Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL JUSTIIEI

OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVEN

 Citaii
 Comunicri
 Hotrri judectoreti
 Convocri
 Notificri
 Alte documente emise n cadrul procedurii
de insolven

Nr. 58 - Mari, 05.01.2016

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016

SUMAR
Index firme supuse publicrii n Buletinul Procedurilor de Insolven

Judeul Arge .................................................................................................................................................................... 3


Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea ALDECON CONSTRUCT 2006 SRL .......................................................................................................... 3
2. Societatea ALIFLOR MARKET SRL ............................................................................................................................ 3
3. COTOLAN GABRIEL-EUGEN PERSOAN FIZIC AUTORIZAT ...................................................................... 3
Judeul Bihor ..................................................................................................................................................................... 4
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea AWA BARNA TRANS SRL ........................................................................................................................ 4
Judeul Braov .................................................................................................................................................................. 5
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea TRAVIMAR CONSTRUCT SRL ................................................................................................................. 5
Municipiul Bucureti ........................................................................................................................................................ 5
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea ACCES AGENT DE ASIGURARE SRL ..................................................................................................... 5
2. Societatea GENA ELECTRIC SRL................................................................................................................................ 8
3. Societatea MAGIC ADVERTISING SRL ...................................................................................................................... 9
4. Societatea ROSEGUR CASH SERVICES SA ............................................................................................................. 11
Judeul Buzu ................................................................................................................................................................. 13
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea MIALEX SRL ............................................................................................................................................. 13
Judeul Constana ........................................................................................................................................................... 13
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea SPIR-MARI TONE SRL ............................................................................................................................. 13
Judeul Covasna .............................................................................................................................................................. 14
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea LAMEX SRL .............................................................................................................................................. 14
Judeul Clrai .............................................................................................................................................................. 14
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea ELMET PROEX SRL ................................................................................................................................. 14
2. Societatea PARC INDUSTRIAL BUCURESTI EST SRL (FOSTA BRAVO INTERNATIONAL SRL) .................. 17
Judeul Dolj ..................................................................................................................................................................... 18
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 18
1. SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM PREDESTI ...................................................................................... 18
Judeul Harghita ............................................................................................................................................................. 19
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea BAU-MEISTER SRL .................................................................................................................................. 19
Judeul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 20
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea LUNGEN GROUP COM IMPEX SRL ...................................................................................................... 20
Judeul Tulcea ................................................................................................................................................................. 20
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea STARTCAST SRL ...................................................................................................................................... 20
Judeul Vrancea .............................................................................................................................................................. 21
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea OPERA COM SRL ..................................................................................................................................... 21
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


Judeul Vlcea ................................................................................................................................................................. 22
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea DECOUVERTE DU MODE SRL ............................................................................................................... 22

Judeul Arge
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea ALDECON CONSTRUCT 2006 SRL, cod unic de nregistrare: 16994542
Dosar: 600/1259/2011*
Termen:26.01.2016
Notificare privind propunerea de nchidere a procedurii de insolven
S.C. Aldecon Construct 2006 SRL
Nr. 1/1368 din data de 21.12.2015
1.Date privind dosarul: Numr dosar 600/1259/2011* aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arge;
2.Arhiva/registratura instanei: Piteti, str. I.C. Brtianu, nr. 7, jud. Arge
3.Debitor: SC Aldecon Construct 2006 SRL, cod de identificare fiscal 16994542, sediul social: Piteti, str. Negru
Vod, nr. 30, camera 30, Jud. Arge, Numr de ordine n registrul comerului: J03/2043/2004
4.Creditori: conform tabel definitiv;
5 Lichidator judiciar: Art Pro Insolv SPRL cu sediul Cmpulung, sos. Naionala, nr. 179, jud. Arge, Tel: 0740.475.296,
Fax: 0372.891.671; E-mail: argesinsolv@yahoo.com; nr. de nregistrare RFO 0505
6.Subscrisa: Art Pro Insolv S.P.R.L. n calitate de lichidator judiciar al SC Aldecon Construct 2006 SRL, conform
sentinei nr. 265/F din data de 20.02.2012 pronunat de Tribunalul Specializat Arge, n dosarul 600/1259/2011*, n
temeiul art. 61 alin. (1) i/sau alin. (2) i art. 62 alin. (1) i urmtoarele din Legea privind procedura insolvenei
coroborate cu art. 32 alin. (1) i art. 28 alin. (1) sau, dup caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 i art. 28 alin. (2) din
acelai act normativ, notific,
7. Propunerea de nchidere a procedurii simplificate a falimentului debitoarei: SC Aldecon Construct 2006 SRL, care va
fi supus dezbaterii n edina instanei din data de 26 ianuarie 2016, fapt pentru care solicitm creditorilor nscrii n
Tabelul Definitiv al creanelor s ne comunice dac avanseaz sume n continuarea derulrii procedurii sau daca este de
acord cu nchiderea procedurii.
Art Pro Insolv SPRL
2. Societatea ALIFLOR MARKET SRL, cod unic de nregistrare: 6387632
Romnia, Tribunalul Specializat Arge
Piteti, B-dul I.C. Brtianu, nr. 7
Dosar nr. 985/1259/2013/a4
Termen: 20.01.2016
Citaie
emis la: ziua 16.12.2015
1) Reclamantul: Projuridic IPURL, cu sediul n comuna Bradu, sat Geamna, strada Ppdiei, nr. 3, jud. Arge, n
calitate de lichidator judiciar al debitoarei Aliflor Market SRL, cu sediul n Piteti, str. Gh. Lazr nr. 31, jud. Arge,
J3/1608/1994, CUI 6387632,
Prii:
2) Rizea Florina, domiciliat n Piteti, str. Gheorghe Lazr, nr. 31, jud. Arge,
3) Rizea Florinel, domiciliat n Piteti, str. Gheorghe Lazr, nr. 31, jud. Arge,
Sunt chemai la aceast instan, sala 4, completul C9 fond, n ziua de 20.01.2016, ora 10, pentru soluionarea cererii de
angajare a rspunderii patrimoniale personale a administratorilor debitoarei Aliflor Market SRL, cu sediul n Piteti, str.
Gh. Lazr nr. 31, jud. Arge, J3/1608/1994, CUI 6387632.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
3. COTOLAN GABRIEL-EUGEN PERSOAN FIZIC AUTORIZAT, cod unic de nregistrare: 26176311
Romnia, Tribunalul Specializat Arge
Piteti, str. I.C. Brtianu nr. 7 judeul Arge
Dosar nr. 959/1259/2013
Termen: 28.01.2016
Citaie
emis la: ziua 18, luna 12, anul 2015.
Direcia General a Finanelor Publice Arge pentru Administraia Finanelor Publice Piteti, cu sediul n Piteti str.
Republicii nr. 118 judeul Arge
Cotolan Gabriel Eugen, domiciliat n Piteti, str. Calea Bucureti nr. 34 bl. U5 sc. A et. 5 ap. 17 judeul Arge
Cotolan Gabriel Eugen Persoan Fizic Autorizat cu sediul n Piteti, str. Calea Bucureti nr. 34 bl. U5 sc. A et. 5 ap.
17 judeul Arge, CUI 26176311, nr. n Reg. Comerului F3/1201/2009 .
Tnsescu Sabin, sediul profesional n municipiul Piteti, cartier Craiovei, str. Aleea Tineretului, bloc B16, scara D,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


parter, judeul Arge.
Sunt chemai la aceast instan, sala 4, completul C7 Fond, n ziua de 28, luna 01, anul 2016, ora 8, 30 pentru
continuarea procedurii de insolven privind debitorul Cotolan Gabriel Eugen Persoan Fizic Autorizat cu sediul n
Piteti, str. Calea Bucureti nr. 34 bl. U5 sc. A et. 5 ap. 17 judeul Arge, CUI 26176311, nr. n Reg. Comerului
F3/1201/2009 .
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
Judeul Bihor
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea AWA BARNA TRANS SRL, cod unic de nregistrare: 25778947
Romnia, Tribunalul Bihor Oradea, Secia a II-a Civil
Dosar nr. 1420/111/2015
Comunicare sentina nr 1452/F/03.11.2015
Ctre,
1.Debitor - SC Awa Barna Trans SRL cu sediul n Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 93, judeul Bihor, CUI
25778947, J05/939/2009.
2.Administrator judiciar - Cabinet Individual de Insolven Puca Vasile, cu sediul n Oradea, str. Bumbacului, nr 33,
bl PB 39, ap 7, jud. Bihor.
Se comunic, alturat, copia sentina nr 1452/F/03.11.20156, pronunat n dosarul nr. 1420/111/2015, de Tribunalul
Bihor Oradea, Secia a II-a Civil, privind debitorul SC Awa Barna Trans SRL cu sediul n Marghita, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 93, judeul Bihor, CUI 25778947, J05/939/2009.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
*
Romnia, Tribunalul Bihor, Secia a II-a Civil
Dosar nr. 1420/111/2015
Sentina nr. 1452/F/2015
edina public de la 03 Noiembrie 2015
Completul compus din:
Preedinte: Constantin Manoliu
Grefier: Maria Biar
Pe rol fiind pronunarea asupra cererii de aplicare a procedurii insolvenei potrivit Legii nr. 85/2014, formulat de ctre
debitoarea SC Awa Barna Trans SRL cu sediul n Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr.93, judeul Bihor, CUI
25778947, J05/939/2009. La apelul nominal fcut n cauz nu se prezint nimeni. Procedura este complet
S-a fcut referatul oral al cauzei, nvederndu-se instanei c fondul asupra cererii de confirmare plan a fost pus n
discuie n edina public din 20.10.2015, unde prile prezente au pus concluzii, care au fost consemnate n ncheierea
din edina respectiv, ncheiere care face parte integrant din prezenta hotrre, dup care:
Judectorul-sindic,
Delibernd
Judectorul sindic delibernd asupra propunerii de reorganizare a debitorului SC Awa Barna Trans SRL conform
planului de reorganizare propus de ctre acesta. Constatnd c sunt ntrunite cumulativ condiiile prevzute la art. 139
alin. 1 din Legea 85/2014 respectiv cel puin jumtate plus una din categoriile de creane menionate la art. 138 alin. 3
din lege au acceptat planul, n spea de fa, planul de reorganizare depus la dosar la data de 10.09.2015, a fost votat de
ctre creditorul bugetar AJFP Bihor care deine 82,28 % din creane, conform procesului verbal al adunrii creditorilor
din 30.09.2015, motiv pentru care judectorul sindic va confirma planul de reorganizare a debitorului, a crui executare
nu va putea depi 3 ani, socotii de la data confirmrii, cu excepia cazul prevzut la art. 133 alin. 3 din Legea 85/2014.
Categoriilor de creane prevzute la art. 139 alin. 2 din legea privind procedura insolvenei li se vor aplica un tratament
corect i echitabil n conformitate cu dispoziiile acestui text de lege. n urma confirmrii planului de reorganizare,
debitorul i va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar i n conformitate cu planul confirmat,
cu respectarea dispoziiilor art. 141 din Legea privind procedura insolvenei.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
n temeiul art. 139 din Legea privind procedura insolvenei,
Confirm planul de reorganizare a societii debitoare SC Awa Barna Trans SRL cu sediul n Marghita, str. Tudor
Vladimirescu, nr 93, judeul Bihor, CUI 25778947, J05/939/2009, propus de ctre debitor prin administratorul judiciar
Cabinetul Individual de Insolven Puca Vasile, cu sediul n Oradea, str. Bumbacului, nr 33, bl PB 39, ap 7, jud.
Bihor;
Executarea planului de reorganizare nu va putea depi 3 ani, socotii de la data confirmrii, cu excepia cazului
prevzut la art. 139(5) din Legea nr. 85/2014. Cu drept de apel n termen de 7 de zile de la comunicare.
Pronunat n edina public din 3.11.2015.
Judector sindic,
Grefier-sindic,
Manoliu Constantin
Biar Maria
TC. Debitor - SC Awa Barna Trans SRL cu sediul n Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr 93, judeul Bihor, CUI
25778947, J05/939/2009.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


TC. Administrator judiciar - Cabinet Individual de Insolven Puca Vasile, cu sediul n Oradea, str. Bumbacului, nr
33, bl PB 39, ap 7, jud. Bihor,
TC. Creditorii: Municipiul Marghita, str. Calea Republicii, nr. 1, judeul Bihor,
TC. DGRFP Cluj - prin AJFP Bihor Oradea, str. D. Cantemir, nr 2, judeul Bihor.
Judeul Braov
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea TRAVIMAR CONSTRUCT SRL, cod unic de nregistrare: 25796366
Depunere tabel preliminar
Nr.: 3170, data emiterii: 17.12.2015
1. Date privind dosarul: nr. 3943/62 Anul 2015 Tribunal Braov Judectorul sindic: Andreea Catalina Oncioiu
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa B-dul 12 Noiembrie nr. 45, Braov, judeul Braov
3.Debitor: Travimar Construct SRL Cod de identificare fiscal: 25796366 sediul social n Braov, str. Turnului, nr. 5,
Anexa T19, birou 4, jud. Braov, Numr de ordine n registrul comerului J08/980/2014.
4.Creditorii: Administraia Judeean a Finanelor Publice Braov, Inspectoratul Teritorial de Munca Braov, Primria
Mun. Braov, Transilvania Company SRL, Racomis Company SRL, Rboj Mihaela
5.Administrator judiciar: Wind Up Management SPRL, Cod de identificare fiscal: 20717213; sediul social: str. Grigore
Blan, nr. 4, bl. 42, sc. I, ap. 2, Sfntu Gheorghe, judeul Covasna; Numr de nscriere n Tabloul Practicienilor n
Insolven: RSP0167; Tel: 0367 - 411.944; Fax: 0367 - 411.945; E - mail: office@windup.ro; Nume i prenume
reprezentant administrator judiciar persoan juridic: rsi Imre Alpr.
6.Subscrisa Wind Up Management SPRL, n calitate de administrator judiciar al debitorului Travimar Construct SRL,
prin ncheierea din data de 13.10.2015 pronunat de Tribunalul Braov, Secia a II-a Civil, n dosarul 3943/62/2015, n
conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 85/2014, comunic urmtorul
Tabelul preliminar al creanelor
Date despre creane
Ord. de Nr.
prioritate crt.

Denumire creditor

0
1
I. Creane garantate
I.

1 AJFP Braov

Subtotal categoria I.
II. Creane salariale
II.

Procent
nsuita de
din total
Declarate de
lichidator dup
creditor
verificare
5
6
7

94,876.00

94,876.00

94,876.00

94,876.00

1 Salariai

Subtotal categoria II.


III. Creane bugetare
III.
1 Mun. Braov
Subtotal categoria III.
IV. Creane chirografare
IV.
1 Raboj Mihaela Adela
IV.
2 Racomis Company SRL
Transilvania Company
IV.
3
SRL
Subtotal categoria IV.
Total general (I+II+III+IV)

15,666.00
15,666.00
137,869.96
51,024.00

Observaii

Sechestru asupra bunurilor mobile 31.33% buldoexcavator Laoder, autoutilitara


Iveco N1, autoutilitara Iveco N3
31.33%

2,006.00

0.662%

2,006.00

0.662%

15,666.00
15,666.00

5.173%
5.173%

nscrisa
contabile

potrivit

documentelor

137,869.96 45.526%
51,024.00 16.849%

1,596.97

1,396.97

190,490.93
301,032.93

0.461%

190,290.93 62.836%
302,838.93
100%

Wind Up Management SPRL, prin rsi Imre Alpr


Municipiul Bucureti
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea ACCES AGENT DE ASIGURARE SRL, cod unic de nregistrare: 4197569
Romnia, Tribunalul Bucureti, Secia a VII-a Civil
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 27295/3/2015/a1
Comunicare sentin civil nr 10036/2015
emis la: ziua 23, luna 12, anul 2015
Ctre,
Debitoarea SC ACCES AGENT DE ASIGURARE SRL cu sediul n Bucureti, Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 3234, scara B, etajul 2, ap. 8, sectorul 1, nmatriculat la Oficiul Naional al Registrului Comerului sub nr.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


J40/2043/1992, avnd CUI 4197569
prtul Rdulescu Marius, cu domiciliul n Bucureti, str. Soldat Ghi erban nr. 18, bl. 8E, sc. A, et.1, ap. 6, sectorul 3
reclamanta ADMINISTRAIA SECTOR 1 A FINANELOR PUBLICE, prin Direcia General Regional a Finanelor
Publice Bucureti, cu sediul n Bucureti, str. Speranei nr. 40, sectorul 2
Se comunic, alturat, copia ncheierii civile / sentinei civile / deciziei civile nr. 10036/2015 data de 11.12.2015
pronunat n dosarul nr. 27295/3/2015/a1 de Tribunalul Bucureti Secia a VII-a Civil privind debitoarea SC ACCES
AGENT DE ASIGURARE SRL cu sediul n Bucureti, Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 32-34, scara B, etajul 2, ap.
8, sectorul 1, nmatriculat la Oficiul Naional al Registrului Comerului sub nr. J40/2043/1992, avnd CUI 4197569
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
*
Romnia, Tribunalul Bucureti, Secia A VII-A Civil
Dosarul nr. 27295/3/2015/a1
Sentina civil nr. 10036/2015
edina public din data de 11.12.2015
Tribunalul constituit din:
Preedinte judector-sindic Larion Iuliana-Mdlina
Grefier Paraschiv Mdlina Andreea
Pe rol se afl soluionarea cererii de atragere a rspunderii patrimoniale, ntemeiat pe dispoziiile art. 169 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, formulat de ctre reclamanta
ADMINISTRAIA SECTOR 1 A FINANELOR PUBLICE, prin Direcia General Regional a Finanelor Publice
Bucureti, n contradictoriu cu prtul Rdulescu Marius.
La apelul nominal fcut n edin public, a rspuns prtul, prin avocat Robitu Elena, care depune mputernicire
avocaial la dosar.
Procedura de citare este legal ndeplinit.
S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin, care arat c prezenta cauz se afl la primul termen de judecat,
dup care:
Prtul, prin avocat, depune la dosar ntmpinare.
n temeiul art. 131 alin. 1 din Codul de procedur civil, instana pune n discuie competena Tribunalului Bucureti,
secia a VII-a civil, de a soluiona cauza.
Prtul, prin avocat, apreciaz c s-a introdus cererea la instana competent general, material i teritorial.
Tribunalul constat c este competent general s soluioneze prezenta cauz, n temeiul art. 126 alin. 1 din Constituia
Romniei i al art. 2 i art. 3 din Legea nr. 304/2004, precum i material i teritorial, conform art. 41 alin. 1 din Legea
nr. 85/2014.
Potrivit art. 238 alin. 1 din Codul de procedur civil, instana estimeaz durata necesar pentru soluionarea cererii la
un termen de judecat.
La interpelarea instanei, prtul, prin avocat arat c solicit ncuviinarea probei cu nscrisuri.
n baza art. 237 alin. 2 pct. 7 raportat la art. 255 alin. 1 i la art. 258 alin. 1 din Codul de procedur civil, tribunalul
ncuviineaz pentru reclamant i pentru prt proba cu nscrisuri, apreciind c este pertinent, concludent i util
soluionrii cauzei.
Constatnd cauza n stare de judecat, instana acord cuvntul n dezbateri pe fond.
Prtul, prin avocat, solicit respingerea cererii de atragere a rspunderii patrimoniale ntruct nu sunt ntrunite
condiiile prevzute de art. 169 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014, nefiind dovedite de ctre reclamant elementele
rspunderii civile delictuale a prtului. nvedereaz c prtul, dei figureaz la ORC drept administratorul societii,
nu a administrat niciodat societatea, nu a semnat niciodat vreun document i a aflat despre existena societii odat
cu primirea citaiei. Figureaz n fals la ORC i va face demersuri la parchet pentru lmurirea situaiei. Prtul i
cunoate pe ceilali asociai, care sunt, deja, cercetai pentru svrirea de infraciuni, dar nu poate depune dovezi n
acest sens deocamdat. Fr cheltuieli de judecat.
Instana reine cererea de atragere a rspunderii patrimoniale spre soluionare.
Tribunalul,
Delibernd, constat urmtoarele:
Prin cererea nregistrat pe rolul acestei instane la data de 01.10.2015, sub nr. de mai sus, reclamanta Administraia
sector 1 a Finanelor Publice, prin Direcia General Regional a Finanelor Publice Bucureti a solicitat, n
contradictoriu cu prtul Rdulescu Marius, suportarea de ctre prt a pasivului neacoperit al societii SC Acces
Agent de Asigurare SRL .
n motivare, creditoarea a artat, n esen, c societatea debitoare nregistreaz un debit fa de reclamant n sum de
42.678 lei, ce nu a putut fi recuperat din cauz c nu s-au putut identifica bunuri sau sume de bani n patrimoniul
debitoarei. Reclamanta a apreciat c prtul trebuie s suporte pasivul acesteia, n temeiul art. 138 lit. c) din Legea nr.
85/2006, ntruct acesta avea obligaia legal de a nu dispune continuarea unei activiti care ducea n mod vdit la
ncetarea de pli, ci s apeleze la procedura insolvenei, inclusiv cnd aceast stare este iminent, art. 138 alin. 1 lit. c)
din Legea nr. 85/2006 fiind o sanciune aplicat administratorilor pentru nclcarea obligaiei prevzute de art. 27 din
acelai act normativ.
Reclamanta a nvederat c administratorul stabilete un raport contractual de mandat comercial cu societatea i rspunde
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


pentru culpa comis n executarea acestuia, att pentru aciunile sale, ct i pentru inaciunile sale.
n drept, reclamanta a invocat art. 138 lit. c) din legea nr. 84/2014.
Cererea este scutit de plata taxei de timbru n baza art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
La solicitarea instanei, reclamanta a depus un set de nscrisuri i a precizat c temeiul de drept invocat este, de fapt, art.
169 lit. c) din Legea nr. 85/2014 (filele 23-27).
La data de 11.12.2015, prtul a depus ntmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii, ca nentemeiat.
La termenul de judecat de astzi, instana a ncuviinat pentru ambele pri proba cu nscrisuri i a reinut cererea spre
soluionare.
Analiznd nscrisurile aflate la dosar, tribunalul reine:
n fapt, prin ncheierea pronunat la data de 24.07.2015, n dosarul nr. 27295/3/2015/a1, Tribunalul Bucureti, secia a
VII-a civil, a admis cererea debitoarei, prin lichidator i a deschis procedura simplificat a insolvenei acesteia.
Prin aceeai hotrre, a fost desemnat lichidator judiciar provizoriu Pop i Asociaii I.P.U.R.L.. Acesta a efectuat i
depus la dosarul de fond raportul asupra cauzelor apariiei strii de insolven (filele 23-24). n cuprinsul acestui raport,
lichidatorul a artat, n esen, c administratorul debitoarei nu a predat documentele contabile ale societii, astfel c nu
s-a putut verifica legalitatea operaiunilor contabile i nici mprejurrile concrete care au dus la ncetarea plilor,
lichidatorul opinnd c este incident art. 169 alin. 1 lit. d) teza a II-a din Legea nr. 85/2014.
Reclamanta are calitatea de creditoare a societii debitoare, ce deine peste 50% din valoarea creanelor nscrise la
masa credal (tabelul preliminar al creanelor debitoarei, fila 25), iar prtul figureaz n evidenele ORC ca fiind
administratorul statutar al societii debitoare (fila 26).
n drept, conform art. 169 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014: La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului
judiciar, judectorul-sindic poate dispune ca o parte sau ntregul pasiv al debitorului, persoan juridic, ajuns n stare de
insolven, fr s depeasc prejudiciul aflat n legtur de cauzalitate cu fapta respectiv, s fie suportat de membrii
organelor de conducere i/sau supraveghere din cadrul societii, precum i de orice alte persoane care au contribuit la
starea de insolven a debitorului, prin una dintre urmtoarele fapte:
[]
c) au dispus, n interes personal, continuarea unei activiti care ducea, n mod vdit, persoana juridic la ncetarea de
pli;
n situaia n care lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolven a debitorului i/sau a
hotrt c nu este cazul s introduc aciunea menionat, alin. 2 al aceluiai articol atribuie calitate procesual activ
pentru introducerea cererii i creditorului care deine mai mult de 50% din valoarea creanelor nscrise la masa credal.
n spe, reclamanta deine peste 50% din valoarea creanelor menionate n tabelul creanelor societii debitoare, iar
lichidatorul judiciar nu a formulat pn la data nchiderii procedurii insolvenei cerere de atragere a rspunderii
personale a administratorului debitoarei, prtul din prezenta cauz.
Prin urmare, reclamanta poate utiliza mijlocul procesual pus la dispoziia sa de art. 169 din Legea nr. 85/2014, ns, pe
fondul cererii, conform art. 249 din Codul de procedur civil, aceasta trebuie s probeze ntrunirea elementelor
rspunderii civile delictuale a prtului, astfel cum rezult acestea din interpretarea logico-juridic a art. 1357 alin. 1 din
Codul civil: svrirea unei fapte ilicite, respectiv a celei prevzute la art. 169 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014,
producerea unui prejudiciu, legtura de cauzalitate dintre fapt i prejudiciu, vinovia prtului.
Tribunalul constat c reclamanta nu a probat svrirea de ctre prt a faptei ilicite invocate, simpla continuare a unei
activiti economice n pierdere sau omisiunea de a formula o cerere de deschidere a procedurii insolvenei nefiind
mprejurri de natur s genereze n mod automat i concluzia c administratorul a dispus continuarea activitii n
interes personal, pentru obinerea vreunui beneficiu. Interesul personal i eventualul folos obinut de prt trebuie
dovedite cu probe certe. Or, reclamanta s-a mrginit la simple afirmaii.
Nu poate fi primit nici susinerea c fapta ilicit prevzut de art. 169 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014 este o
sanciune pentru nendeplinirea de ctre administratorul statutar al societii aflate n insolven iminent a obligaiei de
a formula o cerere de deschidere a procedurii insolvenei, n baza art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
n primul rnd, textul art. 169 alin. 1 lit. c) nu face trimitere la obligaia de la art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 i,
mai mult, instituie condiia ca administratorul statutar s dispun continuarea activitii n interes personal. Aceast
cerin este justificat de faptul c n cazul tuturor debitorilor care sunt supui procedurii insolvenei se ajunge, n urma
activitii desfurate, la ncetarea de pli, fr ca acest fapt, n sine, s genereze prezumia de culp sau de rea-credin
a membrilor de conducere sau de supraveghere ai societii comerciale.
n al doilea rnd, fapta prevzut de art. 169 alin. 1 lit. c) vizeaz o form special de rspundere delictual ce se poate
angaja pentru aciuni anterioare strii de insolven i care au cauzat apariia acesteia, n timp ce art. 66 alin. 1 din
Legea nr. 85/2014 se refer la debitorul aflat, deja, n stare de insolven, instituind o obligaie ulterioar apariiei strii
de insolven, chiar i n forma prevzut de art. 5 pct. 29 lit. b) din Legea nr. 85/2014.
Totodat, prtul arat c a luat cunotin despre existena societii odat cu primirea citaiei i c figureaz drept
administrator al acesteia fr consimmntul su.
n consecin, tribunalul va respinge cererea, ca nentemeiat.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
Respinge cererea reclamantei ADMINISTRAIA SECTOR 1 A FINANELOR PUBLICE, prin Direcia General
Regional a Finanelor Publice Bucureti, cu sediul n Bucureti, str. Speranei nr. 40, sectorul 2, formulat n
contradictoriu cu prtul Rdulescu Marius, cu domiciliul n Bucureti, str. Soldat Ghi erban nr. 18, bl. 8E, sc. A,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


et.1, ap. 6, sectorul 3, ca nentemeiat.
Cu drept de apel n termen de 7 zile de la comunicarea hotrrii. Cererea de apel va fi depus la Tribunalul Bucureti,
Secia a VII-a Civil. Pronunat n edin public astzi, 11 decembrie 2015, prin punerea soluiei la dispoziia prilor
prin mijlocirea grefei instanei.
Preedinte,
Grefier,
2. Societatea GENA ELECTRIC SRL, cod unic de nregistrare: 391766
Tribunalul Bucureti Secia A VII A Civila
Bucureti, Bd.Unirii nr.37, sector 3
Dosar nr. 7645/3/2013
Debitor: GENA ELECTRIC SRL
Cod de identificare fiscal: 391766
Sediul social: Bucureti Sectorul 4, str. Turnu Magurele, nr. 1, Bloc C3, Etaj 9, ap. 35
Numr de ordine n registrul comerului: J40/17940/1992
Convocare adunare creditori Gena Electric SRL
Catre:
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA
B-dul Unirii, nr.55,bl.E4A Subsol+Parter, sector 3,Bucureti
Sucursala Municipiului Bucureti
Directia Generala a Finantelor Publice a
Str .Dimitrie Gerota, nr 13, sector 2, Bucureti
Municipiului Bucureti
Directia Generala de Impozite i Taxe Locale sector
Sos .Oltenitei,nr.37-39,sector 4,Bucureti
4 Bucureti
SC TECHSAFETY SA-in faliment
Str. Tudor Vladimirescu,nr.15,Targu Jiu,jud.Gorj
NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE
Bdul.Unirii nr.69,bl.G2B ,sc. 2,etj.5,ap.14-15,sector
SRL prin Cabinet Avocat Victor Habasescu
3,Bucureti
ICPET ECO SA
Bucureti,sector 4, sos.Berceni, nr.104
Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor
Instalatiilor de Ridicat i Recepientelor sub Presiune
Bucureti,Sector 1,str. Fluviului,nr.16
SA-CNCIR
ICPET TURBO SA
Bucureti,sector 4,sos.Berceni,nr.104
Uniunea Nationala a Transportatorilor din Rutieri di
Str.Ienachita Vacarescu,nr.60,sector 4,Bucureti
Romania UNTRR
Imobiliar Expert Grup SRL
Bd .Dacia nr.99,sector.2 ,Bucureti
INSOVOLTA SA
Bucureti,sector 3, str. Drumul Intre Tarlale,nr.130
BIR COM 2000 SRL
Bucureti,sector 3, str. Poet Alex.Sihleanu,nr.3
MOBIL INDUSTRIAL
Pitesti,Arges,Bd.Eroilor, nr.61
INGAMAR SRL
Bucureti,sector 3,str. Wilhelm Filderman,nr.4,ap.20
RLD LEONE ACTIV SRL
Bucureti,sector 4, sos.Berceni,nr.104H
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Str.G-ral Vasile Milea nr.32-34,Petrosani,Hunedoara
securitate Miniera i Protectie Antiexploziva
Scorpion Grup Security SRL
Bucureti,sector 2, str. Barbu Vacarescu,nr.82
Linde Gaz Romania
Timisoara,str. A.Imbroane,nr.9
Isovolta Osterreichische AG
A-2355, Wiener Neudorf, Austria NO Sud
VOINESCU GHEORGHE
Str. Turnu Magurele nr.1,bl.C3,sc.A,ap.35,sector 4,Bucureti
GROSU MIRELA MARIANA
Aleea Lamotesti, nr 4, Bl 11B, apart 30, sector 4
GROSU CRISTINA MIHAELA
Aleea Lamotesti, nr 4, Bl 11B, apart 30, sector 4
Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin, n calitate de
lichidator judiciar al GENA ELECTRIC SRL desemnat prin sentinta civila nr.4124/17.04.2014, pronunata de
Tribunalul Bucureti Sectia A VII A Civila n dosarul nr. 7645/3/2013, prin prezenta convocam Adunarea creditorilor
GENA ELECTRIC SRL pentru data de 13 ianuarie 2016, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, (interfon 47C) cu urmatorul punct pe ordinea de zi:
1.Aprobarea diminuarii pretului de pornire la licitatie pentru bunurile mobile aflate n patrimoniul societatii debitoare,
nevalorificate pana la acesta data, cu un procent de 15%.
Precizam faptul ca licitatiile se organizeaza saptamanal inca din data de 11.09.2014, fiind organizate un numar de 6
licitatii pana la data de 16.10.2014, pretul fiind cel din raportul de evaluare, iar incepand cu data de 23.10.2014 i pana
n data de 26.01.2015 s-au organizat un numar de 13 licitatii pretul fiind diminuat cu 15%, conform Hotararii Adunarii
creditorilor din data de 29.08.2014, incepand cu data de 05.02.2015 i pana n 07.08.2015 au fost organizate un numar
de 26 licitatii. Din data de 27.08.2015 i pana n prezent au fost organizate 15 licitatii i au fost valorificate doar doua
mijloace de transport. Aratam faptul ca au fost identificati cumparatori interesati de o parte din aceste bunuri ce au
procedat la vizionarea acestora insa nu au fost dispusi sa achizitioneze bunuri la preturile actuale i nici nu au formulat
oferete de prt, tinad cont ca pentru mijloacele de transport cumparatorul trebuie sa achite i taxa de prima
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


inmatriculare. Totodata precizam faptul ca, aceste mijloace de transport se deprecieaza datorita neutilizarii.
Adunarea creditorilor va fi prezidata de catre reprezentantul lichidatorului judiciar.
Potrivit art.14 alin. 3 din lege, creditorii pot fi reprezentati n adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica
sau, n cazul creditorilor bugetari i al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Va mai incunostiintam ca n temeiul art.14 alin.4 din Legea nr.85/2006 puteti sa va exprimati votul corespondenta.
Tanasa si Asociatii SPRL, lichidator judiciar al Gena Electric SRL, prin Constantin Tanasa
3. Societatea MAGIC ADVERTISING SRL, cod unic de nregistrare: 22278076
Romnia, Tribunalul Bucureti, Secia a VII-a Civil
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 27347/3/2014
Comunicare ncheiere civil
emis la: ziua 24, luna 12, anul 2015
Ctre,
CREDITOR
1. NR SC RSL LEASING IFN SA - sector 3, Bucureti, MATEI BASARAB, nr. 20
DEBITOR
2. NR SC MAGIC ADVERTISING SRL - sector 3, Bucureti, ALEEA LACRAMIOAREI, nr. 2, bl. 8D, sc. B, et. 2,
ap. 22
3. NR SC MAGIC ADVERTISING SRL - sector 3, Bucureti, Splaiul Unirii, nr. 41, bl. M13, sc. A, et. parter, ap. 2
CREDITOR
4. SC RSL LEASING IFN SA 5. Direcia Generala Regionala a Finanelor Publice Bucureti - Administraia sector 3 a Finanelor Publice - Bucureti,
sector 2, Sperantei, nr. 40
6. Direcia Generala de Impozite i Taxe Locale sector 3 - Bucureti, sector 3, STR.SF.VINERI, nr. 32
Se comunic, alturat, copia ncheierii civile / sentinei civile nr. 10206 din data de 16.12.2015 pronunat n dosarul nr.
27347/3/2014 de Tribunalul Bucureti Secia a VII-a Civil privind debitorul SC MAGIC ADVERTISING SRL - sector
3, Bucureti, Splaiul Unirii, nr. 41, bl. M13, sc. A, et. parter, ap. 2.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
*
Romnia, Tribunalul Bucureti - Secia A VII-A Civila
Dosar nr. 27347/3/2014
ncheiere
edina publica de la 09.12.2015
Tribunalul constituit din:
Preedinte Judector sindic Guru Claudia
Grefier Foanene Raul Daniel
Pe rol se afl soluionarea cauzei civile, avnd ca obiect cererea ntemeiat pe dispoziiile Legii 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven formulata de creditoarea SC RSL LEASING IFN SA cu sediul n
Bucureti, str. Matei Basarab nr. 20, sector 3, CUI 11277520, n contradictoriu cu debitoarea SC MAGIC
ADVERTISING SRL cu sediul n Bucureti, sector 3, Aleea Lcrmioarei nr. 2, bl. 8D, sc. 2, et. 2, ap. 22, CUI
22278076. La apelul nominal fcut n edina publica s-a constat lipsa parilor.
Procedura de citare este legal ndeplinit.
S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin care nvedereaz instanei c s-a depus prin serviciul registratur
raport final, dup care,
Instana reine cauza spre soluionare cu privire la propunerea de nchidere a procedurii insolvenei debitorului.
Tribunalul,
Avnd nevoie de timp pentru a delibera i pentru a da posibilitatea parilor s depun note scrise, va amna pronunarea,
motiv pentru care,
Dispune:
Amn pronunarea la data de 16.12.2015. Pronunat n edin public, azi, 09.12.2015.
Preedinte,
Grefier,
Guru Claudia
Foanene Raul Daniel
*
Romnia, Tribunalul Bucureti - Secia A VII-A Civila
Dosar nr. 27347/3/2014
Sentina civila nr. 10206
edina publica de la 16.12.2015
Tribunalul constituit din:
Preedinte Judector sindic Guru Claudia
Grefier Foanene Raul Daniel
Pe rol se afl soluionarea cauzei civile, avnd ca obiect cererea ntemeiat pe dispoziiile Legii 85/2014 privind
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven formulata de creditoarea SC RSL LEASING IFN SA cu sediul n
Bucureti, str. Matei Basarab nr. 20, sector 3, CUI 11277520, n contradictoriu cu debitoarea SC MAGIC
ADVERTISING SRL cu sediul n Bucureti, sector 3, Aleea Lcrmioarei nr. 2, bl. 8D, sc. 2, et. 2, ap. 22, CUI
22278076.
Dezbaterile pe fond au avut loc la data de 09.12.2015 i au fost consemnate n ncheierea de edin de la acea dat ce
face parte integrant din prezenta hotrre, cnd Tribunalul avnd nevoie de timp pentru a delibera a amnat
pronunarea la data de 16.12.2015, cnd a pronunat prezenta hotrre.
Tribunalul,
Prin cererea nregistrat pe rolul Tribunalului Bucureti - Secia a VII-a Civil sub nr. 27347/3/2014, creditorul SC RSL
LEASING IFN SA a solicitat, n temeiul Legii 85/2014, deschiderea procedurii insolvenei debitorului SC MAGIC
ADVERTISING SRL care se afl n stare de insolven i fa de care deine o crean cert, lichid i exigibil n sum
304.943 lei, reprezentnd contravaloare debite aferente contractelor de leasing nr 12666/30.05.2008 i nr
13144/25.06.2008.
n motivare, n fapt, a artat c ntre cele dou pri s-au ncheiat contractele de leasing nr.12666/30.05.2008 i nr
13144/25.06.2008, n temeiul crora finanatorul transmitea utilizatorului, n sistem leasing, dreptul de folosina asupra
autoturismelor marca Mercedes model BENZ C220 i Mercedes BENZ model C Sport Coupe 220 CDI. Ca urmare a
nendeplinirii de ctre debitor a obligaiilor contractuale de plat creditoarea solicit deschiderea procedurii insolvenei.
n susinerea cererii, a depus la dosar nscrisuri, n copie.
Prin sentina civil nr. 8948/29.10.2014 pronunat de Tribunalul Bucureti Secia a VII- a Civil s-a admis cererea
creditorului, iar n temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de
insolven, s-a deschis procedura general mpotriva debitorului SC MAGIC ADVERTISING SRL.
n cauz au fost ntocmite tabelele creditorilor, acestea fiind afiate la ua instanei, respectiv cel preliminar i cel
definitiv.
Lichidatorul judiciar desemnat n cauz i-a ndeplinit atribuiile prevzute de lege, a ntocmit tabelele creditorilor, la
termenul de judecat din data de 09.12.2015 a depus la dosar raportul de activitate privind modul de ndeplinire a
atribuiilor.
Prin raportul ntocmit n prezenta cauz lichidatorul judiciar a artat, c n prezenta cauz societatea debitoare nu mai
nregistreaz n patrimoniu niciun bun mobil sau imobil, i nici creane de recuperat, motiv pentru care a solicitat n
temeiul art. 174 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, care prevede,
c: (1) n orice stadiu al procedurii prevzute de prezentul titlu, dac se constat c nu exist bunuri n averea
debitorului ori c acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative i niciun creditor nu se ofer s
avanseze sumele corespunztoare, judectorul-sindic va audia de urgen creditorii ntr-o edin, iar n cazul refuzului
exprimat de acetia de a avansa sumele necesare sau n cazul neprezentrii acestora, dei s-a ndeplinit procedura citrii
prin BPI, va da o sentin de nchidere a procedurii, prin care se dispune i radierea debitorului din registrul n care este
nmatriculat.
Prin raportul de activitate lichidatorul judiciar a solicitat nchiderea procedurii n temeiul art. 174 din Legea Legii
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven.
n consecin, n raport de aceste considerente i constatnd, c societatea debitoare nu mai are bunuri n patrimoniu a
cror valorificare s asigure recuperarea creanelor, judectorul sindic va dispune nchiderea procedurii falimentului, n
conformitate cu disp.art.174 din lege i radierea societii debitoare.
n conformitate cu art.179 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, va
dispune notificarea sentinei de nchidere a procedurii direciei teritoriale a finanelor publice i oficiului registrului
comerului pentru efectuarea meniunii.
Va dispune plata ctre lichidatorul judiciar a sumei de 3000 lei, reprezentnd remuneraie, din fondul prevzut la art. 39
alin. 4 din lege.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
n baza art.174 din Legea nr.85/2014 nchide procedura insolvenei mpotriva debitorului SC MAGIC ADVERTISING
SRL cu sediul n Bucureti, sector 3, Aleea Lcrmioarei nr. 2, bl. 8D, sc. 2, et. 2, ap. 22, CUI 22278076.
Radiaz societatea debitoare din Registrul Comerului Bucureti.
n baza art.179 din Legea nr.85/2014 sentina de nchidere a procedurii va fi notificat DIRECIEI GENERALE
REGIONALE A FINANELOR PUBLICE Bucureti i OFICIULUI REGISTRULUI COMERULUI Bucureti de pe
lng Tribunalul Bucureti, pentru efectuarea meniunii.
Dispune plata ctre lichidatorul judiciar CII STATE VICTORIA a sumei de 3.000 lei, reprezentnd remuneraie, din
fondul prevzut la art. 39 alin. 4 din lege.
Cu drept de apel n termen de 7 zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureti.
Pronunat n edin public, azi, 16.12.2015.
Preedinte,
Grefier,
Guru Claudia
Foanene Raul Daniel

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

10

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


4. Societatea ROSEGUR CASH SERVICES SA, cod unic de nregistrare: 27392348
Romnia, Tribunalul Bucureti, Secia a VII-a Civil
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3
Dosar 11592/3/2013/a4
Comunicare sentin civil nr 10413
emis la: ziua 29, luna 12, anul 2015
Ctre,
DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 - sector 2, Bucureti, BD.GARII OBOR, nr. 10
SC ROSEGUR CASH SERVICES SA - sector 2, Bucureti, BD.GHICA TEI, nr. 64-70, ap. cam.1
Se comunic, alturat, copia ncheierii civile / sentinei civile / deciziei civile nr. 10413 din data de 22.12.2015
pronunat n dosarul nr. 11592/3/2013/a4 de Tribunalul Bucureti Secia a VII-a Civil privind debitorul SC
ROSEGUR CASH SERVICES SA cu sediul n Bucureti, Bd. Ghica Tei, nr. 64-70, parter, camera 1, sector 2,
nmatriculat la Oficiul Naional al Registrului Comerului cu nr. J40/8802/2010, CUI 27392348
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
*
Romania, Tribunalul Bucureti Secia A VII A Civil
Dosar nr. 11592/3/2013/a4
ncheiere
edina public de la 08.12.2015
Tribunalul constituit din :
Preedinte-Judector Sindic: Stela Florentina Ivan
Grefier: Georgiana Iuliana Cristea
Pe rol se afl pronunarea cauzei civile avnd ca obiect contestaie mpotriva tabelului definitiv consolidat actualizat al
creanelor societii debitoare SC ROSEGUR CASH SERVICES SA cu sediul n Bucureti, Bd. Ghica Tei, nr. 64-70,
parter, camera 1, sector 2, nmatriculat la Oficiul Naional al Registrului Comerului cu nr. J40/8802/2010, CUI
27392348 formulat de creditoarea contestatoare DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 cu sediul n
sector 2, Bucureti, BD.GARII OBOR, nr. 10.
La apelul nominal fcut n edina publica a rspuns reprezentantul lichidatorului judiciar CASA DE INSOLVEN
RAVA SPRL - FILIALA BUCURETI, lipsind contestatoarea.
Procedura de citare este legal ndeplinit.
S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edina, dup care
Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepii de invocat, instana acord cuvntul pe probe.
Se solicit ncuviinarea probei cu nscrisuri.
Avnd n vedere c s-a solicitat de ctre lichidatorul judiciar ncuviinarea probei cu nscrisuri n dovedirea solicitrilor
formulate, instana, fa de incidena prevederilor art. 255 coroborat cu art. 258 Cod Procedur Civil, fiind o prob
util, pertinent, concludent, o ncuviineaz.
Reprezentantul lichidatorului judiciar solicit instanei s constate aciunea ca fiind lipsit de obiect, avnd n vedere c
societatea contestatoare figureaz n tabelul contestat la rangul de preferin prevzut de art. 123 pct. 4.
Pe fondul aciunii, solicit respingerea ca nentemeiat.
Instana reine cauza spre soluionarea contestaiei.
Tribunalul,
Avnd nevoie de timp pentru a delibera, va amna pronunarea, motiv pentru care:
Pentru aceste motive, n numele legii, dispune :
Amn pronunarea la data de 15.12.2015.
Pronunat n edin public, azi 08.12.2015.
Preedinte,
Grefier,
Stela Florentina Ivan
Georgiana Iuliana Cristea
*
Romania, Tribunalul Bucureti Secia A VII A Civil
Dosar nr. 11592/3/2013/a4
ncheiere
edina public de la 15.12.2015
Tribunalul constituit din :
Preedinte-Judector Sindic: Stela Florentina Ivan
Grefier: Georgiana Iuliana Cristea
Pe rol se afl pronunarea cauzei civile avnd ca obiect contestaie mpotriva tabelului definitiv consolidat actualizat al
creanelor societii debitoare SC ROSEGUR CASH SERVICES SA cu sediul n Bucureti, Bd. Ghica Tei, nr. 64-70,
parter, camera 1, sector 2, nmatriculat la Oficiul Naional al Registrului Comerului cu nr. J40/8802/2010, CUI
27392348 formulat de creditoarea contestatoare DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 cu sediul n
sector 2, Bucureti, BD.GARII OBOR, nr. 10.
Tribunalul,
In aceeai compunere i pentru aceleai motive:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

11

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


Dispune:
Amna pronunarea la data de 22.12.2015.
Pronunata n edina publica, azi 15.12.2015.
Preedinte,
Stela Florentina Ivan

Grefier,
Georgiana Iuliana Cristea

*
Romania, Tribunalul Bucureti Secia A VII A Civil
Dosar nr. 11592/3/2013/a4
Sentina civil nr. 10413
edina public de la 22.12.2015
Tribunalul constituit din :
Preedinte-Judector Sindic: Stela Florentina Ivan
Grefier: Georgiana Iuliana Cristea
Pe rol se afl pronunarea cauzei civile avnd ca obiect contestaie mpotriva tabelului definitiv consolidat actualizat al
creanelor societii debitoare SC ROSEGUR CASH SERVICES SA cu sediul n Bucureti, Bd. Ghica Tei, nr. 64-70,
parter, camera 1, sector 2, nmatriculat la Oficiul Naional al Registrului Comerului cu nr. J40/8802/2010, CUI
27392348 formulat de creditoarea contestatoare DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 cu sediul n
sector 2, Bucureti, BD.GARII OBOR, nr. 10.
Dezbaterile au avut loc n edina public din data de 08.12.2015, cand instanta, avnd nevoie de timp pentru a delibera,
a amanat pronuntarea la data de 15.12.2015 i apoi la 22.12.2015, cand a hotarat urmatoarele:
Tribunalul,
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Bucureti sub nr.11592/3/2013 a4 creditoarea Directia Venituri Buget Local
sector 2 a formulat contestatie impotriva tabelului definitiv consolidat actualizat al debitoarei SC ROSEGUR CASH
SERVICES SA, solicitand inscrierea creantei sale n suma de 14.476 lei n tabel.
In motivarea cererii a aratat, n esenta, ca n mod nejustificat lichidatorul judiciar al debitoarei a inlaturat creanta sa din
tabelul definitiv consolidat actualizat, motivat de faptul ca suma de 14.476 lei a fost inscrisa n tabelul preliminar i
definitiv.
A aratat ca nu exista niciun impediment legal pentru nerecunoasterea calitatii sale de creditor.
In dovedirea cererii s-a folosit de proba cu inscrisuri, sens n care a depus n copie declaratie de creanta i documente
justificative n sustinerea acesteia, tabel preliminar de creante, definitiv i definitiv consolidat actualizat.
La data de 13.10.2015, lichidatorul judiciar al debitoarei ROSEGUR CASH SERVICES a depus intampinare (f.27) prin
care a solicitat respingerea cererii ca lipsita de obiect.
In motivare a aratat ca Directia Venituri Buget Local sector 2 este inscrisa n tabelul definitiv consolidat actualizat cu
suma de 14.476 lei la rangul de preferinta prevazut de art.123 pct.4 din legea 85/2006 cu titlu de creanta bugetara.
In dovedire a depus definitiv consolidat actualizat.
Analiznd actele i lucrarile dosarului se retin urmatorele:
Prin incheierea civila din 30.04.2013 pronuntata de Tribunalul Bucureti n dosar 11592/3/2013 s-a deschis procedura
generala a insolvenei fata de debitoarea ROSEGUR CASH SERVICES.
In tabelul preliminar de creante contestatoarea Directia Venituri Buget Local sector 2 a fost inscrisa cu suma de 14.476
lei creanta bugetara anterioara deschiderii procedurii (f.23), creanta ce a fost inscrisa i n tabelul definitiv (f.39)
Prin sentinta civila nr.7791/1.10.2013 s-a dispus intrarea n faliment a debitoarei ROSEGUR CASH SERVICES.
In exercitarea atributiilor lichidatorul judiciar a intocmit tabelul suplimentar ce cuprinde potrivit art.2 pct.18 din legea
85/2006 toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale. In acest tabel creanta contestatoarei nu a fost
inscrisa n mod correct intrucat suma de 14.476 lei reprezinta o creanta bugetara anterioara deschiderii procedurii.
Ulterior, s-a intocmit tabelul definitiv actualizat ce a fost publicat n BPI nr.14993/9.09.2015.
In cuprinsul acestui tabel, la categoria creante bugetar rangul de prioritate prevazut de art.123 pct.4 din legea 85/2006
figureaza inscrisa contestatoarea cu suma de 14.476 lei.(f.59)
Asadar, contrar celor sustinute de contestatoare, aceasta figureaza n tabelul definitiv actualizat n calitate de creditor cu
suma pretinsa, motiv pentru care cererea acesteia urmeaza a fi respinsa ca lipsita de obiect.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
Respinge cererea avnd ca obiect contestaie mpotriva tabelului definitiv consolidat actualizat al creanelor societii
debitoare SC ROSEGUR CASH SERVICES SA cu sediul n Bucureti, Bd. Ghica Tei, nr. 64-70, parter, camera 1,
sector 2, nmatriculat la Oficiul Naional al Registrului Comerului cu nr. J40/8802/2010, CUI 27392348 formulat de
creditoarea contestatoare DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 cu sediul n sector 2, Bucureti,
BD.GARII OBOR, nr. 10, ca lipsita de obiect.
Cu apel n 30 zile de la comunicare.
Pronunata n edina publica.
Preedinte,
Grefier,
Stela Florentina Ivan
Georgiana Iuliana Cristea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

12

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


Judeul Buzu
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea MIALEX SRL, cod unic de nregistrare: 1156580
Depunere raport ntocmit de lichidatorul judiciar n procedura general de faliment
Nr.: 33, data emiterii: 04.01.2016
1. Date privind dosarul: Numr dosar 1614/114/2009 Tribunalul Buzu, Secia Comerciala, Judector sindic Georgeta
Apostu
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa Buzau, Bdul Nicolae Balcescu, nr. 8, judeul Buzu, Numr de telefon 0238 717
960; programul arhivei/registraturii instanei n fiecare zi intre orele 0900 1200 lunea i joia i de la 1600 la 1800
3 Debitor: SC Mialex SRL - n faliment Cod de identificare fiscal 1156580 sediul social Buzau str. Unirii bloc 14 Jap.
6 judeul Buzau Numr de ordine n registrul comerului J10/697/1992
4. Lichidator judiciar: Cris Consult S.P.R.L., Cod de identificare fiscal 20745930 sediul social Bucureti, sector 3,
Aleea Cauzasi nr.47, etaj 2, ap.3 Numr de nscriere n Tabloul Practicienilor n Insolven RSP 0093 tel./fax 021 326
03 76; E-mail office@crisconsult.ro
Nume i prenume reprezentant administrator judiciar persoan juridic practician coordonator avocat Cristina Dica
6.Subscrisa Cris Consult S.P.R.L., n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Mialex SRL - n faliment, conform
sentinei comerciale nr. 106 din data de 26.01.2011 pronunat de Tribunalul Buzu Secia Comerciala, n dosarul
1614/114/2009.
n temeiul: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenei comunic:
Raportul lunar privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor i justificarea cheltuielilor efectuate
astfel ntocmit(e), n anex, n numr de 1 fila.
6. Numr de exemplare depuse: Depunem prezenta n 1 exemplar, pentru a fi publicat n Buletinul Procedurilor de
Insolven, un exemplar al Raportului mpreuna cu anexe fiind depus la grefa instanei.
Raport lunar privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor i justificarea cheltuielilor efectuate
pentru debitorul SC Mialex SRL - n faliment
1.Am organizat licitatii publice cu strigare pentru vanzarea imobilului situat n Sarata Monteoru, comuna Merei, judeul
Buzau compus din: casa de locuit P+1, constructie din lemn i panouri PAL, nvelita cu azbest i tabla, alcatuita din:
sase camere, terasa acces, balcon, n suprafata construita totala de 170,05 mp; teren aferent constructiei situat n tarlaua
51, n suprafata de 500 mp la data de 16.11.2015, 23.11.2015, 07.12.2015, 14.12.2015 ora 14:30. Anexam procesele
verbale de licitatie intocmite i dovezile de publicare a anunturilor de vanzare. In urma licitatiilor nu s-a reusit
valorificarea imobilului mai sus mentionat.
2.Ca urmare a solutiei pronuntate de catre Curtea de Apel Ploiesti respectiv decizia nr.3129/2015 referitor la creanta
Primariei Merei, am procedat la modificarea tabelului definitiv consolidat al creantelor prin includerea creantei acestei
institutii. A fost inscrisa creanta Primriei Merei n cuantum de 222.304 lei n tabelul definitiv consolidat al creantelor
actualizat la data de 15.12.2015, tabel care a fost depus la dosarul cauzei i afisat la usa instantei.
Justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii de faliment a debitoarei SC Mialex SRL aferente
perioadei 06.11.2015 - 31.12.2015
Nr.
Document
Suma cu
Explicaii
Data
crt
justificativ
TVA(RON)
Transmitere adresa la Tribunalul Buzau n dosarul debitoarei
1
DIV00070030
15.12.2015
30.00
Mialex SRL-in faliment
Publicare anunt n ziarul Romania Libera organizare licitatii
2 n vederea valorificarii bunului debitoarei Mialex SRL-in
Fact. 14615
11.11.2015
55.55
faliment
Cota parte din factura xerox i toner pentru printare notificri
3
Fact. 1013674
03.12.2015
70.00
i alte documente juridice n dosarul debitoarei
Cota parte din factura de papetarie necesara n dosarul
4
Fact. 11318
18.12.2015
50.00
debitoarei, departamentul juridic
Total cheltuieli de procedura
205.55
Cris Consult SPRL, prin Av. Cristina Dica
Judeul Constana
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea SPIR-MARI TONE SRL, cod unic de nregistrare: 27010278
Tribunalul Constanta, Secia a II-a Civila
Spir-Mari Tone SRL(in insolventa, insolvency, en procedure collective)
Dosar nr. 1208/118/2015
T: 14.12.2015; H: 11:00; F.8
Raport de activitate ntocmit n baza art. 59 alin. 1 din legea 85/2014
pentru debitorul Spir-Mari Tone SRL
Nr 3568/11.12.2015
Spectrum Insolvency IPURL, membru UNPIR, atestat 2A0328, avnd sediul profesional n loc. Constana, str. Nicolae
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

13

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


Iorga nr. 20, et. 1, jud. Constana, cod de identificare fiscal RO 20318581, numit administrator judiciar al SPIR-MARI
TONE SRL avand cod de identificare fiscal 27010287, cu sediul social: Mun. Constanta, Aleea Violetelor, nr. 15,
camera 2, bl. L16, sc. A, ap.20, jud. Constana, Numr de ordine la Registrul Comerului J13/993/2010, conform
Sentintei civile nr. 1062/27.04.2015 pronunat de Tribunalul Constana, Secia a II-a Civila, n dosarul nr.
1208/118/2015, n temeiul art.59 alin. 1.din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de
insolven, depunem prezentul raport de activitate intocmit pentru debitorului SPIR-MARI TONE SRL .
Capitolul II. Activiti desfurate de ctre lichidatorul judiciar n perioada 07.10.2015-11.12.2015
1)n vederea ndeplinirii atribuiilor sale, lichidatorul judiciar a procedat, potrivit dispoziiilor art. 99-100 i art. 147 din
Legea 85/2014, la publicarea n Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 17699 din 20.10.2015, a raportului privind
propunerea de inchidere a procedurii de faliment asupra patrimoniului societii SPIR-MARI TONE SRL .( anexa 1)
Ca urmare a celor menionate mai sus i a faptului c, n urma investigaiilor efectuate a rezultat ca nu exist bunuri n
averea debitoarei i nu au fost identificate sume de bani aparinnd debitoarei, solicitm nchiderea procedurii n temeiul
art. 174 din legea nr. 85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven i radierea debitoarei din
registrul n care este nmatriculat.
Spir-Mari Tone SRL, prin administrator judiciar Spectrum Insolvency IPURL
Practician n insolventa Cobasnian Luminita
Judeul Covasna
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea LAMEX SRL, cod unic de nregistrare: 13332753
Romnia, Tribunalul Covasna str. Kriza Janos, nr. 2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Dosar nr. unic 932/119/2014
Termen: 04 martie 2016
Citaie
emis la: ziua 11, luna 12, anul 2015
Debitor
1. SC Lamex SRL prin reprezentant legal - administrator Erdo Karoly - Trgu Secuiesc, str. Cimitirului, nr. 28, jude
Covasna
Lichidator
2. Wind Up Management SPRL prin reprezentant legal - asociat coordonator Orsi Imre Alpar - Sfntu Gheorghe, str. Bdul General Grigore Blan, nr. 4, bl. 42, sc. I, ap. 2, jude Covasna
Creditorii:
3. NR SC Gosp - Com SRL prin reprezentant legal - Director Executiv Keresztes Zsuzsa - Trgu Secuiesc, str. Budai
Nagy Antal, nr. 1, jude Covasna
4. NR Primria Trgu Secuiesc - Trgu Secuiesc, str. Piaa Gabor Aron, nr. 24, jude Covasna
5. Administraia Judeean A Finanelor Publice Covasna - Sfntu Gheorghe, str. Bem Jozef, nr. 9, jude Covasna
6. NR Compania Naional De Autostrzi i Drumuri Naionale Din Romnia PRIN Direcia Regional De Drumuri i
Poduri Braov - Braov, str. M. Koglniceanu, nr. 13, bl. C2, sc. I, jude Braov
sunt chemai la aceast instan, camera 33, completul 10, n ziua de 04 luna 03 anul 2016 ora 11,00 n proces cu
debitorul SC Lamex SRL, prin reprezentant legal - administrator Erdo Karoly, cu sediul n mun. Tg. Secuiesc, str.
Cimitirului nr. 28, jude Covasna, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Covasna sub nr.
J14/110/2000, avnd cod unic de nregistrare 13332753, pentru procedura insolvenei.
Cu cel puin 5 zile nainte de termenul stabilit pentru judecat, avei obligaia de a depune ntmpinare, sub sanciunea
decderii din dreptul de a propune probe i de a invoca excepii, n afara celor de ordine public.
Grefier,
Judeul Clrai
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea ELMET PROEX SRL, cod unic de nregistrare: 14904250
Romnia, Tribunalul Clrai, Secia Civil
Str. Bucureti, nr.106
Dosar nr.292/116/2015/a2
Comunicare sentina civil nr. 280/07.12.2015
emis la: ziua 28, luna 12, anul 2015
Se comunic, alturat, copia sentinei civile nr. 280/07.12.2015 pronunat n dosarul nr. 292/116/2015/a2, de
Tribunalul Clrai, Secia Civil, privind debitorul SC Elmet Proex SRL cu sediul social n Clrai, str. Corniei, bl.
B25, sc. C, parter, jud. Clrai, numr de ordine n registrul comerului J51/278/2002, C.I.F. 14904250.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

14

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


*
Romnia, Tribunalul Clrai, Secia Civil
Dosar nr. 292/116/2015/a2
Sentina civil nr. 280/2015
edina public de la 07 Decembrie 2015
Completul compus din:
Preedinte Liliana Ileana
Grefier Eugenia Gabriela Melente
Pe rol judecarea cauzei privind pe creditoarea Direcia General Regional a Finanelor Publice Ploieti prin
Administraia Judeean a Finanelor Publice Clrai n contradictoriu cu debitoarea SC Elmet Proex SRL prin
administrator special Mihai Tudor, Cabinet Individual de Insolven Hrsescu Nicoleta, administrator judiciar al SC
Elmet Proex SRL i creditoarele OTP Bank Romania SA, Banca Transilvania, L&R Conseil SRL i Iocom Oil SRL,
avnd ca obiect cerere de plat.
La apelul nominal fcut n edina public prile au lipsit.
Procedura de citare ndeplinit:
S-a fcut referatul cauzei de ctre grefier, care nvedereaz c la termenul anterior, la solicitarea instanei, creditoarea
Administraia Judeean a Finanelor Publice Clrai n calitate de reprezentant al Direciei Generale Regionale a
Finanelor Publice Ploieti a depus precizri la dosar cu privire la obiectul prezentei cereri, artnd c nu a neles s
formuleze o contestaie mpotriva msurii dispus de administratorul judiciar n conformitate cu art. 75 alin. 3 i c a
formulat prezenta cerere pentru a fi comunicat administratorului judiciar, dup care,
Tribunalul, n raport de precizarea creditoarei Administraia Judeean a Finanelor Publice Clrai, apreciaz c n
prezenta cauz avnd ca obiect cerere de plat, avnd n vedere c nu s-a formulat o contestaie mpotriva msurii
dispus de administrator, au calitatea de pri doar creditoarea Direcia General Regional a Finanelor Publice Ploieti
prin Administraia Judeean a Finanelor Publice Clrai i administratorul judiciar al debitoarei SC Elmet Proex SRL
i c nu se impune a fi citate n cauz celelalte pri, inclusiv creditorii care fac parte din comitet, o astfel de msur a
citrii fiind necesar doar n situaia n care se promova o contestaie mpotriva msurii dispuse de administratorul
judiciar, contestaie care urma s fie soluionat cu citarea i n condiiile prevzute de art. 59 al. 5,6 i 7 din legea
85/2014.
Instana reine cauza n pronunare cu privire la cererea formulat.
Instana,
Asupra cauzei de fa;
La data de 09.11.2015 creditoarea Direcia General Regional a Finanelor Publice prin Administraia Judeean a
Finanelor Publice Clrai a formulat, n dosarul 292/116/2015 privind insolvena debitoarei SC Elmet Proex SRL,
cerere de plat pentru debitele datorate de debitoarea SC Elmet Proex SRL, cu sediul n Clrai, str. Corniei, bloc
B25, scara C, etaj P, C.U.I. 14904250, J51/278/2002, n sum de 179.248 lei reprezentnd debite datorate de ctre
debitoare ca urmare a desfurri activitii curente n perioada de observaie i perioada reorganizrii judiciare.
n motivarea cererii de plat creditoarea D.G.R.F.P. Ploieti -A.J.F.P. Clrai a artat urmtoarele:
Debitoarea SC Elmet Proex SRL a solicitat Tribunalului Clrai deschiderea procedurii generale a insolvenei
mpotriva sa, invocnd faptul c se afl insolven ntruct nu-i mai putea onora obligaiile de plat pn la termenele
scadente.
Judecnd cererea, Tribunalul Clrai ca i instan de fond, prin ncheierea din 18 martie 2015, n dosarul nr.
292/116/2015, a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenei.
Prin sentina civil nr. 227/12.10.2015 Tribunalul Clrai a confirmat planul de reorganizare propus de debitoare,
pentru o durat de trei ani, plan propus de ctre administratorul special Mihai Tudor astfel c, ncepnd cu aceast dat
debitoarea urma s-i desfoare activitatea n mod curent, n vederea achitrii sumelor stabilite n graficul de pli
asumat prin planul de reorganizare, precum i achitarea creanelor nscute dup data deschiderii procedurii insolvenei
i a creanelor bugetare nscute n cursul perioadei de reorganizare judiciar.
Pentru perioada de la data la care instana a dispus deschiderea procedurii insolvenei i ulterior data la care a fost
confirmat planul de reorganizare i pn la data prezenei cereri aceasta dei i desfoar activitatea de proiectare i
executare instalaii electrice, debitoarea nu nelege s achite debitele curente astfel cum rezult din declaraiile fiscale,
astfel c la aceast dat debitoarea nregistreaz debite curente n sum total de 179.248 lei.
Creanele fiscale datorate de debitoare n sum de 179.248 lei, respect cerinele impuse de dispoziiile Legii nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, respectiv sunt certe, lichide i exigibile, acestea
rezultnd din declaraiile fiscale depuse de debitoare.
Potrivit dispoziiilor art. 75 alin 3 din Legea nr. 85/2014, Nu sunt supuse suspendrii prevzute la alin. (1) aciunile
judiciare pentru determinarea existenei i/sau cuantumului unor creane asupra debitorului, nscute dup data
deschiderii procedurii. Pentru astfel de aciuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observaie i de
reorganizare, cerere de plat ce va fi analizat de ctre administratorul judiciar cu respectarea prevederilor art. 106 alin.
(1), care se aplic n mod corespunztor, fr ca aceste creane s fie nscrise n tabelul de creane" i ca atare solicit
admiterea prezentei cereri i s se dispun ca debitoarea s achite suma de 179.248 lei astfel cum rezult din declaraiile
depuse de ctre debitoare, declaraii anexate prezentei cereri.
Fa de cele nvederate solicit admiterea prezentei cereri aa cum a fost formulat i s se dispun obligarea debitoarei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

15

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


s achite suma de 179.248 lei.
n drept, au fost invocate dispoziiile art. 75 alin. (3) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i
de insolven.
Au fost depuse la dosar nscrisuri: adresa nr. 4347/04.11.2015 emis de A.J.F.P. -Compartimentul executare silit
contribuabili mijlocii, declaraia 100 privind obligaiile de plat la bugetul de stat aferente lunilor martie 2015 septembrie 2015, declaraia 101 privind impozitul pe profit depus dup data deschiderii procedurii insolvenei,
declaraia 112 privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a
persoanelor asigurate aferente lunilor februarie 2015 - septembrie 2015 i declaraia decont 300 privind taxa pe valoarea
adugat aferent perioadei 18 martie 2015 - septembrie 2015.
Primind spre soluionare cererea de plat formulat n dosarul 292/116/2015, judectorul sindic a dispus formarea unui
dosar asociat, formndu-se astfel dosarul 292/116/2015/a2 avnd ca obiect soluionarea acestei cereri de plat i a pus n
vedere creditoarei s precizeze dac cererea de plat a fost adresat administratorului judiciar i dac nelege s
formuleze contestaie mpotriva msurii administratorului judiciar conform art. 75 alin. 3 teza a II-a din Legea 85/2014.
La data de 24.11.2015 D.G.R.F.P. Ploieti - A.J.F.P. Clrai a depus la dosar un nscris prin care precizeaz c cererea
de plat nu a fost adresat administratorului judiciar, c a fost adresat instanei pentru a fi comunicat administratorului
i c cererea nu reprezint o contestaie mpotriva msurii administratorului judiciar conform art. 75 alin. 3 teza a II-a
din Legea 85/2014.
La data de 24.11.2015 administratorul judiciar C.I.I. Hrsescu Nicoleta a depus la dosar un punct de vedere prin care a
nvederat c suma de 179.248 lei solicitat reprezint o crean nscut n perioada de observaie, preciznd c n data
de 12.10.2015 a fost aprobat planul de reorganizare al debitoarei, iar conform planului confirmat, creana bugetar
nscut n perioada de observaie urmeaz a fi pltit n trimestrul IV al anului 2015, trimestrul I 2016 i trimestrul II
2016.
Conform planului de reorganizare, creanele nscute n perioada reorganizrii, respectiv dup data de 12.10.2015, vor fi
pltite conform actelor din care rezult.
Prin urmare, prile nu se afl n situaia prevzut de art. 75 alin 3 din Legea 85/2014, care prevede c nu sunt supuse
suspendrii aciunilor judiciare, aciunile pentru determinarea existentei i/sau cuantumului unor creane asupra
debitorului, nscute dup deschiderea procedurii, ntruct creana rezult din nsi declaraia debitorului i nu a fost
contestat de debitoare.
Neplata sumei nu reprezint o nerecunoatere a creanei ci doar o imposibilitate de plat din lipsa de lichiditi, dei
plata poate fi fcut, conform planului de reorganizare, pn n trimestrul II al anului 2016.
nvedereaz c, planul de reorganizare a fost ntocmit pe premiza c prima lun a planului s fie luna imediat urmtoare
dup data confirmrii planului, astfel ca primul trimestru aferent planului de reorganizare va fi noiembrie 2015 ianuarie 2016.
Urmeaz ca administratorul judiciar, la termenul de depunere a raportului (trimestrial) prevzut de art. 144 din legea
85/2014, s analizeze situaia financiar a debitoarei i n funcie de constatrile fcute, s fac propunerea de intrare n
faliment sau continuare a procedurii de reorganizare.
Fata de aceste precizri, solicit respingerea cererii formulat de contestatoarea creditoare Direcia General Regional
a Finanelor Publice prin Administraia Judeean a Finanelor Publice Clrai ca fiind netemeinic i nelegal.
Potrivit art.75 alin.3 din Legea 85/2014 Nu sunt supuse suspendrii prevzute la alin. (1) aciunile judiciare pentru
determinarea existenei i/sau cuantumului unor creane asupra debitorului, nscute dup data deschiderii procedurii.
Pentru astfel de aciuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observaie i de reorganizare, cerere de plat ce
va fi analizat de ctre administratorul judiciar cu respectarea prevederilor art. 106 (1), care se aplic n mod
corespunztor, fr ca aceste creane s fie nscrise n tabelul de creane. mpotriva msurii dispuse de ctre
administratorul judiciar se va putea formula contestaie cu respectarea art. 59 alin. (5), (6) i (7).
Analiznd art.75 alin.3 din Legea 85/2014 indicat ca temei de drept de ctre creditoare rezult c n perioada de
observaie sau reorganizare un creditor poate solicita plata unor creane nscute dup data deschiderii procedurii fr ca
aceste creane s fie nscrise n tabelul de creane. Cererea de plat se adreseaz administratorului judiciar care o va
analiza, conform art.106 din Legea 85/2014, respectiv va proceda la verificarea documentelor anexate cererii i va
efectua o cercetare amnunit pentru a stabili legitimitatea, valoarea exact i prioritatea fiecrei creane.
Numai n situaia n care administratorul judiciar refuz cererea de plat creditorului, refuz echivalent noiunii de
nerecunoatere a creanei de la alin.4 din art.75, creditorul poate formula contestaie mpotriva msurii practicianului
n insolven.
Prin cererea de plat formulat de creditoarea Direcia General Regional a Finanelor Publice Ploieti prin
Administraia Judeean a Finanelor Publice Clrai mpotriva debitoarei SC Elmet Proex SRL Clrai n
reorganizare s-a solicitat obligarea acesteia la plata sumei de 179.248 lei reprezentnd debite curente, cererea avnd
natura unei cereri de chemare n judecat. Dei susine c aceast cerere a fost depus n dosarul de insolven
292/116/2015 pentru ca instana s o nainteze administratorului judiciar nu se precizeaz aceast solicitare n coninutul
cererii. Art.75 al.3 din Legea 85/2014 prevede destul de clar, aa cum s-a artat, c o cerere de plat pentru creanele
nscute n perioada de observaie sau de reorganizare se analizeaz de administratorul judiciar.
Nefiind dat n competena judectorului sindic analizarea cererii de plat formulat n baza art.75 (3) din Legea
85/2014 s-a apreciat c cererea creditoarei este inadmisibil.
S-a dispus naintarea cererii de plat formulat de creditoarea Direcia General Regional a Finanelor Publice Ploieti
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

16

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


prin Administraia Judeean a Finanelor Publice Clrai ctre administratorul judiciar pentru a fi analizat pe fond
avnd n vedere c legea i confer competena pentru analizarea acestei cereri.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
Respinge cererea de plat formulat de creditoarea Direcia General Regional a Finanelor Publice Ploieti prin
Administraia Judeean a Finanelor Publice Clrai mpotriva debitoarei SC Elmet Proex SRL Clrai prin
administrator judiciar Cabinet Individual de Insolven Hrsescu Nicoleta, ca inadmisibil.
Dispune naintarea cererii de plat ctre administratorul judiciar pentru a fi analizat pe fond.
Cu apel n 7 zile de la comunicarea hotrrii realizat prin publicarea n B.P.I..
Pronunat n edina public de la 07 Decembrie 2015.
Preedinte,
Grefier,
Liliana Ileana
Ptr. Grefier,
Eugenia Gabriela Melente
aflat n C.M.
semneaz Grefier ef
Virginia Gheorghe
2. Societatea PARC INDUSTRIAL BUCURESTI EST SRL (FOSTA BRAVO INTERNATIONAL SRL), cod
unic de nregistrare: 13210799
Romnia, Tribunalul Clrai, Secia Civil
Str. Bucureti, nr.106
Dosar 2312/116/2013(Nr. n format vechi 209/F/2013)
Termen: 19 ianuarie 2016
Citaie
emis la: ziua 17, luna 12, anul 2015
- SC Bravo Internaional SRL, cu sediul social n Fundulea, str. Muncii, nr.55, judeul Clrai, cod de identificare
fiscal 13210799, numr de ordine n registrul comerului J51/381/2008 - prin administrator judiciar EDGE Business
Restructuring Advisors S.P.R.L. cu sediul n Bucureti, Piaa Charles de Gaulle, nr.13, et.3, sector 1.
Este chemat la aceast instan, camera 2, completul C21, ora 10.00, n ziua de 19 ianuarie 2016, n calitatea de
debitoare, n proces cu Administraia Finanelor Publice Clrai Clrai, str. Eroilor Revoluiei, nr.6-8, judeul
Clrai .a., pentru discutarea nchiderii procedurii.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
*
Romnia, Tribunalul Clrai, Secia Civil
Str. Bucureti, nr.106
Dosar 2312/116/2013(Nr. n format vechi 209/F/2013)
Termen 19 ianuarie 2016
Citaie
emis la: ziua 17, luna 12, anul 2015
Administraia Finanelor Publice Clrai Clrai, str. Eroilor Revoluiei, nr.6-8, judeul Clrai;
Administraia Fondului pentru Mediu Bucureti, Splaiul Independenei, nr.294, Corp A, sector 6;
Administraia Naional de Administrare Fiscal Bucureti, str. Apolodor, nr.17, sector 5;
AX Evo Autor SRL Bucureti, Calea Clrailor, nr.173, bl.42Cal, sc.4, et.2, ap.111, sector 3;
Bravo Holding GMBH Bucureti, str. Sevastopol, nr.24, et.6, birou 601, sector 1;
CEE Bravo Jersey Holdco Bucureti, str. Sevastopol, nr.24, et.6, birou 601, sector 1;
BRD Groupe Societe Generale SA Bucureti, B-dul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1;
Carboplak SRL Bucureti, str. Theodor Pallady, nr.57, P3, Cldire N175, parter, sector 3;
Compania de Paz Standard Security SRL Voluntari, str. Clbucet, nr.8B, jud.Ilfov;
Daewoo Internaional Corporation Bucureti, Splaiul Unirii, nr.223, et.3, sector 3;
ECO Rom Ambalaje SA Bucureti, B-dul 1 Mai, nr.51-55, Pavilion Administrativ, et.7, sector 6;
Enel Energie SA Slobozia, B-dul Chimiei, nr.10, jud.Ialomia;
Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii SA IFN Bucureti, str. tefan
Iulian, nr.38, sector 1;
Garanti Bank SA Bucureti, os.Fabrica de Glucoz, nr.5, Business Centre Novo Park 3, cldirea F, et.5-6, sector 2;
Inspectoratul Teritorial de Munc al Judeului Clrai Clrai, str. Aleea Centralei, nr.1-3, jud.Clrai;
KPMG Romnia SRL Bucureti, os.Bucureti Ploieti, nr.69-71, Victoria Business Park, DN1, sector 1;
KPMG Tax SRL Bucureti, os Bucureti Ploieti, nr.69-71, Victoria Business Park, DN1, sector 1;
La Fntna SRL Bucureti, B-dul Grii, nr.8C, sector 2;
Motoractive IFN SA Bucureti, os Fabrica de Glucoz, nr.5, Complex Comercial Novo Park 3, Cldirea F, et.5,
sector 2;
Pal Grafic 9 SRL Bucureti, str. Garoafei, nr.1A, sector 5;
Palram Europe LTD Bucureti, Aleea Tometi, nr.9, bl.15, sc.2, et.6, ap.59, sector 4;
Primria Fundulea Fundulea, B-dul 22 Decembrie, nr.151, jud.Clrai;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

17

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


Rompetrol Downstream SRL Bucureti, Piaa Presei Libere, nr.3-5, City Gate Northern Tower Building, et.2, sector 1;
Seliron SRL Bicoi, str. Republicii, nr.108(Corp C1), jud.Prahova;
Unicredit Leasing Corporation IFN SA Bucureti, Jean Louis Calderon, nr.70, sector 2;
UPS Romnia S.R.L Otopeni, str. Aurel Vlaicu, nr.11C, jud.Ilfov;
Wurth Romnia SRL Otopeni, str. Drumul Grii Otopeni, nr.25-35, jud.Ilfov;
Maxoll SRL Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc, nr.96, jud.Harghita.
Sunt chemai la aceast instan, camera 2, completul C21, ora 10.00, n ziua de 19 ianuarie 2016 n calitate de creditori,
n proces cu SC Bravo Internaional SRL, cu sediul social n Fundulea, str. Muncii, nr.55, judeul Clrai, cod de
identificare fiscal 13210799, numr de ordine n registrul comerului J51/381/2008 - prin administrator judiciar EDGE
Business Restructuring Advisors S.P.R.L. cu sediul n Bucureti, Piaa Charles de Gaulle, nr.13, et.3, sector 1, pentru
discutarea nchiderii procedurii.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
Judeul Dolj
Seciunea I - Profesioniti
1. SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM PREDESTI, cod unic de nregistrare: 2283035
Romnia, Tribunalul Dolj, Secia a II-a Civil
Str. Brestei nr. 129
Dosar nr. 4101/63/2015
Comunicare sentina nr. 1124/2015
emis la: ziua 17, luna 12, anul 2015
Ctre,
SC Cooperativa de Consum Predesti - com. Predesti, Predesti, Jude Dolj
AJFP Dolj - Craiova, str. M. Firmilian, nr. 2, Jude Dolj
SC CEZ Vnzare SA - Craiova, str. Brestei, nr. 2, Jude Dolj
Judectoria Craiova - Craiova, Jude Dolj
ORC Dolj - Craiova, Jude Dolj
ACM Corporate IPURL - Craiova, str. Sf. Dumitru, nr. 3, et. 1, Jude Dolj
Ganea Gheorghe - Predeti, nr. 665, Jude Dolj
Se comunic, alturat, copia sentinei nr. 1123 din data de 25.11.2015, pronunat n dosarul nr. 4101/63/2015 de
Tribunalul Dolj, Secia a II-a Civil, privind debitoarea SC Cooperativa de Consum Predesti cu sediul n comuna
Predeti, sat Predeti, Jude Dolj, nmatriculat n registrul comerului sub nr. J16/11/2005, CUI 2283035.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
*
Romnia, Tribunalul Dolj, Secia a II-A Civil
Dosar nr. 4101/63/2015
Sentina nr. 1124/2015
edina public de la 25 Noiembrie 2015
Instana constituit din:
Preedinte Lelia Marusciac
Grefier Gabriela Mihaela Goa
Pe rol analiza situaiei actuale privind pe debitoarea SC Cooperativa de Consum Predesti cu sediul n comuna Predeti,
sat Predeti, Jude Dolj, nmatriculat n registrul comerului sub nr. J16/11/2005, CUI 2283035.
La apelul nominal fcut n edina public a rspuns administratorul judiciar Acm Corporate IPURL pentru debitoare.
Procedura legal ndeplinit.
S-a fcut referatul cauzei de ctre grefier dup care, instana acord cuvntul asupra confirmrii planului de
reorganizare.
Administrator judiciar ACM Corporate IUPRL, prin reprezentant Mrgritescu Mdlin, pentru debitoare, solicit
instanei confirmarea planului ntruct sunt ndeplinite condiiile legale, exist depus la dosar un proces verbal al
Adunrii Creditorilor prin care acetia au votat favorabil planul de reorganizare.
Instana,
Asupra cauzei de fa, delibernd, constat urmtoarele:
La data de 17.07.2015 debitoarea SC Cooperativa de Consum Predesti, prin administrator special a supus ateniei
instanei, conform revederilor art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenei, planul de
reorganizare a activitii debitoarei. n cuprinsul planului de reorganizare judiciar, s-a precizat c scopul principal al
planului este de acoperire ntr-o ct mai mare msur a pasivului debitoarei, principala modalitate de realizare a acestuia
fiind reorganizarea debitoarei restructurarea economic, continuarea activitii societii, protejarea intereselor
creditorilor.
La data de 04.09.2015 administratorul judiciar ACM Corporate IPURL desemnat s administreze procedura insolvenei
debitorului SC Cooperativa de Consum Predesti a depus la dosar proces-verbal al Adunrii Creditorilor din data de
04.08.2015, avnd pe ordinea de zi aprobarea planului de reorganizare al debitoarei, ocazie cu care adunarea creditorilor
debitoarei, exprimndu-i punctul de vedere prin vot direct sau prin coresponden, a aprobat planul de reorganizare
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

18

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


propus de debitor, conform procesului-verbal depus la dosar.
Instana constat astfel c planul de reorganizare a debitorului, a fost votat, n cadrul adunrii generale a creditorilor
convocat pentru data de 04.08.2015 de ctre creditori.
Prin urmare, constatnd astfel c planul de reorganizare propus de debitoarea SC Cooperativa de Consum Predesti, prin
administrator special, avnd n vedere c a fost ntocmit cu respectarea dispoziiilor legale i, mai mult, este unul viabil,
prezentnd anse de reuit, urmeaz a se confirma planul de reorganizare a debitorului pe o perioad de 3 ani, fiind
astfel ndeplinite condiiile art. 139 din Legea 85/2014.
Conform art. 141 din Legea 85/2014, va dispune ca supravegherea activitii debitoarei, exercitat de reprezentanii si
legali, s se fac de administratorul judiciar desemnat, acesta fiind obligat s depun Rapoarte trimestriale asupra
situaiei financiare.
Se va acorda termen pentru depunerea raportului asupra situaiei financiare a debitoarei.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
Confirm planul de reorganizare propus de debitoarea SC Cooperativa de Consum Predesti cu sediul n comuna
Predeti, sat Predeti, Jude Dolj, nmatriculat n registrul comerului sub nr. J16/11/2005, CUI 2283035.
Acord termen la 24.02.2016 pentru prezentarea raportului trimestrial.
Cu drept de apel n 7 zile de la comunicare.
Pronunat n edina public, astzi 25 noiembrie 2015.
Preedinte,
Grefier,
Lelia Marusciac
Gabriela Mihaela Goa
TERMEN: 24.02.2016
Debitor
SC COOPERATIVA DE CONSUM PREDESTI - adm. jud. ACM CORPORATE IPURL
Rep. Mrgritescu Mdlin
Creditori
AJFP DOLJ
SC CEZ VNZARE SA
Administrator special Ganea Gheorghe
Judeul Harghita
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea BAU-MEISTER SRL, cod unic de nregistrare: 8291070
Romnia, Tribunalul Harghita ,Secia Civil
Str. Szsz Endre nr. 6 Miercurea Ciuc.
Dosar nr. 2868/96/2011.
Termen: 03 martie 2016
Citaie
emis la: 21.12.2015
Creditori:
Direcia General Regional a Finanelor Publice Braov-Administraia Judeean a Finanelor Publice Harghita
Succesoare a Direciei Generale a Finanelor Publice Harghita, cu sediul social n Miercurea Ciuc str. Revoluiei din
Decembrie, nr. 20, jud. Harghita, cod de identificare fiscal 4246050.
SC Vegadom SRL, persoan juridic, numr de ordine n registrul comerului J19/1401/1992, cod de identificare fiscal
3132308, cu sediul n Miercurea Ciuc, B-dul Timioarei, nr. 31, jud. Harghita;
SC Electro BBSZ SRL, persoan juridic, numr de ordine n registrul comerului J19/408/1991, cod de identificare
fiscal 513480, cu sediul n Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 9/A/2, jud. Harghita;
SC Eurofarm SRL, persoan juridic, numr de ordine n registrul comerului J32/311/1999, cod de identificare fiscal
11910621, cu sediul n Selimbar, str. Grii, nr. 13, jud. Sibiu;
Municipiul Miercurea Ciuc, persoan juridic, cu sediul n Miercurea Ciuc, Piaa Cetii, nr. 1, jud. Harghita;
SC Navigator Project SRL, persoan juridic, numr de ordine n registrul comerului J19/799/2003, cod de identificare
fiscal 15758250, cu sediul n Miercurea Ciuc, prin lichidator judiciar RVA Mure Insolvency Specialists SPRL:
Sc Activ Stel Rom Srl, persoan juridic, numr de ordine n registrul comerului J08/65/20001, cod de identificare
fiscal 13662514, cu sediul n mun. Braov, str. Vulturului, nr. 18, Bl.e2, ap.1, jud. Braov;
SC Emercom SRL, persoan juridic, numr de ordine n registrul comerului J19/739/1992, cod de identificare fiscal
500596, cu sediul n Puleni Ciuc, sat Delnia, nr.156, jud. Harghita;
SC Afin Leasing IFN SA, persoan juridic, numr de ordine n registrul comerului J40/10306/2000, cod de
identificare fiscal 13513245, cu sediul n Bucureti, str. Tipografilor, nr. 11-15, Cldire A1 i LA et.5, sector 1;
Sc Stil & Design SRL, persoan juridic, numr de ordine n registrul comerului J35/1407/2005, cod de identificare
fiscal 17517134, cu sediul n Timioara, jud. Timi, Calea Aradului, nr. 87.
SC Wappal SA, persoan juridic, cod fiscal 6014110, numr de ordine n registrul comerului J/710/1994, cu sediul n
Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Blcescu, nr.2, jud. Harghita.
Red Ecologic Service Oradea SA, cu sediul n Oradea, str. T. Vladimirescu, nr. 79, judeul Bihor, avnd CUI RO
8309690, nregistrat la ORC Bihor sub J05/480/1996.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

19

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


Administraia Fondului pentru Mediu, cu sediul n Bucureti, Splaiul Independenei, nr. 294, Corp A, sector 6, cod
fiscal 14715650.
S.C. Sycomat SRL, cu sediul n Miercurea Ciuc, str. Oltului, nr. 2A, judeul Harghita, nregistrat la Registrul
Comerului sub nr. J19/1629/1994, cod fiscal RO 6754844.
Parte interesat
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Harghita, persoan juridic, cod de identificare fiscal 14942091,
cu sediul social n municipiul Miercurea Ciuc, b-dul Timioarei, nr. 24, judeul Harghita.
Pri
Laszlo Dezso, persoan fizic, CNP-1591122191326, domiciliat n Miercurea Ciuc, str. Pieii, nr.7, sc. C, et.4, ap.10,
jud. Harghita.
Laszlo Katalin, persoan fizic, domiciliat n Miercurea Ciuc, str. Pieii, nr.7, sc. C, et.4, ap.10, jud. Harghita.
Sunt chemai la aceast instan, camera 11, completul C2L, n ziua de 03 martie 2016, ora 8.30, n proces cu
debitoarea, SC Bau-Meister SRL, nr. de ordine n Registrul Comerului J19/175/1996, cod unic de nregistrare 8291070,
cu sediul social n mun. Miercurea Ciuc, str. Liviu Rebreanu, Birourile 4 i 5, nr.16, jud. Harghita, pentru procedura
insolvenei.
Cu cel puin 5 zile nainte de termenul stabilit pentru judecat, avei obligaia de a depune ntmpinare, sub sanciunea
decderii din dreptul de a propune probe i de a invoca excepii, n afara celor de ordine public.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
Judeul Hunedoara
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea LUNGEN GROUP COM IMPEX SRL, cod unic de nregistrare: 23774841
Romnia, Tribunalul Hunedoara, Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal
Deva str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 4581/97/2014
Termen la 20.01.2016
Citaie
emis la: ziua 22, luna 12, anul 2015
Direcia General Regional a Finanelor Publice Timioara prin AJFP Hunedoara, cu sediul n Deva, str Avram Iancu,
bl. H3, parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscal 2102643; este chemat la aceast instan, camera 120,
Completul C18-C7 sindic, n ziua de 20, luna 01, anul 2016, ora 10:30, n calitate de creditoare, n proces cu debitoarea
SC Lungen Group Com Impex SRL, cu sediul n Petrila, str. Mihail Sadoveanu, bl. 2B, ap. 95, parter, jud. Hunedoara,
cod de identificare fiscal 23774841, nr. de ordine n registrul comerului J20/713/2008 prin lichidator judiciar Cabinet
Individual de Insolven Bratu Daniela, cu sediul n oimu, nr. 295 jud. Hunedoara, nr. de nregistrare n Registrul
Societilor Profesionale de Insolven 1B1306, pentru nchiderea procedurii -Legea nr. 85/2006.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
Judeul Tulcea
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea STARTCAST SRL, cod unic de nregistrare: 18436836
Notificare privind deschiderea procedurii de insolven n form simplificat
Nr.: 01, data emiterii: 04.01.2016
1. Date privind dosarul: Numr dosar 1698/88/2015, Tribunal Tulcea, Secia Civil de Contencios Administrativ i
Fiscal, Judector sindic: Mdlina Leila urculescu.
2.Arhiva instanei:Adresa: Mun. Tulcea, Str.Toamnei, nr. 15, Jud.Tulcea, Numr de telefon fax: 0240-518.544,
programul arhivei instanei: zilnic 09,00 13,00.
3.Debitor: Startcast SRL, Cod de identificare fiscal 18436836,sediul social n Mun.Tulcea, str. Taberei, nr.36,
bl.120,sc.B,et.3, ap. 12, Jud.Tulcea, Numr de ordine n registrul comerului J36/96/2006.
4.Creditori: Administraia Judeean a Finanelor Publice Tulcea cu sediul n Tulcea,str. Babadag, nr.163bis, jud.Tulcea.
5.Lichidator judiciar:: Continvest Insolven S.P.R.L., Cod de identificare fiscal RO20963919, sediul n
Mun.Constana,str. Maior ofran,nr.3,jud.Constana.. Numr de nscriere n Tabloul Practicienilor n Insolven RFO
0269, Tel 0241 542942, Fax 0241 542941, E-mail birouconstanta@continvest.ro, Nume i prenume reprezentant
lichidator judiciar persoan juridic: Potop Angela Elena.
6.Subscrisa: Continvest Insolven S.P.R.L,n calitate de lichidator judiciar al debitorului Startcast SRL, conform SC
nr.2120 din data de 13/11/2015 pronunat de Tribunal Tulcea, Secia Civil de contencios administrativ i fiscal, n
dosarul 1698/88/2015, n temeiul art. 110 alin.(3) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de
insolven, comunic tabelul preliminar al creanelor mpotriva averii debitoarei Startcast SRL, prezentat n anex, n
numr de 1 file.
7.Numr de exemplare depuse: Depunem prezenta n dou exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi
publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

20

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


Tabelul preliminar al creanelor mpotriva averii debitoarei Startcast SRL
Numr dosar 1698/88/2015, Tribunal Tulcea, Secia Civil de Contencios Administrativ i Fiscal
Judector sindic: Mdlina Leila urculescu..
Temei juridic: art. 110 alin.(3) din legea 85/2014
Lichidator judiciar: Continvest Insolven S.P.R.L.
Debitor: Startcast SRL
Nr.
Ordine de
Valoare
Valoare
Caracterul
Numele creditorului
Data i nr doc Procent
crt.
prioritate
solicitata
admisa
creanei
Administraia Judeean A
Finanelor Publice Tulcea,
Art. 161
Declaraie de
Crean
1
131.059 lei 131.059 lei
100 %
Sediul:mun.Tulcea,b-dul
pct 5
crean
bugetar
Babadag, nr. 163bis, jud.Tulcea
Total
131.059 lei 131.059 lei
100 %
Continvest Insolven S.P.R.L., prin Asociat coordonator Potop Angela Elena
Judeul Vrancea
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea OPERA COM SRL, cod unic de nregistrare: 6785069
Convocare adunare creditori
Numr: 3, data emiterii: 04/01/2016
1. Date privind dosarul: Numr dosar 950/91 / Anul 2013
Tribunalul Vrancea, Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal Judector sindic DIBU MARIELA
Creditor UNICREDIT BANK S.A. (FOSTA UNICREDIT TIRIAC BANK SA)
(nume i prenume sau denumire)
Cod de identificare fiscal 361536
Domiciliu/sediu social (strad, numr, bloc, apartament, localitate, sector, jude) EXPOZIIEI, 1F, Bucureti Sectorul
1, Bucureti.
Numr de ordine n registrul comerului/registrul societilor agricole/registrul asociaiilor i fundaiilor/alte registre
J40/7706/1991 ,Tel/fax 615097 E-mail null
3.1. Debitor:
OPERA COM SRL
(nume i prenume sau denumire)
Cod de identificare fiscal 6785069
Domiciliu/sediu social (strad, numr, bloc, apartament, localitate, sector, jude) Str. DOCTOR TELEMAC, 3, 3, 35,
Municipiul Focani, Vrancea.
Numr de ordine n registrul comerului/registrul societilor agricole/registrul asociaiilor i fundaiilor/alte registre
J39/1558/1994
Tel/fax E-mail
3.2. Administrator special:
(nume i prenume sau denumire)
Cod de identificare fiscal
Domiciliu/sediu social (strad, numr, bloc, apartament, localitate, sector, jude)
Dup caz: Numr de ordine n registrul comerului/registrul societilor agricole/registrul asociaiilor i fundaiilor/alte
registre .
Tel/fax E-mail Dup caz: Nume i prenume reprezentant administrator special persoan juridic:
4. Lichidator Judiciar
GRUP SERVICII INSOLV SPRL
(nume i prenume sau denumire)
Cod de identificare fiscal 26456397
Domiciliu/sediu social (strad, numr, bloc, apartament, localitate, sector, jude) b-dul Bucureti, 16A, , 207,
Municipiul Focani, Vrancea
Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven .
Tel/fax 0724/560055 0722/336059 E-mail grupserviciiinsolv@yahoo.com
Dup caz: Nume i prenume reprezentant administrator judiciar / lichidator judiciar persoan juridic: SAVA
VALENTIN
5. Subscrisa/Subsemnatul , n calitate de al debitorului , conform sentinei comerciale nr. 583/2014/ ncheierii din data
de (ziua/luna/anul) 18/11/2014 pronunat de Tribunalul Vrancea, Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i
Fiscal, n dosarul 950/91/2013, n temeiul art. 14 i urmtoarele din Legea privind procedura insolvenei
x din oficiu
la cererea:
creditorilor care dein creane n valoare de peste 30% din valoarea nsumat a acestora.
comitetul Creditorilor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

21

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


*)

Lista anex cu creditorii va cuprinde urmtoarele date de identificare: nume i prenume /denumire; Cod de
identificare fiscal (cod numeric personal, cod unic de nregistrare, cod de nregistrare fiscal); Numr de ordine n
registrul comerului /registrul societilor agricole/registrul asociaiilor i fundaiilor/alte registre; Domiciliul /sediul
social (strad, numr, bloc, apartament, localitate, sector ,jude); Telefon /Fax; e-mail.
convoac ADUNAREA CREDITORILOR
DEBITORULUI: OPERA COM SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la (sediul) grup servicii insolv sprl
Adresa (strad,numr,localitate,sector,jude) FOCSANI, STR. MIRON COSTIN NR.2, AP.3
Data (ziua/luna/anul) 12/01/2016
Ora 14:00
Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin mputernicii, cu procur special i legalizat sau, n cazul
creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii.
Creditorii pot vota i prin coresponden. Scrisoarea prin care se exprim votul, semnat de creditor,semntura fiind
legalizat de notarul public ori certificat i atestat de un avocat, sau nscrisul n format electronic, cruia i s-a raportat,
ataat sau asociat semntura electronic extins, bazat pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat prin orice
mijloace i nregistrat la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puin 5 zile nainte de data fixat pentru
exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purttor vor depune originalele la administrator cu cel puin 5 zile nainte de data fixat
pentru exprimarea votului, sub sanciunea decderii din dreptul de a vota.
ORDINEA DE ZI
alegerea sau numirea comitetului creditorilor;
analiza rapoartelor ntocmite de comitetul creditorilor;
alegerea unui administrator judiciar care s nlocuiasc administratorul judiciar numit de judectorul-sindic;
prezentarea raportului trimestrial;
aprobarea raportului privind vnzarea n bloc prin modalitatea:
negocierii directe ctre un cumprtor identificat, cu precizarea condiiilor minime, ale contractului, cum ar fi
preul i modalitatea de plat;
negocierii directe, fr cumprtor identificat, cu precizarea preului minim propus;
licitaie.
aprobarea propunerii de vnzare direct;
aprobarea raportului final ntocmit de lichidator;
x alte meniuni: 1.Renunarea/nsuirea i susinerea de ctre lichidatorul judiciar a Cererii de evacuare a
chiriaului FIA Consulting Distribution SRL, dosar nr. 6118/231/2015 aflat pe rolul Judectoriei Focani.
Precizm faptul c aciunea mai sus menionat a fost iniiat de administratorul special al debitoarei, dl. Sfrlea
Costel iar bunul imobil nchiriat este ipotecat n favoarea UNICREDIT Bank SA. 2.Aprobarea Raportului de
evaluare bunuri mobile ntocmit de ctre expertul evaluator Seciu NICOLAE. 3.Aprobarea Regulamentului de
valorificare bunuri mobile. 4.Aprobarea unui onorariu de 800 lei pentru expertul evaluator bunuri mobile Seciu
NICOLAE. 5.Aprobarea refacturrii utilitilor ( apa, canal, electricitate, telefon) aferente depozitului frig, ctre
chiriaul FIA Consulting Distribution SRL, efectiv achitate de ctre aceasta direct la furnizorii de utiliti.
INFORMAII SUPLIMENTARE:**
- Raportul privind vnzarea n bloc a bunurilor debitorului i procesul verbal al edinei comitetului creditorilor privind
raportul au fost depuse la grefa cu sediul n (strad, numr, localitate, sector, jude) , unde pot fi studiate de orice
persoan interesat.
- Creditorii pot formula obieciuni la raportul final cu cel puin 10 zile nainte de data convocrii
Pentru alte informaii suplimentare, v putei adresa:
- administratorului judiciar;
- lichidatorului judiciar;
- Comitetului Creditorilor.
Semntura:
(nume, prenume sau denumire administrator judiciar/lichidator judiciar)
(Numele i prenumele reprezentantului legal al administratorului judiciar/lichidatorului judiciar persoan juridic)
Semntura (i tampila):
**
Informaiile suplimentare vor fi menionate n mod expres n funcie de ordinea de zi stabilit
Semntur i tampil
Judeul Vlcea
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea DECOUVERTE DU MODE SRL, cod unic de nregistrare: 27228281
Notificare privind deschiderea procedurii falimentului
Nr.: 17, data emiterii: 04 Ianuarie 2016.
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 4176/90/2015, Tribunal: Vlcea, Secia a II-a Civil, Judector sindic: Petria
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

22

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 58/05.01.2016


Sorinel.
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: Tribunalul Valcea, Scuarul Revolutiei nr. 1, Ramnicu Valcea, judeul Valcea.
3.Debitor: Decouverte Du Mode SRL cu sediul social n str. Unirii, bl. 12/3, sc.B, et. 3, ap. 13, Brezoi, judeul Valcea,
cod de identificare fiscal 27228281, numr de ordine n registrul comerului J38/266/2010.
4. Lichidator judiciar: Expert Com SPRL cu sediul n Craiova, strada Romnia Muncitoare, nr. 55, etaj 1, judeul Dolj,
RFO II-0067/2006, tel./fax 0251/531.202, reprezentat de Orheiu Constantin.
5. Subscrisa: Expert Com SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului Decouverte Du Mode SRL n dosarul
4176/90/2015 pe rolul Tribunalului Valcea, Secia a II-a Civil, n temeiul art. 99, art. 100 i urmtoarele din Legea
85/2014 - Codul insolvenei, notific
6. Deschiderea procedurii falimentului mpotriva debitorului Decouverte Du Mode SRL, prin Sentina nr. 240/2015 din
data de 21.12.2015, pronunat de Tribunalul Valcea, Secia a II-a Civil n dosarul 4176/90/2015.
6.1. Debitorul Decouverte Du Mode SRL are obligaia ca n termen de 10 (zece) zile de la deschiderea procedurii s
depun la dosarul cauzei documentele prevzute la art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014 - Codul insolvenei.
6.2 Creditorii debitorului Decouverte Du Mode SRL, trebuie s procedeze la nscrierea la masa credal a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanei n condiiile urmtoare:
Termenul limit pentru nregistrarea cererilor pentru admiterea creanelor la 08.02.2016.
Conform art. 114 alin. 1 din Legea 85/2014 - Codul insolvenei, nedepunerea cererii de admitere a creanei pn la
termenul menionat atrage decderea din drepturi privind creanele pe care le deinei mpotriva debitorului.
Termenul limit pentru verificare a creanelor, ntocmirea, afiarea i comunicarea Tabelului Preliminar al Creanelor la
22.02.2016.
Termenul limit pentru ntocmirea i afiarea Tabelului Definitiv al Creanelor la 21.03.2016.
7. Deschiderea procedurii falimentului se notific Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Valcea,
pentru efectuarea meniunii.
Informaii suplimentare:
- n vederea nscrierii la masa credal este necesar s se completeze i s se transmit la tribunal Cererea de nscriere a
creanei n tabelul preliminar cu respectarea dispoziiilor art. 104 alin. 1 din Legea 85/2014 - Codul insolvenei.
- Cererea de nscriere a creanei n tabelul preliminar va fi nsoit de documentele justificative ale creanei i actele care
atest constituirea de garanii, n copii certificate.
- Cererea de nscriere a creanei i documentele care o nsoesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin pot pe adresa
instanei, n dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar i unul pentru a rmne la dosar, cu
meniunea c exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat n mod direct acestuia, prin pot.
- Toate nscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
- Cererea va fi nsoit de dovada plii taxei judiciare de timbre n cuantum de 200 lei.
Restricii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspend de drept toate aciunile judiciare, extrajudiciare sau msurile de executare
silit pentru realizarea creanelor asupra averii debitorului, n conformitate cu dispoziiile art. 75 alin. 1 din Legea
85/2014 - Codul insolvenei.
Termen procedural: 08.02.2016.
Expert Com S.P.R.L., prin Orheiu C. Constantin

EDITOR: MINISTERUL JUSTIIEI - OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod potal 030837, Bucureti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscal: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naional al Registrului Comerului
Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 58/05.01.2016 conine 23 pagini.
ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

23