Sunteți pe pagina 1din 8

1

Epistolia Mântuitorului
nostru Iisus Hristos
privind cinstirea
patimilor Sale pe
Drumul Crucii [1]

de Gavriil STIHARUL
Sursa :http://gavriilstiharul.blogspot.com/
2

Dar din cer să-ţi fie


O epistolie [2],
trimisă la tine,
Să-ţi facă mult bine
De trei cinstitoare,
Sfinte rugătoare :
Matilda, Brigita
Şi Elisabeta [3]!
Fost-a stihuită,
Pe stih potrivită,
De misionarul
Gavriil Stiharul.
La ruga fierbinte
A celor trei sfinte
Domnul venit-a
Şi astfel grăit-a:
"De vreţi s-aveţi parte
De roade bogate,
Ziua mea veşnică,
Sfânta Duminică,
Ziua mea sfinţită,
Să fie cinstită [4].
Dar de vă-ndoiţi
Şi îmi nesocotiţi
Aceasta scrisoare,
Harul meu, cu care
V-am binecuvântat,
Fi-va îndepărtat.
Că bine e să ştiţi,
Şi să nu vă-ndoiţi,
Eu pătimit-am,
Pe Calvar primit-am
Lovituri crunte :
Cinci mii patru sute
Nouăzeci şi cinci [5].
Şi suit-am pe brânci,
În Vinerea Mare,
Muntele din zare,
Scuipat şi biciuit,
3

De toţi batjocorit".
Iată şi cuvântul
Lui Grigore Sfântul [6]:
"Şi de vei mai spune
Câte-o rugăciune [7],
Câte-un « Tatăl nostru » ,
De orice dezastru
Te va feri mereu,
Din cer, Dumnezeu.
Şi de vei mai spune
Câte-o rugăciune
Către Preacurata,
Pâinea şi bucata
Îţi vor fi pe masă
Şi liniştea-n casă :
Tatăl nostru Care eşti
Şi în ceruri veşniceşti,
Numele Tău sfânt fie
Acum şi-n veşnicie.
Vie-mpărăţia Ta,
Facă-se voinţa Ta
Aşa–n cer şi pe pământ,
Precum numele Ţi-e sfânt.
Pâinea noastră spre a fi,
Dă-ne-o nouă zi de zi.
De-am greşit, Tu, iartă-ne,
Noi iertam pe-aproapele.
Ne fereşte, Dumnezeu,
De ispite şi cel rău [8].
Căci a Ta este puterea,
Împărăţia şi vrerea,
Lauda, slava, mereu,
Căci doar Tu eşti Dumnezeu.
Amin.
Bucură-te pe vecie
Cea plina de har, Marie,
Domnu-i cu tine mereu,
Cu tine-i Dumnezeu,
Eşti binecuvântată,
Între femei minunată,
4

Şi e binecuvântat
Rodul trupului tău curat,
Care este Iisus,
Fiul Celui de Sus [9].
O, Maica lui Dumnezeu,
Sfântă Marie, mereu
Roagă-te pentru noi,
Păcătoşii în nevoi,
Acum şi-n ceasul morţii
Să ne mântuim cu toţii.
Amin [10]".
Dar din cer să-ţi fie
O epistolie!
Dacă o păstra
Cu cinste-n casa ta,
De o vei izvodi
Şi o vei răspândi,
Har ţi va da,
Şi leac vei avea
Pentru orice boală
De-i grea sau uşoară.
Aceluia care
Zile nu mai are
I se va arăta
Şi-l va ajuta
Să se îngrijească,
Să se pregătească
De călătorie
Preasfânta Marie [11].
Aceasta scrisoare,
Binecuvântare,
Îţi aduce-n casă
O veste frumoasă :
De-i vei da crezământ,
Domnul nostru Cel Sfânt
Te va binecuvânta
Pe tine şi casa ta [12].
N-o pune deoparte,
Du-o mai departe!
Scrie şi trimite
5

Aceste cuvinte
Celor ce îi iubeşti
Şi bine le voieşti!
Nimic din ce scrie
Schimbat să nu fie!

_______________________________________________________

1. "Epistolia Mântuitorului nostru Iisus Hristos privind cinstirea patimilor Sale pe


Drumul Crucii" mai este cunoscută şi sub numele de "Epistolie adevărată a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos" sau "Devoţiune către picăturile de sânge pe
care Domnul nostru Iisus Hristos le-a pierdut pe drumul Calvarului". Este un text
apocrif, care a stat la baza unei devoţiuni necanonice, asemănătoare cu
devoţiunile canonice ale Calvarului, cea mai cunoscută fiind "Drumul Crucii" ("Via
Dolorosa"). Redacţiunea de colportaj românească o traduce prin : "(Epistolie)
Despre picăturile de sânge vărsate de Domnul Iisus Christos când suia muntele
calvarului, spre Golgota". Epistolia a văzut lumina tiparului la Toulouse, în anul
1740, şi a fost inserată în "Cărtica de rugăciuni Pietà". Aceasta este o colecţie
43 de rugăciuni şi devoţiuni catolice, în parte necanonice, provenite din pietatea
populară. Se crede că a fost tipărită de misionarul iezuit fancez Adrien
Parvilliers (1619 - 1678), deşi acesta însă nu putea să mai fie în viaţă în anul
1740. Lucrarea a fost tradusă în numeroase limbi, dar nu a fost tradusă în
româneşte (vezi. "The Pieta Prayer Booklet, the 15 St. Bridget Prayers" sau "La
Pieta Devocionario las 15 oraciones de Santa Brigida").
O versiune a " Epistoliei..." a fost tipărită pe foi volante şi în Anglia, în anul 1795.
2. Se arată că ar fi "o copie a unei rugăciuni găsite în Sfântul Mormânt din
Ierusalim, ce a fost păstrată în casete de argint sau de aur de către sfinţi şi sfinţi
împăraţi şi împărătese creştine". În altă versiune, mai verosimilă, la rugăciunile
ferbinţi ale Sfântei Brigita, Sfântei Elisabeta şi Sfântei Matilda, Însuşi Mântuitorul
s-ar fi pogorât şi le-ar fi dezvăluit taina patimilor Sale. Cele trei sfinte ar fi
consemnat independent revelaţia şi ar fi păstrat-o în casetele lor de argint (aur).
Apoi, numeroase copii ar fi fost oferite creştinilor. De o copie ar fi beneficiat şi
papa (?), precum şi numeroşi împăraţi şi împărătese.
3. Sfânta Brigita a Suediei (1303 -1373), întemietoarea ordinului brigitinelor şi
autoare a unor celebre profeţii şi revelaţii. A fost canonizată în anul 1391 de
către papa Bonifaciu al IX-lea. Biserica catolică o prăznuieşte pe data de 23 iulie.
Sfânta Elisabeta a Ungariei (1027 -1231), patroana ordinului terţiar franciscan
pentru femei. A fost canonizată în anul 1235 de Papa Grigore al IX-lea. Sfânta
Matilda (cca 895 – cca 968), soţia lui Henrinc I Păsărarul, rege al Germaniei.
Este prăznuită pe 14 martie. În versiunea de colportj românească, devine Sfânta
"Maftiolita".
4. La fel ca în "Epistolia Domnului nostru Iisus Hristos ce ne-a trimis o
Dumnezeu din Cer", se insistă pe respectarea primei zile a săptămânii : "Dacă
doreşti să te bucuri de o recolta abundentă, nu trebuie să lucrezi Duminica. Ţi s-
au dat şase zile să lucrezi, dar Duminica trebuie să te odihneşti". Aceasta arată
6

că există o filiaţie evidentă între cele doua epistolii. "Epistolia Mântuitorului nostru
Iisus Hristos privind cinstirea patimilor Sale pe Drumul Crucii", care a fost
redactată mai târziu, probabil după modelul celei dintâi, a circulat, cu precădere,
în Occident, pe când "Epistolia Domnului nostru Iisus Hristos ce ne-a trimis o
Dumnezeu din Cer" s-a bucurat de o circulaţie mult mai largă. Ea nu putea să fie
redactată anterior anului 1373, anul morţii Sfintei Brigita. Cel mai probabil,
"Epistolia Mântuitorului nostru Iisus Hristos privind cinstirea patimilor Sale pe
Drumul Crucii" a fost redactată şi pusă în circulaţie în Evul Mediu, în perioada
marilor flageluri din veacurile al XIII-lea şi al XIV-lea ce au zguduit Biserica
catolică ( epidemii de lepră, variolă, malarie, ciumă neagră, invazii de lăcuste,
şobolani, lupi, perioade de foamete, cutremure etc.), fără îndoială, de pietatea
populară, în special de flagelanţii despre care vorbeşte A. Veselovski (vezi şi
Moses Gaster, "Literatura populară română", Ed. Minerva, Bucureşti 1983).
5. Cunoaşterea acestui număr tainic ar conferi un har deosebit. În promisiunile
din "Revelaţiile Sfintei Brigita" se vorbeşte despre numărul 5 475, care
reprezintă produsul numerelor 365 şi 15 : "Sfânta Brigitta L-a rugat multă
vreme pe Domnul să-i spună câte lovituri a primit în timpul amarelor Sale
suferinţe. Într-o zi, Mântuitorul i-a apărut şi i-a zis: « Am primit în Trupul Meu
5475 de lovituri; dacă vrei să le cinsteşti, să spui de 15 ori Tatăl nostru şi de 15
ori Bucură-te Marie, în fiecare zi, timp de un an. După ce s-a încheiat acest an, tu
ai cinstit fiecare dintre aceste 5475 de lovituri ». Apoi a învăţat-o cele 15
rugăciuni meditative corespunzătoare" (vezi The Pieta Prayer Booklet, the 15 St.
Bridget Prayers).
Epistolia mai menţionează o listă de numere, care variază de la o redacţiune la
alta.
Vezi "The Pieta Prayer Booklet, the 15 St. Bridget Prayers": "Să se ştie că au
fost 150 ostaşi înarmaţi; cei care m-au târât, fiind legat, au fost 23. Călăi au
fost 83; am primit 150 de lovituri pe cap, 108 în pântece, 80 în umeri. De 6666
de ori am fost lovit pe trup, iar de 110 ori pe cap. Am fost îmbrâncit şi la amiază
am fost târât de păr; împuns cu spini şi tras de barbă de 23 de ori; am avut 20
de râni la cap; Am fost împuns de 72 de ori cu un rug (= mur, rubus );110 de
spini i-am avut înfipţi în cap, iar 3 spini aducători de moarte pe frunte. Fost-am
apoi biciuit şi fost-am ocărât, fiind îmbrăcat, în bătaie de joc, ca un rege. Avut-
am 1 000 de răni pe trup. 608 de ostaşi m-au însoţit pe drumul calvarului, 3 m-
au păzit şi 1008 m-au batjocorit. Am pierdut 28 430 picături de sânge". Cf
redacţiunea de colportaj românească : "El le-a răspuns: Să ştiţi că soldaţi
înarmaţi au fost în număr de 150; cei care M-au purtat legat au fost în număr de
83; pumni în spate am primit 180; lovituri în picioare 80. M-au târât cu funia de
păr de 23 de ori; scuipat in fata am fost de 180 de ori , lovituri în piept am primit
6666, în cap110. Mi-au străpuns inima şi M-au ridicat de păr la ora 2; am
suspinat de 12 ori; înţepături şi spini în cap 100; am fost tras de barbă de 23 de
ori. Cei care M-au ucis au fost 3 oameni îmbrânciţi şi biciuiţi spre calvar; rănit la
cap de 100 de ori; picături de sânge spre calvar 5475, păzit de 31 de oameni".
Cele 5 475 de lovituri, din revelaţiile Sfintei Brigitta, devin aici 5 475 de picături
de sânge. În redacţiunea "Pietà" se vorbeşte de 28 430 picături de sânge.
Aceste numere nu sunt date arbitrar. La origine, aveau o semnificaţie precisă,
7

care s-a pierdut. Atunci când nu se mai cunoaşte ceea ce ele semnifică, apar
contradicţii. Deoarece aceste epistolii erau copiate şi apoi răspândite de
credincioşi (în secolul al XIV-lea, papa Urban al VI-lea îi îndeamnă pe credincioşi
să copieze şi să răspândească profeţiile şi revelaţiile sfintei Brigita), evident, în
ele s-au strecurat numeroase greşeli. Am păstrat doar numarul 5 475, deoarece
are o baza şi o semnificaţie clară în revelaţiile Sfintei Brigita şi le-am ignorat pe
celelalte.
6. Poate papa Sfântul Grigorie al VII-lea (1028-1085).
7. Cei care vor spune vreme de trei ani, în fiecare zi, "Slava Tatălui…" ,"Tatăl
nostru" şi "Bucură-te, Marie…" vor avea parte de privilegii deosebite : "1)
Indulgenţă şi iertarea păcatelor 2) Privilegiul de a scoate din Purgatoriu două
suflete 3) Justificare în cazul ca ar muri înainte de termenul fixat de canon. 4)
Cinstea de a fi socotiţi martiri pentru Hristos. 5) Privilegiul de a se bucura de
prezenţa Mântuitorului în ceasul morţii, Care va pogorî din Cer pentru a primi
sufletul lor, privilegiu extins şi în cazul rudelor până la a patra generaţie" (vezi
"The Pieta Prayer Booklet, the 15 St. Bridget Prayers").
Cf. redacţiunea de colportaj românească : "Cei care vor citi zilnic - putere şi
glorie vor avea; dacă va citi cineva timp de 15 ani zilnic, pentru atingerea
picăturilor de sânge pe care le-am vărsat i se vor ierta 5 iertări: întâi o iertare
deplină a tuturor păcatelor grele, o iertare a păcatelor mai mici şi va scăpa de
pedepsele şi de muncile iadului. Dacă va muri înainte de 15 ani, i se socotesc
-15 îndepliniţi- la moarte. Să fie considerat ca şi când şi-ar fi vărsat sîngele
pentru Sfânta Credinţă. Eu Însumi voi coborî şi-i voi lua sufletul lui şi al rudelor
sale până la al IV-lea neam".
8. Vezi Mt. 6, 9-13; Lc. 11, 2-4.
9. Vezi Luca 1, 28.
10. Rugăciunea catolică "Bucură-te, Marie" este echivalentă cu rugăciunea
"Născătoare…" din Ortodoxie (vezi " Carte de rugăciuni, Rugăciuni şi învăţături
de credinţă ortodoxă", Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti 1984). În
redacţiunea de colportaj românească nu se menţionează rugăciunile.
11. "Cei ce vor copia "Epistolia..." şi o vor purta cu sine nu vor muri înecaţi sau
de moarte subită, de boli contagioase, trăsniţi sau nespovediţi; duşmanii nu le
pot face vreun rău, nu vor cădea victime abuzurilor stăpânirii şi nu vor avea parte
de defăimători şi martori mincinoşi. Femeile nu vor fi în pericol la naştere. Cu 40
de zile înaintea morţii, Sfânta Fecioară va veni şi-i va pregăti pentru o moarte
bună" (vezi "The Pieta Prayer Booklet, the 15 St. Bridget Prayers").
12. Unele versiuni, prezintă exemple de miracole atribuite puterii "Epistoliei..." .
Transcriu câteva :
În anul 1821, un vas care transporta mai mulţi emigranţi din San Giovanni
Incarico, provincia Frosinone, Lazio, Italia a naufragiat în timpul unui uragan. Din
cele şase sute şaizeci şi şapte de persoane aflate la bord, doar nouă, cele care
aveau o copie a "Epistoliei...", au scăpat cu viaţă.
În anul 1889, Giovanni Santarello a fost îngropat sub rămăşiţele casei sale, în
timpul unui cutremur. După patru zile a fost scos viu. Asupra sa s-a găsit o copie
a "Epistoliei...".
8

Tot cu ocazia unui cutremur, care a devastat nordul Italiei şi Franţa, Nathaline, o
fată analfabetă din Nisa, a reuşit să supravieţuiască, după ce trei zile a zăcut
sub dărâmături. Şi la aceasta a fost găsită o copie a "Epistoliei..." .

S-ar putea să vă placă și