Sunteți pe pagina 1din 156

JILL BAKER

P`durea
de
portocali
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
S|NZIANA MIHALACHE
ALCRIS
Capitolul 1
Sor`, strig` Ann Mary, de ce avem cerul deasupra?
Ea era cea mai mic` dintre toate, iar Catty o numise astfel pentru
c` deja mai exista o Ann. Deci dou` o Ann [i o Anne, cu "e".
Iar ele sunt \n prima, respectiv ultima ca vrst`, zicea doamna
Chester, so]ia directorului. Ann Mary are cinci [i Anne,
cincisprezece ani.
Asta f`r` a le pune la socoteal` celelalte saloane, cincisprezece
la num`r.
Dintre acestea, Ann Mary venise cu ideea numelui de "sor`".
Pn` atunci, asistentele fuseser` denumite "tanti", iar directorul
dorise a ad`uga [i un nume propriu, pentru a fi mai familiar.
Nu, protestase Catty, nu " tanti ".
Domnul Chester fusese deosebit de \ncntat cnd avusese
ocazia s` dea un anun] \n ziar pentru un post vacant; c`utau mai
ales asistente maternale cu diplom`, dar cnd veni vorba cum s` le
numeasc`, st`tu \n cump`n` doamn` doctor? sor`?
Cred c` e mai bine "sor`".
E de apreciat c`-]i po]i impune punctul de vedere acum, dup`
ce-ai acumulat experien]`, \n ciuda vrstei tale fragede, nu ?
Mul]umesc, r`spunse Catty.
Astfel, \l l`sa s` cread` c` avea dreptate. De fapt, adev`rul era
prea dureros fusese m`tu[`, [i nu voia s` repete experien]a
niciodat`, dup` episodul cu Gaby [i Georgie.
Acestea erau cele dou` fete adoptate ale fratelui ei. Le iubise, la
fel cum \l iubise [i pe Roger, tat`l lor. Ar fi ]inut [i la frumoasa lui
so]ie, Lilla, dac` aceasta i-ar fi permis. Roger o tachinase de multe
ori din cauza altruismului ei.
Dar acum, sufletu-i devenise un teren aridcel pu]in a[a spera.
|nc` mai sim]ea oarecari emo]ii sau pasiuni, dar dragostea i-ar fi
sf[iat \ntreaga fiin]`.
Cnd Roger murise, att de tn`r, prea tn`r chiar, Lilla \i
spusese clar \n fa]` :
Aici se \ncheie rela]ia ta cu fetele mele, Catriona.
Sunt [i ale lui Roger.
Roger a murit. M`car de-a]i fi fost cu adev`rat rude suger`
ea.
Niciodat` n-am f`cut un secret din faptul c` am fost adoptat`,
s`ri Catty.
Dar nici n-ai fost prea \ncntat`. Acum c` Roger nu mai e,
trebuie s`-]i m`rturisesc ct de r`suflat` mi s-a p`rut toat` povestea.
Ce anume? Faptul c` m` mndream, sau c` mama [i-a adus
aminte de mine pe patul de moarte?
O provoca.
"Mama", pufni cealalt`.
Catty [tia c` banii contaser`, banii pe care-i avea Roger, dar so]ia
lui|l avertizase o dat` c` Lilla ar putea intra \n posesia lor\nc`
n-o f`cuse. La urma urmei, [i Roger investise mult pentru ea, iar
acum, Lilla va avea nevoie de ei pentru a le \ntre]ine pe Gaby [i pe
Georgie.
6 JILL BAKER
Nu-]i merge cu mine, zmbi Lilla.
Adic`?
Adic`, m` c`s`toresc din nou. {i de data asta, voi avea parte
de ceea ce meritam de la \nceput.
Lilla!
A[a e.
Dar ]i-am oferit banii mei.
Iar eu ]i-am spus c` n-am nevoie de ei. Carle bogat.
Carl? Nu cumva cel care era aici ieri?
Ba da.
Dup` Roger?
Uite ce e. Eu [i cu Roger cam \ncepusem s` ne plictisim unul
de cel`lalt, cu mult timp \n urm`.
Dar Gaby [i Georgie?
Ce e cu ele?
Carlle iube[te?
S` nu vorbim din nou despre dragoste, rnji ea.
Le iube[te?
Destul.
Fii mai explicit`.
|ndeajuns pentru a le ]ine la o [coal` \n str`in`tate, ceea ce
Roger n-ar fi f`cut niciodat`.
Nici nu-[i dorea a[a ceva.
Da, [i uite \nc` o dovad` c` noi dou` nu ne-am fi \n]eles.
Plec`m \n America la sfr[itul lunii, [i gata.
Pot s` le v`d?
Nu.
|nainte de plecare, Lilla. S`-mi iau r`mas-bun.
Nu. Le spun eu din partea tam`tu[` Catty.
Lilla a[teptase acel moment, pentru a-[i v`rsa pe ea \ntreaga
P~DUREA DE PORTOCALI 7
gelozie [i invidie acumulate \n at]ia ani.
Catriona plec`, \ntorcndu-se \n apartamentul ei.
Nu, r`spunse Catty doctorului Crane, o lun` mai trziu. Nu
"tanti". "Sor`".
Se afla de data aceasta la mii de kilometri dep`rtare; nu mai era
Anglia, ci Australia, dar nu mai voia s`-[i arate afec]iunea fa]` de
nimeni.
Nimerise \n Australia din \ntmplare. Putea s` fie orice alt col]
de lume. |ns` anun]ul men]iona c` se cere o absolvent` de [coal`
maternal`, [i c` aveau nevoie urgent` de persoana respectiv`, iar ea
\ndeplinea ambele condi]ii.
Sor`, strig` Ann Mary, de ce avem cerul deasupra?
Cea mai mic` dintre ele fusese \ncntat` de acest nume. |l
credea mai dr`gu] dect porecla ei real`.
Dar s-ar putea ca eu s` nu fiu la fel de dr`gu]`, o avertiz`
Catty.
E[ti mai dr`gu]` dect tanti Beryl.
Tanti Enid \ntotdeauna spunea "Fata mea nu face a[a", pufni
Dorothea. O ur`sc pe fata ei.
Tanti Mavis, observ` [i Anne, era rea.
Rea, consim]ir` celelalte.
Fetelor! strig` Catty, iar ele \[i cerur` scuze.
Toate o iubeau pe Catty. De[i rezervat`, Catty le permitea s`-i
spun` altfel dect pe numele \ntregdar nu "tanti".
|i spuneam "m`tu[ica", explic` Ann Mary.
La fel cum lui \i spunem "unchiul". {i e un unchi simpatic,
de[i nu e doctor de-adev`ratelea.
Despre cine vorbe[ti, Janet?
Despre doctorul Jasper. Care se uit` de afar`. Se uit` la
dumneavoastr`, [i-i ar`t` cu degetul spre ferestruica \nc`perii care
8 JILL BAKER
d`dea undeva afar`.
|ntr-adev`r, cineva se afla acolo. Catty se ridic`, nelini[tit`. Se
angajase doar de cteva zile [i \nc` nu se familiarizase cu locul.
E chiar doctor ? \ntreb` ea.
E doctorul Jasper.
L-a chemat cineva. |i este r`u cuiva ?
Ar fi venit oricum, o inform` una dintre Anne. Face parte din
conducere.
Adic`doar se plimb` pe-aici, f`r` s` f`r` s` anun]e, voia
s` spun`.
Da.
Da, ce?
Da, sor`.
Rostise ultimul cuvnt chiar cnd b`rbatul intra \n`untru.
Sor`?
S` v` explic, \naint` Catty.
Avea ceva special acest b`rbat \nalt care st`tea \n fa]a ei.
Fetelor, l`sa]i-m` zece minute cusora, apoi continu`m de
unde am r`mas data trecut`.
Capitolul trei, anun]` o voce ner`bd`toare. Cnd Bettina e \n
nava spa]ial`.
A[a e. Zece minute. S` v` uita]i la ceasul din hol.
Catty \ns`[i urm`ri emo]ionat` pe fiecare din cele cincisprezece
fete care p`r`sir` \nc`perea. Dup` care se \ntoarse c`tre el.
V` rog s` lua]i loc, domnuleadic` domnule doctor.
Nu-i putea spune "unchiule".
S` ne a[ez`m amndoi. Numele meu e Jasper.
A[a mi-au zis [i fetele.
A,da, sunt ni[te p`s`rele \nn`scute; iar curiozitatea
ne]`rmurit` e alimentat` [i de felul lor calculat de a gndi, cu toate
P~DUREA DE PORTOCALI 9
c` sunt la o vrst` fraged`.
Dispre]ul lui fa]` de sexul opus o frap` pe Catty, dar reu[i s`-i
r`spund`:
A[ zice mai degrab` c` felul controlat de a gndi e \n avantajul
lorspre deosebire de un comportament nes`buit.
Deja \l displ`cea.
Posibildar ciripitul lor continuu, invidia,
perfidiaG`l`giaNici nu m` mir c` deja au aflat c` sunt David
Jasper, [i am
L`sa]i-m` s` aflu restul de la ele, \l \ntrerupse Catty. Se pare
c` sunte]i foarte popular, \n ciuda misoginismului dumneavoastr`.
Nu neg, dar nu m` refeream la feti]ele astea. Ci la femeile
adev`rate; nu chiar de la o vrst` att de fraged`.
Cu asemenea opinii, e de mirare c` le-a]i acceptat aici.
So]ii Chester o informaser` c` aceste cincisprezece fete erau
prima genera]ie la Centrul Univers.
Nu am fost eu, ci ceilal]i nou`. Suntem zece \n comitetul de
conducere, ad`ug` dup` un moment.
Iar dumneavoastr` a]i fost \mpotriv`?
Da.
A]i r`mas dezam`git.
O catastrof` pentru Centrul nostru.
Se l`s` t`cere. El se uit` la ceas.
Deja au trecut cinci minute. Ar trebui s` nu mai pierd timpul.
Nu l-am pierdut, doctore; mi-a]i adus la cuno[tin]` pozi]ia
dumneavoastr`.
Dar a dumitale sor` nu tanti care este ?
Adic`? {ti]i foarte bine c` am fost angajat` ca asistent
maternal.
Nici m`car ca m`tu[`, rse el. Doar ca simpl` sor`?
10 JILL BAKER
Da, fetele mi-au zis a[a. {tiu c` e absurd, dar
E complet absurd. De ce, m` rog ?
Prefer s` nu dau explica]ii.
E \n regul`, sor`, motivele sunt mai mult dect evidente. E[ti
mndr` de statutul dumitale. Foarte bine. |nseamn` c` vrei s` te ]ii
departe de orice aluzie la cercul familiei, din moment ce nu e[ti
m`tu[`.
Ea t`cu.
Deci ?
Dac` v` referi]i la faptul c` nu doresc s` m` implic
Exact.
A[a e.
Bun. Acum [tim care e pozi]ia dumneavoastr`. Amndoi
deservim aceast` unitate, [i niciunul dintre noi nu dore[te s` se
implice.
|n cazul dumneavoastr`, e vorba de cercurile feminine
Corect. N-am nimic \mpotriva anumitor p`reri contrarii din
acest punct de vedere. Ba chiar miji el ochii, cred c` nici
dumneata n-ai avea.
De ce spune]i asta?
Tn`r`, frumoas`, [i devreme-acas`.
Sunte]i impertinent, doctore!
Iar dumneata e[ti arogant` s`-i spui a[a ceva unui membru al
conducerii. Cu toate acestea, c`sc` el, s` nu te agi]i prea tare; n-ai
s` fii concediat`.
Din cauza celorlalte nou` voturi, doctore?
Plus un deficit de for]` de munc` \n Sydney. Dup` accent, \mi
dau seama c` Chester a ajuns s`-[i caute angaja]ii pe alte meleaguri.
Sunt englezoaic`.
Din nou lini[te.
P~DUREA DE PORTOCALI 11
N-ai s` m` vezi prea des, relu` el. Sunt responsabil cu
s`n`tatea la Centru, dar cazurile sunt ni[te nimicuri.
Iar azi a]i venit s` consulta]i cteva astfel de nimicuri?
Nu. Am venit s` le citesc o poveste, a[a cum fac de cte ori am
ocazia.
Le citi]i ?
A[ zice c` [i eu sunt curios s` v`d ce se \ntmpl`.
Cu Bettina [i nava spa]ial`?
M`rturisesc c` a[ fi preferat un Bob, zmbi el, uitndu-se
undeva \n gol. {i recunoasc c` trec cu vederea ce fel de public am,
atta timp ct sunt copii. Deci
Anne cea mare are aproape cincisprezece ani; \nc` pu]in [i
trece de adolescen]`. Dorothea o ajunge din urm`. S` \n]eleg c` \n
curnd au s` v` provoace repulsie?
El se ridicase din scaun pentru a o l`sa \n`untru pe fata de
cincisprezece ani.
|nc` o tr`s`tur` feminin` aciditatea.
|l ura la fel de mult cum ura [i el sexul opus. |[i strnse pumnii
la spate ct timp fetele intrar` la locurile lor.
Unchiule David! Deci \i [tiau numele.
Unchiule David, cnd avea]i [ase ani, \n loc s` ave]i treizeci [i
[ase, a]i
Ochii lui \i \ntlnir` pe-ai ei \n cealalt` parte a camerei.
Ea se \ntoarse pe c`lcie pentru a p`r`si cl`direa. Ie[i \n gr`din`,
a[teptnd sfr[itul vizitei. |ncerc` s` \nchid` ochiiDar povestea
cu Bettina, care ar fi trebuit s` fie Bob, cu fetele care ar fi trebuit s`
fie b`ie]i, tot o mai nec`jea. {i faptul c` ea se prezenta drept sor`.
Mai bine nu venea. Un vot contra nou`, [i el pierduse.
La finalul capitolului, el ie[i zmbind. Catty \l observ` urcnd
\ntr-o ma[in` mic`, \n uralele copilelor. Centrul era destul de \ntins
12 JILL BAKER
ca dimensiune, dar nu \ndeajuns pentru a necesita o ma[in` la
deplas`rile din zona fetelor \n cea a b`ie]ilor, [i nici chiar pn` la
clinica principal`.
Nu vine doar la noi, sor`. E doctor [i la Emu Heights, care se
afl` sus \n mun]i, o inform` Anne cea mare.
|nc` din prima zi, Catty studiase loca]ia Centrului, [i r`m`sese
surprins` de vastitatea [i de frumuse]ea locului. La patruzeci de
mile de Sydney, un indicator ar`ta direc]ia Centrului, pe o [osea
l`turalnic`. De fapt, nu era un centru de copii \n adev`ratul sens al
cuvntului, ci mai degrab` o tab`r`, mult mai impozant`.
Complexul avea mai multe cl`diri, \mpr`[tiate de-a lungul unei
zone muntoase, cu patru v`i \ntre ele. Pe una dintre acestea st`tuse
[i Catty, [i r`m`sese f`r` cuvinte. |n apropiere, se distingea
suburbia capitalei Parramatta. Ora[ul se pierdea, \nv`luit \n
smogul cenu[iu. Apoi, urmau zonele deluroase, \ns`mn]ate cu
legume de toate culorile, [i care se \ntindeau pn` la malurile
rului Hawkesbury. Urmau dealul Kurrajong, plin cu arbori de
citrice, iar de la est la vest se \ntindea marele lan] muntos
australian, din care f`cea parte [i masivul unde se afla Centrul.
Se pare c` un filantrop cu idei ciudate cump`rase tot muntele [i
construise acest complex de cl`diri. Cu idealurile \nalte pe care le
avea, nu mai pierduse timpul pentru a se conforma standardelor
locale. Complexul primise denumirea de Centrul Univers, iar
cl`direa principal`, Blocul Orizont. Mai tr`ise pentru a vedea
ridicate alte cteva cl`diri. |[i dorise foarte mult [i una special`
pentru partea feminin` pentru c` "cine e mai presus de femeie?" \l
citase domnul Chester pe fondator.
La momentul respectiv, Catty se l`sase impresionat` de o astfel
de opinie, dar acum, dup` o anumit` vizit`|[i \ncord` mu[chii
faciali.
P~DUREA DE PORTOCALI 13
Banii pe care-i l`sase fondatorul nu fuseser` suficien]i pentru a
permite cazarea fetelor, pn` \n acel an. Dup` care conducerea
venise cu propunerea, aprobat` pe loc \n [edin]`, cu nou` voturi la
unu.
N-a fost un succes total, recunoscuse Chester.
|ntotdeauna apar probleme.
Poate, dar nici asistentele noastre nu sunt perfecte. Centrul
nu este tocmai locul unde po]i s`-]i faci cump`r`turile; e un loc cu
anumite reguli, care impune [i o anumit` conduit`. Iar
dumneavoastr`, domni[oar` Quentin
Sunt imigrant`, [i a[ [ti unde s` m` duc dac` ies de aici,
suger` Catty surznd.
Presupun c` \n calitate de nou-venit`, ar trebui s` te
familiarizezi \nainte de a \ncepe; v`d c` e[ti tn`r`, sper c` [i
sufletul ]i-e la fel. A[a spunea so]ia mea, care, de[i nu e o asistent`
extraordinar`, \nc` pune suflet. Copiii au nevoie de afec]iune.
Am s` fac tot ce-mi st` \n putin]`, r`spunse Catty,
pref`cndu-se a privi peisajul.
Avea nevoie de acest loc de munc`, \i era vital, \n lips` de bani.
Altfel, i-ar fi m`rturisit c` se \n[ela \n sugestiile pe care le f`cea.
Acolo unde dragostea abunda, totul avea s` sfr[easc` r`u. A[a se
\ntmplase [i \n cazul ei.
Domnul Chester \i povestise despre b`ie]i. Nu erau foarte mul]i,
dar erau mai numero[i dect fetele cam dou`zeci [i ceva [i
st`teau \n cl`dirile al`turate.
Mai exist` [i alte trei spa]ii, libere, presupuse Catty.
Da, \n afar` de weekenduri, zmbi el. Vezi tu, acolo unde nu
sunt fonduri, intervine Guvernul, care, \n schimbul unor ajutoare
financiare, a cerut s` ced`m acel sector pentru publicul tn`r. |n
vacan]e, trimit elevi aici.
14 JILL BAKER
Ce fel de elevi?
Din aceia care au nevoie de o schimbarecopii ai membrilor
de club, sau copii de la [coli elitiste, copii de bani gata. Uneori,
doctorii ne sun` de urgen]`. Dar \i lu`m pe to]i, pentru banii de la
Guvern. Ne ajut`.
Se pare c` exist` fonduri. {i complexul se \ntre]ine de la sine
A[a e. E o zon` prosper`. Ne aliment`m din produc]ia proprie
cu legume, fructe, lactate. Avem oameni speciali care se ocup` de
gr`dini, iar unii b`ie]i se ocup` [i de astfel de lucruri \n timpul
liber, \n schimbul unei remunera]ii.
B`ie]ii trebuie s` plece la o anumit` vrst`?
Da, [i asta doar din cauz` c` educa]ia local` se \ncheie la
[aisprezece ani, [i e mai greu s`-i trimitem la alte centre de educare,
zilnic.
Deci copiii, m` refer la cei care stau aici permanent, ar trebui
s` se \ntoarc` la centrul de la care au venit?
Mul]i dintre ei nu sunt orfani. Uneori mi-a[ fi dorit [i oft`.
Cu un orfan e mai u[or. Cei cu un p`rinte, sau chiar cu ambii
p`rin]i, dar care sunt \n conflict, sunt mai greu de controlat.
Mie mi se pare c` v` descurca]i extraordinar, domnule
Chester.
Directorul p`rea mndru de lauda primit`.
|]i po]i da seama de unde vin chiar din prima clip`. Ochi[orii
care o urm`reasc pe so]ia mea sunt ai unor fiin]e c`rora le lipse[te
dragostea de mam`Fie c` aceasta a murit, fie c` s-a [ters din
mintea lorIar privirile ce se ]in dup` mine, sunt ale unora care
au nevoie de un tat`.
Aici, [i f`cu un gest cuprinz`tor spre Blocul Orizont, aici \ncepe
noua genera]ie a Universului. Cei care "au promovat", cei
permanen]i, ca s` le zic a[a, deja [tiu cum merge treaba. Iar \n
P~DUREA DE PORTOCALI 15
weekenduri sau \n vacan]e, nou-sosi]ii sunt instrui]i s`-[i ia fiecare
de pe acea banc` mare cte o pern`, o p`tur` [i dou` prosoape. Ce
fac dup` aceea, \i prive[te.
V` refer]i la cur`]enie?
Nu neap`rat. Fiecare bloc se administreaz` singur. Avem [i
liste, iar ordinea interioar` e pe primul loc. |n fiecare dormitor
exist` un clasament al cur`]eniei.
{i mesele ?
Avem o buc`t`reas`, [i o cantin`. Copiii \[i iau mncarea de
acolo, [i duc farfuriile \napoi. Asta la b`ie]i. |n ce prive[te fetele,
vorbe[ti cu doamna Chester.
{i o conduse pe Catty la locuin]a lor, unde doamna o servi cu
ceai [i-i expuse restul am`nuntelor.
Postul t`u implic` s` supraveghezi blocul fetelor, draga mea.
{i s` le ar`]i afec]iune.
Cred c` deja au primit-o [i din partea dumneavoastr`.
Cnd am timp, ceea ce se \ntmpl` foarte rar. Cnd te duci \n
cl`dire, ai s` vezi c` ai un dormitor al`turat, cu o fereastr` ce d` \n
camera fetelor. Nu sun`m cnd e ora mesei; de obicei, mncarea e
la discre]ie, deci e responsabilitatea noastr` s`-i ducem pe copii \n
sufragerie. Oricum, stom`celele lor te vor aten]iona \ntotdeauna.
Au mult de mers pn` la [coal`?
E \n vale. Trec peste paji[e. Dac` le \nso]e[ti, evi]i posibilele
plngeri.
{i pe cea mai mic` trebuie s-o duc? Am \n]eles c` este [i o
feti]` de cinci ani.
Domnul Chester men]ionase c` dore[te ajutor \n special pentru
acel copil.
Pe Ann Mary ar fi bine s-o p`ze[ti, altfel pune mna pe toate
dulciurile.
16 JILL BAKER
Rser` cu to]ii.
{i cu s`n`tatea?
Cnd e nevoie, \l chem`m pe doctorul Jasper, [i cred c`-n
ultimul timp l-am solicitat cam mult.
Dar cum era vorba de copile, \[i zise Catty, el nu se deranjase \n
exces.
Apoi, femeia o conduse la blocul respectiv. Fetele tocmai se
\ntorseser` de la [coal`, [i-i fuseser` prezentate. Dup` o tanti rea,
[i una care le povestea despre fata ei, fetele se uitar` la Catty mic`
de statur`, blond`, ceva mai \n vrst` ca ele [i o agrear` \nc` din
prima clip`.
Dup` plecarea doctorului Jasper, copilele o \nconjurar` din
nou. O rugar` se mearg` la o plimbare, iar ea accept`, lundu-le pe
cele dou` Anne de mnu]e.
Te iubesc, zise Ann Mary radiind. E[ti exact ca bunica.
Nu foarte \ncntat` de idee, Catty se resemn` auzind replica
urm`toare a micu]ei:
Cu excep]ia faptului c` nu e[ti moart`.
Dezumflat`, Catty o \ntreb` pe fat` despre mama ei. Cu o sear`
\nainte, citise pe scurt despre fiecare dintre ele. {i-[i amintea c`
feti]a \nc` mai avea o mam`.
Ea n-a murit.
Anne cea mare suger` s` viziteze piscina. Catty nu ajunsese \nc`
\n acea zon`, dar \l auzise pe director mndrindu-se cu ea.
B`ie]ii nu sunt aici, zise Dorothea, dezam`git`.
Un prim indiciu al adolescen]ei. O privi pe fat` cu mil`.
Dorothea era la fel de \nalt` ca Anne, aproape la fel de matur`, dar
nu o \ntrecea pe cealalt`, care visa chiar [i cu ochii deschi[i. {i
mama ei \nc` mai tr`ia.
Poate c` nu e \n orarul lor, suger` Catty. Noi cnd suntem
P~DUREA DE PORTOCALI 17
programa]i ?
Nu suntem.
Adic` nu \not`m?
|nc` nu, sor`.
Am s` m` ocup eu de asta.
Era prim`var`, iar briza era \nc` destul de rece. Niciun detaliu
semnificativ\n afara faptului c` Dorothea se maturiza, [i se
interes` dac` poate purta costum de baie din dou` piese.
Vedem [i asta, o asigur` Catty.
Dac` n-am unul, n-o s` \nv`] s` \not.
Cum adic`? se mir` Catty. Nu [tii \nc` s` \no]i?
Nu.
Nici eu, sor`.
Nici eu
Se dovedi c` doar dou` din cele cincisprezece [tiau, cu toate c`
se aflau \n Australia, o ]ar` att de \nsorit`.
O s` m` ocup eu, repet` Catty.
{i de costum?
Trecur` prin fa]a casei directorului, iar doamna ie[i afar`. Catty
le trimise pe fete s` se joace.
Cum merge, sor` ?
|ncet \ncet. Nu le pot cunoa[te pe fiecare din prima zi. Dar
tocmai am aflat un am`nunt frapant. Doar dou` dintre ele au voie
\n piscin`.
Adic`, restul nu [tiu s` \noate. Da, poate. Pentru c`
majoritatea f`ceau naveta.
Da, dar exist` piscin` \n Sydney. {i plaje.
Multe dintre fete au avut [i responsabilitatea unor fra]i mai
mici, [i poate n-au avut ocazia s` \nve]e.
Iar aici au. Trebuie s` fac o sesizare c`tre conducere. Cnd are
18 JILL BAKER
loc urm`toarea [edin]` ?
Se face una \n fiecare lun`. Iar ultima a fost chiar \nainte s` vii
tu. Dar orice problem` ai, po]i discuta cu David Jasper.
Cu doctorul Jasper ?
Da.
De ce? E un membru special?
Nu chiar, dar e singurul rezident, cel mai apropiat de noi, [i
s-a oferit s` se ocupe de orice posibil` problem`.
|nseamn` c` fetele n-au s` \nve]e s` \noate, oft` Catty.
Ei, haide, c` nu e chiar a[a de r`u.
|n ce prive[te femeile, este.
Eu nu m-am consultat cu el dect \n ce-i privea pe b`ie]i,
recunoscu doamna Chester, aluziv. Din ce cauz` crezi c` e
a[a vreo decep]ie ?
Catty admise [i aceast` posibilitate.
Dar tot vreau s`-l pun la \ncercare. |notul e foarte important.
A fost azi pe-aici, a[a c`, dac` nu trimit dup` el, n-are s` mai vin`
toat` s`pt`mna. Are foarte mult de lucru. Dar ai putea s` te duci
la Emu Heights, la chirurgie. De la nou` la zece.
La Emu Heights ?
Da. Este [i o c`rare printre tufe, o plimbare pl`cut`, spuse ea
[i o privi amuzat` pe Catty. Dar n-a[ vrea s` cred c` aceast`
problem` te va indispune. Fetele sunt aici cam din aceea[i perioad`
ca [i tine, [i, deci, tot ce prive[te sectorul lor are \nc` dezavantaje
[i perioade de prob`. Celelalte asistente nici n-au apucat bine s`
despacheteze, cnd [i-au ref`cut bagajele. Cnd au v`zut locul att
de departe de lumea civilizat`, le-a pierit tot interesul, de[i a[
spune c` astfel de persoane n-au nici m`car cel mai mic interes.
Deci, nu te l`sa influen]at` negativ de elementele lips`; ia-le ca pe
o provocare ce urmeaz` a fi trecut`.
P~DUREA DE PORTOCALI 19
Mul]umesc, a[a am s` fac.
Ceva mai trziu, \n sala de mese, Catty g`si [i mai multe astfel
de provoc`ri.
Mnc`m acum sau dup` b`ie]i? o \ntrebase Anne.
De ce nu \mpreun`?
Niciodat` nu facem a[a.
De ce?
Pentru c` a[a este.
S-ar putea altfel, sor` ? deveni Dorothea curioas`.
Personal, Catty nu \n]elegea de ce nu mncaser` \mpreun` \nc`
de la \nceput. La urma urmei, fondatorul nu se gndise tocmai la o
asemenea separare a celor dou` sexe, cel pu]in nu \n acel spa]iu
mirific al universului.
Mai vedem noi, o asigur` Catty.
|ns` se f`cuse prea trziu pentru a \ncerca \n aceea[i zi. Le ajut`
pe fete s`-[i ia farfuriile, dup` care lu` [i por]ia ei, mnc` repede,
timp \n care observ` c` era mult de lucru la maniere.
Cooky, ajutorul de buc`tar, era o femeie plinu]` [i vesel`
\ntotdeauna.
Trebuie s` l`sa]i tava \n co[, domni[oar`; Don le ia la sp`lat.
Se pare c` ave]i de toate pe-aici.
Da, suntem sprijini]i de Guvern [i de dona]iile primite. N-am
de ce s` m` plng, \n afara faptului c` e un post la care trebuie s`
fii prezent \n permanen]`.
Asta era porti]a de salvare c`utat` de Catty.
Atunci, de ce s` stai de dou` ori, Cooky ?
Pentru b`ie]i [i fete.
{i de ce s` nu fie \mpreun`?
Niciodat` nu m-am gndit la asta, f`cu ea ochii mari. Sunt
obi[nuit` s` g`tesc dublu. Dar, bine\n]elespot r`mne [i cu
20 JILL BAKER
por]ii lips`.
La fripturi, ficat [i orez aromat? Mi-e greu s` cred a[a ceva,
zmbi Catty.
Buc`t`reasa \i r`spunse tot cu un surs, att de pl`cut, \nct lui
Catty \i mai disp`ru din repulsia pe care o avea fa]` de mncare de
cantin`.
Adic` nu e totul uns cu miere, zise ea. |n]eleg ce vrei s` spui.
Dar poate c` exist` o logic` \n aceast` a[ezare, acum c` m` gndesc.
De[i de obicei am buc`t`ria deschis` mai tot timpul, mi-ar pl`cea s`
fac mncarea \ntr-un singur castron.
{i micul dejun. La prnz, nu sunt aici, nu ?
|n zilele de [coal`, nu.
P`i, ar fi bine s` medit`m asupra problemei, nu ? |ntre timp,
o s`-mi iau fetele cu mine, s` le preg`tesc pentru vn`toarea de
b`ie]i.
Le duse \napoi acas`.
Se \ntuneca, iar luminile v`ii r`spndeau cte un lic`r, ici colo.
Casele r`sfirate de-a lungul p`durilor de citrice p`reau ni[te forme
geometrice bine conturate, care formau \mpreun` un fel de
mozaic. |n dep`rtare, Parramatta se vedea ca o pat` mare de
lumin`. Doar cte un rule] care traversa peisajul traversa
priveli[tea.
Era prea pl`cut pentru a intra \n cas`, dar cele cincisprezece se
culcaser` deja, c`ci venise ora potrivit`. Doar Anne [i Dorothea mai
r`m`seser`. Prima dintre ele, \n care Catty \ntrevedea o viitoare
asistent`, verific` dac` toate fetele erau bine acoperite, \n vreme ce
cealalt` se duse la fereastr`, pentru a admira cerul. La ce se gndea
oare? se \ntreba Catty.
E timpul, draga mea.
Fata reveni cu picioarele pe p`mnt.
P~DUREA DE PORTOCALI 21
O s` \ntreba]i de costum de baie, da?
Mai \nti, ar fi bine s` \nve]i s` \no]i.
{i dac` cineva m` vede \ntr-o pies` \ntreag`
Marii campioni poart` doar astfel de costume.
Dar v` jur c` eu a[ muri de ru[ine!
Uite ce e, dac` \nve]i s` \no]i, \]i promit un costum. Cu toate
c`, dac` tu ai unul, Anne
Cu Anne e altceva. Ei nu i-ar p`sa, mie da. V` rog.
}i-am promis. Dac` \nve]i, mergem \mpreun` [i ]i-l alegi.
Sim]ea c` deprinderea cu apa ar echivala cu un costum \n dou`
piese.
Bine, sor`, [i fata o s`rut` pe obraz [i disp`ru la baie.
S` cure]i dup` tine cnd termini, \i strig`.
Acela[i lucru i-l spuse [i Annei cea mare, pe care Catty o
binecuvnt` la plecare.
Niciodat` nu mi s-a mai spus a[a ceva.
Poate c` mama ta te consider` prea mare pentru asta.
Nu; nu mi s-a mai spus niciodat`.
Noapte bun`, draga mea, [i Catty stinse lumina.
O aprinse pe cea de pe biroul ei, sim]ind un nod \n gt. Voia s`
parcurg` \nc` o dat` fi[ele fetelor. Dar, \nainte de a \ncepe, se post`
din nou \n u[` pentru a admira luminile din vale. |n spatele lor,
medit` ea, e Sydney lumea adev`rat`.
Nu mai exista Australia, nici Anglia de unde venise, ci America.
America, acolo unde zburaser` Gaby [i Georgie [i \ntreaga ei fiin]`
odat` cu ele. {i r`m`[i]ele afec]iunii ei.
22 JILL BAKER
Capitolul 2
De ce oare le iubise att de mult? \ncerca ea s`-[i explice,
continund s` priveasc` pe fereastr`. De ce \nflore[te trandafirul?
Totul era, de fapt, att de simplu [i de clar \nct nu mai necesita
nicio l`murire.
Avea opt ani, pe cnd mama ei o luase cu ea. Era o copil`
simpatic`, \[i aminti Catty, cu p`r drept, ochi p`trunz`tori [i din]i
proeminen]i. |nc` o mai dureau, iar mama rezolvase cu un consult
la dentist. Apoi, aproape cnd s`-i ajung` din]ii drep]i, intervenise
Robert, spunnd c` unor b`rba]i le place o astfel de dantur`. {i
orice spunea "fratele" ei constituia liter` de lege.
Directoarea c`minului o chemase la ea \n diminea]a respectiv`.
Catty deja se gndea cu groaz` la o alt` \ntlnire, c`ci \nc` nu
reu[iser` s` o "plaseze".
Nu e din cauza ta, draga mea, o lini[tise directoarea, ci din
cauza vrstei tale. Oamenilor le plac copiii mici.
{i eu am fost mic`.
Dar, dar
|ns` Catty [tia deja c` unii oameni, chiar foarte amabili [i foarte
s`ritori, nu-[i doreau prea mari b`t`i de cap. Precum din]i[orii ei
proeminen]i. Sau ca un copil cu probleme de vedere; sau cu
handicap fizic; sau|n general, lumea se purta frumos cu ea; \i
d`deau dulciuri, o mngiau[i alegeau pe altcineva.
Dar \n ziua respectiv`, se \ntmplase altceva.
Catriona, rostise femeia \nalt` [i dr`gu]`. Ce frumos. Vrei s`
vii s` locuie[ti cu noi?
B`iatul cel mare, de [aisprezece ani, dup` cum avea s` afle mai
trziu, \ncercase s-o tachineze. |n astfel de situa]ii, feti]a \[i ar`ta de
obicei gheru]ele, nu [i acum. |nc` din prima clip`, \[i iubise
"mama" [i "fratele". Faptul c` nu reu[ise s` devin` Catriona Forbes,
[i nu Quentin, se transformase \ntr-o tragedie. Poate c` dac` Roger
ar fi a[teptat s` creasc`, ar fi luat-o \n c`s`torie.
Dar Roger nu avusese r`bdare [i o luase pe Lilla. Din moment
ce orice-ar fi f`cut era bine, i se p`ruse un lucru bun. |ns` Lilla se
dovedise a fi o gre[eal`.
Iar mama [tiuse asta \nc` de la \nceput.
|]i las ceva doar ]ie, Catty, spusese femeia pe patul de moarte.
{tiu c` Roger va avea grij` de tine, dar
Furia Lillei crescuse inexplicabil, [i nu f`cuse un secret din asta,
\nct Roger probabil c` se sim]ea teribil de umilit. Cu toate acestea,
se purtase irepro[abil, [i investise banii Catrionei. Deja \ncepuser`
s`-i apar` riduri pe chipul lui de copil, [i s`-i albeasc` tmplele.
Ba mai mult, u[a casei lui \i era \ntotdeauna deschis`, iar copiii
beneficiau din plin de dragostea "m`tu[ii Catty". {i-i iubise enorm
de mult. Probabil c` lipsa afec]iunii din propria copil`rie o f`cuse
a-[i da fru liber sim]irilor. O iubise pe mama ei, dar aceasta o
p`r`sise. |l iubise pe fratele ei, dar Roger o alesese pe Lilla. Astfel
c` \ntreaga afec]iune se rev`rs` asupra copiilor. Niciodat` nu [tiuse
pozi]ia Lillei fa]` de sentimentul dragostei, pn` \n momentul \n
care so]ul ei murise, iar femeia pusese cap`t "aventurii".
24 JILL BAKER
Se pare c` acum, Catty se re\ntorcea la c`min. Dar acum, ea era
directoareasau un fel de directoare; o sor`. Dac` se cerea ca o
persoan` s` dea un sfat sau s` plaseze vreun copil, ea era aceea.
Cum putea oare un fost copil lipsit de c`min s` ofere c`min, la
rndul lui? |n cele din urm`, ajunsese la punctul de
plecare Catriona, cea f`r` c`min.
Atta timp ct Gaby [i Georgie se sim]eau bine la acea "[coal`
bun`" despre care vorbise Lilla, \nseamn` c` putea sta lini[tit`.
Atta timp ct fetele dobndiser` ceea ce \nsu[i Roger [i-ar fi dorit
pentru eleToat` dragostea ei se \ndrepta acum \n acea direc]ie.
Se apuc` s` citeasc` dosarele. {i ar fi r`mas pn` spre diminea]`
dac` n-ar fi venit la u[a ei Anne cea mare. B`tu timid, dup` care
intr` :
|mi pare r`u, sor`, am uitat s` m` duc mai devreme la baie,
a[a c` m` duc acum.
Nu-i nimic, draga mea, dar s` nu mai ui]i.
Nu m` certa]i? M`tu[a Mavis a[a f`cea. Era r
Nu mai spune acel cuvnt, altfel chiar te cert. Gr`be[te-te [i
du-te \napoi \n pat.
Catty se culc` [i ea.
Cnd lucrezi cu copii, n-ai nevoie de un ceas de[tept`tor. Se
trezesc odat` cu coco[ii. Catty o auzea pe Anne cea mare \ncercnd
s` le fac` pe celelalte s` tac`, pentru a nu o trezi pe sor`. De[i
probabil fiecare-[i dorea ca sora s` fi fost sus deja.
|nfrnt`, Catty se ridic` din pat [i intr` \n baia proprie. Dup` ce
ie[i, le lu` pe fiecare la control. Erau \mbr`cate \n uniforma [colii
la care mergeau, o rochi]` dintr-un material verde, simplu, cu
gulere albe. Ar`tau ca ni[te floricele abia deschise; pe toate le-ar fi
strns \n bra]e.
B`ie]ii au terminat masa, anun]` Dorothea.
P~DUREA DE PORTOCALI 25
De unde [tii? |ntotdeauna m`nnc` la ora asta ?
|i urm`resc, ro[i fata. A]i zis c` o s` mnc`m \mpreun`, sor`.
Da, darcred c` nu la micul dejun.
De ce?
Pentru c` trebuie s` v` gr`bi]i \ntotdeauna. |ntr-o zi, cnd o s`
v` m`rita]i, o s` vede]i la ce m` referCnd so]ul fuge dintr-o
parte \n alta, iar copiii cer de mncare. Va trebui s` face]i mai multe
lucruri odat`.
Eu nu vreau s` m` c`s`toresc, zise Ann. Vreau s` visa.
Nici eu, o sus]inu Dorothea. Nu func]ioneaz`.
Ba da, draga mea. De obicei, da.
E r`u.
Sorei nu-i place cuvntul. Putem merge la mas`, acum?
Catty le adun` pe toate pentru a trece \n sufragerie. Era prima
oar` cnd le supraveghea masa de diminea]`. Cnd se angajase, nu
se ]ineau ore la [coal`, iar copiii nu necesitau un program strict. Iar
prnzurile se luau \ntr-un alt loc, unde se adunau cu to]ii \ntr-un
grup. Ast`zi, \ns`, re\ncepeau cursurile, iar clopo]elul avea s` sune
la ora nou`, afl` Catty.
Farfuriile a[teptau la gemule], gata s` fie \mp`r]ite. |n camer`
fusese aranjat` o mas` mare, pine [i unt. Mai trebuia f`cute [i
sandvi[uri, pe care aveau s` le \nveleasc` \n hrtie alb`. Apoi,
fiec`reia \i revenea cte o felie de cozonac pentru pauza de joac`,
[i o portocal`.
Micul dejun se lua pe fug`, iar fetele se repezeau la geamuri;
cele care mncau mai \ncet r`mneau aproape cu nimic. Lui Catty
i se p`rea nedrept, a[a c` restric]ion` por]ia de gem la dou` felii de
persoan`. Unele voci o aprobar`, iar Catty r`mase s`-[i bea cafeaua,
admirnd \mpreun` cu Cooky grupul copilelor aplecate asupra
pachetelor lor.
26 JILL BAKER
Prea trziu, \ns`, \[i aminti de avertismentul doamnei Chester cu
privire la cea mai mic` dintre fete. Pn` s` ajung` lng` ea, feti]a
pusese tot gemul pe o felie de pine.
Nu, Ann Mary, iar fata se bosumfl`. Ai voie doar o felie, [i nu
cu toat` dulcea]a. Ce s` punem pe cealalt? Past` de ro[ii. Un ou?
Gem.
Ai doar pe una.
Copila \ncepu s` plng` cu sughi]uri, ca un copil de cinci ani ce
era.
Apoi o s` \nceap` s` suspine, spune Anne cea mare.
Catty spera ca acest lucru s` nu se \ntmple. Avea experien]a
saloanelor medicale, \n care astfel de cazuri puteau suspina ore \n
[ir. Pentru cei din apropiere era deranjant, iar pentru cel \n cauz`,
chiar periculos.
|ncerc` s`-i distrag` aten]ia, s-o am`geasc`, dar \[i d`du seama
c` feti]a se strnise, [i c` va trebui s-o lase s` se opreasc` singur`.
Nici nu se mai punea problema ca ea s` mearg` la [coal` \ntr-o
asemenea stare emo]ional`. Le f`cu semn celorlalte s` plece [i
r`mase cu feti]a, pn` cnd aceasta se lini[ti.
Mergem la o plimbare. Vrei ?
Da, sor`.
Poate lu`m [i o felie de pine cu gem. Dar doar de data asta.
Nu-mi place, r`spunse ea, tipic copil`re[te. Nu mai m`nnc.
Vreau cu past` de ro[ii.
Catty se ab]inu de la comentarii [i apuc` pe c`rarea dintre tufe,
de care-i vorbise doamna Chester, [i care ducea la Emu Heights, la
sec]ia de chirurgie a doctorului Jasper. Uitndu-se la ceas, Catty
calcul` c` are s` ajung` exact \n timpul orelor de consultare.
Ann Mary nu-[i mai \nc`pea \n piele de fericire cnd afl` unde
are s` mearg`. Era clar c` fetele \l adorau, \n vreme ce el...
P~DUREA DE PORTOCALI 27
O plimbare \ncnt`toare. Traversar` o p`dure de citrice [i un
pru, pe deasupra unui mic pod arcuit. Se oprir` cteva minute pe
pod pentru a lansa b`rcu]e de lemn. |n aer zumz`iau musculi]e, iar
\n iarb` se auzea cntecul greierilor. Era prea frumos pentru a
p`r`si pesajul pentru o vizit` la doctor. Dar Catty ar fi avut dup`
aceea mustr`ri de con[tiin]` din cauza fetelor caee nu [tiau s`
\noate. A[a c`, dup` \nc` o lansare la ap`, pornir` din nou.
Doctorul avea un pacient \n a[teptare. Acesta din urm` o ]inu pe
Catty de vorb` \n timp ce Ann Mary se uita pe ni[te reviste.
Cnd doctorul ie[i cu un pacient pentru a-l chema pe cel`lalt,
feti]a \l salut` cu voce tare, iar el \i r`spunse vesel, dup` care \nclin`
din cap spre Catty. Nu dup` mult timp, veni [i rndul lor.
Intra]i, le invit` Jasper, cu profesionalism.
Catty \ncerca s`-i explice c` scopul vizitei nu este unul medical,
dar el o lu` pe feti]` de mn` [i p`[ir` \n cabinet. Ann Mary se
bosumfl` din nou, probabil la vederea aparaturii medicale, despre
care nu avea amintiri prea pl`cute. |nainte de a izbucni, primi o
pine cu dulcea]`, iar doctorul \ncepu s-o mngie.
Cred c` te sim]i bine.
Fata rse.
Ea e pacienta?
Nu. Uita]i ce e
Vrei s` te joci cu cinele meu, Bimbo ? Deschise u[a din spate,
unde ap`ru un labrador mare, care d`du din coad` auzind rsetele
lui Ann Mary.
Doctorul \i d`du c]iva biscui]i [i-i l`s` pe cei doi singuri afar`.
Deci, sor` Quentin?
Intimidat`, Catty nu-[i mai g`sea cuvintele. St`tea pe scaun,
aprins` \n obraji, agitat`.
Care e problema ?
28 JILL BAKER
Se l`s` o t`cere adnc`. Poate c` dup` expresia fe]ei ei, Jasper
citi dezgustul lui Catty.
|n afar` de faptul c` va afla]i \n fa]a mea.
Nu e vorba de mineAdic`
Am \n]eles. Vreau s` [tiu de ce a]i venit, \n loc s` trimite]i dup`
mine. Nu percep plat`. Sunt medicul oficial al complexului.
Precum [i un membru al comisiei de conducere, care ia
deciziile interimare.
A[a mai merge. Deci n-a]i venit pentru o problem` de
s`n`tate, ci pentru una de administrare.
Da.
Se ridic`, lu` un filtru de cafea, [i-l puse \n aparat. Ma[in`ria era
ceva neobi[nuit pentru Catty.
Mi se pare c` pacien]ii obosesc venind pn` aici atta cale,
explic` el, citindu-i reac]ia. A[a c` \i ajut s` se relaxeze.
E un cabinet mic, nu ave]i mul]i pacien]i. Mi s-a spus c` e ceva
mai impozant, dar nu mi se pare. Chiar reu[i]i s` c[tiga]i ceva?
Da, o asigur` el, [i sorbi din cana lui. Cea mai mare parte a
timpului mi-o petrec \n afara complexului. Aici vin doar cei din
zonele apropiate, deci \ntr-adev`r nu sunt mul]i. Azi, doar trei, citi
el pe fi[e. Mai trziu, plec pe teren. Dar \n caz c` te preocup` cum
m` descurc, s` [tii c` destul de bine, mul]umesc.
Nu m` preocup`.
Bun. Atunci, s` trecem la motivul pentru care ai venit. Ziceai
c` nu e legat de s`n`tate.
Nu. Voiam s` v` rog ceva.
Da?
Legat de piscin`.
Da?
A fost destinat` doar b`ie]ilor?
P~DUREA DE PORTOCALI 29
La momentul construc]iei, da, pentru c` nu erau [i fete.
Dar v-a]i gndit \n perspectiv`, nu ?....M` refer la fondator.
A, da, fondatorul, zmbi el, l`snd un moment de t`cere.
Nu sunte]i de acord cu ideile lui?
Din contr`, m` uimesc. Cei care vor s` [i-l aminteasc`, nu
trebuie dect s` se uite \n jur
F`r` a le vedea [i pe fete.
E[ti cam perspicace, sor` Quentin.
S` fi fost oarb` [i tot mi-a[ fi dat seama.
De ce-ai venit? Am \n]eles c` pentru piscin`, dar mai exact ?
Fetele au voie s` \noate sau nu? \l \ntreb` direct.
Nu [tiu. Nu mi-am pus niciodat` problema.
Doar dou` [tiu. Iar pentru o persoan` care vine dintr-o ]ar`
friguroas`, cu doar cteva s`pt`mni de vreme bun` pe an, m` mir.
Continu`. |mi place s` aud amintiri nostalgice.
Fetele nu [tiu s` \noate. Nici m`car Anne cea mare.
{i ce vre]i? Aripioare?
Vreau permisiunea ca ele s` \nceap` ni[te cursuri.
O ai.
Replica o l`s` perplex`.
Nu te a[teptai, nu? rnji el. Po]i s` le \nve]i. DarCine se va
ocupa ? Nu cunosc pe nimeni aici, [i m` \ndoiesc c` direc]iunea se
va da peste cap pentru a aduce un profesor. Iar eu n-am timp s`-mi
bat capul.
Am s` le \nv`] eu, \l \nfrunt` ea cu satisfac]ie.
E[ti calificat` ?
Cu o floare nu se face prim`var`.
Ai dreptate, [i-[i reumplu cana. Continu`.
Mi se pare c` e foarte important. Poatec` [i
dumneatasim]i la fel.
30 JILL BAKER
Da, zise el serios, dup` o pauz`, mul]umesc c` mi-ai amintit.
E esen]ial ca fetele s` \nve]e s` \noate. Dar \nainte de a-mi scoate
ochii cu lipsa cursurilor, a[ vrea s`-]i amintesc c` [i ele se afl` aici
de pu]in` vreme, la fel ca tine.
{tiu, [i deja au ap`rut probleme, mi-a spus domnul Chester.
Bun, \nseamn` c` nu e nevoie s` mai dezvolt chestiunea. |n
numele conducerii, \]i dau voie s` \ncepi cursuri cu ele, [i se a[ez`
pe scaunul lui. Vorbe[te cu Tony Williams. El \i supravegheaz` pe
b`ie]i. De[i.Cred c` deja v-a]i \n]eles, rse el.
Nu l-am \ntlnit \nc`.
M` uime[ti.
Poate. Dar am fost mult prea ocupat`.
Dar sper c` situa]ia nu r`mne astfel.
Dac` spune]i. De ce e necesar s` discut cu domnul Williams ?
Pentru ore, normal, se gr`bi doctorul. Nu-i po]i pune pe to]i
\n acela[i timp.
De ce? se \nro[i ea.
La urma urmei, numele complexului era "Univers", iar \n
univers b`rba]ii [i femeile coexistau. Separarea preconceput`
\ncepea s-o calce pe nervi.
Pentru c` b`ie]ii deja [tiu s` \noate, [i, ca orice copii, au s`-]i
fac` zile fripte. M`car pn` cnd fetele nu vor mai avea probleme.
E[ti mul]umit`, sor`?
Da, r`spunse ea, resemnat`.
Bun, [i se ridic` pentru a o chema \napoi pe feti]`.
Mai am o mic` problem`.
Sprncenele lui se arcuir`.
Costumele de baie.
Costumele de baie?
Da. Se pare c` fetele nu au. Poate c` p`rin]ii lor
P~DUREA DE PORTOCALI 31
Poate c` un p`rintedoitrei, cu pu]in noroc. {i restul?
Se l`s` din nou t`cere.
Presupun c` vrei s`-mi dau acordul [i pentru achizi]ionarea de
costume.
Da.
Cred c` se rezolv`.
De data asta chiar surse, iar ea \i r`spunse, asigurndu-se c` nu
o atrage \ntr-o curs`.
De ce nu e asta mic` la [coal` ?
Ea \i povesti incidentul.
{i i-ai r`spl`tit mofturile cu o zi liber`? izbucni el la sfr[it.
Nu e chiar a[a.
Din nou se certau, gndi ea.
Copila era terminat`. Oricumi-a prins bine. Acum, a \ntors
spatele pinii cu dulcea]`.
Interesant. {i ce-a ales \n loc?
Past` de ro[ii
Catty plec` ochii, a[teptnd reac]ia lui care nu \ntrzie s` apar`.
|nc`perea r`sun` pe dat` de hohotul lui de rs. Ea \l privi atent
[i-ncepu [i ea s` rd`.
Past` de ro[ii
Ann Mary deschise u[a [i-[i arunc` ochi[orii \n`untru. Nu vedea
nimic amuzant, sau cel pu]in nu pentru ea. Dezam`git`, o \nchise
la loc, re\ntorcndu-se la Bimbo.
|ncurajat` de dispozi]ia doctorului, Catty \i spuse c` citise fi[ele
fetelor [i se interes` de foile medicale.
Nu ]i le pot da.
Nu [tiu de ce, se indign` ea. La urma urmei, ca asistent` a lor,
am dreptul s` le [tiu problemele.
Nu ]i le pot da, repet` el, pentru c` nici eu nu le am. Copilele
32 JILL BAKER
sunt aici doar de cteva s`pt`mni, [i din cauza unor ne\n]elegeri,
au ajuns f`r` dosarele medicale. Nu [tiu dac` au avut vreodat`
oreion, pojar sau altceva. Nici m`car nu [tiu dac` au vaccin`rile
f`cute.
V`znd c` \l prive[te [ocat`, se sim]i dator s` adauge :
Acum se completeaz` dosarele lor. Am gr`bit procesul. Toate
fetele sunt copii pe care nu-i accept` oricine. Departamentul a f`cut
o treab` excelent` c` le-a strns [i le-a trimis aici, [i \ncearc` s`
remedieze situa]ia. Dar sunt [i foarte aglomera]i, iar recent au
trecut printr-un incendiu care i-a dat peste cap. A trebuit s-o ia de
la cap`t. O \ntmplare nefericit`.
Catty \n]elegea problema, dar era con[tient` c` un copil suferea
de pe urma oric`rui incident \ntmplat \n cas` sau oriunde
altundeva. Ar fi vrut s`-i spun` ct de grav` i se p`rea situa]ia, dar
observ` dup` expresia fe]ei lui, c` [i doctorul e de aceea[i p`rere.
A[a c`ar cam trebui s` plec, [i se ridic`. S` v` duc acas`?
Nu, mul]umesc. Mergem pe jos, e foarte pl`cut.
Cnd o strigar` pe fat`, aceasta nu voia s` se \ntoarc` acas`. Se
hot`rse c` vrea s` mearg` la [coal`, amintindu-[i c` e ziua de
nume a unui b`iat. {i-i pl`ceau astfel de evenimente.
Dar n-ai pachet, draga mea.
Este acolo un magazin, \ncerc` feti]a.
Dar n-am bani.
Ann Mary \l privi \ntreb`toare pe Jasper.
M`i s` fie, se c`ut` el \n buzunar, ce mai r`splat` c` ai golit
borcanul cu gem.
N-am s` mai fac.
|ncepi cu sticla de bulion, acum ?
Nu-mi place aia, cercet` ea moneda primit`. Biscui]i pentru
cini.
P~DUREA DE PORTOCALI 33
Se vede treaba c`-i examinase pe ai lui Bimbo.
O nu, draga mea! strig` Catty.
Mai bine `ia dect o caramel` lipicioas`, coment` doctorul.
Haide, p`pu[`.
Vine [i sora?
Nu cu noi.
Unde e [coala? \ntreb` Catty.
|n drumul meu. O duc. Te duc [i pe tine, dac` nu te-ai
r`zgndit.
Nu, refuz` Catty, aplecndu-se s-o s`rute pe feti]`. S` fii
cumnite.
A[a, ca fapt diversfaci la fel cu toate fetele? Saudoar cu
cea mare [i cu cea mic`?
|nc` nu mi-am dat seama. Dar de ce \ntreba]i?
Pentru simplul motiv c` sunt mai mare dect Anne cea mare,
zmbi el.
Da, dar ]ine]i minte separarea sexelor, doctore. O regul`
esen]ial`.
{i o lu` pe c`rare f`r` a mai a[tepta r`spunsul lui.
Ct de frumoase erau dealurile cu citrice! Frunzele lor aveau o
culoare foarte \nchis`, iar mirosul era unul \mb`t`tor. Urm`
aceela[i drum ca la venire. |n zare, Mun]ii Alba[tri se conturau
\ntr-o pnz` violet. Catty se opri \n dreptul unei margini de p`dure
pentru a admira abunden]a fructelor portocalii, aglomerate acolo
ca \ntr-o comoar`. Nemaiputnd rezista tenta]iei, smulse o
frunzuli]`, o strivi \ntre palme, adulmecnd aroma puternic`.
Imediat ce f`cu mi[carea, auzi un mrit, [i cineva \i puse un obiect
tare \n spate.
|mi cer scuze, nu trebuia s` m` apropii. Voiam doar o frunz`.
Kip ar fi trebuit s`-[i dea seama. Noi ne cerem scuze, \i
34 JILL BAKER
r`spunse un b`rbat tn`r, de statur` medie.
Dar am gre[it.
Pentru o frunz`? [i-i \ntinse cea mai mare portocal` pe care o
v`zuse \n via]a ei. Nu e comestibil`. E pentru gem. A]i putea face
cam dou`sprezece borcane dintr-una ca asta.
Eu nu pot.
Toat` lumea face gem. Noigrupul iubitorilor de
citricepost`m anun]uri, [i se c`ut` \n buzunare, dar nu g`si
nimic. Dac` nu v` place s` a[tepta]i, sau dac` vre]i s` intra]i \n
cas`
Nu, mul]umesc.
E \n regul`, o asigur` el copil`re[te. Adic`, e o menajer` la
mine.
Deci, nu era c`s`torit.
Nu m` refeream la asta, explic` ea, ci la faptul c` n-am cum s`
fac gem, pentru c` n-am unde.
Sunte]i din conducere?
Nu, sunt asistent` la Complexul Univers.
A[a deci, zmbi el. Suntem vecini. Chiar de serviciu.
Nu \n]eleg.
Complexul are propriile p`duri. Eu le supraveghez, cteodat`
le mai dau sfaturi b`ie]ilor.
A, da, mi-a povestit domnul Chester despre activitatea
dumneavoastr`.
|mi place ce fac. Sunt b`ie]i de treab`.
|nc` nu i-am cunoscut. Eu stau cu fetele.
Se a[tepta la aceea[i reac]ie advers` pe care o avusese [i
doctorul Jasper. |n schimb, chipul lui se lumin` [i mai mult.
Complexul are la baz` o idee excelent`, dar \ntotdeauna \i
lipsea ceva. Acu, nu mai e a[a, [i se \nclin`.
P~DUREA DE PORTOCALI 35
Ce pl`cut era acest om. Dac` [i doctorul s-ar fi comportat la fel,
treaba ar fi mers mult mai bine.
Dac` nu vre]i s` intra]i pentru re]eta de gem, m`car pentru un
pahar de suc. De la frigider.
Soarele ardea destul de puternic, iar sugestia unui r`coritor
nu-i displ`cea. Accept` [i trecu pe sub firul pe care el \l ridic`
pentru ea.
O luar` pe o c`rare, afundndu-se \n p`durea deas`. Nici nu era
de mirare c` nu-i z`rise casa. Pe drum, el \i povesti despre toate
tipurile de citrice, iar varietatea lor o uimi pe Catty. |ntr-o anumit`
sec]iune, \i ar`t` cum \ncercau s` combine speciile pentru a ob]ine
noi roade.
{i b`ie]ii \nva]` a[a ceva?
Nu \nc`. E nevoie de maxim` aten]ie. Dar au \nv`]at s`
planteze puie]i [i s` taie crengile \n plus. Am ajuns.
O cas` pl`cut`, la fel ca proprietarul. Vopsit` \n verde [i alb, cu
o teras` mare.
M` tem c` nu mai avem suc, la urma urmei, zmbi el ar`tnd
spre o tav` de pe teras`.
Ap`ru o femeie.
V-am auzit c` veni]i. Tocmai s-a terminat. Urca]i.
E doamna Mallard, [i se uit` \ntreb`tor la Catty.
Quentin, r`spunse ea.
Domni[oar`?
Da. Catriona, ad`ug` dup` o scurt` pauz`.
Frumos. Eu sunt Bevan Bruce, [i o servi cu ceaiul pe care
femeia tocmai \l adusese. Lapte sau l`mie?
Sunt sigur` c` \ntr-o p`dure de citice g`se[ti [i l`mi.
La baza terasei se aflau mai multe l`di]e care a[teptau s` fie
\nc`rcate cu portocale, iar Catty observ` ab]ibildul, identic pe toate
36 JILL BAKER
fructele. Le povesti despre acest am`nunt.
Normal c` a[ fi gelos dac` \n Centru s-ar mnca altceva dect
fructele mele de la Sunny Wonder.
Dar la un moment dat trebuie s` vi se termine portocalele.
Adic`, \ntr-adev`r cultiva]i portocale, dar acum, de exemplu, abia
dac` \nverziser` pomii.
Fructe se g`sesc \n permanen]`. Nu exist` anotimp al
Cenu[`resei.
{i cum reu[i]i?
|n diferite moduri. De exemplu, culturile din Washington dau
rod \n alt sezon dect cele din Valencia. Grepfruturile sau
mandarinele, asemenea. Fiecare are luna ei favorit`.
Catty ar fi stat s` asculte astfel de pove[ti toat` ziua, dar sim]i c`
venise timpul s` se \ntoarc`. De[i fetele nu aveau s` apar` pn` la
ora patru, treab` se g`sea destul`. O [oset` de-a Annei trebuia
cusut`; [i, cu siguran]` [i alte lucruri necesitau peticire. Cu toate c`
asta nu ]inea neap`rat de atribu]iile ei; domnul Chester men]ionase
despre ni[te cus`toare angajate special de complex, dar Catty
sim]ea c` e de datoria ei s-o fac`iar ca orfan chiar \i pl`cuse
aceast` sarcin`.
Trebuie s` plec, se ridic` ea.
S` v` conduc. Voiam s` ajung pn` la complex, oricum. Vreau
s` v`d cum s-au descurcat b`ie]ii cu altoirea.
Catty accept` compania. Mul]umi pentru ceai, [i-l urm` pe
b`rbat pn` la o ma[inu]`. Urc`, iar el a[ez` [i o l`di]` de fructe \n
spate.
Sunt c`zute deja, zmbi, iar ea murmur` o apreciere \n
numele conducerii c`minului.
Ma[ina o lu` pe c`r`rile [erpuitoare ale dealului. De jos, reu[i
s` disting` satul unde se afla cabinetul doctorului Jasper. Cu
P~DUREA DE PORTOCALI 37
uimire, constat` c` urm`toarea oprire se f`cu la o livad` \nvecinat`.
Cred c` unuia dintre ucenici i s-a f`cut r`u, c`-i v`d ma[ina.
A[tep]i o secund`, Catriona?
Presupunnd c` traiurile celor ce locuiau acolo erau foarte
unite, n-ar fi putut obiecta nimic, mai ales cnd el o ruga. Deja se
tutuiau, ca [i cum s-ar fi cunoscut de ani de zile.
Nicio problem`.
Ceva mai trziu, regret` aceste vorbe. Bevan disp`ru dup` o vil`,
\n care locuiau uceniciiiar doctorul ap`ru din partea opus`. Se
opri \n dreptul ei.
V` face pl`cere plimbarea?
Amam dat peste livada lui Bevan.
Sprncenele lui se arcuir`.
{i am stat la un ceai bigui ea.
De ce se sim]ea datoare s`-i dea explica]ii? Spre u[urarea ei,
gr`dinarul se \ntoarse repede.
Cred c` ai ceva lipici, precum portocalele, remarc` David
Jasper c`tre b`rbat. Am \ntrebat-o pe sor` dac` pot s-o conduc [i
m-a refuzat.
Dar, din p`cate, mie nu-mi plac dulciurile, observ` ea.
Dar portocalele pot fi acri[oare, continu` el calm,
adresndu-se tot lui, [i nu ei, c`ci privirea lui era rece. M` rog,
distrac]ie pl`cut`.
Domnul Brucesupravegheaz` culturile de pe p`mnturile
complexului. Am de gnd s` m` documentez.
Sper c` nu din mers, [i-i surse ironic.
Bevan p`rea c` nu e atent la sugestii.
E un b`iat de treab`, aprecie Bruce dup` ce continuar`
drumul. Nu [tiu ce se va \ntmpla dac` pleac`.
Pleac`?
38 JILL BAKER
Aici e doar o chestiune de rutin`, [i nu po]i ]ine un om ca
Jasper pe spini.
|nainte de a intra \n cl`direa lor, Catty \l conduse pe Bevan la
p`duricea de]inut` de complex. Avea o selec]ie din fiecare tip de
pom, [i \nc` ar mai fi fost loc, dar nu pentru foarte multe culturi.
Citricelor nu le pl`cea "aglomera]ia".
Tony Williams, cel ce-i supraveghea pe b`ie]i, \i \nso]i pe cei doi.
Era prima oar` cnd Catty \l vedea, ceea ce n-ar fi fost de mirare,
avnd \n vedere suprafa]a vast`. Cu toate acestea, Jasper p`ruse
foarte miratsau poate c` motivul era cu totul altul?
Tony p`rea prietenos, cooperant. Dup` plecarea lui Bevan, se
opri pentru a discuta cu Catty. Prezen]a fetelor \i f`cea mare pl`cere
[i-l nemul]umea faptul c` \ncepuser` cu stngul. Dar \ntotdeauna
trebuia s` te a[tep]i la probleme de \nceput.
Catty \i expuse chestiunea orelor de \not, precum [i p`rerea ei
cu privire la desf`[urarea lor. Exact a[a cum f`cuse [i Jasper, el
ad`ug` faptul c` ar fi bine s` se fac` ore diferite, m`car pn` cnd
fetele vor dobndi experien]`.
V` garantez, \ncheie el, c` am o ga[c` foarte nebun`. Sunt
nebuni la modul amuzant, mai ales cnd se \ntrec \n ap`. Iar
p`pu[ile dumneavoastr` de por]elan ar fi trase la fund \n dou`
secunde.
Nu cred, zmbi Catty. Dar v` \n]elegSunte]i de aceea[i
p`rere cu domnul Jasper; poate c` e o coinciden]`.
A, sunt sigur c` [i David s-a gndit la asta.
David se gndea la toate, \[i spuse Catty.
M` \ntrebam cum s` facem [i cu mesele
Adic`, a]i vrea ca ei s` m`nnce \mpreun`? se gr`bi el. {i mie
mi-ar pl`cea. Unii dintre b`ie]i chiar au nevoie de un model de
comportament uman.
P~DUREA DE PORTOCALI 39
Da, [i fetele mele.
Dar nu la micul dejun, ad`ug` el.
Sunt de acord.
Nu e un timp favorabil leg`turilor sociale, deci m` a[tept ca [i
pentru micu]i s` fie la fel.
Da, e un du-te-vino continuu. B`ie]ii dumneavoastr` iau
prnzul \mpreun`?
Da. F`r` intru[i. Cum v-a]i descurcat prima oar`?
Destul de bine. Am avut doar un borcan de gem v`rsat pe o
felie de pine.
E destul, rse el. Eu stau cu teama lui Timmy Foster, care
pune pe pine tot ce vede.
Presupun c` nu-i stric`.
{i el zice la fel; toate ajung \n stomac, nu? Dar nu e
recomandat nim`nui; dac` toat` lumea ar face la fel, cred c` factura
la alimente ar cre[te considerabil. M` bucur c` v-am cunoscut, sor`.
|ntre timp, ajunseser` la blocul b`ie]ilor.
Intra]i s` lua]i prnzul?
Exista un frigider [i \n sectorul ei, iar Catty se hot`rse s`
m`nnce \n partea cealalt`, pentru ca dup` aceea s` se ocupe de
aranjarea hainelor fetelor. Astfel c` se scuz`, [i-[i luar` la revedere
c`lduros.
S` fi]i recunosc`toare, sor` pentru acel sandvi[ cu gem, \i
strig` el. Dac` v` alege]i doar cu att
{i Catty se gndise la asta. Termin` repede cu masa, [i trecu la
sertare, dar, spre uimirea ei, auzi glasurile fetelor. Tony avusese
dreptate sandvi[urile cu gem ar fi fost r`ul cel mai mic. De data
asta, se confrunta cu viermi.
Viermi, sor`, raport` Susan furioas`, [i lu` tot ce g`si \n
dulapul Belindei, dup` care o zbughi afar`.
40 JILL BAKER
Catty fugi dup` ea, jos \n vale, spre un mic pru. Dar, pn` s`
ajung` acolo, trei c`r]i, o fund`, papucii de baie [i un rebus deja
pluteau la vale, pe ap`.
P~DUREA DE PORTOCALI 41
Capitolul 3
Susan, cum ai putut face a[a ceva?
Imediat ce rosti aceste cuvinte, Catty se desc`l]` [i intr` \n ap`.
Nici nu sesiz` cnd alunec` pe talp`, [i valurile o traser` \n jos,
odat` cu obiectele Belindei. Din fericire, cursul nu avansa rapid,
c`ci nu plouase de cteva zile, a[a c` reu[i s` le adune pe toate [i
s` le trag` la mal sub privirile fetelor.
C`r]ile nu fuseser` afectate prea tare, dar, spre nemul]umirea
lui Catty, acestea apar]ineau bibliotecii complexului. Restul
obiectelor erau recuperabile.
Cum s`-i vorbeasc` fetei? Nu [tia nimic legat de psihologia
copilului, nefiind profesoar`; tot ce \nv`]ase era din saloanele
pentru copii. Deci, preg`tirea ei era slab`; [tia c` un copil bolnav
va reac]iona apatic, lipsit de vlag`. Odat` "demonul" s`n`t`]ii
recuperat "demon" cu adev`rat, \n cazul Susanei spitalul trecea
responsabilitatea altcuiva, cuiva cu no]iuni de baz` \n acest sens.
Putem recupera totul, Belinda, o asigur` ea pe copil`.
Recupera]i-o pe ea, morm`i feti]a.
C`r]ile au pete pe ele, observ` Ann cea mic`; o s` trebuiasc`
s` pl`te[ti doamnei Shipp o tax`.
Susan o s` pl`teasc`, zise Catty.
Ba nu, dup` faza cu rmele. Mi le-a pus pe sandvi[uri, se
\ntoarse ea c`tre Catty.
Erau moarte? se interes` Ann Mary.
Gata, fetelor; strnge]i totul. Termin`m discu]ia acas`.
Cnd d`du s` ias`, sim]i o durere \n picior.
Sor`, sngera]i, strig` Ann Mary.
Oare cum \[i imaginase cu cteva ore \n urm` c` acest post ar fi
unul agreabil? |ntr-adev`r, sngera la picior, dar \[i zise c` e doar o
zgrietur` [i c` se va ocupa de ea \n camer`. |ns` drumul de
\ntoarcere se desf`[ur` mai lent dect ar fi crezut.
|n sfr[it, la vil`, le ordon` fetelor s` r`mn` \n sufragerie, timp
\n care ea avea s`-[i panseze rana. L`s` ap` rece s` curg` pe picior.
O \n]epa, iar sngele nu se oprea deloc. Cnd reu[i s` remedieze
situa]ia, se \ntoarse \n camera comun`, dezn`d`jduit`, \nct
copilele se dezmeticir` imediat.
A[eza]i-v`; toate.
O ascultar`.
De[i are leg`tur` doar cu Susan [i cu BelindaCel pu]in, a[a
sper
Ele d`dur` din cap.
De[i le prive[te doar pe ele, vreau s` lua]i toate aminte ct de
p`c`toas` e r`utatea. R`utatea care te \mpinge la distrugerea
bunurilor personale \n ru.
Dar viermii din sandvi[uri? insist` Susan.
Funda se uscase [i se putea folsi \n continuare, papucii \nveli]i
de Ann \n hrtie \[i rec`p`taser` forma ini]ial`, iar c`r]ile, \[i zicea
Catty puteau fi c`lcate cu fierul pe paginile deteriorate. Auzind c`
[i pozele pot fi ref`cute, Belinda se lumin` toat`, [i era dispus` s-o
ierte pe colega ei.
P~DUREA DE PORTOCALI 43
Dar lui Catty i se p`ru o decizie pripit`, a[a c` mai trase de timp.
Viermii aceia
Mi-am deschis pachetul [i mi s-a p`rut c` sandvi[urile mele
arat` diferit, a[a c` le-am desf`cut [i aveau viermi.
Erau mor]i? zise Ann Mary.
Gata, Ann Mary. Belinda, tu ai f`cut a[a ceva?
Susan mi-a furat to]i viermii din trus` se plnse feti]a. Erau
pentru gr`dinar, pentru biologie. Voia ca trusa ei s` ia locul \nti.
Deci te-ai r`zbunat.
Nu, dar i-am pus la ea \n trus` ca s` fie sigur` c` o s`
c[tige.
{i? a[tepta Catty.
Am zis c` dac` vrea viermi, o s` aib` viermi.
De unde i-ai luat?
De aici.
Din gr`dina de la c`min ?
Nu, din a domnului Fitz.
Domnul Fitz era gr`dinarul oficial al Centrului. Catty \[i d`duse
seama de unde-i luase Belinda, c`ci gr`dinarul tocmai f`cuse noi
culturi de astfel de viet`]i, pe care le ]inea pe o banc`. Nici nu
\ndr`znea s` se gndeasc` dac` fata \i luase de acolo sau de
altundeva.
{i apoi?
I-am dat.
|ntr-un sandvi[?
P`i
Cu unt? \ntreb` Ann Mary.
Fetelor, afar`. Toat` lumea afar`, \n afar` de ele dou`. Ai fi
l`sat-o pe Susan s`-l m`nnce?
{tiam c` n-o va face, pentru c` \ntotde una \[i desface pinea
44 JILL BAKER
\nainte.
Dar ai fi l`sat-o?
Belinda nu [tia ce s` r`spund`.
Pe Catty o luaser` durerile de picior, [i-[i schimba pozi]ia destul
de des, neavnd stare. Dorea s` le mustre pe ambele fete \ntr-un
mod ct mai blnd, dar [i ct mai gr`itor, dar nu reu[ea s` se
concentreze.
Bine, merge]i afar`. Continu`m mai trziu.
Dup` care se baricad` la ea \n camer` [i se trnti \n pat. |[i puse
o pern` sub picior, ceea ce o ajut` foarte mult. Credea c` cinci
minute \i vor fi de-ajuns pentru a se lini[ti. Dar nu avu parte de ele,
c`ci o chem` Dorothea.
A venit domnul Fitz cu o falc`-n cer [i cu alta-n p`mnt, se
amuza ea.
Nu vorbi a[a, Dorothea. Pofte[te-l \n`untru [i roag`-l s` se
a[eze. Vin [i eu imediat. {i s` ie[i]i la joac` toate. Nu vreau s` v` v`d
c` trage]i cu urechea pe la u[i.
Aha, se posomor\ copila.
Ridicndu-se brusc, pe Catty o \njughie piciorul. A[tept` s`-i
treac` durerea, se \nc`l]` [i ie[i.
Domnul Fitz st`tea pe un scaun, vizibil cu o falc`-n cer [i cu
alta-n|n orice caz, foarte nervos.
Floarea anului, o \ntmpin` el pe Catty, iar pumnul de
semin]e m-a costat
{i care ar fi aceea, domnule Fitz?
Petunia, bine\n]eles. Credeam c` toat` lumea [tie. Anul trecut,
premiul a fost c[tigat de filimic`. Iar acum
Spune]i-mi despre straturile dumneavoastr` de flori.
O luau din nou junghiurile. Trebuia s` gr`beasc` discu]ia.
Deci, am \ns`mn]at{i v` atrag aten]ia c` v-am ar`tat cum
P~DUREA DE PORTOCALI 45
se face.
Da, p`mntul ar`ta extraordinar. Deci, a]i \ns`mn]at...
A[a, [i ce se \ntmpl` cnd m` \ntorc a doua zi diminea]`?
Straturile erau r`v`[ite!
Pentru o clip`, lui Catty \i veni ideea n`stru[nic` de a da vina pe
un animalsau chiar pe vreun b`iat. Ar fi fost nedrept, dar o durea
piciorul, [i nu-[i dorea dect s` scape de b`trn.
R`v`[it de o fat`, ad`ug` el. {i-a l`sat amprenta acolo. Se
putea ghici din prima.
A[a deci ?
Da, sor`.
Oare nuAdic` se cunoa[te dup` picioare
Dup` t`lpi. Difer`, sor`. Ale b`ie]ilor au gumilastic. Ale fetelor
sunt din mai multe materiale.
V` cred. O s-o pedepsesc pe respectiva, [i-o s` am grij` s` fi]i
desp`gubit. Acum, v` rog s` pleca]i.
El se retrase, mul]umit c`-[i desc`rcase sufletul, de[i oarecum
indignat. Catty nu reu[i s` se lini[teasc`; fetele se \ntorseser`.
Masa e gata, anun]` Dorothea ner`bd`toare. Sunt [i b`ie]ii. A]i
spus c` poate o s` mnc`m \mpreun`.
Dup` o \ntmplare nefericit`, nenorocit` [i \njositoare ca asta?
Catty sim]ea c` astfel de cuvinte \i alin` nepl`cerea. Fata se
\ntrist`, iar lui Catty \i p`ru r`u, dar mai r`u se comp`timea pe sine.
Merge]i, le zise \n final.
Dar b`ie]ii \nc` n-au terminat, observ` Anne.
"Dar o s` termine, gndi Catty, pn` ce ajung eu cu voi."
A]i c`lcat pe ceva ascu]it, sor` ? se preocupau fetele, v`znd-o
ct de \ncet merge.
Evita s` le vorbeasc`. Ajunse la cantin`, supraveghe masa lor,
dup` care le conduse \napoi acas`, le ajut` la teme, se \ngriji de
46 JILL BAKER
baia lor, dup` care le trimise la culcare. Apoi, c`zu [i ea pe pat,
extenuat`.
Dup` ce-[i mai trase sufletul, reu[i s`-[i a[eze o pern` sub
picior. Durerea o mai l`s`. Nu mai voia s` se ridice, a[a c` nu-[i mai
\mbr`c` pijamaua, spernd c` pn` diminea]` situa]ia se va
remedia. Credea c` poate adormi, s` se trezeasc`
Nu se trezi, c`ci nu avea de ce. La prima mi[care, \n]ep`turile
reveneau [i mai acut. Trebui s` se ridice \n capul oaselor pentru a
nu urla. |[i scoase bandajul, \ncercnd s` se uite la ran`, dar nu
prea reu[ea, pentru c` era \n talp`. Avea f`cut vaccinul antitetanos,
dar rapiditatea cu care se instalase durerea o alarma. Dac` serul nu
fusese eficient? |ncerc` s`-[i imagineze ce s-ar putea \ntmpla.
{ansele de recuperare erau mici, mai ales cnd infec]ia se propaga
att de repede. De ce trebuia s` i se \ntmple toate astea?
Abia spre diminea]` \nchise ochii. Anne o trezi, cu glas sc`zut,
informnd-o c` b`ie]ii terminaser` micul dejun [i c` trebuiau s` se
gr`beasc` , altfel \ntrziau la ore [i n-aveau timp de pachete. Catty
\[i aminti de episodul cu viermii. Anne se uita \ntreb`tor la hainele
ei [ifonate.
Draga mea, nu m` simt prea bine. Du-le tu pe fete [i anun]-o
pe doamna Chester.
Mai bine \l chem`m pe domnul doctor, sor`.
Nu, nu pe el.
Dar nu e altul.
Doamna Chester [tie altul.
Ba nu. Trimite numai dup` domnul David.
"Da, a[a e", aiura Catty, amintindu-[i c` n-avea attea b`t`i de
cap pe vremea copil`riei.
Doamna Chester, Anne, [opti, [i c`zu din nou pe pern`.
Dup` o scurt` inspec]ie, femeia \l chem` imediat pe doctor.
P~DUREA DE PORTOCALI 47
Umilit` cum st`tea \n pat, Catty se \ntreba dac` ar fi preferat s`
moar` sau s` se lase consultat` de acel b`rbat. Normal c` via]a era
pre]ioas`, dar ar fi dat orict s` nu-l mai a[tepte pe medicul oficial
al Centrului, care avea s`-i spun` :"Deci, domni[oar` Quentin?"
Deci, domni[oar` Quentin?
Singura diferen]` \n loc s` stea \n picioare, mndru, st`tea pe
pat, dar tot mndru era, aplecat asupra r`nii.
PiciorulAm antitetanosul, \ncerc` ea s` explice.
El p`rea c` o ignor`, examinnd mai departe. Iar dup` o
perioad` nesfr[it` de timp, zise:
Zice]i c` ave]i antitetanosul, nu?
A[a credeam
Pe la orele dimine]ii? Sunt sigur c` v-a]i verificat fiecare
simptom, \ncontinuu.
Ea nu-i r`spunse, dar se \nro[i.
Cum a]i reu[it? rse el ironic.
|n pru.
{i cum naiba a]i ajuns acolo?
|ncercam s` salvez lucrurile Belindei.
Din ap`?
V-am spus doar
Dar nu destul. Cum au ajuns acolo?
I le aruncase Susan. N-a fost vina eisau, cel pu]in, nu \n
totalitate.
Nu?
Nu; vede]i dumneavoastr`, Susan era sup`rat` din cauza
viermilor. A[a c` [i-[i aminti de scena cu domnul Fitz. La fel [i
gr`dinarul. Cu toate petuniile ... Doctore, ce face]i?
Jasper preg`tea un ac, [i \n acela[i timp o privea inten]ionat.
E[ti cam ame]it`, a[a c` nu mai conteaz`.
48 JILL BAKER
Nu sunt ame]it`. Belinda a f`cut un sandvi[ cu viermi, [i l-a
pus \n pachetul lui Susan.
{i gr`dinarul ce-are a face?
Belinda i-a cules de pe r`sadurile lui.
Cred c` \ncep s` \n]eleg{i tu te-ai gr`bit s` salvezi ce se
putea. {i ai c`lcat pe ceva ascu]it
Pe o conserv`.
M` rog, ideea e c` trebuie s`-]i fac o injec]ie, chiar dac` se
poate s` ai vaccinul.
|l am. Deci, numai ca s`-mi calmeze durerea?
Pentru ce altceva? M`car pn` apare c`ma[` de for]` rse
[i-[i suflec` mneca, opernd repede. Acum, o s` ne uit`m la ran`.
Mai \nti, anesteziez locul. O s` lucrez ct se poate de u[or.
Mul]umesc.
Sim]i atingerea lui, ca [i cum o pi[ca ceva.
Vezi, pot s` m` port frumos.
Chiar [i cu o femeie.
Nu era necesar s` men]ion`m. Sunt doctor, iar rela]ia cu
pacientul este aceea[i, indiferent de sex. Fiecare persoan` e
pre]ioas`.
|n ce fel?
E sticl`; nu e \nfipt` adnc, de aceea aveai durerile acelea.
{i o pute]i scoate dintr-o pacient` pre]ioas`?
Am scos-o. Dar va trebui s` r`mi \n pat o vreme. Dar sunt
multe lucruri de f`cut [i a[a studiezi dosare, posibili p`rin]i
C`r]ile; am promis c` le refac.
Mai bine n-ar fi rostit acele cuvinte, c`ci chipul lui se \ntunec`.
Putea fi foarte rigid, chiar [i cu feti]ele.
C`r]ile care au luat ap`?
Da.
P~DUREA DE PORTOCALI 49
{i ce vrei s` faci cu ele?
S` le supracopertez.
{i cu vinovatele? se interes` el rece. Ca [i atunci, cu borcanul
de gem? O s` le mngi [i o s` le spui c` sunt fete cumin]i?
N-am f`cut a[a.
Dar n-ai pedepsit-o pe Ann Mary.
Dar nici n-am mngiat-o. Chiar credea]i c` ace[ti copii ar
trebui
Am zis s` le pedepse[ti, nu s` le ba]i, nici s` le biciuie[ti sau
a[a ceva. Ce repede v` aprinde]i, voi femeile!
Am s` m` ocup de fete.
Tu?
Cine altcineva?
Eu, de exemplu, sor`. Acum, cel pu]in, n-ai cum s` te ocupi
de ele.
Doctore, n-am de gnd s`-mi las fetele maltratate!
Pre]ioasa mea pacient`, ai s` r`mi acolo, [i-ai s` m` la[i pe
mine s` fac asta. Dac` \ndr`zne[ti s` te mi[ti, [i vorbesc serios, te
mut la spitalul Penrith. Deja am pierdut vremea pe-aici. Mai vin
desear`, s` fiu sigur c` nu s-a infectat rana.
Fetele
Auzi-le cum zbiar`, zise el cnd deschise u[a.
Orict de ridicol p`rea, Catty era con[tient` c` ceea ce spunea
era adev`rat. Toate ]ipau ca din gur` de [arpe. Nu era vorba doar
de Belinda [i Susan. Cnd venir` s-o vad`, ]ipetele mai contenir`.
Sunte]i bolnav`, sor`!
Nu ne p`r`si]i!
O s` fim cumin]i!
Dac` nu t`cem, poate c` v` iau de-aici.
Cel mai grav o p`]ir` Belinda [i Susan. Ele st`teau palide \n
50 JILL BAKER
spatele celorlalte, evitnd s` scoat` o vorb`.
S` nu muri]i, sor`, n-o s` ne mai purt`m urt niciodat`.
Ce le spusese oare? De[i nu i se p`rea o metod` pa[nic` de a
trata un copil, d`duse rezultate.
Reu[i s` refac` volumele stricate. Repar` totul. Citi [i dosarele
fetelor. Discut` [i cu doamna Chester. Dar \n tot acest timp,
con[tiin]a \i era animat` de gndul orelor trzii ale serii, cnd el
avea s` apar` ca s` se ocupe din nou de pacienta lui "pre]ioas`".
Ajunse dup` ora la care fetele erau \n pat.
Ce porc`rie, se a[ez` el pe pat [i \nchise ochii.
{i a[a cum \i zmbise [i cum st`tea cu ochii \nchi[i, f`r` a mai
arunca priviri t`ioase, p`rea ca un copil.
Cum te sim]i, surioar`?
Adresarea o uimi, [i se \mbujor`.
Dac` a[a reac]ionezi la cuvintele unui copil, cum reac]ionezi
la vorbele iubitului?
N-am iubit, r`spunse ea, indignat`.
Nu te-am \ntrebat asta, ci cum ai reac]iona la "draga mea" sau
la "iubita mea"Dar dac` tot nu ai, normal c` nu po]i reac]iona \n
niciun felSau poate mai sunt [i amintiri, surse el.
Da, am amintiri.
Chiar \nainte de venirea lui, o rugase pe Anne s`-i dea geanta [i
se uitase la pozele nepo]elelor. Retr`i pierderea \nc` o dat` [i furia
fa]` de Lilla, care o adusese \ntr-un asemenea hal.
Deci, a[a
M` simt mai bine, schimb` ea subiectul.
Adic`, ne putem apuca de treab`. Da, arat` mai bine, sor`, dar
tot e nevoie de repaos la pat. |n]elegi?
Pot oare s` nu \n]eleg un membru al comitetului de
conducere?
P~DUREA DE PORTOCALI 51
A[a e, se lini[ti el. La aceea[i or`, mine. {i ]ine-]i piciorul sus.
Catty se apuc` de cusut [osete. Se document` \n ce prive[te
trecutul complexului, precum [i cteva am`nunte medicale.
Fetele erau att de dr`gu]e, \nct cu greu se putea ab]ine s` nu
le \mbr`]i[eze. Nu voia s` se lase dus` de sentimente, s` le
r`spund` afectiv. Rememora durerea pricinuit` de episodul cu
Gaby [i cu Georgie. Nu trebuia s` se mai \ntmple, pentru c` le-ar
fi afectat [i pe ele. Fetele o iubeau.
A treia vizit`, o surprinse pe Catty privind acelea[i dou` poze.
Cnd intr` doctorul, le puse repede deoparte. Crezuse c` n-a
observat, dar el se interes` imediat:
Cine e acolo?
Cineva care m` prive[te pe mine. De ce?
A[a.
|n loc s` se a[eze, el se deplas` \n dreptul ferestrei, uitndu-se
afar` timp \ndelungat.
Mine po]i s` te ridici, anun]` \ntr-un final.
Mul]umesc. Nu era nevoie s` m` lua]i a[a din scurt. Prefera]i
s` m` vede]i ]intuit` la pat?
Atta timp ct nu dai de buclucCine e \n poz`?
Copiii mei. Am fost c`s`torit`, spuse ea rece.
|mi cer scuze. Poate c` mi-am vrt prea mult nasul.
A[a e.
Te rog s`-mi accep]i scuzele. Am ve[ti bune. Conducerea a
aprobat achizi]ionarea de costume de baie. Le vre]i livrate de-a gata,
sau pe alese?
Sydney e cam departe, recunoscu ea, dar nici f`r` s` le vezi nu
e prea bine. Nu au \ntotdeauna culori potrivite.
Potrivite pentru \not?
Normal. Trebuie s` fie culori vii, ca s` nu pierzi copilul din
52 JILL BAKER
vedere; pe de alt` parte, cum a[ putea s` m` ocup de Marion, de
exemplu, dac` e \mbr`cat` \ntr-un costum roz, [i are p`r ro[cat?
El r`spunse c` problema \l dep`[e[te, dar motiv` c` \n afar` de
Sydney n-aveau de unde s` ia costume.
Te duc mine.
Poate Dorothea s` aib` o zi liber` mine?
De ce?
Pentru c` e ziua ei, de cincisprezece ani. Iar cu asemenea
ocazii nu se cade s` prime[ti doar un costum de baie.
{i la paisprezece ani, ce inten]ionai s` le iei celorlalte ?
A, nu la toateAdic`|n]elege]i
Nu \n]eleg. {i cred c` Anne e mai mare ca Dorothea.
Da, situa]ia e diferit`.
|nc` nu pricep. Dar v`d c` vrei ca Dorothea s` vin` cu noi.
Poate c` ideea unei c`l`torii cu mine na[te temeri.
Pentru Dumnezeu! s`ri Catty, iritat`.
|nseamn` c` m` \n[el, se retrase el.
Da.
Atunci, o iei pe fat` doar ca s` destind` situa]ia?
O iau ca s`sper s`-[i aleag` ea costumul. Ce vrea ea; [i
\ntr-o bucat`.
F`r` slip.
Catty nu r`spunse; nici nu inten]ionase s-o lase pe fat` s` se
bucure de cadou, pn` nu \nv`]a, de fapt, s` \noate.
Am f`cut un formular. Trebuie doar s`-l dai vnz`toarei ca
s`-l semneze. Am o zi u[oar` mine. Vin s` v` iau[i pe
Dorotheala unsprezece.
Se ridic` de pe pat, iar ochii \i alunecar` pe poz`. Pre] de o clip`,
expresia fe]ei lui p`ru contrariat`.
Noapte bun`, sor`.
P~DUREA DE PORTOCALI 53
Sosi exact la ora stabilit`. Catty tr`ia cu impresia c` acest b`rbat
avea s` fie punctual \ntotdeauna, c` \ntotdeuna se va ]ine de
cuvnt. Adic` un perfec]ionist.
Era con[tient` c` o urm`rea \n timp ce o a[eza pe Dorothea pe
scaunul din mijloc. Ba chiar avea impresia c` cite[te pe fa]a lui un
zmbet ironic un "}i-am spus eu". Se pref`cu a nu-i auzi
chicotitul.
Pornir` spre vale, trecnd pe lng` p`durile de citrice, pe lng`
culturile de fasole [i de dovleci. O por]iune plin` cu legume [i de
tot felul de plante cultivate. Apoi le ie[i \n cale un ru, care [erpuia
ca o panglic` de-a lungul cmpiei. Pe fiecare mal era str`juit de
bolovani mari; uneori se mai vedea [i nisip, chiar [i cte o salcie,
sau cte un copac de bambus, \n care ciripeau p`s`relele.
Traversar` pe-un pod de metal, [i ajuser` \n Penrith, un or`[el
de provicie cu o arhitectur` \n stil vechi, magazinele fiind plasate la
strad`.
Jasper parc`, sugernd un prnz mai devreme. Catty ar fi fost
tentat` s`-l refuze pentru a putea termina mai repede
cump`r`turile [i a se \ntoarce mai devreme la complex. Dar ochii
feti]ei o \mblnzir` imediat. Doctorul rse pe \nfundate.
Nu putem merge \ntr-un bar, \i [opti el lui Catty. Poate \ntr-o
ceain`rie?
Da, sigur.
G`sir` un local pl`cut, iar el o l`s` pe micu]` s`-[i aleag` tot ce
voia. De data asta, zmbi spre Catty.
Cnd m` gndesc c` la [coal` mnc`m doar lapte [i
sandvi[uri, zise ea, \nfigndu-se \n chiftele [i \nghe]at`.
La felul \n care te \ndopi, n-ai s` mai \ncapi \ntr-un costum de
baie, observ` el. O s` ai nevoie de dou` deodat`.
M` \ngra[, se alarm` ea brusc, refuznd s` mai m`nnce.
54 JILL BAKER
Ce zici, verde sau albastru? interveni Catty repede.
Doamnelor, anun]` el cnd ie[ir` din local, v` pute]i face de
cap. Eu am ceva treab` la spital. Ne \ntlnim la ma[in`.
Nu veni]i cu noi s` alege]i, doctore?
Nici pl`tit.
Dac-ar fi fost b`ie]i nu se putu Catty ab]ine.
N-ar mai fi fost nevoie s` aleg. Mergeau [i cele normale. Trei
duzine. Ave]i o or`, nimic mai mult.
Magazinul cu lenjerie era mare [i modern. Catty [tia c` putea
lua de-acolo la fel de bine ca [i de la Sydney. Vnz`toarea se dovedi
la fel de amabil`, interesat`, [i o ajut` s` stabileasc` m`rimile
potrivite vrstei. O servi pe Catty cu tot ce trebuia. Catty [tia \nc`
din copil`rie ct de mult contau am`nuntele, iar acum, concep]iile
se mai schimbaser`, din fericire. Voia s` cumpere culori vii, care
s`-]i ia vederea. Termin` cu toate, \n afar` de al Dorotheei. Femeia
adusese unul dintr-o bucat`, care considera c` i s-ar potrivi.
A, nu sor`, mi-a]i promis
Nu cred, draga mea
Dar, sor`, toate fetele mari poart`
Nu, Anne e cea mai mare, nu tu.
Dar ea e diferit`. EAnne.
Dorothea, e[ti un copil [i nu cred c`
Nu-l vreau. {ti]i bine ce vreau.
|i d`dur` lacrimile.
Dac` fata ar fi continuat s-o \nfrunte, i-ar fi ]inut piept, [i ar fi
convins-o s` ia unul dintr-o bucat`, pn` ce va \nv`]a s` \noate. Dar
feti]a \ncepuse s` plng`.
Copil fiind, Catty nu ob]inuse ce-[i doriseIar acum, adultul
\ncerca s` fac` acela[i lucru. Oare Dorothea, cnd va fi matur`, \[i
va aminti la fel de bine aceast` scen`?
P~DUREA DE PORTOCALI 55
Vnz`toarei i se f`cu mil`.
Poate c` unul \n dou` piese ar fi mai bun, [opti ea. I s-ar
potrivi, mai ales c` e micu]`.
Nu vrea a[a ceva.
Toate vor. M`car s` i-l ar`t?
Catty accept`. Slipul era destul de \nalt, avea [i aripioare, iar
Dorothea era extaziat`.
|mpacheta]i-l, zise Catty.
|n sinea ei, motiva c` o adolescent` ar trebui s` aib` ceva diferit.
La mas`, schimbase subiectul dicu]iei, ca [i cum ar fi [tiut c` aici se
va ajunge. Spera ca David Jasper s` nu fi observat inten]iile ei.
El le a[tepta la ma[in`. Dorothea st`tea tot \ntre ei, dar fizic era
cu totul absent`. Se uita fix \ntr-o direc]ie. Catty [tia c` fata nu vede,
nu aude nimic. {i David realiz` acest lucru dup` ce \ntreb`rile lui
nu primir` niciun r`puns.
Ce s-a \ntmplat cu ea? rse el.
Catty \[i mu[c` buzele. Ce s` fac`?
Dar, \[i zicea, cu pu]in noroc, nimeni n-o s`-[i dea seama. Un
doctor ocupat, precum Jasper, n-ar fi g`sit timp s` asiste la lec]iile
de \notmai ales ale fetelor.
El \ncepu s` discute cu Catty despre alte subiecte. |i povesti din
nou despre incendiul ce afectase dosarele fetelor, [i c` \ncearc` s`
vad` dac` micu]ele au asigurare medical`.
Nu e nevoie s`-mi spui c` au avut a[a ceva, cu siguran]`,
pentru c` n-ai dreptate.
Dar p`rin]ii?
De obicei, p`rintele nu [tiu nimic, sau nu s-a interesat. Ct
despre copii, de ce s`-[i mai bat` capul. De parc` un singur consult
ar rezolva totul.
Iar apoi s-o ia de la cap`t.
56 JILL BAKER
Deci, nu-]i recomand, \nainte de a nu [ti sigur.
Dar nu [tim. Poate. Dar aici po]i inteveni tu. |ncearc`-le.
Apropie-te de ele. De cteva ori, chiar [i eu am ezitat s` le ofer o
protec]ie de care ele deja au avut parte. Nu e nevoie s` intru \n
am`nunte medicale. Am s-o fac dac` e nevoie, dar dac` pute]i
ajuta
Ea \[i d`du cuvntul c` are s` \ncerce, pentru c` nu mai avea
rost s` lungeasc` situa]ia. M`car, se aflau \ntr-un loc sigur, f`r`
riscuri de \mboln`vire.
|n plus, orele de \not au s` le \nt`reasc` sistemul imunitar. Am
vorbit cu conducrea chiar despre lec]ii contra cost.
Ajunser` la complex, iar fetele se ag`]ar` de ei, fericite. Catty
l`s` toate grijile deoparte, c`ci \n sufletul ei redevenise Catriona
copilul, care abia acum ob]inea ceea ce-[i dorisedar nu mai [tia
ce.
G`si r`spunsul \n ochii Dorotheei.
P~DUREA DE PORTOCALI 57
Capitolul 4
A[a cum se \ntmpl` de cele mai multe ori prim`vara,
temperaturile sc`zur` brusc, \ncepu s` ning` din nou, astfel c`
proiectul lui Catty se amn` pentru vremuri mai calde.
De[i dezam`gite, fetele n-aveau de gnd s` renun]e la orele de
\not. Ceea ce nu putea dect s-o bucure pe Catty. Cnd avea s`
\nceap` cu adev`rat, nimeni nu va mai fi interesat de subiect, cu
excep]ia fetelor, desigur. Astfel, slipul Dorotheei va trece aproape
neobservat, printre celelalte costume.
|ntre timp, \ncerc` s` ob]in` detalii cu privire la trecutul
medical al copiilor de la cabinetele afiliate. {tia c` David Jasper nu
se va \ncrede \n amintirile fetelor, avnd \n vedere c` o ironizase [i
pe ea cnd \i spusese c` deja f`cuse vaccinul. {i nici \n p`rin]i n-ar
fi avut \ncredere, la ct de meticulos era. Se concentr` ct mai mult
pe colectarea de date. Exact a[a cum prezisese el, unele chiar se
l`udau c` f`cuser` toate vaccinurile.
La asta m` [i a[teptam. Dar mul]umesc c` ai \ncercat. Acum,
m` concentrez pe rubeol`. E foarte important, sor`.
Da, [tiu, dar dac` \mi r`spund \n acela[i ritm
De data asta, nu mai pierdem timpul cu \ntreb`ri. S`pt`mna
viitoare vreau s` \ncep controlul \n tot blocul vostru. |n vale este
epidemie. Le vaccin`m pe toate. Apropo, tu ai f`cut?
Cred c` da.
Nu "cred". Dac` nu, o s` faci acum. Mai bine mai trziu dect
niciodat`. Ca atunci cnd o s` ai o fat`
M` surprinde]i. Credeam c` v` imagina]i o lume populat`
doar de b`rba]i
|ntr-adev`r, mai ales cnd aud astfel de vorbe proste[ti.
Informa]i-v` cu privire la ce v-am apus.
Fetele nu [tiau ce s` r`spund`. Unele chiar consideraser` c`
numele era dr`gu], [i c` voiau s` o cunoasc` pe fata numit`
rubeola. |ntr-un final, Catty ajunse la concluzia c` erau prea mici ca
s` \n]eleag`. |n schimb, le povesti despre picnicul organizat
smb`ta aceea.
Toat` lumea se distr` la picnic, dar veselia disp`ru pe dat` cnd
ap`ru febra, mnc`rimea [i disconfortul. David se felicita pentru
succesul opera]iunii sale. Fetele se bucurar` de asemenea, pentru
c` lipseau de la [coal` o s`pt`mn`. Catty \ns` se sim]ea extenuat`
dup` doar o zi.
Apoi, sosi la complex o femeie din sat, care se dovedi a-i fi de
mare ajutor.
Nici nu [tiu cum s`-i mul]umesc doamnei Chester c` s-a
gndit la un ajutor, \i spunea ea doamnei Parker.
Nu doamnei Chester, ci doctorului Jasper s`-i mul]umi]i.
Petele trecur`, la fel [i riscul complica]iilor, dar prim`vara tot se
mai l`sa a[teptat`, la fel [i orele de \not.
Astfel, Catty decise s` treac` la interrela]ionarea \ntre b`ie]i [i
fete. Cel mai bine ar fi fost s` \nceap` din sala de mese.
Prima cin` \mpreun` fu un dezastru total. Numai ni[te ideali[ti
precum Catty sau Tony mai puteau spera \n \mbun`t`]irea situa]iei.
P~DUREA DE PORTOCALI 59
Sau doar ni[te naivi, dup` cum se autocritica Tony.
B`ie]ii erau deja a[eza]i la mas` cnd ap`rur` fetele. Imediat se
auzir` strig`te, fluier`turi, chiote.
Lini[te! strig` Tony.
Fetele \[i luar` farfuriile [i se a[ezar` la alt` mas`. Cei doi
supraveghetori pl`nuiau ca, \n timp, masa s` fie \n comun. Acum,
doar f`ceau o \ncercare.
La un moment dat, ceva ateriz` \n supa Belindei, \mpro[cnd-o
toat`.
Cel care a dat, nu mai m`nnc`, anun]` Tony.
Dar, dup` un ocol al mesei, nu reu[i s` g`seasc` vinovatul.
Nu mai aruncar` cu nimic, dar [i Susan fusese atins`. Avea
mncare pe fa]` [i \n nas. Apoi, cu toate c` cei doi erau aten]i la tot
ce mi[ca, Susan ajunse cu coada \n sos, iar p`rul Marindei \n
pl`cint`. Iar fluier`turile nu \ncetar` deloc!
Hei! rse Tony la final.
Nu renun]ar`. A doua sear`, strig`tele se mai domolir`, mai ales
c` nimic nu mai surprindea. Mai pu]ine bile de pine aruncate, [i
f`r` sosuri puse \n p`r.
Ceva, ceva tot iese, observ` Tony.
Pn` la sfr[itul s`pt`mnii, s-ar fi zis c` mesele se luaser` \n
comun de cnd lumea. Spre dezam`girea ei, Catty afl` c` la sfr[itul
s`pt`mnii urm`toare vor primi o vizit` ni[te copii de la [coala de
corec]ie, din partea unui judec`tor, deci, timp de trei zile mesele
comune se suspendar`.
O s-o lu`m de la cap`t, zise Catty.
Nu cred. Surpriza fetelor s-a diminuat. Cred c` noutatea
lucrului \n sine a provocat toat` zarva.
Dac` a[a crezuse [i Catty, vineri suspiciunile i se infirmar`.
Vineri sosir` musafirii. Imediat realiz` motivul pentru care Tony
60 JILL BAKER
renun]ase la rela]ionare. Era ocupat tot timpul cu organizarea
grupurilor. {i asta fiindc` b`ie]ilor le displ`ceau intru[ii, mai ales
cnd ace[tia veneau cu impresii de ora[. Dar, spre dezam`girea lor,
majoritatea musafirilor ajunser` \n gr`dini, acolo unde mul]i dintre
cei permanen]i nu aveau voie. Era treaba lui Tony s` combine cele
dou` grupuri, dar, a[a cum \i m`rturisi lui Catty mai trziu, mai
degrab` avu trei zile de jucat rolul unui gardian. Vizitatorii se
distingeau clar de b`ie]ii din Centru. Purtau haine diferte, uneori
chiar cu accesorii, erau mult mai obraznici, [i ve[nic nemul]umi]i
din cauza \ntunericului, a naturii \n sine, a noroiului. |ns`, pn` la
final, Tony zicea c` reu[ise a-i acapara pe to]i \n via]a de Centru.
Sau, aproape pe to]i. Unii veniser` degeaba, irosind banii
p`rin]ilor.
Luni, dup` plecarea musafirilor, se reluar` mesele comune.
Cteva fluier`turi, dar total diferit de prima zi. Ceea ce o determin`
pe Catty s` fac` urm`toarea mi[care. Se consult` cu Tony, care
p`rea cam sceptic.
De ce s`-i serveasc` pe b`ie]i?
Pentru c` acesta este rolul fetelor \n via]`.
Adic`, e[ti antifeminist`?
Adic`, asta e realitatea. Majoritatea fetelor au s` se
c`s`toreasc`, [i-o s` aib` propriul lor c`min. Chiar dac` au s`
devin` femei de carier`, tot vor trebui s` [tie s` ]in` o cas`.
Dar b`ie]ii au s` le cople[easc`.
Doar pn` trece momentul nout`]ii, iar dac` deja s-au
obi[nuit cu ele, cred c` nu va fi prea mare h`rm`laie.
Nu [tiu ce s` zic. Mi se pare prea solicitant.
Dar cnd fetele se uit` la b`ie]i cum \ngrijesc p`s`ri [i animale,
sau mulg vaci?
Aici ai dreptate. M` rog, dac` tu crezi c` fetele n-o s` aib`
P~DUREA DE PORTOCALI 61
nimic \mpotriv`
Dac` au, renun] la idee. O s` le \ntreb \n seara asta.
Ideea lui Catty nu necesita prea multe explica]ii. Atta timp ct
micu]ele \n]elegeau, se putea trece la aplicare \n cel mai scurt timp.
De parc` fetele erau n`scute cu o \nclina]ie spre domesticitate.
Cred c` le-ai mituit cu [or]ul [i cu boneta, zise el mai trziu.
S-au entuziasmat chiar \nainte s` apuc s` le spun despre astea.
Nu le-am mituit, nici m`car nu mi-am exprimat punctul de vedere.
S-au ar`tat ner`bd`toare, astfel c` n-am avut ce face [i le-am
\mbr`cat cu [or]ul, drept r`splat`.
Cump`rase materialul pentru [or]uri [i bonete din banii
proprii. Dup` achizi]ionarea costumelor de baie, considera c` ar fi
nedrept s` mai cear` [i pentru altceva. Iar problema slipului nu-i
ie[ise complet din minte, dar voia s` aib` ct mai pu]in a face cu cei
din conducere. La urma urmei, era strict problema ei.
Bine\n]eles c` b`ie]ii comentar` \ndelung noutatea, dar era clar
c` le place situa]ia. Unii \ncepur` s` strige dup` fete "Picoli]`,
aici" sau "Servitoareo, ia asta"; \ns` majoritatea celorlal]i nu
priveau aceste remarce cu ochi buni, [i deci fetele fur` acceptate \n
aceast` ipostaz`.
|ncepem s` avem rezultate, remarc` Tony.
A[a e, triumf` ea.
S`raca!
Smb`ta urm`toare era ziua vizitelor. |n astfel de zile, nu se
acceptau persoane din blocurile vecine.
Catty abia a[tepta s` cunoasc` p`rin]ii fetelor. |n afara faptului
c` \ncerca s` afle ct mai multe despre mediul din care provenea
copilul, voia s` se informeze [i cu privire la trecutul lor medical.
Despre prima chestiune, citise pu]in [i \nainte de ziua cu
pricina.
62 JILL BAKER
De exemplu, mama lui Deborah fusese nevoit` a-[i abandona
patru din cei [apte copii, pentru c` nu-i putea cre[te singur` pe
to]i, [i nu dorea amnarea zilelor de vizit`.
Pe de alt` parte, Adrienne, de treisprezece ani nu dorea s`-[i
vad` tat`l. Cnd mama ei plecase l`snd \n urm` patru b`ie]i [i o
fat`, tat`l se v`zuse dep`[it de situa]ie. Fata nu privea cu ochi buni
excluderea ei din familie, de[i i se explicase c` nu va dura mult.
Trebuia s`-i explice b`rbatului c` fata trecea printr-o vrst` critic` [i
c`-[i va reveni.
{i-a[a mai departe. Iar Anne
Ur`sc zilele de vizit`, zicea fata.
Primii p`rin]i sosir` cu autobuzul de ora dou` din Perinth. Unii
veniser` pentru b`ie]i, al]ii pentru fete. Catty urm`ri copilele care
fugeau \n \ntmpinarea acestora, de[i unele dintre ele a[tepau pe
margine, cu minile \ncruci[ate. Dup` primele saluturi, Catty se
al`tur` [i ea grupurilor, deschise un subiect de discu]ie, dup` care
atac` problema dosarelor medicale. Majoritatea [tia antecedentele
fetelor. Mama Annei sosi \n mare grab`, \nso]it` de un [ofer aprins
la fa]`. Cnd Catty \l invit` \n`untru, el refuz`:
Nu, o a[tept pe Junie. Dac` vre]i s` v` odihni]i, urca]i
dumneavoastr`. De fapt, sor` [i o m`sur` din cap pn`-n
picioare, chiar v` poftesc c`lduros aici, [i rse. Nu [tiu ce va zice
dumneaei.
Dumneaei" era o fiin]` \ngrozitoare. Catty era con[tient` de
lipsa de profesionalism a unor asemenea impresii, dar nu se putea
ab]ine. Hainele o prindeau, de[i de foarte proast` calitate. Parc` ar
fi fost \mbr`cat` \n zdren]e; [i cu o blan` de nurc` pe ea, tot
zdren]`roas` ar fi ap`rut. Lui Catty i se f`cu mil` de copil`.
Cum v` \n]elege]i cu Prin]esa ? \ntreb` femeia. Eu nu m`
\n]eleg deloc. Nu mi se pare normal s` nu m` \ntmpine. Nu s-ar
P~DUREA DE PORTOCALI 63
zice c` suntem mam` [i fiic`.
A[a e, recunoscu Catty.
|ncerc` s`-l aduc` \n`untru [i pe prietenul ei.
Pe Harry? rse ea. Numai dac` a]i avea [i un bar
Dar dumneavoastr` veni]i, nu?
Nu. Harry m-a adus cu condi]ia s` nu st`m mult.
V-a[ ruga s` intra]i. Vreau s` v` ar`t ceva.
Nu e cazul. Ct ia?
Nu mult.
S` vorbesc cu el.
Ct timp femeia discuta cu [oferul, Catty le strnse pe fete [i le
\mbr`c` \n [or]ule]e, cu bonetele pe cap. Cnd mama Annei se
\ntoarse, fetele deja defilau prin fa]a p`rin]ilor, ca ni[te "osp`t`ri]e"
con[tiente, ducnd t`vile cu ceai [i cu fursecuri.
Imaginea o \nduio[a nespus de mult pe Catty; chiar [i Cookie
zmbi. C]iva p`rin]i f`ceau semne spre Catty, apreciind ini]iativa
ei, iar cei ce se ab]ineau m`car p`reau a fi mul]umi]i de faptul c`
propriul copil \i servea.
To]i, \n afar` de un p`rinte mama Annei.
Ce e asta? zise ea cu glas tare.
Prev`z`toare, Catty o scoase afar`.
O idee neinspirat`, s` le educa]i \n spirit domestic.
Cred c` a]i \n]eles-o gre[it.
Adic` dumneavoastr` \mbr`ca]i copilul \ntr-o uniform` [i-l
pune]i s` serveasc` la mas`, [i-mi spune]i c` m` \n[el? Face]i din ele
servitori!
Nu e adev`rat. Voiam doar s` le educ`m.
Adic` s` le \ndobitoci]i!
S-au distrat; le-a pl`cut ideea.
Mie nu-mi place. Ba chiar m` gndesc s-o retrag pe Anne.
64 JILL BAKER
Cineva ap`ruse \ntre timp \ntre ele. Catty nu-[i d`duse seama
cine, pn` cnd persoana nu deschise gura.
V` rog doamn`, rosti David Jasper, s` uita]i acest gnd.
Femeia \l m`sur` pe doctor de sus pn` jos. Cnd v`zu c` nu e
Harry, persist` \n pozi]ia ei antagonic`.
Am s` m` mai gndesc.
Nu mai gndi]i.
Guvernul pl`te[te locul `sta pentru fete.
{i va pl`ti [i dac` o lua]i pe Anne acas`.
Dar vreau s-o iau! Auzi la ei, s` o educe! pufni ea. S` serveasc`
la mas`!
S`-i spun Annei s` \mpacheteze?
Sor` Quentin, ia-o pe fat` din sufragerie [i supravegheaz-o ct
timp \mpacheteaz`.
Catty r`mase blocat`la fel [i fata care tocmai ap`ruse \n u[`
Sor`, nu vreaunu vreau, [opti ea, \ndurerat`.
Sor`, ]i-am dat un ordin; doamn`, v` rog s` mai a[tepta]i cinci
minute.
Haide, Anne.
Sta]i pu]in! scr[ni femeia, mai domolit. Mi-e greu. Tat`l ei
m-a p`r`sit cnd ea era doar un copil. Numai eu [tiu ct m-am
zb`tut.
{tim, \n linii mari ce se \ntmpl`. Cu siguran]`, v-a]i sim]it
foarte singur`. {i poate la fel v` sim]i]i [i acum. Fata v-ar fi un
sprijin acas`.
Nu! strig` femeia.
Parc` spunea]i c` vre]i s-o lua]i.
Vorbea gura f`r` mine. |n ultima vreme, n-am fost \n apele
mele. {ti]i, doctore, probleme afective [i-i arunc` b`rbatului o
privire [`galnic`.
P~DUREA DE PORTOCALI 65
Da. Spune]i-i v` rog prietenului dumneavoastr` c` o a[tepta]i
pe Anne. E cam ner`bd`tor.
O sugestie mai mult dect clar`, c`ci Harry claxona de zor.
Trebuie s` se \ntoarc` \n ora[. {ti]i cum sunt oamenii de
afaceri. Dar pentru dumneavoastr` e totuna
Ce anume? se interes` David.
Anne. Nu pot s-o iau. Adic`, nu \n situa]ia actual`. {i-ncepu s`
plng`.
"Atunci, las-o!" ar fi vrut Catty s`-i strige.
Dar tocmai spunea]i c` vre]i s-o lua]i, insist` David.
Eram nervoas` din cauza a ceea ce am v`zut, [i ar`t` spre
sufragerie. Fata mea nu va fi niciodat` o
Sor` Quentin, v-am spus s-o lua]i pe fat`, ca s`-[i fac` bagajul.
Bine\n]eles, continu` femeia, dac` Anne ar fi scutit` de lec]iile
acelea
Sor`!
Trezit` la realitate, Catty o lu` pe feti]` de mn` [i d`du s` ias`.
Sta]i, o opri femeia. Am s` fac asta alt` dat`.
Acum.
Nu acum. Trebuie s` plec
Merge]i cu sau f`r` fat`?
A[ vrea s-o iau, dar [ti]i ct de greu e
Deci, o l`sa]i aici ?
P`ida.
S` continue ca [i pn` acum?
{ti]i cum e
Deci?
Da.
Bun` ziua, dup` care se \ntoarse spre Anne. Vizitatorii nu vor
ceai, Anne.
66 JILL BAKER
Da, doctore, [i fugi \n`untru.
Iar Catty st`tea rezemat` de un stlp, v`rsnd lacrimi. Pn` cnd
cineva i se al`tur` pentru a o feri de ochii curio[ilor.
E-n ordine. Au plecat. E tot a ta.
"N-o vreau, ar fi vrut ea s` strige, pentru c` \nseamn` afec]iune,
iar eu nu pot oferi afec]iune. Nu vreau s` mai iubesc, niciodat`"
Dar r`mase t`cut`, protejat` de statura lui impozant`. Se lini[ti
dup` un timp.
Dup` plecarea p`rin]ilor, David se \ntoarse la blocul fetelor.
Catty \ncercase a alc`tui o list` medical` cu toate am`nuntele
strnse. I-o \nmn` cnd el intr`.
Nu e pe ct de cuprinz`toare mi-a[ fi dorit-o, regret` ea. Cum
pot fi unii p`rin]i att de ignoran]i?
Nu mai conteaz`. Mul]umesc oricum, sor`.
Ea \l privi \n ochi. Expresia fe]ei lui ascundea ceva incert.
{i eu am f`cut ni[te cercet`ri. Cred c` unele fete deja au
primit toate vaccinurile, [i urm`ri lista. {i v`d c` aici mi se confirm`
informa]iile. Ai reu[it s` aduni ceva informa]ii legate de mediul \n
care au tr`it?
Asta se construie[te de la sine, oft` ea.
Amndoi [tiau foarte bine c` se referea la Anne.
Cineva anume?
Adrienne, de exemplu. Tat`l ei mi s-a p`rut OK.
{i pu]in cam nebun. Cu patru b`ie]i [i s-a gndit s-o trimit` pe
fat` aici, ca [i cum ar fi fost cea mai bun` solu]ie.
Dar n-a fost.
Nu la modul la care te gnde[ti tu, ci a[a, ca unic` solu]ie de
salvare.
Catty \l aprob`.
Mai discutar` alte cteva cazuri. Cum el nu men]iona nimic de
P~DUREA DE PORTOCALI 67
Anne, Catty o aduse din nou \n discu]ie, pentru c` voia s`-i
mul]umeasc`.
De unde a]i [tiut?
Ce anume?
C` mama ei n-o va lua.
{tiam. M` \ngrijora faptul c` puteai s` strici toat` povestea.
Erai pe punctul de a te da b`tut`, nu?
Mi-era team` c` o va lua.
M` \ndoiesc, se mndri el.
Se l`s` t`cere, spre fericirea lui Catty.
Te-ai implicat emo]ional cu fetele, nu ? se auzi glasul lui.
Ah, nu! zise ea intens, \nct el o fulger` cu privirea.
Mie a[a mi se pare.
Ea nu r`spunse.
Ce s-a \ntmplat ? Nu vrei s` te implici?
Nici nu m` implic.
Nu vrei?
Nu.
De ce?
Pentru c`nu mai am putere. N-am s` mai iubesc niciodat`,
pe nimeni.
|n]eleg.
Strnse foile pe care ea i le d`duse, \i mul]umi [i se \ndrept`
spre u[`.
Se schimb` vremea, observ` cnd s` ias`, cred c` vine din nou
prim`vara.
A doua zi diminea]`, p`rea c` e mai mult var` dect prim`var`.
Soarele r`s`rise \nainte ca fetele s` se trezeasc`, a[ternnd un lac
de lumin` pe peluza bine tuns` a domnului Fritz, iar florile
purpurii \[i ridicar` capetele ca-ntr-o ploaie de culori. Era cu
68 JILL BAKER
adev`rat o zi minunat`.
Cnd Dorothea decise agitat` c` vremea e bun` de \not,
celelalte \i ]inur` isonul. Catty ar fi trebuit s` fie mul]umit` de acest
am`nunt, [i era \ntr-un fel, dar
"Nu te prosti acum, se \mb`rb`t` ea. E doar un slippe care nu
l-ai raportat "
Era duminic`, iar dup` slujba obi[nuit`, fiecare era liber s` fac`
ce dorea. Catty verific` dac` [i b`ie]ii aveau or` de \not, dup` care
le anun]` pe micu]e c` puteau folosi piscina \ncepnd cu ora
unsprezece.
|[i planificase s` le \nv`]e pe fete s` aib` grij` unele de altele \n
ap`, [i s` \nve]e prin modele, ca s` nu mai aib` treab` cu metode [i
stiluri de \not. |n caz c` vreuna d`dea semne de progres, le putea
lua de la cap`t.
Le l`s` s` se b`l`ceasc` un timp, dup` care se ocup` de fiecare
\n parte pentru cteva mi[c`ri de \ntindere. C]iva stropi, [i toate
ie[ir` la suprafa]` zmbitoare primul hop fusese trecut.
Se duse lng` fiecare, urm`rindu-le cum dau din mini [i din
picioare ca ni[te c`]elu[i ; pentru a le ajuta, Catty le ]inea de mijloc.
La un moment dat ap`ru [i David Jasper, urm`rind spectacolul.
Spre u[urarea ei, Dorothea nu era \n raza lui de observa]ie, ba
chiar se cufundase destul de adnc \n ap`. David r`mase un timp,
apoi plec`.
Gata, anun]` Catty imediat dup` aceea.
Copilele ie[ir` [i se [terser`, apoi se \nf`[urar` \n prosoape.
|nc` mai am de lucrat, chicoti Dorothea, \nc` mndrindu-se
cu slipul ei de a[a-zis` adolescent`.
Catty \ncepu s` rd`, dar nu mai apuc` s` r`spund`, c`ci se auzi
de undeva un icnet de dezgust. Cel pu]in a[a p`rea dup` atitudine,
c`ci persoana respectiv` nu rostise niciun cuvnt. |ntr-un cap`t al
P~DUREA DE PORTOCALI 69
piscinei st`tea o femeie.
E doamna Frances, zise Dorothea. E r..
Nu, s`ri Catty. Pn` num`r la trei, s` v` v`d pe toate \n
camer`. Unu, doi
Toate pornir` ca din pu[c`. Catty li se al`turase, radiind de
fericire. Femeia de la piscin` [i chiar problema slipului i se
[terseser` complet din minte. Abia dup` vreo or` \[i aminti de ele.
A venit domnul David, o anun]` Mardi. Vine mai des dect
atunci cnd aveam alte asistente. De ce, sor`?
Poate c` eu nu m` pricep att de bine la copii ca ele, [i vrea
s` m` verifice.
Sau poate c` voia s` discute problema dosarelor medicale,
gndi ea mai departe.
{ti]i foarte multe despre copii! strig` Dorothea. Dar eu zic c`
v` place!
O spusese \ntr-un asemenea mod de parc` \ntr-adev`r vorbea
adolescenta din ea, de parc` ar fi fost cu adev`rat o alt` persoan` [i
chiar [i celelalte sesizar` acest lucru. Pentru c` toate erau femei, la
urma urmei, [i toate aveau un romantism \nn`scut.
Doctorul intr` chiar \n acel moment. Cum Catty era cea care-l
v`zuse prima, fetele nu-[i d`duser` seama de lipsa oric`rei urme de
pl`cere pe chipul s`u. Ba mai mult, ar`ta chiar nemul]umit.
Sunte]i libere, fetelor, anun]` ea. Doctorul are ceva s`-mi
spun`.
"S`-mi spun`? Asta e replica anului", gndi ea. Dup` felul \n care
o privea s-ar fi zis c` e gata s` o mu[te.
El a[tept` ca \nc`perea s` se goleasc`.
Avem o patroan`, doamna Frances.
Da?
Oare unde mai auzise numele acesta?
70 JILL BAKER
St` \n casa mare, ro[ie de pe deal. Poate ai v`zut-o.
A, da. E foarte frumoas`.
E casa de la munte. Mai are [i \n ora[, [i la mare.
Ce bine.
Da, dar nu e bine pentru noi.
De ce? Pleac`?
Nu ea, ci sprijinul ei.
Da? C`tre cine?
Nu [tiu.
Atunci, care e problema?
Tu. Dorothea. {i ni[te lucruri pe care ai spus c` nu le cumperi,
[i totu[i ai f`cut-o.
Presupun c` v` referi]i doar la acel slip.
{tii bine la ce m` refer.
{i unde intervine doamnaFrances ?
A venit la piscina care e \n mare parte opera ei.
Nu e nevoie s` continua]i. Deja m-am confruntat cu atitudinea
ei dezgustat`. E din cauz` ca a v`zut-o pe Dorothea, nu? Dorothea
cu slipul ei, sau mai bine zis cu acele "lucruri".
Dorothea \ntr-un slip pe care mi-ai spus c` n-o s`-l cumperi.
De ce-ai f`cut-o?
N-am f`cut-oAdic` nu pot s` neg.
De ce?
Pentru c` nu mi s-a p`rut nimic r`u \n asta. A f`cut
cincisprezece ani.
Nu m` refeream la acest aspect, ci la faptul c` mi-ai \n[elat
\ncrederea. Sunt sigur c` m` puteai duce de nas dac` am fi fost
presa]i de timp, sau dac` ai fi venit s`-mi spui "Uita]i, fata aceea"
{i cu ce m-ar fi ajutat? Care e rostul unor astfel de \ntreb`ri
dac` nu duc la rezultate concrete?
P~DUREA DE PORTOCALI 71
|n mintea ei r`s`ri imaginea unei feti]e care ceruse acela[i lucru
cndva, [i nu-l primise niciodat`.
Cum adic`?
Adic` [i eu m-am confruntat cu aceea[i problem` cnd eram
copil, strig` ea. {i nici m`car n-aveam ce are Dorothea. Eram
complet a nim`nui.
Se l`s` t`cere. Dac` s-ar fi uitat la el, ar fi observat cutele
accentuate de pe chipul s`u [i faptul c` nu-[i g`sea cuvintele.
|ntr-un final, masca rece \i reveni.
Micu]a orfan` Catriona. Spune-mi restul pove[tii.
Sunte]i r`ut`cios!
Sunt [iun coleg. |ntr-adev`r, [i eu am fost un astfel de
copil. Ceea ce ar trebui s` ne lege, nu?
Dar nu e a[a. Cum a[ putea s` p`strez o rela]ie normal` cu un
om care face atta caz pentru o feti]` \n sl
{tii bine c` nu asta e ideea. Dac` ar fi fost dup` mine, fetele
puteau s` foloseasc` piscina la nesfr[it, nu dup` regulile de la
Complexul Univers.
{i atunci
Ai deviat de la subiect, sor`.
Nu inten]ionam. Dar a fost inevitabil. Dorothea \[i dorea un
slip, care \ntmpl`tor mi s-a p`rut unul foarte decent, [i dintr-o
dat` am redevenit feti]a care cerea acela[i lucru acum mai bine de
cincisprezece aniAh, n-a]i \n]elege.
Ba da, \n]eleg.
A[a c` i-am dat voie, dar nu mi-a fost u[or s` vin s` v` spun.
Am crezut c` o s` trece]i cu vederea. A fost, de fapt, o minciun`
nevinovat`.
Da, a[a e, continu` el dup` o pauz`. Dar ce naiba s`-i spun
doamnei Frances?
72 JILL BAKER
E chiar a[a de bogat`?
Putred de bogat`.
{i a donat mult?
Nici nu ne-am fi descurcat f`r` ajutorul ei.
Atunci, exist` un singur r`spuns. Trebuie s`-mi dau demisia.
Nu-mi permit a[a ceva.
Cel pu]in a[a i se p`ruse c` spune, dar nu era sigur`; el se
\ndrepta spre u[`.
Doctore JasperDavid
El se \ntorse sever c`tre ea.
L`sa]i-m` s` v` ajut.
N-ai f`cut destul?
Am s` vorbesc eu cu ea.
N-ai s` faci asta, dar s` le spui micu]elor s` stea cumin]i ct`
vreme eu \mi sus]in punctul de vedere. Ce g`l`gie!
Nu e mai mare ca de obicei, se indign` Catty. Are ceva [i
\mpotriva copiilor veseli ?
El nu r`spunse, ci o privi grav [i plec`.
Subiectul referitor la doamna Frances fusese dat uit`rii tot
restul zilei. Cina al`turi de b`ie]i se desf`[ur` \n condi]ii
suportabile, fetele fiind acceptate \n uniformele lor.
{tiai de doamna Frances, Tony ?
Da.
{i ce p`rere ai despre ea ?
Banii.
|n]eleg. Conducerea ]ine neap`rat s-o p`streze ?
Normal.
{i e benefic` rela]ia cu ea?
Ceea ce d` nu stric` deloc, rnji el.
Impune [ianumite reguli ?
P~DUREA DE PORTOCALI 73
A, nu. David Jasper n-ar permite a[a ceva.
"Poate" \[i zise ea.
A doua sear`, Tony se ar`t` cam obosit, dup` treizeci de copii
ce trebuia supraveghea]i, dup` o zi de munci agricole. Cu toate
acestea, asistentul, sau "unchiul" \nc` nu se [tia zmbea cu gura
pn` la urechi.
Parc` e[ti o pisic` ce a dat de oala cu smntn`, remarc` ea.
Po]i fii sigur` de asta. Am ob]inut o nou` sal` de gimnastic`.
Dar nu una obi[nuit` \n care te po]i mi[ca, ci una cu aparate.
Chestii pentru b`ie]i.
{i cine e zna cea bun`? Sau spiridu[ul?
E o zn`, doamna Frances.
Adic` a donat
Pentru b`ie]i. {i numai pentru ei. Dintr-un motiv sau altul,
de-acum \nainte toate fondurile vor merge spre b`ie]i. |mi pare r`u.
Totu[i, lui Catty \i p`rea bine c` sponsorul principal al
Centrului nu plecase. |ncerca s`-[i imagineze pledoaria cu mult
efect a lui David.
|n acea dup`-amiaz`, el veni s` continue povestea cu Belinda [i
nava spa]ial`. Dup` ce termin`, le trimise pe fete la joac` [i r`mase
cu Catty.
Ai auzit vestea, nu?
Despre sala de gimnastic` a b`ie]ilor?
Da.
Am auzit, [i vreau s` v` spun c` mi-a p`rut bine c` a]i
p`strat-o pe doamna Frances.
Da, dar n-a fost deloc u[or. A trebuit s`-i vorbesc foarte dur
Sunt sigur`. Adic`, sunt sigur` c` v-a]i implicat trup [i suflet
pentru acest loc. V` rog s`-mi accepta]i felicit`rile[i scuzele.
Nu, n-am s` fac asta.
74 JILL BAKER
Ea r`mase ca tr`snit`.
M-am s`turat. S` m` agit pentru a face din ]n]ar arm`sar
Adic` o sal` de gimnastic` dintr-un slip
El o privi fix [i-ncepu s` rd`. {i ea-l urm`.
Copilele se strecurar` \n`untru, curioase.
Sunt ca o familie fericit`, zise Ann Mary bucuroas`.
P~DUREA DE PORTOCALI 75
Capitolul 5
Lucr`rile la noua sal` \ncepur` aproape imediat. |n fiecare zi,
noi grupuri de muncitori soseau la complex. Cum majoritatea erau
tineri, Catty le ]inu deoparte pe fete, inclusiv pe Dorothea, \n caz
c` doamna Frances supraveghea zona, ca nu cumva s` g`seasc`
vreun motiv s`-[i retrag` oferta.
Deja toate fetele \nv`]aser` s` \noate. Chiar [i Ann Mary reu[ea
s` dea de cteva ori din picioare, f`r` ajutor. Ceea ce o bucura
nespus de mult pe Catty, s` [tie c`, \n caz de nenorocire, fetele se
puteau salva singure.
|nc` nu erau considerate destul de experimentate pentru a
\nfrunta trupa lui Tony, care plonjau \n ap` ca ni[te bombe sau se
tr`geau unii pe al]ii \n ap`. Dar, timpul nu era pierdut
Catty se \ntlnise de mai multe ori cu Bevan Bruce. Dup` multe
invita]ii pe care le refuzase, \ncepuse a se sim]i ridicol`, a[a c`
accept`, \ntr-un final, s` ia ceaiul cu el.
{tii doar c` am o menajer`, o motiv` el.
Contrariile nu se atrag la Complexul Univers, rse ea.
Mi s-a p`rut c` ezi]i, rse [i el. Dar trebuia s` te asigur
c`Vreau deosebit de mult s` vii la mine, Catriona.
Ea \i zmbi \napoi. |i pl`cea acest b`rbat. |ncerca s`-[i imagineze
reac]ia lui dac`-i va spune c` ezit` din cauza doctorului Jasper. Cu
toate c`, dup` episodul cu slipul, reu[iser` s` destind` atmosfera,
era con[tient` de reticen]a lui [i de faptul c` cel mai mic pas gre[it
i-ar strni din nou mnia.
{i totu[i, era doar un membru al conducerii, se \mb`rb`ta Catty;
putea s`-[i ia o pauz`.
Abia a[tept s` vin, Bevan.
Doamna Mallard preg`tise un ceai foarte bun, iar Catty reu[i s`
se relaxeze dup` toat` agita]ia de la Centru.
Dup` ce terminar`, el o conduse \nc` o dat` printre p`durile de
citrice, explicndu-i detalii de cre[tere. Bevan motiva c` \nc` nu-i
ar`tase noile apari]ii [i planta]ii.
Un portocal mai mare [i mai gustos?
Mai mult de-att. O \ncruci[are \ntre variet`]ile de fructe. }in
o eviden]` a tuturor semin]elor. Cine [tie, poate c`-ntr-o zi am s`
descop`r un fruct nemaiauzit. Serios, rse, e o adev`rat` aventur`
s` te ocupi cu asta.
Lui Catty, toat` acea munc` i se p`rea fascinant`. |l urm`ri pe
Bevan ocupndu-se de un copac r`nit. Cu siguran]`, nici David
Jasper nu se preocupa cu mai mult` aten]ie de pacien]ii s`i. Coaja
copacului se rupsese \n mai multe locuri, iar Bevan le punea la loc
cu ajutorul unor benzi de pnz`, muiate \n cear`, \n prealabil. Cnd
d`dur` peste un alt copac asem`n`tor, ea ceru s-o lase s` \ncerce
mi[carea. Terminnd, se ridic` mul]umit`, a[teptnd verdictul.
Bevan o privea nemi[cat.
Catriona
Ea recunoscu tonul.
Alte probleme? se gr`bi s` schimbe subiectul.
Doar una, [i se ar`t` pe sine.
P~DUREA DE PORTOCALI 77
Unde sunt ustensilele?
Vorbesc serios, Catriona.
Ba nu.
{tiu c` e prea repede, dar dac` am concuren]`
Adic`?
Emu Heights e plin de burlaci.
Pe care eu \nc` nu i-am \ntlnit.
Ai cunoscut trei dintre ei.
Pe tine, zise ea amuzat`[i ?
Pe Tony Williams.
E ridicol! {i?
David Jasper. Cel mai promi]`tor dintre to]i.
Cred c` ai \nnebunit, zise ea agitat`.
Nu-]i place de el?
Nu, dac` \ntr-adev`r te intereseaz`. Vreau s` spun c` el nu m`
place, nu-i place nimic din ceea ce \nseamn` sexul opus.
B`rbatul e b`rbat. Cel pu]in, poate, pentru c`-l cunosc destul
de bine.
|nseamn` c` mai po]i medita asupra subiectului, Bevan zise
ea dup` o pauz`.
{tiu. M-am gr`bit. Nu mai conteaz`, Catrionacel pu]in
deocamdat`, ad`ug` zmbind.
Pe drumul de \ntoarcere, el reveni asupra subiectului.
N-ar fi trebuit s`-]i spun acele lucruri, dar cnd apare o fat` de
pe meleaguri str`ine, singur`, te gnde[ti c` trebuie s` aib` un
motiv \ntemeiat. Nu sunt eu acela, dar cnd vine vorba de tine,
n-a[ vrea s` fiu o roat` de rezerv`.
O spui de parc` a[ fi venit aici r`nit` din dragoste, rse ea.
Dar rsul \i pieri de pe buze \n scurt timp. |ntr-adev`r, a[a
venise. |ncepeau s`-i dea lacrimile. Gaby [i Georgie. Feti]ele ei. |l
78 JILL BAKER
v`zu pe Bevan ca prin cea]` urm`rind-o cu mil`, [i-[i d`du seama la
ce se gnde[te.
O conduse acas`, [i parc` \n fa]a cl`dirii. David Jasper st`tea
acolo, a[teptnd-o parc` tocmai pe ea.
Cei doi b`rba]i schimbar` cteva vorbe, dup` care Bevan \i f`cu
semn cu mna, iar David intr` \n sufragerie.
Te-ai sim]it bine la ceai?
Foarte bine.
O dup`-amiaz` pl`cut`?
La fel, zise ea \ncordat`.
Ceva st`tea s` erup` \nl`untrul ei.
|]i place?
Pentru Dumnezeu! se r`sti, dar \[i aminti c` acest b`rbat e
angajatorul ei, a[a c` se mai calm`.
A[a mai merge, r`spunse el mali]ios. Niciodat` s` nu \ntorci
spatele unui membru al conducerii.
Ce dori]i, doctore?
Nu mai e[ti angajata ascult`toare? Nu te-ai purtat la fel [i cu
el?
Bevan... Domnul Bruce nu e un membru al conducerii.
Dorea]i ceva anume?
Da. Am primit o \n[tiin]are de la departamentul de s`n`tate cu
privire la dosarele pierdute. Au consultat dublurile [i s-a constatat,
din fericire, c` toate fetele au vaccinurile la zi.
Ce bine.
Mai ales c` unele dintre ele nici nu se mai g`sesc azi. Dar
trebuie s` recunosc c` mi-era team` [i de antitetanos.
{i mie, zmbi ea ca pentru sine.
Mai ales \n cazul acesta, [i f`cu o pauz`. Caii.
Caii?
P~DUREA DE PORTOCALI 79
Deci, asta era; observase c` ceva mustea \n el. Spera c` nu p`lise
prea mult la fa]`, c`ci pe din`untru era complet lipsit` de vlag`.
Nu-i pl`ceauba chiar se temea de cai.
Caii? repet` ct se poate de natural.
Nu-[i putu \nfrna amintirea acelei zile cnd, dup` moartea
tat`lui ei, venise s` locuiasc` cu mama. Roger se ocupa de mica
ferm` l`sat` de tat`. Din cauza faptului c` fratele ei lipsea adesea
de-acas` sau era foarte ocupat cu treburile fermei, doamna Forbes
decisese s-o aduc` [i pe micu]`.
E fat`, remarcase ea, altfel ]i-ar fi fost de ajutor. {tiu c` ai
nevoie.
Pot s` ajut, se oferise Catty imediat, c`ci \i iubea pe amndoi
la fel de mult.
Dar, dup` ce vizit` grajdurile, Roger \ncepuse s` rd` de ea.
S` [tii c` nu mu[c`
|ns` pentru ea, o feti]` care v`zuse cai doar la curse sau la
competi]ii, nimic nu p`rea amuzant. Se retr`sese speriat`, iar mama
\l mustrase pe Roger. Gestul o determinase pe Catty s`-i iubeasc` [i
mai mult. Poate c` ar fi trecut peste frica ei, dac` nu i s-ar fi
\ntmplat chiar lui Roger. Roger, idolul pe care-l avea. |l auzise
strignd din [opron, apoi auzise [i ceva care f[ia. Ea fugise
\ntr-un suflet \n acea direc]ie. Roger se afla \n ]arcul calului, alb ca
varul. Ceva deranjase animalul, care d`dea nervos din copite.
Adu-l pe Horsley, dar \nainte ca ea s` se mi[te, calul \l lovise
direct \n fa]`.
}ipetele ei \l alertaser` instantaneu pe \ngrijitor. B`rbatul lini[ti
calul, iar Catty se repezi la fratele ei. Venise [i mama[i
ambulan]a. Episodul o afectase timp \ndelungat, Roger z`cuse \n
spital patru luni. Dup` care se \ntorsese la caii lui[i astfel o
cunoscuse [i pe Lilla, o iubitoare de curse.
80 JILL BAKER
Da, caii, surse David Jasper, ca [i cum i-ar fi citit teama.
Presupun c` ai experien]`.
Nu, a]i presupus gre[it.
O englezoaic`! Membr` a unuia din sutele de cluburi de
echita]ie!
{i asistent`, pe deasupra.
A, uitasem. Ru[ine s`-mi fie c` nu mi-am adus aminte de
situa]ia delicat` \n care te aflai \nainte.
Evident c` dumneavoastr` a]i fost mai privilegiat \n institu]ia
de care a]i apar]inut. Sau a]i pretins c` sunte]i tot un orfan, de
dragul situa]iei?
A, nu, e adev`rat.
Un orfelinat care aduce cai pentru b`ie]i, \ncerc` ea s` par`
sarcastic`.
Nu, caii au fost adu[i destul de trziu acolo. Pe atunci, nu se
putea \ndeplini un asemenea plan, dar acum se poate. {coala de
c`l`rie de la Emu Heights se redeschide. Am primit o dona]ie de
[ase exemplare de care nu mai e nevoie \n alt` parte. A[a c` Tony
se va ocupa de b`ie]i, tu de fete.
O, nu, murmur` ea, [i ar fi vrut s` zic` mai multe, dar se
ab]inu.
Chiar dac` \n copil`rie n-ai avut acest privilegiu, presupun c`
acum [tii s` c`l`re[ti.
Da, zise ea hot`rt`.
Cum de putea min]i cu atta neru[inare? Cu siguran]`, motivul
era b`rbatul din fa]a ei.
Bun. O s` v` pute]i planifica zilele alternativ. Nu e nevoie s`
ave]i rezultate extraordinare, doar pentru pu]in` distrac]ie.
"Pentru pu]in` distrac]ie" Catty sim]ea c` i se face r`u.
El continu` s` vorbeasc` spera ca aceste lec]ii s` nu-i
P~DUREA DE PORTOCALI 81
stnjeneasc` vizitele \n p`durile de citrice.
Am fost o singur` dat`.
De dou` ori, o corect` el.
Prima a fost de recunoa[tere.
Dar n-a fost una scurt`.
Se pare c` m` urm`ri]i, \l \nfrunt` ea, mul]umit` c`-l f`cuse s`
se retrag`.
M` intereseaz` tot ce mi[c` la Complex, tot ce are leg`tur` cu
activit`]ile de aici.
Nu v` face]i probleme, \mi v`d de treab`.
Inclusiv de portocale, observ` el [i \nainte de ai putea da o
replic` acid`, p`r`si \nc`perea.
Furia ei se transform` \n dezn`dejde. Cum avea s` se descurce?
Ar fi putut s` i se plng` "Nu [tiu s` c`l`resc [i mi-e fric`" . Dar [tia
c` n-ar avea curajul, mai ales dup` replica lui ironic` "Presupun c`
acum [tii s` c`l`re[ti" [i acel r`spuns att de hot`rt.
Mai era o speran]` fetele. Poate c` fetele vor da \napoi de la
ideea lec]iilor de echita]ie. Iar cu pu]in ajutor, putea refuza chiar
f`r` drept de apel. Ceea ce ar fi \ncheiat discu]iile. Chiar [i o
persoan` mai sever`, cum era David, n-ar fi insistat.
Catty le anun]` pe fete chiar \n acea sear` de noile planuri. Nu
minimaliz` situa]ia, dar nici nu f`cu prea mare caz. Adoptase un ton
lipsit de interes, [i spera ca mesajul s` fie \n]eles.
Se \n[elase.
Copilele se dovedir` deosebit de \ncntate, [i abia a[teptau s`
\nceap`. Ar fi trebuit s` ]in` seama [i de rela]ia instinctual` dintre
un astfel de animal [i un copil, cu toate c` ]inea mai mult de latura
masculin`. Dac` n-ar fi trecut prin acel episod din copil`rie, altele
ar fi fost [i impresiile ei.
Un ponei!
82 JILL BAKER
O s` c`l`rim!
O s` galop`m!
Fetelor, nu v` gr`bi]i. E vreuna dintre voi care ar vrea s`
renun]e?
Pauz`.
Nu v` teme]i. O s` fim \n]elg`tori.
Pauz`.
Marion?
Marion era un copil mai lent; \i luase cel mai mult s` \nve]e s`
\noate.
Abia a[tept, sor`.
Se pare c` sunte]i ner`bd`toare cu toate, zise Catty , mai
dezn`d`jduit` ca niciodat`. Am s` verific pantalonii vo[tri, trebuie
s` fie \n stare foarte bun`, pn` cnd cump`r`m al]ii.
Cnd \ncepem?
La sfr[itul s`pt`mnii viitoare. Acum, e rndul b`ie]ilor.
M`car avea ceva timp s` \nve]e [i ea, gndi Catty.
A doua zi, dup` plecarea fetelor, petrecu toat` diminea]a \n
biblioteca [colii, mai ales c` nu g`sea nimic despre c`l`rie.
Cau]i ceva [i nu g`se[ti? se interes` domnul Chester. De ce nu
\ncerci la biblioteca mobil` de la Emu Heights? Chiar azi trece omul
pe-acolo. Sunt o editur` foarte bun`. Dac` vrei ceva, vorbesc cu
doamna Chester.
Mul]umesc, dar \mi trebuia ceva ce se poate \mprumuta.
Du-te cu ea, totu[i. Oricum, n-ai nimic de f`cut pn` se \ntorc
copiii.
Mul]umesc, a[a am s` fac.
Doamna Chester conduse ca nebuna de-a lungul dealului.
Vorbea foarte mult, [i nu se [tie cum, dar \ntotdeauna reu[ea s`-[i
ridice minile de pe volan chiar \n curbe. Dar ma[ina cuno[tea
P~DUREA DE PORTOCALI 83
foarte bine drumul, o asigur` ea pe Catty. Ajunser` \n siguran]`, cu
pu]in timp \nainte de sosirea ma[inii cu c`r]i.
Era vorba despre o camionet`, \n`untrul c`reia era amenajat` o
mic` bibliotec`; sus pentru adul]i, jos pentru copii. La o privire de
ansamblu, Catty se convinse c` selec]ia de volume era variat` [i
bine aleas`.
Era sigur` c` doamna Chester se va interesa de alegerile ei,
pentru c` a[a-i era firea. Dar pe moment, femeia nu o p`zea. |i
pl`ceau c`r]ile roman]ioase [i poate era prins` \n vreo
aventur`A[a c` o anun]` pe Catty c` mai stau pu]in prin zon`.
Trebuie s`-i iau domnului Chester o carte despre crichet.
Catty \[i ]inea cartea ei despre "Cum se c`l`re[te un cal" cu
coperta \n`untru.
Cnd ajunser` \napoi, Catty merse direct la grajduri. Chiar [i
pentru ochii necunosc`torului, animalele p`reau foarte lini[tite,
ceea ce era explicabil din moment ce veniser` de la o [coal`
profesionist`. M`car un aspect pozitiv, gndi Catty. |l auzi pe Tony
venind \n spate.
Care e cel mai blnd? [i motiv` repede c` se interesa pentru
Ann Mary.
Cred c` murgul acela, cu [aua pe butoi. Apropo de butoaie,
toate sunt uleioase.
|n]eleg.
Apoi, se \ntoarse acas`, \nchizndu-se \n camer`, studiind de
zor. Ignor` complet aten]ionarea cum c` primele lec]ii puteau fi
urmate f`r` [a, pentru a stabili o rela]ie apropiat` cu animalul.
Nu-[i dorea o astfel de rela]ie.
Citi despre cum s` se urce \n [a. Incon[tient, \ncerca s` fac`
mi[c`rile, \ncordndu-[i mu[chii. Apoi, despre cum se ]ine
c`p`strul. Totul p`rea floare la ureche, dar oare va fi la fel [i \n
84 JILL BAKER
realitate ? O trecur` to]i fiorii.
Seara, auzindu-le pe fete cum p`l`vr`geau despre ponei, se
sim]i mai n`p`stuit` ca oricnd. M`car dac` una dintre ele ar fi avut
re]ineriN-ar mai fi tr`it acela[i sentiment de inutilitate care o
\ncerca \n aceste momente.
A doua zi diminea]`, imediat ce autobuzul cu copii disp`ru
dup` col], se \ndrept` tremurnd spre ]arc. {tia c` Tony nu se afla
acas`, iar domnul Chester nu va ie[i toat` ziua din birou.
{i-ar fi dorit s` [tie numele calului, creznd c`, la fel ca un cine,
[i calul r`spundea cnd era strigat. |i \ncerc` pe rnd, dar niciunul
nu p`rea c` reac]ioneaz`. |ntr-un final, \l g`si pe cel \n cauz`. Cnd
\l atinse, acesta se retrase, ca [i cum nu i se mai \ntmplase a[a ceva.
Strngnd din din]i pentru a-[i alunga frica, urm` \ndrum`rile
din carte, adic` se urc` pe el f`r` [a. Urma s` rela]ioneze cu el.
|ntr-adev`r, calul p`rea c` nu simte nimic, \n timp ce ea se prinse
de coam`. Apoi \[i aminti c` nu trebuie s` fac` a[a, [i se prinse cu
genunchii, pentru ca, \n cele din urm`, s` atrne pur [i simplu. I se
p`rea foarte dificil.
|ncet, \ncet, \ncepur` a se mi[ca. Treptat, deveni con[tient` c`
n-ar fi p`]it nimic dac` ar gr`bi pasul. Dup` cinci minute, se ]inea
tot \n [a. Bucuroas`, desc`lec`, [i se \ntoarse acas`.
Studie al doilea capitol, cu privire la [ei. {tia unde se ]in [eile,
iar a doua zi \l \nc`lec` pe Russet, cum \l denumise, f`r` a mai
p`stra contactul direct. {i din nou gr`bise ritmul.
A treia zi [tia c` f`cea progrese. Inima \ncetase a-i mai bate cu
atta putere, nu mai brusca animalul ca la \nceput, [i nici nu mai
transpira.
A patra zi reu[i s` c`l`reasc` \ntr-un anume ritm. |ncurajat`, \[i
petrecu o or` din dup`-amiaz` familiarizndu-se cu mi[carea. |n
seara respectiv`, abia-[i mai tr`gea picioarele spre sala de mese.
P~DUREA DE PORTOCALI 85
Dup` ce le culc` pe fete, se delect` cu o baie relaxant`, dar a doua
zi se sim]ea [i mai r`u. Era con[tient` c` mersul ei nu era tocmai
natural, dar spera s` nu se observe. |ns` copiilor nu le scap` nimic.
Sunte]i ca un robot, sor`, remarc` Ann Mary. V` sim]i]i bine?
Parc` ave]i picioare de lemn. Bunica mea era a[a.
Adic` reumatism, corect` Catty. Sunt bine, fetelor.
Cu toate astea, nu se putea ab]ine s` nu rd` de sine de fiecare
dat` cnd se a[eza.
V` doare fundul, continu` feti]a. Bunica mea
Gata! Sunt bine.
Era seara cnd doctorul Jasper venea s` le citeasc`.
Catty se retrase \n camera ei. |i auzea glasul, [i, la r`stimpuri,
entuziasmul fetelor care aflau tot mai multe despre Bettina.
Probabil c` adormise sigur din cauza lec]iilor de c`l`rie pentru
ca apoi s` se trezeasc` \n momentul \n care David o prinse de
\ncheietur`.
Pulsul e bun, zise el apatic. S`-]i v`d limba.
Nici gnd. Ce naiba face]i?
Fetele mi-au spus c` nu te sim]i bine.
Sunt perfect.
Ba nu, chiar dac` pulsul e normal. Ce te doare?
Nimic
De fapt, n-o durea nimic, doar c` se sim]ea \n]epenit` ca un
robot [i c` ar fi avut nevoie de ajutor pentru a se ridica din pat.
A[a mi s-a spus. {i mi s-a spus [i unde. Ann Mary.
Sim]i c` sngele \i n`v`le[te \n obraji amintindu-[i de replicile
fetelor.
Ce modest` suntem, zise el blnd. |mi ar`]i unde?
Nu.
Nu-]i cer s` marchezi locul, doar s`-mi spui, ca s` [tiu dac` e
86 JILL BAKER
reumatism sau
Nu e nimic!
Se ridic` din pat ct mai normal cu putin]`, \ndreptndu-se spre
u[`.
Noapte bun`, doctore. E ora la care, de obicei, iau o gur` de
aerSingur`, ad`ug`, v`znd c` el o urmeaz`.
Reu[i s` se deplaseze destul de natural pn` \n dreptul unui
copac. Acolo, se chirci la r`d`cina lui, blestemnd to]i caii din lume,
to]i doctorii care se interesau de dureri, [i toate feti]ele care o
observaser` [i f`cuser` public` starea ei.
Cnd se lini[ti, se \ntoarse acas` [i f`cu \nc` o baie. A doua zi, o
lu` de la cap`t. Sim]ea fiecare junghi, dar parc` durerea o mai
sl`bise. |ncurajat`, \n acea dup`-amiaz` se \ntoarse la grajduri.
|nc`lec` pe Russet [i-l conduse chiar \n afara ]arcului. Inten]iona s`
r`mn` prin \mprejurimi, dar socoteala de-acas` nu se potrive[te
cu cea din trg.
Abia ce \nchise poarta cnd \l sc`p` pe Russet de sub control. |n
loc de plimbarea lin` [i pl`cut` cu care se obi[nuise, calul o lu` la
goan`. N-avea rost s` trag` de c`p`stru sau s`-l lini[teasc`, pentru
c` nimic nu l-ar fi oprit. Cobora la vale, iar Catty \i striga \n
continuu s` se opreasc`. Abia dup` ce calul trecu peste mai multe
cursuri de ap`, ea realiz` c` poneiul vrea s` se \ntoarc` la [coala de
c`l`rie de unde fusese adus. O dorin]` imposibil de st`vilit. I se f`cu
mil` pentru cal, pentru care casa era cas`, dar se autocomp`timea
[i pe sine. {coala se afla chiar la Emu Heights, [i era tocmai ora la
care docorul Jasper avea consula]ii. Cu siguran]` c` o va vedea, iar
gestul ei de a scoate calul din ]arc va fi catalogat drept unul ridicol,
mai ales c` nu-l putuse opri, cnd se l`udase cu cuno[tin]ele \n
materie de c`l`rie.
|ncerc` din nou s` \mbuneze calul, dar \n zadar. Animalul
P~DUREA DE PORTOCALI 87
adulmeca aerul [i pufnea mul]umit, accelerndu-[i galopul. F`cu
\nc` un salt peste un ru; Catty nu avea dect s` se felicite pentru
cursa pe care o realizase.
Ie[ir` din tufe chiar \n mijlocul ora[ului, pe singura strad`
existent`. Russet cercet` orizontul, la cap`tul c`ruia v`zu ]inta [i o
lu` din nou la galop. Concentrndu-se exclusiv la a-[i p`stra pozi]ia
corect`, Catty abia dac` observ` privirile curioase ale s`tenilor ;
dup` care cineva ie[i \n u[a cabinetului
|n fa]` le ap`ru o poart`, poarta [colii de c`l`rie. Care era
\nchis`.
Russet, dac` te opre[ti, o deschid, strig` Catty. O deschid, m`
auzi?
|ns` calul nu mai auzea [i nu mai vedea nimic; se \ncord` din
toat` fiin]a lui [i se \n`l]` \ntr-un salt acrobatic, unul din acele
salturi despre care Catty [tia c` nu sfr[esc bine. Zburar` \mpreun`
peste poart`, dar, ca [i mai \nainte, ea r`mase tot \n [a. Russet
\ncetini [i o lu` la trap spre locul unde [tia c` era tava lui cu
mncare. La [coal` se aflau doi \ngrijitori care r`m`seser` cu gurile
c`scate, de parc` nu mai v`zuser` a[a ceva \n via]a lor.
Unde naiba l-a]i g`sit? \ntreb` unul. L-am dat de-aici.
{i cum de l-a]i \nc`lecat? E unul n`r`va[.
E de la Centrul Univers. Nou` ni l-a]i donat.
A[a e, zise domnul MacWither, directorul [colii. Chiar m`
\ntrebam de ce Billy Boy \nc` e aici, iar Red Fury a disp`rut.
Red Fury? murmur` Catty.
Adic` el. E cel mai s`lbatic cal pe care l-am avut.
Nu e cel mai blnd?
Cine? Fury? V` sim]i]i bine, domni[oar`?
Domni[oara nu se sim]ea tocmai bine. Desc`lec`. Apoi se l`s` la
p`mnt.
88 JILL BAKER
|n clipa \n care se trezi, se afla pe un pat de spital, cu David
Jasper al`turi.
Deci, de-aia aveai dureri \ntr-un anumit loc.
|nv`]am s` c`l`resc.
Pe un cal n`r`va[?
Nu [tiam
Catty \[i dorea cu disperare ca scena prin care trebuia s` treac`
s` nu se \ntmple, dar degeaba.
|mi vine r`u.
Cu mult profesionalism, el \i ]inu capul, lini[tind-o. Apoi, o mai
]inu un timp \n acela[i loc, f`r` a o muta \ntr-un spa]iu mai r`coros,
a[teptnd s`-i mai treac` ame]eala. Dup` care o puse pe un alt pat,
iar Catty afl` cu surprindere c` el locuia al`turi. La un moment dat,
David ie[i [i se \ntoarse cu un prosop [i cu ap` cald`. Deosebit de
atent, \i cur`]` fa]a [i minile. Umezi o crp` \n ap` rece [i i-o a[ez`
pe frunte, [i-i spuse s` \nchid` ochii [i s` r`mn` a[a cteva minute.
Dup` ceva timp, se \ntoarse cu o c`ma[` curat`, mult prea lung`
pentru ea, dar dac` o vra \n pantaloni
Nu, mul]umesc.
Cealalt` e oribil`. O s` ]i se fac` r`u din nou.
Ba nu.
Atunci, mi se face mie, [i, spre \ngrozirea ei, \ncepu s`-i
descheie nasturii.
E \n regul`adic` sunt binedeci
Adic`, nu vrei ca eu s` fac asta? Te rog, sor` Quentintrebuie
s-o facem.
Ea \ncerc` s` se ridice; cnd se dezechilibr`, el s`ri s-o sprijine,
dar Catty se feri. David zmbi pe \nfundate, dar nu se mi[c` din loc.
V` rog s` v` \ntoarce]i, zise ea.
El o ascult`. Spre marea ei insatisfac]ie, era sigur` c` el abia se
P~DUREA DE PORTOCALI 89
putea ab]ine s` nu rd`.
Gata.
Aduc ni[te cafea.
Nu se duse \n cabinet, unde avea aparatul de cafea pentru
pacien]ii care trebuia relaxa]i, ci se duse \n buc`t`ria proprie [i se
\napoie cu un lichid foarte tare. Dar [i foarte dulce. Catty [tia c` a[a
se servea \n cazul situa]iilor [ocante, a[a c` nu coment` nimic.
|nainte de a face vreo remarc`, \ncepu el dup` cteva
momente, vreau s`-]i spun c` ai f`cut un efort enorm pentru cineva
care [tie doar s` c`l`reasc` [i nimic mai mult.
|ntr-un fel sau altul, Catty era con[tient` c` trebuie s`-i spun`
adev`rul. De[i acum era mai \ncrez`toare \n sine dect cu o
s`pt`mn` \n urm`, el avea dreptul s` [tie starea de fapt, pentru a
se decide asupra viitorului lec]iilor de c`l`rie.
Nu [tiu.
Ce nu [tii? se mir` el.
S` c`l`resc.
Adic` nu [tiai s` c`l`re[ti, dar, de fapt, mi-ai spus c` [tii?
Da.
Deci, ai \ncercat s` \nve]i de una singur`?
Da.
Pe un cal ca Fury?
V-am spus c` nu [tiam.
Iar eu \]i spun altceva, sor`: dac` ar fi s` fac dup` cum m` taie
capul, locul acela despre care-mi povestea Ann Mary te-ar durea de
mii de ori mai tare. Numai o nebun` putea face a[a ceva! {tii ce
s-ar fi putut \ntmpla?
Dar nu s-a \ntmplat.
{i c`rui miracol s` atribuim acest lucru?
N-a fost niciun miracol. Am citit o carte despre "Cum s`
90 JILL BAKER
c`l`re[ti un cal". Am \mprumutat-o de la biblioteca mobil`. |n
primul capitol se spunea despre cum trebuie s` nu pui [a pe cal
pentru a stabili o rela]ie cu el.
{i ai reu[it?
Dar, dar cu anumite implica]ii.
Se pare c` nu ]i-au fost de-ajuns. {i?
{i att. Am exersat \n fiecare zi. Iar azi mi-am zis c` sunt destul
de experimentat` pentru a ie[i din ]arc. Dar Russet
Russet?
Furyavea alte planuri.
Te-ai temut?
Privirea lui se mai \mblnzise.
Nu att team`, ct ru[ine. Mi-am dat seama c` RussetFury
se \ntoarce acas`, [i deja v` vedeam \n u[a cabinetului, rznd de
mine.
N-am rs, r`spunse el serios.
|mi pare r`u pentru deranj.
Dup` fe]ele s`tenilor, se vede treaba c` le-a pl`cut
spectacolul, iar directorul [colii [i \ngrijitorii sunt ferici]i c`-l au pe
Fury \napoi. Am impresia c` e un exemplar foarte scump.
{i atunci, ce caut` aici?
A ajuns doar periodic. Aici trebuia s` ia o pauz` \nainte de
antrenamentele serioase. Are o genealogie impresionant` [i se pun
mari speran]e \n el.
O s` fie uncal de curse? zise ea \mpietrit`.
Da. |]i vine r`u din nou?
Nu.
Oricum, mie mi-e grea]`, pentru faptul c` n-ai venit s`-mi spui
c` nu [tii s` c`l`re[ti. Chiar a[a de mult m` dispre]uie[ti?
Ea neg` din cap.
P~DUREA DE PORTOCALI 91
Atunci? De ce?
Nu [tiu, reu[i ea s` [opteasc`.
El nu insist`, [i-i spuse c` o conduce acas`.
Merg singur`.
Pe cel`lalt cal? Cel care ar fi trebuit s` ajung`, de fapt, la voi?
Ea se gndi la propunere, dar sim]ea c` o vreme nu va mai fi \n
stare s` \ncalece alt cal.
Merg pe jos.
Pn` la ma[in`; de[i mai degrab` te-a[ duce \n bra]e.
Dar s`tenii
Au s` se distreze din nou. Emu Heights e un loc foarte
pitoresc, [i rareori au parte de astfel de distrac]ii.
{i tot am s` merg singur` pn` la ma[in`.
Cobor\, abia reu[ind s`-[i ascund` dezechilibrul.
Cnd urc`, ceva o \mpinse s` arunce o privire la [coala de
c`l`rie. Animalul binecunoscut ap`ru de cealalt` parte a grilajului;
probabil c`-[i va aminti de ea, cea care \i strnsese coama cu furie,
[i care se ag`]ase aprig de el \n primele zile.
Ulterior, s`tenii le povestir` lui David [i lui Catty c` animalul
nu-[i mai revenise din starea de apatie.
92 JILL BAKER
Capitolul 6
Fetele \nv`]ar` s` c`l`reasc` mult mai u[or dect \nv`]aser` s`
\noate. De parc` n-ar fi fost ca pe[tii \n ap`, ci mai degrab` n`scute
\n [a. Se entuziasmau la orice nou am`nunt, iar Catty fu nevoit` s`
amne mai multe zile de \not. Poate [i din cauza vremii, att de
instabile pe timp de prim`var`, mai ales la Emu Heights unde
vntul se \nte]ea din cauza masivelor de pe marele lan] muntos din
apropiere. Piscina c`p`ta o culoare metalic`, iar Catty nu-[i putea
\nvinov`]i elevele c` preferau blana moale a unui animal.
Spre \ncntarea ei, caii se dovedir` cooperan]i. Animalele
acestea nu cunoscuser` o alt` via]` dect cea \n preajma oamenilor
[i a drumurilor de ]ar`. Persoanele mici de \n`l]ime li se potriveau
de minune [i puteau s` duc` zeci de kilograme de \n spinare doar
de dragul st`pnilor.
Catty, al`turi de Tony, i se plnse:
{i mi l-ai recomandat pe Red Fury!
Eu m-am rugat mult timp de el, [i credeam c` n-o s` ajung
s`-l strnesc niciodat`, rse el. Dar ce te plngi? Sunt sigur c` ]i-a
dat o lec]ie.
Da, dar dup` ce l-am c`l`rit pe Russet nu m` mai pot obi[nui
ce ceilal]i.
|n curnd, se dovedi c` [i animalul sim]ea la fel. |ntr-o zi,
domnul Chester trimise dup` Catty. Aceasta \l g`si pe directorul
[colii de c`l`rie \n biroul [efului ei. Venise cu o propunere. Red
Fury \ncepuse s` le fac` probleme. |l acceptaser` din partea unui
client bogat pentru a-l obi[nui cu un ritm mai lent de antrenament.
|ns` nu reu[iser` cu el mare lucru, pentru c` animalul nu mai
accepta pe nimeni \n [a.
{i nu vrem s` ne pierdem clientul, domni[oar`
Eu n-am avut probleme cu el.
De aceea am venit.
{i-i propuse s`-l foloseasc` din cnd \n cnd, contra unei sume
de bani. Catty ar fi acceptat cu bucurie, dar domnul Chester
interveni repede, spunnd c` atta timp ct femeia exersa \n incinta
Centrului, nu trebuia s` pl`teasc`. Afacerea avea s` fie un fel de
dona]ie Centrului.
S-a f`cut, accept` directorul.
Toat` lumea era mul]umit`, mai ales Catty, care dobndea astfel
o pozi]ie asem`n`toare cu cea a doamnei Frances, care-i crease
nepl`ceri \n urma scenei cu slipul. Fericit` [i c` re\nnodase
prietenia cu Russet, \l \ncerc` chiar a doua zi; murgul \i asculta
comenzile; reu[i s` ating` acea rela]ie profund` despre care vorbea
cartea, o rela]ie \ntre cal [i c`l`re].
|l duse pn` la poalele dealului, unde cre[teau p`durici
r`coroase; copacii erau plini de mu[chi verde. Din loc \n loc,
oamenii t`iaser` arborii, f`cnd spa]iu unor f[ii de p`mnt
destinate viitoarelor culturi de dovleci [i fasole. Se vedeau [i
urmele cenu[ii de la focurile pe care localnicii le f`ceau pentru a
cur`]a p`durea de usc`ciuni [i de gunoaie.
|ntr-un astfel de loc \l \ntlni pe David Jasper \ntr-o diminea]`.
94 JILL BAKER
Ma[ina lui fusese \mpro[cat` cu noroi de un buldozer ce trecuse
prin apropiere [i se \mpotmolise.
Slav` Cerului! zise el. M` \ntrebam cum o s` pot ie[i de-aici.
Ea \l privi, nedumerit`. C`rarea abia se deslu[ea, incert, [i nu
g`sea motivul pentru care el se afla acolo.
Aveam pu]in timp liber [i mi-am zis s` v`d ce mai face lumea
pe-aici. E unul din locurile mele preferate.
Ar fi trebuit s` veni]i pe jos.
O s` [tiu, de-acum \nainte. Dac` nu veneai tu
Tot va trebui s-o lua]i pe jos.
Trebuie s` ajung la o consulta]ie, [i se uit` la ceas.
A[ vrea s` v` ajut, \i r`spunse ea rece la urma urmei, el
\ntotdeauna se ar`tase la fel fa]` de ea. Dar nu cred c` Russet v-ar
l`sa s`-l \nc`leca]i, chiar dac`
A, da, am auzit despre rela]ia cu c`l`re]ul
Chiar dac` sunt [i eu, \l ignor` ea.
{i nici tu n-ai fi de acord. Sor` Quentin, e o problem` de
aranjare a locurilor. Adic`, am fi foarte apropia]i.
{i prea grei pentru Russet. |mi pare r`u, doctore. S` anun] c`
o s` ajunge]i \n curnd?
Nu, dar ai putea s` apuci de frnghia asta [i s` m` tragi afar`.
S`-l pun pe Russet s` trag` o ma[in`?
Nu e grea, [i deja am scos-o pe jum`tate. Eu voi \mpinge din
spate, deci nu trebuie s` te \ngrijorezi.
Ba da.
Poate, pentru cal. Am auzit [i asta. Deci, tot ]i-a mai r`mas ceva
afec]iune, sor`.
Dac` sunte]i sigur c` nu-i d`uneaz` zise ea \n]epat`.
Ia frnghia [i cnd strig, s` trag`.
Ea ascult`, f`r` prea mare entuziasm. Cu toate acestea, tractarea
P~DUREA DE PORTOCALI 95
nu decurse exact a[a cum promisese el; ma[ina scr[ni pu]in, dup`
care ie[i din noroi.
Mul]umesc.
Mul]umi]i-i lui Russet.
Mul]umesc, Russet, se conform` el, ezitnd.
Dar David nu p`rea gr`bit. Ea a[tept` urm`toarea remarc`; era
con[tient` c`, de[i acceptase ca ea s` c`l`reasc`, domnul Chester
nu f`cea parte din conducere.
|]i place ]ara? o \ntreb` el pe nea[teptate [i cu mult calm.
Ea \[i arunc` ochii spre valea de un verde crud, spre prurile
limpezi, cu excep]ia locurilor \n care cursul lor fusese \ntrerupt de
drumuri, spre versan]ii petici]i \n diverse culori, cu vegeta]ia lor
variat`, spre cerul albastru, [i-i r`spunse:
Bine\n]eles!
{i mie.
{i totu[i pleca]i?
El o privi uimit.
"Nu po]i ]ine b`rba]i ca David Jasper \ntr-un loc ca acesta", \l
cit` ea pe Bevan Bruce.
Cui \i datorez pl`cerea?
N-a[ fi putut-o spune chiar eu?
Nu.
Ave]i dreptate. Domnul Bruce a spus-o.
V` vede]i des? zise el cu mna pe cheia de contact.
De ce? E interzis?
Te-am \ntrebat ceva.
Iritat`, Catty \l trase pe Russet de h`]uri pentru a se urni din loc,
dar o mn` le prinse prin fereastr`.
N-a[ face asta, observ` ea. Cred c` a]i auzit multe despre Red
Fury.
96 JILL BAKER
Da, am auzit multe despre rela]ia voastr`, dar nu cred \n
viitorul ei. |n schimb, [tiu de rela]ii dintre un b`rbat [i o femeie,
c`rora li se acord` o a doua [ans`, [i o privi curios.
Nu cred c` Russet are astfel de gnduri.
Dar tu?
Nu \n]eleg, doctore.
Amintiri se referea la acea zi \n care ea negase c` ar avea
iubit, dar recunoscuse existen]a unor amintiri; amintiri despre
ni[te copii.
Porni motorul [i d`du \n mar[arier f`r` a se uita \n spate.
Catty \l mn` pe Russet \napoi la grajduri, mergnd pe lng`
livezile Centrului. Se afla pe partea opus` celei pe care se plimba
de obicei. Pe aici cre[teau alte soiuri de copaci, arbori care
necesitau [i pu]in` aten]ie pe lng` lumin`, spa]iu deschis [i
\ngr`[`minte. Spre surprinderea ei, \l g`si pe Bevan lucrnd.
Sapi? \i strig`.
Nu, se opri el din lucru venind spre ea, meditam.
La ceva anume?
Poate. Nu m` \ntreba de ce, dar am senza]ia c` o s` dea
\nghe]ul.
Acum? Nu fi ridicol.
Din p`cate, vreau s` fiu precaut. |nc` e prim`var`, [i vremea
e foarte capricioas`. De ceva timp, studiez norul acela.
Ea se uit` \n direc]ia ar`tat`, dar nu observ` nimic alarmant.
{i de ce te temi?
M` rog, poate nu chiar de un \nghe], dar putem avea parte de
o c`dere brusc` de temperatur`, urmat` de c`lduri mari.
{i n-ar fi benefic?
Ar distruge toat` recolta, Catriona.
Nu se poate face nimic?
P~DUREA DE PORTOCALI 97
Ba da, s` oprim \nghe]ul sau ceea ce va urma. {i-apoi s`
\ncepem v`ruirea.
Aha, [i-i pui pe b`ie]i s` protejeze recolta?
Nu, nu i-a[ putea pune la a[a ceva.
Po]i s` apelezi la blocul Sky. Fetele vor fi \ncntate s-o fac`. Ai
destule pensule?
Catriona! strig` el, c`ci ea \ncepea s` se dep`rteze.
Cincisprezecedou`zecicte?
Ce femeie! rosti el ca pentru sine.
Dup` cum se a[teptase, fetele ardeau de ner`bdare s`
\ndeplineasc` acea munc`. Catty ceruse [i ob]inuse aprobarea
domnului Chester, [i chiar \i oferi cteva pensule mai vechi pentru
a le completa pe ale lui Bevan.
Ne-a tot aprovizionat cu citrice [i a stat atta timp
instruindu-i pe b`ie]i; nu e de mirare c` [i-a neglijat propria
cultur`.
De obicei se v`ruie[te?
Da, de mn`, iar el i-a \nv`]at pe copii. Dar la temperaturi
pl`cute ca cele de acum, nu se face.
{i mie mi se pare destul de cald.
El [tie mai bine. Sper doar c` se \n[al`.
Bevan le a[tepta cu ustensilele din dotare, pensule [i m`nu[i de
cauciuc. Catty r`mase undeva mai deoparte, urm`rind cum fetele
stropeau cu satisfac]ie trunchiul pomilor. Era ca [i cnd s-ar fi b`tut
cu noroi, doar c` acum ingredientele aveau culoarea alb`. |l \ntreb`
pe Bevan despre m`nu[i.
Pentru mini?
Nu neap`rat; mai degrab` pentru a-mi proteja eu pomii. Se
poate ca microbii lor s` ajung` pe fructe [i s` le contamineze.
Terminaser` o mare parte din copaci cnd, la un moment dat,
98 JILL BAKER
cerul se despic` \n dou`.
Norul acela e pus pe fapte mari, zise Bevan [i ar`t` spre o pat`
\ntunecat` pe cer.
Domnul Chester veni dup` fete cu autobuzul [colii. Catty le
instal` pe toate dar-\[i aduse aminte de ustensilele cu care venise [i
fugi \napoi la depozit. Nici nu deschise bine poarta c` auzi ma[ina
dep`rtndu-se. Ie[i, strignd dup` ei, dar \n zadar. Evident, nimeni
nu observase absen]a ei, [i n-o mai auzeau. Nu mai conta, Bevan o
putea foarte bine conduce \napoi.
Dar cnd \l c`ut` acas`, nu-l g`si, chiar [i manajera era plecat`.
Cnd s` plece, pe verand` asist` la un fenomen ce le r`spl`tea
eforturile din acea dup`-amiaz`. Cu toat` a[ezarea geografic` a
complexului [i a satului de la Emu Heights, acolo unde nu ninsese
niciodat`, iat` c` acum se pornise a fulgui. Catty r`mase privind
spectacolul, \ncntat`. Luminozitatea, sunetul moale al fulgilor,
fine]ea p`turii ce se a[ternea pe p`mnt. Acoperi[ul [opronului
deja se acoperise cu z`pad`, la fel [i vrfurile pomilor. Privi
aleile deja se vedeau ]ur]urii formndu-se pe ramuri. Realiz` c`
l`mii nu vor rezista. Observ` cteva zeci de dre de fum alb`strui
ridicndu-se printre straturi. Bevan [i doamna Mallard aprindeau
focuri la tulpina pomilor, pentru a le p`stra c`ldura. Catty le s`ri \n
ajutor, apucnd de foale [i strngndu-le, direc]ionnd c`ldura.
Am s`-]i mul]umesc o via]` \ntreag`, Catriona, \i zise el, obosit
de efort.
Timp de o or`, nu avur` deloc r`gaz. Alte rotocoale de fum se
\n`l]ar` din zonele \nvecinate; s`tenii se preocupau de proprii
copaci. Dac` zona ar fi fost obi[nuit` cu asemenea fenomene, cu
to]ii ar fi fost preg`ti]i. |ns` nici m`car pe la]ul muntos din
apropiere z`pada nu era un fenomen frecvent.
La fel de nea[teptat precum ap`ruser`, fulgii \ncetar` dintr-o
P~DUREA DE PORTOCALI 99
dat`. Aerul se mai \nc`lzi. Z`pada se topi. B`l]ile acoperite cu
pojghi]` se muiar`. De pe acoperi[ \ncepu s` curg` un firicel de
ap`, la fel [i ]ur]urii ce atrnau la strea[inile casei.
E gata, zise Bevan; [i-acum, \ncepem.
Ce anume?
O s` avem probleme, nu din cauza z`pezii, ci din cauza
greut`]ii acesteia. Sigur a rupt ramurile. Ai v`zut zilele trecute cum
se bandajeaz` un copac, nu?
Ea d`du din cap.
Asta va trebui s` facem acum.
El p`rea foarte hot`rt s` se bazeze pe ajutorul ei. De ce nu, la
urma urmei? gndi ea, mai ales c` f`cuse atta bine Centrului. Iar
dac` cei din conducere \i vor cere o explica]ii, le va spune c`-i
pl`cea de Bevan.
|ncepur` s` lucreze, cu mult spor. La un cap`t de alee, se \ntlni
cu Bevan. Doamna Mallard trebuia s` fie la un alt rnd, credea ea.
Apoi, la fel de natural ca soarele dup` o ploaie de var`, Bevan o lu`
\n bra]e [i o s`rut` brusc. Iar ea \i r`spunse. |nl`untrul ei sim]ea o
u[urare, pentru munca depus`. Cineva se apropiase de ei, cu
siguran]` doamna Mallard. Dar abia dup` cteva momente Catty
realiz` c` a treia persoan` nu era menjera, ci chiar David Jasper.
A[tepta, surznd, ca ei doi s` se opreasc`.
Totul e bine cnd se termin` cu bine, suger` el pe drumul de
\ntoarcere.
Vorbea despre copaci, dar Catty [tia c` face aluzie la altceva,
[i-l ura pentru acest lucru. |n definitiv, chiar dac` el era un membru
al conducerii n-avea dreptul s`-i spun` ce s` fac`, dac` nu avea
leg`tur` cu copiii. Iar ceea ce tocmai f`cuse nu afectase pe nimeni,
ba chiar desc`tu[ase fericirea a dou` persoane \n leg`tur` cu
munca \ndeplinit`.
100 JILL BAKER
Pu]ine pagube, continu` el, to]i s-au luat dup` tine.
Din fericire, culturile n-au ajuns \n stadiu critic, zise Bevan.
Ajunser` acas` la el, iar menajera, care o luase \nainte, \i a[tepta
cu cafea [i cu sandvi[uri. B`rba]ii continuar` s` discute despre
vreme [i despre momentul nea[teptat ce se ab`tuse asupra zonei.
Cnd Bevan se interes` cum primiser` ninsoarea la complex, David
\ncepu s` rd`, spunnd c` niciodat` copiii nu se distraser` mai
mult. Cu siguran]`, [i-au prelungit distrac]ia. Deja unii dintre ei se
aruncaser` \n piscin`.
Da? Nu-mi spune c` au vrut s` s`rb`toreasc` z`pada astfel.
Au crezut, poate, c` apa \nghe]ase, [i doreau s` patineze, sau
s` se dea pe ghea]`, cel pu]in. Nu, sor` Quentin, r`spunse el privirii
ei nelini[tite, n-a fost una din copilele tale. Erau prea preocupate
de absen]a surorii lor, care disp`ruse dintr-o dat`
M-am \ntors dup` ustensile [i cred c` nu [i-au dat seama.
Nu e nevoie de explica]ii. Sunt sigur c` Bevan a fost foarte
\ncntat.
Ba mai mult, Catriona [i fetele m-au ajutat s` v`ruiesc azi
dup`-amiaz`.
Mi-am dat seama dup` felul \n care fuseser` \mpro[ca]i
copacii. La \nceput, am crezut c` e din cauza z`pezii, rse el.
Domnul Chester ne-a dat voie, remarc` ea.
Ce bine
Doamna Mallard se interes` de soarta celor ce ajunseser` \n
bazin.
Nimic grav, dar unii s-au ales cu dureri. Iar cum complexul se
\ntinde pe un mic platou, [i z`pada s-a depus repede, cu to]ii au
\nceput s` se bat` cu bulg`ri, [i cred c` o mai duc a[a pn` r`mn
f`r`.
Ale mele? se gr`bi Catty, \ngrijorndu-se pentru felul cum
P~DUREA DE PORTOCALI 101
erau \mbr`cate.
Atunci cnd am plecat eu, nu. }i-am zis doar c` aveau alte
preocup`ri. E remarcabil ct de repede te-au acceptat \n sufle]elul
lormai ales cnd altcineva n-are asemenea idealuri, surse el
enigmatic. Ba chiar [i-au amnat urm`torul capitol din povestea cu
Bettina!
Bevan \i privea nedumerit.
E o carte, explic` ea neconcludent.
Din cauza momentului tensionat, Catty nu \n]elegea de ce
folosise David aluzia la o rela]ie de dragoste, cnd era vorba despre
o rela]ie cu o singur` persoan` implicat`? De ce remaca referitoare
la rela]ia ei cu calulapoi cu un b`rbat? Nici m`car nu fusese
vorba despre un b`rbat, ci despre Gaby [i Georgie, pe care Lilla i le
r`pise.
|i auzi din nou pe b`rba]i sporov`ind, dar nu-i mai putea
urm`ri. |n ciuda c`ldurii din camer` [i cafelei fierbin]i, se \nfrigur`.
Nu era acela[i sentiment de pustietate interioar` pe care-l mai
\ncercase \n lipsa copilelor, ci un fior \n adev`ratul sens al
cuvntului. Iar senza]ia se \n`spri. |ncepu s` tremure [i s`
scr[neasc` din din]i. O durea capul, picioarele \i atrnau ca de
plumb. "Atta timp ct nu se observ`, gndi ea disperat`, m` pot
duce la blocul Sky". Se scuz` vesel`, ridicnd-se cu un efort
supraomenesc, c`ci parc` era de gum`.
Urc` \n ma[in`, continund s` vorbeasc` animat cu Bevan [i cu
menajera. Se str`duia s` r`mn` a[a, pentru ca David s` nu-i arunce
\n fa]` toate cele ce le f`cuse, [i s` nu-[i dea seama de nenorocirea
ei.
Gata, zise el la un moment dat, te po]i l`sa pe sp`tar. {tiuc`
]i-e r`u, nu?
Nu
102 JILL BAKER
Ba da. Stai lini[tit`.
Recunosc`toare pentru c` totul se sfr[ise, \l ascult`. |nchise
ochii; drumul \ncepuse a urca spre Centru, iar glasurile copiilor,
cnd el parc` ma[ina, o trezir` la realitate.
Ceea ce v`zu \n fa]a ochilor era parc` desprins de pe o felicitare
de Cr`ciun. O imagine pe care poate c` n-avea s-o mai vad`
niciodat`. Pe platou se adunase atta z`pad`, de parc` locul ar fi
fost situat \ntr-o zon` muntoas`, nu \ntr-un climat moderat de la
baza dealurilor. Bulg`rii zburau \n stnga [i-n dreapta; oameni de
z`pad` peste tot. {i fetele ei se aflau printre n`zdr`vani, [i ar fi
trebuit s`-i mul]umeasc` doamnei Chester c` le \nfofolise bine [i c`
le l`sase s` se joace. De altfel, \ntr-o ]ar` c`lduroas` ca Australia,
nimeni n-ar fi trebuit privat de pl`cerea aceasta.
Ce nerecunosc`toare, pufni David Jasper, referindu-se la fete;
tipic feminin.
Cum adic`?
Acum se \ngrijoreaz`, acum se distreaz`. Cnd am plecat,
mai-mai s` le dea lacrimile dup` tine [i acum
Sunt ni[te copile, le ap`r` ea.
Care devin femei.
Da, p`cat. Altfel, cu siguran]` c` i-a]i fi transformat \n b`rba]i.
O lume masculin`, murmur` el. Nu ]i-ar pl`cea? Sau poateo
lume cu un singur b`rbat?
O, iar \ncepem?! [i d`du s` ias`, dar el se oferi s-o ajute s`
coboare, ridicnd-o \n bra]e. M` descurc.
Nu e[ti bine deloc. Te conduc [i te pun \n pat.
Nici gnd!
Atunci, m` asigur c` a[a ai s` faci, dup` care am s`-]i dau s`
bei ceva. Ave]i l`mi?
|n frigider. Dar
P~DUREA DE PORTOCALI 103
Mai bine dect s` vin s`-]i fac injec]ii mine. E[ti sigur` c` te
po]i urca singur` \n pat?
Normal, se gr`bi ea.
Altfel[i zmbi, a[ fi chemat-o pe doamna Chester.
|mbujorat` din cauza dialogului cu el, dar [i din cauza febrei,
Catty se dezbr`c` [i intr` sub plapum`. Era foarte obosit`, prea
obosit` chiar [i pentru a se preocupa de starea fetelor. Doctorul
reveni cu b`utura fierbinte [i o mai lini[ti.
Nu-]i face griji pentru micu]e. M` ocup eu de ele.
Spune]i-le s` se duc` la baie, ad`ug` ea. Cred c` mi-a]i pus [i
altceva \n b`utur`.
|l auzi rznd, parc` de undeva de departeiar dup` un timp,
auzi pa[i [i veselie care se curm` dintr-o dat`, apoi robinetele de la
baie, sunetul papucilor. Dup` care se f`cu lini[te [i se stinser`
luminile.
La patul ei nu ardea nicio lamp`, dar \i sim]i prezen]a, pe
jum`tate con[tient`.
Noapte bun`, sor`.
Diminea]`, se trezi [i mai r`u. Cu gura uscat`, cu ochii umfla]i,
nici nu le putea ajuta pe fete. Astfel \nct acestea trebuir` s`-[i
poarte singure de grij`. Nu-i p`sa de nimic.
Gluma se \ngro[ase prea mult, cei din conducere nu vor tolera
ca o asistent` s` se \mboln`veasc` \ntr-o perioad` a[a de scurt` de
timp. Dar nu avu r`gaz prea mare pentru a medita asupra faptului,
c`ci \nchise ochii. O luau ame]elile.
Vag, sim]i atingerile unor mini, dar nu [tia ale cui. Dar mai
trziu, \[i d`du seama c` acelea[i mini puternice o ridic` [i o pun
\ntr-un alt pat.
|ntr-un pat de spital. |l recunoscu imediat ce deschise ochii.
Slav` Domnului! zise o voce. Credeam c` ai nevoie de vreun
104 JILL BAKER
antibiotic care n-a fost \nc` descoperit.
David Jasper se afla al`turi de ea.
Se pare c` ]i-ai f`cut un obicei din asta, remarc` el.
Da. |mi pare r`u.
Presupun c` a fost ceva inevitabil; iar aprovizionarea cu
portocale este foarte important`, la urma urmei.
Am
Ai avut pneumonie \n urma ajutorului pe care l-ai dat la Sunny
Wonder.
Scuze.
Se uit` \mprejur. De[i ar`ta ca un salon de spital, locul avea ceva
diferit.
E salonul de internare, explic` el. E[ti tot la complex. Ceea
ce-ar trebui s`-]i gr`beasc` \ns`n`to[irea. Dac` cei din conducere ar
fi vrut s` te concedieze, te-ar fi trimis la un alt spital.
{i de ce nu m-au trimis?
}i-am spus c` nu e[ti dat` afar`.
Serios
Serios, nu erai preg`tit` pentru c`l`toria pe care ai f`cut-o. {i
la fel de serios, avem o asistent` extraordinar`.
Cum adic`?
El ar`t` spre u[`, iar Anne cea mare intr`. Purta [or]ul [i boneta
pe care Catty i le f`cuse pentru servire, dar cu un aer diferit.
Sora Anne.
Anne l`s` tava cu suc pe o m`su]`, dup` care \ncerc` ct mai
profesional s` ia temperatura pacientei.
Doctorul David m-a \nv`]at, spuse, \n caz c` ar fi vrut s`-i
\ndep`rteze mna.
Dup` o scurt` pauz`, continu`:
Cred c` e normal`, doctore.
P~DUREA DE PORTOCALI 105
A[a e.
Nu verifica]i?
Nu, m` \ncred \n tine.
Iar fata, fericit`, zbur` s` vad` de ceilal]i pacien]i.
Da, r`spunse el \ntreb`rii din priviri a lui Catty. Mai avem [i
pe cei care s-au aruncat \n ap` atunci. Cred c` b`ie]ii n-au s` mai
\ncerce niciodat` s` patineze, nici m`car pe ghea]` adev`rat`, rse
el. E ca o pedeaps`.
Nu v`d unde e pedeapsa.
|n faptul c` trebuie s`-i spun` sor` Annei.
Apoi o inform` pe Catty c` va mai r`mne cteva zile \n spital.
|n vale a fost epidemie de meningit`.
Dar m` simt bine.
{i totu[i, pneumonia merge mn`-n mn` cu cealalt`. |n plus,
nu-mi permit s` renun] la Anne a[a de curnd.
B`ie]ii
Ar putea s` plece. I-am re]inut numai ca s` le dau o lec]ie.
Cnd pot s`
Te gr`be[ti? Totul se desf`[oar` la fel [i \n absen]a ta.
De-asta m` tem.
}i-am zis c` nu e[ti concediat`, [i se ridic` de pe pat. Stai aici
pn` miercuri, pentru c` fetele planific` s` vin` \n vizit`
de-adev`ratelea. Adic` flori, cadouri [i toate cele ; [i pn` ce se
adun` toate
Dragele de ele!
Poftim? Am auzit bine asistenta rece [i calculat` [i-a permis
s` le \ndr`geasc`?
N-o s` uita]i niciodat`, nu?
Dar tu?
Doctore, intr` Anne, cred c` Trevor are pu]in` febr`, s` veni]i
106 JILL BAKER
pu]in, v` rog.
Pn` miercuri, [i o urm` pe fat`.
Camera era destul de pl`cut`. De pe fereastr` se vedea satul, iar
\n spatele acestuia, cursul apei. Glasurile copiilor ajugeau pn` la
ea ca ni[te note muzicale; poate c` vocile de copii \ntotdeauna
p`reau muzicale cnd le auzeai de aproape, gndi Catty. Anne era
o asistent` bun`; o auzea cum \i mustr` pe b`ie]ii din salonul
al`turat, r`bd`toare, discret` dar ferm`, urmnd regulile de aur ale
acestei meserii.
Mai trziu, cnd fata veni al`turi de ea, Catty o l`ud`, iar copila
nu-[i mai \nc`pea \n piele de fericire.
Sor`, s` [ti]i c` asta e tot ce-mi doresc. Darn-o s` m` lase.
Mama ta?
Da.
Dar ct timp e[ti aici
N-am s` mai fiu. Am s` plec. Luna viitoare fac cincisprezece
ani.
Dar nu trebuie s` pleci.
Domnul Chester \i explicase c` un copil mai putea r`mne \n
cazul \n care i se g`sea de lucru.
O s` vrea s` m` pun` la treab`, zise Anne disperat`.
|ntotdeauna a fost a[a.
Nu cred.
Ba da. A[a e mama.
Catty \ncerc` s`-i distrag` aten]ia, discutnd despre problemele
meseriei de asistent`, iar Anne se l`s` antrenat`. |ntr-adev`r, fata
era f`cut` pentru aceast` munc`.
Cnd sosir` vizitatorii, doctorul \i pofti \n`untru \n lini[te, cte
patru o dat`, nu mai mult de cinci minute. |i aduseser` flori, care
n-aveau s` reziste mai mult de o zi.
P~DUREA DE PORTOCALI 107
Mama a venit s` m` ia din spital, zise Deborah.
Mama cre[te singur` copiii, remarc` Marion.
Replicile o determinar` pe Catty s`-[i planifice ni[te discu]ii
separate cu fetele cnd va ie[i din spital. O c`ut` din ochi pe Anne,
dar aceasta juca rolul asistentei care trebuia s` le dea afar` peste
cteva minute.
O vizit` [i Bevan, care era preocupat c` se \mboln`vise din cauza
lui. Se mai lini[ti auzind-o c`-i place locul. |l primi [i pe domnul
Chester.
La scurt timp dup` aceea, doctorul o l`s` s` se \ntoarc` la lucru.
Catty era fericit` c` poate pleca, dar Anne se dezbr`c` nervoas` de
uniform`.
Trebuie s` te \ntorci la [coal` ca s`-]i po]i lua examenele, zise
Catty. Toate asistentele fac la fel.
Dar eu n-am s` fiu niciodat` asistent`. N-o s` m` lase.
Po]i s` faci o [coal` cnd cre[ti. {tiu c` mai e timp, dar
N-o s` fiu niciodat` iar Catty avea s`-[i aminteasc` aceste
vorbe mai trziu.
108 JILL BAKER
Capitolul 7
Era o bucurie pentru Catty s` se \ntoarc` la fetele ei. |n plus,
doctorul Jasper nu-i monitoriza fiecare mi[care, altfel, cu siguran]`
ar fi f`cut din nou o remac` referitoare la afec]iunea ei pentru
copile. Dar cu fetele \n jurul ei, n-avea nicio sc`pare.
|ntr-adev`r, asculta din nou remarcele nevinovate ale Annei de
numai cinci ani, din nou urm`rea schimb`rile bru[te de atitudine
ale lui Deborah, speran]ele lui Marion [i a[a mai departe. Se
confrunta din nou cu dragostea pe care ele i-o ofereauiar ea le
r`spundea cu aceea[i afec]iune, de[i se str`duise din r`sputeri s` se
ab]in`.
Asta era via]a s` dai [i s` prime[ti dragoste. Autocontrolul pe
care [i-l impusese nu d`duse rezultate. Cu poza \n mn`, \[i cerea
iertare de la cele dou` fete pe care le iubise att de mult.
Cine sunt? \ntreb` Ann Mary, geloas`. Nu-mi plac.
}i-ar pl`cea de ele, draga mea; la fel cum [i lor le-ar pl`cea de
tine.
Cnd vin?
Nu vin.
|nseamn` c` au mame [i t`tici, deduse fata.
Da
Oare? Sau erau doar ni[te copile cumin]i dintr-o [coal`? Puse
portofelul deoparte.
Ce s-a mai \ntmplat?
Suntem la capitolul zece, anun]` Adrienne, [i e a[a de
interesant.
|n povestea cu Bettina.
{i o s` afl`m urmarea ast`zi.
Deci, David trebuia s` apar`.
Altceva?
Au fost cteva vizite.
Cineva anume?
M`tu[a lui Mardi a adus o pr`jitur` mare. Mardi o s` plece
curnd.
P`rin]ii fetei fuseser` r`ni]i \ntr-un accident de ma[in`, iar acum
\[i reveniser` o veste \mbucur`toare pentru Catty.
A venit [i mama Annei?
Fata era \n dormitor, aranjnd paturile. Dac` \ntr-adev`r venise,
cu siguran]` nu trecuse pe la infirmerie, pe la fata ei, o dovad` clar`
a nemul]umirii fa]` de munca pe care o \ndeplinea copila.
Nu, n-a venit. Dar dac` venea, zise Ann Mary, \i spuneam c`
Anne a murit.
Ann Mary!
N-o iube[te.
Ajunge. Vreau s` discut ceva cu voi.
|n timpul convalescen]ei, se hot`rse a l`muri problema pe care
o tot amintea Deborah, despre copiii pe care-i cre[tea mama ei \n
spital. Fetele se dovedir` foarte atente. Toate c`p[oarele st`teau
a]intite spre ea, [i-i amintea lui Catty de vremurile \n care mama ei
obi[nuia a-i vorbi astfel. Le vorbea din tot sufletul, jucnd rolul pe
110 JILL BAKER
care l-ar fi jucat o mam`. {i-atunci, recunoscu faptul c` se implicase
sentimental.
Nu-[i d`du seama c` David le asculta pn` cnd nu-i auzi
chicotitul \ntr-un col] al camerei. Belinda, mai receptiv` ca celelalte
[i care avea nevoie de fapte concrete, nu de pove[tile lui Catty, se
trezi spunnd :
|n familia mea sunt doi. S`raca mama, a trecut prin asta de
dou` ori!
Nu era chiar efectul scontat de Catty, dar deocamdat` era
de-ajuns. Iar fetele erau distrase de rsul lui David, care ascultase
toat` povestea despre detaliile vie]ii.
|ns` el nu coment` ca alt`dat`, iar Catty ie[i pentru o plimbare,
\n timp ce Bettina \[i continua c`l`toria spa]ial`.
Vremea \[i revenise la temperaturile normale pentru acea
perioad`. Cum fetele \[i perfec]ionaser` tehnica de \not, aveau
acum voie s` \noate oricnd, fiind considerate destul de
experimentate pentru a da o replic` ori de cte ori erau atacate.
Catty nu [tia ce p`rere are doamna Frances despre acest lucru, dar
sala de gimnastic` a b`ie]ilor deja se construise, [i nu mai putea fi
demolat`. Iar Dorothea, cu slipul ei, nu mai frecventa piscina, ci
s`lile spitalului, pentru c` \ncepuse o carte roman]ioas` care se
petrecea \ntr-un spital, iar acum se proiecta \n tot felul de ipostaze
lacrimogene. {i Anne \[i tr`ia visul mai departe, dar unul cu totul
diferit.
Vara trecea \ntr-un mod pl`cut, f`r` evenimente majore. B`ie]ii
se obi[nuiser` cu compania fetelor, att la mese, ct [i la piscin` sau
la lec]iile de c`l`rie. Catty tr`ia cu sentimentul c` asta \[i dorise [i
fondatorul o convie]uire \ntre cele dou` sexe.
Bettina \[i continua aventurile \ntr-o nou` serie, iar Catty profita
de pove[tile doctorului pentru a-[i face plimbarea de sear` [i
P~DUREA DE PORTOCALI 111
pentru a se bucura de aerul proasp`t al veri. |ntr-o sear`, se dep`rt`
mai mult ca de obicei. |i pomenise lui Bevan despre plimb`rile ei
la marginea p`durii, dar nu [tia de ce.
Miroase a portocale, zmbi el.
Ca-ntotdeauna, zise ea, ceea ce era adev`rat.
Da, dar e nevoie de o briz` destul de puternic` pentru a
r`spndi mirosul. Iar \n seara asta bate vntul. Inspir` adnc,
Catriona.
Oare e ceva pe lume mai frumos ca florile de portocal?
El se preg`tea s`-i r`spund`, dar ea o lu` \nainte:
Ce cau]i aici, Bevan? Sper c` nu tai crengile tocmai acum?
Mi-am uitat ustensilele \n livad` azi dup`-mas`, [i-[i puse
mna sub cotul ei pentru a o ajuta s` treac` un pru.
Cum merg copacii? \ntreb` ea ca s` fac` atmosfer`.
Nu voia s` fie v`zut` \n compania lui Bevan. |[i aminti de
privirea ironic` [i de zmbetul lui Jasper.
Foarte bine, mul]umit` unui \nger p`zitor. Catriona, am
|nseamn` c` n-ai de ce s`-]i mai faci griji, interveni ea repede.
Ca orice om cu dragoste pentru culturile lui, aten]ia lui Bevan
fu distras` spre problemele p`mntului. El \i povesti despre
amenin]`rile pe care le a[teptau din partea posibilelor inunda]ii, \n
luna aprilie, [i discu]ia se derul` un timp pe acest subiect.
O s` vezi \n aprilie, Catriona.
Dac` mai sunt aici.
Ea rostise acele cuvinte \ntr-o doar`, iar palmele lui pe umerii ei
o luar` pe nepreg`tite.
Dac` nu mai e[ti aici, portocalii n-au s` mai dea rod.
Ah, ce romantic e[ti, Bevan.
Ceea ce unei doamne \i place mai mult dect o poveste SF.
Bun` seara, Bruce, zise David. Sor`Te-am c`utat. Copilele au
112 JILL BAKER
r`mas singure. A[a c`, noapte bun`, [i doctorul dip`ru la fel de
brusc precum ap`ruse, iar \n momentul urm`tor se auzi motorul
ma[inii lui.
Cam nea[teptat, coment` Bevan.
N-ar fi trebuit s` vin pn` aici. Trebuie s` m` \ntorc.
Noapte bun`, floare de portocal, [opti gr`dinarul.
Catty [tia c` el nu se clinti din loc nici dup` plecarea ei. Era
dr`gu] [i amabil. Nu-i g`sea niciun cusur, deci de ce mintea \i zbura
\ncontinuu la alt zmbet [i la al]i ochi?" Pentru c` el face parte din
meseria mea" \[i r`spunse \n timp ce se gr`bea spre blocul Sky.
|n zilele ce-au urmat, a constatat cu stupoare c` trebuia s` dea
socoteal` [i altor persoane.
Domnul Chester veni la ea la un moment dat pentru a o informa
cu privire la urm`toarea \ntlnire a membrilor conducerii.
De obicei se ]in aici, [i sunt un prilej prielnic afacerilor. Avem
un nou membru, Snedley, care a luat parte [i la alte astfel de
\ntruniripe domeniul economic[i care insist` s` aduc` \n
discu]ie probleme referitoare la opere de caritate \n scop
comercial.
Cred c` \n]eleg. Adic` un fel de inspec]ii neanun]ate.
Putem zice [i-a[a. Atta timp ct nu apare pe nepus` mas`
de[i e responsabil pentru mai multe inspec]ii precum cea de acum,
cnd ne las` doar o or` de preg`tire.
{i ct de curnd se va ]ine \ntrunirea?
Destul de curnd[i majoritatea participan]ilor mai trec cu
vederea, dar acest domn Snedley
E agreat de restul?
Nu.
Atunci, de ce e p`strat \n conducere?
De ce crezi c`-i ]inem isonul doamnei Frances? r`spunse el.
P~DUREA DE PORTOCALI 113
De[i, atitudinea asta nu ne duce nic`ieriDoamna Chester se
ocup` de buc`t`rie; am s`-i dau lui Fitz un ordin pentru gr`din`.
Poate c` vrei s` te \ngrije[ti tu pu]in de blocul Sky. s`-i dai o not`
de normalitate.
Cum s` nu, se gr`bi Catty \ndreptndu-se spre dormitoare.
De[i femeile de la cur`]enie \[i f`ceau bine treaba, Catty mai
cur`]` o dat` praful. Umplu vazele cu florile oferite de gr`dinar,
aranj` juc`riile \n cutii [i p`pu[ile pe paturi. A[ez` cuverturi curate,
mai groase din cauza nop]ilor reci. Dup` care mai \ndrept` cte un
covora[, perdelele, jaluzelele
Apoi, se auzir` pa[i.
Unsprezece persoane, conduse de domnul Chester. Cei mai
mul]i p`reau de treab`. Catty se \nv`]ase din copil`rie cum s`-i
trieze dup` felul \n care se uitau \n jur, dup` cum le mngiau pe
copile sau le ofereau dulciuri, dup` cum le \mp`r]eau gesturi de
tandre]e. Dar, bine\n]eles c` atunci privea totul cu ochii unui copil
de zece ani; acum, ca asistent`, avea s`-i priveasc` altfel. Nu i se
p`ru greu, iar imaginea unor oameni \ng`duitori [i dr`gu]i \i
revenise \n mintecu excep]ia unui singur membru. Restul, se
ar`tar` doritori a-i mul]umi pe ceilal]i aici, \l includea [i pe David
Jasper, care, chiar dac` nu era un model de \ng`duin]`, m`car [tia
la ce s` se a[tepte, [i mai \nchidea ochii.
|i pofti \n`untru, iar domnul Chester f`cu prezent`rile. Erau un
colonel, doi mini[tri, c]iva doctori nu \n medicin` David.
Domnul Snedley f`cea parte dintre mini[tri. Ea r`mase deoparte,
a[teptnd ca ei s`-[i exprime punctele de vedere sau dolean]ele.
Redevenea Catriona cea de zece ani, care a[tepta s` vad` din ce
buzunar va ie[i bomboana sau care mn` o va mngia. |n special
\i pl`cuse un anumit membru, care-i d`dea fiori. Doctorul
Davidoare cum l-ar fi v`zut la zece ani?
114 JILL BAKER
Chiar sunte]i sora vreuneia dintre ele sau e doar o titulatur` ?
se interes` domnul Snedley.
Asta mi-e meseria, domnule.
Aha, [i cercet` florile. Nu sunt proaspete, nu ?
Au fost culese asear`.
{i c`r]ile astea
Cele mai multe fete sunt cititoare \nr`ite, domnule.
Dar nu la ora la care ar trebui s` fie \n pat, sper. Apropo,
Morrison
Se adresa colonelului Morrison.
Ai v`zut factura la lumin`? A sc`pat de sub control, coment`
el \n timp ce continua s` se uite la c`r]i.
Stingem luminile la
Ce caut` juc`riile astea pe pat?
Suntde decor, se blbi Catty. Dorm cu ele [i
Sunt prea multe. Mai multe dect a avut toat` familia mea,
sunt sigur de asta.
{i Catty era de aceea[i p`rere. |l ghicise pe domnul Snedley din
prima de[i bogat, \l caracteriza acea tr`s`tur` specific`
bog`ta[ilor: zgrcenia. Chiar dac` timpul pe care-l petrecea la
complex nu-l afecta personal, ca membru al conducerii se l`sa
influen]at de meseria lui [i sim]ea lipsa fiec`rui ban cheltuit.
De ce s` nu le aib`? se trezi ea cu voce tare. De ce s` aib` mai
pu]ine? Cu excep]ia lui Mardi, care mai prime[te de la p`rin]i,
restul sunt fie abandonate aici, fie neglijate, fie nedorite de p`rin]i.
Dar n-au s` devin` niciodat` ni[te delincvente, c`ci am stat s` le
analizez; n-ave]i de ce s` le \nvinui]i, nu le pute]i g`si cusururi sau
semne de rea purtare; deci, de ce s` nu fie r`sf`]ate?...Domnule.
Nu rostise aceste cuvinte din impertinen]`, dar era con[tient` c`
ultimul cuvnt ad`ugase o not` de sfidare.
P~DUREA DE PORTOCALI 115
Sor` Quentin, se \ntoarse el \nnegurat spre ea, \ntre]inerea
unui copil cost` destul de mult. {tiu ce \nseamn` asta. Am o
familie.
Precum [i mijloacele de a le oferi totul, \ndr`znesc s` spun;
nu s` le priva]i de anumite lucruri.
Mi-am educat familia s` se a[tepte la ct mai pu]in. {i m`
mndresc cu rezultatele la care am ajuns.
Ce fel de rezultate? zise ea, din nou f`r` a se gndi.
|n primul rnd, n-am copii r`sf`]a]i. Referitor la aceast`
chestiune, trebuie s` recunosc c` \n sec]iunea b`ie]ilor n-am fost
prea mul]umit; va trebui s` reducem costurile. S` fac exact a[a cum
am f`cut cu familia mea; [i v` aten]ionez c` eu eram \ntr-o cu totul
alt` pozi]ie.
Da, [tim c` ave]i de unde, zise ea.
Recunosc, continu` el, ignorndu-i remarca. Cnd am \nceput
s` strngem cureaua, n-am avut profit \ntr-un timp foarte scurt.
Profit! strig` ea. Domnule, acesta este profitul dumneavoastr`
copiii.
Iar aceasta, r`spunse el, ro[u la fa]`, este ultima discu]ie cu
privire la operele mele de caritate.
Noi nu-i spunem oper` de caritate, interveni domnul Chester
vesel.
Dar cum? Nes`buin]`?
Nu, se auzi glasul lui David. Nu e din cauza c`r]ilor. Dac`
n-au reprezentat o problem` \n zilele fondatorului, nu v`d de ce ar
fi o problem` acum, cu un num`r de patru ori mai mare de copii.
N-ar fi trebuit s` accept`m at]ia, zise Snedley. Da]i-mi un
motiv pentru care sunt a[a de mul]i.
Pentru c`au fost acolo. Doisprezece au crescut, apoi \nc`
doisprezece [i tot a[a. Iar num`rul lor are s` creasc` \n continuare.
116 JILL BAKER
Singura metod` de a scoate "profit", a[a cum \i spune]i
dumneavoastr`, este s` t`ia]i din cele necesare saloanelor, ca s`
limit`m [i cererea.
Nu e vorba doar de mine, Jasper, ci de restul. C]iva dintre cei
de-aici suntem oameni de afaceri. {tii foarte bine c` putem avea
pierderi. Carter ? strig` el, dar nu-i r`spunse nimeni. M` rog, de[i
m` la[i pe mine s` duc greul, recuno[ti c` nu po]i s` te descurci
f`r` ceea ce donez eu?
Nu e chiar a[a, Snedley, se auzi o voce, probabil al lui Carter.
Nu ]i-e chiar totuna dac` ai sau nu vnz`ri la Complexul Univers,
cum de altfel, nici nou` nu ne este.
Adic`, au nevoie de anumite lucruri. P`i [i voi le da]i.
A[a e.
Mai ieftin dect ceilal]i.
{i totu[i, scoatem profit, te asigur.
E absurd! Adic` eu critic [i eu pic de fraier!
Domnule Snedley, interveni David, ei nu sunt oameni de
afaceri
Atunci, s` le spune]i acela[i lucru cnd eu m` voi retrage,
izbucni el.
{i livr`rile la complex? \ntreb` David. Legumele, nu?
S` vede]i voi cum v` descurca]i!
Asta ar \nsemna c` fiecare dintre noi va trebui s` pluseze, zise
colonelul. Ceea ce n-ar \nsemna prea mult, dac` \mp`r]im \n mod
egal, [i-am putea foarte bine func]iona f`r` dumneavoastr`,
domnule Snedley. Domnilor ? [i se uit` \n jur.
Fiecare \l aprob` din cap.
Tu.Tu scr[ni Snedley. {i mai ales tu! ar`t` spre Catty,
care se d`du un pas \napoi.
Din \ntmplare, nimeri \n bra]ele celui ce se afla \n spatele ei,
P~DUREA DE PORTOCALI 117
dar nimeni nu observ` acest lucru. Acele bra]e o \nl`n]uir`, o ]inur`
strns, [i n-o eliberar` nici dup` ie[irea musafirilor, \n frunte cu
Snedley. Ceilal]i \l urmar` pentru a lua ceaiul la blocul Horizon,
mul]umi]isau, cel pu]in, a[a p`rea dup` fe]ele lor.
Ea r`mase \n bra]ele lui David Jasper.
Se dezlipir` dup` o clip` prelungit` la nesfr[it, [i se \ntoarse
spre el. Doctorul rdea.
Te-ai speriat, nu?
Pu]in
Trebuia s` [tii c` sunt aici.
"{tiam, \[i zise \n sine, \ntotdeauna [tiu. Cteodat` mi-a[ dori s`
nu [tiu, pentru c` nu-mi \n]eleg reac]iile. Adic`, e[ti [eful meu[i
ar trebui s` te privesc astfel, dar e mai mult de-att; e"
Sor`? o privi el intens.
Nu [tiam la ce s` m` a[tept, bigui ea. Am izbucnit f`r` s`-mi
dau seama.
Ai vorbit mai \n]elept ca niciodat`. Tipul acela a fost ca un
ghimpe \nc` de la \nceput, \ntr-adev`r, dintr-un anume
motiv profita de pe urma surplusului de stoc. Avem [i al]i
afaceri[ti, dar care ac]ioneaz` complet diferit. {i pot s`-]i spun c`
te-ai descurcat superb. Dac` ai retr`it momentele din copil`rie, te
pot r`spl`ti cu o acadea sau cu o juc`rie sauce altceva mai
primeau orfanii?
Salturi \n aer, s`ruturi, r`spunse ea pe moment.
Pot s` aleg?
{i, f`r` a mai a[tepta r`spuns, o s`rut`. U[or{i nu un s`rut
aspru, chiar dac` nu avea musta]`.
Nu mai am zece ani, murmur` ea.
Nu. {tiam [i eu asta.
Ea nu g`si un r`spuns adecvat. {i nici nu era sigur` c` el avea s`
118 JILL BAKER
continue. Dar sc`p` momentul, c`ci domna Chester n`v`li peste ei.
Ce veste bun`! |n sfr[it am sc`pat de acel om! {i numai
datorit` ]ie, draga mea. E[ti chemat` dincolo. Cu to]ii vor s` te
felicite.
{i s` te arunce \n aer, s` te s`rute, zise el amuzat.
Ce anume, doctore? zise femeia.
Ziceam s` nu m` include]i [i pe mine. Sunt \n timpul
serviciului. Am venit aici doar pentru c` [tiam c` apare [i Snedley.
|ntrunirea decurse sub semnul bucuriei. Niciun membru nu
sc`p` ocazia de a o felicita, de a-i strnge mna, de a o \ncuraja. Iar
Catty nu se sim]i cu nimic mai prejos dect atunci cnd avea zece
ani.
Profitnd de ocazie, Tony se interes` dac` mai puteau \ncepe
preg`tirile pentru zilele de festival ce-aveau s` vin`, pentru zilele
por]ilor deschise, pe care el le propusese mai demult, [i care
fuseser` refuzate de Snedley din cauza costurilor.
Poate c` n-o s` facem mare lucru, dar m`car s` vad` lumea c`
func]ion`m.
Bine\n]eles, aprob` conducerea.
La plecare, Catty le f`cu tuturor cu mnaiar unuia dintre ei,
prieten vechi, \i return` s`rutul. Se \ntoarse acas`, al`turi de Tony.
Chiar m` preocup` ideea cu zilele por]ilor deschise. Trebuie
s` se aud` de noi.
{i care ar fi aceast` idee? se interes` ea.
Vizitatorii vor fi condu[i prin mai multe departamente, s` vad`
activit`]i zilniceLa fel, putem vinde unele dintre lucrurile mai
vechi, de exemplu mocheta din blocul b`ie]ilor, sau co[urile f`cute
de mna lor.
Am putea pune \n ele portocale.
Prinzi repede, Catriona.
P~DUREA DE PORTOCALI 119
Dar conducerea o s` aprobe acest proiect?
Unul dintre ei e de acord, ceea ce e suficent. Snedley era un
nesuferit, nici n-avea rost s`-i ]ii piept. Dar cineva a f`cut-o \n
sfr[it. Meri]i un premiu.
Am \n]eles, rse ea. Adic` mi-am dat seama de asta, cnd acel
om a plecat.
Dac` eram acolo, a[ fi chiuit de bucurie. Dar, revenind la
planul meu, te implici?
Cu ce?
S` propui tururi \n zona ta. Poate chiar ni[te crea]ii manuale.
S` vindem. Diverse activit`]i.
Normal, se entuziasm` ea. A[ putea s-o pun pe Anne s` fac`
ni[te vizite prin spital. Iar unele dintre ele ar putea merge pe la
animale
Perfect, spunse el, bine dispus.
|ncepnd cu acea clip`, blocul fetelor intr` \ntr-o curs` infernal`
pentru preg`tiri, iar entuziasmul era a[a de mare \nct Catty sim]ea
uneori nevoia unei guri de aer. Le l`s` pe fete s`-[i aleag` ce doreau
s` fac`; din instinct, acestea \[i alese ceea ce le era mai drag fie un
covor lucrat manual, fie obiecte de mobiler micu]e, fie juc`rii
\mpletite, fie dulciuri, pe care aveau s` le ofere vizitatorilor. Toate
aveau s` fie aranjate \n co[ule]e de plut`.
Catty repeta cu Gloria, care se hot`rse pentru un num`r
artistic. B`ie]ii repetau \n sala de gimnastic` pentru un num`r de
dans popular. Unii copii, care se pricepeau mai bine la \not, aveau
s` fac` un balet \n ap`. De asemenea, la recep]ie, aveau s` fie
prezente [i fetele, \mbr`cate cu [or]ule]ele lor albe de asta se
ocupa Anne.
Tony repeta [i el mar[uri, ore de cntat la diferite instrumente
muzicale, numere de acroba]ii, de reprize sportive. Se ocupa [i de
120 JILL BAKER
trasee prin gr`dini [i livezi, prin zonele unde cre[teau animalele [i
pe la ateliere.
Tot ce mai avem nevoie, zise el \n vinerea dinaintea
inaugur`rii, e vremea bun`.
{i noi ne rug`m pentru asta, confirm` Catty.
Din cauza oboselii, Catty nu se trezi dect la insisten]ele fetelor.
Mai \nti, acestea o b`tuser` u[or pe um`r, dup` care \ncepuser` a
o \mpunge tot mai tare, strignd-o chiar.
Sor`, sor`, a venit ziua cea mare! {i e o zi superb`!
Catty fugi la fereastr` \ntr-adev`r, a[a era.
Fetele nu se mai gndeau acum la micul dejun. Ceea ce-[i
doreau, de fapt, erau fursecurile [i laptele pe care le preg`tiser`;
chiar dac` David avea s` strmbe pu]in din nas, gndi Catty, nu era
mare pagub`. A[a c` accept` aceast` mic` pl`cere, iar fetele se
\ndopar` pe s`turate. |mbr`catul le lu` ceva timp. "Osp`t`ri]ele"
ar`tau ca ni[te adev`rate femei. Iar Anne Anne trebuia s` fie
asistenta perfect`. Se admir` \n oglind`, mndr` de boneta, de
halatul [i de statura ei, \n general.
La zece sosi primul val de invita]i. Se zvonea c` \nc` un autobuz
st`tea \n a[teptare.
Grupul era format din curio[i, printre care [i mama Annei, spre
mirarea lui Catty. Dup` figura aprins` a b`rbatului care o adusese,
se vedea clar c` n-are s` stea mult. Catty realiz` c` \ncepe s`
tremure; \l c`ut` din priviri pe David, care se pierduse prin
mul]ime. Nu-l vedea. |mb`rb`tndu-se, le \ndrum` pe fete. Fiecare
\[i juca rolul perfect. Co[urile cu dulciuri se vindeau bine, iar
numerele artistice pe care le preg`tiser` se bucurau de un public
numeros. La fel de admirabil se descurcau [i b`ie]ii. Fetele primir`
laude pentru modul eficient \n care serveau. Singurele atrac]ii
neconsumate r`m`seser` num`rul de dans [i spitalul.
P~DUREA DE PORTOCALI 121
Catty intr` la Gloria, ca s` vad` cum se descurc` [i pentru a o
\ncuraja. Fata era \ntr-o dispozi]ie excelent`. La un moment dat, se
auzi o b`taie \n u[`. Intr` mama Annei.
Unde e fata mea? V`d c` n-a]i pus-o s` serveasc` la mese. Poate
serve[te prin alt` parte. Nici nu cred c` danseaz`; e o \mpiedicat`.
Recunosc c` v-a]i preg`tit destul de bine. Presupun c` acest costum
]ip`tor e pentru p`pu[ile dumneavoastr`.
Gloria se pricepe la actorie, r`spunse Catty rece.
Chiar dac` fata mea s-ar fi priceput la a[a ceva, tot a]i fi pus-o
s` fac` altceva, zise femeia aprinzndu-[i o ]igar`.
Catty se ab]inu s`-i interzic` fumatul.
Vre]i s` merge]i la Anne?
Cnd termin. Nu arunc cincizeci de cen]i pe apa smbetei.
|ntr-un final, ie[ir` din cort.
Anne \ncepu Catty.
S` mai a[tepte. Vreau mai \nti s` beau un ceai, [i se \ndrept`
spre mese, dar se opri brusc. Nu serve[te, am v`zut asta \nc` de la
\nceput. Unde e atunci? Sper c` nu spal` rufe sau a[a ceva!
E ceva de care a]i fi mndr`, doamn` Meekes. Anne ghideaz`
grupurile de vizitatori la spital.
Da?
E asistent`.
Un fel de-a spune.
Nu, e chiar asistent`. Apropo
{i, dintr-o suflare, Catty \i expuse tot ce-avea pe suflet despre
Anne [i despre ambi]iile fetei, despre cursurile pe care le-ar fi avut
de urmat, despre voca]ia pe care pu]ine femei o sim]eau. Povesti
totul cu mai mult` pasiune dect cu ra]iune, dar situa]ia fetei o
impresionase extrem de mult, era ner`bd`toare s` afle p`rerea
mamei. {i-i spuse totul pn` la cap`t.
122 JILL BAKER
A]i terminat? rosti femeia.
Da
Acum, e rndul meu s` v` spun cte ceva. Treaba de asistent`
e exact la fel ca cealalt`. Vre]i s` face]i din ea o casnic`, [i chiar dac`
se pricepe la a[a ceva, n-are s` devin` o astfel de femeie. |n]elege]i?
Are aproape cincisprezece ani. E timpul s` c[tige ceva.
|nc` nu poate lucra, zise Catty, disperat`; trebuie s`-[i termine
[coala.
Ba poate lucra. Putem face rost de o permisiune special`, mai
ales \n situa]ia delicat` \n care m` aflu eu acum.
Catty nu se putu ab]ine s` nu priveasc` rochia scump` purtat`
de doamna Meekespurtat` complet f`r` gust.
O s-o iau pe Anne luna viitoare. Pn` atunci va \mplini [i
vrsta cuvenit`. O s` m` \ntlnesc cu conducerea, s` le explic
situa]ia mea.
Chiar dac` face]i asta, s` [ti]i c`-i pot accepta ca un ajutor, se
gr`bi Catty. |nc` de la vrsta de
Ajutor? Adic`Da, v` cred \n stare. Sunte]i cam \nc`p`]nat`,
nu crede]i? N-are s` ajung` o asistent`. Sunt o groaz` de slujbe pe
care un copil de cincisprezece ani le-ar putea face. Ba chiar m-ar
putea ajuta [i pe mine. Chiar Harry \mi spune c` m` agit prea mult.
Doamn` Meekes
Da? o privi femeia, iar Catty \[i pierdu curajul.
NimicAdic`, n-a]i vrea s-o vede]i, totu[i?
Poate c` dac`-[i vedea fiica, aranjat`, mndr`, perfect` \n
uniforma ei, [i att de dr`g`la[` ...
Nu, n-am timp. Cred c` Harry \[i roade deja unghiile
a[teptndu-m`. Dar \i pute]i transmite mesajul meu. Luna viitoare
o iau. {i n-are s` mai fac` nimic din porc`riile astea, ci doar ce-i
spun eu. S-o avertiza]i \n privin]a asta.
P~DUREA DE PORTOCALI 123
Femeia se \ndrept` spre sala unde se servea ceaiul, dar probabil
c` b`rbatul o z`rise, c`ci imediat ap`s` claxonul. Ea \ncepu s` rd`
[i-[i schimb` direc]ia, iar \n clipa urm`toare, ma[ina p`r`si zona.
Automat, Catty o lu` spre spital.
Anne tocmai terminase turul cu un grup, [i-l a[tepta pe
urm`torul.
Ai v`zut-o pe mama ta, Anne?
Am v`zut ma[ina. Vine?
A trebuit s` plece, zise Catty. Mi-a spus s`-]i transmit acest
lucru.
A, daA mai spus altceva?
Nu, nu cred. Te..a[teptai la altceva?
Am crezut c` o s` comenteze cevadespre ceea ce fac, [i se
privi debusolat`.
A zis. P`rea mul]umit`{tii tu, draga mea, un fel de mndrie
[i mul]umire \n acela[i timp.
Din partea mamei?
Da. Credc` nu s-a gndit niciodat` c` ai putea face acest
lucru.
A[a e. Dar chiar s` fie mul]umit`, sor`? A]i spus c` o va
surprinde ideea, dar s` fie mndr`?
Glasul fetei ascundea un dubiu.
|nseamn` c` va fi mndr` [i de-acum \nainte.
Sunt sigur` de-asta.
|ntotdeauna mi-a spus c` atunci cnd voi fi \n stare s` c[tig
bani, m` va lua de aici. S-o ajut pn` la vrsta studen]iei. Nu a[
c[tiga mult, dar dac` a[a vrea mama
Sor`, ave]i un alt grup \n a[teptare, \i aminti Catty profesional
[i deschise u[a.
Pe-aici v` rog, \i pofti fata.
124 JILL BAKER
Catty ie[i afar`, unde o \ntmpinar` ]ipetele [i agita]ia continu`,
[i totu[i, se sim]ea singur`. La pu]in timp, i se al`tur` David Jasper.
Te-am c`utat peste tot.
Da? Am fost la Gloria.
Voiam s` te avertizez despre doamna Meekes, care a trecut pe
aici; dac` aveai nevoie de mine. M` \ndoiesc c` ar fi f`cut vreun pas
cu mine prin preajm`.
A plecat, iar el privi spre locul \n care fusese parcat` ma[ina.
A \ncercat s` fac` ceva ?
Da.
Cu privire la Anne?
Da.
A fost s-o vad`?
Nu.
Vreun mesaj?
Da.
{i cum l-a primit micu]a?
S-a luminat la fa]`.
Poftim ?
Nu i-am putut spune, zise Catty, aproape plngnd.
{i, ca alt`dat`, el se apropie de ea, [i r`mase a[a pn` cnd Catty
se lini[ti.
Ce s-a \ntmplat?
I-am spus altceva.
O minciun` nevinovat`?
Da.
Se l`s` o t`cere prelung`, iar Catty \[i [terse ochii [i nasul, dup`
care-[i \ndrept` fusta.
{i eu mai fac din astea, zis el, [i o conduse de bra] spre sala
de mese.
P~DUREA DE PORTOCALI 125
Dup` ce se a[ezar` cu to]ii, osp`t`ri]a Susan veni la ea.
Sor`, v-am p`strat cea mai bun` pr`jitur`.
Bravo, zise David, care se servi [i el sub privirile atente ale
fetei, ca nu cumva s-o ia pe-a lui Catty.
Cnd f`cu acest gest, bra]ul lui se atinse de al ei. |n timp ce-[i
beau ceaiul, Catty nu mai era atent` la niciun detaliu, perfect
con[tien` de senza]ia pe care i-o l`sase atingerea lui.
126 JILL BAKER
Capitolul 8
Profitul nu s-a l`sat a[teptat.
Poate c` nu scoatem att ct ar trebui, se adres` Tony
conducerii, dar lumea vede c` avem activitate.
Replica lui nu f`cu prea mare vlv`, \n schimb el se repezi s-o
\mbr`]i[eze pe Catty.
Williams, ar trebui s` a[tep]i o noapte cu lun` sau s` te afli \n
p`durea de citrice. Sorei \i place acel loc \n mod special, se trezi
spunnd David, care tocmai intra.
Pe Catty replica o irit`, dar Tony surse:
O s` \ncerc [i a[a.
|ncas`rile se dovedir` a[a de mari, \nct ideea unei tabere
pentru copiii din Centru se dovedi mai aproape de realitate
O tab`r`! exclam` Catty cnd \i auzi pe cei doi b`rba]i vorbind
despre acest proiect.
Ea considera c` locul \n sine era o tab`r`.
Dar n-avem mare, observ` Tony.
{i-i povesti cum complexul intrase \n posesia unei vile la
marginea m`rii, prin bun`voin]a unui fost sponsor al Centrului [i
cum pn` atunci nu beneficiaser` de mijloacele necesare pentru
dou`zeci-treizeci de persoane.
Are multe terase, deci ne trebuie doar paturile.
{i mncare? \ntreb` Catty.
Mnc`m doar proasp`t. |n caz de vreo furtun`, am putea
\ntinde mas` mare.
{i scaune.
Mai bine b`nci.
|i ar`t` lui Catty planul casei. Nu aveau la dispozi]ie o avere, dar
nici n-aveau pe ce s` cheltuiasc`. Pn` la urm`, reduser` costurile
la paturi, mese [i b`nci. Complexul \i putea aproviziona cu
mncare din produc]ia proprie. Tony avea s` caute saltele, iar Catty
a[ternuturi [i p`turi. Ann Mary nu frecventase cursurile toat`
s`pt`mna, din cauza unor dureri de stomac. Doctorul \i
prescrisese cteva zile de repaos, iar Catty juc` rolul bunicii de
care-[i amintea feti]a. |i povesti \n schimb despre Gaby [i Georgie,
[i abia trziu realiz` invidia pe care o iscase \n sufle]elul ei.
Nu-mi plac fetele alea, zise Ann Mary la un moment dat.
Dar ]i-ar pl`cea. Uite-le, [i-i ar`t` poza.
Fata t`cu.
Pn` \n ziua plec`rii, copila se \ns`n`to[i de-a binelea, iar
excursia avea s`-i fac` bine, gndea Catty. Primise un formular
pentru aceea[i firm` de confec]ii ca data trecut`, dar acum n-avea
cine s-o conduc` \n sat, a[a c` urc` \ntr-un tren. Ct timp
cump`rase biletele, observ` ceva ciudat la geanta ei, dar nu-[i d`du
seama ce; \n plus, sosirea trenului o alert` [i uit` complet acest
am`nunt. Nici la Penrtih nu-[i aminti, frumuse]ea ora[ului
acaparnd-o complet. Abia ajuns` acas`, \n timp ce-[i cur`]a geanta,
observ` c` portofelul \n care-[i ]inea pozele \i lipsea. C`ut` prin
camer`, probabil \i c`zuse pe undeva. Nimic. |l \ntreb` pe Ben,
[oferul de autobuz, apoi f`cu drumul pn` \n sta]ie. F`r` niciun
128 JILL BAKER
rezultat.
|ntr-un final \[i d`du seama c` Ann Mary, invidioas` [i egoist`, \i
furase pozele. Feti]a ura copiii pe care Catty \i iubea a[a de mult.
Prea trziu realiz` c`-i dezv`luise prea mult din via]a ei personal`.
Dorea s` recupereze pozele, \n caz c` acestea erau intacte. De[i,
slabe speran]e. Totu[i, o interog` pe micu]`, care-i f`cu o scen`
lacrimogen` specific` vrstei. |n cele din urm`, Catty \ncerc` s` se
\mb`rb`teze, spunndu-[i c` n-are nevoie de poze, c` le p`streaz`
chipurile \n inima ei.
Probabil c` scena o obosise, c`ci \n seara cnd David veni
pentru urm`torul capitol din poveste, o \ntreb` ce are. Ba mai
mult, se vedea c` \nf`]i[area ei \i strnise suspiciuni. P`rea
nelini[tit.
N-am nimic, min]i ea. A fost o zi lung`. Am ales a[ternuturi \n
dungi, mai vesele, de "vacan]`". Crezi c` portocaliul e destul de
vesel?
Vesel?!
Se hot`rse ca b`ie]ii s` se bucure mai \nti de vacan]`, [i, \n
cazul \n care duceau lips` de ceva, s` aduc` \mbun`t`]iri pentru
fete. Domnul [i doamna Chester aveau s` mearg` [i ei cu Catty.
Era ciudat f`r` b`ie]i la complex. De[i se \ntlneau doar
ocazional, la mese, la cursurile de \not, [i chiar dac` ei se aflau de
cealalt` parte a dealului, absen]a lor era resim]it` oarecum. Iar
Catty, \nc` afectat` de scena cu pozele, resim]ea [i mai acut lipsa lui
Tony. Apoi, plecarea lui Mardi o impresion` [i mai mult. P`rin]ii
fetei se \ns`n`to[iser`, [i veniser` dup` ea. Catty \[i aminti de
episodul cu Snedley [i de replica lui cum c` familia lui nu avusese
niciodat` att de multe juc`rii. Nu, dar m`car acolo exista o familie.
|n timp ce ace[ti copii nu aveau nici m`car p`rin]i. Gr`bi plecarea
pentru a nu prelungi p`rerile de r`u, dup` care \[i conduse grupul
P~DUREA DE PORTOCALI 129
acas`. |n acea sear` le l`s` pe fete mai mult ca de obicei, iar cnd le
ur` noapte bun`, le mngie mai tandru ca niciodat`. Domnul
Chester deja o anun]ase c` a doua zi va veni o alt` fat`, o anume
Gwendolen Grace.
E orfan`? \ntreb` Catty plin` de speran]e, c`ci cei care
proveneau din familii separate i se p`reau cel mai greu de st`pnit..
Nu, are o familie \ntreag`, chiar doi fra]i.
{i atunci?
A fost la [coala de corec]ie.
Are un trecut \nc`rcat?
Foarte.
Ce anume? Furt?
Nu, mai degrab` mici \n[el`ciuni. Un copil problem`, mai pe
scurt. Tat`l e un om de [tiin]`, iar mama la fel de cunoscut` \n
domeniul ei, iar ceilal]i copii, mai mici dect Gwendolen sunt
foarte de[tep]i.
Iar Gwendolen nu e?
P`i...nici proast` nu e. |n raport mi se spune c` diagnosticul e
doar \napoiere.
Provocat`, poate, de atta de[tept`ciune \n jur, zise Catty cu
mil`.
Ar avea sens, dar trecutul familiei infirm` acet lucru. Se pare
c` to]i sunt amabili, iubitori.
|ntr-att \nct s` renun]e la ea?
La ultima isprav` a trebuit s` cheme poli]ia. P`rin]ii au decis
s` se mute \n mun]i, [i s-o aduc` pe fat` aici. Deci, nu cred c`
putem da vina pe ei.
Poate
Catty nu mai insist`, [tiind c` domnul Chester era mult prea
ocupat cu stocul de legume [i cu plinul ma[inilor cu care plecau.
130 JILL BAKER
Gwendolen sosi a doua zi. O fat` retras`, introvertit`, exact a[a
cum anticipase Catty. Ie[irea la mare, programat` pentru sfr[itul
s`pt`mnii, se potrivea perfect. Locul era nou att pentru fete, ct
[i pentru nou-venit`, \nct aceasta din urm` se va acomoda mai
repede.
Destul de slab dezvoltat` pentru cei treisprezece ani ai s`i,
Gwendolen nu atr`gea aten]ia prin nimic special, r`mnnd mai tot
timpul \n carapacea ei. |n trei zile, Catty nu reu[i s` vorbeasc` nimic
cu ea, [i pu]in probabil s` fi rela]ionat cu celelalte fete. Un lucru era
cert, nu punea probleme de comportament.
Se \ntoarser` b`ie]ii, foarte bronza]i. Tony povesti c` vila era
\ntr-adev`r o cas` pe plaj`. Din pat coborai direct pe plaj`.
V`znd-o pe Catty alarmat`, Tony o lini[ti, spunnd c` toate fetele
[tiau s` \noate, chiar [i cele mici.
Dar e altceva la mare.
S` [tii c` de[i a[a pare,valurile sunt mici, \nct n-am reu[it` s`
facem surf. Mai mult am mers cu barca.
E [i o barc`?
Da, [i e u[or de mnuit. O s` v` distra]i de minune.
Cu o sear` \nainte de plecare urarea p`rea c` nu se va realiza,
plecarea fiind pus` sub semnul \ntreb`rii. Domnul [i doamna
Chester primir` un telefon cum c` o rud` \ndep`rtat` avea s`
petreac` o s`pt`mn` la Sydney. Cu toate c` cei doi b`trni nu
doreau s` stea \n calea distrac]iei micu]elor, \[i doreau foarte mult
s` se revad` [i cu ruda respectiv`.
Amn`m plecarea, accept` Catty, [i ea dezam`git`.
De mult a[teptase aceast` pauz`, mai ales pentru a o duce pe
Gwendolen \ntr-un alt loc. Poate c` planul ei nu va da roade, dar
m`car \ncerca.
Nu se poate s-o amni, zise Tony, care [tia cum e s`
P~DUREA DE PORTOCALI 131
dezam`ge[ti o ceat` de copii. Te descurci [i f`r` doamna Chester.
|ns` sunt de acord cu b`trnul, c` ai nevoie de o mn` de b`rbat.
Trebuie s` tai lemne.
Pot s` fac [i eu asta, zise Catty.
{i s`-]i tai [i degetele, rse el. Nu, serios, e nevoie de un
b`rbat.
{i de unde vrei s`-l scot? Tu nu po]i p`r`si b`ie]ii, dac` n-ai pe
altcineva \n loc.
Las' pe unchiul Tony, rnji el.
Mai trziu, sun` Bevan. Era a[a de entuziasmat c` va petrece
cteva zile la mare, \nct nu mai era nevoie s`-i mul]umeasc`
pentru ajutor. De[i, nu erau cteva zile...era o s`pt`mn`.
{i David Jasper a zis c` o s` treac` pentru cteva zile, ad`ug`
Tony.
|n]eleg
A doua zi, autobuzul de la Emu Heights le duse direct la Sydney,
iar de acolo se urcar` \n tren pn` la destina]ia final`.
Totul era nou pentru Catty care admira peisajul fascinat`, la fel
ca micu]ele ei. Sta]iunea, Rainbow Bay era un or`[el cu o bisericu]`
[i alte cteva mici magazine. Mai avea [i o sta]ie de autobuz, unde
o a[tepta Bevan, care venise cu ma[ina lui.
A fost o c`l`torie confortabil`, remarc` ea.
Nu are perne. }i-am adus una special pentru tine, Catriona.
Te gnde[ti la toate, rse ea.
Nu chiar. La una singur`.
Anne, strig` ea. O s` m` duc cu domnul Bruce \nainte, ca s`
deschidem. E[ti responsabil` pentru fete.
{tia c` se poate \ncrede \n ea.
Ma[ina o lu` printre p`durile de eucalip]i; autobuzul era chiar
\n spatele lor. Apoi, dintr-o dat`, ap`ru marea, cu albastrul ei
132 JILL BAKER
str`lucitor, [i plaja aurie.
Blue Pete era \ntr-adev`r o vil` construit` special pentru astfel
de vacan]e. Avea terase mari, la toate camerele, o baie mare, o
buc`t`rie suficient` pentru a hr`ni tot grupul \n caz c` vremea nu
le va permite s` m`nnce \n alt` parte.
Catty le ordon` fetelor s`-[i aranjeze lucrurile pe paturi, dup`
care le d`du und` verde la \not, adic` exact ceea ce a[teptau. |n
timp ce micu]ele se jucau \n nisip sau explorau stncile, c`ci
soarele \ncepuse a asfin]i, Catty [i Bevan ie[ir` \n ora[ pentru a
suplimenta alimentele cu care veniser`.
Sper ca briza s` se p`streze la aceea[i intensitate ca ast`zi, zise
el la un moment dat. Vreau s` scoatem barca. {tii s` navighezi ?
Nu.
Nici eu, a[a c` o s` ne distr`m.
A doua zi, una perfect` pentru a ie[i \n larg, nu doar Catty [i
Bruce se delectar` cu o plimbare cu barca, ci [i restul, \n grupuri
mici. {i, \ntr-adev`r, petrecur` pe cinste. Bevan era amuzant.
Bevanera dulce. Era partenerul perfect, iar \n ultima sear`, o
ceru de so]ie. Catty ar fi avut \n el tot ce-[i putea dori; \l pl`cea [i
oare nu era mai important s`-]i plac` o persoan` dect s` o iube[ti?
Iubea [i meseria lui, preocup`rile lui, deci de ce
|mi pare r`u, Bevan, oft` ea.
N-am vrut s` te gr`besc, dar nu pot s` merg mai departe.
|n]elegi?
Nu.
Oricum, e ceva, zise el ca pentru sine.
A doua zi diminea]`, Bevan plec` devreme. Trebuia s` se
\ngrijeasc` de portocalele lui. |n seara aceea avea s` soseasc` David.
Cu toate c` nu duceau lips` de ocupa]ii, Catty g`sise timp s` o
cerceteze pe Gwendolen. Dar rela]ia lor nu avansase deloc. Noul
P~DUREA DE PORTOCALI 133
mediu, nou [i pentru celelalte fete, n-o detensioase. Fata era la fel
de introvertit`. Catty realiz` c` trebuia s`-[i ia rolul [i mai \n serios.
Ca de obicei, grupul \[i petrecu ziua pe plaj`. Dup` care Catty
se confrunt` cu o alt` problem`, sp`latul. Ann Mary se \ntoarse de
pe stnci plin` de n`mol.
Ann Mary, strig` Catty v`znd-o, la du[ cu tine.
|ntre timp, celelalte fete preg`teau masa. Feti]a fugi repede spre
baie. Vila avea mai multe b`i, pe sistem vechi. Catty o strig` s-o
a[tepte, c`ci cada era destul de mare [i nu se putea urca singur`.
O s` scot dopul.
Bine, draga mea.
Se auzi clipocitul apei, apoi ]ipetele fetei. Catty se gr`bi spre
baie, creznd c` micu]a alunecase. |n schimb, feti]a se afla \n van`,
panicat`.
Sor`, m` duc la fund.
N-ai cum, e[ti prea mare.
Ba da; deja mi s-au dus degetele.
Ann Mary \[i vrse degetele \n gaura de scurgere [i acum nu le
mai putea scoate. Cele trei dege]ele \ncepeau s` se umfle vizibil.
Bine\n]eles c` ea [i le vrse acolo, dar nu era momentul o certe.
Catty se panic` [i ea. M`car de n-ar fi fost cea mic`. {tia c` \n curnd
copilul va \ncepe s` plng` [i s` suspine, ceea ce o d`rma moral.
Se gndi repede ce s` fac`. Nu g`si nicio solu]ie, doar un instalator
ar fi [tiut cum s` scoat` inelul de la canal. Poate c` cineva din ora[
cuno[tea vreun instalator. O chem` pe Anne cea mare cu o voce ct
mai natural`. Fata veni [i i se \ncredin]` sarcina de a chema pe
cineva.
Feti]a \ncepuse a se teme [i-a se zvrcoli nelini[tit`, \nct Catty
nu reu[i deloc s` o st`pneasc`. |n cele din urm`, inevitabilul se
produse, [i Ann Mary \ncepu s` plng`. Celelalte fete se strnseser`
134 JILL BAKER
\ntre timp \n u[a b`ii, urm`rind scena \n t`cere. Catty le era
recunosc`toare c` st`teau \n lini[te. Apoi, brusc, cineva ap`ru \n
spate, cu ursule]ul lui Ann Mary. Era Gwendolen. |i d`du animalul,
iar feti]a se mai lini[ti, [i-ncepu s` sughit`. V`znd acest lucru,
nou-venita \i aduse o alt` juc`rie, apoi alta [i alta, pn` ce baia se
umplu de animale de plu[. Cum feti]a nu mai tr`gea de degete,
acestea nu se mai umflar`.
S`pun, se auzi o voce masculin`.
Spre u[urarea lui Catty, David sosise.
Era \n ora[, cerea \ndrum`ri, zise Anne cea mare. Cum e Ann
Mary?
Se pare c`au ie[it.
{i nu s-a r`nit prea tare, zise David ridicnd-o pe micu]` \n
bra]e. Trebuie s`-i mul]umim cuiva, ad`ug` ar`tnd spre
Gwendolen.
Gwendolen, noua noastr` coleg`, zise Catty mndr`. Care
este [i foarte istea]`.
Istea]` e prea pu]in spus. Mai degrab` de[teapt`, zise David.
{tii ce-nseamn` asta?
Oarecum, r`punse fata cu un glas calm, luminos, la care Catty
nu se a[teptase.
Era o fat` foarte pl`cut`. Restul se strnseser` \n jurul ei,
acceptnd-o ca pe o regin`. Ann Mary se gudura pe lng` ea,
invidioas` pe cele ce \ncercau s`-i fure "garda de corp".
Sor` Quentin, cred c` ]i-ai pierdut un sus]in`tor, zise David.
Cred c` m-a[ fi descurcat [i \nainte f`r`, remarc` ea,
amintindu-[i de pozele distruse de feti]`.
De ce?
Numai a[a, se \nro[i ea, refuznd a-l implica [i pe el \n
problemele personale.
P~DUREA DE PORTOCALI 135
El a[tept` un timp, apoi, dndu-[i seama c` ea nu va intra \n
detalii se interes` de nou-venit`, iar ea \i povesti att ct [tia.
Cum se poate ca o singur` situa]ie s` schimbe
comportamentul unui copil? coment` ea la final.
N-au schimbat copilul, au schimbat mediul, care a devenit mai
stresant, iar copilul s-a retras \n sine, a devenit antisocial.
Domnul Chester spunea c` trecutul familiei este unul
exemplar.
Are dreptate. |i cunosc familia.
{i atunci? se mir` ea, ne\n]elegnd ce provocase situa]ia lui
Gwendolen.
Ambii p`rin]i sunt foarte inteligen]i. Am fost la facultate cu
Hugo.
Dac` e a[a, \nseamn` c` [i-au dat seama c` e ceva \n neregul`
cu fiica lor.
Nu e nimic \n neregul`, e pur [i simplu mai pu]in de[teapt`
dect restul familiei.
E absurd!
Poate, dar oamenii de[tep]i precum cei din familia Grace au
anumite standarde.
Cred c` a-]i \n]elege propriul copil e mai important dect
orice altceva.
Da, tu crezi asta. Dar ad`ug` el misterios, ai cumva un
doctorat \n psihologie? Nu, m` gndeam eu. Ai doar o diplom` de
asistent` pe perete.
Nu e pe perete, se \nfurie Catty. Scuze c` v` dezam`gesc prin
cuno[tin]ele mele, dar mi s-a cerut doar o diplom`, nu un doctorat.
Calmeaz`-te; e[ti la fel de sensibil` ca Ann Mary.
Promit c` n-o s`-ncep s` plng.
Mai bine. |nainte de a \nchide subiectul, a[ vrea s`-]i amintesc
136 JILL BAKER
c` sunt doar unul din membrii conducerii. {in-am fost
dezam`git.
Pun pariu. N-a]i fi angajat pe cineva mai prost dect
dumneavoastr`.
Familia care a adoptat un orfan, din to]i cei disponibilipe
care o chema Catriona
Da?
Oare unde b`tea?
Dar nu \ncerca nimic.
Nu te-au "scuturat" prea bine, zise el cu r`utate.
Nu m-au "scuturat" niciodat`.
Pun pariu.
Anne \i anun]` c` venise timpul ceaiului. Catty \l inform` cu un
glas ct mai calm, \n ciuda faptului c`-i crescuse tensiunea, c`
n-aveau mare lucru de mncare [i-l conduse spre buc`t`rie.
Ann Mary [i Gwendolen deveniser` prietene nedesp`r]ite, iar
nou-venitei \i pl`cea situa]ia.
A doua zi, Catty [i Gwendolen r`maser` \mpreun` pe plaj`, \n
timp ce David le lu` pe fete la o plimbare cu barca, asumndu-[i
rolul c`pitanului de vas, mai artistic dect apaticul Bevan. Fata
reu[i, \n sfr[it, s`-[i deschid` sufletul.
Am un frate [i o sor`, dar sunt diferi]i de Ann Mary.
Vrei s` spui c` nu sunt la fel de ata[a]i de tine. Poate c` sunt
mai mari dect asta mic`.
|ntr-adev`r, dar n-au f`cut-o niciodat`. Sunt mai mari [i mai
inteligen]i dect mine. {tiu s` r`pund` mai repede; [i eu r`spund
corect, dar cu \ntrziere.
Sunt multe lucruri pentru care ai nevoie de timp. De
exemplu, s` scrii poezie, s` pictezi.
Mi-ar pl`cea, dar p`rin]ii
P~DUREA DE PORTOCALI 137
Ar fi mndri s` afle \n tine ceva diferit de ceea ce fac ei sau
fra]ii t`i. Poate c` nu le-ai spus niciodat`, nu ?
Despre poezii [i pictur`? Nu.
Se l`s` o clip` de t`cere.
Te-ai purtat foarte bine ieri, cu Ann Mary.
Dar n-a fost o mi[care inteligent`, nu? {tiu c` a[a a]i spus, dar
n-a fost.
Doctorul David a numit-o de[teapt`, iar eu sunt de acord cu
el. {i mi s-a p`rut [i un gest extraordinar. A[a c` am de gnd s`
le-o povestesc p`rin]ilor t`i \ntr-o scrisoare. |]i iube[ti p`rin]ii, nu?
Da, dar ei nu m` pot iubi. Adic` sunt dr`gu]i cu mine [i se
str`duiesc, dar cum ar putea mai mult, cnd eu sunt \nceat`? Nu
primesc premii, nu m` remarc prin nimic.
Deciai \ncercat s`-i aten]ionezi prin altfel de metodeprin
ceea ce n-ar fi trebuit s` faci.
Da.
S` [tii c` sunt sute de posibilit`]i de a le ar`ta ce po]i. De
exemplu, sora taar fi lini[tit-o pe Ann Mary la fel?
Nu, recunoscu fata, dar are note mai mari ca mine la
matematic`.
Matematica n-ar fi salvat-o pe Ann Mary, zise Catty, con[tient`
c` exagereaz`. Ai o intui]ie foarte bun`, m` refer la un sim] a ceea
ce se poate face [i a felului \n care trebuie ac]ionat. Poart`-te la fel,
\ntr-un mod calculat. De[iai umplut cam repede baia cu juc`rii.
A[ fi putut [i mai repede, dar m-am gndit c` o s` par` un gest
prostesc.
Niciodat` s` nu gnde[ti a[a; pur [i simplu ac]ioneaz`.
Dar ai mei
Ar fi mndri de tine. |ncearc`. Vorbesc eu cu ei, dup` care s`
te deschizi [i lor, bine?
138 JILL BAKER
Da, zise fata ezitnd.
Barca se \napoiase, iar Ann Mary \[i reg`si idolul.
Cum e s` fii detronat`? zise David.
S` nu exager`m!
Ultimele cuvinte le rostise pe un ton cam iritat, dar \[i amintise
din nou de pozele furate, [i sentimentul geloziei reveni, cu toate c`
nu i le aducea \napoi pe Gaby [i pe Georgie.
Sor`, \]i vorbesc [i nu m` ascul]i, \l auzi.
|mi cer scuze, doctore. Ce spunea]i?
S` vii \n barc`. E[ti singura r`mas`.
Am fost cu Bevan, \ns` el n-o lu` \n seam`.
Anne, tu e[ti mama lor, [i-i f`cu semn lui Catty s` urce.
De[i se feri o clip`, \l urm`. C`l`toria cu David nu sem`n` deloc
cu stilul de a conduce al lui Bevan. Acesta din urm` o f`cea ca la
carte, pentru c` a[a citise, \n schimb David pre]uia fiecare element
pe care o astfel de c`l`torie \l putea oferi. Ie[ir` din golfule],
mergnd de-a lungul coastei, urmnd direc]ia vntului.
La un moment dat Catty observ` c` mijlocul b`rcii \ncepe s` ia
ap`, [i-l inform` pe David. El se \ncrunt`, dar \[i p`str` calmul, [i
\ncerc` s` remedieze cr`p`tura cu un placaj [i ni[te gum` de
mestecat, dar nu reu[i.
Nu ne putem \ntoarce? \ntreb` ea.
N-am fi \n siguran]`. Mai e un golf dup` stncile alea. O s`
ridic pnza, ca s` mergem mai repede. Te sim]i bine?
Nu era \n apele ei, mai ales c` din lecturile ei despre naviga]ie
[tia cnd situa]ia devenea critic`. {i \ncepuse a bate vntul, iar
valurile se \nte]iser`.
Da
O s` fie bine.
Traser` aproape de coast`, iar David conduse barca printre
P~DUREA DE PORTOCALI 139
stncile dese, o treab` destul de dificil`. Apoi, ancor` bine barca [i
o ridic` pe Catty \n bra]e pentru a o duce pe mal. Cu toate c` nu se
plimbaser` mult, pe Catty o luase cu ame]eli, iar cnd David o l`s`
jos, se dezechilibr`. El o prinse ferm, iar ea \i sim]i trupul puternic,
parfumul b`rb`tesc, c`ma[a ud` ce se lipea de bluza ei, tot ud`.
{i-apoi, buzele lui s`rate.
Con[tient` de mi[care, nu se \mpotrivi, ci se l`s` purtat` de val.
140 JILL BAKER
Capitolul 9
Dou` zile mai trziu, se \ntoarser` la Complexul Univers. Dup`
episodul din larg, se pornise ploaia. Cerul se \ntunecase dintr-o
dat`.
E un avertisment, \i anun]` vnz`torul de la magazinul de
unde se aprovizionau.
Catty trebui s` se descurce singur` cu plasele, David o a[tepta la
ma[in`.
Trecuse abia o or` de cnd acostaser`, [i deja se aflau la cu]ite;
din nou. Amintirea momentului \n care se dezlipise de el \i d`dea
fiori. Bulversat` de \ntreaga scen`, nu \n]elegea cum deProbabil
c` [i el sim]ise mirarea ei, c`ci se retr`sese oarecum ru[inat,
nedorind a da impresia unei sl`biciuni de moment. Considernd
masca pe care o purtase-ntotdeauna, gestul lui n-ar fi trebuit luat
\n serios.
Cred c` e din cauza m`rii, [opti ea. Mai \nti Bevan, apoi
"Apoi tu" ar fi vrut s` zic`, dar lic`rul nelini[tit din ochii lui o
\mpiedic` s` continue. Nu-l mai v`zuse niciodat` att de nervos.
Colec]ionezi inimi precum scoicile, sor`?
Nu la asta m` refeream, dar se potrive[te.
Nu \n ce m` prive[te. Nu sunt cel pe care s`-l aduni pentru ca
apoi s`-l la[i.
|mi strng scoicile pe-o sfoar`, \l provoc` ea furioas`.
|i oferise o porti]` de salvare, un semn al neimplic`rii ei; la urma
urmei, [i el se sim]ea la fel de ridicol, dar refuza s` profite de
ocazie. |mbr`]i[area instinctiv` nu putea fi una serioas`, deci dac`
nu-i accepta scuza cu marea, \nseamn` c` fusese un gest pentru
amuzament. |i ardeau obrajii.
Ea se \ntoarse pe c`lcie, dar el \i ]inu calea.
Mai \nti Bevan ce-nseamn` asta?
Ce ]i se pare?
R`punde-mi, la naiba!
Ar trebui? Dup` cum ai spus, e[ti doar unul din membrii
conducerii. {i oricum, e o chestiune ce m` prive[te.
R`spunde-mi, Catriona. Ce-ai vrut s` spui.
M-a cerut de so]ie, r`spunse ea distant`. Pot s` m` duc acas`,
acum?
{i ce i-ai r`spuns?
|mi dai drumul, te rog?
Ce i-ai zis?
Doctore, ia-]i mna de pe mine.
Dac` nu-mi spui, sunt \n stare s` te las f`r` suflare!
L-am refuzat, zise ea mai nep`s`toare dect [i-ar fi \nchipuit c`
putea fi. La fel ]i-a[ spune [i ]ie.
Pentru c` nu mai ai nimic de d`ruit? Pentru c` totul s-a
consumat? Deta[are asta \]i dore[ti, nu?
Chiar nu ]i-ai dat seama?
Te iluzionezi, r`spunse el.
Se asigurase c` barca e bine legat`, dup` care porniser`
\mpreun` spre vil`. Nu-i acordase niciun ajutor pe drumul stncos.
142 JILL BAKER
Obosit` din cauza leg`n`rii, a clipelor tensionate din barc` a ceea
ce urmase, Catty se c`zni cum putu \n spatele lui.
Dup` consumarea momentului, niciunul nu mai deschisese
gura. |ntrebat de barc`, el \i r`spunse c` se \ntoarce dup` ea mai
trziu. David se interes` dac` are nevoie de cump`r`turi, [i se oferi
s-o duc` \n sat.
Nu e nevoie.
Ba da. O s` plou`. De fapt, o s` toarne.
E doar un nor, zise ea iritat`.
Dar vnz`torul era de aceea[i p`rere cu David. Pn` s` ajug`
\napoi la vil`, previziunile se confirmar`. Privind spre mare, Catty
constat` apele tulburi, talazurile mari [i furia acestora. Dup` care
\ncepu s` plou`. Din instinct, num`r` fetele. Erau toate. Puse de
ceai, cu toate c` se sim]ea parc` ame]it`, ca atunci cnd coborse
din barc`.
Potopul nu se potoli \ntreaga noapte, iar spre diminea]` ritmul
p`rea c` se mai domolise. Att David ct [i vnz`torul considerau
c` vremea va continua la fel, iar Catty se hot`r\ s` \mpacheteze [i s`
se \ntoarc` acas`. Fetele nu se \mpotrivir`, c`ci \ncepuser` s` se
plictiseasc`. David se interes` de mersul trenurilor [i al
autobuzelor. O invit` pe Catty s` mearg` al`turi de el \n ma[in`.
Trebuie s` le supraveghez pe fete, se scuz` ea.
De ce nu spui c`, mai degrab`, ai vrea s` le supraveghezi pe
fete ?
C`l`toria de \ntoarcere fu dezolant` de la \nceput pn` la sfr[it.
De la Sydney pn` la Emu Heights nu \ncet` s` plou`. Nimic nou la
Univers. Ben, [oferul de autobuz, spunea c` cei de-acas` deveniser`
\ngrijora]i.
{i totu[i, spiritele p`reau c` se \ncing la sosire. Ann Mary n-o
sl`bea din ochi pe Gwendolen. Aceasta din urm` se schimbase
P~DUREA DE PORTOCALI 143
radical.Adrienne pleca acas`. Ceea ce nu putea dect s` o bucure
pe Catty. Singurul lucru cu care nu se putea \mp`ca era privirea
dezarmant` a copiilor ce r`mneau \n urm`, abandona]i. Astfel c`
planific` o petrecere pentru plecarea Adriennei.
Fericite la culme, copilele se distrau, profitnd de dulciurile [i
de muzica pe care Catty le-o adusese. F`cuse rost de un pick-up [i
de discuri care s` se potriveasc` gusturilor [i vrstei fetelor, prin
bun`voin]a lui David.
Nu era nevoie, remarc` ea fericit` c` le vedea pe fete bine
dispuse.
Acum spui "Nu" la toate?
Hai s` nu ne cert`m.
Bine, surse el.
Zmbetul lui avea ceva fermec`tor. Ar fi vrut s`-i mul]umeasc`,
dar l`s` asta pe mai trziu.
Crezi c` eu nu le cunosc, sor` ? Nu uita c` [i eu am fost orfan,
ad`ug` cu un glas ciudat. N-am discutat niciodat` despre asta, nu ?
Despre ceea ce ne leag` din trecutul nostru.
Ar fi prea mult. |n plus, povestea mea a sfr[it fericit.
Da? E[ti sigur`? Uneori am impresia
Da, \nt`ri ea imediat.
Copil`ria ei fusese minunat` al`turi de mama [i de Roger; \[i
refuza nostalgia pierderii celor dou` nepo]ele.
Catriona, \l auzi deodat`, vrei s`-mi spui ceva?
S`-]i spunDa, \]i mul]umesc din suflet pentru pick-up. Dar
cred c` efortul e prea mare.
Nu la asta m` refeream. Ci lacopii.
La copii? se mir` ea. Adic` la Gwendolen, desigur. Da, e cu
totul alta acum.
Nu m` refeream nici la ea, dar dac` tot ai adus-o \n discu]ie,
144 JILL BAKER
s` [tii c` familia ei vrea s-o ia acas`.
Nu, se gr`bi Catty.
Cum adic`? Dar acolo e locul ei.
|nc` nu. Pot s`-]i explic, de[i n-am dreptul, dar vreau mai \nti
s` vorbesc eu cu ei. S`
Cu astfel de p`rin]i, e nevoie de cineva calificat pentru treaba
asta. Iar tu nu e[ti.
Ea t`cu.
Vrei s-o mai ]ii?
Da. Pentru Ann Mary
Nu pentru Ann Mary. |n sufletul t`u, vrei, de fapt, s`-i
pedepse[ti.
Nu, bine\n]eles c` nu. Or fi a[a cum mi i-ai descris, \nzestra]i
[i cu preten]ii, dar
Dar e mai important s`-]i accep]i propriul copil.
A[a cred eu, zise ea f`r` a-l privi.
{tiai, nu? Cred c` da.
Nu se a[teptase la o asemenea reac]ie, [i-[i ridic` ochii. El
zmbeaun zmbet fermec`tor.
{i totu[i, sor`, nu-]i br\ nasul unde nu-]i fierbe oala. Am s`
discut eu cu ei.
Ca vechi prieteni ce sunte]i? M` prive[te [i pe mine.
De[i n-ai dreptul la replic`, am s`-]i r`spund. Am s` port o
discu]ie strict profesional`, nu familiar`, sor`. |ntmpl`tor, am o
diplom` [i \n psihologie.
Nu e de mirare c` nimeni nu ]i se \mpotrive[te, zise ea
regretnd imediat sc`parea.
Ai fi vrut s` ai acest` satisfac]ie?
El f`cu o mi[care brusc`, \nct Catty avu impresia c` vine spre
ea.
P~DUREA DE PORTOCALI 145
Dac` nu mai e altceva de comentatreferitor la situa]ia lui
Gwendolen
Nu \n]eleg.
Dac` mai ai ceva de obiectat
Nu mai am, doctore, nu-mi mai vr nasul. Dar m`car pot s`
m` \ntlnesc cu familia Grece cnd vin smb`t` \n vizit`? Sunt
asistenta fetei.
Oi fi tu surioara lor, dar ai ni[te gheru]e ca o tigroaic`. M` duc
s` le citesc urm`torul capitol din poveste, a[a c`-]i po]i continua
seara al`turi de Bruce.
Ne-am \ntlnit o singur` dat`. S` le chem pe p`s`relele
\nn`scute, cu acea curiozitate ne]`rmuit` [i felul lor calculat de a
gndi, \n ciuda vrstei fragede?
Ai ]inut mine vorbele mele? rnji el.
NuAdic`
Ba da. Cuvnt cu cuvnt. De la prima \ntlnire. Catriona, [i o
privi adnc \n ochi, simt c` ai vrea s`-mi spui cevas` m`
\ntrebi
Vreau s`-]i spun c`-mi fac plimbarea obi[nuit` ct timp le
cite[ti. {i voiam s` \ntreb dac` e \n ordine.
Este, [i sper s` cazi de pe stnci! \i trnti el.
S` v`d ce pot face.
Familia Grace sosi chiar a doua zi, f`r` copii, pentru a o lua pe
Gwendolen.
Catty nu fusese de fa]` la discursul lui David, deci nu [tia
\mprejur`rile \n care acesta se desf`[urase. |n orice caz, d`du
rezultate, c`ci cei doi plecar` f`r` fat`. Cu siguran]`, nu le pl`cea
prea mult ideea, ceea ce \nseamn` c` David jucase un rol important
\n decizia lor. Mai trziu, chiar Gretel Grace admisese acest lucru,
pe cnd lua ceaiul \mpreun` cu Catty la blocul fetelorservite
146 JILL BAKER
fiind de Gwendolen.
Catty descoperi \n Gretel o femeie foarte pl`cut`. Un chip
inteligent, cu ochi lumino[i ca a unei adev`rate mame, dar [i ai
unei fiin]e \nzestrate.
Niciodat` n-am perceput-o pe Gwendolen drept ceea ce este
cu adev`rat. Nu cred, totu[i, c` ne-am purtat r`u cu ea, ba chiar
cred c` eu [i cu Hugo am \nchis ochii la r`ut`]ile ei ; poate c` ea
ne-a ghicit frustrarea. Felul ei de a gndi
E cu totul diferit, interveni Catty.
|i expuse p`rerea ei despre \nclina]iile fetei.
Presupun c` ceilal]i copii sunt mai spontanipricep totul
mai rapid. |ns` Gwendolen simte fiecare cuvnt, obiect, culoare;
are visurile ei. Poate c` astfel de lucruri nu cl`desc o na]iune, dar
M` uimi]i fiica mea s` fie poet`?
Ar putea deveni o artist` sau orice altceva; doar pentru c`
n-are aplecare spre [tiin]`, spre lucruri exacte
Am trecut-o cu vederea. De fapt, nu i-am ar`tat-o, dar ea a
sim]it, a con[tientizat faptul c` o excludem [i, disperat`, a \ncercat
s` ias` \n fa]`, s` ne aten]ioneze.
N-are s` se mai \ntmple acum. Aici se simte important`. Dup`
cum spuneam, fetele au r`mas impresionate de acel incident.
Familia Grace plec` odat` cu ceilal]i vizitatori. Catty, u
rm`rind-o pe Gwendolen, observ` o stare de lini[te interioar` pe
care fata nu o avea atunci cnd ap`ruse la Complexul Univers.
A[ putea merge acas` oricnd, dar [ti]iAnn Mary
Ann Mary. Nu se [tia nimic despre mama ei, doar despre bunic`.
Iar Catty [tia c` ea seam`n` cu bunica fetei. Probabil c` Gwendolen
intuise faptul c` feti]a are nevoie de cineva apropiat, mai ales \n
ziua respectiv`. Seara, David veni la blocul Sky cu vestea c` bunica
lui Ann Mary murise. Catty nu [tia cum s-o ia pe feti]`. Deja \[i
P~DUREA DE PORTOCALI 147
\nchipuia suspinurile ei.
Mai are pe cineva?
Nu [tim dect c` mama a \ncredin]at-o bunicii.
|nseamn` c` e a nim`nui, acum.
Deocamdat`, da
Ce vrei s` spui? \l privi ea \ntreb`tor.
|nc` nu sunt sigur. Dar nu vreau s` speriem copilul, mai
a[tept`m pu]in. Nu vreau s` dau na[tere chiar acum unui [oc
emo]ional. Poate nu [tii, dar sunt preconizate inunda]ii.
Poftim? Dar nu mai plou`nu a[a de tare.
Plou` \ncontinuu de s`pt`mni.
S-a mai \ntmplat?
Au mai fost doar ie[iri din matc`, de care s-au ocupat
fermierii. Dar amenin]area n-a fost niciodat` la fel de mare ca acum.
{i ce-o s` faceam?
O parte din Centru va fi izolat`. {tiu care, iar autorit`]ile deja
au \nceput evacu`rile. Dar, normal c` mul]i n-or s` accepte s`
plece, [i nu-i putem \nvinui. {i-atunci, va trebui s` intervenim cu
elicopterul, oft` el.
{i satul o s` fie complet izolat de Univers?
Se gndea, de fapt, la persoana lui.
Da. S-ar putea s` ajung` [i aici, pe platou. Dar dac` nu ie[i]i
\n calea apelor furioase, nu v` va afecta prea mult.
Bine. Pot s` ajut?
S` sper`m c` nu \ntlne[ti vreo situa]ie critic`, dar dac` e s`
fie, s` r`mi calm`.
Bine. Dar m` refeream dac` te pot ajuta pe tine.
Pe mine? [i o privi \ndelung, \nct ea se intimid`.
Adic`, \n sat. Cu ac]iunile de evacuare.
Nu, r`spunse el, urm`rind-o.
148 JILL BAKER
O conduse acas`, [i intr` \n spital pentru a face un inventar al
medicamentelor. Aveau de toate, \n afar` de anestezice. Dar poate
nu va fi nevoie.
P~DUREA DE PORTOCALI 149
Capitolul 10
A doua zi, [coala r`mase \nchis`. Cursurile de ap` din
\mprejurimi cre[teau v`znd cu ochii [i exista temerea c` micu]a
cl`dire ar putea fi izolat`, iar copiii p`r`si]i acolo.
Catty nu se alarm` la aflarea ve[tii, iar c`rarea de \ntoarcere
acas` era \nc` uscat`. {tia c` micu]ele se vor entuziasma la ideea c`
pot arunca \n ap` b`rcu]e [i ramuri de copaci. Atta timp ct
r`mneau la blocul Sky nu-[i f`cea griji pentru ele, cu toate c`-i
lipsea momentul de respiro dintre nou` [i cinci.
Insist` ca fetele s` formeze o clas` pentru a continua orele ;
astfel, reu[i s` le acapareze aten]ia timp de cteva ore cu lec]iile
noi. Descoperi veleit`]i de profesoar` \n Dorothea, pe care o [tia
mai \mpr`[tiat`, [i care-[i prelu` rolul ca [i cum ar fi fost profesor
calificat. Ciudat cum talentul unui copil se putea ascunde sub un
temperament aparte, pentru ca apoi s` r`sar` dintr-o dat`,
dovedind ce e \n stare. O profesoar` din Dorothea, o fire de artist`
\n Gwendolen. O asistent` \n Anne.
Dup`-amiaz`, Catty le scoase pe fete s` ia o gur` de aer. Chiar
de pe creasta cea mai \nalt`, nu puteau vedea mare lucru. Rul din
vale c`p`tase o culoare g`lbuie, dar nu p`rea amenin]`tor. Dup`
plimbare, servir` ceaiul, se \ntoarser` acas`, ascultar` muzic` \n
lipsa lecturii din povestea Bettinei, apoi se culcar`.
Nu se [tie ct de mult a]ipise Catty, cnd b`t`ile din u[` o
trezir`. Era Anne, echipat` complet \n uniform`.
Ce s-a \ntmplat ?
Avem o urgen]`, sor`. Trebuie s` mergem la spitalAdic`
dumneavoastr` trebuie
Nu, mergem \mpreun`. Dar cum de te-ai preg`tit a[a de
repede, draga mea? Dormeam chiar att de adnc \nct nu m-a
putut trezi Tony?
Eu m-am trezit \nainte s` ajung` el; aveam un
presentimentNu [tiu cum s` v` explic, dar [tiam c` trebuie s` m`
trezesc.
Catty nu [tiu ce s`-i r`spund`.
}i-a spus despre ce e vorba?
Un copil.
Poftim ?
O doamn` pe nume Brennan, care a intrat \n travaliu. E din
cartierul Felix.
Nu poate veni aici.
N-are unde s` mearg`; a fost evacuat`. Numai aici poate veni.
Dac` f`tul a[teapt` pn` diminea]`, doctorul David ar putea ajunge
cu elicopterul s` preia cazul; nu poate ateriza \n noaptea asta.
Sunte]i gata?
Gata? Niciodat` Catty nu se sim]ise mai pu]in preg`tit` pentru a
\nfrunta situa]ia. Nu avea cuno[tin]e de obstetric` [i nici de
pediatrie; tot ce [tia \nv`]ase prin saloanele de spital.
E primul copil, anun]` Anne.
Atunci, o s` dureze ceva timp, zise Catty u[urat`.
Deja a trecut destul timp.
P~DUREA DE PORTOCALI 151
Deunde [tii? A, de la doamna Chester
Da, dar familia Chester nu e aici. Nu [tia]i? Au plecat ieri dup`
provizii [i nu s-au putut \ntoarce din cauza apelor.
{i-atunci, cine mai e?
Numai dumneavoastr`, sor`; [i dac` v` pot fi de ajutor
E[ti foarte dr`gu]`, dar acum e vorba de un copilAdic`, [tiu
c` am discutat noi atunci, dar situa]ia e mult mai serioas`, [i e[ti a[a
de tn`r`.
Nu sunt. Poate pe dinafar`, nu [i pe din`untru. Am \nv`]at
multe lucruri, deci, dac` m` \ndruma]i
Sper c` nu vom avea prea mult de furc`
Intrar` \n camera unde se afla femeia. Tony discuta cu so]ul
acesteia, care p`[i jenat spre Catty.
{tiu c` e o situa]ie delicat`, dar Janet a ]inut neap`rat s`
r`mn` al`turi de mine pn` \n ultima clip`
|n]eleg, zise Catty \ncercnd s` par` calm`, dup` care \i rug`
pe cei doi s` ias` din salon.
Cercet` femeia, care z`cea lini[tit` pe pat. Inspir` adnc [i-i
puse cteva \ntreb`ri. Janet \i povesti cte contrac]ii avea pe minut
le num`rase [i c` nu urmase dieta doctorului, c` nu [tia mare
lucru despre na[terea pe cale natural`. Catty \i verific` temperatura
[i ie[i s` discute cu b`rbatul [i cu Anne. Tony se \ntorsese la b`ie]ii
lui, ceea ce era de invidiat.
Anne, ascult`-m` pu]in.
Da, sor`.
Nu vreau s` te sperii de ceea ce ai s` vezi.
{i-i expuse procesul na[terii, iar fata primi informa]ia cu mult`
naturale]e. Ca [i cum ar fi discutat cu o femeie matur`, nu cu un
copil de cincisprezece ani.
Nu avem anestezice, dar mama trebuie s` r`mn` relaxat`.
152 JILL BAKER
Relaxat`, \ncuviin]` fata.
Se \ntoarser` \n salon [i o rug` pe fat` s` dezbrace femeia. |i
num`r` contrac]iile [i decise c` bebelu[ul nu va mai a[tepta ziua de
mine. O a[ez` pe Anne \n spatele femeii pentru a o ]ine de
\ncheieturi. |l trimise pe so]ul acesteia la Tony cu un mesaj special
pentru a-l scoate de-acolo. Pn` s` se \ntoarc`, Anne preluase rolul
\ncredin]at, cu toate c` femeia p`ruse reticent` la \nceput. Anne
i-o luase \nainte cu tot ceea ce trebuia f`cut Anne care avea s`
p`r`seasc` Universul luna urm`toare, care avea s` lucreze \ntr-o
fabric` sau ca menajer`, Anne t`iase cordonul ombilical exact a[a
cum \i explicase Catty [i \nf`[urase copilul \ntr-un prosop.
E b`iat!
Da? Strig` femeia, fericit`. Unde e Jim?
Copilul [i mama dormeau de cteva ore. Jim [i Catty se relaxau
cu o cafea.
E ciudat, sor`, spunea Anne \n timp ce cur`]au totul. Nu m`
mai preocup` problema asta, de[i cred c` niciodat` nu voi mai avea
ocazia s` fiu asistent`. Dar m-am sim]it minunat, cu adev`rat
minunat.
Se luminase de ziu`. |n timp ce toat` lumea st`tea lini[tit`, se
auzi [uvoiul de ap` n`v`lind peste complex. Din fericire, trecu pe
lng` spital [i pe lng` majoritatea cl`dirilor din Centru,
n`pustindu-se la vale. |ns` o luase pe Anne. Pn` s` se
dezmeticeasc` Catty [i Jim, Anne era trt` odat` cu apele
\nvolburate. Dac` ar fi intrat \n`untru cu un minut mai
devremesau cu un minut mai trziusurzndCatty [tia c`
fata rdea, era fericit` de miracolul la care participase. Ar fi fost cu
ei. Un moment de care-[i va aminti \ntreaga via]`.
La ora opt, Tony o anun]` c` o g`siser` pe Anne. {i neg` din
cap, prev`z`tor. Totul se petrecuse att de nea[teptat, \nct fata nici
P~DUREA DE PORTOCALI 153
nu avusese timp s` reac]ioneze. Nu mai existau alte asemnea
pericole, apele se lini[tiser`. Apoi o sun` David.
Da, r`spunse ea, \ntrebat` fiind dac` totul e \n regul`.
Am fost \ngrijorat, se auzi glasul lui r`gu[it. N-am avut r`gaz
nicio clip`, urgen]ele au sosit \ncontinuu, dar \n fiecare clip`
Am asistat la na[terea unui copil, un b`iat, \l anun]` ea, la fel
de sec.
E bine ?
Da.
M` bucur, [i-ncepu s-o laude dar nu ea merita laudele, ci
Anne.
David \l \ntrerupse.
Da?
Anne.
Ce e cu ea?
Am pierdut-o.
Ann Mary? strig` el dup` o clip` de t`cere. Sau Anne cea mare?
Anne, \ng`im` ea, nemaiputndu-[i st`pni lacrimile.
Vin imediat, [opti el.
Dup` cinci minute apele care se strnseser` pe platoul de la
campus \ncepuser` a se scurge \n jos, iar dup` cinci zile, se
retraser` complet. Singura dovad` a dezastrului erau mormanele
de pietri[ [i de resturi pe care [uvoaiele le strnseser` de prin
gr`dinile oamenilor[i amintirea Annei. Ea fusese singura
pierdere uman`. Ironia sor]ii f`cuse ca pe acea culme, cel mai sigur
loc dintre toate, s` se \nece o fat`.
Veni [i mama ei, \mbr`cat` \n haine negre, scumpe. Se lament`
la nesfr[it, se plnse de cheltuieli, motivnd c` fata ei ar fi trebuit
s-o sus]in`. David o asigur` c` \nmormntarea va fi suportat` din
bugetul Centrului.
154 JILL BAKER
A doua sear`, doctorul veni pentru urm`torul episod cu Bettina.
Nu se termin` niciodat`, o anun]` pe Catty. {i e doar prima
carte din serie.
Care e doar despre Bettina?
|i putem schimba numele, dac` e nevoie.
Nu conteaz`, zmbi ea pentru prima oar` dup` dou` zile.
Trebuia s`-[i recapete zmbetul. Copiii aveau nevoie de ea.
Dar ar fi ciudat s` avem o Bettina aici; adic`, nu ciudat, ci
nelalocul lui. Oricum, o s` avem o fat` nou`, pe nume tot Anne.
Sunt trei.
Trei?
Una pentru Anne, una pentru Gwendolen, [i una pentru Ann
Mary.
Ann Mary ? {tiam c` Gwendolen pleac`, dar cea mic`Unde?
Cu Gwendolen. Speram c` a[a are s` se \ntmple, explic` el,
v`znd-o mirat`. Sunt oameni inteligen]i, [i au \ntrev`zut c` n-au
[anse s` le despart` tocmai acum.
Dar [i-o doresc?
La fel de mult ca pe propria fiic`.
Ce vrste au celelalte?
{apte [i cinci.
{apte [i cinci "Ca Georgie [i Gaby", gndi Catty. Sunt
orfane?
Dup` tat`.
{i mama?
Nu le mai dore[te.
O s` fie greu; astfel de copii sunt \ntotdeauna cei mai dificili.
Nu [i acum. Ele au vrut s` vin` ?
Au auzit de Univers?
Nudar au auzit de tine.
P~DUREA DE PORTOCALI 155
De mine? \ntreb` ea, bulversat`. Cum adic`?
Gabrielle Forbes [i Georgiana Forbes. Dac` vrei o descriere,
]i-o dau. Uite, am [i o poz`, [i scoase portofelul pierdut al lui Catty.
De unde\l ai?
L-am salvat \nainte ca cea mic` s`-l arunce \n vale.
Era geloas`.
Nu la fel de geloas` cum am fost eu.
Ea \l privi f`r` cuvinte.
Nu, nu la fete m` refeream; ele au s` fie \ntotdeauna ale mele.
Ale lui? se \ntreb` ea.
Pe tat`l lor. Eram gata s` m` lupt cu o amintire vie, Catriona,
nu [i cu una moart`.
Roger a fost fratele meunu \n adev`ratul sens al cuvntului,
dar l-am iubit. {i le-am adorat pe fete. Cnd Lilla le-a luat de lng`
mine [i se opri, nel`murit`. Ai zis c` \ntotdeauna vor fi ale tale?
Da. Lilla a fost sora mea vitreg`. O consideram muza mea.
Plecarea [i c`s`toria ei \n Anglia m-a distrus. Cnd mi-a trimis o
poz` cu fetelecu aceste fetele-am considerat ca fiind ale mele,
exact a[a cum tu le-ai crezut ale tale.
Dar ur`[ti femeile.
Le-am urt o vreme. O veneram pe Lilla, care m-a dezam`git.
O iubeai? Nu voiai ca ea s` se c`s`toreasc`?
|n niciun caz. Cnd a murit so]ul ei [i s-a rec`s`torit, mi-a scris
c` \n sfr[it va sc`pa de fete. Cred c` asta a pus punct la toate.
Atunci, am \nceput s` ur`sc femeile, toate femeilecu excep]ia
celor dou` care erau ale mele.
Ale mele, \l corect` ea.
Ale noastre.
Se l`s` o lini[te deplin`.
I-am pierdut urma. Nu mai voiam s` [tiu nimic de eaPn`
156 JILL BAKER
cnd am observat aceast` poz` la tine. Nu eram sigur, dar mi-a atras
aten]ia. {i de-atunci, am \nceput s-o caut [i abia recent am dat de
ea.
{i fetele?
Erau la o [coal` care nu mi se p`rea de \ncredere. Lilla e e[uat
[i-n a doua c`snicie [i m-a rugat s` le preiau eu.
N-ar fi f`cut asta dac` ar [ti c` [i eu sunt aici.
I-am spus. I-am spus c` fetele n-au s` fie doar ale mele, ci ale
noastre.
{i a acceptat?
Din nou t`cere, iar Catty realiz` c` b`rbatul din fa]a ei se
str`duia s`-[i \n`bu[e dispre]ul.
Ar face orice pentru bani.
Adic`le-ai cump`rat?
Se poate spune [i a[a.
Darn-am bani s`-]i dau partea mea
Acela[i moment tensionat, cel mai lung dintre toate.
Poate c`a[ putea s` te cump`r eu pe tine.
Ai vrea?
Nu \n mod special. A[ putea s` fac [i un schimb.
Cu ce?
Cu dragoste.
Cu dragoste? [opti ea.
Ai auzit vreodat` de acest sentiment? |n afar` de afec]iunea
pentru copiipentru p`durile de portocalipentru.Catriona,
ai auzit de dragoste vreodat`?
Da.
{i o ai? Acea dragoste?
Da.
|n ciuda glumelor mele pe seama lui Bevan, l-ai iubit?
P~DUREA DE PORTOCALI 157
Nu.
Pe altcineva? Pe Tony? Sau vreun alt s`tean?
Nu.
Pe cine?
Pe tine.
El nu reac]ion` la \nceput.
Spui asta doar ca s` pui mn` pe fete. S` [tii c` nu e nevoie,
sunt corect.
Ct` generozitate! N-ar fi fost mai bine s` spui asta de la
\nceput, ca s` nu m` pui pe mine \n situa]ia de a recunoa[te?
Te-am pus \ntr-o postur` delicat`?
Daadic` nuAdic`
Adic` ce?
Adic`, presupun c` e[ti mul]umit acum c` m-ai umilit, c`
Nu continu`, c`ci bra]ele lui o cuprinser`.
Te iubesc, femeie. Te voi iubi la nesfr[it. Te-am iubit \nc` din
prima clip`. Recunosc c` te-am [i urt, dar mi-am dat seama c` sunt
influen]at de Lilla. Te voi iubi cu sau f`r` copiii no[tri ; dar e mai
bine cu ei. Trebuie s` soseasc` din minut \n minut. Ba chiar, dac`
te ui]i acolo
{i Catty se uit` pe fereastr`. |ntr-adev`r, autobuzul sosise. Dou`
fiin]e micu]e coborser` [i fugeau spre ei.
Dragele mele!
M`tu[` Catty!
Aici i se zice "sor`", observ` David, dar v` obi[nui]i voi. Pe
mine m` [ti]i. Sunt David.
Unchiul David, zise Catty.
Cei patru se \ndreptar` spre blocul Sky, sub privirile curioase
ale celorlalte fete.
Doctore, zise Dorothea f`cnd pe profesoara, dac` vre]i s` v`
158 JILL BAKER
ocupa]i de nou-venite, pot eu s` le citesc capitolul urm`tor.
Nu, n-a[ pierde asta pentru nimic \n lume.
{i lu` cartea, aruncndu-i lui Catty o privire gr`itoare chiar
dac` povestea se sfr[ea, chiar dac` fetele aveau s` viseze \n curnd
\n paturile lor cu luminile stinse, noaptea continua.
Sfr[it
P~DUREA DE PORTOCALI 159

S-ar putea să vă placă și