Sunteți pe pagina 1din 6

V.3.61. Tn clasa a Ill-a B sunt 27 de elevi.

Ei merg la Palatul Copiilor la diferite cursuri: 6 merg la dans


modern, de doua ori mai multi merg la cursuri de limbi straine, iar restul la cursuri de informatici.
Cati elevi participa la cercul de inforrnatkai

V.3.62. Cu un sfert din ban ii pe care Ii are, Maria a cumparat o papusa. iar de restul a cum pa rat 3 carti
a cate 15 lei.
Cati lei a avut Maria?

V.3.63. Tata are 35 de ani, iar fiul lui Razvan are cu 21 de ani mai putin.
Peste cati ani suma varstelor celor doi va fi de 65 de ani?
)

Prof. Irina Nechita, Scoala Constantin Brancu~i, Bucuresti

V.3.64. Marius, laurentlu ~i Cristina au confectioner impreuna 98 de

stelute,
Cine a confectionat mai multe stelute, daca Marius ~i laurentlu au
impreuna 58 de stelute, iar laurentiu ~i Cristina 64 de stelute?
1

V.3.65. lntr-o curte sunt 44 de pasari: gaini ~i rate. Gaini sunt cu 24 mai multe decat rate.
Cate rate sunt? Dar gaini?

V.3.66. Suma a doua nu mere naturale de doua cifre este 68. Cifra unitatilor primului nu mar este aceeasi
cu cifra zecilor celui de-al doilea nu mar, adica 2.
Care este diferenta celor doua numere?
Prof. Dana $tefan, ~coala Constantin Brancu~i, Bucure~ti
Nr. 42 Decembrie 2014 Revista de

\ I

\}~'

matematka pentru invatamantul primar

V.3.67. Ma qandesc la un numar Daca ii adun cu eel mai mare numsr mai mic decat 90 obtin un numar cu
5 mai mic decat 100. Lace nurnar m-am gandit?
V.3.68. Dublul unui numar intrece jurnatatea sa cu 24. Care este numarul?
V.3.69. lntr-o fructiera sunt 5 mere ~i 35 de nuci. Peste cate zile vom avea un numar egal de fructe, daca in
fiecare zi se consume 5 nuci ~i se pun 5 mere?
Prof.Stelufa Stefan, Scoala Constantin Brancu~i, Bucure~ti

V.3.70. Mihaela a decupat 46 de ornamente: braduti, casute ~i iepurasi, Ea a observat ca le-ar putea grupa
astfel incat la 3 braduti sa corespunda 2 casute ~i la 3 casute sa corespunda 4 iepurasi.
cate ornamente sunt din fiecare fel?
V.3.71. Bocanila are 38 de morcovi, iar Bambi 20. Cati' morcovi trebuie sa-i
dea Bocanila lui Bambi pentru a avea acelasi numar?

V.3.72. Doua surori vorbesc despre papu~ile lor. Larisa spune:


,,- Eu am cu 2 papu~i mai mult decat jurnatate din nurnarul papusilor tale.
- Da, ai dreptate. Daca a~ mai avea 3, a~ avea 15 papusi"
Cate papu~i are fiecare fetita?
Prof. CristinaAptitrean, ~coala Constantin Brancu~i, Bucure~ti

V.3.73. Pentru a impodobi bradul de Craciun din sala de spectacol, elevii unei ~coli folosesc doua cutii cu cate
25 de globuri. Cate globuri sunt necesare pentru a impodobi 4 brazi?
V.3.7 4. lntr-o cutie sunt 24 de globulete ro~ii, albastre ~i galbene. Globuletele albastre sunt de doua ori mai
multe decat qlobuletele ro~ii, iar nurnarul globuletelor galbene este eel mai mare.
Cate globulete pot fi din fiecare fel? Cate solutii are problema?
Prof. IleanaMilitaru,Scoala Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino, Pucioasa, jud. Dambovita
V.3.7 5. Pentru a obtine 1 kg de dukeata, o qospodina foloseste 1 kg ~i jumatate de fructe.
Cate kilograme de dulceata a facut gospodina din 12 kg de gutui?
Nr. 42 Decembrie 2014 Revista de cultura matematka pentru inva!amantul primar

V.3.76. Mircea are cu 5 lei mai mult decat jumatate din suma lui Andrei. lrnpreuna au 65 de lei.
Cati lei are fiecare copil?
V.3.77. Afla cea mai mica surna de forma:
I._...."

I__.!

..1...

in care se folosesc o singura data cifrele 5, 1, 0, 3, 7, 2.

V.3.78. Suma a trei numere consecutive pare este un nu mar cuprins intre 25 ?i 32.
Afla numerele.
V.3.79. Cand aveam varsta de 10 ani, fratele meu avea 6 ani. Acum avem impreuna 24 de ani.
Cati, ani avem fiecare?
CiitiilinaNicu, Scoala Constantin Brancu~i, Bucure~ti

V.3.80. lntr-un pares-au plantat 534 puien de pin, iar in altul 652 puieti de pin. Din fiecare pares-au uscat
55 de puieti, care au fost inlaturati.
Cati puieti de brad sunt in cele doua parcuri?
Prof.Ana-MariaGogelescu-Biidifa,Scoal a Nr. 1, Polovragi, jud. Gorj

V.3.81. Un fluturas numara petalele a cinci flori. Daca la sfar?it, numarand petalele tuturor florilor, obtine
un nu mar par, inseamna ca noroculilurmare~tedac obtine un nu mar imparinsearnna ca norocul ii pariise~te.
El noteaza numarul de petale pe fiecare floare.
0 floare s-a ofilit ?i nu se mai cunosc cifrele, dar flutura~ul stle ca in total primele patru flori au 85 de petale.
a. Norocul ii parase?te sau ii urrnareste pe fluturas?
b. Ce numar era scris pe floarea ofilita?

V.3.82. Doua numere naturale sunt prietene daca respects regula xyz + abc = 999.
a. Gase?te un exemplu.
b. cate variante de numere prietene exista?
Prof. SorinBiidescu,Scoala Gimnazlala Valea Mare, jud. Dambovita
Nr. 42 Decembrie 2014 Revista de cultura matematica pentru lnvatamantul primar

V.3.83. Gteste scrisoarea catre Mo~ Craciun:

Cate jucarii a cerut copilul?

V.3.84. Dintr-o padure au fasttaiati ilegal mai multi arbori: tei- 574, salcami - 234, fagi- 382 ~i plopi 257.
Cati tei ~i plopi au fast taiati? cati tei ~i sakarni au fast taiati?
Prof.AlinaCadindatu,Scoala Serban Cioculescu, Gae~ti, jud. Dambovita

V.3.85. Veverita Rita este foarte trista. larna a sosit, iar prietenul ei, ursul Martinet a intratln barlog sa hiberneze.
Are un calendar cu zilele In care acesta va lipsi.
Afla, falosindu-te de datele din tabel care este numarul acestora.
Noiembrie

Decembrie

lanuarie

O jurnatate din
zilele lunii

Succesorul

Rasturnatul
lui 13

numarului 30

Februarie

Martie

Revin!

Dublul predece sorului nurnarului Zilele din luna,


de zile de hiberna- fara 0 saptamana
re din noiembrie

Prof. ElviniaDincii,Scoala Diaconu Coresi, Fieni, jud. Dambovita

V.3.86. Afla valorile numerelor a, b ~i c, daca:


a+ a =b.
bxb =c,

c+ 19 = 55

V.3.87. Laun concurs de rreatie literara pe tema.Pcvesti la gura sober; partiopanm trebuie sa concureze In
9 echipe a cate 10 copii.
a. cati copii partidpi la concurs?
b. Care este eel mai mic numar de fete care ar trebui sa participe, stiind ca indiferent cum s-ar face repartizarea,
In fiecare echipa trebuie sa fie eel putin o fata?
Nr. 42. Decembrie 2014 Revista de cuitura maternatica pentru inva\amantul primar

V.3.88. Andrada Ii spune Sandrei:


Daca a~ primi o sums de bani egala cu produsul numerelor 5 ~i 2, a~ putea cumpera o carte care costa de
3 ori suma de care am nevoie." Cati' lei are acum Andrada?
11

V.3.89. Un elev dteste o carte In patru zile. ln prima zi dteste 4 pagini, iar In zilele urmatoare dteste dublul
paginilor citite In ziua precedents. cate pagini are cartea?
inv. Alinalvetlana Grancea,~coala Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino, Pucioasa, jud. Dambovita

V.3.90. Mo~ Nicolae a pus In qhetutele elevilor din clasa a Ill-a B jocuri ,,Lego': jucarii ~i acadele. ~ti ind ca
acadelele au fast de 3 ori mai multe decat jorurile.Ieqo" iar jocurile ,,Lego" cu 9 mai putine decat cele 18 jucarii, afla
cate acadele, jocuri ~i jucarii au prim it elevii In total.

V.3.91. Din atelierul lui Mo~ Craciun, au plecat In zilele de I uni ~i joi catre copii urrnatoarele obiecte: saniute,
schiuri, patine, manu~i, fulare. (conform tabelului)
ZIUA
LUNI

JOI

15

9
24

Descopera regula ~i cornpleteaza tabelul cu numerele lipsa.


-Ie obiecte s-au trimis In numar eel mai mare?
-De cate perechi de manu~i mai este nevoie pentru a trimite tot atatea cat fulare?

V.3.92. Cand Matei a lmplinit 6 ani, varsta tatalui sau era de 7 ori mai mare. Daca acum tatal sau are 45 de ani,
cati ani are Matei?
'

Prof. RodicaDufa, Scoala Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino, Pucioasa, jud. Dambovita

~ 1. Daca ar mai aduna 7 ciuperci, Scufita-Rosie ar avea cat un sfert din


~
:
~

nurnarul ciupercilor adunate de bunicuta.


Cate ciuperci a adunat Scufita-Rosie, stiind ca irnpreuna au adunat
78 de ciuperci?

~ 2. Doua pachete de biscuiti ~i o prajitura costs 12 lei. Pachetul de biscuiti


costa cat jurnatate din pretul unei praiituri,
.

rezo/"" 1 Expediaza
art e acestor b
adresa redact; . .P~o lemepe
pana la data de
29. '12e1.2014
Castigator;; a
.
pu61ica in Gaz~~~tMa~~mar_s~
Junior, nr. 4412075~ tea

Ce rest primeste un copil la o bancnota de 50 de lei, daca a cumparat 3 pachete


de biscuiti ~i doua prajituri?
Prof. Niculinallarion, Scoala Constantin Brancu~i, Bucure~ti('1'

:
'..:!)

Nr. 42 Decembrie 2014 Revista de cultura matematica pentru invatamantul primar

TABLA iMPARTIRll

V.3. 13e. Cakuleaza.

a. 42 : 7;

b. 63 : 9;

c. 48: 8: 2;

56: 7;

72: 9;

36: 9: 4.

V.3. 14e. Afla numerele:


a. de 4 ori mai mari decat 8; 12; 16;
b. cu 4 mai mici decat 8; 12; 16;
c. de 4 ori mai mici decat 8; 12; 16.

-*

V.3. 1 Se. Serie In caseta A, daca propozitiile sunt adevarate ~i F, daca sunt false.

= 42 : 6 D ;
36 : 4 = 36 : 6 D;

a. 42 : 7

c. 4xO=

b. 1

0:40;

50 : 5 = 60 : 6

o : 1 = 1o x 1 D ;
o : 9= 9 : 9D ;

D.

V.3. 16e. Serie numarul 10 ca:


a. produs de doua numere naturale;
b. cat a doua numere naturale;
c. cat a trei numere naturale.
V.3. 17e. Treimea nurnarului 27 este egala cu sfertul nurnarului a.
Afla dublul numarului a.
V.3. 1 Se. Cu qlobuletele din 9 cutii s-au facut 3 qhirlande pentru Craciun.
Cate ghirlande se vor face cu qlobuletele din 30 de cutii?
Nota: Toate ghirlande/e sunt identice.

Toate cutiile ccn;in acela}i numiir de globuri.

Prof. Mariana Mogo1, Liceul Teoretic Stefan Odobleja, Bucuresti


Nr. 42 Decembrie 2014 Revista de cultura matematlci pentru lnvatamantul prnnar