Sunteți pe pagina 1din 862

www.cimec.

ro

GH. GHEORGHIU=DEJ

ARTICOLE I CUVINT RI
EDIIA

A lV-a

EDITURA DE STAT
PENTRU LITERATURA POLITICA
Bucureti- 1955

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL


LA CONFERINA NAIONAL A PARTIDULill
COMUNIST ROMlN
Octombrie 1945

1
SITUAIA INTERNAIONAL
Tovari

Conferina

naional

a Partidului Comunist
Romin se ine n condiiile terminrii victorioase a celui de-.al
doilea rzboi mondial. Irnperialismul german hitlerist i miii
tarismul }aqxmez au ,fost zdrobite, .i puten1 'spune c aceasta
este o victorie nemai:ntlnit n Lstoria tuturor rzboaielor.
Dup cum prevzuse marele geniu a.J omenirii progresiste
i conductorul popoarelor Uniunii Sovietice Generalisimul
Stalin -, fadorul esenial care a hotrt soarta celui de-al
doilea rzboi mondial a fost unirea tuturor popoarelor iubitoare
de pace i Hbertate tmpotriv!cl celui mai mare duman al civilimiei i progresului omenirvi, mpotriva fascismului cotropitor.
De aici se desprinde un mare nvmnt i totodat
perspectiva nfptuirii unei pei durabile n lume.
Rolul prindpal n obine::-ea victor.iei 1-a avut Uniunea Sovietic. (Aplauze puternice.)
Armaba Roie s-:a !clcoperit de o .glorie nepieritoare n rz
boiul de nimICire a forelor hiUeriiSte i ale imperiaHsrnului japonez, mrind astfel admiraia ntregii lumi fa de puternicul
Stat sovietic al muncitorilor, nanilor i intelectualilor.
(Aplauze.)
Al doilea 1nvmint al ,acestui rzboi a.rat unde :a dus politica de conoosii f:a de :agresor. Fiecare cedare f,cUt agre-

www.cimec.ro

OH. OHEOROHIU-DEJ

sorului, tn loc de a consolida pa,cea,

mrete

poftele imperia-

i -d~ ~ nqi $gresiunf.


.Se,
c a9este fnv~minte nu. au fo~t tnsuite de
anumite cercuri, le~;tc; d~ cunoscuta politic munchenez, care
tnoearc s tmpiOOice construirea unei pei durabile tntre

liste

pare.

popoare.
Fadorii care
puternici.

a'cioneaz

n .favoarea

pcii

stnt

tns

mult mal

1. ECONOMIA MONDIALA IN URMA RAZBOIULUI


In .primul rtnd, economia mondial a ieit adtnc zdruncinat i dezorganizat din acest rz.boi. Uriae distrugeri de
bunuri, ntrebuinarea neproductiv a materiilor prime, distrugerea unei mari pri din utilajul industrial al statelor europene pe teritoriul crora s-a desfiUMt rzboiul, toate acestea
au contribuit .}a agravarea situaiei economice. In numeroase
ri se manifest. tendine inflaioniste. Dezorganizarea transporturilor, attt feroviare ct i fluviale, mpiedic df!culaia bunurilor. De asemenea, aceasta contribuie la scumpirea produselor
i la diferene considerabile de preuri. Problema cea mai important, tns, este trecerea industriei de rzboi pe picior de pace.
Reconversiunea, cum se numete ea tn Statele Unite i k1
Anglia, pune n pericol munca i existena a milioane de lucr
tori. Economitii ameri~ani discut dac ntr-un viitor apropiat
vor fi 8.000.000 sau 18.000.000 de omeri' n S.U.A. Pericolul
omajului amenin nu mai puin i Marea Britanie.
Scderea nivelului de via al muncitorirnii din aceste ri,
ca o ,consecin .fireasc a dezordinei economice !Provocate de
trecerea intreprinderilor industriale, crescute mult n timpul
rzh9iului, la producti~ de pace, a determinat mari aciuni
muncitoreti, care cuprind mHioane de oameni : astfel, grev~le
minerilor, metalurgitilor i muncitorilor din porturi tn S.U.A.
i grevele minerilor i dochrilor n Anglia. De asemenea, greuwww.cimec.ro

~APO~TUL POLITIC AL C. C. LA CONFE~INA NATIONALA

tile

econornke, complicate cu dHicult.i politice, au contribuit la rapida dezvoltare a micrilor naional-eHbenatoore in


IndLa, Indiile Olandeze, Egipt, .Palestina, rile arabe etc. De
subliniat greva-protest a muncitorilor din porturile australiene,
care refuz s incarce material de rzboi trimis pentru a fi
folosit impotriva micrii naionale din Java.
In asemenea mprejurri, cind micrile muncitoreti din
metropol sint in cretere i cind popoarele coloniale ii .afirm
tot mai hotrt dreptul la independen. naional, cercurile
reacionare, .intretinind focare fasciste ca acelea din Grecia,
Spania, Argentina i impingind spre nenelegeri in sinul
Naiunilor unite, caut s impiedice construirea pcii.
2. ORGANIZAREA I CONSOLIDAREA PACII
SINT STRINS LEGATE DE DEMOCRATIZAREA
FIECAREI TARI
Crearea

Federaiei

Sindkale Mondiale - care, prin cei


si, muncitori contieni i organizai
din lumea ntreag, e:ste expresia unitii dasei muncitoare va 0vea un rol deosebit de important rn reconstrucia l1JJJ11ii i
tn .oornbaterea :partiLanilor politicii "echULbrului de fore".
In dezbater.ile congresului mondial ~Sindioal s-a evideniat
faptul d organizarea i consolidarea pcii snt stfins legate de
lupta pentru nimicirea rmielor fasciste, de democratizarea
63.000.000 de membri ai

fiecrei ri.

Pe plan politic, dac lum n oonsidenare alegerile care au


avut loc in ultimul timp intr-o serie de ri eliberate de sub
jugul robiei hitJ.eri.ste, observm o deplasare ootegoric a opiniei publke_ .spre forele politice consecvent democratice. Aa,
de pild, in Frana, .CehosloV'acia, Norvegia i alte ri, comunitii ntrunesc majoriti nsemnate, lrgind astfel frontul
,?cii i baza prieteniei dintre popoare.
Un eveniment de importan politk mondial l constituie
alianta, nu de mult ncheiat, intre Uniunea Sovietk i Chin:a.
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

Cele dou pop~re, cu potenialul lor eoonoiilic, politic i


militar a~proape nelimitat, interesate deopotrilv in stabilirea
armoniei internaionale. -i a bunei -nelegeri ntre popoare, vor
aduce o puternic contribuie la realizarea i asigurarea pcii.
Reactiunea 1ncearc, ntr-WI oadru istorJc nou, s renvie
politica ce tindea La izolarea U.RS.S. Ea ncearc s ignoreze
importana internaional mult !iporit a Uniunii SovieUce
dup vittor,ia asupna Germaniei hitleriste i a milibarismului
japonez.
Nu o politic de "echilibru al forelor", nu o politic de
mprire a lumii n "blocuri", ci una de nelegere i colaborare ntre popoare i ntre state. Oac la conferinJa de la Londra s-,au ivit unele divergene, acestea pot i trebuie s fie rezolvate tot n spiritul prieteniei i colaborrii furite n anii grei
de rzboi. Divergente rpot exista i .ntre membrii uneia i acelei,ai grupri politice, cu att mai mult ntre state destul de
deosebite aa strudur ; esenial este, ns, spir:Hul de colaborare i voina de a rezolv!<i- t.oote ,problemele prin buna nele
gere. Aceast~ este prima condiie a unei pei dunabile. (Aplauze
puternice.)
Uchi:darea tuturor rmielor fasciste i izol,area cercurilor
reacionare, care ncearc s tulbure pacea lumii, este a doua
condiie. (Aplauze.)
O pace durabil tn lume nu poate fi conceput dect dac
toate forele .progresiste ale lumii vor continllia lupta pentru
asi,gunarea unei democraii reale i active. lnstaunarea n fieoare ar a unei democraii consecvente v1a fi cea mai bun
garanie a ..pcLi. Aceasta este a treia condiie. (Aplauze
puternice.j
In fine, a patna i ultima condiie pent.,u furirea unei pd
dunabile este respectarea voinei fiecrui pQPor de :a-i furi
singur regimul su sodal, respectarea independenei naionale
i neamestecul n afacerile interne ale altor popoare. (Aplauze
irldelt:tng repetate.)
www.cimec.ro

!f.I\PORTUL POLITIC AL C. C.. LA CQNFERI~TA NATIONALA

.9

Aceasta este situaia politic general n care se ine Conferina naional a pa.rtidului nostru. Dei expus sumar, ne va
ngdui s nelegem mai uor problemele care .frmct ara
noastr, rolul i sarcinile Partidului Comunist Romn~

D
SITUATIA INTERN
1. DRUMUL PARTIDULUI - DRUMUL LUPTEI
PENTRU LIBERTATEA I DREPTURILE
POPORULUI ROMIN
Tonri! Inainte de

trece la problemele actuale, consio scurt analiz a drumului greu i plin de


nvminte pe care paoitidul nostru l-13 parcurs n lupta pentru
libertatea i drepturile poporului romn.
Dup o lung i aspr experien, dobndit n cei 20 de
ani de adnc ilegalitate i n timpul scu1rtei perioade scurse
de Ia 23 August 1944 i JPn azi, partidul nostru a devenit
principall3 for poliUc oore sprijin cu hotrre regimul instaurat J,a 6 Martie 1945 i guvernul de concentrare democraUc
al d-lui dr. Petru Groza.
Intr-13devr, dac ne gindim ce a reprezentat partidul nostru_
!:a nfiinarea sa, prin ce greuti i frmntri a trebuit s
treac, i facem o comparaie ~u situaia n care se gsete 1azi,
putem privi cu ncredere n viitorul parUdului nostru, n viitorul dasei rnuncitoore i al .ntregului popor romn. Inainte de
a intra ns n analiza sarcinilor noastre actuale, considerm
necesar o scurt expunere .asupna originii _partidului nostru.
Nscut n condiii istorice care nu se deosebesc n fond de
cele n oore 13U luat natere toate parttdele comunhste din ultimele decenii, i abia desprL1s din frmntrile vechii micri
derm necesar

www.cimec.ro

10

GH. GHEORGHIU-DEJ

muncitoreti, tnrul

Partid Comunist Romn i lu asupra sa


mreaa i totodat istorica sarcin de a restabili unitatea politi-c i de aciune ;a da,sei muncitoare, de a organiZia i oonduce lupta muncitorilor, ranilor i intelectualilor pentru ridi-carea strii lor materilaie, politice i culturale, pentru o Romnie liber, democmUc i Independent. De asemenea, Partidul
Comunist Romn, cluzit in activitatea 518. de teoriJa marxistleninist, i-a luat asupra sa sarcina s indrumeze clasa
muncitoare i intregul popor pe calea nfptuirii unei societi in
oare s di!Sp!8r eXJploatarea omului de ctre om. (Aplauze
entuziaste.)
Pl8rtidul noc;tru cunoate cteva perioade distinde 1n dezvoltarea sa. Intrunind majorita1ea membrilor vechiului partid
muncitoresc, hotrt s rup cu reformismul i metodele pasive,
care au .dus la eecul grevei generale din 1920, tnrul partid
muncitoresc, p'artidul comunist, s-a impus chLar de la primii
p:ai fcui n arena luptei politice c:a o for politk independent, producnd o serioas deplasare n cursul vieii politice
a rii noastre.
Bucur,fndu-se de increderea i de Sipri1inul maselor muncitoreti, organizate tn sindioa1e unite, precum i de 1simpatLa
unei nsemnate pri ale celor neoT>ganiZ!8te de la orae i Sl8.te,
partidul nostru reuete, stnd tn fruntea maselor muncitoare,
s menin cea mai mare parte din revendicrile otigate prin
g.revele din 1918-1920 de ctre clasa muncitoare.
Desi.gur, ~cercurile reacionare nu .puteau rmne indiferente
fa de pempectivele politice coare erau deschise clasei muncitoare i poporului romn sub steagul partidului nostru.
Aceste cercuri, dezrnetidte dup primul VIBl de lupt pQJ>U
Iar oare ,ge desfura n perioada anilor 1918-1920, -and muncitor-imea din RomtniiB, ca i cea din lumea ntreag, se gsea
n .plin ofensiv, cluzit de lozinci ca : pace, pine, pmnt,
libertate, i-au regrupat forele i au trecut la contraofensiv.
In primul rnd au cutat s loveasc tn partea cea mai con ..
www.cimec.ro

IAPOR11JL POLITIC: AL C. C. LA CONFERINTA NATIONALA

J1

tient a clasei muncitoare, tn avangarda sa, 1n partidul


oomunist.
Astfel, in 1924, lfJIBrti<lul comunist este scos n afiS ra legilor
rii de ctre guvernul liberal, care dezlnuie in acelai timp
un 18tae direct mpotriva libertilor ceteneti i mai Cu seam
irnpotriV'a cuceri.ri!or clasei muncitoare. Partidul nostru ins nu
deZ18rmeaz. Roor:fllanizn<lu-se ,~ ooze conspirative, si! it fiind
s intre in adnc ilegalitate, el ii afirm dreptul Ia existen,
conti~utnd s fie de f18pt mobilizatorul, organizatorul i conductorul

luptei de emancipare a muncitorilor,


tualilor. (Aplauze puternice.)

ranilor i

intelec-

Cea dea doua perioad este ca~raderizat prin descrete~rea


luptelor populare, ca urmare a stabilizrii relative a capitalismului, survenit dup primul rZ<boi mondial.
In aceast perioad, care <se ntinde pn n pr.eajma :anului
1929, dl8sa muncitoare din Romnil8 i mbogete experiena
in lupte de aprare impotriva politi:cii 1811Udemocratice :a guvernelor brtieniste-averescane. Dac o parte din cuceririle obi
nute nainte de ctre masele muncitore'ti au fost pierdute,
aceasta 'se dl8torete n !Primul rind slbirii organiZI8torice i
lipsei de unttl8te politi<c i de 18Ciune a dasei muncitoare.
Partidul nostru nu reuis.e s tnohege unitatea de lupt cu
partidul social-democrat, i aceast stare de lucruri ducel8 ap
la moar duiTIJ8ni!or' rnuncitortmii.
Fr s n~grn . slbiduniJ.e i greelile p18rHdului nostru
fa de problema frontului unk, nu putem trece cu vederea
faptul c n conducerea partidului social-democrat de atunci
se gseau elemente ca Mirescu, Fluera, Grigorovici etc., excluse
pn la urm din partid pentru c s-au nhmat la carul dict,aturii reg.ale, treo.nd desohis n l18grul re~Sciunii.
AceUa imprimau ,partidului social-~democrat un spirit de
aprig dumnie att impotriva pa.rtLdului comunist, dt i impotriva ideii stabilirii unitii de a:ciune a clasei muncitoare, iar
acolo unde fP18rHdul nostru reuea s-o tnf.ptuiasc peste capul
www.cimec.ro

t2

. GH.

GHEOJromU~DEJ

lor, cutau s-o spar.g prin toate mijloacele, cO.ntri:buind astfel


n mare msur la ntrzierea dezvoltrii micrii muncitoreti
n Romnia.
Nu era de mirare deci pentru oe o :parte destul de rusemnat a cliasei muncitoare, inrapoiat din punct de vedere politic,
i in special marea mas a ranilor notri, constituia in mod
obinuit clientela electoral a divenselo:- p:aride .politke care :se
schimbau !~a crma rii. In asemenea condiii, desigur, dasa
muncitoare i ,poporul romn erau mai uor deposedate de drepturile economice i poliHce, libertile ceteneti mai uor
gtui te.
Exploatnd nemulumirea cres'Cind a mase!or muncitoreti
i rneti, care simeau arpsa.resa unui regim politic !Dpsit de
liberti i apsarea greutilor economice, partidul naional
rnesc reuise !S ctige teren politic.
In 1929, cnd primele semne ale unei noi crize economice
au nceput s 1se fac- simite n ~aproaiPe toate colurile lumii
i cnd era de prevzut c i aroa noastr Wl trece prin :a-ceatSt
ncercare, dat fiind strudurra sa poTitic, economic i social,
partidului naional-rnesc i se detStinrase de ctre Virfurile
.-eacionare ale claselor domina[\te din Romnia, printre ca,re se
numrau Maniu, Vaida, Mihalache i alii, rolul de canalizator
al noului v,aJ de lupi popular care urma s se dezvolte ca o
consecin firea,sc ~a noii crize. Trecnd peste .contradiciile
existente ,n snul cercurilor reacionare, partidul Hberral i
marioneta sa averescan au trecut puterea n minile partidului
naional-rnesc.

Primul guvern naional-rnesc, in frunte CU Maniu, vine


la ctrma rii sprijinindu-se pe o larg micare popular.
Muli credeau pe atunci c se vor produce cu acest prilej
schimbri rradioale n via.a politic ~a rii.
Aiproape 1ntreg poporul atepta, aa cum i se promisese n
opo.~iie de ctre Ji.derii pta-rtidului naional-rnesc: tmbun
tlrea. situaiei materiale i dreptate social, prin instaurarea
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINTA NATIONALA

fS

unui regim care s introduc i s respecte libertile ceteneti.


.Marea dez,amgire n-a ntrziat ns s-i fac loc n rndurile ce!or pclii.
Primul act "politic" al iguvernului Maniu-Vaida a fost s~i
ciiptuiasc partiz,anii i s acapareze avutul rii.
Muncitorilor le-a cerut s-i strng cureaua.
Asutpr,a delegailor muncitorilor organizai n sindioate unitare, adunai n Congresul de Ira Timioara (3-7 aprilie 1929),
se trage n plin din ordinul clilor muncitorimii; Maniu-Vaida.
La Lupeni, cnd au ,jneercat s foloseasc dreptul de grev
pentru raprarea intereselor lor, n loc de Ji;bertile ceteneti
promiiSe n opoziie, printre care i dreptul la grev, le-rau oot
gloanele jandarmilor, Jre care 'i-!8U trimis s-i trnpute. 118r .sin-'
dicatele unitare, devenite un fnstrwnent de lupt onganizat a
muncitorimii i o puternilc stavil n calea 1plranurilor de a
arunca pe spinarea maselor ~opulare greutile crizei economice, au fost i ele dizolvate tn acefai &n.
Cu toat teroarea dezlnuit mpotriva liberttii sale de
organiz,are, clasa muncitoare a continuat lupta nu numai Jren"
tru interesele ei rnaterirale, ci i pentru existena deschis a
sindioatelor sub conducerea Consiliului general. (Aplauze.)
Au nceput "currbele de sraerirficiu", omajul, scderile de
salrarii, scderea nivelului de trai al muncitorilor, funcionari
lor, nvtorilor, invaHzilor, noi sarcini fiscale .asupra rani
lor, cu scopul de a iei din criz pe S~pinarea maselor populrare
i de a plti dratoriile fcute n strintate.
. .
Aprtorii celorr apsai de msurile guvernului, deputaii
Blocului muncitoresc-rnesc sprijinit de. Partidul Comunist
Romn, au fost dai af~H din parlament' pentru a rpi muncitorilor, ranilor i inteledualilor !pOsibilitatea s-i aib repre~
zentanii lor n Cramera' deputailor. e~ acest prilej, deputfltif
reacionari naional-rniti i liberali",' arundndu-i Jos m
tile, au votat pentru eliminarea deputailor Blocului muncitoresc-rnesc din parlament.
www.cimec.ro

14:

OH. OHEOROHIU-DEJ

Speranele maselor nelate se ndreapt mai accentuat spre


singura for politi:c consecvent, pus n slujha intereselor
poporului, spre rpartidul nostru, 1mpotrivl3 cruil3 guvernul nl3io
nal-rnesc de sub :preedinia lui Maniu dezlnuie o teroare
i mai iSlootic.
Trebuie spus aici c nu ntmpltor se produc frmntri
fmcioniste tocmai n .aceste mprejurri, cnd unitatea de lupt
a partidului trebuil3 s fie mai puternic dect oricnd.
Explicaia oouzelor oare :au dus 113 izbucnirea fooarelor fracioniste o gsim n nv,tura ml3rxist-leninist despre partid,
C"are lmurete c ,.izvorul fracionismului n partid il constituie elementele lui oportuniste" 1 Pn ha Congresul al V-lea,
n snul partidului nostru existau nc serioase rmie oportuniste ~ dreapta i de stinga, dt8torit pe de o parte confuziei ideologice, polttioce i organi.z,atorice motenite de la vechiul
partid soc!aldemocoot, pe de alt parte prezenei 1n orgl3nele
de condu:cere 13 elementelor cu mentalitate i concepie micburghez, cunoscute prin instabilitatea lor politic i spiritul
de aventur.
Ce-13u nsemnat frmntriie fi'I8Cioniste n desfurarea :activitii .generale a partidului?
In primul rnd, pt8rtidul a fost abtut de 113 preocuparea s:a
fireaStc de or,ganizator i conductor .politic al luptei cl13sei
muncitoare i poporului ntr-un moment de grea nceroare a
poporului nostru.
In al doilea 11lnd, p13rtidul rrntnoo descoperit n fl3a du
manului i se i,zol,a de mase, tn faa crooo i mcina
autoritatea.
In al treilea 11nd, llliPtele fracioniste duceiClu Ia descompunerea ideologic, politic i oftg13nizatoric a .partidului, primejduind de moarte nsi existena sa.
r.at pentru ce una din sarcinile centmle ale ,partidului este
de a sfrtffiiCl nceftoarea de slbire a unitii sale de voin, .a
1

J, Stalin, Opere, voi. 6, Editura pentru literatur politic, 1953, pag. 197.

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINTA NATIONALA

15

descoperi i nbui din fa m.-ani,festri care pot submina


unitatea ideologic, politi.c i organimtoric a partidului.
Congresul al IV-lea are marele merit nu numai de a fi reuit
s pun ordine n via,a intern de partid, ci m.-ai cu seam de
a fi luat poziie fa de problemele fundamentale de partid.
Congresul a soobilit obiecti~ul strntegic n faa cruia se
gsete partidul plecnd de la caracterul specific al rii noastre ; a lmurit poziia partidului nostru fa de problema r
ne.a~c, privit din punctul de vedere al necesitii stabilirii une:
aliane tminice ntre clasa muncitoare i rndmea muncitoare,
combtnd in acel,ai timp teoriile false in iegtur cu rolul
rnimii.

Congresul a socotit rnimea muncitoare ca principalul


aliat .-al dasei muncitoare, ca un rezervor imens de energie
neiSeoat, oare po.ate ~i trebuie s He .pus n slujba luptei pentru democraie i ,progres, .pentru oC a:oeste mase ,,lutpt pentru
a se elibera de jug i de mizerie". Congresul a subliniat ndeosebi necesitatea lichidrii rmielor feudale, oonsidertndu-le
ca principale piedici Jn calea .progresului economi-c, politic, cultural i social al marilor mase rneti i al rii noastre n
genenal. De aceea oongresula pus problema luptei pentru mpr
irea pmnturilor moiereti intre ranii fr pmnt i cu
.pmnt puin. El a pus problema sprijinului .pe oare rnimea
muncitoare trebuie s-I primeasc n aceast lupt din partea
clasei muncitoare, subliniind c partidul trebuie s se aeze n
fruntea acestei lupte.
Cluzit de principiul marxLst c "un popor nu poate fi
liber dac asuprete alte popoare", Congresul al V-lea a fixat
ca o sarcin de baz a partidului tupta mpotriva asupririi
naionale, p.entru egalitatea complet in drepturi a naionalit
ilor conlocuitoare, din punct de vedere economic, politk i
cultural.
A fixat linia politic general i sarcinile imediate ale partidului, revizuind totodat metodele ~sale de munc.
www.cimec.ro

".16

OH. OHi::OROHIU-DEJ

Potrivit acestor hotliiri, partidul, eu toate slbiciunile i


n oacea5t perioaa, ta reuit s dobndeasc
o serie de succ-ese importante n munca sa, care au culminat cu
evenimentele din ianuarie-februarie 1933. (Aplauze puternice.)
In 1932 i la nceputul anului 1933, guvernul Mional-r
nesc pornete la un nou asoalt impotriva maselor popul,are, cu
scopul de a asigura plata ratelor imprumuturilor strine, dobnzile lor, ~cheltuielile nanmrilor, printr-o nou lovitur contra
standardului de via al celor ce muncesc.
Cl,asa muncitoar~e rspunde printr-un val de lupte, organizate i ~condu5e de partidul nostru pe boaza Frontului unic muncitoresc dlt jos.
In aceast perioad afluxul spre organizare sindical crete
paralel cu aciunile cJ,asei muncitoare i tale poporului romn
impotriva curbelor de soacriHciu, pentru liberti democratice,
pentru dreptul de organizare, de existen deschis a sindicat~lor dizolvate. (Aplauze.)
Aceste aciuni silesc guvernul rea,cionar s recunoasc tn
fapt sindica tele.
Ceferitii, primii lovii de asaltul rea,ciunii, dau semnalul
luptei. Lor li se altur rnuncitorii pet.roliti; Jorestieri, textiliti
etc., care. intr n grev pentru reotiguuea drepturilor pierdute, pentru revendicrile economice imediate, mpotriy:a strii
de asediti, pentru izgonirea guvernului fasdzant naional-r
nMc, ca::-e rspunde 1piin mcelrirea a sute de lupttori Ceferiti, prin ntemniarea altora, .prin dc.sfunarea unei terori
nemaipomenite.
In toate regiunile rii au loc ,arest.ri n mas, schingiuiri
la Siguran, se tnsceneaz zeci de procese, snt aruncai n
nchisori sute ,de lupttori ceferiti, i, p~ntru -c temniele
deveniser nencptoare, guvernul Vaida, de comun acord cu
Maniu, a nfiinat pentru prima oar lagre n ara- noastr.
Dup greva generial din 1920, lupta erok a muncitorirnii
ceferiste i petroHste,~ organizat i condus de partidul nostru
greelile svrite

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINA NATIONALA

17

tocmai n mprejurrile instaUJrli'ii dictaturii hitleriste tn Germania, nseamn o cotitur adnc n desfunarea luptelor clasei muncitoare i ale poporului romn, o manifestare hotrt a
voinei de lupt mpotriva fascismului. (Aplauze prelungite.)
Dar nici clul V13ida, nici ntrea:g1a reaciune ro.rnn nu au
reuit s mpiedice ca aceste lupte s devin pentru un timp
un zgaz puternic n calea fascizrii rii i a pregtirilor
rzboinice.

Procesul cef'eritilm, la care conductorii luptelOif de la Gris-au transformat din acuzai n acuzatori mpotriva guvernului terorist de atunci i mpotriva regimului reacionar pe
<:are l reprezenta, a avut un rsunet internaional n cercurile
democratice de pretutindeni. El a dat partidului nostru posibilitatea de a mobiliza, pe baza simpatiei largi de care s-a bucurat
lupta ceferitilor i conductorii lor, mase din diferite straturi
sociale, care ptn atunci stteau departe de viaa polific.
(Aplauze.)
Evenimentele din ianuarie-februarie 1933 au dat prilej Comi
tetului Central al partidului s verifice justeea liniei sale politice i s constate c aceastl3 a devenit un bun al ntr!gii dase
muncitoare i al maselor 113r:gi.
Dei regimul sngeros al partidului naional-rnesc, n
frunte cu Vaida, cunoscutul "na" al Grzii de fier, a fost nl
turat ca o urmare direct a evenimentelor din ianuarie-februarie
1933, ntregul curs al evenimentelor politice din Romnia ar.ta
c cercurile reacionare, n frunte cu guvernul de atunci, se
orientau categoric spre fascism.
In aceast perioad partidul nostru a avut i unele slbiciuni
i greeli n activitatea sa, care nu au putut s. umbrea:sc
p5.rtile pozitive ale muncii i nici rolul juoat de partid n ap
r.area intereselor poporului, dar care au pus piedici n munc
i care ne pot servi drept nvmnt pentru viitor.
Trebuie s vorbim aci despre aprecierea fals care susinea
'C Romnia -nu a:r fi ieit din- criz n 1932-1933; nu ar fi it1tt.at
via

www.cimec.ro

18

CiH. CiHEORCiHIU-DEJ

ntr-o depresiune de un fel deosebit i c "Romnia se afl in


aceast privin intr-o situaie excepional fa de celelalte
tri". Aceast apredere fals a1supra sitooiei economice din
Romnia a detemtinat unele devieri i in ceea ce pri.vete aprecierea raporturilor de for, cit i in metodele de munc i formele de organizare i de aciune, fcnd ca partidul s ncline
spre stn.gism i sectarism, contribuind la greeala tactic a subaprecierii pariale a rolului partidelor i organiZIBiilor deschisf>as.ciste (Garoo de fier, L.A.N.C.) etc. In urma acestui lucru,.
partidul nu a indreptat impotriva acestona {ocul concentric io
principal al luptei poporului.
Aceeai apreciere fals a stat la baza organizrii de demonstraii de strad, cu care ocazie au fost scoase numai cadrele de
partid, ceea ce a dus la sacrificarea unei pri importante a
activului de partid i la izolarea partidului de mase. Aceste
ectiuni, rupte de. Inas, nu au putut determina, desigur, nici un
fel de mbuntire a situaiei maselor populare.
In faa primejdiei f>ascismului, partidul nostru s-a a.dresat
tuturor forelor democratice, inclusiv partidelor "istorice",
pentru a inchega un larg front popular antifascist
In 1936-1937 se inchea;g pentru prima oar un front democnaUc de lupt in Romnia, pe baza propunerilor fcute de
Partidul comunist, cu Frontul plugarilor, Madosz-ul, Blocul
democrat i unele organiZIBii ale partidului social-democrat,
care ,fun.cioneaz i in alegerile -.pariale din 1937 de la Mehedinti i Hunedoara. Atit la Hunedoara, Mehedinti dt i la alegerile pariale din Bucureti, Iai etc., forele fasciste i rea.cio
nare sint inf.rnte de coaliia forelor democrati-ce. (Aplauze
puternice.)

Succesul forelor democratke in aceste alegeri a dovedit justetea punctului de vedere al partidului nostru, c mprejurrile
obiective din Romtnia permiteau .nch~rea unui lar;g front
popular antifascist bazat pe Frontul unic muncitoresc, care ar fi
putut stvili drumul fasdsmului. Dovada c masele au simit
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINTA NATIONALA

f8

necesitatea nohegrii a~oostui front .popular de IUJpt o constituie


grevele i .aciunile muncitorimii, rnimii i studenimii democrate, larga mobilizare a maselor tn jurul proceselor antifasciste,
,angajarea maselor ceteneti n jurul frontului unic ncheg:at
jos ntre muncitorii comuniti i social-~democrai pentru apt"!a
rea presei dernocm Uce, lliiPtele din nchisori i mobiliz,ar.ea maselor n jurul acestor lupte.
Dac totui partidul nostru nu a reuit s realizeze pe un
plan mai larg, n practic, aceast sarcin, se datorete tn primul
rnd sistematicei respingeri a propunerilor fcute .celorl,alte parUde, ntre oare <i a1a-zi1sele .partide "istorice", i n al doilea rnd
_greutilor ilegalitii, .precum i slbiciunilor noastre proprii.
Repr-ezentanii acestor :parUde au Ioot poziie desohis mpotriva
i.deii frontului p01pular, nfind-o oa o "manevr" a oomunitilor, sprijinind n acelai timp organizaiile politice fasciste.
In ceea ce-l privete pe Maniu, em fericit d poate stronge
mna .efului Grzii de fier, lui Codreanu, cu care ncheiase P'8C
tul electonal din timpul alegerilor din 1937.
Prin a'cest pact, Maniu recunoate Garda de fier oa o for
p(!)litic de guvernmnt, dei Corneliu Zelea Codreanu nu s-a
sfiit s declare deschi.s c, n 48 de ore de la venirea Grzii de
iier la putere, Romnila va merge alturi de Germania hitlerist.
In sprijinirea Grzii de fier, Maniu nu s-a mrginit numai la
'tncheierea a-cestui pact, ci prin declanaiile sale de la Cluj el a
preamrit regimul lui Hitler i MliiSsolini pentru a da autoritate
politic aciunii organizaiilor fasciste din Romnia, indicnd rii
.drumul Grzii de fier, drumul stabHirii regLmului fas<:ist n Romtnia. Pactul lui Maniu cu Gaiida de fier, declaraiile fcute i ati1udinea sa politic au constituit semnalul declanrii ofensi'Vei
iasdiSIIIlului n Romnia.
.
In aceast perioad parUdul nostru nu a fcut totdeauna i
destul de hotrU deosebire ntre condu-ctorii reacionari ai partidelor "Istorice" i ntre masele nsei oare urmau aceste parUde, ceea ce nu ne-a ngduit mobilizarea acestor mase, peste
www.cimec.ro

QH. GH!;ORGHIU-DEJ

capul i mpotriva voin-ei condl,lctorilor lor, n cadrul frontului


popular.
Drept urmare, la crma rii s-a putut instaura guvernul
Goga-Cuza, care a dezlnuit un val de teroare i de antisemitism, netezind drumul fasci.smului i mpingnd R.omnia mai
departe pe drumul apropierii de Germania hitlerist.
Ceea ce n-a reuit guvernul Goga-Cuza n cele 44 de zile de
guvernare, a luat asupra sa r~gimul didaturii r~gale a lui Carol,
care a desfiinat p,artidele poliUce, sindicatele i org1anizaiile
democratice.
Din cauz c-i Hpsea baza de mas, didatura regal, care
urmrea struitor 's introduc n R.omnia un regim fascist deschis, trece la nfiinarea breslelor i apoi a Frontului renaterii
naionale.

Dktatu:-a regal a. nsemnat desfiintarea ultimelor liberti


democratice sindiCJa!e i politi<!e, asigunnd 'astfel introducerea
unui regim f~B.sdst n ara noastr, slibirea reziJStenei noostre
naionale n fl(la ame.ninrilor tot mai grl(l,ve l(lle imperialiSIIJ1ului
fasdst german, cu pregtirea condiiilor ocuprii rii noastre de
ctre ootrotpitorii fas-citi.
Dictatura reg;;~l a mers pe linia miinchenez, a capitulrii
ll faa agresorului i a transformrii R.ornniei ntr-un av1anpost
n vederea rzboiului IB.nUsovieUc.
Prin p,actul economic ncheiat cu Germania n martie 1939
dictatura regal a vtndut Germaniei naziste bogiile rii, prim
pas hotrtor spre pierderea independenei noastre naionale, iar
prin ,a.ccept,area dict,atului de la Viena ' marcat ced,area complet
n faa _imperi1allsmului hitlerist, pe care f,ascismul .regal nu-l
mulumea, el urmrind ocup,ar.ea R.omniei.
Dei partidul nostru a caracteriz~t just coninut)ll 'dictaturii
regale, el a alurieoat n devieri de drea_pta i de stnga; din lipsa
unei ana.fize complete i a.:profundate att .a camderului F.R..Nct i a posibilitilor de folosire a breslelor,
www.cimec.ro

R~PORTUL POLriiC:AL C. C. LA CONFERINA NATIONALA

;&.j

Prima ;greeal a Comitetului Centml a fost c n momentul


dizolvrii Confedemiei Generale a Mundi nu ra luat msurile
corespunztoare de a o apr~.
Pornind de la aprecieroo fals c F.R.N. poate cuprinde
mase largi i c aceste mase trebuie s fie influenate n sens
democratic fnunt.rul F.R.N., conducerea de atunci ~ partidului a
dat dispoziii unor membri de partid s intre n F.R.N. i, prin
mobilizarea maselor acolo, s-1 orienteze mpotriv~ scopurilor
didaturii -r~rale.
Aceasta a fost a doua greeal fcut n ~ceast pe::-ioad.
Devierile ~-cestea, fiind recunoscute ca g.reeli de dreapta," nu
au ferit Comitetul Central al partidului nostru s alunece ntr-o
deviere de stng~, prin cuvintul de ordine dat comunitik>r, in
primvrara anului 1940, s ias din bresle.
Cu toat experiena unor aciuni organizate i condutSe de
partid prin bresle (spre pild demonstraia de 1 Mai 1939},
Comitetul Centr:al nu a neles folosirea posibilitilor legale n
rnobiliz.area maselor muncitoare dinuntru i n afara breslelo::lra lupt pentru revendicrile lor i mpotriva dkMturii reg;ale.
In timpul alegerilor din 1937 ram fcut greeala de a ISuooprecioa perircolul Grzii de fier, rhpotrivta crei~ trebuia deschis
focul n primul rnd, iar mai trziu, concentrrnd tot focul contr~
Grzii de fier, ~m pier.dut din vedere perircolul dicMturii r~le.
Cu toate 'c fOIStul rege Carol se mpcarse cu legionarii i-i
eliberarse din inchisori i lagre, n toamna lui 1940, conducerea
de tatunci ra. partidului nostru nu a vzut pericolul iminent al
introducerii dicbaturii legionrare-tantonesciene. Aceast serie de
greeli a fosrt posibil din cauza superficialei pregtiri teoretice
a conducer-ii i nivelului teoretic i politic sczut al partidului
n general.
Politica de neintervenie a sMtelor imper~aliste n Spania,
politica de "bloc occidental", care la Munchen a dat min liber
agresorului s cotropeasc Republica Cehoslovac, a agravat
situaia internaional i s-a rsfrnt i asupra rii noastre.

www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

Planul reacionarilor imperhtliti era s deschid drum, s


Germania spre rsrit, impotriva Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste, pe seama creia doreau s rezolve contra-
diciile dintre ei.
Cu toate angajamentele solemne luate de Hitler tn aoondul
de la Munchen, rzboiul a izibuonit, lovind n primul rnd pe
aceta care voiau s sooat castanele din foc cu mna altom.
Dup ce un numr nsemnat de ri au fost ootropite in
Europa de hitleriti, agresiunea german se ndreapt spre
sud-est, viznd direct Romnia i rile balcanice.
Prin dictatul de la Viena, Romniei ti este smuls nordu~
Ardealului ; nu mult dup aceasta armatele germane ncep s-i
faC drum prin ana noastr Sipre Bakani i s-o transforme rn
baz de atac n vederea agresiunii de mai trziu oontna U.R.S.S.
Att dictatura regal ct i cercurile rea"Cionare, n frunte
cu Maniu i Brtianu, au acceptat dictatul ruinos de la Viena.
Rpirea nordului Ardealului a strnit n mijlocul poporului
romn un val de indignare general, care a culminat cu marile
manifestaii de ma,s de la Cluj, Braov, Timiloora etc. Muncitori, mni, intelectuali, ofieri, soldai, riSipunz.nd chemrii Partidului Comunist Romn, au manifestat mpotriva hitlerismului
i a trdtorilor din guvernul dictaturii regale.
In timp -ce dictatura regal trda ~ara, iar Moaniu i Br
tianu erau complicii acestei vnzri, singurul partid care .a luat
atitudine hotrt i a mobilizat masele populare mpotriva
dictatului de la Viena a fost partidul comunist. (Aplauze
puternice.)
In aceste mprejurri de doliu naional, alturi de noi s-au
gsit Frontul plugarilor i Madosz-ul.
Lipsind .,unitatea clasei muncitoare, lipsind frontul popular
anUfa,sdst, poporul romn n-a reuit s, mpiedice ntronarea
regimului fasdst n arra noastr i aruncarea Romniei n araele Germaniei hitleri:ste.
Aceasta a dus la pie11derea independentei naionale, la rpimping

www.cimec.ro

..

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINTA NATIONALA

23

rea nordului Ardealului i la instawrarea dictaturii Iegionare.antones-ciene.


Nemii, care aveau nevoie de Romnia pentru bogiile ei
i oo baz de ~operaii mpotri,va Iugoslaviei i Greciei i n
epecial mpotriva Uniunii Sovietice, intr n Romnia, la che;marea trdtorului Antonescu, pentru a ntri regimul servil i
.complice al acestuil8.
ID~nd mn liber bandelor legionare s jefuia,sd i s ucid
populaia evreiasc i populaia romneasc bnuit de sentimente antifasciste, folosind demagogia caracteristic fascismului,
unit cu teroarea cea mai slbatic dezlnuit mpotriva organizaiitlor democratice i antifasciste, regimul lui Antonescu a
reuit vremelnk !S provoace un curent ovin, antisemit i anti:sovietic i s duc la culme masacrele ncepute nc n perioada
dictaturii regale.
Antonescu a mpins pQporul romtn n aventura rzboink a
lui Hitler, sprijinindu-se pe Maniu i Brtianu i pe cercurile
reacionare politice i militare.
In timp ce Maniu i BrUanu refuzau orice_ col18bomre cu formaiile democraUoe i patriotice i cu partidul nostru, ei erau
n ~trns i permanent legtur cu trdtorul Antonescu i
clka acestuia.
Situaia creat n urma agresiunii mieleti mpotriva Uniunii Sovietice a schimbat coninutul i amploarea rzboiului,
rzboi just din partea U.R.S.S. i a celorlalte Naiuni unite, pentru aprarea libertii i a independenei naionale a popoarelor.
In jurul Uniunii Sovietice s-a creat astfel frontul popoarelor
iubitoare de pace i libertate, n lupta mpotriva fascismului,
pentru democraie i progres. Marele Stalin spunea la 3 iulie
1941 :
"Rzboiul

nostru pentru libertatea Patriei noastre se va con-topi cu h.!JPta popoarelor din Europa i din America pentru independena lor, pentru liberti dernocmUoe. Acesta va fi frontul
unk al popoarelor care se ridic pentru libertate, mpotriva
www.cimec.ro

24

GH. QH.EORGHit:J-DEJ

nrobirii i ameninrii de nrobire din partea armatelor fasciste


ale lui Hitler" 1
In aceast situaie, Sl8rcina istoric a partidului nostru a
fost mobiHz.area tuturor patrioHor pentru lupta de elibenare
naional de sub jugul hitlerist, pentru drmarea I"l~imului
antonescian, pentru ncetarea rzboiului ffi1Potrivl8 aHailor i
noa.drl8rea Romniei n lupta popoarelor iubitoare de libertate ..
mpotriva fascismului. Aceste .sarcini au devenit plaHorma Prartldului Comunirst Romn, propus Ira nceputul lui septembrie
1941 tuturor partidelor i iormaiHor democrntke i p.atriotiooo_
Pentru realizarea racestor sarcini era neceSI8rr constituirea unui
J.arg front P'Btriotic, sprijinit pe clasa muncitoare unit n cardnit
Frontului uni<: muncitoresc. (Aplauze.)
Toat desfurarea evenimentelor de la izbucnirea .rzboiului
cu Naiunile unite pn l.a 23 August 1944 a dovedit c nu exitst
alt ..cale pentru popo:-ul romn, a dovedit justetea liniei partidului, iar 23 August nsui ra nsemnat n fond realizarea :acestei
linii cu ajutorul hotrHor al Armatei Roii.
Primul succes mai important pe baz,a .a.cerstei linii l realizeaz .pa.rtidul nostru la inceputul lui 1943, cnd .a reuit s se
uneasc n lupta pentru democraie i libertate cu o:-ganizaiile
Frontului plugarilor, Uniunii patrioilor, Madosz-ului, partidului socialist-rneSrc, cu care a ncheil8t frontul patriotic antihitlerist. Ceva mai trziu s-ra realiz,at o nelegere i cu partidul
liberal condus de Gheorghe Ttrscu.
Abira dup ce Armatra Roie, n marul ei victorios, elibereaz
nordul Moldovei i formeaz frontul de-a lungul Prutului i
Siretului, la 1 Mai 1944, se ncheag Frontul unic muncitmesc,
expresie a unitii de aciune .a clasei muncitoare. Prin aceasta
s-a pornit pe drumul de a se pune capt dezbinrii de peste 20
de ani din snul muncitorimii i s-a furit .coloana vertebral :a
concentrrii tuturor forelor patriotice, antifasciste din Romnia.
1 /. Stalin, Despre Marele Rzboi al Uniunii Sovietice pentru
Patriei, E.S.P.L.P. !955, edi!ia a IV-a, pag. 15.

www.cimec.ro

Aprarea

~APORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINA NATIONALA.

25

cu toat s-truina partidului nostru a Frontului unic munciioresc, abia la 20 iunie 1944, i numai 'cu dou luni nainte
de ieirea Romniei din rzboi, Maniu i BrUanu _accept crearea Blocului naional democrat. Dar i aceasta nu a fost n fond
dect o nou manevr prin care ei cutau s salveze i s conserve poziiile economice i politice, s-1i cr~ze puncte de sprijin pentru a putea 513rbotl3 i submina dinuntru llllpta poporului
pentru libertate i pentru nscunarea unui regim cu adevrat
democratic n ara noastr. Lucrul acest& il dovedete faptul c
ei s-au opus de la nceput oa Blocul naional democrat s devin
o adevrat concentrare 'a forelor democratice, refuznd orice
colabonare cu Frontul plug.arilor, Uniunea patrioilor, .partidul
naional-Hbena.J de- sub conducerea lui Gheorghe Ttrscu, partidul sociaHst-rne-sc i Madosz-u_I.
Partidul comunist, consecvent liniei sale politiee de a uni
toote forele patriotice i democrntice intr-un singur front de
lupt, i-a rezervat de J,a inceput dreptul de a continua oolaboral!'ea cu toate organiz-aiile democratice i patriotice n vederea
zdrobirii dumanului comun.
Cu toat linia sa just, Comitetul nostru Central a avut
mari slbiciuni n aceast perioad.
Astfel, el a ntrziat s narmeze partidul politkete. Acest
lucru a fcut posi-bil naterea a numeroase confuzii politice n
nndul or~aniZiaiilor de partid i n rnduri:e patrioilor i a
ngreuiat unitatea de aciune a partidului nostru pentru mobilizarea maselor n cadrul unei linii politice precise. Conducerea
din acea vreme nu :a pus s-ardni concrete i nu a ndrumat practic pe membrii p'artidului n lupt:a pentru mobilizarea maselor
largi la aciuni de sabotaj,. de partizani, a<;:iuni care au lipsit
aproape n ntregime la noi. Partidul nu ra reuit s mobilizeze
cltas'a muncitoare i pe toi patrioii ntr-o lupt hotrt, cu
forme Vl8.riate, mpotriva cotropitorilor i slu:gilor lor din ar.
Din cauza srabotrii luptei de eliberare din partea .reacionari!or
grupai n jurul lui Maniu i Brtianu, cum i din oauzra .aceswww.cimec.ro

26

OH. OHEOROHIU-DEJ

tor slbiciuni, crearea frontului patriotic a reuit tirziu i incomplet, i numai tn urma i sub influena tnaintrii victorioase a
Armatei Roii.
Regimul fascist antonescian i sprijinitorii si, dndu-i
seama de rolul politic pe care trebuia s-1 joace partidul in lupta
impotriva regimului fascist, au incercat i au reuit s strecoare
in rndurile noastre citeva elemente provocatoare i dumnoase,
care rau dat lovituri dureroaiSe organizaiilor noastre, distrugind
o serie de cadre ale partidului i tmpiedicnd dezvoltarea !Sn
toas a muncii. Tndeprtarea acestora de la conducerea partidului a dat un nou elan, un mare avint muncii partidului i luptei
sale n fruntea poporului rornin.
Tmpreun -cu Germania hitlerist, regimul dktaturii lui Antonescu primete lovitur,i din ce in ce mai nimidtoore din p.artea
Armatei Roii. Sute de mii de romtni cad vi-ctime aae intereselor
lui Hitler i eticii lui Antonescu ta Odesa, Sevastopol, Cotul
Donului, Stalingrad. Jaful nemtesc, di1strugerile provocate de
bGmbardamente mresc la maximum suferinele poporului i
sentimentul de indignare i de ur impotriva nemilor i regimului antonescian.

*
*

Actiunea mflit:ar n vederea loviturii de stat de la 23 August


1944 fusese pregtit de ctre o comisie in oare, pe ling un
grup de generali i, ofieri superiori, partidul nostru a fost singurul partid care a participat prin delegaii si.
In veder-ea aciunii politice, propunerea partLdului nostru de
a coaliza toate partidele i grtiqJrile democratice, sau oare atunci
se pretindeau a fi democratic~. nu a putut fi realiz.at decit n
cadrul Blocului naional-democrat, format, n afar de partidul
nostru, din partidul ISOCial~dernocrat, partidul naional-rnesc
i partidul naional-liberal, datorit refuzului categoric al lui
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

NATION.ALA

27

.Maniu i Brtianu de a raocepta partici:parea celorlalte partide


sau grupri democratice.
Refuzul acesta, care cara,cterizeaz net Si81botajul celor doi
oameni politici n realizarea aciunii de scoatere a Romniei din
rzboiul dus alturi de nemi .mpotriva Naiunilor unite n frunte
cu Uniunea Sovieti-c, a fost repetat prin manevra intreprins de
Maniu i Brtianu n chiar ziua de 23 August, de a se sustrage
de Ia formarea unui guvern potiti'C, a.a cum convenLser n cadrul
Blocului naional democrat.
Efortul partidului nostru de a pune la temelia .actului de la
23 August 1944 un cadru guvernamental format n ntregime din
reprezentani politici chemai s mobilizeze toate forele naiunii
i s grupeze tntr-un larg front antihitlertst toate energiile orgamzate ale dernocrai.ei, a gsit tn f~Ba sa frontul de s~Bbotori
Maniu-Brtianu, care tn mod fraudulos au format guvernul
Sntescu.

In fond ostili actului de la 23 August 1944, care trebuia s


Romnta alturi de Armata Roie n marele rz,boi de eliberare a omenirii de sub jugul hitlerist-fascist, Maniu, Brtianu
i clioa reacionar din jurul i de sub influena lor au aoceptat
acest act, silii de loviturile tot mai viguroase ale Armatei Roii
i de furia popular crescnd ,mpotriva cotrop.itorilor nemi i
slugilor .antonesciene. Ei I-au acceptat pur formal, silii de nevoia
de a-i apra propria piele i de a nu pierde armtura politic
destinat s reprezinte i s restaureze interesele reaciunii.
In tot cursul rzboiului dus de Antonescu mpotriva Uniunii
Sovietice i celorlalte Naiuni unite, Maniu i Brtianu nu au
ncetat s-I susin, s-I ncurajeze.
Iat extra1se dup memor.iile adresate lui Antonescu de aceti
doi sabotori i reprezentani ai reaciunii :
1. Memoriul din 18 iulie 1941 semnat de Iuliu Maniu: "Recunotina rii pentru generalii, ofierii i soldaii romni i pentru dv., domnule general, comandantul de cpetenie, va fi etern".
duc

www.cimec.ro

OH. GHEORGHIU-DEJ

2. Memoriul din 8 noiemb.rie 1941 semnat de Iuliu Maniu:


"Partidul naional-rnesc, mpreun cu n1.reagl8 opinie publid,
aprob ac-iunea militar ntreprins... i adam cu nsufleire
rezull:tele obinute n 1aceast privin" ... "Atprob tendina de
romtnizare legal ta vieii sociale i ecortomke".
3. Memoriul din 30 ianua~ie 1943 semnat de Iuliu Maniu
i Dinu BrUanu (dup deZiastrul de la Stalingmd) :
"Astzi privim cu mhnire, cum desigur privii i dv., rm
iele mndrei noastre otiri, n cea mai mare p~arte distrus pe
cmpiile deprtate dintre Don i Volga, unde s-a gsit expus
atacului unor fore zdrobitoare tn oameni i mijloace de lupt,
fat de oare vitejie ei neas-emuit a fost zadarnic".
Aceasta 18 fost lini1a directoare a partidelor "istorice" fn
timpul rzboiului. Fondul ei reaciona!' i profund duntor intereselor pQPorului nostru nu 18 suferit nici o modifi.oore.
Tn a.stfel de condiii, Slardne mobilizrii mase!or pentru izgonirea nemilor din ar, pentru sfrmerea regimului antonesdan i susinerea ermatei -noastre, pentru ducerea rz;boiului
impotriva G~rmaniei hitleriste i elturrii consecvente i sincere ta Romniei de Naiunile unite a apsat exdusi1v asupm partidului nostru, 18 P.S.D., ct i 18 Frontului .plugarilor, Uniunii
patrioilor i sindicatelor, aceste din urm partiode i grupri
politice i profesionale neacceptate de Maniu i Brtianu n
Blocul naional democrat, dar cu care partidul nostru ncheiase
un acorei sepenat de colaborare.
In aceeai msur sarcina ncheierii armistiiului cu Naiu
nile unite a revenit efectiv acestor fore politice,- pa.rHcipoarea
delegailor partidelor "istorice" la semnarea armistiiului producndu-se dup o ndelungat rezisten a acestora, deci pur
formal, lucru clar dovedit prin sabotajul persistent tn executarea armistiiului, practicat de reprezentanii partidelor "istorice"
din guvernele care au st.at n fruntea rii de J,a 23 August 1944
la 6 Martie 1945.
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINTA NATIONALA

29-

In aceste mprejurri duntoare poziiei Roonniei alturi


de Naiunile unite i extrem de perkuloose pentru interesele
maselor populare n frunte cu clasa muncitoare, mprejurri care
nu ngdui.au nici democratizarea rii, nid eHJerarea .rnimii
de sub jugul moieresc, nici organizaPea efortului nostru de _
rzboi, problema luptei pentru instaurarea unui guvern .politic,
expresie a concentrrii tuturor forelor democratice, deveni problema oentnal.
Aciunea ntreprins de prindpalele fore democratice n acest
sens a .avut ca urmare sehimbarea guvernului de militari i tehnicieni, instaurat Ia 23 August 1944, i nlocu.irea lui cu un
guvern cu ooz politic democratic lrgit~. dei nc incomplet.
Aciunea ~ceasta I15earnn totui un ptaJ important nainte
pe calea lrgirj,j dernocratiee a hazei de gwvernare.
Ea a fost continuat .c:truitor dup njghebarea, Frontului
naional democrat de ctre Partidul comunist, partidul socLa,ldemocrat, Frontul plug,arilor, Uniunea patriotilor i sindicatele
muncitoreti. La crearea Frontului naional democrat, partidul
nostru a jucat un rol hotrtor n ntreaga perioad de la 23
August 1944 ncoace.
Sprijinul de mas al Frontului naional democrat a fost
n mod decisiv lrgit cnd, pe baza platformei Frontului .naional
democrat, partidul nostru a trecut n primele rnduri ale_ luptei
pentru nfptuirea reformei a:grare, furind n aceast lupt
aprig mpotriva moierimii sprijinit de Maniu i Brtianu
- condiiile aii1anei dintre muncitori i rani. Frontul naional
democr:at
astfeJ,alctuit zdrnici cu succes nceroarea lui Manlu

i Brtianu de a instaura un guvern de tehnicieni, asigurnd n


guveunul Rdescu, oare fu alctuit la 6 decembrie 1944, o parti~
cipare mbuntit a reyrezentani!or p.artbdelol' unite n Frontul
naional democrat.
Pasul hotrtor pe aceast cale. a fost fcut abia Ia 6 Martie
1945, cnd deveni mai mult dec c!ar c partidele "istorice";
sprijinite de reactiunea intern i de o: conjunctur de moment
www.cimec.ro

30

OH. OHEOROHIU-DEJ

f:avorizat de ~reuri reacionare din st::intate, tindeau, prin


iiltermediul guvernului Rdescu, s ajung la restaurarea dictaturii burghezo-moiereti.
Intre timp Frontului naional democnat i s-a alturat puternica grupare naional-rnLst format din partea progresist a
partidului, sub conducerea d-lui Anton Alexandrescu, ia.r mai
ttrziu, i in plin aciune de mobilizare a maselor pentru rstur
narea guvernului Rdescu, F.N.D. ii .asigur colaborarea lui
Gh. Ttrst:u, preedintele unei grwp.ri a !partidului naional
Hberal.
Aceast concentrare de fore mobilizatoare de mase, cuprinzind toote categorHle soeLale, arunc peste bo11d guvernul
Rdescu, l:a 6 .Martie 1945.
In intreg intervalul de la 23 August 1944 1ncoace, partidul
nost.ru a trebuit nu numai s stea in primele 11induri ale luptei
pentru realizarea diferitelor obiective, dar i s duc a~ast
lupt in condiii de plin reo~niz:are a cadrelor sale, grav
atinse numeric de teroarea perioadei de ilegl81itate, s creasc
repede oa.dre noi i s se transforme ntr-un partid puternic.
Sarcinile acestea, oa i soardnile politice generale ale partidului, au fost rezolvate, cu toate lipsurile inevitabile trecerii de
la ilegalitate La l~litate.
6 Martie reprezint Hni.a de desprire dintre dou perioade.
De o parte, perioada creterii mpide a putWului nostru ieit din
ilegalitate, a creterii influenei acestuia asupra maselor, perioada dezvoltrii i a concentrrii forelor democratice mpotriva
partidelor "Lstorice.. reacionare i aciunii lor pentru rest.ura
rea dictaturii; de alt rparte, perioada guvernrii forelor democratice, .a consoHdrii regimului democrat i a reconstruciei rii.
Instaurarea La 6 MartJe 1945 a adualului .guvern de roncentrare democratic tnseamn, pentru lupta partidului nostru i a
forelor democrntice particiiptante la guvern, inceputul unor realizri al c.ror proces de des\irire este n curs.

www.cimec.ro

P.APORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINTA NATIONALA

31

Relaiile Romniei cu .Uniunea Sovietk, relaii att de grav


compromise prin .politica de dumnie fa de U.R.S.S. practicat
de .MJB.niu i Brti.anu rin perioada dominaiei lor n guvern, ctt
i prin sabotarea executrii aniniLStiiuiui, au cptat nfi&area
unor relaii de susinut prietenie, mbriat de masele largi
populare cu cea mai mare cldur. Este prietenia sincer, loial
i permanent
nscris

pe care partidul nostru a avut-o ntotdeauna


pe steagul su.

Aceast politic

de prietenie a nscnis printre .p:imele realizri ale guvernului readucerea nordului Alrdealului, contestat
Romniei datorit politicii ovine de crim, jaf i teroare, dus
de Maniu mpotriva populaiei maghiare conlocuitoare.
O 'a doua reali:z.a:e Lrnedi.at a acestei polritici o constituie
cotitum hotrt din partea guvernului Groz.a n executarea
armirstiiului.

Nraionalit.ile

conlocuitoare din Romnia se gsesc pentru


n istoria politic a rii n faa unui guvern care
proclam deschis absoluta lor egalitate n drepturi i ndatoriri.
Refo11ma agrar, legi!enat n primele zile ale guvernt'lii.
sfrm puterea economic i politic a moierimii, elibernd
rnimea Romniei. Partidul nostru, adept al unei nfptuiri
hotr-te i imediate a reformei agrare, rmne frunta i n aciu
nea de mobiliz.are a clasei muncitoare n vederea ajutorrii r
nimii muncitoare pentru .asigurarea insmnrilor i pentru consoli<darea cucer-irii pmntului.
Aceste mrsuri a!e guve:::-nului au ngduit mrirea considerabil a efortului de rzboi, a-sigurnd .ai:matei noastre de operaii nu numai mijloace materiale superioare, dar dndu-i i
gaoonia unei susineri ferme i unitare din partea popo:ului i
a guvernului.
Inceputul de democratizare a armatei, struitor s.a.hotat de
reacionarii din guvernele de pn la 6 Martie 1945, a dat un
puternic impuls nu numai pentru susinerea loviturii finale mpoprima

dat

www.cimec.ro

32

GH. GH.EORGHIU-DEJ

t.riva hitlerismului, drar i pentru legar-ea ei temeinic de nzuin


PQPorului i ale guvernului.
Bac epuraia nceput de .g.uvern -n aparatul de stat, dar
neterminat, a fost .fn msur s imbuntea!Slc tn parte calitatea acestui ap.artat, ndeosebi in domeniul administraiei, apoi
judecarea i cond,amnarea unei prime pri a criminalilor de
rzboi a dat poporului satisfacia dreptii, refuzat pn atunci
de partidele "tstorice".
Msuri -cu oar,acter economic au venit s completeze opera
de guvernare, repunnd in funciune numeroase ntreprinderi,
mbuntind n parte situaia material 18 lumii muncitoare,
punnd anumite stavile n oal-ea tendinelo; de inflaie susinute de .roociune.

Prin eforturi supraomeneti, tnansporturile noastre de cale


ferat au fost puse n situaia nu numai de a asigura real nevoile
frontului, ci i de a crea condiii care s duc la o normalizare
a circul.aiei fe.roviare.
In sfrit, administraia rii, compromis timp de apte luni
de sabotajul i agitaia provocate de partidele "istorice", a fost
readus la condiii de normalizare pe ntreg cuprinsul rii.
Firete, a-ciunea guvernului i realiza.rea I{Jrogramului de
guvernare nu s-au desfur.at fr numero!llse greuti i piedici,
provooate n parte de dewrganizarea rezultat din strile de
rzboi, n p:arte de insuficienta pregtire a cadrelor noi i in
mare parte de sabotajul continuat cu persisten de Maniu i
Brtianu ndeosebi n domeniul finand.ar, unde BrUanu deine
nc influen, avnd concursul a numeroi compJi.ci.
O important Sardn a guvernului o constituia problema
schimburilor 1:u strintatea, firete n condiii care s asi-gure
satisfacerea trebuinelor maselor populare i reconstrucia rii.
Sarcina aceasta a putut fi rezolvat pn astzi n parte,
datorit concursului nelimitat di-il partea Uniunii Sovietice, cit
i nelegerii celorlalte ri vecine i prietene.
ele

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA. CONFERINA NATIONALA

33

AsHel, 1~ LScurt timp dup ncheierea rzboiului ~antihitlerist.


prin victoria nbinut la 9 Mai ,asupm dumanului comun, guvernul a reuit s ncheie cu Uniunea Sovietic -cunoscutele ~cor
duri comerciale, care asi,gur ,rii noostre nu numai materii
prime indispen:Siabile, oa bumb:acul, dar nseamn, prin societile
sovieto-romne, un preios sprijin n dezvoU,area economi-c a
Rom1niei, avndu-se n vedere interesele marilor mase popul~are
i .ntrirea poziiilor economiei noastre naionale.
Schimburi comerciale utile economiei noastre 'aU fost asigurrate cu ,guvernele prietene din Polonia, Cehoslovada, Bul!g,aria
i Ung,aria. F;a de aceste dou ri din u:1m, vecine imediat .ale
Romniei, poliUaa naional just a ,guvernului nostru a creat
condiii pentru lichidarea de.fmitiv a orkror diferende teritori:ale &au de alt natur, consoHdnd .prin aceasta nu numai integritatea st,atului nostru, dar dndu-i, ntr-un complex de prietenii
folositoare, perspectiv:a unei panice i rodnice dezvoltri.
Un ,act de extrem importan politk 1-.a constituit p-entru
ar:a i guvernul nostru restabilirea rel,aiilor noastre diplomati-ce
cu Uniunea Sovietic, act urmat recent de dovezi de cea mai
l1ar,g i ,generoas nelegere. Uniunea Sovietic nu numai c
ne-:a Stprijinit, acor-dndu-ne .ajutoare substanLale pentru combaterea spectrului foametei provocat de secet, nu numai c .a
redus considembil sarcinile :armi-stiiului, nu numai c ne-.a restituit numeroaLSe mijloa-ce de transport i de aprrare, dar a sus\inut consecvent interesele noastre, afirmnd alturi de noi i n
numele nostru independena i suveranitatea noa:Str oa popor
i oa stat.
In istoria politic a rii noastre nici un guvern nu a putut
nscrie asemenea realizri..
Rzboiul o dat !iochidat, -guvernul i-a concentmt for.ele n
interior asupra problemei centrale a ref,acerii rii.
Partidul nostru a trecut n primele rnduri ale realizrii
a-cestei lozinci. Conferinele regionale de partid au .avut oa scop
www.cimec.ro

34

GH. GHEORGHIU-DEJ

ruarme:re cadrele noastre, i prin ele ma,sele, pentru atacarea


ndeplinirea acestei sarcini.
Dar ct de neclintit a fost i este hotrrea noastr i a
tuturOIT celorlalte parHde g~rupate n guvern de a realiza obiectivele fixate, pe att de desperat caut reaciunea s mobilizeze
forele ei pentru z.dmicirea aciunii guvernului.
Cu puin ruainte de prima 18.nivemare a lui 23 August, reactiunea, repre.zentl8.t prin partidele "istorke", n frunte 'cu Maniu
i Br.tianu, l!gndu-i sper.anl8. de Coruferina de la Londra, sprijinit de rege n ar i de unele cercuri reacionare din strin
tate, a nceroat printr-o manevr brutal s rstoa.rne rguvernul.
Hotr.rea neclintit i perfect unitar a lntr~gului guvern,
sprijinit de masele popul18.re de !18. orae i de l,a sate n frunte
cu cl18.518. muncitoare, hotnre oare ,a consolidat pozii1a guvernului att n ar ct i n strintate, poziia ferm a Uniunii
Sovietice la Con1erin~ de 118. Londra 18.U z.drnidt planurile
hotrt i

reaciunii.

Lupta unit a poporului, strns legat de guvernul su, va


ngrop,a pentru totdeaurua ,aceste planuri.

",.

Dup cum n intervalul de la 23 August 1944 i pn astzi


p18.rUdul nostru a nregistrat numeroase succese i 1a fcut un p1as.
serios ruainte, tot ,astfel el a .avut de nregistroat i multe lipsuri
i slbiciuni.

O IiJps mare ,a ,P'artidului nostru const n 18.Ceea c irufluena


ntrece cu mult creterea sa org,aniz,atork. In ,aceJ,ai
timp creterea i.deologic i politk 18. oadrelor noastre nu ine
p.as cu CPeterea partidului. Mult vreme p,arUdul nostru a avut
de suferit de pe urma secta~rismului care a dominat politica noastr de atragere a noi membri de partid. Astzi multe organe de
Slil polititc

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINA NATIONALA

3.)

jos ,au trecut n extrema .cealalt, slbind vigilen~a de das, ':oare


trebuie s garanteze partidului creterea rndurilor sale cu elemente cinstite, devotate i neptate n trecutul lor.
lv\unca organizatoric las i .ea mult de dorit, i aceasta
pe soara tuturor or:g,anelor. Inc nu toi activitii notri au neles
c munca organizatoric decide soarta liniei politice.
Lipsa unui control permanent asupra executrii hotrrilor
formeaz .nc, n multe organe de parUd, o aamderistk
curent.

O alt caracteristic o formeaz graba, pripeala cu care hot


rrile se i1au 1n ultima dip, fr o analiz serioas a tutuwr elementelor care determin o hotrre. De ai,ci numeroase greeli,
avnd oa rezultat 13.ciuni dezlnate i nesi,guDan n justeea
hotrrilor. Pripea],a est~e o pel"!l1Nlnent surs de ab-ateri de
stnga. G:1aba aceasta are l1a baz o desconsi,del"!are 13. chestiunilor
<le amnunt, att de importante pentru o just ndrumare a
muncii de p1artid.
Lips,a de considemre pentru chestiuni mrunte duoe uor J,a
izola1rea partidului de preocuprile zilnice ale masei i de k
mntrile ei, l faoe SJ3.U s ~ tras-c n coada maiSei, ISlaU s se
deprteze de ea, lund-o nainte.
Desconsiderarea chestiunilor mrunte mpiedic ntocmirea
metodic a unui pJ,an just de munc.
Nu toi activitii notri 1au ine!es c linLa politic este dat
pentru a fi nfptuit i c nfptuirea liniei politice nu este posibil fr munca de mas, fr mobilizarea masei, fr contact
viu i permanent cu maiSJa.
Metoda de comand nu poate nlocui niciodat metoda de
<:onvingere, i nu este de ajuns s owpi funcii oo 1s ,deii
influena politic. Muli activi-ti de;ai notri au ~s,V1r,it ,gmve
abateri de stnga, lsndu-se mpini la aciuni provocatoare, ca
-ocuparea de ntrep:>inderi i sechestrarea p,atronilor. Abateri asemntoare au fost sv,rite i n executarea reformei 13.gmre, prin
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

depirea fr temei l~gl(ll a limitelor fixate de lege, dunnd prin


aceasta enorm unei opere de importan n:aional. AnarhisrnuT
loool, oa:'le se manHest nc n unele pri, nu este oombtut cu
energie de tovarii notri, dup cum disciplina din unele ntreprinderi nu a fost nc ntrit prin lUJpta de zi cu zi ta comunitilor.
SoHdaritii sindicale i res.ponsabilitii leg.ate de rolul sindicatelor In marea Oper de refacere i3. economiei flO.a:Stre naio
oole i-a luat locul n unele nbeprinderi l(l!l'arho-sindicalismul.
p.araliz:ator 1(11 produciei.
ln politi<oa naioool nu toi tovarii notri s-1au orientat
just. Aooteri naioi11al-.ovine de o parte i de l(llta au ntrzi,at an
multe pri din nordul Ardea1lului p.rocesul de sudur a forelor
democrratice romno-maghi,are, favoriZ!nd prin ;acea,sta reactiunea
soJi.dar din l(lmbele pri. Membrii de partid trimi.i la munc
n organizaii de mas. maghiare se las de multe ori n aa
msur influenai de curentul ovin, nct se consider mai
degrab reprezentani ai organizaiei de mas n partid, n loc
s se considere activiti de partid n organizaia de mas, pe care
s-o ndrumeze hotrt mpotriva reaciunii maghiare.
Tendinele autonomiste ntreinute n Ardeal de ctre reactiunea maghiar sau romn au influenat adeseori munca tovarilor notri n sensul trrii lor pe panta ovinismului.
In aciune,a de susinere a guvernului Gro21a, muli I(!Ctirviti
au uitat adeseori c nu toate actele lor de iniiativ snt n stare
s consoUdeze autoritl(ltea guvernului.
Simul critic i I(IUtocriUc este nc sl1ab dezvoltat l:a foarte
muli din tov,arii notri, Hpsindu-i de cea mai bun arm pentru
comooteroo :att la greelilor lor proprii, ct i a ;greelilor a.Jtorra.
f nlturarea !ilp,suriJor i slbiciuniJDr partidului trebuie S fie
opem ntregului partid, oo i a fiecrui membru al partidului.
Inv~nd din greelile i sllbidunile s.ale, p.artidul v:a .putea trece
cu succes toate .piedidle oore-i stau n oale, ndeplinindu-i rolut
de ndrumtor i ongta.nizator al clasei muncitoare.

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINA NAIONAL.\

37

2. BATALIA ECONOMICA
Ieit, prin actul de la 23 August, din ~aHana nef,ast cu Germani:a hitlerist, di'n rzboiul criminal n oare fusese mpins de
clioa lui AnioneSJcu, Romni'a se :afla ntr-o situaie economic
dezastruoas.
Cu producia

industrial dezorg,aniz,at, cu tnan51porturile


ngreuiate considerabil de gravele distrugeri suferite de pe urma
rzboiului i a bombardamentelor, cu o a:g.ricultur oare folos18.
n cea mai mare parte mijloace rudimentare de munc, cu instituiile de credit deinute i comandate de o clic reacionar, redresarea eoonomiei romneti era deosebit de gr18.. La aceasta
s-1a mai ,adugat s:abotajui permanent al rea,ciunii, oa,re 'a ,cutat
timp de 6 luni i jumtate s :adnoea.sc haosul, ana;:1hi,a i dezorganizarea n economia romneasc, pentru a submina ~aplioarea
Conveniei de ,armistiiu, pentru a mpiedica instaunar18. unui
regi,riJ cu adevnat democr.atic n Romni~a.
Guvernul de concentrare democmtic Petru Groz,a a mo
tenit ],a 6 lV\:artie ace:a,st situaie. :Din IJ>rimul moment s-13 vzut
clar d reaciunea, care pierduse o btlie pe teren politic, i va
ooncentna toate forele i v1a folosi toate resmsele pentru :a nfrnge guvernul pe plan economic.
Specula cea mai denat, sabotajul criminal, dosirea mr
furilor, evmiunea fiscal, toate aceste mijloace au fost folosite
pentru a spa tnna .democraie din ana noastr.
Btlia pe trm economk 'mpotriv1a specultanilor i sab~to
rilor va fi cea mai grea btlie, va fi piatra de ncercare a ;aciunii
p,arUdului nostm, a F. N. D.-ului i e guvernului Petru Groza.
Partidul Comuni,st Rornn va da tot sprijinul su guvernului n
aceast lupt i v;a mobilim toate forele Siale n vederea acestui
scop.

Astzi punctul de concentrare al reaciunii l coflJStituie ale-

gerile.
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

38

,Reacionarii n:djduiesc c prin manevre murdare, prin s


parea unitii Frontului unk muncitoresc dinuntru! lui, intrignd ~n af,ara ,rii, informnd greit, tendenios guvernele englez
i ~amerioan, vor putea Oa la viitoarele algeri, prin metodele de
oorupie, neltorie i teroare din trecut, IS obin un numr mai
mare de voturi dect fora lor electoral, care este astzi foarte
mic. De 18.ceoo parUdu! nostru trebuie s dea o 18.tenie deosebit
pre;gtirii acestor :ale;geri i ndeosebi s lucreze pentru o ct mai
siroo legtur cu masele muncitoreti, rneti i intelectuale. De asemenea s ntreasc col1abom~ea cu celel18.1te p'artide
i organizaii democratice din F. N. D. i cu partidul liberal
(Ttr&cu).

Alegerile care vor avea loc vor nsemna o mare btlie ntre
demoonatke i .reaciune, i n 18.ceast btlie reaciunea
va trebui zdrobit. Pentru a.ceasta nu este suficient danul de
munc i entuziasmul !18. lupt, ci este nevoie de o tactic adaptat condiiilor speciale n care se afl ara noastr.
Incheierea tratatului de pace ntre Romnia i Naiunile unite
,a fost mpiedi.oot ;pn acum de intrtgile cJi.cii reacionare. Voin:a poporului romn de a susine guvernul Groz:a, voin mJnifestat n mod c!la,r i ferm J,a alege~i. va contribui 'n mod
eseni18.l la prtbuirea minciunilor reacionare i Ioa recunoa
terea .guvernului nostru.
forele

a) STAREA DEZASTRUOAS A ECONOMIEI NAIONALE

Trec-em acum l,a analiza !Situaiei economke ~actuale din ara


pentru aa din studierea acestui nsemnl8.t sector de adi
vioote socil8.l s stabilim Sl8.rdnile oare IStau n f:a.a poporului
nostm i ta partidului comunist pe acest tr,tm.
Poporul romn ta motenit de pe urma regimului fascitst -al
lui Antones<'u o situaie economi-c dezastruoas.
Alturarea Romniei de plllrtea Germaniei hitlerj.ste ta avut
ca rezult-at imediiB.t transformarea rii noastre ntr-<l adevrat
noastr,

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINA NATIONALA

39

::olonie ,german, dnd imperLalitilor hitleriti !POsibiliti nelimitate de a jefui avuiile s,aJe i a-i sectui rezervele.
Pagubele cauzate economiei romneti de pe urma subjugrii
trii noastre de ctre Germani,a hitleri;st se ri:dk 113 cifM i3'stronomid de 10.000 de miliarde de lei la vraloarea lor 13dual, ~adic
bugetul rii pe mai bine de 12 ani.
-Vina i raspunderea :acestm J,af nu le poart numai Antones-cu
i re,gimul lui, ci i Brtianu i Maniu, mpreun cu oamenii lor.
Ei au 1aprobat, ei au susinut, ei au dtigat din ~acest j,af. Ei snt
complicii i prtaii lui Antonescu i ai nemilo:::-.
Unul din prindp1alele instrumente cu !ajutorul drona s-1a fcut
jraful nemesc ra fost Branoa naional, oorre prin oamenii lui
BrtiJanu i Maniu a stat n ntregime J,a di,spoziil3 nemilor.
Toate raoordurile, ratt n ceea ce privete cantitatea de bunuri, ct
i n ceea ce privete condiiile de plat, au avut adeziunea
necondiionat a conducerii de atunci a B. N. R., conducere format n marea ei majoritate din oameni de cas ai conducto
rilor partidelor "istorice".
Din numeroasele dovezi existente, s citm decl13raiile lui
Dinu Brtianu despre convenia tlhreasc ncheiat cu Germani,a },a 4 decembrie 1940, .dedarl3ii fcute dou luni i jUJm
f,ate mai trziu n calitate de peedinte al coJlJSiliului de admi"
nistraie 1al Bncii romneti.
"Aceast convenie nu poate fi dect binevenit" spune
Dinu Brti.anu ; i oontinu : "naporturile noastre (,ale Bncii
romneti) cu instituii<le bancare . din Gerrnania i ltralia au
luat o dezvolbare considerabil". tiind ce-13 nsemnat pentru
poporul nostru convenia cu Ger.manfa, tiind cum a fost jefuit .ara pe temeiul a-cestei convenii, "dezvoltarea considerabil" a raporturilor bncii lui Dinu Brtianu cu bncile nemeti 'a nsemnat o Siprijinire considembil a ",afacerilor" genmane,
a nsemnat o participare considerabil 118. aceste ",afaceri".
J,ar mai trziu, cnd Antonescu ne-a ,dus ~ana n rzboiul
criminal ~antisovietk, acelai Brtianu sublini18. n a.dunarea gewww.cimec.ro

40

GH. GHEORGHIU-DEJ

neral de l,a 20 februarie 1943 13. Bncii romneti solidarizarea


politicii bncii cu politioo 1general a statului antonesdan, ~B.r
tnd c "importan1,a efortului nostru, ,oare dep.ete capit,alul
bncii pe exerciiul trecut, dovedete ndeajuns soli-citudinea
noastr n aceast dire,cie".
Dar nici clica din jurul lui Maniu nu s-a lsat mai prejos
n colaborarea cu nemii. Vom lua din lunga list a colaboraionitilor mani,ti num,ai cHev1a nume : n afar de sp,edalitii pui la di,spoziia lui Antonescu ,de ctre Maniu, cum ,a
fost D. Geroba, secretar genenal l:a Mini'Sterul Justiiei pe vremea legionarilor, ing. Mihescu, !Preedinte al consiliului de
administraie al C.A.M., i colonel Stoica, secretar general la
Ministerul Inzestrrii, o alt parte din corifeii rniti au
inut s p1artk~pe personal Ja ,;oolahomrea" cu nemii. Astfel,
Ghi Pop, secretar general al partidului naional-rnesc.
era preedinte al consiliului de administraie al societii "Wallenborg" i reprezentant n Romnia al intereselor imperiali
tilor germani de la uzinele "Bayerische Motorenwerke Munchen"
(B. M. W.), "Hansa Lloyd", "Goliath Werke" din Bremen,
,.Loewe" din Berlin, de la uzina de caucmcuri "Metzeler" etc.
Ion Hudi, alt secretar general al partidului nationalrnesc, n calitate de preedinte al consiliului de administraie
al "Garajelor Mihescu", s-1a pus .direct n slujba armatei :germane, lucrnd pentru nemi cu beneficii considerabile. In afar
de 13.ceasta, el ena ,a-gentul comexilal :al firmelor nemeti "AutoUnion", "Biissing-N.A.G.", "D.K.W." (motodclete), "Brennabor" (bicidete) etc.
Aceti doi oo!,abomi<!liti lacomi de ctiguri au mai fost
prtai, mpreun CU vrul lui Mihai Antonescu, Ervin Antonescu, la societatea de export de produ~e IB.grkole romneti n
Genmani'a "Dunrea Romn". "Dunrea Romn" fcea parte
din acele numeroase ntr1Prinderi al cror unk scop a fost de :a
scoate produsul trudei muncitorilor i ranilor notri din ar
i de a-i ghiHui pe nemi.

www.cimec.ro

RAPORTUL pOLITIC AL C. C. LA CONFERINA NATIONALA

41

Exemplele spicuite din __n~ianul_ de fapte ~ d~t~le oare ~e


stau Ia ndemn ilustreaza m pnmul rmd cardata condu-catorilor maniti ai partidului naional-rnesc i a celor br
tieniti ai p,arHdului naional-libeml cu clka lui Antonescu.
precum i colaborarea lor direct i nemijlocit 118. }aful nemesc.

Dar motenirea grea primit nu se rezuma numai la jefuirea i ISectuirea ec::momiei noastre. S trecem .acum l.a cercetarea sumar a distrugerilor i p.a:gubelor provocate de rz
boiul dus de Ant~nescu alturi de nemi mpotriva Uniunii
Sovietice i celorlalte Naiuni unite.
Aceste di:stru.geri, oore nid pn astzi nu au putut fi evaluate n ntregime, pot fi grupate n trei categorii :
a) Distrugerile provocate de .bombl3r,damentele 18.Viatiei
aHa te.
b) Cele din Nordul Moldovei i Nordul Ardealului, unde
s-au dat luptele cele mai grele de pe teritoriul Romniei.
1c) Cele provocate de :armata german n retragere.
Cele mai mari p13gube de pe urma rzboiului le-au suferit
cile fenate i industria petrolifer. Au fost di,struse 1.900 krn
de linii de oale f.enat, 3.000 km de linii curen-te i de ,g,araj,
42 de linii i triaje cu o lungime de 2.800 de km. Tri,ajele din
Bucureti, Ploieti i Bnaov .au fost complet !SCOase din funciune. Cldiri C.F.R., gri, Ioooluri de administnaie 13U fost distruse pe o 1Supnaf1a de 540.000 rn. p. Din totalul de 3.260 de
maini-unelte n funciune nainte de ~ceperea bombardamentelor, rmseser n funciune ),a 5 noiembrie 1944 doar
300. L'a 13cooai dl3t mai erau n funciune numai 50% din
parcul total de locomotive i 68% din cel de vagoane. Capacitatea de transport a cilor ferate la 23 August "1944 se redusese
113 30% fl3 de cea din 1943.
Industria petrolifer, n urma distrugerilor provocate de
bombardamente, i-a redus capacitatea de prelucrare a rafinriilor cu 85% la distil18.re i cu 82% l.a cracking. Cap:acitl3tea
www.cimec.ro

42

GH. GHEORGHIU-DEJ

de nma:gazi.IlJare a fost redus cu 61%, ca rezultat al distrugerii rezervoal'elor. Maloaroo pa:gubelor suferite de industrila petroHfer se ridic i,a 70 de miHarde de lei. Aeest.e distrugeri,
combinate cu ex,ploatarea slbatic i ne:-aional :a resurselor
de petrol ale .rii, cu neglijarea meninerii nivelului de producie prin noi exploatri de terenuri, au fcut ca n 1944 producia de petrol s scad. la 3.505.000 de tone, fa de 5.273.000
de tone n 1943, deci o scdere de o treime.
De pe urma rzboiului, numai n judeele lai, Hai~a i Roman, o evaluare aproximativ i p:ar~ial ~arat c ~au fost
distruse peste 1i.OOO de locuine steti, 18. fost nimicit o mare
parte a inventarului agricol i a stocului de vite de traciune
i tiere i a fost distrus o bun parte din numrul spitalelor,
colilor i raltor cldiri publke.
Pa,gube enorme au suferit de rasemenea i instal.aiile industri,ale, oare, chi:ar dac nu au ,fost distmse n ntregime, s-au
degradat prin "dispersarea" lor n alte regiuni ale rii.
In retragerea lor, nemii, ca n toate rile unde au dus
rzboiul lor t.lhresc, au munaat n :aer instal:aii, .au distrus
linii de comunicaii, telegrafice i telefonice, centrale telegrafo1elefonice et-c. Ei :au distrus 14.000 de stlpi de tele,gra.f i tele. (on, 12.000 km de fire .aeriene, 9.000 de aparate de telegraf
i telefon, 315 staii de centmliZJatori de.
Iat o rait parte din motenirea :grea primit de pe urma
distrugerilor :p.rovo.c~e de rzboiul purtat alturi de Germania
hitlerist, precum i de pe urma slbtidei hitleriste.
Prin rstu.rnarea regimului f,asdst ~antonescian, l:a 23 August 1944, i ncheierea Conveniei de a11mistiiu, s-a deschis
poporului romn pos~bilit:ate:a de a porni imedi,at la ref:a.cerea
~conomic a rii. D:ar .guvernrile cu preponderen reacio
nar oare au u11m:at :pn l:a 6 Martie 1945 nu numai oC nu au
folosit posibilitile largi deschise prin actul de la 23 August, ci,
dimpotriv, au mpiedicat i sabotat in mod contient aceast
oper, adug;nd l:a greutile tll0tenite .altele noi.
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

NATIONALA.

43

Jn sectorul industrii(!! nu s-a luat de ctre 'guvernele cu


maJoritate reacionar nid o msur pentru ridkarea produciei. Elementele fasciste i reacionare din departamentele economice i din ntreprinderi nu l(lU fost epunate, ci, .dimpotriv,
instalate i meninute n posturi de conducere, astfel c au
putut s-i exercite nestnjenit aciunea lor de sabDtaj prin nepunerea n funciune a instalaiilor existente, dosirea materiilor
prime i ,a produselor, nchiderea f,abricilor, refuzul de a primi
comenzi, g,au ntrzierea executrii lor, utilizarea personalului calificat n afara procesului de producie, refuzul de a investi
capitalul n producie, sporirea vertiginoas a preurilor etc. etc.
De ,asemenea aceste !guverne nu au luat nici o msur pentru readucerea i punerea n funciune l(l instalaiilor industriale
di:SiperSiate, Ce1(l ce l(l reduiS cu mult posibilitatea de ridk~are a
produciei industriale. Aceeai politk de s.abotaj a fost dus
i n ceea ce privete l(lprovizionarea industriilor cu materii prime..
In domeniul transporturilor nu s-1a lUtat nki o msur pentru restabilirea cilor de comuniooie. Nu s-a fcut nici un plaru
de reoonstruire ;a depourilor i 13telierelor de rep,araii 13le
C.F.R. Par.cul rul13nt l(l continuat IS fie cxploatl3t ntr-un mod
8lbatk, uzndu-ISC astfel mpid ceea Ce a mai rma'S din locomotive i vagoane. De la preluarea conducerii Ministerului Co-.
muni,aaiilor de ctre rey.rezentantu! partidului co.munist, cnd
s-.a pornit hotrt l1a 13'ciunea de refa.cere l(l cilor ferate, sabotajul s-l(l manifest1at prin refuzul de l(l se aoorda creditele
neceg,are.
In sectorul 13.gricol, sabot,ajul moierilor 13 nceput prin
tmpiedj.oarea strngerii recoltei din toomna anului 1944, nanii
nefiind lsai s culeag roadele pmnturilor boiereti muncite
de ei i prsite de marii proprietl3ri. Acest ISabotaj, 113 oare
a contribuit 13.titudinoo conducerii reacionare 13 Ministerului Agriculturii, s-a nteit i mai mult cu prilejul camp,aniei:
nsmnrilor de toamn, CJ3re au fost :astfel grav primejduite-.
Sahotajul a culminat cu prilejul nsmnrilor de I}Jrimvar.
www.cimec.ro

44

GH. GHEORGHIU-DEJ

cnd to-.ate mij!oacele au fost puse n ~aciune pentru a zdrnid


marea oper de asigurare a recoltei, necesar nevoilor rii.
Nu s-a ntocmit un 'Pl,an de nsmnri b.az.at pe realiti : tnactaarele i mainile a,gri-oole z,ceau ascunse sau deteriorate,
smna nu era distribuit, iar ministrul a.griculturii, Slabotorul
Hudi, gsea cu c.ale s suspende din serviciu pe cei mai buni
tehnideni ai si, pentru c i n,gduiser s-i atna.g atenia n
mod ofidal asupm consecinelor c.at!aiStrof,ale pentru ar pe
care le putea avea lipsa voit de activitate a Ministerului Agriculturii.
Intirzierea de dou luni provoc,at de Hudi n pregtirea
nsm1nrilor a contribuit direct 1!8 mkonarea pmduciei culturilor de pri-mvar, ;a cror nsmn.are s-!8 realiz,at mai
trziu dect trebui1a.
P,asivitalea voit :a reacionarilor din ,guvernele SntescLt
i Rdescu s-a manHestat cu urm,ri deo5ebit de ,gr,ave i n
sectorul comerului. Sahotorii i 1Specul,anii ;au avut deplin libertate de a stoca i specula mrfurile existente, provocnd
lipsa lor tot mai :a~c.centuat pe tiJi.a i uroarea nestrvilit ICi
J>I"~urilor. Din septembrie 1944 pn n februarie 1945 indusiv, preurile de detaliu s-au urcat cu 245%. Urcrile de saJ,arii nu au reuit s :amelioreze situai:a muncitorilor i functionarilor, a cror putere de cumprare i3. continuat s scad:}
fr ntrerupere. Reacionarii din aceste guverne au cutat s
provoace o cuns ntre s:al1arii i preu:-i, des-chiznd drumul inflaiei monetare i deci haosului economic. Ei nu au luat m
suri de aprovizionare a populaiei, aceasta rmnnd la discreia
absout a speculanilor.
O privire 51pecial trebuie s aruncm i asupna modului
n ca:-e s-a deiSfunat apHoarea Conveniei de :armistiiu n
sectorul economic, sub guvernrile Sntescu-Rdes.cu, deoarece felul n oore !3 fost apHoat aceast Convenie a contribuit de asemenea la agravarea dificultilor economice n care
zbatem .stzi.

ne

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINA NAIONAL

45

Jn acest sector, ,grijra reacionarilor a fost de :a :arunoa


asupra pturilor srace, i n primul
rnd a~Supna rnimii muncito:are. ranii muncitori :au fost lovii direct, n modul cel mai greu, prin rechiziii de vite i Cereale,
rmase nepltite ISau pltite cu preuri derizorii, prin s:abotajul
i fraudele oamenilor de :af1aceri l(li p1artidelor "istorice", l(l.cetia
alctuind o nou oategorie de mbogii : mbQgiii de pe urma
apJi.crii oarmistiiului. Jn :acest domeniu este sufident s citm
banda Adorian-Hurmuzescu, care 1(1 realiz,at ea singur beneficii
de miliar.de din ".colecharea" n condiiile cunoscute a vitelor de !:a
oblig,aiile .anmistiiului

r.ani.

mplinirea oblig:aiilor izvorte din :aplioare.a l(lf


nu s-a procedat nici la confiscarea averilor criminalilor de rzboi i a beneficiilor profitoriior de rzboi, nici l:a
:aezarea unor impozite l(liSUpm pturilor nstrite, a:stfel oa
toate categoriile sodale s contribuie n mod proporional cu
veniturile lor. Guvernele cu preponderen reacionar au folosit
numai resursele generale ale statului i au recurs la procedeul e:miterii de moned de ctre B.N.R. Prin acest procedeu s-1a mers di.rect pe linia inHaiei monetare, cu to:ate oonsecinele ,grave pe oare le comport ea pentru economia rii.
Pe de :alt p1arte, prin introducerea unor elemente incapabile i corupte la conducerea ntreprinderilor cu participare
de capital inamic, sub .controlul i administrarea st.atului, precum i prin neglijarea total a operaiilor de identificare,
inventariere i pstrare a bunurilor inamice, averi de zeci de
miliar.de au fost fnaud.ate i irosite, economia rii resimin
du-se de pe urma acestei situaii.
Aoeaosta este, n linii mri, motenirea .grea preluat n sectorul economic l,a 6 Martie 1945 de ctre guvernul de ooncentnare
demoor:ati.c Petru Groz.a, l(lCestea snt condiiile n care ;guvernul
i pl(lrti.dul nostru, oa f1actor compon<>nt :al lui, :au trebuit s
purcood la opera de ref1acere a rii.
Pentru

mistiiului

www.cimec.ro

46

GH. GHEORGHIU-DEJ
~--------------------------------------~-----

Vom trece a~cum l'a expunerea sumar a situaiei actuale, a


intimpinate ,jn domeniul economic n aooast nou
perioad, a realizrilor nd',ptuite de ,guvernul Grom i a muncii
pline de abneg18.ie :a 18.ctivitilor notri de parUd.
difi,cultilor

IN

b) REALIZRI I DIFICULTI
PERIOADA DE LA 6 MARTIE 1945

Sarcinile de baz pe care partidul nostru le-a pus n f,a~a


membrilor si i a poporului ntreg n domeniul economic au
fost urmtoarele :
1) Ridioorea produciei indUJStrLale i, .n primul ,nnd, ncordarea tuturor energiilor rii pentru susinerea frontului antihit1erist, iar dUip sUritul rz,boiului, J,a S:arcina de mrire a
produciei s-a adug:at sarcina de trecere a indUJStriHor de J,a
q:>roducia de rzboi J,a produci:a de pace.
2) Organizarea transporturilor pentru a face fa att necesitilor frontului, ot i nevoilor interne.
3) Des1V'rirea reformei agrare, nceput de rani din
iniiativ1a p'arUdului nostru nc de pe vremea guvernrii lui
Rdescu, precum i :asigur,area produciei 18.grkole nece518.re aoo
peririi nevoilor rii.
4) Executarea ntoomai a obHg~aiilor luate prin Convenia
de mmistiiu.
5) Organizarea aprovizionrii populaiei, i n primul rnd
a muncitorimii.
6) Asigunarea re1alizrii veniturilor bugetare necesare pentru mplinirea nevoilor statului, precum i ndrumarea masiv
a creditului spre :activiti productive.

Sectorul industrial
Mrirea produciei

de

condiiile

industriale presUipune, des1gur, n 1afar


subiective, oa hotrrea i voina de munc ;a claiSei
www.cimec.ro

RAPORTUL POLiTIC AL C. C. LA

-CONFERINA

NATIONALA

47

muncitoare, i <anumite condiii obiecti-ve, ca : exirstenra 1n cantitate suHdent a materiilor prime, ~ utHajului neces.ar, .a unor
oapihaluri suficiente i a mijloocelor de tr:ansport corespunz
toare.
In ceea ce privete ravntul ipratriotk .al clrasei muncitoare pentru ridic:area JProduciei, avint iniiat i dezvoltat de ctre p!artidul nostru, fr ndoiral c acest element principral .a exirstat i
s-.a manifestat n forme impresionante. Nenllil11rate rsnt exemplele de mrire ,a .produciei dratorite efortului contient al muncitorilor.
O problem de o deosebit importan, care 'S-ra pus n special
industriei rnetalur,gice, ra fost trecerea acesteira Ira produci<a de
prace. o drat cu terminarea victorioas ra rzboiului :antihitlerist.
n1.reiprinderi .din <aQest sector indurstrial, afectate raiproope n intregime produciei de rzboi, s-au vzut mai mult dect oricare alt
r:amur industriral n f<aa necesitii de a-i adapta utilrajul Ira
nevoi noi i de ra ncepe farbrioaia de noi produse.
In <aceast pri;vin trebuie 5 menionm o s-a manifestat
o oonoopie eronat asuprra modului cum trebuia rs se opereze
aceast trecere Ira produci,a de pace n industriile de rzboi rale
statului. Prin concedierea muncitorilor i ncercraroo de a-i reprartiZJa }.a <alte industrii metralurgiroe rSe pea de frarpt la lichidarea
ntreprinderilor aparinnd Subsecretariatului industriei de stat.
ceea ce nu <ar fi corestpuns CU politica de folosirre a tuturor forelor
constructive n scopul mririi produciei.
Aceast ooncepie eron<at a fost combtut de noi i s-ra
izbutH ca industriile .aprarinnd racestui Subsecretarirat de stat
s dnceap ra produce materirale necesare cilor ferate i s
areopere o parte din nevoile consumului intern. Unele din 13Ceste
indurstrii rau fost trecute la C.F.R. (Arsenalul Armatei din Trgo. vite, Ansenalul Aeronautic din Medta).
Marile ntrepr.inderi rrietalur,gice. particulare au primit comenzi importante pentru cile ferate. S-ra nceput de rasemenea
www.cimec.ro

48

GH. GHEORGHIU-DEJ

f,abrioarea i repl(lnarea de tr:adoare, maini, unelte agricole, autocamioane, rnateri,ale de construcie i de uz casnic. Uzinele
"I.A.R." .au primit o comand de 5.000 de tractoare i un credit
nsemnat pentru .a nzestna uzinele cu instal,aiile necesa.re f,abricaiei. Se trateaz comenzi noi i se studiaz posibilitile de ,a
fabrica produse noi.
Astfel, operaia de adaptare la producia de pace a industriilor de rzboi este n plin mens.
Dar, cu tot avntul patriotic al muncitorilor, cu toat abnegaia i spiritul lor de sacrificiu n munca pentru ridicarea produciei i adJa,ptarea industriilor Ira producia de pace, nu p.utem
afirma c produci,a n ans,amblul ei ,a crescut mult. In industri1a
petroli.fer, de pild, s-a ajuns n prezent la o producie medie de
13.400 de tone pe zi, ceea ee ar corespunde Ira o producie anual
de 4.800.000 de tone, fa de 3.505.000 de tone n 1944.
In industria textil, mulumit importului masiv de bumbac
sovietic, producia textil a crescut n mare m~;ur, dei, din
cauza s.abotajului unor fabricani, nu se folosete deot doar o
parte a capacitii productive.
Intr-adevr, cea mai mare parte din filaturi au ntrziat s
trea.c Ira producia cu trei schimburi, i ;a:bi,a .acum, dup mai bine
de trei luni pierdute, i or,ganizeaz lucrul n trei schimburi.
In celelalte industrii producia nu a crescut prea mult, ba
chirar n unele, cum este n speciral industri,a crbunelui, ea ,a
sczut simitor.

Una din cauzele meninerii produciei industriale la un nivel


scoboit, sau a scderii produciei industriale, este sabotajul
unora dintre marii industri,ai reacionari. Astfel n Valea Jiului,
c~l mai important ooz.in carbonHer din .ar, producia a sczut
la 4.000 - 4.500 de tone de crbuni pe zi, fa de 7.000-7.500
de tone, dt era n trecut. Aceasta se datorete srabotajului dirCiei ISOCietii "Petroani". Sa.botajul la societatoo ,,Petro,ani"
s-1a manifestat i se manifest sub urmtoarele .forme :
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINTA

NAIONAI.A

49

a) Contramandarea de ctre direcia general din Bucututuror msurilor luate de otre organele ConductOtare
din Valea Jiului, rn,suri menite s :amelioreze produci,a.
b) Sabotarea aprovizionrii minelor cu unelte i materiale
neces,are.
c) Dezorganizarea exploatrii prin punerea anumitor elemente s:abotoare n fruntea unor mine.
d) i, n fine, lucru care a dus la rezultatele cele mai dezastruoase, crearea unor condiii de via insuportabile pentru muncitorii din Valea Jiului. A fost sistematic sabotat aprovizionarea
cu ,alimente i a.rtico!e de mbrcminte, precum i ;amena}area
unor locuine mai omeneti pentru mineri. Condiiile rnateri,ale
extrem de grele au fcut ca minerii, flmnzi i goi, s nu mai
poat da un mndament normal, Iar pe muli dintre ei i-,au .fcut
s prseasd regiunea, cutndu-i n alt p.arte mijloace mai
bune de existen.
Aceast mprejurare a dat natere Ia lipsa de brate de munc,
lips care se resimte din ce n ce mai mult.
Desigur c ~xist i cauze obiective care determi.n o producie industrial sczut. Aici trebuie s ne referim I.a lipsa de
cantiti suficiente de materii prime, la lipsa pieselor de schimb,
precum i la dificultile de transport. Prin acordurile economice ncheiate la Mos.cov,a, guvernul Petru Groza .a reuit s
soluioneze n mare msur problema materiilor prime i a
transporturilor. Incheierea acestor acorduri ntre Romnia i
Uniunea Sovietic constituie un ajutor considerabil pentru ridicarea economic a rii, pentru evitarea omajului industrial.
Industria noastr metalurgic a i nceput s fie n mod
substanial ap.rovizioruat cu materii prime, combustibil, feroaliaje diverse etc. Industria noastr textil are asigurat, prin
importul 13 40.000 de tone de bumba,c, produci,a_ pe un an de zile,
lucrnd cu ntreag.a ei aapacitate de producie.
re1.i .a

www.cimec.ro

50

GH. GHEORGHIU-DEJ

Pe baza acelorai acorduri, industria lemnului, celulozei i


hrtiei, 18. oeoomicei etc. obin de asemenea materii indispens;abile
pentru producil8. lor.
Tot Uniunea Sovietic ne-a nlesnit ncheierea unui acord
comerdal cu Poloni,a, prin oare obinem 830.000 de tone crbuni
de Silezia, dintre care 430.000 de tone vor trebui s intre n ar
p,n J,a fme!e anului.
Cantitatea de crbuni importat va acoperi complet deficitul
produciei noastre interne, a:.igurnd adivit,atea industriilor i a
cilor noastre ferate.
Ajutorul imens pe care Uniunea Sovietic ni-l acord i sub
aceast form trebuie s adnceasc i mai mult n contiina
poporului romn sentimentul d~ recunotin pentru !generozitatea cu oore marele nostru vecin a neles s rspund !1a agresiunea Romniei ,alturi de nemi i }1(1 jaful din teritoriile .cotropi te ;
dar, n acelai timp, trebuie s dezvolte n popor sentimentul de
ruine pentru f18.ptul c s-18. ls.at mnat n acest r:z;boi criminal
fr LS mani,feste rezistena i opunerea necesar.

Transporturile

comunicatiile

A doua mare preocupare a guvernului de concentrare demo'a fost or,g~anizarea mij Joo,celor de locomoie n vederea
asigurrii tnansporturilor militare pentru frontul antihitlerist i
. a tmfkului intern de m.nfuri i cltori.
Atenia a fost ndreptat n primul rnd asupra cilor ferate.
In scopul refacerii ct mai rapide a reelei de ci ferate i repunerii n funciune a materialului rulant, s-a pus n aplicare un
plan geneml de lucrri i s-a l(llocat un credit speci:al de 97 de
mi.JLarde de Iei.
Pe aceast baz, n 6 luni s-au refcut 60% din ramificaii,
podee i linii ; 85-90% din liniile tril8.jelor Bucureti, Ploieti
i Bmov, ~oare e!"lau distruse; 70% din teleoomunkaii, 45% din
gri i loooluri tn ISUpr,af>a de 240.000 m 2 ; se construiesc linii,
cnatk

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

NATIONALA

:ii

ateliere, depouri i conducte noi. O atenie deosebit se acord


p.arcului rul18.nt. Din 2.520 de maini-unelte 1aV18.riate i di,spersat;~
au fost repuse n funciune aproape 2.000.
In fine, dou realizri mari n domeniul C.F.R. snt: legea
de reorganizare a cilor ferate i noul statut al C.F.R.-ului, care
au 18.idus mbuntiri atit instituiei dt i situaiei pensonalului.
Noul statut este n prezent luat ca model pentru statutele
~ ltor ins ti tu ii.
Un mare ajutor a fost acordat Cilor Ferate Romne de ctre
Uniunea Sovietic, pe baz.a acordurilor ncheiate la Moscova,
prin restituirea fr nici o compensaie .a 115 locomotive, 18.
15.000 de vagoane i a unui numr de trenuri speciale (ateliere,
bi etc.), proclli111 i prin nchirierea a 6.400 de va1goone de marf
pe timp de doi .ani.
De asemenea i tn transporturile pe ap i aeriene, sprijinul
pe oare ni .I-18. 18.cordat U.R.S.S. prin aportul n :societile create
ne-a dat posibilitatea s adivm i ,aceste sectoare.
Cele 2.000 de camioane, precum i materia !brut pentru fabrka.rea de .oauciucuri n ar formeaz un 18.lt 18.jutor .preios pe
care Uniunea Sovieti<c ni l-a dat n ca.drul 18.condului .de col,aborme economk. Aceste materiiale, dintre oare o parte 18.U i sosit
n ar, vor contribui simitor l'a mbuntirea transporturilor fPe
osele.

Sectorul agricol
In domeniul 18.grkulturii, preocup!8.rea central !8. partidului
nostru 18. fost legi,ferarea i desvrirea reformei <agmre, precum
i asigurarea produciei agricole pentru acoperirea nevoilor rii.
Prin aplicarea legii de reform agrar s-au expropriat i dat
tnanilor 28.218 moii, tot<aliz.nd peste un milion de hectare,
ceea ce reprezint a 9-a parte a suprafeei arabile a rii. Moiile
expropriate au fost mprite la 495.526 de gospodrii, reprezentnd a 5-a parte din totalul gospodriilor rurale, cifra de mai
www.cimec.ro

52

sus necuprinznd

GH. GHEORGHIU-DEJ

numrul gospodriilor mproprietrite

din 17

judee.

Reforma ,ag:-,ar .a mrit c!,anul de munc al ranilor, care.


n condiii naturale neprielnice i cu toate :greutile provooate
de rzboi, au reuit printr-un efort uria s acopere 94% din planul de nsmnri. In acea,gt munc ranii muncitori au .fost
ajutai de ctre muncitorii din fabrici, mobilizai de partidul
nostru. Sute de echipe de muncitori au plecat la ar, ducnd
unelte pentru rani. Metalurgitii notri au plecat s repare
gratuit uneltele ranilor. Niciodat solidariZ:area muncitorilo:- cu
nanii muncitori nu s-a manifestat mai puternic oa n iama i
primv,ana anului 1945. Din cifre p.ariale rezult c eohipele de
muncitori au druit ranilor 10.200 de maini i unelte agricoie,
combustibil, smn, harnaamente i oau rep.anat gratuit peste
2.700 de unelte agricole i tnadoore. In aceast oampanie r
nimea muncitoare a fost activ sprijinit i de toate organizaiile
noastre locale de partid i de tehnicieni democrai, mobilizai
de asemenea de partidul nostru. Guvernul Groza a sprijinit aceast lupt eroic a rnimii muncit01are, asigurnd combustibilul, seminele i mij!oace!e neces,are de transport. Armata Sovietic a sprijinit de a:semenea n multe locuri muncile agricole,
punnd la diSipoziie mijloace de tnansport i chiar smn. Un
punct special din campania de nsmnri a fost mrirea suprafeelor de oleaginoase, sfecl de z,ahr i legume. Aportul
partidului nostru a fost deosebit de mare n campanLa de extindere a supnafeelor cultivate cu legume.
To.ate l<lceste eforturi au fost ns anihilate n mare pl<lrte de
soceta neobinuit care a bntuit anul a.oesta i oare 1a provocat
cea mai slab recolt, :att de gr.u ot i de porumb, de 45 de
ani nooace. AooaiSt .secet a creat o situaie p.rooa:- i vitelor,
din cauz.a lip,sei mari de nutreuri. Organe!e noastre looale de
partid, n colaborare cu organizaiile Frontului plugarilor, au
mobilizat masele rneti i pe tehnicieni, organiz,Ind o lupt
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

NATIONALA

53

ener:gk pentru combaterea efectelor secetei, prin executarea de


frunzare, tooarea p1aielor, a cocenilor etc.
Pentru a sprijini desvrirea reformei agrare i a ridica productivit.ate.a muncii .agricole, p1artidul nostru a susinut 18ciu
nea guvernului de nfiin~are a staiunilor de maini 18gricole i
tradoare. Astfel, tr:actoarele, n numr de 6.618, preclli1ll i mainile mari agricole ale Camerelor de .agricultur, mpreun cu
cele expropriate, au fost g1rupate n centre i repartizate 'n aa
chip, nct s dea un randament ct mai mare.
O alt inii.ativ pe care a avut-o partidul nostru este stimularea org,anizrii de coopemtive steti oare 1s serveasc la
rlesf,acerea produselor 1agrkole i aprovizionarea populaiei
runale, eliminnd astfel pe intermediarul specul,ant. Coopemtivele 13cestea fPOt aduce mari economii rnimii 118 cumprarea
produselor oreneti i ctiguri mari la vnzarea produselor
.agrioole. Astfel, pentru a da un exemplu, ranii .din judeul
F:gna ;au refuzat s-i vnd vitele individual colectorilor speculani, oare le revindeau statului. Ei au vndut statului 18oeste
vite prin .coopenativl8 "Piu.garut', obinnd o diferen de
600.000.000 de lei ntre preul !Sczut oferit de colectorii .speculani i cel obinut de la stat. Aceast diferen 18 fost mpr
it ranilor care 1au vndut vitele coopenativei.

Aplicarea armisti(iului
Am artat modul n care reprezentanii reacionarilor din
guvernele precedente au sbotat aplicarea armistiiului, precum
i neajuns urile izvorte din situaia creat, neajuns uri care au
constituit piedicile cele mai importante n stabilirea de relaii
prieteneti cu Uniunea Sovietic.
De la venirea guvernului de concentrare democratic Petru
GroZia, 13plkarea loLal i mmplet 18 13rmistiiului, nlturl8rea
abuzurilor i fr:audelor sv1rite de sabotorii acestuLa i intrawww.cimec.ro

54

GH. GHEORGHIU-DEJ

ducerea unei ordini depline n acest domeniu au format obiedul


unei preocUipri deosebite din p1artea s1a.
In g.oopul unei juste repartiii a obligaiilor ~rmistiiului, a
fost ntocmit proiectul de lege pentru impunerea mbogiilor
in genere.
Guvernul Uniunii Sovietice ~ neles s rmn f,a de noi
pe aceeai linie de susinere i ajutorare mrinimoas, fr de
oare ref1acerea i ri1dioaarea economic a rii noastre ~ar fi mult
ngreuiat

ntrziat.

Aprovizionarea salariatilor
Una din :aciunile care au fost urmrite cu mult struin
a fost nfiinarea de economate pentru aprovizionarea salariailor i de ooopenaUve de consum.
!Dup datele exiJStente, pn !1a 15 octombrie 1945 ~u fost
nfiinate 759 de economate de s.almLai p1articul~ri, care aprovizioneaz 1.589.512 persoane (sall3.riai i membri ~i familii-
lor lor).
Acestora le-au fost reparti.wte urmtoorele oantiti de produse: 5.252 de v1agoane de cereale, 894.000 kg de ulei, 748.000
kg de zahr, 287.000 kg de spun, 1.612.000 m de pnz t
464.000 m de rpostav, 65.800 de duzini de ciorapi, 360.000 de
perechi de bocanci i piantofi ek. ek.
In cifrele de mai sus nu snt cuprinse dateJ.e privitoare !1a
~l~riaii publici i ai cilor ferate, oare ~u economate genenale
separate.
Aceste cantiti reprezint, desigur, un ~jutor substanial
dat S:al1ar~.ilor, dar nu se poate nc srpune c IS<'!uionarea problemei a.provizionrii Sial~ri.ailor a fost la. sigumt prin nfiina
roo de economa te.
GreutHe care se ridic n faa dezvoltrii economatelor snt
n primul rnd cele de ordin financiar. Finanarea economatelor
de aprovizionare cznd n sarcina statului - pentru funciawww.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

NATIONALA

55

narii publid - i n sarcina ntreprinderilor- pentru sa!.ariaii


particulari-, se pune n plin problema gsirii mijloacelor necesare. Statul nu poate ntrebuina n .acest SICOip deot resurg,ele
bugetare, i1ar ntreprinderile p~B.rtkul,ar.e .adesea nu-i dau osteneal s gseasc mijloacele necesare pentru asigurarea produciei i finan:aroo eoonomatelor. Dac la .aceste condiii obiective se mai .adaug i liJpiSia de concur.s, i~B.r a.dese.a i sabotajul
direct al multor pl(ltroni, se poate explioa de oe, din numrul
total de 759 de economate nfiinate pn la 15 octombrie 1945,
numai 157 au putut priani credite, n sum tot:al de 18,5 miliarde de lei.
Aceast dependen 18. finanrii economatelor de patroni i
st.at mai IB.r~ ns i marele neajuns c elimin inii.aUviB. i
.a.ciunea direct a sala.rLai,lor n ooe.a oe priv~te ~B.provizionarea,
totul urmnd .a .fi fcut de .alii din afar, i,a.r succesul depinzind
exclusiv de concursul i solicitudinea statului i patronului.
De 1aoeea economl8.tele nu trebuie s constituie sinrgur.a cale
pentru rezolvarea problemei aprovizionrii. Aciune.a guvernului
n .acest domeniu trebuie IS fie 1nsoit i de o aciune proprie
a S:a\.ari,ailrar, i .acea-sta n direci,a nfiinrii de cooper.ative de
consum.
P,arUdul nostru ;a dat un Lmpuls puternic :mLcrii cooper.atiste, prin mobilizarea activitilor de p.artid pentru munoo de
:nfiintare a coopenativelor de .aprovizionare },a or.aoe i la Sl8.te.
Aceast ~B.ciune nu este ns sufident. Ea tr~buie aodncit
in modul cel mai hotrt, toi salariaii trebuind s fie atrai n
micarea Cooperatist, cooperativele fiind singura form de colaborare economic, care, pe lng faptul <: este cldit pe
.aciunea i spiritul de inii1ativ i solidaritate al mernbrHor
si, mai a.re i av~B.ntiB.jul de .a se baza n primul rnd pe mij1oac.ele financiare colective, adunate prin aportul fiecruia.
Din .acest punct de vedere, reaH:z.area coo m.ai important
este iniiativl8. sal,ariailor C. F. R., a cror aciune de .cooperativizare a i luat forme concrete. Aceast aoiune trebuie extins
www.cimec.ro

56

GH. GHEORGHIU-DEJ

i Ia alte instituii i ntreprinderi, ea constituind una din sarcinile cele mai importante care trebuie avute n vedere pentru
viitorul cel mai .apropi,at.
Pentru soluionarea problemei 18.provizionrii maselor consumatoare ale oraelor s-a ntreprins i o aciune serioas pentru descoperirea stocurilor de mrfuri dosite de speculani.
Organele de control ale statului, ajutate din ce n ce mai
mult de ctre cetenii contieni, 18.U reuit s dea lovituri serioase speculanilor prin descoperirea de stocuri considerabile de
mrfuri ascunse, care .au fost distribuite pc1pu:aiei prin economate i coopenaUve. Numai n 25 de zile (de la 14 iulie pn
},a 8 ,august 1945), or,g,anele Ministerului de Interne ;au scos din
minile speculanilor mrfuri n valoare de 16.661.000.000 de lei.
Un ajutor important pentru aprovizionarea populaiei l
constituie marile oantiti de gr.u, porumb i bumbac 18.duse
din U.R.S.S. n baza :aco.r.durilor economke de la Mos-cov~a.
F~a de insuficiena recoltei de gru i porumb din a.cest an
ajutorul dat de U.R.S.S. 1Jrin mprumutul pe termen de doi 18.pi
a 15.000 de v.agoane de 1gru i 1.5.000 de v1agoane de porumb
nseamn pllir i simplu salvarea poporului romn de la foamete.

Sectorul financiar
Trecem acum la analiza sectorului .financiar al economtei
noastre - bugetul statului i piata financiar - , sectocul
cel mai impo~rtant pentru problema stabilitii monedei i a creditului i n acelai timp sectorul cel mai slab i oriticabil al
economiei noastre.
Credincioi plfincipiului nostru de a privi n fa i deschis
greutile, vom arta situaia acestui sector n lumina ei adevrat, pentru ca, din analiza ce o vom face, s tragem concluziile nece-Siare, s vedem ce 18.jutor putem da guvernului pentru
soluion.a.rea problemelor economice 18.t1t de ns-emruate .i s fixm
.atenia membrilor de :partid asupra lor.
rii

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA NAIONALI\

57

Pentru a ne da seama de 18.devnata situaie 'a finanelor


noastre n legtur ,cu situaia economic general, este nevoie
s aruncm o privire asU4Jrl8. bugetului statului aa cum 18. fost
el ntocmit J,a 1 'aprme 1945 i cum ,a fost realiZJat n primele
cind luni de aplicare.

Cifra butgetului statului pe !(Inul 1945-1946 a fost st,abilit


la suma de 815,7 miJi,arde de Iei.
Acoperirea acestei sume em prevzut n felul urmtor :
Impozite i taxe . . . . .
Exccdcntele regiilor i veniturilor
ministerelor . . . . . . . .
Imprumuturi, mijloace de trezoreric
i alte operaii de credit . .

333,8 miliarde (40,9%)


104,3 miliarde (12,8%)
377,6 miliarde (46,3%)
Total . . . 815,7 miliarde

Cu ,aJte cuvinte, 54% urma s se 18.Copere din venituri bugetare, iar restul de 46% din mprumuturi.
Prin urmare, chiar de Ia alctuirea bugetului, aproape o jumtate a rmas neacoperit prin venituri obinuite, urmnd s fie
procurat pe calea mprumuturilor la Banca naional i pe pia.
Bugetul pe anul acesta, ca i bugetele pe anii trecui, a lsat
neatins sistemul fiscal care se bazeaz pe 13.ez,area greuJu,i SJarcinilor bugetare pe umerii marilor mase consumatoare, i deci,
n prLmul rnd, 18.i muncitorilor, funcionarilor i mnilor.
Intr-!Cldevr, impozitele directe pltite de fiecare cete13.n
dup mrimea veniturilor sale - intr n compunerea veniturilor bugetare numai cu 31,2%, pe cnd impozitele indirecte oare intr n preul rnr,furilor i deci snt I)JitHe de toat lumea,
indiferent de mrimea venitului - cu 68,8% 1
Aceast mprir~e a veniturilor bugetare - motenire a trecutului - se datorete f,aptului -c, ori de cte ori 18. fost nevoie
s se mreasd veniturile bugetului statului, 18.U fost majorl8.te
veniturile indirecte, dar nu au fost atinse dect ntr-o msur
nensemnat veniturile celor avuti.
www.cimec.ro

58

GH. GHEORGHIU-DEJ

0 ,astfel de alctuire ra bugetului i O ICliStfel de 1mprire ICl


SlarciniJ.or nu este nici dreapt, nici democratic i nici !Sn
toas, dar ea iese la iveal i mai izbitor dac constatm c
din totalul impozitelor directe 42,9% reprezint impoZJitul pt:
salarii, i aceasta n timp ce impozitul comercial i industrial
intr numai cu 30%.
Cu ralte cuvinte, toate ntreprinderile comerciale, biClnoore i
industri,ale din ~ntreagl8. ,ar Ira un loc dau pentru bugetul statului mai putin dect salariaii. Dar i att ct se ncaseaz de
J.a comercirani i inrdustriari se suport de frapt tot de ctre consum,atori, deoarece impo~itele directe oomerdale i industri!3le
snt incluse i ele n preul prodUrselor sau mrfurilor vndute.
Alctuirea nedemocraic a bugetului nostru public a ieit
Ira iveal i mai mult n primele cinci luni .de 18.iplkare ,a lui.
Prin mrirea cheltuielilor st,atului, veniturdle bugetare oau
ajuns s acopere n aceast perioad abia a treia parte din cheltuieli, restul de 2/a fiind ,acoperit prin mprumuturi, contna.ctate
n cea mai mare parte la Banca naional prin emisiune de
moned-hrtie.

Partea impozitelor directe a cobort la 15% din veniturile


bugetl8.re, irar partea impozitelor indirecte s-,a ridicat la 75%.
In !3celra.i timp, impozitul pe Slalarii ICl ICljuns s acopere
66,6% din totalul impozitelor directe, ~ar partea impozitului comerci,al i industrial ICl oobort Ira 15,7%.
Cu o IClstfel de structur bugetar, n oare ,acQp.erirea cheltuielilor nu se poate face dect cu ajutorul B.N.R., prin emisiune
de moned-hrtie, cu un arstfel de sistem de impozite, n oare
tot greul sarcinilor bugetare apaiS pe umrul maselor coilJSumatoare, i cu o astfel de politic financiar, care primejduiete
stiClbilitatea monedei noastre, nu este de mirare c situai.a finane!or noastre publice a ajuns att de grea.

*
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

NATIONALA

59

Situaia pieei oopi~alurilor poart toate semnele ,situaiei


economice generale.
O prim camcteristic este nmulirea aapitalurilor di,sponibile ; pe de ,alt parte ns, n domeniul produciei industriale
se vorbete de lipsa creditelor necesare pentru investiii, reparaii i ,achiziionri de materii prime.
Aceast situaie paradoxal se explic prin febra speculativ oare stpnete pi,aa capitalurilor, dar n ,acelJai timp i
prin ,politica de credit 18 marilor bnci.
Intr-1adevr, f,a de continua cretere a preurilor i de sc
derea puterii de cumprare ,a monedei, capitalurile dis.ponibile
snt aruncate pe pta n openaii specuJ,aUve, oare aduc beneficii enorme fr munc : se cumpr i se revnd cantiti mari
de mrfuri J,a preuri negre; se investesc oapitaluri n noi ntreprinderi, "comerciale", care de asemenea nu contribuie cu nimic
J,a mri.roo producie,i i formeaz doar noi intermedi,ari ; se
speculeaz aciunile, care prin mrirea cererii au 18juns J,a cursuri
excepionale.
Circulrata mare de c,apitaluri neproductive permite n aceJ,ai
timp bncilor s reaJd,zeZe ctiguri importl8nte fr ,a trebui s
fad investiii pe termen lung n industrii, invetStiii oare s
contribuie la nsntoirea pieei financiare i Ia mrirea pro-

duciei.

Aceast politic duntoare

economiei rii nu servete dect


interesele profitorilor care intesc - i reuesc - s se mbogea9c fr munc prin simp!:a i repetat,a cumpnare i vnzare a produselor i v>alonilor exi,stente.
Politica de credite a Bncii naionale a fost caracterizat n
ae>est timp de o excesiv reinere n ,acor.dl8.rea de credite pentru producie .
. Indrumarea politicii de credit spre investiii cu car,ader p::oductiv apare astfel i pentru acest domeniu ca o msur absowww.cimec.ro

60

GH. GHEORGH!U-DEJ

lut necesar n vederea stvilirii speculei


care snt obiectivele cele mai importante

i mririi produciei,
~le

timpului de

fa.

3. SARCINILE NOASTRE
PENTRU RECONSTRUCIA ARII
a) SECTORUl INDUSTRIAl

Industrialiiarea

(rii

Am artat motenirea economic grea preluat de actualul


guvern la 6 Martie 1945 i am trecut n revist situaia economic actual, realizrile guvernului Petru Groza i dificult
ile pe care le-a ntmpinat.
Din aceast expunere trebuie acum s scoatem n eviden
sarcinile oare st~u n faa :guvernului de concentnare democr.atic i a partidului nostru pe trm politic.
Aceste sardni snt toote lc,gate de pr-oblerna ridicrii produciei i refacerii rii sub to.ate aspectele i n toate domeniile vieii economice : indl!IStrie, tnansporturi, ag.ricultur, comer, preuri, credit, finane publice. i ~S:a:-cinile snt cu ,att
mai mari i mai grele, cu ct nu este vorba numai de 1a reface
ceea ce s-a distrus, ci .i de .a construi i dezvolta economi,a
Romniei.
Desigur c ref;acerea economic a rii trebuie s porneasc
de la folosirea integral a -oap:a~itii p:-oductive a industriei.
Ihdustr~a romneasc se mp1arte n dou mari grupe :
1) indl!IStria de stat i aceea n oare statul ,are p'artidp,aii, i
2) industria particula.r.
Aceste dou sectoare :ar trebui s se completeze reciproc i
s formeze un tot or:g,anic, ceea ce pn 1acum nu s-a realizat.
Statul nu ~ dus o politic de bun gospodrire :a ntreprinderilor ~le, nu a folosit dect ntr-o msur nensemnat capawww.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

NATIONALA

61

citate:a de rproducie a acestor ntreprinde;:-ri, n fruntea cror.a se


raf!lau elemente inoapra,bile i corupte.
A liSiat necontrolate n fa,pt rnari!e ntreprinderi n oare avea
participa ii masive - "Astra-vagoane", "Societatea naional
de g~az metan" etc.
A lsat s se iroseasc zeci de miliarde din bunurile inamice
puse sub controlul su.
Nu s-a ingrijirt rde finanarea acestor ntrerprinderi cu mijloace
ndestultoare, pentru susinerea unei producii norma-le.
Exemplu 1n aceast ultim privin pot sta "Uzinele de fier
Hunedoara", care constituie cel mai puternic centru metalurgic
din ar i care, mpreun cu minele de crbuni din Valea Jiului, rar putea s s.atis-frac cerinele de materii prime i semifabrioate :a!e ntregii industrii rnetl31urgke de stat i prarticulare,
rmnndu-i un disponibil i pentru eXJport.
Creterea produciei industri,ei de stat i antrena:-ea alturi
de ea a celei pra.rticulare Va fi fo!ositoa.re n egal msur ratt
st,atului dt i p.articulrarilor.
Mrind producia, veniturile statului vor crete, preurHe
p:oduselor vor ,putea fi mioorate, industriaii ri comerdanii i
vor mri veniturile, datorit creterii volumului afacerilor, irar
marsele consumatoare vor ravea la dispozdire cantiti mai mari
de mrfuri. Pentru realizarea 13cestor sardni este nevoie de mobilizarea tuturor f,adorilor care rau un rol radirv n economil3 rii.
Lucrul :a-cest,a, tim bine, nu va fi uor.
Snt unii ntreprinztori aare nu nel~g c propriul lor interes este de a se altura efortului general. Pe acetia va trebui
;s-i convingem i s-i antrenm n munoa de refacere ra rii.
Snt ra!ii care nel1g c inte:-esul lor de ntreprinztori este
s produc ct mai mult, drar care din motive politice, din ur
fa de regimul democratic, prefer s nu ctige sau chiar s
piard. P~entru 1acetira vom grsi mijloacele potrivite de ra-i obliga
s se noadreze efortului comun. Refracerea industrieri raduale i
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

62

folosirea integral a capiacitii de producie Sint problemele de


ale reconstruciei generale a rii, i rezolvarea _lor constituie punctul de plecare pentru dezvoltarea industrial a Romniei.
Se .tie, tov~ri, c 1n .ar.a noastr s-:au dus multe i prelungite diStcuii a,supm caracterului eoonomiei romneti. Unii
teoreticieni susineau c Romni:a este o ar "eminamente ~gri
cal" i c, prin urmare, .accentul n polititaa economk trebuie
pus pe producia agricol i pe exportul cerealelor. Aceti teoreticieni cutau n fond s justifice existena i interesele marii
moierimi. Ei tindeau s in Romnia n condiii .de inferioritate fa de statele mari industriale, 1s rmnem tributarii acestor sbate .n ce privete !Produsele industriale. Tmpiedidnd dezvoltarea industri.al a Rom-niei, ei mpiedicau prin ~ooast.a dezvoltarea cultunal i bunstarea materual ~ maselor largi popul~re. Impiedicnd de~;.voltarea industrial ~ Romniei, deci crearea unei industrii grele, ei mpiedicau n fond dezvoltarea agriculturii, nepunnd-o pe baze tiinifice, nefolosind mainile i
tehnica modern pentru a mri randamentul muncii, a mri producia i a ridica nivelul de trai al rnimii. Impotriva acestor
teoreticieni reacionari, care cutau s fac din ara noastr un
apendice al marilor state industriale, ne-am ridicat dintotdeauna
noi, marxitii, .comuni:tii, susinnd c !Progresul rii noastre
este n direct i nemijlocit legtur cu progresul industrializrii rii i c de tria industrial a rii depinde n mare m
sur nsi independena statului nostru.
De existena unei industrii dezvoltate se leag existena
dasei muncitoare, car.e reprezint garania democmtiz.rii vieii noastre rpubHce, garania lichidrii feudalismului i a moie
rimii.
baz

La baza aciunii de refacere i reconstruire a rii trebuie


stea deci refacerea i dezvoltarea industriei grele.
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

NATIONALA

63

Pr0blemele oare s.e .pun industriei noaiStre aiStzi, dup termina:-ea celui de-,al doilea rzboi mondial, s:nt cu totul diferite
a~~ cele dinaintea 18.cestui rzboi. De unde nainte Romnia ena
mpins Ira periferi'8. activitii industriale, mai rales n domeniul
industriei grele, rastzi ea este deosebit de .f,avori.z;at pentru ra
purcede la penfecionarea industriei s.ale 18.ctuale i mai ales la
crearera unor noi ramuri induiStriiale, absente pn ra:cum n economi,a noastr.
i cum industria grea
formeaz baza intregii economii a
unei ri, trebuie s se dea consolidrii i dezvoltrii acestei industrii un loc de frunte n planul de refacere a rii.
O industrie grea ,puternic, bazrat pe folosirea rl8.ional a
bogiilor ooturale .ale r.ii i dezvoltat pe linia nevoilor interne
i ra posibilitilor iz'Vorte din l~gturi 00merdale t:-rainice cu
vecinii, constituie pivotul n jurul cruia ntreag;a economie a
rii se Wl dezvolta n condiii noi.
Acest lucru este nooesa.r i este i posibil.
De ce este neceS'ar?
rn primul rnd, fiindc numai prin dezvoltarea industriei
grele ,se pot pune n valoare toate botg1iile pmntului rii noastre, bogii exploatl8.te 18.stzi doar ntr-o msur redus.
In ral doilea r:ind, fiindc n jurul industriei ,grele, de peurma dezvoltrii ei i in legtur cu ea, vor putea lua dezvoltarea necesar industriile existente i vor putea lua rnatere noi
industrii.
In al treilea rnd, fiindc fr existena unei industrii grele
nu ISe rpoate rasigur.a funcionarea i dezvoltarea 18.~1ui sector
economic fr de oare nu se poate concepe nsi vi,aa economic transporturile. Nici atelierele cilor ferate, podurile,.
tunelurile, antierele navale i nici mijloacele de locomoie pe
?mnt, .pe 18.'P i n 18.er nu pot fi nici construite i nici ntretinute in starea i numrul necesare nevoilor economice ale rii,.
dac nu exist o temelie industrual solid.
www.cimec.ro

64

GH. GHEORGHIU-DEJ

In al patrulea rnd, fiindc numai prin dezvoUarea industriei grele se va da posibilitatea ca sectorul att de important
al economiei noastre - agricultura - s fie nzestrat cu toate
acele maini, unelte, produse i instalaii de prelucrare care s-i
ridice att productivitatea ct i rentabilitatea ; iar aceasta este
singura cale de a consolida reforma agrar nfptuit i singura
cale de a ridica nivelul de via al plugrimii.
Dezvoltnd industria grea, se deschid posibilitile cele mai
largi pentru utilizarea ntregii fore de munc a poporului nostru i pentru crearea acelor bogii care snt necesare refacerii
rii, ridicrii ei i a condiiilor de via la orae i la sate, precum i ndeplinirii acelui rol economic important pe care ara
noastr poate i trebuie s-1 joace n aceast parte a Europei.
Prin exportul produselor muncii noastre i importarea bunurilor
de care avem nevoie, noi nu vom face un simplu comer, ci vom
contribui la schimburile necesare refacerii economiei i a altor
popoare care au suferit de pe urma rzboiului hitlerist i de cotropire.
Dar este acest lucru posibil ? Da, pent:-u c avem l1a ndemn toate elementele oare s ne permit s pim l'a crearea
unei puternice industrii grele n ara noastr :
- avem materiile prime de baz ;
- avem mna de lucru i rezervele neceS~are.
i dac nu avem un utilaj industr~al oare s permit &atisf,aoerea tuturor nevoilor schiate mai sus, .avem n ori.ce caz
armtuna neceSiar pentru a !POrni la drum.
S aruncm o privire asupra posibilitilor pe care ni le
ofer resursele noostre de astzi pentru dezvoltarea industriei grele.
Avem zdminte de crbuni r~Spndite n numeroa~Se locuri
din ~ar i care nsumeaz o rezerv de peste 1,8 mi!ilar.de tone,
dintre oare peste 1,5 miHar.de de tone n Malea Jiului; peste
150.000.000 de tone din laceste rezerve snt crbuni oore se prewww.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

NAIONAL.\

. 6.'i

teaz la cocsLf.icare. Zcmintele noastre .de crbuni pot


asigura pentru o durat nelimitat toate nevoile industriale
ale rii.
In c~a ce privete zcmintele de minereu de fier, ~stzi nu
se cunoate 1precis dect un si!ligur zdmnt mai mare, cel din
regiunea Teliuc-Ghelar, n Hunedoara, oare poate a'siguna nevoile industriale ale rii noastre, dup calculele specialitilor,
pe cel puin 30 de ani. Aciunea de exp.!orare pentru a se descoperi
rezerve noi a fost pn acum att de negtlijat i de napoiat n
ara noas1r, nct aci rmne ca statul s orgarnizeze expediii
tiinifice de geologi, tehnkieni, chimiN etc. i s peasc cu
hotrre la explorlfile necesare descoperirii i punerii n va!oare a
zdmintelor existente. Situaia se prezint n acelai fel i n
ceea ce privete minereurile cuprinznd alte metale.
RornnLa are unul din cele mai bogate zcminte de bauxit
din Europa. In munii Bihoorului se .gsesc rezerve de peste
20.000.000 de tone, care conin aproximativ 55% oxi.d de aluminiu, iar noi importm aluminiu. La Baia Sprie, Hera i
Blu exist minereu de antimoniu. Avem 5.122.000 de tone de
minereuri de cupru cunoscute n diverse locuri, ceea ce frace
82.230 de tone de cupru rnet,alic, n timp ce noi l(lffi importat IJleste
80% din cantitatea total de cupru consumat n ar. Sntem
una din puinele ri din lume oare arvem minereu de mercur,
:i noi importm mercur. Avem 2.000.000 de tone rezerve de
minereu de crom, complet prsite. Avem cantiti apredabile
-de mangan.
Dar dac zcmintele noastre de mdnereuri cunos.cute nu
-snt deocamdat e~ploatate, avem n rschimb rezerve de bunuri
care constituie baza schimburilor noastre internaionale i care,
pe msura deivoltrii industriei noastre proprii, ne pot asigura
alimentarea cu ceea ce ne lipsete. Acestea snt : petrolul, lemnul
:i produsele agricole.

5-

Articole i Cuvtntlrl

www.cimec.ro

(j(j

GH. GlfEORGHIU-DEJ

Dar posibilitile cele mai apropiate de dezvoltare a unei


industrii grele n ara noastr snt deschise de situaia actual
n sectorul industriei metalurgice.
Care este situaia actual a industriei metalurgice din Romnia ? Industria metalurgic este concentrat n trei mart ntreprinderi: "Uzinele de fier Hunedoara" (U.F.H.), proprietatera
statului, cel mai puternic centru metalurgic din ~ar, Jnzestroat
cu 5 fur.oole, avind o capacitate de producie de 175.000 de tone
de font pe :an; "Uzinele Reia" (U.:O.R), cu 2 furnale i o
ootpacitate de 70.000 de tone de font pe an, i "Titan-NadragCalan", cu un singur furnal i o oapacitoate de 24.500 de tone
pe an. La U.F.H. nu funcioneaz astzi dect un singur furnal
i este utilizat circa 1O% din capacitatea de producie.
Inainte deci de a fi nevoie s dm o dezvoltoare nou industriei noa.~stre grele, avem sarcina de a .pune n va.Ioare. potenialul industrial metalur:gk existent, i anume de a pune n funciune cele 5 furnale de la U.F.H., care, dac ar luc.ra din plin,
ar saUs.fa.ce nevoile tnt.regului aparat existent, furnizind Rei
ei produsele pe care astzi le import, i ar asigura buna dezvoltare a altor indusrtrii.
Aceasta trebuie s fie prima etap, i cum pentru a o realiz'a este nevoie n primul rnd de asi1gurarea mateniei prime
necesare, tot n aceast prim etap se situeaz i necesitatea
unei valorificri ct mai complete a zcmintelor de crbuni
din Valea Jiului, oare formeaz un tot induostrial organ:ic cu
zcrmintele de minereu _de fier din Hunedoara. i aid, nainte
de a fi nevoie s se discute nfiinarea de noi centre .de exp!oaLare, pr.ima sarcin este ridicarea produciei actuale, sczut
astzi J.a mai puin de jumtate fa de capacitatea normal,
aare este de circa 9.000 de tone pe zi.
O dat cu repu.nerea n funciune a U.F.H., rhdkarea !Produciei de crbuni din Valea Jiului i fo!osirea tuturor posibilitilor izvorte din coordonarea efortului industrial din aceste
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

NATIONALA

67

dou centre, vor putea fi grupate n aceast regiune toate industriile neceSaare unei v.alorificri ct mai productive a crbunelui
i minereurilor : fabricile de cocs metalurgic, laminoarele necesare fabricrii oelurilor, industriile chimice anexe pentru prelucnarea derivatelor cnbunelui etc.
Aci va trebui s se formeze, pe de alt parte, centrul de captare i de distribuire .a gazelor rezultate din f,arbrioaie, a cror
ener.gie va putea fi folosit liitt pe Joc, pentru nevone industriei
prqprii, ot i pentru ntreag:a regiune din jur, economisindu-se
Jastf.el consumul crbunilor.
Prin dezvoltarea i folosi.rea ntregii cap.adti de producie
a U.F.H. i a minelor de crbuni din Valea Jiului i din Banat,
Wl putea fi aiSigunat i producita maxim a "Uzinelor Reia"
i "Titan-Nadrag-Ca!.an", realizndu-se astfel, prin aceste trei
mari industrii, condiiile necesare dezvoltrii industriale i agricole .a Romniei.
Urmrile realizrii acestui pl,an vor influen~a ntrea,g~a evoluie 18. eoonomiei noastre. Este calea cea mtai sigur pentru
ref.acerea rii noastre i pentru ,a.sigurnrea ridicrii ei.
Pentru rMliZ18.rea acestui p:18.n este nevoie, n primul rind,
de dra<gOISte pent.ru ara noastr i muncitorimea ei, de cinste
i bun credin i, mai 18.les, de hotnre, energie i foarte
mult munc.

Tot ce reste activ, energic i competent n ara noastr trebuie chemat s contribuie la roolizaroo acestui pl.an de refacere i ridioare 18 rii noast.re.
Partidului nost'l"u i revine sarcin.a de a se .alinia ca un
singur om n vederM roolizrii ;acestui scQp i de 18 constitui
motorul acestei actiuni, dreil8. numai cel c.a:-e nu doresc ridioarea .rii nu i s-e vor .altura.
Aproape totalitatea problemelor economice care se ridic n
f.al8. noastr pentru viitor se Joog de dezvoltarea industriei
grele.
www.cimec.ro

68

GH. GHEORGHIU-DEJ

Cele mai multe din aceste probleme au fost enunate sau


n cadrul pl~anului ex.pus. Ne rmne l(lcum s le legm
cu celelalte probleme care nu au fost disoeutate pn acum.
In afar de dezvoltarea industriei grele, apar ca sarcini imediate urmtoarele probleme n legtur cu ntreprinderile de
stat i de sub controlul statului :
schiate

Transporturlle
In sectorul cilor fenate, Sl(lrcinile oore se pun sint mari i
multiple. In primul rnd, e nevoie de restabiliii'ea parcu!ui [Ulant, i mai l(lles 1(1 parcului de locomotive, prin ridioorea p::-oduciei att la ateHerele C.F.R. ct i n uzinele paorticu'la.re. Paralel cu repararea p~a.rcului rulant I(IVI(Iril8.t, oa i a celui care necesit rep~aor~aii curente, t::-ebuie reaJ.iZ~at programul de construcii
noi de locomotLve i Vl(lgoane pentru a crea un parc n stare
s LSatiosfi(I;C necesitile sporite l(lle transportului feroviar n
Romnia.
Pentru a putea readuce parcul de locomotive la numrul de
3.400 de buci dinainte de rzboi, ar t::-ebui executate nc 265
de locomotive.
Totui C.F.R. poote s LSe menin nc un numr de ani cu
cele 3.135 de .locomotive cu cte ~a rmas n prezent n parc,
cu dou condiii :
1(1) s ref~ac ut.ilajul existent, ca s ~ajung mai repede la
res~una.rea parcului actual ;
b) s asigure anual o cot de rennoire a pl(lrcului actual
de locomotive de circa 100 de locomotive pe an, prin elirninl(lrea pe aceast. cale a tipurilor nvechite.
Aceste 100 de locomotirve 18.nu.:~l pot fi ob.inute prin comenzi
date industriilor di1n aii', realizi'nd astfel i standardizarea
parcului.
Parcul necesar de Vi8.,goane de marf, ciLSterne i cltori
.este de cir.ca 85.000 de buci. C.F.R. disiPune I(IZ numai de
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C.

C.

LA CONFERINA NAIONALI\.

69

'56.000 de v,agoane. Aceasta nseamn c pentru completare;a


parcului pn Ia nevoile traficului ar trebui s achiziionm
29.000 de vagoane.
Dup Capacitatea de astzi la fabridlor, n 1946 se vor putea
.construi n ar drca 2.500 de vagoane.
N-:am putea n nici un caz organiza un tr.ansport feroviar
normal dac nu vom reface Ia timp i completa cu altele noi
.triajele, liniile, telecomunicaiile, grile, atelierele, depourile, con.dudele, precum i localurile de administraie. Se impune de
asemenea repararea mainilor-unelte avariate i uzate i nlocuirea lor, n limita posibilitilor, cu altele noi.
Pentru 1946 snt prevzute !S fie tenminl!te liniile Bucureti -Craiova, Tecuci - Furei, Bumbeti- Livezeni. Pentru
J946- 1947 se va termina linia Deva- Brad.
O s.ardn din cele mai impo:-tante este dezvoltarea, il3 ntregul personal .al cilor fertate, ,a simului de ,gospodrire i de
rspundere pentru tot ce este propridatea C.F.R. i ce este interes 131 1acestei iootituii. Nu este admi1sibil situai,a, oare se
mai observ n unele centre feroviare, cnd averea instituiei,
<leei a statului, este ls.at n prsire, expus intemperiilor i
furturilor, n ti.mp ce n alte centre se simte lipsa acestui
'invenbar.
Parcul de locomotive i v1a:goane trebuie folOISit din plin prin
reducerea [,a minimum a timpului de ncrcri i descrcri, .a
staionrii prin gri etc., prin introducerea a dou sohimburi
pe locomotive, .prin sporirea tonajului.
inem s reamintim c pentru normalizarea transporturiiar feroviare este ,absolut nevoie s fie n mod mdiool i just
rezolvat problema produciei de crbuni, deoarece aceast problEmt este strns legat de realizarea progmmului de normalizare a cilor ,fenate. In acest scop este nece513r oa minele de
crbuni ale oocietii Petroani - al crei oopital este n majoritate inamic - s treac n administrarea C.F.R., principalul
consumator de crbuni.
www.cimec.ro

iO

GH. GHCORGHIU-DEJ

Tn sectorul transpo:-turi!or fluvi.ale i maritime trebuie acordat tot sprijinul noii societi sovieto-romne de navigaie
"Sovromtransport", care, prin numrul de vase ce posed, devine unul din principalii factori ai reorganizrii transporturilor
noastre pe ap. (Aplauze.)
Pentru ntrirea navigaiei fluviale i maritime romne,
trebuie acordat un sprijin larg att construirii de vase noi ct i
ridicrii la suprafa a vaselor scufundate, dintre care unele
snt n stare foarte bun.

Mrirea parcului este necesar, deoarece n timpul rzboiului


o parte din vase au fost distruse, iar din cele maritime 30%
au fost vndute, fiind surprinse de rzboi n strintate, iar
43,90% au fosr sechestnate de ctre Anglia i S.U.A.
Pentru mbuntirea tnan!Siporturilo;r aer.iene, ravem Srarcina
urgent de ra reconst:-ui, armen.aj!a i moderniza aeroporturile
noastre distruse de nemi. n retragere. Aceast sarcin guvernul
i-a luat-o n cadrul conveniei pentru nfiinarea societii
sovieto-romne de avia.ie ciyil "TARS", n scopul unei utilizr.i ct m.ai bune a rnateriralului aeronautic cu care contribuie
Uniunea Sovietic la noua societate. Toate .aceste construcii de
pe aerodromun cad n sarcina statului ro:mn, deoarece &lnt i
rmn !Proprietatea lui. (Aplauze.)
Pentru reor;gmliz.area tranrspo;turilor rutiere, trebuie or:ganimt n cel mai scurt timp un oficiu -centrralizator al trransportucilor de racest fel, !Pe J.ng M.inisterul Comunicaiilor i al Lucrrilor Publke. Acest ofi.ciu v.a .avea ca sarcin rraionaliz.a
rea tr.ansporturilor rutiere n aa fel ca s fie un complement
al celor feroviare, maritime i fluvi!8le, deoarece tr.ansporturile
pe osele joac un rol de prim ordin n economia rii.
Ministerul Comunicaiilor i rai Lucrrilor Publice a ntocmit un pr<~gmm de refacere i construcie ra drumurilor n ordinea ur.genei lor.
Pentru anui viitor se prevede definitiv:are.a .a 225 km de o
sele, 3.000 m de poduri distruse, 100 km de pavaje semipermawww.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINTA NATIONALA

71

nente, mbuntirea punctelor rele de pe drumurile pietruite pe


o reea ,de 1.700 km etc. (Aplauze.)
Ca prog,~m de viitor mai ndepr~t. ministerul i propune
s definitiveze o reea de 5.535 km, inclusiv Ardealul de nord.
Pentru realizarea acestui prQgnam vom ~vea nevoie de un
numr de maini speciale, dintre care o parte le putem confeciona n ar, ia,r restul poate fi importat prin compensaie din
strintate.

Electrlficarea tirii
Nevoia de ~ se pune n v,aloare toate bogiile de resunse
energetice ale rii pune ns i o alt problem, care trebuie
de asemenea s fie nscris printre sarcinile ce trebuie s fie
urmrite n vederea ridicrii economice a rii noastre, anume :
electrificarea rii.
DUtp prerea specilaliUlor notri, cunsurile noastre de ~p
permit construirea unor centre de producere a energiei electrice oare s satiStfatC n viitor nu numai nevoile rii, oor -chiar
i pe cele se dincolo de gmniele noa,stre, putndu-se furniz,a
curent electric pentru ntrea,ga regiune a Blaloanilor.
Prin crea,rea n ar a unei reele de aentnale h~droelectrice,
se v,a putea purcede la e!ectrdJi.oarea cilor ferate i ntrebuin,a
rea masiv a energiei electrice n dezvoltarea tuturor industriilor
noastre. De asemenea, prin extinderea reelei de curent electric se va putea introduce lumina i fora electric pn i n cel
mai deprtat ctun al rii, rididndu-Ste astfel nivelul de via
i de cultur al plugrimii noastre.
Utiliznd acest nesecat izvor de energie - crbunele alb -,
vom putea face economii considerabile n rezervele noastre de
petrol i crbune.
Pentru ndetplinirea ~cestei opere uriae de electDifioare a
Jrii, tehnicienii notri au fcut de mult planuri, i unele destu,l
de bune, dar p.n la 23 August toate guvernele care s-au pewww.cimec.ro

72

GH. GH'EORGHIU-DEJ

rindat 113 crma rii nu au tiut i nu au vrut s v,alorifke nid


munaa creatoare a specialitilor notri, nici nesecatele izvoare
de energie ale crbunelui alb, ocupndu-se numai de cptuiala
lor i a partizanilor politicii lor reacionare.
P13rtidul nostru trebuie s nscrie printre cele mai de
seam sarcini sprijinirea aciunii pe care a nceput-o guvernul
de ra valorifica pentru pqpoor aceste nesfrite bog:ii ale rii.
(Aplauze puternice.)

Intreprinderile cu partfclpa..e de capital inamic


i cu capital de stat
O atenie deosebit V1a trebui dat sectorului ntreprinderilor cu particip13re de oopitiCll inamic, puse sub adminiiStr:aia statului n baz,a art. 8 ,al Conveniei de 13rm~stiiu.
Cum 13cest sector se administreaz pe rspunderea int~g~al
a statului, este necesar o ,aciune imedi.at, energic i hotrt
pentru a se nlocui toi administrl3torii incoreci i incapabili.
numii sub guvernrile trecute, pentru a se proceda la verificiarea amnunit a gestiunii lor i ,a se pi l,a stabili~ea tuturor rrspunderilor i recurpemrea tuturor pagube!or produse, pentru oare rmine rrspunztor statul romn, i deci, n ultim
analiz, poporul rom:n.
O ntrire a contmlului statului este absolut necesar i Ira
ntreprinderi!e n oore statul particip cu pri nsemnate de
ca1pital, pentru a ndruma activitratea acesta~ ntreprinderi n
s-copul ntririi sectorului economic dirij,at de stat. Acest lucru
este absolut necesar, deoarece exist ntreprinderi, cum snt, de
exemplu, "Societratea nraioool de gaz metan", "Creditul industriral", "Astra vagoane" etc., n oare statul, dei are majoritatea
capitalului S!8U o p,artidpra~e marsiv, totui nu are cuv1ntul hotrtor n conducere, ntreaga politic de producie, p!rasarnente .i mai 1a!res beneficii ,fiind n mna unor particulari, care
o duc adesea chi,ar mpotrivra statului. S-au nregistrrat cazurj
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINA NAIONAL.!.

73

n oare astfel de ntreprinderi au pltit taxa de amnistie fiscal


pentru ,a acoperi evaziunile fisoale sVIirite n dauna statului,
c.are le finaneaz.

Productia

Industrial

Trebuie s subliniem din capul locului c o dat cu cele


expuse mai sus, privind sectorul industri18.l de st;at, este necesar s depunem toate sforrile pentru mobilizarea tuturor
capacitilor productive ale particularilor n scopul dezvoltrii
ramurilor industr~ale existente i crerii 18.ltom noi. Iniiativa
particular trf!'buie stimulat i interesat, asi:gurindu-i-se posibilitatea de cretere i de ctig echitabil. Toat capacitatea industrial a rii, a .statului i particular, trebuie s formeze un
tot organic, n colaborare strns, pentru reconstrucia rii,
pentru nflorirea economiei romneti. (Aplauze.)
Pentru ntreprinderile industriale particulare, de asemenea,
sardoo ooo mai important rmne desvnirea aciunii de trecere a industriilor ,la producia de pace i ridicarea produciei.
Aceast trecere nu trebuie ns s fie lSiat nllliTIIai pe seama iniiativelor private izolate. Noua producie .a acestor ntreprinderi
trebuie s fie ndrumat pe linia nevoilor eseniale n legtur
cu refacerea economic a rii, l})e baz de planuri ntocmite.
pentru fieaare ramur n parte i inndu-se sooma 1att de aapacitatea de producie clt i de felul i mrimea nevoilor interne
i a posibilitilor .de import i export existente.
Statul va trebui s ndrumeze distribui1rea materiilor prime,
s reglementeze preurile de desfacere, s controleze circulaia
mrfurilor i s asigure orientarea creditelor necesare n
primul rnd spre mmurile de producie oare intereseaz ref.acerea rii.
'
Pe primul ,pJ,an de preocupare n ceoo Ce privete refacerea
i completarea instalaiilor existente i ridicarea produciei,
trebuie s fie puse :
www.cimec.ro

74

GH. GHEORGHIU-DEJ

-1ndustria metalurgic i minier, care trebuie dezvoltat


!Xmforrn planului de rirdicare a produciei indUJstriale },a Hunedoar:a, Valea Jiului, Rei:a i Tit:an-Nadrag-Gal;an. O :atenie
deosebit trebuie dat in acest sector dezvoltrii explorrii i
exploatrii zcmintelor de antimoniu, cupru, mercur, mangan,
aur, precum i crerii unor centre de exploatare a zcmintelor
rle bauxit (aluminium) i minereu de crom.
- Industria petrolifer. In acMJst mmur este nevoie de
1ntensificarea exploatrii i a aciunii de explorare pentru gsi
rea i punerea in exploatare :a noi surse de iei, in scopul ridicrii produoiei :aduale. lmportanJa :acestei industrH este cu atit
mai mare, cu ct petrolul nu este numai un combustibil eseni,al pentru industrie, trarusporturi i :agricultur, ci i produsul
cel mai important pentru exportul nostru.
De~voltarea acestei mmuri indu,stri:ale tPOate f,i urmrit cu
attt mai hotrt cu cit exist multe regiuni neexplorate nc,
iar industrLa petrolului in ara noastr ~are astzi asigurat sprijinul U.R.S.S. prin nfiinarea societii "Sovrompetrol".
(Aplauze.)
- Industria materialelor de

construcii.

Industriile lemnului, cimentului i sticlei, prin refacerea bstal,aiilor distruse i


ridic;area produciei actuale, trebuie s fie :aduse in situaia de
a contribui n mod activ i sati.sfdtor att J,a refacerea distrugerilor r,z,boiului dt i },a asi.gunarea nevoilor curente i de
export.
In acest scop atenia trebuie ndreptat mai :ales n dire.oi1a
mririi produciei de lemn fa;sonat, i n special a cherestelei,
precum i !Pentru crearea unei industrii de .prelucrare a lemnului in produse fabricate ca : mobil standard pentru muncitori
i rani i pri din case-tip demontabile, care prezint mari
posibiliti pentru export.
- Industria textil. In aceast ramur industrial sarcina
eseni18l este n prezent de a :asigura folosiroo ntregii sale cawww.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

paciti

NATIONALA

75

de producie n vederea utilizrii enormelor cantit~i de


bumbac importate din U.R.S.S. (Aplauze.)
-- Industria alimentar. Sarcina esenial -oare se pune in~
dustriei aHmentare este folosirea ei pentru o valorificare ct maf
bun a produselor agricole :att prin r~dioaroo produciei fabricilor existente cit i prin crearea de noi industrii looale n cen-
trele de piToducie respective, i n primul rnd pentru industria~
lizarea laptelui, fructelor, crnii, petelui i Iegumelor.
O condiie eseni~al pentru ri.dioarea produciei industria1e
este nu nUJmai ex.i,stena minii de lucru, ci i necesitatea oa
muncitorii s contribuie cu toii n mod egal Ia efortul pentru mrirea prodtH~iei, l{lrintr-o disciplin sever i un control
reciproc. Producia nu poate fi ridicat numai prin echipe de
oc i eroi ai muncii.
In acea~St privin, partidul nostru t'ebuie :s ndrumeze
onganiw{iile Joc:ale n vederea ridicrii gener18.le a mndamentului muncii prin mobilizarea tuturor muncitorilor n jurul echipe!or de oc.
Normaliz,area regimului muncii nu este ns posibil n
ntregime fr asigurarea pentru muncitori a unui nivel de via
n oare nevoile eseniale aJ.e muncitorilor s fie Sl8.tisfcute prin
inte111Siiicare:a aciunii de asigurare a aprovizionrii organizate
18. S18.lariailor i .a illiClselor de consumatori n geneml. AceaiSt
ISiarcin tr.ebuie urmrit prin n~iinare:a i dezvoltarea cooperativelor, precwn i prin folosirea economatelor n limita posibilitilor. Scopul fiM! trebuie s fie nlocuirea econorootelor prin
coopemtive de aprovizionare, oare, avnd toate avantajele economatelor, snt n a.cel.ari timp lipsite de neajunsur.Ue acestom,
mai ales n ceea ce pri'Vete problema procurrii fondurilor
necesare.
Prin nlturarea intermediarilor specul~ani i asigunarea a1pro~
vizionrii direct de la productori, la preuri mai ieftine dect
cele de pe pia, se obine o mrire a puterii de cumprare a
salariilor fr a se recurge Ioa ridicmea a~stora.
www.cimec.ro

7ti

GH. GHEORGHIU-DEJ

b) SECTORUL AGRICOL

Jn sectorul agricol, prima sarcin care ni se pune este des


vrirea reformei ,a.gr.are. In af.ar -de msur.ile luate de curnd
de Comisi1a de reform agnar, oDg<aniZiaiile partidului nostru,
mpreun cu a!e F.N.D.-ului, trebuie s dea concursul l1a ndrep
tarea tuturor greelilor svrite n aplicarea legii reformei
agrare. Totodat s nl~sneasc grbirea mpririi titlurilor de
proprieta1te plugarilor mproprietrii. (Aplauze puternice.)
A doua sarcin important este organizarea centrelor de
nchiriere de maini agricole, care s fie ndrumate i controlate de stat printr-tHl organ centnal. Aceasiii msur este .realizabil l"n cadrul unui plan care s in seama de inventarul agricol existent i de completarea lui prin comenzi date industriei
noastre na-ionale i prin import din strintate.
A trei,a sarcin care se impune ag.rkulturii noastre este m
rirea produciei prin mbuntirea mijloacelor de prelucr1are a
pmntului i pr.in mrirea stipr:afeelor de nsmint,are cu
800.000 ha fa de anul trecut.
Pentru a obine marirea ISUiprafeei de cultur a rii ntr-un
viitor ct mai apropiat, trebuie ncepute i sprij-inite lucrri de
mbuntiri funciare : !ndiguiri, drenaje, irigaii etc. Printr-o
astfel de ~aciune bine susinut se pot dti.g~a imense supnafee,
astzi neproductive.
Inmulirea numrului de vite existente v1a contribui la mbuntirea condiiilor de munc a pmntului, v,a ameHona a'Proviz:onarea populaiei cu produse animale - carne, lapte, oot,
brnz etc. -, ri:di1ond n acelai timp standardul de via ,al
ranului.

O alt mare !Sarcin este nfiinarM i dezvoltarea cooperativelor steti, cu ajutorul crom plug,arul poate :
1a) s se aprovizioneze cu produse industriale direct de la
productor prin coop-emtiv-e de aproviziooore, nlturnd :astfel
pe :intepn~diar (aplauze puternice);
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINA NATIONALA

7'7

b) s valorifice i s desf,ad produsele agricole prin coo


perative de des:f acere.
Partidul nostru i mai ia ca sal'1cma SipriJ'lmrea luptei pe
oare o duce C.G.M. pentru sindiaalizarea muncitorilor ag::-lcoJ.i.
(Aplauze.)
De asemenea trebuie dat o deosebit atenie .pdurilor, avnd
n vedere marele rol pe oare ele l joac n economia rii ,att ca
element de IB.pnare a culturilor contra secetei, ct i ca rezervor
nsemnat de materie prim pentru industria forestier, 18. ce!uIozei i a hrtiei.
Trebuie sprijinit conservarea acestei bogii naturale printr-~n plan de exp!oota.re riB.ioniB.l, trebuie ncur,a}at mpduri
rea terenurilor deg~radate, de coast sau de pe albiile rurilor,
salvnd totodat de Ia distrugere suprafee imense de teren.
c) COMERTUL EXTERIOR

Ca o urmare a sprijinului ce trebuie dat activitii ntreprinderilor industriale, a ndrumrii distribuiei materiilor prime i a
produciei, va trebui s se reglementeze n mod strict controlul
statului atf in ceea ce privete importul i exportul materiilor
prime ct i al produselor fabricate.
Comerul exterior trebuie s fie o parte compon~nt n sistemul general de reglementare a economiei rii.
d~

CREDITUL, FINANTELE PUBLICE, MONEDA

Sarcinile refacerii economice a rii necesit importante ca


pitaluri pentru finanarea industriei i agriculturii. Analiz~ situa,
tiei economice actuale ne dovedete c n ara noastr exist
numeroase capitaluri disponibile sau care nu au o ntrebuinare
productiv din punct de vedere economic. Trebuie organizat co
lectarea acestor capitaluri prin instituiile de credit, pentru a fi
puse n serviciul ref.acerii rii, statul garantnd depozitele la
aceste instituii.
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

Plasarea acestor capitaluri va trebui -ndrumat. de ctre stat


nu numai n legtur cu nevoile ntreprinztorului, ci i pe baza
planurilor de finanare general, ntocmite dup necesitatea de
~ se ntri sau dezvolta diferitele sectoare de producie.
In aceast oper de finanare, Banca naional a Romniei
trebuie s fie pirghia principal nu numai pentru acordarea de
credite de producie, dar i pentru controlul ntrebuinrii acestora, ca mandatar a statului.
O dat cu reorganizarea creditului este ns absolut necesar
s fie reorganizate i finanele publice prin modificarea sistemului fiscal n aa fel nct sarcinile bugetare, care astzi snt
mplinite n cea mai mare parte pe calea impozitelor indirecte i
taxelor de consumaie, s fie trecute ntr-o msur nsemnat
asupra venitului, pe calea impozitelor directe, - cu excepia impozitului pe salarii, care astzi este e~trem de ridicat. De asemenea, va trebui stabilit pentru fiecare contribuabil un domiciliu
fiscal, la care s se centralizeze toate veniturile pe baza crora
s se poat face impunerea.

Pe aceast cale se va realiza nu numai o aezare mai dreapt


i mai democratic a sarcinilor fiscale, dar se va da posibilitate
statului s-i creeze veniturile necesare echilibrrii bugetului,
fr a trebui s apeleze la emisiunea B.N.R., oprindu-se astfel
procesul de inflaie.
Pentru mrirea veniturilor statului va trebui stvilit evaziunea fiscal enorm, controlndu-se temeinic att producia ct
i circulai~ mrfurilor de la productor pn la consumator.
Msurile care trebuie luate n domeniul creditului i al finanelor publice, combinate cu cele de reglementare i ndrumare a
vieii economice sub toate aspectele, precum i ridicarea produciei, snt condiiile fr de care nu se poate concepe i nu se
poate realiza .stabilizarea monedei noastre. (Aplauze.)

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA

CONFERINA

Aadar, tovari,

NATIONALA

79

in faa noastr, n vederea refacerii i dezse ridic urmtoarele sarcini principale :


l. Utilizarea capacitii maxime a "Uzinelor de fier Hunedoara" i a minelor de crbuni din Valea Jiului, precum i a
,,Uzinelor Reia" i "Titan-Nadrag-Calan".
2. Grbirea trecerii industriei de rzboi la producia de pace,
precum i creterea produciei industriale n general.
3. Refacerea i dezvoltarea sistemului nostru de transporturi pe pmnt, pe ap i in aer.
4. Electrificarea rii i construirea centralelor hidro i termoelectrice.
5. Desvtrirea reformei agrare ; organizarea i dezvoltarea
staiunilor de nchiriere de tractoare i maini agricole, care vor
forma baza pentru mrirea productivitii i rentabilitii agriculturii ; industrializarea produselor agricole i buna lor valo.:
rificare.
6. Dezvoltarea cooperativelor la orae i la sate i asigurarea
unei aprovizionri normale a populaiei.
7. Reorganizarea sistemului de credit prin indrumarea operaiilor bancare de ctre stat, n vederea asigurrii mijloacelor
financiare necesare produciei.
8. Reforma fiscal, care s asigure o mai dreapt repartizare a sarcinilor i un echilibru bugetar ..
9. Partidul :nostru se preocup i trebuie s se preocupe de
nvmnt. Problemele de baz ale nvmntului nostru snt :
a) lichidarea analfabetismului ;
b) reorganizarea intregului nvmnt, de la cel primar pn
la universitate, pe baze democratice, ca s asigure un minim de
cunotine gE)flerale pentru intregul tineret, formarea de tehnicieni
pentru nevoile industriei, agriculturii etc., iar pentru cei cu caliti intelectuale deosebite posibilitatea de a urma studii supe~
rioare, fr a mai fi legai de lipsa mijloacelor materiale
(aplauze puternice) ;
voltrii rii,

www.cimec.ro

GH. GHEOROHIU-DEJ

80

c) formarea de cadre pentru nvmntul primar, mediu i


superior, prim nfiinarea de institute pedagogice n care s-i
desvreasc pregtirea ;
d) democratizarea corpului didactic, prin nlturarea tuturor
elementelor profasciste, reacionare, care ndrumeaz formarea
tineretului pe calea urii de ras, a ovinismului etc.
Lupfnd pentru realizarea acestor deziderate, putem asigura
poporului nostru condiii de dezvoltare fireti, putem face din
fiecare om un cetean contient de drepturile i obligaiile lui,
i n acelai timp, narmndu-1 cu un minimum de cunotine
profesionale, l vom face mai util att lui ct i societii.
1O. O atenie deosebit trebuie dat problemei sntii
publice. (Aplauze.)
Este lucru tiut c n special la ar asistenta medical este
aproape inexistent, datorit att tendinei medicilor de a profesa
la orae, ct i interesului slab din partea statului.
a) Trebuie s fie fcute ~nlesniri medicilor pentru a se aeza
tn mediul rural i, n acela-i timp,
b) s se nfiine,ze ct mai multe dispensare la sate, dotate
cu materialul necesar combaterii mai ales a bolilor sociale.
Prin ndrumrile i ajutorul medicilor vom putea schimba
condiiile de igien foarte relative astzi - n care triete
rnimea i vom face s scad procentul - foarte ridicat - al
mortalitii infantile.
Tovari,

Aceste sarcini principale stau tn faa ntregului popor i


pentru realizarea lor este nevoie de mobilizarea i activizarea
tuturor energiilor rii noastre. Intreaga muncitorime, ntreaga
rnime, ntreaga intelectualitate, industriaii, comercianii, oamenii de f~nane, tot ce este cinstit i patriot n aceast ar
trebuie s se ncadreze n marea oper de refacere economic a
rii, n opera de valorificare a bogiilor imense pe care le po
www.cimec.ro

R-\PORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINTA NATIONALA

81

sed Romnia, n opera de ridicare a nivelului general de via


.al ntregului popor.

Dar coordonarea efortului general presupune i un organism


-capabil s cuprind variatele compartimente ale vieii economice,
-capabil s mnuiasc prghiile de comand ale economiei tromneti, capabil s dea la timp soluiile potrivite diverselor probleme care se pun i s aib i autoritatea i fora necesar
pentru a le transpune n via.
Acest organism exist. El a fost creat de curnd, la propunerea minitrilor notri comuniti di:n guvern. El este Consiliul
economic superior, organul suprem de coordonare a activitii
<liverselor departamente economice, organ care va face cu putin
ndrumarea de ctre stat a tuturor sectoarelor economiei noastre.
l1ndrumarea t:conomiei noastre, neleas pe plan larg de echilibrare i armonizare a diferitelor compartimente, pe baza unor
planuri stabilite n amnunt, ndrumarea ceasta este cu putin
;i trebuie realizat. Ea presupune tns i un aparat de control
suplu i eficace i o organizare a admtnistraiei de stat care s
corespund noilor nevoi. Aceasta este iari una din eroblemele
principale care se pun astzi statului i care va trebui rezolvat
,nentirziat.

4. SARCINI POLITICE GENERALE


Pentru ref a cerea rii i crearea unei Romnii puternice i
bogate, partidul nostru lupt pentru strngerea laolalt a tuturor
forelor productive din ar pentru realizarea urmtoarelor sarcini
politice generale :
l. Intrirea Frontului unic muncitoresc i lupta pentru nfp
tuirea unitii politice a clasei muncitoare. (Aplauze puternice.)
2. Int~irea Frontului naional .democrat. (Aplauze.)
3. Jnttrirea alianei dintre muncitori, rani muncitori i intelectuali. (Aplauze.)
www.cimec.ro

82

GH. GHEORGHIU-DEJ

.4. Jnfrirea dintre poporul romn i naionalitile conlocuitoare. (Aplauze.)


5. Mobilizarea partidului n coopemre cu forele democratice
n ill!pta .pentru dtig13.rea btliei alegerilor. (Aplauze.)
6. Sa>rijinirea adiv a guvernului 1dr. Petru Groza. (Aplauze.)
7. Jntrirea prieteniei cu marele popor sovietic, cu popoarele
nconjurtoare i cu toate popoarele iubitoare de libertate.
(Aplauze puternice.)

5. SARCINI INTERNE DE PARTID


s

Pentru reuita realizrii sarcinilor politice generale, trebuie


ndeplinim urmtoarele sarcini interne de partiq :
a) IN DOMENIUL MUNCII ORGANIZATORICE

1. Consolidarea organizaiilor existente prinr-o via de


partid regwiat i prin prelucrarea temeinic a liniei i sarcinilor
de partid.
2. Lupta pentru lichidarea nepotrivirii dintre influena politic i situaia organizatoric a partidului n vederea ridicrii
sarcinilor organizatorice la nivelul rolului pe care partidul trebuie
s-1 aib n aceste mprejurri.
3. Intrirea muncii organizatorice n rndurile muncitorilor,
ranilor muncitori i intelectualilor. Btlie n sectorul rnesc.
Deosebit atenie pentru atragerea femeilor n partid.
4. Control riguros i ajutor continuu din partea organelor
de conducere privitor la ndeplinirea sarcinilor.
5. Ridicarea nivelului politic al cadrelor i al ntregului
partid.
6. Intrirea simului de rspundere colectiv i individual.
7. Organizarea muncii pe baza unui plan elaborat temeinic
n urma studierii situaiei concrete i pe baza angajamentelor
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL C. C. LA CONFERINTA NATIONALA

83

organizaiei

respective. Lupta pentru introducerea unei discipline


a unui sistem n munca noastr.
8. Lupta mpotriva pripelii i grabei n luarea hotrrilor.
Nici o hotrre fr o chibzuire matur. Fiecare aciune s fie

pregtit amnunit i minuios.

9. Rezolvarea colectiv a problemelor de baz ale partidului.


10. Int.rirea di,sciplinei de partid. Lupt fr cruare mpo
triva curentului anarho-sindicalist i devierilor sectariste.
ll. Jn~rirea i ascuirea vigilenei noa,stre i a vigilenei
maselor.
12. Metoda noastr de munc s fie metoda convingerii.
13. Intrirea criticii i autocritkii pentru analizarea i lichidarea slbiciunilor noastre. Imprimarea unui spirit sntos critic
i autocritic n toate organizaiile noastre.
14. Jntrirea legturilor cu ma,sele.
b) IN DOMENIUL MUNCII DE EDUCATIE POLITIC

l. Reorganizarea ntregului nvmnt de partid, dnd o


problemei naionale, pe baza studiului temeinic
al marxism-leninismului.
2. Reorganizarea universitii partidului pe termen de 6 luni,
cu un auditoriu permanent.
3. Organizarea colilor de cadre pe lng comitetele regionale
de partid, tot cu un auditoriu permanent.

4. Jmbuntirea editurii de partid, intensificnd editarea operelor clasicilor marxism-leninismului i dnd o atenie sporit
lucrrilor privitoare la ara noastr.
5. Difuzarea larg a literaturii politice.
6. Imbuntirea coninutului presei.
7. Tratarea regulat i temeinic de ctre presa de partid
, a problemelor teoretice i politice.
8. Organizarea unei reele de corespondeni permaneni.
9. Organizarea de coli de cadre gazetreti.
atenie deosebit

www.cimec.ro

84

GH. GHEORGHIU-DEJ

Tovari,

C.C. al P .C.R. supune discuiei i aprobrii Conferinei naio


nale raportul su asupra activitii i sarcinilor care stau n faa
partidului. (Aplauze frenetice. Delegaii ovaioneaz pe raportor~
Strigte: "Triasc tovarul Gheorghiu-Dej! Triasc Comitetul Central! Triasc Partidul Comunist Romn !". Delegaii,
n picioare, inioneaz "/ nternaionala" .)
"Scnteia" nr. 357
din 20 octombrie 1945

www.cimec.ro

POZITIA PARTIDULUI COMUNIST ROMN FAT


DE CURENTELE OVINE I REVIZIONISTE
Expunere

fcu.t

la

edina lrgit

a C.

c.

al P.

c.

R.

Iulie 1946

Hotrrile Conferinei de la Paris cu privire la Transilvania


au dat o grea lovitur cercurilot reacionare dinuntru! i din
afara rii, confirmnd totodat justeea liniei politice a Comitetului Central fa de problema naional.
Hotrrea reprezentanilor celor 4 mari puteri, declarnd nul
i neavenit dictatul de la Viena, a restabilit vechea grani dintre
Romnia i Ungaria, recunoscnd prin aceasta :

n primul rnd contribuia poporului romn la efortul aliatilor n lupta pentru zdrobirea definitiv a hitlerismului,
i n al doilea rnd caracterul democrat al regimului instaurat la 6 Martie 1945, care a creat condiii obiective pentru asigurarea drepturilor depline i liberei dezvoltri a naionalitilor
conlocuitoare n cadrul statului romn.
Partidul nostru nu a fost surprins de hotrrea luat la Paris.
Comitetul Central a fcut cunoscut opiniei publice dinuntru! i
din afara rii punctul de vedere al partidului asupra Transilvaniei, susinnd c nu poate fi vorba nici mcar de valabilitatea
parial a dictatului de la Viena.
In conferinele care au avut loc ntre reprezentanii marilor
puteri n legtur cu ncheierea tratatelor de pace, reprezentanii
Uniunii Sovietice au susinut punctul de vedere al guvernului
romn cu privire la Transilvania, bazndu-se pe obligaiile luate

www.cimec.ro

GH. GHF.ORGHIU-DEJ

de statul romn de a asigura naionalitilor conlocuitoare drep


turi egale cu ale poporului romn.
Dup cum era de prevzut, cercurile revizioniste maghiare,
nemulumite de hotrrile de la Paris, au intensificat agitaiile i
propaganda lor, atit pe plan intern ct i pe plan extern, mpotriva deciziilor luate la Paris de reprezentanii marilor puteri.
n frunte cu Uniunea Sovietic. O armat ntreag de avocai ai
revizionismului - oameni politici, diplomai i scriitori - s-au
concentrat la Paris, Londra i Washington, unde ndjduiesc s
po;~t gsi sprijin pentru teza revizuirii granielor dintre Romnia i Ungaria.
In susinerea tezei lor, revizionitii maghiari calific "politica romneasc, att cea dintre cele dou rzboaie ct i cea
de dup 23 August, inclusiv politica guvernului Groza, drept antidemocratic, fcut cu scop de oprimare, srcire, despuiere i
deznaionalizare a elementului maghiar din Transilvania". Ei
afirm c "nu exist nici o deosebire ntre politica de opresiune
i de deznaionalizare a guvernelor reacionare din trecut i politica guvernului de azi i c populaia maghiar din Transilvania,
n ciuda tuturor cuvintelor frumoase din articolele de ziar i din
declaraiile oficiale, nu are nici o garanie privitoare la drepturile
ei democratice i populare sub regimul actual".
'
Incercarea revizionitilor unguri de a confunda politica regimurilor reacionare din trecut cu politica guvernului Groza
este pe ct de nentemeiat, pe att de tendenioas. Netemeinicia
afirmaiilor revizionitilor maghiari const tocmai n deosebirea
fundamental dintre regimurile reacionare din trecut i regimuf
democrat instaurat n Romnia la 6 Martie 1945.
Intr-adevr, sub regimurile reacionare din trecut, pe lng
politica de oprimare, srcire i despuiere a ntregii populaii din
Transilvania, populaia maghiar era supus unei politici sistematice de asuprire naional, cultural i religioas. Ceea ce uit
ns s a~auge revizionitii unguri este c aceast politic a reaciunii romne, de exploatare i de asuprire, a fost dus cu compliwww.cimec.ro

POZIIA

P.C.R.

FAA

DE CURENTELE

OVINE I

REVIZIONISTE

87

citatea reacionarilor maghiari din Romtnia, care stau azi in


fruntea agitaiilor revizioniste din Ardeal i lucreaz min in
min cu reaciunea romtn.
.
DeQpotriv interesate in exploatarea sngeroas la care erau
supui muncitorii i ranii unguri i romtni, reactiunea maghiar
i romtn au dus o politic ovin i de atare la ur, pentru
a abate atenia maselor populare din Ardeal de la revendicrile
lor economice, sociale i pqlitice.
Este un adevr istoric c imperiul austro-ungar i regimurile
reacionare romtne i maghiare snt deopotriv responsabile
pentru crearea artificial i ntreinerea sistematic a urii ovine
i a nenelegerilor dintre romnii i ungurii din Transilvania.
Aceast politic. a lsat in mod incontestabil urme adinci in mentalitatea i starea de spirit a unei pri nsemnate a populaiei
transilvnene, ceea ce folosesc ovinitii romtni i revizionitii
maghiari.
In agitaiile i propaganda lor, revizionitii unguri confund
n mod tendenios politica regimurilor reacionare din trecut cu
politica regimului instaurat la 6 Martie. Ei trec sub tcere faptul
c instaurarea regimului de la 6 Martie 1945 a fost rezultatul
luptei comune a poporului romn i a naionalitilor conlocuitoare i c pentru prima dat n istoria rii noastre, i in special
n istoria populaiei romtne i maghiare din Transilvania, revendicrile naionalitilor conlocuitoare au cptat o soluionare
democratic. Revizionitii unguri generalizeaz n mod tendenios provocrile iniiate de partidele "istorice" mpotriva populaiei maghiare i le pun pe seama guvernului Groza i a politicii sale fa de naionalitile conlocuitoare, pentru a justifica
preteniile lor teritoriale. Msurile guvernului Groza de combatere i sancionare a celor care propovduiesc ura de ras
i ovinismul i uneltesc mpotriva democraiei i pcii sint
calificate de revizionitii unguri drept simple " cuvinte frumoase".
www.cimec.ro

88

GH. GHEORGHIU-DEJ

Cu toaote greutile intimpinate in aplicarea programului de


guvernare preconizat de forele democratice nainte de 6 Martie
1945, realizrile guvenmlui Groza stau mrturie a concordanei
depline dintre vorbele i faptele sale att n problemele generale
ale rii ct i n politica sa fa de naionalitile conlocuitoare.
Datorit politicii democratice a guvernului Groza, populaiei
maghiare din Transilvania i s-au acordat drepturi depline de a
folosi limba matern n coli, n administraie i n faa instanelor .judectoreti ;
de a avea coli primare, secundare i universiti recunoscute i susinute de stat ;
de a avea teatre, biblioteci i instituii culturale ;
de a participa n administraiile publice ;
de a se organiza n vederea dezvoltrii culturii i tradiiilor
ei naionale.
Cu pmntul confiscat de la moierii romni i de la grofii
maghiari au fost mproprietrii att ranii romni ct i ranii
unguri.
Regimul instaurat la 6 Martie 1945 a creat astfel condiiile
obiective de dezvoltare i propire economic, politic, social
i naional att pentru poporul romn ct i pentru naionalit
ile conlocui toare.
Evident, regimul instaurat la 6 Martie 1945 nu a reuit i nu
putea n cele 16 luni de existen s tearg toate urmrile poli-
ticii de ntreinere a urii ovine -i de asuprill"e naional, politic,.
social i economic, dus n mod succesiv n Transilvania de
regii i principii unguri, de regimul habsburgic i horthist i de
guvernele reacionare romne. Desigur c mai snt nc multe de
fcut. Ceea ce este ns important i ceea ce nu neleg i nu vor
s neleag revizionitii unguri i reacionarii romni este c,
politica inaugurat de guvernul Groza o dat cu venirea sa la
drma -rii a pus o piatr de hotal!" ntre dou epoci istorice, mend
condiiile obiective pentru lichidarea definitiv a urmelor trecu-www.cimec.ro

POZIIA

P.C.R.

FAA

DE CURENTELE

OVINE

REVIZIONISTE

8~

tului de mpilare la care a fost supus populaia din Transilvania.


Nesocotind drepturile i libertile acordate naionalitilor
conlocuitoare de ctre guvernul dr. Petru Groza, revizionitii unguri urmresc nu ap-rarea intereselor economice, politice, sociale i naionale ale populaiei maghiare din Transilvania, ci
satisfacerea preteniilor teritoriale ale _reactiunii maghiare.
In propaganda i agitaia lor, revizionitii unguri afirm c
prin satisfacerea revendicrilor teritoriale ale Ungariei s-ar crea
o stare de echilibru, fiind nglobai n Ungaria un numr de romni aproximativ egal cu numrul ungurilor ce ar rmne n
Romnia. O astfel de punere a chestiunii este pe ct de nejust.
pe att de periculoas. Nejust, pentru c, departe de a rezolva
problema naional, o complic i mai mult. A admite punctul de
vedere al revizionitilor unguri nseamn a crea n mod artificial
o prablem naional n Ungaria. Este nejust, pentru c nu ine
seama de schimbrile intervenite n viaa politic a statului romn, pentru c nu ine seama de conjunctura politic intern
i extern i prin faptul c ia drept punct de plecare n rezolvarea problemei naionale revizuiri de gr;anie, i nu ,condiiile democratice create de regimul instaurat la 6 Martie t945, care
permit libera dezvoltare att a poporului romn ct i a naio
nalitilor conlocuitoare.
Este periculoas pentru c ar ntri curentele ovine i
revizioniste din Transilvania, alimentate att de reaciunea
romn ct i de reaciunea maghiar. Satisfacerea preteniilor
teritoriale ale revizionitilor unguri ar duce n mod inevitabil la
slbirea regimului democrat instaurat la 6 Martie i ar lovi
nu n reactiunea romn, ci n cuceririle democratice att ale poporului romn ct i ale naionalitilor conlocuitoare. Este periculoas, pentru c submineaz unitatea de aciune a 'Poporului romn i a naionalitilor conlocuitoare mpotriva reactiunii i r
mielor fasciste i tinde s menin un permanent focar de
conflicte i nenelegeri ntre poporul rom n i poporul maghiar.
www.cimec.ro

90

GH. GHEORGHIU-DEJ

Reaciunea romma i maghiar se ntlnesc n ura lor mpotriva democraiei, mpotriva cuceririlor democratice ale poporului romn i maghiar. Sforarea lor comun tinde s tmpieelice procesul de democratizare i de colaborare prieteneasc ntre
cele dou popoare. Lovind n cuceririle democratice ale Romniei,
ovinitii romni i revizionitii unguri ntresc att poziiile
reaciunii romtne i maghiare ct i ale cercurilor reacionare
strine mpotriva frontului democraiei, care lupt n toat lumea
pentru nfrirea ntre popoare i pentru asigurarea unei pei
trainice.
Agenii revizionismului se leagn n iluzia c, s.prijinindu-1
pe Maniu i clica sa mpotriva guvernului Groza, ar putea
schimba regimul instaurat la 6 Martie, ar putea aduce la crma
rii un guvern reacionar, i prin aceasta s-ar crea starea de
nesiguran la care se refer revizionitii unguri n agitaia i
propaganda lor, n sperana c astfel preteniile lor teritoriale
ar putea gsi un temei n faa marilor aliai.
Dei nu o afirm public, reacionarii romni, la rndul lor,
socotesc c pot fi sacrificate cteva judee poftelor revizionitilor
unguri pentru a compromite astfel regimul instaurat la 6 Martie
1945 i politica guvernului Groza, pentru a submina autoritatea
i ncrederea de care guvernul Groza se bucur n faa poporului
romn.
Prin atitudinea lor plin de ur fa de populaia maghiar,
partidele "istorice", fiind iniiatorii, organizatorii i conductorii
provocrilor ovine din Transilvania, contribuie la ntreinerea
campaniei revizioniste i provoac dezordini pentru a dovedi incapacitatea guvernului Groza de a pune n aplicare politica sa
fa de naionalitile conlocuitoare. Astfel, conductorii partidelor "istorice" sper c ar putea s slbeasc prestigiul guvernului
Groza n faa opiniei publice dinuntru! i din afara rii, s
submineze regimul instaurat la 6 Martie 1945 i s mpiedice
nelegerea i colaborarea dintre poporul romn i poporul maghiar.

www.cimec.ro

POZIIA

P.C.R.

FAA,

DE CURENTELE

OVINE I

REVIZIONISTE

9f

Comunitatea de interese a forelor democrate romneti ~i a


maghiare reiese i din atitudinea partidelor "istorice'
fa de guvernul Groza n problema naional. Astfel, unul din
ziarele lor pretinde c. "n Transilvania s-au acordat ungurilor
cele mai cuteztoare drepturi naionale i cele mai neateptate
liberti publice".
Intr-adevr, drepturile i libertile pe care le asigur regimul instaurat la 6 Martie 1945 naionalitilor conlocuitoare snt
"cuteztoare", pentru c noile fore politice care conduc astzi
destinele rii snt sincer ataate ideii de colaborare freasc cu
naionalitile conlocuitoare; ele snt "neateptate", pentru c
rpesc reaciunii posibilitatea de a folosi problema naional ca
o diversiune politic pentru a lovi n cuceririle democratice ale
poporului romn i ale naionalitilor conlocuitoare. ,Ele mai
snt "neateptate" i pentru revizionitii maghiari, reducndu-le
posibilitile de agitaie mpotriva regimului democratic din Romtnla.
Susinnd aceste drepturi, partidul nostru lupt deopotriv
contra revizionismului maghiar i ovinismului romnesc, care
reprezint dou aspecte
ale luptei reactiunii mpotriva demo-

populaiei

craiei.

Comitetul Central al partidului nostru socotete c nu tnn ultimul timp la o intensificare a campaniei
ovine a partidelor "istorice", tocmai ntr-un moment cnd chestiunea granielor dintre Romnia i Ungaria a fost definitiv
hotrt la Conferina de la Paris. Provocrile ovine iniiate, organizate i conduse de ctre partidele "istorice" n diferite pri
ale Transilvaniei, campania de aare la ur ntreinut de presa
lor mpotriva populaiei maghiare numai la cteva zile dup hot
rrea marilor aliai cu privire la Transilvania .au dat prilej revizionitilor unguri s-i intensifice agitaia i propaganda lor,
sub pretextul "strii de nesiguran" n care triete populaia
maghiar sub regimul guvernului dr. Petru Groza.
tmpltor asistm

www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

A riie ovine i provocrile organizate de partidele "istorice" mpotriva populaiei maghiare trebuie s fie considerate
-ca fcnd parte din planul lor de subminare a unitii de lupt
a poporului romn i a naionalitilor conlocuitoare, de subminare a tinerei democraii din Romnia.
Partidele "istorice", ocupndu-se n presa lor de drepturile
i libertaile acordate naionalitilor conlocuitoare de ctre guvernul dr. Groza, ncearc s-i acopere crimele svrite asupra
populaiei maghiare din Transilvania i politica lor colonial de
asuprire naional, economic i politic a populaiei maghiare
din timpul regimurilor reacionare. Scond n eviden crimele
svrite de regimul horthist asupra populaiei romtneti, partidele "istorice" nu sufl nici un cuvnt despre crimele svirite
de Antoneti, cu complicitatea lor, n Ardealul de sud, nici despre
crimele svrite la Aita Seac, Aghire i n alte pri de ctre
bandele narmate ale lui Iuliu Maniu, crime datorit crora
guvernul Uniunii Sovietice a fost nevoit s dispun evacuarea
administraiei instalate de ele n Ardealul de nord.
Iar acum, dup ce s-a fcut cunoscut hotrrea de la Paris
cu privire la soarta Transilvaniei, partidele "istorice" au dezln
uit n presa lor o campanie de mari proporii, care urmrete s
creeze impresia c ele au contribuit cu ceva la acest succes al
democraiei din ara noastr.
Scribii partidelor "istorice" ncearc n mod grosolan s
mistifice poziia principial a partidului nostru cu privire la problema naional. Lund visurile lor drept realitate, conductorii
partidelor "istorice~ ajung la concluzia c declaraiile fcute la
Cluj de ctre Lucreiu Patracanu ar insemna o "schimbare tactic" n politica Partidului Comunist Romn fa de problema
naional. Dar cum visurile nu pot fi confundate cu realitatea deoarece nu a intervenit nimic nou care s fi determinat partidul
nostru s-i "schimbe tactica" n problema naional - conductorii partidelor "istorice" se mulumesc i cu mai puin, cuwww.cimec.ro

POZIIA

P.C.R

FAA

DE CURENTELE

OVINE I

REVIZIONISTE

gg:

Und frmntri i disensiuni n snul conducerii partidului nostru.


Asemenea frmntri nu pot exista dect n capetele nfierbntate ale conductorilor partidelor "istorice".
In conducerea partidului nostru nu pot exista disensiuni,
deoarece conductorii partidului nu reprezint interese individ"uale sau de clic. Cei care i nchipuie c n partidul nostru
pot exista disensiuni dau dovad de o total ignoran n ceea ce
privete caracterul i metodele partidului nostru, care se deosebete de a.Jte partide prin faptul c ori de cte ori membrii notri
de partid comit greeli sau abateri de la linia partidului, acestea
snt supuse focului criticii i autocriticii deschise, avnd ca urmare
lmurirea membrilor de partid i a acelora care au greit
- i meninerea indistructibilei uniti politice, ideologice i de
aciune .a partidului nostru. Aceasta constituie tria i viabilitatea partidului nostru i asigur superioritatea lui fa de adversarii si politici.
Comitetul Central a fost unanim n aprecierea c Lucreiu
Patracanu, n discursul su de la Cluj, unde a afirmat c dup
1918 s-ar fi deschis ntregii populaii din _Transilvania, att romn ct i maghiar, noi izvoare de via i noi ci de progres,
ndreptnd focul principal mpotriva revizioni!tilor ungmi, nu
a accentuat rspunderea politic a partidelor "istorice" n ntreinerea urii ovine, n asuprirea naional la care a fost supus
n trecut populaia maghiar din Transilvania i n provocrile
recente iniiate i organizate de ctre partidele "istorice".
In nici un caz partidul nostru nu poate s treac sub tcere
vinovia regimurilor "istorice" n arile ovine i crimele s
vrite mpotriva populaiei maghiare, cci, dac ar face aceasta,
nu ar privi problema naional n mod obiectiv, sub toate aspectele ei, 1nu ar fi credincios
liniei sale politice i s-ar lsa trt de

curentele ovine. Ceea ce deosebete tocmai partidul nostru de


partidele "istorice" n metoda de a trata problema naional este
c partidul nostru nu ascunde politica de asuprire a regimurilor
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ
.~----------------------------------------------

94

reacionare fa de populaia maghiar, ci, dimpotriv, o scoate


!n eviden, o deZibra'C de toat Jr:azeologia ei naionalist i
o arat in adevrata ei lumin. Aceast abatere in discursul lui
Patracanu a dat prilej partidelor "istorice" s arunce rspun
derea provocrilor ovine din Transilvania exclusiv asupra elementelor revizioniste maghiare i s pretind c n problema naional exist unitate de vederi intre partidele democratice i
partidele "istorice".
Conductorii partidelor "istorice" caut s asocieze partidele
democratice la politica lor ovin, pentru a crea impresia n
opinia public dinuntru! i din afara rii c toate partidele,
fr deosebire, inclusiv partidul nostru, merg pe linia ovinis
mului antimaghiar. Ei confund n acelai timp cercurile revizioniste cu masele populare maghiare, cutnd s prezinte lucrurile ca i cum lupta s-ar da nu intre democraie -i reaciune,
ci intre romini i maghiari.
Nu exist i nu poate ~xista unitate de vederi intre guvernul
Groza i partidele "istorice" in probleme de politic general.
i cu att mai puin n problema naional. Deosebirea fundamental const in aceea c partidele "istorice" stau pe poziia asupririi naionale, pe cind .partidele democratice, in frunte cu partidul nostru, consider. deplina egalitate in drepturi a naionali
tilor conlocuitoare drept una din condiiile dezvoltrii i consolidrii democraiei nsi.

Partidul nostru, dei silit s lupte in condiii de adnc ilegalitate, datorit regimurilor reacionare din trecut, a fost totdeauna principala for care a combtut aceste regimuri i
politica lor ovin reacionar fa de naionalitile conlocuitoare.
"Cluzit de principiul marxist c Un popor nu poate fi liber dac asuprete alte popoare" - n opoziie cu punctul de
vedere al partidelor "istorice" cu privire la problema naional
i la politicB; lor fa de naionalitile conlocuitoare "Congresul al V-lea a fixat ca o sarcin de baz a partidului lupta
www.cimec.ro

POZITIA P.C.R. FATA DE CURENTELE

OVINE I

REVIZIONISTE

95

impotriva asupririi naionale, pentru egalitatea complet in drepturi .a naionalitilor conlocuitoare, din punct de vedere economic, politic i cultural" 1
In stabilirea sarcinii sale cu privire la rezolvarea problemei
naionale, partidul nostru a luat ca punct de plecare in analiza
sa condiiile istorice, economice i politice concrete ale rii
noastre, privite in dezvoltarea lor, in strns legtur. cu situaia
politic internaional. Credincios principiilor i liniei sale politice generale, partidul nostru este azi fora de cpetenie car_e
merge ,pe linia rezolvrii problemei naionale prin acordarea
de drepturi egale naionalitilor conlocuitoare, singura cale de
rezolvare a problemei naionale in condiiile concrete economice,
politke i sociale ale rii noastre.
Condiiile create ca o urmare a evenimentelor de la 23 August
1944 i mai cu seam a schimbrilor intervenite o dat cu instaurarea regimului democrat la 6 Martie 1945 au ngduit punerea
n aplicare a principiilor preconizate de partidul nostru cu privire
la drepturile i libertile naionalitilor conlocuitoare.
Des~virirea libertilor i asigurarea drepturilor depline ale
naionalitilor conlocuitoare snt ns condiionate de democratizarea rii, care a rmas i pe mai departe sarcina principal
a partidului nostru.
Partidul nostru privete populaia maghiar din Transilvania
ca o aliat a forelor democrate mpotriva reaciunii, care a fost
i este dumanul principal al libertilor i drepturilor ctigate
de poporul romn ,i de naionalitile conlocuitoare.
Comitetul Central a constatat c agitaiile ovine i revizioniste din Transilvania, i mai cu seam din partea de nord
a Transilvaniei, nu au rmas fr ecou n snul organizaiilor
de partid.
Datorit pe de o parte influenei curentelor ovine, iar pe d~
alt parte nensuirii temeinice a liniei politice trasate de Comitetul Central, s-au produs o serie de manifestri nesntoase

www.cimec.ro

GH. OHEOROHIU.DEJ

'96
i

de abateri de la principiile partidului nostru n problema rna-

ional.

Unii tovari maghiari se mrginesc la combaterea reactiunii romne, fr s combat cu aceeai trie ovinismul i
revizionismul maghiar, dup cum unii tovari romni nu atac
reactiunea romn cu aceeai vigoare cu care atac reactiunea
maghiar.

Acei tovari romtni care iau atitudine numai, sau mai ac-<;entuat, mpotriva reaciunii maghiare nu privesc problema naional n mod obiectiv, nu vd comunitatea de interese a reactiunii romne i maghiare mpotriva democraiei. Aceti tovari sufer de influena curentelor ovine sau de rmiele edu<Caiei ovine pe care au cptat-o n trecut.
Greesc acei tovari romni care nu precizeaz c Transilvania a fost alipit Romniei democrate. Ceea Ce trebuie tocmai
:S asigure ncrederea populaiei maghiare fa de statul romn
.este faptul c ea triete ntr-o Romnie democrat.
Greesc i acei tovari maghiari care au primit cu am
rciune hotrrea Conferinei de la P.aris privitoare la. Transilvania, deoarece aceti tovari nu in seama de schimbrile profunde care deosebesc Romnia de azi de Romnia din trecut.
Regimul democratic din Romnia ntinde o mn freasc
populaiei maghiare i o cheam la lupt mpotriva reactiunii,
pentru ridicarea nivelului de trai al ntregului popor, pentru dezvoltarea cultural, politk, social i naional att a poporului
romn ct i a naionalitilor conlocuitoare.
Comitetul Central al partidului nostru consider ca o sl
biciune n activitatea organizaiilor de partid din Transilvania
c nu au dus o munc sistematic i struitoare pentru nfr
irea i colaborarea dintre poporul romn i populaia maghiar
i, totodat, c ele nu au combtut cu sufident avint i convingere manifestrile ovi,ne i rnu au lmurit populaia romn i
maghiar asupra coninutului reacionar al acestor manifestri.
www.cimec.ro

POZITIA P.t!.R. FATA Of! CURENTELE OVINE ~1 REVIZIONISTE

97

Cu toate c s-au luat msuri organizatorice tmpotriva unor


membri de partid care au deviat de la linia partidului n problema naional, ele au avut mai mult un caracter administrativ.
Organizaiile noastre de partid nu au neles s-i ndrepte toat
atenia lor asupra influenelor ovine care au ptruns n rndurile partidului, subapreciind pericolul pe care l prezint pentru
unitatea ideologic, politic i de aciune a partidului.
Un exemplu tipic pentru a nelege mai bine cum poate fi
slbit unitatea de voin i de aciune a partidului l constituie
cele petrecute la Cluj i n alte pri ale Transilvaniei cu ocazia
srbtoririi zilei de 10 mai. Dei dispoziia unui organ superior
este obligatorie pentru membrii de partid, s-au gsit cu acest
prilej membri de partid care nu s-au conformat instruciunilor,
dnd astfel posibilitate reaciunii romne i maghiare s provoace dezordini.
Exist membri de partid care nu snt ptruni de convingerea c nu poate fi combtut cu succes ovinismul i revizionismul dac nu se combat cu toat hotrrea i nu se elimin
influenele ovine i reprezentanii lor ce ptrund n partid. Insui Comitetul Central nu i-a concentrat suficient atenia asupra agitaiilor ovine i revizioniste din ultimele luni, pentru
ca, eliminnd influena lor din rndurile partidului, s poat ndruma ntreaga for de izbire a organizaiilor de partid din
Transilvania asupra focarelor ovine i reacionare .

In condiiile de azi, cnd reaciunea i ndreapt toate forei mpotriva democraiei, se cere convingerea profund a
necesitii de a nltura orice nenelegere din~ poporul ~romtn
i naionalitile conlocuitoare, a necesitii convieuirii panice
i bunei vecinti dintre Romnia i Ungaria.
ele

www.cimec.ro

Coli.

GHEORGHIU~DEJ

Este nevoie, pe lung aceast convingere profund, de mult


tact n combaterea manifestrilor ovine, orice jignire a sentimentului naional al populaiei romne sau maghiare fiind ~on
trar liniei partidului nostru.
Tradiiile democratice ale poporului maghiar i romn : rs
coala de la Bobl111a, rscoala lui Doja i cea a lui Horia, Cloca
i Crian, revoluia din 1848 i toate celelalte evenimente din
istorie care au legat, n lupta lor comun pentru libertate i pentru desctuarea iobgimii, poporul romn i maghiar, ca i luptele date de romnii i ungurii din Transilvania mpotriva fascismului, trebuie s fie cultivate ,i date .ca exemplu.
Comitetul Central atrage atenia organizaiilor de partid
asupra propagandei i agitaiei provocatoare iniiate de partidele "istorice", prin agenii lor, n rndurile populaiei romne
din Transilvania. Acum, dup hotrrile de la Paris, ei agit lo-
zinca : "Afar cu U!llgurii, cci Ardealul este al nostru", promind populaiei romtne proprietile i avutul populaiei
maghiare.
Paralel cu munca de lmurire a populaiei romne i maghiare din Transilvania asupra scopului urmrit de partidele
"istorice" n agitaia i propaganda lor ovin, ntreag~ for
a organizaiilor noastre de partid trebuie ndreptat mpotriva
~elor care agit ~asemenea lozinci provocatoare. In acelai timp.
organizaiile de partid snt obligate s ajute organele de stat
la identificarea celor care rspndesc ideea urii naionale.
Comitetul Central atrage de asemenea atenia asupra acelor
elemente din instituiile i administraiile publice care manifest
atitudini ovine sau revizioniste i sprijin direct sau indirect
aciunea de nvrjbire a populaiei romne i maghiare. Acolo
unde se ivesc cazuri concrete, organizaiile de partid snt obligate s ia atitudine i s mobilizeze masele romneti i maghiare mpotriva-lor. Totodat, ele trebuie s aduc aceste cazuri
la cunotina organelor superioare ale partidului, care la rndul lor s poat interveni pe lng organele de stat n vederea
www.cimec.ro

POZIIA

P.C.R.

FAA

DE CURENTELE

OVINE

sancionrii,

REVIZIONISTE

99

potrivit legilor n vigoare, a celor care se fac vinode asemenea acte.


Pentru a pune partidul n situaia de a putea ndeplini cu
succes sarcinile de mai sus, trebuie descoperite la timp i prelucrate temeinic devierile ovine n rindurile partidului, originea
i coninutul lor politic. Atunci cnd se va ajunge la convingerea
deplin c un membru al partidului nostru n mod contient
alimenteaz spiritul ovin n sinul organizaiilor de partid sau
calc disciplina de fier a partidului, trebuie luate msuri conform
statutului, mergind pn la excludere. Trebuie folosit fiecare
ocazie nu numai pentru a combate manifestrile in sine, ci i
pentru a educa membrii de partid in spiritul concepiilor care
stau la baza paridului nostru .
vai

.,&nteia" nr. 568


din 8 iulie 1946

www.cimec.ro

PARTIDUL COMUNIST ROMN N LUPTA


PENTRU DEMOCRATUAREA RII
Raport informatto fcut la consjtuirea reprezentanilor
unor partide comuniste care a aout loc tn Polonia
la sjtritul lunii 6eptembrie 1947

In urma actului din august 1944, Romnia, care fusese aliat


cu Germania hitlerist, a ieit di'n ["zboi, a trecut de partea
coaliiei antihitleriste i a ntors armele mpotriva nemilor.
Acesta a fost rezultatul ruperii fronhtlui hitlerist din Moldova de
ctre trupele sovietice, ceea ce a creat o stare de descompunere
i panic n armata lui Antonescu i n aparatul lui de stat. Dei
n perioada participrii Romniei la rzboi de partea Germaniei
hitleriste, lupta antihitlerist nu cptase n ara noastr un
caracter larg, totui rolul iniiator n evenimentele din august
1944 I-au jucat forel.e patriotice n frunte cu partidul nostru, care
organizase grzi muncitoreti narmate i a chemat masele muncitoare s se ridice mpotriva regimului hitlerist-antonescian.
1

LUPTA PENTRU REGIMUL DEMOCRAT IN ROMNJA


Partidul nostru a trebuit s nceap din prima zi, n condiii
grele, lupta pentru cucerirea unui regim democrat n Romnia.
Dei n momentul ieirii din rzboiul hitlerist partidul nostru
era puin numeros, influena i autoritatea lui erau mari. El a
trecut fr ntrziere la organizarea fortelor democratice n ar.

www.cimec.ro

P.C.R. IN LUPTA PENTRU DEMOCRATIZAREA

Organizaiile

ARII

101

de partid au fost reorganizate. Au fost nfiinate


sindicatele unite, care au crescut extrem de repede, devenind o
for important n viaa public. In momentul de fa, sindicatele numr aproape 1.300.000 de membri, cuprinznd majoritatea
covritoare a salariailor. La organizarea sindicatelor a fost atras
.i partidul social-democrat, cu care partidul nostru ncheiase un
acord de front unic nc n mai 1944. Organizaia rnimii muncitoare Frontul plugarilor, de sub conducerea lui Petru Groza,
s-a extins n toat ara. De asemenea partidul nostru a iniiat
nfiinarea unui Front naional democratic, cuprinznd partidele
~i organizaiile democratice (P.C.R., P.S.D., Frontul plugarilor
.i altele).
Asumndu-i rolul de organizator al aciunii unite a forelor
democratice, partidul nostru a cucerit un imens prestigiu, organiznd n toat ara, i ndeosebi .Ja Buwreti, un val de demonstraii populare puternice pentru a determina o grabnic democratizare a regimului. Guvernul 5--ntescu, venit la putere dup
23 August, era alctuit ndeosebi din generali reacionari, ndruma i politicete de conductorii reactiunii Maniu, Brtianu i
alii. Partidele comunist i social-democrat nu erau reprezentate
n acest guvern dect de cte un ministru fr portofoliu. Celelalte
parCde democr.atice nu erau de loc reprezentate. Masele populare,
conduse de ctre comuniti, au ieit n strad pentru a cere formarea unui guvern alctuit din reprezentani ai partidelor politice. Partidul comunist a cerut realizarea reformei agrare, acordarea de largi liberti ceteneti maselor populare, defascizarea
trii i ndeosebi o participare efectiv la rzboiul antihitlerist,
alturi de Uniunea Sovietic. In urma aciunii noastre, un prim
succes a fost obinut. Guvernul de generali a fost silit s cedeze
locul unui guvern alctuit din reprezentanii partidelor politice,
unde Partidul comunist a cptat portofoliu! Justiiei i al Comunicaiilor, precum i subsecretariatul de stat la Interne. Totui,
rolul preponderent n acest guvern continuau s-I joace partidele
reacionare- P.N.. i P.N.L. Dezvoltnd primul succes obinut.
www.cimec.ro

i02

GH. GHEORGHIU-DEJ

--------------------------- --------------------

forele

democratice in frunte cu partidul nostru au intensificat


de mobilizare a maselor largi la lupt pentru realizarea
reformelor crute. Am indr.eptat focul impotriva ministrului de
Interne, care lua. msuri represive impotriva organizaiilor muncitoreti i micrilor rneti. Un nou val de demonstraii a
silit i acest al doilea guvern s. plece. In cel de-al treilea guvern
poziiile Frontului naional democratic au fost simitor ntrite.
Partidele democratice au reuit s-I impun in postul de vicepreedinte al Consiliului pe d-rul Petru Groza, preedintele Frontului plugarilor. Dar cele dou partide reacionare - P.N.. i
P.N.L. - i-au pstrat i in acest guvern rolul precumpnitor,
sabotnd aplicarea prevederilor armistiiului cu U.R.S.S. i cornbtnd cu indirjire cerinele de realizare a reformelor democratice. In fruntea guvernului a fost pus generalul Rdescu, strns
legat de cercurile imperialiste anglo-americane.
O dat cu instaurarea acestui guvern, lupta noastr mpotriva
dominaiei reacionare n guvern i pentru reforme democratice
s-a ascuit. Reactiunea trecuse la organizarea de atacuri fie
ale bandelor fasciste mpotriva sediilor muncitoreti i fruntailor
muncitorimii. Rdescu a retras de pe front uniti de infanterie
i chiar de tancuri, concentrtndu-le la Bucureti. S-a tras n
demonstranii muncitori. In Transilvania s-au organizat pogromuri mpotriva populaiei maghiare.
Fa de aceast situaie, parfidul nostru a adoptat noi metode
de lupt. Ca rspuns la refuzul lui Rdescu de a inlocui pe primarii i prefecii antonescieni, noi am dat cuvnt de ordine de a
se proceda la instalarea de noi prefeci i primari, desemnai de
populaie, prin fora maselor. Acest lucru a i fost realizat in
numeroase judee, cu toate c organele lui Rdescu au recurs in
multe cazuri la arme. Fa de sabotarea reformei agrare, care
fusese hotrt principial, Partidul comunist, mpreun cu Frontul plugarilor, ndeamn pe ranii fr pmnt i cu pmnt
puin s ocupe i s mpart cu de la sine putere pmnturile
moiereti. Dnd ascultare acestui indemn, rnimea trece in
aciunea

www.cimec.ro

P.C.R. IN LUPTA PENTRU DEMOCRATIZAREA ARII

103

mas la realizarea pe teren a reformei agrare, pe baza normelor

stabilite n platforma elaborat de Frontul naional democratic.


F.N.D. a dezlnuit aciunea de rsturnare a guvernului Rdescu,
intens susinut att de reactiunea anglo-american, ct i de partidele reacionare din ar. Mari midri de strad, care au culmi.nat cu demonstraia din faa palatului regal, care a durat aproape
24 de ore, au silit guvernul Rdescu s demisioneze. Rdescu s-a
refugiat Ia Misiunea englez, iar mai trziu a fost transportat de
americani n strintate, unde duce o aciune mpotriva Romniei
democrate. In urma manifestaiilor populare, regele a fost silit
s accepte formarea unui guvern de coaliie a partidelor democratice, prezidat de d-rul Groza, fr participarea partidelor reacionare.

In noul guvern, venit Ia putere n ziua de 6 Martie 1945,


partidul nostru, precum i celelalte partide din F.N.D. (Frontul
plugari lor, P.S.D., P.N.P. i alii), a ctigat poziii serioase.
Partidul comunist a primit Internele, Justiia i Comunicaiile.
Noul guvern avea o baz mai larg dect F.N.D., cuprinznd i pe
Ttrscu cu partidul su. Cu toate dificultile ce decurgeau din
prezena lor n guvern (acest partid ncerca s ciunteasc
reforma agrar, se apunea politicii financiare a forelor democratice etc), n condiiile date, lrgirea bazei politice a guvernului
constituia un factor pozitiv.
In rstimpul dintre venirea Ia putere a guvernului Groza i
alegerile .parlamentare de Ia 19 t11oiem1brie 1946, am avut de luptat
cu dificulti economice extrem de mari. Economia rii era n
stare de haos.
Am avut i doi ani consecutivi de secet. Cu ioate acestea n
perioada aceasta au fost traduse n via numeroase reforme i
msuri care au constituit un mare pas nainte n procesul de
democratizare a Romniei.
A fost terminat i legiferat reforma agrar. 1.109.000 ha
au fost date n stpnire la 918.000 de rani. Masele de rani
nevoiai, mobilizate de partidul nostru, n conlucrare cu Frontul
www.cimec.ro

104

OH. OHEORGHIU-DEJ

plug.arilor, au partiCipat efectiv la traducerea n via a reformei sub conducerea comitetelor rneti de reform agrar.
Un rol mare n realizarea reformei agrare I-au jucat echipele
de muncitori trimise n sate de partidul nostru i de sindicate
pentru a ajuta rnimea s efectueze reforma agrar. Muncitorimea a dat de asemenea un mare ajutor rnimii muncitoare
n campania de nsmnri i la repararea de unelte agricole.
Muncitorii multor ntreprinderi au trimis n dar ranilor unelte
agricole, fabricate n orele libere.
Sprijinul acordat de proletariatul mobilizat de P .C.R. r
nimii nevoiae a dus la consolidarea alianei ntre muncitorime
i rnimea muncitoare i la ntrirea rolului conductor al clasei muncitoare.
In urma instaurrii regimului democrat, .participarea Romniei
la rzboiul antihitlerist a cptat un caracter efectiv: 14 divizH
ale noastre au luptat pe front, alturi de trupele sovietice.
In urma nlturrii guvernelor cu majoritate reacionar, care
sabotau aplicarea clauzelor armistiiului cu U.R.S.S. i participarea Romniei la rzboiul antihitlerist, n politica extern a
Romniei s-a produs o cotitur istoric n direcia stabilirii relaiilor de prietenie cu Uniunea Sovietic.
Romnia democrat a cptat posibilitatea de a se bucura de
sprijinul Uniunii Sovietice. In timpul guvernrilor reacionare,
Guven'lul sovietic, drept rspuns la dezordinile provocate de
bandele fasciste n Transilvania, a ordonat retragerea autoriti
lor reacionare romne din Transilvania. A treia zi dup instaurarea guvernului Groza, tovarul Stalin, ca rspuns la o scrisoare a guvernului romn, i-a dat consimmntul ca n Transilvania s fie restabilit administraia romneasc.
S-a pus n aplicare o politic naional democratic, bazat
pe egalitatea n drepturi a naionalitilor conlocuitoare, crendu-se condiiile lichidrii antagonismului secular dintre romni
i unguri n Ardeal. Guvernul nostru a condamnat deschis actul
www.cimec.ro

P.C.R. TN LUPTA PENTRU DEMOCRATIZAREA TARII

105

imperialist de rpire a Cadrilaterului de la Bulgaria n 1913, nl


turnd orice litigiu n relaiile dintre Romnia i Bulgaria.
Guvernul a trecut la defascizarea aparatului de stat. Au fost
judecai i executai principalii criminali de rzboi.
Aparatul Ministerului de Interne a fost complet reorganizat.
Cn organele Ministerului ele Interne au fost nlo::uite cadrele
vechi cu numeroase elemente democratice active, recrutate din
pturile muncitoare ale populaiei.
Din armat au fost nlturai numeroi generali i ofieri reacionari. S-a creat i a fost trecut prin lege aparatul de educaie
politic a armatei.
S-a fcut reforma electoral, prin care se des_fiina Senatul
i se acorda dreptul de vot femeilor i militarilor.
A nceput aciunea de refacere economic. Indeosebi s-a reuit
s se refac cile de comunicaie, care au avut mai mult de suferit
de pe urma distrugerilor provocate de rzboi.
Partidul nostru a jucat rolul de iniiator i factorul cel mai
dinamic al aciunii de ajutorare a regiunilor lovite de secet. S-a
reuit s se evite ravagiile foametei de mari proporii.
In acest scop a fost creat o organizaie special, cu partieiparea organelor de stat i a numeroase organizaii de mas, n
care rolul conductor 1-a jucat partidul nostru. Indeosebi pentru
salvarea copiilor din regiunile infometata s-au fcut eforturi mari
cu rezultate pozitive.
Aceste reforme i msuri s-au tnfptuit n condiiile unei lupte
ntre forele democraiei i reaciunea intern, activ
susinut i inspirat de cercurile reacionare externe.

Sub influena acestora din urm, curnd dup venirea Ia


putere a guvernului Groza, regele a cerut guvernului s plece.
El a declarat c nu mai recunoate guvernul, a rupt cu acesta
toate relaiile i a refuzat s semneze legile i decretele guvernului, pentru a le da caracterul de acte "neconstituionale".
Jn aceast situaie, guvernul Groza a guvernat timp de 5 luni,
continund a traduce n via programul de prefaceri democratice.
ascuite

www.cimec.ro

1011

GH. GHEORGHIU-DF.J

Paralel cu aceasta, cercurile reacionare anglo-americane au


ncercat pe cale de presiune diplomatic s nlture noul guvern
ca nereprezentativ i s redea partidelor reacionare locul conductor n guvern. Datorit sprijinului energic al Guvernului sovietic, reprezentanii Angliei i ai Statelor Unite ale Americii au
fost silii s accepte soluia dat de acordul de la Moscova din
ianuarie 1946. Guvernul Groza a rmas la putere. Reaciunea nu
a obinut dect posibilitatea de a avea cte un ministru fr portofoliu din fiecare din cele dou partide reacionare: P.N.. i
P.N.L. Dar i aceti doi minitri urmau s fie acceptai de
guvernul Groza.
Dup luarea acestei hotrri, regele a reluat contactul cu
2"Uvernul democratic.
O nou ncercare de amestec direct n treburile interne ale
rii noastre a fost fcut de guvernele Angliei i Statelor Unite
ale Americii n preajma alegerilor, cnd au cerut revizuirea legii
electorale. Aceast cerin a fost categoric respins de guvernul
nostru.
La Conferina de pa,ce de la Paris, delegaiile englez i american i delegaiile care lucrau din nsrcinarea lor au cutat s
impun Romniei condiii foarte grele, care puneau n primejdie
independena noastr politic i economic.

Graie sprijinului delegaiei sovietice, inteniile lor nu au


putut fi realizate n ntregime. Ei au reuit .totui s includ n
tratatul de pace cu Romnia unele clauze grele, privind compensarea pierderilor suferite de capitalul anglo-american n Romnia
n timpul rzboiului.
In interiorul rii, rolul de focar principal al luptei duse de
reaciune contra regimului democratic i reformelor sale 1-a jucat
P.N..

Partidele reacionare au recurs n lupta lor mpotriva noului


regim la metode extreme. Afar de o intens propagand
anticomunist, antisovietic i ovin, de lansarea unor zvonuri
provocatoare etc., partidele reacionare au trecut la asasinate.
www.cimec.ro

P.C.R. J:-J LUPTA PENTRU DEMOCRATIZAREA TARII

107

atacuri mpotriva activitilor de partid i sindicali, mpotriva precomitetelor de reform agrar etc. In noiembrie 1945
bandele fasciste au tras n muncitori, omornd 9 oameni. A fost
descoperit o reea ntreag de organizaii fasciste subversive,
care plnuiau organizarea unei rscoale armate.
Impotriva acestei activiti a partidelor reacionare s-a fcut
uz de severe msuri represive.
Am reuit s zdrnicim ncercrile reaciunii, att a celei
interne ct i a celei externe, de a provoca sciziunea n lagrul
guvernamental i de a izola partidul nostru de aliaii si. Reactiunea a mizat pe preedintele. partidului social-democrat, Titei
Petrescu, care a luat pe fa atitudine mpotriva conlucrrii ntre
P.S.D. i P.C.R. i a ncheiat un acord secret cu partidele reaciu~ii. La Congresul P.S.D., din martie 1946, Titei Petrescu a
fo~t demascat i exclus din rndurile P.S.D.-ului. El a ncercat
s creeze un partid social-democrat "independent", dar nu a fost
urmat dect de foarte puini social-democrai, din aripa de dreapta
a partidului. Frontul unic i coaliia guvernamental au fost meninute, Titei Petrescu i grupul lui au fost izolai, demascai ca
unelte directe ale reaciunii.
Reaciunea intern i extern a fcut presiuni serioase i asupra partidului lui Ttrscu. Un grup de fruntai ai acestui partid
a trecut la vechiul partid liberal reacionar, pronunndu-se mpotriva participrii P.N.L.-Ttrscu n Blocul partidelor democrate.
Dar ncercrile de a scinda guvernul nu au fost ncununate de
succes. Faptul c masele muncitoare au acordat un sprijin activ
politicii noastre de lupt hotrt mpotriva reactiunii, ne-a permis s pstrm stabilitatea politic i s evitm orice criz de
guvern, n ciuda situaiei economice grei~. In aprilie 1946, n
vederea alegerilor parlamentare, s-a format Blocul partidelor
democrate i s-a hotrt ca toate partidele guvernamentale s
candideze pe liste unice n alegerile parlamentare.
La obinerea acestor rezultate, o contribuie extrem de p:reedinilor

www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

ioas

a adus-o sprijinul de care ne-am bucurat din partea Statului sovietic. Afar de sprijinul diplomatic, care ne-a ferit de grave
imixtiuni ale imperialismului anglo-american n treburile noastre
interne, Guvernul sovietic a acceptat o serie de reduceri la obligaiile de armistiiu ale Romniei. De asemenea ajutoarele n
grne ce ne-au fost acordate de U.R.S.S. ne-au permis s facem
fa situaiei grave ce se crease n regiunile lovite de secet.
In aceste mprejurri, am intrat ntr-una din cele mai intense
campanii politice pe care le-a dus partidul nostru n aceti trei
ani, campania pentru consolidarea regimului democratic prin
obinerea victoriei care s ne de(} o serioas majoritate n alegerile parlamentare.

u
TRANSFORMRILE DEMOCRATICE
DIN ARA NOASTR

Victoria repurtat de partidele democratice n alegerile parlamentare din noiembrie 1946 a contribuit la intensificarea procesului de dezvoltare democratic a Romniei.
Ne-am prezentat n aceste alegeri n cadrul Blocului partidelor democrate, din care fceau parte P.C.R., P.S.D., P.N.L.Ttrscu, Frontul plugarilor, P.N.P., P.N..-Alexandrescu. Colaborarea noastr cu aceste partide n alegeri a purtat un caracter
principial. Noi am elaborat, iar celelalte partide au acceptat o
platform-program a Blocului partidelor democrate, care schia
programul de aciune guvernamental n toate domeniile i preconiza o serie de reforme importante- etatizarea B.N.R., democratizarea sistemului fiscal, reforma justiiei, reducerea stagiului
militar etc. In campania electoral am avut de dus o lupt ndrjit mpotriva partidelor reacionare coalizate, susinute pe ia
de anumii reprezentani ai Angliei i ai Statelor Unite n
Rpmnia. Aceste partide mai pstrau o oarecare influen ndeowww.cimec.ro

P.C.R. TN LUPTA PENTRU DEMOCRATIZAREA ARII

10!J

sebi printre pturile avute ale rnimii. Ele ncercau s utilizeze


n avantajul lor situaia material extrem de grea a populaiei.
Campania noastr electoral a cuprins mase foarte largi ale
populaiei. Ani avut pe teren peste 20.000 de ndrumtori. Toate
fe1rele partidului nostru, alturi de alte fore democratice, au fost
m0bilizate pentru asigurarea victoriei rr alegeri.
Succesul repurtat n alegeri a nsemnat ntrirea poziiei
regimului democrat i a guvernului. Blocul partidelor democrate,
n ciuda ncercrilor din interiorul i din afara rii de a-1 destrma, a fost meninut. Campania electoral a artat din nou
c fora principal n ara noastr este clasa muncitoare, aliat
cu rnimea muncitoare i intelectualitatea progresist, sub conducerea Partidului comunist. In noul parlament exist o majoritate democratic stabil. i n guvern poziiile noastre s-au nt
rit. La ministerele pe care le aveam pn atunci s-a adugat
Ministerul Industriei i Comerului, deinut nainte de liberalii
lui Ttrscu.
Dup alegeri, n faa partidului i a ntregului popor s-a pus
problema trecerii la refacerea economic a rii. Era necesar s
se ia msuri r.adicale mpotriva aciunii de subminare a monedei,
dus de cercurile capitaliste, de a curma inflaia, de a scoate economia din haosul n care se gsea.
Intr-o perioad de timp relativ scurt au fost adoptate o serie
de legi economice de mare nsemntate. A fost etatizat Institutul
de emisiune, B.N.R., care se afla pn atunci n minile capitalului
brtienist. S-a votat legea de reorganizare a Ministerului Industriei i Comerului, care extilndea sfera de activitate a acestui
minister. S-a votat legea Oficiilor industriale, constituite pe principalele ramuri de producie, care dau statului posibilitatea de a
ndruma i controla activitatea industrial i comercial a ntreprinderilor private. In iunie a. c. partidul nostru i-a publicat propunerile pentru mbuntirea situaiei economice i financiare.
Aceste propuneri, care au fost nsuite de guvern, cuprind un program de activitate industrial pe timp de 6 luni, n vederea atinwww.cimec.ro

110

GH. GHEORGHIU-DEJ

gerii a circa 70% din nivelul produciei din anul 1938. Propunerile au pus ca o sarcin de baz a guvernului i a forelor demo.cratice efectuarea reformei monetare i a stabilizrii.
O serie de legi democratice noi privesc sectorul agricol, unde
recolta bun a acestui an creeaz perspective mbucurtoare pentru ntreaga noastr economie. S-a introdus predarea unei cote
obligatorii de grne ctre stat pentru a asigura pinea populaiei
oreneti. S-a votat legea circulaiei bunurilor agricole, care
pune pied!ci concentrrii de pmnturi rneti n minile chiaburilor i stabilete dreptul de preemiune al statului. Vnzrile
fcute de ranii nevoiai sub imperiul foametei au fost anulate.
A fost desfiinat una din rmiele feudale n economia noastr
agrar, dijma. In vederea ntririi i raionalei exploatri a proprietilor agricole ale statului (ferme de stat etc.), a fost nfiinat o instituie special R.E.A.Z.I.M.
Concomitent cu aceste legi i msuri, care urmresc ntrirea
democraiei noastre n domeniul economiei naionale, am izbutit
s traducem n via moi msuri de democratizare a aparatului
de stat. Comprimrile de funcionari publici au dus la nlturarea
din instituiile de stat a unor elemente necinstite i reacionare.
In urma alegerilor s-au consolidat legturile dintre partidul
nostru i aliaii si cei mai apropiai. Btlia alegerilor a fost
pentru clasa muncitoare i Partidul comunist o btlie pentru
aliai, ndeosebi pentru aliatul principal, rnimea muncitoare.
In aceast btlie un rol mare l are Frontul plugarilor. Pe
a!ocuri, n organele de conducere ale Fifontului plugarilor se infiltraser elemente chiabureti, antimuncitoreti i anticomuniste.
Dup alegeri, conducerea Frontului plugarilor a hotrt nltu
rarea .din or,ganele de conducere ale Frontului plugarilor a elementelor chiabureti i transformarea F,rontului plug;arilor in
onganizaia rnimii munci:toare.
In rezoluia conducerii Frontului plugarilor se subliniaz
necesitatea alianei dintre proletariat i rnimea muncitoare.
recunoscndu-i-se proletariatului rolul de conducere, precum i
www.cimec.ro

F.C.R. TN Lt;PTA PENTRU DEMOCRATIZAREA

ARII

111

necesitatea strnsei colaborri ntre P.C.R. i Frontul plugarilor.


Un proces analog de democratizare a compoziiei organelor
de conducere a avut loc i la U.P.M., gruparea democratic a
ungurilor din Transilvania, care are 29 de deputati n parlament.
Activitatea n rndurile tineretului a fost mult vreme unul
din sectoarele napoiate ale muncii noastre. Anul acesta a fost
organizat Uniunea Tineretului Muncitoresc. In scurt vreme
U.T.M. a devenit cea mai numeroas i influent organizaie de
tineret din ar.
U.T.M.-ul, Tineretul plugresc i organizaia democrat a
studenimii joac rolul preponderent n Federaia Naional a
Tineretului, care grupeaz toate organizaiile de tineret din tar.
In domeniul muncii printre femei, Federaia Democrat a
Femeilor grupeaz toate organizaiile feminine din ar. Cea
mai numeroas i mai influent organizaie feminin este Uniunea femeilor antifasdste Romne (U.F.A.R.).
In rndurile intelectualilor, reactiunea are nc rdcini puternice. In universiti au mai rmas muli profesori reacionari.
Dar totodat printre intele~tuali capt avnt curentul progresist. Foarte muli intelectuali marcani, savani, scriitori, artiti,
au intrat n partidul nostru sau stau aproape de el.
Msurile de ntrire a poziiilor democraiei au fost puse n
practic n condiiile unei mari ascuiri a luptei duse mpotriva
reaci unii.
P.N.. i-a intensificat aciunea complotist i de provocare
a interveniei strine. Intr-un interviu cu un ziarist american,
Maniu a cerut deschis intervenia armat mpotriva guvernului
Groza. Un grup de principali fruntai ai P.N.. au ncercat s
fug n strintate pentru a forma acolo un guvern de emigraie.
Activitatea P.N.. constituia o piedic n dezvoltarea democratic a Romniei. Existena acestei piedici nu mai putea fi tolerat. Recent, guvernul nostru a dizolvat P.N.. Mandatele deputailor P.N.. au fost anulate, iar parte din deputai i conduc
tori ai partidului au fost arestai. Procesul lui Maniu i al cornwww.cimec.ro

112

GH. GHEORGHIU-DEJ

plicilor sai va constitui o lovitur nu numai pentru reactiunea


~ntern, dar i pentru cercurile reacionare anglo-americane.
Desfiinnd P.N.., regimul nostru democrat a dat o grea lovitur politic prii celei mai reacionare i agresive a marelui
-capital i a moierimii expropriate, al crei exponent este P.N..
In interiorul B.P.D., Partidul comunist i celelalte partide
democratice au trebuit s lupte mpotriva manifestrilor antidemocratice ale liberalilor lui Ttrscu. Ttrscu, judecind dup
propriile sale manifestri, intenioneaz s-i transforme partidul ntr-un centru de raliere a gruprilor burgheze dumnoase
regimului democrat.
!
Incercrile sale de a manevra n interiorul blocului guvernamental, pentru a sparge unitatea forelor democrate i a izola partidul nostru, n-au fost ncununate de succes.
La Paris, cu ocazia Conferinei de pace, Ttrscu a luat n
mod deschis poziie mpotriva politicii interne i externe a guvernului, cutnd s impun punctul su de vedere celorlali membri
ai delegaiei trimise de guvern pentru a apra interesele economice, politice i naionale ale popor~;~lui romn.
Dup Conferina de pace, Ttrscu i-a intensificat activitatea nluntrul i n afara Blocului guvernamental, concretiznd
poziia partidului liberal, pe care-I prezideaz, ntr-un "memoriu"
inspirat de aceleai cercuri care au obinut ndeprtarea comunitilor din guvern n Frana i Italia.
Acest "memoriu" lua aprarea dumanilor regimului democratic i cerea revizuirea ntregii politici interne i externe a
Romniei.
Dei "memoriul" era prezentat formal ca o baz de discuie
in interiorul Blocului partidelor democrate, el era de fapt destinat cercurilor reacionare din ar i strintate, pentru a le servi
drept arm mpotriva guvernului i statului ramin.
In august 1947 Ttrscu a organizat la Craiova o ntrunire
cu ocazia mplinirii a 4 ani de ctnd i-a lansat scrisoarea circular ctre adereni. Este cazul s amintim c n aceast scrisoare
www.cimec.ro

P.C.R. IN LUTTA PENTRU DEMOCRATIZAREA TARII

Ttrscu

113

se abinea de la atacuri la adresa nemilor i formula


o serie de lozinci demagogice. Scrisoarea aceasta era rspndit
sub privirea binevoitoare a autoritilor antonesciene. Lund
cuvntul la Craiova, Ttrscu i-a caracterizat punctul su de
vedere asupra politicii externe a Romniei, n sensul c n timp ce
noi sntem legai de Uniunea Sovietic prin situaia noastr geografic, de puterile occidentale ne leag ndelungate tradiii i
simpatii.
Astfel pare evident c relaiile de colaborare cu grupul Tt
rscu se apropie de sfrit.
In lagrul guvernamental s-a petrecut o regrupare a forelor
legate de o linie politic mai ferm.
Irn colaborarea noastr cu P.S.D. am avut de ntmpinat anumite dificulti datorit poziiei reacionare, anticomuniste i
antisovietice a elementelor de dreapta. Din vina acestora din
urm, Frontul unic muncitoresc nu a funcionat un timp oarecare.
Partidul comunist a deschis focul mpotriva aripii drepte a partidului social-democrat.
Pe de alt palft.e, ntr-o serie de centre industrqale muncitorii
social-democrai au luat o atitudine energic mpotriva dreptei.
Comitetul Central al P.S.D. a exclus din partid o serie de
conductori ai aripii drepte, iar doi dintre ei au fost destituii i
din posturile pe care le ocupau n guvern.
Aceste msuri au dus la ntrirea frontului unic al comunitilor i al social-democrailor.
In alegerile sindicale care au avut loc recent n Romnia,
alegeri efectuate pe baza autonomiei sindicale, majoritatea muncitorilor au votat pentru comuniti, care se afl pretutindeni n
fruntea luptei pentru ridicarea produciei i a activitii obteti,
i au cucerit popularitate i autoritate n rndurile maselor muncitoare.
Trebuie spus c, n ciuda tuturor dificultilor avute n relaiile cu P.S.D., ambele partide au activat de comun acord n toate
chestiunile hotrtoare.
www.cimec.ro

114

GH. GHEORGHIU-DEJ

Aciunea comun a celor dou partide, P.C.R. i P.S.D., faptul c aripa dreapt a social-democrailor a fost demascat i n
fine faptul c partidul nostru a fost iniiatorul tuturor realizri
lor -principale ale regimului democratic, au dus Ia formarea n
rindurile .P.S.D.-ului a unui puternic curent n favoarea unitii
cu comunitii. In urma succesului reformei monetare, acest
curent a crescut simitor n snul maselor social-democrate i
n special printre muncitori.
Dorina de unitate a maselor muncitoare pune pe ordinea de
zi crearea Partidului unic muncitoresc.
Crearea partidului unic va fi precedat de o larg campanie
de lmurire ideologic. Realizarea unui partid muncitoresc unic.
ntemeiat pe doctrina lui Marx, Engels, Lenin i Stalin, va
aduce o i mai ma.re ntrire a rolului conductor al clasei muncitoare.
Lichidarea influenei strine n micarea muncitoreasc va
fi uurat. Va fi creat Romniei, prin democraie, una din premisele dezvoltrii Romniei, prin democraie popular, ctre socialism.
Elaborm un proiect de platform pentru partidul muncitoresc unic, platform care va fi supus unei discuii publice.
O i mai mare ntrire a prestigiului de care se bucur parUdul nostru a fost determinat de reforma monetar. Aceast
reform, care reprezint un pas important fcut n drumul realizrii propunerilor P.C.R. n vederea refacerii economice a rii,
a lovit puternic n capitalul speculativ, care a acumulat n perioada inflaiei Ctiguri enorme.
Reforma monetar a dus Ia o simitoare cretere a nivelului
de trai al salariailor.
E necesar s subliniem c aceast reform a fost fcut fr
credite anglo-americane, n ciuda afirmaiilor partidelor reacio
nare, inclusiv ale liberalilor lui Ttrscu, c aceste credite constituie o condiie neaprat necesar pentru refacerea economic a
Romniei.

www.cimec.ro

F.C.R. IN LUI-TA PENTRU DEMOCRATIZAREA

ARII

115

w
PENTRU DEZVOLTAREA DEMOCRATIEI NOI
In urma succesului reformei monetare i a tntririi prestigiului i influenei partidului nostru, n faa noastr se pun o
serie de noi sarcini politice i economice.
Mai avem foarte mult de fcut. Sectorul de stat n industrie
:i comer este slab. Productivitatea muncii i nivelul produciei
mai snt sczute. Aparatul administrativ n-a fost democratizat
.dect n parte.
Voi enumera cteva sarcini la a cror ndeplinire pornim :
Ducerea la bun sfrit a operei de stabilizare, sporirea pro<iuciei industriale, treptata ridicare a nivelului de trai al maselor
muncitoare prin scderea preurilor.
Intrirea i lrgirea sectorului de stat n industrie.
Controlarea i ndrumarea sectorului priyat prin oficiile industriale.
Frnarea b'eneficiilor excesive n sectorul privat prin msuri
fiscale, politica de credite, control de stat, apli~area legii sabotajului.
Concentra rea bancar, controlul asupra creditelor i depunerilor prin B.N .R.
Inzestrarea rnimii, n primul rnd a celei mproprietrite,
cu unelte i maini agricole. Atenie deosebit fermelor de stat.
Folosirea dreptului de preemiune a statului pentru cumprarea
pmnturilor. Lrgirea cooperaiei de consum i a cooperaiei de
producie.

Dirijarea de ctre stat a comerului exterior. Crearea magazinelor de stat pentru comerul interior. Extinderea cooperaiei
de consum muncitoreti.
Reforma administrativ.
Reforma justiiei - asesori populari, de la judectoriile de
ocol pn la curile de apel.
www.cimec.ro

li o

GH. GHEORGHIU-DEJ

Reforma fiscal.
Democratizarea nvmntului.
Elaborarea unei noi constituii, care s corespund schimb
rilor petrecute.
O ultim sarcin asupra creia doresc s insist este aplicarea ferm a politicii noastre externe, i mai ales ntrirea relaiilor de prietenie cu rile vecine democrate.
Politica rnoastr extern poart un caracter nou. Aceasta rnu
mai este politica de dependen a Romniei fa de rile imperialiste. La baza politicii noastre st prietenia cu Statul sovietic
socialist. Perspectiva ncheierii unui tratat de asisten mutual
cu U.R.S.S. este privit de poporul nostru ca garania independenei i suveranitii noastre, ca un important aport la cauza
pcii.

Noi ducem o permanent aciune de ancorare n mase a dragostei i recunotinei pentru Uniunea Sovietic. Asociaia
romn de strngere a legturilor cu Uniunea Sovietic
(A.R.L.U.S.) este una din cele mai numeroase i active organizaii de mas din ar.
In ceea ce privete relaiile noastre cu ceilali vecini, delegaiile noastre guvernamentale au vizitat n ultimul timp Sofia,
Belgradul i Praga, lund n examinare problema strngerii relaiilor noastre cu aceste ri. Exist bune perspective de intensificare a relaiilor comerciale i culturale cu toi vecinii notri :
Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia.
Sarcini serioase stau n faa noastr n domeniul muncii de
partid. Dintr-un partid cu cadre puin numeroase, ne-am transformat n cel mai mare partid politic din ar. P .C.R. numr
n prezent 710.000 de membri, dintre care 44% muncitori i 39%
rani. In judeele industriale, procentul de muncitori este de
60-78%.
Aceste cadre tinere att de numeroase trebuie s fie educate
www.cimec.ro

P.C.R. IN LUPTA PENTRU DEMOCRATIZAREA

TARII

117

ridicate politicete. La noi funcioneaz o reea ramificat de


de diferite grade :
coala superioar de partid (6 luni).
coala central" de cadre (4 luni).
coala central de gazetari (3 luni).
coala central n limba maghiar.
coala central pentru activiste.
coala central pentru activitii tineri.
21 de coli de cadre judeene.
Avem aproape 32.000 de ndrumtori, care capt pregtirea
tn coli de scurt durat, fr scoatere din producie.
P.C.R. are n toat ara o serie de ziare cotidiene i spt
mnale. Ziarul central "Scnteia" este cel mai rspndit ziar din
coli

ara noastr.

Partidul nostru desfoar o larg activitate editorial. S-au


editat multe lucrri ale clasicilor marxism-leninismului. In luna
august 194 7 a aprut pentru prima oar n traducere romneasc
.,Capitalul". Aparen mare tiraj literatura sovietic.
Partldul nostru este preocupat de intensificarea luptei mpotriva influenelor ideologice strine, i ndeosebi mpotriva influenei reacionare a cercurilor imperialiste anglo-americane n
literatur, art, cinematograf, radio, pres.
In activitatea noastr de palftid mai exist lipsuri serioase,
ale cror rdcini trebuie s fie cutate ndeosebi n nivelul ideologic i politic sczut al cadrelor noastre. Snt cazuri cnd cadrele noastre mijlocii i de jos utilizeaz n munca lor metode
de comand, ceea ce duneaz organizaiilor noastre de partid.
O parte din activiti, chiar dintre cei ce au fost ridicai din
intreprinderi, s-au izolat de mase.
In unele regiuni, mai ales n Ardeal, nu au fost nc lichidate definitiv printre membrii de partid rmiele ovine.
Avem organizaii unde activitii notri au comis greeli n
aplicarea tacticii de front unic. Au fost cazuri de ruptur a cowww.cimec.ro

GH. GHEOIWHIU-DEJ

laborrii

ntre comuniti i social-democrai pe chestiuni neprincipiale.


In sfrit, trebuie constatat c. tn activitatea organizaiilor
noastre de partid nu s-a nrdcinat nc "n destul msur
metoda criticii i autocriticii.
O sarcin central a organizaiilor noastre de partid este
consolidarea organizatoric a influenei crescute a partidului i
totodat continuarea muncii ncepute pentru eliminarea din rndurile P.C.R. a elementelor strine strecurate n partid. Aceasta
ne va ajuta s luptm cu mai mult succes pentru lichidarea lipsurilor care exist in munca organizaiilor noastre de partid.
Considerm c in actuala etap i Rominia a intrat n procesul de construire a democraiei populare. Intrirea partidului
i a influenei sale creeaz perspectiva unei desfurri mai
rapide a acestui proces.
Partidul nostru a primit cu adnc satisfacie iniiativa tovarilor notri polonezi de a convoca o consftuire a partidelor
comuniste. Noi salutm propunerea de a gsi formele de permanentizare a schimbului de experien i coordonrii aciunilor
intre partidele comuniste, i socotim c acest contact va fi de
mare ajutor n lupta noastr pentru cauza democraiei i a pcii.
"Scinteia" nr. /.010
din 3/ decembrie 1947

www.cimec.ro

CUVINTARE ROSTIT CU PRILEJUL INAPOIERU


DELEGAIEI GUVERNAMENTALE ROMINE
DE.LA MOSCOVA
10 februarie 1948

Ceteni i cettene,
Tovari i tovare,

Prin semnarea Tratatului de prietenie, colaborare i asisten


rnutual cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, aducem
poporului nostru sentimentul consolidrii stabilitii poliiice a regimului democraiei noastre populare, o ntrire a sentimentului
de ncredere n forele sale, n perspectivele deschise poporului
romn prin adncirea relaiilor de prietenie i colaborare dintre
Republica Popular Romn i uriaa for economic, politic
i militar care este Uniunea Sovietic.
Tratatul care a fost semnat la Moscova d o lovitur puternic iluziilor nutrite de cercurile reacionare din interiorul
i din afara rii noastre n posibilitatea reintoarcerii regimurilor
din trecut, cnd Romnia era un instrument pus n slujba intereselor unor puteri imperialiste. strine de interesele popurului
rom n.
Prin semnarea Tratatului de prietenie, colaborare i asisten
mutual, Republicii Populare Romne i snt larg deschise perspectivele dezvoltrii vieii economice i politice.
Acest tratat este menit s previn eventualitatea unor noi
agresiuni ce s-ar putea produce din partea Germaniei sau a celor
care s-ar alia cu dnsa i ar al1)enina astfel independena i suveranitatea noastriL

www.cimec.ro

120

GI-1. G!!EORGHIU-ftE.J

Acest tratat nu amenin pe nimeni, dar el ne face s privim cu ncredere viitorul.


Partizanii mpririi lumii n blocuri, politice sau militare,
cercurile imperialiste care ntrein atmosfera de nelinite internaional i focare de rzboi, caut s ae popoarele unul mpotriva celuilalt. Forele democraiei, popoarele iubitoare de pace i
libertate n frunte cu Uniunea Sovietic snt n msura nu numai
s previn, dar s i resping orice ncercare de ameninare a
pcii i securitii.

Consecvent politicii sale externe, politicii staliniste, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste a fost i este partizana prieteniei ntre popoare i a colaborrii internaionale, hotrta s
sprijine popoarele doritoare de pace i libertate n aprare<! independenei i suveranitii lor.
In ciuda sforrilor cercurilor imperialiste i ipetelor lor isterice, n ciuda ameninrilor venite din partea trusturilor, cartelurilor i magnailor capitalismului mondial, U.R.S.S., sub steagul lui Lenin i al lui Stalin, merge nainte pe calea pcii i nelegerii ntre popoare, pe calea prieteniei ntre popoare, pe calea
asigurrii independenei i suveranitii statelor doritoare de pace
i libertate. (Aplauze i ovaii prelungite.)
Nici o for nu va putea s mpiedice mersul puterilor pcii,
mersul popoarelor pe drumul libertii i al pcii.
Tovari i tovare,

Fr s

subapreciem - departe de noi aceast greeal


forele reaciunii mondiale i tendinele lor de reaprindere a
focarelor rzboinice, putem totui s spunem cu ncredere cA
nimeni, nici o for nu va putea s mpiedice mersul puterilor
pcii, mersul popoarelor pe drumul libertii i al pcii.
Garania acestui mers neovitor nainte este U.R.S.S., care,
n mprejurri cnd ara noastr ~i pierduse independena i devenise o colonie a Germaniei hitleriste, ne-a dat tot ajutorul
www.cimec.ro

CL'VINTARE LA INAPOIEREA

DELEGAIEI

GUVERNAMENTALE

121

pentru a ne elibera i a oferit poporului romn posibilitatea de


a-i lua soarta n propriile sale mini i de a-i furi regimul
care-i convin-e mai bine. (Aplauze puternice.)
Judecnd dup manifestaia voastr i dup cele care au avut
loc pe ntregul parcurs al delegaiei noastre spre Bucureti, judecnd dup sentimentele majoritii poporului Republicii noastre
Populare, regimul democraiei populare este regimul politic care
i convine poporului nosbru i pe care-I va cansolida cu toate puterile sale.
Din convorbirile noastre cu reprezentanii U.R.S.S., i n
special cu Generalisimul Stalin, am desprins marea sa dragoste
i prietenie 1pentru poporul nostru (aclama ii puternice), inalta
sa consideraie pentru calitile, pentru aptitudinile, pentru puterea de creaie pe care le posed pop()rul nostru i pentru viitorul mre ce i s-a deschis prin nfptuirea Republicii Populare
Romne. (Aplauze puternice.)
Avem un popor harnic, care i-a ctigat prin jertfe i luple
dreptul de a fi lfber, dreptul de a se bucura de roadele muncii sale.
Avem un popor a crui maturitate politic crete n fiecare zi pe
msur ce forele sale avansate i fac datoria s-i trezeasc contiina politic i s-i ntreasc ncrederea n forele sale proprii,
n resursele naturale ale rii noastre i n posibilitile de a crea
o ar bogat i frumoas, cu un popor ridicat din punct de vedere material i cultural, un popor fericit.
Spre aceast fericire mergem cu toat hotrrea, pentru c
sntem 'convini -c vom iei vidorioi. (Aplauze puternice.)
Vorbea d-1 ministru Traian Svulescu n cuvntarea sa n leg
tur cu semnarea Tratatului de prietenie, colaborare i asisten
mutual, artnd c acesta este un scut al independenei noastre
naionale, .al suveianitii statului romn, un scut al pcii i un
instrument al prieteniei ntre popoare, i aduga c !osii
Vissarionovici Stalin este strjerul pcii. Dar pentru ca acest
Tratat de prietenie, colaborare i asisten mutual s devin ntr-adevr un scut al pcii, al independenei noastre naionale,
www.cimec.ro

122

GH. GHEORGHIU-DEJ

al suveranitii statului romn, este necesar ca intregul popor, cu


toate forele .sale, s-I _fac s deV~in realitate, adic fiecare n
sectorul su de activitate - unii n fabrici i uzine, pe aniierele
reconstruciei, alii n birourile insttuiilor de stat sau particulare, ceilali pe ogoare sau in armat - s-i dubleze i s-i tripleze puterile lor de munc.
Referindu-m in aceast enumerare de preocupri la scumpa
noastr armat, cred c snt n asentimentul colegilor mei din
guvern dac reamintesc cu acest prilej contribuia adus de diviziile romneti, care au luptat alturi de eroka Armat Sovietic pentru zdrobirea hitlerismului.
Armata noastr trebuie i poate s devin mndria, fala rii
noastre, o armat bine mbrcat i bine ntreinut, cu rdcini
adnci n popor, educat n spiritul democraiei noastre populare,
pus n slujba intereselor poporului muncitor de la orae i sate,
n Jslujba aprrii independenei i suveranitii rii noastre, n
slujba R~publicii noastre Popuiare. (Aplauze prelungite.)
Permitei-mi, tovari i tovare, s strig mpreun cu dv.
din toat inima :
Triasc prietenia i colaborarea dintre poporul romn i
po.poarele Uniunii Sovietice! (Aplauze puternice.)
Triasc marea i puternica noastr prieten, Uniunea Republicilor SovieHce Socialiste! (Ovaii.)
Triasc marele 'i 'genialul conductor al IPO/Poarelor
U.R.S.S. i prieten al poporului nostru, Generalisimul Stalin!
(Aplauze puternice i aclamaii.)
Triasc R~publica Popular Rornn! (Aplauze prelungite
i aclamaii.)

"Scinteia" nr. 1.044


din 13 februarie 1948

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL


LA CONGRESUL
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMN
21 februarie /948

Tovari i tovare,

Congresul nostru desvrete ceea ce am realizat nc nainte de congres n domeniul unificrii politice i organizatorice.
Crearea partidului unic al clasei muncitoare nu este o simpl
hotrre, care abia urmeaz s fie tradus n via ntr-un viitor
mai mult sau mai puin apropiat, deoarece noi venim la acest
congres cu organizaii unice i cu conduceri unice ale organizaiilor de partid.
Unitatea organizatoric pe care am nfptuit-o n organiza.
iile noastre de partid de ntreprinderi i instituii, de sector,
locale, de plas i jude, a izvort n mod organic din unitatea
noastr de aciune n cadrul Frontului unic muncitoresc, din ac
lunea de lmurire ideologic i din apropierea tovreasc ce
s-a nchegat n munca i n lupta dus n comun. In felul acesta
am izbutit s furim o baz solid, de nezdruncinat Partidului
Muncitoresc Romn - unicul partid al clasei muncitoare - a
crui realizare o vom consfini aci. Nu numai faptul in sine al
crerii unui partid muncitoresc unic, dar i felul n care s-a fcut
unificarea reprezint o mare izbnd a muncitorimii din
Romnia.
De aci nainte sntem cu toii membri ai aceluiai partid, iar
clasa muncitoare are un singur partid, avangarda sa marxistleninist Partidul Muncitoresc Romn !

www.cimec.ro

124

GH. GHEORGHIU-DEJ

SITUATIA INTERNAIONAL
Imprejurrile externe n momentul unificrii politice, organizatorice i ideologice a proletariatului din Romnia constituie
o confirmare categoric a aprecierii c n politica internaional
exist n prezent dou tendine profund deosebite tendina
imperialist, antidemocratic, i cea antiimperialist, democratic. In lunile ce s-au scurs s-a vdit i mai mult deosebirea
profund care exist ntre rile lagrului imperialist i cele ale
lagrului democratic n tot ce privete organizarea postbelic
a lumii.
Intrucit fora conductoare a lagrului imperialist i antidemocratic este imperialismul american, ale crui interese i scopuri determin politica lagrului imperialist, este util s rezumm obiectivele urmrite n politica internaional de cercurile
imperialiste americane.
Aceste cercuri urmresc, n primul rnd, s cucereasc dominaia mondial, reducnd la situaia de satelii ai Statelor Unite
toate statele mai slabe, inclusiv Anglia i Frana.
Lupta popoarelor pentru suveranitatea i independena lor
constituie o piedic n calea transformrii ntregii lumi n moia
bancherilor i preedinilor de trusturi americane. Crearea de
baze militare, jefuirea diferitelor ri pe cale de credite cm
treti, nlturarea din guverne a- forelor politice credincioase
ideii de independen naional, propaganda mpotriva ideii de
suveranitate naional, fcut de slugile imperialismului american, de la Churchill Ia Bevin i Blum - toate aceste mijloace
politice, economice, ideologice urmresc acelai scop : de a desfiina suveranitatea altor state, pentru a avea pretutindeni "pori
deschise" n faa expansiunii imperialismului american.
Mreaa putere socialist, Uniunea Sovietic, precum i
rile democraiei populare, care s-au smuls din ctuele imperialismului i i-au cucerit independena, reprezint ndeosebi

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

125

un obstacol de netrecut n calea expansiunii imperialiste a noilor pretendeni la dominaia mondial.


Puternica micare muncitoreasc i democratic din toate
rile reprezint o a treia piedic n calea cuceririi dominaiei
mondiale de ctre imperialismul an1erican. De aceea imperialismul american joac rolul de instigator principal al nbuirii i
necrii n snge a micrii democratice, ndeosebi a celei muncitoreti.

de expansionitii i atorii de
faimosul plan Marshall. Propaganditii imp~rialiti declar c acesta ar fi un plan de ajutorare
a rilor europene. In realitate ns esena planului Marshalt
const n organizarea unui bloc al statelor legate prin obligaiile lor fa de Statele Unite. Prin acordarea de credite americane, planul acesta urmrete ca statele europene s renune la
independena lor economic, iar apoi i la cea politic.
Diferite ri ne ofer destule exemple ale "binefacerilor" ajutorului american. Ploaia de dolari nu a putut curma foametea.
omajul i nspimnttoarea mizerie a maselor populare din
Grecia. In Frana "ajutorul" american paralizeaz ramuri ntregi
ale industriei. Devalorizarea francului, ntreprins din ordinul
bancherilor americani, transform Frana, dup aprecierea tovarilor notri francezi, ntr-o sucursal a Wall Street-ului. In
Italia concurena produselor americane silete o serie de mari
ntreprinderi ale "rii s-i nchid porile sau s-i restrng
simitor producia. Ct despre Anglia, oamenii de afaceri americani oblig aceast ar s le cumpere tutun pentru 123.000.000
de lire sterline, pe cnd valoarea utilajului minier ce va putea
fi importat din America nu atinge nici 2.000.000 de lire sterline_
In schimbul tuturor acestora, imperialismul american i ia
dreptul s dicteze compoziia guvernelor i regimul intern din
Frana i Italia, iar unul din reprezentantii americani oficiali
(ministrul de rzboi, Forrestal) a declarat fi c rile "ajutate" de Statele Unite vor trebui s le pun acestora la dispoAcestor obiective
le

rzboi imperialiti

urmrite

slujete

www.cimec.ro

126

GH. GHEORGHIU-DEJ

ziie baze militare i chiar s subordoneze forele lor armate


Ministerului de Rzboi american.
Planul Marshall este un plan de subjugare economic i
politic a rilor europene, de paralizare a industriei lor naio
nale i de desfiinare a suveranitii lor.
Scindarea n dou a Germaniei, pe care o svresc imperialitii anglo-americani, este i ea strns legat de planul Marshall, deoarece acest plan prevede transformarea Bizoniei i
ndeosebi a Ruhr-ului n principala baz militar i economic
a expansiunii imperialiste, intr-o baz de pregtire a unui nou
rzboi. In timp ce milioane de muncitori din zonele .englez i
american protesteaz prin greve i demonstraii mpotriva foametei, monopolurile americane acapareaz industria din Germania i construiesc, cu complicitatea nazitilor absolvii de
pedeaps, un avanpost imperialist n inima Europei.
Acum, dup divizarea Germaniei, organizatorii lagrului
imperialist ncearc i divizarea Europei. Fruntaul laburist
Bevin a luat cuvntul n parlamentul englez pentru a proclama
necesitatea nfiinrii unui bloc occidental, adic tocmai acel
bloc al statelor legate prin obligaiile lor fa de Statele Unite
ale Americii, despre care am vorbit mai sus. Lacheii europeni
ai marilor capitaliti americani vor s le uureze acestora din
urm sarcina de a stpni i jefui ~emicoloniile lor europene.
Politica blocurilor militare i politice este politica cercurilor
imperialiste, care vor s mping omenirea ntr-un nou rzboi.
De aceea acest plan al falsului socialist Bevin a fost salutat
cu entuziasm de toi stlpii reaciunii internaionale - Churchill,
Vandenberg, Dulles i alii.
Astfel arat n adevrata ei lumin linia politic a lag
rului imperialist i antidemocratic, n frunte cu fora sa conductoare - imperialismul american. Popoarele, maturizate n procesul rzboiului antihitlerist i al luptei democratice, au nvat
s descifreze adevratele eluri ale celor care ncearc s dea

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CDITRAL LA CONGRESUL P.M.R.

iar n realitate viseaz


a tuturor popoarelor.
Propag~da imperialist ncearc adeseori s compare "blocul occidental", proiectat de reactiunea anglo-american, cu
tratatele i acordurile ncheiate ntre rile democratice din centrul i rsritul Europei i s arunce asupra aces,tor din urm
ri vina pentru scindarea n dou a Europei.
Tratatele ncheiate ntre rile democratice se bazeaz pc
ideea colaborrii internaionale, pe cnd blocul occidental se ntemeiaz pe ideea spargerii colaborrii internaionale. Tratatele
fncheiate ntre rile democratice nu snt ndreptate mpotriva
nimnui, ci prevd asisten mutual ntre prile contractante,
n eventualitatea repetrii agresiunii din partea Germaniei sau
vreunei alte ri ce i s-ar altura Germaniei n scopuri agresive,
iar blocul occidental ascunde n realitate politica de hegemonie mondial a imperialismului american i englez i este ndreptat mpotriva Uniunii Sovietice i r-ilor democraiei noi, fore
puse n slujba pcii i a securitii generale.
Tratatele dintre rile democratice se bazeaz pe respectarea scrupuloas a suveranitii i intereselor fiecrei ri i
pe ajutorul reciproc ntre prile contractante, pe cnd planul
blocului occidental urmrete aservirea mai multor ri mari i
mici de ctre un imperialism hrpre - imperialismul american. In sfrit, tratatele ntre rile democratice se bazeaz pe
respectarea obligaiilor intE-rnaionale n conformitate cu scopu
riie i principiile Organizaiei Naiunilor Unite, pe cnd ideea
blocului occidental este legat de clcarea n picioare a obligaiilor i acordurilor internaionale.
Acestea snt cele dou concepii asupra relaiilor ntre
popoare - concepia lagruhii democratic, n frunte cu Uniu
nea Sovietic, i concepia lagrul.ui antidemocratic, n frunte
cu cercurile imperialiste americane.
Pentru a intimida pe cei cu nervii slabi, propaganda impe
rialist caut s prezinte expansiunea imperialist a Statelor
popoarelor libere
robirea naional

lecii

de

democraie,

127

i social

www.cimec.ro

128

GH. GHEORGHIU-DEJ

Unite ale Americii i diverseie planuri i manevre legate de ea


drept o manifestare a forei imperialismului american.
i Ia noi n ar rmiele fasciste reacionare caut prin
toate mijloacele ce le snt accesibile s fac reclam acestei
fore, devenit singura speran a tuturor celor care i nchipuie c dup ziua de azi ar mai putea urma nu ziua de mine,
ci ziua de ieri.
Acestora noi sntem nevoii s le pricinuim o crud dezamgire. Tonul iptor al unor anumite discursuri nu poate
ascunde nelinitea de care snt cuprini autorii lor n faa vigoarei crescnde a forelor antiimperialiste, n faa ascuirii tuturor contradiciilor interne ale sistemului capitalist.
Privii tabloul lumii capitaliste. Mult ludata democraie
burghez este n stare de total faliment. Ea nu a reuit, aa
cum visa clasa capitalist, s inbue flacra luptei de clas
i s stabileasc "pacea social" intre exploatatori i exploatai. Masele populare i dau tot mai limpede seama de adevratul coninut al democraiei bun~heze ca o !form 1a dictaturii burgheze. Vi urile sint aruncat~ de o parte. In rile
clasice ale democraiei parlamentare burgheze, ca Frana, cele
mai elementare principii parlamentare sint clcate n picioare.
Jn numeroase ri, poliia, din ordinele unor minitri ce-i zic
socialiti i democrai, trage in muncitori cu un zel demn de
echipele S.S.
Pseudodemocraii americani desfiineaz fr jen pn i
libert~tea contiinei. Se adncete contrastul dintre situaia
clasei dominante i a celei asuprite. In timp ce numrul
omerilor totali i pariali din Statele Unite se cifreaz la mai
multe milioane, Truman a mrturisit c beneficiile nete ale
monopolurilor americane au atins in 194 7 cifra de 17 miliarde
de dolari, fa de 12 1/ 2 miliarde in 1946.
Dar i mai evident este falimentul sistemului economic capitalist. Pe cind rile democraiei noi i reconstruiesc in mod
planificat economia naional i aplic cu succes reforma monewww.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

tar,

129

economia rilor capitaliste este -cufundat n haos, iar


a lovit direct n interesele oamenilor muncii nu numai
n Anglia, Frana, Italia, dar chiar i in Statele Unite.
In Statele Unite cresc stocurile de mrfuri ce putrezesc n
depozite a izbucnit un crah de burs, se devalorizeaz dolarul.
Toate acestea prevestesc apropiata criz economic. Aceast criz
este ateptat cu spaim nu numai n Statele Unite, ci i n
toate rile legate economicete de acestea. Niciodat nu a fost
att de vizibil ca acum c regimul capitalist este neputincios
de a soluiona problemele vitale sociale i economke Ce se pun
n faa popoarelor, c el reprezint o piedic grav in calea
progresului omenirii, c este necesar nlocuirea lui printr-o
ornduire social superioar, ornduir.ea socia.list.
Dup cel de-al doilea rzboi mondial, pe arena internaio
nal s-au pet~recut deplasri n .favoarea fore:or democraiei i
socialismului. Mersul evenimentelor arat partidelor muncitoreti c dac ele vor sta ferm pe poziiile lor, dac ele nu se
vor lsa intimidate i antajate, dac ele vor ti s se pun
n fruntea tuturor fo.relor ce snt gata s apere onoarea i
independena naional, atunci planurile imperialitilor sint sortite eecului.
Noi asistm n momentul de f.a la un avint al luptei duse
de micarea muncitoreasc i democratic de pretutindeni. Marile greve ale muncitorimii franceze i italiene au constituit o
demonstrare a forei combative a proletariatului din ambele ri.
\
Forele populare din rile capitaliste opun o rezisten crescnd inrobitorilor americani i guvernelor ce li s-au vndut.
Datorit acestei rezistene, in prima etap a btliei pentru
Europa imperialitii americani nu au reuit s ating obiectivele
pe care le urmreau.
Chiar in Statele Unite, in ciuda zgomotoaselor campanii
anticomuniste i a barbarelor l!lsuri . antimuncitoreti i antidemocratice, forele democraiei se nmulesc, se ntresc i
capt tot mai mult coeziune. In Anglia, ca rspuns la caminflaia

www.cimec.ro

130

GH. GHEORGHIU-DEJ

pania anticomunist a conducerii laburiste, muncitorii realeg


pe comuniti n fruntea organelor sindicale. In Frana, ncercrile trdtorului Jouhaux de a sparge micarea sindical au
dat gre.
Manevrele socialitilor de dreapta i ale altor ageni ai
imperialismului din Statele Unite, Anglia i Frana de a sparge
Federaia Sindical Mondial snt demascate i nfierate de
masele muncitoreti, care vd n Federaia Sindical Mondial
un puternic instrument de lupt al clasei muncitoare din ntreaga
lume pentru interesele ei, pentru pacea general, mpotriva imperialismului .i instigatorilor Ia un nou rzboi.
In Grecia, nici avioanele i tancurile engleze, nici dolarii
americani nu au putut frnge voina poporului grec de a-i cuceri libertatea. Armta democratic controleaz n prezent
aproape jumtate din teritoriul rii. Cea mai mare parte a
poporului grec este strns unit n jurul forelor democratice
i-i manifest nezdruncinata hotrre de a se elibera de sub
jugul invadatorilor imperialiti.
In China, armata de eliberare naional, condus de tovarul Mao ze-dun, a trecut la ofensiv aproape pe tot teritoriul acestei imense ri. Manciuria i Nordul Chinei au fost
aproape complet eliberate. Lupte mari se dau nu numai n centrul, dar i n Sudul Chinei. Armatele populare se afl n
nemijlocita apropiere a centrelor vitale ale Chinei. Strluci
tele succese ale poporului chinez n lupta mpotriya regimului antipopular al lui Cian Kai-i dau un nou avnt luptei de eliberare a popoarelor coloniale din Asia.
In Spania, cu toate spnzurtorile i ocnele, eroicul popor
spaniol i intensific lupta mpotriva clului Franca. Regimul
lui Franca este sprijinit de cercurile imperialiste din Statele
. Unite, Anglia i Frana, dar el este urt i dispreuit de popoarele
ntregii lumi.
Un nsemnat aport Ia ntrirea lagrului democratic l aduc
trile democraiei noi. Asemenea evenimente ca naionalizarea
www.cimec.ro

RAPORTUL I'OL!TIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.It

131

industriei n Bulgaria, ncheierea unei serii de tratate de prietenie i asisten mutual ntre rile de democraie popular,
nlturarea monarhiei n Romnia arat n mod elocvent c n
timp ce lumea capitalist este cuprins de puternice zguduiri
sociale i economice, rile democraiei noi nainteaz pe drumul spre socialism, rezolvnd cu deplin succes problemele n
faa crora s-a dovedit complet neputincios sistemul capitalist
i democraia burghez.

Un factor hotrtor n raportul de fore pe arena internal constituie continua consolidare a forei politice i economice a marelui stat socialist - Uniunea Sovietic.
Popoarele sovietice au repurtat n ultimele luni o mare victorie : n octombrie 1947 nivelul produciei industriale din
U.R.S.S. a atins pe cel dinainte de rzboi. Reforma monetar
i desfiinarea raionrii produselor a fost o nou demonstraie
a covritoarei superioriti a regimului socialist asupra celui
capitalist. La ndemnul muncitorilor din Leningrad, milioane de
muncitori sovietici i iau obligaia de .a realiza planul de cinci
ani n patru ani. Prevederile primilor doi ani ai celui de-al patrulea plan cincinal au i fost realizate cu deplin succes. Aciunea
dus n Consiliul Minitrilor de Externe i Ia O.N.U. de delegaii sovietici, clpzii de politica de pace stalinist, a nsemnat o serioas lovitur dat instigatorilor de rzboi i o nou
ntrire a prestigiului internaional al Uniunii Sovietice.
Acest bilan sumar al evenimentelor din ultimele luni arat
clar c raportul de fore favorabil lagrului democratic nu este
un fenomen accidental, ci efectul unei legi a dezvoltrii istorice.
TrLa lagrului ,antiimperiaHst i sl1bkiune.a celui impe::ialist constau n aceea c lupta dintre aceste dou lagre are loc
n condiiile continuei ascuiri a crizei generale a capitalismului,
ale slbirii forelor capitalismului i ale ntririi forelor socialismului i democraiei.
Reacionarii americani i-au asumat sarcina de salvare a
sistemului capitalist, care trosnete din ncheieturi. Dar impewww.cimec.ro
ional

132

GH. GHEORGHIU-DEJ

riaHsmul este ultimul st~diu al capitalisanului. ImperilaHsrnul


este capitalismul in putrefacie, in agonie, i sfritul su, cu
toate zvircolirile sale, este inevitabil.
Imperialitii de dincolo de Ocean i cei de mai aproape sint
secundai in sforrile lor de a salva capitalismul de vechii specialiti n domeniul 'ncercrilor de aceast nafur - socialitii
de dreapta : Attlee i Bevin, Blum i Ramadier, Saragat i
Renner. Dar legile dezvoltrii istorice sint mai puternice decit
gloanele lui Ramadier i Mach, decit zngnitul de arme al lui
Bevin i Attlee, dect ncercrile ridicole de falsificare a marxismului fcute de trdtorul Leon Blum.
Eforturile unite ale imperialitilor i ale vtafilor lor- socialdemocraii de dreapta - de a izola partidele comuniste i de
a le compromite in ochii poporului dau gre. In toate rile lumii,
partidele comuniste, orict de grele ar fi condiiile n care activeaz, se afl n fruntea luptei populare pentru libertate, mpotriva exploatrii capitaliste, mpotriva jugului imperialist, pentru o pace trainic.
Pe de alt parte, ntr-o serie de ri are loc apropierea de
partidele comuniste a acelor social-democrai care vd c reformismul duce direct n braele imperialismului. Hotrrea Congresului Partidului Socialist Italian de a se prezenta n alegeri pe
Partidului Socialliste unice cu comunitii, recenta hotrre
Democrat Bulgar de a porni pe drumul unificrii cu Partidul
Muncitoresc (Comunist) Bulgar, unitatea de aciune ntre comunitii i socialitii din Polonia i Ungaria etc., toate acestea
demonstreaz o dat mai mult justetea drumului nostru.
Acestea snt mprejurrile internaionale n care noi nfp
tuim 1n Romnia Partidul Muncitoresc Romn ca 1pa:rtid unic al
clasei muncitoare.
Analiza acestor 1funprejurri arat limpede c viitorul este
de partea forelor democraiei i socialismului. Popoarele pun
la ordinea zilei transformarea socialist a societii. Lagrul
imperialist nutrete sperana de a putea mpiedica acest lucru prin

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

133

dezlnuirea

unui nou rzboi mondial. Dar forele muncitoreti


democratice lupt cu hotrre pentru salvgardarea pcii mpo
triva capitalismului generator de rzboaie.
i

u
REALIZRILE REGIMULUI DEMOCRATIC

Inainte de a trece la analizarea mprejurrilor interne n


care are loc realizarea Partidului Muncitoresc Romn, dai-mi
voie s aruncm o privire asupra trecutului, pentru ca n lumina
transformrilor din ultima vreme s adncim semnificaia ett~
pelor principale ale luptei duse de la 23 August ncoace de
forele noastre democratice.
Jn masa poporului nostru - muncitori, ostai, rani nevo
iai, partea cea mai bun a intelectualitii rsturnarea dic
taturii lui Antonescu a produs o rscolire profund i a strnit
un puternic avint de lupt. Datorit acestui lucru, noi am putut
avea pe front dup 23 August numeroase divizii, care i-au
nP.monstrat combativitatea pe cmpul rzboiului antihitlerist.
Aceasta n-a fost, firete, meritul lui .Mihai 1 i nici al guver
nului Sntescu sau Rdescu, ci meritul forelor democratice ale
rii noastre, care, n ciuda piedicilor ce le puneau guvernele
reactionare i sabotoare, au tiut s imprime elan i voin de
lupt att trupelor noastre de pe front, ct i maselor muncitoare din spatele frontului.
Reaciunea din ara noastr a simit curnd vigoarea acestei voine de lupt a maselor muncitoare.
Schimbarea de la 6 Martie, hotrtoare pentru soarta democraiei noastre, n-a fost obinut prin pertractri, ci smuls
prin lupt popular regelui i reaciunii grupate n jurul lui.
Acelai caracter de aciune de lupt a forelor populare 1-a
avut i una din reformele fundamentale ale regimului nostru
www.cimec.ro

134

OH. GHEORGHIU-DEJ

democratic - reforma agrar. S ne amintim c reforma agrar


a nceput s fie aplicat. pe teren cu mult inainte de legiferarea ei, in urma apelului ctre rani lansat de Partidul comunist la Il februarie, de a trece cu de la sine putere la nfp
tuirea reformei agrare pe teren. In acelai timp, in diferite
pri ale rii masele populare au nlturat prin lupt pe reacionarii din fruntea prefecturilor i primriilor, inlocuindu-i cu
elemente democratice. Guvernul de la 6 Martie s-a sprijinit n
aciunea sa de realizare a reformei agrare pe activitatea comitetelor rneti de reform agrar, care au luptat impotriva
moierimii i tuturor celor ce cutau s-o salveze de lichidare_
23 August, 6 Martie, participarea la rzboiul antihitlerist.
reforma agrar, alegerile parlamentare, transformrile petrecute n ara noastr n a doua jumtate a anului ce s-a scurs
snt verigi ale unui i aceluiai lan, etape di.ferite ale aceluiai
proces de furire prin lupta poporului .muncitor a unui regim
de democraie popula~r n ara noastr.
Rezultatul acestui proces este Republica Popular Romn !
Noua Constituie pe care o va cpta in curnd Republica
noastr Popular Constituia unui regim nscut i nchegat
n lupt - va trebui s consemneze c puterea popular in
tara noastr a fost cucerit n urma luptei duse mpotriva
fascismului, reaciunii i imperialismului, de muncitorimea
aliat cu rnimea muncitoare, precum i cu intelectualitatea
inaintati=i.
Tovari i tov,are,

Perioada de pregtire a partidului muncitoresc unic a fost


:leosebit de bogat n evenimente, care au avut adnci urmri
in viaa noastr de stat. Aceasta nu este, desigur, o simpl
~oinciden. Tocmai pentru c transformrile interne pun sar~ini noi in faa proletariatului, n calitatea lui de for condu~toa'!"e a democraiei din tara noastr, a fost nevoie s se grwww.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

135

beasc furirea acestei admirabile arme de lupt a clasei muncitoare, care este Partidul Muncitoresc Romn.
Transformrile la care m refer se plaseaz n scurta
perioad de 7 luni: iulie 1947-ianuarie 1948. Ajunge s comparm situaia politic i economic de acum 7 luni cu cea pe
care o avem astzi, pentru a ne da seama c n acest rstimp
att de scurt ara noastr a svrit n evoluia ei ceea ce e
denumit n teoria marxist un salt calitativ . .Momentul de cotitur I-au constituit propunerile Partidului Comunist Romn pentru mbuntirea situaiei economice i financiare a rii, i
ndeosebi reforma monetar.
In pofida tuturor scepticilor, ruvoitorilor i clevetitorilor,
n pofida sabotajului i aciunii de subminare a monedei noastre
naionale din partea dumanilor regimului democratic, dinun
tru i din afar, am izbutit s realizm reforma monetar, sii
punem capt haosului monetar, s curmm inflaia, s dm stabilitate preurilor. Aceast reform noi am nfptuit-o fr mprumuturi externe, fr tirbirea independenei economice a rii,
n deplin contrast cu reformele monetare efectuate de regimurile reacionare.
Am reuit s obinem schimbri n situaia industriei. Cu
toate piedicile de care ne izbim din partea multor ntreprinz
tori, volumul produciei noastre industriale crete i se apropie
de nivelul anului 1938. Bugetul statului a fost echilibrat. Aceasta n timp ce n rile conduse de cozile de topor ale imperialitilor economia se cufund tot mai mult n marasm.
Lichidarea complotului organizat de conducerea fostului
partid naional-rnesc a reprezentat, din punctul de vedere al
nsemntii sale pentru dezvoltarea democraiei populare n
Romnia, un mare succes al regimului democratic.
Luai materialele procesului
complotitilor. Aceste maLeriale au artat ntregii lumi n ce cioac a trdrii de ar s-au
blcit acei pe care oficinele reacionare strine ncearc s-i
prezinte drept "democrai" i "patrioi".

www.cimec.ro

13fi

GH. GHEORGHIU-DEJ

E lesne de nchipuit ce soart ar fi avut tnra noastr demonu am fi retezat tentaculele pe care le ntindeau spre noi serviciile de spionaj i diversiune, dac am fi
lsat pleava fascist s njghebe diri nou bande teroriste.
Lichidarea bandei complotiste i pedeapsa meritat dat
trdtorilor rii i ai poporului nostru au fost o manifes.tare a
vigoarei regimului de democraie popular din Romnia.
Demascarea i pedepsirea criminalilor complotiti a nsemnat falimentul partidelor burghezo-moiereti, falimentul vechilor clase dominante din Romnia, al marilor capitaliti i al
moierilor. Dup primul rzboi mondial, aceste clase transformaser Romnia, cu toat Constituia ei "belgian", ntr-una
din cele mai napoiate ri. Bogiile rii ncpuser n scurt
vreme n minile capitalitilor englezi, americani, francezi, germani, olandezi, belgieni. Creditorii strini dictau rii politica
ei economic, iar statele-majore ale rilor imperialiste - politica ei extern. Cnd miinchenezii anglo-francezi au cedat lui
Hitler "sfera de influen" din aceast parte a Europei, fostele
clase dominante s-au reorientat foarte repede i au slujit pe Hitler i marete capital german cu aceeai servilitate cu care slu
jeau nainte pe reacionarii i marii capitaliti anglo-francoamericani.
1n timpul cnd poporul era aruncat ntr-un rzboi criminal.
iar tineretul rii era transformat n carne de tun pentru interesele imperialismului german, exponenii claselor dominante
fceau afaceri mnoase cu trusturile i bncile hitleriste i se
mbogeau din jefuirea teritoriilor sovietice cotropite. Dup
zdrobirea Germaniei hitleriste, aceti venici vnztori ai independenei naionale, aceti sngeroi spoliatori ai poporului i
profitori ai mizeriei materiale i culturale n care se afla poporul.
sperau s poat continua. vechiul joc, sub ordinele imperialitilor
strini, fcnd nego cu interesele rii, cu avuiile ei, cu neatrnarea ei. Dar s-a schimbat ceva n ara noastr. Ceea ce era
posibil n Romnia de ieri nu mai era posibil dup prbuirea
craie popular dac

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

137

Germaniei hitleriste, dup eliberarea Romniei de sub jugul hitlerist-antonescian i trezirea maselor largi ale muncitorimii la
o via politic activ. Dezvluirea complotului a discreditat
n ochii poporului pe autorii lui, care, voind s readuc Romnia la rolul de pion al politicii imperialiste, au deczut pn la
cea mai nedeghizat trdare naional.
Procesului complotitilor i-a urmat curnd nlturarea de la
guvern a celeilalte grupri politice exponente a intereselor marel"ui capital i a moierimii expropriat~ - gruparea )ui Tt
rscu.

asupra nefastei activiti depuse de reprezentanii acestei grupri la departamentele pe care le-au condus,
ndeosebi la externe i finane. Faptele snt cunoscute i mai
snt vii n memoria tuturor. Important este c, prin nltura
rea ttrscienilor din guvern, forele sociale principale din ara
noastr clasa muncitoare aliat cu rnimea muncitoare i-au afirmat hotrrea de a nu mai permite niciodat claselor exploatatoare i exponenilor lor de a lua parte la condu
cerea treburilor statului.
Precum vedei, nlturarea ttrscienilor n-a fost o remaniere oare.:are de ~guvem, oi o fwndamental schimbare a caracterului pe care-I are guvernul nostru, o schimbare a caracterului puterii de stat. Guvernul nostru n noua lui structur este
Nu

insistm

un guvern care exprim fidel interesele clasei muncitoare, interesele rnimii muncitoare i ale intelectualitii naintate.
Dar mai era necesar s se lichideze adnca nepotrivire care
exista ntre caracterul nou al puterii de stat i forma de stat.
Era necesar s nlturm o form de stat care nu numai c
era nvechit i cu totul nepotrivit noilor condiii sociale i
politice din ara noastr, dar constituia o piedic grav n drumul dezvoltrii noastre democratice.
Nu era cu putin s consolidezi puterea oamenilor muncii
atta vreme ct n fruntea statului se afla cel mai mare moier
www.cimec.ro

13R

GH. GHEORGHIU-DE-:J

--------------------

unul din cei mai bogai capitaliti a1 rii, care pstra o parte
a puterii n stat.
Nu era posibil s porneti la construirea temeliilor unei
ornduiri sociale superioare, ct vreme statul mai avea o form
motenit din timpurile ntunecate ale evului mediu.
Monarhia a fost un parazit uria pe corpul rii noastre.
Fosta familie regal poseda nenumrate moii, vii, pduri, livezi,
nsumnd sute de mii de hectare.
Membrii ei deineau aciunile mai multor ntreprinderi mari.
Ct despre rolul politic jucat de monarhie n Romnia,
acesta este bine cunoscut de fiecare dintre cei prezeni.
In anii de lupt p"entru construirea democraiei populare,
palatul devenise centrul de atracie a tuturor forelor reacio
nare. De el i legau speranele dum_anii imperialiti ai suveranitii i independenei noastre de stat. Nu o dat msuri
democratice de o importan vital pentru ar ntmpinau la
palat o ndrjit i ndelungat rezisten.
Adnca nepotrivire n viaa interioar a statului nostru,
pricinuit de existena monarhiei, a fost lichidat prin actul
istoric al nlturrii monarhiei.
Locul regatului 1-a luat n ara noastr o form de stat
nou, naintat - tepUJblka popular.
De ,ce,i zicem noi reqmblicii noastre republic popular?
. Noi i zicem reyUJblk popular .pentru c ea nu are nimic
comun cu republicile capitaliste, care formal snt conduse de
un preedinte ales, dar care n realitate snt stpnite de cteva
sHte de familii de mari bancheri, mari industriai i conduc
tori de monopoluri capitaliste.
Ea este o form nou de stat, deoarece nu numai n comparaie cu monarhia, dar i n comparaie cu orice republic burghez, republica popular reprezint un nou pas nainte n evonsemnat

luia social.

Republicile burgheze, orict e democratice s-ar pretinde ele,


snt chemate s apere privilegiile claselor exploatatoare mpowww.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

1391

triva maselor exploatate. Acest caracter al republicilor burgheze


se oglindete n ntreaga lor suprastructur social, politic,
juridic, moral etc.
Lenin scrie : " ... Democraia burghez rmne ntotdeauna
- i n condiiile capitalismului nu poate s nu rmn strmt, ciuntit, fals, ipocrit, un rai pentru cei bogai, o capcan i o minciun pentru cei exploatai i sraci" 1
Cu totul alt caracter are republica popular.
Ceea ce este nou n republica noastr e faptul c ea se afl
n slujba majoritii poporului n lupta lui pentru bunul trai,
pentru un viitor fericit. Republica noastr popular este un
instrument de aprare a poporului muncitor mpotriva oricrei
exploatri i asupriri.
Marele Lenin prevedea nc n 1916 c "toate naiunile vor
ajunge la socialism, aceasta e inevitabil, dar toate vor ajunge
nu chiar rn acelai fel, fiecare va aduce un spedfk Iitr-o ,form
sau alta a democratiei... ntr-un ritm sau altul .al transformri
lor socialiste ale diferitelor laturi ale vieii sociale"~.
Republica popular este forma de stat prin care noi mergem spre realizarea mreului el : desfiinarea exploatrii i
a claselor exploatatoare i instaurarea ornduirii socialiste n
tara noastr.
Tovari,

Politica naional a regimului nostru democratic reprezint


o realizare a democraiei populare din ara noastr, de care
ne putem mndri.
Forele muncitoreti snt iniiatoarele liniei democratice consecvente n politica naional. Egala ndreptire a ranilor
nevoiai de orice naionalitate la reforma agrar, susinerea de
V. /. Lenin, Opere alese n dou volume, voi. II, E.S.P.L.P. 1954,
a II-a, pag. 361.
V. /. Lenin, Opere, voi. 23, Editura pentru literatur politic, 1953.
pag. 60.
1

ediia
2

www.cimec.ro

140

GH. GHEORGHIU-DEJ

ctre

stat a colilor naionale, crearea universitii maghiare,


dreptul de a folosi limba matern in administraie i justiie,
participarea efectiv, bazat pe deplina egalitate in drepturi a
naionalitilor conlocuitoare i a organizaiilor lor democratice.
la viaa politic - toate acestea caracterizeaz politica naio
nal a Republicii Populare Romine.
Printre realizrile regimului nostru democratic, un Joc de
cinste l ocup rezultatele obinute de noi in domeniul politicii
externe.
In trecut, cnd ara noastr era condus de guverne aservite
imperialitilor strini, .acetia din urm aveau putina de a provoca conflicte i incordare intre Romnia i vecinii ei. Scopul acestei politici a puterilor imperialiste era clar : pentru a putea
fi dominai, trebuia s fim slabi i izolai. Incheierea de tratate
de prietenie i asisten mutual _ntre Romnia i celelalte ri
de democraie popular i, recent, ntre Rominia i Uniunea Sovietic demonstreaz c acestor stri de lucruri li s-a pus capt
pentru totdeaun~. Noi nu avem nevoie de blocuri. Respingem
ideea blocurilor pentru c ea ascunde idei a.gresive, iar nou ne
snt cu desvrire strine astfel de idei. Noi respingem ideea
blocurilor i pentru ca ea ascunde renunarea rilor mai mici la
suveranHatea lor in favoarea puterilor imperialiste.
Activitatea diplomatic a guvernului nostru izvorte din
dorina fireasc de a avea legturi de strns prietenie cu toate
statele realmente dornice de pace i de a preveni eventualitatea
unei noi agresiuni din partea Germaniei sau a altor ri care
s-ar altura Germaniei in scopuri agresive. Aceast activitate a
noastr nu poate s displac dect acelora care nutresc intenia
de a incuraja sau provoca o astfel de agresiune, reeditind nefasta politic de ncurajare a agresorului hitlerist. In schimb,
politica noastr este privit cu simpatie i intelegere de toi cei
care vor s vad cimentat pacea ntre popoare i colaborarea
bazat pe egalitatea in drepturi, pe respectarea reciproc a independenei i suveranitii.

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

141

O importan deosebit reprezint pentru ara noastr Tratatul de prietenie, colaborare i asisten mutual incheiat intre
Republica Popular Romin i Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste. Vreme indelungat ara noastr a fost folosit de imperia'liti drept pall'te integrant a "oordonului sanitar" in jwrul
Uniunii Sovietice, apoi drept baz de operaii pentru atacul
direct impotriva ei. Trecutul acesta nu se va mai intoarce

'

niciodat.

Coninutul

recentului tratat, ca, in genere, coninutul relaeconomice ntre ara noastr i Uniunea Sovietic, prezint un izbitor contrast cu tratatele i acordurile de
"prietenie", "ajutor", sau oricum le-ar zice, tncheiate intre statele imperialiste i vasalii lor. Relaiile de prietenie romtno-sovietice contribuie la consoli-darea suveranitii noastre, ne ajut
s ne dezvoltm economia, ne ajut s ntrim independena
iilor

politice

noastr politic i economic.

Semnarea tratatului de prietenie cu Uniunea Republicilor


Sovietice Socialiste, ct i ncheierea de tratate de prietenie cu
alte ri democratice i doritoare de pace din vecintatea noastr sint acte de ntrire a pcii generale i a independenei
noastre, acte de asigurare a condiiilor externe favorabile pentru nestingherita continuare a operei de dezvoltare democratic
i de ridicare economic a Romniei.

m
REFORMELE CE AVEM DE INF PTUIT
Cuceririle regimului nostru de democraie popular trebuie
capete o consfinire ntr-o nou Constituie, in care aceste cu
ceriri s fie consemnate.
Ce trsturi caracteristice trebuie s aib Constituia Repu
blicii Populare Romne ?
s

www.cimec.ro

t42

GH. GHEORGHIU-DEJ

Inainte de toate, aceast Constituie trebuie s exprime carracterul nou :al statului nostru - stat al oamenilor muncii manuale i intelectuale de la or~e i sate, unde toat puterea eman

de la popor, fiind

exercitat

prin organe alese de popor.

In al doilea rnd, Constituia va trebui s oglindeasc


petrecute n structura social-economic a rii. Ea
trebuie s consemneze existena, n afar de proprietatea particular i proprietatea cooperatist, a unei forme noi de proprietate - proprietatea obteasc - bun comun al ntregului popor.
In al treilea rnd, noua Constituie, lege fundamental a
unui stat popular, nu se va mrgini s proclame n mod pur
formal diferite drepturi i liberti ceteneti. Se tie ~are a fost
n trecut soaria acestor liberti. In realitate, n rile capitaliste,
marii mase a poporului ti este rpit posibilitatea material de
a-i exercita nestingherit drepturile. In Constituia noastr, Constituie a regimului de democraie popular. vor fi nscrise nu
numai drepturile cet,eneti, ci i garantarea lor material. D.atorit faptului c puterea n Republica Popular Romn aparine
poporului, libertatea scrisului este garantat prin faptul c mijloacele de tiprire, hrtia, cldirile necesare se afl la dispoziia
oamenilor muncii. Libertatea cuvntului i a ntrunirilor este garantat pentru toi cei ce muncesc prin faptul c ei au la dispoziie sli sau alte locuri de ntrunire etc. Aceasta este una din
marile realizri ale regimului nostru democratic.
Noi dorim s asigurm poporului drepturi care nu figureaz
n nici o Constituie a rilor pseudodemocraiei capitaliste: dreptul la munc, dreptul la odihn, dreptul la nvtur. In rile
capitaliste, statul - arma de exploatare i asuprire a celor ce
muncesc - le refuz pn i simpla recunoatere a acestor drepturi. La noi n ar, n ciuda dificultilor mari pe care le avem,
statul democrat va depune mari eforturi pentru a traduce n
via dreptul la munc, nvtur. odihn, ocrotire social.
In sfrit, Constituia noastr trebuie s proclame deplina
egalitate n drepturi ntre toi cetenii Republicii Populare Roschimbrile

www.cimec.ro

RAPORfUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

143

deosebire de sex, naionalitate, ras, religie, gr:td de


sau stare material. Noi vom nscrie n Constituie dreptul pe care-I au n ara noastr cetenii aparinnd naionaliti
lor conlocuitoare de a .avea coli de orice grad n limb proprie,
de a folosi limba lor matern n administraie i justiie etc. Pentru a putea pune capt inegalitii n drepturi ntre femeie i br
bat, noi vom consfini prin Constituie deplina egalitate politic,
economic, social, juridic de care se bucur femeia n statul
nostru democrat i vom asigura o protecie special femeii
mame, temeii gravide i copilului.
Din cele spuse reiese clar c noua noastr Constituie se
va deosebi ca cerul de pmnt de constituiile impuse popoarelor
de clasele asupritoare din rile imperialiste.
Una din reformele cele mai mari pe care vom avea s le nfptuim n scurt vreme i care va trebui s fie ncadrat tn noua
Constituie este reforma administrativ. Trebuie create n ara
noastr organe ale puterii locale, care s ia locul nvechitelor
organe administrative, motenite de pe vremea lui Napoleon.
Aceste organe ale puterii locale vor fi consiliile p~pulare,
alese de populaie prin vot universal pe sate, comune, pli.
mne,

fr

cultur

judee.

Consiliile populare vor avea atribuii largi i multilaterale.


Ele vor ndruma activitatea administrativ local, vor asigura
respectarea legilor i a drepturilor ceteneti, vor ntocmi bugetele i planurile locale, vor ngriji de administrarea bunurilor
comunale.
Noile organe vor uura mobilizarea tuturor energiilor i a
resurselor materiale locale n vedeFea reconstruciei. Crearea
unor astfel de organe ale puterii locale va nsemna atragerea la
opera de conducere a treburilor statului a maselor populare. Ea
va nsemna crearea unei adevrate coli, la care se vor forma
oamenii de stat de tip nou, ieii din adncurile poporului.
In trecut, sub regimurile capitalisto-moiereti, un adevrat
"zid chinezesc" se ridica ntr-e cetean i aparatul de stat www.cimec.ro

t44

GH. GHEORGHIU-DEJ

unealta claselor exploatatoare. Acum, sub regimul de democraie


popular, zidul acesta este surpat. Vom avea organe local~. legate prin mii de fire de mase, IJ"spunztoare n faa lor pentru
activitatea pe care o depun.
Tnfiinarea noilor organe locale ale puterii poporului va avea
ca efect un nou avint n munca de refacere economic i de nt
rire a temeliilor democraiei.
Reforma justiiei este astzi un fapt mplinit. Aceast reform
duce la o democratizare profund a justiiei noastre prin prezena i activitatea judectorului popular, a~es de mase, n toate
instanele de judecat, prin apropierea aparatului justiiei de
popor, prin simplificarea intregului mecanism al justiiei.
De asemenea avem n pregiitire reforma nvmntului, care
trebuie s deschid elementelor <;elor mai valoroase i nzestrate
ieite din popor calea sp1re cele mai nalte trepte ale tiinei.
Socot c este necesar s ne oprim n mod deosebit asupra
ndatoririlor pe care le avem fa de armat.
Pentru ara noastr profund pacific i pentru poporul ei,
armata pus n slujba ntririi republicii populare este apr
toarea 'cuceririlor democratice ale poporului nostru, aprtoarea
independenei i suveranitii noastre.
Dar nu numai att. Pentru masa de tineri ceteni care
trec prin perioada de stagiu militar, ea trebuie s devin o adevrat instituie de cultur, o adevrat coal de educaie cet
eneasc, patriotic i democratic. Educnd pe osta n spiritul
devotamentului nermurit pentru patria democrat i pentru
poporul muncitor, ridicnd nivelul de cultur al ostaului romn,
armata are misiunea s contribuie la creterea ceteanului nou
al Republicii noastre Populare.
Nu exist sacrificiu prea mare pentru noi cnd este _vorba
de armat i de nevoile ei. Dorim s-o vedem bine dotat, bine
mbrcat, bine hrnit, perfect instruit. S rmn o ruinoas
amintire vremurile cnd soldatul

i ofierul

www.cimec.ro

romn, prost

mbr-

RAPORlUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CO:-IGRESUL P.M.R. 145

cai, umilii,

erau pui s slujeasc nu interesele adevrate ale


ale poporului, ci interesele claselor exploatatoare.
Scut al intereselor poporului i al Republicii Populare Romne, coal a poporului - astfel concepem noi misiunea armatei n Republica Popular Romn.
rii i

IV
SARCINILE NOASTRE IN DOMENIUL ECONOMIC
In ceea ce privete problemele economice, ele trebuie s se
n centrul preocuprilor noastre.
Pentru a -nelege mai just trsturile specificE! ale procesului
de dezvoltare democratic a rii noastre, este necesar s inem
seama de faptul c n domeniul politic noi am evoluat mai repede
pe drumul democraiei populare dect n domeniul economic.
Aceast rmnere n urm se explic printr-o serie de cauze.
23 August a nsemnat prbuirea politic a regimului de
dictatur fascist, dar structura economic n-a suferit modificri
eseniale. Poziiile de comand ale vieii noastre economice au
rmas n minile aceleiai clase i ale acelorai oameni eare
dispuneau de ele i nainte de 23 August.
Aceast mprejurare a constituit piedica principal n drumul
refacerii economice a rii, ntruct pentru marele capital, pentru
moierime, pentru cercurile reacionare n general, ruina economic era o arm de lupt mpotriva forelor democratice.

La aceasta se adaug situaia precar a industriei, a transporturilor, a rezervelor de materii prime, datorit rzboiului
hitlerist.
Cei doi ani de secet au avut ca urmare, pe lng foametea
din anumite regiuni ale rii, i o dezorganizare a comerului
exterior, lipsind ara de posibilitile de import de utilaj i materii prime.
gseasc

www.cimec.ro

146

GH. GHEORGHIU-DEJ

Din cauza inflaiei, care luase proporii considerabile de pe


urma nivelului sczut al produciei agricole i industriale i a
dezorganizrii sectorului economic in general, nu se putea depune un efort perseverent de redresare economic.
Scopul principal al luptei noastre impotriva inflaiei i pentru reforma monetar a fost acela de a crea condiiile redresrii
economice pentru a putea furi o via mai bun poporului nostru.
Punerea n aplicare a propunerilor Partidului Comunist Ro
min pentru mbuntirea situaiei economice a rii ne-a adus
o serie de succese serioase atit n domeniul industrial, ct i n
domeniul financiar, dar care nici pe departe nu ne pot mulumi.
Cu toate fluctuaiile care se mai observ ntr-o serie de ramuri industriale i cu toate c ritmul de cretere a produciei
nc nu este satisfctor, nivelul produciei industriale ncepe s
se apropie de 1938.
Acordurile economice din 20 februarie 1947 i 18 februarie
1948 ntre U.R.S.S. i Romnia au contribuit mult la redresarea
produciei noastre, asigurind o nsemnat parte din cocsul, oe
lul, fonta, feroaliajele, bumbacul i alte materii prime necesare
industriei noastre.
Astfel, in al doilea semestru al anului 1947 s-au obinut urmtoarele cifre de producie fa de a doua jumtate a anului
1938:
la font . . . . . . .
" oel . . . . . . .
" industria chimic de
ciment
hrtie
" plumb .

baz

. 86%
. 79%
.100%
.105%
. 94%
. 93%

In august 1947 am efectuat reforma monetar. Efectul ei


il poate aprecia oricine. Acoperirea in mrfuri i aur
a monedei noastre este in prezent dintre cele mai solide, iar preurile produselor de prim necesitate manifest o puternic tendin de scdere.
binefctor

www.cimec.ro

~APO~TUL

POLITIC AL COMITETULUI

CENT~AL

LA CONGRESUL P.1'-'\.R.

147

Aceasta se ntmpl n timp ce n rile nfeudate imperialismului american - Frana, Belgia etc. - situaia valutei devine tot mai ubred. Lucrul acesta demonstreaz o dat mai
mult ct de strns este legat economia de politic. Aceasta demonstreaz c o orientare politic democratic constituie condiia necesar pentru o politic economic corespunztoare att intereselor vitale ale maselor populare, ct i intereselor naionale
ale rii respective.
Am nregistrat un deosebit succes i n domeniul financiar
prin realizarea - pentru prima oar dup decenii - a echilibrului bugetar.
Ritmul ncasrilor bugetare este in continu cretere dup
schimbarea conducerii Ministerului de Finane, produs Ia 7
noiembrie 1947.
Aceasta se datorete n bun parte msurilor severe de combatere a evaziunii fiscale din partea capitalului industrial i comercial, msuri mbinate cu epurarea apar,atului fiscal.
Precum se tie, noi am renunat acum, pentru prima oar
dup 23 August, de a recurge la emisiunea B.N.R. pentru acoperirea nevoilor bugetare. Cheltuielile statului, precum i obligaiile
sale, se mplinesc din veniturile ordinare.
De asemenea, dei mai snt unele lipsuri i dificulti, trebuie
s menionm c aprovizionarea oraelor cu produse agricole
i a satelor cu mrfuri industriale s-a mbuntit considerabil.
Toate aceste rezultate dobndite n sectoarele industrial i
financiar au fcut s apar n economia noastr puternice elemente de stabilitate, care formeaz o baz sntoas pentru aciunea noastr de lichidare a rmnerii n urm a regimului
nostru de democraie popular n domeniul economic.
In economia noastr coexist mica producie de mrfuri,
sectorul capitalismului privat, sectorul capitalismului de stat i
elemente socialiste n diversele compartimente ale economiei.
Cu toate c sedorul particular este nc predominant n e~o
nomie, totui, datorit poziiilor politice deinute de proletariat
www.cimec.ro

148

GH. GHEORGHIU-DEJ

i de aliaii si i datorit msurilor de dirijare, control i limitare a beneficiilor, capitalismul este ngrdit de limitele fixatt>de stat.
Dar, dei aceste msuri las capitalului particular posibilitatea recuperrii unui profit legal, burghezia a acionat n sensut
sabotrii i dezorganizrii produciei, al evaziunii capitalurilor
din ntreprinderi. S-au nmulit cazurile de abandonare direct a
ntreprinderilor, ceea ce impune statului msuri de salvare a
acestor ntreprinderi.
Micii produc'tori, meteugarii, meseriaii joac i au de
jucat i pe viitor un rol de seam n ansamblul economiei noastre. De aceea ei trebuie s gseasc sprijin la organele noastre
de. stat.
In ceea ce privete industria noastr de stat, ea se compune
dintr-un numr de ntreprinderi construite sau cumprate de
regimurile trecute n special n vederea produciei de rzboi.
La crearea lor nu s-a inut seam de problema rentabilitii.
Mai ales dup rzboi ele au devenit, prin deficitele lor, o sarcin
pentru bugetul statului.
Din aceste cauze, aceste ntreprinderi nu erau organic legate
ntre ele, iar integrarea lor n economia de pace cere o regrupare
i completare a utilajului, precum i noi investiii.
In cadrul eforturilor de redresare economic, contribuia industriei de stat s-a manifestat n special n sectorul metalurgic,.
unde greutatea ei specific poate fi evaluat la 20% n siderurgie
i ntre 30-40% n industria metalurgic prelucrtoare.
Dar importana industriei de stat const nu att n g1reutatea ei specific actual, ci n perspectivele ei de dezvoltare,
ct i de formare a cadrelor tehnice i administrative, i de gsire
a celor mai raionale forme de organizare, care s permit dezvoltarea industrial a rii.
Condiiile naturale pentru dezvoltarea industriei snt foarte
favorabile n ara noastr. Ele ne permit crearea unei puternice
industrii chimice, bazat pe gazul metan, iei, crbuni i sare.

www.cimec.ro

RAPOR"IUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

149

Avem posibilitatea s dm o mare dezvoltare unuia din


sectoarele hotrtoare ale industriei, industria siderurgic, in1roducod metode moderne de lucru i utiliznd minereurile
nentrebuinate pn acum.
De egal importan este reorganizarea produciei de ei,
pentru care msurile snt n curs. Lucrrile sistematice de prospecii i explorri pe care va trebui s le ntreprindem ne vor
permite s cunoatem mai precis bogiile naturale ale rii i
s intensificm exploatarea lor.
Bogate perspective de dezvoltare are la noi n ar industria
forestier.

Avem tot ce ne trebuie pentru ndeplinirea misiunii istorice


pe care i-a luat-o regimul nostru democratic, forele noastre
democratice : lichidarea napoierii noastre economice, transformarea Romniei ntr-o ar industrial-agrar naintat i asigurarea unui nivel de trai ridicat maselor muncitoare.
Pentru a face fa acestei misiuni, statul nostru democratic,
statul celor ce muncesc cu braele i cu mintea, va trebui s-i
lrgeasc i s-i ntreasc rolul de conducere n diversele compartimente ale vieii economice.
Tovari i tovare,

Probleme importante stau n faa noastr n sectorul industrial : realizarea de investiii pentru refacerea i dezvoltarea
sa, asigurarea rentabilitii ntreprinderilor i organizarea produciei, raionalizarea muncii, mrirea productivitii muncii i
scderea preului de cost.
Dezvoltarea industrial a rii nu se poate realiza fr un
efort considerabil de investiii. Noi stm pe punctul de vedere c
investiiile necesare industriei noastre trebuie i pot fi fcute din
acumulrile statului.
Sursele acestei acumulri snt :
1. O politic de economisire.
www.cimec.ro

150

GH. GHEORGHIU-DEJ

2. Utilizarea braelor de munc disponibile, in special pen


tru marile lucrri publice.
3. Mrirea productivitii muncii.
4. Mrirea volumului i extinderea numrului de produse
exportate, care s asigure posibiliti noi de importare a utilajului necesar.
5. O politic fiscal aezat pe temelii noi, care s asigure
statului sume importante pentru investiii i s contribuie la
introducerea unei noi repartizri a venitului naional.
Viitoru~ buget va trebui s fie alctuit pe baza principiului
economiilor Ia capitolul cheltuielilor statului. O reform fiscal
democratic, pe care intenionm s-o realizm, trebuie s se bazeze pe principiul progresivitii dup venit a impozitelor.
O alt problem central a industriei noastre este problema
rentabiiitii intreprinderilor. Ea trebuie asigurat atit prin m
rirea volumului produciei, ct i prin raionalizarea procesului
tehnic de producie, prin buna gospodrire a ntreprinderilor i
Indeosebi prin ridicarea productivitii muncii - factori eseniali
n scderea preului de cost.
Preul de cost al produselor noastre este nc foarte ridicat.
Aceast situaie frneaz aciunea de redresare economic i
lovete n interesele populaiei muncitoare. Snt necesare msuri
energice pentru a realiza o scdere a preului de cost al produselor industriale.
Disciplina muncii las nc foarte mult de dorit. Absenele
i ntrzierile de Ia lucru, nerespectarea ierarhiei n ntreprinderi
nu au fost lichidate.
Este nevoie, pe de o parte, de o serie de msuri administrative n direcia accelerrii operaiilor de distribuire raional
a minii de lucru. Pe de alt parte, ns, o mare rspundere le
revine organizaiilor Partidului Muncitoresc Romn. Problemele
produciei trebuie s stea n centrul preocuprilor fiecrei orgaoizaii de ntreprindere, ale fiecrui organ de partid.
Sindicatele au, Ia rndul lor, de jucat un rol de mare nsemwww.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

ntate

151

n acest domeniu. Trebuie s se dea o extindere mare i


se asigure o bun organizare ntrecerilor n producie, care
au nceput s prind teren n industria noastr. Astfel de exemple
ca apelul muncitorilor din Lupeni i e~oul strnit de el printre
munci tor ii din industria carbonifer, ca intrecerea ntre o serie
de ntreprinderi metalurgice, sau ca intrecerea dintre 21 de filaturi, snt vlstare tinere, dar cu att mai preioase, ale unei noi
atitudini fa de munc. Aceste ntreceri stimuleaz producia,
iar creterea produciei nseamn posibilitatea de a mbunti
viaa maselor.
Sindicatele trebuie s priveasc sarcina ntronrii unei stric
te discipJi.ne n producie drept o sarcin permanent ce le-a
fost ncredinat de regimul democratic al rii noastre.
Tineretul, i indeosebi Uniunea Tineretului Muncitoresc, ne-a
artat i ne arat i el, pe antierele de munc voluntar, un
exemplu al unei astfel de atitudini noi fa de munc.
Cele trei mari lucrri realizate prin munc yoluntar, conducta Agnita-Botorca, Sanatoriul Marila i conducta CeanulMare-Cluj, snt pilde strlucite ale spiritului i atitudinii
acesteia noi.
Aceste dou micri nrudite ntre ele - ntrecerile in producie i munca voluntar - trebuie ncurajate i stimulate prin
toate mijloacele. Ar fi inadmisibil s subapreciem rezultatele
politice, morale i economice ale acestor noi fenomene ale vieii
noastre. Prin msurile de redresare luate pn acum i cele ce
urmeaz s fie luate, mpletite strns cu mobilizarea energiei
creatoare a muncitorimii noastre, a tineretului nostru, se creeaz
premisele pentru realizarea n timpul apropiat a obiectivului
nostru nemijlocit n sectorul industrial - atingerea i depirea
nivelului produciei din anul 1938. Se creeaz premisele pentru
or:ganiZJa,rea economiei noastlie ipe baz .de !Plan. Este necesar sa
ne pregtim de a ,face noi pai nainte n dezvoltarrea n01astr economic, trecind de la programele de producie, pe baza crora
s

www.cimec.ro

152

GH. GHEORGHIU-DEJ

lucrm acum, Ia forme superioare de planificare, pentru a concentra toate forele materiale, financiare i omeneti n vederea
'refac-erii rapide, a dezvoltrii economice a rii i a .crerii unor
condiii de via .feridt pentru toi cei ce munceoc n ara
noastr.

mai sus c noi dorim s asigurm dezvoltarea


a rii noastre. Este evident c aceasta nu nseamn
s atingem acest cop dezvoltnd industria n detrimentul agriculturii. Dimpotriv, aceasta nseamn c, o dat Cj.l dezvoltarea
intens a industriei, i agricultura noastr va trebui scoas din
starea de napoiere, modernizat, nzestmt cu mijloacele tehnice
necesare, cu semine selecionate i vite de soi.
In urma refonmei 1agrrare, ln srate predomin numerirc mioa
proprietate rneasrc. Alturi de ea exist Ira rarr elemente
capitrali.ste oare, folosind mna rde lucru rsalra.rirat i disrpunnd
d2 mijlorarce de rproducie, i rmenin o poziie economic preponderent n raprovizionarea cu !Produse agricole ra oraelor.
Bste necersar ntrirea economic a micului productor,
eprrarea lui mpotriv.a. eX!ploatrii sub toate fot:mele multiple tn
care ea 'Se manifest Ira ar, sporirea prii lui .n schimbul de
produse cu or.a.ul i dezvoltarea cooperrii i .ajutorului rreciproc
ntre ranii 1srraci.
T.rebuie dat o deosebit .atenie fermelor de st:at, crorra li
se rardaug acum rdomeniile coroanei. Rolul lor este nu numrai de
a contribui direct la mai buna raprovizionare a oraelor, drar i de
o servi rdrept educator i ndrumtor rai mioHor rgos.podrii prin
utili:z.area raional ra rmijloacelor moderne de producie agricol
i - lucru deosebit rde important - prin organizrarea rstaiunilor
Am

artat

industrial

d maini.

Indeosebi este nevoie rde sprijinir.era i ocurra}area -oooperaiei


Ira srate. In condiiile unui r~gLm rde democrraie popular, cooperai.a. trebuie s promoveze interesele ranului muncitor, s-I
apere rimpotriva expJ.oatrii i srrcirii, s contrirbuie Ira moderniwww.cimec.ro

RAPORTUL POLIT!C AL Cm\ITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R. 153

zarea ragrkulturii, la S!porirea productivitii ISOiului, ],a ridicarea


bunului tnai material i culturral 181 rnimii muncitoare.
Ctev1a cuvinte cu privire J,a circulaia mrr:furilor.
In acest domeniu sectorul de st:at 1a ,fcut progrese simi
toare n ultimul timp.
Astfel ra fost n mare m-sur eliminat capitalul partriculrar
din comerul cu ridiroatra, iatt prin regimul colectorului unic al
celor mai ns-emnate prroduse 18.grkole, ct i prin crearea -societilor de stat pentru distribuirea mrfurilor manuf1adunate.
Comerul exterior, ca:-.e constituia o !SUrs de b-enefi-cii importante pentru Caipitalul parUcular, pe Hng marile !posibiliti de
evraziune :pe oare le oferea, 1a fost .fie preluat de s~1at, fie pus subdirectul i nemijlocitu! su control.
In ce privete comerul cu amnuntul, sectorul particular este
predominant. i aici statul, prin nfiinarea magazinelor de stat,
a aprut ca un factor regulator n domeniul circulaiei i al
preurilor.

Dar nfiinarea mag1azinelor rde !Stat nu nseamn i nu trebuie interpretat ca o lichidare a sectorului particular n domeniul comerului cu amnuntul.
Dimpotriv, noi rsocotim c .n :acest domeniu coexistena
sectorului de rstrat i ra sectoru~ui particular este posibil i neceSar pentru .ntronarea unei bune circulaii 18 rnr.furilor. Micul
comerdant, cinstit frar de stat i dient, 1are de ndeplinit un rol
de seam n procesul de circulaie a mr.furirlor i poate conta
pe nelegere din p13rtea reg~mului democratic.
.
Precum vedei, tovari delegai i delegate, sardnile care
st,au n ,f1aa noostr n domeniul economic snt extrem de va.ste.
Ele vor necesita eforturi ,ser.ioase pentru aducerea lor Ira ndeplinire. Dar noi .avem ncrederea ferm c aceste sarcini vor fi
traduse cu deplin succes n vi:a.
Muncitorii, r,anii, intelectualii, .cluzi1-i de Partidul Muncitoresc Rom'n, devin tot mai contieni rde faptul c ei stnt
sl!pni n aceast ar, stpni peste bunurile i bogiile ei, i,
www.cimec.ro

GH. GH'EORGHIU-DEJ

154

ca buni ,gospodari, au dator'i'a rs ngrijeasd i s .nmuleasc


acesie bunuri, cu toate forele lor, spre folosul lor.
Acesta este izvorul ncrederii noastre n succesul operei de
redreSiare economic.

REALUAREA PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN


Tovari i tovare,

RealiZiarea Partidului Muncitoresc Romn - p.alftidu! unic


a! dasei muncitoare - tr,ebuie .privit C'a o nou i mare izbnd
a prolet:ardia.tului din Romnil8. n munoa lui ~de :cldire 13. democ:-:aiei popul,are.
Cunoatem cu toii :ce urmri .p,gubitoore a avut :pentru
muncitorime i pentru tot .poporul tsciziunea 1n lf,ndurile c:,asei
muncitoare. Omenirea 18.r ,fi ta.juns mult mai dE11JI8.rte :pe drumul
progresului d,ac mundtorimea nu ar ,fi fost scizionat, dac
elementele de dreapta, vndute clicilor capitaliste-moiereti i
guvernelor lor, nu :ar fi 18.rvut posibilitatea s desmmpun i s
dezor,g1anizeze r,induri1e proletariatului.
Unitatea muncitorimii este deosebit .d-e neceSiar atunci cnd
o ;ar ,are :de nfptuit, sub conducerea proletari:atului, prefaceri
adnci d.e o;:-,din socil8.l i economic. Aa :cum arta tovl8.rul
Stalin, "pentru ~ca muncitorii s poat 'nvin,ge, ei trebuie s fie
nsufleii de o singur voin, trebuie s fie tcondui de un 's-ingur
partid, care rs se bucure de ncreder~ea indis~cutlabil :a major;tii dasel muncitoare" 1 Acea:st idee este rezultatul e:x,perienei i~storice 'a darsei muncitoare ,din ntreagta lume. EXJper~iena
noast::- proprie constituie ,:nc o 'confirmare :a justeei ei.
P~entru :a putea ndeplini cu suc~ces rolul su de ,for conductoare, de heg~emon :al la,grului demooc,atic tdin ,ara noastr,
pentru ,a ~putea 1antrena ,ntregul popor n opera de ~dezvoJt,are
1

/.

Stalin, Opere, voi. 7, ed. P.M.R. 1950, pag. 36.

www.cimec.ro

RAPQJHUL POLITIC AL COM.ITETULUJ CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

155

democnaUc i reconstrucie economic a Romniei, pro!etariratul


trebuie s f,ie rconrdus de un singur stat-major.
Acest stat-major ral darsei muncitoare este rarstzi Prartirdul
Muncitoresc Romn.
Realizarea unitii proletariratului este rezultatul unui procec;
ndelung1at. Nou nu ne-ra forst de loc indiferent cum se va rajunge
Ia realizarea unitii. Principialitatea de clas - iat ee a stat
J,a baza rarciunii de realizare a PrarUdului Muncitoresc Romn.
Unitat.ea s-a furit n Iu,pta nempcat mpotriva sociral-demoeorai!or de dreapta ra,geni rai dumanului de clas n rndurile muncitorimii i dumani rai unitii proletare. Social ...democr.aii de dreapta, fi-deli instruciunilor i sugerstiilor :primite din
afrar, urmreau s izoleze P.S.D. de restul forelor democratice, i n primul rrnd de P.C.R., i s tnansforme P.S.D. ntr-un
instrument rai da,selor pasecLante. Fr demascarea i izo\rarea
lor, fr plivirea buruienilor de felul lui Titei Petrescu i al .acoliilor si, unitatea rpolitk .i orgranizra~ork ra dasei muncitoare rar .fi fost !ng;reuiat !i ntrzLat. Este bine rs cercetm
cu brgra:-e de seam rgrdina noarstr, oa nioi un fir de rrdcln
a racestor buruieni s nu rmn printre brrazde!e ei.
Principiul unitii ongranice - racea:Sta este ra doura idee ce
ne-:a cluzit .n aciunea de :-.era!iz,are a ParN.dutui Muncitor-esc
Romn. Nu se putea merg-e pe linia Crerii unui partid de titp
laburri-st, ralctuit din di.ferite or,ganirsme rautonome i eterogene.
Nu se putea nfptui o unitate formal, oare s !arse cmp liber
existenei ra tot felul de rgrupuri i gmpulee n interiorul parHdului.

De aceea congresul acesta a fost precedrat de o ndelung13.t


de lmurire ideo!ogk, de rarpropiere tovreasc ~i
de aciune pmctic comun. Unitatea organi.c ra lfndurilor
1partidului norstru muncitoresc este rastzi un fapt. Datorira noastr
prim este de ,a o reonrsoHda i ra o pzi C'a ochii din oap.
Trebuie spus c, ncepnd de la cele dou Comitete Centrale
ale noastre i de Ia Comisia centr.al de organizare ra prartidului
perioad

www.cimec.ro

156

GH. GHEORGHIU-DEJ

unic muncitoresc i sfrind .cu ultima organizaie de jos, aciu


nea de pregUre i tnaduoere n viJa 13. unitii organizatorice
n cadrul Partidului MuncitoreS<C Romn s-a desfurat ntr-un
spirit de conlucnare tovreasc. Putem s ne .felicitm cu toii
pentru :acest rezultat 1al muncii noastre.
Prin convocarea I3.Cestui congres, oare ncheie procesul de
unifi.oare or,g.anizatork a proletariatului din Romnia, sarcina
ncredinat celor dou Comiteie Centnale :ale noastre Comitetul Central :al Partidului Comuni.st Romn i Comitetul Centnal
al P,artidului social~democr:at - Jn domeniul nfptuirii unitii
or:ganice a dasei muncitoare a fost terminat. iV revine vou,
tovmi delegai i dele~ate, sarcina de 13. :alege primul Comitet
Central al garUdu!ui Muncitoresc Romn!
Dac nu ne-a fost indiferent cum s fie realizat partidul unic,
cu att mai 1puin ne-1a putut fi indiferent pe ce baze ideologice
s coootruim Partidul Muncitoresc Romn!
Aa cum :s-:a vzut i din pl!8.tforma partidului unic muncitoresc, adoptat de cele dou Comitete Centnale 1ale no:astre, la
haZia Partidului Muncitoresc Romn noi am pus ideologia dcdas !8. proletar~atului ideo~ogi:a marxist-leninist. Noi am
declanat :C ntreaga acti:vitate .a P1artidului Muncitoresc Romn
se ntemei1az :'Pe 1glorioaS1a nvtur :erei:a proletarLatul de
pretutindeni i datoreaz toate vidoriile lui i care-i va aduce
-i n viito:- noi vidorii strlucitoare nvtura lui Marx,
Engels, Lenin i St:alin.
P1arUdul Muncitoresc Romn :se ncheag (~a un p:artid al
luptei ne!mpoate mpotriva exploatrii, mpotriva tuturor
exiploatatorilor muncitorimii i 1ai rnimii muncitoare, pentru
dezvoltarea mai :departe a democnaiei popul:are, p-e .oare noi o
consi:derm ca drum ns~:pre realizarea mreului nostru scop
final - societatea socialist i oocietatea comunist.
Pmtidul Muncitoresc Romn .se ncheag totodat ca un
p:arti.d al luptei mpotriva imperia!ilsmului, care primejduiete .
independen:Ja noastr politk i economic, suveranit,atea noastr
www.cimec.ro

RAPORTUL PO!.ITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

157

Iliaional i

pacea ntre popoare. Pl(lrtidul Muncitoresc Ro.mn


combate cu trie pe trdtorii .sooial-tdernocrai de
dreapI(l, care, otrvind ccntiin~ rnundtorimii, urmresc - a~
cum just l(lflat plratrforma P.U.J\\. - .~ntrirea forelor irmperiransrnului i slbirea for~lor rdemocraiice i ale dasei muncitoare ... " .
Consftui:::ea informativ 1(1 celor nou partWe comuniste
a artat necesitatea ca "lagrul antiimperialist, democratic~
s-i strng rndurile, s elaboreze o .platform de l(lciune
coordonat, s-i ell(lboreze tactiroa iSI8. Um,potriVla prindpralelor
!fore J8.!e lragrului imperiaHst, mpotriva imperiralis.mului american, mpotriva aliailor si englezi i francezi, mpotriva socialitilor de dreapta, n primul rnd :a celor din Anglia i din
conod:amn i

Fnanra"

Partidul Muncitoresc Romn trebuie s fie un adiv prartidpant ~al racestei aciuni wo:::donate mpotriva impe:::ialismului i
instigaiilor la un nou rzboi.
Acestea :snt bazele Ldeologirce i ipolitice J8.1.e P18.rUdului Muncitoresc Ro.mn, de la oare rs-a .pornit la elaborarea proiectului de
statut al partidului ce va fi supus .aprobrii congresului nostru.
Statutul Va trebui s fie l~gea hmdamental :a partidului
nostru muncitoresc, .constituia sa. Sarc:na de a v p:-ezentra mai
n rafnnunime acest statut i revine unui alt tovar. Eu m
voi ocupa de dtev.a tr-sturi esen.i:ale ale lui.
In determinarea oarraderu:ui Partidului Muncitorersc Romn,
proiectul de statut se inspir din toofi.a J.enihist-stalinist a partidului de tup nou. In celebrra sa lucrra:-e ,,Despre bazele leninismului", St:alin amt d n mprejurrile stadiului imperiralist 1(11
capitalismului, o:nd n fa.a pro!etariatului se pun sarcini noi i
mree, ra crede C ~ac-este sarrdni noi .pot fi .ndeplinite de p:artidele vechi sociral-democrrate ar nsemna s te osndeti la o
1

Bacureti 1947, pag. 8.


reprezentanilor unor partide

"Platforma Partidului unic muncitoresc",

"Declaraia Consftuirii informative a


comuniste asupra situaiei internaionale", ed.
2

P.C.R. 1947, pag. 9.

www.cimec.ro

158

GH. I&J-ItEORGHIU-DEJ

nfrngere inevita.bil. In asemenea condiii este nevoie de un


partid de ll.llpt revoluionar, narmat cu teori<:~ marxist-leninist, oare s-i permit 5 cunoasc legile d.e dezvolt<lre a istoriei. P<:~rtidul acesta trebuie s fie detaamentul de av,ang,ard
<1l pa-olebariatului, <:~dk un partid care nu :se mrg.inete S nregistreze ce :simte i Ce ;gndete maiSia cl.a:sei muncitoare i oare
nu se trte n coada micrii spontane sau a unor stri de
spirit napoi.ate, d 1tie s se ridke deasupr:a intereselor de
moment ale proletari<:~tului .i s r-idice masele ],a nivelul intereselor de da:s 1ale proletariatului, <:~.a CUm a tiut :s-o fac i
avang.a,l'lda celor ce muncesc din :ana noa.str .n mu:te momente
rompUc:ate ale ultimilor ani.
Un p1a:-Ud de <1V1angard al dasei muncitoare, p<:~rtid ,a!oetuit
din .cele mai hotr.te, cele mai g.ata .de Slacrificiu i oele mai
luminate elemente 1ale c~<:~:sei muncitoare, elemente devot;ate cu
irup i suflet oauzei noastre - aa trebuie s fie P,artidul Mun-citoresc Romn.
Pentru 1a asigura un asemenea oanacter partidului, proiectul
de statut prevede c elemente 'aparinnd Claselor exploatatoare
nu pot fi membri ai pa:-Udului. De <:~:semen{ia proiectul de statut
introduce rpentru toi .cei ce .doresc s intre de acum nainte n
partid un stagiu de candidat de 6 luni, pentru ra lua cunotin
de prQgramul, statutul i tadioa prartidului i pentru la da org~a
niz,aiilor partidului posibilitatea verificrii nsuirilor candidatului.
Twbuie ve::-i.fi.cat situai1a fiecruil8., trecutul lui, .activit,atea
i devotamentul lui. Elemente strine de dasa muncitoare, strecurate n rndurile noastre, elemente care au activat n micarea
legionar, diverii 1afaceriti i carieriti, oameni cu o atitudine
necoreSipunztoare mo;:-,alei proletare nu 1au iCe cuta n partid.
Curirrea rndurilor parti.dului de elementele
dumnoase,
strine, necinstite nu poate dec.t :s-i ntreasc prestigiul n
-ochii ntre!lului oooor si s-i cimenteze si mai mult rndurile.
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

1.59

O ,alt problem important de oare -se ocup 1statutul este


cea a ndatoririlor membrului de IPI8rtid. Prindpiul org1ani:z.atoric
de haz .al Partidului Muncitoresc Rom:n este centmlismul democnatic. Acest principiu, de un .democnatism autentic, prevede
largi drepturi pentru Gricare membru al partidului, indiferent de
sitooia pe aar.e o ocup 1n ip1arUd. Dar totodat el prevede i
ndatoriri, obligatorii pentru toi membrii, fr excepie, .aceasta de 1a:semenea indiferent de sitooia pe care o ocup n
p1artid.
Partidul este unitatea de voin i ,a.ciune. De 18Ceea datoria
sfnt 18 membrului de partiod este s pstreze cu ,strictee disdplioo de p18rtid i s 181Pere cu str~nkie unitatea partidului .mpotrivla tuturor .celor ce .ar amenin18-o. Muncitorul contient nu se
teme de disdplin. NuiDICli elementelor ,anarhice, strine de dasa
muncitoare, pstnarea :strict a disciplinei li :se pare o ,ndatorire
prea :grea. Dm asemenea elemente se pun ele nsele n ~fara
pmtidului. Cu ,att ffiiCli mult n-.au ce cuta n ~partid cei ce .ar
nooroa S aduc cea mai mic 18tin,gere unitii parti.dului. Nici
un fel de !fraciuni i grupulee nu pot fi .admise n partidul revoluionar .al IProletariatului, ,avl8n!gard a 'ntregului popor.
O alt ndatorire a membrului de partid este .de a lua p1arte
.adiv la vLa,a politic 18 p,artLdului i a statului. El este d.ator
s-i ntreasc permanent legtura cu masele, s le antreneze
n 18.cti-vibatea politic i obtea:sc, s le ~ie, cum 'spune proiectul
de statut, sftuitor i conductor devotat.
Un exemp!u de nelegere 18 18cestei 1ndato:-iri ne dau ndrumtorii partidului nostru. Noi ne-.am pus acum ca s:ardn s
dobndim .~a num.rul ndrumtorilor .de partid s treatC de
100.000 ; aceasta n a.f:ar de ndrumtorii din sindioate i .alte
org1aniz,aii de mas. Avem credina c aceast sa:-cin va fi ndeplinit i, poate, chi,ar .depi f de org,anizaiile noa:stre de partid.
D:ar 1800asta nu 'ajunge. Trebuie :s tindem Ca, pn 118 urm,
fieoare membru 181 Partidului Muncito:-esc Romn s devin un
ndrumtor.

www.cimec.ro

1.60

GH. GHEORGHIU-DEJ

---------------------

Indatorirea membrilor de partid este de a fi .for~a motrice


de mas.
Avem n ara noastr o puternk mioare sindk.al. Organiz.area sindioatelor unite pe baza principiilor unitii de das
-i a luptei de c!ras ra uurat nfptuirea unitii organice ra dasei
muncitoare n cadrul Partidului ~\luncitoresc Romn. Confederraia Gener:al ra Muncii, .cu cei peste 1.300.000 de membri ai ei,
reprezint un reazem rai rregimului de democraie popular. Eill
joad un mare rol n 01perra de reconstrucie economic. Prin
rolul lor de educator :al maselor muncitoare, sindioatele noastre
ndeplinesc .funcia de coal ra socii8.Ji.smului.
Avem, de asemenea, o micare feminin, care se lrgete i
sz ntrete. Recenta unifiaa.re :a organizaii!or de femei i or:granizarea Uniunii .femeilor democ:-ate vor f,ace posibil o mai larrg
mobilizare ra marii fore obteti pe care o reprezint mase!e de
femei 118. munca de ntrire a Republicii Populare Romne.
Tineretul muncit~ :a izbutit s-i furea-sc o organiz.aie ~a
lui, n jurul creia se strng tot mai mult masele de tineri Uniunea Tjne::-etului A\uncitoresc. 1\1\ari s:nt s.ardnile oare stau
n faa tineretului muncitor i 18. organizraiei s.ale. Ea trebui.e s
dea un lrarg av.int micrii de munc vo!untar, s mobilizeze
energia i entuzi,asmul tineresc pentru refracerea economic, s
antreneze alturi de el tineretul stesc, colresc, universitar, s
reeduce tine::etul in ~Spirit marxist-leninist.
Membrii PrarUdului Muncitoresc Romn snt datori s munceasc pentru .ntrirea orrg.anizaiilor de mas, oare; dup
drasj.aa expresie 18. lui Stalin, reprezint curelele de transmisie
care leag rp.arti.dul de mase.
Este necesar s ne educm membrii de prartid n stpiritul unei
noi ratitudini fa de. stat i fa de raparatul de stat. Statul nostru
nu mai poate fi privit, .aa nainte, drept unealta de exploat:are i
~suprire .a celor ce .munces-c. Trebuie lichidate rmiele vechii
atitrudini fa de stat ~i aparatul lui pe care le pstreaz unii
tovari. Organele statului democrat, organele chemate s apere
~ org:aniZiaiilor

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

11)1.

securitatea republicii noastre populare mpotriva dumanilor ei


din afar, organele chemate s descopere pe cei ce
saboteaz refacerea sau vor s frustreze sub orice form statul,
ntr-un cuvnt toate organele ~apanatului de stl8t, toate msurile
gosrpodreti i administnative ~ale statului, trebuie s gseasc
un sprijin ~adiv l~a orice membru ~al P.M.R.
Statutul nostru va trebui s-1 oblige pe membrul de partid s
fie exemplu ,n pstmroo disciplinei n munc. El trebuie s fie
intolerant fa de actele de indisciplin, fa de lenevie, fa de
furt i nelciune. Cel c.:are ~are o atitudine nepstoare f~a de
rooini i scule, cel oore risipete materialele, cel oare nstri
neaz bunul obtesc - 'mpiedic ridioorea nivelului de trai al
pQporului. Membrii P.M.R. trebuie s creeze un ~a.devoot curent
.al 01piniei muncitoreti tmpotr\va unor .astfel de oameni. Ei trebuie 1s fie promotorii noii atitudini a muncitorilor i funciona
rilor .f,a de munc i f~a de bunul ob:tesc.
Enumemrea de ndatoriri ale membrului de p.artid ncepe n
statut cu ndatorirea de a-i ridica necontenit nivelul politic,
nsuindu-i principiile de baz ~ale nvturii lui Marx, Engels,
Lenin i St,alin. Trebuie s recunoatem c mai s.nt nc muli
tovari .oare neglijeaz aceast nootorire i oare nu-i dau
searoo, Siau i dau seama numai formal, oC neglij~area acestei
ndatoriri primejduiete creterea i dezvoltarea lor i poate
primejdui creterea p.artidului .nsui.
Organizaiile de partid trebuie s se preocupe n mod serios
de 1aceas.t problem. Trebuie ,acordat 13.tenia cuvenit nv
mntului de partid, n vederea ridicrii de cadre ciilJStite i verificate i totodat LSO!id pregtite din punct .de vedere ideolo,gic.
Numa.i .a'.a vom evita greelile i chLar 181ooterile primejdioase n
acticvitl8too or.ganLzaiilor noostre .de pl8['tid. Numai aa vom
nv ~a cadrele noastre s se orienteze !n mod independent n
problemele pradice oare stau n fa13. lor.
Influenele str~ne se refugiaz cu deosebit uurin n domeniul ideolQgiei, n literatur, n ~art, n tiin. De ~aooea. oontidinuntru i

11 - Articole

Cuvtnurr

www.cimec.ro

162

GH. GHEORGHIV-DEJ

nuarea activ a luptei pe frontul ideologic mpotriva influenelor


imperi18liste, 1mpotriva 18titudinii 18dmirtative n .ftata culturii n
putrefacie din rile capitaliste, mpotriva influenelor reformiste i revizioniste n teorie i poltic - reprezint o sarcina
extrem de nsemnat a partidului nostru.
Vom {13ce totul pentru ca ;p,arti.dul nostru s fie puternic din
punct de vedere organizatoric i tot att de puternic i din punct
de ,vedere ideologk. Cunoatem interesul cu oare realizarea
P.M.R este urmrit de mundtorimea din strintate. Partide!e
muncitoreti din 18lte rrvor profita tatt de nvmintele c:are
se desprind din succesele noa1stre, ct :i .de cele OOre se desprind
din greelile noostre. Din JPartoo noostr vom cutta oo gr~eiHe
noaLStre LS fie mai puin numeroase deot succesele. Avem o arm
minunat - arma criticii i autocriticii. Ea este mijlocul principal
de lichi1d:are a greelilor i de mbuntire ,a muncii. Dl8c vom
mnui cu !ndrzneal .acoost arm minunat, vom ti s cre
tem 1i s dezvoltm tot ffil8i mult uni.cul partid 181 dasei muncitoare din Rornnil8, .statul ei major - P.artidul Muncitoresc
Romn.

VI
FRONTUL DEMOCRATIEI POPULARE
Una din problemele funoomenttale oare va trebui s preocupe
Partidul Muncitoresc Romn este problema !ntririi relaiilor cu
alita1ii pro!ettaritatului, i n primul rnd -cu rnimea muncitoare.
Inc dasclii notri Marx i Engels artau n scrierile lor c
pentru cucerirea puterii I)JOlitice p~arUdul trebuie s devin
puternic l1a .s~ate. Engels a definit CU o dtarviziune genial atitu.
dinea ptarUdului proletar fa de rnimea muncitoare. El scril8:
"Noi sntem n mod hotrt de p.artea ranului cu gospodrie
mic ; vom face tot ce se poate ca s triasc: mai uor, ca s.-i
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

163

nlesnim trecerea la asociere, n caz c el se va hotr la aceasta;


i:ar .dac nu va fi nc '1n stare s ia acea,st hotrre, vom dut~
s-i dm ct mai mult timp s Se gndeasc !pe petecul su de
pmnt"

Problema ,alianei dintre rnuocitorime i rnime a fost ntotdeauna una din problemele fundamentale ~ale politicii noastre.
Datorit lUJptei d-rze duse de p:artidul de av,anga:Dd ~al proletarilatului, tpartidul comunist, ,pentru interesele vitale ale rnimii
muncitoare, proletari:atul 1a dUg,at rolul de for conductoare
.a ~alianei muncitoreti-rneti. Orice ran muncitor cu rnintoo
limpede tie c sngeroasa nfrngere suferit de rnime n
rocoala din 1907 mpotriva boierilor se datorete ftaptului c
ac-east micare nu ;a :avut sprijinul i ndrumarea unei mcri
muncitoreti revoluionar~. Dup ~primul rzboi mondi,al, .cnd
regele Fer;dinand i partidul brtieni.st au nel,at rnimea prin
reforma ciuntit din 1922, P,arti.dul comunist a fost s.ingurul
care a avut curajul s cear o nou i adevr.at reform agrar,
iar mai trziu tot el ta fost a'cel1a care :a dus lupta mpotriw criminalei legi 1a circulaiei bunurilor agricole ;a "rniiStului" Mihal:ache, care rpea pmntul ranilor nevoi.ai n f,avoarea moie
rilor ~i cllLaburilor. In 1933 muocitorimea .ceferist i jpetrolist,
ridicndu-se mpot:-iv.a faimosului pl~an de la Geneva, impus de
bancheri strini i ,acceptat cu slugrnicie de guvem:area manist,
a luptat nu numai pentru :propriile ei revendicri, ci ~i pentru
interesele maselor rnimii, ,mpotriiVta dezmului ,g,cumpetei i
impozitelor oare-1 ISr-coou pe ran.
Dup 23 August 1944 1p1arUdul de lupt :al proletarmtului a
fost l(lcel,a c:are a chemat ranii s peas-c cu de lta sine put.ere,
peste capul guvernului Rdescu, la .lllf;ptuiroo reformei ~grare.
rnimea muncitoare ine minte ,frescul tajutor ce i-~a fost
dat de muncito:-i n vederea realizrii reformei agrare pe socotool~a. moierimii. rntrnea mai ine minte i roorele l(ljutor ce
1
K. Marx i F. Engels, Opere alese n dou volume, voi. Il, ed. P.M.R.
1952, pag. 398.

www.cimec.ro

164

OH. QHEOROHIU-DEJ

i-a fost aoordat de rnuncitorime n muncile agricole n perioada


grea a secetei i tn multe alte ocazii. Ea vede statornicia cu care
muncitorimea i avangarda ei lupt pentru a da satelor produse
industriale mai multe i mai .ieftine, pentru a .nzestraagricultura
cu maini ti unelte.
Iat .de ce marea mas a rnimii muncitoare r.ecunoate n
muncitor-ime i i'n partidul ei pe fratele ei, pe sp.rijinitorul credincios al intereselor ei, pe cluza ei n drumul ,spre un viitor mai
bun, mai tnstrit i mai luminos.
Zadarnk 18.U .ncercat politicienii reacionari, mbr.ctnd straie
rneti, s despart rnimea de mundtorime pentru ca- na
nul 1s rmn i pe viitor rob 1al moierilor, al bancherilor i
cmtarilor, .al industriailor i marilor comerciani.
Nu exist i nu pot exista n fara noastr dou drumuri deosebite - unul pentru rnime i altul pentru muncitorime. Drumul lor este acelai. ranul muncitor este i el interes-at n nt
rirea i .demoltarea regimului de democraie popular, care i-ra
dat pmnt, i-a dat .dr1Ptul de a lU18 parte prin reprezent.anii lui
la conducerea treburilor statului. nanul muncitor este i el
interesat n nlturarea oricrei forme de exploatare a omului de
ctre om in .ana noastr.
Partidul Muncitores.c Romn, fiind partidul proletaril3tului,
este totodat aprtorul intereselor rnimii muncitoare,
cluzitorul ei.
Tocmai de aceea exi.st o strns conlucnare ntre partidul
nostru i Frontul plu.g:arilor - ong~anizaia rnimii muncitoare,
prezidat de eful guvernului nostru democnatk, doctorul Petru
Groza.
Se tie c Frontul plugarilor, aa cum se subliniaz n hot
rrile conducerii sale, este o organizaie a rnimii muncitoare,
adic a rnimii oare nu eX>ploateaz munca altuia. Frontul plugarilor evideniaz n documentele sale rolul conductor al muncitorimii i proclam necesitatea unei ct mai mari consoHdri a
alkmei dintre muncitorime i rnimea muncitoare.
www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

165

Statornkit pe .astfel de temelii, oeol.abomrea 1str.ns dintre


P.M.R. i Frontul plugarilor este o form esenial de manifestare 13 .ali13nei dintre muncitorime i rnime.
Aceast strns conlucrare trebuie s ne ajute s-I aprm
pe ranul muncitor mpotrivl3 exploatrii din 'P'artoo elementelor
capitali.ste 1ale ~S>atului, -s dm :coopemiei un coninut corespunztor. intereselor oamenilor muncii, s modernizm agricoltuna noostr, s dm o l13rg rspndire culturii 113 ~Br.
Nici un efort nu trebuie crut~BtePentru 13 ntri 13liana dintre
mundtorime i rnirne~B muncitoare - temelia regimului de
democraie popula1r, una din p1rincipalele garanii ale succesului
in lupta I)Jentru definitiva. Hchidare 13 poziiilor reactiunii .att n
domeniul politk, dt i 1n domeniul economi.c.
Proletari:atui rii noost.re este de 13semenea urmat i de alte
stnaturi socilale. Partea ce~B rnl3i bun a intelectualitii noastre
vede n proletaril(lt cl13~ !ea mai aVlansat .a societii.
Ea .i .d seama c proletariatul, prin lupta sa, cree~Bz condiiile pentru .nflorirea culturii, adus l:a -degrl3d.are oi putref,acie
de burghezie.
E13 .ti cons.a.cr eforturile creatoare poporului i p,artidp n
mod activ ],a opem de reconstruoie economk, 113 combateroo
idool~iei bungheze reacionare. la ridicarea nivelului culfural
al p-Qporului.
Cluzit de partidul su n spiritul nobilei ideolo.gii a friei
ntre popoore, muncitorime~B din Romnia 13 fcut mult pentru a
dezrdcina ovinismul i nencrederea reciproc pe oare au
cultivat-o clasele exploatatoare in rindurile populaiei rii noastre. In Rominia democrat, oamenii muncii, indiferent de naio
nalioote, muncesc umr la umr pentru ridicarea Patriei lor
comune i lupt cot la cot impotriva dumanilor lor comuni re.aoionarii i extploatatorii de orice neam, din interiorul i din
af,ar.a rii.

In sfii"it, meseriaii, pensionarii, micii intreprinztori foro alt categorie numeroas care consider democraia

meaz

www.cimec.ro

166

GH. GHEOR9HIU-DEJ

popuiar ca singurul r~irn capabil :s salveze :aceste straturi ale


popull(liei de ruin i lips de drepturi, la OO.re le osndeau
regimurile politice a~ll(lte in slujba marelui capital industrial i
banoar i a moierimii.
Muncitorimea, rnimea muncitoare, rneserirarii, intelectualii
- toate aceste cl:ase i straturi sociale raare formeaz OOVJri
toore:a majoritate a poporului nostru - snt vital interesrate oa
republica noastr popular s se dezvolte i s se ntreas<e.
Este neaprat necesar un lrarg or:granism politi.c oare s nm
nuncheze toate aceste clase i rstraturi -ntr-o singur micare
viguroa~. IIB.rrg, puternic prin sudura ei luntric.
Aoost organism va fi Frontul democr:aiei popuJ,are.
Al~;tuit din Partidul Muncitoresc Romn, din Frontul plugarilor, din Partidul naional popular i din Uniunea popular
maghiar, Frontul democraiei populare va fi expresia politic
a unitii de voin a ntregului popor 111uncitor din ara noastr
n lupta sa pentru ntrirea Repubhcii Popul!Clre Romne.
In cadrul acestui front se vor prezenta partidele i organizatiile ,dernocratke n apropiatele alegeri pentru Marea Adunrare
Naional, menit s dea rii o nou Constituie, o Constituie

democratic.

Oarr Frontul democraiei 1populare nu v:a fi o simpl .formaie


El nu poate fi asemuit CU celelalte rblocuri de partide
la oore am parti-cipat n trecut. Nu mai vorbim de Blocul partidelor democratice, unde :am fost nevoii ~ tolerm vremelnic.
alturi .de noi, o ,grupare politi'C capiMlist-moiereasc - grup'11rea lui Ttrscu. Dar s lum Frontul naional democmt.
format ln septembrie 1944. Din arcest front fceau parte cam
acelea:i partide oare vor forml(l 1acum Frontul democraiei populare. Dar de atunci ara noaiStr a trecut printr-un ard.nrc prroces
de dezvolMre democratic.
Avnd drept for conductoare P.M.R., Frontul democrraiei
populare va constitui. un minunat mijloc de mobilizare a celor
mai }rangi mase popull(llfe la munca de refacere economic, un
electorol.

www.cimec.ro

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

167

mijloc de .adiviz,are politic a maselor oreneti i, ceea ce este


deosebit de important, .a celor steti, un mijloc de antreoore a
maselor ct m.ai largi la lupta mpotritV.a reactiunii.
Frontul democraiei ,populare va lfi o arm de urire a unitii
politice-morale a 1ntre:gului popor muncitor din ana noostr.
R~aciunea nu se d napoi de 113. nici un mijloc pentru 13. .subrnioo
aceast unitate. Voi da n .aceast privin un exemplu ooracterisHc. O parte din Credincioi I3.Jll8rtin n ~ana noastr biiSericii
-aatolice. Sntem nevoii s constatm >C .cercurile clerului catolic
nu 13.U o 13.titudine potrivit cu regimul democratic al Rom!niei,
.cu interesele rii i 13.le poporului. In .ntreaga lume clerul .catolic
.ascult de ordinele V.atioanului, a crui furLbund activitate rea-ciooor i proimperialist este bine cunos~ut. Nu este .admisibil
e:a cercurile clerului catolic s abuzeze .de posilbilitile pe care
le .au de 13.-i influena pe credincioi, pentru .oa, urmnd directivele
Vatioanului, s utilizeze biiSerioa drept rnijloc de prop,a:gand
ndreptat trnpotriv:a o11nduirii dernocraUoe i menit s!1 sl
beasc voina poporului de .a-i .apr.a indetpenden,a. mpotriV'a
imperialitilor strini.

Noi credem c aceast atitudine a clericilor catolici, potrivni-c intereselor ntregului popor, inclusiv 13.le credincioilor oatofici, nu poate ls\3. indi-ferent nid clerul hisericii ortodoxe i nici
pe credincioii aparinnd bisericii catolice.
Tovari delegai i

delegate,

Succe!Sele repurtate de regill11ul nostru democr.atic snt mari


i n~Semoote. Oar trebuie s ndeprtm din noi orice sentiment
de mulumire de sine. Se ntmpl dteodat c tovl3.ri buni de
ai notri, mbta-i de suocese, ifi3.C uz de o fraz.eologie uut,aUc,
dedarnd c "re aciunea 13. iost complet lichidat", c "ultimele
citadele ale reactiunii .s-au prbuit" etc. O asemenea atitudine
nu poate duce dect J,a demobiliz.are .i l:a pieroerea vigilenei
fl3. de durnl3.nii democraiei.
www.cimec.ro

168

OH. OHEOROHIU-DEJ

. Oa, . rea-ctiunea intern i extern a suferit nfrngeri ,grele


118 noi 1n Jar. Dar rar ,fi ridicol s ne inchipuim c ea nu ~a. f~B.ce
ncercri de ra ridioo din nou -capul, c reacionarii, le~gionrarii,
spionii i diversionitii vor renuna la josnicele lor arme de lupt
mpobriviB. poporului !i li-bertilor sale.
Frontul democraiei populrare, o dat creat, Vl8 deveni ex,presia
. vo'inei necHntite a ntregului popor muncitor de a ridica economiiB. rii i o dat cu raceastiB. bunul trai 13.1 .celor ce muncesc.
El VIB. fi expresii~! v:oinei poporului de 18 apr,a cu cea mai m,are
str;nicie .indeq>enidena sa i cuceri,rile sale democrl(ltke mpotriva imperiraHtilor i celor ce le snt vndui, de ra strivi n germene orice ncercare a reactiunii de a scoate din nou capul. Astfel
Vl8 18stguoo condiiile necesare pentru munca cre~B.torare n oare
sntem 11i.ngaj ai.

Tovari i tovrare,

Realizarea partidului unic al proletariatului din Romnia


coincide cu .mplinirea 18 100 de 13.ni de la dou mari evenimente
istorice : apariia "Manifestului Partidului Comunist" al lui
Marx i Engels i revoluia din 1848.
Srbtorim anul acesta 100 de ani de la apariia Manifestului
Comunist, prin oare ..Marx i Engels rau trranSJformat sodaHsmul
din utopie 1n tiin. Cu o ptrundere 1geniral, drasclii notri 18U
descoperit contr.adictiile de nerezolv18t ale sistemului oapitaHst,
demonstrnd c 1prbuirea Lai este inevitrabil i c proletariatul
va fi groparul lui. Expunnd teoria. marxist, Friedrk~ Engels
scrie 1aceste .cuvinte crare sun ratt de adual : "Forele productive
sociale - .aar.e nu mai ipO ncpea ,n minile burgheziei - nu
ateapt dect lul(lrea lor n stpnire de ctre proletari,atul rasodat, spiTe 13. ~nfptui o or.nduire care s dea posihrlitate fiecrui
'membru al I.Societii s ira .p;arte nu numai 1~ producer~a. dar 'i
1ra mprirea ;i administnarea bog'iilor socira1e, 'i care s
tlimuleasc -rntt:,;.att .fore1e .. :soda'h~ productive i roadele lor,
prin conducerea planificat a ntregiiprod'l'Icii, nct ndestularea.
www.cimec.ro

RAPORlUL POLITIC AL <:OMITETULUI CENTRAL LA CONGRESUL P.M.R.

169

trebuinelor raionale s fie asigurat fiecruia ntr-o


mereu cresdnd".
DUtP un secol; justetea ideilor lui Marx 'i Engels este mal
,evident' oa oricnd.
A trecut de rasemeriea un secol de dnd Blcescu i ali conductori 1B.i revoluiei din 1848 rau fonmulat programul lor .de
pre~oceri democrraUce. Nu .era vorbta de loc n acest prQgram
despre prefaceri cu caracter socialist. Reformele cerute de el
purtau un oanader hurghezo-demo.cnatk. Dar cele rrirai multe din
aceste cerine, cu tot .canacterul lor limitat, nu au putut fi traduse n vira, deoorece revoluia din 1848 s-a svtr~it sub begemonLa burgheziei. Ar;!p,a .stng a burgheziei, n ,frunte cu Bl
cescu, ra fost nevoit, dup revoluie, s ira drumul exilului.
Desvrirea revoluiei' bunghezo-democratice n Romtni.a a
devenit posi1bil numai sub hegemonia proletariratului, atunci
cnd clas.a muncitoare ia Romniel, punndu-se n .fruntea celorkllte fone populare, ra .cucerit un rol hotrtor n via.a de stat.
Ex,ponenii Claselor exploatatoare JaU cutat radesegri s se procl:ame pstrtori ai tnad'iiilor naionale. Oar istoria ne invra c
pstrtorii i IJOOtenitorJ.i , iarlevnatelor tradiii rlaionale ale
poporului nostru, rai tnadiiilor luptei sale pentru :un viitor mai
Iuminos, sntem noi, oamenii muncii, noi- partidul oamenilor
muncii - i nu exponenii acelor dase oore rau t.r-dat rev<lluta
n 1848, Lar rapoi, timp de un veac, rau mpiedicat realizarea
cerinelor ei.

tutur01r

msur

Tovari i tovare,

Ideile lui Marx i EngeliS, dezvoltate i tmbogite de Lenin


Stalin, au devenit realitate .n Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste - primul stat socialist din lume. Aceste idei nsufleese pQpoarele democraiei noi n munoo lor de construire a
socitalismului. Ideea necesitii nlocuirii capitalismului printr-o
ornduire superioar - orinduirea socialist - a ptruns adnc
in contiina a zeci de milioane de oameni din ntreaga lume.
i

www.cimec.ro

170

QH. QHEOROHIU-DEJ

Trim ntr-un secol .oare deschide o er nou n vtaa omenirii. Avem putina S uronrim mreul tablou al descturii
forelor creatoare 1ale omului acolo unde socialismul a invins i
unde .se construiesc temeliile societii comuniste - Uniunea
Sovietic. Avem putina s .profitm de urLaa experien i
nelep-ciune a .gloriosului partid -oare conduee poporul sovietic
din iz.bnd n izbnd, Partidul Comunist (bolevic) al Uniunii
Sovietice, partid care are n frunte tpe genialul nvtor al oamenilor muncii de pretutindeni, continuatorul nemuritoarei opere
a lui Marx, En.geiiS i Lenin - Iosif lVissarionovici Stalin.
De treizeci .de ani rwtura lui Marx, Engels, Lenin i
Stalin servete avangnzii proletare din Romilia drept cluz
n a-ciune.
Succesele pe care le-a dobndit n opena de dezvoltare i
ntrire a democraiei noastre se datoresc faptului c avangarda
proletar s-a strduit ~ntotdoouna IS 1aplice n mod creator teoria
marxist-leninist la condiiile specifice ale rii noostre.
Invtura lui Marx, Engels, Lenin i Stalin este acel far
strlucitor oare va lumina drumul Partidului Muncitoresc Romn,
drumul ce duee ~Mpre noi victorii ale democra~i.ei pqpulare, StPre
Romnia soctalist 1

.,Scinteia" nr. 1.053


din 28 februarie 1948

www.cimec.ro

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL


DE LEGE PENTRU NAIONALUAREA
INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE, MINIERE,
BANCARE, DE ASIGURRI I DE TRANSPORT
Il iunie 1948

Domnule Preedinte,
Onorat Prezidiu,
Doamnelor i domnilor minitri,
Doamnelor i domnilor deputai,
Incepind cu victoria de la 6 Martie 1945, democraia a nregistrat n ara noastr o serie de succese dintre cele mai importante pe trm economic, dar mai ales pe trm politic.
Dup reforma agrar, msurile de refacere economic
au
fost urmate de reforma monetar din 15 august 1947, reform
care a pus capt haosului provocat de inflaie i a dus la stabilizarea i consolidarea situaiei noastre economice. Succesele obinute ns pe trmul politic, cum au fo'st : eliminarea reprezentanilor burgheziei din guvern, trecnd rspunderea guvernrii
n minile clasei muncitoare n alian cu rnimea muncitoare,
precum i ndeprtarea monarhiei o dat cu proclamarea Republicii Populare Romne, au deschis posibiliti largi pentru a
putea face noi pai importani pe trmul consolidrii poziiilor
cucerite, precum i al cuceririi de poziii noi.
Situaia aeat n urma transformrilor petrecute impune
o schimbare structural n domeniul economiei naionale, pentru
a putea pune toate forele productive ale rii n slujba ridicrii
nivelului politic, economic i cultural al poporului nostru.
Aceast schimbare structural este trecerea n minile statului, ca bun comun al poporului, a celei mai importante pri din
mijloacele de ,producie. (Aplauze prelungite.)

www.cimec.ro

172

GH. GHEORGHIU-DEJ

Inc de la 23 August 1944 reprezentanii burgheziei au cu


tat, att pe teren economic cit i pe teren politic, att inuntrul
guvernului ctt i din afara lui, s lupte cu toate mijloacele contra
ntririi regimului de democraie i s saboteze din toate puterile
msurile lui.
In cele mai importante sectoare industriale am avut de luptat
cu sabotarea produciei, degradarea utilajului, vinzarea la negru
i "'rdrea lntreprinderilor pr>in "'toarcerea lor pentru benefioii
personale, care luau drumul strintii.
Nici unul dintre productorii particulari rnu producea cu capital propriu. Toi se foloseau de creditele Bncii naionale, utiliznd aceti bani pentru a plti consiliilor de administraie sume
mari drept tantieme, iar muli cumprau cu ei propriile lor case
sau propriile lor aciuni.
Trecerea celei mai importante pri a mijloacelor de producie in mina statului este o necesitate, deoarece acete arme economice se smulg din miinile acelora de la care am smuls armele
politice.
Lsnd mai departe uneltele de producie in aceste miini, ar
nsemna s permitem burgheziei nlturarea poporului de la conducerea politic, s permitem burgheziei continuarea politicii ei
de a dezorganiza viaa noastr economic pentru a compromite
regimul n ochii poporului ; ar nsemna s-i permitem s foloseasc mai departe aceste unelte ca mijloace de manevr
in
scopul de a restaura vechiul regim.
Trecndu-le n mna statului, la cirma carllla st guvernul
reprezentnd interesele poporului, nseamn a lrgi n sectorul
~conomic al Republicii noastre Populare succesele obinute pe
teren politic.
Este evident c mici planificarea economiei naionale nu
poate fi conceput atta timp ct cele mai importante mijloace
de producie sint n mina capitalului particular.
Pentru a putea trece la o economie planificat, pe care cea

www.cimec.ro

VCPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE LEQE PENTRU

NAIONALIZARE

173

mai mare parte a poporului o ateapt din partea guvernului,


este necesar a trece aceste mijloace tn mtinife statului.
Infptuind acest act revoluionar, vom putea stimula toate
energiile creatoare ale poporului nostru printr-o munc contient i tnsufleit. Prin consolidarea puterii economice a Republicii Populare Romtne vom putea asigura un ritm nc necunoscut n d~zvoltarea economic, IPOHtic i social a republicii noastre populiB.re.
Permitei-mi, doamnelor i domnilor deputai, s dau citire
proiectului de lege pentru naionalizarea ntreprinderilor industriale, bancare, de asigurri, miniere i de transporturi. (Se d
citire proiectului de lege.)
Inchei prezentarea legii de naionalizare a intreprinderilor
industriale, cu rugmintea de a da urgen votrii acestei legi.
(Aplauze prtN.ungite.)
.,Scinteia" nr. 1.144
din 13 iunie 1948

www.cimec.ro

SARCINILE PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN


IN LUPTA PENTRU INTRIREA ALIANEI
CLASEI MUNCITOARE CU RNIMEA
MUNCITOARE I PENTRU TRANSFORMAREA
SOCIALIST A AGRICULTURD
Raport la

edina

plenard a C. C. al P. M. R.
din 3 - 5 martie 1949

Plenara Comitetului Central are la ordinea zilei problema


muncii partidului pentru transformarea socialist a agriculturii, n cadrul mreei opere de construire a socialismului n
ara noastr.

Aceast problem izvorte ca o urmare necesar a importantelor succese pe care clasa muncitoare, n alian cu
rnimea muncitoare, le-a repurtat, sub conducerea partidului
nostru, pe drumul de lupt pentru cucerirea puterii politice i
consolidarea democraiei populare n Republica Popular
Romn.

Problema rneasc pus astzi n discuia plenarei noastre este una din cele mai grele i mai complicate probleme ale
revoluiei socialiste i ale construirii socialismului.
Republica Popular Romn se gsete n perioada de trecere de la capitalism la socialism, cnd sarcina central care
st n faa partidului i a clasei muncitoare este nimicirea capitalismului i furirea socialismului.
Pe msura naintrii construciei socialiste, lupta de clas se
va ascui din ce n ce mai mult.
ara noastr are condiiile necesare pentru reuita operei
~!e construire a socialismului.

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

175

1. Marele ajutor al Uniunii Sovietice, condiie esenial pentru


construirea socialismului - ajutor ideologic, politic, economic
i tehnic -, ntrete poziia noastr f.a de planurile impe
rialiste de jaf i nrobire i ne asigur o baz trainic de dezvoltare socialist.
tiina genial

a lui Lenin i Stalin, experiena Partidului


al Uniunii Sovietice ne-au artat cum s
organizm i s conducem clasa muncitoare n fruntea poporului muncitor, pentru a rsturna burghezia i moierimea de Ia
putere, pentru a cuceri puterea politic. Ele ne nva ~i cum s
construim societatea socialist.
Armatele glorioase ale Uniunii Sovietice au alungat ocupanii germani fasciti i ne-au dat posibilitatea de a dezvolta
cu succes lupta poporului muncitor pentru independena naio

Comunist

(bolevic)

nal i democraie popular.

Uniunea Sovietic ne-a dat i ne d ajutor economic i


tehnic pentru ca prin munca i lupta clasei noastre muncitoare,
sub conducerea partidului nostru, s realizm scopul mre pentru care au luptat i au czut sute i mii din cei mai buni fii
ai poporului nostru - societatea socialist, n care nu exist exploatarea omului de ctre om.
Crearea Consiliului de asisten economic mutual, care
cuprinde Uniunea Sovietic i rile de democraie popular, ne
d o baz economic solid att n lupta pentru independena
naional, mpotriva planurilor imperialismului anglo-american
de nrobire .a popoarelor, ct i n munca de construire mai grabnic a socialismului n ara noastr.
2. Puterea politic se afl n minile clasei muncitoare,
care are ca aliat rnimea muncitoare. Clasa muncitoare foi o-
sete puterea de stat pentru a nbui i nimici toate ncercrile clasei "burgheze de a restabill vechea ei stpnire de clas
i de a mpiedica cldirea societii socialiste.
www.cimec.ro

176

GH. GHEORGHIU-DEJ

Clasa muncitoare folosete puterea de stat pentru a lichida


clasele exploatatoare i a asigura trecerea de la economia capitalist la cea socialist.
3. Prin trecerea principalelor ntreprinderi industriale, miniere, de transport, bancare i de asigurri n minile statului,
precum i prin monopolul de stat al comerului exterior, clasa
muncitoare deine o mare parte din mijloacele de producie din
industrie i are posibilitatea material de a mobiliza resurse financiare i rezerve de tot felul n vederea acumulrii socialiste.
Partidul Muncitoresc Romn, cluzit de nvturile lui
Marx, Engels, Lenin i Stalin, conduce i mobilizeaz clasa muncitoare, n fruntea forelor ntregului popor muncitor, n lupta
pentru desfiinarea exploatrii omului de ctre om i pentru construirea socialismului.
Ceea ce ne propunem astzi n munca noastr_ la ar este,
pe de o parte, ngrdirea creterii elementelor capitaliste i a
posibilitilor de exploatare a rnimii srace i mijlocae de
ctre chiaburime, iar pe de alt parte pregtirea condiiilor de
organizare socialist a agriculturii, asigurnd astfel rnimii
muncitoare un ni'vel de trai din ce n ce mai ridicat.
Micile gospodrii rneti, nefiind n stare s fac o agricultur naintat cu o nalt productivitate a muncii, nu pot asigura ranilor sraci i mijlocai bunstarea material i cultural, nu pot scpa definitiv rnimea srac i mijloca de
starea de dependen economic fa de chiaburi, de exploatarea
chiabureasc.

Jecmnitorii

satelor, chiaburii, vor s subjuge pe ranii


sraci i mijlocai, s le acapareze pmntul i s ntreasc
exploatarea capitalist la ar.
De aceea statul democraiei populare ia - n lupta de clas
care se ncinge tot mai aprig la sate ntre rnimea srac i
mijloca, pe de o parte, i chiaburime, pe de alt parte o atitudine hotrt pentru aprarea intereselor rnimii muncitoare.
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA. A AGRICULTURII

177

Cluzit de nvtura leninist-stalinist, partidul nostru


vede n problema rneasc o parte a problemei generale a dictaturii proletariatului, i anume problema aliatului principal al
clas.ei muncitoare.
Rezolvarea problemei rneti este o sarcin a dictaturii
proletariatului, o sarcin de lupt nentrerupt pentru ngrdirea
i lichidarea elementelor capitaliste din agricultur, de ntrire
a alianei clasei muncitoare cu rnimea muncitoare n scopul
construirii socialismului. Stadiul n care se afl astzi problema
rneasc la noi n ar este rezultatul luptei de aproape treizeci
de ani pe care a dus-o partidul nostru mpotriva burgheziei i
moierimii i mpotriva principalului lor sprijin, monarhia
reacionar.

LUPTA PARTIDULUI PENTRU DESVRIREA


REVOLUIEI BURGHEZQ .. DEMOCRATICE
noastre a fost strbtut de focul frnrntrilor
i rscoalelor rneti mpotriva jugului claselor exploatatoare.
Neuitate snt n amintirea poporului nostru rscoala de la
Boblna din 1437,- cea a lui Gheorghe Doja de la 1514, rscoa
lele conduse de Horia, Cloca i Crian la 1784 n Ardeal, de
Tudor Vladimirescu la 1821 n Oltenia i Muntenia, micrile
r,neti din 1888-1892 i marile rs<:oale din 1907.
Apariia la noi n ar a micrii muncitoreti, dei slab
i confuz din punct de vedere ideologic i organizatoric, precum
i ecoul micrilor revoluionare din Rusia, mai ales al revoluiei burgheza-democratice din 1905, care au influenat att asupra
refacerii micrii muncitoreti din ara noastr n 1905 ct i
asupra izbucnirii rscoalelor din 1907, nu puteau s nu determine
schimbri n politica burgheziei i moierimii fa de rnime i
in relaiile de clas.
Rscoalele rneti din 1907, nbuite prin asasinarea a
1LOOO de rani, au demascat n faa poporului ntreg legturile
Istoria

rii

www.cimec.ro

f78

OH. OHEOROHIU-DEJ

strnse ale moienmll cu burghezia n ascensiune. Din primul


moment al extinderii rscoalelor rneti, partidul moieresc al
conservatorilor a predat puterea partidului liberal al burgheziei.
iar mbriarea efilor celor dou partide n incinta parlamentului a consfinit rspunderea comun a burgheziei i moierimii
in reprimarea sngeroas a micrilor rneti.
Dup 1907 clasele exploatatoare au adoptat o politic
de creare la sate a unei baze sociale de sprijin, prin ntrirea burgheziei steti cu ajutorul Casei rurale i al altor instituii special
nfiinate n acest scop ; iar pe de alt parte ele au introdus msuri
de terorizare sngeroas i permanent a rnimii, nfiinind
jandarmeria rural.
Sub influena spiritului reformist i oportunist al Internaio
nalei a 11-a, strin de marxismul revoluionar, conducerea partidului socialist nu a neles c rnimea este un imens rezervor
de for revoluionar i c realizarea alianei intre clasa muncitoare i rnime, sub conducerea clasei muncitoare, este o condiie principal a victoriei proletariatului.
Partidul socialist nu s-a pus in fruntea rnimii pentru a o
organiza i conduce n aceast lupt, nu i-a dat claritatea perspectivelor i a sarcinilor, cci nsi conducerea partidului socialist
sttea pe o poziie oportunist, in coada micrii spontane a
rnimii n fierbere revoluionar, nlesnind astfel marilor proprietari de pmnt i capitalitilor ca, mpletind teroarea sngeroas cu promisiuni demagogice, s nbue pentru un timp desfurarea larg a luptelor rneti pentru pmnt.
Cu toate acestea, elementele avansate ale muncitorimii .au
incurajat rnimea in timpul rscoalelor, iar in unele locuri
muncitorii au susinut n mod direct pe ranii rsculai, cum au
fcut-o, de pild, .ceferitii din Pacani i petrolitii din Prahova"
Un astf~l de. fapt nu putea scpa dilll veqere claselor dominante. Jnc n 1913, Vintil Brtianu, aces duman feroce ar
poporului muncitor, analiznc;i ceea ce el nume.;. ;,crizele de s,tat"
din 1900, 1.~07 .i 1913.. i constatnd "CQIJ.~n.trarea i la no~
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

179

.a> maselor de lucrtori... in industria mare, unde ciocnirile dintre


capital i munc sint mai puternice''. atrgea atenia burgheziei
i moierimii ramine c "aceast revolt neorganizat din 1907
poate gsi o organizare la orae i deci s ia in viitor un caracter
nu de revolt, ci e revoluie", cci - spunea el -- "in viitor
trebuie s inem seama i de masele muncitoare de la orae, mai
lesne de aprins i de revoltat".
Izbucnirea revoluiei burgheza-democratice din Rusia, in februarie 1917, i apoi victoria Marii Revoluii Socialiste din Octombrie s-au rsfrint in mod direct asupra cursului desfurrii
luptei de clas in ara noastr, au influenat masele largi ale
clasei muncitoare i ale rnimii i au deschis o nou perioad
in lupta pentru rezolvarea problemei rneti.
Cucerirea puterii politice de ctre proletariat pe a asea parte
a globului a dat clasei muncitoare de la noi un curaj i un avint
revoluionar inc necunoscut pin atunci. Primele semne ale
creterii valului revoluionar, ca urmare direct a Marii Revoluii
Socialiste din Rusia, incepusera s se manifeste n rindurile
clasei muncitoare i ale rnimii in condiiile cnd rnimea,
inarmat i mobilizat pe front, sttea cot la cot cu armata rus,
aflat in plin framintare revoluionar.
De teama extinderii revoluiei la noi in at_, sub presiunea
creterii valului revoluionar muncitoresc i a rnimii cuprinse
de frmintrile pentru pmnt, burghezia i moierimea romin,
pentru a nu pierde totul, au fost silite s promit i s acorde reforma agrar.
Contieni de faptul c rnimea ar putea deveni o rezerv
a micrii revoluionare a proletariatului, c alianta clasei muncitoare cu rnimea ar putea duce la rsturnarea revoluionar
a regimului burghezo-moieresc, clasele dominante au fcut totul
pentru a impiedica proletariatul s devin conductorul luptei
rnimii pentru pmint. Ele erau contiente c proletariatul,
citigind rnimea de partea sa, nu se va mrgini la exproprierea revoluionar a moierimii in favoarea rnimii, dar c in

www.cimec.ro

180

GH. GHEORGHIU-DEJ

mod inevitabil va trece la revoluia socialist, la instaurarea dictaturii proletariatului, urmnd exemplul proletariatului rus.
Manevrtnd cu promisiunea c va da pmnt ranilor, burghezia a urmrit i a reuit s izoleze rnimea de lupta clasei
muncitoare, s-i salveze i - tn anumite privine - s-i consolideze poziiile sale de clas.
Nu tnttmpltor au aprut tn 1917-1920 tot felul de partide
burgheze cu titulaturi rneti ; ele au avut un rol bine definit,
acela de a atrage masele rneti sub influena lor i a le
mpiedica s-i ndrepte privirile spre micarea muncitoreasc.
Partidul social-democrat, dominat de oportunism, nu a merspe linia unirii valului revoluionar tn cretere, al micrilor muncitoreti din 1917-1920, cu luptele rnimii pentru pmnt, a
impiedicat alianta clasei muncitoare cu rnimea, sub conducerea proletariatului, i a fost impotriva realizrii acestei sarcini tn
focul luptelor pentru pmnt.
Faptul c nc nu exista un partid comunist narmat cu ideologia marxist-leninist a permis ca manevrele burgheziei i moierimii i trdarea micrii muncitoreti de ctre conducerea
social-democrat de dreapta s duc la izolarea luptelor crescinde
ale clasei muncitoare de luptele i frmntrile rnimii, care
se desfur.au n acelai timp, dar paralel.
Burghezia i moierimea au izbutit astfel s tnfrng pe rind
micarea revoluionar proletar din 1917-1920 i micrile
rneti pentru pmnt i s-i prelungeasc zilele cu un sfert
de secol.
Clasa muncitoare de la noi din ar a vzut, n lumina desfurrii valului revoluionar din 1917-1920, necesitatea formrii
partidului marxist-leninist. Astfel, n focul luptelor mpotriva burgheziei i moierimii i mpotriva conducerii oportuniste socialdemocrate, a luat natere Partidul Comunist din Romtnia.
Reforma agrar din 1921 a fost acordat i apoi aplicat n
asemenea condiii, nct marea proprietate moiereasc a fost
meninut, majoritatea ranilor fr pmnt sau cu pmnt puin
www.cimec.ro

.SARCINILE P.M.R_. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

1.81

.nu au fost mproprietrii, iar celor improprietrii li s-au creat


asemenea condiii, nct ntr-un timp mai mult sau mai puin
scurt s piard pmntul n favoarea chiaburilor i a moierilor.
Pentru a da aparena c este un ad pornit din iniiativa burgheziei i nu cedat sub presiune, burghezia, n interesul su de
clas, a ntocmit o lege a reformei agrare care exprim pe de o
parte nelarea rnimii, pe de alt parte faptul c burghezia
s-a neles cu moierimea asupra meninerii marii proprieti mo:iereti. In acelai timp, ea ntrea i dezvolta burghezia satelor
ca for principal care s asigure exploatarea la sate.
Dup nlturarea de la dreptul de mproprietrire a numeroase
-categorii de rani sraci, au fost nscrise cu drept de improprie
trire n 1921 un numr de 2.308.922 de familii. In ianuarie
1934 - deci dup 13 ani de aplicare a reformei agrare, de fapt
dup 16 ani de la primele legiferri - statisticile Direciei agrare
din Ministerul Agriculturii artau c pn atunci nu au fost mproprietrite dect 1.478.663 de familii, ceea ce nseamn c 34%
din cei crora clasele dominante nu au avut ncotro i au trebuit
s le recunoasc dreptul
de mproprietrire nu au mai fost
mproprietrii, pentru ca pe spatele lor s se poat ntri poziiile chiaburilor. Din suprafaa expropriat nu a ,fost predat
ranilor dect abia 56%, restul rmnnd sub diferite forme in
minile moierilor. Dup cifrele recensmntului din 1930, pe care
nu le putem lua dect ca indicaie - cci lucrrile au fost ntocmite n mod netiinific, iar rezultatele ,falsificate - , se gseau
n acel an la noi n ar, totui, 700.000 de rani complet lipsii
de pmnt.
ranii mproprietrii, ca i, n general, rnimea srac
i imensa majoritate a ranilor mijlocai, erau lipsii de vite,
de unelte etc. i au fost nevoii s se indatoreze pn n gt la
chiaburi, cmtari i bancheri, att pentru procurarea unui oarecare inventar agricol ct i pentru plata pmntului, cci "tmproprietrirea" s-a fcut cu rscumprarea pmntului moieresc
la un pre destul de ridicat.
www.cimec.ro

182

OH. 0Ji1EOROHIU-DEJ

Taxele vamale de export de cereale duceau la preuri de vnzare .foarte joase a cerealelor rneti ; n primii ani dup reform, diferena foarte mare dintre preurile sczute ale produselor
2gricole i preurile ridicate ale produselor industriale, impozitele
agricole grele ,au dus la srcirea i ndatorarea rnimii mici
i mijlocae. Dobnzile cmtreti sporeau an dup an cu dobnd
Ia dobnd, perceptorii vindeau cu toba bunurile ranilor care nu
puteau plti impozitele. Astfel, o bun parte din rani i-au pierdut pmntul n contul datoriilor ctre cmtari i bnci.
Reforma agrar din 1921 nu a lichidat moierimea, nici relaiile de munc semifeudale din agricultur, de pild munca n
dijm. Contradicia dintre rnime i moierime se ascuea din
an n an, n timp ce cretea i lua 1forme din ce n ce mai ascuite
exploatarea rnimii de ctre capitalul monopolist.
In regiunile cu naionaliti conlocuitoare, rezolvarea problemei agrare se agrava i se mpletea cu asuprirea naional
crescnd a maselor poporului.
Partidul Comunist din Romnia, ntemeiat n 1921 prin voina
imensei majoriti a muncitorilor din fostul partid socialist, a
ntrunit partea cea mai contient a proletariatului, hotrt s
pun capt reformismului. El a luat de la nceput asupr-i sarcina istoric de a realiza alianta dintre proletariat i rnime,
pentru aprarea rnimii mpotriva exploatrii moiereti i capitaliste, pentru smulgerea pmntului din minile moierimii i
trecerea lui n minile celor ce-l muncesc.
Impotriva clasei muncitoare, tn frunte cu avangarda sa, guvernele reacionare au ndreptat teroarea cea mai sngeroas;
Partidul comunist fiind scos n 1924 n afara legii i silit s-i
continue lupta n adnc ilegalitate. El nu a ncetat ns nici o
clip s duc munca de organizare a maselor rnimii srace
i mijlocae, mobilizndu-le la lupt.
Datorit dem-agogiei partidelor burgheze, i n special a par~
tidului naional-rnesc, mase ale rnimii stteau sub influena politic a burgheziei i a moierimii. In felul acesta au cana~
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

183

lizat spre apele reactiunii noul val de lupte ce se anuna n


apropierea crizei economice i agrare.
Prima guvernare naional-rnist a dezvluit caracterul de
clas al politicii antimuncitoreti i antirneti, instrument sngeros al capitalului financiar i al moierimii.
Guvernele naional-rniste au introdus cunoscuta "lege
.Mihalache", de liber circulaie a bunurilor agricole. Libertatea
de vnzare i cumprare a loturilor rneti a deschis larg calea
.exproprierii legale n mas a rnimii srace i mijlocae de
<'tre moieri, chiaburi, cmtari i bnci. Izbucnirea i ascuirea
crizei economice mondiale din 1929, care s-a mpletit cu criza
agrar, a agravat situaia rnimii, a dat o intensitate mai mare
procesului de srcire i de difereniere de clas la ar i a sporit
nemulumirile adnci ale rnimii mpotriva apsrii fiscale i
.cmtreti.

Anii 1930-1932 snt caracterizai prin nenumrate mici revolte rneti, ciocniri cu jandarmii, alungarea perceptorilor,
ocuparea pmnturilor de pune, tierea pdurilor fr nvoire
.i, mai ales, refuzul de a plti datoriile ctre bancheri i cmtari
.i mpotrivirea n mas fa de sechestrarea bunurilor ranilor
ndatorai. Aceasta avea loc n condiiile creterii unui puternic
val revoluionar al clasei muncitoare, sub conducerea Partidului
Comunist din Romnia, care a culminat n luptele eroice ale ceferitilor i petrolitilor n februarie 1933.
Intruct naional-rnitii ncepuser a se compromite n rndurile maselor largi rneti, care au vzut adevrata lor fa
antirneasc, clasele exploatatoare au lansat n sate organizaiile cuziste i gardiste, pentru a mpiedica sub formule diversioniste rnimea s mearg pe calea luptei unite cu clasa muncitoare mpotriva regimului burghezo-moieresc i a o ine legat
de reaciune.
Clasa muncitoare, sub conducerea Partidului comunist, lr
gise legturile sale cu rnimea srac i mijloca. Sub presiunea frmntrii revoluionare a maselor rnimii muncitoare,
www.cimec.ro

{84

. GH. GHEORGHIU-DEJ

: :\1 .

care .se vedea tot mai mult ameninat s-i piard pmtnturile
n folosul chiaburilor i moierilor, guvernele burghezo-moiereti
au hotrtt s manevreze cu legea conversiunii datoriilor agricole~
care urmrea n acelai timp o ntrire a proprietii moierimii i
chiaburimii.
. . ;r;~
Congresul al V-lea al Partidului Comunist din Romni~: din
1932 ..:.._ congres care are o importan istoric n lupta partidului nostru, cci a fixat linia strategic i tactic a partidului
pn la desvtrirea revoluiei burgheza-democratice -, reprezint in acelai timp o cotitur hotrtoare n lupta parHdului,
nostru pentru realizarea alianei dintre clasa muncitoare i
rnime.

~on_gresul al V-lea a clarificat, n spiritul marxist-leninist~


perspectivele, sarcinile, caracterul i forele motrice a1e revoluiei. din Romtnia. Congresul a respins teoria burgheza-liberal a
neofobgiei, pe care partidul o motenise de la social-democ'raie,
teorie dup care Romnia st n faa revoluiei burgheze, i burghezia - nu clasa muncitoare - este chemat s joace n aceast
revoluie rolul de factor revoluionar i conductor. Congresul a
indicat c Romnia st n faa desvririi revoluiei burghezademocratice, c revoluia burgheza-democratic va fi desvrit
fr burghezie i mpotriva ei, sub hegemonia proletariatului i
sub conducerea Partidului comunist ; Congresul al V-lea a stabilit
c sarcina cea mai important a partidului este crearea alianei
de_ lupt a muncitorilor i ranilor muncitori, sub hegemonia
proletariatului i sub conducerea Partidului comunist, i c partidul trebuie s treac la organizarea i conducerea luptei maselor rneti pentru nevoile imediate ale rnimii muncitoare i pentru "rezo1varea r~voluionar a problemei rneti".
Partidul Comunist din Romnia a dus o munc intens dup
Congresul al V-lea pentru organizarea luptelor rnimii, n condiiile n care legea Mihalache, de liber circulaie a bm1urilor
agriCole, ti producea efectele tn ce privete procesul de Hchiaare
a reformei- agrare din 1921. Ritmul deposedrif de pamtrit a 'tr-

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA So'CIALISTA A AGRICULTURII

,185

nimii srace i mijlocae i de ntrire a moierimii i chiaburirrtii


a luat un curs mai puternic"n timpul c'rizei i dup criza economic mondial din 1929-1932.
'Guvernrile reacionare s.e ori.entau categoric spre fascism i
spre pregtirile de rzboi impotriva U.R.S.S., ceea ce a fcut s
sporeasc jefuirea ranilor sraci i mijlocai de ctre moierime
i chiaburime.
Pe msur ce Romtnia intra mai mult tn orbita Germaniei
hitleriste, interesele economice ale acesteia transformau ara noas
tr tn ar productoare de produse agricole la dispoziia Germaniei hitleriste i mpingeau spre organizarea agriculturii romneti pe baza marii proprieti.
Capitalitii i moierii au inut gospodriile rneti ntr-o
stare de inapoiere tehnic ce prezenta cele mai .diverse i mai
tipice forme de degradare : reducerea i degradarea uneltelor
agricole, lipsa unui utilaj modern, scderea consumului de ngr
minte chimice, reducerea numrului de animale de munc i
scderea plitii lor, scderea produciei la hectar i scderea
calitii produselor agricole. Aceste manifestri de descompunere
a agriculturii romneti erau nsoite de degradarea biologic a
maselor largi ale rnimii muncitoare i de scderea consumului
acestor mase .
.Instaurarea dictaturii fasciste la noi n ar i aruncarea Romniei n braele Germaniei hitleriste de ctr.e clica fascist an
tonescian i partidele "istorice", ca i rzboiul criminal dus -mpotriva Uniunii Sovietice, au intensificat exploatarea i apsarea
muncitorimii i rnimii srace i rnijlocae, tntrind puterea
economic i politic a marii burghezii, a moierim{i i chiaburimii.
Sarcina principal care sttea n fa\a proletariatului, condus de Partidul Comunist Romn, a devenit salvarea: Romtniei
. de dominaia fa'scist, recucerlrea independenei 'nation'ale a rii
prin in'frtngerea
rzboi a Ge~maniei fasciste i a armatelor 1ui

www.cimec.ro

181i

GH. GHEORGHIU-DEJ

------------------------------------------------

Antonescu, ieirea rii noastre din rzboiul criminal hitlerist i


alturarea de Uniunea Sovietic.
Victoriile Armatei Sovietice .asupra hoardelor fasciste au nlesnit forelor democratice interne, n frunte cu Partidul Comunist Romn, s fureasc actul de la 23 August 1944, de rstur
nare a dictaturii fasciste antonesciene, mpotriva voinei i sabotajului partidelor "istorice".
Eliberarea teritoriului rii noastre de ctre eroica Armat
Sovietic, loviturile zdrobitoare pe care aceasta le-a dat hoardelor
hitleriste au creat condiiile favorabile ca Partidul Comunist Romn, avangarda proletariatului, s realizeze sarcinile istorice puse
de Congresul al V-lea, nfptuind aliana de lupt a clasei muncitoare cu rnimea, sub conducerea proletariatului, trecnd la
desvrirea revoluiei burgheza-democratice la noi n ar.
Partidul Comunist Romn a pus la ordinea zilei problema
lichidrii imediate a proprietii moiereti printr-o reform
agrar democra1ic.
Direcia

atacului principal al partidului nostru a fost ndrepspre izolarea partidelor burghezo-moiereti i a social-democrailor de dreapta de masele largi ale rnimii i ale micii
burghezii, spre atragerea acestor mase n aliana 'i sub conducerea proletariatului pentru desvrirea revoluiei burgheza-democratice. Toate forele reacionare coalizate n jurul monarhiei
i al partidelor "istorice" i sprijinite de imperialismul angloamerican au luat atitudine mpotriva reformei agrare, fie n mod
deschis, fie sub forma ipocrit a amnrii pn "dup rzboi".
Dar, spre deosebire de situaia din 1918-1919-1920, rnimea
n-a mai putut fi nelat i atras n apele partidelor burghezomoiereti, cci n fruntea luptei pentru reforma agrar a stat
clasa muncitoare, condus de Partidul comunist. Spre deosebire
de 1918-1919-1920, legiferarea reformei agrare nu a mai durat
timp de 2 ani, pentru ca apoi aplicarea ei s se trgneze ani
de zile, pn la mpotmolirea definitiv de ctre comisiile i paracomisiile numite de guvernele burghezo-moiereti, ci de ast
tat

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

dat

187

Partidul Comunist Romn, n fruntea clasei muncitoare, a


sute i mii de echipe de muncitori care au mpnzit satele,
au chemat rnimea muncitoare la lupt pentru pmnt, au organizat comitete steti i, mpotriva voinei regelui i a partidelor "istorice", n pofida gloanelor regelui i ale guvernului R
descu, s-au pus n fruntea ranilor i au intrat pe pmnturile
moiereti, confiscndu-le i mprindu-le ranilor pe calea luptei revoluionare, fr s se mai atepte legea, pe care regele i
guvernul Rdescu nici nu aveau de gnd s-o .alctuiasc.
rnimea a primit pmnt la nceputul anului 1945, prin
lupta organizat i condus de Partidul Comunist Romn. In
focul acestei lupte s-a realizat alianta dintre clasa muncitoare i
rnimea muncitoare i s-a afirmat puternic rolul conductor al
proletariatului. Mobiliznd sub conducerea sa masele cele mai
largi ale poporului muncitor, lupta sub lozinca "pmnt ranilor"
a fost o parte a luptei revoluionare a clasei muncitoare, n frunte
cu partidul nostru, pentru democratizarea rii, ca i luarea cu
asalt a prefecturilor i primriilor de ctre masele cele mai largi
ale poporului muncitor, ca i demonsbraiHe uriae a zeci i sute
de mii de oameni ai muncii din toate oraele rii. Ele au dus
acolo c partidul nostru, n fruntea clasei muncitoare, a rsturnat
guvernele cu majoritate reacionar burghezo-moiereasc i a
obinut victoria de la 6 Martie 1945, cnd au .fost nlturate elementele cele mai reacionare din guvern, instaurndu-se un regim
democratic. Noul guvern n-a avut dect s legifereze, din primele
zile, reforma agrar, a crei aplicare ncepuse de fapt cu cteva
sptmni nainte, prin lupte revoluionare.
Proletariatul, sub conducerea Partidului comunist i aliat cu
rnimea, a sfrmat puterea economic i politic a moierimii,
lichidnd-o ca clas. A fost drmat astfel unul din stlpii reactiunii romneti i una din piedicile principale n calea dezvoltrii
forelor de producie agricole ; prin lucrrile reformei agrare au
fost mproprietrii un numr de 918.000 de rani sraci, crora
alctuit

www.cimec.ro

188

QH. QHEORQHIU.DEJ

li s-a dat 1.109.000 ha din cele 1.468.000 ha expropriate, restul


devenind rezerv de stat.
S-au putut ntemeia peste 400.000 de noi gospodrii, iar alte
500.000 de gospodri! mici i-au sporit i ntrit proprietatea,
datorit suprafeei de pmnt expropriat ce le-a fost adugat.
Prin desfiinarea moierimii ca clas, noi am nlturat o for
reacionar care sttea n ca lea dezvoltrii rii noastre. r
nimea srac i mijloca a cptat posibilitatea de a-i mbu
nti situaia material. Dar n a~elai timp s-a lrgit baza pro
prietii private, generatoare de capitalism.
Lichidarea moierimii ca clas i mprirea pmntului ex
propriat prin reforma agrar rnimii fr pmnt sau cu p
mint puin au ntrit ncrederea rnimii muncitoare n fora politic a clasei muncitoare i au contribuit la nchegarea alianei
dintre clasa muncitoare i rnimea muncitoare.
Reforma agrar a adus schimbri importante n relaiile de
clas la ar.
Dac n ce privete exproprierea pmntului moieresc era
interesat ntreaga rnime, inclusiv chiaburimea, care ndj
duia s ia o parte din acest pmnt i s vad nlturat marea
ei" concurent la exploatarea rnimii, - o dat cu aplicarea reformei agrare, i chiar n cursul aplicrii ei, s-au manifestat pu
ternic interesele de clas deosebite i opuse ale chiaburimii, de o
parte, i ale rnimii srace i mijlocae, de alt parte.
Chiaburimea, scpat de concurena moierului, a ncercat
s trag foloasele exproprierii moiilor i s intre ea n stp
nirea pmntului, pentru a exploata mai departe, cu fore nt
rite, rnimea srac i mijloca. Legea reformei agrare stabilea ca pmntul expropriat s fie mprit ranilor fr pmnt
sau cu pmnt puin, n primul rnd soldailor de pe front, vdu
velor, orfanilor i invalizilor de rzboi. Chiaburimea a cutat s
mpiedice aplicarea n acest fel a reformei agrare i, ptrunznd
n numeroase comisii steti i de plas nsrcinate cu aplicarea
pe teren a reformei, a izbutit s falsi,fice n unele locuri spiritul
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

189

acapareze o oarecare parte din pmntul expropriat,


astfel poziiile. Pe de alt parte, haosul economic i
financiar dintre anii 1945-1947 i efectele secetei consecutive din
anii 1945-1946 au mpiedicat rnimea srac i mijloca
s-i consolideze proprietatea i au dat posibilitate chiaburimii
s manevreze pentru acapararea pmntului rnimii nevoiae.
Numai datorit msurilor luate de guvern, din iniiativa partidului nostru, chlaburii au fost silii s dea napoi ranilor
pmnturile pe care le-au smuls.
Dup nlturarea din guvern a ultimilor reprezentani ai burgheziei, dup rsturnarea monarhiei i preluarea puterii politice
de ctre proletariat, aliat cu rnimea muncitoare, noi am dus cu
mai mult trie politica de aprare a rnimii srace i mijlocae
mpotriva exploatrii .de ctre elementele capitaliste de la sate,
politica de curire a organelor politice i administrative de uneltele burgheziei steti, care s-au strecurat i au folosit aceste
poziii pentru a sabota consolidarea i dezvoltarea regimului de
reformei

i s

ntrindu-i

democraie popular.
Forele clasei muncitoare i influena partidului nostru n
masele cele mai largi ale celor ce muncesc la orae i sate au
crescut foarte mult prin succesele n lupta pentru mbuntirea
situaiei economice i financiare a rii i a poporului muncitor.
Alegerile din martie 1948 pentru Marea Adunare Naional au
constituit un mare succes politic al partidului nostru, dovedind
c alianta dintre clasa muncitoare i rnimea muncitoare s-a
ntrit. Aceasta ne-a permis s trecem la naionalizarea principa
lelor ntreprinderi industriale, miniere, de transport, bancare ~i
de asigurri, s trecem la construirea socialismului.

PARTICULARITTILE DEZVOLTARD GOSPODRDLOR


T RNETI IN REPUBLICA POPULAR RO MIN

In lupta pentru nfptuirea socialismului i n domeniul agriculturii este necesar s avem n faa noastr un tablou clar al
strii actuale a agriculturii noastre, al locului pe care l ocup
www.cimec.ro

190

GH. GHEORGHIU-DEJ

agricultura n ansamblul economiei naionale, al relaiilor de


clas Ia ar i al posibilitilor pe care le creeaz industri'a
noastr socialist n dezvoltare, pentru transformarea socialistii
a agriCulturii.
Prghiile economice prin care statul de democraie popular
i exercit aciunea sa de dezvoltare a ntregii economii pe calea
socialismului, deci i a transformrii socialiste a agriculturii, snt :

- industria socialist (n primul rln!f industril8 grea),


instituiile de credit,
- gospodriile agricole de stat,
- staiunile de tractoare i maini agricole de stat,
- cooperativele,
- comerul de stat i
- transporturile.
Pirghia principal pentru ndrumarea agriculturii pe calea
socialismului este industria socialist, industria grea.
Regimurile burghezo-moiereti au pus Ia dispoziia capitalului internaional bogiile naturale ale rii i i-au dat concesiuni care puneau ara noastr n stare de dependen economic
i politic fa de interesele rilor capitaliste imperialiste.
Prin urmare, ara noastr constituia o pia de desfacere ~i
o surs de materii prime pentru capitalul monopolist strin, fiind
nevoit s importe aproape ntregul utnaj i principalele semifabricate i s exporte produse agricole i materii prime.
Aa se explic faptul c am preluat, prin naionalizare, o
industrie construit n mod anarhic, dup interesele de profit ale
capitalitflor romni i ale trusturilor strine. Aceste interese f
ceau ca industria productoare de materii prime, semifabricate i
utilaj s fie disproporionat de mic fa de nevoile industriei
noastre prelucrtoare.
Prin cucerirea puterii politice de ctre clasa muncitoare, prln
smulgerea din minile capitalitilor a principalelor mijloace tie
producie industrial, minier, de transport, a ntreprinderilor
bancare i a societilor de asigurare, prin politica de prietenie
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

precum i cu rile
s-a eliberat de starea de
dependen economic i politic fa de capitalul monopolist
strin i au fost create condiiile de dezvoltare a tuturor ramurilor
vietii economice a rii, i n primul rnd a industriei socialiste.
Astfel s-a putut trece la reorganizarea tuturor ramurilor industriale, prin regruprea lor mai raional, prin completarea i
centralizarea utilajului, punnd centrul de greutate pe dezvoltarea
industriei grele i a bazelor de aprovizionare cu materii prime a
acestei industrii.
Procesul tehnic din industria noastr se mbuntete treptat, datorit folosirii bogatei experienie a Uniunii Sovietice ara cu nivelul tehnic cel mai ridicat din 1lume; elanul n munc
al clasei muncitoare, creterea spiritului ei de iniiativ i avntul
!ntrecerii socialiste au fcut s creasc productivitatea muncii i
nivelul produciei n cele mai importante ramuri industriale.
Astfel, Jfa de 1938, producia principalelor produse industriale a fost n anul trecut de :
144% la font
123% la oel
131 % la produse )aminate
149% la minereu de fier
420% la gaz metan i
100% la crbuni.
In industria petrolifer, scderea produciei - provocat nainte de naionalizare de sabotajul societilor strine anglo-americane, olandeze, franceze etc. - a pufut fi oprit i, datorit
forajelor masive (107% n 1948 fa de 1938), 'se asigur o baz
pentru creterea viitoare a produciei de petrol.
Am ajuns astzi s producem in ar tractoare, utilaj agricol
cu traciune ,mecanic, batoze, utilaj petrolifer, ipsalaii pentru
echiparea noilor .fabrici, vase fluviale, motoare "i eompresoare
etc., care se procur au inainte numai din strintate. Se construiesc
locomotive gr-ele i -vagoane de mare tonaj, automotoare i altele.
de

colaborare

economic

cu Uniunea

Sovietic,

191

democraie popular, ara noastr

www.cimec.ro

192

GH. GHEORGHIU-DEJ

------------------------------------------------

Este n curs de organizare industria de maini electrice i de aparataj electrotehnic.


Planul de stat pe 1949 prevede o sporire a produciei industriale i agricole cu 40% . Dac la toate acestea adugm investiiile prevzute n planul de stat pe 1949, care se ridic la
suma de circa 82 de miliarde de lei, din care 47,2% pentru mijloace de producie industriale, plus sume importante care se in
vestesc n societile sovieto-romne de ctre guvernele Uniunii
Sovietice i Republicii Populare Romne, se poate afirma c ara
noastr a pornit pe drumul dezvoltrii industriei socialiste ceea ce ne permite s tragem concluzia c industria, i n primul
rnd industria grea, constituie o for capabil s contribuie n
moJ hotrtor la transformarea socialist a agriculturii.
Fa de ritmul de dezvoltare al industriei noastre, agricultura prezint un tablou cu totul deosebit.
Agricultura noastr este o agricultur napoiat, care se bazeaz pe proprietatea particular asupra pmntului, n care
domin mica producie de mrfuri, pentru c folosete n mare
parte mijloace de producie rudimentare, aplic metode primitive
de cultur i nu utilizeaz ngrminte minerale dect ntr-o
cantitate redus.
Dup datele ultimului recensmnt din 1948, rezult c din
cei 16.000.000 de locuitori ai Republicii Populare Romne circa
75% triesc la sate i 25% la orae. Din cei care triesc la sate,
circa 90% se ocup cu agricultura.
Suprafaa terenurilor agrosilvice din ara noastr este de
circa 22.038.000 ha, repartizat astfel :
Pmnt

arabil . . . . . . . . . . . 9.751.000
. . . . . . . . . . . . . 1.696.000
. . . . . . . .
. .2.820.000
Yii . . . . . . . . . 227.000
Livezi cu pomi . . . . . . . . . 221.000
Pduri
. . . . . . . . . . . .tl. 705.000
Curi . . . . . . . . . . . . . . 618.000
Finee
Puni

ha
"
"
"
"
"
"

22.038.000 ha

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PE:-.ITRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA. A AGRICULTURII

193

Vedem dar c, din ntreaga suprafa agrosilvic, aproape


10.000.000 ha snt p::lmnt arabil i aproape 7.000.000 ha p
duri. Dar pe cnd pdurile snt repartizate n proporie de 76,6%
instituiilor (stat, comune, composesorate etc.), n cea mai mare
parte ale statului, i 23,4% gospodriilor individuale, pmntul
arabil aparine n proporie de 95,7%' gospodriilor individuale i
abia 4,3% instituiilor. Cam a-ceeai proporie ca i la pmntul
arabil exist i la celelalte culturi, cu excepia punilor, care
aparin n proporie de 68,9% instituiilor - cea mai mare parte
comunelor - i 31,1% gospodriilor individuale. Trebuie de asemenea s artm c n ara noastr exist terenuri inundabile,
mlatini, srturi etc., cu o ntindere total de 2.800.000 ha. Din
acestea 20% snt cultivate cu riscul de .a fi inundate. Dup calculele Ministerului Agriculturii, prin ndiguire i alte msuri de
ameliorare ar putea fi redate agriculturii aproape 1.400.000 ha.
Jnsemntatea acestor date n privina strii agriculturii noastre apare mai evident dac li se adaug cele din tabloul urmtor :
Numr

Gosp. care

dein

"

"

.."

"

mai puin de 0,5 ha


ntre 0,5- 1
3
1 5
3
"
10
5
20
10
20
50
50
peste

Total

232.000
295.000
1.103.000
704.000
546.000
150.000
32.000
5.000

%
7,6 }
9,6 17,2
36,0

)53.2

22,9 }
17,8 40,7
4,9
1,0
0,2

3.067.000 100,0

Ceea ce ne atrage atenia, n primul rnd, este numrul mare


de proprieti cu suprafee mici i foarte mici (ntre 0,5 i 3 ha)
care domin n agricultura noastr, reprezentnd 53,2% din totalul gospodriilor individuale; n al doilea rnd, marele numr al
gospodriilor rneti, astfel c suprafaa total de pmnt arabil fiind repartizat ntre cele 3.067.000 de gospodrii individuale,
rirca 94% din ele aparin acelora cu pn la 10 ha.
www.cimec.ro

194

GH. GHEORGHIU-DEJ

Din toate acestea, precum i din faptul c multe din suprade pmnt ale gospodriilor rneti snt parcelate i risipite, rezult gradul de frmiare a pmntului >i starea de napoiere n care se gsete agricultura noastr din cauza acestei
feele

frmiri.

Pentru a stabili ns linia politic a partidului nostru, trebuie


s cunoatem ce deplasri i regrupri de clas au avut loc n
snul rnimii n ultimii ani i ce factori le-au determinat.
In ara noastr, intervalul dintre anii 1945-1949 poate fi mprit n dou perioade : n prima perioad, n care am mprit
puterea politic cu o parte a burgheziei, partidul nostru a luptat
mpotriva politicii de haos i ruinare economic a rii duse de
ctre burghezie i resturile moierimii (inflaia, sabotajul, specula
etc.), a dat lupta pentru ctigarea rnimii srace i" mijlocae
alturi de proletariat, ceea ce n bun msur a reuit.
In acelai timp trebuie s constatm o cretere nsemnat
a elementelor capitaliste ale satului, mai cu seam, n timpul
celor doi ani de secet, pe de o parte, prin exploatarea r
nimii sj.irace i mijlocae, iar pe de alt parte prin vnzarea produselor. agrico~e la preuri de specul, jefuind pe muncitorii din
orae.

Cea de-a doua perioad se caracterizeaz prin intensificarea


ofensivei clasei muncitoare, aliat cu rnimea muncitoare, mpotriva exploatrii capitaliste. Din iniiativa i sub conducerea
direct a partidului nostru, s-a nfptuit reforma monetar, punndu-se capt inflaiei ; s-a nfptuit naionalizarea principalelor
mijloace de producie industrial, minier, de transport, a ntreprinderilor bancare i a societilor de asigurri, ca i a uno
importante mijloace de educaie i cultur; au fost izgonii ultimii
reprezentani ai burgheziei di.n guvern, a fost doborit monarhia
i s-a consolidat regiml..\1 efe ~emocraie popular, care ndeplinete
cu succes funciunile dictaturii proletariatului.
Toate acestea .s-au ~sfrnt i au .influenat cursul deplasrilor
i regruparilor de clas n snul _r~nimii. Datorit mbuntirii
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PE:-;TRU TRANSFORMAREA. SOCIALISTA. A AGRICULTURII

195

situaiei generale economice _,.:... consecin a mririi produciei


industriale i a stabilizrii monetare - i ajutorului dat de ctre
stat, micile gospodrii rneti i-au mbuntit situaia i a
crescut numrul gospodriilor mijlocae.
Partidul i guvernul au ajutat rnimea srac i mijloca, ducnd in acelai timp o politic din 'ce in ce mai ferm
de ngrdire a elementelor exploatatoare capitaliste din sate,
chiaburii.
In aceast perioad s-a ascuit lupta de clas dintre r
nimea srac i mijloca, pe de o parte, i chiaburime, pe de
alt parte.
Ceea ce caracterizeaz, n condiiile regimului de democraie popular, regruparea de clas din snul rnimii din ara
noastr, este faptul urmtor:
In timp ce n societatea capitalist linia de dezvoltare a
economiei agricole este aceea de destrmare a rnimii mijlocae i de cretere a srcimii, pe de o parte, i a chiaburimii,
pe de alt parte, n condiiile democraiei populare linia de
dezvoltare a economiei agricole este contrar : are loc Q , cre
tere a rnimii mijlocae, concomitent cu o mrire relativ a
numrului chiaburilor (ridicai din, rani mijlocai nstrii), i
o micorare a masei sracilor, din care o parte se ridic n rndurile r:nijlocailor. .
In lumina celor de mai sus trebuie s analizm deci n ce
const structura de clas a economiei noastre agricole, cum se
repartizeaz populaia agricol ntr~ diferitele grupuri sociale la
ara i care snt relaiile de clas n satele noastre.
Unii tovari confundau deseori, n munca lor la ar, gospodria mijloca cu cea chiabur, mijlocaul cu chiaburul, i
invers, din cauza faptului c nu ineau seama de toate elementele i se orientau n mod unilateral, lund n considerare numai
suprafaa de pmnt pentru a defini calitatea de chiabur sau de
mijloca.

www.cimec.ro

196

GH. GHEORGHIU-DEJ

Acest lucru a fost pgubitor, pentru c a mpins ranul


n braele chiaburului, slbind aliana clasei muncitoare
i .a rnimii srace cu rnimea mijloca.
Fr ndoial, ntinderea de pmnt pe care o posed o gospodrie rneasc este un element important n determinarea
categoriei din care face parte. Dar aceasta nu este i nu poate
fi singurul criteriu.
Pentru a deosebi muncitorul agricol - ranul srac i cel
mijloca de chiabur, trebuie s inem seama de urmtoarele
criterii : dac are pmnt, n ce regiune se afl pmntul, dac
mai posed i alte mijloace de producie, cte i anume ce fel de
mijloace de producie; felul de cultur; ct produce i ct aduce
din producia sa pe pia ; dac exploateaz sau nu munc
strin ; dac este sau nu exploatat de alii ; mrimea familiei.
precum i o serie de mprejurri locale pe care le putem aprecia
numai cercetnd fiecare caz concret n parte.
Hotrtor ns este dac eJQploateaz sau nu munc strin
i dac este sau nu exploatat de alii ; dac are sau nu mijloace
de producie, cte i ce fel de mijloace de producie.
Spre exemplu : un proprietar agricol are o suprafa mic de
pmnt (l-2 ha)_ Cu toate acestea, el poate fi considerat chiabur.
pentru c ceea ce condiioneaz situaia sa de chiabur nu este n
acest caz ntinderea sa de pmtnt, ci celelalte mijloace de producie un tractor, o batoz - precum i alte venituri: cre
terea vitelor i stupritul pe scar mai mare, transportul etc .
pentru care utilizeaz munc sal.ariat, el singur cu familia sa
nefiind n stare s fac fa muncilor gospodriei sale de
chiabur.
Statisticile noastre, alctuite pe baza recensmntului din
ianuarie 1948, dei sufer de unele insuficiente, ne nfieaz
principalele elemente dup care ne putem orienta n aceast
mijloca

privin.

Avem circa 250.000


gospodriilor agricole, n

de

muncitori agricoli. Majoritatea


proporie de circa 57%,
o formeaz
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

ranii
numrul

sraci.

rnimea mijloca

gospocriilor.

reprezint

Circa 5,5% din

197

circa 34% din


chia-

gospodrii aparin

burilor.
Din datele pe care le posedm asupra forei numerice i a
puterii economice a diferitelor grupuri sociale de la sate, putem
trage urmtoarele concluzii :
1. Proletariatul agricol este puin numeros in raport cu
restul populaiei satelor (circa 2,5 %) .
Jn trecut, sub regimul capitalist, muncitorii agricoli .alc
tuiau cea mai exploatat parte a clasei muncitoare. Ei munceau
la moieri i chiaburi pentru salarii de batjocur, i nu rare erau
. cazurile cnd lucrau un an intreg la stpn numai pentru o mncare srccioas, un rind de haine zdrenuite sau de opinci, i
dormeau pe o mn de paie, in grajduri sau n bordeie, n condiii
neomeneti.

In regimul de democraie popular, cnd la putere este clasa


muncitoare, interesele muncitorilor agricoli snt aprate. Sindicatele de muncitori agricoli au obinut o seam de succese in
aceast privin.

Proletariatul agricol constitule fora principal n lupta de


clasa la ar. Important de subliniat aci este rolul pe care trebuie
s-I aib proletariatul agricol in aplicarea liniei politice a partidului nostru : a) de organizare i consolidare a alianei clasei
muncitoare i srcimii satelor, pe de o parte, cu rnimea
mijloca, de alt parte ; b) de ngrdire a creterii elementelor
capitaliste ; c) de organizare a luptei mpotriva exploatrii chiaburimii la sate ; d) n sfrit, de realizare a sarcinii de baz a
partidului, transformarea socialist a agriculturii.
2. rnimea srac este partea care alctuiete cel mai
numeros grup social la ar, reprezentnd majoritatea (circa 57%)
din gospodriile agricole i deci a populaiei steti i, n acelai
timp, aproape jumtate din populaia rii.
In trecut, viaa ranilor sraci se deosebea destul de puin
de cea a muncitorilor agricoli. Peticul lor de p"mint era prea mic
www.cimec.ro

t98

GH. GHEORGHIU-OEJ

pentru a le putea asigura existena lor i a familiilor lor. Ei munceau din zori i pn-n noapte, munceau i pe la moieri i chiaburi, dar mi reueau s scape de mizerie. O parte din ei au avut
pmnt nc dinainte, iar parte I-au cptat la reforma agrar
din 1945.
Fr ndoial, reforma agrar din martie 1945 a constituit
un nsemnat progres, prin lichidarea rmielor feudale care
ineau n loc dezvoltarea agriculturii. Ea a nsemnat n acelai
timp i o mbuntire a situaiei materiale a rnimii muncitoare.
Dar n urma acestei reforme a revenit n medie doar ceva mai
mult de 1 hectar de pmnt de gospodrie, i o ntindere att de
mic, se nelege, este insuficient pentru a hrni o familie, mai
ales n condiiile napoiate i cu tehnica rudimentar cu care i
muncesc ranii sraci pmntul.

Starea de napoiere a agriculturii este agravat i de faptul


c cei mai muli dintre ranii muncitori nu i au pmntul masat
pe o singur ntindere, ci l au frmiat n cteva parcele, al cror
numr poate fi uneori foarte ridicat.
Astfel, de pild, n judeul Fgra s-au gsit proprieti
agrare frmiate n patruzeci de parcele.
In condiii normale i .chiar n anii buni, pe asemenea gospodrii agricole, cu loturi frmiate n f!i de cte 1.000 sau 2.000
de met.ri ptrai - cinci ftii la un pogon de pmnt - este imposibil s se fac o agricultur raional, cu o tehnic avansat,
este aproape _imposibil s se ajung la o mbuntire simitoare
a traiului rnimii srace.
Cnd grindina, inundaiile sau seceta lovesc recoltele gospodriilor srace, o adevr,at nenorocire se abate asupra ranilor
sraci i a familiilor lor. In asemenea mprejurri chiaburii,
aceste lipitori ale satelor, pot rezista calamitilor naturale, datorit rezervelor acumulate prin exploatare i specul. Ba mai
mult, ei. se folosesc de situaia g~ea n care se zbate srcimea
satelor - i ranii i amintesc, de cei doi ani d seGet i de
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

199

foamete prih care am trecut - pentru a acapara pogoanele ra


nilor sraci n schimbul unei banie de ppuoi.
Pe vremea stpnirii burghezo-moiereti, aceasta era una
din cile prin care chiaburii i rotunjeau mereu pmnturile pe
seama ranilor sraci, deposedai i nevoii s devin slugi la
jefuitorii lor.
Partidul nostru, lund aprarea intereselor rnimii srace,
a intervenit la timp, restituind ranilor sraci pmnturile acaparate de la dnii sub presiunea foametei. Acum ranii sraci
nu mai snt expui fr aprare jafului chiaburimii. Regimul de
democraie popular i apr i ei au sprijinul puternic al clasei
muncitoare i al partidului.
Din analiza aceasta rezult c :
a) micile gospodrii rneti reprezint n agriculturll
noastr mai mult de jumtate din totalul gospodriilor individuale;
b) dat fiind starea economic a micii gospodrii rneti,
ea nesatisfcnd nici pe departe nevoile ranilor sraci
i ale familiilor lor, .acetia i nchiriaz braele de munc
la alii ;
.
c) rnimea srac este cea mai numeroas i reprezinta
din punct rde vedere politic fora principal pe care se sprijin
clasa munoitoare la sate.
3. rnimea mijloca reprezint o parte nsemnat. a satelor
noastre - circa 34% din numrul gospodriilor. Jmpreun cu
ranii sraci, ranii mijlocai fac parte din rnimea muncitoare. Starea lor material este foarte diferit.
Din cauza slabei productiviti a muncii n agricultura noastr napoiat i a faptului c snt jefuii sub diferite forme de
ctre chiaburi, o parte din ranii mijlocai se deosebesc foarte
puin de ranii sraci, abia ajungnd s nnoade cele dou
capete.
Ceea ce este caracteristic rnimii mijlocae, este starea el
de ovial, lipsa ei de hotrre.
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

200

In ce

const aceast ovial ?

ranul mijloca ovie nc

pentru c se teme de chiabur.


El se teme de chiabur pentru c a simit i simte nc puterea
economic a chiaburului, asuprirea economic la care este supus
de ctre chiabur. El ovie nc i va ovi atta timp ct nu va
fi convins c aliana sa cu clasa muncitoare i cu srcimea satelor i apr gospodria sa mpotriva chiaburimii hrpree,
atta Ump ct nu va simi c aceast a-lian nseamn un ajutor
matedal 'i !Politic pentru ridicarea rentabilitii goS!podriei $ale.
Trebuie neles dublul caracter al ranului mijloca.
Ca proprietar, el nu exploateaz munca altor reprezentani
ai poporului muncitor. El este legat de interesele sale de proprietar, dar suport n acelai timp i presiunea economic a
chiaburului i este deci interesat a fi alturi de srcimea satelor, a fi alturi de clasa muncitoare i sub conducerea ei, n lupta mpotriva celei mai numeroase clase exploatatoare - burghezia satelor - chiaburimea.
4. Dup nlturarea moierimii, chiaburii au rmas de fapt
cea mai nsemnat clas exploatatoare a satelor noastre. Dei
numrul lor este relativ restrns, ei au nc o foarte nsemnat
putere economic, i aceast. putere a mai crescut dup reforma
agrar din 1945. Muncitorii agricoli, ranii sraci i mijlocai
snt exploatai direct i indirect de ctre aceast burghezie a satelor. i ranii, i orenii simt pe pielea lor specula mrav
pe care o exercit. chiaburii cu produsele lor i cu cele industriale, atunci cnd lac negustorie, cmtrie etc. la sate.
Sub guvernrile burghezo-moiereti, chiaburimii i se ddea
nu numai deplin libertate, dar ea era sprijinit n jefuirea
rnimii srace i mijlocae.

Cteva exemple n aceast privin snt edificatoare.


In 1940 chi.abura Irina Olah i-a luat prin vnzare silit
plugarului Augustin Bara din comuna Oar, judeul Satu Mare,
in contul unei datorii de 75 de lei, un cal, un ham, carul, un
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

201

plug de fier, o claie de trifoi i alte lucruri, n valoare total de


aproape 13.000 de lei.
Plugarului Ilie Mandache din comuna Znoaga, judeul Ro
manai, i s-a vndut silit casa, trei pogoane de pmnt i toate
bunurile, pentru o datorie de 1.000 de lei, contractat la un c
mtar chiabur. Casa i pmntul au fost luate de ctre crciumarul din sat, ginerele chiaburului cmtar. De notat c asupra
acestei datorii de 1.000 de lei plugarul urmrit pltise, n cursul
~nilor, 50.000 de lei capete i dobnd.
Aceste fapte au fost posibile din cauz c puterea politic
i aparatul de stat erau n minile burgheziei i moierimii, care
foloseau legislaia rii mpotriva poporului muncitor.
rn regimul de democraie popular, puterea politic fiind
n minile clasei muncitoare aliat cu rnimea muncitoare,
posibilitile chiaburilor de a exploata i jefui rnimea srac
i mijloca snt ngrdite.
De aceea chiaburii snt plini de ur mpotriva regimului de
democraie popular i :nu se dau n lturi de la nici un fel de
uneltire, de la nici un fel de acte dumnoase, sabotaj i crime,
cum a fost de pild - ca s dm un caz tipic - asasinarea de
ctre chiaburi a primarului din Otopeni.
Chiaburimea deine nsemnate poziii economice. De fiecare exploataie chiabureasc revin n medie cte 9 ha de p
mnt arabil, fa de 2,3 ha pentru o gospodrie de rani
sraci i mijlocai. Puterea economic a gospodriilor chiabureti va reiei mai bine dac vom spune c, n comparaie
cu gospodriile ranilor sraci i mijlocai, o gospodrie de
chiabur are n medie de 4 ori mai mult pmnt, o suprafa
de vie altoit de 8 ori mai mare, de livad de 5 ori, de pdure
de 11 ori mai mare, apoi de 3 ori mai multe animale de munc,
de 2 ori mai multe vaci, de 3 ori mai muli porci, de 2 ori mai
,-nulte pluguri, de 12 ori mai multe semntori i de 8. ori mai
.multe secertori.
www.cimec.ro

202

GH. GHEORGHIU-DF.I

Fiind n numr mic, stpnind o suprafa de pmnt relativ


mare i avnd un utilaj important, chiaburii consum numai o
mic parte a produselor lor, restul speculndu-le la pia.
Prin poziiile lor economice i prin iretenia lor, prin faptul c triesc n mijlocul rnimii, chiaburii reuesc s mentin sub influena lor o parte a rnimii mijlocae i chiar a
celei srace. Dar poziia lor de clas exploatatoare la sate face
ca ntre chiaburi i restul rnimii s existe contradicii profunde, care se ascut mereu, contradicii care fac ca interesele
adevrate ale rnimii muncitoare s fie mult mai strns
legate de cele ale clasei muncitoare, care lupt pentru desfiina
rea exploatrii omului de ctre om, dect de cele ale chiaburimii
exploatatoare.
Resturile moierimii au fcut totul pentru a grupa n jurul lor celelalte elemente reacionare, ntreintnd legturi cu
agenii imperialismului
(precum s-a dovedit n procesul sabotorilor i spioni lor. n frunte cu Aunit i Popp), i au mers
activ alturi de burghezia urban i rural n uneltirile lor Impotriva regimului de democraie popular.
- - Statul a luat de curnd msuri de lichidare complet
resturilor proprietilor moiereti.
Instaurarea regimului de democraie popular schimb fund~mental situaia i mersul dezvoltrii gospodriilor rneti.
~eermin o nou regrupare a clas.elor la ar i o alt orientare
tn dezvoltarea formelor gospodri~i rneti. Regimul de de!Jlocra:e popular, care ndeplinete funciunile dictaturii prole~ri"atului, naionalizarea marii industrii, a minelor, transporturilor, bncilor i a societilor de asigurare din Republica Popular Romn, creeaz condiiile atragerii gospodriei rneti
mici i mijlocii pe fgaul construirii socialismului i furete
noi relaii ntre orae i sate.
Tovarul Stalin ne nva i realitatea noastr a confirmat pe deplin justeea nvturii staHniste - c n conditiile dictaturii proletariatului se produce un proces de schim-

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

203

bare a formrii pieei interne, care difer fundamental de cel


care are loc n societatea capitalist, in sensul desfiinrii anarhiei care caracterizeaz piaa capitalist i nlocuirii acesteia cu
o organizare nou.
Sectorul comerului particular mai joac nc un rol important, i ndeosebi sectorul comerului cu produse alimentare, produse care, prin nsi existena micii gospodrii agricole, apar nc pe pia n mare parte n mod anarhic, n timp
ce produsele industriale snt ndrumate de ctre stat.
Se dezvolt tns formele noi, socialiste, ale comerului tn
general i ale schimbului de mrfuri dintre sat i ora. n special. Un rol din ce n ce mai important in aceast direcie l
au comerul de stat i cooperaia. Acestea devin, n condiiile
democraiei populare, un puternic mecanism de transmisie, care
ajut industria socialist s trag dup sine satul micii. productori de mrfuri.
Piaa, n Republica Popular, crete nu pe seama srcirii
i proletarizrii rnimii muncitoare, ci datorit creterii
bunstrii
rnimii mijlocae i srace.
Prin aceasta, regrup.rile de clas nuntrul rnimii capt cu totul alt ca-.
racter.
Este evident c faptul mproptietririi a 918;000 de rani
sraci cu peste l.IOO.OOO ha de pmnt a mbuntit situaia lor
material, fcnd ca. o parte din elementele srace ..s breac
in rndurile mijlocailor.
In ultimii ani, principalul n sectorul rnesc const t11
msurile luate de ctre stat, de ngrdire a chiaburimii, de ap
rare a rnimii srace i mijlocae mpotriva exploatrii chiaburilor. Astfel, acordarea de ctre statul democraiei populare
a unor credite ieftine pe termen lung pentru cump.rri da vite,
mai ales n regiunile bntuite de secet, -ajutorul cu semine
la preuri foarte reduse, scutirea de impozite i uurarea im.pozitelor pentru ranii sraci, politica de continu scdere , -~
preurilor produselor industriale i aprovizionarea cu produse
www.cimec.ro

204

GH. GHEORGHIU-DEJ

industriale

n special cu unelte agricole au determinat o rea capacitii productive a gospodriei rneti


mici i mijlocii.
In analiza strii actuale a agriculturii noastre, un loc deosebit l ocup elementul nou, format dup crearea sectorului
socialist n industrie: sectorul socialist n agricultur.
In momentul de fa sectorul socialist n agricultur este
reprezentat la noi prin gospodriile agricole de stat i staiunile de maini i tractoare ale statului. Acestea snt bunuri
ale statului democraiei populare, deci bunuri ale celor ce
muncesc.
Gospodriile agricole ale statului dein peste 500.000
ha,
ceea ce reprezint 4,3% din suprafaa arabil a rii. La acestea trebuie s adugm suprafeele expropriate recent. In comparaie cu suprafaa arabil particular, gospodriile agricole
de stat ocup o ntindere foarte mic, dar ele au un rol important, anume acela de a ridica nivelul agriculturii din punct
de vedere tehnic i ag1ronomk, de a aproviziona piaa cu produse agricole pentru populaie i materii prime pentru industrie, de a ajuta rnimea s cultive mai bine pmntul i
de a servi ca exemplu de superioritate a agriculturii pe suprafee mari de pmnt i cu folosirea tehnicii celei mai perfeclativ cretere

ionate.
Gospodriile

agricole de stat au astzi o serie ntreag de


neajunsuri in organizarea lor. In 400 de gospodrii sint nu
mai puin de 2.700 de parcele de teren agricol, 1.000 de parcele de livezi i 500 de grdini de zarzavat. Fr ndoial, aceast
lmbuctire
in parcele pune unele piedici organizrii unei
agriculturi raionale i ridic. cheltuielile de producie. Sint
multe lipsuri i n ceea ce privete nzestrarea gospodriilor
agricole de stat cu maini i unelte. Unele din ele nu au maini agricole suficiente, pe cind n alte locuri mainile agricole
prisosesc i ar putea fi utilizate i pentru a se veni n ajutorul
trnimii mundtoare, puntndu-i-se la dispoziie maini agricole.
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

205

Gospodriile agricole de stat nu au avut pn acum ateliere de


reparat -i de ntreinut mainile agricole. Ele nu dau nc pieei
i industriei socialiste cantitatea de produse agricole pe care ar
putea-o da. Multe din ele consum ele nsele o prea mare parte
a produselor lor.
ln vederea nzestrrii agriculturii cu utilajul i mainile necesare, i n primul rnd cu tractoare, au fost organizate n
octombrie 1948 - dup ce mai nainte funcionaser n cadrul
R.E.A.Z.I.M.-ului i A.F.S.M.-ului - 76 de staiuni de maini
agricole i tractoare (S.M.T.) ale statului.
In scurtul interval de timp de cnd fiineaz, staiunile de
maini agricole i tractoare i-au dovedit pe deplin utilitatea,
participnd activ la campania muncilor agricole de toamn i
de primvar. Ele sufer ns de o serie de neajunsuri serioase
n organizarea lor, neajunsuri care au fcut ca ele s rnu lucreze raional, iar preul de cost s fie prea ridicat. Suprafaa
arat de S.M.T.-uri n toamna trecut este mult sub capacitatea
lor real de lucru. Ele duc lips de maini, unelte i scule pentru atelierele lor de reparaii, duc lips de mijloace de transport etc.
Recentele msuri luate de guvern cu privire la muncile agricole executate de S.M.T.-uri pentru tranii muncitori snt de
natur a contribui la ntrirea S.A1.T.-urilor, pentru ca ele s-i
poat ndeplini rolul lor de ridicare a nivelului tehnic al agriculturii i de mbuntire a situaiei maselor.

"

Acestea snt n linii mari situaia actual a agriculturii


noastre i relaiile de clas la ar.
De aci putem trage concluzii cu privire la linia noastr politic i la ceea ce trebuie s facem pentru a transforma agricul
tura noastr, dintr-o agricultur napoiat, n una naintat, socialist.

www.cimec.ro

206

GH. GHEORGHIU-DEJ

LUPTA PARTIDULUI PENTRU TRANSFORMAREA


SOCIALIST A AGRICULTURII
Ion faa partidului nostru, n faa clasei muncitoare st sarcina mrea a construirii societii socialiste, .adic lichidarea
oricrei forme de exploatare a omului de ctre om. Clasa muncitoare din ara noastr a i pit pe acest drum al construirii
socialismului.
Dar socialismul nu se poate construi numai la ora. Sarcina construirii socialismului i a nlturrii exploatrii. capitaliste se pune la ar ca i la ora. Construirea socialismului
cuprinde i transformarea socialist a agriculturii. Analiza
fcut asupra situaiei agriculturii i asupra schimbrilor esen\iale intervenite n ultimii ani n relaiile de clas din ara
noastr ne arat c trebuie s mergt>m pe calea nlturrii contradiciei care apare n mprejurrile cnd la orae se dezvolt
socialismul, n timp ce la ar rmne predominant mica gospodrie individual, care - dup cunoscuta tez a lui Lenin "genereaz ca1pitalism i burghez-ie permanent, un .fiecare zi, n
fieca;re ceas, spontan i n proporii de mas"'.
Agricultura napoiat care se practic la noi face ca p
mntui s produc puin i prost, dei avem un sol din cele
mai roditoare. Dar pe un pmnt frmiat n milioane de
loturi nu se poate face o agricultur raional. Avem n ara
noastr peste 3.000.000 de gospodrii, i fiecare din
acestea
este mbuctit n mai multe loturi, mprtiate i distanate unul de altul. Aceast cifr ne arat una din cauzele pentru care satele noastre snt att de napoiate, pentru care
ranii sraci i mijlocai o duc att de greu, iar satele noastre
au un nivel att de s-czut din punct de vedere s.anitar i r.ulturaL_rnimea muncitoare nu-i poate mbunti n mod durabil sjtuaia cu agricultura napoiat de azi.
1

ediia

V. /. Lenin, Opere alese n


a 11-a, pag. 573.

dou

volume, voi. 11,

www.cimec.ro

E.S.P.L.P~

1954,

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

Gospodria individual, frmiat, dup

207

cum spune Lenin,


"condamn oamenii la ntuneric, la mizerie, la rzleire".
" .. .In condiiile produciei de mrfuri - spune Lenin - sistemul micii gos.podrii nu este n stre s izbveasc omenirea
de mizeria maselor i de asuprirea pe care o ndur ele" 1 Pentru a scpa oamenii de ntuneric i mizerie, trebuie s se construiasc socialismul i la sate. "Atunci - spune Lenin tot
ce a cucerit tiina omeneasc, tehnica omeneasc, toate perfecionrile, toate cunotinele specialitilor vor trebui s serveasc pe omul muncitor unit" 2
Starea de napoiere n care se gsete agricultura noastr
constituie o piedic foarte serioas pentru dezvoltarea industriei noastre socialiste. Pe msur ce industria noastr socia
list va crete; vom avea noi contingente de oameni ai muncii
care vor veni s lucreze n fabrici i uzine, tn mine i transportu;i. Pentru. toi a'cetia vor trebui cantiti sporite de produse agricole. Ridicarea nivelului de trai al clasei muncitoare
cere din partea agriculturii cantiti tot mai mari de alimente.
Industria noastr 1n dezvoltare are nevoie de cantiti din ce n
ce mai mari de materii prime, ~in care o parte nsemnat se produc n agricultur. Dar agricultura papo:at nu poate da nici
cantitatea de produse necesar aprovizio.nrii oraelor, nici can.titatea de materii' prime cerut de creterea industriei. Iar aceast~
se rsfrnge la rndul su asupra rnimii muncitoare. Cci starea ei de napoiere nu poate fi nlturat dac nu i se procur
din
n ce n1ai "multe produse industriale de tot felul, att produs-e de consum, ct mai ales unelte i maini peii . . .: ~ucrarea
pmntului.
.
Prin urmare, dezvoltarea socialist a industriei este condiio
nat de ridicarea continu a nivelului agriculturii, a unei agriculturi naintate, capabil s asigure aprovizionarea dasei muncitoare i materiile prime necesare industriei.

ce

1
2

Op. cit., pag. 24.


V. /. Lenin, Opere, ed. a 3-a, voi. XXIV, pag. 41.

www.cimec.ro

208

GH. GHEORGHIU-DEJ

Aceasta este n acelai timp calea de lichidare a exploatrii


de ridicare a nivelului material, sanitar i cultural al celor
mai largi mase ale rnip1ii muncitoare.
Trecnd de la agricultura extensiv la cea intensiv, folosind
tractoarele i mainile agricole cele mai perfecionate, folosind
ngrmintele naturale i chimice, introducind metodele cultivrii pmntului dup datele celei mai avansate tiine agrotehnice din lume, tiina sovietic, vom putea ridica productivitatea
muncii n agricultur, va crete producia la hectar i vom produce pe aceeai unitate de suprafa mai multe cereale, mai multe
plante industriale, vom putea intensifica creterea vitelor, pomicultura, viticultura i celelalte ramuri ale produciei agricole.
Dar cu puzderia micilor gospodrii rneti, izolate intre ele
prin haturi (rzoare), cu laturile risipite, nu se pot folosi raio
nal tractoare i maini agricole, nu se pot face asolamente pe
baze mnifice, nu se pot aplica cele mai bune procedee agrotehnice. Acest lucru nu se poate face decit pe mari gospodrii agricole.
Cum putem trece de la agricultura parcelar de astzi la
marea agricultur ? Tovarul Stalin ne arat c pentru aceasta
exist dou ci : prima este calea capitalist, care duce la ruinarea ranilor sraci i mijlocai i la concentrarea pmntului
n minile unui mic numr de mari proprietari capitaliti. Aceasta ar fi - cum arat tovarul Stalin - calea mizeriei i srcirii
tot mai accentuate a rnimii muncitoare. Este o cale lung t
dureroas, un proces care s-a petrecut i se petrece astzi sub
ochii notri. n ri capitaliste cum snt, de pild, Statele Unite
ale Americii sau Anglia.
A doua este calea socialist, calea unirii gospodriilor individuale mici i mijlocii in mari gospodrii colective, adic unirea
rnimii srace i mijlocae intr-un efort comun, in munc colectiv pentru ridicarea bunstrii materiale i a culturii celor ce
muncesc. Bineineles, ntre cele dou ci, singura care coresi

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICL'LTURII

2G9

clasei muncitoare i intereselor rnimii srace


:i mijlocae este calea socialist de ridicare a agriculturii.
Marxism-leninismul i mreaa experien istoric a victoriei
:socialismului n U.R.S.S. ne nva c construirea socialismului
poate fi nfptuit numai n baza tr.ecerii n proprietatea obteas
c a tuturor principalelor mijloace de producie, att la orae ct
i la sate, adic n baza trecerii lor n proprietatea de stat i
punde

elurilor

cooperatist.

Prin urmare. victoria deplin a socialismului nu este posibil


atta timp ct mai continu s existe la orae i sate proprietatea
privat asupra mijloacelor de producie, inclusiv asupra pmn
tului. Dar problema naionalizrii pmntului n momentul de
fa, n condiiile trii noastre, nu este actual.
O dat cu crearea bazei materiale-tehnice a socialismului la
sate, partidul va duce o munc sistematic n sinul ranilor
sraci i mijlocai, spre a-i convinge de necesitatea de a se reuni
treptat n gospodrii colective, deoarece colectivizarea agriculturii e posibil numai n baza liberei consimiri a ranilor. Cnd
1rnimea va trece la colectivizarea agriculturii, atunci, n baza
colectivizrii masive, va deveni posibil deplina lichidare a chiaburimi-i ca clas.
In urma dezvoltrii satului pe aceast cale, gospodriilor colective le va fi asigurat pe veci folosina intregului pmnt care
aparine acestor gospodrii. Astfel va fi rezolvat problema trecerii pmntului n proprietate obteasc, problema transform
rii socialiste a satului.

Ce nseamn socialism n agricultur, ne arat nflorirea


agriculturii colhoznice din U.R.S.S.
Pn la colectivizare mai existau nc n Uniunea Sovietic
17.000.000 de sape de lemn. Astzi, n agricultura sovietic pwww.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

mntui este lucrat cu 600.000 de tractoare, 200.000 de combine,


sute de mii de maini i autocamioane. Boroanele i celelalte
unelte napoiate au fost trecute la muzeul istoriei.
Agricultura sovietic, bazat pe gospodria agricol colectiv,
este cea mai productiv din lume. Planul stalinist de transformare a naturii prin introducerea perdelelor forestiere de protecie
i a alternrii culturilor de cereale i de plante furajere, care va
duce la nlturarea definitiv a secetei i a recoltelor slabe, este
un mre exemplu al forei agriculturii socialiste sovietice.
Statele capitaliste, care se laud cu tehnica lor a-vansat n
agricultur, nu au putut i 1f1U-i pot pune asemenea probleme.
Agricultura capitalist ,nu este n stare s nirunte consecintele
secetei i ale altor catastrofe naturale.
Este oare interesat rnimea muncitoare la nlturarea definitiv. a exploatrii sale de ctre chiaburi?
Poate. fi convins. _rnimea srac i mijloca c numai
unirea n gospodrii mari colective este calea care duce la bun
starea material i cultura.I ?
Fr ndoial c da.. Cu ajutorul i sub conducerea clasei
muncitoare, printr-o struitoare i, permanent munc de lmu
rire i convingere a 'rnimii srace i mijlocae despre superioritatea marii gospodrii colectiv~ fat de mica gospodrie indiv{dual, vqm putea uni marea mas a rnimii muncitoar,e
astfel tnct s. devin o for uria, c~pabil s lupte pentru
furirea unei agriculturi naintate socialiste.
Trebuie accentuat c alctuirea gospodriei agricole colective
va avea loc nu pe baza ruinrii i distrugerii gospodriilor mid
i foarte mici, nu pe calea luptei cu ele, ci pe calea ridicrii lor
economice, a ridicrii lor la un nivel mai nalt al tehnicii, culturii
i organizrii lor. Gospodria colectiv :nu se opune gospodriilor
individuale mijlocae ~.lJ srace ca o for duman lor, ci li se
altur i constituie un ajutor pentru ele, un exemplu de superioritate a gospodriei mari, un rndemn de unire treptat a lor n
gospodrii mari.
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PE:-.."TRt: TRANSFORMA_REA SOCIALISTA A AGRICULTURJI

2H

Este evident c trecerea rnimii srace i mijlocae la alc


tuirea gospodriilor ~olective fii.nd un proces de durat, gospodriile mici i mijlocii au de jucat astzi cel mai important rol
Jn aprovizionarea cu produse agricole.
Numai trecerea n mas Ia gospodria agricol colectiv va
putea duce la desfiinarea exploatrii capitaliste i deci la lichi<larea clasei chiaburilor, care este purttoarea acestei exploatri.
Dar, pentru atingerea acestui obiectiv, partidul trebuie s desf
~oare n prealabil o ndelungat munc pregtitoare n vederea
tngrdirii elementelor capitaliste de Ia sate, n vederea ntririi
alianei dintre clasa muncitoare i rnime, sub' conducerea
.clasei muncitoare, n vederea dezvoltrii industriei socialiste,
capabil s organizeze producia de maini necesare muncii colective n agricultur. Orice grab n aceast privin nu poate
decit s pricinuiasc prejudicii ireparabile.
Trecerea la agricultura socialist. Ia organizarea gospodrii
lor colective, _presupune, cum am artat m~i sus, o industrie dezvoltat-, n stare s pun la dispoziia agriculturii tractoarele i
mainile de care are nevoie, existen.a unor cadre de agronomi
capabili s conduc agq-icultura dup cele mai perfecionate metode tiinifice, o munc. sistematic de lmurire i de convingere
a masei rnimii srace i mijlocae despre folosul gospodrii
lor colective. Att timp ct moi n-am creat baza tehnic ~i cadrele
necesare, att timp ct noi n-am intensificat tnc munca de lmu
rire temeinic a maselor rnimii muncitoare ~entru ca acestea
s treac de bunvoie la organizarea agriculturii colective, ar fi
greit i chiar pgubitor de' a trece la o colectivizare masiv.
Construirea socialismului n agricultur este o lupt grea. Noi
putem ctiga aceast tupt dac nu ne vom pripi,. dac vom aprecia just forele de care dispunem i rezervele pe care le avem,
dac vom introduce cu fermitate linia partidului, dac vom cunoate forele, inteniile, planurile i metodele dumanului, spre
a le putea combate i lichida.
Care este fora conductoare in aceast btlie ?
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

212

Ea este proletariatul, n frunte cu partidul nostru. Clasa


muncitoare are misiunea istoric de a desfiina exploatarea capitalist i a construi societatea socialist. Pentru a putea nfptui aceast oper mrea, care corespunde cu interesul .ntregului popor muncitor, clasa muncitoare i ,mobilizeaz rezervele
sale, aliaii si.
Cine snt aliaii clasei muncitoare i care este dispoziia forelor de clas la ar n lupta pentru transformarea socialist a
agriculturii ?
Tovarul

Stalin ne

nva

"Alianta dintre proletariat i rnime n condiiile dictaturii


proletariatului nu trebuie privit ca o alian cu ntreaga r
nime. Alianta dintre proletariat i rnime este alianta dintre
proletari.at i masele muncitoare ale rnimii. O astfel de alian
nu poate fi nfptuit fr a lupta mpotriva elementelor capitaliste ale rnimii, fr a lupta mpotriva chiaburimii. O astfel
de alian nu poate fi trainic fr organizarea rnimii s
race ca reazem al clasei muncitoare la sate. De aceea alianta
dintre muncitori i r.ani n condiiile actuale ale dictaturii proletariatului poate fi nfptuit numai sub cunoscuta lozinc a
lui Lenin : sprijin-te pe rnimea srac, nfptuiete o alian
trainic cu ranul mijloca, nu nceta nici o clip lupta mpotriva chiaburimii Cci numai pll'in aplicarea acestei lozinci
poate fi nfptuit atragerea maselor principale ale rnimii
pe fgaul construirii socialismului" 1
Intre chiaburimea satelor noastre i restul trnimii snt pro-"
funde contradicii de clas, contradicii dintre exploatatori i exploatai, care se ascut pe zi ce trece, adic pe msur ce tendin-
tele exploatatoare ale chiaburimii sint tot mai ngrdite de puterea democraiei populare.
1

1. Stalin, Opere, voi. 11, ed. P.M.R. 1951, pag. 106-107.

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

213

Partidul are datoria s intensifice lupta de clas la ar, mobiliznd srcimea satelor i rnimea mijloca mpotriva exploatrii capitaliste, pentru ngrdirea chiaburimii. Lupta mpotriva chiaburimii face parte integrant din sarcinile consolidrii
i ntririi poziiilor democraiei populare, care, ca o form
a
dictaturii proletariatului, are drept una din funcii pe aceea de
a limita i apoi lichida exploatarea omului de ctre om la orae
i sate.
Trebuie s ne fie nou nine clar c, lovind n chiaburi, vom
ntri aliana noastr cu rnimea mijloca, cci aceast clas
.care ovie va cuta s intre ct mai repede n nelegere cu clasa
muncitoare - fadorul conductor al statului de democraie
popular, clasa care i exercit dictatura sa mpotriva duma
nilor democraiei i socialismului - pentru a trage i ea foloase
de pe urma dezvoltrii socialiste a industriei i a msurilor care
trebuie s asigure ncadrarea rnimii n sistemul economic socialist.
Politica noastr fa de rnime trebuie deci s fie clar :
Ne sprijinim pe rnimea sr,ac, strngem ,'alianta ,cu r
nimea mijloca i ~ucem o .lupt (nentrerupt !mpotriva chiaburimii.
Fiecrui membru .de partid, fiecflui muncitor trebuie s-i fie
clar ce nelegem prin a ne sprijini pe rnimea srac i ce nelegem prin ~alianta ,cu ranul mijloca, i cum ~pot fi nfptuite
n practic aceste ,garcini.
Srcimea satelor adic muncitorii agricoli proletari i
semiproletari - trebuie s fie permanent mobilizat i antrenat
n lupta mpotriva exploatrii chiabureti. Organizai n sindicatele de salariai agricoli, muncitorii agricoli trebuie s sileasc
pe chiaburi s-i ndeplineasc pn la capt obligaiile de salarizare, de cotizaii pentru asigurrile sociale, de acordare de mbrcminte, hran, locuine etc. stabilite prin angajamentele de
munc i prin deciziile gu-vernului, astfel nctt chiaburii s stea
www.cimec.ro

214:

OH. OHEORGHIU..DEJ

a srcimii satelor, care leputerea economic.


Srcimea satelor este cea mai interesat tn tngrdirea i
lichidarea exploatrii capitaliste, n construirea unei agriculturi
socialiste, i de aceea este sprijinul nostru principal la sate.
Trebuie s consolidm zi de zi alianta clasei muncitoare cu
rnimea mijloca, tare reprezint peste 4.000.000 de oameni
din populaia rii. Tovarul Stalin a artat. n momentul cnd
n Uniunea Sovietic se ducea btlia pentru transformarea socia.list a agriculturii, c "b.aza micrii colhoznice o constituie ...
aliana clasei muncitoare i a rnimii srace cu ranul mijloca, ndreptat mpotriva capitalismului n general, mpotriva
chiaburimii n special".
Din cauza lipsei de claritate politic, unii tovari nu au fn.eles nsemntatea considerabil a alianei cu rnimea mijloca, au fcut multe greeli de natur a primejdui aceast
alian i a arunca ranul mijloca, i chiar pe cel srac, n
braele chiaburilor. Uneori tovarii notri au pus n aceeai
oal pe ranii mijlocai i pe chiaburi. Aceast confuzie este
foarte periculoas.

"Snt cazuri - spune tovarul Stalin - cind se duce lupta


impotriva chiaburimii, dar aceast lupt. e dus cu atta nendemnare i n mod attt de stupid, tnctt loviturile le primete
ranul mijloca i ranul srac. Urmarea este c chiaburul r
mne intact, se produce o crptur n alianta cu ranul mijloca, iar o parte din rnimea srac ncape pentru un timp
oarecare pe mna chiaburului..." 2.
Tnvnd din experiena P.C. (b) al U.R.S.s.,- fiecare membru de partid trebuie s tie s fac deosebirea dintre mijloca
i chiabur, s-I ajute pe ranul mijloca s vad c numai mergnd pe calea socialismului va termina cu nevoia de a recurge
la mprumutul de la chiabur pentru unelte i vite, va termina cu
permanent sub presiunea

ofensiv

slbete influena moral, politic i

/.

/.

Stalin, Opere, voi. 12, E.S.P.L.P. 1955, pag. 216.


Stalin, Opere, voi. 11, ed. P.M;R. 1951, pag. 118.

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

215

venica team de srcie, cu veni<:a team c din cauza mprumuturilor nepltite, a unui an agricol slab sau a unei nenorociri n familie va cdea n mizerie. Aliana cu ranul mijloca
este strns legat de lupta mpotriva chiaburimii. Cu ct vom duce
mai hotrt lupta mpotriva chiaburimii, cu att mai sigur l vom
convinge c este n interesul su de a fi alturi de clasa muncitoare n construirea socialismului.
rnimea mijloca va putea s fie atras pe calea socialismului numai atunci cnd va fi convins c aceast cale este
n interesul ei. Lenin ne nva c rnimea mijloca nu este
n nici un caz duman al proletariatului sau al socialismului.
Dar, pentru a se hotr s mearg pe drumul socialismului, va
trebui s-o convingem n practic. de faptul c aceast trecere
este necesar i este in folosul ei. Deci numai pe calea aceasta,
a convingerii prin fapte, vom putea s-1 atragem pe ranul mijloca pe drumul socialismului.
Socialismul se construiete cu munca entuziast a milioanelor de oameni. Noi privim rnimea srac i mijloca ca pe
o mas activ n lupta condus de clasa muncitoare pentru construirea socialismului.
Vedem aadar care snt forele de lupt : proletariatul, n
frunte cu partidul, ca for conductoare, masele rnimii s
race ca sprijin principal i rnimea mijloca ca aliat al proletariatului.

LINIA POLITIC A PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN


IN ETAPA ACTUAL I MSURILE PRACTICE
IN MUNCA LA AR
1n etapa actual, lupta mpotriva exploatlfii capitaliste la
sate i politica de ngrdire a chiaburimii, de limitare a puterii
sale economice i a influenei sale politice trebuie dus cu i mai
mare hotrre.
www.cimec.ro

216

GH. GHEORGHIU-DEJ

Aceast sarcin se ndeplinete pe baza politicii de clas la


sate:
- prin aprarea intereselor proletariat,ului agricol, ale
ranului srac i mijloca fa de chiabur, chiar n problemele
cele mai mrunte ;
- printr-o politic fiscal de clas, care s uttreze situaia
ranului srac i mijloca, pe de o parte, i s apese pe chiabur~
pe de alt parte.
Aceast politic de ngrdire a chiaburului nu nseamn desfiinarea chiaburimii ca clas, dar ea va mpiedica ntrirea sa
economic, va limita exploatarea maselor rnimii muncitoare
i ne va permite s trecem atunci cnd condiiile vor fi pregtite la -politica de desfiinare complet a exploatrii chiabureti la sate, mobiliz'nd n aceast lupt ntreaga rnime
muncitoare.
Partidul Muncitoresc Romn i pune ca sarcin s duc o
astfel de politic la sate, s aplice astfel de msuri practice~
nct s apere rnimea muncitoare de ruinarea slbatic i de
exploatarea barbar din partea chiaburilor i a cmtarilor de
tot soiul, pregtind treptat condiiile n vederea trecerii rni~
mii la socialism.
In acest scop, partidul va cuta :
- s limiteze chiaburimea i s pregteasc condiiile des.fiinrii treptate a exploatrii omului de ctre om la sate ;
- s interzic vnzarea, cumprarea i arendarea pmn
tului, spre a feri rnimea srac i mijloca de primejdia de
a pierde pmntul ;
- s dezvolte toate modurile de cooperaie n agricultur ;.
- s contribuie la mecanizarea i electrificarea tot mai larg;
a gospodriei agricole cu ajutorul S.M.T. i a mijloacelor proprii ale cooperativelor;
- s dea un larg ajutor financiar cooperativelor, prin credite ieftine i ajutor rnimii muncitoare.

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

217

COOPERATIA
GOSPODARIILE AGRICOLE COLECTIVE
Dup cum am artat, o dat cu crearea bazei materiale-tehnice a socialismului la sate, partidul va duce o munc sistematic printre ranii sraci i mijlocai spre a-i convinge de necesitatea de a se reuni treptat, pe baza liberului consimmnt, n
gospodrii colective.
Pentru nceput trebuie s ne mrginim la organizarea numai a unui numr restrns de gospodrii agricole colective, acolo
unde ranii sraci i mijlocai vor fi hotri a trece la o asemenea organizare a agriculturii i unde vor exista cele mai
bune condiii tehnice. Aceste prime gospodrii agricole colective
'vor avea rolul unor gospodrii colective model, de la care ra
rnii sraci i mijlocai neorganizai s nvee ce este o gospod
rie agricol colectiv i s se conving cu ochii lor de avantajele acestei forme superioare de lucrare a pmntului.
Acestea pot fi organizate numai cu aprobarea Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Romn i a Guvernului Republicii Populare Romne.
Dezvoltarea gospodriilor agricole colective, extinderea numrului lor nu va putea i nu trebuie s aib loc decit :
- pe msura creterii industriei socialiste, capabil s nzestreze agricultura socialist cu maini agricole perfecionate,
- pe msura formrii cadrelor de agronomi, capabili s
conduc agricultura unei asemenea gospodrii colective, i
- pe msura creterii contiinei maselor largi ale r
nimii muncitoare asupra superioritii i necesitii gospodriei
agricole colective.
Va fi necesar ca de la nceput s elaborm un statut model
al gospodriilor colective, care s in seama de condiiile concrete n care trecem la organizarea lor. Un asemenea statut
model va trebui s prevad c :

www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

218

1) n gospodriile colective nu pot fi primii chiaburi, ci


numai rani sraci i mijlocai ;
2) membrii gospodriilor colective vin n aceast gospodrie cu pmntul pe care l posed i cu inventarul de munc,
cu dreptul de a pstra pe ltng cas o mic bucat de pmnt
pentru zarzavaturi i pomi fructiferi, un numr de vite, animale
i jJsri de curte pentru folosina familiei proprii, precum
i
unelte de munc necesare cultivrii i ntreinerii grdinii i animalelor de pe ng cas;
3) gospodriile agricole colective se organizeaz pe principiul distribuirii produselor dup munca depus ;
4) gospodriile agricole colective vor putea s organizeze
pe lng ele gospodrii auxiliare pentru creterea vitelor, cresctorii de psri, fabrici de prelucrare a produselor agricole, stuprii etc.

COOPERAIA

DE APROVIZIONARE, DESFACERE

I PRODUCIE CASNICA-METEUGAREASCA

Rezolvarea sarcinii de baz care st in faa partiduhii i a


clasei muncitoare, de transformare socialist a agriculturii :......_
de unire a gospodriilor srace i mijlocae i de alctuire a
gospodriilor agricole colective - , este condiionat de :
1) o intens munc de lmurire a rnimii srace i mijlocae asupra importanei i rolului gospodriei colective n ridicarea strii materiale i culturale i asigurarea independenei
sale economice ;
2) o pregtire minuioas a tuturor mijloacelor tehnice pentru nzestrarea agriculturii cu maini i unelte agricole;
3) dezvoltarea unei ntinse reele de cooperative, i n primul rind de cooperative de aprovizionare i desfacere la sate,
ca verig principal in realizarea sarcinii de trecere de la forwww.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

219

m-el-e cele mai simple de .cooperaie la cele mai aVIansate, gospodriile agricole colective.
In trecut, cnd ara noastr se afla sub stpnirea capitalitilor i moierilor, cooperativele erau n minile chiaburilor,
fiind utilizate ca un mijloc pentru ntrirea capitalismului la
sate, ca un mijloc de mbogire a specuanilor, chiaburilor i
capitalitilor pe seama ranilor sraci i mijlocai i de st
pnire economic i politic a satelor.
Puteau oare admite clasele stpnitoare din timpul regimului burghezo-moieresc, care ineau n minile lor puterea politic i economic, constituirea unor organizaii cooperatiste ale
ranilor sraci i mijlocai, care i-ar fi mpiedicat pe capitaliN
s se mbogeasc pe contul acestora ? .
Desigur c nu.
In regimul capitalist cooperativele nu erau i nu puteau fi
dect ntreprinderi de tip capitalist. Fiind acaparate de capitaliti, chiaburi i speculani, ele constituiau un mijloc de exploatare i jefuire a arnimii muncitoare i nu de promovare a in.tereselor ei economice. Cooperativele nu se bucurau. de ncrederea maselor i deci nu puteau avea un caracter de mas.
Aa se explic pentru ce cooperaia nu s-a dezvoltat la noi IJ
ar ca o micare a maselor largi muncitoare, pentru ce dup
eliberarea rii noastre de ,ctre Armata Roie noi am preluat o
cooperaie extrem de slab i care pstra caracterul de clas pe
care i-l imprima se stpnirea burghezo-moiereasc.
In condiiile demooraiei populare, ctnd puterea se afl tn
miinile clasei muncitoare; cnd statul este stpn pe cea mai
mare parte a mijloacelor de producie industrial, pe totalitatea
mijloacelor de credit i pe aproape intreg comerul de en-gros,
stattil d tot ajutorul pentru transformarea cooperaiei i o sprijin~ n lupta mpotriva capitalului privat.
rat de ce cooperaia noastr trebuie i poate s devin un
mijloc puternic de cretere a .bunstrii materiale a tritregii www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

220

rnimi muncitoare i drurrtul de baz al transformrii socialiste


a agriculturii.
Cooperativele trebuie s devin o organizaie care s cuprind cele mai largi mase ale poporului muncitor, o organizaie care s uneasc masele largi ale celor ce muncesc nainte
de toate n calitate de consumatori i cu timpul ca productori.
Cooperativele trebuie s asigure permanenta i strinsa legtur a partidului i clasei muncitoare cu masele rnimii i
s uureze rnimii muncitoare drumul spre socialism.
Tovarul Stalin ne nva :
Cooperativele snt "o organizaie de mas a celor ce muncesc, nu o organizaie de partid, ... o organizaie care unete masele celor ce muncesc nainte de toate ca consumatori, dar cu
timpul i ca productori (cooperaia agricol). Ele capt o nsemntate deosebit dup consolidarea dictaturii proletariatului,
n perioada de vast munc constructiv. Ele nlesnesc legtura
avangrzii proletariatului cu masele rnimii i creeaz posibilitatea de atragere a acestora din urm pe fgaul construciei
'Socialiste" 1
'
Tn acest scop va trebui s dezvoltm cooperativele de aprovizionare i desfacere ca forme de cooperaie mai simple, dar
mai accesibile ranului.
A merge pe aceast cal-e nseamn a duce rnimea muncitoare spre gospodria colectiv, pe drumul care poate fi neles i acceptat de ctre aceasta, cci mbin interesele ei individuale cu cele generale ale economiei naionale.
Cooperativele de aprovizionare i desfacere snt acceptabile
pentru rnimea mll!ncitoare n msura n care aceasta poate
vedea foloasele materiale de pe urma cooperaiei. Ele vor trebui s primeasc mrfurile de la ntreprinderile de stat, adic
de la ntreprinderi socialiste, n condiiile cele mai convenabile.
Prin urmare, ranii muncitori vor cumpra mai ieftin mrfurile
1

1. Stalin, Opere, voi. 8, ed. P.M.R. 1950, pag. 35-36.

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

221

industriale de care au .nevoie gospodriile lor i vor putea valorifica mai bine produsele lor prin cooperative.
Cooperativele de consum, de aprovizionare i desfacere au
rolul s organizeze schimbul de produse intre rnimea muncitoare i industria socialist, uurnd industriei socialiste atragerea pe fgaul socialismului a micilor gospodrii rneti.
Tovarul Stalin ne arat c aceasta este calea construirii
sociaHsmului la sate, c nu sint i nu pot fi alte ci de salvare
.a, rnimii din mizerie.
"i cu ct mergem mai departe, cu atlt mai inevitabil devine aceast cale in condiiile dictaturii proletariatului, deoarece
cooperarea pe linia desfacerii, coo.perarea pe linia aprovizionrii,
in sfrit, cooperarea pe linia creditului i a produciei (asociaiile agricole) este singura cale de ridicare a bunstrii materiale a satului, singurul mijloc pentru salvarea maselor largi
rneti de mizerie i ruin" 1
Lenin i Stalin ne nva c garania creterii micrii cooperatiste n agricultur i a construciei cooperaiei agricole n
sat trebuie s fie inainte de toate atragerea in organizaiile cooperatiste a masei de baz a ranilor.
"A nfptui planul cooperatist al lui Lenin nseamn a ridica
rnimea de la cooperaia de desfacere i de aprovizionare la
cooperaia de producie, la cooperaia, ca s zicem aa, co1hozlflic. Prin aceasta, intre altele, se explic faptul c colhozurile
au nceput s apar la noi i s se dezvolte abia in urma dezvoltrii i consolidrii cooperaiei de desfacere i de aprovizionare" 2.
SITUAIA

COOPERA IEI

SATETI

La inceputul anului 1949 numrul cooperativelor din Republica Popular Romin era de aproape 7.000, cu peste 4.600.000
de membri i cu un capital de aproximativ 2.600.000.000 de lei.
1

Stalin, Opere, voi. 8, ed. P ..M.R. 1950, pag. 85.


1. Stalin, Opere, voi. Il, ed. P.M.R. 1951, pag. 100.

/.

www.cimec.ro

222

OH. GHEOROHIU-DEJ

Din aceste cooperatlve 6.000 erau cooperative de aprovizionare i desfacere,. restul fiind cooperative de credit, de producie etc.
De la reforma monetar s-au distribuit prin cooperativ-ele s
teti mrfuri in valoare de peste 5 miliarde de lei, ih maJoritate
unelte agricole i bunuri de consum.
Aceasta arat nsemntatea cooperativelor de aprovizionare
i desfacere la noi in ar i rolul pe care il pot juca in indrumarea agriculturii noastre pe fgaul socialismului. Ele pot servi
c baz pentru transformarea cooperaiei noastre intr-o adevrat micare de mas, cu o reea de mii de uniti, cu milioane
de membri rani sraci i mijlocai, care s dezvolte astfel
spiritul de colaborare sub toate formele i de cooperare n munc.
Ele trebuie s devin un instrument de lupt pentru ngrdirea
posibilitii chiaburimii de a exploata i specula rnimea muncitoare, precum i pentru ngrdirea i eliminarea comerului
privat.
ln acest scop este necesar s reorganizm in primul rnd
reeaua cooperativelor, s dezvoltm activitatea lor tn adncime, determinnd o participare mai activ. a rnimii munci
toare in aCtivitatea acestora, s asanm situaia lor fin anei ar
i economic .
1

A ntri i dezvolta cboperaia la sate nu inseamli numai
a organiza lupta pentru eliberarea sracului i a mijlocaului de
exploatarea chiabqrilor, dar i de specula i de mizeria la care
snt supui din partea cmtarilor satului, care snt aceiai
chiaburi.
Pentru a atrage tn cooperative mase tot mai largi de
rani sraci i mijlocai, cooperativele trebuie s mbrieze toate
ramurile de activitate rural.
Cooperaia trebuie s organizeze pe ran nu numai tn calitate de consumator, dar i ca productor. Ea trebuie s devin
o preocupare a noastr i s cuprind o ramur dup alta a
agriculturii, dup specificul fiecrei regiuni : prelucrarea laptewww.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

223

lui, a untului, a cartofilor, a zarzavaturilor, a fructelor, a plantelor industriale, a materiilor prime de origine animal, stup
ritul, pescuitul etc.
O atenie deosebit trebuie dat produciei industriei casnice-meteugreti, i anume de esturi, covoare, rogojini, articole de lemn etc.
In timp ce n sistemul economiei capitaliste producia industriei casnice-meteugreti se degradeaz treptat, condamnnd
la mizerie i" foame sute de mii de mici productori de mrfuri,
n sistemul economiei socialiste ea are toate posibilitile de' a
se dezvolta cu succes alturi de marea industrie, p~in cooperatia meteugreasc.
Cooperativele meteugreti i de industrie casnic vor deservi piaa intern de la orae i sate, vor ajuta industria socialist fabricnd i prelucrnd sertlifabricate, i ceea ce este mai
important __",. ele vor fi un mijloc d.e utilizare a prisosului de
brae de munc ale satului, un izvor de venituri pentru rni
mea srac i mijloca.
Coopera i a agricol trebuie s trezeasc interesul .rnimii
sr~_ce i mijlocae cu privire la valorificarea prodqselor gospodriilor, att n sensul prelucrrii cit i. ~1 desfacerii lor.
Organele centrale ale uniunilor cooperative vor trebui s organiZ~eze n orae magazine de desfacere ale produselor cooperativelor; ntrind astfel sectorul comerului socialist. Prin aceasta
se va realiza un schimb de mrfuri mai viu i deci o mai bun
aprovizionare a oraelor cu produse alimentare i a satelor cu
produse industriale, realizndu-se 'sudura economic intre gospodria rneasc i industria socialist.
O Ima>ortan deosebit o au diversele forme de asociere n
munc ale rJnimii muncitoare.
In nenumrate sate ranii sraci i mijlocai s-au constituit n asociaii pentru a-i munci pmtntul in comun, cu tractoarele statului: n acest scop au nlturat r:z;oa~re!e (hatwrile) care
despreau micile lor terenuri, au lsat doar rui pentru deliwww.cimec.ro

224

GH. GHEORGHIU-DEJ

mitare i au trecut cu tractoarele nchiriate de la S.M.T. peste


ntreaga ntindere.
Masele rnimii muncitoare ncep s se conving c desfiinarea haturilor nltur buruienile i blriile vtmtoare
agriculturii, ieftinete aratul, nlesnete efectuarea muncilor
agricole i contribuie deci la mbuntirea cantitativ i calitativ a recoltei.
La aceasta a contribuit faptul c n campania agricol de
toamn s-au constituit numeroase asociaii de rani sraci i
mijlocai, care s-au ajutat ntre ei la treierat i la alte munci
agricole, obinnd astfel nlesniri din partea S.M.T., ct i n-lesniri provenite din ajutorarea reciproc a celor din asociaii.
Aceste asociaii, ca i sutele de asociaii de rani muncitori
pentru folosirea tractoarelor i mainilor agricole ale statului,
arat c o mare parte a rnimii muncitoare a nceput s se
intereseze nc din toamna trecut de foloasele pe care le aduc
asocierea i executarea muncilor agricole cu a;utorul mainilor.
Pe de alt parte, Comitetul Central al partidului i organul
central al partidului, "Scinteia", primesc din diferite regiuni
scrisori de la ranii muncitori prin care acetia ntreab cui s
se adreseze i ce s fac pentru a trece la gospodria colectiv.
Snt, desigur, cazuri izolate, dar semnificative, care arat c
rnimea muncitoare ncepe s se conving c gospodriile colective snt o form superioar de gospodrie agricol, de pe
urma creia va avea numai avantaje.
Importana principal a cooperaiei n condiiile actuale st
n faptul c ea mbin interesele particulare ale milioanelor de
rani sraci i mijlocai cu interesele generale ale clasei muncitoare de a ,construi socialisrnui, crend ptremisele pentru ca r
nimea muncitoare s fac mai lesne paii pe drumul socialismului. Lenin a artat nsemntatea excepional a cooperaiei "din
punctllli de vedere al trecerii srpre noua orinduire pe o ca,le dt
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

22;:1

mai simpl, mai uoar .i mai accesibil pentru ran. CJr, repet,
- a artat uenin - acesta este esenialul" 1
Burghezia a finanat n trecut micarea cooperatist pentru
ca aceasta s-i serveasc interesele sale de clas, pentru a sprijini i ntri poziiile economice ale chiaburimii.
Astzi, dup cucerirea puterii politice de ctre clasa muncitoare n alian cu rnimea muncitoare, cnd cooperaia i
poate schimba coninutul social, statul democraiei populare trebuie s dea sprijinul economic i financiar pentru a face din cooperaie o micarE:~ larg de mas, o form a economiei socialiste.
"Orice ornduire social - spune Lenin - ia natere numai cu sprijinul financiar al unei anumite clase. E de prisos a
mai aminti cte 1sute i .sute de milioane de mble ;a costat 1na
terea capitalismului liber. Acum trebuie s ne dm seama c,
n momentul de fa, orinduirea social pe care trebuie s-o susinem mai mult dect n mod obinuit este or'nduirea cooperaiist, i acest lucru trebuie s-I transformm n realitate. Jns
ornduirea cooperatist trebuie sprijinit n adevra tu! neles
al cuvntului, adic prin acest sprijin nu e destul s se neleag
sprijlinkea orkrui schimb cooperatist de mrfuri, - prin acest
sprijin trebuie s se neleag sprijinirea unui sthimb cooperatist la care s participe ntr-adevr adevratele mase ale
populaiei" 2.

de marele su rol de a mbunti schimbul dintre


sat, cooperaia mai are sarcina de a extinde rnduiala
~!anului de stat asupra gospodriilor steti i de a sprijini dezvoltarea industriei socialiste, ifurnizndu-i materiile prime necesare.
Pentru aceasta se vor putea ncheia contracte intre fabrici
i cooperative, pentru mrirea suprafeelor cultivate cu ln, cIn

afar

ora i

1
V. /. Lenin, Opere alese n dou volume, voi. Il, E.S.P.LP. 195<l, ediia
a II-a, pag. 842.
2
Op. cit., pag. 842-843.
15 - Articole i Cuvtntarl

www.cimec.ro

226

GH. GHEORGHIU-DEJ

.nep, sfecl de zahr, bumbac etc., precum i pentru livrarea de


produse animale necesare industriei alimentare.
In felul acesta, cooperaia va contribui la transformarea nsi a caracterului micii gospodrii rneti.
Cooperaia va trebui s acorde o atenie deosebit industriei
locale de prelucrare a produselor agricole (carne, lactate, zarzavaturi, fructe), precum i industriei casnice.
Cooperaia nou va trebui s fie un factor regulator pentru
pstrarea stabilitii preurilor la produsele agricole, condiie nsemnat pentru mbuntirea strii matefiale a maselor celor
ce muncesc, consolidnd totodat unirea dintre sat i ora.
Principalele sarcini organizatorice n domeniul cooperaiei
snt:
1) de a lrgi i consolida reeaua cooperati\1elor de aproviziona'fe i ,desfac.ere i a industriei casnice a rnimii srace i
mijlocae;

2) de a intensifica atragerea femeilor n cooperaie, i n special a aoelora care muncesc n ramurile agricole unde munca femeilor ocup un rol important: industria casnic, creterea p
srilor, stupritul .etc. ;
3) de a da o atenie deosebit problemei organizrii cooperaiei meteugreti ;
4) de a ncuraja nfiinarea diferitelor tipuri speciale de cooperative ca mijloc 1p.entru trecerea treptat de la cooperaia cie
aprovizionare i desfacere la cooperaia de producie agricol, la
gospodria agricol colectiv ;
5) de a organiza seciuni care vor da cu chirie ranilor s
raci unelte agricole n condiii avantajoase, stimulnd astfel ajutorul reciproc n agricultur ..
Iqtre comerul de stat i cooperaie trebuie s existe relaii de
colaborare i emulaie socialist, cu scopul combaterii tendine
lor speculative ale comerului particular i pentru o mai pun deservire a maselor consumatoare.
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTUR!I

227

Statul trebuie s sprijine cooperaia prin toate mijloacele :


1) printr-o politic de -credite ieftine pe termen lung ;
2) prin buna aprovizionare cu mrfuri industriale pentru nevoile maselor ;
3) printr-o politic fiscal corespunztoare.
Micarea cooperatist trebuie complet curit de elementele Capitaliste, care mai persist fie n conducerea unor cooperative de consum sau aprovizionare, fie tn unele cooperative de
producie la orae, i trebuie aprat impotriva influenelor acelora care ncearc s utiliz.eze -cooperaia pentru mbogirea lor.
Cooperativele trebuie reorganizate in aa fel, nctt s poat
deservi masele de rani sraci i mijlocai.
In conducerea cooperativelor trebuie s ia parte activ
rani sraci i mijlocai.
Cooperativele trebuie s aib o structur organizatoric bazat pe alegerea organelor de jos in sus, pe subordonarea organelor inferioare celor superioare, pe controlul de mas asupra
organelor de conducere ale cooperativelor, p-rin critica deschis
a adivitii organelOIT de conducere ale cooperativelor.
Partidul Muncitoresc Romin consider necesar reorganizarea ntregului sistem al cooperaiei n lumina sarcinilor de mai
sus i aprob crearea uniunilor i centralelor cooperatiste ca or-gane de conducere i ndrumare a tuturor felurilor de cooperative
la sate, organe chemate a dezvolta la ar - alturi de cooperativele de consum, de desfacere i aprovizionare, de prelucrare
i valorificare a produselor agricole, meteugreti i de industrie casnic - cooperativele de producie, educind milioanele
de rani in spiritul cooperaiei socialiste.
Partidul Muncitoresc Romn consider o necesitate alctu
irea imediat a proiectelor legii de organizare a cooperaiei i a
statutelor pe baza crora i vor desfura activitatea diversele
tipuri de cooperative.
www.cimec.ro

228

GH. GHEORGHIU-DEJ

GOSPODRULE AGRICOLE DE STAT I S.M.T.

PIRGHII IMPORTANTE IN LUPTA PENTRU


SOCIALISM
Gospodlriile agricole de stat au de ndeplinit salfcini foarte
importante n vederea organizrii socialiste a agriculturii. Ele
trebuie s realizeze urmtoarele :
a) gospodriile agricole de stat au fost create dintr-o puzderie de loturi risipite. Este necesar ca aceste loturi s fie comasate.
pentru ca gospodriile agricole de stat s poat lucra pe mari
ntinderi de pmnt unitare, ceea ce va duce la ntrirea lor ;
b) ele trebuie s devin centre puternice de dezvoltare a agriculturii noastre, care s pun la dispoziia rnimii muncitoare
semine selecionate ;
c) ele trebuie s studieze i s experimenteze noi soiuri de
plante i noi metode de munc n agricultur, s creasc vite de
ras pentru prsil etc.;
d) s devin ntr-adevr astfel de gospodrii model din care
ranii s nvee cum trebuie fcut agricultura dup datele ti
inei agronomice celei mai naintate. Gospod-ria agricol de stat
are un rol educativ deosebit de nsemnat, cci trebuie s dovedeasc maselor celor mai largi ale rnimii muncitoare superior
tatea muncii agricole mecanizate i pe terenuri ntinse, superioritatea metodelor tiinifice agrotehnice asupra metodelor actuale
de munc ale rnimii, superioritatea agriculturii socialiste asupra agriculturii particulare parcelare ;
e) gospodriile agricole de stat trebuie s-i nsueasc nvturile agronomiei sovietice, care este agronomia cea mai naintat din lume, i s nvee din preioasa .experien a sovhozurilor.
Avem sarcina de a dezvolta staiunile de maini i tractoare
ale statului, cci ele au de ndeplinit un rol de o importan
imens n consolidarea alianei clasei muncitoare cu rnimea
muncitoare, mpotriva chiaburilor i tuturor elementelor capita-

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

229

liste de la ar, .ca i n politica noastr de a convinge i de a


atrage rnimea muncitoare n munca de construire a socialismului.
S.M.T. snt cel mai nsemnat mijloc de a introduce tehnica
avansat n agricultura noastr napoiat. Ele trebuie s sprijine
gospodriile rnimii muncitoare pentru ca aceasta s-i lucreze
pmntul mai bine i mai ieftin, astfel ca tranul sraoC i mijloca
s poat obine o recolt bogat.
S.M.T. au marele rol de a convinge n practic pe ranul
srac i mijloca de superioritatea muncii cu mijloace mecanizate. Dar n acelai timp i nva i ii conving c, pentru a obine roade mai bogate, nu se pot opri la haturi, ci trebuie s
treac peste ele, unind bucat de pmnt cu bucat de pmnt,
delimitndu-le cel mult cu un lfll. f,n felul acesta S.M.T. snt
cea mai bun coal i cel mai bun prilej pentru ca ranii
sraci i mijlocai s se hotrasc ei singuri a trece la cele
mai diferite forme de tovrii de munc.
Staiunile de maini i tractoare ale statului au rolul de a
stimula organizarea rnimii mundtoare in tot felul de asociaii
de munc sau cooperative de producie agricol, acordnd avan
taje speciale ranilor sraci i mijlocai care se hotrsc s munceasc pmntul n comun.
Ajutorul acordat de S.M.T. ranilor sraci i mijlocai care
se ntovresc n asociaii sau n cooperative de munc agricol nu const numai n maini agricole, ci trebuie s fie nsoit de sfaturi i ndrumri practice pentru ridicarea nivelului
agrotehnic.
ranii sraci i mijlocai vor simi astfel n muncitorii i
conductorii S.M.T. buni sftuitori i aliai sinceri n lupta mpotriva chiaburimii, pentru o via ap-rat de srcie i exploatare.
S.M.T. snt o arm puternic pentru scoaterea ranilor s
rad i mijlocai de sub influena chiaburilor. rnimea muncitoare care folosete mainile i tractoarele S.M.T. nu mai este
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

230
nevoit s recurg

la chiaburi pentru procurarea de unelte sau

.vite.
Intrirea i

folosirea S.M.T. ale statului dezvolt i ::onsolibaza tehnic necesar trecerii la transformarea socialist
a agriculturii, care nseamn agricultur mecanizat, cu o nalt
productivitate a muncii.
innd seama de numrul insuficient al tractoarelor i mainilor, o dat cu lupta pentru folosirea unei tehnici naintate
trebuie mobilizate i educate milioanele de rani pentru obinerea unei productiviti mai ridicate a recoltei, prin folosirea
ct mai raional a uneltelor simple i prin ngrijirea vitelor
i animalelor de traciune.

In scopul de a ajuta rnim'ea srac i mijloca s-i ridice rentabilitatea gospodriilor lor prin folosirea raional i n
condiii avantajoase a tractoarelor i mainilor agricole afe
S.M.T., partidul nostru trebuie s duc o munc de lmurire a
rnimii muncitoare cu privire la avantajele comasrii loturilor risipite ale acestor gospodrii. Acolo unde ranii sraci i mijlocai vor hotr s treac la comasarea loturilor, ei vor avea sprijinul statului pentru mbuntirea gospodriilor lor.
Comasarea trebuie s constituie un mijloc de ntrire a alianei das'et muncitoare i rnimii srace cu rnimea mijloca,
n lupta mpotriva exploatatorilor de la sate. Ea trebuie s constituie deci un mijloc de tngrdire a <:hiaburimii i de ntrire a poziiilor economice ale rnimii sracP i mijlocae.
deaz

MECANUAREA AGRICULTURU
I ELECTRIFICAREA SATELOR
Industria noastr socialist formeaz o baz tehnic ce ne
permite s trecem n decurs de ctiva ani de zile la mecanizarea
treptat a ntregii noastre agriculturi i s ncepem electrificarea
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

231

satelor. Numrul de tractoare de care dispunem tn prezent este


absolut insuficient, dar chiar i tractoarele existente s1nt utilizate ntr-o. msur nc redus. Dac socotim c un tractor poate
deservi pn la 300 ha n cursul unei campanii agricole, vedem
c pentru mecanizarea complet a agriculturii noastre ar fi necesare aproximativ 30.000 de tractoare.
In rezolvarea problemei mecanizrii agriculturii noastre i
electrificrii satelor, avem ajutorul direct i efectiv al Uniunii
Sovietice, care ne-a livrat i ne va mai livra, n cadrul acordului economic, tractoare i materii prime pentru fabricarea la noi
n ar a mainilor agricole i echipamentului pentru centralele
electrice.

DESPRE INT RIREA ORGANELOR AGRICOLE


I IMBUNTIREA ACTIVITU LOR
Organele agricole de stat i comisiile agricole care vor funciona pe lng Sfaturile populare ,au de ndeplinit un rol important n nfptuirea sarcinilor care stau n faa partidului n legtur cu ridicarea agriculturii. De aceea este necesar s se ia o
serie de msuri pentru ntrirea i mbuntirea muncii organelor agricole :
- ele trebuie s devin ndrumtorii i organizatorii ridicrii tehnicii agricole ;
- agronomii, veterinarii i tehnicienii agricoli trebuie s
ridice nivelul tehnic i s organizeze n mod raional gospodria
agricol de stat ;
- ei trebuie s ajute n mod efediv i permanent rnimii
muncitoare pentru mbuntirea condiiilor tehnice i pentru
ntrebuinarea metodelor tiinifice n gospodriile lor, n vederea mririi productivitii muncii agricole.
www.cimec.ro

232

GH. GHEORGHIU-DEJ

SINDICATELE DE SALARIATI AGRICOLI


Partidul va trebui s ndrumeze munca sindicatelor de salaagricoli, pentru a organiza pe toi argaii, pe toi muncitorii
agricoli permaneni i sezonieri i a intensifica lupta acestora
pentru revendicrile lor, mpotriva chiaburimii. Sindicatele de salariai agricoli au o mare rspundere i n educarea muncitorilor agricoli de la ,gospodriile agricole de stat i de la staiunile
de maini i tra-ctoare ale statului, pentru a munci n aa fel,
nct acestea s devin modele de organizare socialist a muncii
agricole, care s conving i s atrag rnimea muncitoare pe
drumul construirii socialismului la sate.
Sindicatele de salari-ai agricoli au o mare rspundere n dezvoltarea vigilenei fa de manevrele i ncercrile chiaburilor de
a sabota i unelti mpotriva regimului de democraie popular.

riai

ROLUL SFATURILOR POPULARE


IN RIDICAREA GOSPODRIILOR TRNETI
Sfaturile populare vor fi organizaiile cele mai directe ale
poporului muncitor, deci cele mai democratice i mai puternice,
i vor forma temelia unic a ntregii puteri de stat a democraiei
populare din ara noastr.
Jnsemntatea imens a Sfaturilor populare const n faptul
c ele snt cele mai largi organizaii de mas, care asigur participarea maselor la condu{:erea statului. Organizaiile de partid
trebuie s atrag masa larg a ranilor sraci i mijlocai la
activitatea Sfaturilor populare, cimentnd astfel aliana de clas
a proletariatului cu rnimea muncitoare.
S facem din aceste organe locale ale .puterii de stat o adevrat {:oal de oameni de stat, lupttori hotri mpotriva exploatrii capitaliste i buni gospodari ai satului pentru reconstrucia socialist a agriculturii.
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

233

Exercitnd puterea de stat n comune, Sfaturile populare vor


trebui s duc o politic de clas, o politic de aprare a rni
mii srace i mijlocae i de lovire permanent a poziiilor chiaburilor ; ele trebuie s devin o prghie pentru ridicarea nivelului
cultural al rnimii muncitoare, pentru crearea i dezvoltarea
cooperaiei sub toate formele ei, pentru ncurajarea asociaiilor
de munc.
Alegerile pentru Sfaturile populare constituie una din sarei
nile importante ale partidului nostru. Organizaiile de partid tre
buie s se ocupe ndeaproape de pregtirea alegerilor pentru Sfa
turile populare. Acestea vor ntruni fr ndoial toate condiiile
spre a putea ndeplini cu succes sarcinile mari care le revin.

AJUTORAREA GOSPODRIILOR SRACE


I MIJLOCAE

Imbinnd munca pregtitoare n vederea rezolvrii sarctm!


de baz- de construire a agriculturii socialiste- cu munca perseverent i zilnic de ajutorare tehnic i economic a gospod
riei individuale srace i mijlocae, partidul nostru trebuie s
intensifice msurile de ajutorare a gospodriilor srace i mijlocae, pentru a le ridica nivelul tehnic, productivitatea muncii, volumul i calitatea recoltei. Trebuie s dm gospodriilor individuale ale ranilor sraci i mijlocai ajutorul multilateral n
ce privete acordarea seminelor selecionate, procurarea vitelor
de ras, credite ieftine, uurarea impozitelor, nchirieroo de
tnactoare i maini 13grioole din partea S. M. T. n ,condiii
av,anoojoo.se.

Toate acestea vor ntri ncrederea rnimii muncitoare


clasa muncitoare, n frunte cu partidul su, n regimul democra
tiei populare.
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

234

PROBLEMA CADRELOR
trebuie s dm n aceast perioad
de cadre necesare operei de transformare socialist a
agriculturii.
a) Avem nevoie, n primul rind, 'de agronomi. Fr agJfonomi nu poate exista .agricultur tiinific, o agricultur socialist. Formarea cadrelor de agronomi, care s introduc n gospodriile agricole colective metode tiinifice de producie agricol, este una din prindpalele noastre sarcini.
Trebuie s acord'm toat .atenia i sprijinul necesar institutelor agronomice i s mrim reeaua de staiuni experimentale
i institute agrotehnice pentru dezvoltarea muncii tiinifice i
studierea problemelor de organizare i raionalizare a agriculturii.
b) Avem nevoie de cadre numeroase pentru conducerea i
administrarea cooperativelor de tot felul. Fr cadre cooperatiste
ieite din rndurile poporului muncitor, cu o cunoatere temeinic a problemelor cooperatiste, formate la coala marxist-leninist i avnd nsuit mreaa experien sovietic, nu vom putea face din cooperaie o micare larg de mas, o prghie pentru construirea socialismului.
In faa noastr st deci sarcina de a trece la iniierea unor
coli speciale pentru formarea cadrelor cooperatiste.
c) Avem nevoie rde cadre numeroase de tractoriti. Este necesar s sprijinim i s dezvoltm colile tehnice de tractoriti,
care s ne dea cadre tehnice attt de necesare agriculturii mecanizate .
.d) Avem nevoie de cadre numeroase de contabili i gestionp,ri, educai n s1piritul dnstei i al ,devotamentului ~a .de poporul muncitor i fa de Republica Popular Romn.
e) O dat cu necesitate.a imperioas a formrii de cadre agrotehnice i cooperatiste, se pune cu deosebit trie n faa noastr
O

deosebit nsemntate

formrii

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

235

problema luptei nencetate pentru ridicarea nivelului cultural al


masei de milioane de rani muncitori.
La ndeplinirea acestei sarcini vor trebui s aduc contribuia
lor instituiile de cultur, oamenii de tiin, scriitorii, artitii etc.
Lenin ddea o importan hotrtoare acestei probleme, n
legtur cu micarea cooperatist :
" ... Aceast condiie a cooperativizrii complete presupune un
att de ridicat nivel cultural al rnimii (tocmai al rnimii,
fiindc .ea constituie o mas enorm), nct aceast cooperativizare complet nu este posibil fr o ntreag revoluie cultural"1.

Organizarea socialist a agriculturii tnseamn nu numai


lichidarea strii tnapoiate a agriculturii, dar i .lichidarea analfabetismului i a strii culturale napoiate a rnimii muncitoare.
In acest scop vor trebui mobilizai nvtorii satelor, care
au un rol nsemnat n munca de lmurire i ndrumare a celor
ce muncesc de la ar.
De asemenea, n rndurile ostailor Armatei Republicii Populare Romne trebuie dus o munc de lmurire asupra drumului
de ridicare a gospodriei rneti i de pregtire, dintre ostaii
de frunte, de buni agitatori i propaganditi pentru popularizarea
gospodriei colective.

MUNCA DE PARTID LA AR
Chezia ndeplinirii cu succes a sarcinii de a atrage milioanele de rani sraci i mijlocai n opera de construire a socialismului, sub conducerea clasei R1Uncitoare, st n munca organizaiilor noastre de partid.
Partidul nostru a nregistrat o serie de succese n activitatea
sa n rndurile rnimii muncitoare. Organizaiile de partid de
1

ediia

V. 1. Lenin, Opere alese n


a 11-a, pag. 846.

dou

volume, voi. Il, E.S.P.L.P. 1954,

www.cimec.ro

236

GH. GHEORGHIU-DEJ

la sate au crescut i s-au ntrit. In prezent avem organizaii


de baz n majoritatea covritoare a satelor. Compoziia social
a organizaiilor de partid s-a mbuntit datorit nlturrii a
numeroase elemente chiabureti care au ptruns n partid.
Ca rezultat al muncii politice de mas duse de organizaiile
de partid de la ar pentru aplicarea liniei partidului, a crescut
contiina de clas a proletariatului agricol, a rnimii srace,
iar influena politic a chiaburimii la sate s-a micorat.
Organizaiile de partid de la sate, legate de masele rnimii
muncitoare, le-au mobilizat n aciunile politice i economice ale
parHdului. In campania de alegeri pentru Marea Adunare Na-.
ional din 1948, organizaiile de partid steti au desfurat
o a-ctivitate politic larg, contr~buind la repurtarea victo.riei.
Or1ganizaii!e de parHd, prin munca de mas, au asigurat succesul oampaniei colectrilor, organizl3t pe criterii de ol~as ; ele au
iniiat aciuni de munc voluntar de interes local, au muncit
cu rvn n campania de nsmnri din toamna anului 1948.
f]e au iniiat comasri i or,g~anizarea de tovrii de munc.
Pe asemenea au luat parte activ la aplicarea 1recentului de.cret privi,ior la confiwarea resturilor de ,pmnt rmase nc n
5t1pnirea moierilor.

S-au trimis n campania de colectare 99.200, iar n campania


nsmnrllor 115.543 de membri de partid. La reparatul uneltelor agricole ale ranilor sraci i mijlocai au participat 48.783

de membri de partid, organizai in 6.931 de echipe. La ieirile duminicale la ar ale agitatorilor au luat parte peste 200.000 de
agitatori. S-au trimis de asemenea la sate 5.975 de echipe culturale i artistice.
Organizaiile de partid i organizaiile de mas au depus o
activitate bogat pentru ridicarea nivelului cultural al maselor
rnimii muncitoare. In cursul ariului trecut, cminele culturale
steti au fost reorganizate, noi cmilfle au fost deschise, iar
multe dintre ele au fost nzestrate cu aparate de radio, biblioteci
etc. Actualmente funcioneaz peste 6.000 d~ cmine culturale swww.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

teti.

237

A.R.L.U.S., prin cele peste 8.000 de cercuri steti, a desf


o munc deosebit pentru popularizarea Uniunii Sovietice
i ndeosebi a realizrilor agriculturii colhoznice.
O serie ntreag de publicaii destinate anume pentru rani
contribuie la educaia ideologic i politic a maselor. Ele vor
trebui mereu mbuntite prin corespondene steti scrise de
rani sraci sau m~locai.
Organizarea i ntrirea sindicatelor de salariai agricoli, n
drumarea activitii lor constituie o preompare a organelor de
c0nducere ale organizaiilor de partid de la ar. Ele au jucat un
rol hotrtor n nlturarea din fruntea cooperativelor a elementelor chiabureti i necinstite. De asemenea ele au jucat un rol
activ n organizarea staiunilor de maini i tractoare.
S-a ntrrit 1rolul conductorr al organizaiilor de palfiid s
teti fa de organizaia de mas Frontul plugarilor. Organizaiile de partid de Ia ar au ajutat organizaia Frontul plugarrilor
n aciunea de curire a chiaburilor din organele de conducere.
Dar rezultatele pozitive nu pot acoperi lipsurile serioase din
munca partidului la ar.
Principala cauz a lipsurilor noastre st n faptul c noi nu
am fcut o analiz temeinic a schimbrilor intervenite n agri
cultur n urma reformei agrare, pentru a _trasa o linie politic
clar pentru munca partidului la sate. Aceasta a fcut ca n
munca noastr la _ar s se creeze con{uzii.
Intr-o serie de judee, ranii mijlocai au fost confundai cu
chiaburii, ceea ce a atras o se.rie de msuri greite fa de mij
locai, de natur s duneze alianei noastre cu aceast parte
a rnimii.
O alt lips a constat n faptul c nu am avut o atitudine
clar i ferm n legtur cu popularizarea ideii de asociere a
rnimii muncitoare n go~podrii colective. ~reme ndelungat
partidul nostru a ocolit aceast problem, iar n unele .locuri activitii de partid au dus o propagand profund greit, denaturnd mreaa idee a recons~ru'ciei socialiste a agriculturii n
urat

www.cimec.ro

238
gospodrii

GH. GHEORGHIU-DEJ

colective -

idee

realizat

victorios n Uniunea So-

vietic.

In alte locuri, unele elemente stngiste au pornit la crearea


unor cooperative de producie fr a ine seama de faptul c
pentru .aceasta nu au existat condiiile mate-riale necesare i nici
de faptul c nu s-a desfurat .n prealabil o aciune de lmu
rire. Aceste aciuni anarhice au favorizat prbpaganda dumanu
lui de 1clas mpotriva partidului i guvernului.
De asemenea, moi nu am venit ,Pn acum cu o analiz asupra cooperaiei ; problemele cooperaiei rnu au constituit pn tn
prezent o preocupare permanent a noastr. Cu toat munca de
pus pentru curirea cooperativelor de elementele dumane i
cu toate succesele obinute, totui la conducerea multor cooperative se mai menin elemente reacionare i corupte. Elementele
cinstite din conducerea cooperativelor, recmtate din snul r
nimii muncitoare, adesea nu au suficient pregtire, iar munca
de educare a acestora a fost neglijat. Chiar n, conducerea
INCOOP-ului vigilenta de clas a fost slab, ceea ce a uurat
elementelor dumane s loveasc n puterea economic a coope
rativelor, reducndu-se avantajele materiale pe care rnimea
muncitoare trebuia s le aib de pe urma lor.
In acelai timp, unii tovari di:n conducerea comerului de
stat au manifestat preri greite cu privire la rolul cooperaiei
i 1a perspectivele ei.
Cu toate succesele obinute n munca de partid la ar, viaa
de partid mai sufer lipsuri serioase. Noi n-am reuit nc s
gsim metodele cele mai potrivite pentru a face ca organizaiile
steti s duc o via mai intens de partid.
Numrul membrilor de partid fr sarcini concrete este nc
ridicat.
Partidul, n munca sa de propag.and i agitaie oral i
scris la ar, a obinut o serie de rezultate bune, dar organizaiilor de partid de la sate nu le-am asigurat tn msur ndestul
toare material de partid scris ntr-o form accesibil maselor
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

rnimii

dirii

muncitoare. S-a

239

fcut

.cunotinelor tiinifice

foarte puin n domeniul rspn


la sate, n vederea combaterii pre-

judecilor.

Intr-o serie de organizaii de p3rtid, politfca de ridicare a


cadreler din rndurile proletariatului agricol i ale rnimii s~
race la posturi de conducere 111u a fost dus cu fermitate. Aceste
lipsuri au putut avea loc deoarece noi nu am dus o munc persistent i sistematic.. de ndrumare i ajutorare a organizaiilor
de baz de la sate, n vederea mbuntirii activitii lor. Controlul n ceea ce privete ndepHnirea sarcinilor membrilor i
organizaiilor de partid a fost netndestuttor.
Lichidnd aceste lipsuri, mobiliznd toate or..ganizaiile de
partid, noi vom putea nvinge greutile care stau n faa muncii
noastre la sate.
Munca de partid Ia .sate trebuie reorganizat n legtur .cu
noile sarcini care decurg din acest raport.
Membrii de partid i masa larg a muncitorilor i a milioanelor de .rani sraci i mijlocai trebuie educai n spiritul
luptei pentru consolidarea alianei clasei muncitoare cu rni
mea muncitoare, sub conducerea ctasei muncitoare, n frunte cu
partidul ei; trebuie educai in spilfitul lllJptei rde clas necrutoare
mpotriva chiaburilor, aceti exploatatori odioi i vicleni ai
rnimii muncitoare.
Munca <>rganizatoric la sate trebuie ndrumat cu hot
rre spre ntrirea organizaiilor sh~ti de partid, spre mbun
tirea compoziiei sociale a organizaiilor noastre de partid de
la sate, astfel ca cele mai bune elemente din rndurile muncitorilor agricoli i ranilor sraci - sprijinul nostru principal
la sate- s fie atrase n partid i n conducerea organizaiilor
de baz steti. .
,
Partidul trebuie s dea o atentie deosebit muncii de mobilizare a maselor de femei n opera de construire a socialismului.
Ele reprezint o for uria care poate fi ndrumat n activitatea gospodrea~c a satului, n Sfaturile populare, n gospowww.cimec.ro

240

GH. GHEORGHIU-DEJ

driile agricole de stat i S.M.T., n cooperative, n munca de


popularizare a sarcinilor partidului i n spedal a organizrii
gospodriilor colective. Indreptind atenia n direcia ridicrii
continue a nivelului cultural i politic al maselor de femei, partidul trebuie s-i ntreasc continuu rndurile sale ~u cele mai
cinstite i mai capabile femei, evideniate n munc.
Jn realizarea 'sarcinilor partidului, tineretul muncitor de la
orae i sate, care a dovedit n nenumrate mprejurri, pe an
tiere, n uzine, pe ogoare, 'capacitatea sa de constructor al vieii
:noi, soei a liste, reprezint un imens rezervor de fore creatoare
pentru partid, stat i organizaiile 1de mas. In industria de stat,
n aciunea de transformare socialist a agriculturii, n cooperaie, n comerul de stat, tineretul muncitor, 'Care i furete
organizaia sa unic, trebuie s lucreze cu struin i avint
pentru .ndeplinirea cu succes a hotrrilor partidui'Ui i guvernului.
.
.
Trebuie s descoperim i s ridicm din masa tineretului
viitoarele cadre ale partidului, clite n focul luptei de construire
a socialismului n ara noastr, crescute n spiritul ideilor lui
Lenin i Stalin, cluzite de exemplul mre al tineretului sovietic. Tineretul trebuie s dea o atenie deosebit nsuirii cunotinelor tehnice i ridicrii permanente a calificrii sale profesionale. Din rndurile tineretului trebuie ridicate cadre noi
de organiz.atori, de agitatori i propaganditi, de tractoriti,
de agronomi, de tehnicieni, necesari industriei i agriculturii.
In munca de reorganizare a micrii cooperatiste, n gospodriile agricole de stat, n S.M.T., n primele gospodrii agricole colective, organizaiile de partid vor trebui s-i concentreze cele mai bune fore pentru a le ridica la un grad nalt de
organizare agrotehnic, de organizare a muncii, de ridicare a
nivelului de via i de cultur a satului.
Calea cooperaiei este calea de baz a prefaceril i dezvoltrii agricul~urii noastre.

www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

24f

Sub forma de tovrii pentru lucrarea n comun a pmn


tului, se va mbunti mult situaia material a ranilor sraci
'i mij locai.
Cooperaia ne va ajuta s crem un belug de mrfuri de
ro!'l.sum n ar i prin aceasta s ndeplinim una din cele mai
importante sardni politice i ~conomice ale planului nostru
pentru dezvoltarea economiei naionale a R.P.R.
Propaganditii i agitatorii de partid i n special presa
noastr de partid au de ndeplinit un rol de o importan
deosebit. Ei trebuie s duc o munc neobosit pentru -clarificarea tuturor membrHor de partid i a ntregii clase muncitoare
asupra sarcinilor puse de partid, s popularizeze aceste sarcini,
fcnd ca ele s devin bunul maselor.
Propaganda i agitaia de partid trebuie s demate n faa
milioanelor de rani sraci i mijlocai chipul veninos i hr
pre al 'chiaburilor, s cultive ura de das mpotriva elementelor capitaliste de la ar i s arate limpede, pe .tnelesul fiec
rui ran srac i mijloca, c singura lui cale pentru a se salva
de exploatare, mizerie i stare cultural lnapoiat este trecerea
pe calea reconstruciei socialiste a agriculturii.
Avem datoria s ducem n mod sistematic o campanie larg
de propagand i agitaie la ar, care s arate suc'cesele imense
<~le gospodriei colective n Uniunea Sovietic i metodele sovietice de organizare .i de munc.
Trebuie s popularizm pe larg succesele obinute de cooperativele noastre, de staiunile de maini i tractoare ale statului, de diversele asociaii de mun-c, pentru a convinge masele
rnimii muncitoare de foloasele pe care ele i le aduc i
a
1ntri ncrederea n msurile pe 'care le lum pentru trecerea la
transformarea socialist a agriculturii, atrgnd rnimea muncitoare pe acest drum de progres i bunstare. Partidul i guvernul vor sprijini prin toate mijloacele iniiativa rnimii
muncitoare pentru organizarea gospodriilor colective i-i va
acorda un ajutor multilateral n aceast nou i mrea oper.
www.cimec.ro

GH. GH'EORuHIU-DEJ

242

Introducerea oconsecvent a acestei politici i trecerea la


organizarea soci&list a agri'culturii va duce la o extrem ascuire a luptei de clas la ar. Chiaburii, pentru a-i menine poziiile lor de jaf, exploatare i influen asupra rnimii s
race i mijlocae, i-aou revrsat ura lor feroce prin cele mai
diverse metode, de la cele mieroase i famice ale vicleniei, pn
la actele dumnoase a.le sabotajului !Criminal. De aceea se cere
din partea tuturor membr:ilor i a organizaiilor de partid, din
partea tuturor oamenilor muncii s-i dezvolte la maximum
vigilenta de clas, s-i uneasc munca de educaie a srcimii
satelor i a rnimii mijlocae cu munca de dezvoltare a vigilenei lor de clas, astfel ca piedicile de orice fel pe care clasele
exploatatoare le-ar pune n ca,lea trecerii la organizarea socialist a agriculturii s. fie nlturate de masele rnimii muncitoare.
Acestea sint problemele care stau in faa partidului n
legtur cu atragerea agriculturii n opera mrea de construire
a sociaHsmului 'n ara noastr, oper pe care o intreprinde
astzi clasa muncitoare sub 'conducerea partidului ei.
Tovari,

Partidul nostru a dovedit capacitateA sa de mobilizare a


poporului murrcitor pentru cucerirea de mari sU'ccese n lupta
mpotriva dumanului de clas.
Jnlturarea stpnirii moierilor i capitalitilor, lichidarea
rmielor feudale, cucerirea puterii politice de ctre \Clasa muncitoare i alianta mun'citorimii cu rnimea muncitoare - toate
acestea sint rezultatul unui_ proces ndelungat, rezultatul luptei
de aproape treizeci de ani pe care a dus-o partidul nostru impotriva burgheziei i moierimii i impotriva sprijinului lor principal, monarhia reacionar.
Sarcini mari, pline de rspundere, stau in fata partidului i
a clasei muncitoare.
www.cimec.ro

SARCINILE P.M.R. PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA A AGRICULTURII

243

Pornim cu ntredere n forele pline de energie i entuziasm


ale partidului i ale dasei muncitoare, de a atrage i a conduce
JI1asele cele mai largi ale rnimii muncitoare n lupta pentru
1nfptuirea so'cietii sociali-ste la noi n ar.
,.Scinteia" nr. 1.378
din 18 martie /949

www.cimec.ro

RAPORT CU PRILEJUL ADUNRII FESTIVE


N CINSTEA ZILEI ELIBERRll NAIONALE
A ROMNIEI
22 august 1949

Tovari i tovare,

Din mputernicirea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romn i a guvernului Republicii Populare Romne, v
felicit cu prilejul aniversrii a cinci ani de la 23 August -1944.
ziua eliberrii Patriei noastre.
Datorit faptului c eliberatoarea Romniei a iost armata
Statului socialist, srbtorim aceast zi ca o mare srbtoare
naional, care are pentru poporul nostru o semnificaie istoric
adnc, i anume desprinderea rii noastre din lanul monstruo-

sului sistem mondial al imperialismului.


Poporul romn a simit din plin aceast desctuare, cci
ea venea dup veacuri de asuprire i silnicii. Pentru prima dat
n istoria sa zbuciumat, poporul romn a devenit liber i stpn
pe soarta sa, n urma victoriei istorice de nsemntate mondial
repurtat de Uniunea Sovietic n cel de-al doilea rzboi mondiaL
Actul de la 23 August 1944_a fost pregtit i nfptuit de
ctre Partidul Comunist Romn, conductorul ncercat al clasei
muncitoare i al forelor patriotice ilegale.
Momentul doborrii dictaturii fasciste antonesciene i al ntoarcerii armelor mpotriva Germaniei fasciste a fost hotrt de
ctre Comitetul Central al partidului n urma situaiei prielnice
create de vijelioasa ofensiv sovietic pe frontul Iai-Chiinu.
Clica antonescian era izolat de popor, aparatul de stat dezo-

www.cimec.ro

RAPORT CU PRILEJUL ADUNARII FESTIVE IN CINSTEA ZILEI ELIBERARII

rientat

245

i nspimntat,

poporul mocnea de ura mpotriva ocuslugilor lor. Grzile muncitoreti, narmate


:i organizate de partid, au capturat i imobilizat cpeteniile antonesciene, au smuls n Bucureti principalele puncte strategice din
minile trupelor germano-fasciste i le-au dezarmat. Ostaii
romni au 'ntors armele vitejete mpotriva ocupanilor hitleriti
i s-au alturat glorioasei Armate Sovietice n lupta pentru eliberarea Ardealului i, mai departe, a Cehoslovaciei i Ungariei.
Neuitat va rmne jertfa nobil a ostailor i ofierilor sovietici care i-au dat viaa pentru dezrobirea rii noastre. Neuitate
vor rmne sacrificiile de snge ale comunitilor romni, ale muncitorilor, ranilor i ostailor czui n lupta cu dumanul fascist.
Glorie venic tuturor celor ca'fe au murit pentru libertatea
!i fericirea poporului nostru ! S pstrm n cinstea lor un minut
de tcere.
panilor hitleriti i

Dragi

tovari,

Srbtorim

cinci ani de la eliberarea rii noastre n condiiile


nencetate a forelor democraiei i socialismului i ale
slbirii forelor reactiunii i imperialismului.
Primul rzboi mondial a adus scindarea lumii n dou sisteme : capitalist i socialist. Victoria epocal a Marii Revoluii
Socialiste din Octombrie a zguduit lumea capitalist : socialismul a izbndit pe a asea parte a lumii.
Datorit victoriei istorice a Uniunii Sovietice n cel de-al
.doilea rzboi mondial, s-au schimbat raporturile de fore
i pe arena mondial : socialismul a dobndit superioritatea asupra capitalismului. Prin eliberarea rilor din Rsritul Europei
de ctre U.R.S.S. i prin victoriile dobindite de poporul chinez
mpotriva imperialismului, forele socialismului 'snt stpne
astzi nu numai pe a asea parte, ci ,pe a patra ~arte a lumii !
In urma creterii forei i prestigiului Uniunii Sovietice 'dup
-cel de-al doilea rzboi mondial, s-a lrgit frontul democraiei i
creterii

www.cimec.ro

246

GH. GHEORGHIU-DEJ

socialismului. De o nsemntate istoric mondial snt succesele


repurtate de armata popular din China, care lupt pentru eliberarea celor peste 400.000.000 de chinezi. 1 A.torii la rzboi
.americani, oare i-au tr1mis a.gentului lor Cian Kai-i milioane de
dolari, tancuri i avioane, au primit o lecie usturtoare din partea forelor revoluionare chineze, conduse de Partidul Comunist
Chinez.
Marile puteri imperialiste, Statele Unite i Anglia, nu se
ateptau la o asemenea desfurare a evenimentelor. Toate socotelile lor au dat gre. N-au trecut dect civa ani de ia nfrngerea
fascismului, i conductorii anglo-americani regret chiar i
slabul aport pe care rile lor i-au dat la aceast nfrngere.
De curnd, d-1 Bevin, ministrul de externe al Angliei, a acuzat
pe fostul preedinte Roosevelt pentru faptul de a fi cerut capitularea necondiionat a Germaniei. D-1 Bevin nu ascunde motivele suprrii sale. "Din cauz c Roosevelt a cerut aceasta spune d-1 Bevin - ntmpinm ast.zi attea dificulti n transformarea Germaniei ntr-o democraie de tip occidental".
Aceasta nseamn recunoaterea faptului c ntre fascism i
democraia burghez occidental distana nu este prea mare.
Intr-adevr, 'tendinele de fascizare a vieii politice snt tot
mai accentuate n Statele Unite i celelalte ri imperialiste. Din
punct de vedere economic, situaia lumii ca,pitaliste s-a agravat.
Criza general a capitalismului se caracterizeaz printr-o i mai
mare intensificare a procesului de putrezire a sistemului capitalist. In aceast privin, ritmurile de dezvoltare a forelor de producie arat o ncetineal tot mai pronunat. In timp ce cre
,terea anual a produciei industriale tn ntreaga lume capitalist
n anii 1890-1913 atingea media de 5,8%, ea .a sczut n anii
1919-1929 la 3%, iar n anii 1929-1937 a ajuns la 0,3%. De
atunci scderea este i mai catastrofal.
1 La data prezentrii raportului nu se cunotea cifra real a populatiei
. Chinei. Rezultatul recensmntului ncheiat n iunie 1953 i comunicat de
Direcia de Stat a Statisticii a R. P. Chineze a artat c populatia Chinei
este de peste 600.000.000. - Nota Edit.

www.cimec.ro

RAPORT CU PRILEJUL ADUNARII FESTIVE IN CINSTEA ZILEI ELIBERARII

2.7

Ins ui raportul publicat de secretariatul O.N .U. asupra situaiiei economice mondiale n anul 1948 i n p'rimul trimestru al
anului 1949 recunoate o mare nrutire a situaiei economice
n rile capitaliste. Acest ra~port arat c n Europa, cu excepia
Uniunii Sovietice, producia industrial a rmas sub nivelul celei
din 1937. Snt relevate de asemenea succesele obinute de rile
.de democraie popular n reconstrucia economiei lor. Dup ce
constat dispariia produciei de materii prime ntr-o serie de
tri unde a ptruns capitalul american, raportul spune : "producia de materii prime n U.R.S.S. i n alte ri ale Europei
rsritene se dezvolt considerabil, conform planurilor de stat".
Datele asupra tendintelor inflaioniste, ca i asupra creterii
omajului, snt gritoare. Ele oglindesc anarhia ce domnete n
economia capitalist i semnele crizei inevitabile spre care ea se
ndreapt. In primul trimestru al anului 1949 numrul omerilor
americani a crescut cu 70%. Cifrele oficiale americane recunosc
astzi 5.000.000 de omeri, la care se adaug cei 10.000.000 de
omeri pariali.

Raportul secretariatului O.N.U., analiznd rezultatele aplicrii


planului Marshall, face constatarea important c partea american n exportul mondial a sczut de la 26%, ct era n primul
trimestru al anului '1948, la 21% n ultimul trimestru.
Aceasta nseamn recunoaterea falimentului planului
.Marshall.
Incercarea monopolitilor americani de a scpa de criz pe
socoteala rilor marshallizate a dus la slbirea economic a
acestora i la incapacitatea lor de a mai absorbi produse americane, ceea ce se ntoarce mpotriva economiei americane.
Publicarea acestui raport de ctre secretariatul O.N.U. a nfuriat la culme cercurile conductoare americane. Ele I-au calificat drept un document "subversiv".
Dar nsui biroul statistic de pe lng Ministerul american
al Comerului a publicat recent un buletin n care se arat c
www.cimec.ro

248

GH. GHEORGHIU-DEJ

peste 60% din familiile americane au un venit anual mai mic dect cel necesar pentru un trai modest. .
Dac aceasta este situaia n Statele Unite, cea din rile
marshallizate este cu mult mai grav. In Anglia, Frana, Italia.
Benelux se nchid numeroase fabrici, covrite de concurena produselor americane. Numrul omerilor crete vertiginos. Posibilitile proprii de refacere n aceste ri s.nt nbuite de capitalul monopolist american. Numai 8 sau 9% din furniturile o
contul planului Marshall snt rezervate diferitelor maini. Capitalitii americani nu ascund faptul c 'interesul lor este s nu
existe ntreprinderi concurente n Europa apusean. Legea imperialist potrivit creia cel mai tare subjug pe 'cel mai slab
domin relaiile dintre Statele Unite i rile marshallizate.
Aceasta duce la ascuirea contradiciilor dintre rile imperialiste. Intre Statele Unite i principalul su aliat, Anglia, are
loc o violent ciocnire de interese, provocat de cererea american de a se proceda la o nou devalorizare a lirei sterline_
Ziarul burghez din. Frana "Combat" arta recent c n lupta
dintre dolar i lira sterlin este n joc soarta Europei occidentale.
De rezultatul acestei lupte - afirma ziarul - depinde dac
Europa marshallizat "va rmne un continent sau se va preface
ntr-o colonie".
Simptome nendoielnice de criz au aprut n lumea capitalist. Eecul ruinos al planului Marshall demonstreaz nc odat c nici un fel de crpeal .nu poate face viabil sistemul capitalist, care i-a trit traiul.
Tn ciuda ubrezirii bazei sale materiale i a eecurilor supar-
tate n ultimul timp, imperialismul american ncearc s-f
realizeze prin toate mijloacele politica sa agresiv de cucerirea lumii prin for. Pactul Atlantic este principalul instrument al
acestei politici agresive.
In ultimul timp, lagfl"ul imperialist a intensifkat Ia maximum
campania de aare i calomnii mpotriva U.R.S.S. i rilor dedemocraie popular pentru a justifica pregtirile de rzboi ii
www.cimec.ro

RAPORT CU PRILEJUL ADUNARII FESTIVE IN CINSTEA ZILEI ELIBERARII

249

01riaele

cheltuieli de inarmare, a ciTor povar este aruncat pe


spatele maselor muncitoare. Generalii americani strbat rile
marshallizate i, cu ajutorul guvernelor trdtoare, se strduiesc
s organizeze carnea de tun Ia ordinele noilor pretendeni Ia dominaia lumii. Att de dragi le snt monopolitilor americani popoarele europene, nct vor s le pun s lupte pentru cauza lor
josnic. Au uitat pesemne aceti strategi rsuflai de soarta pe
care au mprtit-o naintaii lor hitleriti.
Popoarele lumii nu vor rzboi. Ele sint impotriva rzboiului.
In memoria lor snt nc vii grozviile i distrugerile ultimului
rzboi mondial. Mobilizai de partidele comuniste i de proletariatul revoluionar, sute de milioane de oameni n ntreaga lume
se strng n jurul mreului i i.nvincibilului Stat 'socialist i se
ridic Ia lupt pentru pace.
Frontul de lupt al acestor uriae fore sociale organizate
nu cunoate hotare. El se intinde pn n rile imperialiste, gata
s se pun n micare pentru a zdrnici nc din fa criminalele uneltiri rzboinice ale imperialismului nord-american. Baza
material, de o for extraordinar, a Uniunii Sovietice i a
rilor de democraie popular, forele morale imense de care dispune lagrul pcii, experiena istoric acumulat de popoarele
lumii, creterea contiinei politice a maselor muncitoare din lumea capitalist n condiiile ascuirii luptei de clas - toate
acestea ne dau convingerea c planurile rzboinice ale imperialitilor anglo-america.ni snt sortite unui eec ruinos.
Concluzia nu este autolinitirea, ci ofensiva nentrerupt a
forelor pcii mpotriva imperialismului, mobilizarea a 1noi i noi
fore .n lupta anti.imperialist i vigilena revoluionar .n ap
rarea pcii.
Tovari i tovare,

Poporului nostru muncitor i-au fost cruat~ suferinele i


batjocura la care condamn capitalismul pe oamenii muncii din
Apus. Aceasta o datorete Uniunii)'ovietice, eliberatoarea noawww.cimec.ro

250

GH. GHEORGHIU-DEJ

str, i

faptului c el a ales calea democraiei populare i a socialismului, indicat de partidul nostru.


Din situaia de ar semicolonial pe care o avea Romnia
n Europa, ea a fcut un mare salt nainte, devenind republic
popular i trecind din punct de vedere politic - printre
rile avansate ale lumii.
Cu toat starea de napoiere economic i cultural pe care
am gsit-o, cu toate distrugerile rzboiului i urmrile agravante
ale secetei, cu tot sabotajul capitalitilor sprijinii de imperialitii anglo-americani, Clasa muncitoare aliat cu rnimea mun.
citoare, condus cu mtn sigur de comuniti, a zdrobit mpotrivirea claselor exploatatoare, le-a smuls puterea politic i a scos
tara din impas. Partidul nostru comunist nu a dezarmat i nu
a dat napoi n faa greutilor, ci le-a luat piepti, aa cum ne
nva bolevicii, a mobilizat masele la lupt i a pit nainte
victorios.
Astzi, dup ce am nfptuit prefaceri revoluionare n viaa
politic, economic i social a rii noastre, putem privi cu
mndrie la drumul parcurs i la obstacolele nvinse n aceti cinci
ani. Lichidarea moierimii ca clas, furirea republicii populare,
naionalizarea principalelor mijloace de producie industrial, a
bncilor, transporturilor i societilor de asigurare, primenirea
aparatului de stat i instalarea Comitetelor provizorii - iat realizrile principale ale clasei muncitoare i partidului ei, fora
conductoare a regimului de democraie popular.
Armata noastr reprezint un reazem puter.nic al Republicii
Populare Romne i al cuceririlor revoluionare ale poporului
muncitor. Poporul nostru privete cu dragoste i mndrie la armata R.P.R. Intrind armata noastr, noi ntrim capacitatea.
de aprare a Patriei noastre mpotriva dumanului.
Avnd puterea politic n minile sale, clasa muncitoare consolideaz con~nuu i dezvolt regimul de democraie popular.
Partidul nostru i-a cucerit autoritatea de conductor politic al
poporului i i-a lrgit influenta n mase. EI a desfurat o larg
www.cimec.ro

RAPORT CU PRILEJUI. ADUNARII FESTIVE JN CINSTEA ZILEI ELIBERARII

251

munc de mobilizare i activizare politic a maselor. In viaa


femeilor din ara noastr s-au produs schimbri adnci. Un mare
numr de femei i afirm capacitatea de conducere, organizare
i gospodrire n toate domeniile vieii de stat. Micarea de tineret, unificat, a devenit o for puternic n ajutorul partidului. Cluzit de mreele idei ale lui Marx, Engels, Lenin i
Stalin i nvnd din experiena gloriosului Comsomol, tineretul
organizat de U.T.M. lupt sub steagul partidului i-i d aportul tot mai puternic la construirea socialismului.
Pe plan economic, clasa muncitoare, nsufleit de comuniti,
a dobndit mari succese n lupta pentru industrializarea socialist a rii. Dup. izgonirea patronilor din fabrici, muncitorimea a pornit cu avint lupta pentru mrirea produciei. Jnc n
1948, nivelul produciei din 1938 a fost d~pit la font, oel, !aminate, minereu de fier, g.az metan.
In 1949 noi am trecut la economia planificat. Planul pe
anul acesta indic o cretere cu 40% a produciei. Prevederile
planului pe primele dou bimestre au fost depite. Comparnd
rezultatele obinute n executarea planului pe primul semestru al
anului 1949 cu perioada corespunztoare din 1948, vom observa
la font o cretere de 64,4%, la oel de 33,2%, la !aminate de
18,2%, la minereuri de fier de 57,8%, la crbuni de 19,7%, la
crmizi refractare de 284J5%. In domeniul articolelor de consum depirile snt de asemenea nsemna te : Ia piele 196, 1%, la
talp 132,2%, la nclminte 124%, la esturi de bumbac
46,3%, la es.turi de ln 59,1 %. la spun 92,1 %, la marmelad 188,6% i la produse zaharoase 544,2%.
Realizrile pe primul semestru n sectoarele de baz ale economiei noastre depesc 50% din planul anual. Industria noastr i mrete ritmul de producie din lun n lun. Aceste dou
fapte ne ndreptesc s tragem concluzia c planul de stat pe
1949 va fi realizat cu o depire nsemnat.
Aceasta nseamn, pe de o parte, ntrirea industriei noastre
grele - baza industrializri'i i dezvoltrH rii noastre -, iar

www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

252

pe de alt parte mai mult nclminte, mai mult mbrc


minte, mai mult hran pentru oamenii muncii.
Industria noastr a inceput s produc astzi maini care
altdat se aduceau de peste hotare. Totalul investiiilor pe acest
an va trece de 100 de miliarde de lei, cu alte cuvinte de aproape
cinci ori mai mult decit anul trecut. Se construiesc noi furnale,
cuptoare i cocserii in siderurgie, o mare uzin electric, o mare
rafinrie de petrol in Moldova i dou filaturi.
De doi ani de zile bugetul este excedentar, lucru nemaipomenit n istoria finanelor romneti. Bugetul Republicii Populare
Romne i trage cea mai mare parte din ncasri din producie,
i nu din veniturile populaiei, aa cum se ntmpl in trile capitaliste. Prin creterea progresiv a venitului naional, guvernul
a putut lua msura scderii impozitelor asupra veniturilor oamenilor muncii, cum este, de pild, scderea general cu 25% a
impozitului asupra veniturilor rnimii muncitoare. Pc msura
dezvoltrii sectorului socialist n economie, impozitul asupra salariilor va fi tot mai redus.
Poporul muncitor devenind stpn pe uzine i fabrici, pe
bnci i transporturi, principalul avut al rii a incetat s mai
fie mijloc de mbogire in mna capitalitilor. Aceste bogii
servesc acum la mbuntirea strii materiale i culturale a oamenilor muncii de la orae i sate.
Vorbind la ntia consftuire a stahanovitilor, tovarul
Stalin spunea :
"Desigur, este bine s alungi pe capitaliti, sa alungi pe moieri, s alungi slugile arnlui, s iei puterea i s capei libertatea ... Dar, din pcate, numai libertatea nu este de ajuns ... Pentru a putea tri bine i a te bucura de via, este nevoie ca
bunurile libertii politice s fie completate cu bunurile materiale"1.
1

/.

politic,

Stalin: "Problemele leninismului", Editura de stat pentru


1952, ediia a III-a, pag. 518.

www.cimec.ro

literatur

RAPORT CU PRILEJUL ADUNJI.RII F&STIVE IN CINSTEA ZILEI ELIBERARII

n politica sa de aceast neleapt nvtur stalinist. In planul de stat exist o leg


tur strns i direct ntre creterea forelor de producie, cre
terea cantitii de produse i creterea bunstrii oamenilor
muncii.
Prin aplicarea principiului socialist al retribuiei dup
munc, fondul de salarii crete n fiecare lun ; crete numrul
braelor de munc i salariul mediu. Snt ramuri de producie,
ca, de pild, n metalurgia prelucrtoare i n industria chimic,
n care fondul de salarii a crescut n martie fa de februarie cu
15-16%, iar n mai-iunie cu aproape 50%. Un mare numr de
muncitori fruntai n producie primesc lunar ntre 12.00015.000 de Iei, iar unii chiar mai mult.
Dar salariul nu reprezint ntregul venit al muncitorului n
Republica Popular Romn. Ar fi greit s-1 comparm cu salariul din timpul capitalismului, cci Ia salariul actual trebuie
adugate sumele primite de la Asigurrile sociale n caz de boal
sau altele, plata concediilor, nvmntul gratuit n coli, ajutorul i tratamentul medical gratuit, cheltuielile statului pentru
ridicarea calificrii muncitorilor, pentru spitale, cree, cmine de
zi, cantine etc., ntr-un cuvnt salariul social. Planul prevede investiii cu caracter social de peste 11 miliarde de lei. Numai pentru Asigurrile sociale statul a cheltuit n primele ase luni
aproape 5 miliarde de lei. Vara aceasta, peste 170.000 de muncitori i petrec concediul de odihn n localitile balneare i
climaterice pe socoteala statului.
Faptul cel mai important este c oamenii muncii pot privi
cu ncredere ziua de mine, avnd contiina c pe msura dezvoltrii economiei noastre spre socialism se ridic i nivelul lor
de trai i cultur.
Ca o constatare general putem spune c planificarea a
creat o tendin de cretere nentrerupt n economia naional.
Prin nlturarea anarhiei capitaliste din producie i prin conducerea ntregii economii dup un plan unic raional, statul noPartidul nostru se

cluzete

253

www.cimec.ro

254

OH. OHEOROHIU-DEJ

stru democrat-popular dobndete o for cum n-a avut i nu


putea avea ara noastr sub capitalism.
Putem spune, deci, c am fcut fa cu bine primelor probleme de refacere a econom!.ei i de punere pe picioar'e a organizrii industriei, fiind n msur a pi nainte.
Este necesar n acelai timp s subliniem i cteva slbi
ciuni constatate n cursul executrii planului.
In unele ntreprinderi ritmul de cretere a salariului mediu
depete ritmul de cretere a productivitii medii. Aceasta reprezint o tendin nesntoas, care trebuie s fie combtut
cu energie de administraie, de sindicate i n primul rnd de
organizaiile de partid. Clasa muncitoare vrea o cretere real
a salariului, cu alte cuvinte o cretere a salariului creia s-i
corespund sporirea bunurilor produse pentru pia, i nu o cre
tere fictiv, care s duc la scderea puterii de cumprare, cum
este n rile capitaliste.
In unele ntreprinderi nu numai c nu se desfoar o lupt
consecvent pentru scoborrea preului de cost i pentru un regim sever de economii, dar chiar snt tendine de umflare a preului i de risip.
In domeniul construciilor, unde ritmul de lucru trebuie serios accelerat pentru a lichida rmnerea n urm cu investiiile,
snt slbiciuni n organizarea muncii i nu exist nc o evi
den serioas a lucrrilor.
Problema organiz.rii muncii pe baza unoc noll"me juste ~i a
elaborrii procesului tehnologic nu este nc soluionat n unele
ntreprinderi aa cum trebuie.
Cadrele conductoare din economie, i n primul rnd fiecare director gospodar, trebuie s lupte pentru nlturarea acestor neajunsuri.
S nu uitm c principala verig. de conducere a industriei
este ntreprinderea. In hotrrea Comitetului Central al Partidului Comunist (bolevic) al Uniunii Sovietice din anul 1929
"Asupra reorganizrii conducerii industriei" se spune :
www.cimec.ro

RAPORT CU PRILEJUL ADUI\ARII FESTIVE IN. CINSTEA ZILEI ELIBERARII

255

"Intreprinderea este principala verig de conducere a industriei. De aceea. deservi rea tehnic a intreprinderii, buna organizare a aprovizionrii, organizarea cit mai perfect a muncii
n interiorul ntreprinderii, stabilirea deplin a conducerii unice
n intreprindere, crearea de condiii cit mai .favorabile pentru
ridicarea la maximum a activitii colectivului muncitoresc i a
personalului tehnic din intreprindere, alegerea de cadre administrative calificate, un oarecare grad de independen a ntre
prinderii - constituie baza viitoarei mbuntiri n sistemul de
conducere ,a industriei socialiste".
Aceste indicaii i pstreaz pentru directorii notri de intreprinderi ntreaga putere i importan. Partidul i colectivele
de conducere din ministere trebuie s se preocupe n mod serios
de asigurarea unei mai nalte calificri a directorilor de intreprinderi.
Organele de partid din intreprinderile socialiste au datoria
s studieze i s-i insueasc problemele planificrii in intreprindere, att n ceea ce privete producia cit i gospodrirea
intreprinderii, pentru a putea ajuta conducerea ntreprinderii i a
exercita cu competin controlul de partid.
Tovari i tovare,

Consiliul de Minitri a aprobat cifrele de control ale planului de stat pe anul 1950. Privit in ansamblu, acest plan constituie prima etap a unui plan de perspectiv, primul plan cincinal in Republica Popular Romin.
Elementele caracteristice ale planului de perspectiv sint
creterea masiv a produciei in industria grea, construirea n
ar a unor baze industriale productoare de maini-unelte
grele, trecerea la electrificarea rii i ridicarea produciei de
maini i unelte agricole, care s uureze munca rnimii muncitoare i s asigure baza material necesar operei de transformare socialist a agriculturii. Intre acestea, producia de tracwww.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

2;)6

loare va atinge nivelul de 6.000 de tractoare anual, astfel ca


la sfritul anului 1955 - sfritul primului plan cincinal - s
avem un parc de 25.000 de tractoare.
In faa noastr st sarcina ca n ultimul an al planului de
perspectiv s atingem un nivel industrial care s ne permit
producia urmtoare :
1.250.000
1.000.000
800.000
700.000
8.000.000

tone
tone
tone
tone
tone

de oel ;
de font ;
de !aminate ;
de cocs ;
de crbune.

De asemenea, n urma marilor lucrri ce vor fi fcute n industria petrolifer, vom atinge n trei ani nivelul maxim n
extracia de ei realizat nainte de rzboi la noi n ar, astfel
ca n anii urmtori s depim cu mult acest nivel.
In cadrul acestui plan vom trece la nfptuirea uneia din
marile sarcini pe care partidul nostru le-a tr~sat nc la Conferina naional a P.C.R., n toamna anului 1945, i anume
electrificarea rii.
"Prin crearea n ar a unei reele de centrale hidroelectrice - spunea raportul politic al C.C. -, se va putea purcede la electrificarea cilor ferate i ntrebuinarea masiv a
energiei electrice n dezvoltarea tuturor industriil-or noastre. De
asemenea, prin extinderea reelei de curent electric se va putea
introduce lumina i fora electric pn i n cel mai deprtat
ctun al rii, ridicndu-se astfel nivelul de via i de cultur
al plugrimii noastre".
Pentru asigurarea bazei de energie electric necesar dezvoltrii economiei noastre, puterea electric instalat va trebui
s ating la sfritul planului de perspectiv un nivel de dou
ori i jumtate mai mare fa de cel actual.
Geniala idee a lui Lenin : comunism = Soviete plus elec
1

Vezi volumul de fat, pag. 71.

www.cimec.ro

RAPORT CU PRILEJUL ADUNARII FESTIVE IN' CINSTEA ZILEI ELIBERARII

257

trific-are, nsufletete mreata oper pe care o ntreprindem.


Eledrificarea trebuie s mearg cu un pas naintea operei de industrializare.
Romnia este o ar foarte bogat n cursm i de ap i z
cminte de lignit o uria for hidraulic i termic neiolosit. S punem stpnire pe milioanele de cai-putere care se
irosesc n apele no~stre i s-i transformm n cai-putere elec.
triei pentru ridicarea industriei noastre, pentru electrifi.carea
transporturilor i agriculturii noatre.
Situaia electrificrii sub capitalism constituie un necrutor
act de acuzare mpotriva regimului burghezo-moieresc. Din
1884, cnd a fost pus n funciune prima uzin electric n ara
noastr, i pn n 1944, adic timp de 60 de ani, burghezia n-a
fost n stare s ajung dect la o putere instalat de circa 600.000
de kilowai.
Dictatura proletariatului va realiza n numai cinci, ase ani
o putere instalat de cel puin 2.000.000 de kilowai.
Clasele exploatatoare au inut poporul n bezn. O statistic
din anul 1941 arta c populaia din satele deservite cu energie
electric reprezenta n acea vreme doar 6% din populaia rii.
Partidul nostru consider ca o sarcin de cinste electrificarea treptat a tuturor satelor rii, astfel ca fiecare om al
muncii s se bucure de lumina electric.
i n aceast direcie vom primi un ajutor considerabil din
partea marii noastre prietene i aliate - Uniunea Sovietic. Oamenii sovietici ne dau ajutor tehnic i ne trimit utilaj pentru
construirea unor fabrici de turbogeneratoare, de maini i aparatur electric grea etc. Datorit acestui ajutor vom putea produce i la noi n ar~ maini electrice i aparatura necesar
operei de electrificare.
Electrificarea rii va imprima un ritm puternic operei de
industrializare socialist a rii.
Industria productoare de maini va trebui s-i dubleze
producia i totodat s creeze baze de maini-unelte grele. Inc
www.cimec.ro

258

GH. GHEORGHIU-DEJ

n cursul anului 1950 vor fi fabricate pentru prima oar la noi


n ar : strunguri carusel, bohrwerkuri, motocompresoare, rulmeni, vagoane refrigerente, utilaj agricol perfecionat ca : secertori-legtori, combine etc.
Pim astfel la crearea unei industrii socialiste puternice, cu
o tehnic naintat, baz a dezvoltrii economice.
. De o nsemntate deosebit pentru dezvoltarea economic
a rii va fi activitatea Comitetului geologic, care va executa
lucrri de explorare geologic menite s dea o imagine clar a
bogiilor naturale ale rii. Pentru prima dat, statul organizeaz n mod planificat explorarea subsolului, pentru a dezvolta
bazele materiale ale industriei noastre, pentru a dezvolta n
mod tiinific economia noastr i a ridica astfel nivelul de via
al oamenilor muncii.
Agricultura va primi maini care s-i asigure un nalt nivel
de mecanizare. De asemenea va primi un puternic ajutor din
partea industriei chimice i n primul rnd ngrminte n cantiti mari.
Un milion de hectare vor ii redate agriculturii prin lucr
rile de asanare ce se vor face.
Planul de culturi va fi dezvoltat. La sfritul planului de
perspectiv, eptelul va crete pn la 12.000.000 de oi, dndu-se atenie oilor de ras. Vom avea 6.000.000 de bovine. Numrul porcinelor, al cailor i al psrilor va crete cu mult peste
cel actual.
In faa agriculturii noastre st sarcina ca la sfritul planului de perspectiv s asigure din resurse interne materiile
prime necesare industriei noastre textile i de nclminte.
Aceasta va nsemna pentru statul nostru o economie anual de
zeci de milioane de dolari.
Producia de articole de consum va crete astfel nct nevoile
de mbrcminte i nclminte ale oamenilor muncii vor fl
satisfcute ntr-un grad din ce n ce mai mare.
www.cimec.ro

JlArORT CU PRILEJUL ADUNARII FESTIVE IN CINSTEA ZILEI ELIBERARII

:./.59

Ca urmare a acestei dezvoltri economice, venitul naional


se va dubla, iar nivelul de trai al populaiei muncitoare va crete
fa de 1949 cu 80%.
Viaa oamenilor muncii din Republica Popular Romn va
fi mai bun i mai fericit.
Tn lumina sarcinilor mree ale acestui plan de perspectiv
trebuie considerate sarcinile planului de stat pe 1950.
Dezvoltarea viitoare a economiei noastre fiind condiionat
in mod hotrltor de lucrrile de investiii, planul pe 1950 prevede investiii in valoare de peste 140 de miliarde de lei.
Sumele cele mai importante snt destinate dezvoltrii industriei extractive, grele i energiei electrice, crendu-se n felul
acesta o baz sigur pentru dezvoltarea ntregii industrii i pentru crearea condiiilor materiale necesare transformrii socialiste
a agriculturii.
S vedem cteva cifre de control ale planului pe 1950, fa
e realizrile probabile din 1949. Astfel, Ia foraj se prevede o
-cretere de 43,7%, la iei extras de 21,7%, la crbuni de 10,2%,
la minereu de fier de 9%, la font de 17,6%, la oel de 19%, la
!aminate de 12,8%, la utilaj industrial de 51,8%, la utilaj petrolifer de 20,8%, la maini electrice rotative de 51,8%, la ciment de 36%.
Vor fi luate o serie de msuri pentru ridicarea nivelului tehnic i organizatoric al ntreprinderilor, dup modelul ntreprinderilor sovietice.
Se prevede o cretere a productivitii muncii cu 20% fat
de 1949.
Pentru sprijinirea agriculturii va fi sporit numrul S.MT.urilor i parcul existent de tractoare la S.M.T. i gospodriile
.agricole de stat.
Planul prevede creteri la transporturile pe ci ferate, pe uscat, aeriene i navale.
innd seama de creterea economiei, nivelul de trai al
menilor muncii se va ridica
cu 15% fat de 1949.
www.cimec.ro

oa-

260'

GH. GHEORGHIU-DEJ

Vor fi distribuite cantiti mai mari de bunuri de consum,


mai mult pine, mai mult carne, mai mult ulei, mai mult zahr
i produse zaharoase, mai mult pete proaspt.
De asemenea se vor construi locuine muncitoreti n valoare
total de 4 miliarde de lei, noi spitale i sanatorii, noi coli i
biblioteci, numeroase stadioane sportive etc.
Problema ridicrii calificrii muncitorilor i a crerii de noi
cadre de tehnicieni i specialiti se afl n centrul preocuprilor
noastre. Ea devine o chestiune vital a dezvoltrii economice a
rii noastre.
Tovari i tovare,

Sarcini mree de lupt stau n faa muncitorilor i tehnicienilor notri.


Clasa muncitoare a dovedit prin fapte patriotismul su
fierbinte, capacitatea sa de munc i de lupt sub steagul partidului. In lupta pentru realizarea i depirea planului de stat
pe 1949 i mai cu seam n avntul intrecerii socialiste n cinstea marii srbtori naionale 23 August, muncitorii i tehnicienii au dobndit succese remarcabile.
Comitetul Central al Partidului MuncitOII'esc Romn i guvemul Republicii Populare Romne i exprim convingerea
c clasa muncitoare va face fa cu cinste i noilor sarcini de
lupt. ale construciei socialismului.
Amploarea pe care a luat-o intrecerea socialist n ara noastr constituie o dovad puternic a sprijinului entuziast pe care
masele muncitoare l dau din toat inima regimului de democraie popular. Mereu snt scoase la iveal noi i noi rezerve
inteme n ntreprinderi i mobilizate n lupta pentru progresul
rii. Iniiativa creatoare a masei, inovaiile i metodele de raionalizare a munoii propuse de muncHori i tehnicieni comtituie
din ce n ce mai mult un factor de realizare i depire a programelor de producie. Acesta este rezultatul creterii contiinei
www.cimec.ro

RAPORT CU PRILEJUL AOUNARII FESTIVE IN CINSTEA ZILEI ELIBERARII

261

socialiste n snul maselor noastre muncitoare. Este rspunsul


lor hotrt dat atorilor la rzboi anglo-americani.
Intr-adevr, dragostea de ar a oamenilor muncii a cptat
astzi n Republica Popular Romn un neles mai bogat i
mai adnc. Lupta pentru aprarea Patriei se confund cu lupta
pentru aprarea libertilor cucerite de popor, cu lupta pentru
construirea socialismului. Interesele naionale, cu alte cuvinte
interesele marii majoriti a populaiei rii, se mbin cu interesele micrii mondiale revoluionare, cu interesele luptei pentru aprarea pcii.
Patriotismul se mpletete n mod armonios cu ideologia
internaionalismului proletar:. Numai n frontul unic socialist,
numai ca prieten i aliat al Uniunii Sovietice, poporul romn
i-a mplinit cea mai arztoare nzuin .a sa : libertatea i independena naional. Datorit marii ri a socialismului i
luptnd alturi de ea, poporul romin i-a recptat ncrederea
n forele proprii i a nceput a face din ara sa, napoiat, jefuit i hulit de lumea occidental, o ar naintat i puternic, cu care se poate mndri.
Sarcina partidului nostru este de a nrdcina tot mai adlnc
n rndurile oamenilor muncii i ale tinerei generaii acest profund sentiment patriotic, fcnd ca el s devin un izvor de
fapte mree, de eroism n munc i n lupta impotriva duma
nilor Republicii Populare Romne.
Tovari i tovare,
Cluzindu-ne de bogata experien a colectivizrii agriculturii n U.R.S.S., s continum a aplica cu fermitate politica de
clas la ar, sprijinind rnimea muncitoare, cimentnd aliana
ei cu clasa muncitoare i ducnd o lupt nentrerupt pentru ngrdirea chiaburimii.
Aa cum arat rezoluia plenarei C.C. al P.M.R., principala prghie n vederea transformrii socialiste a agriculturii este
cooperaia.

www.cimec.ro

2ti2

QH. OHEORGHIU-DEJ

In urma muncii politice a comunitilor la ar, grupuri de:


muncitori au nfiinat primele gospodrii colective. Aceast victorie a politicii partidului la ar trebuie consolidat prin
nchegarea din punct de vedere organizatoric i punerea pe picioare a activitii lor practice. Partidul va trebui s desfoare
o intens munc educativ n aceste gospodrii colective pentru
a stimula pe membrii lor s munceasc cu rvn, deoarece acum
nu mai muncesc pentru moieri i chiaburi, ci n folosul lor i
al ntregului popor muncitor. Gospodriile colective au primit ca
ajutor de la stat bunuri importante: localuri, pmnturi, i vor
primi credite. In mijlocul membrilor gospodriilor colective
trebuie s fie dezvoltat o nou atitudine fa de avutul comun.
Primele gospodrii agricole colective trebuie s fie astfel
gospodrite i conduse, nctt s constituie ,pentru noi i noi grupuri de rani sraci i mijlocai un mijloc de convingere pentru
a porni pe calea regimului de via socialist.
Superioritatea forelor noastre n ar i pe plan internaional, ca i succesele noastre, ndrjesc pe duman. Pe msuri
ce nainteaz socialismul, dumanul de clas devine mai violent,
mai turbat.
Clasele exploatatoare rsturnate de la putere, spionii i diversionitii trimii de imperialitii americani i englezi i chiaburii recurg la cele mai josnice mijloace, mergnd pn la asasinate i distrugeri pentru a lovi n poporul muncitor. Este necesar o ascuire a vigilenei i mai mult spirit de prevenire fat
de uneltirile dumnoase.
Regimul de democraie popular este hotrt s zdrobeasc
fr cruare orice ncercare de grupare i de rezisten a du
manului fa de msurile economice i sociale luate de partid
i guvern n interesul oamenilor muncii.
rani

Tovari i tovare,

Construirea socialismului pune in fata


complexe.
www.cimec.ro

noastr

probleme

RAPORT CU PRILEJUL ACUNARll FESTIVE IN CINSTEA ZILEI ELIBERARII

263

Chezia rezolv~rii acestor probleme i a mersului nostru


nainte este partidul nostru, fora politic conductoare n stat.
In aceste condiii, educaia marxist-leninist a activitilor partidului, nsuirea de ctre ei a problemelor construirii socialismului capt o importan extrem. S ne amintim cuvintele genialului Stalin. la Cong,resul al XVIII-lea al Partidului Comunist
(bolevic) al Uniunii Sovietice:
"Putem spune cu siguran c dac am ti s pregtim din
punct de vedere ideologic cadrele noastre din toate domeniile
muncii i s le clim din punct de vedere politic n aa msur
nct ele s se poat lesne orienta n situaia intern i internaional, dac am ti s facem din ele marxiti-leniniti pe
deplin maturi, capabili de a rezolva fr greeli serioase problemele conducerii rii, am avea tot temeiul s socotim c nou
zecimi din toate problemele noastre snt rezolvate" 1
Este o sarcin de cinste a ntregului nostru partid s lupte
pentru ridicarea nivelului politic i teoretic al activitilor.
Tn acelai timp este necesar ca nivelul organelor de conducere judeene i de plas ale partidului s fie ridicat la nli
mea cerinelor pe care le pun transformrile revoluionare din
\Ma noastr. Comitetele judeene i de plas trebuie ajutate s
stea pe picioare proprii i s se orienteze n problemele muncii
de partid, de stat i gospodreti, pentru ca s aib ntr-adevr
un rol conductor i de avangard.
Tntrind rndurile partidului nostru, sporinJ nencetat leg
turile cu masele, s pim nainte cu siguran pe dmmul victorios deschis de marele Partid Comunist (bolevic) al Uniunii
Sovietice .

. Scinteia" nr. 1.5/1


din 23 august /949

1 /.

tic,

Stalin: ,.Problemele !Pninismului", Editura pentru


1952, ediia a III-a, pag. 611.

www.cimec.ro

literatur

poli-

MAREA
OCTOMBRIE
DIN LUMEA
DE

REVOLUIE SOCIALIST DIN


A ARTAT OAMENILOR MUNCII
NTREAG CILE DE ELIBERARE

SUB JUGUL IMPERIALIST

Cu'Dtntare la Adunarea festl'D in cinstea ce~ei de-a 32-a


a Marii Re'Doluii Socialiste din Octombrie

ani'Dersri

Tovari,

Se mplinesc 32 de ani de la evenimentul care a schimbat .tot


mersul istoriei omenirii, care a deschis lumii ntregi drumul spre
desfiinarea oricrei forme de exploatare a omului de ctre om.
Marea Revoluie Socialist din Octombrie 1917 este aniversat astzi de oamenii muncii din lumea ntreag. Poporul sovietic srbtorete 32 de ani de la eliberarea sa de sub clciul marilor moieri i al capitalitilor. Popoarele din rile care s-au
angajat pe drumul democraiei populare nspre socialism vd n
succesul revoluiei socialiste de acum 32 de ani succesul lor propriu, succesul care le-a asigurat i lor calea dezvoltrii libere,
fr clase exploatatoare. Mupcitorii din rile capitaliste vd n
izbnda clasei muncitoare din fosta Rusie arist garania sigur
a propriei lor izbnzi. Popoarele asuprite din lumea ntreag vd
n Marea Revoluie Socialist din Octombrie evenimentul care a
des-chis drumul luptei de eliberare a popoarelor coloniaJ.e.
Toi cei ce muncesc i toi exploataii i asupriii din lumea ntreag srbtoresc prima revoluie socialist victorioas, pentru
c ea nu a nsemnat numai eliberarea proletariatului i a r
nimii din Rusia arist de exploatare i asuprire. Ea a fost n
acelai timp nceputul eliberrii proletariatului mondial, nceputul eliberrii tuturor oelor ce mun-cesc din toat lumea.
Cei 32 de ani de existen a Statului socialist au dovedit pt>

www.cimec.ro

/1\AREA

REVOLUIE

SOCIALISTA DIN OCTOMBRIE

265

deplin superioritatea acestui sistem economic i social asupra celui


capitalist. Vechea .Rusie, napoiat economicete, cu caracter predominant agricol, a deven:~ ntr-un timp uimitor de scurt o ar
industrial naintat, cea mai civilizat ar din lume, cu poporul
cel mai cult de pe suprafaa globului pmntesc. Industria sovietic dispune acum de cea mai perfecionat tehnic din lume i
poate produce tot ce are nevoie poporul sovietic, fr s mai
depind de rile capitaliste. Agricultura sovietic a devenit cea
mai avansat agricultur din lume, cu cea mai nalt productivitate a muncii i cu cel mai ridicat nivel tehnic i tiinific. Cre
terea capacitii de producie a Uniunii Sovietice s-a fcut cu
q repeziciune unic n istorie. Nivelul de trai al oamenilor muncii s-.a mbuntit zi de zi, permind astzi muncitorului sovietic, ranului colhoznic un trai mbelugat, o folosire a tuturor bunurilor materiale i culturale care nfrumuseeaz viaa
omului.
Toate acestea au fost pDsibile pentru c n Uniunea Sovietic
au fost lichidate clasele exploatatoare i a fost desfiinat p~ntru
totdeauna exploatarea omului de ctre om, pentru c n locul proprietii capitaliste asupra uneltelor i mijloacelor de producie a
fost introdus proprietatea socialist asupra acestora, pentru c
n locul anarhiei capitaliste a fost introdus planificarea socialist, pentru c locul dezvoltrii pe baza antagonismelor de .::Iasii
1-a luat dezvoltarea pe baza colaborrii i ajutorului reciproc dintre cele dou clase prietene, muncitorimea i rnimea colhoznic.
Creterea industriei i agriculturii sovietice, ridicarea nivelului de via i de cultur al oamenilor muncii din Uniunea Sovietic, nchegarea unei convieuiri freti, a unei prietenii nezdruncinate ntre toate popoarele Uniunii Sovietice, constituie un exemplu' luminos pentru toate popoarele lumii i au ridicat prestigiul
rii socialismului n faa tuturor acestor popoare, au fcut din
ara sovietelor o mare putere economic, politic i militar.
Aceast putere a Uniunii Sovietice a salvat omenirea de barbaria
hitlerist, care a dezlnuit cel de-al doilea rzboi mondial.
www.cimec.ro

"266

GH. GHEORGHIU-DEJ

Srbtorim aniversarea de astzi a Marii Revoluii Socialiste


din Octombrie n condiiile ntririi forelor democraiei i pcii
i slbirii lagrului imperialist. Imperialitii anglo-amerieani au
sperat c cel de-al doilea rzboi mondial, nlturnd puterile imperialiste concurente, va aduce cu sine n acelai timp i slbirea
puterii Uniunii Sovietice, pentru ca dnii s-i poat avea asigurat hegemonia mondial. Dar succesele istorice ale Armatei
Sovietice au dat peste cap socotelile imperialismului. Cu toate
distrugerile imense i jertfele de snge date de Uniunea Sovietic,
ara socialismului a ieit ntrit d:n rzboi, iar prestigiul Uniunii Sovietice i al eroicei armate a ieit considerabil sporit. Toate
popoarele din lume privesc cu dragoste astzi Ia Uniunea Sovie~
tic i Ia armata sa, principalul sprijin al pcii n lume.
Tendinele agresive ale imperialismului american, care a inrobit cu sistemul planului Marshall popoarele Europei apusene i
a ncadrat rile lor n pactul Atlanticului de nord, au fcut ca
lupta pentru pace s dobndeasc din nou o nsemntate primordial pentru toate popoarele. Monopot:tii americani au acaparat
pieele rmase libere de pe urma eliminrii concurenilor lor germani i japonezi; ei au pus mna pe industria Germaniei occidentale i pe cea japonez, au ptruns cu capitalurile lor n coloniile i dominioane:e engleze, au bransformat ri:e Europei apusene n semicolonii supuse intereselor capitalului american.
Situaia economic a rilor marshallizate este dezastruoas.
Pentru a uura ptrunderea capitalului american n toate aceste
ri, monopolitii americani au impus devalorizarea monedelor
a 19 ri satelite i reducerea continu a nivelului de trai al oamenilor muncii. Poftele rechinilor imperialiti cresc nemsurat.
Ei vor s aib dominaia asupra ntregului glob pmntesc i,
dac ar fi posibil, ar transforma n colonii americane i luna i
planetele.
Imperialitii americani turbeaz de furie cnd vd c un ir de
ri din Europa central i sud-estic - rile democraiei populare- eliberate din lanurile imperialismului, construiesc soei a-

www.cimec.ro

MAREA

REYOJ.UIE

SOCIALISTA DIN OCTOMBRIE

2h7

Iismul. Ei vor din nou s devin stpni pe zcmintele noastre


de petrol, pe minele noastre de crbuni, pe uzinele noastre. Ei vor
din nou s ne vnd scump produsele lor fabricate i s acapareze materiilenoastre prime. Ei vor din nou s ne transforme
n semicolonii n care poporul s munceasc pentru profitul monopolurilor internaionale. Pentru acest scop nici un mijloc nu
li se pare nedemn, nici o arm prea josnic.
Tn aceste mprejurri este deosebit de necesalf s sporim vigilenta n propriile noastre rndlllfi, pentru a nu da loc dumanu
lui de clas s-i strecoare agenii si.
Mijloacele josn:ce ntrebuinate de imperialiti pentru a ajunge
iari la nrobirea economic i politic a rilor eliberate cu
ajutorul Uniunii Sovietice dovede.sc n acelai timp terenul ubred
pe care st imperialismul i ntrirea forelor democraiei i ale
pcii pe plan internaional.
antajul american cu privire la pretinsa deinere a monopofului bombei atomice s-a risipit ca un balon de spun. Inc de acum
doi ani, tovarul Molotov a artat ~ energia atomic nu mai
constituie un secret. Comunicatul transmis acum cteva sptmni
de ctre agenia "Tass" a venit s confirme din nou c Uniunea
Sovietic stpnete arma atomic. Cu toate acestea, Uniunea
Sovietic i-a lfennoit propunerile sale de a se interzice folosirea a1rmei atomice ca mijloc de lupt, rmnnd astf.el conse~
vent politicii sale de pace.
Forele pcii i democraiei cresc i se ntresc tot mai mult,
in timp ce lagrul imperialist este tot mai mult sfiat de contradicii interne i minat de criza economic ce-i arat colii. Lag
rul democraiei i al pcii a fost n anul acesta serios ntrit prin
izbnzile istorice pe care forele populare chineze le-au ctigt
mpotriva agenilor imperialismului american n frunte cu
Cian K:ai-i i prin alctuirea Republicii Populare Chineze. S-au
rupt astfel din lanul imperialismului nc 475.000.000 de oameni. '
care s-au alturat frontului pcii. Prin victoria democraiei ehi.1

Vt>zi nota editurii de la pag. 246.

www.cimec.ro

268

GH. GHEORGHIU-DEJ

neze, imperialismul american provocator de rzboi a primit nc


o lovi.tur. Sub conducerea lui Mao ze-dun, marele fiu al poporului. chinez, a crescut o for militar de cteva milioane de soldai, pus -n serviciul aprrii pcii.
Un mare succes al lagrului pcii a fost de asemenea formarea
Republicii Democrate Germane. In scrisoarea sa adresat preedintelui i primului ministru al Republicii Democrate Germane,
1. V. Stalin consider constituirea Republicii Democrate Germane
ca "un punct de cotitur n istoria Europei".
"Nu poate fi ndoial - declar marele conductor de popoare- c existena unei Germanii iubitoare de pace i democratice, alturi de existena Uniunii Sovietice iubitoare de pace,
exclude posibilitatea unor noi rzboaie n Europa, pune capt
vrsrilor de snge n Europa i face imposibil nrobirea rilor
europene de ctre imperialitii mondiali" 1
Crearea Republicii Democrate Germane este, dup cum ne-a
artat 1. V. Stalin, "o fapt mrea pentru ntreaga Europ, asigurndu-i o pace trainic" 2 , cci ea a pus temelia unei Germanii
unite, democratice i iubitoare de pace. O Germanie panic,
alturi de existena Uniunii Sovietice, iubitoare de pace, va
exclude posibilitatea rzboiului, pentru c Uniunea Sovietic i
Germania reprezint cel mai mare potenial uman i economic din
Europa.
Constituirea Republicii Populare Chineze i a Republicii Democrate Germane au fost posibile numai pentru c, acum 32 de
ani, proletariatul i rnimea srac din Rusia, sub conducerea
lui Lenin i Stalin, au rsturnat stpnirea capitalismului i au
produs astfel prima i cea mai important sprtur n sistemul
imperiaHSIITiului mondial. Fora conductoare a fifontului pcii i
garania cea mai sigur a pstrrii pcii o constituie marea ar
a socialismului.
/. Stalin : "Scrisoare ctre Wilhelm Pieck
"Scnteia" nr. 1.556 din 15 octombrie 1949.
2 lbid.

www.cimec.ro

Otto Grotewohl", n

11-1AREA REVOLUTIE SOCIALISTA DIN OCTOMBRIE

269

faa popoarelor lumii a devenit tot mai clar c imperiaanglo-americani snt provocatori la rzboi. Ei au respins
la Organizaia Naiunilor Unite toate propunerile Uniunii Sovietice pentru interzicerea folosirii armei atomice, pentru reducerea
narmrilor, pentru ncheierea unui pact de pace ntre cele cinci
mari puteri. lmperialitii anglo-americani ocolesc discuiile care
urmresc asigurarea pcii i 'mpiedic intrarea n Organizaia
Naiunilor Unite a rilor noii democraii, care ar fi ntrit tabra
pcii din snul acestei organizaii. In schimb, ei provoac intervenia n treburile interne ale democraiilor populare, punnd n
discuia O.N.U. regimul intern din aceste ri i nchipuindu-i
c vor putea determina n felul acesta popoarele eliberate de sub
jugul moierilor i capitalitilor s le restituie acestora mo~iile,
fabricile i bncile naionalizate. Stpnii monopolurilor americane se intereseaz foarte mult de soarta trdtorilor de ar din
Ungaria, Bulgaria i Romnia, care i-au primit pedeapsa meritat din partea popoarelor acestor ri. Ei ndrznesc s ne dea
lecii despre democraie, n timp ce legile antimuncitoreti, rasis
mul i antisemitismul, linarea oamenilor de alt culoare, condamnarea conductorilor Partidului Comunist American, 6.000.000
de omeri permaneni i 12.000.000 de omeri pariali, adic
18.000.000 de flmnzi, arat cu prisosin n ce const aa-zisa
democraie american. Este un regim de sngeroas dictatur a
trusturilor. Dreapta sentin dat de judectorii poporului mpotriva unor spioni ai imperialismului american, ca Mindszenty,
Petcov sau Maniu, nu a emoionat dect pe civa bancheri de pe
Wall Stred, n timp ce banditeasq condamnare a frruntaHor
comuniti americani, mpreun cu avocaii care i-au aprat la
proces, a strnit indignarea milioanelor de oameni din lumea ntreag i chiar din America.
Trusturile americane i engleze, care nu snt mulumite cu
democraia popular din ara noastr, ar dori s ne vad n situaia n care ele au adus Grecia, cu trupe engleze i americane
care ocup ara la aproape cinci ani dup terminarea rzboiului

In

litii

www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

170
i

i asasinare a sute i sute de democrai


de ctre clii de la Atena, la ordinele
misiunii militare americane.
Patronii asasinilor de la Atena .ndrznesc s ne dea nou
le'cii .de democraie. Democraia noastr popular a fost atacat
1a O.N.U., dar orice om cinstit care .ar face o comparaie cu
regimul .care a fost tn trecut n ara noastr ar vedea c, pentru
prima dat n istoria rii, masele largi ale ce!or ce muncesc se
bucur de drepturi i liberti.
Aveau oare muncitorii notri n trecut libertatea :ie organizare
in sindicate? Existau .liberti politice? Ti puteau ei susine
revendi'crile economice ? Pentru fiecare cerin mrunt, clasa
muncitoare a trebuit S dea n trecutjertfe de snge. Astzi, cele
mai largi mase iau parte la treburile obteti. Pentru prima .dat
n ara noastr 1poporul muncitor cunoate astzi {'ele mai lar~i
drepturi i liberti de organizare.
O singur cale exist pentru nlturarea tuturor crimelor pe
care imperialitii le comit mpotriva lupttorilor pentru pace i
libertate, mpotriva pcii nsi. Aceasta este calea luptei alturi
de toate forele democraiei, alturi de marea Uniune Sovietic,
pentru aprarea pcii, pentru <1 face rzboaiele imposibile n
viitor.
Psbfa.rea pcii i independen-ei nationale a tuturor popoarelor mari i mici va fi definitiv 1asigurat, atunci ctnd va fi nl
turat sistemul imperialist. Lupta pentru p.ace a cuprins sute de
milioane de oameni din toate rile de pe glob, din rile care au
fost eliberate de exploatarea capitalist, ca i din rile n care
cei ce muncesc mai sufer nc jugul exploatrii, cum snt America, Anglia, Frana, Italia i altele. Marea Revoluie Socialist
din Ottombrie a artat tuturor exploatailor i asupriilor din
l,umea ,.ntreag care snt .cile de eliberare de sub jugul imperialtisniJ'Ului. Din exemplul Revoluiei din Octombrie 1917 au nvat
cum s lupte mpotriva exploatrii i asupriii din colonii, cum
snt popoarele din China, Indonezia i .Viet.nam, i muncitorii i

cu regimul de teroare

i lupttori antifasciti

www.cimec.ro

MAREA

REVOLUIE

SOCIALISTA DIN OCTOMBRIE

ranii

271

semiiobagi din .rile cu rmie feudale, cum a fost i


ara noastr, i proletarii din rile capitaliste, din Frana i
Italia, din Anglia i America. Purttorii de cuvnt ai trusturilor
i concernelor imperialiste s-au silit s izoleze Uniunea Sovietic
cu un cordon de snge i fot, iar atunci cnd acest lucm nu le-a
reuit, au recurs la lacheii lor social-democrai de .dreapta, care
se strduiesc s menin inf!uena burgheziei n snul pwoletariatului, pentru a susine c revoluia sovietic este un fenomen
specific rusesc i c "aa ceva nu poate s se ntmple" n rile
capitaliste, pretins "civilizate".
Tovarul ,Stalin, ntr-o analiz genial a 'condiiilor n care
trebuie s aib loc lupta de.eliberare ,a clasei muncitoare din
toate rile lumii, a artat Caracterul internaional al Marii RevoluH Socialiste din Octombrie 1917.
"Oare revoluia noastr ,- spune 1. V. StaHn - este prin
caracterul su o revoluie naional i numai naional, i nu
o revoluie internaional 1prin excelen? De ce o considerm
n -cazul acesta baza.micrii revoluionare mondiale, prghia .dezvoltrii revoluionare a tuturor rilor, patria JProletaifiatului mondial ?" 1
Revoluia pe care o srbtorim astzi a avut de la nceput un
caracter internaional. Ea a descoperit pentru nbrea.ga clas
muncitoare din .lume forma pe care trebuie s-o ia puterea de stat
a proletariatului.
Tovarul Stalin a subliniat i )n aceast privin importana deosebit pe care o reprezint experien'a Uniunii Sovietice pentru proletariatul internaional.
"Poate c - spune dnsul - .dup tipul ei, revoluia noastr este o revoluie naional i numai naional ? Dar revoluia noastr este o revoluie sovietic, iar forma sovietic a statului proletar este o form mai mult sau mai puin obligatorie
pentru dictatura proletariatului din celelalte ri. Nu degeaba a
spus Lenin c revoluia din U.R.S.S. a deschis o er nou n
1

/.

Stalin, Opere, voi. Il, ed. P.M.R. 1951, pag. 165-166.

www.cimec.ro

.272

GH. GHEORGF!IlJ-DEJ

istoria dezvoltrii, era Sovietelor. Nu rezult oare de aici c nu


numai din punctul de vedere al caracterului su, ci i din punctul de vedere al tipului de revoluie, revoluia noastr este o revoluie internaional prin excelen, care ne d tabloul a ceea
ce trebuie s fie n esen revoluia proletar din oric~ ar ?" 1
Aceast previziune genial, fcut de tovarul Stalin nc
n 1928, s-a confirmat pe deplin prin evenimentele istoriCe care
au avut loc dup cel de-al doilea rzboi mondial. Experiena dictaturii proletariatului din U.R.S.S. constituie un tezaur de nvturi pentru toate rile n care proletariatul a cucerit puterea
n stat. Democraia popular, care ndeplinete funciile dictaturii
proletariabului, este i ea o form a dictaturii proletariatului, ns
forma superioar a dictaturii proletariatului este forma sovietic. In procesul de dezvoltare a democraiei noastre populare
\'Om dezvolta i noi, din ce n ce mai larg, participarea celor ce
muncesc la conducerea treburilor statului.
Geniala putere de previziune a lui Lenin i Stalin rnu s-a
limitat numai la artarea formelor pe care va trebui s le ia puterea de stat a clasei muncitoare dup cucerirea puterii politice
de ctre proletariat, ci i a cilor pe care trebuie s se ajung
la aceasta.
"In afar de rile dezvoltate din punct de vedere capitalist
- spune tovarul Stalin -, n care victoria revoluiei va duce
imediat la dictatura proletar, mai exist i ri slab dezvoltate
din punct de vedere capitalist, cu rmie feudale, cu o problem agrar special de tip .antifeudal (Polonia, Romnia etc.),
n care mka burghezie, n special rnimea, i va avea neaprat de spus cuvntul care va trage greu 'in cumpn - n
cazul unei explozii revoluionare, i n care, pentru a duce la
dictatura proletar, victoria revo~uiei poate s necesite i va
necesita cu siguran unele trepte intermediare, cum ar fi, de
pild, o dictatur a proletariatului i a rnimii...
1

Op. cit., pag. 166.

www.cimec.ro

MAREA !{EVOLUTIE SOCIALISTA DIN OCTOMBRIE

273

Cred .c este nendoielnic c Polonia i Romnia se numara


printre rile care au de parcurs ... unele trepte intermediare n
drumul spre dictatura proletariatului" 1
Cu o uimitoare daritate arat tovarul Stalin, n pasajul
citat mai sus, semnificaia evenimentelor pe care noi le-am trit
dup 23 August 1944, dei raportul din care noi am extras citatul a fost alctuit n 1928.
Experiena acumulat de Uniunea Sovietic tn decursul celor 32 de ani de construire a socialismului constituie o bogat
nvtur care uur~az drumul rilor de democraie popular,
deci i al rii rnoastre. Noi vrem s construim societatea fr
exploatarea omului de 'Ctre om, societatea n care oamenii muncii s poat duce o via din ce n ce mai mbelugat, mai
fericit. Experiena sovietic ne-a mbogit cu cunoaterea metodei pentru construirea economiei planificate, pentru ridicarea
productivitii muncii, pentru organizarea produciei pe b;lze socialiste.
Datorit experienei Uniunii Sovietice, datorit nvturii
maretui Stalin, nou ne este mai uor s. construim socialismul.
Dar .ajutorul pe :care noi l primim din partea Patriei socialismului nu se limiteaz numai la nvtura pe care noi o tragem din exemplul construirii socialismului n U.R.S.S. Fr
Uniunea Sovietic, mersul nostru spre socialism ar fi de nenchipuit. Nou ne-ar fi greu s rezistm singuri presiunii imperialitilor, iar independena noastr naional i suveranitatea
statului nostru ar putea fi pierdute - aa 'cum s-a ntmplat cu
rile n care au intrat armatele anglo-americane, i nu Armata
Sovietic eliberatoare - dac nu ar fi ajutorul i sprijinul economic, politic i moral i prezena efectiv a Uniunii Sovietice
care s ne apere mpotriva nclcrilor imperialitilor.
Acest ajutor pentru aprarea independenei rii noastre l
vedem zilnic n toate ocaziile. L-am avut i cu ocazia ultimei se1

Op. cit., pag. 170, 171.

www.cimec.ro

274

siuni a

GH. GHEORGHIU-DEJ

Adunrii Organizaiei Naiunilor

Unite, la care Uniunea


a respins cu hotrre ncercrile imperialitilor de a
se amesteca n treburile interne ale rii noastre. In lupta noastr hotrt pentru a ne apra de ncercrile imperialitilor anglo-americani de a nclca independena rii noastre i de a ne
dicta n treburile noastre interne, noi avem sprijinul cel mai
clduros, cel mai hotrt i cel mai sigur n marea Uniune a
Republicilor Sovietice Socialiste. Datorit asigurrii independenei noastre, ne-am putut sustrage stpnirii imperialiste i am
putut trece la marea oper a construirii socialismului. Milioane
de oameni ai muncii din ara noastr au pornit tu entuziasm la.
aceast munc de ridicare a nivelului nostru economic i cultural.
Ajutorul pe care ni-l d Uniunea Sovietic n construirea.
socialismului in ara noastr grbete aceast construcie. Intre
noi i ara sovietelor s-au statornicit lfoelaii de tip nou, relaii"
care formeaz. fundamentul politicii externe a Uniunii Sovietice.
~ceste relaii snt bazate pe respectul reciproc i pe asigurarea'
independenei i suveranitii noastre naionale mpotriva ori-"
cror ncercri din partea imperialitilor.
Ele se bazeaz pe ajutorarea reciproc a tuturor rilor de
democraie popular n Consiliul de asisten economic mutual. Asemenea relaii nu au existat i nu puteau s existe ntrerile capitaliste, bazate pe interesele unui pumn de financiarf
monopoliti, dar snt fireti ntre rile care au eliminat pentnr
totdeauna clasele parazite i exploatatoare de la crm. Ajutoru~
material, bogat i fresc, pe care ni-l d Uniunea Sovietic reprezint singura posibilitate pentru o ar mic, cum este a
noastr, de .a construi socialismul.
In mersul nostru spre socialism am avut anul acesta de nregistrat succese importante. Constituirea comitetelor provizorif
a nsemnat un important pas nainte Inspre atragerea maselor
<celor mai largi ale oamenilor muncii la conducerea treburilor
obteti. La nfptuirea planului nostru de stat pe anul acesta,
Sovietrc

www.cimec.ro

M.AREA

REVOLUIE

SOCIALISTA DIN OCTOMBRIE

275

realizrile au depit simitor prevederile. Prin comunicatul gu\ernului, publicat de curnd, cu privire la rezultatele nfptuirii
planului pe cel de-al treilea trimestru al anului n curs, se arat
c planul a fost depit 'Cu aproape 9%. Din rezultatele publi'cate se vede c, n principalele sale sectoare, planul va fi nfp
tuit nainte de sfritul anului. Un numr important din cele mai
mari ntreprinderi din tara noastr au i ajuns s lucreze n contul anului 1950.
Aceste lucruri au putut fi posibile mai ni pentru c Uniunea Sovietic ne-a dat la timp i din belug materia prim, materialele i mainile necesare, pentru c ne ajut n acelai timp
s ne nsuim n cel mai scurt timp cu putin metodele de munc
cele mai noi i mai perfecionate. Aceste succese au fost posibile,
n a 1 doilea rnd, datorit entuziasmului creator care a cuprins
masele muncitoare de Ia noi, eliberate de exploatare, contiente
d ele au devenit stpne pe fabrici, c ele formeaz astzi clasa
~onductoare i dominant din ara noastr.
Intre'cerea socialist a cuprins o parte nsemnat a muncitorilor. Intrecerile iniiate n cinstea zilei de 7 Noiembrie i a
zilei de natere a tovarului Stalin, la 21 Decembrie, au luat
forme noi. In ara noastr munca devine o chestiune de onoare,
n ara noastr fruntaii n munc au devenit oamenii cei mai
preuii, cei mai stimai.
Nenumrate iniiative care vin de jos ne arat sentimentele
.de care snt nsufleii oamenii muncii din ara noastr pentru
Patria socialist i pentru marele conductor al oamenilor
muncii de pretutindeni, Iosif Vissarionovki Stalin. Tn ultimul
timp, ca o manifestare ,a dragostei oamenilor muncii pentru genialul :conductor de popoare, din sute de fabrici ne vin obiecte
1ucrate de muncitori din iniiativa lor, pentru a le trimite ca dar
tovarului Stalin n ziua cnd mplinete 70 de ani de via,
druit cu atta rodnicie cauzei construirii socialismului.

www.cimec.ro

276

GH. GHEORGHIU-DEJ

Succesele pe care le-am avut n cursul anului acesta n domeniul ridicrii noastre economice nu puteau s nu se rsfrng
i asupra mbuntirii nivelului de trai al oamenilor muncii.
Salariul mijlociu s-a ridicat, iar muncitorii i funcionarii au primit, sub forma cheltuielilor sociale, o simitoare mbuntire a
salariului.
Prin grija guvernului nostru a fost introdus nvmntul
absolut gratuit pentru toi copiii pn la clasa a 7-a elementar,
iar fiii oamenilor muncii care frecventeaz colile medii pltesc
taxe foarte mi'ci. Numrul colilor a atins cifra de aproape
16.000. Circa 2.000.000 de elevi frecventeaz colile de toate gradele i n toate limbile naionalitilor conlocuitoare. Statul a
dat mii de manuale ~colare gratuite pentru copiii salariailor. Necontenit se fac cheltuieli pentru mbuntirea condiiilor de
munc. Se dau pe contul ntreprinderilor haine de protecie, se
fac cheltuieli pentru introducerea celor mai eficace dispozitive de
protecie n fabrici i n mine, se fac eforturi pentru mbunt
irea cantinelor din ntreprinderi, se cheltuiesc mari sume de
bani pentru asigurarea sntii i odihnei salariailor.
Datorit politicii duse de partid i de
guvern n legtur
cu aprarea sntii poporului, s-au nmulit anul acesta instituiile ca : spitale, cree, sanatorii, policlinici, puncte sanitare.
case de natere i asigurri sociale.
Anul acesta, peste 170.000 de salariai au mers n case de
odihn i sanatorii, n localiti unde altdat nu mergeau dect cei mai mari bogtai.
Perspective imense s-au deschis n faa tineretului din ara
noastr. In rile capitaliste tinerii, fii de muncitori i rani.
chiar dac ajung pe bdcile colii, nu tiu ce vor mai face dup
terminarea ei. Tinerii din ara noastr i pot permite astzi visurile cele mai ndrznee, cu sigurana c le vor vedea nfp
tuite. Avntul pe care 1-a luat industria noastr socialist a creat
www.cimec.ro

MAREA

REVOLUI&

SOCIALISTA DIN OCTOMBRIE

277

n rndurile tineretului o mare atracie .pentru tehnic. ara


noastr va avea nevoie de tehnicieni ~n numr din ce n ce mai
mare pentru a putea face fa cerinelor crescnde ale industriei
_i agrfculturii noastre.
In domeniul agriculturii, ara noastr a fcut anul acesta
primii pai spre trecerea la agricultura socialist. Plenara Comitetului Central al partidului nostru din 3-5 martie a trasat
linia just pentru atragerea mi'Cilor gospodrii ale ranilor s
raci i mijlocai pe calea cooperaiei, spre gospodriile colective.
Primele gospodrii agricole colective au luat natere, totui numrul lor este nc restrns. Ceea ce domin n agricultura noastr astzi snt milioanele de mici gospodrii individuale. Dar
cele 55 de gospodrii colective reprezint o form superioar de
agricultur, reprezint agri'Cultura noastr viitoare n dezvoltare, i de aceea noi trebuie s. ne ndreptm atenia ct mai mult
pentru educarea maselor rneti, pentru lmurirea lor cu privire la importana gospodriei colective. Snt nc puine aceste
prime gospodrii socialiste, dar ideea muncii colective ptrunde
tot mai .adnc n masele rnimii muncitoare. Ele se conving tot
mai mult de folosul pe care l aduce munca n comun cu ajutorul
tiinei i tehnicii celei mai naintate, i tot mai :numeroase snt
cererile pe care rnimea muncitoare le adreseaz partidului i
guvernului pentru a ncuviina ncadrarea n noi gospodrii colective.
Desigur, va mai trebui s ducem o ndelungat munc de
lmurire, va trebui s dm o atenie deosebit organizrii temeinice a gospodriilor colective deja formate, pentru ca ele s fie
un exemplu pentru ntreaga rnime muncitoare din ara
noastr.

Totodat,

trebuie dat o mare atenie tuturor formelor de


)a sate, ntovririlor agricole, pentru a educa ln spirit de cooperare masele largi ale rnimii srace i mijlocae.

-cooperaie

www.cimec.ro

QH. QHEORGHIU-DEJ

278

de stat i staiunile noastre de


tractoare, prghii puternice de transformare socialist&
a agriculturii.
Avntul cultural care s-a produs n ultimul an n ara noa-
str arat o cotitur nsemnat tn aceast privin. Sntem pe
drumul crerii unei culturi noi, cu coninut socialist, care s nw
mai fie privilegiul unei minoriti, 'Ci s aparin tuturor oamenilor muncii. Msurile luate de ctre partid i guvern n domeniul sprijinirii culturii ntrec tot ce s-a fcut tn trecut n ara
noastr n aceast privin. Crearea fondului literar pentru ncurajarea scriitorilor i crearea de condiii favorabile creaiei
artistice, muzicale i tn domeniul artelor plastice, premii substaniale literare i tiinifice acordate tn cadrul Academiei Republicii Populare Romne au creat un important stimulent i alll
dat rezultate ncurajatoare tn domeniul crerii unei culturi noi.
socialiste, tn ara noastr. Avntul cultural al maselor, setea
de nvtur care se manifest pretutindeni, crearea miilor de
echipe artistice muncitoreti, avntul pe care 1-a luat activitatea
editorial, larga rspndire att a crilor de literatur, ct i a
ediiilor clasicilor marxism-leninismului, arat setea de cultur
care a cuprins masele eliberate de exploatare.
Cldura cu care a fost ntmpi:nat hotrrea partidului de
a spori mijloacele de tiprit prin construirea "Casei Scnteii ..
arat ce rdcini adnci a prins n masa muncitorilor dorina
de a nva. Un rol deosebit de important n acest avint al revoluiei culturale l au colile de partid de toate gradele, prin
care au trecut mii i mii de activiti, care i-au ridicat nivelul
cunotinelor marxist-leniniste.
Trebuie

s ntrim gospodriile

maini i

'

Tovari,
Mreaa

aniversare a 32 de ani de existen a Statului sovietic este ntmpinat de oamenii muncii din Republica Popular Romn cu succese strlucite tn toate domeniile. Aceste succese nu trebuie s ne fac s uitm c dumanul de clas devine
www.cimec.ro

MAREA

REVOLUIE

SOCIALISTA DIN OCTOMBRIE

219

din ce n ce mai turbat, pe msur ce i se taie posibilitile de


.exploatare. Este necesar o vigilen de zi cu zi, de or cu or
nu numai din partea membrilor de partid, ci i din partea fiecrui om al muncii din ara noastr, pentru a dejuca uneltirile
mrave pe care le pun la cale agenii imperialitilor anglo-americani sau slugile lor din ara noastr. Vigilenta trebuie s ia
forme organizate, trebuie ntrit aparatul de stat i armata
noastr democrat, aprtoarea muncii noastre panice.
Ridicarea economiei noastre i creterea nevoilor culturale
pun n faa noastr necesitatea creterii ct mai rapide a cadrelor
in toate domeniile. Aceast cretere de noi cadre nu poate fi
fcut fr o ridicare a nivelului ideologic al membrilor de
partid i al tuturor oamenilor muncii din ara noastr.
In vederea ridicrii'nivelului ideologic, conducerea partidului
.a hotrt astzi s se nceap editarea n limba romn a Operelor complete ale lui Lenin. Impreun cu Operele tovarului
.Stalin, a cror editare a nceput, partidul i oamenii muncii din
ara noastr capt in minile lor cea mai puternic arm ideologic n lupta pentru construirea socialismului.
Tovari,

Sarcinile pe care ni le pune construcia socialismului n ara


cer o ntrire a unitii clasei muncitoare i a poporului
lnJVlcitor. Numai unitatea deplin a celor ce muncesc, sub coniducerea partidului nostru, poate asigur-a dezvoltarea noastr pe
drumul socialismului, mpotriva dumanilor Republicii noastre
populare, care ncearc s ne ntoarc la vremurile disprute
pentru totdeauna ale domniei moierilor, bancherilor i fabricanilor. S ducem o lupt necrutoare mpotriva tuturor manifestrilor dumanului de clas, mpotriva manifestrilor ovinist
naionaliste, mpotriva oricror devieri de la internaionalismul
proletar.
Exemplul Uniunii Sovietice s ne cluzeasc nainte spre
socialism. Crete i se ntrete tnra noastr democraie popu-

fioastr

www.cimec.ro

280

GH. GHEORGHIU-DEJ

Iar, care ndeplinete cu succes sarcinile dictaturii proletariatului. Garania sigur a acestei creteri este prietenia puterPiic
dintre ara !noastr i marea ar a socialismului, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
Triasc a 32-a aniversare a Marii Revoluii Socialiste din
Octombrie 1
Triasc Uniunea Sovietic, fora conductoare a lagrului
pcii, democraiei i socialismului 1
Triasc Partidul Comunist (bolevic) al Uniunii Sovietice.
partidul lui Lenin i Stalin, avangarda clit in lupt a poporului sovietic, inspiratorul i orga)nizatorul victoriilor rii socialismului 1

..Scnteia" nr. 1.576


din 7 noiembrie 1949

www.cimec.ro

LUPTA PENTRU PACE,


SARCIN CENTRAL A PARTIDUlUI NOSTRU
Expunere tn faa actt'Dului de partid
8 decembrie 1949

Tovari i tovare,

Am primit nsrcina1rea din partea Biroului Politic al Comitetului Central de a prezenta n faa adivului de baz al partidului directivele trasate de Biroul Politic cu privke la sa1rcinile
care decurg pentru pall"tidul nostru din hotJrrile luate Ia Consftuirea Biroului Informativ care a avut loc n cea de-a doua jumtate a lunii noiembrie 1949 n Ungaria.
Dup cum ai aflat din ziare, cons.f1uirea a avut la ordinea
de zi punctele :
Lupta pentl!"u pace i lupta pentru unitatea clasei muncitoal!"e.
Intre aceste puncte ale ordinei de zi exist o str,ns legtur.
Lupta pentl!"u unitatea clasei muncitoare este n mod direct legat
de lupta pentru pace, care constituie in_ prezent centrul activitii micrii l!"evoluionare din ntlfeaga lume.
La acea1st cons.ftuire s-au lmllll"it i mai mult, printr-o
analiz profund, cele dou linii n politica internaional : linia
lag1 rului democraiei i sociaJi,smului, lagrul pcii, in frunte cu
Uniunea Sovietic, i linia lagrului imperialitilor, lag1rul provocatorilor unui nou lfzboi, n fruntea cruia se a.fl Statele
Unite ale Americii.
Documentele Consftuirii Biroului Informativ subliniaz marea nsemntate a luptei pentru ap1rarea pcii, pentl!"u viitorul
omenirii, pentru suveranitatea i independena popoar,elor ame-

www.cimec.ro

282

GH. GHEORGHIU-DEJ

ninate

de imperialiti, arat c micarea revoluionar internaclasa muncitoare din ntreaga lume trebuie s p~riveasc
cu ncredere n viitor, demonstrnd c n .timp ce frontul demooraiei i socialismului, frontul pcii, crete i se ntrete, lagrul
imperialismului slbete tot mai mult.
S-a a!l"tat n acelai timp c activitatea din ce n ce mai febril pe ca!I"e o desfoar lag1rul imperialist nu trebuie s creeze
nimnui impresia c acest lagr s-ar ntri. Dimpotriv, nsui
caracterul febril al acestor pregtiri constituie o mrturie a sl
biciunii lagrului imperialist. In ultimii doi ani, lagrul imperialismului a slbit din ce n ce mai mult, noi ri s-au desprins din
lanul su, ngusttnd posibil!tile sale de e~ploata1re, posibilit
ile sale de ieire din criz i ascuind tot mai mult contradiciile
sale interne i externe. Cu toate p~regtirile febrile de rzboi, care
se fac n lagrul imperialist, forele pcii mese cu mult mai repede, lfidicnd n calea uneltirilor atorilor la rzboi o ba1rier
din ce n ce mai puternic i mai greu de trecut.
Expresia cea mai puternic a ntririi lag1rului pcii este
avntul tot mai mare al Uniunii Sovietice, care se afl n fruntea
ntregului lagr al pcii, n f1runtea luptei mpotriva atorilor
la ~rzboi. Faptul c n octombrie anul acesta producia lunar a
industriei sovietice a ntrecut cu 50% producia dinainte de
rzboi, munca plin de eroism a oamenilor muncii sovietici, a
stahanovitilor, asigurnd ndeplinirea nainte de termen a planului cincinal de dup rzboi, a ntrit nu numai puterea mall"ii
ri a socialismului, ci i fora ntregului lagr al pcii, n
fruntea cruia se afl Uniunea Sovietic.
Intrirea continu a Uniunii Republicilor Sovietice Soei a
liste, succesele rilor de democraie popular, formarea Republicii Populare Chineze, a Republicii Democrate Germane, comunicatul "Tass" despre energia atomic, creterea m!clfii aniiimperialiste i de eliberare naional n rile capitaliste i n colonii snt fapte care arat o mare ntrire a forelo1r 01rganizate
ale democraiei i socialismului. Micarea partizanilor pcii a
ional,

www.cimec.ro

LUPTA PENTRU PACE, SARCINA CENTRALA A PARTIDULUI NOSTRU

283

luat o mare dezvoltare. A ap1rut pentru piT'ima oar un puternic


front organizat al pcii, condus de Uniunea Sovieti.c.
Cu toate acestea, ar fi greit i primejdios pentru cauza pcii
s se subaprecieze pregtirile febrile ale puteri!OII" imperialiste,
n frunte cu Statele Unite ale Americii i Anglia, in vederea provocrii unui nou rzboi. Dimpotriv, trebuie s avem tot ti:rnpu l
n vedere c pe msur ce forele imperialitilor slbesc, pe m
sur Ce se ascute oriza economic, pe msur ce sfera de influen
a imperialismului se ngusteaz, politica imperialitilor devine
tot mai aventuroas i nebunia rzboinic i cuprinde din ce n ce
mai mult. De aceea documentele consftuirii subliniaz necesitatea ridiclfii vigilenei clasei muncitoaii"e i detaa:mentului su
de avangard - partidul - i necesitatea mobilizrii clasei
muncitoare i a celor mai largi mase populare pentru a mpiedica
pe i.mperialiti s-i realizeze ncercrile de a p;rovoca un nou
rzboi.

Numai cea mai mare vigilen i hotrre a popoa1relor va


duce la prbuirea planurilor ariminale ale atorilor la un nou
rzboi.

Documentele Consftuirii Bilfoului Informativ al paiTtidelor


comuniste i muncitoreti reprezint o puternic a1rm de lupt
a oamenilor muncii din ntreaga lume tmpotriva attorilor la
rzboi, mpotriva dumanilor demooraiei i prog~resului. Ele au
o mare putere mobilizatoare, organizatoric i constituie un ndreptar pentru politica tuturQII' partidelor comuniste i muncitoreti din ntreaga lume.
Publicarea acestor documente contribuie la risipirea noriJo,rgrei pe caii"e atorii la un nou rzboi ti rspndesc deasupr111
lumii ntregi ; ele au avut darul s dea o lovitulf puternic planu-.
rilor prdalnice ale imperialismului anglo-american. Rezoluiile
Biroului Informativ dau milioanelor de brbai, femei i tineri..
care au cunoscut grozviile celoc dou rzboaie mondiale, con.
vingerea c, unindu-i forele, ei vor putea s-i cucereasc unt
viitor mai luminos pentru ei, pentii"u copiii lor.
www.cimec.ro

284

GH. GHEORGHIU-DEJ

Aceste documente ntresc: ncrederea oamenilor muncii c


luminoase ale progresului, ale pcii, ale democraiei i ale
socialismului vor nvinge forele ntunericului, vor nvinge pe imperialitii atori la rzboi, dumani ai libertii i ai independenei popoarelor.
Consftuirea a artat c sarcina central a palftidelor comuniste i muncitoreti n momentul de fa, att n rile capitaliste ct i n rile de democraie po:pular, avnd n vedere condiiile deosebite pe ca1re le are clasa muncitoare n aceste ri,
este mobilizarea maselor la lupt n vederea asigurrii unei pd
trainice i ndelungate. Acestei sa1rcini trebuie s i se subordoneze
toat activitatea parti-delor comuniste i muncitoreti.
In ara noastr, sa~rcina partidului de a construi social[smul,
sarcina de a ndeplini planurile de stat, sa1rcina de a mri producia, saiTcina de mbuntire a strii materiale a poporului
muncitor, sarcina de ITidicare a nivelului cultural i politic al
celor ce muncesc trebuie strns legate de sarcina central :
forele

lupta pentru pace.

In ara noastr exist cele mai la1rgi posibiliti de transforma;re_ a luptei pentru pace ntr-o uria micare de mas pentru
pace.
In a1ra noastr puterea se afl n minile clasei muncitoare,
care este fora conductoare a luptei pentru pace, mpotriva imperialismului.
Marea majoritate a poporului nostlfu a simit din plin ce
nseamn rzboiul. Brbai, femei i tineri ursc pe a~torii la
rzboi, pe aceia care vor din nou s arunce zbranicul neg:ru
asupra a milioane de familii.
Poporul nostru muncitor construiete socialismul i este hotrt s apere pacea, securitatea i independena naional.
Politica guvernului nostru, a statului nostru corespunde
acestor aspiraii de pace i intereselor vitale ale majoritii coviritoa,re a ,poporului nostru, domic s asigure un viitor luminos
milioanelor de copii, tineri, brbai, femei. Republica Popular
www.cimec.ro

LUPTA PENTRU PACE, SARCINA CENTRAL-\ A PARTIDULUI NOSTRU

Romn,

285

prin politica ei extern, joac rolul de factor activ al


condus de Uniunea Sovietic.
Dac palftidul nostru va ti s foloseasc acest interes cald
al majoritii poporului nostru pentru pace, dac vom ti s transformm ntregul popor muncitor ntr-o for activ de lupt pentru pace, dac vom lua toate msurile pentru a nu permite agenilor imperialismului s slbeasc r.ndurile clasei muncitoare i
ncrederea ei n propriile fore, atunci vom putea ndeplini cu succes i toate sarcinile calfe stau n faa noastr.
Dac vom ti s desCII"iem poporului muncitor figura hidoas
a atorilor la un nou rzboi, dac vom ti s explicm celor
mai largi mase populare scopurile criminale urmrite de cercurile
impeii"ialiste pll'in politica lor II"zboinic, dac vom ti s mobilizm mase populare tot mai largi pentru realizarea sarcinilor istorice, de construire a socialismului, de ndeplinire a planului de
stat, de mrire a pmduciei, atunci vom ndeplini cu cinste salfcina pe care a pus-o Consftuirea Biroului Informativ de a intensifica lupta pentru pace, mpotriva provocatorilor de rzboi imperialitii anglo-ameii"icani.
Luptnd pentm pace, noi luptm pentru inteii"esele popOII"ului
nostru pe trm politic i economic, pentru viitorul nostru i al
copH!or notri, pentru putina de a construi n mod nestingheii"it
socia!i.smul la noi n ar.
Jnc nainte de Consftuirea Biroului Informativ, partidul
nostru a pornit la mobilizarea maselor largi n lupta pentm pace.
P.n aJStzi, numrul aderenilor din R.P.R. la aciunea pentru pace se ridic la ci~rca 7.000.000 de oameni, care au luat palfte
la numeroasele ntruniri, mitinguri, conferine consacrate luptei
pentru pace. Jn rndurile populaiei au fost rspntdite n numlf
mare publicaiile. i literatura de propagand mpotriva ato
rilor imperialiti la un nou rzboi. Peste 150.000 de agitatori ai
partidului i ai organizaiilor de mas au partidpat la munca
de lmurire de la om la om i de mobilizare la lupta pentru pace
a celor ce muncesc.
frontului

pcii,

www.cimec.ro

liH. liHEOROHIU-DEJ

-------------------

Dar realiz1rile n aceast direcie nu rspund nici pe departe


sarcinilor puse de Consftuirea Bi1roului Informativ. Noi trebuie
s transformm acest nceput de micare de lupt pentru pace
ntr-o uria mi<:are, care s cuprind cele mai largi mase populare din ara noastr.
Realizrile noastre pe trtm politic, economk i cultural
constituie cel mai de pre a1p01rt la ntrirea frontului pcii, condus
<le Uniunea Sovietic. Fiecare succes n intrecerea socialist, fie<:are ton de oel n plus, fiecare procent de depire a planului n
industrie i agricultur, fiecare coal nou, fiecare spital, fiecare
maternitate, fiecare msur luat pentru ntrirea forelor fizice
i morale ale poporului, pentru ntrirea Republicii noastre, contribuie Ia ntrirea foreloc pcii i ilie democratiei.
Tovari i tovare,

Padidul clasei muncitoare are rolul de conductor i org<I


nizator al luptei ntregului popoc pentru pace. De aceea ntrirea
rartidului e o condiie esenial de nttrill'e a forelor pcii.
Jn munca noastr pentru ntrirea partidului am realizat suc-cese serioase n piJ'imul rnd pe linia verifi.crii r.ndull'ilor partidului i a curirii sale de elementele durnnoase sau strine
de clasa muncitoare. Trebuie s recunoatem- -i aceasta o arat
-cu prisosin ~rezultatele verificrii - c noi am dat dovad de o
slab vigilen revoluionar, ia~r o serie de OITganizaii ale partidului au pierdut vigilenta cu desvri're. Verificarea a scos la
iveal o serie de abateri de la principiile fundamentale ale construciei partidului. S ne amintim de metodele adnc gJI"eite de
primiiJ'e n mas a membrilor noi de partid, metode datorit c
rora au ptruns n paldid numeroase elemente mk-burgheze, influentind n ~ru compoziia social a partidului. Au pt!J'uns n
partid o serie de elemente legionar-e, elemente certate cu linia par1idului, oportuniste, Carieriste, call'e, desigur, nu au venit degeaba
n partid. Aceast infiltraie a fcut posibil o serie de manifeswww.cimec.ro

LUPTA PENTRU FACE

SARCINA CENTRALA A PARTJDl;LUI NOSTRU

287

trl calfe nu au nimic comun cu linia i di!fectivele partidului


nostru, cu spiritul partinic i disciplina de partid, manifestri
care nu pot fi puse numai pe seama nive!ului teoretic i politic
sdzut al membrilor parUdului nostru. Fr ndoial c asemenea
manifestlfi n-alf fi putut avea loc da,c am fi fost ateni, dac
toate organizaiile de palftid ar fi atras in partid numai partea
cea. mai contient din rndurile oamenilor muncii. C am deschis porile partidului, nu am fcut lfu. Ru a fost c nu s-a inut
seama de faptul c o dat cu elementele cinstite muncitoreti voc
pt,runde n partid, fo:osind lipsa noastr de vigilen, i elemente
care n-au nimic comun cu partidul i cu clasa muncitq_alfe.
Cu toate lipsurile aciunii de verificare, partidul nostru a
obinut succese care merit s fie subliniate. In primul rnd,
verificarea a constituit o nalt coal att pentru palftid, cit i
pentru clasa muncitoare. In al doilea lfnd, verificarea a trezit
vigilenta revoluionar a palftidului, care cu ajutorul clasei muncitoare a descoperrit i nlturat din rndurile sale elementele
strine i dumnoase. In al treilea rnd, prin descoperirea i nltufalrea elementelor dumnoase i strine, cu ajutorul activ
al prii ceJ.ei mai contiente a proleta1riatului, palftidul s-a ntrit
consj,derabil i i-a ntrit influena, autoritatea i legturile sale
n rndurile oamenilor muncii de la orae i sate. Totui, nu trebuie s ne facem iluzii ; cu toate c s-a muncit struitor pe aceast
linie, nu putem s spunem c nu au mai !fmas chiar i dup
verificare anumite elemente care nu au ce cuta n partidul nostru. De aceea vigilenta comunist, asigulfarea curirii rndurilor
palftidului trebuie s fie o lege a activitii organelor i a organizaiilor de partid de jos pn sus.
Trebuie s lum curs hotrt 51pre mbuntirea compoziiei
sociale a parti.dului.
Dat01rit creterii influen.ei i prestigiului palftidului n urma
verificrii rndurilor sale, numrul aoelora care doresc s intre
n palftid a crescut considerabil. Vom deschide porile pentru oameni ai muncii care s-au ridicat la nivelul lupttorului revoluia-

www.cimec.ro

288

nar,

GH. GHEORGHIU-DEJ

hotrt s

lupte n nndurile parUdului clasei muncitoarre, gata


orice sardn pe care i-o va ncredina pa1rtidul.
Pentru a ntri compoziia social a partidului vor trebui
atra,se in .parHd cele mai bune elemente din rndurile clasei mun~itoare, elemente cinstite, devotate, legate de pall"Ud, care s-au evideniat att n domeniul pmduciei ct i n indeplinirea sall"cinilOII" date de partid. Aceste elemente vor trebui pregtite cu g,rij
i pricepere i ridicate la munci de rsqmndere, potrivit cu meritele lor i felul cum se achit de sarcini. Intrirea partidului nostru este chezia victoriilor viitoalfe ale parUdului, a suocasului
n organizarea i conducerea luptei partidului nostru pentru pace.
Unitatea i coeziunea interioar a palftidului trebuie ntrit
continuu pll"in aplicall"ea consecvent - in fapte i nu in vor;bea liniei i hotrrilor partidului n domeniul muncii organizatorice
de padid, n domeniul muncii politice de mas, n domeniul propagandei de partid, n domeniul muncii de stat.
Trebuie continuu ntrit di~iplina de partid, simul de rs
pundere al membrilor de partid, contiina lor revoluionar. Orice
ovial n aceast privin constituie o slbill"e a unitii partidului, a puterii sale de lupt, a capacitii sale de realizare a sall"cinilor.
Trebuie ntrit vigilenta revoluionar ; dar ntll"irrea vigilenei nu trebuie s nsemne simple declalfaii despre vigilen.
A nt,ri vigilenta nseamn a combate oricare manifestare din
partea dumanului, a lua asemenea msUiri call"e s previn orice
ncercare a dumanului de a mpiedica realizarea sarr.cinilor pe
care partidul nostru le pune clasei muncitoare.
Fiecare organizaie de pa1rHd, fieca1re membru de partid n
parte trebuie s p1revad ce ar putea 'nbreprinde dumanul n sectorul respectiv de activitate, cum ar putea s ne impiedice n ndeplinir,ea sarciniloc puse de pall"tid. Nu e greu de conc~ut n ce
direcie i n ce loc ar rputea dumanul s ne loveasc. El va cuta
ndeosebi punctele slabe ale activitii noastre. Deci sarcina
s ndeplineasc

www.cimec.ro

LUPTA PENTRU PACE, SARCINA CENTRALA A PARTIDULUI NOSTRU

noastr

este de a le descoperi

a lua din timp

rnslllrile

289

corespun-

ztoare.

DuIIllanul

va

cuta s

se infiltreze n rndlllfile noastre. Deci


trebuie prevzut acest lucru, trebuie dus o munc de lmurire i
educare revoluionar a membrilor de partid, tlfebuie a,vut grij,
acol'0 unde se petrec asemenea cazuri, s se mobilizeze ,ntreaga
organizaie de partid, care s fie lmurit a.supra cazurilOII' concrete, pentru c aceas1a nseamn o ntrire considerabil a luptei
organizaiei respective de parUd mpotlfiva duIIllaniloc partidului
nostru.
Trebuie combtut i lichidat atitudinea rmpciuitorist libe
ral n rndurile noastre fa de rspnditerii de zvonuri, cal!'e
Ulrmresc s dezorienteze clasa muncitoare, s slbeasc ncrederea n partid i legtwrile sale cu masa ; trebuie combtut i
lichidat pa.lavrageala mk-burghez la care :se dedau unii
membri de padid, uurina n ceea ce privete pstrarea secretului de pall'Ud.
Unii membri de prurtid nu nll!ITlai c au o atitudine oportunist, liberalist fa de rspnditorii de zvonuri, dar se fac ei
nii colportoril lor, ducnd mai departe oaptele. Cei care procedeaz aa, nu-i ndeplinesc ndatoririle de membru de partid.
Cei care nu iau atitudine mpotriva zvonurilor, care au o atitudine
mpciuitorist, oportunist, liberal fa de rsp,nditorii de zvonuri, care le privesc uuratic, aceloca le lipsete simul de rs
pundere; ei trebuie cornbtui cu toat hotrrea.
Este necesar ca organizaiile noastre de partid s arate tuturOif membrilor de partid nu numai scoplllfile, dar i mijloacele
prin care dumanul acioneaz.
Dac vrem s .ridicm vigilenta noastlf, trebuie ca H&;are
activist, fi.ecare membru de partid s studieze felul n care du
maiilul de clas i agenii si .acioneaz n etapa actual.
Aceasta ne va 'nalfllna, ne va ine treaz atenia fa de elemen
www.cimec.ro

290

GH. GHEORGHIU-!18

tele dum1noase, ne va ajuta s le descoperim la timp, s le


nlturm din mijlocul nostru, s le mp.iedicm s slbeasc
rndurile noastre.
Aadarr, una din sarcinile principale ale parrtidului nostru
este de a ntrri permanent vigilenta revolui<!lnar, de a demas-ca
i strpi elementele naionaliste burgheze i a~genii imperialismului, -sub orice drapel s-ar ascunde, sub 01rice fonm s-ar manifesta.
O sarr-dn. strns legat de cele de mai sus este ntrirea
muncii ideologice n lfndurile partidului nostru, de educare a
membrilor de partid n spiritul devotamentului fa de intemaionalismul proletar, n spiritul intransigenei fa de orice abateri
de la principiile marxism-leninismului, n spiritul devotamentului f,a de democraia popular i socialism.
A munci pentru ridicarea nivelului politic i ideologic al
membrilor de partid nseamn a ntri unitatea partidului, a ntri di~ciplina de partid i vigilenta revoluionar a membrilor
de palftid i a asigura nfptuirea cu succes a sarcinilor partid11lui.
Educa;rea membrilor de palftid i a tuturor oamenilor muncii
n spiritul urii nempcate mpotriva provocatorilor de lfz.boi i
unelteloc lor, mpotriva claselor exploatatoare, mpotriva acelora
carre rsplndesc zvonuri dumnoase, tmpo.triva acelora care
caut s mpiedice construirea socialismului n ara noa'Str este sarcina fiecrei organizaii de partid i a fieclfui membru
de partid n parte.
Tovari i tovare,

Am artat mai sus nsemntatea pe care o prezint pentru


cauza pcii munca de ntrire a palftidului. S trecem la o all
sarcin de seam pus n faa noastr de Consftuirea Biroului
Informativ, aceea a ntlfirii continue a unitii clasei muncitoare.
Noi am realizat unitatea politic a dasei muncitoare, am
lichidat sciziunea n rindurile ei. Aceasta alfe o nsemntate nu
www.cimec.ro

LUPTA PENTRU PACE, SARCINA CENTRALA A PARTIDULUI NOSTRU

291

numai intern, dar i internaional, p<rin puterea exemplului pe


care-I ofer experiena noastr.
Dar, tovari, noi nu ne putem mulumi cu aceasta. Trebuie
s continum munca noastr de ntrire a unitii clasei muncitoare, n sensul ridicrii nivelului contiintei clasei muncitoare,
astfel ca ea s acioneze, n ntregul ei, ca o clas conductoa!I'e.
Jntrirea unitii clasei muncitoare este legat de dezvoltarea spiritului de critic i autOCII'itic, de respectalfea i cultivarea principiului demOCII'aiei muncitoreti n Slnul ocganizaiilor sindicale i al altor organizaii de mas ale oamenilor
muncii. Trebuie s recunoatem, tovari, c nc sntem departe
de ceea ce se nelege prin dezvoltarea spiritului de critic i
autocritic. Critica i autocritica au adeseori un caracter formal, declamativ. Snt numeroase cazurile n organizaiile de
partid i de mas cnd critica este nbuit, iar autocritica
aproape inexistent. De unde vine aceasta, ovari ? Prerea
mea este c vine de la acei activiti de partid care sufer de
ngmfare, au o atitudine dispretuitoare fa de muncitori, mpiedic clasa muncitoare de a se folosi de dreptul la critic, i
- ceea ce este mai important - nu neleg sau nu vor s neleag ce for extraordinar reprezint pentru partidul nostru
critica i autocritica cnd muncitorimea este preocupat de lipsurile muncii noastre, ne arat greelile noastre i ajut partidul s le nlture. S nu ne fie fric s primim criticile muncitorului, ale membrului de partid de rnd. Avem multe lucruri de
nvat! Dac vom munci bine n aceast privin, vom ajuta
clasa muncitoare s se foloseasc de arma criticii i autocriticii,
care constituie o extraordinar for mobilizatoare, un mijloc
puternic de ridicare a contiinei politice a clasei muncitoare, de
ntrire a legturilor partidului cu clasa muncitoare i de rezolv,are a sarcinilor de baz ale partidului nostru.
Un rol extrem de important n ntrirrea unitii clasei muncitoare l joac sindicatele. Sindicatele au un rol nsemnat n
www.cimec.ro

292

GH. GHEORGHIU-DEJ

educarea oamenilor muncii tn spiritul unitii pJroletall"e, n spiritul soHdaritii internaionale, n Cllpll"inderea ntregii mase
a salariailor tn organizaiile sindicale pentru activizarea lor
n lupta pentll"u pace. Sindicatele trebuie s devin - sub conducerea partidului - pivotul principal al micrrii partizanilor
pcii tn ara noastll".
Tntrrirea continu a unitii clasei muncitoare este o condiie neaprat necesar pentru indeplinirea sarcinii centrale a
padidului i proletariatului, de ntrill"e a luptei pentru pace.
Tovari,

Parti.dul nostru are marea sardn de a mul!lci neobosit pentru ntrirea alianei dintre clasa muncitoal!'e i rnimea muncitoare.
Munca parti-dului nostrru la sate trebuie dus cu cea mai
mare contiinciozitate i seriozitate. Snt cazuri cnd membrri
de partid i organizaii de pall"ti.d se tndeprteaz de la linia
parHdului, nu aplic n practic hotrrile parUdului i fac tn felul
acesta un marre ru, penbru c tndeprteaz rnimea srac i
mijloca de clasa muncitoare, de pa!l"tidul nostru.
Va trebui, tovari, ca fiecare comunist s studieze amnunit
condiiile sectorului de munc ce-i este dat, pentru a duce munca
la ar cunoscnd care e situaia, care e compoziia social acolo,
ce repll"ezint rnimea srrac i mijloca., ce frmnt aceast
mas rnea,sc, cum putem s ntrim legturile cu ea i s-o l
murim ct mai bine asupm politicii partidului nostru, n ce Const
activitatea dumanului pe teren, adk ce metode tntrebuinea_z,
n ce const manevrele lui, care snt p,rile slabe de unde trebuie
apucat dumanul penbru a-1 nfrnge. Va trebui, deci, s studiem
situaia amnunit, temeinic, cu rbda1re, s nu ne prezentm n
faa rnimii muncitoare cu declaraii goale, deoarece aa nu
vom putea convinge ranul muncitor.
www.cimec.ro

LUPTA PENTRU PACE, SARCINA CENTRALA A PARTIDULUI NOSTRU

nu se pot ctiga. Nu ne putem mulumi cu


cu simpla repetare a lozincii despre aliana clasei
muncitoar,e cu 1rnirnea muncitoare. S studiem amnunit cele
mai mid detalii. De multe ori un lucru care pare nensemnat
poate avea importan hotrtoare n activitatea noaiSbr pe linia
nt~ri!"ii alianei dintre clasa muncitoare i rnimea muncitoare.
Se mai fac multe greeli n distingerea elementelor aipari
nild diverselor grupe sociale la sate. Avem destui tovari
care au studiat, au citit, ca1re ar putea s ne dea citate ntregi
despre problema ~rneasc, dar cum ajung n sectorul r
nesc ohioapt, se mpiedic, nu tiu s aplice n via cele
nvate, pentru c au studiat n mod abstract, f1r legtur cu
problemele care frmnt rnimea noastr ; nu s-au gndit n
mod temeinic cum trebuie s lumeze n rndurile rnimii muncitoare.
A munci pemmanent pentru ntrirea alianei dintre clasa
muncitoare i rnimea muncitoare nseamn a ntoarce pe
toi ranii s,raci i mijlocai, calfe rep1rezint majoritatea
rnimii noastre, mpotriva chiaburilor.
Linia chiaburimii este de a izola rnimea muncitoare de
clasa muncitoare, de a slbi aliana dintre proletalfiat i rni
mea Srac i mijloca, de a tmpiedica partidul s nfptuia
sc transformarea socialist a agriculturii, de a mpiedica partidul s atrag masele cele mai lalfgi ale rnimii muncitoare
n micarea de lupt pentru pace.
Sarcina partidului este de a zdmici tncercrile chiaburimii, care caut s slbeasc alianta dintre clasa muncitoare
i rnimea muncitoa~re. Chiaburimea trebuie izolat de masele
t~rnirnii muncitoare. Trebuie lichidat influena pe care o mai
exetr'Cit asup,ra unei anumite pturi a rnimii muncitoare.
Aceasta este condiia esenial a ntririi ala.nei dintre clasa
muncitoare i rnimea muncitoare.
In nfptuirea practic a liniei politice, economice i sociale
a partidului i a guvernului trebuie aplicate pe linie de partid,
Vict()lfii

uoare

293

generaliti,

www.cimec.ro

294

GH. GHEORGHIU-DEJ

de mas i pe linie de stat msuri cal!"e


la apropierea tot mai mare a majoritii covritoare
a rnimii, adic a ll"nimii srace i mijlocae, de clasa muncitoare, msuri care s duc la ntrirea alianei dintre clasa
muncitoare i lf"nimea muncitoare, la ntrirea influenei partidului n cele mai lall"gi mase populare.
Sarcina care a fost pus n Consftuirea Biroului Informativ de a organiza o micare de mas a luptei pentru pa,ce
trebuie s-o aplicm cu deosebit struin la sate. Avem la sate
lalf"gi posibiliti pentru a ridica ll"nimea mpotll"iva a.to
ll"iloc la lf'zbOii ! ranul nostru munoitor va nelege bine rostul
luptei pentru pace, mpotriva atorilm la rzboi, dac ne
vom duce i-i vom explica scopurile urmrite de imperialiti,
muncind struitor, merg:ind cu munca de la om Ia om, din cas
n cas, n adunri, n mitinguri. Cei mai buni agitatori, p1ropagandi:ti s-i all"uncm n aceast btlie.
Punnd n centrul activitii partidului nostru lupta pentru pace, noi vom lf"ealiza i celelalte sarcini ale partidului nc
mai bine, vom apropia clasa muncitoare de rnimea muncitoare, vom ntri alianta dintre clasa muncitoall"e i rnimea
muncitoare i vom ntri influena partidului asupra lf"nimii.
In aceast btlie trebuie atll"ai nvtorii, care - dup
cum se tie - au influen n sat. Marea mas a credincioi
lor trebuie i ea atras n aciunea pentm pace, mpotriva a
torilor la rzboi.
Cu alte cuvinte, s ajungem s stabilim o astfel de atmosfer i stare de spirit n ara noastr, n marea majoritate a
poporului nostru, care s ne permit s facem fa cu cinste
sarcinilor care ne revin n cadrul lagrului pcii.
pe linia

organizaiilor

s duc

Tovari i tovare,

Sarcina

noastr

este de a munci

mai perseverent pentru


partizaniloc pcii,
noi pturi ale poporului

tntlf"ill"ea organizatoric i lrgilf'ea micrii

antrennd n

aceast micare

noi

www.cimec.ro

LUPT.\ PENTRU !-'ACE, SARCINA CENTRALA A PARTIDULUI NOSTRU

295

muncitor i transformnd-o ntr-o micare a ntregului popor


muncitor. Sarcinii acesteia trebuie s-i corespund msuri organizatorice noi n vederea ntrill"ii i lrgirii mi'Crti partizanilor pcii. Comitetul permanent pentru apll"all"ea pcii trebuie s
treac la nfiinarea de comitete de lupt pentru pace n fiecare
ctun, n fiecare sat, plas, ntll"eprindere, instituie, coal, cartier etc. Aceste comitete Jarrgi vor ,cuprinde membri de partid,
membri ai ocganizaiilor sindicale, organizaiilor de femei, organizaiilor de tineret, sportive etc. i oameni neor:ganizai, fr
deosebire de naionalitate i credin ll"eligioas, elemente cinstite, cu autoritate n mas - frunta.i n producie, tehnicieni,
preoi, funcionari, oameni de tiin, scriitori, 13rUti, profesor.i,
invalizi de rzboi, vduve de ll"zboi - toi cei ce au suf&it de
pe urma rzboiului i snt hotri s lupte activ mpotriva p:regtirilor unui nou rzboi.
Comitetele pentru aprarea pcii din ntrep::-inderi, illiStituii,
cartiere i g,ate tr.ebuie s se constituie pe baza propunerilor
oamenilor muncii, adk _s. fie prqp.ust: de jos i suptliSe aprobrii n cadrul adunrilor largi de mas.
Toate organizaiile de mas - sindicatele, comitetele p;rovizorii, U.T.M., U.F.D.R., A.RL.U.S., F::-ontul plug~arilor, U.P.M.,
C.D.E. - precum i cminele culturale, Societatea pentru rs
p.ndirea tiinei, organele de pres, institutele de cultur i nvmnt, trebuie s pun Ia baza muncii lor participarea cea
mai activ Ia lupta pentru pace.
Astfel micarea pentru pace nu trebuie s se limiteze numai la oameni de suprafa, carre au un rol impoll"tant - fr
ndoial n cadrul acestor comitete, dar n aceste comitete
trebuie s fie reprezentate mi3'Sele cele ml3i l13rrgi, ntregul popor
muncitor.
O atenie mare trebuie dat n lupta pentru pace femeilor
~i tineretului. E necesar antll"enarea acelor pturi care nu fac
parte din organizaiile de mas.
www.cimec.ro

296

GH. GHEORGHIU-DEJ

Comitetele pentru paoe din instituii i tntreplfinderi voc


avea un rol coordonatOII' n lupta pentm pace i totodat vor
desfwra o larg activitate proprie : conferine, consftuilfi, rs
pndilfe de materiale etc.
E necesar folosirea celor mai va1riate fonme n lupta pentru pace : agitaia de la om la om, folosirea cinematografiei, a
radiodifuziunii, legarea tuturor manifestlfilor publice (conferine,
congrese) de lupta pentlfu pace.
O sarcin important a acestor comitete este popularizarea
prin toate mijloacele a lfolului conductor al Uniunii Sovietice
n lupta pentlfu pace.
O parte integrant a luptei pentru pace e educarea ostailoc armatei noastre n spi1ritul dragostei pentru pace, al urii
i11JpotriVJa attorilor la rzboi, ,al dragostei p~atriotioe pentru R.P.R., al dragostei i devotamentului pentru U.R.S.S.,
al internaionalismului proletac Ostaii i ofierii notri trebuie s fie contieni de misiunea mrea a armatei noastlfe,
care st de veghe ca aplftoare a cucerilfi.lor democratice ale
poporului nostru mundtoc, a independenei i suveranitii
noastre naionale i a pcii.
Olfganizaiile partidului nostru tlfebuie s priveas<: lupta
pentru pace, tmpotriva attoriloc la rzboi i slugilor lO<r, ca
o sarcin central a activitii lor.
Rolul organizator al partidelor comuniste i muncitoreti
e alftat cu toat claritatea n Rezoluia Biroului Informativ
"Aprarea pcii i lupta mpotriva atorilor la rzboi" :
"De energia i iniiativa partidelor comuniste depinde n
mare msur rezultatul luptei gigantke pentru pace, ce ia un
avint tot mai mare; de comuniti, ca lupttori de frunte, depinde n primul rnd s transforme posibilitatea zdrnicirii
planurilm atorilor la rzboi n lfealitate.
Forele democraiei, forele partizanilor pcii, snt cu mult
sup&ioare foreloc lfeaciunii. Acum sarcina este de a mri i
mai mult vigilenta popoareloc fa de attorii la rzboi, de a
www.cimec.ro

LUPT.\ PENTRU FACE, SARCINA CENTRALA A PARTIDULUI NOSTRV

297

organiza i uni strns masele largi populare pentru aprarea


activ a cauzei pcii, n numele intereselor vitale ale popoarelQIT,
n numele vieii i libertii lor" 1
. Lupta pentru pace, mpotriva provocatorilor la rzboi, pentru independena naional a popoarelor, e una din saiTcinile centrale ale ntregii aciuni de s1rbtorire a tovar,ului Stalin, ge
nialul conductor al frontului mondial al forelor pcii, nv
torul oamenilor muncii din ntreaga lume.
Tovarul Stalin a nchinat ntreaga sa via luptei pentru
pace, pentru binele omenirii, pentru fria ntre popoare, pentru
victoria socialismului i comunismului.
Manifestrile prilejuite de aceast miTea s!rbtorire au
cptat caracterul unei micri de mas; tineri, btrni, femei,
b1rbai, pionieri i exprim dragostea i recunotina fali de
tovarul Stalin, in nenumtrate sorisori i daruri.
Poei, scriitori, pictori, sculptori, muzicieni i-au pus tot
talentul pentru a exprima n operele lor sentimentul de d!Tagoste fierbinte a poporului nostru muncitOIT fa de tovaiTul
Stalin.
1
Pentru poporul nostru muncitor, ca i pentru oamenii
muncii din intreaga lume, Stalin nseamn pace, Stalin nseamn
Iibe!Ttate, progres, independen naional, Stalin
nseamn socialism.
In ncheiere, tovari, considerm c avem dreptul s privim cu inCITedere viitorul, pentru c repiTezentm forele organizate a .peste 800.000.000 de oameni, pentru c popoarrele stnt
impotriva rzboiului, pentru c atorii la un nou trzboi tntmpin mpotrivirea activ a milioane de oameni din p1ropriile
lor ri.
Forele piTogrresului, ale socialismului i ale pcii cresc i
se ntrresc mereu, iar aitorii la rzboi i slugile lor, fas<:itii
1 ,.Aprarea pcii i lupta fmpotriva atorilor la
a Biroului Informativ", ed. P.M.R. 1949, pag. 14-15.

www.cimec.ro

rzboi.

Rezolutie

298

GH. GHEORGHIU-DEJ

i social-democraii

de dreapta, sint din ce n ce mai mult uri


de popoare i izolai.
Pr-ivim cu ncredere viitorul, penttru c avem ncredere
profund n victoria cauzei pcii i libertii popoall"elor, pentru c n fruntea luptei duse de lagrul pcii, n fruntea forelor organizate ale pcii st marea
i putennica Uniune Sovietic .
.,Scnteia" nr. 1.607
din 14 decembrie 194!l

www.cimec.ro

LUPTA DE CLAS IN ROMINIA


IN ETAPA ACTUAL

In rile din centrul i sud-estul Europei, rupte din lanul


imperialismului, lupta de clas s-a dezvoltat n condiiile eliberrii acestor ri de ctre Armata Sovietic i ale creterii masive a forelor revoluionare interne.
Victoriile istorice ale rilor de democraie popular au fost
obinute n lupta mpotriva dumanului, care opunea o re
zisten nverunat. Se tie c _lupta de clas este legea oricrei societi mprite n clase antagoniste. Dar lupta de
cl.a.s se nteete tot mal mult i i.a forme tot mai nverUillae
n perioada de trecere de la capitalism la socialism. Lichidarea
claselor exploatatoare, adic construirea societii socialiste; are
loc n condiiile ascuirii luptei de clas. Aceast lege absolut
este de asemenea legea de dezvoltare a rilor de democraie
popular spre socialism.

1
Lund puterea politic n minile sale, clasa muncitoare
din Romnia, aliat cu rnimea muncitoare, a realizat un
ir de transformri istorice, care au schimbat .cara<:terul reia
iilor de clas n- ara noastr. Moierimea. a fost lichidat .ca
clas, iar burghezia industrial, n urma naionalizrii princi-

www.cimec.ro

.300

p13lelor mijloace de

GH. GHEORGHIU-DEJ

producie, i-a

pierdut

poziiile

n economia

Ofensiva socialismului mpotriva capitalismului are loc n


ara noastr prin ntrirea industriei socialiste, creterea comerului de stat i cooperatist i a sectorului socialist n agricultur : gospodriile agricole de stat, S.M.T.-urile i gospod
riile agricole colective. In acelai timp, n agricultur mica producie de mrfuri este nc dominant, iar chiaburimea, clasa
capitaHst cea mai numeroas, mai pstreaz poziH economice
importante. Capitalitii i moierii, alungai de la putere, mai
pstreaz legturi cu capitalitii strini. Micii capitaliti posed
nc mijloace de producie, iar n comer exist un larg sector
priWJt. In !perioada de trecere, ca.pibalul ncearc s fo!oseasc
sfera schimbului, unde e!ementele socialiste snt )nc slabe,
pentru a se deda speculei.
A!11aliZJ1nd procesul de a:S.cuire a luptei de cl~s n per.ioada
de trecere, tovarul Stalin arat c acest proces nu poate fi
explicat numai prin pricini legate de o anumit activitate a aparatului de stat, prin slbiciunea sau tria organizaiilor de partid, prin greelile sau linia just n politica lor. Ascuirea luptei
de cla:s are o baz economic social.
Care este aceast baz economic social n ara noastr ?
Lenin socotea obligatorie pentru perioada de trecere de la
capitalism la socialism, n toate rile cu o producie capitalist
mai mult sau mai puin dezvoltat, prezena a trei sectoare economice principale: sectorul socialist, sectorul capitalist i mica
producie de mrfuri. Existena acestor .sectoare n ara noastr
reprezint baza economic social a luptei de clas n perioada
de trecere de la capitalism la socialism.
De un ajutor imens n ndeplinirea cu succes a sarcinilor
acestei" p-erioade ne este experiena U.R.S.S. n domeniul construirii socialismului i trr special experiena aplicrii de ctre
Partidul bolevic a noii politici economice -'- n.e.p. Inc cu
30 de ani n urm, Leriih a subliniat importana internaional
national.

www.cimec.ro

LUPTA

DE CLASA

IN ROM!!\:1.-\ 1:-J

ETAPA ACTUALA

301

a noii politici economice. Lenin arta c ea este valabil nu


numai pentru Rusi~ .ci n Iinii m~ri !pentru toate rile.
Intr-adevr, i la noi n ar necesitile reconstruciei socialiste a economiei naionale cer s acordm o deosebit atenie dezvoltrii industriei i agriculturii. Industria nu se poate
dezvolta pe loc gol ; pentru dezvoltarea industriei este necesar
s avem materie prim n ar, alimente pentru muncitori i
o economie rural ct de ct dezvoltat, care reprezint principala pia pentru industria noastr.
Este un lucru pe care l cer i interesele ntririi bazei regimului de democraie popular : alianta muncitorilor i ranilor
muncitori. Aceast alian capt astfel un puternic fundament
economic. In concepia leninLst, n.e.p.-ul reyrezint elaborarea
formelor alianei muncitorilor i ranilor muncitori tn .anii de
dup cucerirea puterii politice.
Alianta clasei muncitoare cu rnimea muncitoare ia forma
colaborrii dintre sat i ora, ndreptat~ mpotriva capitalitilor.
Alianta are drept scop aprovizionarea reciproc a oamenilor
muncii de la orae i sate i atragerea masei rnimii la construcia socialismului, n primul rnd prin cooperaie.
Legtura principal dintre ora i sat, dintre industria socialist i gospodria rneasc se face prin comer. Dar n comerul dintre industria socialist i gospodria rneasc se
introduc cmtarii i negustorii. Se tie c n primii ani ai n.e.p.ului n U.R.S.S. piaa i preurile la produsele industriale au
reprezentat un foarte memnat cmp de lu;pt ntre capitalism i
socialism.
Dezvoltnd teza leninist asupra n.e.p.-ului, tovarul Stalin
a subliniat nsemntatea n.e.p.-ului ca etap obligatorie n ,perioada de trecere.
"N.e.p.-ul este o politic a dictaturii proletariatului care urmrete lichidarea elementelor capitaliste i construirea economiei sodal,iste prin folosirea pieei, prin intermediul pieei, iar
nu pe calea unui schimb direct de produse, fr pia i tn afara
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

302
pieei.

Se pot oare lipsi de n.e.p. rile capitaliste, fie chiar cele


mai dezvoltate dintre ele, n perioada de trecere de la capitalism
la socialism ? Eu cred c nu. Intr-o msur sau alta, noua
politic economic, cu relaiile ei de schimb i cu folosirea
acestor relaii de schimb, este absolut necesar oricrei ri capitaliste n perioada dictaturii proletariatului" 1
Ct de just este aceast idee stalinist o dovedesc fenomenele ce au loc n momen"tul de fa n ara noastr, mai cu
seam n domeniul schimbului dintre ora i sat. Astfel, datorit
insuficienei mrfurilor industriale i datorit unor lipsuri n
organizarea schimbului dintre ora i sat, schimbul direct de
produse "fr pia i n afara pieei" este folosit de chiaburi
i speculani pentru a se deda la aciuni speculative din cele
mai tlhreti.
Aplicnd experiena n.e.p.-ului, gsim rspuns la cele mai
multe probleme pe care .le ridic lupta de clas in perioada actual.

deosebite ale dezvoltrii


lor, datorit existenei rii socialismului victorios i a vigurosului ei sprijin politic-economic, rile de democraie popular au putut trece mai grabnic la punerea temeliilor construciei socialiste, pe baza planificrii economiei i a uriaei experiene a planurilor cincinale staliniste. In domeniul micii producii de mrfuri i al schimbului ntre ora i sat, planificarea
este deocamdat nc dezvoltat tntr-o msur relativ mic, dat
fiind c n agricultur proprietatea privat asupra mijloacelor
de producie este forma dominant. Experiena U.R.S.S. n perioada de trecere, n perioada n.e.p.-ului, ne ajut s gsim
drumul just pentru ntrirea i lrgirea sectorului economic socialist.
Nu noape

ndoial c

condiiile

/. Stalin, Opere, voi. 11, ed. P.M.R. 1951, pag. 159.

www.cimec.ro

LUPTA DE CLASA JN ROMJNIA IN ETAPA ACTUALA

30J

u
Jn Romnia, ca i n celetalte ri de democraie popular,
lupta de clas se ascute i n legtur cu uneltirile agresive ale
imperialitilor anglo-americani. Manifestrile ostile ale duma
nului de clas dinuntru! rii snt indisolubil legate de ascuirea contradiciilor dintre socialism i capitalism pe plan internaional. lmperialitii americani i englezi, furioi c nu mai pot
jefui i porunci n ara noastr, sprijin din toate puterile ncercrile de restaurare a capitalismului. Guvernele Statelor
Unite i Angliei intervin n favoarea bandelor de fasciti, de
sabotori i spioni care au fost descoperite i pedepsite pe baza
legilor R.P.R.
Imperialitii anglo-americani organizeaz sistematic bande
de spioni i diversioniti.. Lupta de clas mbrac formele cele
mai violente, cnd dumanul nu se d n lturi de la asasinarea
unor membri de partid i a altor elemente democratice, de la
crimele cele mai odioase i mrave.
Organele de stat, ajutate de oamenii muncii, au descoperit
i nbuit cu enel'lgie ctevl3 comploturi oontrnorevoluionare ale
imperialitilor anglo-americani.
Dumanul caut s loveasc i s dezorganizeze economia
noastr. Chiar n industria socialist mai snt elemente dum
noase, codie ale fotilor patroni, care se dedau la acte de sabotaj. La Reia, cea mai mare uzin din R.P.R., a fost descoperit un adevrat cuib de fasciti i spioni anglo-americani, care
au reuit s ne provoace mari daune. Asemenea cazuri s-au produs i n alte pri.
Jn comer se desf1oar lupta dintre sectorul socialist, de
stat, i cooperatist, care dnainteaz, i sectorul . particular, silit
s-i restrng activitatea speculativ. In diferite verigi ale comerului de stat s-au strecurat unele elemente dumnoase, corupte i afaceriste, care caut s creeze greuti n aprovizio
www.cimec.ro

304

GH. GHEORGHIU-DEJ

narea populaiei muncitoare. Asemenea elemente snt pedepsite


fr cruare de stat.
Pe de alt parte, n domeniul circulaiei produselor au fost
de asemenea interdicii nejuste aplicate productorilor agricoli,
mpiedicndu-i s-i desfac mrfurile pe pia. Diri partea unor
organe de stat s-au manifestat tendine de monopolizare a schimbului dintre ora i sat. Noi am luat msuri pentru a lichida
aceste lipsuri.

III
Lupta de clas la ,sate se desfoar n condiiile lngr
dirii chiaburilor i ale crerii primelor gospodrii agricole
colective.
Ingrdirea chiaburimii se realizeaz prin aprarea intereselor proletariatului agricol, ale ranului srac i mijloca mpotriva chiaburului, prin-tr-o politic de clas n aezarea impozitelor i la colectri, ir pe de alt parte prin dezvoltarea i nt
rirea cooperaiei, prin ntovrirea ranilor muncitori n vederea lucrrii n comun a pmntului cu mijloace mecanizate.
In agricultur, numrul S.M.T.-urilor s-a ridicat la 118, iar
suprafaa gospodriilor agricole de stat a sporit n 1949 cu
500.000 ha, ele primind 1.170 de tractoare n plus. Peste 10.000
de gospcidrii de rani sraci i mijlocai s-au unit n pr!mele
176 de gospodrii agricole col-ective.
Crearea primelor gospodrii agricole colective constituie un
eveniment istoric n dezvoltarea rii noastre. Dei puine la
numr n marea gospodriilor rneti individuale, gospodriile
colective reprezint n viaa rii noastre ceea ce este nou, se
dezvolt i pn la urm tnvinge n mod inevitabil.
Partidul pune n centrul preocuprilor sale consolidarea primelor gospodrii agricole colective, nmulirea numrului lor i
lupta mpotriva dumanului acestora. Partidul i guvernul dau
gospodriilor agricole colective un sprijin multilateral : au fost
www.cimec.ro

LUPTA DE CLASA IN ROMINIA IN ETAPA ACTUALA

trimii

305

acolo organizatori de p~rtid, ele primesc ajutor financiar


agrotehnice, ele primesc semine etc. S.M.T. lucreaz
pmnturile lor cu tractoarele, muncitorii din marile intreprinderi
industriale iau patronajul cte unei gospodrii. Pregtirea cadrelor de tractoriti, de preedini de gospodrii agricole colective, de agronomi i contabili din rindurile rnimii muncitoare
constituie o preocupare de seam a partidului i guvernului.
In realizarea politicii partidului la sate, noi mergem pe calea
experienei Partidului bolevic, cluzindu-ne de nvtura tovarului Stalin c spre a desfura o micare de mas pentru
colectivizare e nevoie, nainte de toate, s convingi masa membrilor de partid, pe ranii comuniti de justetea acestei politici.
ParUdului nostru, oare urmeaz nvtura leninist-snalinist, i este clar c victoria deplin a socialismului la sate nu va
fi posibil .atta timp ct va continua s existe propr,ietatea privat asupra mijloacelor de producie, inclusiv ll!JStllpna pm[ntu
tui. Limitind i eliminnd treptat chiaburimea, inter.ziclnd V!inzarea, cumprarea i arendarea pmntului, dezvoltnd toate modurile de cooperare n agricultur - cooperativele de consum, de
desfacere i aprovizionare, de prelucrare a produselor agricole,
cooperativele meteugreti i de industrie casnic -, grbind
procesul de mecanizare a agriculturii n vederea trecerii la coloctiviZJarea n illi8S, oare va asiguna goSipod.riilor colective fo1osina pe veci a pmntului, crem condiiile concrete pentru
naionalizarea pmntului n vederea transformrii acestuia n
proprietate obteasc.
In munca sa la ar, partidul se sprijin pe rnimea s
rad i .acord o deosebit atenie problemei ntririi alanei cu
ranul mijloca, care in condiiile regimului de democraie
popular - este figura central a satului.
'Elementele chiabureti, care i vd ngrdit posibilitatea
de a jefui pe oamenii muncii, trec Ia acte teroriste, la acte de sabotare a colectrilor i nsmnrilor, la tncercri de compromitere- a cooperativelor i n special a tinerelor gospodrii colective.
:i ndrumri

www.cimec.ro

QH. GHEORGHIU-DEJ

306

Cu viclenia sa caracteristic, chi.aburul mprtie tot felul de


zvonuri mincinoase privitoare la gospodriile colective pentru a
speria i intimida pe rani. In aciunea lor tlhreasc, chiaburii snt ajutai, mai ales n Ardeal, de elementele reacionare
ale clerului catolic i de diferite secte religioase, n snul crora
se camufleaz elemente legionare, fasciste i spioni anglo-americani.
Chiaburul folosete situaia sa economic, legturile sale~
create ani de-a rndul, experiena sa i tradiiile napoiate ale
satului, cutnd s-i menin influena n sat. El face chiar concesii fa de srcime i mijlocai, cu scopul de a atrage de
partea sa pe unii mijlocai i chiar sraci i a-i ndrepta mpotriVIa msunilor economice i pol.itice ale partidului i guvernului. Ghiraburu'l ltl!Pt din rsputeri .mpotrivta gospodr.iilor
colective i mpotriva izolrii .sale, roon~tient IC gospodria
colectiv i izolrarea sa de marsa rnimii nseamn pdeireta lllli.
Lupta partidului pentru ntrirea aliantei clasei muncitoare
cu rnimea muncitoare, pentru atragerea acesteia pe fgaut
socialismului, prin izolarea i nfrngerea chiaburului, devine tot
mai ncordat.
In satele noastre influena politic a chiaburului este n continu scdere, iar influena clasei muncitoare n masa rni
mii se ntrete mereu ; crete combativitatea rnimii muncitoare, care ia parte activ la demascarea uneltirilor chiaburilor.
mpiedicndu-i s-i nfptuiasc planurile lor perfide.

IV
Naionalismul

burghez,

ovinismul

snt arme principale ale


dumanului de clas. Dumanul i desfoar criminala sa activitate de aa re. ovin mai cu seam n regiunile unde alturi
de populaia romneasc triesc naionaliti conlocuitoare. Prin
cele mai grosolane zvonuri, dumanul ncearc s rspndeasc
otrava naionalist n snul elementelor napoiate i s slbeasc
www.cimec.ro

LUPTA DE CLASA IN ROMINIA IN ETAPA ACTUALA

307

ideologia friei i prieteniei intre popoare. Politica naional


a partidului i statului nostru, munca tpOlitic a p18rtidului
n scopul tnrdcinrii tot mai adinci a internaionalismului in
mase repurteaz succese, constituind tot atitea lovituri date du
manului.
Pe trmul ideologiei i .culturii se ascute de asemenea Lupta
de clas n Romnia. Ea se ffil8nLfest ndeosebi n lupta mpotriva cosmopolitismului, reversul naionalismului. Tn urma muncii desfurate de partid, oamenii muncii, intelectualii patrioi
i progresiti resping cu hotrre cosmopolitismul, indiferent
dac el se manifest sub chipul ploconirii in faa putredei culturi a canibalilor imper.ialiti, sub cel al formalismului in art
sau al morganismului n tiin. Documentele Academiei R.P.R.
privitoare la poziia antipatriotic a Revistei de oftalmologie, ca
i demascarea de ctre presa noastr de partid a unor poziii
dumnoase i a unor atitudini obiectiviste in poezie, in istorie,
n lecii universitare, dovedesc ascuirea luptei de clas pe t
rmul ideologiei.
Reeduoarea vechii intelectualiti, care 18re nc n mare m
sur deprinderi burgheze, este de asemenea o form a luptei de
das. Ea este indisolubil legat de ridicarea unor cadre noi de
intelectuali din sinul clasei muncitoare i al rnimii muncitoare.
just

La baza politicii partidului nostru st ideea stalinist c "nu


trebuie s ascundem contrazicerile ornduirii capitaliste, ci trebuie s le scoatem la iveal i s le limpezim, s nu stingem
lupta de clas, ci s-o ducem pin la capt" 1 De aici concluzia
c trebuie s ducem o politic proletar de -clas, o politic neo1 .,Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist (bolevic) al Uniunii
Sovietice", Editura pentru literatur politic, 1953, editia a III-a, pag. 154.

www.cimec.ro

aos

GH. GHEORGHIU-DEJ

vitoare

de construire a socialismului, bazat pe ofensiva netnmpotriva capitalismului. .


Experienta bolevismului ne nv1 c principala condiie
a construciei socialiste victorioase este consolidarea dictaturii
proletariatului.
Regimul nostru de democraie popular dobndete pe zt
ce trece o baz tot mai trainic. El tndeplinete cu succes funciile dictaturii proletariatului, definite n mod genial de tovar
ul Stalin. Regimul nostru paralizeaz, zdrobete orice ncercare
de impotrivire a burgheziei ; el folosete puterea politic pentru
ntrirea alianei clasei muncitoare cu rnimea muncitoare i
cu celelalte pturi muncitoare neproletare, atrgndu-le la opera
de construire a socialismului ; tn sfrit, el folosete puterea de
stat n vederea organizrii sodaH-smului i a desfiinrii daselor
extploatatoare. Zdrobirea mpotrivirii dumanului de clas i izolarea lui de masa rnimii pe baza ntririi alianei relasei muncitoare cu rnimea muncitoare, n scopul atragerii acesteia
pe fgaul socialismului, constituie n ara noastr coninutul
prtncipal al luptei de clas n condiiile regimului de democraie popular. Pentru ca 'Plrtidul s fie in msur a-i indeplini
sarcinile sale ca instrument al dictaturii proletariatului n condiiile ascuirii luptei de clas i a luptei pentru aprarea pcii.
plenara C.C. al P.M.R. din 23-24 ianuarie a.c. a stabilit o serie
de msuri, menite s produc o serioas mbuntire a muncii
organizatorice i politice a partidului, fcnd s crea3c fora,
puritatea i unitatea rndurilor sale.
In acelai timp consolidm statul de democraie popular.
orgaflele locale ale puterii de stat, pentru a fi capabile s n
bu-e fr cruare cea mai mic ncercare a dumanului de a
pune piedici naintrii noastre spre socialism. Totodat luptam
pentru a ntri tot mai mult disciplina contient de partid i
de sht.
Pirghia principal pentru construirea socialismului n ar
este industria socialist, industria gra.a. Planul de stat pe 1950
trerupt

www.cimec.ro

LUPTA DE CLASA TN ROMTNIA TN ETAPA ACTUALA

309

prevede o cretere puternic a industriei grele i mai cu seam


a smburelui ei - industria construciilor de maini. Cu 853%
va crete producia de maini-unelte. ara capt tot mai mult
aspectul unui imens antier. Toate acestea duc la creterea clasei
muncitoare i la consolidarea poziiilor noastre mpotriva du
manului de clas.

V
Pe ntreg frontul luptei de clas, partidul nostru conduce poporul muncitor la victoria mpotriva dumanilor, mpotriva forelor rzboiului. Pl,ini de ,grij p.atrioUc pentru viitorul rii,
pentru bunstarea, n continu cretere, a celor ce muncesc n
orae i sate, comunitii desfoar o intens munc educativ,
sdind n snul oamenilor muncii dragostea adnc fa de uzina
socialist, fa de tnrul sector socialist la sate, fa de tot ce
e bun obtesc, bun al poporului, i aprinznd ura mpotriva du
manului, care atenteaz la interesele poporului. Partidul nostru
educ pe oamenii muncii n spiritul criticii i al autocriticii i
narmeaz masele cu tiina bolevic a luptei de clas mpotriva dumanului. Partidul cere intensificarea la maximum a vigilenei revoluionare mpotriva uneltirilor dumanului de clas,
mpotriva spionilor i diversionitilor.
Lozinca luptei pentru pace este n mna p.artidului un factor
mobilizator n ndeplinirea tuturor sarcinilor care stau n faa
oamenilor muncii din ara noastr, cci ntrirea statului de
democraie popular, construirea bazelor socialismului constituie o contribuie la cauza pcii.
In ntreaga ar, n ntreprinderi, n instituii, la sate, oamenii muncii au ales comitete de lupt pentru pace. Aceste comitete constituie un mijloc puternic de ntrire a alianei clasei
muncitoare cu rnimea muncitoare i cu celelalte pturi muncitoare neproletare. Comitetele de lupt pentru pace constituie
cea mai larg form de mobilizare a maselor la lupta pentru
www.cimec.ro

310

GH. GHEORGHIU-DEJ

aprarea pcii,

pentru socialism i pentru adncirea prieteniei i


cu U.R.S.S., cu rile de democraie popular, pentru
frie dte> lupt cu toate popoarele iubitoare de libertate i pace.
mpotriva dumanului comun - imperialitii anglo-americani.
incendiatorii unui nou rzboi mondial, i agentura lor din ar.
La baza politicii partidului nostru st nvtura genial a
lui Lenin i StJalin >asupra luptei de clias n perioada de trocere
de la capitalism la socialism i experiena i!'\toric a marelui
Partid bolevic. Experiena dezvoltrii rii noastre spre socialism demonstreaz c drumul regimului de democraie popular
este acelai, confirmnd o dat mai mult ct de mult dreptate
avea Lenin cnd spunea c bolevismul este un model de tactic
pentru toi.
colaborrii

trainic,
craie popular /" nr.

"Pentru pace

pentru demo14 (74) din

7 aprilie 1950

www.cimec.ro

PENTRU PURITATEA RINDURILOR


PARTIDULUI

Jn luna mai s-au ncheiat lucrrile de verificare a rndurilor


partidului, n~spute ,fn noiembrie 1948.
In viaa partidtlui nostru verificarea a fost un eveniment de
mare nsemntate. In urma verificrii, partidul a ieit ntrit organizatoricete i politicete. S-au ntrit legturile partidului cu
masele i a crescut capacitatea de mobilizare a organizaiilor
de partid.
Hotrnd verificarea dndur1lor partidului, Comitetul Central
al Par~idului Muncitoresc Romn s-a cluzit de nvtura lui
Lenin i Stalin asupra partidului de tip nou, ca i de mreaa
experien istoric a P.C. (b) al U.R.S.S., care a confirmat n
repetate rinduri justetea ideii c pall'tidul se.ntrete curindu
se de elemente oportuniste, strine i dumnoase. Padidul bolevic a urmat cu fermitate linia indicat de Lenin - de a elibera
partidul de acei membri ai si care nu snt adevrai ~comuniti
i nu snt capabili de a aplica n mod contient politica proleta1r.
"Singuml partiod de guvernmnt din lume - Mta Lenin care se preocup nu de sporirea numrului de membri, ci de
creterea lor calitativ, de curirea II'ndurilOII' padidului de cei
strecurai n el este partidul nostru partidul clasei muncitoare II'evoluionall'e" 1
1

Lenin

Stalin, Despre construcia de partid, voi. Il, Editura pentru


1953, pag. 87.

literatur politic,

www.cimec.ro

312

GH. GHEORGHIU-DEJ

Inc tn ilegalitate, n condiiile celei mai crunte terori, pa1rUdtl'! nostru, dei puin numeros, a fost iniiatorul i conductorul
luptei maselor muncitoare impotriva regimului blllrghezo-moie
resc, organiznd nenumrate aciuni ale clasei muncitoare : g1revele muncitorilor minieri, greva muncitorilor CefeniN i petro!iti
din intreaga ar (1933), luptele pentlfu pmtnt ale ranilor
muncitori etc.
In timpul rzboiului, Partidul Comunist Romin a fost singura foc politic din ar care a chemat poporul la lupta mpotriva fasci!>mului i a organizat aceast lupt.
In aceste lupte s-au clit cadrele de baz ale partidului nostlfu, legate prin mii de fire de clasa muncitoare.
Dup ce Romtnia a fost eliberat de cke Armata Sovietic
i rii noastre i-a fost asigurat putina unei libere dezvoltri
democratice, mti de muncitori contieni i ali oameni ai muncii,
dintre care muli au simpatizat i inainte cu comunitii, au intrat n rindu1rile partidului nosku. Aceasta a dus Ia rapida ntrire a padidului i i-a permis din primele zile ale eliberrii s
ridice masele 113 lupta impotrivi guvernului reacionl3r.
Sprijinindu-se pe membrii vechi ai partidului i .pe elementele
proletare revoluionare intlfate in partid dup trecerea lui tn legalitate, partidul comunist a desfurat cu succes lupta penbru aliaii clasei muncitoa~~e, i in :primul rind pentru rnimea muncitoare, pentru izolarea i zdrobirea partidelor burgheze i micburgheze - liberalii, naional-rnitii, social-demooraii de
dreapta -, pentru tnfptuirea reformelor democratice i pentru
definitiva alungare de Ia putere a capitalitilor i moierilor.
Au orescut autoritatea i influena pe care parti-dul i le ct
tigase nc in ilegalitate. ParUdul a devenit fora conductoa1re
i mobilizatoare a poporului muncitor.
Dar o dat cu elementele sntoase, !fevo!uionare, intrate n
partid, dup nfrngerea guvernelor reacionare incepe nvala inspre partid a elementelor carieriste i oportuniste, abrase de
ceea ce numea Lenin ispita gigantic de a intra n :partidul de

www.cimec.ro

PENTRU PURITATEA RINDURILOR PARTIDULUI

313

guvemmnt. Iarr n nvala aceasta de elemente oportuniste, micburgheze, care ameninau s copleeasc partea proletar a partidului i s introduc n r:ndurile lui influenele micii burghezii,
s-au strecurat n partid i elemente de-a dreptul dumnoase,
care urmreau scopul de a se camufla c.ft mai bine i de a submina dinuntru Oll"ganizaiile de partid.
Slaba vigilen i nivelul politic sczut al membrilor de partid, influenele strine au dus la aceea c numeroase organizaii de partid au piT"imit noi memb!T"i f1r o verificare serioas
i s-IB.u arbtut de Ioa pr-incipiul tprirnirii strict indiiViduale in partid.
Un timp s-a practicat primirea n bloc n rndurile partidului.
Partidul a crescut peste msur de repede, atingnd spre sfritul
anului 1947 numrrul de 750.000 de membri, dintre care numai
40%~1emente mundtoreti, iar restul ~rani sraci, rani mijlocai, intelectuali, mic-burghezi de la Oll"ae.
Linia stabilit de partid n 1'Jroblemele construirii parUdului
era clcat i defOT"lllat, iar conducerea partidului nu a tiut s
tmbine lupta pe care o ducea pentru nfptuirea unOII" prefaceri revoluionare cu un control permanent al aplicrii liniei date de ea.
Unificarea Partidului Comunist Romn i a partidului social-democrat, tn februarie 1948, a jucat n genere un maiT"e rol
pozitiv. Totui aceast unificare a dus totodat la nrutire:il
compoziiei parUdului. Partidul social-democrat parrtid tipic
mic-burghez, aflat vreme ndelungat la remOII"ca partidelor burghezo-moiereti - avea o compoziie social nesntoas.
Din toate aceste cauze, n partid s-au strecurat elemente cu
desvkire strine de clasa muncitoare, oameni necinstii i descompui moralicete, carieriti i, n sfrit, elemente direct du
mnoase - fasciti, naionaliti burghezi, exploatatori, ageni ai
aparatului de represiune burghezo-moieresc.
Infiltrarea acestorr elemente dumnoase a avut drept urmare
manifestri potrivnice i dumnoase liniei i directivelor partidului : folosirea violenei mpotriva ranilor mijlocai, sprijinilrea Ia sate a aa-ziilor buni gospodarri, adic a chiaburi!OII", li-

www.cimec.ro

314

GH. GHEORGHIU-DEJ

nia de lichidare a micului meseria i a micului comerciant particular, liberalism i mpciuitorism fa de dumanul de clas.
In sfrit, prezena elementelor dumnoase n partid s-a manifestat n practicarea unor metode strine n activitatea organelor
de partid : nbuirea oriticii i autocritidi, metode de 'comand,
gtuirea muncii colective, birocratism i izola1re de mase etc.
Partidul nostru a reuit s tnfrng aceste manifestri du
ntoare, potrhrnice liniei partidului, i i-a pstnat unitatea rnduriloc sale n jurul Comitetului Central. Darr aceasta nu putea
micora .seriozitatea problmnelor pe care le-a pus n faa Comitetului nostru Central situaia organizatocic a partidului. Aceast situaie impunea lichidarea oricror devieri de la nvtura
leninist-stalinist asupra partidului, curirea partidului de elementele dumane i strine, mbuntirea compoziiei sociale a
partidului, ~i n primul rlnd a cadrelw de parUd, justa reglementare a creterii sale. NeceMtatea ntri1rii rndurilor partidului prin verificare a fost determinat totodat de sarcinile mari
pe care p1rocesul de construire a socialismului le pune n faa
pa1rtidului nostru ca for conductoare a dictaturii proletare.
Primele noastre planuri de stat - planul pe 1949 i planul
pe 1950 - au pus nceputul muncii de industrializare a rii.
Pmducia industrial a crescut .n acest rstimp nbr-un ritm
necunoscut n vremea regimului bwrghezo-mo,ieresc. In prezent
este n curs de elaborare primul plan de cinci ani al Republicii
Populare Romne.
In faa noastr st sarcina transformrii socialiste a agricultu1rii. Sub conducerea partidului nostru, zeci de mii de gospodrii rneti au pit pe drumul unirii n mari gospodlfii colective.
In domeniul vieii de stat, n faa noastr st sarcina nHiririi
continue a statului de democraie popular, sarcina pregtirii
alegerilor pentru Sfaturile populare.
In sftrit, n domeniul culturii trebuie s lichidm analfabetismul, s dm un nou avint -nvmntului public de toate grawww.cimec.ro

PENTRU PURITATEA RINDURILOR PARTIDULUI

315

deie, s rsP'ndim cultul!"a i tiina n masele cele mai largi, cu


alte cuvinte s nfptuim revoluia cultural, pe care Lenin o
considera drept element indispensabil al operei de constll"uire a
socialismului.
Sarcinile politice i economke ale partidului snt indisolubil
legate de sarcina centll"al a partidelm comuni.ste n vremea noastr, sarcina aprrii pdi i mobilizll"ii tuturor fortelor mpotriva politicii de provocall"e a unui nou rzboi mondial i de cucell"ire a dominaiei mondiale, dus de imperialiSIITiul american i
englez.
In faa unor astfel de sarcini mall"i, a cll"or realizare are loc
n condiiile cnd lupta de clas capt fOI!"mele cele mai ascuite
i variate, este necesar mai mult ca oricnd ca partidul s fie
puternk pll"in unitatea sa interioar, omogen prin compoziia .sa,
necrutor fa de orice influene strine n rndurile sale. Int
rirea continu a parti.dului i apropierea lui ct mai mare de modelul pe care-I constituie pentru toate partidele comuniste P.C.
(b) al U.R.S.S. este ptrindpala chezie a succesului n lupta
pentru socialism i pentru pace.
Acum, dup 'incheierea vell"ificrii, putell"n considera c sarcinile pe care .i le-a pus partidul cu prilejul verificrii au fost ~rea
lizate. Partidul nostll"u a trecut cu succes acest examen serios.
Noi n-am ovit s mergem pe linia nlturrii .din padid a unui
numr masiv de membri n vederea ntririi detaamentului de
avan:gard al proletariatului, care tll"ebuie S fie un veritabil pa,rtid de tip leninist-stalinist.
In urma verificrii au fost exclui din partid circa 192.000
de oameni, peste 20% din numrul total al membtrilOI!" p& c&e i
numra partidul nainte de verificare. Dintre ace.tia, mai mult
de jumtate s1nt oameni exclui din rndurile partidului ca exploatatori, ca elemente dumnoase i strine de clasa muncitoare, ca elemente necinstite sau descompuse mmalicete. Minoritatea o fOI!"meaz oamenii care s-au nscris numai n mod formal
www.cimec.ro

316

GH. GHEORGHIU-DEJ

n partid, n-au corespuns cerinelor ce trebuie puse unui membru


de partid i nu au luat parte activ Ia viaa partidului.
In ur.ma verifi.crii, compoziia social a partidului s-a mbuntit, a arescut pifocentul de muncitori. Au fost ntrite organele conductoare de pa1rUd (judeene, de plas etc.). Procentul de muncitori n aceste organe a crescut. In aparatul de parUd procentul de muncitori este acum de aproape 64%. A crescut
simitor procentul niuncitorilOif care ocup funcii de conducere
n organele de stat.
Cu prilejul verificlfii, un numr de activiti de partid i din
aparatul de stat au fost scoi din funciile lor ca necorespunz
tori, birocratizai, ca oameni care s-au rupt de mase etc. In locul
lor a fost promovat un numr de cteva Zei de mii de elemente
tinere, .cinstite, vmificate.
Velfificarea a ntrit considerabil prestigiul de care se bucur
palftidul i politica sa n ochii maselor. Datorit participrii muncitori!Oif fr palftid la edinele .de verificare, a crescut ncrederea lor n partid, stima lor pentru partid. Muli dintre nemembrii
de partid care au participat la edinele de velfificare i-au exp1rimat dorina de a fi primii n lfndurile partidului. Oamenii
muncii fr partid au ajutat organele de verificare s descopere
dumani camuflai n rndurile partidului sau elemente necinstite,
nedemne de a rmne n partid. Intr-o serie de locuri, n urma
ve'rificrii a crescut afluxul lfanilor mundtori nspre gospod
riile oolective i au fot nfiinate .gospodrii colective noi.
C verificarea a contribuit la ntrrirea parti.dului i deci a
ntregului sistem al dictaturii proleta1riatului, aceasta o vd nu
numai prietenii, dar i dumanii notlfi. Partidul nostru a atpreciat de la nceput c dumanul de clas va euta s mpiedice
buna desfuralfe a aciunii de verificare a rrndulfilor Partidului
Muncitoresc Rornn. Aa s-a i ntmplat n realitate. Dumanul
de clas a ncercat de repetate ori s foloseasc verificarea pentru a compromite memblfi de pall'tid devotai, cinstii i a ajuta
elementele .dumane s se sustrag controlului organizaiilor de
www.cimec.ro

PENTRU PURITATEA RINDURILOR PARTIDULUI

~ii

partid. Pe alocuri, dumanii, i'nnebuonii de ur, au trecut de-a


dreptul la acte de teroare. Astfel, n judeul Iai chiaburii au ucis
mielete pe un membru al unei subcomisii de verificare. In judeul Timi' a fost omort de dumani un adivhst fll" partid,
membru al sindicatului salall"iailm agricoli, care a luat pail"te la
edinele de verificare. Dumanul de clas i d seama c verificarea constituie o nou lovitur dat planurilor ,sale criminale, c ea spulber s.peranele sale de a crea o agentur n interiorul partidului.
VerHicarea a constituit o adev1rat coal a vigilenei pentru
membrii de partid, ct i pentru oamenii muncii nemembri de
partid. Organele de padi,d, de la cele de sus pn la cele de jos,
ct i comunitii din organele de stat i ,din organele conduc
toa1re ale Oil"ganizaiilor de mas i-au putut analiza activitatea
n lumina ll"ezultatelor verifkrii i descoperi lipsurile i slbi
ciunile serioase de cail"e au dat dovad n ce privete vigilena
revoluionar. Verificarea a dus la o mbuntill"e a muncii organelor de partid i organizaiilor de parUd i la ntll"irea spitritului
critic i autOCII"itic. Ea a constituit un puternic stimulent pentru
activul de partid i pentru masa membriloil" de partid de a studia mall"xism-leniniSIITlul, de a-i nsui ot mai ad{nc linia parti
dului nostru i experiena P.C. (b) al U.R.S.S.
Sarcina partidului este acum de a nu permite ca un spitrit de
autolinitke s-i fac loc n rndurile pail"Udului. Ar fi o naivi
tate periculoas s credem c dumanul de clas - imperialitii
anglo-americani, capitalitii i moierii expropriai, chiaburii va depune armele. Dimpotriv, nu ncape ndoial c dumanul
i va mri sforrile i va folosi noi i noi mijloace i metode
n vederea ptrunderii n interiorul partidului.
Aa cum a subliniat plena1ra C.C. al P.M.R. din 15---:--17 mai
a. C., sarcina organizaiilor de partid este de a nu privi lupta
pentm curirea rndurilor pall"tidului ca o campanie, ci ca o pre
ocupare permanent, de zi cu zi, a fiecrei organizaii de palftid.
www.cimec.ro

318

GH. GHEORGHIU-DEJ

a fiecrui organ de partid i a fiecrui membru de partid tn


parte.
In legtur cu incheierea lucrrilm de veri{icare, Comitetul
Central al Partidului Muncitoresc Romtn a decis renceperea
primirii n partid.
In prezent, n urma verifircrii, partidul nostru numr
720.000 de membri. Compoziia social a partidului, dtip cum
am artat mai sus, s-a mbuntit. Dar n partid au mai trmas
elemente necorespunztoare cerinelor ce trebuie s fie puse unui
membru de pall"tid, care nu urmeaz linia pall"tidului n unele piTObleme cenbrale ale politicii sale i calc statutul. De aceea sarcinile pe care i le pune P.M.R. n legtur cu ntrirea rndurilor
sale snt : 1) wri1rea continu a partidului de elemente du
mane i strine ; 2) nt,rirea r'nd111rilor sale i reglementarea
creterii lui n aa fel nc1t s asigurm o precumpnire a elementeloc ipll"oletare pe seama elementelor neproletare.
Rencepnd primirea, p~rtidul nostru se orienteaz nainte de
toate spre elementele cele mai avansate i revoluionall"e din snul
clasei muncitoa1re, n primul I1l'nd din ITndurile acelor muncitori
care au un stagiu mare n producie, care lupt activ penbru depirea planului de stat i au bune rezultate n producie, dovedind astfel prin fapte c aplk linia partidului.
ParUdul va veghea la cea mai sbrict aplicare a statutului i
ndeosebi a principiului primirii individuale n partid i al rs
pun,derii acelora care recomand noi membri. Conform statutului, cei care vor s inbre n partid trebuie s treac p!I"inbr-un stagiu de candidat. Snt stabilite stagii diferite pentru divell"sele
-categorii sociale : 6 luni pentru muncitorii din industrii, 1 an
penbru muncitmii din micile ,intreprinderi, ranii .sraci i membrii gospodll"iilor agricole colective, 1 an i jumtate pentru alte
-categorii. Din numrul celor primii, cel puin 60% brebuie s
fie muncitori.
www.cimec.ro

PENTRU PURITATEA RINDURILOR PARTIDULUI

3Hl

Urnind fidel nv1turHe lui Lenin i Stalin despre p1artid,


studiind n mod aprofundat istorica experien a Partidului bolevic i aplicnd consecvent aceast eXJperien, partidul nostru
va repurta noi i noi succese n grandioa1sa lupt pentru asigura1rea victoriei socialismului n tara noastr .
trainic,
popular!" nr.

.,Pentru pace

craie

pentru demo25 (85) din

23 iunie 1950

www.cimec.ro

RAPORT ASUPRA PLANULUI


DE ELECTRIFICARE A RU
Fcat la plenara
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romtn
26 octombrie 1950

Tovari,

Biroul Politic al Comitetului Central al partidului nostru, n


:edina sa din 14 octombrie a. c., examinnd proiectul planului
lucrrilor de electriHcare i de folosire a apel01r i aplfeciind ma-

rea lui nsemntate pentru mersul Snafhte al Patriei noastre pe


.calea socialismului, pentru dezvolta1rea industlfiei socialiste, me.canizalfea i folosirea agrotehnicii celei mai nalte n agricultur
i o necontenit ridicare a nivelului de trai i cultur al poporului muncitor, a luat hotd1rea s-I supun dezbaterilor plenarei
Comitetului Central.
Trebuie reamintit c aceast p1roblem a format obiectul preocuprilor partidului nostru nc de la Conferina naional a
P-artidului Comunist Rom:n din toamna anului 1954. Dei n acel
moment n faa partidului i a !I"eprezentanilor si n guvern st
teau probleme grr-ele i de mare rspundere, care cereau o rezolvare imediat, ca lfefacerea industriei i a transportUirilor, realizarea reformei agrare, nfrngerea haosului economic i a foame
iei provocate de secet, lupta mpotlfiva sabotajului capitalitilor
i a comploturilor organizate de serviciile de Sipionaj imperialis
ie, partidul nostru a nscris printre obiectivele sale de perspectiv electrificalfea lfii, cer,cetarea tiinific i valocificarea bo
giilor naturale ale rii, realizarea unoc mari lucrri de ilfigaii,
asanri i creterea suprafeelor terenurilor cultivabile.

www.cimec.ro

RAPORT ASui'RA PLANULUI DE ELECTRIFICARE A TARII

32t

"Prin orearea n ar a unei reele de centrale hidroelectrlce


- spunea raportul politic al C.C. - se va putea purcede la .electrificarea cilor .ferate i ntrebuinarea masiv a energiei electrice
n de~voltarea tuturor industriilor noastre. De asemenea, prin extinderea reelei de curent electric se va putea introduce lumina i
fora electric pn i n cel mai deprtat ctun al rii, ridicndu-se astfel nivelul de via i de cultur al plugrimii noastre.
Utiliznd acest nesecat izvor de energie - crbunele alb vom putea face economii consideraqile n rezervele noastre de
petrol i ctrbune" 1
. .
Intre electrifioare, industrialiZIB.re i mecaniZiarea agriculturii
exist o strn.s legtur. Raportul politic la Conferina naional
stabilea msurile necesatre pentru refacerea industriei distruse de
trzboi i folosirea integral a capacitii ei de plfOducie, ca punct
de plecare pentru dezvoltarea industrial a Romniei, accentul
fiind pus asupra dezvoltrii industriei grele.
"0 industrie grea puternic -,- spunea trapairtul politic ...constituie pivotul n jurul ctruia ntreaga economie a rii se
va dezvolta n condiii noi" 2,
In domeniul agriculturii, raportul politic preconiza nzestratrea ei cu maini, unelte, ngtrminte chimice, care s-i tridice
productivitatea i rentabilitatea.
In domeniul finanelor se fixau sa1rcini n vedere~ crerii veniturilor necesare echilibrtrii bugetului, pentru a se optri ptrocesul de inflaJi.e i a se realiza o moned stabil.
In cei cinci ani care s-au scurs de la Conferina naional,
toate aceste sarcini piTivind reconstrucia trii au fost nu numai
ndeplinite, dar cu mult depite, datorit muncii pline de avint
patriotic a IPOip.orului muncitor n ,frunte cu dasa muncitoare i
datorit ajutorului fresc pe care l-am primit din patrtea Uniunii
Sovietice. Aceasta alfat cu prisosin c lnbre vorbele i faptele
partidului nostru exist o concor,dan deplin i ne d dreptul
1
2

Vezi volumul de
Loc cit., pag. 63.

fa,

pag. 71.

www.cimec.ro

322

GH. GHEORGHIU-DEJ

s afirmm

cu toat convingerea c i m!l"eele sarcini ce ni le


propunem vor fi du'se la bun sfrit.
In elabora1rea proiectului planului de electrificare i folosire
a apelor din R.P.R., .pe care l prezint astzi plenarei, ne-a c
luzit uriaa experien a Uniunii Sovietice n domeniul electrificiiH. Acest plan este rodul munoii entuzia-ste i struitoare,
desfurat sub ndrumall'ea permanent a padidului de un mare
numr de oameni de tiin, specialiti i tehnicieni.
Proiectul a fost dezbtut timp de cinci zile la sesiunea lrgit
a Academiei R.P.R., la care au participat numeroi academicieni,
profesori universitari, profesori ai institutelor de cercetri tiin
ifice, ingineri i tehnicieni din producie, aducnd .o preioas
contribuie la mbogirea lui. Planul constituie astfel un nsemnat document tehnica-economic, baza de porn:ll'e pentru realizarea ma~riloc lucrri de electrificare i folosire a a'pelor rii noastre. El va trebui s fie dezvoltat i definitivat prin cercetri,
msurtori i calcule ulterioare.
Tn ce const nsemntatea electrificrii?
Inc n 1850, cu 100 de ani n urm, Ka:rt Ma,rx a artat c
electrificail'ea va duce dezvoltarea forelor de producie Ia un nivel att de nalt nct capitalismul nu va mai fi n stare s le
stpneasc.
.
"Regele abur, care n veacul trecut revoluionase lumea spunea Marx -, i-a trit traiul, iar locul lui va fi luat de o
for incomparabil mai IT'evoluionar: scinteia el-ectric".
Marelui Lenin i-a reveni{ meritul istoric de a fundamenta i
mbogi geniala previziune a lui Marx. Lenin a artat ,nsemn
tatea electrificll'ii ca prghie a construciei socialismului i comunismului, ela,bornd o ntreag concepie revoluionar asupra
progresului tehnicii i economiei sovietice pe baza electrifi.crii.
Tn decembrie 1920, n plin rzboi mpobriva intervenionitiloll',
Lenin a spus :

"Comunismul este Puterea sovietic plus electrificarea intregii ri ... Numai atunci cnd ara va fi electrificat. -cnd inwww.cimec.ro

RAPORT ASUPRA PLANULUI DE ELECTRIFICARE A TARII

323

dustria, agricultura i transportU!rile vor fi aezate pe baza teRnic a marii industrii moderne, numai atunci vom nvinge defi
nitiv .
... Dac Rusia se va acoperi cu o lfeea deas de uzine electrice, de instalaii tehnice puternice, construcia noastr econo
mic comunist va deveni un model pentru viitoarea Eulfop i
Asie socialiste".
Lenin i Stalin au zdrobit rezistenta elementelor contrarevo
luionare de teapa lui Tmki i Rkov, au combtut pe cei ce flecreau i manifestau ovial, ntrind ncrederea in posibilit
ile de niptuire a electrrificrii Rusiei. Lenin a ndlfumat lucr
rile savanilor i tehnicienilor rui pentm elaborarea Planului
de stat Goelro, trecnd n mod operativ la aplicarea lui n via.
Discipolul credincios i tovarul de lupt cel mai apiTopiat
al lui Lenin, 1. V. Stalin, a dezvoltat tezele leniniste asupra elec
trificrii i a condus mreaa oper de electrificare a Uniunii
Sovietice. Sintetiznd concepia leninist a electrificrii, tovar
ul Stalin spune :
"Prin electlfificawea rii, Lenin nu nelege construirea unor
~entrale electrice izolate, ci tlfecerea treptat a economiei rii,
inclusiv agricultura, pe o baz tehnic nou, pe baza tehni!C a
marii producii modeme, trecelfe cawe este legat ntr-un fel sau
altul, direct sau in"direct, de electrifica1Te" 2
Intr-adevr, marea nsemntate economic-social a electri
ficrii rezult i din faptul c att n industlfie ct i n agricultur, folosirea energiei elecbrice antreneaz pe micul productor
pe fgaul marii producii, pe fgaul socialiiSmului.
Electrifkarea, n concepia leninist-stalinist, este unul din
principalele mijloace pentru transformarea micii producii i n
globarea ei, pe baza tehnicii noi, n marea producie modern este unul din principalele mijloace pentru crearea fundamentulul
tehnic al socialismului i comunismului.
1

\'./.Lenin, Opere, voi. 31, ed. a 4-a rus, pag. 484, 486.
Stalin. Opere, voi. Il, ed. P.M.R. 1951, pag. 279-280.

2 /.

www.cimec.ro

3.24__ --. ----- -~

GH. GHEORGHIU-DEJ .

Grandioasele construcii ale planurilor cincinale sta liniste.


ritmul nemaivzut al dezvoltll"ii industriei socialiste sovietice.
ca i rapida dezvoltare i nflorire a colhozurilor sovietice, S'nt
strns legate de !Tealizarea mreului plan de electrificare a rjj
socialismului.
Tn zilele noastll"e, cnd oamenii sovietici z:desc cu avint comunismul, folosirea energiei electrice dobndete o nsemntate
crescnd att n .pl!"ocesul de mecanizare i automatizare a produciei industriale, ct i n mecanizarea pe scar ntins a tuturoc muncilor ag~ricole, n marile lucrll"i de irigaie i cucerirea
a noi terenuri arabile de milioane i milioane de hectare. Toate
acestea au oreat omului sov_ietic putina unei nalte stri materiale i culturale, asigull"ndu-i o nencetat mbuntire a traiului su.
In timp ce ag~resorii americano-englezi i sateliii lor pun
totul n slujba fabricrii celor mai slbatice mijloace de distrugere, pustiesc Coceea i pregtesc dezlnuirea unui nou lfzboi
mondial, Uniunea Sovietic pune totul n slujba pcii, progresul-ui i fericilfii popoarelor.
Hotrrea Co!llSiliului de Minitri al Uniunii Sovietice cu privill"e la construirea noilor hidrocentrale gigantice i inceperea
lucrrilor de transformare a unor pustiuri in grdini nfloritoare
a fost primit cu mare bucurie i entuziasm de toate popoalfele
iubitoare de pace i libertate.
De peste 30 de ani, publicaiile i prospectele americane, cunoscute prin reclama iptoare ce o fac celor mai nensemnate
realizri ale "administll"aiei" Truman, sint silite s ITepete placa
irsuflat despre construcia combinatului electric de pe valea
riului Tennessee. De muli ani, ns, acest combinat nu mai constituie obiectul unor luorri piTactice. Capitalismul distruge i pustiete. socialismul construiete, d via i pustiurilor.
Paii uriai fcui de U.R.S.S. pe trmul electrificrii amintesc cuvintele lui Lenin din 1921, la inaugurarea primeiCentrale
hidToelectrice n tnn republic soei a list :
www.cimec.ro

RAPOP.T ASUPRA PLANULUI DE ELECTRIFICARE A TARII

3~5

,,12.000 de kilowai este un nceput foarte modest. S-ar putea


ca un strin, cunosctor al electrificrii americane, germane sau
suedeze, s-i bat joc de aceasta. Dar - ncheia Lenin - cine
rde Ia urm, rde mai bine 1''
Tovalfi,

La Kuibiev i Stalingrad, pe malu1rile btrnei Volga, se.


vpr nla doi gigani, dou centrale hidroeledrice. Prin jmensul
deert Kara-Kum vor nainta pe Principalul canal turkmen apele
fluviului Amu-Daria spre Krasnovodsk, pe malul Caspicei.
P1rin noua central de pe Nipru i canalele din sudul Ucrainei i
nordul Crimeei vor fi iriga te -tntinse suprafee de step. Lucrri
de asemenea proporii n-a mai cunoscut lumea.
Intr-adevr .numai cele dou hidrocentrale noi de pe Volga
vor da anual 20 de miliarde de kilowai-ore de energie electric 1
Ele vor pune n micare noi uzine i fabrici, curentul electric
va fi transmis prin conduete la mii de kilometll"i distan, iar
plfintr-un ingenios sistem de irigare voc fi fertilizate 14.000.000
de hectare de pmnt, cam o dat i jumtate suprafaa arabil
a rii noastre.
Pe calea deschis de Uniunea Sovietic pim i noi.
Electl!"ificarea rii noastre se impune ca o sarcin de cea mai
mare urgen i nsemntate. Lichidarea napoierii economice
i culturale a rii, pe baza. trecerii la marea producie socialist
n industrie i agricultur, este de neconceput fr electrificare.
Producil8. industrial, oare n decunsul prLmului nostru plan dncinal va trebui s creasc de dou ori fa de 1950, este legat
nemijlocit de asigurarea din vreme a unei puternice dezvoltri a
produciei noastre energeti-ce.
De pe acum industria noastr sufelf gtuiri din cauza lip~
sei de energie electric. Fiecalfe pas nainte n dezvoltarea industriei noastre socialiste i tn mecanizarea _agriculturii ete
f!f'nat ~ie lipsa de en&gie electric. Noi ne dm seama j..lrin prq~
www.cimec.ro

:26

OH. OHEORGHIU-DEJ

-~---------------.

---------

pria noastr experien cit de just este nvtura leninist


potrivit creia electrificarea trebuie s mearg cu un !>a<> naintea industrializrii.
Importana energiei electrice
n producia industrial rezult din proprietile ei specifice : ea poate fi produs cu ajutorul cderilor de ap i al combustibililor i retransformat n
orice form de energie - mecanic, caloric, chimic etc. --,
poate fi transportat rapid i ieftin la distane mari, este extrem de divizibil, se poate msura cu mare precizie. Electrificarea este mijlocul principal n mecanizarea i automatizarea
procesului de producie i n uurarea muncii omului. Ea va fi
un factor esenial pentru crea1rea unei puternice industrii chimice.
punt1td n Vla!oare marile resurse -de materii prime de care di,spune ara noastr.
In ag~rkultur, electrificarea d putina introducerii pe
scall' ntins a muncii mecanizate, ceea ce mrete considerabil
producia la hectalf, ridic ntreaga via economic i cultural
a satelor noastre, smulgndu-le din ntunericul n care le-a inut
regimul burghezo-moieresc. Ariile electrifi.cate folosite anul
acesta n campania de treieri, chiar dac constituie un nceput
modest, dovedesc importana introducerii electricitii n agricultur i interesul viu pe care i-1 arat masa rnimii.
Punnd n valoare energia apelor noastre, vom trezi la
via regiuni napoiate, vom crea posibiliti penLru mari lucrri
de irigaie, pentru asanri i lucrll'i de fertilizare a pmntu
rilor degll'adate i inundabile.
Folosirea tnaciunii electrice pe cile ferate i pe osele
-- n special pe cele cu pante ma1ri i cu trafic intens - ca i
amenajarea cilor de transport pe ap vor da un puterni<: im
puls dezvoltrii ntregii economii naionale.
Electrificarea va contribui simitOII' la mbunatirea traiului material i cultulfal al maselor muncitoare. Electricitatea
ne numeroase aplioaii n medicin, in procese biologi.ce i ehiwww.cimec.ro

RAPORT ASUPRA PLAl'\ULUI DE ELECTRIFICARE A TARII

027

mice; ea ajut la lfspndirea culturii plfin telecomunicaii, cinematogmfe i radioficare.


Electlfificalfea rii va avea urmtoarele obiective :
1. Asigur.area creterii produciei indlhStrii!or existente i
alimentarea cu energie electric a industlfiilor noi ce. se vor nfiina n cadrul planurilOif cincinale.
2_ Valorificarea raional a resurselor energetice, folosind
combustibil inferior (Jignii, tulfb, deeuri de crbuni i n
general orice combustibil ce nu poate fi utilizat mai bine in alt
domeniu) ; se vor economisi com~ustibilii superiOifi lichizi i
g.azoi, precum i crbune!e brun, .pentru utilizri mai raiooole;
ca materie iprim pentru industlfia chimic, transporturi, nclzit etc.
3. Lucrrile hidroener:getiee vor constitui nc~putul folosirii
cursulfilor de ap pentru irigalfea regiunilor secetoase, crealfea
de ci navigabile, preveni1rea inundatiilor, asanri, recupe~rri
de terenuri inundabile etc.
4. Electrificarea treptat a cilor ferate, precum i a transporturi!or n comun n centrele oreneti, ceea ce Vl(l aduce o
eeonomie considerabil a transporturilor de combustibil i a consurrnului de combustibil supe~rior.
5. Electrificarea principalelor munci agricole i ptrunderea
electlficitii la ar, pentru ridicarea nivelului tehnic al agriculturii i creterea productivitii n agricultur.
6. Ridicarea nivelului cultural i a bunstrii poporului prin
folosirea energiei electrice n trebuinele casnice, dispensare,
cmine culturale, precum i instalarea de cinematografe i staiuni de lf"adioficare la sate.
7. Prin crearea noilor baze energetice i folosirea multilateral a apelor se vor dezvolta rapid regiunile pe care regimul
burghezo-moie~resc le lsase n inapoie~re.
Elecbrificarea va duce la ntrirea alianei clasei muncitoare
cu rnimea muncitoare, la .ntrrilfea rolului conductor al elawww.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

328

sei muncitoare. Ea asigur mersul nainte al constrr-uciei sociali-ste a rii i dezvoltarea ei mai departe spre comunism.
Realizarrea electrificrii nseamn dezvoltalfea acelOif ramuri
ale economiei. naionale cal!'e ri,dic ntr-un timp relativ scurt
puterea economic a Patriei noastre i capacitatea ei de aprare,
luoru de marre nsemntate n lupta pentru rpace, pentru zdr
:nicirea planurilor criminale ale imperialismului american i
englez.
SITUAIA ACTUAL A ALIMENTRII
. CU ENERGIE ELECTRIC IN R.P.R.
Situaia actual a alimentrii cu energie electric se poate
caracteriza n modul urmtor :
1. Dispunem de centrale electrice cu o putere instalat de
740.000 kw, din cail"e numai 600.000 kw snt utilizabili, din cauza
strangulrilor i uzrii lnstalaiil01r vechi. Centralele lucreaz
fr rezerve, iar n unele regiuni snt necesare anumite restricii
de consum sau modificri n 01rarru! de lucru al ntreprinderilorr.
2. Puterea centralelor electrice e frrmiat n 603 centrale,
cu o putere medie de numai 1.230 kw. Rezult deci o exploataire
neeconomic.

3. Puterea instalat variaz de la 0,5 kw pe km 2 la 6,8 kw pe


~m In ceea ce privete ra1portul cu populaia difel!'itelor regiuni,
puterea instalat variaz ntre 7 w pe locuitor i 71 w pe locuitor. Cantitatea de energie distribuit prezint mari variaii de la
o regiune la alta.
Electlfifical!'ea comunelor, n special a celor rurale, este puin extins: numai 28,7% din populaia rii locuiete n localiti electl!'ificate.
Aceasta constituie un necrutor act de acuzare mpotriva
regimului burghezo-moieresc.

4. Capitalitii, n goan dup investiii mici i beneficii mari,


au dus o politi-c de jaf i de risip n utilizarea izvoarelor de
2

www.cimec.ro

329

RAPORT ASUPRA PLANULUI DE ELECTRIFICARE A TARII

energie a.Je rii, construind in special centrale electrice pe baza


combustibililor celor mai preioi pentru economia naional :
produse petrolifere, gaze naturale i crbuni superiori.
Astfel, repadiia produciei totale de energie electric in 1950,
dup sursele naturale de energie utilizate, este artat de urm
torul tablou :
-gaze. naturale
- produse petrolifere
- crbuni superiori
- deeuri de crbuni i crbuni inferiori
- ali combustibili
- centrale hidroelectrice . . . . . .

circa

>>

Total

40,3%

29,8%
6,1%
13,7%

2,1%
8,0%
100

O serie de centnale cheltuiesc anual 500.000.000 m gaze naturale i 250.000 de tone de produse petrolifere, att de necesare
altor nevoi ale economiei naionale.
5. Lungimea reelelor de inalt tensiune pentru transportul
energiei electrice este in prezent de numai 2.514 km, ceea ce
arat starea de inapoiere in rspindirea electricitii pe cuprinsul rii.

Fa de situaia actual a alimentrii cu energie electric, a


fost elaborat un plan de lucrri de electrificare pentru 10 ani,
parte integrant a primelor dou planuri cincinale ale R.P.R.
Jn aceast etap se vor d,esv,iri studiile pentru elaborarea
planului general de electrificare a rii, cuprinzind valorificarea
sistematic a apelor, precum i a combustibililor inferiori i
politica de raional utilizare a izvoarelor de energie ale rii, indrepttndu-ne spre folosirea apelor i a combustibililor inferioriRomnia este o ar bogat in cursuri de ap i zcminte de
lignii. Uriaa energie a apelor noastre ctt i a acestor crbuni.
este puin folosit in prezent. In faa noastr st sarcina m
rea~ de a pune stptnire pe milioanele de cai-putere care se

www.cimec.ro

3-30

GH. GHEORGHIU-DEJ

irosesc n apele noastre, pe milioanele de cai-putere care zac in


subsolul rii noastre, i s-i folosim pentru ridicarea industriei,
agriculturii i transporturilor, pentru propirea i nflorirea
Patriei noastre.
Lucrri de asemenea proporii erau imposibil de conceput sub
capitaliti. Burghezia era incapabil s realizeze o astfel de dezvoltare a forelor de producie. Ea aciona ca o frn n calea
progresului tehnic.
Pentru regimul de democraie popular, asigurarea progresu1ui tehnic n toate domeniile economiei naionale a R.P.R. este
o necesitate vital. Construcia societii socialiste este de ne.conceput fr un puternic avint al tehnicii i tiinei.
Socialismul se contopete n mod organic cu tehnica i
tiina.

Cuceririle tehnicii i tiinei sporesc forele de producie ale


constituie o puternic prghie pentru ntrirea puterii
economice a Patriei noastre, un mijloc de ridicare a strii materiale i a culturii celor ce muncesc.
Care este potenialul energetic al rii noastre?
Trebuie spus de la nceput c n privina potenialului apelor
i combustibililor inferiori datele snt incomplete i nedefinitive.
Pe baza cifrelor aproximative, se pot spune urmtoarele :
Apele rii noastre au o putere total amenajabil de
5.650.000 kw, putnd produce n anii normali 27,2 miliarde
kw-ore energie. Dar electrificarea rii nu "Se poate baza numai
pe producia hidrocentralelor, pentru c n cadrul folosirii multilaterale a apelor, funcionarea hidrocentralelor - n special n
anii secetoi - va fi dictat de problema irigaiilor i a navirii i

gai-ei.

fn ceea ce privete zcmintele de combustibil inferior (lignit, turb, crbuni bruni inferiori etc.) cercetrile de pn acum
au stabilit existenta unor nsemnate zcminte de lignii la Doiceti-otnga, Filipetii de Pdure, Cpeni, Srmag i Valea
Timiului (Banat), Crbuneti (Oltenia).
www.cimec.ro

....
R.'PORT ASUPRA PLANULUI DE ELECTRIFICARE A TARII

3Jf

fn 1950 s-au utilizat pentru producerea energiei electrice numai 150.000 de tone de lignit. Aceast cantitate trebuie i poat~
s creasc n 10 ani la 3.200.000 de tone anual, corespunznd
unei producii de energie de 2,3 miliarde de kw-ore pe an.
De asemenea pentru anul 1955 se prevede o cantitate de de-euri de crbune de circa 1.000.000 de tone, ceea ce corespunde
unei producii anuale de energie de circa un miliard kw-ore.
In total, potenialul energetic bazat pe combustibili inferiori
va fi peste 10 ani de 985.000 kw, cu o producie anual de 3,5
miliarde de kw-ore.

PRIMA

ETAP

A PLANULUI GENER,\l
DE ELECTRIFICARE

In cacfrul planului de lucrri de 10 ani s-a ff.xa[ ca prim


obiectiv instalarea i punerea n funciune de central.e electric~
noi i dezv,ltarea unor centrale existente, nsumnd 2.000.000
de kw. In acest mod, puterea total instalat n centralele elec.trice din R.P.R. se va ridica n anul 1960 la 2.600.000 kw.
Din acest plan, n cursul primului cincinal se vor instala
uniti noi, totaliznd circa 1.000.000 kw, ceea ce fa de situaia
actual va reprezenta o cretere n total de 2,67 ori.
Pentru a se satisface nevoile urgente de energie din perioafl.j
1950-1952 ale noilor industrii. i sporurile cerute de cele existente, s-au prevzut n plan o serie de extinderi ale centralelor
existente, precum i instalarea a ctorva uniti noi, consumno
gaz metan i n unele cazuri excepionale chiar i produse petrolifere. Aceasta a fost necesar deoarece centralele hidroelectrk~
i marile centrale termoelectrice cu combustibil inferior nu pol
intra n funciune dect ncepnd cu 1953, n timp ce nevo.ile in
dustriei cresc ntr-un ritm rapid.
Planul lucrrilor pentru etapa de 10 ani prevede construirea
.a 13 centrale termoelectrice cu o putere instalat de 1.039,000'
lw, extensiuni la 5 centrale termoelectrice fcnd s cfeasc
www.cimec.ro

. QH.

332

QHEORQHIU~DEJ

puterea instalat cu 59.000 kw, construirea unor cenbrale termoelectrice pe lng industrii cu o putere instalat de 98.000 kw,
construirea a 24 de hidrocentrale cu o putere instalat de 764.000
kw i centrale mid cu o putere de circa 40.000 kw.
In rezumat, vom construi i extinde centralele termoelectrice cu o putere de 1.196.000 kw (59,8%) i centrale hidroelectrice cu o putere de 764.000 kw (38,2%), care mpreun cu microcentralele dau o putere nou instalat total de 2.000.000 kw.
Situaia energetic a rii noastre se va prezenta n felul
urmtor:

1950
Putere instalat
Putere disponibil
din care: termic.
hidraulic
adic:

termic
hidraulic

..

Putere pe .kma
" locuitor

1955

740.000 kw
600.000
. 550.000
"
50.000
"
92%
8%
2,53 kwjkm
37,5 wjloc.

..

1.700.000 kw
1.660.000
1.370.000 "
"
290.000
82,5%
17,5%
7,0 kwjkm
105 w;loc.

..

1960
2.600.000 kw
2.500.000
1.665.000 "
865.000
66,6%
33,4%
10,6 kwjkin
15Q wjloc

Centralele noi legate ntre ele cu centralele existente mai


importante se vor grupa n 7 sisteme energetice, dup cum urmeaz:

1. Sistemul Muntenia
2.
"
Oltenia
3.
"
Moldova
"
Moldova
4.
5.
"
Ardealul
,,
Ardealul
6.
7.
"
Ardealul

de nord
de sud (inel. Dobrogea)
central
de nord-vest
de sud-vest

Dtip instalarea noilor centrale i uniti, puterea instalat

medie pe ar crete de la 2,53 ~w/km , sau 37,5 w pe locuitor


tn 1950, la 10,6 kw/km 2, sau 150 w pe locuitor, la finele etapei de
)O ani. Aceasta nseamn c un numr cOnsiderabil mai mare

www.cimec.ro

RAPORT ASUPRA PLANULUI DE ELECTRIFICARE A TA~IJ

de

333

'

cetehi

ai Patriei noastre se vor bucura de electricitate.


Prin folosirea tehnicii moderne a transporturilor de energie
i a legturilor dintre centrale prin linif de nalt tensiune se
va putea transporta energia din regiunile excedentare tn cele
deficitare.
In ceea ce privete folosirea izvoarelor de energie, pn la
finele etapei de 10 ani consumaia de produse petrolifere va sc
dea la circa 120.000 de tone, adic mai puin de jumtate din cea
3
actual, iar cea de gaz va scdea i ea la circa 420.000.000 m ,
3
din care numai 220.000.000 m din reele de transport de gaze,
iar restul din zcminte de joas presiune.
Tovari,

Pentru a putea aprecia posibilitile ce rezult din electrificare, se poate lua ca indicaie pentru diferitele ramuri i categorii de consumatori urmtoarea repartiie a energiei distribuite
la sfritul etapei de 10 ani 1n comparaie cu 1950:
1950

1960

mii. kw-ore

mii. kw-ore

a) indusirie, mine
b) traciune electric
c) servicii comunale:
- luminatul strzilor
-tramvaie, troleibuse
-.alimentri cu ap etc.
d) consum domestic, birouri i
magazine n orae
e) consumatori rural!
f) pierderi n reele de transp. i
distribuie i consum propriu
al centralelor

. . .

1.310

4.330
300

70
80
'40

200
200
120

220

750
230

2o
358

2.100

7.000

Marea central hidroelectric Stejar de pe Bistria constituie principala lucrare a planului de electrificare . Ea va avea o
www.cimec.ro

334

GH. GHEORGHIU-DEJ

putere de 210.000 kw, adic a treia parte din ct avem azi cu


totul n intreaga ar. Din puternicile ei turbine se vor rspndi'
430.000.000 kw-ore anual, care vor alimenta industriile existente,
cele nou construite i cele prevzute n planul cincinal : industrii
textile, metalurgice, electrochimice, petrolifere, crbuni etc. Ba
rajul de la Izvorul Muntelui i lacul de acumulare, legat cu cen
trala de la Stejar, vor ngdui irigarea unor suprafee de circa
300.000 ha din Sudul Moldovei i Nordul Brganului, amenajarea navigaiei pe Siret ntre Galai i Bacu, evitarea inunda
iilor provocate de Bistria, rectigarea pentru culturi a zonei
inundabile a Bistriei i a Siretului inferior. Centrala hidroelec
tric de 118 Stejl8.r v,a ridioo nivelul industrial, ~B.gricol i social al
Moldovei, rmas n urm, ca i alte regiuni, din cauza politicii
regimului burghezo-moieresc.
Centralele. termoelectrice Filipetii de Pdure i Doiceti vor
consuma lignit la gura minelor, producnd energie electric pen
tru alimentarea Capitalei, pentru alimentarea instalaiei de ex
tracie i prelucrare a petrolului din regiunile Prahova i Arge
i cii ferate Oraul Stalin-Cmpina, care va fi electrificat.
Centrala termoelectric Petroani, situat pe Valea Jiului, va
utiliza deeuri de la splarea crbunilor destinai pentru coc
seria de la Hunedoara i crbuni de calitate inferioar care astzi
nu se folosesc.
Puterea acestei centrale va fi de 150.000 l<w. Ea va fi corn
plet instalat la finele primului plan cincinal.
Producia anual de energie va fi de circa 675.000.000
kw-ore.
Jmpreun cu centrala termoelectric de la Vlioara i cen
tralele hidroelectrice de pe Rul Mare, vor alimenta instalaiile
carbonifere din Valea Jiului, Combinatele siderurgice "Reia" i
"Hunedoara", uzinele "Oelul rou", precum t regiUnea HanatuJui i Sud-Vestul Transilvaniei.
www.cimec.ro

RAPORT ASUPRA PLANULUI DE ELECTRIFICARE A TARII

335

Centratele termoelectrice i hidroelectrice vor inriuri dezvoltarea tuturor regiunilor rii.


Planul lucrrilor de electrificare prevede construirea unor
linii de transport de energie electric i de legtur, in lungime
total de 3.960 km, ca i organizarea unor staiuni de transformare.

ELECTRIFICAREA RURAL
Planul lucrrilor de electrificare acord o atenie deosebit
electrificrii satelor noastre.
Clasele exploatatoare au tinut masele rnimii in cea mai
adinc bezn. O statistic din 1941 arat c populaia din sateledeservite cu energie electric reprezint doar 6% din populaia
Intregii ri. Din cele peste 13.000 de sate din R.P.R. au fost
electrificate pin in prezent numai circa 450.
In cursul primJ.!lUi plan cincinal se prevede introducerea
energiei electrk.e n cJrca 2.000 de sate i in primul !'1ind .fn
S.M.T.-uri, gospodrii agricole de stat i gospodrii agricole colective.
Circa 50% vor fi executate prin racordri la reelele de nalt
tensiune existente sau care se vor executa in acest rstimp, iar
restul de circa 50% pe baza micilor centrale locale, dndu-se preierint centralelor care vor folosi apele.
Folosirea electricitii n gospodriile agricole colective va
convinge i mai mult pe ranii sraci i mijlocai asupra mari lor avantaje ale unirii de bunvoie a micilor gospodrii individuale in mari gospodrii colective - chezia belugului i a
unei viei fericite pentru rnime.
Se va acorda o atenie deosebit amenajrii rurilor mici i
utilizrii acestora pentru microcentrale. hidroelectrice, pn la
circa 500 kw, care vor alimenta unul sau mai multe sate, industria local, ajutnd la rezolvarea problemei irigaiei, pisciculturii. etc.
www.cimec.ro

336

GH. GHEORGHIU-DEJ

La morile de ap i la alte instalaii hidraulice tn funciune


sau prsite vor fi tmbuntite stvilarele i jghiaburile i se
v.or monta generatori electrici, care vor servi la electrificarea
rural. Se vor inlocui rotile de ap, oriunde va fi necesar, prin
tur bine.
Din toate rturile mici ale rii s-a socotit c se poate obine
in mici centrale, cu o putere ptn la 500 kw, o putere total instalat de circa 500.000 kw.
In localitile unde amenajarea de mici centrale hidroelectri.ce nu este posibil, dar exist resurse locale de combustibili,
se vor construi mici centrale termoelectrice cu ajutorul cazanelor de locomotive i locomobile care nu-i mai gsesc intrebuintare. Drept combustibil vor fi folosite turba, lignitul, praful de
crbune, gaze naturale din zcminte mici uor exploatabile,
gaze de gazogen, precum i deeuri agricole sau forestiere.
Un rol uria tn aceast munc revine Sfaturilor populare,
care prin folosirea resurselor locale i mobilizarea maselor de
rani muncitori p_ot aduce o contribuie hoHtrttoare la opera de
electrificare rural.

FOLOSIREA APELOR
Problema apelor ocup un loc de frunte n viaa economic i
a rii noastre. Datorit rolului important al apei in agricultur, tn determinarea climei i in producerea energiei necesare electrificrii, stpnirea i folosirea apelor noastre constituie
una din problemele de b'az ale construciei socialiste.
ElectrHoarea rii este tn mod nemijlocit legat de problema
folosirii multilaterale a apelor : asigurarea stabilitii i creterii
produciei agricole prin irigaii, lupta mpotriva secetei, prevenirea inundatiilor, plantarea perdelelor de protecie, amenaja rea
de baraje i lacUJI'i .de -acumula~re, regularizarea debitelor riurilor, amenajarea i rectigarea terenurilor inundahile, naviga_i~.
social

www.cimec.ro

RAPnRT ASUPRA Pf-ANULUJ DE. j;:(..E(:;TRIFICARE A TARII

337

alirnentarea cu ap a oraelor i fentrelor industriale, piscicultura, amenajarea torenilor i reimp~durirea.


Nici una din aceste probleme 'nu poate fi rezolvat in mod
separat, aa incit numai printr~un studiu complet i coordonat
al tuturor posibilitilor de folosire a apelor se va putea rezolva
fiecare problem .in p~arte.
Irigaiile i prevenirea inwidalilor. Studiind regimul ploilor
n ara noastr, s-a constatat e o mare parte din suprafaa agri
cal a rii sufer din cauza secetei, ceea ce' produce pagube
mari economiei naionale. In anii secetbi producia pe hectar
.:ste de 5 ori mai mic la grtu i de, 7 ori mai mic la porumb
dect producia realizat in anii agricoli buni. Suprafaa total
a terenurilor agricole b1ntuite de secet insumeaza aproximativ
2.700~000 de hectare, din care pin tn prezent noi am irigat nu
mai 50.000 'de hectare, ceea Ce este cu totul neinsemnat.
Prin irigaii,' prin umezirea artificial a terenurilor. se poate
asigura creterea constant a produciei agricole. ,Sporul produciei agnioole prin irglatie es'te foorte insemnat. Tn 1950 118.
culturile irigate de. bumbac din ara noastr s~a ob.inut un spor
de peste 250%'.

Apele din regiunile bintuite de secet - Siretul, Ialomia,


Argeul, Oltul i Jiul - alT putea iniga .aproximativ 200.000 ha,
adic mai puin de 8% din suprafaa necesar-~ fi irigat.
Cu ajutorul apei din lacurile de acumulare. s-ar putea asigura
irigarea unor suprafee de aproximativ 500.000 ha. in regiunile
acestea bntui te de secet. In alte regiuni, cum e regiunea din
apropierea Dunrij. apa necesar pentru irigaie se poate obine
prin pompare. Aceasta ar put~~ duce Ia irigarea a tnc 400.000500.000 ha.

. Prin masurile schiate s~ar pgteil: Iriga din suprafaa total


a terenurilor bintuite de secet, de circa .2.700.000 ha, o supraf~a ~de ciroa 1.200.000 ha. Rmne ca .studi-erea . mai ,ad,nc 18.
problemei s puc la gsirea a n,oi posibiliti de combatere a
www.cimec.ro

338

OH. OHEORGHIU-DEJ

secetei, prin: amenajarea de baraje, rezervoare, pompare, utilizare de ape subterane, perdele de protecie etc.
Dup o socoteal sumar, producia agricol pe care am
obine-o in plus prin irigarea a 1.200.000 ha va fi de aproximativ 240.000 de vagoane de cereale anual, ceea ce reprezint o important bogie naional.

In acelai timp, din cauza ploilor prea mari n anumii ani i


n anumite anotimpuri, rurile produc inundaii catastrofale, distrugnd recoltele pe regiuni ntinse i producnd mari pagube
cilor de comunicaie i localitilor. Populaia din r-egiunile
ameninate de inundaii triete intr-o permanent nesiguran.
Inlturarea acestei calamiti este posibil prin regularizarea
rurilor i stpnirea lor, prin construirea de baraje care s dea
natere unor lacuri de acumulare in regiunile in care condiiile
de relief i geologice sint prielnice. Aceste lacuri pot fi folositela irigaii! producerea de energie, navigaie, alimentarea cu ap,
asa nri.
Potrivit date!or provizorii pe care le posedm, oapacitatea de
acumulalfe a barajelor a cror construcie este posibil pe rUifi
se ridic la apll'oximativ 4,2 miliar.de m 3 Baifaje i lacuri de acumulare vor fi meate n primul rind pe cur.surile principale de
ape ca : barajul Izvorul Muntelui pe Bistria, Tunel pe Alfge.
Bolboci pe lalomia, Vid~a pe Lotlfu, Prisaca Domei pe Moldova,
i altele pe Olt, D:mbov1Ja, Buzu, Putna, Some, Mure etc. i
n r~iunile de deal i es pot fi :arnenajate lacuri de .acumula.re.
mai ales unde e secet : otl111Pia Munteniei, bazinul Jijiei ek.
Prevenirea i combaterea eroziunilor a fost cu totul negliJat
n trecut. Suprafee rep1rezentind circa 700.080 ha de terenlllfi
complet distruse i circa 2.300.000 ha in CUirs de degrada1re sint
rspndite pe tot ntinsul rii. Continua1rea acestui proces, pe
lng permanenta scdere a produciei agricole, pune in pericol i
lucrrile de pe CUifsurile de ape, cile publice de comunicaie, ae
zrile omeneti etc. Sint deci necesare o smie de msuri de conservare a solului, atit pe cile principale ale apelor, ct i pe
www.cimec.ro

RAPORT ASUPR4. PLANULUI DE ELECTRIFICARE A

TARII

339

.aJiuenii lor, ca i msuri de punere n valoare a terenurilor carre


'au suferit stricduni sau snt n curs de degradare.
Asanarea blilor i a regiunilor insalubre p~in primenirea
:apei cu ajutorul rezervelor din lacurile de acumulare, ca i prin
drenri, prezint o mare nsemntate. Aceste lucrrJ aduc .fo:Joa,se economice pentru agricultur i piscicultur, eliminnd fo,carele de paludism care amenin sntatea locuitorilorr din jurul
blilor i mlatinilorr.

Cile

navigabile interioare rpot lua o mare dezvoltare .n rara


noastr prin stpnirrea apelorr i prin amenajarea principalelor
ruri. Navigaia pe aceste ruri arre o mare importan pentru
economia naional, ductnd la ieftinirea transporturrilor i chiar
da crearrea de noi aezri omeneti i nt1reprinderi industriale.
Piscicultura va putea fi puternic dezvoltat prin crearea de
noi lacuri, prin regularizarea debitelor rurilor i asanarea bi
ti loc i lacurrilor existente.
Dup o evaluare sumar, s-ar putea amenaja o suprafa de
drca 400.000 ha de bli i eletee, care ar duce la o producie
constant i de calitate de aproximativ 35.000.000 kg de pete
pe an.

AMENAJAREA DUNRII
Valorificarea Dunrii constituie o prroblema de ma1re nsemn
iate pentru poporul nostru i pentru popoarele celorlalte tri
riverane.
Dunlrea colecteaz toate apele 1rii noastre, constituind coloana vertebral a si,stemului nostru de navigaie; ea rreprezint
una din cele mai importante bogii ale rii, care pn n prezent nu a fost valorificat dect insuficient pentru navigaie i
:pescuit.
Pentru punerea n valoarre a Dunrii este necesarr elaborarea
unui plan de amenajare integral a fluviului, pe baz de documentri i studii amnunite.
www.cimec.ro

340

GH. GHEORGHIU~OEJ

Navigaia. Dunrea prezint

o im:port.an

economiiC intern

i internaional deosebit

pentru navigaie. Jn situaia actual


navigaia pe Dunlf'e ntmpin o serie de dificulti din cauza
adncimii insuficiente, n toate anotimpurile, pentru vapoare de
mare tonaj.
Jmbuntirea condiiilor de navigaie la Porile de Fier i
pe !f'estul currsului, n timpul apelor sczute, se va putea realiza
simultan cu a menaj rile hidroelectrice i cu lucrrile de amenajri care vor trebui fcute pentru recuperarea terenurilor inunda bile.

Prin indiguiri judicios combinate, pentru a nu micora posibilitatea de descrcare la viituiTi rrialf'i ale apelor Dunrii, dup
evalurile cele mai lf'ecente se pot pune in valoare n regiunile
inundabile (fr-Delt) circa 540.000 ha, constnd din domenii
pisdole, pduri i importante terenuri a.g.ricole.
Avnd n vedere calitatea excepional a terenuriloc recupeoote, posibiliti!e uoare i .abundente de irigaie cu ap din
Dunre, clima mai eal-d i disponibilitile viitoare de energie.
t.erenurile agricole recuperate vor putea .fi cultivate cu plante
industriale, bumbac, orez, culturi intensive de cereale, g1rdinrie.
plante subtropicale, pomi fructiferi i plantaii f01restiere.
Pe lng iriga rea terenuri!Oif' . din lunc, se pot iriga cu ap
din Dunre, p1rin pompare, suprafee ntinse de terenuri, dup
cum s-a menionat mai sus.

AMENAJAREA BLILOR DIN LUNCA DUNRII


$1 PISCICULTURA
.
Blile din lunea Duni-i.i nu au n pre~nt asigurat

pri-

menirea apei n toate anotirrl.ptirile;


In cadrul amenajrii Juncii Dunrii se prevede rezervarea
unei suprafee ntinse perttiru blile am'eli'orate, pstrndu~se bl
ile existente i crendu-se -bazine speciale pel1tru cretetrea peti
lor. Blile vor trebui a'Sianate, l(lsigur.ndu-li~5e o ali.metttare' mai
www.cimec.ro

RAPORT ASUPRA PLANULUI

O~

El-ECTRIFICARE A TARII

341

activ cu ap proaspt, in, unele cazuri chiar prin pompare, tn


vederea sporirii produciei de pete.
Printr-o pisdcultl.lif sistematic se va putea ridica productia de pete, de la valoarea sczut de azi, ptn Ia peste 100 kg
pe hecta1r.
Prin sooarea mlatinilor i asi~ur,area cinculaiei -apei n toate
blile, se ~reduc focarele de paludism i se an~elioreaz condiiile sanita~re iri localitile din regiunea vii Dunrii.

Valorificarea prin

pescrie i agricultur

a Deltei

Dunrii.

Delta Dunrii i problemele economice legate de aceast regiune


merit o ~B.tenie deosebit. Din supmfaa total de 430.000 ha,
108.000 ha Slint bli, luminiuri de ap i grl, care nu .pot fi
valorificate decit prin pescuit; 267.000 ha snt ocupate de stuf
fixat i plaur plutitor, plante care reprezint materie prim important pentru industrie.
Orca 55.000 ha din suprafaa Deltei reprezint grinduri de
culturi, puni, pduri i aez~ri omeneti.
A<;:east din urm suprafa se preteaz la culturi intensive
irigate. O dezvoltare deosebit pot cpta livezile de pomi fruc
tiferi i industriile alimentare legate de aceast p~roducie. Livezile de pomi irrigate, mai ales speciile puin rezistente Ia secet,
pot asigura o pmducie important i valoroas.
Delta poate deveni, prin irigarea grdiniloc de zarzavat, un
izvor bogat de producie tn mas a legumelor i al dezvoltiTii
unei industrii alimentare locale.
Date fiind condiiile naturale favorabile, se va putea dezvolta eul tura plantelor subtropicale (ceai, lmti etc.).
Amenajri hidroelectrice. Dunrea reprezint pentru ara
noast1r, ctt i pentiTu rile vecine, o surs important de energie
hidroelectric, care se poate valorifica tn condiii economice. Regiunea cea mai important din punct de vedere energetic este
.aceea a Porilor de Fier, unde se pot. 1B.me111aja centr,ale mari cu
putere instalat total de ciiTca 1-.280.000 kw i cu o capacitate de
producie de 8,8 miliarde kw-ore ntr-un an hidrografic mediu.
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU.DEJ

Aceste centrale vor constitui sursele de baz ale sistemelor


noastre energetice i, datorit prreului de cost redus i disponibilitilor mari de energie, vor permite crearea de industrii electrochimice, electrometallllrgite, de ngrrminte chimice, irigaii
prin IPOIDp~re etc.
O dat cu ameoojarea acestor centrale se vor rezolva i dificultile actuale ale navigaiei prin Porile de Fier.
Cu!l'sul inferior al Dunrii de la Porile de Fier i pn la
Mare ri-a fost studiat pn n prezent din punct de vedere ener.getk; ~ceste studii vor trebui s fie ntreprinse n anii viitori.

Folosirea apelor constituie un trm vast pentru cercetlri


tiinifice i pentrru lucrri de cea mai mare importan pentru
economia naional, pentru propill'ea i nflmill'ea Patriei noastre. Toate aceste probleme care au fost schiate aci vor trebui s
devin o preocupare serioas a organelor de stat, a oamenilor
de tiin, a specialitilor i tehnicienilor, ca i a ntregii populaii muncitoare din ara noastr, n scopul de a se elabora un
plan general pentru folosi1rea apelor i a se trece la punerea lui
rn practic.
Cluzindu-se de grandioasele planuri staliniste de mpdu
riri i plantare a pei'Idelelor de protecie, de irrigare a unor teritorii
ntirise, ca i de eroica lupt a oamenilor sovietici pentru st
pnirea ooturii, poporul muncitor din t~na noaiStr :are n faa S-'l
mreaa sarcin de a stpni i' folosi apele care sLrbat teritoriul
Patriei noastre, pentru a birrui .seceta, inundaiile i a combate
eroziunile. Apele noastre pot i t!l'ebuie s fie silite s pun n
micare puternice turbine ca~re trimit curent electric la sute de
kilometlfi distan, s fertilizeze pmntul i s dea natere Ia noi
suprafee a'l'abile, s dea via terenurilor vlguite i degradate~
www.cimec.ro

RAPOPT ASUPRA PLANULUI DE ELECTRIFICARE A

TARII

343

Oamenii sovietici ne nva c forele naturii pot fi stpnite


puse n slujba cauzei comunismului i a pcii. S ne insuirn
oceast preioas nvtur a marelui popor sovietic.

INDUSTRIA ELECTROTEHNIC
~lectrificarea necesit crearea unor baze proprii industriale
pentru producerea mainilor electrice i a oaparaturi.i respective.
Parte din utilajul i mainile necesare realizrii programului
de lucrri pentru e!ectrinc:area rii, scltiJat mai sus, va fi procurat PII'in import.
Marea ar a socialismului ne d i pe acest trm un sprijin considerabil, care const att n ajutor tehnic, ct i n utilajul
necesalf construirii unOIJ' fabrici de tUJr'bogeneratoare, de maini
i aparatur electric grea etc.
Cea mai nsemnat parte din necesitile de utilaj i maini
Ya trebui ns produs n ar. In acest scop, industria noastr
electlfotehnic va lua o mare dezvoltare, fiind aezat pe baze
lalfgi. Msurile prevzute n acest scop n planul de electrificare
snt urmtoarele :
l. Infiintarea la Reia, n cadrul ntreprinderii "Sovrommetal", a unei fabrici de echipament energetic care s produc turbine de abulfi, turbine hidraulice, gerieratori electrici. Fabrica
ia va ncepe n 1951, pe baza documentaiei ce va f,i primit din
U.R.S.S.
2. Dezvoltaii'ea uzinelor "Vulcan" din Bucureti, pentru a
putea produce cazane de abt11ri necesare noilor uzine termoelectrice.
De asemenea se va organiza, n cadrul industriei constlfuciilor de maini, fabricarea echipamentului mecanic (vane, st
vilalfe, conducte forate etc.) necesar uzinelor hidroelectrice.
3. Infiintarea la Craiova a fabricii "Electroputere", care va
produce transformatorii necesari staiunilor de distribuie, aparataj de nalt tensiune pentru staiuni i centmle, maini e!ec-

www.cimec.ro

344

' ... ,. .

CiH. GHEOROHIU-DEJ

----~~--~--------

-------------------------

trice, rotative .pentru consumul energiei electrice cu puteri de la


50.,._2.000 kw. Fabrica ,,Electroputere" este n curs de instalare
i va intna parial n funciune nc n 1951.
4. Dezvoltarea fabricilor existente de motoa1re electrice pentru a satisface toate necesitile -- i ai;Jume :
-- "Eiectroprecizil3" (S13tu Lung},- 1'entru motoare 13:sincrone i rhi,tromotoare ..
~ "Electromotorul" . (Timioalfa) , pentru motoare
asinc'l'one.
-- "Dinamo" (Bucureti), . pentru motoare asincrone mari
i speciale, maini de curent continuu, generatori pentru electrificlfi mrale ek.
5. Infiintarea la Bucureti a unei fabrici de aparataj de
joas tensiune, oare va ncepe s luc~eze n 1951 i se va dezvolta n cursul pl13nului cincinal.
6. Dezvoltarea actualei fabrici "Vestitorul", pentru a fabrica
instrumente de msulf, relee i telefoane automate.
7. Infiintarea unei fabrici de cabluri i conducte electrice
izolate i neizolate. Pn la intlfarea ei n funciune, actualele
fabrici "Eiectrocablu" i "Industria srmei" vor face fa parial nevoilor.
8. lnfiinaroo unei fabrici de r'<ldio i electronic, prin dezvoltaroo actu13lei fl3brici "Radio popular".
9. Infiintarea unei fabrici moderne de materiale electroizolante, necesaf!'e fabricrii mainiloc, aparatajului i produselor
electrotehnice. Proiectul fabrkii se execut n Uniunea Sovietic,
care ne pune la dispoziie i toate procedeele de fabricaie necesare.
1O. Infiintarea unei fabrici pentru materiale electroceramice
izolatoaf!'e. i aceast fabric se va proiecta n Uniunea Sovietic
i se va instala n pll'imul plan cincinal.
Il. Crearea unui Institut de cercetri i ncercri elecbroteh"
nice, dotat cu un laborator pentru executarea ncerciJ'ilor de tip
www.cimec.ro

RAPORT ASUP)A PlANULtg_ DE__ ~_!.~CTRIFICA~E A TARII

'345

a P'roduselor electrotehnice, msurtori de precizie i cereetlfi


tehnice n vederea dezvoltrii construciilor noi.
Dup instalalfea i punerea n funciune a tutUITOr acestor fabrici, industria noastr electrotehnic va fi n msulf s produc
'cea mai rriare p'arte din utilajuf eiecnrk necesar eledrificlfii, precum i p;roduse de larg consum din domeniul elee1liotehr1ic.
Planul stabilete cantitile de materiale principale de construcie necesare pentru ITealizarea prog1ramului de lucrri expus
mai sus i cantitile totale de combustibil necesare programului de lU ani.
Pentru lfealizarea acestui program s-au nfiinat i organizat
ntreprinderi de proiectare, construcii i montaj, S<peci.alizate n
domeniile res;pective. Ele se doteaz n piTezent cu utilajul ilecesalf.
Toate centralele prevzute n planul de electrificalfe s1nt n
curs de proiectare. Uzinele Moroieni, Sadu, Doiceti i Ovidiu II
snt n culfs de executare, lucrlfile pentru piTimele tiTei fiirod avansate. Pentru alte centrale, printre care i centrala Stejar pe Bistria, se lucreaz la amenajarea antierelor.
Utilajul electromecanic pentru centralele prevzute a fi puse
n fuociune n cunsul primului plan cincinal este n cea mai mare
parte executat. Parte din acest utilaj este n curs de sosiii'e n
ar; montajul lui va ncepe n 1951.
Elecbrificalfea rii va cere un mare numr de muncitori calificai, tehnicieni i ingineri. Unele cadre au i fost p1regtite n
acest scop, altele snt n curs de pregtire i specializare. S-au
luat mslllri pentru o masiv sporilfe a cadrelor de specialiti de
la 26.375, cte snt n prezent, la circa 69.000 pln la sfritul
anului 1955. In afar de colile tehnice, au fost create n acest
scop i se vor mai nfiin;a coli noi, oap:abile a pmrnov~ ),a timp
numrul de muncitori calificai, tehnicieni i ingineri prevzut
n plan. Va fi construit Institutul energetic de nvmnt supelfior din Bucureti. Au fost trimii pentru specializare tn fabi-icile de maini, apar:ataj i materiJale electrotehnice din U.R.S.S.
www.cimec.ro

J46

GH. GHEORGHIU-DEJ

de 200 de muncitori, tehnicieni i ingineri, care, nsucea mai avansat tehnic de fabricaie, vor constitui
cadre bine pregtite ale tinerei noastre industrii electrotehnice.
P~rin aceasta primim nc un ajutor de nepreuit din partea
U.R.S.S. in opera de industrializare a rii i de ridicare de noi
cadre de specialiti.
un

numr

indu-i

RENTABILITATEA PLANULUI DE ELECTRIFICARE


Marile centrale h~dro .i termoel-ectrice vor necesita o cheltuial total de investiii de 140 de miliaflde de lei, la .care se
adaug suma de lei 35 de miliarde, reprezentnd costul liniilor
de transport i staiilor de kansformare de nalt tensiune.
Socotind preul de vnzare a energiei hidlfoelectrice la 2,50
lei ipe kw-or i a ene:-giei termoelectrke !1a 3,50 lei pe kw-or
fa de preul mediu actual de 5,80 lei pe kw-or, aceste cheltuieli
de investiii se vor amortiza numai din vinzarea energiei ptroduse n 18 ani i jumtate de la punelfea n funciune a instala
iilor.

Cu toate c preul energiei electrice se va reduce fa de


cel adual aproape la jumtate, prin termenul scUirt de amortizare
a cheltuielilor de investiii se dovedete cu pii"isosin i lfentabilitatea economic a planului de electrificare.
Aceste cifrre nu dau ns dect o imagine incomplet a uriaelor bogii i a avantajelor care vor rezulta pentru economia
rii din realizarea planului de electrificare prin irigaii, recupe
rarea de telfenuri inundabile, piscicultur etc.
Tovari,

Din cele expuse ai putut lua cunotin de prrincipalele probleme a!e pl13nului de electrifi.oa.re i folosire 13 ~rpe~or rii
noastre.
www.cimec.ro

RA~Ol<l ASUPRA

PLANULUI DE ELECTRIFICARE A TARII

J4T

Este un plan pe un termen ndelungat, un plan de perspecEl exprim n cel mai nalt gtrad voina i hotlfffrea partidului nostru de a asigulfa rii un necontenit progres i popOifulni .muncitor o via tot mai bun i mai nsorit_
Planul de electrificare i de folosire a apelor lfii noastre
poate fi conside~rat parte integrant din progu-amul partidului
nostru. El va trebui .s devin cauza fiecrui comunist, deoalfece
comunitii snt constlfuctorii vieii noi, stegarii ideilor celor mai
naintate.
Aplicalfea n via a acestui plan de electrificare i folosire
a apelOif va duce Republica noastr Popular la o mare nflorire.
De aceea el este cauza clasei muncitoare, cauza oamenilor de
tiin i a intelectualilor iubitori de progres, cauza iiecrui om
cu dragoste de Patrie.
Electrificarea rii este o idee de o uriH for mobilizatoare.
Pentru muncitorimea din fabrici i uzine, electrificalfea n
seamn ridicarea nivelului tehnic, introducerea pe o scar cit
mai ntins a mecanizrii i a automatizrii, lichidarea treptat il
muncii blfUte manuale, grbirea i uurarea lfealizlfii pd"imuiU!
nostru cincinal i a cincinalelor urmtoare.
rnimea muncitoare, creia electrificarea i aduce lumin"
in cmine i i asigur introducerea pe soar ntilliS a munc~i
mecanizate n agricultur, cretere<~ considerabil a produciei
la hectalf, va socoti elecbrifi:c81rea ca o cauz propirie i va luptil
i munci din toat inima pentru izbnda ei.
Electrificarea este cauza oamenilor de tiin, a tehnicienilor i inginerilor, pentlfU care se deschid perspective nebnuite de
desfulfa;re a pri-ceperii i capacitii lor tehnice, puse n sluJbA
popolfUlui muncitor.
i n timpul capitalismului, oameni de tiin cu dragoste
de Patrie, care visau binele poporului, s-au gndit la problem<~
electrificrii, au elaborat chialf unele planuri modeste, dai" nd!fznete, pentru folosirea apelor. Ei au fost ns curnd deceptiv-

www.cimec.ro

348
ionai

GH. GlfEORGHIU-DEJ

al progresului i
plin de dispre fa de capacitile creatoare ale oamenilor notri
de tiin ..
Cu totul alte putine de activitate cJJeatoare au azi oamenii
de tiin, specia:Iitii i tehnicienii, ctn.d puterea politic se afl
n minile clasei muncitoalfe, constructaare a: socialismului.
Munca srguincioas i plin de entuziasm a specialitilor care
au :contribuit' la elaboralfea acestui plan, ca i discuiile largi i
pline de coninut calfe au avut loc n sesiunea lrgit extraOIJ"dinar a Academiei R.P .R., constituie dovada vie a: marelui interes i IClv.nt pe care 1-a strnit n mijlocul savariilor, inginerilor
i tehnicieniloc noilfi ideea electlfificrii rii i a folosirii apelor.
Pe drept cuvfnt spunea la sesiunea Academiei acad. Traian
Svulescu c de-abia acum, n condiiile regimului de democraie
popular, tiina privete cu ncredere n viitoc, iar oamenii de
tiin vd posibilitile 111emrginite ce li se ofer pentru desco~
pei-irea i punerea n va1oa1re a bog.iilor naturale ale rii, pentru mbuntirea continu a sntii i lfidicrii nivelului cultural al poporului, pentru nflorirea Patriei, pentru ntrirea
luptei pentru p1ace i libertate.
Intr-adevr, ce orizont larg, ce cmp vast de cercetri deschide n faa oamenilor de tiin i a tehnicienilor electrificarea
i folosi1rea apeloc Pailfiei noastre 1
Un ecou deosebit de puternic vor avea lucrrile iniiate de
partidul nostru n snul tineretului. Tinerii muncitori i rani,
tinerii. studioi, tinerii ingineri i tehnicieni snt chemai s-i
pun entuziasmul lm creato1r, ndrzneala lor de gndire i de
aciune, nfl!Cratul lor patriotism, itJteresul pentru tot ce e nou
i naintat, n slujba birukii foreloc poilfivnice ale naturii, n
slujba triumfului planului de electrificare i de folosire a apelor.
ln Uniunea Sovietic, ziditoare a comunismului, oamenii
sovietici, condui de marele Partid bolevic i de g.enialul Stalin,
i consacr toate sfoaorile muncii pa.nice creatoare, supun cu
de regimul

burghezo-moieresc, duman

www.cimec.ro

RAPORT ASUPRA PLANULUI

DE

ELECTRIFICARE A TARII

349

indrzheal nemaipomenit forele

naturii, silindu-le s lucreze


spre binele omului.
Acesta este drumul pe rare pim i noi.
Punerea n aplicarre a planului de electrificare i folosil!'ea
apelor din tara noastr va face s creasc puterea economic
a Patriei noastre, slujind astfel cauza socialismului i a pcii.
Tovari,

II'adio, cinematogtraf, aezminte culturale, proagitatori etc., prin toate verigile aparatului nostru
de propagand i agitaie, s facem ca fiecare om al muncii s
cunoasc ideile i msurile practice ale planului. Realiial!"ea
acestui plan este de neconceput fll' mobilizarea oPganizaiilor
sindicale, de tineret, de femei, a oamenilor muntii de la orae i
sate, a savanilor, inginerilor i tehnicienilor.

In industrilll energetic i electrotehnic, n metilllurgie, n


industril3 minier, tn constru,ci, tra111Siporturi, agricultur, silvfcultur i industll'ia lemnului, .tn nvmntul public, n instituH!e tiinifice, tn institutele de studii, cercetri i proiectri,
va trebui desfurat o intens activitate t"ehnic-organizatoric
pentru punerrea n aplicare a planului de electll'ificare i pentru
completarea cercetrilor impuse de aceast. mare aciune. In
currsul primului plan cincinal vor trebui ntocmite planull'ile i
proiectele lucrril01r de amenajare a apelor, pe bazine hidrografice i pe ntreaga ar. In acest scop se vor iniia studii privitoare la toate problemele tn legtur cu apele, probleme ce intereseaz economia general a rii i gospodltirea apelor din
diferite oozine 'hidrograrrice.
'
'
Vor trebui ntocmite proiectele lucrrilor: a) de ill'igaii, recuperri de terenuri inundabile, asanri, piscicultur : b) de amenajare a cilor interioare de navigaie ; c) de retmpdurire, potolire a torenilor, crearea de perdele de protecie, prevenirea i
combaterea erroziunilor.
'

.
:
PII'in

pres,

paganditi,

www.cimec.ro

GH.

GHEO~GHIU-OEJ

public se VICl d~ o atenie deosebit studiului


legate de realizarea planului de electrificare : electricitii, fizidi, matemaiicii, goologiei, hidi:"ogr,afiei etc. Vor trebui
luate msuri penbru a asigura nvmntului tehnic de toate
gradele cadre didactice calificate, manuale tehnice de specialitate, labor~toarele, .ateliere-le i materialul dbdactic necesar.
Sfaturile populare ~regionale, raionale, oceneti i comunale, care vor fi alese n ziua de 3 decembrie 1950, vor trebui s
dea un sprijin activ planului de electrificare a .rii, aplicnd m
surile p~revzute n plan, pe baza dezvoltrii la maximum a initiativei maselor i a folosirii la maximum a izvoarelor i posihilitiloc locale.
Organizaiile de p13rtid trebuie s org~nizeze studierea planului de electrificall"e astfel nct fiecare membru de partid s-l
nsueasc temeinic. Comunitii au sarcina s mobilizeze masele cele mai largi i iniiativa lor creatoare n munca de nfp
tuire a electlfificrii rii_
Comitetele de partid au ootoril8 s desfoare o munc sistematic politic i organizatoric de mobilizare a muncitorilor
i tehnicienilor de pe antiere, din fabricile de utilaj i echipament energetic i sdea o atenie deosebit creterii de noi cadre
necesare ndeplini1rii sall"cinilor cuprinse n planul de electrificare.
Planul de electrificare a rii i de folosi~re a apelor exp;rim
marea voin de pace a poporului nostru. Dornic s-i consbruiasc o via nou, pe temelii noi, popo1rul nostru alfe nevoie de
pace. Mreele Jumri pe care el le ntreprinde demonstreaz ncrederea sa fierbinte n victoria forelor pcii asupra forelor rz
boiului. Oamenii muncii din ara noastr socot c forele pcii
snt i VOIJ" fi att de puternice, nct, chiar dac irnperialitii
<~mericani ar ncerca s-i pun n aplicare planurile lor criminale, aceste fore vor fi n stare s paralizeze din fa micrile
lor i s-i ,mpiedke a pricinui omenirii distrugeri catastrofale.
Electrificarea i folosirea apelor Patriei noastre este o sarcina
.de cpetenie a partidului nostru.
In

,nvmntul

-;;tiinelor

www.cimec.ro

RAPORT ASUPRA PLANULUI DE ELECTRIFICARE A TARII

351

Comitetul Central al partidului nostru i exprim convingerea c milioanele de oameni ai muncii vor rspunde cu nfl
crare patriotic la chemarea partidului pentru nfptukea electrHicrii, construirii socialismului n ara noastr, pentru cauza
a prrrii pcii.
.. Scinteia" nr. 1.875
din 28 octombrie 1950

www.cimec.ro

FORTELE PCD I SOCIALISMULill


VOR NVINGE!
,

La 7 Noiembrie se mplinesc 33 de ani de la evenimentul cel


mai mre din istoria omenirii : Marea Revoluie Socialist din
Octombrie. fnfptuit victorios de proletariatul rus sub conducerea Partidului bolevic al lui Lenin i Stalin, Revoluia din
Octombrie a fost n acelai timp o mare victorie a proletariatului
internaional. Rupnd frontul imperiaUsmului, ea a instaur:at prima putere din lume a mlllncitorilor i ranilor, a exercitat o
puternic influen revoluionar asupra tntregii viei sociale
din toate rHe, a inaugurat o nou er n istori'a omenirii.
z,ad,arnice au fost sforrile bur;gheziei imperi~aliJSte de a sugruma Revoluia din Octombrie i de a stvili consecinele ei
incalculabile. Cu ct trec anii, cu att mai epocal apare tnsemntatea ei, cu att mai mare este numrul popoarelor care o iau
drept cluz n lupta lor de eliberare de sub jugul asupririi i
exploatrii.

Marele Stat sovietic, creat de Lenin i Stalin, a mers din


victorie n victorie, devenind cea mai mare for economic i
politic din lume. Epocalele succese dobindite de U.R.S.S. n
realizarea cincinalului postbelic, care au dus la o nou cretere
i ntrire a economiei sovietice, giganticele planuri staliniste de
tmpduriri i irigare a deerturilor, uriaele hidrocentrale i canale pe care le nfptuiesc oamenii sovietici - toate acestea
www.cimec.ro

FORELE

PACII

SOCIALISMULUI VOR INVINGE!

353

snt o mrturie categoric a superioritii orinduirii socialiste


asupna onnduirii ca,pit,aHste i a me!isului ei invindbil 51pre comunism.
Oamenii sovietici i ,oons,a,cr toate sforrile lor muncii p:a
nice creatoare. Cu 24% a crescut producia global a industriei
sovietice n trimestrul III al anuJui 1950 fa de aceeai perioad
a anului trecut, cu 2.4qO.OOO a crescut numrul muncitorilor i
funcionarilor ocupai n economia naional. A sporit considerabil producia bunurilor de larg consum i a articolelor tehnice,
ceea ce asigur oamenilor muncii din U.R.S.S. putina uimi trai
mbelugat. .
Pe aceeai cale pesc republicile de democraie popular-.
Politica lor de pace i lupta mpotriva rzboiului snt nsoite
de o energic i struitoare munc constructiv i de sforri
neobosite pentru mbuntirea prin toate mijloacele a strii materiale i culturale a celor ce muncesc. In vreme ce nici una din
rile marshallizate n-a reuit s ating nivelul antebelic al produciei industriale, toate rile de democraie popular au depit
cu mult acest nivel. Creterea anual a produciei i1ndustriale n
aceste ri este ntre 15 i 25%, ritm la care nici nu pot visa
rile ncpute pe minile colonialitilor americana-englezi. Inflaia i omajul snt lucruri de domeniul trecutului n rile de
democraie popular.

Victoria revoluiei populare chineze a descb.is calea spre o


dezvoltare a forelor de producie n aceast uriai ar.
Republica Popular Chinez a reuit s stabilizeze viaa economic, lichidnd inflaia,
refcnd
mii de ntreprinderi i linii
ferate. Situaia clasei muncitoare se mbuntete necorrtenit,
iar prin reforma agrar n curs de nfptuire ranii snt eliberai
de jugul feudalilor i dobndesc putina unui trai omenesc.
Un rol important n realizarea acestor mari succese l joac
relaiile economice de tip nou, socialist, dintre Uniunea Sovietic i rile de democraie popular. Aceste relaii exprim politica stalinist de pace i de prietenie ntre popoare, politica de
larg

www.cimec.ro

GH.

colaborare pe baza
i mieL

GHEORGHIU-DEJ

egalitii

n drepturi ntre popoarele mari

Progresul economic i creterea nencetat a nivelului de trai


al maselor muncitoare constituie trsturile caracteristice ale politicii de pace duse de toate rile eliberate din lanul imperialismului.
Cu totul altfel se nfieaz lucrurile n rile n care poruncesc imperialitii americani i englezi_ Totul n aceste ri este
dominat de pregtirea rzboiului_ Cu ajutorul rzboiului, imperialitii americani i sateliii lor sper. s-i rezolve propriile lor
contradicii i dificulti, s consolideze poziiile capitalului monopolist i s-cucereasc dominaia mondial.
Cercurile conductoare din Statele Unite i Anglia folosesc
cele mai cinice metode de distrugere i de ucidere barbar a oamenilor. Pustiirea slbatic a Coreei, asasinarea n mas a populaiei civile de ctre vandalii americana-fasCiti constituie imaginea vie a planurilor pe care imperialitii americana-englezi le
nutresc cu privire la ntreaga omenire.
In bugetul State:or Unite peste 70% din che!tuielile directe
i indirecte snt destinate pregtirilor rzboiului_ Sporind mereu
povara cheltuielilor de rzboi i aruncnd-o n spatele poporului
american, Truman a avertizat pe americanii de rnd c Statele
Unite "trebuie s consacre mai multe resurse scopurilor militare
i mai puine consumului civil". Acea,sta nseamn nici mai mult
nici m'ai puin dect reinvierea deghizat a vechii formule hitleriste "tunuri n loc de unt".
PJanul Marshall a devenit instrumentul fi al politicii rz
boinice americane. Revista american "Business Week" a scris
negru pe alb : "Fondurile investite n contul planului Marshal.J
nu vor ,fi afectate industriilor care produc obiecte de consum, ci
celor c,are prezint un inleres militar direct sau indirect".
l n rile nrobite de imperialitii americana-englezi, regresul

economic

coborrea

nencetat

a nivelului de trai al maselor

www.cimec.ro

FORTELE PACII 'i SOCIALISMULUI VOR INVINGE!

muncitoare snt un rezultat direct al politicii de


rilor conductoare.

rzboi

,'~.')j

a cercu-

Pe ruina, mizeria i foametea maselor i a celor 45.000.000


de omeri ai lumii capitaliste, cresc uria beneficiile trusturilor.
Intreprinderile Boeing, care fabric "fortree zburtoare" din
c.are lj)imii amer:e:ani tai ~aerului tarunc bombe aSolllJ>Tia caselor,
~colilor i spitalelor din Coreea, i-au ridicat beneficiile in primul
semestru al anului 1950, fa de aceeai perioad a anului 1949,
de 9 ori ! Dar ,de pe acum concentrarea comenzilor de stat i a
resurselor de materii prime in mti<nile magnailor industriei de
rzboi provoac stagnarea i ruina celorlalte ramuri ale economiei. Cci ce inseamn a angaja economia naional pe calea
economiei de rzboi ? "Inseamn - spune tovarul Stalin a ndruma industria intr-un sens unilateral, spre rzboi ; a lrgi
prin toate mijloacele producia obiectelor necesare rzboiului,
producie nelegat de consumul populaiei ; a restringe ct mai
mult posibil producia i, mai ales, desfacerea pe pia a obiectelor de consum pentru populaie ; a reduce, prin urmare, consumul populaiei i a pune ara in faa unei crize economice".
Politica de pace a Uniunii Sovietice decurge din natura orinduirii sale socialiste. Uniunii Sovietice ti este strin tendina
expansiunilor externe i a cotropirilor coloniale, deoarece doborrea puterii exploatatorilor a tiat de la rdcin cauzele care
dau natere la asemenea tendine. Acelai lucru se poate spune
despre rile de democraie popular, care construiesc socialismul.
Tovarul Stalin a afirmat in repetate rinduri posibilitatea
coexistenei panice a celor dou sisteme - socialist i capitalist.
Intreaga politic extern stalinist este strbtut de dorina
sincer de colaborare i de intrire a relaiilor ndrmale dintre
ri, de dorin,a de 1a a~egc n toate imprejurri!e ca<lea reglementrii panice a divergenelor internaionale. Aceasta se exprim
1
_
/. Stalin: "Problemele leninismului", Editura pen:ru
t.ca, 1952, ediia a III-a, pag. 582.

www.cimec.ro

Weratur

poli-

356

GH. GHEORGHIU-DEJ

i prin lupta neobosit pe care o duce U.R.S.S. pentru ntrirea


O.N.U., !Pentru apnarea prindpii1or oare stau l'a baza <aoostei
organizaii, chemat s devin unul din cei mai importani factori n lupta pentru pace i pentru colaborare internaional.
Imperialitii americana-englezi au respins ns pactul de pace
intre marile puteri, propus de U.R.S.S., i resping orice acord
cu Uniunea Sovietic, deoarece aceasta ar nsemna prbuirea
ntregii lor politici, cldit pe propagarea sfruntatei minciuni
despre "imposibilitatea unei nelegeri cu Uniunea Sovietic" i
ndreptat spre cucerirea dominaiei mondiale.
Calmul i fermitatea Uniunii Sovietice i a rilor de democraie popular in faa provocrilor imperialiste izvorsc din
contiina faptului c politica acestor ri reprezint interesele
popo:are!or lor i <are ntre.gul lor sprijin, izvoriSC din ~ncrederea
lor n viitor i din COilitiina 'superioritii forelor lor. Politica
de pace i de colaborare dus de Uniunea SoVIietic i de rile
de democraie popular are tot mai muli prieteni i aliai n
persoana popoarelor din rile imperialiste, n timp ce prpastia
dintre cercurile imperialitilor rzboinici americana-englezi i
masele largi populare se adncete tot mai mult, ducnd la izolarea trumanilor i churchillilor - dumani nverunai ai pcii
i libertii popoarelor.

.
*

Marea Revoluie Socialist din Octombrie a exercitat o nrurire deosebit de puternic asupra cursului dezvoltrii istorice
a poporului romn, care a avut fericirea s fac parte din rndul
popoarelor eliberate de Armata ~;)Vietic, dobndind astfel putina
unei libere dezvoltri democratice i ctignd pentru prima dat
in i:storia sa o real independen. Fr Uniunea Sovietic, poporul nostru n-ar fi putut pstra independena naional i suveranitatea statului, ameninate de imperialitii amerkano-enwww.cimec.ro

FORTELE PACII I SOCIALISMULUI VOR INVINGE 1

357

glezi. Sprijinul economic, politic, moral i ideologic pe care ni-l


q Uniunea Sovietic i tovarul Stalin este de nepreuit.
Acum, cnd naintm in complexitatea problemelor pe care
le pune construirea socialismului, ne dm i mai bine seama de
imensul ajutor ce-l reprezint pentru partidul nostru, pentru regimul de democraie popular i pentru intregul nostru popor
muncitor invturjle lui Lenin i Stalin, ca i intreaga experien practic a Partidului bolevic i a Statului sovietic. Noile
teze tiinifice elaborate de tovarul Stalin aduc un aport pretios teoriei materialismului dialectic i materialismului istoric.
Claritatea deplin adus de tovarul Stalin in problemele privitoare la legtura reciproc dintre baz i suprastructur i la
rolul ,activ :al sup.r:astrudurii SInt de ,cea mai mare I11Semntate
pentru rile de democnaie popul.ar.

Statul de democraie popular joac un rol din ce n ce mai


activ n opera de construire a bazei economice a socialismului.
Datorit puternicului avint politic cu care lupt clasa muncitoare
pentru realizarea planurilor de stat, in Republica Popular Romn producia industrial a intrecut cu mai bine de jumtate
nivelul antebelic. omajul a disprut din ara noastr : din an in
an sporete numrul muncitorilor i funcionarilor ocupai in economia naional. A crescut salariul mediu ; asistenta social de
care se bucur oamenii muncii in ara noastr este de neconceput
ntr-o ar capitalist.
Aplicnd la ar politica partidului, statul acord rnimii
muncitoare ajutor n credite, unelte de producie, nlesniri fiscale,
mbuntind n mod simitor starea ei economic i cultural.
Mduri n valoare de peste 60 de miliarde de lei au fost trimise
anul acesta celor 5.000.000 de membri ai cooperativelor steti,
peste 1.000 de gospodrii agricole colective, formate pe baza liberului con:simmnt al ranilor sraci i mijlocai, au dobndit primele succese pe trmul sporirii produciei agricole i al
mbuntirii traiului membrilor lor.
www.cimec.ro

3.')8

GH. GHEORGHIU-DEJ

La 3 decembrie vor avea loc n ara noastr alegerile de den Sfaturile populare - organele locale ale puterii de stat.
Ele vor ntri puterea noastr de stat i vor constitui un important pas nainte pe calea aplicrii principiului fundamental al
adevratei democraii : guvernarea statului de ctre masele largi
ale oamenilor muncii.

Poporul romn iubete din toat inima cuceririle sale revoluionare. Lupta lui pentru pace, pentru aprarea independenei
naionale a cptat un adnc coninut: el are ce apra.
Sarcinile construciei socialiste, industrializarea i electrificarea rii, ntrirea alianei dintre clasa muncitoare i rnimea
muncitoare, ntrirea gospodriilor agricole colective i :sporirea
numrului lor, lupta mpotriva chiaburimii i izolarea ei, lupta
mpotriva celorlali dumani, ntrirea statului de democraie
popular; ridicarea nivelului material i cultural al poporului
muncitor - toate aceste sarcini snt strns legate n contiina
oamenilor muncii de ideea aprrii active a pcii.
Dup realizarea planului de stat pe 1950 vom pi la ndeplinirea primului nostru plan cincinal, n decur,sul cruia produ,cia industrial va crete de dou ori fa de 1950.
Recenta plenar a C.C. al P.M.R. a aprobat mreul plan de
electrificare i de 1folosire a apelor rii (irigaii, mpduriri, perdele de protecie, recuperarea terenurilor inundabile, dezvoltarea
navigaiei, pisciculturii etc.). Ridicarea puterii electrice instalate,
n prima etap de 10 ani, de la 600.000 kw la 2.600.000 kw va
permite realizarea trecerii treptate a industriei i agriculturii la
o baz tehnic nou, la baza tehnic a marii producii moderne,
va duce la dezvoltarea acelor ramuri ale economiei naionale care
vor ridica puterea economic a rii i capacitatea ei de aprare,
lucru de mare nsemntate n lupta pentru pace.
Pregtind rzboiul mpotriva Uniunii Sovietice i rilor de
democraie.popular, noii pretendeni la dominaia mondial, imperialitii americana-englezi, au uitat rezultatele lamentabile ale
interveniei celor 14 state mpotriva tnrului Stat sovietic, au
putai

www.cimec.ro

FORELE

PACII

SOCIALISMULUI VOR INVINGE 1

359

uitat soarta imperialitilor germani care au atacat Uniunea SoEi au uitat cum 1s-a terminat intervenia american n
China. Dar sute de milioane de oameni in minte ce a nsemnat
pentru asupriii i exploataii din lumea ntreag Marea Revoiluie Socialist din Octombrie. Ele in minte ~ Uniunea Sovietic a salvat omenirea i civilizaia de barbaria fascist, in
minte pe eroii Stalingradului i vocea dttoare de ndejdi i
incredere n victorie a marelui Stalin.
,P,acea va nvinge rzboiul ! In zilele noastre nu ex,ist for
pe lume care s ntoard napoi roata istoriei. Forele pcii i
ale socialismului, n frunte cu Uniunea Sovietic, pesc nainte
spre noi victorii !
vietic.

trainic,
craie popular!'' nr.

.,Pentru pace

3 noiembrie 195(}

pentru demo44 ( 104) cfin

www.cimec.ro

JO DE ANI DE LUPT A PARTIDULUI

SUB STEAGUL LUI LENIN

STALIN

Raport prezentat tn ziua de 8 mai


la adunarea solemn tn cinstea celei de-a 30-a aniversri
a intemeierii Partidului Comunist din Rominia

Tovari i tovare,
Srbtorim

citoare

nfiin.aroo

azi un eveniment mre n via1a dasei mun18. !pOporului n~'u : aniver.SI8.rea a 30 de ~ni de la
ParUdului ComuniiSt din Rominia.

Din mputernicirea Comitetului Central al partidului, v felicit cu prilejul acestei g.lorioase 13niversri 'i urez 'Poporului
nostru muncitor noi victorii, sub conducerea ncercl3tului nostru
partid.
Dmgostoo fierbinte de popor, contiina c lupt pentru
cauza oolt 13 eliberrii oamenHor muncii din ana noastr de
sub jugul exploatrii i asupririi a dat comunitilor din Romnia
o i,ie i o hotrre care n-18.U putut fi frnte nid de cea mai sl
batk teroare 18. regimului bur,ghezo-moiere~Sc, a Sigumnei i
13 gestapoului. Nici torturile i schingiuirile l:a care enau supui
comunftii n beciurile poliiei i Siguranei, n:d regimul de
exterminare fizic i de !Sistematic presiune moral din ocne
i temnie, nici procesele monstruoase i nici plutoanele de
execuie n-13U putut abate p1artidul nostru de },a lupta revoluio
nar pent.ru oouz,a d.r.eapt a eliberrii dasei muncitoare, pentru
libertatea i ferkirea poporului, pentru inde,penden\13 naional
a Patriei, pentru soci13liS!ITI.

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

361

Izvorul nesecat al forei partidului nostru este fidelitatea


sa nestrmutat f,g_ de ,g_totbiruito.arele idei ale lui Marx, Engels,
Lenin i Stalin.
Partidul nostru a putut f,g_ce .f,g_ celor mai grele ncercri i
a mers nainte !Prin furtunile ,g_nilor de ilegalitate datorit ncrederii n triumful cauzei proletariatului pe oare i-au insuHat-o
slvitul Ptartiod bolevic i geni18.lele nvturi a!e lui Lenin i
Stalin.
Srbtorind victoriile istorice repurtate de poporul nostru
muncitor dup el~benarea rii de ctre invincibila Armat Sovietic, datori sntem s dn5tim memorita eroilor czui n lupta
pentru libertatea i fericirea poporului : tefan Gheorghiu, Ilie
Pintilie, Pavel Tcacenco, Bela Brainer, Petre Gheorghe, Constantin David, Spiridon Vrnceanu i alii_ Amintirea lumino.asei lor
viei, ta devotamentului i 51piritului lor de abneg.aie trebuie s
fie exemplu i ndemn n lupta pentru consolidarea succeselor
noastre, pentru ntrirea Republidi mpotriva dumanilor interni
i dumanilor de moarte ai poi.i i libertii popoore!or, imperi.alitii amerioani i englezi.
Glorie venic eroilor i martirilor comuniti, care i-,g_u dat
viaa pentru. fericirea poporului nostru, pentru libertatea i independena Patriei, pentru socialism 1
Tovari,

Aniversmea a 30 de .ani de lupt a p,artidului constituie pentru membrii de ptarHd i pentru oamenii muncii fr 1Jll8.rtid un
prilej de a studia curs.ul dezvoltrii micrii noastre muncitoreti
i ta tra,ge nvminte din succesele, greelile i lipsurile_ ei.
P,g_rtidul GomuniiSt din Romnia este rezultatul unui proces
ndelungat de d-ezvoltare istoric a poporului nostru, lfezultatul
luptei sale de veacuri pentru elibenarea sodal i naional, con:tinuate i ridicate pe o treapt superioar de rniCtarea muncitOr
reasd revoluionar.
www.cimec.ro

362

GH. GHEORGHIU-DEJ

In perioada dezvoltrii oapitalilste .a Romniei, bur,ghezia a


la nelegere cu moierimea 1pentru a 'nbui lupta
poporului. La baza .acestei nelegeri sttea meninerea marii
proprieti moiereti <J.supr.a pmntului, ,ceea Ce ,a determinat
pstnarea unor putern:ce rmie feudale n oconomLa noatStr
i oopoierea oconornic i sodal .a rii. Acest camcter spedfk ,a) evoluiei Romniei a .adus suferine 'nzecite da.sei muncitoare i rnimii muncitoare.
"
ExOOlJplul rii noastr~ ~;onfirm pe deplin cuvinte~le marelui
Lenin, care spunea : "Este n ,avantajul bur,gheziei s se stprijine pe unele rmie .ale trecutului mpotriv,a proletaritatului,
de pild pe monarhie, pe armata permanent etc. Pentru burghezie este avantajos oa revoluia burghez s nu mture prea
hotrt toate rmiele trecutului, ci s mai ),ase unele din ele,
cu al~e cuvinte oo taooa1st revoluie s nu fie pe deplin consecvent, s nu mear:g !Pn J.a capt, s nu fie hotrt i necruczut

toare"

Ii revenea .deci proletariatului din Romni,a, nc de la s.friiul secolului al XIX-lea, StaDcina istoric de a duoe societatea
ruainte, sardna de a fi conductorul i .cluzitorul tna.rusformrilor necesare n direci,a burghezo-democnatic pe oale revoluionar.

In .acea vreme, centrul micrii revoluionare se mutase din


apusul Europei n dsritul Europei. De aceea, ncepnd cu crearea primelor ceDcuri muncitoreti, cursul ntregii dezvoltri a
micrii noastre muncitoreti este influenat de cursul micrii
revoluionare din Rusia, despre care Friedrich Engels spunea
nc n 1882 d ei reprezint "det,<l!;amentul de ,av,angard al
micrii revoluionar.e din Europ,a" 2
In condiiile trecerii capitalismului n stadiul imperialist, ale
creterii micrii muncitoteti i ascuirii .Juptei de das n a.na
1

V. 1. Lenin: "Dou tactici ale socialdemocraiei n revolutia demoEditura pentru literatur politic, 1954, ediia a IIIa, pag. 41-42.
Marx-Engels: "Manifestul Partidului Comunist", E.S:P.L.P. 1954,
a Va, pag. 8.

cratic",
2
ediia

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PAR.TIDULlll

363

noa~Str, se impunea crearea unui p,artid unk i centralizat a!


dasei muncitoare, n stare s-f" asume conducerea micrii
revoluionare.

Vechiul rpartid socitalist, dezorganiz.at n urma trdrii "geneelemente burgheZe din conducerea partidului, era .dominat de i'deolo:gia oportuniiSt 1a Internaionalei 1a II-a.
O influen nefast :a exercit:at asupm micrii muncitoreti
din Romnia concepia neoiobgist a lui Dobrogeanu-Gherea.
Dei l1a nceputurile adivitii Sla!e :a formulat p!:at<forma de
revendicri ;genenal-demc.cratice a ,cercurilor muncitoreti, iar
n :a-ctivitatea s1a pe tr.mul critidi litenare a combtut concepiile ideologi lor reaciunii (Maiorescu i alii), Gherea aduce
n Slnul 'P'artidului sodaHst i,dei menevke, oportuniste, .criticate i nimkite !:a vremea lor de Lenin.
Suhapreciind dezvoltarea i crup:acitatea de lupt a forelor
revoluionare n rile napoi,ate, Gherea propovduiete o teorie
putred i anti.pro!et1ar, de es:en menevic, 1potrivit crei,a
n aceste ri "venirea !a guvern :a p!Cirtidului sodalist... V!CI fi
posibil numai dup ce socialiSiiTiul va :nvinge definitiv .n Occidentu1 Europei". Gherea nu vedea c pro!et:ari.atul din Romni.a,
dei reprezenta o minoritl8te numerk, ena das.a n dezvoltare,
das.a de viitor spre oare trebuiau s se orienteze marxitii.,
Gherea reil8 concepia tactic mic-burghez :a men~evicilor,
pe care Lenin o caracterizase drept tactica "de transformare.
ia prolehari:atului ntr-o j:alnic anex :a d:a1selor bungheze" 1,
susirund c burghezia este aceea crei.a i revine s1ardna de
a rezolva problema rneasc i de a fi hegemonul n revo.,
tui1a bur,ghezo-democ11atic. Strin de marxismul revo!uionar"
Gherea, aa i socia:l-democr.a:ii din Europa ocddental, considera rnimea c:a un element indivi.dualist, rea,cionar, ignor.nd
imensele rezerve de energie revoluionar ale rnimii a,psate
de jugul moieresc, ca i ideea fundamental a marxismro"ilor",

V. /. Lenin: "Dou tactici ale social-democratiei in revolutia demo:.

eratic",

Editura pentru

literatur

politic,

1954,

www.cimec.ro

ediia

a IIIa, pag. 91.

364

GH. GHEORGHIU-DEJ

--------------------------

lcninismului care spune c alian~B. ,dintre proletariat i rni


me este o oondiie princip:al a vi-ctoriei revoluiei pro!etl3.re.
Concepiile oportuniste ale lui Gherea au exercitat o influen
dominant asupra conducerii partidului socialist, dup care i-au
prelungit influena nefast i n Partidul comunist, fiind nimicite
abia la Congresttl al V-lea al partidului nostru, n 1932.
Dezvoltarea industriei la nceputul secolului 18.1 XX-lea, accentua:-ea ptrunder.ii capitalului strin n prindp,alele mmuri ale
economiei au oa unnare o tot mai mare ~aservire eoonomic i
politic 'a Romniei de ctre ril.e irnperialiste, intensificarea
exploatrii oariitaJ.iste a proletariatului, mpletit cu o sntgeroos
exploat,are de ctre moieri i arend,ai a rnimii, oprimat
$l :-edus la cea mai neagr mizerie. Ascuirea contnadiciilor
de clas provocat .de 18.ceast situaie, Ca i impulsul revoluiei
ruse din 1905, a aprins vlvtaia marilor rscoale rneti
din 1907.
In 18.c-este .mprejurri, pro!eW!riatul din Romni.a, tnr, cu
o conti.in de clas slab dezvoltat, lipsit de un p:artid politic
revoluionar cu o i.deo!ogie marxist, nu putea uni lupta sa
mpotriva exploat:-ii c-apitaliste cu lupta rnimii.
Ineoate n sngele 1a peste 11.000 de nani de slhatica
represiune a burgheziei i rnoierillTlii, sate ntreg.i fiind roase cu
tunul de pe f,ata pmntului, rsooalele rneti au artat marile
ener:gii revoluionare din snul rnimii. Totodat rsc.oalele
au artat f.alsitatea teorUlor despre oaroaocterul reacionar al
rnimii, ale conductorilor socLal-democmi i ale lui Gherea,
care, lund atitudine public oontr:a rscoalei, au dezvluit ct
de adnc se scufundaser n mlatina oportunismului.
Iompotriv:a poziiei oportuniste a conductorilor socialiti se
ridic elemente revoluionare din rndurile mundtorimii din
Paoani, Va!ea Prahovei, Galai i alte pri, n frunte cu te
fan Gheorghiu, c,are ~prijin oauza dreapt a rnimii, tipresc
i rspndes-c m,aniofeste, orgta.nizeaz demonstraii de protest
impotrivoa arestrii i masaorr.ii mnilor rsculai.
www.cimec.ro

DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

365

premergtori primului rzboi mondial i n timpul


.au loc o serie de 1aciuni muncitoreti, i ndeosebi
eroioa mantfestaie .a muncitorilor din Ga!1ai din ziua de 13
iunie 1916. Sngeroasa reprimare a demonstraiei de la Galai
i .aSiasin:area celor nou muncitori n frunte cu Spiridon iVrinceanu i PaiSOal Zaharia, departe de ;a inti_mida pe m~;mcitorii
revoluionari, .a Jost semnalul unor puternice demonstraii de
protest l1a Bucureti, Ploieti, Brila ek., al unei ,greve .a 15.000
de muncitori, urmate de o demonstnaie J,a Galai, care au constituit a:firmarea voinei proletariatului de a se manifesta ca
o for politLc independent i a se opune rzboiului imperi:aIist, dup exemplul eroicului proletl8ri,at rus.

In anii

rzboiului

Tovari,

Perioada 1917-1923 este perioada avintului revoluionar


care a luat natere n toat lumea n urma victori~ de nsemn
tate Lstork mondial 18 Marii Revoluii Socialiste din Octombrie.
Rupnd l18nul mondial 181 imperialismului i desclliznd ep'Oca
revoluiilor proletare, Revoluia din Octombrie a fost imediat
urmat de puternice lupte revoluionare n lumea ntreag.
Victoria revoluiei proletare n Rusia, rspndirea n mase a
lozincilor luptei pentru pace, mpotriva rzboiului imperialist,
pentru: puterea muncitoreasc-rneasc, pmnt ranilor, au
dus la creterea VJalului de lupte revoluionare n Romnia.
Un mare numr de muncitori i rani romni n h18ine sold.eti fmternizeaz cu Armata Roie i formeaz 118 Odes1a, Poltava, 1Kiev uniti revoluionare romneti, oare lupt mpotriV!a
forelor contrarevoluFei.
Imediat dup ncheierea 18rrnistiiului i retna:gerea trupe!or
germane, se desfoar n Bucureti puternice lupte :greviste ale
ce.feritilor, rnetalurgitilor, muncitorilor i munJCitoarelor de la
R~gie, i 18!e tipogrofilor, mpotriva crora guvernul burghezomoieresc or~nizeaz odiosul rncel de l'a 13 decembrie 1918.
www.cimec.ro

3(ifi

GH. GHEORGHIU-DEJ.

Ca urma:.e 13. Revoluiei din Octombrie, n snul partidului


socitalist din Romnia, ca i n alte p.arti.de socitali:Ste, s-1a 13..scuit
j upta ideo:og:IC ntr-e elementele revoluioruare i cele Qportu:niste, elementele revoluionare or-ganiZindu-se n g.rupuri oomuniste.
1 Sub. conducerea grupurilor comuniste, grevele ceferitilor,
petrolitilor, setebitilor etc. capt caracterul unor greve politice de mas. In fruntea grupurilor comuniste se aflau neuitaii
lupttori revoluionari Pavel Tcacenco, lvnu, Leonte Filipescu
i alii.

Grupurile comuniste chemau la lupta mpotriva regimului


de foamete i mizerie la care era supus proletariatul de exploatatorii capitaliti, mpotriva strii de asediu, mpotriva msu
rilor represive guvernamentale i evacurilor forate de sedii
muncitoreti. Grupurile comuniste i celelalte elemente revoluionare demascau totodat planurile criminale de intervenie
contra tinere! Puteri sovietice, cotropirea Basarabiei de ctre
burghezia i moierimea romn, planurile de transformare a
Romniei ntr-un pion al politicii antisovietice.
Grupurile comuniste au organizat greve i au rspndit manifeste mpotriva interveniei svrite din ordinul imperialiti
lor, de guvernul burghezo-moieresc al Romniei, pentru n
buirea revoluiei din Ungaria.
Sub s-emnul :a.cestor lozinci de lupt, .greve!e politice--de mas
i demonstraiile muncitoreti din anii 1918-1919 cresc in
amploare i culmineaz cu greva general din 1920, care
cuprinde aproape ntregul proletariat din Romnia.
Tn aceste mprejurri, cnd clasa muncitoare din Romnia,
nsufleit de exemplul eroicului proletariat rus, i afirma cu o
vigoare deosebit voina de lupt mpotriva exploatrii capitaliste, iar guvernul burghezo-moieresc, sub presiunea grevei
generale, se vedea silit s satisfac o serie de cerine ale grevitilor, pregtindu-se totodat de represiune, bonzii i efii
social-democrai trdeaz proletariatul i, comunicnd grevitilor
www.cimec.ro

DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

367

"s

stea linitii acas", fac posibil reprimarea sngeroas :r.


grevei de ctre clul Averescu, aflat n slujba capitalitilor j:
moierilor.

Experiena grevei generale din 1920 a artat mai mult ca:


oricnd proletariatului din Romnia necesitatea de a avea n
fruntea sa un partid politic revoluionar, marxist-Ieninist, capabil s-I conduc n lupta pentru rsturnarea puterii burgheziei
i moierimii.

Totodat ea a accentuat lupta politic i ideologic n snul


partidului socialist, unde grupurile comuniste ctig teren in
favoarea afilierii la Internationala Comunist, reuind s
nfrng tezele oportuniste i reformiste ale reprezentanilor
curentului soci.a)J<St de dreapta i .ai curentului centrist, revoluioruar n vorbe i trdtor n ftapte.
Intr-un manifest scos imediat dup greva general din 1920,
un grup de comuniti caracteriza astfel poziia la, oporturdst
a partidului socialist : "un partid de paie, fr program, fr
tactic, fr disciplin, fr puterea de a da educaie revoluio
nar marilor mase de muncitori" 1
Intr-un manifest semnat de Comitetul Central al grupurilor
comuniste din partidul socialist, se spune : "Din greelile fcute,
noi trebuie s tragem nvminte pentru viitor ... Partidul socialist trebuie transformat ntr-un puternic partid politic comunist ...
Triasc Partidul Comunist din Romnia !
Triasc di-ctatura proletariatului !" 2
In urma muncii de clarificare politic i ideologic duse de
grupurile comuniste, majoritatea seciilor partidului socialist
ader la ideea afilierii la Internationala Comunist i Ia principiile leninismului, nsuindu-i ideea dictaturii proletariatului,
a construirii partidului pe baza nvturii leninist-staliniste
1

pentru
2

"Documente din istoria Partidului Comunist din Romnia", Editura


literatur politic, 1953, ediia a IIa, pag. 18.
Op. cit., pag. 20, 21.

www.cimec.ro

368

GH. GHEORGHIU-DEJ

asupra partidului de tip nou i a experienei Partidului Comunist (boleric) al Uniunii Sovietice.
Convocat pentru ziu~ de 8 mai 1921 1~ Bucureti, Congresul general al partidului socialist a votat n ziua a 6-a (13 mai),
cu o majoritate zdrobitoare, nfiinarea Partidului Comunist din
Romnia i afilierea la Internationala. a III-a.
Crearea Partidului Comunist din Romnia a .constituit o victorie istoric a leninism~lui mpotriva oportunismului i reformismului n micarea muncitoreasc din Romnia.
Partidul .comunist .s-a plmdit n focul marilor lupte de
clas din Romnia anilor 1918-1919-1920, n focul avintului
revoluionar produs n ara noastr de victoria Marii Revoluii
Socialiste din Octombrie.
Congresul din 1921 a adoptat o serie de moiuni prin care
exprima credina sa fa de cauza internaionalismului proletar,
proclamnd d vede n eroicul IPfO~etari~t rus "a.v~ng~rda proletariatului mondial" i trimiind un salut de solidaritate Internaionalei Comuniste, ndrumat de Lenin i Stalin.
Rupnd cu poziia naional-ovin pe care o luase conducerea partidului socialist fa de rzboiul imperialist, Congresul
din 1921 ~ luat poziie pentru ilJa<Ce, contra rzboiului imtperialist, peGtru aprarea revoluionar a Patriei socialismului Republ:oa sovietic.
Puin timp dup congres, bonzii social-democrai, demascai ca trdtori ai clasei muncitoare i alulngai din partid,
sparg unitatea proletar i njghebeaz un partid social-democrat, care-i va juca rolul de agentur a burgheziei n snul
clasei muncitoare.
In ciuda faptului c majoritatea congresitilor snt arestati
i li se nsceneaz monstruosul proces cunoscut sub numele de
"Procesul din Dealul Spirii", conducerea comunist organizeaz
luptele g1reviste dintr-o serie de fabrici i transform Uniunea
Tineretului Socialist n Uniunea Tineretului Comunist, org,ani
www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

369

zai1a revoluionar, ma.rxi~st-leninist,

a tineretului muncitor din


Romnila, vlstarul i rezerV13 Partidului comunist.
In octombrie 1922 are loc Congresul al II-lea al Partidului
Comunist din Romnia, care, pe lng clarificarea unor probleme
politice generale i stabilirea sarcinilor de lupt ale comunitilor
n sindioate, n maSI3 femeilor i tineretului, a ntocmit Statutul provizoriu al Partidului Comunist din Romnia pe baza tezelor i hotrrilor Internaionalei Comuniste. Cluzindu-se de
nvtura

lui Lenin i Stalin asupra bazelor organizatorice ale


partidului de tip nou, Statutul stabilea organele superioare i
inferioare ale partidului, relaiile dintre organele de partid i
membrii de partid potrivit centralismului democratic, definea
calitatea de membru de partid i fixa ca datorii ale membrilor
de partid : a lupta n cadrul hotrrilor partidului pentru rs
pndirea ideilor comuniste, a lua parte la adunrile, manifestrile i toate aciunile partidului, a plti cotizaia, a pstra
cinstea proletar, a da exemplu de devotament de clas i a
executa nsrcinrile primite de la partid.
Avnd necontenit ca model Partidul Comunist (bolevic) al
Uniunii Sovietice, partidul nostru a dus o lupt permanent
pentru a introduce n organizaiile sale principiile organizatorice leniniste.

...

Tovari,

In perioada urmtoare dintre 1923-1929, perioad de stabilizare relativ a capitalismului, burghezia i moierimea trec la
contraofensiv i reuesc, cu sprijinul trdtorilor reformiti, s
stvileasc avntul revoluionar al maselor muncitoare. Scizionitii social-democrai trec la spargerea sindicatelor muncitoreti, pentru a mpiedica lupta unit a clasei muncitoare mpotriva exploatrii capitali~te.
www.cimec.ro

370

GH. GHEORGHIU.DEJ

Dezlnuind atacul mpotriva libertilor ceteneti i cuceririlor clasei muncitoare, reactiunea romn ncearc s decapiteze rnLoarea muncitoreasd, sco~nd Partidul Comunist din
Romnia n afara legilor. Partidul comunist i reorganizeaz
activitatea pe baze noi, trece n adnc ilegalitate i, nvnd
din marea experien a Partidului bolevic, care a tiut s
mbine cu miestrie munca ilegal cu munca legal, lupt n
aceast perioad pentru a apra interesele clasei muncitoare
mpotriva ofensivei patronate.
Congresul al III-lea al P2rtidului Comunist din Romnia.
care a avut Joc n 1924, demascnd prefacerea Romniei ntr-o
colonie a imperialismului anglo-franco-american, a atras atenia partidlului asupra nsemntii sa~rcionii de a conduce lupta
zilnic a maselor muncitoare mpotriva omajului i nspririi
exploatrii n fabrici i uzine. Congresul cerea partidului s
organizeze i s conduc lupta zilnic a ranilor mpotriva
exploatrii i silniciei moiereti i lupta minoritilor asuprite
'mpotr-iva deznaionalizrid, mpotriva .asupri~rii economice, politice i culturale. Congresul al III-lea a struit n mod deosebit
asupra problemelor organizatorice ale partidului, stabilind c
"centrul de greutate al muncii politice-organizatorice a parNduJui trebuie s fie mutat n celulele de fabric" 1 S-a pus astfel
capt unei practici organizatorice a partidelor Internaionalei a
II-a, care, socotind lupta parlamentar ca principala form de
activitate politic, puneau accentul pe circumscripia electoral.
Inarmat cu hotrrile Congresului al III-lea, partidul conduce puternicele micri greviste din Valea Mureului, Arad.
Bucureti etc. i lupt pentru a imprima aciunilor rnimii din
1926, 1927, 1928 mpotriva poverilor fiscale i a executrii lor
silite, mpotriva nvoielilor de batjocur ncheiate d~ uneltele
moiereti, caracterul unor aciuni organizate i a furi n focul
~oe.stor lupte alitana muncitorilor cu rnimea.

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

371

Congresul al IV-lea al Partidului Comunist din Romnia,


inut n 1928, n mprejurrile cnd imperialitii mondiali ncepuser cu ajutorul burgheziei i moierimii romne - transformarea Romniei ntr-un cap de pod al rzboiului contra
U.R.S.S., a pus n faa partidului problema organizrii luptei
mpotriva pregtirilor de rzboi i a cerut' partidului s lege
lupta zilnic a muncitorilor i ranilor contra exploatrii capitalisto-moiereti cu lupta contra pregtirii rzboiului antisovietic.
O alt rezoluie a congresului cerea partidului s lupte pentru ntrirea sindicatelor unitare i pentru consolidarea opoziiei roii revoluionare n sindicatele reformiste, avnd ca obiectiv unificarea micrii sindicale sub conducerea ideologic a partidului comunist. Aplicnd aceast directiv, organizaiile de
partid i intensific activitatea n sindicate, pregtind mobilizarea muncitorimii mpotriva ofensivei patronale.
Cluzindu-se de nvtura marxist-leninist c social-democraia este principalul sprijin social al burgheziei n snul
clasei muncitoare i c lupta mpotriva exploatrii este de neconceput fr lupta mpotriva social-democratismului, partidul
nostru a luptat nentrerupt mpotriva influenelor oportuniste i
reformiste din snul clasei muncitoare, ca i din rndurile proprii ale partidului, pentru demascarea ~i izolarea de mas a
bonzilor social-democrai.
Congresul sindicatelor unitare, desf~urat n 1929 la Timioara sub directa ,conducere a parNdului nostru, a chemat la
lupt masele proletare pentru respingerea ofensivei patronale
de aruncare a crizei economice pe spinarea muncitorimii i pentru ieirea revoluionar din criz. Partidul nostru a chemat pe
oamenii muncii la organizarea unor largi aciuni de mas, ar
tndu-le c fr lupt mpotriva capitalului, mpotriva statului
bUT'glhezo-moieresc i fr cucerirea puterii, proletariatul nu
poate obine o real mbuntire a situaiei sale economice.
Tn ciuda slbaticei terori dezlnuite de guvernul naional-rwww.cimec.ro

372

GH. GHEORGHIU-DEJ

nes.c mpotriva Congresului de la Timi:oara, acesta a fost urmat


de o serie de aciuni n frunte cu eroka grev a muncitorilor
minieri de la Lupeni, care au artat creterea spiritului de lupt
al clasei muncitoare.
Sfritul perioadei de stabilizare relativ a capitalismului ~i
apropierea crizei economice determin noi manevre din partea
burgheziei.
Vznd creterea nemulumirilor n mase i faptul c efii
reformiti compromii n ochii maselor ca ageni ai burgheziei - nu mai dispuneau de influena politic necesar pentru
a putea abate proletariatul de la lupta mpotriva exploatrii, burghezia creeaz organizaii fasciste diversioniste, pe care le contrapune rni"crii muncitOifeU. Galfda de .fier, creat i subvenionat de burghezie, acioneaz ca o organizaie fascist de oc
mpotriva clasei muncitoare i poporului, ca agentur pltit a
gestapoului, instruit anume pentru a sparge grevele i a organiza pogromuri dive~ioniste, educat n spiritul slbticiei Tasiste, al crimei i trdrii intereselor naionale ale poporului romn.
Tocmai n aceste mprejurri, cnd partidul trebuia s fie
mai unit ca oricnd, dumanul de clas reuete s provoace n
partid o criminal lupt fracionist fr de principii, care sl
bete rndurile partidului i-1 duce la un pas de lichidare. Grupurile fracioniste antipartinice trec la spargerea organizaiilor
revoluionare i descowpir n faa Siguranei cadrele cinstite
revoluionare.

Elementele fracioniste antrenau n acelai timp activul de


partid n aciuni rzlee, care duceau la distrugerea cadrelor i
la transformarea partidului ntr-o sect rupt de mas.
Aceast stare de lucruri se datora n mare msur prezenei
n conducerea partidului a unor elemente nepartinice, stpnite
de mentalitate mic-burghez i spirit de aventur, care ineau
departe de posturile de rspundere elementele proletare, sn
toase. Pe de alt parte, ea se datora faptului c n partid existau
www.cimec.ro

DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

373

inc

serioase rmie oportuniste social-democrate n probleme


politice, ideologice i organizatorice.
Mai trziu, unele elemente, care au avut rolul conductor in
luptele fracioniste, au fost demascate ca dumani ai clasei
mu:rucitoare, l,egai de trdtorii trokiti.
Frmntrile fracioniste au abtut partidul un timp de la
preocuparea sa fireasc de organizator i conductor al luptei
clasei muncitoare i poporului romn, au descoperit partidul
n faa dumanului de clas i au izolat partidul de mase, primejduind de moarte nsi existena sa.
In aceste mprejur~[i grele, partidul mostru a primit un
mare ajutor politic din partea Comitetului Executiv al Internaionalei Comuniste, care a chemat partidul s lichideze lupta
fracionist, s restabileasc unitatea partidului, s pun capt
sectarismului i s desfoare o larg munc politic de mas .
pentru a atrage ntr-un singur uvoi revoluionar masele largi
proletare, masele rneti i masele naionalitilor asuprite.
Primind acest ajutor fresc, internaionalist, al Cominternului, partidul nostru a sfrmat fraciunile antipartinice, s-a nt
rit i s-a pregtit de noi lupte.

*
*

Tovari,

Refcndu-i unitatea de lupt, Partidul comunist ia n minile sale conducerea marilor lupte muncitoreti din perioada
crizei economice care a bntuit n anii 1929-'-'33.
Aceste lupte au loc n condiiile n care Uniunea Sovietic
obinea victorii hotrtoare pe frontul construciei socialismului,
in timp ce lumea capitalist era cuprins de o criz economic
de o amploare fr precedent, n condiiile n care burghezia
cuta o ieire din criza economic, pe de o parte pe calea nfrngerii clasei muncitoare, prin instaurarea dictaturii fasciste, iar
pe de alt parte pe calea dezlnuirii rzboiului.

www.cimec.ro

374

GH. GHEORGHIU-DEJ

-------------------------------------------------

In aceste mprejurri 1are loc Congresul al V-lea al Partidului


comunist, din ianuarie 1932, care a constituit un moment de cotitur n viaa partidului nostru. Congresul a fcut pentru prima
dat o analiz profund a perspectivelor micrii revoluionare
din Romnia, criticnd toate abaterile i devierile de la linia
Ieninist-stalinist i risipind confuziile ideologice din partid.
Subliniind c n Romnia exist toate contradiciile sistemului
capitalist, nsprite ca urmare a napoierii economice a rii i
ca urmare a altoirii formelor celor mai nalte ale proprietii i
exploatrii capitaliste (carteluri, trusturi) cu formele precapitaliste i cu resturile feudale din agricultur, congresul a ajuns
1::! oonduzia c Romnia este unul dintre inelele slabe din lanul
statelor imperialiste.
Totodat congresul arta c "Romnia se afl la marginea
lumii capitaliste i se nvecineaz direct cu ara care construiete socialismul", ceea ce "determin ca Romnia, alturi de
Polonia fascist, s fie unul din cele mai importante inele ale
rzboiului imperialist contrarevoluionar, organizat de imperia
lismul internaional contra U.R.S.S." 1
Apreciind importana momentului istoric n care s-a ntrunit,
congresul i-a pus ca sarcin s dea rspuns problemelor fundamentale ale micrii revoluionare din Romnia, s consolideze unitatea rndurilor partidului i s narmeze ideologicet~
partidul n vederea luptelor mree care stteau n faa sa.
Congresul a respins teoria burgheza-liberal a neoiobgiei.
ca i teza sectarist "de stnga" dup care Romnia st nemijlocit
n faa revoluief1roletare, indicnd c Romnia se gsete "n
faa desvririi
revoluiei
burgheza-democratice, c sarcina
acestei revoluii const n a dobor cu fora puterea de stat bur[!hezo-moiereasc i de a stabli dictatura revoluionar demQ
eratic a proletariatului i rnimii" 2.
1
2

Op. cit., pag. 115.


Op. cit., pag. 116.

www.cimec.ro

DE" ANI PE LUPTA A PARTIDULUI

Cluzindu-se

375

de tezele dezvoltate de Lenin in geniala sa


tactici ale social-democraiei in revoluia democratic", congresul arta c "hegemonul acestei revoluii poate
s fie numai proletari-atu!, oare se sprijin 113 .ar pe elementele
proletare i semiproletare, duce dup sine ca aliat pturile
srace i principalele pturi mijlocae ale rnimii i care
se lupt cu burghezia steasc (chiaburimea) pentru conducerea maselor principale ale rnimii" 1
Congresul arta c atit condiiile obiective social-economice
ale acestei revoluii i particularitile forelor motrice ale revoluiei, ct i situaia internaional, creeaz condiii pentru trecerea rapid de Ia desvrirea revoluiei burghezo-democratice
la revoluia proletar, socialist.
Congresul a constatat un ir de succese dobindite de partid
dup lichidarea frmintrilor fracioniste i a atras atenia asupra unor neajunsuri i slbiciuni pe care partidul trebuie s le
nving pentru a-i putea
indeplini cu succes sarcinile sale
istorice.
Congresul a atras atenia asupra faptului c etapa de dezvoltare a avintului revoluionar din Rominia se caracterizeaz
prin dezvoltarea i creterea simultan a luptei de clas a proletariatului, a rnimii, a luptei naional-revoluionare i a
micrii micii burghezii oreneti, subliniind rmnerea n
urm a muncii partidului fa de ascuirea luptei de clas.
Congresul a pus n faa partidului sarcina de a ntri organizaiile din centrele industriale i a atras atenia asupra necesitii unei cotituri hotrte a ntregului partid n ceea ce privete munca n snul masei rneti. Congresul a stabilit c
sarcina cea mai important a partidului este crearea alianei de
lupt a muncitorilor i ranilor sub hegemonia proletariatului
i conducerea luptei maselor rneti pentru nevoile imediate
a1e rnimii muncitoare i pentru "rezolvarea revoluionar a
problemei rneti".
lucrare

"Dou

lbid.

www.cimec.ro

376

GH. GHEORfiHIU-DEJ

Ca indicaie
cerut partidului

fundamental strategic,

Congresul al V-lea a
ndrepte lovitura principal tmpotriva social-democraiei i aripii ei aa-zise "de stnga", ghelerteriste,
ca principal sprijin social al burgheziei n rndurile clasei muncitoare, i mpotriva naional-rnitilor i grupurilor aa-zise
"de stnga", ca cel mai puternic i mai periculos duman al
revoluiei la ar.
rn legtur cu ascui rea contradiciilor pe arena internaional, congresul punea n centrul ateniei partidului sarcina
de lupt contra pregtirilor rzboiului antisovietic i sublinia
c "rzboiul contra U.R.S.S ... va fi totodat rzboiul nemilos
contra maselor muncitoare din Romnia nsi" i c "partidul
va putea s mobilizeze masele cele mai largi la lupt contra
acestui pericol numai atunci cnd va ti s explice acestor mase
c, aprnd U.R.S.S., ele se apr totodat pe ele nsele, apr
interesele lor zilnice, interesele lor vitale i istorice .. .!' 1
Jnsemntatea istoric a Congresului al V-lea const n faptul
c el a stabilit principiile organizatorice, ideologice, strategice
i tactice ale partidului n lumina nvturii leninist-staliniste
i a experienei bolevismului.
s-i

Tovari,

Anul 1932 - anul culminant al crizei economice - a fost


marcat n .ana noastr de noi pai fcui de cl.asele stpnitoare
pe calea totalei tnrobiri economice i politice a Romniei de ctre
capitalul anglo-franco-american.
Tntr-o rezoluie 13 Comitetului Central 131 gartidului Comunist
din Romtnil3 se spunea:
"Capitalul ang!o-frl3ncez, i n 1Sipecilal cel englet, socotete
c n momentul de f.a partidul naional-rnesc reprezint
O p. cit., pag. 117.

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

377

mai bine interesele lui n Romnia i :ar fi mai n msur ___;


avnd nc popularitatea n mase - s liniteasc masele
muncitoare n vederea exploatrii lor i a pregtirilor de rzboi
contra U.R.S.S.".
Guvernul Maniu-V:aida S43 strduit ntr-adevr s execute
cu mult zel S!aPcina ce i se ncredin~ase. Vnz.area principalelor
bogii a!e rii, concesionarea celor mai de seam surse de
venit naional unor trusturi strine, ncheierea unor contracte
sc:andaloas.e cu oameni de afraceri l(lffiericani, englezi etc. snt
ncununa te de :apHoa.rea faimosului "pll(ln de la Geneva", care
instituia un control strin direct asupra bogiilor rii i treburilor statului romn. Printre primele m,suri luate de controlorii strini snt : concedierea a 30% din salariai, aplicarea a
trei cur1be de Sl(lcrifidu oare ,s soad cu 60% sall(lriile funcio
narilor publici i a:te noi poveri aruncate pe spinarea salariailor. AtpHoarea :acestor msuri ra dus !:a creterea omajului, Ira
adncirea mizeriei maselor de muncitori i rani.
Singurul partid care chema masele muncitoare, vl:gui1.e i
nfomerote, s se uneasc i s se ridice Ira lupta pentru pine,
prace i Hbertate, mpotriVia nrobirii economirce 1(! rii, mpotrivra
inansformrii Romniei ntr-un cap de pod al rzboiului antisovietk, :a fost Prartidul Comunirst din Romin~a.
Hotrrile edinelor plenare din :aprilie i octombrie 1932
a!e Comitetului Centnal ~1 Pl(lrtidului Comunist din Romnira
orientau partidul cu toate forele spre organizarea i mobiliza"
rea la lupt a muncitorimii ceferiste, trasnd linia de mbinare
a luptei pentru revendicrile economice imediate cu lupta mpotriva fascismului i rzboiului, precum i tactica de realizare
a frontului unic de jos i de alegere a comitetelor de aciune,
peste capul i mpotriva bonzilor reformiti.
Aiplicnd linia elaboret de Comitetul Centr.al, partidul ra
organiZiat i Condus luptele muncitorilor ceferiti i petroliti,
care au culminat cu grev'ele din ianuarie-februarie 1933. Prin
amploarea :a.cestor greve, prin oar.aderul lor revoluionar cornwww.cimec.ro

378

GH. GHEORGHIU-DEJ

bativ, 1grev:a de Ia Grivi,a lund forma ocuprii :atelierelor de


muncitori, !Prin lar:ga mobilizare :a maselor muncitoare
i ~ unor pturi popul18.re din toat ,ara ):a ~.ciuni .de .solid18.ritate cu grevitii, luptele muncitoreti din 1933 au nscris o
~gin glorioas n iiStori.a dasei rnuncitoa:-e i a !POporului
romn.
Cu toat reprimarea sngeroas a grevei de la Grivia, cu
toat teroarea dezlnuit mpotriva micrii muncitoreti, msu
rile de desfiinare a organizaiilor sindicale i nscenarea judiciar mpotriva conductorilor grevelor, luptele ceferitilor i
petrolitilor au constituit o manifestare hotrt a forei clasei
muncitoare mpotriva fascismului, lovind n politica de fascizare
a rii i de nfeudare a ei fa de imperialism, pricinuind cde
rea guvernului clului Vaida i avnd ca urmare totodat nt
rirea influenei i legturilor partidului cu masele, partidul
nsui ntrindu-se prin intrarea n rndurile sale a elementelor
celor mai combative, mai revoluionare, mai clite n focul acestor mari lupte.
Lll!Ptele muncitoreti din perioada crizei economice 1929-1933,
oa i luptele pe oare ,comunitii le-:au org,aniz:at n :anii urm
tori, au :demonstrat c Partidul comunist este :aprtorul intereselor :de zi cu zi a!e c:1asei muncitoare, orga.niz:ato:ul luptei muncitorilor !Pentru o vLa mai bun, mpotrirvl8. exploatrii burghezomoiereti i nrobirii eoonomioce :a rii de ctre imper~alitii
mondLali n :frunte cu cei americani i englezi.
ctre

Tovari,

Instalarea la putere a hitleritilor n Germania a fost pentru ntreaga reaciune mondial, ca i pentru reaciunea romtn, semnalul pentru intensificarea pregtirilor de rzboi. Intregul curs al politicii interne i externe a Romniei arta c
cercurile reacionare romneti se orientau categoric spre fascism.
www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

Ti!,l

In raceste mprejurri, dnd n fa,a p:artidelor comuniste st


tea Slarcina !de ra organiza un larg front popul18.1r de lupt 1mpotriva ,f,asciSITilului i rzboiului, ,p18..rtidul nostru creeaz o serie
de organizaii de mas legale, pentru a putea desfura aciu
nea de nchegare a unui larg front popular antifascist. In
aceast nou etap a luptei sale, partidul i intensific activitatea n snul rnimii, al intelectualitii progresiste, precum
i tn rndurile minoritilor naionale, reuind s organizeze
-n ciuda terorii tot mai bestiale a regimului burghezo-moie
resc - un ir de micri greviste, mitinguri i manifestaii
populare cu caracter antirzboinic i antifascist.
In 1936-1937 se ncheag un front democratic de lupt, pe
haZia prqpunerilor fcute de Partidul comunist, cu Frontul plugarilor, .Miadosz-ul, B!ocul democr:at i unele ortg:<~niZ:aii rale p13.rtidului sodal-democrat. Acest front racioneaz cu succes n alegerile p,ariale din 1936-1937 de !:a Mehedini i Hunedoom,
unde, datorit muncii partidului n masa rnimii, forele fasc!ste-i 1reacionare snt nfrnte ;de coaliira forelor democratice.
In scopul 'de :a lovi n p,artid i n mioarea antifrasdst, burghezil8. org:anizeaz o serie de monstruoase nscenri judidrare.
Sub conducerea Prartidului comunist, ,a.ceste procese .snt transformate ntr-o tribun de demascare ,a p.regtirilor 1:-zboinice
i 'de chem18..re ra mraselor ,celor mai largi 'Ira lupta mpotriv:a fascismului i rzboiului.
Instaurarea dictaturii regale a lui Carol al II-lea, cu complidbatoo 'Conductoriloc p:artidelor burgheze, este mar.cat de
lichLoorea libertilor ceteneti, .de introducerea unei constituii de tip fascist i a raltor msuri fasdste oare au fnsprit
eXIJlloat18.rea, supunnd c!rasa muncitoare unui regim de teroare
poliLst.

P,arUdul nostru ra comis n IClceast perioad cteva greeli


mari, a"l cror autor :a fost trdtorul Fori, oare se :af!ta pe ratund
n conducerea prartidu!ui. Astfel partidul a dat cuvnt de ordine
e:ementelor democnatice crare-1 urmau s p:articipe !:a simul~<~crul
www.cimec.ro

380

GH. GHEORGHIU-DEJ

de alegri organizat de dictatura regal i a lansat lozinca "condemocratice nunt::"ul i tn 18.1I8.m Frontului
Reooterii Naionale", ~ar dnd Garda de ,fier a devenit pericolul
prindp.al, partidul n-a vzut 1acest pericol i n-:a conoentr.at focul
principal asupra acestuia. Dei partidul a revenit peste scurt
vreme .asupna l(lcestor greeli, ele I(}U constituit o piedid p'entru
or~anizarea de ctr.e partid ,a unei 18.-ciuni largi i hotrte de
lupt impotriva fascismului i pregtirilor de rzboi.
centrrii forelor

Tovari,

Dup cotropirea de ctre armatele hitleriiSte 18. Austriei, Cehoslovaciei i Poloniei, Germania hitlerist transform Romnia
i alte ri balcanice n avanposturi ale rzboiului antisovietic.
Aceasta s-~a fcut cu complicitatea direct :a imperialitilor
amerioani i engl-ezi. Astfel, dup cum reiese din documentele din
arhiv.a 1\i\inisterului de Externe hitleriiSt, publicate 1n U.R.S.S., n
oadrul tratativelor seorete ce s-au dus n 1939 118. Londr.a ntre
reprezentantul lui Hitler, Wohltat, i reprezentanii Crcuri!or
conductoare engleze, Wilson i B.axion, AngHa IS-a oferit s respecte pe de-a-ntregul aa-numita "sfer german de interese"
din Europa de est i sud-est, s renune la garaniile date Romniei i altor ri din estul Europei i s determine i Frana
de a renuna la legturile ei cu aceste ri.
Ca urma,;:e ,a intrrii Romniei n orbiia Germaniei hitleriste,
este instl8.ur.at la put.ere dictaturi(} fascist antonesdan.
In documentul intitulat "Punctul nostru de vedere" i rs
pndit n 1940, Comitetul Centrl(ll 18.1 partidului prevenea tpoporul
mmn l(lSUpr.a f13JPtului c dictatura terorist militar-g.ardist
este pregtit s serveasc drept av.anpost unei provocri rz
boini~ antisovietke, subliniind c ,,mai mult oo oricnd e nevoie
nu numai de v~gilenl(l poporului muncitor, d i de munc neobosit .pentru ntrirea rel,aiilor freti cu clasa muncitoare i

www.cimec.ro

M DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

381

popoar.e!e Uniunii Sovietioce ... ". Comitetul Central 1(11 !Partidului


ar~ -c: "Cu urilaa ei pilltere militar, economic i politic,
prin unitatea moral i politic a popoarelor sale n jurul Puterii
sc.vietke, ~al Pl(lrtidului Comunist (bolevic), al tov,arului
Stalin, i cu sprijinul revoluionar tai proletariatului din rile
oapitaliste, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste v~a .fi ml(li
tare nu numai dect oricare stat capi~list, ci i dect orioore
bloc de state oopitalilste ... " 1
RidLcndu-:se mpotriva predrii rii n minile imperil(llismului german fascist, Partidul Comunist din Romnia organizeaz un ir de demonstraii de mas ndeosebi la Cluj, Braov,
Timioara, cuprinznd zeci i zeci de mii de oameni care mani
festeaz mpotriva hitlerismului i a guvernului antinaional.

Tovari,

La 22 iunie 1941 sngeroasa dictatur fascist a lui Antonescu, sprijinit de regele Mihai i de Maniu i Brtianu, mpinge Romnia n rzboiul criminal antisovietic, alturi de Germania
hitlerist.
Fa de caracterul acestui rzboi, partidul nostru elaboreaz
linia politic de lupt naional antifascist i antirzboinic,
pe baza creia se adreseaz tuturor partidelor i formaiilor
democratice i patriotice, pentru realizarea frontului unic naio
nal al poporului romn mpotriva jugului hitlerist i clicii militare-fasciste a trdtorului Antonescu. Partidul chema pe toi
patrioii s lupte cu arma n mn mpotriva mainii de rzboi
fasciste, s saboteze producii(! de rzboi, tmillsporturHe de twpe,
arme i muniii pentru rzboiul lui Hitler.
In aceste mprejurri, cnd reveneau p1arUdului nostru saDcini
de rspundere istoric, dumanul de clas reuete s dea grele
i dureroase lovituri partidului, cu ajutorul unor elemente trd1

Op. cit., pag. 332.

www.cimec.ro

382

GH. GHEORGHIU-DEJ

toare contrarevoluionare, n cap cu Fori, aflate n conducerea


partidului_ Aceti ageni imperialiti provoac mai multe arestri n nndurile p13.rUdului, print;e care i pe 13. tovar-ului L
Chiinevschi, membru al Secretariatului Comitetului Central al
partidului. Trdtorii desfoar o aciune perfid i criminal
de descompunere i lichidare a organizaiilor de partid, predau
n minile Siguranei i gestapoului cadrele de baz ale partidului i denun aciunile de sabotaj i de partizani organizate
de comuniti.
Dar chiar n aceste condiii grele, comunitii, nsufleii de
devotament fa de popor i Patrie, au rmas credincioi mre
ei cauze a lui Lenin i Stalin. Comunitii i ceilali lupttori
antihitleriti erau nsufleii de eroica lupt a poporului sovietic
mpotriva hoardelor fasciste, de ordinele de zi ale tovarului
Stalin i de nflcratele chemri Ia lupt mpotriva jugului hitlerist pe care le transmitea radio Moscova. Plif}i de ncredere
n victoria Uniunii Sovietice, nfruntnd teroarea bestial a gestapoului i plutoanele de execuie ale lui Antonescu, ei organizeaz n uzine i fabrici acte de sabotaj, mobilizeaz grupe de
patrioi mpotriva mainii de rzboi hitleriste, tipresc i rspn
desc presa ilegal i manifeste care cheam masele la lupt
mpotriva dictaturii fasciste i rzboiului, i formeaz mpreun
cu organizaiile Frontului plugaiilor, Uniunii patrioilor, Madoszului i alte grupuri Frontul patriotic antihitlerist. Atta timp ns
ct n conducerea partidului se aflau elemente trdtoare, organizaiile de partid n-au putut organiza o larg micare de mas
mpotriva -rzboiului an ti sovietic.

La 4 aprilie 1944 principalele cadre de partid din afar i din


nchisori i lagre reuesc s nlture agentura duman din
conducerea partidului.
Ptrunderea dumanilor n interiorul partidului nostru. n-a
fost un fenomen ntmpltor. Este prea bine tiut c serviciile
imperialiste de diversiune i spionaj au depus mari eforturi n
www.cimec.ro

30 D::O ANI DE LUPTi\ A PARTIDULUI

383

timpul rzboiului pentru a-i strecura ageni n conducerea partidelor comuniste.


In lumina experienei micrii revoluionare, aciunea pariidu.!ui de la 4 aprilie 1944 i demas.oarea ulterioar a lui P<atna
canu, care - aa cum s-a dovedit - era strins legat de agentura duman, trebuie s fie pentru partidul nostru o chemare la
aiScuirea vigilenei revolu1iooore, pentru a descoperi i a Zidrobi
la timp elementele dumnoase strecurate in partid, sau pe
acelea care ar incerca s ptrund in partid.

Tovari,

Dup nlturarea

agenturii dumane i formarea conducerii


provizorii a partidului, lupta forelor'"patriotice ia un puternic
avint. Conducerea partidului elaboreaz planul de doborire a
dictaturii antonesciene i platforma politic de mobilizare a tuturor forelor democratice pentru realizarea acestui scop.
In timp ce Armatele Sovietice eliberatoare, urmrind trupele
hitlmiste izgonite de pe tmitoniul Uniunii Sovietice, au intrat
pe teritoriul Romniei, i cind masele muncitoare manifestau tot
mai deschis ura i revolta impotriva regimului lui Antonescu i
rzboiului hitlerist, conducerea P.S.D., dup repetate refuzuri
i tergiversri, a acceptat propunerea partidului nostru de a
se incheia Frontul unic muncitoresc.
In 13tCest timp, cepcuri!e Conductoare ale partidelor bungheze,
in frunte cu Maniu, Brtianu i vechiul lor lacheu Titei Petrescu,
continUJau s 9prijine di.ctatur.a f.asdst antonescian, reS(pingeau generosul armistiiu oferit de Uniunea Sovietic i duceau
tratative cu imperialitii americani i englezi prin comandamentul aliat de la Cairo, n sperana c trupele anglo-americane vor
invada Balcanii, conform variantei Churchill.
Jnc n 1943, dup victoria de la Stalingrad i trecerea Armatei Sovietice la ofensiv, burghezia romn, cuprins de inwww.cimec.ro

384

GH. GHEORGHIU-DEJ

doial

n victoria lui Hitler i n faa perspectivei eliberrii


noastre de ctre Armata Sovietic, i pusese problema :
care anume for~e politice vor polariza masele n aceast situaie?
Este interesant de subliniat n aceast privin c, atunci
cnd s-a instaurat dictatura regal, partidele burghezo-moie
reti aveau toate condiiile i posibilitile de a se opune msu
rilor de fascizare a rii, cu att mai mult cu ct partidul nostru
chema n acea vreme toate formaiile politice s ntreprind n
comun o asemenea aciune, cu sprijinul activ al poporului.
De ce au respins politicienii burghezi propunerea partidului
nostru?
La aceast ntrebare se poate rspunde c cercurile politice
burgheze nu numai c au fost complice, dar au iniiat i sprijinit din toate puterile politica de fascizare a rii, fiind de acord
chiar cu msura de desfiinare a partidelor politice, cu defi
marea a nsei principiilor d~mocratice burgheze, n vederea cre
rii n ar a atmosferei fasciste prielnice pregtirii rzboiului
antisovietic, n care vedeau un prilej de mbogire a capitaliti
lor i moierilor romni i de satisfacere a poftelor lor imperialiste de acaparare de teritorii strine. Manevrnd n aceast
direcie, partidele burgheze socoteau n acelai timp c n cazul
prbuirii acestei politici vor apare n postura unor "partide
prigonite" de fascism, pentru a nela masele, a le strnge n
jurul lor i a le mpiedica s &e grl.ltPeze n jurul Prartidului
comunist - singura for politic de care se temeau n manevrele lor.
Cred ns c nimeni n ara noastr n-ar putea cita un sir
gur caz n care vreun membru al partidului naional-rnesc
sau liberal s se fi aflat n faa plutoanelor de execuie ale dictaturii fasciste.
Un lucru este ns sigur, c att n timpul dictaturii regale,
i, mai accentuat, n timpul dictaturii lui Antonescu, unul din
obiectivele de seam ale aparatului de stat burghez era de a
distruge Partidul comunist, i, dac aceasta nil i-ar reui, s-I
rii

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

385

loveasc n aa msur nct mult vreme s nu poat juca


rolul de principal for politic revoluionar, n jurul creia
s se uneasc toate organizaiile democratice i cele mai largi
mase populare.
In lumina acestor .fapte, se nelege de ce - dup atia ani
de la aruncarea partidelor politice burgheze n lada cu vechituri
a istoriei -, n 1943, n faa perspectivei nfrngerii Germaniei
hitleriste i eliberrii rii noastre de ctre Armata Sovietic,
cercurile politice burgheze, n nelegere cu guvernul Antonescu,
scot din lad figurile conductorilor partidelor "istorice" i i
prezint opiniei publke zile n ir n preSJa f.asdst antonesdan
drept aa-zii "furitori ai Romniei moderne".
Prin :a,ceasta, clasele dominante urmreau s menin r~imul
burghezo-moieresc, s mpiedioe clasa muncitoare i partidul
nostru de a se folosi de condiiile favorabile pe care le-ar crea
eliberarea rii de ctre Armata Sovietic, pentru a conduce
lupta maselor populare la doborrea regimului burghezo-moieresc.

Acestea erau socotelile burgheziei i moierimii romne. Dar


n ce msur au reuit ele s i le pun n practic, aceasta au
artat-o actul de la 23 August 1944, precum i ntreaga desf
urare a evenimentelor de dup eliberarea rii.

Tovari,

De o nsemntate istoric pentru ara noastr este ordinul


de zi din 1 Mai 1944 al tovarului Stalin, care spunea :
"Romnia, Ungaria, Finlanda i Bulgaria nu au dect o singur posibilitate de a evita catastrofa : aceea de a o rupe cu
germanii i de a iei din rzboi. Dar cu greu s-ar putea crede
c actualele guverne ale acestor ri ar fi n stare s-o rup cu
germanii. Trebuie s se presupun c popoarele acestor ri vor
www.cimec.ro

38ti

GH. GHEORGHIU-DEI

trebui ~ ia ele nsele n ~n cauza eliberrii lor de sub juguP


german" 1
Sarcina istoric de a mobiliza poporul romn pentru a lua n
mn cauza eliberrii sale de sub jugul imperialismului german.
de a evita catastrofa, de a mpiedica organizarea de ctre Hitler
i Antonescu a unei linii de rezisten pe linia Galai-Nmoloasa
Focani, ceea ce ar fi nsemnat alte sute de mii de mori, orae
i sate distruse, nimicirea bogiilor rii i ndeosebi a regiunilor petrolifere, sarcina de a organiza i conduce lupta poporului romn pentru doborrea regimului antonescian i izgonirea
trupelor germana-fasciste - i-a asumat-o partidul nostru.
Hotrrea guvernului Antonescu, luat n nelegere cu Maniu
i Brtianu, de a organiza linia de rezisten Galai-Nmoloasa
Focani pe baza promisiunii lui Hitler de a trimite noi divizii
germane .avea ca scop ntrzierea ofensivei sovietice i nlesnirea
aplicrii variantei Churchill n Balcani.
Toate aceste planuri au fost ns date peste cap de spargerea frontului german din Moldova i naintarea vertiginoas
a Armatei Sovietice spre Bucureti, factorul hotrtor care a
determinat succesul aciunii de doborre a regimului antonescian n noaptea de 23 August 1944.
Inaintarea Armatei Sovietice eliberatoare, starea de spirit
a poporului, plin de ur fa de cotropitorii germani i fa de
dictatura fascisti, dornic de pace i de libertate naional, izolarea eticii antonesciene, panica i dezorientarea care au cuprins burghezia i moierimea, aparatul de stat fascist, pe regele
Mihai i cercurile reacionare n frunte cu Maniu i Brtianu, au
fost folosite de partidul nostru pentru a organiza arestarea guvernului Antonescu de ctre formaiile patriotice i ntoarcer:ea
armelor mpotriva trupelor germano-fasciste.
Armata, n snul creia clocotea de mult mnia mpotriva
ocupanilor germana-fasciti, a ntors armele mpotriva acestora.
1 /. Stalin, Despre Marele Rzboi al Uniunii Sovietice pentru Aprarea
Patriei, Editura pentru literatur politic, 1953, ediia a III-a, pag. 131-132.

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

387

alturndu-se

eroicelor trupe sovietice n lupta pentru eliberarea


In luptele pentru elibemrea Ardealului i apoi n ltl!Ptele
pentru eliberarea Cehoslovaciei i Ungariei, n urmrirea armatei hitleriste, a nscris pagini de glorie nemuritoare Divizia de
voluntari romni "Tudor Vladimirescu-Debrein", care fusese
format n Uniunea Sovietic Ia cererea fotilor prizonieri, educai n spiritul patriotismului socialist i al internaionalismului
proletar de comunitii aflai n emigraie.
23 August 1944, ziua eliberrii Romniei de ctre glorioasa
Armat Sovietic, ziua doborrii dictaturii fasciste antonesciene
de ctre forele patriotice conduse de partid, a devenit cea mal
mare srbtoare naional a poporului nostru.
Eliberarea Romniei de ctre Armata Sovietic n-a nsemnat
numai eliberarea naional a rii noastre, dar ea a creat condiiile necesare i toate premisele pentru zdrobirea claselor domi
nante - moierii i capitalitii -, a fcut posibil desfurarea
luptei poporului i efectuarea de reforme cu caracter revoluio
nar, a ferit ara noastr de Intervenia armat a puterilor Imperialiste, a fcut cu putin rapida dezvoltare a puterii populare
i trecerea la regimul de democraie popular form a dictaturii proletariatului.
rii.

*
*

Tovari,

Congresul al V-lea al partidului nu a putut prevedea formele


concrete pe care le va lua desvrirea revoluiei burghezo-d'emocratice. La noi acest proces s-a petrecut n urma eliberrii Romfniei de ctre forele armate ale Statului sovietic, care a deschis
n faa rii noastre drumul dezvoltrii democratice, a dat
poporului romn putina s-i ia soarta n propriile sale mini
i s fureasc regimul de stat n conformitate cu interesele i
voina lui.
www.cimec.ro

388

GH. GHEORGHIU-DE.I

~~----------------------------------------

In noua etap istoric, partidul a stabilit ca direcie a atacului principal : demascarea partidelor burghezo-moiereti, n
special a partidului naional-rnesc, precum i a social-democratilor de dreapta, ca trdtori ai int~reselor naionale i sociale
ale poporull.i, i izol.are.a lor de masele l18rgi ale rnimii i ale
micii burghezii, pentru a atrage aceste mase, n alian i sub
conducerea proletariatului, la lupta pentru desvrirea revoluiei burgheza-democratice.
In aceast etap, clasa muncitoare, sub conducerea partidului, ddea btlia pentru aliai i ndeosebi pentru ctigarea
aliatului principal : masele de baz ale rnimii.
Aplicnd aceast linie tactic, partidul a elaborat o platform
care cuprindea principalele obiective n jurul crora trebuia dat
lupta : un guvern democratic, care s reprezinte cele mai largi
mase populare i cu sarcina de a lua toate msurile pentru mobilizarea tuturor resurselor materiale i a forelor populare n
vederea efortului de rzboi alturi de Uniunea Sovietic i a eliberrii rii ; pentru exproprierea moierilor i mprirea pmn
tului lor ranilor fr pmnt i cu pmnt puin, democratizarea
rii, abolirea msurilor fasciste i rasiale, pedepsirea criminalilor de rzboi.
P,a.rtidele bur!gheziei i 18le moierimii s-,au mpotrivit cu
nverunare realizrii acestei platforme. Avnd n minile lor
puterea economic i deinnd poziiile cheie n guvernele Sn
tescu i Rdescu, ele subminau eforturile poporului nostru pentru asigurarea victoriei mpotriva hitlerismului, cutau s agraveze situaia economic i s mpiedice realizarea propunerii
partidului nostru de a lichida rmiele feudale la ar. Ele
tiau c n'fptuirea acestei propuneri ar nsemna ngustarea
bazei lor social-economice i ntrirea influenei partidului nostru
la sate.
Realizarea reformei agrare n folosul rnimii muncitoare,
aciunea de democratizare a rii, nlturarea prefecilor i primarilor antonescieni, mpotriva voinei partidelor burgheze,
www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

389

demascarea i combaterea necrutoare a politicii acestor partide de subminare a economiei noastre au ntrit considerabil
baza de mas a partidului, care a repurtat o mare victorie n
lupta pentru aliai, ndeosebi pentru aliatul principal, rnimea
muncitoare.
rin :priiiDele luni dup elibenare, parUdul i-lll ntrit rrndurile,
i-a reorganizat ntreaga munc potrivit cu noile mprejurri ~i
a reuit s fureasc unitatea sindical, s nfptuiasc sindicate
unice, cme cuprind i org,anizeaz ntr-un timp relativ scurt
masele proletare.
In aceast vreme, partidul era n minoritate n guvern, dar
aceast "minoritate" din guvern se sprijinea pe fora partidului
n plin dezvoltare, pe clasa muncitoare, pe masele largi ale
rniiiDii snaee i mijloaae. Puterii deinute de guvernul cu o
majoritate reacionar i se opunea puterea maselor populare,
conduse de partid.
rin 13JCest fel, partidul a reuit s dejoa.ce manevrele reaciunii
i s impun o serie de msuri care nu fuseser acceptate de
coaliia reacionar. Incercarea acestei coaliii, grupate n jurul
regelui, de a se opune cu fora armat valului impetuos al luptei poporului, a suferit un eec lamentabil. Masele au impus
izgonirea guvernului reacionar al lui Rdescu, n spatele cruia
se aflau imperialitii anglo-americani, i aducerea la putere a
unui guvern democratic, n care clasa muncitoare avea un rol
precumpnitor.

rin etapa urmtoare a trebuit s meninem o vreme oarecare


<:olabora"rea cu o parte a burgheziei, ndreptnd focul principal
mpotriva coaliiei forelor de baz ale burgheziei i moierimii,
reprezentate de partidele lui Maniu i Brtianu.
Neruinatul amestec direct n treburile rii noastre, presiunile politirce i economi-ce ex.ercitlll.te de imperiialitii amerioani i
englezi, care se sprijineau n ar pe stlpul reactiunii, regele, i
pe partidele "istorice", cu scopul de a rsturna guvernul democratic i a impune un guvern reacionar, au fost zdrnicite de
www.cimec.ro

390

GH. GHEORGHIU-DEJ

forele democratice conduse de partid, cu sprijinul politic i


diplomatic al Uniunii Sovietice.
Cu deosebit perfidie s-au manifestat tendinele inrobitoare
i hrpree ale imperialitilor americani i englezi fa de ara
noastr la Conferina de pace de la Paris. Reprezentanii diplomatici ai imperialismului american i englez au cutat s impun
Romtniei grele condiii economice i politice, pentru ca marii
capitaliti americani i englezi s recapete putina de a porunci
in ara noastr, de a jefui poporul romtn i bogiile Romtniei.
Datorit ajutorului politic i diplomatic al Uniunii Sovietice, datorit sprijinirii unanime de ctre ntregul popor muncitor a politicii partidului nostru, noi am putut respinge manevrele ntreprinse de imperialiti pentru a rpi rii noastre independena i suveranitatea, ne-am pstrat cuceririle democraftce i dreptul de a dispune de propria noastr soart, potrivit
cu nzuinele poporului nostru.
Cind ara noastr a trebuit s fac fa grelelor tncerc.ri ale
anilor de secet, imperialitii americani au incercat s profite
de situaia noastr grea, pentru a ne vinde porumb rinced la
pre de camt, batjocorind foamea femeilor i copiilor notri.
Partidul i guvernul s-au adresat atunci Guvernului sovietic i
personal tovarului Stalin, care a trimis poporului nostru
pline, ilustrind justeea minunatei zicale populare: "Adevratul
prieten la nevoie se cunoate".
A trebuit s facem fa haosului economic i financiar, care
era tntreinut i amplifioat de elementele bur.gheze din guvern.
Atunci cind partidul i-a formulat propunerile cu privire la
reforma monetar i la redresarea economic, reprezentanii
burgheziei din guvern preconizau un imprumut de la imperialitii anglo-americani, ca singura sQluie posibil pentru tnfp
tuirea reformei monetare i tmbuntirea situaiei economice.
Liniei politice a reprezentanilor burgheziei in guvern, inspirat
de imperialiti, partidul i-a opus hotrtrea de a pune capt infla-

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

391

iei prin mobilizarea resurselor interne ale rii i a forelor


qntregului popor.
Raportul de fore se schimbase n favoarea clasei muncitoare
-i a aliailor ei. Aceasta a fcut posibil izgonirea din guvern,
in noiembrie 1947, a ultimilor reprezentani ai burgheziei, iar
7 sptmni dup aceasta a fost rsturnat monarhia i a fost
proclamat Republica Popular Romn.
Analiznd !n mod genial cile dezvoltrii revoluionare a rii
noastre, tovarul Stalin spunea n 1928:
"In afar de rile dezvoltate din punct de vedere capitalist,
in care victoria revoluiei va duce imediat la dictatura proletar, mai exist i ri slab dezvoltate din punct de vedere capitalist, cu rmie feudale, cu o problem agrar special de tip
antifeudal (Polonia, Romnia etc.), n care mica burghezie, n
special rnimea, i va avea neaprat de spus cuvntul care va tnage greu n cumpn - n cazul unei explozii revoluionare, i n care, pentru a duce la dictaturl3 proletJar, victoria
revoluiei poate s necesite i va necesita cu siguran unele
trepte intermediare, cum ar fi, de pild, o dictatur a proletariatu!ui i a rnimii...
Cred c este nendoielnic c Polonia i Romnia se numr
printre rile care au de parcurs ... unele trepte intermediare n
drumul spre dictatura proletariatului" 1
Desfurarea evenimentelor n rstimpul dintre 23 August
1944 i 30 Decembrie 1947 a confirmat pe deplin justeea genialei analize fcute de tovarul Stalin.

Partidul nostru s-a orientat n general just i a tiut s folocu succes condiiile favorabile create de eliberarea rii de
ctre Armata Sovietic, s dezvolte i s conduc valul luptei
tevoluionare a proletariatului i a maselor largi.
Clasa muncitoare, aliat cu rnimea muncitoare, a luat n
intregime puterea politic n minile ei.
seasc

/.

Stalin, Opere, voi. li, ed. P.M.R. 1951, pag. 170, 171.

www.cimec.ro

392

GH. GHEORGHIU-DEJ

Detinerea puterii politice de ctre clasa muncitoare constituie temeHa marilor drepturi i liberti politice de care se
bucur oamenii muncii din Republica Popular Romn, indiferent de naionalitate, sex i credin religioas. Ct de puternic
contrasteaz viaa liber a oamenilor muncii n Republica P!)pular Romn, dreptul lor de a se organiza, de a beneficia de
libertatea presei, a cuvntului, a ntrunirilor, dreptul lor Ia munc,
Ia nvtur, Ia odihn - cu viaa pe care o duc sub jugul capitalist oamenii muncii din oricare ar capitalist, lovii de foamete, mizerie, teroare fascist poliist.
Aminteasc-i muncitorimea de anii de neagr robie i silnicie, de exploatarea capitalist; ranii - de jaful moierilor
i chiaburilor ; intelectualii de starea de inctiltur i obscurantism ; tineretul - de lipsa de drepturi, de dezmul propagandei ovine huliganice, menit s ndobitoceasc pe cei tineri ;
femeile - de njosirea i umilina Ia care erau supuse la fiecare
pas pe vremea cnd n ara noastr a dominat burghezia i moie
rimea. Priveasc astzi n jurul lor i vor vedea ridicndu-se mari
antiere de construcie 18. sodalismului, cmpurile rodind pentru
cei ce te muncesc, ci 118.rgi spre un viitor luminos deschis tuturor oamenilor muncii. Toate acestea se datoresc faptului c
Ia noi n ar puterea nu se mai afl n minile burgheziei i moierimii, ci n minile clasei muncitoare, c fora politic conductoare n ara noastr este Partidul Muncitoresc Romn.

Aadar, tovari, smulgerea puterii politice din miinile claselor exploata/oare de ctre proletariat reprezint cucerirea fundamental a oamenilor muncii din Romnia. Ea a nsemnat trecerea de la desvrirea revoluiei 'burgheza-democratice la revoluia socialist.

Cuceriroo puterii de stat de ctre clasa muncitoare sub conducerea p18.rUdului a croot condiiile pentru li-chidarea puterii ecowww.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

393

nomice a burgheziei, pentru reorganizarea i dezvoltarea industriei i ,a si!Stemului de finane i c:-edit tpe baz soci.al,i!St, pentru t11an:sformarea !Socialist a 13griculturii, pentru monopolizarea
n minile statului a comerului exterior, pentru crearea unui
sector sodalist (de stat i cooperatist) n comer.
Dup cum se .tie, n iunie 1948 parti,dul i guvernul :au luat
hotrrea cu privire l,a naionaliz,area principalelor ntreJprinderi
industriale, bancare, de transport etc. Se nelege c o aciune
de asemenea amploare ar fi fost de neconceput fr mobilizarea partidului i a ntregului proletariat.
Planul,aciunii de naionalizare a fost roolimt de ns-i clas:a
muncitoare ISllib conducerea or,g:anizaiilor de parHd, conducerea
ntreprinderilor fiind ncredinat noilor directori, n majoritatea
lcr din nndurile cl13sei muncitoare.
TrecerP.a mij!oa,ce!or de producie industri,al n minile dasi muncitoare a desfiinat exploatl3re.a cl:aiSei muncitoore de 'Ctre
burghezie n ntreprinderile naionaliza,te, a nlturat piedica
principal IPe .oare o punea oapit,a,Jismul n calea creterii fortelor de producie :i a desctuat forele crootoare :ale celor ce
muncesc, fcnd posibil un ritm de cretere a produciei i o ridicare a productivitii muncii care erau cu neputin n condiiile
economiei oapltaliste, fdnd posibil orgl3nimrea economiei pe
baz de p!:an.
In pr:mii doi ani de economie planificat, noi am obinut un
ir de succese n domeniul industril3lizrii rii, i ndeosebi n
dezvoltarea sectorului hotrtor al industriei - industril3 grea.
Este suficient s aruncm o privire asupra citorva date referitoare J,a cele dou planuri anuale de st~at !Pentru a ilustna
deosebirea fundamental fa de vechea stare de lucruri, din
timpul cnd mijloacele de producie se ,gseau. n minile capi,
talitilor.

Prin realizarea planurilor de stat pe 1949 i 1950 producia


industriei noastre socialiste a crescut de 2,4 ori fa de 1948.
www.cimec.ro

394

GH. GHEORGHIU-DEJ

Industria noastr de azi - industria socialist - nu mai


cu cea de ieri. In sectorul socialist al economiei naio
nale au fost investite pn la 1 ianuarie 1951 peste 300 de miliarde de lei. Numai n decurs de trei ani au fost create noi ramuri
ale industriei, s-a dezvoltat considerabil industria grea i ceea ee este deosebit de important - a fost creat industria de
construcii de maini, pe car.e Lenin o numete .prghia !Principal
a dezvoltrii ntregii economii.
,
Creterea produciei i a productivitii muncii duce la treptata ridicare a nivelului material i cultural al celor ce muncesc.
Pentru muncitorimea noastr, teama fa de ceea ce va aduce
2'iua de mine, omajul, ,,curbele de sacrificiu", batjocura i
exploatarea nemiloas patronal au rmas de domeniul trecutului ; putina pentru cei ce muncesc de a nva, de a se bucura
de concedii de odihn pltite n localitile balneare i climaterice, ajutorul medical gratuit pentru muncitori i muncitoare
snt realiti de zi cu zi ale vieii noi din R.P.R.
Aceste succese snt rezultatul muncii pline de avint a clasei
noastre muncitoare, care s-a dovedit capabil nu numai de a
izgoni pe OOpitaliti, dar i de .a conduce i a gospodri aceste
~ntreprinderi mult mai bine dect fotii lor stpni, de a le dezvolta i ntri.
Aceste succese n-ar fi fost cu putin fr imensul ajutm
politic i economic pe care ni 1-a acordat n permanen ara
socialismului victorios, Uniunea Sovietic, inclusiv ajutorul n
utilaj, inaterii prime i semifabricate, ct i n specialiti i experien tehnic -or.g'18ni za toric.
Dup naionalizarea bncilor capitallste i organimrea Bn
cii de stat, a fost reorganizat sistemul de finante i credit, potrivit cu interesele construciei socialismului.
Tn ceea ce privete bugetul, IS-13. schimbat fundamental structura veniturilor statului, care n covritoorea lor majoritate provin dln acumulrile socialiste ale industrieJ, bugetul statului soldndu-se an de an cu excedente. S-a ntrit moneda naional.
seamn

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

395

Toate acestea permit acumularea fondurilor necesare pentru


finanarea economiei naionale, I)Jentru creterea napid a investitiilor i, concomitent CU aoeasta, a cheltuielilor pentru nevoile
social-oultunale ale celor ce muncesc.
Dup preluarea intregii puteri politice de ctre dasa muncitoare in alian cu rnimea muncitoare in ara noastr a fost
stabilit monopolul comertului exte:-ior. Deosebita imporban a
acestuia !Pentru construirea socialismului este foarte bine caracteriz.at prin cuvinte!e lui Lenin, care, ocupndu-se de exi1Stent1a
sectorului capitalist n condiiile trecerii de la capitalism la socialism, vorbea despre monopolul comerului exterior ca una din
principalele pirghii ale luptei impotriva elementelor capitaliste
tn economie.
Politica :guvernelor burghezo-moiereti din Romnia tn
materie de comer exterior er.a o politk de infeudare economic
e rii fa de marile monopoluri imperialiste i bnci capitaliste internaionale. Balana comerdal deficitar ducea la dezechilib-ru bugeta-r, la creterea datoriei de stat, la accentuarea
dependenei Rominiei de ll"ile imperialiste. Rechinii capitaJ.iti
realiZiau averi fabuloaiSe, fctnd nego cu avuiile rii i dep,lnnd la bncile din Elveia sau Anglia profiturile provenite din
spolierea muncitorilor i ranilor.
Cu totul altul este canacterul i coninutul comerului exterior
in condlii!e regimului de democraie popular, unde monopolul
de stat al comerului exterior este un mijloc de aprare a bog
iilor rii fa de ncercrile capitalului internaional de a le
prda i totodat un instrument efectiv de construire a bazelor
economiei socialiste, structura i volumul comerului exterior
fiind determinate de nevoile acestei construcii.
In acelai timp prin politica monopolului comerului exterior,
regimul de democraie popular ferete economia noastr de
influena nefast a fluctuaiilor i crizelor economiei capitaliste.
www.cimec.ro

39li

GH. GHEORGHIU-DEJ

,ara noaiStr i poate ndeplini aceste sarcini mulumit


ajutorului U.R.S.S. i col,aborrii cu rile de democnaie popular n oadrul Consiliului de asisten economic mutual.
Urmrind s pun piedici construciei socialiste din rile
de democraie pQpuJ,ar, Statele Unite i rile aservite lor duc
fa de rile de democmie ipopular o politic de di-scriminare.
Astfel, n ce privete ~ara noastr, ,aceast politi.c se exprim
n msuri oa inte:-zicerea exportului ctre R.P.R., b!ooarea disponibilitilor noaiStre, oprirea unor mrfuri cumpmte i deja
pltite etc.
Dar toate a<:este msuri nu au putut opri dezvoltarea comerului nostru exterior, oare a crescut din an In an mulumit
f13ptului c majoritatea covritoare a mr.furilor de oare avem
nevoie ne este furniz,at de U.R.S.S. i de rile de democr.aie
popular.

Oad problema organizrii comerului exterior a putut fi


ntr-un timp relativ scurt, .problema organizrii comerului intern 1socialist i a luptei m?ot:-iv,a capitl3.1ismului n sectorul circulaiei mrfurilor este mult mai complex. Se tie c
n momentul naionalizrii principalelor mijloace de producie
industrial, ntre.gul comer intern cu amnuntul i cu ridicata - se aHa n mini orupitali'>te. Primul p1as fcut de sbatul
nostru de democnaie pqpular n vederea restrn:gerii poziiilor
capitaliste n comer a fost preluarea de ctre stat a comerului
cu ri-dioata, ceea 'ce d putin statului s exercite un anumit
control asupr.a sectorului iJ'articular .al comerului.
In ce privete comerul cu .amnuntul, aici partidul i guvernul .au avut de rezolvat una din cele mai grele probleme, avnd
in fl<l ntre:gul front al comerului opartkul,a_r.
In acest sector au fost nfiinate peste 24.000 de uniti ale
comerului de stat i cooperatist.

Pentru a ne da seama de procesul limitrii treptate a .comerului pa1rticular i al legrii industriei socialiste de agrticultur
pe calea schimbului, este i'nstructiv s artm - pe baza unor
r-ewlvat

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

397

date aproximative - c volUiiTiul de mrfuri desfcute de c-omerde st,at i cel coopenatist cuprinde droa 75_% din ntregul
volum <:~1 drcul1aiei mrJurilor, restul de circa 25% revenind
sectorului p<:~rticull(lr, .adic productorilor agricoli, care-.i desf,ac
produsele direct ctre consumator, meseriailor i unitilor
comerda!e particulme.
f,a1ptu! c aLStzi comerul sodalist (de stat i cooperatist)
ocup pozlira dominant, iar comerul 1Particull8r 18 fost limitat,
constituie un mare suc-ces al politicii p.artidului nootru.
De asemenea trebuie subJinil8t ca un suc.ces al p:artidului
k1ptul c, dup reor;gtaniwre, coopemia steasc a devenit o
lmg organizaie de mas cu peste 5.000.000 de membri, cu
r.amifioaii n ntreag1a J.r, numrnd peste 4.000 de cooperative, prin care ranul muncitor i poate desface produsele i
primi mrfurile industriale ce-i snt trebuincioase.
Rolul nsemnat jucat de cooperaie se vdete din faptul c
numai n 1950 ea a distribuit !1a s:ate mrfuri n Vtaloar.e de
54,5 milLarde de lei.
Da-c n ce privete desfacerea de /Produse industriale 118 ~ar
coopeooia furnizeaz sratului .aproape ntreaga cantitate de
mr.furi, nu tot aa stau lucrurile cu desfacerea de produse .agricole la ona, sarcin pe Care coopenaia o ndeplinete nc
ntr-Q msur nes.atilsfctoore.
Nu naape nici o ndoial c, intensi.fi.andu-i munoa n
direcia nlturrii deficienelor de care mai sufer, ridicnd
oodre pricepute, cOQpenai<:~ - care jood de pe acum un tmportant rol economk i poliUc - va deveni o coal de educare
a maselor de milioane al.e rnimii n .spirit ISOcLalist, o va ,ajuta
s trea-c treptat spre forme superioare ale cooperrii.
Cu toate .acestea trebuie s recunoa1tem c circul18ia mr
furilor, schimbul dintre ora i sat, aproviziooorea popull(liei
constituie nc unul din inelele slabe tale muncii noastre. De
unde provine aceasta ? La originea multor dificulti t(lle comertului socil(llist st faptul c prindpala surs de produse ragriul

www.cimec.ro

398

GH. GHEORGHIU-DEJ

cole este productorul individual. Lichidarea n~potrivirii existente ntre caracterul socialist al p;-oducid industriale i caracterul individual al agrkulturii, victoria socialismului n agricultur v'a duce i la lichidarea dificulttilor n domeniul circulaiei. Dar procesul de unire a gospodriilor rneti n gospodrii colective este un proces mai ndelungat. Inseamn
aceasta oare c pe timpul dunatei acestui proces aprovizionarea
pOtpuJ.aiei cu produse alimentare, a industriei cu materii prime
nu !POate fi mbuntit ? Nicidecum. Experiena amt C o
serie de msuri economice iniiate de partid i guvern au dat
rezultate tn general satisfctoare acolo unde ele au fost aplicate n practic n mod just i cu pricepere. Sursele aprovizionrii industriei cu produsele agricole, "ale mbuntirii schimbului dintre ora i Slat, ale legrii industriei socialiste cu gospodriile rneti snt : aplicarea politicii de colectare de stat
a produselor agricole, creterea achiziiilor i extinderea n mas
a contractrilor, lrgirea i consolidarea reelei comerului de
st,at, lrgirea COQPeraiei de consum, oesfacerea liber la consumator a surplusului de produse de' ctre productorul nsui.
Numeroase greuti, deficiene i greeli n domeniul circul13iei mrfurilor se explic prin neprkepere, lips de exiperien,
organizare defectuoas a muncii, lips de control.
Mobilizarea Sfaturilor populare pentru crearea i dezvoltarea
bazelor de aprovizionare, pentru stimularea iniiativei i folosirea resurselor locale, lichidarea deficienelor i greelilor organelor comerului de stat i cooperaiei cu ajutorul organizaiilor
de partid va duce la o mbuntire a aprovizionrii celor ce
muncesc i a industriei cu produse agricole.
Dup instaurarea regimului de democnaie popular, p:artidul
nostru i-:a pus drept obiectiv ntrirea mai departe a alianei
dintre proletariat i rnimea muncitoare, furit n perioada
anterioar, condiie fundamental a ;pstrrii i consolidrii
puterii politice a dasei muncitoare. In politica sa fa de r
nime, partidul urmeaz lini:a stabilit de Comitetul Central www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PAIUIDULUI

399

de acordare a unui ajutor i sprijin economi-c multilaterl(ll :gosindividuale rneti n interesul ranilor muncitori
i n interesul .economiei naionale ; de ngrdire a putinei chiaburilor de a exploata rnimea muncitoare, de reorganizare a
ccopei"aiei pe ba:ze sodaliiSte i de dezvoltare a ei, de trecere la
trrans.formare:a socialist a agriculturii.
Datorit msurilor luate n favoarea rnimii muncitoare,
starea material a ranilor muncitori s-a mbuntit.
Dar orict sprijin s-ar acorda gospodriilor rneti srace
i mijloooe, vi,aa nsi arat justetea tezei leninist-staliniste
c pentru rnimea muncitoare nu exist alt drum de salvare
definitiv de la mizerie i napoiere dect asocierea n gospodrii mari, colective, unde pmntul va putea fi lucrat cu tractoare i alte maini.
~oziia p:arUdului n opem de transfornnare socialist a agriculturii a fost stabilit de plen<:~ra C.C. al P.M.R. din martie
1949. De .Ia aceast plenar au trecut mai mult de 2 ani, dar
hotrrile ell(lborate de plenar i pst.rooz pe de-a-ntregul
val<abilitatea. Ele snt astzi la fel de actuale ca acum 2 ani i,
tn plus, snt pe deplin confirmate de experiena acumulat de
partid n acest rstimp.
La acoost plenar, att n raportul prezentat ct i n discutiile oore au urmat i n rezoluia adoptat, Comitetul Central
a subliniat cu deosebit struin necesitatea de a duce n rndurile rnimii o munc de lmurire rbdtoa:-e i continu cu
privire la avantajele gospodriei colective, de a respecti(! cu
strictee principiul liberului consimmnt n crearea gospod
riilor agricole colective sau a ntovririlor l{>entru lucrarea n
comua a pmntului, p.revenind partidul aslJiPra primejdiei cl
crii acestui principiu. O asemenea clcare nseamn a duna
altan.ei dintre das:a muncitoare i rnimea muncitoare i duce
ap la moar cMaburilor i altor dumani ai socialismului.
Comitetul Central a artat c gospodriile agricole colective
care se vor crea vor trebui s devin adevrate gospodrii
podriilor

mo-

www.cimec.ro

400-

GH. GHEORGHIU-DEJ

de!, care s demonstreze prin rezulta te concrete superiori ta te a


agriculturii socialiste.
Munoa pentru tr,ansformarea sociaHst :a agriculturii a devenit o sarcin central a partidului, de realizarea creia depinde
triumful definitiv al ornduirii socialiste n ara noastr.
In urma muncii de lmurire desfunate de ongianizaiile
noastre de partid, au fost create n aecurs de doi :ani 1.069 de
gospodrii colecUve. Primele 176 de go51Podrii oolecUve create
au i d:at rezuJta,te mbucurtoare, obi111nd n majoritatea lor
o recolt superioar celei a ranilor individuali. Membrii acestor ,gospodrii co!edive au primit drept .p,artea lor pe zile-munc
o oantitate de produse agrkole cum n-au vzut naint-e n casa
lor, precum i un venit n bani.
Nu se poate trece cu vederea un f,apt de o deosebit importan, anume c, dei nfiin,ate de scurt vreme, ele au i
nceput s exercite o influen puternk asupna rn:mii muncitoare, oare ariB.t un interes crescnd pentru acest lucru nou
n vi1a:a satelor noastre - gospodria :agricol mlectitv.
Partidul nostru a obinut succese incontestabile n crearea
gospodriilor agricole colective i a ntovririlor agrico!e.
Dar n IB.celai timp trebuie menionat c n mai multe locuri
s-1a u produs den:aturri :ale liniei p'a.rtidului, 13. fost nclcat
principiul asocierii de bunvoie a ranilor. In locul unei munci
politice fcute cu rbdare, convingtoare, n rndurile ranilor
muncitori, pentru ca IB.ceUa s iiB. n mod liber hotrrea de a
uni n gospod,rii a~grico!e colective, :au fost folosite metode
strine partidului nostru, care veneau n contrazicere cu linia
partidului : ntr-o parte - promisiuni demagogice, n IB.lt parte
- metode de constr:ngere.

se

Unele comitete raion:ale i regionale au organiz,at "ntreceri"


pe b:aza unor planuri ra!dtuite din birou, avnd oa obiectiv
nfiinarea a ct mai multe gospodrii, ceea ce a dus la un ritm
forat de cretere ra numrului gospodriilor colective.
www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

401

In unele locuri or:~nele de sbat insrdnate cu comasrile


!n vederea or;ganizrii de gospodrii co!ective n-au fcut aceste
comasri prin nelegere cu ranii muncitori.
In aplkarea msurilor de ngrdire a chi.aburilor s-:au produs
grosol~me ,abateri de la linii(! tparHdului, n unele locuri msu
rile de ngrdire a chiaburilor lovind n mijloca. Comitetut
Centnal al pa.rtLdului nostru a atms atenia n repetate rnduri
aslliPna necesitii de a duoe fa de mijlooai o politic de ne
legere i de alian. trainic, cu aHt mai mult cu ctt a.ceast
problem capt o importan deosebit n condiiile regimului
de democraie popultar i ale construciei sodaliste.
In aceast pri.vin trebuie inut seama de faptul c, dup
eliberawa rii, o serie de f,adori au produs schimbri n viaa
satului. Astfel, n urma exproprierii rnoierimii 1i mpririi
pmntului ei nanilor fr pmnt i cu rprnnt puin, oare a
dus J,a formarea unor noi gospodrii i !.a ntrirea altona ; a
credite!or ma.sive date ranilor muncitori, i ndeosebi celor
srad, pentru a-i cumpna vite de munc ~i unelte ; .a ajutorului n semine i sfaturilor agrotehnice ; a faptului c n anii
1945-46-4 7 oontribuil8. rnimi-i muncitoare la veniturile
bugetare a fost nensemnat fa de numrul ei rnare, i.ar dup
1947 taez,a:-ea impozitelor i oolectrilor de ctre 'P'a.rti.d i guvern
~ fost a:stfel stabilit nct centrul .de ,greubate a fost aruncat
pe chiaburime; a faptului c ranii muncitori au primit mrfuri
industriale n cantiti crescnde la preuri de stat ferme, n
timp ce majoritatea produse!or agrkole !ihere J,a productor au
fost a1duse pe pi,a ha preuri reJ,aUv riJdioate n naport cu cele
industriale ; n sfrit, tn urma politicii de ngrdire a chiaburimii, care este Hpsit de pdsibi.Jitile din trecut de a spolia
i jefui rpe banii muncitori, toate acestea au avut drept
consecin mbuntirea strii materiale a rnimii muncitoare i deplasri continue n configur.aia social a satului,
din rndurile rnimii srace ridkndu-se noi pturi spre rwww.cimec.ro

402

OH. QHEOROHIU-DEJ

mijloca, sporind astf~l greutatea specific a mijlooan vla.a satului.


Aceasta pune n f,aJa partidului sarcina de a ndeplini cu
toat hotrrea linia trasat de Comitetul Centnal al p13rUdului
de a lupta pentru a lega o aHan tnainic cu mijlocaul i a-t
aduce treptat pe f,g13ul socialismului, dluzindu-se n munca
sa de lozinca leninist-stalinist : sprijin-te pe srci:me, organizeaz o alian trainic cu ranul mijloca, nu nceta nici
o clip' lupta mpotriva chiaburimii.
La haz.a abaterilor artate st nensuirea temeinic a lini~r
partidului, a hotrrilor i direcUvelor Comitetului Centml privitoare l1a transformarea socialist a ~Bgriculturii. Mrturie este
faptul c n majoritatea cazurilor acolo unde linia p13rtidului
a fost nsuit i aplicat, unde a fost studiat situai13 concret din comun i s-a dus o munc politic intens, rezultatele obinute de gospodriile colective stnt bune, membrii lor
muncesc cu nsufleire, gospodriile colective se ntresc i se
dezvolt, constituind un exemplu pentru ranii din mprejurimi. In acele locuri ns unde organizaiile de partid nu i-au
nsuit linia partidului i au aplicat metode strine de partidul
nostru, efectele au fost contrare : ranii din sat, n loc s fie
apropiai de gospodria
colectiv, s-au
ndeprtat de ea; n
loc s ntreasc alian13 muncitorilor i ranilor muncitori,
o slbesc, uurndu-se munca chiaburilor, care exploateaz fiecare greeal a noastr n scopul de a ngreuia munca de construcie a gospod.riiTor colective.
La rdcina acestor abateri este de asemenea nivelul politicideologic sczut al membrilor de partid, ca i prezena n rndurile partidului nostru a unui numr nsemnat de elemente
mic-burgheze, anarhice, cu tendine aventuriere, care au adus
tn p!artid metode strine, duntoare.
Partidul 13 sublini1at n repetate rnduri c orice fel de gmb,
orice fel de ,.ntrecere" pentru obinerea de rezultate spectaculoase, dar lipsit~ de trinicie, orke presiune rasupm ranului

nimea
ului

www.cimec.ro

DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

403

muncitor n opera de transformare socialist snt duntoare


cauzei socialismului i nu pot dect s slbeasc alianta dintre
dasa muncitoare i rnimea muncitoare. Transformarea sodaHst a agriculturii este o oper ndelungat, o prefacere adnc
revoluionar, care-i are oanacteri5ticile ei proprii.
Analiznd nsemntatea transformrii socialiste a agriculturii, tovarul Stalin arta c trecerea !13 orinduirea colhoznic sociaHst este o adevnat .revoluie, oore poate fi comp:anat ca importan CU Marea Revoluie Sodalist .din Octombrie. In lucrarea sa "Marxismul i problemele lingvisticii",
tovarul Stalin arat c "aceast revoluie nu s-a produs pe
calea exploziei, adic pe calea rsturnrii puterii existente i a
aerii unei noi puteri, ci pe calea trecerii treptate de Ia orinduirea veche, burghez, 113 sl8.te, Ia una nou. i s-a reuit s
se fac asta, ,pentru c ... revoluia :a fost nfptuit din iniia
ti.v.a puterii existente, cu sprijinul maselor principale ale
r~nimii"

De :aci importan.a decisiv pe oare o are convingerea rna!SeIor riineti de 18. t:-eoe la gospodria colectiv i de a sprijini
ele nsei qpera de colectivizare.
Pentru a ajunge Ia acest rezultat este necesar ca ranul
muncitor s fie lmurit asupra avantajelor gospodriei agricole
colective, pentru ca atunci cnd va face pasul decisiv de intrare
n gospodrie s fie adnc convins - el i familia lui - c
ceea ce au hotrt este n inte:-esul i Sipre bine!e lor.
rnimea muncitoare, n masa ei, va trece pe drumul colectivizrii numai pe msur ce se va convinge prin experiena
proprie, din exemple concrete, de avantajele gospodriei agricole colective.
De aceea sarcina fiecrui comitet regional, a fiecrui comitet
naional al partidului nostru este aa fieoo~re dintre gospodriile
colective ale r13ionului sau regiunii date s fie adevrate gos1

/.Stalin:

"Marxismul

literatur politic, 1953, pag. 26.

problemele

www.cimec.ro

lingvisticii",

Editura

pentru

GH. GHEORGHIU-DEJ

404
podrii

model, un centru de atracie pentru ntreaga rnime.


oare s prop18.ge i s demonstreze prin f18.pte vii, prin rezultate
concrete, imensa !SUperioritate a a.grkulturii soci18.'liste.
Trebuie intensifioot pregtirea de preedini de gospodrii
colective, socotitori, cadre de agronomi, - fr de care rnu se
poate asigura conducerea unei asemenoo goSipodrii sodaliste.
Organizaiile noastre de partid t:-ebuie s dea atenie ntov.ririlor IPentru lucrarea n comun ,a pmntului, form a
coopemiei de producie 18.grkol oore are o mare nsemntate
pentru eduoorea rnimii n stpiritul muncii colective.
Trebuie lichidate deficien~le existente n munca S.lv\.T.-urilor
i ndeoiSebi a ,gospodrH!or de stat n ce privete gospodrirea
lor, asigu.rnrea lor cu oadre de conducere pregtite i verificate
ek. pentru ca S.M.T.-urile i gospodriile agricole de Sbat s-i
poat ndep'lini cu tot m,ai mult succes rolul de puncte de sprijin
n dezvoltarea ,a;grkulturii noastre i ,a tr:ansformrii ei socialiste.
Tovari,

Privind cu bucurie minuootele realizri de pn ,acum, trebuie s subliniem c nu ne este ngduit delsaroo, culoarea
pe lalllri sau ngmfarea. Realizrile dobindite de noi trebuie s
ne reaminteastC nu numai ce am fcut pn acum, dalf i ceea
ce avem de fcut de .acum nainte.
Realizarea planului cincinal cere ncordaroo tuturor forelor
poporului nostru muncitor, disciplin sodalist n munc, nsuirea i ap!ioarea bogatei experiene sovietice n cons-trucia
economiei sodaliste.
Trebuie s ne 'nsuim genialele irndicaii ale tovarului
Stalin asupna sarcini'lor const.r:uciei economke sodaliste, ca :
lupta pentru continua sporire a productivitii muncii, nrd
cinarea metodelor socI8.!iste de ,gospodrire a ntreprinderilor,
avnd l,a baz mobilizarea rezervelor interne ale aces.tor,a, ~apli
oorea consecvent ,a princhpiului socialist de retribuire a muncii
dup cantitatea i calitatea ei, ridicarea nivelului de cunotine
www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

405

tehnice al masei de muncitori n vederea furirii unei intelectualiti tehnice noi, l~rga utili,zare a vechilor cadre tehnice n
scopul dezvoltrii oconOIITiiei sodaJi.ste, i ~aa ~i departe.
Avem ma::i rezerve interne, sur-se bogate de sporire 13 productivitii muncii, de realizare i depire a planului nostru
de stat. Dovada o constituie suoces.ele .realiZJa1e n cadrul ntrecerii sodalis1.e, care devine din ce n ce mai mult o adevnat
micare de mas ra celor ce muncesc. Dovada o constituie num
rul tot mai mare de fruntai ai produciei, raiona'liZJatori i
inovatori.
Insuirea metodelor sodaliste de goSJpodrire a ntreprinderilor, .de org:aniZJare a procesului de producie este mult uunat
la .noi n ar de expeuien.a ntreprinde::ilor raparirund societilor mixte romno-sovietice sovromurile. Sovromurile snt
o vie oglindire ~ relaiilor de col~bomre ooonomk ntre riJe
frontului unk sociaHst. Ele s1nt o oglindire a .atitudinii intemaionaHste ra St~tului .sovietk, care rarcord un permanent ajutor
rilor de democraie popular n opera de construire a sociaHsmului.
Intreprinderile "sovrom" n ara noastr snt nu numai un
post naintat n dezvoltarea economiei noastre pe calea socialismului, ci i o coal de gospodrire socialist, de rspndire
a experienei socialste n cele mai importante domenii ale
economiei.
Bilranul realizrilor de pn acum i minunatele perspective
deschi-s.e rii noastre n plin dezvol-tare de pl~nul oeincinal
ne dau dreptul s rspunem cu toat oeonvingerea c vom nvinge
toate 1greuti.le i 'C vom duce s.at1Cinile de stat la bun sfr.rit.

P~rtidul desfoar

o larg munc de Ji.chidare a analfabetismului, de rspndire a culturii n mase, de stimulare a


www.cimec.ro

GH. OHEORGHIU-DEJ

activitii tiinifice,

literare i artistice, de creare a noi instide tiin, nvmnt i cultur.


Unul din domeniile n care partidul nostru a obinut succese
importante este cel al pregtirii cadrelor necesare construciei
socialiste. Preocupndu-se de pregtirea economic-tehnic a
directorilor de ntreprinderi, de formarea n coli speciale a noi
i noi cadre conductoare n economie, de ridicarea a noi ingineri, tehnicieni, agronomi din snul clasei muncitoare i al
rnimii muncitoare, de ridicarea nivelului tehnic-tiinific al
muncitorilor din producie Ia locul de mur: i n coli de
ca li ficare, partidul nostru a determinat cursul unei adevrate
micri de cretere a cadrelor necesare economiei rii.
Realizarea marilor sarcini ale planului cincinal este de neconceput fr creterea ntr-un ritm rapid a zeci i zeci de mii
de muncitori calificai i a numeroase cadre conductoare n
economie.
Organele ,adminiiStmtive de jos pn sus la ministere, cu
ajutorul sindicatelor i sub conducerea partidului, treeuie s
depun eforturi i mai mari n aceast direcie, s se preocupe
ca de o problem vital a construciei socialiste de ridioorea
calificrii muncitori.!or, de formarea a noi oodre economke i
tehnice.
Tn ajutorul muncii de ridicare a nivelului tehnic-tiinific i
cultur.al ...politic ,a) clasei muncitoar.e i rnimii muncitoare vine
imensul numr de tiprituri tehnice, tiinifice, politice, literare
pe oare le scot edituri.le noastre. Ftaptul c tinajul total al cr
ilor i brourilor .aprute numai n anii 1949-1950 este de
aproape 112.000.000 de exempl13re, c Unajul total al operelor
clasicilor marxism-leninismului, de la eliberarea rii, este de
9.000.000 de exemplare, 'C timjul total al presei este astzi de
peste 5.200.000 de exemplare - constituie expresia interesului
crescnd al maselor muncitoare pentru nvtur, pentru cultura socialist, precum i rezultatul muncii intense a partiduluii
tuii

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

407

n vederea p~tirii politice i econorni.ce a oamenilor muncii


i a educrii lor comuniste.
Toate acestea snt ns departe de a satisface necesitile
muncii de luminare i educare a poporului muncitor, care a
fost inut de ,burghezie n bezna netiinei i inculturii. Prin
crearea unor baze tehni,ce noi, 'corespunztoare scestor 'cerine,
numrul tipriturilor Via Crete oonsidembil, dind un puternic
avint revoluiei ,culturale n a.na noastr.
Tovari i tovar~

Grija pentru ntrirea economic a rii noastre i ridicarea


nivelului de trai al celor ce muncesc trebuie unit cu grija
pentru ntrirea statului de democraie popular, instrumentul
principal de construire a socialismului.
Invnd din bogata experien a construciei sovietice, partidul nostru a luptat pentru '3 sfrma vechiul stat burghezomoieresc main de represiune mpotriva poporului muncitor - i a furi un stat nou, statul de democraie popular,
care st de veghe pentru a apra cuceririle i libertile poporului impotriva ncercrilor de restaurare a capitalismului.
Frontul democraiei populare, condus de partidul nostru, a
repurtat o strlucit victorie n alegerile pentru Sfaturile populare din decembrie 1950. Alegerea Sfaturilor populare - noile
org1ane .Joca.Je ale puterii de stat - a nsemnat un pas inainte
spre ntrirea statului de democraie popular, spre atragerea
maselor largi la conducerea treburilor obteti.
Ascuirea continu a luptei de clas, caracteristic fazei de
trecere de la capitalism la socialism, cere ntrirea vigilenei
clasei muncitoare i a ntregului popor muncitor mpotriva du
manului de clas, cere ntrirea continu a aparatului de stat,
inclusiv a verigilor lui care au menirea de a apra bunul
obtesc, ordinea socialist i securitatea celor ce muncesc. Exisiena imperialismului, cu politica sa de pregtire tot mai intens
a unui rzboi de agresiune ndreptat mpotriva Uniunii Soviewww.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

408

tice i rilor de democnaie popular, cere s dm ateni1a cuveP.it ntririi c:aiptadtii de apmre a Republicii Populare
Ro mne.
Unul din factorii triei statului nostru de democraie popular, al 'cresdndei unit1i politke-mor.ale a poporului muncitor
din 1am noastr, este freasca convieuire baZiat pe deplina
egaHt:ate n drepturi ntre poporul romn i minoritile naio
nale, dintre care cea mai numeroas este cea maghialf. Salfdna
partidului nostru este de a munci mai dep1arte pentru consecvent<1
traducere n vil3 a politicii naionale Ieninist-st:aliniste, !pentru
combl3terea necrutoare a oricror ncercri de a tirbi 1pe trm
politic, econotiJic s.au cultural eg13litatea n drepturi a naiona
litilor conlocuitoare, .pentru a comoote CU trie orice curente
sau man~festri naional.ISte i ovine, 13tt tn rndurile popuIeiei romneti ct i n rndurile minoriti.lor nakma~e.
Tovari i tovare,

Chezil3

succesului 1n opem de construire a ornduirii sodaliste n ara noastr este continua ntrire po!Wc-organizatb
ric a parHdului.
Este cunoscut situaila p.artidului nostru dup elihenaroo
rii, n momentul ieirii din ileg.alirote. Cu rndurile rrite, dar
avnd un numr de ca.dre clite n 13nii grei ai J1uptei il~g~ale,
Pa11tidul comunist 13 .crescut ntr-un ritm vertLginos !a proporiile unui mare partid de mas al clasei muncitoare, ndeplinindu-i cu succes rolul de avangard a clasei muncitoare i
conducnd lupta maselor populare, organizndu-Ie i educndu-le n spirit revoluionar.
In focul luptelor s-au format zeci de mii de cadre de partid
noi, au luat natere i s-au nchegat organizaii de partid al'
cror rol de conductor politic i organizator al luptei maselor
a crescut necontenit, partidul lrgindu-i i consolidndu-i con-
siderabil influena n mase, la orae i la sate.
www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

409

Congresul Partidului Muncitoresc Romn din 1948 a consacrat refacerea unitii politice, ideologice i organizatorice a
clasei muncitoare, care a dobndit un singur stat-major, un
partid unic, cluzit de nvtura lui Marx, Engels, Lenin
i Stalin.
Prin verifioore 1aU fost tnltur.a te din rndvrile partidului o
serie de e!emente dumnoa1se, strine, aarieris,te, ceea ce a
avut oa urmare nt~irea p,artidului.
In urma raionrii teritoriului R.P.R., partidul nostru a reorganiz.at organele looale regionale, raion:a!e i or.eneti, 'ceea
ce i-a ng,duit s apropie or1~anele de Conducere de org,aniZiaiile de partid, s asigure conducerea i controlul operativ n
ndeplinirea sarcinilor, 1s repartizeze mai naional c.adrele, realiznd o mbuntire gene:-,al a muncii ,de partid.
Intrirea politic-organizatoric a partidului se oglindete
n oapoadtatea 'de oare 'au dat dovad n repetate Ttnduri org,a-
nizaiile .de partid de 13 mobiliz:a masele l,argi de oameni ~<~i
muncii la ndeplinirea sarcinilor puse de partid. Rezultatele
bune obinute de multe organiz.aii de p.artid n .lupta pentru
realiz.area p!anului de stat i pentru succesul muncilor ~<~gricole,
rolul de 13Vantg~<~rd juoat de numeroi membri de partd n p.roducie stau mrturie ntririi organizatorice a partidului i cre
terii rolului lui organiZiator i rnobiliz:ator.
Cu toate 13cestea, nc nu putem cofliSideoo c am reuit s
rid!ocm munoa op~anizaiilor noastre de p,artid ],a nivelul cerut
de mari!e Slarcini pe care le .are n fa p~<~rtiodul.
VerLga fi>rindpal n ntreag,a munc de p'artid este 1astzi
ntrirea organizaiilor de baz. Putem s elaborm cele mai
bune hotrri 'i directive, putem s redactm ce!e mai bune
circulri i s trimitem pe teren cei mai buni inst.rudori, dar
dac organizaia de baz nu va fi capabil s tr.aduc n via
directivele conducerii partidului, dac ea nu va fi oa,p,abj.) s
se orienteze n di,feritele situaii ce .se pot crea n sectorul ei de
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

410

activitate, atunci hotrrile i directivele cele mai bune nu vor


valora dect prea puin.
De aci decurge pentru organele de partid, ncepnd cu C.C.,
i pentru apanatul de partid sarcina de a se ocwpa sistematk
de organizaiile de baz, de a studi,a temeink activioote~a lor,
de a le acorda Ufl ajutor sistemaUc, de a popularim i rspndi
necontenit experiena av,ansat a organizaiilor de partid
frunta,e.

In

viaa organizaiilor

de partid snt cazuri numeroase de


tirbire 'a drepturilor IStatuoore ale membrilor de p,artid, de n
buire a criticii, de nesocotire a ,democraiei interne. Trebuie
respectate cu stridee prevederile 1statutare n .legtur cu drepturile i ndatoririle membrului de partid.
Srbtorirea a 30 de ani de la nfiinarea partidului nostru
coincLde cu .nceperea !alegerilor pentru organele de partid. AcetSte
alegeri trebuie s duc la htrirea or,g,anelor de conducere, de
la biroul organiZ~B.iei de haz !,a comitetul regional, Ia mbuntirea compoziiei lor socia.Ie, la creterea rolului onganizaiei de partid ca conductor politk i orgianiZtator al maselor, Ia
ntrirea disciplinei de partid, la creterea influenei i legtu
rilor or,g,anizaiei de p.ar.Ud ,cu masele.
Desfurarea alegerilor va trebui s duc 11(1 activiZ~B.rea
masei membrilor de partid, la ridioorea spiritului Ior de r61pun
dere, ,},a ntrirea democmiei interne de partid, la folosirea
larg i curajoas a criticii i autocriticii legea de dezvoltare a !partidului.

In mai multe organizaii exist slbiciuni n ce privete


respectarea de 'Ctre membrii de p~arUd a ndatoririlor statuta're. Snt :nc org,anizaii de partid n oare frecvena la .adunrile de partid este slab, n care cotizaiile nu IS'nt pltite
regulat. De asemenea unele adunri ale organizaiilor de baz
nu snt bine pregtite, nu discut problemele .locului de munc
care frmnt colectivul, deoorece 13cele organizaii nu reu.es<~:
s descopere i s prind inelele !principale ale muncii lor pentru
www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

411

a o ridioa la nivelul sarcinilor .partidului. Unele organizaii de


parti tolereaz in rindurile lor membri de partid fictivi, care
nu .ndeplinesc cele mai elementare condiii cerute unui membru
al p~rtidului. Pe alocuri mai exist o ~titudine Hberalist in
f.a.a unor elemente strecurate in p13rtid, oare nu sint de acord cu
1ini1a partidului. Un =asemene~B. libemHsm nu are ce 1cuta in rindurile noastre. Partidul nostru este un partid marxist-leninist,
avind drept model marele Partid bol:evk. Membrii ulmi asemenea parti.d trebuie s fie elementele de avangard 18le dasei
muncitoare, elementele cele mai contiente, cele mai comootive.
gata de oric-e sacrificiu pentru oauz.a proletrari=atului.
Unitatea rindurilor partidului este bunul su cel mai de pr.e.
Fr aceast unitate, oamcteristk partidului de Up nou marxirSt-leninist, nu am fi ,putut obine succese 1in indetpliniroo sarcinilor istorke care ne-au stat :n fra. Preocuparea pentru unitatea .de neclintit a p:artidului, pentru puritatea r.indurilor sale,
pentru intrirea disciplinei de partid, pentru eduoaroo membrilor de prartid in spiritul vigilenei impotriva dumanului de
clas din interior i din afar, al intransigenei impotriva abaterilor de la linilll partidului, este o 513.rcin permanent a fiecrei organizaii a partidului.
Org13.nele de partid i fieoare comunist in parte nu trebuie
s-i crue nici o sforare pentru ridicarea nivelului lor politic
i ideologic. Trebuie s repetm iar i iar cuvintele toVIB.rului
St~lin c lllm putea evita 90_% .. din greelile noastre da-c am
reui s preg.tim ideologicete oodrele noostre i s le clirn
politicete in aa msur incit s se poat orienta uor in
situaira intern i internaional. ln lupta revoluionar I}Jentru
victoria definitiv a socialismului v~loreaz puin un membru
de .parU.d oore nu studiaz pe Lenin i Stalin, oare nu depune
eforturi permanente pentru a se ridica politicete i a putea
deveni cu adevrat un indrurntor, rnobilizator i org13.nizator
al maselor popull3re.
www.cimec.ro

GH. GHEORGHIU-DEJ

4'12

totul - ne nva tov:arul Stalin. Or, n


cu toate succesele nsemnate pe oare le av.em,
nu ne :putem mulumi cu rezultatele obinute.
Nevoi'a de cadre pentru ntrirea partidului i 18 s-tatului de
democnaie popull(lr, pentru de:ovoltarea economiei sodaliste
devine tot mai mare.
Lips'a de oa,dre care se resimte n multe sectoare de l(ldivitl(lte este ,n mare p<=~rte rod al unei munci ,sll(lbe cu cadrele, al
lipsei de preocupare sisteiDI()Uc pentru creterea i promovarea
de mdre tinere. Ridioarea cur.ajoas a cadrelor tinere l'a munci
de r,s.pundere, justa lor rep.:~rtizare, educarea lor partinic i
profesional trebuie s constituie grija permanent a tuturor
organelor de conducere ale partidului, ncepnd -cu Comitetul
Cent mi.
Tria p1artidului st n legtum sa cu matSele. Pl(lrUdul nostru
va putea rezolva cu succes orke problem, va putea nvinge
orice 1greutate, dac el i va ntri i lrgi legtura cu masele,
dac, 1nvnd masele, el v'a nva de l'a ele i V18. fi ;atent la
prerile i criticile oamenilor muncii.
Cadrele

hotrs.c

aceast privin,

Tovari i tovare,

Dou sisteme stau fa n fl(l n lumea contemponan:


sistemul socialist i s~s.temul capitaHst. Dou drumuri se ,afl
n faa fiecrui popor n vremea noastr : drumul socialismului
i drumul capitalismului. Poporul romn 18. ales drumul socil8.
!i:Srnului, i nidodat n-l(l fost mai neclintit convingerea dasei
noa1st.re muncitoare, 1a poporului muncitor, c am 18.les drumul
cel just.
Unde duce drumul socialismului i unde duce drumul capitalismului?
S privim Uniunea Sovietic. Recent 18.U fost publicate rezultatele ndeplinirii primului IP118.n cincinal de dup r:oboi. Prevederile pl1anului 1au fost cu mult depite n 1950, ultimul an

www.cimec.ro

M DE ANI DE LUPTA A "PARTIDULUI

413

al planului cincinal. Producia industrial a crescut f.a de


J940 nu cu 48%, cum prevedea pJ,anul, ci cu 73%. Mn n mn
cu victoriile economice mer:ge creterea mpid a nivelului material i cultur.al al poporului sovietic.
Ajunge s ne gndim la faptul c, nc nainte de nceperea
celui de-al .doilea rzboi mondial, Uniunea Sovietic reprezenta
o for ,gi:g,antk, e:are, luptnd m1potriva monstruoasei maini
de rzboi fasciste, a repurtat victoria sa istoric i a nimicit
hoardele hitleriste. Astzi, n ciuda nenumnatelor distrugeri
suferite n timpul rzboiului, Uniunea Sovietic este aproape
de dou o~i mai puternic dect n m<:>mentul dezlnuirii agresiundi hitlei'iste.
Minunatele vidorii ale poporului sovietic, victorira istoric
a poporului chinez i formarea Republicii Populare Chineze, dezvoltarea continu a economiei rilor de democraie popular
i ridicarea nivelului material i cultural al celor ce muncesc
n aceste ri fac ca balana pcii i a rzboiului s se ncline
i mai mJllt n f~avoaroo forelor pcii.
Ce IPOOte opune 13Cestor victorii i31e socia.Jismului lume13 capitalist, inclusiv princip.ale1e puteri oopitaliste Statele Unite
i Anglia ? O economie de rzboi, cu umflarea artificial a unor
ramuri oare deservesc narmarea, cu reducerea continu a consumului mai.Selor muncitoare, cu creterea omajului total i
parial, cu acumularea n minile unui grup de profitori monopoJi.ti a unor avuii inoolrculi3bile, o dat cu creterea mizeriei
absolute i rel:ative a mase!or muncitoare.
Lenin i Stalin au preconizat n repetate rndwri posibilitatea convieuirii p,anice a rilor capitali.ste i socialiste i a
unei ntreceri p!3nice nt.re cele dou sisteme. Dar imperi:alitii
se tem de ntrecere,a panic ntre cele dou sisteme, i de .aceea
ei mping lucrurile spre rzboi.
Ei au nevoie de un rZiboi - :arta tovl3rul st,alin "pentru a obine supraprofituri, pentru a jefui alte ri..." Dar
"pacea va fi meninut i consoJi.dl3t dac popoarele vor lua n
www.cimec.ro

414

OH. OHEOROHIU.DEJ

propriile lor mini aauz.a meninerii pcii i o vor apra pn


la capt" 1
Rtaportul de fore ntre l:agrul pcii i cel al rzboiului este
favonabil lagrului pcii. Sute de milioane de oameni urmresc
cu tnflcnat simpatie i recunotin apriga lupt pe care o
duce Uniunea Sovietlc la Organizaia Nalunilor Unite, 118
Conferin,a adjunci lor minitrilor de' exte:-ne i cu fiecare alt
prilej, pentru aprarea pdi, pentru a1pna.rea dreiPtului popoarelor la existen liber i independent .. Sute de . milioane de
oameni din toate rile, printre care i ara noastr, i pun
semnturile pe Apelul Consiliului Mondial al Pcii pentru ncheierea unui Pl(lCt al P.cii ntre cele dnci puteri - Uniunea Sovietic, China, Statele Unite ale Americii, Anglia i Frana.
Imperialitii americani i englezi au fcut i continu s
fac eforturi pentru a descompune dinuntru frontul organizat
al forelor pcii.
Domnii imperialiti ameriCI(lni i englezi reproe,az rii
noatStre i guvernului ei c nu rar respecta prevederile tratatului
de pace. De ce oare? N-am lichidat noi cu toat hotrrea diferitele hande fasciste? Nu se bucur poporul nostru muncitor. de
cea mai ll(lrg libertate? Nu .este el apnat mpotriv,a tuturor
acelora care viseaz s-i rpeasc libertatea?
Tocmai aceasta i nfurie pe imperialiti. Ii nfurie c sntem liberi, c am pornit pe drumul nfloririi i ntririi Patriei
noastre, d ntregul nostru patpor este angl(ljlat ntr-o munc
p1anic, constructiv.

Popoml nostru ti ur.te pe imperiaHti 1 El f.i privete ca pe


ai linitii, pcii i ferj.cirii Sl8le i este hotrt s-;
apere libertatea i independena, s-i apere pacea i posibilitatea de a construi n mod panic socialismul.
Luptl8 pentru p18ce este privit de partidul nostru drept o
sarcin centml a s.a, de care snt indisolubil leg~ate toate celedumani

1
/.Stalin: "Interviul acordat corespondentului ziarului cPravda", ed.
P.M.R. 1951, pag. 13, 14.

www.cimec.ro

30 DE ANI DE LUPTA A PARTIDULUI

415

!.alte 518rcmt mari .ale fP13rtidului. Partidul mobilizeaz masele


Imgi ale oamenilor muncii la munoa neobosit pentru ntrirea
puterii economice i de apnare .a rii noostre, f,actor activ 13)
frontului ,antiim)Jerialist. El educ ntregul popor muncitor n
spiritul hotrrii de a respinge orice ncercare a imperialitilor
de .a ratenta la p1acea, indei)Jendena i cuceririle noastre. Politica
extern .a statului nostru este o politic de apnare a pcii, a
suver.anitii i inde!Pendenei naionale a Republicii Popul,are
Romne.
O strns prietenie i o ali13n froosc ne leag de Uniunea Sovietic, bastionul pcii din ntreaga lume. PrietenLa i
alian~a freasc ne leag de c-elelalte ri de democraie popular. Sntem' solid13ri cu eroica lupt 13 poporului coreean i
voluntarilor chinezi mpotriva sngeroilor cotropitori americani.
Avem drept prieten i aliat ntregul front al partizanilor pcii
din lumea ntreag. Aceasta ntrete i mai mult hotrrea i
voina poporului nostru de a apra pacea i a contribui prin
eforturile sale creatoare la ntrirea forelor pcii.
Tovari i tovare,
Intrm

n .al 31-lea an de existen 13 partidului nostru. Am


greuti n drumul nostru i le-am nfrnt. Vom avea
fr ndoial i pe viitor greuti multe in drumul nostru. Dar
urmnd drumul artat de Lenin i Stalin, urmnd pil.d.a istoric
a gloriosului Pl3rtid bolevic, vom nvinge toate greutile.
Aceast convingere a noastr este ntrit de ntreaga istorie
eroic de lupt pentru fericirea poporului, pentru socialism,
dus ,de partidul nostru timp de 30 de rani.
In rile unde mai stpnete imperialismul, comunitii, muncitorii revoluionari zac n ocne, nchisori i lagre de concentrare, snt condl3mnai i lllfPUcai.
Noi .adresm de aci salutul nostru comunitilor din rile
capitaliste i coloniale i le spunem : tovari, i noi am trecut
prin ncercri asemenea acelora prin oare trcei voi acum. Azi
avut multe

www.cimec.ro

416

GH. GHEORGHIU-DEJ

sntem liberi, construim n libertate sodalismul i stntem ncrenu este departe ziua cnd i voi vei fi IiberJ i
vei construi societatea nou, luminoa'Sa societate oodalist!
Noi .adresm un salut fresc p,arHdelor comuniste i muncitoreti din China, Coreea, din rile de democraie popular.
Adresm un salut fierbinte marelui P.arUd bolevk, p.artidul lui
Lenin i St,alin - farul cluzitor al micrii comun:Ste internl8ionale !

Sntem siguri de victori.a deplin a socialismului pentru c


viitorul este .a) pro:etaril8tului, viitorul este 181 comunismului !
Sntem si:guri de a-ceast.a pentru c proletariatul internaional
are un bastion de neclintit, arl8 furit de Marea Revoluie
Sodalist din Octombrie, de .geniul lui ~nin i Stalin, P111tria
sodalismului, Uniunea Sovietic !
Sntem siguri de victoria deplin a socialismului pentru c
n fruntea oamenilor muncii din ntreaga lume se afl conductorul comunisrnului mond~al, steg.arul pcii i libertii popoarelor, tova:ul Stalin !
dina.i c

"Scnteia" nr. 2.036


din 11 mai 1951

www.cimec.ro

VIGILENTA REVOLUIONAR A POPOARELOR


N LUPTA PENTRU SOCIALISM

Construirea bazelor socialismului n rile de democraie


popular are loc n condiiile luptei mpotriva uneltirilor agresorilor imperialiti i ale dumanilor de clas interni.
Genialii conductori ai omenirii muncitoare, Lenin i Stalin,
ne nva c dumanul manifest o mpotrivire din ce n ce mai
nverunat pe msur ce forele socialismului cresc i se nt
resc, c d~p fiecare nfrngere serioas pe care o sufer, du
manul devine mai nrit i mai perfid. Evenimentele vieii internaionale actuale confirm pe deplin indicaiile lui Lenin i Stalin.
Dumanii pdi, democrraiei i sodaHsmului t;oc din ce n ce mai
mult la aplicarea de msuri fasciste mpotriva forelor democrate,
se pregtesc din ce n ce mai fi de noi aventuri militare. Cu
ct se adncete mai mult procesul de descompunere a imperialismului i se agraveaz criza general a capitalismului, cu ct
snt mai mari succesele economice ale Uniunii Sovietice i ale
republicilor populare din Europa i Asia, cu ct se ntresc mai
mult prietenia i colaborarea freasc dintre rile de democraie popular i Uniunea Sovietic, cu ct cresc mai nvalnic forele micrii mondiale pentru pace i progres social, cu att turbeazii i se nfurie mai tare incendiatorii imperialiti ai unui nou
rzboi mondial.

www.cimec.ro

U8

OH. OH,EOROHIU-DEJ

Nu ntmpltor campania de calomnii i minciuni grosolane


de imperialiti mpotriva rilor de democraie popular, ct
i ncercrile lor desperate de a intensifica activitatea subversiv
a agenturii lor n aceste ri, au luat tocmai acum forme extrem
de ascuite. Este i lesne de neles. Oamenii muncii din Polonia,
Cehoslovacia, Romnia, Ungaria, Bulgaria i Albania, dup ce
au scuturat jugul sclaviei capitaliste, dezvolt cu succes economia i cultura, ntresc regimul de democraie popular. Republica Popular Chinez nfptuiete cu succes reforma agrar, reface industria i reorganizeaz. rapid ntreaga via economic i
financiar. In toate rile de democraie popular, aproape ntreaga populaie adult a semnat Apelul cu privire la ncheierea
unui Pact al Pcii ntre cele cinci mari puteri, ceea ce vorbete
despre voina de neclintit a acestor popoare de a apra pacea,
de a zdrnici uneltirile antipopulare ale imperialitilor americano-englezi.
dus

Analiznd perioada de trecere de la capitalism la socialism,


Lenin a artat c burghezia rsturnat se arunc n lupt cu
energie nzecit, cu o patim turbat, cu ur nsutit sporit, c
ea folosete n aceast lupt legturile ei cu capitalul internaio
nal i astfel de avantaje reale acumulate de ea de-a lungul anilor, cum ar fi deprinderea de a conduce, legtura cu unii specialiti care i-au rmas credincioi, deprinderea n chestiunile militare etc.
Intreaga dezvoltare a rilor de democraie popular dovedete ot de just este aooast neleapt indicl3ie 13 lui Leni,n.
Dup ce naintarea impetuoas a Armatei Sovietice spre Apus a
zdrnicit planurile reacionarilor anglo-americani (aa-;numi
ta variant Churchill), care inteau s nlocuiasc ocupaia german n Baloani cu ocUJpaia anglo-american, n ri.Je elibemte
de Armata Sovietic nimic nu a mai putut sta n calea luptei rewww.cimec.ro

VIGILENTA REVOLUTIONARA A POPOARELOR

419

voluionare a popoarelor pentru elibenarea Illaional i sociral.


Suferind nfrngere dup nfrngere, burghezia i moierimea
rsturnate de la putere au organizat comploturi antipopulare, au
recurs la teroare, sabotaj, spionaj, asasinate, ncercnd s restaureze prin for regimul exploatrii, urt i respins de popoare.
Partidele politice ale burgheziei i moierilor, unindu-se cu rm
iele organizaiilor fasciste, s-au transformat n bande teroriste,
ntr-o agentur pltit a imperialismului americana-englez .dumanul de moarte al popoarelor noastre.
Cuprini de turbare c nu mai pot jefui i porunci n rile de
democraie popular, intervenionitii americani i englezi sprijin din toate puterile ncercrile de restaurare a capitaiismului
in aceste ri. Recurgnd la antaj i la intimidarea oamenilor
muncii din riJ.e de democnaie popular, ei i-au tranJSformat reprezentanele diplomatice n oficine de spioni i complotiti, au
trimiJs i continu s trimit .n 1arceste ri spioni, di.vei'ISioniti i
.sabotori. Fr excepie, toate firele comploturilor antipopulare
descoperite de organele puterii populare au dus i duc spre reprezentanele diplomatice ale statelor capitaliste.
Procesele mpotriva dumanilor demascai au artat n mod
evident i n toat amploarea planurile criminale de cotropire ale
imperialismului american. Potrivit acestor planuri, popoarele din
Europa central. i de sud-est urmau s fie din nou nrobite de
imperialiti. In faa tribunalelor populare din aceste ri s-au
perindat generali reacionari de tip alb-gardist, efi ai reactiunii
burghezo-moiereti i lideri social-democrai de dreapta, trd
tori fr scrupule, gata s svreasc orice ticloie mpotriva
popoarelor lor, mari capitaliti i afaceriti, vrfuri ale bisericilor
catolice i evanghelice, elemente naionaliste, legionari, fasciti i
~C~!te l1pdturi ale societii.
Puterea popular a zdrobit comploturile contrarevoluionare.
O grea nfrngere a pricinuit imperialismului demascarea unor
trdtori inveterai, provocatorri i a.geni pltiti ari burgheziei
streclllrai in lfndiul partidelor comwniste i murfcitoreti. Aceti

www.cimec.ro

420

QH. QH;E