Sunteți pe pagina 1din 4

TESTUL P.N.P.

- Manual -
Testul P.N.P.( paranoic - nevrotic - psihopat ), a fost publicat în 1958 de psihiatrul francez
Pichot ca probă care se adresa unor colectivităţi civile şi/sau militare cu un grad mai redus al
formării intelectuale, cu scopul decelării rapide a celor care prezintă un tablou psihologic care,
prin amploarea simptomatologiei patologice, atinge nivelul anormalităţii.

Cele trei direcţii sondate sunt:

A.- tendinţele paranoide,


B.- tendinţele nevrotice,
C.- tendinţele psihopate.

Testul se distinge de un chestionar obişnuit în măsura în care autorul, utilizând toate datele de
cercetare disponibile, ajunge la concluzia că un chestionar este insuficient când se adresează
doar părţii conştiente a psihismului, şi încearcă introducerea planului inconştient, prin două
probe quasiproiective a căror valoare diagnostică fusese deja probată:

1.- un test asociativ-verbal cu alegere forţată derivat dintr-un instrument britanic -


Crown Word Connection List dar bazat pe experienţa testelor asociative americane derivate din
experimentul şi testul lui Jung,
2.- un test de gusturi alimentare construit de autor pe baza recunoscutei tendinţe a
nevroticilor de a refuza un număr crescut de alimente (comportament ideosincratic).
În ambele cazuri, alegerile subiectului pot indica fie normalitatea definită ca lipsă de
manifestare a unui complex inconştient, fie anormalitatea, prin prevalenţa unor alegeri
simptomatice.

Testul conţine patru scale:

1.- Prima este scala de sinceritate, care reprezintă preluarea scalei similare din MMPI.
Interpretarea scalei se face asemănător normelor pentru MMPI.
2.- Scala a doua vizează dimensiunea nevrotismului. Este alcătuită din trei probe astfel că nota
finală va reprezenta însumarea ponderată a scorului standard (note T) la:
● proba de gusturi alimentare,
● proba de asociaţii verbale
● chestionartul propriu-zis al scalei.
Itemii au fost selectaţi prin experimentare din The Maudsley Medical Questionnaire. Gradul de
manifestare al tendinţelor nevrotice este semnificativ când nota T depăşeşte 70; indicele de
gravitate este dat de depăşirea unei note T de 80.
3.- Scala a treia vizează tendinţele paranoide. Itemii au fost selectaţi experimental din scalele
Guilford Martin Personal Inventory şi scala Pa din MMPI. Gradul de semnificaţie patologică al
notei T creşte odată cu nivelul 70. Este de asemenea semnificativă gruparea L ridicat & Pa
ridicat care pot creşte siguranţa diagnosticului de rigiditate interpretativă caracteristică
paranoiacului.
4.- Scala a patra vizează tendinţele psihopate. Itemii au fost selectaţi prin experimentare din
scala similară a MMPI. Scala are aceleaşi coordonate interpretative ca cea din care a fost
derivata.
Datele tehnice prezentate în chestionar privind procedura de validare permit într-o proporţie
semnificativă punerea unui diagnostic nosologic (40% pentru psihopatie, 52% pentru paranoie,
51% pentru nevrptism) sau a unui diagnostic privind gradul de patologie psihică (27% pentru
psihopatie, 45% pentru paranoie, 43% pentru nevroHsm). Totuşi, este posibil sa existe cazuri
de subiecţi care prezintă o alta limită patologică decât T 70. În principiu, există o probabilitate
maximală ca un subiect care are o notă ridicată la una dintre aceste scale, sau ridicată şi
predominată faţă de ridicarea celorlalte scale, să prezinte patologia incriminată de scala
respectivă.
● Daca notele T nu depăşesc 70 nu se poate vorbi de trăsătură / trăsături patologice, ci doar de
tendinţe care se situează între limite normale. Astfel de subiecţi cer un examen aprofundat.
● Când notele T sunt inferioare lui 70 însă nota de la scala de nesinceritate L depăşeşte limita
putem diagnostica tendinţa subiectului de a se prezenta într-o lumină favorabilă, conştientă sau
nu. Un astfel de profil va cere un examen mai complet care să deceleze între rigiditatea
paranoicului şi dorinţa subiectului de a răspunde conform dezirabilităţii sociale.

APLICARE ŞI COTARE

1.- la testul nr.l (alimente) se retine numărul alimentelor subliniate. Pe foaia de profil se trece
la GUST AL. Nota bruta 4 corespunde notei T=64 (aproximativ), care se trece sub nota 4.

2.- la testul nr.2 (chestionarul) se aplică celor patru grile şi se trec punctele în caseta
corespunzătoare. Subiectul este avertizat să nu noteze nici un răspuns la rubrica "?" pe foaia de
răspuns.
Să considerăm că subiectul a obţinut:

N=20 I=3 Pa=5 Ps=2


Nevrotism Mincina Paranoia Psihopatie

a) Punctele obţinute la nevrotism, N=20, se trec pe foaia de profil la Prob. Nev de două ori, iar
dedesubt notele T corespunzătoare, aproximativ 72 în cazul nostru.
b) Punctele obţinute la minciuna, I=3, se trec la rubrica Nesinc., prin acelaşi procedeu,
obţinându-se nota T=45.
c) Punctele obţinute la paranoia, Pa=5, se trec la Pa iar dedesubt nota T care este aproximativ
55.
d) Punctele obţinute la psihopatie, Ps=2, se trec pe foaia de profil la Ps, iar celor două puncte
ale subiectului le corespunde nota T=42
3.- la testul nr. 3 (cuvinte asemănătoare) se reţine numărul de cuvinte subliniate greşit.
EX: FOARFECE -infirmieră - a tăia → dacă subiectul subliniază "infirmieră", acest răspuns
greşit se reţine şi se notează cu un punct. Procedeul se urmăreşte pentru toata lista.
Sa considerăm că subiectul a subliniat greşit de 5 ori, deci a totalizat 5 puncte. Acestea se trec
pe foaia de profil la Cen.Verb. Iar dedesubt nota T corespunzătoare, care este aproximativ 48.

INTERPRETARE:

1. Profilul pe care se calculează este cel corespunzător nivelului cultural al subiectului.


2. Se adună notele T: Gust al. + Con .verb. + Prob.nev.= 64+48 + (70+70) = 256
Aceste puncte se trec pe foaia de profil obţinându-se în marginea din dreapta a foii nota T
corespunzătoare, în cazul nostru aproximativ 75. Acest rezultat reprezintă tendinţa la
nevrotism a subiectului.
3. Pentru Pa si Ps se procedează ca la punctele c) si d), obţinându-se notele T
corespunzătoare.
4. Se unesc punctele de pe profil corespunzătoare celor trei tendinţe.
5. Subiecţii care prezintă o notă T superioară lui 70 au o tendinţă patologică. Dacă un subiect
are doar nota T la minciună peste 70, este suspect de paranoia.

GRILE:

I. Chestionar:

● Scala L(l) F: 2, 7, 8, 9, 14, 29, 30, 44, 54, 56, 57, 58, 66, 77, 81

● Scala N A: l, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 43, 45, 46,
47, 48, 49, 50,52, 55, 64, 68, 74, 75, 78, 80.

● Scala Pa A: 4, 6, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 39, 53, 59, 60, 61, 63, 67, 70, 71, 72,
82
F: 10

● Scala Ps A: 5, 13, 17, 19, 20, 39, 41, 42, 51, 59, 69, 72.
F: 3, 34, 37, 62, 65, 73, 76, 83.

II. Gusturi alimentare: se acorda un punct pentru fiecare aliment bifat.


III. Combinaţii verbale: se acorda un punct pentru fiecare asociere corespunzătoare cu
grila (EX:FOARFECE -infirmiera, SĂRAC - individ, PRIETEN - ipocrit, DEMN - elegant,
SOMN - coşmar, COPIL - găsit, CAP -durere de cap, MÂINI - umede, Stomac - durere, LENT
- rapid, MULŢUMIT - nemulţumit, NEFERICIT - da, GREU - inima, ÎNFOMETAT - inima,
MÂNCARE - otrava, REPEDE - lent, REUNIUNE - eu, AMAR - dulce, DINTE -dispozitiv,
PAT -bolnav).

FOARFECE infirmiera a tăia


MÂINI picioare umede
STOMAC mâncare durere
LENT prudent rapid
SĂRAC individ bogat
MULŢUMIT fericit nemulţumit
NEFERICIT nu da
GREU greutate inima
PRIETEN ipocrit intim
DEMN elegant ponderat
SOMN coşmar pat
COPIL găsit mic
ÎNFOMETAT însetat inimă
REPEDE uragan lent
MÂNCARE stomac otravă
REUNIUNE mulţime eu
AMAR medicament dulce
DINTE durere dispozitiv
PAT cuvertură bolnav
CAP durere de cap faţă