Sunteți pe pagina 1din 156

JENNY RANGER

Sirena cu flori de iasomie

Traducerea [i adaptarea \n limba român` de CECILIA IONESCU

JENNY RANGER Sirena cu flori de iasomie Traducerea [i adaptarea \n limba român` de CECILIA IONESCU

ALCRIS

Capitolul 1

Rachel se sc`ldase deseori \n acest mic golf. Era un loc complet izolat. Doar o cas` construit` \n vârful unei pante abrupte domina plaja. Vremea era foarte frumoas`. Valurile mângâiau u[or nisipul. Rachel \[i dorea s` se lase leg`nat` de ele Ma[ina ro[ie disp`ruse. Zile \ntregi r`m`sese lâng` cas`. Contrastul \ntre ma[ina de lux [i acoperi[ul din tabl` ruginit` era uimitor. El se dusese probabil \n ora[. Acesta se afla doar la vreo cincizeci de kilometri. Dar uneori, drumul putea dura dou` ore. Era greu. Pe alocuri, trecea peste o râp`. Iarna se \ntâmpla s` se macine, devenind grohoti[. Atunci, fermele mari din regiune consacrate \n special cre[terii oilor, erau izolate de restul Noii Zeelande. Da, probabil se dusese \n ora[, se gândi Rachel. Era or`[ean. F`cu o min` dispre]uitoare. El nu avea experien]a acestor drumuri izolate. Era \n stare s` fac` un accident. Cel mai probabil, se speriase [i \nainta cu viteza unei broa[te testoase. Se \ntoarse din nou spre mare.

6

JENNY RANGER

Apa era albastr`, valurile dantelate cu spum`. La orizont, marea [i cerul se confundau. {i dac` s-ar sc`lda f`r` costum de baie? M`tu[a Anne ar fi \ngrozit` dac` ar afla. Dar nu va [ti. Rachel privi iar casa. S` \ndr`zneasc` oare? Poate plecase pentru totdeauna? R`m`sese aici complet singur timp de o s`pt`mân`. Probabil se plictisise! Dup` cât se pare, se dusese s` reg`seasc` luminile ora[ului. Zgomotul lui. {i mai ales acele fiin]e superficiale, frivole [i sofisticate pe care le descria \n c`r]ile sale. Rachel citise doar una. Nu avusese nici o dorin]` s-o citeasc` pe a doua. Soarele ardea peste p`rul s`u blond. Marea str`lucea. F`cu câ]iva pa[i pe nisip, ca magnetizat` de valuri [i de mi[carea lor permanent`. Brusc, conven]iile o iritar`. F`r` s` [ov`ie mai mult, \[i scoase bluza

din bumbac decolorat`, blugii vechi [i slipul. |[i arunc` hainele pe nisip. Apoi alerg` spre mare, cu capul pe spate, ochii \nchi[i [i oferindu-[i fa]a soarelui. La primul contact, apa era rece. Dar se obi[nui foarte repede cu temperatura. Era minunat! Se l`s` \n voia valurilor. Uneori, plonja \n ele. Trupul gol se \ncorda ca un arc când s`rea \n spum`.

Dar p`str` no]iunea timpului [i,

dup` o jum`tate de or`, se \ndrept` spre ]`rm [i se puse pe picioare. F`r` entuziasm. Apa \i ajungea la coapse. Picioarele i se afundau \n nisip. P`rul ud \i c`dea pe fa]` [i pe umeri. |l arunc` spre spate. {i atunci, instinctiv l`s` mâinile \n jos pentru a se acoperi, \ntr-un

gest asem`n`tor celui al tuturor femeilor surprinse, de milenii. Un b`rbat o privea. Se va mi[ca oare? Un timp, crezu c` nu.

Ar fi putut s` \noate la nesfâr[it

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

7

|n sfâr[it, acesta f`cu stânga-mprejur [i r`mase nemi[cat, \ntors cu spatele. Rachel alerg` spre hainele \mpr`[tiate.

– S`-mi spui când vei fi \mbr`cat`, sireno! f`cu b`rbatul f`r` s` se

\ntoarc`. Auzindu-i sunetul vocii, Rachel tres`ri. Nu ]inea s`-i vorbeasc`. Privi \n jurul ei. Fluxul era la nivelul maxim. Nu putea s` fug` escaladând stâncile. Va fi obligat` s-o ia pe c`rarea care trecea pe lâng` cas`. Rachel alerga repede. B`rbatul nu era decât un or`[ean. Un or`[ean cu siguran]` pu]in antrenat fizic. Dac` reu[ea s`-l ia prin surprindere Porni ca un iepure. B`rbatul plec` \n urm`rirea ei [i o prinse din urm` chiar \nainte ca Rachel s` ajung` la c`rare. O prinse cu brutalitate

de \ncheietura mâinii. Tân`ra fat` \ncerc` s` se elibereze. Eforturile sale nu avur` ca rezultat decât \nt`rirea strânsorii b`rbatului. Rachel nu avea nici o speran]` s`-i scape. O fa]` pu]in aspr`, o b`rbie hot`rât`, o gur` cu un contur voluntar, p`r negru destul de lung [i \n dezordine. Cu o curiozitate deta[at`, ochii cenu[ii o observau pe tân`ra fat`. |i examina p`rul ud, ciufulit. |i privea ochii verzi, plini de sfidare. Apoi privirea se opri asupra gurii \ntredeschise, care l`sa s` treac` o respira]ie sacadat`. |n cele din urm` alunec` peste bluza ud`, care l`sa s` se ghiceasc` sânii tineri, seme]i. Jenat`, Rachel plec` ochii.

– Nu e[ti decât o feti]`

F`cu o pauz`.

– când e[ti \mbr`cat`, termin`. P`rea amuzat.

\ncepu b`rbatul.

8

JENNY RANGER

– |mi pare r`u c` v` dezam`gesc, domnule Curtis! exclam` cu

insolen]` tân`ra fat`. Acesta \ncepu s` râd`. Sl`bi strânsoarea de pe \ncheietura mâinii Rachelei. Tân`ra fat` profit` pentru a se elibera [i a fugi spre c`rare. B`rbatul o ajunse \n vârful pantei.

Nu pleca, \i spuse cu blânde]e. A[ vrea s`-]i vorbesc.

Nu plec

min]i Rachel.

O

prinse din nou de bra]. Dac` n-ar fi re]inut-o cu for]a, ar fi fugit

peste câmp. Cât o ]ineau picioarele.

– Eu nu doresc s` v` vorbesc, \l asigur`.

Ochii b`rbatului se mijir`.

– De ce-mi por]i pic`? se mir`. Oare ce-am f`cut?

– Nu-mi place s` fiu spionat`.

– Imagineaz`-]i c` nu te spionam!

|[i \ncle[t` furios degetele pe bra]ul tinerei fete.

– E[ti pe o proprietate particular`! Nu [tii?

– Eu? Pe o proprietate particular`? Dac` este cineva care

Se \ntrerupse [i relu` cu violen]`:

Am dreptul s` m` aflu aici, mai mult decât oricine!

O

lic`rire mirat` trecu prin ochii cenu[ii.

Cine e[ti? \ntreb` b`rbatul, privind-o f`r` s` clipeasc`.

Rachel Standen. Am locuit odinioar` \n aceast` cas`

Cu tat`l

meu. F`r` \ndoial`, numele tinerei fete \i era necunoscut b`rbatului. |ncet, mâna sa alunec` pe \ncheietura mâinii Rachelei.

– Vino, Rachel. S`-mi vorbe[ti despre asta. M` intereseaz`

– Nu! replic` aceasta brusc.

S`ri \npoi. Degetele b`rbatului se strânser` \n jurul pumnului s`u.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

9

– |ntotdeauna e[ti la fel de nepoliticoas`?

|i vorbea cu indulgen]`. Dar \n ochi i se citea o anumit` iritare.

– Ierta]i-m`, murmur` Rachel.

L`s` ochii \n jos, cu un aer \mbufnat.

– Mi s-a repetat deseori s` nu-i urmez pe necunoscu]i! ad`ug`.

– Nu sunt o persoan` care chinuie[te copii! protest` b`rbatul, jum`tate jignit, jum`tate amuzat.

– Iar eu, nu mai sunt o copil`! replic` Rachel. Am aproape

optsprezece ani. Vârsta s` m` c`s`toresc! Interlocutorul s`u lu` un aer cinic.

o

invita]ie? Brusc, de team`, Rachelei i se puse un nod \n gât. Se str`dui s`

vorbeasc` demn:

– Cu siguran]`, nu. Credeam c` v-am f`cut s` \n]elege]i c` nu-mi pl`ce]i

– Sunt \ncântat s` aflu asta. Trebuie s` consider precizarea ca

– N-are nimic de-a face cu asta. |nc` nu [tii?

B`rbatul \[i pierdu r`bdarea.

– Haide, insist` el, intr`! Am peste treizeci de ani. Prospe]imea

dumitale nu m` atrage deloc. Nu te teme, nu te voi atinge! Tân`ra fat` nu avea de ales: o ]inea \nc` ferm. O conduse spre cas`. Rachel privi \n jurul s`u. Covorul mare, decolorat, acoperea \nc` podeaua. Ici [i colo fuseser` aruncate mai multe bl`nuri de oaie. Pe o mas` a[ezat` lâng` fereastr` era pus` o ma[in` de scris.

– V` credeam \n vacan]`, remarc` Rachel.

– Scriitorii nu-[i permit niciodat` vacan]e. F`r` ma[ina mea de scris,

a[ \nnebuni repede. Vrei s` bei ceva? Am Coca, suc de l`mâie, suc de portocale

10

JENNY RANGER

– Suc de portocale, v` rog.

Nu-i oferise alcool. Asta o mira [i \n aceea[i m`sur` o ofensa pu]in. |l urm` \n buc`t`rie. B`rbatul lu` o sticl` cu suc de portocale din frigider. Umplu dou` pahare.

– Nu be]i alcool? \l \ntreb` surprins` tân`ra fat`.

– N-am nici o pic`tur`, aici.

– Ah, \n]eleg

Probabil f`cea o cur` de dezintoxicare, \[i spuse. Asta n-ar mira-o.

Citise atâtea lucruri ciudate \n leg`tur` cu scriitorii [i arti[tii! B`rbatul \ncepu s` râd`. Parc` \i citea gândurile.

– Nu, nu sunt pe cale s` m` dezintoxic, Rachel. Pentru a bea, trebuie s` fie mai mul]i. Când sunt singur, n-am nevoie de alcool. Ia loc |i ar`t` canapeaua [i el se a[ez` \ntr-un fotoliu.

– A[adar, ai locuit aici

– Tata a adus casa \n starea aceasta. Când am sosit noi, era o ruin`.

– Serios? Privi \n jurul s`u. Oare era impresionat? Casa nu avea nimic extraordinar. Dar era solid` [i confortabil`.

– Tat`l dumitale lucreaz` \n construc]ii?

Rachel scutur` din cap. – Nu chiar. Dar [tia s` fac` de toate. Era un b`rbat foarte

\ndemânatic, cum spunea el \nsu[i. A murit.

– Oh

De ce a reconstruit casa?

– Pentru mine. Aveam patru ani când tata a venit s` lucreze pentru

unchiul Bert, domnul Longholm. |ntotdeauna este de lucru la ferme pentru oameni \ndemânatici. La \nceput, am locuit \ntr-o mic` rulot`. M`tu[a Anne spunea c` nu era bine pentru o copil`. Voia s` m` ia la ferm`. Tata a refuzat.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

11

A \ntrebat dac` putea locui \n aceast` cas`, dup` ce o repar`.

– {i mama dumitale?

– A murit când eram bebelu[. Nu-mi amintesc de ea.

– Tat`l dumitale a murit de mult? o \ntreb` cu blânde]e b`rbatul. – De trei ani. Un accident. A fost strivit de un tractor. Aveam paisprezece ani.

– Trebuie s` fi fost greu pentru dumneata. La paisprezece ani

Rachel ridic` u[or din umeri.

– Este greu s`-]i pierzi p`rin]ii la orice vârst`.

– Ai dreptate. Aveam dou`zeci [i cinci de ani când mi-au murit

p`rin]ii \ntr-un accident de avion. Aceast` dispari]ie brusc` ne-a f`cut s`

suferim enorm, pe sora mea [i pe mine. Dar este mai pu]in \nsp`imânt`tor decât s` fii orfan la paisprezece ani. Domnul [i doamna Longholm sunt unchiul [i m`tu[a dumitale?

– Nu. Dar au fost \ntotdeauna foarte dr`gu]i cu mine. Propriii lor

copii nu mai locuiesc la ferm`. |n afar` de Jerry, care-i ajut`. M`tu[a Anne a \ncercat s`-mi g`seasc` familia. |n zadar. A[a c` a hot`rât s` m`

Voiam s` continuu s` locuiesc

aici. Eram foarte

]in` la ei. A avut foarte mult` r`bdare

nervoas`, \ncheie Rachel plin` de remu[c`ri.

– Nu-i deloc de mirare, \n asemenea \mprejur`ri.

B`rbatul f`cu o pauz`.

– |n]eleg de ce-]i displace s` vezi pe cineva locuind \n fosta dumitale

cas`. Tân`ra fat` p`ru pu]in jenat`.

– Am considerat \ntotdeauna aceast` cas` ca fiind a mea. |n realitate,

apar]ine familie Longholm. Chiar dac` a restaurat-o tata. M-a tulburat s`

v`d familia Longholm \nchiriind-o, f`r` s`-mi cear` p`rerea. Dar oare cum a[ fi putut s` le repro[ez asta? Le datorez atât de mult.

12

JENNY RANGER

Timp de trei ani – acum, aproape patru – m-au g`zduit [i m-au hr`nit

– |]i amintesc asta? o \ntreb` b`rbatul \ntorcându-se.

– N-a fost nevoie s`-mi vorbeasc`. {tiu tot ce au f`cut pentru mine.

Sunt foarte buni. Da, cei din familia Longholm erau foarte buni. Uneori tân`ra fat` se sim]ea ne\n]eleas`. Dar era mai mult vina sa decât a lor. Era prea emotiv`. M`tu[a Anne ac]ionase cu foarte mult tact. Niciodat` nu-i spusese Rachelei c` fusese prost crescut`, chiar dac` o gândea. Când adolescenta de odinioar` protestase cu putere: "Tata m` l`sa s` fac asta!" m`tu[a r`mânea ferm` [i blând`. "Nu mai e[ti o feti]`. Acum, tat`l t`u nu ]i-ar mai fi permis". Totu[i, tat`l s`u ar fi fost cu siguran]` mai pu]in sever, mai pu]in ne\nduplecat, \[i spunea deseori Rachel. N-ar fi pretins s` devin` o femeie perfect`, c`reia s`-i plac` s` se ocupe de c`minul s`u. Nici n-ar

fi ]inut s-o vad` comportându-se ca "o tân`r` fat` cuviincioas`". Din p`cate, disp`ruse. {i f`r` Bert [i Anne Longholm, Rachel ar fi singur` pe lume. Damon Curtis se ridic` [i-[i puse paharul gol pe o mas` joas`.

– A[adar, [tiai c` exist` un locatar aici

– Ma[ina dumneavoastr` nu era acolo! exclam` tân`ra fat`.

– M-a[ fi \ntors! Ai fi putut b`nui asta! }i-ai asumat un risc

– Numai c` nu m` a[teptam s` v` v`d \ntors atât de curând! De aici,

unde v` pute]i duce dac` nu \n ora[? V` credeam absent toat` ziua!

– Mi-a trebuit \n total trei ore pentru a m` duce acolo [i a m`

\ntoarce. Plus o or` petrecut` \n ora[.

– V-a]i dus s` petrece]i o or` \n ora[? exclam` Rachel. Numai o or`?

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

13

– A fost suficient pentru a-mi re\nnoi stocul de provizii [i a-mi expedia coresponden]a.

– Noi când mergem \n ora[, este pentru toat` ziua.

– N-am \nchiriat aceast` cas` pentru a pierde timpul prin magazinele celui mai apropiat ora[.

– De ce a]i \nchiriat-o? \ntreb` curioas` Rachel.

– Pentru a lucra lini[tit.

– Un alt roman?

– Da. Ai citit ceva scris de mine?

Desigur. {i nu era deloc de mirare: Damon Curtis era unul dintre cei mai cunoscu]i scriitori din Noua Zeeland`.

– Am citit "Pâinea f`]`rniciei".

– {i?

– Nu mi-a pl`cut cartea dumneavoastr`. Tân`ra fat` \i sus]inu privirea.

– Mul]umesc, r`spunse scriitorul.

Rachel crezu c`-[i bate joc de ea.

– Mul]umesc c` ai spus adev`rul, preciz` Damon. Tân`ra fat` se ridic`.

– M`tu[a Anne probabil m` caut`.

– Poate vei aprecia mai mult noua mea carte. |]i voi trimite un exemplar când va fi publicat`.

– Mul]umesc.

O \nso]i pân` la u[`.

– Când vei vrea s` faci o baie, bate la u[`. Voi merge cu dumneata. Fire[te, dac` nu te sup`r`.

– Nu m` sup`r`.

Data viitoare, va avea costum de baie. Oare trebuia s` precizeze asta?

14

JENNY RANGER

{ov`i o clip`. Apoi, f`r` s` adauge nimic, se \ndep`rt` \n pas rapid.

***

Rachel se putu duce \n camera sa f`r` s` \ntâlneasc` pe nimeni. |[i schimb` hainele ude cu o rochie. Apoi \[i usc` p`rul \nainte de a se duce s` ajute la preg`tirea cinei. Ar fi preferat s` munceasc` afar`, cu Jerry [i cu tat`l tân`rului b`rbat. Dar nu era locul unei femei, spunea m`tu[a Anne. Femeile trebuie s` se ocupe de cas`. Nu mergeau la câmp decât \n caz de urgen]`. A[a c` \ncepu s` cure]e cartofi. Apoi sp`l` o salat` \n chiuvet`. Zgomotul apei \i aminti clipocitul valurilor din golf. Siren`, o numise Damon Curtis. Glumind probabil. La aceast` amintire, ro[i [i t`ie salata cu gesturi bru[te. – Aten]ie, Rachel. Ai s` te r`ne[ti! exclam` mama sa adoptiv`. Tân`ra fat` \i adres` un zâmbet. Se str`dui s`-[i \ncetineasc` mi[c`rile. |n seara aceea, se ar`t` extrem de serviabil`. Strânse masa. Apoi \i propuse Annei s` ajute s` cârpeasc` [osetele groase din lân`. B`rba]ii le purtau \n cizmele de cauciuc. La televizor era un program de sport. Cei doi b`rba]i nu-[i luau ochii de la ecran. |n timpul spoturilor publicitare, Rachel sim]i privirea lui Jerry a]intit` asupra ei. |n`l]` capul. Tân`rul b`rbat nu \ntoarse ochii. Rachel se sim]i cuprins` de un sentiment ciudat, un amestec curios de enervare [i team`. Obrajii i se colorar`.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

15

|nfipse acul \n [oset` cu atâta putere, \ncât se \n]ep` \n mân`. Recunoscuse dorin]a \n ochii b`rbatului. Pentru prima dat` \n via]a

sa.

Damon Curtis o tratase ca pe o feti]`? Tocmai avea dovada puterii sale. |n acela[i timp, se sim]ea stânjenit`. Brusc, lumea sa lini[tit` se cl`tina. Arunc` o privire unchiului [i m`tu[ii sale. Oare ce era ea aici? O orfan` adoptat` din amabilitate. Nu-i apropia nici o leg`tur` de sânge. Nici o afinitate La ferm`, nimeni nu vorbea de univers, nici de infinit. Cu tat`l s`u avusese acest gen de conversa]ii. |mpreun`, se aplecaser` asupra unui poem, admiraser` un r`s`rit de soare sau o cochilie aruncat` pe plaj`. |i lipsea asta. Familia Longholm nu \n]elegea nimic din art`, din frumuse]e sau poezie. Dac`-i sc`pa vreun cuvânt despre unul din aceste domenii, Anne o dojenea:

– Fii rezonabil`! bomb`nea. Nu spune prostii f`r` cap [i f`r` coad`!

{i Jerry o ironiza. Era cu [ase ani mai mare. |n general, o ignora. I se

p`rea normal ca Rachel s` se ocupe de el. Repara c`m`[ile [i [osetele tân`rului b`rbat. |i oferea o cea[c` de ceai iarna [i un pahar de bere

vara

|n schimb, aceasta \i aducea uneori o leg`tur` de lemne pentru

[emineu. De asemenea, o luase de mai multe ori cu el la balurile din ora[. Se mul]umea s-o lase la u[`. O lua la sfâr[itul seratei.

|i f`cea patul [i-i cur`]a camera.

– Haide, vino! exclama f`r` prea mult` ceremonie.

Era seduc`tor cu ochii s`i alba[tri [i p`rul decolorat de soare. Trupul \i era musculos [i fa]a mereu bronzat`. Avea succes printre fetele din ora[. Bert se \ntoarse spre so]ia sa.

16

JENNY RANGER

– L-am v`zut ast`zi pe chiria[ul nostru.

Respira]ia Rachelei deveni mai gr`bit`. Oare Damon Curtis \i povestise c` Oh, dac` ar fi vorbit, unchiul Bert n-ar fi ratat s`-i spun` m`tu[ii Anne!

– Oare cum se poate descurca singur? se mir` aceasta.

Pentru ea, un b`rbat era incapabil s`-[i impun` sarcini casnice. |i purta pu]in pic` scriitorului pentru asta. Damon \i refuzase invita]ia la

cin`. P`rea c` vrea s` se ]in` la distan]` de fermieri. Totu[i, \n aceste mari exploat`ri izolate, ospitalitatea era regul`. A nu binevoi s` r`spunzi unei invita]ii era aproape o insult`.

– Pare c` se descurc`, declar` Bert. Mergea \n ora[ s`-[i cumpere provizii.

– Ar fi putut s` vin` s`-mi cear`.

– I-am spus, dar de-abia m-a auzit. Este foarte independent. A pretins c` nu vrea s` ne deranjeze.

– Ca [i când asta m` putea deranja! declar` Anne cu un aer ofensat. Ah, oamenii `[tia de la ora[

Oft`.

– M` voi duce s`-l v`d mâine diminea]` se hot`r\ brusc.

– Crezi c` este o idee bun`? o \ntreb` so]ul s`u. Dup` p`rerea mea, dore[te s` fie singur.

– Ei bine, dup` p`rerea mea, regret` c` a fost atât de ursuz. Nu

\ndr`zne[te s` fac` primul pas pentru a-mi cere pu]in unt sau sare! Rachel se \ncord`. Unchiul s`u \l \ntâlnise pe Damon Curtis când

acesta se dusese \n ora[. |nainte s` se duc` ea s` se scalde \l va vedea mâine [i s-ar putea ca el s`-i povesteasc` Trebuia s`-l vad`. Neap`rat. {i s`-i cear` s` n-o tr`deze.

Dar m`tu[a

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

17

|mp`turi [osetele cârpite. Apoi puse acul [i lâna \n cutia de lucru \nvechit`.

– Vrei s` faci pu]in` cafea, draga mea? \i ceru brusc.

Rachel f`cu trei ce[ti pe care le duse \n camera de zi. Ea nu-[i dorea s` bea. |[i dorea s` se \nchid` \n camera sa [i s` se gândeasc`. Declar` brusc:

– M` duc s` m` culc. Noapte bun`

|nchizând u[a camerei, \ncerc` o senza]ie stranie. Impresia c` sc`pase de ceva. De ce? Nici ea nu [tia. Se dezbr`c` \n grab` [i-[i puse c`ma[a u[oar` de noapte din bumbac. De obicei, se ducea la baie \n ]inuta aceasta. Pentru iarn`, p`stra capotul galben oferit de m`tu[a sa. Un instinct ira]ional o \ndemn` s`-l \mbrace \nainte de a ie[i din

camer`. Zece minute mai târziu, ie[ind din baie, se \ntâlni cu Jerry. Acesta \i \ntinse cea[ca goal`.

– A[ mai vrea cafea.

F`r` s` protesteze, Rachel \i lu` cea[ca \n mâini [i se \ndrept` spre buc`t`rie. Jerry o urm`. Tân`ra fat` puse apa la fiert [i cafea instant pe fundul ce[tii. Jerry \i puse mâna pe um`r. Rachel turn` apa, f`când un gest pentru a se elibera. Dar mâna lui Jerry alunec` pe spatele s`u [i i se opri pe talie. Apoi lu` cafeaua privind-o piezi[. Rachel se \ndrept` spre u[` murmurând "noapte bun`" cu o voce gâtuit`.

A doua zi diminea]`, tân`ra fat` fu \n picioare la ora [ase. Se \mbr`c` rapid cu un pulover [i ni[te blugi. Apoi ie[i. Alerg` la ad`postul copacilor. Nu voia s` fie v`zut` din cas`. Curând, ajunse la c`rarea care ducea la golf.

18

JENNY RANGER

Oare Damon Curtis se trezea atât de devreme? Spera. Trebuia s` se

\ntoarc` \nainte de ora [apte. Altfel i se va observa absen]a. Cioc`ni la u[` [i nu ob]inu nici un r`spuns. Atunci b`tu puternic cu degetele. Dup` aceea, deschise [i strig`. F`r` rezultat. Nu \ndr`zni s` intre. F`cu stânga-mprejur, oftând exasperat`. |n acea clip`, z`ri un cap \n valuri. Câteva secunde mai târziu, Damon Curtis agit` mâna. Rachel alerg` \n direc]ia plajei. Ajunse pe malul apei când el ie[ea. Era bronzat [i purta un costum de baie bleumarin.

– Povestea se repet`, glumi b`rbatul. Totu[i, am rezistat tenta]iei de

a-]i urma exemplul

Ce faci aici atât de devreme?

– M`tu[a Anne va veni s` v` vad` ast`zi.

– Oh! De ce? Ce i-ai povestit?

– Absolut nimic! exclam` tân`ra fat`. {i

`sta este motivul vizitei

mele. V` rog, s` nu-i spune]i c` am f`cut baie f`r` costum!

– N-am nici un motiv s`-i vorbesc despre asta.

– Mi-a fost team` c`

Se \ntrerupse. Scriitorul p`rea \n acela[i timp surprins [i amuzat. Pentru el, incidentul era f`r` importan]`, \n]elese Rachel. Probabil se gândea c` exagereaz` un fleac. Se sim]i pu]in ridicol`. – Dac` ar afla, m`tu[a Anne [i-ar putea imagina o mul]ime de lucruri.

– Te va bate?

– Oh nu! Dar mi-ar vorbi despre decen]`, pudoare [i modestie

Este foarte dr`gu]`, dar asta n-o \mpiedic` s` fie pu]in demodat` din

când \n când. Scriitorul se [terse. Apoi o lu` pe Rachel de mân` [i o conduse spre c`rare.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

19

– Nu-]i face griji. Dac`-]i v`d m`tu[a, nu-i voi vorbi deloc despre

dumneata. Dar de ce vine? Ce nevoie are s` intre \n vizuina lupului?

– O sup`r` c` v-a]i dus \n ora[ s` face]i cump`r`turi. I-ar fi pl`cut s` v` ajute dac` v` lipse[te ceva. Ajunser` \n vârful pantei. Damon l`s` mâna tinerei fete [i-[i d`du p`rul spre spate. P`rea u[or enervat.

– Credeam c` am pus lucrurile la punct. Nu doresc câtu[i de pu]in

s` \ntre]in rela]ii de bun` vecin`tate. M`tu[a dumitale este amabil`. Sunt sigur c` are doar inten]ii bune. Dar doresc s` fiu l`sat \n pace!

– M`tu[a o [tie. Ea \ns`[i mi-a spus-o. A]i precizat asta sosind aici. Dar \[i imagineaz` c` poate v-a]i schimbat p`rerea.

– Nu mi-am schimbat p`rerea! protest` enervat scriitorul. Nu sunt un nehot`rât!

– Atunci, când mi-a]i propus s` ne sc`ld`m \mpreun`, n-a]i

gândit-o cu adev`rat?

– Este altceva. |n acest caz, nu este vorba nici de vizite, nici de discu]ii f`r` rost.

Oricum, era de preferat s` nu vin` prea des, \[i spuse Rachel.

– Trebuie s` m` \ntorc, declar`. M`tu[a v` va invita cu siguran]` s` veni]i s` cina]i cu noi. A[adar, nu ve]i veni?

– Probabil c` nu.

Tân`ra fat` se preg`tea s` plece. Damon o prinse atunci de mân`.

– Vrei s` vin?

– M`tu[a Anne va fi dezam`git` dac` o refuza]i.

– Ah da? exclam` b`rbatul cu arogan]`.

Rachel \[i eliber` mâna. Scriitorul nu \ncerc` s-o re]in`.

– {i apoi, dac` veni]i, relu` tân`ra fat`, v` voi vedea.

– Este adev`rat.

20

JENNY RANGER

***

Doamna Longholm era victorioas`. Domnul Curtis o primise foarte amabil. {i-i acceptase invita]ia la cin` pentru a doua zi! – Voi face o friptur` de miel cu sos de ment`. Cu legume, maz`re. {i o pr`jitur` Era o excelent` buc`t`reas`. Produsele \i erau de cea mai bun` calitate: carnea [i legumele proveneau de la ferm`. Rachel o ajut` s` prepare mâncarea. Se sim]ea ciudat de nervoas`. Oare ce va \mbr`ca disear`? Pu]in mai târziu, \[i deschise dulapul [i-[i privi hainele cu un aer critic. Ar fi vrut o rochie extraordinar`. Din p`cate, nimic de acest fel printre ve[mintele f`cute \n cas`, \n cea mai mare parte. |nl`tur` o rochie de stamb` \mpodobit` cu broderie englezeasc`. Apoi se opri \n fa]a unei rochii albastre, pe care m`tu[a i-o cump`rase de la solduri. O purtase foarte pu]in. O \mbr`c`, \[i l`s` doi nasturi descheia]i [i-[i strânse cordonul la maximum. |[i \nnod` p`rul \n coad` de cal \n cre[tetul capului. Cu o mare cantitate de ace de p`r, reu[i s`-[i fac` un coc. Anne \i permitea s` foloseasc` un ruj de buze foarte pal. Regret` c` nu avea un rimel. {i-ar fi putut \nnegri marginea genelor, pentru a le face s` par` mai lungi. Ie[i din camer` exact \n clipa \n care se b`tea la u[a de la intrare. Anne se repezi, sco]ându-[i [or]ul. O examin` rapid pe Rachel.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

21

– Vrei s`-]i \nchei rochia? \i comand` \nainte de a merge s` deschid`. Ofensat`, Rachel se supuse. R`mase \n picioare \n hol, stânjenit`, strângându-[i una lâng` alta mâinile. Anne \l invit` s` intre pe Damon Curtis.

– Ea este Rachel, fiica noastr` adoptiv`. Damon \i strânse mâna.

– Bun` seara, Rachel.

Degetele \i erau calde, ferme. Avea o voce bine timbrat`. Se \ndreptar` spre camera de zi. Jerry bomb`ni câteva cuvinte de

bun venit, de neauzit, \nainte de a-[i l`sa nasul \n paharul cu bere. Bert \i oferi lui Damon un whisky. Apoi \i turn` un vin alb so]iei. F`r` s` se gândeasc`, Rachel \ntreb`:

– Te rog, pot s` am [i eu unul, unchiule Bert?

Acesta o privi cu uimire. Tân`ra fat` ro[i. Oare de ce vorbise astfel? Putea s` fie admonestat` \n fa]a invitatului.

– Da, d`-i pu]in, Bert, spuse calm Anne. Acum este destul de mare

pentru a bea un vin alb \n familie. Obrajii Rachelei ardeau \n clipa \n care puse mâna pe pahar. |i arunc` o privire recunosc`toare m`tu[ii. Dar aceasta era \ntr-o conversa]ie animat` cu Damon Curtis. Când \[i termin` vinul, Rachel se sim]i ame]it`. |[i urm` totu[i m`tu[a \n buc`t`rie, pentru a o ajuta. Dup` ce va mânca, se va sim]i mult mai bine. Vizitatorul lor nu vorbea foarte mult. Se mul]umea s` pun` \ntreb`ri. Bert \l punea la curent cu problemele fermei. Rachel nu-l v`zuse niciodat` atât de guraliv. Se \ntoarser` \n camera de zi pentru a bea cafeaua. Damon Curtis se \ntoarse atunci spre Jerry.

22

JENNY RANGER

Descoperi rapid interesul tân`rului pentru rugby [i fotbal. Cele dou` femei duser` ce[tile \n buc`t`rie. Sp`lar` vasele. Când se al`turar` b`rba]ilor, ace[tia discutau despre rubgy. Rachel se a[ez` \ntr-un col] [i-l privi pe scriitor. Acesta \i observa pe Bert, apoi pe Jerry. Brusc, privirea lui o \ntâlni pe cea a tinerei fete. |i zâmbi, dar Rachel

nu-i r`spunse la zâmbet. Nu-i pl`cea modul \n care scriitorul \i trata familia adoptiv`. |i privea ca pe ni[te marionete, a[a i se p`rea. Oricum, sim]ise \ntotdeauna o ostilitate \nn`scut` fa]` de el. Dup` un timp, Damon se duse s` se a[eze lân` Anne. Aceasta tricota pe o canapea. |[i lu` ghemul de lân` pe genunchi, pentru a-i face mai mult loc.

– V` rog! protest` scriitorul. M-am instalat foarte bine. |mi plac aceste mobile vechi. Sunt mult mai confortabile decât mobilele moderne Anne \i zâmbi [i \ncepu s` numere ochiurile.

Piciorul lui Damon aproape \l atingea pe al Rachelei. Pantofii \i erau lustrui]i, de[i pu]in pr`fui]i. Evident, venise pe jos. Mali]ioas`, tân`ra fat` se \ntreb` cum reu[ise s` g`seasc` drumul prin \ntuneric.

– E[ti \nc` la [coal`? o \ntreb` scriitorul.

– N-am fost niciodat` la [coal`.

– Rachel a f`cut cursuri prin coresponden]`, explic` Anne. Acum,

dac` dore[te, poate s` mearg` la universitate. Notele \i permit asta.

– Vei merge la universitate, Rachel?

Aceast` ridic` din umeri. Evita s`-l priveasc`. Anne r`spunse \n locul

ei.

– Rachel nu [tie foarte bine ce vrea s` fac`. Se va hot`r\ \ntr-un an

sau doi

Ori va munci, ori va merge la universitate

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

23

Scutur` din cap [i oft`.

– Dup` p`rerea mea, fetele n-au nevoie s` studieze pe brânci. Dar tat`l s`u ]inea la asta

Rachel zâmbi u[or.

– Da, este adev`rat, ]inea la asta. Spunea c` apoi, cu timpul, \mi voi putea alege domeniul care-mi va conveni. – Tat`l dumitale a f`cut studii superioare? \ntreb` Damon cu interes.

– A[a cred

Rachel \[i ]inu ochii pleca]i asupra pantofilor. Regreta c` vorbise despre tat`l s`u. Oare Damon Curtis lua noti]e mental? se \ntreb`. O

diseca a[a cum disecase personajele din cartea sa "Pâinea f`]`rniciei?"

– Ah! Universitatea

oft` Anne.

Nu \mp`rt`[ise niciodat` ideile tat`lui Rachelei referitoare la educa]ia unei tinere fete. Dar, cu tact, se ferise s` le critice \n mod direct. |i propusese Rachelei s` r`mân` timp de un an sau doi la ferm`.

Chipurile

pentru a se gândi. De fapt, spera ca vreunul dintre fiii

fermierilor vecini s-o cear` \n c`s`torie. Rachel se ridic`:

– Pot s` pun pu]in` muzic`, m`tu[` Anne?

– Nu prea tare, draga mea.

Jerry i se al`tur`. Se a[ez` lâng` pick-up. Rachel se l`s` s` alunece la podea, la picioarele tân`rului b`rbat [i-[i rezem` umerii de genunchii s`i.

Damon Curtis vorbea cu m`tu[a, dar n-o sc`pa din ochi.

– }i s-a desf`cut cocul! remarc` Jerry.

Rachel \ntâlni degetele tân`rului b`rbat a[ezând acele de p`r la \ntâmplare. Ridic` ochii [i-i zâmbi.

24

JENNY RANGER

Se sim]i u[urat` când oaspetele \[i lu` \n sfâr[it r`mas-bun. Se opri \n fa]a tinerei fete.

– Doamna Longholm mi-a spus c` aveai obiceiul s` te scalzi \n fa]a casei mele, Rachel. Nu ezita s` vii, ca \nainte. |i zâmbi pu]in ironic.

– Mul]umesc, r`spunse tân`ra fat`.

Zâmbetul scriitorului deveni mai larg. Apoi se \ndrept` spre u[`,

\nso]it de gazd`.

Capitolul 2

A doua zi, Rachel nu se duse s` se scalde. Nici a treia. Nu dorea s`-l

revad` pe Damon Curtis. Duminica urm`toare, se instal` la umbra unui copac. |ncepu s` mâzg`leasc` cu \nfrigurare paginile unui carne]el.

– Ce faci? \ntreb` Damon.

Sosise tiptil [i se afla \n fa]a ei.

– Nimic, r`spunse repede tân`ra fat`.

|nchise carne]elul [i-l vâr\ \n buzunarul [ortului.

– Pot s` m` a[ez lâng` dumneata? o \ntreb` b`rbatul.

– Dac` vre]i.

Damon se l`s` lâng` ea. Um`rul s`u aproape \l atingea pe al

Rachelei. Un timp, r`maser` t`cu]i. Tân`ra fat` privea câmpurile u[or v`lurite. Jos, marea str`lucea.

– Ce regiune frumoas`, spuse \n sfâr[it Damon. Una dintre cele mai

frumoase regiuni din Noua Zeeland`. Ai avut noroc c` ai fost crescut` aici. Eu mi-am petrecut copil`ria la Wellington.

26

JENNY RANGER

Rachel se \nfior`.

– Detest frigul! La Wellington este mereu frig, nu-i a[a?

– Nu mereu. Ai fost acolo?

– N-am trecut niciodat` de Napier. Cel pu]in de când s-a stabilit tata aici. |nainte, nu-mi amintesc.

– N-ai v`zut nici un ora[ mai mare decât Napier?

O lic`rire de provocare str`luci \n ochii tinerei fete.

– Nu, [i nici nu ]in. Ce am v`zut la televizor \mi este suficient. Damon zâmbi.

– Dac` vrei s` studiezi, va trebui s` mergi \ntr-un ora[ mare.

– Da, dar

Se \ntrerupse.

– Cred c` voi prefera s` merg la Auckland, relu`. Acolo este cald. {i este aproape de mare.

– |nainte s` plec, \]i voi da adresa mea [i num`rul de telefon.

Locuiesc la Auckland, [i te-a[ putea duce s` vizitezi ora[ul.

– Mul]umesc.

Brusc, Damon \i prinse b`rbia [i-o oblig` s`-[i \ntoarc` fa]a spre el.

– |nc` \mi por]i pic`, Rachel, c` ocup casa dumitale?

Tân`ra fat` \nl`tur` mâna scriitorului.

– Nu, \l asigur`. Bine\n]eles c` nu

– Totu[i, n-ai mai venit s` te scalzi.

– N-am avut timp.

– Ai avut prea mult de muncit? S`rman` Cenu[`reas`!

– Nu sunt o Cenu[`reas`! protest` Rachel. Unchiul [i m`tu[a sunt

atât de amabili!

– Amabilitatea este uneori primejdioas`. Prin for]a amabilit`]ii, po]i s` [i cazi.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

27

– Este stupid!

Rachel s`ri \n picioare.

– Sunte]i stupid, repet`.

Damon se ridic` mai repede decât ea. O re]inu punându-[i mâinile pe umerii ei pl`pânzi.

– N-am vrut s` te sup`r, Rachel. Iart`-m`, m-am amestecat \n ce nu

m` prive[te. A[

vrea s` m` consideri prieten.

Rachel se d`du un pas \napoi. Damon \i d`du drumul.

– Dac` am merge s` ne sc`ld`m? \i propuse. Apa pare bun`

Era tentant.

– M` duc s`-mi iau costumul de baie.

|[i \ntoarse privirea. Zâmbind, Damon \[i a]inti ochii asupra ei. De ce avea nevoie de costum de baie? se gândea probabil.

– Te voi a[tepta.

Tân`ra fat` f`cu câ]iva pa[i [i se opri brusc.

– Ce spune]i, dac` vrea s` vin` [i Jerry? Scriitorul r`mase t`cut câteva clipe.

– Adu-l, dac` vrei, spuse \n sfâr[it.

Jerry [i tat`l s`u erau a[eza]i \n fa]a televizorului. Amândoi aveau un pahar cu bere \n mân` [i o ]igar` \n cealalt`. N-avea rost s`-i propun` lui Jerry s`-[i p`r`seasc` fotoliul. Rachel nu-i propuse m`car s` mearg` s` se scalde cu ei. Cuno[tea dinainte r`spunsul. Dup` ce-[i puse costumul de baie, i se al`tur` lui Damon Curtis. Acesta se \ntinsese sub copac. Oare adormise? Nu, ochii \i erau

\ntredeschi[i. Observa silueta \nalt` [i bronzat`, \mbr`cat` cu o tunic` scurt` dintr-un material plu[at. Apoi zâmbi [i \ntinse mâna.

– Vrei s` m` aju]i s` m` ridic?

28

JENNY RANGER

Rachel \l lovi u[or cu vârful piciorului \n coaste.

– |n picioare, lene[ule! f`cu ea glumind.

Damon o prinse de glezn` [i o f`cu s` cad` \n iarb`. Fa]a \i era foarte aproape de cea a tinerei fete. Ochii cenu[ii str`luceau.

– Cum mi-ai spus?

– Nu mai [tiu, domnule Curtis.

Inima Rachelei b`tea foarte puternic. Se jucau, o [tia. Totu[i nu trebuia s` \mping` jocul prea departe, avea aceast` intui]ie. |i zâmbi scriitorului, mu[cându-[i buzele.

– Domnule Curtis? se mir` acesta din urm`. Ce vârst` \mi dai oare, Rachel?

[tiu. Dar sunte]i prea b`trân pentru mine, singur a]i spus-o.

"Prospe]imea dumitale nu m` atrage", \l cit`. Damon o examin` f`r` grab`.

– Nu

– Am spus eu asta? {i dac` m-am \n[elat, Rachel? Ai fi speriat`?

Da, \i era pu]in team`. {i \n acela[i timp, era tulburat`. Apropierea

de Damon o cople[ea cu o emo]ie ciudat`. Cu un nod \n gât, tân`ra fat` declar`:

– Nu, nu m` speria]i.

Scriitorul \[i cufund` privirea \n a ei:

– Ba da! E[ti o vr`jitoare, Rachel. O mic` vr`jitoare

Se ridic` [i o ajut` s` se pun` pe picioare. Tân`ra fat` \[i \nf`[ur` prosopul, ]inând ochii pleca]i.

lemn

Nu fi dezam`git`, Rachel. E[ti foarte frumoas`. {i nu sunt de Dar nu vreau s` profit de lipsa dumitale de experien]`.

Nu fi dezam`git`, Rachel. E[ti foarte frumoas`. {i nu sunt de Dar nu vreau s` profit

– Nu sunt dezam`git`. }i-am spus, nu-mi este team` de dumneata. Fr`mânta marginea prosopului.

– S` mergem s` ne sc`ld`m, hot`r\ b`rbatul.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

29

Se \ndreptar` \mpreun` spre plaj`. Vântul se juca \n p`rul lui

Damon, dar fa]a \i r`mase inexpresiv`. Dup` baie, b`rbatul se a[ez` pe nisip. Al`turi de el, Rachel se piept`na.

– Ar fi trebuit s` te a[ezi pe o stânc`, declar` Damon. E[ti o

adev`rat` siren`! De altfel, \no]i ca o siren`

– Tata m-a \nv`]at totul. Apoi, m`tu[a Anne ne-a \nscris la acele

cursuri prin coresponden]`. Rachel l`s` s`-i alunece nisip printre degete [i p`str` câteva fire \n

c`u[ul palmei. Le examin` cu aten]ie.

– La ce te gânde[ti? \ntreb` Damon.

– La nisip. La milioanele de fire, toate diferite

Scriitorul nu r`spunse. Tinerei femei \i fu ru[ine c` vorbise astfel [i

se \ntrist` brusc. De aceea, \[i ascunse fa]a \n bra]ele \ncruci[ate.

– Ai dreptate, spuse \n cele din urm` Damon.

Rachel \ntoarse capul spre el. Studie [i el firele de nisip. Damon \i zâmbi. Pentru prima dat` de la moartea tat`lui s`u, tân`ra

fat` sim]i o comuniune cu o alt` fiin]` omeneasc`. O cople[i un val de bucurie. Lacrimile \i venir` \n ochi. Damon puse blând mâna pe um`rul tinerei fete. |i mângâie fa]a cu vârful degetului.

– Ce ]i s-a \ntâmplat? murmur`. Rachel \ncerc` s` zâmbeasc`.

– Nimic

Damon se rezem` \ntr-un cot. N-o sc`pa din ochi.

– Ai fost fericit` lâng` el?

Mi-ai

amintit de tata. |mi lipse[te \ngrozitor.

– Da. Avea foarte multe c`r]i. Le am \nc`. Ocup` doi pere]i din camera mea. Unchiul Bert a construit ni[te rafturi.

30

JENNY RANGER

– Ce-]i place s` cite[ti?

– Aproape tot. Tata avea c`r]i de istorie natural`. {i to]i clasicii

– Pe care i-ai citit?

– |n mare parte, da.

Timp de câteva minute, vorbir` despre literatur`. Damon p`ru impresionat de cuno[tin]ele tinerei fete. Dar remarc` [i unele lipsuri [i declar`:

– {tii multe lucruri, \i spuse. Dar sunt [i multe pe care nu le [tii. Ar trebui s` mergi la universitate! Rachelei nu-i pl`cea s` abordeze acest subiect. Damon \[i d`du seama [i schimb` subiectul.

– Ai citit romane? o \ntreb`.

– Câteva.

|i zâmbi u[or.

– Printre altele, "Pâinea f`]`rniciei".

– Care nu ]i-a pl`cut. {tiu. Spune-mi de ce.

Rachel scutur` din cap, f`r` s` r`spund`.

– Nu este o carte foarte sensibil`, nu-i a[a? insist` scriitorul.

– Nu. Rachel \l privi atent [i ad`ug`:

– Este crud`.

|n soare, ochii lui Damon p`reau de argint. Fa]a \i r`mase impasibil`.

– Este crud`, fie. Dar este adev`rat`.

– Serios?

Un fior u[or str`b`tu spatele Rachelei. Personajele acelei c`r]i erau atât de egoiste, atât de dezam`gitoare! Se urau

– Oare oamenii pe care-i cuno[ti sunt astfel? \l \ntreb`.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

31

– Personajele pe care le creez sunt astfel, o corect` Damon.

– Sunt \ntru totul imaginare?

Se sim]ea pu]in u[urat`.

– Ce fericire! Nu sunt foarte simpatice, \l asigur` cu un râs u[or.

Damon se \ntinse pe nisip. |[i \nnod` mâinile \n spatele cefei.

– De unde vin personajele unui roman? Sunt oare inspirate de fiin]e

vii? De fiin]e pe care autorul le cunoa[te? Nu [tiu nimic despre asta. A[a

am pierdut o prieten`. Este convins` c` a fost model pentru personajul Karinei. N-am reu[it s`-i ar`t c` se \n[ela.

– Karina era odioas`!

– Da, Karina este cumplit`, aprob` Damon. Dar tân`ra femeie \n

chestiune nu era. Cel pu]in \n aparen]`. Poate, incon[tient, am scos la lumin` adev`ratul ei caracter. L-am descris \n carte. {i mi-a f`cut o scen`

pe acest subiect. |n acea zi, sem`na \ntr-adev`r cu Karina! Rachel \i arunc` rapid o privire. Damon r`spunse \ntreb`rii neformulate.

– Da, am fost aman]i. Te [ocheaz`?

Tân`ra fat` scutur` din cap, dar nu spuse nimic.

– Dup` p`rerea dumitale, scriitorii duc o via]` depravat`? Nu-i a[a Rachel? Reflec]ia o sup`r`.

– Crezi c`-mi cuno[ti toate gândurile, nu-i a[a? Puse mâna pe tunic` [i o \mbr`c` repede.

– M` voi \ntoarce acas`. Este timpul

|ngenunche pe nisip [i-[i leg` cordonul. Damon o observa f`r` s` se mi[te. Când vru s` se ridice, o prinse de \ncheietura mâinii.

– Vei mai veni s` te scalzi?

Rachel nu r`spunse imediat.

32

JENNY RANGER

B`rbatul \i strânse \ncheietura mâinii ceva mai tare. A[a c` d`du u[or din cap. Damon \i d`du drumul [i \ntreb`:

– Mâine?

– Poate.

Ridic` din umeri [i \ncepu s`-[i fac` de lucru \nf`[urând prosopul.

Damon o privea. Zâmbea cu cinism. – Nu [tiu! exclam` Rachel cu iritare. Nu pot s` promit nimic.

Depinde de m`tu[a. Scriitorul ridic` sprâncenele. Zâmbetul \i deveni mai c`lduros.

Totu[i, unele

– Uitam, e[ti prea tân`r` s` faci pe marea cochet` femei adopt` aceast` atitudine \n mod firesc.

– Nu este cazul meu! exclam` scurt tân`ra fat`.

– Nu sunt atât de sigur, sireno!

|ncepu s` râd` \n t`cere. Rachel c`uta panglica ce-i \nnoda p`rul. Oare o pierduse \n ap`?

– Ce-]i lipse[te? \ntreb` Damon.

– Panglica. Trebuie s` fie sub prosopul dumitale

Damon

ridic` prosopul [i descoperi panglica sub]ire ro[ie. Puse

mâna pe ea.

– |ntoarce-te.

Dup` o clip` de ezitare, tân`ra fat` se supuse. Degetele scriitorului \i atinser` u[or ceafa [i umerii. Leg` cu pricepere p`rul Rachelei.

– Gata! declar` el

Câteva secunde, mâna \i r`mase a[ezat` pe um`rul ei. Cu un deget,

\i mângâia ceafa.

– Mul]umesc, spuse Rachel cu o voce r`gu[it`.

F`cu câ]iva pa[i nesiguri. Se sim]ea teribil de tulburat`.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

33

– La revedere! exclam`.

Se str`duise s` vorbeasc` firesc. Se \ndrept` spre c`rare. Ajuns` \n vârful coastei, se \ntoarse. Damon se \ntinsese din nou. P`rul de culoare \nchis` contrasta cu nisipul auriu. Tân`ra fat` r`mase nemi[cat` câteva minute. Dar Damon nu se \ntoarse spre ea. |n sfâr[it, plec`. Mergând \ncet, \ncerc` s`-[i pun` ordine \n gânduri. Damon Curtis era un b`rbat seduc`tor [i cu foarte mult` experien]`. Evident, \l pl`cea. Dar o considera o copil`. I-o spusese limpede.

Dar ea nu mai era o copil`. De ce nu i-ar dovedi-o? |ndep`rt` aceast` idee. Nici tat`l s`u, nici Anne n-o \nv`]ase s` flirteze. De altfel, asta ar fi \nsemnat s` se joace cu focul.

***

Se va duce sau nu s`-l vad` pe Damon? Rachel nu-[i puse \ntrebarea foarte mult timp. M`tu[a o trimise s`-i duc` scriitorului [ase ou` proaspete.

– Spune-i c` avem prea multe. Dac` nu le vrea, se vor strica.

Nu era adev`rat. Rachel o [tia. Promise totu[i s` fac` acel comision.

– A[ putea s` m` scald? \ntreb`.

– Dac` vrei. Dar nu-l plictisi prea mult pe domnul Curtis.

– Nu, m`tu[` Anne.

|l z`ri pe scriitor prin fereastr`. Era a[ezat \n fa]a ma[inii de scris.

{ov`i o clip`. Dar Damon ridic` mâna [i strig`:

– Intr`!

34

JENNY RANGER

|l ascult` f`r` s` mai a[tepte.

– Nu vreau s` te deranjez, \i spuse.

|i oferi ou`le [i-i transmise mesajul m`tu[ii.

– Mul]umesc, Rachel.

Aceasta vru s` plece, dar el o re]inu.

– Te duci s` te scalzi? Pot s` te \nso]esc?

– Tocmai lucrai

– Sunt pe cale s` termin un capitol. Am nevoie de pu]in` odihn`

\nainte de a-l \ncepe pe urm`torul. Voi veni imediat Când ap`ru, Rachel era deja \n costum de baie. "Este \ntr-adev`r

bine cl`dit", se gândi privindu-l coborând c`rarea. Picioare lungi,

[olduri \nguste

Un trup musculos [i armonios

I se al`tur`.

– Primul \n ap`! strig` Damon.

|ncepu s` alerge [i ajunse primul, deoarece plecase \naintea ei. Era sportiv [i de asemenea \nota bine. Trebuia s` recunoasc`, pentru un or`[ean, nu era nici molâu, nici stupid. Rachel plonj` sub un val [i inima \i s`ri \n piept când v`zu ap`rând

sub ea o form` alungit` [i [tears` cu p`rul plutind. O clip` mai târziu \n]elese c` era o stânc` [i ni[te alge. Dar o frac]iune de secund`, crezuse c` vede o fat` tân`r`. Ie[i la suprafa]` cu fa]a r`v`[it`.

– Ce ai? \ntreb` Damon.

Se str`dui s` râd`.

– Am crezut c` o v`d pe Pania, \i explic`.

Damon \i arunc` o privire pu]in convins` [i plonj` la rândul s`u. Pu]in dup` aceea reap`ru la suprafa]`.

– Ai dreptate

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

35

Mai târziu, \n timp ce se usca la soare, Damon \i ceru tinerei fete s`-i vorbeasc` despre Pania.

– Este oarecum povestea "Micii sirene" de Andersen, nu? \i spuse.

Poveste[te-mi, vrei?

– Pania, sirena, are obiceiul s`-i observe pe p`mânteni \n fiecare

sear`. {i astfel, un prin] frumos, Karitoki, s-a \ndr`gostit de ea [i a luat-o de so]ie. Erau foarte ferici]i, dar sirenele continuau s-o cheme pe

Pania, rugând-o s` li se al`ture

Atunci a c`p`tat obiceiul de a merge \n fiecare zi s` le vad` pe sirene.

Acestea o l`sau s` plece pe uscat, din cauza fiului s`u. Karitoki era \ngrijorat. Se temea ca Pania s` nu-l duc` pe Moremore \n lumea sirenelor: putea s`-i piard` pe amândoi pentru totdeauna. Se hot`r\ s` cear` sfatul unui vr`jitor. Acesta \i suger` s` a[tepte ca Pania [i fiul s`u s` adoarm` [i s` pun` peste ei mâncare. Karitoki ascult`, convins c` dup` aceea, chemarea m`rii va r`mâne f`r` r`spuns Damon zâmbi.

Apoi, Pania a avut un fiu, Moremore.

– {i ce s-a \ntâmplat?

– Pania s-a trezit [i a descoperit c` so]ul s`u a \ncercat s`-i fac`

farmece. Atunci [i-a luat copilul [i s-a dus pân` la mare. Nu s-a mai

\ntors niciodat`. Este o poveste frumoas`, nu-i a[a?

– Da. Tema este interesant`. O femeie h`r]uit` \ntre dragostea

Sfâr[itul este foarte cinic. |[i p`r`se[te

so]ului s`u [i dragostea alor s`i

so]ul, pentru c` acesta a \ncercat s`-i fac` farmece. Ad`ug`, gânditor:

– Poate voi putea folosi acest subiect

– |ntr-o carte?

– Poate

repet` Damon. Mai \ntâi trebuie s-o termin pe cea la care

lucrez.

36

JENNY RANGER

– Ce subiect are?

– Singur`tatea.

– Acesta este motivul prezen]ei dumitale aici? Cau]i singur`tatea pentru a descrie mai exact reac]iile personajului dumitale?

– Construie[te o caban`. Tr`ie[te oarecum ca Robinson Crusoe. Un Robinson Crusoe modern

– Este interesant. Nu seam`n` deloc cu cealalt` carte: "Pâinea

f`]`rniciei".

– Câtu[i de pu]in. Cartea aceasta este povestea unui b`rbat care se

caut` pe sine.

– Personajele din "Pâinea f`]`rniciei" nu [tiau foarte bine ce era cu

ele.

– Iat` un comentariu foarte profund pentru o fat` de vârsta

dumitale!

– Iat` un comentariu foarte dispre]uitor pentru un b`rbat de vârsta dumitale! Damon izbucni \n râs. Când râdea, fa]a \[i pierdea expresia

preocupat` [i obosit` care-i era obi[nuit`. |n acea clip` p`rea mai tân`r, mai relaxat.

Foarte

exact.

Eroul

meu

cump`r`

terenuri

necultivate.

– Nu e[ti chiar atât de b`trân, remarc` Rachel.

– Am treizeci [i doi de ani. {i dumneata [aptesprezece

– Voi avea optsprezece, s`pt`mâna viitoare.

– Oh! Va fi o petrecere mare?

– Doar o \ntrunire de familie. Vrei s` vii?

– Mi-ar face pl`cere, o asigur` Damon, politicos.

– Dac` nu dore[ti s` Scriitorul o \ntrerupse.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

37

Te rog, nu face pe proasta

|i

ar`t` cu degetul o pas`re.

Ce este aceea?

Un cormoran. Exist` un cuib acolo, \n stânci.

Pas`rea descria cercuri largi deasupra valurilor. Brusc, p`ru c`

r`mâne nemi[cat`. Apoi plonj`. Se ridic` \n zbor, câteva clipe mai târziu. O lumin` argintie \i zvâcnea \n cioc.

– A fost s`-[i caute cina, remarc` Damon. Rachel se strâmb`.

– S`rmanul pe[te!

– Vrei s` vezi cormoranul murind de foame?

Asta este natura

– Nu trebuie s`-mi vorbe[ti despre legile naturii. Am fost crescut`

\ntr-o ferm`.

Ah da?

O

privi cu un zâmbet u[or.

{i totu[i, nu e[ti f`cut` pentru a deveni fermier`

Te cheam`

sirenele, ca pe Pania Rachel nu r`spunse. |ntr-un fel, Damon avea dreptate. |ntotdeauna tr`ise \n apropierea m`rii. Dac` ar fi obligat` s` locuiasc` foarte departe de ea, \n interiorul uscatului, s-ar stinge. O sim]ea.

***

La aniversarea sa, Damon veni la gustarea de dup`-amiaz`. |i aduse o scoic` [i un buchet de flori de câmp. Scoica era de o form` perfect`:

38

JENNY RANGER

o spiral` de culoare crem, p`tat` cu cafeniu-\nchis. Interiorul era de un roz delicat.

– N-am fost \n ora[, \i declar`. N-am putut s`-]i cump`r un cadou.

Am g`sit scoica asta \ntr-o zi [i m-am gândit c`-]i va pl`cea. Dar probabil

ai o mul]ime

– Nu. Rar g`se[ti unele intacte. |n general, vârful este spart. Sau

marginile sunt distruse. Mul]umesc. Este foarte frumoas`. O umplu cu ap` [i puse florile \n ea.

Lâng` farfuria ei erau dou` pachete. De obicei, Anne cump`ra ceva din partea \ntregii familii. De data aceasta, Jerry ]inuse s`-i fac` personal un cadou. Rachel descoperi mai \ntâi o felicitare reprezentând trei orhidee violete. "La mul]i ani", era gravat pe ea, cu litere aurii. Damon \[i duse mâna la gur` pentru a-[i ascunde un zâmbet. Jerry \[i a]intise privirea asupra fe]ei de mas`. Rachel deschise pachetul. Descoperi acolo un fular din satin, imprimat cu trandafiri [i violete. Apoi o pereche de papuci roz garnisi]i pe margini cu lebede.

– Mama mi-a spus c` aveai nevoie de papuci, explic` Jerry.

– Oh da, aveam nevoie, \l asigur` Rachel. Tân`ra fat` evit` privirea lui Damon.

– Sunt

Alesese el \nsu[i cadoul. Asta o impresion`. Dar lic`rirea ironic` din

superbi. {i fularul de asemenea. Mul]umesc, Jerry!

ochii lui Damon o contraria pu]in. Jerry era a[ezat lâng` ea. Se aplec` [i-l s`rut` pe obraz. Deschise apoi al doilea pachet.

– Este pentru când \]i vei face o familie, declar` cu tandre]e Anne. Rachel despachet` ni[te ce[ti de por]elan.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

39

Erau de asemenea [i linguri]e de argint. Ce[tile [i farfurioarele erau decorate cu trandafiri. – Da, este pentru când \]i vei face familia ta, relu` Anne cu

mul]umire. E[ti destul de \n vârst` pentru a te gândi la asta.

– Trandafiri peste tot, murmur` Damon.

Anne \i adres` un zâmbet.

– Trandafirii sunt \ntotdeauna frumo[i, nu-i a[a?

– Da, foarte frumo[i, aprob` Damon.

|i arunc` o privire Rachelei, care se uita furioas` la el.

– Pune-]i cadourile pe bufet, draga mea, f`cu Anne. Vom lua ceaiul.

Rachel ascult`. B`ur` ceaiul, apoi se duser` s` se a[eze \n camera de

zi.

Damon se instal` pe canapea, lâng` Anne. Bert [i Jerry se a[ezar` \n

fotolii. Rachel [ov`i \n fa]a unui scaun jos. Dar acesta se afla aproape de Damon. Se duse [i se sui pe bra]ul canapelei, al`turi de Anne. A[a, lui Damon \i era greu s`-i vorbeasc`. De altfel, conversa mai ales cu Anne [i de Bert. Jerry nu era deloc vorb`re]. Se adâncise \n citirea unui ziar sportiv. Curând, Damon \[i lu` r`mas-bun.

– Condu-l pe domnul Curtis pân` la u[`, Rachel, spuse Anne. Nu

uita c` ast`zi este invitatul t`u. Tân`ra fat` se supuse. |l preced` pe scriitor \n vestibul. Apoi, ie[i cu el sub veranda acoperit` \n \ntregime cu iasomie parfumat`. Florile

sem`nau cu ni[te stele albe. {i cerul era pres`rat cu stele. Se \nnoptase de pu]in timp [i aerul era c`ldu].

– Mul]umesc c` m-ai invitat, Rachel. Am petrecut foarte bine.

40

JENNY RANGER

– Da, nu-i a[a?

Damon o privi cu aten]ie.

– |mi por]i pic`. De ce?

Tân`ra fat` nu r`spunse. |ncerc` s` se ascund` \n sinea sa, dar

Damon o lu` de umeri [i o oblig` s` se \ntoarc` spre el cu fa]a.

– E[ti sup`rat` c` nu ]i-am oferit un cadou potrivit?

– Bine\n]eles c` nu. Cadoul dumitale a fost cel mai frumos dintre

toate. |l privi cu un aer acuzator.

– Acesta nu era un motiv s`-]i ba]i joc de celelalte cadouri!

– Nu mi-am b`tut joc.

– Te strâmbai!

– F`ceam doar toate eforturile posibile s` nu râd!

– Cadourile acelea nu aveau nimic caraghios!

– Trandafirii [i orhideele nu ]i se potrivesc, \i declar`. Admit c`

papucii roz m-au f`cut s` râd

– Jerry a fost dr`gu]. {i-a dat osteneala s`-i cumpere pentru mine.

Pân` acum, nu mi-a oferit niciodat` nimic. Cei din familia Longholm

poate nu sunt cultiva]i, nici arti[ti, dar m` iubesc mult. Nu este vina lor dac` nu \n]eleg Se \ntrerupse brusc.

– Nu este nostim, exclam`.

Damon \[i adânci privirea \n a sa.

– Ai dreptate. Este chiar destul de tragic. Nu ]i-am dat niciodat`

ce-]i doreai, nu-i a[a? Ochii cenu[ii exprimau o oarecare mil`. Rachel \l cuno[tea pe acest b`rbat de-abia de câteva s`pt`mâni [i o \n]elegea perfect. Mai bine decât familia Longholm lâng` care tr`ia de patru ani!

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

41

Nu-[i dorea câtu[i de pu]in s` aib` papuci garnisi]i cu lebede. Nici

ce[ti din por]elan ornate cu trandafiri. Damon ghicise asta intuitiv.

– Oh, Dumnezeule! murmur` brusc.

B`rbatul o atrase \n bra]ele sale. O s`rut` \ndelung pe tâmpl`.

– Biata mea siren`

|i mângâie cu blânde]e p`rul. Rachel oft` [i se l`s` la pieptul lui

Damon. Se sim]ea bine. |n siguran]`.

Scriitorul inspir` profund. Apoi o ]inu u[or la distan]`. Ochii cenu[ii se \nchiseser` la culoare. Zâmbetul \i era ambiguu. Tân`ra fat` ridic` ochii cu un aer \ntreb`tor.

– Acum, ai optsprezece ani, declar` Damon.

Se aplec`. Rachel \nchise ochii [i buzele li se \ntâlnir`. B`rbatul \n`l]` apul. Rachel deschise \ncet ochii.

– Pentru tine, Rachel, caprifoi. Iasomie. Dar nu trandafiri. Nu-]i voi oferi niciodat` trandafiri.

|i d`du brusc drumul [i tân`ra fat` se cl`tin`. Instinctiv, duse o mân` \n spate pentru a se sprijini [i a-[i reg`si echilibrul. Degetele prinser` câteva flori de iasomie. Petalele parfumate se \mpr`[tiar` la picioarele sale.

– La mul]i ani! [opti Damon \nainte de a disp`rea \n \ntuneric.

Rachel intr` \ncet \n cas`. Parfumul de iasomie i se impregnase \n degete. |nc` \l sim]ea când se dezbr`c` pu]in mai târziu, \nainte de a se culca.

Capitolul 3

Se aduceau turmele de oi la ferm`. Coborau colinele beh`ind. Câinii

alergau f`r` \ncetare, adunându-le pe cele care se \ndep`rtau. Erau strânse imediat \ntr-un ]arc de lâng` hangarul unde trebuia s` fie tunse. Rachel regreta uneori c` nu se dusese cu b`rba]ii s` le aduc`.

Acum, aproape toate turmele fuseser` aduse la ferm`. |n`l]imile

erau pustii. Rachel st`tea \n u[a buc`t`riei. Privea soarele str`lucind pe culmi. Ici [i colo, câ]iva copaci se ridicau spre cer, \mpr`[tiind o umbr` rar`. Vocea mamei adoptive se auzi \n spatele ei.

Rachel! exclam` aceasta cu exasperare.

O

clip`, tân`ra fat` dori s` protesteze. Ar fi vrut s` alerge pe coline,

\n urma oilor! De ce aceast` sarcin` era rezervat` b`rba]ilor? Ea de ce trebuia s` r`mân` la buc`t`rie? Ciobanii luau masa la ferm`. Erau multe de f`cut. Pe lâng` ma[ina electric` de g`tit, folosit` zilnic, fusese aprins` [i ma[ina cu lemne. Anne avea mâinile \n f`in` pân` la coate.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

43

– Pune lemne \n ma[in`, \i ordon` tinerei fete.

– Priveam turmele coborând, \i explic` Rachel.

– Ai altceva de f`cut! spuse Anne pu]in mai blând. Vrei s` ungi cu unt formele astea, te rog? Tân`ra fat` ascult`. Apoi \[i ajut` m`tu[a s` \ntind` coca. |n

buc`t`rie era foarte cald. Anne era foarte ro[ie. Rachel \[i [terse fruntea:

era fierbinte.

– |i semeni tot mai mult mamei tale, declar` brusc Anne.

– Oh, da?

Nu [i-o amintea pe mama sa. Dar \n camera ei p`stra o fotografie f`cut` \n ziua nun]ii p`rin]ilor. Tat`l p`rea curios de tân`r. |mbr`]i[a o tân`r` fat` cu zâmbet vis`tor. Aceasta ]inea \n mân` un buchet de trandafiri [i privea fix \n obiectiv, cu o oarecare team`.

– N-ai cunoscut-o pe mama, m`tu[` Anne, nu-i a[a? \ntreb` tân`ra

fat`.

– Nu. Tat`l t`u mi-a spus c` a murit cu pu]in \nainte de sosirea

voastr` la ferm`. }i-a vorbit despre ea?

– Nu prea mult. Spunea c` era foarte frumoas`, foarte blând`. Nu-i

pl`cea s`-i evoce amintirea. {tii, asta \i f`cea r`u. Am \n]eles repede [i

am evitat s`-i mai pun \ntreb`ri. Anne scutur` cu triste]e din cap.

– Nu [i-a \nvins niciodat` durerea.

– Mi-a spus o dat` c` dac` nu eram eu, ar fi urmat-o \n moarte. Anne se \ncrunt`, cu un aer dezaprobator.

– Tata se credea r`spunz`tor de moartea mamei, continu` Rachel. A[a a declarat \ntr-o zi, dar a refuzat s` spun` mai mult. Anne o privi gânditoare.

– }i-a vorbit deseori despre el \nsu[i?

44

JENNY RANGER

Mi-a

descris aceste ]`ri \ndep`rtate. De altfel, avea numeroase c`r]i de c`l`torie.

Nu te-ai \ntrebat niciodat` de ce era atât de

– Ah, da, c`r]ile instruit?

– Nu. {tiu c` a c`l`torit mult. Cuno[tea Anglia, Italia, Grecia

Cum asta?

Anne [ov`i.

– Acum e[ti destul de mare ca s` [tii. Nu sunt absolut sigur`, dar

cred c` tat`l t`u era medic

– Tata? Medic?

– Nu-]i aminte[ti? |ngrijea \ntotdeauna animalele bolnave. |ntr-o zi,

a ajutat o femeie din sat s` nasc`. Doctorul James era plecat [i bebelu[ul

Tat`l t`u a [tiut exact ce trebuia s` fac`. A salvat [i mama

[i copilul. L-am \ntrebat de unde avea cuno[tin]ele. N-a vrut s`-mi spun`

niciodat`. Când i-am povestit \ntâmplarea doctorului James, s-a dus s` stea de vorb` cu tat`l t`u. Nu [tiu ce [i-au putut spune!

venea prost

***

Cei care tundeau oile sosir` a doua zi, \n dou` camioane pr`fuite. Evident, echipele includeau [i un buc`tar. Dar Anne ]inea s`-i hr`neasc` pe to]i cei care veneau la ferm`, muncitori sau vizitatori. Fuseser` deja t`iate dou` oi pentru aceast` ocazie. Se vor face cotlete fripte [i tocan`. Un cazan mare cu sup` deas` fierbea la foc mic \ntr-un col] al ma[inii cu lemne.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

45

Rachel \ncepu s` munceasc` energic. Asta \i aduse un scurt compliment din partea mamei adoptive. – E[ti o fat` curajoas`, Rachel. Vei fi o so]ie bun`. Dac` te-ar vedea, tat`l t`u ar fi mândru de tine! Rachel se strâmb` pu]in. Cuvintele m`tu[ii \i f`cuser` pl`cere. |n acela[i timp, o amuzaser`. Tat`l s`u nu d`duse niciodat` mult` importan]` treburilor casnice sau buc`t`riei. Aveau obiceiul s` \ndeplineasc` sarcinile menajere \mpreun`, \n timp ce discutau Tat`l s`u ar fi fost mândru s-o vad` transformat` \ntr-o femeie perfect` de cas`? Se \ndoia. Anne se achita excep]ional de treburile casnice. Interiorul casei era confortabil. Reu[ise s` hr`neasc` un regiment de ciobani [i de oameni care tundeau oile, f`r` s` par` vreodat` dep`[it`. Rachel o admira. Gândul c` trebuia s`-[i consacre via]a bunei \ntre]ineri a unei case, o demoraliza pe tân`ra fat`. Nu-l mai v`zuse pe Damon din ziua anivers`rii sale. |n cursul zilelor urm`toare se sim]ise destul de stânjenit`. Apoi ciobanii \ncepuser` s` aduc` oile la ferm` pentru tunsoare, [i Rachel fusese foarte ocupat`. Muncitorii care tundeau \ncepur` deja s` lucreze. Profitând de o clip` de libertate, Rachel se \ndrept` spre hangarul \n care se aflau. Mirosul era foarte puternic. Tinerei fete \i p`rea r`u de oile speriate. Totu[i, fusese \ntotdeauna fascinat` de acest spectacol. Un b`rbat tr`gea o oaie recalcitrant`. O imobiliz` \ntre genunchi. Cu ajutorul ma[inii electrice de tuns, \nl`tur` lâna. |mpinse apoi oaia complet tuns` \ntr-un ]arc. Pielea \i era roz. Picioarele p`reau ciudat de sub]iri. Rachel acord` aten]ie unui alt b`rbat care tundea, \mbr`cat cu o vest` din lân` neagr`, uniforma tradi]ional` a profesioni[tilor \n materie

46

JENNY RANGER

de tuns. Pielea bronzat` \i punea \n eviden]` mu[chii. Era blond, cu p`rul ondulat [i destul de lung. Lucra repede. |n timp ce tundea, arunca priviri piezise vecinilor s`i. L`s` s` plece oaia pe care tocmai o tunsese. |mpinse lâna cu o lovitur` de picior. Una dintre femeile care o triau, puse mâna pe ea. F`r` s` piard` vreo clip`, b`rbatul prinse alt animal. |l prinse \ntre picioare [i ridic` ma[ina de tuns. Lâna \ncepu s` cad`. Partea exterioar` era brun`, murdar`. Dedesubt, lâna p`rea imaculat` [i foarte moale. B`rbatul muncea cu ardoare. Rachel \[i mu[c` buza: tocmai r`nise oaia. Sângele \ncepu s` curg` din t`ietur`. |mpinse animalul spre ]arc:

mai avea o t`ietur` care sângera, \n spatele urechii. Rachel remarc` asta cu o strângere de inim`. B`rbatul acela tundea rapid. Dar era stângaci. N-ar fi trebuit s` zdreleasc` oile. Dac` ar fi fost mai pu]in rapid, animalele n-ar fi suferit. Cu siguran]`, \ncerca s`-[i dep`[easc` vecinii. |[i termina repede

treaba

Timp de câteva clipe, b`rbatul r`mase \n picioare. O privi pe Rachel drept \n ochi. Avea ochii foarte alba[tri. O privi cu insolen]`. Tân`ra fat` se sim]i ro[ind profund. B`rbatul o remarcase \nc` de la sosirea sa \n hangar, b`nui. Se [tia observat. Dac`-[i terminase atât de repede treaba, era probabil pentru a o obliga pe tân`ra fat` s`-l admire. Jenat`, Rachel se \ntoarse [i se \ndrept` spre masa pe care ni[te femei triau lâna. O separau pe cea \nchis` la culoare de lâna alb`. Apoi o \ngr`m`deau \n saci. Rachel le privi lucrând un timp. Apoi arunc` o privire spre cei care tundeau. B`rbatul blond \[i reluase munca. P`rul \i c`dea pe fa]`. L`s` oaia s` plece [i se \ndrept` cu mâinile \n [olduri [i picioarele dep`rtate.

\n detrimentul animalelor.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

47

|[i umfl` pieptul. Mu[chii \i zvâcneau sub pielea bronzat`, lucind de transpira]ie.

O privi pe Rachel cu un aer provocator. Tân`ra fat` se sim]i brusc

atras` de for]a acelui b`rbat. Subit ru[inat` de ea \ns`[i, Rachel \[i \ntoarse privirea [i se str`dui

s` nu-l mai observe pe tân`rul care tundea. Câteva clipe mai târziu, ie[i din hangar.

|n acea sear`, Rachel se duse s` \noate. Soarele era pe punctul s`

apun`. Cerul c`p`tase o nuan]` aurie. Aceasta se reflecta \n valuri.

Rachel trecu prin fa]a c`su]ei f`r` s` bat` la u[`. Spera ca Damon s` fie ocupat. N-o va observa.

Ar fi putut s` mearg` s` se scalde \n alt` parte. Dar plaja aceea era

lini[tit` [i foarte sigur`. Aici, se sim]ea oarecum acas`.

|not` aproape o or`. Valurile clipoceau u[or. Când ie[i \n sfâr[it din ap`, aerul i se p`ru rece. Aproape se \nnoptase. Dup` ce se [terse, \[i \mbr`c` blugii [i un pulover u[or. Apoi se piept`n`. |n cele din urm`, urc` pe c`rare. Damon era a[ezat pe o treapt`, cu o carte \n mân`. Rachel se opri.

Ar fi vrut s` spun` ceva. Dar nu era \n stare. Când b`rbatul se ridic`,

nu-[i putu st`pâni o tres`rire.

– Bun` seara, Rachel.

– Bun` seara

Nu

te-am chemat când am trecut. N-am vrut s` te

deranjez.

– N-ai de ce s` te scuzi. Dac` preferi s` te scalzi singur`, ai acest

drept. Pot s`-]i ofer ceva de b`ut?

– Trebuie

Damon zâmbi.

– Oare faci \ntotdeauna ce vrei? Nu sunt atât de sigur de asta.

s` m` \ntorc.

48

JENNY RANGER

– Ba da! \l asigur` tân`ra fat`.

Apoi ad`ug` cu sinceritate:

– |n cea mai mare parte a timpului. Scriitorul \ncepu s` râd`.

– Haide, intr` o clip`.

Rachel [ov`i.

– N-ai a te teme de nimic! \i declar` Damon t`ios. S`rutul din acea

zi, a fost un s`rut de aniversare. Nimic mai mult. Nu anun]a \n nici un

caz dorin]a de a te viola, nici de a te seduce. Rachel se sim]i sup`rat` [i r`nit` \n acela[i timp.

– Oh! E[ti

– Ce exagerare! f`cu ironic Damon.

– N-am

– De acord. S` facem pace. Nu te voi mai tachina, dac` vrei s` m`

un tip josnic!

vrut s` spun asta. O [tii!

sco]i câteva minute din singur`tate.

– Te sim]i singur? \ntreb` dezarmat` tân`ra fat`.

– Enorm.

Rachel nu-l credea \ntru totul. Totu[i, \l urm` \n interior. Damon se

duse s` caute de b`ut \n buc`t`rie. |n acest timp, tân`ra fat` \ncepu s` r`sfoiasc` pu]in cartea pe care acesta o pusese pe mas`. Era o culegere de poeme. Când scriitorul \i \ntinse un pahar de oranjad`, \nchise cartea cu un oftat u[or.

– |]i place poezia? o \ntreb` b`rbatul.

– Oh da. {i eu scriu

Se \ntrerupse brusc [i \ncepu s` bea.

– Scrii? repet` Damon cu interes. Poeme?

– Hm

eu

bâigui Rachel. Mâzg`lesc ce-mi trece prin minte.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

49

Doar pentru mine. |ncepuse s` scrie dup` moartea tat`lui s`u. La ferm`, nimeni nu [tia asta. Acum, avea mai multe caiete cu poeme. |ntotdeauna o fascinaser`

cuvintele. Scriind, avea impresia c` imortaliza clipele de bucurie [i de triste]e. De emo]ii. Sentimentele de singur`tate, dezam`gire sau speran]` Damon o privea atent, cu un aer gânditor. Poate \l preocupa altceva? |ncepu s` vorbeasc`, schimbând subiectul. Rachel fu u[urat` [i \ncepu

s` descrie tunsul oilor.

– Trebuie hr`nit` toat` lumea, explic`. M`tu[a Anne are mult de

munc`. Eu de asemenea. Voia s`-l fac` pe Damon s` \n]eleag` c` dac` nu mai venise s` se scalde, nu era \n \ntregime vina sa.

Mai discutar` pu]in. Acum, se \nnoptase. Damon insist` s-o conduc`

la ferm`. Totu[i, Rachel cuno[tea drumul pe dinafar`. L-ar fi putut

parcurge cu ochii \nchi[i. I-o spuse, [i ad`ug`:

– Mai degrab` tu s-ar putea s`-]i rupi gâtul \ntorcându-te singur aici!

Scriitorul se mul]umi s` râd` [i o \nso]i. Când z`rir` luminile, f`cu cale-ntoars`. |nconjurând cl`direa, Rachel z`ri brusc punctul ro[u al unei ]ig`ri.

O cuprinse un val de team`. Inima \ncepu s`-i bat` cu putere. Când

ochii i se obi[nuir` cu \ntunericul, \l recunoscu pe tân`rul cu privirea insolent` care tundea oile. O recunoscu [i el.

– Ah, dumneata e[ti nana din aceast` dup`-amiaz`! exclam`.

– Nana? Nu acesta este numele meu, replic` Rachel cu r`ceal`. Tân`rul \ncepu s` râd`.

– Atunci, cum te nume[ti?

– Rachel Standen.

50

JENNY RANGER

– Standen? se mir` tân`rul. Nu Longholm

Lucrezi aici?

Nu e[ti fata patronului.

– Locuiesc aici. Acum trebuie s` m` \ntorc.

Dar b`rbatul \i bloc` trecerea.

– Pentru c` nu e[ti fiica patronului, ce faci la ferm` Rachel?

– Nu te prive[te.

Acest b`rbat era foarte bine f`cut [i seduc`tor. Dar nu-i pl`cea deloc. Era prea obraznic. – Oh, iart`-m`! exclam` acesta. Voiam doar s` fiu amabil. M` numesc Desmond Alexander. |i \ntinse mâna. Rachel i-o strânse f`r` entuziasm.

– Bun` seara, Desmond.

|[i eliber` cu greu mâna.

– Te voi vedea mâine? o \ntreb`.

– Probabil.

– Vei veni \n hangar?

– Nu [tiu.

Era de preferat s` evite s` se \ntoarc` acolo, \[i spunea \n acela[i

timp.

Acum am foarte mult` treab`, ad`ug`. Noapte bun`.

Noapte bun`, Rachel. Pe mâine!

|n acea noapte, tân`ra fat` avu un co[mar. Desmond Alexander o tr`gea de p`r \n hangar [i o amenin]a c` o tunde. Se trezi \ngrozit`. Acum, avea ochii deschi[i. Totu[i, i se p`rea c` aude zgomotul

|n sfâr[it se

lini[ti: era vorba de o l`cust` inofensiv`! Noaptea era calm`. Auzea murmurul m`rii. Un câine l`tra \n dep`rtare. O briz` u[oar` mi[ca perdelele.

ma[inii de tuns. De unde putea veni asta? De la fereastr`

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

51

{i stelele p`reau c` danseaz` pe cerul \ntunecat.

Rachel \nchise ochii, zâmbind. |ncepu s` compun` un poem, \n minte. Cuvintele \i r`sunau ca o muzic` \n cap.

– |i voi ar`ta acest poem lui Damon, hot`r\.

***

A doua zi, nu se duse \n hangarul care-i ad`postea pe cei care

tundeau. |l z`ri pe Desmond Alexander de departe. O l`s` pe Anne s` serveasc` masa [i r`mase la ma[inile de g`tit. Nu-l v`zu nici pe Damon. |i va ar`ta oare poemul despre stele? |l scrisese \nc` de diminea]`, dar i se p`rea de preferat s` nu i-l dea scriitorului s`-l citeasc`. S-ar putea s` g`seasc` aceste rânduri prea copil`re[ti. Sau mai r`u – ridicole. Se duse totu[i s` se scalde. Damon b`tea la ma[in`. Când o v`zu trecând, \i adres` un semn din mân` [i \ncepu s` lucreze din nou. Rachel se duse s` \noate singur`. Scriitorul nu i se al`tur`. Fu dezam`git`. Când trecu din nou pe lâng` cas`, Damon nici m`car nu ridic` ochii. Probabil romanul \nainta, gândi tân`ra fat`. Trebuia s` fie mul]umit. Aceast` simpl` idee o f`cu s`-[i uite dezam`girea.

Capitolul 4

Era cald [i secet`. Tunsoarea oilor era \n toi. Beh`ielile nu \ncetau de diminea]a pân` seara. Mieii desp`r]i]i de mame ]ipau mai puternic decât toate celelalte. La toat` aceast` larm` se ad`ugau l`tr`turile câinilor, fluier`turile ciobanilor [i strig`tele lor. Rachel era foarte ocupat`. Cei care tundeau oile, nu \ncetau s` bea ceai negru, foarte tare. Anne li-l oferea cu biscui]i de cas`. {i apoi, trebuia preg`tite mesele. Tân`ra fat` ajunsese s` urasc` vechea ma[in` neagr` de g`tit. De când func]iona, buc`t`ria devenise \n`bu[itoare. Un adev`rat cuptor. Nu se mai dusese niciodat` \n hangar. |n schimb, i se \ntâmpla s` mearg` \n locul \n care se deparazitau oile. Unii dintre fermierii vecini veniser` cu recipiente metalice care pulverizau insecticide. Dar familia Longholm folosea \nc` vechea metod`. Se \mpingeau oile \n spa]iul unei piscine pline cu o ap` negricioas`. Un puternic miros de dezinfectant se degaja de acolo. Rachel se rezem` de barier`, lâng` Jerry. Acesta \i zâmbi u[or.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

53

O oaie tocmai fusese adus` \n baie. Cu ajutorul unei pr`jini lungi,

Jerry \i afunda capul \n baie. Rachel se \nfior`. Scoase o exclama]ie \ngrozit`. Jerry se \ntoarse spre ea.

– E[ti prea sensibil`, Rachel. Asta nu le face r`u!

– {tiu. Dar s`rmanele

Imagineaz`-]i! Cred probabil c` vrei s` le

\neci! Jerry ridic` din umeri.

– Este de preferat puricilor! {tii c` le sug sângele?

Rachel se \nfior` din nou. Tân`rul izbucni \n râs. Oile se dezinfectau. Se tundeau. Se separau mieii de mame. Li se marcau urechile. {i \n sfâr[it, erau duse din nou pe p`[unile lor, pe coline. Apoi erau l`sate \n pace pân` la tunsoarea urm`toare.

Jerry se aplec` din nou, \narmat cu pr`jina. Rachel \nchise ochii. Apoi \ntoarse spatele [i contempl` \n`l]imile colinelor v`lurite. Câ]iva nori pluteau pe cerul albastru.

– Poate va ploua

Jerry ridic` ochii.

– Nu. Nu sunt nori de ploaie.

|i arunc` o privire tinerei fete.

Vei merge sâmb`t` la bal?

Ce bal?

La sala de festivit`]i din sat. Este balul dinaintea Cr`ciunului.

Noua Zeeland`, anotimpurile erau inversate \n raport cu Europa.

|n

Cr`ciunul c`dea \n plin` var`.

– Ah, este adev`rat

Rachel uitase de acest bal. Toat` aceast` agita]ie nu-i l`sase timp s` se gândeasc` la aceste petreceri locale.

54

JENNY RANGER

– Mergi acolo? \l \ntreb` pe Jerry.

– Dac` vrei, te voi conduce.

Pân` sâmb`t`, tunsoarea oilor va fi terminat`. |i zâmbi lui Jerry.

– Da, cu pl`cere. Mul]umesc, Jerry.

– Atunci, ne-am \n]eles, declar` b`rbatul.

Ro[i u[or sub bronz [i scufund` capul unei oi sub ap` cu o putere sporit`. Rachel plec`. De[i se sim]ea flatat`, interesul pe care i-l purta Jerry o surprindea

[i o mi[ca \n acela[i timp. Nu cuno[tea prea mul]i tineri. |n timpul examenelor organizate de [coala prin coresponden]`, avusese ocazia s`

\ntâlneasc` ni[te b`ie]i. Dar aceia nu erau decât ni[te pu[ti. |i pl`cea s` mearg` la bal, \n sat. Dar partenerii s`i de dans o intimidau. Nici unul nu p`ruse s-o remarce \n mod special. Cu excep]ia unuia dintre ei. |ntr-o sear` când b`use prea mult, o tr`sese \ntr-un col]

[i o s`rutase cu for]a. S`rutul acela \i f`cuse sil`. Fugise spre toalet` pentru a-[i sp`la buzele cu o batist` ud`.

S`rutul lui Damon fusese atât de diferit! Durase numai câteva clipe, dar nu avusese nimic resping`tor. Se sim]ise bine \n bra]ele scriitorului,

[i nu-[i dorise deloc s` scape. {i \nc` mai pu]in s`-[i spele buzele! Ar fi vrut s` r`mân` mai mult timp lâng` Damon, cu obrazul rezemat de materialul pu]in aspru al hainei sale. {i Jerry voia s-o s`rute. B`nuia asta. Dac` l-ar \ncuraja pu]in, ar \ndr`zni. Era dr`gu] [i de asemenea seduc`tor. Totu[i, se temea pu]in de consecin]ele unui astfel de s`rut. Unde ar duce asta?

***

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

55

Sâmb`t` seara, \[i puse o rochie de bumbac. Bretelele \nguste \i

puneau \n eviden]` umerii bronza]i. |n aceast` rochie simpl`, p`rea \ngrijit` [i proasp`t`. Jerry nu f`cu nici un comentariu. Dar privirea lui aprobatoare spunea mult.

– E[ti dr`gu]`, \i spuse m`tu[a Anne tinerei fete.

Se \ntoarse spre fiul s`u.

– E[ti r`spunz`tor de Rachel, nu-i a[a? Contez pe tine.

Sala de festivit`]i era \mpodobit` cu ghirlande [i pomi de Cr`ciun din carton. Se ascunseser` becuri luminoase sub hârtii colorate, cu scopul de a crea o ambian]` mai intim`. Perechile se \nvârteau deja pe pist`. F`r` s` piard` o clip`, Jerry o \mbr`]i[` [i o conduse acolo.

Pu]in mai târziu, trebui s`-[i salute ni[te vechi prieteni. Dar pentru asta, nu l`s` mâna Rachelei. Unul dintre tineri o invit` imediat pe tân`ra fat` la dans [i Jerry o l`s` cu reticen]` s` se duc`.

La sfâr[itul dansului, Rachel \l c`uta cu privirea, dar nu-l z`ri. Atunci,

cineva o lu` de talie. A[teptându-se s`-l vad` pe Jerry, ridic` ochii, dar spre marea sa uimire, \l recunoscu pe Desmond Alexander. Muzica re\ncepuse. B`rbatul nu-i l`s` timp s`-[i recapete respira]ia. Zâmbea. P`rea foarte seduc`tor, foarte puternic. Purta pantaloni negri [i o c`ma[` alb`, m`t`soas`. |n lumina filtrat`, p`rul blond str`lucea.

O admira vizibil.

– N-ai s` fugi, Rachel, nu-i a[a? Nu de data asta? o \ntreb` cu insolen]`.

– Ce vrei s` spui?

Tân`ra fat` ridic` din umeri.

56

JENNY RANGER

Nu fugise niciodat` cu adev`rat de tân`rul b`rbat. Fusese doar atent` s` nu r`mân` singur` cu el.

– Nu \n]elegi? exclam` ironic. }i-e team` de mine!

– Nu spune prostii. De ce mi-ar fi team` de dumneata? B`rbatul cobor\ vocea.

– Nu-]i voi face r`u, s` [tii.

Rachel nu g`si nimic s` r`spund`. Dup` câteva clipe de t`cere, b`rbatul spuse:

– N-ai venit \n hangar. Mi-ai lipsit.

– Cum asta? M-ai v`zut doar o dat` acolo. {i aveai prea multe de f`cut pentru a da aten]ie vizitatorilor

– M` priveai

Am remarcat!

– |i priveam la fel [i pe ceilal]i. Nu e[ti singurul din echip` care tunde bine!

Tân`rul \ncepu s` râd`.

– A[adar, g`se[ti c` muncesc bine? A[teapt`

Chipul \i lu` o expresie \ncordat`, ner`bd`toare.

– Vei vedea, voi câ[tiga Marele concurs de tuns! Voi ob]ine cupa!

F`r` s` vrea, Rachel p`ru interesat`. Mul]i tineri care tundeau ca profesioni[ti sperau s` câ[tige acea faimoas` cup`. Concursul avea loc o dat` pe an. |ntr-un an sau doi, Desmond Alexander avea o [ans` s` câ[tige premiul \ntâi.

– E[ti foarte priceput [i rapid. Este adev`rat, consim]i tân`ra fat`. Dar uneori te prea gr`be[ti. Privirea tân`rului se \nc`rc` de ostilitate.

– Nu m-ai v`zut decât o dat`, bomb`ni. Rachelei \i veni s` râd`.

– Poate voiai s` m` impresionezi?

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

57

Nu uita c` vei avea [i spectatori \n timpul concursului!

– Explic`-te mai clar, domni[oar` {tie-Tot!

Rachel \ntoarse capul [i r`mase t`cut`.

– Am mers prea repede [i am r`nit o oaie, spuse b`rbatul mai blând. Asta este?

"{i ai f`cut s` sufere inutil acel biet animal", gândi tân`ra fat`.

– Poate \mi voi \ncetini viteza un timp. Vei mai veni s` m` vezi? M` vei mai critica?

– Poate, r`spunse Rachel zâmbind.

Jerry o invit` din nou la dans. Rachel \l v`zu pe Desmond Alexander invitând tinerele fete din regiune. Acestea se p`rea c`-l g`seau simpatic. Pe la miezul nop]ii, Jerry o aduse \napoi la ferm`. |n clipa \n care Rachel se preg`tea s` deschid` u[a, o \mbr`]i[`. Ea nu-i r`spunse la s`rut, dar \l accept`. Câteva clipe mai târziu, Jerry \i d`du drumul.

– Noapte bun`, Rachel.

O cuprinse un val de tandre]e. Se ridic` pe vârfurile picioarelor [i-l

s`rut` repede pe obraz. Era deja \n pat când \l auzi traversând culoarul. Fluiera u[or.

***

Tunsul oilor ajunsese la sfâr[it. Fidel` promisiunii, Rachel se duse \n hangar. Desmond Alexander \i adres` un zâmbet \n grab`. |mpinse o oaie tuns` \n ]arc [i puse mâna pe alt animal, f`r` s` piard` timp.

58

JENNY RANGER

N-o privi pe Rachel. Lucra cu grij`. Lâna c`zu \ncet pe sol, dintr-o bucat`. Oaia sc`p` beh`ind cu indignare. Pielea complet tuns`, nu avea nici cea mai mic` julitur`. Desmond \i arunc` o privire triumf`toare. Tân`ra fat` \i zâmbi. R`mase un timp \n hangar, observându-i \n egal` m`sur` [i pe ceilal]i membri ai echipei. Desmond Alexander era cel mai bun, trebuia

s` recunoasc`. Poate va fi \n stare s` câ[tige cupa \n timpul viitorului concurs? Rachel se \ndrepta spre cas` când b`rbatul i se al`tur` \n fug`.

– Ei bine? Spune-mi p`rerea dumitale!

– N-ai nevoie de ea. {tii s` lucrezi foarte bine.

– Mâine voi pleca. Aproape am terminat.

– {tiu. Tân`rul o lu` de bra].

– A[ vrea s` te v`d disear`, Rachel. Aceasta \ncerc` s` se elibereze.

– M` vei vedea cu siguran]`.

Desmond \[i spori strânsoarea.

– Mi-ar pl`cea s`-]i spun la revedere

Brusc, \i d`du drumul.

– E[ti o fat` simpatic`, Rachel. |n meseria mea, nu \ntâlnesc fete

asemenea dumitale

prietene. Am stat aici doar cincisprezece zile. Poate am fost pu]in cam repezit \n prima sear`? Dar n-am prea mult timp, \n]elegi? A[ vrea s`-]i fiu prieten. |mi placi, [i am impresia c` nu-]i sunt indiferent. Acord`-mi

Merg din ferm` \n ferm`. N-am timp s`-mi fac

zece minute disear`. Doar zece minute! Rachel \ncerca mult` compasiune pentru fiin]ele singure.

– De acord, declar` dup` o clip` de gândire. Zece minute.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

59

Dup` ce sp`l vasele. Pe la ora opt? B`rbatul \i zâmbi.

– De acord. Te voi a[tepta la col]ul hangarului.

Tân`ra fat` d`du din cap [i disp`ru. |n timpul zilei, se gândi din nou la \ntâlnirea pe care i-o smulsese Desmond. Era pu]in stânjenit`. De-abia \l cuno[tea pe acel b`rbat [i totu[i \i promisese o \ntâlnire. Dar tat`l s`u o \nv`]ase s`-[i respecte \ntotdeauna promisiunile. A[a c`, la ora opt, p`r`si f`r` entuziasm casa. |i spuse Annei c` se

duce s` se plimbe, f`r` nici o alt` precizare. Cu siguran]`, Anne s-ar fi ar`tat foarte curioas` [i ar fi pus o mul]ime de \ntreb`ri. Merse spre hangar, sim]indu-se u[or vinovat` [i nefericit`. Desmond Alexander o a[tepta. Vru s-o ia de mân`, dar Rachel [i-o retrase \n grab`.

– S` ne plimb`m pu]in, spuse.

B`rbatul ridic` din umeri [i o urm` pe un drum trasat \ntre dou` paji[ti. Rachel \ncepu s` vorbeasc` despre tunsul oilor [i despre concurs. Desmond de-abia \i r`spundea. Curând, t`cerea deveni ap`s`toare.

Ajunser` la cap`tul drumului. Rachel vru s` fac` stânga-mprejur, dar b`rbatul puse mâinile pe barier`, imobilizând-o.

– Haide, Desmond

Acesta o \mbr`]i[`. Gura sa puse st`pânire pe a tinerei fete \ntr-un s`rut lacom. Aceasta \ncerc` s`-l \mping`. F`r` rezultat. Atunci \i d`du o

lovitur` de picior, dar sandalele \i erau prea u[oare [i p`ru c` nici nu sim]ise. |n cele din urm`, reu[i s` \ntoarc` pu]in capul.

– Las`-m`! Nu vreau

60

JENNY RANGER

– Ba da, vrei, scumpete, murmur` b`rbatul. Doar pentru asta ai venit, nu?

– Ai spus c` voiai s`-]i iei la revedere! Cât fusese de naiv` [i de stupid`!

La revedere! exclam` Desmond râzând.

O

prinse de p`r pentru a o obliga s`-[i \ntoarc` fa]a spre el. Se l`sase

cu toat` greutatea pe ea, \mpingând-o lâng` barier`.

– M` doare!

N-o asculta. O s`rut` din nou, cu brutalitate. O f`cea s` sufere, dar nu-i p`sa. Nu se gândea decât la el [i la propria sa pl`cere. Era doar o

femeie la dispozi]ia lui. Ea sau alta

O for]` s` deschid` gura. Atunci, cu energia disper`rii, \l mu[c`

puternic de buza inferioar`. Desmond \i d`du drumul cu o \njur`tur` [i Rachel \ncepu s` alerge

cât o ]ineau picioarele spre cas`. B`rbatul porni \n urm`rirea ei. Gâfâia, orbit` de lacrimi. Se izbi de Jerrry, care sosea din sens invers. Acesta o prinse imediat de umeri.

Pentru el, n-avea importan]`.

Rachel! Ce ]i s-a \ntâmplat?

acea clip`, \l z`ri pe Desmond [i \n]elese mai mult sau mai pu]in

|n

ce se petrecuse. |[i \ncle[t` maxilarele.

– Nu te nelini[ti, Jerry, murmur` Rachel. Nu-i nimic.

Desmond Alexander continua s` \njure.

– De ce te insult` acest b`rbat? \ntreb` Jerry.

– Nu-i nimic, repet` tân`ra fat`. Te rog, nu te sup`ra

– E[ti r`nit`!

Rachel arunc` o privire spre bra]ul s`u. O sârm` ghimpat` o zgâriase

u[or \n cursa sa nebun`.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

61

– El ]i-a f`cut r`u? exclam` Jerry furios.

– Nu, bine\n]eles c` nu! A fost fugind Jerry strânse pumnii.

doar un accident. M-am zgâriat

– Intr` \n cas`, Rachel.

Se \ntoarse cu fa]a spre Desmond. Tân`ra fat` se ag`]` de bra]ul s`u.

– Jerry, totul este din vina mea! A

– Tu voiai s`-l s`ru]i?

– Nu, dar

vrut s` m` s`rute. Atâta tot, Jerry!

– Asta am vrut s` [tiu. Intr` \n cas`, repet`.

Desmond r`mase nemi[cat. Preg`tit s` se bat`, \[i vârâse degetele mari \n curea. Rachel \[i frângea mâinile. Oare ce putea face? B`rbatul \i arunc` o privire dispre]uitoare [i se \ntoarse spre Jerry.

– Este logodnica ta?

Jerry se \ncord`.

– Da, spuse \n cele din urm`.

– Ei bine, logodnica ta nu este decât o mic` sec`tur`

Rachel nu auzise niciodat` acest cuvânt. Dar n-avea nevoie de explica]ii pentru a-i \n]elege semnifica]ia. Jerry se repezi spre el. |ncepu s` plou` cu lovituri \n`bu[ite. Cei doi b`rba]i se rostogolir` pe jos, gâfâind. |ncremenit` locului, Rachel \[i mu[ca buzele s` nu ]ipe. Ar fi vrut s` fug`. Sau m`car s` nu priveasc`. Dar se sim]ea r`spunz`toare de aceast` \nc`ierare.

Adversarii continuau s` se lupte; pumnii c`deau din plin. |n sfâr[it, Jerry se ridic`. Respira greu. Desmond r`mase jos Inima Rachelei b`tea s-i sparg` pieptul. Cu greu, Desmond reu[i s` se ridice \n genunchi.

62

JENNY RANGER

Murmur` ni[te cuvinte de ne\n]eles. Jerry se \ntoarse spre tân`ra fat`.

– }i-am spus s` intri!

– Este

Jerry ridic` din umeri.

– Nu te \ngrijora pentru el. Haide, vino.

r`nit? \ntreb` speriat`.

O lu` de bra] [i o trase. Rachel privi \napoi. Desmond era acum \n picioare. Se poticnea u[or, dar reu[ea s` mearg`.

– Este

stupid, bâigui tân`ra fat`. De ce v-a]i b`tut?

– La ce te a[teptai? exclam` Jerry. M` credeai \n stare s` te las

insultat`? Se \ndreptar` spre baie. Rachel aprinse lumina [i scoase o exclama]ie \ngrozit` la vederea fe]ei lui Jerry, tumefiat`, \nsângerat` [i plin` de noroi. Puse z`vorul. Anne nu trebuia s`-[i vad` fiul \n starea asta!

– Oh, Jerry! exclam` Rachel. |mi repro[ez atât de mult asta! Las`-m`

s` te \ngrijesc. |ncepu s`-l cure]e cu blânde]e. Jerry avea dou` sau trei vân`t`i [i câteva zgârieturi. De fapt, nimic grav.

b`rbat, declar` Rachel, jenat`.

Mul]umesc

– |mi pare r`u c` te-ai b`tut cu acel

c` m-ai ap`rat.

– De ce erai afar` cu el?

– Am fost o proast`, m`rturisi tân`ra fat`. Voia s`-mi spun` la

revedere. |mi ceruse s`-i acord zece minute. P`rea foarte sigur, a[a c`

am acceptat

Am crezut c`

voia doar s`-mi vorbeasc`.

– Prostu]o! }i-a f`cut vreun r`u? Rachel scutur` din cap.

– Nu chiar.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

63

Ro[i brusc.

– Toate acele cuvinte urâte pe care le-a spus despre mine, nu sunt

adev`rate! Voia doar s`-mi vorbeasc` zece minute. L-am crezut. Nu

n-am crezut c` avea o alt` idee \n cap. Jerry d`du din cap, apoi zâmbi.

– I-am spus c` e[ti logodnica mea.

– Da.

Tân`ra fat` nu g`si altceva de spus. Se \ndrept` spre u[`. Jerry i se al`tur`. O s`rut` blând pe obraz. Buzele \i erau calde. Mirosea a s`pun [i a dezinfectant. Cuprins` de remu[c`ri [i de recuno[tin]`, Rachel \[i \nnod` bra]ele \n jurul gâtului tân`rului b`rbat. Buzele li se \ntâlnir`. Dar, foarte repede, tân`ra fat` se eliber` [i se duse \n camera sa. A doua zi diminea]`, Anne cercet` fa]a fiului s`u, dar nu f`cu nici un comentariu. Cei care tunseser` oile plecau. Rachel \i auzi urcând \n camioane. Nu-[i dorea s`-l revad` pe Desmond Alexander [i evit` s` ias`.

Capitolul 5

Sosi Cr`ciunul. Anne [i Rachel preg`tir` friptur` de miel, cu garnitur` de maz`re [i cartofi noi. Apoi umplur` curcanul. Toate acestea p`reau un joc de copii dup` preg`tirile serioase ale meselor pentru cei care tunseser` oile. Ca [i \n ceilal]i ani, Anne preparase o budinc` de Cr`ciun. |i reu[ise de minune. Era foarte cald. Dar vechea ma[in` neagr` de g`tit era de acum stins`. Nu se mai folosea decât cea electric` [i Rachel era \ncântat`. Ceilal]i copii ai familiei Longholm erau c`s`tori]i [i tr`iau departe de ferm`. Nici unul dintre ei nu putu s` vin` cu ocazia s`rb`torilor, \n acel an.

Anne \l invit` pe Damon Curtis. Acesta sosi cu bra]ele \nc`rcate de cadouri. B`rba]ii primir` [osete [i batiste. Anne fu \ncântat` descoperind un flacon de parfum. Iar Rachel, avea o carte. O culegere de poeme: un exemplar asem`n`tor celui pe care \l r`sfoise la Damon. Pe pagina de

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

65

gard` se aflau câteva cuvinte: "Pentru Rachel, din partea lui Damon". {i o dat`. Tân`ra fat` \i mul]umi. Când scriitorul \ncepu s`-i vorbeasc` lui Bert, se ghemui \ntr-un col] al canapelei [i \ncepu s` citeasc`. Curând, uit` unde se afla. Damon veni [i se a[ez` lâng` ea.

– |]i plac aceste poeme? o \ntreb`.

Rachel ridic` o privire vis`toare.

– Oh da! exclam` cu sinceritate.

– A[ vrea s` le citesc pe ale tale

Tân`ra fat` \ntoarse capul.

– Nu le-am ar`tat nim`nui, niciodat`

– Credeam c` suntem prieteni.

– Am mul]i prieteni, min]i Rachel.

Damon r`mase t`cut.

– Da, sunt sigur, spuse \n cele din urm`. Prietenia mea nu conteaz` prea mult pentru tine. Tân`ra fat` \l privi cu o imens` durere.

– Nu te sup`ra! \l rug`. Aceste poeme sunt

– Nu sunt sup`rat.

Expresia i se \mblânzi u[or.

– Nimic nu te oblig` s` mi le ar`]i. Dar \mi pare r`u.

Rachel \l privi nelini[tit`. Acum, Damon \i zâmbi [i se sim]i u[urat`.

– Iart`-m`, murmur` ea. M`

– Mul]umesc, spuse scriitorul, serios.

Anne i se adres` [i Damon se \ntoarse spre ea. Nu mai avu ocazia s`-i vorbeasc` Rachelei.

atât de personale.

voi mai gândi. Poate ]i le voi ar`ta.

66

JENNY RANGER

***

Câteva zile mai târziu, Rachel se duse s` se scalde. Trecând prin fa]a casei, b`tu la u[`. Damon veni s`-i deschid`, cu o foaie de hârtie \n mân`. – Tocmai fac corectura, \i explic`. Este o treab` mai degrab` plictisitoare! Pu]in exerci]iu mi-ar schimba ideile Rachel era deja \n ap` când i se al`tur`. Dup` ce se sc`ldar`, se \ntinser` la soare. |ntins` pe spate, Rachel privea norii albi care pluteau pe cer. |n aerul cald, se ridicau ]ipetele r`gu[ite ale pesc`ru[ilor. Copaci mari, \nflori]i, "pohutukawa" se \n`l]au pe falez`. Florile mari ro[ii erau ca un incendiu. Curând, vor c`dea. Apa va deveni ro[ie când petalele vor pluti pe suprafa]a sa. Asta \nsemna sfâr[itul verii. Rachel lu` un carne]el din buzunarul blugilor. Damon p`rea s` doarm`. Se a[ez` [i \ncepu s` scrie. Tufi[urile cu flori purpurii [i murmurul m`rii o inspirau. Acum, Damon o privea. Dar Rachel nu observ`. |[i termin` poemul, \l reciti, t`ie un cuvânt [i-l \nlocui cu altul. Apoi respir` profund [i ochii i se pierdur` spre mare. Damon se \ntoarse pe o parte. Sprijinit \ntr-un cot, o examina cu curiozitate. Rachel \[i d`du seama de asta. Brusc, \[i ascunse carnetul. Scriitorul o prinse de \ncheietura mâinii. Carnetul c`zu pe nisip, dar Damon nu-l citi. N-o sc`pa din ochi pe tân`ra fat`.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

67

– Tocmai ai scris un poem? o \ntreb` cu amabilitate. Rachel d`du din cap.

– Pot s`-l citesc?

Nu-i d`du drumul din strânsoare.

– De ce ceri permisiunea? \l \ntreb` cu resentiment. E[ti mai puternic decât mine, oricum. Damon \ncepu s` se \nfurie [i-i d`du drumul imediat.

– Te \ntreb dac` pot s`-l citesc, ]i-o cer.

Rachel \i \ntinse carnetul, f`r` entuziasm. B`rbatul \ncepu s` citeasc`

ce tocmai scrisese. Dup` ce citi, \i arunc` o privire, se a[ez` [i relu` lectura. O privi din nou. Apoi \ncepu s` \ntoarc` paginile carne]elului. F`r` s` vrea, Rachel \ntinse mâna pentru a-l lua. Dar Damon \l ]inea

cu fermitate. O privi cu un aer aproape rug`tor. Tân`ra fat` d`du atunci u[or din cap. Se \ntoarse repede [i \ncepu s` priveasc` marea [i pesc`ru[ii, \n timp ce el \[i continua lectura. Rachelei i se p`ru interminabil. |n sfâr[it, Damon \i \ntinse carne]ulul, f`r` o vorb`. Tân`ra fat` \l puse \napoi \n buzunar [i \ncepu s` se \mbrace. Scriitorul se \ntinse din nou.

– Nu vrei s` [tii ce cred despre poemele tale? o \ntreb`.

Rachel \i arunc` o scurt` privire.

– N-are importan]`. Scriu pentru mine.

– Ca to]i poe]ii adev`ra]i. Nu te-ai gândit niciodat` s`-]i publici

textele? Tân`ra fat` râse, ne\ncrez`toare.

– Nu sunt atât de bune!

Scriitorul o privea intens.

68

JENNY RANGER

– Vrei p`rerea unui expert?

– A ta?

– Nu, eu nu sunt expert \n poezie. Totu[i, te consider talentat`.

Cunosc un editor. Ar putea fi interesat de scrierile tale. Tocmai caut`

A[ vrea s`-i trimit câteva din

textele tale. Chiar dac` nu le public`, \[i va da o p`rere. Ce spui?

Rachel ridic` ochii spre scriitor. Se gândea. S`-i fie transcrise sentimentele, cele mai intime gânduri, cele mai tainice, pe care le

scrisese pentru ea [i numai pentru ea. Nu voia ca un str`in s` citeasc` acele pagini.

noi talente pentru o culegere de poeme

– Nu! exclam` cu vehemen]`.

|[i \mblânzi brusc vocea. Damon se ar`tase amabil [i \n]eleg`tor.

Voise s-o ajute.

– Nu, repet`. Mul]umesc, Damon. Prefer s` p`strez poemele doar

pentru mine. Acum, m` voi \ntoarce acas`. F`cu stânga-mprejur. Dar b`rbatul se ridic` [i o lu` de bra].

– Rachel

Ochii li se \ntâlnir`.

– Da? murmur` cu reticen]` tân`ra fat`.

– Nu refuza f`r` s` te mai gânde[ti.

– Nu \n]elegi!

– Explic`-mi

Rachel \[i mu[c` buzele [i \ntoarse capul.

– Dac` mi-ar fi publicate poemele, a[ avea impresia c`-mi dezv`lui sufletul unor necunoscu]i.

|l privi cu aten]ie.

– Ar fi

– Da, cred c` \n]eleg, spuse cu un zâmbet Damon.

ca [i cum m-a[ dezbr`ca \n public.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

69

Romancierii nu se expun \n acest mod. Pentru un poet este altceva,

sunt de acord. |nc` o ]inea de bra]. |ncet, mâna \i urc` pân` la um`rul tinerei fete. Suir` \mpreun` c`rarea. Ajun[i sus, Damon se opri.

– Ai citit evanghelia, Rachel?

– Da.

– |]i aminte[ti parabola despre talan]i?

– Da un b`rbat d`duse bani – talan]i – servitorilor. Unul dintre ei a

\ngropat acei bani [i ceilal]i i-a f`cut s` aduc` venit. Cel care-[i ascunsese banii gre[ise

– Da. Nu este bine s` \ngropi talan]ii. Trebuie s`-i folose[ti. Trebuie s`-i faci [i pe al]ii s` profite de ei. Rachel \[i umezi buzele.

– Interpretezi aceast` parabol` \n favoarea ta!

– Dup` p`rerea mea, oricine are talent, gre[e[te dac` \l p`streaz` \n mod egoist. Tu ai ceva de adus lumii, Rachel. Tân`ra fat` scutur` din cap.

– Lumea n-are nevoie de mine!

– De unde [tii? Datorit` poemelor tale, vei putea face mult bine

S`-i \ncurajezi pe neferici]i, s`-i faci s` \n]eleag` sensul fericirii.

Rachel se \ncrunt`.

– Poemele mele vor avea aceast` putere? \l \ntreb`, ne\ncrez`toare.

– M-au alinat, o asigur` scriitorul.

Tân`ra fat` scoase o exclama]ie uluit`. |n acela[i timp, se \ntreb` de ce avea Damon nevoie s` fie alinat. |i vorbise despre moartea p`rin]ilor

s`i

Oare asta era?

 

Rachel

70

JENNY RANGER

Lu` cu blânde]e \n mâini fa]a tinerei fete.

– Ai \ncredere \n mine!

F`r` s` ezite, aceasta scoase carne]elul din buzunar [i-l \ntinse scriitorului. B`rbatul \l lu` [i-i zâmbi.

– |]i voi aduce altele, mâine, promise brusc Rachel.

F`cu stânga-mprejur, cuprins` subit de timiditate. Tocmai \i d`duse

lui Damon o parte din ea \ns`[i. Scriitorul o lu` de umeri [i o oblig` s` se \ntoarc` spre el cu fa]a. Apoi se aplec` [i o s`rut` u[or pe frunte.

– Mul]umesc, iubito

Ajungând la ferm`, Rachel se gândi. Damon \i spusese "iubito"

Oh!

Probabil numise astfel o mul]ime de fete! Tr`ia \ntr-o lume superficial`, \n care nu se d`dea importan]` acestor cuvinte. A doua zi, \i aduse toate caietele. Plec` imediat, pretextând c` era a[teptat` la ferm`. |n timpul zilelor urm`toare, se sim]i \mp`r]it` \ntre tulburare [i speran]`. Uneori, dorea s` alerge pân` la c`su]` pentru a-l \ntreba pe Damon ce credea despre poemele sale. Cinci minute dup` aceea, [i-l imagina pe scriitor analizându-i am`nun]it paginile naive, zâmbind, [i-i era ru[ine. |ndemnat` de curiozitate, o lu` \n sfâr[it pe drumul spre plaj`. Pretinse c` venise s` se scalde [i nu \ndr`zni s`-i spun` lui Damon c` ardea de ner`bdare s`-i cunoasc` p`rerea. Scriitorul o invit` s` bea un pahar de oranjad`.

– Am dactilografiat mai multe dintre poemele tale, \i declar`. Le-am trimis unui editor.

|n fa]a aerului s`u speriat, b`rbatul declar` cu o anumit` iritare:

– Nu fi atât de nervoas`! Poate poemele nu-i vor pl`cea. Atunci, vei putea s` te retragi din nou \n cochilia ta!

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

71

Surprins` de tonul t`ios al lui Damon, tân`ra fat` spuse:

– Nu este singurul editor din lume, nu-i a[a? Damon izbucni \n râs.

– Nu e[ti a[a de indiferent` la glorie [i avere!

– Nu [tiu. Dar m` \ntreb dac` este posibil s` tr`ie[ti din scris

– Scriind poeme? Cu siguran]` nu. Este posibil s` ajungi la o anumit` reputa]ie. }i-ar pl`cea?

este chiar important. Dar \mi voi vedea, mi se pare,

numele tip`rit cu o anumit` satisfac]ie. Damon \i zâmbi [i tân`ra fat` \i r`spunse la zâmbet. Faptul c` amândoi scriau, p`rea s`-i apropie.

– Nu [tiu

Nu

***

Rachel \[i f`cu obiceiul s`-l \ntâlneasc` pe Damon o dat` la dou` zile. Se f`cuse extrem de cald [i se duceau s` se scalde. Când marea era

la reflux, se plimbau pe stânci. Rachel cuno[tea numele celor mai multe dintre scoici. |l \nv`]a [i pe Damon. Acesta, ca un adev`rat or`[ean, nu [tia multe lucruri despre mare.

O trata pe tân`ra fat` cu o indulgen]` prietenoas` [i amuzat`. Ca [i

când ar fi fost sora sa mai mic`. Rezerva Rachelei disp`rea treptat. Se sim]ea tot mai \n largul ei lâng` scriitor. Totu[i, de câteva ori surprinsese o lic`rire ciudat` \n ochii cenu[ii ai lui Damon. Atunci, \ntorsese jenat` capul. {i când, stânjenit` \ndr`znise s`-l priveasc` din nou, lic`rirea disp`ruse.

72

JENNY RANGER

|ntr-o dup`-amiaz`, se aflau pe stânci, foarte aproape de b`trânii

copaci cu flori ro[ii. "Pohutukawa". Rachel se prinse cu mâna de o ramur` pentru a se urca pe o stânc`. O ploaie de petale \i c`zu pe umeri [i-i alunec` pân` la picioare. Râse cristalin. Damon se afla la câ]iva pa[i. Se apropie. |n privire i se citea o cald` admira]ie [i ea r`mase nemi[cat`. Acum, Damon era foarte aproape. Puse mâna pe umerii tinerei fete.

– Ei bine? o \ntreb`.

– Ei bine

ce?

Damon \i zâmbi contemplând-o. Ochii i se oprir` pe [ort, pe tricoul prea scurt, apoi pe gura \ntredeschis`. |n sfâr[it, o privi pe tân`ra fat` drept \n fa]` cu o expresie amuzat`, nelini[tit` [i calculat` \n acela[i timp.

– M` \ntreb ce vrei, mica mea vr`jitoare

– Nu-mi mai spune astfel!

– De ce nu? Oare nu e[ti o vr`jitoare? Nu-]i place s`-mi faci farmece? Tân`ra fat` scutur` din cap, f`r` s` g`seasc` vorbele pentru a-i r`spunde. Se sim]ea ofensat`. |ncet, cu vârful degetului ar`t`tor, Damon desen` conturul buzelor Rachelei. P`rea gânditor.

– Nu fi trist`, mica mea siren`

|i mângâie p`rul.

– Am dorit s` te s`rut. Totu[i, ezit. Deoarece, dup` aceea, nimic nu

va mai fi la fel. Nu sunt b`rbatul care se potrive[te experien]ei tale de

adolescent`. Rachel se \ncord` auzindu-l vorbind astfel. Era crud.

– Nu ]in s` te fac s` cape]i experien]`, declar` cu gravitate.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

73

Se d`du \napoi.

– Imagina]ia ta de romancier te face s` spui orice! ad`ug` Rachel.

– Crezi? Poate ai dreptate

|i vorbea cu un aer amuzat, ca unei feti]e. Brusc, tân`ra fat` dori s` strige [i s`-l p`lmuiasc`. Dar nu trebuia s` lase s` ias` la suprafa]` spontanietatea de copil`. |n restul dup`-amiezii, se str`dui s` se comporte cu o demnitate de adult. Dar Damon nu p`ru s`-[i dea seama. Redevenise fratele mai mare, \ng`duitor. Se \ntoarse la ferm`, enervat` [i frustrat` \n acela[i timp. Când Jerry \i propuse s`-l \nso]easc` pe o p`[une pentru a controla o \mprejmuire, accept` imediat. Pe drum, o lu` de mân`. Rachel \l l`s`. La \ntoarcere, o conduse sub un copac [i o s`rut`. |i r`spunse la s`rut. Era prima dat` când nu r`m`sese pasiv` \n bra]ele sale. Evident, Jerry fu \ncântat. O lu` de talie, pentru a ajunge la ferm`. O l`s` doar când \l v`zu pe tat`l s`u \n u[a casei.

***

Vara se \ncheia. Zile \ntregi ploua. Furtunile \ntunecau cerul. Vijeliile vuiau peste coline. Florile de "pohutukawa" se ofiliser`. Editorul apreciase poemele Rachelei. Ceruse altele. Rachel \l l`s` pe Damon s` expedieze toate caietele. A[tepta cu ner`bdare verdictul. Damon o sf`tuise chiar s` trimit` unele la o revist` literar` care putea s` le publice [i s`-i expedieze un cec, "un cec mic", precizase Damon.

74

JENNY RANGER

Gândul de a-[i vedea numele tip`rit, o speria pu]in. |n acela[i timp, asta o stimula. |ntr-o dup`-amiaz`, se duse la plaj`. Locul \i p`rea ostil. Marea era cenu[ie. O avers` r`p`ia. La u[a casei, Rachel ezit`. Damon lucra. Era pe punctul de a face cale-ntoars`, când el veni s`-i deschid`.

Tân`ra fat` purta o rochie de var`, sandale [i o vest` din bumbac, pe care o arunc` pe canapea. P`rul \i era ud. |[i [terse fruntea cu un gest nervos [i se a[ez`.

– Ce se \ntâmpl`? o \ntreb` Damon.

|ntrebarea n-o surprinse. Damon o cuno[tea atât de bine de plecarea sa; numai el [tia s-o \n]eleag`.

– Trebuia s` ies din cas`.

– Exist` un motiv?

Se temea

– Nu. Trebuia s` plec. Atâta tot! exclam` cu o vehemen]` care o mir` [i pe ea \ns`[i. Damon se duse la fereastr` [i privi marea.

– Oare este atât de greu? o \ntreb`.

– Hm

– Te-ai certat cu cineva?

– Nu. Dar

nu. Nu chiar.

Oh, nu [tiu ce mi se \ntâmpl`!

Damon se \ntoarse spre ea. P`rea \n acela[i timp ironic [i sigur de sine.

– {tiu ce ]i se \ntâmpl`. Se joac` furtuna cu nervii t`i de adolescent`.

– Nu \ncetezi s`-mi vorbe[ti despre vârsta mea! Am optsprezece ani. Nu mai sunt o adolescent`. Imagineaz`-]i c` am drept de vot!

– |]i dore[ti s` te cer]i cu cineva! Rachel \ncerc` s` se calmeze.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

75

Va fi \n stare s-o ajute? Nu-l [tia decât pe el c`tre care se putea \ndrepta s` cear` un sfat.

– |]i pot pune o \ntrebare?

– Pune-o totu[i.

– dragoste?

Ce [tii despre

Damon miji ochii. Zâmbi u[or.

– Am o oarecare experien]`

– Hm

– repet` scriitorul gânditor. Oare e[ti \ndr`gostit` de Jerry?

De ce m` \ntrebi?

Jerry

Jerry

– Tocmai, nu [tiu. Uneori mi se pare c` da. |mi "face curte", cum se

spunea odinioar`. Unchiul Bert [i m`tu[a Anne par s` ne \ncurajeze. Dac` am fi \ndr`gosti]i unul de cel`lalt, n-ar fi cu adev`rat o problem`, dar

– Dar \ncepi s` te sim]i prins` \n capcan`.

Rachel \l privi. Oh, cât de bine o cuno[tea!

– |nainte de a m` c`s`tori, continu` tân`ra fat`, mi-ar pl`cea s` v`d

ce se \ntâmpl` \n alte p`r]i. Am tr`it \ntotdeauna la ferm`, de fapt. N-am

c`l`torit niciodat`. A[ putea merge la universitate. Sau poate s` lucrez. Totu[i, m`tu[a Anne consider` c` locul femeii este acas`. Tata n-ar fi fost de aceea[i p`rere

– |n zilele noastre, femeile se pot ocupa de c`minul lor [i s` lucreze. Cele dou` lucruri se pot \mp`ca.

– Nu [tiu ce s` fac, declar` Rachel. Nici o meserie nu m` atrage \n mod special. Poate ar trebui pur [i simplu s` m` c`s`toresc

– C`p`tuie[te-te [i gata! Rachel zâmbi, nesigur`.

– Modul \n care o spui

– Ideea c` trebuie s` te c`s`tore[ti te deprim`?

este pu]in \ncurajator!

76

JENNY RANGER

– Nu. Va trebui s` m` c`s`toresc \ntr-o zi. Ca toat` lumea.

– Dar poate nu imediat?

– Jerry este mai mare decât mine. Nu va vrea s` a[tepte prea mult.

– Bine\n]eles

Vocea lui Damon era ironic`. Rachel \i arunc` rapid o privire. Chipul scriitorului r`mânea impasibil.

– Dore[ti s` fii virgin` la c`s`torie? exclam` el.

Rachel se \mbujor`, dar se str`dui s` vorbeasc` lini[tit.

– N-are nimic de-a face cu asta.

– Nu fi proast`! Presupun c` Jerry te-a s`rutat deja. Este singurul care te-a s`rutat?

– Nu

{i tu.

– Draga mea micu]`, n-a fost vorba de un s`rut adev`rat. Ai multe de \nv`]at!

M-au s`rutat [i al]i b`rba]i. A fost oribil.

Cu Jerry este altfel.

– Poate nu doresc s` \nv`]

– Câ]i al]i b`rba]i?

– Doi. Unul era beat. Nu se pune la socoteal`?

– Nu chiar. Dac` \n]eleg bine, nu prea ai elemente de compara]ie?

Rachel \l privi cu un aer neputincios. Atunci, Damon se apropie de ea [i-i lu` mâna cu o anumit` brutalitate. O oblig` s` se ridice.

– Proast` mic`! \i strig`. Te crezi \ndr`gostit` de Jerry pur [i simplu

pentru c`-]i treze[te instinctul sexual! N-ai nimic \n comun cu el, \n afara faptului c` sunte]i amândoi tineri [i locui]i \n aceea[i cas`. Jerry [tie ce ai \n minte? |n suflet? |l preocup` asta?

de

|i strânse umerii cu duritate.

– Jerry se intereseaz` de mine! protest` Rachel. Nu este vorba doar atrac]ie fizic`!

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

77

– Te po]i gândi s`-]i petreci toat` via]a cu el? S` nu-]i fie ru[ine de instinctele tale, Rachel. Sexualitatea poate exista f`r` s` se pun` problema dragostei. Ce-]i trebuie, este un punct de compara]ie! Tân`ra fat` se sim]i brusc speriat`. Damon se aplec`. |i atinse buzele cu gura sa cald`. Apoi o atrase spre el. |i mângâie u[or ceafa.

– Fii calm`, murmur` scriitorul. Nu te \mpotrivi

S`rutul \i deveni mai hot`rât. O \mbr`]i[`. Gura \i era senzual`. Rachel avu impresia c` se adânce[te \ntr-o lume de senza]ii necunoscute. Când Damon \n`l]` capul, se ag`]` de el cu un aer rug`tor.

– Las`-m` s` te s`rut, draga mea

Tân`ra fat` se supuse. Scriitorul se aplec` din nou. Instinctiv, Rachel

r`spunse cu pasiune s`rutului s`u. Atunci, o conduse spre canapea [i se

\ntinser` unul lâng` cel`lalt. O s`rut` iar, \ndelung, \n timp ce-i mângâia sânii cu infinit` blânde]e. Rachel tremura de dorin]`. Apoi, Damon se ridic` u[or [i-i [opti ceva la ureche. Tân`ra fat` nu \n]elese imediat semnifica]ia acelor cuvinte. |i trebui un anumit timp \nainte ca acele vorbe s`-i p`trund` \n minte.

– Acum pe cine iube[ti, mic` vr`jitoare?

Un punct de compara]ie, \i spusese pu]in mai devreme! Tocmai \i dovedise c` Jerry nu era singurul care-i trezea instinctele! Se \ncord` [i se smulse din \mbr`]i[are. Respira]ia \i era sacadat`. Nu-ndr`znea s`-l priveasc` \n fa]`. Oh, reu[ise, se gândi Rachel. Jerry n-o f`cuse niciodat` s` \ncerce o asemenea emo]ie. Dar va putea? Se \ndoia.

Capitolul 6

– Prive[te-m`! f`cu Damon.

Tân`ra fat` nu se mi[c`. B`rbatul \i ridic` b`rbia cu o mân` [i o privi cu ranchiun`.

– Nu lua aerul `sta \ndurerat, Rachel! exclam` cu ironie. Ar trebui s`-mi mul]ume[ti.

– De ce?

– Pentru lec]ie. O lec]ie de dragoste.

– De dragoste? repet` Rachel cu dispre]. Folose[ti cuvântul care se potrive[te! Damon strânse buzele [i-i d`du brusc drumul. Pe Rachel o cuprinse mânia.

dezm`]! Sexualitatea poate s` existe f`r`

dragoste, ai spus? Ei bine, mul]umesc. Datorit` demonstra]iei tale, m` simt murd`rit`, \njosit`!

A

fost o

lec]ie

de

– Nu trebuie s`-]i fie ru[ine. }i-am mai spus. Este normal

– M` simt murd`rit` [i \njosit`, repet` Rachel. Nu din vina mea.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

79

– Oh, Dumnezeule! exclam` Damon. Cât de prost am fost! S` s`rut

o copil`

– Nu sunt o copil`! strig` Rachel. Nu \ncetezi s`-mi vorbe[ti de

vârsta mea. {tiu de ce. {i o [tii [i tu!

– Exact. |ncepi s` \n]elegi anumite lucruri. Oare te vei maturiza, \ntr-o zi?

– Vreau s` m` maturizez f`r` ajutorul t`u! exclam` tân`ra fat`,

scoas` din s`rite. Avea impresia c` alergase mult timp. Trupul \i era \ncordat. Era

foarte con[tient` de apropierea lui Damon. Strânse pumnul.

Ar fi trebuit s` m` gândesc

– S` nu m` love[ti, Rachel! S-ar putea s`-]i \napoiez loviturile! Era capabil. Ochii \i erau duri, crun]i. Fa]a, furioas`.

– M` voi \ntoarce acas`

– Te rog.

spuse tân`ra fat` cu o voce tremur`toare.

Cu un gest din cap, \i ar`t` u[a. Rachel strânse din din]i trecând pe lâng` el. Picioarele de-abia o ]ineau.

– }i-ai uitat vesta.

Tân`ra fat` era deja la u[`. I se al`tur` [i-i puse haina pe umeri. Lu`

cele dou` margini ale gulerului [i le strânse \n jurul gâtului Rachelei. Aceasta \i sim]ea degetele prin stofa u[oar`. Ar fi vrut s` se pr`bu[easc`

la pieptul s`u [i s` plâng`.

– Mul]umesc, murmur`.

|[i \nghi]i lacrimile. Va fi curajoas`, chiar dac` asta \i va cere eforturi

supraomene[ti. Ie[i. Ploua. Nu privi \n urm`. Merse mult timp \nainte de a se l`sa prad` plânsului. |ntr-o zi, Damon \i spusese c` dac` o s`ruta, nimic nu va mai fi la fel.

80

JENNY RANGER

Avusese dreptate.

Totu[i, totul ar fi fost altfel dac` ar fi sim]it pu]in` dragoste pentru ea. Ori, o strânsese \n bra]e f`r` nici cea mai mic` tandre]e. Voise s` marcheze un punct. Nimic mai mult |ntrebarea sa ironic` \i revenea ne\ncetat \n minte: "Pe cine iube[ti acum, mic` vr`jitoare?" Plou` toat` noaptea. Jgheaburile se rev`rsau. Plou` [i a doua zi. Anne [i Rachel r`maser` \n cas`. Ie[ir` doar pentru a se ocupa de p`s`rile din curte. B`rba]ii \[i petrecur` ziua afar`. Râurile se transformaser` \n torente, b`ltoacele \n mla[tini. Oile tinere se aventuraser` acolo. Trebuiau scoase. Se \ntoarser` seara, complet uzi. Casa era \ntunecat` [i trist`. Se potrivea cu dispozi]ia Rachelei. Ploaia \ncet` a treia zi. Atmosfera era umed`. Tractorul r`mase \n pan`. Bert \[i trimise fiul \n ora[ pentru a cump`ra o pies` mecanic` ce trebuia \nlocuit`.

– Vrei s` vii cu mine, Rachel? \i propuse Jerry.

Anne remarcase melancolia tinerei fete [i o \ncuraj`.

– Asta \]i va schimba gândurile.

Rachel nu se l`s` rugat`. Alerg` \n camer`, \mbr`c` o fust` de blugi [i o bluz` u[oar`. Pu]in dup` aceea, urc` pe bancheta camionului, al`turi de Jerry. Anne \i d`du o list` de cump`r`turi de f`cut. Va merge prin magazine, \n timp ce Jerry se va duce la atelier. {oseaua era ud`. Pe alocuri, era acoperit` cu noroi [i pietre. Aveau de evitat b`ltoace mari. Jerry conducea cu pruden]`.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

81

Rachel privea cu un aer absent tufi[urile, ramurile joase ale copacilor care, uneori, se scurgeau pe acoperi[ul camionului. Petrecur` mai mult de o or` \n ora[. Pornir` pe drumul spre ferm` dup` ce cump`raser` sandvi[uri pe care le mâncar` \n timpul drumului. Jerry fluiera. Din când \n când, se \ntorcea spre ea [i-i zâmbea. Rachel \i r`spundea la zâmbet. Era dr`gu]. |i pl`cea mult. Dac` era trist`, nu era vina lui Jerry. Poate tân`rul b`rbat nu [tia ce avea \n minte [i \n suflet. Dar nici nu era vina sa. Jerry era un om simplu. Va fi un so] bun dac` totu[i so]ia sa va avea un caracter statornic [i se va ocupa cum trebuie de cas`. Era \n stare s`-i ofere so]iei o via]` lini[tit` [i onorabil`. Toate acestea nu erau deloc asionante. Dar Rachel nu voia s`-l supere pe Jerry. Se b`tuse cu Desmond Alexander pentru c` mândria sa masculin` fusese insultat`. Ghicise asta cu u[urin]`. Se b`tuse pentru logodnica sa, spusese. Rachel gre[ise c`-l l`sase s` vorbeasc` astfel \n fa]a lui Desmond. Dar dac` ar fi discutat cu el \n acel moment, n-ar fi folosit la nimic, ci ar fi turnat gaz peste foc. Cei doi b`rba]i ar fi luptat [i mai violent, aproape primitiv. Iar ea ar fi fost r`splata pentru \nving`tor. Imediat dup` aceea, ar fi trebuit s` pun` lucrurile la punct cu Jerry. Dar nu se gândise la asta. {i apoi, Bert [i Anne \ncepuser` cu sub\n]elesurile. Pentru ei, Rachel era viitoarea nor`. Când tân`ra fat` \n]elesese asta, se sim]ise \ncurcat`. Ne[tiind ce s` fac`, se dusese s` se dest`inuie lui Damon. Acesta se comportase \ntr-o manier` incalificabil`. F`r` s-o ajute cu adev`rat. Pretinsese c` Jerry [i cu ea n-aveau nimic \n comun. Avea dreptate. Totu[i, amabilitatea tandr` a lui Jerry \i p`rea mai pu]in de temut decât experien]a lui Damon!

82

JENNY RANGER

Jerry l`s` camionul \n fa]a garajului. Rachel adun` pachetele [i se

\ndrept` spre u[a de la buc`t`rie. Când vru s` \nchid` din nou u[a, r`mase nemi[cat`, cu ochii a]inti]i asupra celor dou` chei care sunau vesele, lovindu-se una de alta. Inima \ncepu s`-i bat` dureros. Cheile st`tuser` \ntotdeauna atârnate \n acel cârlig. Dar ultimele disp`ruser`, deoarece Bert le \nmânase lui Damon, chiria[ul s`u. |n câteva clipe, Rachel ghici ce se \ntâmplase. Anne o \ntâmpin` cu un zâmbet [i spuse simplu:

– Ah, iat`-te deja! Unchiul t`u va fi mul]umit: are nevoie de tractor. Rachel o ajut` s` desfac` pachetele [i s` aranjeze cump`r`turile. Execut` mi[c`rile \n mod reflex, ca \n trans`. Brusc, Anne spuse firesc:

– Ah, domnul Curtis a plecat. A venit s` \napoieze cheile \n timpul

absen]ei voastre. M-a \ns`rcinat s`-]i spun la revedere, precum [i lui Jerry. I-a p`rut r`u c` nu te-a v`zut. Nici un mesaj mai personal. Pur [i simplu "la revedere". Pentru ea, ca [i pentru Jerry. Ce cruzime! Era oare con[tient de asta? Probabil c` nu. Pentru el, Rachel nu fusese decât o rela]ie de vacan]`. N-avea nici o idee de ce-i d`duse. Prietena scriitorului reprezenta atât de mult pentru ea!

– Nu l-am \ntâlnit pe [osea, declar`.

– A plecat pu]in dup` voi. Probabil a traversat ora[ul \n timp ce f`cea]i cump`r`turi.

– Cu siguran]`. Nu

Nu-i spusese nimic. Totu[i, [tia, romanul era aproape terminat.

– Iat`-l pe drumul spre Auckland, declar` Anne.

credeam c` va pleca acum.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

83

|ncepu s` râd`.

– Probabil s-a s`turat s` tr`iasc` singur!

Rachel zâmbi for]at. Câteva luni mai \nainte, \i dispre]uia pe or`[eni. Acum, dispre]ul acela i se p`rea practic ridicol. {i ea \[i dorea s` mearg` la ora[. Se duse \n camera sa [i se opri \n fa]a scoicii pe care i-o oferise Damon de ziua ei. {i-o lipi de ureche [i ascult` zgomotul m`rii De câte ori r`m`sese \ntins` pe plaj` al`turi de Damon, \n timp ce

valurile se aruncau neobosite pe nisip? |[i aminti ]ipetele stridente ale pesc`ru[ilor, zborul cormoranilor, florile ro[ii de "pohutukawa".

O

cople[i un sentiment de nostalgie.

{i

poemele sale? Oare unde erau?

|ncremeni locului. Brusc, ie[i din camer` \n fug` [i puse mâna pe

cheile casei.

– Unde te duci? \ntreb` Anne.

– Acolo.

Se repezi afar` f`r` s` aib` timp s` asculte obiec]iile m`tu[ii. De-a lungul drumului, alerg`. Ajunse la cas` gâfâind [i cu un junghi. Introduse repede cheia \n broasc` [i \mpinse u[a. Ma[ina de scris disp`ruse. Totul era curat, perfect aranjat. Rachel deschise \n grab` sertarele dulapurilor. Erau goale. Damon plecase cu poemele sale! Oare ce va face? Ultima dat` când se v`zuser`, se certaser`. {i apoi, Damon plecase de azi pe mâine, f`r` s-o anun]e. Se repezi spre pubel`. Dar era goal` [i ea.

84

JENNY RANGER

Pu]in lini[tit`, se \ntoarse \n camera de zi [i se a[ez` pe canapea. Damon \i va da probabil poemele prietenului s`u editor. Oare nu-i promisese asta? Editorul i le va \napoia. Sau i le va trimite \nsu[i Damon. Doar dac` nu uita caietele \n fundul unui sertar? Poate nu se va mai

La "mica

gândi niciodat` la ele. Cum nu se va mai gândi nici la ea

vr`jitoare" pe care o s`rutase o dat` sau de dou` ori, mai mult din joac`

decât din pasiune

"Adolescenta" \nzestrat` cu o urm` de talent. Desigur, o \ncurajase s` lucreze. Dar asta nu \nsemna mare lucru. Se

dusese s`-[i reg`seasc` prietenii instrui]i [i str`luci]i. Rachel i se p`ruse de departe foarte naiv` [i foarte copil`roas` Poate editorul nu \ndr`znise s` spun` cât de nereu[ite g`sise poemele sale. |nainte de a pleca, Damon ar fi putut totu[i s`-i lase un mesaj!

Se rev`zu \n bra]ele sale, pe aceea[i canapea. "Pe cine iube[ti acum?"

o \ntrebase sarcastic.

"Mica vr`jitoare" care \notase al`turi de el

O cuprinse mânia. B`tea furioas` cu degetele \n perne.

– Te detest, Damon Curtis! suspin`. Te detest!

Treptat se calm`. Ra]iunea \i comand` s`-l uite pe Damon [i s`

\ncerce s`-l iubeasc` pe Jerry.

|n timpul zilelor care urmar`, accept` s`rut`rile tân`rului b`rbat. Le

r`spundea cu c`ldur` [i prietenie. Dar f`r` pasiune. Via]a continua, \n aparen]` calm`. |ntr-o diminea]`, Rachel primi o scrisoare. Revista literar` c`reia \i

trimisese ni[te poeme, le va publica. Câteva s`pt`mâni mai târziu, primi un exemplar al revistei. O bucat` de hârtie alb` marca una din pagini. Deschise [i-[i descoperi poemele.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

85

Pe hârtia alb` erau mâzg`lite \n grab` dou` cuvinte: "Felicit`ri. Damon".

– Ce este asta? \ntreb` Anne.

Ro[ind, Rachel \i \ntinse revista. P`strase hârtiu]a \n c`u[ul palmei.

– Mi-au

fost publicate poemele, bâigui tân`ra fat`.

Sim]ise o oarecare uimire v`zându-[i numele tip`rit. Aceast` uimire disp`ru rapid.

– Adev`rat, draga mea? se mir` Anne.

Citi numele tinerei fete \n josul paginii [i-i \ntinse revista.

– Asta este foarte bine. Le voi citi când voi avea timp.

Pu]in mai târziu, Anne parcurse poemele. Le vorbi despre asta

so]ului s`u [i lui Jerry:

– Sunt foarte dr`gu]e, o asigur`.

Comentariul o \ntrist` pe Rachel. Familia Longholm p`rea destul de impresionat`, dar mai ales surprins`. Bert o felicit` ridicând din umeri.

– N-am auzit vorbindu-se niciodat` de aceast` revist`, morm`i.

Jerry citi versurile tinerei fete cu un aer stânjenit. Un b`rbat nu citea

poeme, gândea probabil.

– Ai primit bani? o \ntreb`.

– Nu \nc`. Oricum, nu va fi mare lucru.

– Ah, bun! f`cu Jerry u[urat.

Oare de ce p`rea mul]umit? se \ntreb` Rachel. Pentru c` va fi pl`tit`, sau pentru c` primea bani pu]ini? Când fu singur` \n camera sa, citi [i reciti bile]elul lui Damon.

Oare n-o uitase complet? Fusese dr`gu] c` se gândise s`-i expedieze revista. Privi semn`tura

scris` \n grab` "Damon"

O cuprinse triste]ea. |[i mu[c` buza,

st`pânindu-[i un suspin. Apoi mototoli hârtia [i o arunc`.

86

JENNY RANGER

***

Rachel scrisese dou` poeme noi. Le trimise unei alte reviste, a c`rei adres` i-o d`duse Damon. |i fur` \napoiate cu po[ta, cu o scrisoare de refuz. Le reciti cu aten]ie. Erau puerile, stângace, hot`r\. Le arunc` la gunoi. Când \ncerc` s` scrie din nou, nu-i mai revenir` cuvintele. |ncerc` de mai multe ori. F`r` rezultat. Descurajat`, decise s` abandoneze poezia. Oricum, era un mijloc copil`resc de a-[i pierde timpul liber, decret`. Doar o \ntâmplare f`cuse s`-i fie publicate câteva poeme. Timpul se r`cise. Un vânt glacial venea dinspre mare. |ntr-o diminea]`, Anne \i \ntinse tinerei fete un plic lung alb. – Pentru tine Editorul c`ruia Damon \i d`duse poemele sale, \i scrisese. Dorea s` publice unul. Pe de alt` parte, voia s` adune cea mai mare parte dintre ele \ntr-o culegere. Era absurd. Rachel cu greu putea crede ce citea. Oare de ce nu-i spusese Damon nimic? Cu siguran]`, [tia asta! Poate-i va da acum vreun semn? A[tept`, plin` de speran]`. Dar Damon n-o f`cu. Rachel \i scrise lui Carl Watkins, editorul, refuzându-i politicos oferta.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

87

***

|n lunile aprilie [i mai a fost foarte frig. Vacile fuseser` aduse la ferm` [i vi]eii desp`r]i]i de mama lor. Veniser` camioane s` caute animale de vânzare. Apoi, animalele fuseser` l`sate din nou pe p`[uni. Spt`mâni \ntregi, ploaia nu \ncet` s` cad`. Când se opri, \n sfâr[it, la ferm` erau multe de f`cut. Ajutorul Rachelei fu binevenit. |n acea zi, tân`ra condusese tractorul, \n timp ce Jerry distribuise furajele. Apoi se \ntoarse la ferm`, \[i scoase cizmele de cauciuc [i-[i trecu mâna prin p`rul \n dezordine. |n curte sta]iona o ma[in`. De aceea[i marc` [i tot ro[ie, ca a lui Damon. Oare cine era acolo? Rachel \mpinse u[a buc`t`riei. Anne [i vizitatorul s`u \[i beau ceaiul. Rachel se opri. Privirea sa \ntâlni ochii cenu[ii ai lui Damon

– Bun` ziua, Rachel.

Vocea \i era indiferent`. Totu[i tân`ra fat` sim]i o mânie ascuns`. Oare de ce era sup`rat?

– Bun` ziua

– Domnul Curtis te a[tepta, declar` Anne, privind-o cu curiozitate.

Rachel se a[ez` [i-[i turn` o cea[c` de ceai. Câteva clipe mai târziu,

sosir` Jerry [i Bert.

– Eram \n zon`, explic` Damon. Am venit s` v` spun bun` ziua

r`spunse cu o voce nesigur`.

88

JENNY RANGER

Era târziu deja. Probabil va r`mâne peste noapte.

Rachel se sim]i ren`scând. Damon avea un efect ciudat asupra ei. Uneori i se p`rea c` era un instrument muzical \ntre degetele sale. Când Damon lipsea, r`mânea t`cut`. Ca moart`. B`rba]ii \[i b`ur` ceaiul [i se ridicar`. Se \ntoarser` la munc`.

– Pot s` v` ajut? le propuse Damon.

Jerry \i arunc` o privire ironic`. Damon purta costum de ora[ [i cravat` de m`tase. Bert \i mul]umi politicos oaspetelui [i-i accept` oferta. |i \mprumut` ni[te haine.

Damon se \ntoarse la ferm` pu]in mai târziu. |l ajutase pe Bert s` repare o \mprejmuire. P`rul \i era ciufulit de vânt. O zgârietur` lung` \i br`zda mâna. Dar p`rea \ncântat. P`rea s` se \n]eleag` perfect cu Bert. Cât despre Jerry, acesta r`mase t`cut. Dup` cin`, se adunar` \n camera de zi. Rachel se duse s` se a[eze lâng` Jerry, care se ridic` imediat pentru a deschide televizorul. Damon \i arunc` o privire p`trunz`toare, dar tân`ra fat` \l ignor`. Atunci se ridic` [i, adresându-se lui Bert, \l \ntreb`:

– Pot s` fac câ]iva pa[i afar` cu Rachel? Bert p`ru surprins.

– Desigur.

Anne \l privi pe Damon. Apoi pe Rachel. |n sfâr[it, spuse:

– Este frig, Rachel. |mbrac`-te.

Damon o ajut` pe tân`ra fat` s`-[i pun` mantoul. |i zâmbi. Totu[i,

ochii \i r`maser` reci, preocupa]i. Brusc, Jerry declar` cu hot`râre:

– V` \nso]esc!

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

89

Damon \[i a]inti privirea asupra sa.

– |mi pare r`u, Jerry. Doresc s`-i vorbesc Rachelei. Numai ei.

– {i de ce? replic` cel`lalt violent.

– Avem de discutat. Dac` Rachel va vrea s` te pun` la curent, \]i va povesti dup` aceea Bert se \ncrunt`.

– Jerry

Acesta strânse pumnii.

– Rachel este logodnica mea.

– Adev`rat? murmur` Damon.

Se \ntoarse spre Rachel. Tân`ra fat` era foarte \mbujorat`.

– V-a]i logodit? o \ntreb`.

– Nu oficial, declar` Jerry. Dar nu vom \ntârzia s-o facem. Rachel se

va c`s`tori cu mine. |[i a]inti asupra tinerei fete o privire rug`toare. Trebuia s` r`spund`

"da"

Acum, pentru el era o problem` de onoare. Rachel deschise gura.

– Nu, se auzi r`spunzând. Nu, Jerry. |mi

pare r`u.

B`rbatul ro[i puternic. |ncerc` s` vorbeasc`, dar cuvintele \i murir`

pe buze. Rachel f`cu un pas spre el. Dar Damon o prinse de bra] [i o duse spre u[`.

– Vino, Rachel.

|l urm`, dezam`git`. Jerry nu merita s` fie umilit \n asemenea m`sur`, se gândi. Chiar dac` o c`utase. Totu[i, ea \i acceptase s`ruturile [i-l l`sase s` cread` c` se va c`s`tori cu el \ntr-o zi. {i brusc, \l respinsese \n public. Damon avusese dreptate s-o scoat` afar`.

90

JENNY RANGER

Lui Jerry nu-i trebuia simpatia [i mila sa. Mai ales de fa]` de martori. Merser` \n direc]ia m`rii. Damon r`mase t`cut. Rachel lupta cu lacrimile. Ajunser` \n vârful colinei. Valurile se sp`rgeau cu zgomot de stânci. Damon se \ntoarse spre ea. |i v`zu lacrimile str`lucind \n \ntuneric.

– Plângi pentru Jerry?

Rachel d`du din cap.

– Am fost prea crud`.

– Da.

Se \ntoarse. Tân`ra fat` \ncepu s` plâng` f`r` s` se mai st`pâneasc`.

Lacrimile \i curgeau pe obraji. Le [terse cu mâna. Damon privea marea.

– I-ai spus lui Jerry c`-l vei lua de b`rbat?

– Nu.

Damon \[i plec` privirea asupra tinerei fete.

– Atunci, de ce are aceast` idee \n cap? Rachel bâigui:

– Pentru c`

– Nu voiai s` te c`s`tore[ti cu el, dar i-ai acceptat aten]iile.

l-am l`sat s-o cread`

– Da, protest` Rachel, m` gândisem s`-l iau de so]. {i brusc, am \n]eles c` o asemenea c`s`torie era imposibil`.

Lec]ia mea n-a folosit la nimic! Pot s` [tiu de ce ]i-ai

schimbat p`rerea de la o clip` la alta?

– |n]eleg

– Nu [tiu, murmur` Rachel.

B`rbatul f`cu câ]iva pa[i, \ndep`rtându-se. Vântul i se juca \n p`rul

negru. Se \ntoarse \n sfâr[it spre ea [i o \ntreb` brusc:

– De ce l-ai trimis la plimbare pe Watkins?

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

91

Rachel tres`ri.

– Cum asta?

– }i-a propus s`-]i publice poemele. Ai refuzat. Oare nu-]i aminte[ti?

– Ba da, fire[te. Dar

nu l-am trimis la plimbare.

– S` nu te joci cu vorbele. I-ai permis s` publice doar unul din

poeme \n culegerea pe care o preg`te[te acum. Nu vrei s` auzi vorbindu-se despre o carte consacrat` operei tale. De ce?

Se f`cea tot mai \ntuneric. Rachel de-abia \l vedea pe Damon. Totu[i,

i se p`rea c` o privea amenin]`tor F`cu stânga-mprejur [i \ncepu s` mearg` spre cas`.

– Nu vreau s`-mi v`d poemele tip`rite, declar`. De ce te prive[te

asta? Damon o prinse cu brutalitate de umeri.

– Imagineaz`-]i c` mi-am dat mult` osteneal`! Mai \ntâi, pentru a

alege cele mai bune versuri. Apoi, pentru a pune s` fie dactilografiate. {i \n sfâr[it, pentru a-l convinge pe Carl Watkins s` le citeasc` [i s` le editeze! {i acum, dai \napoi! Am venit aici pentru a afla de ce.

[tiu, bâigui Rachel. Nu credeam c` ai s` pui asta atât de mult

la inim`.

– Nu

– Dumnezeule! exclam` Damon, ridicând ochii spre cer.

– Ascult`! protest` Rachel, nu mi-ai spus niciodat` nimic! Niciodat`!

Am fost convins` c` ai uitat acele poeme. Ai fi putut s`-mi scrii, s` m` anun]i!

O cople[i dezam`girea. Damon \i scruta fa]a \n \ntuneric. |[i \nghi]i

lacrimile [i \ntoarse privirea.

– Dou` cuvinte

– Tu nu ]i-ai dat osteneala s`-mi trimi]i m`car jum`tate de cuvânt!

– Nu-]i [tiam adresa.

nu era prea mult, murmur` cu resentiment.

92

JENNY RANGER

– O avea m`tu[a ta. Nu puteai s` n-o [tii.

– Nu i-am cerut-o.

Damon declar` cu r`ceal`:

– Speram c` vei reveni cu timpul la sentimente mai bune. Nu te-a

preocupat soarta poemelor tale? Nu te gândeai decât s` m` dete[ti?

– Nu te detest.

– Iat` m`car un punct bun

|ncepur` s` mearg` din nou. Mirosul puternic de iod al m`rii se

\mbina cu mirosul de iarb` ud`. Luna ap`rea [i disp`rea printre nori.

– S` [tii c` n-am uitat de poeme! remarc` Damon.

– De unde s` [tiu asta? M-ai uitat [i pe mine.

– Nu spune prostii!

– Adolescen]ii spun \ntotdeauna prostii.

Damon strânse din din]i.

– Uneori, am dorit s` te bat la fund. Explic`-mi limpede de ce nu

vrei s`-]i vezi poemele publicate, Rachel?

– Nu valoreaz` mare lucru. Am expediat dou` la o revist`. Mi-au fost \napoiate. Nu voi mai scrie niciodat`.

Spre stupefac]ia tinerei fete, Damon izbucni \n râs. |i lu` mâna cu tandre]e.

– Prostu]o! Cea mai mare parte dintre poe]ii [i scriitorii cunoscu]i

din lumea \ntreag` [i-ar putea acoperi casele cu scrisori de refuz. Nu [tiai?

– Poemele acelea nu valoreaz` nimic, insist` Rachel. Le-am citit

dup` aceea. Mi-am dat seama c` erau chiar nereu[ite. Am \ncercat s`

scriu altele, dar n-am mai reu[it. Poate n-am mai avut nimic de spus. Totu[i, am avut idei. Evident, nu sunt \n stare s` le transcriu.

– Asta va reveni, pot s` te asigur. Acum, ascult`-m`, Rachel!

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

93

Oare \i pot spune lui Carl Watkins c` ]i-ai schimbat p`rerea? |nainte

s` plec, \mi dai promisiunea s`-i scriu s`-]i publice poemele! Nu-]i este ru[ine s` te la[i demoralizat` de o simpl` scrisoare de refuz?

– Nu este singurul motiv, m`rturisi Rachel. Când e[ti aici, totul este

ce scriu. Familia Langholm nu este interesat` de poezie.

altfel. |n]elegi

– Le-ai ar`tat versurile publicate?

– Desigur. Au fost mul]umi]i. Dar \n acela[i timp, au considerat asta ciudat.

– Cei din familia Longholm sunt foarte dr`gu]i. Totu[i, sunt departe

de a fi amatori de art` Se \ntrerupse, [i arunc` brusc:

– Dup` ceea ce s-a petrecut \n aceast` sear`, te vei afla \ntr-o situa]ie stânjenitoare

– Din cauza lui Jerry? Dac` a[ fi avut bani, a[ fi plecat. Dar n-am. Va trebui s` r`mân aici.

– Nu va fi u[or. Nici pentru tine, nici pentru ceilal]i.

– Mai ales pentru Jerry

– Chiar te vezi so]ia acestui b`d`ran?

– Jerry nu este

murmur` Rachel.

Damon o \ntrerupse. – De acord, de acord! S` nu-mi enumeri calit`]ile lui Jerry, nu doresc deloc s` aud o cascad` de complimente.

– Oh!

Rachel se \ntoarse spre el, dar alunec` u[or pe noroi. Damon o ajut` s`-[i recapete echilibrul [i o \mbr`]i[`. Haina \i era descheiat`. Rachel \i sim]i c`ldura pieptului pe obraz. R`maser` nemi[ca]i \ndelung, strân[i unul lâng` cel`lalt. Dup` un oftat u[or, tân`ra fat` [opti:

94

JENNY RANGER

– Mi-ai lipsit

Damon \i mângâie p`rul. Rachel \n`l]` capul [i buzele li se \ntâlnir` \ntr-un s`rut rapid, plin de tandre]e. Apoi, scriitorul \i \nconjur` umerii cu bra]ul [i o conduse spre ferm`. Pu]in \nainte de a ajunge la veranda luminat`, o \ntreb` gânditor:

– |]i dore[ti s` r`mâi aici?

– }i-am spus, dac` a[ fi avut bani, a[ fi plecat. |mi voi c`uta de lucru.

– Te pot lua cu mine, mâine. Este loc \n ma[in`. |n casa mea asemenea \n via]a mea, Rachel

Tân`ra fat` \l privi f`r` s` \ndr`zneasc` s` \n]eleag`. Oare chiar spusese asta? Avea loc \n via]a sa? Pentru ea?

{i de

Vrei s` te c`s`tore[ti cu mine? \l \ntreb`.

O

cuprinse o bucurie marcat` de nelini[te.

Dup` o clip` de t`cere, Damon declar` cu o voce cu intona]ii ciudate:

– Da. De ce nu?

P`rea c` doar acum \i venise asta \n minte. Rachel se sim]i \ngrozitor

de stânjenit`. Damon nu se gândise niciodat` la c`s`torie. Glumise. Sau

\i sugerase doar

o leg`tur`.

|n naivitatea sa, \n]elesese totul pe dos.

– Iart`-m`, murmur`. Nu voiai s` te c`s`tore[ti, o [tiu

Scriitorul o prinse de \ncheietura mâinii [i o strânse \n bra]e.

Ba da! exclam`. Pentru Dumnezeu, nu fugi!

O

s`rut` cu pasiune. Rachel avu o mi[care de protest \nainte de a se

abandona \mbr`]i[`rii sale. Gura lui Damon sl`bi presiunea o clip` [i murmur` lâng` buzele tinerei fete:

– C`s`tore[te-te cu mine, Rachel. Spune "da".

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

95

– Da. Da

|i oferi buzele [i un lung s`rut \i duse \ntr-un vârtej de dorin]`. Apoi, Damon \i d`du drumul.

– Dac` mâine \]i vei schimba p`rerea, voi \n]elege, o asigur`. Dar niciodat` nu-]i voi mai da o [ans` ca aceasta

– Nu-mi voi schimba p`rerea. Te iubesc, Damon.

Acesta \i lu` mâna [i o puse pe obrazul s`u aspru. Apoi \i s`rut` u[or

c`u[ul palmei.

– Vom a[tepta diminea]a de mâine pentru a anun]a vestea. |n seara aceasta, ar fi deplasat Ajunser` \n camera de zi. Jerry nu mai era acolo. Anne p`rea epuizat`. Bert r`mase impasibil. Atmosfera era ap`s`toare. Rachel se duse s` se a[eze lâng` m`tu[a sa.

– Iart`-m`, m`tu[` Anne

Doamna Langholm \[i strânse buzele.

– Jerry s-a comportat proste[te \n seara asta. Dar [i tu e[ti de con- damnat, Rachel.

– {tiu.

– Vom vorbi despre asta mâine, f`cu Anne aruncându-i o privire lui

Damon. Nu voia s` expun` problemele familiei \n fa]a invitatului. Diminea]a promitea s` fie agitat`, \[i spuse Rachel Tân`ra fat` dormi foarte prost \n acea noapte. Când \[i f`cu apari]ia \n buc`t`rie, avea ochii umfla]i [i o durea capul.

Anne era deja la treab`. Rachel a[ez` masa pentru micul dejun. |n timp ce amesteca fiertura de fulgi de ov`z din oal`, Anne remarc`:

– S` m` fi \n[elat oare, Rachel? L-ai \ncurajat pe Jerry, nu?

– Da, nu te-ai, \n[elat m`tu[` Anne. Dac` ai [ti cât de mult regret

96

JENNY RANGER

– Jerry a gre[it spunând c` sunte]i logodi]i. Ar fi trebuit s`-]i

vorbeasc` mai \ntâi. Dar nu merit` s` fie tratat \n acest mod. |n sfâr[it, totul se poate aranja. V` ve]i explica. Pentru c` v` iubi]i

– Nu sunt \ndr`gostit` de Jerry, m`tu[` Anne. A[a credeam. {i apoi, asear`, am \n]eles c` nu. Nu m` pot c`s`tori cu el. Anne r`mase \ndelung t`cut`.

– Toate cuplurile au sui[uri [i coborâ[uri, spuse \n cele din urm`.

Jerry [i cu tine v` \n]elege]i bine. Face]i fiecare din voi un efort. S` [tii

c` s`rmanul b`iat este nefericit. |i adres` tinerei fete un zâmbet \ncurajator.

– |ncearc` s` \n]elegi, m`tu[` Anne, f`cu Rachel, cu un nod \n gât. N-am vrut s` fiu r`ut`cioas` cu Jerry Inspir` profund.

– Voi pleca. Ast`zi.

Anne \ncet` s` \nvârteasc` lingura de lemn \n fiertur`.

– Nu spune prostii, draga mea. Unde ai s` te duci?

– Plec cu Damon. M` voi c`s`tori cu el.

Acum, fiertura din fulgi de ov`z f`cea cocoloa[e, dar Anne nu-i

d`dea nici o aten]ie.

– Vrea s` te ia de so]ie? A[adar, pentru asta a vrut s`-]i vorbeasc` \n particular?

– Nu chiar

Rachel era stânjenit`. |[i aminti de \mprejur`rile \n care o ceruse Damon de so]ie. |n fiertur` erau tot mai multe cocoloa[e. Anne observ` \n sfâr[it [i

lu` repede oala de pe foc.

– Sunt foarte decep]ionat`, declar`. N-aveai dreptul s`-l \ncurajezi pe Jerry. Bietul b`iat spera \ntr-adev`r s` v` c`s`tori]i

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

97

– {i eu m-am gândit s` ne c`s`torim, m`tu[` Anne. Dar

– Dar un scriitor celebru reprezint` o partid` mai bun` decât fiul unui fermier!

– Celebru? Este exagerat! exclam` Damon p`trunzând \n buc`t`rie. Nu p`re]i s` aproba]i c`s`toria noastr`, doamn` Langholm.

– Este o surpriz`, domnule Curtis, f`cu Anne, stânjenit`. Nu

credeam c` lucrurile au mers atât de departe \ntre dumneavoastr` [i

Rachel. Sunte]i mult mai \n vârst` decât ea.

– Exact. {i de aceea lucrurile n-au mers departe. Rachel are

capacit`]i intelectuale pe care nu le poate folosi aici. {tia]i asta?

So]ul meu [i cu mine am crescut-o cum am

putut mai bine. Vre]i s` spune]i c` trebuie s` mearg` la universitate? Este u[or, dac` o dore[ti. Dar asta nu are nimic de-a face cu c`s`toria.

Rachel vrea s` plece cu dumneavoastr` ast`zi. So]ul meu nu-i va permite. Rachel este foarte tân`r`. Suntem r`spunz`tori pentru ea. {i apoi, nu v` pute]i c`s`tori de azi pe mâine. V` trebuie cel pu]in trei zile pentru a ob]ine autoriza]ia. Poate Rachel este destul de naiv` s` se lase \n[elat` de dumneavoastr`. Dar noi suntem aici! O lic`rire amuzat` lumin` ochii lui Damon.

– V` \n]eleg perfect punctul de vedere, doamn` Langholm. Dar

n-am nimic dintr-un seduc`tor josnic. Am inten]ia s` m` c`s`toresc cu

Rachel \n cel mai scurt timp.

– Nu \n]eleg bine

– Atunci, o ve]i lua cu dumneavoastr` când ve]i fi c`s`tori]i.

– Damon, murmur` Rachel.

Acesta o privi fix, f`r` s` par` c` o vede.

– O consider pe Rachel ca pe fiica mea, continu` Anne. Vreau s` aib`

o nunt` cum se cuvine. Se comport` nes`buit. Dar este o feti]` dr`gu]`. Sunt sigur` c`-[i dore[te ca lucrurile s` fie f`cute corect.

98

JENNY RANGER

– Dac` a[ pleca \n aceast` diminea]` cu Damon, ar fi mai bine

pentru Jerry, interveni tân`ra fat`. Expresia Annei se \mblânzi.

– Ai dreptate. Totu[i, nu vreau s` pleci a[a. N-ai s` te c`s`tore[ti \n prip`. Ne-ar face r`u unchiului t`u [i mie.

– Oh, m`tu[`

Damon o \ntrerupse.

f`cu Rachel, gata s` plâng`.

– Ave]i dreptate, doamn` Langholm. Ast`zi m` voi \ntoarce la

Auckland. Am câteva vre]i s` aib` loc?

Rachel se sim]i dezorientat`. Oare Damon \i ]inea parte m`tu[ii

\mpotriva

conven]ional`, cu o mas` bogat` [i numero[i invita]i? C`ci pentru m`tu[a Anne, o "nunt` cum se cuvine", asta \nsemna.

Voia cu adev`rat o nunt`

treburi de rezolvat \nainte de c`s`torie. Când

ei?

Nu

\n]elegea

bine

– Nu vreau o nunt` mare! se auzi spunând.

De ce nu insista Damon s-o ia cu el imediat?

– Nu o nunt` mare, spuse blând Anne. Ci o nunt` frumoas`.

– Vei fi \ncânt`toare \n alb, murmur` Damon.

Rachel \i arunc` o privire ucig`toare. Era convins` c`-[i b`tea joc de

ea.

Scriitorul se \ntoarse spre Anne.

– Nunta ar putea avea loc peste dou` s`pt`mâni. Ce crede]i?

"Nu vreau s` a[tept dou` s`pt`mâni!" dori s` strige tân`ra fat`. Se

str`dui s` r`mân` calm`. Trebuia s` se comporte ca un adult.

– Oare chiar este necesar? \ntreb`. Nu ]in la rochie lung`

– Dou` s`pt`mâni? repet` Anne. Este cam pu]in. Oamenii vor bârfi

– Ce-ar putea spune? \ntreb` Damon cu indiferen]`.

– De ce nu \ntr-o lun`? propuse Anne.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

99

– Nu! declar` Rachel cu energie.

– Nu? repet` Damon.

O privi cu un aer amuzat.

– Vrei s` a[tept`m o lun`? Adev`rat? \l \ntreb` tân`ra fat`.

– Bine\n]eles c` nu, draga mea.

Anne turn` fiertura de fulgi de ov`z, plin` de cocoloa[e, \n farfurii.

Oft`.

– Bun. Ei bine, s` spunem dou` s`pt`mâni. Va dura mai pu]in pentru s`rmanul Jerry.

Capitolul 7

Rachel nu-l rev`zu pe Damon \nainte de ziua nun]ii. Acesta \i telefona \n fiecare sear`. Prima dat` o \ntreb` dac` \[i schimbase p`rerea. – Nu, r`spunse scurt tân`ra fat`. Când suna telefonul, se repezea agitat` spre aparat. Dar \ndat` ce auzea vocea lui Damon, o cuprindea timiditatea. Nu g`sea nimic de spus. De altfel, telefonul se afla \n hol, foarte aproape de camera de zi. Familia Langholm \i auzea [i cel mai mic cuvânt. Damon p`rea s` aib` foarte multe de f`cut. Se ocupa de publicarea noii sale c`r]i. Culegerea de poeme a Rachelei era de asemenea gata s` fie publicat`. Tân`ra fat` nu-[i dorea s` plece \n c`l`torie de nunt`. Damon fu u[urat. Deocamdat`, nu putea s` lipseasc`. Rachel avusese o explica]ie cu Jerry. Acesta o privise ca [i când era un monstru. Apoi se adâncise \n munca sa, evitând-o la maximum. Câteva zile \nainte de data nun]ii, plec` la vân`toare \n compania unui prieten. Probabil nu se va \ntoarce \nainte de o s`pt`mân` sau dou`.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

101

Plecarea sa simplifica lucrurile. |ndat` ce-l vedea pe Jerry, povara remu[c`rilor o f`cea s` sufere. Anne o duse la Napier pentru a-[i cump`ra rochia de mireas`. Rachel alese o rochie foarte simpl`, din crep alb.

– Ar trebui s` iei ceva mai elegant! protest` Anne.

– Asta-i va pl`cea lui Damon, o asigur` tân`ra fat`.

Acesta \i telefon` \n ajunul nun]ii. Se cazase la hotelul din sat. |i

descrise \ntr-o manier` comic` Rachelei servitorii de la bar.

– I-am invitat la nunt`, declar`. |n uniform`, desigur.

Uniforma se compunea din [or], cizme de cauciuc [i tricouri negre. Rachel râse din toat` inima imaginându-[i scena.

– Pe mâine, Rachel, murmur` Damon.

– A[ fi vrut s` te v`d \n seara asta

– {i eu. Dar m`tu[a ta are principii.

– {tiu

– Nu \mp`rt`[e[ti supersti]iile m`tu[ii?

– Nu sunt supersti]ioas`.

– Ah, da? Cu atât mai bine. De-abia ne cunoa[tem, nu-i a[a Rachel? Nu [tim mare lucru unul despre cel`lalt.

– Este adev`rat

***

Rachel \[i strânse p`rul \n coc. Apoi \[i puse pe cap cununi]a de trandafiri artificiali oferit` de m`tu[a sa. |[i contempl` imaginea \n oglind`.

102

JENNY RANGER

|n acea clip` \[i aminti cuvintele lui Damon. "Nu-]i voi oferi niciodat` trandafiri". Scoase cu hot`râre cununi]a.

– Nu mi se potrive[te, m`tu[` Anne.

– Rachel, trebuie s` ai ceva pe cap! Deja n-ai vrut voal Tân`ra fat` o s`rut` pe obraz.

– A[teapt`

Ie[i din camer` [i se \ntoarse câteva clipe mai târziu, cu bra]ele

\nc`rcate cu flori de iasomie. {i le prinse cu agrafe \n p`r. |i c`deau pân` la umeri \ntr-o cascad` parfumat`.

– Este foarte frumos, admise Anne. Dar flori proaspete

– Vor dura destul de mult timp!

Anne o privi gânditoare.

– E[ti sigur` de ceea ce faci, Rachel? o \ntreb`. |l cunoa[tem atât de

pu]in pe acest b`rbat "Nu [tim mare lucru unul despre cel`lalt", spusese Damon. Totu[i, sufletele lor erau foarte apropiate. Oare asta nu era cel mai important? Damon o a[tepta \n fa]a altarului. |i adres` o lung` privire. Apoi \i zâmbi. |i lu` mâna [i o p`str` strâns` \n a lui. Când ie[ir` din biseric`, o ]inea \nc` de mân`. Pozar` pe treptele bisericii pentru un fotograf angajat de doamna Longholm. Erau prezen]i doar câ]iva vecini. Asta \nsemna vreo duzin` de persoane. Nu se \ntoarser` la ferm` pentru masa de nunt`. Fusese comandat un prânz la restaurantul hotelului unde Damon \[i petrecuse

noaptea. Dup` mas`, Rachel \[i schimb` rochia de crep alb cu un costum de lân` de culoare grej. |[i scoase florile de iasomie, care \ncepuser` s` se ofileasc` deja.

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

103

Lu` una dintre flori [i o ascunse \ntre paginile c`r]ii sale de

rug`ciuni. Aceasta \i apar]inuse mamei sale. Era singura amintire de la ea, al`turi de fotografia de nunt`. Fotografia se afla deja \n valiz`. |[i p`r`sir` invita]ii sub o ploaie de confeti. Li se adresar` tradi]ionalele felicit`ri. Damon r`spunse cu bun`voin]`. Când fur` la câ]iva kilometri de sat, Damon opri ma[ina. Se debarasar` de confeti [i \[i periar` hainele [i scamele.

– Mai ai \n coc

Rachel \[i scoase agrafele [i-[i scutur` p`rul.

– Au c`zut?

– Da. |mi place când \]i la[i p`rul liber.

– Oh, nu ]i-a pl`cut coafura mea, la biseric`?

– Ai fost foarte frumoas`.

– M`tu[a Anne a vrut s` m` \mbrac \n alb.

f`cu scriitorul.

– {i eu am dorit asta. }i-a fost destul de cald \n acea rochie u[oar`?

– Da! {i acea "rochie u[oar`" era rochia mea de mireas`. Visul

fiec`rei fete tinere Damon \ncepu s` râd`.

– Nu \ncetezi s` m` surprinzi, Rachel. Oricum, \n zilele noastre, e[ti

cu siguran]` una dintre pu]inele care pot purta o rochie alb` cu capul sus! Erau foarte aproape unul de cel`lalt. Damon \mbr`]i[` talia Rachelei. |[i strecur` mâna sub vesta tinerei femei. Prin m`tasea bluzei, aceasta \i sim]ea c`ldura palmelor.

Damon \[i l`s` capul \n jos [i buzele li se \ntâlnir`. Tân`ra femeie \[i \nnod` mâinile \n jurul gâtului scriitorului [i s`rutul deveni pasionat. |mbr`]i[area lui Damon era atât de strâns`, \ncât de-abia respira. Buzele so]ului s`u \i l`sar` gura.

104

JENNY RANGER

Coborâr` de-a lungul gâtului [i se oprir` \n adâncimea decolteului. |ncepu s`-i descheie nasturii bluzei. Rachel \l privea cu ochii pe jum`tate \nchi[i, \n timp ce f`cea asta. Se apropie o ma[in`. La zgomotul motorului, Rachel se \ncord`. |[i apropie instinctiv marginile bluzei. Ma[ina trecu. Damon \ncepu s` râd`. Rachel era foarte \mbujorat`. – Nu este nici momentul, nici locul, doamn` Curtis! declar` Damon. Dar nu-]i face probleme. Avem tot timpul!

Rachel se instal` \n ma[in` [i se aranj`. Damon se a[ez` lâng` ea. |[i strecur` mâna \n decolteul bluzei.

– Las`-m` s-o fac, \i murmur`.

Se aplec` [i s`rut` u[or curbura unui sân. Apoi \ncheie el \nsu[i nasturele. Tân`ra femeie \l privi, surprins` [i intimidat` \n acela[i timp. Apoi, Damon porni motorul. Rachel privi mâinile so]ului s`u pe volan. |[i aminti \nfiorându-se de c`ldura lor pe trupul s`u. Se vor cunoa[te unul pe cel`lalt, [i curând, trupurile lor nu vor mai avea mistere. Se oprir` la Napier aproximativ o or`. Dup` o mas` u[oar`, se \ndreptar` spre plaj`. Se oprir` \n fa]a statuii din bronz a Paniei. Sirena p`rea c` prive[te cu nostalgie spre mare. Foarte aproape, o plac` amintea teribilul cutremur care distrusese \n \ntregime ora[ul, \n 1931. Rachel se \nfior` u[or. Contempl` plaja. Dup` curemur, bolnavii fuseser` alinia]i \n spitalul care era o ruin`. Atunci se ridicase un val, care-i amenin]ase pe oamenii incapabili s` se mi[te. |n ultimul minut,

valul sc`zuse.

– Nu fi atât de delicat`, f`cu Damon cu amabilitate.

– De unde [tii la ce m` gândesc?

SIRENA CU FLORI DE IASOMIE

105

– |]i v`d expresia. Toate astea s-au \ntâmplat acum mult timp.

Ora[ul a fost reconstruit

– Mi s-a povestit c` p`mântul s-a cutremurat zile \ntregi. Un autobuz

a c`zut \ntr-o crevas`: p`mântul tocmai se deschisese \n fa]a lui. Apoi s-a \nchis. Damon o lu` de acolo.

– Vino. Avem drum lung de f`cut.

Pornir` din nou. Pentru prima dat` \n via]`, Rachel putu s` admire cei trei vulcani cu piscurile acoperite de z`pad`: Tougarino, Ngauruhoe

[i Ruapehu. Din unul dintre ei ie[ea un fum gros. Nu erau stin[i, [i se puteau trezi dintr-o clip` \n alta.

– Cuno[ti povestea acestor vulcani? o \ntreb` Damon.

Rachel scutur` din cap.

– A fost o dat` un prin], \ncepu scriitorul. Se numea Ngatoro-i-rangi.

S-a pierdut \n mun]i, unde viscolul f`cea ravagii. Urma s` moar` de frig. Atunci, a rugat zeii s`-i trimit` foc. {i ei i-au trimis. |n semn de recuno[tin]`, acesta le-a sacrificat-o pe amanta sa, o sclav`. A aruncat-o

\n craterul Ngauruhoe. Rachel se strâmb`. Damon \ncepu s` râd`.

– E[ti prea sensibil`!

– Zeii i-au apreciat sacrificiul? \l \ntreb`.

– Focul a r`mas \n munte lui Ruapehu.

Nu [tiu s` schiez.

Vei \nv`]a.

O

privi cu sub\n]eles.

Am multe s` te \nv`]

|ntr-o zi te voi duce s` schiezi pe pantele

Rachel \[i \ntoarse privirea [i ro[i u[or.

106

JENNY RANGER

Damon \i prinse mâna. Tân`ra se aplec` \ntr-o parte, [i-[i rezem` obrazul de um`rul so]ului s`u. Curând, Damon trebui s` schimbe viteza [i d`du drumul mâinii Rachelei. Trecuser` de mun]i [i mergeau de-a lungul unui lac. Pu]in mai departe, v`zur` o enorm` central` electric`. – Te-ai crede \n plin science-fiction, remarc` Rachel. Este sinistru Se \nnoptase. |ncepu s` plou`. Damon opri \ntr-un or`[el [i se \ndreptar` spre un restaurant. Comand` vin pentru a \nso]i cina. Rachel b`u dou` pahare. Nu fusese obi[nuit` cu alcoolul. Vinul \i \nc`lzi obrajii [i-i dezleg` limba. Spre marea sa surpriz`, se ar`t` foarte tandr` fa]` de so]ul s`u. Dup` cin`, \[i reluar` drumul. Rachel adormi. Se trezea din când \n când. {terg`toarele se mi[cau f`r` \ncetare pe parbriz. |n \ntuneric, privea \n tain` profilul lui Damon. Acesta se consacra \n \ntregime condusului. |l admira. Se sim]ea \n deplin` siguran]`. Damon luase o p`tur` de pe scaunul din spate [i o puse pe picioarele so]iei sale. Rachel se \nf`[ur` \n lâna moale. |[i dori s`-[i sprijine din nou capul pe um`rul lui, dar rezist` acestei dorin]e. Damon avea nevoie de o anumit` libertate de mi[care. Ajunser`