Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins

^Mitologia morţii 5
JJotă la ediţia a doua 15

I. ŞTIINŢA MORŢII 19
1. Preştiinţe 20
Pe marginea unor cărţi de metapsihica / 24
Spiritualitate şi mister feminin / 29
Alchimie chineză şi indiană [fragment] / 34
„Moartea" şi „învierea" metalelor / 39
2. Ştiinţe 41
Simbolism religios şi valorizarea angoasei / 41
O carte despre moarte / 55
Teama de necunoscut / 64
„Treptele" lui Julien Green / 66
Despre un anumit sentiment al morţii / 73
Fragmente nefilosofice [I] / 76
Folclorul ca instrument de cunoaştere / 79
3. Moartea experimentată 96
„Locum refrigerii" / 96
Imaginile morţii la primitivi / 102
Şamani şi vindecători / 109
Note pentru o postfaţă Ia Le Chamanisme / 110
Despre tinereţe şi bătrâneţe / 112
Tragism 1933'/ 115
Memorii [fragment] / 117
4. Moartea simbolică 119
Simbolismul morţii iniţiatice / 119
Scenariile morţii iniţiatice / 124
Despre moarte şi istorie literară / 129
Enigma „Morţii colective" / 132

II. THANATOS 149


1. Cărţile morţii 150
Cartea morţilor / 150
Literatura celui mai religios norod de pe faţa pământului / 154
O carte a morţilor / 160
Cartea morţilor tibetană. Agonia şi trecerea / 163
Cartea morţilor îibetană. Raiul şi Iadul / 166
2. Moartea cosmică 169
Potopul chaldeean / 169
Ziudsuddîi şi Ut-Napiştim / 172
Omnia... / 176
Legenda Iui N'oe / 178
Potopul din Sâtapatha Brahmana / 182
Potopul în Hari —Purana / 186
Potopul in Mahabhărata şi Bhagăvata-Purana / 188
Deucalion/ 191
Potopul în Asia şi arhipelagul asiatic / 194
Potopul australian si melanezian / 197
Legendele diluviene in America / 198
Potopul în Egipet? / 201
Privire generală asupra insulelor şi arhipelagurilor asiatice / 203
Ogyges şi Dardanus / 206
Apele si simbolismul acvatic [fragmente] / 208
Turnul lui Babei 7 2 1 1
Sfârşitul lumii / 213
Căderea în Istorie / 217
11/222
III/226
Destinul culturii româneşti / 231
Fragmente nenlosofice [II] / 245
Carnet de iarnă / 247

III. EROS 251


1. Ritualuri erotice 252
Erotica mistică în Bengal / 252
Erotica mistică în Bengal. Rituale erotice / 257
Erotica mistică în Bengal. Femeia si dragostea / 261
Erotica mistică în Bengal. Limba|ul secret al misticii indiene / 265
Poemele lui Kanha şi Saradha / 267
2. Mistica erotică 270
Magie şi erotică / 270
Cântarea Cântărilor / 274
Interpretările alegorice / 276
Ipotezele dramei —• I&is — Sulamita? / 278
încheiere / 281
3. Eros şi creaţie 283
Creaţie şi sacrificiu / 283
Sexualitate, moarte, creaţie / 285
Când omul era creator / 286
Fii sufleteşti / 289

IV. ESCATOLOGIE 293


i. Zeităţi principii 294
Terra Genetrix / 294
Miturile emersiunii / 297
De la Gang zu den Mutern la Magna Mater / 301
„Mutter Erde" / 306
Rituri ale Pământului — Mamă / 308
Zeiţele pământului / 310
„Timpul" şi „Destinul" / 315
Luna ţi moartea / 318
45. India: ambivalenţa Soarelui / 321
Setea mortului / 328
2. Zeităţi rnisterice 331
Structura unui mit: Varuna şi Vrta / 331
Isis şi Osiris / 333
Misterele şi iniţierea orientală / 337
Dionysos-Zagreus / 345
Orfeu şî iniţierea orfîcă / 349
Zagreus şi picatul originar / 353
Morţii şi seminţele / 357
3. Integrare în cosmicitate 360
Un amănunt din Parsifal / 360
Sacrificii sângeroase şi mituri cosmogonice / 365
Arhaism şi supravieţuire / 369
Casă, Corp, Co^smos / 372
Post-existenţă, căsătorie postumă, „nuntă mioritică" / 378
Preistoria baladei / 382
„Teroarea istoriei" şi răspunsul păstorului / 385

V. SALVAREA 389
1. Calea aventurii eroice 390
Epopeea lui Ghilgameş / 390
Isprăvile lui Ghilgameş / 394
în căutarea lui Ut-Napiş tim / 396
Glose pentru Ghilgameş / 399
Polemici în jurul lui Ghilgameş / 403
Ghiigameş în căutarea nemuririi / 405
Metafizica Upanishadelor (I) / 410
2. Calea ascezei şi a meditaţiei 411
Metafizica Upanishadelor (II) / 414
Motive religioase în Upanishade / 419
Note de iconografie indiană / 425
Ciuang —Te/429
3. Mântuirea 433
Dionysos — Christ / 433
Maica Domnului / 437
Botezul / 445
Pomul şi crucea / 447
Catastrofă şi mesianism / 449
INote 457
Indice de titluri... ...,47C

S-ar putea să vă placă și