Sunteți pe pagina 1din 156

RUTH OWEN

Floarea de lotus
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
GHEORGHE MARIN
ALCRIS
Capitolul 1
Dac` mi s-ar fi spus c` verile la Hong Kong sunt att de
umede, m-a[ fi gndit de dou` ori \nainte de a-mi re\nnoi
contractul....
Cu invita]ia cartonat` drept evantai, Anne Hunter \[i f`cea vnt
cu mici gesturi nervoase. De obicei, se relaxa la \ncnt`toarele
serate organizate de guvernatorul general, care o distr`geau de la
reportajele sobre pe teme financiare sau politice. Dar, \n seara
asta, prezen]a sa dezv`luia mai curnd o ultim` tentativ` de a
ajunge la cap`tul unei c`ut`ri precise.
Apropo de umiditate, observa c` cineva nu pare s` sufere
din aceast` cauz`. Prive[te-l pe tipul acela fantastic, \n costum alb.
Madge Rogers era [i ea reporter al Agen]iei de pres` "United
News.
Ea avea privirea a]intit` asupra unui mic grup de b`rba]i prin[i
\ntr-o discu]ie \nsufle]it`.
Aparent foarte calm`, perfect coafat`, \mbr`cat` \ntr-o rochie
ro[ie cro[etat`, Anne nu d`dea nicidecum impresia c` se sufoc`
\n jilavul Hong Kong. |ntoarse capul [i aten]ia \i fu atras` imediat
de un eurasian cu o \nf`]i[are remarcabil`.
Ai dreptate, Madge, este foarte seduc`tor. Dar, \n acest
moment, am alte preocup`ri.
|[i l`s` privirea s` r`t`ceasc` peste sala arhiplin`, dar ca
\ntotdeauna, senzualitatea gurii sale \i contrazicea aerul sever [i
hot`rt.
Nu cuno[ti \ntr-adev`r pe nimeni care s` m` prezinte lui
Edward Payton?
|i trebuia neap`rat un articol despre acest b`rbat, dac` nu voia
s` spun` adio muncii sale foarte avantajoase de jurnalist` inde-
pendent`.
Madge morm`i:
|]i repet pentru a suta oar`: nu. N-am aceast` [ans`. {i, dac`
a[ avea, a[ rezerva o asemenea \ntrevedere pentru mine.
Anne suspin`.
Bine. |]i mul]umesc, totu[i. Se \ndrept` spre ie[ire,
indiferent` la privirile admirative care o urm`reau.
|nalt` [i zvelt`, Anne ar fi avut \ntru totul \nf`]i[area unui
manechin, f`r` pieptul ei dezvoltat. Fa]a de por]elan atingea
aproape perfec]iunea starurilor: un nas u[or coroiat, buze pu]in
cam c`rnoase... Dar ochii ei erau extraordinari. De un cenu[iu
\ntre matitatea cositorului [i luciul platinei, reflectau inteligen]a
[i profunda ei sensibilitate.
6 RUTH OWEN
Scuza]i-m`...
Se strecur` printre o mas` cu gust`ri [i spatele unei doamne
corpolente, \nc`rcat` de diamante, care strngea \ntre degetele
gr`sulii o felie de pine pr`jit` cu brnz` vizibil unsuroas`.
Nimic din \nf`]i[area sa delicat` nu tr`da rigoarea intelectual`
care atr`gea admira]ia colegilor. Patru ani \i fuseser` suficien]i
pentru a i se recunoa[te stilul nervos, aptitudinea de a \n]elege
evenimentele [i perspicacitatea de a le relata.
Hunter! Pe aici!
|l v`zu pe patronul s`u \ndep`rtndu-se de un mic cerc de
demnitari foarte cunoscu]i \n Hong Kong.
Cariera lui Dick Tabor \ncepuse \n timpul r`zboiului din
Coreea. Acum, era considerat un eminent specialist \n
problemele Extremului Orient [i editorialul s`u s`pt`mnal era
difuzat de trei sute de ziare din \ntreaga lume.
Ce s-a \ntmplat, Dick?
|i adres` un surs c`lduros acestui b`rbat care \[i p`strase
ne[tirbit` sensibilitatea, \n ciuda celor vreo treizeci de ani
petrecu]i \n mijlocul dezastrelor [i tragediilor.
Pleci deja?
M` \ntorc la birou. Vreau s` bat la ma[in` o prim` dare se
seam` asupra recep]iei.
Dac` mai \ntrziai pu]in, ai fi avut [ansa de a-l \ntlni \n
sfr[it pe Edward Payton. }in la acest articol... Sau te trimit la Hak
So Wan. Aceasta era gluma lor preferat`. La Hak So Wan nu se
\ntmpla niciodat` nimic...
FLOAREA DE LOTUS 7
Dick scoase un pachet de ]ig`ri din buzunarul vestonului s`u
\n carouri, veritabil` excentricitate \n aceast` mul]ime de costume
elegante.
Serios, se spune c` Payton [i-ar putea face una dintre rarele
sale apari]ii \n public.
|n cazul acesta, nici chiar o hait` de cini s`lbatici nu m` va
decide s` plec.
Dick o \n]elegea. Propria lui carier` nu demarase cu adev`rat
dect dup` mai multe exclusivit`]i de acest gen.
Ai un dosar substan]ial despre el?
Anne cl`tin` din cap.
Da [i nu.... A[ putea spune ce m`nnc` la micul dejun, dar
a[ fi incapabil` s`-l recunosc chiar dac` s-ar afla \n fa]a mea... Nu
exist` nicio fotografie de-a lui \n tot Hong Kongul, \]i dai seama...
}ine-te dup` el.
El lu` un pahar de pe platoul adus de chelner.
Vei sfr[i prin a g`si ceea ce cau]i, sunt sigur.
Anne preciz` primele sale impresii.
|n acest caz se afl` incontestabil un mister. {aptezeci la sut`
din pietrele pre]ioase de pe pia]a interna]ional` trec prin minile
lui. Cum [i de ce un expert de o asemenea anvergur` evit` orice
publicitate?
Dick ridic` din umeri.
Presupun c` prefer` discre]ia. Hot`rt lucru, reprezint` un
subiect de vis pentru un ziarist...
De vis sau de co[mar?
8 RUTH OWEN
Ea \[i mu[c` buza inferioar`.
Secretara sa a anulat trei \ntlniri \n ultimul moment. E un
fel de t`cere, ca [i cum oamenii se tem \ndat` ce \mi manifest
dorin]a de a-l \ntlni. Dar voi st`rui [i dac`...
Scuza]i-m`.... A]i men]ionat numele lui Edward Payton?
O voce masculin`, cu o urm` u[oar` de accent britanic veni
s`-i \ntrerup`. Ea se \ntoarse [i-l recunoscu pe eurasianul pe care
Madge i-l ar`tase pu]in mai devreme.
Da. |l cunoa[te]i?
Este un prieten foarte apropiat. Mi-a cerut s` prezint scuzele
sale guvernatorului general.
Cucerit` de acest frumos necunoscut cu snge amestecat, uit`
pu]in din decep]ia de a-l vedea pe Payton sc`pndu-i din nou. |[i
cufund` privirea \n magnetismul senzual al ochilor lui negri,
remarc` pielea mat`, pome]ii \nal]i, p`rul negru des [i acel u[or
parfum de santal care plutea \n jurul s`u. Dac` se f`cea abstrac]ie
de nasul occidental [i de elegan]a costumului s`u de m`tase alb`,
avea totul dintr-un nobil mo[tenitor al unei vechi dinastii
chineze.
Pot s` v` \ntreb de ce v` intereseaz` domnul Payton?
Cufundat` \n contemplarea figurii lui, ea tres`ri.
A[ vrea s`-i solicit o \ntrevedere pentru ziarul "Puncte de
vedere asupra lumii".
Anne sim]i un val de c`ldur` arzndu-i obrajii. Reac]iile
emo]ionale nu erau recomandate \n acest gen de activitate. Purta
\nc` cicatricele l`sate de singura situa]ie cnd amestecase totul...
FLOAREA DE LOTUS 9
O dat` era de-ajuns.
"Puncte de vedere asupra lumii?" Un nume faimos, zise el,
u[or sarcastic.
Afectat`, ea replic`:
Un ziar c`ruia anul trecut i s-au decernat dou` premii
Pulitzer.
Domnul Payton va fi, cu siguran]`, flatat. Mai ales cnd o va
descoperi pe ziarist`: o veritabil` femeie-lotus...
Devenea deliberat provocator. Ea \[i ridic` b`rbia, ceea ce avu
drept efect faptul c`-i punea \n valoare gra]ia gtului.
Mi-am \nv`]at meseria \n unele din cele mai fierbin]i locuri
ale globului. {i pot s` v` asigur c`, sub gloan]e, diferen]ele fizice
conteaz` pu]in.
Era mndr` de reputa]ia sa de bravur`. Se prezent` \n sfr[it:
Anne Hunter, de la Agen]ia "United News".
Kai Shanpei.
Arbor` un surs ironic [i ignor` mna \ntins` de ea.
Cnd inten]iona]i s`-l revede]i pe domnul Payton? \ntreb`
ea.
Mine, desigur. La ora micului dejun. Vom discuta despre
cump`rarea unor bijuterii.... Nu voi uita s`-i spun c` dori]i s`-l
vede]i.
Zmbea \ncntat, privind-o. Dar ea nu se mai gndea dect la
aceast` [ans` formidabil` de a-l \ntlni pe Payton.
|mi permite]i s` v` \nso]esc mine? Ne ve]i putea prezenta?
M` tem c` nu.
10 RUTH OWEN
El \[i temper` refuzul cu acel obicei chinezesc foarte agasant
de a se ascunde \n spatele unui surs politicos, dar glacial.
Bine. Ar fi prea mult s` v` rog s`-i transmite]i cartea mea de
vizit`?
Deschise po[eta, luptnd cu emo]ia pe care acest b`rbat i-o
provoca [i care-i contraria reac]iile profesionale.
Mul]umesc.
El puse cartea de vizit` \n buzunar, ab]inndu-se de la orice
promisiune.
Poate s` m` g`seasc` la biroul meu, \n fiecare zi, \ncepnd
cu ora opt.
Era pe punctul de a se \ndep`rta, convins` c` domnul Shanpei
n-o va ajuta deloc, cnd el o surprinse cu o \ntrebare nea[teptat`.
A]i cinat deja?
Aperitive [i [ampanie.
Abia avusese timp s` alerge spre cas` pentru a face un du[ [i a
se schimba \nainte de a se gr`bi s` ajung` la recep]ie.
Vre]i s` cina]i cu mine?
Exista \nc` o not` provocatoare \n invita]ia lui, formulat`
totu[i cu o voce blnd`.
Ah! Ace[ti ochi \ntuneca]i, de nep`truns! De unde venea oare
impresia c`-l cunoa[te pe acest b`rbat?
Ar fi o modalitate de a marca \ntlnirea noastr`, ad`ug` el cu
un surs incert.
Regret, dar trebuie s` transmit prin telex un raport la New
York.
FLOAREA DE LOTUS 11
R`ceala refuzului ei era contrazis` de c`ldura care-i \nv`luia
corpul. Se \ncord` sub intensitatea privirii lui Kai Shanpei cnd
Dick, patronul s`u, interveni:
M` ocup eu de asta, Anne. Ia-]i un r`gaz [i destinde-te,
m`car o dat`. Ai lucrat mult \n aceste ultime s`pt`mni.
Ochii Annei tr`dar` o anume suspiciune [i evit` s`-l priveasc`
pe prea frumosul eurasian.... |ntr-adev`r, via]a ei i se p`rea destul
de monoton`. O via]` de nomad, obligat` s`-[i fac` valiza la
primul pocnet din degete al patronului s`u, ca oricare reporter.
Adev`rul era crud: la dou`zeci [i opt de ani, se sim]ea singur`.
Dar o rela]ie durabil` ar obliga-o s`-[i schimbe modul de via]`.
Putea oare? Voia a[a ceva?
Se \ntoarse din nou spre Kai Shanpei. Cum s` r`mn`
indiferent` \n fa]a unei asemenea priviri care reaprindea \n ea
elanuri de mult stinse? Se pref`cu \ns`, fa]` de ea \ns`[i, c` doar
foamea o motiva.
Atunci, da, zise ea. A[ cina cu pl`cere.
Cnd sim]i c`ldura minii lui pe bra]ul ei, respir` profund.
Nici nu se punea problema s`-l lase s`-i ghiceasc` tulburarea.
V` place Hong Kongul? \ntreb` el cu o voce neutr`.
L`sau deja \n urm` casa guvernatorului, frumoasa locuin]`
colonial`, iluminat` din plin \n seara aceea.
Ea adopt` acela[i ton monden.
Ceea ce am v`zut pn` acum m-a fascinat. Din nefericire,
sunt \ntotdeauna \n plin` activitate. N-am deloc timp s` fac
turism.
12 RUTH OWEN
Va trebui g`sit` o solu]ie, zise el.
Inima Annei tres`ri: era departe de a detesta aceast` autoritate
surz`toare.
F`cur` o parte din drum cu Mercedesul lui Kai, condus de un
[ofer. Cnd ie[ir` din ma[in`, aerul p`rea \nc`rcat de miresme
extraordinare, un amestec de parfum de gardenii care venea din
Gr`dina botanic` [i mirosuri puternice de ceap` [i ghimbir, care
urcau de la m`rfurile expuse de-a lungul str`zilor.
Umerii lor se atingeau uneori \n timp ce mergeau spre
intersec]ia str`zilor Wyndham [i Queen. Puteau s` r`mn` t`cu]i,
ca cei care se cuno[teau de mult timp, iar Anne, care de data asta
nu se sim]ea obligat` s` vorbeasc`, savura spectacolul, zgomotele
[i parfumul unuia dintre cele mai frumoase ora[e din lume.
Nu remarcasem \nc` ce mult este prezent` China \n mijlocul
acestei enclave britanice... spuse ea. Mi-am petrecut tot timpul
a[teptnd ultimele [tiri la prim`rie sau la filiala b`ncii din
{anghai. Seara \mi examinez cu aten]ie dosarele, particip la
reuniuni sau m` preg`tesc pentru activitatea de a doua zi.
Povestit` \n felul acesta, via]a ei p`rea un pustiu afectiv de care
devenea brusc con[tient`.
Cnd se las` noaptea, descoperi tot farmecul Hong
Kongului, spuse el. {i ce farmec! Al unui ora[ portuar, totodat`
foarte frumos [i foarte animat.
O prinse de cot la marginea trotuarului, a[teptnd s` treac` o
coloan` de cicli[ti [i de data aceasta ea accept` f`r` re]inere gestul
lui protector. |n seara asta, f`cea o excep]ie: \[i acorda dreptul de
FLOAREA DE LOTUS 13
a fi doar o femeie care se bucura de pl`cerea companiei unui
b`rbat seduc`tor.
Nu sunte]i c`s`torit`?
Ea a[tept` s` traverseze strada pentru a r`spunde.
Divor]at`.
|mi pare r`u.
Mie nu.
|[i d`du seama imediat c` r`spunsul ei era prea brutal [i se
corect`:
Ne-am \ntlnit \n Africa de Nord. Era prima mea c`l`torie \n
str`in`tate, ca reporter. El era diplomat la ambasada american`.
... Atmosfera din Casablanca m` ap`sa. Sufeream [i unul [i cel`lalt
de dorul ]`rii. C`s`toria noastr` s-a terminat \n acela[i timp cu
contractul meu.
Anne suspin`. Se sim]ea \n mod confuz vinovat`. Era prea
obi[nuit` s` reu[easc` \n ceea ce-[i propunea pentru a accepta un
asemenea e[ec. Tulburat` de aceast` c`s`torie ratat`, \[i
\ndreptase toat` energia spre munca sa. Via]a afectiv` o ascunsese
\n adncul fiin]ei ei.
Am fi oare cu adev`rat umani f`r` amintirile noastre amare?
zise el.
Prea umani, atunci...
Nu \ncet`m s` facem din nou acelea[i gre[eli.
Aceasta era convingerea Annei. Dar [i un fel mai curnd brutal
de a-[i interzice orice nou angajament sentimental.
Un surs slab ap`ru pe buzele lui Kai.
14 RUTH OWEN
Putem s` repet`m gre[elile, aceasta nu este grav... dac`
sfr[im \ntr-o zi prin a trage \nv`]`minte.
Ea se \ntreb` ce ran` \l f`cea s` vorbeasc` astfel. Dar t`cu [i se
opri s` admire ni[te stofe somptuoase. O tn`r` frumoas` \ntr-o
rochie lung` despicat` pn` la coapse \i prezent` un rulou de
m`tase de culoarea smaraldului. Dar Anne nu se oprise dect
pentru a-[i delecta privirile.
Unde a]i vrea s` cin`m? \ntreb` Kai Shanpei.
Era \ntors cu spatele, atras de literele de aur ale unei firme de
restaurant.
Mandarinii spun c` hrana este paradisul poporului. Aici
avem o extraordinar` varietate de preparate.
|n lumina blnd` a felinarelor colorate, ea observ` umbra
umerilor lui largi, [oldurile \nguste, picioarele lungi...
Alege]i dumneavoastr`, murmur` ea.
Sim]ea att de intens dorin]a de a-l atinge, \nct fu pe punctul
s` fug`. R`mase totu[i nemi[cat`, frem`tnd dintr-o dat` de
dorin]e de ne\nfrnt.
El se \ntoarse spre Anne.
V` propun o mas` chinezeasc`.
Ea citi \n adncul ochilor lui negri o dorin]` asem`n`toare cu
a ei. Accept`.
Dac` decorul restaurantului era mai curnd banal, num`rul
mare al clien]ilor demonstra calitatea preparatelor. El \i povesti
despre ora[ul lui natal, dar ea evita s`-l priveasc` \n ochi. Se
concentr` asupra supei picante, a ra]ei fierte \ntr-un sos
FLOAREA DE LOTUS 15
dulce-acri[or, a merelor caramelizate. Totu[i, nimic n-o putea
face s`-[i uite tulburarea. A[ezat` \ntre perete [i Kai, se sim]ea
prizoniera c`ldurii lui, ca a unui furou de m`tase [i ame]it` de
vinul cel mai bun: cel al dorin]ei...
Inima Annei b`tea de emo]ie cnd ie[ir` din restaurant.
{oferul meu ne a[teapt`, zise el.
Luminile turnurilor de sticl` strnse \n jurul golfului sclipeau
ca cele mai str`lucitoare stele. Pe nea[teptate, un tunet de
petarde anun]nd c` \ncepea s`rb`torirea unui eveniment
oarecare strni aplauzele mul]imii care se plimba pe str`zile
\nguste, \n timp ce briza de var` juca \n p`rul Annei,
mngindu-i fa]a.
Se strecur` \n spatele Mercedesului negru cu scaune albe.
"Negrul [i albul: r`ul [i binele", se gndi ea mngind cu vrful
degetelor pielea imaculat`.
O impresie de pace u[ura brusc greutatea unei prea lungi
solitudini. Nu, nu va alege \ntre bine [i r`u. Dorin]a ei pentru
acest b`rbat o f`cea s` uite de orice ru[ine.
Cnd ma[ina ajunse \n fa]a imobilului ei, \[i ]inu respira]ia.
Avea impresia c` este st`pnit` de o vraj` care poate nu era
\mp`rt`[it`.
Kai \i deschise portiera [i cnd Mercedesul se \ndep`rt`, intr`
cu ea \n hol.
|naintea apartamentului ei, minile \ncepur` s`-i tremure. El \i
lu` cheia [i deschise u[a.
Dup` dumneavoastr`, zise el, cu ochi str`lucitori.
16 RUTH OWEN
Anne nu se preocupase niciodat` de a da locuin]elor sale
succesive o not` personal`. Ea voia doar un col] strict func]ional.
|n aceast` sear`, \[i d`du seama ct de gol p`rea locul unde tr`ia.
Ce dezolant! S-ar fi putut crede c` era \n peniten]`... Dar de ce se
pedepsea oare?
Am de mult` vreme o sticl` de vin fran]uzesc, zise ea. Pute]i
s-o deschide]i pn` aduc paharele?
Ave]i o panoram` magnific`. De aici se poate vedea portul
\n toat` splendoarea lui.
Nu i-am acordat niciodat` aten]ie.
Sim]ea un nod \n gt. Tr`ia de atta timp prizonier` a
propriului ei univers.
Se apropie de el, arznd de dorin]a de a descoperi lucrurile
prin ochii lui.
Da, zise ea.
Este un spectacol minunat. S-ar putea spune c` cerul se
contope[te cu p`mntul.
Pe cerul nop]ii, luminile feriboturilor, joncilor [i vapoarelor
str`luceau ca o pulbere de diamante, \n timp ce bulevardele [i
str`zile se \ncruci[au ca \ntr-o re]ea de panglici multicolore.
Kai \[i trecu un bra] \n jurul umerilor Annei, \n timp ce mna
lui liber` o c`uta pe a ei. Degetele lor se \mpletir`; frun]ile se
atinser` una de alta. P`reau doi berbeci care se c`utau... Apoi
umbrele lor se contopir`, \n timp ce duceau cu ei vinul [i
paharele \n dormitor.
Ro[ul este culoarea pasiunii, zise el cu o voce r`gu[it`.
FLOAREA DE LOTUS 17
Degetele sale suple deschiser` fermoarul rochiei de culoarea
rubinului. Apoi desf`cu cocul Annei [i-[i \nfund` degetele \n
marea de p`r blond.
Este culoarea care te atrage? murmur` ea.
El nu r`spunse. Se dezbr`c` [i el cu mi[c`ri fluide, iar ea,
goal`, \l urm`rea, orice urm` de pudoare p`r`sind-o.
A[ vrea s` [tiu, zise ea.
Sub privirea ochilor ca dou` diamante negre, dorin]a ei
devenea urgent`.
Ochii ei cenu[ii cercetau \n am`nunt corpul lui Kai: sculptura
cea mai erotic` pe care [i-o imaginase vreodat`.
... Ce \n]elegi prin femeie-lotus?
Nu-i spusese astfel la recep]ia guvernatorului?
O adev`rat` femeie-lotus are talia fin` ca a unui rulou de
m`tase....
Minile sale, f`r` s-o ating`, \i conturar` aerian talia. Apoi
degetele alunecar` pe pntecele de culoarea filde[ului,
mngindu-l \ncet.... Ea sim]i la rndu-i fiorul a[tept`rii \n
contractarea mu[chilor lui.
Are, de asemenea, o piele foarte delicat`, parfumat`, ca un
crin abia deschis.
S`rutnd-o pe gt, buzele lui sim]ir` pulsul vinelor ei.
Are sni perfec]i...
Lu` un pahar de vin pe jum`tate plin [i-l f`cu s` alunece peste
rotunjimile pieptului ei, ceea ce o f`cu s` geam` \ncet.
{i modul cum \[i ]ine capul evoc` gra]ia unei lebede...
18 RUTH OWEN
O lu` de mn`, o conduse spre pat, se opri pentru un s`rut de
foc, o f`cu s` se \ntind` pe pat, \nainte de a se culca lng` ea.
Exist` [i b`rba]i-lotus? \ntreb` ea f`r` s` ob]in` un r`spuns.
Minile Annei mngiar` duritatea mu[chilor lui [i nu-i lipsi
\ndr`zneala de a-i explora corpul, \ntr-un adev`rat ritual al
descoperirii.
Acest b`rbat era focul capabil s-o fac` s` ard`, opiul c`ruia \i va
putea fi sclav`, tortura care va l`sa urme de ne[ters. Pericol!... {i
el o antrena \ntr-un vrtej de s`rut`ri [i mngieri divine care-i
duser` a[teptarea la exasperare. |l strnse \n bra]e gata s`-l
sufoce. Corpurile lor \[i g`sir` acela[i ritm [i Anne sim]i c` trece
puntea care duce \n gr`dina desf`t`rilor, unde prezentul se
confund` cu eternitatea. Strig` cnd cunoscu o pl`cere pe care
n-o b`nuise niciodat`.
Potoli]i [i istovi]i, savurar` unul \n bra]ele celuilalt o tihn`
senin`.
Sunt fericit c` te-am cunoscut, Anne Hunter.
Ea \i auzi murmurul \n aurul p`rului ei.
{i eu la fel, Kai Shanpei.
Zmbi fericit` [i, cu vrful unghiilor, desen` pe pieptul lui un
tatuaj f`r` durere.
R`maser` mult timp \nl`n]ui]i [i, din mngiere \n mngiere,
din s`rut \n s`rut, v`zur` ap`rnd primele lic`riri ale zorilor pe
dealurile Kowloonului, de cealalt` parte a golfului.
Cnd el se ridic` s` se \mbrace, ea \nchise ochii, pentru a nu
destr`ma farmecul nop]ii.
FLOAREA DE LOTUS 19
Complice, se aplec` spre ea, f`r` a rosti un cuvnt.
Anne adormi, cu fa]a \nfundat` \n perna care p`stra parfumul
lui Kai.
Visurile reflectar` pacea corpului ei.
20 RUTH OWEN
Capitolul 2
Soneria telefonului r`sun` violent \n visurile Annei. Anun]ase
deja la birou c` va \ntrzia ast`zi, apoi se \ntorsese \n grab` s` se
culce. A[a ceva nu i se \ntmplase niciodat`, dar dup`
evenimentele din noaptea trecut`, avea nevoie s` se odihneasc`
[i s` reflecteze.
Somnoroas` \nc`, g`si cu greu aparatul.
Alo?
A[ putea vorbi cu Anne Hunter?
Vocea feminin` avea un evident accent britanic.
Eu sunt.
Sunt domni[oara Dawes, secretara lui Edward Payton.
Domnul Payton v` face cunoscut c` v-ar putea primi ast`zi, la ora
dou`.
Anne s`ri imediat \n picioare.
Ora dou`? Da. Este perfect. Mul]umesc.
|nchise telefonul, bomb`nind. Acest scump domn Payton nu
putea nimeri mai r`u. |n plus, altceva o tracasa: ce-i propusese
Kai Shanpei la micul dejun? Arunc` o privire spre ceasul
de[tept`tor [i tres`ri. Era aproape amiaz`. |n sfr[it, nu va \ntrzia
s` afle dac` reputa]ia ei se f`rmi]ase a[a cum se \ntmplase cu
cornurile...
Dou` ore mai trziu, Anne se privi o ultim` dat` \n oglind`. Un
du[, un suc de fructe [i o cafea o readuseser` foarte bine \n
form`. Un machiaj discret, un coc mai relaxat [i o nou` rochie de
tricot italian reu[eau s`-i dea \ncredere. Sper s` merita]i toat`
aceast` punere \n scen`, domnule Edward Payton...
Chem` un taxi [i reu[i \n sfr[it s` se destind` \n timp ce
ma[ina se strecura prin aglomera]ia din Hong Kong. La ora dou`
fix, intra \n ascensorul Centrului Connaught, un imens turn de
cincizeci de etaje.
Secretara arata ca [i vocea sa. P`rul grizonant, un mic coc pe
ceaf`, \nf`]i[are rigid`, o invit` pe Anne s` intre \n biroul lui
Payton, informnd-o c` acesta nu va \ntrzia s` vin`.
Decorul era sublim. Era limpede c` banii nu-i lipsiser`. Dou`
canapele albe, luxoase, erau plasate lng` ferestrele panoramice
sc`ldate \n soare. |ntre ele, o mas` pe care se aflau un joc de [ah
cu piese sculptate \n filde[. Tapiserii vechi \nveseleau pere]ii.
Biroul, foarte elegant, din lemn de tec, era a[ezat \ntr-un col] din
care se vedea panorama portuar`. Anne fu surprins` de prezen]a
unei carapace de broasc` ]estoas` lng` un calculator.
Atras` de cntecul p`s`rilor, ie[i pe balcon.
22 RUTH OWEN
O colivie din r`chit`, frumos \mpletit`, ad`postea un cuplu de
sticle]i. Contempl` panorama superb` [i r`scolea deja prin po[et`
dup` aparatul de fotografiat cnd auzi \nchizndu-se u[a biroului.
Bun` ziua, Anne. Scuz`-m` c` te-am l`sat s` a[tep]i.
Aceast` voce! Anne se r`suci pe c`lcie, sim]ind un nod \n
stomac. Uluit`, se schimb` la fa]` cnd \ntlni ochii negri ai lui Kai
Shanpei.
Presupun c` g`se[ti aceast` situa]ie foarte nostim`, zise ea.
Vocea \i tremura de indignare.
Nicidecum! Nu ]ineam neap`rat s` te pun \n \ncurc`tur`. De
aceea am ales s` te \ntlnesc aici, la ad`post de privirile altora.
Ct` delicate]e!
|ntr-un gest de sfidare, \[i ridic` b`rbia. Dar ar fi preferat s`
dispar`. Ah! Dac` podeaua s-ar deschide sub picioarele ei...
Asear`, m-am prezentat folosind varianta chinez` a numelui
meu.
Este un obicei pe care l-am deprins pentru a m` feri de
exagerata indiscre]ie a unora dintre colegii t`i.
{i totu[i, [tiai c` voiam s` te \ntlnesc, Edward Payton! De ce
mi-ai ascuns adev`rul?
P`rea comp`timitor, dar nu inten]iona s` se scuze.
Am avut cu adev`rat de gnd s`-]i dezv`lui identitatea mea.
Contam s-o fac \n timpul cinei... Din nefericire, sau din fericire,
ocazia nu s-a prezentat.
Se l`sase am`git` cu o u[urin]` pe care [i-o repro[a deja.
Te rog, Anne, ia loc. A[ vrea s` m` ascul]i.
FLOAREA DE LOTUS 23
Ea \naint`, cu capul sus, dar chinuit` de un alt foc dect cel al
mniei. |n ciuda dorin]ei furioase de a p`r`si imediat acest birou,
se a[ez` pe una dintre cele dou` canapele albe. Domni[oara
Dawes ap`ru brusc, f`r` s` fi fost chemat` de Kai Shanpei. Aducea
un platou l`cuit, pe care se afla un ceainic de por]elan fin [i dou`
ce[ti mici. El a[tept` ca ea s` ias` pentru a turna ceaiul [i a relua
conversa]ia.
Am apreciat din plin seara noastr`. N-am tr`it ceva att de
agreabil de mult timp. Te rog s` m` crezi cnd \]i spun c` n-aveam
inten]ia s` te induc \n eroare.
Atunci, care au fost exact inten]iile tale, domnule Edward
Payton?
El \[i p`str` calmul.
{tii foarte bine c` nu caut publicitate. Am motive serioase s`
procedez astfel. F`r` a da nume, \]i voi spune c` unii ziari[ti au
mers uneori prea departe [i \ntr-un mod crud. Din acest motiv,
am avut de suferit. Familia mea de asemenea.
Stnd dreapt` [i ]eap`n` pe marginea canapelei, ea replic`:
{i ai hot`rt s` te r`zbuni pe mine?
Dar acuza]ia lui violent` nu-i putea [terge nicidecum
am`r`ciunea. Insist`:
Po]i fi mndru, ai reu[it!
El \[i l`s` privirea s` r`t`ceasc` peste fa]a ei r`v`[it`.
Te \n[eli.
Ea \[i \ntoarse privirile spre marele acvariu \ncastrat \n perete,
\n care \nota un pe[te multicolor... Era fr`mntat` de emo]ii
24 RUTH OWEN
contradictorii. Derutat`, jignit`, nelini[tit`, sim]ea c` se sufoc`.
|nghi]i cu greu nodul din gt, pentru a sl`bi menghina care
sim]ea c` o \n`bu[e.
Vreau s`-]i spun ceea ce probabil ai auzit de sute de ori: e[ti
o femeie excep]ional`.
|[i alegea cuvintele f`r` grab`.
Pasiunile f`r` viitor sunt o pierdere de timp [i energie.
Numai inteligen]a [i c`ldura uman` m` atrag. Te-am remarcat
deoarece din gesturile [i din vocea ta eman` o vibra]ie cu totul
deosebit`. Ca un mesaj secret, care-mi dezv`luia calitatea ta.
Un motiv \n plus pentru a nu-]i ascunde adev`rata
identitate, zise ea, cu un u[or tremur al buzei inferioare.
Dac` m-ai fi cunoscut imediat sub numele de Edward
Payton, n-am fi avut niciodat` dect o rela]ie de afaceri. {i... eu
voiam altceva pentru noi.... Cu buzele tremurnd, pe punctul de
a ame]i, \[i \n`bu[i cu greu surprinderea.
Kai.... vreau s` spun Edward...
Las`-m` s` termin.
Ea cl`tin` din cap [i se a[ez` \n sfr[it confortabil pe canapea.
Un al [aselea sim] o avertiza c` acest b`rbat remarcabil nu f`cea
deseori confiden]e. {i ea voia, nu, trebuia s` afle mai multe
despre el.
Cnd ai solicitat o \ntrevedere, am cerut o anchet`
aprofundat` asupra trecutului t`u profesional... Ai fost de o
onestitate rar` [i sunt onorat de a fi fost ales de o persoan` att
de integr`.
FLOAREA DE LOTUS 25
Anne nu-[i credea urechilor.
El se aplec` spre ea, cu privirea str`lucind de o sincer`
admira]ie.
E[ti cea mai con[tiincioas` [i cea mai obiectiv` dintre to]i
ziari[tii.
Ea r`mase f`r` glas, bucuria accelerndu-i ritmul b`t`ilor
inimii.
|nc` ceva, zise el cu o voce \n`bu[it`... }in s` te rev`d \n
particular.
|ntre \ndoial` [i dorin]`, privirea Annei se \ntunec` de
incertitudine. Totu[i, prenumele acestui b`rbat hot`rt lucru
derutant, \i veni firesc pe buzele tremurnde.
Kai... Pot s`-]i spun astfel? M` flatezi. Pot s` te asigur c`
articolul meu nu te va decep]iona. Dar, f`r` s` regret ce s-a
petrecut \ntre noi, trebuie s`-]i spun ceva. |n plan afectiv, sunt la
fel de exigent`. Ori, tu e[ti c`s`torit.... O [tiu.
Acesta nu este un secret pentru nimeni.
N-o s`-mi propui totu[i s`...
Ea scutur` \ncet din cap [i vocea ei nu mai era dect un
murmur.
Noaptea trecut`, nu-mi dau foarte bine seama ce mi s-a
\ntmplat. M-am sim]it foarte singur`. {i.... \nc` o dat`, nu regret
nimic, dar n-am distrus niciodat` o c`snicie. Nu vom putea
re\ncepe.
Nu exist` o c`snicie de distrus.
Vocea lui r`sun` ca un tunet \ndep`rtat.
26 RUTH OWEN
Barbara, so]ia mea, este foarte bolnav` de mai mul]i ani.
Pu]in oameni o [tiu.... Eram deja pe punctul de a divor]a, cnd
alcoolismul a sfr[it prin a o arunca \ntr-o psihoz` incurabil`.
|mi pare r`u.
Anne se sim]ea profund bulversat` [i fu incapabil` de a g`si
cuvintele potrivite.... Oricum, Kai nu voia mila ei. Avea prea mult`
mndrie. Kai este un b`rbat, \[i zise ea, care nu obi[nuie[te s` se
dea b`tut.
Este la spital?
Nu. Barbara tr`ie[te \n casa noastr` de la ]ar`, \n nordul
Kowloonului, \nconjurat` de infirmiere [i de servitori.
Privirea Annei alunec` spre acvariu, unde aerul care intra
producea o mic` \nvolburare. Credea \ntru totul \n sinceritatea
lui Kai. Dar attea revela]ii \n acela[i timp... Mult, era prea mult....
B`u cteva \nghi]ituri de ceai. Ce-ar trebui, oare, s` r`spund`?
|n]elegi c` aceste confiden]e nu intereseaz` pe nimeni,
preciz` el.
Ai cuvntul meu.
|n ce ne prive[te, Anne, nu te oblig la nimic.
Ochii s`i negri str`luceau de acea pasiune re]inut` care d`dea
felului s`u de a \n]elege dragostea un farmec cu totul deosebit.
Dac` rela]ia noastr` te-ar pune \ntr-o situa]ie nepl`cut`, a[ fi
la fel de jenat.... Voi a[tepta hot`rrea ta. Meri]i s` [tiu s` a[tept.
|n mod ciudat, \i venea s` rd` [i s` plng` \n acela[i timp.
Fusese de-ajuns o noapte \n bra]ele acestui b`rbat pentru a trece
pe planul secund ambi]iile ei profesionale.
FLOAREA DE LOTUS 27
O s`-mi dai material pentru cel mai bun articol al meu, zise
ea cu o voce emo]ionat`.
Se ridicar` \n acela[i timp.
Domni[oara Dawes \]i va fixa o \ntlnire pentru s`pt`mna
viitoare. Vom putea astfel \ncepe plicticoasa treab` de a-l diseca
pe Edward Payton.
El \i zmbi \n timp ce o conducea spre lift. Mna lui ]inea
bra]ul Annei cu c`ldur` [i fermitate.
Vrei s` iei micul dejun cu mine, duminic`? {tiu c` e[ti
intrigat` de inima Chinei care bate \n Hong Kong. O vom putea
descoperi \mpreun`.
Mi-ar face mare pl`cere, zise ea.
Voi trece s` te iau la ora nou`.
O privea st`ruitor, ca [i cum se temea c` nu va mai vedea
niciodat` modul suveran \n care-[i \n`l]a capul sau conturul
senzual al buzelor ei.
Cnd ascensorul se deschise, Anne se repezi \n`untru. Se
\ntoarse [i-l v`zu pe Kai disp`rnd \n spatele u[ilor care se
\nchideau. Vru s`-[i uite tulburarea [i s` se gndeasc` doar la
satisfac]ia de a fi pe punctul s` scrie articolul vie]ii ei.
Taxiul claxona \n ambuteiaj \n timp ce Anne se sim]ea ame]it`
\n \ncercarea ei de a \n]elege semnifica]ia exact` a ultimelor
dou`zeci [i patru de ore...
Nu venise ea \n \ntmpinarea complica]iilor sentimentale din
care va ie[i, \nc` o dat`, profund r`nit`? Trebuia oare s` renun]e
la scuturarea jugului muncii ei de sclav`? Oricum, un lucru
28 RUTH OWEN
r`mnea c[tigat: nu era pe punctul s` renun]e la jur`mntul
f`cut dup` divor]ul s`u, de a nu se mai dedica niciodat` trup [i
suflet unui b`rbat.
D`du buzna \n biroul [efului ei. Cu un aer mai nep`s`tor ca
oricnd, Dick Tabor arunc` o privire ceasului s`u.
Este aproape ora cinci, Hunter! Recep]iile nocturne te
epuizeaz`, la vrsta ta?
Prea agitat` ca s`-[i acorde timp s` se explice, flutura prin fa]a
ochilor lui Dick o carte de vizit`.
Prive[te, dragul meu!
Edward Payton, pre[edinte [i director administrativ al
\ntreprinderilor Victoria...
El fluier`, admirativ.
Aten]ie! |i [tiu pe unii care vor fi bolnavi de gelozie.
Ea ridic` din umeri, se aplec` deasupra biroului [i anun]` cu
un surs:
Iau cu mine dosarele [i studiez cu srguin]` subiectul \n
acest sfr[it de s`pt`mn`.
D`-i drumul. Ah! Altceva, totu[i...
Deschise un sertar [i scoase un dosar plin de documente.
Iat` ce c`utai despre problema refugia]ilor. Le vei vedea
luni.
Anne f`cu un semn ma[inal din cap. I se ceruse un raport
despre cele dou` sute de mii de refugia]i care p`r`seau \n fiecare
an China popular` [i care erau \nghesui]i \n bar`ci sordide. |n
cursul cercet`rilor ei, Anne descoperise c` familii \ntregi erau
FLOAREA DE LOTUS 29
reduse la mizerie, \n timp ce erau exploatate de diminea]` pn`
seara \n uzinele din Hong Kong.
Pe luni, zise ea.
Se duse \n biroul ei pentru a-[i lua dosarele.
Smb`t` diminea]a d`du cteva telefoane [i petrecu o bun`
parte din timp supraveghind-o pe tn`ra fat` care venise s`-i fac`
menajul. Dar o obseda o imagine: o figur` de sfinx pe care o
animau senzualitatea gurii, str`lucirea ochilor negri.... Un fior de
dorin]` o str`b`tea \ndat` ce-[i amintea minile lui pe corpul ei.
Lu` un prnz u[or: crab rece [i o salat` de brocoli. Apoi se
instal` \ntr-un [ezlong, \nconjurat` de dosarele cu datele despre
Edward Payton. Sublinie paragrafele \n care se vorbea despre
so]ia sa. Fotografiile relevau o ro[cat` \ncnt`toare, dar ai c`rei
ochi negri exprimau o stranie nostalgie.
S`rmana... Emo]ionat`, Anne se \ntreba ce durere teribil` o
putuse \mpinge pe aceast` femeie spre mirajele sumbre ale
alcoolismului. Apoi sim]i un profund respect pentru Kai, care
nu-[i abandonase niciodat` so]ia, \n ciuda unei situa]ii att de
penibile.
La sfr[itul dup`-amiezii cercetase toate documentele [i
schi]ase liniile importante ale articolului. F`cu o baie foarte cald`,
parfumat` cu iasomie, ron]`i o felie de pine pr`jit` [i b`u o
ultim` cea[c` de ceai \nainte de a merge la culcare.
Somnul \ntrzia s` vin`. Prin fereastr`, vedea stelele str`lucind
\n noaptea cald` [i, brusc, dorin]a puse st`pnire pe ea. Se
\ntoarse spre partea de pat unde se odihnise Kai. Ct de gol p`rea
30 RUTH OWEN
dintr-o dat`... |nchise ochii la amintirea corpului s`u, la ecoul
pl`cerii absolute pe care i-o d`duse. Cnd adormi, surdea....
***
Frumoas` vreme, nu-i a[a? Nu puteam face o alegere mai
bun` pentru a descoperi Hong Kongul.
Kai era \mbr`cat \n pantaloni negri strm]i [i un tricou alb care
scotea \n relief l`rgimea umerilor. Anne strecur` o privire spre el
\n timp ce \ntorcea cheia de contact. |ntlnise eurasieni de cnd
sosise, dar niciunul nu avea perfec]iunea lui Kai.
Cnd Mercedesul trebui s` \ncetineasc` \n dreptul
Bulevardului Reginei, el \i surprinse sursul.
M` vei considera indiscret dac` te \ntreb ce te amuz`?
Ea izbucni \n rs.
{tii, rd de mine \ns`mi... |nainte de a te \ntlni, \mi
imaginam un b`trn b`rbos, vanitos, cu ochii ca doi nasturi de
ghete [i cu un nas butuc`nos.... |n plus, te credeam atins de o
gut` incurabil`.
O asemenea descriere \l f`cu s` surd`.
Ea ad`ug`:
Nu corespunzi nicidecum acestui co[mar...
Sim]ea o adev`rat` admira]ie pentru abilitatea lui Kai de a
z`d`rnici curiozitatea ziari[tilor.
FLOAREA DE LOTUS 31
Am descoperit c` nu exist` absolut nicio fotografie de-a ta.
{i nici ascenden]a chinez`, nici vrsta nu sunt men]ionate \n
articolele pe care le-am putut citi.
|l v`zu c` se \ncrunt`.
Exist` pentru asta un motiv excelent, zise el. |mi cer
imperios dreptul de a vedea orice articol \nainte de a fi publicat.
{i nu permit nim`nui s` dezv`luie faptul c` sunt eurasian.
Dar aceasta este cenzur`!
Nu. O simpl` precau]ie. Vreau s` fiu sigur de corectitudinea
informa]iei. Cnd colegii t`i americani protesteaz` \mpotriva
deciziei mele, refuz pur [i simplu s`-i primesc.
{i interdic]ia de a vorbi despre originile tale? Oare ]i-e ru[ine
c` e[ti eurasian?
Nu. Din \ntlnirea a dou` civiliza]ii, mi s-a transmis ce este
mai bun \n fiecare dintre ele. Dar am v`zut via]a particular` a
p`rin]ilor mei invadat` f`r` ru[ine timp de prea mul]i ani. Nu
vreau ca asta s` mi se \ntmple [i mie.
Anne sesiz`, cnd vorbea despre trecut, cum figura i se
\ntunec`. Era o dovad` c` unele r`ni nu se vindec` niciodat`...
El continu`:
Tat`l meu era ofi]er \n armata britanic` [i mama apar]inea
nobilimii chineze. C`s`toria lor a fost o bre[` \n bariera social` de
netrecut. Mai cu seam` c` aceasta se petrecea \n timpul celui
de-al doilea r`zboi mondial. Fa]` de familia sa, mama [i-a pierdut
demnitatea, iar tata a fost dezmo[tenit de ai s`i.
Ce dram`! zise ea.
32 RUTH OWEN
S` nu exager`m. N-a fost o tragedie cornelian`... Dragostea
lor a fost destul de puternic` pentru a rezista r`ut`]ilor. Numai c`
au tr`it pu]in mai deoparte... Dar ferici]i.
Indiscutabil, personalitatea lui Kai prezenta tot attea fa]ete ca
un caleidoscop multicolor. {i Anne dorea foarte mult s` nu lase
niciuna din ele \n umbr`... Dar o lung` t`cere se instal` \ntre ei.
Kai considera probabil c` vorbise deja prea mult.
Unde mergem? \ntreb` ea \n cele din urm`.
Am inten]ia s`-]i ar`t cteva lucruri.
Tonul s`u lini[tit, zmbetul larg reg`sit, dovedeau c` rolul de
ghid era departe de a-i displace.
Vom \ncepe cu Gr`dina botanic`. La aceast` or`, vei putea
s` descoperi Tai Chi Chuan.
Ea \l privi f`r` s` \n]eleag`.
Tai Chi seam`n` cu o repeti]ie de balet. Cei care \l practic`
perpetueaz` de fapt o veche tradi]ie de patru sute de ani.
C`lug`rii taoi[ti l-au inventat pentru destindere dup` o lung`
[edin]` de medita]ie.
Kai opri ma[ina pe o strad` [erpuit`, m`rginit` de eucalip]i
\nal]i. Mn` \n mn`, se angajar` pe o potec` umbrit`, una din
numeroasele c`i de acces spre hectare \ntregi protejate de terase
[i de gr`dini. Anne era \ncntat` de abunden]a pomilor fructiferi:
arbori de papaia [i de goiava, mandarini, cai[i japonezi. Kai
cuno[tea numele fiec`rei specii.
Gr`dinile erau o s`rb`toare de culori unde dominau hibiscu[ii
ro[ii sau roz [i plante ag`]`toare cu flori mov, stacojii, portocalii.
FLOAREA DE LOTUS 33
Cea]a matinal` se ridicase, iar florile [i arbu[tii emanau atta
parfum, \nct Anne se oprea mereu pentru a inspira adnc aerul
\nc`rcat de miresme.
|ntr-o poieni]` z`ri vreo dou`zeci de b`rba]i care p`reau s`
mimeze o lupt` de box.
Acestea sunt exerci]iile despre care \mi vorbeai?
Da. Tai Chi include patruzeci de mi[c`ri care corespund
fiecare antren`rii unei p`r]i a corpului.
Numai b`rba]ii practic` Tai Chi? \ntreb` ea ca [i cum lansa o
provocare.
Nu. Dar femeile sunt mai discrete. Ele prefer` s` exerseze
a[a ceva \n spatele gardului viu.
Fascinant! Odinioar`, am practicat [i eu yoga. Mi-ar pl`cea
mult s` reiau, dar nu dispun de timp liber.
Yoga este excelent pentru suflet. Tai Chi de asemenea. A[
putea s` te ini]iez, dac` dore[ti.
De ce nu? Mi-ar pl`cea s` am gra]ia [i senin`tatea acestor
b`rba]i.
Pn` atunci, s` mergem s` ne destindem \n Gr`dina
zoologic`.
|ncntat` s` \mp`rt`[easc` \mpreun` acest univers, \l urm` cu
un pas u[or.
De-a lungul aleilor [erpuite, p`s`ri multicolore ciripeau. |n
cu[ti se ad`posteau animale de toate felurile. Maimu]ele, apoi
focile, le oferir` un festival de ghidu[ii...
Cte lucruri interesante sunt de v`zut! zise ea.
34 RUTH OWEN
Ne afl`m doar la \nceput...
Se \ntoarse spre ea. Anne sim]i din nou intensitatea privirii lui,
gata s`-i p`trund` gndurile. Sngele \i alerga mai repede \n vene.
Atunci, \[i oferi fa]a brizei iodate venind dinspre mare.
}i-e foame?
Sunt lihnit`.
La hotelul aflat \n apropiere, sala de mese avea un farmec tipic
englezesc. Kai comand` un bogat mic dejun care, pentru a fi
perfect britanic, includea un bol cu marmelad` de portocale.
Cu siguran]`, \[i zise ea, acest b`rbat este surprinz`tor... Dup`
ce-[i petrecuse diminea]a f`cnd-o s` descopere lumea chinez`,
avea, \n aceast` sal` de mese, dezinvoltura unui gentilom englez
\n clubul s`u particular. La el, pasiunea d`dea savoare
realismului. O mare sensibilitate \i tempera severitatea. Un b`rbat
de fier [i de catifea... {i cnd se gndea c` va fi probabil obligat`
s`-[i fac` valizele \nainte de a-l fi putut cunoa[te cu adev`rat...
|n timp ce se urca lng` el \n ma[in`, ea exclam` copil`re[te:
Am mncat prea mult. Nu mai pot. Din fericire, am ales
ve[minte largi \n diminea]a asta.
Era \ntr-o ]inut` degajat`: pantaloni din pnz` alb` [i o bluz`
bleumarin.
Ar fi trebuit s`-mi pun o rochie mai elegant`. Nu [tiam c`
este atta rafinament aici, duminica.
E[ti foarte frumoas`, cu sau f`r` ve[minte.
Ea \[i ]inu respira]ia. Se oprir`, fa]` \n fa]`.
|mi place cnd por]i p`rul pe umeri.
FLOAREA DE LOTUS 35
Vocea sa, u[or voalat`, o f`cu s` vibreze. Degetele lui Kai se
strecurar` \n cascada de aur. Ea \[i sim]i genunchii tremurnd.
Stria]ii de purpur` despicau orizontul albastru, cnd
Mercedesul opri \n fa]a imobilului Annei, \n ciuda semnului care
interzicea sta]ionarea.
Data viitoare, zise el, vom vizita Kowloonul.
Oh, da, vei putea s`-mi ar`]i satul de bar`ci al refugia]ilor.
M` ocup [i de aceast` problem` [i am nevoie de informa]ii.
Refugia]ii? Sunt departe de tranzac]iile mele cu diamante.
Pe sub lungile lui gene negre, pe jum`tate coborte, \i adres`
o privire scrut`toare.
Meseria \mi cere s` abordez aspecte extrem de diverse...
Ce mai vrei s` afli?
Vreau s` scot la iveal` toate aspectele sub care sunt
exploata]i ace[ti oameni naivi [i s`raci.
El p`ru contrariat.
Este un subiect arz`tor. De ce s` r`storni mun]ii? O s` te
love[ti de persoane foarte puternice. Este foarte riscant s` te
apropii de asemenea oameni cnd \[i simt amenin]ate interesele.
Adev`rat? S-ar putea s` \ntmpin mai multe dificult`]i dect
cu tine?
Rsul ei risipi toat` tensiunea. El o conduse pn` la intrarea \n
cas`, ad`postit` de o arcad`.
Acum te las, Anne.
Buzele lui \i atinser` u[or obrazul, iar privirea \ntrzia asupra
gurii ei.
36 RUTH OWEN
Somn u[or, floarea mea de lotus.
Cuvinte la fel de \ncnt`toare ca parfumul lui de mosc...
Trebuia oare s` se simt` respins`, sau s` fie u[urat` c`
beneficiaz` de o pauz`? Respins`? Nu. Ar fi vrut, probabil, s`
r`mn` cu ea. |ncerc` s` nu se mai gndeasc` la ceea ce-i lipsea:
magia diabolic` a mngierilor lui.
|n hol, a[tept` s` vad` disp`rnd luminile din spatele
Mercedesului \nainte de a lua ascensorul. Ajunse \naintea u[ii cu
inima u[oar`: Kai Shanpei.... Edward Payton... |n sfr[it, oricine
e[ti cu adev`rat, \mi placi mult.
FLOAREA DE LOTUS 37
Capitolul 3
{tii c`, \n treisprezece ]`ri, brfa este ilegal`?
Obi[nuit` cu ocazionalul lor schimb de informa]ii
confiden]iale [i de brfe, Madge Rogers se a[ez` greoi pe un col]
al biroului Annei.
Cu un aer ursuz, Anne \[i ridic` ochii de pe un vraf de
documente. Un zmbet slab ap`ru pe buzele ei.
Madge o privi cu un aer dezaprobator.
Unde a disp`rut entuziasmul t`u? Cnd te ocupi de dou`
dintre subiectele cele mai interesante din Hong Kong, nu faci
figura asta. Mi se pare c` ar trebui s` plute[ti ca un zmeu la
s`rb`toarea Dragonului.
Anne respir` adnc, f`r` a reu[i s` se relaxeze. |[i pierduse
energia obi[nuit`. Dar cum s` explice aceast` brusc` oboseal`
f`r` s` dezv`luie \ncurc`tura sentimental` care o chinuia?
M` simt obosit`, zise ea.
Era \ns` o scuz` slab`. Regreta c` nu-[i putea desc`rca inima.
Madge nu-i era att de apropiat`.
Te lup]i \mpotriva acestui Payton, presupun...
Aplecat` asupra primei pagini din "China Post", Madge n-o
v`zu tres`rind. Era foarte aproape de adev`r, dar departe de a-[i
da seama.
Se pare c` este cu adev`rat nesuferit \n raporturile cu presa.
Este greu de abordat...
Anne \[i reprim` un zmbet: dac` Madge ar [ti adev`rul!
Vei g`si tu punctul slab. Nu r`mi niciodat` mult timp
blocat`, nu?
Se ridic` [i se duse la biroul ei, deoarece suna telefonul.
Apropo, ad`ug` ea, \mi place noua ta coafur`. Cocul t`u era
elegant, dar prea sever.
Spontan, Anne atinse cu vrful degetelor [uvi]ele blonde
rev`rsate peste umeri. Nu-[i mai schimase coafura dup`
plimbarea cu Kai.
Anne \[i r`sfoi agenda \n care majoritatea paginilor erau albe.
Dup` dou` \ntrevederi \n biroul lui Kai, nu avea \nc` material
suficient pentru un articol solid. El fusese cooperant, peste
a[tept`rile ei... Nu, problema nu era aceasta. Realul obstacol
provenea dintr-un fenomen curios: \ndat` ce \ncepea s`
vorbeasc`, ea \nceta s` gndeasc`, fermecat` de modula]iile vocii
lui calde. {i, cnd \[i sublinia cuvintele cu un gest al minii, nu se
gndea dect la mngierile lui.
Sunt nebun`, bomb`ni ea. Absolut, complet nebun`!
FLOAREA DE LOTUS 39
A, B, C, D...
Peste um`rul Annei, Dick Tabor citi ce \ncepuse s`
dactilografieze.
Uimitor \nceput, Hunter!
Nu mai po]i fi lini[tit, aici? Nu fac dect s` m` \ncing, zise ea
caustic.
V`zu zmbetul lui Dick [tergndu-se.
|mi pare r`u...
O b`tu amical pe um`r.
To]i avem zilele noastre proaste. Dar nu-mi place s` exercit
presiuni asupra ta. Dac` sunt prea multe problme cu acest articol
despre Payton, n-avem dect s` renun]`m.
Nu sunt sub presiune, r`spunse repede. Mul]umesc, totu[i.
Bine! Bine!
El f`cu un mic gest de ap`rare.
Ascult` sfaturile unui veteran care s-a ales cu ulcer la
stomac... Acest articol nu va fi obligatoriu un mare succes. Atunci,
de ce s` risipe[ti atta energie? Deschide alte dosare. Biroul t`u
are destule.
Ea fu gata s` protesteze.... Nu putea oare sesiza ce femeie
solitar` [i descump`nit` se ascundea \n spatele m`[tii perfec]iunii
profesionale?
Pe deasupra, continu` el cu o voce ferm`, New York-ul se
impacienteaz` cnd afl` de povestea refugia]ilor. Ei cer o serie de
articole [i tu n-ai scris un singur cuvnt.
Se aplec` spre ea peste birou.
40 RUTH OWEN
Nu-i mai pot l`sa s` a[tepte. Treci imediat la treab` sau am
s-o las balt`. Dar vei fi prima care s` regre]i. Este vorba de pinea
ta, \n cazul c` ai uitat.
Nu uit nimic.
Cu pumnii strn[i, \[i zise c` era prima care-[i detesta
atitudinea.
Nu-]i face griji. O s` m` apuc de treab`.
O s`pt`mn` \ntreag` o dedic` primelor articole dintr-o serie
care promitea, dup` p`rerea lui Dick, s` fie remarcabile.
Stimulat` de compliment, g`si timp s` fac` o prim` triere a
informa]iilor despre Edward Payton.
L`snd inima deoparte, ca pe un lux inutil, \[i reg`si
\ncrederea \n ea \ns`[i.
Aceast` munc` \ndrjit` avu drept rezultat o impresie de
triumf foarte palpitant cnd expedie, \n sfr[it, rezultatul
dactilografiat. Telefonul nu \ntrzie s` sune f`r` oprire.
Redactorul-[ef din New York al agen]iei \i adresa felicit`ri.
"Puncte de vedere asupra lumii" sugera cteva corecturi la
articolul despre Payton. Primi trei cereri suplimentare pentru
seria privind refugia]ii.
Dar noaptea, \nainte de a adormi, nu avea dect amintirile
care s`-i ]in` companie.... Atunci, o impresie de vid revenea, \n
timp ce nu vedea dect ochii negri ai lui Kai.... Ziua, totul \i
amintea de acest b`rbat: frumuse]ea [i parfumul florilor, un
cuplu mergnd mn` \n mn`, str`lucirea apusurilor de soare sau
primele lic`riri ale zorilor.
FLOAREA DE LOTUS 41
Lucra cnd sun` telefonul. F`r` s`-[i ridice privirea din dosare,
\ntinse mna spre receptor.
Bun` ziua, Anne.
Inima ei tres`ri.
Kai!
|mi pare r`u c` n-am sunat mai curnd. A trebuit s` fac o
c`l`torie neprev`zut` la Tokyo. Nu m-am \ntors dect noaptea
trecut`.
|n]eleg. {i eu am fost foarte ocupat`.
Cu ochii \nchi[i, revedea fiecare detaliu al fe]ei [i corpului s`u.
Vei fi foarte curnd \n "Puncte de vedere asupra lumii".
Felicit`ri!
Dup` tonul vocii lui, ar fi jurat c` zmbea.
Am o conferin]` peste cteva momente, zise el, dar ]ineam
s` te invit la casa mea de pe muntele Victoria. A[ putea veni s` te
iau pe la ora zece?
Hot`rt lucru, avea o voce catifelat`.... Bucuria str`lucea \n
privirea Annei.
Sunt \ncntat`. De acord.
|n cele dou` zile urm`toare, \ntmpin` dificult`]i de
concentrare: Kai era prezent \n toate gndurile ei.
Cnd se trezi smb`t` diminea]`, cerul \nsorit promitea o zi
minunat`. |[i puse rochia de m`tase alb` pres`rat` cu flori ro[ii
pe care o cump`rase \n ajun dintr-o toan`... Lui \i pl`cea oare
acest ve[mnt care i se mula pe corp ca o a doua piele? Corsajul,
re]inut de bretele fine de umerii albi ca laptele, \i dezv`luia
42 RUTH OWEN
\nceputul snilor. Nu purtase niciodat` o rochie att de
\ndr`znea]`, dar se sim]ea \n largul ei. |[i examin` \ndelung
imaginea \n oglind`. P`rul l`sat liber \i atingea u[or tmplele [i
obrajii \nainte de a c`dea \n cascad` pe spatele gol. Lui \i va pl`cea
aceast` \nf`]i[are mai dulce, mai feminin`. Era sigur`.
E[ti fermec`toare!
Cteva cuvinte, o privire mngietoare: toate eforturile Annei
se vedeau recompensate.
Mercedesul era decapotabil [i Anne savur` adierea parfumat`
a vntului \n timp ce ma[ina aluneca spre pantele \nverzite ale
muntelui Victoria.
Cnd ajunser` la poalele muntelui, Kai \ncetini. Anne \[i ridic`
privirea spre culme. Pere]ii de granit nu aduceau, incontestabil, o
not` ap`s`toare \n acest cadru verde [i lini[tit care domina portul.
Ai tr`it \ntotdeauna pe \n`l]imile Hong Kong-ului?
M-am n`scut aici. P`rin]ilor mei le pl`cea r`coarea muntelui.
Anne ar`t` un mic dmb cenu[iu pe colinele verzi.
Ce este acela? S-ar spune c` o turturic` \ncearc` s`
escaladeze muntele.
Nu este dect o simpl` ridic`tur` pe care \ns` chinezii o
privesc \ntr-adev`r ca pe o turturic`. Legenda spune c` Hong
Kong-ul va disp`rea \n mare, \n ziua cnd aceasta va ajunge \n
vrf.
Dep`[ir` cteva locuin]e elegante \nainte de a coti pe o alee
umbrit` de bananieri, la cap`tul c`reia Anne descoperi o cas`
impresionant` \n stil chinezesc.
FLOAREA DE LOTUS 43
Coloane zvelte sus]ineau un acoperi[ din ]igle lucioase cu
marginile ridicate. Dincolo de casa luminat` de soarele care se
strecura printre copaci, v`zu arcul unei pun]i care ducea la un
mic pavilion cu aspect de pagod`. Un zid \nalt ro[u proteja
aceast` oaz` de lini[te, aceast` locuin]` cu \nf`]i[are aproape
monahal`.
Ce \ncnt`toare.... murmur` ea.
U[a masiv`, sculptat` \n \ntregime, se deschidea spre umbra
r`coroas` a unui vestibul. La dreapta, Anne v`zu un salon spa]ios,
unde se afla un pian cu coad`. O partitur` era deschis` pe
pupitru. Parchetul reflecta ca o oglind`, razele soarelui care se
strecura printre ferigi imense, dispuse ici [i colo, \n jardiniere
\mbr`cate \n lemn de abanos.
Magnific! Cn]i la pian?
O mic` lic`rire se aprinse \n ochii negri ai lui Kai [i un surs
u[or ap`ru pe buzele sale.
E un mod de a m` destinde. Dar nu este tot ceea ce prefer...
Am o sl`biciune pentru Chopin. Pot cnta ore \ntregi. M` face s`
pierd no]iunea timpului.
Acest b`rbat nu va \nceta a[adar niciodat` s-o surprind`? Se
preg`tea s`-i vorbeasc` despre aceast` serie de pendule a[ezate
\ntr-o vitrin`, cnd remarc` prezen]a unui chinez la intrarea \n
salon. Ap`rut ca o umbr`, p`rea s` pluteasc` \ntr-un costum din
pnz` gri [i se exprima acum \ntr-o chinez` rapid`.
Kai folosi aceea[i limb` pentru a-i r`spunde, apoi reveni la
englez`:
44 RUTH OWEN
Anne, iat`-l pe Chen, servitorul meu... Invitata mea,
domni[oara Hunter. Chen se \nclin` \n fa]a ei, apoi se \ndep`rt`
cu mersul lui neauzit.
Scuz`-m` c` am vorbit \n chinez`, dar Chen nu [tie dou`
limbi, de[i \n]elege cteva cuvinte engleze[ti. Bunul mers al casei
cade \n \ntregime asupra lui. {i am foarte pu]ine ordine de dat.
{tie bine ce are de f`cut. Dup` o rapid` vizit` a casei, ie[ir` pe
terasa care d`dea spre gr`din`. Priveli[tea era splendid`. |n port,
la poalele muntelui, se z`reau pnzele sampanelor [i rotocoalele
de fum ale vapoarelor cu aburi.
Ct de lini[tit pare totul, zise ea.
Kai o ]inea de talie [i ea \[i odihnea capul pe um`rul lui.
Singur`tatea disp`ruse. I-ar fi pl`cut ca un asemenea moment s`
nu se sfr[easc` niciodat`...
El arunc` o privire grav` asupra profilului Annei [i m`rturisi:
Acest loc \ntrune[te toate visurile mele. Este casa mea, aici
sunt r`d`cinile mele [i, cnd sunt departe, m` rev`d adeseori, \n
picioare pe aceast` teras`, [i-mi spun c` este de-ajuns s` revin aici
pentru a reg`si acest peisaj de frumuse]e [i de tihn`.
R`maser` un timp t`cu]i, \n aceea[i comuniune cu natura.
Apoi, privirea Annei fu atras` din nou de pavilionul pe care-l
z`rise cobornd din ma[in`.
A[ vrea s` merg acolo, zise ea.
Mica punte trecea peste un lac, unde Anne putu admira un
enorm pe[te ro[u care \nota printre somptuoasele flori de lotus
\n mijlocul unor frunze late de culoarea smaraldului.
FLOAREA DE LOTUS 45
|n interiorul pavilionului, scaune din bambus \nconjurau o
mas` sculptat` pe care erau a[ezate dou` ce[ti minuscule [i un
mic urcior cu alcool de orez, un platou cu fursecuri cu migdale [i
fructe zaharisite. |ntr-o vaz` din opal cu gtul lung, flori de cire[
parfumau aerul.
Speram c` vei fi atras` de acest loc. |i cerusem a[adar lui
Chen s` ne preg`teasc` ceva.
Kai umplu ce[tile cu alcool de orez.
Vrei s` mi te al`turi?
|i oferi o ce[cu]`.
Gan Bei! zise ea.
El se amuz` de felul \n care rostise ea "pn` la fund" \n
chinez`... Ciocnir` ce[tile [i b`ur`, ochi \n ochi, \nainte ca el s`
revin` la o alt` problem`.
Vorbe[te-mi despre proiectele tale, acum c` ai terminat
articolul despre Edward Payton.
Lucrez la problema refugia]ilor. A[ vrea s` vizitez unul din
satele lor.
|l v`zu \ntunecndu-se.
Te prevenisem. N-am fost destul de clar?
Nu [tii c` pericolul face parte din via]a unui reporter?
Renun]` la aceste articole, Anne.
Oh, nu! Nu strica aceast` zi cu o asemenea discu]ie, Kai....
Ca [i pentru tine, munca \mi este indispensabil`. Nimic nu m` va
face s`-mi schimb p`rerea.
Ea \i sus]inu privirea \ntr-o t`cere scurt`, dar \ncordat`.
46 RUTH OWEN
Apoi, dintr-o dat` absent, el reveni la alcool.
Cum \]i petreci timpul liber? \ntreb` ea \n cele din urm`.
Mi-ai vorbit despre preferin]a ta pentru pian. Mi-ar pl`cea s` te
ascult \ntr-o zi.
Anne \ncerca s`-i risipeasc` nemul]umirea. Dar el nu r`spunse
imediat [i Anne se temu de ce era mai r`u.... N-ar fi dorit s`-l
p`r`seasc`.
|mi place, de asemenea, s` g`tesc.
|n mod f`]i[, se str`duise s` evite o \nfruntare verbal`.
Continu`:
Am inten]ia s` \ncerc o nou` re]et`, \n aceast` sear`. Chen
este plecat pn` luni. E[ti a[adar promovat` ajutor de buc`tar....
Foarte riscant. Eu g`tesc att de pu]in. Fiind mult timp ocu-
pat` [i mai ales pe drumuri, sunt obligat` s` prnzesc unde m`
aflu, sau chiar s` sar peste mese.
Va fi suficient s` urmezi indica]iile mele.
Foarte bine, [efule!
Se ridic` [i imit` un salut militar.
Exist`, totu[i, mai \nti o mic` problem`, zise el.
|n picioare \n fa]a ei, o domina cu statura lui. Privirea lui
intens` cerceta ochii ei uimi]i. {i, pe nea[teptate, \[i strecur` un
deget \ntre snii ei.
Am o poft` nebun` s` respir parfumul senzual al corpului
t`u. Dorin]a o cople[i. Buzele ei se deschiser` sub focul s`rutului
lui. Brusc, o ridic` \n bra]e [i o duse f`r` grab`, cu pa[i supli, \n
interiorul casei.
FLOAREA DE LOTUS 47
Un soare cald sc`lda camera. El f`cu s` alunece bretelele
rochiei \n timp ce ea avea impresia c` plute[te \n abisul catifelat
al ochilor lui. Buze fierbin]i \i c`utar` ceafa.
Floarea mea de lotus...
Rochia c`zu. Snii ei de un alb str`lucitor sim]ir` pielea aurie
[i cald` a lui Kai. El \[i \nfipse degetele \n p`rul de aur [i buzele
lor se unir`.
Kai...
Goi, se \ntinser` unul lng` altul pe cuvertura de m`tase care
acoperea patul din lemn de trandafir.
Nu-mi pas` de nimic, murmur` ea.
Tremurnd toat`, se abandon` vrajei s`rut`rilor lui.
Ai dreptate...
De abanos [i de platin`, ochii lor se \ntlnir`.
Aici [i acum... Da, zise el.... Nimic altceva.
El se aplec` asupra pieptului ei somptuos \n timp ce,
amestecate cu razele soarelui, degetele Annei explorau spatele lui
musculos. S`ruturile lui coborr` tot mai jos, f`cnd-o s` geam`
de pl`cere, s` simt` c` ia foc, c` se pierde \n frenezia s`lbatic` a
pasiunilor carnale.
Kai \n`l]` capul [i o privi. Ochii ei str`luceau ca roua la
primele raze ale soarelui. Se strecur` lng` ea [i-i lu` fa]a \n
mini.
Toate florile p`mntului.... \ntr-o singur` femeie.
Cine sunt ele?
Vom vorbi despre ele mai trziu...
48 RUTH OWEN
Culcat pe spate, o f`cu s` se \ntind` deasupra lui. Corpurile
lor \[i g`sir` f`r` \ntrziere acela[i ritm. Era fuziunea ambrei [i
filde[ului: erup]ia vulcanului care fierbea \n ea... Suda]i unul de
altul, inversar` pozi]iile.
Kai! strig` ea.
|n febra \mbr`]i[`rii lor, a dorin]ei \mp`rt`[ite, pl`cerea lor
n`valnic` urc` \ntr-un crescendo irezistibil.
Kai!
|i strig` numele, \nc` [i \nc`.... Cu minile \ncle[tate pe
[oldurile ei o strig` [i el \n vltoarea pasiunii lor vulcanice.
Apoi alunec` al`turi. Ea \i mngia \ndelung p`rul, \n timp ce
respira]ia lor se lini[tea. {oapte tandre se ridicau \n briza serii. |n
cele din urm`, adormir` unul \n bra]ele celuilalt.
Anne se trezi prima, \mbr`c` rochia m`t`soas` [i \naint` spre
fereastr`. Soarele la asfin]it p`rea o minge de foc suspendat`
deasupra portului. Se aplec` \n afar`: vntul care se ridica f`cu
s`-i zboare [uvi]ele blonde.
Ah! Dac` a[ fi fost pictor, \n loc de a fi muzician...
Sprijinit \ntr-un cot, Kai o urm`rea cu o privire tandr`. |n
nuditatea lui, p`rea el \nsu[i o oper` de art`. Anne \i adres` un
surs timid peste um`r, \n timp ce el venea s` i se al`ture.
Cnd mingea de foc se scufunda \n mare, el \[i puse obrazul
pe p`rul ei de aur.
|n seara asta, inima ei era \mp`cat`.
FLOAREA DE LOTUS 49
Capitolul 4
Perfect st`pn pe ma[ina sa, Kai r`mnea totu[i foarte prudent
pe drumul \ngust care [erpuia pe coasta muntelui. F`r` voia ei,
Anne admira fascinat` profilul lui de medalie, \ntrebndu-se cum
avea s` poat` reveni la activitate, dup` dou` zile de mngieri [i
de extaz. Se \nfior`. Dar vntul muntelui n-avea nimic de-a face cu
asta.
Nu ]i-e frig?
El \i arunc` o privire fugitiv`, ca r`spuns la gndurile sale.
Vom ajunge curnd s` reg`sim c`ldura \n`bu[itoare a
ora[ului. Muntele Victoria va fi o amintire r`coritoare de-a lungul
s`pt`mnii. Ea cercet` \n penumbr` expresia chipului s`u \n timp
ce reveneau conflictele primelor zile. Dac` o f`cea s`-[i piard`
cump`tul cnd o strngea \n bra]e, era foarte decis` s` reg`seasc`
o viziune mai realist` asupra lucrurilor \nainte de a deveni sclava
magnetismului s`u...
E \n ordine. Mul]umesc.
Vocea sa nu-i tr`dase lacrimile care-i urcau \n ochi. Cum
putuse oare s` se lase distras` \n asemenea m`sur` de la munca
sa? Avea neap`rat nevoie s`-[i reia obliga]iile profesionale, ca o
pav`z`.
Putem cina \mpreun`, mine sear`?
Sim]i intensitatea privirilor lui, \nv`luind-o \n timp ce p`rea
absorbit` \n contemplarea copacilor ale c`ror ramuri formau o
bolt` deasupra drumului.
Trebuie mai \nti s`-mi consult agenda, zise ea repede. O
mul]ime de mesaje trebuie s` m` a[tepte.
|ncerca s` ia distan]` fa]` de el. Dar fu ct pe ce s` tresar` sub
impactul dureros al propriilor cuvinte.
Mercedesul se strecura prin aglomera]ie \n timp ce se
apropiau de casa Annei. Cu bra]ele \nc`rcate de pachete ambalate
\n culori vesele, turi[tii se amestecau cu localnicii care, la acea or`
a cinei, se gr`beau s` ajung` acas`.
Stelele str`luceau pe un cer f`r` nori, dincolo de luminile
ora[ului care men]ineau iluzia unei zile f`r` sfr[it.
Vrei s` urc?
Vocea lui blnd` dezmin]ea privirea sever`. |n clipa aceea,
\n]elese c`-l r`nise. Dar voia s`-[i revin` [i-[i mobiliz` \ntreaga
voin]`.
E trziu, Kai. Mine, vom fi amndoi suprasolicita]i de
treburi... Caut`-m` peste zi [i vom discuta.
Cobor\ repede din ma[in`.
FLOAREA DE LOTUS 51
Intr` \n imobil, cu genunchii tremurnd, f`r` a arunca o
privire \n urm`. Dac` reu[i s` r`mn` \n picioare, aceasta se
datora unei discipline personale practicat` de-a lungul multor
ani.
Tremura \n timp ce deschidea u[a [i mai ales cnd c`ut` s`
aprind` veioza de pe birou.
Oh! Doamne!
Ce viziune! Enorme litere ro[ii acopereau pere]ii camerei de
zi. Toate dosarele ei erau \mpr`[tiate pe jos... Se repezi \n camera
sa, \ncercnd s` scape de co[mar.
Oh! Nu!
Sertarele comodei erau deschise [i hainele aruncate \n toate
col]urile \nc`perii. Se \ntoarse cu sufletul la gur` [i r`scoli \n
muntele de hrtii, c`utnd telefonul.
Kai!... |i strig` numele \n t`cerea ap`s`toare. Kai! url` ea, din
nevoia de a se lini[ti. Form` de bine de r`u, num`rul lui Dick [i,
imediat ce acesta r`spunse rev`rs` pe ner`suflate asupra lui tot
dezgustul [i spaimele ei.
El o lini[ti, asigurnd-o c` vine imediat.
|ncepu s`-l a[tepte, retras` \n ea \ns`[i, prad` neputincioas` a
unui vandal misterios.
Dumnezeule, Anne! Cine a putut face asta?
|n picioare, \n mijlocul dezordinii, cu f`lcile \ncle[tate, Dick
\ncerca s` descifreze inscrip]ia cu litere de snge.
Este un avertisment, zise el, \n cele din urm`. Te sf`tuie[te
s` renun]i la cercet`rile despre refugia]i.
52 RUTH OWEN
Ea \l privi \ngrozit`. Pic`turi de transpira]ie \i \mbrobonau
fruntea.
Dar.... de ce...
Nu-[i putu termina fraza.
Pentru c` unii se tem.
Anne era stupefiat`: Dick nu p`rea deloc nemul]umit.... Avea
chiar o lic`rire de triumf \n ochii s`i alba[tri.
|i sco]i pe [obolani din vizuina lor, Anne!
|n fa]a zmbetului s`u, sim]i o teribil` am`r`ciune.
Ai atins punctul lor sensibil: banii. Dac` termini reportajul,
vor fi realmente elimina]i.
O furie rece puse st`pnire pe ea.
Ai [tiut \ntotdeauna ce putea s` mi se \ntmple, nu-i a[a? {i
nu m-ai oprit!
Nu. Sincer, n-am b`nuit niciodat` o reac]ie de genul acesta.
|i puse o mn` lini[titoare pe bra].
|mi imaginam mai curnd ni[te amenin]`ri verbale. Un
telefon. Sau poate o scrisoare... Altfel, a[ fi anun]at poli]ia.
Ea \[i ascunse fa]a \n mini. Se \ncord` din toate puterile ca s`
nu plng`.
Am impresia c` am fost.... violat`.... Hainele mele.... au fost
sf[iate.
O str`b`tu un frison violent.
Nu-i nimic. Mine diminea]`, vei \ncepe s`-]i \nlocuie[ti
garderoba. Bine\n]eles, pe cheltuiala agen]iei.
Nu pot r`mne aici, \n aceast` noapte. Ar putea reveni...
FLOAREA DE LOTUS 53
Te iau cu mine. Vei fi \n siguran]` la mine.
El privi \nc` o dat` apartamentul devastat.
E[ti absolut sigur` c` n-ai primit niciodat` amenin]`ri? Un
mesaj? Un apel telefonic? O scrisoare de care ai uitat?
Brusc, o amintire \i reveni \n memorie cu puterea unei lovituri
de pumn... Kai n-o pusese oare \n gard` \n mai multe rnduri?
Avea o fabric` de bijuterii unde folosea [i el refugia]i. |i exploata
oare \n mod ru[inos? {i apoi, nu fusese singurul la curent cu
absen]a ei?
Dick se nelini[ti.
E-n ordine? A[az`-te o clip`. Revino-]i. Ai un aparat de
fotografiat \nc`rcat [i prev`zut cu un bli]?
Cum?
Trebuie s` p`str`m dovezi.
|ncepu s` r`scoleasc` printre lucrurile r`v`[ite [i sfr[i prin a
g`si ce c`uta.
Perfect.
Uluit`, ea \l privi fotografiind \nc`perea.
Acum, zise el voi pune \ntr-o valiz` ce ai nevoie pentru
noapte.
Spaima o chinuia, de[i el o ducea departe de acest co[mar.
Lumina din holul casei l`sa s` se \n]eleag` c` so]ia lui \i a[tepta.
Ea le preg`ti un ceai tare [i fierbinte.
Ai avut noroc c` nu erai acas` cnd au dat buzna, zise ea.
A[ezat` la masa din buc`t`rie, Anne, retras` \n ea \ns`[i,
amesteca ma[inal \n cea[ca de ceai. {ocul \[i f`cea cu \ntrziere
54 RUTH OWEN
efectul: plngea f`r` voia ei. Eventuala responsabilitate a lui Kai
\n aceast` poveste i se p`rea uluitoare. {i totu[i... Da, el era unica
persoan` la curent cu absen]a ei...
Se sim]ea vinovat` c` fusese lipsit` de vigilen]`, de
profesionalism. O eroare pe care nu-[i putea permite s-o repete.
Te \ntreb unde ]i-ai petrecut aceste ultime zile? Anne, m`
ascul]i?
Insisten]a lui Dick sfr[i prin a o scoate din gndurile
dureroase.
Nu te-am v`zut niciodat` plecnd f`r` s` la[i un num`r de
telefon.
Am f`cut pu]in turism, murmur` ea.
Nu va spune mai mult. Pu]in obi[nuit` cu minciuna, risca s`
dezv`luie totul dintr-o stng`cie. {i cum s` justifice, mai ales \n
fa]a patronului s`u, o escapad` amoroas` cu b`rbatul care era
poate la originea necazurilor sale?
Am urcat pe muntele Victoria, s` v`d o prieten`.
Bun. Voi sesiza New York-ul ct mai curnd posibil [i vom
vedea ce cred. Nu vom preveni poli]ia dect \n caz de absolut`
necesitate. Risc`m foarte mult s` ne sf`tuiasc` s` l`s`m totul
balt`, pur [i simplu. Surprins`, Anne \[i ridic` privirea.
Vrei s` spui c` vom continua?
Dick cl`tin` din cap.
|i avem \n mn` acum, Anne. Vom face presiuni asupra lor
pn` cnd se vor tr\ la picioarele noastre, pn` la por]ile
\nchisorii.
FLOAREA DE LOTUS 55
So]ia lui Dick \[i \n`bu[i o exclama]ie. Privirea ei \ngrozit`
trecea de la Anne la so]ul ei.
Dick, nu crezi nici tu ce spui! Este prea periculos, dragul
meu. Data viitoare, risc` s-o agreseze pe Anne. {i asta nu ]i-o vei
ierta, [tii bine.
Anne se retrage din competi]ie. Dar voi aduna reporterii cei
mai ne\ndupleca]i din cele patru col]uri ale lumii...
Ah, nu! Eu nu renun].
Anne fu prima surprins` de a-[i fi reg`sit brusc atta energie.
Aceast` decizie de a-i retrage ancheta la primul obstacol era nici
mai mult nici mai pu]in dect o insult` adus` competen]ei ei.
Orgolioas`, ridic` din umeri. O lic`rire sfid`toare ap`ru \n
ochii ei cenu[ii.
Avea, oricum, o problem` personal` de reglat.
Trebuia s` [tie dac` \n aceast` treab` era sau nu implicat Kai.
{i o interesa, de asemenea, s` fie prima care s` descopere
adev`rul...
Voi termina ceea ce am \nceput, afirm` ea.
Remarc` expresia lui Dick: mndru ca un p`un!
***
Cnd se trezi, Anne era istovit` de co[marurile sale. Toat`
noaptea, umbre nelini[titoare o urm`riser` pe aleile Gr`dinii
56 RUTH OWEN
botanice pn` la un zid nesfr[it, acoperit cu litere ro[ii. |[i frec`
ochii [i c`ut` ceasul. Era trecut de ora nou`. {uieratul unui ibric
se auzi din buc`t`rie. |[i puse capotul pe care Sally Tabor i-l
\mprumutase.
Ar fi trebuit s` m` treze[ti, zise ea.
|[i \n`bu[i un c`scat \naintea lui Sally, care f`cea curat \n
buc`t`ria sa.
Trebuie s` fiu la ziar la ora zece. Nu voi reu[i niciodat`.
Nu trebuie s` te duci. Dick mi-a recomandat s` te las s`
dormi pn` la prnz, dac` trebuie. Ai tot dreptul s` te odihne[ti...
Sally, puse o cea[c` de ceai pe mas`.
Stai jos [i las`-m` s`-]i preg`tesc un bun mic dejun. Dick \]i
va aduce ultimele ve[ti.
Anne se a[ez` cu pl`cere. Se sim]ea foarte obosit`, pn`
\ntr-att \nct s` admit` c` n-ar fi avut puterea s` \nfrunte
vacarmul din sala redac]iei \ntr-o luni diminea]`. {i apoi, avea
nevoie de lini[te pentru a-[i pune ordine \n idei.
B`nuielile sale cu privire la Kai \i provocau ru[ine, dar nu
putea s` le elimine. O bun` jurnalist` este prea obi[nuit` s` caute
adev`ratele cauze ale unui eveniment, dincolo de aparen]e.
Iat`, acesta este pentru tine...
Sally \i oferea o felie de pepene, \nso]it` de o felie de pine
cald` cu unt pe o farfurie de por]elan.
|]i mul]umesc pentru amabilitate.
Cu o mi[care a capului, \[i arunc` pe spate p`rul de aur.
Am pierdut obiceiul de a fi r`sf`]at`.
FLOAREA DE LOTUS 57
Tr`iesc singur` de atta timp.
Sally arunc` o scurt` privire spre inelarul stng al invitatei sale.
Ar trebui s` ai un b`rbat pentru a avea grij` de tine. Sunt
indiscret`, dar..... Nu te-ai rec`s`torit, nu-i a[a?
Nu. Nu pot face fa]` vie]ii conjugale [i carierei.
Tr`dat` de o not` de am`r`ciune, nu putea oferi iluzia se
ironiza pe ea \ns`[i. Ad`ug`:
Am ales... Profesia mi se pare mult mai solid` dect un
angajament sentimental.
O c`s`torie reu[it` [i de ce nu? nu este niciodat` un
handicap. Dimpotriv`. Este un atu suplimentar.
Dar nu cred c` sunt preg`tit`. M` tem \nc` prea mult de un
e[ec.
Spaima \i altera tr`s`turile fe]ei \n timp ce Sally, stupefiat`,
p`rea c` se sufoc`.
Dar, Dumnezeule! Nu mai po]i ignora jum`tate din rasa
uman` pentru c` ]i s-a \ntmplat s` faci o gre[eal`. Singurele
persoane care nu se \n[al` niciodat` sunt cele din cimitire.
Poate...
Anne se \ntrerupse. Amintiri dureroase o asaltau. {i dac` un
gol din ea nu cerea s` fie umplut, teama real` de un nou e[ec o
\mpiedica s` vad` mai limpede.
Ea relu`:
Cariera mea trece \nainte de toate. A[ vrea s` ajung \ntr-o zi
la responsabilitatea de redactor-[ef.
Sally \[i puse cteva clipe mna peste a ei.
58 RUTH OWEN
Cnd vei \ntlni b`rbatul vie]ii tale, vei [ti atunci ce vine pe
primul plan.
Cu lacrimile \n ochi, se \ncord`: suferin]a ei nu cerea dect s`
erup`, ca apa ][nind dintr-un baraj. Cu vrful furculi]ei, atingea
felia neatins` de pepene.
|]i preg`tesc o alt` cea[c` de ceai?
Sally se ridic` [i puse din nou ibricul la \nc`lzit.
|n aceast` t`cere ap`s`toare, Anne fu asaltat` de un val de
amintiri sc`ldate de razele lunii. |l auzea din nou pe Kai
murmurndu-i cuvinte tandre \n timpul \mbr`]i[`rilor lor
pasionate.... Dar la ce bun s` se complac` \n aceast` fr`mntare?
\[i zise ea. Dac` i se \ntmpla s` uite o clip` de munca ei, nu putea
face abstrac]ie de o alt` realitate: Kai era c`s`torit...
{uieratul vesel al ceainicului rupse t`cerea. |n timp ce Anne
bea a doua cea[c` de ceai, Sally anun]` c` pleac` s` fac` ni[te
cump`r`turi.
Dar tu r`mi aici, zise ea. Trebuie s` te destinzi. Dac` mai
cuno[ti re]eta... Eu voi lipsi cam o or`. Ai nevoie de ceva?
De o nou` garderob`.
{tiu. Dick mi-a vorbit despre asta. A anun]at New York-ul, \n
aceast` diminea]`. Ei sunt de acord s` fii desp`gubit` \n
\ntregime. Eu te voi ajuta cu pl`cere, dac` vrei s` cheltuie[ti cecul
lor \n alb.
Cu pl`cere.
Singur`, Anne f`cu o lung` baie parfumat` cu iasomie. Se
[terse cu unul din imensele prosoape moi pe care Sally le scosese
FLOAREA DE LOTUS 59
pentru ea. Apoi se \ntinse din nou \n pat, hot`rt` s`-[i reia dup`
prnz activitatea normal`.
Destins` de c`ldura b`ii, adormi, \n ciuda zgomotelor str`zii.
Anne! Anne! Treze[te-te! Trebuie s` fi avut un co[mar.
Dick o scutura. Lng` el, Sally se apleca \ngrijorat` spre ea. |i
era greu s` deschid` ochii. Avea corpul transpirat [i pumnii
strn[i.
Repetai f`r` \ncetare acela[i cuvnt, zise Sally. Ceva ca....
Ki.... Este numele unei persoane de care te temi?
Nu [tiu...
Era din nou rezervat`.
Totul este att de confuz.... Este o nebunie. De ceea ce m`
tem, \n orice caz, este s` m` \ntorc acas` la mine.
Nici nu se pune problema, s`pt`mna asta, zise Sally. Totul
este aranjat. Deocamdat`, r`mi aici. |n acest timp, Dick va pune
ca apartamentul t`u s` fie reamenajat.
Dick ad`ug` c` putea beneficia de o s`pt`mn` de vacan]`.
Anne vru s` protesteze, dar el fu categoric.
Ai suferit un [oc. Noi vrem s` te ajut`m. Nu suntem prietenii
t`i? Nu se pune problema s` te l`s`m singur`.
De altfel, ]in mult la compania ta, ad`ug` Sally cu un aer
nostalgic. M` simt singur` dup` c`s`toria mezinei noastre, din
prim`vara trecut`. Anne \nchise o clip` ochii: lacrimi de
mul]umire \i \nce]o[au privirea.
Bine. M-a]i convins. Iat` c` m` ave]i \n pensiune, zise ea \n
glum`.
60 RUTH OWEN
Dup` un prnz cu salat` de crabi, Dick se \ntoarse la birou.
Anne \l f`cu s`-i promit` c`-i va aduce toate documentele
importante cu privire la imigran]ii chinezi. Dar dup`-amiaz` se
destinse cu un roman pe care dorea de mult timp s`-l citeasc`.
A doua zi, la ora zece diminea]a, \ntr-un magazin de pe strada
Voeux, Anne [i Sally ezitau \ntre o rochie de culoare alb-g`lbui [i
un taior de m`tase grej.
Ia-le pe amndou`, propuse Sally. Agen]ia se sinchise[te
prea pu]in de \nf`]i[area jurnali[tilor s`i... Mi-ar pl`cea ca Dick s`
fie pu]in mai elegant. El se \nc`p`]neaz` s` poarte costume
uzate, datnd de pe vremea cnd lucra la Washington...
Cnd Dick le v`zu revenind cu bra]ele \nc`rcate de pachete [i
de cutii, ridic` ochii la cer. Adio primei de sfr[it de an!
|nveselit` de aceast` zi de cump`r`turi lipsit` de griji, Anne se
\ntinse \n pat s` citeasc` dup` prnz [i c`zu curnd \ntr-un somn
adnc [i lini[tit.
Cobora de pe scaun cu pensula \n mn`, plimbnd un ochi
critic peste camera de zi. Dou` straturi de vopsea de culoarea
untului acopereau \n sfr[it literele ro[ii. Totu[i, se \nfior`: nimic
nu va putea [terge amintirea acelui co[mar. {i nici a celor dou`
zile petrecute cu Kai.
Kai... El nu [tia nimic. |i datora scuze.
Dup` o veritabil` anchet`, Dick descoperise originea exact` a
p`]aniei ei.
|n ace[ti ultimi ani, \i spuse el, a avut loc un aflux de
refugia]i cu studii superioare [i experimenta]i care provocase la
FLOAREA DE LOTUS 61
scar` larg` exploatarea unui personal calificat cu salarii derizorii.
Primul t`u articol a f`cut s` cad` m`[tile. |naintea difuz`rii
informa]iei, angajatorii s-au temut c` vor trebui s` creasc`
salariile.
{i responsabilul efrac]iei? |l cuno[ti?
Inima \i b`tea gata s` se rup`. |l v`zu pe Dick strngnd
pumnii.
Acesta este un drogat care avea nevoie de bani. A fost arestat
de poli]ie din cauza unui furt \n centrul ora[ului. Era att de
strmtorat, \nct a recunoscut mai multe agresiuni [i spargerea
apartamentului t`u.
|n folosul cui?
Un anume Feng. El are dou` fabrici de textile \n Kowloon.
Articolul t`u \l punea \ntr-o pozi]ie dificil`. Atunci, a hot`rt s`-]i
dea un avertisment, \n speran]a c` te va determina s` dai \napoi.
A[adar, Kai era nevinovat! O greutate enorm` i se lu` de pe
inim`. Totu[i, impresia de u[urare era deja \n urma ei... Toat`
ziua vopsise cu \ndrjire, pentru a se \mpiedica s`-i telefoneze lui
Kai. {i dac`-l suna, ce-i va spune oare? Cum va putea ea s`-l
priveasc` \n ochi dup` ce-l b`nuise att de grav?
62 RUTH OWEN
Capitolul 5
|n str`lucitorul soare de prnz, Anne ar`ta ca o bijuterie:
rochia ei de m`tase albastru-cobalt, sclipea \n lumin`.
Cu capul ridicat, arbora un surs seduc`tor. Totu[i,
sentimentele sale erau la fel de diverse ca arhitectura cl`dirilor
\nconjur`toare.
|n cele din urm`, Kai o sunase \n acea diminea]` [i, dup`
aceea, urechile \i zbrniau de scuzele repetate de o sut` de ori.
Abia auzea exclama]iile turi[tilor \n fa]a frumuse]ilor Hong
Kong-ului.
Apropiindu-se de "Gr`dina de jad", restaurantul unde o
a[tepta Kai, se opri, ezitnd \[i aranj` o [uvi]` sc`pat` din coc...
Apoi porni din nou [i-[i redres` umerii \n momentul cnd intr` \n
sala r`corit` de ventilatoare.
Kai era a[ezat \ntr-un col] lini[tit. Profilul lui de medalie se
deta[a \n penumbr`.
I se adres` cu o voce ferm`, \ndr`znea]`, care-i ascundea
temerile.
Bun` ziua, frumosule str`in!
|mi furi polite]ea...
Sursul lui [terse cutele ap`rute \n jurul gurii. |ndoi hrtiile pe
care le citea [i le puse \n buzunar, ridicndu-se ca s`-i ]in`
scaunul.
Mi-ai lipsit, zise ea cu voce sc`zut`.
Cu vrful degetelor atinse u[or conturul viril al obrazului lui.
El r`mnea nemi[cat, cu privirea fixat` asupra expresiei
gnditoare a Annei.
Dac` a[ fi [tiut c`-]i iei concediu, m-a[ fi aranjat s` r`mn cu
tine.
|l privi atent, \ncercnd s` descopere vreo urm` de mnie sau
acuza]ie. Duse la gur` paharul cu ap` cu ghea]` adus de un
chelner. Un mod de a-[i acorda timp s`-[i revin` complet.
N-a fost chiar un concediu, zise ea.
Inima \i b`tea nebune[te, \n timp ce evita privirea
p`trunz`toare a lui Kai.
|n cealalt` noapte, cnd m-ai \nso]it, mi-am g`sit
apartamentul r`v`[it.
De ce nu m-ai sunat?
Tonul lui furios r`sun` \n tot restaurantul. El surprinse
privirile curioase [i cobor\ imediat tonul.
Ai fost atacat`?
Nu. {eful meu a venit s` m` caute.
64 RUTH OWEN
M-am refugiat acas` la el toat` s`pt`mna.
Se ar`t` agasat` cnd chelnerul o \ntreb` dac` a ales.
Cine avea interes s`-]i for]eze u[a?
A fost oribil...
Viziunea apartamentului s`u \ntors pe dos i se \ntip`rise \n
memorie. Se \nfior`.
Totul era spart sau \mpr`[tiat \n toate direc]iile. Hainele
mele erau sf[iate [i era un avertisment scris cu litere ro[ii pe
perete.
|[i ridic` b`rbia.
Dar n-au g`sit ce c`utau. |mi l`sasem documentele la birou.
Povestea refugia]ilor?
Fa]a lui Kai lu` brusc o duritate de granit. Ea avu certitudinea
c` o va certa. Totu[i, t`cerea se a[ternu asupra lor, care nu fu
\ntrerupt` dect de \ntoarcerea chelnerului.
Anne m`rturisi:
Nu prea mi-e foame.
Dac` se bizuise pe atmosfera impersonal` a restaurantului
pentru a aplana ne\n]elegerile, insisten]ele chelnerului [i privirile
unor clien]i o \mpiedicau s` se concentreze.
Vrei s` mergem \ntr-un loc mai lini[tit?
Kai l`s` un bac[i[ generos \nainte s-o conduc` hot`rt spre
ma[in`.
|nc` nu ]i-am spus ce e mai r`u, preciz` ea.
|n Mercedes, r`corit` de aerul condi]ionat, Anne \ntoarse
capul spre portier` [i urm`ri cu privirea magazinele care se
FLOAREA DE LOTUS 65
\n[irau de-a lungul lui Shoeshin Alley. Dar nimic n-o putea sc`pa
de ru[inea care o \n`bu[ea.
Eram \ntr-o asemenea stare de [oc \n noaptea aceea, \nct
mi-am pierdut capul. Cnd Dick m-a \ntrebat dac` am primit alte
avertismente eu....
Se \ntrerupse [i-l privi. Cuvintele \ndelung repetate \i
r`mneau \n gt.
}i-ai amintit de punerea mea \n gard`, nu-i a[a? {i \n mod
firesc, m-ai suspectat.... Este adev`rat?
Un zmbet \n]eleg`tor u[ura din fericire greutatea deduc]iilor
lui foarte exacte. Anne r`mase surprins`. Unde era oare furia lui?
Deschise gura pentru a se scuza, dar el relu`:
Cuno[ti acum numele celui r`spunz`tor?
Trase ma[ina pe dreapta [i opri motorul.
Un anume Feng, zise ea. S-a folosit de un drogat, pentru
pre]ul unei doze de heroin`...
Feng este un tic`los instigator la tulbur`ri. De ani de zile,
infamiile lui \ncetinesc progresele industriale ale Hong
Kong-ului.
F`cu o pauz` pentru a evalua mai bine situa]ia.
Ce-i mai frumos, este fiul unui refugiat venit aici f`r` un ban
[i care [i-a construit un imperiu datorit` inteligen]ei [i tenacit`]ii.
Din p`cate, fiul s`u nu i-a mo[tenit curajul. Este implicat \n toate
afacerile de corup]ie.
Dar pu]in o interesa pe Anne portretul acestui om: ea nu se
gndea dect la atitudinea ei fa]` de Kai....
66 RUTH OWEN
Am fost att de u[urat`, zise ea cnd Dick mi-a spus
adev`rul. U[urat`, dar [i ru[inat`. N-am avut \ncredere \n tine.
Lacrimi \i \nce]o[ar` ochii.
Vei putea oare s` m` ier]i?
Ostilitatea [i regretele sunt sentimente prea negative. Eu
prefer s` m` exprim \ntr-un mod mult mai agreabil.
Mna lui mngie fa]a Annei \nainte de a aluneca cu tandre]e
spre um`rul ei.
Anne se topea deja sub intensitatea privirii lui. Dar r`mnea
un punct de precizat. Nu se punea problema s` uite.
Cred c` ]i-am cerut deja s` m` conduci \n cartierul
refugia]ilor din Kowloon. O vei face?
Ochii lui Kai str`lucir` ca ni[te c`rbuni aprin[i.
De ce te \ndrje[ti \mpotriva rechinilor care-i exploateaz` pe
ace[ti oameni? Sunt \nseta]i de putere. Nu conteaz` cu ce pre].
Ei bine! Acesta este un motiv suficient pentru a vrea s`-i
demasc.
El o preveni din nou de pericol, jum`tate sarcastic, jum`tate
furios.
Bunele tale inten]ii vor fi considerate drept o provocare....
Nu uita asta niciodat`. {i apoi, crezi \ntr-adev`r \n puterea unui
articol? Anne nu putea accepta ca el s` pun` \n discu]ie partea cea
mai bun` a muncii ei. Sau chiar sensul acesteia. |[i ridic` b`rbia.
S-au v`zut deja petrecndu-se lucruri uimitoare. Nu sim]i
a[adar necesitatea de a dezv`lui toat` aceast` exploatare
ru[inoas`?
FLOAREA DE LOTUS 67
Vei merge pn` acolo \nct s`-]i pui via]a \n pericol?
O trase spre el, ca pentru a o ap`ra.
Al]ii mai c`li]i dect tine, trebuie c` au renun]at. De ce
aceast` \nc`p`]nare?
Nu \n]elegi ct de dificil este pentru o femeie s` desf`[oare
acest gen de activitate? {i dac` cedez din team`, nu voi mai avea
dect s`-mi dau demisia.
Cu un deget, b`rbatul \i urm` conturul fe]ei, \n timp ce ea \i
mngia ceafa.
G`sesc c` te pierzi \n motiva]ii obscure. Urm`re[ti s`
r`spunzi unei provoc`ri? Nu uita c` pericolul este prea mare.
Ea protest`, cu toat` tulburarea pe care o sim]ea la contactul
cu Kai.
Dick are \ncredere \n mine. Nu-l pot decep]iona. M` voi
duce s`-i v`d pe ace[ti oameni, cu sau f`r` tine.
El o ironiz`:
Dac` ]ii s` le serve[ti drept ]int`, cel mai pu]in ce pot face
este s`-i \mpiedic s` te nimereasc`... Te voi duce acolo. Dar
trebuie s`-mi g`sesc timp.
Mine diminea]`? Devreme? |]i voi preg`ti micul dejun.
Cu capul pe um`rul lui, [tia bine ct de perfect se modela
corpul ei dup` cel al lui Kai.
Dar, pe nea[teptate, el se dep`rt` de ea. Anne \l privi cu
aten]ie. Ce \nsemnau oare aceste cearc`ne profunde?
Te fr`mnt` ceva, nu-i a[a? \ntreb` ea.
|[i repro[` c` nu remarcase nimic mai devreme.
68 RUTH OWEN
Spune-mi. Poate pot s` te ajut.
Vorbe[te oare prietena? Sau ziarista \n c`utarea unei
exclusivit`]i?
E[ti nedrept, zise ea, [ocat`. Eu acord o mare importan]`
prieteniei noastre. {i tu o [tii.
El t`cu. |n atmosfera \nchis` a ma[inii, t`cerea deveni
insuportabil`.
Dac` am cobor\? zise ea.
Cu un gest, Anne \i indic` grilajul intr`rii \n gr`dina "Tiger
Balm". Balsamul Tigrului....
Cu o expresie \ntunecat`, el se mul]umi s` clatine din cap.
F`r` s` vorbeasc` sau s` se ating`, merser` la umbra copacilor
cu flori ro[ii. |n timp ce se apropiau de o pagod` frumos sculptat`
care domina parcul, Anne \l sim]i pe Kai pu]in mai lini[tit. Se
a[ezar` pe o banc` de piatr`, din apropierea edificiului.
Barbara a murit mar]ea trecut`, \i spuse el \n sfr[it, cu o
voce neutr`.
Fa]a lui impasibil` p`rea u[or distant` \n frumuse]ea
str`lucitoare a zilei.
Nu te voi [oca recunoscnd c` moartea ei este o imens`
u[urare. Pentru ea, mai \nti. Este \n sfr[it lini[tit`.
|mi pare r`u, Kai.
Dorea s`-l ia \n bra]e, s`-i [tearg` ridurile care-i br`zdau
fruntea. |l \ntreb`:
Este ceva ce a[ putea s` fac?
El scutur` din cap [i t`cerea reveni.
FLOAREA DE LOTUS 69
Anne [tia foarte bine c` era str`in` de e[ecul acestei c`s`torii.
Cu ea, Kai g`sise un antidot c`derii so]iei lui \n alcoolism. Ast`zi,
el putea spera la fericirea pe care o merita.
Totu[i, ea avea sentimentul c` nu c[tig` nimic din aceast`
eliberare. Dimpotriv`. Barbara fusese ap`rarea \mpotriva unui
angajament adev`rat; garan]ia c` poate pleca \ntr-o zi, f`r` niciun
regret. Acum, Anne se temea de cre[terea tensiunii \ntre ea [i
acest b`rbat pe care-l iubea, dar care refuza s`-i \n]eleag` ambi]iile
profesionale.
Oh! Harry! Prive[te: pagoda din c`r]ile po[tale! exclam` o
femeie \ntre dou` vrste.
Purta ochelari cu rame decorate cu pietre semipre]ioase [i
tr`gea de un b`rbat scund [i docil ca s`-l scoat` dintr-un grup de
turi[ti zgomoto[i.
Harry! Cere acestui b`rbat adresa unui croitor.
|[i impingea \nso]itorul resemnat spre banca pe care erau
a[eza]i Anne [i Kai.
Spune-i c` tu cau]i ca[mir.
Kai se ridic` [i se \nclin` \n fa]a cuplului, \n timp ce Anne \[i
\ntorcea privirea spre un tufi[ de rodedendroni \n`bu[indu-[i de
bine de r`u rsul nebun care o \ncerca.
Vorbi]i engleze[te? Cu palmele apropiate, b`rbatul \l salut`
pe Kai \n maniera chinezeasc`.
Da, zise Kai.... A[ putea s` v` ajut?
Dac` suntem aici, Harry, \ntreab`-l cum putem [ti dac` o
mobil` de tec este rezistent`.
70 RUTH OWEN
|]i aminte[ti de acele obiecte de ceramic` mexican` care s-au
spart la prima sp`lare!
Stnjenit, bietul Harry se str`duia s` surd`. Kai r`spunse
\ntreb`rilor [i merse pn` la a scrie adresa cnd tot grupul se
adun` \n jurul lui.
Anne interveni:
Am o \ntlnire la ora dou` la Banca Shangai.
Kai \i adres` un surs de mul]umire [i-[i \ntrerupse imediat
\nceputul conferin]ei despre arhitectura chinez`....
Cnd s` ias`, el o prinse pe Anne de talie [i o conduse \ntr-o
mic` grot` par]ial ascuns` de copaci. La umbra frunzi[ului ro[u,
remarc` intensitatea privirii lui. B`rbatul \[i alunec` buzele de-a
lungul gtului ei cu piele alb`.
De ce ]i-ai ref`cut acest coc de fat` b`trn`?
G`si imediat agrafele cu care era prins p`rul Annei.
Las`-l liber, floarea mea de lotus...
Degetele lui mngiar` cascada blond`.
Umerii t`i sunt f`cu]i pentru aceast` podoab` de m`tase.
Ea fu cople[it` de dorin]a care curgea \n venele sale ca un
torent de lav`... |i \ntinse buzele pe care el le atinse u[or cu un
s`rut.
Trebuie \ntr-adev`r s`-i \ntlne[ti ast`zi pe ace[ti bancheri?
Tulburat` de respira]ia cald`, de parfumul s`u de santal, ea
ezit` s` dea \napoi.
Exist` \n golf un mic loc ferit de priviri, zise el.
Buzele lui se jucau pe pielea ei, la \nceputul snilor.
FLOAREA DE LOTUS 71
Minile lui \i prinser` [oldurile, iar vocea \i deveni r`gu[it`.
Ne-am putea \ntinde, murmur` el, pe un pat de nisip alb,
moale ca pielea ta de satin...
Ea protest` slab:
Nu, Kai.
Se desprinse de el [i, cu bra]ele \ntinse, \l ]inu la distan]`.
El insist`:
Vreau s` fac dragoste cu tine...
Ochii lui ca dou` perle negre p`reau s` \ndulceasc`
brusche]ea m`rturisirii.
Crede-m` c` a[ prefera s`-mi petrec restul zilei cu tine. Dar
am amnat o dat` \ntlnirea.... Dac` nu m` duc ast`zi, ar fi
sup`r`tor.
Cnd vei \nceta s` te pedepse[ti? S` te sim]i vinovat` de
e[ecul c`s`toriei tale?
Furia din vocea lui o \nghe]`.
Eu.... nu \n]eleg.
Derutat`, \[i puse ma[inal pu]in` ordine \n p`r.
Ba da! zise el.... Unii fug de e[ecurile lor \n alcoolism,
droguri sau bulimie. Tu, ]i-ai inventat o alt` capcan`, nu mai
pu]in teribil`.
Nu! Ajunge!
Ea \[i acoperi urechile.
Nu mai e mult pn` la ora dou`, Kai. Nu am timp s` discut.
Kai \i strnse \ncheieturile \n menghina minilor sale.
Trebuie s` m` ascul]i.
72 RUTH OWEN
Foarte bine.
Femeia se calm`.
Divor]ul te-a r`nit profund, [tiu. Dar nu po]i continua s`
tr`ie[ti f`r` dragoste. Trebuie neap`rat s` dep`[e[ti aceast` team`
de e[ec pe care o ascunzi \n spatele provoc`rilor profesionale.
Este ridicol!
Nu pretind contrariul. {i nu uita: am`r`ciunea va veni \n
ziua \n care \]i vei da seama c` munca nu este totul... Succesul [i
c`utarea perfec]iunii sunt scopuri foarte stimabile. Dar realitatea
cotidian` este f`cut` din altceva: exist` sui[uri [i cobor[uri,
necesitatea \mp`rt`[irii, nevoia de a iubi [i a fi iubit. Adev`rata
via]`...
Ea replic`, tremurnd:
Ct \]i datorez, doctore?
Kai \i d`du drumul.
E[ti liber`, zise el, cu o cut` amar` \n col]ul gurii.
Ea \ntreb` t`ios:
Presupun c` nu ne vom mai revedea?
Simpla idee a acestei desp`r]iri o durea profund.
Dimpotriv`, zise el, cu un surs u[or amuzat pe buze.
Cum? Ne\ncrez`toare, dar \n fond \ncntat`, ea \[i sim]i
inima b`tnd s` se rup`.
Ai nevoie de informa]ii pentru articolele tale, nu-i a[a? Eu
sunt o min` de informa]ii.... Vineri, vom \ncepe prin a vizita
fabrica mea de bijuterii. E[ti destul de istea]` pentru a g`si
materiale pentru mai mult de un articol.
FLOAREA DE LOTUS 73
Provocarea str`lucea \n ochii s`i negri.
{i dup` aceea?
S`pt`mna viitoare, vom merge \n Kowloon. Apoi, cine [tie?
Hong Kong-ul rezerv` surprize la fiecare col] de strad`. N-ai
destul` cerneal` \n stiloul t`u pentru a povesti totul....
Cu degetul ar`t`tor, urm`ri linia senzual` a gurii ei.
Ce vrei, exact? \ntreb` ea intrigat`.
Serile tale, zise el non[alant.... Te voi ]ine ocupat` att
noaptea, ct [i ziua. Poate vei reu[i astfel s` \n]elegi cum stau
lucrurile.
Kai...
Emo]ia \i strngea gtul.
El lu` un ton ironic.
Avem tot timpul, Anne....
Arunc` o privire la ceas, apoi o lu` de bra] [i o conduse pe
aleea \nsorit` spre ma[in`.
Dac` nu m` \n[el, e[ti a[teptat` la Banca Shangai. {i n-a[
vrea ca asociata mea s` rateze o \ntlnire important`.
74 RUTH OWEN
Capitolul 6
Oh, Kai! Este splendid!
Anne se minuna s` descopere frumuse]ea str`lucitoare a unui
diamant printr-o lup` de bijutier.
Kai venise la biroul ei pentru a-i aduce o lung` list` de oameni
de \ntlnit [i de locuri de vizitat. Ea \l prezentase patronului ei [i,
dup` o strngere de mn` foarte cordial`, cei doi b`rba]i se
lansaser` \ntr-o discu]ie \nsufle]it`.
Acum, Anne putea s`-l observe printre angaja]ii s`i, \n atelierul
al`turat unui magazin de bijuterii. Era o \nc`pere de dimensiuni
mijlocii, curat` [i luminoas`, unde lucr`torii apleca]i peste
bancurile lor erau absorbi]i \n delicata transformare a pietrelor
brute \n bijuterii str`lucitoare.
Care este pre]ul unui asemenea diamant?
Puse la loc piatra pre]ioas` \n cutia c`ptu[it` cu catifea, unde
va a[tepta s` fie montat pe un inel.
O piatr` ca aceasta este prea excep]ional` pentru a fi pus`
\n vnzare.
El \[i ridic` privirile de la masa unde dintr-o gr`mad` de pietre
brute alesese cteva specimene pentru a fi t`iate imediat.
Am pe o list` particular` un oarecare num`r de clien]i
dispu[i s` pl`teasc` [aptezeci [i cinci de mii de dolari pentru
aceast` bijuterie, chiar \nainte s-o fi v`zut.
{aptezeci [i cinci de mii de dolari! Mi-am gre[it meseria!
Banda ta magnetic` s-a terminat...
Cu un semn din cap, el \i reaminti prezen]a magnetofonului
pe care ea \l pusese pe o mas` pentru a \nregistra explica]iile
tehnice.
Am uitat de munca mea, zise ea.
Dar continu` s` se intereseze mai mult de bijuterii dect de
magnetofon. Puse sub lupa care m`rea de zece ori o alt` piatr`
pre]ioas`.
Ah! V`d o mic` bul` \n aceasta.
El preciz`:
O incluziune. Majoritatea pietrelor pre]ioase au \n stare
brut` infime defecte invizibile cnd sunt bine t`iate. Ai ochi
ageri... Complimentul \i \nc`lzi inima.
{i tu e[ti un excelent profesor.
Privirile lor se \ntlnir`: \ntre ei spa]iul se electrizase.
El observ`, cu o voce r`gu[it`:
Dac` vei continua s` ai aceast` privire provocatoare, nu-]i
vei mai face niciodat` articolul.....
76 RUTH OWEN
Era oare responsabil` de atrac]ia nemaipomenit` pe care o
exercita asupra ei? |[i plec` ochii, pref`cndu-se absorbit` de
m`rimea unui rubin.... Dar nu era de-ajuns s` priveasc` \n alt`
parte pentru a uita nevoia obsesiv` de acest b`rbat.
Niciodat`, \naintea lui, nu f`cuse dragoste cu atta
perfec]iune. |n focul pasiunii, departe de a fi egoist, el [tia s`
ofere o pl`cere egal` cu cea pe care o cerea. Numai c` acest
magician al dragostei \[i reg`sea atitudinile de nabab \ndat` ce era
vorba de munca lui. De imperiul lui....
|l urm`ri cu privirea cnd, cu mersul s`u suplu [i sigur,
travers` \nc`perea pentru a schimba cteva cuvinte cu un
lucr`tor. O mic` \n]ep`tur` \n inim` o f`cu s` tresar` \n timp ce
se gndea la probabila ei plecare la agen]ia din Atena. O
promovare pe care \nc` nu avusese curajul s` i-o anun]e lui Kai...
Dup` confruntarea lor din gr`dina Tiger Balm, era foarte decis`
s` a[tepte pn` \n ultimul moment. De[i ... Va \ndr`zni oare s`-i
pretind` s` renun]e la aceast` promovare att de a[teptat`?
Plec`m? zise el.
Ea se mul]umi s` clatine din cap, deoarece risca s` n-o ajute
vocea.... |[i lu` carne]elul \n care-[i stenografia observa]iile [i
puse micul magnetofon \n saco[a de reporter.
Ie[ir`, saluta]i de tot atelierul.
Cnd fu sigur` de vocea ei, \ntreb`:
Nu te temi de furturi?
Se mirase v`znd \n magazin atta lume \n jurul vitrinelor.
Vnz`torii p`reau, de altfel, mai ocupa]i s` discute dect s` vnd`.
FLOAREA DE LOTUS 77
|n ciuda p`]aniei tale, nu trebuie s` crezi c` vandalismul [i
delincven]a sunt lucruri frecvente \n Hong Kong. Dimpotriv`.
{i vnz`torii? S-ar spune c` sunt pl`ti]i pentru a distra
oamenii.
Calm, el explic`:
|n marile porturi din Extremul Orient, bijuteriile sunt locuri
de \ntlnire. Se merge de la un magazin la altul, se discut`, se
compar`. Dar, cnd oamenii sunt deci[i s` cumpere, \[i amintesc
att de primirea noastr` ct [i de calitatea m`rfii.
Cnd s` ias`, Kai adres` un semn de recunoa[tere unei
doamne grase foarte anturate.
Pe timpul programat pentru a merge s` fac` cump`r`turi,
Anne l`s` saco[a de reporter \n ma[in`. Bra] la bra], trecur` din
magazin \n magazin, \n cartierul de vest. Anne reu[i s` se
tocmeasc` pentru pre]ul unei statuete de jad. Kai alese legume,
crustacee [i mirodenii proasp`t m`cinate. Cnd se \ntoarser` spre
ma[in`, trebuir` s` a[tepte s` treac` un convoi de \nmormntare,
\n care, \n spatele familiei \n ric[e, prietenii mergeau dansnd \n
ritmul unei muzici antrenante.
E[ti obosit`?
Kai lu` mna Annei, conducnd-o \n direc]ia muntelui.
Pu]in, zise ea.
Bine instalat` \n fotoliul de piele alb`, \nchise ochii.
Capul meu zumz`ie ca un stup de albine. Am v`zut [i am
f`cut cu tine mai multe lucruri dect \n toate stagiile mele \n
str`in`tate.
78 RUTH OWEN
Sunt fericit s` aud asta.
|i lu` mna [i degetele lui lungi mngiar` ceafa Annei.
|ncepi s` te sim]i ca acas` \n Hong Kong?
Cu toat` c`ldura vocii sale [i aspectul banal al \ntreb`rii,
r`mase \n gard` [i \[i c`ut` cuvintele.
Este un ora[ foarte seduc`tor....
Sub pleoapele \nchise, ea v`zu defilnd amintirile de neuitat
care o \nso]iser` la Atena [i aiurea... Hong Kong: un port \n form`
de semilun`, str`zi forfotind de lume, mun]i cu piscuri seme]e,
\ntlnirea Orientului cu Occidentul... O lume a contrastelor
purt`toare de mistere. Anne ad`ug`:
Sunt de asemenea foarte impresionat` de respectul
chinezilor pentru tradi]iile lor.
Anne evita astfel orice discu]ie personal`. Kai era oare sensibil
la tulburarea ei? El l`s` conversa]ia s` se \mpotmoleasc` \ntr-o
t`cere \n care femeia \[i putea asculta b`t`ile inimii,
pref`cndu-se captivat` de peisajul somptuos din apropierea
piscului.
Dar o for]` de nest`pnit o oblig` s`-[i \ntoarc` din nou
privirea spre frumoasa fa]` a lui Kai. Lacrimi \i ardeau pleoapele...
Imediat ce ma[ina se opri, el \i arunc` o privire seduc`toare.
Anne se \nfior` [i [tiu c` o dorea cu o ardoare care f`cea orice
rezisten]` inutil`.
Chen se va ocupa de bagaje \nainte de a pleca... Vino, este
prea devreme pentru cin`.
Ea \l urm`.
FLOAREA DE LOTUS 79
|n mod ciudat, el \nconjur` casa \n loc s` intre. Cnd
traversar` iarba deas` a peluzei, ea remarc` deodat` o construc]ie
din lemn ro[u la umbra unui plc de smochini.
Ceva nou! Ce este? El nu r`spunse. Dar o lic`rire amuzat`
juca \n ochii s`i negri.
Apropiindu-se, ea exclam`, triumf`toare:
{tiu. Este o baie cu ap` cald`.
Cei trei pere]i vizibili de pe peluz` ad`posteau un bazin din
lemn de esen]` tare plin cu o ap` sclipitoare. Din locul acesta se
vedea muntele cobornd pn` \n port. Oceanul era de un verde
de smarald. Un feribot t`ia apele lini[tite spre centrul Hong
Kong-ului.
De fiecare dat` cnd sunt cu tine, descop`r lucruri noi,
murmur` ea.
|n picioare \n spatele ei, b`rbatul \i \nl`n]ui talia zvelt` [i-[i
\ngrop` fa]a \n masa p`rului ei blond. Ea se \ntoarse [i se
abandon` privirii lui tandre.
Ast`zi ]i-am spus ct e[ti de frumoas`?
Pe buzele ei \ntredeschise Anne sim]i respira]ia lui blnd` [i
cald`, ca o briz` tropical`.
Trezirea arz`toare a dorin]ei o \mpiedica s` vorbeasc`. Cnd el
\[i strecur` minile sub bluza ei, Anne reg`si ardoarea imperioas`
a mngierilor lui...
Apa trebuie s` fie destul de cald`, zise el.
Cufund` o mn` \n bazin. Un surs radios \i lumin` fa]a.
Perfect!
80 RUTH OWEN
Ea se dezbr`c`, intr` \n ap` [i se \ntoarse cu o mi[care agil`.
Privirea ei arz`toare \l invita s` i se al`ture.
|n marele bazin circular, apa clipocea \n jurul lor \n timp ce se
\mbr`]i[au.... Ziua era spre sfr[ite. Umbrele se alungeau, dar
promisiunea unei pl`ceri absolute aprindea un foc pe care nicio
ap` nu-l putea stinge.
Femeia se l`s` \n voia vrtejului provocat de minile, gura,
virilitatea triumf`toare a b`rbatului. Cnd se l`sar` s` alunece \n
apa \nspumat`, avur` senza]ia c` se scufund` \n stele.
Sim]ea sub coapsele ei duritatea mu[chilor lui [i, pe pielea
ud`, c`ldura respira]iei lui. Cu snii strivi]i de pieptul lui, era
captivat` de c`l`toria minilor lui \ntre punctele ei sensibile...
Apoi, \n timp ce el o ]inea ferm \n curba bra]elor sale, \[i acordar`
mi[c`rile corpurilor \n ritmul ancestral al pasiunii carnale.
Pl`cerea \i cople[i \n valuri succesive, iar ultima \i duse spre o
furtun` delicioas` care anun]a o bucurie total`.
Bulversat`, ea \[i puse capul pe um`rul lui, \n timp ce inimile
lor se lini[teau. Cerul c`p`ta culori sclipitoare care se estompau
treptat, \n timp ce luna ap`rea \n aburul care \nv`luia cuibul lor
de dragoste.
Anne se \nfior` brusc \n r`coarea serii. Kai o ajut` s` se
\nf`[oare \ntr-un prosop mare de baie [i o duse \n bra]e pn` \n
cas`.
Puterea obi[nuin]ei o f`cu s` se trezeasc` devreme a doua zi
diminea]`. Privirea Annei \ntlni saco[a de reporter \ntr-un col] al
camerei. Posesiv, bra]ul lui Kai era alungit peste corpul s`u.
FLOAREA DE LOTUS 81
Respira]ia sa profund` [i regulat` o asigur` c` \nc` dormea.
O cuprinse din nou nepotolita poft` de munc`. Regret` c` nu
avea la \ndemn` o ma[in` de scris. Kai avea probabil [i el
\ntrzieri \n munca lui... |n acest caz, se va \ntoarce probabil la
birou \n cursul dimine]ii [i va putea, \n drum, s-o lase acas`.
Ardea de dorin]` s` se a[eze la mas` pentru a redacta articolul de
luni pornind de la materialele culese \n ajun.
Ner`bd`toare, c`ut` s`-[i schimbe pozi]ia. Kai se \ntoarse cu
spatele, f`r` s` se trezeasc`. Ea decise atunci s` se strecoare afar`
din pat [i, \n vrful picioarelor, se duse s` fac` un du[.
|n timp ce apa curgea pe capul ei, \[i imagin` primele trei
rnduri ale articolului. Apoi \mbr`c` rochia u[oar` pe care o luase
cu ea pentru acest sfr[it de s`pt`mn`, lu` saco[a [i se retrase
tiptil \n buc`t`rie.
Cu mintea lucrnd febril, neglij` sucul de portocale [i cafeaua,
care luau mult timp de preparat [i opt` pentru o cea[c` de ceai.
|n lini[tea verandei, \[i puse lucrurile pe masa din fier forjat
ad`postit` de o umbrel` de soare [i \ncepu s` lucreze \n zumzetul
albinelor care zburau \n jurul florilor din apropiere.
Obi[nuie[ti s` \ncepi lucrul imediat ce deschizi ochii?
Kai se aplec` peste ceafa ei.
Da, zise ea.
Absorbit` de un paragraf dificil, \[i trase capul \ntre umeri.
|mi pare r`u c` te-am trezit.
Evident, nu era prima lui preocupare...
Ceaiul t`u este rece. |]i fac altul.
82 RUTH OWEN
Kai... Se \ntoarse spre el.
Ai putea s` m` la[i acas` la mine, \n aceast` diminea]`? Va
trebui s` dactilografiez acest articol.
Nu!
Refuzul s`u categoric fu o surpriz` brutal`.
De ce?
De data asta, nu mai c`uta s` evite cu orice pre] o discu]ie.
El lu` tonul unei logici f`r` cusur.
Ast`zi, este smb`t`. Tu [i cu mine, ne vom destinde. Dac`
trebuie, \]i voi arde notele [i voi lega frumosul t`u corp \ntr-un
[ezlong.
Ea protest`:
Dar trebuie s` fac aceast` treab`.
{i eu am cteva treburi de f`cut... |]i amintesc c` ai nevoie
de un profesor de Tai Chi Chuan.
Ea izbucni:
Asta poate s` a[tepte. Detest s` pierd timpul.
Se \ntoarse cu spatele [i lovi cu piciorul gol \n dalele terasei.
Nu exist` niciodat` timp pierdut.
O prinse de umeri [i o oblig` s`-i fac` fa]`.
Nu exist` dect un secret \n via]`: s` faci ceea ce-]i place. |n
felul acesta, nu risipe[ti nicio clip`.
Un lic`r mali]ios se aprinse \n ochii Annei.
Foarte bine. |n cazul acesta, nu voi putea avea alt` pl`cere
\n aceast` diminea]` dect \n fa]a ma[inii de scris.
O uimi pe Anne cnd izbucni \n hohote de rs.
FLOAREA DE LOTUS 83
Patronul t`u trebuie s` te sacrifice. {i s`-]i m`reasc` salariul.
Am s`-i spun...
El nu se l`s` descurajat de tonul ei ranchiunos.
E[ti mult prea \ncordat`...
|ngenunche, \i lu` \n minile sale piciorul delicat [i \ncepu un
masaj lent.
Piciorul era el \nsu[i un \ntreg univers. Cu privirea
str`lucitoare, ea se \nfior` cnd degetele fine ale lui Kai urcar` \n
lungul piciorului ei.
Trebuie c`utat` armonia \ntre corp [i spirit. Acesta este
singurul mijloc de a elibera maximum de energie.
O oblig` s` se ridice.
Acum, o s`-]i mi[ti corpul ca [i cum ai dansa. Trece-]i
greutatea pe un singur picior [i r`suce[te-]i bustul spre stnga...
|i strnse minile \ntre ale lui [i o antren` \ntr-un balet gra]ios.
Ea f`cu astfel primii pa[i \n universul Tai Chi Chuan.
|n ce moment oare tensiunea ei se lini[ti? N-ar fi putut spune.
{i apoi, fusese oare altceva dect o simpl` supunere la
magnetismul lui Kai?
|mi place concep]ia ta despre destindere, murmur` ea.
Se ]ineau strns \mbr`]i[a]i. Pl`cerea pref`cuse \n scrum
rezisten]a Annei. Cum va putea oare vreodat` s` se \mpart` \ntre
o profesie \n care inima n-avea niciun amestec [i acest b`rbat prea
fascinant?
Te doresc, Anne.
Ea \i r`spunse strngndu-l mai tare \n bra]e.
84 RUTH OWEN
Acum, zise ea. Da... Acum.
Se \ntoarser` \n camer`.
Mai trziu, Kai se ocup` de preg`tirea mesei, cum f`cuse [i \n
ajun, cu cina.
Talentele sale de buc`tar erau uimitoare. T`ia carnea \n buc`]i
fine [i egale cu elegan]a unui profesor de scrim`. Felul lui de a
amesteca mirodeniile [i de a gusta mnc`rurile dovedea
subtilitate [i rafinament.
Este delicios, Kai.
Este p`cat c` n-ai \nv`]at nimic din arta culinar`.
Ea se ap`r`:
Pot s` fac totu[i cea mai bun` salat` [i cel mai bun biftec la
gr`tar care se poate pe aceast` coast` a Pacificului...
Te voi \nv`]a multe alte lucruri.
Anne puse jos furculi]a.
Inten]ionezi s` m` schimbi?
Nelini[tea ei era real`. Sim]ea prea mult pericolul care
amenin]a dragostea lor \ndat` ce el p`rea c` vrea s` pun` din nou
\n discu]ie modul ei de via]`.
Nicidecum, afirm` el... A[ vrea doar s` te fac s` \n]elegi ct
de mult preocuparea ta pentru reu[ita social` te \ndep`rteaz` de
pl`cerile cele mai simple.
Anne nu putea nici s` se supere, nici s`-l contrazic`: avea
dreptate. Mereu \n plin` activitate, de cte ori trebuise s` strige
dup` un taxi [i s` neglijeze farmecele unei dimine]i de prim`var`?
Peste cte mese s`rise?
FLOAREA DE LOTUS 85
Cte momente de bucurie [i \ntlniri ratate...
Nu m` \n]elegi cu adev`rat, zise ea.
Privea \n alt` parte. Fr`mntare, durere, incertitudine se
perindar` rnd pe rnd pe fa]a ei.
Implacabil, el insist`:
|n orice caz, sunt sigur de un lucru: nu e[ti un calculator. |n
spatele sim]ului t`u de eficacitate, dincolo de re]inerile tale
emo]ionale, exist` o femeie singur` care nu mai [tie s` acorde
\ncredere unui b`rbat.
Ea protest`:
Nu!
|[i [terse lacrimile care-i umpluser` ochii. Nu: el nu putea
risipi att de u[or speran]ele [i eforturile ei.
Se ridic` brusc, dornic` s` scape de privirea insistent` a lui Kai
[i se \ndrept` spre fereastr`.
Nu este u[or, murmur` ea. Dar, \n ciuda obstacolelor, am
ajuns mai departe dect mi-a[ fi putut imagina.
{tiu. Sunt mndru de tine [i ]in s` ]i-o spun.
Veni \n spatele ei [i o strnse \n bra]e.
Ea r`mase t`cut`, dar se sprijini de el, \nsetat` de c`ldura [i de
for]a lui. Care dintre ei doi, se \ntreb` ea, va da \n cele din urm`
lovitura fatal` dragostei lor?
Scutur` din cap pentru a alunga aceste gnduri dureroase. |n
aceea[i clip`, prin cea]a lacrimilor, descoperi cutia lung` [i
\ngust` pe care o ]inea \n mn`.
Ce este asta?
86 RUTH OWEN
Deschide [i vei vedea.
|i puse cutia \n mini \nainte de a sl`bi \mbr`]i[area.
Oh!
Anne lu` \ntre degetele sale \ncnt`torul colier de perle negre.
Este al t`u, zise el s`rutnd-o pe gt. |]i place?
Este superb!
Totu[i, bucuria ei sc`zu. Puse la loc bijuteria \n cutia de
catifea.
Nu pot accepta.
De ce?
|naintea adev`rului, ea ezit`. Dac` i-ar vorbi acum despre
promovarea ei la Atena, risca s`-l piard` imediat. Ori, aceast`
mutare nu era \nc` oficial`.
Eu.... nu pot pur [i simplu. Nu \nc`....
Dac` el nu cuno[tea o anumit` realitate, \n]elese totu[i c` ea
putea s` aib` scrupule.
Meri]i ca cineva s` [tie s` a[tepte. }i-am spus-o deja, [i \nc`
mai cred.
Ea resim]i dureros pierderea unei fericiri simple.
P`streaz`-l pentru mine, Kai. Pn` cnd voi fi sigur`.
FLOAREA DE LOTUS 87
Capitolul 7
Luni diminea]`, devreme, Anne trecu \n fug` pe la agen]ia de
pres`. Reu[i astfel s` plece repede cu articolul terminat, gata s`
primeasc` aprobarea lui Kai, evitnd la aceast` or` matinal`
curiozitatea colegilor s`i.
Vizita lui Kai provoca agita]ie... Femeile se apropiaser` pe rnd
de biroul Annei, sub diverse pretexte. N-aveau \n sfr[it ocazia
s`-l \ntlneasc` pe frumosul [i celebrul nabab? Ct despre b`rba]i,
mai rezerva]i, f`cuser` totu[i \n a[a fel \nct s`-i fie prezenta]i.
Hong Kong se trezea zgomotos. Anne ie[i \n grab` pe strada
animat`. |ndat` ce z`ri ma[ina lui Kai, \ncepu s` alerge.
E[ti de mult timp aici?
El se aplec` spre ea [i o s`rut`.
Nu. Dar \n spatele meu, [oferul camionului care a[teapt`
locul nu este probabil de aceea[i p`rere.
|n aceea[i clip`, auzir` r`sunnd claxonul vehiculului.
Anne izbucni \n rs \n ciuda propriei ner`bd`ri. Nu cunoscu
adev`rata destindere dect dup` ce Mercedesul demar`.
|n momentul cnd intrar` \n tunelul care trecea pe sub port,
Kai se nelini[ti:
Sper c` nu suferi de claustrofobie, cel pu]in?
Nicidecum.
Puse pe genunchi notele pe care le scosese din po[et`.
De altfel, n-am nicio temere. De niciun fel...
Nici cnd este vorba de a iubi? \ntreb` el.
Dezarmat`, ea ro[i. Din fericire, semi\ntunericul \i ascunse
reac]ia. Dar \i purta pic` b`rbatului c`-i r`sucea astfel cu]itul \n
ran`.... Cnd \n apropierea ie[irii ma[ina acceler`, Anne schimb`
subiectul.
Dick mi-a sugerat s` fac fotografii. Un ziar vrea s`
condenseze seria de articole \ntr-un singur num`r, dar cu
ilustra]ii...
|ndrept` obiectivul spre un b`trn [tirb care vindea vat` de
zah`r unui grup de copii g`l`gio[i. Apoi se \ntoarse spre Kai [i-i
fotografie de mai multe ori profilul de medalie profilat pe cerul
de var`. Se gndea la numirea ei la Atena. Dac` devenea efectiv`,
\i va r`mne altceva dect fotografiile ca dovad` a \ntlnirii lor?
Ideea o izbi ca un talaz [i triste]ea \ntunec` pu]in promisiunea
unei zile frumoase.
Brusc, Kai ie[i de pe Nathan Road [i se angaj`, la stnga, pe o
mic` strad` unde opri f`r` vreo explica]ie.
Ce avem de f`cut aici?
FLOAREA DE LOTUS 89
C`lug`ri, \mbr`ca]i \n robe lungi galbene [i urma]i de adep]ii
lor, urcau scara de marmur` a unui templu budist. Un miros de
t`mie plutea \n aer [i o b`taie de gong, \n semn de bun venit,
r`sun` \n strada \ngust`.
Ai de cump`rat ceva, zise el cu o privire mali]ioas`.
El ie[i imediat din ma[in`.
N-am nevoie de nimic, morm`i ea.
Dar, intrigat`, \l urm`.
El se \ntoarse spre col]ul str`zii [i intr` \ntr-un magazin \n a
c`rui vitrin` se \ngr`m`deau nasturi, fermoare [i mosoare de a]`.
|n`untru, femeia de cincizeci de ani care-i \ntmpin` cu c`ldur` \l
cuno[tea pe Kai, deoarece i se adres` pe nume. Dup` ce se \nclin`
\naintea lor, p`r`si \nc`perea [i ap`ru curnd cu o rochie
fermec`toare pe care o \ntinse pe tejghea.
Anne l`s` s`-i scape un murmur de admira]ie:
Este minunat`.
Ea mngie m`tasea moarat` de culoarea piersicii.
Ea vrea s-o cump`r? Kai r`spunse lini[tit:
Nu. S-o \ncerci [i s`-i spui c` e[ti mul]umit` de munca ei.
Cum s` refuze? Femeia trase perdeaua cabinei de prob`.
|n cheong-sam, rochia cu specific local, Anne juc` pentru Kai
rolul de manechin [i o l`ud` pe croitoreas`.
{i acum? murmur` ea la urechea lui Kai.
|i era greu s` se \ntoarc` de la imaginea ei din oglind`....
Rochia se mula pe silueta ei zvelt` [i-i punea admirabil picioarele
\n valoare.
90 RUTH OWEN
Privirea lui Kai era \ntru totul aprobatoare.
O p`strezi pe tine? Sau trebuie s-o \mpacheteze?
|l v`zu pe Kai punnd cteva bancnote \n mna negustoresei.
Ai comandat aceast` rochie pentru mine? \ntreb` ea cu un
zmbet fericit. Dar cum de [tia m`surile mele?
Eu i le-am indicat, zise el repede.
B`rbatul nu-[i mai putea lua ochii de la rochie [i de la silueta
ei, \nct o f`cu s` ro[easc`.
O s` m` schimb, zise ea.
Se repezi \n cabin` dar, revenind afar`, se gr`bi s`-i
mul]umeasc`.
|nc` un mic lucru, zise el.
Anne nu [tia ce s` cread` despre cadoul urm`tor: o oal` cu
aburi mongolez`, frumoas`, dar totu[i....
Este indispensabil` pentru mnc`rurile cantoneze. Pui
c`rbuni la fund. C`ldura urc` prin orificiul central [i face s` fiarb`
apa, sau supa, \n micul rezervor. Vaporii fierb carnea [i legumele
\n cteva secunde.
Anne \i arunc` lui Kai o privire sumbr`.
Tu vrei \ntr-adev`r s` m` transformi! {tiam bine...
Cu un aer perfect nevinovat, el se ab]inu s` r`spund`.
Pentru a se \ntoarce la ma[in`, f`cur` un ocol, traversnd un
mic parc. Dar se oprir` un timp pentru a-[i astmp`ra setea.
Cocteilul de suc de fructe rece li se p`ru delicios. Mai departe,
v`zur` o femeie \mbr`cat` cu pantaloni [i o tunic` neagr`,
\nconjurat` de trei copii pe care \ncerca s`-i ]in` la distan]` de
FLOAREA DE LOTUS 91
aglomera]ia str`zii. Cnd unul dintre ei, un mic dr`cu[or
neastmp`rat \ncerc` s` se \ndep`rteze, Anne [i Kai schimbar` un
surs spontan \n loc de orice comentariu.
Mercedesul negru str`lucea sub cerul \nsorit \n timp ce \nainta
de-a lungul coastei spre suburbiile Kowloon-ului.
Vom vedea uzinele din Tsuen Wan. Acolo se fabric` \n
principal produse pentru export: haine, radiouri, obiecte din
plastic.
Voi avea ocazia s` interoghez refugia]i?
El f`cu o pauz` \nainte de a cl`tina din cap. |ncerca o oarecare
reticen]` fa]` de \nc`p`]narea Annei? Dar n-avea importan]`: era
foarte decis` s` ob]in` maximum de informa]ii.
Iat` drumul care duce la casa mea din Noile Teritorii. Prima
dat` cnd m` voi duce acolo, te iau cu mine.
Mi-ar pl`cea mult.
|n cursul cercet`rilor ei asupra lui Edward Payton, d`duse
peste articole \n care se vorbea cu admira]ie despre aceast`
proprietate.
Majoritatea fabricilor din Tsuen Wan erau mici cl`diri cu dou`
etaje. Kai parc` ma[ina \n apropierea unei uzine de textile cnd
Anne z`ri un grup de femei, cu pahare de limonad` \n mini, \n
ora de pauz` \n micul parc de lng` uzin`.
Trebuie s` aib` o via]` foarte grea...
Ciudat` idee.... Prive[te-le cum sporov`iesc....
Da. Dar au p`rul alb. La dou`zeci sau la dou`zeci [i cinci de
ani...
92 RUTH OWEN
Kai o surprinse pe Anne izbucnind \n rs.
Cnd vei fi mai aproape, vei vedea mai bine. Sunt scame de
bumbac ag`]ate \n p`rul lor negru.
Ie[ir` din ma[in`. Ea \[i preg`ti aparatul de fotografiat \nainte
de a remarca:
Dac` attea scame de bumbac plutesc \n aer, atmosfera
trebuie s` fie foarte nes`n`toas`.
El o prinse de bra] [i o oblig` s`-i fac` fa]`.
M` decep]ionezi, Anne.
De ce?
Ai venit aici cu idei preconcepute \n loc s` observi realitatea.
O jignea. Mnia \i \ncord` brusc tr`s`turile.
Ce vrei s` spui?
Prive[te mai atent aceste femei, Anne.
Ea se \ntoarse spre ele.
Poart` o masc` sanitar` pe care o scot \n timpul pauzei. Po]i
s` le vezi la gtul lor. Controale foarte stricte se fac cu regularitate
[i orice persoan` care \ncalc` regulile este concediat`.
Fiecare cuvnt o str`punse ca o s`geat`. Palid`, \nclin` capul.
Scuz`-m`. Nu [tiu ce m-a g`sit.
Nu uita rigoarea ta moral` obi[nuit`. Aceasta este mai
important` dect un titlu pe prima pagin`.
Kai o cuprinse \n bra]e. Ea \i sim]i respira]ia u[oar` pe obraz.
R`mi fidel` ]ie \ns`]i, zise el. Nu-]i cer mai mult.
Promit, afirm` ea cu t`rie.
Ea \i oferi bra]ul [i se dep`rtar` de parc.
FLOAREA DE LOTUS 93
Dar, \ntr-o clip` de disperare, \[i aminti c` se a[tepta de la ea
un articol [oc. Ce se va \ntmpla dac` nu va reu[i s`-l scrie? Era
sigur` de un lucru: va relata numai propriile observa]ii. {i cu att
mai r`u dac` avea s`-[i piard` slujba.
|n timp ce se \ndreptau spre imobilele care ad`posteau
familiile emigran]ilor, Kai f`cu un scurt istoric al fiec`rei fabrici.
Curnd, str`zile fur` m`rginite de construc]ii de beton cu mai
multe etaje unde locuiau mii de refugia]i. Anne f`cu cteva
fotografii.
Ar`t` cu degetul, \n balcoanele cl`dirilor, pr`jinile din
bambus.
Sunt cozi pentru drapele?
Nu. Versiunea chinezeasc` a suportului de uscat rufe.
Nu \ntrzie s` z`reasc` \ntr-adev`r o pr`jin` decorat` \n
\ntregime cu rufe care se uscau \n vnt, pe care o fotografie. La
c]iva pa[i de un restaurant, Kai suger` s` prnzeasc` acolo.
Sala era foarte mic`. Imediat dup` ce comandar`, Kai se scuz`:
Trebuie s` telefonez la birou. |n cazul c` exist` vreo urgen]`.
R`mas` singur`, Anne \[i l`s` privirea s` r`t`ceasc` \n jurul ei.
O tn`r` fat`, vizibil nervoas`, p`rea c` a[teapt` pe cineva. Pe
cine? Anne se amuz` \ncercnd s` ghiceasc`. Era posibil ca dup`
o discu]ie cu prietenul ei, a[tepta o punere la punct \n fa]a unei
ce[ti de ceai?.... Sau....
Un b`rbat scund [i \ndesat ap`ru pe nea[teptate, \mpingnd
violent u[ile. El \ncepu s-o apostrofeze pe tn`ra fat` [i-i ar`t`
ie[irea. O lacrim` alunec` pe fa]a \ncremenit` a micii chinezoaice.
94 RUTH OWEN
Brusc, ea se ridic`. Furioas` [i impulsiv`, Anne o imit`.
Nu!
Kai interveni pe un ton imperios. El avu un schimb verbal pe
ct de violent, pe att de rapid. Apoi, Kai o conduse pe tn`ra fat`
la masa lui.
Chelnerul aduse orez [i legume aburinde, dar Anne le
respinse. Un al [aselea sim] o avertiza c` existau aici informa]ii
interesante pe care nu trebuia s` le scape.
Crezi c` vorbe[te engleza? \l \ntreb` pe Kai.
Tn`ra chinezoaic` r`spunse ea \ns`[i:
Da! Am \nv`]at la [coal`.
Inima Annei tres`ri. Avea concluzia articolelor sale la
\ndemn`.
Ea se prezent`:
M` numesc Anne Hunter. Sunt ziarist`. A]i putea s`-mi
r`spunde]i la cteva \ntreb`ri?
Tn`ra ezit`. Ea privea \n jurul ei, ca [i cum se temea de
reapari]ia b`rbatului care o insultase. Kai \i [opti cteva cuvinte,
f`r` \ndoial` de \ncurajare, \ntr-un dialect pe care Anne era
departe de a-l putea \n]elege.
|n cele din urm`, ea accept`. Un zmbet timid \i puse \n
valoare chipul frumos.
M` numesc Mailin. {i v` mul]umesc amndurora c` a]i venit
\n ajutorul meu.
O lacrim` alunec` din nou pe obrazul ei.
Speram att de mult s` pot lucra aici.
FLOAREA DE LOTUS 95
Dar proprietarul n-are nevoie de nimeni.
Uimitor, nu p`rea s` \ncerce nicio ranchiun`.
Anne ignor` privirea glacial` a lui Kai cnd \[i scoase
carne]elul [i stiloul. Ea o invit` \n acela[i timp pe tn`ra fat` s`
\mpart` masa cu ei.
Prnze[te cu noi, Mailin. Noi am comandat ct s` hr`nim un
regiment...
Timid` din fire, Mailin accept` imediat [i dovedi apetitul unei
persoane literalmente \nfometat`. Dar, \ntre dou` \nghi]ituri,
povesti teribilele \ncerc`ri pe care le \ndura familia ei recent
emigrat` [i condamnat` la [omaj. Ea f`cea adesea aluzie la fra]ii
mai, mici suferinzi de o afec]iune dureroas`. Anne ceru s`-i
\ntlneasc` familia.
Ei nu vorbesc limba dumneavoastr`.
O privea pe Anne cu un aer nelini[tit.
{i se tem de str`ini...
Anne cunoscuse deja acest gen de situa]ie. Ea reu[i s-o
conving` pe Mailin c` va [ti s` se adapteze. Pu]in dup` aceea,
\nso]ite de Kai, urcar` cele trei etaje care conduceau la
apartamentul \n care tr`ia familia lui Mailin.
|n care supravie]uia, ar fi fost un cuvnt mai exact... Anne nu
v`zuse niciodat` o situa]ie mai critic`. Cei doi b`ie]i, bolnavi, erau
culca]i pe paturi s`r`c`cioase \n unica \nc`pere a apartamentului.
Mama, mic`, pl`pnd`, p`rea la cap`tul puterilor, \n timp ce tat`l
avea mersul \ncovoiat al omului dobort de mizerie... Dar
doamna Li, \n ciuda s`r`ciei, insist` s` le ofere ceai.
96 RUTH OWEN
Impasibilitatea resemnat` a lui Kai, friza impolite]ea. El
r`mase t`cut, \n timp ce Anne o h`r]uia pe Mailin cu \ntreb`ri
despre modul \n care o trataser` industria[ii din regiune. F`r` s`
clipeasc`, el b`u ceaiul insipid dintr-o cea[c` ciobit` [i mnc` un
biscuit rnced. Nimic nu l-ar fi f`cut s` rosteasc` un singur cuvnt.
Anne era iritat` de aerul s`u lugubru....
Cnd, dup` ceai, p`r`sir` apartamentul, Anne \ntinse cartea sa
de vizit` tinerei.
Sun`-m` mine, la birou. Poate te voi putea ajuta s`-]i
g`se[ti o slujb`.
Kai plecase \nainte. Cnd \l ajunse din urm`, fericit` c`
adunase attea informa]ii, \l lu` de mn` ca pentru a-i ierta
atitudinea, dar bucuria Annei fu de scurt` durat`.
Pe drumul de \ntoarcere, Kai nu \ntrzie s-o ironizeze.
Cine exploateaz` refugia]ii acum? zise el.
|ntr-o sclipire, privirea lui \ntlni ochii speria]i ai Annei. Ea se
\ncrunt`.
Nu te \n]eleg...
El r`spunse dispre]uitor:
Ce diferen]` faci tu \ntre presa care folose[te nefericirea
acestor oameni ca s` emo]ioneze cititorul [i industria[ii care
exploateaz` priceperea lor?
Ea replic`:
Vorbe[ti exact cum ar face Edward Payton, negociatorul
britanic!
Furioas`, \ntoars` pe dos, privi drept \n fa]a ei.
FLOAREA DE LOTUS 97
Nori mari negri se acordau perfect cu starea ei de spirit.... Se
\ntoarse din nou spre Kai [i arunc`:
Ce-ai spune dac` ar fi vorba despre propria ta familie?
Imagineaz`-]i-o \nfometat`, f`r` slujbe, \ntr-un asemenea
apartament insalubru.
El vru s` eludeze orice tensiune emo]ional`.
Dramatizezi. Ei au toate [ansele de a g`si un loc de munc`
\nainte de sfr[itul lunii. Dac` totu[i continu` s` caute. |ntre
timp, dispun de o locuin]` proprie, decent` [i foarte ieftin`. {i au,
sunt convins, destui bani pu[i deoparte ca s` nu moar` de foame.
Ai v`zut cum acel patron de restaurant a tratat-o pe Mailin,
nu? Un adev`rat barbar! {i tu nu e[ti departe de a avea aceea[i
atitudine.
Au v`zut al]ii mai r`i \n China popular`... Hong Kong a
primit deja mii de emigran]i. Aceast` familie va supravie]ui, ca [i
celelalte. S-ar putea chiar s` prospere.
Anne sim]i c` era inutil s` continue aceast` discu]ie [i \ncepu
s` treac` \n revist` tristele evenimente ale zilei. |n t`cerea
\ncordat`, drumul p`rea c` nu se mai sfr[e[te. Cnd ajunser` \n
sfr[it \naintea imobilului Annei, Kai o anun]`:
Eu plec mine spre Africa de Sud. Trebuie s` particip la mai
multe adun`ri ale produc`torilor de diamante.
Ea \[i reprim` surpriza.
Bun!
Se \ncord` cnd el \i mngie u[or obrazul [i, pentru a evita
\mbr`]i[area lui, \[i strnse imediat lucrurile. Se sim]ea r`u:
98 RUTH OWEN
aceast` desp`r]ire nu era de natur` de [tearg` gustul amar dup`
cearta lor... Dar avu curnd impresia c` dep`rtarea lor va fi
probabil benefic`.
Se preg`tea s` coboare cnd el ad`ug`, cu o voce autoritar`:
Anne!..... Cnd vei \nceta s` te refugiezi \n munc`?
Nu \n]eleg ce vrei s` spui.
Vocea ei tremura sub privirea implacabil` a lui Kai. Via]a
sentimental` era problema ei [i el trebuia s` \n]eleag`.
B`rbatul insist`:
Trebuie s` \ngropi trecutul, o dat` pentru totdeauna.
|nceteaz` s` plngi pentru al]ii [i gnde[te-te pu]in mai mult la
tine.
Observa]ia lui pertinent`, dar rece, era de o franche]e
insuportabil`.
A[ prefera s` intru \nainte s` \nceap` ploaia.
Cobor\ din Mercedes, gata s` se repead` spre imobil.
Agil ca un tigru, Kai o \mpiedic` s` \nchid` portiera. Cu inima
b`tnd tare, Anne alerg` spre copertina care proteja intrarea.
Mai devreme sau mai trziu, te vei s`tura s` fugi, strig` el.
Cuvintele lui Kai o lovir` cu for]a pic`turilor de ploaie care-i
izbeau fa]a.
Hohotele ei de plns fur` acoperite de bubuitul tunetului.
***
FLOAREA DE LOTUS 99
Dup` o noapte agitat`, Anne se trezi \n zori, sub un cer
ro[iatic. |mbr`c` un costum de bumbac care nu se va [ifona, \n
ciuda c`ldurii umede. Un machiaj u[or [i un coc strns reu[ir`
s`-i dea o imagine care o mul]umi. Era hot`rt` s` \ngroape orice
conflict personal printr-o munc` sus]inut`. Dar eternele
ambuteiaje din Hong Kong o \mpiedicar` s` ajung` la agen]ie
\naintea celorlal]i.
Biroul ei se afla \ntr-o sal` mare cum se \ntmpl` la toate
agen]iile de pres` [i unde r`suna de-a lungul zilei ]`c`nitul
ma[inilor de scris, amestecat cu soneriile telefoanelor. Numai
puterea ei de concentrare o \mpiedica s` se lase distras`. |ncerc`
de mai multe ori \n aceast` diminea]` s` \nceap` redactarea
articolului s`u. |n sfr[it, era total absorbit` cnd sun` telefonul.
Aici este Joy, de la recep]ie. Ave]i o \ntlnire \n aceast`
diminea]` cu o domni[oar` Li?
Anne arunc` o scurt` privire \n agend` \nainte de a r`spunde
t`ios:
Nu.
Pe punctul s` \nchid`, \[i aminti:
A[teapt`... Care este prenumele ei?
Se nume[te Mailin Li. I-a]i dat cartea de vizit`, ieri la Tsuen
Wan.
Exact.
Oft` [i abandon` cu regret foile cu note. Diminea]a \ncepea
r`u. Era f`r` \ndoial` una din acele zile cnd toate mergeau
de-a-ndoaselea.
100 RUTH OWEN
Joy? Mi se pare c` am auzit un morm`it...
O auzi rznd.
Da, Dick tocmai a sosit. S-a dus \n biroul s`u.
Ofer`-i lui Mailin o cea[c` de ceai [i spune-i s` m` a[tepte o
clip`.
|i veni o idee. Se ridic` [i se duse s`-l vad` pe Dick.
Acesta era la telefon. Prin u[a \ntredeschis` a biroului, ea \i
atrase aten]ia.
Ai un minut? El \i f`cu semn s` intre. Cnd \nchise telefonul,
o m`sur` cu un aer \ntunecat.
Ai lucrat, ieri sear`? Sau.... ai petrecut prea trziu \n noapte?
Ea prefer` s` ignore aluzia lui brutal` la cearc`nele de sub
ochi. Se sim]ea \ntr-o dispozi]ie r`zboinic`.
S-a g`sit cineva pentru postul de curier? \ntreb` ea.
Nu. Joy are cteva \ntlniri \n aceast` dup`-amiaz`. Dar dac`
ai o idee...
|i vorbi pe scurt despre dificult`]ile lui Mailin, insistnd asupra
inteligen]ei [i st`pnirii perfecte a limbii engleze. Cnd Dick
accept` s-o primeasc`, Anne se ridic` [i-l \mbr`]i[`.
Mul]umesc!
Triumf`toare, ie[i radioas` din birou. S-o ajute pe Mailin
\nsemna s`-i dovedeasc` lui Kai Shanpei c` o judecase gre[it.
Cum putuse oare s`-i repro[eze c`-i exploata pe emigran]i? O
acuza]ie care o r`nise profund.
Mailin a[tepta la recep]ie. De departe, p`rea vrednic` de mil`,
\n rochia ei sp`l`cit`. Cu minile sale fine a[ezate pe genunchi, se
FLOAREA DE LOTUS 101
]inea dreapt` pe sofaua de vinilin, de[i era prea scund` pentru ca
picioarele s`-i ajung` la podea. Imediat ce o z`ri pe Anne, se
ridic`, strngnd la piept o mic` po[et` de pnz`. |i distingea
greu tr`s`turile sub p`l`ria de paie, dar Anne avu impresia c` era
u[urat` c` vede o figur` cunoscut`.
N-a[ vrea s` v` deranjez, domni[oar` Hunter. Dac` sunte]i
ocupat`, pot s` revin \n alt` zi.
S` revin`.... Anne cuno[tea pre]ul biletelor de autobuz. Foarte
emo]ionat` de polite]ea lui Mailin, \i strnse \ndelung mna.
Nu, zise ea. Sunt \ncntat` s` te rev`d.
O conduse la biroul lui Dick, explicndu-i natura muncii pe
care avea s` i-o propun`. Mailin ascult` cu aten]ie, f`r` s` \ntrebe
de program, salariu sau de eventualele dificult`]i. Ea nu avea
dect o dorin]`: s` scape de [omaj... Dick \[i suspend` apelurile
telefonice [i-[i \mblnzi manierele aspre. Privirea sa c`lduroas` o
ajut` pe Mailin s` ias` din cochilia ei. Se gndea oare la propriile
lui fiice, r`mase \n Statele Unite? Anne ar fi putut jura. Lini[tit`, \i
l`s` singuri.
Cnd tn`ra chinezoiac` ie[i dup` treizeci de minute de
\ntrevedere, se strecur` pe lng` pere]i spre ie[ire...
Mailin! A[teapt`!
Anne nu \n]elegea. Pentru a doua oar` \ntr-o or`, \[i
\ntrerupse activitatea.
N-a mers?
Sim]ea nevoia s`-l blesteme pe Dick.
Mi-a cerut s` \ncep de mine diminea]`.
102 RUTH OWEN
Cu ochii pleca]i [i un aer demoralizat, Mailin avea un mod
foarte curios de a anun]a o veste bun`.
Ai acceptat, nu-i a[a?
Ea scutur` din cap, cu lacrimi \n ochi. Anne \ncerc` un
amestec de compasiune [i afec]iune.
Nu [tiu unde s` locuiesc \n Hong Kong. {i n-am bani pentru
autobuz, mine diminea]`.
La cap`tul puterilor, Mailin nu-[i mai putea st`pni
disperarea. Anne \[i trecu bra]ul \n jurul umerilor ei [i o \ncuraj`.
Pot s` te ajut...
|n ciuda vocii sale sigure, se mir` de propria spontaneitate. Ca
[i cum reflecta cu voce tare, preciz`:
Am o singur` camer`. Dar canapeaua este extensibil`.
Lacrimile lui Mailin exprimau acum nu disperare, ci
recuno[tin]`.
V` mul]umesc, domni[oar` Hunter.
Dac` trebuie s` \mp`r]im acela[i apartament, va trebui s`-mi
spui Anne. Hot`rt` s` nu fac` lucrurile pe jum`tate, Anne
acoperi ma[ina de scris [i-[i lu` po[eta. Trebuia acum s` umple
frigiderul, s` duc` cear[afuri la sp`lat, s` fac` loc \n dulapuri.
Pentru \nceput...
M` voi ocupa de buc`t`rie [i de menaj, promise Mailin.
Urmnd-o ca un c`]el credincios, \i explica Annei cum se va
descurca.
{i cnd va veni frumosul dumneavoastr` prieten, voi ie[i s`
fac o plimbare.
FLOAREA DE LOTUS 103
Aducnd vorba de Kai, ochii Annei str`lucir` de mali]iozitate.
|[i imagina reac]ia lui dac` va dori s` treac` pe la ea \ndat` ce se
va \ntoarce. Prezen]a lui Mailin nu va \ntrzia s`-i tempereze
elanurile. Poate chiar s` i le r`ceasc` pentru totdeauna.... Ideea
nu-i displ`cea. Hot`rt lucru, avea nevoie de o revan[`.
Vino, colega! Avem multe de f`cut!
O lu` pe Mailin de mn` [i ie[ir` ca o vijelie, adresnd semne
vesele tuturor. Anne reg`sea \n sfr[it gustul s`rb`toririi. Avea
impresia c` iese dintr-un secol de monotonie.
O s`pt`mn` mai trziu, recuno[tea gre[eala pe care o f`cuse
abandonndu-[i autonomia.
Este ridicol! morm`i ea. Nu \ndr`znesc nici m`car s` mai calc
pe mochet` de team` s` nu las urme. Dac` Mailin scoate \nc` o
dat` acest infernal aspirator, simt c` voi face cea mai teribil` criz`
de nervi din via]a mea!
Str`in` \n propriul ei apartament, arunc` o privire nostalgic`
pernelor moi de pe canapea [i prefer` s` se a[eze pe un scaun...
F`r` obsesiile menajere ale lui Mailin, Anne ar fi suportat
foarte bine prezen]a ei. Obi[nuit` s` tr`iasc` \mpreun` cu familia
\ntr-o singur` \nc`pere, tn`ra chinezoaic` [tia s` se izoleze
\ntr-un col] al apartamentului. Dac` Anne avea nevoie s` lucreze,
ea se cufunda \ntr-o carte sau se \ntorcea la \ndeletnicirile
casnice. Cine [i-ar fi imaginat c` cineva \[i poate da osteneala s`
repare colan]ii?
N`scut` \ntr-o societate de consum excesiv, lui Anne nu-i
venea s`-[i cread` ochilor.
104 RUTH OWEN
Prietenia lor se transforma oare \ntr-o polite]e crispat`?
Nicidecum. Anne o adora pe Mailin. Se minuna c` putuse p`stra
atta umor [i bun` dispozi]ie. Petrecur` ore \ntregi rznd [i
f`cndu-[i confiden]e.
Dac` m`car ar fi fost mai pu]in meticuloas`. Anne ]inuse
totdeauna la ordine [i la cur`]enie, dar pe lng` tn`ra
chinezoaic`, avea impresia c` este o persoan` ne\ngrijit`. Am tr`it
oare prea mult timp singur`? se \ntreb` ea ducndu-se s`-[i ia un
pahar cu ap` rece. Auzi brusc vocea vesel` a lui Mailin.
Anne? Te-ai \ntors?
Sunt \n buc`t`rie.
{terse o mic` pat` de pe frigider, se asigur` c` nu l`sase \n
urm` nicio pic`tur` de ap` [i travers` linoleumul att de
str`lucitor \nct se temu din nou c` ar putea aluneca pe el.
Sper c` nu ]i-ai stricat pofta de mncare cu sandvi[uri. |n
seara asta, vom face un adev`rat festin.
|n ochii lui Mailin se citea l`comia.
Anghile fierte \n`bu[it [i ml`di]e de bambus, anun]` ea.
Mult` munc` \n perspectiv`, nu?
Stnjenit`, Anne urm`rea gesturile rapide [i precise ale lui
Mailin: ea jupuia anghilele \nainte de a le t`ia \n mici buc`]i.
Crati]a mongolez` era \n plin clocot. Anne \[i reprim` un fior.
Ar fi rndul meu s`-]i ofer o sear` de destindere. Dac` am
cump`ra ceva gata preg`tit? Dup` aceea, am putea merge la
cinematograf.
Mailin refuz`.
FLOAREA DE LOTUS 105
Este o onoare pentru mine s` v` preg`tesc mesele. Altfel
cum mi-a[ putea exprima recuno[tin]a?
Anne r`spunse cu delicate]e:
Cum vrei...
Deschise dulapul [i scoase farfurii [i ce[ti.
Dumnezeule! Ce-i asta?
Cu vrful degetelor, ridic` o gr`m`joar` de fire de paie r`mase
\n co[ul cu provizii.
Te ocupi de p`s`rele, \n timpul liber?
Este pentru mine sear`. |n timp ce v` ve]i scrie articolul, eu
le voi fierbe.
Cu ochii str`lucind ca ai unei pisicu]e, \[i linse degetele.
O sup` din cuib de rndunele... Cunoa[te]i asta, Anne? Este
un deliciu.
Cu o expresie \ntunecat` [i stomacul contractat, Anne l`s`
paiele s` cad` la loc \n co[. Cum s`-[i exprime dezgustul? Mailin
dorea att de mult s`-i fac` pl`cere...
Tn`ra fat` flec`rea vesel t`ind ciuperci \n feliu]e delicate pe
care pres`ra diferite mirodenii. Acesta nu mai era un prnz, ci un
adev`rat festin. Anne \[i spuse c` tn`ra c`p`tase siguran]` [i c`
era foarte elegant` \n uniforma ei ro[ie. Unde era mica
chinezoaic` disperat` care intrase acum zece zile \n agen]ie \n
vrful picioarelor?
Anne se minuna de transformare. Puse masa, \ncercnd s` se
conving` c` o s`-i plac` anghilele \n`bu[ite. Cnd sun` telefonul,
se repezi spre birou cu atta ner`bdare, \nct lovi col]ul unei
106 RUTH OWEN
m`su]e joase deplasat` de Mailin \n cursul cur`]eniei. O nou`
urgen]` trebuie s` fi ap`rut la birou, \[i zise ea.
Cu piciorul \ndoit de durere, Anne r`spunse cu r`suflarea
t`iat` [i vocea \ngrijorat`.
Te antrenezi pentru un maraton? Sau ai \ntrerupt o activitate
mai pasionant`?
Kai!
Un fior \i str`b`tu spatele. Desp`r]irea o f`cuse s`-[i uite
mnia... Dorin]a \i cuprindea din nou corpul.
Cnd te-ai \ntors? Ai c`l`torit bine? Sau...
Se \ntrerupse, con[tient` de modul naiv \n care-l cople[ea cu
\ntreb`ri.
Am ajuns acum dou`zeci de minute. Secretara m-a a[teptat
la coborrea din avion cu un teanc de dosare.
Micul s`u rs \n`bu[it provoc` un val senzual pe care Anne \l
resim]i \n tot corpul.
A fost ct pe ce s`-i cer s` m` conduc` direct la tine acas`.
Dar cred c` ar fi sc`pat dosarele din bra]e...
Anne izbucni \n rs. |[i imagina severitatea domni[oarei
Dawes, tulburat` de o asemenea sugestie.
Mi-ai lipsit, zise el cu o voce cald`. {i \ntr-o jum`tate de or`
vei afla ct este de adev`rat...
Aceste cuvinte simple erau veritabile mngieri..... Ca pentru
a mic[ora distan]a care-i desp`r]ea, ea apropie receptorul de
buze.
{i tu mi-ai lipsit.
FLOAREA DE LOTUS 107
Uitase de prezen]a lui Mailin. Inima \i tres`ri cnd z`ri
str`lucind uniforma ro[ie.
Te v`d \ntr-o jum`tate de or`, repet` Kai.
A[teapt`!
Ce scuz` s` inventeze? Atitudinea lui Kai la Tsuen Wan o l`sa
s` presupun` c` era preferabil s` nu-i vorbeasc` de Mailin.
Ceva nu este \n ordine?
Indecis`, luat` pe nepreg`tite, nu g`si alt` sc`pare dect
subiectul ne\n]elegerii lor: munca ei! Nu se punea problema s-o
trimit` pe Mailin la plimbare, la aceast` or`, pe str`zile Hong
Kongului.
Nu te sup`ra. Dar am un articol de terminat neap`rat \n
aceast` sear`.
|n t`cerea \ncordat` care urm`, siguran]a ei disp`ru. Era
speriat` s` nu fi mers prea departe, de data asta.
Dac` m` gndesc la mul]imea dosarelor care mi-au fost
aduse, am [i eu cu ce s` m` ocup....
Nu p`rea foarte trist.
Regret cu adev`rat, Kai.
O v`zu pe Mailin f`cndu-i semne: cina era gata. Cl`tin` din
cap.
Am putea \ncerca s` ne vedem mine sear`?
Nu.
Refuzul lui avu asupra ei efectul unei lovituri de pumnal,
\nainte s` adauge:
Nu pentru o sear`.
108 RUTH OWEN
Dar sunt de acord pentru tot sfr[itul de s`pt`mn`.
Oh, da!
Trebuie s` merg \n West Wind, la casa mea din nordul
Kowloon-ului. Dac` te iau dup`-amiaz`, vom ajunge pentru cin`.
Bagajele mele sunt practic f`cute. Am realmente nevoie s`
schimb aerul.
Dar nu-mi place deloc acest contratimp, zise el cu o voce
mngietoare.
Simt acela[i lucru, Kai...
Avu brusc impresia c` el punea minile pe corpul ei...
Genunchii \i tremurar`.
Termin`-]i articolul. Nu va trebui s`-mi vorbe[ti despre
munc` atunci cnd vom fi \mpreun`.
El scoase un mic rs plin de promisiuni pe care, emo]ionat`,
abia \l auzi: \n sfr[it, \i respecta munca.
|[i uit` minciunile [i, cu gndul la orele pe care le vor
\mp`rt`[i, [opti \n loc de revedere:
Te voi a[tepta la biroul meu.
FLOAREA DE LOTUS 109
Capitolul 8
Cnd Mercedesul ajunse pe creast`, Anne sim]i c` i se taie
respira]ia v`znd amploarea panoramei. Valea \n \ntregime verde,
pres`rat` ici [i colo cu cteva ferme, preceda un zid de coline
accidentate.
Razele lungi ale apusului de soare marcau cu aur iarba \nalt`.
Dincolo de acest zid curge rul Shum Chum. {i, dincolo de
el, se poate z`ri Republica Popular` Chinez`.
Cte schimb`ri pe o distan]` att de scurt`. |ncerc s`-mi
imaginez China ro[ie acolo, la c]iva kilometri...
Se mira de asemenea de contrastul extraordinar dintre acest
peisaj [i colinele care dominau Hong Kong-ul cu vilele [i agita]ia
lor cosmopolit`. Aici, exista un calm, o atmosfer` de antic`
senin`tate care te invita s` te opre[ti.
Ma[ina cobor\ spre vale. Dar, c]iva kilometri mai departe, Kai
se angaj` pe un drum \ngust care [erpuia de-a lungul unui ru
care traversa lent un parc \mp`durit. |ntr-un viraj, ma[ina sperie
un grup de p`uni. Soarele sclipea pe penele lor lungi \n timp ce
fugeau sub copaci.
Kai, sunt splendizi!
Sunt cei mai buni paznici ai mei.
Cum?
Sunt \n stare s` fac` o g`l`gie nemaipomenit` dac` un str`in
\i deranjeaz`. Vei vedea mul]i al]ii pe proprietate. |i \mpiedic` pe
curio[i s` se apropie de cas`.
Anne se sim]ea cople[it`. Dup` frumuse]ile muntelui Victoria,
nu-[i imaginase c` putea exista ceva mai frumos... {i apoi, urma
s-o \ntlneasc` pe mama lui Kai...
O \ntlnire care o f`cea pu]in nervoas`, dar \n fond, o
entuziasma. Mama unui om att de excep]ional trebuia s` fie
remarcabil`! Anne [tia deja c` ea \[i consacra mult timp pasiunii
pentru orhidee.
Trecur` pe sub o arcad` p`zit` de doi dragoni din piatr`.
Dincolo de un plc de pini, Anne descoperi o vil` uimitor de
frumoas`.
O u[oar` influen]` chinezeasc` n-o \mpiedica s`-[i imagineze
aceast` locuin]` \n cmpiile verzi din Anglia. O verand` m`rginit`
de tufi[uri de flori ocupa toat` fa]ada casei.
Kai opri ma[ina pe aleea central` [i se \ntoarse spre Anne:
Bun venit la West Wind, zise el cu un zmbet larg.
|]i mul]umesc c` m-ai invitat. Sunt ner`bd`toare s` descop`r
aceast` minune!
FLOAREA DE LOTUS 111
O femeie de vreo cincizeci de ani, \mbr`cat` \ntr-o uniform`
neagr`, le f`cu de pe pragul u[ii un mic semn amical, apoi veni
s`-l ajute pe Kai s` scoat` bagajele.
Anne, ]i-o prezint pe doamna Burns, menajera noastr`.
Doamna Burns [i so]ul s`u au r`spunderea domeniului.
El se \ntoarse spre menajer`:
Domni[oara Hunter \[i petrece sfr[itul de s`pt`mn` cu
noi.
Cnd doamna Burns o salut`, Anne remarc` accentul s`u
irlandez. Ea \i preced` spre marele hol pardosit cu marmur`.
Lady Hua va fi fericit` s` afle c` a]i ajuns cu bine... M` duc
s-o anun].
Nu, o voi face eu \nsumi. Ocupa]i-v` de domni[oara
Hunter.... Anne, vom cina \ntr-o jum`tate de or`.
Porni apoi pe culoarul care ducea spre apartamentele mamei
sale.
Anne o urm` pe doamna Burns spre camera ei. Era foarte
\ncntat` s` se poat` r`cori dup` c`l`torie. Ce va purta oare, seara
asta? Opt` pentru rochia de muselin` mov.
Iat` camera dumneavoastr`.
Menajera o invit` s` intre \ntr-o \nc`pere de la etaj.
Este \ncnt`tor!
Ca [i exteriorul casei, camera oferea un subtil amestec de
influen]e chineze[ti [i britanice. |ntre un secreter vechi din lemn
de cire[ [i un fotoliu tapi]at cu catifea albastr` din fa]a
[emineului, un covor oriental \mpodobea podeaua de stejar. Dar
112 RUTH OWEN
privirea ei era atras` de un pat magnific, l`cuit [i cu coloane
sculptate, cu perdele de catifea albastr` [i cuvertur` \n acela[i ton,
cu broderie albastru-\nchis.
|nainte de a se retrage, menajera arunc` o privire la pendula
francez`.
Masa va fi servit` \n sufragerie, \ntr-o jum`tate de or`.
Anne \[i dezbr`c` vesta [i pantalonii [ifona]i. |n sala de baie
\ncnt`toare, se sp`l` pe fa]` [i-[i ref`cu u[or machiajul. Apoi \[i
puse rochia mov, cercei de opal [i un inel asortat.
|n r`coarea holului mare, nu [tiu \ncotro s` se \ndrepte. Mai
multe u[i d`deau spre vestibul.
Care era oare sufrageria? Alese una la \ntmplare, dar cnd s`
apese pe clan]`, o for]` de neoprit o f`cu s` se \ntoarc` spre scar`.
Kai o privea.
Ce frumoas` e[ti!
|naint` spre ea [i o s`rut` cu tandre]e. Impresia c`-i apar]ine
\i d`du brusc un sentiment de pace... O conduse \ntr-o mare
\nc`pere unde ferestrele \nalte reflectau o lustr` de cristal
deasupra unei mese de mahon acoperit` cu o pnz` de in alb. Pe
bufet erau a[ezate platouri de argint acoperite, de unde sc`pau
totu[i arome \mbietoare.
Pentru ea, Kai trase un scaun.
Mama ta va veni s` cineze cu noi? Sunt ner`bd`toare s-o
\ntlnesc.
Ea cineaz` devreme. Dar ne invit` s` lu`m un ceai \n
apartamentele sale.
FLOAREA DE LOTUS 113
|n timpul mesei, Kai \i spuse povestea amuzant` a adapt`rii
familiei Burns la via]a chinez`.... |nainte de a fi \n serviciul s`u,
cuplul fusese angajat la un diplomat englez \n Hong Kong.
Ei se gndesc serios s` se \ntoarc` \n Irlanda [i s`-[i cunoasc`
\n sfr[it nepo]ii. Au din ce \n ce mai mult nostalgia ]`rii natale.
Dup` un delicios sufleu cu l`mie, veritabil` \ncununare a
cinei, f`cur` o plimbare \n gr`dina de trandafiri.
Luna care str`lucea pe un cer f`r` nori d`dea p`rului Annei
reflexe argintii. Merser` mn` \n mn`.
Mine \]i voi ar`ta labirintul..... Dar vom putea face de
asemenea o lung` plimbare c`lare.
Mi-ar pl`cea mult. {tii, camera mea este superb`. Patul este
extraordinar!
Sunt fericit c`-]i place aceast` \nc`pere.
Surse misterios, \nainte de a ad`uga:
Este un foarte vechi pat nup]ial. Foarte rar ast`zi.
Dezam`git` brusc de aceast` evocare a c`s`toriei, Anne t`cu
pn` \n momentul cnd intrar` \n domeniul matern.
Lady Hua \[i p`r`si biroul pentru a-i \ntmpina cu un zmbet
foarte gra]ios.
Voi cere s` se aduc` un alt ceai, zise ea. Treburile mele pot
s` a[tepte.
Doamna Burns aduse un platou cu un ceainic de por]elan pe
un suport de aram`. Lady Hua servi ceaiul \n ce[ti minuscule
pictate manual [i fine ca ni[te coji de ou`. Gesturile princiare
tr`dau noble]ea originii sale.
114 RUTH OWEN
Fragilitatea ei aparent` era dezmin]it` de vivacitatea
remarcabil` a ochilor negri migdala]i. Culoarea p`rului amintea
de nuan]a lemnului uscat. Pielea ei avea fine]ea translucid` a
hrtiei de orez. Dar Anne fu mai ales frapat` de libertatea
judec`]ilor sale. Libertate excep]ional` la o femeie a genera]iei
sale.
Timpul trecu foarte repede. Cnd o pendul` de argint sun`
ora nou`, Kai o invit` pe Anne s` se retrag`. Lady Hua se culca
devreme. Ea le ur` o sear` bun` [i-[i exprim` dorin]a unei alte
conversa]ii cu invitata lor...
|n fa]a camerei Annei, Kai depuse un s`rut pe obrazul tinerei
femei, apoi buzele lui \i c`utar` repede gura. Schimbar` un lung
s`rut pasionat.
N-am inten]ia s`-]i urez imediat noapte bun`... Pot s` intru?
Un fior delicios o str`b`tu.
Da, domnule Shanpei. }i-am lipsit mult, mi-ai spus ieri?
Cu un zmbet provocator pe buze, Kai \nchise u[a \n urma lui.
|n penumbr`, plutea parfumul ramurilor de eucalipt, puse \ntr-o
vaz` mare de por]elan, \n apropierea [emineului.
B`rbatul o dezbr`c`. Lumina lunii conferea pielii ei albea]a
unor camelii \n timp ce el \[i scotea la rndul lui hainele. Cnd o
\mbr`]i[`, ea se ghemui \n bra]ele lui. Apoi, \ntinzndu-se lng`
ea, \[i l`s` degetele s` alerge \n libertate peste corpul ei. Ea sim]ea
c` ia foc.
Ah! Floarea mea de lotus este ner`bd`toare, murmur` el.
Am nevoie de tine...
FLOAREA DE LOTUS 115
El \i mngie fa]a. Cu el, orice tentativ` de a se \nfrna era de
fiecare dat` alungat` de valul dorin]ei.
Aplecat deasupra ei, \n lumina l`ptoas` a lunii, ochii lui negri
evocau mistere de nep`truns... El \nl`tur` [uvi]ele de aur care
acopereau fa]a Annei [i-[i puse \ncet buzele pe pleoapele ei
\nainte de a-i reg`si gura. Kai \i mngie snii, contact care le
electriz` trupurile... Anne \[i puse bra]ele \n jurul gtului lui [i-l
trase mai aproape de ea.
Norii acoperir` luna. Tunetul bubui [i furtuna se n`pusti
asupra v`ii. Vntul r`coros care mi[ca perdelele ajunse la ei.
Ploaia \ncepu s` cad` cu o violen]` tot mai mare. Curnd, pic`turi
de ap` ajunser` \n camer`.
Voi \nchide fereastra, zise el.
Un fulger ilumin` brusc trupul de culoarea ambrei al
b`rbatului. Anne sim]i dorin]a sporindu-i.... |[i spuse c` furtuna
care urca \n ea va fi mai violent` dect cea a cerului.
Cu bra]ele ude de ploaie, el o \mbr`]i[` din nou. Gura lui
fierbinte crescu pasiunea Annei, f`cnd-o s` geam`.
Pielea ta este catifelat` ca petalele unui trandafir, murmur`
el. Risipi mngieri delicioase pe [oldurile ei \n timp ce tunetul
zdruncina valea [i o ploaie cu grindin` se ab`tu asupra
ferestrelor. Violen]a naturii se acorda cu dorin]a lor [i o orbea pe
Anne cu fulgerele ei repetate. Respira]ia ei se acceler`; recunoscu
apropierea acelei be]ii pe care n-o cunoscuse niciodat` \nainte de
Kai. Parfumul de santal al corpului lui bronzat o \nv`luia \n efluvii
senzuale.
116 RUTH OWEN
|n ritmul nebun al sngelui lor, f`cur` aceea[i ascensiune. |n
menghina bra]elor lui, Anne sim]ea c` plute[te [i-i strig` numele.
Lumea \ntreag` st`tea \ntr-un singur cuvnt: Kai!
B`rbatul \i strig` la rndul lui numele, \n timp ce un bubuit de
tunet f`cu s` vibreze geamurile. Luminat` de fulgerul care urm`,
fa]a lui p`ru cea a unui zeu al r`zboiului. Niciodat` nu exprimase
atta for]` absolut`. Brusc, cu respira]ia t`iat`, se pr`bu[i lng`
ea, cu capul pe um`rul ei.
Cu bra]ele dezarmate, ea \i \nconjura talia. Cnd \[i frec`
obrazul de al lui, Anne \[i d`du seama c` plnsese. Emo]ia
\mp`rt`[it` o zdruncinase pn` \n adncul fiin]ei. Nu \n]elegea
foarte bine sentimentele care o cople[eau. Se \ntreb` \nc` o dat`
ce avea s` devin`. Cum putuse s` se angajeze \n aceast` leg`tur`
pn` \ntr-att \nct nu se mai recuno[tea?
|ncetul cu \ncetul, se lini[tir`. Apoi Kai se strecur` afar` din
cear[afurile \ncurcate [i avu grij` s-o \nveleasc` \nainte s` se
\mbrace. O s`rut` pe frunte.
Ne revedem la micul dejun. Mi-ar pl`cea s` r`mn cu tine,
dar doamna Burns ar fi teribil de [ocat` mine diminea]`, dac`
m-ar vedea ie[ind din camera ta.
Ea rse, pu]in somnoroas`, [i \nchise ochii. |n timp ce furtuna
se \ndep`rta, adormi lini[tit`.
A doua zi diminea]`, proasp`t` [i odihnit`, se trezi devreme.
Dup` un du[ rapid, \mbr`c` o pereche de blugi kaki [i o bluz` cu
nasturi aurii. Cu doi mici piepteni de baga, \[i fix` p`rul la spate.
C`ldura soarelui promitea o zi luminoas`.
FLOAREA DE LOTUS 117
Cum nimic nu p`rea preg`tit \n sufragerie pentru micul dejun,
ie[i pe teras` [i-l descoperi pe Kai a[ezat la o mas` din fier forjat,
cu o cea[c` de cafea \n fa]`. Citea un ziar. |i admir` o clip`
perfec]iunea profilului \nainte de a \nainta spre el. Hot`rt lucru,
era b`rbatul cel mai minunat pe care-l \ntlnise vreodat`.
Bun`! Ce diminea]` frumoas`!
Tu e[ti cea mai frumoas`.... Ai dormit bine?
Foarte bine. Mor de foame.
Se a[ez` \n fa]a lui [i-[i turn` o cea[c` de cafea. Doamna Burns
aduse cteva preparate calde.
Lady Hua are un apetit de pas`re. Eu regret mult. |mi place
att de mult s` g`tesc pentru oameni cu apetit serios...
Anne se \nfrupt` copios cu ou` pr`jite [i bacon. Kai se amuz`
v`znd-o mncnd cu atta pl`cere.
Via]a la ]ar` \]i prie[te, se pare. |mi place aceast` foame de
lup.
Nu sunt sigur` c` se datoreaz` schimb`rii aerului.
El \i arunc` o privire pozna[`.
{i care ar fi cauza?
Cu obrajii \mbujora]i, ea \ncerc` s` se corecteze.
F`r` \ndoial`, zise ea, o bun` noapte de somn.
Cnd Anne termin` de mncat, el o conduse \n gr`dina de
trandafiri. Gr`dinarul, preocupat, t`ia florile distruse de furtuna
nocturn`. Pe frunze, soarele f`cea s` str`luceasc` ultimele
pic`turi de ap`. Kai adun` c]iva boboci pe punctul s` se deschid`
[i-i ceru gr`dinarului s` fac` din ei un buchet pe care doamna
118 RUTH OWEN
Burns s`-l duc` \n camera Annei. Un gest romantic care o f`cu s`
surd`...
Mai dore[ti s` faci acea plimbare c`lare? A[ vrea s` inspectez
rapid domeniul. {i pu]in` mi[care le-ar face bine cailor.
Excelent` idee!
Anne se duse s`-[i schimbe pantofii \n timp ce el se \ndrept`
direct spre grajd.
Cnd reveni, cteva minute mai trziu, el termina de \n[euat
caii. |i \ntinse frul unei iepe brune, \n timp ce el \nc`lec` un cal
mare negru, ner`bd`tor s` galopeze.
Se pare c` sunt pu]in nervo[i ast`zi. N-au mai fost c`l`ri]i de
ctva timp.
Fu o diminea]` foarte agreabil`. Anne se mir` de armonia
perfect`, de impresia de echilibru care emana din ansamblul
copacilor, tufi[urilor [i gardurilor vii.
Kai.... Sunt uimit` de perfec]iunea peisajului. P`mnturile
tale sunt foarte frumoase.
El \i surse.
M` cople[e[ti..... Exist` o expresie la chinezi care exprim`
foarte bine ceea ce sim]i. Se spune "fung shui" pentru a traduce
rela]ia ideal` \ntre om [i natur`. Este foarte important s` tr`ie[ti
\n armonie cu planeta.
Se \ntoarser` la grajduri. Anne rde de ea \ns`[i: picioarele \i
tremurau.
Asta nu-i nimic. S` vezi mine. Micul t`u posterior te va face
s` te strmbi. Lipsa obi[nuin]ei!
FLOAREA DE LOTUS 119
Ajun[i \n apropierea casei, el \[i manifest` inten]ia de a merge
s` arunce o privire prin registrele domnului Burns. Ad`ug` c`
mama sa trebuia s` se g`seasc` la aceast` or` \n sera orhideelor.
Va fi bucuroas` s` te vad` [i s`-]i arate florile ei.
Anne se duse s` fac` un du[ [i s` se schimbe. |mbr`c` apoi un
costum roz, care se mula pe silueta ei sculptural` [i se \ndrept`
spre regatul verde [i \nflorit al ladyei Hua.
O z`ri, mic` siluet` pierdut` \n abunden]a de flori minunate.
Aplecat` peste un r`zor de orhidee, lady Hua, intervenea ici-colo
cu foarfeca de gr`din`.
Cuprins` brusc de timiditate, Anne se apropie de ea. Mama lui
Kai se ridic` [i-i adres` un surs c`lduros.
Bun` ziua, Anne. Ai profitat de aceast` diminea]` minunat`?
Oh, da! V` mul]umesc. Am f`cut o plimbare c`lare.
Domeniul dumneavoastr` este magnific.
Anne aprecia gentile]ea \nn`scut` a ladyei Hua. Ghicea \n ea
un amestec foarte stimulator de for]` [i sensibilitate.
Ai vrea s`-mi aduci acea stropitoare de lng` intrare? Dore[ti
s` m` aju]i s`-mi ud plantele? Ad`ug` o remarc` nea[teptat`:
Din cnd \n cnd, Barbara venea s` mi se al`ture aici. Dar
biata copil`, \[i p`r`sea cu mare greutate camera.
Considera probabil c` Anne era la curent.
Trebuie c` era foarte nefericit`, zise Anne. {i totu[i, avea un
so] excep]ional...
Sub privirea direct` a b`trnei doamne, ar fi vrut s`
retracteze... Nu tocmai \[i tr`dase sentimentele?
120 RUTH OWEN
Fiul meu nu putea s-o ajute. Nimeni nu putea. Dificult`]ile
Barbarei veneau de foarte departe. Mult \nainte s`-l \ntlneasc`
pe so]ul s`u. {i apoi, a devenit sclava alcoolismului.
Lady Hua f`cu o pauz`, absorbit` de t`ierea unui l`star \nainte
de a concluziona:
Acum, toate astea s-au sfr[it. A \ncetat s` sufere [i eu sunt
fericit` din acest motiv.
Simplitatea b`trnei doamne era \ncurajatoare. Ea \ndep`rta
definitiv scrupulele \ncercate de Anne venind \n aceast` cas` la
att de pu]in timp dup` moartea Barbarei. Nu fu deloc jenat` de
t`cerea lor \n timp ce \ngrijeau florile. Apoi, lady Hua o surprinse
din nou pe Anne.
Se pare c` te \n]elegi foarte bine cu Kai. Asta \mi face
pl`cere. Este mult timp de cnd nu l-am v`zut rznd \n
compania unei femei. Diverse motive i-au impus o lung`
solitudine.
Vorbea pe un ton degajat, f`r` a-[i lua ochii de la florile pe
care le \ngrijea.
Anne nu se \n[elase: lady Hua era o persoan` simpl` [i direct`.
Totu[i, cuvintele sale strneau din nou temerile Annei fa]` de Kai.
Era f`r` \ndoial` timpul s` priveasc` lucrurile \n fa]` \n loc s`
tr`iasc` \n nesiguran]` \n timp ce, incontestabil, se lega din ce \n
ce mai mult de fascinantul, dar complicatul Kai Shanpei.
Este adev`rat, ne \n]elegem foarte bine, zise ea \n cele din
urm`. Dar eu nu caut o rela]ie definitiv`. Dac` sunt foarte ata[at`
de Kai, nu-mi uit cariera din acest motiv.
FLOAREA DE LOTUS 121
Ea conteaz` \nainte de toate. Am trecut printr-un divor] [i nu
vreau s`-mi iau riscuri....
Lady Hua f`cu un comentariu pertinent:
Te \n]eleg foarte bine. Totu[i, via]a este un ru care curge
\ntre maluri schimb`toare. Trebuie ]inut seama de aceste varia]ii
[i s` nu r`mnem la nesfr[it prizonierii unor decizii luate
altundeva [i.... altcndva. Oricum, \i faci bine fiului meu. Orice
s-ar \ntmpla, va fi avut fericirea de a te fi \ntlnit.
V` mul]umesc, lady Hua. Sunt fericit` c` v-am cunoscut pe
amndoi.
Nu este dect un interludiu agreabil, \[i zise ea. Nimic
altceva... Schimb` subiectul.
Admir raporturile pe care le ave]i cu fiul dumneavoastr`.
P`re]i att de apropia]i unul de altul.
|]i mul]umesc c` mi-o spui, Anne. Noi i-am dat foarte
devreme sim]ul responsabilit`]ii. {i, \n acela[i timp, mult`
dragoste. Noi i-am acordat \ncredere. Dac` ast`zi suntem
prieteni, aceasta se datoreaz` libert`]ii pe care i-am l`sat-o. Cu ct
copiii se simt mai liberi s` plece, cu att mai mult doresc s`
revin`.
Anne o admir`. Dac` va avea \ntr-o zi un copil, \[i va aminti
aceste cuvinte.
Bine. Am f`cut destul` gr`din`rie pentru ast`zi. Prnzul nu
va \ntrzia s` fie servit.
|n timp ce p`r`seau sera, lady Hua propuse s`-i explice \ntr-o
zi cum \i ajuta pe refugia]ii din vale.
122 RUTH OWEN
Anne se entuziasm`: vedea o ocazie de a-[i consolida
informa]iile.
Prnzul, amestec nervos de preparate chineze[ti [i
occidentale, \ncepu cu o sup` rece de migdale, urmat` de limb`
de mare la gr`tar, cu garnitur` de cartofi [i sos de p`trunjel. Dup`
aceea fu triumful doamnei Burns: pr`jitur` fondant` parfumat`
cu extracte de fructe.... La ora cafelei, lady Hua se retrase. R`mas`
singur` cu Kai, Anne reveni repede la temerile ei. |n ciuda acestor
ore minunate, se \ntreba din nou cum s` frneze pasiunea lor
\nainte s` ajung` la o desp`r]ire dureroas`.
Iart`-m`. Ce spuneai?
H`r]uit` de gndurile ei negative, nu auzise \ntrebarea lui Kai.
E[ti foarte absent`.... Te \ntrebam dac` vrei s` vezi labirintul.
Bine\n]eles. Cu att mai mult cu ct dup` o asemenea mas`
am nevoie s` merg pu]in. Doamna Burns este o excelent`
buc`t`reas`.
Un grilaj separa gr`dina de trandafiri de \ncnt`torul peisaj a
c`rui atrac]ie era un labirint din garduri vii c`rora li se d`duse
forme de animale. Kai o provoc` pe Anne s` se ascund` acolo.
|]i las trei minute avans.
Dup` numeroase ocoluri, Anne ajunse \n centrul labirintului,
ocupat de o banc` de piatr` care se reflecta \n apa unui bazin.
Vocea lui Kai ajunsese din cnd \n cnd la ea, dar nu-i r`spunsese.
Prins` \n joc, dorea s` lase s-o caute, cnd ni[te bra]e musculoase
o prinser` pe nea[teptate.
Te-am g`sit, murmur` Kai \n spatele ei.
FLOAREA DE LOTUS 123
Ea \i sim]i respira]ia \n ceaf`, \n timp ce inima \i b`tea de
surpriz` [i emo]ie.
Pe unde ai ajuns? zise ea r`sucindu-se \n bra]ele lui.
Se a[ezar` pe banca de piatr`. |n mijlocul bazinului, apa se
prelingea \ncet \n lungul unui jgheab acoperit de mu[chi.
Ce lini[te! zise ea. Casa aceasta, ca [i muntele Victoria, \mi
d` o impresie extraordinar` de senin`tate... Ce cuvnt ai folosit \n
aceast` diminea]` \n leg`tur` cu raporturile dintre om [i natur`?
Fung shui: o armonie pe care o vei aprecia din ce \n ce mai
mult, dac` vei consim]i s` te \ndep`rtezi de ritmul t`u de via]`
trepidant pentru a te odihni aici sau pe muntele Victoria.
Aluzia lini[tit` la reluarea escapadelor lor \i distruse lini[tea.
Se retrase \n ea \ns`[i. Apoi, brusc, se ridic`.
Cum ie[im de aici? zise ea pe un ton lejer.
El se ridic` imediat, ca [i cum i-ar fi sim]it schimbarea de
dispozi]ie.
Vino. |]i voi ar`ta drumul cel mai direct. Ne-am jucat destul,
am impresia...
O concluzie care o f`cu s` reflecteze, \n timp ce el \nainta \n
umbra gardului viu. F`cea oare aluzie doar la partida lor de-a
v-a]i ascunselea? Sau?.... Avea oare [i el presentimentul unor
dificult`]i iminente? Fericirea acestui sfr[it de s`pt`mn` se
\ntunec`. O pr`pastie se deschidea \ntre ei...
El rupse t`cerea, propunnd s` \noate \n piscina pe care Anne
o remarcase lng` teras`.
Merser` \n camerele lor pentru a-[i pune costumele de baie.
124 RUTH OWEN
Se examin` \n oglind` cu un ochi critic. Costumul negru se
mula pe corpul ei. Decolteul cobora adnc \ntre sni. Fusese
alegerea lui Sally Tabor, \n ziua cnd colindaser` prin magazinele
din Hong Kong, pe cheltuiala agen]iei... Dac` ar fi fost dup` ea,
Anne ar fi ales un costum mai cuminte.
Travers` terasa [i se opri o clip`, \nainte de a i se al`tura lui
Kai. El str`b`tea lungimea piscinei cu o vigoare lini[tit`. Apoi se
s`lt` pe marginea bazinului.
Temperatura este bun`?
Perfect`.
Anne \[i ud` cu pruden]` vrful degetelor picioarelor [i o g`si
att de pl`cut`, \nct plonj` imediat pentru a nu ie[i la suprafa]`
dect cnd nu mai avu aer. Aparent, Kai nu era nic`ieri. Dar foarte
repede, sim]i o atingere u[oar` pe picior.
Ea rse: Kai ie[i din ap` lng` ea.
E[ti cu adev`rat foarte \nzestrat pentru a te strecura
pretutindeni...
Gndurile negative odat` uitate, se sim]ea din nou liber` [i
spontan`.
|[i \mp`r]ir` restul dup`-amiezii \ntre ap` [i soare. Cum el se
mira, rznd ce bun` \not`toare este, ea \i povesti viitoriile
ob]inute \n competi]iile \ntre colegi.
Cnd doamna Burns veni s` le propun` un aperitiv, Annei \i
veni greu s` cread` c` timpul trecuse att de repede... Kai ceru
scotchuri cu ap` [i plonjar` o ultim` dat` \n piscin`.
Doamna Burns reveni:
FLOAREA DE LOTUS 125
Sper c` ave]i poft` de mncare, seara asta. Am preg`tit o
sup` de scoici.
Se \ndep`rt` fredonnd vesel.
Ador` s` g`teasc`, zise Kai. Mnuie[te oalele [i crati]ele ca
un pictor pensulele [i culorile lui! Ne va fi greu s-o \nlocuim.
Nu va fi mine, nu?
So]ul ei mi-a confirmat ast`zi c` sunt hot`r]i s` plece
imediat ce vom g`si pe altcineva. Voi c`uta \ncepnd de luni. {tiu
ct de ner`bd`tori sunt s` se \ntoarc` \n Irlanda.
Cnd doamna Burns \i \ntreb` dac` doresc un al doilea
aperitiv, Anne se scuz` [i urc` s`-[i spele p`rul \nainte de a se
\mbr`ca pentru cin`. Pentru ultima lor sear`, lady Hua \mp`r]ea
masa cu ei.
A fost o sear` memorabil`. Anne, \ntr-o rochie de bumbac
indian multicolor, purta p`rul pe umeri, cum \i pl`cea lui Kai.
Rser` cu poft` cnd se lans` cu mama sa \n compararea
buc`t`riilor orientale [i occidentale. Apoi, lady Hua se retrase \n
apartamentele sale.
Cu paharele \n mn`, Kai [i Anne ie[ir` pe teras` pentru a privi
cum r`sare luna.
Anne.... Te-am sim]it preocupat` ast`zi. Vrei s`-mi spui
motivul?
Trebuia oare s`-i m`rturiseasc` de ce dorea uneori s` se
distan]eze de el?
Kai, atunci cnd ne-am \ntlnit, ]i-am \mp`rt`[it ce credeam
despre o rela]ie profund` cu un b`rbat...
126 RUTH OWEN
Ne-am v`zut adeseori dup` aceea [i.... eu.... nu [tiu foarte bine
cum stau.
Privirea ei implora \n]elegerea lui Kai.
Nu te fr`mnta.
O s`rut` pe obraz.
Ceea ce trebuie s` se \ntmple se va \ntmpla... Eu nu-mi
pun \ntreb`ri. Vom lua lucrurile cum vor veni.
Duminic` diminea]`, Anne se trezi \n ciripitul p`s`relelor. Kai
\i urase noapte bun` \n pragul u[ii dar dormise prost, se trezise
de mai multe ori, chinuit` de regretul c`-[i dezv`luise
incertitudinile. |n timp ce luau micul dejun pe teras`, Kai \i
propuse o nou` plimbare c`lare \nainte de a pleca la drum.
Ast`zi, mai lini[ti]i dect la precedenta ie[ire, caii, ca [i Anne
p`reau s` se delecteze de aceast` plimbare la pas. Kai nu f`cu
nicio aluzie la conversa]ia lor din ajun.
Dup` un prnz u[or, se preg`tir` de plecare. Lady Hua veni s`
le spun` la revedere, a[teptnd ca doamna Burns s` duc` bagajele
la ma[in`.
Draga mea Anne, mi-ar pl`cea foarte mult s` te rev`d. Am
apreciat mult vizita ta.
Mul]umesc. Sunte]i foarte amabil`.
Certitudinea unei posibile prietenii provoc` din nefericire
gnduri de plecare, de promovare \ndep`rtat`... N-o va revedea
probabil niciodat` pe lady Hua.
Mercedesul se \ndep`rt`. R`mneau t`cu]i. {i, dac` Anne nu
putea ghici gndurile lui Kai, cuno[tea foarte bine motivele
FLOAREA DE LOTUS 127
propriei mu]enii. Aceste dou` zile o bulversaser` profund. Se
ata[ase prea mult de el, acum era evident. Trebuia neap`rat s`
tempereze ceea ce avea prea mult tendin]a s` se amplifice.
Strnse cu hot`rre pumnii [i-[i fix` privirea asupra peisajului pe
care-l traversau \n vitez`.
128 RUTH OWEN
Capitolul 9
|n cursul zilelor care urmar` vizitei la West Wind, Anne avu
senza]ia c` tr`ie[te \ntre dou` furtuni. Una tocmai se terminase,
alta nu va \ntrzia s` izbucneasc`. |n exterior [i \n ea \ns`[i,
presiunea urca treptat [i inima ei o lua razna cnd se gndea la
alegerea care o a[tepta. D`du vina proastei ei dispozi]ii pe
c`ldura umed`, deosebit de ap`s`toare [i de exasperant` care
domnea asupra Hong Kong-ului. Dar iluzia fu efemer`. |nvins`,
d`du fru liber temerilor ei.
Visurile sale se \mp`r]eau dureros \ntre imaginea luminoas` a
lui Kai [i temerile ei ira]ionale. Uneori, se trezea \n mijlocul nop]ii
[i credea c` reg`se[te contactul cald [i senzual al minilor lui pe
corpul ei.
Dar, repede dezam`git`, revenea la \ndoielile [i la fr`mnt`rile
ei. Pierdut` \n noapte, speriat` de umbrele fantastice care-i
traversau gndurile, se decise s`-[i analizeze angoasele.
Dragostea era oare altceva dect o \nchisoare, dect o sclavie
frumos deghizat`? Ambi]iile sale profesionale o condamnau oare
la o via]a monahal`? C`s`toria i-ar distruge oare cariera? Hot`rt
lucru, via]a ei nu sem`na deloc cu acel ansamblu de riscuri, de
\mprejur`ri, de [anse pe care unii credeau c` le pot \mp`ca u[or...
Nu se mai putea bucura de dimine]ile \nsorite. Nici m`car lista
foarte proasp`t` a viitoarelor sale articole n-o putu scoate din
depresia ei. Doar din \ntmplare remarc` o eroare \n planul de
lucru pe care i-l adusese Dick. Se duse s`-i cear` o explica]ie.
Cine m-a confundat cu un reporter sportiv?
Puse pe biroul lui Dick lista incriminat`. El o parcurse [i
scutur` din cap.
Este opera mea.
Anne ie[i din apatia ei pentru a-i arunca:
Dar nu [tiu nimic despre crichet. M-am ocupat \ntotdeauna
de chestiuni politice [i financiare...
Dick o \ntrerupse cu indiferen]`:
Se presupune c` faci ceea ce ]i se cere. Dac` \]i lipse[te
practica, este momentul s` \nve]i.
O punea la locul ei f`r` s` ridice vocea. Ea sim]i c` ro[e[te.
|mi pare r`u c` mi-a s`rit ]and`ra, murmur` ea. Dar am fost
sincer surprins`.
Un zmbet slab destinse fa]a lui Dick.
Dac` ai nevoie de acest reportaj, ei bine, \l vei avea. Dar va
trebui s` fii indulgent, ad`ug` ea.
Promit.
130 RUTH OWEN
|i zmbi, jucndu-se cu stiloul \ntre degete.
Dac` am vorbi pu]in?
El se arunc` pe sp`tarul scaunului [i-[i puse picioarele pe
vechea ma[in` de scris, fidel` colaboratoare pe timp de r`zboi [i
de pace. Anne, cu fruntea preocupat`, se a[ez` curajoas` \n fa]a
lui.
Nu lua acest aer de victim`. N-am c`utat s` te pedepsesc.
A[a s-ar putea crede.
Care este, dup` p`rerea ta, principala calitate a unui
redactor-[ef?
O privea gnditor, cu capul \nclinat spre um`r. Cum ea
\ntrzia s` r`spund`, o f`cu el \n locul ei.
Suple]ea, zise el. Capacitatea de adaptare.
Ea bomb`ni:
Nu v`d foarte bine leg`tura cu un meci de crichet...
|[i l`s` privirea s` r`t`ceasc` de la dosarele din fa]a lui la haina
[ifonat` ag`]at` de un col] al biroului. Un birou care era imaginea
lui Dick: simplu, onest, dedicat eficien]ei f`r` \nflorituri.
Un redactor tr`ie[te \n mijlocul evenimentelor, Anne, [i
niciodat` o situa]ie nu este de dou` ori aceea[i.
El se aplec` \n fa]` [i-[i \ncruci[` degetele pe birou.
Cnd se produce un dezastru, \n panica general` noi trebuie
s` r`mnem calmi. Pentru a rezista \n aceast` meserie de nebuni,
trebuie s` reac]ionezi cu capul, nu cu inima. Tot a[a cum este
necesar s` cuno[ti un minimum de lucruri despre maximum de
subiecte. Inclusiv sportul.
FLOAREA DE LOTUS 131
Unde voia oare s` ajung`? Nu vorbea de pl`cerea discursului,
era convins`. Dar, pentru a evita o concluzie pripit`, a[tept`
cuminte cu minile pe genunchi. Dac` m`car putea s`-i transmit`
pu]in din calmul, din echilibrul s`u.... Avea mare nevoie.
Cum stai cu Edward Payton?
Iat`-ne ajun[i la problem`, \[i zise ea. Evident, n-are inten]ia s`
m` cru]e... |i sus]inu privirea, se str`dui s` se destind` [i c`ut`
r`spunsul clar [i simplu pe care nop]ile ei agitate nu i-l adusese.
Vru s` c[tige timp.
De ce aceast` \ntrebare?
Am primit numirea ta la Atena, azi-diminea]`.
|i puse dosarul sub ochi [i-i urm`ri reac]ia.
Eu mi-am redactat deja raportul, dar ]ineam s` te v`d \nainte
de a cere aprobarea final` a New York-ului.
Perfect, zise ea.
R`spunsul era lipsit de entuziasm [i propriul surs i se p`ru
ipocrit. Dup` ce parcurse aprecierile lui Dick, \i urcar` lacrimi \n
ochi.
Mul]umesc, Dick.
|n]elegi acum de ce insistam asupra capacit`]ii de adaptare
a redactorilor...
El \[i drese vocea; lacrimile Annei \l jenau.
N-am scris dect adev`rul, zise el. |n cazul c` nu [tii \nc`, te
consider printre ziari[tii cei mai talenta]i pe care-i cunosc. A fost
un privilegiu s` colaborez cu tine.
Tu m-ai ajutat mult.
132 RUTH OWEN
Opre[te-te \nainte s` ne cople[im cu elogii... }in s`-]i
precizez c` pot s`-]i re]in dosarul cteva zile.
|i adres` o privire lipsit` de bun`voin]`.
Nu trebuie s` iei prea repede o hot`rre pe care ai putea
s-o regre]i mai trziu.
Ea cl`tin` din cap [i plec` ochii. Era \ncol]it`.
Da. A[ vrea s` m` mai gndesc pu]in, zise ea cu o voce
nesigur`.
Dac` so]ia mea ar auzi ce-mi r`mne s`-]i spun, m-ar omor\.
Vorbea \ncet, ca [i cum pere]ii aveau urechi.
O s`-]i spun totu[i...
Intrigat` de aceste precau]ii neobi[nuite, Anne \[i apropie
scaunul.
Ai avut dreptul, se pare, la faimosul discurs al lui Sally
asupra virtu]ilor c`s`toriei. Ast`zi, am s`-]i ar`t o alt` realitate.
Derutat`, dar obi[nuit` s` asculte \nainte de a trage concluzii,
a[tept` f`r` s` crcneasc`.
De la sosirea ta \n Hong Kong te-am urm`rit cu mare aten]ie
[i pot afirma c` am fost foarte impresionat. Adev`ra]ii redactori
sunt ca metalele pre]ioase: se uzeaz`, cap`t` "patin`" dac`
preferi, dar nu se devalorizeaz` niciodat`. Calit`]ile lor sunt de
neclintit. La tine, am recunoscut rigoarea, prezen]a de spirit,
rezisten]a la presiuni, care \]i pot permite s`-]i asumi
responsabilit`]i reale.
Anne sim]i pentru acest om, de obicei zgrcit cu
complimentele, o imens` recuno[tin]`.
FLOAREA DE LOTUS 133
Este foarte flatant, murmur` ea.
Meri]i aceste complimente, Anne. Am senza]ia c` Atena va fi
pentru tine un adev`rat \nceput.
|i acord` un surs f`r` bucurie [i o privi \n ochi.
Dar m` \ntreb, zise el, dac` e[ti cu adev`rat preg`tit` s`-]i
sacrifici via]a particular` pentru responsabilit`]ile [i riscurile unei
cariere de prim-plan.
Anne se mi[c` pe scaun [i-[i \ncruci[` picioarele. Dick scotea
la iveal` dilema care o chinuise f`r` r`gaz toat` s`pt`mna.
Adev`rul este c`... nu cunosc r`spunsul.
B`nuiesc... O rec`s`torie te-ar obliga s`-]i reconsideri
aspira]iile. Altfel...
Scutur` din cap, cu un aer descump`nit.
Anne m`rturisi, m`cinat` de conflict:
|n mod ciudat, pentru prima dat` m` simt ca un calculator
prost bran[at. |n to]i ace[ti ultimi ani, am avansat cu precizia unui
ceas elve]ian. Dar acum...
Amintiri fugitive ale lui Kai [i a dragostei lor \mp`rt`[ite \i
provocar` brusc o durere la fel de mare ca un ghimpe \n inim`.
Dick era pe punctul s`-i r`spund` cnd Mailin veni s` caute un
telex destinat abona]ilor agen]iei. Explica]ia dur` cteva minute:
nu se mai punea problema unei conversa]ii confiden]iale. Anne
se ridic`.
Apropo, zise el, ai reu[it perfect seria de articole despre
refugia]i. Eram dator s` ]i-o spun.
Evident mndru de acest succes, el ad`ug`:
134 RUTH OWEN
Cnd mi-ai prezentat-o pe Mailin, povestindu-mi \ncerc`rile
vie]ii ei, m-am temut de un ton plng`re]. Dar, tu ai [tiut s`-l evi]i
[i s`-]i p`strezi obiectivitatea.
Mul]umesc.
C` dore[ti sau nu s` auzi, Anne, e[ti un redactor \nn`scut.
{tii s`-]i p`strezi sngele-rece.
Anne c`zu pe gnduri. |i f`cuse \ntr-adev`r un compliment?
F`r` \ndoial`. Era rolul lui s` \ncurajeze munca bine f`cut`, f`r`
s` se sinchiseasc` de implica]ii pe plan personal. Curaj, fidelitate,
gustul riscului [i obiectivitate: el nu putea dect s` aprobe...
Cum el prelu` un apel telefonic, ie[i din biroul s`u, perfect
con[tient` c` avea \nc` aceea[i dilem` nerezolvat`.
O insuportabil` solitudine se profila la orizont. |i pl`cuser`
att de mult mngierile lui Kai, for]a [i magia seduc`toare a
prezen]ei lui.... Se apuc` din nou de treab`, ca s` scape de
amintiri, de am`r`ciune [i de durere.
La sfr[itul zilei, epuizat` dar satisf`cut` c` reu[ise s` termine
mai multe articole, se \ntinse cu o elegan]` non[alant` [i privi, \n
sfr[it, \n jurul ei. O dat` \n plus, va fi ultima care p`r`sea biroul.
Avea un zmbet ironic pentru ea \ns`[i. Dick o cuno[tea bine...
Luase probabil hot`rrea s` dea curs dosarului ei f`r` s` a[tepte.
|[i preg`ti servieta diplomat pentru o sear` lung` de munc`.
R`mnea s-o anun]e pe Mailin de plecarea ei. Cum avea s-o
primeasc`? |nc` o etap` de trecut...
Inima i se strnse din nou. Kai merita mult mai mult dect tot
ce i-ar putea ea oferi.
FLOAREA DE LOTUS 135
Trebuia s`-[i adune curajul [i s`-i spun` adio chiar mine
sear`, cnd prev`zuser` s` cineze \mpreun`.
Stinse luminile din birou. Tocurile ei r`sunau \n t`cerea
neobi[nuit`. Cople[it` de am`r`ciune, era expresia disper`rii.
Apartamentul era impregnat de arome divine.... Mailin dusese
pe balcon masa pentru cin`, acoperit` cu o fa]` de mas` brodat`.
Cele mai frumoase farfurii [i tacmuri de argint erau preg`tite pe
bufetul din buc`t`rie.
Avem invita]i?
Admir` pr`jiturile proasp`t coapte, puse la r`cit.
Sunt destule pr`jituri pentru un \ntreg regiment!
Cu mica ei fa]` gra]ioas` \mbujorat` de c`ldura cuptorului,
Mailin anun]`:
|n seara asta, este s`rb`toarea tinerelor femei celibatare.
Dac` doresc s` se c`s`toreasc`, trebuie s` aduc` o ofrand` lui
Ch'ang O, zei]a chinez` a lunii.
Zmbi. Cnd Anne \ntinse o mn` spre pr`jituri, o lovi u[or
peste degete, apoi re\ncepu s` taie felii de mere [i de ananas
\nainte de a le cufunda \ntr-un aluat de copt.
Ironia situa]iei era prea evident`: Anne \ncepu s` rd`.
Doar nu crezi c` o s` m` faci s` particip la aceast`
ceremonie?
Mailin f`cu ochii mari.
Ba da! Luna este femeie. Dac` ofrandele noastre \i plac, va
interveni \n favoarea noastr`.
Anne schi]` un zmbet.
136 RUTH OWEN
Nu voia nicicum s-o ofenseze pe Mailin.
Se \mbr`]i[ar` rznd. Anne preg`ti o cup` de fructe dup`
indica]iile lui Mailin. Afl` c` toat` hrana asta va fi d`ruit` s`racilor
ora[ului. Cnd masa fu pus`, asfin]itul \mbrac` albastrul cerului
\ntr-o cea]` stacojie. Mailin \[i \mbr`c` un cheong-sam u[or
\nainte de a se al`tura Annei.
Vom putea \ncepe ceremonia imediat ce se \nnopteaz`.
Cnd luna va fi sus pe cer, vom aprinde felinarele [i ne vom ruga.
Vom putea pune \ntreb`ri zei]ei, dar nu trebuie s` a[tept`m un
r`spuns imediat.
Atent` la Mailin, Anne nu uita totu[i c` trebuia s`-i anun]e
plecarea sa. Cnd [i cum o va face?
Deodat` tn`ra chinezoaic` observ`:
E[ti \ngrijorat`, Anne?
Era timpul s` se arunce \n ap`.
Da. Mi s-a oferit un post important la Atena. {i nu-mi place
ideea s` te las singur`.
Nu trebuie s` te gnde[ti dect la cariera ta. Chiar dac`
trebuie s` m` \ntorc la Tsuen Wan, m` voi descurca. Ai acceptat
numirea, nu-i a[a?
Anne cl`tin` \ncet din cap. Subiectul fiind \n sfr[it abordat,
Mailin o asculta cu bun`voin]`: a[adar, se putea elibera.
Dac` refuz, nu mi se va mai propune altceva mult timp de
acum \nainte.
{i Kai Shanpei?
}in mult la el.
FLOAREA DE LOTUS 137
Cu vrful degetelor, \[i mas` u[or tmplele pe care tensiunea
nervoas` le f`cea dureroase. Relu`:
Este un b`rbat excep]ional. N-a[ vrea s`-l fac s` sufere. A
suferit destul cu so]ia lui.
Dar nu po]i hot`r\ pentru el! Dac` el refuz` dragostea [i
riscurile ei, lui \i revine s-o spun`.
Oricum, nu cred c` sunt femeia de care are nevoie.
Nervoas`, se ridic`.
Totul s-a \ntmplat prea repede. {i suntem att de diferi]i.
Da. {tiu ce v` opune. Am sim]it-o imediat. Dar dragostea
permite dep`[irea conflictelor.
Anne o \ntrerupse.
Tocmai.... Nu sunt foarte sigur` c`-l iubesc cu adev`rat.
Poate nu este vorba dect de o atrac]ie fizic`. Foarte puternic`,
dar care se va estompa cu timpul...
Mailin v`zu c`-[i terminase argumentele. Ea privi cerul.
Acum este destul de \ntuneric pentru a \ncepe ceremonia.
Poate vei g`si pn` la ziu` un r`spuns la \ntreb`rile tale...
Se ridic`, se \ndrept` spre balcon [i aprinse unul dup` altul
lampioanele multicolore ale c`ror umbre \ncepur` s` danseze \n
noapte.
Anne se abandon` pl`cerii de a descoperi ritualuri
necunoscute. Mica chinezoaic` o invit` s` \ngenuncheze lng` ea.
Cu o voce melodioas`, cnt` \ncet rug`ciunile sale c`tre lun`.
Str`in` de sensul cuvintelor, dar vr`jit`, Anne sim]ea o profund`
impresie de pace. Cnd melopeea se termin`, se a[ezar` una
138 RUTH OWEN
lng` alta [i, \n t`cere, urm`rir` focul de artificii de deasupra
golfului.
Brusc, se b`tu \n u[a apartamentului. Anne se ridic` [i alerg`
spre intrare. Cine putea veni la o asemenea or`? Ni[te ochi negri
[i o privire scrut`toare o a[tepta \n spatele u[ii.
Kai!
Era ct pe ce s` se sufoce. Degetele ei se crispar` pe clan]a
u[ii.
Ce faci aici?
Am venit s` v`d ce te \mpiedic` s` cobori, zise el furios.
Te-am a[teptat jos, cum doreai. Era stabilit s` cin`m \mpreun`,
seara asta.
Oh, nu!
|[i lovi fruntea. Ea era oare femeia cu mintea limpede pe care
o admira Dick? {i care \[i uitase \ntlnirile sentimentale? Ro[i.
Am confundat cu mine sear`, Kai! |mi pare r`u. Am avut o
s`pt`mn` att de epuizant`...
V`d! |i privi insistent taiorul [ifonat [i cocul sobru. Apoi o
z`ri pe Mailin, care-l privea de pe balcon.
Ce face ea aici?
Cu nervii deja \ncorda]i, Anne primi r`u tonul lui Kai. Se
\ntoarse spre Mailin [i-i zmbi.
|mp`r]im apartamentul.
Iat`, o spusese! |l privi drept \n ochi pe Kai.
Avea nevoie s` locuiasc` \n ora[ pentru a putea s` lucreze la
agen]ie.
FLOAREA DE LOTUS 139
Nu se punea problema s` pl`teasc` un autobuz diminea]a [i
seara.
Se \nfior` sub privirea glacial` a lui Kai.
{i ce se va \ntmpla cnd va \nceta s` fie un subiect de
observa]ie pentru tine?
Nu cu acest scop i-am propus s` tr`iasc` aici.
Insinu`rile lui Kai o indignau. Continua s-o acuze de inten]ii
interesate.
Mailin a venit s` m` vad` a doua zi dup` vizita noastr` la
Tsuen Wan. Am ajutat-o s` g`seasc` o slujb` de care avea neap`rat
nevoie.
I-ai f`cut foarte probabil mai mult r`u dect bine, zise el pe
un ton t`ios.
El intr` \n camera de zi [i sc`zu vocea pentru a-i explica:
Chinezii au adoptat unele idei occidentale. Dar familia
r`mne baza culturii noastre. Cum \ndr`zne[ti s` pui \n pericol
leg`turi afective esen]iale?
Nu \n]eleg.
Cu inima grea, Anne \nchise u[a \nainte de a continua
confruntarea lor.
Mailin r`mne \n leg`tur` strns` cu p`rin]ii s`i, protest` ea.
Le scrie cu regularitate o dat` sau de dou` ori pe s`pt`mn`.
Nu-i vorba de asta. E[ti destul de informat` pentru a [ti c`
acest ora[ este destul de sever cu emigran]ii. Mai ales cnd este
vorba de o femeie tn`r` [i frumoas`. Articolele tale, orict de
bine inten]ionate ar fi ele, nu vor schimba nimic.
140 RUTH OWEN
Numai timpul poate face miracole.
Brusc, \n]elese c`-l judecase \nc` o dat` gre[it. Departe de a fi
ostil fa]` de Mailin, se preocupa sincer de situa]ia ei.
El insist`:
P`rin]ii ei sunt \n m`sur` s-o protejeze. Dac` n-o p`strezi
lng` tine pn` la independen]a ei economic` sau pn` la
c`s`torie, o vei expune la tot felul de \ncerc`ri.
Eu n-am privit niciodat` situa]ia din acest unghi, este
adev`rat. Dar po]i s` te \n[eli.... Cu siguran]`, chiar!
Se enerv`:
Mailin este inteligent`. De ce...
El o \ntrerupse, dar adopt` un ton mai calm.
}ara mea a avansat cu pa[i uria[i \n ace[ti ultimi dou`zeci de
ani. Cu toate acestea, avem \nc` de rezolvat probleme complexe,
\n special cea a emigra]iei.
Pe nea[teptate, \ntinse mna spre fa]a Annei [i-i mngie cu
blnde]e obrazul.
Tu e[ti sincer`, Anne, [tiu. Dar judeci aceast` ]ar` \n func]ie
de criteriile tale occidentale. {i asta nu poate s` mearg`.
Cu un nod \n gt, ea \i evit` privirea. Cum va reac]iona oare
cnd va afla c` o va l`sa \n curnd pe Mailin s` se descurce
singur`?
Trebuie s` ne gr`bim, dac` vrem s` cin`m.
Ea tres`ri, ca sub efectul unui jet de ap` rece \n plin` fa]`.
Am rezervat un sampan pentru ora nou`.
Arunc` o privire spre ceasul s`u.
FLOAREA DE LOTUS 141
Apoi zmbi cum [tia el: cu un farmec irezistibil.
N-ai timp s` te schimbi.
Nici nu aveam inten]ia!
Nelini[tea o f`cea agresiv`. Va reu[i oare s`-i spun` adio? Poate
va fi primul care s` admit` c` era mai \n]elept s` se despart` \n
aceast` sear`, \nainte ca s` se \nchid` asupra lor capcana unei
pasiuni imposibile...
O voi anun]a pe Mailin.
Se \ndrept` spre balcon. Sim]ea deja un gol imens \n sinea sa.
Niciodat`! se jur` ea. Niciodat`!
Mailin, trebuie s` iau cina cu el. Trebuie s`-i spun....
|[i \ncruci[` minile la piept, ca pentru a alunga durerea.
|n]eleg. Ch'ang O te va c`l`uzi. {i m` voi ruga pentru tine.
Str`zile erau de un calm neobi[nuit. S`rb`toarea se celebra \n
familie. Kai propuse s` ia masa \n apropierea cheiului unde \i va
a[tepta ambarca]iunea. Locul nu era departe [i f`cur` drumul pe
jos. La contactul minii posesive a lui Kai pe bra]ul s`u, se temu
c` \[i va pierde pu]ina siguran]` care-i r`m`sese [i, cnd intrar` \n
restaurant, era pe punctul s-o lase nervii.
Schimbar` mondenit`]i. Anne mnc` ma[inal, f`r` s` simt`
gustul delicios al pe[telui la gr`tar \nso]it de legume u[or picante.
Dac` b`rbatul remarc` atitudinea ei \ncordat`, nu f`cu niciun
comentariu. Cnd chelnerul le turn` vin, el ridic` paharul.
Gan Bei! zise el cu o voce r`gu[it`.
Reaprinse astfel dorin]a arz`toare pe care ea \ncerca s-o
st`pneasc`, strngnd piciorul paharului gata s`-l rup`... Lacrimi
142 RUTH OWEN
\i \nce]o[ar` privirea la amintirea primei lor escapade. |n timp ce
\[i pleca ochii, Kai \i lu` mna, sporindu-i surescitarea.
N-ar fi timpul s` mergem pe sampan? \ntreb` ea.
Reu[ise s` p`streze un ton neutru. Dar \[i retrase mna.
Cum vrei...
O prinse de talie. O briz` u[oar` sufla la suprafa]a apei cnd
urcar` pe vas. Ghidul lor, un b`rbat scund cu un zmbet larg,
\n]elese imediat c` se vor lipsi bucuro[i de un comentariu turistic.
Ici [i colo, pe ap`, ap`rur` lumini. |ncepea pescuitul cu lampa.
O cea]` u[oar` acoperea treptat frumuse]ea Hong Kong-ului.
|n fundal, muntele Victoria sem`na cu un con \mpodobit de
neoane care str`pungeau cea]a \n apropierea cerului. |n vilele
luxoase, oamenii se reuniser` pentru a s`rb`tori luna [i a cina
fastuos \n sunet de muzic` str`in`. Dinspre ]`rm venea miros de
t`mie adus de briz`. Sprijinit` de pieptul musculos al lui Kai,
Anne \ncerca totu[i s` savureze aceast` noapte de s`rb`toare.
Cnd el \[i trecu bra]ul dup` umerii ei, mna lui atinse u[or
pieptul Annei, a c`rei inim` o lua razna.
Pentru ultima dat`, se l`s` \n voia dorin]ei.
Vino la mine, noaptea asta, zise el cu buzele pe ceafa ei. Vom
g`si \mpreun` un r`spuns la rug`ciunile tinerelor femei...
Anne \i v`zu ochii str`lucind \n timp ce b`rbatul o mngia \n
\ntuneric.
|mp`r]it` \ntre dorin]a pentru el [i planurile profesionale, \[i
fix` privirea asupra apei \ntunecate. Singur`tatea puse st`pnire
pe ea... Imediat ce vasul acost`, d`du impresia c` fuge, ferindu-se
FLOAREA DE LOTUS 143
stngaci de b`ncile de lemn, ca un crab care-[i caut` refugiul \n
nisip.
Ora desp`r]irii venise. Se \ntoarser` spre imobilul ei.
Nervoas`, Anne avu impresia c` are un cu]it \nfipt \n inim`.
Brusc, Kai \ntreb`:
Po]i s`-mi spui ce nu este \n ordine?
Privirea lui \ntunecat` p`trunse ca un fulger \n gndurile ei. El
se aplec` spre gura ei.
Atrac]ia care-i unise \ndat` ce se \ntlniser`, nu-[i pierduse
nimic din intensitate. Buzele Annei se \ntredeschiser`. Avid` s`-l
\mbr`]i[eze, \[i trecu bra]ele \n jurul gtului lui. S` se \ndep`rteze
de el, fu o adev`rat` agonie...
Cu o privire r`t`cit`, m`rturisi:
Am acceptat numirea la Atena. Este o promovare.
B`rbia \i tremura \n timp ce el r`spundea, amar dar ironic:
Cnd vei fi f`cut \nconjurul arhipelagurilor grece[ti,
sentimentele tale vor fi \nv`]at f`r` \ndoial` s` reziste...
Te rog, Kai.... A[a stau lucrurile. Nu m` voi schimba
niciodat`. Nu pot fi femeia pe care o a[tep]i. {i pe care o meri]i.
Nu ]i-am cerut niciodat` s` te schimbi.
Scos din fire, avea fa]a unui r`zboinic sculptat \n bronz.
Am dorit numai s` nu te \n[eli asupra esen]ialului....
N-a[ putea tr`i f`r` munca mea.
Ea nu ceda, \n pofida durerii pe care o putea citi pe fa]a lui.
|n acela[i moment, norii acoperir` luna, ca pentru a-i
transforma confuzia \n disperare f`r` drept de apel.
144 RUTH OWEN
Te-ai \ntrebat dac` nu exist` chiar aici, \n acest ora[, alte
agen]ii, alte ziare gata s`-]i ofere un post mai interesant?
El nu a[tept` un r`spuns pe care-l cuno[tea deja. |i prinse cu
brutalitate \ncheietura [i o oblig` s` se apropie de el.
Nu pot s`-]i dau tot ce ai nevoie. N-a[ [ti s-o fac, murmur`
ea.
Nici m`car n-ai \ncercat!
Am crezut deja \n promisiuni eterne. {i a fost un e[ec.
Vei r`mne sortit` e[ecului atta timp ct nu vei dori s`
prive[ti spre viitor, \n loc s` vezi doar trecutul.
Brusc, se aplec` spre ea [i o s`rut` cu \nver[unare.
Nu uita asta, zise el. Nu uita niciodat`.
Nu!
Ea \l \mpinse [i se repezi spre imobil. Tremurnd, chem`
ascensorul. Nu mai reu[i s`-[i re]in` lacrimile. Tocmai pierduse
mult mai mult dect un salariu, mult mai mult dect orice succes
fabulos...
FLOAREA DE LOTUS 145
Capitolul 10
Vntul puternic care sufla \n port lu` cascheta unui ofi]er de
marin`, sf[ie pnza unei jonci, r`v`[i p`rul de aur al Annei. Cnd
r`sun` sirena pachebotului, c`l`torii aruncar` spre mul]imea care
le saluta plecarea mii de confeti [i un nor multicolor se ridic` spre
soare.
Anne \ncerc` s` nu priveasc` \n urm`. Dar cnd vaporul se
angaj` pe [enalul care ducea \n largul m`rii, se ag`]` cu putere de
parapet [i privi pentru ultima dat` coasta care disp`rea \n trecut...
Stropii de ap` s`rat` se amestecau cu lacrimile ei. Se temea c` va
fi mult timp, prea mult timp urm`rit` de amintirea dulce-amar` a
ultimei seri \n compania lui Kai.
Nu se putuse \mpiedica s`-l revad`. Dup` dou` lungi
s`pt`mni care urmaser` discu]iei lor, \[i adunase destul curaj
pentru a-l suna.
Secretara \i recunoscu vocea [i-i f`cu imediat leg`tura cu Kai.
Bun`, Anne!
Era vizibil fericit s-o aud`. Totu[i, \[i \nfrn` spontaneitatea, ca
[i cum se preg`tea pentru o nou` \nfruntare.
Este o surpriz`.... Te credeam la jum`tatea drumului spre
Atena...
Plec mine. Vei fi liber disear`?
Vocea \i tremura. Trebuia s`-[i mu[te buzele \nainte de a
merge pn` la cap`tul propunerii.
Am putea oare s` lu`m un pahar undeva?
El accept` cu o grab` aproape prea evident`.
Ora cinci, la Pearl Pavillion?
Foarte bine. Pe disear`.
Anne tremura cnd \nchise telefonul. Bagajele erau preg`tite,
pa[aportul \n ordine. Ar fi putut pleca dintr-un moment \n altul.
Atunci, de ce s`-[i impun` aceast` tortur`? Spera \n secret ca el
s-o re]in`? C`-i va \mpiedica plecarea \ntr-un fel sau altul?
Incapabil` s` vad` limpede, nu [tia dect un lucru: avea neap`rat
nevoie s`-l revad`. Dar, \mp`r]it` \ntre contradic]iile sale, \[i
f`cuse un coc [i-[i ascunsese formele sub un taior sever
bleumarin.
El o a[tepta. Indat` ce intr`, privirea lui \i urm`ri mersul
gra]ios. O \ntmpin` ca [i cum nu se certaser` niciodat`,
comand` un aperitiv, dar l`s` dup` aceea s` se instaleze \ntre ei
o t`cere ap`s`toare.
Ea sfr[i prin a o rupe cnd crezu c` g`sise un subiect neutru:
Regret mult c` n-am rev`zut-o pe mama ta.
FLOAREA DE LOTUS 147
Ai vrea s`-i spui ct de fericit` am fost c` am cunoscut-o?
|i va face mare pl`cere.
R`spuns ma[inal. Cu ochii fixa]i asupra Annei, p`rea c` vrea
s`-[i \ntip`reasc` \n memorie fiecare tr`s`tur` a chipului ei.
Nu-i uit nici pe doamna [i pe domnul Burns.
Duse paharul la buzele tremurnde [i b`u vinul alb ca [i cum
ar fi fost ap`. |n ea, un gol dureros cerea s` fie umplut...
Au fost att de dr`gu]i cu mine.
De fapt, mi-au cerut s`-]i spun la revedere pentru ei. Vor
pleca \n Irlanda poimine.
Sunt fericit` s` aflu. Ct` polite]e. Era detestabil.... Dar nu
\ndr`znea s` fac` altfel. Era convins` c` la cea mai mic`
\ncurc`tur` risca s` se pr`bu[easc`.
Le-ai g`sit \nlocuitori?
Micul surs al lui Kai o intrig`.
Da, zise el, datorit` ]ie.
Cum anume?
|n ultima s`pt`mn`, cnd am fost s` pun lucrurile la punct
cu cei doi Burns, am vorbit mamei despre familia Li. Dornic` s`-i
ajute, i-a vizitat, \n cursul discu]iei a aflat c` erau obi[nui]i cu via]a
la ]ar` [i cu gr`din`ritul.
Zmbi larg [i dezv`lui misterul:
Pe scurt, i-am angajat pe domnul [i pe doamna Li...
Kai, este formidabil.
Emo]ionat` de generozitatea lui, fu ct pe ce s`-[i pun` tandru
mna pe bra]ul lui.
148 RUTH OWEN
Dar [tia prea bine c` la cel mai mic contact fizic, risca s` cad`
\n bra]ele lui. Relu`:
Mailin trebuie s` fie \n culmea fericirii. Evident, nu-[i va
vedea p`rin]ii foarte des.
Te \n[eli. Va avea curnd posibilitatea s` fie aproape de ei.
Cnd mama a aflat c` are o diplom`, [i-a pus \n cap s-o fac`
\nv`]`toare \n satul refugia]ilor de care se ocup`. Nu ]i-a spus
a[adar nimic?
Anne \l fix` cu ochi str`lucitori. Degeaba pretindea Kai c`
numai ea era la originea norocului familiei Li, [tiau amndoi c` el
reu[ise acolo unde ea e[uase.
|]i mul]umesc, murmur` ea \ncet.
El arunc` o privire la ceasul s`u.
Se face trziu [i ai f`r` \ndoial` multe treburi \nainte de
plecare.
Un val de panic` o str`b`tu. Re]ine-m`! gndea ea.
Opre[te-m`! Spune-mi c` nu m` vei l`sa s` plec!
Dar el nu-i auzise apelurile t`cute.
}i-am chemat un taxi, spuse el.
Chinuit` de presiunea minii lui pe bra]ul ei, c`ut` zadarnic
urma unei emo]ii pe fa]a lui devenit` de nep`truns.
Dac` din \ntmplare treci prin Atena... zise ea.
Nu-[i putu termina fraza \nceput` pe un ton u[or, aproape
ironic. Mngie u[or fa]a lui Kai \n timp ce toat` disperarea din
lume se putea citi \n privirea ei.
Adio, floarea mea de lotus... |]i urez s` fii fericit`.
FLOAREA DE LOTUS 149
Zdrobit` de durere, ea \[i plec` ochii. Kai trnti portiera
deschis` \n timp ce ea lua loc \n spatele taxiului. Se \ntoarse
pentru ultima oar`, f`r` s` [tie c` fa]a inundat` de lacrimi \i tr`da
emo]ia cea mai intens` pe care o manifestase vreodat` \n fa]a lui.
O u[oar` atingere pe um`r o trezi brusc la realitate. Soarele
cobora spre orizont. Se \nfior`, \ntorcndu-se. Oare ct timp
r`m`sese absorbit` de amintirile sale? Vntul \i lipea fusta alb` de
picioarele lungi. {uvi]e de p`r umezite de cea]` i se lipiser` pe
tmple. Un steward o privea zmbind.
M` scuza]i dac` v-am speriat, domni[oar` Hunter. Dar ar fi
preferabil ca acum s` v` ar`t cabina dumneavoastr`.
Mul]umesc. V` urmez.
Descoperi cabina luxoas` care avea s`-i serveasc` drept
apartament timp de mai multe s`pt`mni. Stewardul \i indic`
diferitele distrac]ii pe care le oferea compania [i o anun]` c` locul
ei era rezervat la mas` \n prima serie.
Pu]in obi[nuit` cu orele de timp liber, \nv`]` s` se destind`.
F`cu un du[, \[i sp`l` p`rul [i-l l`s` s` se usuce singur \n timp ce
deschise valizele. Totul fusese a[ezat la locul lui cu o or` \nainte
de mas` [i \ncepuse s` m`soare cabina \n lung [i-n lat, cu senza]ia
c` este prizonier` \n pntecele unui animal de lux... Totul era att
de frumos! Dar att de gol! Dac` m`car Kai.... Nu! Dac` se gndea
la el, sim]ea imediat c` singur`tatea o pndea, att de aproape,
gata s-o cople[easc`.
Pentru c` trebuia s` adopte un ritm lent, \ncerc` un nou
machiaj [i-[i \nfoie p`rul. Apoi \mbr`c` o rochie de dantel` neagr`
150 RUTH OWEN
care-i punea \n valoare p`rul blond [i talia zvelt`. O plimbare pe
punte o va ajuta s` se elibereze de preaplinul de energie. Tocmai
voia s` ias` cnd stewardul b`tu la u[`.
C`pitanul mi-a cerut s` v` \nmnez asta.
|i \ntinse o cutie lunguia]`, \nvelit` \ntr-o hrtie lucioas`
neagr` [i legat` cu un fir argintiu.
Oh! Kai!
Deschise cutia. Lacrimi \i urcar` \n ochi. Colierul de perle
negre era acolo, somptuos \n caseta lui de satin. Un plic mic
\nso]ea bijuteria. Hot`r\ s`-l deschid` mai trziu [i-l strecur` \n
po[et`. Cu mini nesigure, \nchise colierul \n jurul gtului [i se
privi \n oglind`. Ce-am f`cut.... Ce am abandonat... Disperarea \i
marca fa]a \n pofida machiajului bine f`cut. {irul de perle de la
gtul s`u alb ca laptele \i vorbea despre ochi negri ca abanosul,
care str`luciser` de pasiune, de decep]ie sau de mnie \n timp
ce-i p`trundeau \n suflet.
|[i ridic` b`rbia [i respir` profund. Era timpul s` \n]eleag` c`
totul se sfr[ise \ntre ei. O lume nou` o a[tepta, o lume de
cucerit. Niciodat` nu se va l`sa dobort` de triste]e. Via]a ei
\ncepea la Atena.
|[i lu` po[eta [i [alul [i se gr`bi s` ias` din acest loc \nchis.
Figuri noi [i o conversa]ie banal` o vor ajuta s` alunge regretele.
Se \ndrept` direct spre sala de mese. Cu prezent`rile f`cute \n
jurul mesei, \n]elese imediat c` voiajul promitea s` fie lung... Se
pref`cu interesat` de conversa]ia a dou` domni[oare b`trne care
voiau s`-i cunoasc` neap`rat p`rerea despre regimul la care \i
FLOAREA DE LOTUS 151
supuneau pe cani[ii lor. La stnga ei, un cuplu \n vrst` l`sa de
\n]eles pentru orice ureche binevoitoare c` aceast` croazier` era
a doua lor lun` de miere. |n fa]a ei, un alt cuplu, vizibil departe
de orice griji financiare, se certau f`r` ru[ine al`turi de fiica lor,
adolescent` condamnat` la o t`cere ursuz`.
Perlele dumitale sunt fabuloase, draga mea.
Femeia, acoperit` de diamante, \ncet` s`-[i apostrofeze so]ul
pentru a sorbi din ochi colierul Annei.
Provin din Hong Kong?
Da. Deloc dispus` s` intre \n detalii, Anne \[i fix` aten]ia
asupra salatei de creve]i.
Atmosfera ap`s`toare a cinei favoriza amintirile. Kai revenea
f`r` \ncetare \n memoria sa. Unde era aerul s`rb`toresc care
trebuia s` domneasc` pe pachebot? |ndat` ce polite]ea \i permise,
se scuz` [i, departe de muzic` [i de zgomotul conversa]iilor, se
izol` pe punte. Instalat` pe un [ezlong, eliber` o [uvi]` de p`r
prins` \n colier. Atingnd perlele cu degetele, \[i reaminti brusc
de plicul \nc` nedeschis. |l scoase din po[et`.
Pe o mic` carte de vizit`, Kai scrisese:
"|n zorii de culoarea curcubeului
Singur, a[tept o femeie-lotus.
Sc`ldat` de soare, vine spre mine
Oferindu-mi un jur`mnt de dragoste."
Cuvintele se \necar` \n lacrimile sale.
152 RUTH OWEN
Se ridic` \n grab`, c`ut` febril drumul spre cabina ei [i se
arunc` pe pat. |nc` plngea cnd o cuprinse somnul.
Se trezi \n ruliul vaporului. Tocmai intrau \n Marea Chinei
Meridionale. Se \ntoarse, pentru a sc`pa de soarele orbitor care
intra prin hublou. Cnd v`zu micul poem pe pat, \[i d`du seama
c` dormise f`r` m`car s` se dezbrace. Gnditoare, oft`, se for]` s`
se ridice [i puse la loc cartea de vizit` \n plic.
La perspectiva unei conversa]ii f`r` importan]`, renun]` la sala
de mese [i ceru un ceai care-i fu servit \n cabin`. Dup` un du[
binef`c`tor, \mbr`c` o bluz` de m`tase [i un pantalon
bleu-deschis. Trebuia s` se pun` \n mi[care, s` \ncerce cu orice
pre] s` profite de aceast` vacan]` for]at`, prima dup` ce era la
post \n str`in`tate.
F`cu o plimbare pe punte. Frumuse]ea m`rii [i soarele
str`lucitor \i smulser` un zmbet. Marginile piscinei erau invadate
de c`l`torii dornici s` se bronzeze. Anne evit` cuplul agresiv care
continua s` se certe [i se duse s` se \nscrie la un curs de
gimnastic`, la un turneu de tenis [i la lec]ii de table.
Scuza]i-m`, nu sunte]i Anne Hunter, de la agen]ia "United
New's?" Tn`ra femeie ro[cat` \[i scoase ochelarii negri.
Susan Fischer?.... Era]i secretara ambasadei americane la
Hong Kong!
Exact. M` \ntorc \n Statele Unite. {i-mi petrec vacan]a pe
acest vapor.
Flutur` hrtia pe care-[i notase jocurile [i sporturile.
Am putea participa la acelea[i activit`]i, propuse ea.
FLOAREA DE LOTUS 153
Ar fi amuzant, nu? Ne-am v`zut att de des, f`r` s` vorbim
vreodat`.
Se simpatizar` imediat [i prnzir` \mpreun`, \n apropierea
piscinei. Susan era vorb`rea]`. Ea insista foarte mult asupra
dificult`]ii de a g`si un so] \n str`in`tate... Sare pe rana Annei...
Anne se mul]umea s` zmbeasc`. Cnd Susan schimb`
subiectul, a fost pentru a vorbi despre urm`toarele lor escale.
Prima va fi Singapore. Vom r`mne acolo o singur` zi. S`
\ncerc`m s` profit`m la maximum. Sugerez un tur al ora[ului
vechi [i prin magazinele de suveniruri.
La sfr[itul mesei, \[i propuser` s` se re\ntlneasc` la piscin`
peste o jum`tate de or`. Anne se \ntoarse \n cabina ei [i-[i puse
un costum de baie decoltat adnc [i foarte r`scroit pe [olduri. |l
cump`rase pentru Kai. Nu!
Reu[i s`-[i revin` \nainte s` se cufunde din nou \n trecut.
Chiar mine va cump`ra altul [i... va \ncerca s` dezvolte un caz de
amnezie selectiv`! Pn` atunci, cnd puse flaconul de lo]iune
solar` \n saco[a de plaj`, Kai i se impuse din nou: "Pielea ta are
albea]a por]elanului, Anne...." Se \ncord` [i \nchise u[a cabinei.
Ca [i cum \nchidea o poart` grea peste trecut.
Se \ntinse lng` Susan, somnolent` sub c`ldura soarelui
dup`-amiezii, [i nu \ntrzie s` a]ipeasc` la rndul ei, \n ciuda
]ipetelor copiilor care se b`l`ceau \n piscin`.
Vigilen]a sa adormit` l`s` totu[i s` revin` unele cuvinte:
"|ncearc` s` vezi clar \n tine, Anne. Arunc` masca [i las`-te s`
tr`ie[ti".
154 RUTH OWEN
Vocea lui Kai r`suna \n inima ei. Avea dreptate! |n clipa asta,
\ntre cer [i mare, realiz` incontestabil c` el conta pentru ea mai
mult dect orice pe lume. Niciodat` nu va \ntlni a doua oar` un
asemenea b`rbat, un amant care era totodat` cel mai bun prieten
al ei... Trebuia s` fie la[` [i \nc`p`]nat` ca un copil pentru a irosi
o asemenea re\ntlnire! |[i fix` privirea asupra imensit`]ii m`rii [i
schi]` un surs.
Scuz`-m`, Susan. Am ceva de f`cut.
Se ridic`, lundu-[i saco[a [i prosopul de baie. |n cabin`,
\mbr`c` un [ort [i un tricou ro[u-\nchis, apoi \[i f`cu rapid un
coc. Tocmai luase o decizie. Ner`bd`toare, se repezi afar` din
cabin` spre telefonul de la bord. R`scoli nervoas` \n po[et`, \n
c`utarea carnetului de adrese.
M` numesc Anne Hunter, cabina 204 B. A[ vrea o leg`tur`
cu Hong Kong.
Cu cine dori]i s` vorbi]i?
Cu Kai... Vreau s` spun, Edward Payton.
Bucuria sclipea \n ochii ei. Uf! Se a[ez` [i a[tept` r`sfoind
ma[inal o revist`. |i va m`rturisi dragostea ei, \i va spune ct de
mult ]inea la el. Croaziera ei se va \ncheia la Singapore, de unde
va lua primul avion spre Hong Kong.
Dup` o a[teptare care i se p`ru interminabil`, telefonul
reveni.
Este imposibil de g`sit domnul Payton. Secretara sa spune
c` a p`r`sit ora[ul pe o perioad` nedeterminat`. Ea se afl` pe fir.
Vre]i s` l`sa]i un mesaj?
FLOAREA DE LOTUS 155
Avu o senza]ie de r`u [i scutur` din cap.
Nu. V` mul]umesc.
Ie[i orbec`ind... Prea trziu! Plecase, [i niciodat` nu va [ti
adev`rul. |ntr-un col] izolat al pun]ii, se l`s` s` cad` pe un
[ezlong. Va supravie]ui, bine\n]eles. Dar, cu inima \nghe]at`, nu
va mai fi dect o statuie \n mi[care.... Triste]ea \i \ntunec` fa]a.
Distrus`, \nchise ochii.
S-ar fi putut r`suci de durere la amintirea pl`cerii imense pe
care i-o d`ruise. {tiuse s`-i respecte hot`rrea [i nu era b`rbatul
care s` priveasc` \n urm` cu mnie sau cu am`r`ciune. O iubea,
era sigur`, dar niciodat` n-ar fi for]at-o s`-[i reconsidere alegerea.
Acum, o lung` traversare a de[ertului se deschidea \n fa]a ei.
{i ea era singura responsabil`...
Clipi din ochi la str`lucirea soarelui care inunda puntea unde
se plimba a[teptnd-o pe Susan Fischer. Dup` lungi zile
mohorte, pachebotul sosise \n portul Singapore. Susan o
convinsese s` fac` pe turistele. Cte eforturi supraomene[ti
pentru ea, la limita disper`rii! Nop]ile mai ales, erau \ngrozitoare.
Se r`sucea ore \ntregi, h`r]uit` de amintirea momentelor sublime
petrecute \n compania frumosului ei amant cu ochi negri.
Extenuat`, cu bra]ele \nc`rcate de pachete [i cutii, nu revenir`
pe vapor dect la sfr[itul dup`-amiezii [i-[i d`dur` \ntlnire la
bar, \nainte de cin`. Anne f`cu o lung` baie de aburi. Apoi, \n
timp ce r`mnea nehot`rt` \n fa]a [ifonierului, privirea \i fu
atras` de rochia ro[ie pe care o purtase \n seara \ntlnirii cu Kai.
Se hot`r\ s-o poarte cu colierul de perle negre.
156 RUTH OWEN
Ct despre micul poem, \l pusese impulsiv \n po[et`.
Ora aperitivului fu pentru Susan ocazia de a-[i anun]a atrac]ia
pentru un tn`r ofi]er din echipaj care \n sfr[it o remarcase.... |[i
va petrece de acum \nainte ct mai mult timp posibil cu el.
Dup` cin`, lipsit` de compania lui Susan, Anne se refugie pe
punte. Luna trasa pe valuri o dr` argintie care se pierdea la
orizont. Mii de stele str`luceau pe cer. Cople[it` de amintirea lui
Kai, Anne deschise po[eta [i scoase poemul. Recitea frazele
tandre, cnd un parfum de santal se strecur` \n briza tropical`. Se
\nfior`. Speriat` de puterea imagina]iei sale, sim]i nevoia s` se
\ntoarc`. |n penumbr`, o siluet` \nalt` venea spre ea [i o voce
cald` de bariton rosti cu glas tare ultimele cuvinte ale poemului:
"... ea vine spre mine
Oferindu-mi un jur`mnt de dragoste."
Kai? E[ti chiar tu?
El o strngea deja \n bra]e [i gura lui reg`sea buzele ei oferite.
Am \ncercat s` te g`sesc, murmur` ea. Voiam s` m` \ntorc.
Dar tu plecase[i.
Am fost plecat cteva zile la West Wind. Apoi am luat un
avion. Anne, nu te voi l`sa s` pleci. Am prea mare nevoie de tine.
Ea cl`tin` din cap.
{i eu la fel! Sunt sigur` acum c` te iubesc. Pn` la sfr[itul
zilelor mele.
Am \ncetat s`-mi fie team`.
Se s`rutar`. Anne se topea de fericire, sigur` dintr-o dat` c` un
vis dintotdeauna se realiza \n sfr[it.
FLOAREA DE LOTUS 157
|n lumina difuz` a barului, nep`s`tori fa]` de mul]ime, \[i
s`rb`torir` dragostea cu [ampanie. Cnd orchestra \ncepu un
slow, Kai o conduse pe Anne spre ringul de dans. Era prima dat`,
dar corpurile lor se armonizau instinctiv. Dansau cum f`ceau
dragoste... Apoi Kai \i lu` bra]ul [i o conduse \napoi la masa lor.
Preferi s` ne \ntoarcem pe punte? \ntreb` el.
Strig`tele pasagerilor se amplificau \n timp ce ei s`rb`toreau
ultimele ore \n portul Singapore.
Da, zise ea. Avem attea lucruri s` ne spunem.
Cea mai mare pl`cere a mea este s` fiu singur cu tine.
Merser` \ncet \n aerul pl`cut care purta mirosul m`rii.
Conversa]ia lor atinse lucruri importante, dar [i anecdotice.
Timpul trecu pe aripi argintii.... Anne r`mase ne\ncrez`toare cnd
el o anun]` c` era trecut de ora unu.
Intrar` \n cabina Annei. Deodat`, \n fa]a oglinzii, ea v`zu
colierul.
Kai, am uitat complet s`-]i mul]umesc.
Nu-i nimic, Anne.
El \[i strecur` mna \n buzunarul interior al hainei bleumarin.
Vreau ca acesta s`-]i apar]in`, zise el \ntinzndu-i o cutiu]`
acoperit` cu catifea.
Anne descoperi un inel splendid: un diamant mare montat cu
safire.
Oh!.... {i eu care n-am nimic s`-]i ofer, Kai...
Dragostea ta este cel mai frumos dintre cadouri.
El \i s`rut` buzele \nainte de a lua inelul \ntre degetele lui fine.
158 RUTH OWEN
Dac` accep]i s`-l por]i, Anne, nu va mai trebui s` m`
p`r`se[ti.
Ea \i oferi mna. El o s`rut` \nainte de a-i pune diamantul pe
inelar. O ceremonie foarte simpl` care se \ncheie cu o
\mbr`]i[are.
Te iubesc, Anne. Lotusul meu rebel....
Respira]ia lui cald` trecu prin p`rul ei de aur.
Cu inima plin` de bucurie, ea accept` \n sfr[it s` cread` \n el.
Peste um`rul lui, va vedea luna tropical` str`lucind \n mijlocul
hubloului.
Lumina ei binecuvnta dragostea lor pentru eternitate.
Sfr[it
FLOAREA DE LOTUS 159

S-ar putea să vă placă și