`, cred c` ai pu]in` febr`, [i cu mintea ta chinuit`...
Nu fi surprins`. Am v`zut c` te-ai schimbat mult \n ultimul
timp. |n plus, acum dou` zile, \n gr`dina lordului
Brencombe...
Ai v`zut? [opti Caroline, \ngrozit`.
Te-am v`zut \n bra]ele lui Miles de la geam. Iar acum e[ti
att de trist`. Ce-ai f`cut, ai \ntors spatele celui pe care \l iubeai?
El a f`cut asta. Ne iubim. Dar va pleca f`r` mine.
Amelia o privi uimit`.
Ai fi plecat cu el \n Virginia? Tu, pentru care Trendarrow
era totul!
Nu [tiam cum e s` iube[ti un b`rbat. Mam`, ce s` fac?
Mama ei r`spunse:
N-ai ce face dect s` accep]i. Ce motive a invocat?
Dup` ce Caroline \i spuse, Amelia spuse grav: Are dreptate.
|n refuzul lui de a te pune \n pericol, are simpatia mea.
Chiar dac` mi se rupe inima?
Inimile nu se rup att de u[or. Cu timpul, te vei mul]umi
cu al doilea, a[a cum am f`cut eu cu tat`l t`u.
***
Cnd a doua zi diminea]` coborr` s` ia micul dejun, cerul
era senin [i soarele str`lucea.
Caroline se trezi lng` Miles.

DAC~ E S~ TR~DEZ

149

Te sim]i mai bine? \ntreb` el.


Da, mul]umesc. Mama e de acord cu tine.
{tie? \ntreb` Miles.
Da, [i zice c` \n timp te voi uita.
A[a cred [i eu.
Tu m` po]i uita? \ntreb` Caroline.
Te voi purta mereu \n suflet. Pentru tine e altfel. |l ai pe
Timothy, p`rin]ii t`i, casa ta...
Iar tu ai politica, pentru care ai face orice, spuse
Caroline amar. |ntoarce-te \n ]ara ta, \nl`tur`-m` din via]a
ta. Dar nu te preface c-o faci pentru mine. }ie ]i-e fric`
acum, nu mie.
F`cu un pas spre ea. O clip` crezu c` se \nmuia, c` dac` va
insista acum, \l va convinge.
Apoi, Nicholas strig`:
Miles, Caroline, veni]i! V` a[tept`m s` lu`m micul dejun.
Momentul trecuse. Se a[ezar` la mas`.
Un grup de c`l`re]i intr` \n curte.
Mili]ia, spuse Nicholas privind pe fereastr`.
U[a se d`du de perete. Un ofi]er cu sabia tras` intr`, urmat
de doi mili]ieni cu muschetele la ochi.
Cine dintre voi e Miles Couternay din Virginia?
Caroline \[i ]inu r`suflarea. Miles se ridic` [i f`cu o
plec`ciune c`tre ofi]er.
Ce treab` ave]i cu mine? \ntreb` el calm.
Am venit s` v` arestez \n numele regelui.
Sub ce acuza]ie?
Tr`dare [i revolt`.
Caroline ]ip` \ngrozit`.

150

ELIZABETH RENIER

Neg acuzarea de tr`dare. Dar sunt gata s` vin cu


dumneavoastr` [i s` fiu judecat. Vre]i sabia mea?
Ofi]erul \ntinse mna dup` sabia lui Miles.
Piers s`ri \n picioare [i ocoli masa.
Nu, nu! Nu v` las s`-l lua]i. Dac` Miles nu se opune, eu da!
Se arunc` la picioarele ofi]erului. Acesta \l lovi cu piciorul.
Piers se ridic` [i atac` din nou.
Caroline strig` disperat`:
Tat`! Timothy!
Timothy se repezi cu sabia scoas`.
Se v`zu un fulger [i se auzi o bubuitur`. Prin fum, Caroline
\l v`zu pe Timothy, uimit, la picioarele ei, cu o pat` ro[ie care
i se m`rea pe costum.
Caroline \ngenunche lng` el.
Vroiam doar... Nu vroiam s` ucid pe nimeni, icni el.
|i lu` capul \n poale [i ultimele lui cuvinte fur`:
M-ai strigat, Caroline.
Apoi, capul \i c`zu pe-o parte [i-l sim]i cum se \nmuia.
Disperat`, \l ]inea \n bra]e, refuznd s` cread`. Auzi voci [i
oameni mi[cndu-se. Camera \ncepu s` se \nvrt`. |nchise
ochii [i se pr`bu[i.

Capitolul 9
Cnd \ntunericul disp`ru, era \n patul ei. Privirea i se
plimb` pe pere]ii cu tapiserii [i observ` mobila familiar`.
Poate c` la urma urmei, nimic nu se schimbase. Poate c` totul
fusese doar un co[mar.
O v`zu pe mama ei, cosnd la fereastr` cu spatele ]eap`n
ca \ntotdeauna.
Caroline se ridic` \n capul oaselor [i ame]i. Se ag`]` de
Amelia, care venise lng` ea [i o \ntreb` ner`bd`toare:
Mam`, ce s-a \ntmplat? Mi-e greu s`-mi amintesc.
Ai fost bolnav`, copil`. Ai avut febr`, apoi frigul [i
oboseala c`l`toriei...
Deci, n-a fost un co[mar? Timothy?
Timothy a fost \nmormntat acum dou` zile, iar lordul
Brencombe a doua zi.
Caroline ]ip` [i-[i puse capul pe um`rul Ameliei.
E vina mea. L-am strigat s`-l ajute pe Piers. Dar nu vroiam
ca el s`... s`...

152

ELIZABETH RENIER

S`-[i trag` sabia [i s`-l atace pe ofi]er? Nu vom [ti


niciodat` de ce a f`cut asta. Nu m` a[teptam de la el; cred c`
[i-a pierdut capul.
Ce spera s` ob]in`, nici nu [tia s-o foloseasc` bine. L-am
strigat s`-l ]in` pe Piers. E vina mea.
Nu, copil`. Nu-]i repro[a asta.
A[a e. Ce s-a \ntmplat cu Piers?
E aici, la Trendarrow.
{i tata? \ntreb` Caroline.
S-a \ntors la Londra.
Nu se mai putu ab]ine [i \ntreb`:
{i... [i Miles?
Amelia \i strnse mna rece.
E \nchis la \nchisoarea Newgate. De aceea s-a \ntors tat`l
t`u la Londra.
Palid` [i cu ochii mari, Caroline \ntreb` disperat`:
|l... \l vor spnzura? Mam`, fac lucruri groaznice
tr`d`torilor. Dar Miles nu e tr`d`tor. Nu vrea r`ul regelui.
Vroia doar s` explice situa]ia. A f`cut unele remarce
indiscrete, a[a e, dar...
M` tem c` ceea ce a pus pe hrtie e mai mult dect
indiscre]ie. I-a spus tat`lui t`u c` a scris c` vrea s` se \ntoarc`
\n Virginia [i s` ia armele.
Caroline ]ip`, disperat`. Amelia \i d`du s` bea ceaiul de
buruieni pe care i-l f`cuse [i o \ntinse iar pe perne.
Mam`, putem s` ne \ntoarcem [i noi la Londra? Pot s` fac
ceva s`-l ajut pe Miles?
Trist`, Amelia d`du din cap c` nu.
Nimic, copil`, doar s` te rogi. Asta e tot ce pot face
femeile, s` a[tepte [i s` se roage. Acum, \ncearc` s` dormi. Ai
nevoie de odihn` ca s` te faci bine.

DAC~ E S~ TR~DEZ

153

De ce s` se fac` bine? Ca s` afle c` Miles a fost spnzurat la


Tyburn Tree, ca s` priveasc` \n ochii ladyei Brencombe [i s`
vad` o acuza]ie t`cut`?
|[i \ngrop` fa]a \n pern` [i plnse, \n timp ce Amelia, cu fa]a
contorsionat`, o ]inea de mn` [i-o mngia pe p`r.
***
Treptat, Caroline \[i rec`p`t` puterea. |n fiecare zi st`tea \n
capul oaselor pu]in mai mult [i \n cele din urm` cobor\.
Po]iunile pe care i le d`dea Amelia o f`ceau somnoroas` [i
astfel o protejau de realitate.
Mama ei \i spuse:
Am primit azi o scrisoare de la tat`l t`u.
{i care sunt nout`]ile?
M` tem c` pu]ine. Nu s-a fixat data procesului. Se pare c`
adesea exist` \ntrzieri \n astfel de probleme. L-a vizitat pe
Miles la \nchisoare. Tat`l t`u zice c` e s`n`tos.
A... a trimis vreun mesaj?
Nici unul, doar c` [i-a exprimat regretul pentru
necazurile pe care ni le-a adus.
|[i \ngrop` fa]a \n palme. Nu mai era pace la Trendarrow.
Doar amintiri dureroase.
Mama ei, care o cuno[tea de mic`, \i spusese:
Boala e doar \n mintea ta.
Caroline lu` o pelerin` [i ie[i. |n afar` de piuitul puilor de
p`s`ri [i a bzitului albinelor, era lini[tit \n gr`din`.

154

ELIZABETH RENIER

Picioarele \i erau moi [i se \mpiedic` de vreo dou` ori. Cnd


ajunse la capel`, ezit` o clip`, sprijinindu-se de perete,
amintindu-[i... Apoi intr`.
Piers era \ngenuncheat pe podeaua de piatr`, cu capul
plecat, cu umerii zguduindu-i-se. P`[i spre el [i \ngenunche
al`turi.
Piers! O, dragul de tine!
Piers ridic` fa]a [i o privi, cu ochii dispera]i \n spatele
lacrimilor. |l \mbr`]i[` [i el \[i l`s` capul pe um`rul ei,
redevenind un copil care nu-[i putea duce singur necazul.
Caroline privi altarul [i sim]i c`-i revenea curajul de a \nfrunta
via]a.
***
Nicholas se \ntoarse peste o s`pt`mn`. Caroline \l \nv`]a
pe Piers aritmetic`. Auzir` tr`sura. Se privir` cu respira]ia
oprit`, cu ochii mari. S`rir` \n picioare [i alergar` mn` \n
mn` pe u[a din fa]`. Speran]a le pieri cnd Nicholas cobor\
singur din tr`sur`.
Caroline \ntinse minile spre el.
Tat`, ce bine c` te v`d. Ai... ai adus ve[ti bune?
Am adus ve[ti, r`spunse el. Nu [tiu dac` le ve]i considera
bune sau rele... |l v`zu pe Piers, cu fa]a alb` ca varul. Nu fi a[a
speriat, b`iete. Miles nu va fi spnzurat.
Nicholas se cl`tin` pu]in [i-[i trecu o mn` pe frunte.
Caroline \l lu` de bra].

DAC~ E S~ TR~DEZ

155

Tat`, pari obosit. Nu-]i vom cere s` ne poveste[ti mai


mult pn` nu vei sta \n scaunul t`u favorit, cu un pahar de
porto \n fa]`.
Nicholas \i mngie mna.
Ai \nv`]at multe de la mama ta. Unde e?
Pe chei, viziteaz` un pescar bolnav. Vine repede.
Intrar` \n cas` [i Piers \i lu` p`l`ria, \i trase cizmele de
c`l`torie [i-i aduse papucii. Imediat ce Nicholas se a[ez`,
Thomas, care avea doar un bra], era lng` el cu sticla [i
paharele. Nicholas \[i \ntinse picioarele [i oft`.
Miles a spus la proces c` nu a avut vreun gnd de
violen]` \mpotriva regelui. N-au putut s`-l provoace s` scape
ceva, nici m`car o \njur`tur`. Ore \n [ir le-a r`spuns calm [i
t`r`g`nat. Acuzatorii lui s-au enervat, nu el. Era la fel de calm
ca [i cum ar fi vorbit \n Adunarea din Virginia, nu ap`rndu-[i
via]a \ntr-un tribunal englez.
Sosi [i Amelia.
Acum c` e[ti aici, v` voi spune \ntreaga poveste.
Dar tat`, exclam` Caroline, ne-ai spus deja. Ai spus c` a
fost eliberat.
Nicholas d`du vinul pe gt.
N-am spus asta, copil`.
Minile Carolinei se r`cir`.
Am spus c` Miles nu va fi spnzurat. Va sta la \nchisoare
trei ani.
***

156

ELIZABETH RENIER

|l trimiser` pe Piers acas` \n Virginia.


|ntr-o zi, Caroline \ntreb`:
Se permite femeilor s`-i viziteze pe prizonieri, tat`?
Da. Dar nu te-a[ sf`tui. {i nici Miles n-ar vrea, sunt sigur.
Nu poate fi elegant la pu[c`rie. |n plus, dore[te ca tu s` nu
mai fii implicat` \n necazurile lui, s` ui]i...
{tie c` asta nu se poate. Dup` mine, n-a f`cut nici un r`u,
dect... Se opri, v`znd surpriza [i curiozitatea p`rin]ilor la
vehemen]a tonului ei.
Nicholas \i puse o mn` pe um`r.
Atunci, mai bine scrie-i [i spune-i, draga mea.
***
|n p`durea de deasupra rului, frunzele deveniser` galbene. Era toamn`. A[a cum f`cuse adesea \n ultimele trei luni,
Caroline st`tea singur` \n capel`. Durerea pierderii lui
Timothy se mai stinsese; nelini[tea pentru Miles se
transformase \ntr-o durere surd`, disperat`, gndindu-se la
suferin]ele lui.
Trei ani p`reau o via]`. Dac` m`car l-ar fi v`zut, l-ar fi
asigurat c` se gnde[te constant la el; c` dragostea ei
devenise mai profund`, nu murise. Dar el nu dorise asta. Nu
primise nici o scrisoare de la \nchisoarea Newgate. |i scrisese
de trei ori, avnd grij` ce scria, \n caz c` scrisorile vor fi citite
de al]ii; totu[i, el putea citi printre rnduri. Cteodat` \[i
spunea c` el n-o mai iubea; c` ar fi mai bine s`-l uite, a[a cum
o sf`tuise.

DAC~ E S~ TR~DEZ

157

Totu[i, stnd aici \n locul acesta lini[tit, acum \ntunecos [i


rece, [tia c` mai degrab` ar uita soarele [i luna dect s`-l
\ndep`rteze din gndurile ei pe acest b`rbat care devenise
parte din ea.
Se ridic` [i ie[i din capel`. Curnd va fi Cr`ciunul.
Cr`ciunul la Trendarrow. Aceste cuvinte \i trezeau \n minte
amintiri fericite. Focuri mari de bu[teni, curcan pe mas` [i
budinc` de prune... Muzic` [i dans, vocea puternic` a lui
Nicholas. {i Timothy. Timothy cu care \mp`rt`[ea emo]iile [i
aventurile.
Anul acesta nu vor fi oaspe]i la Trendarrow, nu vor fi muzic`
[i cntece. Doar haine de doliu [i servitori vorbind \n [oapt`.
Cnd ajunse la porumbar, \l auzi pe Nicholas strignd-o. O
lu` la fug` spre cas`, ]inndu-[i cu mna poalele rochiei. Tat`l
ei st`tea \n u[`, \nconjurat de servitori. Caroline se opri s`-[i
trag` r`suflarea, temndu-se c` se \ntmplase vreo
nenorocire. Nicholas avea o scrisoare \n mn`.
Tat`, ce s-a \ntmplat?
O prinse \n bra]e [i o \nvrti \n timp ce servitorii rdeau
\ncnta]i.
O s`-]i spun ce s-a \ntmplat, domni[oar`, exclam`
c`pitanul Penwarden. Nepotul meu va fi eliberat!
Cum s-a \ntmplat asta? \ntreb` Amelia.
Guvernatorul Virginiei a intervenit. Au fost demonstra]ii la
primirea ve[tii c` Miles e \nchis. Guvernatorul i-a scris lordului
North, cerndu-i s`-l roage pe rege s`-l gra]ieze pe Miles. A
avertizat guvernul c` o scnteie ca aceste ve[ti ar putea
aprinde un incendiu care s` mistuie cele treisprezece colonii.
Se pare c` lordul North a ascultat vocea ra]iunii [i va vorbi cu
regele zilele astea.
Caroline s`ri \n picioare.

158

ELIZABETH RENIER

Nu e minunat, mam`?
Ba da. Ce crezi c` va face Miles acum? B`nuiesc c` toate
cursele spre America s-au \ntrerupt pn` la prim`var`.
Miles a avut febr` [i acum e pe vindecate. E o c`l`torie
grea pe aceast` vreme, dar...
Vrei s` vin` aici? \ntreb` Amelia resemnat`. Caroline era
ro[ie \n obraji [i ochii \i str`luceau. Bine. Va fi bine primit, de[i
s-ar putea s` regre]i mai trziu.
|ncurcat, Nicholas \ntreb`:
De ce s` cred?
Odat`, am crezut c` vrea Trendarrow. Dar vrea mai mult
dect o cas`. Da, adu-l aici, Nicholas. Orice ar spune, dac` ]ii
la fericirea fiicei tale, adu-l la Trendarrow.
***
Cerul dimine]ii era albastru; soarele str`lucea. Pe chei,
Caroline privi spre capel`. |nchise ochii, apoi privi din nou.
Domni]`, ce ave]i? o \ntreb` Polly, \ngrijorat`.
Nu vezi? strig` Caroline. Iat`-l pe domnul Courtenay,
lng` capel`.
Vai, a[a e. Ave]i r`bdare, domni[oar` Caroline. F`r`
\ndoial`, v` va a[tepta.
Miles scoase p`l`ria [i o salut`. Caroline o lu` la fug` spre
capel`.
Miles era \n picioare, ca prima dat`. |i f`cu o plec`ciune.
Dar nu zmbea. Fa]a lui \[i pierduse bronzul, p`rul lui nu mai
lucea. Obrajii \i erau sup]i.

DAC~ E S~ TR~DEZ

159

Miles. Dragul meu, murmur` ea \ntinznd bra]ele spre el.


El nu-i ie[i \n cale. Fa]a lui r`mase impasibil`.
Ai fost bolnav?
Am avut o febr` care m-a l`sat slab. Nu e nimic.
Eu [i mama te vom \ngriji.
Trupul meu se va vindeca \n curnd. Mintea nu-mi d`
pace.
Din cauza lui Timothy? \ntreb` Caroline.
Timothy, Benjamin. Unchiul Nicholas, Piers. {i tu. Am
adus numai nenorociri.
Timothy nu te-ar condamna. Nici Benjamin. Tata nu e de
acord cu politica ta, dar te respect`. Iar eu...
O privi cu o speran]` disperat`.
Te iubesc, Miles, spuse blnd. Am avut timp destul s`
reflectez, s` renun] la lumea mea artificial`. }i-am mai spus,
nu m` mai tem. Voi face la fel ca mama ta, dac` \nc` m` mai
iube[ti.
Te iubesc att de mult, Caroline! Te-ai schimbat att de
mult, micu]o. Se vede pe fa]a ta, \n vocea ta. Acum, cred \ntradev`r c` e[ti preg`tit` s` vii cu mine.
Se arunc` \n bra]ele lui. Soarele dimine]ii \i lumina.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și