Sunteți pe pagina 1din 11

Perimetrul

Perimetrul este distanța totală în jurul părții exterioare a unei forme plane.

totală în jurul părții exterioare a unei forme plane. Perimetrul unei forme se calculează adunând toate
totală în jurul părții exterioare a unei forme plane. Perimetrul unei forme se calculează adunând toate
totală în jurul părții exterioare a unei forme plane. Perimetrul unei forme se calculează adunând toate

Perimetrul unei forme se calculează adunând toate lungimile formei.

unei forme plane. Perimetrul unei forme se calculează adunând toate lungimile formei. Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

5cm

5cm

Perimetrul dreptunghiului

Deoarece un dreptunghi este o formă care are 2 perechi de laturi paralele egale,există mai multe moduri de a calcula perimetrul.

egale,există mai multe moduri de a calcula perimetrul. 12cm 12cm + 5cm + 12cm + 5cm

12cm

egale,există mai multe moduri de a calcula perimetrul. 12cm 12cm + 5cm + 12cm + 5cm

12cm + 5cm + 12cm + 5cm = 34cm

Adunăm 5cm și 12cm apoi înmulțim rezultatul cu 2 sau Înmulțim 5cm cu 2 apoi înmulțim 12cm cu 2 și adunăm rezultatele.

12cm

Care metodă este mai ușoară pentru tine?

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

Perimetrul triunghiului

Perimetrul triunghiului Pentru a afla perimetrul triunghiului trebuie să adunăm lungimile celor trei laturi . 13cm

Pentru a afla perimetrul triunghiului trebuie să adunăm lungimile celor trei laturi.

13cm Această metodă funcționează cu orice altă formă care nu are laturile paralele ca un
13cm
Această metodă funcționează cu orice altă
formă care nu are laturile paralele ca un
dreptunghi .
13cm + 11cm + 5cm = 29cm
5cm

11cm

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

10cm

15cm

15cm

5cm

30cm

5cm

30cm

La treabă !

15cm

10cm 15cm 15cm 5cm 30cm 5cm 30cm La treabă ! 15cm 15cm 12cm 10cm ? cm

15cm

12cm
12cm

10cm

?

cm

?

cm

?

cm

5cm 30cm La treabă ! 15cm 15cm 12cm 10cm ? cm ? cm ? cm Care

Care este perimetrul fiecărei forme?

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

10cm

Perimetrul paralelogramului

10cm Perimetrul paralelogramului Chiar dacă știți doar lungimea a 2 laturi diferite ale unui paralelogram, puteți

Chiar dacă știți doar lungimea a 2 laturi diferite ale unui paralelogram, puteți calcula în continuare perimetrul.

12cm

12cm + 10cm = 22cm x 2 = 44cm

Adunăm 10cm și 12cm apoi înmulțim rezultatul cu 2 sau Înmulțim 10cm cu 2 apoi înmulțim 12cm cu 2 și adunăm rezultatele. Care metodă este mai ușoară pentru tine?

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

4cm

15cm

6cm

9cm

3cm

Încearcă !

10cm

4cm 15cm 6cm 9cm 3cm Încearcă ! 10cm ? cm ? ? cm cm Care este

?

cm

?

?

cm

cm

4cm 15cm 6cm 9cm 3cm Încearcă ! 10cm ? cm ? ? cm cm Care este

Care este perimetrul fiecărei forme?

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

5cm

3cm

Perimetrul unei forme compuse

Dacă știți cum să calculați perimetrul unui dreptunghi, atunci se poate calcula perime- trul oricărei forme care este compusă din dreptunghiuri.

trul oricărei forme care este compusă din dreptunghiuri. 12cm 7cm ? Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN Mai întâi

12cm

oricărei forme care este compusă din dreptunghiuri. 12cm 7cm ? Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN Mai întâi ,

7cm

forme care este compusă din dreptunghiuri. 12cm 7cm ? Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN Mai întâi , împarte

?

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

Mai întâi, împarte ? forma în dreptunghiuri

5cm

3cm

Perimetrul unei forme compuse

Știți deja că laturile opuse ale unui dreptunghi sunt egale, astfel încât să puteți calcula lungimea laturilor lipsă.

încât să puteți calcula lungimea laturilor lipsă. 12cm 7cm ? ? 5cm 3cm Acum calculează celelalte

12cm

încât să puteți calcula lungimea laturilor lipsă. 12cm 7cm ? ? 5cm 3cm Acum calculează celelalte

7cm

?

să puteți calcula lungimea laturilor lipsă. 12cm 7cm ? ? 5cm 3cm Acum calculează celelalte lungimi

?

5cm

3cm

Acum calculează celelalte lungimi care lipsesc

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

5cm

3cm

Perimetrul unei forme compuse

Știți că partea de sus este de 12 cm lungime. Partea opusă a acestui dreptunghi trebuie să fie egală cu ea

12cm

a acestui dreptunghi trebuie să fie egală cu ea 12cm 7cm 5 c m 5cm 3cm
a acestui dreptunghi trebuie să fie egală cu ea 12cm 7cm 5 c m 5cm 3cm

7cm

5cm

dreptunghi trebuie să fie egală cu ea 12cm 7cm 5 c m 5cm 3cm 12cm -

5cm

3cm

12cm - 7cm = 5cm

Aceasta înseamnă că partea opusă trebuie, de asemenea să fie de 5cm .

5cm

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

5cm

3cm

Perimetrul unei forme compuse

Acum puteți găsi perimetrul adunând lungimile tuturor laturilor

găsi perimetrul adunând lungimile tuturor laturilor 12cm 7cm 8cm 12cm + 8cm + 5cm +3cm +

12cm

găsi perimetrul adunând lungimile tuturor laturilor 12cm 7cm 8cm 12cm + 8cm + 5cm +3cm +

7cm

perimetrul adunând lungimile tuturor laturilor 12cm 7cm 8cm 12cm + 8cm + 5cm +3cm + 7cm

8cm

12cm + 8cm + 5cm +3cm + 7cm + 5cm = 40cm

5cm

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN

6cm

7cm

3cm

11cm

5cm

12cm

8cm

9cm

5cm

6cm

Încearcă !

4cm

6cm 7cm 3cm 11cm 5cm 12cm 8cm 9cm 5cm 6cm Încearcă ! 4cm 10cm ? cm
6cm 7cm 3cm 11cm 5cm 12cm 8cm 9cm 5cm 6cm Încearcă ! 4cm 10cm ? cm

10cm

?

cm

?

cm

?

cm

12cm 8cm 9cm 5cm 6cm Încearcă ! 4cm 10cm ? cm ? cm ? cm Care

Care este perimetrul fiecărei forme?

Prof.înv.primar NICOLETA MOROGAN