Sunteți pe pagina 1din 12

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:

Pag. 4/15
Editia:
Revizia: 0

1. SCOP
(1)

Prezenta procedura tehnica de executie trateaza conditiile tehnice generale,


activitatile de executie si control precum si responsabilitatile in procesul de realizare
a constructiilor si confectiilor metalice.

2. DOMENIU DE APLICARE
(1)

(2)

Prevederile prezentei proceduri tehnice de executie se aplica la confectionarea in


atelier a elementelor, subansamblelor de constructii metalice, a tamplariei metalice,
a confectiilor metalice usoare necesare realizarii lucrarilor de constructii-montaj
contractate sau produselor de acest gen comandate de terti.
Procedura tehnica de executie nu se aplica la realizarea constructiilor metalice care
se supun unor norme speciale (ex. ISCIR,RNR etc.).

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Standardul STAS 767/0-88 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice.


Constructii din otel. Conditii tehnice generale de calitate.
SR EN ISO 14731:2007 - Coordonarea sudrii. Sarcini i responsabiliti
SR EN ISO 15614-1:2004 - Specificaia i calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc i
sudarea cu gaz a oelurilor i sudarea cu arc a nichelului i a aliajelor de nichel
SR EN 287-1:2004 - Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oel
Normativul C 150-84 - Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale
constructiilor civile, industriale si agricole.
Normativul C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente - Caiet XIX.
Procedura tehnica de executie PTE-11-02 - Procedee de imbinare a constructiilor
metalice.
Procedura tehnica de executie PTE-11-04 - Sudarea manuala cu arc electric si
electrozi inveliti a constructiilor metalice.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Clasa de calitate = grupare de caracteristici finale ale unei imbinari sudate, stabilite
prin control pe produsul finit.
Confectie / constructie metalica = ansamblu de elemente metalice montate in pozitie
finala. De regula, termenul de "constructie" se utilizeaza pentru elemente si
subansambluri ale structurilor de rezistenta metalice, iar cel de "confectii" pentru
elemente metalice nestructurale,tamplarie, piese inglobate, alte confectii usoare.
Element de constructie metalica = subansamblu de piese asamblate prin sudare,
nituire, bulonare sau prin suruburi.
Imbinare sudata = asamblare prin sudare a doua piese din otel alcatuita dintr-o
cusatura (sudura) si zonele adiacente ale metalului de baza, ale caror calitati pot
influenta capacitatea portanta a imbinarii.
Montaj = totalitatea operatiilor de asamblare a elementelor de constructii care au loc
pe santier in vederea realizarii unei constructii. In contextul prezentei instructiuni se
utilizeaza si pentru operatiile de asamblare a pieselor intr-un element.
Rugozitate (adancimea maxima) Rmax = distanta dintre punctul cel mai inalt si cel
mai jos al unui profil care delimiteaza o suprafata cu striatii, rizuri, goluri, pori,
s.a.m.d., rezultata in urma unui proces tehnologic (taiere, prelucrare, s.a.m.d.).

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:
(7)

Pag. 5/15
Editia:
Revizia: 0

Uzinare (confectionare) = totalitatea operatiilor de realizare a elementelor de


constructii metalice.

5. RESPONSABILITATI
Controlorul CTC:
(1)

Asigura efectuarea controlului tehnic de conformitate asupra produselor realizate in


atelier, potrivit prevederilor procedurilor, instructiunilor si planurilor de control de
calitate, verificari si incercari aplicabile si confirma calitatea produselor executate in
atelier

Coordonatorul sudor:
(1)

Desfasoara activitatile specifice coordonarii sudarii pentru lucrarile de sudura ce se


executa in atelier, calificarea procedurilor de sudare si a sudorilor conform
reglementarilor si procedurilor in vigoare.

Seful de atelier:
(1)
(2)
(3)
(4)

Organizeaza si conduce intreaga activitate a atelierului de constructii si confectii


metalice.
Raspunde de realizarea la timp a comenzilor, de calitatea produselor care se
realizeaza, de aplicarea si respectarea in productie a normelor si masurilor de
protectia muncii si PSI, precum si de rezultatele economico-financiare ale atelierului.
Asigura cunoasterea si aplicarea de catre personalul subordonat a prevederilor
documentelor sistemului calitatii, ale prezentei instructiuni tehnice de executie,
precum si ale documentatiilor de executie si tehnologice.
Efectueaza controlul ierarhic operativ asupra tuturor activitatilor din atelier,
urmareste efectuarea de catre maistri si sefii de formatii a controalelor si verificarilor
pe care acestia trebuie sa le efectueze, potrivit atributiilor de serviciu din fisa
postului si prevederilor prezentei instructiuni tehnice de executie si certifica calitatea
produselor realizate in atelier

6. MODUL DE LUCRU
6.1. Prevederi generale
(1)

(2)
(3)

Atelierul de confectii metalice realizeaza o gama variata de piese si elemente


metalice care se grupeaza in urmatoarele categorii principale:
- constructii metalice (stalpi, grinzi, grinzi de rulare, ferme si alte elemente de
acoperis, structuri metalice pentru inchideri si compartimentari, rezervoare, cuve
metalice s.a.);
- tamplarie metalica;
- piese metalice inglobate in beton, piese de trecere;
- alte confectii (scari, balustrazi, parapeti, capace, s.a.).
Atelierul de confectii executa confectiile / constructiile metalice pe baza comenzilor
primite de la santiere / terti, care au fost aprobate de catre conducerea unitatii.
Activitatile de verificare a documentatiei de executie, a comenzilor, de asigurare a
detaliilor de executie, necesarelor de materiale, dispozitive, utilaje si echipamente, a
procedurilor si a personalului se realizeaza de catre compartimentele functionale de

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:

(4)

Pag. 6/15
Editia:
Revizia: 0

resort din cadrul unitatii, conform procedurilor de sistem si ale procedurilor specifice
de lucru aferente.
Prezenta procedura tehnica de executie trateaza exclusiv activitatile pentru care are
responsabilitati atelierul de confectii si anume:
- primirea, receptionarea, depozitarea si manipularea materialelor;
- confectionarea pieselor si elementelor de constructii / confectii metalice;
- preasamblarea in atelier (daca este ceruta);
- protectia anticoroziva a produselor;
- controlul pe faze si final precum si receptia produsului finit;
- depozitarea, manipularea, ambalarea, transportul si livrarea produselor.

6.2. Organizarea generala a atelierului de confectii


(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Atelierul de confectii si constructii metalice trebuie sa dispuna de urmatoarele spatii


de lucru, deservire si depozitare:
- depozitul de materiale (laminate) - cu o suprafata suficienta pentru volumul de
productie anual. Acesta trebuie sa fie usor accesibil mijloacelor de transport si de
descarcare / incarcare, sa dispuna de rastele si alte amenajari necesare depozitarii
pe sortimente a laminatelor. Depozitul poate fi o platforma betonata. Laminatele din
aluminiu se depoziteaza separat, in spatii inchise.
- magazie / magazii pentru materiale si echipamente in care se depoziteaza
materiale auxiliare, electrozi, suruburi, buloane, diverse echipamente de lucru si de
protectia muncii.
- spatiile de productie formate din hala de lucru si platformele exterioare invecinate,
realizate din beton, unde se executa piesele si elementele mari. Spatiile de
productie trebuie sa aiba accese usoare catre depozitul de materiale, magazia de
materiale si depozitul de produse finite.
- depozitul de produse finite care trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si
depozitul de materiale si sa permita livrarea usoara a produselor catre beneficiari.
Pentru depozitarea tamplariei metalice se vor utiliza spatii acoperite (soproane).
- spatii pentru activitati administrative, vestiare, grup sanitar.
Spatiile de productie se organizeaza pe urmatoarele zone:
- zona pregatire-debitare;
- zona pentru executarea confectiilor metalice usoare;
- zona pentru executarea tamplariei metalice;
- zona pentru executarea constructiilor metalice;
- zona de asamblare / preasamblare.
Atelierul trebuie sa aiba asigurate utilitatile tehnologice minime necesare:
- energie electrica pentru iluminat si forta;
- aer comprimat din sursa proprie sau din retea;
- utilitati sanitare si PSI.
Atelierul trebuie sa fie dotat cu sculele, dispozitivele, echipamentele si utilajele
necesare corespunzator operatiilor care se executa in cadrul acestuia.
Atelierul nu poate functiona daca nu sunt asigurate masurile de protectia muncii si
PSI prevazute de reglementarile tehnice in vigoare.
Atelierul de confectii si constructii metalice trebuie sa fie incadrat cu personal de
conducere (sef atelier), personal de executie (maistri, formatii de lucru - lacatusi si
sudori) si personal de intretinere-deservire. Personalul de conducere si de executie
trebuie sa aiba calificarea si experienta necesara realizarii lucrarilor incredintate
atelierului, iar pentru anumite operatii (ex. sudura) si calificarea recunoscuta
(atestata) conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:

Pag. 7/15
Editia:
Revizia: 0

6.3. Primirea, receptionarea, depozitarea si manipularea materialelor


(1)

Atelierul de confectii si constructii metalice utilizeaza in mod curent urmatoarele


categorii de materiale:
- table din otel de diferite grosimi, profile laminate din otel, profile din tabla indoita,
tevi, profile din aluminiu;
- organe de asamblare, materiale de adaos pentru sudura (electrozi), garnituri,
feronerie, alte accesorii;
- alte materiale tehnologice: carbid, oxigen, vopsea, decapanti, etc.
- materiale de intretinere (electrice, sanitare, pentru utilaje si echipamente,
gospodaresti).
(2) Receptia materialelor aprovizionate se realizeaza de catre comisia de receptie a
materialelor din cadrul unitatii, conform procedurilor specifice ale acesteia.
(3) Seful atelierului primeste in gestiune materialele receptionate verificand
corespondenta sortimentelor si cantitatilor livrate cu cele inscrise in documentele de
livrare, existenta documentelor insotitoare (aviz de expeditie, certificate de calitate
sau de garantie) precum si vizual starea produselor livrate.
(4) Seful de atelier verifica existenta si integritatea elementelor de identificare (marcaje,
etichete, etc.) ale produselor primite si asigura pastrarea acestora pe toata durata
de depozitare la atelier.
In situatia in care unele sortimente nu pot fi identificate exact, acestea se
depoziteaza separat si nu se utilizeaza pana cand ele nu sunt identificate.
Pentru sortimentele de materiale care nu pot fi identificate, seful de atelier anunta
controlorul CTC si compartimentul aprovizionare care asigura refacerea identificarii
prin mijloace specifice (legatura cu furnizorul, examinarea documentelor de insotire,
probe de laborator, etc.).
(5) Laminatele din otel (table, profile, tevi) se depoziteaza pe rastele metalice sau pe
traverse de beton, pe sortimente si dimensiuni. Platforma de depozitare nu trebuie
sa permita acumularea si stagnarea apelor de orice provenienta. Laminatele nu se
aseaza direct pe platforma betonata si nici direct pe pamant.
(6) Platforma de depozitare va fi astfel organizata incat sa permita accesul usor al
utilajelor de ridicat, mijloacelor de transport si persoanelor la stivele de materiale.
(7) Celelalte categorii de materiale mentionate la paragraful (1), altele decat laminatele
din otel, precum si tablele subtirisi profilele din aluminiu se depoziteaza in magazii,
pe sortimente si dimensiuni, in rastele, rafturi, cutii, etc., pentru fiecare sortiment
fiind asigurate marcaje sau etichete de identificare.
(8) Electrozii si carbidul se pastreaza in magazii uscate. Cutiile cu electrozi se invelesc
suplimentar in folie de polietilena si se pastreaza in rafturi, la inaltimea minima de 50
cm de la pardoseala.
(9) Manipularea materialelor din depozit / magazie si transportul la zona de pregatiredebitare sau la celelalte zone de executie se realizeaza mecanizat sau manual,
functie de dimensiunile si greutatea materialelor. Pentru manipularea mecanizate se
utilizeaza automacarale, macarale fixe sau alte utilaje de ridicare / transport
disponibile.
(10) La depozitarea, manipularea si transportul intern al materialelor se vor respecta
normele de tehnica securitatii muncii si PSI generale si specifice.
(11) Pe masura livrarii din depozitul atelierului a materialelor si introducerea acestora in
fluxul de productie, seful de atelier asigura intocmirea documentelor contabile de
inregistrare a consumurilor.
6.4. Confectionarea pieselor si elementelor de constructii / confectii
metalice

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:

Pag. 8/15
Editia:
Revizia: 0

6.4.1. Documentatia de executie


(1)

(2)
(3)

Constructiile / confectiile metalice se executa pe baza documentatiilor de executie


care insotesc comanda:
- planse de ansamblu si detalii din proiectele de executie;
- cataloage de detalii tip, pentru elemente tipizate.
Cataloagele de detalii tip sunt fie puse la dispozitie de beneficiar, fie facand parte
din biblioteca de cataloage de proiecte si detalii tip a societatii comerciale.
Documentatia de executie se asigura atelierului, de catre Sucursala de constructii
montaj, care asigura si verificarea proiectului si detaliilor de executie si solutioneaza
cu proiectantul toate neconformitatile, premergator lansarii comenzii.
Modificarea documentatiei de executie nu se poate face decat de catre proiectant
sau cu acordul acestuia si al beneficiarului. Controlul modificarilor documentatiei de
executie se asigura exclusiv de catre serviciul tehnic.

6.4.2. Documentatia tehnologica de executie


(1)

(2)

(3)

Elementele de constructii si confectii metalice tipizate se realizeaza conform


tehnologiilor de executie / fiselor tehnologice din proiectele tip sau din cataloage de
detalii tip. Acestea vor fi adaptate la conditiile specifice si vor fi puse la dispozitia
atelierului prin grija compartimentului tehnic al unitatii.
Pentru celelalte categorii de constructii si confectii metalice, compartimentul tehnic
asigura documentatii / fise tehnologice. Aceste documentatii tehnologice vor fi
elaborate in conformitate cu prevederile normativului C150-84 si ale instructiunilor
tehnice de executie:
- PTE-11-02 - Procedee de imbinare a constructiilor metalice;
- PTE-11-04 - Sudarea manuala cu arc electric si electrozi inveliti a constructiilor
metalice.
Pentru imbinarile prin sudura pentru care prin proiectul de executie se prevad
clasele de calitate 1, 2, 3, prin grija coordonatorului sudor se vor asigura proceduri
de sudura calificate conform standardului SR EN 288-3:1995 "Specificatia si
calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 3. Verificarea
procedurii de sudare cu arc electric a sudorilor".

6.4.3. Personalul de executie


(1)
(2)
(3)
(4)

Lucrarile de executie a constructiilor si confectiilor metalice se realizeaza de catre


personal calificat in lucrari de lacatuserie, prelucrari mecanice si sudura.
Inaintea inceperii unei lucrari, seful de atelier asigura instruirea maistrului si
formatiei careia i s-a incredintat lucrarea si asigura cunoasterea de catre acestia a
documentatiei de executie si a documentatiei tehnologice.
Lucrarile de sudura sunt coordonate de catre coordonatorul sudor si ceilalti
responsabili pe activitati, nominalizati prin decizia directorului general.
Imbinarile sudate din clasele de calitate C1, C2, C3 se realizeaza numai de sudori
calificati conform standardului SR EN 287-1:1995 "Calificarea sudorilor. Sudarea
prin topire. Partea 1. Otel".

6.4.4. Conditii tehnice generale

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:
(1)
(2)
(3)
(4)

Pag. 9/15
Editia:
Revizia: 0

La executia constructiilor si confectiilor metalice se vor utiliza numai calitatile de


materiale si dimensiunile prevazute in proiect. Inlocuirea acestora se poate face
numai cu acordul proiectantului si beneficiarului.
Cotele, calitatea prelucrarii suprafetelor, tolerantele si ajustajele prevazute in
desenele de executie vor fi respectate intocmai.
La introducerea pe fluxul de fabricatie, materialele vor fi curatite de noroi, vopsea,
rugina, grasimi, etc. si indreptate.
Inaintea inceperii operatiilor de prelucrare, maistrul / seful de formatie verifica si se
asigura ca materialul primit din depozit este cel specificat in documentatia de
executie.

6.4.5. Indreptarea materialului


(1)
(2)
(3)
(4)

Inaintea inceperii prelucrarii materialelor si pe parcursul prelucrarii, profilele si


tablele trebuiesc indreptate si aduse la o forma geometrica perfecta, liniara sau
plana. Indreptarea se poate realiza manual sau mecanic.
Indreptarea manuala prin batere cu ciocanul se executa pe o masa de fonta sau pe
nicovala. Procedeul se utilizeaza pentru piesele de dimensiuni mici. Ciocanirea se
face uniform, pe toata zona de indreptat, evitandu-se zdrobirea materialului.
Materialele / piesele cu deformatii accentuate se indreapta numai prin incalzirea la
rosu, cu lampa de benzina sau cu aparatul de sudura cu flacara oxiacetilenica.
Indreptarea mecanica se realizeaza cu valturi sau prese.

6.4.6. Trasarea pieselor in vederea debitarii


(1)
(2)
(3)
(4)

Trasarea pieselor se face pe materialul curatit si indreptat. Trasarea se face cu


instrumentele si dispozitivele specifice lucrarilor de lacatuserie.
Trasarea pieselor in vederea debitarii se face strict la dimensiunile din documentatia
de executie. Trasarea se va face astfel incat sa rezulte o croire economica, deci
pierderi de material cat mai mici.
La terminare, operatia de trasare este verificata de maistru / seful de formatie care
isi da acordul pentru trecerea la operatia de debitare sau, daca este cazul, dispune
refacerea trasarii, urmata de o noua verificare.
Pentru piese de forme speciale se executa sabloane dupa care se realizeaza
trasarea / debitarea.

6.4.7. Debitarea materialului


(1)
(2)
(3)
(4)

Materialul pe care a fost trasat conturul pieselor este supus operatiei de debitare.
Debitarea se realizeaza prin mijloace mecanice sau manuale.
Pentru taierea mecaniza se utilizeaza foarfeci, stante, ghilotine, fierastraie
mecanice.
Pentru taierea manuala se utilizeaza: fierastraie manuale, fierastraie electrice cu
disc abraziv sau taierea cu flacara oxiacetilenica.
Conditiile de calitate pentru taierea otelurilor care se imbina prin sudura sunt
stabilite, in functie de clasele de calitate ale imbinarilor sudate, in Normativul C15084 - tabelul 3, iar clasele de calitate ale taierilor realizate cu oxigen si verificarea
acestora in STAS 10564/1-81 (anexele 4.2 si 4.3 la Normativul C150-84).

6.4.8. Prelucrari

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Pag. 10/15
Editia:
Revizia: 0

Pentru a obtine forma finala, piesele sunt supuse operatiilor de prelucrare in


categoria carora intra: prelucrarea marginilor, gaurirea, profilarea.
Piesele care se inlatura prin sudura se prelucreaza la gradul de prelucrare prevazut
in proiectul de executie, conditiile de calitatea ale acestora fiind indicate in tabelul
nr. 3 din Normativul C150-84.
Conturul pieselor trebuie sa prezinte linii perfect regulate, fara rupturi, plesnituri sau
lipituri de metal.
Gaurirea pieselor se realizeaza la pozitiile si diametrele prevazute in detaliile de
executie. Operatia se executa mecanic, cu masini de gaurit. Gaurile trebuie sa fie
perfect circulare, fara rizuri si cu peretii perpendiculari pe suprafetele limitative.
Curbarea sau indoirea profilelor laminate si a tevilor dupa forma dorita se
realizeaza, de regula, utilizand sabloane adecvate; operatiile se pot executa la rece
sau la cald, metalul fiind incalzit pana la incandescenta.
Profilele de sectiune mica se pot indoi in menghina sau cu prese manuale, iar cele
cu dimensiuni mai mari cu ajutorul masinilor de indoit.
Tablele se profileaza prin indoire sau roluire cu masini de indoit (abcant) sau de
roluit.
Suprafetele prelucrate nu trebuie sa prezinte pete, urme de vibrare a sculelor,
adancituri, rupturi sau alte defecte.
Dupa prelucrare, piesele se signeaza, prin vopsire, cu simbolurile corespunzatoare
atribuite in detaliile de executie.

6.4.9. Asamblarea prin sudura


(1)
(2)

(3)

Asamblarea pieselor in elemente sau subansambluri se realizeaza conform


prevederilor proiectului, asigurand respectarea pozitiei din proiect a fiecarui reper si
folosind mijloacele de asamblare indicate de proiectant.
La constructiile si confectiile metalice asamblate prin sudura, procedeul cel mai
utilizat, operatiile de asamblare sunt cele continute in fisa tehnologica, succesiunea
operatiilor fiind, de regula, urmatoarea:
- alaturarea, la pozitie si in ordinea indicata in documentatia tehnologica, a reperelor
care urmeaza a se asambla;
- prinderea provizorie prin sudura (hafturi);
- aplicarea masurilor de impiedicare a deformatiilor, cu dispozitive adecvate;
- executia sudurilor conform tehnologiilor de sudare ;
- verificarea fiecarei operatii dupa realizare si corectarea eventualelor abateri;
- prelucrarea finala a imbinarilor si tratarea termica daca aceasta este ceruta prin
proiect sau tehnologie.
La operatiile de sudare se aplica prevederile normativului C150-84 si ale
procedurilor tehnice de executie:
- PTE-11-02 - Procedee de imbinare a constructiilor metalice;
- PTE-11-04 - Sudarea manuala cu arc electric si electrozi inveliti a constructiilor
metalice.

6.4.10. Asamblari rigide demontabile


(1)

Principalel sisteme de ansambluri fixe utilizate sunt:


- faltuirea simpla sau dubla - executata prin indoirea succesiva a marginilor de tabla.
Sistemul este mai mult utilizat la lucrarile de tinichigerie.
- nituirea - procedeu mai putin folosit.

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:
(2)
(3)

Pag. 11/15
Editia:
Revizia: 0

- imbinarea cu suruburi prin strangere, cu buloane sau cu suruburi autofiletante.


Elementele de constructii / confectii metalice se asambleaza prin procedeul indicat
in proiectul de executie, respectand detaliile privind tipul si calitatea organelor de
asamblare, ordinea de montare si celelalte specificatii indicate de catre proiectant.
Elementele care pe santier urmeaza a fi imbinate cu suruburi de inalta rezistenta
pretensionate se preasambleaza in atelier, folosind suruburi obisnuite cu aceleasi
dimensiuni. La preasamblare va asista si reprezentantul santierului executant al
montajului pe santier.

6.4.11. Asamblarea tamplariei metalice


(1)

(2)
(3)

Asamblarea tamplariei metalice se face conform prevederilor tabloului de tamplarie,


a detaliilor tip sau a detaliilor din proiectul de executie, reperele si ordinea de montaj
a acestora fiind cele indicate in documentatia de executie sau in documentatia
tehnologica.
Se va acorda o atentie deosebita realizarii detaliilor de imbinare si de montare a
elementelor accesorii: baghete, garnituri, feronerie, etc.
Daca prin comanda se prevede livrarea tamplariei cu geamuri montate, montajul
acestora se va face cu respectarea prevederilor instructiunii tehnice de executie
PTE-10-03 "Montarea geamurilor".

6.4.12. Protectia anticoroziva


(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Constructiile si confectiile metalice, dupa asamblare si receptionarea interna de


catre seful de atelier si maistru, se protejeaza anticoroziv la nivelul de protectie
indicat in proiect sau, daca acesta nu este indicat, prin grunduire cu doua straturi de
miniu de plumb. Fac exceptie de la aceasta prevedere piesele care urmeaza a se
ingloba in beton.
Elementele care urmeaza a se imbina pe santier cu suruburi de inalta rezistenta
pretensionate nu se grunduiesc in zonele de contact ale imbinarii si ale ecliselor.
Protectia anticoroziva se realizeaza dupa curatirea si pregatirea corespunzatoare a
suprafetei. La realizarea protectiei anticorozive se vor respecta prevederile
instructiunii tehnice de executie PTE-13-02 "Protectia contra coroziunii a
constructiilor metalice prin vopsire".
Daca prin comanda se cere, constructiile si confectiile metalice pot fi livrate complet
vopsite, caz in care se aplica straturile de vopsea de calitatea si culoarea indicata in
proiect / comanda.
La tamplarie, garniturile de cauciuc se vor scoate inainte de vopsire si se vor monta
la loc, dupa uscare.

6.5. Marcare, ambalare, depozitare, receptie, livrare, transport


(1)

Dupa receptia interna efectuata de catre seful de atelier si maistru a constructiilor/


confectiilor metalice protejate anticoroziv, elementele se marcheaza prin vopsire cu
o culoare distincta de a grundului. Marcajul va fi format din:
- numarul proiectului;
- numarul plansei de executie;
- simbolul atribuit prin proiect elementului.
Elementele de dimensiuni mici, care nu permit marcajul pe element, livrate, de
regula in legaturi, precum si tamplaria metalica complet finisata, se vor marca prin
etichetare, marcajul continand acelasi informatii indicate la aliniatul precedent.

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Pag. 12/15
Editia:
Revizia: 0

De regula, constructiile si confectiile metalice nu se ambaleaza, cu exceptia


tamplariei metalice de aluminiu si a celei care se livreaza complet finisata. Aceasta
se ambaleaza bucata cu bucata intr-un schelet de grinzi / rigle de lemn; partile
proeminente si feroneria vor fi protejate cu hartie groasa sau cu folie de polietilena.
Produsele finite se pot livra direct beneficiarului sau pot fi depozitate intermediar in
depozitul de produse finite al atelierului. Depozitarea intermediara se face in spatiile
amenajate in acest scop, utilizandu-se, dupa caz, reazeme sau rastele.
Depozitarea se face pe sortimente de produse, cu respectarea celorlalte conditii de
depozitare mentionate la subcapitolul 6.3 al prezentei proceduri tehnice de executie.
Receptia constructiilor / confectiilor metalice se face la producator (atelier) de catre
delegatul beneficiarului.
Livrarea produselor se va face pe baza avizului de expeditie care va fi insotit de:
- Declaratie de conformitate - pentru elementele de constructii instalatii, formular
cod F2/PTE-04-05;
- Proces verbal de receptie calitativa pe loturi a elementelor de constructii executate
in bazele proprii de productie, formular cod F1/PTE-11-03.
Transportul la beneficiar (santiere sau terti) se face de regula cu mijloace auto puse
la dispozitie de acesta.
Mijloacele de transport trebuie sa fie amenajate adecvat pentru a preveni
deteriorarea produselor prin cadere, rasturnare, loviri, frecare, etc.
Pentru asigurarea integritatii produselor pe timpul transportului se vor folosi, dupa
caz, rastele, reazeme, ancore, distantieri s.a..
Seful atelierului sau persoana insarcinata sa livreze produsul nu va permite
transportul pana cand nu s-au aplicat aceste masuri.
Incarcarea produselor in mijlocul de transport se face, dupa caz, manual sau
mecanic, cu luarea tuturor masurilor de pastrare a integritatii produselor.
Manipularea se face de regula de catre personalul atelierului. Cand aceste operatii
se executa de catre personalul beneficiarului, delegatul acestuia supravegheaza si
raspunde de aceste activitati.

6.6. Executia lucrarilor pe timp friguros


(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Executia lucrarilor pe timp friguros se decide de catre directorul coordonator al


atelierului, functie de cerintele productiei si de considerente economice.
Este interzisa executia sudurilor la temperaturi sub +5C fara aplicarea masurilor
speciale prevazute in tehnologiile de sudare.
Pana la temperatura de -10C se pot executa, fara masuri speciale, urmatoarele
lucrari:
- curatirea de rugina si uscarea portiunilor destinate imbinarii;
- manipularea, asezarea la pozitie, sprijinirea pe calaje si prinderea propriu-zisa in
suruburi sau buloane a elementelor;
- executarea imbinarilor fara sudura.
Utilajele de sudura vor fi protejate contra intemperiilor.
Cablurile mobile ce servesc la alimentarea cu curent electric a locurilor de sudura
vor fi pozitionate pe suporti (capre de lemn) nefiind admisa ingroparea lor in zapada
sau asezarea lor direct pe pamantul inghetat.
Pentru asigurarea unei bune calitati a sudurilor executate pe timp friguros este
necesar sa se utilizeze sudori cu capacitate ridicata de adaptare la conditiile
climatice defavorabile si cu calificare corespunzatoare tehnicitatii speciale ceruta in
asemenea conditii de lucru.
Durata de lucru a sudorilor care lucreaza in conditii de temperatura scazuta, pe
platforme exterioare se va reduce functie de temperatura.

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:

(7)

(8)

Pag. 13/15
Editia:
Revizia: 0

In zona de lucru a acestora se vor amenaja adaposturi simple si se va asigura


incalzirea locala cu cocsiere.
Lucrarile de protectie anticoroziva se pot executa pe timp friguros numai in hale
inchise care asigura cu strictete conditiile limita de temperatura si umiditate indicate
de furnizorul materialelor.
In lipsa acestor indicatii se vor respecta urmatoarele conditii generale:
- depozitarea materialelor se face permanent la o temperatura minima de +10C
+15C;
- pregatirea suportului pentru a nu depasi umiditatea de 4% a acestuia si de 65% a
mediului ambiant se va face la o temperatura minima de +15C pe toata durata
operatiei de pregatire;
- pe toata durata de executie a protectiei anticorozive si a uscarii acesteia se va
asigura o temperatura minima de 15C.
Spatiile de lucru vor fi aerisite si iluminate corespunzator.
Montarea geamurilor pe perioade de timp friguros se poate realiza numai in
urmatoarele conditii:
- depozitarea geamurilor si chiturilor sa fie facuta permanent la o temperatura
minima de +5C;
- scoaterea din lazi si taierea geamurilor se face la o temparatura minima de +15C.
Este interzisa manipularea foliilor izolate de geam care au stat in ger, deoarece sunt
friabile;
- montarea geamurilor se poate face daca cercevelele sunt pastrate in incaperi
inchise, cu umiditate sub 60% timp de 2-3 zile, la temperatura minima de +5C;
- chituirea se poate face pana la temperatura minima de +5C cu conditia sa fie
asigurate conditii de pastrare a cercevelelor cu geamuri la aceeasi temperatura
minima timp de doua zile dupa chituire.

7. CONTROL OPERATIONAL PE MEDIU SI SSO


(1)

(2)

La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta


masurile de securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru fierari betonisti, cod
IP-SSM-01;
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru lucrari de sudura, cod
IP-SSM-16;
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru manipularea,
transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, cod
IP-SSM-08;
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente - C 300-94.
La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta
masurile de protectia mediului prevazute in:
- Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivel de organizatie ;
- Acordul de mediu obtinut de la IPM pentru fiecare proiect ;
- Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru
lucrarile care fac obiectul prezentei proceduri.

8. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR


(1)

Controlul calitatii se efectueaza:


- la primirea materialelor;

Procedura tehnica de executie

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR SI
CONFECTIILOR METALICE IN ATELIER
Cod:

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

Pag. 14/15
Editia:
Revizia: 0

- pe parcursul fluxului de fabricatie;


- pe produsul finit.
Controlul se efectueaza, de catre personalul atelierului si de catre controlorul CTC.
Daca prin contract se prevede sau daca conducerea unitatii dispune, controlul pe
flux si final se fac si in prezenta delegatului beneficiarului sau al santierului
beneficiar.
Controlul calitatii materialelor se realizeaza la primirea acestora in depozit, in
conditiile specificate la subcapitolul 6.3 din prezenta instructiune tehnica de executie
precum si vizual, de catre maistru, la ridicarea materialelor din depozitul / magazia
atelierului.
Nu vor fi introduse in lucrare materiale necorespunzatoare calitativ, ale caror defecte
nu au fost remediate.
Maistrul / seful de formatie efectueaza controlul tuturor pieselor componente ale
elementului in toate zonele (pe tot fluxul) de fabricatie. Piesele cu defecte vor fi
obligatoriu remediate (daca este posibil, daca nu, vor fi declarate "rebut") inainte de
a fi supuse urmatoarelor operatii din flux.
Inainte de asamblare, piesele vor fi verificate bucata cu bucata de catre maistru si
seful de formatie si de catre controlorul CTC, prin sondaj.
Pe parcursul executiei lucrarilor de asamblare, acestea vor fi verificate de catre seful
de echipa, iar in final, de catre acesta si maistru.
Nu este permisa trecerea la operatiile de protectie anticoroziva daca la elementele
asamblate nu au fost efectuate toate remedierile.
Controlorul CTC verifica prin sondaj modul de efectuare a asamblarii.
Controlul imbinarilor sudate se realizeaza in conditiile prevazute in Normativul C15084 sau ale caietelor de sarcini, daca prevederile acestora sunt mai severe.
Inaintea acoperirii suprafetelor elementelor cu straturile de protectie anticoroziva,
precum si dupa aplicarea fiecarui strat, suprafetele respective se verifica de catre
maistru si seful de formatie. Nu este permisa aplicarea stratului urmator pana cand
nu au fost remediate defectele de suprafata ale metalului sau ale stratului depus
anterior.
La terminarea executiei elementelor, inclusiv a lucrarilor de protectie anticoroziva si
de finisaje, seful de atelier efectueaza receptia acestora si emite Declaratia de
conformitate, pentru realizarea confectiilor metalice in atelier, semnata de acesta,
care va insoti produsul livrat la care ataseaza declaratiile de conformitate ale
materialelor utilizate pentru confectionarea confectiei metalice respective.

9. RAPOARTE SI INREGISTRARI
- Declaratie de conformitate - pentru realizarea confectilor metalice in atelier
- Declaratii de conformitate pentru materiale care intra in componenta confectilor
metalice
10. ANEXE
- Declaratie de conformitate - pentru realizarea confectilor metalice in atelier