Sunteți pe pagina 1din 156

ROBERTA MICHELS

Pavilionul
de var`
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
CORNELIA BI}OIANU
ALCRIS
Romance
Capitolul 1
Furtuna aproape se potolise. Ploaia nu mai c`dea peste
gr`dina \nmuiat` de potopul nesfr[it. Jgheabul de la verand`
\ncetase s` arunce un [uvoi tumultuos [i abia se mai scurgea
un firicel sub]ire de ap`. Soarele se z`rea printr-o sp`rtur`
\ntre norii negri. De cealalt` parte a gr`dinii un copac mare se
aplecase sub greutatea aversei, ca [i cum ezita s`-[i desf`[oare
frunzele r`sucite [i s` le expun` ultimelor raze portocalii ale
soarelui.
O lumin` de culoarea chihlimbarului provenea de la un
bungalou. O siluet` zvelt` se profila \n pragul acestuia.
Nemi[cat` lng` storul ridicat, tn`ra nu l`sa s` se vad` pe fa]a
ei oval` \ncadrat` de un p`r negru ca t`ciunele, nici o team`
\n fa]a ultimelor manifest`ri ale furtunii. |ncetul cu \ncetul,
lumina l`mpilor c`p`t` vigoare. T`cerea reveni, umplut`
repede de micile zgomote ale nop]ii tropicale [i ale
vizitatorilor ei tainici.
La asfin]it, soarele disp`ru \n sfr[it \n spatele unei bariere
enorme de nori. Kate suspin` \ncet [i \ndep`rt` cu un gest
u[or o insect` a[ezat` pe bra]ul ei.
Brad Sheridan \[i l`s` brusc paharul [i se ridic`.
A[adar, nimic nu te emo]ioneaz`, Kate?
Ea surse slab.
Dac` te referi la timp, nu!
Nu vorbeam \n mod special despre furtun`, spuse el.
Se apropiase [i ea se \nfior` tainic cnd \[i puse minile pe
umerii ei.
Nu, \mi \nchipui!
Degetele lui Brad se jucau cu bretelele rochiei ei de m`tase.
O trase spre el. B`rbia lui atingea acum u[or p`rul ei negru.
E[ti ciudat de indiferent`, Kate. Care este secretul t`u?
Ea se for]` s` r`mn` rece [i nemi[cat`.
Nu este vorba de un secret declar` ea, pe un ton lini[tit.
Exist` diverse modalit`]i de a te feri de anumite boli.
Dar nu \n ceea ce te prive[te. |ncep s` cred c` a ta este
congenital`.
Ai nevoie s` te conving?
|n m`sura \n care e[ti femeie, da. Nu reu[esc s` cred c`
e[ti a[a, Kate!
Asta ]i se pare att de necesar?
Nu. Dar este mai degrab` straniu.
Ea \[i ridic` sprncenele, dar r`mase t`cut`. Pe jum`tate
ne\ncrez`toare, pe jum`tate deta[at`, era atent` la zgomotele
din exterior, \n a[teptarea tat`lui s`u.
Cu aceea[i voce lini[tit`, Brad declar`:
6 ROBERTA MICHELS
Ai sosit aici acum dou` s`pt`mni. Mai exact, cu trei zile
\naintea mea. Asta \nseamn` c` suntem cam la egalitate. |n
cteva zile, am cunoscut toat` lumea la club [i am descoperit
c` societatea european` din Mahore seam`n` din toate
punctele de vedere cu oricare alta din orice col] de pe glob.
Acelea[i preocup`ri \i anim`.
Ct de plictisitori trebuie s` ne g`se[ti! \i arunc` ea pe un
ton degajat. Dar asta ar trebui s`-]i permit` s`-]i completezi cu
u[urin]` dosarele!
Ce [tii despre dosarele mele?
|ntrebarea era pus` cu o dezinvoltur` \n[el`toare [i
ascundea tonul u[or mai aspru dect pn` acum.
Ea ridic` din umeri.
Nimic.
Ai un aer att de dramatic! Totul se petrece ca [i cum
m-ai lua drept un agent al C.I.A. sau ceva asem`n`tor!
Ea nu acord` nici o aten]ie ironiei spuselor lui, ca [i cum
n-o remarcase.
Dar munca dumitale nu se desf`[oar` dup` principii
asem`n`toare?
Bine\n]eles c` nu! {i \nceteaz` s` te mai \ndep`rtezi de
subiect.
Ea \[i \ntoarse prompt capul.
Oh! Credeam c` interogatoriul s-a terminat [i c`
Nicidecum.
Cu abilitatea experien]ei, profit` de ezitarea momentan` a
tinerei [i o oblig` s` se \ntoarc`.
PAVILIONUL DE VAR~ 7
|n fa]a ei se afla acum for]a arogant` [i dintr-o dat` foarte
nelini[titoare a lui Brad Sheridan. Kate \[i strnse buzele. Ea
\[i f`cea pu]ine iluzii: s` \ncerce s` fug` \nsemna s` ajung`
\ntr-o situa]ie ridicol`, iar unica m`su]` din stnga ei
constituia cu siguran]` un obstacol deloc serios [i risca s-o
r`stoarne, deoarece nu era deloc solid`.
Se \ncord`. Dac` dorea s`-i fac` avansuri, ea le va suporta,
dar \n acest caz el va trebui s` aprecieze cum sunt raporturile
cu un aisberg! |[i ridic` ochii spre fa]a lui frumoas` [i \ntreb`
cu r`ceala:
{i asta face parte din metodele dumitale de lucru?
Ea \i v`zu gura tremurnd involuntar.
Nicidecum. Nu sunt de serviciu. {i cnd m` aflu \n
compania unei tinere singure \n plin` comuniune cu furtuna,
g`sesc foarte tentant s` consider asta drept o invita]ie.
Este o presupunere detestabil`!
E[ti foarte zgrcit` cu invita]iile, Kate!
Capul lui brun se aplec` pe nea[teptate spre ea. Cu o
hot`rre lini[tit`, puse st`pnire pe buzele ei. Acest s`rut,
aceast` mngiere erau un calcul, nu o demonstra]ie sau o
provocare. Doar poate vor deschide pu]in u[a sensibilit`]ii ei
feminine
Kate \ncerc` s` se \mpotriveasc` sl`biciunii ei tr`d`toare.
Sub rezerva ei, [tia c` n-avea nimic dintr-un sloi de ghea]` [i
trebuia s` recunoasc` cinstit c` Brad Sheridan era departe de
a-i lipsi magnetismul masculin. Totu[i, ea prefera s`
stabileasc` singur` regula jocului.
8 ROBERTA MICHELS
Dndu-se \napoi, \ntlni privirea lui greu de p`truns [i spuse:
Bine\n]eles, nu po]i ghici de ce, domnule Bradley
Sheridan?
El \[i ridic` sprncenele [i cl`tin` din cap.
|]i acord beneficiul \ndoielii poate c` e[ti doar timid`,
domni[oar` Katrina Merrivale!
O prinse de b`rbie, apoi \i mngie cu blnde]e pielea alb`
a gtului.
M` \ntreb dac` e[ti \ntr-adev`r att de diferit`, la urma
urmei! ad`ug` el \ncet.
Acest gest plin de senzualitate o sensibiliz` mai mult dect
s`rutul. O cuprinse un acces brusc de mnie.
Nu sunt timid`, dar nu apreciez acest gen de
divertisment! Ct despre insinu`rile dumitale, dac` \n]elegi
prin asta c` fac parte dintre acele femei care se arunc` \n
ghearele desfrului la cinci minute dup` ce sosesc la tropice,
ei bine, da, ai dreptate! Sunt complet diferit`!
Se degaj` prompt [i se \nf`[ur` cu e[arfa ei de culoarea
smaraldului, cu un gest incon[tient de ap`rare.
S` \nchizi u[a \n spatele dumitale, spuse ea.
O clip`, te rog.
Vorbea pe un ton indiferent.
Doar n-o s` m` dai afar` f`r` s`-mi permi]i s`-mi termin
paharul?
Ea nu r`spunse. F`r` s`-l priveasc`, \l auzi f`cnd c]iva
pa[i. Un cub de ghea]` zorn`i \ntr-un pahar, apoi urm` un
zgomot de sifon [i Brad reveni spre ea, cu paharul \ntins ca o
sfidare. Ea se \ntoarse.
PAVILIONUL DE VAR~ 9
Dac` este whisky, nu vreau.
Nu este. |]i cunosc gusturile.
Involuntar, \ntinse mna [i apoi sorbi din b`utura cu
l`mie, proasp`t` [i bine dozat`, a[a cum \i pl`cea dar dac`
cel pu]in ar vrea s` plece! Era enervant s`-i suporte puterea \n
asemenea m`sur` [i pe deasupra s` fie capabil` s`-[i p`streze
o aparen]` de calm.
Nu era prima oar` cnd recuno[tea avantajele meseriei sale
de manechin. O practica de trei ani [i-i d`duse o siguran]` [i
o u[urin]` att de considerabile \n anumite ocazii. B`u o alt`
\nghi]itur` [i lu` o ]igar` dintr-o cutie de sticl` de culoare
verde. Bricheta lui Brad se aprinse exact \n acela[i moment cu
a ei [i Kate \[i st`pni un gest de iritare.
N-ar trebui s` fumezi, s` [tii, spuse el.
De ce?
Un obicei prost se demodeaz` rapid.
Mi-am petrecut ultimii trei ani din via]a mea \nv`]nd
tocmai s` fiu la mod`, replic` ea cu r`ceal`. Acum, sunt \n
vacan]`. Ai obiec]ii?
Nu asupra faptului c` e[ti \n vacan]`. |n schimb, afl` c`
nu-mi plac deloc s`ruturile cu miros de tutun!
Furioas`, Kate \[i strivi ]igara \ntr-o scrumier` de cristal.
Nu sunt una din femeile dumitale! strig` ea. M` tem c`
vei avea o perioad` ghinionist` \n care vei a[tepta foarte,
foarte mult timp! Tata trebuie s` \ntrzie din cauza furtunii. Va
cina f`r` \ndoial` cu Marlow. |n cazul acesta, nu v`d utilitatea
prezen]ei dumitale aici.
10 ROBERTA MICHELS
Nu sunt gr`bit!
El nu p`rea nici deranjat de izbucnirea ei, nici mul]umit
s-o vad` c`-[i ie[ise \n sfr[it din s`rite. Se \ndrept` lini[tit spre
u[a care d`dea pe verand` [i cobor\ storurile cu grij`.
Kate se l`sase s` cad` \ntr-un fotoliu cu gra]ia care o
caracteriza.
Brad reveni spre centrul camerei [i \[i lu` paharul.
O s` mi te al`turi pentru weekend? o \ntreb` el.
|nc` nu m-am hot`rt.
Te temi c` suntem ni[te neciopli]i?
Ar fi ultimul din motivele mele pentru a refuza aceast`
plimbare!
|[i lu` brusc paharul. Acum regreta c` nu are o b`utur` mai
tare. Poate [i-ar fi reg`sit mai u[or calmul. Dar de ce oare
fiecare din \ntlnirile ei cu Brad Sheridan se termina
\ntotdeauna \n acela[i fel? De ce sim]ea aceast` nevoie
inexplicabil` s` se \nconjoare cu un zid de ap`rare imaginar?
De ce presim]ise la cinci minute de la prima lor \ntlnire c` va
fi \ntotdeauna a[a?
Se cufund` \n amintirea zilei cnd sosise. |n ciuda
\ngrijor`rii pentru mama sa, obligat` s` se \ntoarc` \n Anglia
pentru a se supune acolo unei interven]ii chirurgicale,
\ntoarcerea ei \n Orient, dup` o absen]` att de lung`, o \ncn-
ta. |[i descoperise, spre marea ei surpriz`, o nostalgie pentru
peisajele copil`riei. Fiecare schimbare intervenit` dup` ultima
ei vizit` \i displ`cea.
Cinci ani. Era prea mult, se gndise cu un anumit
sentiment de vinov`]ie. Totu[i, lucrase din greu \n timpul
PAVILIONUL DE VAR~ 11
acestor ani \n care trecuse de la adolescen]` la maturitate. |n
ciuda bun`voin]ei m`tu[ii Rena, \n casa c`reia se stabilise
\n]elegea: ace[ti cinci ani sl`biser` leg`turile dintre p`rin]ii ei
[i ea. Pe nesim]ite, existen]ele lor se \ndep`rtaser`.
Nu-[i imaginase fervoarea depus` de mama ei pentru a-i
preg`ti \ntoarcerea. Kate luase cu fermitate hot`rrea s` se
\ntoarc` acas` pentru o perioad` de trei luni. Trebuise, pentru
asta, s` renun]e la dou` contracte interesante, dar f`cuse bine.
Da, era minunat s` fie din nou \n c`minul ei, chiar dac`
socotea drept ne\ntemeiate fr`mnt`rile mamei care plecase
cu sentimentul c`-[i abandoneaz` so]ul. {i exista [i Brad
Sheridan.
|n prima sear` cnd tat`l ei, o dusese la clubul din Mahore,
pentru a-[i ar`ta adorabila fiic` [i unde-l cunoscuse pe Brad,
dorise s` simpatizeze cu el. Cu o anumit` candoare, \l
considerase susceptibil s` fie genul ei de b`rbat Dar nu-l
cunoscuse la Londra [i asta schimba totul. Un element o
re]inea: el se ocupa de afacerile tat`lui ei.
|n plus, Brad era un celibatar notoriu. {i el profita de
aceast` situa]ie! Kate se gndi la Elaine [i la tn`ra v`duv`, Fay
Slessor. N-avea nici un chef s` ia parte la o competi]ie! Slav`
Domnului, nu-[i pierdea deloc cump`tul cnd era vorba de
b`rba]i. Brad Sheridan n-o dorea mai mult dect pe oricare
alta. El apar]inea acelui gen de b`rba]i dornic s` le fac` pe
femei s`-[i uite bunele lor hot`rri. Dar Kate nu se va mai l`sa
niciodat` antrenat` pe aceast` cale. |n]elesese lec]ia, \n urm`
cu doi ani, cnd Ken Lester intrase \n via]a [i \n inima ei. Era
ca Brad Sheridan, \nzestrat cu un farmec arogant [i o abilitate
12 ROBERTA MICHELS
pu]in comun` de a captiva inima unei tinere f`r` s` ofere ceva
\n schimb Nu, dac` Elaine sau Fay erau gata de a pl`ti cu
persoana lor pentru a umple momentele lui de plictiseal`,
n-aveau dect. Dar ea nu le va imita. Atunci, de ce n-o l`sa \n
pace?
|[i ridic` brusc ochii. El o studia cu o \ndr`zneal`
tulbur`toare.
Ce este, Kate?
Nimic ce ar putea fi?
Te \ntreb
{i eu \]i r`spund. Ce vrei \n plus? Trebuie s`-mi
\ncredin]ez oare toate grijile noului de]in`tor al rubricii
curierul inimilor din Mahore?
Iat` un r`spuns pueril [i nedrept [i dumneata o [tii. Am
o treab` de f`cut aici, ca toat` lumea. Se \ntmpl` ceva
anormal \n sectorul Sunei Batang a firmei Latex din Mahore.
Am venit pentru a descoperi punctul slab [i ca s` pun la punct
aceast` chestiune. Este ct se poate de simplu.
Dar ce leg`tur` am eu cu povestea aceasta, imaginar`
sau nu? spuse ea pe un ton mu[c`tor.
|n principiu, nimic, r`spunse el. Dar m-am \ntrebat dac`
nu te temi s` te eliberezi de aripa p`rinteasc`. {tii, acum e[ti
o persoan` matur`, Kate!
|l privi lung, iritat`.
Este prea ridicol pentru a merita un r`spuns.
Adev`rat? |n cazul acesta, cealalt` ipotez` a mea este cea bun`.
Pentru o clip`, \n]eleseul frazei lui \i sc`p`. Apoi, [ocat`, \[i
\ntoarse deodat` capul spre el.
PAVILIONUL DE VAR~ 13
Este o presupunere la fel de ridicol`, exclam` ea. Nu sunt
paznicul tat`lui meu! {i nici el nu este paznicul meu!
|[i puse paharul jos. O cuprinse din nou aceea[i nelini[te,
agravat` de ostilitate [i de o team` ciudat` \n fa]a
perspicacit`]ii intui]iilor lui.
Ascult`, spuse ea cu o voce glacial`. Mama a plecat
s`pt`mna trecut` \n Anglia pentru a se supune acolo unei
interven]ii delicate. Este prima dat` dup` dou`zeci [i trei de
ani cnd se despart. De asemenea, este prima mea vacan]`
dup` cinci ani pe care o petrec cu tat`l meu. Avem multe
subiecte de conversa]ie [i ne bucur`m mult s` fim \mpreun`.
Ce poate fi mai firesc, date fiind \mprejur`rile? Dar poate c`
asta ]i-a sc`pat.
Dimpotriv`, am fost primul care mi-am dat seama.
Gura lui Brad era ferm` [i privirea lui direct`.
M` \ntreb \n ce m`sur` te prive[te situa]ia asta! exclam`
ea, dintr-o dat` suspicioas`.
M` intereseaz` tot ce are leg`tur` cu persoanele din
compania mea.
Dar eu nu lucrez pentru compania dumitale nici
pentru dumneata!
Nu, dar tat`l dumitale da! {i Walt Marlow de asemenea.
Kate \[i mu[c` buzele. Ce leg`tur` avea Walt cu toate astea?
Ajuns` la cap`tul r`bd`rii, se ridic` [i \[i \nfrunt` deschis
interlocutorul.
Ce \nseamn` de fapt tot acest interogatoriu? |n afara
faptului c` \]i permi]i un amestec via]a mea particular`! Dac`
14 ROBERTA MICHELS
are atta importan]` pentru dumneata pn` \ntr-att \nct
nu-l mai po]i a[tepta pe tata ca s` vorbe[ti despre asta, de ce
nu te duci la Walt Marlow?
El \[i arcui sprncenele.
Este o idee bun`. O voi face dac` m` \nso]e[ti.
Nu. Refuz.
El cl`tin` \ncet din cap.
Bine\n]eles nu-]i place deloc Marlow, cred.
Asta m` prive[te
Ea \[i \ntoarse ochii. Putea s`-i scape oare ceva lui Brad
Sheridan?
Acesta f`cu astfel \nct s`-i vad` din nou fa]a.
E[ti con[tient` de puterea privilegiilor dumitale
feminine, nu-i a[a, Kate?
Dac` este \ntr-adev`r un privilegiu feminin s` refuzi o
invita]ie inoportun`
A mea, ca [i aceea a lui Marlow
Ea scutur` din cap [i brusc, abandon` lupta.
Te rog, Brad sunt obosit` Asta trebuie s` fie reac]ia,
cred, la acest climat cu care nu m-am obi[nuit \nc`, de[i nu-mi
este str`in. Dar seara asta, sunt extenuat`. Aveam inten]ia s`
m` culc devreme, iat` de ce nu sunt prea sociabil`. Nu este
nimic personal, te asigur.
El cl`tin` din cap [i r`mase un moment t`cut, cercetndu-i
tr`s`turile palide. Apoi, imperceptibil, expresia [i vocea lui se
\mblnzir`.
Kate
El f`cu o mi[care spre ea.
PAVILIONUL DE VAR~ 15
Spune-mi doar un lucru. Tat`l dumitale are necazuri?
Nu!
Dar \[i d`du seama c` ezitase o secund` \nainte de a
r`spunde.
Nimic nu-l nec`je[te, \n afar` de s`n`tatea mamei,
bine\n]eles. Dore[te mai presus de toate s-o vad` revenit` ct
mai repede posibil [i vindecat`. La ce alt` grij` ai putea face
aluzie?
Speram s` ob]in acest r`spuns de la dumneata!
Imagina]ia mea nu atinge profunzimi vertiginoase ca a
dumitale!
Ridic` umerii [i lu` o ]igar`. De data asta, el nu se mai deranj`
s` i-o aprind`. Se \ntoarse spre el [i se for]` s` zmbeasc`.
De aceea, vrei s` m` scuzi? Dac` dore[ti s` mai r`mi
pu]in, simte-te ca acas`, te rog. Tata nu va mai \ntrzia mult.
El scutur` din cap.
Nu, dar oricum \]i mul]umesc.
|[i lu` dosarul abandonat pe un col] de mas`.
Voi trece poate pu]in mai trziu pentru a vedea dac` tat`l
dumitale s-a \ntors, dac` nu, spune-i c` am trecut pe aici.
Probabil voi fi culcat`, dar \i voi spune mine diminea]`.
Brad oft`.
De acord. Asta poate s` a[tepte pn` mine, \ntr-adev`r.
Bun` seara!
Ea \l privi \ndep`rtndu-se [i ajungnd la ma[ina lui.
Farurile luminar` brusc oleandrii [i tufi[urile de pe marginea
drumului. Brad \i f`cu un semn cu mna \nainte s` dispar` \n
vjitul motorului.
16 ROBERTA MICHELS
Kate l`s` storul s` cad` [i reveni \ncet \n camera de zi. Avea
nevoie s` bea ceva tare. Totu[i, se st`pni. |[i jurase s` nu
cedeze tenta]iei att de facile, \n acest climat, de a aluneca \n
alcoolism. Se sim]ea \nc` iritat`. Totul \n camer` \i amintea de
Brad Sheridan. Fu ct pe ce s`-[i [tearg` rujul de pe buze, [i
cu el amintirea \nc` vie a s`rutului lui. Dar ce era un s`rut \n
zilele noastre?
Totu[i, dac` ar fi fost pu]in mai cochet` cu Brad, poate c`
ar fi aflat mai multe despre motivul prezen]ei lui la Mahore.
Se \ncrunt`. Controlul financiar anun]ase sec]ia Sunei
Batang despre sosirea iminent` a lui Brad Sheridan. Aceasta \i
f`cuse s` pufneasc` \n rs pe c]iva tineri angaja]i ai firmei de
cauciuc [i-i f`cuse s` vorbeasc` pe al]i c]iva cu o anumit`
acreal`. Numai cei mai vechi, cei care-[i aminteau vremuri
trecute, ca tat`l lui Kate, Walt Marlow [i b`trnul Ah Weng,
[tiau c` Brad Sheridan avea un scop foarte precis.
Ei [tiau c` Brad lucrase toat` via]a pe o planta]ie de
cauciuc. Se n`scuse [i crescuse pe planta]ia tat`lui s`u, din
Malaya, sectorul continental al Malaysiei. Dup` cinci ani de
studii \n str`in`tate, se \ntorsese s` intre la firma Latex din
Mahore. La treizeci [i doi de ani, Brad avea experien]a unui
om care lucrase din greu, dar r`m`sese destul de tn`r ca s`
[tie s` se adapteze noilor condi]ii, la fel de bine pe plan
politic, ct [i \n planul tehnologiei din domeniul cauciucului.
{i ct se schimbaser` toate astea!
Era straniu: Brad [i Kate crescuser` amndoi \n acela[i
mediu [i asta ar fi trebuit s`-i apropie. Regreta oare sfr[itul
brutal al b`trnei planta]ii cu aliniamentele ei de arbori mici [i
PAVILIONUL DE VAR~ 17
cenu[ii din coaja c`rora curgeau panglici lungi, elastice? Totul
era att de diferit, de acum \nainte. Alt`dat`, planta]ia din
Sunei Batang, planta]ia noastr`, apar]inea lui Matt Marlow,
tat`l lui Walt. Tat`l lui Kate era administrator. Tn`ra
petrecuse nou` ani foarte ferici]i \n casa mic` \n stil olandez,
situat` destul de aproape de bungaloul ocupat de Unchiul
Matt [i a doua lui so]ie, o tn`r` femeie din Mahore.
Kate oft`. |ncerca s` retr`iasc` trecutul [i s` revad`
imaginile vechi cu ochi de adult.
{i-o amintea foarte clar pe Leila Denton, \n ciuda scurtului
s`u sejur. Nimeni nu \n]elesese cum se n`ruise aceast`
c`s`torie. Se spunea c` Leila era prea tn`r` pentru un so] de
dou` ori mai \n vrst` dect ea [i incapabil` s` tr`iasc` att de
departe de lumea civilizat`, \ntr-un col] de jungl`. Unii
b`nuiser` c` nu se putuse \n]elege cu un fiu vitreg de
treisprezece ani, al]ii c` s-ar fi c`s`torit cu Matt numai pentru
a sc`pa de un tat` dominator misterul r`mnea \ntreg.
Totu[i, faptele erau acestea: \n ziua urm`toare celei de-a
paisprezecea anivers`ri a lui Walt, plecase cu toate lucrurile ei
personale [i cu to]i banii pe care putuse s` pun` mna.
Petrecuse dou` zile \n singurul hotel din Mahore din acel timp
[i limbile se dezlegaser`. A treia zi, Leila fugise beat` moart`
cu ma[ina [i murise pu]in dup` aceea pe drum.
Aceast` tragedie f`cuse din Matt un b`rbat lini[tit [i trist.
Kate avea numai [ase ani pe vremea aceea [i \n amintirea ei,
Leila r`m`sese o figur` frumoas` solitar`. |ntr-o zi, \[i
promisese c`-i va aduce un flacon de parfum din Singapore.
Dar n-o mai rev`zuse niciodat`
18 ROBERTA MICHELS
Totul \n aceast` poveste fusese trunchiat sau deformat
[i imaginea tinerei femei pline de via]` din vremea aceea
se pierduse. Dar Kate [i-l amintea foarte bine pe Walt
Marlow.
El reprezenta singurul nor din copil`ria ei fericit`. Ceva la
acest adolescent provoca o anumit` aversiune feti]ei.
Cincisprezece ani mai trziu, re\ntlnirea cu Walt, devenit
b`rbat, deja deformat de o maturitate prematur`, nu-i
schimbase p`rerea.
|[i \ncrunt` sprncenele. Walt avea [aptesprezece ani cnd
plecase la bunici \n Anglia pentru a-[i termina studiile. El
trebuie s` aib` acum treizeci [i doi de ani, aceea[i vrst` cu cea
a lui Brad Sheridan, dar p`rea deja mai b`trn. Acum, risipise
demult banii l`sa]i de Unchiul Matt [i nu putuse s` vnd`
destul de repede firma Latex din Mahore, dup` moartea lui
Matt \n urm` cu cinci ani.
Kate cl`tin` din cap. De ce-i p`sa oare tat`lui ei de Walt?
Erau att de diferi]i, chiar vrsta deschiznd o pr`pastie \ntre
ei! Matt fusese cel mai bun prieten al tat`lui ei, dar el nu era
obligat s`-[i prelungeasc` afec]iunea asupra fiului! Trebuia s`
aib` destule dificult`]i cu el la birou!
Brusc, tn`ra se ridic` [i se \ndrept` spre telefon. Trebuia
s` se mi[te, s` fac` cerva pentru a sc`pa de acest sentiment de
nelini[te
|n clipa urm`toare, scoase o exclama]ie de ciud`. Linia era
\ntrerupt`. Ar fi trebuit s` prevad` c` a[a se va \ntmpla dup`
aceast` furtun`! |nc` nervoas`, se instal` \n spatele micului
birou [i reciti scrisoarea mamei, sosit` chiar \n ziua aceea.
PAVILIONUL DE VAR~ 19
De ce oare aceasta \[i tr`da o asemenea nelini[te \n
leg`tur` cu c`l`toria \n Anglia? N-avea nici o leg`tur` cu
opera]ia \n sine, Kate era sigur`. Nu era vorba nici de faptul c`
trebuia s`-[i lase ctva timp singuri so]ul [i fiica. Kate avea trei
luni de vacan]` [i putea foarte bine s` se ocupe de cas` [i
domnul Maerrivale nu era omul care s`-[i piard` cump`tul
pentru att de pu]in!
Dar Kate nu uitase expresia mamei sale \n noaptea
dinaintea plec`rii. O tensiune interioar` se ghicea sub
aparenta ei veselie [i aceast` nelini[te se intuia chiar printre
rndurile scrisorii pe care Kate o avea sub ochi. Totul era bine,
scria ea [i-[i reg`sise cu bucurie to]i vechii prieteni [i familia,
dar tnjea dup` ai ei, dorea s` aib` ct mai repede posibil ve[ti
de la fiica ei [i s` [tie dac` totul mergea bine. {i totu[i, nu era
\n Anglia dect de treizeci [i [ase de ore! F`cea de asemenea
aluzie la sosirea acelui b`rbat la Mahore nu le f`cea oare
prea multe necazuri? De ce venise? se \ntreba ea.
Cu un gest impulsiv, Kate lu` un stilou [i \ntinse mna spre
un teanc de hrtie de scris. Bine\n]eles, totul mergea bine! De
ce venise Brad Sheridan s` provoace tulburare? F`cea doar
parte din noua organizare a industriei. Totul se petrecea altfel
\n zilele noastre. Una era s` conduci o mic` planta]ie, [i
altceva s`-]i asumi r`spunderea pentru un personal dublu sau
triplu [i s` folose[ti noile metode. Sectorul cuprindea alte
patru planta]ii [i Brad Sheridan avea dreptul s` fac` cercet`ri,
s` scormoneasc` peste tot dac` asta dorea, s` fac` sugestii [i
s` pun` totul \n mi[care pentru a-[i justifica prezen]a.
20 ROBERTA MICHELS
Kate scrise o lung` scrisoare mamei ei. |ncerca s-o
lini[teasc` \n modul cel mai afectuos posibil. Dup` aceea, se
hot`r\ s` mearg` la culcare. Se f`cuse trziu. Dac` tat`l ei se
hot`rse s` joace c`r]i cu Walt Marlow pn` diminea]`, era
treaba lui.
Ie[ea de la du[ \mbr`cat` doar \ntr-un dezabie, cnd auzi
zgomot de pa[i pe verand`. Erau \nce]i [i tr[i]i. Intr` imediat
\n alert`. Brusc, regret` c` l-a l`sat pe Benny, omul de serviciu,
s` se duc` s`-[i lini[teasc` iubita pe durata furtunii
Zgomotul pa[ilor \ncet`, apoi re\ncepu. Neputnd s` mai
reziste, Kate se repezi spre u[` [i ridic` brusc storul.
Tat`!
Era acolo, mare [i pu]in adus de spate [i o privea cu un aer
aproape vinovat. Ea f`cu un pas spre el.
Tat`, de ce te furi[ezi a[a ca un ho] \n noapte? Era ct
pe ce s` m` \narmez cu un v`trai dac` aveam unul!
Ea avu un rs nesigur. Dar privirea \i tr`da perplexitatea.
|mi pare r`u, Kate, spuse el \naintnd spre ea. Nu vroiam
s` te deranjez.
F`ceam du[. Din cauza asta n-am auzit ma[ina, f`r`
\ndoial`. Haide, vino! Am s`-]i fac pu]in` cafea.
Grozav, zise el.
El \[i scoase haina. Kate \l vedea doar din profil, dar
expresia lui de vinov`]ie nu disp`ruse \n \ntregime. Pentru o
frac]iune de secund`, un gnd nebun trecu prin mintea ei: [i
dac` Walt \l trse \n viciul jocului? Dar, [ocat` de lipsa de
\ncredere fa]` de tat`l ei, alung` ideea nedorit`. |n realitate,
PAVILIONUL DE VAR~ 21
era vorba cu siguran]` de contrariu: nu-l rugase unchiul Matt
pe vechiul lui prieten s` vegheze asupra fiului s`u cu
deprinderi depravate?
John Merrivale o privi \n sfr[it.
Seara asta n-a trecut prea greu pentru tine? Mi-am f`cut
griji.
Se l`s` s` cad` \ntr-un fotoliu [i \[i trecu o mn` obosit`
peste fa]`.
Am petrecut foarte bine dar am \ncercat s` te sun.
Linia este \ntrerupt`. M-am gndit c` trebuie s` fii Oh! Tat`!
Abia acum remarc` ro[ea]a lui [i apatia expresiei lui, [i nu
se putu st`pni s` nu-l mustre cu blnde]e:
S-ar p`rea c` brandyul lui Walt ]i s-a urcat la cap! Haide,
tat`!
El avu un surs trist.
Nu, scumpo, prive[te!
|[i \ntinse amndou` minile \n fa]a lui. Nu tremurau
deloc.
Am avut probleme cu carburatorul. Iat` de ce mi-e cald
[i sunt obosit.
M` duc s` m` ocup de cafea.
Ea zmbi [i-i atinse dr`g`stos obrazul.
Cnd reveni cu un platou \n mn`, era tot a[ezat, cu un aer
absent.
Cafeaua era tare [i fierbinte. Sorbind cu mici \nghi]ituri din
a ei, Kate \[i privea pe ascuns tat`l. Cum de nu observase pn`
acum ct \mb`trnise? Totu[i, cincizeci [i trei de ani nu erau o
vrst` foarte \naintat` \n zilele noastre! Brusc, se aplec` spre el.
22 ROBERTA MICHELS
Tat`, ai necazuri?
|ntrebarea era pus` cu afec]iune. R`spunse mai \nti printr-o
privire iscoditoare. Apoi, dup` o pauz`, \ncepu s` rd` [i
scutur` din cap.
Eu, s`-mi fac griji? Dar de ce m` \ntrebi asta, Kate?
Pentru c` am nevoie s` [tiu. |n afar` de boala mamei,
exist` [i altceva?
Bine\n]eles c` nu!
Redevenea el \nsu[i.
Dac` except`m munca prea mult` [i costul vie]ii,
desigur!
Oh! Nu m` gndeam la asta vorbeam din instinct
|mi p`reai pu]in mi-ai spune, nu-i a[a?
Ea ezit`.
Poate c` este influen]a lui Brad Sheridan. A fost aici,
seara asta.
Ah, da?
Vocea lui John Merrivale era indiferent`, pu]in prea mult,
se gndi Kate.
|[i face [i el griji pentru mine?
Ea \[i mu[c` buzele. Dac` nu se ar`ta dispus s` coopereze,
nu va ob]ine nimic. Ridic` din umeri [i f`cu un nou efort.
Nu mi-a spus-o, dar dup` p`rerea mea, p`rea cam
fr`mntat. Oh! Tat`, noi n-am avut niciodat` secrete de
familie. Atunci, s` nu \ncepem acum. Grijile sunt f`cute
pentru a fi \mp`rt`[ite. De acord?
De acord.
El \i \ntlni privirea [i-i atinse bra]ul.
PAVILIONUL DE VAR~ 23
Nu exist` secrete. Dar te implor, nu-mi mai vorbi despre
serviciu pn` luni, feti]o! Oricare ar fi fr`mnt`rile prietenului
nostru Brad, le va p`stra pentru el pn` atunci. Inten]ion`m
s` ne distr`m la sfr[it de s`pt`mn`.
Adev`rat?
Toat` lumea merge la noul Club ]i-am spus, \]i
aminte[ti? Am promis s` merg acolo cu tine.
Cum ea nu r`spunse, el ad`ug` repede:
Aveai alte planuri?
Nu, dar
Atunci, de ce aceast` lips` de entuziasm? }i-a pl`cut
\ntotdeauna aceast` lagun` [i mai ales mica plaj` a doctorului
Lim. De fapt, m-a surprins c` nu te-ai dus direct acolo cnd ai
revenit aici!
Plaja minunatelor reveniri
Ochii lui Kate se tulburar` de torentul de amintiri uitate.
Numele \ncnt`toare ale numeroaselor plaje din Malaysia
constituie unul din farmecele acestei ]`ri misterioase. Unele
sunt foarte romantice, asemenea celei mai celebre, Plaja
Iubirii Pasionate, pe coasta oriental`. Altele, mai spre nord,
evocnd o dulce nostalgie, fac s` vibreze coarda amintirii.
Pentru Kate, aceast` mic` plaj` avea un loc special \n inima ei.
Era asociat` cu un soi de fericire pierdut` pentru totdeauna:
aceea a copil`riei.
Cu hot`rre, \[i alung` din minte aceste amintiri.
Am \ncetat s` fac pelerinaje sentimentale. Ele aduc numai
decep]ii.
24 ROBERTA MICHELS
Este la fel de frumoas`, Kate. Noul club este \n sud [i
frumuse]ea natural` a lagunei a fost p`strat`.
Nu este vorba de asta
Ea suspin`.
Totul este altfel acum.
A[a se \ntmpl` \ntotdeauna cnd devii adult, remarc` el
lini[tit. Dar po]i totu[i s` \ncerci o anumit` pl`cere.
Nu \n ceea ce prive[te mica plaj`.
Ea puse ce[tile pe platou.
|mi pl`cea pentru aspectul ei s`lbatic [i p`gn, pentru
frumuse]ea ei. Cnd alergam pe ea, eram singurul copil pe
lume. |]i aminte[ti de furtuna aceea? Cnd ne-am refugiat \n
c`su]a decorat` cu cochilii de scoici? Mai este \nc` acolo? {i
vila alb`?
Tat`l cl`tin` din cap.
Acum a devenit prea mare. Doctorul Lime vine rareori
dup` moartea so]iei sale.
Avea obiceiul s`-mi citeze numele tuturor cochiliilor
lipite pe pere]ii micului s`u pavilion de var` unde vroiam
s` locuiesc.
|ncepu s`-[i depene amintirile, cu o voce vis`toare.
De aceea, m-ar [oca s` vad locul acela transformat \n
teren pentru jocuri de adul]i lene[i. Nu, tat`, nu vreau s` merg
la club. Nici cu Walt, nici cu Brad
Ochii tat`lui s`u se \ntunecar`.
Am impresia c` e timpul s` te fac s` \n]elegi ct de mult
te-ai schimbat \n ace[ti ultimi ani.
PAVILIONUL DE VAR~ 25
Nu cred, spuse ea cu o expresie sumbr`.
Oh! Ba da Este vorba de Ken, nu-i a[a. Ai f`cut gre[eala
s` te la[i descurajat` de o decep]ie sentimental`. Nu-]i place
deloc Walt, [tiu, dar nu este singurul b`rbat, aici Atunci, de
ce refuzi sistematic toate invita]iile?
Ea avu o u[oar` mi[care de iritare.
Dar nu acesta este cazul! {i de ce n-a[ putea refuza o
invita]ie dac` nu m` tenteaz`?
Nu este vorba de asta. |]i cer numai s` nu te \nchizi \n
turnul t`u de filde[ pentru c` un b`rbat te-a decep]ionat.
Credeam c` \n dou` s`pt`mni ai \n]eles cum stau
lucrurile, spuse ea, mirat` de juste]ea analizei sale. Dar l-am
uitat deja pe Ken
Nu sunt att de sigur Un fapt r`mne: la[i impresia c`
te-ai \n`sprit mult. Asta ne-a frapat, pe mine [i pe mama ta.
Oh! Tat`, exclam` Kate, nu m-am putut schimba pn`
\ntr-att! |ncerc doar s` m` ap`r de aceast` lume att de
ne\ndur`toare pentru femei \n zilele noastre! De altfel,
vorbeam de tine, \]i amintesc!
{i despre weekend, ad`ug` el, mngindu-i obrazul.
Cine [tie? Poate vei descoperi raza ta de soare?
|n sinea ei, Kate se \ndoia. Nelini[tea ei era mereu
prezent`. Era limpede, tat`l ei nu vroia s` i se dest`inuie
26 ROBERTA MICHELS
Capitolul 2
A[adar, \n cele din urm` te-ai r`zgndit?
Brad Sheridan se l`s` s` cad` pe nisip al`turi de Kate [i o
m`sur` cu o privire estimativ`. Se a[tepta vizibil la un alt
r`spuns dect ridicarea u[oar` a sprncenelor pe care i-o
adres`. Walt Marlow \ncepu s` rd`.
Privilegiu feminin, prietene, spuse el. Femeile au
\ntotdeauna nevoie s` fie rugate, este sarea vie]ii lor!
Sarea este folosit` numai la buc`t`rie, mi se pare,
catadicsi Fay Slessor.
Aminte[te-mi s`-]i dau cteva lec]ii de buc`t`rie! i-o
\ntoarse Walt, r`spl`tit cu un nou hohot de rs de tn`ra femeie.
Kate \nchise ochii [i se pref`cu indiferent`. |ncepea deja s`
regrete c` \[i schimbase p`rerea. Ar fi trebuit s` r`mn` la
p`rerea ei despre pelerinajele sentimentale.
Laguna era la fel de frumoas`. |n privin]a aceasta, memoria
n-o \n[ela. Soarele \[i rev`rsa torentele sale de foc asupra apei
verzui. |n spatele f[iei fine de nisip alb al plajei cre[tea o
vegeta]ie exuberant`. O briz` u[oar` mngia valurile mici [i
tempera umiditatea mediului. Fiecare avea \n mn` un pahar
mare cu b`utur` rece.
Kate oft`. |n ciuda previziunilor sale, trebuia s` admit` c`
micile c`su]e construite de club deasupra plajei nu stricau cu
nimic frumuse]ea peisajului. Dar nu-[i putea \n`bu[i un
sentiment de ranchiun` \n fa]a transform`rilor intervenite pe
locul de joac` al copil`riei ei. Noua clinic` abia \i permitea s`
z`reasc` un col] din vila doctorului Lim [i minuscula siluet` a
c`su]ei cu cochilii de scoici. P`rea att de izolat` acum, sub
palmieri, ca [i cum a[tepta \ntoarcerea unei fiin]e, o dulce
\ntoarcere, dar cu siguran]` nu societatea avid` de pl`ceri a
clubului din Mahore!
|ntoarse capul. Trebuia s` se arate rezonabil`! N-avea
dreptul s` simt` o asemenea iritare. Acest loc nu-i mai era
rezervat cu prioritate. Gnditoare, \[i studie \nso]itorii.
De ce \ncerca oare o att de mare aversiune s` se amestece
cu ei?
Cea mai atr`g`toare era Fay Slessor. Frumoas`, lipsit`
totu[i de atrac]ie cu aerele sale de ingenu` subliniate de p`rul
blond [i de tr`s`turile ei fragile. V`duv` la dou`zeci [i opt de
ani, Fay era foarte adesea superficial` [i neinteresant`, dar
avea meritul onestit`]ii. Nu f`cea nici un secret din repulsia ei
pentru statutul de v`duv` nici din gustul excesiv pentru
b`rba]i [i podoabe. Dar era simpatic` [i prietenoas`, calit`]i de
care Elaine Winton era lipsit`.
28 ROBERTA MICHELS
Elaine era o brunet` frumoas` care manifesta o antipatie
evident` pentru persoanele de sexul ei. Era p`cat, se gndea
Kate, s-o vezi etalnd atta farmec fa]` de ceilal]i b`rba]i [i att
de pu]in fa]` de propriul ei so]. Se spuneau multe la club pe
seama lor. Dar era greu s` nu le crezi dup` o or` petrecut` \n
compania lui Rex [i Elainei Winton. |n acest moment chiar,
ie[eau din apa scnteietoare, [i Elaine \ncepea deja s`-i caute
ceart` so]ului ei!
Totu[i, Rex era pl`cut de toat` lumea. Era cel mai lini[tit
membru al clubului, cu firea cea mai pl`cut`, cel mai sincer.
Poate c` tocmai asta o irita pe Elaine, se gndea Kate. Dac`
Rex ar renun]a brusc la calit`]ile lui [i ar da o b`taie bun` la
spate so]iei lui, asta ar reu[i oare s-o schimbe?
Oh! Iar`[i! bomb`ni Fay Slessor lng` ea. Bietul Rex!
Dac` a[ fi \n locul lui, a[ trimite-o pe nevasta lui la dracu. |i
face via]a insuportabil` pentru c` refuz` s-o lase s` plece o
lun` cu prietenii ei de vaz`. Pu]in \i pas` c` Rex are concediu
peste dou` s`pt`mni, numai ea s` plece la Melbourne. {i de
ce rde]i, voi de-acolo?
Se adresa lui Brad Sheridan.
Pe deasupra lui Kate lungit` pe plaj`, el privea fa]a
indignat` a lui Fay.
Este att de extraordinar s` auzi o femeie lund ap`rarea
unui biet b`rbat oropsit!
Fay ignor` sarcasmul [i o privi pe tn`ra femeie \n costum
ro[u de baie care ie[ea din ap` \ntr-un val de spum`. Elaine
se \ndrept` spre cabina sa [i Fay scoase o exclama]ie
\n`bu[it`.
PAVILIONUL DE VAR~ 29
Elaine! strig` ea. Po]i s`-mi \mprumu]i lo]iunea ta? Am
terminat-o pe a mea.
Se \n]elege, r`spunse Elaine Winton cu o voce indiferent`.
Kate se \ntinse pe nisipul alb cu un sentiment de nelini[te.
Devenea brusc con[tient` de vecin`tatea corpului puternic al
lui Brad lungit nu departe de ea, [i de privirea dezagreabil` a
lui Walt.
Tn`ra se for]` s`-i ignore pe amndoi. Fay nu va \ntrzia
s` revin` cu lo]iunea scump` a Elainei [i s` cear` unuia dintre
ei s-o \ntind` pe frumo[ii ei umeri Dar de ce oare se sim]ea
a[a de iritat`?
Se ridic` [i ochii lui Brad se deschiser`.
{i dumneata?
Kate se \ncord`, b`nuitoare.
{i eu, ce?
{i dumneata ne p`r`se[ti?
Nimeni nu va suferi din cauza asta, cred.
Se ridic`, ignornd mna \ntins` a lui Walt [i se \ndrept`
spre marginea apei. Apoi, f`r` s`-[i \ncetineasc` mersul, intr`
\n lagun` [i disp`ru spre ape mai adnci.
Kate era o excelent` \not`toare. Nu se temea c` va fi
urm`rit` de Walt. Era mult prea lene[! |n plus, era prea fricos
pentru a risca s` ajung` \ntr-o zon` unde uneori putea s`
apar` un rechin.
Tn`ra se apropie mai \ncet de locul unde bancurile de
nisip \ngustau intrarea \n lagun`. Privi \n jurul ei. Dincolo de
o stnc` de la nivelul apei, o barier` de coral ad`postea o
adnc` [i splendid` gr`din` acvatic`. Dar mai exista oare
coridorul ei submarin prin care se putea ajunge acolo?
30 ROBERTA MICHELS
Se dusese adeseori \n acest paradis secret cu tat`l ei, \n
copil`ria sa. |[i mai amintea [i acum costumul de baie verde-
smarald pe care el i-l cump`rase la a noua ei aniversare
Majoratul ei se estomp` sub valul acestor amintiri ale
trecutului [i se scutur`, str`b`tut` de o delicioas` senza]ie de
libertate.
Din locul unde se afla, de-abia putea z`ri clubul. Laguna
str`lucea ca un smarald oval montat \ntre nisipul argintiu [i
leg`narea blnd` a palmierilor.
Gra]ioas` [i zvelt`, Kate \ncepu s` mearg` de-a lungul
barierei de coral, con[tient` c` \nc`lca una din regulile
fundamentale enun]ate odinioar` de tat`l ei. Dar coralul era
destul de tocit ca s` nu taie pielea moale a picioarelor ei. Ajunse
la bazin f`r` vreo piedic` [i zmbi. Nimic nu se schimbase.
Totul era exact ca \n amintirea ei: marele bazin \n form` de
arc, micii pe[ti curcubeu, nori de alge oscilante, jocuri de
umbre [i lumini pe nisipul de pe fund
Privirea ei \ntrzie pe arcada feeric` t`iat` \n coral, apoi
plonj`.
Nu era nimic \nfrico[`tor \n aceast` lume de frumuse]e [i
de t`cere. Din cnd \n cnd, revenea la suprafa]`, respira
adnc, apoi plonja din nou spre fund cu acel sentiment
amenin]`tor de a fi eliberat` de orice element str`in.
Deodat`, o umbr` mare neagr` despic` apa la c]iva metri
de ea. |i veni imediat \n minte gndul de care se temea: un
rechin! |n panica ei, uit` de \nv`]`mintele tat`lui ei. Rechinii
nu puteau p`trunde \n bazin. Cu o lovitur` puternic`, urc`
spre suprafa]`, apoi \not` cu toat` viteza spre marginea pe
care se c`]`r` cu stng`cie.
PAVILIONUL DE VAR~ 31
Se \ntinse pe suprafa]a dur` ca s`-[i recapete respira]ia.
Multe lucruri se putuser` schimba \n absen]a ei. Cine [tie dac`
sp`rtura nu fusese l`rgit` de furtun`? C`ut` cu privirea umbra
\ngrozitoare. Imagina]ia \i jucase oare o fest`? F`r` \ndoial`,
deoarece apa era limpede precum cristalul
Exact \n clipa aceea, umbra reap`ru [i ea se d`du \napoi,
apoi scoase o exclama]ie.
Capul lui Brad Sheridan ie[ind din ap` nu mic[or`
nicidecum tremurul absurd al corpului ei.
Dumneata erai! exclam` ea.
Drept ce m-ai luat? \ntreb` el ie[ind din ap`.
|n ciuda furiei [i a spaimei, Kate \[i reg`si calmul [i se for]`
s`-[i controleze respira]ia gfit`.
Ai ie[it foarte repede, observ` Brad.
Adev`rat? f`cu ea f`r` s`-l priveasc`.
F`r` nici o \ndoial`! Poate c` am f`cut bine c` n-am cedat
tenta]iei care m-a \ncercat \n ap`, acum o clip`
Ea \ntoarse capul spre el, cu ochii mari.
Gura lui Brad se arcui mali]ios.
Vroiam doar s` rd pu]in: picioarele dumitale lungi m`
tentau s` le capturez.
Sub privirea lui insistent`, Kate \[i sim]i obrajii
\mbujorndu-se.
Dar n-am cedat acestui impuls nedemn de un b`rbat bine
crescut, continu` el. Te-ai fi putut speria gndindu-te la un
vagabond suspect al adncurilor.
N`t`r`u!
|n ciuda eforturilor, vocea \i tremurase.
El continua s-o priveasc` insistent.
32 ROBERTA MICHELS
B`nuiesc c` ]i-a fost foarte team`, spuse el. Mult mai mult
dect vrei s` recuno[ti. Din fericire, eu nu sunt Walt!
Po]i s` ]i-l imaginezi pe Walt aventurndu-se att de
departe? zise ea cu un dispre] rece.
Se aplec` s` examineze o cochilie [i sim]i brusc pe [ira
spin`rii atingerea degetelor lui.
Oh! exclam` ea, revoltat`.
El se \ndep`rt`, dar rdea.
Nu spune nimic, f`cu el. Voi merge chiar pn` acolo \nct
s`-mi cer scuze dar trebuie s` merite osteneala totu[i
Despre ce vorbe[ti?
S` te v`d pierzndu-]i sngele rece, m`car o dat`!
Ea \i arunc` o privire dispre]uitoare.
Asta ]i-ar aduce o asemenea satisfac]ie?
Nu tocmai. Dar m-ar ajuta s` m` conving de un lucru.
O privea insistent, cu insolen]`. Dar ea nu se putu st`pni
s` nu-i r`spund`:
M`rturisesc c` nu \n]eleg de ce anume sim]i nevoia s` te
convingi.
El ridic` din umeri.
Nici noi, b`rba]ii, nu suntem complet lipsi]i de
curiozitate, Kate.
Eu n-am secrete, \i arunc` ea.
|n ochii mei, da, spuse el cu r`ceal`. Mi-ar pl`cea s`
descop`r dac` e[ti o femeie cald` [i vie, o femeie care \ncearc`
emo]ii \n locul acestei fiin]e polare dezv`luit` de ochiul
camerelor de luat vederi.
Nu crezi c` e[ti u[or ridicol? \ntreb` ea, ironic. Nu te
credeam att de inventiv.
PAVILIONUL DE VAR~ 33
Ai \nc` foarte multe tr`s`turi de descoperit la mine. Poate
vei fi surprins`.
M-ar l`sa rece.
Se r`suci pe c`lcie [i \ncepu s` fac` drumul \napoi. Apoi
arunc` o privire peste um`r ca s` arunce o ultim` replic`
sarcastic`.
Dac` dumneata
Nu te mi[ca!
O strnse cu atta for]` \nct r`mase paralizat` de durere.
Nu pune piciorul jos.
Ordinul era f`r` replic` [i ea se supuse f`r` s` discute.
Degetele lui Brad se \nfigeau \n carnea ei [i o imobilizau. Apoi
spuse \ncet:
D`-te \ncet \napoi [i prive[te jos.
Speriat`, scutur` din cap [i r`mase \ncremenit` lng` el
\nainte de a \ndr`zni s`-[i plece ochii. Pe locul unde fusese pe
punctul s` pun` piciorul, z`ri o scobitur` plin` cu ap` \n care
ar fi c`lcat dac` Brad n-ar fi re]inut-o. La o privire mai atent`,
\n]elese motivul interven]iei lui.
Era un pe[te piatr`! Unul dintre pericolele cele mai de
temut din apele tropicale. El plutea la suprafa]`, lini[tit, cu
]epii ascun[i sub mici excrescen]e dar capul se confunda
perfect cu apa astfel \nct pe[tele era vizibil, dar mortal. Dac`
ar fi c`lcat pe el.
Ea scoase un ]ip`t \n`bu[it [i \ncepu s` tremure.
A trecut l-am v`zut la timp!
Vocea lui Brad tr`da o incontestabil` indulgen]`, ca [i cum
se adresa unui copil.
34 ROBERTA MICHELS
|ntoarce-te pe aici
O trase spre el. Ea nu se gndi s` protesteze. R`mase astfel
un timp, cu capul pe um`rul lui Brad. |n cele din urm`, rupse
t`cerea:
Dac` nu l-ai fi v`zut a[ fi putut s` fiu
Dar l-am v`zut. Prin urmare, n-ai fi putut. zise el. E mai
bine s` ui]i.
Nu l-a[ fi v`zut niciodat`, relu` ea, \nc` nerevenit` din
spaima ei. Am auzit vorbindu-se despre el [i tata m-a \nv`]at s`
nu merg niciodat` cu picioarele goale pe coral. Dar
uitasem.
Vocea ei se frnse. Ar fi trebuit s`-i mul]umeasc`, fire[te,
dar nu [tia cum s` se exprime. Dac` el \ncepea s` rd`,
umilirea ei ar fi total`. {i totu[i, \i salvase via]a.
Ea \[i plec` ochii.
Nu [tiu cum s`-]i mul]umesc. dumneata
Dulcea mea Kate, ]i-am spus: e mai bine s` ui]i. Te-ai
speriat teribil, dar. [i eu!
Dumneata?
Minile lui Brad alunecar` de-a lungul spatelui ei.
Da, eu! {i eu sunt foarte sensibil! Am nevoie s` uit, cred.
El \[i cufund` privirea \n ochii ei \nc` tulbura]i de spaim`.
Apoi o \mbr`]i[` violent [i se aplec` asupra gurii ei.
Instinctiv ea \nchise ochii. Acest s`rut i se p`ru la fel de
firesc ca [i faptul de a respira, dup` aceast` \ncercare. Pentru
un timp, uit` de team` [i de antipatia ei pentru Brad Sinclair.
|ncerca numai o bucurie imens`, sentimentul nou de a se
sim]i vie \n bra]ele lui, de a frem`ta lng` acest corp puternic.
Timpul, spa]iul, lumea, disp`rur`.
PAVILIONUL DE VAR~ 35
Oh Kate!
Gura lui Brad devenea din ce \n ce mai exigent`, o str`b`tu
un frison, dar nu [tia dac` era corpul lui care tremura sau al ei.
Ea deschise ochii [i soarele o orbi. |[i puse minile care-i
tremurau pe umerii lui Brad [i \ncerc` f`r` vigoare s` se
\ndep`rteze de el.
Noi am face mai bine s` ne \ntoarcem.
Trebuie \ntr-adev`r? murmur` el.
F`r` s` r`spund`, ea se desprinse [i plonj` \n ap`. Apoi
\ncepu s` \noate \n mare vitez`.
Era cu r`suflarea t`iat` cnd ajunse pe plaj`. Micul grup
t`cut \i a[tepta. Kate se gndi s` plece imediat, dar Fay \i bara
deja trecerea.
Kate se for]` s` zmbeasc`.
Ce ]i s-a \ntmplat? \ntreb` Fay.
Ce s-ar fi putut \ntmpla dup` p`rerea dumitale? i-o
\ntoarse Kate pe un ton t`ios.
Nu [tiu, dar te-am v`zut plecnd, urmat` de Brad [i ne
\ntrebam
Kate arunc` o ochire \n spatele ei. Rex Winton \i veni \n ajutor.
Este exact. Am avut impresia c` unul din voi avea
necazuri, dar f`r` s` [tim care
Da, interveni Elaine cu acreal`, ne \ntrebam care din voi
doi avea nevoie de ajutor
Kate sim]i c` ro[e[te sub privirea ei scrut`toare.
A fost ct pe ce s` calc pe un pe[te-piatr`, spuse ea succint.
Urm` o t`cere, apoi se auzir` exclama]ii din toate p`r]ile.
N-ar fi trebuit s` \no]i att de departe, draga mea, zise
Walt lund-o de bra]. Vino s` iei un pahar ca s` prinzi puteri.
36 ROBERTA MICHELS
M` simt foarte bine, spuse ea. Dar v` rog s` nu spune]i
nimic tat`lui meu, v` rog!
Apoi, Kate \i urm` pe Brad [i Walt spre club. Tat`l ei era pe
punctul de a servi ceva pe verand` cu familia Maddison, un
cuplu de vrst` mijlocie, [i tn`ra se instal` al`turi de ei.
|no]i foarte bine, scumpa mea copil`, \i spuse Lena
Maddison cu un surs.
Ai redescoperit bazinul? o \ntreb` tat`l ei, vizibil mndru
de compliment.
Ea cl`tin` din cap [i se surprinse supraveghind u[a \n
spatele c`reia disp`ruse Brad. |[i mu[c` buzele. Va uita oare
att de repede ne\ncrederea sa, convingerea c` aceste riduri
adnci de pe fa]a tat`lui ei erau provocate de \ntoarcerea lui
Brad Sheridan? {i totu[i, se abandonase s`rutului lui [i inima
\i b`tuse mai repede. Dar cum ar fi putut interzice corpului ei
aceast` sl`biciune dup` o asemenea spaim`?
Acest sentiment de vinov`]ie [i de tulburare persist` \n ea
\n tot weekendul. Nu se sup`r` v`znd sosind ziua de luni [i
r`mnnd singur` \n bungalou. Tat`l ei plecase prin Mahore.
P`rea mai bucuros [i \nainte de a se sui \n ma[in` o s`rutase
afectuos. Dar \n ciuda jovialit`]ii sale, acum era sigur` c`
nelini[tile lui nu se datorau s`n`t`]ii so]iei sale.
Kate suspin` privind cum se \ndep`rteaz`, apoi decise s`-[i
schimbe gndurile [i s` se duc` s`-l caute pe Benny la
buc`t`rie ca s` discute urm`toarele meniuri. Dar nu-[i d`du
seama c`, \n avntul planurilor sale gastronomice, zmbetul
de pe fa]a \ncntat` a lui Benny disp`rea \ncetul cu \ncetul.
Vom organiza un dineu, exclam` ea dup` un timp. Avem
doar cteva invita]ii de f`cut.
PAVILIONUL DE VAR~ 37
Benny cl`tin` din cap f`r` s` spun` un cuvnt [i o l`s` s`
mearg` s` controleze con]inutul dulapurilor [i al pivni]ei cu
b`uturi.
Nu \n]eleg, spuse ea revenind. Nu mai este aproape
nimic! Probabil c` mama nu s-a sim]it prea bine \n ultimul
timp dac` [i-a neglijat problemele de aprovizionare.
Benny scutur` din cap.
Tat`l dumneavoastr` a spus s` nu cheltuim prea mult,
zise el.
Nu \n]eleg, f`cu ea, uimit`.
F`r` s` r`spund`, el deschise un sertar [i scoase un caiet de
socoteli. Ea \l deschise [i g`si confirmarea celor spuse de
Benny. Proviziile necesare menajului sc`deau din s`pt`mn`
\n s`pt`mn`. Kate \nchise caietul cu o mi[care brusc`.
Voi vorbi despre asta cu tata, Benny. Nu cred c`-[i d`
seama prea bine.
Seara, cnd John Merrivale o v`zu cu caietul de socoteli \n
mn`, \ncepu s` rd`.
Nu te a[teptai totu[i, s` m` vezi transformat \n st`pnul
casei, spuse el. Oricum, mama ta [i cu mine tr`im foarte sim-
plu \n ultimul timp. Ne era suficient.
Dar po]i organiza un dineu?
De ce nu? Mahore nu este att de bogat \n distrac]ii.
Cnd vrei s-o faci?
|n weekendul urm`tor. Duminic`.
Amn-o pe s`pt`mna viitoare, vrei? Walt va lipsi \n acest
weekend [i va fi nemul]umit s` nu poat` veni.
Fa]a lui Kate se \ntunec` [i ea se \ntoarse f`r` un cuvnt. De
ce se \ntorceau \ntotdeauna la Walt?
38 ROBERTA MICHELS
Capitolul 3
S`pt`mna urm`toare se scurse \n cea mai mare
lini[te. Kate aproape nu-i \ntlnise pe Brad Sheridan sau
pe Walt.
De acum \nainte era familiarizat` cu activit`]ile cotidiene [i
rutina monoton` a micii comunit`]i europene din Mahore.
Invita]iile urmau unele dup` altele [i toate sem`nau \ntre ele:
tenis, bridge, partide de golf [i mai cu seam` insuportabilele
brfe mondene.
Smb`ta urm`toare, tn`ra o privea dansnd pe Fay Slessor
cu unul dintre admiratorii ei trec`tori, sub tirul inepuizabil al
comentariilor Elainei Winton. Walt, care asista la discu]ie,
exclam`:
Uf! Ct venin! De ce nu sunte]i cinstite fetelor? Fay este
grozav de atr`g`toare! M-a[ l`sa [i eu sedus \ntr-o zi!
Ei bine, d`-i drumul! f`cu Elaine, cu buzele strnse. Ce te
re]ine?
O veche pasiune \nc` nestins`, suspin` el elocvent,
\nl`n]uind umerii lui Kate. Asta dateaz` din copil`ria mea cea
mai fraged`. Kate era vecina mea, [tia]i?
Elaine \[i ridic` sprncenele.
Aceast` emo]ionant` apropiere mi se pare pu]in cam
tardiv`, spuse ea.
Se \ntoarse s`-[i ia paharul [i Kate profit` pentru a se
desprinde din strnsoarea lui Walt.
Exact \n clipa aceea, \[i \ncruci[` privirea cu aceea a lui Brad.
A fost ca [i cum i se \nfigea un pumnal \n inim`. |n clipa
aceea, deveni deplin con[tient` de mediocritatea acestei
serate. Era consternat`. Dar Brad \[i l`sa jos paharul [i se
\nclina \n fa]a ei. |[i deschise bra]ele [i o conduse spre ringul
de dans.
T`cut` [i ea, se l`s` condus` \n cercul mi[c`tor al
dansatorilor. Noaptea era ap`s`toare [i pe fe]ele muzican]ilor
str`lucea transpira]ia. Climatizarea nu p`rea pus` foarte bine
la punct, dar Kate nu se sinchisea deloc. O ciudat` \nfrigurare
\i cuprindea toat` fiin]a ame]it` de un sentiment de
plenitudine.
|ncepeam s` cred c` m` evi]i, remarc` \n sfr[it Brad cu
o voce t`ioas`.
S` te evit? Dar de ce a[ face-o?
De unde s` [tiu?
El ridic` u[or din umeri.
Nu te-am v`zut de la ultimul weekend.
Ea \[i reprim` un suspin slab. Se \ntrebase dac` avusese
acea discu]ie att de dorit` cu tat`l ei. Deodat`, sim]i dorin]a
40 ROBERTA MICHELS
nebun` s`-i pun` \ntreb`ri, s` se dest`inuie pentru a se elibera
de temerile [i \ndoielile ei. Dar bariera inevitabil` a t`cerii se
ridic` \ndat` ce se gndi la asta. |[i \n`bu[i dorin]a [i-i vorbi
despre ocupa]iile sale din timpul s`pt`mnii.
Tat`l dumitale se duce adesea acolo? \ntreb` Brad cnd
ea aminti de absen]a acestuia, re]inut vineri la Walt.
Tn`ra se \ncrunt`.
Nu cred. Fac doar cteva partide de pescuit. De ce?
El f`cu din nou o mi[care subtil` din umeri [i r`spunse
printr-o \ntrebare.
Unde se g`se[te exact brlogul lui Marlow?
Ea \[i ridic` ochii spre el, surprins`.
Drept s` spun, nu [tiu. N-am fost niciodat` acolo. A
cump`rat casa doar de doi ani, cred.
Este mai sus, pe coast`?
Ea \ncuviin]` din cap.
Undeva spre Mas Telok. |n afara [oselei, mi se pare.
Pu]in \ncordat`, a[tept` noi \ntreb`ri. Dar ele nu venir`. |n
loc de asta, Brad o conduse \ncet spre marginea ringului de
dans, apoi spre u[a care d`dea pe teras`. Muzica sc`zu \n
intensitate \n momentul cnd mirosurile nop]ii ajunser` la ei.
Gr`dinile erau luminate de lampioane de hrtie [i nori de
musculi]e se \nvrteau f`r` \ncetare \n jurul lor. Brad se opri
pe o alee cu pomi[ori, pu]in mai departe.
Inima lui Kate \ncepu s` bat` mai tare. |[i ridic` ochii spre
Brad. Pu]in decep]ionat`, \[i spuse c` era preferabil s` pun`
cap`t chiar acum speran]ei c` incidentul de s`pt`mna trecut`
PAVILIONUL DE VAR~ 41
ar fi putut \nfiripa ceva \n sufletul lui Brad. Ar fi mult mai bine
[i pentru ea, pentru lini[tea ei. Se \ndep`rt` pu]in,
pref`cndu-se c` admir` o floare.
Brad \i privi degetele lungi atingnd u[or petalele albe [i
murmur`:
O singur` noapte de \nflorire.
Poftim?
Vorbeam despre floarea lunii
Oh, da
Kate privi cu admira]ie aceast` splendid` m`rturie a
fecundit`]ii nop]ii tropicale. Un fior u[or o f`cu s` tremure [i
mna \nso]itorului ei se a[ez` pe bra]ul ei.
}i-e frig?
Aici? rse ea. Nu e[ti serios?
El ridic` din umeri.
Ce faci mine? \ntreb` el urmnd-o de-a lungul aleii sub
copacii ilumina]i.
Nu [tiu. Poate voi lua vaporul.
Cu tat`l dumitale?
Dac` dore[te
Vrei s`-]i petreci ziua cu mine?
Ea se \ntoarse.
Toat` ziua?
El \ncuviin]` cu un semn din cap.
Sunt liber. Putem face ce vrem.
Brusc, se sim]i cople[it` de bucurie.
De acord, spuse ea surznd. Ideea asta m` entuziasmeaz`.
Ea \i v`zu din]ii str`lucind.
42 ROBERTA MICHELS
Foarte bine. Ne \ntlnim imediat dup` micul dejun?
Depinde la ce or` \l iei! exclam` ea.
S` spunem, ora opt str`duie[te-te s` fii gata.
Ora opt? Cel mai bun moment al dimine]ii va fi trecut
deja, atunci!
El \[i trecu un bra] \n jurul taliei ei [i o conduse spre
luminile terasei.
Am face bine s` ne \ntoarcem, acum
|n seara aceea, \ncerc` cea mai vie satisfac]ie, cnd la
ie[irea din club, \l auzi pe Walt invitndu-se la ea \n ziua
urm`toare. Nu f`cu nici o aluzie la planurile pe care le avea \n
fa]a tat`lui ei \nainte de a ajunge la bungalou. Dar fu pu]in
surprins` de expresia lui tulburat` \n momentul cnd \i
comunic` ce planuri avea.
Ar fi trebuit s`-mi spui, oft` el. A[ fi amnat vizita lui Walt
pentru mai trziu.
Nu este prea trziu! La urma urmei, s-a invitat singur. Va
g`si altceva de f`cut.
John Merrivale cl`tin` din cap.
Nu, \mi men]in invita]ia. Dar ar fi trebuit s`-mi spui la
timp, Kate!
Dar de ce? Nu doream nicidecum s` pun tot clubul la
curent cu programul meu. |i cuno[ti prea bine!
El cl`tin` din cap [i r`mase t`cut. Dar, \ntr-o str`fulgerare a
intui]iei, \n]elese c` era furios [i totodat` speriat. El se \ntoarse.
Kate, nu ai rela]ii amoroase cu Brad Sheridan, nu-i a[a?
Eu? Cu Brad? Dumnezeule din Cer, nu! Mi-a cerut doar
s` merg la plimbare cu el, asta-i tot. Dar dac` acesta ar fi cazul,
m-ar privi numai pe mine
PAVILIONUL DE VAR~ 43
O [tiu.
John Merrivale \[i trecu o mn` prin p`rul c`runt.
Nu ]i-a pl`cut niciodat` prea mult acest Sheridan, mi se
pare.
Kate reflect`. Un instinct tainic \i spunea s`-[i aleag`
cuvintele cu grij`.
Poate ]i-am l`sat aceast` impresie, dar este inexact`. De
fapt n-aveam \ncredere \n el [i n-am nici acum deoarece te
simt agitat, [i \ntr-un anumit fel, Brad nu este str`in de asta, nu-i
a[a? Dar dac` pretinzi contrariul \mi voi recunoa[te gre[eala.
Ceva, ca un spasm de durere trecu peste figura tat`lui ei.
Speriat` brusc, \l \ntreb`:
Tat` el nu este c`s`torit, sau ceva de genul acesta?
Cum?
El p`rea surprins, ca [i cum era ultima ipotez` la care se
a[teptase. Scoase un mic rs for]at.
Nu, nu cred. Este prea abil ca s` se lase prins \n curs`
Nu, Kate, nu-i vorba de asta eram pu]in mirat, asta-i tot.
Kate studie cu grij` ochii nelini[ti]i ai tat`lui ei.
Dac` asta te sup`r` \ntr-adev`r, tat`, atunci voi r`mne cu
tine [i-l vom primi pe Walt.
Ea se lupta curajos cu decep]ia la aceast` perspectiv` [i
a[tept` r`spunsul tat`lui ei.
Deodat`, p`rea foarte obosit.
Nu, nu vreau s` te aud vorbind despre asta. Uit` asta,
Kate. Profit` de ziua ta, distreaz`-te, spuse el f`r` mare
convingere.
C`sc` [i se \ntinse.
44 ROBERTA MICHELS
Nu [tiu dac` tu e[ti obosit`, dar eu m` duc la culcare!
A[teapt` pu]in e[ti sigur c` nu te superi?
Oh! Kate! Scuz`-m`, dar \nc` nu sunt obi[nuit s` am o
fat` mare, capabil` s` ia singur` hot`rri. Ai devenit att de
independent`, \n ace[ti ani! Uneori abia pot s` cred!
S` [tii tat`, nu m-am schimbat cu adev`rat.
El cl`tin` din cap.
Vezi tu, draga mea, cu ct \mb`trne[ti, cu att se pare c`
via]a trece mai repede. {i totu[i, continui s` vezi lucrurile [i
oamenii \n acela[i fel. Uneori m` a[tept \nc` s-o reg`sesc pe
vechea Katy, exuberant`, cu o rug`minte \n fundul ochilor [i
o permisiune de cerut pentru un fleac Las`-mi timp s` m`
obi[nuiesc cu ideea c` acea copil` a devenit adult`, st`pn` pe
via]a ei.
Oh! Tat`, nu m-am schimbat att de mult!
|[i trecu bra]ele \n jurul gtului lui.
N-ai devenit oare un b`trn urs solitar?
Nu tocmai. Walt [i cu mine ne vom duce s` ne \nec`m
amarul la Nick. {i nu voi spune o vorb` \n leg`tur` cu tine.
Cnd m` gndesc la asta, n-am nici o dorin]` s` te v`d r`pit`
de Brad sau de Walt. A[adar, fiica mea, p`ze[te-]i bine inima.
M` \n]elegi?
Voi \ncerca.
Lini[tit`, \l s`rut` [i-i ur` noapte bun`. Apoi \[i f`cu toate
preg`tirile pentru a doua zi diminea]`. |[i alese ]inuta
fluiernd.
|n noaptea asta a dormit foarte bine [i se trezi \naintea
zorilor. Lu` rapid micul dejun apoi se duse s` fac` un du[ [i
PAVILIONUL DE VAR~ 45
s` se \mbrace. |[i punea o pic`tur` de parfum \n spatele
urechii cnd Benny \i aduse mesajul. N-avea nevoie s`-l
deschid` pentru a-i ghici con]inutul.
Re]inut \n alt` parte. Iart`-m` pn` cnd voi putea s`-]i
prezint personal scuzele mele. B.S.
Nici o explica]ie. Arunc` biletul la co[.
***
Nu-i fusese deloc u[or s` se arate prietenoas` [i amabil` cu
Walt. Dar pentru a-i face pl`cere tat`lui s`u, Kate f`cu un efort.
Walt sosi spre ora unsprezece. Luar` un aperitiv, prnzir`
devreme, apoi se instalar` confortabil pentru a petrece ct mai
bine orele prea c`lduroase ale amiezii.
Dup` un timp, Kate se scuz` [i se duse s`-[i fac` un du[ [i
s` se schimbe. |mbr`c` inten]ionat cel mai vechi costum al ei
din bumbac [i \[i l`s` p`rul liber, dup` ce se demachiase. Era
un mijloc bun pentru a anihila acea speran]` viclean` ascuns`
\n adncul fiin]ei de a-l vedea ap`rnd pe Brad!
Cu o mic` grimas` pentru sentimentalismul ei naiv, tn`ra
reap`ru pe verand`. Cei doi b`rba]i adormiser` la umbr`. Walt
avea gura deschis` [i p`rul de culoarea nisipului \i c`dea pe
frunte. C`ma[a lui p`tat` de transpira]ie l`sa s` se ghiceasc`
pernele urte de gr`sime de la nivelul stomacului. Aceast`
viziune provoc` o expresie de dezgust pe fa]a lui Kate. F`r` a
face zgomot, se \ntoarse \n cas` [i se duse s` se \ntind` pe
patul ei ca s`-[i fac` siesta.
46 ROBERTA MICHELS
La patru [i jum`tate, Benny o trezi cu platoul de ceai. Walt
plecase, spre marea ei u[urare, iar tat`l ei era singur \n salon.
Din nefericire, el acceptase invita]ia la cin` a lui Walt pentru
amndoi, chiar \n seara aceea, la club.
Eu nu voi merge, replic` tn`ra.
John Merrivale cercet` expresia moroc`noas` a fiicei lui.
De ce? Preferi s` stai \mbufnat` \n col]ul t`u pentru o
promisiune nerespectat`! Te credeam mai orgolioas`, Kate.
Ea \[i ridic` ochii [i l`s` deoparte cartea.
Nu v`d ce leg`tur` are orgoliul meu cu o invita]ie
nedorit`!
Tat`l ei oft`.
Vorbe[ti despre aceast` cin` ca despre o corvoad`.
Chiar asta este pentru mine. Nu l-am v`zut destul pe Walt
Marlow ast`zi?
Umerii lui John Merrivale se pr`bu[ir`.
Dac` ai putea face lucrurile mai u[oare, Kate! Este deja
destul de greu f`r`
F`r` ce, tat`? Nu \n]eleg.
Ea \[i abandon` cartea. Brusc, tensiunea crescu \n camer`.
Tat`, unchiul Matt era cel mai drag prieten al t`u, o [tiu,
relu` ea, dar nu am deloc inten]ia s`-i permit fiului s`u s`
devin` prietenul meu. Este foarte simplu.
Exagerezi!
John Merrivale \[i lu` pachetul de ]ig`ri [i aprinse una cu o
mn` care tremura pu]in.
Peste cteva s`pt`mni, tu ne vei p`r`si. |]i cer doar s`-]i
ascunzi antipatia pentru Walt \n timpul acestei scurte
PAVILIONUL DE VAR~ 47
perioade. |mi p`reai mai capabil` s` \n]elegi via]a dintr-o
comunitate att de mic`! Aici, nu po]i fugi de raporturile cu
colegii de serviciu. Dup` plecarea ta, voi continua s`-i v`d \n
fiecare zi. Trebuie s` p`strez cu ei leg`turi amicale.
T`cu, apoi se \ntoarse, ridicnd din umeri.
Dar tu po]i face cum crezi c`-i mai bine. Trebuie s` ne
g`se[ti foarte provinciali dup` via]a ta str`lucitoare din
Londra.
Nu-i deloc a[a! exclam` Kate. Dar uneori \mi dai impresia
c` ]i-e team` de Walt Marlow!
Cum?
El se r`suci pe c`lcie cu atta brusche]e \nct r`mase
stupefiat`.
Kate? Nu spune prostii! Haide, de ce mi-ar fi team` de
Walt?
Eu te \ntreb!
Ea \l fix` intens, sigur` c` descoper` \n privirea lui o
indiscutabil` nelini[te, dac` nu team`. Sim]i din nou c`
\nghea]`.
De ce te ]ii mereu de coada lui Walt? De ce \l protejezi tot
timpul?
Nu este adev`rat, Kate. Dar s` [tii c` nu e[ti singura care
a avut o decep]ie \n dragoste.
Faci oare aluzie la Walt, din \ntmplare? \l ironiz` ea.
Inima mea sngereaz` la acest gnd!
{i totu[i, este adev`rat, afirm` John Merrivale. Tn`ra l-a
p`r`sit pentru un inginer petrolist. |n zilele noastre, petrolul
are mai mult` valoare dect cauciucul
48 ROBERTA MICHELS
|n orice caz, nu conta pe mine s`-l consolez, spuse Kate
pe un ton categoric.
Oh! nu, oft` tat`l ei. Bine, a[ face bine s` m` duc s` m`
rad
Mersul lui era al unui \nfrnt [i inima tinerei fu r`scolit` de
mil`. Impulsiv se ridic` [i se repezi spre el.
|mi pare r`u este foarte meschin din partea mea. {i nu
mai repet c` te g`sesc palid. {tii ct te iubesc, scumpul meu
tat`.
O [tiu dar po]i s`-]i alegi proprii t`i prieteni, Kate. Nu
vreau s` te v`d suferind.
Dar nu suf`r! Discutam doar, f`r` s` vreau s` ne facem
r`u!
Nu vorbeam despre asta, ci despre ziua asta pierdut`
pentru tine
Oh! Despre asta-i vorba? Nu-i nimic!
Poate c` nu, \ntr-adev`r. Dar e[ti decep]ionat`, nu-i a[a?
Care tn`r` n-ar fi? spuse ea cu un aer trist. Mi-am petre-
cut destul timp s` m` fac frumoas`. Nu-]i face snge r`u, o voi
lua de la \nceput disear`. De acord?
Iat` o feti]` curajoas`!
O \mbr`]i[` la rndul lui. U[urarea pe care o citi atunci \n
ochii lui nu era imaginar`.
Fidel` promisiunii sale, acord` o grij` special` toaletei sale
\nainte de a se \ndrepta spre club. Dar \n tot acest timp, mii
de \ntreb`ri o chinuir`. Principala se referea la tat`l s`u. Avea
necazuri, era din ce \n ce mai evident. Dar care? De ce se
folosea de ea pentru a p`stra cele mai bune rela]ii cu Walt
PAVILIONUL DE VAR~ 49
Marlow? Apoi, era Brad Toat` ziua \ncercase s-o ascund`,
dar tat`l ei nu se \n[elase: era decep]ionat` de aceast` \ntlnire
ratat`. Brad ar fi putut s`-i dea cteva cuvinte drept explica]ie.
Seara era minunat`. Era una din acele nop]i tropicale
imortalizate \n filme. Mahore era plin de via]` dup` apusul
soarelui. Pretutindeni se aprindeau felinarele. Din cafenele
r`zb`teau zvon de muzic`, efluvii de mirodenii [i pe str`zi se
plimbau chinezi, indieni, tamili [i malaiezi
De cealalt` parte a drumului curgea rul [i luminile sam-
panelor legate la malurile lui se reflectau \n ap`. Toat`
tinere]ea ei, Kate visase s` se plimbe cu mul]imea \n parcul de
distrac]ii, dar nu i se permisese niciodat`. {i acum \nc`,
regreta c` nu putea s` \mp`rt`[easc` aceast` aventur` cu un
partener ca Brad, de exemplu. El ar fi \n]eles aceast` dorin]`.
Ar fi fost partenerul ideal pentru o incursiune \n deliciile vie]ii
orientale
Walt \ncuiase portiera ma[inii [i-i lu` bra]ul s-o conduc`
spre club, situat \n partea opus` parcului de distrac]ii. |n
ciuda proastei sale dispozi]ii de diminea]`, Kate \[i revenise
pu]in [i manifestase o oarecare amabilitate fa]` de Walt \n
timpul drumului.
Nu identificase imediat cuplul care ie[ea din club \n
momentul cnd ea [i Walt se angajau pe scara de onoare. Dar
Walt \i strnse bra]ul [i se aplec` spre urechea ei.
Ei! Ei! Cine este oare? murmur` el cu o voce plin` de
sub\n]elesuri.
Orice zmbet se [terse de pe buzele lui Kate. Cuplul era
format din Brad Sheridan [i Elaine Winton.
50 ROBERTA MICHELS
Ochii tinerei femei str`luceau [i rsul ei r`suna tare. Era
ag`]at` de bra]ul \nso]itorului ei. Acesta \i \nl`n]uia talia.
Scumpule, s` mergem \n alt` parte, \i spunea ea lui Brad.
Apoi \i z`ri pe nou-veni]i [i expresia [ocat` a lui Kate
trebuie s-o fi frapat. Pentru o clip`, zmbetul ei se stinse, apoi
izbucni \ntr-un rs triumf`tor.
Asta nu te sup`r`, nu-i a[a? \i spuse ea tinerei. }i-l iau cu
\mprumut pe Brad numai pe durata lipsei lui Rex.
Privirea ei f`cu turul fe]elor din jur.
Rex m` p`r`se[te mereu. Nu-i jignitor?
Kate \l fix` pe Brad ca [i cum \i era greu s`-[i cread`
ochilor. El \i \ntlni privirea, dar expresia lui era indescifrabil`.
{ov`i.
Haide, vino, scumpule! relu` Elaine. Vezi bine: nimeni
nu ne aprob`, aici!
Kate v`zu f`lcile lui Brad strngndu-se. Se lupt` cu grea]a
[i se for]` s` zmbeasc`.
De ce m-ar sup`ra, Elaine? Petrecere frumoas`, la
amndoi!
|[i \ntoarse fa]a [i intr` pe u[`, cu capul sus. |n jurul ei, se
auzeau murmure. Brad [i Elaine Winton a[adar, instinctul
n-o \n[elase! Brad Sheridan era din categoria donjuanilor.
Orice era bun pentru el: tinere, femei m`ritate sau nu.
La cin`, nici m`car nu sim]i gustul alimentelor. Dup`
aceea, dans` cu Walt, Tom, Loyd [i b`u trei pahare de gin,
pn` \n momentul cnd tat`l ei o \ntreb`:
Te sim]i bine, Katy?
Eu? Bine\n]eles! M` simt perfect!
PAVILIONUL DE VAR~ 51
Dar dup` trei dansuri [i al patrulea gin, \[i d`du seama c`
nu-i mai era foarte bine. Avea o migren` teribil` [i totul se
\nvrtea \n jurul ei. Se duse s`-l caute pe tat`l ei. |l g`si adncit
\ntr-o pasionant` partid` de c`r]i. El manifest` un regret
evident c` trebuie s-o abandoneze. Walt \i s`ri \n ajutor. O
conduse el pe Kate cu cea mai mare pl`cere. |n ciuda
pu]inului ei entuziasm, tn`ra accept`.
Walt se ar`t` deosebit de atent. O ajut` s` se instaleze \n
ma[in` [i retrase caseta stereo.
Cu minile ap`sate pe tmple, Kate se \nfund` \n scaunul
ei. |i trebui un timp pn` s` observe c` Walt o luase pe alt
drum. Mergea pe drumul de pe ]`rmul m`rii, \n stnga
ora[ului.
Kate se redres` [i privi \n jurul ei.
Te doare capul, explic` Walt. Pu]in` briz` marin` [i
\ntuneric \]i vor face bine. De ce nu \nchizi ochii?
Aceast` solicitudine nu era \n firea lui. Totu[i, \[i alung`
nelini[tea [i-i urm` sfatul.
Drumul urca f`r` \ncetare, mergnd de-a lungul unei
planta]ii, apoi traversar` un pod \ngust suspendat deasupra
deltei Taikiang. O lun` enorm` arunca umbre stranii [i brusc,
Kate se sim]i realmente prost. Era oare posibil? Walt n-o ducea
totu[i la Mas Telok?
|[i \ntoarse capul spre el [i \n acela[i moment ma[ina
\ncetini. Urm` o serie de hopuri [i hurduc`turi, apoi o ultim`
zguduitur` [i Walt trase frna de mn`.
Unde putem s` fim? \ntreb` Kate pe un ton aparent
degajat. Nu-mi spune c` nu mai avem benzin`!
52 ROBERTA MICHELS
Sunt un om prev`z`tor. Nu [tii \ntr-adev`r unde suntem?
Nu. Ar trebui?
Da.
Walt stinse farurile [i se \ntoarse spre ea. |n clarul de lun`,
tr`s`turile lui grosolane aveau ceva amenin]`tor.
Kate se strnse \n [alul ei.
Trebuie s` fie trziu am face bine s` ne \ntoarcem.
Abia am sosit. S` mergem s` vedem marea.
Kate se st`pni s` protesteze. Era preferabil s` se ralieze
dispozi]iei lui Walt. P`r`si \ncet ma[ina [i travers` poiana. La
cap`t, terenul cobora pn` la ]`rm, departe, foarte departe
dedesubt. {i deodat`, Kate \[i aminti.
Un fior de ghea]` o str`b`tu. Se g`seau la capul P'bhamg
Batee. Scoase o exclama]ie \n`bu[it` [i se \ntoarse s` fug`, dar
mna lui Walt \i ap`sa bra]ul.
M` \ntreb dac` este \nc` acolo, spuse el cu o voce
inexpresiv`.
Eu eu nu \n]eleg ce vrei s` spui, bigui ea.
Ba da! {tii foarte bine.
O str`b`tu din nou un tremur. De ce \[i pusese Walt \n cap
s` revin` aici? Ce impuls morbid \l \mpingea s` opreasc` pe
culmea falezei din \naltul c`reia se pr`bu[ise, cu ani \n urm`,
ma[ina Leilei Denton?
|mi pare r`u, Walt, murmur` \n cele din urm` Kate. Dar
crede-m`: ce bine ]i-ar putea face asta.
El p`str` o t`cere alarmant`. Cnd fu incapabil` s` suporte
mai mult, tn`ra se \ntoarse spre Walt.
PAVILIONUL DE VAR~ 53
Te rog, s` ne \ntoarcem, acum. Este foarte trziu!
Atunci, el exclam` cu s`lb`ticie:
|ntotdeauna este a[a cu tine, Kate! Nu vrei niciodat` s`
[tii nimic!
Ea se trase \napoi.
Nu \n]eleg ce vrei s` spui?
El o prinse de umeri.
Vreau s` spun c` de cnd ai venit m-ai evitat sistematic.
Oh! Da. S-a \ntmplat ca acum cinci ani, cnd te-ai \ntors de la
acel colegiu din Anglia, cnd te-am invitat la cin`. S-a
\ntmplat acela[i lucru ani de zile. Chiar copil, m` evitai ca pe
un ciumat!
Atacul lui Walt o reduse la t`cere. Era mult prea aproape de
adev`r. Oh! Dumnezeule, se gndi ea \ngrozit`: ce s` spun`?
Nu po]i s`-mi por]i pic` pentru reac]ii copil`re[ti, spuse
ea descump`nit`. Sunt aproape zece ani \ntre noi, Walt! O
feti]` nu putea s` aib` nimic \n comun cu un adolescent!
Ridic` din umeri cu un aer resemnat.
N-am avut niciodat` inten]ia s`. s` te jignesc
inten]ionat!
Adev`rat? f`cu el cu o voce r`gu[it`. Dar po]i totu[i s`
acorzi favorurile tale unui str`in, unuia care stric` pl`cerea
tuturor la cinci minute de la sosire!
Nu este adev`rat.
|ntunericul ascundea din fericire ro[ea]a obrajilor ei. Nu
exista nici o \ndoial` \n privin]a persoanei la care f`cea
aluzie.
54 ROBERTA MICHELS
{i chiar dac` ar fi a[a, asta m` prive[te doar pe mine, am
impresia!
Walt \i ignor` r`spunsul [i degetele lui se \nfipser` \n
carnea moale a bra]ului ei.
N-aveai migren`, ast` sear`. Era un pretext. Pur [i simplu
n-ai putut suporta s`-l vezi \n compania altei femei! Dup`
p`rerea ta cum te-ai sim]i s` fii respins` mereu \n felul acesta?
{i s` prime[ti motive glaciale pentru fiecare invita]ie dat`? S`
fii privit` ca [i cum n-ai exista. Iat` cum m-ai tratat!
Nu [tiam! strig` ea \nnebunit`, \ncercnd s` se desprind`
de el. Cum a[ fi putut ghici?
C` te doream? spuse el printre din]i. Te-am dorit
\ntotdeauna. Dar tu nu voiai s` vezi.
Brusc, o trase spre el [i \[i ap`s` gura pe buzele lui Kate.
Contactul fierbinte cu buzele senzuale ale lui Walt o
\ncremeni o clip`. Apoi, primul [oc trecut, repulsia \i
transmise o for]` nou`. Se zb`tu violent [i, \n lupt`, pumnul
ei se ab`tu spre ochiul lui Walt:
Pisic` s`lbatic`! mri el. Tu
Tu ai vrut-o!
Cu o r`sucire brusc`, se eliber`.
Cum ai \ndr`znit? M-ai adus aici inten]ionat. Te-ai
a[teptat \ntr-adev`r s` m` vezi c`znd \n bra]ele tale?
Nu face pe inocenta! Mai ales tu, Kate!
Gura lui se strnse cu un rictus hidos.
Ai putea s-o regre]i
Kate f`cu un pas \napoi.
PAVILIONUL DE VAR~ 55
Este o amenin]are? spuse ea cu o voce gfit`.
Este un avertisment.
Nu era posibil! Trebuie s` fi b`ut! Kate arunc` o privire
\nnebunit` \n jurul ei. Teama pusese st`pnire pe ea. Erau la
kilometri distan]` de ora[. Dac` o p`r`sea acolo, va trebui s`
fac` tot drumul de \ntoarcere pe jos. |ntinse o mn` rug`toare.
Walt! Ascult`-m` nu [tiu exact ce-mi repro[ezi, dar te
rog nu putem discuta \n alt` parte? Ne \ntoarcem, lu`m un
pahar \mpreun` [i
|[i mu[c` buzele sub privirea lui r`zbun`toare.
Tata trebuie s` fie acas`, acum. Se va nelini[ti.
Tat`l t`u!
Aceast` exclama]ie plin` de dispre] color` obrajii tinerei.
Walt rse ironic.
Mi se \ntmpl` adesea s` m` gndesc ct noroc ai avut s`
ai de-a face cu un b`ie]el att de discret
Ce vrei s` spui?
|ntotdeauna te prefaci c` nu [tii nimic? Oh! Kate,
\nceteaz` s` m` iei drept prost.
Nu te-am luat niciodat` drept un prost!
Kate se \ntoarse [i \[i ascunse fa]a \n mini. Brusc,
\n]elegea: nu era nici beat, nici nebun [i o adusese aici pentru
un motiv foarte precis. |n]elese de asemenea, \ntr-o
str`fulgerare instinctiv`, c` furia lui Walt avea o leg`tur`
oarecare cu nelini[tea actual` a tat`lui ei. |[i l`s` bra]ele s`-i
cad` \ncet de-a lungul corpului.
Ar fi preferabil s`-mi explici, nu crezi? spuse ea. Ce vrei
s` spui?
56 ROBERTA MICHELS
Numai c` tat`l t`u este r`spunz`tor de moartea mamei
mele vitrege.
O t`cere mortal` o cople[i. {ocul o \ncremeni locului pe
Kate. Cuvintele lui se izbeau \n capul ei. Tat`l ei. Leila Denton.
{i de ce oamenii \i spuneau \ntotdeauna Leila Denton \n loc de
doamna Marlow? Urechile lui Kate \ncepur` s` zbrnie [i acest
zgomot surd se confunda cu vuietul m`rii. Se r`suci \n loc.
}i-ai pierdut min]ile!
Este tot comentariul t`u? Acesta este adev`rul!
El o oblig` s`-l priveasc`.
Este adev`rul [i nimic nu va putea schimba asta. Era tat`l
t`u!
Kate se revolt`.
Nu te cred! Este imposibil! Cum? De ce? Dac` a fost \ntr-
adev`r ceva pe vremea aceea, de ce nimeni nu este la curent?
De ce n-a avut loc o anchet`, de ce
Vocea i se frnse.
Cum po]i s` spui un lucru att de \ngrozitor? ad`ug` ea.
Pentru c` am \n]eles totul.
Tu? Ai \n]eles totul? Dar cum, cum?
Mama mea vitreg` era nebun` dup` el. S-a c`s`torit cu
tat`l meu numai pentru a sc`pa de familia sa. Apoi l-a \ntlnit
pe tat`l t`u oh! Credeam c` nimeni nu era la curent! Dar
eu, [tiam
Lui Kate \i sc`p` un hohot convulsiv. Walt nu-i l`s` timp s`
protesteze.
Ei aveau obiceiul s` se \ntlneasc` \n Mahore, \n cartierul
colonial [i pe plaja lagunei. I-am mai z`rit o dat` \n sectorul
PAVILIONUL DE VAR~ 57
Kalung. Ea pretextase o vizit` la familia Maddison, dar \n
realitate se dusese s`-l \ntlneasc` pe tat`l t`u acolo, unde el
avea de lucru. {tiu pentru c` am urm`rit-o. |n ziua aceea au
decis s` fug` \mpreun`.
Ne\ncrez`toare, Kate scutur` din cap. Toate astea i se
p`reau att de \ngrozitoare s` cread` c` iubitul ei tat`
scoase un murmur gtuit [i Walt \ncuviin]` cu un aer
satisf`cut:
Acum te cred: nu [tiai! zise el, batjocoritor. Dar \n fond,
nu este att de surprinz`tor. Cine te-ar fi putut pune la curent?
Desigur c` nu tat`l meu! El b`nuia leg`tura mamei mele
vitrege, dar n-ar fi \ndr`znit niciodat` s` se gndeasc` la cel
mai bun prieten al lui. Ct despre tat`l t`u, s-a ferit s` spun`
ceva unei fiice care-l idolatriza! Iat` b`rbatul care mi se d`dea
mereu drept exemplu!
El rnji.
{i chiar atunci, n-a avut curajul s-o urmeze. I-a fost
team`. Leila l-a a[teptat dou` zile. Avea biletele lor \n geanta
ei, totul era preg`tit. El n-a venit. Oricum, ar fi fost prea trziu:
ea nu putea s` se \ntoarc` acas`. A vrut s` termine o dat`
pentru totdeauna. Era singura sc`pare pentru ea
Buzele decolorate ale lui Kate l`sar` s`-i scape un geam`t.
|i reveneau \n memorie frnturi din mici brfe exista un alt
b`rbat \n via]a Leilei dar n-a mers \n disperarea ei, [i-a
pus cap`t zilelor
Da, relu` Walt. Tat`l t`u este r`spunz`tor. Este ca [i cum
ar fi ]inut volanul ma[inii.
58 ROBERTA MICHELS
Oh! nu, se lament` slab Kate. Nu pot s` cred. Nu nu
tat`l meu!
Walt cl`tin` din cap.
Am dovezi Mesaje le-am g`sit eu \nsumi dup` aceea
printre lucrurile mamei mele vitrege. Tata era prea r`v`[it
pentru a c`uta
Kate fixa valurile luminate de lun`. Ceva \n sinea ei \i
spunea c` aceste cuvinte ale lui Walt erau reprezentarea
adev`rului. {i-l imagina foarte bine, ocupat s` scotoceasc`
prin po[eta Leilei, cu urechea mereu la pnd` \n spatele
u[ilor, cu mna pe jalnicele obiecte, dovezile
Lacrimile \i umezeau ochii. Mama ei ghicise oare vreodat`?
Un val de ur` o cople[ea. Cum \ndr`znea Walt s` fac` s` renasc`
acel trecut oribil? {i ea, cum putea r`mne acolo [i s`-l asculte?
De ce \mi spui toate astea? \ntreb` ea. De ce, dup` at]ia
ani? Nu sunt convins`, totu[i!
A[ putea s` te conving, dac` s-ar dovedi necesar
Kate se gndi la tat`l ei.
Dar s-ar schimba ceva dac` te-a[ crede?
Este foarte simplu ca nimic s` nu se schimbe.
Walt se \ntoarse [i o antren` cu brutalitate spre ma[in`. Ea
\l urm` poticnindu-se. Apoi se opri [i \[i umezi buzele.
De ce Walt? Vreau s` [tiu. Ce vrei de la mine?
El deschise portiera.
Mi se pare c` sesizez o subtil` schimbare de ton la aceast`
tn`r` femeie, spuse el cu un rictus ne\ndur`tor.
Ar fi trebuit s` b`nuiesc! exclam` ea furioas`. Este un [antaj!
El avu un rs dezagreabil.
PAVILIONUL DE VAR~ 59
Nimic att de dramatic! Draga mea Kate, nu sunt att
de prost \nct s` cred \ntr-o \n]elegere att de rapid` \ntre
noi!
Cum pot s`-mi imaginez altceva? Dar te previn: nu m` voi
preta nici unui [antaj.
El ridic` din umeri.
M` tem c` n-ai de ales. Dar dac` e[ti de[teapt`, vei ]ine
minte asta
Kate se \ncord`. Ajungeau \n fine la obiect.
Ei bine, spuse ea, care este pre]ul t`u?
Pot fi un prieten bun sau un du[man r`u. Dac` pui
vreun pre] pe fericirea tat`lui t`u, aminte[te-]i asta pe viitor. {i
mai este ceva
Cu unghiile \nfipte \n palme, Kate a[tept`. Un zmbet
deform` gura lui Walt.
|ndep`rteaz`-te de Brad Sheridan sau ai putea s`-l
regre]i
60 ROBERTA MICHELS
Capitolul 4
|n noaptea aceea, Kate nu dormi prea mult.
|n \ntuneric, se tot r`suci de pe o parte pe alta \n patul ei,
\nc` sub [ocul groaznicei revela]ii. Instinctul \i striga s` alerge
la tat`l ei [i s`-l oblige s`-i spun` adev`rul, dar \i lipsea for]a.
|n ciuda c`ldurii ap`s`toare, \i era frig sub singura
cuvertur`. Walt vorbise despre dovezi. Ce dovezi? |nfiorndu-se,
\[i amintea expresia \nsp`imntat` a tat`lui ei, aerul nelini[tit
al mamei \nainte de plecare [i propria ei intui]ie, acest
sentiment confuz c` totul nu era ca de obicei Walt \l [antaja
oare pe tat`l ei de ani de zile? Ct \l ura! Chiar dac` era vorba
de un simplu [antaj moral, \i \mpov`ra de acum \nainte via]a
[i nu se va lini[ti pn` cnd va l`muri totul.
Cnd se f`cu ziu`, era tras` la fa]` [i avea cearc`ne sub
ochi. Tat`l ei \i remarc` \nf`]i[area [i lipsa poftei de mncare
[i o \ntreb` ce nu era \n ordine.
Ea vru s`-i r`spund`: Nimic nu este \n ordine! dar se
mul]umi s` spun` cu un zmbet for]at:
Fiica ta a f`cut pu]in prea mult abuz de gin, ieri sear`! |i
este ru[ine de ea \ns`[i, \n aceast` diminea]`.
Dac` este vorba doar de asta! f`cu el u[urat. De ce nu te
mai duci pu]in \n pat?
Da, poate
A[tept` s` plece [i \[i turn` o a doua cea[c` de cafea. Ce
trebuia oare s` fac`?
S`-l h`r]uiasc` pe tat`l ei pn` va afla adev`rul? Trebuia
neap`rat s`-l opreasc` pe Walt din ac]iunea lui criminal`. Dar
cum s`-i ascund` toate astea mamei sale?
|[i ap`s` fruntea fierbinte cu mna. O mul]ime de am`nunte
\i reveneau \n minte: zgrcenia tat`lui ei din ultimul timp,
dorin]a lui foarte vie s-o vad` p`strnd rela]ii bune cu Walt.
Kate se ridic`. Trebuia s` l`mureasc`, s` afle adev`rul. Cel
mai bun mijloc nu era cel mai elegant, dar se hot`r\ s`
scotoceasc` prin lucrurile tat`lui s`u. |nainte de toate,
deschise scrinul l`cuit apar]innd mamei sale [i verific` dac`
toate bijuteriile erau acolo. Nu era nici o \ndoial`: erau toate
acolo, \n afar` de dou`, luate de doamna Merrivale pentru
sejurul ei \n Anglia.
Se \ndrept` dup` aceea spre birou [i deschise sertarul din
stnga. Con]inea carnete vechi de cecuri cu excep]ia celor din
anul \n curs.
Lu` imediat dou` din ele [i \ncepu s` verifice metodic
taloanele, detestndu-se \n acela[i timp c` se deda acestui
spionaj. Cnd termin`, scoase un suspin de u[urare. Crezuse
oare realmente c` va g`si o dovad` de v`rs`mnt pe numele
lui Walt Marlow?
62 ROBERTA MICHELS
A[adar, nu era o chestiune de bani Dar atunci, despre ce
era vorba? Brusc sim]i nevoia s` aib` un prieten, o persoan`
capabil` s-o asculte [i s-o sf`tuiasc`, o persoan` de
\ncredere
Tres`ri brusc, deoarece imaginea lui Brad Sheridan \i ap`ru
\n minte. De ce se gndise instinctiv la el? Primele \ntreb`ri \n
leg`tur` cu tat`l ei fuseser` sugerate de Brad, [i Marlow o
pusese \n gard` \mpotriva lui. De ce?
|n clipa aceea, \ntoarcerea lui Benny \i \ntrerupse cursul
gndurilor. Se duse la buc`t`rie cu un fel de sentiment de
recuno[tin]` [i alc`tui meniul cu el. Tocmai se hot`rse s`
coboare \n ora[ cnd sosi Fay.
Kate preg`ti cafeaua [i se a[ez` s-o asculte. Fay avea
\ntotdeauna o mul]ime de anecdote, dar ast`zi tremura de
exaltare.
A]i aflat noutatea, o \ntreb` ea ridicnd spre Kate ochii
str`lucitori.
Kate sim]i un nod \n gt.
Elaine?
|l va p`r`si pe Rex, cred. |n aceast` diminea]` s-a instalat
la hotel cu trei valize. Nimeni nu l-a v`zut pe Rex \n timpul
weekendului. Dar dac` m` gndesc, era]i la club ieri sear`. Nu
s-a \ntmplat nimic?
Kate \i \ntlni privirea [i sim]i o dorin]` subit` s` strige.
Propria voce i se p`ru ireal` [i dogit` cnd r`spunse:
Nimic. Am avut o migren` [i am plecat devreme.
Fay nu-[i ascunse dezam`girea. Kate n-avea dect o
dorin]`: s-o vad` plecat` ct mai repede posibil! Ura brfele [i
mai ales azi. Nu se sim]ea capabil` nici m`car s`-l plng` pe
PAVILIONUL DE VAR~ 63
bietul Rex. Oricum, Elaine era prea egocentric` pentru a face
un b`rbat fericit. Brad Sheridan o \nso]ea ieri sear` era
ultimul b`rbat pe care l-ar fi crezut capabil s`-[i piard` capul
pentru o femeie ca Elaine!
|n fine, nu-i nimic, continu` Fay. Am venit s` v` v`d
pentru un alt motiv
Se aplec` spre Kate.
Sper c` diminea]a asta sunte]i \ntr-o dispozi]ie favorabil`,
deoarece vreau s` v` cer o favoare.
Oh! f`cu Kate. Despre ce este vorba?
Ei bine este vorba despre doamna Van Hahn. Tocmai
are una din admirabilele ei idei
Kate cl`tin` din cap. O cuno[tea pu]in pe doamna Van
Hahn, so]ia directorului tehnic. Aceasta era \ntotdeauna plin`
de energie [i \n acela[i timp de imagina]ie dup` p`rerea
tuturor, dar unii din Mahore se felicitau c` n-o v`d petrecnd
mai mult de o treime din an \n ]ar`. Dup` explica]iile lui Fay,
de data asta era vorba s` pun` pe picioare o nou` oper` de
caritate. Pentru asta, era nevoie de bani, [i pentru a g`si
fondurile, Lorna Van Hahn inten]iona s` organizeze o
prezentare de mod`. Aceast` ini]iativ` va avea cu siguran]` un
mare succes pe lng` so]iile func]ionarilor europeni ai firmei,
aflate prea departe de circuitele obi[nuite ale croitoriei de lux.
Kate cl`tin` din cap.
Cnd trebuie s` aib` loc? \ntreb` ea.
A \nchiriat restaurantul hotelului pentru ziua de
dou`zeci [i unu, adic` de azi \n trei s`pt`mni, r`spunse Fay.
Kate protest`. Trebuia mai mult timp pentru a g`si
manechine, modele
64 ROBERTA MICHELS
Aici interveni]i dumneavoastr`, explic` Fay. Da, [tiu c`
sunte]i \n vacan]`, dar doamna Van Hahn nu vrea s` aud`
vorbindu-se despre asta. |n fine a[a ar vrea, deoarece nu
este un tiran. Dar experien]a dumneavoastr` ar putea s`-i fie
att de pre]ioas` pentru alegerea rochiilor [i \n plus dac`
a]i vrea s` defila]i cu celelalte manechine!
Kate ezit` un moment. Apoi, dispozi]ia ei se schimb`. De
ce nu, la urma urmei? Asta ar ajuta-o s`-[i uite pentru un timp
nelini[tile.
De acord, spuse ea. Accept.
Minunat! Sunt att de fericit`!
Fay se ridic` [i-[i lu` geanta.
Mul]umesc pentru cafea vre]i s` m` scuza]i? Am
\ntlnire cu un b`rbat pentru masa de prnz.
Kate zmbi privind-o \ndep`rtndu-se. Dar cnd r`mase
singur`, gndurile triste o asaltar` din nou. Regreta c` nu-i
ceruse lui Fay s-o duc` \n ora[. Ziua se \ntindea \naintea ei,
goal`, dezolant`, solitar`
Brusc, se hot`r\. Ast`zi nu trebuia s` r`mn` \nchis` \n
cas`! F`r` s` mai stea s` reflecteze, se duse s`-l anun]e pe
Benny c` lua [alupa pentru a merge la lagun`.
Voi reveni cam pe la ora [ase, ad`ug` ea. Spune-i tatei s`
nu se nelini[teasc`.
|[i preg`ti un co[ de picnic, \[i lu` costumul de baie [i un
prosop, apoi se \ndrept` spre hangarul unde o a[tepta vechea
[alup` a familiei Merrivale. Verific` nivelul carburatorului,
\nainte de a pune motorul \n func]iune. Marea era calm`, dar
o briz` u[oar` atenua puterea soarelui.
PAVILIONUL DE VAR~ 65
Era pentru prima dat` singur` pe aceast` ambarca]ie. Dar
nu-i era team`. Cuno[tea toate reperele din lungul coastei,
toate balizele.
Ajuns` \n fa]a celor trei stnci care marcau intrarea \n
lagun`, \ncetini, atent` la curen]i, apoi p`trunse \n apele verzi
[i translucide. Plaja clubului era pustie. Pe ]`rmul cel mai
\ndep`rtat, \n fa]a vilei albe, c]iva copii se jucau. Kate \[i leg`
[alupa la debarcaderul din fa]a clubului.
|n clipa urm`toare, s`rise \n apa c`ldu]` [i \nota f`cnd
alternativ pluta pentru a se elibera de obsesiile ei. Totu[i, \n
ciuda efectului binef`c`tor al m`rii, nu putea evita s`
reflecteze. Era convins` de un lucru, de acum \nainte: Walt
nu-l h`r]uia pe tat`l s`u pentru bani. Atunci, ce urm`rea?
Reveni \n cele din urm` pe nisip, se [terse [i se mas` cu
ulei solar \nainte de a mnca. Apoi, cu capul pe bra]ele
\ncruci[ate, \ntins` pe burt`, adormi.
Un val mic \i atinse brusc piciorul [i o umbr` c`zu pe ea. Se
auzi o voce:
Peste un minut, vei fi ud`!
Kate se \ntinse, apoi se ridic` pe jum`tate, cu o mn`
strea[in` la ochi. |ntlni privirea impasibil` a lui Brad
Sheridan.
Dumneata? Dar cnd ai
Apoi se temu c`-[i tr`deaz` emo]ia, deoarece inima \ncepu
s`-i bat` dezordonat, [i spuse cu r`ceal`:
Nu te-am auzit apropiindu-te!
Nu m` mir`, deoarece dormeai profund.
Adev`rat?
66 ROBERTA MICHELS
|ncepu s`-[i aranjeze p`rul, cu un calm afectat. El r`mnea
acolo, privind-o cu o arogan]` incon[tient`.
Ai venit singur`? \ntreb` el \n cele din urm`.
Ea \ncuviin]` scurt, apoi se a[ez` \n capul oaselor, cu
genunchii \ntre mini. |i oferea lui un profil indiferent, dar
sim]ea concentrat` asupra ei, aten]ia vie a lui Brad.
Spune-mi dac` te deranjez, spuse el, sarcastic.
Plaja apar]ine tuturor!
Urm` o alt` t`cere. Brad nu se mi[c`, dar o tensiune subit`
se stabili \ntre ei, ca un zid gros intangibil.
Kate?
Ea nu reac]ion` imediat la insisten]a lui.
Da? murmur` ea \n sfr[it, cam cu regret.
De acord! Acum [tiu: m` ur`[ti de moarte!
|n cazul acesta [tii mai multe dect mine!
Cu o lovitur` de c`lci, el f`cu s` zboare un pumn de nisip alb.
Ascult`, Kate, dac` ar fi vorba despre altcineva dect
dumneata, n-a[ catadicsi s` dau explica]ii.
Eu nu le cer.
Ei bine, le vei avea, totu[i! izbucni el. {i dumneata ai
interesul s` m` ascul]i
}i-am spus: nu le vreau.
Mi-ar pl`cea s` bat adorabilul dumitale posterior cu
propriile mele mini.
|n al]i termeni, vei \mbina loviturile cu insulta!
Kate \ncepu s`-[i adune lucrurile, apoi se ridic` [i se
\ndrept` spre debarcader. O mn` de fier \i opri elanul. Brad
\i lu` co[ule]ul de picnic, \l arunc` pe nisip [i spuse:
PAVILIONUL DE VAR~ 67
Stai jos!
Furioas`, \[i ridic` ochii spre el pentru a-l sfida. Dar \n ochii
lui cenu[ii str`lucea mnia. Gura [i fiecare din tr`s`turile lui
erau \n`sprite de o voin]` inflexibil`. Tn`ra \i arunc`:
Abia m-am ridicat!
Ei bine, te vei a[eza din nou! {i m` vei asculta!
|ncet, implacabil, se \ncovoie sub presiunea minii lui [i
c`zu \n genunchi.
Cunosc motivul furiei dumitale, spuse el atunci. Ai r`mas
cu o impresie gre[it`, ieri sear`. |mi por]i pic` pentru c` te-am
abandonat, sau cel pu]in asta este ceea ce crezi!
Ea nu r`spunse.
Cei buni de gur` trebuie s` se fi bucurat din toat` inima,
noaptea asta, relu` el. Elaine Winton era bolnav`.
Adev`rat? f`cu Kate cu o voce lipsit` de expresie.
Privirea ei se opri asupra minilor bronzate care-i ]ineau
\nc` \ncheieturile. Cu regret, el le d`du drumul [i ea \ncepu s`
le fric]ioneze.
Avea nevoie de cineva al`turi de ea, relu` Brad. Era \ntr-o
stare de nedescris. Ar fi putut face orice.
Kate inspir` adnc.
Ascult`: nu am nici un chef s` aud ceva despre Elaine
Winton. Iubitele dumitale nu m` intereseaz` absolut deloc.
Elaine nu este iubita mea. Este so]ia lui Rex Winton [i am
inten]ia s` fac \n a[a fel \nct s` r`mn`.
Merit` \ntr-adev`r osteneala? \i arunc` Kate. Elaine nu
pare s` arate dorin]a de a se comporta ca o femeie la locul ei.
S-a instalat \n aceast` diminea]` la hotel, cu trei valize.
68 ROBERTA MICHELS
Dumnezeule! Voi femeile, nu pierde]i timpul, a[a-i?
Kate \i ignor` inten]ia injurioas`.
Dup` cum vezi nu mai este un secret, spuse ea. Dac` \mi
dai voie, de vreme ce totul este l`murit, m` duc s` m` mai
scald \nc` pu]in. Te sf`tuiesc s` te \ntorci de unde ai venit
trebuie c` e[ti a[teptat.
F`cu un singur pas. Brad \i prinse bra]ul [i o oblig` s`-i fac`
fa]`.
Nu este deloc loial din partea dumitale, Kate. Elaine
b`use prea mult ieri sear`, [i era pe punctul s` fac` o criz` de
nervi. Am fost obligat s` o conduc acas` la ea.
Bine\n]eles! |n]eleg nu te critic, Brad. Acum vrei s` m`
la[i?
Pe bun` dreptate, se \nc`p`]n` el. Nu \n]elegi nimic.
Este att de important pentru dumneata?
Elaine este \ns`rcinat`.
Cum?
Kate \ncremeni pentru o clip`, se gndi nefericit`: Oh! nu,
nu Brad, nu Brad.
El continua deja:
De la asta a pornit totul. Ea nu vrea s` aib` un copil. |i
face via]a un infern lui Rex de dou` s`pt`mni. Au sfr[it prin
a avea o scen` teribil` [i Elaine a p`r`sit domiciliul lor. Rex a
avut o reac]ie de \n]eles. Se s`turase pn` peste cap de crizele
ei! {i-a turnat pahar un de whisky [i [i-a spus: S` a[tept lini[tit
aici. Se va \ntoarce. Apoi, cum ea tot nu era acolo, a reflectat
[i [i-a amintit c` plecase \n c`ma[` de noapte [i \n capot. I s-a
PAVILIONUL DE VAR~ 69
f`cut team` [i mi-a telefonat. A mai telefonat [i familiei
Maddison. Zece minute mai trziu, o g`seam \n mica pagod`
din gr`dina familiei Maddison.
Se \ntrerupse s`-[i trag` sufletul.
Cnd s-a \ntmplat asta? \ntreb` Kate.
Smb`t` seara, foarte trziu. Sau mai curnd ieri
diminea]` la primele ore Elaine era \n stare de [oc. Lena a
schimbat-o, apoi a chemat doctorul. Acesta i-a administrat un
sedativ [i Rex a r`mas la c`p`tiul ei, \ntr-un fotoliu. Numai c`
a adormit profund [i cnd s-a trezit, Elaine nu mai era acolo.
|i l`sase un bilet pentru a-l informa despre hot`rrea ei de a-l
p`r`si. Pe de alt` parte, a fost anun]at \n acel moment de un
mare necaz la planta]ie. Am vrut s` iau asta asupra mea, \n
timp ce el pleca \n c`utarea Elainei
Fa]a lui Kate se lumin` \n sfr[it.
Dar cum a putut oare s` plece? exclam` ea Nu exist`
avion spre Singapore \nainte de mar]i.
Am verificat minu]ios toate orarele aeriene, spuse Brad
cu o mic` grimas`. Exista o singur` posibilitate pentru ea, s`
se duc` la Kuala Lumpur. Rex era bolnav la ideea de a o [ti
singur` pe drum pentru a prinde acest avion.
Luase ma[ina?
El cl`tin` din cap.
{tii doar ct de prost conduce {i apoi, Rex [i-a amintit
de un cuplu australian cu care Elaine se \mprietenise la Bahru
Pekan. A presupus c` inten]iona s` se duc` s`-i \ntlneasc`.
Din p`cate, n-am reu[it s`-i prindem la telefon. Rex nu mai
putea sta locului. De aceea, i-am \mprumutat ma[ina mea [i a
plecat. Dup` prnz, m-a chemat la telefon. Familia Harmon nu
70 ROBERTA MICHELS
era la ei acas` la Bahru Pekan [i la aeroportul din Kuala
Lumpur nici o rezervare nu fusese f`cut` pe numele Elainei
Winton. Se preg`tea s` se \ntoarc`, dar voia s` fie cineva la el
acas`, \n cazul \n care Elaine \[i f`cea apari]ia. Iat` de ce n-am
putut s` vin s` te caut ieri.
Kate nu r`spunse.
Ca [i cum citea \n ea, Brad se aplec` spre tn`r`.
Nu [tiam absolut nimic despre programul Elainei sau
despre locul unde se refugiase. Dar cnd am rev`zut-o ieri
sear`, nu era \n stare s` mi-o spun`. Am avut un [oc cnd,
intrnd \n club, am v`zut-o beat` moart` [i am auzit-o cum
anun]a pe toat` lumea c` Rex tocmai a p`r`sit-o. Am \ncercat
s`-i bag min]ile \n cap [i am convins-o s` se \ntoarc` acas`.
Acesta a fost momentul cnd ne-am \ntlnit
Kate cl`tin` din cap.
N-ai avut de ales [i Rex?
A revenit \nduio[`tor, \n bucuria lui de a o g`si teaf`r` [i
nev`t`mat`. |[i dore[te cu disperare s` aib` acest copil [i s`-[i
salveze c`snicia. I-am sugerat s-o lase pe Elaine s` se \ntoarc`
pentru ctva timp la familia ei, ca s` se familiarizeze cu ideea
maternit`]ii. El nu era foarte entuziasmat |n ceea ce o
prive[te, Elaine este att de dezechilibrat` sarcina ei [i acest
climat nes`n`tos, toate astea pot fi la originea unei tragedii!
El ezit`.
Noi avem [i a[a destule necazuri la Mahore.
Sinceritatea lui era indiscutabil`. Kate \[i \ntoarse privirea.
|i era ru[ine acum de graba ei de a-l b`nui pe Brad, dar era
prea orgolioas` ca s` recunoasc`. |ncet, \[i \ntoarse capul. |i
zmbi [i spuse cu o voce pu]in r`gu[it`:
PAVILIONUL DE VAR~ 71
Ei bine, iat` un mic capitol \ncheiat fericit, datorit` dumitale!
Nu \n \ntregime m-am \ntors la club, ieri sear`, ca s`
te g`sesc [i s`-]i explic. Nu mai erai acolo. Plecase[i cu
acest acest personaj molu [i \ndoielnic de ce nu m-ai
a[teptat?
Dar de ce s-o fac? Doar n-o s` m` retrag \ntr-un col]
spernd s`-]i schimbi p`rerea!
Nu e[ti rezonabil`!
Ba da.
Nu!
El se enerv` brusc.
Cum s-a \ntmplat c` instinctul nu ]i-a [optit c` se
petrecea ceva anormal? |]i trimisesem un bilet, [i
dumneata nu mi-ai acordat nici o privire ieri sear`, \n fa]a
clubului!
|i sc`p` un oftat exasperat [i o privi ca [i cum sim]ea o
mare nevoie s-o scuture.
Asta este toat` ap`rarea dumitale?
La ce te a[teptai?
Cnd m` gndesc la dumneata cu acest
Oh! }i se \ntmpl` s` gnde[ti?
Kate!
Era o not` de avertisment \n vocea lui dar tn`ra alese s`
nu-i acorde aten]ie.
Da, dar se pare c` ui]i ceva, exclam` ea. E[ti singurul
care faci atta caz din toate astea. Singurul care ai \nceput. Eu
nu-]i cerusem nimic, nici o explica]ie
72 ROBERTA MICHELS
Nu, dar le ai! {i asta, pe deasupra!
O prinse s`lbatic de umeri f`r` s`-i lase timp s` se
\mpotriveasc` [i o s`rut` cu violen]`. Trupul zvelt al lui Kate
fu strivit de cel al lui Brad, puternic, ferm, \n timp ce-i mngia
ceafa.
Cnd \i p`r`si buzele, ea \i murmur` numele cu o voce
gtuit`, \ntr-o ultim` dorin]` de a protesta, dar el \[i opri
strnsoarea.
De ce te r`zboie[ti mereu cu mine, Kate? se plnse el.
O \ntinse pe nisip [i-i privi fa]a palid`, tras`.
|ncep s` cred c` e[ti o fiin]` uman`, la urma urmei. Erai
geloas`, ieri sear`!
Geloas`? Pe dumneata?
Buzele tinerei \ncepur` s` tremure din cauza umilin]ei.
E[ti nebun! Dumneata
Noaptea trecut` am v`zut fisurndu-se zidul ap`r`rii
dumitale, cnd ne-ai z`rit, pe Elaine [i pe mine.
O ]inea cu putere pe nisip [i o obliga s`-l asculte.
Dac` te-am c`utat ast`zi pretutindeni, era din cauza asta.
Voiam s`-]i explic totul n-am putut s-o fac ieri, cu to]i acei
oameni de fa]`. {i apoi, nu [tiam care va fi reac]ia Elainei! Oh!
Kate, \nceteaz` s` m` chinuie[ti, s` te chinuie[ti [i pe tine.
Ochii lui \ntuneca]i scrutar` \ndelung fa]a tinerei [i brusc, din
toat` inima, Kate \[i dori s` abandoneze lupta \mpotriva lui.
Evenimentele din ultimele dou`zeci [i patru de ore o epuizaser`
nervos [i fizic. |n tulburarea [i desperarea ei, avea \n sfr[it \n fa]a
ei un soi de stnc` de care se putea ag`]a. |ntredeschise buzele,
\n c`utarea unui r`spuns, dar el scutur` din cap.
PAVILIONUL DE VAR~ 73
N-o spune, Kate!
Capul s`u acoperi frumuse]ea luminoas` a cerului. O privi
intens, ca [i cum voia s` citeasc` pe tr`s`turile ei un r`spuns
la o \ntrebarea neformulat`, apoi se aplec` \ncet spre gura ei.
|ntr-o ultim` \ncercare de a se opune vr`jii, \ntoarse pu]in
capul [i \[i ascunse fa]a la um`rul lui lat.
Asta-i tot ce-mi oferi?
Dar nu era nici un cinism \n \ntrebarea lui. Doar o nuan]`
\ntre tandre]e [i resemnare. Ea r`spunse \ntr-un murmur:
Nu mi-ai cerut nimic, Brad
Ea \l auzi oftnd [i vocea lui c`p`t` o not` de umor
involuntar:
Dulce Kate, nu e[ti o scorpie dar nu vei abandona
niciodat`?
Minile lui se r`t`cir` \n p`rul ei m`t`sos, alunecar` pe
lobul urechii \ntr-o mngiere extrem de periculoas`. |ncetul
cu \ncetul, Kate sim]i cum furia o p`r`se[te. Lenta emo]ie care
urca \n ea \i sl`bea treptat \mpotrivirea. {i pe nea[teptate, un
vrtej \i \nv`lui [i cerul se pr`bu[i peste ei.
Nici unul nu observase norii de furtun` veni]i din
strmtoare, nici nu auzise vntul care frem`ta din ce \n ce mai
puternic printre copaci. |n acela[i timp cu tunetul, gura lui
Brad o strivi pe aceea a lui Kate. O perdea de ploaie m`tur`
laguna.
Nisipul biciuia bra]ele [i picioarele goale ale tinerei. Un
instinct primitiv o \mpingea s` fug` de ploaie, dar corpul lui
Brad o strivea pe sol.
74 ROBERTA MICHELS
Prea trziu se va termina \n zece minute.
Vocea lui avea ceva triumf`tor. Apoi gura lui \i c`uta obrajii,
sprncenele, tmplele [i scoase un suspin \nainte de a pune
din nou st`pnire pe buzele ei.
|n acest potop de nisip [i de ap`, Kate se sim]i cuprins` de
o stranie [i extraordinar` exaltare. Se abandon` focului
arz`tor al tulbur`rii ei [i se ag`]` de Brad, a c`rui c`ma[` ud`
dezv`luia fiecare mu[chi puternic.
Furtuna f`cea ravagii deasupra celor dou` corpuri
\nl`n]uite. Kate uit` totul \n aceast` \nfrigurare \n care
r`sunau b`t`ile tumultuoase ale inimii ei. Pn` \n clipa cnd
minile lui Brad \ncepur` s` fac` s` alunece bretelele
costumului ei de baie
Nu!
Se \ndep`rt` de el dintr-o s`ritur`. Tremura din toate
\ncheieturile. Cu stng`cie \[i \ndrept` costumul [i \[i netezi
p`rul ud.
Brad r`mase t`cut. Treptat, lumea \[i relu` aspectul
normal. Atunci, el bomb`ni:
Ar fi trebuit s` m` a[tept la asta, presupun
Kate scoase un oftat adnc.
|mi pare r`u c` te decep]ionez
Este un cuvnt prea slab pentru a caracteriza
sentimentele mele.
{i fire[te m` crezi incapabil` s` am a[a ceva? exclam` ea.
Este o posibilitate, \ntr-adev`r.
Ar fi trebuit s` te gnde[ti mai devreme! \i arunc` ea.
PAVILIONUL DE VAR~ 75
|l auzi mi[cndu-se [i se temu s`-l vad` apropiindu-se din
nou de ea. Se crampon` de prosopul ud [i plin de nisip [i-l
v`zu pe Brad \ntinznd mna spre ea. Instantaneu, se trase
\napoi.
Kate, s` nu ne cert`m, spuse el.
Ne cert`m? f`cu ea, surprins`.
Da. Am venit aici ca s` vorbim.
Kate se \nf`[ur` \n prosop.
Discursurile tale sunt foarte elocvente, spuse ea.
S` spunem, continu` el lini[tit c` nu sunt primul b`rbat
care dore[te o fat` foarte frumoas`. Ct despre tine, nu vei fi
prima femeie care-[i schimb` p`rerea \n ultimul moment!
Timp de o clip`, ea \l privi, ca [i cum nu \n]elegea. El f`cu
un pas \n fa]`, lund f`r` \ndoial` t`cerea ei drept o
\ncuviin]are [i-i atinse bra]ul.
S` plec`m de aici. Am nevoie de un du[, chiar dac` nu
este cazul t`u. Vino, am o cheie de la club. Vom g`si acolo
prosoape uscate
F`r` s` spun` un cuvnt, \l urm` [i-l privi deschiznd u[a,
apoi lund dou` prosoape din dulapul lui personal [i
\ntinzndu-i unul.
Pu]in mai trziu, ea avu impresia c` revine la via]` sub
du[ul cald care o elibera de tot nisipul lipit de pielea ei. |n
momentul cnd \[i aminti c` n-avea haine de schimb, Brad o
strig` [i-i oferi un halat de baie b`rb`tesc, maro cu bej.
Ea \l primi cu recuno[tin]` [i putu \n sfr[it ie[i din cabin`.
|l reg`si pe Brad la bar, unde el \i \ntinse un pahar plin cu o
b`utur` \nt`ritoare.
76 ROBERTA MICHELS
Mul]umesc, murmur` ea. Aveam nevoie.
Nu e[ti singura, replic` el sec.
Ea \[i sim]i fa]a \mbujorndu-se, dar el n-o privea. Brad se
schimbase [i purta un pantalon din pnz` [i o c`ma[` galben`.
Trebuie s` se fi sim]it observat, deoarece \[i ridic` ochii.
M` deplasez rareori cu un costum complet, spuse el. Un
adev`rat mic cerceta[: \ntotdeauna preg`tit.
Preg`tit pentru orice! \ndr`zni ea.
Asta cost` uneori
Non[alant, \i lu` paharul din mn`, \l umplu din nou [i i-l
\napoie.
Kate, de ct timp tat`l t`u [i Walt Marlow sunt asocia]i
att de apropia]i? \ntreb` el pe nea[teptate.
|ntrebarea o lu` pe nepreg`tite.
Nu este vorba chiar de o asociere, bigui ea. Sunt colegi
de munc` de mul]i ani.
S` nu ne cert`m pentru cuvinte. E acela[i lucru, spuse el.
{i atunci? De ce aceast` \ntrebare?
A[ vrea s` [tiu dac` Marlow are o influen]` asupra tat`lui
t`u sau dac`-l are cu ceva la mn`.
Cum? f`cu ea ochii mari, restabilind echilibrul paharului
pe care fusese ct pe ce s`-l r`stoarne. Ce \ntrebare stranie!
G`se[ti?
Da. |n plus, n-ai nici un drept s` o pui!
Dimpotriv`. Am toate drepturile!
Kate sim]i un fior rece trecndu-i pe [ira spin`rii. Era
adev`rat, \[i aminti ea, Brad Sheridan avea unele drepturi.
Venise la Mahore \n misiune, ca s` fac` o anchet` despre care
nu suflase un cuvnt nim`nui.
PAVILIONUL DE VAR~ 77
Poate c` este adev`rat, spuse ea pe un ton evaziv, dar
n-ai nici un drept s` m` interoghezi. |]i amintesc a doua oar`
c` nu fac parte din firm`. |]i sugerez s` te duci s`-l \ntrebi fie
pe tat`l meu, fie pe Walt Marlow
Se ridic` brusc [i \[i puse paharul pe mas`.
Trebuie s` m` \ntorc acas`, acum. Este trziu!
|nc` nu, Kate!
O ajunse din urm` [i-i bar` calea, mare [i ne\nduplecat
dintr-o dat`.
Ascult`-m`, relu` el t`ios, [i \nceteaz` s` m` prive[ti ca [i
cum a[ fi inamicul public num`rul unu! {tiu foarte exact ceea
ce este putred \n Mahore! {tiu prin ce ocoli[uri. {i [tiu de
cine! Dar am nevoie de dovezi.
De ce mi-o spui mie?
Pentru c` [tiu un lucru: fericirea tat`lui t`u conteaz`
mult pentru tine. {i de asemenea pentru c` sunt convins c` nu
e[ti complet ne[tiutoare despre ce se \ntmpl`. Pretutindeni
unde merg m` lovesc de un zid de t`cere! Aparent, totul
merge aici ca pe roate, dar toate rapoartele noastre arat`
contrariul. {tii c` \n ultimii cinci ani, randamentul la Mahore
a sc`zut cu 15-20% fa]` de alte \ntreprinderi din Malaysia [i
din Indii?
Brad se \ntrerupse [i-[i puse bra]ele pe umerii tinerei.
Crede-m`, pu]in m` intereseaz` despre cine este
vorba sau de importan]a persoanei \n chestiune, dar
voi g`si vinovatul! Dac` ai b`nuieli sau [tii ceva, trebuie
s`-mi spui!
78 ROBERTA MICHELS
Ea se f`cu mic` sub asprimea privirii lui. |n acela[i timp,
teama se insinua \n ea. Brusc, totul avea un sens, fiecarea
element \[i g`sea locul s`u. Nu-i era doar team`, chiar se
sim]ea r`u.
Scutur` din cap.
Nu, nu [tiu nimic! A[ prefera s` [tiu, pentru tat`l meu.
Dar \n acest caz, ai fi ultima persoan` c`ruia i-a[ vorbi despre
asta.
|i respinse violent minile. Ochii ei str`luceau de furie.
Iat` de ce m-ai urm`rit azi, nu-i a[a? Iat` de ce erai att
de gr`bit s` m` ]ii \n bra]ele tale! Este att de u[or s` smulgi
confiden]e unei femei \n acele momente! Ei bine, \]i pierzi
timpul. N-ai reu[it [i sunt fericit`.
|l \mpinse [i se n`pusti afar`, apoi alerg` cu toat` viteza
spre debarcader. Dezleg` \n grab` leg`turile [i puse motorul
\n func]iune, f`r` s` se sinchiseasc` de apa de ploaie de pe
fundul [alupei.
Furtuna sl`bea. Spre vest, soarele ap`rea \n spatele norilor
colora]i \n ro[u [i auriu. Dar el nu \nc`lzea inima lui Kate.
Dup` dezv`luirile lui Brad, \i r`mnea o foarte slab`
consolare. Slav` Domnului, se gndea ea, se oprise la timp pe
panta ridicolului!
Nu vei afla niciodat`, zise ea tare printre lacrimi de furie.
Paradisul este pavat cu iluzii.
PAVILIONUL DE VAR~ 79
Capitolul 5
La \ntoarcerea acas`, g`si dou` mesaje. Unul era de la
doamna Van Hahn. |i comunica num`rul ei de telefon [i-i
cerea lui Kate s-o sune seara. Cel`lalt era de la Walt. Va \ntrzia
cteva minute, dar se va aranja oricum s` se elibereze [i s`
vin` s-o caute la ora opt.
Kate mototoli biletul. |[i dorea s` fie cteva zile, sau mai
bine, cteva s`pt`mni mai trziu. Apoi o sun` pe doamna
Van Hahn. Aceasta scoase o exclama]ie de \ncntare cnd \[i
spuse numele. Era foarte dornic` s-o \ntlneasc` pe tn`r` ct
mai curnd, [i \ntlnirea fu fixat` pentru diminea]a
urm`toare.
Kate \nchise telefonul. Interlocutoarea sa \i transmisese
pu]in din entuziasmul ei. Da, va fi pl`cut s` organizeze aceast`
prezentare de mod`, ceea ce o va ajuta s`-[i ocupe timpul. Era
deja plin` de idei. Se \ndrept` spre camera ei, \narmat` cu un
blocnotes [i un creion.
Cnd tat`l ei reveni, observ` c` avea un aer \ncordat [i
obosit. Dar se interes` de planul ei [i cnd Kate se duse s`-[i
fac` un du[ [i s` se \mbrace, avea un moral mai bun.
Walt a sosit cu cteva minute \nainte de ora opt, lini[tit [i
mul]umit de el \n smochingul s`u alb. Kate \l privi cu o
senza]ie de dezgust. Putea \ntr-adev`r s-o cread` capabil` de a
avea rela]ii agreabile cu el?
Cea mai mic` din aten]iile lui o f`cea mai curnd s` urle.
Fiecare din gesturile lui era de altfel menit s`-i mngie bra]ul
gol, s-o ating`, s`-[i apropie fa]a de a ei
A[ vrea s` mergem \n alt` parte, de data asta, anun]` el.
M-am s`turat s` v`d mereu acelea[i figuri!
|n aceast` privin]`, era de acord cu el. Nu dorea deloc s`-l
\ntlneasc` pe Brad la club.
Dac` am merge la Ah Chan? \ntreb` el.
Mi-ar face pl`cere, spuse ea politicos. N-am fost niciodat`
acolo.
Atunci, a[a r`mne, scumpo! f`cu el cu un aer satisf`cut
b`tnd-o pe genunchi.
Era \ntr-o dispozi]ie \ncnt`toare. O conduse sub luminile
colorate [i sub clopo]eii cristalini ai Pagodei Verzi, ultimul
local la mod` din Mahore. Mncarea era bun` [i foarte variat`,
iar lista de vinuri destul de bogat`. Walt comand` cu larghe]e
[i, pentru prima dat`, Kate se \ntreb` cum reu[ea s` tr`iasc`
att de indestulat. Avea o buc`t`reas`, doi vale]i [i poseda un
teren de vn`toare la Mas Telok. Ma[ina trebuie s`-l fi costat
foarte scump, [i nota de plat` pentru b`uturi trebuia s` fie
fantastic`. La sfr[itul mesei, \i descoperi o alt` sl`biciune.
PAVILIONUL DE VAR~ 81
Deasupra restaurantului exista o sal` de jocuri. Din ce \n ce
mai jovial [i mai ro[u la fa]`, Walt nu voia s` aud` nimic:
Haide, vino! Am s` te \nv`] s` joci fantan. Este un joc de
c`r]i.
Kate a protest`. Nu avea mijloacele s-o fac`. Era \n vacan]`
[i nu lucra.
|]i voi \mprumuta eu bani, vino! Nu strica seara.
Nu este inten]ia mea, spuse ea, dar
Brusc vocea ei se frnse [i \[i \n`bu[i o exclama]ie.
Ce mai e?
Walt \ncepea s`-[i piard` r`bdarea. Apoi, v`znd privirea
\nso]itoarei lui fixnd un punct peste um`rul lui, se
\ntoarse.
Brad Sheridan se \ndrepta spre masa situat` \n separeul de
lng` ei. Fay era cu el, radioas`. Ea \i z`ri pe Walt [i pe Kate [i
\naint`.
Hello, voi doi! Ce mic`-i lumea!
Nu-i a[a? surse Walt \nl`n]uind umerii lui Kate cu un
gest posesiv.
Aceasta se ridicase.
Doar nu pleca]i! exclam` Fay.
Nu tocmai voiam s-o conving pe Kate s` urce pentru
o mic` partid`, zmbi Walt.
Oh! este periculos s` joci! spuse tn`r` femeie cu o
grimas`.
|n timpul acestui schimb de cuvinte, Kate r`m`sese t`cut`,
con[tient` de privirea implacabil` [i \nghe]at` a lui Brad fixat`
asupra ei. El nu se clintise, ca [i cum n-o cuno[tea. {i brusc,
82 ROBERTA MICHELS
corpul lui Kate o tr`d`. Genunchii ei tremurar` la amintirea
episodului fierbinte de dup`-amiaz`, pe plaj`. F`cu un enorm
efort asupra ei \ns`[i.
Nu, Fay, spuse ea. Nu mergem s` juc`m. De fapt, plec`m.
Noapte bun`.
F`r` m`car s`-l a[tepte pe Walt, se repezi spre ie[ire. El o
ajunse la u[` gfind u[or.
Haide, scumpo, spuse el. Nu exagera!
Ce vrei s` spui?
{tii bine, r`spunse el rnjind. Sheridan nu se a[tepta cu
siguran]` la acest gen de primire!
Pu]in \mi pas`! exclam` ea.
Obosit` dintr-o dat`, se strecur` \n ma[in`. Era mult timp
de cnd nu mai plnsese, dar \n acest moment era gata s`
cedeze acestei sl`biciuni. Cu un nod \n gt, cu ochii a]inti]i
asupra drumului, se \nchise \n orgoliul ei pentru a-[i \nvinge
emo]ia.
Suport` f`r` s` protesteze s`rut`rile lui Walt. Erau
recompensa pentru cin`
|nc` tremura cnd reg`si siguran]a bungaloului s`u. Dar
ct timp va mai putea s`-l ]in` la distan]` pe Walt?
***
|ntlnirea ei cu doamna Van Hahn, ziua urm`toare, fu ca o
\ntoarcere binecuvntat` la normalitate.
Era o femeie zvelt` [i \nc` frumoas` \n jur de cincizeci [i
cinci de ani. Ochii ei alba[tri sclipeau de inteligen]`.
PAVILIONUL DE VAR~ 83
Se instalar` amndou` \n fa]a unei cafele [i ajunser`
imediat la miezul problemei. Doamna Van Hahn fusese
surprins` de mul]imea detaliilor men]ionate \n notele
preliminare ale lui Kate. O ascult` pe tn`r` f`cnd o prim`
estimare a costului prezent`rii de mod`.
Draga mea prieten`, exclam` ea, \mi imaginam \n mod cu
totul stupid c` era suficient s` telefonezi unei agen]ii de
manechine, apoi s` \nchiriezi un salon convenabil [i s`
contactezi diver[i croitori!
Kate \[i reprim` un zmbet.
Ar fi posibil, spuse ea, dar aceast` ]ar` ofer` pu]ine
posibilit`]i [i proiectul dumneavoastr` este mai ambi]ios,
cred. Ideal ar fi o colec]ie original`, bine\n]eles. Dar asta
depinde de cheltuieli [i de leg`turile dumneavoastr`.
Contam pu]in pe dumneavoastr` \n aceast` privin]`.
Kate cl`tin` din cap.
Cunosc oameni, fire[te, dar la Paris, la Londra [i
dumneavoastr` trebuie s` [ti]i c` marii creatori de mod` au
propriile lor saloane. Dup` p`rerea mea, singura solu]ie ar fi
s` intr`m \n leg`tur` cu achizitorul unui mare magazin din
Singapore. Ve]i avea posibilitatea unei alegeri mai mari
Singapore |mi place aceast` idee. |mi imaginez foarte
bine o defilare de modele europene, apoi asiatice [i un fel de
buchet final interna]ional. |mi place de asemenea mult ideea
dumneavoastr` privind interludiul cu dansatoare din Insula
Bali. Dup` cum [ti]i, prezentarea noastr` va trebui s` aib` loc
\n acela[i timp cu Conferin]a Ecologic` [i asta ar trebui s` ne
aduc` lume
84 ROBERTA MICHELS
Mai vorbi un timp pe aceast` tem`, apoi o \ntreb` pe
vizitatoarea ei dac` era liber` s` mearg` miercuri cu ea la
Singapore. Nu putea s` monteze spectacolul f`r` sfatul ei pre]ios.
Kate [ov`i. Doamna Van Hahn interpret` gre[it [ov`iala ei
[i ad`ug`:
Fire[te, toate cheltuielile m` privesc pe mine.
Nu m` gndeam la asta eu
Ah, uitasem! Mama dumneavoastr` a fost operat` [i
trebuie s` a[tepta]i ve[ti?
Kate \ncuviin]`. M`tu[a ei putea s`-i telefoneze \n orice
moment, acum.
Mama dumneavoastr` este la Moorfield?
Kate \ncuviin]` cu un semn din cap [i doamna Van Hahn
\nscrise un cuvnt pe o foaie de hrtie apoi zmbi.
Totul va fi bine, spuse ea ridicndu-se. Sunt sigur`. Acum
vom prnzi. Vom mai vorbi despre c`l`toria noastr` la
Singapore. Ve]i putea s` v` hot`r]i mai trziu.
Dar Kate se hot`rse deja. Dou` zile departe de toate
preocup`rile ei personale \i vor face foarte bine. Doamna Van
Hahn fu \ncntat` de promptitudinea sa [i \n timpul prnzului
puser` la punct toate detaliile.
A doua zi diminea]`, doamna Van Hahn \i telefon` lui
Kate. Biletele de avion fuseser` deja rezervate. Urmau s` ia
avionul la ora cinci de pe aeroportul din Mahore. Kate nu
anun]` pe nimeni de planurile ei, cu excep]ia tat`lui s`u care
se ar`t` bucuros.
Miercuri, dup` ce a luat-o pe doamna Van Hahn de la
hotelul ei, Kate se \mbarc` \mpreun` cu ea [i la ora opt
aterizau la Singapore.
PAVILIONUL DE VAR~ 85
|nso]itoarea sa rezervase un apartament la hotelul Raffle,
unul din cele mai cunoscute ale ora[ului.
Cele dou` femei se schimbar`, apoi cinar` vorbind despre
programul lor de a doua zi.
Vom merge mai \nti s`-i facem o vizit` doamnei Lun,
declar` doamna Van Hahn. Prietena mea Rosalie Kelly mi-a
spus multe lucruri bune despre ea, cum [ti]i deja. Sper c` nu
vom fi decep]ionate!
Dar doamna Kee Lun n-a fost o decep]ie.
Diminea]`, luar` un taxi [i ajunser` la magazinul
chinezoaicei, printr-o re]ea complicat` de str`du]e forfotind
de lume pestri]`.
Micu]a chinezoaic` le primi cu gravitate [i ascult` cu
aten]ie dorin]ele doamnei Van Hahn. |n acest timp, Kate
examin` atelierul [i hainele \n curs de elaborare.
Confec]ionarea era perfect` [i ]es`turile de toat` frumuse]ea.
Dar Kate avea \n minte o colec]ie \n \ntregime original` [i
trebuia s` descopere modele ie[ite din comun.
O or` mai trziu, lua ceaiul cu cele dou` femei \n micul
apartament al doamnei Lun aflat deasupra atelierului. Pe
balcon, o tn`r` fat` era \ntins` pe un [ezlong. Kate fu
impresionat` de frumuse]ea delicat` a tr`s`turilor sale palide,
parc` sculptate \n filde[.
Fiica mea Kim, spuse doamna Lun. Din p`cate, nu se
poate ridica ca s` ni se al`ture. A avut un accident acum cinci
ani. Dar deseneaz` modele pentru mine. Poate ar putea s` v`
ajute [i ea?
86 ROBERTA MICHELS
Cele dou` europene o cercetar` cu o mil` ascuns` pe
tn`ra condamnat` la nemi[care. Dar Kim recunoscuse figura
lui Kate [i fa]a ei se lumin`. R`scoli \ntr-un teanc de reviste
[i-i ar`t` o pagin` \n care Kate poza \ntr-un superb mantou de
bizon.
Kate! Dumneavoastr` sunte]i? \ntreb` ea. Pot s` v`
desenez oare o rochie?
Mama ei f`cu un pas \nainte.
Nu, spuse ea, pentru doamna de acolo! I-o ar`t` pe
doamna Van Hahn ai c`rei ochi se luminar` de o lic`rire de
amuzament \n fa]a decep]iei manifestate de tn`r`. Dar \n
clipa urm`toare, aceasta \ncepu s` lucreze. Kate privi cu
uimire \ndemnarea extraordinar` a degetelor sub]iri, [i mai
ales precizia, [i gustul desenului.
Este minunat, declar` ea. Cine te-a \nv`]at s` desenezi?
Nimeni.
Kim zmbi. Ea \[i amintea ziua cnd inactivitatea i se p`rea
brusc de nesuportat. |ncercase atunci s` reproduc` modele
alese din revistele de mod`. Dup` ce st`pnise tehnica
desenului, s-a gndit s` realizeze o colec]ie personal`. Dintr-o
suflare, realiz` un carton mare plin de schi]e. Totul era
frumos, elegant [i \mbina tot ce putea oferi mai bun Orientul
[i Occidentul. N-a fost nevoie de mai mult ca s-o conving` pe
Kate. Doamna Van Hahn p`ru la fel de uimit` ca mama tinerei.
Cum? Kim va desena \ntreaga colec]ie?
Kate \ncuviin]`. {tia c` tocmai f`cuse o descoperire [i se va
vorbi mult timp despre Kim Lun \n lumea modei dac`
PAVILIONUL DE VAR~ 87
doamna Van Hahn voia s`-[i uneasc` eforturile cu acelea ale
lui Kate pentru a o \ndruma pe tn`ra chinezoaic` \n aceast`
lume rafinat`.
***
Kate [i doamna Van Hahn petrecur` o s`pt`mn` \ntreag`
la Singapore. La sfr[it, tn`ra se sim]ea epuizat`. Ea nu era
singura. Lorna Van Hahn se agitase mult, iar tn`ra Kim
depusese un efort uimitor. Fuseser` angajate trei manechine.
Metri [i metri de stofe scumpe intraser` deja \n minile
doamnei Lun [i ale lucr`toarelor sale. |n ciuda pu]inului ei
entuziasm pentru a defila ea \ns`[i, Kate fusese incapabil` s`
reziste rug`min]ilor lui Kim. Ea va participa a[adar la secven]a
final` a defil`rii. |[i f`cea unele griji cu privire la costul final al
opera]iei, dar Lorna Van Hahn \i lini[tise temerile. Ea era de
asemenea sigur` c` va vinde avantajos toate invita]iile.
Prietenii ei boga]i vor veni din toate col]urile lumii la un
eveniment att de original.
|n seara aceea, cnd \[i terminau turul de orizont cotidian,
o expresie de vinov`]ie ap`ru pe tr`s`turile Lornei Van Hahn.
Abia acum \mi dau seama de un lucru, spuse ea
\nso]itoarei sale. V-am acaparat pentru aceast` defilare [i
pentru preg`tirea ei, [i nici m`car n-a]i vizitat \nc` Singapore.
Cum a[ putea \ndrepta aceast` omisiune?
Oh! nu, exclam` Kate, pu]in surprins`. Am fost foarte
mul]umit` s` lucrez cu dumneavoastr` [i nu doream nimic
altceva
88 ROBERTA MICHELS
Nu numai c` era adev`rat, dar asta \i permisese s` uite de
grijile ei. Acum, Mahore o a[tepta [i acolo, nimic nu se
schimbase, nimic nu se rezolvase
|[i ridic` ochii [i cuvintele pe care voia s` le pronun]e i se
oprir` pe buze. Un b`rbat tocmai intra pe cmpul ei vizual.
|nalt [i brun, cu umeri largi, purta un smoching crem, [i
profilul lui slab [i palid avea ceva dureros de familiar
Kate clipi uimit` [i inima ei aproape se opri \n loc. Nu era
posibil! Nu putea s` fie Brad Sheridan!
B`rbatul salut` o cuno[tin]` de la o mas` vecin` [i se
aplec` s`-i vorbeasc`.
Kate reu[i s`-i vad` fa]a. Nu era Brad
|[i \ntoarse privirea [i se ridiculiz` \n sinea ei. Ct de
proast` putea s` fie!
La Singapore, probabil c` existau sute de b`rba]i cu aceea[i
\nf`]i[are.
Cu calmul reg`sit, \[i \ndrept` toat` aten]ia c`tre
\nso]itoarea sa. Dar aceast` tres`rire nea[teptat` persista \nc`
\n ea. S-a sim]it ciudat de \mp`r]it`. O parte din ea \ns`[i se
temea s` se \ntoarc` la Mahore \n ziua urm`toare. Cealalt`
abia mai putea s` a[tepte
PAVILIONUL DE VAR~ 89
Capitolul 6
|ntoars` acas`, o a[teptau o scrisoare [i o telegram`.
Scrisoarea era de la m`tu[a Rena. Opera]ia mamei fusese
un succes deplin. Chirurgul se ar`ta mul]umit de progresele
bolnavei sale. Doamna Merrivale va mai r`mne o s`pt`mn`
la m`tu[a Rena, apoi va pleca spre Mahore, spre sfr[itul
lunii.
Kate se repezi \n bra]ele tat`lui s`u.
Oh! Tat`! Este minunat, nu-i a[a?
Da.
John Merrivale \ncuviin]ase cu o voce moale [i Kate \l privi
surprins`. Oare nu dorea \ntoarcerea so]iei sale? |i puse
\ntrebarea f`r` ocol.
Ba da, bine\n]eles, r`spunse tat`l s`u. Dar mi-e team` de
cel mai mic efort pentru ea. |n plus, \ntoarcerea ei coincide cu
s`pt`mna colec]iei tale.
Kate nu se gndise la asta. Ochii ei str`lucir`.
Dar asta este minunat, dimpotriv`! Va asista [i-i va pl`cea
foarte mult, sunt sigur`. Vom face o mic` petrecere \n ziua
urm`toare, nu-i a[a?
Tat`l ei cl`tin` din cap, dar p`rea preocupat.
M` \ntrebam, Kate, relu` el, dac` n-ar trebui s` m` duc
s-o a[tept la Singapore [i s` r`mn acolo o noapte cu ea
\nainte de a reveni aici. Asta o va odihni. C`l`toria este att de
lung`, din Anglia! Tu ce spui?
Ar fi o a doua lun` de miere! exclam` ea. Dar s` nu uita]i
amndoi s` reveni]i pentru s`rb`toarea noastr`!
Tat`l ei cl`tin` din nou din cap. Dar p`rea departe de a fi
fericit, cum ar fi trebuit s` fie. Cu o mic` strngere de inim`,
Kate observ` \n acel moment ct \mb`trnise \n ultimul timp.
Sl`bise, se \ncovoiase [i-i ap`ruser` riduri de fiecare parte a
gurii.
Tn`ra era pe punctul de a-l ruga s` i se dest`inuie cnd el
relu`:
Ai face mai bine s` cite[ti telegrama aceea poate
trebuie un r`spuns.
Cnd a sosit?
Azi diminea]`. Vei pleca oare, Kate?
Nu [tiu.
Ea \[i \ncrunt` sprncenele. Telegrama venea din Londra.
Era de la Bart Benson, directorul unei foarte mari agen]ii de
care Kate era foarte solicitat`. O informa de contractul pe care-l
\ncheiase cu Universal Chemical. Firma, printre cele mai
importante, f`cuse apel la reputa]ia lui Bart. Dar pentru a o
servi mai bine, aceasta avea nevoie de cele mai bune elemente
ale lui [i de Kate \n mod deosebit.
PAVILIONUL DE VAR~ 91
Kate [tia c` trebuie s` r`spund` ct mai repede posibil. Dar
\[i punea \nc` \ntreb`ri. Totu[i, la sfr[itul lunii, mama ei se va
fi \ntors [i treaba ei cu doamna Van Hahn terminat`. |n
principiu, nimic n-o va mai re]ine la Mahore [i va putea s`-[i
reia cursul normal al activit`]ilor sale. Atunci, de ce aceast`
ezitare, acest regret fugitiv, aceast` crispare? Oricum, trebuia
s`-[i c[tige existen]a
Oft` [i termin` redactarea r`spunsului destinat lui Bart:
Obligat` s` r`mn aici pn` pe treizeci. Voi scrie. Felicit`ri.
Ie[i din oficiul po[tal \n aceea[i stare de incertitudine.
Cnd afl` de plecarea lui Brad Sheridan pentru mai multe
zile, tn`ra sim]i un amestec curios de u[urare [i dezam`gire.
Dar se cufund` cu hot`rre \n preg`tirea prezent`rii de mod`.
Se dovedea necesar` o nou` c`l`torie la Singapore. Lorna
Van Hahn hot`rse s-o aduc` pe Kim la Mahore cu dou` zile
\nainte de prezentare. Mama ei p`ru surprins`, dar nu Kate.
|ntr-adev`r, tn`ra avusese timp s` se conving` de bun`tatea
so]iei directorului tehnic.
Cum am putea s-o l`s`m pe principala creatoare a
prezent`rii noastre \n afara preg`tirilor? declarase Lorna.
Calda prietenie dintre Kate [i Lorna Van Hahn nu r`m`sese
neobservat` \n Mahore. Walt Marlow \i f`cuse lui Kate remarce
dezagreabile cu privire la acest subiect.
Nu-]i face nici un bine, Kate, spuse el. Lorna te va l`sa
balt` atunci cnd nu va mai avea nevoie de tine.
Ce importan]` are? replic` tn`ra. Peste cteva
s`pt`mni, nu voi mai fi aici. Dar pn` atunci, aceast` colec]ie
m` distreaz` mult.
92 ROBERTA MICHELS
|l m`sur` cu privirea. St`tea nep`s`tor \ntr-un fotoliu [i nu
se jena s` bea din whiskyul tat`lui ei. |[i re]inu un gest de
iritare [i-i ar`t` blocnotesul ei.
Te rog s` m` scuzi trebuie s` verific toate astea.
Walt se redres` [i \n momentul cnd trecea pe lng` el, \i
prinse \ncheietura minii.
Da cu o condi]ie!
Care? F`cu ea \ncercnd s`-[i ascund` dezgustul la
strnsoarea cald` a degetelor lui.
Mi-ar pl`cea s` fiu primul care s` admir aceste tinere
frumuse]i care vor invada ora[ul nostru.
Nu [tiu dac` va fi posibil. Nu vor sosi dect cu dou` zile
\nainte de prezentare [i vor avea foarte mult de lucru.
John Merrivale rse.
Toat` popula]ia b`rb`teasc` din Mahore se va repezi s`
le vad`.
Cel pu]in, r`spunse Kate, eliberndu-se, eu voi fi uitat`
pu]in.
Era foarte exact fondul gndului ei [i asta \l privea mai ales
pe Walt. Suprasolicitat` de probleme [i cel mai adesea \n
compania Lornei Van Hahn, \l vedea mult mai pu]in [i se
felicita pentru asta. Chiar dac` Walt morm`ia \n particular,
oficial nu putea s`-[i manifeste proasta dispozi]ie \n fa]a so]iei
marelui patron.
O nou` scrisoare sosise de la doamna Merrivale,
confirmnd \ntoarcerea ei iminent`.
|n ziua aceea, Kate ajunsese la hotel cu un sentiment de
mare satisfac]ie. Dulgherii trebuia s` pun` pe picioare pista [i
PAVILIONUL DE VAR~ 93
estrada pe care vor defila manechinele, [i totul trebuia s` fie
perfect. P`r`si soarele puternic de afar` pentru lumina
impresic` din holul hotelului [i se ciocni de un b`rbat care
ie[ea.
Hello, Kate!
|[i st`pni o exclama]ie [i f`cu un pas \napoi. Brad
Sheridan \i oferi un zmbet sardonic [i-i murmur` pe un ton
ironic:
Te faci \n continuare c` m` dete[ti, Kate?
N-am timp de joac` sunt prea ocupat` [uier` ea. Las`-m`
s` trec, te rog, domnule Sheridan!
Acest ton rece \l f`cu s`-[i ridice sprncenele. Era pe
punctul de a-i r`spunde cnd Lorna Van Hahn \[i f`cu
apari]ia.
Ah! Iat`-v` Kate! Exact la timp!
Ea \i surse b`rbatului \nalt [i t`cut.
Avem dou` noi ajutoare. Domnul Sheridan se temea c`
ve]i avea dificult`]i s` explica]i muncitorilor exact ce dori]i \n
leg`tur` cu estrada. |n plus, au plecat s` lucreze \n unul din
antrepozitele companiei. Va fi mai u[or pentru ei acolo, vor
avea mai mult loc.
Oh! spuse Kate. Ct de amabil din partea domnului
Sheridan!
Dac` am \n]eles bine, declar` acesta din urm`, dori]i s`
termina]i totul ast`zi? Mergem acolo?
Kate fu obligat` s`-l urmeze. Afar`, \n dogoarea umed` se
opri lng` ma[ina lui [i spuse printre din]i:
94 ROBERTA MICHELS
Sunt pe deplin capabil` s` m` descurc cu muncitorii. {i
[tiu foarte exact ceea ce doresc.
Adev`rat? Nu sunt de acord cu tine, \i arunc` el punnd
motorul \n func]iune.
Ah! {i de ce?
{tii ce vrei, dar refuzi s` recuno[ti, declar` el cu un calm
agasant.
Vorbim despre afaceri, r`spunse Kate potrivindu-[i
ochelarii de soare. Nu v`d la ce se aplic` remarca ta.
El ridic` u[or din umeri. Dup` un timp, Kate relu`:
Lorna vorbea de dou` ajutoare. Te v`d singur.
Rex Winton se va ocupa de instala]ia electric`, r`spunse
el. Vei avea nevoie, cred, de o lumin` special`.
Gura lui Kate se strnse.
M-am \n]eles deja cu direc]ia hotelului \n aceast`
privin]`.
Brad \ncepu s` rd`.
Cuno[tin]ele personalului lor \n materie de electricitate
sunt de pe vremea reginei Victoria!
|[i continuar` drumul schimbnd amabilit`]i de acela[i
gen. Dar Kate trebuise s` admit` la sosirea sa c` hangarul
unde lucrau muncitorii era mai potrivit pentru lucrul lor dect
locul minuscul pus la dispozi]ie de hotel. Totu[i, nu putuse s`
se ab]in` s` nu arunce cteva cuvinte destul de caustice \n
leg`tur` cu modul \n care planurile ei fuseser` interpretate.
Cu cel mai mare calm, Brad \i demonstr` c` gre[ea. Trebui de
altfel s` admit` c` abia dac` [tia s` deosebeasc` un ciocan de
o [urubelni]`.
PAVILIONUL DE VAR~ 95
Foarte bine, spuse ea \n cele din urm`. Face]i cum
crede]i c` este mai bine. Atta timp ct nimic nu va scr]i sau
nu se va pr`bu[i
Asta nu se va \ntmpla niciodat` atta timp ct m` ocup
eu, replic` el cu r`ceal`. De fapt, vei face f`r` \ndoial` o
repeti]ie general` \n ajun?
Kate \i evit` privirea.
Bine\n]eles.
Ce p`cat s` se organizeze aceast` reuniune \n timpul
musonului! exclam` el. Asta v` oblig` s` v` izola]i \n interiorul
hotelului. Altfel am fi putut face asta la club. Terasa [i
gr`dinile s-ar fi potrivit de minune Sper pentru tine c` nu
va ploua cel pu]in dou` ore, noaptea aceea!
Kate era de aceea[i p`rere, dar nu spuse nici un cuvnt.
Brad \i \ntoarse spatele [i \ncepu s` dea instruc]iuni
dulgherilor s`i. |n cteva minute, hangarul se umplu de
vacarmul ciocanelor.
Trebuia s` recunoasc`: cnd Brad intra \n ac]iune, mergea
pn` la cap`t [i nu-[i pierdea timpul.
Plictisit`, Kate se duse s` se ca]ere pe o lad` [i-l urm`ri
conducnd desf`[urarea opera]iunilor. C`ldura era intens` [i,
dup` un timp, Brad se debaras` de c`ma[`. Transpira]ia f`cea
s`-i luceasc` torsul s`u bronzat. Deodat`, Kate se surprinse
fixnd jocul mu[chilor pe acel spate splendid [i pe acei umeri
puternici Se for]` s`-[i \ntoarc` privirea [i \[i l`s` capul \n
jos, pentru a c`uta o batist`, \n po[eta ei. O umbr` c`zu
asupra ei [i \[i ridic` ochii. Brad o privea cu un aer enigmatic
[i, tulburat`, se sim]i str`b`tut` de un fior.
96 ROBERTA MICHELS
Vrei s` bei ceva? \ntreb` el. Cantina nu este foarte
departe la c]iva pa[i de birouri, acolo.
Oh! |mi ceri s` m` duc s`-]i aduc ceva de b`ut?
Cam la a[a ceva m` gndeam
Cu minile \n [olduri, o domina cu \n`l]imea lui [i doi mici
dr`cu[ori familiari jucau veseli \n ochii lui:
O bere pentru mine [i un ceai pentru muncitori. {i nu
\ntrzia prea mult!
Kate se sili s`-[i p`streze o expresie impasibil` [i se duse s`
se achite de misiunea ei. Dar nu putu evita aversa brusc` pe
drumul de \ntoarcere [i se \ntoarse ud` \n hangar.
Cei trei malaiezieni \[i b`ur` ceaiul zmbind. Brad
deschise capacul cutiei sale de bere rece [i lu` o \nghi]itur` cu
o satisfac]ie evident`.
Po]i s` pleci, acum, spuse el atunci. Str`duie[te-te s` te
\ntorci la ora patru.
Eu? Aici?
Tu. Aici. Pe curnd.
|[i l`s` cutia jos [i se \ntoarse la lucrul s`u, ca [i cnd ea nu
mai exista.
Kate nu [tia dac` trebuia s` rd` ne\ncrez`toare sau s` urle
de furie! Niciodat` nu fusese tratat` astfel de un b`rbat!
Aceast` nou` latur` a personalit`]ii lui Brad Sheridan o
stupefia. Fusese confruntat` cu arogan]a, magnestismul,
farmecul [i for]a lui, dar, pentru prima dat`, se lovea de
indiferen]a [i de insolen]a personajului.
Se \ntoarse acas` foarte prost dispus`. De[i du[ul [i faptul
c` se schimbase \i ameliorar` starea fizic`, se sim]ea \n
continuare \ngrozitor de jignit` \n amorul propriu
PAVILIONUL DE VAR~ 97
Cum ora de \ntoarcere la hangar se apropia, Kate se
\ncuraj` ct putu mai bine. P`rul ei bine piept`nat dansa \n
jurul fe]ei ei rotunde lipsit` de fond de ten. Dar \[i petrecuse
cincisprezece minute s`-[i aplice fard pe pleoape [i rimel pe
gene, apoi pu]in ruj pe buze. |ntr-o frumoas` rochie de in alb
cu decolteul p`trat, cu sandale asortate, o geant` de rafie [i o
umbrel` de soare \n mn`, era superb`!
Mul]i ochi urm`reau silueta ei gra]ioas` de-a lungul arterei
principale din Mahore. Ajunse \n sfr[it la hangar [i se opri, cu
urechea la pnd`, \nainte de a intra.
Dup` un moment de adaptare la semi\ntunericul locului,
z`ri doi dulgheri malaiezieni a[eza]i pe o lad` mare \n form`
de semilun` pus` \n centrul hangarului. De la estrad` pornea
un fel de pist` lung` care ajungea aproape de locul unde se
g`sea ea. Brad Sheridan, cu bra]ele \ncruci[ate, ap`ru brusc \n
fa]a ei.
O m`sur` lung din cap pn` \n picioare. Apoi spuse cu un
ton t`r`g`nat:
Trebuia s` [tii.
La ce faci aluzie?
Nu este evident?
F`cu doi pa[i non[alan]i spre ea.
Trebuie s`-]i dau dreptate, dulce Kate: te \mbraci
\ntotdeauna \n a[a fel \nct s` te adaptezi situa]iei.
Contrariul ar fi uimitor din partea mea, replic` ea.
Nu, nu este [i p`rerea mea. E[ti \ntotdeauna extrem de
decorativ`, \n orice situa]ie.
98 ROBERTA MICHELS
Este vorba de un compliment, presupun?
Cu capul ridicat, se \ndrept` spre opera celor patru
b`rba]i.
A]i fost foarte rapizi!
Dar nu este \n \ntregime gata. |ncearc` asta!
El plas` o lad` veche la picioarele estradei [i o oblig` s-o
foloseasc` drept treapt`.
Acum, spuse el, mergi!
|ncet, hot`rt`, parcurse toat` lungimea pistei, f`cu o
\ntoarcere [i o str`b`tu \n sens invers. Apoi \[i plec` ochii spre
el.
Este perfect, cu excep]ia unui loc. Aga]` pu]in, aici.
Arat`-mi.
Brad o urm`, \ncerc` lemnul cu mna [i cobor\ sub
estrad`.
Am s` aranjez totul, spuse el \n sfr[it. Cum s-o vopsim?
|n alb mat, de preferin]`, te rog.
El cl`tin` din cap.
Va fi gata joi.
Mul]umesc.
F`r` s-o previn`, o prinse de talie [i o ridic` pentru a o
pune pe sol. Prea surprins` ca s` se opun`, se trezi \n cercul
bra]elor lui. Acest moment i se p`ru o eternitate.
Mul]umesc, spuse ea cu o voce stnjenit`. Eu \]i sunt
foarte recunosc`toare.
Nu e[ti, [tii bine!
Jenat` de geant` [i de umbrela ei, \i r`mnea doar o mn`
ca s` \ncerce s` se elibereze.
PAVILIONUL DE VAR~ 99
Dac` acesta este sentimentul t`u, spuse ea, n-am ce
discuta. Dar mi-ar pl`cea s` pot mul]umi oamenilor t`i. Ei vor
fi mai pu]in b`nuitori, sunt sigur`, privind autenticitatea
gratitudinii mele. Ea v`zu cum gura lui se strnge u[or. Dar \i
d`du drumul [i se \ndep`rt`.
Kate se gr`bi s` mul]umeasc` muncitorilor [i plec`.
Dar a sim]it \nc` mult timp presiunea minilor lui Brad pe
talia ei.
***
Patru zile mai trziu, Kate \l conduse pe tat`l ei la aeroport,
apoi se preg`ti pentru num`r`toarea invers` a prezent`rii.
Doamna Kee Lun [i fiica sa Kim care sosiser` \n ajun,
manechinele din diverse ]`ri veniser` [i ele [i se efectuau
ultimele retu[uri febrile.
Colec]ia dep`[ea toate speran]ele lui Kate. Cele patru
modele pe care trebuia s` le prezinte ea \ns`[i \i pl`ceau \n
mod deosebit [i mai ales o rochie lung`, despicat` pn` la
jum`tatea coapsei, dintr-un material diafan albastru ca safirul,
tivit cu argintiu.
Repeti]ia se desf`[ur` aproape bine, \n afar` de
inevitabilele plngeri ale manechinelor \n leg`tur` cu cutare
sau cutare detaliu sau cu o dezastruoas` erup]ie de co[uri pe
fa]a uneia dintre domni[oare, alergic` la fructele exotice! |n
mijlocul unui concert de lament`ri, Gail, una dintre
occidentale, exclam`:
100 ROBERTA MICHELS
Cine este b`rbatul acela splendid?
Lorna Van Hahn arunc` o privire peste um`r. Kate \i urm`ri
privirea [i sim]i o \n]ep`tur` \n inim`. Brad se sprijinea
non[alant de unul din stlpii de la intrare.
Este domnul Sheridan al nostru, r`spunse Lorna. Este
foarte seduc`tor, \n felul lui cam primitiv, dar \n]eleg
foarte bine de ce produce o asemenea impresie asupra
femeilor!
Gail izbucni \n rs.
|n zilele noastre, exclam` ea, ne exprim`m mai direct!
Ea \[i cobor\ vocea [i-i murmur` lui Kate:
Este curios! Mi se f`cea pielea de g`in`, adineauri, cu
acest aer condi]ionat, dar acum m` \nc`lzesc foarte repede!
Kate \i r`spunse printr-un zmbet for]at. Brad se \ndrept`
spre batalionul de fete frumoase. Ochii lui \i c`utar` pe cei ai
lui Kate cu aceea[i insolen]` ca \n urm` cu cteva zile. Dar
acum o sfidau.
O s`-mi ceri s` plec, presupun? spuse el.
Oh! Nu! exclam` Gail aruncndu-i o privire elocvent`,
\ngreunat` de o fluturare rapid` de gene false. V` rog, nu
pleca]i!
Vezi? Sunt binevenit aici, cel pu]in pentru o persoan`!
Nu v` face]i prea multe idei, tinere frumos, \i arunc` suav
Lucy, un alt manechin. Dup` o or` sau dou` \n compania
persoanelor de acela[i sex, Gail simte nevoia de pu]in`
schimbare [i asta-i tot.
Nu este cazul nostru al tuturor? \ntreb` Fay Slessor care
tocmai sosea.
PAVILIONUL DE VAR~ 101
Kate se s`turase. Cu o voce ferm`, d`du cteva ordine [i
dispers` cercul magic format \n cteva secunde \n jurul lui
Brad.
Recep]ia \ncepu. La un semnal al lui Kate, o tn`r` balinez`
\naint` pe estrad` superb decorat` cu ramuri verzi [i flori.
Brad r`mase al`turi de Kate. El urm`ri atent desf`[urarea
opera]iunilor.
Tu cnd vei defila? \ntreb` el.
Numai \n ultima parte, spuse ea. {i mine.
N-ai nevoie de repeti]ie, cred.
Tonul lui era evident de tachinare [i expresia lui Kate se
\ntunec`.
Nu. Nu sunt capabil` s` fac dou` meserii \n acela[i timp,
dup` cum ai putut constata
Repeti]ia a continuat \nc` mult timp [i Kate uitase de Brad.
Apoi \l z`ri aplecat asupra scaunului pe rotile al lui Kim.
Profilul lui dur se \mblnzise [i exista tandre]e \n sursul lui.
Kate le \ntoarse spatele. Brad Sheridan nu va avea niciodat`
aceast` expresie pentru ea.
***
Casa ei i se p`ru goal` [i pu]in primitoare cnd reveni pe
la ora zece, udat` de o avers` puternic` \n momentul cnd
cobora din ma[in`.
F`cu un du[, se schimb` [i preg`ti o cafea. Dar un fel de
depresie o \ncerca \ncetul cu \ncetul. Totu[i, n-avea nici un
102 ROBERTA MICHELS
motiv s` fie trist`: colec]ia va fi un succes, era sigur`, iar mama
ei va sosi la timp ca s-o vad`. Apoi se duse la culcare, cu inima
grea.
Stingea luminile din vestibul cnd soneria telefonului
r`sun` \n casa t`cut`.
Primul gnd al lui Kate se \ndrept` la mama ei. Ceva nu era
\n ordine [i tat`l ei \i telefona din Singapore
Scoase un oftat de u[urare recunoscnd vocea lui Walt
Marlow. Dar aceast` u[urare fu de scurt` durat`.
Abia \i l`s` timp s` se asigure c` era vorba de el, [i primele
lui cuvinte, stupefiante, o f`cur` s` se \nfioare.
Dar unde e[ti, Walt? strig` ea.
La Bahru Pekan. Eu. Ascult`, Kate! Trebuie s`-mi
recuperez servieta cu documente. Este urgent. Trebuie s`
mi-o aduci da, [tiu, este trziu, dar am \ncercat s` te g`sesc
toat` ziua. Am sunat la hotel, dar n-am putut s` te g`sesc. De
ce n-ai venit la telefon?
Dar nimeni nu m-a anun]at! Am r`mas totu[i la hotel
toat` ziua.
Oh! Nu mai are importan]`! Acum, ascult`: am l`sat
servieta cu documente \n partea de jos a dulapului t`u cu
\mbr`c`minte. Este
Kate \[i trecu o mn` tremurnd` peste frunte. Oare
despre ce putea vorbi Walt, pentru numele lui Dumnezeu?
Am l`sat-o acolo \n noaptea dinaintea plec`rii tat`lui t`u.
Trebuie s` fie \nc` acolo, dac` nimeni nu s-a atins de ea
Vocea lui avea o not` de nelini[te. Kate r`spunse iritat`:
PAVILIONUL DE VAR~ 103
Trebuie s` fie, dac` ai pus-o \ntr-adev`r acolo. Dar nu
\n]eleg. De ce
Nu este nevoie s` \n]elegi. Mul]ume[te-te s` mi-o
aduci po]i fi aici cam \n dou` ore. Voi fi la Green Farruda
|i d`du cteva indica]ii topografice, apoi ad`ug`:
Cnd vei sosi, \ntreab` de domnul Lynn. |mi trebuie
aceast` serviet` cu documente \nainte de mine diminea]`.
S-a \n]eles?
Da, dar
Kate, este preferabil pentru tine s` faci \ntocmai
Urm` un declic [i leg`tura se \ntrerupse.
Fa]a lui Kate p`lise. Oare Walt \nnebunise? |n]elesese bine?
S` plece la Bahru Pekan un drum de cel pu]in dou` ore \n
plin` noapte, pe un drum care traversa jungla Nu fusese
niciodat` la Bahru Pekan. Acest or`[el se dezvoltase \n c]iva
ani o dat` cu zona industrial`. {i bine\n]eles, Kate nu auzise
niciodat` vorbindu-se despre Green Farruda!
Se \ndep`rt` de telefon. Ultima fraz` a lui Walt \i r`suna
\nc` \n urechi ca o amenin]are. Privi \n jurul ei. Mica \nc`pere
era lini[tit`. Totul p`rea \n ordine. Apoi se \ndrept` spre u[a
dulapului [i o deschise. |n interiorul lui, se \ngr`m`deau
talme[-balme[ toate vechile ei comori, hrtii, reviste, ma[ina
de cusut a mamei sale. Trebuia s` fie un vis: nu putea s` fie
aici o serviet` cu documente! {i totu[i da!
Cu o mn` tremur`toare, o ridic` [i se duse la lumin` ca
s-o examineze. A[adar, era adev`rat? Toate temerile ei se
concretizau dintr-o dat`.
104 ROBERTA MICHELS
Urma s` se \ntmple ceva [i tat`l ei trebuia s` fie
compromis. Acesta era motivul dezn`dejdii lui, acea expresie
\nsp`imntat`, istovit` Walt \l [antaja [i dovada trebuia s`
fie acolo.
|ncerc` s` deschid` servieta cu documente, dar aceasta
refuza s`-[i dezv`luie secretele. De altfel, nu era surprins`. Un
lucru era sigur: trebuia s` con]in` pa[aportul lui Walt [i
hrtiile lui cele mai compromi]`toare. Walt fura de la firma
Latex din Mahore, [i \ntr-un fel sau altul, Brad trebuie s` fi
descoperit adev`rul.
Kate alerg` s` se \mbrace din nou [i porni \n noapte. Luase
o hart`, o lantern` de buzunar [i ceva bani. Putea s` aib`
nevoie. Apoi \nchise casa cu cheia [i se \ndrept` spre ma[in`.
Cinci minute mai trziu, \[i mu[ca buzele de neputin]` [i
furie. Ma[ina refuza cu \nc`p`]nare s` porneasc`. |nainte de
a face o criz` de nervi, se duse s` se asigure de nivelul
benzinei, apoi \[i lu` lanterna [i se preg`tea s` urce din nou
\n ma[in`. Dar o umbr` se ridic` \n fa]a ei. Scoase un strig`t
gtuit.
Ai un loc [i pentru mine, Kate? spuse o voce lini[tit`.
PAVILIONUL DE VAR~ 105
Capitolul 7
Tu?
Brad Sheridan era sprijinit de caroserie [i scruta fa]a ei palid`.
Se pare c` ai unele necazuri. Pot s` te ajut?
Ce faci aici?
Revenindu-[i din surpriz`, \l m`sura furioas`.
|]i place s` sperii oamenii? Eu
|mi pare r`u.
Din]ii lui albi str`lucir`. Nu exista nici o urm` de regret \n
sursul s`u.
Faci un asemenea zgomot, de zece minute! O s` treze[ti
to]i vecinii. Ce nu este \n ordine?
Nimic, [uier` ea. Numai c` tocmai am pus benzin` \n
ma[in`.
Trebuie s` fie o \ntlnire penibil` [i att de trzie!
Eu trebuie s` m` \ntorc s` caut pe cineva, improviz`
ea. La hotel
Foarte bine. Am s` te conduc acolo. Ador s` vin \n
ajutorul tinerelor femei aflate \n dificultate!
Nu sunt \n dificultate [i n-a[ vrea s` te \mpiedic s` dormi.
Oh! Nu-i nimic, spuse el.
El deschise portiera [i spre marea groaz` a tinerei, se a[ez` \n
spatele volanului. Lu` leg`tura de chei [i f`cu contactul. Kate \l
v`zu tr`gnd starterul. Contrar a[tept`rii tinerei, motorul porni.
Strnse din din]i. De ce oare aceast` ma[in` blestemat` nu
demarase la prima solicitare adineauri. Ar fi fost deja departe
|]i mul]umesc, spuse ea, dar a[ prefera s` conduc eu.
Ea se for]a s`-[i p`streze calmul.
Bine\n]eles, exclam` el. Nu sunt b`rbatul care s`
dispre]uiesc femeile la volan, exceptnd situa]iile cnd \mi
dau un motiv bun s-o fac!
Schimbar` imediat locurile. Dar Brad murmur` o
\njur`tur`, apoi duse mna \n spatele lui [i ridic` servieta cu
documente. Kate crezu c` inima ei va \nceta s` bat`
Cu o expresie indescifrabil`, Brad examin` servieta la
lumina slab` a plafonierei, apoi o a[ez` \ntre picioarele lui.
Cuprins` de panic`, Kate l`s` s`-i recad` mna ridicat` u[or
\ntr-un gest de ap`rare \n momentul cnd el descoperise
obiectul. Ce s` fac`? se \ntreb` ea.
|n tot cazul, n-avea de ales: trebuia s` se duc` la \ntlnire.
Dar Brad Sheridan era ultimul [i cel mai primejdios dintre
\nso]itorii de antrenat \n aceast` aventur`!
|i arunc` o privire [i fu ct pe ce s` urle. El avea o expresie
curajoas` o cut` \n col]ul gurii ca [i cum rdea de ea \n
sinea lui.
{i ca [i cum [tia!
PAVILIONUL DE VAR~ 107
Un frison o str`b`tu din cap pn` \n picioare, apoi \[i
reveni. Nu trebuia s`-[i arate teama. Pentru moment, s` nu
spun` nimic [i s` se \ndrepte spre ora[. Apoi va \ncerca s` se
debaraseze de personajul incomod
Coti pe [oseaua care ducea la Mahore. Spre marea ei
surprindere, era \nc` destul` circula]ie. Ajunse \n centrul
ora[ului [i \ncetini. Hotelul nu era foarte departe, acum.
|ncepu s` vorbeasc`. Trebuia s` \ncerce s`-l \mpiedice s`-[i
dea seama c` va trece f`r` s` opreasc`. Erau deja aproape.
Piciorul lui Kate ap`s` pedala de accelera]ie.
{oseaua p`ru s` sar` \n \ntmpinarea lor [i traversar` zona
reziden]ial` ale c`rei case erau ultimele din ora[. Kate \[i ]inea
respira]ia. Se a[tepta la o exclama]ie, la un ordin de a opri sau
s` \ncetineasc`.
Dar nimic nu veni. Brad nu se mi[c`, dar Kate sim]ea c` o
privea. Era pe deplin con[tient de gestul ei, era sigur`. Atunci,
de ce nu spunea nimic?
Via]a poate avea [i p`r]i bune s` [tii, afirm` el pe un ton
neglijent. Kate, conduci prea repede!
}i-e team`?
Nu \n mod special dar dac` mi se \ntmpl`, \]i vei da
seama.
Nu ]i-am cerut s` vii
Memoria mea este f`r` cusur. KATE! Fii atent`!
Micul ac nu \nceta s` urce pe cadranul vitezometrului.
Panica urca \n ea cu aceea[i rapiditate. Dorea s`-[i aud`
\nso]itorul spunnd cteva cuvinte, deoarece de un timp, el
nu mai vorbea. Kate \[i \ndrept` aten]ia asupra drumului. Nu
108 ROBERTA MICHELS
mai [tia foarte bine unde era [i timpul trecea. Arunc` o privire
asupra ceasului. Era trecut de miezul nop]ii. Nu trebuia s` fie
foarte departe, acum. Dar va avea oare destul` benzin`?
Ai ratat cotitura spre Mas Telok, [tii? zise brusc Brad.
Ea tres`ri violent.
A fost \n urm` cam cu cinci kilometri, ad`ug` el. Kate \[i
rec`p`tase sngele rece.
Nu merg la Mas Telok.
E[ti sigur`?
Absolut.
Dar \ntlnirea aceea important`?
Nu este la Mas Telok
Nu mai erau pe [osea, ci pe un drum din ce \n ce mai
\ngust. Terenul cobora treptat. Kate se temea s` nu ajung`
\ntr-o mla[tin`. Cel pu]in dac` luna ar ie[i din nori!
Avea sentimentul c` este prins` \n curs` \ntr-un tunel f`r`
sfr[it. Totul era umed. Lungi dre mnjeau parbrizul [i foarte
des o lian` atingea ma[ina ca o mn` neglijent`. {i deodat`,
tn`ra sim]i ma[ina zdruncinat` de un [oc surd. |n lumina
verde-alb`struie, z`ri trunchiul unui copac c`zut de-a
curmezi[ul drumului.
Frn` brutal. Sub ma[in` se auzi un scr[net sinistru [i
Brad strig`:
Aten]ie!
Avertismentul venea prea trziu. Ma[ina derap` [i, \ntr-o
mi[care \ncetinit` ca \ntr-un co[mar, se r`sturn` pe o parte \n
momentul cnd Brad ap`sa cu toat` greutatea asupra ei,
c`utnd mnerul portierei.
PAVILIONUL DE VAR~ 109
Ie[i, strig` el, repede.
O \mpinse cu toat` for]a \n sus. Aerul cald [i umed al nop]ii
p`trunse \n habitaclu.
Suntem \ntr-o mla[tin`! Drumul este pr`bu[it! Ie[i, Kate!
Teama o f`cu s` ias` din starea de buim`ceal` [i se supuse,
luptndu-se cu portiera. C`zu cu capul \nainte \n mla[tin` [i
f`cu o strmb`tur`. Apoi se \ntoarse.
Geanta mea! {i servieta cu documente! strig` ea cu o
voce frenetic`. {i lanterna de buzunar!
Brad era deja afar`. Se strecur` din nou \n ma[in` [i-i
arunc` obiectele unul cte unul. Apoi o prinse de bra] [i o
trase dup` el la lumina lanternei spre locul de unde veniser`.
Drumul era o adev`rat` mla[tin`. R`d`cini enorme ie[eau
din el [i era acoperit complet de ap` [i noroi amestecate. Cu
ajutorul lui Brad, Kate reu[i \n sfr[it s` ajung` pe teren ferm.
|ndreptar` lanterna spre ma[ina r`sturnat`. Era deja pe
jum`tate \ngropat` \n ierburi [i noroi.
Kate o privi. Obrajii ei palizi p`reau de cret`. Consternarea
f`cu s`-i dispar` [ocul accidentului.
Ce vom face? Nu. putem r`mne aici! Trebuie s`
mergem dup` ajutor!
Unde?
Ea fix` fa]a lui \n penumbr` [i buzele \ncepur` s`-i tremure.
Dar ma[ina se scufund`! Va disp`rea complet dac` nu
facem nimic.
Ce sugerezi? S` telefon`m la Turing Club?
Sarcasmul lui rece o f`cu s` dea \napoi.
Puneam doar o \ntrebare! Dar \n]eleg, sunt pe cale s`-]i
descop`r tr`s`turi de caracter pe care le-ai ascuns cu atta grij`.
110 ROBERTA MICHELS
Fii atent`, atunci: ri[ti s` faci alte descoperiri, noaptea asta!
Se \ntoarse cu am`r`ciune [i goli apa din pantofii ei. Unele
eviden]e nepl`cute \ncepeau s` i se impun` [i mai ales cea mai
important`: se r`t`ciser`!
Un sentiment de desperare puse st`pnire pe ea. Totul i se
p`rea dintr-o dat` ireal. Nu era posibil, nu putea s` se
g`seasc` \n mijlocul junglei \n plin` noapte, la kilometri de
orice loc civilizat! Kate oft` jalnic. Instinctul \i [optea c` Brad
avea dreptate, ca \ntotdeauna. Ar fi trebuit s` se \ntoarc` mai
\nainte. Cel pu]in dac`
Ca [i cum \i ghicea cursul gndurilor, Brad o scutur` cu
ner`bdare.
Haide, nu-i nimic. Vino! S` ie[im din locul acesta \nainte
de a ne l`sa pielea aici.
F`r` mult` ceremonie, o \mpinse \n noapte. Kate nu
protest`. Nu \ntrevedea nici o solu]ie. Dar dac` ar g`si,
\mpreun` cu el, intersec]ia ratat`, ar putea ajunge poate la
Bahru Pekan.
Cum va reu[i \ns` s` se debaraseze de stnjenitorul ei
\nso]itor, nu \ndr`znea nici m`car s` se gndeasc` la asta.
Oricum, problema nici m`car nu se mai punea la cap`tul
ctorva sute de metri ai unui mar[ epuizant, \n mijlocul
norilor veseli de ]n]ari \nfometa]i.
O insect` \i \n]ep` fa]a [i ea f`cu un gest instinctiv s-o
alunge. Uitnd o clip` de locul unde se afla, se \mpiedic` de o
r`d`cin` [i fu ct pe ce s` se \ntind` ct era de lung`. Numai
bra]ul \nso]itorului s`u o re]inu, [i ea se ag`]` de el cu energia
desper`rii.
PAVILIONUL DE VAR~ 111
E[ti bine? f`cu el.
Da, cred.
Apoi, \n momentul cnd \[i punea piciorul pe p`mnt,
scoase un ]ip`t \n`bu[it.
El o sus]inu, \n timp ce ea \[i mi[ca glezna [i o testa cu
precau]ie. Apoi el exclam` cu o voce nelini[tit`.
Ai mil`! Doar n-o s`-mi spui c` ai f`cut o entors`?
Nu nu cred.
|[i mu[c` buzele [i se for]` s` avanseze [chiop`tnd.
Va fi mai bine peste un minut
Va fi mai bine s` te sprijini de mine. A[teapt`, am s` iau
astea.
El \ntinse mna spre geanta ei [i servieta cu documente. |n
mod instinctiv, ea se crampon` de ele.
Timp de o clip`, el \i cercet` expresia \nc`p`]nat`, apoi un
zmbet mali]ios ap`ru pe buzele lui.
|nc`p`]nat` ca de obicei, nu-i a[a, Kate? Nu te vei
schimba niciodat`. Vino. Sper numai ca el s` merite
Ea f`cu ochii mari.
Poftim?
M-ai auzit. Dar mi-e team` c` este prea trziu.
Eu eu nu \n]eleg unde vrei s` ajungi.
Ba da, dar nu voi mai spune un cuvnt despre asta, \i
arunc` el pe un ton brutal. Acum, s` mergem, Kate!
Ea se supuse ma[inal [i [chiop`t` al`turi de el. Creierul ei
obosit \ncerca s` \n]eleag` sensul cuvintelor lui Brad. Din
nou, o b`nuial` teribil` \i trecu prin minte: [i dac` [tia totul?
Asta ar explica motivul pentru care ]inuse att s-o \nso]easc`,
112 ROBERTA MICHELS
de ce semnalase c` ratase intersec]ia spre Mas Telok. Era sigur
c` se ducea s`-l \ntlneasc` pe Walt. Dar dac` aceast` ultim`
supozi]ie era corect`, el nu [tia cu siguran]` c` acesta lipsea
din vechiul lui ad`post
Durerea gleznei era numai un am`nunt al nenorocirii lui
Kate. Tr`ia un adev`rat co[mar. Cuvintele se \nvrteau f`r`
\ncetare \n mintea ei surescitat`. Servieta cu documente, Walt,
tat`l ei, servieta cu documente
Apoi \ncepu din nou s` plou`.
Cumplita ploaie tropical` c`dea ca o perdea argintie,
\nso]it` de tunete [i fulgere. |n cteva secunde, Kate era ud`
[i ultimile r`m`[i]e ale rezisten]ei sale p`rur` s-o p`r`seasc` \n
acela[i timp. Calmul [i educa]ia lui Kate Merrivale, care poza
\n fa]a aparatelor de fotografiat ca un obiect delicat de
por]elan, p`rur` c` se fac ]`nd`ri. Lacrimi \ncepur` s`-i curg`
de-a lungul obrajilor, totu[i \[i continu` drumul, deoarece nu
voia s`-i arate \nso]itorului toat` amploarea \nfrngerii ei. Dar
scoase un suspin abia auzit. Brad se opri.
Printre genele ude, \l privi cu ne\ncredere cum \[i scotea
haina.
}ine, spuse el, ridicnd-o deasupra capetelor lor. Asta ne
va ap`ra pu]in
La ce bun? f`cu ea. Sunt a[a de ud`! Nu va fi nici o
diferen]`!
N-am inten]ia s`-mi r`cesc gura degeaba ca s` te conving.
Dar ai remarcat? Urc`m.
Kate era prea epuizat` pentru a-[i fi dat seama. Cu toate
acestea era adev`rat, [i asta \nsemna c` urmau direc]ia bun`.
PAVILIONUL DE VAR~ 113
Vom g`si curnd un ad`post, relu` Brad. Am observat
adineauri turnul unei pagode.
Ah! murmur` ea, n-am fost atent` la asta.
Nu puteai, deoarece conduceai. Vino, Kate, nu este departe.
Ea \[i \nghi]i cu greu nodul din gt. Dac` mai spunea \nc`
o dat` Vino, Kate, noaptea asta dar sim]i bra]ul lui
strngndu-i talia.
Era o senza]ie puternic` [i lini[titoare [i fu ct pe ce s`
\nceap` s` plng`, incontrolabil. Propriul ei bra] se \ncol`ci \n
jurul lui [i, lipi]i unul de altul, se trr` prin noroi. Junghiuri
violente str`b`teau glezna lui Kate. For]ele o p`r`seau. Brusc,
Brad se opri [i scrut` cu privirea \ntunericul.
Mi se pare c` este acolo.
Fasciculul luminos al lanternei se plimb` de la dreapta la
stnga [i Kate z`ri o poian` de cealalt` parte a unor tufe de
m`r`cini. Brad o p`r`si cteva clipe apoi o strig` s` vin` lng`
el. La c]iva pa[i, tn`ra v`zu ridicndu-se forma obscur` a
unui templu cu acoperi[ul arcuit.
Divinit`]ile invizibile p`reau s` vegheze \n penumbr` [i
Kate se \nfior`. Brad o prinse de bra].
Fii atent`, treptele acestea se clatin`.
Ea \ncerc` s` nu se gndeasc` la [erpi, la p`ianjeni [i la
liliecii ascun[i \n acest ad`post. Ajunser` la o teras`. Aceasta se
deschidea spre un fel de anex` chiar \n fa]a u[ii templului.
Brad se opri [i examin` locul.
Odihne[te-te aici, spuse el ar`tndu-i un ungher.
|[i \mp`turi haina [i i-o puse \n spate \n chip de pern`. Kate
\[i scoase pantoful [i \[i ridic` partea de jos a pantalonului.
Glezna p`rea umflat`, dar nu foarte mult.
114 ROBERTA MICHELS
Nu este prea grav, spuse ea cu o voce nesigur`.
A[teapt` aici, r`spunse el.
Disp`ru imediat \n \ntuneric. Ea ar fi vrut s`-l urmeze [i s`
nu r`mn` singur`, dar [tia c` el n-o va abandona.
Dup` cteva minute, reveni cu o batist` ud` [i \ngenunche
\n fa]a ei. |i f`cu un bandaj strns \n jurul gleznei. Apoi \i
\ntinse servieta cu documente.
Stai pe ea. Este uscat` [i te va ap`ra cel pu]in de
umezeal`.
|i ciuda tonului ironic, ea se supuse.
Te sim]i mai bine? \ntreb` el.
Da, mul]umesc. Dar nu putem r`mne aici prea mult
timp.
Ba da cel pu]in pn` \n zori!
Este imposibil! Eu trebuie
Da? \ntreb` el cu promptitudine.
Am o misiune de \ndeplinit.
Cum ar fi aceea s` predai aceast` serviet` lui Walt
Marlow, de exemplu?
El o auzi cum \[i re]ine r`suflarea.
De ce crezi c` mai e nevoie s` te prefaci? spuse el cu
calm. Marlow nu va reveni. {i noi [tim de ce.
Nu m` prefac. N-ai nici o dovad` c` aceasta \i apar]ine!
Kate
O intona]ie glacial` se sim]ea \n vocea lui.
Am o idee destul de exact` despre natura con]inutului ei.
Dac` a[ fi \n locul t`u, n-a[ protesta cu atta vehemen]`. A[
putea face uz de drepturile mele!
PAVILIONUL DE VAR~ 115
Nu vei face nimic!
Se crampon` cu amndou` minile de servieta pe care
continua s` stea.
Acest obiect \mi apar]ine.
Pentru moment, da. Dar dup` p`rerea ta, crezi c` po]i s`
m` \mpiedici s-o iau?
Nu \ncerca!
Nici n-am nevoie.
Acum p`rea c` se amuz`.
Nu mai are importan]`
Un frison de consternare o str`b`tu.
Ce vrei s` spui? \ntreb` ea cu glas tremurat.
Este prea trziu ca s`-i mai pese de ea.
Cuvintele lui erau enigmatice. Nu mai \n]elegea nimic.
Atunci de ce de ce m-ai urm`rit? De ce m-ai \nso]it \n
ma[in`?
Din motive cu totul personale.
Kate \[i umezi buzele.
Eu nu \n]eleg, murmur` ea.
Nu? Ai a[teptat foarte mult timp \nainte de a \ncerca, \n
orice caz.
Se ridic` [i urc` treptele. Silueta lui \nalt` se profil` o clip`
pe cerul limpede acum, apoi disp`ru.
Scurta avers` tropical` \ncetase. Lui Kate \i era team` [i frig.
Ner`bd`toare, lu` servieta [i \ncerc` \nc` o dat` s-o deschid`.
Dar mica \ncuietoare cromat` r`mnea cu \nc`p`]nare
\nchis`. Atunci, tn`ra \[i aminti de pila de unghii. C`ut` \n
geant` [i scoase pila, apoi o introduse \n minuscula
deschiz`tur`. |n sfr[it, servieta consim]i s` se deschid`.
116 ROBERTA MICHELS
Dac` erai att de devorat` de curiozitate cu privire la
ceea ce \]i apar]ine, a[ fi putut s`-]i fac acest serviciu!
Se \ntorsese pe t`cute [i st`tea pe treptele de deasupra ei,
sumbru [i ironic. Ea scutur` din cap.
A[a cum ai spus, este prea trziu. Ar trebui s` plec`m
acum. Nu mai plou` [i luna este sus.
M` tem c` n-ai noroc, Kate.
Se a[ez` al`turi de ea.
Numai dac` vrei s` ne b`l`cim prin noroi f`r` ajutorul
lanternei continu` el. dar a[ putea pleca \n c`utarea casei
celei mai apropiate. A[ g`si un mijloc de transport [i m-a[
\ntoarce dup` tine.
|ntr-un car tras de boi?
Ea scutur` din cap. Cum ar putea g`si o ma[in`? {i apoi, se
temea s` vad` cum se face ziu` o zi lipsit` de griji. Ce vis
frumos. Dar asta era alt` poveste! Totul va fi mai r`u, de acum
\nainte. Tat`l ei va reveni, va afla de fuga lui Walt [i mama ei
va avea de \nfruntat la coborrea din avion o mul]ime de
necazuri.
Kate
Ea tres`ri brusc.
Nu este att de teribil, s` [tii!
Ce [tia el? |nchise ochii. Ar fi vrut s` nu-i mai aud` vocea.
La ce or` trebuie s` soseasc` p`rin]ii t`i, mine?
Cu primul avion.
Cu pu]in noroc, am putea ajunge acolo la timp.
Ea scutur` din cap cu am`r`ciune.
Se presupune c` voi fi acolo s`-i a[tept. Te gnde[ti la
ma[in`?
PAVILIONUL DE VAR~ 117
O vom lua pe a mea. Apoi ne vom str`dui s-o recuper`m
pe a ta. Dar trebuie s`-i fi rupt un ax la contactul cu o
r`d`cin`.
Ea nu r`spunse. Nu se \ndoia de sinceritatea lui Brad. Dar
asta era [i mai r`u pentru ea. Brad folosise toate mijloacele,
inclusiv cele mai \nvechite [i mai demne de dispre] pentru a
c[tiga [i reu[ise. Era \nvins` [i ridiculizat`.
F`r` un avertisment, se aplec` [i-i atinse bandajul
improvizat.
Este aproape uscat, acum, spuse el.
Da.
M` duc s`-l ud din nou.
Nu, f`cu ea cu o voce \n`bu[it`. Nu te deranja
De ce nu?
Mna lui atinse pielea goal` a piciorului ei [i ea tres`ri
violent.
Nu m` atinge!
De ce nu? repet` el.
Nu vreau, asta-i tot!
El o privi atent.
Ce p`cat! ]i-ar fi f`cut foarte bine, Kate! E[ti dulce, cald`,
feminin`. B`rbatul care ar nega asta, ar fi fie un mincinos, fie
un specimen nedemn s` apar]in` speciei masculine.
Poate \mi pare r`u c` nu pot s`-]i \ntorc
complimentul.
Din r`zbunare sau din team`?
Nici una, nici alta.
|]i reg`se[ti energia, Kate!
118 ROBERTA MICHELS
{i dup` cum presupun, \]i atribui tot meritul?
El oft`.
Dac` ai putea cel pu]in s`-mi acorzi \ncredere, pentru a
schimba situa]ia.
D`-mi un motiv bun s-o fac.
S-a f`cut: s` c`ut`m adev`rul! |]i lipse[te \ncrederea \n
tine \ns`]i, din \ntmplare?
Ea \i arunc` o privire sarcastic`.
Eu judec cu capul, nu cu inima. Interpreteaz` asta cum
vrei, spuse ea pe un ton iritat. Tr`im \nc` \ntr-o lume liber`!
Adev`rat? Atunci de ce fiecare din \ntlnirile noastre se
transform` \n confruntare? De ce sunt oare condamnat f`r`
drept de apel?
Privirea lui era plin` de dezam`gire cnd ea \i r`spunse:
Ar fi timpul s` recuno[ti [i tu cteva adev`ruri despre tine
\nsu]i, Brad! Aceast` confruntare, prin for]a \mprejur`rilor, nu
mi se datoreaz` mie.
Dar raporturile noastre n-ar fi trebuit niciodat` s`
urmeze aceast` cale!
Brusc, se aplec` spre ea [i o \mbr`]i[`.
Oh! Kate, nu depui niciodat` armele? N-ai niciodat`
\ncredere \ntr-un b`rbat?
Ea se \ncord` instantaneu. Tot sistemul ei de ap`rare
intrase \n alert`, deoarece inima ei sensibil` de femeie se
\nfior` la \mbr`]i[area lui. |l \mpinse cu violen]` [i s`ri \n
picioare.
Nu, n-am nevoie s` am \ncredere ca s` m` destind. Mai
\nti am nevoie de a sim]i respect. Dar asta poate n-are nici o
semnifica]ie pentru tine?
PAVILIONUL DE VAR~ 119
El nu r`spunse. Cum t`cerea se prelungea, ea ad`ug`:
Asta r`spunde \ntreb`rii tale?
|n multe privin]e, da, spuse el \n sfr[it cu o voce foarte
lini[tit`. Dar nu acesta este r`spunsul pe care-l caut, Kate.
Ea \[i \ncruci[` strns minile.
|mi dau seama. Ai o singur` idee \n minte, \n acest
moment, \n leg`tur` cu mine. M` dore[ti. Este adev`rat, nu-i
a[a?
Ea se \ntoarse spre el, [i vocea i se ridic` pu]in.
|n lips` de altceva, te-ar ajuta s`-]i petreci noaptea! Ei
bine! Spune-mi ceva! }i-ar face atta pl`cere o dragoste lipsit`
de orice reciprocitate? Un contact fugitiv, f`r` \ncredere [i f`r`
respect reciproc? strig` ea.
Urm` o t`cere enervant`. Brad r`m`sese \ncremenit
locului. Dar furia lui era aproape tangibil`. Undeva, \n jungl`,
un animal url`. Kate sim]i c`-i \nghea]` sngele \n vine. |l auzi
pe Brad [uiernd printre din]i [i \n]elese. Tocmai d`duse o
lupt` cu el \nsu[i [i c[tigase. Se ridic` \n picioare, o privi o
clip`, apoi scoase un oftat adnc [i se \ntoarse.
Foarte bine, Kate. Ai c[tigat!
120 ROBERTA MICHELS
Capitolul 8
Cnd se stinse zgomotul pa[ilor lui Brad, Kate sim]i c` o
cuprinde panica. Era singur`. Brad plecase s` caute o urm` de
civiliza]ie de-a lungul drumului interminabil
Era aproape ora trei diminea]a. Se a[ez` ct putu de bine
ca s` a[tepte zorile.
Trebuie s` fi a]ipit, c`znd apoi \ntr-un somn agitat din
care a fost trezit` brusc de o voce care o chema. |n acela[i
timp, o mn` o scutura.
E timpul s` plec`m. Este ora [ase!
Se redres` \n]epenit`, deoarece tot corpul o durea. Apoi \[i
scoase haina [i i-o \ntinse.
Exist` ap` mai jos, spuse el. Po]i s` te speli. Dar s` nu bei
din ea.
Cobor\ treptele [i travers` curtea. Merse de-a lungul
unui zid \nalt apoi se opri uluit`, \n fa]a priveli[tii care i se
oferea.
Era un fel de c`ldare mare \nverzit`, cu trepte din piatr`,
etajate deasupra unui bazin. |n fa]` erau scobite ni[e \n care
se g`seau divinit`]i din piatr` sculptat`. Treptele erau
acoperite de licheni [i plante ag`]`toare, datorate umidit`]ii.
Abia se f`cea ziu` [i o cea]` u[oar` plutea pe suprafa]a
iazului pe care \nflorea lotu[i ro[ii. Dincolo de el, \n gr`dinile
templului, era o \nclceal` de liane [i de frunzi[ \n care
str`luceau hibisu[i purpurii [i abunden]a tufelor de tamarini
de culoarea lavandei.
Aceast` frumuse]e de nedescris o \ncnta.
Kate se apropie de ap` [i, regretnd c` nu poate plonja \n
ea, \[i f`cu o toalet` sumar`. Era suficient` la urma urmei s-o
fac` mai prezentabil`.
|n timpul absen]ei ei, Brad descoperise cteva fructe cu
gust picant. Le t`ie \n dou` cu briceagul lui [i i le \ntinse cu
brusche]e.
|]i va potoli pu]in setea. |mi pare r`u, dar nu exist` nimic
de mncat.
Nu mi-e foame, mul]umesc.
Mie da!
Mnc` [i el un fruct, apoi o conduse de-a lungul drumului.
Dup` o jum`tate de or` de mers, ajunser` \ntr-un sat mic
situat pe malul unei lagune. C]iva copii alergar` \n
\ntmpinarea lor. Apoi to]i locuitorii. Brad [tiuse s`
preg`teasc` prima parte a itinerarului lor, deoarece au fost
condu[i imediat la marginea plajei, unde-i a[tepta o
ambarca]iune. Nu departe de aceasta exista o veche agen]ie
comercial` unde vor g`si un mijloc de transport mai adecvat.
122 ROBERTA MICHELS
Era vorba doar de o camionet` veche. Dup` discu]ii
indispensabile, Brad urc` \n fa]` cu proprietarul [i Kate se
instal` \n spate, \n compania ctorva pui [i a unei perechi de
purcei.
Cnd \n zare ap`ru Mahore, se sim]ea frnt` de oboseal`.
Privi primele case ale ora[ului, ca [i cnd nu le v`zuse de ani
de zile!
Era aproape ora unsprezece cnd Brad o l`s` la cap`tul
drumului care ducea la bungaloul familiei Merrivale. Kate
deschise u[a din spate [i intr` \n buc`t`rie, sub ochii uimi]i ai
lui Benny.
Uitase c` \nf`]i[area ei l`sa de dorit, dar \l lini[ti imediat.
Sunt bine, Benny. Nu este nimic. |mi pare r`u c` te-am
speriat
Piciorul dumneavoastr`, domni[oar` Katy! spuse el cu
privirea pironit` pe glezna ei bandajat` rudimentar. Dar
unde
|]i voi explica mai trziu. Ai primit mesaje?
Nu, nici unul. Ce dori]i s` mnca]i la prnz, domni[oar`
Katy? Nu mai este mult timp pn`
Dar Kate p`r`sise deja \nc`perea. Dispunea exact de
patruzeci de minute pn` la aterizarea avionului cu p`rin]ii ei!
{i trebuia cu orice pe] s`-l contacteze pe Walt
C`ut` cu \nfrigurare Green Farruda \n cartea de telefon.
Era probabil prea trziu, dar mai bine s` \ncerce.
O umbr` travers` aleea afar` [i urca treptele verandei. Dar
ea n-o v`zu. |n sfr[it ob]inu leg`tura.
PAVILIONUL DE VAR~ 123
Nu, domnul Lynn plecase. Foarte devreme \n aceast`
diminea]`. N-a spus unde [i n-a l`sat nici un mesaj
Kate \nchise \ncet telefonul.
}i-am spus c` este prea trziu!
Se \ntoarse repede. Brad Sheridan era \n u[`. Auzise
totul.
Cu o privire rece, \i privi fa]a palid` apoi \naint` spre ea.
Po]i fi gata \ntr-un sfert de or`? Avionul va sosi \ntr-o
jum`tate de or`.
Da, r`spunse ea cu o voce f`r` timbru.
Perfect. M` duc s` m`nnc un sandvi[
El se \ntoarse, dar reveni imediat.
Oh! f`cu el pe un ton nep`s`tor. M` tem c` sunt obligat
s` iau asta, Kate!
Era prea obosit` pentru a putea reac]iona la timp. El luase
deja servieta cu documente [i ajunsese la u[`:
Nu! strig` Kate.
El se opri, cu o figur` inexpresiv`.
Nu-]i pas` a[adar de nimic [i de nimeni? exclam` ea.
|mi pas` de multe lucruri, dimpotriv`, replic` el cu o
voce neutr`. Vrei o list`?
Nu vreau aceast` serviet`.
Ca s-o distrugi?
Dac` este necesar, da.
El cl`tin` \ncet din cap.
M` tem c` nu-]i pot permite, Kate.
Chiar dac` ]i-a[ spune c` servieta con]ine documente
care risc` s` fie nefaste pentru tat`l meu?
124 ROBERTA MICHELS
|mi pare r`u, dar este un risc de asumat. Dac` n-o iau eu,
atunci o va lua poli]ia.
Poli]ia?
Ea \[i duse minile la gt.
Oh! Nu
Unele lucruri au mers prea departe, Kate.
{i tu vei participa la onoruri?
El avu un gest de neputin]`.
Gre[elile nu pot fi ascunse astfel, Kate!
Este felul t`u de a privi lucrurile?
Este singurul. |mi pare r`u.
|l fix` cu o privire ne\ncrez`toare. Cum se preg`tea s` ias`
pe u[`, ea f`cu un pas spre el:
Nu! Te rog
El \ncremeni locului. Pentru o clip`, fu pe punctul s`
alerge spre el, s`-l implore. Apoi ascult` de ra]iune. Respir`
adnc.
Foarte bine, ia-o. Dar dac` vei distruge fericirea p`rin]ilor
mei din cauza asta, te voi ur\ ct voi tr`i.
Po]i s` te \n[eli, Kate, r`spunse el lini[tit. A[ putea s` le
cru] viitorul.
Niciodat`! Singurul lucru important de salvat pentru tine
este orgoliul t`u inuman. Inflexibilul t`u sim] al datoriei. Din
cauza lui, vei distruge via]a a dou` persoane: a celor pe care
le iubesc cel mai mult pe lume. Nu te voi ierta niciodat`.
Se ag`]` de marginea mesei. Fa]a lui Brad p`lise [i p`ru c`
se \ntristeaz`.
PAVILIONUL DE VAR~ 125
Te \n[eli, Kate, dar nu exist` nici un motiv s` discut`m
acum despre asta.
El \i arunc` o ultim` privire. Pentru ea a fost ca [i cum o
\njunghia. Apoi ie[i.
U[a verandei se trnti \n spatele lui [i tocmai \n clipa aceea
telefonul \ncepu s` sune.
Kate f`cu cu greutate c]iva pa[i \mpletici]i, apoi sim]i cum
se \nvrte[te camera \n jurul ei. |ntinse mna s` se sprijine de
perete, \ntr-un ultim gest con[tient ca s` r`spund` la apelul
imperios al telefonului. Peretele alunec` sub degetele ei
Pentru prima dat` \n via]a ei, Kate le[in`.
***
Ct timp trecuse oare? Cteva minute? Mai multe ore?
Sesiz` un zgomot de voci [i se sim]i ridicat`.
Apoi un val de aer rece ajunse la ea [i lumina p`ru c`
revine. Gemu slab, \[i aminti de telefon [i exclam` cu o voce
gtuit`:
S-a oprit.
Haide, \ncet!
Corpul ei fu depus pe perne [i deveni con[tient`.
Recunoscuse vocea [i contactul minilor puternice. Deschise
ochii plini de aversiune spre fa]a lui Brad Sheridan.
|n spatele lui era Benny, cu un pahar \n mn` [i cu un aer
r`t`cit. Brad lu` paharul.
Bea asta, Kate.
Era rece, dulce [i foarte bun.
126 ROBERTA MICHELS
Ce este? \ntreb` ea.
Ap`, zah`r [i brandy. Ai le[inat, \]i aminte[ti?
Da
Se ridic` \ntr-un cot.
Acum, m` simt bine. Nu mi s-a mai \ntmplat niciodat`!
M`car o dat` \n via]a ta ai putea face ce ]i se cere? spuse
el cu iritare. A sunat doamna Van Hahn. Este \n drum s` vin`
aici sst! |nceteaz` s` te fr`mn]i. P`rin]ii t`i vor fi adu[i de
la aeroport. Totul este aranjat. Dac` vrei \ntr-adev`r s`
participi la prezentarea de mod`, ast` sear`, ai face bine s`
m`nnci pu]in [i s` dormi dup`-amiaz`!
Imposibil! Am prea multe de f`cut! Dar \ntrerupe
ventilatorul, te rog.
Brad se aplec` spre ea [i o ridic` din nou. Obrazul lui aspru
\l atinse pe al ei. O duse \n camera ei [i o a[ez` pe pat.
O privi un moment f`r` s` spun` nimic [i un fior de team`
o str`b`tu.
Poate c` doamna Van Hahn ar putea s`-]i bage pu]in
min]ile \n cap, spuse el \n cele din urm`.
|[i d`du seama de teama ei. Atunci, un surs ap`ru pe
buzele lui.
Nu te teme, spuse el printre din]i. Mesajul a fost bine
primit. Ar fi trebuit s` \n]eleg chiar de la \nceput.
|n clipa urm`toare, plecase.
T`cerea se l`s` din nou \n camer`. Kate \[i \nfund` capul \n
pern` [i se lupta cu dorin]a puternic` de a plnge. O
certitudine de ghea]` i se impunea: \n]elesese [i ea mesajul.
Brad nu va mai reveni.
PAVILIONUL DE VAR~ 127
Se ridic` din pat cu greutate [i se duse s` se priveasc` \n
oglind`. Cnd \[i v`zu fa]a palid` [i ochii \ncerc`na]i se
\ngrozi. Se dezbr`c` \n grab` [i \[i puse un capot. Trebuia s`
m`nnce, s` fac` o baie, apoi se va sim]i mai bine |n
momentul cnd ajunse la u[`, b`tea cineva. Era Lorna Van
Hahn, plin` de \ngrijorare.
Draga mea! exclam` ea, unde ai fost? Te-am sunat toat`
diminea]a. Ai avut un accident de ma[in`, se pare? M-am
\ntlnit cu Brad Sheridan p`rea foarte tulburat. Ce s-a
\ntmplat?
Apoi \[i puse minile pe umerii tinerei r`mas` t`cut`.
|mi pare r`u n-ar fi trebuit s`-]i pun toate aceste
\ntreb`ri.
Nu face nimic, r`spunse Kate pe un ton obosit. Este
adev`rat, noi am avut un accident. Dar l`sa]i-m` cteva
minute [i totul va fi bine.
|n momentul acela, Benny sosi cu un platou bine asortat [i
cu ceai. Kate b`u cu gratitudine lichidul fierbinte [i dulce.
Pu]in mai trziu, f`cu un du[ rapid [i \mbr`c` haine curate.
|n timp ce-[i f`cu toaleta, doamna Lorna Van Hahn luase
conducerea opera]iunilor [i transformase sufrageria ca prin
farmec. Totul era preg`tit pentru \ntoarcerea st`pnei casei.
Kate \i mul]umi Lornei cu c`ldur` [i o \ntreb` dac` r`mne
s` \mpart` masa de s`rb`toare cu p`rin]ii ei [i cu ea. Dar
prietena ei nu putea s` accepte: avea \nc` prea multe detalii
de pus la punct la hotel.
Abia se pierduse \n dep`rtase zgomotul ma[inii ei, cnd o
alt` ma[in` oprea \n fa]a casei. Kate alerg` spre verand` [i se
128 ROBERTA MICHELS
repezi \n bra]ele mamei ei. |n timpul acestor momente de
bucurie, uit` de tat`l ei [i de ve[tile proaste pe care trebuia s`
i le comunice.
John Merrivale nu p`ru s` observe aerul stnjenit al fiicei
sale cnd ajunser` la cafea.
Nimic nou, Kate, \n timpul absen]ei mele? \ntreb` el pe
un ton pu]in prea degajat.
Ea \[i ]inu respira]ia, apoi:
Am \mpotmolit ma[ina.
Cum? Tu
{tiu sunt teribil de nec`jit`, dar
Doamna Merrivale p`lise.
Scumpo, cnd s-a \ntmplat asta?
Ea \[i puse o mn` lini[titoare pe bra]ul so]ului ei.
Nu te nelini[ti pentru ma[in`, Kate! Puteai s` mori. Cum
s-a \ntmplat?
Kate le explic` f`r` s` le spun` adev`ratul motiv al
expedi]iei sale. Dar John Merrivale nu era naiv [i \ncepu s`-i
pun` o mul]ime de \ntreb`ri. Kate \i adres` o privire
imploratoare. Mama ei era teribil de intuitiv` [i [tia aproape
\ntotdeauna dac` fiica ei spunea adev`rul sau nu. Totu[i, ea fu
aceea care-i veni \n ajutor [i-l f`cu s` tac` pe so]ul ei.
Cnd m` gndesc, \i spuse fiicei sale, c` ai mai avut
curajul s`-]i petreci toat` diminea]a \n buc`t`rie ca s`
preg`te[ti aceast` mas` bun`, dup` o noapte probabil f`r`
somn! Haide, du-te s` te odihne[ti, acum. Vreau s` te v`d \n
cea mai bun` form` disear`!
PAVILIONUL DE VAR~ 129
Kate fu \mpins` cu blnde]e dar ferm spre camera ei. Mama
\i puse comprese umede pe ochi [i o pern` sub picioare. Apoi
trase storurile vene]iene [i disp`ru.
Kate r`mase singur` [i nemi[cat`. Asculta forfota mamei
prin cas`, zgomote de hrtie mototolit`. Erau mici cadouri
pentru toat` lumea, provenind din Londra
Compresele de pe pleoapele tinerei se \nc`lzir` sub afluxul
de lacrimi fierbin]i pe care nu le-a mai putut st`pni. Dac`
m`car nu s-ar sim]i att de descurajat`. Dac` m`car ar [ti! Ce
f`cea Brad Sheridan? Unde era Walt Marlow? Figura lui Brad \i
tot ap`rea \n fa]a ochilor, \i auzea vocea [i retr`ia momentele
teribile cnd se rupseser` leg`turile fragile ale speran]ei [i ale
am`girii. Cum putuse oare s` r`mn` insensibil la rug`min]ile
ei? Asta \i sf[ia inima.
Azvrli compresele [i \[i \nfund` fa]a \n pern`. Trebuia s`
fie sincer` [i s` recunoasc` \n sfr[it motivul mhnirii ei.
Era \ndr`gostit` de Brad Sheridan.
***
Restul zilei trecu \ntr-un fel de irealitate confuz`. La ora
patru [i jum`tate, mama ei aduse ceai [i-i aminti de sear`, ca
[i cum nici un nor nu se ridica la orizont. Tat`l ei plecase, nu
se [tia exact unde [i nu va reveni dect \n momentul cnd Kate
va pleca la hotel.
Strns` cu u[a, Kate \[i redobndi tot sngele rece. Verific`
ultimele am`nunte, o lini[ti pe biata Lucy a c`rei erup]ie nu
trecuse \n \ntregime, arbitr` o ne\n]elegere dintre dou` colege
130 ROBERTA MICHELS
[i se duse s` se ocupe de fotografi, unii dintre ei fiind trimi[i
de mari agen]ii interna]ionale. Dar culmea satisfac]iei fu
sosirea unei celebre comentatoare de mod`, Narda Larraine.
Cele dou` tinere femei se cuno[teau deja [i \ntlnirea se
petrecu excelent. Narda nu p`ru ctu[i de pu]in decep]ionat`
de colec]ie, judecnd dup` cantitatea impresionant` a
\nsemn`rilor sale. Dac` \i pl`ceau desenele lui Kim, drumul
spre lumea modei se va deschide \n fa]a ei.
|n aceast` sal` ticsit` de lume, atmosfera era aproape
irespirabil`, \n pofida aerului condi]ionat. Kate se duse s` se
schimbe pentru ultima oar` [i reveni \mbr`cat` \n cea mai
frumoas` rochie lung`, albastru cu argintiu. Un murmur
aprobator salut` intrarea ei.
|ncepu s` \nainteze de-a lungul estradei, se opri, se
\ntoarse, pentru a putea fi admirate toate detaliile toaletei
sale. Deodat`, chiar \n fa]a ei, \ntre coloanele de la intrare, z`ri
un b`rbat. Lat \n umeri, sprijinit de marmura alb`, ]inea o
]igar` \n mn`. Brad Sheridan \[i \nclin` capul [i-i f`cu un
semn imperceptibil cu mna. Vocea lui ajunse la ea \ntr-un
murmur abia auzit:
Iat`-te din nou \n mediul t`u, dulce Kate!
Numai st`pnirea de sine \nv`]at` prin exercitarea
profesiei o \mpiedic` pe Kate s` se poticneasc`. Ea fix` un
punct situat deasupra capului lui Brad, se \ntoarse [i reveni pe
estrad`. Cnd privi din nou \n direc]ia u[ii, el disp`ruse. Dar
abia dac` auzi aplauzele care salutau ie[irea ei [i triumful
colec]iei. Pu]in mai trziu, circula prin sal` [i primea felicit`ri
de la prietenii ei, de la nenum`ra]i oameni cunoscu]i [i
PAVILIONUL DE VAR~ 131
necunoscu]i. Un mic surs se fixase o dat` pentru totdeauna
pe buzele ei
Cnd totul se termin`, se duse s` se ocupe de aranjarea
rochiilor cu doamna Kee Lun [i Lorna. Kim, devenit` una din
reginele festivit`]ii, \i \ntinse rochia albastru cu argintiu,
\mpreun` cu orhidee.
Este pentru dumneata, Kate, \i spuse ea. Ai meritat-o.
Sper c` \ntr-o zi voi putea face mai mult pentru dumneata
Lorna \[i prinse o orhidee pe rochia de jerseu alb [i
doamna Lun o s`rut`. Toate trei radiau de fericire [i totu[i
Kate avea un nod \n gt.
Porni \n c`utarea p`rin]ilor \n mul]imea invita]ilor. Dar
tat`l ei o g`si primul [i-i puse o mn` pe um`r. Kate se
\ntoarse [i p`li.
Cine? Tu
Kate! Pentru numele lui Dumnezeu, de ce nu mi-ai spus nimic?
Despre ce vorbe[ti? murmur` ea. Ce s-a \ntmplat?
Despre Walt. A fost arestat ast`zi la Penang.
Arestat? Deja? Kate sim]i c` i se clatin` p`mntul de sub
picioare.
Dar de ce nu mi-ai spus nimic? insist` tat`l ei. Toat` lumea
pare s` fie la curent cu fuga lui, acum dou` zile! Nu [tiai?
Ba da
Kate se ag`]` de bra]ul lui.
Nu putem vorbi aici. Voiam s`-]i spun evenimentele
din noaptea asta sunt \n leg`tur` cu el dar n-am avut timp
|l \mpinse spre o anticamer` din fericire goal`. |nchise u[a
[i respir` adnc.
132 ROBERTA MICHELS
Exista o serviet` cu documente Walt mi-a telefonat ieri
sear`. Mi-a cerut s` i-o duc la Bahru. Ma[ina n-a vrut s`
porneasc`, apoi a sosit Brad [i nu l-am putut \mpiedica s` m`
\nso]easc` Oh! Tat`! Nu l-am putut opri s` ia acea serviet`!
Ce vom face?
Ce imbecil! exclam` John Merrivale m`surnd camera \n
lung [i-n lat. Trebuia s` se \ntmple, eram sigur!
Tat`! exclam` ea. Nu-mi pas` ce i se poate \ntmpla lui
Walt Marlow. Poate s` putrezeasc` \n \nchisoare pn` la
judecata de apoi, dar tu? Mamei i se va frnge inima!
El p`ru c` nu \n]elege semnifica]ia cuvintelor ei. |l prinse
de bra].
Pentru Dumnezeu tat`, spune-mi adev`rul! |n ce m`sur`
e[ti amestecat \n aceast` afacere? Este vorba de o fraud` fa]`
de companie, o [tiu. Brad Sheridan a f`cut cercet`ri \n aceast`
privin]`, de aceea e[ti nelini[tit?
John Merrivale tres`ri [i pe fa]a lui se reflect` o furie
violent`.
Nu, draga mea. Walt nu m` poate implica \n aceast`
poveste, nici \n oricare alta. Dar el n-avea nici un drept s` te
amestece \n asta.
Nu puteam face nimic. M-a obligat prin [antaj. La fel ca [i
pe tine.
El nu r`spunse. P`rea tulburat. Kate scoase un suspin
desperat.
{tiu, tat`. Nu voiam s` cred. Dar toate aceste ultime
evenimente m-au pus pe gnduri. Cum a[ putea s` plec \n
Anglia f`r` s` fi l`murit toate astea?
PAVILIONUL DE VAR~ 133
Ea a[tept`, \ncordat`. Frumoasa ei fa]` oval` era o masc`
alb`. |n cele din urm`, tat`l s`u se l`s` s` cad` pe un scaun.
Am \nceput s` b`nuiesc, de mult timp, anumite fapte
dubioase. N-am spus nimic, deoarece speram s` m` \n[el. Dar
toate cercet`rile mele discrete m` conduceau invariabil la
Walt. Era att de b`t`tor la ochi, Kate cheltuielile lui,
extravagan]ele lui, femeile lui, ma[inile lui! Am sfr[it prin a
m` convinge de eviden]`: el fura compania. Atunci l-am
convocat [i i-am demonstrat vinov`]ia. Voiam s`-i dau [ansa de
a ie[i din \ncurc`tur`. Eram gata s`-l ajut s`-[i pl`teasc`
datoriile.
John Merrivale se \ntrerupse. Privirea lui deveni mai
\ndep`rtat`.
Atunci mi-a vorbit despre Leila [i m-a amenin]at c`-i
spune totul lui Joan, dac` voi continua s` m` ocup de treburile
lui. Nu aveam dovezi [i el [tia. Nu puteam face nimic. Asta se
petrecea exact \nainte de sosirea lui Brad Sheridan.
Bine\n]eles, lui eram obligat s`-i dezv`lui b`nuielile mele.
Numai c`, la urma urmei, era treaba lui s` fac` aceast` anchet`,
nu a mea! Trebuia s` m` gndesc la Joan \nainte de toate
{i asta-i tot? E[ti sigur?
Haide, Kate, l-ai b`nui pe propriul t`u tat` c` este un ho]
ordinar? Nu m-am atins niciodat` de un ban care nu era al
meu!
Kate r`mase t`cut`. Cel pu]in, acest pericol se \ndep`rta.
Nu exista nimic compromi]`tor pentru tat`l ei \n serviet`. Dar
exista un alt pericol
Atinse um`rul lui John Merrivale.
134 ROBERTA MICHELS
Tat`, este adev`rat \n privin]a Leilei Denton?
El \i lu` mna.
|ntr-un fel, da, Kate. Dar n-are nici o leg`tur` cu
versiunea lui Walt.
Poveste[te-mi, murmur` ea. Cunosc suficient via]a de
acum \nainte [i sunt sigur` de un lucru, \n orice caz: n-ai vrut
niciodat` s-o faci s` sufere pe mama.
Nu, \ntr-adev`r, r`spunse el cu un aer obosit. Credeam c`
toat` povestea aceea era \nmormntat`. A trecut atta timp! Leila
era o femeie foarte nefericit`. Avusese o copil`rie dificil` [i s-a
c`s`torit cu primul b`rbat \ntlnit. ~sta era Matt. N-am fost
niciodat` \ndr`gostit de ea, Kate. Am iubit \ntotdeauna o singur`
femeie: pe mama ta. Dar mi-era mil` de Leila. |n pofida dragostei
lui Matt pentru ea, el n-o \n]elegea. Nu [i-a revenit niciodat` cu
adev`rat dup` moartea primei lui so]ii. {i fire[te, dorea un
copil o fat`. |]i aminte[ti de preferin]a lui pentru tine?
Kate cl`tin` din cap.
Dar Leila, continu` John Merrivale, era \ngrozit` de
aceast` perspectiv`. Se temea de o sarcin` dificil`, de absen]a
unui medic pe aceast` planta]ie att de \ndep`rtat`. Refuza
categoric s`-[i ia acest risc. De aceea Walt a detestat-o imediat
[i ea, dinspre partea ei nu [tia cum s` se fac` apreciat` de acest
b`rbat ursuz. |n fiecare weekend, aveau loc scene nesfr[ite.
Apoi, dintr-o dat`, Walt \ncepuse s-o adore. Asta o irita pe
Leila [i \ntr-o zi mi s-a dest`inuit. O sf`tuiam cum puteam mai
bine [i vorbeam despre fanteziile [i himerele adolescen]ei.
Abia mult mai trziu, prea trziu, mi-am dat seama de
\nclina]iile Leilei pentru mine.
Se opri. Ochii lui se \nce]o[ar` de triste]e.
PAVILIONUL DE VAR~ 135
Via]a devenise un co[mar. Trebuia s` m` port ca [i cnd
totul era normal. Ziua, mama ta [i cu mine eram la familia
Marlow, iar seara veneau ei la noi. Mahore era un or`[el foarte
mic, pe vremea aceea. Toat` lumea cuno[tea pe toat` lumea.
Pretutindeni unde mergeam, m` loveam de Leila. Pn` \ntr-o zi
cnd mi-a m`rturisit dragostea ei |ncercam ct mai blnd
posibil s-o fac s` \n]eleag` inutilitatea sentimentelor ei [i a
speran]elor ei \n privin]a mea. I-am vorbit despre Joan, despre
tine, [i de asemenea despre Matt, cel mai bun prieten al meu.
John Merrivale scoase un oftat dureros. C`utnd pu]in`
\n]elegere, privirea lui o solicit` pe aceea a fiicei sale.
Dar cum, f`r` s` fii total lipsit de compasiune, s` faci \n
mod deliberat s` sufere o femeie disperat`? Trebuia s-o
consolez. |ntr-o zi, am luat-o \n bra]e deoarece plngea [i Walt
trebuie s` ne fi v`zut. Ce-o fi trecut oare prin capul lui? Eram
numai pe cale s-o fac s` asculte de ra]iune, s-o conving s` se
\ntoarc` acas` la ea [i s` \ncerce s` fie o so]ie bun` pentru
Matt. Am evitat-o tot restul s`pt`mnii. Apoi Matt a trebuit s`
plece la Singapore. De data asta, Leila nu-l \nso]ise. Matt de-abia
plecase c` unul din b`ie]ii lui a venit s`-mi aduc` un mesaj de
la Leila
Se \ntrerupse din nou. Ochii lui p`reau c` urm`resc stafii.
Nu voi putea uita niciodat` ziua aceea! B`iatul a[tepta \n
timp ce eu citeam mesajul. Leila \mi scria despre inten]ia ei de
a-l p`r`si pe Matt. Nu mai putea, spunea ea, s` mai r`mn` cu
el din cauza sentimentelor ei pentru mine. M` a[tepta la
hotel, ad`uga ea. {i \ncheia cu aceste cuvinte: Te implor,
dragostea mea, nu pot tr`i f`r` tine.
136 ROBERTA MICHELS
R`mase un timp t`cut. Kate a[tepta [i inima ei suferea pentru el.
M-am comportat, relu` el cu greutate, cum \mi impuneau
\mprejur`rile. Trebuia s` r`spund acelei rug`min]i. M-am
mul]umit s` scriu pe spatele scrisorii ei cuvintele urm`toare:
Trebuia s` cuno[ti r`spunsul meu, Leila. Uit` aceast` idee
nebun`. Apoi am informat-o pe Joan de inten]ia mea de a
pleca \n sectorul de nord al planta]iei. Asta \nsemna o absen]`
de dou` nop]i [i o c`l`torie cu vaporul. Speram ca la
\ntoarcerea mea, Matt se va fi \ntors \ntr-un c`min normal, f`r`
s` b`nuiasc` escapada Leilei. Din nenorocire, se \ntmplase ce
era mai r`u
|[i prinse fa]a \n mini.
Dup` aceea, n-am \ncetat s`-mi fac repro[uri. Dar cum a[
fi putut b`nui? Ce-a[ fi putut face?
Nu [tiu, murmur` Kate. Nu [tiu.
De atunci, spuse el, tr`iesc cu acest sentiment de
vinov`]ie. Iat` cu ce m` are la mn` Walt M` amenin]` c` va
frnge inima mamei tale.
Nu, dragul meu, se auzi o voce blnd` din pragul
camerei.
John Merrivale \[i ridic` brusc capul [i Kate se r`suci pe
c`lcie. Mama ei se afla \n cadrul u[ii. Ea \naint` spre so]ul ei
[i se a[ez` lng` el.
De ce nu mi-ai spus niciodat` nimic? \ntreb` ea.
Cu riscul s` distrug fericirea noastr`? exclam` el cu
vehemen]`. Nu, nu puteam s`-mi iau acest risc. Nu puteam
suporta ideea s` te fac nefericit`.
PAVILIONUL DE VAR~ 137
Dar eram la curent!
Ea \i lu` mna.
Am [tiut \ntotdeauna. Biata Leila nu [tia s`-[i ascund`
sentimentele. O so]ie \[i d` repede seama de genul acesta de
lucruri dac` \[i iube[te mult so]ul.
{i nu m-ai b`nuit niciodat`?
Ea scutur` din cap.
Am fost adesea tentat`, John. Dar erai a[a de orbit, la
\nceput! Era evident! Dup` aceea, am regretat c` n-am abordat
niciodat` acest subiect cu tine. Poate am fi putut evita aceast`
tragedie. Dar n-am spus nimic. Te iubeam [i cuno[team
reciprocitatea sentimentelor tale fa]` de mine. {i mai presus
de orice, aveam \ncredere \n tine.
John Merrivale rosti cteva fraze incoerente [i \[i lu` so]ia
\n bra]e. Kate \i privi cu un nod \n gt! |n]elese brusc
adev`ratul sens al dragostei: era bazat pe \ncredere.
S` ne \ntoarcem acas`, spuse John Merrivale degajndu-se
din \mbr`]i[area so]iei lui.
Kate se duse s`-[i ia pelerina. Era limpede. Walt Marlow nu
va putea reprezenta niciodat` o amenin]are pentru p`rin]ii ei!
Dar cnd le ur` noapte bun`, un sentiment de gol \i cople[i
brusc inima.
Trebuia s` continue s` tr`iasc` astfel.
138 ROBERTA MICHELS
Capitolul 9
Kate petrecuse ultima s`pt`mn` de concediu \n casa
p`rin]ilor ei. |n ultima sear`, d`du un mic dineu f`r` preten]ii.
Erau doar Fay, familia Maddison [i Rex Winton. Elaine era la
p`rin]ii ei, unde a[tepta na[terea copilului.
|n ciuda vorbelor vesele, aceast` voio[ie nu era spontan` [i
a[a fusese toat` s`pt`mna.
Este oare din cauza prezen]ei mele? \ntrebase Rex
exprimnd stnjeneala tuturor.
Nu, suntem cu to]ii pu]in deprima]i, r`spunse Fay cu un
oftat. {i va fi mai r`u dup` plecarea lui Kate numai dac` nu
va avea loc o transfuzie de snge proasp`t \n mica noastr`
comunitate; altfel ne vom sim]i singuri.
Era exact, se gndise Kate. Lorna lua avionul a doua zi
cu ea, Tom Maddison trebuia s` ias` la pensie peste
dou` luni [i Brad plecase a doua zi dup` prezentarea de
mod`.
Nu aflaser` dect cteva am`nunte despre arestarea lui
Walt [i motivele ei. Dar brfele se r`spndeau repede \n ora[.
Kate trebuise s` depun` m`rturie \n fa]a Companiei. Dar
prietenia ei cu Lorna Van Hahn \i u[urase lucrurile.
Ma[ina tat`lui ei fusese scoas` din mla[tin` cu ajutorul lui
Brad, \i spusese John Merrivale \nainte de a afla de plecarea
acestuia.
Brad nu venise s`-i spun` la revedere
Dar de ce ar fi f`cut-o? se mustr` Kate. Era ilogic [i totodat`
o prostie. Nu-l f`cuse s` \n]eleag` cu claritate care erau
sentimentele ei, \ntr-o bun` zi? El nu se l`sase \n[elat:
Mesajul a fost bine primit, spusese el.
Invita]ii plecar` cu ultimele glume obi[nuite. Rex Winton \i
propuse lui Fay s-o \nso]easc`.
Cu condi]ia s` nu-i spui nimic Elainei! ad`ug` el.
Toat` lumea rse.
|]i promit c` nu voi \ncerca s` te seduc, afirm` Fay. De
altfel, m-am plictisit de Brad.
Oh! exclam` Tom Maddison cu o clipire \n ochi. Se poate
[ti dac` este ceva la mijloc?
Nicidecum! M-a condus adesea la club, dar era strict
platonic! Nici o [ans`!
Lorna surse spre Kate.
|nc` una! Acest tn`r a provocat multe ravagii \n timpul
[ederii lui!
O s` facem o peti]ie s` cerem \ntoarcerea lui, declar` Rex
pe un ton ironic.
S-ar putea s` se \ntmple, r`spunse Fay. Cel pu]in a[a
m-a l`sat s` \n]eleg.
140 ROBERTA MICHELS
Ce spusese oare Fay? Kate vru imediat s-o \ntrebe pe tn`ra
femeie. Dar Lena Maddison puse \ntrebarea \n locul ei.
Da, confirm` Fay. Ar putea s` se stabileasc` permanent
aici. Are inten]ia s` cumpere o cas` \n apropierea lagunei.
{ti]i, cea a doctorului Lim!
Da, spuse tat`l lui Kate. O cunoa[tem.
Kate \[i ascunse tulburarea sub un zmbet pu]in for]at. Un
vrtej de emo]ii pusese st`pnire pe ea. Brad \n mica vil`
alb`, aproape de plaja aceea mic`
Durerea n-o p`r`sise cnd \[i lu` r`mas-bun de la p`rin]ii
ei a doua zi la aeroport. Mama ei era gata s` plng`. Kate o
strnse cu putere \n bra]e ca s`-[i ascund` triste]ea.
Lorna Van Hahn se \ndep`rtase cu tact pentru a le permite
s`-[i spun` la revedere. La rndul s`u, strnsese mna celor
doi Merrivale [i o antren` pe Kate spre avion.
La cteva minute dup` aceea, decolaser`. Mahore disp`ru
curnd, ascuns de vegeta]ia bogat` a junglei. Kate se aplecase
mult timp peste geamul gros al hubloului ca s` z`reasc`
ultimele limite ale universului s`u, apoi se rezem` de sp`tarul
fotoliului ei. Dup` ct timp va reveni oare aici?
F`cur` o escal` de cteva ore la Singapore [i profitar`
pentru a face o scurt` vizit` doamnei Kee Lun [i fiicei sale.
Kim nu-[i pierduse timpul dup` prezentarea de mod`.
Strnsese o serie de desene pe care Kate hot`r\ s` le duc` la
Londra pentru a le prezen]a cuno[tin]elor sale.
Tn`ra adunase de asemenea fotografiile de la prezentarea
de mod` ap`rute \n presa local`. Una din fotografii o
reprezenta pe Lorna [i pe Kate \n decorul familiar al hotelului,
PAVILIONUL DE VAR~ 141
alta reprezenta grupul de organizatoare ale manifest`rii
\mpreun` cu manechinele. |n spatele scaunului pe rotile al lui
Kim, Kate a recunoscut, cu strngere de inim`, profilul [i
umerii largi ai lui Brad Sheridan, \ntr-o discu]ie cu Fay Slessor.
Am comandat noi tiraje, declar` Kim. V-ar face pl`cere s`
vi le trimit?
Kate cl`tin` din cap. Gura ei surdea, dar ochii erau tri[ti.
Asta era tot ce-i va r`mne
Cu toat` am`r`ciunea n`scut` din noua cunoa[tere a ei
\ns`[i, se descoperea chiar geloas` pe Fay. Numai pentru c` se
g`sise lng` Brad cnd fusese f`cut` fotografia. Se \ntreba dac`
i se dest`inuise cum n-o f`cuse niciodat`. Ce pu]ine lucruri
[tia despre el! {i ct de slab` era! Desperat`, \ncerca s`-[i
spun` c` era vorba de un scurt episod f`r` importan]`. Brad
era un b`rbat seduc`tor c`ruia pu]ine femei i-ar fi putut
rezista. Ea nu era nici prima, nici ultima. O dat` revenit` la
Londra, \n cercul prietenilor [i a rela]iilor sale profesionale, \l
va uita
Se ag`]` de aceast` idee tot timpul drumului de la
Singapore la Bahrein [i de la Bahrein la Londra.
Cnd cobor\ din avion, reg`si cenu[iul rece al unei
dimine]i de noiembrie. Apartamentul ei nu i se p`ru deloc
primitor. |[i f`cu de lucru cu golirea valizelor pentru a se
lupta cu deprimarea, apoi se ocup` de aprovizionare,
deoarece frigiderul [i dulapurile erau goale. Str`zile [i
magazinele \mbr`caser` deja podoabele de Cr`ciun. Moralul
lui Kate nu avu de c[tigat din atta lucru. Niciodat` nu
\ntmpinase cu mai pu]in entuziasm s`rb`toarea Cr`ciunului!
142 ROBERTA MICHELS
Dar aceste prime s`pt`mni au fost cele mai rele. Se
strecur` din nou \n pielea ei de manechin [i de model, \n
atmosfera de lux [i de str`lucire artificial` cu care era
obi[nuit`.
Cr`ciunul a sosit [i o dat` cu el un num`r de c`r]i po[tale
cu timbre exotice [i o scrisoare de la Lorna Van Hahn. Dou`
rnduri \i atraser` aten]ia: Apropo, Brad a venit s` petreac`
un lung weekend cu noi. A cump`rat acea cas` [i luna viitoare
i se va \ncredin]a conducerea noului departament
tehnologic.
Kate se sim]i din nou cople[it` de am`r`ciune [i de regrete.
|[i petrecuse Anul Nou cu p`rin]ii \n Sussex [i primi \n
mod ironic un fel de declara]ie. Un oarecare Jeremy, bogat,
fermec`tor [i destul de seduc`tor \i propunea o c`s`torie de
prob` de [ase luni.
Este cea mai bun` modalitate de a constata dac` suntem
f`cu]i unul pentru altul, \i spuse el lund-o \n bra]e. Dac`
rezultatul este pozitiv, la sfr[itul celor [ase luni vom legaliza
leg`tura noastr`.
Kate se desprinse din \mbr`]i[area lui.
Nu, Jeremy. Nu cred \n c`s`toriile de prob`.
Dar credeam
|l privi cu r`ceal`.
Aveai ideile obi[nuite despre manechinele care schimb`
b`rba]ii ca pe rochii, nu-i a[a? Ei bine, te \n[eli. Este o munc`
extenuant` [i dac` este \ncununat` de succes, asta se
datoreaz` eforturile noastre.
PAVILIONUL DE VAR~ 143
Kate! M` surprinzi
M` surprind pe min` \ns`mi, r`spunse ea. Dar dac` te
gnde[ti uneori la mine, Jeremy, descrie-m` ca pe o persoan`
de mod` veche, care crede \nc` \n dragoste [i \n c`s`torie.
Oh! Kate, este incredibil!
Totu[i, este adev`rat.
Brusc, o prinse de umeri [i o privi cu aten]ie.
Kate, \ncerci s` m` duci cu vorba? Exist` un b`rbat \n
via]a dumitale?
Nu! Nimeni! exclam` ea.
Sunt convins de contrariul, afirm` el, cu privirea a]intit`
pe fa]a ei \ntoars`. Asta se vede
|n timpul zilelor urm`toare, Kate se sim]ea p`r`sit` [i
nec`jit`. Din fericire, \i r`mnea ultima solu]ie salvatoare: s`
lucreze [i iar s` lucreze, [i de preferin]` \n str`in`tate. Se duse
s`-i cear` lui Bart s`-i satisfac` dorin]ele.
Ce se \ntmpl`? o \ntreb` el zmbind. Jeremy este prea
ner`bd`tor?
Nu, oft` ea. Eu sunt cauza.
Hm! F`cu el. Este foarte serios, atunci!
Avea o expresie atot[tiutoare. Kate \n]elegea: era inutil s`
se ascund` de el, deoarece [tia totul! El \[i frec` gnditor
nasul.
S` vedem, unde te-a[ putea trimite? Nu \n Orient,
presupun?
Kate se \nro[i.
N-are importan]` unde. Pot face orice. Z`ri bro[ura unei
agen]ii de voiaj pe birou.
144 ROBERTA MICHELS
Ceva ca asta, de exemplu!
Of! Katy! Katy! f`cu el, cu un aer fals [ocat. Tu nu e[ti
genul acela! Am petrecut luni [i luni de zile s` f`uresc
personajul t`u de frumuse]e misterioas` [i rafinat` [i tu ai vrea
s` pozezi \n costum de baie pe o plaj`? Spune-mi cine este? |l
voi omor\ pentru c` mi-a f`cut asta!
Nu-i nevoie, r`spunse Kate. {i ce se aude de la Universal
Chemical?
Bart se r`sturn` pe sp`tarul fotoliului s`u.
Exist` \nc` dificult`]i. Vor scoate un nou material textil
minune, ne[ifonabil, care nu se p`teaz`, dar au probleme cu
culoarea.
El se ridic` \n picioare.
Deocamdat`, s` nu mai vorbim despre asta. Dar vino s`
bei ceva. Vom vorbi despre viitorul t`u.
Se ]inu de cuvnt. |n urm`toarele dou` luni, Kate f`cu
turul capitalelor europene. |n februarie era \n Maroc, apoi
f`cu o scurt` escal` la Paris [i \n martie era \n Jamaica.
Fotografiile pentru care trebuia s` pozeze erau comandate
de principalul rival al lui Universal Chemical. Trebuia s`
lucreze cu Hillary Peters, unul dintre fotografii ei prefera]i [i
cu Simon Devine.
Nu lucrase \nc` niciodat` cu acesta din urm`, dar dup`
dou` zile de ne\n]elegeri, se s`turase deja. Simon era un
manechin masculin dintre cei mai buni, dar era arogant,
vanitos [i dominat de un spirit critic foarte sup`r`tor pentru
anturajul lui.
PAVILIONUL DE VAR~ 145
|n ziua aceea, bomb`nea deoarece mica plaj` aleas` pentru
pozat era prea celebr` \n lumea fotografiei publicitare. Voia
ceva original!
Hillary \i explic` lini[tit punctul lui personal de vedere,
apoi se preg`ti s` lucreze, \n timp ce Lindy, machiora, \ntindea
o oglind` lui Kate pentru ultimele retu[uri.
Cnd fu gata, urm` \nc` un sfert de or` de discu]ii [i de
\nfrunt`ri cu Simon, apoi Hillary \ncepu s`-i fotografieze din
toate unghiurile.
|nal]` capul, Kate las`-l mai jos \ndoaie pu]in
genunchiul \nchide ochii. Prive[te-l pe Simon Simon,
apleac` p`l`ria pu]in mai mult pe fa]a lui Kate
Cu pl`cere, murmur` Simon cu mali]iozitate.
Bun, acum, arunc-o \n aer! Rzi, Kate!
Hillary se agita \n toate sensurile \n jurul lor.
Acum, Simon, apleac`-te asupra ei. Fii serioas`, Kate!
Prive[te-l cu ardoare Haide, drag`, \ncearc` s` pari c` nu-l
vrei dect pe el!
Este incapabil` de a[a ceva, se auzi o voce.
Hillary privi uluit \n jurul lui.
Ce naiba morm`i el.
Kate era ct pe ce s` le[ine.
Trebuie s` fi visat. Aceast` voce profund`, ironic` nu era
posibil!
Cine naiba sunte]i? izbucni Hillary \n momentul cnd un
b`rbat \nalt se \ndrepta spre ei.
Brad! murmur` Kate.
Un surs \ncntat lumin` fa]a lui Hillary.
146 ROBERTA MICHELS
Oh! Perfect! Fermec`tor, Katy! R`mi a[a! Asta este!
Minunat!
Brad \naint` pe nisipul sidefiu [i, ignornd exclama]ia
furioas` a lui Simon, ajunse la Kate. O \mbr`]i[` [i o ]inu un
moment lng` el \nainte de a o l`sa s` se desprind`. Ochii s`i
enigmatici \i cercetar` pe cei ai tinerei femei.
Sunt singurul b`rbat care te poate face s` iei aerul acesta,
spuse el.
Kate se sprijini de el. Fa]a ei se iluminase [i nu mai p`rea
deplin con[tient` de ce era \n jurul ei. Deodat`, lumea
devenea pentru ea un nor pe care plutea fericit`.
Ei bine, asta-i bun`! remarc` Simon nemul]umit.
Nimeni nu-i acord` aten]ie. Hillary era dintr-o dat` foarte
absorbit de aparatele lui [i Lindy nu pierdea nimic din
spectacol.
Brad \[i aplec` u[or capul [i o s`rut` \ncet pe Kate, hot`rt.
Pentru Kate, era deruta complet` a min]ii [i a corpului ei.
Hillary rse pe \nfundate [i se rug` s` aib` destul` pelicul`.
Lindy oft`.
Te vor omor\ cei de la M`tase de vis, exclam` Simon la
adresa fotografului. Este plin de femei b`trne acolo; ele sunt
foarte scor]oase [i vor fi complet [ocate!
Nu este pentru M`tase de vis r`spunse Hillary pe un
ton absent.
Dar oh! Bun, foarte bine! Dac` nimeni nu se mai
sinchise[te de nimic
Simon se \ndep`rt` ridicnd din umeri.
PAVILIONUL DE VAR~ 147
|n sfr[it, Kate redeveni con[tient` de lumea \nconjur`toare.
Cu regret, se desprinse din \mbr`]i[area lui Brad.
Mama ta \]i transmite toat` dragostea ei, \i declar` acesta.
Ai observat? }i-ai uitat acolo cerceii de jad.
Da nu, credeam c` i-am pierdut. Dar ce surpriz`
Este pu]in cam trziu s-o spui, dulce Kate, f`cu el cu
vechea lui ironie \n fundul ochilor. Pentru a fi complet sincer,
am avut parte de o primire de care eram destul de departe s`
m` a[tept!
Kate rse \ncet.
Cea a lui Simon n-avea nimic foarte agreabil! Vino s` faci
cuno[tin]` cu Hillary.
Cei doi b`rba]i \[i strnser` minile.
Veni]i s` bem ceva, zise Hillary.
Se \ndreptar` spre ma[ina echipei.
Kate ajunsese \ntr-un fel de buim`ceal`. |n timpul scurtului
drum de \ntoarcere spre hotel, avu bizara senza]ie c` iese din
ea \ns`[i [i se urm`re[te vorbind [i mi[cndu-se lng` un
necunoscut \n pantaloni albi [i c`ma[` verde. {i de la un
minut la altul, vechea barier` de circumspec]ie se ridica \ntre
ei mai solid` ca oricnd!
Unde ai descins? \ntreb` ea politicos dup` ce se a[ezar`
la o mas` pe terasa hotelului.
Aici.
Aici?
Brad \[i scoase ochelarii de soare.
Acest hotel este deschis tuturor, draga mea Kate.
Hillary izbucni \n rs [i-[i goli paharul dintr-o \nghi]itur`.
148 ROBERTA MICHELS
Lua]i altul, propuse Brad.
Hillary scutur` din cap.
Am poft` s` merg s` m` scald. Vii, Simon? Z`resc acea
mic` frumuse]e bronzat`, lng` piscin`. A[teapt` cu
ner`bdare s`-]i admire pectoralii
Simon c`sc` [i se ridic`.
Datoria m` cheam` po]i s` m` ier]i dac` te p`r`sesc,
iubito? \i spuse el lui Kate.
Ea \i adres` un surs artificial.
Publicul t`u are nevoie de tine. Pe disear`!
Brad \l privi pe Simon plecnd \ntr-o t`cere expresiv`.
Ei bine? \ntreb` el \ntorcndu-se c`tre Kate.
Ei bine, ce?
Ce-ar fi s` c`ut`m un loc mai izolat?
Kate se ridic` [i-[i netezi fusta cu o mn` nesigur`. Brad o
prinse de cot [i o conduse spre gr`dina care m`rginea plaja.
Ea se pref`cu absorbit` \n contemplarea unor tufe de
poinsetia cu frunze de un ro[u-purpuriu.
Cineva mi-a oferit unul la un Cr`ciun, suspin` ea. Toate
frunzele au c`zut.
Nu te-am urm`rit pn` aici ca s` vorbim despre
poinsetia, spuse Brad cu o voce t`ioas`.
M-ai urm`rit? Cum de erai la curent cu prezen]a mea aici?
Am emo]ionat-o pe mama ta prin intermediul costisitor
al telegramelor. Te-ai mi[cat mult \n aceste ultime s`pt`mni,
draga mea, declar` cu un aer atot[tiutor: Paris, Roma, Bonn,
Amsterdam, Tanger, Rabat
PAVILIONUL DE VAR~ 149
Ai uitat Copenhaga.
Kate!
Ea scoase o exclama]ie [i continu` rapid:
|mi pare r`u, dar n-am primit niciodat` vreo telegram`.
Bine\n]eles! Am rugat-o pe mama ta s-o contacteze pe
m`tu[a ta [i am pl`tit anticipat r`spunsul cu privire la
deplas`rile tale.
Cum? Dar cnd ai v`zut-o pe mama? {i cum ai aflat de
cerceii mei?
Am petrecut ultimul weekend cu p`rin]ii t`i, \nainte de a
veni aici, spuse el flegmatic.
Cum?
Da! De fapt, am fost primit ca un membru al familiei. Am
dormit chiar \n patul t`u!
|n ai dormit \n camera mea?
Doar n-ai fi vrut s` dorm pe verand`?
Kate nu-[i mai putea g`si cuvintele.
M-am gndit la tine toat` noaptea!
Ei \i era cnd frig, cnd cald, de furie.
Nimeni nu m-a pus la curent? Dar cine te crezi? Sper c`
ai avut co[maruri!
Nu! Haide, Kate, n-ai nimic dintr-un personaj de co[mar.
Dar trebuie s` admit: visurile mele nu erau \n \ntregime
satisf`c`toare.
|ntr-un cuvnt, te-ai sim]it ca acas`!
P`rin]ii t`i m-au primit foarte bine.
Nu ca mine, f`r` \ndoial`!
Exact!
Brad ridic` mna spre o ramur`.
150 ROBERTA MICHELS
Ce inten]ionezi s` faci? \ntreb` ea.
Asta!
El f`cu o barier` din bra]ele lui.
M-am s`turat pn` peste cap de ostilitatea ta.
|n cazul acesta, de ce ai venit? Nimeni nu te-a obligat
Am venit pentru c` doresc s` ob]in un r`spuns. Nu te voi
l`sa s` pleci pn` nu mi-l dai.
Ea cercet` \mprejurimile cu o privire speriat`. Minile lui
Brad se strnser` pe umerii ei.
N-am considerat niciodat` un nu, drept un r`spuns
veritabil, Kate, spuse el pe acela[i ton [i n-am nici o inten]ie
s`-mi schimb p`rerea acum.
Ce r`spuns a[ putea s`-]i dau? \ntreb` ea, cu ochii ridica]i
spre tr`s`turile lui ne\ndur`toare. Ce am de c[tigat din asta?
Po]i s` r`spunzi da, Kate [i s` c[tigi satisfac]ia de a face
s` cad` o dat` pentru totdeauna aceast` barier` infernal` \n
spatele c`reia te retragi cnd m` apropii de tine. Vreau s` [tiu
de ce, Kate?
M` doare!
Strnsoarea lui nu sl`bi.
O s` te doar` [i mai r`u, dac` nu \ncetezi s` m` chinuie[ti
cu eschiv`rile tale, scr[ni el.
E[ti nebun! Las`-m` s` plec!
Nu \nainte de a avea un r`spuns clar. De ce te
\nc`p`]nezi s`-]i negi sentimentele, cum sunt [i ale mele?
Nu este adev`rat.
N-o s` m` convingi de contrariul. M` dore[ti la fel de
mult cum te doresc [i eu.
Aproape o scutura, acum.
PAVILIONUL DE VAR~ 151
Recunoa[te!
Niciodat`! Oh! Nu po]i s` m` la[i \n pace?
O strnse cu putere \n bra]e [i puse st`pnire pe gura ei.
Furia [i frustrarea f`cur` din acest s`rut un gest imperios care o
r`ni pe Kate. Kate era prizoniera acestor bra]e de o]el [i corpul
ei \ndura c`ldura celui al lui Brad, ca [i cum voia s` fac` s`
topeasc` \n ea orice urm` de rezisten]`. Apoi \[i \nfund` fa]a la
pieptul ei cu un geam`t. Minile lui o mngiau cu \nfl`c`rare.
Cum a[ putea ajunge pn` la tine?
Buzele lui alergau cu desperare peste p`rul ei ca m`tasea.
De ce fiecare pas spre tine, fiecare \ncercare de a te
atinge se termin` cu un e[ec? De ce m` ur`[ti [i \n acela[i timp
r`spunzi avansurilor mele?
O dep`rt` de el [i ochii lui o cercetar` cu insisten]`.
Despre ce este vorba, Kate? Acum ar trebui s` [tii!
Buzele lui Kate se mi[car`, dar nu ie[i nici un sunet, cu
excep]ia unui mic geam`t. Nu mai avea puterea s` lupte, nu mai
avea cuvinte s` ocoleasc` \ntreb`rile ne\ndur`toare la care nu
mai putea r`spunde dect prin adev`r. Deodat`, corpul o tr`d`
[i lacrimile \i invadar` ochii. Se \nfior`, se \ntoarse pentru a
\ncerca s` le ascund`, [i-l auzi pe Brad mumurnd ne\ncrez`tor.
Oh! Nu Katenu!
O prinse \n bra]e [i \ncepu s-o legene, apoi o oblig` s`-[i
ridice b`rbia spre el.
Sper c` nu este din cauza mea ]i-am f`cut att r`u?
El \ntinse mna [i-i atinse obrazul ud de lacrimi. Cu o
blnde]e de nedescris, \i atinse u[or cu buzele pleoapele
l`sate \nainte de a-i strnge capul la piept.
152 ROBERTA MICHELS
Oh! Kate, murmur` el, ce pot face oare s`-]i c[tig
dragostea [i respectul?
Aceast` tandre]e nea[teptat` \nvinse ultima rezisten]` a lui
Kate. Era prea mult pentru ea! |ntr-un gest convulsiv de
\nfrngere, ced`, se pred` \n sfr[it extazului [i agoniei
dorin]ei ei arz`toare.
Nu [tiai? suspin` ea cu o voce frnt`. C[tigase[i de la
\nceput. Oh! De ce, de ce te-ai \ntors?
El p`str` un moment de t`cere, ct o eternitate, apoi [opti:
Pentru c` nu puteam tr`i f`r` tine, draga mea.
Draga mea! Cuvintele o str`b`tur` [i se \ntreb` dac`
auzise bine. |[i ridic` spre el ochii \nce]o[a]i de lacrimi.
Brad, vrei s`. spui.
|ntocmai, Kate, aproape m-ai \nnebunit \n aceste ultime
trei luni. Dar eu nu mai puteam a[tepta Trebuia s` te v`d!
Ea scutur` din cap, ne\ndr`znind \nc` s` cread`.
Adev`rat? Tu tu m` iube[ti?
Dac` te iubesc? Dumnezeule! Ct te iubesc! Nu vei [ti
niciodat` ct de mult, secretoas` mic`!
Cerul p`ru c` se aprinde [i Kate \l privi pe Brad cu ochi
str`lucitori. Rdea [i plngea \n acela[i timp.
Oh! Brad! Dac` cel pu]in m-ai fi l`sat s` ghicesc, s`-mi la[i
o speran]`.
Oh! Dumnezeule din Cer! suspin` el.
El puse cap`t oric`rei discu]ii printr-un lung s`rut plin
de foc.
Dup` mai multe minute, Brad propuse:
PAVILIONUL DE VAR~ 153
Dac` am face o plimbare? |]i reamintesc: ai s`-mi dai
cteva explica]ii.
Nu sunt singura, replic` ea.
El ridic` o ramur` ca s-o lase s` treac`.
|]i datorez adev`rul, spuse cu o voce sc`zut`. Interesul t`u
pentru mine, mi se p`rea c` provine din dou` motive diferite:
primul era s` ob]in informa]ii cu privire la Walt Marlow [i
{i?
Sub \mbr`]i[area lui, ridic` foarte u[or din umeri.
|mi imaginam c` sunt pentru tine obiectul unei simple
aventuri trec`toare.
O aventur`? Oh! Kate dar te vreau pentru tot restul
vie]ii mele! Numai c` nu mi-ai dat niciodat` ocazia s` m`
apropii de tine. Nu fizic, vreau s` vorbesc despre acea
apropiere pe care o aduce \ncrederea. Te ghiceam nelini[tit`,
foarte nelini[tit`, \]i era team`, dar nu \ndr`zneam s`-]i fac
dezv`luiri \nainte de a [ti ct de apropiat` erai de Marlow. M`
intrigai, m`rturisesc. Mai \nti, te-am crezut indiferent` [i chiar
ostil` fa]` de el. Apoi, te-ai schimbat. Cu ct trecea timpul, cu
att \ntrevedeam mai multe groz`vii. Familiile voastre poate v`
destinaser` unul altuia, din motive financiare [i altele.
Oh! Nu, [opti Kate.
Poate ]i se pare o nebunie, acum, dar pe vremea aceea
erai att de \ndep`rtat`, att de rece. Chiar \n ziua aceea, \n
lagun`, unde am \ncercat \n sfr[it, \mi ie[isem din min]i [i
te \nvinuiam.
Kate r`mase t`cut`. Amintirea acelor momente r`m`sese
gravat` \n memoria ei.
El continu` cu o voce \nceat`:
154 ROBERTA MICHELS
Cnd m` gndesc, trebuie s` fi trecut \n ochii t`i drept un
b`rbat care punea mereu \ntreb`ri. Dar \l b`nuiam deja pe
Marlow, [i pu]in dup` aceea, m-ai l`sat s` cred c` exist` o
\n]elegere \ntre voi. Numai din cauza unei observa]ii a Lenei
Maddison am \nceput s` \ntrev`d adev`rul.
Cum? Ce-a spus? \ntreb` Kate.
Ei bine, era la club, \ntr-o sear` Tom vorbea despre
zilele de odinioar` din Malaysia cu o anumit` nostalgie. Apoi,
Lena a spus: M` \ntreb dac` a existat vreodat` ceva adev`rat
\n aceast` poveste \n leg`tur` cu Leila [i John?
Kate se \ncord` [i se \ntoarse.
Numele de Leila nu-mi spunea nimic, dar am observat
o privire de avertisment a lui Tom c`tre so]ia lui, urm` Brad.
Dar Lena avea \ncredere \n discre]ia mea [i mi-a povestit
accidentul Leilei [i zvonurile care circulaser` \n vremea
aceea. Atunci, Tom Maddison a f`cut aluzie la Walt Marlow.
Dup` p`rerea lui, Marlow fusese cel care r`spndise acele
zvonuri.
Nu, suspin` Kate, exista o parte de adev`r \n acele
brfe.
|n cteva cuvinte, \i relat` p`]aniile tat`lui ei cu Leila [i felul
\n care Walt [tiuse s` profite pentru a-l teroriza.
B`nuisem, \ncuviin]` Brad. |nc` de la \nceput \l b`nuiam
pe Marlow c`-l are cu ceva la mn` pe tat`l t`u [i se serve[te
de asta pentru ca s` te amestece \n afacerile lui dubioase. Dar
\mi era imposibil s` te \ntreb, eu care te iubeam, dac` era]i
victime, tat`l t`u [i cu tine, ale unui [antaj \n leg`tur` cu
moartea unei alte femei. M` urai destul [i a[a!
PAVILIONUL DE VAR~ 155
Nu te uram, m`rturisi ea. Mi-era team` de tine. Nu [tiam
totul, dar m` temeam s` nu-i faci r`u tat`lui meu.
Bra]ul \nso]itorului ei o strnse pu]in mai tare. Mergeau
\ncet, \nl`n]ui]i.
Mai am ceva s`-]i spun, recunoscu Brad oprindu-se sub
un plc de palmieri. La Singapore, am f`cut o anchet` \n
leg`tur` cu Leila Denton. Un misionar b`trn pe care \l
cunoscusem mi-a vorbit de ea. Este adev`rat, avusese o
copil`rie [i o tinere]e foarte nefericite. Dar la [aisprezece ani,
a fost ct pe ce s` distrug` c`s`toria unui tn`r plantator.
Revenit` la Singapore, a avut una sau dou` alte leg`turi, apoi
l-a cunoscut pe tat`l lui Walt. Toat` via]a ei suspinase dup`
fericire. Era pu]in dezechilibrat` [i faptul de a ajunge \n casa
unui b`rbat a c`rui prim` c`s`torie fusese foarte fericit` n-a
aranjat lucrurile. A fost o tragedie teribil`, dar tat`l t`u, nu
poate fi blamat pentru asta.
Kate cl`tin` din cap. Privirea i se pierduse \n orizontul care
b`tea \n albastru.
Ai nout`]i despre Walt?
Walt?
Vocea lui Brad se \n`sprise.
Nu-l regre]i, sper?
Eu puneam o simpl` \ntrebare!
Nu-]i va mai face necazuri, cred, r`spunse el t`ios. |n
noaptea cnd te-am \nso]it, [tiam unde te duceai. Nu
doream nicidecum s` pun mna pe servieta aceea
blestemat`, aveam deja destule dovezi \mpotriva lui, dar
]ineam s` te protejez.
156 ROBERTA MICHELS
Atunci, ai [tiut tot timpul? Tata \]i \mp`rt`[ise b`nuielile lui?
Da.
Sunt fericit`, spuse ea cu un sentiment de mul]umire.
Urm` o t`cere [i ea a[tept`, cu inima b`tnd, alte
cuvinte
Brad se aplec` spre ea. Se pref`cu interesat` de zborul
unui fluture.
Am nout`]i despre Kim, spuse el. Lorna Van Hahn
inten]ioneaz` s-o duc` \n Statele Unite pentru a fi \ngrijit`.
Probabil va putea s` mearg` din nou dup` o opera]ie
adecvat`.
Nu erau tocmai cuvintele pe care le a[tepta. Totu[i, Kate se
al`tur` preocup`rii lui Brad.
Kim mi-a scris [i mie. Tocmai a semnat un contract cu o
mare cas` de mod`. Iat-o lansat`, acum! Sunt foarte fericit`
pentru ea. Are mult talent.
Fluturele reveni [i atinse u[or p`rul tinerei.
Kate, relu` Brad, n-ar fi timpul s` ne gndim la viitorul
nostru, \n loc s` vorbim despre trecut [i despre alte persoane?
Poate
Sim]i pe [oldul ei c`ldura minii lui. Nu \nceta s` se mire
de puterea lui Brad de a-i trezi feminitatea cu un simplu gest.
{tii bine, insist` el. N-am inten]ia s` a[tept foarte mult
timp. Cte contracte mai ai de \ndeplinit?
Ea se gndi rapid.
Mai multe, m` tem. Trebuie s` le onorez, dragule.
Sunt convins, dar ct de mult ]ii la cariera ta, Kate? Nu
sunt un om de mod` veche care s` sus]in` domina]ia
PAVILIONUL DE VAR~ 157
b`rba]ilor asupra femeilor! M` fere[te Dumnezeu s` m` opun
independen]ei de spirit de care dai dovad` sau personalit`]ii
tale. Dar nu sunt b`rbatul care s`-mi las so]ia s` fac`
\nconjurul lumii cu o echip` de b`ie]i de via]`, iar eu s`-mi
petrec timpul \ntrebndu-m` de ce ei reu[esc acolo unde eu
am dat gre[!
Dar ai dat gre[?
Kate se ridic` \n vrful picioarelor [i \[i trecu bra]ele sub]iri
\n jurul gtului s`u. Toat` rezerva ei disp`ruse acum, [i o
lic`rire mali]ioas` str`luci \n ochii ei.
Nu [tii c` e[ti singurul b`rbat care a c[tigat?
Ar fi preferabil pentru tine, afirm` el pe un ton fals
amenin]`tor supunndu-se invita]iei pl`cutei ei \mbr`]i[`ri.
Cnd vei fi liber` de orice angajament?
La \nceputul lui mai, cred, poate pu]in mai curnd. Va
trebui s`-l v`d pe Bart, \nainte.
Kate \[i mu[c` buzele. Bart nu va fi deloc \ncntat de aceste
nout`]i!
Ct timp \mi po]i acorda \n urm`toarele dou` s`pt`mni?
murmur` el lng` urechea ei.
Att ct vei dori dac` m` urmezi la Londra, spuse ea
cu o voce ispititoare.
Londra! morm`i el. Nu m-au pl`tit cu aur pentru truda
misiunii \ncredin]ate. Oh ar merita totu[i osteneala!
Ascult`, Kate!
Se redres` [i privirea lui redeveni serioas`.
|mi \ncep noile \ns`rcin`ri \n dou` s`pt`mni, la depar-
tamentul de tehnologie din Mahore. {i am cump`rat o cas`
158 ROBERTA MICHELS
{tiu.
El \[i ridic` sprncenele.
Informa]ia circul` rapid, \n zilele noastre. Dar este o cas`
cu totul special` tu e[ti o tn`r` prea celebr` pentru a tr`i
acolo. |n plus, mi-e team` c` nu va fi loc [i pentru mine.
|l privi \ndelung \n adncul ochilor. Apoi exclam`:
}i-a spus!
Era un secret? \ntreb` el cu blnde]e.
Nu, nu tocmai. Era vorba numai de un vis vechi al unei
feti]e prostu]e.
Nu cred
Ochii lui luaser` o expresie foarte tandr`.
Asta se nume[te uneori predestinare, dragostea mea!
Deodat`, \i prinse \ncheieturile [i o trase pe nisipul argintiu.
|ntoarce-te curnd, Kate. |ntoarce-te curnd la mine! La
mica noastr` plaj`, la casa cu cochilii unde se vor juca, sper,
copiii no[tri. Am atta nevoie de tine!
Oh! Dragul meu
Cu toate \ndoielile alungate, sigur` de viitorul dragostei
lor, se cuib`ri \n bra]ele lui. |nainte de a se topi \n s`rutul lor,
ea suspin`:
Pe curnd pe plaja minunatelor reveniri.
Sfr[it
PAVILIONUL DE VAR~ 159

S-ar putea să vă placă și