Sunteți pe pagina 1din 2

Logica tradiţională

Inferenţe

Deductive Inductive

Imediate Mediate Inducţie completă Inducţie


incompletă

Categorice

Ipotetice

Disjunctive

Inferenţe ipotetice: în componenţa lor intră propoziţii ipotetice

A. Pure: toate propoziţiile sunt ipotetice (silogism ipotetic)

Exemplu: Dacă p, atunci q p→q


Dacă q, atunci r q→r
Dacă p, atunci r p→r

Exemplu: Dacă studenţii nu învaţă, iau note mici la examen.


Dacă studenţii iau note mici la examene, nu pot lua bursă.
Deci : Dacă studenţii nu învaţă, nu pot lua bursă.

B. Mixte (ipotetico-categorice) : prima premisă este propoziţie ipotetică, cealaltă


premisă şi concluzia sunt propoziţii categorice.

1. ponendo ponens Dacă p, atunci q p→q


p este adevărat p
q este adevărat q

Exemplu: Dacă pe o planetă există biosferă, atunci există oxigen.


Există biosferă,
Deci : Pe Terra există oxigen.

2. tollendo tollens Dacă p, atunci q p→q


q este fals ~q
p este fals ~p

Exemplu: Dacă pe o planetă există biosferă, atunci există oxigen.


Nu există oxigen.
Deci: Nu există biosferă

Inferenţe disjunctive: conţin propoziţii disjunctive; variază în funcţie de felul


disjuncţiei : exclusivă sau inclusivă

A. Exclusive: funcţionează principiul necontradicţiei (ponendo tollens)


p/q p/q
p q
~q ~p

Exemplu: Un număr nu poate fi pozitiv şi negativ în acelaşi timp.


Acest număr este pozitiv.
Deci: Acest număr nu este negativ.

B. Inclusive : funcţionează principiul terţului exclus (tollendo ponens)


pvq pvq
~p ~q
q p

Exemplu: Acest paralelogram este dreptunghi sau romb.


Acest paralelogram nu este dreptunghi.
Deci: Acest pararelogram este romb.